Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.9 MB
2008-11-12 14:56:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
399
1465
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Kanizsa 1997. 006-009. szám - február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

MEZTELENRE VETKŐZTETTÉK
VIDÓCZI A BÜNDES-LIGÁBAN
- A CFC és én közöttem minden rendben van. Úgy tudom, hogy rövidesen Kanizsára érkeznek a CFC vezetői, folytatódnak a tárgyalások és biztos vagyok abban, hogy a két klub egyezségre jut, és én ősztől már a német bajnokságban szerepelek - mondta többek között lapunknak Vidóczi József.
Nyilatkozata lapunk 14. oldalán olvasható.
KATALIN, NIVEÁI
Naderi Katalin irigylésre méltó nő. Sikeres. Vonzó. Jól te-kézik és két perc alatt átváltozik sportosból nagyassszonyos-ba.
Egy „össznépi", akár társadalminak is nevezhető tekepartin találkoztunk, megemlítette, egy multinacionális cég képviseletében van jelen, aholis marketing-üzletkötőként, a Du-\\ nántúl területi képviselőjeként dolgozik.
Tekézés után - már kosztümben - ült le beszélgetni velünk munkáról, családról, hivatásról.
írásunk a lap H. oldalán olvasható.
PAP GÁBOR ELLEN-FORGATÓKÖNYVE
Úgy most a filmmel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy gyenge. Ez a másik megbocsáthatatlan bűn, amit egy műalkotással szemben el lehet mondani. És most nagyon finom vagyok, amikor azt mondom, hogy gyenge, s azt kell mondanom, lehetett tudni, hogy ez a rendező nem tud ennél jobb filmet csinálni. Bebizonyította. Ha a filmes szakmában valakiről el lehet mondani, hogy be van oltva tehetség ellen, akkor ennek a filmnek a rendezőjéről el lehet. Ezt most már ki kell mondani, mert éppen eléggé és elégszer bebizonyította. Akármennyi pénzt kaptak volna, és akármilyen jó forgatókönyvet, jó filmet nem tudtak volna csinálni.
A nyilatkozatot lapunk 15. oldalán adjuk közre.
Amennyiben a vád bizonyítást nyer, négy letenyei fiatalember nagy kárát látja jogi ismeretei hiányosságának. Történt ugyanis, hogy az el-
Január huszonnyolcadikán az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban a helyi Egészségbiztosítási Pénztár munkatársai ismertették az érdeklő-
múlt év nyarán fiatalemberek szórakozásból, viccből az utcán sétálgatva kiötlötték, vetkőztessék meztelenre egy társukat, a fiatalkorú B. J-t. Az
dőkkel a napjainkban számos vitát kiváltó társadalombiztosítási rendeletmódosítások lényegét, azok alkalmazásának módját. A többórás összejöve-
eset meg is történt, a sértettet csupaszra vetkőztették, majd ruháit a közeli parkban elrejtették.
írásunk a lap 3. oldalán olvasható.
Ft
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 6. szám 1997. február 7.
telén elhangzottakat lapunk kérésére Deutsch Viktor járulékosztályvezető foglalta össze.
A tudnivalókat a 6. oldalon ismertetjük.
ÁRA: 35
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telelőn/fax:
(93)312-385
AZÉ A FÖLD (ÁRA), AKI
MEGMŰVELI?
Bagonyai József felkavarta a látszólag állóvizet azzal, hogy az elmúlt év májusában firtatni kezdte a Földkiadó Bizottság által tulajdonosnak kikiáltott négyszáztizenhat eladó ilyen minőségű jogosultságát. Az önkormányzat földvásárlása azóta több vizsgálat tárgya volt, az
ügy olyan hullámokat kavart, hogy ki tudja, mikor lesz vége. A sokak által csak bajkeverőként kezelt Bagonyai József közeli ismerős már az ügyész-
ségen. Tisztázásra váró legújabb ügye mi lenne más, mitn földügy?
Összeállításunk a lap 12. oldalán olvasható.
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete felajánlásához híven helyi szakértők és funkcionáló gazdasági vezetők, szakemberek bevonásával elkészítette a város gazdasági stratégiájának tervét. Az elemző-értékelő munka, a lehetőségek és a célok meghatározása mellett javaslatokát is tettek az öt fejezet összeállítói. Az analizáló munkát az összefoglalás követte, amelyet Tüttő István alpolgármester készített el. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Középtávú Társadal-
PROGRAM
mi-Gazdasági Programja elnevezésű dokumentum megvitatása bizottsági szakaszba került. Lapunk Tüttő Istvánt és Béres Márton képviselőt kérte véleménynyilvánításra a stratégiai tervvel kapcsolatban^
,4 két nyilatkozatot lapunk 9. oldalán adjuk közre.
TB, TE DRAGA!
( KANIZSA - %>t%ottoá$l ülé&eá
IW. február 7.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Folyékony hulladékszállítás
Piaci szemétszállítás
Gyepmester gépjárműhasználata
Nyilvánosság
Költségvetés
A Balogh György elnökletével ülésező bizottság napirend előtt az önkormányzat újabb szerződéseit tekintette át.
Elsőként a folyékony hulladék- • szállítással és elhelyezéssel kapcsolatos szerződés megkötésének előzményeit kérdőjelezte meg Béres Márton. Mint elmondta, a pályázatokkal nem foglalkoztak állandó bizottságok, ahogyan más közszolgálati szerződések tárgyában tette a GVB és a VKB egyaránt. Véleménye szerint a polgármesteri hivatalban nem álltak rendelkezésre azok a bázisadatok, amelyek ismeretében reális döntést hozhattak volna. Szabó István, a városüzemeltetési csoport vezetője elmondta, hogy pályáztatásra került sor, amelynek első fordulóját eredménytelennek nyilvánította a bíráló bizottság, mert nem összehasonlítható adatokat adtak meg a pályázók. A második forduló hozott eredményt.
Dr. Kereskai István, a polgármesteri hivatal jogásza Béres Márton felvetésére tájékoztatásul közölte, hogy a fenti esetben nem a közbeszerzési, hanem a közszolgáltatásokról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
Czupi Gyula rámutatott arra, hogy a tevékenységgel eddig megbízott vállalkozó olcsóbban végezte a szolgáltatást. Azt tudakolta, hogy lehetséges-e, hogy a tulajdonosok magánmegbízásai alapján továbbra is vele végeztetik el a folyékony hulladék elszállítását. Szabó István elmondta, hogy a törvény értelmében kizárólagosságot kell biztosítani a pályázatot elnyerőnek, más az önkormányzat közigazgatási határain kívül eső cég megbízható a feladattal.
A másik szerződés a bajcsai orvosi rendelő vizesblokkjának bővítésének kivitelezéséről szólt. Szabó István tájékoztatta a bizottságot arról, hogy négy pályázó közül választották ki a kivitelezőt.
A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. a piac, vásártér szemétszállítását plusz 25 százalékos árért vállalja. A havi vásárok megrendezésébe beleegyező Zrínyi utca 20. szám alatti lakóház heti második szállításának költségeit az önkormányzat vállalja át.
A gyepmester gépjárműhaszná-lati díjának megszabásához Tar-nóczky Attila azt kérte, hogy teljesítményhez kellene mérni a támogatást, nem egyösszegben megszabni a pénzösszeget. A Polgári Védelem helyiségének bérbeadásával kapcsolatban azt javasolták, hogy ingyenes használatba adás formájában teljesítsék az igényt.
A bizottság tagjai az előttük lévő írásos dokumentumok alapján vitáztak, érdemben bővebb információ nem hangzott el. A sajtó számára írásos előterjesztést a hivatal nem biztosított. Az önkormányzati törvény értelmében a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvbe viszont utólag bárki betekinthet, állampolgári jogon.
Első napirendként Beznicza Miklós gazdasági osztályvezetőt hallgatta meg a bizottság, aki elmondta, hogy a költségvetés n. változatában a törvényi változásokat tüntették fel, a közgyűlésen elhangzottakat még nem építették be a különböző táblák sorába. Az ÜJKB közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak tartotta a dokumentumot.
Harmadik napirendként a külkapcsolatok egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a bizottság. Béres Márton és Krémer József rendelettervezete egy korábbi tervezet átdolgozása. A bizottság kisebb módosítási javaslatokkal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a tervezetet.
_ L.I.
Pénzügyi Bizottság
Rendőrség
Kanizsa Design Kft.
Első napirendként a bizottság a Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéréséről vitázott. A Rendőrség önkormányzati támogatásként ötmillió forintot kért ügyfélszolgálati lehetőségeinek bővítése céljából. A PB - hasonlóan a gazdasági bizottsághoz - azon a véleményen volt, hogy ne alapítványon keresztül, hanem vagy közvetlenül a kanizsai kapitányság vagy a megyei szervezet kapja meg célfeladat teljesítéséhez a város támogatását, amely maximum hárommillió forint lehet.
Ezt követően a Kanizsa Design Kft. kérelmét vizsgálta meg a bizottság. A cég rendelkezik egy biológiai szennyvíztisztítóval, mely-lyel az EYBL Kft. részére is elvégzik a tisztítást.
Mivel a kft. felvetette, hogy nagyobb biztonságot jelentene, ha a tisztító a város tulajdonában lenne, a Kanizsa Design kész a városnak eladni a létesítményt. Az ajánlatot a PB nem támogatta. Ellenben támogatta azt a javaslatot, hogy a Ligetvárosi buszvégállomások kerüljenek Miklósfára, hogy a déli ipartelep dolgozóinak megfelelő közlekedési feltételeket biztosítsanak.
_L.I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Zalaerdő lakásai költségvetés
A Kalmár István elnökletével ülésező bizottság két napirendet tárgyalt. Támogatta a Zalaerdő Rt. azon szándékát, hogy az lemond háromszoros bérlőkijelölési jogáról és hatvan százalékos áron megvásárolja az önkormányzattól az eddigi bérlakásokat. Az IKI ingatlanbecslést végeztet, utána kerülhet sor az elidegenítésre.
Második napirendként a költségvetés újabb vitájára került sor a közgyűlés kívánalmai szerint. A polgármesteri hivatal kiadásait megjelenítő táblázat újabb hét sorral bővül, mert a képviselők kérésének megfelelően megbontásra kerül a hivatal és a közgyűlés összes kiadása, részletezik a személyi juttatások összegét, a tiszteletdíjak összetevőit kivonva tünteti fel a harmadik változat. A részletes kimutatásban nyomon követhetővé válnak a telefon, a levelezési költségek, a rezsiköltségek, a reprezentációra és reklám-propagandára fordítható összegek, valamint a kiküldetésre szánt pénzmennyiség.
A GVB javaslata, hogy az 1996. évi elmaradt városüzemeltetési feladatok költségeivel növeljék meg a \'97. évi eddigi elő-rányzatokat. Bagola fejlesztésére javasolt ötmillió forintot a hulladéklerakóra előirányzott összegből fedeznék, tehát átcsoportosítással biztosítanák az összeget, nem külön ötmillió forintos előirányzattal. Hasonló módon javasolta a GVB előteremteni a szelektív hulladékgyűjtés edényzeté-nek tízmillió forintos költségét és a hulladékgyűjtés kintlevőségeinek önkormányzat által kompenzált hárommillió forintját.
L. I.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztályának (Király u. 47.) ügyfélfogadási rendje a következő. Hétfő: 8-tól 12-ig, 13-tól 16-ig \\ Szerda: 8-tól 12-ig, 13-tól 17-ig ! Péntek: 8-tól 12-ig Kedd és csütörtök: ;
nincs félfogadás.
J
A Háziorvosi Szolgálat részére a Társadalombiztosítás előírja a lakosság TAJ számának február 15-ig történő bejelentését.
Ezért kérjük, hogy aki még nem jelentette be háziorvosának a TAJ számot, az a fenti időpontig szíveskedjék megtenni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Háziorvosi Szolgálatok részére a TB nem finanszírozza az ellátáshoz szükséges összeget.
Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz közzé a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására Nagykanizsán. A kiírás térítésmentesen beszerez- ^ hető Nagykanizsa Megyei Jogú Vá- jjj ros Polgármesteri Hivatal Városi ° Főépítészed Irodán (8800 Nagyka- $ rúzsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: | 93/312-283)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Egry J. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén lévő, 95 nm alapterületű tárolóhelyiségét | A pályázat benyújtásának határ- n ideje: 1997. február 17. 16.00 óra \'2 Részletes kiírási anyag a Polgár-1 mesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. * számú irodájában vehető át. .
lW.t«bniár7, ( KANIZSA - Itta** ) 3
SZEPETNEKI UTCAI EGYEZTETÉS
Mint múlt heti lapszámunkban hírt adtunk róla, a Szepetneki utca lakói sérelmezték, hogy az elmúlt év vége óta csaknem folyamatosan földszállítás történik az utca teljes hosszában, aminek következtében egy jelentós útszakaszon felrepedezett a burkolat, s az autók sebességének következtében az út menti házak falaira sár fröcskölődött fel, a teherautók által kiváltott rezgés pedig állagromlást okozott az épületeknél. Mint ismert, a Szepetneki utcából szállított földet a kivitelező cég az északkeleti városrészben épülő Spaar Áruház területére szállítja.
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya a lakossági bejelentéseket követően a Zala Megyei Közútkezelő KHT-n keresztül kérte a kivitelezőt, hogy a Szepetneki utca-Hunyadi tér-Körmös utca közti szakaszon ideiglenes jellegű negyven km/óra sebességkorlátozást vezessenek be mobil jelzőtáblák alkalmazásával. Az egyeztető tárgyaláson ké-
Amennyiben a vád bizonyítást nyer, négy letenyei fiatalember nagy kárát látja jogi ismeretei hiányosságának. Történt ugyanis, hogy az elmúlt év nyarán a fiatalemberek szórakozásból, viccből az utcán sétálgatva kiötlötték, vetkőztessék meztelenre egy társukat, a fiatalkorú B. J-t. Az eset meg is történt, a sértettet csupaszra vetkőztették, majd ruháit a közeli parkban elrejtették.
Mint dr. Kurta János, a Nagykanizsai Városi Bíróság elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a nagykanizsai ügyészség a húsz-huszonkét esztendős férfiakat - F. P-t, I. R-t., I. T-t és K. Gy-t - a személyi szabadság megsértésével vádolja. A vádirat tanúsága szerint a vádlottak egybehangzóan tagadják az ellenük felhozott vádat, kihallgatásukkor mindannyian azt állították, a vetkőzte-tésen nem voltak jelen, ám a sértett elmesélte nekik, hogy valakik levetkőztették.
szült jegyzőkönyv szerint a táblákat a kivitelező cég január huszonnyolcadikán elhelyezte.
A Műszaki Osztály felkérte a kivitelező képviselőjét, hogy a további szállításokat a Homokkomáromi utca kihagyásával szervezze, a Szepetneki utcában közlekedő járművek vezetőit pedig utasítsák a sebességkorlátozó táblák előírásainak betartására. A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá, hogy a hivatal Műszaki Osztálya a Környezetvédelmi Felügyeletet a rendőrséggel közös intézkedésekre utasítja a s/állítási útvonal ellenőrzésére vonatkozóan. Az egyeztetésen a kivitelező cég képviselője vállalta, hogy a gépkocsivezetőket utasítja az előírások betartására, elmondta továbbá, hogy véleménye szerint az érintett utcák lakóházain található repedések korábbi keletűek, azok nem a szállítás során keletkeztek.
B. J.
A gyanúsítottak egyikének azonban mégis rémlett valami az esetből, mert mint elmondta, „(...) a vetkőztetésre annyiban emlékszem, hogy egyszer csak aB. a padon feküdt, és többen voltak körülötte, lefogták, és a ruháit húzogatták le róla. Azt nem tudom, hogy konkrétan kinek az ötlete volt, a résztvevő személyeket sem tudom, nem is akarom megnevezni. Én is ott voltam, és a B. alsónadrágját én akartam lehúzni. De rám szólt, hogy „én is ilyen szemét vagyok?!", erre elmentem onnan."
A sértett által megnevezett vádlottak vallomásaiban ellentmondások fedezhetők fel, s az is minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy a bűncselekmény megtörtént, ítélet még nem született, tárgyalás a közeljövőben várható. Az esetben, ha a vádlottak bűnösnek találtatnak, három évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatok. A nyilvános tárgyaláson történtekről a későbbiekben adunk hírt.
Hova jut az iskolai irodalomoktatás, amikor a népköltészet gyöngyszemei között az „Aki korán kel, aranyat lel" vagy „Aki nem dolgozik, ne is egyék" közmondások tanító célzatú elemzéséhez érnek a mesékben, a jó győ-zedelmeskedésében már alig hívő, a közgondolkodást sokszor a saját bőrükön érző nebulók tanítói?
Az egyre jobban polarizálódó társadalmunkban a legtöbb szó a pénzről esik. Vagy Puntók, Mercedesek, Harley Davidsonok, háziszaunák, Thomson-sztereók vagy éppen tejárak lakbértartozások végrehajtások, ingyenkonyhák formájában - de szinte minden gondolatunk meghatározói a piszkos anyagiak. A feszültség társadalmi szinten, mesterségesen is gerjesztődik, az öregek utálják a fiatalokat, fiatalok a nyugdíjasokat, bérből élők a vállalkozókat, munkavállalók a munkanélkülieket és viszont. A sokszor csak ingyenélőknek titulált munkanélküliek egy része bizonyosan nagyobb kedvtelését leli a tétlenségben, mintha hideg téli időben vagont kellene pakolnia, hideg hűtőházakban gyümölcsöt válogatnia, három műszakban helytállnia kellene. A többség azonban belerokkan a tétlenségbe, a kilátástalanságba és abba az állandó stresszt okozó fejtörésbe, hogyan éljen meg, miből etesse a gyerekeit és mi lesz, ha már a munkanélküli segély sem jár.
A munkanélküli segélyben már nem részesülők az önkormányzattól jövedelempótló támogatásban részesülhetnek, amire - mint tavaly tapasztaltuk - nagy nehézségek árán biztosítható, sokszor értelmesnek és érdeminek nem nevezhető közhasznú munkával — lehetett jogosultságot szerezni. Aki ezt elérte és más jövedelemmel nem rendelkezik, az az 1993. évi III. törvény alapján a nyugdíjminimum nyolcvan százalékával megegyező 9200 forint havi jövedelempótló támogatásban részesül.
Nyugdíjasok, munkanélküli családok, kiskeresetűek milliói a megmondhatói annak mire elég ma Magyarországon kilencezer-
A
munka
CSAK
nemesít
;:\':v:\'\'\':\':\':\':::-:::-::\\:::>:;:\'X
kétszáz forint, vagy még inkább annak, mire sem. A törekvőbb „ingyenélők" inkább azt gondolják, mire lehetne elég, ha még egy-kétezer forinttal több lenne. Pannika lábán nem foszladozna a cipő, Karcsika egyre vékonyodó nadrágját nem kellene újabb és újabb foltrátétekkel divatosítani, mosóporral lehetne mosni a fehérneműt és végre igazi borbély vághatná le legalább a férfiember haját. Az ilyen komoly, nagy célok a legminimálisabb jövedelem biztos megszerzése felé vezető útra terelik a jobb fajta ingyenélőt, talán talál is magának valami munkalehetőséget. Elvégzi, megteszi, elviszi. Az első hónap után mosóport vesz. Aztán turkál egy „még tiszta jó" nadrágot Karcsikának. Eltervezi, hogy a következő hónapban már tavaszi cipőt keres Pannikának. Vagy mégsem? Ha elgondolkodik... és kénytelen elgondolkodni, hogy kimozduljon-e otthonról azért, hogy elvégezze, megtegye, elvigye mindazt, amiért egy fillérrel sem fog többet kapni, mint az, aki otthon maradt és saját fájdalmán merengett. A törvény szerint ugyanis a jövedelemmel rendelkező munkanélküli jogosult egy fikarcnyival nem részesülhet több jövedelempótló támogatásban, mint amennyi az egyéb jövedelemével együtt éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének nyolcvan százalékát. A munka nemesít - tartja egy másik tanító célzatú mondás. Vajon a nemesítés foka eléri azt a szintet, hogy egy jobb érzésű ingyenélő csupán a jó híre áráért elvégzi, megteszi, elviszi... ?
Lukács Ibolya
Az SZDSZ még vár
Az 1994. évi választásokat követő önkormányzati ciklus eltelt közel két és fél évének értékelésére Suhai Sándor polgármester és Tamóczky Attila képviselő mellett lapunk nyilatkozatra kérte az SZDSZ nagykanizsai elnökét, Röst Jánost is. A nyilatkozatra azonban csak később kerül sor, mert az elnök szerint az SZDSZ sajtótájékoztató formájában értékeli a választások óta eltelt időszakot.
MEZTELENRE VETKŐZTETTÉK
a
4 1997. február 7.
Nyilatkozat
Mi, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tagjai aggodalomtól telve észleljük, hogyan válik a város egyik fontos beruházása - a Nyugdíjasház építése - a mértéktelen polgármesteri ambíciók következtében a közpénzekkel való felelőtlen gazdálkodás semmivel sem indokolható iskolapéldájává.
Lassan két éve lesz, hogy a közgyűlés nagy egyetértéssel támogatta a ház megépítésének gondolatát. Támogatta, mert a célt üdvözlendőnek tartotta, támogatta, mert a polgármesteri előterjesztés 40-50 millió forintos költségbecslése a város akkori anyagi helyzetében is felvállalhatóvá tette a megvalósítását. A költségek azonban a növekvő ambíciókkal együtt nőni kezdtek, mígnem 1996. júniusában a közgyűlés 158 millió forintban határozta meg az építkezés pénzügyi korlátait.
A felhőtlen Öröm ekkorra már a múlté volt, hiszen nem kevesen gondolták, hogy a 35 egy-, vagy másfélszobás garzon felépítése ekkora költséggel a kétségtelenül helyeslendő cél ellenére túlságosan, már-már vállalhatatlanul megterheli a város költségvetését és szerencsésebb lenne az elgondolást szerényebb keretek közé szorítva megvalósítani. Ráadásul a nagyra törő elképzelés a szociális bérlakásokként emlegetett lakások szociális jellegét ugyancsak megkérdőjelezte.
Ezen előzmények után írta alá a polgármester 1996. szeptember 25-én a zalaegerszegi TANÉP-pel a beruházás 195 milliós Összegéről a szerződést. Ezzel az egy lakásra vetített költség már meghaladta az 5,5 millió forintot.
Tehát nem a tervek lettek hozzáigazítva az anyagi lehetőségekhez, hanem 38 milliós többletköltséget vállalva vágott a polgármester az építkezésbe. Az utóbbira természetesen semmiféle jogosítványa nem volt - ami a polgármester urat némileg nyugtalanította is - hiszen négy hónapon át nem talált alkalmat a közgyűlés tájékoztatására, ami viszont kötelessége lett volna.
A most kicsikart tájékoztatás szerint a napokban - az építkezés közepette - a beruházás költségeit bizonyos, pontosan általunk nem ismert részei elhagyásával sikerült 180 millió forintra csökkenteni.
A még mindig meghökkentően magas költségek mellett tehát már az a veszély is fenyeget, hogy a ház egyes funkcióit tekintve torzóvá válik.
Mindezek után le kívánjuk szögezni: a közgyűlés 1996. június 4-ei határozatát elfogadjuk, és ennek megfelelően támogatjuk a Nyugdíjasház megépítését 158 millió forint maximális költséggel.
Az összeg további növelését azonban elfogadni nem tudjuk, mert terhel bennünket a városi pénzekkel való felelősségteljes gazdálkodás kötelme. Ez tehát a mi felelősségünk.
A polgármester felelőssége viszont, ha olyan helyzeteket teremt, amelyekben a város gazdasági érdekei sérülnek, felelősége, ha a közgyűlés jogkörét önhatalmúan elvonni próbálja, felelőssége, ha korlátokat nem ismerő ténykedése révén több tízmilliós extra kiadások terhelik a várost, felelőssége, ha a beruházások rögtönzései révén nem úgy valósulnak meg, ahogy az normális körülmények között elvárható lenne.
Nagykanizsa, 1997. február 4.
Balogh Tibor Dr. Bárányi Enikő Dr. Csákai Iván Hajgató Sándor Magyar József Marton István Tarnóczky Attila
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Soron kívüli ülést tartott Kanizsa közgyűlése, melyen két napirendi pont megtárgyalása szerepelt. Elsőként Tarnóczky Attila korábbi kérésének megfelelőlen került a testület elé a Nyugdíjasház-beruházás helyzetéről, a szerződésben foglalt összegről készített előterjesztés. Suhai Sándor polgármester elmondta, hogy a beruházás terv szinten 157 millió forint összeggel indult, nem ötvenmillióval, ahogyan állították egyes képviselők. A pályáztatási eljárás során a pályázók kétszázmillió forint feletti kivitelezési költségajánlatokat tettek. A legalacsonyabb pénzösszegű ajánlatot a Zalaegerszegi Tanép Építőipari Kft. tette, ez 223.680.000 forint volt. A kivitelezővel azóta műszaki tartalom-csökkentéssel sikerült alacsonyabb árban megegyezni. A polgármester a közgyűléstől azt kérte, hogy száznyolcvanmillió forintra módosítsák a beruházási okmányt. Hozzáfűzte, hogy a huszonhárommillió forintos különbözet kigazdálkodására vonatkozó elképzelést csak zárt ülésen lehet megtárgyalni. Dr. Kerekes József afelől érdeklődött, hogy a Nyugdíjasházban majdan beköltözőkkel kötöttek-e már szerződést, a képviselő attól tart, hogy a költségek megemelkedése miatt gond lesz a lakások kiadásával. Suhai Sándor tájékoztatta a testületet arról, hogy később dől el, milyen módon jelölik ki a házba költözőket, akiket
anyagilag nem érint az, hogy a beruházás mennyibe kerül. A képviselők többsége amellett foglalt állást, hogy nem ellenzi a Nyugdíjasház megépítését, csak a közgyűlés hozzájárulása nélküli kivitelezői szerződés aláírását, a módosítás körülményeit. Marton István hét ellenzéki képviselő nevében felolvasta az üggyel kapcsolatos nyilatkozatukat.
Suhai Sándor visszautasította azt, hogy személyek ambíciói miatt erőltetné a beruházást, utalva arra, hogy hosszú bizottsági szakaszon keresztül jutott a terv arra a szintre, amelynek költségeit tovább sikerült faragnia Kelemen Z. Pál rámutatott, hogy talán az eredeti költségbecslés volt hibás. Véleménye szerint hiába van több kiváló beruházási szakember a testületben, nem tűnt fel időben, hogy többe fog kerülni a beruházás, mint ameny-nyit a tervező jelzett. Tarnóczky Attila szerint a meghatározott bekerülési költségtől való eltérésről a közgyűlésnek kellett volna döntenie, a polgármesternek nem kellett volna aláírnia a szerződést. Emlékeztetett arra, hogy korábban is kifogásolták már a beruházási összeget, amely a polgármesteri tájékoztató keretében és nem önálló napirendként került a testület elé. Hangsúlyozta, hogy nem a tervezőt kell hibáztatni, mert lehet, hogy a kivitelezőktől kaptak szemérmetlen ajánlatot. Zsoldos Ferenc annak a vé-
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
„Újabb feljelentés földügyben" c. Kanizsa Újságban január 31-én megjelent cikkel kapcsolatban tesszük az alábbi észrevételt:
Az „Alkotmány" MGTSZ-ben közel 40-en dolgozunk az állattenyésztésben, Zömmel 10-15 éve, de van olyan közöttünk aki 30 éve végzi ezt a nem könnyű munkát. Azt is el szeretném mondani még, hogy kb. 15 főnek az első munkahelye a TSZ-ben volt. Nagykanizsa, Bajcsa, Fityeháza a lakóhelyük Dolgozunk becsülettel szombat, vasárnap és ünnepnapokon egyaránt.
Ezért sértő és megalázó számunkra Bagonyai nyilatkozata, hogy az „Állampusztáról szabadult állatgondozókat alkalmazunk a TSZ állattenyésztési telepein."
Kikérjük magunknak ezt a gyanúsítást, hazugságot.
Azt, hogy a Földkiadó Bizottságtól földet kaptunk, a törvény szabályozza, nem pedig „Ő". , 1
Abban a bekezdésben, ami velünk foglalkozik, rágalmak hazugságok sorakoznak minden mondatában.
Sajnos mi is beletartozunk abba a 416 személybe, akiket érint Bagonyai akciója, i
Nekünk a havi 20-25 ezer forint keresethez nagyon hiányzik az a 20-25 ezer forint, de főleg a 280-300fő nyugdíjasnak
Bízunk benne, hogy az eddigi nyilatkozatai is hasonló valóságot tartalmaznak, mint a rólunk szóló cikk valóságtartalma.
Bagonyai azt nyilatkozta január 31-én megjelent számukban:
„hajlandó vagyok minden felelősséget vállalni állításaimért".
Tisztelettel:
Papp Sándor
< telepvezető
„Alkotmány" MGTSZ Bajcsa Tehenészeti Telep és még tizenhárom aláírás
leménynek adott hangot, hogy a huszonhárommillió forintos pluszköltség aranyában alatta marad az inflációnak és a kétszázhúszmillió forintos kivitelezési összeg sem haladná meg az elfogadható mértéket. Dr. Fodor Csaba elmondta, hogy a bizottságok véleményének figyelembe vételével hirdették meg azt a pályázatot, amelyet olyan bíráló bizottság bírált el, amelynek a nyilatkozatot kiadó hét képviselő közül ketten tagjai voltak, a rangsorolásban részt vettek. Röst János tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a tervező járulékos költségek nélkül becsülte 157 millió forintra a bekerülési összeget, a tervet többször átdolgozta a felmerülő igények szerint. Javasolta, vizsgálják meg, lehet-e a műszaki tartalom csökkentésével a kivitelezési kiadásokat csökkenteni. Suhai Sándor mesterkélt hajcihőnek minősítette a vitát. Marton István rámutatott, hogy a polgármester által 1995-ben meghirdetett lakásmobilizációs programban negyvenmillió forint szerepelt a Nyugdíjasházra. Mint elmondta, a lakásalapra hiába folyt be nyolcszázmillió forint, egy szociális bérlakás sem épült.
Ezt követően zárt ülést tartott a közgyűlés, amelyet követően Suhai Sándor azt a tájékoztatást adta, hogy a testület elfogadta a beruházási okmány módosítására tett javaslatot, a kivitelezési költségeket 186 millió forintban állapította meg. Ezt követően a költségvetés tárgyalásának második fordulójában és a soron kívüli közgyűlésen tett javaslatok vitájára és szavazására került sor. Ennek során a Szociális Foglalkoztató üzenötmillió forintos kölcsönét a közgyűlés támogatássá minősítette át, nem csökkentette a Városvédőknek szánt másfél milliós előirányzatot. A Pannon Tükörre - a főszerkesztő félállásának finanszírozása mellett - háromszázezer forintot szavazott meg a testület, a Szekeres József Alapítvány helyett pedig a szociális és egészségügyi alapra utal százezer forintot. Az alapot ezzel együtt nyolcszázezer forinttal emelték meg. Az IKI-nél felhasználásra nem kerülő lakbértámogatás összegéből keletkező maradványt szociális segélyezési alapra, utalják. A diáksportra fordítható összeget másfél millió forinttal emelte a testület, és egymillió forintot irányzott elő a miklósfai futballpálya meg-. vásárlására. Bagola támogatására nem szavazta meg a közgyűlés a javasolt ötmillió forintot, ötmillió forint előirányzatként kerül a költségvetésbe a Nagyrác utcai iskola felújítása. A szelektív hulladékgyűjtés edényszükségletét a tízmillió forintos javaslat helyett hárommillió forinttal kívánja támogatni az önkormányzat, a kintlevőségekre javasolt hárommillió forint nem került a költségvetésbe. A Helyőrségi Művelődési Központ támogatására másfélmillió forintot irányoz elő a közgyűlés. A végszavazásra a következő közgyűlésen kerül sor.
L.I.
imfebruár7. ( KANIZSA- /% ) \' 5
Tisztelt Kanizsaiak! Városi- és városkörnyéki Sportbarátok!
A több mint fél évszázados sportegyesület, az Olajbányász SE Nagykanizsa vezetése nevében fordulunk a városi- és városkörnyéki sportbarátokhoz, s mindazokhoz, akik segíteni akarják a városi- és olajos minőségi sportot. Kérjük hogy a törvény által biztosított új lehetőséggel - az egy százalékos felhasználással - támogassa az egyre nehezebb anyagi helyzetbe került egyesületünket.
Azért is fordulunk Önhöz és adózó családtagjaihoz, mert a kiemelt céljaink megvalósításához igen komoly összefogás kell és olyan anyagi háttér, amellyel a minőségi feladatok, az utánpótlás-nevelés, a színvonalas versenyeztetés, a működés megoldható.
NB ll-es labdarúgó-csapatunknak a bajnokságban az 1-8. helyek valamelyikét kell megszerezni, liogy ősztől az egycsoportos NB ll-ben indulhassunk Női teniszcsapatunk az OB l-ben küzd, női kézilabdázóink az NB I B-ben szerepelnek felnőtt- és ifjúsági csapattal, atlétikában szintén nagy feladataink vannak, csakúgy az utánpótlás területén. Négy csapatot kell működtetni az NB ll-es ifjúsági és serdülő bajnokságban.
Mindezekhez alapok kellenek és most segíthet, hogy javuljanak az anyagi lehetőségeink. Ugyanis a személyi jövedelemadójának egy százalékáról, annak felhasználásáról Ön dönthet. Mi azt kérjük a sportszeretőktől, sportbarátoktól, hogy a rendelkező nyilatkozaton kedvezményezettként az olajos sportegyesületet támogatni szíveskedjék.
Adószámunk: 19956961-2-20
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezésre álló nyilatkozaton adószámunkatfeltüntetni szíveskedjék. A nyilatkozatot lezárt, kisméretű boríték-ba kell elhelyezni névvel, lakcímmel és személyi számával feltüntetve, ame- | lyet az önadózók adóbevallási csomagjukban küldjék meg az APEH-nak, míg g a nem önadózók március 25-ig juttassák el munkáltatójukhoz i
Támogatásukban bízva kívánok további „Jószerencsét"! 1
Baranyai István egyesületi elnök
Tisztelt nagykanizsai és városkörnyéki Polgárok!
A „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Kuratóriuma nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal és módjukban áll a segítség, úgy személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassanak bennünket.
Az alapítvány célja: részint az egyházközséghez tartozó szellemi és tárgyi értékek fenntartása és továbbépítése, de - nem csak református-rászoruló diákok és szegények segítése is! „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Adószám: 18951499-1-20
Tájékoztató a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány működéséről
A Családsegítő Központ 1991-ben hozta létre a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványt, az intézmény működésének elősegítése érdekében. Az alapítvány elsődleges céljai: Hátrányos helyzetű gyermekek, kisjövedelmű nyugdíjasok, nagycsaládos édesanyák meghatározott ünnepi alkalmakkor történő köszöntése és megajándékozása, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása.
Személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segíthetik elő alapítványunk további karitatív tevékenységét azok, akiknek szívügyük az embereken való segítés. S
Az alapítvány számlaszáma: OTP 11749015-20029542 í
Az alapítvány adószáma: 19275897-1-20 °
Dr. Kaszás Gizella | intézményvezető »
_|
KÉRJÜK TÁMOGASSA
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola „KANIZSA Szakképzéséért" Alapítványát személyi jövedelemadója 1%-ával! Információt személyesen vagy telefonon (93/314-330, 93/314-331) az iskola bármely dolgozójától kaphat.
Köszönettel
Iskolavezetés
Tisztelt Támogató!
Az 1996. évi CXXV1. törvény értelmében személyi jövedelemadójának meghatározott részét oktatást segítő alapítvány javára is átutaltathatja. Tájékoztatom, hogy a „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány csakis a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóit támogatja, felnőttet sem bérkifizetéssel, sem egyéb módon alapszabálya értelmében nem támogat.
Tisztelettel kérem, hogy az iskola 940 tanulóját, közte gyermekét lehetősége szerint ilyen módon is segítse. Amennyiben az iskolát segítő alapítvány támogatása mellett dönt, kérem a rendelkező nyilatkozatot a rajta szereplő tudnivalóknak megfelelően az APEH-nek eljuttatni szíveskedjen. A Batthyány Középiskoláért Alapítvány adószáma: 18950962-1-20 Megértő támogatását az iskola tanulói és nevelői közössége nevében tisztelettel megköszönöm.
Üdvözlettel:
Mayar Ferenc
igazgató
Tisztelt Olvasó!
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a tavalyi újjáalakult KANIZSA Kajak-Kenu Klub - mely a verseny- és tömegsporton kívül iskolások részére nyári táborozást is szervez - alapítványát a törvény adta lehetőség keretein belül, éves jövedelemadójának 1%-ával támogatni szíveskedjen. (1996. évi CXXVI. törv.)
Címünk: „Nagykanizsa Város Kajak-Kenu Sportjáért" Alapítvány Adószámunk: 19275213-1-20
Amennyiben megnyertük előlegezett bizalmát, mi ezt egyre jobb eredmények- ^ kel szeretnénk megköszönni. / *
Bővebb érdeklődését szívesen várjuk a 93/314-849 telefonszámon. °
Tisztelettel: |
Héder István Ferenczy Zoltán 2
vezető edző klubelnök i
JÓ KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
Fizetés alapbér + jutalékos rendszerben.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 és 93/310-540
TB,
TE DRÁGA!
Január huszonnyolcadikán az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban a helyi Egészségbiztosítási Pénztár munkatársai ismertették az érdeklődőkkel a napjainkban számos vitát kiváltó társadalombiztosítási rendeletmódosítások lényegét, azok alkalmazásának módját. A többórás őss/cj<>iittlcii elhangzottakat lapunk kérésére Deutsch Viktor járulék-osztályvezető foglalta össze.
- Ezen az értekezleten nemcsak a kifizetőhellyel rendelkező ügyintézők vettek részt, hanem látható volt, hogy más érdeklődők és társaságok képviselői is nagy számban jelen voltak, csakúgy, mint azok, akik érdeklődnek a társadalombiztosítási jogszabályok változása iránt. A legfontosabb téma a biztosítási kötelezettséggel, a járulékfizetésekkel, az egészségügyi hozzájárulás bevezetésével, a nyugdíjjárulék-fizetés területén jelentkező változásokkal, a betegségi, anyasági ellátással, a családi pótlékkal kapcsolatos kérdéskörökhöz kapcsolódtak - mondta el elöljáróban az osztályvezető.
- A járulékfizetés területén a legnagyobb változás, hogy a társadalombiztosítási járulék mértéke három és fél százalékkal csökkent az előző évihez képest, így ez most harminckilenc százalék. Ezen belül jelenleg huszonnégy százalék a nyugdíjbiztosítási járulék az egészségbiztosítási járulék mértéke pedig tizenöt százalék. A már említett harminckilenc százalék a munkáltatókat, a foglalkoztatókat érinti. Az egyéni járulékfizetésnél ilyen jellegű változás nem történt, továbbra is tízszázalékos a fizetési kötelezettség, csak annyi a módosulás, hogy a hatszázalékos - nyugdíjbiztosítási alapot érintő - befizetés most akkor is kötelező, amikor már nincs a
négyszázalékos egyéni egészségbiztosítási előfizetési kötelezettség, mert ez számít a szolgálati időhöz- Akitől négy százalékot is vonnak le, a társadalombiztosítás teljes ellátására jogosult, itt a betegségi, illetve anyasági ellátás jogosultsága szerezhető meg.
A biztosítások körében változott, hogy a segítő családtagokra az egyéni vállalkozók és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a rendszeresen közreműködő segítő családtagokra a biztosítás ugyan most is kiterjed tehát az alap
most is a minimálbér bizonyos százaléka, de megállapodást is köthetnek a segítő családtagok esetében magasabb összegű járulék fizetésére, egészen a felső, a napi háromezer-háromszáz forinttal számítandó határig. Ez azonban csak akkor köthető, ha az illető még legalább tíz évig nem éri el a nyugdíjkorhatárt. Jelentős módosulás még, hogy az egyéb jogviszony alapján biztosítottak - úgymint a megbízásos, a vállalkozás-jellegű jogviszonnyal rendelkezők esetében - megszűnt a minimálbérhez igazodó hatvanszázalékos biztosítási alsó határ, tehát ilyen jogviszony fennállta esetén az illető már az első forinttól kezdve biztosításra kötelezett, az eddigi,gyakorlattól eltérően nincsen limitálva a biztosítási határ.
A tiszteletdíjak területén is egyértelműek lettek a jogszabályok A korábbi időszakban a tiszteletdíjakkal kapcsolatban is született olyan határozat, hogy a jogszabály ugyan bevezette a járulékfizetési kötelezettséget, de nem kötött hozzá biztosítási jogosultságot, csak kötelezettség volt a járulék fizetése. Az új jogszabály kiterjesztette a biztosítást azokra, akik alapítványnak, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, köztestületnek választott bíróságnak önkormányzati testületnek választott tisztségviselője, vagy tiszteletdíjas polgármester. így most
ez a kör is jogosult a társadalombiztosítás ellátására is.
Lényeges változás még a jogszabályban a szerzői tevékenységgel kapcsolatos biztosítási kötelezettség elbírálása, illetve, hogy ezek alapján milyen biztosítás állapítható meg, s ennek alapján milyen társadalombiztosítási ellátás folyósítható.
Változott az egyéni vállalkozóknak, illetve a gazdasági társaságok tagjainak a járulékfizetési kötelezettsége is. Január elsején lépett hatályba az a törvény, amely szerint a vállalkozói és társasági osztaléknak az adózott eredmény terhére kifizetett osztalék huszonhét százalékos személyi jövedelemadót viselő része járulékalapot képez Az egyéni vállalkozói körből kikerült a mezőgazdasági kistermelői kör, ők már nem minősülnek vállalkozónak
A kiegészítő tevékenységet végzők helyzete annyiban változott, hogy a jogszabály nagyon leszűkítette az erre vonatkozó jogosultságot. Most csak a saját jogú nyugellátásokra és a nyugdíjszerű ellátásokra vonatkozik a tör-
vény. Öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, növelt összegű öregségi munkaképtelenségi járulék: ilyen típusú jogellátások minősítik a vállalkozókat kiegészítő tevékenységűnek. Tehát aki nyugdíjas, és vállalkozói engedéllyel rendelkezik, nem társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni, hanem tíz százalék balesetbiztosítási járulékot, természetesen ugyanúgy a jövedelem, a tevékenységet kezdő pedig a mindenkori minimálbér alapján. Most ez a változás okozott nagy felzúdulást a vállalkozói illetve a társasági körben, mert a kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és a tízszázalékos járulék-befizetési kötelezettség vonatkozik a gazdasági társaságok tagjaira is.
Ami új, hogy bevezették az egészségügyi járulékot olyan személyeknél, akik személyi igazolvánnyal rendelkeznek, és nem eltartottak semmilyen jogcímen nem biztosítottak Ebben az esetben tizenegy és fél százalékos egészségügyi járulékot kell fizetni azért, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultak legyenek. Ez is jövedelemhez kötött, tehát ezeknek az embereknek is nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, ha ilyen nincs, akkor a mindenkori minimálbér szerinti tizenegy és fél százalékot kell fizetni, és ezen kívül ezernyolcszáz forint egészségügyi hozzájárulást. A biz-
tosítási kötelezettség alá nem került személyeknek lehetősége van arra, hogy az egészségbiztosítási pénztárakkal, kirendeltségekkel megállapodást kössenek a járulék fizetésére vonatkozólag, de csak szolgálati időre harmincöt százalék járulék-kifizetés mellett, vagy a minimálbérhez igazodóan, és természetesen ennél magasabb összegre is köthető, egészen a felső, havi kilencvenkilencezer forintos határig. A külföldi állampolgárok is köthetnek megállapodást egészségügyi szolgáltatásokra, ez a kérelmező esetében hétezer-kettőszáz, családtagjai esetében feleekkora összeget jelent. Az itt tanuló külföldi diákok négyezer forint értékben köthetnek ilyen megállapodást.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felmérései szerint a másodállású vállalkozók működési feltételeinek szigorítása mintegy két-háromszázmilliárd forintnyi bevételkiesést jelent. A helyi pénztárakat ez hogyan érinti? ,
- Jelenleg nem tudunk számokat mondani arra vonatkozólag, hogy hányan adták vissza a vállalkozói engedélyüket, hiszen az igazolványokat a polgármesteri hivatalokban kell leadni. Az eddig kiegészítő tevékenységet folytatóknak várhatóan fele adja majd vissza vállalkozói igazolványát. A vállalkozói igazolványok visszaadásának időtartamát megjósolni sem lehet. Megfigyelhető, hogy a visszaadott egyéni vállalkozói igazolvány helyett a nyugdíjas családtag vált ki vállalkozói igazolványt. Nálunk nem lesz igazán érezhető ez a bevételkiesés, hiszen a kiegészítő járulékfizetők köre csak akkor volt köteles járulékot fizetni, ha előző évi tevékenysége után vallott be jövedelmet. A vállalkozók többsége minimális járulékot fizetett, a tízszázalékos baleseti járulék összegét, lévén, hogy kiegészítő tevékenységet folytattak. A működési körünkben egyetlen olyan kiegészítő tevékenységű vállalkozóra emlékszem, aki a maximális járulékalap után fizette a díjat: Tehát nem túl nagy horderejű ilyen szempontból a járulékelmaradás. A kiegészítő tevékenységúek főfoglalkozású vállalkozóvá való átminősü-lése többletterhet jelent az egyéni vállalkozónak is, és a társaságnak is, akik a társasági tagot foglalkoztatják. De a többletterhet még megsaccolni sem lehet. A kirendeltségen is rengetegen keresnek meg bennünket azzal, hogy igazságtalannak tartják a jogszabály-módosításokat, de mi sajnos csak végrehajtók vagyunk, a társadalombiztosítási szakemberek a jogalkotásban kevés szerepet kaptak, és a folyamat egészébe sem volt lehetőségünk érdemben beleszólni...
1997: február 7. ( KANIZSA - Wuuuaé* ) 7

A Horn-kormány 1997-től a mezőgazdasági kistermelés 1 milliós árbevételig érvényes adómentességét megszüntette, és gyökeresen új adózási szabályokat vezetett be. Emellett a jövőben kötelezővé teszi a termelés és értékesítés nyilvántartását is.
A Magyar Demokrata Néppárt az új szabályozással ugyan messzemenően nem ért egyet, de ha már a döntés megszületett, szükségesnek tartja, hogy a hátrányosan érintetteknek tájékoztatást és emberi segítséget nyújtson.
A mezőgazdasági kistermelők 1997. március 31-ig a támogatások és kedvezmények igénybevételéhez kötelesek ún. őstermelői igazolványt kiváltani, melyet az illetékes megyei agrárkamarák állítanak ki. őstermelőnek az minősül, aki 16. életévét betöltötte, őstermelői igazolvánnyal rendelkezik és a mezőgazdasági termékértékesítésből származó éves árbevétele 3 millió forintnál kisebb. Őstermelői igazolvány nélkül 1997. június 30. után nyilvános piacon vagy kereskedelmi helyiségben a termelő nem értékesíthet mezőgazdasági terméket. Az őstermelői igazolvány kötelező kelléke az értékesítési betétlap, melybe a felvásárló a felvásárlások dátumát, összegét, a vásárlási jegy számát és az adószámukat aláírásukkal hitelesítve bejegyzi. Ezenkívül az őstermelőnek nyilvántartást kell vezetnie a piaci árusításból és a közvetlen háztól történő eladásból származó bevételekről is.
Az őstermelői igazolványt az illetékes agrárkamarának megkülönböztetés nélkül ki kell adnia, tehát annak is, aki nem tagja az agrárkamarának. Várhatóan az agrárkamarák igyekeznek majd a kérelmezőket tagnyilvántartásukba felvenni és a gazdálkodókat adatszolgáltatásra kötelezni (pl. állatállomány nagysága, földterület, mezőgazdasági gépek száma, összetétele stb.). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az őstermelői igazolványt kiváltó gazdálkodókat az agrárkamara adatszolgáltatásra nem kötelezheti -kivéve az adóazonosító számot.
A mezőgazdasági kistermelés új adózási szabályairól
Milyen adózási lehetőségek között választhat a kistermelő?
1. Adómentesség
Az őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági kistermelő e tevékenysége után teljes adómentességet élvez, ha az éves árbevétele nem haladja meg a 250.000 - Ft-ot. Ez a kedvezmény mind az átalányadózást, mind a tételes költségkimutatást választó kistermelőt megilleti. Ha azonban a bevétel meghaladja a 250.000. - Ft-ot, akkor a teljes összeget be kell számítani a mezőgazdasági kistermelői jövedelmének megállapítása során.
2. Átalányadózás
Az a mezőgazdasági kistermelő, akinek éves árbevétele a 3 millió Ft-ot nem haladja meg, 1997-ben az átalányadózás szabályai szerint is adózhat. Ebben az esetben a termelési költségeket nem kell nyilvántartania. A mezőgazdasági termelőkre vonatkozó átalányadózási szabályok szerint a termelőnek a növénytermesztésből származó árbevételének 20%-át tekintik jövedelemnek míg az állattenyésztésből származó árbevétel 8%-a a vélelmezett jövedelem. Akiknek növény- és állattenyésztési tevékenysége egyaránt van, ott a két módon számított jövedelmet kell összeadni az adóalap számításánál. Az így számított jövedelmet 200.000- Ft-ig 12,5%-os, 200.000-Ft-tól600.00-Ft-ig 25%-os adó terheli
3. Tételes költségelszámolás
A mezőgazdasági őstermelő a tételes költségelszámolást is választhatja adóalapjának meghatározására. 1997-ben a tételes költségelszámolást
választók számára lényeges kedvezmény, hogy ún. átállási költséghányad címén mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételük 40 %-át igazolás nélkül elszámolhatják költségként. Ezen felül számlákkal kell igazolniuk a felmerült költségeket. Ez azonban nem lehet több mint a bevételük 60 %-a, ugyanis átállási költséghányad révén veszteséget nem mutathatnak ki. A tételes költségelszámolást választók további 100.000,-Ft adócsökkentésben is részesülnek Ha tehát egy kistermelő 2 millió Ft árbevételt ér el és a 40%-os vélelmezett költséghányad mellett további 800.000,- Ft költséget tud számlákkal bizonyítani, akkor adóalapja 400.000- Ft lesz (2.000.000 - 2 x 800.000- Ft). Ezek után kiszámítja más személyi jövedelemadózás alá eső bevételeinek összegét, melyhez hozzáadja a 400.000 - Ft mezőgazdasági termelésből származó adóalapot. Az így kiszámolt adó összege csökkenthető az említett 100.000-Ft-tal. 4. Boradó
1997-ben tovább szűkül a kedvezményezett mezőgazdasági termékek köre. így az ültetvénytelepítésből a szőlőmust, a félkész bor és a hordós bor előállításából származó bevételre nem jár kistermelői adókedvezmény. Ha a mezőgazdasági őstermelő saját gazdaságában termelt szőlőjéből bort készít, akkor a bor előállítási költségének számításakor a saját szőlő értékét, árát és mennyiségét őstermelői igazolványában mint értékesítést tünteti fel és ezt az összeget őstermelői bevételként veszi figyelembe. A borkészítésre felhasznált saját szőlő be-
csült értékét a helyi közigazgatási önkormányzat által meghirdetett, - az illetékes hegyközség által megállapított - termőhelyi védőáron kell figyelembe venni. Ahol nincs hegyközségi szervezet, ott a védőára a Földművelésügyi Minisztérium Megyei Földművelésügyi Hivatala állapítja meg. Természetesen a bortermelő választhatja a tételes költségelszámolást is, s ez esetben a szőlőművelés valamennyi tételes költségét a feldolgozás és tárolás költségeivel összevonva veheti számításba a bor előállítási költségei között.
5. A föld bérbeadása utáni adózás
1997-től már nincs különbség a földjáradék és a külterületi termőföld között a bérbeadásból származó jövedelem megállapításánál. Az SZJA törvény a föld bérbeadásából származó adó mértékét 20%-ban állapítja meg. Ha a földet magánszemély veszi bérbe, a kapott bérleti díj után a negyedévet követő hónap 12-ig köteles az adót megfizetni. Ha a bérleti díj kifizetőtől származik (pl. szövetkezet vagy gazdasági társaság esetén), akkor a kifizetőnek az adót már a bérleti díj folyósításakor le kell vonnia, s erről a bérbeadónak igazolást kell adnia. A fold bérbeadásából származó jövedelemről nem kell bevallást készíteni, ha az kizárólag kifizetőtől származik és a bérletből származó bevétel összege az 50 ezer Ft-ot nem haladja meg és a bérbeadónak más jövedelme okán nem kell adóbevallást adnia.
Magyar Demokrata Néppárt Nagykanizsai Szervezete
Hivatalos hirdetésfelvétel
HORVÁTORSZÁG legnagyobb napilapjába
(250.000 példány/nap) MURAKÖZ megye legnagyobb hetilapjában és a
(250.000 példány/hét) NEDELISCHE-i rádióba
(100 kilométeres hatósugár)
Nagykanizsán keresünk 100-150 nm-es helyiséget, raktári kiszolgálás céljából, telefon szükséges.
Telepvezetőt felveszünk.
Megkeresés: 46/406-411
Ongai Csavargyártó Kft.
8-
I
MIRKÓ VÁLLALKOZÁS Tel, 06-30-552-432
8
KANIZSA
I
1997. február 7.
NIVEA
ÚGYIS JÖNNEK
UJABB KIHÍVÁSOK
Naderi Katalin irigylésre méltó nő. Sikeres. Vonzó, jól tekézik, és két perc alaU átváltozik sportosból nagy-asszonyosba.
Égy „össznépi", akár társadalminak is nevezhető tekepartin találkoztunk, megemlítette, egy multinacionális cég képviseletében van jelen, aho-lis marketing-üzletkötőként, a Dunántúl területi képviselőjeként dolgozik.
Tekézés után - már kosztümben - ült le beszélgetni velünk munkáról, családról, hivatásról.
- Négy évvel ezelőtt hirdetett pályázatot a Beiersdorf erre a munkára, jelentkeztem, és felvettek - foglalja össze tömören karriertörténetét Katalin. - Persze azért nem ilyen egyszerű a dolog - folytatja - mindig mindenhol keményen megdolgoztam a sikerért. Budapesten születtem, éltem, ott végeztem az iskpláimat is, szakképzettségemet tekintve külkereskedelmi üzletkötő vagyok. Az idegenforgalom iránti kötődésem régi keletű, gyerekkoromban
nyolc évet töltöttem - szüleim külföldi kiküldetése révén - Magyarországtól távol. Nagyon szerettem utazni, ez hagyomány a csalá-
dunkban, az egyik nővérem stewardess volt, a másik pedig egy utazási irodában, idegenvezetőként dolgozott, úgyhogy nem csoda, hogy az utazás-idegenvezetés szeretete rám is átragadt. A fővárosban az Intertouristnál dolgoztam, mellette - a szabadidőmben - idegenvezetést vállaltam, angol turistákat kalauzoltam. De ez egy olyan munka volt, ami huszonnégy órán keresztül kíván teljes embert, ezt férj és gyerek mellett szinte lehetetlen volt csinálni. De mindenképpen szerettem volna továbbra is emberek között lenni, utazni, a mostani munkám biztosítja ezt. Szeretem csinálni, mert minden nap új kihívások elé állít. Sokszor tíz-tizennégy órát is dolgozom naponta, de mindenképpen megérte váltani. Szakmailag és anyagilag is többet nyújt ez a munka, mint az előzőek Nyolcvankettőben költöztünk a férjemmel Nagykanizsára, ami nagy váltást jelentett az életünkben, bár számomra nem volt ismeretlen ez a város, hiszen a férjem nagyszülei itt éltek.
Eleinte az volt a tervünk, hogy csupán néhány évig maradunk itt, aztán amikor sikerül elcserélnünk
a lakást egy pestire, azonnal visszaköltözünk. Ebből a néhány évből tizennégy esztendő lett, mert sikerült a munkákat itt foly-
tatni, új baráti kört kialakítani. Egyelőre nem is tervezzük, hogy visszaköltözünk, nem hiányzik az a hatalmas nyüzsgés, és azt hiszem, a gyerekünknek is jobb, hogy az általános iskolát itt, ilyen környezetben végzi el.
Visszatérve a kezdetekre: amikor ideköltöztünk, továbbra is az Intertouristnál dolgoztam, az áthelyezést cégen belül meg lehetett oldani. Az Intertourist egyébként egy konvertibilis valutáért árusító üzletlánc volt, az ország minden városában létesített boltokat. Kanizsán annak idején a Centrálban működött.
Aztán kilencvenkettőben - gazdaságpolitikai döntés során - az Intertourist üzleteket megszüntették. Tulajdonképpen kényszerből változtattam, ekkor jelentkeztem a Beiersdofhoz. Úgy érzem, jó választás volt, örülök, hogy sikerült meggyőznöm az illetékeseket, hogy szükségük van rám.
- Mi kellett ehhez a sikerhez?
- Nagyon gyerekcipőben jár még ez a dolog, egyelőre nem merem kijelenteni, hogy sikeres vagyok.. Ahhoz, hogy valaki e% a munkát jól végezze, szükség van meggyőző-rábeszélőképességre,
empátiára, olykor hatalmas türelemre. Fontos a külső megjelenés, és még rengeteg minden. Amikor én a céghez kerültem, akkor mindezeket még nem tanították, ma már nagy hangsúlyt fektetnek erre is.
- Hogyan lett a Dunántúl marketingfelelőse?
- Két évvel ezelőtt az igazgatónőnk elküldött néhány embert
marketing-továbbképzésre, majd kísérletképpen beindítottuk a marketingmunkát. Ez a feladatkör számomra teljesen új volt, de miután mindig emberek között dolgoztam, tárgyaltam, nem okozott nagy nehézséget, hogy ellássam ezt a munkát. A kísérlet jól sikerült, elképzelhető, hogy a területi képviselői munka után már csak ezzel foglalkozom majd. A feladatom tulajdonképpen az, hogy felvegyem és tartsam a kapcsolatot a médiával, programokat szervezzek, amelyekben a céget és termékeit is bemutathatom. Ebbe sok minden belefér, egy tekeparti éppúgy, mint egy ilyen interjú.
- Rendkívül nőies nő vagy. Adott esetben ezt mennyire „használod ki"?
- Semennyire. Ebben a szakmában és munkakörben csak a szakmai felkészültséggel, tudással és rátermettséggel lehet érvényesülni.
- Említetted, naponta tíz-tizenkét órát is dolgozol. Hogyan tudod ezt összeegyeztetni a magánéleteddel?
- Két évvel ezelőtt vettem részt Peter Lehmeier professzor marketingkurzusán, ahol az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultunk, az a „Time management", vagyis a helyes időbeosztás volt. Azóta is használom a módszert -ebben a munkában elkerülhetetlen -, sőt hetente több alkalommal szabadidős elfoglaltságot is be tudok iktatni.
- Kinek nem ajánlod ezt a munkát?
- Annak, aki nem szeret utazni, emberekkel foglalkozni, és képtelen gyorsan dönteni. És annak sem, akinek nincs jogosítványa... Én három-négyezer kilométert vezetek havonta.
- Mit tartasz most a legnagyobb szakmai kihívásnak?
- Minél jobban - még jobban -csinálni azt, amit csinálok Ennyi. Aztán úgyis jönnek újabb kihívások.
Bella Judit
KÜLFÖLDI UTAK,
AJANLATOK
A ZALA VOLÁN Rt. szervezésében
A Zala Volán Rt Nagykanizsai Utazási Fiókirodájában Szenígy&rgyviUgyi l\'álnr utazásszervező a kővel ke/ő hat-bét hónap fontosaim programjairól tájékoztatta munkatársunkat január utolsó előtti munkanapján.
Az olaszországi márciustól augusztusig tartó programok az ország nevezetességeivel, szép városaival ismertetik meg a résztvevőket. A Szlovákia-Lengyelországba tervezettek Zakopanéba, Krakkóba, Zsolnára, a Magas-Tátrába invitálják az érdeklődőket. A márciusi szlovéniai tervek között a Bled-Koper-Portorozs útvo-
nal az elsők között szerepel. Ezt jól egészítik ki az ausztriai, a franciaországi és a Benelux államokba invitáló programok. A görögországi, a nagy-britanniai és a romániai körutak Erdélybe nagyon vonzóak. Az árakat az határozza meg, hogy milyen mérvű az üdülőprogram, az ellátás, a szálláslehetőség és nem utolsó sóiban hány naposak az időszakok, és autóbusszal,
repülővel vagy egyéb módon teszik meg az utakat. Az üdülőprogramok egy része az említett helységeken kívül Spanyolországba, a francia Riviérára is hívja az utazni vágyókat.
Iskolák utazásainál a negyvenöt fős autóbuszok kilométerdíja 100 forint, míg az ötven főt szállítóké 103 forint kilométerenként.
Bödör Béla
( KANIZSA - (faycUtaágl fruuytct*^ )
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROGRAM
Szakmai tervezés vagy politikai propaganda?
1997. február 7.
A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete felajánlásához híven helyi szakértők és funkcionáló gazdasági vezetők, szakemberek bevonásával elkészítette a város gazdasági stratégiájának tervét. Az elemző-értékelő munka, a lehetőségek és a célok meghatározása mellett javaslatokat is tettek az öt fejezet összeállítói. Az analizáló munkát az összefoglalás követte, amelyet Tüt» tő István alpolgármester készített el. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Középtávú Társadalmi-Gazdasági Programja elnevezésű dokumentum megvitatása bizottsági szakaszba került. Lapunk Ttittő Istvánt és Béres Márton képviselőt kérte véleménynyilvánításra a stratégiai tervvel kapcsolatban.
tüttő istván
- A stratégiai terv helyzetelemzése mennyiben hozott újat, bukkant-e olyan trendre, amelyet eddig nem sikerült felismerni az önkormányzat, a város társadalmi, gazdasági életében?
- A stratégiai tervezést a Közgazdasági Társaság vállalta magára. Ezt óriási gyűjtő és elemző munka előzte meg, az elkészített anyag öt stratégiai területen vizsgálja a város helyzetét SWOT-analízissel. Ez azt jelenti, hogy minden területnek megvizsgálják az erősségeit, a gyenge pontjait és ennek összevetésével határozzák meg azt, hogy a jobbításáért mi mindent kell tenni. Az öt témakörben stratégiai szinten nem lehetett olyant megfogalmazni, amiről eddig nem volt ismeretünk, csak olyan elemekről lehet beszélni, amelyek újszerűek. Ilyen például a lehetőségként felvetődött logisztikai szolgáltató központ létrehozása Négy település harcol érte. Véleményem szerint jó esélyünk van a megvalósítás elnyerésére. Nagykanizsa azért jó területe a logisztikai központnak, mert Győr-Moson-Sopron, Vas megye és Lentin keresztül egészen Nagykanizsáig nyitott lenne a régió a nyugati országok felé. Ez Zala megye számára még azért is előnyös, mert Nagykanizsa nyitni tudna az ország deli régiói felé is.
- A bizottságok elé kerülő dokumentum lábjegyzete fontos körülményt fogalmaz meg: a stratégiai tervezés tizenöt-húsz évre készül, ugyanakkor a finanszírozás kiszámíthatatlansága miatt két-há-
rom évre is jelentős kockázattal lehet tervezni. Hogyan lehet mégis összehangolttá tenni a rövid- és középtávú terveket?
- A Közgazdasági Társaság részletes anyagát analizálva, majd szintetizálva elkészítettem a közgyűlés elé kerülő társadalmigazdasági tervet. Stratégiai terveket fogalmaztunk meg, de ez nem mond ellent annak, hogy csak rövid távú célokat tudunk végrehajtani. Stratégiai cél az, hogy megépüljön Kanizsa érintésével az Ml-es út, ugyanakkor azért is lobbyznunk kell, hogy Letenyétől az ország belseje felé mihamarabb elkezdődjön az útépítés. Azért nehéz előre tervezni, mert a források programokhoz rendelése, meghatározása rendkívül bizonytalan. Az infláció csökkenő mértéke mellett nem tudják a normatív támogatások azt lefedni, így az önkormányzatoknak egyre többet kell adó formájában beszedni. A lakosság és a vállalkozók viszont már tovább nem terhelhetők. Azt is el kell mondani, hogy nem fejeződött még be az a feladat-átcsoportosítás, amely az önkormányzatokra további terheket ró. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy ahol lehet, takarékoskodjunk, ahol lehet, átalakítsunk. Ennek több területen van lehetősége,
de az már taktikai feladat, hogyan tudják a vezetők ezt megoldani. Éppen ezért az intézményrendszer átalakítása, a racionalizálási elképzelések szinte mindennaposak, várhatóan további intézkedéseket kell hozni.
- Ahogy mondani szokták, minden pénzbe kerül, így ez a terv is. Ha finanszírozási szempontból nehezebb lesz az önkormányzat helyzete, hogyan lehet a tervet megvalósítani?
- El kell dönteni a prioritásokat. A közgyűlésnek kell meghatároznia azokat a célokat, amelyeket el kell érni. Vannak tervek, amelyek talán csak tíz év múlva valósulnak meg, de már ma foglalkozni kell velük. Ilyen például a Miklósfa körzetében lévő ter-málkutak vizsgálata egy későbbi lehetséges turisztikai központ létrehozása érdekében. A koncepció a lehetséges prioritásokat felszínre hozta, az éves költségvetések tárgyalásakor azok alapján kell megteremteni a végrehajtáshoz szükséges források és kiadások összhangját. Bízom abban, hogy ezt az anyagot a következő közgyűlés is hasznosítani tudja. Annak ellenére, hogy a hosszabb távú tervezés bizonytalan, hiszem, hogy ez a terv nagy valószínűséggel helyesen jelöli meg a tenniva-
lókat. Mai világunk nem stabilan kifalazott rendszer. Jelentős változások következhetnek, és azok pozitív irányban térítik el az általunk kijelölt stratégiát, nem a kényszer hatására kell letérnünk a kijelölt útról.
- Milyen visszhangja volt az eddigi bizottsági üléseken és más fórumokon a stratégiai tervnek?
- Pozitív volt a visszhang, nem fogalmazódott meg olyan sommás megítélés, amely ne azt igazolná, hogy az elkészült anyag jól használható. Azt a célt szolgálja, amit kívántunk: megjelöli a város stratégiáját, kitörési pontjait. Sok jó ötlet elhangzott a bizottsági üléseken, koncepcionális változásokat nem javasoltak, inkább egyes részkérdésekben volt vita.
- Ön szerint megváltozik a közgyűlés munkája azzal, ha a programot elfogadják?
- A közgyűlésnek azért is szüksége van erre a tervre, mert ez tartalmazza azokat a célokat is, amelyeket az idei költségvetésben meghatározunk. Előfordulhat az is, hogy a megfogalmazott, eltervezett célok még több forrást igényelnek Lehet, hogy a jobb szervezésért, a lobbyzásért külön keretre is szükség van. Más városok is hasonlóképpen járnak el. Van
(Folytatás a 10. oldalon.)
8800 Nagykanizsa, Hevesi S. u. 6. 2 Tel.:93 310-125, 314-169 Fax:312-790
Építőipari-, villamos-, víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés. Ipari és háztartási hűtőgépszerelés, karbantartás. Építőanyag nagy- és kiskereskedelem. Szakipari munkák.
Tisztább, gyorsabb, takarékosabb.
¦: Egy további lépés a gazdaságosság felé. ¦ Zsaluzás és hőszigetelés egy művelettel.
AKCfc
»í gyári ár -5%
YTONG
A bölcsek köve.
i
;í e-
!1 I 5
10
8C KANIZSA
1997. február 7."
(Folytatás a 9. oldalról.)
olyan önkormányzat, ahol külön a stratégiai célok megvalósításán dolgozó apparátust hoztak létre, természetesen mellérendelve a megfelelő anyagi feltételeket is.
- A városmenedzselési feladatok ellátására kiírt pályázatra egyéni és csoportos pályázatokat is vár a hivatal. Ön melyiket választaná inkább?
- A városmenedzselés elsősorban a városvezetés feladata. Amikor a városmenedzser alkalmazására tettem a javaslatot, nem azt gondoltam, hogy egy ember látja el a feladatot. A döntések előkészítése a nagyon időigényes munka átvállalása, a pályázatok figyelemmel kísérése és elkészítése lenne a fő munkaköre. Ezzel a városvezetés munkáját is hatékonyabbá tudná tenni. A pályázati lehetőségek kihasználása terén nagy adósságai vannak a városnak Természetesen ezt a munkát nemcsak egy személy láthatja el, hanem profi szervezet is, amely szolgáltatásként végezné a feladatot. Az is elképzelhető, hogy a városmenedzser közvetítésével kerül sor profi cég bevonására, egyes célfeladatok végzésére. Ismereteim szerint van Kanizsán kívüli profi szervezet is, amely érdeklődik a városmenedzselési pályázat iránt.
- Ha nem lesz sikeres a stratégiai tervben foglaltak szerint a tőke beáramoltatása, az ipartelepítés, a turizmus fejlesztése, mert mások lehetőségei jobbak, akkor mihez kezd a város?"
- Nem szabad abból kiindulni, hogy valami nem sikerül. Eldőlt, hogy Kanizsát érinti az M7-es nyomvonala. Ez idevonzza a befektetőket, a nemzetközi kereskedelem útvonala lesz ez az ötös számú korridor. Ez az európai út Kijevtől a tengerig vezet - közúton. A vasútvillamosítással szintén felerősödnek Kanizsa lehetőségei. Esélyt látok arra - ennek a kezdeti lépései már megtörténtek -, hogy az ipar számára is vonzóvá tegyük városunkat. A Generál Electric Lighting TUNGSRAM mintegy 50-60 milliárd forintot fektetett be a kanizsai gyár fejlesztésébe, nemcsak a technológiába, hanem a szellemi kapacitás-fejlesztésbe is. Ez hosszú távú elképzelést jelent, óriási vonzerő, más iparágak idetelepülését is indukálhatja. Emellett nagyon komoly fejlesztés fedezhető fel az energia-, a gépipar és a bútoripar területén is. Úgy tűnik, a külföldi tőke szempontjából Győr-Moson-Sopron és Vas megyék telítődtek, és ezzel a mi lehetőségeink kiszélesednek.
- Ha nagy százalékban megva-
lósulnak a stratégiai tervben foglaltak, milyen lesz Kanizsa tizenöt-húsz év múltán?
- Olyan város, amely termelő üzemei, kereskedelmi kapcsolata révén világszerte ismert lesz, Kanizsáról készült reklám és propagandaanyagok szélesen elterjednek. Kereskedelme még színvonalasabb lesz, kialakul egy olyan egyensúly, amelyben a nagy áruházrendszerek és a nívós kis üzletek megtalálják a maguk életterét, azt, amely a vásárlóknak is előnyös lesz, mert mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő kereskedelmi formákat. Természetesen ennek együtt kell járnia az életszínvonal emelkedésével. A munkanélküliségi mutatók jelentősen javulni fognak, és így nemcsak a bevásárlóturizmus keltette kereslet lesz nagyobb, hanem a hazai vásárlóerő is megerősödik. Az iparban a nagy cégek tartósan itt maradnak, ha a logisztikai központot nem is állami pénzből, de befektetők által mindenképpen megvalósítjuk például a Gábor laktanyában. A Thury laktanya teljesen integrálódik a városba. Lesz egy nagyon szép, sétálóutcás belváros, a főforgalmi utak elkerülik a városközpontot. A város -mind a belváros, mind a miklósfai termálkutak révén - turisztikai látványossággá is válik. Ha a megyei jogú városi szintű közigazgatási infrastruktúrát is tudunk biztosítani, az regionális szerepünket is felerősíti. A város megyei jogú marad és európai lesz
BÉRES MÁRTON
- Ön, mint önkormányzati képviselő, mikor és milyen hiányát látta annak, hogy nem készült el a város társadalmi-gazdasági programja?
- A kezdetek kezdetétől érzékelhető ez a hiány. Emlékeztetnék arra, amikor a Szabad Demokraták 1995 februárjában kezdeményezték, hogy a közgyűlés kötelezze a polgármestert olyan részprogramok kidolgozására, amellyel e munka alapját adták volna. E programok - a közgyűlés határozatai ellenére - a mai napig nem készültek el. Az elmúlt két és fél év értékeléséből is kicsenghet, hogy a város aktív gazdaságpolitikáját nem lehet tízpontos szórólapszerű megfogalmazásokkal megalapozni. Szükség van a városfejlesztési stratégiára, konszenzuson alapuló önkormányzati elképzelésekre, hiszen nemcsak tudatosabb, célszerűbb lenne ez a munka, ha a program elkészülne, hanem visszahatna a közgyűlés munkájára is, keretet, korlátot adhatna a testületnek, hogy a hosszú távú elképzelésekbe tudja a napi döntéseket in-
tegrálni. Az adósság e téren egyrészt régi, másrészt kitapintható a hiánya. Lényeges szempont lett volna - ha időben elkezdünk foglalkozni a témával - a város gazdasági helyzetének átvizsgálása, a prioritások meghatározása. Kívánalom, hogy a közösségi fogyasztási és felhalmozási célú kiadások arányainak tendenciaszerű meghatározása évekre előreláthatóan fogalmazódjon meg. Nem mindegy, mennyit fordít a város stratégiai beruházásra, mennyit a komfortérzetet javító beruházásokra. Minden szakmai erénye ellenére kérdéses, hogy ez a program hol, mikor, milyen forrásokból fog megvalósulni. Úgy gondolom, a saját források tervezése indokolja, hogy átnézzük a város működését, az abban rejlő pluszok felszabadításával jussunk olyan pénzeszközökhöz, amelyek ennek a munkának az indítását elősegítik
- Említette a konszenzus és a prioritások fogalmát. Szakmai program ellenére politikai konszenzusra van szükség a stratégiai terv elfogadásához?
- Talán a legvitatottabb kérdésre tapintott rá ezzel. A hozzánk eljuttatott anyagból összefoglalás címszó alatt szereplő, közel egy oldalban olvastam az alábbiakat: „A vagyonnal való gazdálkodás nem elsődlegesen önkormányzati feladat, mivel a hatalom általában nem jó gazda." Ezzel nem tudok mit kezdeni. Éppen arra épül a társadalmi-gazdasági koncepció, hogy a városnak ezeket a dolgokat nem megélnie, elszenvednie kell, hanem aktív módon, tudatosan alakítva az eszközrendszert, el kell kezdeni Nagykanizsát helyzetbe hozni.
- Ezt hívják várospolitikának?
- Ez a várospolitika. A magam részéről elképzelhetetlennek tartom, hogy a politika hozzájárulása nélkül a tervből bármi is legyen - az az álmok szintje. Az utóbbi időben sokan sokféleképpen igyekeznek meglovagolni az embereknek a politikával kapcsolatos ellenérzéseit, pedig ezt akkor sem lehet nélkülözni, ha mások tévideológiákat gyártanak A várospolitika nem más, mint döntések sorozata - a város érdekében. Politika az is, hol, kik és milyen módon vesznek részt az előkészítésben, politika az is, hogy a prioritásokat a közgyűlés hagyja jóvá, és nem azon kívül, annak megkerülésével történik meg. A végrehajtásban is meg kell hagyni a teret a képviselő-testületnek, hiszen - ha szeretjük, ha nem a képviselőket - a választópolgárok nevében munkálkodó képviselők tevékenységében meg kell jelennie a
konszenzusépítésnek ebben a programban.
- A finanszírozás mai formája mellett a terv a gyakorlatban megvalósíthatónak tűnik, vagy vágyálom marad csupán, amely végre írásba van foglalva?
- Az a gondom, hogy amióta 1996 június 11-én megkaptuk a témavázlatokat, nem látom, hogy meglenne a valós politikai akarat a markáns előbbre lépésre. Az anyag erős kritikája az elmúlt hat és fél évnek, kitüntetetten az utolsó kettő és félnek. Ha a nagyberuházásokat nézzük - akár a Vásárcsarnokot, akár a Nyugdíjasházat -, akkor ezek a programok azt sugallják, hogy az összeállítók eleve számoltak a testületi döntésekkel, vagy a szakmai anyagban ideje korán egy erős tallózás történt. Nagyon önkényesen választották ki a lehetséges cselekvési csomagból azokat a népszerűnek látszó beruházásokat, amelyek a \'98-as kampánynak vannak alárendelve. Amikor a város jövőjéről gondolkodnak, akkor kétségtelenül el kell ismerni valamilyen összefüggést a választások és a program között, de a prioritásoknak nem szabadna kampánycélokat szolgálniuk Alapkőletételek zajlottak a városban, az avatóbeszédekre vélhetően \'98-ban kerül sor. Ha ehhez rendeljük az erőforrásokat, akkor nem biztos, hogy a legbölcsebben jár el a város - különösen nem a mostani időszakban, amikor egyszeri kitüntetett helyzet volt a privatizációs bevétel és igen csekély lehetőség van arra, hogy hasonló nagyságrendű pluszbevételre tegyünk szert.
- Ha nem jönnek a tervben megfogalmazott eredmények, új stratégiát kell majd kidolgozni?
- Az, hogy elkészült a program, önmagában is érték. Az, hogy a tömörítésben milyen hangsúlyeltolódások vannak a programhoz képest, már politika. És nem találkoztam még a kivonatos anyaggal, az általam ismert legutolsó dokumentum 1996. október 14-én kelt, arra készültem, hogy nyílt vitára kerül majd sor. Kértem a testületi ülésen való megtárgyalást, de a meghatározott decemberi időpontig a program nem került elénk.
- Milyen észrevételeket tett volna a vita során?
- Számomra továbbra is az a kérdés, hogy mennyire van helyzetben a testület akkor, amikor a végleges anyagot kimunkálja és mennyiben tud a gazdája lenni később, amikor a végrehajtás fázisába lépünk - nemcsak az ellenőrzés, hanem az irányítás szintjén is. Ha végignézem a működési struktúránkat, nem találom meg
im. I
KANIZSA — 0afcükiá$c puxyituk J
11
azokat a szervezetéket, amelyek felelősen gazdái lehetnek a terv megvalósítási folyamatának. Felvetettem már a közgyűlésben is, hogy a város tulajdoni rendszerével, tulajdonosi szerepének gyakorlásával sokkal hathatósabban kellene foglalkozni, ehhez pedig meg kellene találni a megfelelő munkahelyi és szervezeti formákat, az alkalmas személyeket. A hivatal munkájáról szóló beszámoló sem kendőzte azt, hogy talán ez a terület az, ahol nagy hiányosságok vannak. Ebben az is megerősít, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai is kvázi intézményként működnek, pillanatnyilag költségvetési pénzből fogyasztanak, és senki nem tett még kísérletet arra, hogy ezek lehetséges hozamait számba vegye, megvizsgálja azt, hogyan lehet a társaságokat bevételcentrikusan a város forrásainak a bővítésére átállítani. A működtetés a leggyengébb pont, a program is megemlíti, hogy egy olyan munkacsoportnak kell permanensen dolgoznia a feladatok megvalósításán. Érdekes, hogy az összeállítók úgy gondolják, hogy e munkacsoportnak a közgyűlésen kívülinek kellene lennie. Az én meggyőződésem az, hogy nem halasztható tovább az, hogy az önkormányzatnak legyen egy tulajdonosi bizottsága. Ez lenne egy olyan kompromisszumos forma, ahol a testület szakmai, politikai véleménye még az előkészítés számárq bizottsági szinten rendelkezésre áll, lehetőséget ad külső szakemberek részvételére a munkában.
- Középtávú terv mellett is jellemző lehet az, hogy az önkormányzatok egyik költségvetéstől a másikig élnek kisebb-nagyobb hitelekből. Ez mennyire hat vissza a stratégiai tervre?
- Idén még nem igazán látom azt a politikai akaratot, hogy a város fejlesztési és működési arányainak változásában lényeges változás történjen. Tavaly az MSZP és az SZDSZ frakció jelentette be közösen a költségvetés elfogadását. Az ezt alátámasztó megállapodás más fajta értékrendeket vázolt, és célul tűzte ki a \'97-es konkrét számadatokat is, a fő minőségi jellemzőket. Ehelyett dominanciaalapú döntések születtek.
- A középtávú terv mennyiben hoz változást? Nem lesznek egyezkedések, dominanciaalapú döntések?
- Jelentős lépés lesz, ha megszületik a terv, tehát elfogadja a közgyűlés, de most még csak a bábáskodásnál tartunk. Nincs kellően megvitatva, az életre hívásához szükséges pénzeszközöknek és
szervezeti rendszernek is rendelkezésre kell még állnia. Ha eljutunk az egyezségekig, megállapodásokig, akkor esély van arra, hogy hosszú távon a magunkénak tudhatjuk, időtálló cselekvési programunk lesz, amely a városvezetést és a képviselőket is mérsékeltebb magatartásra ösztönzi, amely az együttműködés irányába hat és nem fogja élezni az ezzel kapcsolatos vitákat. Arra viszont nincs semmi szüksége a lakosságnak - ez csupán egyéni célokat szolgál hogy csak az eredményekkel kérkedjen valaki, mert az nem az előre haladó utat jelenti a mai demokráciában.
- Ennek hiányában viszont csak a hiányosságok kerülnének boncolgatásra, nem jobb, ha pozitív felfogással fordul egy testület a lakosság felé?
- Az intézményhálózat, az egyes ágazatok egymáshoz viszonyított helyzete elég beszédes. A szociális szférában követő, aktívnak nem nevezhető tevékenység folyik. Említhetném az utak helyzetét, az in-
tézmények felújítását, számos olyan területet, amely pénzszűkével küzd. Nem történtek elemzések, de ha a stratégiai tervet végre akarjuk hajtani, akkor megkerülhetetlen az, hogy többet kell áldoznunk ezekre a területekre is, nem elég az, ha valakinek a megvalósult álmai maradnak az utókornak Ha a \'98-as kampányra gondolok, aggályosnak tartom a társadalmi-gazdasági program te-
matikus megvalósítását. A riválisoknak ez a program fogódzó lehet arra, hogy a tervből kitüntetett, kedvezményezett területeket elővegyék, de komoly eredményekre nem lehet számítani. A társadalmi-gazdasági megállapodásról számomra elég beszédes dolog az hogy ez ügyben a polgármester úr két és fél éve hallgat.
_ Lukács Ibolya
MEGHÍVÓ
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Nagykanizsa, Hevesi u. 2)
JÁTSZÓHÁZ-ba
HÍV MINDEN NAGYCSOPORTOS ÓVODÁST ÉS SZÜLEIT AZ ISKOLA AULÁJÁBA
1997. FEBRUÁR 8-án, szombaton 9 órától.
Szeretettel várnak mindenkit
a HEVESI S. Ált Iskola PEDAGÓGUSAI és DIÁKJAI.
Kedves városát szerető Kanizsaiak!
Az Országgyűlés 1996. december 19-i ülésén elfogadta az 1996. évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról.
A törvény szerint a befizetett adója 1%-ával minden állampolgár rendelkezhet oly módon, hogy adóbevallása alkalmával lezárt borítékban megjelölheti a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát, (lásd a mintát). A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell elküldeni az adóhivatalnak. Ha az Ön 1996. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor nyilatkozatát 1997. március 25-ig munkáltatójának adja át.
Tekintettel arra, hogy egyesületünk közcélú és megfelel a törvényi kritériumoknak, kedvezményezett lehet
Kérjük mindazokat, akik az Egyesület eddigi munkájával elégedett, támogassa a fenti lehetőségünkkel Egyesületünk további munkáját.
Az Egyesület 10 éve végzi áldásos tevékenységét városunkban, ezalatt mintegy 70 millió forint nagyságrendű értéket mentettünk meg és újakat hoztunk létre.
Támogatásukat előre is köszönjük:
Városvédő Egyesület Elnöksége
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADO EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: 19267027-1-20
A kedvezményezett neve: VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET NAGYKANIZSA
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és a személyi számát pontosan tüntesse fel.
Ehhez hasonló tartalmú űrlapot találnak az adóbevallási ívek mellett!
SUZUKI
AKCIÓ A KANIZSAI SUZUKINÁL!
ÚJRA KAMATMENTES HITEL.
Cascoját 1 évre átvállaljuk. Helyszíni ügyintézés
Készpénz esetén különféle ajándékok.
Szerviz - vizsga - zöldkártya minden egy helyen (Meglátja SUZUKI a barátja)
KERESSE MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET.
NAGYKANIZSAI AUTÓJAVÍTÓ KFT. SUZUKI MÁRKAKERESKEDÉS
NAGYKANIZSA Balatoni út Telefon: 93/312-220, 314-472 Fax: 93/310-310

12 \\ KAÍNIaSA- TZjie ev frOdi ) 1997. február 7.
Ez a föld, melyen annyiszor...
Föld! Föld! - kiáltotta sok ezer hajós, amikor az óceáni ingatag hónapok után végre felsejlettek az első, szilárd talajt jelző távoli képződmények, amelyek a partraszállás sikerével kecsegtettek
Föld, föld - szakadt fel már milliókból, miközben a műveletlen anyaföld kezük, verejtékük nyomán a termést hozó bizalom tárgyaként az életért folytatott küzdelem színterévé vált.
Föld... föld - hangzott a sóhajtás, miután a látástól vakulásig végzett munka hozadékát, de még a szántásban, vetésben a paraszttal gyötrődő állati munkaerőt is elvitte a behajtó, majd kötelező önkéntesség alapján az anyag nem tűnt el, csak átalakult, hitevesztett kolhozföld lett a közösben.
Föld? - a mi jussunk? Nekünk vissza? Kárpótlás, nevesítés? A mi földünk? Adják visz-sza, mert ragaszkodunk apánkanyánk jussához, a család életének, emlékének őrzőjéhez. Nem műveljük, eladjuk, az ára minket illet.
Föld - minden korban sajátos viszony ember és ember között. A legeslegújabb kor -napjaink - a földdel kapcsolatos sok gondot hozott felszínre. Adják-veszik milliókért, viták kísérik az adásvételt - már amikor fény derül a nagy területek értékesítésére.
Mezőgazdasági termelők, figyelem!
Őstermelői igazolvány váltható
Kálovics József gazdajegyzőnél Kiskanizsán, a Szent Flórián tér 30. sz. alatt (Tel.: 319-206)
Fogadónapok:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Szerda: 13.00-15.00 óráig Csütörtök: 13.00-15.00 óráig
Újabb földügyek az ügyészségen
AZÉ A FÖLD (ARA), AKI MEGMŰVELI?
Bagonyai József felkavarta a látszólag állóvizet azzal, hogy az elmúlt év májusában firtatni kezdte a Földkiadó Bizottság által tulajdonosnak kikiáltott négyszáztizenhat eladó ilyen minőségű jogosultságát. Az önkormányzat földvásárlása azóta több vizsgálat tárgya volt, az ügy olyan hullámokat kavart, hogy ki tudja, mikor lesz vége. A sokak által csak bajkeverőként kezelt Bagonyai József közeli ismerős már az ügyészségen. Tisztázásra váró legújabb ügye mi lenne más, mint földügy?
- Az ügyészségen vannak azok az adásvételi szerződések, amelyekből most kettőt a szerkesztőség rendelkezésére bocsátok.
Ezek mind nagy értékű földeladásokról szólnak, több esetben külföldi vevőnek. Állítom, - de majd az ügyészség be is bizonyítja, ha igaz - hogy jogszerűtlenül járt el az Alkotmány Tsz vezetősége, amikor ilyen adásvételi szerződéseket kötött. Nem lehetett a tulajdonában saját földterület, amikor még eladásokba bonyolódott. Nem tudom, hogy a szerződésekben foglaltaknak megfelel-e, hogy a tsz-közgyűlés az eladásokhoz hozzájárult-e és az eladási árból hogyan részesedtek a valódi tulajdonosok, akiknek részére a nevesítésnek meg kellett történnie.
A szerkesztőségnek átadott szerződések egyikének Miilei Jó-
zsef téesz-elnök és Muczer József elnökhelyettes az aláírója az eladó részéről, vevőként az Ausztria Beton Kft. van feltüntetve, kelte 1991. január 3. Összesen 208508 négyzetméter szántó, 183406 négyzetméter gyep, 8834 négyzetméter út, és 10742 négyzetméter árok került eladásra. A szerződés szerint a szántóterületért 100 Ft/négyzetméter, a többi területért 50 Ft/négyzetméter ár megfizetését vállalta a vevő.
A szerződés tartalmazza azt is, hogy a tsz közgyűlése az ingatlanok eladásához határozatban járult hozzá. Az eladó Alkotmány Tsz kijelentette, hogy a termelőszövetkezet összterülete 5760 hektár, melyből a tsz saját tulajdo-
TULAJDONBA ADAS
ANNO...
Az Alkotmány Tsz elődje, a Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1969-ben az érvényes törvényi szabályozásra hivatkozva benyújtotta igényét arra, hogy állami tartalékterületeket vásároljon. Nagykanizsa határában 805 kataszteri hold mintegy 320 kataszteri holdnyi részét jelölte meg a Városi Tanács V. B. Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztálya, mint a városrendezési szempontból szükséges felhasználandó területet a budapesti vasútvonaltól délre eső területre.
A Vörös Csillag Mgtsz a Városi Tanács V. B. határozatát megfellebbezte, kérte, hogy a használatukban lévő 805 kataszteri holdnyi területet vásárolhassa meg. Amennyiben a Megyei Tanács V. B. fellebbezésüknek nem adott volna helyt - az 1969. november 14-én levélben írtaknak megfelelően -, a Vörös Csillag Mgtsz nem tartott igényt a csökkentett terület megvásárlására, mert gazdaságilag csak akkor érte volna meg az állami tartalékterület megvásárlása, ha az összesét megvásárolhatják. A Megyei Tanács elnöke a Vörös Csillag Mgtsz fellebbezésének helyt adva hatályon kívül he-
lyezte a Nagykanizsa Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának határozatát és új eljárás lefolytatásáról intézkedett.
A V. B. a Járási Földhivatal előterjesztése alapján a tsz kérelmét újból megvizsgálta és tényként állapította meg, hogy az Altalános Rendezési Tervben olyan kommunális létesítmények építése szerepel, amelyek elhelyezése a termelőszövetkezet gazdálkodási területén belül, a földrendezés után belterületbe csatolt 51 kataszteri hold tíz négyszögölnyi területen történik. Mivel érvényben volt a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettesének azon állásfoglalása, mely szerint a szükséges
Részlet Bagonyai József beadványából, melyet a Nagykanizsai Ügyészségen tett feljelentése kiegészítése céljából nyújtott be:
„... a szövetkezeti törvény 25. § (4) értelmében e törvény erejénél fogva a föld fekvése szerinti települési önkormányzat tulajdonába kerül -az az állami tulajdonú termőföld, melyet az állam adott a szövetkezet ingyenes és határidő nélküli használatába, és amelyet 1993. március 31-ig a Kárpótlási Törvény végrehajtásával összefüggésben árverésen nem
értékesítettek. (...) A hatóságoktól szerzett információm alapján és a Megyei Levéltárból beszerzett iratanyagokból azt állapítottam meg, hogy ha a fasori dűlőben lévő 0143/1 hrsz-ú ingatlan a Földhivatal szempontjából bejegyezhető, akkor a jelzett helyrajzi számú ingatlan állami tulajdon és annak tulajdonjoga az önkormányzatot illeti. (...)
... találkoztam olyan esettel és az ügyiratot is láttam, hogy az Alkotmány Tsz-nél működő Földkiadó Bizottság ügyiratban kereste meg a Megyei Kárrendezési Hivatalt, amelyben kárpótlásra kijelölt ingat-
lanokat kért vissza a Bizottság tagi részarányba, míg a tagok és azonos szentélyek részére kijelölt területet adta le a Földkiadó Bizottság kárpótlásra kijelölt területként. Ez a cserebere a Földkiadó Bizottság és a Megyei Kárrendezési Hivatal között véleményem szerint nem minden esetben a közigazgatási eljárás szabályai alapján történt, mert a Földkiadó Bizottság eredeti kérelmére a Kárrendezési Hivatal ügyintézője kézjegyével záradékolta azt, és kézből vagy postán visszajuttatta a feladónak. "
f ~tr A vrYryc A
1997. február 7. |^ KAjMIZöA — 13
na 4425 hektár, mely utóbbi területből történik az eladás. Nem volt a szerződés feltétele, de a vevő hangsúlyozni kívánta - ezt a szerződés 10. pontja tartalmazza -, hogy az általa megvásárolt területen létesítendő betonüzem és építőipari áruház egységben elsőbbséget kíván biztosítani az eladó munkavállalóinak és tagjainak munkavégzés céljából.
A másik szerződést az elnök és Tiszai Ferencné, a Földkiadó Bizottság tagja írta alá, a vevő pedig az Inter Osztrák-Magyar Szolgáltató Kereskedelmi és Közvetítő Kft., kelte 1994. július 18. A 9 hektár 1196 négyzetméter összterületű földingatlan -részben gyep, mocsár, szántó -vételára kilcncmillió-egyszázezer forint volt. A vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a terület rekultivációját felvállaló eladónak a feladat elvégzése fejében további egymillió-kétszázezer forintot fizet meg. A szerződésben foglaltak szerint az ingatlan értékesítéséhez a termelőszövetkezet közgyűlése hozzájárult.
Bagonyai József a feljelentést megtette, mellékletként két hasonló szerződést csatolt, további 30 van a birtokában.
területmennyiseg visszatartható, a V. B. a termelőszövetkezet kérelmét elutasította. A másodfokú határozat indoklása szerint akkor sem adható szövetkezeti tulajdonba a fasori dűlőnek nevezett terület 51 kh tíz négyszögölnyi része, ha azon a kommunális létesítmények 1975 decemberéig nem valósulnak meg. Az újabb fellebbezést Zala megye tanácselnöke. Újvári Sándor elutasította, a Nagykanizsai Városi Tanács V. B. határozatát helyben hagyta.
A Földhivatal - a határozat értelmében - annak jogerőre emelkedése után a bejegyzéseket átvezette.
Az árra és annak megfizetésére vonatkozóan az irattári anyagokból az követhető nyomon, hogy az eredeti 805 kataszteri hold területért ötévi egyenlő részletekben összesen 754.000 forintot kellett volna fizetnie a Vörös Csillag Mgtsz-nek.
A teljesítés megtörténtéről, a végleges vételárról - ahogy mondani szokták - nincs adat. A határozatok nem szólnak arról, hogy milyen jogkövetkezménnyel jár, ha a már tulajdonosi státusba került vevő nem teljesítené a fizetési feltételeket. Nem derült fény arra sem, hogy a Vörös Csillag Mgtsz tartotta-e magát azon kijelentéséhez, hogy csak a teljes terület tulajdonba adása esetén tart igényt az állami tartalékterületekre.
Találkozó Kecskeméten
¦I.....MNIF.I. .\'„¦...... .....iüiiffi
„Reformkörösök! 1997. március 22-én a „Kecskeméti Klub" Reformkörök Baj-Társsy Egylete országos reformköri találkozót tart Kecskeméten" - adta hírül a Népszabadság múlt heti számában. A programról, illetve a reformkör múltjáról, jövőjéről az egyik nagykanizsai szervezővel, dr. Izsák Attila ügyvéddel beszélgettünk.
Reformkörösök!
1997. március 22-én a „Kecskeméti Klub" Reformkörök Baj-Társsy
Egylete országos reformköri találkozót tart Kecskeméten.
A cím, ahol jelentkezhettek: Kecskeméti Klub - Reformkörök, 6001 Kecskemét, Pf.: 483.
Bővebb információ kapható a szervezőktől: Brúazel László, Dúl! Gábor, Géczi József, Izsák Attila, Herényi György, Keserű Imre, Lovászi József, Mészáros Balázs.
- Az előzmények 1988-89-re nyúlnak vissza, amikor az akkori állampártban megalakult egy jórészt vidéki értelmiségiekből álló csoportosulás, amely egy országos mozgalommá nőtte ki magát - kezdte dr. Izsák Attila. -Ennek a csoportosulásnak a programjában egyértelműen megfogalmazódtak azok a szociáldemokrata elképzelések, amelyek mentén az állampártot szociáldemokrata párttá lehetett volna „átgyúrni". Tekintettel arra, hogy a mozgalom mellékvizein eveztek olyan emberek, akiknek határozott szándéka volt a megalakítandó pártban valamilyen hatalom megszerzése, másrészt arra, hogy azok a vezetők akiket szerettünk volna a leendő párt élén látni, elárulták ezt a mozgalmat - itt konkrétan Pozsgay Imrére gondolok -, a szerveződés hitehagyottá vált.
- Mi értendő árulás alatt?
- Ez azt jelentette, hogy egyrészt Pozsgay soha nem állt a mozgalom élére, tehát árulását úgy fogalmaznám meg, hogy nem tartotta a reformköri mozgalmat egy olyan csoportosulásnak, amellyel nekivágott volna egy új politikai párt megalakításának. Lehetőség lett volna erre Kecskeméten \'89 áprilisában, és akkor is, amikor az állampártot többféle pártra kellett volna széthasítani, mert gyakorlatilag az állampárt politikai összetevői leképezték az akkori Magyarország politikai térképét. Ebben a pártban ugyanúgy benne voltak a szociáldemokraták, a népnemzetiek éppúgy, mint azok a kommunisták, akik aztán később semmilyen politikai pártba nem léptek be, vagy éppen jelenleg is benne vannak a Magyar Szocialista Pártban. Az MSZP-t nem tartom szociáldemokrata pártnak. Nem is az. Az a párt, amely magát szociáldemokratának tartja, rendelkezik egy szociáldemokrata platformmal. Én azért vontam vissza a belépési nyilatkozatomat, mert rájöttem, hogy egy egyszerű „átigazolással" bárki az MSZP tagja lehetett, következésképpen azok a kommunisták is tagjai lettek a Magyar Szocialista Pártnak akiknek az érzelemvilágából ki van irtva a szociáldemokrata gondolkodás.
Úgy látjuk, az ország erkölcsi-gazdasági helyzete indokolttá teszi a re-
formkör újjászervezését. Egyelőre nem eldöntött, hogy egyesületként, vagy valamiféle laza szövetségként működik-e, de nekem az a célom, hogy minimum egyesületi formában dolgozzunk majd.
Magyarországon ma legalább négy, magát szociáldemokratának minősítő politikai csoportosulás létezik, ezeknek az egyesítése fontos feladat volna, illetve elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy harmadik szociáldemokrata erőként jelenjünk meg Magyarországon. Ez viszont azért okozna gondot, mert a Nemzetközi Szociáldemokrata Mozgalomban az MSZP-t ismerték el szociáldemokrata pártként. De véleményem szerint egy olyan csoportosulás, mint a reformkori mozgalom, sokkal hitelesebben tudja interpretálni a szociáldemokrata értékeket, mint az erősen rózsaszínű Magyar Szocialista Párt.
Néhai Antall József véleményét, mely szerint egy modern polgári demokrácia szociáldemokrata párt nélkül nem elképzelhető, maximálisan elfogadom. Szeretnénk, ha lenne egy olyan párt, amely főleg szociáldemokrata vonásokkal rendelkezik, vagy jöjjön létre egy kifejezetten szociáldemokrata párt. A szociáldemokrácia hagyományai szerint is a nagyipari munkásság rétegét célozta meg; ma az ő érdekeiket Magyarországon a kutya sem képviseli, pedig nagyon nagy számban vannak jelen a magyar társadalomban, és egyre inkább elszegényednek. Melleltük szeretnénk kiállni.
- Nem illúzió ezt ma felvállalni?
- Illúziónak semmiképpen sem tekinthető, mert ma Magyarországon nincs csak a szociáldemokrata értékek mentén szerveződő politikai csoportosulás. Az apolitikus ember, aki azt mondja, nem érdemes ma politizálni, mert bohócok ülnek a Parlamentben, elég keserűen fogalmazza meg magában, hogy nem rendelkezik semmilyen érdekképviselettel. Amennyiben hitelesek azok az emberek akik kiállnak a szociáldemokrata szellemű gondolkodás mellett, és mozgósítják azokat, akiket képviselni szeretnének akkor az illúzió valósággá válik Az, hogy ez a találkozó létrejön, azt hiszem, minket igazol.
_Bella Judit
Összeállította: Lukács Ibolya
A NAGYKANIZSAI ÉLETTÉR ÁLLAT- és TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
1997. FEBRUÁR 22-ÉN TARTJA hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
A HELYŐRSÉGI KLUB TÜKÖRTERMÉBEN
Az alapítvány Kuratóriuma és az egyesület vezetősége szeretettel hívja és várja az állatbarátokat, mindazokat, akik részvételükkel is támogatni kívánják a nagykanizsai állatmenhelyet.
A bál vendégei: Karda Beáta énekesnő és
a Zalaegerszegi Kötélugrócsoport.
Belépőjegyek a KORALL GALÉRIA-ban vásárolhatók (Nagykanizsa, Ady E. u. 1.) vagy a 93/314-672-es telefonszámon igényelhetők.
Az Egyesület vezetősége
14
Alapítvány hívőknek
Az 1994-ben létrejött ..S/eretet Királynője" Alapítvány nagykanizsai szervezetének kuratóriumi elnöke, Molnár László azzal a kéréssel fordult szerkesztőségünkhöz, mutassuk be néhány szóval az alapítvány tevékenységét, megkönnyítve ezzel esetleg a személyi jövedelemadó egy százaléka odaítélésének kérdését a segítő szándékú állampolgárok számára. - Mint a kuratórium elnöke elmondhatom, az országos közalapítvány mélyen vallásos jellegű, ökomenikus szellemben működik, s nagyrészt karitatív feladatokat látunk el. Az alapítvány adományokból tartja fenn magát, az ebből befolyt összegeket egyrészt a rászorulók megsegítésére, másrészt ajándékcsomagok összeállítására - és ezek megfelelő helyre való eljuttatására -, valamint az alapítvány célkitűzéseihez kapcsolódó programok szervezésére, színesebbé tételére fordítjuk. A „Szeretet Királynője" Alapítvány Somogy, Tolna, Zala és Győr-Moson Sopron megyében működik, de várhatóan a közeljövőben kezdi meg munkáját Esztergom-Komárom megyében, illetve Csongrádban is. Az alapítvány célkitűzései közé tartozik - többek között - újság- és könyvkiadás, zarándok-
A Batthyány Lajos Gimnázium értesiti a nyelvvizsgázni kívánókat, hogy a nyelvvizsgára jelentkezés határideje 1997. március 22.
Az írásbeli vizsga angol nyelv középfok
április 12. német nyelv alapfok
április 12. német középfok
április 12. angol alapfok
április 12.
A szóbeli vizsgák időpontja: április 10. és 20. között lesz.
Felsőfokú nyelvvizsgára an- » gol és német nyelvből csak a szóbeli jelentkezéseket foga- ö dunk el. |
Jelentkezési lapot a girnnázi- 5 um portáján lehet kapni.
X KANIZSA-
gó világban megosztott a pedagógus társadalom. Mi a jobbítás szándékával állunk a tisztújító közgyűlés elé. Hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy eltekintünk a tagságot érintő pénzügyi terhektől, nem kívánunk tagdíjat szedni. Inkább minél többen jelentkezzenek sorainkba, hiszen csak együttműködve tudunk szakmai érdekeinknek érvényt szerezni.
- Ma, amikor mindent az anyagi lehetőségek, feszes költségvetések, béralkuk határoznak meg, milyen eséllyel indul egy szakmai érdekeket képviselő szervezet?
- Az önkormányzatokkal, hivatalokkal együtt kell működni, azoknak pedig ki kell kérni a döntések előtt a szakmai szervezetek véleményét. Ha ez nem történik meg, másutt kell lehetőséget keresni, hogy hallassuk a hangunkat, akár a nyilvánosság erejét is ki kell használni. Ezért az újságon keresztül is kérem a pedagógus szakmát, az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, hogy minél többen jelentkezzenek, legyen Kanizsán és Zalában egy markáns, erős szervezet, amely politikai indíttatástól mentesen mindannyiunk szakmai érdekeit közvetíteni tudja és eredményt is ér el akár a fenntartókkal, akár magasabb szinten, országos összefogással.
A Pedagógus Szövetség Nagykanizsai Szervezetébe belépni szándékozók Benedek Miklós igazgatónál jelentkezhetnek, a Petőfl-Vécsey Általános Iskolában.
Lukács Ibolya
A Bundesligába tart az ősz játékosa
A labdarúgó berkekben ismert Vidóczi József, az NB Il-es Olajbányász labdarúgója, a piros-kékek legjobb játékosa eredményekben sikeres őszi idényt zár. így aztán nem véletlen, hogy a hazai második vonal, a Nyugati és Keleti csoport összesítésében is az ősz legjobbja lett a szakírók-tudósítások osztályzatai alapján. Sokan felkapták a fejüket a gólerős játékos rangsora következtében, többen is szemet vetettek a játékosra, köztük hazai élvonalbeli klubok, menedzserek. Folytak a találgatások, a csábítások s az-
1997. február 7.
tán robbant a bomba: Vidóczit a Budesligába hívták próbajátékra, a Kanizsától távoli Chemnitzer FC csapatához. Vidóczi természetesen ment, és győzött, aki megnyerte a németek tetszését és szinte biztosra vehető, hogy ősztől a huszonkilenc éves kanizsai játékos a német bajnokságban folytatja pályafutását. A beszélgetés apropóját a kitűnő ősz és a tervezett előszerződés adta.
- Közel húsz éve vagyok elkötelezettje a szakágnak. Lentiben alapoztam, majd az Olajbányász csapatához kerültem. Jól ment a játék, vittek is a Haladás VSE csapatához. A katonai évek alatt a H. Katona SE-ben rúgtam a labdát, majd leszerelésem után visszakerültem Szombathelyre, de három és fél év után Lenti következett. Nos, itt talált rám újra az Olajbányász és kilencvennégy tavaszától vagyok a piros-kékek labdarúgója.
- Miként értékeli eddigi NB-s pályafutását?
- Ez nem az én tisztem, ez mindenkor a szakvezetőkre tartozott. Egyébként én mindig a legtöbbet szeretném adni és természetesen örültem annak, hogy én is hozzájárulhattam az adott sikerhez
- Hány NB-s mérkőzésen szerepelt?
- Nem vezetek statisztikát, de az biztos, hogy számos minőségi osztálybeli meccs van mögöttem. Azt viszont tudom, hogy harminchét élvonalbeli találkozón léptem pályára s ebben benne van az őszi két szereplés is, amit a ZTE csapatában játszottam.
- Mi a véleménye az elmúlt őszi rangsor-elsőségről?
- Komolyan mondom, hogy fogalmam- sem volt arról, hogy a Nemzeti Sportban készül ilyen táblázat. Nos, meglepett a dolog, meg jól is esett, dehát azt tudni kell, hogy az érdemjegyeket a krónikások adják, akik a belső körülményeket nem tudják, a személyre szabott taktikát nem ismerik. Vagyis fontosabbnak tartom, hogy az edzőm miként értékel.
- Ezek szerint különbség van az edzői osztályzat és a tudósítók osztályzatai között. Vagyis nem az első az Olajnál?
- Nos, az edzőtől én kaptam a legmagasabb átlagot, de szerintem néhány találkozón a krónikásokfelértékelték teljesítményemet.
- Egyébként milyennek értékeli az őszi teljesítményt?
utak tervezése, s szociális jellegű feladatok ellátása. Programunkban dédelgetett tervként szerepel egy közhasznú információs iroda létrehozása a hátrányos helyzetűek számára, amely a tervek szerint egyfajta munkaügyi központként funkcionálna, s itt lennének megtalálhatók azok az adatbázisok, amelyeken keresztül az alapítvány a hatékonyabb munkavégzés érdekében kapcsolatot létesíthetne a társszervezetekkel. A alapítvány kiemelt feladatként kezeli a lelkibetegek számának csökkentését, a fiatalok útkeresésének megkönnyítését.
Az alapítványon belül az elmúlt évben megalakult a „Mindszenty" Világi Rend, ahol Mindszenty atya szellemisége, tanításainak lényege jelölte ki a követendő utat, amely szorosan kapcsolódik a házi apostolkodás, a szociális segítségnyújtás feladataihoz. A „Szeretet Királynője" Alapítvány várja minden jó szándékú ember jelentkezését, mindazokét, akik akár munkájukkal, akár anyagi segítséggel támogatni tudják az alapítvány munkáját.
Az alapítvány OTP-számla-száma: 11743002-20133645. Bővebb felvUágosítás a 93/322-073-as telefonszámon kérhető.
_Bella Judit
Pedagógus Szövetség kanizsai elnökökkel
Az érvénybe lépett jogszabályok értelmében 1996-ban megszűnt a Pedagógus Kamara, az új megyei szervezet Zalai Pedagógus Szövetség néven működik tovább. Megyei elnöknek Csor-dásné Láng Évát, a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatóhelyettesét választották a tisztújító közgyűlésen, a kanizsai szervezet elnöke Benedek Miklós, a Petőfi-Vécsey Altalános Iskola igazgatója lett. - A Pedagógus Szövetség azt tekinti feladatának, hogy felvállalja minden pedagógus szakmai érdekképviseletét - mondta Benedek Miklós. - Azt szeretnénk elérni, hogy más szakmákhoz, foglalkozásokhoz hasonlóan minden pedagógus kötelezően tagja legyen a Szövetségnek. Ma ebben a hábor-
1997. február 7.
( KANIZSA - Geávélyetéaet, )
15
- Csapatember vagyok s csak úgy tudtam jó lenni, hogy játékostársaim is segítettek Az egész összetett dolog, amibe minden beletartozik. Az egyesületi, szakosztályi vezetés, az edzői team, a körülmények és természetesen a család is. Ugyanis háttér kell.
- Milyennek tartja a kanizsai közönséget?
- Hát, nem akarok senkit megbántani, de Kanizsán nincs támogató közönség. Vannak többen is, akik csak azért jönnek ki, hogy célpontot keressenek, mocskolód-nak s ha rajtam múlna, én ezt a réteget kizárnám.
- Miként találták meg a németek?
- Egy menedzseren keresztül kerültem kapcsolatba a Chem-nitzer FC vezetőivel, akik meghívására néhány napot töltöttem el próbajátékon.
- Hallhatnánk-e részleteket?
- Eredetileg úgy volt, hogy egy héten át dolgozom a harmadik vonalban szereplő csapatnál, amely élcsoportbeli és készül a második ligába. A hajdani Kari Marx Stadt mintegy háromszázezres nagyváros, ahol nagy törekvések vannak arra, hogy jó csapat alakuljon ki s a vezetők mindent elkövetnek, hogy a CFC előre lépjen.
- Hány napot volt ott és mi a tapasztalat?
- Elég volt négy nap. Több edzésem vettem részt, közben volt egy edzőmérkőzés is, amelyen mi nyertünk 3-l-re. No, én rúgtam két gólt, adtam egy gólpasszt, azaz nem volt szükség további ismerkedésre. Úgy ítélték meg a CFC vezetői a játékomat, hogy máris idegenlégiósnak számítok.
- Kötöttek előszerződést?
- A CFC és én közöttem minden rendben van. Úgy tudom, hogy rövidesen érkeznek Kanizsára a CFC vezetői, folytatódnak a tárgyalások és biztos vagyok abban, hogy a két klub egyezségre jut és én ősztől már a német bajnokságban szerepelek.
- Nagyon készül Németországba, pedig idehaza is több NB l-es csapat hívja?
- A németek ajánlata olyan, amit bűn lenne kihagyni. Én ősztől megalapozom a jövőmet s erre a CFC-nél látok biztosítékot. Egyébként is huszonkilenc éves leszek s a mostani lehetőséggel élni kell. A családnak ennyivel tartozom.
- A volt játékostársak közül többen is külföldön folytatták,
köztük Kepe, Iványi, Hegedűs és újabban Svélecz is a szomszédos Horvátországban szerepel. Ennyire alul fizetettek az Olaj focistái?
- Ismerem a nívót, tudom a tarifát s így nyugodtan mondhatom, hogy mi fillérekért focizunk. Ez az igazság.
- Mi lesz akkor, ha a Chem-nitzer FC nem jut fel a második vonalba?
- Mi a részleteket megbeszéltük. Ők felmennek és én megyek. Ebben maradtunk. Természetesen állandó kapcsolatban leszünk, én most aztán figyelem a CFC eredményeit és nagy szurkolójuk leszek.
- Mi lesz az Olajbányásszal?
- Szép és eredményes búcsúra készülök. Tehát meglesz a terv, a csapat tagja lesz az egycsoportos NB H-nek, én pedig játékommal leszerelem a hangadókat.
Balogh Antal
Ettől ilyen a magyar futball?
Ezzel a címmel jelenik meg -várhatóan a közeljövőben -Szálai Ferenc nagykanizsai volt
amatőr labdarúgó könyve. A szerzővel erről váltottunk szót.
- Egy korai gyermekbaleset révén csak rövid ideig űzhettem ezt a játékot, de megmaradtam a labdarúgás mellett mint szurkoló, aktív néző. Figyelemmel kísértem a magyar labdarúgást, tekintettel arra, hogy úgy látom, e sportágban súlyos problémák vannak, amit ugyan nem én vagyok hivatott megoldani, de remélem, ez a kötet talán segítségül szolgálhat -mondja beszélgetésünk elején Szálai Ferenc.
- A kötetben csupán a helyi szintű labdarúgással foglalkozik, vagy országos viszonylatban tárgyalja a foci alapvető kérdéseit?
- Is-is. Szerepelnek benne a hajdani NB l-es zalai csapatok -és az azóta itt ténykedő edzők - is, de jobbára a nagyobb gárdák tevékenységére tértem ki, igyekeztem az egész magyar labdarúgást, mint olyat átfogóan, egységesen kezelni. Ez nagyjából az Aranycsapat működésének kezdetétől a napjainkig terjedő időszak. Nem vagyok szakember, tehát nem mélyedtem bele a lehető legteljesebb mértékben a sportágat érintő problémák taglalásába, de azért
látom ezeket, számomra jól áttekinthetők.
- Ön szerint melyek ezek az alapvető problémák?
-Az a véleményem, hogy a magyar labdarúgásból már huszonöt-harminc éve kikerültek a szakemberek. Némi túlzással mondhatnám, hogy szinte csak olyan labdarúgóedzők dolgoznak, akiknek sem szakértelmük, sem múltjuk nincs. Tudniillik ez egy olyan sportág, amit könyvből nem lehet megtanítani. El lehet belőle sajátítani az alapokat, de átadni lehetetlen. Nagyon téves az a felfogás, hogy egy edzőnek nem kell megmutatnia a játékosoknak, hogy mit tud. De nagyon sok gond van az MLSZ-ben is, hiszen az utóbbi évtizedekben az állam iszonyatos pénzösszegekkel támogatta a sportot, tehát az nem igaz, hogy a magyar labdarúgás azért van ilyen helyzetben, mert nincs pénz Ez ma sem igaz és korábban sem volt az A könyvben is írtam arról, hogy a hetvenes években volt egy magyar labdarúgó, aki nem is volt válogatott sportoló, de beismerte, hogy többet keres bármelyik miniszterhelyettesnél... Ebből is jól látszik, hogy nem pénzhiányról van szó, sőt, meggyőződésem, hogy a teljesítményükhöz képest a sportolók jócskán túl vannak fizetve. Az MLSZ élére — és most nem a gazdasági oldalról beszélek -csak szakembereket kellett volna, illetve kellene ültetni.
- Mennyiben más az Ön kötete, mint az eddig ilyen témában megjelent irodalmak?
- Úgy gondolom, részletesebben tartalmazza a játék szabályait, s bővebben foglalkozik a játékvezetők munkájával is. Nemzetközi méretekben is gondot jelent, hogy folyamatosan módosítgatják a szabályokat, ez irritálja a játékost, irritálja a nézőt, hiszen a mai labdarúgás jobban hasonlít a cselgáncs, a birkózás és az ökölvívás ötvözetéhez, mint a focihoz De foglakozom a könyv hasábjain az utánpótlás-kérdéssel, a belső, szakosztályi problémákkal is.
- Mikorra várható a könyv megjelenése?
- Jelenleg még szerkesztési stádiumban van, meg sem tudom jósolni a megjelenés időpontját. De várhatóan magánkiadásban, szponzorok, barátok segítségével lát majd napvilágot, s éppen ezért nagyon kis példányszámban.
_Bella Judit
Honfoglalásról, kincsről, filmről Pap Gábor művészettörténésszel
„(...) - Ha most mindnyájan, egy akarattal kívánnánk valami nagyon fontosat és nagyon jót, ami az egész nemzet és az egész emberiség javát szolgálja - az beteljesedik. Megkíséreljük?... Fél perc szünet. A fénykorona ezalatt áttűnik a Magyar Szent Koronába. Folyamatosan átderengenek rajta: a kazár kagán, a bizánci császár, „Nyugat császára", a pápa, a hét vezér, a végén Levente, Álmos - és legvégül Atilla. Ki-ki a maga módján reagál a jelenésre: értetlenkedve, gőgösen vagy áhítattal. Dob-mo-rajlás. Alatta egyenként jönnek le a koronáról az apostolok és a szentek. Mielőtt leveszik álarcukat, elmondják egymondatos személyes jókívánságaikat. A névfeliratok rendre elárulják, hogy mai ismert személyiségekről van szó, akik névrokonai a megfelelő Korona-szenteknek. Egyetlen olyan arc tűnik fel közöttük, akit a filmből ismerünk. Árpád o, természetesen, aki most Atilla maszkja alól bújik elő. A szövegét is hallottuk már, annak idején, Álmos szájából, amikor fia és az Árpád-utódok sorsvonalát gombolyította ki a kristálygömb-bőL
- Készülj a feltámadásra, nemzetem! A történet innentől bennünk folytatódik" - fejeződik be Pap Gábor filmkölteménye - egyfajta ellenforgatókönyv a nagy vihart kavart, Koltay Gábor rendezte „Honfoglalás" című filmhez. A művészettörténésszel nagykanizsai előadása kapcsán többek között erről váltottunk szót.
- Elég régen, lassan már két évtizede összeállt bennem egy olyan kép a magyar művelődés történetéről, amelynek hat pillére van - mondja a majdan elhangzókhoz magyarázatképpen Pap Gábor. - Tehát ha ezt a kis képletet egy építménynek fogjuk fel, akkor ennek vannak bizonyos pillérértékű mozzanatai, s persze magában az építményben is rengeteg érték van. Az első pillér az a nagyszentmiklósi kincs, amiről a ma esti előadás szól.
(Folytatás a 16. oldalon.)
16
( KANIZSA - \'Se^étfetéAeé )
1997. február 7.
(Folytatás a 15. oldalról.)
A második pillér a Magyar Szent Korona, a harmadik egy olyan templom, amelyikben a fénynek és az épületdíszítésnek -a belső freskódísznek vagy épületplasztikának - a kapcsolata nagyon jól illusztrálható. Én erre Velemér templomát választottam ki, mert ma talán ez az egyetlen olyan épület, amelyben a középkori freskódísz viszonylag sértetlenül megmaradt. A negyedik tartóoszlopot a festett kazettás templommennyezetek képviselik, az ötödiket a magyar népművészet, a maga teljességében. Az utolsó, hatodik pillér Csontváry életműve lenne.
- Miért éppen ezek azok a tényezők, amelyek Ön szerint meghatározzák a magyar művelődéstörténet vázát?
- Azért, mert ha ezekre a pillérekre állítjuk rá a magyar művészet, vagy - kicsit tágabban fogalmazva - a magyar művelődés építményét, két dologban biztosak lehetünk: az egyik, hogy az magyar lesz, a másik, hogy tényleg művészet lesz. Ehhez fogható más hat témát nehezen tudnék elmondani, bár azzal is teljesen tisztában vagyok, hogy mások valószínűleg más hat pillért jelölnének ki. Megvádoltak már azzal, hogy miért hagytam ki belőle olyano-
\' kai. mint mondjuk Kolozsváry Márton és György a maga Szent György-szobrával. A magyarázat nagyon egyszerű: ezek tényleg páratlan dolgok, de ezekből nem tudok továbbmenni, a hat pillér mindegyikéből viszont igen. Ezekre rá lehet építeni olyan műveltségi anyagokat, amik szemmel láthatóan ebben gyökereznek, ezen alapulnak Számomra ezek a dolgok pillérértékűek.
- Csontváry miért az?
- Csontváry nemcsak a magyar, hanem a világművészetnek is pillére, csak erre egy kicsit nehezen ébredünk rá. Az nem kérdés, hogy a magyar művészetnek miért pillére, az a kérdés, hogy mikor fogják felismerni, hogy a magyar művészet ebben az esetben a világ művészetének is pillére. Amikor ezt a professzorom, Fülep Lajos először megfogalmazta, hozzátette, „tessék tudomásul venni, hogy Csontváry nemcsak a huszadik század magyar művészetének legfontosabb alakja, nemcsak a magyar festőművészet legrangosabb egyénisége, nemcsak a világ művészetének rendkívül fontos alakja, hanem kifejezetten földtörténeti jelentőségű jelenség." Ezen akkor nagyot mo-
solyogtunk, de kezdek rájönni, nagyon igaza volt, amikor így fogalmazott, mert vannak olyan jelenségek, amelyek túlnőnek a nemzeti kereteken, és vannak olyanok, amelyek a hétköznapi emberi kereteken is. Csontváry ilyen volt. Ha azt mondom, hogy mondjuk Keresztelő Szent János egy korszak hírnöke volt, akkor azt kell mondanom, hogy Csontváry a következő korszak Keresztelő Szent Jánosa. Erre egy francia - de mondhattam volna oroszt vagy németet is - akkor jön rá, amikor a gőgjét le tudja vetkőzni. Erre nem kötelező rájönni, de rá lehet. Ez a nagy Csontváry-szellőztetés, ami külföldön folyt, egyértelműen mutatta, hogy teljesen mindegy, mit csinálunk Csontváryval, hogy mi visszük oda, vagy őket hívjuk ide. Amíg ők nem érnek el egy bizonyos szellemi magaslatra, addig mindegy, mit csinálunk. Ehhez nekik - a franciáknak, az oroszoknak, a németeknek - kell megérniük, nem Csontvárynak.
Visszatérve a pillérekre: itt, ezeken az előadásokon, anélkül, hogy hangsúlyoztam volna, végigvettük már az összes tartóoszlopot. A szervező úgy döntött, hogy ne maradjon ki a nagyszentmiklósi kincs sem, már csak azért sem, mert ezt szokták a legkevésbé ismerni. Pedig fel kell fedezni a múltunkban azokat az üzeneteket, amelyek kifejezetten nekünk szólnak. Ehelyett állandóan póttáplálékokat fogyasztunk. Ez körülbelül olyan, mintha űrhajós ennivalót ennék itt, földi körülmények között, amikor vitamindús, csodálatos zöldségekkel és gyümölcsökkel táplálkozhatnék. Nekünk ezek a pillérek a vitamindús gyümölcsök...
- A közelmúltban megjelent Hazatalálás című filmkölteménye elég kemény bírálat Koltay Gábor honfoglalás-filmjével szemben. Azoknak, akik nem látták a filmet, hogyan magyarázná el, hogy miért rossz ez az alkotás?
- Erre azért nehéz válaszolni, mert nem vagyok elfogulatlan ebben a kérdésben, mint ahogy ezt a könyvben is jeleztem; leírtam, hogyan csöppentem bele ebbe az egészbe, s hogyan csöppentem ki belőle - legnagyobb örömömre, most már így utólag meg kell mondanom. Nagyon kemény dolgokat fogok most itt elmondani, továbbra is fenntartva természetesen, hogy elfogult vagyok. Két dolgot tartok megbocsáthatatlan-nak ilyen esetben. A megvalósult filmet ugyan nem illethetem azzal a váddal, hogy magyarellenes, a
forgatókönyvet viszont igen. Azokat a passzusokat, amelyeket kifogásoltam és szó szerint idéztem, nem merték beletenni a filmbe. Egészen nyilvánvaló, hogy a „nem merték" kifejezés a helyes, ugyanis ez a könyvben már országos nyilvánosságot kapott. Ebben semmi túlzás nincsen, a könyvet Ópusztaszeren lehetett megvásárolni, és az utolsó darabig elfogyott, tehát nem néhány ember olvasta el. Ebben nagyon kemény dolgokat írtam le, s ha azok belekerültek volna a filmbe, az nagyon nagy rombolást vihetett volna végbe. Így most a filmmel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy gyenge. Ez a másik megbocsáthatatlan bűn, amit egy műalkotással szemben el lehet mondani. És most nagyon finom vagyok, amikor azt mondom, hogy gyenge, s azt kell mondanom, lehetett tudni, hogy ez a rendező nem tud ennél jobb filmet csinálni. Bebizonyította. Ha a filmes szakmában valakiről el lehet mondani, hogy be van oltva tehetség ellen, akkor ennek a filmnek a rendezőjéről el lehet. Ezt most már ki kell mondani, mert éppen eléggé és elégszer bebizonyította. Akármennyi pénzt kaptak volna, és akármilyen jó forgatókönyvet, jó filmet nem tudtak volna csinálni. Ezek kemény szavak de egyszerűen ki kell mondani, mert lehetetlen dolog, hogy valaki egy Julianus barátban és sok más egyéb produkcióban bebizonyítja, hogy nagyon alacsony szintű képességekkel rendelkezik, s ennek ellenére a nemzet sorskérdéseit tárgyaló, évfordulós film rendezését őrá hagyják. Nem bízzák, hagyják. Nyilvánvaló volt, hogy nem fogja tudni ennél jobban megcsinálni, és merő mellébeszélés, hogy azért nem, mert nem kapott rá elég pénzt. Nem erről volt szó. Hadd mondjak egy példát: azt a semmi szerepet, amit itt Árpádnak írtak, ami tényleg egy nullánál nullább szerep, nemhogy egy Franco Nero, hanem egy felvételire jelentkező színinövendék ennél jobban el tudta volna játszani. Na most ha megnézem, hogy mennyit kapott ezért a szerepért Franco Nero - és itt csak a bevallott összegekre gondolok -, akkor világos, hogy nem arról van szó, hogy nem kaptak elég pénzt, hanem arról, hogy rossz helyre adták a pénzt. Meg kellett volna írni ezt a szerepet, s akkor esetleg indokolt, hogy egy külföldi szereplővel játszassák el a magyarság egyik sorsformáló hősét, ami
- valljuk be - elég nagy arculcsapás. Erre nem indok az, amit Koltay annak idején felhozott, hogy lám, Kolumbusz szerepét is egy francia színésszel játszatták el, ugyanis Kolumbusz éppen nem a nemzetisége erejénél fogva vált jelentőssé, tehát elvileg teljesen mindegy, hogy a szerepet egy izlandi vagy egy afrikai néger játssza-e. Árpád esetében nem erről van szó, a rendező részéről ez a hasonlat nyilvánvaló cinizmus volt. Itt egyszerűen csak jól jött ez a pénz a színésznek is, és gondolom, a rendező sem üres tarisznyával ment haza. Most már azért ezeket is szép lassan ki kéne teregetni... Itt egy nemzet önérzetével játszanak, nagyon gyengén megcsinált filmekkel etetik az ifjúságot, még akkor is ezt kell mondanom, ha hozzáteszem, hogy ma ezt a filmet nem érzem károsnak. De ez - engedelmet kérek - nem lehet erény. Pusztán az, hogy percenként nem csapnak benne pofon engem, mint magyar embert, ez önmagában nem elég. Itt már sokan emiatt tapsoltak, hogy egyáltalán nem köpik le benne a magyart, és nincs ázsiai hordaképpen előadva a történet. De ez körülbelül a nulla. Ebből kellett volna valami művet csinálni, dehát ez nem jött össze.
