Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.08 MB
2008-11-12 15:00:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
480
1314
Rövid leírás | Teljes leírás (1.28 MB)

Kanizsa 1997. 010-013. szám - március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Szezonnyitó az Expressnél
Néhány hónap még, aztán a nyár beköszöntével ismét ducivá nőnek az utazótáskák, előkerülnek a fürdőruhák, netán sítalpak, korcsolyák, kinek-kinek ízlése és pénztárcája szerint. Örök kérdés marad azonban, hol is töltse el a család azt a néhány pihenésre szánt napot. A választást megkönnyítendő, az Express Rt. nagykanizsai irodájának vezetőjével, Novák-né Nau Valériával beszélgettünk az iroda ez évi kínálatáról, mellyel lapunk 9. oldalán ismerkedhetnek meg bővebben olvasóink.
Átmeneti időszak
Átmeneti időszakot hirdettem a csapatomban, kérve a kollégákat arra, ajándékozzanak meg bizalmukkal, őszinteségükkel, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy össze tudjam gyűjteni azokat az alapinformációkat, amelyek körvonalazzák a továbbiakat -mondta azon a sajtótájékoztatón Horváth István őrnagy, a város megbízott rendőrkapitánya, melyen a múlt évi munkát értékelték.
Az eseményről lapunk 6. oldalán számolunk be.
Hazádnak...
Hétfőn délután a Vasemberház Házasságkötő Termében tette le ünnepélyes keretek között állampolgársági esküjét az Erdélyből - Szatmárnémetiből - négy évvel ezelőtt Magyarországra települt Seres Júlia és fia, An-derkó Ottó. A Suhai Sándor polgármester és Karádi János anyakönyvvezető előtt írásban is megerősített fogadalom megtétele után anya és fia átvehette az immár teljes jogú magyar állampolgárságot igazoló oklevelet.
írásunkat a lap 17. oldalán olvashatják.
Arany János utcai óvoda
Szép környezetben működik az Arany János utcai Napköziotthonos Óvoda. Csend és nyugalom övezi az intézményt. Nem lehet panasz az ott folyó munkára sem. Érdeklődésünkre dr. Varga Ala-dárné tagóvoda-vezető adott információt. Ezt lapunk 8. oldalán adjuk közre.
ROZGONYI 1.
A Rozgonyi utca 1. számú ház födémcserés nagyfelújítására és a tető térbeépítés kivitelezési munkáira az Ingatlankezelési Intézmény hirdetett pályázatot.
A kiviteli tervdokumentációt negyvenezer forint + ÁFA vissza nem térítendő összeg ellenében vehették át az ajánlatot tenni szándékozók.
Az ajánlatokat 1995. december l-ig kellett benyújtani, az eredményhirdetésre december 12-én került sor.
A pályázók - Kromo Kft., Pillér I. Kft., Ryno Kft., Tanép Kanizsa Kft., ZÁÉV Rt. - közül 86.559.000 forint + ÁFA áron a Pillér I. Kft. nyerte el a kivitelezési munkálatokat,
A munkaterület átadására, a munka kezdetére 1996 januárjában került sor. A kitűzött befejezési, átadási határidő a dokumentum szerint 1997. május 31.
A beruházási program módosításra került, mert az üzletek kialakítására újabb nettó 9.811.000 forintot biztosított a közgyűlés. így a beruházás tervezett költsége 118.400.000 forint + ÁFA árra növekedett.
Ezek a tények. Összeállításunk a lap 12. oldalától olvashatók.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u .3.
Telelon/tax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 19B9.
IX. évfolyam 10. szám 1997. március 7.
BAGOLA IGEN?
Az NSR Kft., a bagolai hulladéklerakót jelenleg is üzemeltető gazdasági társaság Nagykanizsa és gyűjtési körzete kommunális szilárd hulladékának további elhelyezése érdekében a hulladéklerakó bővítését tervezi. A kft. megbízá-
sából az OKOHYDRO Környezetés Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda a bővítésre vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelőséghez benyújtotta. A hatástanulmány szerint a depónia tervezett kialakítása garanciát ad arra, hogy megfelelő üzemeltetéssel a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. A kérelemmel és a tanulmányok eredményeivel kapcsolatban lapunk 11. oldalán közölt hirdetmény szerint tehetnek észrevételeket az érintettek és kaphatnak bővebb információt a hatásvizsgálatról.
KANIZSA - StyottááyC üiéAe6 J
1997. március 7.
_2_
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Rendezési tervek Sétakert Telekeladások
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság első napirendi pontként a palini városrész és az északi városrész részletes rendezési tervét tárgyalta meg. Palin részletes rendezési tervét dr. Heller Márta készítette, az északi
városrészét Zámbó Teréz. Ezt követően a Sétakert felújítási programjáról tárgyalt a bizottság. Mint a téma előadója, Horváth Gábor elmondta, a programtervet egy évvel ezelőtt adták be a Mille-centenáriumi Emlékbizottságnak, ám ott energia és pénz hiányában nem tudtak érdemben foglalkozni vele. A bizottság úgy döntött, két-három hét múlva ismét foglalkozik a témával, és akkorra már minden bizottsági tag eldöntheti, a tizenegy pontos programtervből mit javasol elvégeztetni. A Sétakert kapcsán került szóba az otta-
ni illemhely sorsa. Mint Somogyi Tibor, az üzemeltetők képviselője elmondta, a felújítási tervek már régóta készen vannak, mindeddig arra vártak, hogy elindul-e valami ott, amihez csatlakozhatnak, vagy sem. A témával kapcsolatban felmerülő összes kérdés megvitatása után a bizottság úgy döntött, támogatja a Higiénia Kft-t, hogy az illemhely fölé létesítendő büfét az eredetileg tervezett formában valósítsa meg. Ezt követően a Lovas Military ez évi versenyprogramjáról kapott tájékoztatást a bizottság. Mint a tájékoztatóból kiderült, ismét versenynek ad majd otthont a pálya, erre június 26-27-én kerül majd sor. Ha ez a verseny sikerrel zajlik le, jó eséllyel pályázhat a város az 1998-ban megtartandó világbajnokságra. A téma előadója, Horváth Gábor felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a Csónakázó-tónál egyetlen vizesblokk sem működik, s ezek nélkül nem lehet színvonalas rendezvényt tartani a tónál. Mint megtudhattuk, a Duna TV kétórás közvetítést adna az eseményről másfél millió forintért, s ebben az időkeretben a városnak is volna módja bemutatkozni. A verseny szervezői március nyolcadikán tartanak terepbejárást, erre a bizottság tagjait is meghívták. Ezt követően az elmúlt ülésen felvetődött kérdésekre válaszoltak az illetékesek. Mint Imre Bélától megtudhattuk, a SPAR építkezésnél kirakott euro-plakátok kerítésszerepet töltenek be, kihelyezésük ideiglenes. A Platán sori ABC mellett található kitöredezett reklámszekrény nem a város tulajdona, igyekeznek megkeresni a tulajdonost, akinek módjában áll annak javítása vagy felszámolása. A szabálytalan parkolások kapcsán Imre Béla el-morfdta, ez bizonyos fokig koncepciós probléma. A város egyes területen fizető parkolókat alakítottak ki, másutt azonban nem. Nyilván az autósok az ingyenes helyeket választják, ha megtehetik, még akkor is, ha ez szabálytalan. A Környezetvédelmi Felügyelet munkatársai egyébként nagy hangsúlyt fektetnek a szabálytalan parkolások büntetésére, olykor talán túlságosan is -mondta az osztályvezető -, pedig az illegális szemétlerakók kérdése legalább ugyanilyen súlyos prob-
léma. A bizottság úgy határozott, egy későbbi alkalommal meg kívánja hallgatni a Környezetvédelmi Felügyelet vezetőjét is. A Műszaki Osztály a tavaszi tisztasági napok programjához ötleteket vár a VKB tagjaitól is, tudhattuk meg Imre Bélától. A programra egyébként március 17-től kerül sor. Magyar József önálló képviselői indítványa kapcsán a bizottság úgy határozott, a területre vonatkozó rendezési tervet aktualizálni kell, de a témában á végső szót a Közgyűlés mondja majd ki. Ezt követően telekeladások ügyében döntött a bizottság. A téma kapcsán dr. Fodor Csaba úgy vélekedett, az illetékesek jobb lenne, ha következetesek lennének, és lenne valami rendszer abban, hogy mely telkeket adják el versenytárgyalás nélkül, s melyek azok, amelyeket meg kell versenyeztetni. Balassa Béla úgy vélekedett, ha egy területre vevő jelentkezik, az versenytárgyalás nélkül kaphassa meg azt a napi legmagasabb áron, ne akadályozzuk a vállalkozásokat. Többen is aggályukat fejezték ki amiatt, hogy az eladott területeken a rendezési terveknek nem mindig lehet érvényt szerezni. A bizottság a telekeladásokat támogatta. Ezt követően városképet érintő kérdéseket tárgyalt a bizottság. A Rozgonyi 1/b kapcsán úgy vélekedett, az épület arculata kedvezően változik az átalakítás által. A teleki utca 66. szám alá íervezett épületre azt javasolták, hogy annak építési vonalát vigyék beljebb. A Postakert utcai társasház tulajdonosainak egységes formában kialakított, azonos anyagból kivitelezett előtető kialakítását javasolják, a mostanit pedig le kell bontani. A Rákóczi utca 63. kapcsán úgy vélekedtek, épüljön meg az épület. Az összeférhetetlenségről szóló rendelettervezet megtárgyalását a bizottság egy későbbi alkalomra halasztotta. A külkapcsolatokról szóló rendeletet elfogadták. Az Apolló filmszínház épületére nem javasol emléktáblát elhelyezni a bizottság. A partnervárosok információs táblákra kiírt pályázatot eredménytelennek minősítette a bizottság. Zárt ülésen döntöttek a díszpolgári cím adományozásáról.
B. D. É.
Tisztelt Király Úr!
A „Kanizsa" Újságban közzétett nyílt levelét jóleső érzéssel olvastam. Jól esett a természetes elvárás, a bizalom, hogy - már nem először - hozzám fordult, minden esetben a közösséget szolgáló észrevételével, javaslatával, panaszával.
Szerencsére vannak még Önhöz hasonló, ha kell keményen kritikus, mégis jóérzésű városlakók, akik úgy tudnak reklamálni, hogy nem vádaskodva sértenek, hanem válaszra, tettre sarkallnak.
így éreztem legutóbb is, amikor lakóközössége érdekében egy elhamarkodott garázsépítési tervet tudtunk közösen megakadályozni, elejét véve sok-sok elkeseredett panasznak, esetleges peres, vagy jobb esetben peren kívüli igazságtételnek.
Jelen levélben felvetett problémát kivizsgáltam. Panaszolta, hogy a nyugdíjas pedagógusokat méltánytalan helyzetbe hozz egy tervezett intézkedés, ami ellen tiltakozik.
Nos szeretném megnyugtatni, hogy nincs - nem is volt - ilyen jellegű szándéka a Polgármesteri Hivatal művelődésügyi szakigazgatási szervének.
A félreértésre az adott okot, hogy valóban vizsgálat tárgya a diákélelmezés, az iskolai konyhák helyzete. A kapacitások kihasználtsága, a szükséges, illetve a meglévő dolgozói létszám aránya.
A vizsgálat fényt derített arra, hogy több nevelő-oktató intézményben a konyhák kapacitása csak ún. „külső étkezők" kiszolgálásával használható ki. Ez még önmagában nem jelentene problémát. Ez valóban intézményvezető hatáskörbe tartozó döntés.
Az viszont már nem helyes gyakorlat, hogy e miatt konyhánként 1-2, esetenként 3 dolgozóval több van alkalmazva, mint amennyit az étkező gyermekek létszáma indokolna.
Az iskolai konyha tehát úgy végez vendéglátós tevékenységet, hogy a kiszolgáló személyzet önkormányzat által biztosított (fizetett) és a munkabérhányad a térítési díjban nem jelenik meg.
Valójában ez aklcor is gondot okozna, ha ez a gyakorlat nem menne a tanulói étkeztetés rovására. Fokozza a gondot, ha a „külső étkező" ételhordóban viszi el az adagot, mert gyakorlatból tudom, hogy az így kiszolgált adag bizony több és nagyobb, mint a tányérban kimért.
Véleményen szerint ezekre a dolgokra az intézmények vezetőinek kell(ene) jobban odafigyelniük.
Végül szeretném nyomatékosan aláhúzni, hogy a nyugdíjas pedagógus nem „ külső étkező". Ennek alapján rezsi nélküli nyersanyagnormáért étkezhet, illetve ha egészségi állapota ezt igényli, viheti haza napi ebédjét.
Annak idején a Bolyai-iskolából beteg és ideiglenesen mozgásképtelen tanító nénijüknek az arra lakó tanulók szabadidejükben vitték haza ételhordóban az ebédet. Remélem ez a gyakorlat máshol és ma is él.
Tisztelt Király Úr!
Köszönöm eddigi és jelen észrevételeit. Várom a jövőben is a felelősségteljes és a közösség érdekében megfogalmazott kritikáját, figyelemfelhívását és javaslatait.
Továbbija egészséget kívánva üdvözli:
Nagykanizsa, 1997. február 28.
SuhaiSándor
1997. március 7.
( KANIZSA - Si$ottoá$i ülé&e6 J
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Összeférhetetlenség
Szerződések nyilvánossága
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségének kérdéseiről szóló rendelettervezet - immár a szocialista képviselőcsoport által benyújtva - újra bizottsági szakaszba került. Az ÜJKB ülésén Kelemen Z. Pál annak a véleményének adott hangot, hogy egyetért ugyan a magasabbrendű jogszabály hiánya miatt aggályoskodókkal, mégis javasolja megalkotni a rendeletet. A képviselő elmondta, hogy az előterjesztés döntő részben a rendelet eredeti kidolgozójának, Béres Mártonnak a szellemi terméke, de változások is bekerültek a dokumentumba. A leginkább kardinális kérdésnek azt tartotta, hogy ne az önkormányzat megrendeléseiből éljenek egyes képviselők, a lakosságot ez felettébb irritálja. Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző - megerősítve dr. Takács Anikó jegyző véleményét - elmondta, hogy a rendelettervezet szerinte törvénysértő, bizonyos tekintetben alkotmánysértő is. Halász Gyula felvetette azt, hogy konkretizálni kellene, kiket szabályozna a rendelet, mert iskolaigazgatók, művelődési ház vezetők, iskolaszéki tagok is érintettek lehetnek. Németh László azt javasolta, hogy a törvény meghozataláig tegyék félre a tervezetet, de azt a közgyűlés ajánlás formájában fogadja el. Tarnóczky Attila felvetette, hogy nem tartalmaz szankciót a rendelettervezet. Kelemen Z. Pál elfogadhatónak tartotta azt az ajánlást, mely szerint határozat formájában fogadják el az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat, amelynek hatálya a jelenlegi képviselőtestület fennállásáig szólna. A bizottság négy szavazattal, három ellenében nem javasolta a közgyűlésnek a rendelettervezet napirendre vételét. Ezt követően az önkormányzati szerződések nyilvánosságáról vitázott a bizottság. Tarnóczky Attila az adatvédelmi biztos nyilatkozatára hivatkozva elmondta, hogy a köztes ajánlatok kivételével minden privatizáció-jellegű eljárás nyilvános. Az is, hogy kinek, menynyiért mit adott el az önkormányzat. Balogh György rámutatott,
hogy a bizottság elé kerülő szerződések még nem véglegesek, aláírás előtt kerülnek az ÜJKB elé. Tarnóczky Attila, szerint ebben az esetben aláírás után az összesét nyilvánossá, hozzáférhetővé kell tenni. Németh László és Béres Márton szerint zárt ülésen kell tárgyalni a szerződésekről, Halász Gyula ezt azzal is indokolta, hogy a szerződés alá nem írása esetén presztízsveszteség érheti a feleket. Tarnóczky Attila annak a véleménynek adott hangot, hogy ha a vevő kényes a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, akkor vásároljon magánszemélytől. A bizottság ezt követően zárt ülésen tárgyalt a szerződésekről, amelyeket a polgármesteri hivatal osztályaitól sorszámozva akkor kér vissza, ha azok aláírásra kerültek. A bizottság felkérte az aljegyzőt, hogy forduljanak a kérdésben az ombudsman-hoz.
L. I.
Pénzügyi Bizottság
Portfolió-tisztítás Külkapcsolatok
Horvát konzulátus
Első napirendként portfóliótisz-títás keretében az önkormányzatnál lévő MHB-részvények értékesítése mellett döntött a bizottság. Ezt követően elfogadta a PB azt az intézkedési tervet, melyet a hivatal az ASZ-vizsgálat során a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanvagyonnal való gazdálkodás terén megállapított hiányosságok megszüntetésére dolgozott ki. Zárt ülés keretében díszpolgári cím adományozását véleményezte a bizottság, az előterjesztést három nem és három tartózkodással nem javasolták elfogadni.
Harmadik témakörként a külkapcsolatok szabályozásáról szóló rendelettervezet megtárgyalására került sor. A kidolgozók nevében Béres Márton elmondta azt, hogy esetenkénti vagy spontán kapcsolatfelvétel helyett többirányú, szabályozott külkapcsolati viszonyokat kell teremteni, a-melyben nemcsak az önkormányzat, a polgármesteri hivatal a külkapcsolatok gazdája, hanem csatlakozhatnak hozzá civil szervezetek is. Véleménye szerint évenként külügyi tervben kellene (Folytatás a 4. oldalon.)
Titkos írások
Ki ne hallott volna már a struccpolitikáról? Több millió ember a megmondhatója, hogy létezik, hiszen nap mint nap találkozunk olyan esetekkel, amikor valaki(k) azt hiszi(k), hogy a probléma nem létezik, ha nem veszünk tudomást róla. Mint az etológusok kiderítették, már-már a strucc rágalmazása, ha a példával élünk, ugyanis az eddig ostobának hitt madár nem is dugja a homokba a fejét. Csupán hosszú nyakát hajtja a földig, és ezzel azt akarja elérni, hogy a sík terepen ne vegye észre se állat, se ember. Mindezt tudva persze ugyanúgy lehet beszélni továbbra is truccpolitikáról, hiszen az emberszabásúak is gyakorta hajolnak le és el, rejtenek és rejtőzködnek azért, hogy más ne vegye észre, mit cselekednek. Ha sokáig nem tudtunk drogokról, az nem azért volt, mert országunk mentes volt a kábítószerektől, hanem azért, mert nem volt szabad tudni róla - mondta egy helyi közéleti személyiség. Van benne valami. Hosszú éveken át nem voltak maffiák sem, nem volt panama, nem haltak meg sorkatonák a laktanyákban. Józsi bácsi, a jászsági téesztag azt hitte, hogy egy szál kurva sem űzte az ipart, hiszen nem tudta, hogy az üzletszerű kéjelgés fedőnéven emlegetett büntetendő cselekményt a szocialista nyelvújítás homálya fedi csupán. Elhallgatások, cinkos összekacsintások mindig voltak, mindig közel lehetett kerülni a tűzhöz és a fene se tudta — nem merte tudni? -, ki mögött ki áll. A büdös nagy demokrácia beköszöntével persze megváltozott minden. Nincs újság, rádió, televízió, amely rendszeresen ne harsogná: Budapest Európa Bangkokja lett, drogcélország lettünk, virágzik a prostitúció, maffia-háború dúl, panamáért pedig nem kell Közép-Amerikáig utazni. A változás viszont tisztított a homályon némiképp, hiszen hol van már a cinkos összekacsin-tás? Bárkiről tudni lehet, mi van a többmilliárdos vállalkozása mögött, kinek kik a szekértolói. A demokrácia intézménye nem a titkolózásra alapul. Mindenki mindent tudhat. Persze vannak olyan jogok, amelyekkel nem lehet visszaélni, ezért nem kaphat nyilvánosságot személyes adat, a faji, etnikai hovatartozásra vonatkozó adat, sem a kóros szenvedélyre, sem a szexuális életmódra vonatkozó adat. A dolog furcsasága az, hogy az identitástudat a kisebb-nagyobb atrocitások ellenére erősödik a kisebbségekben, a kóros szenvedélyeket nyíltan vállalják szervezetbe tömörülnek a prostik, melegek. Mit kell hát titkolni ma Magyarországon? Hogy kinek mije van? Lassan már minden nehézség nélkül kideríthető, ki hol igazgatótanácsi, felügyelő-bizottsági tag, milyen értékű palotát épít, az aranydekoráció egy része szemmel is látható, és a mindenki mindenki ellen elve oda vezet, hogy a titkosnak hitt bankszámlákról is tudomást lehet szerezni némi cselszövéssel. Mégis, mit nem lehet tudni ma Magyarországon? Ha Kovács tizenharmadik József megvásárol egy helyiséget jó áron egy önkormányzattól, ha Maf & Fia újabb megbízást nyer el a várostól, ha Senki Alfonz kicsi telket bérel a köz földjéből azért, hogy családja és az önkéntes szüretelek számára paradicsomot termesszen? Miért titok, ha a város valamit elad? Miért, ha a vevő, megbízott okosabb, dörzsöltebb és jobban jár, mint ahogyan a köz tulajdonát kezelőktől a köz elvárná? Egy idő után úgyis fény derül arra, hogy Kovács tizenharmadik birtokolja a helyiséget, Maf & Fia szolgáltat, és a kis Senki túrja a bérelt földet. Mi ebben a takargatni való? A pénz, a vagyon? Hát miből telne bármire? Meg se forduljon bárki fejében az, hogy talán más oka is lehet a titkossá tett írásoknak, nincs szó takargatni valóról. A rövidebbet úgyis a kis Senki húzza, mert hát ugye, ő is valami zárt ülésen kapott földeket a polgármestertől, és a Paradicsomból cserébe más is részesedhet. Ha az adatvédelmi biztos szerint akár a tévéelnök fizetése is nyilvánossá tehető, ha az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, ha minden és mindenki tiszta és tisztességes, miért érdekelné a nyilvánosságot - nemcsak a sajtót - az, hogy kinek hogyan hívják az anyját, van-e állandó lakása, a Bika jegyében született-e vagy az Ikrek havában? A nép, az istenadta csak arra kíváncsi, miért nem tudhat mindenről, amiről a Népköztársaságban nem tudhatott, mert nem volt, miről(?) a nép Köztársaságában pedig nem tudhat, mert nem tudja, miről kellene tudnia.
Mindezeken túl: ha egy vállalkozás, vállalat, bármely cég a Cégbíróságon bejegyzést nyer, annak minden adatába - név, lakcím, anyja neve, születési ideje, a cég tőkéje, a tőkemozgás, éves mérleg - a helyszínen minden A
senki is betekinthet.
( KANIZSA - StpútaéLyi üié&eá, *J
1997, március 7,
_4______
(Folytatás a 3. oldalról.)
rangsorolni a tevékenység részeit, és mellé kellene rendelni az anyagi és egyéb feltételeket is. A delegációk összeállításánál figyelembe kellene venni a viszonosságot és a politikai-szakmai szempontokat is. Köteles Józsefhé szerint jó lenne összességében látni a.terv által szabályozott terület pénzügyi oldalát, az összes költséget. Marton István szerint maximálni kell a delegációk létszámát, és ezt a hatáskört a közgyűlésnek kellene gyakorolnia. Beke János annak a hiányérzetének adott hangot, hogy a külkapcsolatok nincsenek értékelve. Utalt a puchheimi bizottsági látogatásokra is, amelyet nem követett semmilyen visszajelzés. A rendelettervezetet a bizottság elfogadta, éppúgy, mint a Nagykanizsára telepítendő tiszteletbeli horvát konzulátus létrehozásának tervét.
L. I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Terv utca Asz-vizsgálat Külkapcsolatok
Kanizsa Újság Kft.
A bizottság első napirendként három évre karitatív tevékenység végzésére, felújítási kötelezettséggel bérbe adni javasolta a Csengery utca 36. szám alatti, ötvennégy négyzetméteres ingatlant. Ezt követően zárt ülésen tárgyalt a GVB a díszpolgári cím adományozásáról készült előterjesztésről. A javaslatot öt igennel, egy nem és egy tartózkodás mellett támogatta a tagság. A Terv utcai pavilonhelyek értékesítésének kérdéséről dr. Fodor Csabának az volt a véleménye, hogy szükség van az ügy jogi vizsgálatára. A városfejlesztési bizottság a versenytárgyalást javasolta, de alternatívaként más területet is felajánlhatnának a volt pavilontulajdonosoknak, akiknek a hivatal megígérte a terület megvásárlásának jogát. Deiszinger József javaslatát támogatva a bizottság a terület eladásával nem ért egyet. Támogatta a bizottság egy másik ingatlan értékesítését. A Rákóczi u. 40. szám alatti bérleményt az üzlet bérlője meg kívánja vásárol-
ni a mellette lévő szükséglakással együtt. Az elidegenítési tilalom feloldása és a szükséglakásban élőknek a Dózsa út 73-ban való elhelyezése után az értékesítésnek nincs akadálya. A bizottság az elidegenítést támogatta. Elfogadta a tagság az ASZ által a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingat-lanvagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése során megállapított hiányosságok megszüntetésére kidolgozott intézkedési tervet. Ezt követően a külkapcsolatok egyes kérdéseit szabályozó rendelettervezet vitájára került sor. Halász Károly felvetette, hogy a delegációk összeállítását nem szabad csak a közgyűlés hatáskörében hagyni, mert annak szüneteiben is szükség lehet a döntésre. Dr. Fodor Csaba szerint a delegáció vezetője nem lehet más, mint a polgármester vagy az alpolgármester, a kiutazók létszámáról a közgyűlésnek kell döntenie. Marton István szerint egy szakmai ügyben kiutazó delegáció vezetője nemcsak önkormányzati vezető lehet, hanem a téma szakembere is. Őri Sándor nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egyesek azt szeretnék, ha a delegációk vezetőjének kijelölése és a kiutazók meghatározása állandó politikai alkuk sorozata lenne. A bizottság a tervezetet elfogadásra javasolta.
Ezt követően a Kanizsa Újság Kft. gazdasági vizsgálata került napirendre. Kalmár István ismertette a tavalyi mérleg és a bevételi-kiadási terv alapján fennálló gazdasági helyzetet és kilátásokat. Röst János szerint már ki kellett volna írni a pályázatot, és meg kellett volna kezdeni annak a hosszú távú elképzelésnek a kidolgozását, amely az újság mű-\' ködtetését biztosítja. Szerinte inflációkövető támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdasági függetlenséggel politikailag is független lehessen a lap. Elképzelhetőnek tartotta azt, hogy egy bizottság a megjelent írásokat ellenőrizze független, pártalapon delegált szakértőkkel. A képviselő szerint a közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy kell-e a városnak ez az újság, hogyan működtessék, és ez a kft. adja-e ki. Béres Márton amellett szólt, hogy az újság értékeit feltétlenül meg kell őrizni a szükséges változtatások mellett. Véleménye szerint egy városi lapnak nem alapvetően gazdasági kérdés a lap továbbvitele, amelynek támogatása a költségvetés egy ezreléke. Annak a véleményének adott hangot a
képviselő, hogy anyagi forrást kellene még invesztálni a laphoz, hogy minél függetlenebb legyen a politikától és a mindenkori polgármestertől. Röst János szerint abban kellene dönteni, hogy önkormányzati kft-ként működjön-e a lap kiadója vagy más tőkebefektetők, szakmai befektetői csoportnak ajánlja fel a közgyűlés. Ez utóbbinak nem tulajdonított nagy valószínűséget. Sürgette a döntést a költségek meghatározása és a főszerkesztő személyének pályáztatása terén. Javasolta, hogy a lapot továbbra is az önkormányzat kft-je adja ki, a támogatás összege minden évben emelkedjen meg az infláció nyolcvan százalékával, a főszerkesztő kinevezése után pedig térjenek vissza a gazdasági feltételek témakörére, őri Sándor a támogatást stabilizálná, de az eladott lapszámhoz kötné, amely ösztönzőleg hatna a lap készítőire is. Stahl György szerint a piaci gazdaságosságot nem lehet elérni, de azt sem szabad folytatni, hogy szükség esetén az önkormányzat egy-másfél millió forinttal segítséget nyújt. Szerinte az inflációs ráta százhúsz százalékával kellene az éves támogatást növelni, csak így lenne képes a lap gazdaságilag előrelépni. Marton István egyetértett Stahl Györggyel a támogatás mértékét illetően, mert szerinte az infláció nyolcvan százalékával növelt éves összeg a lassú halálhoz lenne csak elegendő. Megfontolandónak tartotta azonban azt, hogy első lépésként kis százalékban ne engedje-e be a kft-be az önkormányzat a magántőkét, majd hosszútávon az arányt növelje a magántőke javára. A GVB az önkormányzati kft. fennmaradását támogatja, javasolja, hogy a következő közgyűlésen kerüljön sor a pályázat kiírására, majd ezt követően a támogatás anyagi kérdéseire térjen vissza a közgyűlés.
A temetői szolgáltatások díjainak ötven százalékos emelése nem kapott szavazati többséget. Korábban határozat született arról, hogy a temetőgondnokságot leválasztja a közgyűlés az NSR Kft-ről, azonban ennek a végrehajtására nem került sor. Kalmár István a határozat végrehajtásának elmaradása mellett rámutatott arra is, hogy a többi szolgáltató árainak emeléséhez csak úgy járult hozzá az önkormányzat, ha az nem haladta meg az infláció nyolcvan százalékát.
L.I.
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz közzé a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására Nagykanizsán.
A kiírás térítésmentesen besze- | rezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váró- 9 si Főépítészed Irodán (8800 Nagy- | kanizsa, Erzsébet tér 7. Tele- j fon/fax: 93/312-283)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános tárgyaláson fakitermelésre értékesíti a tulajdonában lévő miklósfai 611 hrsz-ú, 3399 nm alapterületű ingatlanán található faállományt.
Versenytárgyalás ideje: 1997. március 6. 9.00 óra
Versenytárgyalás helye: Pol- g. gármesteri Hivatal alagsori tár- | gyalóterme (Nagykanizsa, Erzsé- n bet tér 7.) 9
Részletes kiírási anyag a | Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. 3 és 10. irodájában vehető át. i
FOGADÓÓRA
Értesítem választókerületem polgárait, hogy fogadóórámat % 1997. március 12-én, szerdán 17 * órakor tartom a Nagyrác úti q Általános Iskola ebédlőjében. a , Dr. Bárányi Enikő | önkormányzati képviselő ,
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár Miklósfán a Mindenki Házában Időpont: 1997. március 8-9. Nyitva: 9-17 óráig Minden ktdves érdeklődőt szeretettel várunk A vásáron bemutatásra kerül és megvásárolható:
- Vetőmag
- Növényvédószer
- Malomipari termékek
- Kisgépek
- Hentesáruk
- Zöldség-Gyümölcs -Cipő
-Ruha
Miklósfai Városszépítő Egyesület
C
1997. március 7. v KANIZSA - VtOvdeté* )
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a kiskereskedelmi, az élelmiszer-, ruházati-, vegyescikk nagykereskedelmi, a vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (társaságok, egyéni vállalkozók) és saját előállítású áruját értékesítő termelők figyelmét az
ÜZLETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS BELKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok változására. (4/1997. (I. 22.) sz. korm. rendelet)
1. Kereskedelmi üzlet csak jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg tevékenységét.
2. A már működő üzletek esetén, 6 hónapon belül működési engedélyt kell kérrü a korábban jegyző által záradékolt „üzletbejelentés" alapján. Ennek elmulasztása esetén az üzlet tovább nem működhet.
3. A rendelet hatálybalépését (1997. február 22.) követő 1 éven belül az üzlet elnevezésénél a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak, a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell alkalmazni (az üzlet elnevezésének utalnia kell az üzlet szakjellegére). Ha a kereskedő ennek határidőre nem tesz eleget, az üzlet tovább nem működhet.
4. A vásárlók könyvét a jegyző hitelesíti.
5. Ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszűnéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja.
6. Vendéglátó üzletben rendezett műsoros előadást be kell jelenteni a jegyzőnek.
7. A kereskedő az üzlet megszűnése előtt 1 hónappal a jegyzőt tájékoztatni köteles, megszűnésekor a működési engedélyt 15 napon belül vissza kell adni.
A RENDELET FEBRUÁR 22-ÉN LÉPETT HATÁLYBA! 2
<
Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán | (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 12 szoba) adunk. 2
EXPRESS UTAZÁSI IRODA NAGYKANIZSA
41 éve a Föld körül az Express-el!
Megjelent az Expressz Rt. 97. évi nyári bel, - és külföldi programfüzete, amelyben üdülések, körutak nagy választékát kínálják Önnek. A választás lehetősége az Öné!
CSAK NÁLUNK - HITEL kedvező feltételekkel UTAZÁSHOZ!
VÁRJUK SZERETETTEL IRODÁNKBAN:
8800 Nagykanizsa, Deák tér 1. Tel.: 93/314-375
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában lévő alább, felsorolt
• nagykanizsai 078 hrsz-ú erdő,
• nagykanizsai 11630 hrsz-ú erdő,
• nagykanizsai 11632 hrsz-ú erdő,
• bagolai 0105/61 hrsz-ú gyep,
• bagolai 1027 hrsz-ú erdő,
• bagolai 1028 hrsz-ú erdő,
• miklósfai 2162 hrsz-ú erdő-gyep,
• miklósfai 2514 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanait.
Versenytárgyalás ideje:
1997. március 11.9.00 óra
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. irodájában vehető át.
AL3A 3EGiA
ABLAKGYÁRTÓ ÉS SZÁRAZÉPÍTŐ EGYSÉG
AREV RT.
Ablakgyártó és Szárazépítő Egység
H-8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. Telefon/Fax: 22/327-035 • Telelőn: 22/316-140
TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI
AL3A PAnORÁfilA
műanyag homlokzati nyílászárócsalád gyártása - beépítése - szervizelése Tel.: 22/316-140 (201) Fax: 22/327-035
GiPlZCAtfOn VÁLASZFAL
szerelés
Tel.: 22/316-140 (209) Fax: 22/327-035
ÁLmEnnvEiEL - alpadlóc
szerelése
Tel.: 22/316-140 (209) Fax: 22/327-035
3ELCÉV lÜZ-
Éi hAflGGÁELÓ AJlÓC
gyártása - helyszíni szerelése
Tel.: 22/316-140 (211) Fax: 22/327-035
FAÍZÁ^ÍlÁ*
Hildebrand szán\'tókamrában (bruttó kamrakapacitás 4 x 70 m3) Tel.: 22/316-140 (210) Fax: 22/327-035
AL3A OTP
*ZETCEZECTAGA*ZZA}
(beton, tégla, kő és fa szerkezeteknél) Tel.: 22/316-140 (209) Fax: 22/327-035
Várjuk szíves érdeklődésüket!
6
( KANIZSA - TttuHd&i&zM, ]
1997. március 7.
.Átmeneti időszakot hirdettem...
ERTEKELTEK A NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MUNKÁJÁT
Az elmúll bét csütörtökén a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon állomány gyűlésen értékelték a kapitányság elmúlt évi munkáját. A gyűlésen részt vett dr. Hantos Ferenc dandártábornok, Zala megye rendőrfőkapitánya, Varjast Gábor rendőr alezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság-vezető közbiztonsági helyettese, valamint Horváth István rendőr őrnagy, a nagykanizsai kapitányság megbízott rendőrkapitánya. Az értekezleten elhangzottakról Varjasi Gábor tájékoztatta a sajtó képviselőit
Mint elmondta, a megyei rendőrfőkapitány a kanizsai kapitányság munkáját a körülményekhez képest jónak ítélte, s kiemelte, a létszámgondok ellenére sikerült a közterületi órák számát növelni, s hangsúlyozta, véleménye szerint óriási jelentőségű, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények, jogsértések száma jelentősen csökkent. A megyei rendőrfőkapitány az értekezleten meghatározta a további feladatokat, s megköszönte az egészségi állapota miatt nyugdíjba vonult kapitányságvezető, dr. Gotthárd Jenő, valamint dr. Molnár Lászlónak, a bűnügyi osztály vezetőjének elmúlt évi munkáját.
- Kialakult az a furcsa helyzet - mondta Varjasi Gábor -, hogy a
rendőrség az értekezleten megítélte önmagát, de valójában a rendőrség munkáját a lakosságnak, az önkormányzatnak, illetve a sajtónak kell minősíteni, ez utóbbinak csak abban az esetben, ha hűen tükrözi a közvéleményt.
Varjasi Gábor kiemelte, véleménye szerint a nagykanizsai rendőrség viszonylag rövid idő alatt magáévá tette a rendőrség berkeiben meghirdetett új szemléletet, ezt tükrözi az a tény is, hogy a város közgyűlése elfogadta a rendőrkapitány beszámolóját.
Varjasi Gábor szólt arról is, fontos, hogy működnek - s véleménye szerint rendkívül jól - a városkörnyéki települések rendőrőrsei, amelyek munkája hatékonyabb- azáltal, hogy nem Nagyka-
nizsán centralizáltak, nem a városból kell elvonni rendőri erőket.
- A fő cél a közbiztonság tekintetében - hangsúlyozta az alezredes -, hogy mind a városban, mind a Nagykanizsai Rendőrkapitányság működési területéhez tartozó községekben jelentős mértékben javuljon a polgárok közbiztonság-érzete.
Elhangzott, az ügyfélszolgálat tekintetében is változtatásokat kell eszközölni, az ügyfél-, s nem az ügyiratcentrikusságot szükséges előtérbe helyezni.
A sajtótájékoztatón ezt követően városunk új, megbízott rendőrkapitánya, Horváth István villantotta fel eddigi életének fonto-sabb személyes állomásait, s elmondta, munkája során szeretne mielőbb változtatni a kapitányságon dolgozók munkakörülményein, amelynek javításához - hangsúlyozta - rendkívüli mértékben hozzájárul a város önkormányzata által felajánlott többmillió forintos támogatás.
- Átmeneti időszakot hirdettem a csapatomban, kérve a kollégákat arra, ajándékozzanak meg a bizalmukkal, őszinteségükkel, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy össze tudjam gyűjteni azokat az alapinformációkat, amelyek körvonalazzák a továbbiakat - mondta befejezésül Horváth István.
_Bella Judit
EGYRE TÖBB AZ EMBERCSEMPÉSZ
A Nagykanizsai Határőrség Igazgatósága sajtótájékoztatót tartott az igazgatóság alárendeltségébe tartozó ötvennégy kilométeres határszakaszon az elmúlt időszakban történt embercsempész tevékenység alakulásáról.
Mint Lukács Sándor alezredes, rendészeti igazgatóhelyettes elmondta, a szóban forgó magyar-szlovén határszakaszon az embercsempész tevékenység az elmúll másfél évben erőteljesen aktivizálódott, s Horvátország is tranzitországgá vált A tapasztalatok alapján az illegális migránsok az esetek többségében Kuda-pest-Zalaegerszeg-l-enü-Ré-dics-Dolgavas-LjubUana útvonalon kísérelnek meg Olaszországba jutni.
Németh Attila alezredes, felderítő osztályvezető az elhangzottak kapcsán bevezetésképpen szólt arról, hogy a határőrség illetékességi szempontok alapján többféle bűncselekményt elkövetővel szemben jár el, így hatáskörébe tartozik a határjel-rongálás, az útiokmány tekintetében elkövetett közokirat-hamisítás, a jogellenes belföldi tartózkodás, a tiltott határátlépés, vakmint az embercsempészés bűncselekményét el-
követőkkel szembeni eljárás kezdeményezése illetve lefolytatása.
Németh Attila kiemelte, az embercsempész tevékenység különböző módon és szervezettséggel valósul meg. Mint elmondta, a jogellenes belföldi tartózkodás szervezettséget nem takar, ellentétben a közokirat-hamisítással, s - érthető okokból - a legveszélyesebb, a legkomolyabb hátteret az embercsempészet igényli. Elhangzott, az embercsempész tevékenységet -mint sajátos bűnözői szolgáltatást - egy piac létrejötte, s a fizetőképes kereslet kialakulása hívta életre. A \'89-től beindult társadalmigazdasági változások nyomán lehetővé vált, hogy az állampolgárok a korábbi évekhez képest - a jogszabályi háttérből adódóan - jelentősen egyszerűbb feltételekkel léphetik át az államhatárokat. A folyamat - mint az osztályvezető elmondta - migrációs hullámmá fajult, ami beindította a fejlett európai országok önvédelmi reflexeit.
Ennek nyomán szigorodtak a munkavállalási, a tartózkodási engedély megszerzésének, valamint a határ átlépésének feltételei, ami táptalajt adott az embercsempészet kialakulásának fejlődésének.
Az osztályvezető a továbbiakban kifejtette, szervezettség szem-pontjából az eddigi tapasztalatok alapján az embercsempész tevékenység három nagy csoportra osztható. A nemzetközi, interkontinentális illegális migráció rendkívül fejlett technikai háttérrel rendelkezik, s az illegális határátlépők ezekért a szolgáltatásokért kettő-hatezer dollárt fizetnek, s nem elhanyagolhatóak a legális határátlépés költségei sem. Az Európán belüli kelet-nyugat irányú embercsempészet kisebb mértékben jelentkezik, fellendült viszont a határterületi illegális migránsok tevékenysége, amely egyre inkább kötődik a nemzetközi szervezetekhez, amelyek bevonják a határ menti települések lakosságát is.
A statisztikáról szólva elhangzott, az elmúlt évben huszonnyolc esetben kezdeményezett büntetőeljárást a határőrség embercsempészek ellen, ők összesen százhuszonhárom főt szállítottak. Az embercsempészek döntő hányada szlovén állampolgár volt, de év végén egyre több magyar elkövető is megjelent. A szállított személyek többsége - mintegy hetven fő - egyiptomi volt, „második helyen" állnak e tekintetben a jugoszlávok - körülbelül húszan próbálkoztak illegálisa átjutni a határon -, a román állampolgárok pedig egy-három fős csoportokban igyekeztek Olaszország felé.
Németh Attila elmondta, jelentős mértékben növekedett a magyar állampolgárok által elkövetett határterületi embercsempész tevékenység, ebben az évben már hét főt fogtak el, ők huszonnégy főt szállítottak.
Bella Judit
ÍWJ. március 7.
|[ KANIZSA - IHuHdén&ut, )
A SIMLIS, A SZENDE ES A VALÓSÁG
A helyi Sen-Sei Secarity V a-n> önvédelmi és Magánnyomozói Kft. szervezésében az elmúll hét péntekén nyolcan tettek sikeres magánnyomozói szakvizsgái Nagykanizsán. A majdani magánnyomozók ezzel az utolsó akadályt vették sikeresen, a Dr. Bánáti Jánoshói, a Zala Megyei Főügyészség Nyomozóhivatalának vezetőjéből, Dr. Németh Zsolt rendőr alezredesből, a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusából, s Tamás Istvánból, a De-iektivszövetség képviselőjéből álló bizottság előtt szóban adtak számot tudásukról, az alkotmányjog, polgári jog, büntetőjog, büntetőeljárás-jog és államigazgatási jog, büntetőjog, büntetőeljárás-jog, valamint polgári jog tárgykörökben szerzett ismereteikről.
A szakemberekkel a vizsga kezdete előtt beszélgettünk.
- Egy héttel ezelőtt ugyanitt került sor az írásbeli vizsgára, ahol a hallgatók szintén jól teljesítettek - mondja Németh Zoltán, a káefté ügyvezető igazgatója. - A 87/97-es Kormányrendelet értelmében magánnyomozói vizsgához kötik a vállalkozás keretében folytatott ilyen jellegű tevékenységet, de a rendelet nem ír elő kötött óraszámú felkészítő tanfolyamot, az egyénre bízza, hogyan készül fel a vizsgára. Csupán a feltételeket írja elő, a minimum középiskolai végzettséget, a tizennyolcadik életév betöltését, a büntetlen előéletet, a magyar állampolgárságot, s az állandó belföldi lakhelyet. Mivel tapasztalataink szerint az alapismereteket szinte lehetetlen egyedül elsajátítani, a Bartolus Bt.-vei közösen szerveztünk egy magánnyomozói vizsgára felkészítő tanfolyamot, jogi személyként a képzésben a Rendőrtiszti Főiskola szakemberei vettek részt, hiszen törvény által szabályozott az is, hogy kik, milyen feltételek mellett vizsgáztathatnak.
- Miért vállalták magukra ezt a feladatot?
- A piacon egyre erőteljesebben jelentkezik az igény a nagyvállalatok részéről magánnyomozók foglalkoztatására vonatkozóan, ez a tevékenység viszont felkészült embereket igényel. Ezt a végzettséget elvileg bárki megszerezheti, aki a fenti feltételeknek megfelel, de a nálunk vizsgázóknak azért már van tapasztalatuk, hiszen a nyolc ember mindegyike elvégezte a személy- és vagyonőri tanfolyamot is, s nálunk most ezeket az ismereteket fejlesztik tovább.
- Miért ilyen nagy a kereslet a magánnyomozók iránt?
- Azért, mert a mai rohanó gazdasági életben a cégvezetők nem tudnak időt szakítani arra, hogy üzletfeleikről, partnereikről információkat gyűjt-
senek, tájékozódjanak róluk, holott ez rendkívül fontos, gazdasági kérdés, általában rendkívül nagy összegekről van szó, s ha mondjuk egy kanizsai cég egy nyíregyházitól kap egy egymillió forintos megrendelést, természetesen tudni szeretné, hogy üzleti partnere megfelel-e az elvárásoknak, a feltételeknek, fizetőképes-e, törvényes keretek között működik-e, és még sorolhatnám.
- Egy magánnyomozói vizsga előtt milyen teszteken, vizsgálatokon kell átesnie a jelentkezőnek?
- A rendelet nem ír elő testi, illetve pszichológiai alkalmassági vizsgát, az, hogy egy-egy cég kit alkalmaz, gyakorlatilag teljesen szubjektív. Nálunk a megbízhatóság, a talpraesettség a döntő. Aki néni alkalmas, rövid időn belül úgy is kihullik, ha valakiben nincsenek meg az ehhez a munkához szükséges ismeretek, vagy alapvető emberi adottságok, nem fog tudni megélni a szakmában, hiszen ez a feladat teljes, ép, egészséges embert kíván. Ha a magánnyomozó bármilyen apró dolog miatt alkalmatlan arra, hogy ezt a hivatást gyakorolja, az nagyon hamar kiderül. Ha például valaki olyan cégnél helyezkedik el, ahol fegyveres szolgálatra is szükség van, nagyon könnyen kiesik a rostán, mert a fegyverviselési engedély megszerzéséhez is engedély szükséges, aminek a megszerzése nagyon szigorú feltételekhez kötött. Azoknál a cégeknél viszont, ahol csak a kutyás kényszerítő-eszközös eljárást alkalmazzák, csak egy rutin orvosi vizsgálatra van szükség.
- A hallgatók mennyiben tudják hasznosítani az itt szerzett ismereteket majdani munkájuk során?
- Teljességgel, hiszen a munkájuk elméleti alappillérét a már említett tárgykörök képezik, ezen ismeretek hiányában nem szabad - és nem is lehet - adott esetben eljárni. A magánnyomozónak mindezen területeken jártasnak kell lennie, tudnia kell, meddig terjed a hatásköre, s melyek azok a feladatok, amelyeknek az elvégzésére nem jogosult.
- Ezek a tanfolyamok nem teszik okafogyottá a Rendőrtiszti Főiskola magánnyomozói szakának elvégzését?
- Nem, semmi esetre sem, hiszen bár a tevékenység folytatására mindkét esetben jogosultságot lehet szerezni, a főiskola nappali tagozatán elsajátított ismeretek érthetően bővebbek, mélyebbek, mint amit egy néhány hónapos tanfolyam nyújtani tud Másrészt az RTF-en végzett hallgatók vizsgabizonyítványát el lehet fogadni magánnyomozói szakképesítésként is, erre az ide vonatkozó szabályzat lehetőséget ad. A főiskola másik, a tanfolyamokkal szemben behozhatatlan előnye, hogy az ott diplomázók jogvégzett emberek, s ez a munkahelykeresésnél rengeteget számít... Egy tanfolyamot végzett magánnyomozó lényegesen kisebb illetékességi körben járhat el,
mint egy felsőfokú diplomát szerzett szakember.
- Mennyire épült be ez a szakma a köztudatba?
- Még nem igazán, Zalában különösen nem. Az emberek többségének erről a szakmáról „A simlis és a szende" ugrik be, s azt hiszem, sokan rá fognak majd csodálkozni arra a szakemberre, aki felmutatja az igazolványát...
- Milyen feladatok tartoznak magánnyomozói hatáskörbe?
- Általában információszerzés, adatszolgáltatás, mindez természetesen szigorúan törvényes keretek között, figyelembe véve a személyiségi jog védelmét. A hatáskörük gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy átlagembernek. Nem igazoltathat, nem végezhet házkutatást, az alkalmazásának előnye annyi, hogy mivel tanulta a szakmát, azonnal tudja, mikor, hova kell fordulnia, honnan szerezheti be a szükséges információkat.
- Megéri ma Magyarországon magánnyomozóként dolgozni?
- Ebből megélni nem lehet, ma még ez csak kiegészítő tevékenysége egy-egy vagyonvédelmi cégnek. A fizetőképes kereslet rendkívül változó. Mindenki - vagy legalábbis sokan - szívesen nyomoztatna a felesége/férje után, de nem tudja megfizetni, hiszen ide nem elég egy ember, magasak a járulékos költségek is. A magánnyomozónak egyetlenegy előnye van a rendőrséggel szemben: míg a rendőr határidőre dolgozik és egyszerre több ügyön, addig a magánnyomozó maga dönti el, vállalja-e az ügyet, s milyen határidővel. Egyszerre csak egy üggyel foglalkozik, de azt végigviszi, annyi idő alatt, amennyit ő szükségesnek tart.
- A magánnyomozás egyébként hatalmas jövő előtt áll - veszi át a szót dr. Bánáti János. - A büntetőeljárás hamarosan megváltozik megszűnik a rendőrség azon szerepe, hogy perrendszerben bizonyítson. Ezentúl csak a bizonyítékokat kell összegyűjtenie, de ügyféli bizonyítás lesz a bíróságon, tehát a védelem éppen úgy visz majd tanút, vagy számára használható információt, mint a vádoldal. Ennek óriási jelentősége lesz, teret ad a magánnyomozóknak. Másrészt bevezetik a pótmagánvádírás vádlóintézményét, ami azt jelenti, hogy ha az ügyész azt mondja, nem indít eljárást, mert nem éri meg, az állam nem vállalja\'fel, akkor a sértett, mint magánvádló felléphet. Ez azért fontos, mert hatalmas mértékben megnő majd magának az információgyűjtőnek, a magánnyomozónak a szerepe is, hiszen az információnak minden esetben megalapozottnak kell lennie. A fejlett országokban ez már régóta így működik, csaknem ugyanannyi magánnyomozó dolgozik mint ahány rendőr, s egyre nagyobb jogosítványokat kapnak nő a hatáskörük, az illetékességük
_Bella Judit
TUZOLTOKENDO, A HASZNOS „RUHADARAB"
Szinte nincs olyan vonulós tűzoltó az országban, aki ne emlékezne tűzhelyen, vagy sütőben felejtett étel, ruhán felejtett vasaló által okozott tűzesetre, melyhez ugyanúgy ki kellett vonulnia a gépjárműfecskendőnek, mintha lakóház, raktár vagy éppen egy üzem égett volna.
A lakókörnyezetben keletkező tüzek - amennyiben időben észlelik - többnyire könnyen megfékez-hetők, ha rendelkezésre áll valamilyen oltási célra alkalmas készülék vagy eszköz.
Minden otthonát féltő család, valamint éttermek, üzemeltetők számára könnyen elérhető Flame Stop névre keresztelt tűzoltó kendő. A mai gazdasági helyzetben nehezen képzelhető el, hogy egy átlagos lakásban a tűz elleni biztonságot növelő kézi tűzoltó készülék (jogszabály nem teszi kötelezővé) beszerzésére áldozna a szűkös anyagi körülmények között élő család. Ugyanakkor talán ezen kört érinti legérzékenyebben egy bármilyen kis veszteséggel is járó tűzeset. A Flame Stop tűzoltókendő munkahelyen és háztartásban egyaránt lehetőséget nyújthat arra, hogy viszonylag kis anyagi ráfordítással szükség esetére rendelkezésre álljon olyan eszköz, amelynek segítségével a kezdődő háztartási tüzek elfojtása sikeres lehet. Alkalmazható fa, papír, textíliák, műanyagok, oldószerek, olaj, viasz, elektromos berendezések és a többi tüzeinél, meggyulladt emberek oltására. A kendő környezetbarát kialakítása nem tartalmaz azbesztet, és az oltás alatt semmiféle káros gőzt, illetve gázt nem bocsát ki, különleges kezelést, karbantartást nem igényel, évekig eltartható. Oltóhatását egyrészt az oxigénutánpótlás megakadályozásával, másrészt az égési folyamatba történő katalitikus beavatkozással fejti ki. Speciális csomagolásánál és hajtogatásánál fogva a kendőre erősített, üvegszálas szövetből készült, a kendő tokjából kiálló fül feltépésével könnyen nyitható. A kendő csomagolóanyaga tetszetős kivitelű, zavaró hatás nélkül, kis helyen tárolható.
A szétnyíló kendő egyúttal védi felhasználóját a lángoktól. Használata műszaki előkészületeket és felkészültséget nem igényel, nem okoz járulékos kárt.
Szükség esetén idősek és gyerekek is képesek a kezelésére, esélyt adva önmaguk megvédésére.
Kétféle méretben kapható a tűzés munkavédelmi szaküzletekben, nagyobb méretű 125x180 cm-es, a kisebb méretű 100x100 cm-es.
A TÜZET JOBB MEGELŐZNI, MINT OLTANI!