- Tudna mondani egy nevet a magyar filmes szakmából, aki ezt igazán jól meg tudta volna csinálni?
- Biztos, hogy többen vannak. Azt hiszem, elmondhatom, hogy megalapozottak az ismereteim, hiszen több, mint tíz évig dolgoztam a televízióban, rendeztem több olyan dokumentumfilmet, ami játékfilmes eszközökkel élt, tehát körülbelül tudom, hogy mit lehet a filmmel csinálni és mit nem. Én egyedül Dömölky Jánost tartanám alkalmasnak és érdemesnek arra, hogy ezt a filmet leforgassa, mert ő kellően át tudja érezni - és meg is tudja jeleníteni -, hogy mit jelentett 895-ben magyarnak lenni, és mit jelent ez ma. Dömölky János e pillanatban valahol a süllyesztőben van, nem egészen értem, hogy miért, hiszen igazolta, hogy kiváló képességű, és semmilyen irányban nem kompromittálta magát. Tehát szó sincs arról, hogy valakiknek „lefeküdt" volna, vagy valakiket elvtelenül dicsőített volna. Egyszerűen úgy érzem, még nem jött el az ideje, de meggyőződésem, hogy vissza fog térni, hiszen rendkívüli tehetségről van szó.
_Bella Judit
KANIZSAI MŰSOR
február 7.
j[ KANIZSA]
A klasszikus popzene olyan, mint a szmoking
MINDIG KELL...
Ahol fellépnek, mindig vastaps fogadja őket, és ugyanilyen vastaps zúg fellépésük végén.
Igen, ők azok. A Korda György-Balázs Klári kettős. A művészházaspárral a csaknem kétórás kanizsai koncertjük után váltottunk szót.
- Zenei pályafutásuk rendkívül nagy múltú és szép ívű. Hogyan kezdődött?
- Futólag találkoztunk már korábban is, de komolyabban ezerkilencszáznyolcvan nyarán „futottunk össze", a Halló, itt Korda György című műsorban, ahol én vokáloztam. Így indult a pályánk - foglalja össze az előzményeket Balázs Klári.
- Eléggé különböző volt a zenei indíttatásunk, hiszen én szólista voltam, Klárika pedig a Skála együttesben énekelt, vokális zenét játszottak, így nem volt könnyű összecsiszolódni sem a hang, sem a stílus tekintetében - kapcsolódik a beszélgetésbe a férj. - De nagyjából ismert a pályánk, számos nagylemez, rengeteg turné van a hátunk mögött. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és egyáltalán nem haragszunk arra a dudásra, aki szebben fújja. Igyekszünk minél többet és jobbat kihozni magunkból. Muszáj segítenünk egymás munkáját, különben nem tudnánk ennyi ideje így együtt dolgozni. Hiszen itt nem „versenyéneklésről", hanem egy férfiről és egy nőről van szó, s mindkettőnknek nagyon komoly érdeke, hogy ebből a sajátos kooperációból jó dalok, kazetták, CD-k szülessenek.
- Három év kihagyás után jelent meg „Gondolj a szép napokra!" című albumuk. Miért volt ez a hallgatás?
- Ezalatt a néhány év alatt létrehoztunk egy kis szállodát, s ez lekötötte minden energiánkat, de úgy érzem, szükség is van egyfajta egészséges pihenésre, nem muszáj minden évben megjelentetni egy-egy új anyagot csak azért, hogy tudjanak rólunk. Úgy érzem, feltöltődtünk az elmúlt három esztendő alatt, s bár más területen elmondhatatlanul sokat dolgoztunk, ez a turné, amelynek Nagykanizsa az egyik állomása, felüdülést jelent. Jó újra a színpadon állni... - mondja mosolyogva Klári, férje kezét fogva.
- Hogyan ítélik meg, ebben az egyre keményebb hangzású zenei
világban mennyire igényli a közönség az effajta klasszikus popzenét?
- Erre nagyon nagy szükség van, hiszen ha megnézzük a külföldi zenei csatornákat - igaz, hogy a rap és a heavy metál mellett - nagy számban találunk igazi, szép romantikus dalokat. A fiatalok kedvencei, Withney Houston, Mariah Carey a tempósabb számok mellett rengeteg melódiát énekelnek. Azt hiszem, erre a zenére mindig szükség van, dolgok jönnek-mennek, de ez soha nem megy ki a divatból. Olyan mint a szmoking. Mindig kell. Mert elegáns.
- A mai könnyűzenei palettán hol helyezik el magukat?
- Azt hiszem, elég speciális helyen vagyunk, mert úgy zeneileg, mint képileg, egy külön világot alkotunk - mondják. - Zeneileg ugyan nem változtattunk azon a romantikus, kellemes dallamvilágon, amit képviselünk, de képileg azért nem tudnak minket utánozni, mert lehet, hogy van két ember -egy nő és egy férfi -, aki együtt énekel, de olyan nincs, akik úgy szeretik egymást, mint mi! Ez a lényünkből és a dalainkból is kisugárzik.
- Ez lehet a titka annak, hogy ilyen hosszú ideje a csúcson vannak?
- Igen, biztosan. Mert vannak ugyan duettek, két ember, aki együtt lép fel, de nincs mögötte érzelem, és ezt a közönség megérzi. Kél kollegának nem hiszik el, hogy szeretik egymást, bármilyen jók is zeneileg. Nem tehetnek róla, de mögöttük semmi nincs. Nagykanizsa egyébként fantasztikusan jó hely, nagyon szeretjük Augusztusban léptünk fel itt legutóbb, s ma úgy jöttünk el, hogy jó, ha három ember lesz, hiszen nagyon rövid idő telt el. Hál\' istennek, kellemesen csalódtunk, most is teltház volt. Itt mindig szuper a közönség. Sok olyan helyen jártunk már, ahol a közönség egy része kifejezetten azért jött el a koncertre, hogy mindent és mindenkit kicikizzen, de nekik is van egy olyan pontjuk, ahol meg lehet őket fogni. Ez lelkiállapot kérdése, mint ahogy az is, ahogy mi fogadjuk a dalokat. A szerzők megírják, odaadják nekünk, s van, hogy egyszerűen nem tudjuk meghallgatni. De meghallgatjuk mondjuk
egy hónap múlva, és beleszeretünk. Ez egy nagyon összetett dolog.
- Van - nem saját - kedvenc zeneszámuk, zeneszerzőjük?
- Mindenevők vagyunk! Van egy zenei irányzat, amely most kezd betörni Európába, a francia Celine Dion a fő képviselője. Az ő világát nagyon szeretem, rengeteget hallgatom a dalait, utoljára indulás előtt hallgattam. Nagyon közel áll hozzám - így a művésznő.
- Én nagyon szeretem Michael Boltont, aki egy egészen más, keményebb zenél játszik. Nagyon ritkán vagyok olyan lelkiállapotban, hogy az ő zenéjét nem viselem el. A másik nagy kedvencem Luciano Pavarotti, őt bármikor szívesen hallgatom - mondja Korda György.
- Művész úr, Ön csaknem negyven éve áll a színpadon. Nem fordul meg néha a fejében, hogy „elég volt!"?
- Ez így nem, mert soha nem volt okom rá. Olyan persze előfordul, hogy amikor már századszor kell elénekelnem, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, imádlak, megeszlek, azt mondom, „most nem". De ezek csak pillanatok, a feleségem rám mosolyog, és akkor újra jókedvű leszek.
- Hogyan viselik az évtizedek óta tartó népszerűséget?
- Ez egy csodálatos dolog. Szeretetet adni is nagyon jó, de kapni... Annál jobb érzés nincs. Állandóan lelkiismeret-furdalásunk van amiatt, hogy hogyan tudjuk ezt visszaadni. Nagyon szeretnénk. De alapjában véve a siker nem változtatott meg minket, ugyanúgy be tudunk menni egy üzletbe vásárolni, mosogatni, takarítani, mint korábban. Nem lettünk mások, csak hozzánk viszonyulnak egy kicsit másképpen.
- Mik a további terveik?
- Szeretnénk végigvinni ezt az országos turnét, népszerűsíteni ezt a lemezt, ahol lehet.
- Mit kívánnak maguknak a jövőre nézve?
- A világon minden megszerezhető, csak az egészség nem. Ha az megmarad, boldogok leszünk.
Bella Judit
FEBRUÁR 8. SZOMBAT 19 óra: Farsangi bál a Móricz Zs.
Műv. Házban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Majd\' megdöglik érte Stúdió mozi: 18.15 óra: Showgirls i
FEBRUÁR 9. VASÁRNAP 10 óra: „Rendelkezel az evangelízalo szellemmel?" -címmel előadás az Erkelben (Jehova Tanúi) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Majd\' megdöglik érte Stúdió mozi: 18.15 óra: Showgirls
FEBRUÁR 10. HÉTFŐ
18 óra: Diósy Antal festőművész
emlékkiállításának megnyitója a HSMK-ban
19 óra: Bolha a fülbe - a kapos-
vári Csiky Gergely Színház vígjátéka a HSMK-ban (Hevesi bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Jack
Stúdió mozi: 18.15 óra: Csajok C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -X-asztal; Jövő-7,
benne: Csatornázás Palinban, Őstermelői igazolvány
FEBRUÁR 11. KEDD 19 óra: Bolha a fülbe - vígjáték a
HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Jack
Stúdió mozi: 18.15 óra: Show girls
C2-es kábelen KANIZSA TV: 17 óra: - Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
FEBRUÁR 12. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Jack
Stúdió mozi: 18.15 óra: Showgirls
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik, téma: Valentin nap, A hét embere, Sikersarok, Játék, Orvosi és Jogi rovat; - Sport; -Jel-Kép
FEBRUÁR 13. CSÜTÖRTÖK 14.30 óra: Az Ifjúsági Filharmónia ITI. bérleti hangversenye a HSMK-ban - Kodály Zoltán: Háry János Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Dr. Moreau szigete Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges bűnözők C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta; - Fafaragók; - Viccparádé; -Atlanüs és a magyarok
FEBRUÁR 14. PÉNTEK 14.30 óra: „Idősen is egészségesen" - előadás a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Dr. Moreau szigete Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges bűnözők
18
KANIZSA - 7H<x
1997. február 7.
POCOKHŐMÉRŐ
A keszthelyi Balaton Múzeum vitrinjében pihenő 250-300 millió éves vörös homokkő ős-fenyomaradványoknak nincsenek évgyűrűik, ebből arra lehet következtetni, hogy a fa életében egyenletes trópusi éghajlat volt hazánk területén. A pólusok mai jégtakarója 2-2,5 millió éves, börtönébe zárva ugyanennyi idős légbuborékokat őriz. Laboratóriumi analizálással egy-két fok eltéréssel meg lehet mondani, mit mutattak volna az akkori hőmérők. Van más hőmérséklet-meghatározási módszer is, ez éppen sajátosan magyar. Az évezredek óta barlanglakó baglyok mindenkori tápláléka a mezi pocok volt. A maradványok között rétegről rétegre feltárhatók az áldozatok fogai. Az apró rágcsálók más és más fajtái különböző éghajlaton szaporodtak. A fogak tehát hajdani gazdáikról, és közvetetten az akkori klímáról árulkodnak.
ARÁNAK ÖLTÖZÖTT SZTÁR
A sikerért és a népszerűségért semmi sem drága. Dennis Rod-man, az NBA sztárja befestette
a haját, orrát és fülét ékkövekkel díszítette, menyasszonyi ruhát öltött és így osztogatta au-togrammjait azoknak a sportkedvelőknek, akik könyvét megvásárolták.
MÁS IDŐK
JÁRNAK ERRE
Nálunk nem úgy jár az óra, mint Nyugat-Európában vagy az USA-ban. Budapesten reggel 8-9 között kezdődik a munkaidő és a koraesti órákig tart, míg a vidéken egy-másfél órával korábban, de délután három után már nem nagyon vannak az irodákban. Ezzel szemben az USA-ban szinte 24 órán keresztül fogadják az ügyfeleket. Nyugat-Európában a heti munkaidő eltérő beosztásával megrövidítik a pénteki napot, míg nálunk általános szokás a hosszú péntek. Míg Nyugaton megfizetik a túlórát, addig nálunk az ilyen vállalat fehér hollónak számít.
SZEXPIACI KÖRKÉP
A fizetett szerelmi szolgáltatások országonkénti jellemzőiről, szokásairól és árairól is tudomást szerezhet könnyedén az Interneten kószáló. Ha valaki
Kaliforniáról kíván tudakozódni máris tudomást szerezhet az arrafelé érvényes törvényekről is, aztán egy kattintás és máris Los Angeles. Pár pillanat és kiderül, hogy az ottani lányok fiatalabbak és csinosabbak, mint a hollywoodiak és szolgáltatásaik ára is kedvezőbb. Lehet, hogy a Rákóczi téri árfolyamok is rajta vannak? Akit érdekel úgyis megkeresi.
HALÁL
A DOBOZOKRA
Az elvakult iszlám tálib mozgalom emberei Kabulban nagy nyilvánosság előtt fejezték ki mélységes utálatukat az alkohol ellen. Egy tálib harckocsi a város főterén többszáz sörösdobozt hengerelt laposra. A teret és környékét az akció után még hosszú ideig hatalmas sörpocsolyák tarkították, s az akciót közelről szemlélőknek jókora sörfürdőben is részük lehetett.
ÖTVENEZER SZERV
Évente több mint ötvenezer szervátültetést végeznek világszerte, s gyakran az is előfordul, hogy egy beteg egyszerre több új szervet is kap. Ez a megdöbbentő kijelentés a
szervátültetést végző és azok körülményeit kutató orvosok barcelonai kongresszusán hangzott el. Az angol Stephen Hyat 1993-ban máj-vese és hasnyálmirigy-, patkóbél- és gyomor-átültetésen esett át, s kilökődé-si reakció azóta sem mutatkozott nála. Az új szervet kapott betegeknél az orvos célja az élet meghosszabbítása illetve annak minőségi befolyásolása, hangzott el a kongresszuson.
APA UTÁN A FIÚVAL IS
Majdnem harminc éve már, hogy Claudia Cardinale és Alain Delon együtt játszottak a Le-opárdban. Most Claudia újra forgat egy Delonnal, ám ez az ifjabb, akinek mostohaanyját alakítja a tunéziai filmsorozatban. A kapcsolat tehát egészen más, de ha lehet hinni a pletykáknak, Claudiának bőven volna mit mesélnie apjáról az ifjabb Delonnak.
APA VAGY SEM
Imran Khan komoly esélyese a pakisztáni elnökválasztásoknak. Az élő sportlegenda, a parádés világbajnok krokettkapitány, a szívtipró külsejű férfi csodás választási diadalmenetet folyta-
-Mit Rt beszélted r/ a. feleségedet, olasz város szicíliai vulkán —V vágja > vaszonköté sű pamutszövet bűnös tasli . , ."zat párja csongra\'d megyei közsé& OPEL -típus
eur. kupa a tárgy ragja
hogy zongorázás HELVÉT t INKÁBB afrikai ország bolyhos gyapjú kálium szem verskellék való neon, nitrogén
KLAFíINÉ-tozzon? válasz \\ 1 V > v V V v v V V V K i
D^DGfÜ-mölcs ültetvény > piktor vágó-szerszám > 1
> I hófúvá-sos idő pellengér > V Formátlan >
vakbuzgó török Ádám legendás zenekar* féItő ! > SPORT-trófea v > SPORTRl-porter (lászló) PFUNCl\'-p1um > 30mogyi helység >
gör. tengeristen tüskevár szereplő műholdas csatorna
> fürge afrikai kérődző > V V CSENDEsen mesélő! V > vállalati Forma V > spanyol autójel h1&ázta-tá >
talicska házikó borit
urán és fluor > V tudatä-ban van > épület-s7a\'rny > V saját lakás > v V
üalkezes DUNA PARti város LOPAKOdik
s(ÍRÜ > V JUPITER hold > fennsík V > V figura > hálót szövő rovar
némán taroló! lantán, J 0 d (eleve1)
tel jesen kifejlődött > V nem hozzáértők V > v eltulajdonít > V
lítium libahang
speciális fe\'nyes bevonat > 1 V állat hátán utazó > V
E körképek
Beküldési határidő; 1997. február 14.
Lapunk 4. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ha nem oda néz ahova lép, gyorsan odajuthat ahova néz.
A sorsoláson Huszicsné Erdősi Iholya, Kassay Árpád, Loóskí Ildikó, Pilcz Fe-
renc és Times Gézáné olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Praktikus módosítás
HOROSZKÓP
A 7. HÉTRE
199?. február 7.
KANIZSA - m>
tott angol nemesi családból származó, de az iszlám hitre áttért felesége és kisfia oldalán. Eddig minden intrikát és támadást sikerrel hárított, ám most lehet, hogy belebukik egybe. Angliai évei alatt nemcsak későbbi felesége társaságát élvezte, hanem más angol hölgyekét is. Egy hölgy nemrégiben egy kislánynak adott életet és apjaként Imrant jelölte meg. A férfi persze kétségbe vonta a dolgot, így a hölgy úgy döntött peres úton kéri az apaság megállapítását. Ha neki sikerül, Imran bukhat.
GYERMEKKERESKEDELEM
Bolgár-görög csecsemőkeres-kedelmi együttműködésre derült fény nemrégiben. Várandós bolgár asszonyok utaztak Görögországba, hogy ott beavatott kórházakban megszüljék gyermekeiket, majd kétezer német márkáért lemondjanak róluk. A lebonyolító kórházak aztán hamis papírokkal látták el az asszonyokat, vagy a kicsik halotti bizonyítványaival tértek haza, vagy terhességmegszakí-tástól szóló iratokat kaptak. A gyermekkereskedők a nyugateurópai piacon akár harminc-
ezer dollárt is kaphatnak egy-egy ilyen gyermekért.
176 EZER ÉVES MŰVEK
Szenzációnak minősített leleteket találtak Ausztrália észak-nyugai részén, a Kimberly-fennsík peremén. A Wollon-gong Egyetem és az Australian Museum munkatársai 176 ezer éves műalkotásokra bukkantak. Ebből mindannyian arra következtetnek, hogy a modern ember bölcsője nem Délkelet-Ázsia volt, hanem Afrika. Mindez azt jelenti, vélik a szakemberek, hogy a történelem előtti emberről írott történelmet át kell írni.
A TÖRVÉNY AZ TÖRVÉNY
Nemrégiben bevezették Cse-csenföldön az iszlám törvényeket és bíráskodást. Persze mint minden változtatásnál, itt is jelentkeztek kisebb-nagyobb zök-
kenők. Nemrégiben hozott szigorú ítéletet egy háromtagú bíróság egy halálos gázolás ügyében. Az iszlám törvényei erre a bűnre így rendelkeznek: az elkövető fizessen hatvanhárom tevét az áldozat családjának. Nos, a törvény szó szerinti betartatása nem kis gondot okozott, ugyanis Csecsenföldön egy árva tevét sem leltek, még állatkerti példányt sem. Nem volt mit tenni, a bíróság elfogadta helyette a hatvanháromezer dolláros kártérítést.
HOGY MIK
VANNAK.
LEHETŐVÉ
TESZI,
HOGV
megvizs-gálják
A VICC ^FELÜLETÉRE MÁZOL
poe\'nja J
ÜTEMESEN KATTOG
JÓVÁHAGYÁS
helyrag -7-
NEMESGÁZ
NEMAN MOS !
OSZTRÁK GÉPKOCSIK JELZÉSE
DOHÁNYBOLTOK
TÖKÖL HATÁRAI !
TOVÁBBÍTJA A LAft-DÁT A FUT&ALLIS.TA
TEKEREG, KÓSZÁL
SVÉD AUTÓJEL
NIGERIA FŐVAROSA\' BA VALÓ -7-
VICCHOS
ÜDVÖZLÉGY
Romeo
—-y—
DUPLÁN: PARFÜMMÁRKA
TANULÓ VEZETŐ
KEVERÉKBEN van!
KÖNYV
NÉLKÜL.
FEJbÖL
SZILAJ
VISSZA\'S ELV !
HELYREHOZZA
KÉTES!
Europa
KUPA
DALOLÓ SZÓCSKA
A7 ILYEN BÁL NEM
bál!
vágó -szerszám
- Hol voltál ennyi ideig? -ripakodik rá az asszony hazatérő férjére.
- Hazafele elgázolt egy autó.
- Jó kifogás! ..... (a feleség
szavainak folytatása a beküldendő megfejtés).
Beküldési határidő: 1997. február 14.
Lapunk 4. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Amazonas
A sorsoláson Anna Viola, Bukovecz Diána, Fölnémedi l\'éter, Hecskó László és Ma-gasy Márta olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Egyértelmű kijelentésekel tégy, hogy később ne kelljen magyarázkodnod. Ha már belegabalyodtál egy-két ügybe, legalább találj egy vezérfonalat, ne ad hoc megoldásokat keress. Bika: IV. 21-V. 20.
Ha megbántad, amit szeretteid ellen vétettél, hagyd magad mögött a megtörténteket. Válts jelmezt, ábrázatot vagy egészen egyszerűen ne hallgass másra, csak az eszedre és a szívedre. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Nem elég vagy igent vagy nemet mondani valamire, nézz a valós tények után. Nincs kisegítve az, akinek a "kedvében akarsz járni, ha nem elég körültekintően jársz el vele.
Rák: VI. 22-VII. 22. MPQS Az i-ini\'.\'ili időszak legkellemet-PC^0M lenebb történéseit nem tudod fi-[/L?V)iJ gyeimen kívül hagyni, de azért W^mém próbálj meg űgy tenni Az ellenfél nem kerülhet ki győztesen a meccsből, ha kell, erős fellépéssel tedd helyre. Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Ha elmúlnak a téli hidegek, kedélyállapotod jobbra fordul. Ezen te is segíthetsz, ha nem mindig azt mondogatod, milyen rossz neked. Volt már rosszabb, de remélheted, hogy a mainál rosszabb soha nem lesz.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Nyugi, pihi, megfontolt életvi-^SJ^^S tel - ez jön most neked. Bízz
fi
a csillagok jóslataiban, kedvező :orszakod következik. Nyugodt háttérrel rövidesen kiélheted hobbidat, hó-
4*
dolhatsz szenvedélyednek. Mérleg: IX. 24-X. 23.
Mi más biztatna, mint a horoszkópod? Most sincs másként, hiszen nem kis csatákat kell megvívnod. Nem igaz, hogy így sokkal értékesebb a győzelem, de a cél érdekében meg kell lenni. Ne törődj senkivel, bízz istenben és tartsd szárazon a puskaport.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Jó az neked, ha nem tartozol igazán senkihez? Elszakadási fófTd\'l^jjJ folyamatod most már visszafor-¦flfi^^fl díthatatlan Ha nem akarsz magányos farkasként megöregedni, keress más csapatot és próbálj meg te is alkalmazkodni másokhoz.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Kis szerencsével kifoghatod az aranyhalat, de jól gondold meg a három kívánságot. Lehet, hogy nem kellene túl nagyokat kérni, inkább félre a mesével, tartsd meg a halat, ha már a kezedben van.
Bak: XII. 23-1. 20.
Bizonytalanságod a következő hetekben talán még jobban fokozódik, de aztán rövidesen minden megoldódhat körülötted. Valószínűleg a sors terveidet megsemmisíti, de hosszú távon majd köszönetet mondhatsz neki.
Vízöntő: 1. 21-11. 20.
Hajtass virágot, készíts madáretetőt - még egyik sem késő. Csak azt ne tedd, amit eddig: reggeltől estig magaddal foglalkozol, ami nem tesz jót az önértékelésnek. Hulak: II. 21-111. 20.
Munka, munka és megint munka, Ez van most és nem fog változni a jövőben sem. Nem is akarod, hogy másként legyen, hiszen ha más nem is így gondolja, a munka tényleg nemesít.
20
KANIZSA - oi«á ks6«eá
199?. február 7.
BERANYASAG
Béranyának nevezi a magyar köznyelv azt a nőt, aki egy idegen házaspár méhen kívül, mesterséges úton megtermékenyített magzatát befogadja, kihordja, megszüli, s a gyermeket a genetikai szülőknek örökbe adja.
A béranyaság olyan gyermekre vágyakozó, meddő asszonyok számára nyújt lehetőséget az anyaságra, akinek petesejtjük megtermékenyülés-re alkalmas ugyan, de magzatukat kihordani nem tudják. Az orvostudomány ma már képes arra, hogy a gyermeket kihordani nem tudó asszony petesejtjét a méhfalból kiemelje, S a férj spermájával méhen kívül megtermékenyítse, s ezt a béranya méhébe helyezze. Orvosi szempontból az eljárás veszélytelen, megfelelő előkészítés után könnyen lebonyolítható.
Kinek a gyereke?
A magyar családjogi törvény nem rendelkezik - hiszen sokáig ez senkinek eszébe sem jutott - a béranyaság jogi kérdéseiről. A hatályos jogszabály értelmében anya
A német átlagpolgár
a nemi erkStcslelenségeket
az alábbiak szerint sorolja;
ÉS ÖN?
2. Előnyszerzés céljából\' ágyba bújni valakivel.
A prostitúció általában*
4. Szeretőt tartani az állandó partner mellett (nok esetéhen).
5. Szeretőt tartani az állandó partner mellett (férfiak esetében.)
6. Csoportos szex.
7. A szexfilmek és lágy pornók megtekintése.
n. Érett asszony és fiatal fiú nemi kapcsolata.
9. Idősebb férfi és fiatal lány nemi kapcsolata.
10. Fehér nő\' és fekete férfi unni kapcsolata. ,
11. Kihívó divat.
12. Szexuális eltévelyedésekig. Sztriptíz.
14. l*omófilmek forgatása — otthon.
15. Drdináré kifejezések használata.
az, akitől a gyermek származik. Ezért mind a genetikai, mind a kihordó, illetve szülő anya a gyermek anyjának tekintendő.
Az anyakönyvvezetésről szóló törvény értelmében az anyakönyvbe a gyermeket megszülő anyát kell bevezetni. A genetikai szülők a gyermeket ezután meghatározott feltételek mellett fogadhatják örökbe.
A születendő gyermek apja akkor lehet a genetikai apa, ha az ő spermájával megtermékenyített petesejtnek a kihordó anya méhébe történt beültetése után teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tesz arról, hogy a születendő gyermeknek ő az apja. Ezzel a nyilatkozattal tudomásul veszi, hogy a gyermek tartásáról gondoskodni köteles. Mentesül a kötelezett-
ség alól, ha szülés után, származási és genetikai vizsgálatokkal bizonyítható, hogy a babának nem ő az apja. Ez olyan ritka esetben fordulhat csak elő, ha a kihordó anya a megtermékenyített petesejt beültetése után nemi életet él, és nem a beültetett petesejt által, hanem „rendes úton" esik teherbe.
A jelenlegi magyar jogszabályok a szülő nőt tekintik vér szerintinek, ezért ő a szülés után jogosult az örökbeadást megtagadni, vagyis a gyermeket genetikai szüleinek nem átadni.
Nemzetközi adatok
Amerikában 1976-ban kezdtek foglalkozni a béranyaság lehetőségével. Az első bérterhesség a nyolcvanas évek elején jött létre. A New York-i
Infertility Center irányításával 1990-ig háromszázharminc gyerek született ily módon.
A béranyaság az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztráliában és Angliában jogilag szabályozott, a társadalom által elfogadott gyakorlat. Izraelben és Svédországban elvi megfontolások miatt tilos. Sok országban, így Magyarországon is - orvosetikai viták közepette - előkészítés alatt áll.
Kik
vállalkoznának?
Az esetek többségében a nők a pénz miatt vállalkoznának erre. Van, aki az albérletéből szeretne kikiemeregni. Egy másik válni akar, s hogy a férjétől elköltözhessen, ahhoz kell a pénz. Van olyan kétgyerekes jelentkezőnk, akinek a férjére építkezés közben rádőlt a kémény, s most egyedül kellene befejeznie a házat, és felnevelnie a gyerekeket. De előfordul az is, hogy egy csődbe jutott vállalkozást sze-
STRIGULÁZOK ÉS SZELÍDEK
Előbb-utóbb minden férfi megkomolyodik. Vagy sem. Ha viszont mégis benő a feje lágya, a hálószobában is megcsendesedik. A húszéves skalpgyűjtésétől persze hosszú út vezet a feleség nyújtotta biztonság értékeléséig.
20 SZÁMOLÁSTÓL A SZERELEMIG
A húszas éveiben járó férfi elsősorban ösztöneire hallgat. A kezdeti feszültséget immár felváltja a zabolátlan élvezet. Ilyenkor még az is élmény, hogy a szeretkezés rendszeressé válik, és a kamaszkori fantáziálás megvalósul. Ez nagy elégedettséggel tölti el az ifjú embert.
A húszas évek közepétől viszont lassan háttérbe szorul a hódítások és teljesítmények „számolása". A testi szerelem kezdi elfoglalni normális helyét az életben. Fontosabbá válik maga a kapcsolat, mint egy-egy aktus sikere. A férfi rájön, hogy az ágybéli teljesítmény csak akkor fő szempont, ha nem igazán szereti partnernőjét. Ha viszont igen, fontosabbá válik az érzelmi oldal. A fiatalember rájön, hogy - miként a felnőtt élete általában - a szexualitás sokkal bonyolultabb, mint amilyennek ifjú korában képzelte. Fokozato-
san kifejlődik a felelősségtudata is. Ám a szeretkezés még mindig nagy elégtétel a hálószobán kívül elviselt esetleges kudarcokért.
30 MEGTARTÓ KAPCSOLATOK
Korábban az aktus volt a lényeg, különösebben nem számítottak a körülmények. Mostantól fontos a kényelem is. A sátornál kellemesebb a hálószoba. A szeretkezésre már nem önmegvalósításként van szükség, hanem azért, hogy a férfi meghódítsa és megtartsa a kívánatos nőt. A romantikus harmincas továbbra is úgy tekinti a szexuális teljesítményt, mint a jó partnerkapcsolat barométerét. De a szeretkezés már nem minden, és főleg nem a legfőbb cél; viszont nélkülözhetetlen fenntartója a kapcsolatnak.
A független harmincas férfinak a szeretkezés tétje persze ennél nagyobb.
Kezd irigykedni a barátaira,
akik láthatólag jól élnek olyan asszonyokkal, akiket ő is szívesen elvett volna feleségül. Ebben a korban már mindenki a családra összpontosít.
A házas a kapcsolatát félti, a nőtlen azért hajt, hogy megtalálja leendő gyermeke anyját.
40 A BIZTONSÁG RABSÁGÁBAN
A szeretkezés a legtöbb férfinak már az érzelmi intimitás megvalósulása, és kevésbé a fizikai kielégülésé.
Nem annyira a szerelmi vágy levezetése a fő, hanem az összetartozás, az összesimulás, az aktus utáni bizalmas együttlét. A szerelem lényege ekkor már az osztozás. A szexuális ösztön megszelídül.
Természetesen vannak, akik továbbbra is igyekeznek fenntartani a legényes tempót, de a legtöbb negyvenes már nem hajszolja mindenáron a testi szerelmet. Szó sincs arról, hogy keve-
1997, február 7.
KANIZSA - 7U*k co**, HSÁteÁ
21
retnének újra elkezdeni. Egy anyuka meddő lánya helyett vállalkozna a gyerek kihordására. És bármilyen fantasztikusnak hangzik, van egy eset, amikor a lány szülne az édesanyjának, aki újra férjhez ment, s a kora miatt már nem mer terhességet vállalni. Talán tíz olyan házaspár jelentkezett, akik komolyan gondolják, hogy szeretnének, illetve tudnának gyereket nemzeni. Magyarországon a Népjóléti Minisztérium engedélye kell ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást az orvosok elvégezhessenek. Ma már nálunk is létezik olyan magánklinika, amely képes a petesejtet méhen kívül megtermékenyíteni, és azt akár idegen anya méhébe is visszaültetheti. Mivel a megszületendő gyermek jelenleg örökbeadás útján kerülhet csak vissza genetikai szüleihez, s ez - mint bármely más nyílt örökbefogadás - nem tilos, elvileg elképzelhető, hogy akinek sok pénze van, ezt az utat választja.
sebbet jelentenének az idegen nők, de a partner elvesztésétől való félelem inkább visszatart a kockázatoktól. Jobb a stabilitás.
Negyvenes urak vallják: a szeretkezés kellemesebb számukra, mint fiatal korukban volt.
50 KAPÓS KOROSZTÁLY
- Milyenek is az ötvenes férfiak? Érdekes kérdés. Két típus van. Az egyik, aki dolgozik, és nagyon megy neki. Úgy hírlik, ők gyászosan szerepelnek az ágyban. Halálra dolgozzák, keresik magukat, a nőket azonban nem veszik emberszámba. Számukra ismeretlen az udvarlás, az idegeik cafatokban lógnak, a magánéletben, az ágyban képtelenek feloldódni. A másik nem boldogul, próbál a felszínen maradni, a potenciáját viszont mindez nem csökkenti!
Megjelenésükben is különbözőek lehetnek az ötvenesek. Az egyik pocakot ereszt, a másik sokat sportol, vigyáz az étkezéssel, úgy néz ki, mintha jó harmincas lenne.
Amire vigyázni kell az ötveneseknél: végtelenül hiúak. Könnyen meg lehet őket sérteni, de boldogan fogadják avdi-cséretet. Ha válás, haláleset vagy bármilyen ok folytán magára marad az ötvenes, a huszonéves lányok szinte rávetik magukat. Feltéve persze, ha pénzt szagolnak a\' pasas mögött.
BORUNK TÉLEN
A téli bőrápolás alapjait, bármely más időszakhoz hasonlóan a helyes életmóddal teremthetjük meg. Télen is be kell tartani a helyes táplálkozási szokásokat, s hogy egy disznótor vagy egy kiadós vacsora ne hagyjon nyomot az arcunkon, érdemes e kilengések után egy gyümölcsnapot beilleszteni. Ügyeljünk, hogy táplálékunk a lehető legnagyobb mennyiségben tartalmazzon vitaminokat, ásványi anyagokat, ilyenkor tanácsos a mesterséges pótlás is, hiszen a tél
végéhez közeledve a nyári tartalékok kiürülőben vannak. Télen a bőr fokozott gondoskodást igényel, de a megfelelő ápolószerek kiválasztásához érdemes szakember tanácsát kérni. Mindenképpen óvni kell a bőrt a kiszáradástól, különösen azokra vonatkozik ez, akik sokat vannak a szabadban. A téli sportok kedvelői se feledkezzenek meg a fényvédőkrémekről, hiszen csak így akadályozhatok meg a leégés miatti maradandó bőrsérülések.
A hosszú hajat tizenöt-húsz percre csavarjuk be. Fújjuk be még a csavaron egyenletesen haj-
BALI FRIZURATIPPEK
¦ A klasszikus bubit egyszerűen szárítsuk be egy körkefe segítségével, majd egyenletesen lakkozzuk be, s máris kész az egyszerű, de nagyszerű frizura, amely túldíszített öltözékhez is ajánlható.
A félhosszú, vagy hosszú hajat szárítsuk hátrafelé, majd fogjuk laza copfba. Néhány hajtűvel, csattal rögzítsük a szabad fürtöket. Jól mutatnak e frizura mellett a hatalmas fülbevalók.
NARANCSSALAT A
Hozzávalók; 3 narancs, 5-6 dkg porcukor, 1/2 dl rum.
A narancsokat meghámozzuk, a belső fehér héját is jól letisztítjuk, és éles késsel keresztben vékony szeletekre vágjuk. A magokat eltávolítjuk, és ízléses sorokban üvegtálra helyezzük. Soronként porcukorral meghintjük és a rummal lelocsoljuk. Lehűtve tálaljuk.
Hozzávalók; 25 dkg kockacukor, I citrom, 2 narancs, késhegyni tört fahéj, 1 dl rum, 1/2 liter vörösbor, 1/2 liter fehérbor, 1 üveg pezsgő".
A kockacukrot a narancsok, illetve a citrom Héján ledörzsöljük, hozzáadjuk a fahéjat, a rumot és a kétféle bort. Felforraljuk, bariszt ruhán átszűrjük, hozzáadjuk a narancsok vékonyra szelt és negyedekre vágott belsejét.
Jégbe hűtjük, es közvetlenül tálalás előtt adjuk hozzá a jégbe hűtött pezsgőt.
lakkal, majd száradás után bontsuk ki. Némi fürtigazítás\' után kész az alkalmi frizura.
A rövid hajat kefével szárítsuk hátra, némi csillogó zselé, s máris kész.
A hajat csak úgy egyszerűen tűzzük fel, majd mindenféle szalagokkal, gyöngyökkel ékítsük fel a frizurát. Egyszerű ruhához ajánljuk, legalább félhosszú hajjal rendelkező hölgyeknek.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
•j* A sajtot legjobb sajtharang alatt tárolni, ez megóvja a kiszáradástól. A páraréteg képződését elkerülhetjük, ha a harang és a tányér közé egy kis fapálcikát teszünk.
* A szuflé megfelelő állagát, illetve „felemelkedését" a felvert tojáshab biztosítja. Ezeket - a fel-fújtakkal ellentétben -mindig előmelegített sütőbe kell helyezni még légkeverő* sütőnél is.
* Felfújt készítésénél u formát csak háromnegyed részig töltsük meg, hogy a massza a sütésnél csak fel- és ne kifusson. A tál szélére tapadt zsír-és tésztamaradékot töröljük le, nehogy a sütésnél megégjen.
* A friss Gouda négyhat hét alatt érik tejszínes, finom sajttá. Enyhe íze miatt mindenekelőtt a gyermekeknek ajánlatos. Hirtelen átsütéshez Is kiválóan alkalmas, puha, világossárgára olvad.
* Mikrohullámú készülékben megpuhíthatjuk a lekvárt és felolvaszthatjuk a csokoládét.
ÉDESSÉGEK NARANCSBÓL
NARANCSHAB
Hozzávalók} 114 liter fehérbor, 2 narancs, 1 citrom, 15 db kockacukor, (S egész tojás.
A narancs és citrom héját a kockacukron ledörzsöljük. A hort forrni tesszük. Habüstben a tojásokat jól elkeverjük, a cukorral, és vékony sugárban hozzáöntjük a forró bort, hozzákeverjük a narancs és a citrom kicsavart levét. Gyengébb tűzön vagy erős gőz felett addig verjük, amíg sűrű Jesz. A tűzről levéve még verjük, amíg kissé kihűl, azután tálba vagy poharakba tesszük és jégbe hűtjük. Tetejét vékonyra szele-telt narancskarikával és tejszínhabbal díszítjük.
NARANCSOS LAPOCSKÁK
Hozzávalók: 15 dkg porcukor, 15 dkg narancshéj, 2 dkg olvasztott vaj, 1 kanál tejszín, 1 tojásfehérje.
Habüstben elkeverjük a porcukrot, az előre megfőzött, majd szárazra törölt és apróra vágott narancshéjat, a vajat, a tejszint, a tojásfehérjet és az, egészet vízgőzön felfőzzük. Vajjal megkent tepsibe kis kávéskanálnyit rakunk belőle 1(1-10 cm-es távolságra egymástól, mert sütés közben erősen elterülnek. Meleg Sütőben világosra sütjük. Alsó felüket felolvasztott csokolá-dégyurniával -bevonjuk.
( KANIZSA - n*m*iAts6 J
1997. február 7.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
r-í-T
f CTMIITATA
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON •FAX* BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK •KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES KÍNÁL
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ Tel ./fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6,
Pf.: 65
CÉGMUTATÓ PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kf
KANIZSA TREND A SZÍNES ÉS TERMÉSZETES VILÁG
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. BÚTORÁRUHÁZÁBAN.
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 310-505
A KANIZSA ÚJ6ÁG KIT.
újságok # szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek # meghívók ós minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kMefezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442 Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belső gázszerelések.
- Akar Ón kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI TOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállaLkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./lax: (93)310-461 Westel: (60) 399-196
Reklámiroda: Nagykanizsa. Király u. 31. Telefon: 93/310917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KANIZSA - Sfuvu
23
199?. február 7.
ORSZÁGOS TEREMLABDARÚGÓ TORNA
PARTI BUDAPEST BAJNOK
A kanizsaiak - a sikeres városi teremlabdarúgó-bajnokság befejezését követően - ismét nagy feladat előtt állnak, hiszen a hét végén, holnap, valamint vasárnap rendezik meg az Állami Biztosító AEGON Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó-tornát.
A szervezőktől megtudtuk, hogy a kétnapos versenyt három színhelyen bonyolítják le. Nevezetesen a MÁV NTE, Olajbányász és a Zsigmondy-Winkler csarnokban, ahol összesen ötvennégy csapat kezdi meg a küzdelmeket.
Az országos tornán a többséget a kanizsai csapatok adják, de érkeznek kispályások - többek között - a fővárosból, Szentesről, Győrből, Tatabányáról, Székesfehérvárról, Zalaegerszegről, Kaposvárról, Siklósról, Barcsról, Mosonmagyaróvárról is.
A résztvevő csapatok többszakaszos rendszerben versen-
genek, és a hagyományoknak megfelelően az első körben kiesettek a Vigasz Kupán, a második körből kiesettek a Tisztelet Kupán mérkőznek. Kupavédők: Vigasz Kupán a Tatabányai Vulkán, Tisztelet Kupán a Tubifex Nagykanizsa, míg az ÁB Kanizsa Kupán a Tip-Top Nagykanizsa gárdája.
A pénzdíjas kanizsai országos torna holnap (szombaton) mind a három színhelyen reggel hét órakor kezdődik és még éjfélkor is lesznek mérkőzések. A Zsigmondy-Wink-ler tornacsarnokban 17.30 órától a Vigasz Kupa küzdelmei kezdődnek. Vasárnap hét órá-
tói ismét pályára lépnek a csapatok. A MÁV NTE csarnokban 10.30 órától a Tisztelet Kupa küzdelmei kezdődnek, ahol az esti órákban rendezik meg a helyosztókat. A legjobbak már az Olajbányász munkacsarnokban vívják az elődöntőket, helyosztókat. A nagydöntőben, a harmadik helyért 18.40 órakor kezdenek a csapatok, míg a döntőt 19.15 órakor rendezik meg, s azt követően ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul az országos rendezvény, amikor díjazzák a legjobbakat.__
B. A.
AZ AFESZ A
TEREMBAJNOK
A városi labdarúgó-szövetség rendezésében az elmúlt év őszén kezdődött az 1996/97. évi teremlabdarúgó-bajnokság. A MÁV NTE és az Olajbányász munkacsarnokban sorra került bajnokságon - közel félszáz csapat -, hétvégeken többszakaszos rendszerben mérkőztek a bajnoki pontokért.
- A mintaszerűen gondozott terembajnokság ismét nagy sikerrel zárult. Általában az esélyesek nyertek, de ezúttal is bőven adódtak kisebb és nagyobb meglepetések - említette Kiss Ernő, a versenybíróság titkára, aki a bajnoki rajt után felsőfokú tanulmányainak folytatása miatt átadta a stafétabotot Gergely Sándornak, aki olyan kiváló aktivistákkal gondozta a bajnokságot, mint Szakony Gyula, Balogh György, Balogh István, Kertész Miklós, Kercsmarics József, Pintér Károly, Simon József, Köves Nándor, Siklósi József.
A mintegy három hónapon át tartó teremlabdarúgó-bajnokság befejező versenynapját vasárnap az Olajbányász munkacsarnokban rendezték meg. Nagy érdeklődés, teL> ház kísérte a záró csatározásokat, a helyosztó-
kat, az izgalmakban és játékban bővelkedő jegyzett mérkőzéseket. Tulajdonképpen többen voltak nyertesek, de érthetően a legboldogabb a Rácz Ferenc-Miskevics Tibor vezette ÁFÉSZ csapat volt, amely első alkalommal nyerte a városi terembajnokságot.
A befejező versenynap eredményei.
Vigasz Kupa nyolcaddöntőjében a Happy Boys 4-1 -re nyert a Pedagógus, az U. Predator 4-2-re a Blackburry, a Hycomat 2-1-re a Vése ellen. Döntetlennel ért véget a Curacao-Tinta-hal találkozó, amelyen hétméteresekkel az előbbi csapat nyert 6:5 arányban.
Az elődöntőben a Hydomat 2-0-ra verte a Curacao együttesét, a U. Predátor-Happy Boys 3-3 lett, hatméteresekkel az előző csapat jutott a döntőbe. A két vesztes játszott a harmadik helyért: Happy Boys-Curacao 4-0. Döntő: U. Predátor-Hyco-mat 2-1 (0-0). Megérdemelt győzelem az újonc ellen.
Kupagyőztes: U. Predator (Turul, Tóth, Németh, Vágó, Simon, Hetesi, Hajdú, Salamon, Dékány), 2. Hycomat (Gerencsér, Endrei, Borda N., Borda
B., Vizlendvai, Bocskor, Hohl, Hosszú, Kránicz, Tóth, Horváth, Huszár), 3. Happy Boys, 4. Curacao.
Terembajnokság nagy-döntőjében, a Téli Kupában az elődöntők nagyszerű összecsapásokat hoztak és csak a hétméteresek döntöttek: Póker Tobelo-Flamingó Central l-l (büntetőkkel 1-0), ÁFÉSZ-Tekla Sörmester 2-2 (büntetőkkel 2-1). Harmadik helyért: FI. Centrál-Tekla Sörmester 4-1. ÁFÉSZ-Póker Tobelo 2-0 (0-0). V.: Gyarmati. A befejező percekben Mátyás és Somogyi találatával megérdemelt győzelem született.
Városi teremlabdarúgó-bajnok: ÁFÉSZ (Pesti, Bocskor, Mátyás, Anek, Kovács, Nagy, Somogyi, Markek, Harcz, Fazekas, Mezei, Matola), 2. Póker Tobelo (Baracskai, Horváth L., Németh I., Mészáros, László, Kötő, Kisházi, Gál, Katona, Horváth T., Szmodics, Kovács T.), 3. FI. Central (Palicz, Tisle-rics, Ifjovics, Vincze, Házi, Trencsényi Gy., Kovács, Kárász, Kalinics, Dezső), 4. Tekla Sörmester (Horváth L., Németh Z., Németh L., Németh T., Horváth I., Fekete, Solymosi, Ko-zári, Stróber, Fábián, Zrínyi, Felde).
Az ünnepélyes eredményhirdetéskor a Vigasz Kupa és a Téli Kupa, a nagydöntő 1-4. helyezett csapatának a kupa és tiszteletdíjakat Kápolnás Zoltán, a városi sportcsoportvezető adta át._
Balogh Antal
Budapesten került megrendezésre az Olimpiai Csarnokban az Országos Ifjúsági Budapest bajnokság. Az Olajbányász SE atlétika szakosztályát Parti Brigitta képviselte, mint a sportegyesület egyedüli aranyjelvényes sportolója. Hármasugrásban 11,15 m eredménnyel I. helyezést, távolugrásban 5,12 m eredménnyel II. helyezést, 60 m síkfutásban 8,23 mp eredménnyel VIII. helyezési ért el. Felkészülését Ladányi István és a Florida Club segítette. A versenyző edzője édesapja, Parti Tibor.
A kanizsai származású Szeme-rédi Eszter az UTE színeiben új fedettpályás Európa-csúcsot ugrott rúdugrásban 432 centiméteres eredménnyel. Valószínűleg ott lesz majd a márciusban Párizsban megrendezésre kerülő fedettpályás VB-n. Edzője Balogh László, nevelőedzője Parti Tibor.
FÉRFIAK KÖZT
Eddig a női kézilabda élvonalban jeleskedett a Kálóczy-Marczinka bírópáros, akik az elmúlt hónapban újabb nagy előrelépést értek el. Keszthelyen fújták a sípot a Magyarország-Szlovénia férfi ifjúsági válogatott találkozón, majd január 29-én bemutatkoztak a férfi NB l-ben. A bírói rangsorban huszonegyedik helyen álló kanizsai páros az Elektromos-Komló mérkőzést dirigálta, — Természetesen volt bennünk az ilyenkor szokásos drukk - mondta Kálóczy, az egykori kiváló kapus, majd Marczinka hozzátette: Sima mérkőzés volt, amelyen sikerrel debütáltunk a férfi NB 1-ben.
................... r KANIZSA - Sf»nt "Y-
24 1997. február 7. |
BOLYAI S SIKEREK
A városi fedett uszodában rendezte meg a városi diáksport-bizottság a diákolimpia uszódöntőit az első korcsoportosok mezőnyében. A legfiatalabb diákok közül a Bolyai-iskolában tanulók szerepeltek a legjobban az ötvenméteres távokon, akik egyesületi színekben (CWG-Vízmű SE, Bolyai DSE) is jeleskednek.
A március elején sorra kerülő megyei fináléba a következő versenyzők jutottak be:
Gyorsúszásban a fiúk mezőnyében hatalmas küzdelemben nyert a zrínyis Németh Gergely (33,82 mp) a bolyais Do-mina Tamás előtt (33,84 mp), míg a bronzérmet Bálint Balázs szerezte meg (Bolyai, 34,12 mp). A lányoknál a bolyais házidöntőt Cserjés Vera nyerte (34,39 mp) Takács Tímea előtt, a harmadik helyen Silló Dorottya (Templom téri) végzett.
Hátúszásban Németh Gergely újabb aranyérmet szerzett (38,70 mp), második lett Bálint Balázs (39,29 mp), harmadik Perényi Ádám (mind a kettő Bolyai). A lányok mezőnyében Cserjés Vera végzett az élen 41,87 mp-es idővel az iskolatárs Németh Eszter (mind a kettő Bolyai) és Silló Dorottya előtt.
Mellúszásban harmadik
aranyérmét szerezte Cserjés Vera (44,22 mp), ezüstérmes Takács Tímea, míg a bronzérmet Borossán Eszter szerezte meg (Piarista iskola). A fiúknál Domina Tamás végig magabiztos versenyzéssel lett városi bajnok (41,94 mp) Kovács Gábor (Péterfy) és Both Péter (Bolyai) előtt.
A 10x50 m gyorsváltóban nyertek a Bolyai-iskolában tanulók. A fiúknál (6:24,49 mp) a Zrínyi és a Körösi előtt fölényesen nyertek, míg a lányoknál 6:41,52 mp-es idővel végeztek az élen a Körösi- és a Petőfi-Vécsey iskola váltója
előtt._
B.A.
KÖZÉPMEZŐNYBEN
AZ OLAJ
Őszi végeredmény
f. Szekszárd 11 - 1 361-247 22
2 Herz-FTC II 10- 2 352-268 20
3. BHG SE 10 - 2 274-247 20
4. Bp. Postás S 1 3 289-239 17
5. Dunaújváros 6 1 S 27S-259 13
6. Goldberger 6 1 5 213-238 13
7. Esztergom 5 _ 7 245-251 10
8. Tolnai SE 5 - 7 254-275 10
9. Olajbányász 5 - 7 247-278 10
10. Pemü SE 3 - 9 231-276 6
11. Fonyód PSE 3 - 9 253-314 6
ÍZ l.RI Malév SC 2 1 9 232-267 5
13. Csurgó 2 - 10 231-298 4
A kézilabda NB I/B. Nyugati csoportjában, a sportág második vonalában évek óta tarjta osztályos szereplését az Olajbányász SE női együttese. A korábbi NB l-es évek, majd az NB I B-ben elért bronzérem után megindultak az olajoslányok lefelé, akik napjainkban a középmezőnyös pozíciókért küzdenek.
- Az elmúlt években a csapat is elfogyott, több kerettagnál munkahelyi elfoglaltságok okoztak gondot és ez utóbbi érhetően zavarta az edzéslátogatottságot, a felkészülést. A helyzet nem rózsás, és a középmezőnyös szereplés is sokat követel a játékosoktól. így aztán nincs más, mint a szintentartás, a további második vonalbeli tagság biztosítása -vélekedett Pátkai József, az olajosok szakosztályelnöke.
Az új éved, az 1996/97-es küzdelemsorozat előtt többirányú feladatok jelentkeztek a szakosztály háza táján. Mind az NB I B-s csapatnál, mind
az utánpótlásnál kiemelt tennivalók adódtak.
- Éveken át az ifjúsági csapatot kiváltottuk, azaz százezer forint befizetést felvállaltunk, mivel nem jött össze a csapat, nem volt edző, vagyis hiányzott a háttér, amire viszont nagy szükség lenne. Nos, ez a lehetőség megszűnt, a kiváltás helyett belépett a kötelező jelleg s ezzel nekünk is lépni kellett. Nagy szerencsénkre az NB I B-s ifjúsági csapatot felvállalta Fekete Zoltánné, a dr. Mező Gimnázium testnevelő tanára, akinek irányításával kezdetéi vette az erőteljes utánpótlás-nevelés, az ificsapat bekapcsolódott a bajnokságba - folytatta Pátkai József.
A nagycsapatnál is sűrűsödtek az események. Tokorcsi kivált a keretből, abbahagyta a játékot, a kapus Horváth férjhez ment, elment és befejezte pályafutását. Horváthné Juhász Irén a tanulmályok folytatása miatt kevesebb ráfordítással ugyan, de felvállalta a játékot. Fodor visszament, míg erőteljes tárgyalások folytak Gombor horvátországi élvonalbeli játékáról, de végül is, a kanizsaiak nagy örömére Gombor maradt az Olajnál. A kapus Krichenbaumné újra visszatért és sikerült átigazolni Csurgóról Szabó Ágnest.
Varga József edző vezetésé-
NEMZETKÖZI VÍZILABDATORNA
A Nagykanizsa Vízmű SE vízilabdázói a Víz Világnapja alkalmából nemzetközi tornát szerveznek. A szakosztályban a 7-8 évestől a 27-28 évesig pólóznak a fiatalok, megfontolt nevelő munka zajlik. Nagy összefogással valósítható meg az, ami a legfontosabb: minél több edzőmérkőzést játszani, akár az ország túlsó felén, akár egy korosztállyal idősebbek ellen is. A vándorserleggel díjazott tornára Dunaújvárosból, Sopronból, Pécsről várnak csapatokat, a külföldiek közül pedig zágrábi, maribori pólósokkal folynak a tárgyalások. A tornát más programok is kísérik, többek között egy totó,
melynek sorsolására a mérkőzések alkalmával kerül sor. . A programok fő támogatója a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Vállalat. A szervezők azonban szeretnének másokat is megnyerni a torna támogatására, olyan szponzorokat, közreműködőket várnak, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak a vízzel, vállalkozásuk, vállalatuk vízzel kapcsolatos tevékenységet folytat. Az országos szövetség is támogatja a rendezvényt, a kupaátadásra - a tervek szerint - a vízilabdasport egy kiemelkedő személyiségét kérik fel.
L.I.
mm
vei készült fel a csapat az NB I B-s őszi idényre, miközben a csapatok száma a pécsiekkel csökkent, akik visszaléptek a bajnokságból.
Az olajosok kevés előkészületi mérkőzés után vereséggel kezdték az idényt - Szekszárdon, a volt NB l-estől kaptak ki tizenegy góllal -, majd a hazai bemutatkozás sikert hozott a Goldberger ellen (15-12). Az újabb hazai találkozón vereség a Postás ellen (22-25), majd idegenben is vesztettek a Pemü csapatától tíz góllal.
A második győzelem az újonc Esztergom ellen lett meg, (26-20). Dunaújvárosban húsz góllal maradtak alul, majd hazai pályán bravúros, 26:24 arányú győzelmet arattak a Herz-FTC II. ellen. Ezt követően kettős vereséggel folytatták a bajnokságot, Tolnán két góllal kaptak ki, majd hazai környezetben balszerencsés, egygólos vereség a BHG-től. Fonyódon jó játékkal biztos győzelmet arattak, Csurgón viszont kikaptak egy-góllal. Az idényzárón 20:19 arányú győzelmet értek el.
Az őszi idényben szerzett tíz pont a rosszabb gólkülönbségük miatt a kilencedik helyre volt elegendő - a hetedik helyezettel azonos pontszám -, miközben néhány pontot eladtak, többször is kihagytak védekezésben, kapkodtak, türelmetlenek voltak és bizony több labdát is eladtak s többször is az ellenfelek emberfölényben voltak.
A szakvezető az őszi sorozatban leggyakrabban a Nagy-Krichenbaumné kapuskettős előtt a következő mezőnyjátékosokat szerepeltette: Gombor, Szabó, Horváthné, Szakonyi, László, Alpár. Csereként lépett pályára Vass, Majoros, Tóth és a hajrában megsérült Kiss.
Az olajosok húzóembere a gólvágó Gombor Ágnes volt, aki mellett kitűnt László, Horváthné, Szabó, viszont az előző évadban remekelt Szakonyi az őszi szezonban elmaradt a várakozástól, akinek góljai na-gyon hiányoztak._
Balogh Antal
1997. február 7.
KANIZSA - Sport
25
A kézilabda NB I-ben újabb két fordulót bonyolítottak le, amelyeken nem gyarapodtak a kiesés ellen küzdő kanizsaiak bajnoki pontjai. Igaz, hogy ellenfelük a bajnoki táblázat élén áll, vagyis reálisan nézve a dolgot, eleve kilátástalan volt a lámpagyáriak helyzete. Nem lehetett más, mint a tisztes helytállás s ez kétszer is sikerült félórás időtartamban, de aztán a második félórában kiégtek az izzósok.
A tavaszi idény ötödik fordulójában idegenben léptek a küzdőtérre.
Dunaferr SE-Izzó SE 33-19 (14-9)
A lámpagyáriak legjobb dobói: Monostori és Farkas 4-4, Kovacsevics és Petrovics 3-3.
A kanizsaiak huszonöt percen át nagyon jól tartották magukat. Harcosak, kemények voltak, kevés labdát adtak el a második helyen álló hazaiak ellen. A hajrában aztán alaposan leeresztettek az izzósok s ekkor ötgólos előnyre tettek szert Kuzmicsovék.
Szünet után egy új és más Izzó lépett a pályára. A fiúk könnyedén megadták magukat, mind a két kapunál halványan játszottak. A hazaiak aztán éltek a kanizsaiak gyakori hibáival és egyre-másra szórták a
MEGLEPETÉSEK NÉLKÜL
gólokat s arattak magabiztos győzelmet.
Három nappal később újabb nagy ellenfél, a kitűnő többszörös bajnok következett.
Izzó SE-FOTEX KC Veszprém 23-41 (14-19)
Sérülés miatt továbbra is hiányzott Szabó, viszont a csarnok megtelt. A kitűnő játékosokat, tíz (!) válogatottat felvonultató vendégek vonzották a szurkolókat, akik az első húsz percben egy nagyszerű lámpagyári gárdát láthattak. A fiúk ekkor magasra nőttek és gyakran kaptak nagy tapsot.
Gulyás révén a vendégek szereztek vezetést, de aztán jöttek a Monostori-percek. A szélső zsinórban három gólt szerzett, Vártok biztosan hárított s így a negyedik percben két góllal vezettek az izzósok. Nem sokáig tartott a vezetés, mert Sótonyiék visszavették az előnyt.
A tizedik perc táján a lámpagyáriak utolérték Éleseket, sőt Farkas remek találataival
újból 6-5 volt, ide. Ezután eladott hazai labdákból leindították Rodekéket, de jött egy jó széria, melynek eredményeként a tizennyolcadik percben újra a kanizsaiaknál volt az előny Farkas jóvoltából (9-8). A folytatás újra a veszprémieké volt és az izzósok már nem tudtak felállni.
Szünet után már csak a FOTEX volt a pályán. Öt percen át gólképtelennek bizonyultak a hazaiak, míg a másik kapunál a válogatott dr. Oszlánczi, Sótonyi, Zsigmond, Éles és társaik egyre-másra szórták a gólokat. Végül is könnyen született meg a fölényes vendégsiker, amelyhez elég volt a második félóra.
A lámpagyáriak lapzárta után az elmúlt évi bajnok szegedieknél vendégeskedtek. Most egy kis szünet következik, majd legközelebb 15-én lesz az Izzó-Elektromos mér-kózés._
B.A.
RANGADÓT NYERTEK A VASUTASOK
A kosárlabda NB l-es mezőny B-csoportjában az alapbajnokság utolsó hazai mérkő-
KET GYŐZELEM
Az NB II. Nyugati csoportjában szereplő Kanizsa KK férfi csapata az utóbbi két fordulóban győztesként hagyta el a küzdőteret. Érdekesség, hogy mind a két találkozón az utolsó másodpercben harcolták ki a sikert. Sárváron 83-82-re nyertek. (Legjobb dobók: Kulcsár 28, Bukics 16, Antalics 13.) Hazai környezetben 86-84-re győztek a pécsiek-pécsváradiak ellen. (Legjobb dobók: Kulcsár 23, Antalics 21, Bukics 14, Farkas 10.)
zését vívta a MÁV NTE női együttese, amely a riválissal együtt az A-csoportba készül.
MÁV NTE-BEAC 82-74 (40-37)
Fővárosi kosárral indult a találkozó, majd 2-6-os állás után 11-8-ra fordítottak a hazaiak, miközben Torna volt elemében. Ezt követően viszont az egyetemisták vették át a játék irányítását, akik már tíz ponttal is vezettek (26-36). Ekkor működésbe lépett a vasutas-gépezet, mind a két palánk alatt kitűntek az eredményes Simonné és Torna vezérletével. Kitűnően hajráztak, a befejező négy percet 14-1-re hozták.
Szünet után eladott labdából egy pontra feljöttek a fővárosiak, majd Simonné és Lack-ner vitte a csapatot. A vasutasok hat-nyolc ponttal vezettek, a félidő derekán tízpontos volt az előny. Bedő kosaraival
tartották az előnyt, majd egy kis kapkodásnak, technikai hibának az lett a vége, hogy öt pontra feljöttek az egyetemisták, de a befejező percekben Gulyás duplázott.
Vágvölgyi Tamás edző a mérkőzés végén így összegezett.
- A győzelemmel bent vagyunk az első háromban, azaz a tervet teljesítettük. Még két mérkőzésünk van hátra, nyerni szeretnénk, s ezzel az első helyről kezdhetjük a rájátszást. Ez kétfordulós, körmérkőzéses csata lesz, s a résztvevő hat csapat viszi magával az alapbajnokságban elért egymás elleni eredményt.
A győztes csapat: Torna 16/6, Lackner 12/12, Bogyai 2, Szabó 2, Zsolnai 10. Csere: Simonné 24, Bedő 10, Gulyás 6, Lánczos._
B. A.
Sporthétvége
PÉNTEK
Kézilabda. II. OTP Bank Kupa serdülő torna (fiúk), Zsigmondy-Winkler tornacsarnok, 9.00.
Torna. Diákolimpia városi-városkörnyéki korcsoportos egyéni és csapatdöntő, Kiskanizsa, Templom téri iskola, 14.00.
SZOMBAT Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Olajbányász-Tapolca, Volán-Dózsa pálya, 11.00. Állami Biztosító AEGON Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó-torna (54 csapattal), MÁV NTE, Olajbányász és Zsigmondy-Winkler csarnok, 7.00.
VASÁRNAP Kosárlabda. Országos Mini Kupa területi döntő (KDKK, Ikarus, Szombathely), Thury tornaterem, 10.30.
Labdarúgás. Állami Biztosító AEGON Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó-torna, MÁV NTE, Olajbányász és Zsigmondy-Winkler csarnok, 7.00. Tisztelet Kupa, MÁV NTE csarnok, 10.30. Nagy-döntő, Olajbányász csarnok. 3. helyért: 18.40. Döntő: 19.15.
Sakk. OB I. Férfiak: Izzó SE-Haladás VSE, Helyőrségi Klub, 10.00. OB II. Férfiak: Nyugatker Kft.-Székesfehérvár, Helyőrségi Klub, 10.00.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás, 13.00. Gyalogtúra: Homokkomáromi elágazó-Zsigárdi erdő-Hó virágos-Zsigárdpusz-ta-Palin-N agykanizsa. Táv: 14 km. Visszaérkezés: 17.00.
HÉTFŐ
Úszás. Diákolimpia városi döntő (II—III. korcsoport), Városi uszoda, •14.00.
KEDD
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Olajbányász-Csepel, Volán-Dózsa pálya, 14.30.
SZERDA
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Olajbányász-Haladás VSE, Volán-Dózsa pálya, 14.30.
26
KANIZSA - /epns
1997. február 7.
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 félszobás, 4. emeleü la kás eladó vagy kisebb lakásra cserélhető érlékegyezte léssel.
Irányár: 2,4 mR. Kőd: 559. (19826 K)_
Nk-án 140 huh , 5 szobás, 40 éves, 2 szintes családi ház 30 nm-es pincével, közös bejárattal, 120 nm-es leiekkel eladó.
Irányár: 6.8 mH. Kód: 500- (20772 K)_
Kiskanizsán 2+1 félszobás, 95 nnves, 16 éves családi ház garázzsal, pincével, tetőtérbeépflési lehetőséggel. 846 tini telekkel
eladó. Irányár: 5,2 mR. Kód: 413. (20774 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, melléképületekkel, 1065 nm-es parkosított, ellátott, rendezett telekkel eladó. Irányár: 4,2 mR Kód: 452. (20931 K)_\'_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es. 4 szobás, komfortos családi ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nmes telikkel eladó. Irányár:
5,5 nFt Kód: 634.\'(20937 K)_
Nk-n a Keleü városrészben 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vízórás lakás nagyobb lakásra cserélheti ér
lékcgyeztetéssel. Kód: 692. (20938 K)_
Hahóton 3 szobás, újonnan éptllt családi ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel, 2447 nm-es telekkel, fizetési könnyítéssel eladó. irányár: 2,9 mR Kód: 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nni-es, 3 szobás, 19 éves 2 szintes, erkélyes, teraszos családi ház. 20 nm-es garázzsal, melléképülettel, 540 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5.5 niR Kód: 609. (21082 K) I\'alinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kialakított üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó. Irányár:
13niR Kód: 612. (21083 K)__
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás 62 nm-es, 3. emeleti, erkélyéé, felújított, lakás eladó. Irányár: 2,5 mFL Kód: 615.
(21084 K)_-
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel. 3000 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai iTl. miklósfai csa-ládi házra cserélhető-. Irányár: 3.5 mR Kód: 669. (21088 K) Nk-n a belvároshoz közel, 35 nm 1 szobás, egyedi gázfűtéses, közös udvari lakás eladó vagy legalább 1,5 szobás lakásra cse-rélhfl.v hányai: 1.3 mR Kód; 678. (21090 K)_
Nagybakónakon 60 nm-es, 2 szobás, 60 éves. Összkomfortos, felújításra szoruló családi ház 694 nnves telekkel, nrllék-épüleltel eladó. Irányár. 700 eFt. Kód: 691. (21092 K) Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es, erkélyes, központi fCftéses, azonnal beköltözhető 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,3 niFt. Kód: 737. (21100 K)_
Nk-án a belvároshban 122 nm-es, 3+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, 2. emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi ffl-léses lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5 mR Kód:
726. (21460 K)_
Nk-án az É-i vxészben 70 nm-es, 3 szobás, vízórás, erkélyes, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb lakásra cserélhető, értékegyezletéssel. Eladási ár: 2,3 mR Kód: 20/97. (21461 K) Nk-Sáncban 72 nm-es, 2+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, étkezős családi ház, aknás garázzsal, melléképületekkel, zárt terasszal, műhellyel. 2160 nm-es telekkel eladó. Irányár 5 mR Kód: 198, (21471 K)_
Szepetneken, 70 nm-es. 2 szobás, 50 éves, komfortos családi ház, 900 nm telekkel, eladó. Iránvár 1,2 mR. Kód: 273. (21551
K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, víz-órás, 4. emeleti lakás, nagykanizsai egyedi gázfűtéses 1 + 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 2,3 mFt
Kód: 31/97. (21564 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 67 nmes, 2+1 félszobás, erkélyes, víz-órás, nagykonyhás. 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. Kód: 32/97 (21565 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 48 nnves, 1 szoba+hálófiilkés, egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. Eladási
ár: 1,6 mR. Kód: 53/97. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nnves, 1+1 félszobás, erkélyes, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR Kód: 55/97.
(21671 K)_
Nk-án a Zenplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 2
mR. Kód: 28/97. (21673 K)_\'
Nk-től 10 km-re 106 nm-es, bevezetett vegyesbolt, teljes berendezéssel, raktárhelyiségekkel, riasztóval felszerelve eladó.
Irányár: 2,5 niR. Kód: 483. (21677 K)_
Sormáson 110 nm-es, 2 szobás, 60 éves, egyedi gázfűtéses családi ház 1465 nm-es telekkel, nrlléképületekkel eladó. Irányár:
1,7 nFt Kód: 347. (21678 K)_
Iharosberényben 140 nm-es, 2 .szintes, 2+3 félszobás, 9 éves, összkonfortos, garázsos, pincés családi ház 1015 nnves t<k k
kel eladó. Irányár: 3.5 mFt. Kód: 180. (21680 K)_
Murakeresztúron 100 nnves, üzlet + lakóház, tetőtérbeépftési lehetőséggel, garázzsal, 540 nm-es telekkel eladó. Irányán 3,8
niR. Kód: 170. (21681 K)_
Nk-n a Keleti vészben 10 emeletes épületben 1 emeleti, 65 nnves, 3 szobás, 2 erkélyes, redőnyös, vízórás, lakás eladó,
Irányár: 2.7 mR. Kód: 26. (21791 K)_
Fáimban 100 nm-es, 3+3 felszobás, 6 éves, 2 fürdőszobás, tető-térbeépítéses családi ház, garázzsal, pincével, műhellyel, 700 nnves telekkel eladó. Irányár: 9.5 mFt. Kód: 46 (21792 K) Nagykanizsán a Keleti városrészben 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, 8. emeleti lakás eladó vagy kisebb lakásra cserél-hető a 3. enrletig. Irányár: 2,2 nFt. Kód: 234 (21793 K)
Balatonmária-alsón 90 nm-es, 20 éves, 4 szobás, garázsos, csatomázott, 2 szintes, 2 fürdőszobás, nyaraló, 600 nm parkosított telekkel eladó. Irányár. 4 mR. Kód: 293. (21794 K) Falinban 130 nm-es, 2 szobás, 5 éves, 2 szintes családi ház, befejezetlen tetőtérrel, garázzsal. 900 nnves telekkel eladó. Irányár: 4 luft Kód: 296 (21795 K)_
Bagolán 20 éves, 140 nnves. 3 szobás, 2 szintes családi ház, 2808 nnves telekkel, ntíheltyel, me 11 éképületekkel eladó vagy nagykanizsai 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra ill. családi házra cserélhető, értékegyezletéssel. Irányár. 4 nFt Kód: 366. (21796
K)_
HoÜádon 5307 nm-es zártkert, présházzal, pincével, beköthető vízzel, villannyal eladó. Irányár: 500 eR Kód: 380. (21797 K) Nk-án az Irtás utcában 3+2 felszobás, 90 nnves, erkélyes, 3. enrleti lakás, 2 WC-vel, egyedi cirkó fűtéssel eladó. Irányár: 4,5 nFt. Kód: 386 (21798 K) _
Kisrécsén 75 nm-es, 2+1 félszobás, koiiíortos, 28 éves családi ház, 1884 nm-es leiekkel mellé képülelekkel, pincével, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai 2 szobás lakásra cserélhető.
Irányár: 1,7 mR Kód: 394. (21799 K)_
Nk-án a Városkapu körúton 62 nnves, 1+2 félszobás, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. Kód: 433. (21800 K;_
Nk-án a Zemplén utcában 57 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, 10. emeleti lakás, fizetési könnyítéssel, OTP átvállalással is eladó. Irányár: 1,5 mR. Kód: 444 (21801 K)_
Gyékényesen a tóhoz közel, 100 nnves 2 szobás, 30 éves családi ház, különálló 40 nm-es épülettel, 6000 nm-es telekkel, telek
nélkül is eladó. Irányár 4 mR. Kód: 463. (21802 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázfűtéses, közös udvari, nem megvásárolható önkormányzati lakás, nagyka rúzsa környéki családi házra cserélhető. Kód: 587. (21803 K)
A szentgyörgyvári hegy 1. hegyhátán 1798 nm-es zártkert, 2 szobás, teraszos tégla épülettel, bevezetett villannyal, 15 nnves pincével, teljes felszereléssel eladó. Irányár: 650 eR. Kód: 659. (21804 K)_
Sandon 75 nnves, 2 szobás, komfort nélküli, régi Üpusú családi áz, 820 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 950
eR.Kód: 708. (21805 K)_
Zalakaroson 110 nnves, 6 szobás, telőtérbeépítóses, 2 fürdőszo bás, 3 erkélyes, étkezős, leraszos, pincés, garázsos, 10 éves családi ház, 648 nmes parkosított udvarral, bútorozotlan eladó.
Irányár: 12 nFt Kód: 56. (21806 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított, galériázható, erkélyes, 1 enrleü lakás eladó. Irányár. 8 nFt Kód: 69/97. (21807 K)
Nagykanizsán a belvárosban első emeleti egymásba nyitható 2 lakás, 5 szobával. 2 fürdőszobával. 2 WC-vel, 170 nm-en, 9 ill. 6 nm-es galériával, 100 nm-es pince résszel eladó. Irányár: 14
mR. Kód: 70/97. (21808 K)_\'
Nk-n a belvárosban 86 nm-es, 2 szoba + hallos, egyedi gázfűtéses, galériázott, első emeleti lakás 50 nm-es, pincerésszel, ga-rázzsal eladó. Irányár: 6 mR. Kod: 71/97. (21809 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1 + 1 félszobás, egyedi gázfűtéses, vízórás. pincés, földszinti lakás eladó. Irányár 1,7 mR.
Kód: 79/97. (21810 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 64 nnves, felújított, erkélyes, 3, emeleti lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. + garázs az épület alatt. Kód: 82/97. (21811 K)
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleü 54 nnves, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 2.2 nFt. Kód:
83/97. (218Í2K)_
Nk-n 6 éves 198 nnves, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház, 720 nm-es telekkel, 60 nm-es pincével, 24 nm cs garázzsal etad.V Irányai: 15 mH. k«M; XN\'-\'l. (21313 Ki
Palinban 210 nnves, 6+2 félszobás, 9.éves, 3 szintes, 3 fürdő szobás, egyedi fűtéses családi ház, 40 nm-es pincével, 25 nnves garázzsal, 2148 nnves telekkel eladó. Irányár 12 mR. Kód. 88/97. (21814 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Cserfőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan két tagból áll, melyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsfákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cemrntlapos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jő állapotban van. A pincéhez portalanított út vezet, a panoráma
igen tetszetős. Irányár 300 eR (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kanra, íltrdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátar tozó terület kb. 1.400 n.öl. melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 n.öl berekfás erdő is van. Irányár: IS MR (14868 K) Zalaszentjakabon 200 nnves épület eladó Az épületen belül 70 nnves. 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része köznűvesített, osztatlan bármilyen (vállalkozási) célra kialakítható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántóföld összesen: 6.600 nm. Az objettnm a falu belterületén, jó helyen van. Irányár: 2.8 MR (14875 K) Építési telek Szepetneken a Kiskanjzsa felőli részen 430 n-öl eladó. A telek közntflvesltett, az utca portalanított Irányár. 500
eFT,(18714K)_;_
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi építésű - 102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban víz, gáz, vil-lany van. Udvar, kert 130 n-öl. Irányár: 5,5 mR (18717 K) Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi fűtéses, kb. 30 éve épült palatetős kifogástalan állapotban. Elcserélni Navvkam zsán legalább 2,5 szobás lakással. Irányár: 2,5 mR. (18719 K)
Látóhegyen a Kaposvári út mellet! 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek - ai L nak. Két szintes tusoló, Wc van. Irányár: 2.7 mR. (18720 K)
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiseggel eladó.- Az épület 2 szintes, leljesen új, modern. Az ösztertllet 480 n.öl a beépített 50 n.öl. A kert, udvar gondozott, kultúrált, esztéükus. Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Irányár; 30 MR. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár 8,1 niR
(16079 K)_
Balatonienyvesen 20 éve épült, 2 szobás, főzőfülkés, 57 nm-es családi ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár 4 MR. (17391
K)_
Borsfa Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, Fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terület tartó zik 4 éves fenyőcsemetékkel. (A csenietés 600 n-öl. Irányár: 3,5
mR. (18537 K)_
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses, 4. emeleti lakás el-adó. Irányár: 2,2 mR (18973 K)_
Kodály Z. utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakásfelújításra szorul.Irányár: 1,7 nFt (18999 K) Katonaréten 4 szobás, 140 nnves rakás melléképületekkel el-
adó. Irányár: 7 mR.(19118K)_
Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. KözrnÜvesJtés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár: 300 eR. (19122
K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épült kifogástalan állapotú. Irányár: 1,6 nFt. (19413 K)__
Zalaújlakon 4 szobás, (ctőté[beépítéses ikerház fele félkész állapotban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol. kedvezmény fénybe vehető. Irányár 25 mR. (19415 K Építési telek Kiskanizsán 320 n-öl közitUvesflettt környezetben
eladó. Irányár: 720 eR (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás tetőtérbeépítéses 120 nnves családi ház, garázzsal, melléképületekkel, erkéllyel eladó. Összterület 300 n-öl. A ház kitűnő állapotban van. Irányár 6 mR.
(19765 K)_
Katonaréten 3 szobás, 2 ftirdöszobás családi ház, jó állapotban 160 n-öl összterülettel eladó. Irányár: 5,8 mR. (19769 K) Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha fürdőszobás földszinti lakás eladó. Elcserélhető nagyobbra is (csak földszinti) értéke-
gyeztetéssel. Irányár: 2 mR. (19770 K)_
Kózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2.250 eR. (19772 K)
Csengery utca elején, a FŐ útnál 1 szobás, 50 nnves lakás eladó A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász Uzk-t kialakítására alkalmas. A EZoba belmérete magas, így galéria kialakítására is van
lehetőség. Irányár: 2 niR (20022 K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nnves, egyedi fűtéses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. emele-
len eladó. Irányár: 4,6 nFt (20025 K)_
Pogányszentpéteren, a Fő üt mellett 2 szobás, fürdőszobás, 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 n.öl összterülettel eladó.
Irányár: 2,4 mR. (20026 Kj_
Kiskanjzsa központjában 6 szobás, 2 fürdőszobás, 150 nnves, 2 WC-s, 2 garázsos, reprezenlaüv ház igényesnek bérbeadó. Vál lalkozások kiválóan tudják hasznosítani. Havi bérleü díj: 150
eR + tezsi. (20027 K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nnves egyedi 1Ö-léses, I. emeleü lakás eladó lelújllva. Irányár: 3 nFt. (20127 K) Gelsén a vasútállomáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nnves családi ház terasszal, garázzsal
700 n-öl területtel eladó. Irányár: 1,8 nFt (20131 K)_
Csengery utca végén 1 szobás, fürdőszobás lakást cserélne 1,5
vagy 2 szobásért felü[fizetéssel. (20501 K)_
MAOKT telepen 1 szobás, 4. emeleü, 38 nm-es, egyedi fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) eladó. Irányár 1.650.000 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi fűtéses lakásért a K-i v.részben értékegyezletéssel. (20502 Kj_
Eötvös térnél 1. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeleti, 70 nnves lakás egyedi fűtéssel eladó. Irányár 2,5 mFt. (20503 K) Cserfői szőlőbirtok 674 n.öl. felújított téglapincével, hordókkal nunkagépekkel teljes fel szere lé ssel eladó. Irányár: 450 eR
(20504 K)_
Miklósfán 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház jó állapotban eladó. A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es metlélcépuiet. A ház a falu közepén, ápolt, kulturált környezetben van. A házban 20 éve épült fürdőszoba van. Irányár: 3 mR
(20505 K)_
Teleki utca közepén 1,5 szobás, 33 nm-es, udvari házrész kerttel
eladó, Irányár: 1,5 mR. (20506 K)_
Zalakaroson két szintes 6 szobás villa 550 nnves összterülettel
eladó. Irányár: 4.6 mR. (20658 K)_
Miklósfán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épült családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 400 n.öl területtel jó helyen eladó. A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Vlz. gáz, villany, telefon van. Irányár: 4.5 mR (21362 K)_
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CSffSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. TeL: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
MI AZ ÖNÖK IGÉNYEIT ÉS ÉRDEKEIT TARTJUK SZEM ELŐTT.
1997. február 7.
KANIZSA - s4*«?
27
Bajcsán 100 nm-es. 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázzsal. mfliellycl nagy telekkel eladó. Irányár: 3,5 niFt. (21363 K) Uszt F. utcában 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás feldjAva eladó. Irányár: 2 mR. Ugyanitt 18 nm-es tégla
garázs aknával eladó. Irányár: 650 ePt. (21365 K)_
4 lakásos, zöklóvezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) fűtésssel, lakás alatti garázzsal, 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült
reprezentatív kivitelben. Irányár: 11 niFt. (2I36Ó K|_
Csengery utca kózepe táján 2,5 szobás háziész eladó. Irányár:
2,4 ml-t." (21498 K)__
Olajtelepen társasházban 3 szintes 116 nnves, 4 szoba, fürdő-szoba, épületen belüli garázsós reprezentatív lakás eladó.
Irányár: 11 mFt. (21500 K)_
Budapesten a XIV ker-ben, Várna utcában 37 nm-es, 1 szobás, magasföldszinten, fürdőszobával kis kerttel eladó. Irányár: 2
mFt. (21502 K)_
Cserfőn 400 n-öl szóló pincehasználattal bérbeadó. Bérlet díj:
megegyezés szerint (21503 K)_
Miklósfa határában a Mórichelyi dűlőben 1000 n öl ingatlan benne 400 n-öl szőlővel, foldpincés présházzal, teljes felszere -
léssel együtt eladó. Irányár: 500 eFt. (21504 K)_
Zalaújlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen negépített lakóház (ikeríiáz fele) 2009 nm Összterülettel eladó. Klvtllről nincs bevakolva. Irányár: 5,5 iuR (21641 K) R ákosszent nihályon (Budapest, 16. ker) 50 nnves, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas ga rázzsal. kerthasznál atlal eladó. Irányár: 4.5 mFt. (21642 K)
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Pogányszentpéterén 2 szoba hallos, 80 nm-es családi ház 650 n.öl telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 2,4 mFt. Azonosító jel: CS/19 (18385 K)_
Zákányban, főút mellett 3 szobás, 100 nm-es, kp. fűtéses családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel 2600 n.ól telekkel, 2700 db fenyővel eladó. Irányár 3,8 mFt. Azonosító jel: CS/22 (18386
K)_
Zalakaroson új 3 szintes, egyenként 75 nm alapterületű, 3 fürdőszobás, erkélyes nyaraló 560 nm-es telekkel eladó. lár: 7
mR Azonosító jel: NY/01 (17652 K)_
Nk. belvárosához közel 3 szobás, egyedi gázfűtéses. 84 nm-es, felújításra szoruló családi ház eladó. Irányár: 3 mR Azonosító jel: CS/02 (18027 K)_
Budapesten, VI, kerületben, zöldövezetre néző, 93 nm-es, 3 szobás, hallos, 2. emeleti lakás eladó. Irodának is használható.
Irányár: 5,9 mR. Azonosító jel: L/07 (18036 K)_
Gyékényes! szőlőhegyen a bányatóhoz 300 m-re 2 db 2494 nm összterületű panorámás telek eladó. Víz, villany bekötése neg-oldható. Irányár 450 eFt. Azonosító jel:T/05 (18527 K)
Balatonntíria-fÜrdŐn 32+32 nm alapterületű, egyenként 1 szoba hallos ikernyaraló l-l garázzsal, 2x93 n-ól telekkel egye 4,0 mFt, külön-külön 2,0 nFt-os irányáron eladó, Azonosító jel:
NYA)8 (18528 K)_
A Panoráma-Inköz keres Nagykanizsa belvárosában eladó 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat 1. engletig. (18530 K) Pogányszentpéteren 2 szoba-hallos, 80 nm-es családi ház 650 n.öl telekkel, melléképületekké] eladó. Irányár: 2,44 mFt. Nk-i 1,5 vagy 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra is cserélhető <-r nl ki^
gyeztetésse]. Azonosító: CS/19. (19127 K)_
Gyékényesi vasútállontís közelében, fötlt mellett 1300 nm-es, megosztható építési telek eladó. Irányár: 980 eR Azonosító:
T/06, (19132 K)_
Nk-n a K-i városrészben, 4 emeletes épületben 2+1 félszobás. 61 nm tv,. 4. emeleti központi fűtésű lakás 1,8 niFt-ért sürgősen
eladó. (L/46) (19443 K)_
Csurgón 3 szobás, 100 nm-es, központi fűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel, 1386 nm telekkel eladó, vagy budapesti ill. környéki lakásra, családi házra cserélhető. Irányár; 3,2
mR (CS/34) (19449 K)_
Zákányban 3 szobás, 115 nm-es, 17 éves családi ház 823 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár; 2,2 mFt.
(Cs/45) (19450 K)_
Nk-án a Sétakert közelében, zöldövezetben, teljesen felújított társasházban 3 szoba+hallos, 83 nm-es, parkettás, vlzórás, D-i erkélyes, 2. emeleti lakás pince és padlásrésszel, parkolási lehe-•C:*zzf] -1,9 uifí os irányáron eladó. IAM. <l"5ui K,_
Kiskaiúzsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 n.öl telekkel eladó. Irányár 3,6 mR. CS/36.
(19502 K)_
Nagyrécsén, új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű telek eladó. Villanv, gáz bekötíiető, vízakna, vízóra van. Irányár:
530 eFt. T/9. (19789 K)__
BalalonmáriafikJŐ központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es összköznilves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-öl telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épületfel együtt eladó. Irányár 3,4 mFt.
NY/14 (19963 K)_
Pogányszentpéteren 5 szobás, 2 hallos, 2 konyhás, tetőtérbeépí-téses 200 nm összalapterületfl családi ház pincékkel, garázzsal, műhellyel, melléképületekkel 3,98 mR-os irányáron eladó. 2 szobás Nk-i lakás beszárítható. CS/43 (20117 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 4 emeletes épületben 2+1 félszobás 63 nm-es, redőnyös erkélyes, jő állapotú 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,3 mR L/62 (20119 K)_
Nk n Liszt utcában 2 szobás 61 nm-es tlj szőnyegpadl ós, redőnyös, 2 erkélyes teljesen felújított I. emeleti lakás 1,95 mRos irányáron eladó, vagy 2 szobás udvari lakásra cserélhető. L/59.
(20121 K)__
Gyékényesen, a Bányató közeiétien levő Öreg-hegyen csendes, nyugodt, jól megközelíthető lielyen, panorámás telkek eladók. Irányár: 72R-230 R/nm.(20122 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben kétszintes, 4 szobás+nappalis, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, „két generációs", jó állapotú, 190 nm összalapterületfl családi ház garázzsal, pincével, 120 n.öl telek-kel eladó. Irányár: 10 mR CS/47. (20217 K)_
Nagykanizsán, a városközponthoz közel, új épületben, 2 szoba+hallos, 60 nnves, igényes belső kialakításit, 3. emeleli lakás 3 év garanciával eladó. Irányár: 3,7 mR Ugyanitt garázs 800 eR-ért eladó, L/65. (20218 K)
Gyékényesen 3 szobás, 200 nm alapterületű 2 konyhás. 2 teraszos, 12 éves családi ház aknás garázzsal, nűhellyel, 100 férőhelyes sertésóllal, 500 n-öl telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt.
rS/-Wi2i>386K)_
Nk. belvárosában 3 szobás, 67 nm-es, két erkélyes kp.ffltéses, reluxás, vízórás, 5, entleü lakás eladó. Irányár: 2,7 mFt. L/63 (20388 K)_\' _
Nk-n a belvároshoz közel, 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses, vízórás, telefonos földszinti lakás garázzsal együtt 25 mFt-ért eladó, vagy belvároskömyéki, Kiskanizsai, vagy Miklósfai csa-ládi házra cserélhető, 4,0 njR-ig. L/69. (20390 K)_
Balatonié nyves-alsón 1 szobás, fürdőszobás, 42 nm alapterületű, összkÖzmOves nyaraló 220 n.öl telekkel, teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 1,98 mR NYAM. (20497 K)_
Nk-án a belváros szívében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1, emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár: 4,6 mR Bel-városi, egyszobás lakás beszámítható. L/70, (20498 K) Nk-án a városközpontban 2x5 szobás, kétszintes, telefonos családi ház, az alsó szinten Üzlethelyiséggel egyben, vagy külön-
külön is eladó, L/53. (20694 K)_
Zalakaroson társasházban 5 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépl-téses, galériás, teraszos, 126 nm összalapterUletO. 5 éves nyaraló egyedi gázfűtéssel, önálló udvarral, teljes berendezéssel eladó, Irányár: 8 mR. Nk-án 1-2,5 szobás, 1 -2. emeleti, egyedi fűtéses
lakás beszámítható 3 mR-ig. NY/17. (20695 K)_
Nagybakőnakon 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 60 nm alapterületi) lakóház 150 n.öl telekkel, új kerítéssel eladó. Víz. villany van. Ár: 370 eR. CS/51. (20696 K)_
Sormáson eladó teljes felújításra szoruló, 1 szoba konyhás, fürdőszobás, 2 előszobás, 55 nm alapterületű ikerlakás-rész 1000
nm telekkel. Irányár: 1.3 niR CS/54. (20698 K)_
Nk-n Kalonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskialakítási lehetőséggel 100 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,5 mFt.
Cs/5. (20862 K)_
Bagolán lő Hl mellett 3 szobás, 135 nm alapterületű 20 éves családi ház egyedi gázfűtéssel, garázsai, műhellyel, melléképületekkel, ipari árammal eladó. Irányár: 3,35 nFlvagy 2+1, 3 szobás, 1 v. 2 emeleti nagykanizsai lakásra cserélhető értéke -
gyeztetéssel. Cs/32. (20863 K)_
Baconaki hegyen, jól megközelíthető helyen, 70 nnves, 10 éves téglaépület teljes berendezéssel, 750 n-öl telekkel, gondozott, kordonos szőlővel, 7 db termő és 20 fiatal gesztenyefával eladó. Irányár: 420 eR Ny/18 (20867 K)_
Gyékényesen, a bányatóhoz 1500 m-re. 800 n-öl panorámás telek szőlővel, gyümölcsfával, terntf gesztenyefával, régi pince -vel eladó. Irányár; 175 eR. T/03. (20868 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 4 cm. épületben, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm alapterületű, 1. emeleti lakás eladó. Irányár 1.8 mR. (20869 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás 54 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, erkélyes, redőnyös 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.3 mR. L/85 (21004 K)_
Nk. belvárosában 5 éves épületben 1. emeleten, 88 nnves, sző-nyegpadlós, járólapos üzlethelyiség - irodának is kiválóan alkalmas - vizesblokkal, közlekedővel cirko-ffltéssel - eladó, irányár: 80.000 R/nm, vagy bérbe vehető, IrSnvár: 1000
FT/nnVhóU/02 (21006 K)_
Nk. belvárosához közel, 140 nm alapterületű felújított, telefo-nos, cirkogejzíres üzlethelyiség vizesblokkal, 250 nm-es udvar-ral, gépkocsibejárattal, eladó, irányár: 71.000 R/nm, vagy bérbe vehető, irányár: 1,400 Ft/nn>Tió Ü/03. (21007 K)_
Nk-n, a városközpontban, 1.5 szobás 40 nm-es, földszinti lakás üzlet, vagy irodakialakítási lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 mR L/21 (21008 K)_
Nagykanizsán a Csengery utcában 1 szobás, 42 nnves egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, telefonos, 2. emeleti lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas. Irányár 1,7 mR.
L/102. (21282 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben 2+2 félszobás 67 nm-es, sző-nyegpadlós, redőnyös 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,55 mR.
L/98 (21286 K)_
Balatonberényben 2 lakásos 2 szintes 6 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás reprezentatív belső kialakítású vízparti családi ház 170 nm összalapterülettel, garázzsal, 200 n-öl telekkel eladó. Irányár teljes berendezéssel; 12 mR NY/20 (21505 K) Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vfzórás, földszintes társasházi lakás eladó. Irányár: 3,5 mR. L/109. (^1506 K)
Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm Összalapterületfl. 70 %-os készültségű hétvégi liáz pincével, garázzsal, mellék épíieUel, 526 n-öl telekkel eladó. Irányár: 33 níL NY/ (21507 K)
Nagykanizsán Ki városrészben 10 em épületben, 2 szobás. 52 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses, jó állapotú felújított földszinti lakás
eladó. Irányár: 1,7 mR.L/112, (21746 K)_
Nk-n Városkapu körúton 2+1 félszobás, lomkamrás, 62 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleli lakás eladó. Irányár; 2,2 mR. L/14.
(21747 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nnves nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes. 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nnves gondozott kertlel, eladó. Irányár: 15,0 mR. CS/66. (21748 K)
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, tetőtérbeépí-téses, 130 nm összalapterületfl 18 éves, jó állapon.) családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n öl telekkel
eladó. Irányár: 5,98 mR. Cs/46 (21749 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépf tett terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási le
hetóséggel eladó. Irányár: 3 mR. (21750 K)_
Gyékényesi Kotrőparton a búvárbázis közelében 3 szintes, 85 nm-es. szép környezetben lévő horgásztanya eladó. Irányár: 3,5
niFt. (21751 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal, stéggel eladó. Irányár: 2,1 mR. (21752 K)
Gyékényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, nűhellyel, 700 n öl telekkel eladó. Irányár: 1,5 mR.
CS/67 (21753 K)_
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, relu-xás, lomkanrás, vfzórás. 2, emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3
mR. L/119. (21754 K) _
Nagykanizsán K-i városrészben 10 em épületben, 4 emeleten 1,5 szobás, 46 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, lonv kanrás lakás eladó, vagy belváros környéki egyszobásra cserél hető értékegyeztetéssel. Irányár: 1,65 mR, L/118. (21755 K) Nagykanizsán Péterfai utcában I. emeleten, 2+1 félszobás, étkezős 74 nm-es jő állapotú lakás garázzsal együtt eladó, Iránv-ár:4,9 mR. L/117 (21756 K)__
Nagykanizsán Ady utcában 3. emeleten zöldövezetre néző 2 szobás, 60 nnves, parketlás, vlzórás. teljesen felújított, egyedi, igényes belső kialakítású lakás tetőtérbeépftési lehetőséggel el-
adó. Ár: 3.5 nft L/116. (2f757 K)_
Nagykanizsán a belváros szívében, 1. emeleten, 2 szoba+étke-zős 72 nm-es, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos la-
kás eladó. Irányár: 3,7 mR. L/88 (21758 K)_
Nagybakőnakon 2 szobás, 70 nnves családi ház nyári konyhával, 3500 nnves telekkel, 12 férőhelyes tehénistállóval, széna-pajlával, disznóóllal eladó. Irányár: 650 eR. CS/61 !21759 K)
PLANDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/D. fs/l./2. Tel.: 93/320-111
5 szobás, 2 szintes + letőteres, kp. fűtéses, 3 fürdőszobás; telefonos, 230 nnves családi ház 850 nnves telekkel eladó Zalakomár
frekventált helyén. A ház szintenként erkélyes, az alsó szint üzletként is működtethető (régen vegyesboltként üzemelt, uiost.la-
kásként funkcionál). Irányár: 5,5 mR. (18604 K)_
Megvételre ajánlom Bagolai szinfftetőteres , 7800 n.öl telkes családi házam. Az alsó szinten 3 szoba, fürdőszoba, WC, spájz, nappali, a tetőtér nincs befejezve. Egyedi gáz és vízórás + cserépkályha vegyes tüzeléssel, ipari árán; telefon van, Nyílászá rők redőnnyel felszerelve. Az ingatlanon 2 kapubejáró van
Irányár: 4 mR. !18946 K)_
505 n.öl lelken beültetett, értékesíthető fenyővel,Iuims szőlővel, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszert, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyliás, 2 garázsos, melléképületekkel, a nyílászárók redőnnyel felszereltek. Irányár: 6,5 mR (18954 K)
2+2 félszobás, összkomfortos lakás 4 emeletes házban, 3. emeleten, beköltözhető állapotban eladó. A nyílászárókon redőny van, a fürdő csempézve, telefon a lakásban. Irányár: 2,6 mR.
(19578 K)_
Szépetneken eladó letőiérbeépltéses családi ház. Az alsó szint 113 nnves. 1 szoba, társalgó, konyha vétkező, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nnves, 3 szoba, fürdő, WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik. Irányár: 6.5 mR (ls>57\'> K|
Letcnyén 123 nnves, 3 szobás, konyha+étkezös, spájzos, fürdőszobás, külön WC-s + szuterén rész, egyedi cirkogejzlr fűtésű, telefonos, kábel lévéscsaládi ház nagy telekkel sürgősen, kedve
zó áron eladó. Irányár: 4 nft (19582 K)_
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, beveze-tett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mR ért vagy kisebb családi házra cserélnénk értékegyeztetéssel. (19B48 K)_
2+féIszobás, 80 nm-es, nagykonyhás, előszobás, fürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyedi gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban lévő, 1. emeleti lakás hozzá tartozó garázzsal, fökl-pincével, kis kerttel eladó Nk. déli vrészében. Iránvár: 4,5 mR. (20326 K)_
2+félszobás, teljesen felújított, nagykonyhás. külön spájzos, külön lomkanrás, erkélyes, közlekedő taposóval lerakva, IV. emeleti lakás OTP házban eladó, kfnáhmk kisebb családi házat Mi háldon. Igény esetén a két ingatlanért kb. 3 szobás családi házat cserélnék, akár felújításra szoruló is lehet. Hiv.szám: LAK03
(20330 K)_,_
Külön bejárati), külön tulajdoni lapon lévő leválasztott csak a tűzfala közös családi ház eladó Kiskanizsán. A ház 2 .szintes 120 nnves, 455 nnves telekkel. A telken garázs és gazdasági
épületek vannak. Irányár: 5.5 nft. (20421 K)_
Zalakaroson a fedett fürdőhöz 3 percre 4 szobás, tetőtérbeépíté-ses, 2 fürdőszobás, nappalis, erkélyes ház, alatta 2 autó részére garázssal, kb. 300 n.öl telekkel eladó. Irányár: 6,5 mFt. Igény
esetén bútorokkal is. Hív, szám NY 59. (20572 K)_
Kiscserfőn 310 n.öl telek 50 nnves fóldpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó, Villany, köves ül van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók, prés sth. Irányár: 230.000 R. Hív, sz.: NY60.
(20580 K)_
Szabadhegyen közművesített 1342 nm-es telek eladó a hetes főútvonali oldaton. Szintén ezen az oldalon még nem közutivesf-lett 1949 nnves telket kínálunk. 1.8 rrFt/db. Hivíz.: TOL
(20689 K)_
Eladó a K-i vrészben 2+2 félszobás, 70 nnves, belső téri átépített lakás 4 emeletes ház 3. entletén. A lakás felújított taposíval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve.
Irányár: 2.9 mFt. Hiv, sz.; CS80. (20816 K)_
Szoba-konyha, kamrás családi ház Liszón sürgősen, teljes berendezéssel eladó. Nagy telek és gazdasági épületek vannak. Kiválóan alkalmas gazdálkodásra, állattenyésztésre. Vízcsap az udvaron. Sürgősség miatt áron alul odaadnánk. Iránvár: 500.000
R. Hiv. sz.: CS76. (20817 K)_
14 nm-es, bemutatóteremként működő, garázsból kialakított helyiség kiadó akárnilyen vállalkozásnak vagy raktárnak. A helyiség riasztóval felszerelve. A bérlett díjról számlát adunk, Megtalálható a K-i vrészben. Irányár. 5.000 R/hó. Érd.: Plán-
der IngaÜanközveÜtŐ. (20818 K)_
2 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás, konyhás, WC-s és spájzos. pincés, padlásos, olaj- és cserépkályhás telek kb. 200 nm-es gazdasági épülettel eladó Esztergályhorvátiban, Irányár; 4 mR Hiv. sz.: CS77. (20819 K)_
2+1 félszobás, m. emeleti K-Ny fekvésű felújított lakás eladó a keleü városrészben. A lakásnak külön spájza, lomkamrája van
Irányár: 2,5 mR. Hívsz; LAK 47. (20888 K)_
Kínálunk Patinban kis családi házat telekkel. A telken víz-gázvillany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a
terület. Irányár: 2,2 mR. Hiv.szám: CS83 (20890 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakást az 1-2. emeleten a Rózsa, Attila, Berzsenyi, Bartók utcában. TeL/üzenetrögzftŐ: 93/320-11 1. (20952 K) _
IN KÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB AEGON BIZTOSÍTÓ épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz-
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
VALENTIN-NAPI AJÁNDÉK!
Minden megbízó ügyfél ingatlanának közvetíti-1 si díja 0,8%, ha a megbízást február 14-én, Va- g lentin napján adja le irodánknak. »
NYITVA TARTAS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
J
A/, iroda nyitva tartása! munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
28
KANIZSA - /4p*
1997. február 7.
Balatonkrresztür, É-NYi irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 ni széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végét ül határolja. Irányár: 600Ű00 Ft. Hiv. sz.:
TU.i. (21127 K)_
Balatonkeresztúron igény szerinti, felújításra szoruló családi ház (4 szoba, fürdőszoba, konyha, előszoba, spájz, pince, gáz bevezetve a ház faláig) 4074 nnves csatornázott telekkel eladó. Ásott kút, gazdasági épületek szerszámtárolók tartoznak a házhoz. A telken gyümölcsös, szőlő és szántó van. Irányár. 6,2
mFt. Hiv sz.: CS87. (21128 K)_
100 nnves, 3 szobás, nagykonyhás, családi ház Bajcsán eladó. Garázs, műhely, gazdasági épületek egyedi gáz fűtéses, telefo-
nos.Irányár. 3,5 mR. Hiv.szám; Cs88. (21341 K)_
Balatonkeresztúron 2158 nnves építési belterület eladó. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600.000 R. Hivszám:
TO3. (21343 K)_
54 nnves, nagykonyhás, összkomfortos, K-Ny-i fekvésű redőnyös az erkélyen árny lka felszerelve, 2 szobás lakás 4 enrletes házban IV. éneiden sürgősen eladó. Irányár; 1,65 mFt Hiv.szám LAK 141. (21344 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses, 1 emeleti lakás 4 emeletes házban eladó. Nyílászárókon redőny van a szobák parkeUásak a lakás beköltözhető állapotú. Hivszám; LAK 142. (21345 K) Hahót Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak eladók. 500.000 R-tól 1,5 mR ig. HivJZáfU CS71.CS87.
(21346 K)_
2+2 félszobás, fsz-i lakás eladó a K-i v.részben, Redőnyös, pincés, külön loiiikauras, liánvár: 2,6 niH. f21400 K)_
2 szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás. 2 erkélyes, nagykonyhás, étkezős családi ház ipari árammal, melléké pillétekkel eladó In-
kén. Irányár: 3,5 mR. (21401 K)_
Hobbikertészeket keresek akik megművelnék térítés nélkül 300 n.ö! telkem. Szerszámokat biztosítok. Ajánlatokat „Megbízható" jeligére Nk. Kazanlak tat. 9. Plánder IngaUanközvetítöbe
kérem. (21403 K)_
2+2 félszobás, 4 emektes házban lévő III emeleü lakás eladó a keleü városrészben. A lakás vízórás, redőnyös, nagykonyhás, összkoníortos, beköltöztiető állapotú. Irányár: 2,8 mFt (21574
K)_
2+2 félszobás, összkomfortos lakásom elcserélném 1+fél vagy 2 szobás egyedi gázfűtéses lakásra, értékegyeztetései, Minden
megoldás érdekel. (21575 K)_
33 nm-es. igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csenpé-zett fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás lakseladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksra. Irányár:
_ 1,6 mFt (21576 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belül teljes átalakított családi ház, egyedi gázfűtéses 1.400 nm telekkel, aminek a nagy része parkosított, 2 garázs, 1 műhely, melléképületekkel, ler-ménytárolóval eladó. Telefonos. Irányár: 45 mR. (21577 Kj Pogányszentpéteren tetőteres, különálló lakásként használható, összeköltözőknek kiváló családi ház eladó. Az ingatlan lakterü-lete 230 nnves, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 5 szobás, pincés, garázsos, nrlléképületek. Cserépkályha vegyes tüzelésű. 1.400 n.öl telek, az udvaron használható kút Irányár: 3,7 mR Hiv.
sz.:CS95. (21657 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladó. 2 garázs, 1 műhely, nr! léképül etek, kutyakarámnial. 1400 nm-es telekkel eladó. Irányár: 4,5 mR. Hiv. sz.: CS93. (21659 K) _
1+2 félszobás, 57 nm-es, felújított lakás IV. emeletes házban 4. emeleten eladó. A lakás összkomfortos, kilépős, igény esetén 2 szobás lakástt700.000 R-ot beszámítok Hiv. sz.: LAK51 (21660K) _
2 szobás, összkomfortos, 54 nnves, vízórás, K-i vekvésfl, 2 er kéíyes, jő állapotú, IV, emeletes házban 3. emeleti lakás eladó, Irányár: 1,9 mR. Hiv. sz.: 1.AK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő lakható fa házzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményesse! van beültetve Köznűvesített, víz, villany van. Irányár 2000 Ft/nm. Hiv.: T04 (21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve és málna-lugassal eladó. Irányár: 60.000 R Hiv. sz.: T05. (21663 K)
2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás eladó a keleti város-részben. Irányár 2,2 mR. Hiv.száni: LAK53 (21769 K)
2+1 félszobás fezt-i K-i fekvésű vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleü városrészben. Irányár; 2.2 mR. Hiv.száiu LAK 54. Kiválóan alkalmas üzlet ki alaki tásának. (21770 K) 3 szobás erkélyes, vízórás, összkomfortos, felújított lakás, nagy előszobával ami taposóval van lerakva, szintén taposos a konyha és fürdőszoba, 10 emeletes házban. Irányár: 2,2 mR
Hw.sza.rn: LAK 55 (21771 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, laposóval lerakva, csempés fürdő, összkomfortos. Irányár 2,65 mR Hiv.szám: LAK 50 (21772 K)_
Nk- keleti városrészben 10 éves, 4 enrtetes házban lévő, 2 szobás, összkomfortos felújításra szoruló lakás IV: emeleten eladó.
Irányár: 1,5 mR.Hiv.szam: LAK 145. (21773 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazántüzeléses fütésű,fel újított családiház, telefonnal, pincével, padlással garázzsal, gazdasági épületekkel. 1.800 n öl telekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel, Irányár. 3 mR. HrV.szám: CS99. (21774 K)_
Szepetneken 3 szobás. 2 konyhás, 2 spájzos, felújítási igénylő fürdőszoba\'ki alakításra váró redőnyös, gázfűtéses, vlz az udvaron 50 nnves telkes családi ház kedvező áron eladó. Hiv.szám:
CS98. Irányár: 1.8 nFt (21775 K)_
Bánokszentgyörgyön Nk-hoz 24knvre 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses. (Urdőszobás, felújítást igénylő családi ház, gazdasági épületekkel, nagy telekkel eladó. Irányár: 1,5 mR. Hiv.szám:
Cs96. (21776 K)_
Nk n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafik és ajándékboltként ntíködő Üzlet eladó. Irányár: 350.000 R. (21777 K)
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Terv u. 4. TelJfax: 93/312-058
Eladó Nk. szívében 2 szobás, nagy konyhás, 65 nm-es, 2. emeleti, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott kábeltévés, festett és lapétázott tehernrntes lakás. Irányár: 3,3 mR. Hiv.szám;
1515. (20895 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 46 nm-es, erkélyes, kp. ÍOté sfl, 4 éves, 1. emeleti, 4 enrletes épületben lévő. redőnyös, új állapotban lévő lakás, beépített szekrényekkel. Irányár. 2 nFt. Hiv.szám: 1523. (20955 K)_
Eladó Nk. belvárosához nagyon közel, 2 szobás, 70 nnves, egyedi, konvektoros gázfűtésű, erkélyes, étkezőftilkés, szőnyegpadlós, 1. emeleü, bites, 10 enrletes épületben lévő lakás.
Irányár: 2,6 mR Hiv. szám: 1527. (20959 Kj_
Eladó Nk. szívében 1 szobás, erkélyes, 50 nnves, egyedi gázfűtésű, parkettázott, galériázható, 4,3 m belmagasságil, 3. emeleli
lakás. Irányár: 2.1 mR. Hiv. szám 1528. (20960 K)_
Eladó Nk. sokak által keresett és kedvelt utcájában 2 szobás, kb. 60 nnves, egyedi gázfűtésű, parkettázott járólapozott beépített szekrényes, kábeltévés, tehernrntes, 4. emeleti lakás, 4 enrk tes épületben. Irányár: 2,3 mR Hiv. szám: 1529. (20961 K) FJadő Nk. szívében 4 szobás - hallos. 140 nnves, 1. emeleü, egyedi gázfűtésű, parkettázott, redőnyös, 2 erkélyes lakás, alagsori pincével, zárt. belső udvari autóparkolóval, 1997 őszi he-költözéssel. Irányár 8,5 mR. Hiv. szám: 1530. (21065 K) Eladó Nk. K-i vrészében 3 szobás, 64 nnves. 2 erkélyes, vízórás, 2. emeleü. kp. fűtésű, beépített szekrényes, kiépítelt telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, tehermentes, szőnyegpadlós, tapétázott járólapozott, liftes, 10 enrletes épületben lévő lakás, új konyhaszekrénnyel, önálló tárolóhelyiséggel. Irányár: 2,7 niR. Az épület melletti garázssorban egy aknás garázs is eladó, a lakás eladását követően vagy a lakással együtt. A garázs
irányára 800 eR. Hiv. szám: 1541. (21120 K)_
Eladó Nk. kereseti utcájában egyedi, konvektoros gázfűtésű, 61 nnves, 2,5 szobás, vízórás, loggiás, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkettázott, beépített szekrényes, járólapozott, (eher-nrntes, 3. enrleti lakás, légla épületben, garázzsal vagy anélkül. Irányár: 2.7 nFt+garázs 730 eR. A garázs a lakástól 50 méterre van, 16 nm-es, aknás, hőszigetelt Hiv. szám; 1542.
[21121 K|_
Eladó Nk. É-K-i vrészében 2. enrleti, 1,5 szobás, 50 nm-es, egyedi cirkogejzír fűtésű, vízórás, szőnyegpadlós, tapétázott lantyriázott kábeltévés, 6 éves lakás. Irányár; 2.5 nFt. Hiv.
szám: 1543. (21122 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 3 szobás, 63 nm-es, teljesen felújított, vízórás, központi fűtésű, beépített szekrényes, szőnyegpadlós, festett, földszinti, 4 enrletes épületben lévő lakás, új konyhabútorral. Irányár: 2,3 mR. Konyhabútor nélkül. 2,15
mR. Hivatkozási szám: 1544. (21225 K)_
Üzlet eladó Nk-án. Újonnan épített, 23 nnves. szociális helyiséggel ellátott, konvektoros gázfűtésű, vízórával, villanyórával, gázórával, kábeltévé csatlakozással. Riasztó vezetékelve. A bejárat fölött neonreklám. Első - hátsó bejárat előttük vasrács, Irányár. 3 mR Vagy cserélhető lakásra, családi házra. Hivatko-zásiszám: 1546. (21226 Kj__
Palinban eladó 1500 nm-es építési telek. Irányár: 800 e R. Hi-vatkozási szám: 1547. (21227 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 1, enrlti, 1+2 félszobás, 57 nm es, erkélyes, vízórás, közponü fűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott kábeltévés, 4 emrltes épületben tévő lakás. Irányár 2 mR. A közös költség 4.950,-RJhó. Hiv.szám: 1549. (21229 K)
Eladó Nk. keleü városrészében egyedi gázfűtésű, 1 szobás, 37 nm-es, parketrázoU, 4. enrleti 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár: 1,5 nFt. Vagy cserélhető 1,5-2 szobás, egyedi gázfűtésű lakásra, értékegyezleléssel, 2 nFt-ig. Hivszám; 1550.
(21230 K)_
Eladó Nk. keresett utcájában 2 szobás, 56 míves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás. parkettázott, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, jő állapotban lévő. 4. enrleti lakás, 4 enrletes épületben. Irányár 2,2 nFt. Hivatkozási szám: 1555.
(21288 K)_
Eladó Nk szívében I. enrleü, 2 szobás, 72 nnves, egyedi gázfűtésű, vízórás, nagy belmagasságil, belül teljesen átépített, felújított, telefonos, pincével, padlással, zárt parkolóval rendelkező lakás. Irányár: 3,7 mit. Hivszám: 1558. (21291 K)_
FJadó Keszthelyen vízparti, 2 szintes, 4 szobás, 170 nnves, 2 fürdőszobás, 10 éves nyaraló, épület alatü garázzsal, 200 n-öl füvesített telekkel, idegeníorgalni szempontból jól bevezetve, jól jövedelmezően. Irányár; 21,5 mR Hiv.szám 1559. (21292 K)_
Eladó Nk. keleü városrészében 2 szobás, 53 nm-es, földszinti, vízórás, központi fűtésű, parkettázott tapétázott, kábeltévés, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 1,68 nFt Hivszám; 1560. (21293 K)
FJadő Nk. keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, 2 erkélyes, közponü fűtésű, parkettázott, tapétázott, redőnyös. kábeltévés, tehermentes, jó állapotú. \'96 nyarán felújított, 4 enrletes épület 4. emeletén lévő lakás. Irányár: 2,05 nFt. Ugyanitt eladó egy 14 nnves, aknás garázs, garazssorban. Irányára: 600 eR. A lakás és a garázs együtt, vagy külön-külön is eladó. Hiv.szám: 1561.
(21294 K)_
FJadó a Gyékényes horgásztónál 200 n-öl igényesen kialakított, teraszos, vízzel, villannyal ellátott, fagyaDal, 130 db Injával, fenyővel határolt gépkocsibejáróval rendelkező telek pin cével, Irányár: 1,2 mR Hivatkozási szám. 1563. <2i:\'\'5 Ki
Eladó Szabadhegyen 322 n.öl építési lelek. Irányár; 1,2 mR. Hiv. szám: 1565. Í21427 Ki
Eladó Nk-án 107 nm es. 3 szoba+2 félszobás, 3 szintes, szintéi tolásos, amerikai Üpusú, egyedi cirkogejzír fűtésű, vízórás, 2 erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, parket.tázott, beépített szekrényes, retuxás, kábeltévés, tehenirntes, reprezentatív lakás, alul garázzsal, pincével. Irányár: 6,6 nFt. Hiv. szám: 1568. (21429 K)_
Eladó Nk án 2,5 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás. felújított átalakított kábeltévés, tehermentes, 3. enrleü lakás, csendes helyen. Irányár: 2,1 mR. Hiv. szám; 1569. (21430 K?_
Eladó Beleznán 6 szobás, 130 nnves, 2 szintes, az alsó szinten redőnyös, a felső színien reluxás, vegyes tüzelésű\'kp. fűtéssel fűthető családi ház garázzsal, nr 11 éképületekkel, 840 n,öl tek-k-
kel. Irányár: 4,2 nFt. Hiv. szám: 1571. (21432 K)_
Eladó Nk. belvárosában 1 szoba-konyhás, egyedi fűtésű, kábeltévés, udvari lakás. Irányár. 1,5 mR. Hiv. szám 1573. (21434
K)_
Eladó Nk. D-i vrészében 2 szobás. 68 nm-es, egyedi fűtésű, kábeltévés, vízórás, parketlázott járólapozott, lehenirntes, 4 nmes pincével rendelkező, udvan lakás, utcára nyitható, üzletnek alkalmas. Irányár: 2,2 mR. Hiv. szám: 1574. (21435 Kj FJadó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 54 nm-es, 2 erkélyes, kp, fűtésű, jő állapotban lévő, új tapétás, újonnan mázolt, liftes, 10. enrleü lakás, kedvező áron+fizetési könnyítéssel. Irányár: 1,35 nFt, ebből 800 eR készpénz beköltözéskor + 8 havi részlet tu-
lajdonjog átadásáig. Hiv. szám: 1575. (21436 K)_
Eladó Balatonkereszrúron, a Balatontól 1 km-re, 1985-ben épült, teljes közművel ellátott, 4 szintes, 2 erkélyes, teraszos családi ház. Az alagsorban garázs, pince, kazánház, közlekedő folyosó, lépcsőfeljáró, a felette lévő lakószinten 3 szoba, hall, konyha, fürdő, wc, telette 2 szoba, főzőfillke, zuhanyzó, legfelül 85 nm-es, 80^-ban kész tetőtér lalálhalő. A lelek 1460 nm, rajta 70 nnves gazdasági épület és 50 nm-es nyári konyha van, Irányár: 11 mR. Hiv. szám: 1576. (21437 K)_
Nk. belvárosában, frekventált helyen, új, 50 nm-es üzlet 10 évre szóló bérkti joga eladó. Irányár: 1,8 nFt. Bérleti díj: 350
eR7év, ÁFA-val. Hiv. szám: 1577. (21438 K)_
Balatongyörökön, áron alul eladó 400 n.öl telek, épülettel.
Irányár: 2,8 nFt. Hiv. szám: 1578. (21439 Kj_
Nk. belvárosában, 1. emeleten eladó 15 db iroda, 2 vizesblokk, 1 közlekedő folyosó. Az irodák 10,4 és 26,5 nm közöttjek a folyosó 47,5 nm. Irányár: 70 eR/nm+ÁFA. Hiv. szám: 1579.
(21440 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2,5 szobás, 63 nm-es, 2. emeleti, telefonos, vízórás, kitűnő állapotban lévő. K-NY fekvésű, szőnyeg padi ós, kp. fűtésű lakás, 4 enrletes épületben, loggiával, lonv kamrával. Irányár: 2.5 nFt. Hiv. szám: 1581. (21531 K) Eladó Molnáriban 3 szobás, 98 nnves, 1 szintes, sátortetős. 32 éves családi ház, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel, fürdővel, konyhával, spájzzal, nyári konyhával, pincével, faházzal, füstölővel, 1374 nm-es telekkel. Telefon és kábeltévé beköthető. Irányár: 1,6 nFt. Hiv. szám: 1582. (21532 K)_
Eladó Nk. É-K-i vrészében 1+3 félszobás, 74 nnves, egyedi cirkogejzír fűtésű, vízórás, redőnyös, reluxás, 3. enrleti lakás. Irányár: 4 nFt Hiv. szám: 1583. (21533 K)_
Nk. É-K-i városrészében 30 nmes, eladótérrel+raktárhelyiség gel, WC-vel, kézmosóval, mosogatóval rendelkező, élelmiszerüzletnek alkalmas helyiség bérleti joga eladó. Irányár: 1,2
nFt. Hiv. száiu 1584. (21534 K)_"
Nk. belvárosához közel 14 nnves, utcára is nyitott, wc-vel ellátott helyiség irixlának. fodrászatnak eladó vagy bérbeadó. Irányár: 800 eR. Vagy bérleti díj 14.000 R + rezsi/hó. Hiv. szám: 1586. (21535 K)
Eladó Szentgyörgyvári-hegyen 1304 nm-es, bekerített, sík, zárt kerti telek gyümöfcsfákkal, málnással. Irányár: 150 eR. Hiv.
szám: 1587. (21536 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2. enrleti, 2 szobás, 61 nnves, 2 erké lyes, vízórás. kábeltévés, jó állapotban lévő, kp. fűtésű lakás, 4 emeletes épületben. Irányár: 1,95 nFt. Hivatkozási szánt 1588.
(21537 K)_
Vásárolna ügyfelünk kizárólag Nk, belvárosában, legalább 4 szobás, garázzsal rendelkező lakást, augusztusig Irányár: 6
nFt. Hivatkozási szám 1589. (21538 K)_
Szociálpolitikai kedvezmínnyel, OTP-n keresztül eladó Nk. ke leti városrészében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, felújított I. enrleti, redőnyös, vízórás, teíienirnles, központi fűtésű, nyuga ü fekvésű, liftes. 10 enrletes épületben lévő lakás. Irányár: 3,6 mR. Hivatkozási szánt 1590(21539 K)
Eladó Nk-án. a Fő úttól észak keletre. 3 éves, 2 szintes, palate (Ős családi ház, a földszinten élelmiszerbolttal, étkezővel, kony hával, előszobával, közlekedővel, nagyszobával, hálófülkével, wc-vel, az emeleten részben kész, befejezendő 4 szobával, nap palival, fürdővel, wc-vel, az épület alsó szintién padlófűtéssel + cserépkályhával, ipari árammal. Irányár: 12 nFt. Hivatkozási szám: 1591.(21540 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 15 szobás, 50 nnves, 1. enrleü, egyedi gázfűtésű, vízórás, parketlázott, redőnyös, lai ibér iázott, 4 enrletes épületben lévő lakás. Ara: 2 mR. Hiv .szám; 1592.
(215-41 K)_
FJadő Nk. belvárosában 5 szobás, 110 nm es, gázfűtésű, konvektoros és cserépkályliás, alápincézeU családi ház, szép kerttel, 1432 nm telekkel. Irányár: 15 nFt Hivszám 1593. (21542 K)
Badó Nk. keleü városrészében 2 szobás, 2 erkélyes. 54 nnves, vízórás, központi fűtésű, 3. enrleti lakás, 4 enrletes épületben. Irányár: 1,8 nFt. Hiv.szám: 1595. (21543 K)
Eladó Miklósfán 1+3 félszobás, 70 nnves, 1 szintes, jó állapotban lévő, egyedi konvektoros, cserépkályhás családi ház. garázzsal, nrlléképületekkel. 3000 nnves telekkel, gyü molcsfákkaL 200 db fenyővel, csendes helyen. A telek 23 méter\' széles, további beépftés is lehetséges. Irányár: 4,3 nFt
Hiv.szám; 1596. (21544 K)_
Eladó Őrtilosban 4 és félszobás, 107 nm-es, 11 éves, 2 szintes családi ház, az alsó szinten 2 nagyszobával, 1 kisszobával, konyhával, spejzzel, folyosóval, a felső szinten 2 szobával, zu hanyzóval. Az épületben víz, villany, fa- és széntüzelésű kazán-ffltés van, A telek 272 n,-öl, bekerített Irányár: 3,5 nFt
Hiv.szám: 1597. (21545 K)_
FJadó a Katonaréten 1,5 szobás, 51 nm-es, 1 szintes, családi ház, 700 nm-es telekkel. Irányár: 25 nFt. Hivatkozási szám;
1598. (21546 K)_
Nk. belvárosában kiadó 37 nm-es, 2 bejárattal, utcafronti kirakattal, vizesblokkal ellátott üzlethelyiség. Bérleti díj: 140 eFbhó, 1 évre előre fizetendő. Hiv. szám: 1599. (21665 K) Eladó Nk-án 780 nm-es telken korszerű, színvonalas autószere lő műhely, szociális- és irodahelyiséggel, 3 kocsibeállóval + 50 nnves lakóházzal, amely raktározásra is alkalmas. A nűhely íiz-letté is átalakítható. Irányár: 11 nFt. Hiv. szám; 1600. (21666 K) Eladó Balalonmária-alsón 3 szobás, tetőtérbeépítéses, téliesített lakóingatlanná nyilvánított 72 nm lakóterfl, 30 éves iker nyaraló, jó állapotban, cserépkályhával, hideg-meleg vízzel, fürdőszobával, szőnyegpadlós és parkettázott szobákkal, 100 n.öl telekkel, 2 betonozott autóbeállóval. Irányár: 2,2 mR. Vagy cserélhető kanizsai lakásra, maximum a nyaraló értékéig, Hiv. szám 1601.(21667 K)
Eladó Nk. belvárosához közel 3 szobás, 74 nmnves, egyedi gázfűtésű, vízórás, egyedileg átalakított, diófa parkettás, redőnyös, járőlapozott, beépített szekrényes, kiépített telefonvonallal rendelkező, tehernrntes, fóldszinü lakás, igényes vásárló részé
re. Irányár: 4,5 nFt. Hiv. szám: 1602. (21668 K)_
FJadó Galambokon 3 és félszobás. 96 nnves, I szintes, konyhával, ebédlővel, fürdővel, wc-vel rendelkező, egyedi fűtésű,\'cserépkályhás, falüzelésű, vízzel, villannyal, telefonnal ellátott, kb. 35 éves családi ház 860 n.öl leiekkel, gyümölcsfákkal, konyhakerttel, pázsittal, a telken belül, a ház falán gázvezetékkel. Irányár: 2,8 nFt. Hiv. szám; 1603. (21669 K)_
Eladó Nk-án, a belváros szívében, egyedi gázfűtésű, vízórás, 1 szobás, 36 nm-es, 2 franci aerkélyes, 2. enrleti. parkelrázott, re herrrrntes, 3 enrletes tégla épületben lévő garzonlakás, azépü léten belüli, zárt udvarban parkolási lehetőséggel. Irányár: 1.85 mR. Azonnali, egyösszegű készpénzfizetés esetén: 1,7 nFt. Hiv.szám 1604. (21670 K)_
SIKER
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Alapítva: 1991-ben.
NK., TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utca.)
Telefon és fax: 93/312-058 Nyitva: munkanapokon 8-17 óráig. Az új esztendőben is a tavalyi szolgáltatási árainkkal várjuk Kedves Ügyfeleinket! SZOLGÁLTATÁSAINK:
¦ díjtalan számítógépes nyilvántartás
¦ vásárlóknak díjtalan címkiadás
¦ adásvételek, bérbeadások teljeskörű lebonyolítása
¦ bérbeadók számára díjtalan bérlőközvetítés
¦ díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján
¦ hirdetés 6 helyen
6 éves szakmai tapasztalatnál állunk az Önök rendelkezésére.
„A mi sikerünk: ha Önnek is sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
s
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. <g Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, i
szombaton 10.00-12.00-ig. 1
199?. február 7.
KANIZSA - Ap*
29
Eladó Nk. Ki v részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, egyedi gazfűtésű, vizórás, redőnyös lakás, 4 emeletes épü
létben. Irányár. 2,3 mR Hiv. szám: 1605. (21671 K)_
FJadó Nk-án a Corvin utcában 3 szobás, 64 nnves, egyedi gáz fűtésű, vízórás, 3. emeleti, felújított, azonnal beköltözhető lakás, 3 nm-es önálló pincehelyiséggel, garázzsal. Irányár: 2,6 mR +
garázs 800 eR. Hiv. szám: 1606. (21672 K)_
Kiskanizsán eladó egy udvarban két családi ház. A házak hasonló beosztásúak és méretűek, az egyik 25, a másik 40 éves tégla épület, cseréptetővel. A házak beosztása: 2 szoba, konyha, fUrdöszoba, kanra. A házakban konvektoros gázfűtés, víz, villany, csatornabekötés, kábeltévé van. Az alapterületük 75 nm. A telek összesen 2800 nm. Együttes irányár 5,5 mR Egye nkén ü kanyar 3 mR. Hiv. szám: 1607. (21673 K)_
Eladó Nk É-i v részében 30 nnves, hidegvizes mosdóval, WC-vel, konvektcros gázfűtés*I, vízórával, kirakatul rendelkező
üzlet Irányár 1,7 mR Hiv. szám: 1608. (21674 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, előszobás, 58 nm-es, konvektcros gázfűtésű, vfzórás, parkettázott házrész, tégla épületben, kis konyhakerttel. Irányár: 2,5 mR Hiv. szám: 1609. (21675 K)_
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, lelkeket, családiházakat. Önkormányzati lakásokat Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejára
tával szentjén. (11385 K)_
Nk-n (CSE81) 3 szobás, kb. 100 nnves, családi ház 145 n-öl le
lekkel eladó. Irányár 2,7 mR (19478 K)_
Nk-n (CSE138) É-i városrészben 100 nnves családi ház, 200 n
öl telekkel azonnal eladó. Irányár 2,4 mR. (19784 K)_
Nk-n (LE 312) K-i városrészben 2 szobás, központi fűtéses, vfzórás, teljesen felújított földszinti lakás eladó. Irányár 1.8 mR
(20413 K)_
Nk-n (LE 310) É-i városrészben 3 szobás. 69 nnves, egyedi fű téses, vízórás, étkezős, földszinti lakás eladó. Irányár 2,6 mR
(20414 K)_
Szabadhegyen (TE 74) 1300 nm-es, üres, építési telek eladó.
Irányár: 800.000, R. (20416 K)_
Nk-n (LE 311) belvárosban 40 nnves, 1,5 szobás, egyedi fűtéses, vizórás. földszinti lakás eladó. Vállalkozáshoz is kiválóan
alkalmas. Irányár: 2,8 mR. (20417 K)_
Nk-án (LE 117) belvároshoz közel, 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, vízórás, erkélyes, felújított ül. emeleti lakás eladó.
Irányát; 2J mR. (20509 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nnves, feMjl-
tott családi ház eladó. Irányár: 2,45 mR (20510 K)_
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nnves családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 3,6 mR
(20511K)_
Budapeatől 30 kin re 6060 nnves területen 850 nnves iparcsar-nok eladó. Irányár 28 mR. (20514 K)_
Nk-n (LE 317) belvárosban 2,5 szobás, 62 nnves, egyedi fflté ses, II. enrleü lakás eladó. Irányár 4,2 mR (20635 K)
Nk-n (CSE 148) belvároshoz közel kb. 50 nm-es felújításra szív m lo épület, kb, 3000 nnves területen, melléképületekkel, ga
rázzsal együtt eladó. Irányár: 4.5 nft (20636 K)_
Nkhoz közel (CSE 148) 260 nm-es étteremnek alkalmas helység, 4000 nm-es területen eladó. Irányár: 6 mR, (20637 K) Csertői hegyen (TE78) kb. 1500-1600 n.öl telek. kb. 20-25 nm-es épületlel, gyüjnölcsfákkal eladó. Irányár 135.000 R, (20761
_._j_
Nk-n (CSE 151) belvárosában 2 szobás családi ház 194 nnves
telekkel azonnal eladó. Irányár 3.5 mR (20871 K)_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nnves koz ponü fűtéses, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,8 nft (20872 K) Nk-n (CSE 153) 122 nnves letótérbeépftéses, 4 szobás családi ház 630 nnves telekkel. 2 garázzsal eladó. Irányár 13,5 ml-t
(20873 K)_
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nnves házrész ruelléképületekkel kb. 600 nnves telken eladó. Irányár 2,8 mR
(20809 K)_
Nk-án (LE327) K-i vrészben 1 szobás, 44 nnves, lep. fűtéses, föklszinü lakás azonnal eladó. Irányár: 1.3 nft (20810 K) Keszthelyen (LE 329) 2 szobás, étkezős, 60 nnves, egyedi fűtéses, vfzórts^LenrleÜlak^^
Nk-án (CSE158) 1546 nnves telek régi parasztházzal, építőanyagokkal, építési engedéllyel, pincével, pajtával eladó. Irány
ár:2,5mR, (21144 K)_
Nk-án (LE 332) K-i vrészben 64 nnves, 3 szobás, lonfcanrás, vízórás, II. enrleü lakás aknás garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 2,7 mR + 800.000 R a garázs. (21145 K)_
Nk an (LE331) ÉK i vrészben 1+3 félszobás. 74 nnves, vízórás, egyedi fűtéses, Dl. emeleti lakás eladó. Irányár: 4 mR
(21146K)_
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nnves,\'2 szobás, egyedi fűtéses, felújított, udvari lakás eladó. Irányár: 2.5 mR (21149
K)_
Nk-n (LE 334) Ki városrészben 3 szobás, 63 nnves, központi fűtéses, vfzórás, 6. emeleü lakás eladó. Irányár: 2 mR. (21220
K)_,_
Nk-n (LE 335) É-K-i városrészben 1+2 félszobás, 67 nnves, egyedi fűtéses, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,7 nft (21221
K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 knvre, 2 szobás családi ház nrlVék-épületekkel, garázzsal, nűhellyel, kb. 1380 nm-es telken eladó.
Irányár: 4 nft (21222 K)_
Nk-n (LE 336) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nnves, koz ponti fűtéses, m. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 nft (21223 K) Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2.5 szobás. 64 nnves. erkélyes, vfzórás, 4. emeleti, központi fűtéses lakás eladó. Irányár 2 mR
(21313K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nm-es, családi ház, 2400 n-öl területen eladó. Irányár: 2,5 mR
(21314 K)_
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nnves, garázs eladó. Irány-
ár: 550.000,-R. (21315 K)_
Nk-n a belvárosban 23,5 nnves üzlethelyiség eladó. Irányár 3
mR. (21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nnves, központi fűtéses, vfzórás, felújított, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,35
mR. (21316 K)_
Nk-n (LE 340) K-i városrészben 2 szobás, 58 nnves. központi fűtéses, 4. emeleü lakás eladó. Irányár 1,8 mR (21317 K)
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, parkettás, fehljftott udvari lakás garázzsal
együtt eladó. Irányár 2,25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezetkész családi ház 750 nnv
es területen eladó. Irányár: 12 mR (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 knvre, 69 nnves, 2 szobás, csaWi ház.
1067 nnves telken eladó. Irányár: 1.5 nft. (21522 K)_
Nk-n (LE 347) K-i városrészben 2,5 szobás, 67 nnves, közponü fűtéses, vfzórás, felújított Memeleü lakás eladó. Irányár: 2.4 mR. (21523 K)_
Nk-n (LE 346) belvárosában 1.5 szobás, 51 nnves, egyedi fűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 2,5 mR
(21524 K)_
Nk-n (LE 287) É-i városrészben I szobás, felújításra szoruló
udvari laks eladó. Irányár 650000. R (21525 K)_
Nk-án (LE349) Ki vrészben 2,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, redőnyös, vízórás, föklszinü lakás eladó. Irányár: 2,6 mR
(21637 K)_
Nk-án (LE348) Ki vrészben 1 szobás, 40 nm-es, kp. fűtéses, teljesen felújított, II. emeleü lakás eladó. Irányár: 1,4 mR
(21638 K)_
Nkán (CSEG1) 120 nnves, 4 szobás családi ház 150 n.öl telekkel, nrüéképületekkel, garázzsal eladó. Irányár: 5.8 mR.
(21639 K)_
Nk-án (LE 325) K-i vrészben 2 szobás, egyedi fűtéses, vizórás, parkettás. III. enrleü lakás eladó. Irányár: 1,7 mR, (21640 K)_
Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, 4. emeleü lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (21743 K) Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 nm-es, egyedi fűtéses, I. enrleü lakás eladó. Irányár 6.5 mR (21744 K) látóhegyen (TE 2) 450 n öl telek. 3x4 nves faházzal eladó, Vezetékes víz, villany van. Irányár 450.000,-R (2174S K)
TERRA-MIX 2001
Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. 1. em. 1. TelJTax: 93/310-482
Palin régi részében 800 n.öt gyümölcsös, 1 szobás, 40 nnves, egyedi fűtéses, alápincézett családi házzal eladó. Irányár: 2,4 mR. (kód: 54) (20746 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes koznúvesltettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár 8 mR. (kód: 55) (20747 K)_
Fonyódtól 6 km-re, csendes faluban, 600 n.öl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Irányár: 2,5 mR.
(kód: 57)(20749 K)_
Nk. É-i vrészében, közel a belvároshoz, 278 nnves építési telek érvényes építési engedéllyel. 45%-os beépíthetőséggel eladó.
Irányár: 2,2 mR. (kód: 58) (20750-K)_
Balatonfenyves alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló ga rázzsal. nagy telekkel eladó. Irányár: 7 mR (kód: 60) (20752
K)_
FJadó NK.-Bagotán 136 nnves, családi ház, 5 szoba+nappali. két fürdőszoba, garázs, egyedi közponü fűtés. Irányár: 7,5 MR
(17336 K)_
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított, 4 szobás családi ház nagy telekkel, nrtléképületekkel. A nrlléképület önálló lakássá átalakítható. Telek 756 n.öl összközniTves, gazdálkodásra alkal-mas. Irányár: U MR. Kód: 21. (17363 K)_
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl lelek, 68 nnves épület, 3 hálófülke, nagy nappali, 1 főzőíülke, 1 fürdőszoba + WC, terasz, 6x4-es csónakház. Irányár: 5 mR. Kód:
20.(17730 K)_
FJadó MiUósfán 110 nnves, 2 szobás, új családi ház tetőtérbeé-pltési lehetőséggel 400 n.öl telken. Irányár 7 mR. Kód: 4.
(18061 K)_
Balatonberényben nyaraló 200 n.öl telken, a vízparttól 100 m-re
eladó. Irányár: 3 nft. Kód: 5. (18192 K)_
FJadó Nagybakónak-Öreghegyen bekerített nagy telek, rajta szőlő, gyümölcsös, 50 nnves téglaépület, teljes felszereléssel. Villany van. víz megoldható. Irányár: 450 ezer R. Kód: 39. WiW Ki_
Balatonmárián 1000 nm telken eladó egy 2 szintes épület, egy nádfedeles épület, valamint egy 6x3-« üzlet. Irányár 10 mR
Kód: 2. (18401 K)_
Nk. belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó állapotban lévő, első emeleti lakás. Irányár: 2,7 mR. KM: 35, (|,S6>f> K)
FJadó Nk. Csónakázó-tó legszebb részén, a tóra néző panorámás, 6000 nnves, jól nrgközelíthető, beépíthető telek, nrfy megvásárlás után megosztható. Irányár: 1,6 nft (18967 K) Nk-Sánc vrészben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n-öl leiekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a ház
ban. Irányár 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K)_
Nk. D-i vrészben 3 szobás, egyedi fűtéses családi ház garázzsal és barkácsnűhellvel eladó. Irányár: 7,5 mR. Kód: 32. (19146
K)_
Nk-tól 13 knvre eladó 80 nnves, 2 szobás családi ház. Telek
400 n.öl. Irányár: 800 ezer R Kód: 48. (20030 K)_
Elcserélhető vagy eladó Sand községben 2 szobás családi ház.
Irányár: 1,5 nft. Kód: 25. (20031 K)_
Hévíz zöldövezeti részén nyaralónak alkalmas, felújításra szoruló épület nagy leiekkel, további beépítés lehetőségével eladó.
Irányár: 14 nft. (kód: 49) (20286 K)_
Nk. központjához közel régi családi ház (2 lakás) telekkel, új beépítés lehetőségével eladó. Irányár: 6 nft. (kód: 51) (20287 K)_
Nk központjában 52 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri la
kás eladó. Irányár: 2,7 mR (kód: 55) (20290 K)_
Terra-Mix Kit. keres Balatoni, igényesen kialakított, vízparttól maxinum 300 m távolságra lévő nyaralókat Keszthelytől Fonyódig. Az ingaUanokat irtózás titán külföldi ügyfeleinknek közvetítek. (2ft>12 K)_
Nk. belvárosában 5 szobás, 2 szintes, Batthyány utcai új lakás
eladó. Irányár: 7.5 mR. (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 knvre, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingaUanon víz és villany
van. Irányár: 1.5 mR. (20975 K)_
Sandi szőlőhegyen szőlő, gyümölcsös, erdő kis házzal, pincével
eladó. Irányár: 500 eR. (20976 K)_
Ipari, kereskedelmi célra alkalmas területek Nk. területén el
adók. (20977 K)_
Terra Mix Kft. keres eladó lakásokat, beépíthető telkeket
(20978 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, hazakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979
K)_
Terra-Mix Kft, a nrgvásároR vagy meglévő lakásának felújítását, korszerűsítését az Ön igényének nrgfelelŐen kedvező felté-
telekkcl elvégzi. (20980 K)_
Terra-Mix Kft vállalja családi házak, társasházak, tetőtérbeépí tések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig.
(20981 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 500 nm telken 30-as években épült lakóház eladó. Irányár: 4 nft (21112 K)_
Nagykanizsa Északi városrészében 80 nm-es 3 szobás, egyedi gázfűtéses sorházi lakás eladó. Balatonfenyvesen nyaraló vagy 3 szobás lakás a Keleü városrészben csereként beszámítható. Irányár: 4,5 (21301 K)_
Budapest D. kerületében 127 nnves lakás - két különálló lak rész - 6 szoba, 2 fürdő. 2 WC. 2 konyha, cirko fűtés. Irányár: 7.5 nit. (21302 K)
Nagykanizsa Keleü városrészében 2 szobás, egyedi fűtéses lakás blokktéglás épületben eladó. Irányár; 2.2 nft
(21303 K)_
Nagykanizsa Kitleü városrészében 67 nm-es, 3 szobás felújított közponü fűtéses lakás eladó. Irányár: 2.2 mR. (21304 K) Badacsonyban 360 nm-es telek 82 nnves épülettel. 38 nm-es lu xuster asszál, teljes közmű ve Kitettséggel eladó. Irányár; 5.5 mR.
(21306 K)__
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett oksó tetőién lakások előjegyezhet ők. Szerkezetkész vagy befejezett állapotban.
(21446 K)_
Faluiban igényesen kialakított 210 nnves, 6 szobás családi ház
540 nnves telken eladó. Irányár: 16 mR (21447 K)_
Kiskanizsán 2 Önálló lakrészből álló, egyenként 2 szobás csalá
di ház telekkel eladó. Irányár: 5,5 nft (21448 K)_
Nk. palim városrészében 700 nincs lelken igényesen kialakított 300 nnves, 4 szobás, 2 nappalis alápincézett családi ház 2 férő helyes garázzsal, parksftott udvarral eladó. Irányár: 17 mR (kód: VI) (21627 Ki
Nk. K-i v.részében 1 szobás, 37 nnves, 4. enrleü, egyedi föté ses, jő állapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cseiéllit-ló 2. eiu-k-iig. Irányai 1.5 uiH. (kód. -M) [2I62K Kt Nk. K-i v.nfszében 4. enrleü 1 +2 félszobás, kp. fűtéses, felújl tott lakás eladó. Irányár: 1.9 nft. (kód: 94. (21629 K) Nk. K-i vrészében 2 szobás, 50 nnves. földszinti, közponü fű téses. fehljftott lakás eladő. Irányár 1,8 mR (kód: 95) (21630 K)_
Nk tói kb 15 km rr 3 ízobás, alápincézett családi ház. I \'.71 nm es telken, teljes közntlvesítés lehetőséggel eladó. Irányár: 1,7
nft. (kód: 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nnves nyaraló 60 nm-es nrlléképülettel, a pincében garázzsal eladő. Telek mére
te: 1460 nm. Irányár 11 nft. (kód: 96) (21632 K)_
Balatonié nyvesen 486 nm-es telken 60 nm-es, 2+félszobás, nappalis nyaraló eladó. Irányár: 3.S nft fkod: 97) (21633 K)
Nk. központjához közel 120 nnves családi ház 500 nm telken eladó. Az épületben 3 szoba. 2 konyha, 2 kanra található. Irányár: 4,9 mR. (kód: 89) (21634 K)_
Nk Katonaréten 5 szobás. 2 fürdőszobás, 2 garázsós, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 mR. (kód: 69)
(21.635 K)_
Nk. városközpontjához közel üzlet bérleti joga eladó. Irányár: 1,5 mR. (21636 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TeUfax: 93/310-884
Nk. Berzsenyi utcában 56 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses, víz órás, redőnyös, beépített szekrényes föklszinü lakás eladó pin cerésszel. Irányár: 2,2 nft, (21649 K>_
Nk. Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nnves, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vizórás, redőnyös, beépített szék rényes. jó állapotú lakás eladó. Irányár: 4 nft. Garzázzsal együtt az irányár: 4.6 nft (21650 K)_
Nk-án Katonarélen 200 nm területen 105 nm-es. 3+2 félszobás, étkezős, teraszos, erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 85-ben épült garázsós, pincés házrész eladő. Irányár: 6.3 mR. (21651 K)_
Nagybakőnakon 1994-ben épült, 28 nnves, 1+3 félszobás, konyhás, fürdőszobás, pincés, garázsós, teraszos, cserépkályha fűtéses, zártkerti ház, 3.500 nm területen lévő szőlővel, gyü-
möksösscl eladó. Irányár. 1,4 mR. (21517 K)_
Nk-án a Babóchay utcában 120nm-es, 3.5 szobás. 2 fürdőszobás, 2 konyhás, gázfűtéses családi ház 570 nnves telekkel el adó. Irányár. 4,2 mR (21518 K)_
Homokkomtrontöan 1960-ban épült 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, kátyhafűtéses, felújításra szoruló családi ház, 3600 nm leiekkel nrllékhelyiségekkel eladó. Irányár: 3 mR. (21519
K)_
Nk-n a Csengery úton fszt-i, 42 nnves, másfél szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 1.5 nft. (21521 K)
Nagykanizsa, Széchényi tér 3.
Építési Iroda Tel./fax: 93/310-482
KERES-KÍNÁL:
VÁLLAL:
Teljeskörű ügyintézéssel önálló családi házakat, lakásokat, bérleteket, üzleteket. Külföldi ügyfeleink számára kiadó vagy eladó nyaralókat.
Beruházások szervezése, bonyolítása, új építmények és felújítások teljeskörű bonyolítása tervezéstől a kulcsátadásig.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14. T*I.Aax: 93/310-884
hétköznap 8-17 Aráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség .^wTTTJi
ELADÁS - VETÉL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
KERESÜNK: megbízóink számára eladó egyedi fűtéses lakásokat 3. emeletig; olcsó udvari lakásokat; üres és bútorozott kiadó lakásokat, üzlethelyiségeket.
• Díjtalan címkiadás és nyilvántartás
• Irodánk teljesköríí Ügyintézéssel, ügyvéd által írt szerződéssel áll ügyfeleink rendelkezésére
• Lakáskiadás a kiadó részéről díjtalan bonyolítással
30 KANIZSA - 1997, február 7.
Nk-án, Zemplén Gy. ulcában X. enrleü, 54 nmes, 2 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéseslakáseladó. Ar: ÍJ niR. (2részletben fizetés lehetősége.) (21367 k)_
Nk-án a Kossuth téren 170 nmes, 6 szobás, 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás, pincés, 1936-ban épült, felújításra szoruló családi ház garázzsal, 500 nnves leiekkel eladó. Irányár:
6 mFt. (21370 K) _
Bagolán, 1546 nm-es területen 2 szobás, bontásra szoruló* parasztház (víz, villany, gaz) építkezéshez szükséges tetőanyaggal, nyílászárókkal, fürdőszoba berendezéssel együtt eladó
Irányár: 2,5 mFt. (21371 K)_
Nk-án, Kinizsi utcában 120 nnves, 3 szobás, hallos, 60 nm-es. pincés családi ház igényesen felújított, 1500 nm-es telekkel el*
adód. Irányár: 12 mFt. (21372 K)_
Miklósfán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, cserépkálytiafötéses családi ház 3400 nnves leiekkel eladó. Irányár: 5 mFt. (21373 K)_
Nk-án, Péterfai utcában 2. emeleü, 68 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, cirkogejzír fűtéses, reluxás, jő állapotú lakás eladó. Irányár: 3,3 mFt. (21150 K)_
Nk-án, Rózsa utcában 2. enrleü, 55 nnves, 2 szobás. 2 erké-Ives, nagykonyhás, vízórás, kp. fűtéses lakás eladó, beépített szekrényekkel" teljesen felújított. Ár: 2 mFt (21151 K)
Bagolán 3 szobás, étkezős, nagy konyhás, teraszos, gázfűtéses, vízórás, redőnyös, teletöm \'76ban épült családi ház nrlléképületekkel, műhellyel, ipari áramnál, 2800 nnves dupla telken
eladó. Irányai: 3,3 mR. (21006 K)_
Beleznán 140 nnv-es, 92-ben épült, 3 szobás, hallos, étkezős, 70%-os készUllségfl családi ház dupla garázzsal, 80 nm-es pin cével, kályhafűtéssel, 2300 nnves területlel eladó. Irányár 2,8 mR. (Nk-i cserelakás is érdekel.) (20786 K)_
Zalasárszegen 40 nm-es. 2 szobás, konyhás, teraszos, szőlőhegyi ingatlan 1620 nnves területen eladó. Irányár: 1.1 mR. (Nk-i lakásra vagy gépkocsira cserélhető. (20787 K)_
Molnáriban, 904vn épült, 1800 nm terülelen lévő 100 nnves, 3 sobás, közponü gázfűtéses, összkoniíorlos családi ház eladó.
Irányár: 3,5 mR. (20642 K)_
Murakeresztúron 2880 nm területen, 100 nnves, 4 szobás, 65-benépuH családi ház eladó. Irányár 1.7 mii k)
Nk án, Széchenyi téren Üzlet ill. iroda helyiség eladó vagy kiadó. 88 nm, 1 helység 68 nm, 2 WC, előtér. Irányár: bérlet:
Sg.OOO R. Eladó: 8,8 mR. (20645 Kj_
Nk-án, a Katona J. utcában, 14 nmes üzlethelység eladó, béren dezéssel és árukészlettel (egy évi rezsi mentes.) Irányár 3,2
mH.i::\')Mf. K)_
Letenye, 70 nnves üzlethelység. 2 raktár, mosdó, WC, ipari áran; nagy kirakat, telefon, gázfűtés, csatornázott eladó. (autó. lakás bcszániRható.) Irányár: 4,5 mR, (20647 K)_
Nk-án, a Hunyadi utcában 10 hónapos épületben 3. emekU, 60 nm-es, 2 szobás+hallos, cirkogejzír fűtéses, téglaépületben Jévö lakás eladó. Irányár: 3,7 mR. (Garázzsal +800 eFL) (20494 K) Palinban 1400 nm-es területen 73 nnves, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses családi ház műhellyel eladó. Tetőtér be
építhető. Irányár; 3,6 mR. (20496 K)_
Kiskanizsán -t8()0 nmes lermMókl eladó, f2U408 k)_
Nk-án, Csengery utcában 2 szobás, 87 nm-es, egyedi fűtéses, felújított, udvari családi ház eladó. Irányár: 3 nfL (20257 K)
Nk-án, Csengery utcában 36 nnves, 1 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. Irányár: \'-m eR. (20260 K)_
Városközponü, 84 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses lakás eladó
Nk-án. Irányár: 4 mR. (20261 Kj_
Újudvaron 1908 nm-es közművesített telek eladó. Irányár: 350
eR. (20134 K)_\'
Murakeresztúron 1 szobás, konyhás ház eladó. Irányár: 500 eR.
(20135 K)_
Bagolán 6424 nm terülelen (szőlő, gyümölcsös, présház) pince
eladó. Irányár: 600 ezer R. (20020 k)_
Szabadhegyen 1260 nm-es területen 44 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás lakóház eladó. (Tetőtér kialakítható.) Irányár:
2,8 mFt. (20021 k)_
Utóhegyen 1609 nnves területen trlótértvépitcses. 2 szohás, konvhás, teraszos hétvégi ház (szőlőhegyi ingatlan) eladó.
Irányár: 1,5 mR. (19646 K)_
Sáncban 2 család részérc urgfelelő családi ház: 120 nnves, 2+2 szobás, 2 fürdőszobás. 2 konyhás, 2 WC-s, garázsos, nrllék-épUlettel, 1400 nmes területen eladó. Irányár: 5,9 mR (19441
K)_
Nk-án, FŐ úti udvarban 36 nnves, 2 helyiségből álló üzlethelyi-
ség bérleü |og,i eUI.V |1\')M2 Kl_
Murakeresztúron 62 nm-es, egyszobás, előszobás, konyhás, fürdőszobás, családi házrész eladó. Irányár: 550 eFt.
(19313 k) _
Palinban 91-ben épült, 130 nnves, hallos, étkezős, garázsos, kp. fűtéses családi ház eladó. (Tetőtér nincs kész.) Irányár: 45 mR.
(19262 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 36 nmes, 1 szobás, fsz-i lakás pincével
eladó. Irányár: 1,5 mR. (18899 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 57 nnves, 2 szobás, földszinti lakás pm
cével eladó. Irányár: 3.5 nft. (18900 K)_
Zákányban 97 nnves, 3 .szobás, étkezős, \'89 ben épület központi fűtéses, garázsos családi ház, 2400 nnves területtel eladó.
Irányár: 4,3 mR. (18497 K)_
Nk. Palinban 8250 nm-es területen 2 szobás, konyhás paraszt-
ház eladó. Ár: 2 mR. (16217 K)_
Nk. Katonaréten 130 nmes. 4 szobás, hallos, 2 fürdős, 2 WC-s, kani i . pincés, egyedi fűtéses, garázsos családi ház eladó.
Irányár: 6 mFt (16203 K)_
Zalakarosi Öreghegyen 3 szobás, konyhás borospince teiőtérbe-építési lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 mR. (16619 K) Hahóton 3 szobás, garázsos családi ház 2800 m2 területen el-
adó. Irányár: 3 liiR. (17155 K)_
Nk-án, Király úton 120 nmes, 5 szobás. 2 fürdőszobás, egyedi fűtéses, garázsos lakás eladó. Irányár: 65 mR. (18695 K) Miklósfán 140 nnves, 4 szobás, hallos családi ház, 2000 nm területen, melléképülettel, parkolóval eladó. Irányár 6,6 mR (18699 K)_
SZABADPIAC
KiscserfŐn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, felsze-
reléssel áron alul eladó. Érd.: Kikanizsa, Őrtorony u. 3. Bencze
(18887 K)__
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési telek eladó. Vil lany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd.: 93/319-759 lele
fonón. Farkas Antal (18114 K)_
Nk-tól 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számi téglapince teljes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kaszáló áron alul eladó. Érd.: 93/319-804es telefonszámon. (18116 K) Szőlőskert Fogadóhoz közel 400 n.öl telek hétvégi házzal és gyümöfcsíákkal eladó. Víz, villany van. Érd.: Nk. Bartók B. ti. 3.1. Iph. I. cm I. 16 óra után telefonon, 316-880. (20524 K) Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a fenti cínrn, Németh Est-
vánnnál. (20525 K)_
Befektetők, családi házra vágyók! Alkalmi vételáron sürgősen eladó 1992-ben épült Beleznán a Templommal szemben három szobás, nappalis 130 nnves, családi ház, (80 nm alápincézve, dupla garázs). Irányár: 2,4 mR. Azonnali készpénz fizetésnél kedvező áron. Lakás cserét 2 miliőig, autót 1,2 millióig beszámítunk, vagy 2 lakásra cserélném. Érd.: Belezna. Kossuth n.
158. (21459 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re ötéves családi ház 4500 nmes telken eladó. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér - két lakószinten ot szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzelésű központi fűtéssel, telefonnal, kábeltévével + 30 nm-es fedett terasszal, ga rázzsal. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár: 8.500.000 Ft (21469 K)_
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm gyümölcsös-szőlő kétszintes épülettel: 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, fllrdő-WC, galéria - villannyal, hidroforral, cserépkályhával - új berendezéssel - kilátással a városra. Azonnal beköltözhető. Irány-ár: 2,5 mR. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. (21470 K) Nk-án, a Katonaréten 3 szobás sarokház eladó. Irányár: 5 mR.
Érd.:Nk.Bagola sor 7. (21581 K)_
Zalakaroson családi ház, üdülőtelek és zártkerti ingatlan eladó.
Érd.: 316-080 as telefonon az esü órákban. (21582 K)_
22 nm utcai épületrész üzletnek irodának lakásnak (komfortos, szoba, konyha) eladó vagy bérelhető. Érd.: 315-788. (21583 K) K-i vrészben 36 nmes, erkélyes, telefonos, 1 szobás, összkonv fortos lakás eladó. Irányár: 1,3 mFt. Cím: Nk. Városkapu krt. 10/C. DI/9. Tel.: 316-703. Érd.: csak este, Novath. (21584 K)
Nk-án, Rózsa utcában, 2. emeleten 2 szobás, kp. fűtéses lakás
eladó. Érd.: 311-149. (21585 K)_
Nk-án, Liszt F. utcában 4. emeleten 2 szobás, 60 nmes, 2 erkélyes, étkezőt konyhás lakás eladó. Érd.: 311-149. (21586 K) Miklösfaii 60 nm-es családi ház eladó. Érd.: 322-698, délelőtt
8-12-ig. (21587 K)_
Eladó Galambokon, Zalakarostól 1,5 km-re 2+3 félszobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses, zárt üvegteraszos családi ház. Vállal kozásra alkalmas, bejáratott campinggel. A házhoz dupla garázs, ipari áram, és nrlléképületek tartoznak Érd.: Galambok,
Ady u. 8. (21588 K)_
Eötvös tér mellett, 12 enrletes épületben, a 10. emeleten eladó felújításra szoruló, 70 nmes, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses, vízórás, lomkamrás, telefonos, nem panel, olcsó költségű lakás.
Irányár: 2,8 mR. Érd.: 316-914. (21589 K)_
2 szobás, 67 nnves (egyik szoba alatt pince), egyedi fűtéses házrész tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 93/322-073. (21590 K)_
Bacónaki hegyen 700 n.öl csemegeszőlő extra gyümölcsössel, új pincével 350 eRért eladó. Érd.: Nk. Bagola sor 7. (21591 K) Udvari, összkomfortos, 49 nmes lakás kerttel együtt eladó.
Irányár: 1,5 mR. Érd.: 322-040. (21592 K)_
Nk-i családi házért, cserébe ajánlunk kettő kétszobás lakást és
egy zártkerti ingaüant. Tel: 320-858-, (21593 K)_
Nk-án 2 és félszobás vagy 3 szobás, egyedi v. kp. fűtéses lakást keresek első enrlettő] harmadik emeletig márciusi beköltözés-
st-l. Ajánlatokat a 322-408 szánra kérek. (21626 K)_
Vajda-CserfŐn 700 n.öl szőlő pincével, teljes felszereléssel sürgősen eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 13. IH/IS. Varga László, 16 óra
után. (21643 K)_
Belvárosi, 1 szobás, 31 nmes, összkontfortos, egyedi cirkogejzír fűtéses, 1. enrleü Önkormányzaü lakásomat nagyobbra cserélném. Ajánlatokat levélben, „Otthon" jeligére. Nk. íf.: 154-be
kérek. (21648 K)_
Nk án a Platán soron másfél szobás, étkezős, 3. enrleti, egyedi
Iüléses lakás sürgősen eladó. Érd.: 311-149. (21692 K)
Nk. belvárosában másfél szobás, magasfoldszinü. kp. fűtéses la-
kás eladó. Érd.: 311-149. (21693 Kj_
Kazanlak körúton 2 és félszobás, felújított lakás eladó. Érd.:
323-223. (21694 K)_
Balalonmárián, a Bajcsy-Zs. utcában 180 n.öl építési telekeladó vagy értékegyeztetéssel Nk-i lakásra cserélhető. Érd.: 93/312-
030, 321-642 telfonon. (21695 K)_
Szétköltözők ügyelem! Nk-án Zerupléll utcai 2 lakás, melyek 2 szobásak, 2 erkélyesek, külön vízórásak, kp. fűtésesek 54 nm-esek eladók vagy ekserélhetők egy kb. 75 nmes, egyedi fűté-ses, Nk-i lakásra. Érd.: Tel: 320-881. 17 óra után. (21696 K)
Zalasárszegen 200 n-öl zártkerti (veteményes, gyümölcsös), pihenőszobával, szerszántárolóval eladó. Víz, villany nrgoldha
tó. Érd.: 93/319-957es telefonszámon. (21697 Kj_
Gyékényesen, vasútállomáshoz közel 200 nmes családi ház 350 n-öí telekkel eladó. Irányár 6,5 mR. Érd.: 93/310-504 vagy
a 93/314-234es telefonszámon tehet. (21698 K)_
58 nmes, igényesen átalakított egyedi központi fűtéses, első enrleti lakáseladó. Érd.: 93/320-078-as telefonon. (21699 K)
Kistolmácson, a tótól 100 m-re családi ház telekkel együtt eladó. Irányár: 1.5 mR. Érd.: O6-30/562-432es telefonszámon.
(21700 K)_
54 nnves, 2 szobás + étkezős, kábeltévés, vízórás, telefonos, új vlzvezetékes, 2 erkélyes, 4 enrletes házban levő, Nk. Munkás üti lakás 1.8 mR-ért eladó, vagv kisebbre, eselleg kisebbekre cserélhető értékegyezteléssel. Érd.: 93/321 984 es telefonon.
(21701 K)_
Nk-tól 12 knvre Eszteregnyén, redőnyös, családi ház, 4 szobával, konyha, fürdőszoba, előszobával, telefonos, nagy udvarral, gazdálkodásra alkalmas telekkel, + garázzsal eladó. A szobák cserépkályha fOtésflek. Érd.: Eszteregnye, Petőfi u. 88. vagy a
93/375-507 es telefonszámon- (21702 K)_
Nagykanizsa (Miklósfa) Bocskai u. 9. sz. alatt eladó 245 nnves, tetŐtérbeépltéses családi ház. Lakáscserét beszállítok niax. 2 mR-ig, Érd.: személyesen a fenti cfnrn vagy a 313-58les tele
b-iiszámon tehet. [2170:\'. K)_
Nk Városkapu krt-on eladó 2+félszobás 3. em. központi fűtéses lakás, garázzsal vagy anélkül. Érd.: 311-I49es telefonszámon. (21704 K)_
1 szobás családi ház tétekkel (800 n-öl), gazdasági épületekkel eladó Bajcsán. Érd.: Bajcsa, Vöröshegyi u. 18. (21705 K)
Megvételre keresek egy vagy másfélszobás koníbrtos lakást.
Érd.: 313-661-es telefonszámon. (21706 Kj_
Elcserélném Nagykanizsa belvárosi három különbejáratú szobás, 75 nm, II. em, gázas, fürdőszobás, önkormányzaü lakásomat két kisebbre vagy egy másfélszobás gázas lakásra értékkü-lönbözöttel. Érd.: Nk, Király üt 45. szám alatt az udvarban, jobbról a második ajtó. (21707K)
Letenyén halálesett miatt 630 n-öl telken 140 nm családi ház nrlléképületekkel eladó. A ház részleges felújításra szorul, vízzel, gázzal, villannyal ellátott. Irányár: 1,3 mR Érd.: 93/322-
585-ös telefonszámon. (21708 K)_
Kazanlak krt-on 2 és félszobás, telefonos, redőnyös, vízórás, já rólapos, új szőnyegpadlós 5 helyiségben meszelt tapétás, tehernrntes, 4. enrleü lakás eladó. A tető I éve volt felújítva. Érd.; 323-223-as telefonszámon. (21709 K)_
Elcserélném Nagykanizsa belvárosi udvari, egyszoba hálófülkés, 53 nm önkormányzaü, gázas, fürdőszobás, vízórás lakáso niat félkoníortosra közel a piachoz. Érd.: Nk, Király út 45. sz. alatt jobbról az udvarban a második ajtó. (21710 K) Nagyrécsén 3 szobás családi ház nagy területtel eladó. Érd.:
371 424es telefonszámon. (21737 K)_
Másfélmillió forintig lakást vennék Nagykanizsán. Érd.: 06-
30/270-837 es telefonszámon tehet. (21738 Kj_
Nk-n 8. enrleü, közponü fűtéses, 3 szobás lakás eladó. Érd.:
93/381-11 l-es telefonon. (21739 Kj_
A Csengery 10-ben, 2,5 szobás, 58 nnves, nngasföldszinü, redőnyös, tehernrntes lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 3,7 mR Érd.: 93/314-229 vagy a 93/316-942es telefonszá
mon tehet. (21740 K)_
A belvárosban reprezentatív helyen 84 nmes öröklakás eladó. 2 szoba, nagy konyha, egyedi fűtés, vízóra, redőny. Galéria építési tehetőség, orvosi rendelőnek irodának alkalmas. Irányár: 4,7 mR.Érd.: Csengery u. 2. Dl. em. 12. vagy a 93/314-229-es tele-
fnnszáiiK-n. !21741 K)_
Nagyrécse - Bacónaki-hegy elején eladó 800 n-öl szántó 500 n-öl akácos. Érd.: 93/371-301es telefonszámon lehet.
<21766 K)_
Egyszobás, egyedi közponü (cirko) fűtéses, 37 nnves, földszinti öröklakás eladó. Érd.: Péterfai U/B. az esü
órákban. (21788 K)_
Gyékényes-tónál 400 n-öl telekkel, 46 nm lakterületű téliesített alpesi ház eladó 2^ m Ft-ért. Éed.;93/312-329es telefonszá mon. (21790 Kj__
Nagykanizsán az Űrhajós utcában új 20 nnves, aknás garázs eladó. Víz bevezetve. Érd.; 93/310-619es telefonon egész nap.
(21765 K) _
JARMÜ
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház alatt. Érd.: Flánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9, Tel.: 93/320-111. (21664 K) ¦_
Véndióía mögötti garázssoron garázs eladó. Ár; 250 ezer R.
Érd.: Kárpáüné. Petőfi u. 11279. (20596 K)_
Űrhajós ÚÜ garázssoron 48 nmes dupla garázsból kialakított 2 aknás autószerelő műhely (víz, villany, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár. 1,2 mR. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft.
Nk., Magyar u. 14. TelTFax: 93/310 884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nnves aknás garázs eladó. (Villany van.) Irányár: 700 eR. Érd.: Tompa IngaUaníorgalmi Kft Nk. Ma
gyár ti. 14.Tel.tfax: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nnves dupla garázs villannyal, vízzel, fűtéssel, pókokkal eladó. Irányár: 900 eR. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi KA. Nk. Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-884. (21005 K)_
Űrhajós úü garázssoron 20 nnves aknás garázs (víz. villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 650 ezer R. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk., Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-884.
(20255 K)_
Űrhajós úü 20 nnves garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 500 ezer R Érd.: Tompa IngaUanforgalmi Kft. Nk.
Magyar U. 14. Tel./fax: 93/310-884. (20256 K)_
Garázsok eladók kiadók a Városkapu krt-on. a Kaán K. utcai garázssoron, a Csokonai úlon és a Munkás utcai garázssoron. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak krt 9/D. Munka
napokon: 9-12; 14-17 óráig. 93/320-111. (20332 K)_
Plánder IngaUanközvetítŐ Iroda keres kiadó garázsokat a keleü városrészben. Nk, Kazanlak Krt. 9/D. Tel.: 93/320 111. nunka
napokon 8-12; 14-17 óráig. (21104 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es, dupla garázs (egyik aknás) vlz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mFt. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-
884. (20136 K)_
Nk-án a K-i vrészben nagy garázs épület alatt azonnal eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 750.000 R. Érd.; Telek Ingat lanközveUtŐ Iroda, Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel: 93/317-505.
(20253 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 3,7x4,9 méteres garázs, 2,7x1,85 méteres pincével, garázssorban. Irányár: 530 eR. Érd.: SIKEK INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Terv u. 4, Tel.: 93/312-058, nunkanapokon 8-17 óráig. Hivatkozási
szám: 1585. (21547 Kj_
Eladó Nk-n, a Csokonai utcában, aknás garázs. Irányár 550 eR. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Tervu. 4., Tel.: 93/312 058, nunkanapokon 8-17 óráig. Hivat
kozási szám: 1594. (21548 K)_
Nagykanizsán a Katonaréten garázs eladó. Eladási ár: 320 eR Kód: 665. Érd.: CSASZI Ingatlanközvetítő Magyar u. 19. (21167 K)_
Nagykanizsán a Munkás úti garázssoron garázs eladó. Eladási ár: 500 eR Kód: 664. Érd.: CSASZI IngaUanközvetítŐ Magyar
11. 19.(21168 K)_
Nk án az Űrhajós úti garázssoron 22 nnves, aknás garázs, bevezetett vízzel, villannyal, kialakított WC-vel, csatornázva eladó vagy bérbevehető. Eladási ár: 550 eR, Kód: 660. Érd.: CSASZI IngaUanközvetítŐ Magyar u. 19. (21687 K)_
Nk-n a téglagyári garázssoron 18 nmes, villannyal ellátott garázs eladó. Irányár: 300 eR. Kód; 87/97 Érd.: CSASZJ Ingal
lanközvetíló Magyar u. 19. (21815 K>_
Űrhajós úti garázssoron dupla, 48 nnves garázs, ani szét is választható, eladó. Víz, villany van a garázsban. Irányár: 1,2 mR. Érd Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Kazanlak 9/D. Mun kanpokon 9-12; 14-17 óráig, 93/320-111 tel.AizenetrÖgzllŐ.
(20946 K)_
Csengery üt elején udvari garázs hosszabb távra kiadó. Érd.: hétköznap 17 óra után, hétvégén egész nap. Tel.: 311-755.
(21617 K)_
Péterfai u. 5-ben 27 nnves garázs eladó. Irányár: 650 eFt. Érd.;
Rózsa ti. 18/A. Bencze. (21644 Kj_
Maort telepen garázs eladó. Érd.: 381-11 l-es telefonszámon. (21711 Kj _
Garanciális, bordó, 2 és féléves Suzuki Sedan kedvező áron vonóhoroggal eladó. Érd.: az esü órákban a 93/316-514-es (ele fonszámon. (21688 K)_
Mercedes tehergépkocsi eladó. Érd,; Nk-Sánc, Új Élet u. 61. (20043 K)_
UAZ 452es típusú. 9 szenr\'lyes személygépkocsi kitűnő álla pótban eladó. Érd.: DÉDÁSZ, Nk. Horváth József, 313t373.
(21618K)_
850-es Fiat Coupé (karánálózott) eladó. Érd.: Nk. Csengery u.
88.1/23. Tel.: 93/312-047. (21619 Kj_
Fiat Croma 2,0 T.ie. benzin turbo+ABS 8 éves sok extrával, 2 év ndszakival sürgősen eladó 570.000 Réit Érd.: Tel.: 06-60/399-924 napközben. (21620 Kj_
Mitsubishi Lancer 1981-es, 21 hónap műszakival jó állapotban 210.000 R irányáron eladó. Érd.: Nk. Krúdy Gy. u. 2. Tel.: 318-
730. (21621 K)__
1993-as fehér Lada kombi 1500-as, 5 sebességes, garázsban tar-
tott eladó. Érd.: 93/317-667. (21622 K)_
Nagyméretű, ráfutófékes utánfutó friss uuszakival, magasítóval
eladó. Irányár: 80 ezer R. Érd.: 316-943. (21645 Kj_
Dácia motoros vegyeshasználatú Barkas tehergépkocsi eladó. Áfa visszaigényelhető. Irányár: 260 eR Érd.: 316-943. (21646
K)_
Régi Simson motorkerékpár sürgősen eladó. Érd.: Kiskatuzsa,
Jakabkuü u. 467A. Busa. (21647 K)_
Lancia Delta 15 ös \'83-as évjáratú eladó. Érd.: 93/316 532es
telefonszámon. (21712 K)_
Tűzpiros Talbot Symca nagyon jő állapotban eladó. Irányár:
200 eR. Érd.: 93/321-984es telefonon. (21713 K)_
120 L-es Skoda, 14 éves, friss ndszakival eladó. Érd.: 83/320-
078-as telefonon. (21714 K)_
\'82es Trabant óOles speciál eladó. Érd.; 16 óra után a 93/317-580-as telefonon. Irányár: 80.000 R (21787 K)_
ALBÉRLET
Plánder IngaUanközvetítŐ Iroda keres kiadó albérleU lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat a kiadónak díjtalan bérlőközveü-tésssel. Keressen szenr\'lyesen vagy telefonon. Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111 ntinkanapokon 9-12, 14-17 óráig. (21652 K) Belvároshoz közel, forgalmas úton 25 nnves üzlethelyiség kiadó. Irányár 35.000.-Fi/hó. Érd.; TELEK Ingatlanközvetítő Iro-da, Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel: 93/317 505. (18546 Kj
Keresünk kiadó albérleteket lakásokat családi házakat, bútoro-zotlan vagy anélkül. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyenrletes házának földszintjén, a Napsugár ítesszó hátsó bejáratával szemben. Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505, Nyitva: H-P-ig: 9-16 óráig, Sz.: 10-12 óráig. (12028 K) Nk. keleü városrészében 3 szobás, bútorozallan, közponü fülé sŰ, 8. enrleü lakás bérbeadó. BérteÜ díj: 15.000,-R+rezsi/hő. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Terv ii. 4» Tel.:93/312-058, nunkanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: A/258. (21549 K)_
Albérletei keres-kínál az ÉGISZ IngaUanközvetítŐ Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokat; szobát lakáson belül fúr dőszoba és konyhahasználattal; egyedi v. kp. fűtéssel.j Érd.; 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az Égisz irodában. (20507 K)
Nk-n a városközpontban, 2 szobás, 54 nnves, 1. emelü lakás jó parkolási lehetőséggel bütorozaUanul kiadó. Bérleü dfj; 25.000-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ, NK. Eötvös tér 16.
Tel.: 93/310-504. (21018 Kj_
Kiskanizsán 2 szobás 60 nmes egyedi gázfűtéses bútorozallan családi ház garázzsal - raktárként is - kiadó. Bérleti díj: megegyezés szerint. Érd.:PANORÁMA INKÖZ NK, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504. (21021 K)_
Nk-n a belváros közelében, 2 szobát hallos, 63 nmes, kpíOté-ses, 2. enrleü bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Bérleü díj: 20.000. R+rezsi/hó. PANORÁMA DNKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület, Fsz) Tel:93/310-504. (21508 K) Nagykanizsa-Paunban kétszintes családi ház alsó szintjén, külön bejáratú 3 szobás, 70 nnves, bútorozatlan lakás 2-3 felnőtt személy részére kiadó. Bérleü díj: 20.00O.-R+nrgosztott re zsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
Fsz) Tel: 93/310-504 (21509 K)_
Nagykanizsán az É-i városrészben 2 szobás, 50 nnves, 2. enrleü egyedi gázas bútorozatlan lakás február 15 tői kiadó. BÉrle-ti díj: 15.000.-R+rczsi/hó PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Fsz) Tel; 93/310-504 (21510 K) Nk-n a belváros közelében 3 szobás, 80 nnves, egyedi gázas, igényesen berendezett 2. enrleü lakás színes TV vei, telefonnal kiadó. Bérteü díj: 40.000.-R+rezsi/hó PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület. Fsz) Tel. 93/310-504 (21511
K)_
Nk-n a városközpontban, 1. enrleü 1+3 félszobás, 78 nnves, cirkogejzíres, telefonos, bútorozott lakás színes TV-vei igényes bérlő részére kiadó. Bérleü díj: 40000.-R+rezsi/hó PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület, Fsz) Tel:93/310-
504 (21512 K)_
Nagykanizsa-Palinban családi liz tetőterében kétszobás bútorozott lakrész fürdőszobával, és az alsó szinü konyha közös használatával, garázzsal kiadó. Bérleü díj: 1 szoba használatakokr 10.000. R/hó. 2 szoba használatakor 20.000.-R/hő rezsivel együtt PANORÁMA INKÖZ INGATLAN KÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
Fsz) Tel.: 93/310-504. (21513 Kj_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, 1. emrlü egyedi fűtéses lakás bútorozva, vagy bútorozatlamil kiadó. Bérleti díj: 20.000.-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 310/504. (21760 K) Nagykanizsán a Kazanlak körúton 1. emeleten, 1 szobás bútorozott lakás kiadó. Bérleü díj 15Ű00. R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.. 310-504. (21761 K) _
1997. február 7.
w
KANIZSA - /^t»
31
Nagykanizsán a Zemplén utcában 3 szobás kp. fűtéses 8. emele ü lakás kiadó. Bérleti díj: 15000,-R+rezsi/hó. ÉRd.: PANO-kÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.:
93/310-504. (21762 K)_
Nagykanizsán a Katonaréten 5 szobás bútorozott családi há, egyedi gázfűtéssel, udvarral, garázsai, hosszú távra kiadó. Bérlett díj: 30.000. R+rczsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ IN GATLANKÖZVETÍTÖ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-504. (21763 K)
Nagykanizsán a Kalonaréten, kétszintes ház alsó szintjén 2 szobás lakás egyedi gázfOtéssel, külön bejárattal, udvarral kiadó. BérleÜ díj: 18.000.-R. Érd.: PANORÁMA LNKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (21764 K) Fiatal házaspár albérletet keres sürgősen, február 15-től a K-i vrészben, egy vagy maximum 1,5 szobásat. Érd.: 322-085 tele-
fonon 18-20 óráig. (21623 K)_
Nk. Attila u. 8. ül. Ip. Fsz. 2. alatt összkontfortos, 42 nm-es, egyedi fűtésű lakásomat bérbeadnám. Érd.: fenti címen, Bódis
Ferenc. (21624 K)_
Rózsa u. 11. X. em 65. cinen kp. fűtéses lakás kiadó. Horváth-
né. (21625 K)_
Középkorú vagy fiatal, egyedülálló nő, vagy gyerrtrktelen há zaspár részére külön bejáratú albérleü szoba (igény esetén 2 szoba) fürdőszoba és konyhahasznál atlal kiadó. Érd.: a 93/313-635-ös telefonszámon vagy ajánlatokat „Megbízható lakótárs" jeligére a Nk. Ff. 154-re kérek. (21786 K)_
VEGYES
Ingyen elvihető 2 db fotel! Érd.: Nk. Munkás u, 12/B. Szabó.
(21720 K)_
CD írás 500 Ft, lemezzel együtt csak 2.000 R. Új Super Ninten do gép 22.000 R. Hívj.: a 06-30/462-199-es telefonszámon.
(21055 K)_
Gitár, tangóhamvnika, szinleüzátor. zongora oktatást vállalok. UgyaniU angol nyelvű szövegek fordítását is vállalom. Érd.: Kiss Levente, Nk-Sánc, Új Élet u. 61, Hétfőn 20 óra után
(20603 K)_¦__
Sanyo HI-FI torony 8500-as típusú eladő. (4x100 W-os erősítő, egy aqualéter, digitális rádió, Fischer 2 kazettás deck) Érd.: 320-847. (21594 K)_
Gyümöksfák metszéséhez értő személyt keresek alkalmi niin-kára. Érd.: 17 óra után. Nk. Kazanlak krt. 4/B. D78. vagy
93/317-120 telefonon. (21595 K)_
Alkalmi takarítást, egyéb háztartási munkát vállalok kedvező
áron.Tel.: 315-865. (21596 K)_
FJadó egy hordozható, középméretű, Erika Daro típusú írógép.
Érd.: 317-814. (21597 K)_
Jó állapotban lévő, 2 funkciós babakocsi napernyővel együtt el-
adó. Irányár: 5.500 R. Tel.: 322-040. (21598 K)_
Panasonic KX-T9200HG zsinórnélküli telefon használatlan állapotban, áron alul eladó. Érd.: esti órákban és hétvégén,
93/322-418. (21599 K)_
Nyílpuska távcsővel eladó. Tel.: 321-231, esü órákban. (21600
K)_
Német típusú villanytűzhely, 1 személyes heverő, kétütemű Wartburg alkatrészek eladók. Érd.: Nk. Attila u. 12/D. 3/1. i21wi K)_
HÉRA gázégő vadonatúj állapotban eladó. Irányár. 25 eR. Érd.: 93/313-040/710-04. 16 óra után: 93/313-040/715-96 telefonon.
(21602 K)_
Eszterga és marógépekkel egyedi és széria nunkák gyártását vállaljuk. Molnár Tibor, Pintarics Tibor, Nk. Kinizsi u. 17. Tel.: 312-338. este: 320-723. (21603 K)_
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Cserti Jánosné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Plánder Ferencnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Szűcs Evelin
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Tóthné Csatos Rita
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Középkorú férfi ház körüli munkát vállal. Maszekok jelentkezését is várom Leveleket „Gyors munka" jeligére kérem Nk. FT:
154-be, (21604 KJ_
Pincérmellény, fűszerpok, előszobafal tükörrel, gyernrkjáróka. koni?, és egy éjjelilámpa eladók. Érd.: Kazanlak 1/C. 4/3
(21605 K)_
Kónrlves, burkoló minkát vállalok. Tel.: 317-376. (21606 K)
18 nnves faház eladó. Irányár: 320 eR, Érd,: 93/317-035,
(21607 K)_
Kőműves burkoló renoválási nunkákat vállal. Érd.: 316-093,
(21608 K)_
Kőműves munkát vállalunk (felújítás, átalakítás, hideg-meleg burkolatok készítése, festés, mázolás.) Érd.: 320-847. (21609 K) Szövetkezeti üzletrészenrt eladnám. Irányán 2,6 mR. Nk. Ka
zanlak 1/C. 4/3. (21610 K)_
Munkalehetőségeket kínálok 18-25 éves korig ráternrll hol gyek számára táncos nnnkakörben külföldön, belföldön. Magas kereseti lehetőség. Jelentkezni „Bizalom" jeligével levélben Nk. Ff.: 154 cinre lehet, (21611 K)
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szintű, merő-ív n új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket „Új fegyvenel a rák ellen" jeligére a Ff:
154-be kérek. (21612 K) ¦_
Horváth nyelvű tolmácsolást, eladói munkát vállalnék alkalom szerűen. Éld.: Sétáló Sándor, Vése. Fő üt 87. (Menekülttábor).
(21613 K)_
Jó állapotban lévő Montana Primo (fehér) szekrénysor eladó. Érd.: 17 óra után a 316-805-ös telefonszámon lehet. (21689 K) I-\'iccol* szrkrenvsof cUU\\ Ar. 20 ezer Ft Érd,: 320-881, 17 öra
után. (21690 K)_
Keveset használt Sharp pénztárgép és fehér polc, aluttükrös, és
vitrin fiókus pult eladó. Érd.: 93/317 837. (21691 K)_
Matematika-kémia szakos tanár általános és szakközépiskolás, szakmunkás tanulók korrepetálását vállalja. Érd.: 93/314-229-es
telefonszámon. (21715 K)_
Új állapotú Canping kerékpár eladó. Érd.: 93/314-229 es tele
fonszámon. (21716 K)_
Nagykanizsa, Sugár üt 74. szám alatt szekrénysor kivételével, kisebb bútorok sürgősen eladók. Érd.: csütörtök kivételével
minden nap. (21717 K)_
Munkanélküli nő, hetente 1-2 alkalomnál takarítást, vagy más házimunkát vállalna. Qnt a hirdetőben. (21718 K)
Whirlpool Nofrost Plus kombinált hűtő újszerű állapotban el-adó. Irányár 50 eR. Érd.: 06-30/270-837 (21719 K)_
Sport babakocsi pőtyásnak is megfelelő eladő. Érd,; Zemplén Gy. 37B. 1/7. Horváth László (21721 K)_
Gyesen lévő kismama négyórás vagy hatórás bedolgozást vagy bárnityen niinkát vállal. Érd.: 322-085-ös telefonon 19 óráig.
(21722 K)_
Parabola antennát vennék. Használtat motoros forgatóval, rész letfrzetési kedvezménnyel. Érd.: 322085-ös telefonszámon 19
óráig. (21723 K)_
Eladó új 180x150 cm dupla hőszigetelt ablak 30.000, R. vegyes tüzelésű kazán 30.000 kalóriás 18.000 Ft Garanciális olaj radiátor 12,000 Ft Elcserélhető; autóra, kismotorra, biciklire. Érd,:
Belezna, Kossuth u. 158. (21724 K)_
Vérnyomásmérő jő állapotban, oksőn eladó. Érd.: 317-402-es telefonszámon. (21725 K)
Műszaki tervdokumentációk, szakdolgozatok, stb. szövegszer kesztőn történő elkészítését vállalom (Gyors, pontos, megbízható). Érd.: 320-855-os telefonszámon, (21726 K>
46-os méretű női irhabunda keveset használt oksón eladő. Érd.: 365 168 as telefonszámon. (21727 K)_
2,5 oklávos. Yamaha PSS-12 típusú szintetizátor adapterrel. 12.000, R-ért eladó. Érd.: 318163-as telefonon. (21728 K) Commodore-64 típusú számítógép magnóval, joystickkai újszerű állapotban 6500 R-ért eladó. Érd.: a 318-163-as telefonon. (21729 K) _
Ismerkedési táncest a Nagykanizsai Aranyfácán vendéglőben február 14-én 19 órától. Szeretettel, meglepetés- ajándékkal várunk minden kedves szórakozni vágyó hölgyet, urat, korhatár nélkül. Érd.: Plánder Hirdető 93/320-111.
Gyermek etetőasztal székkel és kádra szerelhető öltöztető eladó. Érd.: 310-504 vagy a 314-234-es telefonszámon. (21730 K) Ülőgarnitúra, világos szekrénysor asztallal külön is, olcsón el
adó. Érd.: 93/311-598 as telefonszámon. (21731 K)_
Megbízható, leinfcrmálható hölgy, takarítást vállalna. Érd.;
323-210-es telefonszámon. (21732 K)_
Robotron 86125-ös elektronikus Írógép monitorral, lemezmeghajtóval eladó. Érd.: 93/371 -301 -es telefonszámon. (21767 K)_
R-55-ös keveset használt, jó állapotban lévő kapálógép eladő, Érd.: 93/371 301-es telefonszámon lehel. (21768 K)_
Janka sarokulőgamitüra, 4 éves, sötétbarna kitűnő állapotban eladó. (Fekhellyé alakítható!) Érd.: Nk. Magyar u. 20. egész nap. (21784 K)_
Franciaággy* sorolható 2 db ágynenlWartós heverő, 2 db rusztikus pácok tölgy váz fotel és TV, videotartő szekrény jó állapotban olcsón eladó. Érd.: 93/315-865-ös telefonszámon. (21785
K)_
SÜRGŐSEN SEGÍTSÉG CÉLJÁBÓL 70.000 R köksönt kamattal kérnék, a visszafizetés megegyezés szerint. Kérem aki segíteni tudna jelentkezzen a 93/320-11 l-es telefonon a „Bete-gen segítenék" jeligére. Fedezetet adok. (21789 K)_
PARTNERKERESŐ
Ha magányos vagy és társa vágysz, itt az alkalom, hog ymegis-merkedjél velem. Vár egy 34/167/50 jó megjelenésű, túlzások tői mentes, rendezett anyagiakkal bíró, diplomás hölgy. Feltétlenül írj, ha nem vagy Öntelt, szótlan, megbfzhataUan. Diploma sem feltételt, sem hátrányt nemjelent. Belső emberi értékekre igényes, komoly gondolkodású fiatalember (lehetőleg fényképes) benutatkozó levelét várom kizárólag házasság céljából. Leveleket „Borostyán" jeligére, NK Pf: 154-be kérek. (21733 K)
39/172/68 önálló egzisztenciával és lakással rendelkező független diplomás er keresi csinos, filigrán nemdohányzó, kanizsai lány ismeretségét házasság céljából. „Harmónia" jeligére Nk. Kazanlak 9/D Plánder Hirdetőbe várok a leveleket. (20425 K) Társtalan? Magányos? Nincs partnere? Keresse a Plánder Hir detŐ Irodát, hogy jeligés hirdetése útján .segítivessen Keressem hogy kereshessen. Várjuk a magányosak táncestjeire, Figyelje a hirdetéseinket az időpontokról. Nk. Kazanlak 9/D, Tel.: 93/320 111. „Csak egy életünk van. nem mindegy hova éljük
azt".(21322 K)_
Magányos és társtalan? Szeretnél egy igazi társat találni? Ne habozzál tovább, írjál egy 170 cm magas, 27 éves, fUggetkn, nagy tervekről álmodozó intelligens fiatalenbernek. „Nagy tervek" jeligére Nk. Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9/D. Fszt-be varok levelet. (21325 K)_
44 éves csinos értelmiségi hölgy várja magas, független, társra vágyó úr levelét, aki szeretetre vágyik és szeretetet adni is tud. Várom leveleket „Margaréta" jeligére Nk. Kazanalak 9/D.
Plánder Hirdetőbe. (21328 K) _
37 éves, független, 168 cm magas, egzisztenciával rendelkező, vidám természetű, szeretetet adni és kapni szerető fiatalember várja levelét hasonló tulajdonságokkal rendelkező hölgynek 37 éves korig. Leveleket „Együtt egymásért" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9/D. Plánder Hirdetőbe kérem. (21404 K) Létezik-e még olyan kellően magas, függeUen, komoly szándékú, kb. 35 körüli fiatalember, aki esetleg még nősülne is? Én nem találom. Keresi egy 34 éves, jó megjelenésű, megbízható, határozott kiegyensúlyozott, gyemrkszerető, felsőfokú végzettséggel is rendelkező hajadon, aki megunta ismerősei hecce-lődését és meggondolatlanul ígéretet tett egy közeli esküvőre. Valóra váltásához szüksége van rád! írj, ha Te is függetlenséged (eladására készülsz! Leveleket „Orchidea" jeligére a Nk.
Pf.: 154-be kérek. (21410 K)_
43 éves, függeUen, értelmiségi hölgy várja káros szenvedélytől nrntes, magas, intelligens úr válaszát „Tavasz" jeligére, Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (21406 K) 43 éves, stabil egzisztenciával rendelkező hölgy nrgismerked-nc komoly kapcsolat céljából független fiatalemberrel 50 éves korig „TŐzike" jeligére, Plánder Hirdetőbe. Nk. Kazanlak krt. 9. (21407 K)_
21 éves, magányos fiú keresi társát olyan korban hozzáillő lány személyében, aki szeret szórakozni, ugyanakkor mély érzésű, lelkiekben gazdag. Levelekel ,j_égy a lelkemorvo.sa"fl jeligére,
Nk. Pf.: 154 be kérek. (21408 K)_
Keresem azt az érzelemgazdag, becstiletes, káros szenvedélytől nrntes korban hozzám illő férfit aki társa lenne egy 47 éves özvegyasszonynak. Leveleket .Remény, szeretet" jeligére várok a
Nk. Pf. 154-be. (21491 K)_
Nem a hófehér paripán járó királyfit keresem, hanem azt a komoly, családcentrikus férfit, aki hasonló tulajdonságú hölgy ismeretségét keresi. Leszel a barátom? Aztán a férjem is? 35 év körüli, magas, lehetőleg diplomás fiatalenívrek benutatkozó levelét várja egy 34 éves függeUen, komoly gondolkodású hölgy. Leveleket „SÁRGA ROZSA" jeligére várok a Nk. II
154-be. (21550 K)_
50/158 cm magas, független, jól szituált uzktas.s7.ony keresi korban és életvitelben hozzá hasonló vállalkozásban jártas, az Uzleü éleiben nem eladható urat komoly kapcsolat kialakítása céljából. „Vállalkozzunk" jeligére Plánder Hirdetőbe Nk. Ka-
zanlak 9/D. várom a válaszokat. (21567 K)_
48/162/61 vidám természetű, sütést főzést, sportot, természetet kedvelő magára és környezetére igényes, özvegy hölgy keresi legalább középfokú végzettségű hasonló érdeklődésű nrlégszívó fiatalos 48-53 éves kor közötti úr isnrretségét. Lehetőleg Nk-i vagy környéki urak fényképes bemutatkozó levelit .Rossz egyedül" jeligére Nk. Plánder Hirdetőbe várom. (21568 K) 46/170 cm magas független, egzisztenciával rendelkező házias hölgy, komoly kapcsolat céljából keresi azt az urat. akinek szüksége van arra, hogy otthonát nrlegséggel, szeretettel meg töltsék ..Talán lehetünk még boldogok" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelel. (21569 K)_
43/174 cm magas, függeUen. jó megjelenésű, értelmiségi, önálló egzisztenciával rendelkező fiatalember nrgismrrkedne értelmiségi, jő megjelenésű, vidám természetű hölggyel 43 éves korig. Nem dohányzók előnyben. „Lonely" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet (21570 K)
35/180 mackós testalkatú, káros szenvedélyektől nrntes, lakással rendelkező legényenber élettársat vagy házastársat keres, korban és alkatban hozzámilló, gyemrklelen hölgy személyében. Leveleket „Téli virág" jeligére. Nk. Pf: 154-be kérek.
(21614 K)_
Keresem azt a 60/165/35 év körüli, házias. Otthont, kertet szerető, egyedülálló, nemdohányzó özvegy hölgyet, aki Őszinte, tarlós kapcsolatra vágyik. Gyenirk nem akadály. Fényképes leve leket „Tavaszi képek" jeligére, NK. Pf.: 154-be kérek. (21615
K)_
45/157/54 önhibáján kfvül elvált hölgy keresi annak a kedves, jó megjelenésű úrnak az ismeretségét, aki társa lenne. Levelekel „Szeretnélek megtalálni" jeligére. Nk. Ff: 154-be kérek. (21616
K)_
43 éves, független, értelmiségi hölgy keresi azt az urat, akinek otthonából és szívéből hiányzik egy igazi társ. Saját otthonnal, egzisztenciával rendelkezem. Várom leveledet 50 éves korig „Táncolnék veled" jeligére. Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe.
(21653 K)_
36 éves, 163 cm magas, elvált, kislányával élő hölgy keresi korban hozzáillő, nemdohányzó, értelmiségi úr ismeretségét. Leveleket „Űj élet" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe
kérek. (21654 K)_
Keresem 33 éves korig azt a jó nrgjelenésű, kedves, intelligens, egzisztenciával rendelkező hölgyet, aki egy 33 éves, 180 cm magas, független, önállő egzisztenciával rendelkező családcentrikus fiatalembert társként elfogadna, egy gyermek nem akadály. Leveleket „Házasság" jeligére. Nk. Kazanlak krt. 9,
Plánder Hirdetőbe. (21655 K)_
Rlggetlen, 42 éves, alacsony növésű űatalenber keresi korban hozzáillő, házias, üzleti érzékkel rendelkező hölgy isnrretségét komoly kapcsolat céljából. Leveleket „Otthonomba várlak" jeli gére. Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (21656 K) Feladnám függetlenségenrt ha egy magas, barátságos, tiirel-urs természetű, diplomás fiatalemberre találnék. Én 34 éves, jó nrgjelenésű, rendezett anyagiakkal bíró, diplomás hölgy vagyok. Lehetőleg fényképes leveleket várok „Valóság" jeligére a Nk. Pf. 154-be (21735 K)_
47/167/60 elvált, barna hajú, barna szenti, kedves, csinos külsejű, komoly gondolkodású, magára és környezetére igényes, nem dohányzó, középfokú végzettségű, saját telefonos lakással ren delkező hölgy várja: korban hozzáillő, káros szenvedélytől nrntes, igényes, intelligens magas Úr válaszát, „őszinteség" je-ligére leveleket Nk. Ff 154-re várok. (21736 K)_
36 éves független kisgyermekével élő értelniségi nem dohány zó hölgy iirgismerkedne korban hozzá illő úrral 45 éves korig. ..Várlak" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (21778 K)
Egy 27 éves 168 cm magas kékszemű, szőkésbarna hajú intelligens fiatalember keresi korban hozzá illő hajadon isnrretségét házassági széndékkal. „Szerelnék végre rád találni" jeligére Nk. Kazanlak Krt. 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (21779 K)
Kedves hölgyem ha nem vagy még 37 éves, de független, kb. 165 cm magas akkor én téged kereslek, egy függeUen, 37 éves, 168 cm magas, intelligens jó nrgjelenésű szeretetet adni tudó, de kapni is szerető fiatalember személvében. Várom a leveledet „Várok rád" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (21780 K)
Független 43 éves hölgy rendezett anyagiakkal önálló egzisz tenciával. tartós kapcsolat céljából feladná függeUenségét egy függeUen, jól szituált otthont, szórakozást fzerető úrért 50 éves korig. „Boldogságért küzdeni kell" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várom a levelet (21781 K)
48/160 cm magas kellemes nrgjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy varja függeUen hasonló adottságokkal ren delkező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves korig. „Talán míg nem késtem el" jeligére Nk. Kazanlak 9 llánder
Hirdetőbe várok leve k-t. (21782 K) _
43/165/57 függeUen, fiatalos, vidám természetű értelnuségO hölgy várja káros szenvedélyektől mentes, magas értelmiségi úr válaszát. „Második esély" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet (21783 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz, gazdája által megunt, vagy elkóborolt eb vár gazdára. Közülük kínálunk néhányat.
Gazdára vár a Morzsi névre hallgató foxi keverék kankutya, egy elárvult fajtiszta németjuhász szuka, több fajtiszta schnauzer, szerető befogadókat keres négy keverék szuka dobermann kiskutya, és gazdit keres több nagytestű, házőrző keverék kutya, s állatbarát befogadóra vágyik egy szálkás szőrű tacskó kutyus is, csakúgy, mint a menhely többi lakója - keverék kutyák, kistes-tű négylábúak.
A megunt ebeket a tőlük megválni kívánók hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatják le a menhelyre. A s gazdátlan kutyusok - akik » egyébként bekerülésükkor ol- g tást kapnak, s pontosan nyil- < vántartottak - szombatonként | délután kettőtől háromig - ter- < mészetesen ingyen - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. TELEFON:
93/310-540, 312-306
l7tíif*fl őm t tU)lLétiUtÍftut jtíúti it mii lur&títoí ttiiti irdt/AJltil Sírin lityitimtC/jaiual1 lárfyeJbt* mífudstt\'fiimr*
-—">— KANIZSA - y -
32 ^_ 1997. február 7.
Farsang disznóöléssel
A hévízi városi sportcsarnokban február nyolcadikán farsangi bálra hívják a mulatni vágyókat. A báli közönséget éjféli randevúra várja Aradszky László humorista, valamint Harmath Andrea operett primadonna, akit Auth Ede és Kocsis Csaba kísér. A kocsonyás-disznótoros vacsorára asztal foglalható többek között a hévízi polgármesteri hivatal portáján. A rendezvényt megelőzően délután ötkor disznóölésre várják az érdeklődőket az általános iskola és a polgármesteri hivatal közötti területre.
B. J.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 10-én 18 órakor: DIÓSY ANTAL FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA Megtekinthető: március l-ig. 19 órakor: BOLHA A FÜLBE - vígjáték (HEVESI BÉRLET) a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
- 11-én 19 órakor: BOLHA A FÜLBE - vígjáték (RÁT-KAI BÉRLET)
- 13-én 14.30 órakor: AZ IFJÚSÁGI FILHARMÓNIA III. BÉRLETI HANGVERSENYE
KODÁLY ZOLTÁN: HÁRY JÁNOS
Közreműködik: a Zalaegerszegi Filharmonikus Zenekar
- 14-én 14.30 órakor: „IDŐSEN IS EGÉSZSÉGESEN" - előadás-sorozat EMÉSZTŐSZERVEK BETEGSÉGEI
Előadó: Dr. Bárány László
főorvos
Fórum a Kremznerben
Polgármesterek, ha
találkoznak...
A Pécsi Körzeti Stúdió invitálására négy város - Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Kaposvár - polgármestere ült össze közös beszélgetésre a Kremzner Étteremben az elmúlt hét csütörtökén. A találkozón - többek között - szó esett a négy város jelen gazdasági helyzetéről, a helyi költségvetések elkészítésének modelljeiről, illetve arról, hogy hol mire fordítódnak a város rendelkezésére álló pénzeszközök. Az összejövetelen a polgármesterek - Suhai Sándor, Páva Zsolt, Kocsis Imre Antal és Szita Károly -tapasztalatokat cseréltek annak érdekében, hogy a jövőben mindannyian hatékonyabban dolgozhassanak városukért.
KITÜNTETETT KANIZSAIAK
A hónap utolsó napján Varga László, a megyei közgyűlés elnöke négy kanizsai polgárnak adott át kitüntetéseket. Dr. Ördög Ferenc állami és Pais Dezső Díjas címzetes egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa a Zala megyei személy- és földrajzi nevek területén végzett ku-
tatásainak elismeréseképpen vehette át a Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet. Alkotói Díjban Pék Pál költőt, a Pannon Tükör című folyóirat alapító-főszerkesztőjét részesítették. A Közművelődési Nívódíjat több zalai csoport között a Kanizsai Fotóklub is elnyerte.
LAPZARTA
- Szmodics Zoltán, a
MÁV NTE vívója, tagja lett a spanyolországi Kadett Világbajnokságra utazó magyar válogatottnak.
- Dr. Horváth György kiváló nevelőedzői munkájáért a Magyar Vívószövetség elismerésében részesült, amit dr. Kertay Gyula adott át.
ELNÉZÉST!
Múlt heti lapszámunk Beszélgetések az olajiparról című könyvismertetésébe sajnálatos módon hiba csúszott. A kötetet közreadó Horváth Róbert neve tévesen jelent meg. A könyv szerzőjétől, a cikk írójától és olvasóinktól ezúton is elnézést kérünk.
Szabadlábon
A Zala Megyei Bíróság lakhelyelhagyási tilalom mellett szabadlábra helyezte V. T-t, aki alaposan gyanúsítható K. Gy. sérelmére elkövetett bűncselekménnyel. Ellene a büntetőeljárás tovább folyik - kaptuk a hírt Völgyi Ferenctől, a Zala megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
Autóban ne hagyjuk!
A hét elején egy osztrák állampolgár dzsipjéből az éj leple alatt több, mint százezer forint értékben Euro-csekket, rádiótelefont, valutát és forintot emeltek el ismeretlen tettesek.
Lakásbetörések
Ugyancsak a hét elején ért jelentős kár két nagykanizsai
lakost, akiknek hajlékából arany ékszereket, illetve televíziót, videomagnókat és telefont vittek el. Az ékszertolvajlással alposan gyanúsítható férfit a rendőrség elfogta, a másik elkövető személyét még homály fedi.
Megvan a századik
Az elmúlt hét elején a szegedi határforgalmi kirendeltségen lépett be az országba szabályos útiokmánnyal három macedón állampolgár. Belépésük után azonnal Lentibe utaztak, ahol két napot töltöttek. Elmondásuk szerint az autóbusz-pályaudvaron szólította meg őket egy magyar férfi, s felajánlotta, hogy fejenként száz márkáért Szlovéniába szökteti őket. Az ügylet meg-
köttetett, a délutáni órákban a négyes csapat busszal Rédicsre utazott, s onnan gyalogosan közelítették meg az államhatárt. A járőr azonban feltartóztatta őket; a magyar állampolgárt büntetőfeljelentéssel átadták a területileg illetékes rendőri szervnek, a külföldi jogsértőkkel szemben - akiknek az elfogásával horogra akadt a határszakasz századik határsértője is - az idegenrendészeti eljárás lefolytatásra került.
Nyugodt hét
A mögöttünk álló hét folyamán egyetlen esethez sem riasztották a Nagykanizsai Tűzoltóság munkatársait, sem tűz, sem vízkár nem keletkezett városunkban.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
A hulladékok térfogatának csökkentése érdekében a dobozokat imva tegye az edénybe.
NEM JELENTETTEK FEL
Mind az országos napilapok, mind a rádió hivatalos szervekre hivatkozva közölte az elmúlt héten azt a hírt, hogy a rendőrség nyolcvanöt önkormányzat ügyében nyomoz a Vektor Rt.-vei kötött megállapodásaik miatt. A sajtóorgánumok szerint az önkormányzatokat az Állami Számvevőszék jelentette fel. A kanizsai képviselő-testület január 28-án megtartott közgyűlésén Marton
KANIZSÁT (SEM)
István vetette fel a kérdést: vajon Nagykanizsa nincs a nyolcvanöt feljelentett önkormányzat között?
Suhai Sándor polgármester elmondta, hogy nem tud a városve-
zetés arról, hogy Kanizsát feljelentették volna.
Az Állami Számvevőszék önkormányzati feladatokkal foglalkozó főtanácsosa, Bamberger Mária lapunk érdeklődésére kö-
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
1811:35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Teleton/lax:
(93)312-385
AUPfTVA: 1989.
IX. évfolyam 7. szám 1997. február 14.
ROMBA DOLHET-E A KÖLTSÉGVETÉS?
Az országos sajtóban közöltek szerint az ÁPV Rt. fizetési haladékot kér, mert pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az önkormányzatok belterületi földingatlanjai utáni járandóságainak valamint a már értékesített társaságokat megillető Privatizációs Ellenérték Hányad azonnali megfizetését. A va-
gyonkezelő ezért az 1997. június 30-áig a belterületi föld után fennálló önkormányzati igényeket húszmillió forintig, a PEH-járan-dóságokat pedig százmillió forintig fizeti ki. A továbbiakról az ÁPV Rt. igyekszik megegyezni az érintettekkel.
Nagykanizsa költségvetésében a
belterületi földek után járó összeg bevételként kétszázmillió forinttal szerepel a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között. Mi lesz a költségvetéssel, ha az ÁPV Rt-től várt összeg bizonytalanná válik. Erről kérdeztük a képviselőket.
Válaszaik a lap 4. oldalán olvashatók.
EGY SZAZALEK
Az 1996. évi CXXVI. törvény előírja azt, hogy a kedvezményezetteknek rendelkezniük kell olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy az önkormányzati adóhatóság és a vámhatóság felé nincsen tartozása. Az adóhatóságnál ezer forint értékű illetékbélyeget kell leróni az igazolás kiadásáért. A vámhivatal sokkal olcsóbb - ingyenes de körülményesebb. A kanizsai kérelmezőknek a vámhivatalban beszerezhető formanyomtatványon
kell kérni az igazolást, amelyet a Vas és Zala Megyei Vámparancsnokság állít ki és küld vissza a kérelmezőnek.
A kedvezményezetteknek nem lehet az APEH-nél nyilvántartott köztartozása, a társadalombiztosítással kapcsolatos minden befizetési kötelezettségének eleget kell tennie ahhoz, hogy megfeleljen a kívánalmaknak.
Valószínűleg még a pénznél is több gondba kerül az, hogy az
alapszabályok, alapító okiratok nem térnek ki arra, hogy nemcsak pártoktól független, politikamentes tevékenységet végeznek, országgyűlési képviselőjelöltet nem indítottak és nem támogattak, hanem kinyilatkoztatják az alapszabályban, alapító okiratban azt is, hogy továbbra sem kívánnak ilyent tenni. Tehát: módosításra fel, és előre az Európa felé haladó úton!
Az 1%-kal foglalkozó összeállításunk a lap H. oldalán olvasható.
zölte, hogy a sajtóinformáció téves volt, az ÁSZ nem tett ilyen feljelentéseket. Az igaz, hogy húsz önkormányzatnál folytattak vizsgálatot, de Nagykanizsa nincs ezek között sem.
LEZUHANT A SÁRKÁNY
Nem egészen egy év alatt két katasztrófa is történt a nagykanizsai Hungária Sportrepülő Egyesület berkeiben. A legutóbbi az elmúlt hét vasárnapján, amikor egy motoros sárkányrepülőgép zuhant le egy kis-kanizsai ház kertjébe, s bár a mentők rendkívül gyorsan a helyszínre érkeztek, a két pilóta, Popellár Jenő és Koczfán Zoltán életét már nem tudták megmenteni. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát, a Légügyi Igazgatóság bevonásával jelenleg is folyik a vizsgálat arra vonatkozóan is, hogy továbbra is hódolhatnak-e szenvedélyüknek a kanizsai repülősök.
FONTOS GYŐZELEM
Az alapbajnokság utolsó előtti fordulójában a fővárosban szerepelt a MÁV NTE női kosárlabda-együttese. A vasutasok a jóképességű egyetemisták ellen léptek a küzdőtérre és rendkívül fontos sikert értek el.
TFSE-MÁV NTE 81-86 (40-48) A rájátszást - ez március elején kezdődik az NB I A-csoportba jutásért - az élről kezdhetik a lányok és igen készülnek arra, hogy Monoron is nyerjenek. A nagy esélyes mindenképpen a Szarvas, de mögötte a kiadó egy helyért nagy csata várható.
Sporttudósításaink a lap 23-24-25. oldatán olvashatók.
( KANIZSA - Stz&ttoáyi üíé&e6 ~J
1997. február 14.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Vasúti skanzen Helyi védelem
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendjének megvitatása után zárt ülést rendelt el. Ezt követően a vasúti skanzen ügye került napirendre. Mint Balassa Béla elmondta, mindenképpen fontos lenne a skanzen megteremtése egy ilyen komoly vasutas múlttal rendelkező városban, már csak azért is, mert nálunk kevesebb vasutas emlékkel rendelkező települések is képesek voltak vasúttörténeti kiállítást szervezni. A bizottság javaslatot tett arra, hogy újból keresse meg a hivatal a MÁV Rt. illetékeseit, és dolgozzanak ki közösen egy programot, amelyet aztán támogatás reményében benyújthatnak az illetékes szaktárcához.
Második napirendként ismét a múlt egy darabjáról, a Dózsa György utca 65/a. épületének sorsáról tárgyaltak a bizottság tagjai. A téma már korábban is szerepelt a bizottság napirendjén, ám akkor az ott felépítendő épület tervét a bizottság nem javasolta elfogadásra, mondván, az semmit nem hoz vissza az egykori polgár-palota hangulatából. A kérelmező a terven nem változtatott, ám a jelenlegi épület helyi védelem alóli kivonását továbbra is kérelmezi. Az átterveztetés költségeit nem vállalja, ugyanakkor a késedelmes kezdés újabb és újabb terheket ró rá - idézte szavait Szamosi Gábor. A bizottság továbbra sem tudott egyetérteni a jelenlegi beépítési tervvel, azt javasolja, hogy a mostani épületet vonják ki a helyi védelem alól, de a későbbiekben felépülő ház homlokzata idézze a most ott állóét. Sónicz István azt javasolta, hogy a Műszaki Osztály kösse ki, hogy az épülethez a környezetével harmonizáló burkolóanyagokat használjanak. A téma kapcsán vetette fel dr. Fodor Csaba, hogy a bizottságnak át kellene tekinteni a helyi védelemről szóló rendeletet, s csak olyan épületek kerüljenek védelmi listára, amelyek érdemesek rá, ám azokat egyedi kérelmek alapján se lehessen kivonni a védelem alól. Haász György a téma kapcsán azt kívánta tudni, ki kötelezheti a vá-
roslakókat arra, hogy ingatlanaikat a városképi elvárásoknak megfelelővé tegyék. Mint kiderült, a Műszaki Osztály illetékes e témában, ám magánszemély még nem kapott figyelmeztetést portája felújítására, rendbetételére, ám jogi személyek annál többször.
A települési folyékony hulladék rendeletről szóló tervezetet elfogadták a bizottság tagjai. A téma kapcsán hangzott el, hogy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a már csatornázott területeken a lakosság használja is a csatomat, ott ahol erre van lehetőség, függetlenül attól, hogy az állampolgár használja-e a rendszert vagy sem, ki kell számlázni a csatornadíjat.
Körforgalmi rend kerül kialakításra a Teleki-Hevesi kereszteződésben/A város önerőből 6,2 millió forintot kíván áldozni, a hiányzó pénzt pedig pályázatokból kívánják fedezni.
B. D. É.
Pénzügyi Bizottság
Kórházmosoda
Összeférhetetlenség az év végén
A Marton István elnökletével ülésező bizottság első napirendként a kórház mosoda megszűnését követő pályáztatásról tárgyalt. A kórház mosodájának átalakítása, felújítása nyolcvanmillió forintba kerülne, ezért célszerűbbnek látszik a kórház részéről, ha más mosoda szolgáltatását veszi igénybe. Tüttő István alpolgármester, a kórházat felügyelő tanács elnöke felvetette, hogy a tanács foglalkozhatna a kérdéssel. Marton István emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy két és fél évvel ezelőtt német befektető jelentkezett a mosoda modernizálására és működtetésére, amely az elképzelések szerint intézményen kívüli szolgáltatást is végzett volna. Tüttő István tájékoztatta a PB tagjait arról, hogy a befektető-beruházó nyomtalanul eltűnt.
Marton István szerint hiába kértek újabb adatszolgáltatást a kórháztól, a megküldött anyag nem felel meg az elvárásuknak, mert az egységáron kívül más adatot nem közöltek. A bizottság
elnöke szerint megnyugtató az, hogy pályáztatni kell a tevékenységet a közbeszerzés szabályai szerint. A bizottság határozata szerint záradékolni kell azt, hogy a mosodában bekövetkező váltás nem okozhat zavart a kórház működésében és nem kerülhet pluszkiadásába az önkormányzatnak. Az érdekvédelmi szervezet kívánalmait - többek között a dolgozók továbbfoglalkoztatását - garantálni kell.
Ezt követően a képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségének egyes kérdéseit szabályozó rendelettervezetről - melyet újólag a szocialista frakció nyújtott be - a PB úgy foglalt állást, hogy amennyiben a Parlament szeptember 30-ig megalkotja az összeférhetetlenségi törvényt, a közgyűlés az év végéig fogadja el a rendeletét.
Utolsó napirendként a társadalmi-gazdasági programról tárgyalt a bizottság, azt a közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A Pénzügyi Bizottság felkéri a polgármesteri hivatalt arra, hogy tegye nyilvánossá azon alapítványai vagy önkormányzati intézményei által alapított alapítványok számlaszámait, amelyek jogosultak a személyi jövedelem egy százalékának fogadására.
L.I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Hóeltakarítás
Hírlapárusító pavilonok
KANIZSA D-Z. Hetilap
Első napirendként a Szociális Foglalkoztató kihasználatlan helyiségének bérbeadásához járult hozzá a GVB. Mint dr. Nemesvári Márta a szociális és egészségügyi osztály vezetője elmondta, sikerült megállapodni a Vöröskereszttel, akik a helyiségben szociális diszkontot szerettek volna működtetni, más hely biztosításával is megelégednek. így a Foglalkoztató - ismert gazdasági helyzetén javítva - bérbe tudja adni hosszú távra, 2004-ig a Terv utcai földszinti helyiségét. Ezt követően dr. Csákai Iván és
Tarnóczky Attila interpellációját követően a Ryno Kft.-vel kötött hóeltakarítási szerződés felülvizsgálatával foglalkozott a bizottság. A szolgáltatónak a műszaki osztályra eljuttatott beszámolójával kapcsolatban Kalmár István elnök azt kifogásolta, hogy a vállalkozó hiányos eszközállományra és pénzhiányra hivatkozik, hiszen amikor a tevékenységre pályázott, tudnia kellett mivel jár a munka. Magyar József szerint az önkormányzat nem jól jár el akkor, amikor utólag fizet a cégnek. A képviselő szerint probléma az is, hogy nincs hol tárolni a nagy mennyiségű szóróanyagot. Véleménye szerint az önkormányzat is hibás abban, hogy a Ryno Kft. nem tud kellőképpen felkészülni a havas, jeges hónapokra, és a polgármesteri hivatal ellenőrző munkája is hagy kívánni valót maga után. Javasolta, hogy vizsgálják meg, alkalmas-e továbbra is a szolgáltatás végzésére a cég, és más milyen ajánlatot adna, ha újrapályáztatnák a tevékenységet.
Kovács Zoltán, a Ryno Kft. ügyvezetője szerint az utak járhatóak voltak, de nehezen, mert az ónos esővel nem tudtak mit kezdeni. A főutakat eltakarították, de Nagykanizsa száznegyven kilométernyi útjából csupán negyven kilométert sózott a szolgáltató, a teljes útszakasz csúszásmentesítése több mint tízmillió forintba kerülne még pluszban a városnak. A cég tervezi egy zúzalékszóró gép beszerzését, mert a rendelkezésre állók erre a célra nem alkalmasak. Idén már tizenhatmillió forintot költöttek hó- és jégeltakarításra, a veszteségük ötszázezer forint. Kovács Zoltán visszautasította azt a képviselői véleményt, hogy szervezetlenség nyomta rá a bélyegét a hóeltakarításra, azt viszont elismerte, hogy a nem főútvonalakon lévő utak és főként a járdák jegesek, csúszósak voltak. Kalmár István rámutatott arra, hogy éppen ezzel volt a gond idén, vannak utcák, amelyek a többcentis jégpáncél miatt szinte megközelíthetet-lenek még ma is. Röst János szerint a \'95-ben megkötött szerződés a cégnek hátrányos. Ha a megrendelő nincs megelégedve az elvégzett munkával, joga van többletmunkát elrendelni. A sózással kapcsolatban elmondta, hogy vigyázni kell a mennyiséggel, a környezetvédelmi szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Javasolta, hogy pontosít-
1997. február 14.
( KANIZSA - Sty&ttááyC üiéwá, J
sák a szolgáltatási szerződést és javítsanak a városvezetés és a cég közötti együttműködésen. Stahl György rámutatott arra, hogy a lakosságot negatívan érintette, hogy a hóeltakarítást a gépjárművel közlekedők javára végezték, a gyalogosok csak a hátrányait érezték annak, ha rossz helyre tolta el a hóeke a havat. Imre Béla műszaki osztályvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a szerződés azt tartalmazza, amit annak idején a szolgáltató ajánlott. Javasolta, hogy a bizottság azt vizsgálja, min kell és lehet változtatni, egy ad hoc bizottság pedig vizsgálja felül a szerződést, a gazdasági körülményeket, a számlázás rendjét. Ezt a GVB is támogatta.
Harmadik napirendként hírlapárusító pavilonok területigényéről vitázott a bizottság. Dr. Fodor Csaba, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint nem is a bizottság hatáskörébe tartozik, engedélyezik-e a pavilonok felépítését, csak a hivatal és a polgármester nem vállalta fel a döntést. Annak a véleménynek adott hangot, hogy a gazdasági bizottságra annak a ténynek az eldöntése tartozik, hogy milyen módon engedélyezzék a pavilonok elhelyezését. A hivatal pályáztatná a helyszíneket, ezt dr. Fodor Csaba etikátlannak tartotta, mivel egy kidolgozott ötletre más is alapozhatna ebben az esetben. Kalmár István furcsállotta, hogy a közelmúltban sorra bontották el a pavilonokat, most pedig új pavilonok építéséről kell dönteni. Véleménye szerint a vállalkozó valakitől információt szerzett arról, hogy van lehetőség pavilonokat elhelyezni. Dr. Fodor Csaba szerint a vállalkozó maga járta végig a várost, hogy megfelelő he-
lyeket keressen. A VKB elnöke szerint szükség van a városban pavilonokra, de csak olyanokra, amelyek a városképbe illenek. A leendő pavilonokat nem kötelező azoknak igénybe venniük, akik rendelkeznek már elárusító helyiséggel. A GVB úgy döntött, hogy egyszeri háromszázezer forintos hely meg váltási díjért, rendszeresen fizetett közterület-használati díj fejében, funkciókötöttséggel, ideiglenesen engedélyezik a pavilonok üzembe helyezését.
Ezt követően vita nélkül javasolta a bizottság elfogadásra a folyékony hulladékszállításról szóló rendelettervezetet. Mint ismertették, a szolgáltatási pályázatot elnyerők kétszázkilencven forint/köbméter plusz áfa áron szál-htja a folyékony hulladékot, de ehhez százötven forint/köbméter állami támogatást is kap.
A rendelettervezet után a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap bevételi-kiadási terve került sorra. Kalmár István elmondta, hogy véleménye szerint a szakmai elképzelésekről nem tárgyalt a szakmai bizottság, ezt követően tud csak a GVB állást foglalni. Röst János rámutatott, hogy az érvényes közgyűlési határozatot kell a hivatalnak végrehajtani, kidolgozni a lap sorsával kapcsolatos elképzeléseket. Ezt a következő bizottsági ülésre be kell hozni.
Az útépítési és a miklósfai valamint a palini csatomázás céltámogatási igények benyújtásához hozzájárult a bizottság. A kórházi mosodával kapcsolatban az volt a bizottság többségének véleménye, hogy hiányos a tájékoztatás, kerüljön a téma a Felügyelő tanács elé.
L.I.
Lakossági fórum Palinban
A körzet önkormányzati képviselője szervezésében a palini városrészben a csatornaépítéssel kapcsolatos tájékoztató fórumra került sor pénteken este. A zsúfolásig megtelt általános iskolai tornateremben Bicsak Miklós köszöntötte a megjelenteket valamint a vendégeket. A fórum résztvevője volt Suhai Sándor polgármester, dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Imre Béla, a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetője, Kovács Antal, a Vízmű igazgatója valamint Göndör István országgyűlési képviselő.
Bicsak Miklós bevezetőjében összegezte azokat a problémákat, amelyek a csatornázaüan, úgynevezett öreg-Palin területén felmerülnek, amiért a kornak megfelelő csatornarendszerre lenne szükség a településrészen. Imre Béla tájékoztatójában elmondta, hogy a településrészen érintettek hatvanhét százalékának beleegyezése kell ahhoz, hogy a beruházást megvalósíthassák. Az önkormányzat állami támogatásáért pályázhat, amely a beruházás összköltségének harminc százalékát fedezi. A lakosságra háruló költségről az osztályvezető csak hozzávetőleges számokat tudott mondani. A már folyó sánci munkák körülbelül százezer forintos lakossági hozzájárulással valósulnak meg, a palini esetében százötvenezer forintra lehet számítani. A gyűjtő-
Nincs új osztályvezető
A polgármesteri hivatal szociális és egészségügyi osztályának osztályvezetői és osztályvezető-helyettesi beosztására kiírt pályázat határideje lejárt. Mint dr. Takács Anikó jegyző elmondta, az osztályvezetői megbízatásra kiírt pályázatot eredménytelennek tekintik, mert csak egy pályázat érkezett. Osztályvezető-helyettesnek Simonka Lászlónét nevezték ki. Lapunk érdeklődésére a jegyzőnő azt is elmondta, hogy nem írnak ki újabb pályázatot, más formában oldja meg a hivatal a helyzetet, amelyről az illetékes bizottsággal kívánnak egyeztetni.
Nem tudják értékesíteni
A Petőfi-iskola által korábban használt Teleki utca 14. szám alatü ingatlan hasznosítása az ott lakó elhelyezéséig kérdéses. A kórház a rekonstrukció alatt és a mai napig is raktározásra használja az épület egy részét, egyik helyiségét bérli a baptista egyház. Az értékesítést akadályozó la-
kó a nyolcvanas években saját költségén, engedély nélkül épített egy szobát, melyért cserébe megfelelő lakás biztosítására tart igényt az önkormányzattól.
Nyári táborok
A diákok nyári szabadidejének tartalmas eltöltésére szervezett tábori programok nemcsak a költségvetés, hanem vállalkozók, üzemek, vállalatok támogató készségének függvényében valósulhat meg. A balatonmáriai tábor, a zöldtábor, a napközis táborok, a már megszokott helyszíneken túl a miklósfai arborétum, a Mindenki Háza és az Ifjúsági Ház lehetőségeit is kihasználják, amennyiben működésük pénzügyi feltételei biztosítottak.
Kanizsai az elnökhelyettes
A Zala Megyei Ügyvédi Kamara január végén megtartott választási közgyűlésén öt éves időartamra elnöknek dr. Török Ferencet, elnökhelyettesnek pedig dr. Izsák Attilát és dr. Pusztai Imrét választották.
csatorna közterületen húzódna, amelyre a rácsatlakozás távolsága miatt egy kicsit drágábba kerül a beruházás, hiszen az érintett településrész egyik felében a közterület és az épületek között esetenként ötvenméternyi kert húzódik.
A csatorna-társulatot alakítóknak tízévi kamatmentes részletben kell leróni a beruházás rájuk eső költségeit.
A fórumon résztvevők egy része nagy felhördüléssel fogadta a lakosság által fizetendő összeget. Az első felszólaló szerint a százötvenezer forintnyi részt a kiskeresetűek, a nyugdíjasok, a munkanélküliek nem tudják megfizetni. Suhai Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy felmérik, kik azok, akik igényelnék a csatornázást, és csak azért utasítják el, mert a beruházáshoz kevés a nyugdíjuk. A polgármester arrql is tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy a harmincszázalékos állami támogatás mellett a hetven százalékot az önkormányzat előlegezi meg, a lakosság a városnak fizeti a részleteket.
A kétkedők között olyan is akadt, aki a talajszintkülönbség miatt látta úgy, hogy nem lehet a csatornarendszert mindenki megelégedésére kiépíteni, de a résztvevő szakemberek ennek technikai feltételeiről igyekeztek meggyőzni a hallgatóságot. A tervek részleteiről, a csatorna nyomvonaláról érdeklődtek többen. Az előzetes tájékoztató keretében Suhai Sándor azt is elmondta, hogy a konkrét felmérést a Városszépítő Egyesület segítségével végzik el, minden érintettet felkeresnek, véleményét írásba foglalják.
A csatornázással kapcsolatos tájékoztatót követően az érdeklődők aktuális kérdésekről is faggatták a jelenlévőket. Ezek között szerepelt a hulladékdíj mértéke, a hulladékszállítás problémái valamint a kerékpárút hiányosságai és az, hogy a paliniak várják a kerékpárút meghosszabbítását.
Kérdésekre válaszolva Göndör István országgyűlési képviselő a társadalombiztosítás változásairól, a nyugdíjreform-tervezetről adott tájékoztatót.
__la.
( KANIZSA - Ött6o>utáuuf$<zt J
MIT SZOL HOZZÁ
Romba dőlhet-e a költségvetés?
Az országos sajtóban közöltek szerint az APV Rt. fizetési haladékot kér, mert pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az önkormányzatok belterületi földingailanjai utáni járandóságainak valamint a már értékesített társaságokat megillető Privatizációs Ellenérték Hányad azonnali megfizetését. A vagyonkezelő ezért az 1997. június 30-áig a belterületi föld után fennálló önkormányzati igényeket húszmillió forintig, a PEH-járandóságokat pedig százmillió forintig fizeti ki. A továbbiakról az APV Rt. igyekszik megegyezni az érintettekkel. Nagykanizsa költségvetésében a belterületi földek után járó összeg bevételeként kétszáz-mi Uió forinttal szerepel a felhalmozási
A február negyedikén megtartott közgyűlésen a költségvetés részletes vitáját következő szavazáson a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséhez szükséges edényzet beszerzésére a kért tízmillió forint támogatás helyett a közgyűlés csak hárommillió forintot szavazott meg a Sauber-macher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. részére, a cég kintlevőségeinek kompenzálását pedig nem kívánja az eddigi módon támogatni. Mind a polgármester, mind több képviselő azzal indokolta az edényzet beszerzésének kisebb mértékű finanszírozását, hogy a cég próbáljon más forrás után nézni, pályázaton megszerezni az anyagi fedezet egy részét.
A január 29-én megjelent Magyar Hírlap közölte a Központi Környezetvédelmi Alap termékdíj bevételéből támogatott pályázatainak eredményét. A
és tőke jellegű bevételek között. Mi lesz a költségvetéssel, ha az APV Rt-től várt összeg bizonytalanná válik. Erről kérdeztük a képviselőket.
Deiszinger József
- A kétszázmillió forintos KÖGAZ-privatizációs bevétel és az értékpapírokból származó kétszázkilencvenhatmillió forintnyi előirányzat együtt közel ötszázmillió forintot tesz ki a költségvetésben. Ha ebből a kétszázmillió hiányzik akkor értékpapírból esetleg pótolni lehet, de akkor az önkormányzat összes értékpapírját értékesíteni kell. Ezzel a vagyonfelélés tovább folytatódik, ahogy erre az SZDSZ-frakció már többször rámutatott. A két
Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. hűtőberendezések mobil berendezéssel történő teljes ártalmatlanítására nyújtott be pályázatot, de ezt a bíráló tárcaközi bizottság nem fogadta el.
Érdeklődésünkre - a pályázatok esetében első körben illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársa, Nádorné Vörös Ibolya közvetítésével - azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az SR a beruházásra és az üzemeltetésre is pályázott, de rendszeres támogatást a hűtőberendezések ártalmatlanítására kaphat, ha az ezt végző gép rendelkezésükre áll.
Korábbi üzemeltetési igényeket a KKA nem tudott támogatni, csak beruházást, de az üzemanyag termékdíjakból befolyt összeg már az új támogatási irányelvek szerint regionális hulladékrendszerek kialakítására benyújtott igények kielégítésére is for-
nagy csomag, a KÖGAZ és a DÉDÁSZ értékpapírjainak értékesítése - háromszáztizenkétmillió forint - a közgyűlés hatáskörében van, a többi kisebb tétel összesen mintegy kétszázötvenmillió forint az értékesíthetetlen ötvenmilliós tételt pedig nem lehet figyelembe venni. Ha az ÁPV Rt. nem fizet, máshonnét kell pótolni a hiányt. De mivel a költségvetést nem mi terveztük, hanem a polgármester úr és csapata, ezért ez most az ő dolguk
Tüttő István
- Ez érzékelhető volt már Akar László pénzügyminisztériumi államtitkár egyik parlamenti nyilatkozatában, amikor arról beszélt, hogy ki kell dolgozni egy olyan konstrukciót arra, milyen időtartam alatt és milyen formában lehet kielégíteni az önkormányzatok jogos igényeit. Mi is megkaptuk a választ, hogy a belterületi földértékünk után járó pénz negyvenkilenc százalékát már megkaptuk, a másik felét viszont nem áll módjukban megfizetni. Annak függvényében tudnak fizetni, ahogy az állami vagyon privatizációja bonyolódik. Nem a KÖGÁZ
dítható. Ebbe a tág kategóriába az önkormányzat által az S R-nek ajánlott pályázat, a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása is belefér, nem különben egy hulladéklerakó megvalósítása.
Mint azt Nádorné Vörös Ibolya elmondta, a KKA-hoz ilyen célok támogatására nemcsak a cég, de az önkormányzat is adhat be pályázatot. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium legközelebb március elsején jelenteti meg a Központi Környezetvédelmi Alap pályázati felhívását, amelynek elbírálásakor idén is előnyt élveznek az újrahasznosítók. A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft.-nek a szelektív hulladékgyűjtéssel - elvileg - az újrahasznosítási feltételekkel rendelkeznie kell.
_LJ.
iwl. febroár 14.
privatizációja, hanem az attól független állami vagyon. Tehát ha pénzhez jut az ÁPV Rt., akkor fizet. Szerintem ez törvénytelen. A belterületi föld után járó negyven százalék akkor is megilleti az önkormányzatot, ha azt nem privatizálják. A válaszlevelünkben bejelentettük, hogy nem tehetünk mást, mint pereskedünk. Egyezkedést nem tudunk elfogadni, mert ha nem kapunk pénzt - ami jogosan jár nekünk -, akkor a város költségvetését hozhatjuk olyan helyzetbe, amely hatalmas hitelfelvétellel oldható fel. Egyezkedni arról lehet, hogy ha az ÁPV Rt. felvállalja a késedelmes fizetés kamatait. Nekünk az hátrányos, ha nem most kapjuk meg a pénzt, így a felszólításunkat elküldtük. A bírósági tárgyalással pedig az a baj, hogy elhúzódik, megfellebbezhető és így félő, hogy időzavarba kerül az önkormányzat -saját hibáján kívül.
Kalmár István
- Bízom abba, hogy nem marad el a kifizetés és ez nem rendíti meg a város költségvetését. Feltételezem, hogy abban lehet csak egyezkedni, hogy a késedelmes fizetés kamatait peres úton be kívánja-e hajtani az önkormányzat, hiszen a jogszerűen megítélt járandóság teljesítése vagy nem teljesítése nem lehet tárgyalás alapja. Véleményem szerint ez utóbbit nem engedheti meg a kormány, hiszen szándékai szerint - ez a költségvetésben is szerepelt - ötvenhárom milliárd forinttal támogatta az ÁPV Rt. ilyen jellegű kiadásait, kötelezettségeinek teljesítését. Úgy gondolom, hogy a június 30-i határidőnek nincs nagy jelentősége Nagykanizsa szempontjából, mert az ez évi fejlesztéseink beruházásaink elkezdése és befejezése miatt nagyobb összegű kifizetésekre csak az év második felében kerül sor. Bízom abban, hogy a teljesítésekre sor kerül legalább arra az időre, amikor már a harmadik negyedévben nagyobb lesz a pénzhiány.
Marton István
- Alapvetően rossz ez a hír, de mint minden rosszban, ebben is meg lehet találni a jót. Minden önkormányzatnak ismételten át kell tekinteni költségvetésének tervezetét mielőtt elfogadásra a testület elé kerülne. Ha az a hatása lenne ennek, aminek lennie kellene - konkrétan, hogy meggondoltabbá, visszafogottabbá teszi a beruházások presztízscélú beruházások nem indulnának -, akkor kedvező hatása is lehetne. Én ebben különösebben nem bízom.
_LX
PÁLYÁZZON A SAUBERMACHER-RYNO
10U7 r,i., . Am* 1 /t 5
icori jar li. V JVAIN 1 AAA. — rrvuUteA J
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz közzé a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására Nagykanizsán. A kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészed Irodán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: 93/312-283)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Egry J. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén lévő, 95 nm alapterületű tárolóhelyiségét. A pályázat benyújtásának ha-1 tárideje: 1997. február 17.1 16.00 óra %
Részletes kiírási anyag a Pol- 5 gármesteri Hivatal I. emelet 6. z és 10. számú irodájában vehető * át.
A Batthyány Lajos Gimnázium értesíti a nyelvvizsgázni kívánókat, hogy a nyelvvizsgára jelentkezés határideje 1997. március 22.
Az írásbeli vizsga angol nyelv középfok április 12.
német nyelv alapfok április 12.
német középfok április 12.
angol alapfok április 12.
A szóbeli vizsgák időpontja: április 10. és 20. között lesz.
Felsőfokú nyelvvizsgára angol és német nyelvből csak szóbeli jelentkezéseket fogadunk el. Jelentkezési lapot a gimnázium portáján lehet kapni.
Kaufmännischer Leiter
für ungarisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen gesucht, Sitz: Nagykanizsa.
Voraussetzungen:
-* Führungseigenschaften -» Verhandlungsgeschick
*» gute Deutsch-Kenntnisse -* kommerzielle abgeschlossene
-*¦ PC-Programm Beherrschung Ausbildung
Alter: Zwischen 30-40
vollständigen Bewerbung mit Foto und handgeschriebenem Lebenslauf an: I
PREUSSAG Hungária Városligeti fasor 8/b. 1068 Budapest
Hivatalos hirdetésfelvétel
HORVÁTORSZÁG legnagyobb napilapjába
(250.000 példány/nap) MURAKÖZ megye legnagyobb hetilapjába és a
(250.000 példány/hét) NEDELISCHE-i rádióba.
(100 kilométeres hatósugár)
A NAGYKANIZSAI ÉLETTÉR ÁLLAT- és TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
1997. FEBRUÁR 22-ÉN TARTJA hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
A HELYŐRSÉGI KLUB TÜKÖRTERMÉBEN
Az alapítvány Kuratóriuma és az egyesület vezetősége szeretettel hívja és várja az állatbarátokat, mindazokat, akik részvételükkel is támogatni kívánják a nagykanizsai állatmenhelyet.
A bál vendégei: Karda Beáta énekesnő és a Zalaegerszegi Kötélugrócsoport. Belépőjegyek a KORALL GALÉRIA-ban vásárolhatók (Nagykanizsa, Ady E. ti. 1.) vagy a 93/314-672-es telefonszámon igényelhetők.
Az Egyesület vezetősége
JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel. FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 és 93/310-540
G Dél-zalai LIGfi Szakszervezetek
FARSANGI BÁLJA
FEBRUÁR 15-ÉN, 19 ÓRÁTÓL AZ ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
Műsor: az ERAKLIN Táncklub nyitótánca Rap- és technomentes disco,
a hatvanas, hetvenes évek rockzenéjéből; K & K válogatásával.
Svédasztalos vacsoralehetőség, tombola!
Jegyek elővételben vásárolhatók a Ház irodájában, a Büfénél és a LIGA Irodákban 400forintos áron, LIGA tagok részére 250forintért.
A rendezvény bevételéből a Városi Könyvtár működését támogatjuk.
I
Nagykanizsán keresünk 100-150 nm-es helyiséget, raktári kiszolgálás céljából, telefon szükséges.
Telepvezetőt felveszünk.
Megkeresés: 46/406-411
Ongai Csavargyártó i Kft. 1
MIRKÓ VÁLLALKOZÁS Tel, 06,30-562-432
I
KANIZSA - PJS
I
1997. február 14.
Nyitás Európa felé
Francia cserekapcsolat alakul a Thuryban
A Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola az elmúlt hónapokban újabb külföldi szakmai kapcsolatot létesített, ezúttal Franciaországgal. Február ötödikén héttagú delegáció érkezett városunkba, hogy az illeni szakközépiskolával közösen kidolgozza a kapcsolattartás rendszerét, s felmérje az ezzel kapcsolatos lehetőségeket,
A kezdeményezésről Cseke Zoltán igazgatóval, illetve Phüippe GirmiX\'Val, a Loire-menti régió vendéglátóipart iskoláinak projektvezetőjével beszélgettünk.
- Ez a kétoldalú megállapodás a Loire- és a Balaton-régió között köttetett - kezdte a beszélgetést Cseke Zoltán. - Magyarországon ugyan nem létezik hivatalosan a Balaton-régió, ezt a franciák alakították ki, Zala, Somogy, illetve Veszprém megye bevonásával. Szétnéztek Magyarországon, és úgy döntöttek, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás szempontjából ez a legizgalmasabb, legérdekesebb része az országnak, s miután Franciaországban a megyeszerkezet megszűnt, régiók vannak, igyekeztek itt is ilyen területi formában gondolkodni. Ennek megvan az az előnye, hogy mindhárom megyét egyenrangú partnerként kezelik, olyannyira, hogy a december tizenkettedikén kelt szerződést semleges területen, a Balaton kellős közepén írták alá a felek.
- Egy évvel ezelőtt már jártam ebben az intézményben a Loire-régió vendéglátóprojektjének vezetőjeként, illetve más kelet-európai országok iskoláiban is megfordultam - veszi át a szót Philippe Giroux. - Gyakorlatilag az Európai Unió kérése volt, hogy nyissunk ezen országok felé. Az összes, általam meglátogatott magyarországi vendéglátóipari iskola közül a nagykanizsait válasz-
tottam partnerül, mert ezzel az iskolával tudtunk gyorsan, komolyan és lelkesedéssel együttműködni.
- Melyek azok a rövid távú célok, amelyek a rövid itt-tartózkodás alatt megvalósításra várnak?
- Szeretnénk először megismerni a magyar oktatási rendszert -folytatja a francia szakember -, különös tekintettel a vendéglátóipari szakoktatás gyakorlati oldalát tekintve, ez ugyanis elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy közös programokon, tapasztalatcseréken vegyünk részt, dolgozzunk. Eddigi tapasztalataink alapján úgy tűnik, Magyarországon inkább az elméleti felkészítésre helyezik a hangsúlyt, nálunk nagyobb szerepet kap a gyakorlat.
- Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a két régió közös munkája mire korlátozódik?
- Főleg kereskedelmi, gazdasá-
gi, turisztikai, idegenforgalmi, illetve a vendéglátásban jártas szakemberek oktatására - veszi vissza a szót Cseke Zoltán. - Ez utóbbi kiemelt szerepet kap, hiszen szinte biztosra vehető, hogy az idegenforgalom, a turisztika ott lesz a világ három legerősebb iparága között, s ez megköveteli a maximális felkészültséget. Magyarországnak e tekintetben azt hiszem, van mit tanulnia a franciáktól, ők ebben profik. Az iskoláik rendkívül felszereltek, a szakképzés nagyon magas szintű. A kapcsolat számunkra ezért is biztosan gyümölcsöző lesz, a partnereinknek pedig azért, mert lehetőségük nyílik arra, hogy a kultúrájukkal betörjenek Közép-Európába, Ez azért jelentős, mert megítélésem szerint nálunk nagyon erős a német hatás, nem is beszélve a beözönlő, nem minden esetben pozitív hatású amerikai angol kultúráról. Franciaország ebben a régió-
ban nyelvével, kultúrájával háttérbe szorult, most azonban politikai-gazdasági befolyásuk erősítésére is módjuk lesz, hiszen Magyarország több szempontból is ugródeszka lehet a nyugati tőke számára. De mint már említettem, nem csupán a vendéglátóiparra szorítkozunk, szeretnénk, ha a lehető legtöbb, különböző profilú szakközépiskolában kialakulna egyfajta cserekapcsolat. Ez az egyik fő célja a mostani találkozásnak. Meg lehetne fogalmazni nagy politikai lózungokat, de tartalommal úgy lehel megtölteni, ha ezek konkretizálódnak jogi személyek, intézmények közötti kapcsolatokban, ami oktatási programok, tapasztalatok, tanárok, gyakorló diákok cseréjében realizálódik a közeljövőben. Hozzánk már májusban érkezik egy huszonhét fős tanár-diák csoport Nantes-ból.
- A mostani program összefüggésbe hozható a nemrégiben lezajlott, hasonló jellegű olasz cserekapcsolattal?
- Olyan értelemben nem, hogy a két fél a szerződések kötésekor nem tudott egymásról, de most szeretnénk elemi, hogy mindkét külföldi partner tőlünk függetlenül is együttműködjön.
Bella Judit
Dízellel Kovásznára
Tavaly, a millecentenárium évében a Nosztalgia Kft. szervezésében - az évforduló előtt tisztelegve - olyan nosztalgiavonat indult Nagykanizsáról, amely három nap alatt ezeregyszáz kilométer megtételével vitte városunk hírét az ország számos pontjára. A kezdeményezéssel úgy tűnik hagyomány teremtődött, hiszen ebben az évben - április másodikán - ismét elindul a vonat, ezúttal Kovásznára, Nagykanizsa erdélyi testvérvárosába.
Mint az esemény két főszervezője, Tarabó Éva és Tar Mihály az ezen alkalomból tartott sajtótájékoztatón elmondta, az idei út kicsit más lesz, mert - tekintettel a távolságra - a mozdony nem gőz, hanem dízel vontatású lesz, s a kényelmi szempontokat figyelembe véve a kocsijai közül is sok kimarad, most mindössze hét kocsi
áll majd az utazók rendelkezésére. Elhangzott, a tavalyi gyakorlat szerint idén is utaznak a nosztalgiavonaton kulturális csoportok, úgymint a Rover Majorettcsoport, a Patkó Banda, az Igricek Együttes és Kátai Zoltán előadóművész, s természetesen kis létszámú városi delegáció is képviseli majd Nagykanizsát. Mint Tar Mihály elmondta, az indulás tervezett időpontja április másodikán 17 óra, s a szerelvény a Nagykani-zsa-Budapest-Biharkeresztes-Nagy-várad-Kolozsvár-Dés-Deda-Csik-szereda-^Sepsiszentgyörgy-Kovász-na útvonalon másnap délután érkezne Erdélybe. A tervek szerint 4-5-6-án az utasok kovásznai ünnepségeken, kirándulásokon vesznek majd részt. Út közben egy étkező- és két hálókocsi szolgálja majd az utasok kényelmét, ez utóbbiakban több, mint száz fő tölthet el két éjszakát, ezen kívül lehetőség van couchet-kocsik igénybevételére is. A szervezők a költségekről szólva elmondták, az
út részvételi díja tizenkétezer forint, nyugdíjasok és gyerekek esetében az összeg valamivel alacsonyabb, tízezer-hatszáz forint. A szállás díja szállodában teljes ellátással napi harminc dollárba kerül, aki azonban a vonaton szeretne aludni, kétezerötszáz forintért három éjszakát tölthet el a hálókocsiban. Tarabó Éva az elhangzottakhoz hozzátette, a nosztalgiavonat tavalyi utasainak mindegyike tíz százalék kedvezményt kap a részvételi díjból.
A szerelvény várhatóan hatodikán a délutáni órákban indul vissza Nagykanizsára a Kovász-na-Brassó-Nagyszeben-Déva-Arad-Lökösháza-Budapest-Nagy-kanizsa útvonalon.
Az út csak megfelelő számú jelentkező esetén valósulhat meg, a részvételi jegyek előjegyeztethe-tők a 317-495-ös telefonszámon, illetve Tarabó Évánál a Családi Irodában.
Bella Judit
1997. február 14.
I
KANIZSA-^
2
Nagykanizsa Városi Kórház, ötödik emelet, általános sebészet Egyre nő a délutáni forgalom, látogatási idő van. A belépőnek szembetűnd a nemrég befejezett felújítás, sót, aki tesz egy sétát a körtermeket összekötő hosszú folyosón, egészen meglepő dolgokat is lát Különös hangulatot varázsló képek, kisplasztikák teszik otthonossá a betegek pihenőit, a fehér faiakat 9zínek kavalkádja uralja. Lelket melengető látvány az ide látogatónak, a betegeknek, az itt dolgozóknak. Fantasztikus öllel! Kérdés helyett így kezdődött a beszélgetés vendéglátónkkal, ili. Bátorfi József főorvossal, az általános sebészeti osztály vezetőjével.
- A kórházi rekonstrukciót követően egészen szép kondícióba került a sebészeti osztály, nagyon szépek a kórtermek, mindegyikhez külön fürdőszoba, WC illesztődött. Megőrizve az osztály szolgáltatásának új jellegét arra gondoltunk hogy fokozzuk ezt egy helyi kis szimbolikus galéria kialakításával. A sebészeti osztály két szárnyán ugyanis van egy-egy betegtartózkodó, ahol a fehérre meszelt falak, oszlopok, szinte kínálták magukat a képeknek, kisplasztikáknak.
- Volt-e segítség ehhez a varázslathoz?
- Igen. Felvettem a kapcsolatot a nagyobb helyi ismeretekkel rendelkező kanizsai vállalkozóval. Szabó Imrével, aki egyébként tagja Sebészeti Alapítvány kuratóriumának is. Az ötletet jónak tartva beszélt olyan művészekkel, akik készségesen fogadták, hogy alkotásaikat itt kiállítsák. így ismertem meg elsőként Ferkovics József és Erdős László művészeket. Láthatóan jól sikerült a nyitás. Ferkovics József volt első vendégművésze galériánknak, igazi népszerűséget aratva körünkben. Még in lévő képei mellett láthatók egyik kórházi dolgozónk, Hamza László képei üdítő színeivel, néhány kis-
GALERÍA A
KÓRHÁZBAN
plasztikával. A látnivalót a már nem praktizáló budapesti orvos kolléga, dr. Tánczos László képzőművész modern irányzatot képviselő, hangulatos képei gazdagítják.
- Kik a látogatók?
- Sok beteg megfordul nálunk. Azok akik műtétre várnak sok szabadidővel rendelkeznek, olvasgatnak, televízióznak miközben megnézhetik meg-megújuló tárlatainkat. Hozzájuk rokonok, barátok, ismerősök jönnek, így lesz más galériákat is meghaladó óriási közönsége a miénknek. Végül is kettős értékű lett elképzelésünk: egy kiállítási, bemutatkozási lehetőség a művészeknek, azon túl pedig derűt, színt, fényt hoznak a betegek életébe, hangulatot, némi megnyugvást a sebészeti munka nehéz hétköznapjaihoz.
- Fokozható-e a jól sikerült kezdet?
- Bízom benne, mert vannak még tartalékaink. Egyik ilyen kiváló szabad tér éppen a műtőnk előtt található, oda szeretnénk egy nagyobb alkotást zalai fafaragótól, vagy más művésztől. Gondoltunk azokra is, akik ittlétük alatt megnyugvást keresnek hitükbenfohásszal, imával. Adalék lehet részünkről ehhez egy félreeső, csendes és barátságos kis zúg kialakítása a folyosóvégeken, oda illő alkotásokkal.
Nem egy egetverő dolog amit megvalósítottunk, csak egy szerény, egyszerű kínálkozó lehetőség volt -mondta búcsúzóul Bátorfi József, de talán éppen ettől lett nagyszerű, vagy lesz követendő példa másutt is.
_Tóth Ferenc
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hevesi Sándor Általános Iskola ebben az évben is meghirdeti a
„HEVESI SÁNDOR" VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ VERSENYT
az általános iskolák 1-4 és 5-8 osztályos tanulói részére.
Kategóriánként 4-4 pályamunkát várunk.
(prózai kategóriában a terjedelem max. 5 oldal).
¦
Értékelésre 1997. május 5-én, a Hevesi-napokon kerül sor, ahol kategóriánként az I-IU. helyezett pálya- !3 munkát jutalomban részesítjük. ú
Kérjük, hogy az elkészített pályamunkákat jeligével, az iskola és osztály megjelölésével juttassák el 1997 | április 10-ig a következő címre: Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Hevesi S. u. 2. 3
Tisztelt Kanizsaiak!
Ismeretes, hogy a parlament döntése alapján az adózó állampolgár személyi jövedelemadójának 1 százalékát közcélra fordíthatja. Kérjük legyünk mi - a Mozgáskorlátozottak Városi Egyesülete - az Önök kiválasztott kedvezményezettje.
Adószámunk: 19269373-1-20
Egyesületünket a Zala Megyei Bíróság 1989-ben - Szociális működési körrel - jegyezte be.
A közel ezer fős tagság szociális, rehabilitációs érdekeinek érvényesítéséhez, a „másságból" eredő hátrányok leküzdéséhez szükségünk van a társadalom összefogására, az emberek erkölcsi és anyagi támogatására. Ezt kérjük Öntől is kedves olvasó. Ha segíteni akar az egészségkárosodott, rokkant embereken, akkor adója egy százalékát az egyesület javára ajánlja fel. ^
Köszönettel \'
Kálingerné Kuli Zsuzsanna.
titkár \\
Debreczeni Attila1
elnök
Tiszteletté] kérjük, hogy jövedelemadójának 1 % -ával segítse a Thury György Múzeum tevékenységéi!
A „Múzeumainkért" Alapítvány adószáma: 18951884-1-20
Kérjük éljen a múzeum támogatásának ezen lehetőségével!
Tisztelt Támogatók!
A személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján személyi jövedelme adójának 1%-áról közcélú felhasználás javára rendelkezhet.
Kijelentjük, hogy a Nagykanizsai /Zeneiskoláért Alapítvány a törvényben meghatározott szigorú feltételeknek megfelel.
Kérjük, hogy az alapítvány céljaiban meghatározott nemes célok (a zeneiskola feltételeinek javítása, szinten tartása) érdekében személyi jövedelemadójának 1 % -áról az alapítvány javára rendelkezzen.
Amennyiben így dönt, és . óhajtja, irodánkban az Ön ré-1 szere a nyomtatványokat, vala-! mint a részletes tájékoztatást. biztosítjuk.
Adószám: 18950072-1-20. \\
8 ( KANIZSA - tyepyüteé foén^t! )
VEGYÜNK PÉNZT!
Az x+1 százalék kié lesz?
A Pénzügyminisztérium nem akarta, hiszen lyuk keletkezik a büdzsében. Nem is beszélve arról, hogy milyen kaotikus állapotokat eredményezhet az, hogy az adóelőlegként év közben levont szja-mennyiséget állambácsi már régen elköltötte. A magyar van annyira leleményes, hogy ne kelljen túl sok adókülönbözetet fizetnie, jobb esetben még vissza is kap némi aprót az APEH-től. Erre mondják harlemi körökben, hogy „na, ezt kapd ki".
Az APEH a háta közepére nem kívánta, mert csak a gond van vele, ráadásul nem kis pénzbe, százmilliókba kerül. Dupla adatvédelmi rendszert kell bevezetni, hogy a pluszmunkával kiszámolt, leellenőrzött és elkülönített összeget, átkódolt nyilatkozatokat senki illetéktelen emberfia szemével ne illethesse.
A nagy egyházak ódzkodnak tőle, nem szeretnék a biztosat a bizonytalanra cserélni. Igaz, csak történelmi egyházak közül egyik-másik és nem is teljesen, az előnyöket teljesen senki nem utasítja el. Igaz, a kettős adatvédelmi rendszert éppen az egyházi tiltakozások miatt dolgozták ki, mégis az első felvetésre, hogy kiderülhet valami hátrányos dolog - vallásszabadság van, vagy mi -, két kézzel tolták el maguktól. Ebben
a katolikus egyház is élenjáró, még a Vatikánig is eljutott tiltakozásuk. Ha attól tartanak, hogy állami támogatásuk helyett a törvényalkotók egy átmeneti idő után a hívek adakozására kívánná alapozni az egyházak finanszírozását, nem járnak messze a valóságtól, ezt kormány-párti politikus is megerősítette.
A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása nemcsak a civil szervezeteknek nyújt némi esélyt a túlélésre, hanem azt is jelenti, hogy a nem teljesen átgondolt döntés azonnali bevezetése nyomán a gordiuszi csomóhoz problémagóc jelentkezik Magyarhonban.
Az egyházak egy része kinyilatkoztatta, hogy nem kér az egy százalékból, de például a felekezeti intézmények elfogadják a támogatást. Némiképp meglepő az is, hogy egyes plébániahivatalok az egy százalékra hivatkozva várják a támogatást, az egyházadót, az egyházközségi hozzájárulást, amikor éppen saját egyházuk utasítja el országos szinten az „egyszázaiékot".
Ez az adó nem az az adó
Ha a híveket végképp megkavarta már a sok vélemény-ellenvélemény, előforduhat, hogy
éves egyházadójukat az szja egy százalékának megfelelő összeggel róják le. Ugyanakkor nem élnek a törvény által biztosított jogukkal, még ha azt hiszik is, hogy az, amit befizettek az ugyanaz az egy százalék.
„Kedves Keresztény Család!"