Tájékoztatásul közöljük az új ¦ közérdekű hívószámokat: i
RENDŐRSÉG 107
TŰZOLTÓK 105
MENTŐK 104 1
TŰZOLTÓSÁG NAGYKANIZSA
8
I
KANIZSA -ÓwuU
I
1997. március 7.
Szép környezetben működik az Arany János utcai Napközi Otthonos Óvoda. Csend és nyugalom övezi az intézményt. Nem lehet panasz az ott folyó szervezett munkára sem. A megkérdezett szülők véleménye mindezt jól alátámasztja. Érdeklődésünkre dr. Varga Aladár-né tagóvoda-vezető adott információt.
- Tagóvodánk alapterülete 1262 négyzetméter. Két épületben végezzük az oktató-nevelő munkát, az egyik épületben egyedi gázfűtés a másikban központi fűtést alakítottak ki. A városban lévő óvodák közül a legnagyobb alapterületű termekkel rendelkezünk Egy teremben átlagban harminc gyermek van, a termek alapterülete közel hatvan négyzetméter. A két különálló épületben két-két csoport egyidejű képzését oldjuk meg. Az udvar egy része betonozott, nagyobb része füvesített, míg a kisebb része kaviccsal terített, hogy használni tudjuk esős, borongós időben is.
- Milyen a csoportszobák felszereltsége?
- Jóra minősíthető, a felszereltség minden igényt kielégít! A két és háromkerekű gyermekkerékpárok, a lego játékok, az óvónők és a szülők által készített egyedi játékok a gondtalan és a zökkenőmentes nevelés folyamatosságának a biztosítékai. A gyerekek többsége három-hat-hétéves korig van az állományukban. Öten a Kanizsa közeli községekből járnak be, illetve a szülők vagy az idősebb testvérek a városi munkahelyeik miatt bennünket választottak Ez a szülők szabad óvoda választásának a lehetőségét tükrözi. Biztos vagyok abban, hogy nagyon vonzó a szülők számára a pompás környezetben létesített intézmény, áfákkal, virágokkal övezett épületek és nem utolsó sorban a belváros közelsége. Az egészséges környezet nyilván az egyik fő motiváló tényező a szülők óvoda válasz-
Arany János utcai Óvoda
SZÉP KÖRNYEZET, JÓL DOLGOZÓ INTÉZMÉNYT
iiiiffiiii
¦
tusánál. A gyerekek sokat vannak az udvaron a nyári és a téli időszakban egyaránt, csak a szükséglet elvégzésekor jönnek be az épületbe. Nevelésünk kiemelt területe a nyelvi és a kommunikációs nevelés. Ezen belül a versek, a mesék szeretetére neveljük a kis palántákat.
- Milyen a nevelésük fő irányvonala?
- Ide sorolhatom a gyermeki habozásra, az udvarias beszéd kialakítására vonatkozó erőfeszítéseinket. Erre a nyolc óvónőnk -délelőtti és délutános váltásban -valamint a hat dajkánk, nagy súlyt fektet. Kiemelt nevelési területünk a környezetvédelemre, a növényzet, a fák a madarak, a levegő, a víz tisztaságának a megóvására intő - figyelmeztető szavaink sokasága. Egyszóval a foglalkozásokon és a szabadidős programokon is érvényesül a komplex nevelés. Esős időben a termekben olyan mozgásigények kielégítését sikerül megoldani, amely példaértékű a szülők számára is... Nagy hangsúlyt fektetünk a pozitív erkölcsi tulajdonságok: segítőkészség, udvariasság, a társakkal-szülőkkel való kapcsolatok megalapozására. A gyerekek többsége vidám, jókedvű, délután nem akar hazamenni, még igényli a játékot, ez a csoportokban folyó nyugodt légkörre is utal. A nevelési programot a szülőkkel közösen készítettük el, tanácsainkat a többség elfogadja, konfliktusunk minimális. A gyermekvédelmi felelősünk a szegény, a hiányos környezetben élő családokat indokolt esetben meglátogatja, sőt a ruhagyűjtési akciókat követően a szegényebb gyerekeknek kiosztja a jó állapotú, de már kinőtt, nem használt ruhákat. Szoros a kapcsolat a
Szociális és Egészségügyi Osztállyal, hatékonyan tudnak segíteni az óvónőkkel karöltve, a rászoruló gyerekeken. Külön kell szólnom arról, hogy az óvodánknak sajátos az arculata! Mind a négy csoport vegyes, ezt tíz évvel ezelőtt hoztuk létre, azzal a céllal, mivel több, kettő-három testvér is jár óvodánkban, ezeket egy csoportba osztjuk, ezzel a családhoz tartozás érzését tudjuk növelni, sikerrel! A kisebb testvér felnéz az idősebbre, pozitív erkölcsi értékek kerülnek felszínre a zsúfolt létszám ellenére. A nagycsoportban, az öt-hat évesek számára (két csoport) a német nyelvet alapszinten tanulja, a középső csoport játékos formában az angol nyelvet tanulja nevelőink irányításával. A nagycsoportosok a városi uszodában szeptembertől decemberig úszásoktatáson vesznek részt, ez már több éves hagyomány. Több az olyan szülő is, aki annak idején ide járt az óvodánkba és a gyerekeit is ide járatja, ez úgy vélem elismerés a javából...
Az óvodavezető-asszonnyal történt beszélgetést követően néhány szülőt szólítottunk meg a délutáni érkezésünkkor.
Varga Zoltánná: - Az ismerőseimtől sok jót hallottam az Arany János úti óvodáról. A nyílt napokat folyamatosan látogatom, részletes a felvilágosítás. Fiam könnyen beilleszkedett az óvodába, boldogan tölti a napjait. Tetszik a vegyes csoport, sok előnye miatt.
Lérántné Mátés Valéria: -
Már előzetesen érdeklődtem a kanizsai óvodák felől ismerőseimtől. A dicséretek tárgyilagosak és őszinték voltak. A szülői értekezletekre szívesen megyek, négyszemközt is megbeszélhetem a gyerek-
kel kapcsolatos esetleges felmerülő problémákat. A gyermekem szinte beszalad a csoportszobákba, kiegyensúlyozottá vált.
Gönczné Majoros Ildikó: -Beíratás előtt személyesen is felkerestem az óvodát. Jó benyomásokkal távoztam. Az óvoda kiváló adottságai azonnal felkeltették az érdeklődésemet. Ami a lényeg, ezeket használják is! Gyermekem boldogan jön haza, tele élménnyel, sokat mesél az eltöltött napról. Kisebb testvére - aki még nem óvodás - nagyon vágyik arra, hogy ide jöhessen.
Kiszelák Istvánné: - Otthonunkhoz közel van, a gyerekek vegyes csoportba osztását nagyon jónak tartom. Napi kapcsolatban vagyunk az óvónőkkel, a dajkákkal. A havonta tartott nyílt napok, fogadóórák jó szolgálatot tesznek. Elégedett vagyok a neveléssel, a környezettel és az ellátással.
Martineczné Németh Ágota: - Ismerősök és a barátok javaslatára döntöttünk az Arany János úti óvoda mellett. A kellemes, barátságos környezet és a családias hangulat példaértékű. Ez volt az első benyomásom is. Gyermekem nagyon szereti ezt az óvodát, ragaszkodik hozzá, ez számomra a legjobb bizonyíték, hogy jól választottunk
Bacsné Hajdú Anita: - Elsősorban a vegyes csoportok miatt döntöttem, továbbá a nagycsoportosok választhatnak az angol és a német nyelv alapszintű tanulása mellett. A havi nyílt napok, a szülői értekezletek, a fogadóórák a napi beszámolók a gyermekemről jó munkát tükröznek. Sok verset, éneket tud, amit nekünk a szülőknek is „tanít" otthon...
Bödör Béla
Erdős-képek a sebészeten
A városi kórház általános sebészeti osztályán új kiállítás nyílt az elmúlt héten. A betegek a kórház dolgozói és a kórházba látogatók a következő hetekben Erdős László kanizsai festőművész alkotásaival ismerkedhetnek meg a megszokottól eltérő környezetben.
Gyerekrajzok a HSMK-ban
A Hevesi Sándor Művelődési Központ Ifjúsági Galériájában március negyedikén, kedden délután öt ótakor dr. Horváth György, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke nyitja meg a Bolyai János Általános Iskola tanulóinak rajzaiból összeál-
lított kiállítást. A gyermekrajz-tárlat március tizennyolcadikáig várja a látogatókat.
Babák népviseletben
A Hevesi Sándor Általános Iskola Galériájában március tizedikén délelőtt háromnegyed tizenegykor nyílik Haász Györgyné „Népviseletek babákon" című gyűjteményének ki-
állítása, amely március huszonnyolcadikáig tekinthető meg, iskolanapokon nyolctól délután négy óráig. Csoportos látogatás esetén az iskola óvodások és általános iskolások részére tárlatvezetést biztosít, s a nyitva tartás ideje alatt az intézmény védett parkja is látogatható.
1997. március 7.
I
KANIZSA -
I
Néhány hónap még, aztán a nyár beköszöntével ismét ducivá nőnek az utazótáskák, előkerülnek a fürdőruhák, netán sítalpak, korcsolyák, kinek-kinek ízlése és pénztárcája szerint Örök kérdés marad azonban, hol is töltse el a család azt a néhány pihenésre szánt napot A
SZEZONNYITÓ AZ EXPRESSNÉL,
EXPRESSZ KEDVEZMÉNYEKKEL
választást megkönnyítendő, az Express Rt nagykanizsai irodájának vezetőjével, Novákné Nau Valériával beszélgettünk az iroda ez évi kínálatáról.
- Aí/nt mindig, most is jelentkezünk új úticélokkal, körutazásokkal - kezdte a beszélgetést az irodavezető. - Újdonságnak számít Korzika, a szépség szigete, ahol májustól októberig kínálunk üdülési lehetőségeket, sőt előkészület alatt áll egy autóbuszos körutazás is.
- Milyen évet zárt az Express
az elmúlt évben?
- A tavaly
igen közkedvelt vitorlázó program egyéb nautikái ínyencségekkel a horvát Adria egész szakaszán igen sikeres volt, főleg a búvárkodást kedvelők körében. Ezért a hajózást kedvelő vendégeinknek Görögországban a Kik-ladesz szigeten ajánljuk ezt az üdülési programot. Az apró szigetek között utazgatva egy egészen különleges világot ismerhetnek meg a tenger szerelmesei. S ha már szó esett a hajózásról: az idén is szerepel programajánlatunk között a csodálatos földközitengeri hajóút, Ciprus-Izrael-Egyiptom érintésével. Ciprus a pihenés szigete, a Közel-Kelet kapuja, Egyiptom mesés kincsei és Izrael bibliai városai mind-mind emlékezetes, kitörölhetetlen élményt jelentenek.
- Milyen újdonságokkal áll az iroda ügyfelei rendelkezésére?
- Bővítettük a görög szigetek -Kréta, Korfu és Rodosz - népszerű üdülőhelyeinek szállásajánla-
tát, de idén is indítjuk tavasztól őszig - folyamatosan - a hatnapos görög körutazást szuper kedvező áron, jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akiknek kevés az idejük és a pénzük, de szeretnék ezt a csodálatos országot néhány nap alatt megismerni.
Természetesen az igen kedvelt spanyol, görög, olasz, horvát, francia tengerparti szállodák és apartmanok nagy választékát kínáljuk vendégeinknek ez évben is.
- Jó néhány utazási iroda működik a városban. Mivel tudják ebben a rohanó világban elérni, hogy a nyári szabadságukat tartalmasán eltölteni vágyók az Önök által nyújtott lehetőségeket vegyék igénybe?
- Négy évtized
lentkezni, s fontos információ az is, hogy a Budapesti Volán járataira csak nálunk vásárolható menetjegy. Érdemes tudni, szintén csak az Express-nél kaphatók a külföldön használható utazási igazolványok, amelyek nem kis kedvezményeket nyújtanak a szállás, a nemritkán borsos árú múzeumi belépők, s nem utolsósorban a közlekedés terén.
- Nem esett még szó az árakról.
- Bízunk benne, hogy ez évben indított részletfizetési akciónk kedvező fogadtatásra talál vendégeink körében. Megállapodást kötöttünk a nagykanizsai OTP-vel, hogy az Express Rt. valamennyi útján a pénzintézet segítségével ragyogó kondíciókkal vehetnek részt ügyfeleink
- Az elmúlt nyáron (is) hallot-
tunk olyan esetekről, amelyek
tapasz- *ktéri
talata a biztosíték arra, hogy az Express Rt. megbízható: célunk, hogy minél több utasunk térjen vissza hozzánk újra és újra. Ez évi bel- és külföldi utazási ajánlatainkat tartalmazó magazinunkban igyekeztünk gazdag és széles választékot összeállítani, mindenki igényének és pénztárcájának megfelelően. Fontos, hogy utasaink elégedettek legyenek velünk, bizalmukat megbízható szolgáltatásokkal viszonozzuk. Azt hiszem, mellettünk szól az is, hogy a külföldi és belföldi üdüléseken kívül irodánk a legkedvezőbb feltételekkel értékesíti a repülőjegyeket a világ bármely tájára. Itt szeretném felhívni minden üdülni szándékozó figyelmét, hogy az Express Rt. szolgáltatásain túl, bármely, a törvényes keretek között működő utazási iroda útjaira is lehet nálunk je-
kal kedvezőbb helyzetbe hozza az utast, hiszen meghatározza az utazási szerződés és az írásbeli tájékoztató tartalmi követelményeit. A rendelet értelmében a részvételi díj maximum negyven százaléka lehet az előleg nagysága, a maradék hatvan százalékot az utazás megkezdése előtti harmincadik napig kell befizetni. Szigorítja az előleg befizetése utáni áremelést is, amely a közlekedés költségeinek, az illetékek emelésének, vagy az árfolyam nagy mértékű emelésének következtében adódnak Fontos változás, hogy az az utazási iroda, amelyik külföldi utazásszervező programját értékesíti, ugyanolyan felelősséggel tartozik a közvetített útért, mintha ő lenne a szervező. Ezzel kizárt, hogy utaspanasz esetén a magyar iroda „mossa kezeit", miközben a külföldi szervezőt lehetetlen elérni. Újdonság, hogy az iroda minden kiadványán, prospektusán fel kell tüntetnie a hatósági nyilvántar-
ts
bizony némi ellenszenvet keltenek az egyre-másra szaporodó utazási irodákkal szemben. Megesett, a magyar turista külföldre érkezvén ott állt idegenben szállás, idegenvezető, retúrjegy, nélkül, s a kellemetlenségekért itthon sem kárpótolták merthogy az utazást szervező cég szőrén-szálán „eltűnt". Ön szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkenjenek, netán meg is szűnjenek ezek a problémák?
- Valóban előfordultak ilyen esetek is, de reméljük, hogy a legújabb, az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló kormányrendelet szűkíti az előírásoknak nem megfelelően működő utazási irodák körét. A rendelet sok-
tásba
vételi számát, ami . nagyban megkönnyíti a tájékozódást az utas számára. Az említett rendelet - a visszaélések korlátozása érdekében - megnehezíti a működést, illetve a piacra lépést azon vállalkozók részére, akiket a jogszabályok megsértése miatt már töröltek a nyilvántartásból. Ezek a cégek öt évig nem kaphatnak működési engedélyt. Biztosan voltak néhányan, akik nem fogadták lelkendezve a rendelet egyes pontjait, azonban a szakma érdeke az utaspanaszok számának radikális csökkentése.
( KANIZSA - Scpttoáyi üí&uá y
1997. március 7.
10_
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Elnöki beszámoló Kisfaludy-óvoda
Első napirendként az elnöki beszámolót hallgatta meg a testület. Teleki László elmondta azt, hogy Zalaegerszegen került sor a cigány népismereti oktatást végzők képzésére, amelyet a Soros Alapítvány kétszázötvenezer forintos finanszírozásából tudtak lebonyolítani. A tavasszal folytatódó népismereti órákat adók száma újabb két fővel bővült. A Soros Alapítvány a CKÖ-höz eljuttat egy Internetrendszert, melynek elhelyezésére a volt polgári védelem helyiségében kerül sor. Teleki László elmondta, hogy terveik szerint a velük kapcsolatban álló iskolákból egy-egy főt képeznek ki a program kezelésére az alapítvány támogatásával. Az elmúlt időszakban Kanada és az USA nagykövetségéhez beadott pályázatok közül az oktatási témájút elfogadták, a szociálisról a későbbiekben tárgyalnak az elbírálók.
Az elnök tájékoztatta a testületet arról is, hogy Suhai Sándor polgármesterrel közösen tartott fogadónapjuk célja az volt, hogy a felmerülő problémákat egy helyen, egy időben próbálták meg kezelni.
Március hónapban ROMA \'97 néven öt ország részvételével a munkaügyi központ és a CKÖ szervezésében munkaügyi konferenciára kerül sor Alsópáhokon, melyen Zala megye részéről Teleki László ad korreferátumot. Az elnöki beszámolót a testület elfogadta.
Ezt követően nagy vitát kavaró napirendre került sor. Zalavári Lászlóné, a Kisfaludy utcai óvoda megbízott vezetője tájékoztatta a testületet arról, hogy korábbi évek tapasztalatai és a vonzáskörzetük sajátosságai miatt terveikben szerepel olyan felzárkóztató óvodai csoport létrehozása, amelyben a cigány kisgyermekek számára kínálnak speciális programot. Mint a vezető óvónő elmondta, hiába sikerült a gyerekekkel elfogadtatni a másságot, az ápolt, gondozott, tiszta cigánygyerekek szüleit nem tudták elfogadtatni a többsé-
gi társadalomhoz tartozó kisgyermekek szüleivel. A Zalavári Lászlóné által felzárkóztatónak nevezett egyéves program után heterogén csoportba kerülnének az ingerszegény környezetből jött cigánygyerekek. Ismertette a CKÖ-vel azt is, hogy azért a Kisfaludy utcában csúcsosodik ki a helyzet, mert a város más óvodái nem veszik fel, majd hozzájuk irányítják a cigány családok gyermekeit. Ezt a polgármesteri hivatal művelődési osztályának vezető-helyettese, Dusnoki Ágnes cáfolta. Elmondta, hogy amíg a beíratottak létszáma meg nem haladja a huszonöt főt, mindenkit kötelesek az intézmények felvenni, ezt meghaladó jelentkező esetén egy bizottság dönt a felvételről illetve elutasításról. Az osztályvezető-helyettes megjegyezte azt is, hogy az óvodai koncepció elfogadása előtt nem jelezte a Kisfaludy óvoda, hogy ilyen jellegű speciális felzárkóztató csoportra lenne igény. Zalavári Lászlóné nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban az óvodák elutasítják a cigány származású gyerekeket, a
Kisfaludy utcába pedig már több, mint húsz cigánygyermek jár. Véleménye szerint ezt nem szabadna megengedni az intézményeknek.
Csontos Józsefné furcsállotta, hogy a vezető óvónő ezt felpanaszolja, ugyanakkor elvárja a szülőktől azt, hogy ne legyenek előítéleteik a cigányokkal kapcsolatban. A CKÖ szociális bizottságának vezetője szerint nincs garancia arra, hogy egy év után heterogén csoportba kerülnek a gyerekek. Elmondta azt is, hogy az óvoda szülői értekezlet keretében megpróbálhatta volna közelíteni a szülőket a cigánysághoz. Váradi Istvánné diszkriminatívnak minősítette az elképzelést. Rámutatott arra, hogy ha valóban ingerszegény környezetből jön egy gyermek, az a saját társaitól tud a legtöbbet tanulni. Szirmai István külső bizottsági tag szerint az ingerszegénységet nem lehet szakmailag bizonyítani, megdöbbentőnek nevezte az eleve determináltságot, amellyel már az óvodába lépés előtt fogadják a cigány gyermekeket. Megjegyezte azt is, hogy nem ingerszegénységről, hanem más élményekről van szó a cigány családok esetében. Molnár Jenő-né, az oktatási és kulturális bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy eddig egy óvodában sem igényelték a plusz etnikai fejkvótát. Ferkovics József azt javasolta, ha mindenképpen felzárkóztató csoportot hoznak létre, oda ne csak cigánygyerekeket vegyenek fel. Zalavári Lászlóné ezzel egyetértett. Teleki László azt kérte, hogy a létszám feletti beíratás esetén a felvételt-elutasítást meghozó bizottságba delegálhasson képviselőt a CKÖ is. Szirmai István azt javasolta, hogy az óvodákkal vegyék fel a kapcsolatot, egyeztetések kezdődjenek a kulturális programról. A testület a javaslatokat elfogadta, a speciális felzárkóztató csoport létrehozását nem támogatja.
Ezt követően ismertetésre került annak a szociális tréningnek az előkészítése, amely március 6-7-én lesz a CKÖ, az MCKSZ és a Független Cigány Szakszervezet lebonyolításában. A programot a város önkormányzatának szociális és egészségügyi bizottsága támogatta százezer forinttal.
L.L
Tisztelt
Szerkesztőség!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1997. február 28-ai száma „Be-zárhatják-e a diszkókat" című cikkének egy részéhez kívánom elmondani a tényeket és a véleményemet.
A nyilatkozó információk hiányában felteszi a kérdést, mitől MÁV a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház, és a diszkón kívül van-e más rendezvény ott.
Az írásra éppen aznap hívták fel a figyelmemet, amikor több mint száz, zömmel vasutas dolgozó kissé megkésett farsangi vi-galmára került sor budapesti művészekkel, vacsora, báli zene kíséretében. A helyi tévé műsora a bizonyíték, ugyanúgy, mint a nyugdíjasok-kertbarátok maszkabálja, fánkversenye, saját zenekaros mulatságára is.
A vasútállomáson található vasutast és más városlakót szolgáló Várótermi Tárlat nonstop kiállításai sorában helyi MÁV alkalmazottak képzőművészeti és az ország népművészkedő vasutasainak remekműveit is bemu-
tattuk - nagy munkával - óriási sikerrel. Napjainkban hirdettünk egy fafaragó klub indulását. Pár hete dobtuk be a déli városrész lakásaiba könyvtárba invitáló szórólapjainkat, olvasótáborunkat bővítendő.
Nagy regionális vonzású koncertnek adunk helyet hamarosan. Ez évben második vasúttörténeti kiadványunkat adjuk ki, azon dolgozunk Ennyit röviden a közelmúlt és közeljövő eseményeiről, vázlatosan. Emellett itt ünnepel a vasút, itt fogadja vendégeit, tartja hivatalos és hagyományos családi összejöveteleit. A lakóterület közösségi színtere a ház, bár minden rendezvényünk nyitott: bemutatók vásárok, értekezletek, tanfolyamok stb...
A művelődési ház tavaly ünnepelte 50. évfordulóját. A környék életére egy tömegeket dolgozó intézmény mindig hatással volt és lesz.
A környéken lakók sok, szép rendezvény részerei voltak, mint közönség.
Szombatonként az Old\'s rock klub rendezvényeihez bérli ki az intézmény nagy részét Pászti Já-
nos vállalkozó, már harmadik éve. Most a sok éves előzmény után még mindig szokatlan a modern bár („leszigetelt") zene, a sok fiatal, főleg, ha a jószándékú tömegbe néha megfoghatatlanul belevegyül kinti rendbontó. A rendező lehetősége szerint általában igyekszik megelőzni a problémákat, vagy jóvátenni a történteket. A szomszédokkal jó és állandó a kapcsolatunk, bár az érzésem szerinti legaktívabb panaszkodó a nyugdíjasok bálján nagyon jól érezte magát nálunk. (Közvetlen szomszédaival egyébként jó ideje nincs beszélő viszonyban. )
Véleményem szerint a diszkó-ügyek már régen nem rendezői, intézményi volumenű ügyek. Az országosan több százezres szórakozó fiatal kis százaléka rendbontó, és a fiatalságnak is lehetnek jogai.
Ezt szerettem volna elmondani az olvasott sorok kapcsán.
Nagykanizsa, 1997. március 3.
Mónai Zsuzsanna a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház igazgatója
1997. március 7.
KANIZSA - *&{ndetéá,
I
11
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagjrécse, Po-gányszentpéter és Liszó községek lakosságát és valamennyi érintettet, hogy az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda, Szombathely, a Nagykanizsa Sau-bermacher-Ryno Kft., Nagykanizsa megbízásából a Nagykanizsa-Bagola kommunális hulladéklerakó bővítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából felügyelőségünkre benyújtotta.
A kérelem és a tanulmány a Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) munkanapokon 9-12 óra között tekinthető meg. A telepítés helye:
A beruházás Nagykanizsa-Bagola közigazgatási területén, a 03 hrsz-ú külterületen a jelenleg üzemelő hulladéklerakó DK-i irányú bővítésével, kb. 2,7 ha területen valósulna meg. A tevékenység rövid leírása:
A Nagykanizsa Saubermacher Ryno Kft. a Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakót jelenleg is üzemeltető gazdasági társaság Nagykanizsa és gyűjtési körzete (mintegy harminc település) kommunális szilárd hulladékainak további biztonságos elhelyezése érdekében a hulladéklerakó bővítését tervezi.
Az 1972. óta üzemelő meglévő hulladéklerakó várható feltöltődése miatt - megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett - 1-1,5 éven belül lezárásra kerül, ezért válik szükségessé a meglévő telep bővítése.
A terület az ingaüannyilvántartás értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 03 hrsz-ú külterület, mely mezőgazdasági művelés alól szeméttelep céljára kivett terület.
A terület ÉNY felől a bagolai bekötő út, K-i oldalról a 61. számú közút határolja. A legközelebbi település Nagykanizsa-Bagola, mely ENY-i irányban, mintegy 700 m-re található.
A hulladéklerakó a talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében a következő műszaki védelem mellett kerül kialakításra: .
- 3x20 cm anyagszigetelés
- 2 mm HDPE fólia
- geotextília
- szivárgó rendszer
Ez a kialakítás megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és garanciát ad arra, hogy a megfelelő üzemeltetéssel, a rendes üzemi körülmények között a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
Az uralkodó szélirány ÉK-i és DNY-i.
A munkagépek légszennyező anyag kibocsátása mind az építés, mind az üzemelés során elhanyagolható, hatásukat csak a közvetlen környezetben éreztetik, mely azo-
nosnak tekinthető a lerakó területével.
A hulladékbegyujtés során a szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátása okoz többlet légszennyezést a szállítási útvonalon. A meglévő forgalomhoz képest még a legkritikusabb esetben is 10% alatti. A hulladékbegyűjtés a meglevő levegőminőséget tulajdonképpen nem befolyásolja.
Zaj és rezgés a hulladékbegyűjtés során a szálh\'tőjárművek üzemeléséből keletkezik az épített környezetben. A hatások vizsgálata alapján a tevékenység nem okoz észrevehető környezetminőség romlást.
A gyűjtési körzetben keletkező és így a hulladéklerakó telepre szállítandó kommunális szilárd hulladék mennyisége megközelítőleg 95.200 mVév laza (28.560 mVév tömör) hulladék.
Kérem valamennyi érintettet, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozó észrevételeit írásban tegye meg.
Az észrevételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város, valamint Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőméi vagy a felügyelőségnél lehet benyújtani. Szombathely, 1997. 02. 20.
Bánhidi Péter sk. hatósági osztályvezető
A hulladékszállítás új rendje
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy az új díjrendszerrel összefüggésben 1997. március 1-től a szemétszállítás rendje az alábbiak szerint módosult.
1. Az Északi városrész, az Észak-keleti városrész, Kiskanizsa, Bajcsa városrészek, vagyis a Balatoni út - Fő u. - Király u. vonaltól északra eső (a Király u. minkét oldala) területeken az általános szállítási nap a péntek. Ezen a napon mindenki e területen kiteheti hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen heti kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a kedd. Ezen a napon csak e területen heti kétszeri szállítást kérők edényét ürítik ki.
2. A Keleti városrész, a Déli városrész, Bagola, Fakos, és Miklósfa városrészek vagyis a Balatoni út - Fő u. - Király u. vonaltól délre eső területeken az általános szállítási nap a hétfő. Ezen a napon mindenki e területen kiteheti hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen heti kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a csütörtök. Ezen a napon csak az e területen heti kétszeri szállítást kérők edényét ürítik ki.
3. A város valamennyi szelektív gyűjtésbe vont területén a szállítási napok változatlanul megegyeznek a kiadott szállítási naptár szerinti napokkal.
FONTOS!
Az új rendszerben a hulladékot szigorúan csak a gyűjtőedényből köteles elszállítani a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft, Zsákoknak, dobozoknak, szemétnek az edény mellett nincs helye!
Felhívjuk ugyanakkor a közterületen elhelyezett gyűjtőedények használóit, hogy az edények közvetlen környezetének rendben tartása a használók (lakóközöségek) feladata.
Azon használóktól, akik az edény rendeltetésszerű használatát, s ezzel az edény környezetének tisztaságát biztosítani nem tudják, a közterület használatra vonatkozó engedélyt vissza lehet vonni és az edényeket magánterületre lehet helyeztetni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi Információs Iroda
JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal
rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keressünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 93/310-540
ZEMPLÉN MŰHELY
HA JÓL AKAROD ÉREZNI MAGAD, HA ÚJ BARÁTOKAT KERESEL, HA MEG AKARSZ ISMERKEDNI ÚJ IZGALMAS DOLGOKKAL, HA UNATKOZOL ÉS SZERETED A ZENÉT
GYERE KÖZÉNK!
VÁRUNK MINDEN SZOMBATON
A ZEMPLÉNBEN (ZRÍNYI U. 18. KERÁMIA MŰHELY) 9-12 ÓRÁIG
MÁRCIUS 8. NEMEZELÉS
I
VÁRUNK, GYERE! ZEMPLÉN MŰHELY
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Kedves Szülőket NYÍLT NAPJAINKRA
2., 4 A, 5 A március 10. hétfő
3B,5B március 11. kedd
3 A
március 12. szerda
1 A-B, 4 B
március 13. csütörtök
i i
a fenti napokon 8-11 óráig. ;
Zemplén Győző! Altalános Iskola \'
I
12
( KANIZSA- Kowufi /. )

1997 mariin1, 7.

Árulkodó salétrom. Fentebb a vakolat hullik.
- A műszaki átadás-átvétel előtt egy hónappal történt bejárás alkalmával rögzítésre kerültek a hiányosságok, a hibajegyzék felvételre került. A hibajegyzékben foglalt hiányosságokat a kivitelező a műszaki átadás időpontjáig kijavította, kivéve azokat a munkákat, melyek kijavítását az időjárási körülmények nem tették, és még ma Sem teszik lehetővé. Ilyen a lépcsőház és a homlokzat festése. A kivitelező természetesen a kivitelezői szerződésben rögzített jótállási és szavatossági feltételeknek megfelelően garanciát vállalt a hiba kijavítására. Az építés műszaki ellenőre Dormán István és Takács Sándor, az épületgépé-
HIANYOSAGOK
szeté Tóth József, a villamosságé Matyola Péter volt.
- Van-e eltérés a helyiségek tényleges alapterülete és a tervrajz között?
- Ilyen jellegű épületfelújításnál - a felújítási munkákból adódóan - a tervezett és a tényleges állapot közti eltérések természetesen vannak. A földszinti sarki üzlethelyiségnél a sokszögletű eladótérnél a terven helyesen kiszámolt alapterületi érték az összesített alapterületeknél számítási hiba folytán helytelenül lett feltüntetve.
- A tetőtéri szobák elméretezettek, néhol felül-, másutt alulméretezettek. A két kisgarzon, a lakószobák alapterületének több mint a felében a jogszabályban meghatározott 1,90 méternél alacsonyabb a helyiség belmagassága. Akad olyan lakás is, ahol a fürdő-
A ROZGONYI 1-BEN?
A közelmúltban megtörtént a Rozgonyi utca 1. számú felújított épület műszaki átadása. A hiányosságok több esetben szembetűnőek, más esetekben pedig a szakemberek tudják csak, milyen újabb problémákkal kell számolniuk a beköltözőknek, lakóknak, vállalkozóknak, irodáknak.
A kivitelezéssel kapcsolatban lapunk Kámán Lászlónak, a beruházással megbízott IKI intézményvezetőjének tette fel kérdéseit
- Mikor került sor a műszaki átadásra?
- Az épület műszaki átadás-át-
ÍJÍ!ÍÍJÍÍÍí:ÍÍÍiÍÍ:Í:!liJJIJJÍÍIlH:Ji
::" :\' ::::: :":r \'¦\'
vétele az átadáskor készült jegyzőkönyv szerint 1997. január 29-én történt meg.
- Mikor adják át véglegesen az épületet?
- Az előreláthatólag önkormányzati tulajdonban maradó első emeleti irodákra a használatbavételi engedély kiadásra került. A pince, földszint, tetőtér szerkezetkész állapotban - a módosított építési engedélynek megfelelően -lett kialakítva, a belső, végleges állapot kialakítása a tulajdonosok feladata.
- A műszaki átadás alkalmából milyen hiányosságok voltak? Ki végezte a műszaki ellenőrzést?
Jóteljesítési garancia
Pályáztatás során az ajánlattevőnek, ha a szolgáltatás ellenértékét vagy annak egy részét a szolgáltatás teljesítése előtt kell megfizetni, garanciákat kell biztosítania a szolgáltatás mennyiségileg vagy minőségileg hiányos vagy nem megfelelő teljesítése esetén a már kifizetett díjak visszafizetésére. A gyakorlat az, hogy a megrendelők a munka lezárásáig vagy attól számított valamely határidőig visszatartja az ellenérték egy részét. Ezt nevezik jóteljesítési garanciának. A nemzetközi és az üzleti élet szokása szerint a szerződő szállítók, szolgáltatók a szerződés értékének tíz százalékára vállalnak jóteljesítési garanciát.
KINEK, MENNYI?
A Rozgonyi utca 1. számú ház födémcserés nagyfelújítására és a tetőtér-beépítés kivitelezési munkáira az Ingatlankezelési Intézmény hirdetett pályázatot.
A kiviteli tervdokumentációt negyvenezer forint + ÁFA vissza nem térítendő összeg ellenében vehették át az ajánlatot tenni szándékozók.
Az ajánlatokat 1995. december l-ig kellett benyújtani, az eredményhirdetésre december 12-én került sor.
A pályázók - Kromo Kft., Pillér I. Kft., Ryno Kft., Tanép Kanizsa Kft., ZÁÉV Rt. - közül 86.559forint + ÁFA áron a Pillér I. Kft. nyerte el a kivitelezési munkálatokat.
A munkaterület átadására, a munka kezdetére 1996. januárjában került sor. A kitűzött befejezési, átadási határidő a dokumentum szerint 1997. május 31.
A beruházási program módosításra került, mert az üzletek kialakítására újabb nettó 9.811.000 forintot biztosított a közgyűlés. így a beruházás tervezett költsége 118.400.000forint + ÁFA árral növekedett. Részszámlák fizetése:
1. 10.318.000 Ft 1996.03.01.
2. 23.792.000 Ft 1996.04.26.
3. 20.420.000 Ft 1996.06.19.
4. 20.090.000 Ft 1996.08.05.
5. 15.350.000 Ft 1996.09.27. pótszámla 845.500 Ft 1996.10.03.
6. 15.350.000 Ft 1996. 11.13.
7. 1.780.000 Ft 1997.01.20. végszámla 11.300.800 Ft még nincs utalva pótszámla 2.600.000 Ft még nincs utalva Összesen 121.846.300 Ft
* A beruházás várható végösszege 127,9 millió forint. A részszámlák mellett mintegy 6 millió forint került kifizetésre többek között az APV Rt-nek, a Stílus Kft.-nek, az Archana Kft.-nek, a Zalai Hírlapnak, a Kanizsa és Vidéke Extrának, a Mátrix Stúdiónak.
** A részszámlák kifizetésének időpontjában a Pillér I. Kft. tulajdonosai Czobor Zoltán és Czobor Szabolcs.

1997. március 7. \\^ KAJN1ZSA — r<o^ö*ufc t. ) íj
szobának nincsen lefolyója. Kiknek készülnek, ki tudja használni ezeket?
- 1995. februárjában az IKI az épület hasznosítása miatt az épület funkciójára vonatkozóan pályázatot írt ki. A pályázat elbírálásakor - a Beruházási Szabályzat alapján összeállított bizottság - meghatározta azokat az alapvető irányelveket, amelyeket a nyertes tervező tovább tervezett. A kivitelezés a bíráló bizottság által jóváhagyott tervek szerint történt. A tetőtéri lakásoknál a szobák, helyiségek méretei az OESZ előírásainak megfelelnek, az építés engedélye is így lett kiadva.
- Az épületgépészeti tervezéssel nincsen probléma? A panaszosok szerint a becsatlakozások rossz helyen vannak.
- Az épületnél az önkormányzat első szándéka az volt, hogy a földszintet egyben - szerkezetkészen értékesíti. Egy későbbi időpontban történt a földszinti kis üzletek megtervezése. Az igények és a már megtervezett fő egységeiben kivitelezett, kialakított közművek „passzítása" komoly tervezői feladatot jelentettek. A Rozgonyi utca 1. számú épületnél
(Folytatás a 14. oldalon.)
Senki ne jusson előnyhöz?
„Ki nyer ma? - Kanizsán" címmel 1996. január 12-én oknyomozó riport jelent meg a Zalai Hírlapban Z.T.I. tollából, melyben a Rozgonyi utca 1. számú épület felújítására kiírt pályázat furcsaságainak járt utána a szerző.
Az írás szerint a pályázatra öt cég jelentkezett. A TANÉP 134, a ZÁÉV 115, a Ryno Kft. 94, a Pillér Kft. (helyesen Pillér I. Kft.) 74 és a Kromo Kft. 71 millió forintos ajánlatot tett. A bíráló bizottság döntése értelmében a Pillér Kft. nyert az akkorra már 84 millió forintosra dagadt árajánlattal. A tisztátalanságra gyanakvók szerint, ha határidőre érkezett a nyertes második ajánlata, miért nem ismertették, ha határidőn túl érkezett, hogyan került a pályázatok közé? A nyilatkozó pályázók szerint az árajánlatok ügyvéd által hitelesített jegyzőkönyvbe kerültek, amelyben a Pillér Kft. ajánlataként 74 millió forint szerepelt.
Farkas József, a Pillér Kft. ügyvezetője az eltérést azzal magyarázta, hogy a pályázatban alternatív megoldásokat dolgoztak ki takarékossági célból, de ezek közül többet nem fogadott el a bíráló bizottság, így azok visszakerültek a költségek sorába.
Gondot okozott a szálak bogo-zása során a referenciamunka megjelölése is a Pillér Kft. részéről, ugyanis azt az időközben megszűnt Origó Kft. végezte fővállalkozóként. Az ügy pikantériája az volt, hogy a két kft. valójában egy céget takart, igaz, az akkor önkormányzati képviselő Czobor Zoltán a korábbi cégtől eltérően a Pillér Kft.-nek már nem volt az ügyvezetője. A Rozgonyi utca 1. számú épület felújítási munkáinál létesítményfelelősként megnevezett Czobor Zoltán szerepéről a Pillér Kft. ügyvezetője, Farkas József úgy nyilatkozott, hogy egymással kölcsönösen segítették ki egymást, amikor bajban voltak.
Kételyek merültek fel a hoppon maradt pályázókban a vállalási összegeket illetően is. Arra mutattak rá, hogy a pályázók egyike-másika feladatokat hagyott ki annak érdekében, hogy kevesebb legyen a vállalási összeg, majd később műszaki szükségesség címén pótfeladatként újabb költségekkel terhelik. Azt sem vették figyelembe, hogy a felújítás befejezési határidejéig, \'97 első negyedévéig az árak húsz-huszonöt százalékkal emelkednek.
A riport befejezéseként Tüttő István alpolgármester nyilatkozott arról, hogy szükség lenne egy összeférhetetlenségi szabályzat kidolgozására, hogy ne jusson senki olyan előnyhöz, ami a pozíciójából fakad. Véleménye szerint az volt a fő probléma, hogy a Pillér Kft.-nek két ajánlata volt, és a magasabb összegűt nem hozták időben nyilvánosságra. Az alpolgármester annak a véleményének is hangot adott, hogy az ügy tisztasága érdekében érdemes lett volna új pályázatot kiírni. Ezt akár újra megnyerhette volna a Pillér Kft.
Kevés az áram
A Rozgonyi utca 1. számú épület áramszükségletével kapcsolatban problémák adódtak. Takács Zoltán, a DÉDÁSZ Rt. nagykanizsai üzemigazgatója tájékoztatásul az alábbiakat mondta el.
- A létesítményről - azon kívül, hogy láttuk a rombolást, majd az építést - nem volt tudomásunk, ugyanis az ideiglenes vezetéken kívül villamosenergia-igényről 1996. december első feléig nem tudtunk. Sem személyes, sem hivatalos megkeresés a tervezők, beruházók, építők részéről nem történt. Az igénybejelentésre is úgy került sor, hogy szinte a DEDASZ jelezte, hogy az épületbe bizony plusz áram kell. Az elmúlt év december 21-én még nem tudtak pozitívan nyilatkozni, az igénybejelentés feltételeit nem tudták megoldani. Az épület nincs villany nélkül, negyvenkét kilowatt áram az IKI rendelkezésére áll. Az épületben lévő lakások, üzletek minimális ellátására elég. Azt azonban tudni kell, hogy a korábban 33 kilowatt igényű épületnek ma 120 kilowattra lenne szüksége, nem is beszélve arról, ha nagyobb teljesítményt igénylő vendéglátóipari egységek is megkezdik működésüket. Abban az esetben újabb 42 ki-lowattnyi áramra lesz szükség.
A közművek felé korábban kellett volna ezeket az igényeket eljuttatni, hiszen nem lehet kényszerhelyzetbe hozni a vállalatokat. Ilyen jellegű és mértékű igényeket nem lehet egyik napról a másikra teljesíteni. Részünkről a teljesítésre a konkrét megrendelés elküldésétől, a fizetési feltételek szerződésbe foglalásától számított három hónapra van szükség. A probléma nem csupán a Rozgonyi utca 1. problémája, ugyanis azon a sarkon -Rozgonyi utca L, Rozgonyi utca 4„ Nyomda - és az Erzsébet téren mutatkozó igények miatt a transzformátor teljesítményének növelésére van szükség, vagy új transzformátornak kell helyet keresni. Erre mi tettünk két javaslatot, a tárgyalások folynak.
Csigalépcső üzletembereknek. Méret- és súlykorlátozás.
14
( KANIZSA -Kowuufi ?. )
1997. március 7.
(Folytatás a 13. oldalról.)
valamennyi közműcsatlakozás az eredeti nyomvonalon van a szennyvízcsatorna kivételével, mely a Rozgonyi utcára került átkötésre a pincében kialakítandó melegkonyhás étterem miatt.
- Kötöttek-e szerződést a kivitelezővel jó teljesítés esetére?
- A vállalkozási szerződés 4.8. pontja alapján a vállalkozó az MSZ I. osztályba sorolt munkák kivitelezésére vállalkozott.
-Ki vállalja a jótállást?
- A kivitelező a kivitelezői szer-
ződés 4.14. pontja alapján az átadástól számított három évig jótállási felelősséggel tartozik. A szerződő felek kikötötték, hogy egy év után utó-felülvizsgálatot tartanak a vállalkozó a hiányosságokat tizenöt napon belül köteles kijavítani. Emiatt a vállalkozási díjból kétmillió forint vissza lesz tartva azzal a feltétellel, hogy amennyiben ezen időszak alatt a jótállási és szavatossági igényeket a vállalkozó hiánytalanul nem javítja ki, úgy ezen munkák költségeit a megrendelő a visszatar-
Negyed négyzetméter boldogság. Csak stílusosan.
Panamatörveny
A közbeszerzés - vagy ahogy korábban nevezték: k&zszállítás - az 1867-1945 közötti magyar iparpolitika talán legjelentősebb protekcionista eszköze volt. A kiegyezés után Magyarországnak nem volt önálló vámterülete, így a cseh és osztrák ipari termékek akadálytalanul öntötték el a magyar piacot. Az első ipartámogatási törvényt 1881-ben fogadta el az Országgyűlés, s ezt 1890-ben, 1899-ben és 1907-ben újabbak követték. Az ipartámogatás módjai az első időkben adó- és illetékkedvezmények voltak, később vasúti szállítási kedvezményekkel, pénzbeli szubvenciókkal, gépsegélyekkel ösztönözték a hazai ipar megteremtését. 1881 és 1890 között az élelmiszeripari gyáralapítást helyezték előtérbe, a tíz év alatt állami támogatással létrejött 280 új gyárból 227 szeszgyár volt. A kormány egyes tagjai számára azonban hamar kiderült, hogy nem a szubvenciókkal, sokkal inkább a közbeszerzéssel lehet igazából támogatni a magyar ipart.
Az Országos Iparegyesület kezdeményezésére 1886-ban megalakult „A hazai iparnak a közlekedési vállalatok és állami gyárak részéről nagyobb igénybevétele érdekében szervezett ál-
lami bizottság". 1887-ben Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter bizalmas körrendeletet adott ki, amelyben felhívta az állami kézben lévő közlekedési vállalatokat és gépgyárakat: „Határozottan követelnem kell, hogy mindazon beszerzéseknél, melyek hazai gyártmányoknál megfelelő mennyiségben, minőségben és árakon kaphatók a hazai gyártmány feltétlenül figyelembe vétessék" Rendeletének meg is lett az eredménye: 1896-ra például a vasút összes iparigyártmány-beszerzése 67 millió koronát tett ki, melyből mindössze 3 millió korona származott külföldről.
Gyakran nevezik még ma is a közbeszerzésben részt vevőket udvari szállítóknak, pedig ez utóbbi csak egy, a kereskedelmi miniszter által adományozható cím volt. Az udvari szállítói szabályzat pontosan meghatározta, ki folyamodhat a címért - a vagyonosság és a megfelelő politikai magatartás alapkövetelmény volt - í még külön is hangsúlyozták, hogy a kérelmezőnek nem feltétlenül kötelező az udvar részére szállítani.
Törvényi szinten először 1907-ben szerepelt a közbeszerzési előírás, de különösen 1914 előtt gyakran vádolta a sajtó panamázással a közszállításo-
kat és az ilyen ügyekben eljáró parlamenti képviselőket (az 1907-es iparfejlesztési törvényt közkeletűen csak panamatörvénynek nevezték). A Budapesti Hírlap szerint megtörtént, hogy egy-egy képviselő azzal a megokolással kért támogatást valamely cégnek a kormánytagoknál, hogy „ kegyelmes uram, ezt meg kell tenni, mert különben elvesztem a kerületemet". A vasútépítéseknél gyakori volt, hogy a lehető legolcsóbb ajánlatot tette egy cég, majd „menet közben" különféle okokra hivatkozva, közbenjárók segítségét igénybe véve pluszpénzeket sajtolt ki a kormánytól. A közbenjárásért nemcsak a politikusok zsebébe, hanem gyakran pártkasszába is kellett fizetni. Az önkormányzatokra is kiterjedő törvényes rendezés hatására 1909-ben már több mint 200 millió, 1913-ban pedig 413 millió korona volt a közszállítások értéke, egyes becslések szerint az ipar évi termelésének 10-15 százalékára rúgott. Fenntartották a közszállítások ezt az értéküket á két világháború között is, hiszen 1938-ban közbeszerzésre 1 milliárd pengő jutott.
Az új iparfejlesztési törvény 1931-ben jelent meg, ehhez 1934-ben csatlakozott a közszállítási szabályzat. A közszállítás alapja a nyilvános verseny volt, zártkörű versenytárgyalást csak kivételes esetben engedélyeztek. Előírták, hogy minden, a pontos ár-
számításhoz szükséges adatot a pályázók rendelkezésére kell bocsátani, 15 ezer pengős pályázat alatt ingyen. Az ajánlatok felbontása nyilvánosan történt, valamennyi ajánlat végösszegét és a versenytárgyalás eredményét közzétették.
¦Az ajánlatokról való döntési mechanizmust a szabályzatban a legrészletesebben kidolgozták „Mindenekelőtt annak a magyar honos vállalkozónak ajánlatát kell figyelembe venni, aki a közszállításnak hazai termékekből, magyar honos munkaerőkkel dolgozik, ajánlata valószerű, és viszonylag a legolcsóbb" - szólt az első rendelkezés. Fontos előírás volt, hogy az iparcikkek előállításához is csak magyar gépeket, berendezéseket szabad használni. Eleve kizárták azt, aki formai hibás, illetve valószerűtlenül olcsó pályázatot nyújtott be, valamint a kontárokat és az erkölcsileg megbízhatatlanokat. Kifejezetten elrendelte a szabályzat, hogy egyes ajánlattevőkkel alkudozni vagy az egyenlő elbánás elvét sértő tárgyalásokat folytatni tilos, kivéve azt, hogy a magyar árucikkel pályázóknak felajánlják, fogadják el az olcsóbb külföldi ajánlat árát. A figyelembe nem vett pályázók bánatpénzét már az odaítélés előtt vissza kellett utalni, a többiekét pedig rögtön az eredményhirdetés után.
HVG 1997. február 15.
Galéria „világító" ablakkal. Korlát a fíiggönytartó.
1907. március 7.
[ KANIZSA - \'Ro^ut^c í. )
15
tott összegekből jogosult kielégíteni.
- Kinek fizetnek a kivitelezésért? Információink szerint időközben több tulajdonosváltáson esett keresztül a kft.
- A pályázatok elbírálásakor a bíráló bizottság a pályázókról céginformációt kért. A pályáztatásnál a PILLÉR 1. Kft.-vel a cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatosan probléma nem merült fel. A kivitelezői szerződést a PILLÉR I. Kft.-vei kötöttük, a részszámlák kifizetése is az ő számlaszámukra történt. A cég időközbeni átalakulásával kapcsolatban nincs információm.
- Vendéglátó egységként használható lesz-e a pince? A tervező a pultot kicsire tervezte, valójában az eladó/vendéglátótér minimális lesz.
- A pince egy része melegkonyhás étteremként lett megtervezve, kialakítása szerkezetkészen, a teljes közművek kialakításával történt. Az én véleményem szerint az így kialakított pincerész kifejezetten alkalmas vendéglátásra.
Lukács Ibolya
PILLÉR
- és aki mögötte van
A Zala Megyei Bíróság cégbejegyzése alapján a PILLÉR Építő, Épületkarbantartó és Hibaelhárító Korlátolt Felelősségű Társaság 1994. január elsején alakult egymillió forint törzstőkével. A cégjegyzésre jogosult Farkas József. Tagok:
Kanizsa Kft. 300.000 Ft Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft. 100.000 Ft Farkas József, Nk, Új Élet u. 21. 600.000 Ft
* 1994. 03. 25. A Cégbíróság névmódosításra szólítja fel a kft-t, mert ilyen nevű és tevékenységi körű cég már van bejegyezve.
* 1994. 04. 26. Sor kerül a névváltoztatásra, a társasági szerződés módosítására. A cég neve: PILLÉR I. Építő, Épületkarbantartó és Hibaelhárító Korlátolt Felelősségű Társaság.
* 1995. 11. 30. Tóth István Miklós, Nagykanizsa, Munkás u. 2/A. 1/5. számú lakos a Cégbíróságon kikérte a társaság cégkivonatát.
* 1995. 08. 16. Farkas József üzletrész-átruházási szerződéssel 550.000 forint névértékű üzletrész tulajdonjogát a Ryno Kft. javára átruházza 300.000 forint készpénz ellenében, ezt követően 50.000 forint névértékű üzletrész marad a tulajdonában.
* 1995. 08.16. A Kanizsa Kft. a 300.000 forint névértékű üzletrésztulajdont átruházza a Ryno Kft. javára. A kft. tagjai közül így a Ryno Kft. 950.000 forint névértékű üzletrésztulajdonnal, Farkas József 50.000 forint névértékű üzletrésztulajdonnal rendelkezik. A Ryno Kft. a birtokában lévő üzletrésztulajdon egy részét értékesíteni kívánja.
* 1995. 08. 16. A Ryno Kft. 50.000 forint névértékű üzletrészét névértéken értékesíti Czobor Szabolcs, Nagykanizsa, Téglagyári u. 35. szám alatti lakosnak. Farkas József 50.000 forint névértékű üzletrésztulajdonát kilencszázezer forint eladási árért értékesíti Czobor Szabolcs részére. A vételár - megegyezés szerint -két részletben kerül teljesítésre, négyszázezer forintot az aláíráskor fizet ki a vevő, ötszázezer forintot 1997. 06. 30-ig. Czobor Szabolcs által megszerzett üzletrész névértéke 100.000 forint.
* 1995. 12. 30. A kft. visszahívja Farkas József ügyvezetőt, helyette Németh Zoltánt bízza meg az ügyvezetői teendők ellátásával.
* 1995. 12. 30. A társaság tagjai: Ryno Kft. 900.000 forint törzsbetéttel és Czobor Szabolcs 100.000 forint törzsbetéttel.
* 1996. 01. 07. A Ryno Kft. üzletrész-átruházási szerződéssel 900.000 forint névértékű üzletrésztulajdonát a tulajdonjog fenntartásával átruházza Czobor Zoltán részére 650.000 forint eladási áron. A tulajdonjogot a vételár megfizetéséig tartja meg a Ryno Kft. A teljesítés határidejéül 1997. 12. 31-ét tűzik ki.
* 1996. 06. 17. A társaság határozatot hoz: a cég neve PILLÉR I. Építő és Szolgáltató Kft. A társaság új ügyvezetője öt évre - Németh Zoltán mellett -Czobor Zoltán. Tagjegyzék: Czobor Szabolcs 100.000 forint törzstőkével, Czobor Zoltán 900.000 forint törzstőkével.
* 1996. 06.18. Czobor Zoltán a részére értékesített üzletrész eladási árát kifizette a Ryno Kft-nek.
EGY VÉLEMÉNY"
Marton István a beruházás kezdete óta ellenérzéseiről, a pályáztatás tisz-tátalanságáról többször hangoztatta véleményét a bizottsági üléseken és a közgyűléseken is. Mint lapunk kérdésére elmondta, számára máig is kérdés maradt az, hogy az 1995 májusában kihirdetett közbeszerzési törvényt - amelynek hatálybalépése november elsején volt - miért kellett kicselezni két héttel a hatálybalépés előtt. Miért nem vártak az eredményhirdetéssel, egyáltalán, miért kellett a pályázatot így kiírni? Ez egy igazán nagy beruházás, közel százharmincmillió forintos végösszeggel. A képviselő szerint az erkölcs azt diktálta volna, hogy megvárják a törvény novemberi hatálybalépését. Azóta több fórumon is elhangzott Marton Istvántól és másoktól is, hogy részben ez volt az ára annak, hogy az SZDSZ elfogadja az MSZP által beterjesztett 1996. évi költségvetést. A képviselő rámutatott arra, ha megnézzük, hogy kik tervezték a felújítást, kik voltak a kivitelezők - SZDSZ-es képviselők
vállalkozásai -, akkor a kérdés teljesen egyértelmű. Bár ráfért a Rozgonyi l-re a felújítás, nem biztos, hogy ezzel az épülettel kellett volna kezdem. Általában sem a jó gazda gondosságával jár el - nem tesz eleget a tulajdonosnak a felújításokat előíró kötelezettségének - az önkormányzat. ErTe jó példa az egy éve üresen álló fiúkollégium, az egy évtizede üres, még ma is gyermekkönyvtárként üzemelő, életveszélyes, volt iparosház vagy a zsinagóga... Marton István szerint az általa akkoriban interpellációban is hangoztatott kételyeket a jelen még jobban erősíti. Erre példa az, hogy az épület első emeleti irodái közül - többedszeri meghirdetésre - csupán egyet tudtak eddig bérbe adni, a pince értékesítése pedig sehogyan sem áll. A Pénzügyi Bizottság elnöke nem kíván foglalkozni a tervezés és a kivitelezés minőségével - igaz, szerinte ezzel szemben is lehetnek kételyek -, mert a továbbiakban az a legmeghatározóbb, hogy kik lesznek a vevők, bér-
lők, és mit akarnak ott csinálni. Lehet, hogy sok mindent meg kell még változtatni az épületen, amire nem került volna sor, ha az értékesítés előre megtörténik, és a résztulajdonosok igényei szerint történt volna már a tervezés is. Meggyőződése szerint a Rozgonyi utca 1. számú épület felújításával az elsődleges cél nem maga a felújítás volt, hanem az, hogy valakiknek biztosan fizető önkormányzati munkájuk legyen. A közben adódó ötletszerű áttervezte-tés, a többletmunkák tízmilliója, a sikertelen értékesítés, a pince máig tisztázatlan szerepe mind ezt támasztják alá.
A problémák eredőjét abban látja, hogy rossz volt a felmérés - bár állítólag - hatalmas volt az érdeklődés, megvolt a politikai akarat is a polgármester úrnál, de senki sem gondolta volna azt, hogy ilyen nehézkes lesz az értékesítés. Ahelyett, hogy idejében tételesen felmérték volna a lehetőségeket - majd az önkormányzat eldönt-hette volna, hogy mit tart meg és mit kíván bérbe adni, és így közös beruházásban lehetett volna felújítani a házat
az történt, hogy bizonytalan az épü-
let sorsa, valószínű, hogy a földszinten be kell falazni még két ajtót is.
Az első negyedév után újra el kell végezni a gazdaságossági számításokat. Ha nem sikerül addig sem a/ értékesítés, nem kétséges, hogy ráfizetéses az épület felújítása. A tervezettel ellentétben öt év alatt nem várható a beruházás megtérülése. Éppen ezért Marton István elképzelni sem tudná, hogy azért költött a város tízmilliókat, hogy TOURINFORM Irodát működtessenek a Rozgonyi utca I. emeletén. Az a méltánytalanul hangot sem kapó lehetőség utólag is járható útnak tűnik, hogy az ajánlati harmincmillió forintos áron az épület eladása és a felújításra fordított százharmincmillió forint, azaz együtt százhatvanmillió forint már lehetővé tette volna valamelyik halaszthatatlan beruházás elkezdését. A képviselő annak a reményének adott hangot, hogy lesz még olyan testülete a városnak, amelyik ezt a kérdést megvizsgálja és kimutattatja, hogy a sokat hangoztatott városérdek az érintett uraknak mit hozott évek alatt a konyhára - vállalkozásaikon keresztül.
16
( KANIZSA - S^cKUf )
1997. március 7.
A Városi Színház avató ünnepségének műsora
Országos notabilitások nagy száma érkezik le Kanizsa nagy ünnepére
Nagykanizsa, március 12. Immár csak pár nap választ el Kanizsa kultúr-életének korszakalkotó eseményétói: Az újonnan épített Városi Színház ünnepélyes felavatásától: a színházban megtartandó első előadástól, melyet másnap rögtön az első díszhangverseny követ nyomon. Nemcsak a város, hanem a megye előkelőségei is teljes számmal megjelennek, hisz egy Hubay díszhangverseny, egy a Nemzeti Színház művészeinek alakításában lezajló ünnepi előadás nem mindennapi esemény városunk és a megye életében. Sőt, az egész ország felfigyel ezekre a nagyjelentőségű napokra, melynek legélénkebb bizonyítékai a megjelenő vendégek nagy és előkelő száma. így megjelennek: dr. Kupcsay Felicián miniszteri tanácsos a kultuszminiszter képviseletében, Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, dr. Kállay Tibor, városunk képviselője, kit 13 országgyűlési képviselő kísér le, így Görgey István, Bessenyey Zeno, Usetty Béla, Fehér Ottó, Désy Géza, Siegescu Miklós, Kozma Jenő, Szilágyi Lajos, Oroszy Géza és mások. Megérkezik Gyö-mörey György főispán családjával, Bődy Zoltán alispán családjával, Ferenczy Tibor kerületi rendőrfőkapitány, dr. Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, Medgyasszay István nejével, Dezső Kázmér nagykőrösi polgármester, ki egyben a felépített színház tanulmányozását is programjába tűzte, a szomszéd városok polgármesterei és főjegyzői és még igen számosan.
A folyó hó 15-én megtartandó első este műsora az alábbiak szerint alakul:
1. Himnusz.
2. Dr. Szabó Lajos, a Közművelődési Egyesület elnöke átadja a színházat rendeltetésének.
3. Bloch József: Ünnepi Nyitány, mellyel annak idején a Zeneművészeti Főiskolát is felavatták.
4. Dr. Hevesi Sándor avató beszéde.
5. Szigligeti: Rang és mód színmű 3 felvonásban. Előadja a Nemzeti Színház együttese (Mihályfi Béla, T. Mátrai Erzsi, Somogyi Erzsi, Bartos Gyula, S. Fáy Szeréna, Lehotay Árpád, Hajdú József, Tapolczai Gyula, Pethes Sándor, Hajdú László, Gabányi László, Iványi Irén, Losonczy Zoltán).
6. Hiszekegy.
A zeneszámokat a Zeneművészeti Főiskola mestemövendékeiből, az Operaház, a Budapesti Symphonikus zenekar tagjaiból, valamint helybeli művészekből és műkedvelőkből alakított zenekar adja elő, melyet Vannay János zeneszerző, a Városi Zeneiskola
igazgatója vezényel. Az előadás pontosan hét órakor kezdődik.
A vendégek nagyrésze itt marad az ünnepség másodnapján, 16-án lezajló Hubay díszhangversenye is, melynek kezdete 8 órakor lesz. Hogy mily siker jegyében folyik le Hubay országos turnéja, jellemzi az is, hogy a Békéscsabán megtartott hangverseny jövedelméből 40 milliót juttatott az ottani Aurora kömek. Kanizsán is a jövedelem 1/4 részben fővárosi, 3/4 részben helyi zenei kulturális célokat szolgál. A Pécsi Nemzeti Színház társulatának vendégjátéka
Teljes felkészültséggel várja a pécsi társulat is a színház megnyitását. A
két fővárosi illusztris vendégművész, Kőszeghy Teréz és Halmos János felléptével Strausz operettje, a „ Cigánybáró" kerül színre március 17-én. Pozsonyi Lenke is vendége az előadásnak a vén cigányasszony szerepében. A cári v. udvari balett két táncosa, Sophia Saltanova és Alex Mhitin Brahms rapsodiáját adják elő a darab keretében.
Március 18-án Leoncavallo operája, a „Bajazzok" illeszkedik a műsorba a két vendégművésszel, utána hangversenyt ad Kőszeghy Teréz és Halmos János, melyet Wéber opera-balettja, a „Rózsa-lelke" követ Sophia Saltanova és Alex Mhitinnel.
Március 19-én este és március 20-
án délután 3 órakor és este 8 órakor Kálmán Imre operettjének, a „ Cirkusz hercegnő"\'-nek lesz a bemutatója.
A gyermekeknek egy zenés tündérrege, a „Liliomszál" március 19-én délután fél 4 órakor kerül műsorra.
A pécsi helyőrség teljes zenekara is átrándul, és minden előadáson részt vesz. Jegyek kaphatók a Krátky-tőzs-dében. Helyárak: 4 pengőtől 1 pengőig, vasárnap délután 2,40 pengőtől 60 fillérig, a gyermekelőadáson 2,50 pengőtől 70 fillérig. Az összes helyek ülőhelyek.
Zalai Közlöny, 1927. március 13.
Készen áll Nagykanizsa város színháza
Nagykanizsa, március 12.
Teljesen berendezve, teljesen készen áll Nagykanizsa, színháza, amely nemcsak Thália temploma lesz, de otthont nyernek benne a mozgókép színház, a hangversenyek, a tudományos előadások, a hazafias ünnepélyek. A magyar kultúra hajléka, amely évtizedek mulasztását és hiányát pótolja. A hatóság emberei a napokban ejtették meg a színház hivatalos szemléjét dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Kálnay Gyula államrendőrségi főtanácsos, Knortzer György tűzoltóparancsnok, Király Sándor műszaki tanácsos, Székely Nándor főmérnök és mások jelenlétében. A bizottság mindent rendben és kifogástalannak talált, és így a színház most már rendeltetésének átadható.
Megyünk mi is a bizottsággal és végignézzük ezt a külsőleg talán szerény, Toroczkay-Wiegand magyar-székely stílusában, Székely főmérnök vezetése alatt felépített parkszínházat.
A színpadon
Első utunk a színpadra vezet. Itt minden készen várja már a megnyitó-előadást. A Nemzeti Színház díszletmestere teljesen beállította a „Rang és mód" díszleteit, melyeket a Városi Színház díszlet festőművésze festett és a Közművelődési Egyesület tulajdonát képezik. A díszletek 200 millióba kerültek, és bármely fővárosi színháznak díszére válnának. Az egész színpadon meglátszik a fővárosi kéz rendezése és rendezettsége - akik eddig hozzá voltunk szokva a Polgári Egylet arányaihoz, miniatűr „színpad"-ához. Világítóközpont, csengőjelző
Ahogy belépünk a színpadra, jobboldalt a színház-világítás elmésen konstruált és egy budapesti cég által készített központi apparátusa ötlik szemünkbe, alatta az ügyelő asztalával. Innét világítódik a színpad és a nézőtér. Minden csavaron ott a jelzés: milyen színű, fényű és melyik lámpa. Aztán csengő-jelző központ, a női öltöző, előcsarnok, férfiöltöző, karmester, díszletező, súgó, függöny vagy a zsinórpadláson levők számára. Minden csengőnek más a hangja. Női- és férfi-öltözők
A színpad balodali részén a 8 métermázsa súlyú hullám vasfüggöny elektromotorral felszerelt felvonója. A szuffitá-kon piros-fehér-kék villanyos körték - március Idusát várják. A főszerelőmester bemutatja nekünk a világítás hatásait a díszletekre. Erdőrészlet. Park. Néhány csavarás és ott látjuk az erdőben a hajnalpirkadást, a napfelkeltét, erdei alkonyt, napsütést
A színpadról egy lépésnyire van a két női öltöző szoba, jobb oldalt a férfiak öltözője. Minden a legnagyobb kényel-
met szolgálja. Minden úgy hat, mintha a magyar főváros valamely jobb színpadán lennénk.
A tűzbiztonságot két tűzbiztonsági készülék és előadás alatt a színpadon egy külön erkélyen szolgálatot teljesítő tűzoltó szolgálja.
Belül a nézőtéren
A nézőtér egyszerű, Thoroczkay-stílű fadíszítésekkel van ellátva. A színpadot ugyancsak fadíszítések keretezik be. A zenekart keskeny, flüsszegélyes keret választja el a nézősortól. Mozielőadásoknál a vászon a vasfüggönytől két és fél méternyire beljebb kerül a színpadon.
A nézőtér világítása rejtett. A villanykörték a mennyezet fadíszítései közé vannak illesztve, úgy, hogy teljesen láthatatlanok. A vészkijáratokat kék színű villanyfény jelzi.
17 sor szék - soronként 21 üléssel - 357 nézőt fogad be, míg 18 páholyban 90 ülés áll a közönség rendelkezésére. A nézőtér jobboldalán a hivatalos város beépített, vörös plüs-díszítésű páholya. A széksorok távolsága, a közlekedési folyosók ellen nem lehet panasz. Szokaüan lesz ugyan, hogy a közönség csak jobb vagy baloldalról közelítheti meg helyét a zártszékeken, mert középső járat nincs a székek között, azonban némi fegyelmezettséggel ebbe is bele fog törődni.
Hogy a karzat hiányzik?
A cél az volt, hogy majdnem karzati helyárért ülőhelyet nyújtsanak. Fűtésről központilag történt gondoskodás. A színház előcsarnoka
A színház vesztibüljében Thorockay-stílű várópadok, üvegfestményekkel kirakott facsillárok (Csizmazia fiatal festőművészünk figyelemreméltó alkotása.) Jobb és baloldalt modern felszerelésű ruhatár. Baloldalt a cukrászda és büfé. Jobboldalt az irodahelyiség, pénztár és nyilvános telefonállomás. A két főkapu Szeghalmy Bálint mérnök tervei után készültek. Az összes kijárati kapuk Medgyassszai építőművész szabadalmazott, speciális rendszerű készülékével vannak ellátva.
Amint a bizottsággal elhagyjuk a színház épületét, a kertben a városi kertészet munkatársai már nagyoban végzik a parkítási munkálatokat. Méltó kerete lesz a színháznak a park, amelyet úgy fognak elkészíteni, hogy gyermekeink részére séta- és játszótér is marad.
Ha majd a közönség belülről is megtekinti az új színházat, látni fogja, hogy sok esztendei vajúdás után az új városi színház méltó dísze Nagykanizsa városának.
(B. R.)
Zalai Közlöny, 1927. március 13.
KIINIZSfll MŰSOR
/
1.997, március 7. \\
( KANIZSA - /JUatKfuUycvU eaúci, J
Hétfőn délután a Vasemberház Házasságkötő Termében tette le ünnepélyes keretek között állampolgársági esküjét az Erdélyből -
ff
HAZADNAK
RENDÜLETLENÜL...
Szatmárnémetiből - négy évvel ezelőtt Magyarországra települt Seres Júlia és fia, Anderkó Ottó. A Suhai Sándor polgármester és Karádi János anyakönyvvezető előtt írásban is megerősített fogadalom megtétele után anya és fia átvehette az immár teljes jogú magyar állampolgárságot igazoló oklevelet. Városunk polgármestere meleg szavakkal kívánt az esküt tetteknek sok erőt, kitartást az elkövetkezendő évekre, remélve, hogy a döntés a későbbiekben is az érintetteket igazolja majd, hiszen mint Suhai Sándor elmondta, itt ugyan könnyebb magyarnak lenni, de nem biztos, hogy az oly sokszor megálmodott szülőhazát úgy látták meg, ahogyan elképzelték.
A barátok, kollégák gratulá-
Díszoklevelek adományozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy azon nyugdíjas pedagógusok, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték és a pályán eltöltött idejük legalább 35 év, Díszoklevél adományozását kérhetik.
Első alkalommal - Arany Oklevél adományozásakor - szükséges a fenn adatokat igazoló Oklevél, vagy annak másolata, valamint a munkaviszonyt igazoló nyugdíjazási Határozat. Későbbiekben elegendő a már meglévő Díszoklevél bemutatása.
A kérelmek beadási határideje: 1997. március 15.
Benyújtható a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán, í ahol az érdeklődők számára továb- L bi információk is beszerezhetők. g
<
Polgármesti Hivatal I
Művelődési Osztály 3 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I
ciói után sikerült néhány szót váltanunk anyával és fiával. Seres Júlia - aki egyébként a Nagyrác Utcai Altalános Iskola testnevelő tanára - elmondta, hosszú út vezetett idáig, hiszen kilencvenhárom augusztusában -mindent hátrahagyva - érkeztek Nagykanizsára, ahol a tanárnő egy volt tanítványa révén ismerkedett meg a MÁV-NTE kosárlabda szakosztályának utánpótláscsoportjával, amelynek a vezetőség felkérésére hamarosan edzője is lett. - Azért is jelentős számunkra ez a nap - emlékezik az anya -, mert nagyon nehéz, hosszadalmas folyamat eredményeképpen érkeztünk el idáig, hiszen a magyarságunkat a szüleim megsárgult papírjai segítségével tudtuk csak igazolni. Vizs-
gát tettünk állampolgársági ismeretekből, s beadtuk a szükséges papírokat az anyakönyvvezetőhöz. Azt mondják, általában két év a várakozási idő, nekünk ez kicsit hosszabbra nyúlt, de megérte. Korábban nem volt merszem megtenni a szükséges lépéseket, később mégis belevágtam, főként a fiam miatt, hátha jobb körülmények között élheti majd itt az életét
- Egy nagyon régi álom vált most valóra - mondja a huszonéves Ottó, aki hálózatépítőként dolgozik városunkban. - Kitűztünk egy célt magunk elé, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elemünk, tényleg önfeledten tudok ennek örülni. Most már jöhetnek az újabb kihívások.
Bella Judit
KEDVES LEENDŐ ISKOLÁS!
Tudod-e, hogy mit jelent az ÉKP?
Ha nem, akkor SZERETETTEL VÁRUNK A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA (Sugár u. 13.) 1997. március 8-án 9-12 óráig, 1997. március 14-én 15-18 óráig
JÁTSZÓHÁZUNKBA,
ahol az ÉKP-ban (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program) szereplő érdekes és népszerű tevékenységekkel ismerkedhetsz meg:
Számítógépes játékprogramok
Furulyázás
Bábkészítés
Bábozás
Szövés
• Fonás
• Hajtogatás (origami)
• Néptánc
• Német nyelvű játékok
• Angol nyelvű játékok
SZÜLÉIDET PEDIG A KÖVETKEZŐK VÁRJÁK:
• ÉKP oktatási program ismertetése
• Tankönyvbemutató
• Taneszköz-rendszer bemutatása
• Ismerkedés az ÉKP oktatási programban tanító pedagógusokkal
Ha arra is kíváncsi vagy, hogy miért jó az ÉKP-ban tanulni, akkor gyere el szüléiddel
1997. március 12-én és 13-án délelőtt 1997. március 17-én és 18-án délelőtt a nyílt tanítási napokra! Megláthatod, hogy milyen jó itt iskolásnak lenni!
MEGLEPETÉSÜNK: \\
Ha hozzánk iratkozol, i
az 1. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIDET INGYEN KAPOD.
A Hunyadi János Általános Iskola felnőtt- és gyerekközössége
MÁRCIUS 8. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Sárkányszív Stúdió mozi: 18.15 óra: Twister
MÁRCIUS 9.VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18\' és 20 óra:
Sárkányszív Stúdió mozi: 18.15 óra: Twister
MÁRCIUS 10. HÉTFŐ
18 óra: Érdekes tájak-nyári él-
mények - „Valahol Ázsiában" - Ács László úüélmény-beszámolója a HSMK-ban.
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Csinibaba
Stúdió mozi: 18.15 óra: Karambol - Crash
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -
Csevegő; - Jövő-7, várospolitikai magazin; - Biztonsági zóna.
MÁRCIUS 11. KEDD 19 óra: A KFT együttes koncertje a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Csinibaba
Stúdió mozi: 18.15 óra: Twister
MÁRCIUS 12. SZERDA 19 óra: Zenével az újszülöttekért - jótékonysági hangverseny a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Csinibaba Stúdió mozi: 18.15 óra: Twister C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - MOZAIK; Sport; -Jel-Kép
MÁRCIUS 13. CSÜTÖRTÖK 10 és 14.30 óra: A Szélkiáltó
Együttes koncertje a
HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: A bölcsek kövére C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta; -Régió
MÁRCRJS 14. PÉNTEK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: A bölcsek kövére
18
KANIZSA - 79ÜX
1997. március 7.
AZ EV KUTYUSA
A dalmatinerek első nagy reklámja Walt Disney nevéhez fűződik, aki hallatlan népszerűséget szerzett ennek a fajtának 101 kiskutya című filmjével. A legfrissebb statisztikák szerint a dalmatinerek lettek az év kutyája az elmúlt évben. Mivel a kölykök gyorsan cseperednek, a film forgatásakor folyamatosan újabb és újabb foltos csapatot kellett készenlétben tartani Hollywoodban, nehogy kiöregedjenek a kutyusok a szerepükből. Edzőjük és menedzserük, aki nem keveset keresett az üzleten, elmondta, már hathetes kortól kezdték a kölykök oktatását. Erhardt Schuster, a német dalmatiner klub elnöke szerint nem véletlen, hogy Disney választása éppen a foltos ebekre esett, hiszen elegánsabb, kedvesebb és simulékonyabb lényeket nehéz lenne elképzelni. A régi festmények tanúsága szerint az előkelő hölgyek az elmúlt századokban is kedvelték a dalma-tinereket. E kedves kis állatok először Egyiptomban tűntek fel, Európában Dalmáciából vitték szét ezeket a nemcsak szép és kedves, de igencsak intelligens állatokat. Régen is, ma is sok
gyermeknek kedvence a pöttyös kutyus, ám egy fajtatiszta dalmata eb nem olcsó mulatság, akár százötvenezer forintot is elkérnek egy-egy nemesebb példányért.
NEM MIND
ARANY...
Nemrégiben került nyilvánosságra egy angol újságíró többéves kutatómunkájának eredménye, amelyből kiderül, hogy a véres versenyt vívó két vezető angol aukciós ház egyikének, a Sotheby\'s-nek árverési kínálatában csempészett műkincsek is szerepelnek. A gyűjtők szemszögéből e tény több okból is elfogadhatlan, egyrészt azért, mert a tisztázatlan eredetű műkincsre licitáló maga is orgazdává válhat, persze akaratlanul, másrészt a befektetett pénz kárba vész, hiszen a csempészett műkincs forgalomképtelen. Az eset kapcsán vélhetően csökken majd a kínálat, s az árak a magasba szöknek, de az élet még nem áll meg.
GYILKOS
STATISZTIKA
Nemrégiben felmérést készítettek Európa több országának fiataljai körében. Az egyik kérdés-
csoport a másság iránti toleranciára irányult, s az eredmények talán legjobban a hidegvérükről közismert briteket lepte meg. A 16-24 éves korosztályban a brit fiatalok 29%-a vitatja a faji egyenlőséget, 26% pedig nem tudna párkapcsolatot kialakítani más bőrszínű emberrel. A németeknél ez a szám 19%, míg a lengyeleknél, hollandoknál, svédeknél ez a mutató tíz százalék alatt van. A teszt eredményei között nem ez a legmeglepőbb, és nem is a drogkiprobá-lás magas aránya, hanem egy nem mindennapi kérdésre adott válaszok. A kérdés eképpen hangzott: Gyilkolna-e, ha megtehetné anélkül, hogy elkapnák érte? A megkérdezett britek és franciák 18%-a felelt igennel, a svédek és az olaszok 17%-a, mindössze nyolc százalék válaszolt igennel a tüzesvérű spanyoloknak, s bármilyen meglepő a lista legvégén a németek állnak, ahol a megkérdezettek öt százaléka oltaná ki egy másik ember életét, még akkor is csak ennyi, ha tudja, hogy a dolgot megússza.
JÉZUSRÓL ELSŐ SZEMÉLYBEN
Legutóbbi könyvében az egyip-
tomiak hangján szólalt meg Nórán Mailer, ám most még ennél is többre vállalkozott a különcíró. Hogy pontosan miben is áll a vállalkozás, még rejtély, de a tavaszi könyvkatalógusok ismertetése szerint, nem mindennapi dolognak nézhetnek az olvasók elébe. A megjelenésre váró könyvről annyit már lehet tudni, hogy a címe „Szentírás a Fiú szerint". A tűzhöz közelállók szerint ezúttal Jézus hangján szólal meg Mailer, hogy mit mond még nem sejthető, de már sokan készülnek a válasszal.
ÓVATOS KRITIKUS
Valamit mindenképpen kellett mondania Ménem argentin elnöknek az Evitáról, hiszen a forgatást ő engedélyezte, csak-hát az igazi Evitât imádó argentinok reakciójától tartva akármit nem lehet. Lehúzni nem tanácsos, hiszen ha netán Oscart kap, akkor az Öngól volna, magasztalni sem szerencsés, hiszen az még politikai öngyilkosság. Ménem meglelte a köztes megoldást, néhány percet tekintett meg az alkotásból, majd az öt faggatóknak azt válaszolta, hogy tetszett neki a film, de nem értett egyet minden részle-
MONTA1GNE szerint az észt osztották el A legigazságoSABBAN A FoLDoN. hogy MIRŐL GONDOLJA ?
józsef ATTILA verse
BÉKÉÉI
község
román határnál
1 ZESlTE (AZ ÉTEL.V
MÉRLEGELVE GONDOL kozó
MAZI-A\' l l at
FRANCIA NŐI NÉV
MUNKA -
ügyi
SZERVE
chilei va\'ros
ne ma
N.APLÓ&A JEGYEZ
. . . SILVA (ßfiAZIV LA&DA-RÚ GÓl
ÓKORI római PÉNZ EGYSÉG
6ÁR.ÓNÖ
(huszka-
opere t ¦v-
(VA\'LA&Z:)
05ELET-TAN
1>
KETTE -OSZT
0
SAKKOZÓ
(ist van)
ELŐTAG: Ke tTo5-
SZES7ES ITAL
miniszter-
szemmel ÉRZÉKEL
gól ,lon don&an
zsidó
TEMPLOM
SZOLGA
kis hadihajók
BIBLIAI VA\'ROS
íZOMRÓG-ZlTÓ
CSILLAG KÉP
NÉPIES ILONA
sza\'ndé
kozó
MARO FOLYADÉK
HAGYMASZELET1
. .. vegye ne K ! (ga\'dor béla)
adóhiva tal
habzsol spanyol sports! e r-ma\'rka
OSZT r t
Autóje
FESTŐ (kA\'ROLt
komaromi helység napi l m részlet
eso jel\' zője
AZONOSl\' Tó ÁBRA
RES.2&EN KÓTYAGOS
BORlTo-kosa\'r
egynemű &ETU1
egyre ke vese Bfi vizet adó (forrás)
-y -
a
tarka!
TÖRTÉ -NELMI IDŐSZAK A FÖLDRE
RlTKA NŐI NÉV
SZÖVETKEZET
D
Beküldési határidő: 1997. március 14.
Lapunk 8. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: A könnyen ol-
vasható nu\'í nehéz munka eredménye
A sorsoláson Jáver Tibor, Klattok Károlyné, Kurczos Adrienn, Maronics Gergely,
Fapics Krisztián olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa l)él-/.alai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
IGAZSÁGOS
cioszrns
HOROSZKÓP
A 11. HÉTRE
1997. március 7.
KANIZSA - -Hü*
tével. Hát hogy is érthetne egyet, amikor nem is látta.
FAVÁGÁS ÉS
SZERELEM
Matthew McConaughey majdnem beleszeretett filmbéli feleségébe, a bájos Ashley Judd-ba, akivel a Ha ölni kell című filmben játszottak együtt. Hogy miért nem lett így mégsem, annak ellenére, hogy Judd az a fajta nő, akiért a férfiak szinte mindenre hajlandók. Nos, a filmbéli férj így magyarázza: Ha már az első filmes főszerepnél összekeverem a filmet a valósággal, akkor mi vár rám eztán. Sose felejtem el erdész nagyapám intelmét, aki egyszer, amikor a fadöntésben segédkeztem neki azt mondta, Mat munka közben csak a munkára figyelj, különben rád zuhan a fa és nem biztos hogy ki tudsz mászni alóla.
FEGYVERES
ÁMOKFUTÓ
Egy elmebeteg, holland származású férfi öt embert ölt meg és legalább hatot megsebesített az Új-zélandi Raurimuban. A rendőröknek helikopterek és repülőgép segítségével sikerült feltárni a közeli erdőbe menekülő
férfi nyomát, akit aztán majd félnapos hajsza után anyaszült meztelenül sikerült elfogni. A férfi gyilkos indulatainak hátterében egy családi konfliktus áll, első áldozata egyébként a felesége volt. Mint a szomszédok elmondták, a férfi már hosszú ideje gyógykezelés alatt állt, zárt osztályon is gyógyították, úgy tűnik nem elég sikeresen.
NEM KI-, BEVITT!
Többnyire a híres galériák, kiállítótermek biztonsági berendezései azokra az esetekre vannak „programozva", ha valaki kivinni szeretne valamit a kiállításokról, nem pedig be. Egyébként mindegy, hogy ki vagy be, a biztonsági rendszer kijátszására szorul, állítja ezt Calvin Rus-sel, egy fiatal szobrász, akinek nem kis munkájába került egy maga készítette alkotását becsempészni és kiállítani a londoni Tate galériába. Először egy állvánnyal felszerelkezve
könyörögte be magát, mondván, neki valamit le kell festenie. Aztán ha már bent volt az állvány, szinte gyerekjáték volt becsempészni a huszonöt centiméteres bronzszobrocskát. Miután magánkiállítását megnyitotta, elégedetten fényképezte, a látogatók miként csodálják meg művét. Tehette ezt addig, míg az őrök észre nem vették és ki nem penderítették művestől. Russel csöppet sem bánta tettét, inkább elégedetten nyugtázta közönségsikerét.
HOGY MIK
VANNAK...
A vicc poténj a a iza\'mo-zott scrok-g.an rej tőzik
hentes-a\'ru
orosz repülőgép
sajt fajta [bór
Középkori
skandináv nép
hata\'ro-
zott
nevelő
nemet
kikötó\'-
va\'ros
sfauyol, nemet, svéd autójel
banderas (filmszí
n é sz)
N
észak-kel:
francia
va\'ros
ez evi
angolna,
ne\'metül
(aal)
hemingway
személyneve
izomban rejlik
himnemu kutya
veszte-
SÉG
mala\'ria kezdetel
azonos betű k
szemelv-névma\'s
-v-
ma\'s
betűi
keverve
morze -hang
omaha hatärai i
oonto részlet
torok.orsza\'01 mulatókban fellépő\' hölgy
A
Pistike megkérdezi a papáját:
- Apu, a kannibálok angyalokat is esznek?
- Nem, fiam.
- ... (A gyerek szavai a rejtvényben olvashatók.)
Beküldési határidő: 1997. március 14.
Lapunk 8. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Libéria
A sorsoláson Bacsay Imre, 1 cilis/t Ágnes, Grófék Ilona, Kajtek Mihály, Leu-kovics Györgyné olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dcl-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Bika:
segítenek
SS
Kos: III. 21-IV. 20.
Nem a megoldás az. ha saját tehetetlenséged miatt inkább pálfordulást választasz. Ne a félelem irányítson, se a megfutamodás. Játssz tiszta lapokkal. enélkuI az út csak lefelé visz.
IV. 21-V. 20.
Érzékenységed miatt újabb konfliktusok várnak. Próbáld magad túltenni a sérelmeken, lásd meg a rosszban is a jót, a zen tanításai rajtad hasonlókon. Ez másokkal szemben is hatásos fegyver lehet.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Jót, s jól, ebben áll a nagy titok. Nálad a jóval sosem volt gond, a módszerekre Ügyelj. Ha azokat is mindig jól választod meg. nem marad el a siker. Optimizmusodat még erősítse az is, hogy jót cselekedni sokkal könnyebb, mert a rosszak között egyre nagyobb a tülekedés.
Rák: VI. 22-VII. 22.
^^jjH Légy optimistább, mert jövőképed IjStoi tt utóbbi időben vészesen romlik. Nem lehet úgy jövőt tervezni, hogy ínég magadban sem bízol. Ha valami nem jön be. bejön egy következő esély. Mindig a következő lépés következményeit tartsd fejedben.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Ha már a magadén nem tudsz rágódni, miért mások problémái gyötörnek? Köszönd meg a sorsnak, hogy mára az is vigasztalhat, hogy másoknak sem könnyebb. Sőt. Sokaknak ma nehezebb soruk, mint valaha is gondolták volna. Te kopogd le háromszor.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Ne lohasszon le az. ha eltervezett céljaidat nem tudod olyan köny-nyen megvalósítani, ahogy azt még a közelmúltban is képzelted. Próbára lesz az. élet. de ha kiállód, előtted a pálya.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Ha most nagy a felfordulás az életedben, egyben értelmes programot is ad ez neked. Arra azonban vigyázz, hogy ne telepedjen rá az új probléma megoldása mindennapjaidra. A megoldásra váró dolgok mellett a napos oldalra is szánj időt.
Skorpió: X. 24-XL 22.
Amennyiben magánéleti változások előtt állsz, ne kapkodj, ne BBPtfSy rögtönözz, készíts számvetést ön-magaddal. Lehet, hogy az első lépés megtétele előtt szeretteidre jobban kellene hallgatnod.
XI. 23-XII. 22.
Te a szerencse fia vagy, erre egész évben számíthatsz. Ne várj nagy csodákat, de kisebb-nagyobb dolgokban melléd áll Fortuna. Esernyődet azonban soha ne hagyd otthon, mert vagy az eső vagy rossz emberek ellen szükséged lehet rá.
Bak: XII. 23-1. 20.
A tavasz beköszöntével a jótékony HSaá^fl napsugarak hatására te is kivi-
Qfl^S ru\'sz v,,n türelemmel arra, hog) a körülmények < neked legkedvezőbben alakuljanak, majd lépj. de akkor aztán izibe.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Két szék közölt ne ess a pad alá. ne taktikázd el döntésedet. Ne akarj több lenni, mint amire esélyed van. Kell egy kis önbizalom, de vigyázz arra, hogy necsak a tükörképed mosolyogjon vissza rád.
Halak: II. 21-111. 20.
Só és show - ez a lényeg számodra. Valld be, hogy ennél rosszab is volt, jobb is lehetne helyzeted, de a lehetőségekhez képest megelégedhetsz. Ha mégsem, jól gondold meg!
Nyila
20 KANIZSA - 7Um ama, KSáncÁ Viiiííí L. - U 1997. március 7. j
AZ IGAZIRA VÁRVA
Sokan értetlenkednek, ha valaki húszon túl még mindig kikosarazza azt, akiről úgy érzi: nem az igazi. Egy huszonnégy esztendős diáklány például kijelentette: csak az veheti el a szüzességét, aki a férje lesz. „Még mindig jobb az igazira várni, mint rossz tapasztalatokat szerezni. A szexualitásnak sokkal inkább a szerelemhez kellene kapcsolódnia, mint amennyire ez ma divatos".
Nem egyedi esetről van szó. Európában a tizenéves lányok kilencven százaléka meghittségre és mély érzelmekre vágyik, nem pedig szexre. Bármennyire hihetetlen: a tizenéves fiúk nyolcvankilenc, a lányok kilencvenöt százaléka akar hűséges maradni a társához. Igaz, a fiúknak csak négy, a lányoknak pedig kilenc százaléka akar szűzen házasodni.
Az új módi okát pszichológusok így magyarázzák:
* Az első és legfontosabb -az AIDS-től való félelem.
* A konzervatív értékek , visszatérése.
* Vonzódás a romantikához.
A fiatalok megcsömörlöttek a tévéből áradó és elüzletie-sedett szextől. Úgy vélik, amit túl hamar és könnyen megkapnak, az elveszíti a varázsát. A házasságnak egy életen át kell tartania, akkor pedig igazán lehet várni kicsit. Sokan félnek a rossz tapasztalatoktól, ezért nem esik nehezükre, hogy az Igazival kezdjék a szexuális életet.
A JO HÁZASSÁG
ELLENSÉGEI
Sokan lemondanának fele királyságukról, csak valaki elárulná nekik, mitől romlott meg a házasságuk. Egy hetvenöt éves amerikai pszichológusnő szerint nem kell ahhoz félrelépés, állandó csetepaté, tettlegesség, hogy férj és feleség elhidegüljenek egymástól.
RONT
* Közömbösség - Egyik partnernek sincs mondanivalója a másik számára. A gondjaikat nem osztják meg, még a hétköznapok eseményeiről is alig ejtenek szót.
* Elhanyagolás - Akit a hivatása vagy hobbija sokkal jobban érdekel családjánál, egyre jobban kizárja életéből partnerét, gyerekeit.
* Visszahúzódás - Ha önnek az otthona csupán annyit jelent, hogy ott kényelmesen átolvashatja az újságot és nézheti a televíziót; ha sajnálja partnerétől a kedves szót, mosolyt; ha a szeretkezést kötelező járandóságnak tekinti -nagy veszélyben a házassága.
* Kritizálás - Ha a másik hibáit állandóan szóvá teszi, és nincs egyetlen elismerő megjegyzése - ezzel kiüldözheti párját a házból.
* Összehasonlítgatás -„Bezzeg ő - a régi szerelem, munkatárs, rokon, szomszéd -mennyivel jobban, szebben, eredményesebben tenné ezt vagy azt". Az ilyen megjegyzésekkel csak bosszúvágyat ébreszt a másikban.
* Visszaélés a bizalommal - Hazudozás, félrevezetés, fontos dolgok eltitkolása - és persze a félrelépés, a hűtlenség - nagyon meggyengyíti a házastársi kapcsolatot.
* Haragtartás - Ha képtelen
megbocsátani a másik ballépéseit, ráadásul újra és újra szóvá teszi - többet árt a házasságnak, mint aki hibázott.
* Birtoklás - Nagyon veszélyes ellenőrizni a partner minden percét. Bizonyos önállóságra, szabadságra a házasságon belül is szüksége van -mindkettőjüknek.
* Feledékenység - A névnapokról, születésnapokról, házassági évfordulóról nem szabad elfeledkezni. Alkalom nélkül is vegyen időnként apró ajándékokat - virágot, édességet, nyakkendőt, italt a párjának.
* Erőszakosság - Nemcsak a testi erőszak, a lelki terror is romboló. Egyikünknek sincsenek korlátlan jogai a másik felett.
SEGÍT
* Zárják le a múltat. Lelkileg szakadjanak el a családjuktól, amelyben addig éltek. Ez a legfontosabb feltétele, hogy kialakuljon a „mi" érzése. A boldog párok automatikusan tudják, hol a határ az „én" és a „mi" között; érzik, mikor melyik élvez elsőbbséget.
* A beteljesült nemi élet minden boldog házasság alapja. A jó szexuális kapcsolat sok más akadályon is átsegíti a házasságot, és fordítva: a rossz szexuális kapcsolat mellett soha nem lehet jó a házasság.
* Maradjanak meg szerelmespárnak! A jó házasságban van idő a gyerekekre, de a szülők nem hagyják, hogy csak az élet irányítsa az életüket.
SEMMI SEM ÖRÖK
Bármilyen hihetetlen a szerelem sem az, sőt a másikhoz fűződő egyéb érzelmeink sem állandóak. Érdemes átgondolni mindent az igen előtt, mert ha már gyermek is született a házasságból, nehezebb a változtatás. Ha a dolgok mégsem úgy alakulnak, ahogy azt szeretnénk, a nagy elhatározás előtt érdemes némi önvizsgálatot tartani, alaposan átgondolni,
mi az amin nekünk kellene változtatni, és mit várunk a másiktól. Azt is meg kell beszélni, hogy a másik mit vár tőlünk, ő miben látja a kapcsolat megromlásának okát, s ő menthetőnek tartja-e még. Ha igazán szerették egymást, bizonyára lelnek olyan momentumokat, amelyekért érdemes folytatni, s vannak olyan közös emlékek, amelyek felélesztik a vágyat. Ha más nincs legalább a szeretet érzését próbálják feléleszteni. Az évek múlásával két embert mind több dolog
köt össze, és az a tény is, hogy megdolgoztak az együttmara-dásért. Ez a dolog néha hihetetlen erőt képes adni. Számos trükkjét ismerik a gyakorló házaspárok egymás boldoggá tételének, csak át kell gondolni a dolgokat. Más a dolog, ha a két fiatal csak az ágyban nem érti meg egymást, s ha szakember segítségével sem találnak közös utat egymáshoz, jobb az elváláson gondolkozni, mert elfojtott vágyakkal hosszan senki sem képes egészségesen együttélni.
* Ismerjék fel, hogy a véleménykülönbségek természetesek, a konfliktusok meg-engedhetők a boldog házasságban.
* Szeressék, értékeljék a humort, és nevessenek. Akik tudnak együtt nevetni, azok képesek békében élni.
* Fogadják el egymás gyengeségeit! Ha valakit szeret, akkor a rossz tulajdonságaival együtt szereti. Soha ne akarja a saját képére formálni a másikat; ez úgysem sikerülhet. A jó házasságban élők úgyis rengeteget alkalmazkodnak és csiszolódnak egymáshoz.
* Legyenek büszkék egymásra! Ha képes csodálni a partnerét, azzal saját öntudatát is erősíti.
HA AZ ÚR KLIMAXOS
A változó kort nemcsak a nők, a teremtés koronái is megérzik. Ok ilyenkor szintén hormonális-pszichológiai változáson esnek át. A férfiklimax nagyon korán elkezdődhet; már negyven év alattiak is gyakran panaszkodnak.
Megfigyelések szerint az első tünetek a szexuális viselkedésben jelentkeznek. Bizonyos kor elérése után a férfiak ötvenöt százaléka beéri kevesebb szeretkezéssel; huszonkilenc százalék átmeneti potenciazavarokkal küszködik. Minden negyedik urat hőhullámok gyötörnek, miközben állandóan fáradtnak érzi magát. Ehhez gyakran deréktájú fájdalmak és romló memória társul.
Az orvosokat meglepte, hogy a panaszok okaként a férfiak többsége a rumlis munkahelyet, a feszültséget és a derékfájást okozó rossz mozdulatot, kevés mozgást jelölte meg.
A kutatók most szeretnék tisztázni: a herék csökkenő tesztoszteronhormon-termelése okozza-e az urak panaszait, vagy más is húzódik a háttérben? A vizsgálatok befejezése után elképzelhető, hogy az erősebb nem számára is kidolgozzák a változás korát megkönnyítő gyógyszereket.


1997 rtiá rciu
KANIZSA - TŰ** <x«á, kStHtá,
21
FEJFÁJÁS
Fejfájás és fejfájás között különbségek vannak. Lehet migréntől, stressztől, fizikai megterheléstől, erős dohányzástól, hideg széltől, forró levegőtől, nitrittartal-mú tápláléktól, koffeinhiánytól, szemerőltetéstől, másnaposságtól, éhségtől és...
FEJFÁJÁS -SZERETKEZÉSTŐL
A szeretkezés alatti erőkifejtés néhány embernél fejfájást okozhat.
Tünetek:
Hirtelen jelentkező erős fájdalom, amely percekig, ritkán órákig tart.
Teendő:
Vegyen be szeretkezés előtt fájdalomcsillapítót.
ELVEGYEM VAGY SEM?
NEVETNI JO!
Nevessen, talán ez a legjobb orvosság. A szervezet ugyanis a nevetésre éppen úgy reagál, mint a testedzésre: Gyorsabban ver a szív, a tüdő kitágul és kedvező biokémiai folyamatok indulnak el. A stressz gyengíti az immunrendszert, ugyanakkor a meditálás csökkenti a feszültséget, így fokozza a szervezet védekezőképességét. A meditálás közben felelevenített kellemes emlékek segítenek elviselni a mindennapok gyötrő szürkeségét. Akinek sok barátja van vagy nagy családja kevésbé beteges fajta, állítják az orvosok, ugyanis a környezet segíthet levezetni az egészségkárosító feszültségeket. A szorongás és az elfojtott indulatok betegséget okozhatnak, adja ki hát haragját, akár úgy hogy hangot ad nemtetszésének, akár úgy, hogy sportolással, kedvenc időtöltésének hódolva vezeti le a felgyülemlett indulatokat. A stressz levezetésének egy másik módja, ha segít másokon, hiszen ez mindenkit jó érzéssel tölt el, ami javítja a közérzetét. Miközben mások baját segít orvosolni, rájöhet, hogy amit eddig világrengető gondnak tartott, más problémájához képest kismiska.
Minden nőben felmerül a kérdés, mielőtt kimondaná az igent, megkapja-e azt a kérdezőtől, amit szeretne, olyan társ-e, amilyet elképzelt magának, egyszóval, jó férj lesz-e. E nem kis horderejű kérdés eldöntéséhez szeretnénk némi támpontot nyújtani. Vannak éretlen férfiak, akik nem alkalmasak még arra, hogy családot alapítsanak: az ilyen férfi egyik abszolút jellemzője, hogy azt ígéri, bemutatja a szüleinek, ám ez valami miatt sohasem jön össze. Vannak haverjai, ám igazi barátja, akihez kötődik, olyan nincs. Az alkalmatlanság másik jele, hogy képtelen a monogámiára, olyanokat állít, hogy a hűség megfullasztja. Árulkodó jel lehet, hogy sohasem engedi felvenni a telefont, és az üzenetrögzítőt is csak egyedül hallgatja le. Intő jel, ha senkinek nem akarja bemutatni, például meghívja egy munkahelyi bu-
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A teflonedények belső, vastag bevonata biztosítja, hogy ne égjen oda az edényben az étel, és lehető-ve teszi, hogy zsiradék nélkül - vagy minimális zsiradékkal - készítsük el sültjeinket. Tehát diétázók, fogyókiírások számára különösen kedvező.
* A kuktafazék nagy előnye, hogy bár megpuhul benne a nyersanyag, de soha nem fő szét. Éppen ezért olyan ételeket ne készítsünk benne, amelyeknek szét kell főni, így soha nem lesz jó a kuktában a pörkölt vagy a tokány.
* Az alufóliadarabot csak egyszer lehet felhasználni, használat után mindig dobjuk el.
* A habarás tiszt és víz, tej v»By tejföl keveréke, A habarék úgy készül, hogy tálba tesszük a lisztet, hozzáadjuk fokozatosan a vizet, tejet vagy tejfölt és habverővel simára kavarjuk. A habarékot minden esetben levesszfirőn átszűrve adjuk az ételhez. A habarékkal az éteteket csak egy-két percig forraljuk, nem főzzük sokáig, ezért a főzés végén adjuk az ételekhez.
liba, ám egész éjjel mással mulat, míg Ön egy pohárral kezében árválkodik. Ne kössön házasságot olyan férfival, ki következetlen, egyik nap virágot hoz, másnap megfeledkezik a tervezett közös programról. Ne kezdjen olyan férfival sem, aki nem szereti az édesanyját, mert ez ékes bizonyítéka, hogy a női nemmel való kapcsolattartásával is probléma van. Ha az együttlétük alatt folyton azt hajtogatja, hogy soha egyetlen nőt sem akart elvenni még, ön azonban más, ne higgyen neki.
Boldogan igent mondhat azonban, ha az alábbi dolgok jellemeznek egy férfit. Túl van a kalandokon, és világosan látja a házasság előnyeit, elégedett az anyagi helyzetével és nyugalomra vágyik. Megérett a házasságra, ha kapcsolatai mellett volt magányos korszaka is életének.
olyan időszak, amikor átgondolhatta, miért is jó egy társ, és önvizsgálatot tarthatott, alkalmas-e a párkapcsolatra. Fontos, hogy mindig betartsa a szavát, ha megígéri, hogy ön elé megy, ott lesz. Előnyös, ha egy férfi kész megalkudni, nem csak saját elképzeléseit erőlteti folyton. Azzal a férfivel is érdemes folytatni, aki nem akarja az ember lányát már az első randevún ágyba vinni. A távlatokban gondolkodó férfi tudja, ha túl korán kerül sor a szexre, a nő lelkileg sérülhet, és ez végleg tönkreteheti a kapcsolatot. Érdemes azt a férfit választani, aki ismeri önmagát, hibáival és erényeivel egyaránt tisztában van. Ha egy férfi gyerekeket akar, biztosan vágyik a családra, boldogan mondhat igent, de az olyan férfi is lehet jó férj, aki sohasem beszél a gyerekekről.
variációk libára, kacsára
TŰZDELT LIBAMELL
Hozzávalók: l szép hórös libamell, 1 nagy fej gomba, egy kávéskanál zsír, só,
A gombát .ipr<i. hosszúkás darabokra .arjuk. ?«1 a mellett
— a .lóriin IS kncv/f llis/lir\\ a — Niíriíii iti< :g1 lí/ílel.jtik vele. A tűzdelt mellei /sírban megforgatjuk, egy kevés vízzel puliára pároljuk, és a sütőben ropogós pirosra sütjük. Az ai-szurkált bőrből jót kisül a zsír, a gomba pedig nemcsak a l>iimi ik. de a zsírjának is különlegesen jó ízt .1(1.
T TTTfc jt Ti Ti* TTST AT T
Hozzávalók: I Uba combja és csontos részei, egy evőkanál libazsír, 1 kávéskanál reszelt vöröshagyma, 2 gerezd fokhagy-\'ma, 2 dl tejföl, 1 tojássárgája, só.
A feldarabolt libahúst besózzuk, és a zsírban megpirított vöröshagymán megforgatjuk* Mellédobjuk a fokhagymát, és annyi vízzel öntjük le, amennyi félig ellepi. Lefedve, lassan, jó puhára pároljuk. Tálalás előtt - a fokhagymát kidobva belőle - a levébe keverjük a tojássárgájával elkevert tejfölt. Ezzel már csak
melegítjük, de nem forraljuk fel.
Hozzávalók: 2,5-3 kg-os kacsa, só, Majoránna, l dkg vaj.
A kacsa belsejét bedörzsöljük sóval és majoránnával, és egy kevés vízzel, zsír nélkül puhára pároljuk, l\'./utaii tűzálló tálra tesszük, kívül is megsózzuk, bedörzsöljük a vajjal, és a sütőben ropogós pirosra sütjük. Párolt káposzta és burgonya a körítése. (A combcsontokat sütés előtt csomagoljuk alufóliába, niert nagyon hamar elégnek, megsze-nesednck a sütőben.)
Hozzávalók: I pecsenyekacsa, 50 dkg alma, majoránna,
A kacsát jól megmossuk, kívül-belül majorannával beszórjuk. Az almát meghámozzuk, felszeleteljük és a kacsa hasüregébe töltjük. A nyílást összetűzzük. A megtöltött kacsát tepsibe tesszük, kevés vizet öntünk alá és saját zsírjával locsolgatva puhára, majd ropogósra nütjük. A kacsát felszeleteljük és az almatntteléket köretként adjuk lm//a. Kiirti-koinpiiil.il tálaljuk.
( KANIZSA - lámopUaA 3
1997. marcili!. 7.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
í CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • Hm •TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES-KÍNÁL
J
.információ
ír
INDENKINEK
I !1 \\) [ ;| ?] :| | \\ | ::| j|| p^^^
és képessége szerint
EGMUTATO
PARTNER
Tel7fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA ÚJSÁG KFT.
vállalja;
újságok # Arórólspok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • DKSghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördcíését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KOQM
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442 Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belső gázszerelések.
- Akar Ön kulturált
^c^f ír* t u körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI ÍOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/31O- 917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. március 7.
KANIZSA - S^u
23
GYÁSZOS HÉTVÉGE
Az elmúlt hét vége több minőségi csapatnál is döntő fontosságú volt, s így aztán nagy várakozás előzte meg az élvonalbeli csapatok szereplését. Nos, a tervekből aztán semmi sem valósult meg, hiszen érintett csapataink sorra elbuktak és ez a végelszámoláskor sokat jelenthet.
KÉZILABDA
A férfi NB I-ben javában tart az 1996/97. évi bajnoki hajrá. Sereghajtó az Izzó SE férfi gárdája, amelynek óriási szüksége lenne a bajnoki pontokra, ha továbbra is az élvonalban akar szerepelni. Legutóbb olyan ellenfél volt a vendég, amely verhető lett volna, de az eredmény mégis lehangoló:
Izzó-MOL Szolnok 27-31 (11-17)
A lámpagyáriak legjobb dobói: Szabó 11, Farkas és Kovacsevics 5-5.
Mindössze csak hat percig tartott a kanizsai lendület, az eredményesség. Ekkor még 2-l-re vezettek az izzó sok, de aztán csak a vendégek voltak a pályán. A hazaiak elemi hibák sokaságát követték el s ezzel nagy sanszot adtak az olajosoknak, akik éltek is a lehetőséggel. Sorozatban vették be Mészáros, majd Vártok kapuját.
A szünet sem használt a lámpagyáriaknak, akik a félidő közepén már kilenc gólos hátrányba kerültek. Érthető, hogy csendes volt a közönség. A fordulat végre bekövetkezett, az Izzó végre élvonalbeli játékot kezdett nyújtani. A kapuban Nagyvi-zeli több bravúrt is bemutatott, a csapatember Szabó mellé néhányan felzárkóztak. A csapat üldözőbe vette az olajosokat, a mérkőzés vége előtt öt perccel két gólra feljöttek (25-27). Nos, a véghajrá nem sikerült, a vendégek újítottak, a hazaiak ismét sokat hibáztak. így aztán elment a betervezett két bajnoki pont.
A nehéz helyzetben lévő lámpagyáriak a hatvan percből csupán tizenötöt nyújtottak , elfogadható NB l-es szinten. Ez pedig kevés. Egyedül csak Szabó dicsérhető s ha akarnak valamit, akkor a csapatnak alaposan fel kell javulni, különben jöhet a második vonal.