Kereszténységünk révén Krisztus Egyházához tartozunk. Ezen belül pedig ahhoz az egyházközösséghez, amelynek területén lakunk. E levél a Kedves Családot, mint a miklósfai egyházközség tagjait szólítja meg, kérve, hogy egyházközségünk anyagi kiadásaihoz lehetőségükhöz mérten hozzájáruljanak.
Ez az úgynevezett egyházközségi hozzájárulás, ami lelkiismereti kötelességünk. A PÜSPÖKI KÖRLEVÉL JAVASOLJA A JÖVEDELEM 1%-át FELAJÁNLANI ERRE A CÉLRA. (A lap túloldalán látható táblázat szerint.)
Tudjuk, mindez áldozatvállalást jelent. Azonban hitünk szerint azt is tudjuk, hogy ISTEN A LEGKISEBB ÁLDOZATOT IS SOKSZOROSAN FIZETI
VISSZA.
Hálásan köszönve támogatásukat, Isten bőséges áldását kívánjuk Mindnyájukra.
Imádságos szeretettel: Szálai Jeremiás plébános és az Egyházközség Képviselő-testülete.
A Plébánián és a sekrestyében személyesen is be lehet fizetni az egyházi adót.
(Lásd a dokumentum fotóját.)
A fenti táblázat szerint Miklós-fán, az egyházközségnek fizetendő évi egyházadó mértéke így azt jelenti, hogy az adózó a törvényes kötelezettségen felül még egy százaléknyi szja-jától szabadul meg lelkiismereti kötelességből.
Máshol mennyi?
Nagykanizsa, Jézus Szíve Plébániahivatal. Kérésük, hogy a hívek jövedelmük egy százalékát lehetőségükhöz mérten ajánlják fel.
Az egyházadó keresők esetében évi ezer forint, nyugdíjas házapároknak nyolcszáz forint, egyedülálló nyugdíjasoknak négyszáz forint, családban élő, nem házasoknak ötszáz forint egy évben.
1997. február 14.
Sarlós Boldogasszony Plébá-níahívatal. A hívektől felajánlásként várják az egy százalékot. Az egyházadó mindenkinek egyaránt ötszáz forint/év.
Szerjt Imre Plébáníahívatal. Mindenki annyi egyházközségi hozzájárulást fizet, amennyit akar, ez az idén sem fog változni.
Szent József Plébániahivatal: Mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy mennyit fizet, általában 500-1.000 forint között adakoznak a hívek.
Újudvaron a jövedelem egy százalékát várják felajánlani. Az egyházadó minimuma évi ötszáz forint volt, de valószínűleg az infláció miatt idén száz forinttal emelik.
Lentiben a kereső hívek évi ezer forinttal, a nem keresők, nyugdíjasok ötszáz forinttal támogatják az egyházat.
Letenyén négyszáz forint az évi egyházközségi hozzájárulás.
Mennyibe kerül a pénz?
A kedvezményezettek körében felcsillantak a szemek, a lehetőség kihasználása a túlélés víziójává dagadt. Infláció, kamatemelés, áremelés ide vagy oda, ma naponta több ezerszer kiszámolja a demokratikus jogaival élni kívánó és a neki drukkoló magyarok hada, mennyi is az egy százalék. Az „alap szorozva százaléklábbal, törve százzal" szabállyal többrriillióan hadilábon álltak eddig, de ma az „egyszázalék" okán az egyszerűbb alapművelet miatt is amúgy csuklóból osztjuk százzal az alapot. Nem az adóalapot, hanem magát a nagybecsű szja-t. Ez az „egyszázalék" még jobban polarizálja a civil szervezeteket, mert a szerencsésebbek és ügyesebbek állami támogatásban is részesülnek és sok egyszázaiékot tudnak behajtani, a kis, központi támogatásra hiába várók pedig alulmaradtak. Utóbbiak nehezebben tudnak adókat szerezni, ami egyben halálos ítélet is, hiszen jó hivatkozási alapot ad szükségtelenségükre. A nagyok, akik még önálló sorként is szerepelnek a költségvetésben, megtehetik, hogy ezrekért kínálják magukat az adózóknak, hirdetnek, borítékot, formanyomtatványt készítettnek megkönnyítve az adózó dolgát nem kevés pénzt áldoznak a pénzért. A törvény szerint el kell számolni az október 31-ig átutalt pénzzel két országos napilapban megjelentetett fizetett hirdetésben. A kiadásokhoz hozzájárul még az adóhatóságtól beszerzett igazolás díja is.
Kimúlnia*
itt fjsyliiiiliílHrRl hníí.itjilriilits éves SsuegerAl:
Iliit I.IvimMhh I % mlA llflvl Invvrirlrm 1 % nrfú llnvl Jilveilclem 1 % mló
Pl Összese Ft Ft íkjieM FI FI összege FI
0 1)0(1 9(10 22 000 2 (!40 .ír, noo 4 J20
9(101) 1 000 2.1 000 2 700 17 000 4 440
101)00 1 200 24 000 2 »00 .10 000 4 500
II 000 1 .120 25 000 .1 000 39 000 4 000
12 000 i tm 2(í 000 3 !20 iO ooo 4 «00
l.i ooo I ífiO 27 000 . 3 2J0 41 00(1 4 920
t 1 000 I 000 20 noo 3 .1C0 42 oon 5 040
15 1)00 I 000 2<> 000 3 400 J.1 000 5 If.o
16 000 I 920 .10 000 .1 000 44 000 5 200
n m , 2 0.I0 .11 000 .1 720 45 noo 5 400
IS 000 2 ICO .12 000 .1 s.in 4r. ooo 5 520
l<l 000 2 200 .1.1 noo .i 1C0 ¦17 000 5 cio
jo noo 2 mo .1.1 000 i oso lo ooo 5 700
II 000 2 520 ,ií noo 4 200 49 oon 5 000
50 000 6 000
1997. február 14.
I
KANIZSA - TKiéfi
I
9
Az 1996. évi CXXVI. törvény előírja azt, hogy a kedvezményezetteknek rendelkezniük kell olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy az önkormányzati adóhatóság és a vámhatóság felé nincsen tartozása. Az adóhatóságnál ezer forint értékű illetékbélyeget kell leróni az igazolás kiadásáért. A vámhivatal sokkal olcsóbb - ingyenes -, de körülményesebb. A kanizsai kérelmezőknek a vámhivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell kérni az igazolást, amelyet a Vas- és Zala Megyei Vámparancsnokság állít ki és küld vissza a kérelmezőnek.
A kedvezményezetteknek nem lehet az APEH-nél nyilvántartott köztartozása, a társadalombiztosítással kapcsolatos minden befizetési kötelezettségének eleget kell tennie ahhoz, hogy megfeleljen a kívánalmaknak, hogy az APEH dönthessen, marad-e az egy százalék vagy megy. A rosszmájúak szerint az APEH van an-
nyira ügyes, hogy talál majd köz- §| tartozásokat, úgy az év második |; felében, amikor már ürülnek a |§ kasszák. Civil szervezet legyen a g§ talpán, aki nyomon tudja követni, || mennyi jár neki abból a lehetsé- ff ges négymilliárd forintból.
Valószínűleg még a pénznél is |§ több gondba kerül az, hogy az §| alapszabályok, alapító okiratok 8 nem térnek ki arra, hogy nemcsak || pártoktól független, politikámén- |§ tes tevékenységet végeznek, or- Ü szággyűlési képviselőjelöltet Li nem indítottak és nem támogat- |§ tak, hanem kinyilatkoztatják az §| alapszabályban, alapító okiratban §| azt is, hogy továbbra sem kíván- |§ nak ilyent tenni. Tehát: módosí- §| tásra fel, és előre az Európa felé 1 haladó úton! Mármint visszafelé, g mert a legfejlettebbeknek adózás jig tekintetében ha meg is g győzhetők a magyar szándék he- §| lyességéről nem áll szándékuk- |; ban a közvetlen demokrácia le- §| hetőségeit kínálni a polgároknak, g
~TJ.
Ó mondd, te kit választanál?
A gyerek ellenőrzőjében zöld tintával van belevésve az iskola alapítványának számlaszáma, ha esetleg, netalán, mégis...
A gyerek szerint nem kötelező, de mégis az, mert Panni néni hétfőn összegyűjti, ki igen és ki nem.
De apuka kedvezményezett intézménynél dolgozik, anyuka oda készül, a nagyi egyházadóra adná, ha nem is lehet, a nagypapi meg csak az istent káromolja. Mi legyen az egy százalékai? Hogy a gyerek se kényszerüljön hazugságra, hogy az apuka is segítse a csóró munkahelyet, hogy az anyuka is bátran nézzen leendő főnöke szemébe, hogy a nagyi könnyű szívvel gyónjon és a nagypapi esetleg csak a kormányt, az APEH-et, a Parlamentet, az újságokat és kedvezményezetteket káromolja, hogy tényleg jusson el az a szerencsétlen, tojásbafulladtcsirke-komplexusú egy százalék olyan helyre, ahol üsztességesen, a köz javára használják. Ma este játszik a család, majd meglátjuk, ki nevet a végén.
Hova adjuk az egy százalékot?
MELLETTE ELLENE
KÓRHÁZ A nagypapi gyakori vendég. Nem hozzák ki neki időben a kacsát.
KÖNYVTÁR A gyerek még sokáig oda fog járni. Állandóan késedelmi díjat számolnak fel.
ISKOLA A gyerek még sokáig oda fog járni (sajnos). Panni néni mindig csak négyest ad neki.
KULTÚRHÁZ Mégis kultúra... Az egész családból csak a nagyi jár a nyugdíjasklubba.
SPORTEGYESÜLET Heti három délután a gyerek ott elvan. Elrepizik a vezetőség tagjai.
EGYHÁZ Megkeresztelték a gyereket. Csak titokban, a harmadik faluban keresztelték meg a gyereket.
KATICA TERM. VÉD. EGY. Heti két alkalommal jól elvan ott a gyerek Hazahoz tücsköt-bogarat, tönkreteszi a bakancsát, állandóan nyüzsög.
APEH Úgyis elveszi. Úgyis elveszi.
MIÉP-fórum
>tA kormány idegen érdekeket szolgál..."
Az elmúlt hét csütörtökén zsúfolásig megtelt a Zemplén Győző Altalános Iskola nagyterme, amely ezúttal a MIÉP nagykanizsai szervezete nyilvános rendezvényének adott helyet. A magyar erkölcs és közélet kérdéseit boncolgató találkozón meghívott vendégként jelen volt Dr. Gidai Erzsébet professzor, a Társadalomkutató és Előrejelző Intézet igazgatója, valamint ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész, a MIÉP országos elnökségének tagja.
Hegedűs Lóránt irodalmi idézetekkel tűzdelt beszédében hangot adott azon véleményének, mely szerint a kriptobolsevik-nemzetelszámoló rendszer hazugsággépezete összeomlóban van, s hamarosan a Biblia igazsága teljesedik be, majd a lelkész a tízparancsolatban foglaltak szerint rámutatott a mai magyar gazdasági, társadalmi, politikai élet anomáliáira, visszásságaira. Mint elmondta, hatalmas károkat okozott, hogy a magyar nép az elmúlt negyven évben hamis bálványokat imádott, s hangsúlyozta, ideje lenne észrevenni, melyek az igazi értékeink.
Dr. Gidai Erzsébet professzor beszédében kifejtette, véleménye szerint feltétlenül szükséges volna nyilvánosságra hozni valamennyi, a kormány által titkosnak minősített iratot, s szólt arról a szerződésről, amely az MNB elnöke, valamint a pénzügyminiszter és a Nemzetközi Valutaalap között köttetett az elmúlt év nyarán, s amelynek adatai eddig csak az érintettek előtt voltak ismeretesek. A professzorasszony elmondta, a megállapodás előírásszerűen tartalmazza az ez évben hozandó legfontosabb döntések sorozatát, a szerződés - mint Dr. Gidai Erzsébet elmondta -előírja, hogy \'97 január elsejétől-a társadalombiztosítási alap egészét kincstári felügyelet alá kell vonni, meg kell kezdeni az egészségügy átszervezését, a kórházi ágyszámcsökkentést. Az
előadó elmondta azt is, az iratban foglaltak szerint a nyugdíjak reálértékét úgy kell őrizni hogy az évente legalább fél százalékkal csökkenjen, s felháborodásának adott hangot, mivel az általa elmondottak szerint a szerződés alapján ,,be kell fejezni az ország végkiárusítását", amely nemcsak az egészségügy privatizációját foglalja magában, amelyet egyébként az előadó nemzetárulásnak és gazdasági bűncselekménynek tart -, hanem a bankok, köztük a Magyar Nemzeti Bank, valamint az energiaszektor magánosítása is.
Dr. Gidai Erzsébet rámutatott, véleménye szerint az államadósság a decentralizált hitelfelvételi lehetőség miatt továbbra sem csökken, s már-már elviselhetetlen mértékben fognak emelkedni a közterhek. Az előadó azon aggodalmának adott hangot, mely szerint elképzelhető, hogy az ország termőföldjeinek, műkincseinek jó része külföldi kézbe kerül a közeljövőben, s fél, hogy a fővárosi önkormányzat azon javaslatának megvalósulásakor amely az eladósodott családok rezsiköltségének a lakás fejében történő kifizetésére vonatkozik -, megindul a személyi tulajdon erőteljes bekebelezése. Az előadó rávilágított arra is, a már említett szerződésben foglaltatik többek között az is, hogy kétezer-tizenhétig az országnak a kamatokkal együtt törlesztenie kell az adósságát, s szólt a sajtó felelősségéről is, mivel véleménye szerint ezen adatok nyilvánosságra hozatala, ismertetése, s az érintettek megkérdezése a kormányzati döntésekről a média feladata lett volna.
Dr. Gidai Erzsébet a továbbiakban elmondta, a fenti döntések meghozatalára azért kerülhetett sor, mert a mai magyar kormány idegen érdekeket szolgál, s semmiféle nemzeti identitással nem rendelkezik.
B.J.
10
I
KANIZSA
1
1997. február 14.
Fórum a Kremznerben
SUHAI SÁNDOR VÁLASZOL
A Pécsi Körzeti Stúdió invitálására négy város - Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Kaposvár - polgármestere ült össze közös beszélgetésre a Kremzner Étteremben. A találkozón -többek között - szó esett a négy város jelen gazdasági helyzetéről, a helyi költségvetések elkészítésének modelljeiről, illetve arról, hogy hol mire fordítódnak a város rendelkezésére álló pénzeszközök. Az összejövetelen a lakosság telefonon kérdéseket tehetett fel a polgármestereknek. Suhai Sándor közérdekű bejelentésként kezelte a hozzá intézett kérdéseket. Lapunk azoknak a válaszoknak ad helyt, melyek az adásidőben nem hangzottak el.
Ferincz Jenő, Nagykanizsa
A szemétszállítási díj tekintetében, ha a rendelet feltételekhez köti a kedvezmények adását, akkor miért mérlegelnek ezen túlmenően? Illetve, ha további feltételekhez kötik a kedvezményeket, akkor azt miért nem a rendelet tartalmazza?
. - Nem lehet minden apró részletet rendeletben rögzíteni. Előfordulhatnak egyedi, de méltánylást érdemlő esetek. Pl. két 70 év feletti nyugdíjas testvér él egy lakásban.
Ferincz Jenő, Nagykanizsa
Magántulajdonban lévő társasházak esetében ha az önkormányzat lakást vesz, miért nem értesíti erről a tulajdonostársakat, illetve miért nem veszi figyelembe, ha a tulajdonostársaknak nem kívánatos az önkormányzat, mint tulajdonostárs?
- Nincs a tulajdonostársaknak elővásárlási joga. Amennyiben mégis így szeretnénk eljárni, csak jelezni kell és bármelyik eladó lakást megvehetik közösségi célra.
Gonda Antal, Bagola
Van-e esély arra, hogy megszüntetik, azaz máshova telepítik a bagolai szeméttelepet?
- A bagolai szeméttelep sorsával a város vezetése intenzíven foglalkozik. Én személy szerint kötelezőnek érzem korábbi ígéretemet, hogy amennyiben a bagolaiak többsége úgy akarja, akkor máshová telepítjük az új, korszerű depóniát. Zavaró, hogy most úgy
tűnik, a bagolaiak véleménye is megoszlik ebben a kérdésben. Az értékes hónapok eközben gyorsan telnek. Egyértelmű állásfoglalásra van szükség -akár népszavazás útján is.
314-474
A Városi Könyvtár áldatlan állapotban van. Van-e esély a felújítására, vagy új könyvtár felépítésére?
- Igen. 1997-ben a korábbi Sugár úti épület felújítására próbálunk címzett, de legalább céltámogatást szerezni. Ez kilencven, illetve hatvan százalék állami támogatást jelentene. A városi önrész ez évi tervezése megtörtént.
Amennyiben pályázatainkat elutasítják úgy saját erőből idén az életveszély elhárítását, jövő évben a teljes rekonstrukció megkezdését tervezzük
Bali István, Nagykanizsa
A gépjármű súlyadót, illetve az útalap hozzájárulást mire költi a város?
A probléma az, hogy Nagykanizsa útjai az ország legrosszabb útjai közé tartozik, ezért az autósok kiadásai fokozottan jelentkeznek, például műszaki vizsgán. Ráadásul elég parkolóhely sincs a városban.
- A város költségvetésében a gépjárműadóból befolyt összeg mintegy ötvenmillió forint. 1997-ben terveink szerint több mint százmillió forintot fordítunk utak karbantartására, felújítására, új utak építésére, és forgalomszabályozás érdekében szükségessé váló közhasznú csomópontok kiépítésére. Tudom, hogy még ez is kevés, de évtizedek lemaradását két-három év alatt nehéz behozni.
A parkolóhelyek száma sajnos nem növelhető. A gyorsabb ügyintézés és a rövidebb parkolási idő érdekében következetesebbé kell tenni fizető-parkoló rendszerünket.
Névtelen telefonáló
Mikor rendeződik az iskolakoncepció Nagykanizsán? Indokolja meg a cikket, amely a Zalai Hírlapban jelent meg.
- Rémhír nem jelenhetett meg a Zalai Hírlapban az iskolákkal kapcsolatban. Én nyilatkoztam, hogy szerencsés lenne pont a jövő érdekében a
Hunyadi Iskolában első osztályt már nem indítani. A Piaristák még maximum egy évig tudják nélkülözni a jog szerint nekik járó épületet. Egyébként is évek óta egyre kevesebb gyermeket iratnak ebbe az iskolába. A szomszédos iskolák bármelyike képes az értékes ÉKP program folytatására.
Névtelen telefonáló
Mikor véglegesítik az iskolakoncepciót? Mi várható? Lesznek-e iskolabezárások?
-Az általános és középiskolákra vonatkozó koncepciókat a közgyűlés az elmúlt évben véglegesítette, elfogadta. A már megtörtént összevonások nagyobb véráldozat nélkül elindítottak egy racionálisabb intézményhálózat kialakítását eredményező folyamatot. A következő lépésben ahol nincs elegendő elsős beiratkozó, ott nem kívánunk - akár más iskolából történő átirányítással - elsős osztályt indítani.
Erről a végső döntési az Oktatási és Kulturális Bizottságnak még februárban meg kell hoznia.
Névtelen telefonáló
Közhasznú munkások nem teljesítik a feladatot, csak a pénzt fizeük ki nekik.
- Jogos a felvetés. A tévévitán hallott kaposvári példát követendőnek tartom. Aki nem dolgozik egy hónapban legalább öt munkanapot a közért, az ne kapjon jövedelempótló támogatást és semmilyen más segélyt sem. Hamarosan hozzálátunk a rendelet megalkotásának.
Horváth Jenő, Nagykanizsa
Tízemeletes házakban lakók nincsenek biztonságban. Tűzoltóknak nincs olyan létrája, hogy tűz esetén fel tudjanak odajutni.
- A Városi Tűzoltóság szakmai és anyagi, azaz fenntartói kötelezettséggel 1997-óta - azaz pár hete - tartozik önkormányzatunk felügyelete alá. Az elmúlt évben vásárolt létrás autó a fenti gondot nem tudja orvosolni. Megyei szinten van ilyen szerkezet, ez viszont minket nem vigasztal. Be kell szerezni a szükséges létrás autót, csak jó tudni, hogy beszerzési ára meghaladja a száz millió forintot.
Névtelen telefonáló
Igaz-e, hogy a városi képviselők egyes fontos rendeletek elfogadását feltételekhez kötik, nevezetesen valami olyasmihez, ami egyéni vagy pártérdekeket szolgál?
- Nem találkoztam még ilyen konkrét feltétellel. Az előfordult, liogy egyes képviselők saját választókerületük érdekében többet-kevesebbet lobbiznak. Ez a költségvetés elfogadása előtt a leggyakoribb, de ez nem téveszthető össze a kérdésben megfogalmazottfeltételezéssel.
Gyékesi Jenő, Kiskanizsa
A város mit tesz, hogy Kiskaiúzsán járdaépítés, útjavítás, illetve egy-egy utcában közvilágítás legyen.
A helyi adókat visszaforgatják-e és ha igen, milyen százalékban?
- A kiskanizsai járda- és útépítés is része a több mint egyszázmillió forintos felújítási és útépítési programnak. A helyi adók ez évben várliatóan hatszázmillió forintot lesznek ki. Csak felújításra, beruházásra, egyszóval felhalmozásra egymilliárd forintot kívánunk 1997 évben fordítani.
Névtelen telefonáló
Kiskanizsa területére bevezették a szennyvízcsatornát. Nem kötötték be sokan az ott lakók közül.
- Gondot és bevételi kiesést jelent a tény, de nem lenne szerencsés erőltetni a rákötést. Környezetvédelmi szempontból - tekintettel Kiskanizsán a kimondottan magas talajvíz-szintre -szükséges lenne a szennyvízelvezető csatornára való csatlakozás minden háznál.
Névtelen telefonáló
Csaknem átláthatatlan a város januártól életbe lépett új szemétdíjrendelete. Nehéz kiigazodni a különböző tarifák és kedvezmények között. Ráadásul a nyilvánosságra került ürítési díjak táblázata durva számolási hibát rejt: a bruttó árak 12%-os ÁFA helyett a nettóhoz képest hol 3, hol 60%-os AFA-t tartalmaznak. A nemrég elfogadott rendelethez már több módosító javaslat vetődött fel. Megfelelő volt-e a rendelet előkészítése, illetve megelőzte-e lakossági egyeztetés a tarifarendszer kialakítását?
- Az előkészítés mintegy hat lióna-pot vett igénybe, mégsem bizonyult megfelelőnek. A durva számítási hibáért az érintett vállalkozói körtől elnézést kérek, a rendeletet a legrövidebb időn belül korrigáljuk. Megpróbáljuk a kedvezményezettek körét áttekinthetőbbé tenni.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy részletes felvilágosítási kaphat
( KANIZSA - S*ujé*K, tced, éié...} 11 1
DRÁGA
\\
KÉPVISELŐK
Polgármesteri Hivatal 1997. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Közhasznú Közgyűlés Cigány Kisebbség
Alapilletmények 118 540 10 900 3 696 263
Egyéb felt. függő pótlék 85
ifa-elnök, tanícaiok tiszteletdíja 21 306 2 174
13 havi illetménv 13 136
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások; juta lom, helyett esit. j ub.jut., nap idij, betegszab. idejére fiz.díjazás,továbbtanulók juttatása 22 602
Ruházati költségtérítés 4 930
Közlekedési költségtérítés 900 400
Étkezési hozzájárulás 2 680
Polgárai.,alpolgárm, képv. költségtérítés 1 100
Részfoglalkozásúak 1 000
Megbízási dí| 1 000
Tiszteletdii ( ^.tr^fi ~fo{*k\\ 800
Külső személyi juttatás 2 700 2 000
Személyi juttatás összesen: 167 573 10900 29 302 2 437
Munkaadói járulék 76 854 5 400 11 OOO 1 024
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás, számítástechnikai papír, irodai készletbeszerzés 8 450 9 000 50
Könyv, folyóirat, újság 1 215 35
Kommunikációs rendszer működtetése: - telefon, távirat, fax, postai levél, csomag-feladás,telefonhá!ózat karbantartása 8 931 9 750 69
Számítástechnikai eszk működtetése,karbantartása - oktatási,adatfeldolgozási,adatrögzí-tési, szolgáltatások diia 1 500 1 000
Jármüvek működtetése, karbantartása: - biztosítás,hajtó- és kenőanyagok,kisebb alkatrészek vásárlása, jármüvek karbantartása 2 000 500
Kiküldetés (külföldi,belföldiLJ reprezentáció,! ¦f eklám, propaganda anyagok kiadásai fM% 2 349 6250 151
Int üzem szolgáltatási dijai: - gáz, villany, víz-csatornadíj, szemétszállí-tes.takaritás, IKI lakásénék.lebonyolit.díj 19 934 5 000 61
Üzemeltetési, fenntartási kiadások: -Karbantart, anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerze,tisztítószrxfek,bútorok,textíliák, egyéb berend és felsz.tárgyak beszerzése 5 890 250 110
Munkáltató által fizetendő SZJA 2 500
AFA befízetés.értékes.tárgyi eszk után 3 500
Normatív állami tám.maradv. visszafizetés 3 000
Egyéb kiadás - OTP kezelési költség, biztosítás, egyéb máshova nem sorolható kiadás 5 983
Összesen: 65 257 31 750 476
Mindösszesen: 309 684 16 300 72 052 3 937
Létszám (lő): 189 55 26 5
1997. február 14.
minden érdeklődő a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Információs Irodájában (Deák tér 5 sz.) Telefonon a 310-692-es számon érhető el az információs szolgálat.
Névtelen telefonáló:
A KOGAZ Rt. privatizációja során magánkézbe kerültek az Olajbányász SE sportpályái. Elképzelhető-e, hogy a városnak bérleti díjat kell fizetnie a sportpályák használata után? Milyen egyéb konstrukciókról tárgyalnak az Rt. vezetőivel?
- Elképzelhető akár a bérleti díj kérése is, de ez nem valószínű. Ebben az esetben erre a területre építményadót vetnénk ki, mivel ez bérbeadás esetében már nem közszolgáltató funkciót töltene be.
Vannak elképzeléseink a tulajdon méltányos formában történő megszerzésére is. Bízunk abban, hogy az új tulajdonosoknak sem érdekük, hogy az Rt. székhelyvárosában ellehetetlenítsék a sportéletet.
Névtelen telefonáló
Nemrég kötött szerződést a város egy kft.-vel a városi utak és közterületek tisztítására és karbantartására. A szerződéskötés utáni első tél hóel-takarítási munkái nem megfelelően történtek, például több autóbuszöböl a havazás után egy héttel is még érintetlen volt. A lakosság elégedetlen az utak állapotával. Tervezi-e a polgármester a szerződés felülvizsgálatát?
- Első lépésben szóban, majd írásban hívtuk fel a Ryno Kft. vezetőinek figyelmét az idén a korábbinál szembetűnőbb hiányosságokra. Amennyiben nem tapasztalunk pozitív változást, április hónapban a szerződést felülvizsgáljuk, ha szükséges felbontjuk
Névtelen telefonáló
Hadiárva. Meghalt az édesapja és azóta sem kapta meg a pénzt.
- Jelenleg mintegy százötven ügy intézése van folyamatban. Nehezíti intézésüket a hiányos adatszolgáltatás. A munkatársak - ha az ügyfél maga nem tudja bizonyítani a jogszabályi feltételei meglétét - sok energiát fektetnek a hiányzó adatok beszerzésére, iratkeresésére (Zala Megyei Levéltár, stb.), melyeket hónapok múlva kapunk meg, de egyre többször azt a választ kapjuk, hogy a nagykanizsai iratok nagy része megsemmisült.
Fentiek miatt, ha az arra jogosult megnyugtatóan és gyorsan szeretné rendeztetni ügyét, neki kell bizonyítani a jogszabályi feltételek meglétét dokumentumokkal, mert ellenkező esetben legnagyobb sajnálatunkra igényét el kell utasítani.
Ha ilyen sokba kerülünk, akkor valami baj lehet - fakadt ki a január 28-án megtartott közgyűlésen dr. Kerekes Józsej\'képviselő. A költségvetés második változatának vitája során az ominózus 9. számú melléklet tanulmányozása közben a képviselőben kételyek ébredtek a tekintetben, hogy mi (ki) kerül több mint kétszáztízmillió forintba a városnak hiszen személyi juttatások címén ekkora előirányzatot tartalmaz az elfogadásra váró költségvetés. A részletező táblázat szerint a közgyűlés hetven-kétmillió-ötvenkétezer forintjában lesz 1997-ben a városban. Ezt sokallta dr. Kerekes József,
véleményéhez többen is csatlakoztak.
- Ledöbbentem a számok tanulmányozása során - kezdte dr. Kerekes József. - Kizártnak tartom, hogy a képviselő-testület ennyibe kerüljön. Azért kértem az előirányzatok részletezését, hogy tisztán lássuk, mely költségekből tevődik össze ez a hatalmas összeg. Ha mégis reális számokat tartalmaz a költségvetés, akkor sürgősen változtatni kell a kiadásokon, mert nem tudom elképzelni, hogy évi hetvenkétmilliót költsünk magunkra. Ha túl sokba kerül a reprezentáció, a propaganda, ha sokat mennek egyesek kiküldetésbe vagy drága a HSMK termének bérleti
díja, akkor más megoldásokat kell keresni, meg kell szüntetni a pazarlást. A képviselőknek rendelkezésükre lehetne bocsátani a polgármesteri hivatalban egy irodát, így könnyen el lehetne különíteni a telefonköltségeket. Ebben az esetben konkrét szám mutatná, hogy valójában a képviselők mennyit használják a hivatal telefonját. A képviselők költségeire egy átalányösszeget kellene megállapítani, ebből mindenki maga oldja meg a kiadásait. A tiszteletdíjak terén is lehetne takarékoskodni. A rendelet szerint a képviselői tiszteletdíj a polgármester fizetésének valamennyi százaléka. Ezt a százalékot azonban alacsonyabban is meg lehet szabni. Nem engedhetjük meg azt, hogy a képviselői tiszteletdíjak a pfirlamenti képviselőkéhez hasonló ütemben és mértékben emelkedjenek. A közpénzekből felvett összegek nyilvánosságra hozása számomra azt jelenti, hogy arra az egy-két képviselőre jutó összeg, aki nem járul hozzá az adatok nyilvánossá hozatalához, könnyen kiszámítható egy egyszerű kivonással és egyértelmű lesz, kikre hárul nagy kiadás, amit el akarnak titkolni.
* * *
A képviselők javaslatára a Pénzügyi valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság részletezést kért a hivatal gazdasági osztályától. így került kibontásra a költségvetés 9/A számú melléklete.
Hogy a három táblázat számai és a mögöttük lévő tények kielé-gítik-e a képviselő-testület tagjait, hogy a (drága) közgyűlés elfogadja-e a költségvetést - és a benne a 9/A táblázatban foglaltakat -, az a február 18-i újabb vita során kiderül.
_L.I.
12
I
KANIZSA - VúúoU
I

1997. február 14.
Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola
A képzés hatékonyságát folyamatosan irányítják
Milyen változások következtek be a múlt év szeptemberétől oktatási, személyi és gazdasági területen? - tettük fel a kérdést a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola igazgatójának Janzsó Antalnak.
- Oktatási területen az elmúlt évivel egyező osztály típusokat: a három világbanki támogatású és egy honosított osztrák program alapján működő számítástechnikai, - gyártástechnológiai osztályt indítottunk. Személyi területet vizsgálva elmondhatom, hogy nyugdíjba vonulás és profilváltás miatt nyolc új kolléga érkezett. Ennek keretében a szakrendszerű oktatás teljesítése értékesebbé vált. Angliából egy nyelvtanár érkezett és Angliából ösztöndíja lejárta után hazatért egy elektromérnök kollégánk, most 6 tanítja az ötödéveseknek a számítástechnikát angolul is. A költségvetés
szűkös volta miatt nemcsak a fejlesztéshez, hanem sajnos a működési költségek fedezetére is fel kell használni a szakképzési alapot. Amit ezúton is köszönök a gazdálkodó szervezetek vezetőinek. Fokozatosan érkeztek az eszközök, műszerek, szoftverek a világbanki program keretében. A képzés hatékonyságát az említett eszközök nagymértékben növelik. Sikeresen pályáztunk és ennek eredményeként mezőgazdasági géptároló műhelyt tudtunk kialakítani. Tangazdaságunk a nehézségek ellenére eredményesen zárta az évet. Külön kell szólnom arról, hogy több kolléga szerzett kiegészítő végzettséget: nyelvvizsgát tett, egyetemi diplomát mondhat magáénak, de nem kevés azok száma sem akik külföldi tanulmányutakon vettek részt, ezzel mintegy szélesítve az európai szemléletet.
VEGYES KÖZÉPISKOLÁK SORRENDJE -1995
A Köznevelés című folyóirat 1996/8. számának adatai szerint - százalékban kifejezve - a vegyes középiskolák rangsora a következőképpen alakul: első helyen áll a gödöllői Török Ignác Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola, az itt végzett, továbbtanulni szándékozó tanulók hatvankét százaléka nyert felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe. Második helyen áll a tatabányai Árpád Gimnázium és Szakközépiskola, a felvételi arány itt ötvenöt százalék. A bronzérmet a Krúdy Gyula Gimnázium és Vendéglátóipari Szakközépiskola kapta meg az ötvenkét százalékos felvéteü aránnyal. A „dobogósok" mögött ötvenegy-ötvenegy százalékkal a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola, illetve az Arany János Gimnázium és Szakközépiskola áll, az előző évek adatai alapján az országos összesítésben ez utóbbi, nagykőrösi iskola megelőzi a csongrádiakat.
A táblázat adatai alapján Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola a hatodik helyet foglalja el, a felvett tanulók aránya negyvenkilenc százalék. A székesfehérvári intézményt a rangsorban a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészen Szakközépiskola követi a maga negyvenhét százalékával, s ugyanilyen hatékonysággal dolgozik a pécsi Babits Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, a Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye, az országosan összesített adatok alapján a két alma mater közül a szegedieket soroltak előbbre a rangsorban. A felsőoktatásba felvett tanulók aránya a kiskunhalasi Szilárdy Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola berkeiben negyvenhat százalékos, őket köveü tízedikként mindössze egy százalékkal lemaradva a városunkbéli Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. Mögöttünk áll a sorban Esztergom, a Szent István Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola felvételi arányszáma negyvennégy százalék. A lista tizenkettedik helyezettje - negyvenhárom százalékkal - szintén nagykanizsai intézmény, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola.
- Milyen a tantestület viszonya a változásokhoz?
- A tantestület a változásokhoz hozzászokott, hiszen az országos elismertségnek is az az oka, hogy folyamatosan érvényesüli az innováció. Törvényi változásokhoz igyekszük rugalmasan alkalmazkodni. A NAT-ra való átállásra pedagógiai terv készült. Tudatosan törekszünk a megrendelők: a szülők, a munkahelyek, egyetemek -főiskolák igényeinek minél színvonalasabb kielégítésére.
- A kihelyezett főiskolai tagozat beváltotta-e az elvárásokat?
- Örömünkre szolgál, hogy iskolánk otthont adhat újra a főiskolai képzésnek, konkrétan a Gábor Dénes Műszaki Főiskolának és a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Főiskolai karának. A feladat megtisztelő, nehéz, de teljesíthető. A Gábor Dénes Főiskola első-második évfolyamán százhu-
szonkilencen, a Miskolci Egyetem Főiskolai karán az első évfolyamon huszonegy fő folytat tanulmányokat itt Kanizsán.
- Milyen a viszony az OPEL Szentgotthárdi Gyárával? Irányítanak-e tanulókat a korszerű üzembe, vagy felhívják-e a figyelmüket az ottani elhelyezkedésre?
- A kapcsolat jó, de sajnos előzetes elképzelésünk a gyár vezetésével nem jött össze. Kevés nyolcadikos fiatal orientálódik Szentgotthárdról és térségéből iskolánkban, de az is igaz, hogy innen is kevesen döntenek a jóhírű gyár mellett.
- Milyen egyéb dolgokról tud még beszámolni?
- Az országban tizenkét iskola kap Internet központot, ebben mi is benne vagyunk. Ez Európához és a világhoz való csatlakozást könnyíti meg a kollégáknak és a tanulóknak egyaránt. Oktatásunkban pedig az informatika tantárgyon belül kerül alkalmazásra. A júniusban érettségizett és képesítővizsgát tettek közül a továbbtanulni szándékozók nyolcvan-nyolcvanöt százalékát felvette á megpályázott felsőfokú intézmény.
Bödör Béla
széchenyi istván ipari szakközép és SMfcMufcÉBfcáprtf tekolfí
AZ ÚJ PROFIL KIALAKULÓBAN
rü képzést kívánunk bevezetni az autószerelő és a ruhagyártó szakmákban. A lényeg, hogy 1998-tól életbelép az oktatási és a szakképzési törvény több rendelkezése, amelyek „az egyiábon álló" szakmunkásképzőkben - ahol csak hároméves képzés folyik - megrázkódtatással járó változásokat fognak előidézni. Az említeti két szakmában, mi a jövő tanévtől, a többiben 1998-tól vezetjük be a változásokat.
- A NAT bevezetése milyen sürgető intézkedéseket követel?
- A NAT-ra épülő szakképzés bevezetésével a szakmai képzést csak a tankötelezettség teljesítését követően tizenhat éves kortól indítliatunk Azaz a nyolc általánost végzett tanulókat két évig közismereti és szakmai orientáló tárgyakból készítjük fel a már sokak által emlegetett kilencedik és a tizedik osztályban. Csak azután kerülhet sor a szakmai képzési szakaszra, amely szintén két éves lesz. Ott viszont közismereti tárgyak oktatása már nem folyik. A szakképzési időszakban a
A középiskolák többsége óriási változásokon megy keresztül. Szakok megszűnnek, átalakulnak, sőt új, a komák megfelelő változatok jönnek létre. Ez alól nem kivétel a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola sem. Tóth László igazgatót aktuális kérdésekkel kerestük fel, ezekre készséggel válaszolt.
- Milyen az iskola jelene és jövő-je?
- A jelent felvillantva elmondhatom, hogy még az előző éveknél is kedvezőtlenebb körülmények között kezdtük meg a tanévet. A magas osztálylétszámok, a tanterem hiány - öthat kellene -, a csoportbontások lehetőségének a csökkentése, és a többi. És akkor még nem szóltam bizonyos szakokon a \'szaktanári ellátottság feszültségeiről. A jövő? - összességében nagy változásokra nem számítok, de a szakmai struktúra változás és az új szakképzés rendjéhez való csatlakozás megkezdése miatt bizonyos nehézségekre számítunk Teljesen új rendsze-
88/ Y7" 4 XTYr#C A SJ S J \\ :0:f;:í::::.:*->iií
1997 . február 14. \\ KANIZSA- vaéaát J 13
TAury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola
Iskolánk a kihívásokra felkészült...
A jelek szerint Nagykanizsa kereskedővárosi jellege ismét fellendülőben van. Ezt bizonyítja a közelmúltban megnyílt sok közép és nagy kategóriába tartozó kereskedelmi egység is. Várhatóan rövid időn belül rendeződik az M7-es autópálya országhatárig történő kialakítása és akkor még nem szóltunk a februárban induló vasútvillamosítási befejezési műveletekről, amelyek a személyszállítást és a teher szállítást gyorsítani fogják, forgalomnövekedést idéznek elő. Nyilván ehhez kapcsolódik majd a kereskedelem egy-egy ága is. A patinás múltú Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakmunkásképző igazgatójával a képzés különböző változatairól folytattunk beszélgetést.
- Beiskolázási gondjaink már évek óta nincsenek! A kettőszáztíz helyre kétszeres a túljelentkezés. Sajnos a jobb tanulók jelentkezése még „késik" felénk. Ebben a tanévben indítottunk egy technikus képesítést adó osztályt harminchárom fővel. A félfőiskolai képzés keretében az idén indítottuk be a marketing és reklámmenedzser szakot. Ez osztályterem-szükséglet növekedést jelentett. Egyszóval a régi épületegyüttesünk az igényt nem tudta ki-
gyakorlati oktatás aránya hatvan százalék, míg a szakelméleti negyven százalékra alakul. Mindent összevetve a változásokat a legérthetőbben úgy lehet kifejezni, hogy a jelenlegi hároméves szakmunkásképzés négyévesre módosul, két év közismereti, két év szakmai képzés valósul meg. A másik fő változás, hogy bizonyos szakmák elsajátításához középiskolai végzettségre lesz szükség. így többek között az autószerelő, a villamosmozdony-szerelő, a dízelmozdony-szerelő szakmákban. •
- Hogyan éli meg a tantestület a változásokat?
- A tantestület és az iskolavezetés is készül a változásokra, de az 1997/98-as beiskolázásoktól még sok függ. 1997-től részben, 1998-tól azonban teljes egészében teljes át kell térnünk az előzőekben említett szakképzésre. Ennek a következménye az lesz, hogy két-három éven keresztül jelentős ménékben csökken a szakmai jellegű tárgyakat tanító tanárok-oktatók leterheltsége, ugyanakkor növekedni fog a közismereti órák aránya. Ez az arányeltolódás nagy átmeneti gondokat fog okozni. Az ezredfordulót követő egy-két évben alakul ki - várhatóan - az iskola új profilja és konkrét tanerőszükséglete, amely hosszú távon képes lesz a feladatok ellátására
Bödör Béla
szolgálni. Ezért a szomszéd vízmű épületének a földszintjén bérbe vettünk négy helyiséget és tanteremmé alakítottuk ki. Pillanatnyilag ez az igényeinket kielégíti. A jövő tanévtől induló két NAT-os osztály, valamint a félfőiskolán induló nemzetközi szállítmányozási szak egy osztállyal indul. Mindhárom szak akkreditációja esetén (marketing, - reklám menedzser és a szállítmányozás) várható, hogy az iskolarendszerű, tandíjmentes oktatási forma belép, ekkor bizony a hallgatók számának ugrásszerű megnövekedésére lehet számítani. Emiatt a következő tanévben ez az épületegyüttes már nem tudja kiszolgálni az iskolát, nem beszélve az 1998-as NAT bevezetéséről, amikor nem lesznek váltóhetes szakmunkásosztályaink minden nap iskolába jönnek a szakmunkástanulók is két éven keresztül és csak utána kezdődik számukra a szakképzés. Tervünk a régi Zrínyi úti iskolánk visszaszerzése.
- A tantestület hogyan fogadja a változásokat?
- Tantestületünk a kihívásokra felkészült. A feladatok ellátása alaposabb szervezőmunkával nem fog gondot okozni. Látom a dolgok lényegét munkatársaimmal együtt.
- Mennyire biztosítottak az oktatás anyagi és személyi feltételei?
- A tantestület jelenleg magas túlóraszámmal dolgozik és ehhez kapcsolódnak a betegállományban lévő kollégák helyettesítései is. Szeptembertől a kötelező óraszám 11,5 százalékos növelése a közismereti óraszámok növekedését idézi elő. Ezzel csökken ugyan a túlóraszám, de az is igaz, hogy várható személyi fejlesztés is. Az anyagi kondícióink gyengék mivel nem látjuk a várható dologi kiadások fedezetét. Félő, hogy már szeptemberre költségvetési módosítást kell kérnünk...
- Hogyan alakultak a közelmúltban bonyolított külföldi tárgyalásaik?
- Iskolánk koordinálja a Balaton régió és a Loire vendéglátó iskoláinak az együttműködését. Iskolánknak ebben az együttműködésben egy Nantes-i iskola a partnere. Február 4-én tíz napra egy hét tagú Loire-menti régiós delegáció érkezett hazánkba, akik megismerkednek a magyar közoktatással, a vendéglátó szakember képzéssel és a Balaton régió turisztikai lehetőségeivel. Konkrét szerződéskötésekre kerül sor kanizsai vállalatokkal a Tungsrammal, a Kanizsa Sörgyár Rt-vel, és a DKG-EAST-al, felsőfokú tanulmányok: automatizálási, minőségellenőrzési területekre vetítve, az érdekelt hallgatók bevonásával. Tárgyalásokat folytattunk a partnerkapcsolatok kialakításáról is, a Loire régió iskoláival. Április végén huszonhét tagú francia tanár-diák delegáció érkezik iskolánkban tanulmányi tapasztalatcserére. Ezt a látogatást a mi tanár-diák együttesünk szeptember végén, október elején viszonozza. Április közepe is mozgalmas lesz. Egy hu-
szonöt fős olasz tanár-diák csoport érkezik iskoláikba egyhetes tanulmányútra, Trieszt, Gradó és Udine városok iskoláiból. Épülnek a félfőiskolai kapcsolatok is, Horvátország felé: Zágráb, Rijeka, Hollandiában a Bredai Főiskolával, Franciaországban a Nantes-i légi kikötővel és a St. Nazai-rei-i óceáni tengeri kikötővel. Gyakorlati munkahelyek kialakítása a cél!
- Hány első osztály indul a hároméves és a négyéves ágazaton?
- Egy kereskedelmi, egy vendéglátó szakközépiskolai-osztály és két NAT-os kereskedelmi osztály. Ez utóbbi típusnál két év után záróvizsgát tartottunk és v\'árható a jobb eredményt elérők érettségit tehetnek a gyengébben szereplők a szakmunkásképzőben folytatják tanulmányaikat. Három osztályt indítunk a hagyományos szakmunkásképzőben, indul továbbá egy technikus képző osztály ötödik évfolyamként, valamint a félfőiskola mindhárom szaka.
Bödör Béla
Tisztelt Sportbarátok!
Egy politikai döntés megszüntette 1997-től Nagykanizsán a honvédséget.
Sportegyesületünk a Honvéd Thury György Sportegyesület azonban mindezek ellenére tovább működik!
Eddig sem tartottunk fenn irodákat, nem fizettünk ki nagy béreket és jutalmakat - azonban az eddigi HM támogatás megszűnése így is nagyon nehéz helyzetbe hoz bennünket.
Ezen a gondon segíthet Ön is, ha törvényadta lehetőségével élve személyi jövedelemadójának 1%-át működésünk megsegítésére ajánlja fel!
Működő szakosztályainkban (autocross, birkózás, cselgáncs, ju-jitsu, karate, tömegsport) sportoló 166 fő nevében megköszönve támogatását a következőkre hívnám még fel szíves figyelmét:
A rendelkezésre álló (vagy elkészítendő) nyilatkozaton ne felejtse el feltüntetni adószámunkat 19956985-2-20.
Az így elkészített nyilatkozatát lezárt, kisméretű borítékban névvel, címmel és személyi számmal ellátva juttassa el önadózóként egységcsomagjában az APEH-nak, nem önadózóként pedig lekésőbb március 25-ig a munkáltatójának.
Támogatásában bízva: ERŐT-EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
Honvéd Thuri SE vezetősége
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyalás útján bérbe adja
a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti, önkormányzaü tulajdonú, felújított ingatlan I. emeleti irodahelyiségeit. A versenytárgyalás ideje:
1997. február 27-én 10.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme. (Nk., Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
Tisztelt Hölgyem! Uram!
Az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében a személyi jövedelemadó meghatározott része közcélú alapítvány javára is átutalható.
A Nagykanizsai Családsegítő Központ 1991-ben hozta létre a „Segíts, hogy segíthessünk" alapítványt, az intézmény működésének elősegítése érdekében. Az alapítványt a Zala Megyei Bíróság APK. 60.022/1991/10. sz. alatt nyilvántartásba vette.
Az alapítvány alapító okiratban megfogalmazott célja:
„A hátrányos helyzetű gyermekek, kisjövedelmű nyugdíjasok, nagycsaládos édesanyák meghatározott ünnepi alkalmakkor történő köszöntése és megajándékozása, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása."
A célnak megfelelően minden évben megrendezzük a gyermekek és idősek karácsonyi ünnepét, ahol műsorral és ajándékkal kedveskedtünk minden meghívottnak. Ugyanígy minden évben az általános és középiskolák egy-egy tehetséges tanulóját anyagi támogatásban részesítjük.
Az Ön által vezetett intézmény dolgozói személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogathatják alapítványunk további karitatív tevékenységét, amennyiben szívügyüknek tekinük az embereken való segítést.
Az alapítvány adószám: 19275897-1-20
Minden támogatást előre is megköszönve:
Dr. Kaszás Gizella
intézményvezető
14 ( KANIZSA- f% ) 1997. február 14.

Tisztelt Kanizsaiak! Városi- és városkörnyéki Sportbarátok!
A több mint fél évszázados sportegyesület, az Olajbányász SE Nagykanizsa vezetése nevében fordulunk a városi- és városkörnyéki sportbarátokhoz, s mindazokhoz, akik segíteni akarják a városi- és olajos minőségi sportot. Kérjük hogy a törvény által biztosított új lehetőséggel - az egy százalékos felhasználással - támogassa az egyre nehezebb anyagi helyzetbe került egyesületünket.
Azért is fordulunk Önhöz és adózó családtagjaihoz, mert a kiemelt céljaink megvalósításához igen komoly összefogás kell és olyan anyagi háttér, amellyel a minőségi feladatok, az utánpótlás-nevelés, a színvonalas versenyeztetés, a működés megoldható.
NB Il-es labdarúgó-csapatunknak a bajnokságban az 1-8. helyek valamelyikét kell megszerezni, hogy ősztől az egycsoportos NB 11-ben indulhassunk. Női teniszcsapatunk az OB l-ben küzd, női kézilabdázóink az NB I B-ben szerepelnek felnőtt- és ifjúsági csapattal, atlétikában szintén nagy feladataink vannak, csakúgy az utánpótlás területén. Négy csapatot kell működtetni az NB ll-es ifjúsági és serdülő bajnokságban.
Mindezekhez alapok kellenek és most segíthet, hogy javuljanak az anyagi lehetőségeink. Ugyanis a személyi jövedelemadójának egy százalékáról, annak felhasználásáról ön dönthet. Mi azt kérjük a sportszeretőktől, sportbarátoktól, hogy a rendelkező nyilatkozaton kedvezményezettként az olajos sportegyesületet támogatni szíveskedjék.
Adószámunk: 19956961-2-20
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezésre álló nyilatkozaton adószámunkatfeltüntetni szíveskedjék. A nyilatkozatot lezárt, kisméretű borítékba kell elhelyezni névvel, lakcímmel és személyi számával feltüntetve, amelyet az önadózók adóbevallási csomagjukban küldjék meg az APEH-nak, míg a nem önadózók március 25-ig juttassák el munkáltatójukhoz.
Támogatásukban bízva kívánok további „Jószerencsét"!
Baranyai István egyesületi elnök
Tisztelt nagykanizsai és városkörnyéki Polgárok!
A „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Kuratóriuma nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal és módjukban áll a segítség, úgy személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassanak bennünket.
Az alapítvány célja: részint az egyházközséghez tartozó szellemi és tárgyi értékek fenntartása és továbbépítése, de - nem csak református-rászoruló diákok és szegények segítése is! „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Adószám: 18951499-1-20
Tisztelt Olvasó!
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a tavalyi újjáalakult KANIZSA Kajak-Kenu Klub - mely a verseny- és tömegsporton kívül iskolások részére nyári táborozást is szervez - alapítványát a törvény adta lehetőség keretein belül, éves jövedelemadójának 1%-ával támogatni szíveskedjen. (1996. évi CXXV1. törv.j
Címünk: „Nagykanizsa Város Kajak-Kenu Sportjáért" Alapítvány Adószámunk: 19275213-1-20
Amennyiben megnyertük előlegezett bizalmát, mi ezt egyre jobb eredményekkel szeretnénk megköszönni.
Bővebb érdeklődését szívesen várjuk a 93/314-849 telefonszámon. Tisztelettel:
Hédcr István Ferenczy Zoltán
vezető edző klubelnök
KERJUK TÁMOGASSA
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola „KANIZSA Szakképzéséért" Alapítványát személyi jövedelemadója 1%-ával!
Információt személyesen vagy telefonon (93/314-330, 93/314-331) az iskola bármely dolgozójától kaphat.
Köszönettel
Iskolavezetés
Tisztelt Támogató!
t
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: 19267027-1-20
A kedvezményezett neve: VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET NAGYKANIZSA
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és a személyi szamát pontosan tüntesse fel.
Az 1996. évi CXXV1. törvény értelmében személyi jövedelemadójának meghatározott részét oktatást segítő alapítvány javára is átutaltathatja.
Tájékoztatom, hogy a „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány csakis a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóit támogatja, felnőttet sem bérkifizetéssel, sem egyéb módon alapszabálya értelmében nem támogat.
Tisztelettel kérem, hogy az iskola 940 tanulóját, közte gyermekét lehetősége szerint ilyen módon is segítse. Amennyiben az iskolát segítő alapítvány támogatása mellett dönt, kérem a rendelkező nyilatkozatot a rajta szereplő tudnivalóknak megfelelően az APEH-nek eljuttatni szíveskedjen. A Batthyány Középiskoláért Alapítvány adószáma: 18950962-1-20 Megértő támogatását az iskola tanulói és nevelői közössége nevében tisztelettel megköszönöm.
Üdvözlettel:
Mayar Ferenc
igazgató
Kedves városát szerető Kanizsaiak!
Az Országgyűlés 1996. december 19-i ülésén elfogadta az 1996. évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról.
A törvény szerint a befizetett adója 1%-ával minden állampolgár rendelkezhet oly módon, hogy adóbevallása alkalmával lezárt borítékban megjelölheti a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát (lásd a mintát). A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell elküldeni az adóhivatalnak. Ha az Ön 1996. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor nyilatkozatát 1997. március 25-ig munkáltatójának adja át.
Tekintettel arra, hogy egyesületünk közcélú és megfelel a törvényi kritériumoknak, kedvezményezett lehet.
Kérjük mindazokat, akik az Egyesület eddigi munkájával elégedett, támogassa a fenti lehetőségünkkel Egyesületünk további munkáját.
Az Egyesület 10 éve végzi áldásos tevékenységét városunkban, ezalatt mintegy 70 millió forint nagyságrendű értéket mentettünk meg és újakat hoztunk létre.
Támogatásukat előre is köszönjük:
Városvédő Egyesület Elnöksége
Ehhez hasonló tartalmú űrlapot találnak az adóbevallási ívek mellett!
I
KANIZSA - GcUtci
1
15
BUCSU
OTTILIATOL
1997. február 14.
„1944-ben Budapesten született, elsőgenerációs értelmiségi családban. Apja orvos, édesanyja tanár volt. Iskoláit Budapesten végezte, az ELTE bölcsészkarán magyar-filozófia szakon szerzett diplomát A szociológia iránt már az egyetemen felébredt az érdeklődése. Szociológusként a Gazdaságkutató Intézetben, majd a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai illetve Történelemtudományi Intézetében dolgozott
1974-81 között a Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársa volt, majd miután állásából eltávolították, tanár, könyvtáros és munkanélküli. 1989-ben az ELTE Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa / lett. /
A hetvenes években a ma- / gyarországi társadalom / szegényeb rétegeinek élet- / körülményeit kezdte vizs- / gálni. 1979-ben a Szegé-nyéket Támogató Alap (SZETA) egyik megteremtője, s ez évben kezdte szerkeszteni a Beszélő című ellenzéki lapot 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózatának ügyvivője, a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő személyisége.
Az SZDSZ alapító tagja, az országos ügyvivői testület ügyvivője két cikluson keresztül. Először 1989-ben az első ügyvivői testület tagja, többek közt Göncz Árpáddal, majd 1991-től Tölgyessy Péter elnöksége idején. Közreműködött a Társadalmi Szerződés és A rendszerváltás programja (kék könyv) megírásában.
1990-94 között az SZDSZ Zala megyei listás országgyűlési képviselője. Haláláig a Fővárosi Szociális Központban és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán dolgozott Az intézmény szociális munkás szakának tanszékvezető tanára volt."
Február első vasárnapján délelőtt SZDSZ-es barátaim hívtak fel telefonon, hogy hallották a hírekben: meghalt Ottilia. Iszonyatosan gyengének éreztem magam, és a hírekben súlyosan koppanó szavakkal, monotonon ismétlődött: 53 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt Solt Ottilia szociológus.
Szerettem és tiszteltem, emberségéért, önzetlenségéért, okosságáért, tiszta, őszinte tekintetéért, meleg szívéért, barátságáért.
Azok közé tartozott, akik hatására léptem be az SZDSZ-be, és azok közé, akik miatt maradtam. Az SZDSZ Zala megyei listás
képviselője volt, de a legtöbb időt Kanizsán töltötte. Közénk haza járt.
Sok emlékkép villan elém, együtt töltött esték különböző fórumokon, társaságokban, Solti Karcsiék konyhájában.
Beszélgetések az élet apró dolgairól, érzelmekről, családról, barátságról.
Viták az SZDSZ jövőjéről, liberalizmusról, demokráciáról.
1992-ben Ő mondta ki először Kuncze Gábor és Lotz Károly nevét Kanizsán, mint potenciális miniszterelnök - miniszter jelöltként.
Mikor Tölgyessy Péter lett az SZDSZ elnöke és a politikai elit kivonult a vezetésből, a küldöttgyűlésen kérleltük, hogy vállalja ismét az országos ügyvivőséget. Vállalta, és pátosz nélkül dolgozott az SZDSZ felszínen tartásáért, értünk.
Gondolkodásmódja, szociális érzékenysége a mai napig hiánycikk a politika színpadán.
Teleki Lászlót a gébárti fafara-
gó táborban mutattam be Ottiliá-nak, mint olyan embert, aki sokat tehet a kanizsai cigányságért. Ma O a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kanizsai vezetője.
Mikor az egyik nőnapon a vasútállomáson virággal vártam, zavartan köszönte meg: „nem vagyok hozzászokva", de legközelebb kenyeret és tejet vegyek neki, mert ezt tovább tudja ajándékozni a szegényeknek.
Aztán nem lett legközelebb.
1993 év elején, életében talán először pihenni akart, a hegyek közé akart utazni, kisebbik fiával, Mátéval. Nem értek oda, tragikus autóbalesetet szenvedtek. Ottiliát súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba, Máté fia meghalt a balesetben.
Hetekig aggódtunk Ottilia életben maradásáért. A legendás Komjádi utcai lakásából idős édesanyjához költözött, aki ápolta őt. Újra tanult járni, mozogni, élni. Érzelmileg soha nem heverte ki fia elvesztését, és hamarosan újabb tragédia érte, meghalt ba-
rátja, társa, Nagy W. András, a Beszélő franciásan szellemes és jó humorú újságírója.
Az egyik látogatásom során arra kért, hogy ne látogassuk, nem akar emlékezni, magányra vágyik. Visszavonult a politikától, mindenekelőtt és mindenkitől. Fájó szívvel, de tiszteletben tartottam, tartottuk kérését.
Utolsó egysoros levelét nem lehet elfelejteni. Drága Jani,
Én is szeretlek Titeket (nagyon),
Budapest, 1993. május 12.
Csók Ottilia
Akivel kapcsolatba került, az nem tudta magát a hatása alól kivonni, egyszerűen jobb ember lett. Mindig csak másoknak adott, magának soha nem kért. Búcsúzunk Tóled, Drága Ottilia! Tőled, aki életed végéig ÖNZETLEN EMBER voltál és DEMOKRATA.
így, végig nagybetűkkel.
Röst János
1 n
1997.február 14
A Honfoglalás belülről
Nem tudom megítélni, elegük van-e már a Honfoglalás című film visszhangjaiból, vagy éppen kevésnek találják a filmmel és a fűmmel összekapcsolható nemzeti és történelmi kérdések elemzését. Nem sorolom magam a filmet feltétlen dicsérőkhöz, de a filmet hozzáértőén lekicsinylőkhöz sem. Megnéztem. Volt rá két órám. Természetesen nem ezért gondoltam arra, hogy néhány sorban reflektáljak. Az történt, hogy a Batthyány Lajos Gimnázium közel ezer diákja tanáraival együtt közösen - két részben - megnézte ezt az alkotást. Hosszú évek után először ismét közösségben, egységesebb befogadói közegben néztem meg ezt a filmet. Egységesebb, ezen van a hangsúlyom, és ha azt mondhatjuk, hogy kicsit irányított, mesterségesen előidézett egységben, ám legyen. Vállalom. Nem tudom, hány diák nézte volna meg magától a filmet, nem tudom hány fiatal nevelkedik fel ma a nemzeti értékek tudatában. Rossz szájíze van az irányított közösségteremtésnek, mert hogy csak a szűkebb témámnál maradjak, a szovjet filmek kötelező kivo-nultatására is emlékeztetheti a kötekedő olvasót. Bár megjegyezném, hogy meglehetősen jó filmek is voltak azok között, és a kötelező penzum sem volt olyan gyakori, mint ahogy már szinte kikerülhetetlen a sok amerikai kommersz, ha az ember egyszer-egyszer moziba gondolna menni, vagy normálisan egy-egy főműsort meg kívánna nézni. De - mondom -ne a szovjet filmek győzelmet sugárzó filmjeinek kötelezővé tett eszmeiségére gondoljunk ilyenkor. Megnéztünk mi ilyenkor kitűnő angol filmet is Vangelis zenéjével, és sorolhatnám hosszan azoknak a nagy jelentőségű rendezőknek a nevét, akiknek művein közösen nőttünk fel. Kollektív művészi élmény hatása alatt gondoltuk tovább sorsunkat, érleltük azt a világot, amelyben szabadabban élhetnénk.
Nem hiszem, hogy a Honfoglalás című film alkotói csak egy szűkebb közegnek készítették ezt a filmet. Azt már kétlem, hogy a nemzet egésze támogatta volna őket, mert akkor feltételezhetően nem lettek volna a szerény anya-
giak miatt hiányosságai a filmnek, amibe aztán könnyűszerrel bele lehetett kötni. Sajnálatos, hogy nem a film osztott meg minket, hanem egy megosztott és megosztható nép egyik része készített filmet. Mi megnéztük ezt a filmet. Nem készítettem fel tanítványaimat, nem tartottam közvélemény-kutatást, egyszerűen csak vallom, hogy helyesen tettük, hogy honfoglalásunknak ezt a tiszta nemzeti tartalmát velük is megismertettük. Ami ezen felül, vagy kívül van, az már csak dramaturgia, szcenika, effektusok, vagy éppen történész szemléleti viták kérdésköre. Nem kívánok ezekkel foglalkozni. Nekem csak az volt a fontos, éljünk a film adta lehetőségekkel a közösség teremtésére. És ez bennem azokat az emlékeket idézte fel, amikor az iskolánk tanulói minden évben különvonatot bérelhettek, hogy Budapest egy nagyon jelentős színházi előadásának a részesei legyenek. Annyi generációt vittünk fel, hogy Madách-Keresztúry Mózesére háromszor is sor kerülhetett. A Nemzeti Színház művészeinek, különösen Sinkovics Imrének kedves közönsége lehettünk, nekünk pedig felejthetetlen közösségi, művészi és eszmei értékekké váltak ezek az előadások. Miért jutott eszembe éppen a Mózes? Mert az is „honfoglalásról" szól, hazateremtésről beszél, mert nekünk, magyaroknak ezt a történelmi cselekedetet nem volt elég egyszer megtennünk. „ Csak a hit és a hűség tarthat meg bennünket", mondta Mózes Sinkovics Imre figyelmeztetően feltartott kezével a haza kapujában Áronnak, mert a hazát csak ennek szellemében őrizhetik meg. Madách üzenete pontosan benne volt az alkotók szándékában. Nemcsak a kép, a szó, hanem a gondolattal azonosítható színész, Sinkovics Imre is fokozta e küldetésigazságát. Almos vezér, aki ugyanúgy elkísérte népét az új haza kapujáig, mint Mózes, aki ugyanúgy nem mehetett be ebbe a hazába, mint ahogy azt Mózes sem tehette, hangjával, gesztusával, szavaival nemcsak felidézte Madáchot, hanem egy nagyobb, mélyebb összefüggésbe emelte Árpád és vezérei honfogla-
lását, így beszél a múlt azoknak, akik régebbi élményekkel, ismeretekkel nézik a jelen alkotásait.
Azt nem tagadhatom, hogy ami a színpadon hatást keltett, az fii-men nem eredményezte ugyanezt. \\ Akik a film hatásmechanizmusát \\ kérték számon, vagy várták el, azok csalódtak. A film alkotói nem a történelmet kívánták megmutatni, az túlságosan sok vitát kavart volna, nem az akcióra tet-ték a hangsúlyt, az pedig sok pénzbe került volna. Az alkotók, ¦ Nemeskürty István, Kollai Gábor a magyar mítoszhoz vitték közel a filmet, Arany Jánoshoz, a csoda-szarvashoz, a mítoszt tették meg valóságnak. Mint amikor a képze-let képeskönyve megelevenedik előttünk és lassú lapozással hala-dunk előre, meg-megállva egy- I egy ismerős vagy kedves arcnál, olyan intimitással és ritmussal vezetett végig bennünket az operatőr. Harkány l^ászló, aki bevezette a filmet, nagyon találóan nevezte \\ szertartásnak ezt a bensőségesen lelassított játékstílust, amelyben a hangsúly is az arcra, a szemekre, az emberi gesztusokra került. Valóban szertartás jellegű előadás-mód ez, amely a bentiétet, mondjuk ki pontosan, az eleve bentiétet igényli ahhoz, hogy azt a téma mélységében élhessék meg. Olyan ez, mint amikor egy más vallású ember idegen, kívülálló marad a templom szertartásában, csak a i hívők értenek mindent, csak nekik belső élményük az istentisztelet. \\ Vagy olyan ez éppen, amikor turistaként végignézünk egy országot, mert ott is mindent gyorsab- \\ ban, izgalmasabban akarunk vé-gigjárni. Aki bent él egy világban, az egyszerűen és természetszerűen csak él, a kívülálló pedig min-dig csak néz. Ez a bentlétünk, a magyarságunkban való bentlé-tünk kopott meg kissé. Az élet uta- j zóivá, élvezőivé, jobb módú turistáivá kezdtünk és kezdünk vál-ni. Nehezebb már becsalogatni bennünket a bensőségesebb, mé-lyebb tartalmú közegekbe, több és nagyobb előkészületeket kell tenni a társsá váláshoz, és gazdagabb eszközrendszert kell felvonultatni a bentmaradás öröméért. Ma a film is, az élet is nézőket nevel. A \\ film alkotói nagy kísérletet tettek ennek a falnak az áttörésére, ami-kor a millecentenáriumi ünnepnek tisztelegtek. Mi, közel ezren, diákok és tanárok beléptünk ebbe az alkotói körbe, és bizakodom, hogy nemcsak nézők voltunk.
fahota János
Riportunk színhelye az Apolló Filmcentrum Nagykanizsán. Péntek van, jó fél órája mehet az első délutáni előadás. Az előcsarnok csendes, csak a nyugdíjas jegyszedő és pénztáros beszélgetnek, és ahogy mondják, most éppen odabenn sincsenek sokan. Fenn a gépházban „zümmög" a vetítőgép, s ha már így „összejöttünk", nosztalgiázunk egyet. Eszünkbe jut a hajdani matinék forintos jeggyel tolongó ifjúsága, a csúz-lipáholy, a zsöllyék, az erkélypáholyok romantikája, és ahogy a szerelmespárok összebújnak a leghátsó sorban. Azok voltak a szép idők, amikor egy-egy magyar filmért is majd szétverték a mozit, amikor öltük egymást egy közepes helyért, amikor csak úgy unalomból kérdeztük: Jössz moziba? S a nem is olyan régi kertmozi -már az is történelem. Vajon hogyan látja a jelent és a jövőt a mozi-szakember? Erről váltottunk szót l^ang Józseffel, a kanizsai filmcentrumot üzemeltető zalaegerszegi Edison Mozi Kft. ügyvezető igazgatójával.
- A nyolcvanas évek végétől kezdve zuhanásszerűen esett vissza a mozik látogatottsága. Egyidőben érvényesült a videózás elterjedésének, a kábel tévék, műholdas adások megjelenésének hatása. Nyugaton ez a folyamat egy évtized alatt játszódott le. Bennünket, ha nem váratlanul, de felkészületlenül ért. Az igazi válasz a kihívásra a mozik műszaki fejlesztése, kényelmi színvonalának emelése volt nyugaton - és lenne Magyarországon is. Kilencvennégytől valamennyire stabilizálódott a mozik nézőszáma, bevétele. Tudomásul kell vennünk azonban, hogy akárcsak másutt a világon, a mozik bevételének csupán töredéke - átlagosan húsz százaléka - származik jegybevételből, a többi más tevékenységekből adódik. Büfék, éttermek, különféle üzletek hozzák a pénzt, s tartják fenn az önmagában veszteséges mozit. Jobb megoldás tehát nincs, fejleszteni kell. De vajon ki van manapság abban a helyzetben, hogy képes lenne beruházni mozikba? Érdemes-e, megtérül-e valaha?
- Közben a veszélyek ráadásul egyre nőnek. Egyre több az éjjel-nappal nyitvatartó videofilm kölcsönző, észrevétlenül terjed az otthoni házimozi, a különös élményt nyújtó vetítők.
- Ez így igaz A fővárosban
1997. február 14.
I
KANIZSA- TH^c
I
17
már sorra épülnek a több vetítő-termes mozik, az úgynevezett multiplexek - többcsatornás, térhatású - persze mind külföldi tőkével. Az érdeklődők már nagyobb vidéki városokban is felbukkannak. Ez a tendencia visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, veszélyezteti a klasszikus mozizást. A külföldi befektetők direkt érdekei következtében a jegyárak ugrásszerűen megnőttek, a multiplex mozikban négyszáz-hatszáz forint körüliek. A többi, hagyományos mozi költségei meg csak nőnek, nem bírják ezt a versenyt, sorra bezárnak. Jó esetben ötven mozi ha marad, annak is kétharmada a fővárosban.
- Az elmúlt év novemberében köszöntöttük itt Nagykanizsán a százéves mozit. Lesznek-e újabb évfordulók?
- A nagykanizsai mozi kilátásai bizonytalanok. Az Edison Mozi Kft. ezerkilencszázkilencvenkettő májusától „ ideiglenesen" üzemelteti a mozit. Hol féléves, hol pár hónapos megbízást kapunk az önkormányzattól, a további működtetésre. Jelenleg ezerkilencszázkilencvenhét április harmincadikáig szól a szerződésünk. Az épület állapota tragikus, százmilliók kellenének a felújításához. A mi cégünk ezt már nem tudja vállalni, de úgy tűnik mások sem. A pályáztaiások sorra eredménytelenek maradtak, nem került elő olyan megbízható jelentkező, aki vállalta volna a funkció hosszú távú fenntartását. Az önkormányzat anyagi helyzete közismert a kanizsaiak előtt, kötelezően elvégzendő feladatait is nehezen képes ellátni, ugyanakkor — szerencsére -felelős magatartással viszonyul a mozihoz, a probléma megoldásához.
- A költségek nőnek, viszik magukkal a helyárakat. Egy családnak - két felnőtt és két gyermek esetében - ezer forint egy filmelőadás.
- Hogy mennyire drága a mozijegy? Viszonyítás kérdése. Budapestnél majdnem negyven százalékkal olcsóbb a mozi Kanizsán. Igaz, a fizetések is mások. Nem régen járt nálunk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főtanácsosa, és a helyárak emelésére biztatott bennünket - mondván -a hasonló nagyságú városok jegyáraihoz képest húsz százalékkal olcsóbbak vagyunk. Véleményünk szerint azonban nem a statisztikai átlag a mérvadó viszonyítási pont, hanem a város a maga sajátosságaival, adottságaival, a mozi
Gyerünk a moziba,
be...
szolgáltatásaival, felszereltségével, filmkínálatával. Ez utóbbival nem szégyenkezhetünk. Az Apolló mozi filmkínálata gazdagabb számos közepes és nagyvárosi mozié-
nál. A Filmbarát Kör hagyományaira alapozva ismét elindítottunk egy art-mozi műsorsávot. A, stúdióteremben hétfőnként kizárólag értékes filmeket nézhetnek a kanizsaiak.
- Voltak már sikeres kedvezményes látogatási akciók felnőtteknek, gyerekeknek. Várhatók-e ilyenek az idén is? Miért nem bővíthető a kedvezmény a még nem iskolások, és diákok részére?
- A jelenleg alkalmazott kedvezményeket igyekszünk továbbra is fenntartani mind a nyugdíjasok, mind az ifjúság számára. Természetesen továbbra is terve-
zünk az elmúlt év karácsonyához hasonló akciókat. Mozgásterünk azonban meglehetősen szűk, hiszen a filmek hazai forgalmazói, jogtulajdonosai korlátozhatják a kedvezmény nyújtásának lehetőségét. Az iskolákat, szervezett előadásaikat azért mindig kiemelten kezeltük, támogattuk. A Batthyány Gimnázium kezdeményezésére rövidesen létrejön Nagykanizsán a Regionális Médiaoktatási Központ, ehhez is felajánlottuk segítségünket. Összefoglalva hiszünk a mozi jövőjében.
Tóth Ferenc
ZEMPLÉN MŰHELY
HA JÓL AKAROD ÉREZNI MAGAD, HA ÚJ BARÁTOKAT KERESEL, HA MEGAKARSZ ISMERKEDNI ÚJ IZGALMAS DOLGOKKAL, HA UNATKOZOL ÉS SZERETED A ZENÉT
GYERE KÖZÉNK!
VÁRUNK MINDEN SZOMBATON A ZEMPLÉNBEN (ZRÍNYI U. 18. KERÁMIA MŰHELY) 9-12 ÓRÁIG
FEBRUÁR 15. FEBRUÁR 22. MÁRCIUS 1. MÁRCIUS 8.
FILCBAB KÉSZÍTÉS AGYAGOZÁS TÁNCHÁZ NEMEZELÉS
VARUNK, GYERE !
ZEMPLÉN MŰHELY
KflNIZSfll MŰSOR
FEBRUÁR 15. SZOMBAT
18 óra: „Túl a vízen..." címmel a
szombathelyi Boglya Együttes lemezbemutató koncertje a Móricz Zs. Műv. Házban -Élő népzenei sorozat Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra; Dr.
Moreau szigete Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges bűnözők
FEBRUÁR 16. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dr.
Moreau szigete Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges bűnözők
FEBRUÁR 17. HÉTFŐ
17 óra: Tarjay Valter festőművész kiállításának megnyitója az Ifjúsági Galériában - HSMK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dr. Moreau szigete
Stúdió mozi: 18.15 óra: Bukott angyalkák
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Cseve-
gő, vendég: Haász György; -JÖvŐ-7, benne: térségi kamarai szervezetek
FEBRUÁR 18. KEDD
17 óra: Stamler Lajos festőművész gra-
fikai kiállításának megnyitója a Móricz Zs. Műv. Házban
18 óra: „Erdélyben jártam" - videofil-
mei úti élménybeszámoló a
HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dr.
Moreau szigete Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges
bűnözők C2-es kábelen KANIZSA TV:
17 órától: - Önkormányzati ülés köz-
vetítése felvételről
FEBRUÁR 19. SZERDA
11 és 14 óra: Tom Sawyer kalandjai - a budapesti Harlekin Színház előadása a HSMK-ban
18 óra: A természetes műveltség alap-
jelei és azok rendszere - Molnár V. József művészettörténész előadása a Zsigmondy Galériában
19 óra: HUMOROCK - Maksa Zoltán
és Aradi Tibor előadóestje a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dr, Moreau szigete
Stúdió mozi: 18.15 óra: Közönséges bűnözők
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - MOZAIK, téma: Tavaszváró, benne: Sikersarok, A hét embere. Játék, Orvosi és Jogi rovat; -Sport; - Jel-kép.
FEBRUÁR 20. CSÜTÖRTÖK
17 óra: Vad ászélményeim Afrikában -Papp Győző dia- és videofilm-vetítéssel egybekötött előadása a Capri Club-bán
17 óra: Hu mán ökológiai szabadegyetem a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Space Jam - Zűr az űrben
Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp eltörölni
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta; - Régió
magazinműsor; - Atlantisz és a
magyarok
]
FEBRUÁR 21. PÉNTEK j
17 óra: Az Olajipari Természetbarát r> Egyesület kiállításának megnyi- ct tója az Erkel-ben <;
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Space \\ Jam - ZŰr az űrben u
Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp eltörölni
18
_
iL
KANIZSA - -nUx
1997. február 14.
VILÁGGÁ MENT
DUDÁS
Amerikába vándorol ki Garry Stronach, az egyik legismertebb skót dudás. Hazájának elhagyására szívtelen szomszédjai miatt kényszerül, ugyanis azok megunták a dudagyakorlatokat, és csendre vágynak. Nemtetszésüknek nemcsak szóban, hanem a törvény előtt is hangot adnak, s a feljelentés eredménye az lett, hogy a városi tanács megtiltotta Garrynek, hogy otthon gyakoroljon. Mivel a dudás tudását egy egész ország elismeri, így úgy gondolta, nem változtat gyakorlási szokásain, inkább világgá, helyesebben Amerikába megy.
ÍNYENCEK CSEMEGÉI
Nemcsak konyhaművészeti ritkaság, hanem művelődéstörténeti jelentőségű mű is Marcus Gavius Apiciusnak, az I. században élt szakácsnak a könyve, amely most már magyarul is olvasható. A könyvből .kiderül, hogy Rómában fügével etették és mézes borral itatták a sertést, hogy a húsa zamatosabb legyen. Füstöléssel tartósították a bort, és ánizzsal, kakukkfűvel, bors-
sal fűszerezték, mielőtt kely-hekbe töltötték volna. A lencsét gesztenyével főzték, citrom helyett mentát tettek bele. Csemegének számított az első századi Rómában a( tejen hizlalt éti csiga, és a meddő koca méhéből készített ragu.
KINEK
A BÁRÁNYA?
Jacques Chiracot 64. születésnapja alkalmából munkatársai egy nem mindennapi régiséggel lepték meg. A tizenkettedik századból származó agyag-fa árányka egy párizsi régiségkereskedő legbecsesebb portékája volt, s mi tagadás, az elnök is örült a kis jószágnak, ám nem sokáig tehette. Alig néhány nap múlva levelet kapott a Múzeumok Nemzetközi Szövetségétől, amelyben tudatták vele, hogy a bárányka az afrikai primitív művészet egyik igen becses darabja, és hat évvel ezelőtt tűnt el egy a Niger folyó mentén végzett ásatás anyagából. Az elnöknek nem volt mit tenni, visszaszolgáltatta a báránykát jogos tulajdonosának.
FÜLETLEN BÉKÁK
Fül nélkül is halló békafajtát fedeztek fel Costa Rica és Pana-
ma erdőségeiben. Az aranyszínű békának hiányzik a fül belső hallójáratából a hallást lehetővé tevő Corti-szerve. Eme fogyatékosságai ellenére is hallja társai hangját, a bőrén keresztül továbbított rezgések révén. A béka bőrén át felfogott rezgések a tüdőben rezonálnak, ez stimulálja a hallóideget, így válik számára hallhatóvá a hang.
HÜLLŐ EBÉDRE
Az amerikai Ron Plach egy napon rámeredt az ebédre, majd így szólt asszonyához: Inkább a kígyót eszem meg, mint ezt a löttyöt. Nemcsak ígérte, meg is tette, odarobogott a terrárium-hoz, és már nyelte is a jámbor, mit sem sejtő hüllőt. A kórházban operálták ki belőle a szerencsétlen állatot, persze holtan. A feleség látván férje brutalitását, válókeresetet nyújtott be szellemi kegyetlenség címén. A válópefes tárgyalásokon talán majd az is kiderül, mi mindent etetett meg ezzel a szerencsétlen férfival a felesége, ha az végső elkeseredésében a kígyóhoz nyúlt.
GÉP AZ ÉGBŐL
Szerencsére nem torkollt tragédiába az a kisebb légiszeren-
csétlenség, melynek eredményeként egy kisebb repülőgép zuhant egy metodista lelkész hálószobájába. A kis gépen négyen utaztak, és leszállás közben egy fába akadtak, majd a lelkész hálószobájában kötöttek ki. Az utasok közül hárman megsérültek, de haláleset szerencsére nem történt, mert a lelkész feleségével éppen az új évet köszöntő istentiszteleten vett részt.
HALŐR FENYŐK
Hollandiában nem dobják a szemétbe az elhasznált karácsonyfákat, inkább halőrként foglalkoztatják őket. Az ottani sporthorgászok a tavakba süly-lyesztik a fákat, hogy aztán azok a kis halak menedékévé váljanak. A táplálék után kutató kárókatonák mind nagyobb számban pusztítják a vizek apró lakóit, amelyek sehol sem lelhetnek menedéket. A víz alatti fenyőgallyak azonban mostantól megvédik őket.
BLENDA EB
Egy holland információs iroda szerint a kutyáknak és a macskáknak legalább heti három alkalommal szükségük lenne fogmosásra. E tevékenységhez extraerős fogselymet és semleges
a hire & francia l\'ftó szavai olvashatók
a fősorokban
baki
(baku)
hangsze\'
res
darab
KONYHAKERTI NÖVÉNY
NEttA\'N TE Pl
gvor-5. m helységbe való
terület
dan labdarúgó
(morten)
NÉVELŐ
"V—
galuska
"V—
SRoFoV-N
kezd!
jézus k ín hal a\'-
la\'nak Helye
pöttöm darab!
mélytengeri kutatásokra szol&a\'ló gömb
&zinpadi fellépés
csillagaszati tetőpont
IDOMTA-L AN
santa, röviden
B
munkabérrel kapcsolatos
FALFESTMÉNY
pOCSEK ital
jerry
—V~
ma\'v . . . (kanizsai sport egy.)
mennybolt
Romai
ha\'rom
szomjoltó
azonos betűk y-
lenti folyója
verssor-
ve\'gek
össze-
csenge\'se
knock out
roman
„malév"
pest megyei hely Se\'g
mutato
névma\'s
. . hari
vizi ja\'rmű
—V—
hires
amerikai
egyetem
london folyója
premier
(közelkép)
ABLAKKERET1.
becézett férfinév
oxigén, rénium
svéd,pe rut gk-j
ibéria része!
középkori hódító arab
NÉP
utálatos vénasz szony
. . fair lady
vasút
a\'t j a\'röt leza\'ró
szerke zet
usa-tag\' a\'llam
E
Beküldési határidő: 1997. február 21,
l.apunk 5. számában megjelent keresztrejtvéuy helyes megfejtése: Kétszeres vét-
kes, akt bűnét nieg nem bánja-
A sorsoláson Bagladi Gábor, Dagonyát Mihályné, Cseh Zsuzsanna, Péterué Ta-
kács Ágnes és Rózsás Yvett olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Hél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Anotóle fronce mondta
HOROSZKÓP
A 8. HÉTRE
1997. február 14.
KANIZSA - 79Ux
ízű fogpasztát dobtak piacra. Minden gazdi hozzájuthat a kellékekhez, aki hajlandó házikedvencével megküzdeni a fogápolás végett. Az iroda munkatársai elismerik, hogy a művelethez szükség van némi ügyességre, de legalább egy pár átha-raphatatlan kesztyűre.
AMERIKA
KARÁCSONYA
Miközben az ENSZ a tavalyi évet a szegénység évének nyilvánította, Amerika ötvenmilliós felső tízezre nem fukarkodott a karácsonyi ajándékokkal. Hihetetlen mennyiségű luxuscikket vásároltak, arany töltőtollakat és nemesi hintókat egyaránt. A luxusszőrmék mellett egyik leggyakoribb drága ajándék a Jaguár volt. Csupán egyetlen kaliforniai utazási iroda több mint nyolcvannégy világkörüli utat adott el karácsonyi ajándék gyanánt.
AZ UTOLSÓ EUNUNCH
Tavaly év végén, 94 éves korában hunyt el az utolsó kínai eunuch, aki még az utolsó kínai császárt szolgálta. Szun Jao-ting szegény család gyermekeként született, és nyolc éves
korában fosztották meg férfiasságától, hogy aztán felnőve a Tiltott Városban szolgáljon, először a császár ágyasainak, és a Csing-dinasztia hercegnőinek. Ezt követően lett Pu Ji első feleségének, az utolsó kínai császárnőnek személyes szolgálója.
MAMI ÉS NAGYI
Egyszerre lett ismét anya és nagymama nemrégiben egy atlantai asszony. Huszonnégy éves lányával ugyanazon a klinikán néhány óra különbséggel adtak életet mindketten egy-egy egészséges leánygyermeknek.
KIDOBOTT PÉNZ
Ha csak az ablakok harmadát korszerűbbre cserélnék, akkor évente egy átlagos erőmű által termelt energiát takaríthatna meg az ország. Szakértők szerint ma Magyarországon negyvenmillió négyzetméternyi beépített ablak található, ennek hőátbocsátási mértéke kétszer, háromszor rosszabb, mint a német szabványok által megenge-
dett. Egy műanyag nyílászárókat gyártó káefté most kidolgozott egy programcsomagot arra, miként lehetne a lakosságot rábírni a nyílászárók cseréjére. Elképzelésük anyagi forrását egy harmincmillió márkás német hitelcsomag adná.
TEJDAL
Teheneinek harmonikán játszik és énekel egy osztrák gazda. Véleménye szerint a zene jótékony hatással van a tehenek tejelválasztására. Van egy speciális tejdala, amit csak akkor játszik, amikor fej.
HOGY Mik
VANNAK.
* poén a számozott sorokban olvasható kicsi éva V fogtömő anyag . . . t hat (popzenekar1) verdi-opera V műsoron I felül előadott szKm
1 V v V T
hajdú-bihar megyei település
kihagy-ja\'k, kifelejtik valamiből v >
tollbóbi-t/(s papa-Ga\'jféle, névelővel >
nagy munkába kezd >
ausztria autójele > gramm ilyen csokoládé is van > visontai részlet \\ balatoni helység >
sa\'sfele vízinövény v > V ka\'lium spanvol autójel >
rizses birkahús (tökök étel)
molyhos gyógynövény v > v ész, értelem
szintén > nátrium > téli sporteszköz V
minoja\'rt eleinte, ma\'R ELŐRE vila\'g-RÉSZ !
L V bajnokok liga1 ja téma egynemű bet. V . >
katonai za\'rka | nevelő > V
V\'
- A feleségemnek reumája van, és fájdalmában egész nap ordít.
- Ks nem teszel ellene semmit?
- Dehogynem. (Folytatása a rejtvényben) Beküldési határidő: 1997.
február 21.
Lapunk 5. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Ijesztgetni akarja vele a szüleit.
A sorsoláson Dolmányos Enikő, Kerekes Bernadett, Medgyesi Kndre, Sehaller Iholya és Sziráki Kálmán olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetési, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
•tJTP"
w
m
Kos: III. 21-IV. 20.
Arra vigyázz a következő hetekben, hogy pillanatnyi helyzeti előnyödet és felgyűlt puskaporodat ne idö előtt lődözd el. mert akkor nem lesz elég a végek végéig.
Bika: IV. 21-V. 20.
Ha abban bízol, hogy más segít kijutni a bajból, térj észhez. Más miatt csak bajba kerülhetsz, nagyon ritka a segítő kéz manapság. Állj a sarkadra -és ha kell harcok árán is, de szerezz érvényt akaratodnak.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Nem kell. hogy fájjon a fejed ami-alt. hogy milyen lépésekel válassz, mert ellenfeleid masíroznak szépen balra-jobbra. Elvétnek fontos lépésekel. így esélyeid egyre jobbak. Te ne hibázz, de mások hibáiból tanulj.
Rák: VI. 22-VII. 22.
^m^jm Jól gondold meg, hosszú távon mi ^¦t^H jobb neked. Csillogás, ragyogás tz\'¦ vafcy sz^P csöndben értékes min-
Ijfl dennapok. Jövődet úgy épfisd. hogy később ne sírd vissza azi. ami jobb voli.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Ha már nem lehet szánkózni. csúszkálni, dobj félre minden göncöt és lelki súlyt és próbálj meg élénkebb társasági életei élni. Az nem kerül sokba, ha élvezed a napfényt - ha lesz -. vagy azl, amit a termeszei ingyen ád.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Kis tervek, kis lépések a stabil és ^ sikeres életfonna felé és máris »Y> jobban érzed magad. Még ebben Wá\\ az évben egy nagy lépésre kellene elszánnod magad, de csak akkor, ha tested-lel-ked azt kívánja.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Amennyiben nem rendeződik a helyzeted, neked magadnak kell úgy irányítanod a történéseket, ahogy neked a legjobb. Lehet, hogy kompromisszumra kényszerülsz, de ez csak a kisebb hányad legyen, légy keményfejű. mint eddig, hiszen szép élelúl áll mögötted
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ha úgy érzed, valaki elkövetett egy hibát, amely rosszul érint, a Ü^mM| lliháI lV,k ,l súlyának megfelelően ¦^m^H kezeld. Ne keress bűnbakot, de lia lalálsz. légy megbocsátó vele szemben.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Kis szerencsével és nagy kitartással szép eredményt érhetsz el munkahelyeden, olyant, amire még a legszebb álmaidban sem gondoltál. Készülj fol lelkileg a nagy kiugrásra.
Bak: XII. 23-1. 20. ^K^vii Amidőn megfogalmazódtak benned a kérdések, tedd föl azl az arra illetékeseknek. Ne várd meg, hogy a kérdéseket más tegye fel, te már hátrányos pozícóiból in-
I. 21-11. 20.
Ne keseregj azon, hogyha bánat bánatot követ, most jobb időszakod következik, hiszen ez a te hónapod. Kérj segílségel attól, akitől eddig nem sok jóra számítottál. Meglepetésben lesz részed.
Halak: II. 21-111. 20.
Nevess, mert lehel, hogy ez az, tmés/JgU «uni bajból a leginkább kisegít k iwfll Foglalkozz többel azokkal a ma-U»Ü2ífl gánugyekkel. amelyeket eddig el-hanyagoliál Nemcsak gond és baj létezik a világon, hanem elégedettség, öröm is.
KANIZSA - TUm aune*,
20
1997. február 14.
VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL
A kilencvenes évek sikeremberének imidzséhez hozzátartozik, hogy folyton rohan. Szinte divat lett az űzöttségre panaszkodni, elvégre aki sikeres, az értelemszerűen keresett, fontos valaki. A nem is oly rég még bunkófonnak csúfolt maroktelefon újabban ott lapul egyre több nő zsebében is. Otthon, a telefonján üzenetrögzítő működik, a számítógépen a postája érkezik, az interneten meg házhoz jön a világ. Információtengerben él, és minden azt sugallja, hogy felgyorsult az idő. Kérdés, lehet-e ebben az egyre esztelenebb rohanásban létezni anélkül, hogy ne szorongjunk állandóan, és, ha lehet, ne kapjunk infarktust vagy gyomorfekélyt, sőt, olykor még örülni is tudjunk az életünknek?
Meg kell tanulnunk az élettől kicsikarni az örömöt, a boldog perceket, a meghitt órákat akkor is, ha nem is rohan, hanem szinte vágtat velünk az idő.
Mint az életben szinte mindent, az időbeosztást is csak lépésről lépésre, tapasztalatok árán tanuljuk meg. A mai, rohanó világban talán a kisgyerekes mamák helyzete a legnehezebb, akik mellesleg dolgoznak, hiszen a reggeltől estig tartó hajsza lelkileg is próbára teszi,, megviseli őket. Azért akadnak olyanok, akik folytonos rohanásból álló életüket igen profi módon szervezik.
Vannak aranyszabályok, melyeket nem lehet elégszer elismételni:
1. Aki hajlamos a szétszórtságra, következésképp a kapkodásra, az tervezze meg a napjait.
2. Gondolja át, mennyi időt vesz igénybe egyik-másik tennivaló.
3. Ne foglalkozzon egyszerre több dologgal.
4. Ne akarjon mindig mindent egyedül és tökéletesen megoldani.
5. Ne vállaljon többet, mint amennyit bír.
6. Tanuljon meg nemet mondani.
7. Tudatosan pozitívan viszonyuljon az időhöz.
8. Merítsen erőt abból, hogy mennyi mindent elvégzett már.
9. Olykor merjen egy kis időt fordítani önmagára és kedvenc időtöltéseire is, mert általuk feltöltődik és a „nem szeretem"-feladatokat is simábban végzi el.
FERJFOGO BABONÁK
Ha újhold első vasárnapján akarja álmában meglátni a jövendőbelijét.
A kíváncsi ilyenkor vacsoránál az első falat kenyeret sóba mártja, jól megrágja. Ezután jobb kezével kiveszi szájából, és elteszi leendő ura számára úgy, hogy jobb kezével lassan lebo-csátja a kötényébe. Közben vigyáz, nehogy a földre essék a kenyérdarab, mert akkor kárba vész a ceremónia. Vacsora végeztével kését, villáját, kanalát is a köténybe rejti. Lefekvés előtt a tükröt szintén elő kell venni, és belenézve elmondani a varázsigéket:
- Fényes tükör, te, miként most engem szépnek mutatsz, éppúgy mutasd meg jövedőbeli-met is álmomban!
A lány ezután a tükröt, fésűt a köténybe kötve párnája alá dugja; a hálószoba szentképe előtt ájtatosan imádkozik, végül lefekszik. De előbb háromszor
keresztet vet magára és párnájára is, elmond egy miatyánkot, a végén pedig így fohászkodik:
- Hozzád imádkozom, édes Istenem, parancsold meg annak, aki férjem lesz. hogy álmomban megjelenjen. Ha vízen túl lakik, íme, itt az evező (a kanál), ha az erdőn túl lakik, íme itt a balta (a kés), ha útjában kövekre akad, itt a létra (villa), hadd jöhessen el. Végül itt a kenyér és só, együk meg együtt, itt a fésű, hogy megfésülködjünk, a tükör, hogy megnézzük magunkat, azután induljunk az esküvőre!
Hát ennyi hókusz-pókusz kell egy férj megpillantásáért.
PÓK A NÁDBAN
A jámbor pók is hozzásegítheti a leányzót, hogy leendő párja képét meglássa. Eeltéve, ha a hajadon újhold vasárnapján fogja meg a gyanútlan hálószövőt, nádszálba teszi, és mindkét vé-
KÉNYEZTESD MAGAD
Hetente egyszer szánjuk rá magunkat némi önkényeztetés-re. Pár óra és felfrissíthetjük testünket, lelkünket. Arcunkra, kezünkre tegyünk frissítő pakolást, s közben hallgassunk valami kedves muzsikát, A para-finos arcpakolással ápolható a kicserepesedett kéz. Először bőrradírral tisztítsuk meg a kéz bőrét az elhalt hámsejtektől, majd tegyük negyven fokra hevített parafinos fürdőbe. Ezután húzzunk műanyag kesztyűt, majd csavarjuk be a kezünket frottírtörülközővel is. Legalább negyed órán át maradjon a kéz így, majd vegyük le a kötést, és távolítsuk el a viaszszerű rétegben megszáradt parafint. A
fürdő hatására a kéz egyenletesen simává bársonyossá válik. Ha a kéz kész, jöhet az arc. Egy kanálnyi búzalisztet keverjünk össze egy avokádó-ból készült pürével, pár .csepp ligetszépe, sárgarépa és ilong-ilong olajjal. A keveréket kenjük az arcra, s legalább húsz percet pihenjünk vele. Majd langyos vizzel öblítsük le az arcot. A szeles, hideg idő kiszárítja az ajkakat, Ha egy evőkanálnyi folyós mézet egy ká-véskanálnyi mandulaolajjal összekeverünk, csodát tehetünk cserepes ajkainkkal. A pakolást, miután a bőr beszívta any-nyiszor ismételjük, míg a kívánt hatást el nem érjük.
gét kenyérrel eltömi. Lefekvés előtt pedig elmondja a szentek nevét, háromszor keresztet vet a vánkosára, és ezt mondja a póknak:
- Pók, te magasra tudsz emelkedni: keresd fel kedvesemet, hozd el álmomban! Ha elhozod, reggel szabadon bocsátalak, hogy tovább örülj te is a világnak; ha nem, akkor elgázollak! Úgy tartják, hogy a pók szorult helyzetében iparkodik eleget tenni a felszólításnak.
Az is használ, ha a leány -az új holdat megpillantván - keresztet vet magára, háromszor elmond egy imádságot, és fohászkodik az égi ezüstsarlóhoz:
- O, fényes hold az égen, te látod az egész földet és a földön az én jövendőbelimet. Tedd meg nekem, hogy lássam őt álmomban, bárhol tartózkodik is, és én íme, felveszem ezt a földet, hogy éjszakára fejem alá tegyem. Erre lehajol, jobb lába
GYÓGYÍT ES NYUGTAT
Vannak gyerekek, /akik ki nem állhatják, mások elviselik, de egy biztos, a betegségben mindegyikükön segít a borogatás. A borogatás hatásfokát mindenféle adalékanyagok hozzáadásával növelhetjük. Alkalmas erre a célra a citromlé, a savanyú túró, a hagyma, a kamilla és az egyéb illóolajok. Hasfájás, felfúvódás ellen, émelygés esetén ka-millás törzsborogatást alkalmazhatunk. Hajtogassunk össze egy kendőt, itassuk át forró kamillateával, majd csavarjuk ki. Várjunk addig, amíg annyira kihűl, hogy a gyermek testére teríthetjük. Takarjuk le a nedves kendőt egy száraz törülközővel, és hagyjuk a gyermek testén fél óráig. A fülfájást csillapíthatjuk, ha apróra vágott hagymát egy kendőbe teszünk, majd melegvizes tömlő segítségével testhőmérsékletűre melegítjük, majd a fájó fülhöz szorítjuk. Sállal vagy kendővel rögzíthetjük a borogatást. A hatás fokozható, ha a borogatott füllel a melegvizes tömlőre fekszünk. A borogatást egy órán át hagyjuk hatni.
csataszínterek
Az olasz házaspárok legkedveltebb veszekedési helye a konyha- A viták majd fele a konyhában, zajlika negyede az autóban, tizenöt százaléka az ágyban,\'tizenkét százaléka pedig az éttermekbeit. A családi csa-
ták főként hétvégén dúlnak, és este bet körül érik el csúcspontjukat kölcsönös ordítozással, olykor tettlegességgel fűszereződnek. A felmérések szerint az olaszok nem igazán veszekedés népek, kevesebbet vitatkoznak össze, mint más népek házaspárjai.
1997. február 14. KANIZSA - 7U*t, ^ ksáneá -\\_._i_ 21
alól csomó földet vesz fel, lefekvéskor a párnája alá teszi. De lefekvésig mindig magával kell hordania, és egy kukkot sem szabad róla szólnia senkinek, különben minden igyekezete hiábavaló.
tallérok
a párna alatt
Persze egyszerűbben is* meglátható a leendő férj ábrázata. Hozzon megszentelt búzát a templomból, böjtöljön egy napot, lefekvés előtt párnáját hintse meg szentelt vízzel, imádkozzon, és várja az álomképet. Régebben, amikor még a tallér volt a fizetőeszköz, a leányok újhold napján vagy holdújév után az első keddi napon hét ezüsttallért tettek a fejük alá, felsóhajtván:
- Jövendőbelim, ne késlekedj már soká, jöjj el akár még ma, hogy e pénzt megolvasván menyasszonyi ruhát vehessek magamnak.
bekötött fejjel
Más babona szerint a leányok újhold szombatján kimentek az erdőre naplemente előtt, a faágat - amelyre a lemenő nap utolsó sugarát hintette - letörték, koszorúvá alakították, és így szóltak:
- Lemenő napocska, miként te az ágacskát látod, éppúgy lássam én is az éjjel jövendőbelimet.
Ezzel fejükre illesztették a koszorút, mondván:
- Zöld koszorúcska, ha el nem hozod a jövendőbelimet, úgy itt fogsz elszáradni.
Akkor bekötötték a fejüket, hogy senki se lássa rajta az ágat, és lefeküdtek. .
füböl lett koszorú
Egy másik babona pünkösd első napjához kötötte a jövendő fátyolának fellebbentését. A templomot az ünnepen sok helyütt fűvel szórják tele. A leánynak le kellett térdelnie, amikor is a jobb térde alól jobb kezével kevés füvet vett föl. A letérde- . lést addig kellett ismételni, míg egy koszorúra való füvet nem szedett össze. A koszorút jobb kezére fűzve ki kellett állni a templom ajtajába, és a négy égtáj felé mutatva így szólt: - Istentől rendeltem. Bárhol légy, siess a koszorúért, mert ha nem jössz, elszárad, és elhervad az én arcom is... Hazaérve a koszorút a szentkép fölé tette, éjjel pedig a párna alá dugta, és buzgón imádkozott, hogy a \'várakozás ne legyen hiábavaló.
jó napot! a csacsinak
Nem kell azon csodálkozni, hogy az eladóvá serdült lányok így kíváncsiskodnak és türelmetlenkednek, amikor már a csitrik is olvassák a tarka lovakat. Ha száz tarkát számolnak össze, ak-
kor egy éven belül férjhez mennek. Ha csacsit látnak, annak udvariasan köszönnek, mert akkor hamarabb eljön értük a jövendőbelijük.
Sokan viszont erre esküsznek: ha a leány kilenc este kilenc csillagot számol össze az égen - amihez persze kilenc csillagos éjszaka kell -, az lesz a férje, akivel a tizedik napon kezet fog. Ilyenkor a leány persze aggódva megy az utcára, hátha éppen az talál vele kezet fogni, akit akkor szeretne látni, mikor a háta közepét.
elbájolt férfiak
Persze nemcsak a legény megpillantására van recept, hanem meghódítására is. A javasasszonyok remek bájitalokat tudtak készíteni. Például kőrisbogarat törtek, a porát belekeverték a kedves italába. Nincs az a szív, amely erre be ne hódolt volna. Azt is sokan ajánlották, hogy a leány lopja el a meghódítandó férfi egyik ruhadarabját, és varrjon bele egy pénzdarabot.
Szintén sikerre vezetett, ha a leány rácsavarta hajszálát a férfi gombjára.
bajjal jár
Ezután már csak arra kellett ügyelni, hogy a hölgy tükröt ne törjön, mert akkor három esztendeig - szigorúbbak szerint hét esztendeig - nem megy férjhez! Ha pedig ruhát mosott és bevi-
zesítette magát, azt mondták, részeges urat kap. Ha a lány már átlépte a házasság küszöbét, akkor is rengeteg jel mutatja neki a jövőt. Ha például a szoknyája vagy kötője leesik, biztosra veheti, hogy az ura megveri. Örülhet, ha valamely ruhadarabját véletlenül fordítva veszi fel. Az ilyen asszonyt nem csalja meg a párja.
szöget a legény cipőjébe
Legjobban a cigányok hisznek a babonában. Hitünk szerint temérdek rossz szellem ólálkodik körülöttünk. Szerencse, hogy a cigányasszonyok mindenre tudnak ellenszert. Ok készítik a legtöbb bájitalt. Szerintünk, ha a lány meg akarja hódítani szerelmét, éjszaka menjen ki a temetőbe, és a fejfából húzzon ki pár szöget, s rejtse a legény cipőjének sarkába. Ha a cipőt a fiatalember először a bal lábára húzza, biztos, hogy halálosan belebolondul a rigóbőrű szépségbe.
Viszont, ha a cigánylegény akarja meghódítani a kiszemelt szépséget, szereznie kell az imádott nő bal kezének középső ujjáról egy darabka körmöt. Ha gondosan eltette, szerelmét többé senki el nem tántoríthatja tőle. Ha a cigánylánynak fehér pontok láthatók a körmén, bizonyos, hogy hamarosan feleségül veszi valamelyik deli legény.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* Olajat, zsiradékot csak a tiszta, szárazra törölt olajsütőbe töltsünk újra.
* A szezámmagból, szójából, repcéből, tökmagból vagy mogyoróból előállított olajok elsősorban salátaöntetek ízesítésére, majonéz, illetve különböző hidegkonyhai termékek készítésere al-kalm asak.
* A mikrohullámú készülékben megmelegíthetjük -forrázás helyett — a keresztben elvágott paradicsomot, mert így is könnyen lejön a héja.
* A vastagabbra szeletelt párizsit, szafaládét, krinolint és virslit ránthatjuk, süthetjük palacsinta- vagy sörtésztában. Változatosabbá tehetők ezek az ételek, ha egy-egy csík sajtot vagy füstölt szalonnát tűzünk a húskészítményekbe.
* A felszeletelt gombát vagy más fűszernövényeket papírrétegek között megszáríthatjuk a mikrohullámú készülékben.
EGYTÁLÉTELEK HASÁBBURGONYÁBÓL
HASÁBBURGONYA CSŐBEN SÜTVE
Hozzávalók: I tasak gyorsfagyasztott hasábburgonya, 3,5 dl i\'l, 5 dkg margarin, 5 dkg liszt, 2 tojás, 5 dkg reszelt sajt, só, zsír.
A hasábburgonyát megsütjük. A margarinból, tisztből és a fejből bcsíimi It készítünk, a tojásfehérjét felverjük habnak, a sárgáját és a reszelt sajt egy részét hozzákeverjük a besa-ón-Ili, /. A megsütött burgouyál tűzálló tálba tesszük, ráöntjük az ízesített besamelf, megszór* juk sajttál és megsütjük.
GOMBÁS BURGONYA
Hozzávalók; I (asak gyorsfagyasztott hasábburgonya, kevés vöröshagyma, zstrf sóf bors, petrezselyemzöld, IS dkg gomba.
A gombát inegfjsztítjuk, megmossuk* kockára vágjuk és megpirítjuk* Kevés vöröshagy-
Illát finomra váguuk, üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott gombát. Sózzuk, ízlés szerint fűszerezzük, és megszórjuk lmomra vágott petrezselyemzölddel. A hasábburgonyát megsütjük, utána összekeverjük a pirított gombával. Savanyúval tálaljuk.
fEPSIS KRUMPLI
Hozzávalók: l tasak gyorsfagyasztott hasábburgonya, só, 15 dkg sajt,
A hasábburgonyát fagvottan tepsibe tesszük, forró sütőben pirosra sütjük. Utána megszórjuk sajttal és tovább sütjük pár percig.
GÖNGYÖLT BURGONYA
Hozzávalók: í tasak gyorxfa-gyútZtott hasáhhurgonya, 8 dkg füstölt szalonna, JO dkg vóriis~ hagyma, só, bors, pirospaprika, zsír, 4 tojás.
A füstölt szalonnát kockára
vágjuk és megütjük- Kbbe beletesszük a li :ts.ilt 1» ti I Fgt>l| \\ ,tl és
fedn nélkül pirítjuk, közben gyakran megkeverjük. Ha Félig megsült, hozzáadjuk a kockára vágott hagymát, és t //. I sütjük tovább. Ha készre pirult, sót -ízlés szerint fűszert - és kevés pirospaprikát szórunk rá. A tojásokat elkeverjük és serpenyőben kevés zsírral megsütjük-(Hasonlóan a palacsintához, csak az egyik oldalát sütjük meg.) Az elkészített burgonyát a tojáslepényre rakjuk és a két oldalát visszahajtjuk > töltelékre.
SAJTOS HASÁBBURGONYA
Hozzávalók: 1 tasak gyorsfagyasztott hasábburgonya, zsír, * só, 75 dkg sajt,
A kisütött hasábburgonyát tűzálló iáiba, tesszük, á sajt egy részét kockára vágva, másik részét reszelve öntjük rá, és forró sütőben néhány percig tovább sütjük.
( KANIZSA - TJgjgwgg
1997- február 14,
A KANIZSA-Dél-Zalai Hetilap támogatói:
r
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • ClM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOIATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES KÍNAI
.INFORMÁCIÓ
INDENRŐL
i i "4
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ Tel ./fax: 92/317-287
A PARTNER
_ 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban \\ a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106,, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZ&A ÚJ&ÁG KFT.
váMja:
, újaágdk # szórólapok ¦ névjegykártyák • nyctóatványok • könyvek # mcáűvók 6b armefon egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai krvíícfezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
VOCAL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. lel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442
Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belső gázszerelések.
- Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést, - vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 03/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
\\
1W7. február 14.
KANIZSA - S^ytt
^ m 23
Az Állami Biztosító-AEGON Területi Igazgatósága, a városi sportcsoport és a labdarúgó-szövetség közös rendezésében bonyolították le a tizenegyedik alkalommal sorra került országos tornát. Az ÁB-AEGON Kanizsa Kupa teremlabdarúgó-torna, a hagyományos és jegyzett országos kispályás seregszemle az anyagi gondok ellenére is vonzotta a legjobb kispályás csapatokat.
- Több mint félszáz csapat kapcsolódott be a kupaküzdelembe, melynek egyik érdekessége, hogy többségében vendég csapatok neveztek - említette Kiss Ernő, a Városi Labdarúgó Szövetség titkára.
Az ötvennégy csapatot a nagy ügyszeretettel munkálkodó kanizsai szervezők foglalkoztatták a kétnapos versenyen. Ugyanis minden résztvevő bőven kapott játéklehetőséget, amellyel aztán éltek is a csapatok. Ezt bizonyítja, hogy a kétnapos versenyen közel százötven találkozóra került sor a három csarnokban.
Németh Imre, az ÁB-AEGON Nagykanizsai Fiókigazgatója a kétnapos verseny végén így összegezett.
- A közbejött területi változások, a személycserék ugyan egy kis zavart okoztak az előkészítés során, de a budapesti központ felvállalta a hagyományok folytatását. Úgy ítélem meg, hogy a felsőbb vezetés is jól döntött, hogy zöíd utat kapott a kanizsai verseny, amely igazolta, hogy nekünk ezt a jegyzett tornát gondozni kell. Több mint hatszáz kispályás vett részt az országos-tornán, amely ismét sikert ara-
ELVITTEK A KUPÁKAT
PALIN KUPA MÁSODSZOR
Január harmincegyedikén, immár második alkalommal került megrendezésre a Palini Altalános Iskolában az általános iskolások számára szervezett kosárlabdatorna, amelyen ez alkalommal tizenhárom csapat vett részt. A rendezvény az idei évtől kibővült, hiszen a III. korcsoportos fiúk versenyét kibővítették a II. korcsoportos fiúk és lányok mérkőzéseivel.
A harmadik korcsoportos fiúk küzdelmét - és ezzel a kupát - a Kiskanizsai Általános Iskola csapata nyerte. A legtöbb pontot dobó játékos, a palini Marton Péter különdíjat vehetett át. A kupa február tizenkilencedikén a lányok játékával zárul.
tott. Nagy volt az érdeklődés, telt ház előtt zajlottak a színvonalas mérkőzések, s egy szalagszakadástól eltekintve sportszerű, nemes versengés folyt. Gyors, pergő ritmusú volt a játék, remek találkozókat láthattunk és meggyőződésem, hogy ezt a remek játékot a jövőben is fel kell vállalni. Mind a három csarnokban figyelemmel kísértem az összecsapásokat és nagy örömmel mondhatom, hogy minden tekintetben előbbre léptünk. A rendezés, a hozzáállás, a bíráskodás, a zsűrizés dicséri a vezetést, a csapatokat s mindazokat, akik fáradoztak az országos torna sikere érdekében.
VIGASZ KUPA
Az első körből kiesett csapatok a Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban vigasztalódhattak a Vigasz Kupán, amelyről Weisz Lajos, a felelős zsűrielnök így vélekedett.
- A véghajráb\'an a hat csapatot két hármas csoportba sorsoltuk, majd a csoportgyőztesek vívták a döntőt, a második helyezett csapatok mérkőztek a harmadik helyért. Á hatos mezőnyben öt kanizsai csapat volt, ám végül is idegenbeli, megérdemelt siker született.
Két kanizsai csapat, a Zala Volán és a Tobelo vívta a 3-4. helyért sorra került mérkőzést, amely 3-3-as döntetlennel zárult, majd hétméteresekkel a Tobelo szerezte meg a harmadik helyet. A döntőben: Barcsi Elektro Lux-Nk. Predátor 2-1.
A kupagyőztes barcsi gárda vezetője, Szilágyi Gyula így vé-. lekedett.
- Negyedik alkalommal jöttünk el Kanizsára, ahol nagyszerű a rendezés, jó mérkőzések vannak. Mi most értük el az eddigi legjobb eredményt. A kanizsai csapatokkal nagy harcban voltunk, és örülünk, hogy ebből mi kerültünk ki győztesként.
TISZTELET KUPA
A középdöntőből kiesettek részvételével vívták a kupasorozatot, amelyre a MÁV NTE munkacsarnokban került sor.
A küzdelmek véghajrájáról Kertész Miklós, a versenybíróság
felelős vezetője adott tájékoztatást.
- A vendégcsapatok játszották a vezető szerepet, amelyek között végül is a papírforma érvényesült. Nagyszerű mérkőzésekre került sor, amelyen a tavalyi negyedik helyezett gyáli csapat bizonyult a legjobbnak a Szentes előtt, míg a fehérváriak megérdemelten szerezték meg a harmadik helyet a Kanizsát képviselő Autójavító előtt, amely a hajrára elfáradt.
A harmadik helyért: Clean Team Székesfehérvár-Nk. Autójavító 6-1. Döntőben: Marsi Kft. Gyál-Teherker Szentes 5-1.
AB-AEGON Kanizsa Kupa
r Az Olajbányász munkacsarnokban telt ház előtt kezdődtek el a legjobb csapatok középdöntői. A négy hármas csoportban élen végzettek - köztük két kanizsai és egy-egy vidéki - már az elődöntőben is remek mérkőzéseket vívtak, színvonalas összecsapásokra került sor, tele izgalmakkal.
Tip-Top-Nagy-Hús SC Csurgó l-l. Hétméteresekkel a csurgói csapat került a döntőbe. A kanizsaiak szereztek vezetést, amit gyorsan kiegyenlítettek Tóth Péterek. A büntetők sorában hibázott Horváth Z., Skublics, Fekete és Kapus is, míg a vendégek eggyel kevesebbet hibáztak, akik kiütötték a nagy esélyes kupavédőt.
Bp. AC Párna-Nk. ÁFÉSZ 3-0 (0-0). A hajrában kerekedett felül a nagy favorit fővárosi együttes, amely két perc alatt eldöntötte a találkozó sorsát.
A két vesztes játszott a harmadik helyért: Tip-Top-ÁFÉSZ 4-1. A második félidőben feljavult és megérdemelt győzelmet aratott a Kónya-csapat.
A döntőben: Nagy-Hús SC Csurgó-Bp. AC Párna 0-0 (hétméteresekkel 4-3). Vezette: Gyarmati. Végig az esélyes fővárosi gárda irányított, helyzeteiket azonban elpuskázták, de így jártak a csurgóiak is, akik egykét nagy ziccert kihagytak. A büntetőknél az ötödik sorozat kedvezett a csurgóiaknak, akik nagy meglepetésre kupagyőztesek lettek.
Kupagyőztes a Hagy-Hús SC, Csurgó, melynek csapatvezetője Tóth Péter, az Olajbányász egykori NB l-es hátvédje így vélekedett.
- Hallatlanul boldogok vagyunk, hogy ezt a rangos, színvonalas és mintaszerűen rendezett országos tornát sikerült megnyernünk. Ez a csapat érdeme, no meg a mellettünk kiálló, bennünket támogató kanizsai közönségé. Sokat köszönhetünk a remekül védő kapusunknak, aki szerintem a torna legjobbja volt.
Második lett az AC Párna fiatal, ügyes és a végső sikerre esélyes csapata, melynek vezetője Császár Gyula így összegzett.
- Mi nyerni jöttünk. Elsőként vagyunk itt Kanizsán, és erről az országos tornáról sok jót hallottunk. Nos, itt minden tökéletes volt, a szervezőknek-rendezőknek gratulálok. Itt leszünk jövőre is, és akkor remélem, hogy kupagyőztesek leszünk, hiszen jó a mi csapatunk, két országos kispályás válogatott kerettaggal is rendelkezünk. Most a helyzeteket kihagytuk, s ez megbosszulta magát. Nem vagyunk elkeseredve, mert ez a játék.
Harmadik helyen végzett a kupavédő Tip-Top gárdája (Belo-vári, Lánczos, Kapus, Csepregi, Fekete, Horváth L., Skublics, Kütsön, Felső, Horváth Z.), melynek menedzsere, Kónya Antal így kesergett az elődöntőt követően. .
- Örök tanulság, hogy a helyzeteket be kell lőni. Most egy kicsit halványabbak voltunk, a hetes párbajt megint elbuktuk, s így aztán érthető, hogy csalódott vagyok.
Negyedik lett a nagy-döntőben az ÁFÉSZ Nagykanizsa (Pesti, Harcz, Mezei, Anek, Mátyás, Fazekas, Pati, Nagy T., Markek, Pozsgai), melynek teljesítményét Miskevics Tibor így értékelte.
- Mi a tervet teljesítettük, de azért Somogyi nagyon hiányzott.
A kupa- és pénzdíjak mellett Kápolnás Zoltán, a városi sportcsoportvezető a legjobbaknak különdíjat is átadott. Legjobb kapus: Nagy Béla (Csurgó). Gólkirály: Puskás Lajos (Gyál). Legjobb mezőnyjátékos: Szekula Ferenc (Bp. AC Párna)._
Balogh Antal
24
KANIZSA - Sfuwt


1 997.
FOCIFARSANG
Teremtornán szerepeltek a zalai NB-s csapatok, köztük az NB H-es Olajbányász legénysége, akik Hévízen vettek részt a Focifarsangon.
A körmérkőzéses tornán az erőviszonyoknak megfelelően az NB l-es ZTE FC lett a tornagyőztes az olajosok előtt.
A kanizsaiak a Zalaapáti csapata ellen 5:2-re nyertek, a Hévíz csapatát 6: l-re verték, a Lenti TE ellen 5:1 arányban győztek. A döntőben: ZTE-Ólajbányász 4:1 (2:0). Az olajosok gólját Kovács Tamás szerezte.
A hévízi teremtornán Madár Gábor a következő kerettagokat szerepeltette: Czi-goth és Horváth Gábor (kapusok), Szálai, Diczkó, Kiss, Gyulai, Koller, Visnovics, Csörnyei, Balogh Cs., Vi-dóczi, Kovács T., Agics, Pécsi, Horváth Gyula, Gordián (mezőnyjátékosok).
\\
MIKLÓSFA, A TÉLI KUPA GYŐZTESE
A megyei labdarúgócsapatok hagyományos Téli Kupa teremtornáján négy csoportban kezdték meg a küzdelmeket a csapatok, majd a csoportgyőztesek Zalaegerszegen döntötték el a kupa és a helyezések sorsát.
A kanizsai csoportgyőztes Miklósfa, az őszi bajnok a fináléban is folytatta remek szereplését, amely pontveszteség nélkül nyerte a megyei teremtornát.
A Balogh-csapat a Páka ellen 8:4-es győzelemmel kezdett, majd izgalmas hajrában 6:5-re nyertek a Z. Volán Teskánd ellen. A befejező mérkőzésen 8:2-re verték az FC Keszthely együttesét.
A győztes miklósfai csapat: Csáki, Ifjovics, Lánczos, Lovkó, Skublics, Mózes, Fábián, Kapus, Kovács Sz., Hőbe, Vastag, Molnár. Edző: Balogh Attila, aki különdíjat is kapott, csakúgy Csáki, a legjobb kapus és Lovkó, a legjobb mezőnyjátékos.
MEGKEZDŐDÖTT A GÓLGYÁRTÁS
A labdarúgó tavaszi idényre készülő NB H-es Olajbányász gárdája az időjárás javulása következtében egyre jobb pályaviszonyok, feltételek mellett folytatja a formábahozást. Hazai környezetben végre van egy olyan pálya, - ez pedig a jól előkészített Volán-Dózsa játéktér -, ahol lehet játszani. Nos, a kerettagok aztán éltek a javuló lehetőséggel, akik megkezdték a gólgyártást.
A piros-kékeknél közben bemutatkozott egy új fiú, Diczkó Csaba, akiről Farkas Zoltán szakosztályigazgató így informált.
- A Videoton FC csapatától érkezett hozzánk a húszéves játékos, aki az U 20-as válogatott középhátvédje. Ismert, hogy nekünk nagy szükségünk van egy centerhalfra s miután
a korábbi kiszemelt Panghy nem jött hozzánk, tovább folytatjuk a keresést. Reméljük, hogy a fehérvári fiú megnyeri szakvezetőnk tetszését s ha így lesz, akkor június 30-ig köl-csönjátékosként szerepelhet nálunk.
A csapat háza táján a vezetők tovább szorgoskodnak a megfelelőbb feltételrendszer kialakítása érdekében, s erre annál inkább nagy szükség van, mert az első nyolcba készülő riválisok is nagyban erősítenek. Mindezek is jelzik, hogy valójában igen kemény tavaszra van kilátás.
A piros-kék játékosok közül néhányan kisebb sérüléssel, betegséggel bajlódnak, köztük van Vidóczi, aki kihagyta az utóbbi edzőmérkőzést, amelyen
Olajbányász-Tapolca 8-0 (4-0)
A Volán-Dózsa pályán sorra került előkészületi mérkőzésen Madár Gábor edző hatvan percen át a következő csapatot szerepeltette: Gelencsér Gyulai, Diczkó, Kiss, Balogh Cs. - Farkas, Csörnyei, Agics, Visnovics - Pécsi, Horváth Gy., majd csereként szerepelt: Szálai, Hollender, Koller, Balogh A., Heinczinger, Kovács, Korpics, Gazda, Gordián. Gólszerzők: Pécsi (2), Horváth Gy., Kiss, Visnovics, Farkas, Heinczinger, Balogh A.
Lapzárta után két NB l-es csapattal is mérkőztek az olajosok. Kedden délután a Csepel, szerdán pedig a Haladás VSE volt az olajosok vendége.
B.A.
EREMKIO SZTO, FÉLÉVES KÉSÉSSEL
Az 1995/96. évi bajnokságban ezüstérmet szerzett az Olajbányász NB Il-es ifjúsági A-csapata, amelynek edzője Vlaszák Géza.
Az éremkiosztó ünnepségre azonban csak most, az elmúlt héten kerülhetett sor, mert csak most érkezetek meg az MLSZ-ből a bajnoki ezüstérmek, i
- Többszöri sürgetés eredményeként előkerítitek az érmek, meglettek az ezüstök. Az MLSZ új székházba költözött, az érmeket egy bőröndbe rakták és nem találták azt. Bosszantott bennünket a dolog, mi állandóan reklamáltunk,
a gyerekek várták az elismerést. Most végre meglelt a bőrönd, az érmeket átfenyesítettiik és csapatértekezleten átadásra kerültek a bajnoki ezüstök. Féléves késéssel ugyan, de megtartották az ünnepélyes díjkiosztót - tájékoztatott Vlaszák Géza, az Olaj utánpótlás szakágvezetője, az ifi A-csapat edzője.
Az éremkiosztón a szakvezető részletesen értékelte az utánpótlás helyzetet, dicsérte a bajnoki ezüstöt elért játékosokat, majd Farkas Zoltán szakosztályigazgató adta át az ezüstérmet a sikerkovácsoknak:
KOMAROMI EMLÉKTORNA
A Városi Labdarúgó Szövetség a hétvégén rendezi meg a Komáromi József teremlabdarúgó emtéktornát, amelyre a MÁV NTE mun-
kacsarnokban kerül sor. A kétnapos hagyományos tornán huszonegy városkörnyéki bajnokságban szereplő csapat vesz részt, ame-
Horváth Gábor, Gazda Ferenc, Hollender György, Korpics Miklós, Balogh Attila (valamennyi kerettag a felnőtt NB Il-es csapatnál), Bencsik Győző (Csurgón játszik), Baksai Emil és Baj József (Tótszerdahelyen játszanak), Fehér Zsolt, Imrei György, Beke István, Csörgits Lajos, a ma is olajos Szűcs László, Hostyánszki László, Pongrácz László, Németh Attila, Simon, István, Boa Levente játékosoknak és Vlaszák Géza edzőnek.
B.A.
lyek hét csoportban (3-3 csapattal) kezdik meg a küzdelmeket holnap (szombaton) reggel nyolc órától.
Vasárnap reggel nyolc órától a középdöntővel folytatódik az emléktorna, majd a helyosztókra 18,40 órától kerül sor. Az ünnepélyes eredményhirdetést 19,45 órakor tartják a verseny színhelyén.
1997. február 14.
KANIZSA - Sfi**t
25
Idényzáró és tavaszi rajt
A teke NB I-ben, az 1996/97. évi bajnokságban folytatódott a bajnoki pontvadászat és elsőként a Sörgyár férfi élversenyzői kezdték meg a küzdelemsorozatot. Ugyanis az őszről elhalasztott találkozót bonyolították le a tavaszi rajt előtt, s azon biztosan gyűjtötték be az oly fontos két bajnoki pontot.
A tavaszi nyitányon viszont már kevésbé dőltek a bábuk, s így mind a nők, mind a férfiak vereséget szenvedtek. A lányok a listavezető, míg a férfiak a középmezőnyben tanyázó debreceniek ellen hagyták el vesztesként a küzdőteret, a papírformának megfelelően.
A Sörgyár férfi gárdája a Lyukóbányai Bányász elleni elhalasztott mérkőzésén 6:2 (3917:3751) arányban szerezte meg negyedik győzelmét, s ezzel az őszi idényt a tizedik helyen zárták a tizenkét csapatos mezőnyben. Egyéni pontot szerzett Lukvár (697 fa), Bendo (671), Illés (660), Kovács (656 fa), míg a csapatsikerhez Nagy 631, Vajda 602 fával járult hozzá a győzelemhez. Az ifjúsági csapat (Tóth, Pázsit) 3:1 arányban vesztett.
A tavaszi idénynyitón idegenben gurítottak a sörgyáriak, akik a távoli Debrecenben 6:2 (3944:3777) arányban vesztettek a jobb hazaiakkal szemben. Pontszerzőnek bizonyult a nehéz pályán Bende (664 fa) és Nagy (647 fa), míg Lukvár 633, Hajdú 626, Németh Norbert 609, Vajda 598 fát ütött. Az ifik újabb vereséget szenvedtek, ismét 3-l-re kaptak ki.
A Sörgyár női együttese hazai környezetben kezdte a tavaszi sorozatot. A kanizsaiak a listavezető Debrecen csapatát fogadták, s ha egy kicsit jobban összpontosítanak, akkor nagy meglepetést okozhattak volna. Mindenesetre több mint tisztes helytállás a 3-5-ös (2276:2355) eredmény. A sörgyáriak közül Vágvölgyiné (394 fa), Némethné (390) és Majoros-né (384 fa) lett pontszerző, míg Tubolyné 376, Bakos I. 367, Balogh E. 365 fát ütött.
A sörgyári NB l-es ifjúságiak 4:0 (722-640) arányban nyertek. Egyénileg: Soós 363, Bakos E. 359 fa.
HARMINCHÁROM A BAJNOKTÓL
A kézilabda NB I. tavaszi idényének hetedik fordulójában újabb bajnok ellen lépett pályára az Izzó alsóházi gárdája. Ezúttal az elmúlt évi magyar bajnokcsapatnál vendégeskedtek a lámpagyáriak, akik ellen a Tisza-partiak jó hangulatú, sportszerű és gólparádés főpróbát tartottak. Bemelegítettek a Barcelona elleni Bajnokok Ligája találkozóra, s ebben jó edzőtársnak bizonyultak a kanizsaiak.