KOSÁRLABDA
Az NB l-es női mezőny B-csoportjában, az első hat helyezett csapat megkezdte a rájátszást, köztük az A-csoportba készülő MÁV NTE. Hazai környezetben kezdtek a vasutasok, akiknak nyerni kellett volna a nyitányon, de ez nem sikerült.
MÁV NTE-Szeged 72-82 (40-39)
A vasutasok legeredményesebb játékosai: Simonné 27, Zsolnai 22, Toma 12.
A közel kétszáz néző változatos, fordulatokban bővelkedő első félidőt láthatott. Többségében a jól védekező vendégeknél volt az előny, de Simonné és Zsolnai (és csak ők ketten) vitték a csapatot, amely az első húsz perc után minimális előnnyel tért pihenőre.
Szünet után fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a félidő derekán, 57-57-es állás után kisiklott a Vasút. A hazaiak sorra hibáztak, míg a Tisza-partiak sorozatban szórták a triplákat. Fokozatosan húzták el és végül teljesen megérdemelt győzelmet arattak.
A vereséggel nehéz helyzetbe kerültek a kanizsaiak, akiknek csak nagy javulással lehet esélyük, hogy sikerrel járnak a rájátszásban. Az egyik rivális győzte le a kanizsaiakat, ráadásul itt van á nagy favorit, a Szarvas is, tehát nagy a veszély a mostani vereséggel.
LABDARÚGÁS
Az NB II. Nyugati csoportjában szereplő Olajbá-
nyász gárdájának nagy kihívás a tavaszi idény. Ekkor kellene teljesíteni a minimá-lils elvárást, az első nyolcas mezőnyben való sikeres helytállást. Nos, a rajt előtt tartott csapatértekezleten az egyesületi és szakosztályi vezetők, Bárányi István, Farkas Zoltán, Madár Gábor, az elnökségi tagok, Szálai Géza, Györkös Lajos, Pátkai József, a csapatkapitány Vi-dóczi József és társaik is kiemelt figyelmet fordítottak a minimális cél elérése érdekében. A vezetők kérték a fiúkat, hogy az egyébként válságos anyagi helyzet ellenére csak a játékra, az eredményességre összpontosítsanak. A kerettagok ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a siker érdekében, akik remélik, hogy lesz pénz munkabérre és az eredményesség alapján prémiumra.
Nos, a tavaszi idénynyitón csak a tavaszias idő okozott kellemes meglepetést. Az idővel, a pályával nem volt gond, minden összejött a nyitányra. A közönség viszont továbbra is hiányzik, pedig több hónap óta nem volt bajnoki mérkőzés a Zárda úti stadionba. Most mintegy ezerötszáz szurkoló látogatott ki a stadionban, s lehet, hogy a többi, elmaradt szurkoló nem bízott a csapatban. Mindenesetre most azok jártak jól, akik otthon maradtak.
Olajbányász-Paksi ASE 1-3 (1-2)
A találkozó előtt Kanizsán mindenki bizakodott. Az egyik elnökségi tag 5-l-es sikerben reménykedett, hiszen úgy ítélték meg, hogy az olajosok jó formában várják a tavaszt. Nos, a reményből, a hazai sikerből semmi sem lett, csak nagy-nagy tanulság.
Az atomosok kezdtek jobban, akik védelmi hibából már a hetedik percben vezetést szereztek (0-1). Két perccel később viszont egyenlített az Olaj, amikor Vidóczi „forintos" labdát tá-
lalt Gordián elé, aki öt méterről a kapuba bólintott, l-l.
A várt folytatás elmaradt, mert a játékosok rengeteg hibát vétettek. Támadgattak, de aztán ráfizettek. Jött egy újabb durva hiba és máris a vendégeknél volt újra az előny a 29. percben (1-2).
Szünet után volt egy jó tíz perc, de a kapuig nem jutottak el Vidócziék. A 60. percben a kettős csere sem segített, továbbra is vergődött az Olaj. A mérkőzés sorsa aztán a 70. percben eldőlt, amikor Gelencsér egy 25 méteres lövést bevédett (1-3) s ezután már nagy fölénybe került a Paks, de újabb gól nem született.
A találkozó összegezéseként megállapítható, hogy nagy csalódást okozott a kanizsai legénység., A csapatos egyéni teljesítmény kritikán aluli volt, súlyos hibákat vétettek a játékosok és a vendégek kapujára semmi veszélyt nem jelentettek. A csapat leszerepelt, árnyéka volt önmagának.
Akik könnyen megadták magukat: Gelencsér - Gyulai, Kiss, Balogh Cs. -Agics, Visnovics - Vidóczi, Farkas, Csörnyei - Gordián, Pécsi. Csereként szerepelt: Kovács, Gazda, Szálai.
A nyolcas körből kikerült olajosok vasárnap a listavezető Agárd vendégei lesznek, majd 16-án is idegenben lépnek pályára, Balatonfüreden kísérlik meg a javítást. Vagyis nehéz két mérkőzés vár a piros-kékekre, akik háza táján nagyot kell javulni a játékosoknak, hiszen újabb fiaskókkal igen nehéz helyzetbe kerülhet a kanizsai minőségi labdarúgás.
A bajnokságban az újonc Gázszer FC Agárd vezet 32 ponttal a Dunaferr (30), Soproni FAC (29), Pécs 96 FC (28 pont) előtt, míg az Olajbányász gárdája 23 ponttal a kilencedik helyről várja a tavaszi idény második fordulója_
Balogh Antal
24
KANIZSA - Sfiont
1997. március 7.
A hét végén folytatódik az 1996/97. évi labdarúgó-bajnokság a megyeiben, amelyben négy csapattal érdekelt a kanizsai szakág. Hosszú szünet után újra benépesülnek a pályák, és remélhetőleg az időjárás sem zavarja meg a bajnoki küzdelmeket.
Az erőviszonyok, az őszi szereplés alapján úgy tűnik, hogy a bajnokságban meghatározó szerepet betöltő kanizsai csapatoknál tavasszal tovább tart az előretörés. Nagy esély van arra, hogy többévi szünet után kialakul a városban a szakági piramis, azaz újra megjelenik Kanizsa az NB III-ban. Ugyanis a kanizsaiak birtokolják a dobogót, hiszen a bajnokságban nagy fölénnyel, tíz ponttal vezet a Miklósfa - két évvel ezelőtt mint újoncok bajnokok lettek, de akkor az NB III-as szereplést anyagiak hiányában nem vállalták fel - az egyaránt harminchat pontos Kiskanizsa és MÁV NTE előtt.
A bajnoki arany nagy várományosa a Balogh-csapat. A rutinos, jó erőkből álló miklósfai gárdától nehéz lesz elvenni a bajnoki aranyérmet. Természetesen bőven van tanulság a csapat háza táján, ahol ha odafigyelnek a részle-
- Az Izzó SE által indított kézilabda tehetségkutató középiskolás csoportjában is befejeződtek a küzdelmek. Négy fiú csapat kapcsolódott be a pénzdíjas, anyagilag is elismert kezdeményezésbe. Négy középfokú iskola képviseltette magát a felmérőn, amelyek közül a Cserháti SZKI együttese végzett az élen a Batthyány, Zsigmondy-Winkler és a dr. Mező-gimnázium előtt.
- Az OTP Bank Kupa
fiú serdülő kézilabdatornát a Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban bonyolították le. A négy résztvevő csapat körmérkőzéses rendszerben mérkőzött, s közülük a kupagyőzelmet a Csurgó szerezte meg, miután a \'döntő fontosságú találkozón 19:16 arányban nyert a Zrínyi csapata ellen. Harmadik helyen a Berzence, míg a negyediken a Péterfy csapat végzett. A különdíjak közül egy maradt Kanizsán, miután Bene Gábor (Zrínyi) lett a gólkirály.
TAVASZI FOLYTATÁS A MEGYEIBEN
tekre, akkor meglehet a terv. Kiskanizsa a bajnokság egyik kellemes meglepetése, s ha a folytatás nem szenved csorbát, akkor meglesz valamelyik érem. A MÁV NTE alakuló csapatánál a rutin és a fiatalság megjelenik, melynek háza táján minimális terv a dobogós helyek valamelyikének megszerzése.
A hét végén a bajnokság a tavaszi idény második fordulójával folytatódik. Holnap (szombaton) a MÁV NTE együttese az FC Keszthely ellen mérkőzik a vasutas-pályán, míg idegenben szerepel a Miklósfa, Kiskanizsa és a Zalaszentbalázs is, amely a bentmaradásért küzd.
A megyeiben szereplő városi és városközponti csapatok hazai további tavaszi menetrendje.
Március 16-án (vasárnap). 10.45 óra: Kiskanizsa-Cseszt-reg, 17.00: Zalaszentbalázs-Rédics.
Március 22-én (szombaton)
15 óra: MÁV NTE-Zalaszent-balázs. 23-án (vasárnap) 15 óra: Miklósfa-Pacsa.
Március 30-án (vasárnap). 10.45 óra: Kiskanizsa-Tót-szentmárton. 15 óra: Zala-szentbalázs-Gyenesdiás.
Április 5-én (szombaton) 15.30 óra: MÁV NTE-Zala-szentgyörgy. 6-án (vasárnap) 15.30 óra: Miklósfa-Letenye.
Április 13-án (vasárnap) 10.45 óra: Kiskanizsa-Becse-hely, 15.30 óra: Zalaszentba-lázs-Bagod.
Április 19-én (szombaton)
16 óra: MÁV NTE-Letenye. 20-án (vasárnap) 16 óra: Mik-lósfa-Rédics.
Április 27-én (vasárnap) 10.45 óra: Kiskanizsa-Miklós-fa. 16.00 óra: Zalaszentbalázs-Tó tszerdahely.
Május 1. (csütörtök). 10.45 óra: Kiskanizsa-FC Keszthely. 16.30 óra: Miklósfa-MÁV NTE.
Május 3-án (szombaton) 16.30 óra. MÁV NTE-Gye-nesdiás. 4-én (vasárnap) 16.30 óra: Zalaszentbalázs-Páka.
Május 11-én (vasárnap) 10.45 óra: Kiskanizsa-Zala-szentbalázs. 16.30 óra: Mik-lósfa-Gyenesdiás.
Május 17-én (szombaton) 16.30 óra: MÁV NTE-Bagod. 18-án (vasárnap) 16.30 óra: Zalaszentbalázs-FC Keszthely.
Május 25-én (vasárnap) 10.45 óra: Kiskanizsa-Zala-szentgyörgy. 17.00 óra: Mik-lósfa-Csesztreg.
Június 1-én (vasárnap) 17.00 óra: MÁV NTE-Tótszerdahely, Zalaszentbalázs-Miklósfa.
Június 8-án (vasárnap) 17.00 óra. Miklósfa-Bagod, Kiskanizsa-Letenye, Zala-szentbalázs-Z. Volán Teskánd.
Június 15-én (vasárnap) 17.00 óra: MÁV NTE-Páka.
B. A.
DUPLÁZOTT A ZÖLDMEZŐ
A városi sportcsoport, a labdarúgó-szövetség rendezésében véget ért a teremlabdarú-gási időszak, melynek zárásaként bonyolították le az öregfiúk hagyományos tornáját, a Farsang Kupa pénzdíjas versenyt.
A nemzetközi tornán a szlovén Nafta Lendava, valamint Győr, Hévíz, Martonvásár képviselői, az 1960. január elseje előtt született öregfiúk a kanizsai kollégákkal versengtek.
A többszakaszos tornát a MÁV NTE és az Olajbányász munkacsarnokban bonyolították le. A körmérkőzéses csoportküzdelmekből az első és második helyezettek jutottak tovább, valamint a két legjobb harmadik helyezett. Ez utóbbiak • között volt a kupavédő Zöldmező csapata, vagyis ép-penhogy belefértek a nyolcas
mezőnybe. A csoportgyőzelmeket a magabiztos Dél-Zala, Győr és Martonvásár csapata harcolta ki.
A középdöntőben ismét összekerült a Hévíz a Dél-Zala gárdájával és nagy meglepetést hozott a találkozó. A vendégek a csoportmérkőzés során 6-l-re vesztettek, de most Récz László csapata nyert 2-l-re és továbbment. A szlovén Nafta Lendava izgalmas mérkőzésen vesztett a Flamingó-Centrál ellen 3-l-re. A Győr-Zöldmező rangadót 1:0 arányban a kanizsaiak nyerték. A CC Amatil Dé-dász-Martonvásár találkozó 0-0-ra végződött, hétméteresekkel a kanizsaiak harcolták ki a továbbjutást az esélyesebb vendégekkel szemben.
Közben a bírók működése borzolta fel a vendégeket. Do-minko Marján, a szlovénok csapatvezetője:
- Mi most is örömmel jöttünk játszani. Eljövünk jövőre is, de a Kozma bíróból nem kérünk.
Horváth István, győri csapatvezető:
- Az öregfiúk táborában jegyzett a kanizsai verseny, ezért vagyunk itt. A bíráskodásból viszont nem kérünk, mert az pártos. Nos, el kell dönteni, hogy itt csak kanizsai csapat nyerhet, s akkor ne írják ki a nemzetközi tornát. Egyébként részletes feljegyzést küldök a városi rendezőségnek, amelyben Peszleg Bálint bíráskodásáról is beszámolok.
Az elődöntőben a kupavédő Zöldmező hengerelt a Hévíz ellen (6-0), majd nagy küzdelemben dőlt el a Flamingó Centrál-CC Amatil Dédász találkozó (3-2). A két vesztes között dőlt el a harmadik hely sorsa, s a dobogóra a kanizsaiak kerültek.
A döntőben:
Zöldmező-Flamingó Central 6-3 (4-2)
Vezette: Fábián. A gólok sorát Varga nyitotta, amelyre Nováczky válaszolt (l-l), majd Csordás és Fodor remek
f < f A TVII\'ZC A ÉT* ^
199 március 7. KAJMIZ^A — Sp&tt 25 .
MATTOT KAPTAK A SAKKOZOK
Megállították a nagyszerűen menetelő, élcsoportos Izzó SE OB l-es férfi sakkcsapatát. Ajkán szenvedett meglepő vereséget a lámpagyári együttes, amely a hazaiaktői 6,5:5,5 arányban vesztett. Pontot szerzett Ribli (ellenfél nélkül), Schneider és Papp, döntetlent ért el Végh, Krutti, Szilágyi, Bodó, Gerencsér J. (szlovén). Vereséget szenvedett Horváth, Tamás, Kovac (szlovén), valamint Flumbort, aki elvesztette veretlenségét.
A vereséggel a kedvező pozíció romlott, amelynél figyelembe kell venni, hogy hiányzott Faragó, Csonkics és Ba-gonyai, ám ennek ellenére is nyerni kellett volna a kanizsaiaknak.
A Nyugatker Kft. OB Il-es férfi csapata bravúros játékkal remek győzelmet aratott Pécsen. A továbbra is listavezető DDGáz ellen 7:5 arányban nyertek, amikor értékes győ-
zelmet aratott Sziva A., Kassai, Biskopics M. és Szabó Virág. Fél pontot szerzett Re-zsek (első táblán), Ragats, Kercsmarics, Marton, dr. Pintér és Simon. A szoros élcsoport állása: 1. DDGáz 53,5 2. Lenti 52,5 3. Dunaújváros 52 4. Nyugatker Kft. 51,5 5. Csu-ti II. 49 pont.
* * *
A hét végén nagyüzem lesz a bajnokságban. Kettős fordulóra kerül sor az OB I-ben,
HAZAI BEMUTATKOZÁS
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában szereplő Olajbányász ifjúsági A- és B-csapata holnap (szombaton) mutatkozik be hazai környezetben, amikor a Volán-Dózsa pályán fogadják az olajos-tehetségek a Gázszer FC Agárd együttesét.
Az A-csapát, edzője Vlaszák Géza, január 8-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi folytatás-találatával 3-l-re elhúzott a Bogatin-csapat. Ifjovics még szépített, majd Simon állította be a félidei eredményt. Szünet után Balogh góljával feljöttek Diáék, de Varga gyors góllal növelte az előnyt, majd Bocskor volt eredményes. Tehát érvényesült a papírforma, a minden tekintetben jobb kupavédő duplázott.
Élcsoport végeredmény: 1. Zöldmező Nagykanizsa (Gurumlai, Nincsics, Simon, Varga, Csordás, Horváth, Fodor, Gerencsér, Bocskor, csapatvezető: Bogatin Sándor), 2. Flamingó Central (Martinko-vics, Borbás, Ladányi, Házi, Ifjovics, Nováczky, Kovács, Varga, Balogh, Dianiska, csapatvezető: Dianiska Antal), 3. CC Amatil Dédász (Bocskai, Rodek, Magyar, Csányi, Molnár, Kátai, Czinki, Kötő, Placskó, csapatvezető: Rodek György).
Az ünnepélyes záráson az eredményeket Kápolnás Zoltán, a városi sportcsoportvezető ismertette, míg a kupákat, díjakat Szakony Gyula, a városi szakszövetség elnöke adta át_
Balogh Antal
ra, amely a harmadik helyről rajtol: - Nálunk a korhatár 18 év, de lehetőség van négy túlkoros szerepeltetésére. Nos, mi ezzel nem élünk, illetve ha Hollen-der nem kerül a nagycsapat kispadjára, akkor továbbra is bennünket erősít - kezdte az edző.
- Milyenek a feltételek?
- Először is arról, hogy Cze-bei Tiborral együtt kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlásra. Állítom, hogy vannak értékek, ezekkel gazdálkodni kell. Jó az állomány, tehetségesek a gyerekek. Tény, hogy többet kellett áldozni a csapatokra, de közismert, hogy igen szűkösek az anyagi eszközök a klubnál. Focicipő nagyon kéne, de egyelőre nincs pénz rá.
- Milyen a mezőny?
- Kiemelkedik az utánpótlásbázisok közül Veszprém, a bajnokesélyes. Mögötte hatan készülnek a dobogóra, vagyis nagy harcra van kilátás.
- Mi a terv?
- Nekünk a dobogón kell végezni. Az ezüst-, vagy a bronzérem bent van a csapatban -hangoztatta Vlaszák Géza, aki januártól időmilliomos, akit utolért a Kögáz karcsúsítás.
Az A-csapat kerete: Horváth G. és Balogh T. (kapusok), Föl-desi, Németh, Hollender, Hos-tyánszki, Szűcs, Pongrácz, Pápai, Tüske, Simon, Lukács, Szakály, Kele, Bonyai, Balogh A., Gazda, Korpics (mezőnyjátékosok).
A B-csapatnál ahol Czebei Tibor az edző, január közepén láttak munkához, amelynél a fő gondot a kemény, télies időjárás, a pályák állapota okozta. Az időjárás zavarta a kicsik felkészülését is, de az edző nem kesergett.
- Adott a helyzet. Nagy volt a hó, nem volt alkalmas pálya, de volt hozzáállás, kemény munka. A gyerekek fizikálisan mindenesetre léptek előre, a technikai elmaradást pedig bepótoljuk -említette az edző, majd így folytatta;
- Nálunk is a Veszprém a listavezető. Mi negyedikek vagyunk, 4 pont a lemaradás a második és 3 pont ia harmadik helytől, vagyis rendkívül szoros az élcsoport. Mi bízunk abban, hogy felkerülünk a dobogóra, de ezért javítani kell a védőjátékot, mivel a srácok néha kihagynak. A mezőnyben egyébként az eredményességben, a gólgyártásban az előkelő második helyet foglaljuk el.
Az éremre pályázó B-sek kerete: Lajkó és Balogh T. (kapusok), lerausek, Kőszegi, Gyu-ricza, Bogdán, Nagy A., Simon, Vörös, Horváth Cs., Szakály, Csizmadia, Takács, Bolf, Kiss (mezőnyjátékosok).
Az olajosok hazai mérkőzéseiket továbbra is a Volán-Dózsa pályán vívják s egy kivétellel szombaton mérkőznek, amelyre várják az érdeklődőket. A további tavaszi hazai műsor (az A-csapat előtt két órával kezdődik a B-csapat mérkőzése):
Március 29-én, 13 óra: Olajbányász-Tatabánya, Április 2-án (szerdán) 12 óra: Olajbányász-Rákóczi KFC. Április 26-án, 13.30 óra: Olajbányász-Szászhalombatta. Május 17-én, 13 óra. Olajbányász - Soproni FAC. Május 31-én, 13 óra: Olajbányász-Soroksár. Június 7-én, 13.30 óra: Olajbányász -Budafok._
B.A.
amikor négy csapat ül asztalok mellé a Batthyány Gimnáziumban. Holnap (szombaton) 14 órakor kezdődik az Izzó -Honvéd és a Z. Csuti-Törek-vés. Vasárnap 10 órakor indítják a sakkórákat, amikor az Izzó - Törekvés és a Z. Csu-ti-Honvéd csb-találkozókra kerül sór. Ugyancsak 10 órakor kezdődik az OB Il-es Nyugatker Kft-Szekszárd II. mérkőzés._
B.A.
Sporthétvége
PÉNTEK
Kézilabda. Jubileumi Zrínyi Kupa fiú serdülő torna, Zsigmondy-Winkler tornacsarnok, 8.00.
SZOMBAT
Asztalitenisz- NB II. Férfiak: Sörgyár-Celldömölk, Sörgyári edzőterem, 11.00. NB III. Férfiak: Sörgyár II.-Győri Vertikál, Sörgyári edzőterem, 14.00.
Labdarúgás. NB II. Ifjúságiak: Olajbányász-Gázszer FC Agárd, Volán-Dózsa pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Megyei: MÁV NTE-FC Keszthely, MÁV NTE pálya, 14.30.
Sakk. OB I. Férfiak: Izzó-Honvéd és Z. Csuti-Tö-rekvés, Batthyány Gimnázium, 14.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. Városkörnyék: Galambok-Zalakomár, Belezna-Bajcsa, Murakereszt-úr-Miháld (mind 14.30), Po-lice-Borsfa, Thury pálya, 10.00.
Sakk. OB I. Férfiak: Izzó-Törekvés és Z. Csuti-Honvéd, Batthyány Gimnázium, 10.00. OB II. Férfiak: Nyugatker Kft-Szekszárd II., Batthyány Gimnázium, 10.00.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás, 7.52. Gyalogtúra: Hahót - Mackó forrás^ - Márton erdő - Kürtöspuszta - Börzönce - Bocska. Táv: 12 km. Visszaérkezés: 17.25.
HÉTFŐ
Úszás. Diákolimpia megyei döntő (IV-V. korcsoport), Városi uszoda, 14.30.
26 KANIZSA - /If** 1997. már ejus 7.
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 félszobás, 4. emeteti lakás eladó vagy kisebb kakásra cseréltető ertékegyeztetéssel Irányár: 2,4
mFl Kód: 559. (19626 K)_
Kiskanizsán 2+1 félszobás, 95 nm-es, 16 éves családi ház garázzsal, pintével, tetaéíbeépftési tehetőséggel, 846 nm telekkel eladó, lrany-
ár.5,2 mR. Kód 413. (20774 K)_
Mura kereszt úron 100 nm-es, 4 szobás, 2 sznles, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal műhellyel melekepUetekkel. 1065 nm-es parkoslotl. ellátott rendezett leiekkel eladó. Irányár 4.2 mFt Kód:
452. (20931 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 130 nm-es, 4 szobás, komfortos családi ház, 49 nm-es garázzsal. 657 nm-es letekkel eladó. Irányár 5,5 mR.
Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rózsa Jcaban. 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vtzórás lakás eladó Irányár 1,7 mR Kód 692. (20938 Kj Hahóion 3 szobás, újonnan épül család) ház, egyénileg kiabHthaló tetőtérrel. 2447 nm-es telekkel, fizetési körmyléssef eladó Irányár 2.9 mR Kód: 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nm-es, 3 szobás, 19 éves 2 szirtes, erkélyes, lera-szos családi ház, 20 nm-es garázzsal, fneleképüteflel, 540 nm-es letekkel efadó. Irányár 5.5 mR Kód 609. (21082 K)_
PaJinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szirtes, 2 lürdőszobás, erkélyes, étkezős. 12 éves családi ház. 60 nm-es kJabWotl üzletrésszel. 20 nm-es garázzsal 2900 nm leiekkel eladó. Irányár 13 mFl Kód:
612. (21063 K)_
Beteznán 4 szobás. 120 nm-es, családi ház melk*épúletekkel, 3000 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai 11 mWóslai családi házra
cserélhető. Irányár 3,5 mR Kód 669. (21088 K)_
Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es, erkélyes, közporti (üléses, azonnal beköltözhető\' 4 emeleti lakás eladó. Irányár 2,15
mR. Kód 737. (21100 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 48 nm-es, 1 szotja+hátófüJkás, egyedi gáz-füteses, komforlos, magas (öUszinli lakás eladó. Eladási ár 1,6 mR.
Kód: 53/57. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es. 1+1 lélszobús, erkélyes, vtzórás, 2 emeleli bkás eladó. Irányár 2,4 mR Kód: 55/97 (21671 K) Nk-án a Zemplén ulcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás bkásra cserélhető Irányár 2 mR Kőd:
28«7. (21673 K)_
Sándori 75 nm-es. 2 szobás, komlorl nélküli régi típusú családi áz, 820 nm-es leiekkel, mefteképüJetekkel eladó. Irányár 950 eR Kód:
708. (21805 K)_
Nk-n a Catngary ulcában 48 nm-es. 1+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, vizörás, pincés, foUsziilt lakás eladó. Irányár 1,7 mR Kőd:
79fl7. (21810 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 lélszobás, 64 nm-es, Mú)t)ott, erkélyes, 3, emeleli lakás eladó. Irányár 2,6 mR. + 18 nm-es garázs az épület
alatt 700 eR. Kőd 6237. (21611 K)_
Nk-n a Bartók B. ulcában első emeleli 54 nm-es, e^edi gázfűtéses, erkélyes, vizórás bkas eladó. Irányár 2,3 mFt Kod: 83/97. (21812 K> Nk-n 6 éves 196 nm-es, 5 szobás. 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház, 720 nmes telekkel 60 nm-es picevei, 24 nm-es garázzsal ebdó Irányár 15 mR Kod 86fl7. (21813 K)_
Paliiban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 sznles. 3 fürdőszobás, egyedi tuteses család ház, 40 nm-es pincével 25 nm-es garázzsal, 2146 rm-ee telekkel eladó.Irányár. 12mR Kód B&97 (21614 K)
Nk-án a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vtzórás, 8. emeleti kp. fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Irányár 2,1
mR Kód 10557 (21938 K)_
Nk-án a Corvri ulcában 1+1 félszobás, fellőtt, vtzórás. egyedi gázfűtéses. loldszHi lakás eladó Irányár 2.6 mR Kód 106S7. (21939
K)_
Felsórakon 30 éves. 2 szobás, 80 nm-es család ház műhellyel 20 nm-es garázzsal. 1800 nm-es telekkel eladó, il. ertekegyeztetéssel Nk-i max. 2 szobás, egyed gázfűtéses lakásra cseréhető 2. emeMig.
Irányár 2.7 mR Kőd 41/97. (21941 K)_
Nk-án az inas utcában 2+1 lélszobás, 2. emeleti étkezős, erkélyes, vtzórás, egyedi dikotűtéses lakás Nk-i család házra cserélhető órté-
kegyezteléssel Kód: 763. (21945 K)_
Nagybakónakon 65 nm-es, 1+3 félszobás, 2 éves, 3 szirtes, pincés, garázsos, komforlos, zártkerti ház 3641 nm-es telekkel felszereléssel
eladó. Irányár: 1,3 mR, Kód 730. (21946 K)_
Nk-án a Zemplén ulcában 64 nm-es, 3 szobás, 2. emeteli, felújítóit lakás e írtra kcnyhabútorral garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár 2,7 mFl (garázs nékül). Kód 709, (21947 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, tolujlofl, 67 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos család házrész 20 nm-es picével eladó vagy lel-újlásra szoruló Nk-i családi házra csenhető Irányár 3,3 mR. Kód:
680. (21948 K)_
Nk-án a Piaián soron III emeleti, 2 szobás. 54 nm-es, prces, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i család házra cseréhető. Irányár 2,2 mR. Kód 371. (21953 K)_
Iharosberényben 100 nm-es, 5 szobás, hallos, 2 szirtes család ház, 2160 nm-es leiekkel ebdo vagy értékegyeztetessel nagykanizsai b-
kásra cserélhető. Irányár 4,2 mR. Kőd 113S7. (22067 K)_
Nagykanizsán a Csónakázó Tó meleti 11 éves, 72 nm-es, 2+1 lélszobás, komfortos zártkerti ház, 640 nm-es letekkel eladó. Irányár 3 mR.
Kód: 114/97. (22086 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes. 4. emeteli, egyed gázfűtéses lakás eladó. Irányár 2.5 mR. Kód 131/97. (22200
!0_
Szepetneken 75 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, nreléképütetokkel, 700 nm-es letekkel eladó. Irányár 1.8 mR.
Kód: 125797. (22201 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vfzórás, I emeteli lakás eladó. Irányár 2.3 mR Kód 12657. (22202 K) Nk-án a belvároshoz közel. 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emele-1; kp tuteses lakás eladó Irányár 1 9 mR. Kód 12797 !223;» Ki Nk-án a belvároshoz közel csendes ulcában 60 eves, 60 nm-es. 2 szobás, komfortos, felujlasra szoruló csatád ház 3 db szoba+konyha lakrésszel garázzsal, 462 nm-es telekkel eladó Irányár 5 mR Kód: 1265 7. (22204 K)_
Nk-án a Kazartak krt-on 2+1 lélszobás, 67 nm-es, erkélyes, vfzórás, 4 emeleti lakás, Nk-i egyed gázfűtéses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető ertekegyeztetotsel Irányár 2.3 mR. Kód: 31/97. (22205 Kj Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es, 9 emeleti tefcilott, 2 erkélyes, vfzórás lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető, értékegyeztetéssel. Irányár 2.2 mR. Kod 641. (22207 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleti, 3 szobás. 70 nm-es, vfzórás. erkélyes lakás eladó vagy ráfizetéssel Nk-i család házra cseréttető.
Irányár 2.6 mFt. Kőd 411. (22209 K)_
Nagykanizsán a Keleti városrészben 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vfzórás, 8. emeleti bkás eladó vagykisebb lakásra cserélhető a 3.
emelete. Irányár 2,2 mFt Kód: 234. (22336 K)_
Nagykanizsán 140 nm-es, 5 szobás, 40 éves, 2 szintes család ház, 30 nm-es pincével közös bejárattal, 120 nm-es telekkel eladó, iram
ár: 6,8 mFl Kód 500. (22339 K)_
Nagyréc sén 1256 nm-es, 19 m széles telek, érvényes épléd engedéry-h/el eladó. Irányár. 5C0 eR. (22340 K>_
Nk-n a belvárosban 2 szobás, 56 nm-es. egyed gázfűtéses, közös udvari, nem megvásároltató önkormányzati lakás, nagykanizsa kór-nyéki család házra cserérelő Kód 587 (22341 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 43 nm-es, 1 szobás, tefesen teJújlott, egye -d gázfűtéses, komforlos család házrész eladó vagy egyedi fűtéses, 2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig, értékegyeztotéssel Kód 688.
(22342 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 100 nm-es, 3 szobás, garázsos, komfortos, fehijrtásra szorub család házrész. 200 nm-es telekkel eladó. Irányár
3,7rrFI. Kód 728. (22343 K)_
Nk-n a belvároshoz közel egyedi gázfűtéses, 43 nm il. 100 nm-es 2 küJönáló házrésszel. 200 nm-es tétekkel, garázzsal melléképületekkel, család ház eladó. A nagyobb alapterületű házrész tefciji-
tásra szorul. Irányár 6,5 mR. (22344 K)_
Nagykanizsától 8 km-re, 5 éves, 160 nm-es, bevezetett vegyes élelmiszer üzlet 48 nm-es bulikrésszel ebdó. Irányár 4,5 mR Kód 764.
(22345 Kj_
Nk-n a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, komforlos, felújításra szoruló család ház, 800 nm-es telekkel tégla melléképülettel eladó.
Irányár 2,4 mFt. Kód 557. (22346 K)_
Garaboncon 3071 nm-es zártkert, 50 éves 70 nm-es épütetlel berendezéssel és leszereléssel együtt eladó Irányár: 1 mR. Kód 5157.
(22347 K)__
Nk-n a belvárosban 104 nm-es. 3 szobás, étkezős, egyed gázfűtéses, igényesen felújított, galériázhaló, erkélyes, 1 emeleti lakás eladó. Irányár 8 mFl Kód: 6957 (22348 K)
Nk-n a Berzseni utcában 72 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás. 2. emeleti lakás eladó. Irányár 3.5 mR. Kód: 11857.
(22349 K)_
Kisrtcsén az Ádám hegyen 4200 nm-es zártkert, 1 szobás, teraszos tégla épülettel eladó Irányár: 200 eR. Kód 12957. (22350 K) Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es. 3 szobás, vizórás. erkélyes, egyed gázfűtéses, első emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár 3,5
mR Kód 13857. (22351 K)_
Letenyén 2 szobás, 80 nmes, 50 éves, komfort néküi család ház. gazdasági épületekkel, műhelyei, 1833 nmes tétekkel eladó. Irányár
1,7 mR. Kód 139/97 (22352 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nmes, 2+1 félszobás, vízórás, erkélyes, 3. emeleti lakás, garázzsal rövid időn belüli kfcotözéssel, eladó. Irányár:
2,3 mR + garázs 450 eR Kód 14057. (22353 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 30 nmes, 1 szobás, egyed gázfűtéses, komfort néfcúf, közős udvari lakás eladó. Irányár 600 eR Kód: 14557. (22354 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertőn 700 n-ol ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan kél tagból ál, melyben 300 n-ol szőlő, gvümöfcsfákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cementlapos. A gazdaság kitűnőién gondozót), igen jó alapotbari van A pincéhez portalanított út vezet a panoráma igen tetszetős. Irányár 300 eR.
(18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terűiét kb. 1.400 not, melyen 900 db 4 éves tenyő és kb 300 nöl bereklás
erdő is van. Irányár: 1.5 MR (14868 K)_
Zalaszertjakabon 200 nmes épület eladó Az épületen belül 70 nmes, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része közmüve síelt, osztatlan bármilyen (vállalkozási) célra kialakítható Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántotok) összesen: 6.600 nm. Az objektum a laki belerütetén, jó helyen van Irányár
2.8 MR. (14875 K)_
Építési tetek Szepetneken a Kiskanizsa felőli részen 430 n-ol eladó A letek közműveslett, az utca portalanftoR. Irányár 500 eFT.(18714 K)
Belvárosbaní szobás család ház - régi építésű -102 nm alapterületiéi boltíves, légtapincével eladó A házban víz, gáz, vilany van Udvar, tort 130 női Irányár 5,5 mR (18717 K) Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm aterArutetü családi ház eladó. A ház egyed központi lűtéses, kb 30 éve épüK palalefős kifogástalan állapotban Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás
lakással. Irányár 2,5 mR. (18719 K)_
Látőhegyen a Kaposvári út metélt 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel ebdo A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak Kél
szintes tusoló, Wc van. Irányár 2,7 mR. (18720 K)_
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szintes, teljesen új, modern. Az öszterület 480 nöl a beépített 50 nöl A kert, udvar gondozott, kultúrált, esztétikus. Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Irányár 30 MFt.
(14899 K)_
Vécsey ulcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár 7,2 mFt. (16079 K)_._
Balalortenyvesen 20 éve épült, 2 szobái, főzófúlkés, 57 nm-escsáb-d ház efadó. Összterület 350 rm Irányár 4 MR (17391 K)
Borsta Főutcájában 4 szoba halos, tetőtér beéptéses, fürdőszobás, befejezetten család ház eladó, A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőiénél 170 rm A házhoz 1,200 nöl terület tartóz* 4 éves feryó-csemelékkel. (A csemetés 600 n-ót Irányár 3,5 mR (18537 K)
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. líiéses. 4 emeleti lakás eladó
Irányár 2,2 mR (18973 K)_
Kodály Z. utcában 2.5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár 1,7 mR. (18999 K) Katonaréten 4 szobás, 140 nmes lakás meléképületekkel eladó. Irányár 7 mR (19118 K)_
Fötdrvgatbn a Csónakázó-tónál. 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eR (19122 K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás család láz 4000 rm területtel eladó. A ház újonnan épült kifogástalan alapom Irányár 2,5 mR.
(19413 K)_
Zalaújbkon 4 szobás, tetótérbeépitéses ikerház tele fékész állapotban 2009 nm összterülettel ebdó. Jogos igény esetén szoc. pcl. kedvezmény igénybe vehető. Irányár 2.5 mR (19415 K
Építési tetek Kiskanizsán 320 nöl közművesMtl környezetben eladó Irányár 720 eR (19763 K)
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás tetőterbeépléses 120 nmes csab-d ház, garázzsal, meléképütetokkel, erkélyei eladó, összterütet 300 n-ol A ház kitűnő álapotban van Irányár 5,5 mR. (19765 K)
Katonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó álapotban 160
rvöl összterületei eladó. Irányár 5,8 mR (19769 K)_
Eötvös léten 42 nmes, 1 szoba konyha fürdőszobás föklszinli bkás eladó. Ele sérthető nagyobbra is (csak földszinti) értekegyeztetéssel
Irányár 2 mR (19770K)_
Rózsa ulcában 1 emeleten 2 szobás 50 nm-es egyed fűtéses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2250 eR (19772 K) Csengery utca elején, a Fő útnál 1 szobás, 50 nmes lakás eladó A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetkus, fodrász üztel kialakítására alkalmas. A szoba belmórete magas, (gy galéria kialakítására is van tehetőség Irányár 2
mR. (20022 K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nm-es, egyed fűtéses, téglaépületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. emeleten eladó.
Irányár 4,6 mR. (20025 K)_
Pogányszertpeteren, a Fő út melet) 2 szobás, lürdőszobás, 60 nmes, új családi ház kél garázzsal 650 nöl összterülettel eladó Irányár 2,4 mR. (20026 K)_
Kiskanizsa központjában 6 szobás, 2 fürdőszobás, 150 nmes, 2 WO s, 2 garázsos, reprezentatív ház igényesnek bérbeadó. Válakozások kiválóan tudják hasznoslani. Havi bérleti d< 150 efl + rezsi (20027
K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nm-es egyed lűtéses,
1. emeleti bkás eladó telújtva. Irányár 3 mR (20127 K)_\'
Geisén a vasúlálomáshoz és buszmegálóhoz közel 2 szoba, konyha, lürdőszobás, 68 nm-es család ház terasszal garázzsal 700 n-ol terü-
tettel eladó- Irányár 1,8 mR (20131 K)_
Csengery utca végén 1 szobás, fürdőszobás hkást cserélne 1.5 vagy
2 szobásért telúHizertssot (20501 K)_
MAORT telepen 1 szobás, 4. emeteli, 38 nmes, egyedi fűtésű, fürdőszobás bkás (önkormányzati) ebdó. Irányár 1.650-000 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi tuteses lakásért a K-i v.részben értéke-
gyeztetéssel. (20502 K)_
Eötvös léméi 1. emeteli, 2 szobás, lürdőszobás, 1. emeleti, 70 nm-es lakás egyed fűtéssel ebdó. Irányár 2,5 rrfi (20503 K)
Csertői szőlőbirtok 674 n.öl, felújítón léglapincével, hordókkal, munkagépekkel, teljes leiszereléssel eladó. Irányár 450 eR (20504 K)_
Mlclósfán 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház jó álapotban eladó. A házhoz 200 nöl terűiéi tartozik Az udvaron 24 nm-es meléképütet A ház a falu közepén, ápol, kultirál környezetben van A házban 20
éve epüft türdőszoba van Irányár 3 mR. (20505 K)_
Teleki utca közepén 1,5 szobás, 33 nm-es, udvari házrész kertlel ei-
adó. Irányár 1,5 mR. (20506 K)_
Zalakaroson kél sznles 6 szobás vila 550 nm-es összterülettel elacb
Irányár 4,6 mR. (20656 K)_
Mkbslán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épül ctabd haz tetőtér be-epíesi lehetőséggel, 400 nól területtel jó helyen ebdo A réz krVüköl nincs beptrokra. Cserelakás Nk-án is érdekel Víz, gáz, vibny, lele fon van Irányár 4,5 mR (21362 K)_
Bajosan 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás család ház garázzsal,
műhelyei nagy telekkel eladó. Irányár 3,5 mFl (21363 K)_
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűtéses, 4. emeleti bkás lehíjrtva eladó Irányár 2 mR. Ugyanitt 18 nmes tégb garázs aknával eladó. Irányár 650 eR. (21365 K)_
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szirtes, 4 szobás (2+2 lélszobás), fürdőszobás lakás elázs (egyed) lutesssel bkás alatti garázs zsal 50 nmes konyhakerttol eladó A ház 14 éve épült reprezentatív
kivitelben. Irányár: 11 mfl. (21306 K)_
Csergőn 1.22 nöl szóló jó állapotban lévő pincével (szoba, konyha, kamra présház külön gazdasági épüM, citztoma). A szőlő gondozott, kordonmuvelésu Tefet fetezerelássel eladó. Irányár 450 eR. (22336
ELADÁS * VETÉL * CSERE
cseszi
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
E
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel).
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű 1 jogi teendőt.
L
VII AZ ÖNÖK IGÉNYEIT ÉS ÉRDEKEIT
Tartjuk s/km klőtt.
1997. március 7. KANIZSA - /tp* 27
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi fűtéses bkas ebseréhelő 1 szobás szilen egyedi lútttűre, lehetőleg a KeMi városrészben Imyár 2.250
mR. (22337 K)_
Budapesten a XIV kar-ben, Várna utcában 37 nm-es, 1 szobás, ma-gastőbszinten, fürdőszobával kis kerttel eladó. Irányár 2 mR. (21502
K}_
Csertőn 400 n-ót szőb phcehasználattal bérbeadó. Bérlet -J] meg-
egyezés szerint (21503 K)_
Mkbsla halárában a Móncheryi dűlőben 1000 n-öl rgalbn benne 400 n ól szőlővel, földptnoés présházzal, teíes felszereléssel együtt eladó.
Irányár 500 eR (21504 K)_
• Zálaújbkon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépJtetl lakóház (kerház léte) 2009 nm összterülettel eladó. Klvii-löl nincs bevakolva. Irányár 5,5 mR. (21641 K)
Ftákomentfrihályon (Budapest. 16. tor) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas garázzsal,
kerthasznábttal eladó Irányár 4,5 mR. (21642 K)_
Balalonmária-abón 200 nó\\ letek légi laházzal eladó. Irányár 1,3
mR (22057 K)_
Eszleregnyén a 7-es lőúlhoz közel. 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve épület garázsos ház (6 állapotban eladó. A házhoz álattartasra alkalmas óiak, és 900 n-ól terület tartozik irányár 1,5 mR. (22056 K) Bartók Béta utcában 4 emeletes ház 3. emeletén 46 nm-es egyedi Kt-téses, vízórái önkormányzati lakás eladó. Irányár. 1.920 mR (22050 K>_
PANO RÁM A-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Zákányban 3 szobás, 115 nm-es, 17 éves családi ház 623 n-öl telekkel ebdó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető erte-kegyezteléssel Irányár 2,2 mR (Csft5) (19450 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es család ház mellekepületekkel, garázzsal, 500 n.öt leiektol eladó. Irányár 3,6 mR C&36 (19502 K) Nagyrécsén, új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm terüfetú letek eladó. Vibny. gáz bekölhetó, vízakna, vízóra van. Irányár 530 eR. T,9.
(19789 K)_
Batalcnmáriafüdő központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es ósszközműves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-öl telektol, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épCMei együtt «1x10. Irányár 3,4 mR. NY/14 (19963 K) Nk-n a Rózsa utcában 4 emeletes épületben 2+1 félszobás 63 nm-es, redőnyös erkélyes, i1\'-\' állapotú 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3 mR.
U62 (20119 K)_
Balatontenyves-abón 1 szobás, fürdőszobás, 42 nm alapterületű, összközműves nyaraló 220 n öl tétekkel, tekw berendezéssel eladó. Irányár. 1,98 mR NY/04. (20497 K)
Nk-án a belváros szfrében pattiás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleli, erkélyes, nagy belmagasságú lakás ebdó. Irányár 4,6 mR Belvárosi, egyszo-bás lakás beszárnftható 1770, (20498 K)__
Sormáson eladó teljes fetújlUsre szonió, 1 szoba konyhás, fürdőszobás, 2 előszobás, 55 nm alapterületű ikerlakás-rész 1000 nm letekkel Irányár 1.3 mR. CS64. (20698 K)_
Nk-n Kalonarélen 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alaplerütelű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázski-alakflási lehelőséggel 100 n-ÖI leiekkel eladó. Irányár 5,5 mR. Cs/5. (20862 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás 54 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, vfzórás, erkélyes, redőnyös 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3
mR L&5 (21004 K)_
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, teleionos, egyedi gázas, vfzórás, lötíszinte* társasházi lakás eladó. Irányár 3,5
mR L/109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó. Irányár 13,0 mR.
CS/66. (21748 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappafs, tetőtérbeépléses, 130 nm Ósszalapterúletű 18 éves, jó álapotú család ház garázzsal, ipari árammal, rneltétópütelekket, 150 n-öl tétekkel eladó. Irányár
5,98 mR. Cs/46(21749 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, álandó lakhatási lehetőséggel
eladó. Irányár: 3 mR. (21750 10_
Gyékényesi Kotróparton a búvárbázis közelében 3 szintes, 85 nm-es, szép környezetben lévő horgásztanya eladó. Irányár 3,5 mFl. (21751
K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízpart horgásztanya terasszal, stéggel eladó. Irányár 2,1 mR. (21752 K)_
Gyékényesi Kotrópart közvetlen közeiében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű leluptásra szorub ikerház-rész garázzsal, mú-hetye), 700 rvöl telekkel eladó. Irányár 1,5 mR CS/67 (21753 K) Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reiutas, lomkamrás, vfzórás, 2 emeleti lakás eladó. Irányár 2,3 mR L/119. (21754 K)_
Nagykanizsán Ady utcában 3. emeleten zöldövezetre néző 2 szobás, 60 nm-es, parkettás, vfzórás, teljesen felújított, egyed, igényes belsó kiaiakrtasu lakás tetitérbeépttost lehetőséggel eladó. Ar 3,5 mR
L/116. (21757 K)_
Nagykanizsán a belváros szivében, 1. emeleten, 2 szoba+étkezős 72 nm-es, parkettás, felújított, egyed fűtéses, teleionos lakás eladó.
Irányár 3,7 mR. U58 (21758 K)_
Nagybakőnakon 2 szobás, 70 nm-es család ház nyári konyhával, 3500 nm-es leiektol, 12 férőhelyes lehérislálbval, szénapajlával.
dsznóóllal ebdó. Irányár 650 eR, C&61 (21759 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyed gázas, szőnyegpados, vizorás, erkélyes, 6. emeleti bkás 10 em. épületben ebdó vagy 2 kisebb lakásra cserélhető. Irányár 2.95 mR L/123. !21639 Ki
Nk-án a D-i v.reszben 2 szobás, 46 nm-es, egyed gázfűtéses, parkettás, vfzórás, redőnyös, lelújrtott lökjszirii lakás pincével, kerttel eladó
Irányár 1,7 mR. L/121. (21840 K)_
Nk-án a belváros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nm-es, egyedi gázas, parkettás, tefesen átabklofl és felújtoH kaás - 4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beéprtetl szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal ebdó. Irányár. 4,1 mR L/126.
(21642 K)_
Nk-án az É-i v .részben, csendes, nyugodt helyen 2 szobás, 54 nm-es, egyed gázas, parkettás, redőnyös, felújított sorházi lakás kerttel pincével, aknás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár 3,8 mR L/124. (21843 K)
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm ósszalapterúletű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, kél generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezetkész állapotú, 100 nm osszabptenjbtü, 2 szintes, 2 beálós garázsú, önáló épülettel, 524 nm tétekkel eladó. Irányár 8,9 mR Építési letek vagy 2 szobás lakás beszámítható CS/71. (21845K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es, fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló csabd ház melléképülettel, kis telekkel eladod Irányár
2,5 mR. CS67. (21846 K)_
Mkbsfán 5 szobás, 2 fürdőszobás, egyed gázas, letóléfbeépleses, szuterénos, 260 nm összalapterútetű, 7 éves család ház garázzsal, műhelyei. 400 n.öl letekkel eladó. Irányár 7,5 mR. Nk-i 1.5 vagy 2 szobás bkás - 4 em. épületben - beszámlható 3. emeletig CS/70. (21847 K)_
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas bkás eladó.
Irányár 4,5 mR, L/129. (22006 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, 54 nm-es parkettás, redőnyös, vizorás felújltott-átabklott magaslcMdszhl) lakás ebdó. Irány
ár: 2,5 mR. L/130. (22037 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali+ebédlős, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm Összalapterütetü erkélyes, igényes belső kjabktású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es letekkel, parkostól! udvarral eladó Irányár 10,0 mR. CS/73 (22038 K)
Nagykanizsán belvároshoz közel, 120 nm abpteriJetú, padlófütéses, 3 éves család ház szerkezetkész tetőtérrel, bevezetett üzlettel, 200 rt-öl válbkozásra alkalmas, 2 külön bejárattal rendelkező bekerített te-lektol etedó. Irányár 9,6 mFl. CS/78. (22039 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 rvöl letek 2 különálló, erősen lekijltásra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás rég) házzal el-
adó. Irárryár 3,0 mFl. CS/75. (22040 K)_
Nagyrécsén 2 szobás, lürdőszobás, 110 nm alapterületű egyedi gázas család ház garázzsal, műhellyel melékepijfetekkel 850 n-öl telektol eladó. Irányár 3,8 mR. C&08. (22041 K) Letenyén 3 szobás 100 nm alapterületű 5 éves csabd ház beépíttető tetőtérrel, egyed gázfűtéssel, 265 rvöl telektol eladó. Irányár 3.7 mfl.
CS/76, (22042 K)_
Oregförhónci hegyen 10 éves, pince 5200 n-öl gazdálkodásra alkalmas - gépektol jól megmunkálható - földerulettel, szőlővel, 1700 db lenyővel eladó. Irányár 1,3 mR NY/24. (22043 K)_
Nagykanizsán Kalonaréten 5 szobás, 120 nm alapterütotú család ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 rvöl telekkel eladó. Irányár 5,98 mFt 2 szobás lakás, 1,7 mR-ig beszámltha-
ló. Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFNG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELE-
TIQ. TEL: 93.310-504,93/314-234. (22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, toreseti helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vfzórás, redőnyös, 4. emeleti bkás a pincéből meg-közellhető garázzsal eladó. Irányár 3,9 mR-tgarázs 700 eR. L/136
(22125 K)_
Nk-án, KaVinareten 5 szobás, szinteloiasos. 120 nm alapterületű, ge-nyes bebó kialakítású, drkogejzíres társasházi bkás garázzsal, pince-
vei, kerttel eladó. Irányár: 6,9 mR. L/137. (22126 K)_
Nk-án Kalonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, clrkogejzires társasházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 7,5 mFl. (22127 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vtzóras, redőnyös, taposás, teljesen lefújton, jó álapotú, 7. emeleti lakás eladó Irányár 2.2 mR. L/135. (22128 K)_
Szépetneken 3 szobás. 145 nm-es, 12 éves. részben alápincézeti család ház cirko Kiessel garázzsal, meltekepi\'ietekkei. gondozott torttol. 1020 nm-es letekkel tehermentesen ebdó. Irányár 6,5 mR.
CS/81. (22129 K)_
Palhban, kp. helyen 8200 nm lelek ealdó. Közművek a telek közvet-len közelében Irányár 3,0 mR. T/11. (22130 K)_
Zalakaros kp. részéhez közel 300 női összközműves telek eladó. Irányár 2,2 mFt. T/10. (22131 K)_
Keresünk ebdó vízparti, vagy a vízpart közvetlen közelében lévő nya-
rabkat Balatonberény és Fonyód között. (22132 K)_
Nagykanizsán az É-i városrészben, csendes, nyugodt helyen 2 szobás, 54 nm-es egyedi gázas, parkettás, redőnyös, fetújrlott, sorházi la kás kertiéi, pincével, aknás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó.
Irányár 3,8 mFt. L/24. (22314 K)_
Nagykanizsán, Kazanbk körúton 2. emeleten, 1+2 félszobás üvegezett erkér/es, reknas, vfzórás, kp. lúteses telefonos 1 éve fetújftotl lakás, jó parkolási tehetőséggel, a közelben lévő kergarázzsál vagy anékCI sürgősen eladó. Irányár 2,4 mR + garázs: 1.000.000.-Ft.
(22315 K)_
vállakózásra is alkalmas, b álapotú, 2 szobás, 50 nm-es, redőnyös, reknás löfciszinti bkás eladó a Városkapu körúton Irányár 1,75 mR.
L/142. (22316 K)_
K-i városrészben 10 emeletes épületben, vállalkozásra is alkalmas. 2 szobás 54 nm-es, erkélyes, vizorás. földszinti bkás eladó. Irányár:
1,55 mR L/133. (22317 K)_
Áron alti, sürgősen ebdó Kiskanizsán 7 eves, 4 szobás, 90 nm-es, csabd ház szerkezetkész tetőtérrel, 200 rvöl telekkel. Irányár 3,79
mR. CS/57. (22318 K)_
Becsehelyen főút mellett, 2 szobás, 76 nm-es felújításra szorub, vagy tebonlható ház 1060 rvöl leiekkel ebdó. Irányár 1,2 mFt. CS/77. (22319 K)_
Áron alul, sürgősen ebdó a Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összabpterületű, 70 %-os készüttségú hétvégi ház pincével, garázzsal, metteképütettel, 526 n-öl telektol. Irányár 3,5 mR. NY719
(22320 K)_
Mkbsfán a központhoz közel 3 szobás, 110 nm-es igényes belső ki-alakftásű család ház garázzsal, 800 rvöl telektol ebdó Irányár: 5,5
mR CS/27. (22321 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 1. emeleten 1 szobás, 42 nm-es erkélyes, redőnyös, vfzórás fefcjjtot! bkás ebdó. Irányár 1,42 mR. L/141. (22322 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2 szobás, 54 nm-es egyed fűtéses, parkettás, erkélyes, vfzórás lelüjtotl 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,2 mR L/143. (22323 K)
Fonyód-Bélatelepen 5 szobás, 91 nm összabpterületű le$es telújtott tetőtérbeépléses nyaraló teljes berendezéssel, 200 n-öl letekkel el
adó. Irányár 7,0 mR. NY/15 (22324 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben 1 szobás, 36 nm-es, egyed gázas, parkettás. 4 emeleli bkás ebdó Irányár 1,5 mR. L/145. (22325 K) Balatonberény ben 2 szoba+halos. 56 nm-es nyarab, 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás kübnálb épületiéi eladó. Irányár 4,0
mFl NY/26 ( 22326 K)_
Nagybagobi hegyen 1 szoba-konhya zuhanyzós, 28 nm alapterületű hétvégi ház pincével, kúttal, gondozott szőlővel eladó. Irányár 1.0 mR NY/25. (22327 K)_
PLÁNDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fsztV2. Tel.: 93/320-111
505 n.öl telken beültetett, értékeslhető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő sziites csaLidi házzal ebdó Sáncban A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyha s, 2 garázsos, meléképületekkel, a nytászárók redőnnyel felszereltek. Irányár: 6,5 mFl (18954 K) Szepetneken ebdó tetőtérbeépléses család ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+éttoző, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba, fürdő, WC, ebter. erkély. A ház egyed gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bért van a házban Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik Irányár 6,5 mR, (19579
K)__
léten yen 123 nm-es, 3 szobás, konyha+étkezős, spájzos, lurdoszobás, külön WC-s + szJeren rész, egyed cirkogejzl fűtésű, telefonos, kábel tévéscsabd ház nagy telekkel sürgősen, kedvező áron eladó.
Irányár 4 mR. (19582 K)_
4 szobás, 2 színles, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás. WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, bevezetett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 rn Ft-ért vagy kisebb családi házra cserélnénk érlékegyeztetés-sel (19848 K)_
2+fétszobás, 80 nm-es, nagykonyhái, előszobás, lürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyed gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban levő, 1. emeleti bkás hozzá tartozó garázzsal, fótdpinoével. kis kerttel
eladó Nk dél v.részében Irányár 4,5 mR. (20326 K)_
2+fébzobas, tejesen felújított, nagykonyha), kükín spájzos, külön lomkamrás, erkélyes, közlekedő taposóval lerakva, IV. emeleti bkás OTP házban ebdó, krháknk kisebb csabd házat MiháJdon Igény esetén a két ingatbnért kb. 3 szobás család hazat cserélnék, akár tol üjtásra szorub is tehet. Húszam: LAKOS (20330 K)_
Kiscserión 310 nöl telek 50 nm-es fökbJnoévd, fjyütnöfcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedélyei, rajzzal eladó. Vilany. köves út van. Buszjárat és kút is van Teljes felszerelést adnánk, rordók, prés stb,
Irányár 230.000 Ft Hiv. sz.: NY60. (20560K)_
Eladó a K-i v.reszben 2+2 félszobás, 70 nm-es, belsó téri álépletl b-kás 4 emeletes ház 3. emeletén A bkás telújlotf taposfval lerakva, étkező kialakítva, az abbkokra redőny (elszeretve. Irányár 2,9 mR Hrv.
sz.: CS60. (20616 K)_
Kuniunk Palinban kis csabd házat telektol A leken vfz-gáz-vibny van Ház lakhaló de éptkezésre is lávában alkalmas a terület. Irany -
ár 2,2 mR Hrv. szám: CS83 (20690 K)_
Balatonteresztúr. É-NY-i irányban, a lakihoz közel 2185 nm betterütet eladó A telek 24 m széles, üres. Panorámás kibtás a Balatonra és a falura. Épftesi lehetőség akár váfokozásnak is Az hgatbn két végéi
út határolja. Irányár 600.000 Ft Hiv. sz.: T03. (21127 K)_
Balatonkeresztúron 2158 nm-es éplesi belerübt ebdó. Az ingatlan két végét út határo|a. Irányár 600.000 R. Hrv .szám: T03. (21343 K) Hahói Alsotakospusztan és Gelseszigeton 2 szobás család házak el-adók. 500.000 Ft-tól 1,5 mR-ig. Hiv.szám: CS71.CS87. (21346 K) 2+2 félszobás, fsz-i lakás ebcb a K-i v részben Redőnyös, pincés,
kubn lomkamrás. Irányár: 2,6 mR (21400 K)_
Hobbkerlészeket keresek, akik megművelnék térítés nékül 300 nöl telkem. Szerszámokat biztostok. Ajánlatokat .Megbízható" jelgére Nk. Kazanlak krt. 9. Ráncter li^atbnközveltőbe kérem. (21403 K) 33 nm-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézett fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks ebdó a keleti városrészben, vagy ebserétném hasonló veszprémi laksra. Irányár 1,6 mR (21576
KJ_
Zalakomarban 3 szobás, fürdőszobás, belülről gényesen fek|tofl, egyed gázfűtéses, telefonos, család ház ebdó. 2 garázs, 1 műhely, mellek epületek kulyakarámmal, 1400 nm-es telekkel eladó. Irányár
4,5rrft. Hiv sz.: CS93. (21659 K)_
1+2 félszobás, 57 nm-es, telújtott lakás IV emeletes házban 4. emeleten eladó. A bkás Összkomfortos, kilépös, igény esetén 2 szobás b-kást+700.00OR-ot beszámítok H* sz.: LAK51. (21660 K)
2 szobás, összkomfortos, 54 nm-es, vizorás, K-i vekvésú, 2 erkélyes, jó albpotu, IV. emeletes házban 3. emeleti lakás ebdó. Irányár 1,9
mR Hiv. sz.: LAK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es kClerütet, rafia lévő Lakható laházzal eladó. Jelenleg szótő és veteményessel van beültetve Közmüvesitolt,
víz, vilany van Irányár 2CO0 R/nm. Hiv.: T04 (21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 nöl letek szőlővel betüelve és malnalugas sal ebdó. Irányár 60.000 R. Hrv sz.: T05. (21663 K)_
2+1 leiszobás erkélyes IV. emeleti lakás ebdó a keleti városrészben.
Irányár 2.2 mR. Húszam. LAK53 !21769 K)_
2+1 leiszobás Iszt-Í K-i fekvésű vfzórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2.2 mR. Hiv.szám: LAK 54. Kfvában al-kafmas üzlet ktalakftásárak. (21770 Kj_
3 szobás erkélyes, vfzórás, összkomtortos, felújított lakás, nagy előszobával ami laposóval van lerakva, szintén bposos a konyha és fürdőszoba. 10 emebtes házban Irányár. 2,2 mR Hiv.szám: LAK 55
(21771 K)__
Belvárosi 3 szobás, igényesen lelüjtotl, erkél/es, vízórás, hevederzár telszerelve, konyha nappali bottfwel összekötve, laposóval lerakva, csempés lürdő, összkomfortos. Irányár 2,65 mR. Hiv.szám: LAK 50
(21772 K)_
3 szobás, lürdőszobás, vegyes kazánlüzetéses lütosü,leiújtott családiház, telefonnal, pincével, padással, garázzsal, gazdaságiépületekkel, 1.600 n-öl letekkel eladó Kacorlakon Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyezte-
léssel Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774K)_
Szepetneken 3 szobás, 2 konyhás, 2 spájzos, felújítást tgényb fürdőszoba kiabklásra váró redőnyös, gázfűtéses, víz az udvaron 50 nm-es telkes csabd ház kedvező áron ebdó. Hrv,szám: CS98. Irányár
1,8 mFt. (21775 K)_
Bárwkszertgyörgyön Nk-hoz 24km-re 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, lürdőszobás, telOjftást igénylő család ház, gazdasági epütotek-tol, nagy telektol eladó. Irányár 1,5 mR. Hiv.szám: Cs96. (21776 K)
Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál Irafk és ajándékból ként
mukotb üzlet eladó. Irányár 350.000 FI (21777 K)_
Nk É-i v.reszében 2+félszobás, 76 nm-es, egyed cirkogejzres. földszinti redőnyös, vizorás, erkélyes lakás ebdó Irányár 3,6 mR. Hrv.
sz.: LAK 58. (21921 K)_
Szerigyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 perc-re bekeríteti, 1304 nm-es zártkerti letek eladó. (21922 K>_
Nk D-i v.részében üzemelő vegyesből eladó. 117 nm-e*, Igény ese-
tén bérbeadó. Irányár 1.2 mR. Hiv. sz.: Ü.01. (21924 K)_
Szentgyórgyvári hegyen 100 nöl hobbkertemet hasznábtra kbdnám hosszú távra. Akár tenyőbeiítetésre Is. (21925 K)_
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVÖ HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETEBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fíz.
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
A Belügyminisztérium által előírt ingatlanközveítői,
értékbecslői szakvizsgával rendelkezik.
Irodánk teljeskörű lebonyolítással, ügyvéd által írt
szerződéssel, korrekt ügyintézéssel várja önöket.
Díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján.
DÍJTALAN CÍMKIADÁS, LEGALACSONYABB
KÖZVETÍTÉSI DÍJJAL DOLGOZIK.
Már csütörtökön kapható a KANIZSA újság az Irodában.
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
J
Az iicj.hi nyitva tartása: iiiiiiikaiiii|>okon 8—12; 13-16 ór:íi}>.
28
KANIZSA - /tfná
1997. március 7.
Plánder tngalanközvellő Iroda keres eladó lakásokat Nk-án a K-i
v.részben legkedvezőbb kózveltési leletetekkel. (21926 K)_
3 szobás, egyedi cirkogejzies, erkélyes lakás ebdó a Pétertai utcá-bana II. emeleten Irányár 4 mR. LAK 57. (21928 K)_
2 szobás, vfzórás, erkélyes, 4 emeletes házban tevő 2. emeteti, 54 rmes, telefonos bkás eladód a K-i v.részben. Irányár 2 mR. LAK 147. (21929 K) _
3 szobás, 86 nm-es, tebtonos, egyedi gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközpontban. Irányár: 50.000,-RM Érd: Pbnder bv gattenkózvetlő, Nagykanizsa, Kazanlak krt 9«. Tel: 93/320-111.
rtotiótól-péntekkj: 9-12 ; 14-17-ig. (22060 K)_
43 nmes, 1 szobás, 1 emeteti, telefonos bkás iroda részére kiadó. Irányár. 30.000,-R/hó. Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9M Tel.: 93/320-111. Hétfötöhpéntekig9-12; 14-
17-ig. (22061 K)_
Nk Sáncban kis régi családi ház 600 nöl tétekkel, 1.000 db, 5 éves
fenyővel, ebdó. Irányár. 2,2 mR. Lak.60 (22063 K)_
3 szobás, fetújlott egyedi gázas, parkettás udvari családi házrész eladó a Nk Déli városrészében A bkás utcafronti. Hiv szám: Cs/101. (22064 K)_
3 szobás. 74 nmes, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzr lütesú. erkélyes lakás ebdó. A K-I városrészben. A lakás 1 emeteti, jó álapotú. A konyha és étkező prolappal lerakott Irányár 3.950.000,- A ház alatt lévő garázs egyutli irányár 4.900.000,- R. Hiv.szám: LAK 61. (22065
K)_
Újnéppusztán 2 szobás, lürdőszobás, pincés 900 nöl tekes családi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy lakisi turizmus kialakításához. Irányár 1,2 mR. Hurszam: CS100 ( 22066 K)__
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses csabdi ház dupb garázzsal 600 n-öl tétekkel ebdó Galambokon. Irányár 8,5 mR. rtivszám Cs/70. (22069 K)_
2+1 lélszobás, 4 emeletes házban lévő 4. emeteli telújlotl, összkomfortos lakás átépített konyhával, lambériázva, fürdő csempééivé eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás üli garázssorban Lakás, Irányár 2.3 mR, garázs 450.000 R. Hiv.szám: LAK 59.
(22071 Kj__
2+1 lélszobás, telújlotl, erkélyes külön bmkamrás lakás 4 emeteles ház H. emeletén eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő ertékegyeztetéssel Irányár 2,6 mR. Hiv.szám: 58.
(22072 K)_
1 szobás, zuhanyzós, udvari bkás ebdó a városközponthoz közei utcában Irányár 1 mR Hsz: L19. (22097 K)_
1 szobás, 33 nmes, összkomlortos, erkélyes, spájzos, tekijibll, 2. emeteti lakás ebdó a K-i v.részben Irányár 1,6 mFl Hsz.: L18.
(22098 Kj_
1+lélszobás, 42 nmes, összkomlortos, redőnyös, erkélyes, igényesen lehiitoii lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár: 1,5 mR. Hsz.:
L16. (22099 K) ¦_
1+lélszobás, 4. emeleti összkomfortos, telújlotl bkás ebdó a K-i v.részben, vagy 1 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár. 1,3 mR. Hsz.: L14. (22100 K)_
Szertc#wgyvári hegy II. hegyháton 360 nöl letek hétvégi házzal, szerszámtárolóval ebdó. A leien lugas és hagyományos szőki van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince található.
Irányár 400.000 R Hsz.: T02. (22101 K)_
Szabadhegyen közművesftetl és nem közműveslett telek eladó egymás mellett. A közmúvesletl tetek 1342 nm, a nem közmúveslett te-
lek 1949 rm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)_
Kiscserlőn 310 nöl telek 50 nmes földpincével, épttési engedélyei, rajzzal teljes felszereléssel ebdó. A telken gyümölcsfák, szók? van. Vilany, köves úl van A buszmegéllö 300 m-re találtató. Irányár: 230.000 R Hsz: NY60. (22103 K)_
2 szobás, 57 nmes, egyed gázfűtéses, parkettás, festésre és konyhabútor cserére szoruló, erkélyes, telefonos, redőnyös lakás ebdó az
Űrhajós utcában Irányár 2 mR. Hsz: LAK 151. (22104 K)_
2 szobás, 55 nm-es, kp. fűtéses, 1 erkélyes, vfzórás, 6. emeleti bkás eladó a városközponthoz közel Irányár 1,75 mR. Hsz.: LAK 150.
(22105 K)_
2 szobás, 45 nmes, gázfűtéses, fürdőszobás, udvari lakás eladó a Csengery ulcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert, pince és padlásrész is tartozik. Irányár 1,5 mFt. Hsz: LAK 149. (22106 K)_
2 szobás, egyedi, gázfűtéses, magasföldszint!, vfzórás lakás eladó a Garay utcában. Irányár 2 mFt. Hsz: LAK 148- (22107 K)
3 szobás, 74 nmes, egyedi cirkogejzlr fűtésű, étkezős, vfzórás, erkélyes, 1. emeleli, jó állapotú lakás eladó a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alatti garázs is eladó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mR, csak a lakás irányára: 3,95 mFt. Hsz : LAK 61.
(22108 K)_
2+2 lélszobás, vizórás, redőnyös bkás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-I v.részben. 2 szobás, gázas csere is érdekel. Irányár 2,8
mR CS/96. (22221 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszinti, vfzórás, jó álapotú, új konyhaszekrényét lakás ebdó a Hevesi utón. Irányár 1,9 mFl LAK/152.
(22222 K)__
Szenlgyörgyvátvhegyen 100 n-ol, hobby kertem hasznábdta oda ad-nám rászoruló szerény családnak Érd: 93/320-111 Plánder Ingái lankózvetló Irodában Nk. Kazanlak 9, (22367 K)_
3 szobás belsőtéri átalakftotl, telújlotl családi ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padásos, sálotetős központi fűtéses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, meléképútetekkel, telefonnal, ebdó Kacorlakon
1600 nöl lel km Irányár 3 mR. (22368 K)_
2 szobás, 70 nmes, belvárosi, egyed gázfűtéses, II. emeleti, letelo-nos, külön fürdőszobás. WC-s nagy konyhás bks eladó, pinoerésszel. Irányár 3,2 mFt. Hiv.szám: Lak 153. (22369 K)_.
SIKER Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TeUfax: 93/312-058
Eladó Nk-án a Corvin ulcában 3 szobás, 64 nm-es, egyed gázfűtésű, vizórás, 3. emeleti, lekijrtott, azonnal beköltözhető bkás, 3 nm-es önálö pfKehetyiséggel, garázzsal Irányár 2,6 mR + garázs 800 eR.
Hiv. szám: SIKER 1606. (21672 K)_
Kiskanizsán elad? egy udvarban két család ház. A házak hasonló beosztásúak és méretűek, az egyrk 25, a másk 40 éves tégb épület, cseréptetővel A házak beosztása: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra. A házakban konvektoros gázfűtés, víz, vilany, c sátorra bekötés, kábellévé van Az alapterületük 75 nm. A letek összesen 2800 nm. Együttes iányár 5,5 mR. Egyenkénti irányár 3 mFl Hiv szám SIKER 1607. (21673 K}_
Ebdó Nk É-i v.részében 30 nmes, hktegvizes mosdóval, WC-vet, konvektoros gázfűtéssel, vízórával, kirakattal rendelkező üzlet. Irányár:
1,7 mR. Hrv. szám: SIKER 1606. (21674 K)_
Eladó Nk K-i városrészében ikergarázs, összenyitott tárolótérrel fűtéssel vizesblokkal, 4 emeletes épület földszintjén. Üzlet kbbklása is lehetséges. Irányár 900 eFt. Hiv. szám: SIKER 1610. (21816 K)
Eladó Nk. kertvárosában metegkonyhás étterem és márkasöröző, teljes berendezéssel Irányár 8 mR Hivatkozási szám: SIKER 1611. (21817 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 1+2 lélszobás, 55 nm-es, vízórás, kp. fűtésű, K-i fekvésű, löldszNi lakás, 4 emeletes épületben Irányár 2,1 mR.
Hiv. szám: SIKER 1613. (21818 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, szőnyeg-padós, kp. fűtésű, 4. emeteti bkás, 4 emeletes épületben. Irányár 2,1
mR. Hiv. szám: SIKER 1614. (21819 K)_\'
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 54 nmes, 3. emeteti, egyed gáz-lutésű. vfzórás, erkélyes (bggas), parketlázott+$zónyegpadbs, beépített szekrényes, felújÁott bkás, 4 emeletes épületben, októberi kiköltözéssel. Irányár: 2,2 mFt, rtszbtfizeléssel is fizethető. Hrv. szám: Sl-
KER 1615. (21820 K)_
Eladó Bázakerettyén 1 szintes, tégla labzatú épület 1 szobával, konyhával, kamrával, fürdővízzel vízzel, vilamyal gázzal 705 nmes, bekerített telekkel, gépkocsibejáróval. A tetőszigetelés bvlandó. Irányár
600 eR. Hiv. szám: SIKER 1616. (21821 K)_
Eladó Kiskanizsán 1 szoba-konyhás, fürdőszobás családi ház vízzel, vilamyal, gázzal csatomabeköléssel nagy kertlel. Kccsfcejáró nincs. Irányár 2,7 mFt. Hiv. szám: SIKER 1617. (21822 K)_
Eladó Nk K-i v.részében t. emeteti, 2 szobás, 49 nmes, egyed gázfűtésű, vfzórás, teleionos, parkettázotl. 4 emeletes épületben lévő fa-kas, kányár 2,2 mFl. Hiv. szám: SIKER 1619. (21823 K)_
Ebdó Nk legforgalmasabb részén, jól bevezetett élelmiszerüzlet, 125 nm alapterülettel, 8 helyiséggel, gázfűtéssel láJeg-melegvizes kiszolgáló helyi segget Irányár 16 mR. Hiv. szám: SIKER 1622. (21624 K) Becseher/en eladó 4 szobás, 100 nm-es, kb. 50 éves, hosszú fekvésű család ház konyhával fürdőszobával kamrával szőnyegpadós szobákkal, meléképülettel. 1 hold letekkel (szilva-, barack-, dbfával). A tetek 17 méter széles. Irányár 1 mR Hrv, szám: SIKER 1623.
(21625 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, kp. fűtésű, 4 emebles épületben lévő bkás. Irányár 1,42 mR Hiv. szám:
SIKER 1624. (21826 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 1+2 félszobás, 55 nm-es, 1. emeteti vfzórás. kp. fűtésű, reluxás, bmbériás, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irány-
ár 2,3 mR Hiv. szám: SIKER 1625. (21827 K)_
Eladó Nk-án, a Téglagyári úti garázssoron alápincézeti, vflanyórás garázs. Irányár 600 eFt. Vagy bérbeadó üzlet, műhely céliára. Bérleti
dft 15.000 tttvj. Hiv. szám: SIKER 1626. (21828 K)_
Eladó Nk É-K-i v.részében 2,5 szobás, 76 nmes, étkezős, 2 erkélyes, redőnyös, vfzórás, egyed cirkogejzfr fűtésű, szőnyegpadós, 5 éves, löktezinti bkás. Irányár: 3,6 mR, Hrv, szám: SIKER 1627. (21829 K)_
Ügylelünk venne 1,5 szobás, minimum 50 nmes, egyed gázfűtésű, K-Ny-i lekvésü bkást 4 emeletesben, maximum 2 emeletig, Ady, Csengery u. elején, Berzsenyi utcában vagy a városközponthoz közel, 2 mFI-ig. Hiv. szám: SIKER 1628. (21830 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 91 nmes, 1. emeteti, egyed gázfűtésű bkás. Irányár 4,5 mR+garázs 1 mR. Hiv. szám: SIKER 1629,
(21831 K)_
Eladó Szabadhegyen 600 aöl belerüteti telek szoba-konyhás házzal, a felken vízzel, villannyal, gázzal, kb. 1 mR értékű építőanyaggal, ásott kúttal. Irányár 3,5 mFl. Hiv. szám: SIKER 1631, (21833 K)
Ebdó Kacorbkon 2 szoba+2 félszobás, kb. 90 nm-es, 40 éves, szépen járóbpozotl, vízzel vilamyal csatornabekötéssel ellátott, latüze-lésű csabdi ház 860 nöl tétekkel, tehermentesen. Irányár 1.8 mFl.
Hiv. szám SIKER 1633. (21835 K)_
Ebdó Nk déli városrészében 1 szintes, 2 szobás, nagy előszobás, nagy konyhás, spejzos, fürdőszobás család ház pincével, padbssal, melléképülelekkel 368 nm telekkel, tehermentesen Irányár 3,5 mFt.
Hiv. szám SIKER 1634. (21836 K)_
Eladó Nk keleti városrészeben 2 szobás, 51 nm-es, központi fűtésű, Illés, 10. emeleti bkás. Irányár. 1,6 mR. Hiv.szám: SIKER 1635,
(22019 K)_
Eladó Nk. belvárosának szivében utcafronti, 3 bejárattal rendelkező, telefonos üzlet bérleti joga. Irányár 3 mFt Havi bérleli díj: 125.000,-R.
Hivatkozási szám: SIKER 1636.(22020 K)_
Ebdó Nk. keleti városrészében 2,5 szobás, 63 nmes, erkélyes, teljesen telújlott. uj szőnyegpadós, központi fűtésű, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár 2,45 mFt. Hiv.szám: SIKER 1637.
(22021 K)_
Ebdó Vájda-Cserfőn 700 nöl tetek, szőlővel, szántóval, gyümfcsös-sel pncével teljes felszereléssel vilanriyal köves úttal. Buszközlekedés van. Irányár 210eR. Hiv.szám: SIKER 1638. (22022 K) Eladó Zabkarosban 300 n-öi epitesi letek, vízzel, vilamyal, tehermentesen., Csatona a tetek előtt Irányár 2,2 mFt. Hrv.szám: SIKER 1639.
(22023 K)_
Ebdó Bagóhegyen (Nk-tól 10 km-re) 700 nöl letek, melyből 400 nöl hagyományos művelésű szőlő. A leken 50 nmes tégb épület ál, benne 1 szoba, présház, pince tabható. Vlbny, köves úl van. Irány -
ár 400 eFt. Hiv.szám: SIKER 1640. (22024 K)_
Eladó Nk. keleti varosrészében 3 szobás, 67 nmes, erkélyes, vizórás, redőnyös, szőnyegpadós, járóbpozotl, jó álbpotban lévő, központi fűtésű, liftes, 7. emeteti bkás. Irányár 2,2 mFt Hivatkozási szám: Sl-
KER 1641. (22025 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 3 és fél szobás, erkélyes, nagy konyhás, egyed gázfűtésű, igényesen felújított, keleti fekvésű, 1. emeleti bkás, 4 emeletes épületben Irányár 4 mFt + garázs 500 eFt. Hrv.
szám: SIKER 1643. (22026 K)_
Eladó Kiskanizsán 9 szobás csabd ház, 1 utcafronti, üzlet céljára kialakított, engedélyezett helyiséggel. Irányár. 8 mFt. Hrv.szám: SIKER
1645. (22028 Kj_
Ebdó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 64 nmes, vízórás, reluxás, központi fűtésű, fÖUszrvti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár:
2,1 mR. HJv.szám: SIKER 1647. (22030 K)_
Eladó a Berzsenyi ulcában 2 szobás, 56 nmes, egyed gázfűtésű, víz-órás, igényesen átalakított, bolti\'ves, redőnyös, parketlázott, beéplett szekrényes, kiépített tetetonvonalbl rendelkező, magasföldszinti bkás. A fürdő és a WC kutön-külön helyiségben van. Irányár 2,5 mFt.
Hiv.szám: SIKER 1649. (22002 K)_
Ebdó Gelsén 3 szobás, 80 nmes, 26 éves, 1 sznles, teraszos csab-d ház ebédövel, lőzőfükével, fürdővel, spájzzal pincével padbssal, vízzel, vibnnyal, csatornabekötéssel lalüzetessel, új garázzsal fatá-rolóval melékópülétekkel, 500 n.öl bekerített, pázsitos udvarral, tehermentesen. Irányár: 2,5 mFt. Ugyanitt eladó egy 500 n.öles építési te-
tefc, 300 eR-ért. Hivatkozási szám: SIKER 1650. (22190 K)_
Ebdó Nk K-i v részében 3 szobás, 74 nm-es, erkélyes, 1. emeteti, egyed cirkogejzlr fűtésű, vizórás, szőnyegpadós, redőnyös, 8 éves bkás. Irányár. 4 mFt+garázs 900 eFt. Hiv. szám: SIKER 1651. (22190
K>_
Ebdó Nk belvárosához közel 3 szobás, 2 erkélyes, 67 nmes, vízórás, kp. tütésű, de egyed elszámolású (nem átabnyos), szőnyegpadós, festett és tapétázott, reluxás, beéplett szekrényes, kiépített telefonvonalai rendekező. kábeltévés, lltes, 5. emeleti bkás. A szobák nyugati tekvésűek nem egymásba nylóak A konyha déli fekvésű, 3,6x3 méteres. Ára: 2,2 mFt, mérvből készpénz 1,2 mR, a fennmaradó 1 mFt 1997. dec. 31-ig fizetendő. Hiv. szám: SIKER 1652. (22191
K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nmes, vfzórás, kp. fűtésű, szőnyegpadós, festeti, beéplett szekrényes, kiépített tetetonvonalbl reretekező, kábelévós, p álapotú, 3 héten belül bekölözhe-tő, földszint, 10 emeletes épületben levő, tehermentes bkás. A szobák nem egymásba nyílnak, külön bejáralüak A fürdő és a WC külön-külön helyiségben vannak Irányár 1,69 mFl. Hiv. szám: SIKER 1653.
(22192 K)_
Ebdó Nk É-i v.részében 1. emeteti 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, vízórás, jó álapotú. ónáló pincehelyiséggel rendelkező, 4 emeletes épületben lévő bkás. Irányár: 2,2 mR. Hiv. szám:
SIKER 1654. (22193 K)_
Ebdó Nk. É-i v.részében 2,5 szobás, 65 nmes, 3. emeteti egyedi gázfűtésű, vizórás, parkettázotl, szépen letújftotl, K-NY fekvésű, önáló pincehelyiséggel rendekező bkás. Irányár 2,95 mFl. Hrv, szám: Sl-
KER 1655. (22194 K)_
Ebdó Balatonfenyvesen 121 nöl ücöőletek, a Balatontól 150 méterre, közművesftési tehetőséggel. Irányár 1 mFl. Hrv. szám: SIKER
1656. (22195 K)_
Ebdó Nk K-i v.részében 2 szobás, 56 nmes, erkélyes, kp. fűtésű, lltes. 9. emeleti bkás, Irányár 1,7 mR, Hiv. szám: SIKER 1657. (22196
K)_
Ebdó Zabkarosban 1151 nm-es, teljesen közmúvesletl, vízzel, vilany -nyal gázzal, csatornabekötéssel ellátott, belterületi telek, beton háza-lappal A telek bekerített, a kerítés mellett tujákkal is határolt. Irányár: 1,65 mR. Hiv. szám: SIKER 1658. (22197 K)_
Ebdó Nk K-i v.részében 1,5 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyed gáz-lűtésű, vizórás, parketbzotL jó álapotú, tehermentes, azonnal beköltözhető. 4. emeleti, 10 emeletesben lévő bkás. Irányár: 1,9 mR. Hrv.
szám: 1659. (22198 K)_
Ebdó Alsórajkon 3 szoba-konyhás, lürdőszobás. tégb falazatú, redőnyös család ház, meléképütetekkel, nagy letekkel. Irányár 1,4 mR.
Hiv. szám SIKER 1660. (22199 K)_
Eladó Nk éSzaki városrészében 2 szobás, 58 nm-es, egyed gázfűtésű, vízórás, magasföldszinti, kábelévés bkás. Irányár 1,99 mR.
Hiv.szám: SIKER 1661. (22302 K)_
Ebdó Beteznán 3 szobás, 140 nmes,. nappalis, étkezőkonyhás, fürdőszobás, 4 éves csatád ház, 60 nmes pincével alápincézve, a tetőn Bramac cseréppel dupb garázzsal, 2370 nm-es letekkel, mely az utcafronton 19 méter széles. Irányár: 2,8 mFt Vagy cseréhető 2-2,5-1+2 félszobás, nagykanizsai bkásra. Hivatkozási szám: SIKER 1662.
(22303 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtésű, vfzórás, parkettázotl redőnyös, földszinti bkás, 4 emeletes épület-
ben Irányár 2,4 mR. Hrv.szám: SIKER 1662. (22304 K)_
Eladó Nk. dél-keleti városrészében 1,5 szobás, 40 nm-es, egyed fűtésű, udvari bkás, 250 nm telekkel Irányár 2 mR Hrv.szám: SIKER
1663. (22305 K)_
Ebdó Nk. belvárosa** 300 méterre 2 szobás, 55 ímes, erkélyes, egyed gázfűtésű, parkettázotl kábeltévés, 4. emeleti bkás, 4 emete-tes épületben. Irányár 2,45 mFt Hiv.szám: SIKER 1666. (22306 K) Ebdó MMósfán 110 nmes, 2 szoba + nappalis, gázfűtéses + cserép-kályhás, belülről teljes lelújftott csabdi ház, új konyhabútorral garázzsal, 800 n-öl letekkel. Irányár 5,5 mR Hiv.szám: SIKER 1667.
(22307 K)_
Ebdó Kiskanizsán 4 és fél szobás, 98 nm + tefoté*eépftóses, konvektoros, parkettázotl, déli fekvésű családi ház, meléképütetekkel, 665 nm letekkel. Irányár: 5,5 mFt. Hrv.szám: SIKER 1669. (22308 K)
„TELEKq Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. S/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed fűtésű lakásokat, telkeket családházakat, Önkormányzati bkásokat. Nálunk a közvetítői d{ csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emetetos házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K)_
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nmes. család ház 145 n-ólleiekkel
eladó. Irányár. 2,7 mR. (19476 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 rmes családi ház, 200 nöl te-
lekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR. (19784 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nmes, telújlott csa-
lád ház ebdó. Irányár 2,45 mR. (20510 K)_
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nmes csabdi ház garázzsal, iraleképubtekkel eladó. Irányár 3,6 mR (20511 K) Nk-hoz közel (CSE 148) 260 nmes étteremnek alkalmas helység,
4000 rvnes területen ebdó. Irányár 6 mFt. (20637 K)_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nm-es központi lü-téses, fóldszinli bkás eladó. Irányár 2,8 mR (20872 K)_
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nm-es házrész melléképületekkel kb, 600 nm-es lelken ebdó. Irányár 2,8 mFt.
(20809 K)_
Keszthelyen (LE 329) 2 szobás, étkezős, 60 nmes, egyed fűtéses,
vfzórás, I. emeteti bkás eladó. Irányár: 3,5 mFl (21026 K)_
Nk-án (CSE158) 1546 nmes tetek régi parasztházzal, éplőanyagok-kal építési engedéllyel pincével, pajtával ebdó. Irányár 2,5 mR.
(21144 K)__
Nk-án (LE 332) K-i v.részben 64 nmes, 3 szobás, lomkamrés, víz-órás, II. emeleti bkás aknás garázzsal vagy anéküf ebdó. Irányár 2,7 mR + 800,000 FI a garázs (21145 K)
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nmes, 2 szobás, egyedi fulé-
ses, telújlott, udvari bkás ebdó. irányár 2,5 mR. (21149 K)
Nk-n (LE 334) K-i városrészben 3 szobás, 63 rroes. központi fűtéses,
vizórás, 6. emeleti bkás eladó. Irányár 2 mFt. (21220 K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás csabd ház meléképütetekkel, garázzsal, műhellyel kb. 1380 nmes telken eladó. Irányár 4 mR.
(21222 K)__j_
Nk-n (LE 336} K-i városrészben 1+2 lélszobás, 57 nmes, központi fűtéses, III. emeleti bkás ebdó. Irányár 2 mR. (21223 K)_
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2,5 szobás, 64 nm-es, erkélye), vfzórás, 4. emeleli, központi fűtéses bkás eladó. Irányár 2 mR (21313 K>_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-lónál, 2 szobás, 80 nmes, csa-lád ház, 2400 n-öl területen ebdő. Irányár 2,5 mR. (21314 K) Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs ebdó. Irányár: 550.000,-R (21315 K)_
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA. TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-beiu TEUESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
Dífíaían számítógépes oyilvájötartás.
Díjtalan dmkíadas, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK\'
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa,; Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. | Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig
szombaton
10.00-12.00-ig.
J
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!
1<)97. március 7.
KANIZSA - ?pié.
29
Nk-n a bek-árosban 23,5 nm-es üzlethelyiség eladó Irányár 2,25 mR.
(21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-t városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi (üléses, vfzórás, letújltott töldszinti lakás eladó. Irányár 2,25 mFt (21316 K) Nk-n {LE 342} belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyedi lüte-ses, vfzórás, parkettás, felújtofl udvari lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár 2,25 mR (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezetkész családi ház 750 nm-es
területen eladó. Irányár 12 mR (21375 K)_
Nk-tol (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es. 2 szobás, csaldi ház, 1067 nm-
es telten eladó. Irányár 1,5 mR. (21522 K)_
Nk-n (LE 346) bervaiosában 1,5 szobás, 51 nm-es, egyed fűtéses. udvari lakás garázzsal együH eladó. Irányár 2,5 mR (21524 K)
Nk-án (LE349) K-i v.reszben 2,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, »-dónyös. vfzórás, föktezrnli bkás eladó. Irányár 2,6 mR (21637 K) Nkán (CSEGt) 120 nm-es, 4 szobás család ház 150 nöl telekkel, mellékepüJetekkel, garázzsal eladó. Irányár 5,6 mR, (21639 K)
Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses.
4. emeleti bkás eladó. Irányár 1,8 mR (21743 K)_
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 nm-es, egyed fűtéses,
I. emetetj lakás eladó. Irányár 6,5 mR (21744 K)_
Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl letek, 3x4 m-es laházzal ebdó. Vezetékes víz, vibny van Irányár 450.000,-Ft (21745 K) Zalakarosban (CSE 164) 4 szobás, összkomfortos családi ház 160 nöl telekkel nyugodt, csendes helyen eladó. Irányár 5 mFt berendezés-
sel együtt; 5,35 mR. (21849 K)_
Nk-án (LE351) K-i v.reszben egyed fűtéses, parkettás, vfzórás. 2,5 szobás, 68 nm-es, erkélyes, tefujlott, I. emeleti lakás eladó. Irányár
2,8 mR. (21850 K)_
Nk-lól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetőtérbeépléses család ház nagy telekkel ebdó. Panztónak, presszónak akarnas. Irányár 7,5
mR (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i v.reszben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vfzórás. 1. emeleli lakás eladó. Irányár 2,4 mR (21854 K) Nk-án (LE352) K-i v.reszben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. fűtéses, vfzórás, teljesen tetújllt, III. emeleti lakás ebdó 18 nm-es garázzsal
együtt Iráiyár 2,6 mR^-garázs 700.000 R (21355 Kj_
Zalakarosban (TE81) 300 nöl üres lelek ebdó. Irányár 2,2 mR. (21856 K)
Nk-tól (CSE163) 15 km-re 135 rm-es, 2 szintes csabd ház 2194 rro-es telekkel, rr^épúletekkel ebdó. Irányár 5.7 mR. (22114 K) Nk-n (CSE167) 210 nm-es, 3 szintes, 8 szobás család ház 2150 nm-es telekkel, garázzsal, melléképülelekkel eladó. Irányár 12 mR.
(22115 K)_
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 nm-es, egyedi lűtéses, vizorás, udvari lakás eladó. Irányár 1 mR. (22116 K)_
Nk (CSE 166) közelében 2+3 félszobás, 120 nm-es csatád ház 1200 nöl letekkel dupla garázzsal, maszek kempinggel eladó Irányár 10 mR (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i v.reszben 2.5 szobás. 64 nm-es, kp lűtéses, erkélyes, felújított, II. emeleti bkás. a ház alatt garázzsaal ebdó. Irányár 3 mR (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.reszben 2 szobás. 57 nm-es, egyed fűtéses, vfz-órás, erkélyes, III. emeleti lakás ebdó. Irányár 2 mR. (22119 K)
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nm-es telek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, válalkozók részére kiválóan alkalmas. Irányár 7000 Fvnm.(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappais, 170 nm-es, egyedi kp. fűtéses, családi ház 500 nm-es, parkosított udvarral, dupla garázzsal együH ebdó. Irányár 15 mR (22121 K) Nk-n (CSE171) 696 nöl telek, 84 nm-es, 2 szobás, regi család házzal
eladó. Irányár 2,3 mR (22122 K)_
Nk-n (LE357) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, egyed fűtéses, parkettás, erkélyes. 4. emeleli bkás ebdó. Irányár. 2,585 mR (22123 K) Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed fűtéses, udvari ház meléképüteflel, garázzsal és műhelyei eladó. Irányár 3 mR. (22124 K) Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi fűté-ses, vfzórás. 7. emeleli bkás ebdó. Irányár 1,9 mR. (22300 K) Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, központi (üléses, vfzórás. telújtott. 5. emeleti lakás ebdó. Irányár 2.3 mR. (22301
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. em. 1. Telefax: 93/310-482
Terra-Mix Kft keres Balatoni, igényesen kbbklott. vízparttól maximum 300 m távolságra lévő nyaralókai Keszthelytől Fonyódig. Az t> galanokal fotózás után kilöki ihleteinknek kózvebljúk (20972 K)
Terra-Mix Kft. válata család házak, társasházak, telőlérbeéprtesek ki-vitebzésél, bonyollását a tervezéstől a kulcsátadásig (20961 K) Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyed gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesített seggel rendekezó új bkás önálö telekrésszel eladó. Irányár. 8 mR (kód 55) (20747 K) Fonyódtól 6 km-re, csendes faluban 600 nöl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás csabd házzal ebdó. Irányár 2.5 mR. (tód: 57) (20749
!0_
Nk É-i v.részében közel a belvároshoz, 278 nm-es építési letek érvényes építési engedélyei, 45%-os beéplhetőséggel ebdó. Irányár 2,2
mR (kód 58) (2Q750 K)_
Baialortenyvesiilsón 2 szobás. 2 nappalszobás nyaraló garázzsal,
nagy telekkel eladó. Irányár 7 mR (kod 60) (20752 K)_
Eladó NK.-Bagohn 136 nm-es, család ház, 5 szoba+nappaí, két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Irányár 7,5 MFt (17336 Kj
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakjtott. 4 szobás családi ház nagy letekkel, melléképületekkel A melléképület önálb lakássá átalakítható. Tétek 756 n.öl összközműves. gazdálkodásra alkalmas. Irányár 11 MR. Kód: 21. (17363K)_
Baiatonkereszlúrcn nyaraló eladó 200 n-ól telek, 68 nm-es épület, 3 háWüJke, nagy nappal, 1 tőzőlülke, 1 lürdőszoba + WC, terasz, 6x4-
es csónakház. Irányár 5 mR Kód 20. (17730 K)_
Eladó MMósfán 110 nm-es, 2 szobás, új család ház Mőlérbeépítési tehetőséggel 400 nöl telken. Irányár 7 mR. Kód 4. (18061 K) Balatonberény ben nyaraló 200 nöl telken, a vízparttól 100 m-re eladó.
Irányár 3 mR Kód: 5. (18192 K)_
Balatonmárián 1000 nm telten ebdó egy 2 szkites épütel egy ródte-detes épület, valamin! egy 6x3-as üzlet. Irányár 10 mFl. Kód 2.
(18401 K)_
Nk bek/árosában ebdó 74 nm-es, nagyon jó álapotban lévő, első
emeleti bkás. Irányár 2,7 mR. Kód: 35. (18656 K)_
Eladó Nk Csónakázó-tó legszebb részén, a lóra néző panorámás, 6000 nm-es, jól megközellhető, beépíthető telek, mely megvásárlás
Kán megosztható. Irányár 1,6 mR (18967 K)_
Nk-Sánc v.reszben 130 nm alapterületű, egyed fűtésű család ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban Irány-
ár6,2 mR Kotr. 44. (19143 K)_
Nk D-i v.reszben 3 szobás, egyed fűtéses családi ház garázzsal és barkácsmütteltyel eladó. Irányár 7,5 mR Kód: 32 (19146 K) Hévíz zöldövezeti részén nyaralónak alkalmas, felújlásra szoruló épület nagy telekkel, további beépítés tehetőségével eladó. Irányár 14
mR (kód 49) (20286 K)_
Nk központiához közel régi csabd ház (2 lakás) telekkel, új beéplés
lehetőségével ebdó. Irányár 6 mR (kód 51) (20287 K)_
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri bkás el-
adó. Irányár 2,7 mR. (kőd: 55) (20290 K)_
Nk belvárosában 5 szobás, 2 sziitos, Batthyány utcai új lakás eladó.
Irányár 7,5 mR. (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az rtgatbnon víz és vibny van Irányár
1,5 mR. (20975 K)_
Terra-MIx Kft keres eladó lakásokat, beépllhetó telkeket (20978 K) Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat ta-
zakal, a bérbeadó részére djlalan közvetítessél. (20979 K)_
Nagykanizsa belvárosához közel 500 nm telken 30-as években épüli lakóház ebdó. Irányár 4 mR (21112 K) Nagykanizsa Keleti városrészében 2 szobás, egyed fűtéses bkás blokktégbs épületben ebdó. Irányár 2,2 mR. (21303 K) Nagykanizsa Keleti városrészében 67 nm-es, 3 szobás tekjjlotl köz-ponti fűtéses lakás eladó Irányár: 2,2 mR. (21304 K) Badacsonyban 360 nm-es telek 82 nm-es épülettel, 38 nm-es luxusterasszal, tejes közművesített seggel eladó. Irányár 5,5 mR (21306 K)
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezeti olcsó tetőtéri bkások elő-jegyezhetök Szerkezetkes: vagy befejezett álapotban (21446 KJ
Palrtban igényesen ktabkftott 210 nm-es, 6 szobás családi ház 540
nm-es tetten eladó. Irányár 16 mR. (21447 K)_
Kiskanizsán 2 önálö lakrészből álló, egyenként 2 szobás család ház
telekkel ebdó. Irányár 5,5 mR. (21448 K)_
Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő bkás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2.
emeletig. Irányár 1,5 mFt. (kód 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. lűtéses, telújloti b-kás ebdó. Irányár 1,9 mR. (kód: 94. (21629 Kj_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézeti család ház 1374 nm-es lelken, tejes közművesítés lehetőséggel ebdó. Irányár 1,7 mR. (kód:
92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melleképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Tebk mérete: 1460 nm.
Irányár 11 mR (kód 96) (21632 K)_
Balatontenyvesen 486 rm-es leken 60 nm-es, 2+fébzobás, nappalis
nyaraló ebdó. Irányár 3,5 mR. (kód 97) (21633 K)_
Nk közEOdiához közel 120 nm-es családi ház 500 nm tekén eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha, 2 kamra taláható. Irányár 4,9 mFt (kód: 89) (21634 K)_
Nk-Kalonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázfülé-ses család ház udvarral eladó. Irányár 13 mR. (tód 69) (21635 K) Zalakarosban 140 nm-es, két szintes, új épület garázzsal, 30 nm-es pincével eladó. Tebk 1100 rm-es. Irányár 12 rrft. (22051 K) Zalakarosban 3 szintes, új épület 200 nöl telken eladó. Irányár 6
mR (22052 K)_
Balatonkeresztúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken eladó.
Irányár 11 mFt (22053 K)_
Balatontenyvesen 486 nm-es lelken 60 nm-es nyaraló ebdó. Irányár
3,5 mR. (22054 K)__
Balatonberény ben 135 nöl telken 56 nm-es, nyaraló ebdó Irányár 4
mR (22055 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nmes bkótekek irodánkban elóegyez-
hetok. (22181 K)_
Nk-lól 10 km-re a 61-es üt mefbtt 1,5 ha terület gazdasági épülettel eladó. Az hgatanon panztoépütel alapozása ekészül Irányár 12 mR
(Kód 83) (22182 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 nöl telek 45 nm alaplerütelű családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van. a tetőtérben 2 szoba ki-
alakftható. Irányár 28 mR (Kód 106) (22183 K)_
Mkbsfán 150 nm-es, 4 szobás, 2 halos, 2 lürdőszobás család ház műhelyei, garázzsal ebdó. Irányár 12 mR. (Kod 105) (22184 K) Nk K-i v.részében 54 nmes, 2 szobás, egyed lűtéses, 4. emeleti b-
kás ebdó. Irányár 2,7 mR. (Kód 104) (22185 K)_
Batalonmárián 170 nöl lelken 36 nm-es alapterületű, alápincézett, szobát, íözólülkét, zuhanyzót tartalmazó nyaraló ebdó. Irányár 3 mR.
(Kód 82) (22186 K)_
Zalakaroson 215 nöl letek 230 nm-es, 7 szobás, 2 lürdőszobás, kp. futeses nyaralóval ebdó. Irányár 11 mFl (Kod 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben. Fő ül mellen 3197 nm terütel gazdasági épütetekkel eladó. Irányár 800 ezerR. (Kód: 101) (22188 K) Nk belvárosához közel egyed lűtéses, 2 szobás, 4. emeleti bkás el-adó. Irányár 2,5mR. (22189 K)_
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, lestett falakkal, K-NY-I fekvésű ablakokkal, beéplett szekrényekkel eladó.
Irányár 2,5 mR. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épületben magasföldszint, 56 nmes, 2 szobás, egyedi fűtéses, vizorás, redőnyös, jó álbpotú bkás tapétás tálakkal. É-D-i fekvésű ablakokkai, parkettás szobákkal eladó. Irányár 2,5 mR. Kód LAK 101. (22391 K)_
Nk Csengery utcában földszinti, 48 nmes, 1,5 szobás, nagykonyhás, egyed gázfűtéses, vizorás, redőnyös lakás, parkettás és Ihóteumos padbburkolattal, tapétás falakkal, pincerésszel, 50 nmes kertlel eladó. Irányár 1,7 mR. Csere is lehetséges 2 szobás, kp. fűtéses b-
kásra. Kod LAK 102. (22392 K)_
Nk. Csengery úton 3. emeleti. 84 nmes, 2 szobás, előszobás, egyedi fűtéses, parkettás, 3,6 m belmagasságú lakás ebdó. Irányár 4 mR.
Kód: LAK 103. (22393 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában töldszirfl, 36 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses lakás pincerésszel eladó. Irányár 1,5 mR Kód LAK 104. (22394 K) Nk Dózsa Gy. utcában földszinti, 57 nmes, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akatmas lakás pixerésszel. aknás garázzsal eladó. Irányár: 3,5 mFl. Kód LAK 105 (223S5 K)_
Nk Garay utcában 2. emeleti, 49 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, vizorás, redőnyös, tebtonos, középső bkás, parkettás szobákkal, D-i fekvésű ablakokkal, pincerésszel, beépített szekrényekkel eladó.
Irányár 2.1 mR. Kód LAK 106. (22396 K)_
Nk Garay utcában magaslöldszinli, 58 nmes, 2 szobás, egyed lűtéses, vfzórás, redőnyös bkás parkettás szobákkal, pincével, beépített szekrénnyel ebdó. Irányár 21 mFt. Kód LAK 107. (22397 K) Nk Hunyadi utcában 3. emeleti, 10 hónapos épübtben levő, 60 nmes, 2 szobás, halos, drkogepfr fűtéses lakás ebdó. Irányár 3,7 mR.
\' Garázzsal együtt 4,8 mR. Kód: LAK 108. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti. 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6,5 mR.
Kód: LAK 109. (22399 K)_*
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, festett tálakkal. K-Ny-i lekvésű abbkokkal pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár 4.6 mR. Kód LAK 110. (22400
K)_
Nk Pelerlai utcában 2. emeleti, 68 nm-es. 1+2 félszobás, erkélyes, egyedi drkogejzfr lűtéses lakás szőnyegpadlós szobákkal, lárolóheryiseggel eladó. Irányár 3.3 mFt. Kőd: LAK 111. (22401 K)
Nk Rózsa utcában 10 emeletes épületben 2 emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vfzórás, nagykonyhás lakás beépletl szekrényekkel, tefesen telújloti álbpotban boltívekkel ebdó. Irányár
205 mR Kód: LAK 112. (22402 K)_
Nk Szemere utcában tsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, felújításra szonió bkás, külön bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cseréfhető.
Irányár 2.5 mR. LAK 113. (22403 K)_
Nk Sugár úton a belvároshoz közel 90 nmes, 3 szobás, jó álapotú lakás pincerésszel eladó. Irányár 5 mR. Kód LAK 114. (22404 K) Nk Teleki úton 10 emeletes épületben 4. emeleti, 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. lűtéses, vfzórás, redőnyös lakás parJószőnyeges és járólapos padlóbtikotartal, festett fabkkal, boltokkal beéplett szekrényekkel, telújloti álbpotban eladó. Irányár 2.6 mR Kód LAK
115. (22405 K)_
Nk Városkapu krt-on földszinti, 62 nmes, 2,5 szobás, nagykonyhás, kp. lűtéses bkás szőnyegpadós szobákkal, tapétás tálakkal, beépletl szekrényekkel. K-Ny-i fekvésű ablakokkal ebdó. Irányár 2,05 mR.
Kod LAK 116 (22406 K)_
Nk Teleki úton loJdszinti, 30 nmes, 1 szobás, egyed gázfüléses, vfzórás, redőnyös, jó álbpotú udvari lakás Ny-i fekvésű ablakokkal, kö-zös tárolóval eladó. Irányár 1 mR Kód LAK 117. (22407 Kj Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból babklott, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1.2 mR Kód:
M100. (22408 K)_\'_.
Nk Dózsa Gy. utcában 100 nmes, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épül, \'p álapolú család ház bolfves pincével,
műhelyei, 860 nm területen eladó. Kód CS200. (22409 K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal teljesen telújtott álapotban eladó. Irányár 3 mR.
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen telújloti család ház 1500 nmes telekkel 60 nmes pincével, melWcépütettel el-
adó. Irányár 12 mFl Kód: CS202. (22411 K)_
Kossuth téren 170 nmes, 6 szobás, 3 konyhás. 2 fürdőszobás, gázfűtéses, redőnyös, 1936-ban épül, felújlásra szoruló család ház pincével, garázzsal, 495 nmes telekkel (több generáció részére is megte-
lel) eladó. Irányár 6 mR. Kod C$203. (22412 Kj_
Katonaréten 200 nmes területen 105 nmes, 3+2 félszobás, étkezős, teraszos, erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, tebtonos, 1985-ben épült sorházi család ház, parkettás és járóbpos padkfoirkolattal. 30 nm-es pincével, garázzsal ebdó. Irányár 6,3 rrft. Kód CS204. (22413 Kj Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, hatos, 2 lürdőszobás, 2 erkélyes, gázfüléses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás és járóbpos padlóburkolattal, szuterémei (műhelyei 380 V ipari
áram) ebdó. Irányár 7 mR. Kód CS205. (22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nmes, 1 szobás, hallos, étkezős, kp. lűtéses család ház beépíthető, 50 mnes tetőtérrel, 900 nmes területen garázzsal ebdó. Irányár 4,5 mR. Kód CS207.
(22415 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfüléses, kisebb felújításra szoruló család ház 1400 nmes területtel, műhellyel táskamrá-val tetöterbeéprlésl lehetőséggel eladó. Irányár. 3,6 mR. Kód: CS208.
(22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár 14 mR Kód: CS209. (22417 K)_
Palinban 95 nm-es, 2 szobás, előszobás, parasztház kályha fűtéssel, 8200 nm-es területen eladó. Irányár 2 mFl. Kód: Cs
210. (22419 K)_
Mkbsfán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, teMonos, családi ház, mek^pütetokkel. 3400 nm-es teríieten ebdó. hányan 5 mR
KÓd Cs 211. (22420 K)_
Miklósfán 160 nm-es. 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 hallos, egész fűtéses, lelelonos, 1986-ban épült családi ház, szuterin-nel, garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár 12 mFt.