Pick Szeged-Izzó SE 33-19 (14-9)
A lámpagyáriak legeredményesebb játékosai: Kovacse-
vics és Hungler 4-4, Rodek és Petrovics 3-3.
- Betegség és sérülés miatt négy állandó játékosunk hiányzott, nevezetesen Szabó, Juhász, Monostori és Farkas nem tudta vállalni a játékot. Tehát a bajnok nagy előnnyel várhatta az összecsapást, amely ellen mi csak a tisztes helytállásban bízhattunk kezdte Jéki Zoltán, a lámpagyáriak edzője, majd így folytatta: - A kél csapat közötti nagy tudásbeli különbség az első félórában csak ötgólos előnyt hozott. Közben a fiúk mintegy negyedórán át egálban voltak a válogatottakkal, de kihagytunk védekezésben,
Bravúros győzelem a sakk OB I-ben
A tavaszi idény második fordulójában hazai környezetben szerepelt az Izzó SE OB l-es férfi sakkcsapata. A lámpagyáriak a tabellaszomszéd vasiakat fogadták, akik ellen kitűnő és eredményes hajrával kerekedtek felül, a vártnál nagyobb arányban.
Izzó SE-Haladás VSE 8-4
A színvonalas találkozón, a befejezés előtt fél órával még döntetlenre állt a találkozó, de aztán a véghajrában a lámpagyáriak taktikusan játszottak, hibázásra kényszerítették a vendégeket és végül fölényesnek mondható győzelmet arattak a jónevű ellenféllel szemben.
A kanizsaiak közül Krutti hetedik döntetlenje után szép győzelmet aratott, Papp sötéttel nyert, míg a befejező percekben diadalmaskodott és remek győzelmet aratott Faragó, Horváth, Schneider és a tizenkét éves Flumbort. Az éltáb-lán Ribli döntetlennel végzett, csakúgy Végh, Szilágyi és Ba-gonyai. Ugyanakkor jó állást rontott és vesztett Csonkics, valamint Bodó.
Kassai Zoltán csapatvezető így- összegezett a csb-mérkő-zés után.
- Elmaradt a várt szoros eredmény, mert versenyzőink közül többen is remekeltek és nem álltunk hadilábon a szerencsével sem. A győzelemmel, megerősítettük előkelő helyünket a bajnoki táblázat élcsoportjában.
* * *
A sakk OB II-ben, az Asztalos csoportban biztos győzelemre készült a Nyugatker Kft. férfi csapata, amely a Székesfehérvár együttesét fogadta. Nos, a hazai siker elmaradt, mert a csapat gerincét adó versenyzők (Rezsek, Ra-gats, Sziva, Kassai) vesztettek, s így csak 6-6-ra végeztek a vendégekkel.
Győzött és pontot szerzett Tamás. Marton, Biskopics M. és a szlovén Kovac, míg döntetlent ért el Gerencsér (szlovén), Kercsmarics, Lenkey és
Szabó Virág._
B. A.
és ezeket a hazaiak gyorsan kihasználták. Szünet után, a félidő derekán még tíz volt a két csapat között, de \'ezután jobbára már a fiatalokat szerepelteltem.
Holnap - szombaton újabb nagycsapat, az Elektromos gárdája vár a kanizsai élvonalbeliekre az Olajbányász munkacsarnokban. (Kezdési idő: 17 óra). A dobogóra készülő fővárosiak a nagy esélyesek, ráadásul az izzósok továbbra is erősen tartalékos csapattal veszik fel a küzdel-met a jóhírú vendégekkel.
B. A.
Sporthétvége
SZOMBAT
Asztalitenisz. NB II. Férfiak: Sörgyár-Dombóvár, Sörgyári edzőterem, 11.00. NB III. Férfiak: Sörgyár II-Celldömölk II., Sörgyári edzőterem, 14.00.
Kézilabda. NB I. Férfiak: Izzó SE-Elektromos, Olajbányász munkacsarnok, 17.00 (előtte NB l-es ifjúságiak).
Labdarúgás. Komáromi József teremlabdarúgó emléktorna (21 csapattal), MÁV NTE munkacsarnok. 8.00.
Teke. NB I. Férfiak: Sörgyár-Kaposvári Építők, Sörgyári csarnok, 10.00.
VASÁRNAP
Kosárlabda. NB II. Férfiak: Kanizsa KK-Pécsi Korona KC, Zsigmondy-Winkler tornacsarnok, 11.00. Nők: Thury KDKK-FTC II., Thury tornaterem, 14.00.
Labdarúgás. Komáromi József teremlabdarúgó emléktorna, MÁV NTE munkacsarnok, középdöntők: 8.00. Elődöntők: 17.40. Helyosztók: 18.40.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás, 13.00. Gyalogtúra: Csónakázó-tó-Erdei pihenőház-Sánc-Nagy-kanizsa. Táv: 10 km. Visz-szaérkezés: 18.00.
26
KANIZSA - Zlpuî.
1997. február 14.
LAN-
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nlí-n a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 félszobás, 4. emeleti lakás eladó vagy kisebb lakásra cserélhető értékegyez-
tetéssel. Irányár: 2,4 inFt. Kód: 559. (19826 K>_
Kiskanizsán 2+1 félszobás, 95 iim-es, 16 éves családi ház garázzsal, pincével, tetőtérbeépílesi lehetőséggel, 846 iim telekkel eladó. Irányár: 5,2 nifí. Kód: 413. (20774 K)
Murakereszlúron 100 mn-es, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, melléképületekkel, 1065 nm-es parkosított, ellátott, rendezeti telekkel eladó. Irányár: 4,2 niFt. Kód: 452. (20931 K)
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos családi ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 5,5 mFt. Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Keleti városrészben 55 nm-es, 2 .szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőiwös, vízórás lakás nagyobb lakásra cserél-
hetó értékegyeztétéssel. Kód: 692. (20938 K)_
Hahóton 3 szobás, újonnan épült családi ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel, 2447 nm-es telekkel, fizetési könnyí-téssel eladó. Irányár: 2,9 mFL Kőd: 431. (21076 K)
Kiskanizsán 120 nm-es, 3 szobás, 19 éves 2 szintes, erkélyes, teraszos családi ház, 20 nm-es garázzsal, melléképülettel, 540 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,5 mFt.
Kőd: 609. (21082 K)_
Palinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kialakított üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 mu te-lekkel eladó. Irányár: 13 niR Kőd: 612. (21083 K) Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás 62 nm-es, 3. emeleti, erkélyes, felújított, lakás eladó. Irányár: 2,5 inFt. Kód:
615. (21084 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel. 3000 nm -es telekkel eladó vagy nagykanizsai ilí. miklósfai családi házra cserélhető. Irányár: 3,5 mR
Kód: 669. (21088 K)_
Nagybakónakon 60 nm-es, 2 szobás, 60 éves, összkomfortos, felújításra szoruló családi ház 694 nm-es telekkel, mel léképülettel eladó, Irányár: 700 eFt. Kód: 691. (21092 K)
Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es, erké lyes, központi fűtéses, azonnal beköltözhető 4. emeleti la kas eladó. Irányár: 23 mFt Kód: 737. (21100 K)
Nk-án a belvároshban 122 nm-es, 3+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, 2. emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető értéke gyezte lessel. Irány ár 5 mR Kód: 726. (21460K)
Nk-Sáncban 72 nm-es, 2+1 félszobás, egyedi gázfűtéses étkezős családi ház, aknás garázzsal, melléképületekkel zárt terasszal, műhellyel, 2160 mn-es telekkel eladó. Irányár: S mFt. Kód: 198. (21471 K)_
Szepetneken, 70 mn-es, 2 szobás, 50 éves, komfortos csa ládi ház, 900 nm telekkel, eladó. Iránvár: 1,2 mFt Kód 273. (21551 K) _
Nk-n a Kazanlak krt-on 67 nm-es, 2+1 félszobás, erké lyes, vízórás. nagykonyhás, 3. emeleti lakás eladó. Irány ár: 2,4 mFt. Kód: 32/97 (21565 K)
Nk-án a belvároshoz közel 48 mn-es, 1 szoba+hálófulkes, egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. Eladási ár: 1.6 mFt. Kőd: 53/97. (21670 K)
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mFt.
Kód: 55/97. (21671 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 2 mFt. Kőd: 28/97. (21673 K)_
Nk-tól 10 km-re 106 nm-es, bevezetett vegyesbolt, teljes berendezéssel, raktárhelyiségekkel, riasztóval felszerelve
eladó. Irányár: 23 mFt Kód^: 483. (21677 K)_
Bagolán 20 éves, 140 nm-es, 3 szobás, 2 szintes családi ház, 2808 nm-es telekkel, műhellyel, melléképületekkel eladó vagy nagykanizsai 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra ill. családi házra cserélhető, értékegyeztetéssel. Irányár: 4
mR Kőd: 366. (21796 K) _
Holládon 5307 nm-es zártkert, présházzal, pincével, beköthető vízzel, villannyal eladó. Irányár: 500 eR Kód:
380. (21797 K) _
Nk-án az Irtás utcában 3+2 félszobás, 90 nm-es, erkélyes, 3. emeleti lakás, 2 WC-vel, egyedi cirkó fűtéssel eladó.
Irányár 4,5 mFt Kód: 386 (21798 Kj_
A szentgyörgyván hegy 1. hegyhátán 1798 nm-es zártkert, 2 szobás, teraszos (égla épülettel, bevezetett villannyal, 15 nm-es pincével, teljes felszereléssel eladó. Irányár: 650
eR. Kód: 659. (21804 K)_\'
Sandon 75 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli, régi típusú családi áz, 820 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó.
Irányár: 950 eFt Kód: 708. (21805 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 104 run-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított, galériázható, erkélyes, 1 emeleü lakás eladó. Iránvár: 8 mFt. Kód:
69/97. (21807 K)_
Nagykanizsán a belvárosban első emeleti egymásba nyitható 2 lakás, 5 szobával, 2 fürdőszobával, 2 WC-vel, 170 nm-en, 9 ill. 6 mn-es galériával, 100 nm-es pince résszel
eladó. Irányár: 14 mFt. Kód: 70/97. (21808 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, pincés, földszinti lakás eladó. Irányár:
1,7 mR Kód: 79/97. (21810 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 64 nm-es, felújított, erkélyes, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,7 mFt. + garázs az épület alatt. Kód: 82/97. (21811 K) _
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 mn-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 23 niR
Kód: 83/97. (21812 K)_
Nk-n 6 éves 198 mn-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház, 720 nm-es telekkel, 60 nm-es pincével, 24 mn-es garázzsal eladó. Irányár: 15 mFt Kód:
86797, (21813 K) _
Palinban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyedi fűtéses családi ház, 40 nm-es pincével, 25 mn-es garázzsal, 2148 mn-es telekkel eladó. Irány-
ár: 12 mR Kód: 88/97. (21814 K)__
Vajdacserfőn 2160 nm-es zártkert, 4 éves, 36 nm-es, 2 szintes, épülettel, 36 nm-es pincével eladó. Irányár: 850 eFt. Kód: 93/97. (21937 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 67 mn-es, 3 .szobás, erkélyes, vízórás, 8. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnali beköllözés-sel eladó. Irányár: 2,1 mFfKód: 105/97. (21938 K)
Nk-án a Corvin utcában 1+1 félszobás, felújított, vízórás, egyedi gázfűtéses, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,6 mR
Kód: 108/97. !21939 K)_
Nk-án a belvárosban 86 nm-es, 2 szoba+hallos, egyedi gázfűtéses, gálénázott, I. emeleti lakás 5p mn-es pince-résszel, garázzsal eladó. Irányár: 6 mFt. Kód: 74/97. (21940 K)______
Felsőrajkon 30 éves, 2 .szobás, 80 nm-es családi ház műhellyel, 20 nm-es garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. Ül. értékegyeztetéssel Nk-i max. 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár: 2,7 mFt. Kód: 41/97. (21941 K)_
Garaboncon 3071 nm-es zártkert, 50 éves, 70 nm-es épülettel, berendezéssel és felszereléssel együtt eladó. Irányár:
1 mFt Kód: 51/97. (21942 K) _
Nk-án a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház 800 nm-es telekkel, téglaépülettel eladó. Irányár: 2,4 mFt Kód:
5/97. (21943 K)__
Nk-tól 8 km-re, 5 éves, 160 nm-es, bevezetett vegyes élelmiszer üzlet 48 mn-es butikrésszel eladó. Irányár: 4,5
mR Kód: 764. (21944 K) t_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 félszobás, 2. emeleü, étkezős, erkélyes, vízórás, egyedi cirkofűtéses lakás Nk-i családi házra cserélhető értékegyeztétéssel.
Kód: 763. (21945 K)_
Nagybakónakon 65 mn-es, 1+3 félszobás, 2 éves, 3 szintes, pincés, garázsos, komfortos, zártkerti ház 3841 mn-es telekkel, felszereléssel eladó. Irányár: 1,3 mFt. Kód: 730.
(219,46 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2. emeleti, felújított lakás extra konyhabútorral, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 2,7 mFt (garázs nélkül). Kód: 709.
(21947 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, felújított, 67 mn-es, egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész 20 mn-es pincével eladó vagy felújításra szoruló Nk-i családi házra cserélhető. Irányár: 33 mFt Kód: 680. (21948 K) Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, 9. emeled, felújított, 2 erkélyes, vízórás lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár 2,2 mR Kod: 641.
(21949 K)_
Nk-án 10 éves, 160 mn-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház 36 nm-es garázzsal 900 nm-es telekkel, 80 nm-es melléképülettel eladó. Irányár:
14 mFt. Kód: 575. (21950 K)_
Nagyrécsén 1256 nm-es, 19 m széles telek érvényes építési engedéllyel eladó. Irányár: 500 eR Kód: 540. (21951
KJ_
Nk-án a cserfői hegyen 7200 nm-es zártkert, 50 éves, 50 nm-es komfort nélküli épülettel eladó. Irányár: 300 eFt. Kód: 387. (21952 K)_
Nk-án a Platán soron III. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i családi házra cserélhető. Irányár: 2.2 mFt. Kód: 371. (21953 K)_
Inkén 95 nm-es, 3 .szobás, 25 éves, komfortos, garázsos családi ház 1330 nmes telekkel, műhellyel, faházzal, melléképületekkel eladó. Irányár: 2,5 mFt. Kód: 237. (21954 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Cserfőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan két tagból áll, melyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsfákkal van telepítve. A pincén hatom helyiség, melyből a présház és a .szoba cementlapos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jó állapotban van. A pincéhez portalanított út vezet, a panoráma igen tetszetős. Irányár:
300 eFt. (18713 K)_
Sandon két .szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 nöl, melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 n.öl berekfás erdő is van. Iránvár: 1.5 MFt. (14868 K)_\'
Zalaszentjakabon 200 nm-es épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része közművesített, osztatlan bármilyen (vállalkozási) célra kialakítható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert .szántóföld összesen: 6.600 nm. Az objektum a falu belterületén, jó helyen van. Irányár: 2.8 MR (14875 K) _
Építési telek Szepetneken a Kiskamzsa felöli részen 430 n-öl eladó. A telek közművesített, az utca portalanított.
Irányár. 500eFT.(187l4 Kj_
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi építésű - 102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban víz, gáz, villany van. Udvar, kert 130 n-öl. Irányár: 5,5 mFt. (18717 K)
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi fűtéses, kb. 30 éve épült palatetős kifogástalan állapotban. Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás lakással. Irányár: 2,5
mR. (18719 K)_
Látóhegyen a Kaposvári út mellett 2 szobás, családi ház 1540 mn telekkel eladó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak. Kél szintes tusoló, Wc van. Irányár: 2,7
mFt (18720 K)_
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szintes, teljesen új, modem. Az öszterulet 480 nöl a beépített 50 n.öl. A kert, udvar gondozott, kultúrált, esztétikus. Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel
fekszik. Irányár: 30 MR. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis" előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett Irányár:
8,1 mFt. (16079 K)_
Balatonfenyvesen 20 éve épüli. 2 szobás, tozóftilkés. 57 mn-es családi ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár: 4
MFt. (17391 K)_
Borsfa Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 mn, összterület tetőtérrel 170 nm A házhoz 1,200 n-Öl terület tartozik 4 éves fenyőcsemetékkel. (A csemetés
600 n-öl. Irányár: 3,5 mR (18537 K)_
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses, 4. emeleti la-kás eladó. Irányár: 2,2 mR (18973 K)_
Kodály Z. utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár: 1,7 mR.
(18999 K)_
Katonaréten 4 szobás, 140 nm-es lakás melléképületekkel
eladó- Irányár: 7 niFt (19118 K)_
Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár: 300
eR (19122 K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 mn területtel eladó. A ház újonnan épült, kifogástalan állapo-
tú. Irányár: 1,6 mR (19413 K)_
Zalaújlakon 4 szobás, letőtérbeépítéses ikerház fele félkész állapotban 2009 mn összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol. kedvezmény igénybe vehető. Irányár: 2,5
mFt (19415 K_
Építési telek Kiskanizsán 320 n-öl közművesítettt környezetben eladó. Irányár: 720 eR. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás letőtérbeépítéses 120 nm-es családi ház, garázzsal, melléképületekkel, erkéllyel eladó. Összterület 300 n-öl. A ház kitűnő állapotban van.
Irányár: 6 mFt. (1976S K)_
Katonaréten 3 .szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó állapotban 160 n-öl összterülettel eladó. Irányár: 5,8 mFt.
(19769 K)_
Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha fürdőszobás földszinti lakás eladó. Elcserélhető nagyobbra is (csak földszinti) értékegyeztetéssel. Irányár: 2 mFt. (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 mn-es egyedi fűtéses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2.250 eFt (19772 K)_
Csengery utca elején, a FŐ úüiál 1 .szobás, 50 nm-es lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász üzlet kialakítására alkalmas. A szoba belmérete magas, így galéria kialakítAsára is van lehelőség. Irányár: 2 mFt. (20022
K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 mn-es, egyedi fűtéses, tégla épületben lévő, re])rezentatív lakás nagy konyhával az 1. emeleten eladó. Irányár: 4,6 mR (20025 K)
Pogányszentpéterén, a FŐ út mellett 2 szobás, fürdőszobás, 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 n.öl összte-
rülettel eladó. Irányár 2,4 mR (20026 K)_
Kiskamzsa központjában 6 szobás, 2 fürdőszobás, 150 mn-es, 2 WC-s, 2 garázsos, reprezentatív ház igényesnek bérbeadó. Vállalkozások kiválóan tudják hasznosítani. Havi bérleti díj: 150 eFt + rezsi. (20027 K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nm-es egyedi fűtéses, 1. emeleti lakás eladó felújítva Irányár: 3 mFt (20127 K)_
Cielsén a vasútállomáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal, garázzsal 700 n-öl területtel eladó. Irányár: 1.8 mFt (20131 K)_
Csengery utca végén 1 szobás, fürdőszobás lakást cserélne 1,5 vagy 2 .szobásért felülfizetéssel (20S01 K)_
MAORT telejien l szobás, 4. emeleti, 38 nm-es, egyedi fűtésű, fürdőszobás lakás (önkomiányzati) eladó. Irányár: L.650.000 eFt. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi fűtéses lakásért a K-i v.részben értékegyeztetéssel. (20502 K)
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CSffSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
MI AZ ÖNÖK IGÉNYEIT ÉS ÉRDEKEIT TARTJUK SZEM ELŐTT.
1997. febrn ár 14. KANIZSA - /tp*? 21
Eötvös térnél i. emeled, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeled, 70 mn-es lakás egyedi fűtéssel eladó. Irányár: 25 mFt.
(20503 K)_
Cserfői szőlőbirtok 674 n.0l, felújított léglapincével, hordókkal, munkagépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irány -
ár: 450 eFt. (20504 K)_
Miklósfán 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház. jó állapotban eladó. A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 iim-es melléképület. A ház a falu közepén, ápolt, kulturált környezetben van. A házban 20 éve épült fürdőszoba van. Irányár: 3 mFt. (20505 K)_
Teleki utca közepén 1,5 szobás, 33 nm-es, udvari házrész kerttel eladó. Irányár: 1,5 mFt. (20506 K)_
Zalakaroson két szintes 6 szobás villa 550 nm-es összterülettel eladó. Irányár: 4,6 mFt. (\'20658 K)_
Miklósfán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épüli családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 400 n.öl területtel jó helyen eladó. A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelaka.? Nk-án is érdekel. Víz, gáz, villany, telefon van. Irányár: 45 mFt. (21362 K)_
Bajcsán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázzsal, műhellyel nagy telekkel eladó. Irányár: 3,5 niFt.
(21363 K)_
Liszt F, utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, 4. emeled lakás felújítva eladó. Irányár: 2 mFt Ugyanitt 18 nm-es tégla garázs aknával eladó. Irányár: 650 eFt. (21365
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szoba? (\'2+2 félszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) fűtéss-sel, lakás alatti garázzsal, 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentaüv kivitelben. Irányár: 11 mFt.
(21366 K)_
Csengery utca közepe iáján 25 szobás házrész eladó. Irányár: 2,4 mFl. [2149S K)___
Olaj tele pen társasházban 3 szintes 116 rutl-es, 4 szoba, fürdőszoba, épületen belüli garázsos reprezentatív lakás eladó. Irányár: 11 mFt. (21500 K)_
Budapesten a XIV ker-ben, Várna utcában 37 nm-es, 1 szobás, magasföldszinten, fürdőszobával kis kerttel eladó.
Irányár 2 mFl. (21502 K)_
Cserfőn 400 n-öl szol? pince használattal bérbeadó. Bérlet díj: megegyezés szerint (21503 K) Miklósfa halárában a Móric helyi dűlőben 1000 n-Ől ingatlan benne 400 n-öl szőlővel, földpincés présházzal, teljes felszereléssel együtt eladó, Irányár: 500 eFt. (21504 K) Z.alaűjlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház (ikerház fele) 2009 írni összterülettel eladó. Kívülről nincs bevakolva. Irányár: 5.5
ml-t. 121641 K)_ - ¦
Rákosszentmihályon (Budapest, 16. ker) 50 nm-es, I szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás laka?, az udvaron fémváza? garázzsal, kerthasználattal eladó. Irányár: 4,5 mFt. (21642 K)_.
PANORÁMA-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Gyékényesi szőlőhegyen a bányatóhoz 300 m-re 2 db 2494 nm Összterületű panoráma.? lelek eladó. Víz, villany bekötése megoldható. Irányár: 450 eFt Azonosító jeJ:T/05 (18527 K)_
Balatonmária-furdőn 32+32 nm alapterületű, egyenként l szoba hallos ikernyaraló l-l garázzsal, 2x93 n-öl telekkel egye 4,0 mFl, külön-külön 2,0 mFt-os irányáron eladó.
Azonosító jel: NY/08 (18528 K)_
A Panoráma-Inköz keres Nagykanizsa belvárosában eladó 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat I. emeletig. (18530 K) Pogánvszentpéteren 2 szoba-hallos, 80 nm-es családi ház 650 ii.öl telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 2,44 inR Nk-i 15 vagy 2szobás, egyedi fűtéses lakásrais cserélheti ertékegyeztetéssel, Azonosító: CS/19. (19127 K) Gyékényesi vasútállomás közelében, főút melleit 1300 mn-es, megosztható építési telek eladó. Irányár: 980 eFl
Azonosító: T/06. (19132 K)_
Nk-n a K-i városrészben, 4 emeletes épületben 2+1 félszobás, 61 nm-es. 4. emeleli közpond fűtésű lakás 1,8
mFt-ért sürgősen eladó. (L/46) (19443 K)_
Csurgón 3 szobás. 100 nm-es, központi fűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel. 1386 nm telekkel eladó, vagy budapesd ül. környéki lakásra, családi házra cserél-hető. Irányár: 3,2 mFt. (CS/34) (19449 K)_
Zákányban 3 szobás, 115 nm-es, 17 éves családi ház 823 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 2,2 mR (Cs/4S) (19450 K)_
Nk-án a Sétakert közelében, zöldövezetben, teljesen felújított társasházban 3 szoba+hallos, 83 nm-es. parkettá?, vízóra?, D-i erkélyes, 2. emeled lakás pince és padlás-résszel, parkolási lehelőséggel 4,9 mFt-os irányáron eladó.
L/51. (19501 K)_J
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 n.öl telekkel eladó. Irányár:
3,6 mFl. CS/36. (19502 K)_
Nagyrécsén, új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű telek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Irányár: 530 eFt. T/9. (19789 K)_
BalatonmáriafüdŐ központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es összközműves.jó állapotú íkemya-raló-rész 90 n-öl telekkel, az, udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épülettel együtt eladó.
Irányár: 3,4 mFt. NY/14 (19963 K)_
Pogányszentpéteren 5 szobás, 2 hallos, 2 konyha.?, tetőtér-beépítéses 200 nm összalapterületű családi ház pincékkel, garázzsal, műhellyel, melléképületekkel 3,98 mFt-os irányáron eladó, 2 szobás Nk-i lakás\' beszarnithaló. CS/43 (20117 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 4 emeletes épületben 2+1 félszobás 63 nm-es, redőnyös erkélyes, jó állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Irányár: 2,3 mFt. L/62 (20119 K)_
Nk-n Liszt utcában 2 szobás 61 nm-es új szőnyegpadi ós, redőnyös, 2 erkélyes teljesen felújított I. emeled lakás 1,95 mFt-os irányáron eladó, vagy 2 szobás udvari lakásra cserélhető. L/59. (20121 K)_
Gyékényesen, a Bányató közelében levő Öreghegyen csendes, nyugodl, jól megközelíthető helyen, panorámás lelkek eladók! Irányár: 72Ft-230 Ft/nm.(2Ö 122 K) Kiskanizsán új lakóövezetben kétszintes, 4 szobás+nappa-lis, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, „kél generációs", jó állapotú, 190 nm összalapterületű családi ház garázzsal, pincé-vel, 120 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 10 mFt. CS/47. (20217 K)_
Nagykanizsán, a városközponthoz közel, új épületben, 2 szoba+hallos, 60 nm-es, igenyes belső kialakítású, 3. emeleti lakás 3 év garanciával eladó. Irányár: 3,7 mFt. Ugyan-
ítt garázs 800 eFt-ért eladó. L/65. (20218 K)_
Gyékényesen 3 szobás, 200 nm alapterületű 2 konyhás, 2 teraszos, 12 éves családi ház aknás garázzsal, műhellyel, 100 férőhelyes sertésóllal, 500 n-öl telekkel eladó. Irány ár: 3,5 mFl. CS/49 (20386 K)__
Nk-n a belvároshoz közel, 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses, vízórás, telefonos földszinti lakás garázzsal együtt 2,5 mFt-ért eladó, vagy bel városkörnyéki, Kiskanizsai, vagy Miklosfai családi házra cserélhető, 4,0 mFt-ig. L/69.
(20390 K)_
Balatonfenyves-alsón 1 szobás, fürdőszobás, 42 nm alapterületű, összközműves nyaraló 220 n.öl leiekkel, teljes berendezéssel eladó. Irányár: 1,98 mFt. NY/04. (20497 K)
Nk-án a belváros szívében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emelet), erkélyes, nagy belmagasságú laka? eladó. Irányár: 4,6 mR Belvárosi, egyszobás lakás beszánűtható. L/70,
(20498 K)_
Nk-án a városközponlban 2x5 szobás, kétszintes, telefonos családi ház, az alsó szinten üzlethelyiséggel egyben, vagy külön-külön is eladó. L/53. (20694 K) Sormáson eladó teljes felújításra szoruló, I szoba konyhás, fürdőszobás, 2 előszobás, 55 nm alapterületű íkerla-kás-rész 1000 nm telekkel. Irányár: 1,3 mFt CS/54.
(20698 K)_
Nk-n Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskialakílási lehelőséggel 100 n-öl telekkel eladó.
Irányár: 5,5 mR. Cs/5. (20862 K)_
Bagolán fő út mellett 3 szobás, 135 nm alapterületű 20 éves családi ház egyedi gázfűtéssel, garázsai, műhellyel, melléképületekkel, ipari árammal eladó. Irányár: 335 mR vagy 2+1, 3 szobás, 1 v. 2 emeleti nagykanizsai laká?ra cserélhető értékegye/.le léssel. Cs/32. (20863 Ki
Baconaki hegyen, jól megközelíthető helyen, 70 nm-es, 10 éves téglaépület teljes berendezéssel, 750 n-öl telekkel, gondozott, kordonos szőlővel, 7 db termő és 20 fiatal gesztényefáva] eladó. Irányár: 420 eFt. Ny/18 (20867 K)_
Gyékényesen, a bányatóhoz 1500 m-re, 800 n-öl panoráma.? telek szőlővel, gyümölcsfával, termő gesztenyefával, régi pincével eladó. Irányár: 175 eFt.
T/03. (20868 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 4 em. épületben, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm alapterületű, 1. emeleti lakás eladó. Irányár; 13 mR (20869 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szoba? 54 nm-es egyedi fűtése?, parkettás, vízórás, erkélyes, redőnyös 4. emeleti laka?
eladó. Irányár: 2J mR L/85 (21004 K)_
Nk-n, a városközpontban, 1,5 szobás 40 nm-es, földszinti lakás Uzlel, vagy irodakialakítási lehetőséggel eladó.
Irányár: 2.5 mFt L/21 (21008 K)_
Nagykanizsán a Csengery utcában 1 .szobás, 42 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, telefonos, 2, emeleti lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas, Irány-
ár: 1,7 mFt L/102, (21282 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben 2+2 félszobás 67 nm-es, szőnyegpadlós. redőnyös 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5S mFt L/98 (21286 K)_
Balatonberényben 2 lakásos 2 szintes 6 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás reprezentatív belső kialakítású vízparti családi ház 170 nm összalapterulettel, garázzsal. 200 n-öl telekkel eladó. Irányár teljes berendezéssel: 12 mR. NY/20
(21505 K)_
Nagykanizsa belvárosában 4 .szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vízórás, földszintes társasházi la-
kás eladó. Irányár: 3.5 mFl. L/109. (21506 K)_
Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összalapterületű, 70 %-os készültségű hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel, 526 n-öl telekkel eladó. Irányár: 3.5 mft NY/(21507 K)_
Nagykanizsán K-i városrészben 10 em. épületben, 2 szobás, 52 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses, jó állapotú felújított földszinti lakás eladó. Irányár: 1,7 mR L/l 12. (21746 K)
Nk-n Városkapu körúton 2+1 félszobás, loinkamrás, 62 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Irányár:
2.2 mR L/14. (21747 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó. Irányár: 15,0 mR CS/66. (21748
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, tetőtér-beépítéses, 130 nm összalapterületű 18 éves, jó állapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5.98 mFt Cs/46 (\'21749
K)_
(íyékényesi Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási lehetőséggel eladó. Irányai-: 3 mFt (21750 K) Gyékényesi Kotróparlon a búvárbázis közelében 3 szinte,?, 85 nm-es, szép környezetben lévő horgásztanya eladó.
Irányár: 3.5 mFt. (21751 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti hor-gásztanva terasszal, stéggel eladó. Irányár: 2,1 mR.
(21752 K)_
Gyékényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás. 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, műhellyel, 700 n-öl telekkel eladó. Irányár:
1,5 mFt CS/67 (21753 K)_
Nagykanizsán Munka? utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reluxa?, lomkanirás, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irány-ár: 2,3 mFt. L/119. (21754 K)__
Nagykanizsán K-i városré?zben 10 em. épületben, 4 emeleten 1,5 szobás, 46 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vízóra?, loinkamrás lakás eladó, vagy belváros környéki egy-szobá?ra cserélhelő értékegyeztetéssel. Irányár: 1,65 niFt.
L/118. (21755 K)_
Nagykanizsán Péterfai utcában 1. emeleten, 2+1 félszobás, étkezős 74 tun-es jó állapolú lakás garázzsal együtt
eladó. Irányár: 4,9 mR. L/l 17 (21756 K)_
Nagykanizsán Ady utcában 3. emeleten zöldövezetre néző 2 szobás, 60 nm-es, parkettás, vízórás, teljesen felújított, egyedi, igényes belső kialakítású lakás telőtérbeépítesi lehetőséggel eladó. Ár: 35 mFt L/l 16. (21757 K)
Nagykanizsán a belváros szívében, 1. emeleten, 2 szo-ba+étkezŐs 72 nm-es, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos lakás eladó. Irányár: 3.7 mFt. L/88 (21758 K)
Nagybakónakon 2 szobás, 70 nm-es családi ház nyári konyhával, 3500 nm-es telekkel, 12 férőhelyes tehénis-tállóval, szénapajtával, di?znóóllal eladó. Irányár: 650 eFt
CS/61 (21759 K)_
A Nk-án belváros szívében frekventált helyen 2 szoba+ét-kezős, 57 nm-es, parkettás, vízórás, teljesen felújított, 4. emeleti lakás új konyhabútorral, D-re néző nagy erkéllyel
eladó. Irányár: 2,6 mR. L/42. (21838 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nm-es. egyedi gázas, szőnyegpMŰós, vízórás, erkélyes, 4. emeleti lakás 10 em. épületben eladó vagy 2 kisebb lakásra cserél-hető. Irányár: 2,95 mFt LV123. (21839 K) ._
Nk-án a D-i v.részben 2 szobás, 48 nm-es, egyedi gázfűtéses, parkettá?, vízórás, redőnyös, felújított, földszinti lakás pincével, kerttel eladó. Irányár: 1,7 mR L/121. (21840 K)
Nk-án a Teleki utcában 1. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, vízóra? lakás sürgősen eladód. Irányár: 2,3 mFt. L/38. (21841 K)_
Nk-án a belváros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított lkaás - 4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó. Irányár: 4,1 mFt L/126. (21842 K) Nk-án az É-i vjészben, csendes, nyugodt helyen 2 szoba?, 54 nm-es, egyedi gázas, parkettás-, redőnyös, felújított sorházi lakás kerttel pincével, akná? garázz?al, azonnal be-költözhetően eladó. Irányár: 3,8 mFt L/124. (21843 K) Nk-án a Munka? utcában 2. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, vízórás, redőnyös, erkélyes, felújítóit lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 2,4 mR. L/122. (21844
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm összalapterületű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, két generációs családi ház, az udvarban lé vő szerikezetkész állapotú, 100 nm ö.sszalapterületű, 2 szintes, 2 beálló? garázsú. önálló épülettel, 524 nm telekkel eladó. Irányár: 8,9 mFt Építési telek vagy 2 szobás la-
kás be?zámíthátó. CS/71. (21845 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es, fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló családi ház melléképülettel, kis telekkel eladód. Irányár: 2,5 mR CS/67. (21846 K) Miklósfán 5 szobás. 2 fürdőszobás, egyedi gázas, tetőtér-beépítéses, szuterénos, 260 tun ös.szaiapterliletŰ, 7 éves családi ház garázzsal, műhellyel. 400 n.öl telekkel eladó, irányár: 7,5 mR Nk-i 15 vagy 2 szobás lakás - 4 em. épülelben - beszarni Iható 3. emeletig. CS/70. (21847 K) Lispeszentadorjánban szép környezetben - a Kistol-mácsi-tó közelében - 1 szobás, 52 nm-es, egyedi gáza?, fürdőszobás családi ház 1260 n.öl telekkel el-jídó vagy Nk-i 2 szobás, kp. fűtéses lakásra cserélhető - 4 em. épületben - 1. emelelig. Irányár; 1,6 mFt CS/69. (21848 K)_
PLÁNDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fsztV2. Tel.: 93/320-111
5 szobás, 2 szintes + tetőteres, kp. fűtéses, 3 fürdőszobás, telefonos, 230 nm-es családi ház 850 nm-es telekkel eladó Zalakomár frekventált helyén. A ház szintenként erkélyes, az alsó szint üzletként is működtelhető (régen vegyesboltként üzemelt, most lakásként funkcionál). Irányár: 55
mR (18604 K)_
Megvételre ajánlom Bagolai szmt+tetőteres , 7800 n.öl telkes családi házam. Az alsó szinten 3 szoba, fürdőszoba, WC, spájz, nappali, a tetőlér nrnes befejezve. Egyedi gáz és vfzórás + cserépkályha vegyes tüzeléssel, ipari áram. telefon van. Nyílászárók redőnnyel felszerelve. Az ingatlanon 2 kapubejáró van. Irányár: 4 mFt (18946 K)
505 n.öl telken beültetett értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp, rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyha?, 2 garázsos, melléképületekkel, a nyílászárók redőnnyel felszereltek. Irányár: 6,5 mR (18954 K)_
2+2 félszobás, összkomfortos lakás, 4 emeletes házban, 3. emeleten, beköltözhető állapotban eladó. A nyílászárókon redőny van. a fürdő csempézve, lelefon a lakásban. Irányár: 2,6 mR (19578 K)__
Szepeuieken eladó tetőtérbeépítéses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konvha+étkezŐ. spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba, fürdő. WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik. Irányár: 65 mR. (19579
K)_
Letenyén 123 nm-es, 3 szobás. konyha+étkezŐs, spájzos, fürdőszobás, külön WC-s + szuterén rész, egyedi cirkogejzír fűtésű, telefonos, kábel tévéscsaládi ház nagy telekkel sürgősen, kedvező áron eladó. Irányár: 4 mFt (19582 K)_
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses. 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, bevezetett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mFt-ért vagy kisebb családi házra cserélnénk ér-
tékegyeztetéssel. (19848 K)_
2+félszobá?, 80 nm-es, nagykonyhás. előszobás, fürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyedi gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban lévő, 1. emeleti lakás hozzá tartozó garázzsal, földpincével, krs kerttel eladó Nk. déli v.részében. Irányár: 4.5 mR. (20326 K)___
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ES VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE
AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KÍN\'ÁL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz.
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
VALENTIN-NAPI AJÁNDÉK!
Minden megbízó ügyfél ingatlanának közvetíti- \\ si díja 0,8%, ha a megbízást.február 14-én, Va- g lentin napján adja le irodánknak. í
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
J
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
28
KANIZSA - /4pnS
1997. február 14.
2+félszobás, teljesen felújított, nagykonyhás, külön spáj-zos, külön lomkamras, erkélyes, közlekedő taposóval lerakva, IV. emeleü lakás OTP házban eladó, kínálunk kisebb családi házat Miháldon. Igény esetén a két ingatlanért kb. 3 szobás családi házat cserélnék, akár felújftásra
szoruló is lehel Hiv.szám: LAK03 (20330 K)_
Külön bejáratú, külön tulajdoni lapon lévő leválasztott csak a tűzfala közös családi ház eladó Kiskanizsán. A ház 2 szintes 120 nm-es, 455 nm-es telekkel A telken garázs és gazdasági épületek vannak. Irányár: 53 mR (20421 K) KiscserfŐn 310 nöl telek 50 nm-es földpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Villany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók, prés stb. Irányár: 230.000 R
Hiv. sz: NY 60. (20580 K)_
Szabadhegyen közművesített 1342 nm-es telek eladó a hetes főútvonali oldalon Szintét) ezen az oldalon még nem közművesített 1949 nm-es telket kínálunk 1,8 mFt/db.
Hiv.sz.:T0l. (20689 K)_
Eladó a K-i v.részben 2+2 félszobás, 70 nm-es. belső tén átépített lakás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás felújított taposíval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve. Irányár: 2,9 mR Hiv. sz.: CS80. (20816
K)_
14 nm-es, bemutatóteremként működő, garázsból kialakított helyiség kiadó akármilyen vállalkozásnak vagy raktárnak. A helyiség riasztóval felszerelve. A bérien díjról számlát adunk. Megtalálható a K-i v.részben. Iránvár 5.000 Ft/hó. Érd: Plánder Ingaüaiiközvetító. (20818 K") 2 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás, konyhás. WC-s és spájzos, pincés, padlásos, olaj- és cserépkályhás telek kb. 200 nm-es gazdasági épülettel eladó Ksztirgálv horvátiban.
Irányár: 4 mFl. Hiv. sz.: CS77. (20819 K) _
Kínálunk Palinban kis családi házat telekkel. A telken víz-gáz-villany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a terület. Irányár: 2,2 mFt. Hiv.szám: CS83
(20890 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakást az 1-2 emeleten a Rózsa, Attila Berzsenyi. Bartók utcában. Tel/üzenetrögzító: 93/320-111.
(20952 KI_
ttahtoiikcrc.szlúr, F. NY-i iránykui, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura Építési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végéi út határolja Irányár:
600.000 Fi Hív, sz: T03. (21127 K)_
Balatonkeresztúron igény szerinti, felújításra szoruló családi ház (4 szoba, fürdőszoba, konyha, előszoba, spájz, pince, gáz bevezetve a ház faláig) 4074 nm-es csatornázod telekkel eladó. Ásott kút, gazdasági épületek, szerszámtárolók tartoznak a házhoz. A telken gyümölcsös, szőlő és szántó van. Irányár: 6,2 mR Hiv. sz.: CS87.
(21128 K)_
Balatonkereszti\'iron 2158 nm-es építési belterület eladó. Az ingatlan két vécét út határolja Irányár: 600.000 R
Hiv.szám; T03. (21343 K)_
Hahót-Alsölakosuusztán és t lelseszigeten 2 szobás családi házak eladók 500.000 Ft-tól 1,5 mR-ig. Hiv.szám:
CS71.CS87. (21346 K)_
2+2 félszobás, fsz-i lakás eladó a K-i v.részben. Redőnyös. jiiicés, külön lomkamras. Irányár: 2,6 mR (21400 K) Hobbikertészeket keresek, akik megművelnék térítés nélkül 300 n.öl telkem. Szerszámokat biztosítok Ajánlatokat „Megbízható" jeligére Nk Kazanlak krt. 9. Plánder Ingat-
lanközvetílóbe kérem. (21403 Kl_
33 mn-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézel! fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksra Irányár: 1,6 mR" (21576 K)_
Pogányszentpéieren tetőieres, különálló lakásként használható, összeköltözőknek kiváló családi ház eladó. Az ingatlan lakterülete 230 nm-es, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 5 szobás, pincés, garázsos, melléképületek Cserépkályha vegyes tüzelési 1.400 n.öl telek, az udvaron használható
kút. Irányár: 3,7 mFl Hiv. sz:CS95. (21657 K)_
7.alakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladó. 2 garázs, l műhely. melléképületek, kutyakarámmal, 1400 nm-es telekkel eladó. Iránvár; 4,5 mFt Hiv. sz: CS93. (21659 K)_
1+2 félszobás, 57 mn-es. felújítói! lakás IV. emeletes házban 4. emeleten eladó. A lakás összkomfortos, kilépős, igény esetén 2 szobás lakást+700.000 R-ot beszámítok. Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
1 sv.obás, összkomfortos, 54 nm-es. vízórás, K-i vekvésű,
2 erkélyes, jó állapotú, IV. emeletes házban 3. emeleti la-kás eladó. Irányár: 1,9 mFt. Hiv. sz.: LAK 143. (21661 K) Balatongyörökön 1375 nm-es külterülel, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített, víz. villany van. Irányár 2000 Ft/nm. Hív.: T04 (21662 K)__
Pogányszentpéteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve és málnalugassal eladó. Irányár: 60.000 Ft. Hiv. sz.: T05. (21663 K)_
2+1 félszobás erkélves IV. emeleti lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mR Hiv.szám: LAK53 (21769 K)_
2+1 félszobás fszt-i K-i fekvésű vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,2 mR Hiv.szám: LAK 54. Kiválóan alkalmas üzlet kialakításának. (21770 K)_
3 szobás erkélyes, vízórás, összkoinfortos, felújított lakás, nagy előszobával ami taposóval van lerakva, szintén tapo-sos a konyha és fürdőszoba, 10 emeletes házban. Irányár:
2,2 mR Hiv.szám: LAK 55 (21771 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújítod, erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, taposóval lerakva, csempés fürdő, összkomfortos. Irányár: 2,65 mR Hiv.szám: LAK 50 (21772 K) 3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazániUzeléses fütésŰ.fel-újított családiház, telefonnal, pincével, padlással, garázs-zsal, gazdaságiépületekkel. 1.800 n-öl telekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Irányár. 3 mR Hiv.szám: CS99. (21774 K) Szepetneken 3 szobás, 2 konyhás. 2 spájzos, felújítást igénylő fürdőszoba kialakításra váró redőnyös, gázfűtéses, víz az udvaron 50 nm-es telkes családi ház kedvező áron eladó. Hiv.szám: CS98. Irányár: 1.8 mR. (21775 K) Bánokszentgyőrgyön Nk-hoz 24km-re 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítást igénylő családi ház, gazdasági épületekkel, nagy (elekkel eladó. Irányár: 13
mR Hiv.szám: Cs9ö. (21776 Kl_
Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafik és ajándékboltként működő (Ízlel eladó. Irányár: 350.000 Ft.
(21777 K)_
Nk. É-i v.részében 2+félszobás, 76 nm-es, egyedi cirko-gejzíres, földszínű, redőnyös, vízórás, erkélves lakás el-ádó. Irányár: 3,6 mFt Hiv. sz: LAK 58. (21921 K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 percre bekerített, 1304 nm-es zártkerti telek eladó. (21922 Kl_
2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás (légla) IV. emeletes ház 2. emeletén eladó vagy 3 szobás összkomfortosra cserélendő. Irányár: 2,3 mFl Hiv. sz.: LAK
146. (21923 K) _
Nk. D-i v.részében üzemelő vegyesbolt eladó. 117 nm-es, igény esetén bérbeadó. Irányár: 1.2 mR Hiv. sz.: Ü.01. (21924 K)_
Szentgyörgy vári hegyen 100 n.öl hobbikertemet használatra kiadnám hosszú távra Akar fenyőbe ültetésre is.
(21925 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokai Nk-án a K-i v.részben legkedvezőbb közvetítési feltételekkel.
(21926 K)_
2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes. 4. emeleti ház 4. emeletén iévő lakás sürgősen eladó. LAK 56. (21927 Kl)_
3 szobás, egyedi cirkogejzíres, erkélyes lakás eladó a Péterfai utcában a II. emeleten Irányár: 4 mFt LAK 57. (21928 K)_
2 szobás, vízórás, erkélyes, 4 enveletes házban lévő 2. emeleti, 54 nm-es, telefonos lakás eladód a K-i v.részben. Irányár: 2 mFt. LAK 147. (21929 K)_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TeUfax: 93/312-058
Eladó Nk. keleti városrészében egyedi gázfűtésű, 1 szobás, 37 nm-es, parkettazotl, 4. emeleti. 4 enteletes épületben lévő lakás. Irányár: 13 mR Vagy cserélhető 13-2 szobás, egyedi gázfűtésű lakásra, értékegyeztetéssel, 2
mR-ig. Hiv.szám: 1550. (21230 K)_
Eladó Nk keresett ulcájában 2 szobás, 56 mn-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettazotl, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, jó állapotban lévő, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár: 2,2 mFl. HivaUtozási szám: 1555. (21288 Kl_
Eladó Nk. szívében I. emeleti, 2 szobás, 72 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, nagy belmagasságú, belül teljesen átépített, felújított, telefonos, pincével, padlással, zárt parkolóval rendelkező lakás. Iránvár: 3.7 mft. Hiv.szám: 1558. (21291 K)_
Eladó Keszthelyen vízparü, 2 szintes. 4 szobás, 170 nm-es, 2 fürdőszobás, lOéves nyaraló, épület alatti garázzsal, 200 n-öl füvesített telekkel, idegenforgalmi szempontból jól bevezetve, jól jövedelmezően. Irányár: 213 mR.
Hiv.szám: 1559. (21292 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 53 nm-es, földszinti, vízórás, központi fűtésű, parkettázott, lapétázott, kábeltévés, 4 emeletes épületben lévő lakás. Iránvár: 1,68 mR. Hiv.szám: 1560. (21293 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, 2 erkélyes, közponü fűtésű, parketiázoll, lapélázott, redőnyös, kábeltévés, tehennentes. jó állapotú, \'96 nyarán felújított, 4 emeletes épület 4. emeletén lévő lakás. Irányár: 2,05 mR Ugyanitt eladó egy 14 nm-es, aknás garázs, garázs-sorban. Irányára: 600 eR. A lakás és a garázs együtt, vagy külön-külön is eladó. Hiv.szám: 1561. (21294 K) Eladó a Gyékényest horgásztónál 200 n-öl igényesen kialakított, teraszos, vízzel, villannyal ellátod, fagyallal, 130 db tujával, fenyővel határolt, gépkocsibejáróval rendelkező telek, pincével. Irányár: 1,2 mFt. Hivatkozási .szám:
1563- (21295 K) _
Eladó Szabadhegyen 322 n.öl építési telek. Irányár: 1,2 mR Hiv. szám: 1565.(21427 K)_
Eladó Nk-án 107 nm-es, 3 szoba+2 félszobás, 3 szintes, szinteltolásos, amerikai típusú, egyedi cirkogejzír fűtésű, vízórás, 2 erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, parkettazoit, beépített szekrényes, reluxás, kábeltévés, tehennentes, reprezentatív lakás, alul garázzsal, pincével. Irányár: 6,6 mR Hiv. szám: 1568. (21429 K)_\'
Eladó Nk-án 23 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás. felújított, átalakított, kábeltévés, tehermentes, 3. emeleti lakás, csendes helyen. Irányár: 2,7 mR. Hiv.szám: 1569. (21430 K)_
Eladó Nk. belvárosában I szoba-konyhás, egyedi fűtésű, kábeltévés, udvan lakás. Irányár: 13 mFt. Hiv. szám: 1573.(21434 K)_
Eladó Nk D-i v.részében 2 szobás, 68 mn-es, egyedi fűtésű, kábeltévés, vízórás, parkettázott, járólapozott, tehermentes. 4 nm-es pincével rendelkező, udvan lakás, utcára nyitható, üzleüiek alkalmas. Iránvár: 2,2 mFt. Hiv. szám: 1574. (21435 K)____
Eladó Balatonkeresztúron, a Balatontól 1 km-re, 1985-ben épült, teljes közművel ellátott, 4 szintes, 2 erkélyes, teraszos családi ház Az alagsorban garázs, pince, kazánház, közlekedő folyosó, lépcsofeljáró, a felette lévő lakószinten
3 szoba, hall, konyha, fürdő, wc. felette 2 szoba, főzőfül-ke, zuhanyzó, legfelül 85 mn-es, 80%-ban kész tetőtér található. A telek 1460 nm, rajta 70 nm-es gazdasági épület és 50 mn-es nyán konyha van. Irányár: 11 niR Hiv. szám: 1576. (21437 K)_
Nk. belvárosában, frekventált helyen, új, 50 nm-es üzlet 10 évre szóló bérleti joga eladó. Irányár: 1.8 mFt. Bérleti díj: 350 eFt/év. AFA-val. Hiv. szám: 1577. (21438 K)
Balatongyörökön, áron alul eladó 400 n.öl telek, épülettel.
Irányár: 2,8 mR. Hiv. szám: 1578. (21439 K)_
Nk belvárosában, 1. emeleten eladó 15 db iroda 2 vizesblokk, 1 közlekedő folyosó. Az irodák 10,4 és 26,5 nm közöttiek, a folyosó 47,5 nm. Irányár: 70 eFl/nm+ÁFA. Hiv.
szám: 1579. (21440 K) _
Eladó Nk K-i v.részében 23 szobás, 63 mu-es, 2. emeleti, telefonos, vízórás. kitűnő állapolban lévő, K-NY fekvésű, szőnyegpadlós, kp, fűtésű lakás, 4 emeletes épületben, loggiával, lomkamrával. Irányár: 2,5 mR. Hiv. .szám:
1581. (21531 K)_
Eladó Molnáriban 3 szobás, 98 mn-es, I szintes, sátortetős, 32 éves családi ház, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel, fürdővel, konyhával, spájzzal. nyári konyhával, pincével, faházzal, füstölővel, 1374 nm-es telekkel. Telefon és kábeltévé beköthelő. Irányár: 1,6 mR Hiv. szám:
1582. (21532 K>_
Nk. É-K-i városrészében 30 nm-es. eladólérrel+raktárhe-lyiséggel, WC-vel, kézmosóval, mosogatóval rendelkező, élehniszerüzletnek alkalmas helyiség bérleti joga eladó.
Irányár: 1.2 mFl- Hív, szám: 1584. (21534 K) _
Nk. belvárosához közel 14 nm-es. utcára is nyitod, wc-vel ellátott helyiség irodának, fodrászamak eladó vagy bérbeadó. Irányár: 800 eR Vagy bérleti díj 14.000 Ft + re
zsi/hó. Hiv. szám: 1586. (21535 K)_
Eladó Szenlgyörgyván-hegyen 1304 nm-es, bekerített, sík, zártkerti lelek, eyümölcsfákkal, málnással. Irányár:
150 eR. Hiv. szám: 1587. (21536 K1_
Eladó Nk K-i v.részében 2. emeleti, 2 .szobás, 61 nm-es, 2 erkélyes, vízórás, kábellé vés, jó állapotban lévő, kp. fűtésű lakás, 4 emeletes épületben. Iránvár: 1,95 mFt. Hivatkozási szám: 1588.(21537 K)_
Vásárolna ügyfelünk kizárólag Nk. belvárosában, legalább
4 szobás, garázzsal rendelkező lakást, augusztusig. Irányár: 6 mFl. Hivatkozási szám: 1589. (21538 K)_\'_
Eladó Nk-án, a Fő úttól észak-keletre, 3 éves, 2 szintes, palatetős családi ház, a földszinten élemuszerbolttal, étke-
zővel, konyhával, előszi>báv;ü, közlekedővel, nagyszobával, hálóf(likévei, wc-vel, az emeleten részben kész, befejezendő 4 szobával, nappalival, fürdővel, wc-vel, az épület alsó színben padlófűtéssel + cserépkályhava], ipari áram-mal. Irányár: 12 mR. Hivatkozási szám: 1591. (21540 K) Eladó Nk belvárosához közel 13 szobás, 50 nm-es, I. emeleti, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, redőnyös, lambériázott, 4 emeletes épületben lévő lakás. Ara: 2 mFL
Hív-szám: 1592. (21541 Kl_
Eladó Nk belvárosában 5 szobás, 110 mn-es, gázfűtésű, konvektoros és cseiépkályhás, alápincézett családi ház. szép kerttel. 1432 mn leiekkel. Irányár: 15 mFt. Hiv.szám: 1593.(21542 K)_
Eladó Miklósfán 1+3 félszobás, 70 nm-es, 1 szintes, jó állapotban lévő, egyedi konvektoros, cserépkályhás családi ház, garázzsal, melléképületekkel, 3000 mn-es telekkel, gyümölcsfákkal, 200 db fenyővel, csendes helyen. A telek 23 méter széles, további beépítés is lehetséges. Irányár
43 mFl. Hiv.szám: 1596. (21544 K)_
Eladó Omlósban 4 és félszobás, 107 nm-es, 11 éves, 2 szintes családi ház, az alsó szinten 2 nagyszobával. I kisszobával, konyhával, spejzzel, folyosóval, a felső szinten 2 szobával, zuhanyzóval. Az épületben víz, villany, fa-és széntüzelésű kazánfOtés van. A telek 272 n-öl, bekéri-teli. Irányár: 33 mR Hiv.szám: 1597, (21545 K)
Eladó a Katonaréten 13 szobás, 51 mn-es, 1 szintes, családi ház. 700 nm es telekkel. Irányár: 2,5 mFL Hivatkozási szám: 1598. |21546 K)___
Nk. belvárosában kiadó 37 nm-es, 2 bejárattal, utcafronti kirakattal, vizesblokkal ellátott üzlethelyiség. Bérleti díj: 140 eFt/hó, I évre előre fizetendő. Hiv. szám: 1599.
(21665 K)_
Eladó Nk án 780 mn-es telken kors/erű, .színvonalas autószerelő műhely, szociális- és irodahelyiséggel, 3 kocsibe-állóval + 50 run-es lakóházzal, amely raktározásra is alkalmas. A múnely üzletté is álalakítható. Irányár: 11 mFt. Hiv. szám: I dOO, (2 U»6b K)_
Eladó Balatomnária-alsőn 3 szobás, tetőié rbeépítéses, téliesített, lakóingatlanná nyilvánított, 72 nm lakóterű, 30 éves iker nyaraló, jó állapotban, cserépkályhával, hideg-meleg vízzel, fürdőszobával, szőnyegpadlós és parkettazotl szobákkal, 100 n.ól telekkel, 2 betonozott autóbeálló-val. Irányár: 2,2 mFt. Vagy cserélhető kanizsai lakásra, maxnnuni a nyaraló értékéig. Hiv. szám: 1601. (21667 K) Eladó Nk. belvárosáJiozközel 3szobás,74 nmm-es,egyedi gázfűtésű, vízórás, egyedileg átalakítod, diófa parkettás, redőnyös, járólapozott, beépíted szekrényes, kiépített tele fonvonallal rendelkező, tehermentes, földszinti lakás, igé nyes vásárló részére. Irányár: 43 mR Hiv. szám: 1602. (21668 K)_
Eladó Galambokon 3 és félszobás, 96 nm-es, 1 szintes, konyhával, ebédlővel, fürdővel, wc-vel rendelkező, egyedi fűtésű, cserépkálvhás. faluzelésü, vízzel, villannyal, telefonnal ellátod, kb. 35 éves családi ház 860 n. öl \'telekkel, gyümölcsfákkal, konyhakerttel, pázsittal, a telken belül, a ház falán gázvezetékkel Irányár: 2,8 mFt Hiv. .szám; 1603. (21669 K)_
Eladó Nk-án, a belváros szívében, egyedi gázfűtésű, vízórás, 1 szobás, 36 nm-es, 2 franciaerkélyes, 2. emeleti, parkettázott, tehermentes, 3 emeletes tégla épületben lév^ garzonlakás, az épületen belüli, zárt udvarban parkolási lehelőséggel. Irányár: 1,85 mR Azonnali, egyösszegű készpénzfizetés esetén: 1,7 mFt Hiv. szám: 1604. (21670 K)
Eladó Nk-án a Corvin utcában 3 szobás, 64 nm-es, egyedi gázfűlésű, vízórás, 3. emeleti, felújított, azonnal beköltözhető lakás, 3 mn-es önálló pincehelyiséggel, garázzsal. Irányár: 2,6 mR + garázs 800 eR. Hiv. szám: 1606.
(21672 K)_
Kiskanizsán eladó egy udvarban kél családi ház A házak hasonló beosztásúak és méretűek, az egyik 25, a másik 40 éves tégla épület, cseréptetővel. A házak beosztása: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra A házakban konvektoros gázfűtés, víz, villany, csatornabekötés, kábellévé van. Az alapterületük 75 nm. A telek összesen 2800 nm. Együttes irányár 53 mFt Egyenkénti irányár: 3 mFl. Hiv. szám;
1607. (21673 K)_
Badó Nk É-i v.részében 30 nm-es, hidegvizes mosdóval, WC-vel, konvektoros gázfűtéssel, vízórával, kirakattal rendelkező üzlet. Irányár: 1,7 mFt. Hiv. szám: 1608.
(21674 K)_
Eladó Nk. K-i városrészében ikergarázs, összenyitott tárolótérrel, fűtéssel, vizesblokkal, 4 emeletes épület földszintjén. Üzlet kialakítása is lehetséges. Irányár: 900 eR. Hiv.
szám: 1610. (21816 K)_" _
Eladó Nk kertvárosában iikílegkonyhás étierem és márkasöröző, teljes berendezéssel. Irányár; 9,5 mR + ÁFA. Továbbá eladó a mellette lévő italbolt is. Irányár: 5 mR +
ÁFA. Hivatkozási szám: 1611. (21817 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1+2 félszobás, 55 nm-es, vízórás, kp. fűtésű, Ki fekvésű, földszinti lakás, 4 emeletes épületben, irányár 2,1 mR Hiv. szám: 1613. (21818 K)
SIKER
ingatlanközvetítő iroda
Alapítva: 1991-ben. NK., TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utca.) Teletön és fax: 93/312-058
Nyitva: munkanapokon 8-17 óráig. Az új esztendőben is a tavalyi szolgáltatási árainkkal várjuk Kedves Ügyfeleinket! SZOLGÁLTATÁSAINK:
¦ díjtalan számítógépes nyilvántartás
¦ vásárlóknak díjtalan címkiadás
¦ adásvételek, bérbeadások teljeskörű lebonyolítása
¦ bérbeadók számára díjtalan bérlőközvetítés
¦ díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján
¦ hirdetés 6 helyen
6 éves szakmai tapasztalattta) állunk az Önök rendelkezésére.
„A mi sikerünk: ha Önnek is sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családj házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig,
szombaton 10.00-12.00-ig.
1997. február 14.
KANIZSA - /ifi*
29
Eladó Nk. K-i v.részében 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, szönyegpadlós, kp. fűtésű, 4. emeleti, lakás, 4 emeletes épületben. Irányár 2,1 mR Hiv. szám: 1614. (21819 K)
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 54 nm-es, 3. emeleti, egyedi gázfűtésű, vízórás, erkélyes (loggiás), parkettá-zott+szőnyegpadlós, beépített szekrényes, felújított lakás, 4 emeletes épületben, októberi kiköltözéssel. Irányár; 2,2 mFt, részletfizetéssel is fizethető. Hiv. szám: 1615. (21820
K)_
Eladó Bázakerettyén 1 szintes, tégla falazatú épület 1 szobával, konyhával, kamrával, fürdővízzel, vízzel, villany-nyál, gázzal, 705 nm-es, bekerített telekkel, gépkocsibejáróval. A tetőszigetelés javítandó. Irányár: 600 eR Hiv.
szám: 1616. (21821 K)_
Eladó Kiskanizsán 1 szoba-konyhás, fürdőszobás családi ház vízzel, villannyal, gázzal, csatornabekötéssel, nagy kerttel. Kocsibejáró nincs. Irányár; 2,7 mR Hiv. szám:
1617. (21822 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1. emeleti, 2 szobás, 49 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos, parkettázott, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 2,2 mR Hiv. szám:
1619.(21823 K)_
Eladó Nk legforgalmasabb részén, jól bevezetett élelmiszerüzlet, 125 nm alapterülettel, 8 helyiséggel, gázfűtéssel, hideg-melegvizes kiszolgáló helyiséggel. Irányár: 16 mR.
Hiv. szám: 1622. (21824 K)_
Becsehelyen eladó 4 szobás, 100 nm-es, kb. 50 éves, hosszú fekvésű családi ház konyhával, fürdőszobával, kamrával, szönyegpadlós szobákkal, melléképülettel, 1 hold telekkel (szilva-, barack-, diófával). A telek 17 méter széles. Irányár: 1 mFl. Hiv. szám: 1623. (21825 K) Eladó Nk K-i v.részében 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, kp. fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irány-
ár; 1,42 mFt. Hiv. szám: 1624. (21826 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1+2 félszobás, 55 nm-es, 1. emeleti, vízórás, kp. fűtésű, reluxás, lamberías, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 23 mR. Hiv. szám: 1625. (-21827 K)_
Eladó Nk-án, a Téglagyári úti garázssoron alápincézett, villanyórás garázs. Irányár: 600 eR. Vagy bérbeadó üzlet, műhely céljára Bérleti díj: 15.000 ft/hó. Hiv. szarna 1626.
(21828 K)_
Eladó Nk É-K-i v.részében 25 szobás, 76 nm-es, étkezős, 2 erkélyes, redőnyös, vízórás, egyedi cirkogejzír fűtésű, szönyegpadlós, 5 éves, földszinti lakás. Irányár: 3,6 mR.
Hiv. száM: 1627. (21829 K)___"
Ügyfelünk venne 1,5 szobás, nurumum 50 nm-es, egyedi gázfűtésű, K-Ny-i fekvésű lakást 4 emeletesben, maximum 2. emeletig, Ady, Csengery u. elején. Berzsenyi utcában vagy a városközponthoz közel, 2 mFt-ig. Hiv.
szám: 1628. (21830 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 91 nm-es, 1. emeleti, egyedi gázfűtésű lakás. Irányár: 4,5 mFt+garázs 1 mR
Hiv. szám: 1629. (21831 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1,5 szobás, 55 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 2,25 mR. Hiv. szám: 1630. (21832 K)_
Eladó Szabadhegyen 600 n.öl belterületi telek, szoba-konyhás házzal, a telken vízzel, villannyal, gázzal, kb. 1 mFt értékű építőanyaggal, ásott kúttal. Irányár: 3,5 mR.
Hiv. szám: 1631. (21833 K)_
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 42 lun-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, 2. emeleti, parkeltázott lakás.
Irányár: 1,7 mR Hiv. szám: 1632. (21834 K)_
Eladó Kacorlakon 2 szoba+2 félszobás, kb. 90 nm-es, 40 éves, szépen járólapozott, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel ellátott, fatüzelésű családi ház 860 n.Öl telekkel, tehermentesen. Irányár: 1,8 mR Hiv. szám: 1633. (21835
K)_¦
Eladó Nk déli városrészében [ szintes, 2 szobás, nagy előszobás, nagy konyhás, spejzos, fürdőszobás családi ház pincével, padlással, meUéképUletekkel, 368 nm telekkel, tehermentesen. Irányár: 35 mR. Hiv. szám: 1634. (21836 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. S/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K)
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nm-es, családi ház 145
ii ol telekkel eladó. Irányár: 2,7 mFt. (!"478 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nm-es családi ház. 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 2.4 mFt. (19784 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nm-es, felújított családi ház eladó. Irányár: 2.45 mR (20510 K)
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nm-es családi ház garázzsal, melléképülelekkel eladó. Irányár:
3,6 mR. (20511 K)___
Nk-n (LE 317) belvárosban 2,5 szobás, 62 nm-es, egyedi fűtéses. II. emeleti lakás eladó. Irányár: 4,2 mR. (20635 K)_
Nk-n (CSE 148) belvároshoz közel kb, 50 nm-es felújításra szoruló épület, kb. 3000 nm-es területen, melléképületekkel, garázzsal egyült eladó. Irányár: 45 mR. (20636 K)_
Nk-hoz közel (CSE 148) 260 nm-es étteremnek alkalmas helység, 4000 nm-es területen eladó. Irányár 6 mR
(20637 K)_
Cserfői hegyen (TE78) kb. 1500-1600 n.öl telek, kb. 20-25 tuii-es épülettel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár:
135.000 R. (20761 K)_
Nk-n (CSE 151) belvárosában 2 szobás családi ház 194 nm-es telekkel azonnal eladó. Irányár: 3,5 mR. (20871 K) Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás. 68 nm-es központi fűtéses, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,8 mR.
(20872 K)_
Nk-n (CSE 153) 122 nm-es telőtérbeépítéses, 4 szobás családi ház 630 mn-es telekkel, 2 garázzsal eladó. Irányár: 135 mR (20873 K)_\\__
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nm-es házrész melléképületekkel kb. 600 nm-es telken eladó.
Irányár: 2,8 mR (20809 K)_
Nk-án (LE327) K-i v.részben 1 szobás, 44 nm-es, kp. fűtéses, földszinti lakás azonnal eladó. Irányán 1,3 niR. (20810 K)_
Keszthelyen (LE 329) 2 szobás, étkezős, 60 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,5 mR
(21026 K)_
Nk-án (CSE158) 1546 nm-es telek régi parasztházzal, építőanyagokkal, építési engedéllyel, pincével, pajtával eladó. Irányai: 2,5 mR. (21144 K)
Nk-án (LE 332) K-i v.részben 64 nm-es, 3 szobás, lom-kamrás, vízórás, II. emeleti lakás aknás garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 2,7 mFt + 800,000 Ft a garázs.
(21145 K)_
Nk-án (LE331) É-K-i v.részben 1+3 félszobás, 74 nm-es, vízórás, egyedi fűtéses, III. emeleti lakás eladó. Irányár: 4
mR. (21146 K)_"
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, felújított, udvari lakás eladó. Iránvár: 2,5
mR (21149 K)_
Nk-n (LE 334) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 6. emeleti lakás eladó. Irányár: 2
mR (21220 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás családi ház melléképületekkel, garázzsal, műhellyel, kb. 1380 nm-es telken
eladó. Irányár: 4 mFt- (21222 K)_
Nk-n (LE 336) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es, központi fűtéses, III. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR.
(21223 K)_
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2,5 .szobás, 64 nm-es, erkélyes, vízórás, 4. emeleti, központi fűtéses lakás eladó.
Irányár 2 mFt (21313 K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nm-es, családi ház, 2400 n-öl területen eladó. Irányár: 25
mR (21314 K)_\'
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs eladó.
Irányár; 550.000,-Ft (21315 K)_
Nk-n a belvárosban 235 nm-es üzlethelyiség eladó. Irány-ár:3mR (21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 mn-es, központi fűtéses, vízórás, felújított, földszinti lakás eladó.
Irányár: 2,35 mFt (21316 K)_
Nk-n (LE 340) K-i városrészben 2 szobás, 58 nm-es, központi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mFt. (21317 K)_
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, felújított udvari lakás garázzsal együtl eladó. Irányár: 2,25 mFt (21318 K) Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezetkész családi ház 750 nm-es területen eladó. Irányár: 12 niFt (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es, 2 szobás, csaldi ház, 1067 nm-es telken eladó. Irányár: 1,5 mFt. (21522 K)
Nk-n (LE 347) K-i városrészben 2,5 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vízórás, felújított, IILemeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. (21523 K)_
Nk-n (LE 346) belvárosában 1,5 szobás, 51 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 25
mFt (21524 K) _
Nk-n (LE 287) É-i városrészben I szobás, felújításra szoruló udvari laks eladó. Irányár: 650.000,-Ft
(21525 K)_
Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, redőnyös, vízórás, földszinti lakás eladó. Irány-
ár: 2,6 mFt (21637 K)_
Nk-án (LE348) Ki v.részben 1 szobás, 40 nm-es, kp. fűtéses, teljesen felújított, II. emeleti lakás eladó. Irányár:
1,4 mR (21638 K)_
Nkán (CSEG1) 120 nm-es, 4 szobás családi ház 150 n.öl telekkel, melléképületekkel, garázzsal eladó. Irányár 5,8 mR (21639 K)_
Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 rim-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mR
(21743 K)_
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 mn-es, egyedi fűtéses. I. emeleti lakás eladó. Irányár: 6,5 mFt
(21744 K)_
Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl telek, 3x4 m-es faházzal eladó. Vezetékes víz, villany van. Irányár: 450.000,-R (21745 K)_
Zalakarosban (CSE 164) 4 szobás, összkomfortos családi ház 160 n.öl telekkel nyugodl, csendes helyen eladó. Irányár; 5 mFt, berendezéssel együtt: 5,35 mFt. (21849 K)_
Nk-án (LE351) K-i v.részben egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, 2,5 szobás, 68 nm-es, erkélyes, felújított, I. eme-
leli lakás eladó. Irányár: 2,8 mR. (21850 K)_
Nk-án (LE354) K-i v.részben 1 szobás, 40 nm-es, kp. fűtéses, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,4 mFt (21851 K)_
Nk-án (LE353) K-i v.részben 25 szobás, 62 nm-es, kp. fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,2 inR. (21852 K)_
Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetólérbeépításes családi ház nagy telekkel eladó. Panziónak, presszónak al-
kalmas. Irányár 75 mR. (21853 K) ,_
Nk-án (LE352) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár
2,4 mFt (21854 K)_
Nk-án (LE352) K-i v.részben 25 .szobás, 64 nm-es, kp. fűtéses, vízórás, teljesen felújíttt, III. emeleti lakás eladó 18 nm-es garázzsal együtt Irányár 2.7 mR + garázs:
700.000 Ft (21855 K)_
Zalakarosban (TE81) 300 n.öl üres telek eladó. Irányár: 2.2 mR. (21856 K)
TERRA-MJX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. em. 1. Telefax: 93/310-482
Palin régi részében 800 n.öl gyümölcsös, 1 szobás, 40 nm-es, egyedi fűtéses, alápincézett családi házzal eladó. Irány-
ár: 2.4 mFt (kód: 54) (20746 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesítellséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mR. (kód: 55) (20747 K)_
Fonyódtól 6 km-re, csendes faluban, 600 n.öl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Irányár; 25
mFt (kód: 57) (20749 K)_\'
Nk É-i v.részében, közel a belvároshoz, 278 nm-es építési telek érvényes építési engedéllyel, 45%-os beépíthetőséggel eladó. Irányár: 2,2 mFt. (kód: 58) (20750 K)_
Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár 7 mFl. (kód: 60)
(20752 K)_
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es, családi ház, 5 szoba+nap-pali, két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Irányár: 7,5 MR{ 17336 K)_
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított, 4 szobás családi ház nagy telekkel, melléképületekkel. A melléképület önálló lakássá átalakítható. Telek 756 n.öl összközmŰves, gazdálkodásra alkalmas. Irányár: 11 MR. Kód: 21. (17363 K)_
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület, 3 halófülke, nagy nappali, 1 főzőfulke, 1 fürdőszoba + WC, terasz, 6x4-es csónakház Irányár: 5 mFt Kód:
20. (17730 K)_
Eladó Miklósfán 110 mn-es, 2 szobás, új családi ház tetó-térbeépítési lehetőséggel 400 n.öl telken. Irányár: 7 mR
Kód: 4.(18061 K)_
Balatonberényben nyaraló 200 n.öl telken, a vízparttól 100 m-re eladó. Irányár: 3 mR Kód: 5. (18192 K)_
Eladó Nagybakónak-öreghegyen bekerített nagy telek, rajta szőlő, gyümölcsös, 50 nm-es téglaépület, teljes felszereléssel. Villany van, víz megoldható. Irányár: 450 ezer
R Kód: 39. (18397 K)_
Balatonmánán 1000 nm telken eladó egy 2 szintes épület egy nádfedeles épület, valamint egy 6x3-as üzlet Irányár
10 mR Kód: 2. (18401 K)__
Nk belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó állapotban lévő, első emeleti lakás. Irányár; 2.7 mR Kód: 35. (18656
K)_
Eladó Nk Csónakázó-tó legszebb részén, a tóra néző panorámás, 6000 nm-es, jól megközelíthető, beépíthető telek, mely megvásárlás után megosztható. Irányár; 1,6 mFt.
(18967 K)_
Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban. Irányár: 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K) Nk D-i v.részben 3 szobás, egyedi fűtéses családi ház garázzsal és barkácsmOhellyel eladó. Irányár 7,5 mFt Kód:
32.(I9I46K) _
Nk-tól 13 km-re eladó 80 mn-es, 2 .szobás családi ház Te-lek 400 n.öl. Irányár: 800 ezer Ft Kód: 48. (20030 K) Elcserélhető vagy eladó Sand községben 2 szobás családi ház Irányár: 1.5 mR Kód: 25. (20031 K)_
Hévíz zöldövezeti részén nyaralónak alkalmas, felújításra szoruló épület nagy telekkel, további beépítés lehetÖségé-
vel eladó. Irányár: 14 mFt. (kód: 49) (20286 K)_
Nk központjához közel régi családi ház (2 lakás) telekkel, új beépítés lehetőségével eladó. Irányár: 6 mR. (kód: 51) (20287 K)_
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses tető-tén lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (kód: 55) (20290 K)
Terra-Mix Kft keres Balatoni, igényesen kialakított, vízparttól maximum 300 m távolságra lévő nyaralókat Keszthelytől Fonyódig. Az ingatlanokat fotózás után külföldi ügyfeleinknek közvetítjük (20972 K)_
Nk belvárosában 5 szobás, 2 szintes, Batthyány utcai új lak,v el.Kló. Irányár: 7,5 mR (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon víz
és villany van. Irányár: 1,5 mFt (20975 K)_
Sandi szőlőhegyen szőlő, gyümölcsös, erdő kis házzal, pincével eladó. Irányár: 500 eFt (20976 K)_
Ipari, kereskedelmi célra alkalmas területek Nk területén
eladók (20977 K) _
Terra-Mix Kft keres eladó lakásokat, beépíthető telkeket.
(20978 K)_
Terra-Mix Kft keres kiadó búlorozoll vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítés-
sel. (20979 K)_
Terra-Mix Kft a megvásárolt vagy meglévő lakásának felújítását, korszerűsítését az Ön igényének megfelelően
kedvező feltételekkel elvégzi. (20980 K)_
Terra-Mix Kft vállalja családi házak, társasházak, tetőtér-beépítések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kul-
csáladásig. (20981 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 500 nm telken 30-as években épült lakóház eladó. Irányár: 4 mFt (21112 K) Nagykanizsa Északi városrészében 80 nm-es 3 szobás, egyedi gázfűtéses sorházi lakás eladó. Balalonfenyvesen nyaraló vagy 3 szobás lakás a Keleti városrészben csere-
ként beszániítható. Irányai-: 4,5 (21301 K)_
Budapest II. kerületében 127 mn-es lakás - két különálló lakrész - 6 szoba, 2 fürdő, 2 WC, 2 konyha, cirko fűtés.
Irányár: 75 mft. (21302 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 2 szobás, egyedi fűtéses lakás blokktéglás épületben eladó. Irányár: 2,2 mR
(21303 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 67 nm-es, 3 szobás felújított központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mR
(21304 K)_
Badacsonyban 360 nm-es telek 82 nmes épülettel, 38 mn-es luxusterasszal, teljes közművesítettséggel eladó.
Irányár: 55 mR (21306 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások előjegyezhetők Szerkezetkész vagy befejezett ál-lapotban. (21446 K)_
TERRA-MIX ísstsr*\'é*
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482
KERES-KÍNÁL: Teljeskörű ügyintézéssel önálló családi házakat, lakásokat, bérleteket, üzleteket. Külföldi ügyfeleink számára kiadó vagy eladó nyaralókat.
VÁLLAL:
Beruházások szervezése, bonyolítása, új építmények és felújítások teljeskörű bonyolítása tervezéstől a kulcsátadásig.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14.
Telefax: 93/310-884
Nyitva: hétköznap 8-17 őréig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar ^
érdekeltség iT\'^-
ELADÁS - VETÉL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
KERESÜNK: megbízóink számára eladó egyedi fűtéses lakásokat 3. emeletig; olcsó udvari lakásokat; üres és bútorozott kiadó lakásokat, üzlethelyiségeket.
• Díjtalan címkiadás és nyilvántartás
• Irodánk teljeskörű ügyintézéssel, ügyvéd által írt szerződéssel áll ügyfeleink rendelkezésére
• Lakáskiadás a kiadó részéről díjtalan bonyolítással
30 KANIZSA - /tp* 199?. február 14.
Palinban igényesen kialakított 210 nm-es, 6 szobás családi ház 540 nm-es telken elad6. Irányár: 16 mFt (\'21447 K) Kiskanizsán 2 önálló lakrészből álló, egyenként 2 szobás családi ház telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR (21448 K)
Nk palim városrészében 700 nm-es telken igényesen kialakított 300 nm-es, 4 szobás, 2 nappalis alápincézett családi ház 2 férőhelyes garázzsal, parksított udvarral eladó.
Irányár: 17 mFt. (kód: 91) (21627 K)_
Nk. K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 13-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár: 13 mR. (kód: 93)
(21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 1,9 mFt. (kód: 94. (21629
K)_
Nk. K-i v.részében 2 szobás, 50 nm-es, földszinti, központi fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 1,8 mR (kód: 95)
(21630 K)_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nm-es telken, teljes közművesítés lehetőséggé.] el-adó. Irányár: 1,7 inFL (kód: 92) (21631 K)_
Balatoiikeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó. Telek mérete: 1460 ma Irányár: 11 mR (kód: 96) (21632 K) Balatonfenyvesen 486 mn-es telken 60 nm-es, 2+félszobás, nappalis nyaraló eladó. Irányár: 33 mFt (kód: 97)
(21633 K)_
Nk központjához közel 120 nm-es családi ház 500 mn telken eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha 2 kamra ta-
lálható. Irányár: 4,9 niR (kód: 89)(21634 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás. 2 fürdőszobás, 2 garázsos. egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13
mR (kód: 69) 121635 Ki_
Nk városközpontjához közel üzlet bérleti joga eladó. Irányár 13 mFt. (21636 K)_
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft.
Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Zalaszentbalázson 80 nm-es. 2 szobás, cserépkalyhafüléses, \'60-ban épült családi ház 1800 nm-es területen melléképületekkel eladó. Irányár: 1.8 mFt (21915 K) Letenyén 1972-ben épült, 4 szobás. 144 mn-es. 2 szintes, kp. fűtéses, teljesen közművesített, telefonos családi ház 1100 nm-es területen eladó. Irányár: 5.9 mR (Üzletnyitá-- g.) (21916 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtése?, redőnyös, telefonos, \'50-ben épüli, jó állapotú családi ház 800 nm-es területen, műhellyel eladó. (21917 K)_
Nk. Bajcsai utcában 140 mn es, 3 szobás+hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, \'81-ben épült, jó állapotú családi ház eladó. Iránvár: 7 mR
(21918 K)_
Nk Csengery úton 48 nm-es, másfélszobás, gázfűtéses, vízórás, redőnyös, pincés lakás eladó 50 nm-es kerttel. Irányár: 1,7 mR (Csere is lehetséges 2 szobás, kp. fűtéses
lakásra) (21919 K)_
Nk Garay utcában II. emeleti, 49 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos lakás pincerésszel eladó. Irányár: 2,1 mFl. (21920 K)_
Nk Berzsenyi utcában 56 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, beépített szekrényes földszinti lakás el-
adó pincerésszel. Irányár: 2,2 mR. (21649 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, beépített szekrényes, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 4 inR Garzázzsal együtt az irányár: 4,6 mFt. (21650 K) Nk-án Katonaréten 200 nm tefülelen 105 mn-es, 3+2 félszobás, étkezős, teraszos, erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 85-ben épült garázsos, pincés családi ház eladó.
Irányár: 63 mR (21651 K)_
Nagybakónakon 1994-ben épült. 28 nm-es, 1+3 félszobás, konyhás, fürdőszobás, pincés, garázsos. teraszos, cserépkályha fűtéses", zártkerti ház, 3.500 nm területen lévő szö-lÓvel, gyümölcsössel eladó. Irányár: 1,4 mFt (21517 K) Nk-án aBabóchay utcában 120nmes, 3,5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, gázfűtéses családi házrész 570 mn-es
leiekkel eladó.\' Irányár 4,2 mR (21518 K)_
Homokkomáromban 1960-ban épült 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, kályhafűtéses, felújításra szoruló családi ház, 3600 mn telekkel, mellékhelyiségekkel eladó. Irányár: 3
mFt (21519 K)_
Nk-n a Csengery úlon fszt-i, 42 nm-es, másfél szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás. redőnyös lakás eladó. Irányár: 13 mR. (21521 K)_
Nk-án a Kossuth téren 170 nm-es, 6 szobás, 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás, pincés, 1936-ban épült, felújításra szoruló családi ház garázzsal, 500 nm-es telek-kel eladó. Irányár: 6 mFt (21370 K)_
Bagolán, 1546 mn-es területen 2 szobás, bontásra szoruló parasztház (víz, villany, gáz) építkezéshez szükséges tetőanyaggal, nyílászárókkal, fürdőszoba berendezéssel együtt
eladóTlrányár 2,5 mFl. (21371 K)_
Nk-án, Kinizsi utcában 120 nm-es, 3 szobás, hallos, 60 nm-es pincés családi ház igényesen felújított, 1500 nm-es
leiekkel eladód. Irányár: 12 mR (21372 K)_
Miklósfán 73 mn-es, 2 szobás, étkezős, cserépkályhafűté-ses családi ház 3400 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5 mFt.
(21373 K)__
Nk-án, Péterfai utcában 2. emeleti, 68 mn-es, 1+2 félszobás, erkélyes, cirkogejzír fűtéses, reluxás, jó állapotú lakás
eladó. Irányár: 33 mFt (21150 K)_
Nk-án, Rózsa utcában 2. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, nagykonvhás, vízórás, kp. fűtéses lakás eladó, be épített szekrényekkel, teljesen felújítóit Ár: 2 mR (21151
K) _
Bagolán 3 szobás, étkezős, nagy konyhás, teraszos, gázfűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, 76-ban épült családi ház melléképületekkel, műhellyel, ipan árammal, 2800 nm-es dupla lelken eladó. Irányár: 3,3 mFl. (21006 K) Beleznán 140 nm-es, 92-ben épült, 3 szobás, hallos, étkezős, 70%-os készultségú családi ház dupla garázzsal, 80 limes pincével, kályhaíÜléssel, 2300 nm-es területtel eladó. Irányár: 2.8 inR (Nk-i cserelakás is érdekel.) (20786 K)__
Zalasárszegen 40 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, szőlőhegyi ingatlan 1620 nm-es területen eladó. Irányár: 1,1 mFl. (Nk i lakásra vagy gépkocsira cserélhető. (20787 K)
Molnáriban, 90-ben épült, 1800 nm területen lévő 100 nm-es, 3 sobás, központi gázfűtéses, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Irányár: 3,5 mFt. (20642 K)_
Murakeresztúron 2880 mn területen, 100 nm-es, 4 szobás, 65-ben épült családi ház eladó. Irányár: 1,7 mR. (20643
K)_
Nk-án, Széchenyi téren üzlet ill. iroda helyiség eladó vagy kiadó, 88 nm, 1 helység 68 nm, 2 WC, előtér. Irányár: bérlet: 88.000 R Eladó: 8,8 mFl. (20645 K)_
Nk-án, a Katona J. utcában, 14 nm-es üzlethelység eladó, berendezéssel és árukészlettel (egy évi rezsi mentes.)
Irányár: 3,2 mFl. (20646 K)_
Letenye, 70 nm-es üzlethelység, 2 raktár, mosdó, WC, ipan áram, nagy kirakat, lelefon, gázfűtés, csatoniázott el-adó. (autó.lakV lvsY.ámith:ilö ) Irányár: 4.5 mR !20647 K)
Nk-án, a Hunyadi utcában 10 hónapos épületben 3. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás+ hallos, cirkogejzír fűtéses, téglaépületben lévő lakás eladó. Irányár: 3,7 mFt. (Garázzsal
+800 eFt) (20494 K)_
Palinban 1400 nm-es területen 73 mn-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses családi ház műhellyel eladó.
Tetőtér beépíthető.\' Irányai: 3,6 ml-t. (20496 K)_
Kiskanizsán 4800 nm-es termőföld eladó. (20408 K) Nk-án, Csengery utcában 2 szobás, 87 mn-es, egyedi fűtéses, felújított, udvan családi ház eladó. Irányár: 3 mR.
(20257 K)_
Nk-án, Csengery utcában 36 mn-es, l szobás, egyedi fűté-
sű lakás eladó. Irányár: 900 eFt. (20260 K)_
Városközponti, 84 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses lakás
eladó Nk-án. Irányár: 4 mFl. (2026i K)__
Újudvaron 1908 nm-es közművesített telek eladó. Iránvár:
350 eR. (20134 K)_
Murakeresztúron I szobás, konyhás ház eladó. Irányár: 500 eR (20135 K)_
Bagolán 6424 nm területen (szőlő, gyümölcsös, présház) pince eladó. Irányár: 600 ezer R (200*20 K)
Szabadhegyen 1260 nm-es területen 44 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás lakóház eladó. (Tetőtér kialakítha-
tó.) Irányár: 2,8 mFt. (20021 K)_
Látóhegyen 1609 mn-es területen tetötérbeépítéses, 2 szobás, konyhás, teraszos hétvégi ház (szőlőhegyi ingatlan)
eladó. Irányár: 13 mR (19646 K)_
Sáncban 2 család részére megfelelő családi ház: 120 nm-es, 2+2 szobás, 2 filrdőszobás, 2 konyhás, 2 WC-s. garázsos, melléképülettel, 1400 mn-es területen eladó. Iránvár:
5.9 mFt (19441 K)_
Nk-án. Fő úü udvarban 36 nm-es, 2 helyiségből álló üzlet-
helyiség bérleti joga eladó. (19442 K) "_
Murakeresztúron 62 nm-es, egyszobás, előszobás, konyhás, fürdőszobás, családi házrész eladó. Irányár: 550 eFt.
(19313 K)_
Palinban 91-ben épült, 130 nm-es, hallos, étkezős, garázsos, kp. fűtéses családi ház eladó. (Tetőtér nincs kész)
Irányár: 4,5 mR. (19262 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 36 nm-es, 1 szobás, fsz-i lakás pincével eladó. Irányár: 1,5 mFt (18899 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 57 nm-es, 2 szobás, földszinti la-
kás pincével eladó. Irányár 3,5 mFt (18900 K)_
Zákányban 97 mn-es, 3 szobás, étkezős, \'89-ben épület központi fűtéses, garázsos családi ház, 2400 nm-es terülel-tel eladó. Irányár: 4.3 mFt (18497 K)_
Nk. Palinban 8230 nm-es területen 2 szobás, konyhás pa-rasztház eladó. Ar: 2 mR. (16217 K)_\'
Nk. Katonaréten 130 mn-es, 4 szobás, hallos, 2 fürdős, 2 WC-s, kamrás, pincés, egyedi fűtéses, garázsos családi
ház eladó. Irányár. 6 niR(\'l62U3 Kj _
Zalakarosi Öreghegyen 3 szobás, konyhás borospince te-lŐtérbeéjiítési lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 mFl (16619
K)_
Hahóton 3 szobás, garázsos családi ház 2800 m2 területen
eladó. Irányár: 3 mFt (17155 K)_
Nk-án. Király úton 120 mn-es, 5 szobás, 2 fürdőszobás, egyedi fűtéses, garázsos lakás eladó. Irányár: 6,5 mR.
(18695 K)_
Miklósfán 1 10 mn es, 4 szobás, hallos családi ház, 2000 mn területen, melléképülettel, parkolóval eladó. Irányán 6,6 mFt (18699 K)
SZABADPIAC
KiscserfŐn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, felszereléssel áron alul eladó. Erd: Kiskanizsa, Őrtorony
u. 3. Bencze. (18887 K)_
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési telek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna,, vízóra van. Érd.: 93/319-759 telefonon. Farkas Antal (18114 K)_
Nk-tól 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számú téglapince teljes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kaszáló áron alul eladó. Érd.: 93/319-804-es telefonszá-mon. (18116 K)_
Szőlőskert Fogadóhoz közel 400 nöl telek hétvégi házzal és gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany van. Érd.: Nk. Bartók B. u. 3.1. Iph. I. em. 1. 16 óra után telefonon, 316-880.
(20524 K)___
Eladó a Batthyány u. 4. .sz. alatt lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a fenti címen,
Németh Istvánnál. (21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos, parkettás, egyedi fűtéses, 1. emeleli, nem megvásárolható önkonnányzati lakásomat nagyobbra cserélném Ajánlatokat levélben, „Vá-rosközponl" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek (21648 K) Zalasárszegen 200 n-öl zártkerti (veteményes, gyümölcsös), pihenőszobával, szerszámtárolóval eladó. Víz, villany megoldható. Érd.: 93/319-957-es telefonszámon.
(21697 K)_
Gyékényesen, vasútállomáshoz közel 200 nm-es családi ház 350 n-öl telekkel eladó. Irányár: 63 mFt. Érd.: 93/310-504 vagy a 93/314-234-es telefonszámon lehet. (21698 K)__
58 mn-es, igényesen átalakított, egyedi központi fűtéses, első emeleü lakás eladó. Érd.: 93/320-078-as telefonon.
(21699 K)_
Kistolmácson, a tótól 100 m-re családi ház telekkel együtt eladó. Iránvár: 13 mR. Érd.: 06-30/562-432-es telefon-
s/Ainon. [21700 Kj_
54 nm-es, 2 szobás + étkezős, kábeltévés, vízórás, telefonos, új vízvezetékes, 2 erkélyes, 4 emeletes házban levő, Nk Munkás úti lakás 1,8 mR-ért eladó, vagy kisebbre, esetleg kisebbekre cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.:
93/321-984-es telefonon. (21701 K)_
Nk-tól 12 km-re Eszteregnyén, redőnyös, családi ház, 4 szobával, konyha, fürdőszoba, előszobával, telefonos, nagy udvarral, gazdálkodásra alkalmas telekkel, + garázs-zsal eladó. A szobák cserépkályha fűtésfiek Érd.: Eszte-regnye, Petőfi u. 88. vagy a 93/375-507-es telefonszámon.
(21702 K)_
Nagykanizsa (Miklósfa) Bocskai u. 9. sz alatt eladó 245 nm-es, letőtérbeépítéses családi ház. Lakáscserét beszámítok max. 2 mFt-ig. Érd.: személyesen a fenti címen vagy a
313-58l-es telefonszámon lehel. (21703 K)_
Nk. Városkapu krt-on eladó 2+félszobás 3. em. központi fűtéses lakás, garázzsal vagy anélkül. Érd.: 311-149-es te-lefonszámon. (21704 K)_
1 szobás családi ház telekkel (800 n-öl), gazdaság* épületekkel eladó Bajcsán. Érd.: Bajcsa, Vöröshegyi u. 18. (21705 K)_
Megvételre keresek egy vagy másfélszobás komfortos lakást Erd.: 313 661-es telefonszámon. (21706 K)_
Elcserélném Nagykanizsa belvárosi három különbejáratú szobás, 75 nm, II. em., gázas, fürdőszobás, önkormányzati lakásomat kél kisebbre vagy egy másfélszobás gázas lakásra értékkülönbözöttel. Erd.: Nk, Király út 45. szám alatt az udvarban, jobbról a második ajtó. (21707K) Letenyén halálesett miatf^ 630 n-öl telken 140 nm családi ház melléképUle lekkel eladó. A ház részleges felújításra szorul, vízzel, gazzal, villannyal ellátott. Iránvár: 13 mFt.
Érd.: 93/322-585-ös telefonszámon. (21708 K)_
Kazanlak krt-on 2 és félszobás, telefonos, redőnyös, vízórás, járólapos, új szőnyegpadlós 5 helyiségben meszelt tapétás, tehermentes, 4. emeleti lakás eladó. A tető I éve volt felújítva Érd: 323-223-as telefonszámon. (21709 K) Elcserélném Nagykanizsa belvárosi udvan, egyszoba hálófülkés, 53 mn önkormányzati, gázas, fürdőszobás, vízórás lakásomat félkomfortosra közel a piachoz Érd.: Nk, Király út. 45. sz. alatt jobbról az udvarban a második ajtó.
(21710K)_
Nagyrécsén 3 szobás családi ház nagy területtel eladó.
Érd.: 371-424-es telefonszámon. (21737 K)_
Másféhnülió forintig lakást vennék Nagykanizsán. Érd.:
06-30/270-837-es telefonszámon lehet. (21738 K)
Nk-n 8. emeleti, központi fűtéses, 3 szobás lakás eladó.
Érd.: 93/381-11 l-es telefonon. (21739 K)_
A Csengery 10-ben, 2,5 szobás, 58 nm-es, magasföldszinti, redőnyös, tehennentes lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 3,7 mR Érd.: 93/314-229 vagy a 93/316-
942-es telefonszámon lehel. (21740 K)_
A belvárosban reprezentatív helyen 84 nm-es öröklakás eladó. 2 szoba, nagy konyha, egyedi fűtés, vízóra redőny. Galéna építési lehetőség, orvosi rendelőnek irodának alkalmas. Irányár; 4,7 mFl. Érd: Csengery u. 2. III. em. 12.
vagy a 93/314-229-es telefonszámon. (21741 K)_
Nagyrécse - Bacónaki-hegy elején eladó 800 n-öl szántó 500 n-öl akácos. Érd.: 93/371-30l-es telefonszámon lehet.
(21766 K) _
Egyszobás, egyedi központi (cirko) fűtéses, 37 nm-es, földszinti öröklakás eladó. Érd.: Péterfai ll/B. az esti
órákban. (21788 K)_
Gyékényes-tónál 400 n-öl telekkel, 46 nm lakterületű téliesített alpesi ház eladó 23 m R-ért. Éed.:93/312-329-es telefonszámon. (21790 K)_
Nk. központjában IV. emeleti, egyedi fűtéses, telefonos, nagy erkélyes lakás - két parkettás .szoba, boltíves, csempézett konhya + külön bejáratú étkező, redőnyökkel, nagy modern fürdőszoba új káddal, csempézéssel, szerelvényekkel, vízórákkal - tavaszi költözéssel eladó. Fizetés megegyezés szerint. Zalakarosi vagy balatoni kisebb nyaralóra is cserélnénk értékegyezte lessel. Tel.: 93/314-849. (21857 K)_
Nk. Platán soron 2 szobás, 70 nm-es lakás eladó. Tel: es-
te: 93/313-140/711-74 mellék. (21858 K)_
Nk. Magyar u. 115 alatt 2x1 szobás, fürdőszobás családi ház építési lehetőséggel eladó. Érd: Pernesz Jánosné.
(21859 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 3. emeleti, kp. fűtéses, vízórás, redőnyös, jó állapotú 2 és félszobás, tehennentes lakás el-
adó. Érd: 17 óra után: 316-639. (21860 K)_
Nk Teleki u. elején igényesen felújított, 3 szobás, föld-szmti, egyedi fűtéses lakás ealdó. Érd.: 311-149. (21861 K) Városközponthoz közel teljesen felújítóit, 2 szobás, egyedi fűtéses. II. emeleti lakás eladó. Irányár: 3 mFl. Erd: 93/317-220 telefonon. (21862 K)_
Nk-tól 5 km-re. Miklósfan 2 szobás (gázas. parkettás) családi ház nagy telekkel, melléképületekkel 1,8 mR-ért; valamint a Móric helyi hegyen szőlő téglaépülettel, teljes felszereléssel 120 eFt-ért eladók. Érd.: egész nap: Doma Ist-
ván, Nk. Szentendrei út 20. (21863 K)_
Sürgősen eladó 3 szobás, 67 mn-es, lomkamras, erkélyes, kp. fűtéses, földszinti, vízórás lakás a K-i v.részben. Érd.:
hétközben: Nk Ady u. 11. 11/22. (21864 K)_
Zalakomárban családi ház telekkel eladó. Ugyanitt fa és széntüzelésű kályha eladó. Érd: Zalakomár, Petőfi út 28. Tel.: 320-132. (21865 K) ,_
Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton nagyobb terület kiadó. Víz, villany van. Erd.: 320-326. (21866\'K)_
Eladó Nk-án a Bartók B. utcában, I.1 emeleti 2 és félszobás, egyedi fűtéses, felújított lakás. Erd.: 18 óra után a
93/316-244-es telefonon. (21867 K)_
Családi házrész eladó. Érd: Gelencsémé, Nk. Király u.
15. (benl az udvarban) (21868 K)_
Nagybakónakon, Szálka hegyen pincével szőlő, szántó el-
adó, megoszlva is. Érd: 93/315-708. (21869 K)_
Zalakaroson közművesített üdülőtelek áron alul eladó. Érd: 311-149. (21870 K)_
Nk. Szabadhegyen szép környezetben eladó 3500 nm közművesített telek (Víz, villany gáz) 100 nm-es lakható parasztházzal. Érd: Nk Muskátli u. 12. Tel.: 317-695.
(21871 K)_
ÉK-i v.részben 76 nm-es, földszinti, 2,5 .szobás, egyedi cirkogejzír fűtésű, erkélyes, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 3,6 mR. Érd.: Postakert u. 21. Fsz/2. (21872 K)
Nk-tól 8 km-re a Bacónaki hegyen 580 n-öl gyümölcsös, szőlő épülettel (villany, pince van) teljes felszereléssel ol-csón eladó. Érd: 93/314-689. (21873 K)_
Keresek eladó 1-13-2 szobás lakást Nk-án max. 2 mFt-ig. Lehet garzonlakás is. Városközponthoz közeli előnyben. Ajánlatokat munkaidőben a 93/314-559 számon, 17 órától 93/318-898 telefonra kérek. (21874 K)_
Nk. Magyar u. 96. alatt 2 szobás, Összkomfortos családi ház 500 n.öl telekkel eladó. Erd: Vajda Józsefné (21875 K)_
Vennék egy vagy másfél szobás lakást 1,7 mR-ig. Városközponthoz közeli és egyedü fűtéses előnyben. Ajánlato-kat: munkaidőben a 93/314-559 számra kérek. (21876 K) Nk. Hársfa u. 4/16. alatt Fsz/2. társasházi lakás pincével, garázzsal kerttel eladó. Érd: helyszínen, szombat-vasár -nap 8-15 óráig, Honcz Lajos. (21877 K)_
Vajdacserfőn 700 n.öl szőlő pincével, teljes felszereléssel sürgősen eladó. Érd.: Varga László, Nk. Rózsa u. 13.
111/18. 16 órától. (21878 K)_
Telek eladó. Érd.: 314-909 vagy a 314-467 telefonon.
(21879 K)_
Udvari, összkomfortos, 49 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás lakás kerttel eladó. Irányár: 1,6 mFt Tel.: 322-040. (21880 K)_.
Szentgyörgy vári hegy I-IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 percre 1304 mn-es, bekerített zárt telek áron alul sürgősen eladó. Érd: Postakert út 21. Fsz 2. (21961 K)
Kazanlak krt 12/A. 3. emeleti, 2 és félszobás, vízórás, telefonos lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. Tel.: 322-371.
(21962 K)_
Budapesten a belvárosban, Nyugatinál eladó 2 szobás, 54 nm-es, komfortos, telefonos, gázfűtéses, galénázható öröklakás. Irányár: 3,4 mFt Tel.: 06-1-312-4963. Egyben vásárolnék 1 szobás, komfortos, telefonos öröklakást Nk-án. (Csere is érdekel!) (21963 K)
(iAUAZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház alaü. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Kazanlak 9. Tel.:
93/320-111. (21664 K)__
Véndiófa mögötti garázssoron garázs eladó. Ar: 250 ezer Ft. Érd.: Kárpátiné, Petőfi u. 112/9. (20596 K)_
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kialakítón 2 aknás autószerelő műhely (víz, villany, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár: 1,2 mFt Érd: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk, Magyar u. 14. TelVFax:
93/310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nm-es aknás garázs eladó. (Villany van.) Irányár: 700 eFt. Érd.: Tompa IngaUanforgalmi Kft Nk Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-884. (21004 K)
Városkapu krt-on 22 nm-es dupla garázs villannyal, vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár: 900eR Erd.:Tom-pa IngaUanforgalmi Kft Nk. Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-884. (21005 K)_
Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz, vil-lany, szennyvíz) eladó. Irányár: 650 ezer Ft Érd: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk. Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-
884. (20255 K)_
Űrhajós úti 20 mn-es garázs (víz villany, szennyvíz) eladó. Irányár 500 ezer R Érd: Tompa Ingatlanforgalnu Kft Nk., Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-884. (20256 K) Nagyméretű, fűtött garázs eladó a K-i v.részben. A garázs ház alatti. Irányár: 800 eR Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Kazanlak 9. 93/320-111. Munka-napokon 8-12, 14-17 óráig. (21930 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, .szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mFt Érd.: Tom-a Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa. Magyar u. 14. M/fax: 93/310-884. (20136 K)
Nk-án az Olaj utcában 16 nm-es, villannyal ellátott, belon garázs eladó. Irányár: 500 eFt. Kód: 107/97. Érd: CSA-SZI Ingaüankozvetítő Nk Magyar u. 19. (21955 K) Nagykanizsán a Munkás úti garázssoron garázs eladó. Eladási ár: 500 eFt Kód: 664. Érd: CSASZI Ingat lanközveütő Magyar u. 19. (21168 K) _
Nk-n a téglagyári garázssoron 18 nm-es, villannyal ellátott garázs eladó. Irányár: 300 eR Kód: 87/97 Érd: CSASZI
Ingaüankozvetítő Magyar u. 19. (21815 K)_
Űrhajós úti garázssoron dupla, 48 nm-es garázs, ami szét is választható, eladó. Víz, villany van a garázsban. Irányár: 1,2 mFt Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk Kazanlak 9/D. Munkanpokon 9-12; 14-17 óráig, 93/320-111 teUüzenetrögzíló. (20946 K) Maort telepen garázs eladó. 755 ¦ 381-11 l-es telefonszá-
mon. (21711 K) _
Nagykanizsán az Űrhajós utcában új 20 mn-es, aknás ga-rázs eladó. Víz bevezetve. Érd: 93/310-619-es telefonon
egész, nap. (21765 Kj_
Nk-án Munkás utcában ikergarázs eladó. Üzlethelyiségnek kialakítható, vagy megosztva is eladó. Érd.: Nk 313-
705, 7-15 óráig. (21912 K)_
Nk-án a Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó. 316-583. (21913 K)_
A Ki v.részben garázs eladó. Érd: 06-60/398-875. 93/321-256 telefonon. (21914K)_
JÁRMI)
Aranymetál színű Honda Accord új gumikkal, 1600 cm3-as, \'85-ös kiadású, 2 év műszakival kitűnő állapotban 500 eFt-ért eladó. Tel: 93/316-514. (21966 K) Mercedes tehergépkocsi eladó. Érd.: Nk-Sánc, Új Élei u.
61.(20043 K)_
Lancia Delta 1.5-ös \'83-as évjáratú eladó. Érd: 93/316-
532-es telefonszámon. (21712 K)_
Tűzpiros Talbot Symca nagyon-jó állapotban eladó. Irány-ár 200 eFL Érd.: 93/321-984-es telefonon. (21713 K) 120 L-es Skoda 14 éves, friss műszakival eladó. 7557
83/320-078-as telefonon. (21714 K) _
\'82-es Trabant 601-es special eladó. 7557 16 óra után a 93/317-580-as telefonon. Irányár: 80.000 Ft (21787 K)
VW Golf l.l-es, \'77-es kiadású, \'98 májusig érvényes műszakival jó állapotban 210 eR-os irányáron eladó. Olcsóbb csere érdekel 1500 ccm-ig. Tel: 93/321-981. (219Ó6K) _
1997, február 14.
KANIZSA - /ép*
31
Régi Simson motorkerékpár sürgősen eladó. Érd: Kiska-
iiizsa, Jakal\'kúti u. 46/A. Busa !21907 K)_
TrabaiU Combi 10 éves, friss műszakival, megkímélt áUa-potban, első tulajdonostól eladó, Irányár: 135 ezer Ft.
Erd: 85/312-832. (21908 K)_\' _
1300-as Zsiguli megkímélt állapotban eladó. Érd.: 93/315-506. (21909 K)
ALBÉRLET
Pláiider Ingatlanközvetítő Iroda keres kiadó albérleti lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak díjtalan téiiöközveü\'tésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111 munkanapokon 9-
12, 14-17 óráig. (21652 K)_
Belvároshoz közel, forgalmas úton 25 nm-es üzlethelyiség kiadó. Irányár: 35.000.-Ft/hó. Érd.: TELEK Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Teleki u. 5/A. Fsz, Tel.: 93/317-
505. (18546 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, lakásokat, családi házakat, bútorozoltan vagy anélkül. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó háLsó bejáratával szemben. Nk Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505, Nyitva: H-P-ig: 9-16 óráig, Sz: 10-12
óráig. (12028 K)__
Albérletet keres-ldnál a/. ÉGISZ IngaUaiiközvetítő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokít: szobát lakáson belül fürdőszoba és konyhahasználattal; egyedi v. kp. fűtéssel.) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Tele-kiu. 16. alatt az Égisz irodában. (20507 K)_
Nk-n a városközpontban, 2 szobás, 54 nm-es, 1. emelti lakás jó parkolási lehetőséggel hútorozatlanul kiadó. Bérieü díj: 25.000-Ft+rezsi/hó. Erd.: PANORÁMA INKÖZ, NK. Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504. (21018 K)_
Kiskanizsán 2 szobás 60 nm-es egyedi gázfűtéses bútorozatlan családi ház garázzsal - raktárként is - kiadó. Bérlett díj: megegyezés szerint. Érd.:PANOkÁMA INKÖZ NK, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504. (21021 K)_
Nagykanizsa-Palinban kétszintes családi ház alsó szintjén, külön bejáratú 3 .szobás, 70 nm-es, bútorozatlan lakás 2-3 felnőtt személv részére kiadó. Bérleti díj: 20.000.-Ft+megosztott rezsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosító Épület, Esz) Tel: 93/310-504
(21509 K) _
Nagykanizsán az É-i városrészben 2 szobás, 50 nm-es, 2. emeleti egyedi gázas bútorozatlan lakás február 15-től kiadó. BÉríeti díj: 15.000.-Ft+rezsi/hó PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosító Épület, Fsz) Tel:
93/310-504 (21510 K)_
Miklósfán 1 szobás, 30 mn-es, egyedi gázas, részben bútorozott családi ház kiadó. Bérleti díj 10.000 Ft + rezsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító
Épület, Fsz) Tel: H.V310-504 (21837 K)_
Nk-n a városközpontban, 1. emeleti 1+3 félszobás, 78 nm-es, cirkogejzíres, telefonos, bútorozott lakás színes TV-vei igényes béiiŐ részére kiadó. Bérleti díj: 40.000.-Ft+re-zsi/tió PANORÁMA INKÖZ INCíATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület, Fsz) Tel:9.V310 504 [21512 K)_
Nagykanizsa-Palinban családi hz tetőterében kétszobás bútorozott lakrész fürdőszobával, és az alsó szinti konyha közös használatával, garázzsal kiadó. Bérleti díj: 1 szoba használatakokr 10.000.-Ft/hó, 2 szoba használatakor 20.000.-Ft/hó rezsivel együtt PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Fsz) Tel: 93/310-S04. (21513 K)_
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Tarsoly György
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Czulek Jenőt
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Domonkos Rozália
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
s Turi Lászlóné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, 1. emelti egyedi fűtéses lakás bútorozva, vagy bútorozatlanul kiadó. Bérleti díj: 20.000.-Ft+rezsi/hó. Erd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.:
310/504. (21760 K)_
Nagykanizsán a Zemplén utcában 3 szobás kp. fűtéses 8. emeleti lakás kiadó. Bérleti díj: LlOOO.-Ft+rezsi/hó, ÉRd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosító Épület fsz) Tel.: 93/310-504. (21762 K)_
Nagykanizsán a Katonaréteu 5 szobás bútorozott családi há, egyedi gázfűtéssel, udvarral, garázsai,hosszú távra kiadó. Bérleti díj: 30.000. Fl+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosító Épület fsz)
Tel: 93/310-504. (21763 K)_
Középkorú vagy fiatal, egyedülálló nő, vagy gyermektelen házaspár részére külön bejáratú albérleti szoba (igény esetén 2 szoba) fürdőszoba és konyhahasználattal kiadó. Érd. 18-20 óráig: a 93/313-635-ös telefonszámon. (21786 K) Belvárosi, bútorozott lakás kiadó 35 eFt/hó összegért, ugyanitt garázs kiadó 7000 Ft/hó. Tel.: 93/383-170.
(21910 K)_
Összkomfortos, kábeltévés, bútorozott szoba plcsón kiadó egy nemdohányzó nőnek vagy diáklánynak Érd.: NkKa-
zanlak 3/C. 2/9. Göncz (21911 K) _
11 nm-es, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb távra. Erd.: 320-111. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk Kazanlak 9. (21931 K)
VEGYES
Fagyai, sövény, tuja, iskolázott luc és csavaros fűz (dísz fűz) eladó. Érd: Kiskanizsa Nagyrácz u. 45/A. Tel.: 319-624. (21887 K)_
Ingyen elvjhető 2 db fotel! Érd.: Nk Munkás u. 12/B.
Szabó. (21720 K)_
CD írás 500 Ft, lemezzel együtt csak 2.000 Ft Üj Super Nintendo gép 22.000 Ft Hívj.: a 06-30/462-199-es telefonszámon. (21055 K)
Gitár, tangóharrnoruka, szintetizátor, zongora oktatási vállalok Ugyanitt angol nyelvű szövegek fordítását is vállalom. Érd.: Kiss Levente, Nk Sánc, Uj Élet u. 61. Hétfőd
20 óra után. (20603 K)_
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szintű, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket ,,Uj fegyverrel a rák ellen"
jeligére a Pf.: 154-be kérek (21612 K)_
Jó állapotban lévő Montana Primo (fehér) szekrénysor eladó. Érd.: 17 óra után a 316-805-ös telefonszámon lehet
(21689 K)_
Matematika-kénúa szakos tanár általános és .szakközépiskolás, szakmunkás tanulók korrepetálását vállalja Érd.:
93/314-229-es telefonszámon. (21715 K) \'_
Új állapotú Camping kerékpár eladó. Érd: 93/3I4-229-es
telefonszámon. (21716 K>_
Nagykanizsa, Sugár út 74. szám alatt szekrénysor kivételével, kisebb bútorok sürgősen eladók Erd.: csütörtök ki-
vételével minden nap. (21717 K)_,_
Munkanélküli nő, hetenle 1-2 alkalommal takarítást, vagy más házimunkát vállalna Cím: a hirdetőben. (21718 K) Whirlpool Nofrost Plus kombinált hűlő újszerű állapotban eladó. Irányár: 50eFt.Érd.: 06-30/270-837 (21719 K) Sport babakocsi pólvásnak is megfelelő eladó. Érd.: Zemplén Gy. 3/B. 1/7.\'Horváth László (21721 K) Gyesen lévő kismama négyórás vagy hatórás bedolgozást, vagy bámiilyen munkát vállal. Érd.: 322-085-ös telefonon
19 óráig. (21722 K)_
Parabola antennát vennék Használtat, motoros forgatóval, részletfizetési kedvezménnyel. Érd.: 322-085-ös telefon-
számon 19 óráig. (21723 K)_
Eladó új 180x150 cm dupla hőszigetelt ablak 30.000,-Ft, vegyes tüzelésű kazán 30.000 kalóriás 18.000 Ft Garanciális olaj radiátor 12.000 Ff Elcserélhető: autóra kismotorra, biciklire Érd.. Belezna, Kossuth u. 158. (21724 K) Vérnyomásmérő jó állapotban, olcsón eladó. Érd.\' \\\\1
402-es telefonszámon, (21725 K)__
Műszaki tervdokumentációk, szakdolgozatok, stb. szövegszerkesztőn történő elkészítését vállalom (Gyors, pontos, megbízható). Érd: 320-855-ös telefonszámon. (21726 K) 46-os méretű női irhabunda keveset használt olcsón eladó.
Érd.:\'365-168-as telefonszámon. (21727 K)__
2,5 oktávos, Yamaha PSS-12 típusú szintetizátor adapterrel. 12.000,-Ft-ért eladó. Érd.: 318-163-as telefonon. (21728 K)_
Commodore-64 típusú számítógép magnóval, joystickkai újszerű állapotban 6.500 Ft-ért eladó. Erd.: a 318163-as
telefonon. (21729 K)_
Gyermek etetőasztal székkel és kádra .szerelhető öltöztető eladó. Érd.: 310-504 vagy a 314-234-es telefonszámon.
(21730 K)_
Ülőgarnitúra világos szekrénysor asztallal külön is, ol-csón eladó. Érd.: 93/31 l-598-as telefonszámon. (21731 K) Megbízható, leinformálható hölgy, takarítást vállalna
Érd.: 323-210-es telefonszámon. (21732 K)_
Robotron 86125-ös elektronikus írógép monitorral, lemezmeghajtóval eladó. Erd.: 93/371-30l-es telefonszámon. (21767 K)_
R-55-os keveset használt, jó állapotban lévő kapálógép el-adó. Érd.: 93/37 l-301-es telefonszámon lehet (21768 K) Janka sarokülőganútúra, 4 éves, sötélhama kitűnő állapotban eladó. (Fekhellyé alakítható!) Érd.: Nk Magyar u. 20.
egész nap. (21784 K)_
Franciaággyá sorolható 2 db ágyneműtartós heverő, 2 db rusztikus pácolt tölgy váz fotel és TV, videotartó szekrény jó állapotban olcsón eladó. Érd.: 93/315-865-ös telefonszámon. (21785 K) _
SÜRGŐSEN SEGÍTSÉG CÉLJÁBÓL 70.000 Ft köl-csont kamattal kérnék, a visszafizetés megegyezés szerint Kérem aki segíteni tudna jelentkezzen a 93/320-11 l-es telefonon a „Betegen segítenék" jeligére. Fedezetet adok
(21789 K)_
Eladók: 1 db vízóra, 1 db csap + csaptelep, 1 db kiságy matrac nélkül, 1 db utazóbőrönd (kulcsos), szárakódos + oldalzár, 6 db sötét színű reluxa, 1 db 2x1,2 m-es sátorvas ponyva nélkül és egy Nintendo game boy-TM kézíjárték + kazetta Érd.: 18 óra után, Nk Erkel É. u. 5/B. Fsz/1. Tel,: 93/317-160. (21881 K)
GYES-en lévő fiatal hölgy bedolgozást vállalna lakáson. Pl.: bizsuösszerakás, telefonügyeiét Érd.: 322-085 telefo-\' non 19 óráig. Csak komolyak telefonáljanak (21882 K)
Jó állapotban eladók: Karancs gáztűzhely 4 lángos, Hévíz gázboyler, Calor II. falibaba mosdó-zuhanyzós csapteleppel, elemes konyhabűlorok: beépített mosogatós csapteleppel és 34 nm szalagparketta Érd.: 313-638. (21883 K)
Matematika és/vagy fizika korrepetálást koirekt áron vállalok, íevelezősöknek is. 60 perces órák, sok feladaune-goldás. Érd.: Nk Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704. (21884 K)_
Állalános iskolások korrepetálását vállalom matematiká-
ból. Érd.: 93/323-313-as telefonon. (21885 K)_
Otthon végezhető gépelést sokszorosítással vállalok Ugyanitt vülanyírógép eladó. Érd.: 375-201 telefonon 17-
20 óra között (21886 K)_
Személyi jövedelemadó bevallást vállalok Érd.: Balogh-
né, 93/310-679. (21888 K)_
Épületek komplett kivitelezését, régi épületek átalakítását és felújítását hideg- és meleg burkolatok elkészítését, la-postetők szigetelését és felújítását vállaljuk Ha most rendeli meg tavaszi, nyári muiücáinkat, 10-20% kedvezniény-
ben részesül. Érd.: 93/320-847. (21889 K)_
Eladó kétajtós szekrény ebédlőasztallal, 4 székkel, 160 literes" Lehel hűtőszekrény, Hajdú mosógép és centrifuga
Érd.: 93/311-739. (21900 K)_
Multimédiás számítógép nunden tartozékával, programokkal eladó. Irányár: 120 ezer Ft 93/383-170. (21905
K)_
320 literes Gorenje fagyasztóláda 20.000 Ft ért és kétrészes krómozott mosogató 5000 Ft-ért eladó. Érd.: Nk
Postakert út 21. Fsz. 2. (21956 K)_
Díszes, öntöttvas kályha eladó. Érd,: Lispeszenladon.au.
Arany J. u. 12. (21957 K)_
Üzletbe való, fehér polc bútorlapból, és fehémeműs vitrines pult eladó. Érd.: 8-16 óráig a 312-085 számon, este:
317-837 telefonon. (21958 K)_
Ballagásra, lakodalomra sütést vállalok. Házisütemény és torta reális áron. Érd.: 314-976 telefonon. (21959 K)_
Házmesteri állást kazánfűtői vizsgával keresek Érd.: 93/320-111. (21960 K)
PARTNERKERESŐ
39/172/68 önálló egzisztenciával és lakással rendelkező független diplomás úr keresi csinos, filigrán nemdohányzó, kanizsai lány ismeretségét házasság céljából. „Harmónia" jeligére Nk Kazanlak 9/1) Plánder Hirdetőbe várok a
leveleket (20425 K)_
50 éves, független, csinosnak mondott, jólszituált hölgy megismerkedne 55 éves kong hasonló adottságokkal rendelkező úrral Leveleket „Találjuk meg egymást" jeligére Nk Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9/D. Fszt-be várok
(21931 K)_
46/170 cm magas, független, egzisztenciával rendelkező, házias hölgy komoly kapcsolat céljából keresi azt az ural, akinek szüksége van arra hogy otthonát melegséggel, szeretettel megtöltsék „Találkoznék veled " jeligére Nk Ka-zanalak 9/D. Plánder Hirdetőbe várok leveleket (21932
K)_
Keresem 55 éves korig azt az urat, aki keres egy 46 éves, házias, otthont szerető, független dolgozó hölgyet komoly kapcsolat céljából. Leveleket „Kelten könnyebb" jeligére, Nk Kazanlak krt 9/D. Plánder Hirdetőbe kérem. (21933
K)_
Független, 43 éves. 165 cm magas, önálló egzisztenciával rendelkező, ismerősei szerint szeretetre méltó hölgy ma-gányosságába belefáradva keresi azt az urat, akinek a magány már teher, vágyódik egy melegszívű társra, aki nemcsak kalandot, hanem igazi, jóban-rosszban kapcsolatot keres. Leveleket „Kapocs" jebgére, Nk Kazanlak 9. Plán-
der Hirdetőbe kérek (21934 K)_
48/162 vidám alaptermészelü, sütést-főzést kedvelő, magára és környezetére igényes hölgy keresi legalább középfokú végzettségű, hasonló ércleklődésfi, melegszívű, fiatalos, 48-52 éves úr ismeretségét Leveleket „Konektség" jeligére, Plánder Hirdetőbe kérek Nk Kazanlak krt. 9.
(21935 K)_
43/174 cm magas, függetlenje megjelenésű, értelmiségi, önálló egzisztenciával rendelkező fialalember megismerkedne értelmiségi, jó megjelenésű, vidám természetű hölggyel 43 éves korig. Nem dohányzók előnyben. ,Lo-nely" jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok
levelet (21570 K)_
43 éves, független, értelmiségi hölgy keresi azt az urat, akinek otthonából és szívéből hiányzik egy igazi lárs. Saját otthonnal, egzisztenciával rendelkezem. Várom leveledet 50 éves kong „Táncolnék veled" jeligére, Nk Kazan-lak 9. Plánder Hirdetőbe. (21653 K)_
33 éves, 180 cm magas, független fiatalember komoly kapcsolat céljából keresi igazi társát független, kedves hölgy személyében. Egy gyennek nem akadály. Leveleket .Állítsuk meg az idői" jeligére. Nk Kazanlak krt 9.
Plánder Hirdetőbe kérek (21936 K)_
Feladnám függetlenségemet, ha egy magas, barátságos, türelmes természetű, diplomás fiatalemberre találnék Én
34 éves, jó megjelenésű, rendezett anyagiakkal bíró. diplomás hölgy vagyok Lehetőleg fényképes leveleket várok
„Valóság" jeligére a Nk Pf. 154-be (21735 K)_
47/167/60 elvált, bania hajú, barna szemű, kedves, csinos külsejű, komoly gondolkodású, magára és környezetére igényes, nem dohányzó, középfokú végzeltségű, saját telefonos lakással rendelkező hölgy várja: korban hozzáillő, káros szenvedélytől mentes, igényes, intelligens magas Úr válaszát „Őszinteség" jeligére leveleket Nk Pf. 154-re várok (21736 K)_
36 éves függeüen kisgyermekével élő értelmiségi nem dohányzó hölgy megismerkedne korban hozzá illő úrral 45 éves korig. „Várlak" jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hir-
detőbe várok levelet (21778 K)_
Egy 27 éves 168 cm magas kékszemű, szőkésbarna hajú intelligens fiatalember keresi korban hozzá ülő hajadon ismeretségét házassági széndékkal. „Szereüiék végre iád tálaim" jeligére Nk Kazanlak Krt. 9. Plánder Hirdetőbe vá-
rok levelel. (21779 K)_\'
Kedves hölgyein ha nem vagy még 37 éves, de független, kb. 165 cm magas akkor én téged kereslek, egy független,
37 éves, 168 cm magas, intelligens jó megjelenésű szeretetet adni tudó, de kapni is szerető, fiatalember .személyében. Várom a leveledet „Várok rád" jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (21780 K)
Független 43 éves hölgy rendezett anyagiakkal önálló egzisztenciával, tartós kapcsolat céljából feladná függetlenségét egy független, jól szituált otthont, szórakozást szerető úrért 50 éves kong. „Boldogságért küzdeni kell" jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várom a levelet (21781 K)_
48/160 cm magas kellemes megjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy várja független hasonló adottságokkal rendelkező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves korig. „Talán még nem késtem el" jeligére Nk Kazanlak 0. Plánder Hirdetőid várok levelet (21782 K) 43/165/57 független, fiatalos, vidám temiészetű értelmisé-gŰ hölgy várja káros szenvedélyektől mentes, magas értelmiségi úr válaszát „Második esély" jeligére Nk Kazanlak
9. Plánder Hirdetőbe várok levelet (21783 K)_
55 éves férfi 12 és 16 éves fiúgyermekeivel házasság céljából olyan hölgyet keres feleségnek, aki gyemiekeit is elfogadná. Leveleket. „Gyerekek" jeligére, Nk Pf.: 154-be kérek (21901 K) _
Valódi értékeken alapuló karcolathoz 47 éves (174/76) sokoldalú, melegszívű özvegy hölgy 15 éves fiával keresi jólelkű, érzelemgazdag, vidám, intelligens társát Leveleket „Sorsforduló" jeligére. Nk Pf.: 513 címre kérek
(21902 K)_
23 éves diplomás hölgy várja |ó megjelenésű, diplomás
fiatalember levelét Nk "Pf.: 520-ra (21903 K)_
Keresem azt az urat 50 éves körig, aki nem dohányzik, van kocsija és hobbija a horgászat. 42 éves független, értelmiségi nő vagyok Horgásztanyám van. Leveleket „Közös pev;W lejicérc I\'t ISI lv\'kórok. (21W4 Ki 45/157/53 elvált hölgy megismerkedne független, jó megjelenésű úrral tartós kapcsolat céljából. Leveleket ,Piros rózsa" jeligére Nk.Pf.: 154 be kérek. (21965 K)_
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz, gazdája által megunt, vagy elkóborolt eb vár gazdára. Közülük kínálunk néhányat.
Gazdára vár a Léda névre hallgató fajtiszta skótjuhász szukakutyus, egy schnauzer szuka testvérpár - Vivi és Aliz -, valamint szerető befogadóra vágyik több keverék házőrző négylábú is.
A megunt ebeket a tőlük megválni kívánók hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatják le a menhelyre. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután kettőtől háromig - természetesen ingyen - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. TELEFON:
93/310-540, 312-305
Jtfifít, tm a tztrletztkéfUitjt&Ui it mii íircbUst,l itúi érddUiiliUjL stria lerfil kimCUzzuil i lírójtfUn mifedttt STÍmn
32
KANIZSA - 0fee*
1997. február 14.
A VAROS VONZÁSÁBAN
Idén éppen húszesztendős a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Papp Ferenc igazgató a művelődési központ múltját és jelenét „A város vonzásában" címmel megjelent könyvében összegezte, amely forrás értékű dokumentuma lehet a város kulturális életének. A kiadvány megvásárolható a könyvesboltokban és a HSMK-ban.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 14-én 14.30 órakor „IDŐSEN IS EGÉSZSÉGESEN" - előadássorozat EMÉSZTŐSZERVEK BETEGSÉGEI
Előadó: Dr. Bárány László főorvos
- 17-én 17 órakor: TARJÁY VALTER FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN Megtekinthető: február 21-ig
- 18-án 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„ERDÉLYBEN JÁRTAM" -videofilmes útiélmény-beszámoló
- 19-én 11 és 14 órakor: TOM SAWYER KALANDJAI
a budapesti Harlekin Színház előadása
- 19-én 19 órakor: MAKSA ZOLTÁN ÉS ARADI TIBOR ELŐADÓESTJE
- 20-án 17 órakor: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABAD-| EGYETEM | „NAGYKANIZSA TERMÉ- a SZETFÖLDRAJZI ADOTT- g SÁGAI - AVAGY A SZŐ- | LŐTERMESZTÉS FÉLTÉ- § TELEI VÁROSUNK KÖR- » NYÉKÉN" •
TUTTO JÁNOS NYOLCVANÉVES
Városunk Nyugdíjas Dalköre és a Hevesi Sándor Művelődési Központ műsorral kedveskedett a nagykanizsai magyar nóta szövegíró Tüttő Jánosnak, aki az elmúlt héten ünnepelte nyolcvanadik születésnapját.
A tavalyi nagy sikerű szerzői est után a születésnapi program bensőségesebb hangulatú, ennek ellenére jó hangulatú estté kerekedett. Az ünnepeltet Papp Ferenc, a HSMK igazgatója köszöntötte fel elsőként, méltatva sikeres, gazdag életútját. A mű-
velődési központ nevében Kot-nyek István művészi fotójával mondott köszönetet a sok Tüttő-nótáért.
A Nyugdíjas Dalkör népdalokkal és természetesen Tüttő János dalszövegeire írt nótákkal kedveskedett a mesternek, de nem maradhattak ki a szülőfaluja környékéről származó dalok és prózai művek sem. A Dalkör egy tagja versbe szedett köszöntővel adta át a közösség születésnapi jókívánságait a nyolcvan esztendős Tüttő Jánosnak.
A Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola megfelelő\' számú jelentkezés esetén szakképesítést nyújtó alapfokú és középfokú számító gépkezelői tanfolyamot indít Nagykanizsán.
Jelentkezni: február 20-ig az iskola titkárságán, a 314-385 telefonon.
ZENEI TOVÁBBKÉPZÉS
A Nagykanizsai Állami Zeneiskola, a Magyar Zeneiskolák Szövetsége, a Közoktatási és Modernizációs Alapítvány, a Fővárosi Pedagógiai Intézet, valamint a Musica Futura Magyar Zenei Informatikai Társaság szolfézs szekciója február tizennegyedikén és tizenötödikén szolfézs zeneelmélet továbbképzést tart a helyi zeneiskolában. Bővebb információ a 93/313-321-es \' telefonszámon kérhető.
NÉPZENE
„Túl a vízen..." címmel a szombathelyi Boglya Együttes-lemezbemutató koncertjére kerül sor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, tizenötödikén este hat órától. A koncert után Kóczáné Horváth Piroska és Tóth István vezetésével táncházon vehetnek részt a népzene kedvelői, a zenét a Lammas Tyde és a Bojtár Együttes szolgáltatja majd.
KESELES
Az elmúlt hét végén egy nagykanizsai lakásba négy férfi hatolt be; az ajtó befeszítése után - mivel nem találták otthon a házigazda fiát - több késszúrásai megsebesítették a ház asszonyát, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.
NYUGODT HÉT
A TŰZOLTÓKNÁL
A mögöttünk álló hét folyamán egyetlen esethez sem riasztották a Nagykanizsai Tűzoltóság munkatársait, sem tűz, sem vízkár nem keletkezett városunkban.
A SZERELEM NEM
ISMER HATÁROKAT
Január harmincegyedikén egy, a magyar-szlovén határ melletti községben élő hölgy elhatározta,
meglátogatja a határ túloldalán lakó barátját. Útlevéllel nem rendelkezett, több évtizedes helyismerettel viszont igen, így este tíz óra tájban szántóföldeken és kerteken át elindult Szlovéniába. A hőn áhított találkozás létrejött, a hölgy másnap délután indult haza, szintén a zöldhatáron át. Gáláns barátja -mint ahogy egy jólnevelt férfihez illik - elkísérte, bár ő rendelkezett útiokmánnyal. Kéz a kézbe? át is lépték az államhatárt, ám csupán mintegy húsz métert tettek meg, amikor megállásra szólította őket a szolgálatot teljesítő határőr járőr.
A szerelmeseket előállították, meghallgatásukat követően a magyar állampolgárságú hölgyet szabálysértésért feljelentették, a szlovén férfi ellen az idegenrendészeti eljárást lefolytatták,
majd átadták a szlovén hatóságoknak.
JÁRT UTAT A JÁRATLANÉRT EL NE HAGYJ!
Az elmúlt hét közepén a murakeresztúri vasúti átkelőhelyen egy román állampolgár a kilépő nemzetközi gyorsvonaton elbújva igyekezett Horvátországon keresztül illegálisan Olaszhonba, ám próbálkozása nem járt sikerrel, ami talán annak is köszönhető, hogy a határsértő -nem adva az „elődei" tapasztalataira - nemes egyszerűséggel nem a vonat padlásterét, s január lévén nem is a szerelvény alvázát, hanem a személyvagon felszálló folyosóján lévő beépített, adott időpontban használaton kívüli szekrényt választotta búvóhelyéül.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila,/Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 TeL/fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
BIOHULLADEK SAJÁT KERTBEN TÖRTÉNŐ KOMPOSZTÁLÁSA A LEGÉSSZERŰBB ELJÁRÁS.
Lassú
agónia
a
Hunyadiban
Az Oktatási és Kulturális Bizottság már elfogadta azt a tényt, hogy az 1997/98-as tanévben nem indul első osztály a Hunyadi János Altalános Iskolában. Az is megfogalamazódott a bizottság február 11-én megtartott ülésén, hogy ennek egyik oka a gyereklétszám csökkenése, a másik pedig az, hogy a Piarista-iskola elhelyezésére kiszemelt épület egy részére immár szükség van.
Horváth Ferenc igazgató nyilatko\' zaía lapunk 12. oldalán olvasható.
Gazdasági bizottság:
KÁRTÉRÍTÉS BAG ÓLÁNAK
Meglepő fordulatot vett az önkormányzat egy részének állásfoglalása a bagolai városrésznek a szeméttelep káros hatásait ellentételezni javasolt százezer forintos kártérítés megítéléséről. Mint korábban lapunk több ízben beszámolt róla, Palotás Tibor képviselő öt pontban foglalta össze azokat a kéréseket, melyeket az önkormaányzatnak teljesítenie kellene, ha a hulladéklerakó továbbra is Bagolán marad. A közgyűlésen ezt a képviselő ki is egészítette azzal, hogy az új depóniát ne az NSR Kft.,
hanem az önkormányzat valósítsa meg. A GVB csupán az önálló képviselői indítvány öt pontjáról vitázott, és azok gazdasági kérdéseit a tagok többsége kivétel nélkül elfogadta. így azt javasolják a közgyűlésnek, hogy a szeméttelep Bagolán maradása esetén minden bagolai család kapjon pénzbeli kártérítést, melynek összege legalább százezer forint legyen. Emellett illesse meg minden bagolai családot és ott működő vállalkozást, közintézményt a szemétdíjmentesség legalább ötven évig,
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/lax:
(93)312-385
ALAPÍTVA: 1981
IX. évfolyam 8. szám 1997. február 21.
HOVA TUNT
A MOSODÁS?
Előre ittak a medve bőrére?
A kórház a kezelésében lévő mosoda bezárását és a mosodai szolgáltatás külső szolgáltatótól való megvásárlásának engedélyezését kérte az önkormányzattól. Indoklásként az szerepel az alpolgármesternek írt levelében, hogy
a mosoda elhasználódott gépi technológiájának cseréje körülbelül nyolcvanmillió forintos beruházást igényelne. A jelenlegi mosodát raktározási célra tudná használni a kórház.
A jobb emlékezetűekben azon-
ban felvetődik a kérdés: hol van a közel három éve beharangozott német befektető, akivel később szerződéskötésre is sor került. Miért nem került elő a mosoda kérdése, ha a fejlesztés elmaradt és a szerződés érvényét veszítette?
Összeállításunk a lap 14. oldalán olvasható.
de maximum az ott működő szeméttelep bezárását követően további húsz évig. A javaslat értelmében Bagola fejlődését biztosítani és garantálni kell a szeméttelep megvalósítására vonatkozó szerződésben úgy, hogy az ne függjön a különböző önkormányzatoktól, hogy, a. szerződés megtorlatlanul ne legyen megszeghető. A folyamatos fejlesztés tartalma és sorrendisége pedig a szerződésben kerüljön meghatározásra.
A bizottságok üléseiről lapunk 2-3. és 10. oldalán tudósítunk.
SPORTEGYESÜLET BAGOLÁN
Közel félszáz taggal sportegyesület alakult Bagolán, amelynek elnökéül Kustán Józsefet választották. Az új sportkörben asztalitenisz-, sakk- és labdarúgószakosztály kezdte meg működését.
Sporttudósításaink a lap 23—24. és 25. oldalán olvashatók.
Készen van a Rozgonyi 1.
A Rozgonyi utca 1. számú ház kivitelezési munkái a módosított beruházási program szerint 1997. január 31-i határidővel elkészültek, a műszaki átadás megtörtént. A kivitelezési szerződésben foglalt kétmillió forint szavatossági költségfedezet elkülönítésre kerül a végszámla kifizetésének időpontjában. A beruházás költsége várhatóan a 127,9 millió forintos költségkereten belül marad. A végszámla kifizetése után az IKI részletesen tájékoztatja a közgyűlést a beruházás felmerült költségeivel kapcsolatban.
( KANIZSA - ^iyottááfi üjUmú J
1997. február 21.
Kérelem a polgármesterhez Tisztelt Polgármester Út
Először is indokolni szeretném, hogy egy többeket érintő probléma megoldásához miért az Ön segítségét kérem. Két esetet említenék, egyiket a múltból, másikat a jelenből.
Régmúlt időben az Ön felügyelete alatt álló egyik intézményben egy fiatalt sérelmek, igazságtalanságok sorozata ért. Bízva az Ön igazságérzetében előadta problémáját. Nem volt minden kockázatmentes a döntés, hiszen az akkori városi nagyhatalmasság egyik patronáltja bánt igazságtalanul a fiatallal. Önnek akkor volt bátorsága megfékezni a kis atyaistent és az igazság mellé állni. A közelmúltban önhöz mint polgármesterhez fordultak egy háztömb lakói problémájukkal. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy annak rendje-módja szerint először a körzet képviselőjét keresték aki levelüket válaszra sem méltatta Ezekután küldtek levelet Önnek. A megnyugatató válasz pár napon belül megérkezett. Talán ez a két példa bizonyítja, hogy az ember problémáival bátran fordulhat Önhöz.
Számomra érthetetlen amire a Polgármesteri Hivatal művelődési ügyekkel foglalkozó osztálya készül. Ugyanis egy rendelkezést szándékoznak kiadni, amely szerint a nyugdíjas pedagógusok csak az iskolában étkezhetnek, ételhordóba ebéd részükre nem vihető. Nem értem miért nem bízzák ezt úgymint ez ideig az iskola igazgatóira, hiszen ők is el tudják dönteni, kinek lehet és kinek nem lehet ebédet kiadni. Dicséretes, hogy egyes igazgatók különös figyelmet fordítottak arra, hogy a közel negyven évet dolgozó, már betegeskedő pedagógusok ebédhez jussanak Adódnak olyan helyzetek, amikor a betegeskedő pedagógus bármennyire is szeremé nem tud bemenni ebédelni. Az ebédkiadás megtiltásával miért kellene tovább keseríteni az amúgy is nehéz körülmények között élők életét? Talán számukra egyedüli jó az iskola konyháján ízletesen elkészített ebéd elfogyasztása.
A készülő rendelkezés lényegét nem értem, ugyanis az élelmezésvezető a befizetések alapján naponta adja ki az ebéd elkészítéséhez szükséges nyersanyagokat. Nem ad ki több nyersanyagot csak annyit, amennyi a befizetett ebédek elkészítéséhez szükséges, akkor meg mi itt a probléma. Uram bocsa\' mi történik ha egy beteg pedagógus ételhordójába egy fél kanál levessel több kerül? De ne kapjon többet, kapja meg az adagját, hiszen az ízletesen elkészített ebéd elfogyasztása elősegítheti gyógyulását. Értelmetlen rendelettel miért akarja az illetékes osztály tovább keseríteni a nyugdíjas, betegeskedő pedagógusok életét?
Kérem segítségét az említett probléma megoldásához.
További eredményes munkát, jó erőt, egészséget kívánva maradok tisztelettel egy választópolgár.
Király János
Tisztelt Polgármester Úr!
A Kodály Z. u. 10. sz. alatt épülő Nyugdíjasház pillanatnyilag az önkormányzat elhatározásából indított legnagyobb, saját forrásból megvalósuló beruházása, a maga 186 millió Ft-jával. Ennek megfelelően a kivitelezés indítása kiemelt figyelmet és gondosságot igényelt volna.
Az eljárással kapcsolatos megállapításaim - az interpelláció tárgya - az alábbiak
• A korszerűsítésre szoruló, de még hatályos 4/1993. (111. 01.) számú rendelet - a beruházási szabályzatot, mely 2. § 5. bekezdésében kimondja: amennyiben a tényleges költségek az előirányzatot 10%-kal túllépik, a beruházási okmányt módosítani kell - durván sérti. Nem hiszem, hogy ezt, - miként itt történt - 8 hónapig lehet húzni.
A beruházási okmány közgyűlési módosításáig polgármester úr nem írhatta volna alá a szerződést.
• A szerződéstervezeteket - az eredetit és a most módosítottat is - a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete szerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak előzetesen véleményeznie kellett volna. A mai napig a Nyugdíjasházzal kapcsolatban ez a bizottság szerződésiekéit nem látott.
Az ügy szomorú tanulsága, hogy ilyen eljárással, vagyis a végső döntés meghozatala előtt gyorsan, jogtalanul indított munkálatokkal kész helyzet elé állítva a testületet, egy nagyon rossz döntés - még ha csak egy szavazattöbbséggel is - kierőszakolható.
Az interpellációt szóban is elő kívánom adni.
Nagykanizsa, 1997. február 12.
Tisztelettel:
Marton István
önk. képviselő
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Szerződések
Palotás indítványa
Napirend előtt az önkormányzat aktuális szerződéskötéseit vizsgálta meg a bizottság. Ezek közül a Rozgonyi utca 1. számú épület két üzlethelyiségének tulajdonosát érintette az a szerződésrészlet, mely szerint a bizottság jogi szempontból nem látja akadályát annak, ha a három bejáratból kettőt megszüntet és a lépcsők területét nyolcvanezer forint/négyzetméter áron megvásárolja. A Magyar utcán önkormányzati teriiletek hobbikertként való bérbeadásáról szóló szerződés szerint négy forint/négyzetméter áron adják bérbe az ingatlant. (A Péterfai árok környékén két forint/négyzetméter volt a bérleti díj.) A várost elkerülő útszakasz és az M7-es kereszteződésében óriásplakátokat kíván elhelyezni egy vállalkozó, melyhez a terület használatba vételére köt szerződést a hivatal. Dr. Fodor Csaba hiányolta azt, hogy az illetékes bizottság elé nem került az ügy, másrészről szerinte a jogszabályoknak és a gyakorlatnak megfelelően kell eljárni a közterület használata kapcsán a vállalkozóval. Korábbi szerződéstervezet is visszakerült az ÜJKB elé. A
gyepmester munkája ellátásához használt gépjárművek üzemeltetéséhez hatszázezer forintos átalányt állapított meg a hivatal, e szerződéshez a bizottság hozzájárult. A pusztuló városi növényzet kártevőinek irtására a Defenzor Kft.-vel köt szerződést a hivatal. Ennek értelmében 1999-ig kap megbízást a vállalkozó. Idén a teljes vadgesztenyeállományt, egyes frekventált helyeken a platán- és hársfaállományt kezelik féregölőkkel és a gombás fertőzések elleni szerekkel. A hivatal szerződést kötött a hulladékgyűjtő kft.-vel a hat peremterületi temető hulladékgyűjtő konténerének bérlete ügyében.
Első napirendként a helyi védelem alá tartozó Dózsa György utca 65. számú lakóház tulajdonosának kéréséről tárgyalt a bizottság. A kérelmező szeretné tulajdonát átalakítani, azonban az helyi védelem alá esik. Mint dr. Fodor Csaba, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta azt, hogy bizottsága úgy támogatta a kérést, ha a felújítás során az épület visszakapja a régi jellegét. Az ÜJKB rosszallását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy rendeleteket megsértve egyedi esetekben engedélyt kapnak a kérelmezők az illetékesektől.
Ezt követően a folyékony hulladék szállításáról szóló rendelettervezetet fogadta el a bizottság.
Utolsó napirendként Palotás Tibor képviselői önálló indítványáról foglalt állást az ÜJKB. Vé-
Tisztelt Polgármester Úr!
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város 1997. február 4-i Közgyűlése a „mikrofonnapló", vagyis a gépi rögzítés szerint 6 óra 36 percig tartott.
Az adatok tanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, hogy az ülés vezetése így nem mehet tovább, vagyis az „osztályfőnöki órák" tartása helyett a polgármesternek az 1996. december l-jétől érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kell - az ülések hatékonyságát növelve - eljárnia.
Ezen az ülésen a jelenlévő képviselők a jegyző és a hivatal osztályvezetői összesen mindössze két óra negyvenhét percig beszéltek. A maradék három óra negyvenkilenc perc jutott a szavazásokra, a szünetekre, illetve Suhai Sándor polgármester úr nagy/nonológjaira, ismeretterjesztő előadásaira, összefoglalóira stb. Ebből adódik, hogy Suhai úr egymaga közel annyit szerepelt, mint az összes többi résztvevő együttvéve!
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a továbbiakban a polgármester úr esetében is szerezzen érvényt az SZMSZ16. § (4) bekezdésének, vagyis annak, hogy: „Az elnök joga, hogy e szabályzat képviselőkre vonatkozó rendelkezései szerint a Közgyűlésen maga is felszólaljon".
Végezetül: Biztos vagyok abban, hogy az SZMSZ idézett bekezdésének Suhai Sándor polgármester úrral való betartatása a jelentős - esetenkénti 1-2 órás - időmegtakarításon túl a Közgyűlés lakossági megítélését is kedvezően befolyásolná.
Az interpellációt szóban is elő kívánom adni.
Nagykanizsa, 1997. február 12.
Tisztelettel:
Marton István
önk képviselő
1997. február 21.
( KANIZSA - Scjottádyl üiéúeú )
leményük szerint szakmai kérdésekben nem foglal állást a bizottság, csak jogi kérdésekben. Ennek értelmében nincs jogalap arra, hogy százezer forintos kártérítést kapjon Bagola minden családja, ellenben a szemétdíjmentességgel egyetértenek.
L.I.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Középtávú
gazdasági
program
Helyi kitüntetések
A Szociális és Egészségügyi Bizottságot még a napirendi pontok sorrendjének elfogadásakor tájékoztatta Tüttő István alpolgármester, hogy a kórházi mosoda ügyében a bizottsági tárgyalásokat meg kell előznie a Kórház Felügyelő Tanács ülésének. A Felügyelő Tanács hozhat majd döntést arról, kikerül-e a kórházi SZMSZ-ből a mosoda működtetése. A Felügyelő Tanács további adatokat vár a kórháztól, hogy döntését megalapozhassa. Erre a tanácskozásra március 5-én kerül sor. Ezt követően a középtávú tár-
sadalmi és gazdasági programról esett szó. Tüttő István elmondta, hogy a program kiegészítésre kerül az oktatási koncepció egy oldalas sűrítményével. Kelemen Z. Pál hiányolta, hogy a program nem tartalmaz középtávú szociálpolitikai elképzeléseket. Dr. Csákai Iván azt javasolta, hogy az ápolási otthon terve is kerüljön bele a tervezetbe, ez azért is fontos, mert ha nem szerepel benne, ez azt is jelentheti, hogy a város újabb tíz-tizenöt évre elodázza a kérdés megoldását. A téma felvetője elmondta, hogy jelenleg a Thury laktanya csapatrendelője lenne talán legalkalmasabb a feladatra. Tüttő István válaszából megtudhattuk, hogy javultak a város esélyei a laktanyák megszerzésére, így ez a lehetőség sem teljesen kivitelezhetetlen. Szintén a témához kapcsolódóan vetődött fel, hogy a nőtlen tisztiszálló akár garzonlakásként is működhetne. Az anyagot a bizottság a javasölt kiegészítésekkel együtt vitára alkalmasnak találta. A második napirendi pontként a Szociális Foglalkoztató üres helyiségeinek hasznosításáról esett szó. Mint a Foglalkoztató vezetője, dr. Ber-linger Henrikné elmondta, a Bonbonetti Rt. újabb résszel szeretné bővíteni az általa bérelt területet. A most kialakításra kerülő helyiségrészt öt éven át bérelheti majd a Bonbonetti. A Szociális diszkont elhelyezéséről is szó
Nicsak, ki beszél?!
1. Magyar József 6.13 óra 196 hozzászólás
2. Tanióczky Attila 5.95 óra 301 hozzászólás
3. Marton István 5.41 óra 168 hozzászólás
4. Zsoldos Ferenc 5.03 óra 124 hozzászólás
5. Béres Márton 3.92 óra 140 hozzászólás
6. Tüttő István 3.91 óra 140 hozzászólás
"7. Dr. Kerekes József 3.67 óra 108 hozzászólás
8. Osztályvezetők, 3.43 óra 132 hozzászólás
9. Jegyző/aljegyző 3.15 óra 170 hozzászólás
10 Krémer József 3.06 óra 109 hozzászólás
11. Palotás Tibor 2.91 óra 99 hozzászólás
12. Dr. Fodor Csaba 2.71 óra 102 hozzászólás
13. Czobor Zoltán 2.69 óra 92 hozzászólás
14. Kelemen Z. Pál 1.81 óra 107 hozzászólás
15. Kalmár István 1.75 óra 61 hozzászólás
16. Dr. Horváth György 1.55 óra 105 hozzászólás
17. Balogh György 1.45 óra 53 hozzászólás
18. Dr. Csákai Iván 1.44 óra 79 hozzászólás
19. Dr. Bárányi Enikő 1.25 óra 63 hozzászólás
20. Röst János 1.25 óra 86 hozzászólás
21. Balogh Tibor 0.99 óra 63 hozzászólás
22. Böröcz Zoltán 0.98 óra 30 hozzászólás
23. Kovács Tamás 0.88 óra 45 hozzászólás
24. Papp Ferenc 0.85 óra 63 hozzászólás
25. Bicsak Miklós 0.78 óra 67 hozzászólás
26. Mayer Ferenc 0.52 óra 19 hozzászólás
27. Hajgató Sándor 0.35 óra 38 hozzászólás
28. Ferenczy Zoltán 0.31 óra 24 hozzászólás
29. Őri Sándor 0.21 óra 7 hozzászólás
30. Deiszinger József 0.13 óra 15 hozzászólás
Közgyűlési mikrofonnapló 1996. január 23-tól december 17-ig.
(Az ülésvezető - polgármester, alpolgármester, Dr. Fodor Csaba - hozzászólásait a \\p külön nem rögzíti.)
esett a téma kapcsán, s a Foglalkoztató vezetője elmondta, ők továbbra sem zárkóznak el attól, hogy valamelyik üres helyiségükben nyerjen kialakítást a bolt. Ezt követően helyi kitüntetések alapításáról esett szó. Bár a bizottság több tagja hangsúlyozta, hogy nem kellene tovább bővíteni a kitüntetések körét, hiszen, ha sokféle van, és gyakran kiosztásra kerül, az a kitüntetést járatja le. Több javaslat is elhangzott, hogy a Közgyűlésnek több díj alapítását is javasolja: Szekeres József nívódíjat a legjobb egészségügyi intézménynek, Deák Ferenc díjat a legjobb közalkalmazottnak illetve köztisztviselőnek, Kanizsa sportjáért díjat, Kanizsa nívódíjat, Kanizsa szociális helyzetének javításért adott díjat. Ezt követően az összeférhetetlenség egyes kérdéseivel is foglalkozó rendelettervezettel foglalkozott a bizottság. Mint az előadó, Kelemen Z Pál elmondta, a tervezet nem kívánja a vállalkozókat abban korlátozni, hogy politizáljanak, ám a politikusok ne vállalkozzanak. Dr. Csákai Iván mindenképpen kívánatosnak tartotta egy ilyen rendelet megalkotását. Pócza Attila is azon a véleményen volt, hogy itt az ideje, hogy bárki eldöntse vállalkozó kíván lenni, vagy politizálni akar, mert e kettő\' semmiképpen nem fér össze. A rendelet visszamenő hatállyal nem fogadható el, így a bizottsági tagok azt javasolták, hogy a kihirdetés napján lépjen érvénybe. A rendeletalkotási javaslatok után egy már érvényben lévő rendelet módosítására tért át a bizottság. Mint Kelemen Z. Pál elmondta, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet sok igazságtalanságot vet fel, s ezeket mindenképpen rendezni kellene. Példákat is említett ezekre. Erdős Péter elmondta, hogy valóban vannak a rendeletnek olykor igazságtalanul hátrányt okozó részei, ám ez már egy elfogadott rendelet, amelyet nem lenne tanácsos a hatályba lépés után másfél hónappal módosítani. A hat kedvezményes kategória kétségtelenül előnyösebb helyzetbe hoz egyeseket, míg másokat, akik hasonló rossz, vagy olykor rosszabb körülmények között élnek, nem támogat, de talán ez nem is ennek a rendeletnek lenne feladata. Mint dr. Nemesvári Márta elmondta, a rendelet kedvezményi kategóriáival egy új támogatási formát fogadott el a testület, holott erre már megvoltak és meg is vannak a kipróbált megalapozott lehetőségek. Az, hogy
most valaki a rendelet szerint is jogosult kedvezményié, és lakásfenntartási támogatásban is részesül - amely a hulladékdíj megfizetését is támogatja - kétszeresen támogatott, míg mások teljesen kimaradnak a támogatásból, holott anyagi helyzetük miatt jobban rászorulnának. Dr. Csákai Iván azon a véleményen volt, hogy nem bővíteni, hanem inkább szűkíteni kellene a támogatási kategóriákat. Erdős Péter elmondta, hogy a kérelmek elbírálása már most is emberfeletti munkát ró a Környezetvédelmi Információs Irodára, ha menet közben módosítanák a rendeletet, ez még kaotikusabb állapotokat teremtene. Egyébként, tette hozzá, az emberek olykor nem is nagyon vannak tisztában azzal, hogy 75 forintos kedvezményekért kérelmeznek. Elmondta azt is, hogy a kérelmezők között vannak ügyeskedők is, akik, mivel az ellenőrzésre nem nagyon van lehetőség, megpróbálják kijátszani a hivatalt. Példaként, név nélkül említett egy jónevű vállalkozót, aki megható levélben ecsetelte a család szociális rászorultságát, és mindenféle kérdéseket tett fel. Hogy róla és nem egy valóban rászorulóról van szó, csak úgy derült ki, hogy megható levelében feltett kérdéseire az Iroda munkatársai telefonon kívántak válaszolni, s próbálkozásukkor a vállalkozó üzenetrögzítője jelentkezett be. A szemétdíj fizetési fegyelme egyébként a romló tendencia ellenére is jónak mondható - tudhattuk meg. A bizottság tagjai végül úgy döntöttek, egy későbbi alkalommal visszatérnek a témára, akkor már a rendelet hatásainak vizsgálatára is lesz mód. S ha szükséges, akkor javasolják majd a rendelet módosítását. Ezt követően a Cukorbetegek Egyesületének kérelméről tárgyalt a bizottság. Mint a tárgyalás során kiderült, az egyesület egy helyiséget szeretne dolgai intézésére kapni az önkormányzattól. A bizottság tagjai a kérést támogatták. Ezt követően dr. Busznyák László rendelési időpont módosítási kérelmének kapcsán azt javasolta a bizottság, az orvos a témát tárgyalja meg az érintett körzet önkormányzati képviselőjével. Ezt követően az egyebek között a bizottság az egészségügyben dolgozók egyszeri bérkiegészítésének kérdéseiről ejtett szót, és két fellebbezés ügyében hozott döntést.
B. D. É.
Q KANIZSA- Ö«6fi**Há*ufi<sit J
1997. február 21.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
wmmsm
4
Napirend előtt elsőként Marton István olvasta fel két interpellációként beadott észrevételét, amelyet a hivatal átminősített, mert a jogászok véleménye szerint nem felelt meg az interpelláció műfajának. (Lapunk 2. oldalán olvashatják.) Bicsak Miklós tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy az Olajbányász SE anyagi gondokkal küzd, mert a költségvetés elfogadása előtt az önkormányzattól nem kapott pénzbeni támogatást. A képviselő szerint az önkormányzatnak ki kell mondania, ha a támogatás folyósítását a sportegyesület szervezeti átalakításához köti. Hajgató Sándor kérte, hogy újra vizsgálja felül a közgyűlés a személyszállító kisiparosok közterület-használati dijait, mert igazságtalan és behozhatatlanul hátrányos más településekhez viszonyítva. Rost János sürgette, hogy városunk is mihamarabb döntsön abban a kérdésben, hogy a következő évtizedeket nagyban meghatározó régiós csatlakozás kérdésében az északi vagy a déli régiót választja-e.
Ezt követően a polgármesteri tájékoztató vitájára került sor. Tarnóczky Attila rámutatott, hogy azok az igénylők kapnak kevesebb lakástámogatást, akik rászorultabbak, rossz az elosztás gyakorlata. Kelemen Z Pál szerint a szociális bizottság által szociális indokok alapján megítélt támogatás aránya jelentős volt, amelynek egy része visz-sza nem térítendő támogatás. Krémer József azt kérte a polgármestertől, hogy a piaristákkal való tárgyalásokba vonja be a közgyűlést is, ne a megegyezés előtt közVetlenül terjessze a testület elé a kész tényeket. Az 1996. évi önkormányzati bérlakás-kiutalásokkal kapcsolatban dr. Csákai Iván azt tudakolta, hogy a város érdekében kiutalt lakások határozatai miért hatá-rozaüan idejűek. Konkrétan a jegyző-nő lakáskiutalásáról kért felvilágosítást. Suhai Sándor válaszában elmondta azt, hogy a tavaly általa kiutalt tizenöt lakásból tizenkettő mosókonyhaszintű helyiség, amelyek szükséglakásként funkcionáltak. A dr. Takács Anikónak kiutalt önkormányzati lakással kapcsolatban elmondta, hogy
Tisztelt Nagykanizsai Lakók!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészíttette az
Északi Városrész Részletes Rendezési Tervét
E dokumentáció bemutatására | 1997. február 26-án (szerda) 5 17 órakor S
lakossági fórumot tartunk |
a Polgármesteri Hivatal alagsori ¦ tanácskozó helyiségében.
Várjuk az érdeklődők megjelenését.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészet! Iroda
hasonló módon nem egy főorvos kapott lakást, mert a város érdeke azt kívánta. Marton István felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy a jegyző-nő sem a pályázatában, sem a meghallgatása során nem kért a várostól lakást. A képviselő véleménye szerint, ha a jegyző elmegy, a lakás továbbra is az övé marad.
Az interpellációkra adott válaszok közül Magyar József és a közgyűlés nem fogadta el a Nagyváthy utcai garázsépítésekkel kapcsolatos polgármesteri választ, így a téma a VKB elé kerül. Rost János azt kérte, hogy a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közbeszerzési törvény hatálya alá való tartozása ügyében forduljon az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz. Ezt a közgyűlés is támogatta Szóbeli interpelláció során Magyar József az olajos lakótelepen folytatott fakivágások kapcsán elmondta, hogy rendezni kellene a zöldteriiletekkel kapcsolatos anomáliákat, a rendeleteket végre kellene hajtani, a hatósági engedélyeket pedig nagyobb odafigyeléssel kellene kiadni. Javasolta, hogy készüljön el egy zöldterületek kezelését szabályozó rendelet.
Zsoldos Ferenc az ügyben interpellált, hogy a Rozgonyi 1/B. számú épület homlokzatát az utcaképet romboló módon változtatták meg. Kérte annak kivizsgálását, hogy ki adott engedélyt a képviselő által brutálisnak minősített változtatásokhoz. Ezt követően az 1997. évi költségvetés végszavazására került sor. A könyvvizsgálói jelentés szerint a költségvetés megfelel a tör-
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson fakitermelésre értékesíti a tulajdonában lévő miklósfai 611 hrsz-ú, 3399 nm alapterületű ingatlanán található faállományát
Versenytárgyalás ideje: s>
1997. március 6. 9.00 óra 3 Versenytárgyalás helye: 1
Polgármesteri Hivatal alagsori
tárgyalóterme (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. irodájában vehető át.
vény előírásoknak, de a jogszabályokban előírt szerkezeti rendnek és előírt címeknek megfelelő részletező táblázatokkal áttekinthetőbb lett volna. Marton István rámutatott arra, hogy idén 5,9125 milliárd forintos költségvetés kevesebb, mint a tavalyi mintegy 6,006 milliárd, ami azt mutatja, hogy az infláció nem került betervezésre. Krémer József az SZDSZ képviselők nevében elmondta, hogy korábban megfogalmazott elvárásaik nem kerültek a költségvetésbe. Korábbi években megszavazták a költségvetést, de nem látják, hogy a szocialistákkal kötött megállapodást tettek követték volna. Azt kívánták, hogy az intézményrendszer működőképes, jó színvonalú legyen, intézményhálózati reform szülessen, korlátozzák a hitelfelvételt, független legyen a helyi sajtó. Véleményük szerint az adóterhek növekedtek, nincs felügyelő bizottsága a sajtónak, nincs a vállalkozóknak kiajánlható terület. Az SZDSZ szerint az ez évi költségvetés nem biztosítja a város fejlődését, de még a szinten tartását sem, a város menthetetlenül leszálló ágba kerül. Palotás Tibor erre reagálva elmondta, hogy az SZDSZ az önkormányzatiság első négy évében a városvezetésben volt, az elmúlt két évben pedig megállapodásaik nyomán közük volt a költségvetéshez. Dr. Fodor Csaba szerint opponálni, kritizálni könnyű, a nehézség a jobbá tételt jelenü, amelyre a kritizálok nem tesznek javaslatot. Az intézmény-racionalizálásra válaszolva rámutatott arra, hogy éppen az SZDSZ javaslatára támogatják a Helyőrségi Klubot másfél millió forinttal, amellyel szinte új önkormányzati intézmény született. A sajtóval kapcsolatban elmondta, hogy az nem mondható Kanizsán MSZP által befolyásoltnak. Marton István a politikai vitában elmondta, az, hogy a város idáig jutott, ahol most van, abban az SZDSZ-nek jelentős a szerepe, hiszen korábban direkt, majd az elmúlt két évben az MSZP-vel közösen vezette a várost. Szerinte a helyi sajtó korábbi SZDSZ-es befolyásoltsága után ez átcsúszott az MSZP kezébe. A politikai vita után az előző közgyűlésen lebonyolított részszavazások ellenére néhány módosításra került sor. Palotás Tibor javaslatára a 20-as Honvéd Gyalogezred emlékműve elé egymillió forintos beruházással helyére kerül a kerítés. Marton István kérését támogatva Bagola a pénzmaradvány terhére ötmillió forintos támogatásban részesül. A Máltai Szeretetszolgálat háromszázezer forintos támogatást kap. A Nyugdíjasház - dr. Csákai Iván javaslatára - beruházási előirányzatai és járulékos költségei közvetlenül a közgyűlés hatáskörébe kerülnek, a költségek nem haladhatják meg a 186 millió
forintot. A végszavazás során a szocialista képviselőkön kívül elfogadta a költségvetést Zsoldos Ferenc, dr. Kerekes József, Palotás Tibor, Mayer Ferenc, dr. Bárányi Enikő. Nemmel szavazott Hajgató Sándor, Marton István, Tarnóczky Attila, Röst János, Béres Márton, Krémer József és Deiszinger József. Tartózkodott dr. Csákai Iván és Magyar József. Az óvodai és általános iskolai körzethatárokat kijelölő, a beiratkozásokat szabályozó, az induló első osztályok számát meghatározó előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Nem változtatott az eredeti előterjesztésen az a tény, hogy sor kerül - egyeztetésektől és beíra-tástól függően - a Petőfi-Vécsey és a Hunyadi-iskolák összevonására, amelynek keretében igény esetén tovább élhet az ÉKP-program.
Nem fogadta el a közgyűlés a Dózsa u. 65. számú lakóház helyi védelem alóli kivonását, az ügyről újra tárgyal a VKB.
Ezt követően módosításra került a hulladékrendelet nem lakossági díjakat érintő része, majd elfogadták a folyékony hulladék szállítását szabályozó rendeletet. December 31-ig Stahl Györgyöt bízta meg a testület az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Vita nélkül döntött a közgyűlés Miklósfa és Palin csatornázásához céltámogatás igényléséről, a Teleki Hevesi csomópont körforgalma kialakításának támogatását célzó pályázat beadásáról, a közalkalmazottak bérkiegészítésének felosztásáról, az önkormányzat által vásárolt lakások hasznosításáról. Hozzájárult a testület a ZALAERDŐ bérlőkijelölési jogával terhelt lakások értékesítéséhez és az Autó-Kárpáti területvásárlásához. Helyt adtak a Miklósfai Városszépítő Egyesület kérésének. Eszerint egy régi tűzoltószertár épületét ezer forintért eladja a város bontási kötelezettséggel és százezer forint támogatást nyújt a bontás műszaki munkáinak, valamint költségeinek fedezetéül. A Sármellék-Zalavári repülőtér működéséhez kért szándéknyilatkozatot a közgyűlésnek nem áll módjában megadni. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság külső tagjának a lemondott dr. Kereskai István helyett Halász Gyulát választották meg.
Balogh Tibor önálló képviselői indítványát, amelyben a 20-as Honvéd Gyalogezred emlékmű kerítésének \' felépítését szorgalmazza, a VKB megtárgyalja. A képviselő - mivel nem volt jelen a közgyűlésen - következő alkalommal szóban előadhatja indítványa tartalmát.
A napirenden szereplő, de meg nem tárgyalt témaköröket következő ülésén tárgyalja meg a közgyűlés.
_LJ,
í/ T/r a tVTYr7C A <7/ ¦ j -í- 1 5
199"/. teoruarzi.
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz közzé a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására Nagykanizsán. A kiírás térítésmentesen beszerez- % hető Nagykanizsa Megyei Jogú Vá- í ros Polgármesteri Hivatal Városi ° Főépítészen Irodán (8800 Nagyka- § nizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: | 93/312-283)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Egry J. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén lévő, 95 nm alapterületű tárolóhelyiségét. A pályázat benyújtásának határideje: 1997. február 17. 16.00 óra
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a kiskereskedelmi, az élelmiszer-, ruházati-, vegyescikk nagykereskedelmi, a vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (társaságok, egyéni vállalkozók) és saját előállítású áruját értékesítő termelők figyelmét az
ÜZLETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A BELKERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉG
folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok változására. (4/1997. (I. 22.) Korm. sz. rendelet)
1. Kereskedelmi üzlet csak jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg tevékenységét.
2. A már működő üzletek esetén, 6 hónapon belül működési engedélyt kell kémi a korábban jegyző által záradékolt „üzletbejelentés" alapján. Ennek elmulasztása esetén az üzlet tovább nem működhet.
3. A rendelet hatálybalépését (1997. február 22.) követő 1 éven belül az üzlet elnevezésénél a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak, a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell alkalmazni (az üzlet elnevezésének utalnia kell az üzlet szakjellegére).
Ha a kereskedő ennek határidőre nem tesz eleget, az üzlet tovább nem működhet.
4. A vásárlók könyvét a jegyző hitelesíti.
5. Ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszűnéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárhatja.
6. Vendéglátó üzletben rendezett műsoros előadást be kell jelenteni a jegyzőnek.
7. A kereskedő az üzlet megszűnése előtt 1 hónappal a jegyzőt tájékoztatni köteles, megszűnésekor a működési engedélyt 15 napon belül vissza kell adni.
A RENDELET 1997. FEBRUÁR 22-ÉN LÉP HATÁLYBA!
Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 12. szoba) adunk.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS ÚTJÁN BÉRBE ADJA
a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, felújított
ingatlan I. emeleti irodahelyiségeit.
A versenytárgyalás ideje: 1997. február 27-én 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme. (Nk., Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú
irodájában vehető át.
Kaufmännischer Leiter
für ungarisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen gesucht, Sitz: Nagykanizsa.
Voraussetzungen:
-» Führungseigenschaften -* Verhandlungsgeschick
¦* gute Deutsch-Kenntnisse -> kommerzielle abgeschlossene
•* PC-Programm Beherrschung Ausbildung
Alter: Zwischen 30-40
vollständigen Bewerbung mit Foto und handgeschriebenem Lebenslauf an:
M PREUSSAG Hungária Városligeti fasor 8/b. 1068 Budapest
Hivatalos hirdetésfelvétel
HORVÁTORSZÁG legnagyobb napilapjába
(250.000 példány/nap) MURAKÖZ megye legnagyobb hetilapjába és a
(250.000 példány/hét) NEDELISCHE-i rádióba.
(100 kilométeres hatósugár)
MIRKO VÁLLALKOZÁS Tei, os-30-562-432
JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel. FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 és 93/310-540
FESTMENYVASAR
Nagykanizsán, a I levési Sándor Művelődési Központban
(Széchenyi tér 5-9.) március 3-án 10-19 óráig, március 4-én 9-17 óráig.
A RENDEZVÉNYEN 150 DB KERETEZETT OLAJFESTMÉNY KERÜL BEMUTATÁSRA, MEGVÁSÁROLHATÓK A HELYSZÍNEN
30% ELŐLEGGEL 12 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE, KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN 20% KEDVEZMÉNY!
RETUR ART GALÉRIA ir: 06-30-568-350
I
KANIZSA
1997, február 21.
VIRAGPAVILON A TEMETŐBEN
A Temetői VirágpavUon tizenöt-húsz éve létesült, akkor csak alapigényekel elégített ki, és a Városgazdálkodási Vállalat tulajdona volt - mondta bevezetőjében Kiszelik Jőzsejné, az üzlet vezetője, aki az önkormányzattól bérli a temető déli részén épített üzletet.
- A virágkötő szakmát harminc éve tanultam ki az akkor első osztályúnak minősített Fő úti virágüzletben. Az évek során dolgoztam másik öt üzletben is, főleg helyettesítési célból. Segéd koromban több virágkötő versenyen és karneválon vettem részt. Emlékezetes az 1969-es, ahol egy különleges koszorút és egy virágtálat kellett készítenem. Az első hat között sorolták a nevem... A nyitva tartást a munkák és a csúcsidőszakok függvényében reggel 7-8 órától, ha kell, délután 17-18 óráig bonyolítom le. Az élővirágok a művirágok és a szárazvirágok sok változata alkalmas az igények kielégítésére.
- Mi kapható még az üzletben?
- Az üzlet hátsó része amolyan előkészítő és tároló helyiség. A forgalom közepes. Igaz, vannak csúcsidőszakok, ilyen a mindenszenteki és a nőnapi. Nagyon sok ismerősöm itt rendeli meg szebbnél szebb színekben pompázó virágfajtákat. A virágon kívül vázákat is árusítok egy részük fémből, a másik részük betonból és műanyagból készül, különböző formában. Ezt jól egészíti ki a gyertyák szép kivitele, az olcsóbbtól a drágábbig bezárólag és a virágföld csomagolt változatai. A különböző színű és méretű kellékek széles skálájával szolgálhatok Vasár- és ünnepnapokon 9-12 óra között is rendszeres a nyitva tartás, de ha ünnepi időszak van, akkor délután is itt vagyok.
- A kellékek közül melyik a keresett?
- A kellékek közül különböző méretű és színű szalagokkal is rendelkezem, sőt a névnapi, a születésnapi kártyák is kedves vásárlóim rendelkezésére állnak Talán furcsának tűnhet, de az üzletben sokan rendelnek születés-
Ön is javíthatja városunk közbiztonságát
ha jövedelemadója egy százalékát a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány" javára utaltatja át.
Tennivalók: A következő szövegű nyilatkozatot tegye egy kisméretű borítékba, amelyen feltünteti nevét, lakcímét és személyi számát, majd a lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt juttassa el az APEH-nak.
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószám: 19275512-1-20
A kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány
Támogassa a helyi kultúrát
személyi jövedelemadója egy százalékával!
Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány" javára utaltatja át
Tennivalók: A következő szövegű nyilatkozatot tegye egy kisméretű borítékba, amelyen feltünteti nevét, lakcímét és személyi számát,, majd a lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt juttassa el az APEH-nak.
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószám: 18950443-1-20 A kedvezményezett neve: Nagykanizsa Kultúrájáért Alapítvány
napi évfordulóra, házassági évfordulóra és egyéb alkalmakra is. Egyszóval nemcsak a temetői igényeket tudom kielégíteni, hanem bármilyen virágkompozíció kialakítását vállalom! Telefonon is felveszek rendelést (tel.: 311-456), vidékről vagy akár más városból is. Kaptam már rendelést Budapestről, Debrecen és Szeged városokból is. Az elkészült csokrot, koszorút szalaggal ellátva a ravatalozóba viszem, így vidékről szükségtelen az ideszállítás. ,
- Egy temetői csokor, koszorú mennyi idő alatt készül el a megrendelést követően?
- Egy csokor egy órán belül, a koszorút ha lehet egy nappal előbb kérem megrendelni. Különleges igényt is ki tudok elégíteni, ha pár nappal előbb szólnak. Üzletünkben az előrendelés a leggyakoribb. A virágok színe az igénylők részéről nagyon meghatározó.
- Milyen az élő- és a művirágok aránya?
- Nyáron az élő- és a művirágok aránya hetven-harminc százalék télen ez az arány fordított. A koszorúknál télen is az élővirágot kérik beépíteni. A vázákba, sírokra való elhelyezésnél télen a művirág kerül túlsúlyba A hozzátartozók fájdalma még a szegényebb vásárlóknál, az idősebbeknél is a drágább, tartósabb virágok felé tolódik el. Van egy alapelvem: a tanulóidőm alatt úgy szoktam meg, hogy csak olyan virágot adjak el, amit adott üzletben én is megvásárolnék. Kedveltek a tartósabb fajták, köztük említhetem a szegfű, a krizantén, a Katalin, a kardvirág, a margaréta és a nárcisz sok színű változatait. Az árubeszerzésem friss, és sokáig tart még a melegebb nyári időszakban is. A vásárlóim többsége udvarias és türelmes, ritkán, de előfordul a követelőző hangú ügyfél is, de ez a ritkább. A többség sürgős megrendelést kér, de elismerésüket is kifejezik személyesen vagy telefonon. Ezt a munkát csak szeretettel és jó szívvel lehet csinálni. Meg kell érteni az emberek fájdalmát, míg más alkalmakkor szinte még a gondolatát is ki kell találni... Sokan kérnek tanácsot, az összeállítást illetően és természetesen ebből a körből nem maradhat ki a virágok színe és a díszítése sem. Ebben maximálisan partner vagyok!
Bödör Béla
TISZTELT KANIZSAIAK!
Önnek lehetősége (j°ga) van arra, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felhasználásáról nyilatkozatával rendelkezzen.
Ha Ön úgy gondolja, akkor adójának ez a része a Városi Könyvtár fejlesztésére lesz használható és nem kerül a központi költségvetés feneketlen kalapjába.
Az Ön gyermeke rendszeres látogatója, használója intézményünknek, ezért tisztelettel arra kérem, hogy nyilatkozatával támogassa a nagykanizsai Könyvtárpártoló Alapítványt.
Reményeink szerint a támogatásokkal bővülhet a könyv- és dokumentumbeszerzéseink köre, az intézmény technikai felszereltsége és talán elhelyezési körülményeinkben is javulást eredményezhet.
Az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében (Magyar Közlöny 1996/120. szám) Ön adóalapjának 1%-áról - ha az eléri, vagy meghaladja a 100 Ft-ot - nyilatkozatával rendelkezhet
Az eljárási~szabályok ismeretében idézem a törvény 5. § (1) bekezdését, és a 8. § (a) bekezdését.
„A magánszemély rendelkező nyilatkozatot általa lezárt, a nevével, lakcímével és az adóazonosító jelével ellátott postai szabvány méretű borítékban, azzal azonos méretű lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási csomagjában helyez el, vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának ad át. A borítékba helyezett rendelkező nyilatkozat csak a kedvezményezett adószámát tartalmazza, továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is."
„Az 5. § alkalmazásában az 1996. évi jövedelem adójával összefüggő rendelkezés során adóazonosító jel helyett a személyi számot kell feltüntetni."
A borítékot és rendelkező nyilatkozatot, mely erre a célra felhasználható a Városi Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban átveheti.
Bővebb felvilágosításért kérem, szíveskedjen hozzám vagy munkatársaimhoz fordulni. (Telefon: 310-242).
Megértése reményében köszönettel és tisztelettel üdvözli 3
Czupi Gyula
titkár
Pintér Béla
könyvtárigazgató
1997.1 ibi..... •21 ( KANIZSA- ?% ) 7

Tisztelt Kanizsaiak!
Ismeretes, hogy a parlament döntése alapján az adózó állampolgár személyi jövedelemadójának 1 százalékát közcélra fordíthatja. Kérjük legyünk mi - a Mozgáskorlátozottak Városi Egyesülete - az Önök kiválasztott kedvezményezettje.
Adószámunk: 19269373-1-20
Egyesületünket a Zala Megyei Bíróság 1989-ben - Szociális működési körrel - jegyezte be.
A közel ezerfős tagság szociális, rehabilitációs érdekeinek érvényesítéséhez, a „másságból" eredő hátrányok leküzdéséhez szükségünk van a társadalom összefogására, az emberek erkölcsi és anyagi támogatására. Ezt kérjük Öntől is kedves olvasó. Ha segíteni akar az egészségkárosodott, rokkant embereken, akkor adója egy százalékát az egyesület javára ajánlja fel.
Köszönettel ~
Kálingerné Ruff Zsuzsanna 5 titkári Debreczeni Attila * elnök I
Tisztelettel kérjük, hogy jövedelemadójának 1 %-ával segítse a Thury György Múzeum tevékenységét!
A „Múzeumainkért" Alapítvány adószáma: 18951884-1-20
Kérjük éljen a múzeum támogatásának ezen lehetőségével!
Tisztelt Támogatók!
A személyi jövedelemadóról szóló\' 1996. évi CXXVI. törvény alapján személyi jövedelme adójának 1%-áról közcélú felhasználás javára rendelkezhet.
Kijelentjük, hogy a Nagykanizsai Zeneiskoláért Alapítvány a törvényben meghatározott szigorú feltételeknek megfelel.
Kérjük, hogy az alapítvány céljaiban meghatározott nemes célok (a zeneiskola feltételeinek javítása, szinten tartása) érdekében személyi jövedelemadójának 1%-áról az alapítvány javára rendelkezzen.
Amennyiben így dönt, és óhajtja, irodánkban az Ön részére a nyomtatványokat, valamint a részletes tájékoztatást biztosítjuk.
Adószám: 18950072-1-20.
Tisztelt Kanizsaiak!
MOZGÁSSERÜLTEK HAMBURGER SE
8801 Nagykanizsa Pf.: 132 Adószám: 19488006120 Számlaszám: 11749015-20003160
Önnek lehetősége (joga) van arra, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felhasználásáról nyilatkozatával rendelkezzen.
Ha Ön úgy gondolja, akkor adójának ez a része a nagykanizsai Mozgássérültek „Hamburger" Sport Egyesület támogatására lesz használható.
A törvény értelmében rendelkező nyilatkozatot, lezárt postai, szabványméretű borítékban nevével, lakcímével és az adóazonosító jelével tehet, melyet adóbevallási csomagjában helyezhet el, vagy március 25-ig közvetlenül a munkáltatójának adhat át. A borítékba helyezett rendelkező nyilatkozat csak a kedvezményezett adószámát tartalmazza, feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is.
Támogatásuk reményében köszönettel és tisztelettel üdvözli
Földi József Balogh Imre
edző . elnök
MTTTTTTT
Miir
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Az 1996. évi CXXVI. számú, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinú közcélú felhasználásáról szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával önként rendelkezzenek.
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Céljai között az 1997. évi munkaterv szerint az alábbiak szerepelnek:
-közreműködés a Sétakert felújításában; - oktató célú tanösvény létesítése a Csónakázó-tónál;
- az 1996-ban alapított Thury téri MOlecentenáríumi emlékpark fenntartása, továbbfejlesztése;
- Lakóközösségek, intézmények támogatása rendszeres pályázat alapján.
Kérjük, segítse munkánkat az alapítvány javára való felajánlással.
A rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez az alapítvány adószáma: 19275172-1-20
Az előkészített nyilatkozatok a Polgármesteri Hivatal portáján találhatók. Segítségüket előre köszönjük.
„Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány kuratóriuma
Tisztelt Sportbarátok!
Egy politikai döntés megszüntette 1997-tól Nagykanizsán a honvédséget.
Sportegyesületünk a Honvéd Thury György Sportegyesület azonban mindezek ellenére tovább működik!
Eddig sem tartottunk fenn irodákat, nem fizettünk ki nagy béreket és jutalmakat - azonban az eddigi HM támogatás megszűnése így is nagyon nehéz helyzetbe hoz bennünket.
Ezen a gondon segíthet Ön is, ha törvényadta lehetőségével élve személyi jövedelemadójának 1%-át működésünk megsegítésére ajánlja fel!
Működő szakosztályainkban (autocross, birkózás, cselgáncs, ju-jitsu, karate, tömegsport) sportoló 166 fő nevében megköszönve támogatását a következőkre hívnám még fel szíves figyelmét:
A rendelkezésre álló (vagy elkészítendő) nyilatkozaton ne felejtse el feltüntetni adószámunkat 19956985-2-20.
Az így elkészített nyilatkozatát lezárt, kisméretű borítékban névvel, címmel és személyi számmal ellátva juttassa el önadózóként egységcsomagjában az APEH-nak, nem önadózóként pedig lekésőbb március 25-ig a munkáltatójának.
Támogatásában bízva: ERŐT-EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
Honvéd Thuri SE vezetősége
Tisztelt Hölgyem! Uram!
Az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében a személyi jövedelemadó meghatározott része közcélú alapítvány javára is átutalható.
A Nagykanizsai Családsegítő Központ 1991-ben hozta létre a „Segíts, hogy segíthessünk" alapítványt, az intézmény működésének elősegítése érdekében. Az alapítványt a Zala Megyei Bíróság APK. 60.022/1991/10. sz. alatt nyilvántartásba vette.
Az alapítvány alapító okiratban megfogalmazott célja:
„A hátrányos helyzetű gyermekek, kisjövedelmű nyugdíjasok, nagycsaládos édesanyák meghatározott ünnepi alkalmakkor történő köszöntése és megajándékozása, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása."
A célnak megfelelően minden évben megrendezzük a gyermekek és idősek karácsonyi ünnepét, ahol műsorral és ajándékkal kedveskedtünk minden meghívottnak. Ugyanígy minden évben az általános és középiskolák egy-egy tehetséges tanulóját anyagi támogatásban részesítjük.
Az Ön által vezetett intézmény dolgozói személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogathatják alapítványunk további karitatív tevékenységét, amennyiben szívügyüknek tekintik az embereken való segítést.
Az alapítvány adószám: 19275897-1-20
Minden támogatást előre is megköszönve:
Dr. Kaszás Gizella
intézményvezető
8
I
KANIZSA-?%
I
1997. február 21.
Tisztelt Kanizsaiak! Városi- és városkörnyéki Sportbarátok!
A több mint fél évszázados sportegyesület, az Olajbányász SE Nagykanizsa vezetése nevében fordulunk a városi- és városkörnyéki sportbarátokhoz, s mindazokhoz, akik segíteni akarják a városi- és olajos minőségi sportot. Kérjük hogy a törvény által biztosított új lehetőséggel - az egy százalékos felhasználással - támogassa az egyre nehezebb anyagi helyzetbe került egyesületünket.
Azért is fordulunk Önhöz és adózó családtagjaihoz, mert a kiemelt céljaink megvalósításához igen komoly összefogás kell és olyan anyagi háttér, amellyel a minőségi feladatok, az utánpótlás-nevelés, a színvonalas versenyeztetés, a működés megoldható.
NB Il-es labdarúgó-csapatunknak a bajnokságban az 1-8. helyek valamelyikét kell megszerezni, hogy ősztől az egycsoportos NB II-ben indulhassunk. Női teniszcsapatunk az OB I-ben küzd, női kézilabdázóink az NB I B-ben szerepelnek felnőtt- és ifjúsági csapattal, atlétikában szintén nagy feladataink vannak, csakúgy az utánpótlás területén. Négy csapatot kell működtetni az NB H-es ifjúsági és serdülő bajnokságban.
Mindezekhez alapok kellenek és most segíthet, hogy javuljanak az anyagi lehetőségeink. Ugyanis a személyi jövedelemadójának egy százalékáról, annak felhasználásáról Ön dönthet. Mi azt kérjük a sportszeretőktől, sportbarátoktól, hogy a rendelkező nyilatkozaton kedvezményezettként az olajos sportegyesületet támogatni szíveskedjék.
Adószámunk: 19956961-2-20
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezésre álló nyilatkozaton adószámunkat feltüntemi szíveskedjék. A nyilatkozatot lezárt, kisméretű borítékba kell elhelyezni névvel, lakcímmel és személyi számával feltüntetve, amelyet az önadózók adóbevallási csomagjukban küldjék meg az APEH-nak, míg a nem önadózók március 25-ig juttassák el munkáltatójukhoz.
Támogatásukban bízva kívánok további „Jószerencsét"!
Baranyai István egyesületi elnök
Tisztelt Olvasó!
Tisztelt nagykanizsai és városkörnyéki Polgárok!
A „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Kuratóriuma nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal és módjukban áll a segítség, úgy személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassanak bennünket.
Az alapítvány célja: részint az egyházközséghez tartozó szellemi és tárgyi értékek fenntartása és továbbépítése, de - nem csak református-rászoruló diákok és szegények segítése is! „Nagykanizsai Református Gyülekezetért" Alapítvány Adószám: 18951499-1-20
Azzal a kéréssel fordulunk önhöz, hogy a tavalyi újjáalakult KANIZSA Kajak-Kenu Klub - mely a verseny- és tömegsporton kívül iskolások részére nyári táborozást is szervez - alapítványát a törvény adta lehetőség keretein belül, éves jövedelemadójának 1%-ával támogatni szíveskedjen. (1996. évi CXXVI. törv.)
Címünk: „Nagykanizsa Város Kajak-Kenu Sportjáért" Alapítvány Adószámunk: 19275213-1-20
Amennyiben megnyertük előlegezett bizalmát, mi ezt egyre jobb eredményekkel szeretnénk megköszönni.
Bővebb érdeklődését szívesen várjuk a 93/314-849 telefonszámon. Tisztelettel:
Héder István Ferenczy Zoltán
vezető edző klubelnök
Tisztelt Támogató!
Támogatásukat előre is köszönjük:
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 19267027-1-20
A kedvezményezett neve: VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET NAGYKANIZSA
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és a személyi számát pontosan tüntesse fel.
KERJUK TÁMOGASSA
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola „KANIZSA Szakképzéséért" Alapítványát személyi jövedelemadója 1%-ával! m Információt személyesen vagy telefonon (93/314-330, 93/314-331) az iskola ^ bármely dolgozójától kaphat. 5
Köszönettel I , |
Iskolavezetés *
Az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében személyi jövedelemadójának meghatározott részét oktatást segítő alapítvány javára is átutaltathatja. Tájékoztatom, hogy a „Batthyány Középiskoláért" Alapítvány csakis a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóit támogatja, felnőttet sem bérkifizetéssel, sem egyéb módon alapszabálya értelmében nem támogat.
Tisztelettel kérem, hogy az iskola 940 tanulóját, közte gyermekét lehetősége szerint ilyen módon is segítse. Amennyiben az iskolát segítő alapítvány támogatása mellett dönt, kérem a rendelkező nyilatkozatot a rajta szereplő tudnivalóknak megfelelően az APEH-nek eljuttami szíveskedjen. A Batthyány Középiskoláért Alapítvány adószáma: 18950962-1-20 Megértő támogatását az iskola tanulói és nevelői közössége nevében tisztelettel megköszönöm.
Üdvözlettel:
Mayer Ferenc
igazgató
Kedves városát szerető Kanizsaiak!
Az Országgyűlés 1996. december 19-i ülésén elfogadta az 1996. évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról.
A törvény szerint a befizetett adója 1%-ával minden állampolgár rendelkezhet oly módon, hogy adóbevallása alkalmával lezárt borítékban megjelölheti a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát (lásd a mintát). A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell elküldeni az adóhivatalnak. Ha az Ön 1996. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor nyilatkozatát 1997. március 25-ig munkáltatójának adja át.
Tekintettel arra, hogy egyesületünk közcélú és megfelel a törvényi kritériumoknak, kedvezményezett lehet
Kérjük mindazokat, akik az Egyesület eddigi munkájával elégedett, támogassa a fenti lehetőségünkkel Egyesületünk további munkáját.
Az Egyesület 10 éve végzi áldásos tevékenységét városunkban, ezalatt mintegy 70 millió forint nagyságrendű értéket mentettünk meg és újakat hoztunk létre.
Városvédő Egyesület Elnöksége
Ehhez hasonló tartalmú űrlapot találnak az adóbevallási ívek mellett!
1.997. február 21.
L
KANIZSA - *&Otdetéá,
J
9
Tudja Ön...?!
Tudja Ön, hogy már több, mint nyolc éve, hogy lelkes olajipari dolgozók vezetésével megalakult a NANE, a Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete?!
Tudja Ön, hogy kulturális rendezvényeink, támogató akcióink, ismeretterjesztő tevékenységünk mily sokat jelent tagságunk számára, akik maguk is sokat tesznek az egészséges magyar családmodell népszerűsítéséért?!
Ön tudja az szja 1%-ával támogatni egyesületünket!!! Adószámunk: 19272856-1-20
Köszönettel: Magyar József elnök
dr. Etler Ottó vezetőségi tag
dr. Rosta Margit a
vezetőségi tag o
Némethné H. Emília |
vezetőségi tag ,
ZEMPLÉN MŰHELY
Ha jól akarod érezni magad, ha új barátokat keresel, ha meg akarsz ismerkedni új, izgalmas dolgokkal, ha unatkozol és szereted a zenét
GYERE KÖZÉNK!
VÁRUNK MINDEN
SZOMBATON A ZEMPLÉNBEN
(ZRÍNYI U. 18. KERÁMIA MŰHELY) 9-12 ÓRÁIG
FEBRUÁR 22. AGYAGOZÁS
MÁRCIUS 1. TÁNCHÁZ
MÁRCIUS 8. NEMEZELÉS
VÁRUNK, GYERE! ZEMPLÉN MŰHELY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állások betöltésére:
Meghirdetett munkahely
Képesítési
és egyéb feltételek
Napközi otthonos , óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.
3. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 17.
4. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7. 6. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 19.
Hevesi Sándor Általános Iskola 8800 Nagykanizsa Hevesi Sándor u. 2.
Általános Iskola és Óvoda
8800 Nagykanizsa-Miklósfa Iskola u. 10.
Rózsa úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A
Valamennyi álláshely elfoglalásának időpontja: 1997. augusztus 1.
A pályázatokat 1997. március 3-ig a következő címre kell benyújtani: Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. TeL/fax: 93/311-040
Felsőfokú szakirányú végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú - elsősorban tanári - végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú - elsősorban tanári - végzettség 5 év szakmai gyakorlat
gyógypedagógiai tanári végzettség 10 év szakmai gyakorlat
egyetemi szintű tanári végzettség 5 év szakmai gyakorlat
egyetemi szintű tanári végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Díszoklevelek adományozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy azon nyugdíjas pedagógusok, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték és a pályán eltöltött idejük legalább 35 év, Díszoklevél adományozását kérhetik.
Első alkalommal - Arany Oklevél adományozásakor - szükséges a fenü adatokat igazoló Oklevél, vagy annak másolata, valamint a munkaviszonyt igazoló nyugdíjazási Határozat. Későbbiekben elegendő a már meglévő Díszoklevél bemutatása.
A kérelmek beadási határideje: 1997. március 15. Benyújtható a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán, ahol az érdeklődők számára további információk is beszerezhetők.
Polgármesti Hivatal S
Művelődési Osztály | Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 1 _I
Reform a nyugdíjasok javára
Sajtóközlemény
Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszer további reformokra vár -kezdte Ungár Klára SZDSZ országgyűlési képviselő azt a sajtóbeszélgetést, melyen Gaál Gyula SZDSZ képviselőivel közösen a nyugdíjreformmal kapcsolatos fontosabb kérdéseket, elvi összefüggéseket ismertette. A nyugdíjrendszer megváltoztatásának akarata széles körű szakmai konszenzuson alapul -tette hozzá a képviselőnő.
Mindenki elismeri ugyan, hogy a jelenlegi rendszer tarthatatlanságának demográfiai, munkaerőpiaci okai vannak, valamint az, hogy az érintettek nem mutatnak hajlandóságot a járulék fizetésére. Abban is összhang van, hogy olyan megoldást kell választani, amely érdekeltséget teremt a járulékfizetésre és pozitív, de legalább semleges, nem romboló hatása van a fehér gazdaságban való foglalkoztatásra. A megoldási javaslatokban azonban már eltér a társadalombiztosítási önkormányzat szakértőinek illetve a kormány véleménye. Míg a nyugdíjas önkormányzat a jelenleg is létező első pillér, az úgynevezett felosztó-kirovó rendszer további változtatását tekintí reformnak, addig a kormány a már meglévő első és harmadik pillér közé javasol egy második pillért, amivel a kötelező járulékfizetésen alapuló úgynevezett tőkefedezeü elvet viszi be a rendszerbe. A szabad demokraták szerint - a kormány álláspontját támogatva - olyan megoldást kell választani, ami várhatóan a foglalkoztatási helyzetet is és a fizetési hajlandóságot is javítja. Úgy véljük, hogy az emberek számára világos érdekeltséget kell teremteni a járulékfizetés és a jövőbeni nyugdíj között és erre a magánnyugdíj intézménye a megfelelő - mondták. Az új rendszer intézményesítésével együtt járó felszínre kerülő államadóssággal kapcsolatosan kijelentették: az állam számára nem járható az az út, hogy a nyugdíjasokon takarítsa meg a kieső bevételt. A reform a jelenlegi nyugdíjasok kárára nem valósítható meg -hangsúlyozták a szabad demokraták.
[ KANIZSA - Sifijattoáyi üté&eá, )
1997. február 21.
10
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Olajbányász Máriai tábor
Napirend előtt Bicsak Miklós képviselő a sportkedvelők, az Olajbányászért aggódok nevében kérte a bizottságot arra, hogy foglaljanak állást a sportegyesület elnökének státuszával kapcsolatban. A véleménynyilvánítók szerint amíg személyi változás nem történik, a rossz hangulat tovább fokozódik. Az önkormányzat még idén nem juttatott támogatást az Olajbányásznak (nincs költségvetés). Bicsak Miklós szerint nem lehet egy klubot bizonytalan helyzetbe tartani azért, mert az illetékesek nem mondják ki a döntő szót. Zsoldos Ferenc elrhondta azt, hogy az SE elnökének személyéről a sportegyesület közgyűlése dönt, az nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Az Olajbányász SE kérdéseiről a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt a bizottság.
Első napirendként a balaton-máriai nyári tábor szakmai és gazdasági beszámolóját ismerte meg a bizottság. Hajgató Sándor azt javasolta, hogy ne tartsák fel az elmúlt év gyakorlatát, azt, hogy két szervezet felelt a szakmai illetve gazdasági lebonyolításért. Papp Ferenc szerint is célszerű lenne egy kézben tartani a tábor működtetését. Sabján Imre szerint mindkét félnek köszönetet kell mondani az elvégzett munkáért, de tény az, hogy a tavalyi táboroztatás deficites lett. Dr. Horváth György elmondta, hogy kettőszázötvenezer forint hiány jelentkezett és nem fizették ki a béreket. Dr. Pintérné Grundmann Frida javasolta, hogy az OKSB mondja ki, az önkormányzat csak kanizsai tanulókra, egy főre kivetítve adja a támogatást, amelynek összköltsége maximum kétmillió forint. A bizottság ezt a javaslatot támogatta.
Az óvodai és általános iskolai beíratások kapcsán a bizottság -tartva magát az oktatási koncepcióhoz - nem támogatta a Zrínyiiskola azon kérését, amely szerint igény esetén három első osztályt indítana a következő tanévben.
A társadalmi-gazdasági program vitája során a bizottság tagjai közül Merksz Andor hiányolta az ifjúságpolitikát, a szakmai átképző központot és az ifjúsági ház hasznosításáról való elképzeléseket. Papp Ferenc javasolta azt, hogy kerüljön a koncepcióba az, hogy Nagykanizsa csatlakozik a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaihoz. Kiss György városi információs központ létrehozására tett javaslatot. A tervezetet a bizottság a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolta.
Utolsó napirendként a Tehetségpártoló Alapítványhoz kért hozzájárulásról döntött úgy a bizottság, hogy nem javasolja a támogatást.
_L.I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Szociális Foglalkoztató
Növényvédelem
Kártérítés Bagolának
Első napirendként a Szociális Foglalkoztató üzleti tervéről készült beszámolót vitatta meg a bizottság. Dr. Berlinger Henrikné intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta azt, hogy alapvető célkitűzésként célszervezetté kívánják átalakítani a Foglalkoztatót. Jelentősen növekedne a központi támogatás, ha a foglalkoztatottak legalább hatvan százaléka megváltozott munkaképességű lenne. Ennek aránya ma húsz százalék. A célszervezet esetén a dotáció százötven százalékos lenne, egyes esetekben pedig elérné a száznyolcvan-kétszáz százalékot. A Foglalkoztató vezetője elismerte, hogy az intézmény jelentős -évi tizenötmillió forintos - önkormányzati támogatás nélkül nem tud működni, az önkormányzat anyagi hozzájárulására szükségük lesz. A rövid távú elképzelések között Dr. Berlinger Henrikné említette a saját munka arányának növelését a bérmunkával szemben. Növelni kívánják a saját értékesítést, a régi, elvesztett megrendelők visszaszerzését és újak ke-
resését tűzték ki célként. Az intézményvezető elmondta azt is, hogy az utóbbi években felújításra, beruházásra, karbantartásra nem jutott pénz. Bicsak Miklós a nyomdai részleg hatékonyságának növelésére, annak rugalmasabb működtetésére hívta fel a figyelmet. Halász Károly javasolta, hogy az önkormányzat kötelezze intézményeit a Szociális Foglalkoztató szolgáltatásainak igénybevételére. Palotás Tibor szerint a nyomda hatékonysága növelhető, ha a következő választásokon a pártok a Szociális Foglalkoztató nyomdáját vennék igénybe. Ferencz József afelől érdeklődött, hogy a nyomdát van-e joga az intézményvezetőnek bérbe adni. Erre egyértelmű válasz nem hangzott el. A GVB a Foglalkoztató üzleti tervét tudomásul vette, . kérve, hogy a félévi és év végi teljesítésről ismét számoljanak be.
Ezt követően a bizottság támogatta a könyvtár azon kérését, hogy pályázhasson támogatásra az Internetbe való csatlakozáshoz. A költségek egy részét az önkormányzat magára vállalja. A Szokoldombon eladásra kínált területek megvásárlásával kapcsolatban is állást foglalt a bizottság. Mivel sok pénzbefektetéssel alakítottak ki építési területeket Palinban és a Szabadhegyi fejlesztést is be kellene fejezni, a GVB mindezen indokok alapján elutasította a tulajdonos véteü ajánlatát.
A növényvédelmi megállapodás kapcsán Palotás Tibor döbbenetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csak azután kerül sor a növények kártevőinek irtására, amikor sok fa elpusztult és egyre többe kerül a védelem. Azt is érthetetlennek tartotta a képviselő, amire Stahl György mutatott rá: az Ady utca hársfái nincsenek a növényvédelem alá vont területhez csatolva. Magyar Józsefemlékeztetett arra, hogy gyakorta tett javaslatot a növényvédelmi problémák kezelésére, de mindig lesöpörték. Véleménye szerint szükség van a növényvédelemre költeni, a pénzt elő kell teremteni rá. Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az Olajos lakótelepen az utóbbi időben huszonöt fát vágtak ki. Javasolta azt, hogy a városüzemeltetési al-
bizottság dolgozza ki a zöldterületi koncepciót. Árvái János, a hivatal főmunkatársa elmondta, hogy az készen van, csak a megvalósítására kell pénzt előteremteni. Palotás Tibor nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hivatali tisztviselő nyilatkoztatja ki azt, hogy nincs elég pénz, ezt a képviselő-testületre kell bízni. A GVB a megállapodást elfogadta az Ady utcai fák védelmével kiegészítve.
Utolsó napirendként a bizottság Palotás Tibor képviselői indítványáról nyilvánított véleményt. Marton István szerint érzelmi szempontból a százezer forintos kártérítésen kívül elfogadható a kért négy pont. A kárpótlást viszont konkrét károkozásért lehet fizetni, amelyet bírósági per dönthet el. Későbbi kárért viszont előre nem lehet kártérítést fizetni. Magyar József azt javasolta, hogy Bagolát teljes körűen mérjék fel, ebbe értve a teljes közvéleménykutatást. Stahl György szerint ha nem lesz lehetősége a nyilatkozóknak inkognitóban maradniuk, elkezdődhet az üldözés, a hangadók rátalálnak a hátországukra. Őri Sándor szerint van miért kártérítést fizetnie az önkormányzatnak.
Ezt követően a bizottság Palotás Tibor kéréseit támogatta.
Palotás Tibor önálló képviselői indítványa lapunk január 24-i számában olvasható.
L.I.
Amerikai segítséggel?
A Nemzetközi Városfejlesztési Társulás és az USA Munkaügyi Kirendeltségének képviselője ajánlatot tett az önkormányzatnak arra, hogy technikai segítséget nyújtanak városunk átfogó gazdaságfejlesztési tervének kidolgozásához. A hivatal vezetése megállapodott a tanácsadóval abban, hogy szakértőket biztosít a település arculatának, az üzleti helyzet felmérésének elkészítéséhez és átadták a közelmúltban kidolgozott társadalmi-gazdasági program anyagait is. A gyakorlati együttműködés márciusban kezdődik. A tervezés és kivitelezés költségeihez ajánlattévők is hozzájárulnak.
1997. február 21.
KANIZSA
2
11
SZEMÉTÜGY
Lapzártánkkor már több mint négyszázan írták alá azt a tiltakozó levelet, melyet az alábbiakban közlünk.
A szemétszállítás ügyében tiltakozunk az 1800 Ft alapdíj kivetése ellen.
Szeretnénk tisztában lenni, hogy hogyan számították ki az 1800 Ft-ot.
Alkotmányellenesnek, antidemokratikusnak tartjuk azt a módszert, ahogy kezelik a lakosság érdekeit.
Mielőtt ez ügyben döntöttek, a lakosságot is meg kellett volna hallgatni, és véleményét figyelembe venni, nem pedig meghallgatásunk nélkül a fejünk felett döntöttek. Ez a módszer, ahogy a lakosság megkerülésével határoztak, nagyon emlékeztet a pártállami módszerekre.
Amennyiben nem történik kedvező határozat részünkre, úgy az Alkotmánybírósághoz fordulunk jogorvoslatért.
Nagyon szeretnénk, ha nem kerülne sor, hogy az Alkotmánybíróságnak nem kellene ilyen ügyben foglalkoznia.
Szeretnénk, ha érdekeinket is figyelembe véve határozna az Önkormányzat és a Hivatal.
Dr. Bárányi Enikő és Hajgató Sándor kiskanizsai képviselők mellett Suhai Sándor polgármester, Imre Béla és dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezetők, valamint Kálovics József gazdajegyző válaszolt az elmúlt héten a kiskanizsai városrész lakossági fórumán a nagyszámú megjelent kérdéseire.
Dr. Bárányi Enikő bevezetőjében elmondta, hogy a kiskanizsai-ak kisebb problémái, közül sokat sikerült megoldani, de vannak olyan több évtizedes gondok, amelyek továbbra is orvoslásra várnak. Kiemelt probléma a belvízelvezetés, az iskolák helyzete és a városrész perspektivikus fejlesztése. A képviselőnő rámutatott, hogy hosszú távú, dmamikus
CSATORNÁZÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS, ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY
fejlődés akkor következhet be Kiskanizsán, ha megfelelő telkek kialakításával és értékesítésével ifjú házasok, fiatal családok számára biztosítani tudja a város a letelepedés feltételeit. A Szokol-domb lehetőségeit az igények szerint ki kell használni, hiszen -mint dr. Bárányi Enikő mondta -a terület megfelelő lenne egy új kiskanizsai lakóegyüttes megvalósításához.
A településrészi önkormányzat létrehozásával kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy a \'98-as helyhatósági választásokat megelőzően kell eldönteni a városrész lakóinak, hogy akarnak-e ilyen szervezetet. Ha ez a döntés pozitív, a választásokkal egyidőben kerülne sor a településrészi önkormányzat megválasztására is.
Hajgató Sándor összefoglalta azokat a kéréseket, amelyeket a kiskanizsai hiányosságok miatt tolmácsolt a közgyűlés és a hivatal műszaki osztálya felé. A képviselő azonban arra is rámutatott, hogy ezek jó része nem teljesült. Véleménye szerint Kiskanizsa másodrendű szerepet tölt be a városban, mert felvetéseit rendre elutasítják az illetékesek. Azt is hiányolta, hogy hiába van rendőrőrs a településrészen, nincs betöltve a rendőri státusz.
Kálovics József gazdajegyző a kiskanizsaiakat talán leginkább foglalkoztató őstermelői igazolványokról adott tájékoztatót. A felszólalók is többnyire ezzel a kérdéssel kapcsolatban mondták el véleményüket. A gazdajegyző kérte, hogy mindenki, akinek hiányosak az információi, keresse fel irodáját egyéni problémáival.
Imre Béla, a műszaki osztály vezetője ismertette a csatornázással kapcsolatos gondokat, és azt, hogy az idei költségvetés elfoga-
Papp Győző belement
A volt Bolhás mozi helyét az önkormányzat értékesíteni kívánta, de jogi és terüleü viták miatt a vevő, Papp Győző a szerződésmódosítást nem írta alá, az adásvétel akadozott. A hosszas tárgyalások végül eredményt hoztak, a Rozgonyi utca 4. alatti ingatlan telekhatárának kitűzése, a vevők részére történő tényleges átadása megtörtént, Papp Győző a szerződést aláírta.
Részvények
A DÉDÁSZ Rt. hálózat után járó 143.740.000 forint értékű részvényeinek átadása megtörtént, a KÖGAZ-részvényekből az önkormányzatnak a hálózat után járó része lakosságarányosan kiosztásra kerül. Ez utóbbi összeg 184.538.000 forint, amelynek még egyelőre csak a letéti igazolása van a városban.
dása esetén pótolják az elmaradt javítási, felújítási munkákat. Véleménye szerint a csatornázás céljára rendelkezésre álló pénzmennyiség ismeretében tíz év sem lenne elég arra, hogy a városrészben a teljes csatornázást fedezni tudják.
Felmerült olyan probléma is, hogy a csatornázásba be nem lépők közül akad olyan, aki szabályellenesen rákötött a csatornára. Suhai Sándor kérte, hogy tegyék félre a félelmeket és a szomszéddal szembeni szemérmességet és jelentsék be azokat, akik mások kárára próbálnak hasznot húzni szabályellenes módon. Dr. Bárányi Enikő javasolta, hogy ne a lakosságra várjon a hivatal, hanem folytassanak le bejárást, és maguk győződjenek meg a visszaélésekről, ígéret hangzott el, mely szerint az ősszel újabb fórumon ismertetésre kerül a csatornázás konkrét és komplex tervezete.
Szóba került a Szepetneki utcaiak panasza is, a nagy sebességgel földet fuvarozó teherautók károkozásával kapcsolatban. Kérték a hivatalt, hogy járjon közbe a lakók érdekében, próbálja meg elérni, hogy a közlekedési és egyéb szabályokat az érintett vállalkozás tartsa be, az okozott kárt ismerje el és térítse meg.
A kiskanizsai iskolákkal kapcsolatban dr. Pintérné Grundmann Frida elmondta, hogy az önkormányzatnak tartania kell magát az elfogadott oktatási koncepcióhoz, amely szerint a gyermeklétszám függvényében a két tagintézményben egy-egy első osztály indítását engedélyezi az oktatási bizottság.
A Szokoldombon a lehetőségek szerint százötven-kétszáz lakótelket alakíthat ki az önkormányzat, erre azonban csak akkor kerül sor, ha a konkrét építési szándékot jelzők akaratukat ötszázezer forint letétbe helyezésével is megerősítik. A kiskanizsaiak szerint a közművesítést mihamarabb el kell kezdeni és jobb propagandát kell kifejteni, és a jelentkezők száma növekedni fog. A szemétszállítás tekintetében a kiskanizsaiak egy része azt sérelmezi, hogy a város rendelete szerint kötelező heti egy szállítást igénybe venni, pedig a településrészen a hulladék nagy részét másodlagosan hasznosítják. A lakosság egy része tiltakozik az ürítési díjat kiegészítő alapdíj bevezetése ellen is. Amennyiben kérésüket nem akceptálja az önkormányzat, jogorvoslatért folyamodnak az Alkotmánybírósághoz.
L.I.
POKOLI TORONY
Bizonyára sokan látták Önök közül ezt a félelmetes amerikai filmet. Hasonló eset könnyen megtörténhet itt Magyarországon, vagy éppen Nagykanizsán is. Igaz, az arányok jóval kisebbek, de a tűz ugyanolyan félelmetes és kegyetlen.
Pokoli torony? Lehetett volna a Nagykanizsa, Kodály Zoltán u. 5. szám alatti tízemeletes „középmagas" lakóház február 8-án, az emberi gondatlanság eredményeképpen.
Történt ugyanis, hogy a lakóház felső hat emeletének egy lakásából egy lakó, hogy elszívta cigarettáját, azt kidobta az erkélyen. Az izzó cigarettacsikk zuhant lefelé a mélybe, de eredeti úticéljától egy ártalmatlan légáramlat eltérítette, és egy IV. emeleti erkélyen landolt, s megtette a dolgát. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a lakás tulajdonosa otthonában tartózkodott, s még időben meg tudta akadályozni, hogy a tűz átterjedjen a lakásra. Ennek ellenére az anyagi kár jelentős.
Úgy érzem, ebből az esetből is látható, hogy milyen kevés kell a bajhoz Legyünk egy kicsit igényesebbek és előrelátóbbak. Egy egyszerű hamutartóval mindkettő megoldható. Aki nem hiszi, járjon utána. Elég, ha az erkélysori oldalon végiggyalogol a tízemeletes épületek mellett a talajon. Kicsiben ugyanez a helyzet a többszintes lakóépületeknél is.
Törődjön többet környezetével!
Nagykanizsa, 1997. II. 17.
Dobos István
tűzoltó hadnagy
12 ( KANIZSA -%áöU )
LASSÚ AGÓNIA A HUNYADIBAN
Piaristák a legfelső szinten
A következő tanévtől a Hunyadi János Általános Iskola legfelső* szintjét a Piarista Iskola tanulói fogják használni. A városvezetés és a Piarista Rendőrfőnök közti tárgyaláson körvonalazódott egy olyan megállapodásterv e/el. amely hosszabb távon rendezi az iskola, valamint a rend által visszaigényelt épületekben működő szakközépiskola és az utóbbi időben épült kiszolgáló helyiségek sorsál.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság már elfogadta azt a tényt, hogy az 1997/98-as tanévben nem indul első osztály a Hunyadi János Általános Iskolában. Az is megfogalmazódott a bizottság február 11-én megtartott ülésén, hogy ennek egyik oka a gyereklétszám csökkenése, a másik pedig az, hogy a Piarista-iskola elhelyezésére kiszemelt épület egy részére immár szükség van.
- Ezek tények, és ha igen, mi van még m\'ögöttük? - kérdeztük a Hunyadi-iskola igazgatójától, Horváth Ferenctől.
- Ezek valós tények. Már több helyen elmondtam, hogy kár azon vitatkozni, hogy itt - ahogyan más helyeken is - a gyereklétszám miért csökkent, dacára egy vonzó programnak. Lehet, hogy a program mégsem olyan vonzó, vagy mi nem tudtuk azzá tenni. Számunkra az mindenképpen pozitívum, hogy azok a gyerekek akik bekerültek az ÉKP-programba, nem mennek el máshová. Arról is lehet vitatkozni, hogy a piaristák idejövetele mennyiben kavarta meg azt az ügyet, hogy melyik iskolának kell
megszűnnie. Annak az eldöntését, hogy melyik az erősebb érv, azt én a józanul gondolkodó emberekre bízom. Összefoglalva: csökken a gyereklétszám, és a piaristák igénye erre az épületre jogosan szól. Nem is ezzel van baj. Mindenki tudja ezt Kanizsán - amióta a Marton István által vezetett oktatási bizottság kérésére elkészült a korfa -, hogy egy iskolányi gyerek el fog fogyni. Már el is fogyott. Közben belépett a Piarista-iskola is, így az „iskolafelesleg" kettőre emelkedett. Én is oktatási szakembernek tartom magam, négy éve is mondtam, hogy végleges döntést
kérünk. A végleges döntés most fog megszületni. Nem is ezzel van bajom, hanem a módszerrel és a stílussal. Nem az a baj, hogy a Hunyadi-iskola megszűnik, nem az a fő baj, hogy huszonhat pedagógusnak az egzisztenciája válik bizonytalanná de kétszázharmincöt gyerek még mindig idejár, az ő helyzetük is instabilizálódik Ez a nagy probléma. Úgy érzem, hogy a polgármester úr többször, egyedi és egyéni ötletek alapján olyan döntéseket hoz, amelyekhez előzetes egyeztetési és közgyűlési döntésjog fűződik
- Mire alapozza ezt a kijelentését?
- Történetesen arra, hogy a közelmúltban elolvastam a megyei hírlap cikkét, amelyben Suhai úr nyilatkozott úgy, hogy a városban meg kell szűnnie egy iskolának -nevesítés nélkül. A következő újságcikk ugyanazon hét péntekjén a Kanizsa újságban jelent meg, mely szerint a Hunyadi nem indít első osztályt - kérdőjellel. Tudom, hogy a képviselők megkaptak egy polgármesteri tájékoztatót, amelyben először nevesítésre került a Hunyadi-iskola. Erről előre sem a tantestület, sem a szülői munkaközösség, sem jómagam nem tudtunk semmit. Ez az eljárás úgy lenne korrekt, ha először az érintettekkel beszélnék meg, mire számítsanak
- Most ott tartanak, hogy négy év alatt fog megszűnni az iskola?
- A polgármester úr a hét elején tartott rendkívüli tantestületi értekezleten személyes garanciát vállalt arra, hogy az iskola négy évig - de lehet, hogy öt évig -nem fog megszűnni. A személyes garanciát el lehet hinni, amennyiben a polgármester úr jogutódja is ezt tartani fogja. Én azonban ebben nem hiszek, ezt józanul gondolkodó pedagógus nem hiheti el.
- Elképzelhető, hogy három év múlva már csak két osztállyal működik az iskola?
- Most tizenkét tanulócsoportunk van, szóló alsó tagozat és párhuzamos felső tagozat. Négy év múlva egy-egy sorozatos felső tagozat fog működni. Akkor már tényleg be kell zárni a kapukat, mert egysorozatos iskola nincs. De nem ez a baj. El tudom még azt is képzelni, hogy hozzácsapnak minket egy másik iskolához, közös igazgatás alá vonnak De ebben a helyzetben a szülő el fogja vinni a gyerekét, további osztályösszevonások várhatóak a felső tagozaton. A másik oldal a pedagógusok kérdése. Az első adandó alkalommal el fognak menni, és aki ezt teszi, én maximálisan támogatni fogom.
- Az elmúlt években is volt egy bizonyos fluktuáció. Több pedagógus ment el a bizonytalanság miatt?
- így van. Nem akarok nevesíteni, de a város egyik legjobb kémia-szakosa, nyelvtanára elsőnek ment el.
- Jogilag mit lehet tenni? Az egész iskola elvihető egy másik intézménybe, vagy továbbra is fennáll a szülő szabad iskolaválasztáshoz fűződő joga?
- A szabad iskolaválasztás törvényben lefektetett jog, de a törvény azt is kimondja, hogy a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ez azt jelenti, hogy az adott létszámhatárokon belül érvényesülhet az iskolaválasztás joga.
- A lassú haldoklás már idén
Három iskola együtt?
A Hunyadi-iskolában megtartott összevont szülői értekezlet alkalmával Dusnoki Ágnes, a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályának vezető helyettese ismertette a szülőkkel annak indokait, miért nem indít az önkormányzat első osztályt az iskolában a következő tanévtől. Mint ismeretes, a létszám fogy, és mint Dusnoki Ágnes elmondta, nem bizonyult elég vonzónak az Értékközvetítő Program.
Suhai Sándor polgármester mindezt kiegészítette azzal, hogy a piaristák - változtatva korábbi állásfoglalásukon -mégis a Hunyadi-iskolát kérik vissza. A Piarista Általános Iskola elhelyezése is hozzájárul ahhoz, hogy az objektív számokkal alátámasztott indok felerősödjék: ne induljon idén első osztály a Hunyadiban. A polgármester elmondta, hogy tudvale-
vő, egy iskolányi gyerekkel kevesebbet kell leültetni az iskolapadokba. A korábban „fregoli-iskolaként" indított Zemplén-iskoláról nem is beszélve - mondta Suhai Sándor -, amely a demográfiai hullám levezetésére jött létre, majd a tervek szerint a demográfiai hullám elvonultával meg kellett volna szüntetni. Dusnoki Ágnes ezt azzal is kiegészítette, hogy továbbra is az iskola fölött függ Demoklész kardja, helyzetük nem stabil.
A felszólaló szülők és pedagógusok azt bizonygatták, hogy az; ÉKP értékeit nemcsak egy épület falai között lehet megőrizni. Egy szülő többszörösen becsapottnak érezte magát, mert mint mondta, már készültek a Vécsey-iskolába, már elképzelték, hogy a Zemplén-iskola helyére, az Ifjúsági Házba mennek - mégsem lett semmi a dologból. Csupán arra volt jó az iskola évek óta tartó bizonytalan helyzetének fenntartása, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők kétségei fokozódjanak az
intézmény jövőjével kapcsolatban.
Suhai Sándor szerint a mostani lépés mellett legalább négy évig garantálja - két évig biztosan, utána a jogutódra száll át a kötelezettség -, hogy fennmarad az intézmény. A gond a most 1-3. osztályba járókkal és a testvérek után a kisebb testvért a Hunyadiba íratni szándékozó 6-7 szülővel van. Az tény, hogy a pedagógusok kitartásán múlik, maradnak-e az iskolában, vagy a már megkezdett tendencia folytatódik és elszállingóznak más iskolába.
A vitát lezárva Suhai Sándor azt ajánlotta a szülőknek, hogy fogadják el a Petőfi-iskola Zrínyi utcai épületét. Amennyiben kellő számú - 22-24 - gyerek jelentkezne az első osztályba, az intézményekkel egyeztetve a Petőfi-Vécsey Általános Iskolával fuzionálva fennmaradhatna a Hunyadi, a Zrínyi utcában egysoros iskolaként tovább folytathatná az ÉKP-programot.
Lukács Ibolya
ily T7- a VTTTC A áfi. JL á 1
1997. február 21. ^ KAJNlZoSA-%4«<* J ÍJ
szeptemberben eredményezheti azt, hogy csak egy hatodik vagy hetedik osztály indul a Hunyadiban?
- Ekkora elszállingózásban nem hiszek Kettőszázharmincöt gyereket a város intézményhálózata nem tud átvenni sem egyenként, sem tanulócsoportonként. Tanulócsoport-fejlesztésnek nincs meg egy iskolában sem az objektív lehetősége. Tizenkét plusz tantermet kellene találni a városban. A másik: az a szülő, aki a Kinizsi utcában lakik, nem akarja a Hevesi-iskolába vagy Kiskanizsára vinni a gyerekét. Ez a lakóhelyhez kötöttséget jelenti. Az köztudott, hogy a környéken csak a Rozgonyi-iskola tud pár gyereket felvenni.
- Korábban volt szó arról, hogy a Hunyadi-iskolát a Vécseyvel vonják össze, aztán arról, hogy a volt Ifjúsági Házba helyezik. Nemrég felröppent a hír, hogy a Petőfi-iskolának csomagolnia kell, ki kell ürítenie a Zrínyi utcai épületet, mert oda megy a Hunyadi. Ön szerint mi lenne az optimális megoldás?
- Szívem szerint azt mondanám - még ha a feltételei nincsenek is meg -, hogy a gyors bezárás lenne a legjobb, mert legyen vége ennek a kínhalálnak. De természetesen nem mondom, már korábban elmondtam miért. Az összevonásokról pedig az a véleményem, hogy ezek igazi megtakarítást nem hoztak a városnak. Iskolát vagy megszüntetek teljesen vagy nem. Ha igen, és erre három évet adok, akkor azt elő lehet készíteni, le lehet vezényelni a megszüntetést. Nem a mának kell élni, áz iskolákkal kapcsolatban is a jövő évezredet kellene építeni. Ez azonban nem megy úgy, hogy reggel közlik, hogy megyünk a Zrínyi utcába, délután pedig egy értekezleten előzetes tájékoztatás nélkül az hangzik el, hogy az épület második szintjét foglalják el a piaristák. Ez azt igazolja, hogy a polgármesteri önkény szabja meg, mikor milyen döntések születnek.
- Az EKP-programot átvenné más iskola?
- Biztosan nem. Ennek két oka van. Aki az értékközvetítő programot ismeri, az tudja, hogy a pedagógusnak másfélszer annyit kell dolgoznia, mint bármely más programban működő intézményben. A pedagógusok többsége nem is ismeri a programot, nem tudja, mi az értékhordozója, pedig ma már köztudott, hogy az ÉKP hetven-hetvenöt százaléka lefedi a NAT-ot, és előbb volt meg, mint az alaptanterv.
- A beiskolázás előterjesztése szerint a program költséges. Kimutatható, hogy mennyivel költségesebb a normál, specializáció nélküli általános iskolai programnál?
- Nem tudok arról, hogy száza-
lékosan kimutatta volna bárki azt, hogy mennyivel kerül többe az EKP. A gyereklétszám csökkenésével párhuzamosan a fejkvóta feletti, egy főre jutó önkormányzati támogatás mértéke ebben az intézményben magasabb, mint például a Hevesi-iskolában. A specializált oktatási formák mindenütt drágábbak az egész NAT sokkal költségesebb lesz, mint ahogy most sejtik.
- Amellett, hogy a gyerekeknek előnyük származik a programban való részvételből, milyen más előnye van a folytatás szempontjából. Sokan mondják, hogy zsákutca, sehol nem lehet folytatni?
- A gyerek egész személyisége több irányban fejlődik, érdeklődést keltünk fel benne, talán a művelődés iránti igénye is magasabb fokú. A városban nincs középfokú oktatási intézmény, ahol folytatható lenne a program, de országosan van már gimnázium, szakközépiskola és szakmunkásképzős EKP-program is. Az EKP-programból ki lehet lépni, belépni már bonyolultabb, mert ha a gyerek negyedik osztályban lép be abba a tantárgyi rendszerbe, ahol néptánc, bábozás, színjátszás is van, akkor e tekintetben elmaradt.
- A többek által ismert Zsolnay-féle program mennyiben különbözik az ÉKP-tól?
- A Nyelvi Irodalmi Kommunikációra, közismerten a Zsolnay-programra épül az Értékközvetítő Program, hiszen az EKP kidolgozója, szellemi atyja Zsolnay tanár úr volt.
- Többekben felvetődött már -objektív körülményeket is figyelembe véve - az, hogy a Hunyadiiskola nem lenne ilyen helyzetben, ha nem Horváth Ferenc az igazgató. Egyrészt azért, mert egy más politikai irányultságú iskolavezető esetén fel sem merült volna, hogy a Hunyadit kell elsorvasztani, másrészt pedig akkor sem lenne Hunyadi-ügy, ha nincs a Horváth Ferenc mögött álló jobboldali, közgyűlési ellenzék. Ezt Ön miként ítéli meg?
- Én nem hiszem, hogy azért szűnik meg az iskola, mert én vagyok az igazgató. Azt sem érzem, hogy a jobboldal esetlegesen támogat. Ezt én nem éreztem, ahogyan a baloldalét sem. Igaz, a Magyar Demokrata Néppárt előde, az MDF delegált az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságba, ezt támogatásnak éreztem. Másban nem tudott támogatni a jobboldal, hiszen a piaristák jogos igényét a jobboldalnak kötelessége támogatni, márpedig ennek az iskolának a léte nagyrészt a piaristák igényétől függ. Ezt én is el tudom fogadni, de - mint már mondtam -az eljárást nem. Az összes jogilag előírt forma, aminek egy intézmény megszűnését kell megelőznie, hiányzik, átléptek rajta.
- Az igazgató maradni kíván, vagy igazak a pletykák, hogy inkább megpályázza a Hevesi illetve a Rózsa úti iskola vezetői helyét?
- Évek óta kering az, hogy ki hova megy, ha egy-egy pályázat meghirdetésre kerül. Ma úgy gondolom, nem tudom azt végigcsinálni, hogy felszámolói biztosként levezényeljem az iskola kihalását. Hogy valahova beadom a vezetői pályázatomat: az a jövő zenéje. Ha most összehoznak engem a Hevesivel és a Rózsa úti iskolával, az természetes,, hiszen ott járnak le a megbízatások
- Mit tud tenni a tantestület egy szülői értekezleten a mai helyzetben?
- Ennek az a lényege, hogy a szülők a polgármester úrtól hallják a Hunyadival kapcsolatos
döntést, amit hozott. Mert ha az nem is döntés, de annak a látszata, úgy jelent meg az ő szájából, hogy végleges, eldöntött tény: nem indul első osztály a Hunyadiban. Elvárjuk, hogy ezt a szülők szemébe nézve is elmondja. Mi nem szervezünk demonstrációt, a szülők azonban valószínűleg nem fogadják szívesen a bejelentést. Én arra számítok, hogy a közgyűlés jóvá fogja hagyni azt a polgármester úr által kezdeményezett elhatározást, amelyben a döntési jog a közgyűlés kezében van. Az igazi döntés utólagos jóváhagyásra fog kerülni. Ahelyett, hogy az elmúlt hat évben megszületett volna a döntés, melyik két iskolát kell bezárni, csak látszatmegoldások születtek iskolaügyben.
Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Asszony!
A sajtóban több alkalommal hangzott el nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy iskolánk megszűnik. Az a véleményünk, hogy ennek nem szabad megtörténnie!
Az iskolában olyan oktatási program szerint tanulnak a diákok, mely különös kincse Nagykanizsa közoktatásának.
Fontos, hogy ez nem egy speciális iskola, hanem egyike a Magyarországon hivatalosan elfogadott és mindenütt sikeresen működő pedagógiai programoknak, mely nem különleges adottságú gyerekek számára készült. Ezért nem speciális program!
A program értékét bizonyítja, hogy a gyermekek képességeit sokoldalúan fejleszti, a Nemzeti Alaptanterv is erre a programra épül 70-75%-ban.
Egyéni képességek szerint fejleszti a gyerekeket, a személyiség egészének figyelembe vétele mellett, pedagógus és gyermek partnerkapcsolatára építve.
Ez is bizonyítja, hogy iskolánk immár hatodik éve jó úton halad.
Ennek ellenére öt év óta - a beiratkozások előtt rendszeresen felröppentett megszűnéséről szóló hírek miatt - bizonytalan az iskola jövője.
Mégis minden esztendőben volt megfelelő számú jelentkező: 1991: 62, 1992:36, 1993: 32, 1994:32, 1995:24, 1996:22.
Az EKP szülők általi elfogadottságát bizonyítja az a lény, hogy a program szerint tanulók közül csak az alábbiak szerint volt elvándorlás:
A Batthyány kisgimnázium felvett összesen 4 főt, a városból való elköltözés miatt távozott: 4 fő, speciális tantervű általános iskolába áthelyezett 2 fő, másik városi általános iskolába csupán 5 fő távozott el. Ugyanakkor városi társintézményből felvett az iskola 1-6. évfolyamra 1992-ben: 9 főt, 1993-ban 4 főt, 1994-ben 2 főt, 1995-ben 2 főt.
Az oktatómunka hatékonyságát dicséri a Batthyány 8 osztályos gimnáziumba jelentkezettek és felvettek alábbi aránya:
ÉKP programba járó gyerekek első alkalommal 1995-ben jelentkezhettek „kisgimnáziumba". Ebben az évben három jelentkező közül kettőt felvettek közülük az egyik kislány úgy döntött, hogy nem használja ki a lehetőséget és továbbra is iskolánkban marad. 1996-ban 4 jelentkező közül hárman nyertek felvételt.
Az iskolában folyó oktatás sikerességét, az ÉKP népszerűségét bizonyítja az a tény is, hogy minden e program szerint tanuló gyermek szülei a kisebb testvért, illetve testvéreket is - a közlekedési nehézségek ellenére! - ebbe a pedagógiaiprogramba íratta. Több szülői jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a még fiatalabb testvéreket is szándékukban áll iskolánkba íratni. Mindezek azt bizonyítják, hogy mindenki, aki ismeri az itt folyó munkát, igen nagyra tartja és ragaszkodik hozzá
A nem ÉKP szerint tanulók számára sem közömbös az, hogy egy leépülő, vagy egy biztos jövőjű iskolában fejezik-e be általános iskolai tanulmányaikat.
Arra kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város oktatásának ezt a színfoltját ne törölje el, sőt döntésével biztosítsa az első osztály indítását az 1997/98. tanévben. Kérjük továbbá, hogy a programnak állandó helyet biztosítson a városban! Ez kétféle módon képzelhető el: vagy önálló intézményként, vagy valamely működő intézmény tagiskolájaként. Kérésünkhöz csatoljuk a támogató aláírásokat.
A Hunyadi János Altalános Iskola szülői munkaközössége,
Iskolaszék, ÉKP Baráti Kör, Az iskola diákjai
[ KANIZSA- TfrfáfvHotocU J
1997. február 21.
HOVA TUNT A MOSODÁS?
14
A kórház a kezelésében lévő mosoda bezárását és a mosodai szolgáltatás külső szolgáltatótól való megvásárlásának engedélyezését kérte az önkormányzattól. Indoklásként az szerepel az alpolgármesternek írt levélben, hogy a mosoda elhasználódott gépi technológiájának cseréje körülbelül nyolcvanmillió forintos beruházást igényelne. A jelenlegi mosodát raktározási célra tudná használni a kórház. A mosodai tevékenység elvégzésével kapcsolatban már tárgyalásokat folytattak a Patyolattal. A tevékenységet azonban a közbeszerzés szabályainak megfelelően meg kell hirdetni.
Ez a tenderkiírás - a kórház szerint - talán még kedvezőbb áru szolgáltatót is jelenthet. Azt azonban tudni kell, hogy a kórházi érdekképviselet ragaszkodik ahhoz, hogy a felszabaduló munkaerő to-
vábbi foglalkoztatását megoldják. A kórházat felügyelő tanács napirendjére veszi március ötödikéi ülésén a témát.
A jobb emlékezetűekben azonban felvetődik a kérdés: hol van a
több mint két éve beharangozott német befektető, akivel később szerződéskötésre is sor került. (Lásd a Kanizsa D-Z. Hetilap 1994. december 2-i írását.) Miért most került elő a mosoda kérdése, ha a fejlesztés elmaradt és a szerződés érvényét veszítette? Mint a hivatal részéről elhangzott, a befektető nyomtalanul eltűnt.
Az üggyel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni dr. Szabó Csaba kórházigazgató véleményét is, de sajnos csak egy telefonbeszélgetésig jutottunk, amelyben a kórház igazgatója elmondta, csak abban az esetben kíván lapunk kérdéseire válaszolni, ha már sikerült a témában az önkormányzat illetékesével is beszélgetést készíteni, hiszen a témát tavaly október óta halogatja a Polgármesteri Hivatal. Arra a kérdésre, mi történt az elmúlt két évben, hová lett a vállalkozó, aki a mosoda üzemeltetését vállalta, nem kaptunk tőle választ.
A befektető részéről aláírt vállalkozói, illetve haszonbérleti szerződés aláírója, az Interprod Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, dr. Kanics András nem tűnt el nyomtalanul, kérdéseinkre válaszolva az üggyel kapcsolatban az alábbiakat mondta el.
- \'91-\'92-ben értelmes dolognak látszott az egészségügy területén beruházni. A bankok megerősítették azt, hogy biztos alapok vannak arra, hogy a vállalkozás nyereséges legyen. A makrogazdasági változások azonban ezt megváltoztatták, a bankok is visszariadtak attól, ami korábban biztosnak látszott. Bizonytalanná vált a megtérülés. Akkor térül meg a befektetés, ha a megfelelő ágyszámot finanszírozza a társadalombiztosítás. Mint tudjuk, ez az elmúlt években bizonytalanná vált, most pedig már folyik is az ágyszámcsökkentés. A német befektetőnek nem érte meg beruházni, egy bizonytalan vállalkozásba fogni. A tervek elkészültek ugyan, de Nagykanizsán a mosodai beruházás a gyakorlatban nem kezdődött el, így a szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződés is érvényét veszítette.
H a t á r o l
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kórház mosodával kapcsolatos tartós haszonbérleti és vállalkozási szerződéseket ez előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Megbízza a Polgármestert, és a Kórház Orvosigazgatóját, illetve Gazdasági Igazgatóját a szerződések aláírásával, valamint az abban foglalt kötelezettségek határidőre történő végrehajtásával.
1995. március 31. Dr. Kereskai István polgármester Dr. Szabó Csaba orvosigazgató Kovács Zoltán gazdasági igazgató
Kórházi mosoda tartós haszonbérbe adása
Határidő: 1995. március 31. Felelős : Suhai Sándor polgármester
Dr. Szabó Csaba orvos-igazgató
A határozatban foglaltaknak megfelelően a haszonbérleti és vállalkozási szerződések a vállalkozóval és a kórház vezetőivel együttesen aláírásra kertiltek. A szerződésben foglalt időarányos kötelezettségek határidőre teljesültek. Az INTERPROD Kft. a kórházi mosoda rekonstrukciójával összefüggő előkészítő munkálatokat megkezdte, a műszaki felmérést követően az építési engedély kérelem a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra került. A teljeskörfi szakhatósági egyeztetési követelmények érvényesítését követően az építési engedély kiadásé megtörtént.
Kórház-mosoda német üzemeltetővel
Nem szokványos szerződés aláírásra gyülekeztek hétfőn a délelőtti órákban nagy számban a meghívottak a Vasemberhez tanácskozótermében, hogy tanúi legyenek a város és a német Interprod GMBH kórházi mosodát érintő megegyezésének. Dr. Kereskai István polgármester elsőként szólva hangsúlyozta, a mosoda felújítása nem volt megoldható a város erejéből, s már hosszú ideje kerestek ennek kivitelezésére tőkeerős társat, mikor az Impro cégre találtak, mely vállalta a felújítást, tíz évre haszonbérleti szerződést köt, üzemelteti a mosodát és a kórház mellett más megrendelőket is kiszolgál. Dr. Szabó Csaba
orvosigazgató a kórházrekonstrukció legújabb mérföldköveként üdvözölte a szerződéskötést. A sváb földön, Baden-Württemberg tartományban működő családi cég alapítója Mürzen úr ezt követően bemutatta az Improt a jelenlévőknek. Elmondta, a mosoda jelenlegi alkalmazottait megtartják, sőt tízszázalékos fizetésemelést is garantált számukra. Szavait azzal zárta, készek más területeken is beruházni városunkban, ha ehhez jó árkalkulációkat kapnak.
Utolsó megszólalóként dr. Kanics András, az Interprod magyarországi képviseletének vezetője jegyezte meg, hogy Kanizsa
egyike az elsőknek, ahol önkormányzati tulajdonú kórházi intézményt külső működtetőnek adnak át. Emellett garantálta, hogy a harminc-harmincöt millió forint értékű import berendezésekkel új, magasabb szintű higiéniai minőséget nyújtanak majd megrendelőiknek, mindezt a környező mosodáknál tíz százalékkal olcsóbban. Ezt követően került sor a szerződés ünnepélyes aláírására, melyek kötetlen állófogadás követett. A program végén a szerződő felek ellátogattak a kórházba, hogy találkozzanak az ott dolgozó mosodai alkalmazottakkal.
K.R.
1997. február 21.
( KANIZSA - Se&féíyeté&eá, )
15
Negyven év a foci varázsában
Gazdag, eredményekben sikeres pályafutást tudhat magáénak Czebei Tibor, aki több mint negyven éve él a labdarúgás vonzásában. A mezőcsokonyai általános iskolai évek után a nagymányoki vájár iskolában, majd a Pécsi Bányaipari Technikumban készült az életre, ám közben elkötelezte magát a legnépszerűbb sportággal. Volt úttörő, ifjúsági, megyei válogatott a kitűnő Bene Ferenccel együtt.
Tizenhét éves korában már a megyei első osztályban rúgta a gólokat. A technikumi évek alatt az NB 11 -es Pécsi Bányászban játszott Tagja volt a bajnokcsapatnak, majd a Mázaszászvár akkori NB 11 -es csapatához került.
- A kanizsai ismerkedés a katonai szolgálattal kezdődött. Bevonultam Kanizsára, a Honvéd Thury SE csapatában játszottam, és két eredményes évet töltöttem el - kezdte a beszélgetést az Olajbányász SE NB Il-es ifjúsági B-csapatának edzője.
- Akkor maradt itt Kanizsán?
- Nem, pedig hívott a Vasút, meg a Bányász is, de az akkori vezetés miatt visszamentem a szászváriakhoz, ahol több éven át szerepeltem.
- Mikor lett kanizsai?
- Közel huszonöt évvel ezelőtt kerültem ide.
- Ki találta meg?
- Németh Lajos, az olajosok edzője hívott az újonc NB I B-s csapathoz 1973 nyarán. Érdekesség, hogy a mester hozott ide, de nála csak edzettem, egy meccsen sem szerepeltem.
- Nem játszott az újoncnál?
- Tavasszal Kontha Károly lett az edző, aki aztán tizennégy mérkőzésen bizalmat szavazott nekem, s ezzel befejeződött az olajos játékos pályafutásom.
-Mi történt?
- Az évad végén jött Kunos Feri vezetőedzőnek, hozott egy csomó játékost. Velem ugyan elégedett volt, de nem fértem be az elképzelésébe.
- Hol folytatta?
- Átmentem a MÁV NTE csapatához 1974 őszén, ahol 1975 április elsején befejeztem aktív játékos pályafutásomat, harmincévesen.
- Játékosként milyen időszakot zárt?
- Gyors, lendületes és gólerős csatár voltam. Kétlábas. A technikai fogyatékosságot akaraterővel, hozzáállással, céltudatos munkával pótoltam. Összességében elégedett vagyok, sok ismeretre tettem szert, hiszen dolgoztam jó és rossz edzők keze alatt, s a kedvező tapasztalatokat szakmai munkámban igyekszem kamatoztatni.
- Mikor kezdte edzői munkáját?
- Áprilisban lesz huszonkét éve annak, hogy az Olajnál bemutatkoztam. Tizenkét évet dolgoztam az első szakaszban, amikor megfordultam a serdülőknél, ifjúságiaknál, sőt két éven át a nagycsapatnál pályaedzőként is tevékenykedtem. Közben több megyei csapatnál is edzősködtem.
- Egyszer eltanácsolták.
- így van. A vezetők 1987-ben kicsináltak, vélt dolgok miatt még az utánpótlásnál sem kaptam feladatot. A szakmát azonban folytattam, hiszen számos megyei gárdánál tevékenykedtem.
- Mikor lett újból olajos?
- Négy évvel ezelőtt kerestek meg, és azóta gondozom az ifjúsági B-csapatot az NB II-ben. Akkor, amikor a nagycsapat az élvonalban volt, akkor mi is NB l-es csapat lettünk Sikeresek voltunk, de miután a felnőtt csapat elbúcsúzott az NB I-től, így mi is újra NB Il-esekké váltunk. Közben olyan tehetségek nőttek ki, mint a korosztályos válogatott Fehér Zsolt, Gazdag Feri vagy Balogh Attila és társaik. Most is ügyes gyerekek vannak, akik majd feljebb mennek és helyettük újakat kell nevelni. Ez a rend, de az már nem, hogy közben elvesznek a tehetségek.
- Mi ennek az oka?
- A döntést hozók nem mernek alapozni a meglévő háttérre, nem merik a tehetségeket bedobni a mélyvízbe. Nem értem, hogy miért mellőzik a hazai erőket, miért kell méregdrágán vásárolni játékosokat. Nálunk voltak, vannak és hitem szerint lesznek is helyi értékek. Szerintem a jövőt a mi kanizsai gyerekeink jelentik, akik növésben vannak, s ebben őket nem szabadna megállítani. Tehát tudatos építéssel lehet menni előre. Mi, utánpótlás vezetők már régóta hangoztatjuk, hogy az általunk nevelt játékosoknak itt, az olajo-
soknál a helyük Nem szabad az, hogy elkallódjanak a kezünk alól kiöregedett játékosok
- Milyen ma a bázis, mekkora az érdeklődés, van-e toborzás?
- Ezt a korosztályt nagyon jól ismerem. A múltban jöttek a srácok, volt vonzás, volt jó magyar labdarúgás, s megnőtt az érdeklődés, amikor az NB I-ben voltunk Ma a fiúk is leterheltek, más a világ, szegényebb az élet és a vonzással is gondok vannak Nos, a srácok a mai körülményekhez képest szeretik még a labdarúgást, ám a feltételek biztosítása egyre nehezebb. Szűkösebb a keret, de az iskolai sportosztályokkal, jó beiskolázással lehet segíteni, de jóval több munkát kell befektetni. Nos, az örömmel tölt el, hogy a kerettagok vevők a feladatra, a befektetett energia többsége megtérül, és valóban tehetséges gyerekek nb-s, mb-s csapatokban jól megállják helyüket, akik egykoron nálam alapoztak.
- Milyen a mai csapata?
- Az Olaj ifi NB H-es B-csapat a Nyugati csoportban az előkelő negyedik helyen áll. Ügyes, tehetséges játékosok vannak, akikkel készülünk az előre lépésre, nevezetesen arra, hogy az Olaj-utánpótlás újra ott legyen a dobogón.
_Balogh Antal
A PANNON TÜKÖR
ÉS A PANNON GÉNIUSZ
Sikerült.
A Pannon Tükör valóban szélesebb környezetünk, a Pannon vidék szellemének megjelenítője lett E kezdetekkor megfogalmazott cél minden számban tetten érhető, a mostani pedig különösen jól sikerült példája megvalósulásának.
Bence Lajos lendvai - Mariborban oktató - költő Zala György (a Hősök tere emlékmű-együttesének zalai születésű alkotója) szellemi hazaérkezéséről ír. A szobrászról Lendván, halála 60 évfordulójára készülve - Zala megye hathatós segítségévei - szép kötet jelent meg nemrégiben. A Pannon táj Szlovéniába sza-
kadt része szólal így meg a lapban.
(II ion Nándor elbeszélése jóval a felrobbanás előtti, öröknek látszó, délszláv állam belső lelkületét idézi. Hamvas Béla -kinek születése 100. évfordulójára több tanulmánnyal is emlékezik a lap - írása adja meg azt a széles ívű keretet a tájról, mely igazi szellemi csemege.
Sziporkázó gondolatmenete az itt élő ember lelkűletét igen érzékletesen és máig érvényesen adja meg, a veszélyeket is pontosan jelezve.
Az már déli hatásunknak igazán különleges kisugárzása, hogy a szerb Sava Babic, Hamvas műveinek szerelmese és
szinte a teljes, monumentális életmű szerbre fordítója is megjelenik a lapban.
Keresztury Dezsőtől vesz méltó módon búcsút egy összeállítás. Attól a küllőtől, akinek életműve úgy gyökerezik e tájba, mint kévéseké.
Korántsem tudtam minden értékét felmutatni a Pannon Tükör 1997. januári-februári számának, de talán mégis sikerült a sok-sok értékes és érdekes írásához, Szakony Attila fotóihoz, az egész Nagykanizsán szerkeszteti és igényesen illusztrált kiadványhoz kedvet csinálnom. Olvassák szeretettel!
Czupi Gyula
16
( KANIZSA - TtUt^ctt )
1997. február 21.
Emlékkiállítás
A Hevesi Sándor Művelődési Központban nyílt meg Diósy Antal festőművész emlékkiállítása. A Thury György Múzeum tulajdonában lévő képek március elsejéig várják a tárlaüátogatókat.
Kodály
Az Ifjúsági Filharmónia harmadik bérleti hangversenyén Kodály: Háry János című művét hallgathatták meg a komolyzene kedvelői a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Németh Gyula vezényletével közreműködött a Zalaegerszegi Filharmonikus Zenekar.
Idősen is egészségesen
Múlt pénteken dr. Bárány László főorvos tartott előadást a Hevesi Sándor Művelődési Központban az emésztőszervek betegségeiről.
Tarjay-képek
Tizenhatodikán öt órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ ifjúsági galériájában Zsoldos Péter nyitotta meg Tarjay Valter festőművész kiállítását, amely február huszonegyedikéig tekinthető meg.
Érdekes tájak -nyári élmények
Kertész János tanár „Erdélyben jártam" címmel tartott videofilmes útiélmény-beszámolót a Hevesi Sándor Művelődési Központban tizennyolcadikán.
Tom Sawyer
A Mark Twain művéből készült adaptációt két előadáson is megtekinthették az érdeklődők a Hevesi Sándor Művelődési Központban a budapesü Harlekin Színház előadásában.
Humorock
A hét közepén Maksa Zoltán és Aradi Tibor dolgoztatja meg a szórakozni vágyók rekeszizmait a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében.
Humánökológiai Szabadegyetem
Dr. Cseke Ferenc tanár előadásában a szőlőtermesztés feltételeiről városunkban és környékén, valamint Nagykanizsa természetföldrajzi adottságairól hallgathattak meg előadást az érdeklődők tegnap a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Csupasz képpel a nagyokról
Nemrégiben Kanizsán lépett fel az utolsó nagy humorista generáció egyik legkiválóbbja, Éles István. A nagysikerű előadás után - amúgy két ing között - beszélgettünk a külsejében némileg megváltozott elő-dóművésszel.
- Kis ízelítőt már kaptunk abból a mai estén, amivel a televízióban komolyabb szándékai vannak. Mire készül Éles István?
- Ez egy rock-panoráma lesz, amelynek az a lényege, hogy a
magyar rock élharcosait fogom utánozni. Presser- és Bródy-paró-diámat ma itt is hallhatták. A lista folytatódik Charlie-val, Zoránnal, Hobóval, Komorral. A hanghoz maszk is járul, így lesz hangban és képben kész a paródia.
- Mióta utánozza ismert emberek hangját?
- Gyerekkorom óta, több-kevesebb sikerrel. Úgy éreztem, most már tudok annyit, hogy hozzáfoghatok ilyen paródiakészítéshez. A televíziótól ígéretem van arra,
hogy felvételeket készítenek ebből, hogy ebből valódi forgatás lesz-e - ki tudja? Nagyon zűrösek a viszonyok a Televíziónál.
- Hol tart azon az úton, amit akkor képzelt el, amikor Humorfesztivál-győztesek lettek?
- Színvonalban hatvan-hatvanöt százaléknál tartok ahhoz képest, amit elképzeltem. Sikerességben? Talán ugyanott. Hogy a pályámon hol tartok, azt nem lehet tudni. Ki tudja, meddig tart, hiszen néhány perc múlva beülünk egy autóba...
- Magányos farkas, vagy csapatban szeret jobban dolgozni?
- Inkább egyedüli alkotó vagyok és felkért segítőim - ha úgy tetszik szorítósegédeim - vannak, akiknek sok ötletük, témájuk van, amit én meg tudok valósítani.
- El lehet-e árulni valamit titkos szakmai vágyairól, következő munkáiról?
- A rockos iránynak a második köre az, amire készülök. Ez pedig a nemzetközi rock panoráma, a világsztárok paródiája. Sok kiváló külföldi előadó, világsztár van. Már sokan belebuktak Magyaror-
kapujában találta magát. Most egy kisvendéglőben lép fel szombatonként, kedvtelésből, saját maga és a vendéglőbe betérők örömére. Seregi Mariannái egy szombat estén beszélgettünk.
- Tizennyolc évesen indult a pályád. Hogyan?
- Hű, de régen volt! - nevet. -Tábori Imrével vettem fel a kapcsolatot, ő akkor a Tiszti Klubban zenélt. Odamentem hozzá, hogy énekelni szeretnék, meghallgatott, aztán bólintott, semmi akadálya. De azt hiszem, őt az fogta meg bennem, hogy a rengeteg -egyébként jogos - kritikán csak nevettem, de azért ezek inspiráltak arra, hogy még többet tanuljak, hogy még jobb legyek Erőlködtem, de kívülről ez nem látszott. Azt hiszem, ez indított el. Közben persze tanultam énekelni - anélkül nem megy -, Szentendrei Zsuzsannához iratkoztam be. Neki köszönhetem többek között
pénzt, amennyiből felutazhattam, visszajönni viszont csak úgy tudtam, hogy Pesten nyert lemezeimet eladtam. Az persze csodálatos volt, hogy a tévében énekelhettem, de rossz volt rádöbbenni, hogy az emberek mennyire rossz-indulatúak. Sokan úgy gondolták, biztos csináltam valamit - talán érted, mire gondolok -, és ez eléggé rosszul esett. Ahogy az is, hogy egy „köszönöm"-öt sem kaptam annak idején. Azóta pedig szinte teljesen elfelejtettek, pedig ha jól tudom, nyolcvanhárom óta senki nem jutott tovább ebben a műfajban. Persze lehet, hogy most úgy tűnik, rengeteg keserűség van bennem, de nem, nincs. Jól érzem magam, amióta itt a Kiskakasban énekelek - három éve -, érzem a közönség szeretetét, azt, hogy tetszik, amit csinálok. És ez elég.
- Akkor, nyolcvanháromban hogyan élted meg, hogy a „koronázás" elmaradt?
ff
Elfelejtettek...
ff
Volt egyszer, hol nem volt egy egy híján húszéves lány, aki gondolt egy merészet, s úgy döntött, énekesnő lesz. El is követett mindent a cél érdekében, énekórákat vett, szorgosan dúdolászott a zuhany alatt is, aztán félig heccből benevezett a „Ki Mit Tud?" nyolcvanhármas versenyére. Hipp-hopp a döntő
azt is, hogy ma ki tudok énekelni olyan hangokat, amikről addig azt sem tudtam, hogy léteznek. Aztán jött a Ki Mit Tud?, ahol mindenfélék történtek, nem feltétlenül pozitívak az emlékeim... Az előzményekhez hozzátartozik, hogy ugye szocializmus volt. Nem volt pénzem a pesti vonatjegyre, a KISZ-bizottságtól kaptam annyi
- Nézd, hogy úgy mondjam, esélytelen volt a küzdelem, illetve az esélyhez, a győzelemhez megint csak kellett volna valami... É$ a város sem támogatott, sem erkölcsileg, sem anyagilag. Nem volt semmilyen háttér mögöttem, szemben mondjuk Falusi Mariannái, aki mögött viszont sokan álltak „nyomták" előre. Persze az
C 1^A1\\JT\'7QA YHf^^mj^. "ll 17
1997. lel)már 21. 1 /
szagon abba, hogy világsztárok akartak lenni...
- Lehet, hogy a humoristáknak jobban sikerül világsztárrá válni?
- Nagyon rizikós, semmi garancia nincs rá Meg kell próbálni. Egy íves Montand, egy Bing Crosby, egy Carreras - hangok amelyeket ha meg tudok fogalmazni paródiában, hogy jó legyen, akkor nincsenek határok.
- Ez a képesség veleszületett vagy tanulni kellett?
- Azt szoktam mondani, hogy e tekintetben teljesen roma vagyok, mert abszolút hallás után megy a dolog. Ezt nem lehet lekottázni. Lehet logopédustól, fül-orr-gégésztől megtudni, hogy hol áll a hangszál, mit csinál, hol a fog, hol a nyelv, hol a gégefedő és ez együtt mit hoz létre - de ha most ezt tőlem megkérdezi valaki, akkor én erről semmit nem tudok.
- Csak csinálja?
- Igen. Maradonától sem lehet megkérdezni, hogyan tartja a lábát. Úgy tartja, hogy gólba menjen a labda.
- Vannak humoristák, akik
is nagy szerepet játszott, hogy a kategóriák egy kicsit össze voltak keverve, ugyanolyan mérce szerint ítélték meg a bábosokat és a bűvészeket, mint mondjuk a népitáncosokat és a diszkótáncosokat, holott ezek egymástól elég távol eső műfajok.
- Nyolcvanhéttől kilencvenhatomig a Tringsben énekeltél, aztán sokáig nem lehetett rólad hallani. \'
- Voltak az együttesben dobosgondok, és ahányszor tagcsere volt, nevet változtattunk. Érdekes módon - ma sem tudom, miért - mindig a dobossal volt probléma, folyamatosan széthúztunk így aztán előbb-utóbb mindig törvényszerű volt a válás. Átalakultunk először Modern Tringssé, aztán Sacc lett a nevünk, majd Marshall. Most pedig csak egyszerűen F&M, azaz Feri - a férjem - és Mariann. Sokféle zenét játszunk, örökzöldeket, diszkót, csárdást, foxot, keringőt. Aszerint válogatunk hogy milyen a közönség korösszetétele. Érdekes, hogy a gyerekek a legnagyobb rajongóim. Az volt a legnagyobb élményem, talán a legnagyobb sikerem is, amikor Zalakarosban szerveztünk egy gyerekeknek szóló előadást. A gyerekek a legigazabb, a legőszintébb közönség. Annál nagyobb élményt nem tudok elképzelni, mint amikor valakinek valamit adni tudok
színpadon kívül rém savanyú emberek. Ön élvezi a humort?