Kód: Cs 212 (22421 K)_
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal, pixével melbképütettel
eladó. Irányár 3,9 mR Kod Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm területen 120 nmes, S5-ben épül vendéglátó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel 3 fázisú árammal hűtőkamrával ebdó. IFtányár 5,6 mR Kód U100. (22423
KJ_
Nk-Szedgyörgyvári hegyen 1990-ben épület.34 nmes, 2 szobás, fürdőszobás, halos, pincés, kandaló fűtésű, hétvégi ház. 1300 nm területen eladó, kányán 700 eR. Kőd SzSOO (22424 K)_
Zalakaroson 1980-ban épütel, 60 nmes. 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatbn 800 nm-es területen eladó. Irányár 2,1 mR. Kód Sz 301. (22423 K)_
Bagdán a főúton 3 sobás, (1 parkettás, 2 szőnyegpadós) étkezős, nagykonyhás, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, tebfonos, \'76-ban épül családi ház D-i fekvésű ablakokkal, mellékesekkel ipari árammal, 2800 nmes torúbten ebdó. Irányár 3.3 mR Kód KÖRNY
300 (22424 K)_
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nmes, étkezős, központi fűtéses, család ház inelbkepütetekkel 2400 nmes tetorúbten eladó IRányár. 2,7 mR. Kód KÖRNY 301. (22425 K)_
TERRA-MIX SSfíSrés
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482
KERES-KINAL:
VÁLLAL:
Teljeskörű ügyintézéssel önálló családi házakat, lakásokat, bérleteket, üzleteket. Külföldi ügyfeleink számára kiadó vagy eladó nyaralókat.
Beruházások szervezése, bonyolítása, új építmények és felújítások teljeskörű bonyolítása tervezéstől a kulcsátadásig.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14.
Tel ./fax: 93/310-864
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig
Ingatlanforgalmi Kft. német-magyar ^^^^ érdekeltség .^^iiTif*
ELADÁS - VETÉL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
KERESÜNK: megbízóink számára eladó egyedi fűtéses lakásokat 3. emeletig; olcsó udvari lakásokat; üres és bútorozott kiadó lakásokat, üzlethelyiségeket.
• Díjtalan címkiadás és nyilvántartás
• Irodánk teljeskörű ügyintézéssel, ügyvéd által írt szerződéssel áll ügyfeleink rendelkezésére
• Lakáskiadás a kiadó részéről díjtalan bonyolítással
30
KANIZSA - /frg
március
k-km^JAornárorriban 4 szobás. 3 konyhás, fürdőszobás. 1960-ban epübl családi ház melléképületekkel 24 nm-es pincével kálytiafütés-sel 3600 nm-es terüteten eladó. IRányár. 3 mR. Az ingalbn gazdál-
kodásra is ahalmas. KÓO: KÓRHY 302. (22426 K)_
Leienyen 1972-ben épület 144 nmes, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi tuteses, családi ház parkettás, padfoszőnyeges, járólapos, padfobukobttat 1100 nmes területen eladó. Irányár 5,9 mR. Kód:
KÓRNY 303. (22427 K)_
Mura kére szí úron 100 nm-es, 4 szobás, 1965-ben épül lürdőszobás család ház, 2800 nmes területen eladó. IrányárA: 1,7 mFl KÓO:
KÓRNY 304. (22426 K)_
Újudvaron 1980-ban épüJet, 140 nmes, 5 szobás, hallos, étkezős, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, család ház, nagy pixével meilék-épübtekkel, akknás garázzsal, ipari árammal, 42 nmes üzfethelyiség-
gel ebdó. Irányár 9 mFt Kód: KÓRNY 305. (22429 K)_
Bagobn 1500 nmes területen, 2 szobás, lebontásra szordó paraszt-ház, építkezési anyagokkal, teljes közmüvei eladó. Irányár 2,5 mR.
Kód: KÓRNY 306. (22430 K)_
Zabszertbalázson 80 nmes, 2 szobás, 1960-ban épüJet csabdi ház cserépkályha fülessel, melléképülettel, 1800 nm-es területen eladó.
IRányár 1,8 mR. Kóct KÓRNY 307. (22431 K)_
Zaiakaroson Behbk pusztán zártkert gyümölcsös, (körte) eladó.
Irányár 800 eR. Kód: T 300. (22432 K)_
Tompa Ingatlartorgarni Kft. keres kiadó abérteti lakásokat, családi házakat, garázsokat, kiadó részéről djbbn közvetítessél. Keresse tel irodár*al személyesen Nk Magyar úl 14. H-Cs.: 8-16. P.: 8-17 óráig. (22433 K)________
SZABADPIAC
Kiscserfőn 400 nöl szőlő és gyümölcsös téglapincével felszereléssel áron alul ebdó. Erd.: Kiskanrzsa, Óflorony u 3. Bencze. (16887 K)
Nagyrécsén a Haladás ulcában 1256 nm építési tetek eladó. Vilany. gáz beköthető, vízakna, vízóra van Érd: 93019-759 tetetonon Far-
kas Antal (18114 K) _
Nk-tól 6 km-re a Csertői hegyen 173-as számú tégbpnce tejes felszereléssel 300 nöl szőlővel szánlóval, valamint kaszab áron akti
ebdó. érd: 93/319-804-es telefonszámon. (18116 K)_
Szök5skerl Fogadóhoz közel 400 nöl letek hétvégi házzal és gyümölcsfákkal eladó. Víz, vibny van. Érd: Nk Bartók B. u. 3. I. Iph. I. em. 1.16óra után tetetonon, 316480. (20524 K)_
Ebdó a Batthyány u, 4. sz abtt tevő komiotlos, szobás, konyhás, te-lakoft kelles bkás ebdó. Érd.: a fenti dnen, Németh Istvánnál
(21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos. parkeHás, egyed fűtéses. 1. emeleti nem megvásárolható önkormányzati lakásomat nagyobbra cserélném. Ajánlatokat tevéiben, „Városközpont" jefgóre. Nk. Ft: 154-
be kérek (2164S K)_
Nk Magyar u. 115 abtt 2x1 szobás, fürdőszobás csafad ház épftesi
tehetőséggel ebdó. Érd: Pernesz Jánosné. (21859 K)_
Nk Magyar u 96. alatt 2 szobás, összkomfortos család ház 500 nöl
letekkel ebdó. Éld: Vajda Józsetné. (21875 K)_
GondoNe mar lakásprobléma ja megoldására\'\' Segítség* bbl 319-475 teWonszámon, 2S-án 18-20 óráig, március 1-én 8-10 óráig. (22095 K)__
Elcserélném belvárosi. 54 nm-es, udvari, önkormányzati, gázas, fürdőszobás, vfzórás, 1 szoba, hálófülkés lakásomat 1 szobás, félkomfortosra, közel a pbchoz. Érd.: Nk Király u. 45. Bor Fe-
rencne. (22096 K) _
Belvároshoz közel 2 szobás, egyed fűtéses, pincés házrész, letölér-
beéprtesi lehetőséggel eladó. Érd: 322-073. (22156 K)_
Nk-tól 18 km-re, 4 éve épül, 130 nmes, 3 szoba+nappais, türdő, külön WC, konyha +¦ étkezős család ház dupb garázzsal ebdó. Irányár: 2,8 mR. Lakást 2 mR-ig, autót 1,5 mR-ig beszámlunk Készpénz eseten kedvező áron. Érd: Betezna, KossJh a 158. (22157 K)
Mástél vagy 2 szobás bkást vásárolnék, telújlasra szoniő is tehet,
1,7 mR-tg Tel.: 316-703. (22158 K)_
Nk-án a K-i v.részben 7. emeteli. 2 szobás, kp. tütéses, telújlotl, vfzórás, redőnyös, telefonos bkás eladó. Irányár 1,9 mR. Érd: 93021-382 (22159 K)_
Nagybakónak (Szaka-hegyen) 3840 nm lelek pincével, teljes lelszere-lésseL szőlő, erdő ebdó. Víz. vilany van Érd.: Nk. Pblán sor 5/A. Vb-
sicsné. (22160 K) _
Nk-hoz közel szőB pincével, nagy területtel áron akii eladó. Érd:
317-417, vagy 375473 tetetonon. (22161 K)_
Ebdó Zabkarosban a kiátó molett 300 nöl zártkerti ingalbn, víz, vibny, pixealapvan Irányár 650 eR. Érd: 18 óra után, 316-244 tete-
lonon. (22162 K)_
Petriventén család ház eladó. Ugyanul Imre-hegyen szőlő új pricével
eladó. Érd: 93/322-008,17 óra után (22163 K)_
Lálóhegyen 336 nöl lerütet ebdó. Érd.: Szentes István, Nk Magyar u.
23. Tel.: 319-082. (22164 K)_
Nk-tól 8 km-re, a bacónakj-hegyen 580 nöl gyümölcsös, szőlő, épüJet te»>s felszeretéssel olcsón ebdó. Vilany van Érd:93/314-689.
(22165 K) _
48 nmes, 2 szobás család házrész ebdó vagy 2 szobás bkásra cse-tehető, KeteS v.rész előnyben Érd: 8-18 óráig tel: 93/317-722.
(22166 K)__
Nk Kazanbkktt. 7-ben vizórás, 2 szobás, 2 erkélyes, II. emeteti, teljesen tetújftott lakás ebdó. Éld: 8-15óráig, héflóWrjértekig a 381-191
tetetonon (22167 Jf.) _
Nk Hársla a 4/16. szám abtt társasházi bkás pincével garázzsal, kerttel ebdó. Érd.: Szombal vasárnap 8-15 óráig a helyszínen. Irány-
ár 3,8 mFt Honcz Lajos. (22168 K)_
Új-Förhéroen ebdó telek pincével együtt Irányár: 400 eFt Érd: Domonkos Imre, Nk, Bartók B a 7, II. lépcsőház, 4, em egész nap. (22229 K)_
Vajcbcserfón szőlő, szántó pincével teljes felszereléssel ebdó. Érd:
93Q19-921 17 óra ubn (22230 K)_
Balatongyörök-Becehegyen 1825 nmes babtoni panorámás építési tetek eladó. Irányár 1200 Fl/nra Érd: 06-30/273-004-es, il. 16 óra
után a 83/310-793-as tetetonon. (22231 K)_
Nk-n a Csokonai u 4. abtt 4. emeteti, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás. tebfonos, telújlott bkás eladó. Érd.: 93/018-971 tetetonon. (22232 K)_
Gyenesdbson 340 rm területű tetek, közel a vízparthoz, vasútálb-máshoz és a buszrr-egáltohoz ebdó. Irányár 1,5 mFl Érd: 323-597-
es tebtonszámon. (22233 K) _
Alsó-dábori szőlő gazdálkodásra alkalmas terület, pincével ós leiszereléssel és bkható épülettel ebdó. Irányár 400 eFt (22234 K)_
Szepetneken a Petőfi S. u 4. szám alatti család ház ebdó. Érd: 93010728-as letetonszámon. (22235 K)_
Rózsa úti 4. em házban a 4. emeleten egyed tűlésü 62 nmes, kétszobás bkás ebdó. Irányár 2,6 mR. Érd: 93016-942es tetefonszá-
mon (22236 K)_
Belvárosi 84 nmes, kétszoba.nagy konyha egyedi fűtéses reprezentatív öröklakás ebdó. (Orvosi rendelőnek irodának alkalmas) Irányár: 46 mFl Érd: 93014-229-es teWonszámon, vagy személyesen
Csengery u. 2. III. e. 12 (22237 K)_
Csengery u. 10-ben 58 nm-es magaslöldszHi központi fűtéses, 2,5 szobás, redőnyös, azonnal bekötözhető bkás ebdó. Irányár 3,6 mR. Érd.: 93016-942 vagy a 93/314-229-es telefonszámon (22238 K) Berzsenyi bkótebpen, 57 nm-es, egyed lűtéses, vtzórás bkás, 3 és tél emeleten eladó. Ár 2,3 mR. Érd: 320-945-ös tetetonon (22239 K) Kisrécse Ádám-hegyen szőlő pincével teljes felszereléssel eladó Érd.: Nagyrécse, Táncsics u 21. vagy a 371 -304es tetetonon (22240
K)_
Látóhegyen 700 nöl tetek épülettel vibmyal eladó. (Gyümölcsös, te-rryó lalaliató a telten) Érd.: Nk, Rózsa u 15. FsztO. (22241 K)
üszőn, fenyőfák övezte kis ház (szoba, konyha, előszoba, kamra) teljes berendezéssel, meléképütetekkel, nagy fötíterüfetlel gyümölcsfákkal 650.00 Ft-ért ebdó. Érd.: 314-972es letetonszámon.
(22242 K)_
Babtonmánáelsón a Nefelejcs utcában 308 n-öl tetek ebdó. Érd.:
314-662-es telefonszámon. (22243 K)_
Kisrecsén 2 szobás csabdi ház eladó. Erd: Kisrécse. Rákóczi u 5.
egész nap. (22244 K)_
Kétszobás család házrész az udvarban ebdó Nagykanizsáa Érd: Király Úl 15. Getencsémé. (22245 K)_
Nk-n a Zemplén Gy. u. 7/A, 7. em. 43. szám abtt 3 szobás, 67 nmes, jó álapotban tevő bkás eladó. Érd.: 17 óra után a fenti címen (22246
K)_
Nk-n a Dózsa Gy. utcában 2 szobás ház, 360 nmes letekkel eladó. Érd.: Nk Honvéd u. 24. vagy a 321473-as tetetonon. (22247 K) K-i városrészben 3 szobás, központi lűtéses, Iszl-i, vizórás bkás el-
adó. Érd: Nk Liszt 6/0. FszV2- Kollár. (22246 K)_
Pogányszentpeteri 4189 nm telken lévő felújításra szorub, vagy bontásra váró kettő szobás házas ingatlanomat eladnám Irányár:
500.000,-Ft Érd: 93O10O79-es telefonon. (22249 K)_
Zabegerszegen belvárosi 54 nm-es, II. emeteti egyed fűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos lakásomat elcserélném Nagykanizsai 1,5 szobás egyed Kiesés kisebb bkásra. Értékkülönbözettel. Érd: 19 óra
után a 06-92023-7Q3-as telefonszámon (22250 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, összkomfortos, vizórás bkás ebdó.
Érd.: NK Zempten Gy. u. 9/B. 1065. (22251 K)_
Ebdó Nk-n a Platán soron 2 szobás, 70 nmes, konvektoros, vfzórás bkás. Érd: esti órákban a 93/313-140/711 -74-es melléken (22252 Kj
Összkomlortos udvari, 49 nm-es, egyed lűtéses, vfzórás lakás kertlet együfl ebdó. Irányár 1,6 mR, Erd.: 322-040-es tetetonszámon.
(22253 K)____
Palin Akotmány ulcában, kétszobás család ház, 560 n-öl területtel eladó. Válblkozásra, gazdagodásra akalmas. Érd.: délután 2-6-ig Nagykanizsán, Múzeum tér 4. II. emX. Horváth (22254 K) Zalaegerszegtől 8 km-re ötéves család ház 4500 nmes tokén ebdó. Háromszinles: pince, földszint és tetőtér - két bkószinten öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzelésű központi fülessel, telefonnal, kábelévével + 30 nmes fedett terasszal, garázzsal. Érdeklődni: 92017-287es telefonon 18-19 óráig. Irányár 8.500,000,-R. (22255 K) Zabegerszeg-Csácsi hegyen 900 nmes gyümofcsös-szóto" kétszintes épületiét 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, It\'rdő-WC, galéria - vlbnnyal, hidroforral, cserépkáryhával - új berendezéssel - kjbbs-sal a városra. Azonnal beköltözhető! Irányár. 2,5 mR. Érd: 92017-
287-es tetetonon 18-19 óráig. (22256 K)_
Szentgyörgyvári hegy 3. hegyháton szőlő, oy-ürrtölcsös pincével ebdó.
Érd.: 317-aOffw letetonszámon 17 óra után. (2229B K)_
Vajoacserfőn szőlő pincével, teljes (elszereléssel sürgősen ebdó. Érd.: 16 órától Varga László, NK Rózsa u 13. 3.em/18. (22299 K) Nagykanizsán 2 szobás, 2 erkélyes, 56 nmes, központi fűtésű bkás
eladó. Érd: 93/318-938-as telefonszámon (22356 K)_
Nagyrécsén a szobás család ház garázzsal nagy területtel eladó.
Érd.: 93071424es tetefonszámon.(22357 K)_
Szociálpolitikai kedvezménnyel bkásmegoldast keresek Érd: 93016-824-es tetetonszámon. (22358 K)_
GARÁZS
Ikergarázs egyben ebdó a K-i v.részben, ház abtt Érd: Pbnder In-gatbnközvetló Iroda, Nk Kazanbk9. Tel.: 93/320-111. (21664 K) Véncfcb mögötti garázssoron garázs ebdó. Ár 250 ezer R. Érd: Kárpáliné, Petőfi u 112/9 (20596 K)_
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupb garázsból kialakított 2 aknás autószerelő műhely (víz, vibny, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár 1,2 mR Érd: Tompa Ingatbntorgalmi Kft. Nk, Magyar u. 14.
Tel/Fax: 93010484. (20254 K)_
Nagyváthy ulcában 20 nmes aknás garázs ebdó. Irányár 700 eFt. Kód: G 101. Érd: Tompa Ingalbnlorgahii Ktt Nk Magyar u. 14.
Tel^bx: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nm-es dupb garázs vilbnnyat, vízzel, lü-téssel, pókokkal ebdó. Irányár: 900 eFt. Kód: G 102 Erd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Tel./tax: 93/310-
884. (21005 K)_
Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz, vilany, szennyvíz) ebdó. Irányár 650 ezer R. Kód G 103 Érd: Tompa Ingat-bnforgatmi Kft. Nk, Magyar u. 14. TelTlax: 90/310-884. (20255 K) Űrhajós úti 20 nm-es garázs (víz, vibny, szennyvíz) ebdó. Irányár 550 ezer Ft. Kód: G 104. Érd: Tompa Ingafertorgaini KII. Nk. Ma-
gyar a 14. Tetdax: 93010-884. (20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 rm-es, aknás garázs ebdó. Irányár 570 Ft Kód G 100. Érd.: Tompa Irvgaflarforgatmi KII. Nk, Magyar u.
14. Tetflax.: 93010-884. (22418 K)_
Nagyméretű, lütötl garázs eladó a K-i v.részben. A garázs ház alatti Irányár 800 eFt Érd: Ptánder Ingatbnközvetlő Iroda, Nk Kazanlak 9. 93020-111. MtnkanapokonS-12,14-17 óráig (21930 K) Munkás úti garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó. Irányár 450.000 R Érd.: Plánder Ingatlanközvetlő Értékbecslő Iroda, Nk. Ka-
zanbk 9. tel. 90/320-111. (22073 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es, dupb garázs (egyik aknás) vfz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mFt. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi KII. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-
864. (20136 K)_
Nk-án az Obj utcában 16 nm-es, vibnnyal ellátott, beton garázs eladó. Irányár 500 eFt Kód: 107/97. Érd: CSASZI Ingatbnforgalmi Kft.
Nagykanizsa, Magyar u. 19.(21955 K)__
Nagykanizsán a Munkás úti garázssoron garázs ebdó. Eladási ár 500 eR. Kód 664. CSASZI Ingattarforgakni KII. Nk Magyar u 19
(22090 K)_
Nk-án az Űrhajós üli garázssoron 22 nm-es, aknás garázs, bevezetett vízzel vibnnyal kblaklotl WC-vel, csatomázva ebdó vagy bérbeve-r»tő. Eladási ár. 550 eR. Érd.: CSASZI Ingatbrforgaini Kft Nk Magyar u 19. Kód 660. (22217 K),_
18 nmes, ház alatti garázs a K-i v.részben ebdó. Irárryár. 800.000 R. Érd.: Ptánder Ingalbnközvetflő Iroda, NK Kazanlak krt 9/D. Hótköz-
nap 9-12; 14-17 óráig, tel.: 93O20-111. (22109 K)_
Munkás úti garázssoron garázs kbdó. Irányár 5000 Ft/hó. Érd: Plánder Ingattarrközvelftő Iroda, Nk Kazanlak krt. 9/D. Tel: 93/320-111.
(22110 K)_
Űrhajós úti garázssoron rJupb, 48 nmes garázs, ami szél is választható, ebdó. Vfz. vibny van a garázsban IRányár 1,2 mFt ÉRd: . Pbnder Hingatlanközvetítő Iroda, NK Kazanlak 9/D. Munkanapokon 9-12;14-17 lőréig, 93O20-111 Tetflzenegrógzlő. (21946 K) Ebdó Nk-n a Kaposvári Cl közelében aknás garázs, vilarmyal, vib-nyórával padástérrel,_garázssorban. Irányár 400 eR. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk. Terv u 4., Tel.: 93/312-058.
munkanapokokn 8-17 óráig. Hiv.szám: 1642. (22033 K)_
Nk Kaán Károly utca 3. garázssorban garázs kbdó. Érd: Bagob, Ba-
goty u. 64. (22169 K)_
Kaán K. üti garázssoron aknás garázs zárt területi ingalbnon ebdó Érd.: Csányi László, Nk Csokonai u. 4/A 3. em. 1. (22170 K) Garázs a DékZabi Áruház szomszédságában bérbe adó. (Raktározás céljára is.) Érd: 93083-170-es teWonszámon az esti órákban. (22257
Kj_
Nagyváthy utcai leteő garázssorban kiadó 17 nmes garázs. Érd:
93/312-582« letetonszámon. (22258 K) _
Garázs kiadó. Érd: Bethlen G. u. 16. (22259 K)_
NK centrumában, lorgalmas helyen telújlandó garázs (válblkozásra, raktározásra is akalmas) ebdó vagy kiadó. Érd.: az esti órákban a 93010-719-es telefonszámon. (22260 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es garázs, mely raktárnak is megfelel sürgő-sen ebdó. Érd: Nagykanizsa, Sugár út 74. (22366 K)_
Munkás úti garázssoron a Városkapu krt-i okiakon kbdó garázst ajánlunk 500 R-os irányáron Érd: Pbnder Ingatlanközvetítő Nk, Kazanlak
9. 93020-111.(22370 K)_
JAKMU
Aranymetál színű Honda Accord új gumikkal 1600 cm3-as, \'85-ös kiadású, 2 év műszakival kitűnő álapotban 500 eR-ért ebdó. Tel:
93016-514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi ebdó. Érd: Nk-Sánc, Új Étet u. 61. (20043
K)_
Toyob CoroJb DX 1,3-as, p álapotban, plüss kárpitokkal, napfénytetővel másfél év műszakivalebdó. Irányár 250 eR. Érd:Nk, Kazanlak
9/D. 1. Kovács. (22261 K)_
Mlsubishi Lancer jó álbpotban. 1,5 év műszakival 170.000 R-os iá-nyáron ebdó. Kisebb csere is érdekel. Tel: 93018-730. (22171 K) 120-as Skoda ebdó. Érd.: 93P20-840, esti órákban. (22172 K) 13 eves Barkas B1000 típusú, KM jelzésű gépkocsi ebdó. Irányár 30 ezer R Érd.: Németh Károly, Nk. Rózsa u 22. Tel.: 93O23-028.
(22173 K)_
SzentoyszálBásra akainas Barkast vermek Tel.: 317-743. (22174 K) Samara, 4 éves, 1 5-ös riasztóval magnóval ebdó. Tel: 317-743.
(22175 K)_
Metál szürke, 16-os motorral, gáz- és benzin üzemmel is működő Wolksvagen Sirocco szgk. frisss műszaki vizsgával ebdó. Érd: 9-22
óráig, 06-30/599465. (22176 K)_
Lada 2105-Ös, 5 sebességes két éves, 11000 km-rel eladó. Tel:
93019-921 -es tebfonon 17 óra ilán (22262 K)_
Ebdó 1,3-as Golf ll-es \'84-es kbdású, vamkezeiellenii! kitűnő álbpot-ban ebdó. Érd: 20 órától Iharosberény, Dózsa Gy. u. 30. (22263 K) Renault 18 TL, 1600 crrOes, 1981-es személygépkocsi 1998,10.28-ig érvényes műszálával jó állapotban ebdó. Irányár 150.000,-R.
írd.: 93010-379-es tetetonon (22263 K)_
Volkswagen LT 28/D. zárt, személygépkocsinak vizsgáztatva 1981-es, 1997. 07.10-g érvényes műszakival, jó álapotban, a motor felújított, bejáratos, garanciás - ebdó, vagy diesel személygépkocsira cserélhető órtékegyeztelésseL Irányár 450.000,-R. Érd: 93O10-379-es telefonon (22264 K)_
Ford Sierra 1,6-os \'84-es évjáratú 1,5 év műszakival vonóhoroggal sürgősen ebdó. Irányár 350 eR Erd.: 93023-135-Ös tetetonszámon.
(22265 K)_
Kis-Polski 9 éves, lehór széki, új műszerfabs ebdó. Érd: Nk, Kertész u. 11. Tel.: 93018-157. (22359 K)_
Ford Esoort \'84-es évjáratú, 1300 crrűes, benziies, 5 ajlós, melál-szürke színű, akalrósszel vámorva sürgősen eladó. Irányár 135 eR. Érd.: Mátyás Norbert 93018-532. (22360 K)_
ALBÉRLET
Ptánder Ingatbnközvetlő Iroda keres kbdó aberleti lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak d(talán bértőközvetlésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk KazanbkR Tel.: 93020-111 munkanapokon 9-12,14-17 óráig. (21652 K)_
1-t-2 félszobás, bútorozatlan, kp. fűtéses lakás kiadó a K-i v.részben (c^ermekkel is). Irányár: 15.000 R-trezsúhó. Ptánder Hidetö-lngal-bnközvetló Iroda, Nk Kazanlak krt. 9/D. Tel: 93/320-111. (22111 K) 2 szobás, bútorozatlan, Összkomlortos bkás március 1-től kbdó. Irányár 15.000 Fl+rezst bo. (A tulajdonos a bérleti dijat 6 hónapra előre kéri) Érd: Plánder Ir^tbnközveliő Iroda, NK Kazanbk krt. 9/D.
Tel.: 93320-111. (22112 K)_
1 szobás, 2 emeteti, telújlott, egyed gázfűtéses, bútorozott bkás kiadó a K-i v.részben Irányár 15.000 R + rezsi/hó. (A tilajdonos 6 hónapra bérleti dbt előre kéri.) Érd: Pbnder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk.
Kazartak krt. 9C. Tel: 93020-111. (22113 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, bkásokal, család házakat, bútorozotlan vagy anéfcüL Msgblál bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának fobszrtjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. NK Teteki a 5/A. Fsz. Tel.: 93017-505, Nyitva- H-P-ig: 9-16 óráig.
Sz.: 10-12 óráig. (12028 K)_
Albérletet keres-kínál az ÉGISZ Ingatbnközvelftő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokat; szobát lakáson belül fürdőszoba és konyhahasználattal, egyedi v. kp, fűtéssel) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az Égisz
irodában. (20507 K) _
Nagykanizsa-Palinban kélszintes család ház alsó szintjén, külön bejáratú 3 szobás, 70 nmes, bütorozatbn bkás 2-3 felnőtt személy részére kbdó. Bértett df 20.000.R+megosztort rezstho PANORÁMA IN-KÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB
AEGON Biztosító Épübt, Fsz) Tel: 93/310-504 (21509 K)_
Nagykanizsán a Katonareten 5 szobás bútorozott család ha, egyedi gázfűtéssel, udvarral garázsai hosszú távra kbdó. Bérleti dj SO.OOO.-RtrezsVrtó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON
Biztosló Épület Isz) Tel: 93010-504. (21763 K)_
Nagykanizsán a É-varosrészben 1 szobás, földszinti bútorozott bkás kiadó. Bérleti dj 13.000 Fkrezsvhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarcsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épület fsz.) Tel.: 93310-504. (22047 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben, földszinten 2 szobás, bútorozott lakás szines TV-vel teljes lakásfelszereléssét kbdó. Bérleti dj rezsivel együtt 30.000.-FWtó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Isz.)
Tel: 93/310-504. (22048 K)_
Nagykanizsán a Piac közelében 1 szobás, 1. emeleti telefonos bkás irodának kbdó. Bérleti dj: 30.000. -Ft/hó, ugyanitt 3 szobás 2. emeteti igényesen berendezett bkás irodának is alkalmas, kbdó. Bérleti dj: 50.000.-FVhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épület Fsz) TEL:
93/310-504. (22049 K)_
Nagykanizsán a Csengery utcában 1 szobás, egyed gázas bútorozott udvari bkás Kbdó. Bérleti dj 15.000 -Ft+rezsiW PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB
AEGON biztosító Épület tsz.) Tel 93,310 5-j4 f22328 Ki___
Nagykanizsán a belvároshoz közel 1 szobás, egyed gázas bútoro-zottudvari lakás kiadó. Bérleti dj. 14.0ú.-Ft.rezsrtr- Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosló Épútet Fsz). Tet 93/310-504. (22329 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szobatetkezős, 70 nmes egyedi gázas jó álapotú bútozatbn csaldi ház garázzsal kiadó Bérleti dj. 30.000,-Ft+rezsi\'hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarüa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biz-losfló Épület lsz.)Tel: 93O10-504. (22330 K)_
Nagykanizsán a Platán soron 2 szobás, egyedi gázas redőnyös, vfzórás, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dj: 18.000,-Ft+rezsiVhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Fsz.) Tel: 93010-504. (22331 K) Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dj: 19.000.-R+rezsVhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93010-504. (22332 K) Nagykanizsán a belvárosban 1 szobás, egyed gázas garonbkás kiadó. Bérteli dj: 15.000.-FkrezstVhó. Éld: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nagykarésa, Eötvös tér 17. (AB AEGON
Biztosló Épútet tsz.) Tel.: 93010-504. (22333 K)_
Nagykanizsa belvárosában 1. emeleten, 2+1 lélszobás, 63 nmes, bútorozott bkás tejes bkáslelszereléssel kbdó. Berbti dj: 30.000.-R-nezsivhó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épület isz.)
Tel.: 93010-504. (22334 K) _
Nagykanizsa-Palitban 3 szoba+ 2 hallos 170 nm alapterületű cirko-gejzfres bútorozott család ház teljes hkásfelszeretesset. gondozott udvarral garázzsal igényes bériőnek kbdó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVFTTTŐIRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (AB AE-
GON Biztos/kS Épútet Isz) Tel: 93010-504 (22335 K)_
Nem kel rezsi fizetni Kbdó Nk keleti városrészében igényesen bútorozott, színes tévével, kobniál szekrénysorral elátoit, 2 szobás, bútorozott, központi tűtésü, töldszrti bkás, A rezsrl a tulajdonos fizeti. Bérleti dj: 30.000,-R/rtó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv a 4. Tel.: 93012-058, murtanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER A/279 (22309 K)_
Kiadó Palhban csabd ház alsó szirtje, külön bejárattal, 2 szobával, 70 nm abptorütettel, igény szerint bútorral, vagy bútor nélkül, 2-3 hölgy részére, nem családosoknak. Bérteli dj bútor nékít 20.000,-R+rezsirhó; bútorral 22.000,-R+rezsiW. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, NK Terv u, 4. Tel.: 93021-058, munkára-pókon 8-17 őráig. Hiv.szám: SIKER A/280. (22310 K)_
Kbdó NK belvárosának szívében 1. emeleti szoba - konyhás, fürdőszobás, 25 nm-es, bútorozott garzon bkás, gázfűtéssel vízórával, maximum 2 felnőtt +1 gyermek részére, azonnal bekölözhelően Bérteli dj: 13.000,-R+ 370,-R közöskölség + vibny + vfz fogyasztás szerint. Éld.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk Terv u. 4. Tel: 93012-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hrv.szm: SIKER A/281.
(22311 K)_
Kiadó Nk belvárosától 300 méterre 2 szobás, bütorozatbn, egyedi gázfűtésű, 4. emeteti, azonnal bekötözhető, 4 emeletes épületben lévő lakás, gyermekeseknek is. Bérleti dj: 15.000,-R + rezsvhó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk Terv u. 4. Tel.: 93012-058, munkanapokon 8-17 óráig. HJv.szÁm SIKER A/284. (22312 K) Kiadó Nk keleti várorészóben 1,5 szobás, egyed gázfűtésű, vizórás, 4. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, azonnal beköttözhelő lakás, bútorral, vagy bútor nékül Bérleti dj bútor nékü 15.000,-R + re-zsiW; bútorral: 17.000.-R + rezsvhó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk. Terv u. 4., Tel.; 93/312-058, munkana-
pokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER A/285, (22313 K)_
2 szobás, bútorozott, teljes, felszerel egyedi gázas, vfzórás, 1. emeteti bkás kiadó az északi városrészben Irányár 18.000 R+rezsL Egy szoba esetén 15.000 R.+ rezsi. ÉRd: Plánder Ingatlanközvetítő. Nk,
Kazanbk 90. 93020-111. (22371 K)_
1+2 lélszobás bútorozatlan összkomlortos bkás Üzemetetés ház 1 emeleten kbdó a keleti városrészben. Irányár 15.00 Ft + rezsi. Érd: Plánder Itgallankozvetito NK Kazanbk kit 9/D TEL 90/320-111. (22372 K)_
1 szobás, bútorozatlan jóálbpotü egyed gáz-vízórás, földszinti bkás albérletbe kbdó a keleti városrészben Irányár 13.00 R + rezsi Érd: Pbnder Ingalbnközvetflő Iroda NK Kazanbk 9*0. Tel93/320-111 (22373 K)_ ,
2 szobás, étkezős, fürdőszobás, igényes csabd ház, afcértetbe kiadó, megbízható csabd részére. A konyha búrozva a szobák búlozva, a szobák bútorozatlanok Egyed gáz és vfzórás. Garázs pince hasz-nábttal. IRányár 30.000 R + rezsi. Plánder Ingalbnközvetflő Iroda. Nk Kazanbk 9. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig TEL 93/320-111.
(22380 K)_
2 szobás, földszinti összkomfotos bütorozatbn bkás kiadó a keleti városrészben. Irányár 13.000 R.+ rezsi. 1 + félszobás egyedi gázfűtéses bkás bútorozva vagy bútorok nélkül kbdó szintén a keleti városrészben. Irányár: bútorozva 17.000 R + rezsi bútorozatbnul: 15.000 R.+ rezsi ÉRd: Pbnder IngatJanközveMő IRoda. NK Kazán-
lakat). Tel: 93020-111. (22381 K)_
t+2 félszobás összkomfortos, bútorozatlan bkás kbdó a keleti városrészben Irányár 15.000 R.+ rezsi gyermekkel is kivehető. Irányár 15.000 R + rezsi. 1 szobás bútorozott bkás 2 fő részére kbdó a déli városrészben. Irányár 15.000 R + rezsi Érd: Plánder Ingatbnközvetlő NK Ka záriak 9. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig Tel. 320-111.(22382 K)_
I szobás, igényes egyed gázfűtéses bkás kiadó bútorozva a keleti városrészben. 6 hónap előre fizetéssel. Irányár 15.000 FT + rezsi. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanbk 9/D. Tel: 93O20-111 (22333 K)_
Irodának telefonos, 1 szobás, és 3 szobás belvárosi bkások kiadók. ÉRd: Pbnder Ingatbnközvetlő Nk Kazanbk 9/D Tel.: 93/320-111 (22384 K)_
II nmes, beívérosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállakózást tevékenységnek hosszabb távra. Érd.; 320-111. Plánder In-
gaBankózvetló Iroda, Nk Kazanlak 9. (21931 K)_
Albérleti szoba kiadó hölgy részére. Érd: NK Erkel F. u. 9. lem. 3.
(22094 K)_
1 bútorozott szoba olcsón kbdó egy nemdohányzó hölgynek vagy dbkJánynaK Érd: Nk. Kazanbk krt 3/C. W. Göncz. (22177 K) Belvároshoz, Izzó-hoz közel külön bejáratú, összkorrlorlos abértel kiadó egyedüblb\' tölgynek vagy tatai Ibzaspámak. Tel.: 93015-865.
(22178 K) _
Március 1-től 1 ló részére szoba kbdó. Tel.: 314-226. (22219 K) Kisebb család ház fürdőszobával albérletbe kbdó Kiskanizsán. Érd: 316-610. (22220 K)__
1^)97. március 7.
KANIZSA - /^t*
31
54 nmes, 2 db egymásba nylóllcalronti szoba, a járda szintjével megegyező abpszintlet a buszállomásnál, az iskobval szemben, a tervezett sétáló utcában forgalmas helyen, WC, mosdó, parkoösi b-hetőséggel, üzletnek is kbdó. Érd: Nagykanizsa. Báthory u 8. óvári
Zoltán {22266 K)_
Városközponti igényesen lelújAotL bútorozott, tebfonos, I. emeleti 8 éves bkás bérbe adó. (Garázs lehetőség.) Tel.: 93-383-170es telető-non az est órákban (22267 K)_
VEGYES
Fagyai, sövény, tuja, iskolázott luc és csavaros fűz (dfsz tűz) eladó. Érd.: Kiskanizsa, Nagyrácz u 45/A. Tel: 319-624. (21887 K) CD írás 500 Ft, lemezzel együtt csak 1000 FI. Új Super Nintendo gép 22.000 R. Hfrj: a 0fr30/462-19»es tebfonszámon. (21055 K) Gitár, langóharmor*a, szintetizátor, zongora oktatási valakik Ugyanul angol nyelvű szövegek lordrtását b válafom. Érd.: Kiss Levente. Nk-Sárc, Uj Étel u. 61. Héttőn 20 óra után. (20603 K)_
Szponzort vagy befektetőt keresek egy bblmányi szntü, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkésziéséhez Levettet .Új fegyverrel a rák ellen\' jelgére a Pl.: 154-be kérek (21612
KJ_
Akciós áron eladók 1 db. jarokakomp kányára: 2100 FI 1 db. lűszer-pofc. 1200 R. ívtegvásárolratók Nk Kazanlak 1/C 4/3. (22010 K)
Sürgősen ebdó 1 db előszobafal nagylúkőrrel együtt (Barna szfhű. mely szébsége 1 m, magasága 1,15 m.) Új álbpotban van. Megto-kintheló hétvégén Nk Bátotfy u. 8. Az udvarban jobbra. Kombthy Ibolyánál Irányár. 10.600 R. (22011 K)_
Keresek 18-28 éves korig munkanélküli hölgyeket, kiemelkedően jó kereseti lehetőségekkel Kul- és beftokJ munkabhetősegekkel. Várom rátermett hölgyeknek a mihamarabbi jelentkezései (Táncos munkakórben) Azonnal kezdési tehetőségekkel. .Bizabm" jeligére a Nk Pl.
154-re várok levetet (22012 K)_
IngallanépAéshez, feiújláshoz, vásárláshoz igen kedvező pénzforrás.
Tel: 92316-371. (22133K)_
Jó álapotban lévő Kriszta sarokCiögamlúra eladó. Érd. 17 óra után: Nk Kazadak krt. 1/D. 3/3. Németh Károlyné, munkaidőben: 312-
010.108 melek (22134 K)_
Akác lugas oszlop, 40 db, fürészelt akác szőlőkaró 700 db, valamint 7 kg körüli szarvastróleák - egyk mű -, a másk eredeti koponyán - et-adók Érd.: 93.367-043 telelő ron hétvégén egész nap. (22135 K) Húsvétra bárányok előjegyezhetők Nk. Febőtemető u. 4/a. alatt. Kál-
csics. (22136 K)_
300 db nagyméretű, bontott tégla eladó Érd. Nk Bába u. 10. TeL: 319-081 (22137 K)
Matematika korrepetálás. Érd: 323-313. (22138 K)
t
Hálásan köszönjük a sok jóbarát-nak, akik
Altai Józsefné szül. Kálovics Ilus
temetésén meujelentek, utolsó útjára elkísérték, sírját virággal borították el, ezzel bánatunkat enyhítették.
A gyászoló család
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kőszegi Pálné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Faluhelyi Józsefet
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Jakab János
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Sipos József
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Bírt* munkál vállat Éld: 90323-346 vagy Nk Kazanlak kn 3 C
Kovács. (22139 K)__
Eladók: 2 szemetes kompIHI hálószoba garnitúra fehár színben, réz fogantyúkkal, ahhaz taitozk agy 2 személyes franciaágy, 1 db akasztós szakrény, 1 komód ás agy talraszareliető polc: agy c9ampáze(t dohányzó asztal; 2 szamályos üfcxjamrtúra {acélszürke színú) és egy
lolel Eld.: 0630/599465 léfclonon 9-22 óráij. (22140 K)_
Színes tévé (55 cm átméreőjú) eladó irányár 30 ezer Ft Érd: Ne-
meth Károly. Nk Rózsa u 22. Tét: 937323-026. (22141 K)_
5 db 9 m-es bomolt ienyógererda és bontott cserép akakrii áron eladó. Érd: Tóth Báb. Nk Hermám 0 u 5. (22142 K)_
2 db 6 hónapos magyar vizsla kölyök olcsón ebdó. Érd.: 937319-266,
esi órákban. (22143 K)_
Összecsukható rokkantkocsi új állapotban eladó Érd: 318-892-es le-létonon (22144 K)__
BÉLYEGKERESKEDÉS
Nagykanizsa, Fő út 2. I. em. 7. (Kanizsa Áruház fölölt) Telefon: 93/313-815 NYITVA: H., Sze., Cs.: 9-11 és 13-17 óráig;
K., P.: 9-11; 15-18 óráig; Szo.: 9-12 óráig.
ELADÁS - VÉTEL - ÉRTÉKBECSLÉS
Ha Ön, Kedves Gyűjtőtárs, olcsón, jó minőségben akar magyar (és külföldi) bélyeget vásárolni, úgy várom személyes vagy levélbem jelentkezését. Március 1-től minden eddiginél nagyobb árengedmény! Jöjjön, nem bánja meg!
Szakdolgozatok gépelését, sokszorosításai válakxn Érd: 93.375-201.17-20 óráig (22145 K)_
Robotron 202-es típusú, használ vilanyirogép kis hibával 8000 Ft-ért eladó Tel: 93.322-349 (22146 K)
Sokcjdakj. középkorú hölgy rourfcil keres Tel 93.322-349 (22147 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Eladó: 2 ajtós akasztós szekrény, asztal ülőkékkel, Hajdú centrifuga,
kemping ágy, szőnyegek. :üy Tel.. 9>311-7:fe- ,:\':148 KJ___
Eszterga- és marógéppel egyedi és széna munkák gyártását válakxn Molnár Tfcor, Nk Kinzsi u 17. Tel.: 320-723. (22149 K)
5 köbméter deszka és 3 köbméter 5 és 6 méteres gesztenye tetota el-
adó. Érd: 312-793. (22150 K)_._
Újszerű álbpotban lévő sport babakocsi esővédővel eladó. Éld.: 06-20/277-067. (22151 K)_
Törzskönyvezett, teher tö^peuszkár kölykök eladók Érd: Nk Rózsa u. 22/D. Szélg Tibor. (22152 K)_
Eladó bukó-oldalt nyló, 180-150 cm hőszigetel, új ablak 30 ezer Ft-ért; 30 ezer kalóriás, vegyes tüzelésO kazán 18 ezer Fl-ért. Érd: Be-
tezna, Kossuth u 158. (22153 K)_
Parkett csiszológép és aszbbsipari szőgvágőgép, aszbi körfürész-kénl is üzemeltethető, áronaUebdók 93,315-865. (22154 K) Fiatatember .B"-kategórbs pgosrtvármyal bármlyen munkál valal. Tel.: 322073. (22155 K)
Jó álapotú, 2 db ágyneműtartós heverő, étkező asztal és kis szek-
rények eladók Érd Rákóczi u. 17. Tet: 315-865. (22218 K)
r-55-os kapábgép kíűnó álbpotban eladó. Érd 93/371-301-es teb-
tonszámon (22268 K)_________
Robotron S6125-ös eleklrorikus írógép + monlor ebdó Érd: 93.371 -
301 es tetefonon (22269 K)_
Munkát válalna 42 eves nő kereskedelmi érettségivel, szamAogepke-zelói és valutapénztárosi végzettséggel 6-8 oraban Ajánlatokat a nagykanizsai főpostán maradó „Álás" jelgére kérem. (22270 K) 1 db orosz fekete terrier szukát és 1 db bekja juhász (Tervueren) kan kutyát, kutyabarát ajándékként eiVihetl Érd.: 93/319-234es tetefonon (22271 K)_
1 db 2 szárnyú, zárt, mintás, fém kerti kapu; 1 db kisajtó, 2 db lém, bejárali ajtó alumínium borítással, üveggel ebdó Érd: Nagykanizsa. Szigethy u 19 vagy a 31S047es tetelonszámon (22272 K) Eladó 850 mb-os új coner Winchester Érd: 93/389-340es letebn
számon bhet. (22273 K)_
Eladó 386-os t^hgeráció. Érd. 93/389-340-es teleionon. (22274 K) Ericson 197-es rádbleleton vonal nélkül ebdó. Irányár 23 ePI. Érd:
06-60/367-580-as tetefonszámori (22275 K)_
Kombi gyerekágy eladó. Érd: 17 óra után Nk. Bajza u 14. (22276 K) Vadonatúj lelöpitheto motoros permetezőgép és 12 nm lolgylaparkel-
la ebdó. Érd: 314-662es tetefonon. (22276 K)_
Fotel 4 db, 3x2es szőnyeg ebdó. Érd.: 316-488-as tebtonszámon
(22277 K)_
Elveszett egy bőrtokban tartó eladótább ák/ánnya! Kérem a becsületes megtablót jutalom ellenében jelentkezzen. Érd: 93/322O90 vagy Kodály u 5. Fszt. Aczél József. (22278 K)
Mé^yhűószekrény (260 les Gorerije)ióálbpolX\'aaól«ónelacto. Éld:
321-101 es tetelonszámon. (22279 K)_
Eladó új bukó-nyii 180x150 cm-es hőszigetel ablak Irányár 30 eR.
Érd.: Belezna. Kossuth u 158. (22280 K)
Erika elektromos írógép eladó. Érd: Dukát Zábghaz. (22261 K)
OMRON pénztárgép i
(22282 K)_
í alul eladó Érd: 93/323-551-es telefonon
Horvát nyelvű tolmácsolást, etadói munkát válalnék alkalomszerűen. Érd.: Sétáló Sándor, Vése, Fó\' út 87. (A rmnekültábor vagy a 85/345-
023*s telefonszámon. (22283 K)_
Megbízható bejárónő munkál valal Kanizsán es környékén. Éid:
93fl71-382-es tetelonszámon. (22284 K)_
1 frteres új szódassatonok ebdók 600,-FUdbos áron postai ulánvétel-
let is. Éid: 93/310-379-es telefonszámon (22285 K)_
9 db hat polcos fehér, szinterezett .újszerű" tém polc ebdó. Polcok mérete: 70x30 cm. Magassága: 2 m. Irányár. 3.000,-FVdb. Érd.: 93.310-37.es tetefonon (22286 K)_
Eltartási szerződési kötnék idős házaspárral vagy egyedül eb nénivel lakásért. Érd: 93,021-196os tetefonon 18 óra után Minden megol-
dás érdekel. (22287 K)_
KOMBI kiságy 8000 Ft-ért és teher polcrendszer 30.000 Ft-ért eladó. Érd.: este 18 óra utána 320-627es tebtonszámon. (22288 K)
Szakdolgozatok gépeléséi válbbm sokszorosítással. Oktalanként 30 Fl-ert Érd: lehel minden nap 17-20 óray a következő tetelonszámon:
93.375-201. (22289 K)_
Dolgozzon otthonában ebre kapott pénzért. Havi kereset 25-30.000 FI. Vátaszborftekkért utánvételei tájékoztatom, Cím Pobi Józsefné
8881. Sormás. Kossuth L út 74. (22290 K)_
Fájdatommenles, gyors, iiformatfv ultrahang db_nosztizálás magánrendelés dr. Baranyai Edl ladblögus szakorvosi adjunktus rendelés januártól minden hétfőn 16-17 óráig a kórház rönkjén osztályán Tel: 93.311-500/163-as melék Bef-gyenriek-nőgyógyászatruro^ terhességi es szüróvizsgáblok beutaló nélkül is. (22291 K)_
Gazdasági társaságok, válakozók részére könyvelést, adóbevalas készítését válalom. Érd.: Partasz Sándomé 313-040/74 431 -es mel-
tek (22292 K)_
Istálótrágya töménytelen mennyiségben ebdó. Érd: Kiskanizsa, Ja-
kabkuti u. 46/A. Busa. (22297 K)_
Eladó bútorok) Ebszobalal, szőnyegek,, keverők, kétszemélyes rekamié, dohányzóasztal, étkezőasztal, négy szék 3 db konyhai hokedf,
csllárok Érd.: Nagykanizsa, Sugár u. 74. (22362 K)_
Sarokülógarriilúra ebdó. Érd.: munkanapokon 7-14 óráig a 93Ö12-010/t08-as melleken, vagy személyesen Nk Kazanbk krt 1/D Né-
rr^hk<árolyné. (22363 K)_
összecsukhato rokkantkocsi eladó. Irányár: 35 eR Érd: Mátyás Norbert 93/318-532es teWonszámon (22364 K) Gyerekágy, lamirtázatú. kí/áb álbpotban, sürgősen ebdó. Érd.: 322-
085-ös tebtonszámon 19 óráig. (22365 K)_
Májusban végző virágkötő szakmunkás fiatal bny. szárazvirág, se-lyemvirágtálak akalmi kompizfciók, fali dfszek stb-slb készítő elisme-rest tehetséggel munkahelyet keres Nagykanizsán Akalmi bedolgozási válbbk. Érd: 93/320-111 telefonon (22379 K)
PARTNERKERESŐ
50 éves. független, csinosnak mondott, jólszituál hölgy megismerkedne 55 éves korig hasonló adottságokkal rendelkező úrral Levelekel „Tabljuk meg egymást" jelgére Nk Plánder Hirdetőbe Nk Kazanlak
9/D. Fszl-be várok (21931 K)_
46/170 cm magas, független, egzisztenciával rendekezó. házias hölgy komoly kapcsobt céljából keresi azt az urat, akinek szüksége van arra, hogy otthonát rriek*gséggel, szeretettel megtöltsék. „Találkoznék veted \' jelgére Nk Kazanalak WD. Plánder Hirdetőbe várok tevéteket (21932 K)_
Keresem 55 eves korig azt az urat aki keres egy 46 éves, házas, ott-horl szerető\', (ügyetlen dolgozó hölgyei komoly kapcsobt céljából. Leveleket J<e|ten könnyebb\' jelgére. Nk. Kazanlak krt. 9.O. Pbnder H»i
delőbe kérem. (21933 K)_
43 éves, tüggetbn, értelmiségi hölgy keresi azt az urat, akhek ottlii-néböl és szfVébűt hiányzik egy igazi társ Sajal otthonnal, egzisztenciával rendekezem. Várom tevetedet 50 éves korig .Táncolnék veted" jelgére, Nk Kazanbk 9. Pbnder Hirdetőbe. (21653 K)_
33 éves, 180 cm magas, független fiatalember komoly kapcsobt céljából keresi igazi társat független, kedves hölgy személyében Egy gyermek nem akadály Leveleket .Álttsuk meg az (dőT jelgére. Nk. Kazanbk krt. 9. Plánder Hirdetőbe kerek 121936 K)
Feladnám fügr^denségemet. ha egy magas^ barátságos, türelmes természetű, dipbmás fiatatemberre labhék Én 34 éves, j_ megjete-nésü. rendezett anyagiakkal bíró, diplomás hölgy vagyok Lehetőleg lényképes tevéteket várok „Valóság\' jelgére a Nk Pl. 154-be (21735
36 eves fiiggetlen kisgyermekével élő értelmiségi nem dohányzó hölgy rrtegisrrterkedne korban hozzá itó" úrral 45 éves korig „Vártak" relgére Nk. Kazanbk 9 Plánder Hrdelöte varok levétel (21778 Ki Egy 27 éves 168 cm magas kékszemű, szőkésbarna hajú inteligens falaiember keresi korban hozzá itó\' hajadon ismeretségét házassági széndékkal .Szeretnék végre rád tablnf jeligére Nk Kazanbk Kii 9
Plánder Hirdetőbe várok levelet. (21779 K)_
Kedves rtobyem ha nem vagy még 37 éves, de lüggetlen, kb 165 cm magas akkor én téged kereslek, egy tüggetbn, 37 éves, 168 cm magas, inteligens jó megjelenésű szeretetet adni ludó. de kapni is szerető fbtalember személyében Várom a leveledéi .Várok rád" jeligére
Nk Kazanlak 9. Plárxjer Hirdetőbe. (21780 K)_
Független 43 éves hófcjy rendezett anyagokkal önálb egzisztenciával, tarlós kapcsobt céljából leadna lügr^tlenségét egy független, jól szluátt otthont, szórakozást szerető úrért 50 éves korig .Bcktogságért küzdeni keT jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hrdetóbe várom a levetet. (21731 Ki
48/160 cm magas kelemes megjetenésú lüggetlen egzisztenciával rendelkező hölgy várja független hasonló adottságokkal rendekezó .káros szerivedérylóT mentes úr levelét 58 éves korig. „Talán még nem késtem el\' jeligére Nk Kazanbk 9 Plánder Hirdetőbe várok levelet.
(21782 K)___¦\'
43/16557 tüggetbn, lotatós. vktam természetű értelmiségü hölgy várja káros szenvedélyektől mentes, magas értelmiségi úr válaszát „Ma-sodk eséty* jelgére Nk Kazanbk 9. Pbnder Hirdetőbe várok levelei.