- Nap közben, amikor a humort előállítom, akkor ritkán röhög-csélek, társaságban sem vagyok egy nagy nevettető, de én is szeretek nevetni. Viccet hallgatni jobban szeretek, mint mondani.
- A régi és a mai nagyok közül kik a kedvencei?
- Kabos Gyula, Latabár, Salamon Béla, Kellér Dezső, Kazal, Hofi, Kern, Koltai, Gálvölgyi.
- Az nem zavarja, hogy a maiak közül többen hasonlóakat művelnek, mint amire Ön most készül?
- Nem baj, majd a közönség dönt, kié tetszik jobban. Legyen választék ebben is. Lehet, hogy mindegyik tetszik a közönségnek Amikor ifjú voltam és ifjúsági klubokban léptem föl, nekem tök mindegy, hogy előttem a Bandó volt vagy a Gálvölgyi vagy az Angyal Jani. Én más vagyok, van egy repertoárom, egy játéklehetőségem - gondoltam. A közönség meg azt mondta, na megint jót nevettünk. Ennyi. Nem az az érde-
kes, ki a jobb. A lényeg az, hogy más legyen.
- A közönség szerint Ön Torgyánban nagyon nagy. Kikkel voltak hasonló sikerei?
- Sikeres volt a Hankiss-paró-diám, korábban a Kádár, a Koltai illetékes elvtárs-paródia is jól sikerült vagy a Hofi-paródiát is említhetném.
- Jön mostanában olyan politikusi-közéleti generáció, amely alkalmas lesz paródia-alanynak?
- Nem. Kilencvenben egyszeri nagy váltás volt. Úgy gondolom, ma nincs az a politikai lavina, amely akkor felszínre hozta Torgyánt, Surjánt, Orbánt, Boros Pétert, Lezsákol vagy Petőt.
- A politikai helyzet alkalmas mozgásteret ad a politikai kabarénak, paródiának?
- Ma olyan hangnemben, olyan szinten politizálnak, mindent kiteregetnek a politikusok hogy nincs is igazán tere a politikai humor műfajának. Most az emberek a Parlamentben röhögnek és háborodnak fel, nekünk humoristáknak szerencsésebb mások felé fordulni.
_Lukács Ibolya
A NAGYKANIZSAI ÉLETTÉR ÁLLAT- és TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
1997. FEBRUÁR 22-ÉN TARTJA
hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
A HELYŐRSÉGI KLUB TÜKÖRTERMÉBEN
Az alapítvány Kuratóriuma és az egyesület vezetősége szeretettel hívja és várja az állatbarátokat, mindazokat, akik részvételükkel is támogatni kívánják a nagykanizsai állatmenhelyet.
A bál vendégei: Karda Beáta énekesnő és
a Zalaegerszegi Kötélugrócsoport.
Belépőjegyek a KORALL GALÉRIA-ban vásárolhatók (Nagykani- | zsa, Ady E. u. 1.) vagy a 93/314-672-es telefonszámon igényelhetők. °
Az Egyesület Vezetősége 1
_I
MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és Családját, barátait a Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör szervezésében 1997. február 21-én 18.00 órakor rendezendő programra.
SÁTORRAL HELSINKITŐL AZ ÉSZAKI FOKIG
Európa legészakibb pontjának elérése autóval, sátrazva Finnországon keresztül.
ELŐADÓ: Paksa Ferenc, a Zalaegerszegi Magyar-Finn Baráti Kör tagja
Az előadás helyszíne: Hevesi Sándor Művelődési Központ
A Magyar-Finn Baráti Kör Vezetősége
KfiNIZSfll MŰSOR
FEBRUÁR 22. SZOMBAT 10 óra: Játszóház gyermekeknek a
Móricz Zs. Műv. Házban 18 óra: A „Tarisznya Alapítvány"
bálja a Móricz Zs. Műv.
Házban
18 óra: Sátorral Helsinkitől az
Északi Fokig - útiélmény
beszámoló a HSMK-ban 20 óra: Vidám farsangi bál az
Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Space Jam - Zűr az űrben Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp
eltörölni
FEBRUÁR 23. VASÁRNAP 10 óra: „Isten Királysága közel
van" címmel előadás az
Erkel-ben (Jehova Tanúi) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Space Jam - Zűr az űrben Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp
eltörölni
FEBRUÁR 24. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Space Jam - Zűr az űrben Stúdió mozi: 18.15 óra: Füst C2-es kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -
Csevegő; - Jövő-7
FEBRUÁR 25. KEDD 17 óra: Olajipari dolgozók és nyugdíjasok ulü versenye az Erkel-ben
17 óra: Csávás Csaba faszobrász
kiállításának megnyitója a
Zsigmondy Galériában Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Space Jam - Zűr az űrben Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp
eltörölni
FEBRUÁR 26. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 óra: Space Jam - Zűr az űrben
20 óra: Alkonyattól pirkadatig Stúdió mozi: 18.15 óra: Végképp
eltörölni C2-es kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - MOZAIK; - Sport; -Jel-kép.
FEBRUÁR 27. CSÜTÖRTÖK 14.30 óra: Az Igricek együttes koncertje a HSMK-ban (bérletes előadás) Apolló mozi: 16, 18 óra: Mindhalálig
20 óra: Alkonyattól pirkadatig Stúdió mozi: 18.15 óra: A függetlenség napja - Indenpen-dence day
C2res kábelen Kanizsa Tv:
19 óra: - Híradó; - Paletta; - Ré-
gió magazinműsor;
FEBRUÁR 28. PÉNTEK 15 óra: Valahol Európában - musical, a zalakomári Black Peoples Színjátszókör előadása a Móricz Zs. Műv. Házban (bérletes előadás felső tagozatosoknak)
18 óra: Irodalmi Kávéház az Erkel
F. Műv. Házban Apolló mozi: 16, 18 óra: Mindhalálig
20 óra: Alkonyattól pirkadatig Stúdió mozi: 18.15 óra: A függetlenség napja - Indenpen-dence day
18 KANIZSA - 7K*t ] 199?. f«br u;ír í
MEDDŐSÉGRE SZEXKÚRA
A kevés ondósejt miatt kialakult férfimeddőségre eddig az orvosok egyetlen gyógymódként szinte, ritka házaséletet javasoltak. Egy izraeli orvos pont éppen az ellenkezőjét javasolja betegeinek, véleménye szerint a gyakori szeretkezés eredményeként a szervezet több spermiumot termel, és ily módon a kitartó próbálkozások eredményeként a baj orvosolható.
ZABÁLÓ MAGÁNYOSOK
Az egyedülállók hajlamosak a helytelen étkezésre. Vagy nagyon sokat, vagy nagyon keveset esznek bánatukban. Többnyire kapkodva, válogatás nélkül dobálják magukba az ételt. A magányosan elfogyasztott ételek többnyire kevés tápanyagot tartalmaznak, és ez hiánybetegséghez vezethet.
FERTŐZŐ KEFÉK
Bár sokan úgy vélik, a fogkefét csak akkor kell kicserélni, ha elkopott, a szakembereknek erről más a véleménye. A fogorvosok azt tanácsolják, hogy négyhetente cseréljük a fogkefét, ugyanis ez az az intervallum, amely alatt
a fogkefe még nem fertőz. Ha náthásak voltunk, vagy bármilyen más fertőző betegségünk volt, a kilábalás után érdemes a fogkefét is kidobni, ugyanis a benne megtelepedett baktériumok újból megfertőzhetnek bennünket. Egy amerikai vizsgálatsorozat megállapította, hogy a krónikus megfázásban szenvedők közül minden második alanynak a fogkeféje is fertőzött volt.
MI ÉS AZ ÁLLATOK
Nemrégiben látott napvilágot az a közvéleménykutatás, amely a magyarok állattartási szokásait kívánja megvilágítani. Eszerint a magyar lakosság harminc százaléka semmilyen állatot nem tart otthonában, míg huszonöt százalékuk egy kedvenccel osztja meg életét, és negyvennégy százalék az, aki többféle állatot is tart.
AJÁNDÉK A KICSIKNEK
Hazánkban egyre gyakoribbak a koraszülések, s ennek következtében a két kilogramm alatti újszülöttek száma is nő, s a korábban születettek között minden negyedik baba születési súlya kevesebb mint egy kilogramm. A kórházakban komoly gondot
okoz, hogy a kicsik testére nincsenek megfelelő méretű pelenkák. Eddig a hagyományos pelenkák szétdarabolásával próbáltak segíteni ezen, de mostanra már e méretekre is kaphatók eldobható pelenkák, igaz a kereskedelmi forgalomban kevéssé, inkább a kórházak újszülött osztályain.
BOLDOGSÁGHORMON
Az, hogy haragszunk, vagy boldogok vagyunk, netán szétvet bennünket a vágy vagy a kreativitás, elsősorban kémiai folyamatoknak köszönhető. Agyunkban érzelmeinknek megfelelően folyton kicsiny molekulák, neu-rotranszmitterek termelődnek, amelyek a véráramba kerülve vándorolnak testünkben. A szervezet nagyon sokféle neuro-transzmittert választ ki, legismertebbek ezek között a hormonok közé sorolt endorfinok. Ezek az anyagok azok, amelyek túlzott munka, éhség, vagy stressz esetén mozgósítják a szervezet energiatartalékait, de a fertőzések elleni védelemben is fontos szerepük van. Egyes szakemberek szerint mindannyiunkban megvan az a képesség, hogy autogén tréninggel, meditációval aktivizál-
juk. A hosszútávfutók és a huzamos ideig fogyókúrázók érezhetik olykor az enforfin okozta emelkedett hangulatot.
CSILLAGOK ÉS ÉTKEK
Egy-egy film sikere, bármilyen hihetetlen is1, azon is múlhat, hogy a kulcsjelenetek forgatásakor vajon megkapja-e a főhős kedvenc étkét vagy sem. Az előrelátó rendezők így aztán híres szakácsokat fogadnak a forgatások idejére, akiknek nincs más dolguk, mint elkészíteni a sztárok kedvenc ételeit. A kiszámíthatatlan kéréseket azonban még így sem könnyű teljesíteni. Demi Moore-nak az Esküdt című film forgatásának kellős közepén egy kis meleg zabkására támadt gusztusa. Eddie Murphy forgatási . helyszínein a stáb legelső dolga a helyi McDonald\'s étterem színvonalát felderíteni. Sharon Stone mániája a steak, csak ezt hajlandó ebédre elfogyasztani, s csak olyan szakács készítésében, aki egyáltalán nem főz fokhagymás ételt. Whoopi Goldberg nem kér a főtt ételekből, ő megelégszik a sült sonkával, majonézes salátával és hozzá némi pirítóssal. A szakácsok abszolút réme Faye Dunaway, aki négyféle ételt is
ENRlűUE jardiel ponc EL A. véleméNYE olvasuató A sza\'mmal U5.a a\'ltal IRa\'nVI\'-tott tők^s dundinak la\'TTAT részleges ön-kWÜLET | HAVASI emberek kiejtett re tű ló szer -SZA\'MOK re\'s-zei oxigén megkevert LAPl benzinbe lv étel > 7 túlzotTAN VALlásos 7 szappanma\'r ka ROMa\'n TEN1S2EZŐ, ma menedzser ClúH)
vila\'g HlVE gyümöl-csös hallga-ta\'5 tita\'n
"... ,-VE Ta\'v
jelzett sorokban \\ 1 V > V V V V V V V V V V V 0
r némaja\'-te\'k re\'nium > )
kezdeményező\' készségű elijeszt > mátka > v kinin ízű >
olimpiai csúcsszerv ilyen FALAT is van
nem JUT ötről > SOMOGV1 helység > V miniatűr fa , V A háború RÓMAI istene
RUHAtartozék &EC. vilmos
szeme\'ly-uévma\'s > menekül SZERELEM, olaszul > V HEGY mostar MELLETT ...- Rongy v > AMERl\'d-um > V
VlZ&en puhi\'ta\'s orosz NŐI NÉV
L V fedex ukrajnai félsziget > V bec. ilona NEM va-Lo\'sa\'g V >
MIMIKA része ! csuk és . . . > V titkon figyel > ellenérté* V osztra\'k, török autójel
FAZÉK jelzője nyi\'la\'s, ford. re\' szid é-zet! SZABÓ 1. filmje
L V -&RÓM és jód > V NIKKEL, vana\'dium > magképp, azaz V > V
azonos BETŰK hely rag kettős betű
a I v az AGY fontos része RÓM. 500 > V V határozott névelő
1 HDUL at-S2Ó előcsarnok K V ORO sz autó -Tl\'pUS > V
Beküldési határidő; 199?. február 28.
Lapunk 6. számában megjelent keresztrejtvény bélyes megfejtése:
Mert klnrtuétozás közben nem tud énekelni is.
A sorsoláson Bokecs István, Gőczy Ferencné, Rámond Ivett, Leránt Róbert,
Folany Andrea olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Nem olyan egyszerű
HOROSZKÓP
A 9. HÉTRE
1997, február 21.
KANIZSA - Tfc
képes megfőzetni, s csak kóstolás után dönti el, melyiknél marad.
APA UTÁN A FIÚVAL IS
Majdnem harminc éve már, hogy Claudia Cardinale és Alain De-lon együtt játszottak a Leopárd-ban. Most Claudia újra forgat egy Delonnal, ám ez az ifjabb, akinek mostohaanyját alakítja egy tunéziai filmsorozatban. A kapcsolat egészen más, de ha lehet hinni a pletykáknak, Claudiá-nak bőven volna mit mesélnie apjáról az ifjabb Delonnak.
ŐSI ÍRÁS
Szíriában nemrég olyan, történelem előtti időkből származó vésett kőlapokra bukkantak, amelyek talán segíthetik megfejteni az írás születésének titkát. A francia kutatócsoport tagjai szerint a jelkombinációk és visszatérő motívumok egy olyan szimbolikus nyelvezet megnyilvánulásai, amelyet, ha sikerül megfejteni, forradalmasíthatja az írás kialakulásáról kialakult nézeteinket.
TÁNCADÓ
A minap hozták nyilvánosságra Egyiptomban, hogy az ország ti-
zenkét legtöbb adót befizető állampolgára a tizenkét legnépszerűbb hastáncosnő. Az általuk befizetett összeg forintra átszámítva több, mint négymilliárd. A hastáncosnőknél csak a Szuezi-csatorna és a turizmus hoz többet az ország konyhájára.
MÁR TOMBOL
Javában tombol a télvégi influenzajárvány, és nagy valószínűséggel kétféle ember van csupán ebben az értelemben, aki volt már beteg és aki lesz. Hogy azért mégse legyen olyan egyértelmű a vírusok győzelme, íme néhány tanács. Legfontosabb védekezési módszer az alvás. Egy kipihent szervezetet mindig nehezebb megtámadni. A megelőzésben fontos szerepe van zöldségeknek és a gyümölcsöknek. Tanácsos sok frissen facsart gyümölcslevet fogyasztani, ha éhgyomorra tesszük, a leveket hígítsuk ásványvízzel. Már benne vagyunk a nagyböjtben, ha ezt nem is tart-
juk meg, legalább hetente egyszer tartsunk gyümölcsnapot vagy lékúrát. A gyógyteák közül a bíborkavirágot, citromfű, az orbáncfű és a körömvirág főzetét tanácsos fogyasztani. A légző-gyakorlatok erősítik a szervezetet, érdemes tehát rendszeresen végezni. Fontos, hogy kerüljük a zsúfolt buszokat, boltokat, helyette tegyünk nagy sétákat a szabad levegőn. Munkahelyen és otthon egyaránt célszerű a párologtatóba néhány csepp borsmenta-, eukaliptusz- vagy citrusolajat tenni.
HOGY MIK
VANNAK...
ILYEN I
ZALAI
TA\'J
EBBEN A VA\'ROSBAN LAKIK
400 C EN TIS
KETTŐZVE ZAGYVA
beszéd
SPANYOL, OL^SZ AUTÓJ EL
VIDA\'M-
PAR.KI
KISAUTÓ
JELENLEG
AZ EGYIK VÉRCSOPORT
MAGYAR NŐI NÉV
BUDAPESTI PÁLYAUDVAR
ZENEI FELHANG
ARRA A HELYRE
01 SZNO TESZI
LOS
ANGELES -<}-
BASZK FÜGGETLENSÉGI SZERVEZ.
EROS
KA\'RTYA-
LAP
HAJO RÉSZE
ÉRTELMI KÉPESSÉG
-v-
ANGOL OLAJ
moha\'csi ja\'ra\'s !
ZSÓFIA
Becézve
VAS N. KÖZSÉG
műholdas csatorna "V-
FOLYÓ SZELE
LABDÁT
tova\'bbi\'t
MÜNCHENI FAGYLALT
tanuló . vezető\'
bot vége\'
VA\'R BEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy afrikai ország nevét kapjuk.
Beküldési határidő:
1997. február 28.
Lapunk 6. számában megjelent keresztrej tvé n y helyes megfejtése: Az nem tart ilyen sokáig.
A sorsoláson Csanádi Lilla, Dömötör Ákos, Fekete Annamária, Urbán Klára és Végh Sarolta olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Nemcsak szimpátia és egyéb magánérdekek alapján kellene döntened arról, hogy kivel állsz szóba és kivel nem. Neked kötelességeid vannak, ami azt jelenti, hogy másokat ki kell szolgálnod és nem kényedkedved szerint dönteni akár sorsokról is. Bika: IV. 21-V. 20.
Sajnos késve esett le a tantusz. Megint lemaradtál arról, hogy másokhoz hasonló módon meglovagold a szerencsét. Ki kell várnod azt, amikor újra lehetőséged lesz lépni. Arra vigyázz, hogy ez a lépés előre vigyen, munkában, szerelemben egyaránt. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Ne fecséreld idődet és energiádat piszlicsáré dolgokra, inkább tartalékold ezeket olyan időkre, amikor igazi tartalommal töltheted meg mai áltevékenységedet. A titok a részletekben rejlik ugyan, de egy nagyságrenddel nagystílűbbnek kell lenned. Rák: VI. 22-VII. 22. ^BSjSI A körülötted kialakult pozitív PK»ni leiek egy idő után vagy nagyon [/t^>Í^ erősödnek vagy oszlani kezde-mmimÉM nek. Saját érdekedben minden erődet összpontosítsd a pozitív energiák gyűjtésére, mert ez jó táptalaja lehet további sikereidnek.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Adj okos tanácsot, tartsd a lelket másban, de ne feledkezz el arról, hogy magaddal, a saját lelkeddel is törődj. Rajtad az segít a legjobban, ha pozitív életszemlélettel éled az életed. Ezt ne tartsd titokban, ne mutass mást.
Szűz: VIII. 24-IX. 23. B^\\^H| *\'a valami uagy lépésen töröd a fejed, ne tartsd be a máskor na-Rv gyón fontos szabályt. Most ne Wá\\ gondolkodj, ne fontolkodj, hanem vágj bele, hiszen jobb esélyekre mostanában nem számíthatsz. Mérleg: IX. 24-X. 23.
Tovább javulhat a helyzeted, ha nem mész bele kicsi adok-ka-pokba, de tartod magad az önállóságodhoz, eredeti elképzeléseidhez. Győzz meg mindenkit a tiszta ész logikájával.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
n^pHH Ne keress olyant, amit már egy-
Kj^T|%! szer elvesztettél, mert nem min-lagSfófjrf den olyan, mint az anyag, MM^4i amely nem elvész, csak átalakul. A matérián túl vannak veszteségek, amelyek nem pótolhatók. Helyettesíteni, pótolni azonban lehet, erre készülj.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Szerencsecsillagodra számíthatsz, ha nem is a lottó ötös megnyerésében. Amit elterveztél, sikerülni fog, hosszútávú elképzeléseid megvalósításához most lerakhatod az alapokat. Bak: XII. 23-1. 20.
PP^jj Nem kell mindig teljesen tisztán látni, elég, ha több oldalról felkészül az ember a jövőre. Te KS^BS is tedd ezt, hiszen az égiek kiszámíthatatlanok, neked meg minden körülmények között élned kell.
Vízöntő: I. 21-H. 20.
Sok beszédnek sok az alja - ezt meg kellene jegyezned. Ha betartod, hogy tízig számolsz, mielőtt véleményt nyilvánítanál, előbbre juthatsz munkahelyeden, ahol most problémáid vannak. Halak: II. 21-111. 20. ¦^pT^ Foglalkozz többet olyan dol-MBRZM gokkal, amilyeneket jó ideje el-| mfll hanyagolsz, pedig koi abban klr^&fl kedvedet lelted bennük. Eljött a te uralkodó csillagzatod ideje, de ez csak egy alap ahhoz, amire neked kell építeni.
20 KANIZSA - 7Um ok*á *iSÁne6 1
>yy+W"yyyyy • 11-
Hazudj, de elfogadhatót!
A hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, állítja a mondás, de ez úgy tűnik senkit nem érdekel. A legtöbb ember hazudik, vagy legalább füllent egy kicsit. A pszichológusok szerint másként hazudnak a nők, és másként a férfiak. A női csalásoknak többnyire az a célja, hogy a másik önbecsülését erősítsék, míg a teremtés koronái hazugságainak középpontjában ők maguk, saját személyiségük van. A férfiak gyengébbek és gyávábbak is mint a nők, és az érzelmeikkel sem tudnak elég jól bánni. Tanulmányok azt bizonyítják, hogy a férfiak húsz százalékkal hazudnak többet, mint a nők. Hogy a kiválasztott szemében nagyobbnak, többnek tűnjenek, sokszor túlzásokba esnek, s az igazság jóvátehetetlen csorbát szenved. Az egyik tipikus férfihazugság így hangzik: „Én végeztem a legjobb eredménnyel / vagy a legjobb munkát". Akár szakmáról, akár tanulásról legyen szó, a férfi mindig szeret a legjobb szerepében tetszelegni, és nem képes elviselni a vereséget. Ha probléma akad, akkor pedig elsőként mindig a partnerét hibáztatja. A másik tipikus férfihazugság a másik barátairól szól. Ha a férfi azt állítja, kedveli a nő barátait, érdemes egy kicsit jobban odafigyelni, mert lehet, hogy a dolog mögött álnok hízelgés van csupán, ami arról is szólhat, hogy a férfi mindenáron ki szeretné sajátítani magának a nőt. Ha a férfi hosszan dicsérgeti felesége haját, akkor ha az egy hete volt fodrásznál, vagy olyan toalettet talál feltűnően elegánsnak, amelyet egy hete már leszólt, biztos, hogy vaj van a fején. Ha netán új dezodorral állít haza, s azt szeretné, ha eztán, ezt használná asszonya, érdemes a dolgok mögé tekinteni.
A nagy boldogság sok apróságon múlik. Többek között ilyen magától értetődő dolgokon.
* Tanuljon meg figyelni a másikra! Éreztesse partnerével, hogy tényleg fontos önnek. Akkor is, ha ő éppen csak „kis" történeteit meséli.
* Legyen óvatos! A boldogság olyan, mint az üveg; könnyen eltörik. Viselkedjen tehát mindennap úgy, mintha akkor dőlne el közös jövőjük. Mutassa ki, mennyire örül kapcsolatuknak.
* Segítsen neki! Mindenkinek vannak időszakai, amikor
LEGYENEK BOLDOGOK
ÖLELKEZZEN -CSAK ÚGY!
Ha eddig azt hitte, hogy az érintés csak a szerelmi előjáték része, óriásit tévedett. Amerikai kutatók bebizonyították, napi egy perc „szimpla" ölelkezés elmélyíti az érzelmeket, jó hatással van a partnerek kommunikációs kapcsolatára, csökkenti a vérnyomást, lassítja a szívverést, szabályozza a légzés ritmusát.
A „gyakorlat" könnyen kivitelezhető, csak egy férfi és egy nő kell hozzá. De mi van, ha egy percnél tovább tart? Ne szomorkodjon; annál egészségesebbek lesznek.
összecsapnak feje fölött a hullámok. Vegyen le valamit a válláról.
* Ne írja elő a másiknak, mit tegyen! A párja is felnőtt. Esetleg óvatosan elmondhatja neki, mit tanácsol. De dönteni már ő fog. Hiszen neki is van joga hibázni.
* Elalvás előtt béküljenek ki! Bármennyire is nehezére esik. Ne vigyék át a nézeteltérést másnapra.
* Mutassa ki érzéseit! Éneikül megkeseredik a kapcsolat. Nem biztos, hogy ez mindenkinek rögtön megy. Tanuljon meg kitárulkozni. Bátorítsa partnerét is erre. /
* Legyen őszinte! Ha nem tetszik, amit partnere csinál, mondja meg neki. Talán nem azonnal. És nem veszekedve. De beszéljen róla! Különben honnan tudná a másik, hogy ön mit szeretne, és mit nem? Ez a hálószobatitokra is vonatkozik.
* Hagyjon szabadaságot a partnerének! Biztosan tönkreteszik a házasságukat, ha mindent együtt csinálnak. Mindenkinek joga van az önálló-
sághoz is. Meglátja: a távollét után, hazatérve valószínűleg még jobban fogja értékelni kapcsolatukat.
* Engedje el magát! A kapcsolat szilárdságát arról lehet lemérni, hogyan viselkednek. Olyannak mutatják-e magukat, amilyenek valójában. Idegenek előtt általában szerepet játszunk. Otthon erre nincs szükség. Minél nyíltabb és őszintébb ön, annál több nyíltságot és őszinteséget kap vissza.
* Legyen türelmes! A bizalom nem egyik napról a másikra alakul ki. Viszont ez egyik alapja a kapcsolatnak. Sokszor beleesnek a hibába, hogy a viszony elején túl sokat várnak a partnertől.
* Né szégyenítse meg! Sose tegye nevetségessé mások előtt. A barátok, ismerősök szemében önök egy csapat. Inkább segítsen neki, ha más támadja.
* Bocsássa meg a másik három gyengéjét. Mindenkinek lehet, három amit a párja elfogad. Aki ezt be tudja tartani, majdnem biztos lehet benne: boldog házassága lesz.
APA, DE SOKFELE
Az apák különféle csoportokba sorolhatók, aszerint, milyennek látják őket gyermekeik. Van a karrierista apa, aki csak a családjának él, azt várja, hogy otthon abszolút legyen a nyugalom, senkinek ne legyen problémája. A gyerekek mindent megkapnak tőle, amit csak kívánnak, de tudatában vannak, hogy apjuk szinte sohasem figyel rájuk, a munkája mindennél fontosabb. Ha^ ön ilyen
Hogyan tatálja meg az igazi szerelmet?
A f<;rfiak nyolcvankét százaléka barátok révén. A nőknek csak harmincktt százaléka bízik abban, hogy egy Ismerőse majd be. mutatja neki álmai lovagját. A barátoknak állítólag jó az ízlése: a bemutatottaknak csak két százaléka okoz csalódást.
Mikor kell férjhez menni/házasodni?
Az ídeaH* éjéikor huszonöt is huszonkilenc év között van.
Katasztrófáé a válás?
Igen, véti a nők ötvenhárom százaléka. A férfiakat nem viseli meg annyira a válás. Csak negyvenkét százalékuk tartotta ezt élete tragédiájának.
apa, jó ha megpróbál változtatni ezen, hiszen a karrierista apa magatartása károsan befolyásolja a gyermek önbecsülését. Szabadidejében foglalkozzon intenzíven a gyerekekkel, ha lehet, mutassa meg munkahelyét.
Vannak úgynevezett áldozat papák, akik megadóan fizetik ki a kitört ablaküveget, a tanítónéni kiszakadt harisnyáját, a szomszédbácsi rózsatöveit. Ha kell, hajnali háromkor a gyermekért mennek a diszkóba. Az rendjén van, ha a szülő gyermekéért áldozatot hoz, de azért nem szükséges mindent felvállalni, attól még nem veszíti el a gyermek szeretetét. Van egy határ, ahonnan a gyermeknek kell felelősséget vállalnia a tetteiért.
Ha ön az abszolút dolgozó apuka, aki folyton távol van a családtól, ha soha nincs otthon, akkor jó ha megtanulja, hogyan lehet távol is közel maradni a gyermekhez. Ennek egyik módja a telefon. Kiküldetése alatt naponta beszéljen a srácokkal, s ha hazaér, szakítson időt arra, hogy mindazt megbeszéljék, amire a telefonon keresztül csak érintőlegesen volt mód.
A szuperpapa mindig ott van a gyerek mellett, ha botrány van a homokozóban, vagy ha a szomszédnéni zsémbel. Segít a fociban és a matekháziban, ott van a farsangi bálon, s mindig akad egy jó ötlete. Ha ön ilyen, maradjon is meg ilyennek, de ne feledje, a gyermeknek is kell egy kis önállóság, személyisége bármilyen megnyerő is, ne telepedjen a gyermekére.
A játszótárs _papa egy változata a szupernek. O az, aki meccsre megy, és bulit szervez, semmi klassz dolog nem történhet nélküle, és a srácok is csak örömmel emlegetik. Ez jó, de ne feledje, minden kornak megvan a maga jellegzetessége, próbálja hagyni, hogy olykor a gyerekei is kezdeményezzenek, hogy boldogságuk, örömük érdekében maguk is tegyenek valamit. Fontos, hogy tudomásul vegye, hogy a gyerekek olykor szeretnek magukban, felnőtt nélkül játszani. Legyen ön akármilyen típus, egy a fontos, ön és gyermeke között legyen állandó és kiegyensúlyozott a kapcsolat.
1
1997. február 21. KANIZSA - 7&*» ca*4 *sÁ*te& 21 1
Még ma is van egypár fiatal lány, aki tartogatja a szüzességét leendő férjének. Ok azok, akik állandóan találnak valami ürügyet, hogy kikosarazzák a fiákat.
NINCS KIVEL
Talán ez a leggyakoribb érvelés: még nem találtam meg az igazit. Ez persze csak ürügy, hiszen a „várok a nagy szerelemre" indokkal elutasított jelentkezőkről már soha nem derül ki: nem ő(k) lett(ek)-e volna az igazi(ak). A szerelmet akarni kell.
A „nincs kivel" hátterében leggyakrabban az húzódik meg, hogy a lány túlzott jelentőséget tulajdonít az „Elsőnek". Csak hogy tökéletes férfi nem létezik (és sajnos, tökéletes nő sem), legfeljebb valaki számára tökéletesen megfelelő partner, így nagy valószűnúséggel az igazinak hitt férfiúval sem lesz az első alkalom maga a tökély.
NINCS RÁ IDŐM
Mindenkinek arra van ideje, amire szakít. Az időhiány is mondvacsinált kifogás. Hogy a huszonéves fiatal idejét és energiáját csak az iskolának (munkahelynek, a mamának, a papának, a barátnőnek szentelje), ez kész őrület. A munka-
AZ ÁRTATLANSÁG
DICSÉRETE
mániások voltaképpen szex- és erotikakerülők.
NINCS HOL
Ha egy fiatal nő azért nem akarja otthon fogadni a barátját, mert „a fürdőszoba borzalmas állapotban van", vagy „olyan rémesek a bútoraim, és amúgy is túl kicsi az ágyam", minden bizonnyal szorong.
NEM VAGYOK ELÉG NŐIES
A testalkattal, testsúllyal, általában a külsővel kapcsolatos szorongások gyakran lelki problémákra vezethetők vissza. Hiszen elég csak körülnézni, rövid combbal, nagy fenékkel, görbe lábbal is meg lehet találni az igazit. Ne becsülje le a férfiakat. Nem szükséges levetkőztetniük egy nőt, hogy elképzeljék mi „megfelelő", és mi nem a testén.
NEM ERRE NEVELTEK
Bár manapság nem divat a „házasság előtt csak semmi sexet" felfogás, mégis sokan - nevelésüknél fogva - nem akarják
az esküvő előtt elveszíteni szüzességüket. Ez így helyes, a mirtuszkoszorúra való jog elkótyavetyéléséről minden lánynak magának kell döntenie. Egyvalamit azonban tartson szem előtt: csak addig ragaszkodjon az elveihez, amíg a személyisége nem látja kárát.
NEM VÁGYOM RÁ
Az érvelés mögött gyakran a férfiak lenézése áll. Márpedig a nő, aki lebecsüli a férfiakat, feltehetőleg önértékelési zavarban, ha nem éppen válságban van. Az önimádó, esetleg depresszióra hajlamos ember sokszor választja azt a kiutat, hogy leértékeli az „ellenfelet", így próbálja elodázni a találkozást, a megmérettetést. Aki ügyes, ezzel a kifogással egész életére bebiztosítja magát a férfiak ellen.
ROSSZ
TAPASZTALATOK
Sajnos, egyre többen lesznek
nemi erőszak áldozatai. Ez pedig súlyos szexuális és személyiségzavarokat okozhat. Ilyenkor nagyon is tanácsos pszichiáterhez fordulni. Az ő segítségével fel lehet (fel kell) dolgozni a kellemetlen élményeket. Különben a rémálmok tovább kísértenek, és férfigyűlölővé tehetik a legszebb, legvonzóbb lányt is.
VÁROM AZ IGAZIT
Nem szereti igazán partnerét, ezért nem akarja „odaadni neki" lányságát. A szexualitás, a testi kapcsolat természetes emberi szükséglet. Abban a „szerelemben", ahol erre a partnereknek kölcsönösen nincs igénye, nagy bajok vannak. Lehet, hogy a lány (vagy a fiú) „előéletével" nincs minden rendben. A gyermekkori érzelmi problémák kihatnak a felnőtt szerelmi életére is.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A műanyagok sokfélék, ennélfogva különböző módon viselkednek. Mikrohullámú készülékben felengedtetésre minden műanyag edény használható. Felmelegítés, főzés előtt azonban meg kell tudnunk, hogy az adott műanyag mennyire hőálló.
* A felszeletelt sertésmájat, borjúmájat ránthatjuk, de szokás párizsiasan is sütni, akárcsak a libamájat vagy a csirkemájat.
* Az olajsütőt tilos működés közben mozgatni, áthelyezni, valamint üresen üzemeltetni.
* A tálon sült tojást (tükörtojás) kiegészíthetjük vékonyra szeletelt párizsival, házi kolbásszal, pirított gombával és szárnyasmájjal, zöldborsóval.
* A tojáskrémet pirított kenyérszeletekre vagy rozskenyérre kenve tálal-juk.
VIRSLI SALÁTA Hozzávalók: személyenként egy pár virsli, 5 dkg édes hagyma, ecet, olaj, só a salátaléhez.
Ecetes, sós salátalevet készítünk, és ezzel a szeletekre vágott hagymát egy porcelán tálban leforrázzuk, kibfitJUk. A virslit megfőzzük, karikákra vágjuk, és a hagymás, ecetes lével összekeverjük, ízlés szerint kévés olajjal meglocsoljuk. Legalább félórával fogyasztás előtt készítsük el, és jól lehűtve tároljuk. Adhatunk hozzá majonézt vagy tartármártást is.
TÖLTÖTT VIRSLI
Hozzávalók; 10 db virsli, 5 db tojás, 10 dkg ecetes torma, 5 dkg reszelt sajt, 2 dkg mustár, só, törött bors, olaj.
A megtisztított főtt tojásokat apróra daraboljuk vagy lereszeljük. Hozzáke-
verjük a reszelt sajt felét, a tormát, a mustárt és jól eldolgozzuk. Sóval, törött borssal ízesítjük. A virsliket hosszában bevágjuk, a tölteléket a résbe helyezzük. Olajozott jenai tálba tesszük, tetejére szórjuk a maradék reszelt sajtot, majd a mikrohullámú készülékben 3,5-4,5 percig hevítjük. Forrón tálaljuk,
rr* Á T VfcTű \'?5TT-T \'IP
Hozzávalók: 8 db tojás, 2 dkg vaj, 4 dh virsli
A hosszában kettévágott virsli bőrös felét sűrűn bevagdossuk. "A lapos, tűzálló tálakat kivajazzuk, személyenként két fél virslit teszünk rá, majd két percre a mikor sütőbe tesszük. Ráütjük személyenként a két tojást, a sárgáját megszur-káljuk. és további 1-1,5 percig sütjük. Mikor a tojás és a virsli készre sült,
egy kanál ketchupot teszünk a tányérok szélére, és forrón tálaljuk.
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 7 dkg liszt, 1 tojássárgája, 5 pár virsli, 10 dkg reszelt sajt,
A vajat felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet és gyengén megp irítjük. 3 dl vízzel felengedjük, és folytonos keverés mellett forrni hagyjuk. Ha kihűlt, adunk hozzá egy tojássárgáját és krémszerűvé keverjük, majd vékonyan kivajazott tűzálló tálba öntjük. A megfőzött virsliket lehámozzuk, kettévágjuk, és belerakjuk a mártásba. Meg-hintjük a reszelt sajttat, kis vaj darabkákat teszük a tetejére és 15-20 percre forró sütőbe tesszük.
[ KANIZSA - lém^atéUÍ J
1997. február 21.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ
ilNFORMÁCIÓS ADATTA
CÉGFORMA • (ÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • Mm • HOL? • KÉRÉS-KÍNÁI
.INFORMÁCIÓ
INDENNAP..
\\\\\\\\ y :i
és képessége szerint
A PARTNER
Teüfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kf
EREZZE JOL MAGÁT A Ml BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA ÚJ6ÁG KIT.
vattaija.-
újságok • aaórólapok • névjegviáityák • nyomtatvéajok • könyvek # meghívók é* mmden egyéb nyomdai munka aaedéaét, tőidelésót valamint nyomdai krvtclezéaét
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442
Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belsó gázszerelések.
- Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. TeL/fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
NAGYKANIZSA!
Reklámiroda: Nagykanizsa, Klráty U. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. február 21.
KANIZSA - Sfuvu
23
A Hotel Central étteremben tartották meg a hagyományos díjkiosztó ünnepséget, amikor is az 1996. évi sporteredmények alapján átadásra kerültek az Év sportolói elismerések.
Az ünnepségen megjelenteket, a sikerkovácsokat, edzőket, sport- és szakvezetőket Kápolnás Zoltán, városi sportcsoportvezető köszöntötte. A Megyei Jogú Város vezetése nevében Suhai Sándor polgármester gratulált a legjobbaknak, a minőségi sportban, diáksportban, utánpótlásban nagyszerű eredményeket elérteknek. Külön szólt a tennia-karásról, az áldozatvállalásról. Javaslatára ekkor egyperces tisztelgéssel adóztak a két pilóta, Popellár Jenő és Koczfán Zoltán, a lezuhant sárkány- és vitorlázó repülő emlékének. Méltatta a tehetségeket, amelyeket a nemzetközi és hazai versenyeken elértek a kanizsai minőség legjobbjai. Dicsérte az edzőket, a versenyzőket felkészítőket, a szak- és sportvezetőket, a szülői háttért. Befejezésül hangoztatta, hogy a város szűkös költségvetése ellenére az önkormányzat egyre többet áldoz a sportra, s ha kell, akkor a jövőben is segítséget adnak.
Az ünnepség záró szakaszában adták át az elismeréseket a korosztály legjobbjainak, majd a csapatoknak.
SERDÜLÖK
A lányok mezőnyében az év sportolója Szabó Virág, az Izzó SE sakkozója, a Batthyány Gimnázium tanulója lett, akiről Bagonyai Attila edző így összegezett.
- A Körösi-iskolában ismerkedett meg a szakág alapjaival, aki évről-évre nagyot lépett előre. Az elmúlt évben számos versenyen kitűnt a tehetséges, nagy jövő előtt álló versenyző, aki a Páneurópai Diák Sakkfesztiválon korosztályos bajnok lett, az Alma-mater Diák Grand Prix országos korosztályos verseny győztese, és bronzérmes az országos korosztályos Tizek-bajnokságon.
A fiúknál is egy nagy tehetség, az Izzó kiváló sakkozója kapta meg a kitüntető címet. Nevezetesen a tizenkét éves Flumbort András - edzője: Bagonyai Attila -, aki fiatal kora ellenére legponterősebb
DÍJKIOSZTÓ A LEGJOBBAKNAK
versenyzője az Izzó SE OB I-es csapatának, második lett a Páneurópai Diák Sakkfesztiválon, ötödik volt az országos korosztályos Tízek-bajnokságon, bronzérmes a jegyzett minőségi Batthyány Kupa kiemelt országos versenyen.
A korosztályban a legjobb sportolók tizenötezer forintot kaptak a kitüntető cím mellé.
IFJÚSÁGIAK
A lányoknál magabiztosan lett az Év sportolója a kosárlabdázó Horváth Andrea, a Batthyány-gimnázium második osztályos tanulója, a Thury Kanizsa Kosárlabda Klub meghatározó játékosa. Edzője: Gábor Erzsébet és Kovács Magdolna.
- Andrea nagyszerű adottságú és képességű, kitűnő játékos. Rendszeresen tagja volt a korosztályos válogatottnak, jelenleg a magyar ifjúsági válogatott egyik alapembere. Egyébként Andrea lett a ma-gye legjobb ifjúsági kosara, míg edzőkollégám Kovács Hugi, a megye legjobb edzője -mondta nagy örömmel Gábor Erzsébet.
A fiúk mezőnyében rendhagyóan, sorozatban harmadik alkalommal lett az Év sportolója Szmodics Zoltán, a MÁV NTE vívója, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tanulója, az OB l-es csapat meghatározó versenyzője, aki felnőtt, junior és kadett korosztályban egyaránt első osztályú minősítéssel rendelkezik. Edző: Kisgyu-ra István és Kiss György.
- Zoli ragyogó évet zárt, aki a nemzetközi porondon is sikert sikerre halmozott. Tagja lett a junior és felnőtt válogatottnak, és kiemelkedő eredményei alapján utazik a kadett világbajnokságra - összegezett Kisgyura István, majd a szerény válogatott így vélekedett.
- Nagy megtiszteltetés a vében való szereplés, ahol természetesen a maximumot szeretném nyújtani. Bízom a helytállásban, és mindent el-
követek azért, hogy a legjobb magyarként zárjam az első vé-bés szereplésemet.
A legjobb ifjúsági sportolók kupa, oklevél és húszezer forint pénzjutalomban részesültek.
FELNŐTTEK
A nők mezőnyében az év legnagyobb sikerét Révész Katalin, a Vízmű SE úszója, a Dr. Mező-gimnázium tanulója érte el. Az úszókirálynő kimagasló évet zárt, aki öt megyei csúcsot állított fel, országos versenyeken egy tucat aranyérmet szerzett. Joggal lett az Év sportolója a tizenhat éves versenyző, aki szállította a jobbnál jobb eredményeket, s csupán néhány századmásod-perc miatt nem lehetett ott az atlantai olimpián. Remekelt a vidék-bajnokságban - négy számban lett győztes -, az Alpok-Adria nemzetközi versenyen - két aranyéremmel -, Budapest-bajnokságon - két számban is győztes -, országos sprintversenyen - három aranyérem - és a nagy betörés a magyar bajnokság volt. Edző: Meiszterics László.
A férfiaknál az Év sportolója Vidóczi József lett, az NB Il-es Olajbányász labdarúgó csapatának játékosa, támadó középpályása. Alapembere, meghatározó játékosa a csapatnak, aki a sikeres tavasz után az ősz NB Il-es játékosa lett a hazai minőségi második osztályban. Az olajosok kulcsembere, vezéregyénisége, csapatkapitány, s játéka, góljai többször is élményszámba mentek.
- Az év sok kellemes meglepetést hozott, és most is így vagyok ezzal a kitüntetéssel. Nem számítottam rá, de nagyon örülök annak, hogy odafigyelnek a labdarúgásra, értékelik és elismerik a munkát, az eredményt. Egyébként ez a meglepetés még többre ösztönöz - összegezett tömören Vidóczi József.
A kitüntetett sportolók kupa, oklevél és harmincezer fo-
mmmmmmmmm mmmmm
rint pénzjutalomban részesültek.
CSAPAT
A nők mezőnyében évek óta kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményekkel dicsekedhet a Zalaerdő-Hevesi DSE sportakrobata csapata, amely az 1996. évi eredmények alapján ismét elnyerte az Év csapata kitüntető címet. Edző: Gajcsi József.
- A megbízható egyesületi háttér, a szponzorok, szülők támogatása, a következetes szakmai munka eredményeként egyesületünk a hazai sportakrobata rangsorban folytatta nagyszerű szereplését. A szakosztály harmadik éve országos első, ami dicséri mindazokat, akik közvetlenül és közvetve hozzájárultak a sikerhez. A szakosztály nyolc arany-, négy ezüst- és négy bronzjelvényes minősítésű versenyzővel rendelkezik- A Gajcsi tanítványok tavaly tizenegy aranyérmet szereztek az országos bajnokságon, a diákolimpián két egység is bajnoki címet szerzett - mondta tömören a jobb eredményeket Farkas Zoltán, az egyesület elnöke. A csapat jutalma nyolcvanezer forint.
A férfiaknál az Év csapata kitüntető címet az ANTS Thury Western-Rotary baseball csapata érdemelte ki. Edző: Yamada Koichi és Gon-di Zoltán. A Hangyák fennállásuk legsikeresebb évét zárták. Megnyerték a Magyar Kupát, sikerrel mutatkoztak be a Kupagyőztesek Európa Kupáján, és sporttörténelmet írtak. Magyar bajnokok lettek a kanizsaiak, akik első alkalommal szereztek 1 csapatsportágban, osztályos rendszerben csapatbajnoki címet, s közülük négyen is tagjai a magyar válogatottnak. Ez évben a BEK-ben debütálnak.
Az Év Csapata kupa, oklevél és százötvenezer forint jutalomban részesült.
Balogh Antal
24
KANIZSA - Sfh*
1997. február 21.
Elnökségi ülés
Az Olajbányász klubtermében tartotta meg soron következő ülését az Olajbányász SE elnöksége Baranyai István egyesületi elnök elnökletével.
Elsőként a szakosztályvezetők adtak számot a szakági munkáról, köztük Farkas Zoltán szakosztályigazgató részletesen foglalkozott a labdarúgó szakosztály, az NB Il-es csapat helyzetével, a kiemelt bajnoki feladatokkal. Vázolta a siralmas anyagi helyzetét a csapatoknak, hiszen jövő hónaptól öt(!) csapatnak kell megkezdeni a bajnokságot, de a feltételek nem adottak.
Baranyai István teljes áttekintést adott az egyesület szervezeti, szervezési, gazdálkodási munkájáról. Kiemelte, hogy sürgős segítséget várnak a felelős szervezetektől, a működést támogatóktól, ráadásul a Kögáz kivonulásával egy olyan új helyzet lépett be, amellyel kiemelten kell foglalkozni. „A jól felfogott városi és olajipari, közösségi érdek alapján összefogásra van szükség. Nem kellenek intrikák, nincs szükség intriku-sokra. Segítség kell, időarányos támogatás, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak" - hangoztatta többek között az egyesületi elnök.
_B. A.
Solty Jenő emlékverseny
Tizedik alkalommal rendezte meg a Batthyány Lajos Gimnázium Solty Jenő testnevelő tanár emlékére a hagyományossá vált leány tornaversenyt. A legjobb eredmények a következők voltak:
Egyéniben: 1. Gajcsi Réka (Batthyány), 2. Molnár Dorottya (Zsigmondy-Winkler), 3. Kőbán Ildikó (Batthyány).
Csapatban: 1. Batthyány I. csapata, 2. Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola, 3. Batthyány II. csapata.
Ezzel a Batthyány-gimná-zium végleg elnyerte a Solty Kupát, de az emlékverseny a jövőben is folytatódik._
B. L.
Az NB Il-es Olajbányász labdarúgói a tavaszi idényre készülnek, akik megkezdték a formábahozási időszak hajráját. Ugyanis nagyon közeleg a tavaszi rajt, s így aztán érthető, hogy egyre jobban az érdeklődés középpontjába kerülnek a piros-kék labdarúgók.
A játékosállomány most már szinte véglegesen kialakult. Diczkó ügye lerendeződött, a húszéves fiú június végéig kölcsönjátékosként erősítheti az olajosokat. Kisebb gondot okoz néhány játékos betegsége, sérülése, köztük volt (van) Vidóczi, Gelencsér, Szálai, Gyulai és az utóbbi előkészületi mérkőzésen megsérült Horváth Gyula. A jó formába lendült támadó a vasiak ellen szenvedett lábfejsérülést, akinek kiesése nagy gondot jelentene.
A kanizsaiak igazi erőfelmérésen találkoztak a Volán-Dózsa pályán két NB l-es csapattal. Érdekesség, hogy hatvan-hatvan percen át a „nagyok" szerepeltek, majd a befejező félórában jöttek a cserék. Nos, a nagyok biztató formát árultak el, de a vasiak ellen a cserék nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
Az olajosok a Csepel ellen 3-3-ra végeztek egy fordula-
ALAKUL A CSAPAT
..........yyyyyyyyyyyyyy
tokban gazdag mérkőzésen, amikor Horváth Gy., Pécsi és Diczkó volt eredményes az elfogadható játéktéren. Egy nappal később a Haladás VFC volt a vendég. Az első félidőben a kanizsaiak lefocizták az élvonalbeli vasiakat, Visno-vics góljával 1-0-ra vezettek. Ez lehetett volna kettő is, de Balogh a Horváth ellen megítélt jogos büntetőt is kapufára lőtte. A félidő hajrájában sérült meg egy összecsapás során Horváth, akit ölben vittek le a pályáról. Szünet után Diczkó segített a vasiaknak, aki egy jobboldali beadásba oly szerencsétlenül nyúlt bele, hogy a labda saját kapujába került. Öngól!
A hatvanadik percben - 1-1-es állásnál - teljes cserét határozott el Madár Gábor edző, s ezután már csak egy csapat, a HVFC volt a pályán. Nagy fölénybe kerültek a vendégek, s a hajrában ötpercenként lőt-
TORNA DÖNTŐK
A Kiskanizsai Általános Iskola tornatermében bonyolították le a diákolimpiai városi torna döntőit, amelyen a Hevesi- és Zrínyi-iskola korcsoportos diákjai külön párharcot folytattak a bajnoki címért.
Első korcsoportban, a leányoknál a csapatversenyt a Zrínyi nyerte (135,0 pont) a Hevesi (132,7) és a Kiskani-zsa előtt. A fiúk mezőnyében a Hevesi végzett az élen (131,1 pont) a Zrínyi előtt. Egyéni összetettben a zrínyis párharcot Vágó Alexandra nyerte (28,1 pont) Vass Fruzsina (27,4) és Godina Dóra (Hevesi 27,3) előtt. A fiúk élcsoport végeredménye: 1. Dobos Dávid (Heveri, 27,2), 2. Silló Dániel (Kiskanizsa, 26,6) és Leitmann Milán (Hevesi 26,6), 4. Vörös Kálmán (Zrínyi 26,2 pont).
Második és harmadik korcsoportban, az A-kategória csapat- és egyéni versenyeiben mindent a Hevesi-diákok nyertek. A leány csapatban 138,7, míg a fiúknál 132,2 ponttal
lettek bajnokok. Egyéni ösz-szetettben Orbán Emília, Boh-ner Viktória, Kiss Martina sorrend alakult ki, míg a fiúknál Kiss Gyula nyert Szever Károly és Varga Attila előtt.
B-kategória leány csapatversenyében a Zrínyi lett a bajnok (136,7 pont), a fiúknál a Hevesi nyert (135,1). Egyéni összetettben nagy küzdelmek, szoros versengés volt a jellemző, és többen is azonos teljesítményt nyújtottak. A lányoknál holtversenyben végzett az élen Illyés Eszter és Muzsek Júlia (egyaránt 28,4 pont), a bronzérmes Strényi Veronika lett (mind Zrínyi). A fiúknál: 1. Zsupek Ferenc 27,4, 2. Horváth Bálint (mind a kettő Hevesi) és Kálmán Richárd 27,0. 4. Vass Tamás (mind a kettő Zrínyi), Forrai Zoltán és Szabó László (mind a kettő Hevesi) egyaránt 26,8 ponttal. Egyéni verseny győztese Silló Mátyás (Kiskanizsa) 26,6 ponttal._
B. A.
ték a gólokat, és végül 5-1-es győzelemmel távoztak a Miha-lecz-tanítványok.
A szakvezető a két NB I-\'es elleni előkészületi mérkőzésen a Czigóth - Gyulai, Diczkó, Kiss, Balogh Cs. - Farkas, Vidóczi, Agics, Visnovics - Pécsi, Horváth Gy. kezdőcsapatot küldte a pályára, akik mellett játszott még Gelencsér, Hollender, Korpics, Koller, Kovács T., Heinczinger, Csörnyei, Balogh A., Gazda, Gordián.
A csapat holnap (szombaton) 11 órakor a Volán-Dózsa pályán mérkőzik az NB III-as Zalaapáti ellen, majd 26-án (szerdán) a Marcali ellen lesz a bajnoki főpróba (kezdési idő: 14.30 óra). Négy nappal később már a bajnoki pontokért küzdenek az olajosok, akik március 2-án a Paks csapatát fogadják a Zárda úti stadionban^__
Balogh Antal
Kiskanizsai siker
Székesfehérváron bonyolították le az Országos Mini Kupa fiú kosárlabdatornát, ahol városunkat a Lendülj DSK-KKK fiú csapata képviselte. A fiúk sikerrel vették az akadályt, hiszen minden ellenfelüket legyőzve végeztek az élen. A csapat az alábbi összeállításban szerepelt.
Havas Róbert, Horváth András, Lassú Gábor (Batthyány), Lovrencsics Tamás (Zrínyi), Marczin Szabolcs, Molnár Gábor, Polgári Péter, Rózsás Viktor, Silló Mátyás, Széplaki József, Szollár Tamás, Talabér Péter, Visnovics István (Kiskanizsai Általános Iskola) Edzők: Silló Zsolt, Farkas József.
Továbbjutás
A kanizsaiak voltak a házigazdák az Országos Mini Kupa egyik területi selejtezőjének, akik a rendezés mellett sikerrel oldották meg a kitűzött tervet is. Ugyanis mind a leány, mind a fiú kosárlabdacsapat kiharcolta a középdöntőbe jutást, vagyis továbblépett a Kovács és a Silló csapat is.
1997. február 21.
w
A-
KANIZSA - gtgg
25
ESETENKENT FELKAPCSOLT AZ IZZÓ
A kézilabda NB l-es mezőnyében nagy harcot folytat a további tagságért az Izzó férfi gárdája. A kanizsaiak a négy nagy-sorozat végén az élcso-pojtos Elektromos csapatát fogadták s ez a találkozó is a papírformának megfelelően nem hozott pontot a hazaiaknak.
Izzó SE-Elektromos 21-30 (8-16)
A kanizsaiak legeredményesebb játékosai: Farkas (6), Ko-vacsevics, Monostori és Szabó (3-3).
Az első negyedórában végre játszott az Izzó. Voltak szép gólok, parádés teljesítmények és remek hangulat. A hatodik percben már 4-l-re vezettek a hazaiak, de két perc alatt eladták az előnyt, elemi hibák miatt. Kovacsevics, majd Szabó is újból vezetést szerzett, de aztán az első negyedóra, 6-6-os állás után kikapcsolt az Izzó.
Farkas és társai sorra eladták a labdát, szint alatti teljesítményt nyújtottak mind a két kapunál. Voltak emberelőnyben is, de ekkor sem tudtak mit kezdeni a labdával. így aztán egyre jobban elhúzott a Tromos és már az első félóra végén tetemes előnyre tett szert.
Szünet után nőtt a vendégek előnye és a félidő közepén már tizenkét góllal vezettek. Szerencsére, hogy ezt követően a fővárosiak nem erőltették a dolgot, lazára vették a talál-
kozót és így lehetőséget adtak a kanizsai csapatnak, hogy a vereségkülönbséget sikerült csökkenteni.
A lámpagyáriak hétközben Nyíregyházán szerepeltek, akik legközelebb március elsején lépnek a küzdőtérre, amikor a Szolnok lesz a vendég. Ezzel kezdődik a reményt adó hajrá, melynek további párosítása: Tatabánya-Izzó, majd Iz-zó-NK Hungária és az évadzáró Komló-Izzó.
B.A.
Vereséggel zártak
Befejeződött az alapbajnok-ság az 1996/97. évi kosárlabda NB I-ben, melynek B-cso-portjában szereplő MÁV NTE női együttese élesben játszott a hatos rájátszásban ugyancsak érdekelt monoriak ellen. Sajnos nem sikerült a kanizsai terv, mivel a hazaiak ötpontos vereséggel zárták.
Monori SE-MÁV NTE 78-73 (42-39)
A vasutasok legeredményesebb játékosai: Simonné 16, Lackner 13, Torna és Zsolnai 12-12, Brand 11.
- Az első félidő első tíz percében változatos játék folyt, majd a hazaiak tíz ponttal megléptek. Ekkor a lányok nagy hajrába kezdtek és fokozatosan mentünk az eredmény után. Szünet után fej-fej mellett haladtunk, majd a félidő derekán 66-60-ra mi vezettünk. Ezután jött a nagy hazai nyomás és a túlerővel már nem bírtunk - számolt be a találkozóról Vágvölgyi Tamás, a vasutasok edzője._
B.A.
KITŰNTEK AZ
ÉLVERSENYZŐK
A városi diáksport-bizottság a fedett uszodában rendezte meg a II-III. korcsoportos diákúszók városi döntőjét, amelyen a második korcsoportosok ötven, a harmadikok száz méteren versengtek.
II. korcsoport
A leány gyorsváltót a Rozgonyi csapat nyerte a Petőfi előtt, míg a fiuknál a Zrínyi végzett az élen a Bolyai és a Petőfi-Vécsey csapat előtt.
Gyorsúszásban Kovács Patrícia (Rozgonyi) nyert Molnár Mariann (Péterfy) és Papp Viktória (Zrínyi) előtt. A fiúknál Kovács Roland (Bolyai) lett a bajnok Bagi Zsolt (Petőfi-Vécsey) és Kaszper Gábor (Péterfy) előtt.
Hátúszásban Kovács Patrícia (36,75 mp) újabb aranyat szerzett Molnár Mariann és Kapusi Enikő (Bolyai) előtt.
A fiúknál: 1. Kovács Roland (37,31 mp), 2. Pusztai Zsolt (Rozgonyi), 3. Kaszper Gábor.
Mellúszásban is Kovács Patrícia lett a bajnok (38,03 mp) Papp Viktória és Molnár Mariann előtt. A fiúknál újabb aranyérmet szerzett a remekül versenyző Kovács Roland (40,59 mp), második Molnár László (Péterfy), harmadik lett Császár Márk (Zrínyi).
Pillangón: 1. Kovács Patrícia (33,85 mp), 2. Molnár Mariann, 3. Papp Viktória. A fiúknál bajnok Kovács Roland (36,07 mp), aki mögött Pusztai Zsolt (Rozgonyi) és Kaszper Gábor Végzett.
HL korcsoport
A fiú gyorsváltót nagy küzdelemben a Bolyai csapat nyerte (2:21,44 mp) a Rozgonyi (2:22,15 mp) és a Petőfi-Vécsey előtt. A lányoknál a Körösi lett bajnok (2:40,09 mp) a Batthyány előtt.
Gyorsúszásban a nagy esélyes Major Zsófia (Zrínyi) kezdte meg az aranygyártást (1:06,90 mp) a klubtárs Németh Katalin (Kiskanizsa) és Gémesi Gabriella (Péterfy) ellenében. A fiúknál a remek Deregi László (Batthyány) lett az aranyérmes (1:05,05 mp) Szilovics Barnabás (Kiskanizsa) és Sipos Gyula (Bolyai) előtt.
Hátúszásban nagy küzdelmek után dőltek el a dobogós helyek. Lányoknál: 1. Major Zsófia 1:18,2 mp, 2. Gémesi Gabriella 1:18,4 mp, 3. Németh Katalin. A fiúknál bajnok: Szilovics Barnabás 1:18,1 2. Deregi László 1:18,6 mp, 3. Sipos Gyula.
Mellúszásban Németh Katalin lett aranyérmes (1:25,4 mp) Major Zsófia és Gémesi Gabriella előtt. A további élcsoport: 4. Ladányi Zsófia
(Batthyány), 5. Kis Edina, 6. Kámán Erzsébet (mind a kettő Petőfi-Vécsey). A fiúknál újabb aranyérmet szerzett Deregi László (1:23,44 mp).
Pillangón Major Zsófia folytatta jó szereplését (1:17,24 mp) és magabiztos úszással lett bajnok Németh Katalin és Gémesi Gabriella előtt. A fiúknál a párharcot Szilovics Barnabás nyerte (1:15,1 mp) Deregi László előtt (1:15,4 mp), míg bronzérmes Sipos Gyula.
200 m leány vegyesen: 1. Major Zsófia (2:44,91 mp), 2. Németh Katalin (2:45,02 mp), 3. Gémesi Gabriella. A fiúknál aranyéremmel zárt Deregi László (2:42,6 mp), ezüstérmes Szilovics Barnabás (2:50,56 mp), bronzérmes Sipos Gyula.
- Mind a két korcsoportban kitűntek az élversenyzők, akik esélyesekhez méltóan vették az első akadályt, és jó formában várják a megyei finálét - említette Pátkai József a DSB elnöke._
B.A.
Sporthétvége
SZOMBAT
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Olajbányász-Zalaapáti, Volán-Dózsa pálya, 11.00. Farsang Kupa nemzetközi öregfiúk teremlabdarúgó-torna, MÁV NTE és Olajbányász munkacsarnok 8,00.
VASÁRNAP
Teke. NB I. Nők: Sörgyár-Győri Richards, Sörgyári csarnok 10.00.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás, 11.00. Gyalogtúra: Sand öreghegyi megálló-Gradicska-Er-zsébet hegy-Alsóerdő-Nagykanizsa. Táv: 14 km. Visszaérkezés: 17.00.
SZERDA Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Olajbányász-Marcali, Volán-Dózsa pálya, 14.30.
26
r
KANIZSA - /Ifin*
1997, február 21.
GATLAN-
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 félszobás, 4. emeleti lakás eladó vagy kisebb lakásra csetétielő értékegyeztetéssel.
Irányár: 2,4 mR. Kód: 559. (19S26 K)_
Kiskanizsán 2+1 felszobás, 95 nnves, 16 éves családi ház garázzsal, pincével, tetótérbeépftési lehetőséggel, 846 nm telekkel
eladó. Irányár: 5.2 mR. Kőd: 413. (20774 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, nettéképüktekkel, 1065 nni-ea parkosított, ellátott, rendezett telekkel eladó. Irány
ár: 4,2 mPt. Kód: 452. (20931 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, konfortos családi ház, 40 nmes garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó. Irányár:
5,5 mR Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vizórás lakás eladó. Irányár: 1,7 mR. Kód: 692.
(20938 K) _
Hahóton 3 szobás, újonnan epük családi ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel, 2447 nnves telekkel, fizetési könnyítéssel eladó.
Irányár: 2,9 mR Kód: 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nnves, 3 szobás, 19 éves 2 szintes, erkélyes, teraszos családi ház, 20 nm-es garázzsal, melléképülettel, 540 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,5 niFt.\'
Kód: 609. (21082 K)_.
Falinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kialakított Üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó, Irányár;
13 mR Kód: 612, (21083 K)__
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás 62 nnves, 3, emeleti, erkélyes. felújított lakás eladó. Irányár: 24 mR Kód: 615,
(21084 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel, 3000 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai 01. iiuklósíai családi házra cserélhető. Irányár: 3,5 mR.
Kód: 669. (21088 K)_
Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, azonnal beköltözhető 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,3 mR Kód: 737, (21100 K)_
Nk .in a belvároshban 122 nnves, 3+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, 2. emeleti lakás garázzsal eladó vagy 3 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető értékegyeztetéssel, Irányár: 5 mR Kód:
726, (21460 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 67 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, víz-órás, nagykonyhás, 3, emeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR
Kőd: 32/97 (21565 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 4S nm-es. 1 szoba+hálófUlkés, egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszínű lakás eladó, Eladási
ár: 1,6 mR Kód: 53/97. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, vizórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 2,4 mR Kód: 55/97.
(21671K)_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nnves, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 2
mPt.Kód: 28/97. (21673 K)_
Holládon 5307 nm-es zártkert, présházzal, pincével, beköthető vízzel, villannyal eladó. Irányár: 500 eR Kód: 380. (21797 K)
Nk-án az Irtás utcában 3+2 félszobás, 90 nnves, erkélyes, 3. emeleti lakás, 2 WC-vel, egyedi ckkó fűtéssel eladó. Irányár:
4^ nft Kód: 386 (21798 K)_
A szentgyörgyvári hegy I. hegyhátán 1798 nnves zártkert, 2 szobás, teraszos tégla épülettel, bevezetett villannyal, 15 nnves pincével, teljes felszereléssel eladó. Irányár: 650 eR Kód: 659.
(21804 K)_
Sandon 73 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli, régi Upusü családi áz, 820 nnves telekkel, netléképületekkel eladó. Irányár: 950
eR. Kód: 708. (21805 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 104 nnves, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított, galériázható, erkélyes, 1 encleti lakás eladó. Irányár: 8 nft Kód: 69/97. (21807 K) Nagykanizsán a belvárosban első emeleti egymásba nyitható 2 lakás, 5 szobával. 2 fürdőszobával, 2 WC-vel. 170 nnven, 9 ill. 6 nnves galériával, 100 nnves pince résszel eladó. Irányár: 14
niR. Kód: 70/97. (21808 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nnves, l + l félszobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, pincés, földszinti lakás eladó. Irányár: 1,7 niR
Kód: 79/97.(21810 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 64 nm-es, felújított, erkélyes, 3. emelett lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. + garázs az
épület alatt Kód: 82/97. (21811 K) _
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 nnves, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vizórás lakás eladó. Irányár: 2,3 ni\'i Kód:
83/97. (21812 K)_
Nk-n 6 éves 198 nm-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház, 720 nnves telekkel. 60 nm-es pincével, 24 nnv es garázzsal eladó. Irányár: 15 mR Kód; 86797. (21813 K)
Palinban 210 nnves, 6+2 félszobás. 9 éves. 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyedi fűtéses családi ház, 40 nnves pincével, 25 nnves garázzsal, 2148 nnves telekkel eladó. Irányár. 12 mR Kód:
88/97. (21814 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 67 nnves, 3 szobás, erkélyes, vizórás, 8. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 2,1 niR. Kód: 105/97. (21938 K)_
Nk-án a Corvin utcában 1 + 1 félszobás, felújított, vfzórás, egyedi gázfűtéses, földszínű lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
108/97. (21939 K)_
Felsőrajkon 30 éves, 2 szobás, 80 nm-es családi ház ntihellyel, 20 nnves garázzsal, 1800 nnves (elekkel eladó, ill, értékegyeztetéssel Nk-i üha 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélhe-tŐ 2. emeletig. Irányár 2,7 mR Kőd: 41/97. (21941 K) Garaboncon 3071 nm-es zártkert, 50 éves, 70 nnves épülettel, berendezéssel és felszereléssel együtt eladó. Irányár: 1 mR
Kód: 51/97. (21942 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 110 nnves, 3 szobás, komfortos, felújítása szoruló családi ház 800 nm-es telekkel, téglaépülettel
eladó. Irányár: 2,4 mR, Kód: S/97. (21943 K)_
Nk-től 8 km-re, 5 éves, 160 nnves, bevezetett vegyes élelmiszer Itzlet 48 nnves butikrésszel eladó. Irányár: 4,5 mR Kód: 764, (21944 K)_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 félszobás, 2. emeleti, étkezős, erkélyes, vizórás, egyedi erkofűtéses lakás Nk-i családi házra cse
réltető értékegyeztetéssel. Kód: 763. (21945 K)_
Nagybnkónakon 65 nnves, 1 +3 félszobás, 2 éves, 3 szintes, pincés, garázsos, komfortos, zártkerti ház 3841 nm-es telekkel, felszereléssel eladó. Irányár 1,3 mR Kód: 730. (21946 K) Nk-án a Zenplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2. emeleti, felújított lakás extra konyhabútorral, garázzsal vagy anélkül eladó.
Irányár: 2,7 mR (garázs nélkül). Kőd: 709. (21947 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, felújított, 67 nnves, egyedi gázfűtéses, konfortos családi házrész 20 nnves pincével eladó vagy felújításra szoruló Nk-i családi házra cserélhető. Irányár: 3,3 ruR Kód: 680. (21948 K)_
Nk-án 10 éves, 160 nnves, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház 36 nnves garázzsal 900 nm-es telekkel, 80 nm-es melléképülettel eladó. Irányár: 14 mR. Kód:
575. (21950 K)_
Nk-án a Platán soron Hl. emeleti, 2 szobás, 54 nnves, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i családi házra
cserélhető. Irányár: 2,2 mR. Kőd: 371. (21953 K)_
Inkén 95 nnves, 3 szobás, 25 éves, komfortos, garázsos családi ház 1330 nnves telekkel, műhellyel, faházzal, mellék épületekkel eladó. Irányár: 2.5 nft Kód: 237. (21954 K) Palinban 100 nnves, 3+3 félszobás, 6 éves, 2 fürdőszobás, teUV térbeépítéses családi ház, garázzsal, pincével, ntihellyel, 700 nnves telekkel eladó. Irányár: 9,5 mR, Kód: 46, (22079 K) Miklósfán 4 szobás, 170 nnves, tetőtérbeépítéses, 2 fürdőszobás, 7 éves, étkezős családi ház, pincével, műhellyel, garázzsal 900 nm-es telekkel eladó. Irányár. 5,4 mR. Kód: 69. (22080 K) Murakeresztúron 100 nnves. üzlet + lakóház, tetőtérbeépftési lehetőségei, garázzsal, 540 nnves telekkel eladó. Irányár: 3,8
mR. Kód: 170. (22081 K)_
Nagykanizsán a Keleti városrészben 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, 8. emeleti lakás eladó vagy kisebb lakásra cserél hetó a 3. emeletig. Irányár: 2,2 nft Kód: 234. (22082 K) Zalakaroson 250 nnves, 7 szobás, 12 éves egyedi gázfűtéses, telefonos, 2 szintes, 2 fürdőszobás családi ház, 850 nm-es telekkel, 82 nm-es komfortos, különálló épülettel eladó. Irányár: 17
mR. Kód: 382 (22083 K)_
Zalakaroson 210 nnves, 9 szobás, 7 éves, Összkomfortos, telefonos, 3 szintes, 3 fürdőszobás családi ház, 1100 nnves parkos! tott telekkel eladó, Irányár: 16 mR. Kód: 383. (22084 K)
Nk-án 140 rim-es, 5 szobás, 40 éves, 2 szintes családi ház, 30 nnves pincével, közös bejárattal, 120 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 6,8 mR. Kód: 500 (22085 K)_
Esztcregnyén 3 szobás, 120 nnves, 45 éves, összkomfortos csa ládi ház, 2000 nnves telekkel, 20 nnves garázzsal, nelk\'k épülettel eladó. Irányár 2,6 mR. Kód: 637 (22086 K)_
Iharosbetényhcn 100 nnves, 5 szobás, hallos, 2 szintes családi ház, 2160 nm-es telekkel eladó vagy értékegyeztetéssel nagyka rúzsai lakásra cserélhető. Irányár: 4,2 mR. Kód: 113/97. (22087
K)_
Nagykanizsán a Csónakázó Tó mellett 11 éves, 72 nm-es, 2+1 félszobás, konfortos zártkerti ház, 840 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 3 nft. Kód: 114/97. (22088 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 72 nnves, 3 szobás, egyedi gázffílé-ses, erkélyes, vízórás, 2. emekti lakás eladó. Irányár: 3,5 mR Kód: 118/97. (22089 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Cserfőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan kél lagból áll, nelyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsfákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cenrnllapos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jó állapotban van. A pincéhez portalanított út vezet, a panoráma
igen tetszetős. Irányár 300 eR (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kanra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n.öl. melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 n.ól berekfás erdő is van. Irányár: 1.5 MR. (14868 K) Zalaszenüakabon 200 nnves épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WCes egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része köznűvesíleU. osztatlan bármi lyen (vállalkozási) célra kialakítható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szánlőfökj összesen: 6.600 nm. Az objektum a íahi belterületén, jó helyen van. Irányár: 2.8 MR (14875 K) Építési telek Szepetneken a Kiskanizsa felőli részen 430 n-öl eladó. A telek közművesített, az utca portalanított Irányár. 500
cFT.(187l4K)_
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi építésű - 102 nm alapterülettel boltíves, léglapincével eladó. A házban víz, gáz, vil-lany van. Udvar, kert 130 n-öl, Irányár 5,5 niR (18717 K) Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi fűtéses, kb. 30 éve épült palatetős kifogástalan állapotban. Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás lakással. Irányár: 2,5
mR, (18719 K)_
Látóhegyen a Kaposvári út mellett 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak. Két szintes tusoló, Wc van. Irányár: 2,7 mR. (18720 K)_
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szintes, teljesen új, modern. Az ÖszterUlet 480 n.öl a beépített 50 n.öl. A kert, udvar gondozott, kultúrák, esztétikus Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Irányár 30 MR
(14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár; 74 niR
(16079 K)_
Balatonién/vesén 20 éve épült, 2 szobás, főzőftllkét, 57 nnves családi ház eladó, összterület 350 nm. Irányár 4 MR. (17391
K)_
Borsfa Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nn\\ összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terület tarto-. zik 4 éves íenyócsenetékkel. (A csemetés 600 n-öl. Irányár: 34
mR. (18537 K)_
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses. 4. emeleti lakás el-
adó. Irányár: 2,2 niR (18973 K)_
Kodály /. utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár: 1,7 mR (18999 K) Katonaréten 4 szobás, 140 nnves lakás melléképületekkel el-
adó. Irányár: 7 mR. (19118 K)_
Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár: 300 eR. (19122
K)_
Nenwsdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épült kifogástalan állapotú. Irányár;
1.6 nft (19413 K)_
Zalaújlakon 4 szobás, tetőtérbeépítéses ikerház fele félkész álla pótban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol. kedvezmény igénybe vehető. Irányár. 24 mR. (19415 K Építési telek Kiskanizsán 320 n-öl köziuűvesítent környezetben
eladó. Irányár: 720 eR (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás tetőtéibeépítéaes 120 nnves családi ház, garázzsal, melléképületekkel, erkéllyel eladó. Összterület 300 n-öl. A ház kitűnő állapotban van. Irányár 6 mR.
(19765 K)__
Katonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó állapotban 160 n-öl összterülettel eladó irányár. 5,8 mR. (19769 K) Eötvös téren 42 nnves, 1 szoba konyha fürdőszobás földszinti lakás riadó. Elcserélhető nagyobbra is (csak fóldszinli) értékegyeztetéssel. Irányár 2 mR. (19770 K) Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2.250 eR. (19772 K) Csengery utca elején, a FŐ útnál 1 szobás, 50 nnves lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász uzkt kialakítására alkalmas. A szoba belmérete magas, így galéria kialakítására is van lelietőség. Irányár: 2 mR (20022 K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nnves, egyedi fűtéses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az rnrk leneUUV Irányár. 4,6 mR. CM>1C> K)\' _
Pogányszentpéteren, a Fő itt mellett 2 szobás, fürdőszobás, 80 nnves, új családi ház két garázzsal 650 n.öl összterülettel eladó. Irányár: 2,4 mR. (20026 K)_
Kiskanizsa központjában 6 szobás, 2 fürdőszobás, 150 nnves, 2 WC-s. 2 garázsos, reprezentaUv ház igényesnek bérbeadó. Vállalkozások kiválóan tudják hasznosítani. Havi bérleti díj: 150
eR + reisi. (20027 K)_
Platán sor elején az Eötvös (érnél 2 szobás, 70 nm-es egyedi rfi tésrs, 1. eueleti lakás eladó felújítva. Irányár. 3 nft (20127 K)
Gelsén a vasútállomáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal, garázzsal
700 n-öl tertllettel eladó. Irányár: 1,8 nft (20131 K)_r
Csengery utca végén 1 szobás, fürdőszobás lakást cserélne 1,5
vagy 2 szobásért felülfizetéssel. (20501 K)_
MAÖRT telepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nnves, egyedi fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) eladó. Irányár 1.650.000 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi fűtéses lakásért a K-i v részben értékegyeztetéssel. (20502 K)__
Eötvös térnél 1. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeleti, 70 nm-es lakás egyedi fűtéssel eladó. Irányár 24 nft. (20503 Kj Cserfői szőlőbirtok 674 n.öl, felújított téglapincével, hordókkal, munkagépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irányár; 450 eR.
(20504 K)_
Miklósfán 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház jó áttapotban eladó A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképület. A ház a falu közepén, ápolt, kulturált környezetben van. A házban 20 éve épült fürdőszoba van. Irányár 3 mR
(20505 K)_
Teleki utca közepén 14 szobás, 33 nnves, udvari házrész kerttel
eladó. Irányár; 1,5 mR. (20506 K)_
Zalakaroson kél szintes 6 szobás villa 550 nnves összterülettel eladó. Irányár; 4,6 mR. (20658 K)_
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
t i
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
Ml AZ ÖNÖK K.\'KNYKIT KS KRDKKEIT TARTJL\'K S/KM ELŐTT.
1997. február 21.
KANIZSA - /Ipts.
27
Miklósfán 3 szobás, fürdőszobás, 20 íve épült családi ház tetőtér heí| >ftési lehetőséggel, 400 n.ól területtel jó helyen eladó, A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Víz,
gáz, villany, lelefon van. Irányár: 4,5 mR (21362 K)_
Bajcsán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázzsal, műhellyel nagy telekkel eladó. Irányár: 3,3 mR. (21363 K) Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nnves, egyedi íűtéseB, 4. emeleti lakás felújítva eladó. Irányár: 2 mR. Ugyanitt 18 nrn-es tégla garázs aknával eladó, Irányár: 650 eR. (21365 K)_
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) ffltésssel, lakás alatti garázzsal, 50 nrn-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentatív kivitelben. Irányár 11 mR. (21366 K)_
Csengery utca közepe táján 2,5 szobás házrész eladó. Irányár:
2.4 mR (21498 K)_
Olajtelepen társasházban 3 szintes 116 nm-es, 4 szoba, fürdőszoba, épületen belüli garázsos reprezentatív lakás eladó.
Irányár: 11 mFt (21500 K)_
Budapesten a XIV ker-ben, Várna utcában 37 nnves, 1 szobás, magasföldszinten, fürdőszobával kis kerttel eladó, Irányár: 2
mR (21502 K)_
Cserfon 400 n-ól szóló pincehasznál által bérbeadó. Bérlet díj:
megegyezés szerint (21503 K)_
Miklósfa határában a Mórichelyi dűlőben 1000 n-öl ingatlan benne 400 n-öl szólóvei, fóldpincés présházzal, teljes felszere-
léssel együtt eladó. Irányár: 500 eR (21504 K)_
Zalaűjlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház (ikerház fele) 2009 nm összterülettel eladó. Kívülről nincs bevakolva. Irányár. 5,5 mR (21641 K)
Rákosszentniháfyon (Budapest, 16. ker) 50 nm-cs, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas ga rázzsal, kerthasználattál eladó. Irányár: 4j mR. (21642 K) Balatonmária-alsón 200 n-öl telek régi faházzal eladó. Irányár: 1,3 mFt (22057 K)_
Eszteregnyén a 7-es fódthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve épület garázsos ház jó állapotban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak, és 900 n-öl terület tartozik. Irányár:
1.5 tvFL (22058 K)_
Bartók Béla utcában 4 emeletes ház 3. emeletén 48 nm-es egyedi fűtéses, vízórás Önkormányzati lakás eladó. Irányár: 1.920 mR. (22059 K)_
PANORAMA-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504, 30/573-104
Balatonmária-Alrdőn 32+32 nm alapterületi), egyenként 1 szoba hallos ikemyaraló l-l garázzsal, 2x93 n-öl telekkel egye 4,0 mR külön-külön 2,0 nj\'i os irányáron eladó, Azonosító jel;
NY/08 (18528 K)_
A Panoráma-Inköz keres Nagykanizsa belvárosában eladó 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat 1, emeletig. (18530 K) Pogány szentpéteren 2 szoba-hallos, 80 nnves családi ház 650 n.öl telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 2,44 mR Nk-i 1,5 vagy 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra is cserélhető érjékr gyeztetéssel. Azonosító: CS/19. (19127 K)_
Gyékényesi vasútállomás közelében, főút mellett 1300 nnves, megosztható építési telek eladó. Irányár 980 eR Azonosító:
T/06. (19132 K)_
Nk-n a K-í városrészben, 4 emeletes épületben 2+1 félszobás, 61 nnves. 4. emeleti központi fűtésű lakás 1,8 mR-ért sürgősen
eladó. (L/46) (19443 K)_-
Zákányban 3 szobás, 115 nm-es, 17 éves családi ház 823 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cse réuTrtőértékegycztctéssel. Irányár. 12 mR. (Cs/45) (19450 K) Nk-án a Sétakert közelében, zöldövezetben, teljesen felújított társasházban 3 szoba+hallos, 83 nnves, parkettás, vízórás. D-i erkélyes, 2. emeleti lakás pince és padlásrésszel, parkolási lehetőséggel 4,9 mR-os irányáron eladó. L/51. (19501 K) _
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nnves családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 n.öl telekkel eladó. Irányár. 3,6 mR. CS/36.
(19502 K) _
Nagyrécsén, új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű telek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Irányár:
530 eR. T/9. (19789 K)_
BalatonmáriafUdŐ központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es ósszközmúves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-ol telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épülettel együtt eladó. Irányár: 3,4 mR NY/14 (19963 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 4 emeletes épületben 2+1 félszobás 63 nm-es, redőnyös erkélyes, jó állapotú 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,3 mR.L/62 (20119 K)_
Nk-n Liszt utcában 2 szobás 61 nnves új szőnyegpadlóé, redőnyös, 2 erkélyes teljesen felújított 1. emeleti lakás 1,8 mR-os irányáron eladó, vagy 2 szobás udvari lakásra cserélhető, L/59.
(20121 K)_
Gyékényesen, a Bányató közeliben levő öreghegyen csendes, nyugodt, jól megközelíthető helyen, panorámás telkek eladók.
Irányár: 72R-230 R/nm.(20122 K)_
Nagykanizsán, a városközponthoz közel, új épületben, 2 szoba+hallos, 60 nnves, igényes belső kialakítású, 3, emeleti lakás 3 év garanciával eladó. Irányár 3,7 mFt. Ugyanitt garázs 800
eR-ért eladó. L/65. (20218 K)__
Gyékényesen 3 szobás, 200 nm alapterületű 2 konyhás, 2 teraszos, 12 éves családi ház aknás garázzsal, műhellyel, 100 férőhelyes sertésóllal, 500 n-öl telekkel eladó. Irányár: 3,5 mR
CS/49 (20386 K)_
Balatonfenyves-alsón 1 szobás, fürdőszobás, 42 nm alapterületű, ósszközmúves nyaraló 220 n.öl telekkel, teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 1,98 mR. NYAM. (20497 K)_
Nk-án a belváros szívében patinás épületben 3 szobás, 110 nnv es, irodának vagy orvosi rendelónek is alkalmas, 1. emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,6 mR Bel városi, egyszobás lakás beszámítható. L/70. (20498 K) Sormáson eladó teljes felújításra szoruló, 1 szoba konyhás, fürdőszobás, 2 előszobás, 55 nm alapterületű ikerlakás-rész 1000
nm telekkel. Irányár 1,3 mR CS/54. (20698 K)_
Nk-n Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskialakítási lehelőséggel 100 nJíl telekkel eladó. Irányár 5,5 mR Cs/5. (20862 K)_
Gyékényesen, a bányatóhoz 1500 m-re, 800 n-öl panorámás telek szőlővel, gyümölcsfával, termő gesztenyeíával, régi pincé-
vel eladó. Irányár: 175 eR. T/03. (20868 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás 54 nnves egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, erkélyes, redőnyös 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. L/85 (21004 K)_
Nk-n, a városközpontban, 1,5 szobás 40 nm-es, földszinti lakás üzlet, vagy irodakialakítási lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 nít
L/21 (21008 K)_
Nagykanizsán a Csengery utcában 1 szobás, 42 nnves egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, telefonos, 2. emeleti lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas. Irányár 1,7 mR L/102. (21282 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben 2+2 félszobás 67 nnves, sző-nyegpadlós, redőnyös 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,55 mR
L/98 (21286 K) _
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-cs parkettás, telefonos, egyedi gázas, vízórás, földszintes társasházi lakás eladó.
Irányár: 3,5 mR. L/109. (21506 K)_
Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összalapterUletű, 70 %-as készültségű hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel, 526 n-öl telekkel eladó. Irányár: 3,5 nfL NY/ (21507
K)_
Nagykanizsán K-i városrészben 10 em épületben, 2 szobás, 52 nnves, erkélyes, kp: fűtéses, jó állapotú felújított földszinti lakás
eladó. Irányár: 1,7 mR. L/112. (21746 K)_
Nk ii Városkapu körúton 2+1 félszobás, lomkanrás, 62 nnves, központi fűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. L/14.
(21747 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari arammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó. Irányár: 15,0 mR. CS/66. (21748 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, tetőtérbeépf téses, 130 nm osszalapterületfl 18 éves, jó állapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképül etekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,98 mR. Cs/46 (21749 K)_
Gyékényest Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépí-tett terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási le
hetóséggel eladó, Irányár 3 mR, (21750 K)_
Gyékényesi Kotróparton a búvárbázis közelében 3 szintes, 85 nm-es, szép környezetben lévő horgásztanya eladó. Irányár; 3,5
mR. (21751 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal, stéggel eladó. Irányár; 2,1 mR, (21752 K)_
Gyékényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, műhellyel, 700 n-öl telekkel eladó. Irányár: 1,5 mR.
CS/67 (21753 K)_\'
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, relu-xás, lomkanrás, vízórás, 2. emeleü lakás eladó. Irányár. 2,3 mR. L/119. (21754 K)_
Nagykanizsán K-i városrészben 10 em. épületben, 4 emeleten 1,5 szobás, 46 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, lom kamrás lakás eladó, vagy belváros környéki egyszobásra cserél hetó értékegyeztetéssel. Irányár. 1,65 mR. L/118. (21755 K) Nagykanizsán Péterfai utcában 1. emeleten, 2+1 félszobás, étkezős 74 nnves jó állapotú lakás garázzsal együtt eladó. Irány-
ár:4,9mR. L/117 (21756 K)_
Nagykanizsán Ady utcában 3, emeleten zöldövezetre néző 2 szobás, 60 nnves, parkettás, vízórás, teljesen felújított, egyedi, igényes rwlső kialakítású lakás tetőtérbeépftési lehetőséggel el-
adó. Ár: 3,5 nf I L/l 16. (21757 K)_
Nagykanizsán a belváros szívében, 1. emeleten, 2 szoba+étke-zős 72 nnves, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos la-
kás eladó. Irányár 3,7 mR L/88 (21758 K)_
Nagybakónakon 2 szobás, 70 nnves családi ház nyári konyhával, 3500 nm-es telekkel, 12 íerőhetyes tehérűstállóval, széna-pajtával, disznóóllal eladó. Irányár: 650 eR. CS/61 (21759 K) A Nk-án belváros szívében frekventált helyen 2 szoba+étkezós, 57 nnves, parkettás, vízórás, teljesen felújított, 4. emeleti lakás új konyhabútorral, D-re néző nagy erkéllyel eladó. Irányár 2,6
mR.L/42, (21838 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyedi gázas, szónyegpadlós, vízórás, erkélyes, 6, eneleti lakás 10 em épületben eladó vagy 2 kisebb lakásra cserélhető. Irányár: 2,95
mR. L/123. (21839 K)_
Nk-án a D-i vjészben 2 szobás, 48 nm-es, egyedi gázfűtéses, parkettás, vízórás, redőnyös, felújított, földszinti lakás pincével,
kerttel eladó. Irányár 1,7 mR, L/121. (21840 K)_
Nk-án a Teleki utcában 1. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, vízórás lakás sürgősen eladód. Irányár: 23 mR L/38. (21841 K)_
Nk-án a belváros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nnves, egyedi gázas, parketf ás, teljesen átalakított és felújított Ikaás - 4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó. Irány-
ár; 4,1 mR. L/126, (21842 K)_
Nk-án az É-i v.részben, csendes, nyugodt helyen 2 szobás, 54 nnves, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, felújított sorházi lakás kerttel pincével, aknás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó.
Irányár: 3,8 mR. L/124. (21843 K)_
Nk-án a Munkás utcában 2. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, vízórás, redőnyös, erkélyes, felújított lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 2,4 mR. L/122. (21844 K)_
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm összalapterUletű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, két generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezetkész állapotú, 100 nm összalapterilletfl, 2 szintes, 2 beállós garázsú, önálló épülettel, 524 nm telekkel eladó. Irányár: 8,9 mR. Építési telek vagy 2 szobás lakás beszániftható. CS/71.
(21845 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es, fürdőszobás, egyedi gázas, ferüjJtáara szoruló családi ház nelléképületteL kis telekkel el-
adód. Irányár 2,5 mR. CS/67. (21846 K)_
Miklósfán 5 szobás, 2 fürdőszobás, egyedi gázas, tetőtérbeépíté-ses, szuterénos, 260 nm összalapterUletű, 7 éves családi ház garázzsal, műhellyel, 400 n.öl telekkel eladó. Irányár: 7,5 mR. Nk-i 1,5 vagy 2 szobás lakás - 4 em épületben - beszámítható
3. éneiéiig. CS/70. (21847 K)_
Lispeszentadorjánban szép környezetben - a Kistol máca-ló közelében - 1 szobás, 52 nnves, egyedi gázas, fürdőszobás családi ház 1260 n.öl telekkel eladó vagy Nk-i 2 szobás, kp. fűtéses lakásra cserélhető - 4 em épületben - 1, emeletig. Irányár 1,6
mR. CS/69. (21848 K)_
Nagykanizsán a belváros szívében, frekventált helyen 2,5 szobás parkettás, egyedi gázas, vízórás, 4. emeleti lakás liftes épü-letben eladó. Irányár 2.8 mR. L/128. (22034 K) Nagykanizsán Corvin utcáan 1,5 szobás 49 nm-es parkettás, egyedi gázas, teljesen felújított-átalakított földszinti lakás eladó.
Irányár: 2,58 mR. L/127. (22035 K)_
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nnves parkeüás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas la-
kás cladó; Irányár 4,5 mR L/129. (22036 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, 54 nnves parkettás, redőnyös, vízórás felújított-átalakított magasfóldszinti lakás
eladó. Irányár: 2,5 mR. L/130. (22037 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali+ebédlős, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm összalapterUletű erkélyes, igényes belső kialakításit 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nnves telekkel, parkosított ud
varral eladó. Irányár: 10,0 mR CS/73 (22038 K)_
Nagykanizsán belvároshoz közel, 120 nm alapterületű, padlőfü-téses, 3 éves családi ház szerkezetkész tetőtérrel, bevezetett üzlettel, 200 n-ÖI vállalkozásra alkalmas, 2 külön bejárattal rendelkező bekerített telekkel eladó. Irányár: 9,6 mR CS/78. (22039
K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 különálló, erősen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal eladó. Irányár: 3,0 mFt. CS/75. (22040 K)_
Nagyrécsén 2 szobás, fürdőszobás, 110 nm alapterületű egyedi gázas családi ház garázzsal, műhellyel, melléképületekkel, 850 n-öl telekkel eladó. Irányár: 3.8 mR. CS/08. (22041 K) Letenyén 3 szobás 100 nm alapterületű 5 éves családi ház beépíthető tetőtérrel, egyedi gázfűtéssel, 265 n-öl telekkel eladó.
Irányár: 3,7 mfl CS/76. (22042 K)_
Örcgfcchénci hegyen 10 éves, pince 5200 n-öl gazdálkodásra alkalmas - gépekkel jól megmunkálható - földterülettel, szőlő-vel, 1700 db fenyővel eladó. Irányár: 13 mR NY/24. (22043 K)
Nagykanizsán KatonarétenS szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,98 mR 2 szobás lakás, 1,7
mR-ig beszámítható. Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG 10 EMELETESBEN IS, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELETIG. TEL.: 93/310-504, 93/314-234. (22045 K)_
PLANDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fszt./2. Tel.: 93/320-111
5 szobás, 2 szintes + tetőteres, kp. fűtéses, 3 fürdőszobás, telefonos, 230 nnves családi ház 850 nm-es telekkel eladó Zalakomár frekventált helyén. A ház szintenként erkélyes, az alsó szint Uz leiként is nűködtethető (régen vegyesboltként üzemelt, most la-kásként funkcionál). Irányár: 5,5 mR. (18604 K)_
505 n.öl telken beilltetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosőkonyhás, 2 garázsos, nelléképületekkel. a nyílászárók redőnnyel felszereltek. Irányár 6,5 mR (18954 K) 2+2 félszobás, összkomfortos lakás 4 emeletes házban, 3. emeleten, beköltözhető állapotban eladó. A nyílászárókon redőny van, a fürdő csempézve, telefon a lakásban. Irányár; 2,6 mR
(19578 K)_
Szepetneken eladó tetőtérbeépítéses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+étkező, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nnves, 3 szoba, fürdő, WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik.
Irányár: 6,5 mR. (19579 K)_
Letenyén 123 nm-cs, 3 szobás, konyha+étkezős, spájzos, fürdőszobás, külön WC-s + szuterén rész, egyedi cirkogejzir fűtésű, telefonos, kábel tévéscsaládi ház nagy telekkel sürgősen, kedve ző áron eladó. Irányár: 4 mR. (19582 K)_
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejárató családi ház garázzsal, bevezetett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mR-ért vagy kisebb családi házra cserélnénk értékegyeztetéssel. (19848 K)_
2+félszobás, 80 nm-es, nagykonyhás, előszobás, fürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyedi gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban lévő, 1. emeleü lakás hozzá tartozó garázzsal, föld-pincével, kis kerttel eladó Nk. déli v részében. Irányár; 4.5 mR.
(20326 K)_
2+félszobás, teljesen felújított, nagykonyhás, külön spájzos, külön lomkamrás, erkélyes, közlekedő taposóval lerakva, IV. emeleti lakás OTP házban eladó, kínálunk kisebb családi házat Mi-háldon. Igény esetén a két ingatlanért kb. 3 szobás családi házat cserélnék, akár felújításra szoruló is lehet. Hiv.szám: LAK03
(20330 K)_
Külön bejárató, külön tulajdoni lapon lévő leválasztott csak a tűzfala közös családi ház eladó Kiskanizsán. A ház 2 szintes 120 nm-es, 455 nnves telekkel. A telken garázs és gazdasági
épületek vannak. Irányár: 5,5 mFt (20421 K)_
Kiscserfőn 310 n.öl telek 50 nnves földpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Villany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók, prés stb, Irányár: 230.000 R Hiv. sz.; NY60.
(20580 K)_
Szabadhegyen közművesített 1342 nm-es telek eladó a hetes főútvonali oldalon. Szintén ezen az oldalon még rcmközművesített 1949 nnves telket kínálunk. 1,8 mFt/db. Hivsz.: TOL (20689K)_
Eladó a K-i viészben 2+2 félszobás, 70 nnves, belső téri átépített lakás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás felújított taposíval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve.
Irányár: 2,9 mR. Hív, sz.: CS80. (20816 K)_\'_
14 nm-es, beniitatóteremként núködő, garázsból kialakított helyiség kiadó akármilyen vállalkozásnak vagy raktárnak. A helyiség riasztóval felszerelve. A bérleti díjról számlát adunk. Megtalálható a K-i vrészben. Irányár 5.000 Ft/hó. Érd.: Plán-detlngatlanközveütő. (20818 Ki_
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ EPÜLETEBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz.
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS # VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
VALENTIN-NAPI AJÁNDÉK!
Minden megbízó ügyfél ingatlanának közvetíté-1 si díja 0,8%, ha a megbízást február 14-én, Va- g lentin napján adja le irodánknak. |
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig. 1
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
28 _ {_KANIZSA - /tpió._J 1097. február 21.
2 szobás, nagy előszobás, fltrdöszobás, konyhás, WC-s és spájzos, pincés, padlásos, olaj- és cserépkályhás telek kb. 200 nnves gazdasági éptileKel eladó EsztergáryhorváÜban. Irányár 4 mR
HÍV, sz.: CS77. (20819 K)_
Kínálunk Palinban kis családi házat telettél. A telken víz-gáz-villany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a
terület, kanyar: 2,2 mPt. Hiv.szám; CS83 (20890 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakást az 1-2. enrleten a Rózsa, Attila, Berzsenyi, Bartók utcában. TelJÜzenctrogzltO: 93/320-111. (20952 K)_
Balatonkcrcszüír, É-NY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végét tít határolja, Irányár 600:000 R Hiv. sz.:
T03. (21127 K)_
Balatonkeresztúron igény szerinti, felújításra szoruló családi ház (4 szoba, fürdőszoba, konyha, előszoba, spájz, pince, gáz bevezetve a ház faláig) 4074 iwks csatornázott telekkel eladó. Ásott kút, gazdasági épületek, szerszámtárolók tartoznak a házhoz. A telken gyümöksös, szól? és szántó van. Irányár 6,2
mRHiv. sz,: CS87. (21128 K)_
Balatonkeresztúron 2158 nm-es építési belterület eladó. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600,000 R Hiv-szám:
T03. (21343 K)_
Hahót-Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak eladók 500.000 Riói 1,5 mPt-ig. Hivszám: CS71.CS87.
(21346 K)_
2+2 félszobás, fsz-j lakás eladó a K-i v.részben. Redőnyös, pincés, külön lomkamrás. Irányár: 2,6 nft (21400 K)_
Hobbikertészeket keresek, akik megművelnék térítés nélkül 300 n.öl telkem Szerszámokat biztosítok Ajánlatokat .Megbízható* jeligére Nk. Kazanlak krt 9. Plánder Ingatlanközvetítőbe
kérem (21403 K)_
33 nm-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézett fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy ekserélném hasonló veszprémi laksra. Irányár:
1.6 nft (21576 K)_
Pogányszentpéteren tetőteres, különálló lakásként használható, összeköRözŐknekkiváló családi ház eladó. Az ingatlan lakterülete 230 nm-es, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali. 5 szobás, pincés, garázsos, melléképületek. Cserépkályha vegyes tüzelésű. 1.400 n.öl telek az udvaron használható kot Irányár: 3.7 niR Hiv.
sz.:CS95. (21657 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladő. 2 garázs, 1 műhely, melléképületek, kutyakarámmal, 1400 nm-es telekkel
eladó. Irányár: 4,5 mPl. Hiv. sz.: CS93. (21659 K)_
1+2 félszobás, 57 nm-es, felújított lakás IV. emeletes házban 4, emeleten eladó. A lakás összkomfortos, kilépős, igény esetén 2 szobás lakást+700.000 R-ot beszámítok. Hiv. sz.; LAK51. (21660 K)_
2 szobás, összkomfortos, 54 nm-es, vízórás. K-i vekvésű, 2 erkélyes, jó állapotú, IV. emeletes házban 3. emeleti lakás eladó.
Irányár: 1,9 ruR. Hiv. sz,; LAK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nnves külterület, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenkg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített, víz, villany van, Irányár 2000 R/nm. Hiv.: T04
(21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve és nttlna lugassal eladó. Irányár: 60.000 R Hiv, sz.: T05, (21663 K) 2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás eladó a keleti var^s részben. Irányár: 2,2 niR. Hivszám: LAK53 (21769 K)
2+1 félszobás fszt-i K-i fekvésű vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,2 mR. Hiv.szám; LAK 54. Kiválóan alkalmas Üzlet kialakításának. (21770 K)
3 szobás erkélyes, vízórás, összkomfortos, felújított lakás, nagy előszobával ami taposóval van krakva, szintén taposos a konyha és fürdőszoba, 10 emeletes házban. Irányár: 2,2 mR
Hiv.száni: LAK 55 (21771 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított, erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, taposóval lerakva, csempés fürdő, összkomfortos. Irányár 2,65 ruR.
Hjv.szárp: LAK 50 (21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazánrüzeléses fUtésű,felűjltott családiház, telefonnal, pincével, padlással, garázzsal, gazdasági-épületekkel, 1,800 n-öl telekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Irányár. 3 niR Hivszám CS99.
(21774 K)_
Szepetneken 3 szobás, 2 konyhás, 2 spájzos, felújítást igénylő fürdőszoba kialakításra váró redőnyös, gázJUtéses, víz az udvaron 50 nm-es telkes családi ház kedvező áron eladó. Hiv .szám;
CS98. Irányár: 1,8 mR (21775 Kj_
Bánokszentgyörgyőn Nk-hoz 24km-re 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítást igénylő családi ház, gazdasági épületekkel, nagy telekkel eladő. Irányár: 1,5 niR. Hiv.szám: Cs96, (21776 K) _
Nk n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafik és a^tKlék boltként nfflcödó üzlet eladő. Irányár: 350.000 R. (21777 K) Nk. É-i v.részében 2 Hétszobás, 76 nm-es, egyedi cirkogejzkes, földszinti, redőnyös, vízórás, erkélyes lakás eladő. Irányár: 3,6
mR. Hiv. sz.: LAK 58. (21921 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, nindenki sportpályájától 5 percre bekerített, 1304 nm-es zártkerti telek eladó, (21922 K)
2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás (tégla) IV. emeletes ház 2. emeletén eladő vagy 3 szobás összkomfortosra cserélendő.
Irányár: 2,3 mR. Hiv. sz.: LAK 146. (21923 K)_
Nk. D-i vjészében üzemelő vegyesbolt eladó. 117 nnf-es, igény esetén bérbeadó. Irányár: 1.2 mRHiv, sz.: Ü.01. (21924 K) Szentgyörgyvári hegyen 100 n.öl hobbikertemet használatra ki-adnáni hosszú távra. Akar fenyóbeüttetésre is, (21925 K) Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladő lakásokat Nk-án a K-i vrészben legkedvezőbb közvetítési feltételekkel. (21926 K) 2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes, 4. emeleti ház 4. emele-tén lévő lakás sürgősen eladó. LAK 56. (21927 K))_
3 szobás, egyedi ckkogejzíres, erkélyes lakás eladó a Péterfai utcában a II. enrleten. Irányár 4 mR. LAK 57. (21928 K)
2 szobás, vízórás, erkélyes, 4 emeletes házban lévő 2. emeleti, 54 nnves, telefonos lakás eladód a K-i v.részben. Irányár 2 mR. LAK 147. (21929 K)_
3 szobás, 86 nm-es, telefonos, egyedi gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközpontban. Irányár 50.000,-Ft/hó. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő, Nagykanizsa, Kazanlak krt 9/d. Tel.: 93/320-111. Hétfőtől-péntekig: 9-12 ; 14-17-ig. (22060 K)
43 nm-es, 1 szobás, 1 emeleti, telefonos lakás iroda részérc kiadó. Irányár: 30.000,-R*Ó. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/tf. Tel.; 93/320-111. Hétfótől-péntekig 9-12; 14-17-ig. (22061 K)_
Nk. Sáncban kis régi családi ház 600 n-Öl telekkel, 1.000 db, 5 éves fenyővel, eladó, Irányár: 2,2 mR. Lak60 (22061 K)
2 szobás, erkélyes, 4 emeletes ház II. emeletén, vízórás, 54 nm-es lakás bent lévő telefonnal eladó a keled városrészben. Irány-ár: 2 nft Lak. 147. (22062 K)_
Ház alatti 18 nm-es, fűtött garázs eladó a keleti városrészben. Irányár: 800.000 R, Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12; 14-17 óráig. (22063 K)__
3 szobás, felújított egyedi gázas, parkettás udvari családi házrész eladó a Nk. Déli városrészében. A lakás utcafronti. Hiv,szám: Cs/101. (22064 K)_
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyedi ckkogejzír fűtésű, erkélyes lakás eladó. A K-i városrészben. A lakás 1 emeleti, jó állapotú. A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányár: 3.950.000,- A ház alatt lévő garázs együtti irányár: 4.900.000,-
R, Hivszám: LAK 61. (22065 K)_
Városközponthoz közeli 10 emeletes épületben 2 szobás, 55 nm-es. 1 erkélyes, központi fűtésű lakás eladó. Irányár: 1.750.000,- R Hiv.szám: LAK 150. (22066 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses udvari lakás eladó a Cscngery utcában. A lakás 45 nnves, fürdőszobás, üvegezett terasz, padlás és pincerész, valamint kert tartozik hozzá. Az udvarban 5 lakás van. Irányár; 1400.000,- Hív-szánt LAK149. (22067 K) ŰjnéppuszUn 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 n-öl telkes családi ház eladő. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy falusi turizmus kialakításához. Irányár 1,2 mR. Hiv.szám: CS100, (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített. 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses családi ház dupla garázzsal 600 n-ö! telekkel eV íkIó Galaubokon. Irányár: 84 nft. Hiv.szám: Cs/70. (22069 K)
2 szobás, magasfdldszinti egyedi gázfűtéses nagy önálló pincés, vízórás lakás eladó az északi városrészben. Irányár: 2 mR Hiv-szám: LAK 148. (22070 K)_
2+1 félszobás, 4 emeletes házban lévő 4. emekti felújított, összkomfortos lakás átépített konyhával, lambériázva, fürdő csempéézve eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár: 2,3 mR, garázs
450.000 R Hrv.száiit LAK 59. (22071 K)_
2+1 félszobás, felújított, erkélyes külön loujcamrás lakás 4 emeletes ház n. emeletén eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő értékegyeztetéssel, Irányár: 2,6 nft Hiv.gzáni: 58, (22072 K)_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. Telefax: 93/312-058
Eladó Nk n a Csokonai utcában, 2 szobás, 56 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, tapétázott, beépített
szekrényes, kábeltévés, jő állapotban lévő, 4. emeleti lakás, 4 emeletes éptiktben. Irányár 1,9 mR. Hivatkozási szám: 1555. (21288 K)_
Eladó Nk. szívében 1. emekti, 2 szobás, 72 nnves, egyedi gázfűtésű, vízórás, nagy belmagasságú, belül teljesen átépített, felújított, telefonos, pincével, padlással, zárt parkolóval rendelkező
lakás. Irányár 3,7 mft. Hiv szám: 1558. (21291 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, 2 erkélyes, központi fűtésű, parkettázott, tapétázott, redőnyös, kábeltévés, tehermentes, jó állapotú, \'96 nyarán feWjftott, 4 emeletes épület 4. emeletén lévő lakás. Irányár: 2,05 mR. Ugyanitt eladő egy 14 nm-es, aknás garázs, garázssorban. Irányára: 600 eR. A lakás és a garázs együtt, vagy külön-külön is eladő. Hiv .szám: 1561.
(21294 K)_
Eladó Nk-án 107 nnves, 3 szoba+2 félszobás, 3 szintes, szinlel-tolásos, amerikai típusú, egyedi cirkogejzír fűtésű, vízórás, 2 erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, rjaikétutzott, beépített szekrényes, reluxás, kábeltévés, tehermentes, reprezentatív lakás, alul garázzsal, pincével. Irányár: 6,6 mR. Hiv. szám 1568. (21429 K)_
Eladó Nk-án 2,5 szobás, 60 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, felújított áUlakított, kábeltévés, tehermentes, 3. emeleti lakás, csendes helyen, Irányár: 2,7 mR Hiv. szám. 1569.
(21430 K)_
Eladó Nk. belvárosában 1 szoba-konyhás, egyedi fűtésű, kábel-tévés, udvari lakás. Irányár 14 nft Hiv. szám 1573. (21434 K) Eladó Nk. D-i vjészében 2 szobás, 68 nnves, egyedi fűtésű, ká beltévés, vízórás, parkettázott, járólapozott, tehermentes, 4 nm-es pincével rendelkező, udvari lakás, utcára nyitható, üzletnek alkalmas. Irányár: 2,2 mR, Hiv. szám: 1574. (21435 K) Nk. belvárosában, frekventált helyen, új, 50 nm-es üzlet 10 évre szóló bérkti joga eladó. Irányár: 1,8 mR. Bérleü díj: 350
eR/év, AFA-val. Hiv. szám 1577. (21438 K)_
Nk. belvárosában, 1. emeleten eladó 15 db iroda, 2 vizesblokk, 1 közlekedő folyosó. Az irodák 10,4 és 26,5 nm közöttiek, a folyosó 47,5 nm. Irányár: 70 eR/nm+ÁFA Hiv. szám: 1579.
(21440 K)__
Eladó Nk. K-i vjészében 2,5 szobás, 63 nm-es, 2. emeleti, tek-fonos, vízórás, kitűnő állapotban lévő, K-NY fekvésű, szőnyeg-padlós, kp. fűtésű lakás, 4 emeletes épületben, loggiával, lonv kantával. Irányár; 2.5 nft Hiv. szám: 1581. (21531 K) Nk. É-K-i városrészében 30 nnves, el adótérrel tralttárhelyjség-gel, WC-vel, kézmosóval, mosogatóval rendelkező, élelmiszerüzletnek alkalmas helyiség bérleü joga eladó. Irányár; 1,2
mR. Hiv. szára 1584. (21534 K)_
Nk. belvárosához közel 14 nm-es, utcára is nyitott, wc-vel ellátott helyiség kodának, fodrászatnak eladó vagy bérbeadó. Irányár: 800 eR. Vagy bérleti díj 14.000 R + rezsi/hó. Hiv. szám
1586. (21535 K)_
Eladó Nk. K-i vjészében 2. emeleti, 2 szobás, 61 nnves, 2 erkélyes, vízórás, kábeltévés, jó állapotban lévő. kp. fűtésű lakás, 4 en*ktes épületben. Irányár: 1,95 mR. Hivatkozási szám 1588.
(21537 K)_
Eladó Nk-án, a Fő úttól észak-keletre, 3 éves, 2 szintes, palate-tős családi ház, a földszinten élelmiszerbolttal, étkezővel, konyhával, előszobával, közkkedővel, nagyszobával, hálófülkévé], wc-vel, az emeleten részben kész, befejezendő 4 szobával, nappalival, fürdővel, wc-vel, az épület alsó szintjén paajőfűtésser+ cserépkályhával, ipari árammal. Irányár 12 mR Hivatkozási
szám: 1591. (21540 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 14 szobás, 50 nnves, 1. emekti, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, redőnyös, Uubcná/.ott, 4 emeletes épületben lévő lakás. Ára: 2 mR. Hivszám: 1592.
(21541 Kj_
Eladó Nk. belvárosában 5 szobás, 110 nnves, gázfűtésű, kon-vektoros és cserépkáryhás, alápincézett családi ház, szép kerttel, 1432 nm tekkkel. Irányár: 15 niR Hiv.szám: 1593, (21542 K) Eladó a Katonaréten 1,5 szobás, 51 nm-es, 1 szintes, családi ház, 700 nm-es tekkkel, Irányár: 24 mR Hivatkozási szám:
1598. (21546 K)_
Nk. belvárosában kiadó 37 nm-es, 2 bejárattal, utcafronti kirakattal, vizesblokkal ellátott üzlethelyiség. Bérkti díj; 140 eFbhó, 1 évre előre fizetendő. Hiv. szám: 1599. (21665 K) Eladó Nk-án 780 nm-es telken korszerű, színvonalas autószerelő műhely, szociális- és irodahelyiséggel, 3 kocsibeállóval + 50 nnves lakóházzal, amely raktározásra is alkalmas, A műhely üzletté is átalakítható, Irányár: 11 mR Hiv, szám; 1600. (21666
K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 3 szobás, 74 nmm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, egyedileg átalakított, diófa parkettás, redőnyös, járólapozott, beépített szekrényes, kiépített telefonvonallal rendelkező, tehermentes, földszinti lakás, igényes vásárló részé-
re. Irányár: 4,5 mR. Hiv, szám; 1602. (21668 Kj_
Eladó Nk-án, a belváros szívében, egyedi gázfűtésű, vízórás, 1 szobás, 36 nnves, 2 franciaerkélyes, 2. emekti, parkettázott tehermentes, 3 emeletes tégla épületben lévő garzonlakás, az épületen belüli, zárt udvarban parkolási lehetőséggel. Irányár: 1,85 mR. Azonnali, egyösszegű készpénzfizetés esetén: 1,7 mR Hiv.szám: 1604. (21670 K)_
Eladó Nk-án a Corvin utcában 3 szobás, 64 nnves. egyedi gaV fűtésű, vízórás, 3. emeleti, felújított, azonnal beköltözhető lakás, 3 nnves önálló pincehelyiséggel, garázzsal. Irányár: 2,6 mR +
garázs 800 eR. Hiv. szint 1606. (21672 K)_
Kiskanizsán eladó egy udvarban két családi ház. A házak hasonló beosztásúak és méretűek, az egyik 25, a másik 40 éves tégla ej illet, cseréptetővel. A házak beosztása: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kanra. A házakban konvektoros gázfűtés, víz, villany, csatornabekötés, kábeltévé van. Az alapterületük 75 nm A tekk összesen 2800 nm. Együttes irányár 5,5 mR Egyentón
ti irányár: 3 mR. Hiv. szám 1607. (21673 K)_
Eladó Nk. É-i v.részében 30 nnves, hidegvizes mosdóval, WC-vel, konvektoros gázfűtéssel, vízórával, kirakatta] rendelkező üzlet Irányár 1,7 mR Hiv. szám: 1608. (21674 K)_
Eladó Nk. K-i városrészében ikergarázs, összenyitott tárolótérrel, fűtéssel, vizesblokkal, 4 emeletes épület földszintjén. Üzlet kialakítása is lehetséges. Irányár: 900 eR Hiv. szám: 1610.
(21816 K)_
Eladó Nk. kertvarosában melegkonyhás étterem és márkasörö-ző, teljes berendezéssel. Irányár: 9,5 mR + ÁFA. Továbbá eladó a mellette lévő italbolt is. Irányár: 5 mR + AFA. Hivatko-
zási szám 1611.(21817 K)_
Eladó Nk. K-i vjészében 1+2 félszobás, 55 nnves, vízórás, kp. fűtésű, K-i fekvésű, földszinti lakás, 4 emektes épületben.
Irányár: 2,1 mR Hiv. szám 1613, (21818 K)_
Eladó Nk. K-i vrészében 1+2 félszobás, 57 nnves, erkélyes, szónyegpadlós, kp. fűtésit 4. emeleti lakás, 4 emeletes épület-
ben. Irányár 2,1 mR Hiv, .szám 1614. (21819 K)_
Eladó Nk. K-i vrészében 2 szobás, 54 nnves, 3. emeleti, egyedi gázfűtésű, vízórás, erkélyes (loggiás), parketflzott+szőnyegpad-lós, beépített szekrényes, felújított lakás, 4 emektes épületben, októberi kiköltözéssel. Irányár: 2,2 mR részletfizetéssel is fi-
zethető, Hiv, szám: 1615. (21820 K) _
Eladó Bázakerettyén 1 szintes, tégla falazatú épület 1 szobával, konyhával, kamrával, fürdővízzel, vízzel, villannyal, gazzal, 705 nm-es, bekerített tekkkel, gépkocsibejáróval. A lel áw/d\' lés javítandó. Irányár; 600 eR Hiv. szám: 1616, (21821 K) Eladó Kiskanizsán 1 szoba-konyhás, fürdőszobás családi ház vízzel, villannyal, gazzal, csatornabekötéssel, nagy kerttel. Ko-csibejáró nincs. Irányár. 2,7 mR.Hiv. szám 1617. (21822 K) Eladó Nk. K-i vjészében 1. emeleti, 2 szobás, 49 nnves, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos, parkettázott, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 2,2 mR. Hiv. szám: 1619. (21823 Kj Eladő Nk. kgfotgalmasabb részén, jól bevezetett élelmiszerüzlet, 125 nm alapterülettel, 8 helyiséggel, gázfűtéssel, hideg-melegvizes kiszolgáló helyiséggel. Irányár. 16 nft Hiv.
szám: 1622. (21824 K)_
Becsehelyen eladő 4 szobás, 100 nnves, kb. 50 éves, hosszú fekvésű családi ház konyhával, fürdőszobával, kancával, szónyegpadlós szobákkal, melléki1]\'illettel. 1 hold telekkel (szilva-, barack-, diófával). A telek 17 méter széles.Irányár: 1 mRHiv.
szám: 1623. (21825 K)_
Eladó Nk. K-i vjészében 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, kp. fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 1,42 mR. Hiv. szám 1624. (21826 K) _
Eladó Nk. Ki vjészében 1+2 félszobás, 55 nnves, 1. emekti, vízórás, kp. fűtésű, reluxás, lámbériás, 4 emektes épületben lé vő lakás. Irányár 2,3 mR Hiv. szám: 1625. (21827 K) Eladó Nk-án, a Téglagyári úti garázssoron alápincézett, villany-órás garázs. Irányár 600 eR Vagy bérbeadó üzlet műhely e& jara. Bérkti díj: 15.000 fl/hó. Hiv. szám: 1626. (21828 K)
Eladó Nk. É-K-i vjészében 24 szobás, 76 nnves, étkezős, 2 erkélyes, redőnyös, vízórás, egyedi cirkogejzk fűtésű, szőnyeg-padlós, 5 éves, földszinti lakás. Irányár 3,6 mR, Hiv. száM:
1627, (21829 K)_
Ügyfelünk venne 14 szobás, minimum 50 nnves, egyedi gázfűtésű, K-Ny-i fekvésű lakást 4 emeletesben, maximum 2. emeletig, Ady, Csengery ü, ekjén, Berzsenyi utcában vagy a vaj o» központhoz közel, 2 mR-ig. Hiv, szám 1628, (21830 K) Eladó Nk. K-i vrészében 3 szobás, 91 nnves, 1. emeleti, egyedi gázfűtésű lakás. Irányár: 44 nft+garázs 1 mR Hiv. szám: 1629- (21831 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 1.5 szobás, 55 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 2,25 mR, Hiv. szám; 1630.
(21832K)_
Eladó Szabadhegyen 600 n.öl belterületi tekk, szoba-konyhás házzal, a telken vízzel, villannyal, gázzal, kb. 1 mR értékű építőanyaggal, ásott kúttal, Irányár: 3,5 mR. Hiv, szám; 1631, (21833 K)_
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 42 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, 2. emekti, parkettázott lakás. Irányár: 1,7
mR, Hiv. szám; 1632. (21834 K)_
Eladó Kacorlakon 2 szoba+2 félszobás, kb. 90 nnves, 40 éves, szépen járólapozott, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel ellátott, fatUzelésŰ családi ház 360 n.öl telekkel, tehermentesen. Irányár: 1,8 mR, Hiv- szám: 1633. (21835 K)_
SIKER
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Alapítva: 1991-ben.
NK., TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utca.)
Telefon és fax: 93/312-058 Nyitva: munkanapokon 8-17 óráig. Az új esztendőben is a tavalyi szolgáltatási árainkkal várjuk Kedves Ügyfeleinket! SZOLGÁLTATÁSAINK:
¦ díjtalan számítógépes nyilvántartás
¦ vásárlóknak díjtalan címkiadás
¦ adásvételek, bérbeadások teljeskörű lebonyolítása
¦ bérbeadók számára díjtalan bérlőközvetítés
¦ díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján
¦ hirdetés 6 helyen
6 éves szakmai tapasztalatttal állunk az Önök rendelkezésére. „A mi sikerünk: ha Önnek is sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén,
a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). .
Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. H
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. | Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, |
szombaton
10.00-12.00-ig.
J
1997. február 21.
T"
KANIZSA - /Ipié.
29
Eladd Nk. déli városrészében 1 szintes, 2 szobis, nagy előszobás, nagy konyhás, spejzos, fürdőszobás családi ház pincével, padlással, rrelkképül etekkel. 368 nni tekkkel, tehermentesen.
Irányár: 34 mR. Hív, szám: 1634. (21836 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 51 nm-es, központi ffl tésfl, liftes, 10. emeleti lakás. Irányár: 1,6 mFt Hiv.szám: 1635.
(22019 K)_
Eladó Nk belvárosának szivében utcafronti, 3 bejáratta] rendelkező, telefonos Üzlet bérleti joga. Irányár. 3 mR Havi bérkti dlj: 125.000,-R Hivatkozási szám: 1636.(22020 K)_
Eladó Nk. keleti varosrészében 2,5 szobás, 63 nm-es, erkélyes, teljesen felújított, új szőnyegpadló*, központi fűtésű, 4. emeleti lakás, 4 erteletes épületben. Irányár: 2,45 mR. rfivszáml:
1638. (22021 K)_
Eladó Vajda-Cserfőn 700 n-öl tekk, szőlővel, szántóval, gyüral esőssel, pincével, teljes felszereléssel, villannyal, köves úttal. Buszközlekedés van. Irányár 210 eR Hiv.szám; 1638. (22022 K)_
Eladó Zalakarosban XX) n-ol építési telek, vízzel, villannyal, te hermentesen. Csaton* a telek előtt. Irányár 2,2 mR Hiv.szám:
1639. (22023 K)_
Eladó Bagóhegyen (Nk-tól 10 km-re) 700 n-ol telek, melyből 400 n öl hagyományos művelésű szőlő. A telken 50 nm-es tégla épület áll, benne 1 szoba, présház, pince találtató. Villany, kö-ves út van, Irányár: 400 eR. Hiv.szám: 1640. (22024 K)
Eladó Nk kekti városrészében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vlzórás, redőnyös, szőnyegpadlós, jarólapozott, jő állapotban lévő, központi inteni, liftes, 7. emekti lakás. Irányár: 2,2 mR Hi
vatkozási szám: 1641. (22025 K)_
Eladó Nk kekti városrészében 3 és fél szobás, erkélyes, nagy konyhás, egyedi gázfűtésű, igényesen felújított, keleti fekvésű, 1. emeleü lakás, 4 emektes épületben. Irányár: 4 mR + garázs
500 eR. Hiv. szánt 1643. (22026 K)_
Eladó Nk. krleii városrészében 1 +2 félszobás, 56 nnves, erkélyes, redőnyös, 1. emeleti, tarrteriázott, szőnyegpadlós és par-tettízoU, beépített szekrényes, kozponü fűtésű, kábeltévés, fe hér, lestett falú, 4 emekies épületben lévő lakás. Irányár: 2,2
mR. Hiv.szám: 1644. (22027 K)_
Eladó Kiskanizsán 9 szobás családi ház, 1 utcafronti, üzlet céljára kialakított, engedélyezett helyiséggel. Irányár. 8 mR
Hivszám 1645. (22028 K)_
Eladó Nk belvárosihoz közel 2 szobás, 55 nnves, erkélyes, 2. emeleti, egyedi gázfűtésű, vízórás, teljesen felújított, redőnyös, parkettázott, lambériizott, beépített szekrényes, önálló pincehelyiséggel rendelkező, 4 emektes épüktben lévő lakás. Irányár: 2,5 mR + garázs 600 eR. Hiv. szánt 1646. (22029 K)
Eladó Nk. keleti városrészében 24 szobás, 64 nnves, vízőr ás, reknás, központi fűtésű, földszinti lakás, 4 emeletes épületben.
Irányár: 2,1 ruR, Hivszim: 1647. (22030 K)_
Ügyfelünk vásárolna Nagykanizsán 3 szoba + 2 fél szobás, vagy 4 szobás, kb. 90 nm-es lakást, garázzsal, maximum 5 mR
ig. Hiv.szám 1648. (22031 K)_
Eladó a Berzsenyi utcában 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, igényesen átalakított, boltíves, redőnyös, parkettázott, beépített szekrényes, kiépített tekfonvonaűal rendelkező, magasfóidszinü lakás. A fürdő és a WC külön-külön helyiségben van. Irányár: 2,5 niR Hiv.szám: 1649. (22032 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-enrkles házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bei ara
Iával szenfoen. (11385 K)_
Nk-n (CSE81) 3 szobás, kb. 100 nnves, családi ház 145 n öt te lekkel eladó. Irányár 2,7 mR. (19478 K)
Nk-n (CSE138) É-i városrészben 100 nnves családi ház, 200 n-
ol tekkkel azonnal eladó. Irányár 2/1 mR. (19784 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nnves, lehl| l
tott családi ház eladó. Irányár: 2,45 mR (20510 K)_
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nnves családi ház garázzsal, nrüéképüktekkel eladó. Irányár: 3,6 mR
(20511 K)_
Nk-n (LE 317) belvárosban 24 szobás, 62 nm-es, egyedi fötef ses, II. emeleü lakás eladó, kanyar 4,2 mR (20635 K) Nk-n (CSE 148) belvároshoz közel kb. 50 nnves felújításra szoruló épület, kb. 3000 nnves területen, melkképtflelekkel, ga rázzsal együtt eladó. Irányár: 44 mR (20636 K)_
Nk-hoz közel (CSE 148) 260 nnves étteremnek alkalmas hely ség, 4000 nnves területen eladó. Irányár 6 mR. (20637 K) Cserföi hegyen (TE78) kb. 1500-1600 n.ÖI tekk, kb. 20-25 nm-es épülettel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár 135.000 R, (20761
K)_
Nk-n (CSE 151) belvárosában 2 szobás családi ház 194 nnves
tekkkel azonnal eladó. Irányár 34 mR (20871 K)_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nnves központi fűtéses, földszínű lakás eladó Irányár: 2,8 mR (20*72 K) Nk-n (CSE 153) 122 nm-es tetötérbeépítéses, 4 szobás családi ház 630 nnves tekkkel. 2 garázzsal eladó. Irányár 134 mR
(20873 K)_
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nnves házrész nelléképüktekkel kb. 600 nnves telken eladó. Irányár. 2,8 mR
(20809 K)_
Nk-án (LE327) K-j v.részben 1 szobás, 44 nnves, kp. fűtéses, földszínű lakás azonnal eladó. Irányár: 1,3 mR (20810 K) Keszthelyen (LE 329) 2 szobás, étkezős, 60 nnves, egyedi fűté ses, vlzórás, I. emeleü lakás eladó. Irányár: 34 nft (21026 K) Nk-án (CSE158) 1546 nm-es telek régi parasztházzal, építőanyagokkal, építési engedéllyel, pincével, pajtival eladó. Irány
ár: 24 mR. (21144 K)_
Nk-án (LE 332) K-i vrészben 64 nnves, 3 szobás. Ion kamrás, vízórás, II. emekü lakás aknás garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 2,7 mR + 800.000 R a garázs. (21145 K)_
Nk-án (LE331) ÉK-i vjészben 1+3 félszobás, 74 nnves, vízórás, egyedi fűtéses, III. emekti lakás eladó. Irányár: 4 mR (21146 K)_
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses, felújított, udvari lakás eladó. Irányár: 24 mR (21149 K) _
Nk-n (LE 334) K-i városrészben 3 szobás, 63 nnves, központi fűtéses, vlzórás, 6. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 nft. ("21220
K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re. 2 szobás családi ház mellék épületekkel, garázzsal, műhellyel, kb. 1380 nm-es telken eladó,
Irányár: 4 mR (21222 K)_
Nk-n (LE 336) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nnves, köz-ponü fűtéses, IP enrkti lakás eladó. Irányár: 2 nft (21223 K) Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2,5 szobás, 64 nnves, erkélyes, vízóris, 4. emeleü, központi fűtéses lakás eladó. Irányár 2 mR (21313 K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nnv es, családi ház, 2400 n-ol területen eladó. Irányár: 24 nft
(21314 k)_
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nnves, garázs eladó. Irányár: 550.000,-R (21315 K)_
Nk-n a belvárosban 23,5 nnves Üzlethelyiség eladó. Irányár: 3
nft. (21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nnves, központi fűtéses, vízórás, felújított, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,35 mR. (21316 K)_
Nk-n (LE 340) K-i városrészben 2 szobás, 58 nnves, központi fűtéses, 4. emeleü lakás eladó. Irányár: 1,8 mR (21317 K) Nk-n (LE 342) te Ivarosához közel 2 szobás, 57 nnves, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, felújított udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár 2.25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nnves, szerkezetkész családi ház 750 nnv es területen eladó. Irányár: 12 niRJ21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nnves, 2 szobás, csakli ház,
1067 nnves telken eladó. Irányár: 1,5 nft (21522 K)_
Nk-n (LE 347) K-i városrészben 24 szobás, 67 nnves, központi fűtéses, vízórás, felújított, Ill.eiirk-ti lakás eladó. Irányár: 2.4
mR. (21523 K)__
Nk-n (LE 346) belvárosában 14 szobás, 51 nnves, egyedi fűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 24 mR
(21524 K)_
Nk-n (LE 287) É-i városrészben 1 szobás, felújításra szoruló
udvari laks eladó. Irányár 650000,-R (21525 K)_
Nk-án (LE349) K-i vjészben 24 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, redőnyös, vízóris, földszinti lakás eladó. Irányár. 2,6 mR
(21637 K)_
Nk-án (LE348) K-i vjészben 1 szobás, 40 nm-es, kp. fűtéses, teljesen felújított, II. emekti lakás eladó. Irányár: 1,4 mR (21638 K)
Nkin (CSEG1) 120 nm-es, 4 szobás családi ház 150 n.ol telek kel, nKfléképük-tekkel, garázzsal eladó. Irányár: 5,8 mR
(21639 K)_
Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (21743 K) _
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 nnves, egyedi fűtéses, I. eneleti lakás eladó. Irányár 6,5 nft (21744 K)
Nagykanizsa, Széchényi tér 3.