(21783 K)_
55 éves térti 12 és 16 éves fLigyermekeivel házasság céffából olyan hölgyet keres feleségnek, aki gyermekei is elogadná. Levelekel
„Gyerekek: jeligére. Nk Pl.. 154-be kerek (21901 K)_
Keresem azt a térti aki társa vagy barátja tenne egy 47 éves özvegy asszonynak „Orhidea II." jeligére a Nk Pl. 154-re várok levetel.
(22013 K)_
50 éves, tüggetbn, csinos, jó megjetenésú, kedves hölgy keresi korban hozzáitó, hasonló tulajdonságokkal rendekezó úriember ismeretségét. „Májusi eső* jeligére a Plánder Hirdetőben (Nagykanizsa. Ka-
zanbk9JD)ab várom a tevéteket. (22076 K)_
49/16362, szeretetre vágyó, egyedülálló hölgy keresi olyan 49-52 év közötti, tiatabs, jómodorú, intelligens, luggetbn, rendezett anyagbk-kal rendekezó, korrekt férfi ismeretségét, aki magányát megosztaná velem Leveleket boldogságra vágyom" jeligére a Pbnder kv>al-bnközvetló Irodába kérem, Nk Kazanlak krt. SO. cinre. (22108 K) 45/15754 önhibáján krVüI elvált hölgy keresi azt a kedves férfi isme relseget, aki tartós kapcsobt céljából társa tenne Leveleket .Szeret-nébk megtalabf pigere. Nk Pl.: 154 a\'mre kérek (22179 K) 30 éves, elvalt. két gyermeket egyedül nevelő hölgy komoly kapcsobt cé|ából keresi azt az irat ah elfogadni kél gyermekét is. Leveleket „Ketten könnyebb"\' jeligére, Nk Pf.: 154 cimre kérek (22180 K)
Feladnám függetlenségemet, ha egy magas, barátságos, türelmes természetű, dipbmás fiatalemberre labhék Én 34 éves, jó megjeb-nesti, rendezeti anyagokkal bíró, diplomás hölgy vagyok Lehetőleg fényképes leveleket varok „Valóság" jelgére a Nk. Pl: 154-be. (21566
KJ_
Nem a hófehér paripán járó krályfi keresem, fanem azt a komoly, csabdcentrikus térti, aki hasonló tubjdonságü hölgy ismeretségét lére sí Leszel a barátom? Azlén a térjem is? 35 év korüli, magas, tehe tóteg dpbmás tiatatemberek bemutatkozó levelét várja egy 34 éves független, komoly, gondokodású hölgy. Levebket „Sárga rózsa" jelige re várok Nk PL 154-be. (21550 K)_
Valódi értékeken alaputó kapcsobthoz 47 éves (174/76) sckctialú, melegszívű özvegy hölgy 15 éves loval keresi jolekü, érzetemgazdag, vidám, hleligens társát. Leveleket „Sorsfordub" jeligére a Nk Pl. 154-be várok (22293 K)_
160 cm magas 40 éves független férfi keres 2540 éves korig tartós kapcsobtra barátnői vagy élettársat. .Magányos vagyok" jeligére teve-leket a Pf 154-be várok (22294 K)_
25 éves bny érettségizell sportot, művészetet, mozi keovelö inteligens htelbkiuáis barátot keres. Levelekel „Barátság és érdeklődés a
művészet iránt" bigére Pf. 154-be várok (22295 K)_
Ha Te kb. 35 éves. lüggetlen (netán etváft, de gyermektelen), jó megjetenésú, de valamilyen oknál fogva mégis tarstabn vagy, akkor téged kereslek Csak akkor *j, ha komoly, családszerető, józan eletvielű, megbízható. 175 cm-nél magasabb fiatalember vagy. Bemutatkozó leveted egy - 34/165 - diplomás hölgy várja, aki a zajos társaságnál többre becsül otthona rrteghttségét s az együtt széppé varázsolt hétköznapokat. Minden tartalmas bvélre vábszolok lényképet visszakül-dóm Levebket .LEVENDULA" jeligére várok a Nk Pl. 154-be. (22296
KJ_
40 éves szakálas 180/90 kg-os elvált lérli, aki szeretetei tud adni, keresi 40-50 év közötti hölgy ismeretségéi, aki hasonlóan érez. „Hozzad kötöznék\' telgére leveleket a NK Pl. 154-be várok (22361 K) .Csak tőled függ" jeligére várom teveled egy 37 éves 168 cm magas lüggetlenszébs érdeklődési körű férfi, aki nem csak adni, hanem kapni is szeretné a szeretetet. Leveleket Plánder Hrdetóbe Nk Kazanlak
9/D. várok (22374 K)_
Plánder Hrdeto várja minden kedves ügytelét a meghrdelet ismerkedési tánc estekre. Hona elismerései, barátját, családbl. Érd: 93(320-111 Keressen, hogy hirdetés útján kereshesen(22375 K)_
43/168 független, tiligran, csinos, szőke vidám természetű, értelmiségi hölgy megismerkedne, magas, nem dohányzó szeretetre és komoly kapcsolatra vágyó értelmiségi úrral 46 éves korig. „Keressük egymásf jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirde-
tőbe várok levelet. (22376 K)_
35 éves, 164 cm magas értelmiségi, nem dohányzó nő 1 gyermekkel larsat keres. .ÚJ tavasz* jeligére Nk. Kazanlak 9. Pbnder Hirdetőbe
várok tevelel. (22377 K)_
Március 14-én 19 órától ismerkedési nőnapi tánc eslm várjuk a Nagykanizsai Aranylácán vercbgbjébe. Érd: 93/320-111. Plánder Hirdető. (22378 K) .__
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük fajtiszta foxik, jagd-terri-erek, szintén fajtiszta schnau-zer szukakutyák, és keverék házőrző kutyusok.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután kettőtől háromig -költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. TELEFON:
93/310-640, 312-305
Ji/ifét, iim t tn+iutUtifU*Jtitili it mit íirctr.UtU tíír/\' irtlUíiiUtil gtrú íúyií íímtltatmi í liréjtJU* mtfttfatt szimrt.

32 KANIZSA - WduÁ 1907 . mí rcjus 7.
jótékonysági est
a szülészeti osztály javára
Március tizenkettediken a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében este hét órától „Zenével az újszülöttekért" címmel jótékonysági hangversenyre kerül sor. Az est bevételét a nagykanizsai kórház szülészeti osztálya javára fordítják. Az est házigazdája Cseszkóné Borovics Melinda és dr. Erdős Lászlóné lesz. A vendégek színvonalas szórakoztatásáról Ba-ráth Yvette, Tanai Lászlóné, Cseszkóné Borovics Melinda, dr. Erdős Lászlóné, Jakobovics Árpád, illetve a zeneiskola tehetséges növendékei gondoskodnak. A jegyek ára háromszáz forint.
NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 6-án 19 órakor: GREASE -musical, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház bérleten kívüli előadása
- 7-én 20 órakor: PÉNTEK ESTI JAZZ. Közreműködik: a Stúdió II. és a Tűzkő Quartet
- 10-én 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„Valahol Ázsiában" - diaképes útiélmény-beszámoló
- 11-én 19 órakor: A KFT EGYÜTTES KONCERTJE
- 12-én 19 órakor: „ZENÉVEL f AZ ÚJSZÜLÖTTEKÉRT" .i Jótékonysági hangverseny a n kórház újszülött osztálya ja- < vára g
- 13-án 10 és 14.30 órakor: A | SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES , KONCERTJE
Múlt héten csütörtökön városunk vendége volt a Gazdasági Társaság jóvoltából a japán nagykövet. Egész napos programja végén a Vasember-házban kanizsai üzletemberekkel találkozott. A nagykövet köszöntőjében elisme-rés-sel szólt városunkról, ám kifejtette azt is mennyire fon-
tos, hogy ma egy város reklá: mozza magát, hogy nyisson a külvilág felé. A köszöntő szavak után az üzletemberek kaptak lehetőséget, hogy néhány szóban tevékenységükről beszéljenek, s azt puhatolják, hogyan, milyen módon lehet japán partnereket, befektetőket keresni, illetve a japán piacra
betörni. Mint ismeretes a japán minőségi elvárások magasak, ám a magyar precizitásról és összességében a magyar munkaerő szaktudásáról jó véleménnyel vannak. A baráti hangnemben lezajlott találkozó után a nagykövet program-ja Zalakarosban folytatódott.
B.I.
NARANCSOSLÁDÁKBÓL KERÜLTEK ELŐ
Az elmúlt hónap utolsó napján a letenyei határátkelőhelyen egy magyar felségjelzésű, Görögországból Olaszországon át Magyarországra narancsot szállító kamion rakományteréből a növényegészségügyi ellenőrző vizsgálat során kilenc, önmagát kurd nemzetiségűnek valló, iraki állampolgár „került elő".
Elmondásuk szerint már Görögországba is illegálisan érkeztek Törökországból, s onnan hajóval utaztak Olaszhonba. Rómában kerültek kapcsolatba az embercsempészekkel, akik vállalták, hogy fejenként száz dollárért a kamionban elrejtve eljuttatják őket Németországba. Kikötötték azonban, hogy mihelyst a kamion megáll, s a raktér megnyílik, szaladjanak, amerre látnak, az már Németország. Ezek után elég nagy lehetett a meglepetés, hogy a „Szezám, tárulj!" után nem egy kedélyes „Gu-ten Tag!"-ot hallottak, hanem a magyar határőrök számonkérő szavait...
INKÁBB A BANKBA!
Az elmúlt hét elején a Csónakázó-tónál ismeretlen tettesek feltörtek egy személyautót, s elvitték a benne található harmincezer forintot.
„REZESBANDA"
Hét végén egy városunkbéli műhelyben jártak hívatlan látogatók, s negyvenezer forint értékű rézcsővel távoztak.
MEGKEZDŐDÖTT AZ „AVARTÜZ-SZEZON"
Az elmúlt hét hétfőjén Zalakarosba, avartűzhöz riasztották a Nagykanizsai Tűzoltóság munkatársait, akik rövid időn belül megakadályozták a lángok továbbterjedését. Másnap két szomszédos egység kért segítséget a kanizsaiaktól, a vörsi avartüzet a marcali kollégák a kanizsaiak kiérkezéséig már eloltották, a Keszthelyhez közeli Dióskálon viszont még jócskán elkelt a segítség. A hathatós együttműködésnek köszönhetően anyagi kár egyik
esetben sem keletkezett. Za-lakomár és Balatonmagyaród között is magasra csaptak a lángok a hét végén, a Kis-Balaton nádasa fogott tüzet. Az oltást nehezítette, hogy a helyszínt az ingoványos talaj miatt gyalogosan nem lehetett megközelíteni, ám ez sem okozott túl nagy gondot a kanizsai tűzoltóknak, akik rövid időn belül eloltották a lángokat. A galamboki téesz-major közelében is aljnövényzet, illetve száraz fű gyulladt ki, a tűz során tizenkét Heslon-bála is lángra kapott, a tűz keletkezési okát vizsgálják.
TÚL NAGYRA NŐTTEK
Pénteken Zalaszabarba riasztották a kanizsai tűzoltókat, műszaki mentés gyanánt négy fenyőt kellett kivágni, mert a fák veszélyeztették a villanyvezetékeket, a fákhoz közeli családi házak tetőszerkezetét. Zalaszentbalázson is kivágásra ítéltetett egy, az út mellett álló fa, amely veszélyeztette a közlekedés1 biztonságát.
___KANIZSA Dél-Zalai Hetilap _
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács [bolya. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 TeL/fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0X65-3879
HOGY
TEP
MÁRCIUS IDUSA
Nemzeti ünnepünkön, március tizenötödikén délelőtt fél kilenckor az Olajbányász Fúvószenekar térzenéjére ébredhetnek a Deák téren és környékén lakók, tíz órakor pedig ünnepi zászlófelvonás veszi kezdetét a téren, katonai tiszteletadással, majd koszorúzásra kerül sor a Petőfi-szobornál. Tizenegy órakor a Városi Színház alapításának hetvenedik évfordulója tiszteletére emléktáblát avatnak az Apolló Filmcentrumnál, három órakor pedig ünnepi gálaműsorra kerül sor a HSMK- . ban, amelyen közreműködik a művelődési ház vegyeskara, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, valamint az Aranyvessző gyermek néptánccsoport. A nap zárásaként este hét órakor katonai tiszteletadás mellett kerül sor a zászlólevonásra a Deák téren.
A részletes ünnepi programok lapunk 11. oldalán olvashatók.
JUGOSZLÁV FÉRFI -MAGYAR ÚTLEVÉLLEL
A letenyei határátkelőhelyen egy magyar személygépkocsi jelentkezett kilépésre, a benne ülő vezető és két utasa magyar útievet mutatott fel. Feltűnt azonban, hogy az okmányt átadó személy nem azonos a tulajdonosával. így a személycserés módszerrel elkövetett közokirat-hamisítás vétségét elkövető jugoszláv férfi és két magyar segítője ellen eljárás indult. Élénk forgalom volt a zöldhatáron is, hiszen a magyarszlovén határon az elmúlt héten hatvanöt külföldi - román, ukrán, tunéziai, egyiptomi, macedón, bolgár és jugoszláv - állampolgárral szemben jártak el a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság munkatársai.
Motorcsónak, bajnoki futam Gyékényesen
FORMULA 500
Befektetők is érdeklődnek, de nagyon észnél kell lenni, mert sajnos szélhámosok és cápák is fel-felbukkanak a nyereség reményében. Nekünk semmilyen alaptőként nem volt, abból indultunk ki, hogy mindent cse-
re-ügylet alapján oldunk meg. Kaptunk egy irodát Benedek Miklóstól, a Kanizsa Telecom pedig a telefonos kapcsolattartásban segített ki bennünket. Miután a pályázat eldőlt, biztos volt, hogy Gyékényesen rendez-
zük meg a motorcsónak versenyt, az Ausztria-Beton Kft., a vízfelület tulajdohosa vállalta magára a pálya-kialakítást -mondta többek között lapunknak Horváth Zoltán.
írásunk a lap 8. oldalán olvasható.
ÁRA: 35 FI
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/lax:
(13)312-30$
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 11, szám 1997. március 14.
DEMONSTRÁCIÓ
A javakorabeli férfiak és asz-szonyok között akadt azonban a fiatalabb korosztályból való is. Az olajzöld overallba bújt fiatalember, Illés Ferenc - mint elmondta - kisiparos, mégis részt vesz a megmozduláson.
- Az a legnagyobb probléma, hogy a vállalkozásokat semmivel nem segítették, csak gátolták. Tavaly csökkentették másfél-két ponttal a társadalombiztosítást, majd rátették az ezernyolcszáz fo-
rintos egészségbiztosítási járulékot. Ez egy kisüzemben százezer forintos pluszkiadást jelentett. A gazdáknak semmit nem adtak, csak értéktelen földet. Arra már nem gondoltak, hogy azt fel is kellene javítani. Eszközökre, termelőberendezésekre lelt volna szükség meg hitelre. Most van ugyan kamattámogatás annak, aki meg tudja írni a pályázatot, és annak, aki kifizet negyven-ötvenezer forintot a jogászoknak. Bár
jópár mai gazda ne kapta volna vissza a földet, mert csak arra jó, hogy a hasznot elvigye. Én visszakaptam egy területet, egy dzsumbujt. Tizenkétezer forint egy évben a veszteségem. Ez tény, nem kalkuláció. Megszántattam, bevetettem, műveltettem, leszedtem a kukqricát, megszáríttattam - az eredmény tizenkétezer forint mínuszban.
Tudósításunk a lap 10. oldalán olvasható.
OLAJBÁNYÁSZ SPORTEGYESÜLET
ÁTSZERVEZÉS
javított a vasút
A kosárlabda NB I B-csoportjában folyik a rájátszás az első hat helyezés elnyeréséért. Ennek második fordulójában javított a MÁV NTE női együttese, amely a továbbélés reményében küzd a második helyért.
A Monor elleni hazai mérkőzésen 86:64 arányban nyertek a vasutasok, akik közül a legeredményesebbnek Simonné - 29 ponttal - és Zsolnai - 21 ponttal - bizonyult. A kanizsaiak visszavágtak a vereségért és nagyobb arányban is nyerhettek volna, de több ziccert hibáztak.
Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság írásos előterjesztése alapán az OSE önálló, jogi személyiségű klubok -szakosztályok - keretében folytatja működését. Vagyis atlétika, kézilabda, tenisz és labdarúgó klub működne társadalmi vezetőséggel, klubelnökkel. Az OSE elnöksége a szervezeti, üzemeltetési, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátására ap-
parátust foglalkoztat, akik munkáját kinevezett klubtitkár részmunkaidőben irányítja. A munkáltatói jogokat az OSE társadalmi elnöke gyakorolja.
A hosszúra nyúlt vitában az OSE léte, jövője volt a tét. A szenvedélyes, felelősségteljes, aggódó vitában elhangzottak eltérő vélemények, voltak ütközések.
A történtekről lapunk 13. számolunk be.
oldalán
2 ( KANIZSA - Styttoéty, ütL&e& ) 1997. mariin ? 14.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Horvát konzulátus
Vektor Rt.
Önkormányzati biztos
Helyi kitüntetések
Első napirendként a Nagykanizsán létrehozni tervezett horvát tiszteletbeli konzuli képviseletről tárgyalt a bizottság. Tüttő István alpolgármester emlékezett arra, hogy Horvátország magyarországi nagykövete, dr. Zdenko Strabalo városunkban tett látogatása során ismertette, hogy anyagi okok miatt nem látnak lehetőséget másra, mint arra, hogy tiszteletbeli konzulátus létesülhessen Kanizsán. Halász Gyula afelől érdeklődött, hogy a működés anyagi része mennyiben érinti a várost. Az alpolgármester elmondta, hogy a tiszteletbeli konzul társadalmi tisztség, amennyiben a tevékenységgel kapcsolatban rezsiköltségek merülnek fel, azt a konzulátus fedezi. Tarnóczky Attila azt javasolta, próbálja elérni a város azt, hogy horvát állampolgár legyen a tiszteletbeli konzul, mert úgy a kapcsolattartás is valós, másrészt egy későbbi konzulátus csirája is lehetne. Béres Márton rámutatott arra, hogy térségi kapcsolatrendszerünkben is jelentőséggel bírna a tiszteletbeli konzulátus létrehozása. Az előterjesztést a bizottság elfogadta, a két ország külügyminisztériuma elé kerül a téma.
Tüttő István arról is tájékoztat-
ta a bizottságot, hogy a Vektor Rt. ajánlatot tett az önkormányzatnak, amely szerint újabb százmillió forintot tudna a cég kisajtolni az APV Rt-től a privatizáció kapcsán. Czupi Gyula aziránt érdeklődött, mi az a feltáró tevékenység, amelynek nyomán kiderülhet, hogy az önkormányzat olyan pénzösszegekre is jogosult, amilyenekről nincs tudomása. A bizottsági tag azt is szerette volna megtudni, hogy a polgármesteri hivatal foglalkozik-e azzal, hogy eddig még föl nem tárt lehetőségeket keressen a privatizációs járandóság megszerzéséért. Dr. Kerekes József annak a véleménynek adott hangot, hogy a hivatal egyre több hivatali munkát ad ki másnak elvégzésére, az apparátus egyre kevesebb, hatáskörébe tartozó munkát vállal fel. A képviselő véleménye szerint ez több költséget jelent az önkormányzatnak. Azt javasolta, hogy - mivel a jogszabályok pontosan meghatározzák, mi jár az önkormányzatoknak - a hivatal illetékesei nézzenek utána, milyen jogcímen, mennyi pénzhez tud még hozzájutni a város. A Vektor Rt-vel való kapcsolat folytatásáról annak a véleménynek adott hangot, hogy a cég számoljon el eddigi tevékenységével, utána - ha még aktuális lesz - újra tárgyalhatnak a Vektor ajánlatról. Tüttő István szerint a százmillió forint a tényleges piaci értékesítés után járna még az önkormányzatnak. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy magánügyvéd is szerzett már mintegy tizenötmillió forintos privatizációs bevételt az önkormányzatnak. Az ÜJKB a Vektor Rt. ajánlatát nem javasolta elfogadásra.
Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelettervezetet elfogadta a bizottság. Amennyiben az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjének Tiszteit Jegyzőnő!
A Bagola-Várossszépítő Egyesület nevében ismételten tiltakozunk a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel készíttetett előzetes környezeti hatástanulmány Bagolán történő plakátoltatása ellen.
A vonatkozó önkormányzati döntés településünket, mint lehetséges egyik helyszínt jelölte meg a majdani hulladéklerakó számára.
- A többi számításba jöhető helyszínen hasonló előzetes környezeti hatástanulmány miért nem készült?
- Ha van több helyszín, miért nem került ez ideig nyilvánosságra?
- A mintegy 30 éve nálunk szabálytalanul működtetett szeméttelep 1997. évi elvitelére miért kaptunk az elmúlt évben kétszer is (augusztus 21, november 30.) határozott polgármesteri ígéretet (kb. 80-80 fő előtt tartott falugyűlésen) Suhai Sándor úrtól?
Mint már többször megtettük, most is megismételjük tiltakozásunkat a tervezett szeméttelepi bővítés ellen!
Nagykanizsa, Bagola 1997. március 5.
Gelencsér Lászlóné
elnökhelyettes
Keres marics András
elnök
költségvetési szerveknél - Szociális Foglalkoztató, kórház, KI - a huszonöt-harminc nap közötti tartozásállomány összege meghaladja az éves kiadási eredeti előrány-zat tíz százalékát vagy a százmillió forintot, és ellenük nem indult adósságrendezési eljárás, a polgármester köteles javaslatot tenni a közgyűlésnek önkormányzati biztos kirendelésére.
Ezt követően a helyi kitüntetések alapításáról az adományozásáról szóló rendelettervezetről vitázott a bizottság. Az előterjesztéshez képest a bizottság azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a díszpolgári és pro urbe kitüntető címek mellett az egyéni és közösségi kitüntető címek helyett egységes kulturális, sport- és oktatási elismeréseket adományozzon, a Szekeres Józsefdíjból és a közigazgatásban dolgozók elismeréséből is egy-egy kerüljön kiosztásra, kivétel csak az oktatási kitüntetés legyen, amely területen két díjat adna át az önkormányzatnak. Egy kitüntetéssel ismernék el a kisebbségekért kiemelkedően tevékenykedőket, és nemcsak az etnikai kisebbségek esetében. A közigazgatási elismerés elnevezését a tervezett Deák Ferenc Díjról - a város közelmúltban elhunyt díszpolgára után -Paizs Ferenc Díjra változtatná az ÜJKB.
A vita lezárását követően a bizottság elfogadta a polgármesteri hivatalban az étkezést igénybevevők köréről és a nyersanyagnorma megállapításáról szóló rendelettervezetet.
Ezt követően - a sajtó kizárásával - tárgyalt a bizottság az önkormányzati szerződéstervezetekről.
_L.I.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Könyvtár felújítás
Külkapcsolatok
Beiskolázás
Intézményi konyhák
Át- és továbbképző Központ
Napirend előtt dr. Horváth György tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az Olajbányász SE elnökségi ülése elé terjesztett bizottsági elképzelést, amely a szervezeti átalakításra és az önkormányzat támogatására vonatko-
zott, az elnökség egy ellenszavazattal elfogadta. A sportegyesület egyes szakosztályai önálló klubokká válnának, az SE pedig koordináló tevékenységet folytatna csupán.
Első napirendként a bizottság vita nélkül támogatta a tiszteletbeli horvát konzuli tisztség létrehozására tett javaslatot. Ezt követően a volt iparoskör, majd városi könyvtárként funkcionáló Sugár utcai épület felújítása céljából elkészített pályázatra mondott igent a testület. A címzett támogatásért pályázó önkormányzatnak a beruházás tíz százalékát, mintegy hat-vanegymillió forintot kellene önerőként biztosítani a pályázat sikeres elbírálása esetén a felújítás finanszírozására. Az OKSB elfogadta az intézményekben folyó étkeztetés nyersanyagköltségeinek húsz százalékos emelését.
Ötödik napirendként a külkapcsolatok egyes kérdéseit szabályozó rendelettervezet vitájára került sor. A kidolgozók nevében Béres Márton mondta el, hogy a rendelet célja az, hogy áttekinthető, tervezhető külügyi kapcsolatrendszere legyen a varosnak, minden évben elfogadott külügyi terv alapján utazzanak a delegációk. A meghívásokra a viszonosság és a politikai-szakmai szempontok alapján állítsák össze a kiutazók névsorát. Dr. Horváth György szerint kétséges, hogyan lehet középtávú tervet készíteni a külkapcsolatok terén. Rámutatott arra, hogy a meghívó fél határozza meg, kiket vár a partnerországból. Sabján Imre szerint a legfontosabb kérdés, hogy egy kézben tartsák a külkapcsolatokat, önkormányzatét, hivatalét, intézményekét egyaránt. Zsoldos Ferenc azt javasolta, hogy ne szabályozzák túl a dolgot, nem kell mindenben a közgyűlés hatáskörében hagyni a döntést. Véleménye szerint a tanácsnok azért kapja a tiszteletdíját, hogy kézben tartsa a terület feladatait. Marton István hangsúlyozta, hogy ha már közpénzekből fedezik a delegációk utazását, a kiutazó létszám felső határát is a közgyűlésnek kell meghatároznia. A képviselő szerint nem minden szakmai delegáció vezetését kell a polgármesterre bízni. A rendelettervezet a bizottság többsége elfogadásra alkalmasnak tartotta.
Dusnoki Ágnes művelődési osztályvezető-helyettes ismertette a bizottsággal azt, hogy a város óvodáiban felmérést végeztek a nagycsoportos gyerekek szülei körében, hová szeretnék első osztályba íratni a leendő iskolásokat. Ennek alapján valós igényként merülhet fel a Zrínyi iskola részéről az, hogy a korábban elfogadott kettő helyett három első osztályt indíthassanak. Mind dr. Pintemé Grundmann Frida osztályvezető, mind helyettese azt javasolta a bi-
1997. március 14.
( KANIZSA - StyottáÁyc ülé&eú )
3
zottságnak, tartsák a koncepcióba foglalt korábbi akaratukat, ne változtassanak a beiskolázási terven. Babján Imre szerint nem szabad továbbra is a belvárosi iskolák kéréseit támogatni, mert mindez a városszéli és a belvárostól távolabb első iskolák rovására menne. Papp Ferenc elismerte a változtatás ellen szólók érveit, de három első osztály indítását javasolta a Zrínyi iskolában. Mint mondta, a plusz egy osztályt máshonnét kellene elvenni, olyan intézménytől, ahova nem jelentkeznek annyian, amennyit vártak. Mayer Ferenc felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy gondolják át, mikor tesznek jót. Mi fontosabb: a koncepcióhoz való ragaszkodás vagy az, ha száz szülő egy iskolába akarja beíratni a gyermekét, máshová pedig csak tizenkettő. A vita ellenére a bizottság nem változtatott eredeti álláspontján, nem adott lehetőséget a Zrínyi iskolának harmadik első osztályos tanulócsoport indítására. Az óvodáknak szülői értekezletet kell tartaniuk az iskolai beiratkozások előtt, amelyre minden iskolaigazgatót meg kell hívniuk - a Piarista Altalános Iskoláét is -, hogy elkerülhető legyen a gyermeklétszám eléréséért folytatott lobbizás.
Ezt követően az intézményekben működő konyhák további sorsáról tárgyalt a bizottság. A szakosztály azon elképzelését, hogy a nem gazdaságos Űrhajós utcai óvoda konyha üzemeltetését szüneteltetik, a feladatot a központi konyha látja el. A Mező Gimnázium konyhája megszűnne, az ott étkezőket a Hámán leánykollégium látná el. A más konyhákat érintő szermélyzetcsökkentés belső átszervezéssel megoldható. A foglalkoztatási probléma levezénylésére operatív terv készül és kerül újra a bizottság elé.
A Dortmundi Iparkamarával közösen a városban letelepítendő át- és továbbképző központ helyéül a Kézműves Kamara megyei elnöke, Halász Károly a legjobb megoldásnak egy üres laktanyát látna, de a kezdeti lépések megtételére alkalmasnak tartotta a szakma által felajánlott megoldást, a Széchenyi Szakközépiskolába való telepítést is. Az elgondolást a bizottság is támogatta.
Dr. Pintemé Grundmann Frida tájékoztatta a bizottságot arról,, hogy az elkészült oktatási koncepció egyben a megyei Közoktatásfejlesztési Tanács elé kell, hogy kerüljön, amelynek véleményezésijoga van. Ezt követően a Kulturális Alap felosztásának irányelveinek megfogalmazása céljából egyeztető megbeszélésről határozott a kulturális albizottság és az új kultúrreferens, Halmos Csaba.
A közeljövőben megjelenő történettudományi mű, dr. Bacsa Gábor könyve száz példányának
megrendelésével járul hozzá a bizottság a kiadvány megjelentetéséhez. Ez nyolcvanezer forintot jelent.
L.I.
Díszpolgári cím
Horvát konzulátus
Osztálydarabolás: nem
Kedden délután került sor a Szociális és Egészségügyi Bizottság soron következő ülésére. Első napirendi pontként a horvát konzulátus létesítésének kérdéseiről tárgyalt a bizottság. Mint az előterjesztés, Tüttő István alpolgármester elmondta, a konzulátus létesítésének gondolata a nagykövet ittjártakor vetődött fel. Mivel Horvátországnak egyelőre szűkösek az anyagi lehetőségei, ezért első lépésként tiszteletbeli konzult neveznének ki, aki tisztét anyagi ellenszolgáltatás nélkül látná el. A tervek szerint a konzul horvát állampolgár lenne, és a konzulátus egyik lehetséges helyszíne a Rozgonyi 1. lenne. A konzulátus technikai feltételeiről első körben az önkormányzat gondoskodna. A bizottság támogatta a határozati javaslatot. Ezt követően a külkapcsolatokat szabályozó rendeletter-
(Folylalás a 4. oldalon.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől fiiggeüenül.
Értékesítésre kerülő garázshe-lyek száma: 14 db
Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely Versenytárgyalás ideje:
1997. március 28. 9.00 óra Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
A BIRODALOM
VISSZAVÁG
A régi nagy birodalmak igazi korszakukat az ókorban élték. Ma az önállósodó nemzetek törekvései nyomán bomlanak uniók, FÁK, nagyországok, hogy majdan újabb laza szövetségbe csatlakozzanak. Mindez kicsiben is lezajlik. Városunkban (is) elég látványosan szakadtak szét vállalatok, aprózód-va tűntek el vállalati vagyonok, alakultak kis érdekszövetségek és vannak alakulófélben nagy - talán nem is éppen laza - helyi birodalmak. A városüzemeltetésben tevékenykedők kis káeftébe tömörülve végzik az önkormányzat megbízásából és pénzéből a terület feladatait. Hiába próbál évente alkudozni a városvezetés - a dörzsöltebb, monopolhelyzetben lévő szerződő fél a kialkudott összegből vígan megél, a vállalt feladat viszont nem mindig és nem úgy sikerül, ahogyan a pénzadó gazda szeretné. Hóakadályok, tükörjég a járdákon, szemetes parkok, nyesetlen fák, elhordatlan szemét a köztereken - jelek a hadak útján.
A terek, parkok városa soha ilyen szemetes nem volt, az utcákon kavargó mocsok elemzéséből egy szociológus komplex tanulmányt írhatna városunk lakóinak életmódjáról. A nemfizető garázstulajdonosok - akiktől korábban a fene se kért pénzt a teli konténerek ürítéséért - a közterületre hordják a szemetet, amit a szolgáltató hetekig ott is hagy. Hol vannak már a szerződéskötés és a rendeletalkotás idején oly sokszor hangoztatott kötelezettségek, a közegészségügyi előírások? A parkokban szemét, a fagy által letört ágak, kutyapiszok és a tavaly lekaszált fű rothadó maradványai teszik teljessé a képet. A pusztuló egyedek ellenére városunk bővelkedik fákban mind a parkok területén, mind a kockaházak közötti ligetekben. Isten tudja, a városüzemeltetésért felelősök mikor nyíratták vissza a természet törvényei szerint burjánzó lombkoronákat, talán a sokszor hangoztatott pénztelenség az ok? Áramlik kifelé a pénz, mégis a lakosság közreműködésére szorul az önkormányzat. Nem is lenne ez baj, hiszen legyen mindenki felelős azért a környezetért, amelyben él, tegyen meg mindent, hogy a város tiszta és rendezett külsővel várja az ünnepeket. A legtöbb helyen van néhány olyan lakó, aki a tavasz beköszöntével szívesen gereblyét fog, szemétlapátot ragad, takarítja, csinosítja a közterületet, amelynek rendszeresen rendben tartására soha nem elég a város pénze. De mi lesz a köztisztasági és lomtalanítási hetek után? Ha a munkanélküliek, jövedelempótlósok egy része már felélte a közmunkáért kapott napi ötszáz forintot, a szerződő káefték továbbra sem folyamatosan végzik a város közterületeinek rendben tartását - újra a társadalmi munkásokra vár a szélsodorta szeméthalmazok eltakarítása, mondván, ők laknak a szeméttel társbérletben, valószínűleg tőlük is származik. A lakosság fogja megnyírni a fákat is? A Környezetvédelmi Felügyelet a megmondhatója, milyen viharokat vált ki egy-egy fa kivágása, visszanyírása, hiszen van, aki az árnyékot szereti, van, aki úgy érzi, rá a nap sohasem süt. Bírságolnak is, ha nem engedélyezett módon, szakszerűtlen kezek megcsonkítják a fákat, bokrokat, de úgy látszik nem megfelelő visszatartó erő a hivatalos ejnye-bejnye.
El-eltűnnek évtizedek óta növekedő fák, az illetékes cégtől kölcsönkapott nyesőalkalmatosságokkal az erkélyekről nyírják először meg, aztán ki a fákat. Mert hiányzik a szakértelem. A megfelelő irányítás. A szükséges technika.
Mostanában több parkos részen feltűnik a célgép, felemelkedik a magasba, két munkás megragadja az ágakat és az alulról irányító szakember iránymutatásai alapján visszavág. A szemlélődő meglepődve tapasztalja, hogy nagy ágak hullnak a mélybe, a szakszerű kezek csonkítják a fákat. A kirajzó lakóknak újra bebizonyítják, jobb, ha mindig azzal elégednek meg, ami van, mert igényeik lehetnek, de majd jól meglakolnak érte. Kellett nekik nyesés? Elérte az erkélyeket a sok új hajtás? No, most majd nem éri el. Hosszú távra megoldódott a visszanyesés kérdése, jövőre már egy hajtás sem sarjad a levágott ágak helyén. Kell a napfény? Most aztán tűzni is fog, minden erkélyre, ahova ma már csak a kifogásolt hajtások lógnak be, azokat nem vette észre a szakértő szem Azt sem, hogy a munkagépe úgy feltúrta az éppen eszmélő füvet, mintha új barázdát szántott volna az eke a lakótelepen. Ott, ahol szemetet szedhet, takaríthat, közterületet tarthat rendben, súlyos szemétgondokkal küzdhet a városlakó - kizárólag a saját akaratából.
Igényei is lehetnek, de azokat jobb, ha nem hangoztatja, nem kér, nem kifogásol. Mert különben a birodalom visszavág.
Q KANIZSA- rj«U^ j

1997. március 14.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
4
Soron kívüli, zárt ülést tartott az elmúlt hét szerdáján a kanizsai közgyűlés. Az ülés után Suhai Sándor polgármester elmondta, hogy a sürgős tárgyalásra azért volt szükség, mert a kanizsai önkormányzat és a piarista rend közötti szerződéstervezetet minél előbb a kormány mellett működő egyeztető bizottság elé kell vinni. Késlekedés esetén nem kerül napirendre a kérdés és így a kanizsai önkormányzat és a piarista rend egyezkedésével előreláthatólag 2005-ig nem foglalkoznak. Az egyeztető bizottság csak akkor tárgyal az ügyről, ha közös megegyezéssel született megállapodás kerül az asztalra.
A soron kívüli közgyűlésen elfogadott megállapodás-tervezet szerint az 1997/98-as tanévtől a jelenlegi Hunyadi iskola felső szintjét kapja meg használatra a
(Folytatás a 3. oldalról.)
vezetet vitatta meg a bizottság. Pócza Attila abbéli reményét fejezte ki, hogy a rendelet előrelépéstjelent majd a külkapcsolatokban, mert ha egy testvérvárosunknak csak olyan bemutatkozásra telik, mint amilyet a város által rendezett vásáron láthattunk, akkor ezeket a kapcsolatokat felül kell vizsgálni. Dr. Csákai Iván úgy vélekedett, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat nem csak polgármesteri szinten kell ápolni, a városok egymással kössenek kapcsolatot, s ezt talán ez a rendelet képes lesz elérni. A vélemények elhangzása után a bizottság támogatta a rendelettervezetet. A díszpolgári címmel kapcsolatban a bizottság zárt ülésen hozta meg döntését. Mint dr. Csákai Ivántól megtudhattuk, a bizottság nyolc igen és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy aktív önkormányzati képviselő ne kapjon díszpolgári címet, s az ezzel kapcsolatos rendelettervezetet is módosításra javasolja a bizottság. A zárt ülést követően a bizottság a Szociális és Egészségügyi Osztály átalakításának kérdéseiről tárgyalt. A téma kapcsán voltak, akik úgy vélekedtek, hogy az osztály átszervezésével, ám a létszám
Piarista Általános Iskola, a tornatermet és az ebédlőt pedig az intézmények közösen használják. A közös használat időtartama 1997. július 1-től 1999. július l-ig tart, amely közös megegyezéssel meghosszabbítható. Az iskolában üzemelő konyhát továbbra is az önkormányzat tartja fenn. A Hunyadi iskola második emelete és tetőszerkezete szükség szerint felújításra kerül, melynek költségeit ötven-ötven százalékban fedezi az önkormányzat és a piarista
változatlanul hagyásával nem javítható az ott folyó munka. Mint dr. Takács Anikó jegyző elmondta, az osztály egészségügyi irodára és szociális osztályra való szétválasztásával jobban szervezett lenne az ott folyó munka, nagyobb teljesítményekre lennének képesek, ugyanakkor tiszta profilú rendszerek jönnének létre. Még mielőtt az osztály bontásáról döntött volna a bizottság/többen kifogásolták, hogy egyes szervezetek ide vagy oda tartoznának a későbbiekben. Miután Balogh Tibor felhívta a jelenlévők figyelmét a döntési sorrendre, szavazásra került sor, melynek eredménye szerint a bizottság nem kívánja az osztály szétbontását. Dr. Takács Anikó a szavazást követően így vélekedett: „Remélem, hogy a Közgyűlés nem úgy dönt, ahogy önök, mert ha igen, akkor az egész rendszer össze fog dőlni, én úgy látom." Ezt követően az élelmezési norma 20%-os emeléséről hozott döntést a bizottság. Az emelés mértéke nem éri el az árak emelkedésének mértékét, a szolgáltatást megfizethetővé kell tenni, hangzott el az indoklásban. Tizenegy elnapolt lakásvásárlási támogatásra beadott pályázat ügyében hozott döntést ezt követően a bizottság. A negyedévre rendelke-
rend. A felújítás kivitelezési munkáit a Piarista Rendfőnökség végezteti el, az önkormányzat maximum négymillió forintig járul hozzá a költségekhez. Suhai Sándor i emlékeztetett arra, hogy a Hunyadi-Petőfi-Vécsey iskolák összevonására csak akkor kerül sor, ha a közgyűlés által meghatározott feltételek teljesülnek: legalább 22-24 gyerek jelentkezik az EKP-programra. A polgármester tájékoztatása szerint a Hunyadi iskolát annak függvényében ürítik
zésre álló 7,5 millió forintból a bizottság 2,65 milliót osztott szét 9 pályázónak, két esetben pedig a második negyedévre halasztotta a döntést. A pályázatok elbírálása után a bizottság ismét zárt ülésen folytatta munkáját, segélyekről, fellebbezésekről hozott döntést.
_B.D.É.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Posta-Matáv üzletház
Tisztasági Hetek
Emléktábla a mozin
i . » !1! . 1.1» H! \' I ÉSM ......I\' " ¦.....
A Matáv-Posta területén felépítendő üzletház városképi kérdéseivel kezdte meg múlt héten szerdán szokásos ülését a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. A témával kapcsolatban Suhai Sándor polgármester elmondta, hogy a hét elején szerzett tudomást a beruházásról, holott az elvi építési engedély már kiadásra került, mi több, annak jogerőre emelkedése előtt már hirdeti az üzlethelyiségeket a beruházó. Az egész dolog azért sem szerencsés, mert a tervezett beépítés első ütemével párhuzamosan áll a piaci pavilonsor, előprivatizált üzleteivel, amelynek esetleg elbontása százmilliós terhet róna a városra. A beadott tervek egyébként nem ellentétesek az érvényben levő ÁRT-vel, tudhattuk meg Karmazin József főépítész-
ki és adják teljes használatra a Piarista Rendnek, amilyen mértékben a kormánytól igényelt anyagi kompenzáció ezt lehetővé teszi. Az önkormányzatnak a belterületi földingatlanok után még járó mintegy kétszázmillió forintnyi követelése fejében a város a Thury laktanyát is elfogadná és oktatási célra alkalmassá tenné. A közgyűlés a tárgyalások lefolytatására felhatalmazta Suhai Sándor polgármestert.
_L. I.
tői. Gyalókai Zoltán felhívta a bizottság figyelmét, hogy korábban foglalkozott már a VKB az OTP Bank terjeszkedési kérelmével, amelyet el is fogadtak, ám az a mostani beépítési elképzelésekkel ellentétes. Hosszas vita után körvonalazódtak a határozati javaslatok, amely szerint a bizottság javasolja, hogy a társzín alatti parkolókat egy lejáratról lehessen megközelíteni, ez vonatkozzon a később kialakítandókra is, s ehhez a tulajdonosok kártérítés nélkül járuljanak hozzá. A második pont szerint a piaci pavilonsor jelenlegi helyén marad, s annak esetleges bontására az önkormányzat nem tud ígéretet tenni. Az l-es ütem elé tervezett parkolók ne kerüljenek kialakításra, addig legyenek parkolók a tömbben, ameddig lábon járó forgalom van a téren. A bizottság továbbra is figyelemmel kívánja kísérni a tervezés folyamatát, ezért a következő ülésén ismét foglalkozik a témával. Ezt követően horvát konzulátus létesítésének kérdéseivel foglalkozott a bizottság. Mint Tüttő István alpolgármester elmondta, a konzulátus létrehozásának gondolata a horvát nagykövet kanizsai látogatásakor vetődött fel, s úgy tűnt, a horvát fél nem zárkózik el tőle, csupán anyagi eszközei szűkösek. Első lépésként csak tiszteletbeli konzul kinevezését tervezik, de a kezdeményezés valódi diplomáciai képviseletté is felfejlődhet az idők során. A bizottság támogatta az elképzelését. Jóllehet a bizottság levette napirendjéről a korábbi ülésén a mozi tervezett emléktábla ügyét, ezen az ülésen újból napirendre került. Mint dr. Fodor Csaba elmondta, a város március
(Folytatás a 6. oldalon.)
A Nagykanizsai Családsegítő Központ FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL
(államigazgatási főiskola vagy egyéb humán jellegű főiskola vagy egyetem) í
rendelkező munkatársat keres. 5
a
Jelentkezni: Családsegítő Központ Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. sz. | alatt, az intézmény vezetőjénél, 1997. március 14-én \\ (pénteken) 8.30 órakor.

1997. március 14. KANIZSA - \'Wtndetái, ) 5
FELHÍVÁS ÖTLETPÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
PÁLYÁZATI KIÍRÁST TESZ KÖZZÉ
a II. Világháborúban elesett katonák emlékművének felállítására Nagykanizsán.
A kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészeti Irodán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: 93/312-283.)
Óvodai és iskolai beíratás
KEDVES SZÜLŐK!
Nagykanizsa város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az 1997/98. tanévre történő beiratkozásokat és jelentkezéseket 1997. március 24-25-én tartjuk naponta 8-17 óráig.
A Keleti Városrész óvodáiban csak jelentkezést szervezünk, a többi óvodába beírást végzünk. Szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az adatokat tartalmazó személyi igazolvány 0 óvodába orvosi igazolás.
Jelentkezés helye: a szülő által választott óvoda.
Általános iskola 1. osztályába beiratkozásra kell jelentkeznie minden iskolaérett gyermeknek, aki 1997. május 31-éig betölti 6. életévét. Beírható és felvehető a július l-jétől december 31-éig született hatévesek közül minden kisgyermek, akinek iskolaérettségét az óvoda igazolja.
A körzethatárok kialakítása a szülő szabad iskolaválasztását nem zárja ki, de az intézményvezetőnek felvételi kötelezettsége csak a körzetébe tartozó tanulóval szemben van, további felvétel a létszámhatár függvénye. A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
• születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány,
• óvodai szakvélemény eredeti példánya
A szülő által választott intézménybe történő felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőt 1997. április 1 l-ig írásban értesíti.
Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály
TAVASZI TISZTASÁGI NAPOK
LOMTALANÍTÁS 1997. MÁRCIUS 17., 18., 19., 20., 21.
TISZTASÁGI AKCIÓ: 1997. MÁRCIUS 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27.
VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS: 1997. ÁPRILIS 11., 12.
Kérünk minden városlakót, közösséget, hogy saját környezetük rendbetételével tegyék teljessé a tavaszi nagytakarítást.
A Tavaszi Tisztasági Napok alatt együttműködő közösségek részére egyeztetett módon és mértékben segítség igényelhető a Környezetvédelmi Információs Irodánál. (Nagykanizsa, Deák tér 5. Tel.: 310-692)
FELHÍVÁS
FELHÍVJUK A NAGYKANIZSÁN ÉLŐ LAKOSSÁG, A VÁROSBAN TEVÉKENYKEDŐ SZERVEZETEK FIGYELMET, HOGY
MÁRCIUS 19-27-IG
„TAVASZI TISZTASÁGI NAPOKAT"
SZERVEZÜNK.
Célunk a város tavaszi nagytakarításának minél hatékonyabbá tétele, a lehető legszélesebb kör tevékeny közreműködésének megnyerése annak érdekében, hogy városunk méltó környezettel köszöntse ünnepeinket.
KÉRÜNK EZÉRT MINDENKIT, LEHETŐSÉGE SZERINT VEGYE KI RÉSZÉT A KÖZÖS MUNKÁBÓL, ELSŐSORBAN SAJÁT KÖRNYEZETE RENDBETÉTELÉVEL, SZÉPÍTÉSÉVEL.
A tisztasági napok időtartama alatt a Hulladékgyűjtő Kft. a rendes hulladékszállításon felül a lakóközösségek számára igény esetén díjmentes hulladékszállítási lehetőséget biztosít.
Előre jelzett igények alapján a Környezetvédelmi Információs Irodával (Nagykanizsa, Deák tér 5. Tel.: 310-692, Erdős Péter) egyeztetett módon és mértékben ehhez segítséget is szándékozunk nyújtani az együttműködésre szerveződő közösségek részére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
A hulladékszállítás új rendje
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy az új díjrendszerrel összefüggésben 1997. március 1-től a szemétszállítás rendje az alábbiak szerint módosult.
1. Az Északi városrész, az Észak-keleti városrész, Kiskanizsa, Bajcsa városrészek, vagyis a Balatoni út-Fő u.-Király u. vonaltól északra eső (a Király u. minkét oldala) terűleteken az általános szállítási nap a péntek. Ezen a napon mindenki e területen kiteheti hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen heti kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a kedd. Ezen a napon csak e területen heti kétszeri szállí-. tást kérők edényét ürítik ki.
2. A Keleti városrész, a Déli városrész, Bagola, Fakos, és Miklósfa városrészek vagyis a Balatoni út-Fő u.-Király u. vonaltól délre eső területeken az általános szállítási nap a hétfő. Ezen a napon mindenki e területen kiteheti hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen heti kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a csütörtök. Ezen a napon csak az e területen heti kétszeri szállítást kérők edényét ürítik ki.
3. A város valamennyi szelektív gyűjtésbe vont területén a szállítási napok változatlanul megegyeznek a kiadott szállítási naptár szerinti napokkal.
FONTOS!
Az új rendszerben a hulladékot szigorúan csak a gyűjtőedényből köteles elszállítani a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft Zsákoknak, dobozoknak, szemétnek az edény mellett nincs helye!
Felhívjuk ugyanakkor a közterületen elhelyezett gyűjtőedények használóit, hogy az edények közvetlen környezetének rendben tartása a használók (lakóközösségek) feladata.
Azon használóktól, akik az edény rendeltetésszerű használatát, s ezzel az edény környezetének tisztaságát biztosítani nem tudják, a közterület használatra vonatkozó engedélyt vissza lehet vonni és az edényeket magánterületre lehet helyeztetni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi Információs Iroda
FELHÍVÁS
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány PÁLYAZATOT HIRDET TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE.
A pályázat témája:
• lakókörnyezet fejlesztése, fenntartása és
• az ehhez kapcsolódó környezeti nevelés, tudatformálás.
A pályázaton elnyerhető összeg legfeljebb 50.000 Ft, melyhez az 50%-os sa- | ját erő vagy egyéb forrás meglétét kérjük dokumentálni. <J
A pályázat beadásának határideje: 1997. március 21. 12.00 óra Az Alapítvány címe: „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért " Alapítvány § 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 5
J
( KANIZSA - SíyytUáyí üié&e&
(Folytatás a 4. oldalról.)
15-i programjában szerepel az emléktábla avatása, és a roz-gonyis kisdiákok műsorral készülnek. Akarva akaratlan a bizottság múltkori döntésével így a város március 15-i programját is befolyásolta volna. A tagok újból megtárgyalták a témát, és elfogadták a tábla kihelyezésére tett javaslatot, és annak helyéről is döntöttek. A vasúti skanzen létesítésének kérdéseiről Tüttő István tájékoztatta a bizottságot. Mint elmondta, már létezik ilyenfajta kiállítás az ország más pontján, de az jelenleg zárva tart a működtetés magas költségei miatt. A témával kapcsolatban a bizottság úgy határozott, bár szerencsés lenne egy skanzen létrehozása, de a bizottság tudomásul veszi a működtetés magas költségeit, ezért felkéri a GVB-t, vizsgálja meg a lehetőségeket. A téma kapcsán hangzott el, ha skanzen létesítésére szűkösek is a keretek, lenne mód egy állandó tűzoltójármű kiállításra. Ennek létrehozását és fenntartását a tűzoltóság felvállalná. Ezt követően a Szokoldombi beruházások ütemezhetőségéről hozott döntést a bizottság. A telekvásárlás ütemezéséről nem ennek a bizottságnak a hatásköre dönteni, hangzott el több ízben is, ám a közműfejlesztés mikéntjéről itt születik döntés. A határozati javaslat eképpen fogalmazódott meg: A bizottság a tervlapon szereplő 1A és 1B ütemet egyben kívánja megvalósítani, de amennyiben az érintettek úgy kívánják, az ütembontásra is van mód. Ezt követően a tisztasági hetek tervezett programjáról tájékoztatta Imre Béla a jelenlevőket. Az eddigi ilyen akcióktól eltérő módon az idei tisztasági hetek akciójába a város be kívánja vonni a jövedelempótló támogatásban részesülőket, akik elvégzett munkájukért plusz juttatásban részesülnek. A lomtalanítást követi majd a tavaszi nagytakarítás városszerte, így megakadályozható lesz a város elszemetesedése. őri Sándor vetette fel, hogy célszerű lenne a zártkertek lomtalanítását is bekapcsolni az akcióba. Ennek anyagi kihatásairól felmérés készül, s a témát napirendjére veszi a VKB, mint ahogy az illegális szemétlerakók ügyét is. Krémer József javasolta, hogy vizsgálja bizottság a mennyiségarányos szemétdíj hatásait, mert mint a felszólaló hozzátette, maga is nagy támogatója volt a dolognak, nem sejtette, hogy ez lesz az eredménye. Imre Béla elmondta, hogy az intézmények konténereit az akció alatt több ízben is térítésmentesen ürítik. Vita és tárgyalás nélkül fogadta el a bizottság a reklámkérelmeket az előterjesztésben foglaltak szerint. A Spar Áruház közlekedési kapcsolatainak tár-
gyalása során tudhattuk meg, hogy az építtető kérte a régi 7-es-re való csatlakozás lehetőségét. Ez az ART-vel nem ellentétes, és közlekedéstechnikailag is megoldható. Ezt követően Palotás Tibor önálló képviselői indítványának a VKB hatáskörébe tartozó kérdéseit vitatta meg a bizottság. Az ART-vel egyező kezdeményezés lenne a Bagolát és Miklósfát összekötő út megvalósítása, így azt a bizottság támogatta. A szennyvízcsatorna megvalósítását környezetvédelmi indokokra hivatkozva szintén támogatta a bizottság. Nem javasolta azonban a városrész a közforgalom elől való elzárását, lakópihenő övezet tábla kihelyezését. Az összeférhetetlenségről szóló rendelettervezetet az előadó javaslatára elnapolták. A Tiszta Gyémánt Otthonteremtő Programmal kapcsolatos kérdéseket a következő ülésen tárgyalja a bizottság. Vita és kérdések nélkül fogadták el az önkormányzati Környezetvédelmi Alap működési rendjéről szóló napirendet és az 1997. évi munkaprogramot is. A partnervárosok információs táblákra a bizottság nem kíván újabb pályázatot kiírni, később ötletbörzét rendeznek a témával kapcsolatban. A regionális hovatartozás témáját a bizottság jövő heti ülésén veszi napirendre.
B.D.É.
Pénzügyi Bizottság
Vektor Rt.