Építési Iroda Tel./fax: 93/310-482
KERES-KÍNÁL: Teljeskörű ügyintézéssel önálló családi házakat, lakásokat, bérleteket, üzleteket. Külföldi ügyfeleink számára kiadó vagy eladó nyaralókat,
VÁLLAL: Beruházások szervezése,
bonyolítása, új építmények és felújítások teljeskörű bonyolítása tervezéstől a kulcsátadásig.
Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl tekk, 3x4 m-es faházzal eladó. Ve zelékes víz, villany van. Irányár 450.000,-R (21745 K) Zalakarosban (CSE164) 4 szobás, összkontfortos családi ház 160 n.i\'l tekkkel nyugodt, csendes helyen eladó. Irányár: 5 roR berendezéssel együtt 535 mR. (21849 K)_
Nk-án (LE351) K-i vrészben egyedi fűtéses, parkettás, vlzórás, 2,5 szobás, 68 nnves, erkélyes, felújított, 1 .eneleti lakás eladó.
Irányár: 2,8 mR, (21850 K)_
Nk-án (LE354) K-i vjészben 1 szobis, 40 nnves, kp. fűtéses. II.
enrkü lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (21851 K)_
Nk-án (LE353) K-i vrészben 24 szobás, 62 nnves, kp. fűtéses, 4. cnEleti lakás eladó. Irinyár 2,2 mR (21852 K)_
Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetötérbeépítéses családi ház nagy tekkkel eladó. Panziónak, presszónak alkalmas.
Irányár: 7,5 mR. (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i vrészben 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, I. énekli lakás eladó. Irányár 2,4 mR
(21854 K)_
Nk-án (LE352) K-i vrészben 24 szobás, 64 nnves, kp. fűtéses, vlzórás, téliesen felújíttt, III. emekü lakás eladó 18 nnves ga rázzsal együtt Irányár 2,7 mR + garázs: 700,000 R (21855 K) Zalakarosban (TE81) 300 n.öi üres tekk eladó. Irányár: 2,2 mR. (21856 K) _
TERRA-MJX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. 1. em. 1. TelVfaK 93/310-482
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes köznűvesArttséggel rendelkező új lakás ónálló telekrésszel eladó. Irányár 8 nft. (kód: 55) (20747
k)_
Fonyódtól 6 knvre, csendes faluban, 600 n.öl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Irányár: 24 mR
(kőd: 57) (20749 K)_
Nk. É-i v részében, közel a belvároshoz, 278 nnves építési tekk érvényes építési engedéllyel, 45%-os beépíthetőséggel eladó. Irányár: 2,2 mR. (kód: 58) (20750 K)_
Balatonfenyves-alsőn 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy tekkkel eladó. Irányár: 7 mR (kód: 60) (20752
K)_
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es, családi ház, 5 szoba+nappalj, két fürdőszoba, garázs, egyedi kozponü fűtés. Irányár: 74 MR
(17336 K)_
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított 4 szobis családi ház nagy tekkkel, nrlkképületekkel. A melléképület önálló lakássá átalakítható. Tekk 756 n .ol összközmflves, gazdálkodásra alkal mas. Irányár: II MR. Kód: 21. (17363 K)_
Balatoideresztúron nyaraló eladó 200 n-öl tekk 68 nnves épület 3 hálóíüfke, nagy nappali, I fózőfttlke, 1 fürdőszoba + WC, terasz. 6x4-es csónakház. Irányár 5 mR. Kód: 20, (17730 K)
Eladó Miklósfán 110 nnves, 2 szobás, új családi ház tetőtérbeé-pftési khetőséggel 400 n.öl telken, irányár 7 mR. Kód: 4.
(18061 K)_
Balatonbetényben nyaraló 200 n.öl telken, a vízparttól 100 m-re
eladó. Irányár: 3 nft Kód: 5.(18192 K)_
Balatonmarián 1000 mii telken eladó egy 2 szintes épület, egy nidfedeks épület valamint egy 6x3 as üzlet. Irányár 10 mR
Kód: 2. (18401 K)_
Nk. belvárosiban eladó 74 nm-es, nagyon jő állapotban lévő, első emeleti lakis. Irányár: 2,7 mR. Kód: 35. (18656
K)_
Eladó Nk. Csónakázó-tó legszebb részén, a tóra néző panorámás, 6000 nnves, jól megközelíthető, beépíthető telek, nrly n*gvásárlás után nggosztható. Irányár: 1.6 nft (18967 K) Nk-Sinc v.részben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő. 2 WC van a ház
ban. Irányár 6,2 mR Kőd: 44. (19143 K)_
Nk. D-i vrészben 3 szobás, egyedi fűtéses családi ház garázzsal és barkácsműhetlyel eladó. Irányár 74 mR. Kód: 32. (19146
K)_
Elcserélhető vagy eladó Sand községben 2 szobás családi ház. Irányár: 14 nft. Kőd: 25. (20031 K)_
Hévíz zöldövezeti részén nyaralónak alkalmas, felújításra szoruló épület nagy telekkel, további beépítés lehetőségével eladó.
Irányár: 14 nft (kőd: 49) (20286 K)_
Nk. központjához közel régi családi ház (2 lakis) tekkkel, új beépítés lehetőségével eladó. Irányai: 6 nft (kód: 51) (20287 K)_
Nk. központjában 52 nnves, 2 szobis, egyedi fűtéses tetőtéri la-
kis eladó, kanyar: 2,7 nft (kód: 55) (20290 K)_
Terra-Mix Kft. keres Balatoni, igényesen kialakított, vízparttól maximum 300 m távolságra kvő nyaralókat Keszthelytől Fonyódig. Az ingatlanokat fotózás után külföldi ügyfelcinknek
közvetítjük. (20972 K)_
Nk. belvárosiban 5 szobás, 2 szintes, Batthyány utcai új lakás
eladó. Irinyir: 74 mR. (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi hiz 200 n.öl tekkkel eladó. Az ingaUanon víz és villany
van. Irányár 1,5 nft (20975 K) _
Sandi szőlőhegyen szőlő, gyümölcsös, erdő kis házzal, pincével
eladó. Irányir: 500 eR (20976 K)_
Ipari, kereskedelmi célra alkalmas területek Nk terüktén el-
adók. (20977 K)__
Terra-Mix Kft keres eladó lakisokat, beépíthető telkeket
(20978 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakiso kai. házakat a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979
K)_
Terra-Mix Kft. a megvásárolt vagy meglévő lakásának felújítását, korszerűsítését az Ön igényének megfeklöen kedvező felté-
telekkel elvégzi. (20980 K)_
Terra-Mix Kft vállalja családi házak, társasházak, tetőtérbeépí-tések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig.
(20981 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 500 nm telken 30-as években
épült lakóház eladó. Irányár: 4 nft (21112 K)_
Nagykanizsa Északi városrészében 80 nnves 3 szobás, egyedi gázfűtéses sorházi lakis eladó. Balatonfenyvesen nyaraló vagy 3 szobás lakás a kelen városrészben csereként beszámítható.
Irányár: 4,5 (21301 K)_
Budapest H. kerüktében 127 nnves lakás - két különálló lakrész - 6 szoba, 2 fttrdő, 2 WC, 2 konyha, cirko fűtés. Irányár:
74 mft (21302 K)_
Nagykanizsa Kelen városrészében 2 szobás, egyedi fűtéses la kás blokktéglás épüktben eladó. Irányár: 2.2 nft (21303 K) Nagykanizsa KeleÜ városrészében 67 nnves, 3 szobás felújított központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. (21304 K) Badacsonyban 160 nm-es tekk 82 nnves épülettel, 38 nm-es luxusterasszal, teljes kÖznilvesfteUségge] eladó. Irányár 54 nft. (21306 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások előjegyezhetők. Szerkezetkész vagy befejezett állapotban.
(21446 K)_
Iáimban igényesen kialakított 210 nnves, 6 szobis családi hiz
540 nm-es telken eladó. Irányár: 16 nft (21447 K)_
Kiskanizsán 2 önálló lakrészből álló, egyenként 2 szobási .-.alá
di ház leiekkel eladó. Irányár: 5,5 nft (21448 K)_
Nk. palini városrészében 700 nnves telken igényesen kialakított 300 nnves, 4 szobás, 2 nappalis alápincézeti családi ház 2 férőhelyes garázzsal, parksított udvarral eladó. Irányár 17 nft
(kód: 91) (21627 K)_
Nk K-i vrészében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleü, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 14-2 szobis lakásra cserélhető 2. éneiéiig. Irányár: 1,5 nft (kód: 93) (21628 K) Nk. K-i vrészében 4. emekü 1+2 félszobás, kp. fűtéses, feMjí-tott lakás eladó. Irányár: 1,9 nft (kód: 94. (21629 K) Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézeti családi híz 1374 nmet telken, teljes közntivcsílés lehetőséggel eladó. Irányár: 1,7 mR. (kőd: 92) (21631 K)_
Ba)aU<nkeresztúron 3 szobis, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképükttel, a pincében garázzsal eladó. Tekk mére-
te: 1460 nm. Irányár: 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nnves, 2+félszobás, nappalis nyaralóeladó. Irányir: 34 nft (kód: 97) (21633 K) Nk. központjához közel 120 nnves családi ház 500 nm telken eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha, 2 kamra található.
Irányár: 4,9 nft. (kód: 89) (21634 K)_
Nk Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 mR. (kód: 69)
(21635 K)_
Nk. városközpontjához közel üzlet bérkü joga eladó. Irányár:
1,5 nft (21636 K)_
Zalakarosban 140 nnves, két szintes, új épület garázzsal, 30 nnves pincével eladó. Telek 1100 nnves. Irányár. 12 ruR
(22051 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új épület 200 n-öl telken eladó. Irányár:
6 mR (22052 K)_
Balatonkereszrúron 200 nnves nyaraló 1460 nnves telken el
adó. Irányár: 11 mR. (22053 K)_
Balatonfenyvesen 486 nnves telken 60 nnves nyaraló eladó. Irányár: 3,5 mR. (22054 K)
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14.
Taljfax: 93/310-884
Nyitva: httkóznap 8-17 óráig
Ingatlanforgalmi
német-magyar érdekeltség
ELADÁS - VETÉL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
KERESÜNK: megbízóink számára eladó egyedi fűtéses lakásokat 3. emeletig; olcsó udvari lakásokat; üres és bútorozott kiadó lakásokat, üzlethelyiségeket.
Díjtalan címkiadás és nyilvántartás Irodánk leljeskörű ügyintézéssel, ügyvéd által írt szerződéssel áll ügyfeleink rendelkezésére Lakáskiadás a kiadó részéről díjtalan bonyolítással
30
KANIZSA - /fp*
1997. február 21.
Balatonbetényben 135 n-öl telken 56 nnves, nyaraló eladó. Irányár; 4 mFt (22055 K)_
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft.
Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Zalaszentbalázson 80 nnves. 2 szobás, cserépkályhafűtéses, \'ŐO-ban épült családi ház 1800 nnves területen mellék
épületekkel eladó. Irányár: 1,8 mFL (21915 K)_
Letenyén 1972-ben épült, 4 szobás, 144 nm-es, 2 szintes, kp. fűtéses, teljesen közművesített, telefonos családi ház 1100 nm-es területen eladó. Irányár 5,9 mR. (Üzletnyitási lehetőség.)
(21916 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 100 nnves, 3 szobás, gázfűtéses, redő nyös, telefonos, \'50-ben épült, jó állapotú családi ház 800 nm-es
területen, műhellyel eladó. (21917 K)_
Nk. Bajcsai utcában 140 nnves, 3 szobás+haHos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, \'81-ben épült, jó állapotú családi ház eladó. Irányár: 7 mFt (21918 K)_
Nk. Csengery úton 48 nnves, másfélszobás, gázfűtéses, vízórás, redőnyös, pincés lakás eladó 50 nm-es kerttel. Irányár 1,7 mR (Csere is lehetséges 2 szobás, kp. fűtéses lakásra.) (21919 K)
Nk. Garay utcában II. emeleti, 49 nm-cs, 2 szobás, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos lakás pincerésszel eladó. Irány-
ár: 2,1 mR. (21920 K)_
Nk. Berzsenyi utcában 56 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, beépített szekrényes földszinti lakás eladó cm
ccrésszel. Irányár: 2,2 mR. (21649 K)_
Nk. Nagyváthy utcában 4. emeleü, 75 nnves, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, beépített szekrényes, jó állapotú lakás eladó. Irányár 4 mR. Garzázzsal
együtt az irányár. 4,6 mR (21650 K)_
Nk-án Katonaréten 200 nm területen 105 nnves. 3+2 félszobás, étkezős, teraszos, erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 85-ben épült garázsos. pincés családi ház eladó. Irányár: 6,3 mR
(21651K)_
Nagybakónakon 1994 ben épült, 28 nm-es, 1+3 félszobás, konyhás, fürdőszobás, pincés, garázsos, teraszos, cserépkályha fűtéses, zártkerti ház, 3.500 nm területen lévő szőlővel, gyü-
mölcsössel eladó. Irányár: 1,4 mR (21517 K)_
Nk-án a Babóchay utcában 120nm-es, 3,5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, gázfűtéses családi házrész 570 nnves telekkel
eladó. Irányár: 4,2 mFt. (21518 K)_
Homokkomárorriban 1960-ban épült 4 szobás, 3 konyhás, für dőszobás, kályhafutéses. felújításra szoruló családi ház, 3600 nm telekkel, menékhelyiségekkel eladó. Irányár: 3 mR. (21519
K)_¦
Nk-n a Csengery úton fszt-i, 42 nnves. másfél szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár:
1,5 mR (21521 K)_
Nk-án a Kossuth téren 170 nnves, 6 szobás, 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, vízórás, pincés, 1936-ban épült felújításra szoruló családi ház garázzsal, 500 nnves telekkel eladó. Irányár:
6 mR (21370 K)_"
Bagolán, 1546 nm-es területen 2 szobás, bontásra szoruló parasztház (víz, villany, gáz) építkezéshez szükséges tetőanyaggal, nyílászárokkal, fürdőszoba-berendezéssel együtt eladó.
Irányár; 2.5 mR. (21371 K)_
Nk-án, Kinizsi utcában 120 nnves, 3 szobá6. hallos, 60 nnves pincés családi ház igényesen felújított, 1500 nm-es telekkel el-
adód. Irányár 12 niR. (21372 K)_
Miklósfán 73 nm-es, 2 scobás, étkezős, cserépkályhafatéscs családi ház 3400 nnves telekkel eladó. Irányár: 5 mR. (21373
K)_
Nk-án, Péterfai utcában 2. emeleü, 68 nnves, 1+2 félszobás, erkélyes, cirkogejzlr fűtéses, rehixás, jó állapotú lakás eladó.
Irányár: 3,3 mR. (21150 K) _
Nk-án, Rózsa utcában 2. eneleti, 55 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, nagykonyhás, vízórás, kp. fűtéses lakás eladó, beépített szekrényekkel, teljesen felújított. Ár: 2 nft (21151 K) Bagolán 3 szobás, étkezős, nagy konyhás, teraszos, gázfűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, \'76-ban épült családi ház nellék-épületekkel, műhellyel, ipari árammal, 2800 nnves dupla telken
eladó. Irányár: 3,3 mR. (21006 K)_
Beleznán 140 nnves, 92Len épült, 3 szobás, hallos, étkezős, 70%-os készülfségfl családi ház dupla garázzsal, 80 nm-es pincével, kályhafűtéssel, 2300 nnves területtel eladó. Irányár 2.8
mR. (Nk-i cserelakás is érdekel.) (20786 K)_
Zalasárszegen 40 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, szőlőhegyi ingatlan 1620 nnves területen eladó. Irányár: 1,1 mR. (Nk-i
lakásra vagy gépkocsira cserélhető, (20787 K)_
Molnáriban, 90-ben épült 1800 nm területen lévő 100 nnves, 3 sobás, közponU gázfűtéses, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 3,5 mR. (20642 K) _
Murakeresztúron 2880 nm területen, 100 nm-es, 4 szobás, 65-ben épült családi ház eladó. Irányár: 1,7\'mR. (20643 K) Nk-án, Széchenyi téren üzlet in. iroda helyiség eladó vagy kiadó, 88 nm. 1 helység «8 nm 2 WC, előtér. Irányár; bérlet:
88.000 R Eladó: 8,8 mR. (20645 K)_
Nk-án. a Katona J. utcában, 14 nm-es üzlethelység eladó, berendezéssel és árukészlettel (egy évi rezsi mentes.) Irányár 3,2
mR. (20646 K)_
Letenye, 70 nnves üzlethelység, 2 raktár, mosdó, WC, ipari áram, nagy kirakat, telefon, gázfűtés, csatornázott eladó, (autó,
lakás beszámítható.) Irányár: 4,5 mR. (20647 K)_
Nk-án, a Hunyadi utcában 10 hónapos épületben 3. emeleti. 60 nm-es, 2 szobás+hallos, cirkogejzír fűtéses, téglaépületben lévő lakás eladó. Irányár: 3.7 mR. (Garázzsal +800 eR) (20494 K) Palinban 1400 nm-es területen 73 nnves, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses családi ház műhellyel eladó, Tetőtér be-
épfthető. Irányár: 3,6 niR. (20496 K)_
Kiskanizsán 4800 nm-es termőföld eladó. (20408 K)_
Nk-án, Csengery utcában 2 szobás, 87 nnves, egyedi fűtéses, felújított, udvari családi ház eladó. Irányár: 3 nft (20257 K) Nk-án, Csengery utcában 36 nnves, 1 szobás, egyedi fűtésű la-
kás eladó. Irányár 900 eR. (20260 K)_
Városközponti, 84 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses lakás eladó
Nk-án. Irányár 4 mR (20261 K) _
Újudvaron 1908 nm-es közművesített telek eladó. Irányár: 350 eR. (20134 K)______
Murakeresztúron 1 szobás, konyhás ház eladó. Irányár 500 eR
(20135 K)_
Bagolán 6424 nm területen (szőlő, gyümölcsös, présház) pince
eladó. Irányár: 600 ezer R. (20020 K)_
Szabadhegyen 1260 nnves területen 44 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás lakóház eladó. (Tetőtér kialakítható.) Irányár:
2,8 nft (2002Í K)__
Látóhegyen 1609 nnves területen tetőié [beépítéses, 2 szobás, konyhás, teraszos hétvégi ház (szőlőhegyi ingatlan) eladó.
Irányár: 1,5 mR. (19646 K)_
Sáncban 2 család részére megfelelő családi ház: 120 nnves, 2+2 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, 2 WC-s, garázsos, melléképülettel. 1400 nnves területen eladó. Irányár: 5,9 mR (19441
K)_
Nk-án, Fő úti udvarban 36 nm-es, 2 helyiségből áHÓ üzlethelyi-
ség bérleü joga eladó. (19442 K)_
Miu~akcresztúron 62 nnves, egyszobás, előszobás, konyhás, für-dőszobás, családi házrész eladó. Irányár 550 eR. (19313 K)
Palinban 91-ben épült 130 nnves, hallos, étkezős, garázsos, kp. fűtéses családi ház eladó. (Tetőtér nincs kész.) Irányár: 4,5 ruR
(19262 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 36 nm-es, I szobás, fsz-i lakás pincével
eladó. Irányár: 1.5 nft. (18899 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 57 nnves, 2 szobás, földszinti lakás pin-
cével eladó. Irányár: 3,5 nft (18900 K)_
Zákányban 97 nnves, 3 szobás, étkezős, \'89-ben épület központi fűtéses, garázsos családi ház, 2400 nm-es területtel eladó.
Irányár: 4,3 mR. (18497 K)_
Nk. Palinban 8250 nnves területen 2 szobás, konyhás paraszt
ház eladó. Ár 2 mR. (16217 K)_
Nk. Katonaréten 130 nm-es, 4 szobás, hallos, 2 fürdős, 2 WC-s, kamrás, pincés, egyedi fűtéses, garázsos családi ház eladó.
Irányár: 6 nft (16203 K) _
Zalakarosi Öreghegyen 3 szobás, konyhás boropince tetőtérbe -építési lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 mR. (16619 K) Hahóton 3 szobás, garázsos családi ház 2800 m2 területen el-
adó. Irányár 3 mR. (17155 K)_
Nk-án, Király úton 120 nnves, 5 szobás, 2 fürdőszobás, egyedi fűtéses, garázsos lakás eladó. Irányár: 6,5 mR. (18695 K) Miklósfán 140 nnves, 4 szobás, hallos családi ház, 2000 nm területen, nclléképülettel, parkolóval eladó. Irányár 6,6 mR (18699 K)_
SZABAD PIAC
Kiscserfőn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, felszereléssel áron alul eladó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Benc-
ze. (18887 K)_
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési telek eladó. Vil lany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd.: 93/319-759 lele-
fonon. Farkas Antal (18114 K)_
Nk-től 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as szánit téglapince teljes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kaszáló áron alul eladó. Érd.: 93/319-804-es telefonszámon. (18116 K) Szőlőskert Fogadóhoz közel 400 n.öl telek hétvégi házzal és gyümöksfákkal eladó. Víz, villany van. Érd.: Nk. Bartók B. u. 3.1. Iph. I. em 1. 16 óra után telefonon, 316-880. (20524 K)
Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a fenti cfnen, Németh Ist
vánnál. (21028 K) _
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos, parkettás, egyedi fűtéses, 1. emeleti, nem megvásárolható önkormányzati lakásomat na gyobbra cserélném Ajánlatokat levélben, „Városközpont" jeli-
gére, Nk. Ff.: 154 be kérek. (21648 K)_
Nk. központjában IV. emeleti, egyedi fűtéses, telefonos, nagy erkélyes lakás - két parkettás szoba, boltíves, csempézett kon-hya + külön bejáratú étkező, redőnyökkel, nagy mxtern fürdőszoba új káddal, csempézéssel, szerelvényekkel, vízórákkal -tavaszi költözéssel eladó. Fizetés megegyezés szerint. Zalakarosi vagy balatoni kisebb nyaralóra is cserélnénk érté kegye ztetés-
sel. Tel.: 93/314-849. (21857 K)_
Nk. Platán soron 2 szobás, 70 nm-es lakás eladó. Tel.: este:
93/313-140/711-74 mellék. (21858 K)_
Nk. Magyar u. 115 alatt 2x1 szobás, fürdőszobás családi ház építési lehetőséggel eladó. Érd.: Pernesz Jánosné.
(21859 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 3. emeleti, kp. fűtéses, vízórás, redőnyös, jó állapotú 2 és félszobás, tehermentes lakás eladó. Érd.:
17 óra után: 316-639. (21860 K)_
Nk. Teleki u. elején igényesen felújított, 3 szobás, földszinti.
egyedi fűtéses lakás ealdó. Érd.: 311 149. (21861 K)_
Városközponthoz közel teljesen felújított, 2 szobás, egyedi fűtéses, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 3 mR. Érd.: 93/317-220 te-
lefonon. (21862 K)_
Nk-től 5 km-re, Miklósfán 2 szobás (gázas, parkettás) családi ház nagy telekkel, melléképületekkel 1,8 mR-ért; valamint a Mórichelyi hegyen szőlő téglaépülettel, teljes felszereléssel 120 eR^rt eladók. Érd,: egész nap; Doma István, Nk. Szentendrei
út 20. (21863 K)_
Sürgősen eladó 3 szobás, 67 nnves, lomkanvás, erkélyes, kp. fűtéses, földszinti, vízórás lakás a K-i v.részben. Érd.: Iiétköz-
ben: Nk. Ady u. 11.11/22. (21864 K)_
Zalakomárban családi ház telekkel eladó. Ugyanitt fa és széntüzelésű kályha eladó. Érd.; Zalakomár. Petőfi út 28. Tel.: 320-
132. (21865 K)_
Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton nagyobb terület kiadó. Vtz,
villany van. Érd.: 320-326. (21866 K)_
Eladó Nk-án a Bartók B. utcában, I. emeleü 2 és félszobás, egyedi fűtéses, felújított lakás. Érd.: 18 óra után a 93/316 244-
es telefonon. (21867 K)_
Családi házrész eladó, Érd.: Gelencsémé, Nk. Király u. 15.
(bent az udvarban) (21868 K)_
Nagybakónakon. Szálka hegyen pincével szőlő, szántó eladó,
megosztva is. Érd.: 93/315-708. (21869 K)_\'
Zalakaroson közművesített üdülőtelek áron alul eladó. Érd.:
311-149. (21870 K)_
Nk. Szabadhegyen szép környezetben eladó 3500 nm köznűve-sflett telek (Víz, villany gáz) 100 nm-es lakható parasztházzal. Érd.: Nk. Muskátli u, 12. Tel.: 317-695. (21871 K)
ÉK-i v részben 76 nm-es, földszinti, 2,5 szobás, egyedi cirko-gejzfr fűtésű, erkélyes, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 3,6 nft Érd.: Postakert u. 21. Fsz/2. (21872 K)_
Nk-tól 8 km ic a Bacónaki hegyen 580 n.öl gyümölcsös, szőlő épülettel (villany, pince van) teljes felszereléssel olcsón eladó. Érd.: 93/314-689. (21873 K)_
Keresek eladó 1-1,5-2 szobás lakást Nk-án max. 2 mR-ig. Lehet garzonlakás is. Városközponthoz közeli előnyben. Ajánlatokat niinkaidőben a 93/314-559 .számon, 17 órától 93/318-898
telefonra kérek. (21874 K)_
Nk. Magyar u. 96. alatt 2 szobás, összkomfortos családi ház 500
n.öl telekkel eladó. Érd.: Vajda lózsefné. (21875 K)_
Vennék egy vagy másfél szobás lakást 1,7 mR-ig. Városközponthoz közeli és egyedü fűtéses előnyben. Ajánlatokat; niw-kaidőben a 93/314-559 számra kérek. (21876 K)_
Nk. Hársfa u. 4/16. alatt Fsz/2. társasházi lakás pincével, garázzsal kerttel eladó. Érd.: helyszínen, szombat-vasárnap 8-15
óráig, Honcz Lajos. (21877 K)_
Vajdacserfőn 700 n.öl szőlő pincével, teljes felszereléssel sürgősen eladó. Érd.; Varga László, Nk. Rózsa u. 13. ül/18. 16
órától. (21878 K)__
Telek eladó. Érd.: 314-909 vagy a 314-467 telefonon. (21879 K)_
Udvari, összkomfortos, 49 nnves, egyedi fűtéses, vízórás lakás kerttel eladó. Irányár: 1,6 mR. Tel.: 322-040, (21880 K) Szentgyörgyvári hegy I-IV. hegyháton, nindenki sportpályájától 5 percre 1304 nnves, bekerített zárt telek áron alul sürgősen
eladó. Érd.: Postakert út 21. Fsz. 2. (21961 K)_
Kazanlak krt. 12/A. 3. emeleti, 2 és félszobás, vízórás, telefonos lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. Tel.: 322-371. (21962 K) Budapesten a belvárosban, Nyugatinál eladó 2 szobás. 54 nm-es, komfortos, telefonos, gázfűtéses, galériázható Öröklakás. Irányár; 3,4 mR. Tel.: 06-1-312-4963. Egyben vásárolnék 1 szobás, komfortos, telefonos öröklakást Nk-án. (Csere is érde-
kell) (21963 K)_
Balatonberényi hegyen 650 n-öl, balatoni panorámás, nyaraló építésére kiválóan alkalmas telek sürgősen, jóval áron alul el-
adó. Érd.: 93/321-539. (2)967 K)_
Egy szoba, konyhás házrész, szoba járőlapozott, hideg-melegvíz, zuhanyzó, WC, külön vízórával ellátott lakás sürgősen el-adó. Irányár 1 mR. Érd.: Nagykanizsa, Teleki u. 2. (21968 K) Belvárosi, földszínű, egyszoba, komfortos, önkormányzati bérlakásomat nagyobbra cserélném. Minden megoldás érdekel. Érd.; 314-635 vagy az esti órákban a 316-395-os telefonszá-
mon. Kovács. (21969 K)_
Nagykanizsától 12 km-re Eszteregnyén 4 szobás komfortos fürdőszobás lakás, teljesen felújítva, tapétázva, bútorozva, nagy udvarral és telekkel, garázzsal eladó. Érd.; Eszteregnye, Petőfi
u. 88. Tel.: 93/375-507-es telefonszámon. (21970 K)_
Letenyén, haláleset miatt 630 n-öl telken 140 nm-es családi ház melléképületekkel eladó. A ház részleges felújításra szorul, Víz, gáz, villany, fürdőszoba van. Irányár 1, 3 mR. Érd.: 93/322-
585. (21971 K)_
Nagykanizsától 12 km-re Eszteregnyén 1,5 szobás, konyhás lakás eladó. Víz, villanv, gáz a lakásba bevezetve. Irányár: 700.000 R Érd.: Eszteregnye, Petőfi u. 90. (21972 K) Nagykanizsától 12 knvre Eszteregnyén 3 szobás, komfortos lakás, fürdőszoba, konyha, szobák parkettázva, nagy udvarral és gazdálkodásra alkalmas telekkel eladó. Érd.: Eszteregnye, Kos-suth L. u. 30.(21973 K)_
Somogybükkösdi hegyen kb. 2500 n-öl szólö-erdő-szántó 40 nm-es, jó állapotú pincével, felszerelésekkel eladó. Érd.; Belez-
na, Kossuth u. 19. Tel.: 06-30/270-837 (21974 K)_
1,5 mR körül lakásmegoldást keresek Nagykanizsán. Érd.: 06-
30/270-837-es telefonszámon. (21975 K)_
Háromszobás. 64 nm-es, felújított, vízórás lakásomat eladnám vagy kétszobásra cserélném értékkülönbözettel a keleü városrészben. Irányár: 2,5 nft. Érd.: 18 óra után Nk, Zenplén 3/B.
10. em, 61. (21976 K)_
Nk-tól 10 km-re Nagyrécse; Gáspár hegyen, 900 n-öl ingatlan, épülettel eladó. Érd.: Nagyrécse, Táncsics u. 33. Tel.: 17 óra
után a 93/371-256-os telefonszámon. (21977 K)_
Nagykanizsa belvárosában, a Csengery út elején 2 szobás, egyedi gázfűtéses, komfortosított első emeleü, 4,10 m belmagasságú, 56 nnves lakás eladó, vagy óbudai, hasonló értékű, nem panel lakásra cserélhető. Lakásnak, irodának egyaránt használható. Irányár: 50.000, Ft/nm Érdeklődni lehet: Mártfy Róbert, 06-1/138 41 91 (minkaidőben), vagy 06-1/368 17 96 (este). (21978
K)_
3 szobás, 2 fürdős, étkezffkonyhás, nagy teraszos, 2 szintes, kb. 78 nnves nyaraló nyelestelken, csendes környezetben, (a balatonmária-alsói vasútállomástól sétálva 5 perc) eladó. Irányár: 80.000, R/nm. Felvilágosítás: (1>138 41 91 (napközben), (1)-
368 17 96 (este). (21979 K)_
FJadő 2 szobás központi fűtéses földszinti lakás a keleti város-
rés/íx-n. Ár: 1,55 mR. Érd.: 93/317-667. (21980 K)_
Zemplén Gy. 9/B. X/65. alatt 2 szobás, összkonfortos lakás te-hernentesen eladó. Érd.; 17 óra után a fenti címen. (21981 K)
Eladó Szepetneken egy összkomfortos családi ház, pincével, melléképülettel, kerttel. Érd.: Nagykanizsa, Kinizsi üt 18.
(21982 K)_
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 tfmgyümölcsös-szőlő kétszintes épülettel eladó; 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, fürdő-WC, galéria - villannyal, hidroforral, cserépkályhával -új berendezéssel - kilátással a városra. Azonnal beköltözhető] Irányár: 2.5 mR. Érd.: 92/317 287 telefonon 18-19 óráig.
(21983 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re Ötéves családi ház 4500 nnves telken eladó. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér - két lakószinten Öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestUzelésŰ központi fűtéssel, telefonnal, kábeltévével + 30 nnves fedeti terasszal, ga rázzsal. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár;
8.500.000,-R. (21984 K)_
Nk-n a Magyar utcában 1 szoba, konyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtésű felújított udvari lakás költözködés matt eladó. Irányár: 1 nft Érd.; O6-85/311-603-as telefonszámon. 18 óra után.
(22017 K)_
Nagykanizsán a keleü városrészben 7. emeleti, központi fűtéses, vízórás. redőnyös, telefonos, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 2 millió R. Érd.: 93/313-664, vagy a 93/321 -382-es telefonszámon. (22093 K) _
Véndiófa mögötti garázssoron garázs eladó. Ár: 250 ezer R
Érd.: Kárpáüné, Petőfi u. 112/9. (20596 K)_.
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kialakított 2 aknás autószerelő nűhely (víz, villany, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár: 1,2 mR. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk., Magyar u. 14. Tel./Fax: 93/310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nm-es aknás garázs eladó.\'(Villany van.) Irányár: 700 eR. Érd.: Toívpa IngaUanforgalmi Kft Nk. Ma-gyar u. 14. Tel./fax: 93/310-884. (21004 K)_
Nk. Csengery üt elején garázs bérbe adó. Érd.: 16 óra után a
93/312-767-es telefonszámon. (22091 K)_
Városkapu krt-on 22 nnves dupla garázs villannyal, vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár: 900 eR. Érd.: Toripa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Tel/fax; 93/310-884.
(21005 K)_
Űrhajós üti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 650 ezer R. Érd.: Tonpa Ingat lanforgalmi Kit Nk, Magyar u. 14. TeVfax: 93/310-884.
(20255 K)_
Űrhajós úti 20 nnves garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 500 ezer R Érd.: Tonpa Ingatianfccgalmi Kft Nfc,
Magyar u. 14. TeUfax: 93/310-884. (20256 K)_
Nagyméretű, futott garázs eladó a K-i vxészben. A garázs ház alatti. Irányár. 800 eR. Érd.: Flánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12,14-17 óráig. (21930 K)_
Munkás úti garzssoron akna nélküli garázs sürgősen eladó. Irányár: 450.000 R. Érd.: PlánderIngaUanközveÜtő Értékbecslő
Iroda, Nk, Kazanlak 9. tel. 93/320-111. (22073 K)_
Űrhajós utcában 20 nnves, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 rriR Érd.; Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nagykanizsa, Magyar u. 14. Teltfax: 93/310-884. (20136 K)_
Nk-án az Olaj utcában 16 nnves, villannyal ellátott, beton garázseladó. Irányár: 500 eR Kód: 107/97, Érd.; CSASZI Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 19.(21955 K)
Nagykanizsán a Munkás úti garázssoron garázs eladó. Eladási
ár: 500 eR Kód: 664.(22090 K)_
Űrhajós úti garázssoron dupla, 48 nnves garázs, ami szét is választható, eladó. Víz, villany van a garázsban. IRányár. 1,2 mR ÉRd.: Plánder Hingatlanközvetftő Iroda, Nk. Kazanlak 9/D. Munkanapokon 9-12,14-17 lóriig, 93/320-111 TeUüzenegrög-
zftC. (21946 K)_
Nk-án Munkás utcában ikergarázs eladó. Üzlethelyiségnek kialakítható, vagy megosztva is eladó. Érd.: Nk. 313-705, 7-15
óráig. (21912 K)_
Nk-án a Munkás úü garázssoron aknás garázs eladó. Érd.: 316-583. (21913 K)
A K-i vxészben garázs eladó. Érd.; 06-60/398-875, 93/321-256
telefonon. (21914 K)_
Eladó Nk-n, a Kaposvári út közelében aknás garázs, villannyal, villanyórával, padlástérrel, garázssorban. Irányár 400 eR Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk. Terv u. 4, Tel.: 93/312-058, munkanapokokn 8-17 óráig. Hiv.szám: 1642.
(22033 K)__
Tégla garázs, anyagáért elbontható. Érd.: Nk, Szigeti UL 19.
vagy a 319-047 telefonon. (21985 K)_
MaoO-tetepen villannyal ellátott garázs eladó. Érd.: 93/381 111 -es telefonszámon. (21986 K)
Nk-án, az Űrhajós utcai garázssoron aknás garázs eladó, vagy Garay utcaira cserélhető. Érd.: az esti órákban az 93/321-584-es telefonon lehet. (21987 K)
JARMU
Aranymetál színű Honda Accord új gumikkal, 1600 cm3-as, •85-ös kiadású, 2 év nűszakival kitűnő állapotban 500 eR-ért eladó. Tel.: 93/316 514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi eladó. Érd.: Nk-Sánc, Új Élet u. 61.
(20043 K)_
\'82-es Trabant 601 -es speciál eladó, Érd.: 16 óra után a 93/317-580-as telefonon. Irányár; 80,000Ft (21787 K)_
VW Golf 1.1-es, \'77-es kiadású, \'98 májusig érvényes nűszaki-val jó állapotban 210 eR-os irányáron eladó. OfcsóOb csere ér-
dekel 1500 ccnvig. Tel.: 93/321-981. (21906 K)_
Régi Simson motorkerékpár sürgősen eladó. Érd.: Kiskanizsa,
Jakabkúü u. 46/A. Busa. (21907 K)_
Trabant Combi 10 éves, friss műszakival, megkímélt állapotban, első tulajdonostól eladó. Irányár: 135 ezer R. Érd.: 85/312-
832. (21908 K)__
1300-as Zsiguli jnegkhréll állapotban eladó. Érd.: 93/315-506.
(21909 K)_
1200-as Zsiguli 1979 novenberi kiadású, teljesen felújítva friss fényezéssel, érvényes műszakival, kitűnő állapotban eladó. Érd.: Nagybakónak, Fő u. 113. Kanizsai János (21988 K) Eladó 1993-as évjáratú 1500 cm3-es lada kombi. Érd.; 93/317-
667-es telefonon. (21989 K) ,_
\'87-es kiadású Trabant Hicomat eladó. Érd.: 93/316-474-es te-
lefonszámon. (21990 K)_
Ford Sierra \'84-es évjáratú, vonóhoroggal, jó állapotban eladó. Irányár: 345.000 R Érd.: 93/323-135-ös telefonszámon egész
nap. (21991 K)_
Lada Samara \'87-es, 3 ajtós, 1300-as, jó állapotban eladó. Érd.: az esti órákban a06-60/398-6l9-es telefonszámon. (21992 K)
Toyota Corolla 1300-as Cupe, 112 LE, másfél év nűszakival
eladó. Érd.: Nk, Kazanlak 9/D. F/6. (21993 K)_
Karambolózott sport. Cupe Fiat 850-es eladó. Érd.; Nk, Csen-
gery u. 88.1.em. 23. vagy tel.; 312-047. (21994 K)_
Trabant Combi \'87-es, teljesen felújítva eladó. Irányár 130 eR Érd.: Tel.: 93/321-150. (21995 K)_
Simson Svarbe két turbós, jó állapotú eladó. Irányár: 33 eR Phl.: Nk. ti.iray 1 l/A. Lieiike. (21K)_
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v .részben, ház alatt. Érd.; Plánder IngaUanközveÜtő Iroda, Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111. (21664 K) _
ALBÉRLET
Plánder IngaUanközveÜtő Iroda keres kiadó albérleti lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak díjtalan bérlőköz ve Ütésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320 111 munkanapokon 9-12,
14-17 óráig. (21652 K)_
Belvároshoz közel, forgalmas úton 25 nnves Üzlethelyiség kiadó, irányár: 35.0O0.-Ft/hó.Érd.: TELEK Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505. (18546 K)
1997. február 21.
KANIZSA - /tp*
31
Keresünk kiadó albérleteket, lakásokat, családi házakat, bdtcco-zottan vagy anélkül. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505, Nyitva: H-P ig: 9-16 óráig, Sz.: 10-12 óráig. (12028 K)
Albérletet keres-kínál az ÉGISZ Ingattankcavetítő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakisokat; szobát lakáson belül für döszoba és konyhahasznilattal; egyedi v. kp. fűtéssel.) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az Égisz
irodában. (20507 K)_
Nk-n a városközponthan, 2 szobás, 54 nincs. 1. emelti lakás jó parkolási lehetőséggel bútor ozaUanul kiadó. Bérleti díj: 25.000-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ, NK. Eötvös tér 16.
Tel.: 93/310 504. (21018 K)_
Kiskanizsán 2 szobis 60 nnves egyedi gázfűtéses bútorozatlan családi hiz garázzsal - raktárként is - kiadó. Bérkti díj: meg-egyezés szerint. Érd.PANORÁMA INKÖZ NK, Eötvös tér 16.
Tel.: 93/310-504. (21021 K)_
Nagykanizsa-Palinban kétszintes családi hiz alsó szintjén, külön bejáratú 3 szobás, 70 nnves, bútorozatlan lakis 2-3 felnőtt személy részére kiadó. Bérleti díj: 20 000.-R+megosztott re zsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület,
Fsz) Tel: 93/310-504 (21509 K)_
Nk-n a városközpontban, 1. emeleti 1+3 félszobás, 78 nnves, cirkogejzkes, telefonos, bút orozott lakás színes TV-vei igényes bérlő részére kiadó. BérleÜ díj: 40jOOO.-R+rezsi*ó PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület, Fsz) Tel:93/310-
504 (21512 K)_
Nagykanizsán a Zemplén utcában 3 szobás kp. fűtéses 8. emekti lakás kiadó. Bérkü díj: 15.000.-R+rezsi/hó. ÉRd.: PANORÁMA INKÖZ ING ATLANKÖZVETTTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épütet fez.) Tel.: 93/310-504. (21762 K)_
Nagykanizsán a Katonaréten 5 szobás bútorozott családi há, egyedi gázfűtéssel, udvarral, garázsai, hosszú távra kiadó. BérleÜ díj: 30:000.-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-504. (21763 K) Nagykanizsán a K-i városrészben 2 szobás, 1. emeleti bútorozott lakás kiadó. Bérleü díj: 15.000 R + rezsi/hó. PANORÁMA INKÖZ ING ATL ANKÖZVETTTŐ IRODA Nagykanizsa, Eöt vöstér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épükt fsz.) Tel.: 93/310-504. (22046K)_
Nagykanizsán a É-városrészben 1 szobás, földszínű bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj 13.000 R+rezsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.; 93/310-504/ (22047 K)_
t
Hálásan köszönjük a sok jóbarát-nak, akik
Antal Józsefné
szül. Kálovics Ilus
temetésén megjelentek, utolső útjára elkísérték, sírját virággal borították el, ezzel bánatunkat enyhítették.
A gyászoló család
t
¦Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Tar Lajosné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Hirschl Lászlót
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Tollár Istvánná
ko-
temetésén megjelentek, sírjára szorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Dévényi József
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Nagykanizsán a K-i városrészben, földszinten 2 szobis. bdtoro zott lakis színes TV vei teljes lakásfelszereléssel kiadó. Bérkti díj rezsivel együtt 30000. R/hó. PANORÁMA INKÖZ IN-G ATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-504. (22048 K)
Nagykanizsán a Piac közelében 1 szobás, 1. emekti telefonos lakás irodának kiadó. BérleÜ díj: 30.000. Rhő, ugyanitt 3 szobs 2. emekti igényesen berendezett lakás irodának is alkalmas, kiadó. Bérleü díj: 50.000.-FVhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Fsz.) TEL; 93/310-504. (22049 K) Nagykanizsa belvárosiban 2+1 félszobás, 1. emeleti, bútorozott lakás hosszú távra is kiadó. Bérkti díj: 30.000,-R+rezsi/hó. PA NORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagy kanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.;
93/310-5O4.(220S0 K)_
Középkord vagy fiatal, egyedülálló nő, vagy gyermekteten házaspár részére külön bejáratil albérleti szoba (igény esetén 2 szoba) fürdőszoba és konyhahasználattal kiadó. Érd. 18-20 őrá
ig: a 93/313-635-ös telefonszámon. (21786 K)_
Belvárosi, bútorozott lakis kiadó 35 eR/hó összegért, ugyanitt garázs kiadó 7000 R/hó. Tel.: 93/383-170. (21910 K) Összkomfortos, kábeltévés, bútorozott szoba oksón kiadó egy nemdohányzó nőnek vagy diáklánynak. Érd.: Nk Kazanlak 3/C.
2/9. Göncz. (21911 K)_
11 nm-es, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb távra. Érd.: 320-111 Flánder Ingaaanközveütő íroda, Nk Kazanlak9. (21931 K) Telefonos belvárosi lakáscfc kiadók (1-3 szobás). Érd: a 310-368, vagy az esti órákban a 313-430-as tekfonszánt\'n. (21997 K)
40 nnves, élelmiszerbolt berendezéssel, árukészlettel vagy anél-kül kiadó. Érd.: a helyszínen, Nk. Petőfi ti. 74. (22015 K) Félig kész állapotban levő PÉKSÉG bérbeadó. Érd.: 18 óra után
a 93/317-605-ös telefonon lehet (22016 K)_
Albértetbe kiadó Nk-n a Magyar utcába 1 szoba, konyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtésű, felújított udvari lakás. Érd.: 06-
85/311-603-astekfonszimon, (22018 K)_
AlbérkÜ szoba kiadó hölgy részére. Érd.: Nk. Erkel F. u. 9. lem. 3. (22094 K)_
VEGYES
Fagyai, sövény, tuja, iskolázott hx és csavaros fűz (dísz fűz) eladó. Érd.; Kiskanizsa, Nagyrácz u. 45/A. Tel.: 319-624. (21887
K)_
CD kis 500 Ft, tenezzel együtt csak 2.000 R. Új Super Nintendo gép 22.000 R. Hívj.: a 06-30/462-199« tekfonszámon. (21055 K)_
Gitár, tangóharmonika, szintetizátor, zongora oktatist vállalok Ugyanitt angol nyelvű szövegek fordításit is vállalom. Érd.: Kiss Levente, Nk-Sínc, Új Etet u. 61. Hétfőn 20 óra után.
(20603 K)_
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szintű, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Levekkel „Új fegyverrel a rák elkn" jeligére a Pf.: 154-be kérek. (21612 K)
Jő állapotban lévő Montana Primo (fehér) szekrénysor eladó. Érd.; 17 óra után a 316-805-ös tekfonszámon tehet. (21689 K) Sport babakocsi pólyásnak js megfelelő eladó. Érd.: Zemplén
Gy. 3/B. 1/7. Horváth László (21721 K)_
Műszaki tervdokumentációk szakdolgozatok stb. szövegszer kesztőn történő elkészítését vállalom. (Gyors, pontos, negbíz-
ható). Érd.: 320-855-ös telefonszámon. (21726 K)_
Eladók: 1 db vízóra, 1 db csap + csaptekp, 1 db kiságy matrac nélkül, 1 db utazóbőrönd (kulcsos), számkódos + oldalzár, 6 db sötét színű reluxa, 1 db 2x1,2 m-es sátorvas ponyva nélkül és egy Nintendo gane boy-TM kézijirlék + kazetta. Érd.: 18 óra után, Nk Erkel F. u. 5/B. Fsz/1. Tel.: 93/317-160. (21881 K) GYES-en tévő fiatal hölgy bedolgozást vállalna lakáson. Pl.: bizsuösszerakás, telefonügyeiét Érd.: 322-085 tekfonon 19 óráig.
Csak komolyak telefonáljanak (21882 K)_
Jó állapotban eladók: Karancs gáztűzhely 4 lángos, Hévíz gáz-boyler, Calor II. falibaba, n»sdó-zuhanyzós csapteleppel, ek-nes konyhabútorok; beépített mosogatós csapteleppel és 34 nm
szalagparketta. Érd.: 313-638. (21883 K)_
Matematika lés/vagy fizika korrepetálást korrekt áron vállalok levekzősöknek is. 60 perces órák sok feladatmegoldás, Érd.:
Nk. Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704. (21884 K)_
Általános iskolások korrepetálását vállalom matematikából.
árt.; 93/323-313 -as telefonon. (21885 K)_
Otthon végezhető gépelést sokszorosítással vállalok. Ugyanitt villanykógép eladó. Érd.: 375-201 telefonon 17-20 óra között
(21886 K)_
Személyi jövedelenedó bevallást vállalok. Érd.: Baloghné,
93/310-679. (21888 K)_
Épületek konpktt kivitelezését, régi épületek átalakítását és felújításit hideg- és mekg burkolatok elkészítését lapostetők szigetelését és felújításit vállaljuk. Ha most rendeli nrg tavaszi, nyári ni inkáinkat, 10-20% kedvezményben részesül. Érd.;
93/320-847. (21889 K)_
Eladó kétajtós szekrény ebédlőasztal lat, 4 székkel, 160 literes Lehel hűtőszekrény, Hajdú mosógép és centrifuga, Érd.: 93/311-739. (21900 K)_
Multimédiás számítógép minden tartozékival, programokkal el-
adó. Irányár: 120 ezer Ft 93/383-170. (2190S K)_
320 literes Gorenje fagyasztóláda 20.000 R-ért és kétrészes krónpzott mosogaló 5000 R-ért eladó. Érd.: Nk. Postakert út 21. Fsz. 2. (21956 K)_
Díszes, öntöttvas kályha eladó. Érd.; Lispeszenladorjin, Arany
I.u. 12. (21957 K)_
Üzktbe való, fehér pok bútorlapból, és fehérneműs vítrines pult eladó. Érd.: 8-16 őriig a 312-085 számon, este: 317-837 telefo-
non. (21958 K)_
Ballagásra, lakodalomra sütést vállalok. Házisütemény és torta
reális áron, Érd.: 314-976 tekfonon. (21959 K)_
Háznesteri állást kazánfűtői vizsgával keresek. Érd.: 93/320-
111 (21960 K)_
Magyar tarka bikaborjú eladó. Érd.; Újudvar, Dózsa Gy. u. 30. (21998 K)_\'
44-es fekete motoros bőrdzseki eladó. Érd.: 323 135-ös telefon-szimon. (21999 K) _
Eladó sürgősen költözködés nuatt 3 részes JANKA saroküló garnitúra, újszerű állapotban. Érd.: Nk Kodály u. 1-3./D. TH/1.
(22000 K)_
Asztalosipari gépek és szerszámok eladók. 380 V-os szalagfű részgép, gyalugép, faeszterga és egyéb házi szerszámok eladók. Érd.: Bekzna, Kossuth u. 19, vagy a 06-30/270-837-es telefonszámon Pókecz István. (22001 K)
5 részes, fekete színű, igényes kivitelű szekrénysor eladó. Érd.:
Zemplén 11/A. Fszt/3. (22002 K)_
Kéményei gázkonvektor, világoskék öntvény fürdőkád, világoskék zuhanytálca eladók Érd.: Nk, Szigeti út 19. vagy lel.:
319-047. (22003 K)_
Eladó Weste] tekfon tartozékokkal, fekete fodrász forgó azé kek, 4 személyes sarokülőgarnitúra. Érd.: 313-950-es telefonszámon. (22004 K)__
FODRÁSZT ANULOT
FELVESZEK Érdeklődni a 310-748-as telefonszámon.
3 kerekű gyerekbicikli, jó állapotú 2,3 eR-ért eladó. Érd.: Kis-
kanizsa, Bornemissza 5. (22005 K)_
Kitűnő állapotú drapp színű műbőr ülőgarnitúra eladó. Irányir: 37 eR.Érd.: 06-30/560- 150-es tekfonszámon. (22006 K) Elhanyagolt gyümölcsösben tisztítási munkára társat keresek. Érd.: az esti órákban a 93/312-974-es tekfonszámon. (22007 K)
ZALA megye Cigány Kisebbségi Önkormányzat társulása minden hét keddjén a Kanizsa Környékén lakó Cigány lakosság részére ügyfélfogadást tart a nagykanizsai Ady u, 1. sz. alatti irodahelyiségében. 8-16 -óráig. A Központi Iroda Vezetősége.
(22008 K)__
Nagykanizsai ruháspiacon (maszek piacon) elől, jót bejáratott helyen családi okok nuatt piaci hely sürgősen eladó vagy fél hely bérbeadó (sátorral, ponyvával, nagy vasdobozzal együtt) Érd.: Rózsa 22/B. Tóth Tibor, vagy a 323-171-es tekfonszámon
17 óni után. (22009 K)_
Akciós áron eladók; 1 db. jáWtakomp. Irányára; 2100 R. 1 db. fflszerpok. 1200 R Megvásárolhatók: Nk, Kazanlak 1/C 4/3.
(22010 K)_
.Sürgősen eladó 1 db előszobafal nagytükörrel együtt. (Barna színű, mely széksége I m, magasága 1,15 m.) Új állapotban van. Megtekinthető hétvégén Nk, Bátorfy u. 8. Az udvarban jobbra. Komláthy Ibolyánál. Irányár: 10.600 R. (22011 K)
Keresek 18-28 éves korig niinkanélküli hölgyeket, kiemelkedően jó kereseti lehetőségekkel. Kitl- és belföldi munkatehetősé gekkel. Várom rátermett hölgyeknek a mihamarabbi jelentkezé seit. (Táncos munkakörben) Azonnali kezdési lehetőségekkel. ,3JMlonf jeligére a Nk. Pf. 154-re várok levekt.(22012 K) ¦40\'50-es évekbeli lakkozott bútorok olcsón eladók. Érd : Sze
keres J. u. 20/A 17-18 óra között (22056 K)_
Gyümölcsfa és szőlő metszését vállalom. Tel.: 93/318-622 este
18\'óra után. (22077 K)_
Eladó sürgősen konyktt 486-os számítógép. Érd.: 17 óra után a Nk. Rózsa u. 15.1X/6. Kulcsár Tibor (22078 K)
PARTNERKERESŐ
39/172/68 önálló egzisztenciával és lakással rendelkező függet len diplomás úr keresi csinos, filigrán nemdohányzó, kanizsai lány ismeretségét házasság céljából. ..Harmónia" jeligére Nk. Kazanlak 9/D Plánder Hirdetőbe várok a leveleket. (20425 K) 50 éves, független, csinosnak mondott, jólszituált hölgy megismerkedne 55 éves korig hasonló adottságokkal rendelkező úrral Leveleket „Találjuk nrg egymást" jeligére Nk. Plánder Hirde
tőbe Nk, Kazanlak 9/D. Fszt-be varok. (21931 K)_
46/170 cm magas, fllggetkn, egzisztenciával rendelkező, házias hölgy komoly kapcsolat céljából keresi azt az urat, akinek szüksége van ana, hogy otthonát mekgséggel, szeretettel megtöltsék, „Találkoznék veled " jeligére Nk. Kazanalak 9/D. Plánder Hirdetőbe varok leveleket. |2I932 K)_
Keresem 55 éves korig azt az urat, aki keres egy 46 éves, házi as, otthont szerető, fuggetkn dolgozó hölgyet komoly kapcsolat céljából. Levekkel „Ketten könnyebb" jeligére. Nk. Kazanlak
krt 9/D. Plánder Hirdetőbe kérem. (21933 Ki _
Riggetlen, 43 éves, 165 cm magas, önálló egzisztenciával ren delkező, ismerősei szerinl szeretetre méltó hölgy magányossá-gába bekfáradva keresi azt az urat, akinek a magány már teher, vágyódik egy mekgszívű társra, aki nemcsak kalandot, hanem igazi, jóban-rosszban kapcsolatot keres. Leveleket „Kapocs" je-ligére, Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (21934 K)
48/162 vidám alaptermészetfl, sütést-főzést kedvelő, magara és környezetére igényes hölgy keresi legalább középfokú végzett ségfl. hasonló érdeklődésű, nrlegszfvű. fiatalos, 48-52 éves úr ismeretségét Leveleket „Korrektség" jeligére, Plánder Hkdelő-
be kérek. Nk. Kazanlak krt 9. (21935 K)_
43/174 cm magas, függeUen, jó nrgjeknésŰ, értelmiségi, önálló egzisztenciával rendelkező fiatalember megismerkedne értelmiségi, jó megjelenésű, vidám természetű hölggyel 43 éves korig. Nem dohányzók előnyben. „Lonely" jeligére Nk. Kazanlak
9. Flánder Hirdetőbe várok levelet. (21570 K)_
43 éves, fuggetkn. értelmiségi hölgy keresi azt az urat akinek otthoniból és szívéből hiányzik egy igazi társ. Saját otthonnal, egzisztenciával rendelkezem. Várom leveledet 50 éves korig „Táncolnék veled" jeligére, Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe.
(21653 K)_
33 éves, 180 cm magas, független fiatalember komoly kapcsolat céljából keresi igazi társál fuggetkn, kedves hölgy személyé ben. Egy gyérnek nem akadály. Levekkel „Állítsuk meg az időt" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plínder Hirdetőbe kérek.
(21936 K)_
Feladnám fltggetfcnségenet ha egy magas, barátságos, tltrel mes természetű, diplomás fiatakmberre találnék. Én 34 éves, jő megjelenésű, rendezett anyagiakkal bíró, diplomás hölgy vagyok. Lehetőleg fényképes levekkel varok „Valóság" jeligére a
Nk.Pf. 154-be (21735 K)_
36 éves függeUen kisgyermrkével élő értelmségi nem dohányzó hölgy megismerkedne korban hozzá illő úrral 45 éves korig. „Várlak" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok |e-velet. (21778 K)_
Egy 27 éves 168 cm magas kékszemű, szőkésbarna hajú intelligens fiatalember keresi korban hozzá illő hajadon ismeretségét házassági széndékkal. „Szeretnék végre rád találni" jeligére Nk. Kazanlak Krt. 9. Plinder Hirdetőbe várok levetet. (21779 K) Kedves hölgyem ha nem vagy még 37 éves, de fuggetkn, kb. 165 cm magas akkor én téged kereslek, egy független, 37 éves, 168 cm magas, intelligens jó negjelenésfl szeretetet adni tudó, de kapni is szerelő fiatalember személyében. Várom a kveledet „Várok rád" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe.
(21780 K)_
Riggetlen 43 éves hölgy rendezett anyagiakkal önálló egzisztenciával, tartós kapcsolat céljából feladná fliggeUenségét egy függeUen, jól szituált otthont szórakozást szerető úrért 50 éves korig. .Boldogságért küzdeni kell" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdelőbe varom a kvelet (21781 K) _
48/160 cm magas kellenes negjeknésfl függeUen egzisztenciával rendelkező hölgy várja fUggeUen hasonló adottságokkal rendelkező kiro6 szenvedélytől nentes úr kvelét 58 éves korig. „Talán nrg nem késtem el" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levetet. (21782 K)_
43/165/57 független, fiatalos, vidím ternrszetfl értelmiségfl hölgy várja káros szenvedélyektől nentes, magas értelmiségi úr válaszát. .Második esély" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hir
detőbe várok kvelet. (21783 K)_
55 éves férfi 12 és 16 éves fi ügyemé keivel házasság céljából olyan hölgyet keres feleségnek, aki gyemrkeit is elfogadná. Le-vekket „Gyerekek" jeligére, Nk Pf.: 154-be kérek. (21901 K)
Valódi értékeken alapuló kapcsolathoz 47 éves (174/76) sokoldalú, nekgszívfl özvegy hölgy 15 éves fiával keresi jólelkű, ér zelemgazdag, vidám, intelligens tarsál. Levekkel .Sorsforduló"
jeligére, Nk. Pf.: 513 címre kérek. (21902 K)_
23 éves diplomás hölgy várja jó megjelenésű, diplomás fiatal-
ember tevelét Nk. Pf: 520 ra. (21903 K)_
Keresem azt az urat 50 éves korig, aki nem dohányzik, van kocsija és hobbija a horgászat 42 éveB független, értelmiségi nő vagyok. Horgásztanyám van. Levekkel „Közös pecizás" jeli-,
gére Pf.: 154-be kérek. (21904 Kj_
45/157/53 elvált hölgy megismerkedne független, jó megjelenésű úrral tartós kapcsolat céljából. levekkel „Piros rózsa" jelige -
reNk.,Pf; 154-be kérek. (21965 K)_
Keresem azt a férfit aki társa vagy barátja lenne egy 47 éves özvegy asszonynak. „Orhidea II." jeligére a Nk. Pf. 154-re várok
levetet. (22013 K)_
47 éves, barna özvegy hölgy negisnerkedne korban hozzáillő úrral házasság céljából. Leveleket „Új élet" jeligére a Pf. 154-re
kérek. (22014 K)_
Csinosnak mondón kelkmrs uegjeknésű, finom lelkű 48 éves nő megisnrrkedne, korban hozzáillő, művelt jól szituált eg zisztenciával rendelkező urat. .Megperzselt szívek" Nk. Kazan-
lak 9/D. Plánder Hirdető, (22075 K)_
50 éves, fllggetkn, csinos, jó megjelenésű, kedves hölgy keresi korban hozzáillő, hasontó tulajdonságokkal rendelkező úriember ismeretségét ,.Májusi eső" jeligére a Plinder Hirdetőben (Nagykanizsa, Kazanlak 9JD) alá várom a levekkel. (22076 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz eb vár gazdára. Közülük kínálunk néhányat.
Gazdára vár a t Léda névre hallgató fajtiszta skótjuhász szukakutyus, két schnauzer szuka, valamint szerető befogadóra vágyik több keverék házőrző négylábú is.
A talált ebeket hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatják le a menhelyre. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután kettőtől háromig elvihetők a Sáncban, a Thury-lakta-nya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELÁSHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. TELEFON:
93/310-540, 312-305
KÉRÉStVOtMSÓmZt
JeJtfis, Mr t tztr/Utitktfinjthiti it mú iirtlMtU. tUr/ inUÍ&dUtf. ttrii íirjií luntínmni t áriptílm mtftjttt rrímr*.
32
KANIZSA - írW
1997. február 21.
PEDAGÓGIAI TRÉNING
A Petőfi-Vécsey Általános Iskola minden pedagógusa részt vett azon a kétnapos pedagógusi tréningen, amelyet a Környezetvédő Tanárok Egyesülete támogatott, lebonyolítását pályázaton elnyert pénzből fedezte az iskola.
Dr. Gulyás Pálné, az ELTE TTK tanára és Sára Endréné a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet vezető szakértője közremű-
ködésével a tréning résztvevői előzetes felmérések alapján fogalmazták meg pedagógiai hitvallásukat, és dolgozták ki a pedagógiai programra épülő helyi tanterveket, a különböző műveltterületek céljait, feladatait,
segi
tantárgykereteit, sait.
tanórabeosztá-
L.
NEM TÖRTÉNT NÉPESSÉGROBBANÁS!
Farkas Lászlóné nagykanizsai olvasónk szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében hívta fel a figyelmünket arra, hogy a város állandó lakosainak számát közlő rovatunkban félreértésre okot adó adatok jelentek meg, hiszen mint írta, „az 1996. december 27-i számukban a város lakosai-
nak száma 55.528 fő, az 1997. január harmincegyedikéi lapban 59.965 a lakosok száma".
A számok nagy mértékű növekedése - sajnos - nem népességrobbanás következménye, az eltérés abból adódik, hogy a rovatba tartozó számadatok néhány hete a város és környéke lakosaira is kiterjednek, míg a statisztika korábban kizárólag a nagykanizsai népességszám változásaira szorítkozott.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 22-én 18 órakor: SÁTORRAL HELSINKITŐL AZ ÉSZAKI FOKIG - útiélmény-beszámoló
Előadó: Paksa Ferenc, a zalaegerszegi Magyar-Finn Baráti Kör tagja
- 27-én 14.30 órakor: „Sippal, dobbal..." Az Igricek Együttes koncertje - bérletes előadás.
Közösen a
szomszédokkal
A nagytérségi kapcsolatok fejlesztésére, a megyehatár-menti városok együttműködési területeinek kimunkálására a PHARE-hoz anyagi támogatásért lehet pályázni. Ezt teszi most hat megyehatár közeli város: Enying, Tamási, Dombóvár, Szigetvár, Nagykanizsa, Keszthely. A közös pályázathoz a határon túlról csatlakozik még Koprivnica-Kri-zsevac megye is.
L. I.
NEM JOTT ÖSSZE
Az elmúlt hét végén Tornyi-szentmiklós térségében az esti órákban a szolgálatot teljesítő határőr járőr éjjellátó készülékkel figyelve észlelte, hogy a magyar-szlovén államhatár vonalával párhuzamosan húzódó műúton egy autó megállt, s abból kiszállva többen a határ felé indultak. A hivatásos járőr a határvadász sorkatonákkal feltartóztatta a csoportot. A járőr rádión értesítette a környező határátkelőhelyeket és a területen szolgálatot ellátó többi járőrt, s mindezek nyomán a tornyiszent-miklósi határátkelőhelyen az útlevélkezelő feltartóztatta a gépjárművel kilépésre jelentkező P. D. huszonhat esztendős szlovén állampolgárságú fiatalembert.
A vizsgálat során a nyolctagú család felnőtt tagjai elmondták, hogy a közelmúltig - mint a délszláv háború menekültjei -Olaszországban éltek, ahonnan vissza kellett térniük lakóhelyükre, ám otthon nem találták meg a számításukat, ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek Olaszországba, ha máshogy nem megy, illegális úton.
Lakóhelyükön felvették a kapcsolatot egy helybéli személlyel - akit illegális külföldi utazásokat szervezőként ismertek a környéken -, aki a család tagjainak Magyarországra történő szállí-
tását a magyar-szlovén határig ezerötszáz márkáért, majd onnan Olaszországba juttatásukat további kétezer márkáért vállalta.
A család eladta minden vagyonát, s útnak indult a hozzájuk csatlakozó alkalmi útitárssal. Az immár kilenc főssé bővült csoportot két gépjárművel szállították Magyarországra, ahová legálisan, érvényes jugoszláv útlevéllel léptek be. a tervek azonban füstbe mentek, mert a magyar határőrök visszairányították őket hazájukba az idegenrendészeti eljárás lefolytatása után.
PECH
Az elmúlt hét végén a Fókusz üzletházba törtek be rövid időn belül ismertté vált tettesek. A három férfi mikrohullámú sütőt és kávéfőzőket „csomagolt", amikor a ,,fű alatti" riasztást az Inferno Vagyonvédelmi Kft. irodájában észlelték, s a szakemberek rövid időn belül elfogták a tolvajokat.
LÁBA KELT A BICIKLINEK
A Városkapu körút egyik lakóházának kerékpártárolójából egy húszezer forintos kétkerekűt tulajdonítottak el ismeretlen tettesek.
DR. KOVÁCS BALÁZS SZEMORVOS, OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
ANRENDi:
A RENDELÉS HELYE:
A NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYÁNAK AMBULANCIÁJA
RENDELÉSI IPO;
HÉTFŐ ÉS SZERDA TEL.: 93/311-500/282
16.00-17.00
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-301 Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért. Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
jelképe.
unKn
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Teleíon/lax:
(93)312-305
- Amikor áttanulmányoztam az aláírásokat, úgy döntöttem, hogy nem kaphat tejet a telepről az, aki az aláírók között szerepel, majd megtudják, mit írogatnak alá - mondta lapunk kérdésére Papp Sándor, az Alkotmány Tsz hajcsai tehenészeti telepének vezetője. - Hiába küldték ide a ballonjaikat, két korábbi tejigénylőnek nem adunk a téesz tejéből,
AZ
ELLENSÉG
TEJE
ez nem kötelességünk. Ha az elnök utasítást ad arra, hogy továbbra is kaphassanak az érintettek, akkor adok nekik, de addig tartom magam az elhatározásomhoz.
Az üggyel lapunk 11. oldalán foglalkozunk.
GYÁMHATÓSÁG
SZMODICS VILÁGBAJNOKSÁGA
A sportág kanizsai történetében először világbajnokságon részt vevő sportolója van a MÁV NTE vívószakosztályának. A tehetséges tőröző nevét az utóbbi időben gyakran hallhattuk, olvashattuk. Szmodics Zoltán 1989-ben kezdett el \' vívni a Zemplén iskolában szervezett tanfolyamon, s a hazai sikerek után a kanizsai vívó tagja lett a ka-dett világbajnokságra utazó magyar válogatottnak.
Vele készült beszélgetésünket a lap 15. oldalán közöljük.
KANIZSAI NYERTES
Múlt év júliusától a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. országos méretű akciót szervezett, amelynek keretében a tömbházak lakóközösségei visz-szanyerhették éves biztosításuk teljes összegét. Az újszerű kezdeményezésről, a további tervekről Szentes Lászlóval, a Providencia Rt. nagykanizsai kirendeltségének vezetőjével, illetve Dobsa Lászlóné vagyonszakins-pektorral beszélgettünk.
írásunk a lap 9. oldalán olvasható.
NÉMETH A BAJNOK
A tekézők a sörgyári csarnokban rendezték meg a városi egyéni férfi felnőtt bajnokságot. A versenyen a bajnoki címet Németh Norbert szerezte meg 504 fával az esélyes Lukvár Ferenc, valamint Nagy János előtt.
Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.
Feladataink közé tartozik a családi jogállás megállapítása a házasságon kívül született gyermekek esetében. Az esetek többségében ez egyszerűen történik, egy apai elismerő nyilatkozattal. Tavaly hetvenegy ilyen, rendezetlen jogállású gyermek ügyében kellett dönte-
Annak örülnék, ha érkeznének a laphoz vélemények az elképzelésről, és még inkább elégedett lennék, ha sikerülne valamiféle ötletparádét elindítanom. Biztosra veszem, hogy nem kevés életre-
ALAPÍTVA:
/\'am 9. 1989. szám
nünk. Két esetben bírósági úton kellett megállapítani az apa kilétét, s tizenegy esetben képzelt apa került bejegyzésre az anyakönyvbe, ez azt jelenti, hogy nem volt olyan személy, aki vállalta volna az apaságot, így képzelt személy adatait jegyeztük be,, aki azonban nem azo-
való elgondolás rejtőzik a városukat szeretők fejében, amelyek között vannak nemcsak megvalósításra méltók, de jelenlegi körülményeink között is megvalósíthatók.
STAMLER DÍJA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Zala Art Képző- és Iparművészeti Alapítvány idén is átadta a Zala Art-díjakat az arra érdemes, megyében dolgozó képzőművészeknek. Az alapítvány kuratóriumának elöntése értelmében Stamler Lajos nagykanizsai festőművész is elismerésben részesült.
Az Újudvaron élő" művésszel készült beszélgetésünket a lap 16. oldalán adjuk közre.
nosítható, tehát ügyelnünk kell arra, hogy a név senki érdekét ne sértse, ez egy fiktív személyi adat - mondta többek között lapunknak adott nyilatkozatában Partiné dr. Szmodics Györgyi.
A gyámügyesek munkájáról lapunk 6. oldalán számolunk be.
Ezzel pedig vonzóbbá válna városunk, kanizsaiak és idelátogatók számára egyaránt - írja többek között Tarnóczky Attila önkormányzati képviselő a lap 8. oldalán közzétett írásában.
ÉPÍTSÜNK LABIRINTUST?
2 ( KANIZSA - Si$ottoÁ$t cilé&eéí J 1997. február 28.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
KANIZSA D-Z. Hetilap
Olajbányász
A bizottság napirendjei közül elsőként a Kanizsa Dél-Zalai Hetilappal kapcsolatos szakmai elvárásokról tárgyaltak a testület tagjai. Dr. Horváth György, a bizottság elnöke előterjesztésében a lappal kapcsolatos formai, tartalmi és gazdasági észrevételeket vitatott meg az OKSB. Papp Ferenc szerint a megyei jogú városnak szüksége van a lapra. A képviselő aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy bizottságuknak, a képviselőknek bele szabad-e szólni a lap tartalmi kérdéseibe. Nem tartotta azonban szerencsésnek azt, hogy a bizottsági ülésekről részletes tudósítás, véleménye szerint jegyzőkönyv jelenik meg a lapban. Hangsúlyozta azt is, hogy az újság nemcsak gazdasági, hanem kulturális kérdés is. Véleménye szerint abban kell dönteni, hogy mi legyen a lap sorsa. Megfelelő főszerkesztő szükséges a lap vezetésére, akit Papp Ferenc szerint pályázattal kell kiválasztani. Ehhez kapcsolódott Sabján Imre is, hangsúlyozva, hogy a főszerkesztői pályázatok benyújtása után kellene tárgyalni a lapról. Tamóczky Attila azt mondta el, hogy országosan nem gyakori az, hogy a Kanizsához mért szintű városi lap jelenik meg folyamatosan, évek óta. A képviselő szerint Nagykanizsának örülnie kell, hogy van egy ilyen lapja, amelyet akár anyagi áldozatok árán is fenn kell tartani. A közgyűlésnek igénye lehet az, hogy nőjjön a példányszám, de akkor a feltételeket is biztosítani kell, többek között több újságírói státuszt létesíteni. Óva intette a bizottságot attól, hogy pótszerkesztőség gyanánt tartalmi bírálatot mondjon a lapról. Meghökkentőnek tartotta az elnök előterjesztésének azon részeit, melyben a politikai írásokat minősítette. Zsoldos Ferenc szerint szükséges a lap önállóságának megtartása, a heti megjelenés biztosítása. A közgyűlésnek fel kell vállalnia. Kalmár István, a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy azért kérték az
OKSB véleményét, hogy a két bizottság ajánlásai alapján döntsön a közgyűlés arról, milyen formában tartható fenn a lap. Véleménye szerint az újság szakmai, tartalmi megítélése szubjektív, az önkormányzatnak az a feladata, hogy megvizsgálja, beváltotta-e az elképzeléseket a kft. A főszerkesztői állás pályáztatását látta kívánatosnak. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a Kanizsa Dél-Za-lai Hetilap további megjelenését támogatja, a főszerkesztői megbízatást július elsejei határidővel meg kell pályáztatni, a lap gazdasági helyzetét pedig a gazdasági bizottságnak meg kell vizsgálnia.
Ezt követően zárt ülés keretében tárgyalt a bizottság az Olajbányász SE szervezeti átalakításáról és az önkormányzat anyagi támogatásának formáiról.
Az ülés végén Suhai Sándor polgármester jelentette be a bizottságnak az előző nap a Hunyadi-iskolában tett javaslatát az iskola fuzionálásáról.
L.I.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Brüsszeli kapcsolat
Szokoldomb Terv utca
Első napirendi pontként egy brüsszeli tanácskozáson való részvétel tervével foglalkozott a bizottság. Már a korábbi években is felmerült a város egyik nagy kincsének, a gyógyvíznek a hasznosítása. Április közepén a gyógyturizmussal is foglalkozó tanácskozásra kerül sor Brüsszelben, amelyen a város is bemutatja e téma köré csoportosítható lehetőségeit. A tanácskozásra csak Zala megye kapott meghívást, mint dr. Tanczenberger Sándor, megyei koordinátor elmondta, nyolc település kívánja bemutatni lehetőségeit. Nagykanizsa jó esély-lyel indulhat a befektetőkért folytatott versenyben, hiszen itt több helyszín is adott, a víz minősége is megfelelő, s a megye egyik legfeljettebb infrastruktúrájú települése. A bizottság miután meghallgatta Suhai Sándor és dr.
Tanczenberger Sándor tájékoztatóját, javasolta a brüsszeli részvételt. A város nem zárkózik el a Szokoldomb területeinek megvételéről, mondta el Suhai Sándor, amennyiben legalább hatvan érintett jelzi ezt a polgármesternek küldött ajánlott levelében, majd csekken befizeti az első részletet, a félmillió forintot, illetve vállalja, hogy a telekár hátralevő részletét is időben befizeti, akkor a város vállalja, hogy a jövó év közepére közművesítik a területet. A bizottság a telekvásárlást ilyen formában támogatja. A város felvállalja a Pannonglas Rt. III. osztályú veszélyes hulladékának elhelyezését és deponálását az új hulladéklerakó kiépítésével párhuzamosan. A Terv utcai pavilonok kapcsán a bizottság úgy döntött, hogy a kedvezményes területvásárlásijoggal e területen nem élhetnek az egykori tulajdonosok, hiszen ott a tervek szerint egy más típusú beépítésre kerül sor, így itt a jog nem érvényesíthető. A Terv utcai területek nyílt versenytárgyaláson kerülnek értékesítésre. Ebben az évben sor kerül majd a közterületi, fák vegyszeres védelmére, amire azért van szükség, mert az utóbbi években igencsak elszaporodtak a kártevők, s mostanra a város egész területén komoly veszélybe kerültek a fák. A vegyszerezéssel talán megállítható a pusztulás. A bizottság a kezdeményezést támogatta. Ezt követően a bizottság tagjai elismeréseket javasoltak olyan magánszemélyek és szervezetek számára, akik a városban sokat tettek az épített környezet szebbétételéért. Az összeférhetetlenséggel foglalkozó napirendet a bizottság az előterjesztő Dr. Fodor Csaba távollétében nem tárgyalta.
B.D.É.
A fennállásának 125. évfordulóját ünneplő nagykanizsai
Zrínyi Miklós Általános Iskola
szeretettel várja a szülőket, volt Zrínyis diákokat
1997. március 4-én (kedden) 8-11 óráig szervezett
NYÍLT NAPRA.
Iskola tantestülete és Vezetősége
A MÁV Kodály Zoltán Művelődési Házban működő diszkót kísérő rendbontások miatt Magyar József a közelmúltban azt kezdeményezte, a városban működő zenés szórakozóhelyek üzemeltetőivel tartsanak egyeztető megbeszélést a polgármesteri hivatal és a rendőrség illetékesei. Ez megtörtént, de a képviselő a régiek mellett újabb problémákkal szembesült a fogadóórája alkalmával.
-A Csengery utcából szinte folyamatosan keresnek fel a lakók, hogy tegyünk valamit, mert a Kodály Zoltán Művelődési Házban működő diszkók okozta hangzavar miatt nem tudnak pihenni. Ehhez társul még az is, hogy a diszkózok a szórakozás zárásával úgy távoznak a helyszínről, hogy a legnagyobb disznóságokat művelik. Ezt tetézi még azoknak a hölgyeknek a jelenléte is, akik magukat kínálgatják a Csengery utcán.
- Ön próbálkozott már a probléma rendezésével. Mi történt azóta?
- Amikor kezdeményezésemre létrejött egy kerekasztal-megbeszélés, ahol minden diszkótulajdonos elmondta, hogy náluk hogyan rendezik a diszkót. Az ügyrendi bizottság elkészített egy előterjesztést is, amely szerint a diszkókat üzemeltetők megállapították hogy a mai ifjúság szórakozási szokásai megváltoztak. Nem este tíz-tizenegy óráig szórakoznak hanem este tízkor indulnak a diszkókba ahol hajnali négyig-ötig tartózkodnak. Tudomásunkra hozták azt is, hogy ez valószínűleg azért van, mert nincs más alternatíva Nagykanizsán, a diszkó az egyetlen szórakozási lehetőség. Azt állították, nem igaz, hogy tizenhat éven aluliakat kiszolgálnak szeszes itallal, nem igaz, hogy a fiatalok részegen vezetik a kocsikat, inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy más kocsmákban vételezik a szeszes italt.
- Azt elismerték, hogy zaj, rendbontás kíséri a diszkókat?
- Elmondták, hogy kibélelték, hangszigetelték a diszkókat, a fiatalokat végigkísérik a Csengery utcán egészen a sorompóig. Olyan vélemény is elhangzott, hogy azok csinálják a rendbontást, akiket az általuk alkalmazott őrző-védő szolgálat nem enged be a diszkóba. A probléma az,
1997. fcbmár28.
I
KANIZSA-ítefo»
Bezárhat] ák a diszkókat?
hogy hiába állapodtak meg újabb kerekasztal-beszélgetésben, rendszeresebb ellenőrzésben és abban, hogy még vissza fogunk térni a témára, a helyzet nem javult, sőt romlott a város több részén is. A fogadóórámon kétségbeesve kérték öreg nénik a segítségemet, járjak közbe, hogy a rendőrség védje meg őket, mert félnek. Egyre rondább hangnemet engednek meg az ottlakókkal szemben, nem is beszélve arról, hogy a serdülőfélben lévő gyerekek állandóan az ott ajánlkozó nőket látják üzletelés közben.
- Milyen megoldást lát ön, mint képviselő?
- Talán az intézmény vezetőnőjével kellene rendezni az ügyet. Azt fogom javasolni, hogy vizsgáljuk meg, hogy ez mitől MÁV Művelődési Ház. Ugyanis ezek az idős MÁV-nyugdíjasok azt is kifogásolják, hogy a valamikori, nekik is szórakozást nyújtó, kerthelyiségével, könyvtárával, egy komoly kulturális múlttal rendelkező intézmény mára szinte csak diszkóként működik, a volt vasutas nyugdíjasok igényeit pedig nem elégíti ki. Erre kellene választ adni a MÁV vezetőségének. Szeretném azt is, ha a művelődési ház igazgatónője egy önvizsgálatot tartana, áttekintené, hogy amit a kerekasztal-beszélgetésen megígért, azt hogyan hajtotta végre.
- A rendőrség mit tesz az ügyben?
- Időnként ellenőrzik a környéket, semmilyen rendbontást nem észlelnek. Ennek akkor lenne értelme, ha nem várná a rendőrség a bejelentéseket, hanem rendszeresen járőröznének arra. Komo-
lyan kellene venni a lakosság jelzéseit is, nemcsak legyinteni ezekre. Egyetlen reménysugár az, hogy megjelent végre az a kormányrendelet, amelyben le van írva, hogy ott, ahol a közerkölcsöket vagy a lakosság nyugalmát zavarja egy ilyen intézmény, ott a jegyző az intézményt bezárathatja hat hónapra, majd végleg, de mindenképpen szüneteltetheti a működést. Azt remélem, hogy a polgármesteri hivatal ezt követően alaposabban meg fogja nézni, milyen engedélyeket ad ki, kinek és kinek nem. Egy olyan rendeletet kellene megalkotni, amely szabályozná, kinek milyen kötelmeket kell teljesíteni ahhoz, hogy egy zenés szórakozóhelyet, egy diszkót működtethessen. A közelmúltban megjelent ugyan a zajvédelmi rendeletünk de az az érzésem, hogy nincs aki ellenőrzi, betartják-e. Hol van az a készülék amellyel bizonyítani lehetne, hogy zajártalom van. A hivataloknak kell lépniük, mert az emberek félnek nem adják a nevüket tiltakozásuk igazolásaként. Félnek azoknak a retorzióitól, akiknek ennek az állapotnak a fenntartása érdekük vagy ebből hasznuk származik.
- Mindezek ellenére mire alapozza ön az optimizmusát, azt, hogy megoldható a probléma?
- Arra, hogy a polgármesteri hivatal kezében megvan az a rendelet, amely biztosítja, hogy ne-csak figyelmeztetgessen, hanem be is zárhasson olyan intézményt, amely nem tartja be a jogszabályokat.
L.I.
FESTMENYVASAR
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban (Széchenyi tér 5-9.)
március 3-án 10-19 óráig, március 4-én 9-17 óráig.
A RENDEZVÉNYEN 150 DB KERETEZETT OLAJFESTMÉNY KERÜL BEMUTATÁSRA, MEGVÁSÁROLHATOK A HELYSZÍNEN.
30% ELŐLEGGEL 12 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE, KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN 20% KEDVEZMÉNY!
RETUR ART GALÉRIA: 06-30-568-360
Fogjuk meg és vigyétek!
Nem egyedi eset, ha ötletet dob fel, kezdeményezést indít el valaki, majd valamilyen úton-módon más, a kulisszák mögül ráérez a dologban rejlő értékre és magáévá teszi. Nagy találmányok születtek már abból, hogy a kezdeti rá-ismerést továbbgondozva világraszóló új ismerettel lett gazdagabb az emberiség. Vannak és voltak a névtelen, gyakorta csak bolondnak nevezett újítók, akik nélkül ma nem lenne telefon, televízió, autó, és vannak történelemmé vált nagy nevek, Watt, Edison, Fulton, Róbert Koch. Szegény megszállott Kolumbusz helyett is másról nevezték el Amerikát, igaz, róla a történelem nem feledkezett el.
A megszállottak mellett mindig vannak olyanok is, akik az oldalvizeken hajózva - és bízva a szerencsés áramlatokban - előbb érnek a célba, mint az a bolond, aki nem sunyit, nem keres hátsó ajtókat és saját ötleteiből valami jót akar megvalósítani - általában a köz javára Ha a köz mindezek után részesül a javakból, nem törődik azzal, mi lett a kisemberrel, aki nélkül a Nevek még nemecsekernők sem lennének.
Nem egy vállalati újító tudna meséim arról, hogyan utasították el, majd elöjárói hogyan nyertek újítási díjakat az elutasított ötletéből. Pályázók hadai a megmondhatói, hogy a győztes hogyan alakított nagyot a bukott pályázók elképzeléseiből.
Ha hideg fejjel nézzük mi milyen eredménnyel jár, nincs értelme a „ki gondolt rá először" kérdésén meditálni. Egészen addig, amíg egy magát kulturális menedzserirodának nevező szervezet sem csinál tendenciát más ötleteinek megvalósításából. Lopásról nincs szó, mién is lenne, amikor nem az éj leple alatt került sor az első lépés utáni másodikra. Egyszer már virágosak lettek az ablakok úgy, hogy a Floreat-Ryno-team soraiba fogadta kezdeményezőt és most itt az újabb ,Jogjuk meg és vigyétek ". A Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület felhívását január 17-én tette közzé lapunk. Ebben a Sétakert megmentésére szólít fel az elnök hivatalt, civil szervezetet, mindenkit, aki segíteni tud ötlettel, munkával vagy anyagiakkal a Millenniumi Sétakert rendbetételében, funkcióval való ellátásában. Az előfordulhat, hogy nem olvas mindenki Kanizsát és hasonló ötlete támad. Az is elképzelhető, hogy akik a millecen-tenárium évében javaslatot tettek ezügyben, nem tudták megvalósítani nagyra törő terveiket. Nem lenne újdonság, hiszen a „sokat akar a szarka, de nem bírja a farka ", vagy az „ aki sokat markol, keveset fog " közmondások igazságtartalma nem egyszer beigazolódott.
Hiába készített programtervet a Ryno Kulturális Menedzseriroda, azt nem követte tett a 1100. évforduló esztendejében, ha az nem, hogy a nem éppen fényesen kivitelezett éves programfüzetben mind képben, mind írásban szerepelt a Sétakert is. A Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület felhívása érzékenyen érintette az illetékes önkormányzati bizottság elnökét is, mondván náluk a pénz, majd talán ők csatlakoznak?!
Érdekes egybeesés ez ügyben, hogy a régi-új ötletgazdák megtalálták az illetékest, beadványuk utolérte a munkahelyén, nem az önkormányzat hivatalában. Levelüket tavalyi, meg nem valósított programtervüket az együttgondolkodás első lépésének minősítve és ugyanezt a meg nem valósított tervet mellékelve a kellő alapossággal fogalmazták meg. Rosszindulat sem feltételezhető a levél aláírójáról, hiszen a közös gondolkodást már korábban kezdeményezőt is be kívánja vonni új akciójába.
Újabb javaslataik is lesznek - majd az első egyeztető beszélgetések során. Amikor már más ötletei elhangzanak.
A programterv szerint kivenné a részét a feladatokból, felelős lenne azokért hivatal, iskola. Munkaügyi Hivatal, parkőr, kutyasétáltató, szobrász - név nélküli bolond, ötletadó, munkavégző, megszállott. A pénzt lefölöző programokért már meg lehetett nevezni a felelőst: a Ryno Kulturális Menedzseriroda Az objektumok későbbi bérbe adását lebonyolító kilétét sem fedi homály: a Floreat Kanizsa Alapítvány, amely ezzel megteremtheti a köztéri rendezvények finanszírozásának részbeni alapjait. Azokét a rendezvényekét, amelyet ki más bonyolítana le, mint a RYNO KM1.
Summa summárum: nemecsekernő előre, rendületlenül, rövidesen találkozhattok Don Quijote-val, aki meglepődik, hogy mennyire többet tudtok nála a szélmalomharcról. r

4 1997. c 1) ma r "28.
Soron kívüli közgyűléssel kezdte munkáját a képviselő-testület, melynek napirendjén három témakör szerepelt. Elsőként dr. Hantos Ferenc dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány jelentette be azt, hogy március elsejétől Horváth István őrnagyot bízza meg a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetésével. A kinevezést azért előzi meg megbízás, mert a nemzetbiztonsági szerveknek át kell világítaniuk minden kapitányjelöltet. Horváth István nagykanizsai születésű, a megyében több helyen teljesített rendőri szolgálatot, megbízásáig a megyei rendőr-főkapitányság osztályvezető-helyettese. A hosszú ideje betegeskedő dr. Gotthárd Jenő egészségügyi okokból nyugdíjba vonul, míg eddigi helyettese, dr. Molnár László már novemberben kérte más területre történő áthelyezését.
Ezt követően az önkormányzat, a Zala Megyei Kézműves Kamara és a Dortmundi Iparkamara közös PHARE-pályázatáhak elnyerését követően indítható átképző központ létrehozásához erősítette meg szándéknyilatkozatát a közgyűlés. A pozitív döntést azonban hosszú vita előzte meg. Szakony Szilárd tájékoztatta a testületet arról, hogy háromszázezer német márkával megegyező értékű ECU-támogatással elindulhatott a program, bankszámlát nyitott a partner és ideje lenne a szerződéseket aláírni. Ezt követően az önkormányzatnak a szükséges infrastruktúrát kell biztosítania. Suhai Sándor elmondta, hogy az emelt szintű hegesztés átképzési
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában lévő, alább felsorolt
• nagykanizsai 078 hrsz-ú erdő,
• nagykanizsai 11630 hrsz-ú erdő, 9 nagykanizsai 11632 hrsz-ú erdő,
• bagolai 0105/61 hrsz-ú gyep,
• bagolai 1027 hrsz-ú erdő,
• bagolai 1028 hrsz-ú erdő,
• miklósfai 2162 hrsz-ú erdő-gyep,
• miklósfai 2514 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanait.
Versenytárgyalás ideje:
1997. március 11. 9.00 óra Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori a tárgyalóterme ¦
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Q
Részletes kiírási anyag a Polgár-1 mesteri Hivatal I. emelet 6. és 10.« irodájában vehető át.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
íiiiiilil^
feltételeit meg kell teremteni, a fenntartás dologi költségeket is jelent a városnak. Mayer Ferenc szerint Nagykanizsa európai mércével mérve is rendelkezik csúcstechnológiával a műszaki képzés területén, ezért nem látja szükségesnek nagy költséggel létrehozni és fenntartani egy új intézményt. Emlékeztette a testületet arra is, hogy a közgyűlés nem foglalt állást amellett, hogy vállalja az infrastruktúra költségeit, hanem döntését a biztos információk birtokában kívánta meghozni. Dr. Pintérné Grundmann Frida rámutatott arra, hogy a Cserháti SZKI is az említettel megegyező összeget nyert el technológiafejlesztésre, képzési központ létrehozására. A művelődési osztályvezető azt javasolta, hogy éljen a közgyűlés a program adta lehetőségekkel, de ne új intézményt hozzon létre, hanem egy már működő és fogadóképes intézményre épüljön rá az átképző központ, dr. Bárányi Enikő arra hívta fel a figyelmet, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával felemás helyzetbe kerül a közgyűlés, hiszen a reformra, racionalizálásra szoruló intézményhálózatban új intézményt hoz létre. Palotás Tibor megkérdőjelezte, mi köze az önkormányzatnak ahhoz, hogy felnőttképzés, második szakma elnyeréséért folyó képzés kezdődjön Kanizsán, amelyet szerinte az iparkamarának kellene felvállalnia. A program dortmundi menedzsere elmondta, hogy iparosok, kisiparosok átképzésére jönne létre az intézmény, amely szabadon integrálható. Bicsak Miklós rámutatott arra, hogy az iparosok elvárják az önkormány-
Képviselői fórum
Papp Ferenc önkormányzati képviselő értesíü a nagykanizsai 4. számú választókerület polgárait, hogy
március 7-én (péntek) 17 órától
KÉPVISELŐI FÓRUMOT tart a IISMK felnőtt klubjában.
Téma: Az 1997-es városi költségvetés és fejlesztési tervek. Vendég: Suhai Sándor polgármester.
zattól, hogy partner legyen a hasonló kérdésekben is, ne csak az adójukra számítson. Ferenczy Zoltán emlékeztetett a kölrségve-tési vitában elhangzottakra, melyek szerint félő, hogy Kanizsa végérvényesen lemarad más települések mögött. Szerinte az átképző központ létrehozása az egyik pontja lehet a kivezető útnak. Dr. Bárányi Enikő nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az átképző központ nem itthoni, hanem külföldi munkára képez munkaerőt. Marton István kérdésére válaszolva a menedzser elmondta, hogy Németországban állami és tartományi támogatásból és tanfolyami díjakból tartják fenn a hasonló központokat. Dr. Csákai Iván szerint kamarai feladatokat akarnak a közgyűlés nyakába varrni akkor, amikor elég magas kamarai díjakat szednek. Ennek birtokában a kamara átvehetne feladatokat. Az átképző központ létrehozása esetén anyagi hozzájárulását a kamara is tegye az önkormányzat támogatása mellé. A közgyűlés többsége úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a projektet fogadó szándéknyilatkozat aláírására.
Harmadik napirendként a ter-málkutak hasznosítási lehetőségéről szóló befektetői találkozón való részvétehői döntött a közgyűlés. A Zala Megyei Önkormányzat által Brüsszelben szervezett kiállításon és üzleti találkozón részt vehet Kanizsa is.
A soron kívüli napirendek után a legutóbbi közgyűlés meg nem tárgyalt témáival folytatta a munkát a testület. Elsőként a PHARE CBC támogatásával létrehozható veszélyes hulladék megsemmisítőről tárgyaltak a képviselők. Tüttő István előterjesztésében értesülhettek a városatyák arról, hogy milyen úton jutott Kanizsáig a projekt, és arról, hogy milyen feladatot oldana meg az égetőrendszer. Helyéül a hulladéklerakót vagy a szennyvíztelep szomszédságát jelölte meg az alpolgármester. Suhai Sándor szerint nem lenne szerencsés a depóval egy helyre tervezni a veszélyes hulladékégetőt. A megvalósítást hatástanulmányok és a lakosság véleményének kikérése előzi meg. A testület egyetértett a tervezett veszélyes hulladékégető telepítésének vizsgálatával, a szennyvíztisztító telepen történő megvalósításával. Felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a projektgazdái nyilatkozatot adja ki. Ezt a napirendet a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről készített tájékoztató vitája követte. Az előterjesztő, dr. Takács Anikó kérte, hogy a közgyűlés ne hozzon határozatokat, hanem vegye tudomásul a tájékoztatóban szereplő megállapításokat, mert nem lenne szerencsés a törvény meghozatala előtt önkormányzati szinten jogszabályt alkotni. Dr. Csákai Iván sok észrevétele között elmondta, hogy az ifjúságvédelmi felelősök hatékonyságára sok tényező hat negatívan. Rámutatott arra is, hogy nem csupán a rendszerváltás az oka annak, hogy több a veszélyeztetett, deviáns gyerek, hiszen korábban is nagy számban voltak ilyenek, csak nem szabadott róluk tudni. Felhívta a figyelmet a drogok terjedésére, amely szerinte sokkal nagyobb gond, mint ahogy a tájékoztatóban megállapítják. Kelemen Z Pál elmondta, hogy a SZEB azért nem támogatta az ifjúságvédelmi referens alkalmazását, mert a népjóléti törekvések azt mutatják, hogy a hatósági és szakszolgálati tevékenységet szét kívánják választani. Dr. Kerekes József vitába szállt dr. Csákai Ivánnal, véleménye szerint az elmúlt negyven év eredményei nem azt mutatják, hogy az a rendszer lenne a felelős a mai állapotokért. Dr. Horváth György az ifjúsági őrjáratok visszaállítására tett javaslatot, majd elmondta, hogy meg kell oldani a lakótelepi ifjúság szervezett foglalkoztatását is. Elmondta azt is - és ezt Mayer Ferenc is megerősítette -, hogy az iskolákban megfelelő egészségügyi felvilágosítás, pszichológiai tanácsadás folyik. Marton István azt taglalta, hogy a húsz évvel ezelőtti, közel ezeregyszáz születéssel szemben tavaly alig több mint négyszáz gyermek született, ez az adat három éve is negyven százalékkal több volt. Béres Márton és Teleki László azt hangsúlyozta, hogy az ifjúsági referens alkalmazásának feltételeit biztosítani kell.
Ezt követően a társadalmi-gazdasági programról tanácskozott a közgyűlés. Az új javaslatok beépítése után kap végleges formát és tartalmat a dokumentum és kerül elfogadásra a közgyűlés elé. A közgyűlés munkatervét elfogadta a testület, az ülésen elhangzott javaslatok átvezetésre kerülnek.
L.I.
:%-<:%-:J tt* A ^TTr»ri A m ¦ V:* Ili
1997. február 28, V KANIZSA - ^Oideté* J Í5
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz köz- §• zé a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására 1
Nagykanizsán. ^ A kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol- 3 gármesteri Hivatal Városi Főépítészeti Irodán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet § tér 7. Telefon/fax: 93/312-283) 3 _I
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános tárgyaláson fakitermelésre értékesíti a tulajdonában lévő miklósfai 611 hrsz-ú, 3399 nm alapterületű ingatlanán található faállományt.
Versenytárgyalás ideje: 1997. március 6. 9.00 óra
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. irodájában vehető át.
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a kiskereskedelmi, az élelmiszer-, ruházati-, vegyescikk nagykereskedelmi, a vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (társaságok, egyéni vállalkozók) és saját előállítású áruját értékesítő termelők figyelmét az
ÜZLETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS BELKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok változására. (4/1997. (I. 22.) sz. korm. rendelet)
1. Kereskedelmi üzlet csak jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg tevékenységét.
2. A már működő üzletek esetén, 6 hónapon belül működési engedélyt kell kérni a korábban jegyző által záradékolt „üzletbejelentés" alapján. Ennek elmulasztása esetén az üzlet tovább nem működhet.
3. A rendelet hatálybalépését (1997. február 22.) követő 1 éven belül az üzlet elnevezésénél a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak, a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell alkalmazni (az üzlet elnevezésének utalnia kell az üzlet szakjellegére). Ha a kereskedő ennek határidőre nem tesz eleget, az üzlet tovább nem működhet.
4. A vásárlók könyvét a jegyző hitelesíti.
5. Ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszűnéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja.
6. Vendéglátó üzletben rendezett műsoros előadást be kell jelenteni a jegyzőnek.
7. A kereskedő az üzlet megszűnése előtt 1 hónappal a jegyzőt tájékoztatni köteles, megszűnésekor a működési engedélyt 15 napon í belül vissza kell adni. ^
A RENDELET FEBRUÁR 22-ÉN LÉP HATÁLYBA! |
Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán 5
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állások betöltésére:
Meghirdetett munkahely
Képesítési
és egyéb feltételek
Napközi otthonos óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.
3. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 17.
4. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
6. sz. Óvoda
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor u. 19.
Felsőfokú szakirányú végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Hevesi Sándor Altalános Iskola 8800 Nagykanizsa Hevesi Sándor u. 2.
Altalános Iskola és Óvoda
8800 Nagykanizsa-Miklósfa Iskola u. 10.
Rózsa úti Altalános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A
Valamennyi álláshely elfoglalásának időpontja: 1997. augusztus 1.
A pályázatokat 1997. március 3-ig a következő címre kell benyújtani:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel/fax: 93/311-040
Felsőfokú szakirányú - elsősorban tanári - végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Felsőfokú szakirányú - elsősorban tanári - végzettség 5 év szakmai gyakorlat
gyógypedagógiai tanári végzettség !0 év szakmai gyakorlat
egyetemi szintű tanári végzettség 5 éy szakmai gyakorlat
egyetemi szintű tanári végzettség 5 év szakmai gyakorlat
Díszoklevelek adományozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy azon nyugdíjas pedagógusok, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték és a pályán eltöltött idejük legalább 35 év, Díszoklevél adományozását kérhetik.
Első alkalommal - Arany Oklevél adományozásakor - szükséges a fenti adatokat igazoló Oklevél, vagy annak másolata, valamint a munkaviszonyt igazoló nyugdíjazási Határozat. Későbbiekben elegendő a már meglévő Díszoklevél bemutatása.
A kérelmek beadási határideje: 1997. március 15. Benyújtható a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán, ahol az érdeklődők számára további információk is beszerezhetők.
Polgármesti Hivatal
Művelődési Osztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
| KANIZSA-]
1997. február 28.
Bűnözés
A nagykanizsai rendőrkapitányság területén - hasonlóan az országos adatokhoz - az elmúlt évben tovább nőtt a bűncselekmények száma. Ezen belül különösen és kiemelkedően a vagyon elleni jogsértések száma emelkedett. Az elmúlt évek tendenciájának megfelelően a bűnözés átstrukturálódott a vagyon elleni jogsértések irányába. Ennek fő okai elsősorban és alapvetően a társadalmi, gazdasági változások. Az elszegényedés, munkanélküliség, a megélhetési és
Mint ahogy az ide vonatkozó jogszabály előírja, az ország valamennyi polgármesteri hivatala elkészíti év elején - a megelőző év adatai szerint - az adott településre vonatkozó gyámhatósági statisztikát, amelyek a Közigazgatási Hivatal számára támpontul szolgálhatnak a megvalósítandó feladatok, a tendenciózus, vagy akár újonnan jelentkező problémák megoldásához. A nagykanizsai adatokról Partiné dr. Szmodics Györgyi igazgatási osztályvezető adott felvilágosítást.
- A statisztika tartalmazza a gyámhatósági adatforgalmat és intézkedéseket; jól látható, hogy
zatoknak a száma, amelyeket a kiskorúak vagyoni helyzetével kapcsolatosan hoztunk meg. Itt elsősorban olyan esetekről van szó, amikor például a kiskorú nevén valamilyen ingatlan van, ezzel ugyanis a törvényes képviselő nem rendelkezhet szabadon, csak a gyámhatóság engedélyével történhet bármilyen jellegű jogi intézkedés. Döntünk az intézeti elhelyezésekről is, és nagyon sok a gondnokoltunk Ez azt jelenti, hogy a belátási képességgel nem rendelkező, tizennyolc évet betöltött személyek ügyeit a gyámhatóság felügyelete mellett, annak jóváhagyásával intézzük, tehát a gyámhatóság a gondnokokat fel-
Mit mutat a statisztika
GYÁMHATÓSÁG
egzisztenciális gondok megoldatlansága körvonalazza a jogsértések számának emelkedését.
Az összbűncselekmények növekedésével arányban emelkedett a gyermek és fiatalkorúak által elkövetett jogsértések száma is. A gyermekkorú elkövetőkre elsősorban és szinte kizárólag a vagyon elleni (lopás) bűncselekmény jellemző, míg a fiatalkorú elkövetők esetében .jelentős" a testi sértés, közlekedési bűncselekmény, garázdaság, rongálás, jármű önkényes elvétele és rablás elkövetése is. Az elkövetés okait vizsgálva a fokozatos elszegényedés, a negatív normák előtérbe kerülése, a társadalmi kontroll fellazulása kedvezőtlenül hatott és hat a gyermek-és fiatalkorú bűnözés megelőzésére, felderítésére.
Szükséges továbbá kiemelni a rossz baráti környezetet, az anyagi haszonszerzést, a kalandvágyat és nagyon hangsúlyozottan a szülői közömbösséget. Szólni kell továbbá arról a kedvezőtlen jelenségről, mely intézetben elhelyezett gyerekeknél tapasztalható, ugyanis az intézetbe visszakerülnek olyan fiatalok, akik börtönből szabadulnak így fiatalabb társaiknak példaként szolgáinak a jogsértő magatartások elkövetésére. Nagy az intézetekből történő szökések száma, valamint a szököttek által elkövetett bűncselekmények száma is.
viszonylag magas azon határozatok száma, amelyek nyomán érdemi döntés született - mondja elöljáróban az osztályvezetőnő. -A tendencia a korábbi évekhez viszonyítva emelkedést mutat, tavaly kilencszáznyolcvanhat olyan határozat született, amelyben valamilyen jogot vagy kötelezettséget állapítottak meg, a kiskorúakkal kapcsolatos családi döntéseket tükrözik Itt kell megemlítenem, hogy a határozatok ellen természetesen joga van az ügyfélnekfellebbezni, tavaly kilenc esetben tették ezt meg.
- Melyek azok a leggyakoribb ügyek, amelyeknél önök határozathozatalra kényszerülnek?
- Adott esetben például döntenünk kell a kiskorú családi jogállásáról, vagyoni ügyeiről, döntés arról, hogy a kiskorú veszélyeztetettsége milyen fokú, és esetleg arról, hogy milyen kötelezettséget írunk elő a szülő részére: kötele-ző-e igénybe venni a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait, kötelező-e a gyermeket napközibe íratni, vagy éppen döntünk arról, hogy egy harmadik személynél helyez-zük-e el a kiskorút, természetesen az ő érdekeit maximálisan szem előtt tartva. Pártfogót is jelölhetünk ki, aki a szaktudásával segítheti a szülőket és a gyermeket is. Az utóbbi időszakban rendkívül megnövekedett azoknak a határo-
ügyeli, működésüket figyelemmel kíséri.
- A statisztikai adatok mögött lévő kiskorúak milyen körből kerülnek ki?
- Ez nagyon változatos. A statisztikai tárgykörök között szerepelnek a védő és óvó intézkedések, foglalkozunk a pártfogó felügyelet elrendelésével, a veszélyeztetett kiskorúakkal, a gyámság és gondnokság alatt állókkal, az intézeti neveltekkel, a gyermekvédelmi intézetbe ideiglenesen beutalt kiskorúakkal, az ideiglenesen harmadik személynél elhelyezett kiskorúakkal, a kiskorúak családi jogállásának rendezésével, a kiskorúak házasságkötésének problémájával, a kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügyeivel, valamint - elvált szülők esetében - a kapcsolattartás szabályozásával.
Nagyon magas a veszélyeztetett kiskorúak száma, az elmúlt évben ezernyolcszázöt főt tartottunk nyilván, legtöbbjük anyagi okok miatt került a nyilvántartásba, de ide soroljuk azokat is, akik rendszeres nevelési segélyben része-
Ismertté vált bűnelkövetők:
Fiatalkorú 107
Gyermekkorú 10
Veszélyeztetettség:
Környezeti okok miatt 75 fő
Gyermek magatartása 23 fő Szülő magatartása 29 fő Anyagi ok 1.173 fő
Egészségügyi ok 139 fő Több okból is veszélyeztetett 366 fő Összes veszélyeztetett gyerekszáma: 1805 fő
sülnek, hiszen ahol olyan alacsony a család jövedelme, hogy ilyen jellegű támogatást igényelnek, ott a kiskorú automatikusan veszélyeztetettnek minősül. Szintén magas a környezeti - szociális, családi és lakásproblémák -miatt veszélyeztetett kiskorúak száma is, ide olyan fiatalokat sorolunk akiknél nem biztosítottak a normális, egészséges fejlődéshez szükséges körülmények.
- Mindezek hogyan jutnak az önök tudomására?
- Kapcsolatban állunk az oktatási intézményekkel és más egyéb szervezetekkel, s kis számban ugyan, de akadnak lakossági bejelentések is. Leggyakrabban az iskolák, az óvodák, a bölcsődék, védőnők jelzik a gyámhatóságnak, ha olyan problémái tapasztalnak, ami hatóságilag orvoslásra szorul. A gyámhatóság ilyenkor úgynevezett védő és óvóintézkedéseket foganatosít, az elmúlt évben százhatvannyolc esetben került erre sor. Kilencvenkét alkalommal figyelmeztettünk kiskorút, helyes magatartásra kötelezés - a kiskorúra nézve - tizenegy esetben történt, huszonegy esetben pártfogót rendeltünk ki a kiskorú részére, tizennégy alkalommal a szülőket figyelmeztettük a helytelen magatartás miatt, kilenc esetben pedig figyelmeztettük illetve felkértük, hogy nevelési tevékenységéhez vegye igénybe például a Nevelési Tanácsadó vagy a Családsegítő Központ szolgáltatásait. Megpróbáljuk meggyőzni a szülőt, hogy vegye figyelembe a
Alkoholfogyasztás
A tanulók 5,9%-a nem fogyasztott semmilyen alkoholt életében.
Mintegy 50% tíznél kevesebbszer ivott életében, 30,8%-a húsznál többször.
A fiúknál a többszöri fogyasztásról többen, a lányoknál kevesebben számoltak be
56,6% volt már részeg legalább egyszer: lányoknál ez 50,3%
fiúknál 64,9%
Tíznél többször volt részeg 14% életében.
Az elmúlt évben a kérdezettnek 42%-a volt részeg, 21,5% többször is.
Az országos adatokhoz képest a kanizsai lányok többször és nagyobb arányban fogyasztanak alkoholt.
Az alkoholfogyasztás elterjedtsége nagyobb mint a megyében.
[ KANIZSA - $<já*hüw )-,. __2
\\W1. február 28.
gyermek érdekeit, teremtsen számára megfelelő körülményeket, ügyeljen arra, hogy rendszeresen járjon iskolába. A szülők általában megígérik, hogy változtatnak az életmódjukon. Ezt azonban hatósági úton nehéz kikényszeríteni, ám ha a szülő továbbra is elhanyagolja a gyermeket, előfordulhat - erre külön felhívnám a figyelmet -, hogy a kiskorút a saját érdekében kénytelenek leszünk kiemelni a családból, s súlyos esetben sor kerülhet arra is, hogy a gyermek intézetbe kerül. Ez a legszigorúbb hatósági intézkedés, csak nagyon indokolt esetben foganatosítjuk, hiszen közismert, hogy a magyar intézményi háttér sem a legideálisabb környezet a fiatalkorúak számára. Az alapelv természetesen az, hogy a gyermeknek családban kell felnőnie. Tavaly nyolc esetben kellett elrendelnünk az intézeti nevelést, tíz gyermeket viszont visszaadhattunk a családnak. Év végén hatvanhét intézeti nevelt kiskorút tartottunk nyilván. Ez a szám évente változik, annak függvényében is, hogy mi jut a gyámhatóság tudomására. Mi általában már csak akkor szerzünk tudomást az esetekről, amikor elég nagy a gond a családban. A problémák sokáig rejtve maradnak, s hiába tudnak mondjuk a szomszédok ezekről, nem mernek bejelentést tenni; a lakossági bejelentés nagyon kevés.
- Előfordult-e már, hogy a kiskorú maga kérte az intézetben való elhelyezését, mondván, otthon tarthatatlan a helyzet?
- Igen, ilyen is megesett már, ez általában a tizenöt-tizenhat éves korosztályra jellemző. A tizennégy év fölöttiek többé-kevésbé már tisztában vannak a joga-
ikkal, s mernek nyilatkozni a szüleikkel szemben is. A kisebb gyermekek még félnek a szülői fenyegetettségtől, és nemegyszer az is előfordul, hogy az anya tudja, nem jó ez a helyzet, de nem mer segítséget kérni, változtatni, mert a házastársa netán életveszélyesen megfenyegette. Hozzánk gyakran csak az utolsó pillanatban fordulnak. Ez nem könnyíti meg a helyzetünket, hiszen az idő múlásával egyre nehezebb olyan döntést hozni, amelyben az érintettek a lehető legkisebb mértékben sérülnek Adódnak olyan helyzetek is, amikor a gyámhatóságnak azonnal kell intézkednie, például ha kapunk egy jelzést, hogy egy kisgyermek napok óta felügyelet nélkül van, vagy éppen a szülőnek három nap múlva jut eszébe, hogy el kellene mennie a gyerekéért a bölcsődébe... Ilyenkor sajnos nem tudunk mást tenni, ideiglenesen beutaljuk a gyermeket a gyermekvédő intézetbe, ezt követően vizsgáljuk, miért történhetett meg a szülői mulasztás. Az elmúlt évben tizenhét esetben kellett elrendelnünk ilyen azonnali, ideiglenes hatályú beutalást. Két gyermeket a családi körülmények, a szociális háttér miatt sajnos továbbra is az intézetben kellett elhelyeznünk.
Az úgynevezett ideiglenes elhelyezés esetén a gyermeket nem intézetben, hanem egy harmadik személynél, hozzátartozónál helyezzük el, aki vállalja a gyermek gondozását, felügyeletét. Ilyenkor a bíróság dönt arról, hogy a későbbiekben visszaadható-e a gyermek a családnak vagy sem. Tavaly tizenkét ilyen intézkedést foganatosítottunk s mindegyik esetben megindult a per a gyermek elhelyezésének ügyében. Hét
Drogfogyasztás
Tiltott drogok (marihuána, amphetaminok, LSD, crach, kokain, heroin, extasy)
- fogyasztásának életpre valenciáj a
16 éveseknél 4,3%
- fiúknál 4,9%
- lányoknál 3,9%
- ha a marihuána és hasis fogyasztását nem számítjuk, az érték 1%
- fecskendővel bevitt drogfogyasztásról 7 fő számolt be
- marihuána, hasis teljes életprevalenciája 4,3%
- LSD 1,3%
esetben helyt adott a bíróság a döntésünknek, a többi öt per folyamatban van.
A gyámhatóság hatáskörébe tartozik a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények esetén a pártfogó felügyelet végrehajtása, ezekben az esetekben a fiatalkorúak bírósága dönt a felelősségre vonás kérdésében. Ha a döntés értelmében pártfogó felügyelet alá kell vonni a fiatalkorút, akkor a gyámhatóság rendeli ki a hivatásos pártfogót, s ő kíséri figyelemmel a fiatalkorú magatartását egy meghatározott ideig. Sajnos szaporodnak a fiatalkorú bűnelkövetők is, tavaly nyolcvankilenc esetben kellett ilyen indokból pártfogót kirendelni, míg kilencvenötben ötvenkilencet. A tendencia évek óta emelkedést mutat, s nagyon magas a visszaesők száma is, tavaly tizennégy főt regisztráltunk A tizennégy év alattiak a gyermekek nem büntethetők, az ügyük nem kerül bíróság elé, a gyámhatóság hoz védő és óvóintézkedést. A jellemző bűncselekmény ennél a korosztálynál a garázdaság és a lopás. Azt hiszem, szólnunk kell arról is, hogy az említett védő és óvóintézkedések keretében működik megelőző pártfogói felügyelet. A polgármesteri hivatal próbált szervezni egy társadalmi pártfogói hálózatot, amelyben jelenleg hét pártfogó dolgozik. Reméljük, az ő munkájukkal elkerülhető a problémás családoknál, gyermekeknél a helyzet súlyosbodása. Az elmúlt évben huszonegy esetben került sor pártfogó kirendelésére.
A statisztikában szerepel továbbá egy olyan tárgykör is, amelyen belül adott esetben nagyon nehéz - talán nem is lehet -igazságos döntést hozni, ez az úgynevezett kapcsolattartási problémakör. Az elvált szülők gyermekei számára biztosítani kell, hogy a gyermek a másik szülővel is rendszeresen tarthassa a kapcsolatot. Ilyen ügyben tavaly huszonegy esetben kellett intézkedni. Hét esetben a gyámhatóság jogerősen szabályozta a kapcsolattartás kereteit, három esetben sikerült megegyezésre bírni a feleket, tizennégy alkalommal pedig a bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtására kötelezték a szülőket. A bírósági döntés két évig érvényes, ez idő alatt a gyámhatóság nem hozhat más határozatot. Amennyiben a felek semmiképpen sem tudnak megegyezni, a mi feladatunk meggyőzni őket, valamilyen formában kikényszeríteni, hogy tart-
sák be a bírósági határozatot. Ha a szülő szándékosan akadályozza a gyermek kapcsolattartását a volt házastárssal, a dolog odáig fajulhat, hogy a másik fél kérheti a gyermekelhelyezés megváltoztatását.
- A gyermek kérheti-e ezt?
•* Természetesen, az ő véleményét is figyelembe veszi a bíróság, sőt, az új családjogi törvény előírja, hogy a tizennégy éven felüli gyermeket már mindenképpen meg kell hallgatni, a véleményét ki kell kérni, tiszteletben kell tartani. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha teljesen nyilvánvaló, hogy az nem szolgálja az ő érdekeit. Tizennégy éven aluli gyermek esetében szakértő, pszichológus véleményét is ki lehet kérni, aki különböző vizsgálatokkal kialakítja a véleményét, megállapítja, milyenek a gyermek érzelmi kötődései.
Feladataink közé tartozik a családi jogállás megállapítása a házasságon kívül született gyermekek esetében. Az esetek többségében ez egyszerűen történik, egy apai elismerő nyilatkozattal. Tavaly hetvenegy ilyen, rendezetlen jogállású gyermek ügyében kellett döntenünk Két esetben bírósági úton kellett megállapítani az apa kilétét, s tizenegy esetben képzelt apa került bejegyzésre az anyakönyvbe, ez azt jelenti, hogy nem volt olyan személy, aki vállalta volna az apaságot, így képzelt személy adatait jegyeztük be, aki azonban nem azonosítható, tehát ügyelnünk kell arra, hogy a név senki érdekét ne sértse, ez egy fiktív személyi adat.
A gondnokoltak illetve kiskorúak vagyoni helyzete is helyet kapott a statisztikai adatok között. Itt általános probléma, hogy a szülők nehezen értik meg, hogy a kiskorú nevén lévő ingatlannal vagy bármilyen vagyonnal nem rendelkeznek szabadon, bármiféle mozgás csak a gyámhatóság engedélyével történhet. Az utóbbi időben ez elég sok konfliktusra adott okot a gyámhatóság és a szülők között, bár tény, hogy az esetek többségében a szülőnek nem áll szándékában kijátszani a gyermeket. Tisztában vagyunk vele, hogy a szülő a gyermek érdekében forgatná a vagyont, de a jelenlegi jogi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, ettől nekünk sincs módunkban eltérni.
_ Bella Judit
Dohányzás
A kérdezett fiatalok 28,8%-a soha nem dohányzott, 30,0%-a maximum tíz alkalommal, 28,6%-a negyven vagy több alkalommal.
A lányok között valamivel magasabb azok aránya, akik soha nem dohányoztak.
A dohányzás életprevalenciája országos adatokkal megegyezik (életprevalencia = az adott korosztályban lévők aránya a vizsgált jelenség szerint.)
A megkérdezettek 10%-a tizenegy évesen dohányzott először, és szintén 10%-uk tizenöt éves kora óta rendszeresen dohányzónak vallja magát.
8 ( KANIZSA-^ ) ím február2S.
ÉPÍTSÜNK LABIRINTUST?
Önök, akik e sorokat olvassák minden bizonnyal jártak már irigykedve olyan szerencsésebb településeken, amelyek idegenforgalmi látványosságai turisták seregeit vonzzák, gazdagítva ezzel a helyben lakókat és öregbítve a város hírét. Tehetünk-e valamit, hogy Nagykanizsa, ha szerényebb adottságokkal is, de növelje ismertségét és nyújtson látnivalókat a hozzánk látogatóknak?
Talán igen! Az ötlet, amit most újra felvetek, talán meghökkentő, akár hóbortosnak is tűnhet. Ennek veszélyét vállalom, de örülnék, ha mindenekelőtt elolvasnák a következő részletet Jerome K. Jerome „Három ember egy csónakban" című remek könyvéből. Akik már olvasták, talán szívesen derülnek újra Harry mulatságos esetén.
Harris azt kérdezte tőlem, vajon voltam-e valaha a Hampton Court-i útvesztőben, ő egyszer azért ment el oda, hogy megmutassa valakinek az utat. Előre tanulmányozta a tervrajzot; ez olyan egyszerűnek látszott, hogy már gyerekjátéknak tűnt, mely alig érte meg a kétpennys belépődíjat. Most már azt hiszi, hogy a tervrajz ugratásnak készült, mert egy csöppet sem felel meg a valóságnak, és csak félrevezeti az embert. Harris egy vidéki unokaöccsét vitte el oda. Azt mondta neki, „ide csak egypár percre megyünk be, pusztán azért, hogy elmondhasd, hogy itt is jártál, mert nagyon szimpla dolog az egész-Nevetséges dolog is »útvesztő«-nek nevezni- Arra kell csak ügyelnünk, hogy mindig jobbra forduljunk. Tíz perc alatt végigsétálunk rajta, azután kijövünk belőle és reggelizünk "
Mikor benne voltak, találkoztak néhány emberrel, akik azt mond-
ták, hogy már háromnegyed órája jönnek-mennek és elegük volt az egészből. Harris megengedte, hogy a nyomába szegődjenek; ő éppen most jött be, csak körülnéz, és aztán rögtön kimegy. Azt felelték, hogy ez nagyon kedves tőle, és mögéje sorakozva követték
Útközben még másokat is felszedtek akik már ki szerettek volna jutni, míg végül maguk köré gyűjtötték az útvesztő valamennyi látogatóját. Olyanoknak akik már fölhagytak minden reménnyel, hogy valaha bejutnak a közepébe, vagy hogy kijutnak belőle, vagy hogy majd meglátják valaha az otthonukat és a barátaikat, újból visszatért szívükbe a bátorság, mikor meglátták Harrist és követőit, és áldó szavakkal csatlakoztak a menethez Harris legalább húsz emberre tette követői számát; egy asszony a csecsemőjével, aki már reggel óta ott volt, a karját is megfogta, attól félve, hogy elveszti.
Harris mindig jobbra fordult, de az út nagyon hosszúnak mutatkozott, úgyhogy az unokaöcsé annak a véleményének adott kifejezést, hogy ez az útvesztő igen nagy.
- Egyike a legnagyobbaknak -felelte Harris.
- így kell lennie - válaszolta az unokaöccse -, mert máris két mérföldet kutyagoltunk.
Harris maga is kezdte furcsállni a dolgot, de tartotta magát, míg végre egy eldobott kiflivég mellett haladtak el, amelyre Harris öccse megesküdött, hogy már hét perccel előbb is látta. „Lehetetlen!" De a kisgyermekes asszony is megerősítette, mert ő maga vette el a gyerekétől és dobta el, éppen akkor, amikor Harrisszel találkozott. Azt is hozzátette, hogy bár
sohase találkozott volna Harisszel és annak a véleményének adott hangot, hogy Harris közönséges imposztor. Harris erre egészen nekidühödött, elővette a tervrajzot, és kifejtette az elméletét.
- A tervrajz egészen jó lehet -szólt a csoportból valaki -, ha tudja, hogy most hol vagyunk
Harris persze nem tudta, és azt ajánlotta, legjobb lesz a bejárathoz visszamenni, és az egész utat elölről kezdeni. Hogy újra elölről kezdjék az iránt nem volt valami nagy a lelkesedés, de abban a tekintetben már teljes egyetértés uralkodott, hogy a bejárathoz visz-sza kell térni. így aztán megfor-
dultak, és megint Harris után baktattak de az ellenkező irányban. Tíz perc múlva ott találták magukat az útvesztő közepén.
Harris először arra gondolt, hogy úgy tesz, mintha ez lett volna a célja; de látva a tömeg fenyegető tekintetét, úgy döntött, hogy véletlennek tünteti föl az esetet.
Akárhogy állt is a dolog, volt egy kiindulópontjuk. Legalább azt tudták, hogy hol vannak; újra elővették a tervrajzot, és látva, hogy a dolog egyszerűbb, mint hitték harmadszor is útnak indultak
Három perc múlva újra ott álltak az útvesztő közepén. Ezek után már egyszerűen sehova sem tudtak eljutni. Akármelyik utat választották, az a közepére vezette őket vissza. Ez már olyan természetessé vált, hogy némelyikük ott is maradt, és megvárta, míg a többi körülsétál és visszatér. Harris megint csak előhúzta a tervrajzát, de a tömeget már a tervrajz puszta látása is felbőszítette és azt mondták neki, hogy inkább csavarja be vele a hajfürtjeit. Harris kénytelen volt belátni, hogy bizonyos mértékig népszerűtlenné vált.
Végül is mindnyájan úgy elszédültek, hogy az őr után kiáltoztak, mire az fölmászott a külső létrára, és úgy kiáltotta le hozzájuk hogy merre forduljanak De már annyira össze voltak zavarodva, hogy nem voltak képesek megérteni a szavait, ezért aztán az őr azt mondta, hogy csak álljanak meg ott, ahol vannak, majd ő megy el értük.
A sors akaratából ez az őr még fiatal volt és új ember, mikor befelé indult, nem találta őket, és ezért jobbra-balra szaladgált, hogy megtalálja az utat, de ő is eltévedt. Hol itt, hol ott látták elő-
tűnni, amint a sövény másik oldalán tovasuhant, és ő is többször látta őket, és feléjük is indult; ők vártak vagy öt percig, de az őr megint