KÖGÁZ-DÉDÁSZ-részvények
A Vektor Rt. ajánlatának megtárgyalásával kezdődött a Marton István elnökletével ülésező bizottság csütörtöki munkája. A PB elé immár második alkalommal kerülő ajánlat nem kapott kellő támogatást. Marton István aziránt érdeklődött, honnan lett a városnak még olyan százmillió forintos követelése, amiről nem tudnak. Mint Kálócziné Eberling Márta elmondta, korábban is igényelt, de az ÁPV Rt. által ki nem fizetett tételekről és a valós értékesítés után járó pénzösszegekről van szó. Tüttő István megfontolásra javasolta azt, hogy a Vektor Rt-vel vagy ügyvédi irodákkal próbálkozzon a város a járandóság megszerzéséért. Mint mondta, a Vektor előnyösebb helyzetben van, több információval rendelkezik, hiszen munkatársai korábban az ÁPV Rt-nél dolgoztak. A Vektor által kért részesedést le lehet alkudni három százalékra, amennyiért a cég a százmilliót
megszerzi. Deiszinger József szerint sok a Vektor által kért öt-hat százalékos sikerdíj, három százalék elfogadható lenne, de amíg nincsenek lezárva a Vektor korábbi megbízásával kapcsolatos vizsgálatok, ne kössenek szerződést velük.\' Ezt a bizottság is elfogadta, amikor a zárszámadás során a Vektor-megbízás ügye is lezáródik, egyedi szerződéskötésről tárgyalhatnak a részvénytársasággal.
Második napirendként a KÖGÁZ- és DÉDÁSZ-részvé-nyek eladásáról vitázott a bizottság. A bróker azt kérte az önkormányzattól, hogy amennyiben egy limitált árat elemek a papírok, azonnal eladhassa az érdeklődőnek. Tüttő István elmondta, hogy Zalaegerszeg polgármestere, dr. Gyimesi Endre kérte, hogy a két város egységesen lépjen a részvények eladása kérdésében. A megyeszékhelyi önkormányzat értékesíteni kívánja a részvényeket. Elhangzott az is, hogy az értékesítés elmaradása esetén kockázatossá válik a költségvetés teljesítése, hiszen 296 millió forintot terveztek be bevételként a két papír értékesítéséből. Köteles Józsefné a költségvetés egyensúlyának megőrzése miatt támogatta a részvények eladására tett hivatali javaslatot. Marton István rámutatott arra, hogy ha a tulajdonosok tőzsdére viszik például a KÖGÁZ-papí-rokat, akkor azok évek múltán a többszörösét érik. A PB elnöke szerint nincs akkora bajban a város, hogy minél előbb el kellene adni a részvényeket, hiszen százmilliók vannak lekötve és egyes tervezett beruházásokat nem muszáj mindenáron elkezdeni.
A bizottság többsége úgy látta jónak, ha az önkormányzat nem adja el a KÖGÁZ- és DÉDÁSZ-részvényeket. A döntő szó a közgyűlésé, hiszen a két részvény értékesítését megtartotta saját hatáskörében a testület.
_L.I.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Uszoda Kft.
Városi Könyvtár
Temető Gondnokság
Hegesztők továbbképzése
Első napirend az Uszoda Kft. 1996. évi működéséről szóló beszámoló volt. Az írásos előterjesztést Jakabfi Sándor ügyvezető szóban az uszoda és a strand me-
1997. március 14.
dencéinek műszaki állapotáról és azok helyreállításáról, felújításáról szóló tájékoztatóval egészítette ki. Mint elmondta, mind az ÁNTSZ által előírt szabályok, mind az állagromlás miatt több tízmilliós felújítási munkákat kell elvégeztetni a létesítményeknél. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a jövő évi költségvetésben legalább a külső medencék rendbetételének fedezetét szerepeltetni kell.
Ezt követően Tüttő István alpolgármester tájékoztatta a GVB tagjait arról, hogy a Vektor Rt. ajánlatot tett az önkormányzatnak arra, hogy 5-6 százalékos részesedés fejében újabb százmillió forintos privatizációs bevételeket szerez meg a városnak. Az alpolgármester hozzáfűzte, hogy a cég valószínűleg kevesebb sikerdíjért is aláírná a szerződést. Ferencz József a követelés jogossága felől érdeklődött, illetve megkérdezte, hogy az önkormányzat és hivatal miért nem próbálta meg maga megszerezni a járandóságot. Kálócziné Éberling Márta válaszában elmondta, hogy a hivatalnak nincsen olyan jogásza, aki el tudná végezni a feladatot, ezért vagy a Vektort kellene megbízni vagy ügyvédet, ügyvédi irodát. Palotás Tibor szerint jó gazdasági jogászok működnek a városban, nem szabad kockáztatni azt, hogy a már rossz hírbe keveredett Vektorral szerződjön az önkormányzat. A képviselő arra is rámutatott, hogy furcsa, ha nincs elég pénze az ÁPV Rt-nek, akkor a cég hogyan tud százmilliót szerezni. Tüttő István felhívta a figyelmet arra, hogy ha a jogi utat választják, évekig eltarthat a per. Kalmár István arra is rámutatott, hogy a pereskedés bizonytalan, és annak befej eztéig még egy kormányváltás is bekövetkezhet. Stahl György szerint három százalékos sikerdíjért érdemes megbízni a Vektort, ha százmilliót meg tud szerezni az ÁPV Rt-től. Azt is megjegyezte, hogy egy magánügyvéd sem valószínű, hogy kevesebbért vállalná. Marton István is ezt erősítette meg, szerinte a helyi ügyvéd drágább lenne, és sikeressége is bizonytalanabb, mint az információkkal és kapcsolatokkal rendelkező Vektornak. A GVB az ajánlat elfogadását támogatta, három százalékos sikerdíj fejében. Vita nélkül fogadta el a bizottság a horvát tiszteletbeli konzulátus létrehozására tett javaslatot és az élelmezési normák, a húsz százalékos áremelés bevezetéséről szóló előterjesztést. Támogatta a tagság a közterülethasználati rendelet módosítására tett javaslatot, amelyben az építkezési-bontási területek díjait szabályozza az önkormányzat. E rendelet kapcsán nem kerül módosí-
1997. március 14.
( KANIZSA - Styottááyi oHéteá,
tásra a taxik körterület-használati díja.
Nagy vitát váltott ki a Sugár úti volt iparoskör, majd a könyvtár felújításának terve. A hivatal műszaki osztálya pályázatot készített elő, mellyel címzett támogatás megszerzése a cél. Az önkormányzatnak a beruházás tíz százalékát - a pályázat szerint mintegy hatvanmillió forintot - kellene fedezni. A hivatal javaslata szerint a már kész terveket kellene megújítani, aktualizálni. Ez mintegy négymillió forintba kerülne. Kalmár István szerint ez sokba kerülne, és ha a címzett támogatást nem nyeri el a város, több milliós veszteség keletkezik újra, hiszen már egyszer nem keveset fizetett a város a könyvtár terveiért. Imre Béla műszaki osztályvezető elmondta, hogy egy új könyvtár ma közel egymilliárd forintba kerülne, nem szabad a felújítás hatszázmillióját összehasonlítani az évekkel ezelőtti tervekkel, amikor először négyszázmillió forintra tervezték az új könyvtár építését. Ez az összeg az évek során - amikor egy alkalommal sem sikerült állami támogatást elnyerni a beruházáshoz - négyszáznyolcvan, majd hatszázmillióra emelkedett és a beruházás végére egymilliárd forintra nőne. Palotás Tibor megkérdőjelezte, hogy szükséges-e ilyen felújításba, beruházásba milliókat ölni, amikor ma az emberek érdeklődése nem nagy a kultúra iránt. A képviselő szerint komolyabban körül kellene járni a témát, mert akkor ijedne meg igazán a város, ha elnyernék a címzett támogatást. Azt kérte, vizsgálják meg, kérjék ki a bizottságok, a lakosság véleményét is ar-
ról, kell-e a városnak egy ilyen inproduktív beruházás. Óvott attól, hogy a régi tervek leporolásá-ra négymillió forintot dobjon ki az önkormányzat. Deiszinger József amellett érvelt, hogy az új könyvtár építésére kellene újra megpróbálni állami támogatást kérni, a mostani épületet pedig el kellene adni felújítási kötelezettség mellett úgy, hogy a homlokzaton ne változtathassanak. Kálócziné Éberling Márta tájékoztatta a bizottságot arról, hogy ma is van érdeklődő, aki megvenné az épületet, de az árat magasnak tartja. A huszonnyolcmillió forintra értékelt épületet hatvanmillióért próbálta meg értékesíteni a város, amellett, hogy több százmillió forintot kellene az új tulajdonosnak felújításra költeni. Marton István felhívta a figyelmet arra, hogy egyszer sem volt meghirdetve az ingatlan eladása. Azt javasolta, ha eladják, a homlokzat és a színházterem maradjon meg az esetleges felújítás után is. A bizottság az előterjesztést támogatta.
Ezután a temetőgondnokság átszervezése került napirendre. Imre Béla osztályvezető elmondta, hogy a hivatal belső egyeztetése során az látszott a legjobb megoldásnak, ha az NSR Kft-től a temetőgondnokság a Családi Irodához kerülne önálló csoportként. Ferencz József bizottsági tag, az NSZR Kft. ügyvezető-tulajdonosa furcsállotta, hogy költségvetést érintő kérdéseket is tartalmaz az előterjesztés, ugyanakkor a költségvetésben nem szerepel a fedezetük. Hiányolta azt, hogy a hozzáértőket, érintetteket nem vonták be az előkészítésbe. Véleménye
A városi fedett uszoda a hét minden napján várja vendégeit
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- úszómedence - tanmedence
- szauna - szolárium
- fodrászat, kozmetika - masszázs, pedikür
- sportruházat, kereskedés - presszó
NYITVA TARTÁS: Hétköznap: 5.30-19.00-ig
Szombat, vasárnap: 9.00-18.00-ig
szerint a Családi Irodához való csatolás miatti költségvetési átcsoportosítás adatai nem felelnek meg a valóságnak. Halász Károly azt javasolta, vegyék le napirendről a témát, mert nevetséges és kegyeletsértő is az elképzelés. Kalmár István arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendezvények lebonyolításával foglalkozó Családi Iroda profiljához nem illik a városüzemeltetési feladatokat ellátó Temetőgondnokság. Marton István rosszallását fejezte ki a szerinte hétről hétre ötletszerűen változó koncepciók miatt. A GVB úgy döntött, nem tárgyalnak a kérdésről addig, amíg a városüzemeltetési albizottság részletesebben körül nem járta a témát.
Imre Béla osztályvezető ismertette a bizottsággal a közelgő tisztasági akció és lomtalanítás előkészületeit. A felhívásokat lapunk 9. oldalán olvashatják.
Ezt követően az önkormányzat tulajdonában lévő DÉDÁSZ- és KÖGÁZ-részvények eladásáról vitázott a bizottság. Mint az előterjesztő elmondta, egy limitált ár elérése után a bróker értékesítené a részvényeket, ha az ajánlatot a közgyűlés elfogadja. Marton István, Lancsák József és Deiszinger József a részvények megtartása mellett szólt. Kalmár István elmondta, hogy nem érkezett konkrét ajánlat, és nincs olyan rossz helyzetben a költségvetés, hogy az értékesítésre sürgősen szükség lenne. Palotás Tibor szerint az ellendrukkerek, akik nem szavazták meg a költségvetést, bizonytalanná teszik a költségvetést és a polgármestert, akinek ezáltal a cselekvőképessége csorbul. A képviselő szerint azért nem utalják a pénzeket az Alfától az Omegáig Kft. felé, mert a polgármester pénzhiányra hivatkozik. Palotás Tibor szerint Suhai Sándor az elvégzett munkák anyagi fedezetét, mintegy nyolcvanmillió forintot ahhoz kötötte, hogy eladják a DÉDÁSZ- és KÖGAZ-részvénye-ket. Marton István rámutatott, hogy nem ellendrukkerekről van szó, csak vannak más témák is, amit favorizálni kell. Megjegyezte, hogy senki nem akarja megakadályozni a Vásárcsarnok időben való elkészültét. Stahl György szerint akkor kell értékesíteni az értékpapírokat, amikor biztonsággal, reális áron el lehet adni őket. Deiszinger József rámutatott arra, hogy az előterjesztés azt jelenti, hogy kiveszik a közgyűlés kezéből a döntést, mikor adja el a papírokat. A GVB nem támogatta a részvények eladására tett javaslatot.
Az S & S Higiéniai Kft. a Sétakertben nyilvános illemhelyet és söröző pavilont kíván felépíteni. A korábbi terveknek megfelelően nem készült el időre a nyilvános
illemhely, a cég most kért építési engedélyt és még húsz négyzetméternyi területet. Halász Károly szerint hosszú távra adják oda a területet, a bérlő pedig tartsa rendben a környezetet. Deiszinger József ötven éves bérletet javasolt akkor, ha a kft. a szökőkutat felújítja és karbantartja. Bicsak Miklós is támogatta a javaslatot, szerinte annak lehetőségét is meg kell teremteni, hogy a rendőrség könnyen járőrözhessen a környéken. Stahl György huszonöt évi bérletet javasolt, és azt, hogy ellenőrizzék, a kft. eleget tesz-e az illemhelyek működtetési előírásainak, feltételeinek. Megkérdőjelezte azt, hogy a sétakertbe szabad-e sörözőt építeni, hiszen szerinte úgy azok szorulnának ki a parkból, akik magát a parkot használják. A bizottság amellett foglalt állást, hogy plusz területigényt kielégítheti a hivatal a sétakerti szökőkút felújítása és üzemeltetése fejében, amely a szolgáltató egység működési engedélye kiadásának feltétele. Emellett kéri a GVB az illetékeseket, ellenőrizzék a kft-t, eleget tesz-e a működési kívánalmaknak.
Ezt követően a GVB javasolta a közgyűlésnek, hogy a FABO Kft. területvásárlási szándékát teljesítse, a kért Hevesi úti területet adja el a vállalkozásnak. Az előterjesztésben javasoltak szerint támogatta a bizottság azt, hogy zárt pályázat keretében hirdessék meg az önkormányzat kezelésében lévő erdőterület hasznosítását.
Utolsó napirendként az át- és továbbképző központ létrehozásáról hallgatta meg a bizottság Halász Károly, a Zala Megyei Kézműveskamara elnökének tájékoztatóját, aki elmondta, hogy a legfrissebb számítások szerint tizenötmillió forint kellene a központ elindításához. A hegesztő szakma továbbképzéseire a Széchenyi szakközépiskolát a Kamara is el tudja fogadni, de ha a szakmák bővülnek, az iskola már nem lesz alkalmas hely a befogadásra. Halász Károly szerint a szervezet egypár éven belül alkalmas lesz önmaga fenntartására, de a kezdeti lépésekhez az önkormányzat támogatására is szüksége van. Palotás Tibor kérte, hogy részletezzék, mi kerül az indításkor tizenötmillió forintba. Halász Károly elmondta, hogy már folyt a bizottsági ülés, amikor a számításokat végezték, ezért nem tud írásbeli előterjesztést a bizottságnak benyújtani. Bicsak Miklós szerint Kanizsa iparosrétege elvárja az önkormányzattól a támogatást az általuk befizetett adók ellenében. A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.
L.I.
I
KANIZSA -PR

) 1997. mardos 14.
Szponzorok kerestetnek
FORMULA 500 MOTORCSÓNAK EB FUTAM GYÉKÉNYESEN
Ma, amikor a helyi híradásokban a sport kerül szóba minden második ember az Olajbányászra gondol. Ha szervező irodáról esik szó, a csapból is a már megszokott szólamok folynak. Persze tudja mindenki, hogy a háttérben, kicsi névtelenek üs tevékenykednek, akik nem nagy csinnadrattával legalább olyan tetteket hajtanak végre, mint a nagyobb publicitásra törekvő nagyok. Hónapok óta komoly szervezőmunka folyik, egypár kanizsai fiatalember azon munkálkodik, hogy motorcsónak Európa-bajnokságot bonyolítson le tágabb környezetünkben.
- Tavaly május óla a Király Power Team Egyesület azon dolgozik, hogy az Európa bajnokságot megrendezhesse - kezdte Horváth Zoltán. - Fodor András kanizsai fotós megpályázott egy olyan feladatot, melyben egy motorcsónak-versenyző fotóst keresett, aki az ő felvételeivel ellátná a sajtót. Járkált vele európai ver-
senyekre, kísérte a versenyzőt, aki magyar, de osztrák színekben versenyez- Odáig fajult a dolog, hogy a fotózás, videózás menedzseléssé változott.
- Elég nehéz ma Magyarországon szponzorokat szerezni -mondta Fodor András -, ezért gondoltunk arra, hogy a környéken megszervezünk egy futamot, amelynek bevételéből maradna a hajóra is. Mi ketten és Vellák Sándor végül belevágtunk Kipuhatoltuk, meg lehet-e rendezni Kanizsán a versenyt, de sajnos a tó nem alkalmas rá. Maradt Gyékényes, ahol Csordás Miklós polgármester közgyűlés elé vitte a dolgot. Megkaptuk az összes engedélyt és ennek birtokában kerestük meg a televíziós társaságokat. Most úgy áll a helyzet, hogy befizettük a szükséges illetékeket, tehát a tervszinten már túl vagyunk Rendelkezünk két tévés szerződéssel, de várjuk a Telesport ajánlatát is a Nap TV és a Duna Televízió már kezünkben lévő szerződése mellé. Úgy néz ki, hogy a zágrábi és az osztrák tévé és ha minden sikerül, az Eurosport is közvetíteni fogja a versenyt. Európa minden országából várhatóak a verseny-
zők és kísérőik, hiszen hivatalos Európa-bajnoki futam lesz. Három évre szól a szerződésünk, ha jól sikerül az első, még két futam a mienk. Forma 500-as kategória Európa bajnoksága lesz ez, először Magyarországon, amelyen versenyzőnktől, Csákó Ferenctől a korábbi évekhez hasonló szereplést várunk. 1992-ben világbajnoki harmadik volt egyéniben, \'93-ban pedig világbajnoki aranyérme van csapatban.
- Milyen kategória a Forma 500-as?
- A hajók kívülről olyanok, mint a Forma l-es és Forma 3-as hajók, csak azok nagyobbak, nagyobb motorokkal. A Forma 500 viszont sokkal látványosabb, mert van mód a három futam alatt előzésre, három rajtra. Nagy a sebesség, elég nagy a balesetveszély is.
- Milyen technikai feltételekre volt szükség ahhoz, hogy a mai helyzetig eljusson a csapat?
- Irodára, telefonra, kapcsolatokra - folytatta Horváth Zoltán. -De mindenképpen itt akartuk megrendezni a versenyt, ellenpontjaként a fővárosnak, hiszen szinte minden olt zajlik. A molorcsónak-
Illlflli
versenyek is Budapest- és Duna-centrikusak, Baján és Dunaújvárosban folynak. Az, hogy Kanizsától nem messze, a városiak által is kedvelt gyékényesi tavon lesz a verseny, talán a térséget turisztikailag is fellendíti, főleg, ha a terveknek megfelelően sorozatban meg tudjuk rendezni a versenyeket. Úgy érzem, a háromnegyed év alatt óriási eredményeket értünk el, hiszen a semmiből indulva, három munkanélküli oda jutott, hogy televíziós társaságokkal, nemzetközi szövetséggel áll kapcsolatban. Befektetők is érdeklődnek, de nagyon észnél kell lenni, mert sajnos szélhámosok és cápák is fel-felbukkannak a nyereség reményében. Nekünk semmilyen alaptőkénk nem volt, abból indultunk ki, hogy mindent csere-ügylet alapján oldunk meg. Kaptunk egy irodát Benedek Miklóstól, a Kanizsa Telecom pedig a telefonos kapcsolattartásban segített ki bennünket. Miután a pályázat eldőlt, biztos volt, hogy Gyékényesen rendezzük meg a versenyt, az Ausztria-Beton Kft., a vízfelület tulajdonosa vállalta magára a pálya-kialakítást. Voltak helyi támogatóink - Procomp, Alma Mater, Faunus Traiding, Mátrix Stúdió, Polo Press, Irodatech, Maros Sándor, Szakony Szilárd - de mindenekelőtt Somogy megye országgyűlési képviselője, Suchman Tamás, akinek a kapcsolatai révén ajtók nyíltak meg előttünk A hét végén, az egerszegi vásáron lesz egy standunk, ahol kiállítjuk a hajót és már bevisszük a köztudatba az Európa-bajnokságot, amely július 12-13-án lesz. A pontos név a szponzorok támogatásától függ. Lesznek kiegészítő számok is, azok díjait is a szponzorok nevében adják át. A leggyorsabb körért felajánlott díj átadására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát kérjük fel, a tárgyalások folyamatban vannak Mivel a versenyzők mellett itt lesznek a szövetségek emberei, csapatvezetők és remélhetőleg érdeklődő turisták is, szeretném, ha a kanizsai szállodák, panziók is fantáziát látnának a rendezvényünkben.
_Lukács Ibolya
\\ f A XÍT7C A ^7/. / ^- pÍ;M;s Q
1W7. március 14. ^ KAJNIZdA — +rvicUte& J 7
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a kiskereskedelmi, az élelmiszer-, ruházati-, vegyescikk nagy-kereskedelmi, a vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (társaságok, egyéni vállalkozók) és saját előállítású áruját értékesítő termelők figyelmét az
ÜZLETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS BELKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok változására. (4/1997. (I. 22.) sz. korm. rendelet)
1. Kereskedelmi üzlet csak jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg tevékenységét.
2. A már működő üzletek esetén, 6 hónapon belül működési engedélyt kell kérni a korábban jegyző által záradékolt „üzletbejelentés" alapján. Ennek elmulasztása esetén az üzlet tovább nem működhet.
3. A rendelet hatálybalépését (1997. február 22.) követő 1 éven belül az üzlet elnevezésénél a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak, a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell alkalmazni (az üzlet elnevezésének utalnia kell az üzlet szakjellegére). Ha a kereskedő ennek határidőre nem tesz eleget, az üzlet tovább nem működhet.
4. A vásárlók könyvét a jegyző hitelesíti. ,
5. Ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszűnéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja.
6. Vendéglátó üzletben rendezett műsoros előadást be kell jelenteni a jegyzőnek.
7. A kereskedő az üzlet megszűnése előtt 1 hónappal a jegyzőt tájékoztatni köteles, megszűnésekor a működési engedélyt 15 napon belül vissza kell adni.
A RENDELET FEBRUÁR 22-ÉN LÉPETT HATÁLYBA!
Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 12 szoba) adunk.
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa lakosságát, hogy a város területén
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK.
Közös érdekünk, hogy az akció szervezett keretek között történjen. Kérjük Önöket, hogy feleslegessé vált holmijaikat csak a meghirdetett időpontokat közvetlenül megelőző napokon helyezzék el a közutak mellett járművekkel elszállítható módon, de a közlekedést nem akadályozva. A kis méretű és köny-nyű anyagokat, amelyeket a szél is fel tud kapni, hulladékgyűjtő edényekbe helyezzék.
A kihelyezett lom nem tartalmazhat veszélyes hulladékot (pl. akkumlátor), ezeket április hónapban külön gyűjtjük össze.
A lomtalanítási akció lebonyolítási rendje a következő:
március 17-18. (hétfő-kedd)
március 19-20. (szerda-csütörtök)
március 21. (péntek)
Keleti városrész, Déli városrész, azaz a Balatoni út
Eötvös tér-Fő út-Király út vonalától délre eső,
valamint Miklósfa városrészek.
Észak-keleti városrész, Északi városrész, azaz a
Balatoni út-Eötvös tér-Fő út-Király út vonalától
északra eső, valamint Palin és Korpavár
városrészek.
Kiskanizsa, Bajcsa, Sánc, Bagola, Fakos.
Az akció csak a fenti időpontokra és időtartamra vonatkozik! Kérjük, hogy hulladékot más időpontban a közterületen ne tároljanak. A | közterületi hulladéktárolást a Környezetvédelmi Felügyelet ellenőrzi és n szankcionálja. <
Nagykanizsa Megyei Jogú Város I Polgármesteri Hivatala » Környezetvédelmi Információs Iroda
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagy-récse, Pogányszentpéter és Liszó községek lakosságát és valamennyi érintettet, hogy az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda, Szombathely, a Nagykanizsa Saubermacher-Ryno Kft., Nagykanizsa megbízásából a Nagyka-nizsa-Bagola kommunális hulladéklerakó bővítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából felügyelőségünkre benyújtotta.
A kérelem és a tanulmány a Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél, valamint a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) munkanapokon 9-12 óra között tekinthető meg. A telepítés helye:
A beruházás Nagykani-zsa-Bagola közigazgatási területén, a 03 hrsz-ú külterületen a jelenleg üzemelő hulladéklerakó
DK-i irányú bővítésével, kb. 2,7 ha területen valósulna meg. A tevékenység rövid leírása:
A Nagykanizsa Saubermacher Ryno Kft. a Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakót jelenleg is üzemeltető gazdasági társaság Nagykanizsa és gyűjtési körzete (mintegy harminc település) kommunális szilárd hulladékainak további biztonságos elhelyezése érdekében a hulladéklerakó bővítését tervezi.
Az 1972 óta üzemelő meglévő hulladéklerakó várható feltöltődése miatt - megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett- -1-1,5 éven belül lezárásra kerül, ezért válik szükségessé a meglévő telep bővítése.
A terület az ingatlannyilvántartás értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 03 hrsz-ú külterület, mely mezőgazdasági művelés alól szeméttelep céljára kivett terület.
A terület ÉNY felől a bagolai bekötő út, K-i oldalról a 61. számú közút határolja. A legközelebbi település Nagykanizsa-Ba-
gola, mely ÉNY-i irányban, mintegy 700 m-re található.
A hulladéklerakó a talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében a következő műszaki védelem mellett kerül kialakításra:
- 3x20 cm anyagszigetelés -2mmHDPEfólia
- geotextília
- szivárgó rendszer
Ez a kialakítás megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és garanciát ad arra, hogy a megfelelő üzemeltetéssel, a rendes üzemi körülmények között a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
Az uralkodó szélirány ÉK-i és DNY-L
A munkagépek légszennyező anyag kibocsátása mind az építés, mind az üzemelés során elhanyagolható, hatásukat csak a közvetlen környezetben éreztetik, mely azonosnak tekinthető a lerakó területével.
A hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátása okoz többlet légszennyezést a szállítási útvonalon. A meglévő forgalomhoz
képest még a legkritikusabb esetben is 10% alatti. A hulladékbegyűjtés a meglevő levegőminőséget tulajdonképpen nem befolyásolja.
Zaj és rezgés a hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek üzemeléséből keletkezik az épített környezetben. A hatások vizsgálata alapján a tevékenység nem okoz észrevehető környezetminőség romlást.
A gyűjtési körzetben keletkező és így a hulladéklerakó telepre szállítandó kommunális szilárd hulladék mennyisége megközelítőleg 95.200 mVév laza (28.560 mVév tömör) hulladék.
Kérem valamennyi érintettet, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozó észrevételeit írásban tegye meg.
Az észrevételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város, valamint Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél vagy a felügyelőségnél lehet benyújta-ni. ;
Szombathely, 1997. 02. 20.
Bánhidi Péter sk. i
hatósági osztályvezető
10
KANIZSA- VewmáúuUtS
I
1997. március 14.
DEMONSTRÁCIÓ
Hétfőn tizenkét megyére kiterjedő országúti demonstrációval folytatták tiltakozásukat a kormány mezőgazdaság-ellenes politikája ellen az e területen dolgozók és érdekeltek. Kanizsa határában, az M7-es várost elkerülő szakaszán, a Vágóhíddal egy irányban gyülekeztek a gazdák, az út szélén sorakoztak a demonstráció látványosabb szereplői, a traktorok, ekék, teherautók és néhol egy-egy személygépkocsi is.
A tiltakozás a Független Kisgazdapárt Kiskanizsai Alapszer-
vezete „boronálta össze". A résztvevők között volt nyugdíjas téesz-tag, háztáji gazda és vállalkozó is.
- Sajnos, eddig nem volt igazán összefogás, csak most sikerült megszervezni ezt a demonstrációt - kezdte Kálcsics László. - Már-már szégyelltem magam, hogy itt, Kanizsán semmilyen megmozdulás nem történt. A mezőgazdaság tulajdonviszonyai a rendszerváltás után a magántulajdon felé változtak. Azóta a beruházások és az egyre nyílé agrárolló olyan terheket rónak ránk, hogy az a műkö-
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Tisztelt Testület!
A Közgyűlés több alkalommal kinyilvánította szándékát a foglalkoztatás elősegítésének javítására, majd a közelmúltban foglalkoztatási referens alkalmazásáról is döntött. Ez évi költségvetésünk vitája a kedvezményes, külső források igénybevételének gyakorlata méltán kapott bírálatot és nem csak egyetlen területet érintően.
A Közmunkatanács Hivatala 1996. december 19-én, külön célcsoportokat megjelölve pályázatot hirdetett a munkanélküliségtől különösen sújtott térségek települési önkormányzatai által kezdeményezett közcélú programok támogatására, amely kiírást indítványomhoz mellékelem,
A tartós munkanélküliség térségi mutatói és a kedvezményezett lehetőségek egybevetése folytán - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértésével és támogatásával - kezdeményezem, hogy városunk a pályázaton vegyen részt. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával a kínálkozó lehetőség megragadásához adjon esélyt.
Határozati javaslat:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi a Polgármestert, hogy a Közmunkatanács Hivatala által a közmunkaprogramok megvalósításának 1997. évi támogatására kiírt pályázatot készíttesse el és jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: az 1997. április havi soros ülés ^
Nagykanizsa, 1997. március 11-én.
Béres Márton
képviselő
désünket veszélyezteti. Az új tb-szabályok és adóterhek tönkreteszik a mezőgazdaságot. Ha egy évben elérek kétmillió forintnyi árbevételt, ebből a törvények alapján a kormány húsz százalék nyereséget ismer el. A könyvelőmmel kiszámoltattam, hogy ha kétszázezer forint nyereséget ki szeretnék venni a vállalkozásomból, akkor marad száztizenkétezer forint, amely a tb- és adóterhekkel újabb hetvennyolcezer forinttal csökken. Hogy kétmillió forint árbevételt elérjen az ember, rengeteg munkát kell elvégeznie. Be kell vonni a családot, szombat-vasárnap-ünnepnap is dolgozni kell és a végén a bevétel kétharmadánál többet is elnyel az állam. Nem vagyok optimista, de meg kell próbálkoznunk a tiltakozással, mert az az arrogancia, amely a kormány részéről megmutatkozott, számomra elfogadhatatlan. Mivel Kiskőrösön nem tudtak megegyezni, a Kiskőrösiek pedig nem mentek fel Pestre, úgy látom, a miniszterelnök úrnak ez kapóra jött és lezártnak tekinti az ügyet. Ezt nem lehet így elintézni. Nekem egymillió forint feletti hitelt kellene ezek között a körülmények között visszafizetnem. Ez olyan, mintha egy kisgyerekre akkora terhet raknánk, mint egy felnőttre. Mindig a rövidebbet húzza a parasztember. Amikor a hetvenes években próbálták gépesíteni a munkavégzést az emberek a mezőről hazafelé jövet cseszegették őket a rendőrök. Hoztak egy olyan törvényt, amely szerint magánszemély tulajdonában tizenöt lóerősnél nagyobb teljesítményű gép nem lehetett. Jöttek az összeeszkábált Mézga-szekerek, mert erre voltak rákényszerítve. Horn Gyula folyamatosságát látom fennállni, hiába változtak a kormányok. Ma minket össze akarnak vadítani a munkásokkal, az értelmiséggel -kormányunk újra útjára indította az osztályharcot. A parasztnak, gazdának száznyolcvan forintot akarnak adni a disznó kilójáért, a vásárlóknak meg közel nyolcszáz forintos áron adják a húst. Ezt nem lehet hagyni. Egyelőre az út szélén demonstrálunk - tudom,
mit jelenthet egy blokád, hiszen harmincöt éve járom az utakat -, de ha nem történik érdemi változás, akkor hajlandóak vagyunk teljes útlezárást is csinálni. i A gépjárműsoron fel-feltűntek a piros-fehér-zöld nemzeti lobogók is. A tüntetők is trikolór-szalagot viseltek, a kisgazdapárti elnök, Pócza Attila szatyrából éppen új kitűzőnek való került elő.
- Miért csak most és miért Önök szervezték meg a helyi demonstrációt?
- A tévéből és az írott sajtón keresztül is érzékelhetjük, hogy talán most még van lehetőségünk arra, hogy befolyásoljunk bizonyos kormánydöntéseket, amelyek kedvezően befolyásolhatják a parasztság illetve a gazdálkodók helyzetét. Pártunkat neve is kötelezi, másrészt sok gazdálkodó is van sorainkban, akiket testközelből érintenek a történések. Az is közrejátszott abban, hogy mi szerveztük meg a tiltakozást, hogy alapszervezetünk olyan városrészt képvisel, mint Kiskanizsa, ahol máig jellemző tevékenység a mezőgazdasági munka. Emellett a hét végén megkaptuk a megyei elnökségtől a támogatást, miután már két hete felvállaltuk az alföldi régióval a szolidaritást. Nem többezres tüntetést akartunk, hanem a tiltakozás szimbólumszerű formáját választottuk.
- Hol van a helyi érdekvédelem? Miért politikai párt a rendező? Nem félnek a vádtól, hogy a Kisgazdapárt csupán a maga céljaira használja fel a kialakult helyzetet?
- Nem feltétlenül a Kisgazdapártnak lett volna ez a feladata, de nekünk van infrastruktúránk a szervezéshez, A minket vádolók közül Pető Iván mondta azt, hogy a Kisgazdapárt a pecsenyéjét sütögeti. Neki nem ezzel kellene foglalkoznia, hanem a kisebbik kormánypárt vezetőjeként azért kellene aggódnia, hogy a mezőgazdasági arculatú Magyarország az az ágazat, amelyik a megsüllyedt szekeret mindig kizökkentette, most is kiránthassa a kátyúból az országot.
Hendrik Mária néni Bagoláról jött tiltakozni.
- Hatvanéves, egyedülálló asz-szony vagyok. Nem szégyellik kiküldeni nekem, a tizennégyezer forintos kisnyugdíjasnak az adóbevallást? Hogyan mernek engem
ÍW7. március 14.
( KANIZSA - \'MUt<&<* 15 )
W:^:?M 11
megadóztatni? Engem, aki sok családnak megtermelem a valutáját, az ennivalóját, ami az asztalára kerül. Sajnos a tejüzem nem tud megélni a tejünkből, de én még ma is kijövök belőle, pedig olcsóbban adom. Meg tudom művelni a hat és fél hektár földemet, megveszem a vetőmagot, takarékosan élek. Tőlem nem tud ellopni senki semmit. Termelek búzát, kukoricát, állataim vannak, öt marhám öt disznóm, majorság. Nincs családtag, aki segítene, a napszámos háromezer forintot kér egy napra. Van a téeszben szépen vagyonnevesítésem, de nem kaptam meg. Az ingóságunkat elvették, csupasz földdel kidobtak bennünket, mégis megélünk. Tudja miért csinálom? Mert ebben az országban nincsen munkanélküli, csak szorgalmas és dologtalan ember van. Én nem akarok a tanácsba elmenni szociális segélyért. Ha megnyomorodok, legyen, amihez hozzá tudok nyúlni, nem a segélyekből akarok tengődni. Minekünk meg kell mutatni, hogy tisztességes magyarok vagyunk, tudunk termelni, ha ez a kormány békén hagy minket. Meg kell hogy érje számunkra a látásról vakulásig végzett munka, mert azért hajtottam, hogy felépüljem a házamat, azért kuporgatok, hogy a tizennégyezer forintomból megmaradó két-háromezer forintból megéljek. Nem szabad tűrni, hogy hiába dolgozunk, mégis ellehetetlenítenek bennünket azok az urak, akik még soha nem fogtak kapát a kezükbe.
Bognár László, az Erdőgazdák Zala Megyei Szervezetének képviseletében jelent meg a demonstráción. Elmondta, hogy ők is csatlakoznak a tiltakozókhoz, felhívják a Zala Megyei Közgyűlés mezőgazdasági bizottságának figyelmét á kialakult helyzetre.
- Hatvannyolc éves vagyok és mondhatom, nem vagyok megelégedve a kormánnyal - mondta egy botra támaszkodó bácsi. - A gazdákat tönkreteszik. Ki kellene mustrálni őket az Országházból. Nekem is van egy kis földem, amit művelek Jó lesz, ha változtatnak az urak, mert a nép úgy föl van háborodva, hogy ennek nem lesz jó vége.
- És miért ilyen öregembereknek kell demonstrálni? Hol vannak a fiatalok?
- Mi érezzük át jobban, mit jelent szeretni a földet.
A javakorabeli férfiak &s asszonyok között akadt azonban a fiatalabb korosztályból való is. Az olajzöld overálba bújt fiatalember, Illés Ferenc - mint elmondta - kisiparos, mégis részt vesz a megmozduláson.
- Az a legnagyobb probléma, hogy a vállalkozásokat semmivel nem segítették, csak gátolták. Tavaly csökkentették másfél-két ponttal a társadalombiztosítást, majd rátették az ezernyolcszáz forintos egészségbiztosítási járulékot. Ez egy kisüzemben százezer forintos pluszkiadást jelentett. A gazdáknak semmit nem adtak csak értéktelen földet. Arra már nem gondoltak, hogy azt fel is kellene javítani. Eszközökre, termelő-berendezésekre lett volna szükség meg hitelre. Most van ugyan kamattámogatás annak, aki meg tudja írni a pályázatot, és annak, aki kifizet negyven-ötvenezer forintot a jogászoknak. Bár jó pár mai gazda ne kapta volna vissza a földet, mert csak arra jó, hogy a hasznot elvigye. Én visszakaptam egy területet, egy dzsumbujt. Tizenkétezer forint egy évben a veszteségem. Ez tény, nem kalkuláció. Megszántattam, bevetettem, műveltettem, leszedtem a kukoricát, megszáríttattam - az eredmény tizenkétezer forint mínuszban. A másik szégyenfoltja ennek a társadalomnak hogy tizenhétezer-ötszáz forint létminimumot meg mer adóztatni. A miniszterelnök azt ígérte, megszűnnek a kiváltságok Nem történt meg. Tovább megy a csalások sorozata, minden, ami a gazdaságot hátramozdítja. A termeléshez viszont senki nem biztosítja a feltételeket. A mai napig nincs megoldva a kistermelők beruházása, nem tudnak hitelt felvenni. Az állam a bankokba pumpált bele annyi milliárdot, aminek következtében még az unokáim is görnyedezni fognak. Lakatos kisiparos vagyok. Az itt demonstráló emberekből élek Ha ezek elszegényednek, az iparomat és • is a szegre akaszthatom. Nekem és az értelmes kisiparos társaimnak az az érdekünk, hogy az emberek gazdagodjanak, tudjanak megfizetni, különben az énfajtáim is oda jutnak, ahol ma a mezőgazdaságban dolgozók vannak.
L.I.
MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK 1997. évi nagykanizsai programja
DEÁK TÉR
9.30 óra Térzenét ad az Olajbányász Fúvószenekar. 10.00 óra Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással. 10.10 óra Megemlékezés a Petőfi szobornál.
Kozma Andor: Karthágói harangok
Előadja Horváth István Radnóti-díjas versmondó. Ünnepi beszédet mond: Tüttő István alpolgármester • Babits Mihály: Petőfi koszorúi
Előadja Molnár Bernadett versmondó Koszorúzás
APOLLÓ FILMCENTRUM
Nagykanizsa színházi múltja - emlékkiállítás
11.00 óra Emléktábla avatás a „Városi Színház" alapításának 70. évfordulója tiszteletére Petőfi Sándor: Színészdal
Előadja Hegedűs Gyula, a Batthyány Gimn. tanulója A Rozgonyi Altalános Iskola énekkarának műsora. Avatóbeszédet mond: Dr. Dobó László Az emléktáblát leleplezi Suhai Sándor polgármester Petőfi Sándor: Emlény
Előadja Papp Zoltán, a Rozgonyi Ált. Isk. tanulója.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Galéria: Somogyi Alkotóművészek Egyesületének Képzőművészeti kiállítása. Színházterem:
15.00 óra ÜNNEP MŰSOR
Fellépnek: a HSMK Vegyeskara, a Hevesi Sándor Színház művészei, és a Honvéd Kaszinó Aranyvessző gyermeknéptánccsoportja.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZŐ SÉTA
Gyülekezés 17.30 órakor a Kazinczy utcában.
Útvonal: Sugár út-Deák Ferenc emléktábla-Sugár út-Rozgonyi utca-Erzsébet tér-Fő út-Ady Endre utca-1848-as emléktábla (Zrínyi Miklós Általános Iskola)-Ady Endre u.-Fő út-Deák tér-Petőfi szobor.
18.40 óra Ünnepélyes zászlólevonás katonai tiszteletadással.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
19.00 óra „TALÁLKOZÁSOK" »
A MÉTA Népzenei Együttes (Bp.) ünnepi koncertje |
Közreműködik a LAMMAS TIDE és a Bojtár Együttes. rJ
Utána táncház - vezeti Kóczáné Horváth Piroska és Tóth István 5
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐLDÉSI HÁZ I
19.00 óra 60-as, 70-es évek zenéje. Ünnepi táncest. 5
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és érdeklődő ismerőseit az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc 149. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségünkre 1997. március 15-én 18.00 órára
a Deák Ferenc térre az 1848-as emlékműhöz.
A MEGEMLÉKEZÉS RÉSZLETES PROGRAMJA: Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Előadja: Horváth István Radnóti-díjas versmondó Ünnepi megemlékezés
Köszöntőt mond: Gyalókai Zoltán a Fidesz MPP Nagykanizsai Szervezetének elnöke
Koszorúkat helyeznek el: Magyar Frontharcos Veterán Szövetség Fidesz MPP Nagykanizsai Szervezete
Fáklyás felvonulás Deák Ferenc Polgári Kör
A nemzeti gondolodás és cselekvés pozitív példái a magyar történelemben Petőfi Sándor szellemi öröksége Beszélgetést vezeti: Rajnai Miklós
„Kossuth Lajos azt üzente" 1848-as dalok tanulása és közös éneklése Közreműködik: Krasznai Bertalan
Minden érdeklődőt tisztelettel vár:
FIDESZ Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Szervezete
12
( KANIZSA - ÖUjééutyáv} )
1997. március 14,
NAPIRENDEN
Kereskai István polgármester, Farkas Zoltán alpolgármester vezetésével az önkormányzat a bajnoki évadra példaértékű 36 millió forintos támogatást szavazott meg
AZ OLAJBÁNYÁSZ SE
Városunkban évtizedek óta kiemelt minőségi sportklub, az Olajbányász SE (OSE). A több mint félévszázados klub oroszlánrészt vállalt a városi- és olajos minőségi sportban. A csapatok, olajos versenyzők meghatározó szerepet töltöttek be, országosan is jegyzett eredményeket értek el.
A negyvenes évek végén a labdarúgók törtek be az élvonalba, akik egy éven át az NB I-ben szerepeltek meghatározó olajipari támogatással. Az ökölvívók országos bajnoki eredményekkel dicsekedhettek, az atléták kimagasló
hozzáállását, eredményeit a római olimpián egyedüli sikeres Sasvári Gizella bizonyította. Az utódok közül ugyancsak kitűnt az országos bajnoki címeket elért női váltó, aztán a szakági berkekben jól ismert Dóczi, Kandár, és Parti, aki 777 cm-rel nyert magyar bajnokságot távolugrásból.
Az újkori történelmet - több nagyszerű csapat- és egyéni eredmény mellett - az OSE női kézilabda csapata nyitotta meg. Két éven át az NB I-ben szerepeltek s közben olyan kiválóságokat neveltek, mint Németh Olga, Siti
Bea, Mátyás Auguszta. Az OSE sajátnevelésű játékosait az egyre csökkenő anyagi háttér miatt nem tudták megtartani, akik évek óta erősítik a magyar válogatottat és a Dunaferr SE csapatát.
Az újabb nagy sikert a labdarúgók érték el, akik háromszori kísérlet után újra beverekedték magukat az NB I-be. Akkor igazi fociláz volt Kanizsán, ám a jelentős összefogás ellenére sem sikerült megtartani az élvonalbeli tagságot. Pedig az önkormányzat zöld utat biztosított. Főszponzor lett. Mindenki felsorakozott. Dr.
a klubnak. Emellett jelentős támogatást adott a MOL Rt., a helyi olajipari cégek, a Sörgyár és felsorakoztak a vállalkozók is.
A legnépszerűbb, de legköltségesebb szakágból aztán profitált az időközben a tenisz OB I-be feljutott női együttes, a női NB I B-s kézilabda csapat. Az OSE elnökségébe és a labdarúgó szakosztályvezetésbe bekerültek önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, akik élesben kísérhették figyelemmel a klub szervezeti életének, gazdálkodásának, tartalmi munkájának alakulását. Az OSE
Új vezetést új szemlélettel
A tartós adós-helyzetbe jutott Nagykanizsai Olajbányász SE mára fő szponzorává lépett városi önkormányzat ultimátumnak is felérő felszólítással élt az egyesület elnöksége felé. Az elnökségi ülésen vázolták az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság által kidolgozott átszervezés modelljét, a város elvárásait az általa biztosított anyagi támogatás fejében. Suhai Sándor polgármestert a kialakult helyzetről, az önkormányzat elképzeléseiről - ha kell elvárásairól - kérdeztük.
- Az Olajbányász Sportegyesület évek óta anyagi gondokkal küzd. Ez abból adódik, hogy lassan elfogyott a szponzori háttér. A korábbi olajos cégek közül először a MOL jelezte, hogy limitálták, majd szinte nullára, pár százezer forintra csökkentették az Olajbányásznak juttatott támogatás összegét. A helyzetet próbáltuk önkormányzati támogatással úgy fenntartani, hogy az NB I-ből kiesett csapat után szerveződő gárda ne érezze azt, hogy nem áll stabil lábakon szponzori oldalról az Olajbányász. Hangsúlyoznom kell, hogy ebben az időszakban a többi szponzor is csalódott volt és a szponzorok, amelyek nagy összeggel támogatták az NB I-be bejutott labdarúgó szakosztályt, azok a gyors kiesés után nem lel-
kesedtek. Oda jutottunk, hogy főszponzorrá az önkormányzat lépett elő mintegy tíz és félmillió forintos éves költségvetési támogatásával, amelyet két-két és fél millió forinttal éves szinten kiegészítettünk. Az i-re a pontot a KÖGÁZ azon döntése tette fel, amely szerint a tulajdonosváltást követően kivonul az intézményfenntartást mintegy nyolcmillió forinttal szponzoráló kötelmeiből. A vezérigazgató úr írásban értesített arról, hogy a náluk foglalkoztatott, de valójában az Olajbányásznál tevékenykedő emberek bérét és az egyesület gázszámláját sem állják - következésképpen ezt is az Olajbányásznak kell kigazdálkodnia. Nyilvánvaló, hogy nem tudja. Mivel a szponzori támogatás nem növekedett, az önkormányzatnak kell nagyobb részt vállalnia. Azt is jelezte a KÖGÁZ, hogy az egész létesítmény tulajdonjogával kapcsolatban is tárgyaljunk megvásárlás és területmegosztás irányában is el lehetne mozdulni. Én inkább a területmegosztásnak örülnék jobban, mert a város nem tervezett a költségvetésbe százmilliós nagyságrendű létesítményvásárlást. Mindez együtt azt jelentette számunkra, hogy tizenöt-húszmillió forint körüli kötelezettségünk lesz. Ez erkölcsi kötelezettség, mert egy megyei jogú város nem hagyhatja, hogy az egyesület csődbe menjen. Az Olajbányász ma az APEH, a Társadalombiztosítás felé is tartozik, amelyek keményen be fogják hajtani az adósságot. Mindezzel együtt komoly feladat az egyesü-
let olyan jellegű szanálása, hogy megmaradjon a tartalmi munka, de az adósságok átütemeződjenek vagy eltűnjenek, az egycsoportos NB ll-ben való tisztes helytállás lehetősége is biztosítva legyen a futballszakosztály számára
- Csak a labdarúgó szakosztály okozza a problémát?
- Általában a labdarúgó szakosztályról beszélünk, pedig ténylegesen az Olajbányásznál van atlétika, tenisz és kézilabda szakosztály is. Az anyagi részesedés és felhasználás aránya azonban tíz a kettőhöz a labdarúgó szakosztály és a többiek között.
- Az anyagi gondokat, a tartozások kiegyenlítését az önkormányzat támogatásával fogja megoldani az egyesület?
- Ez a jövő kérdése. Most ebben nem tudok nyilatkozni. Az idei költségvetésben a korábbi harmincmillió forint helyett ötvenmilliót terveztünk sportcélra. Természetesen ezt nemcsak az Olajbányászra fordítjuk, hanem más sportegyesületek támogatására is. Pillanatnyilag az adósság kifizetésére nem áll rendelkezésre költségvetési előirányzat, a tartozásokat át kell ütemeztetni, igaz, az APEH könyörtelen, nekik fizetni kell. Hozzá kell tennem, hogy az adósságot termelő labdarúgó-szakosztály és a szakosztályon belüli érdekeltségi rendszer ma is fennáll, tehát a hiány nem csökkenni, hanem növekedni fog. Ha a csapat az első nyolcban végez és bekerül az egycsoportos másodosztályba, akkor várhatóan még több adósságot termel, hiszen utazni kell, a költségek növe-
kednek. Ha ma nem lépünk olyan csődhelyzetbe kerülhet az Olajbányász, amely a másik három szakosztályt is csődbe viszi.
- Összefoglalva: megérett a helyzet a változásra?
- Annál is inkább, mert az Olajbányász a szakosztályi rendszerével a huszonöt évvel ezelőtti szisztéma szerint működik. Az azóta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások -, amelyek önmagukban is indokolnák a változtatást - nem jelentkeztek e területen. Egy FTC-Whirlpool, egy Parmalat, egy Stadler FC már a nevében is jelzi, hogy valamilyen tőkeerős cég akkor támogatja a klubot, ha a pénzadó gazda nevét felveszi. A struktúrát annak megfelelően alakították, ahogyan a pénz biztosítása ezt szükségessé, elvárhatóvá tette. Itt nálunk a KÖGÁZ új tulajdonosai azt látják hogy az Olajbányász-labdarúgók kergetik a labdát, mégis tőlük kapják a milliókat és még a létesítményeket is fenntartják az egyesület számára. Minden megérett a változásra.
- Mindez személyi változást is jelenthet?
- Személyi változások is szükségesek, mert a hagyományos struktúra, hagyományosan gondolkodó emberekkel, a tanácsi rendszerben gyökerező hozzáállással -, amikor például Újvári Sándor megyei tanácselnök úgy kezelte a ZTE labdarúgó csapatát, mintha ő lenne a szakmai irányító -, így ma már nem lehet sportegyesületet vezetni.
- Évek óta hallani a sportbarátoktól azt, hogy ha nem a jelenle-
1997. március 14.
[ KANIZSA - ÖU^éuuféu^ )
13
elnökségében jelenleg is két fővel képviselteti magát az önkormányzat.
A labdarúgó élvonalból való kieséssel a támogatások is jelentős mértékben csökkentek, sőt egyes csatornák teljesen bedugultak. Az NB Il-es csapat viszont nem omlott össze, a negyedik helyen végeztek és ha sikerült volna két meghatározó játékost átigazolni, akkor lehetőség lehetett volna a visszakerülésre. Az anyagi háttér azonban rohamosan csökkent, újabb két NB Il-es serdülő csapatot kellett indítani, gondozni. Közben nőttek a ki nem fizetett számlák, az adósságok s napjainkban mintegy 15 millió forint a tartozás az OSE-nek, amely válságos helyzetbe került, pedig az NB Il-es focicsapatra hallatlanul kemény tavasz vár. A minőségi folytatás a tét.
Az év elejétől az egyesület helyzete tovább nehezedett, mivel az egykori főszponzor, a KÖGAZ Rt. kivonult a sportból, és elma-
radt a korábbi években mindig biztosított önkormányzati támogatás is. Közben, már az elmúlt év őszén felgyorsultak az események, melynek mindent eldöntő befejező szakaszára március elején került sor, amikor a polgármester levele alapján sor került az OSE elnökségének rendkívüli ülésére.
Az elnökségi tagok mellett a testületi ülésen részt vett Suhai Sándor polgármester, dr. Horváth György, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság (OKSB) elnöke, Ferenczy Zoltán, Sabján Imre, bizottsági tagok, Kápolnás Zoltán, a városi sportcsoportvezető, valamint a sajtó munkatársai.
A téma az OKSB által készített írásos előterjesztés, melynek lényege, hogy a bizottság zárt ülésen ajánlásokat fogalmazott meg az OSE átalakítására, a jövőbeni működésére. Amennyiben azokat az OSE elnöksége végrehajtja, akkor kap önkormányzattól támogatást, akkor biztosított lesz a za-
vartalan működés s akkor a működő létesítmények üzemeltetését is átvállalja az önkormányzat.
Az OKSB négy pontban indokolta az OSE új szervezeti rendben történő működését:
1. Sportfinanszírozás rendjének szigorítása, miközben legyen ellenőrizhető az OKSB által adott támogatás felhasználása, a gazdálkodás.
2. A javasolt struktúra révén lehetőség lesz újabb támogatók bevonására az egyes szakágakba.
3. Az átalakulás lehetővé tenné a teljesítmények sportágaktól független önálló működését.
4. A sportágak önállósulásával az önálló gazdálkodás kizárná, hogy bármelyik sportág a másik javára hátrányba kerüljön.
Az írásos előterjesztés alapján az OSE önálló, jogi személyiségű klubok (szakosztályok) keretében folytatná működését. Vagyis, atlétika, kézilabda, tenisz és labdarúgó klub működne társadalmi vezetőséggel, klubelnökkel. Az
OSE elnöksége a szervezeti, üzemeltetési, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátására\' apparátust foglalkozat, akik munkáját kinevezett klubtitkár részmunkaidőben irányítja. A munkáltatói jogokat az OSE társadalmi elnöke gyakorolja.
A hosszúra nyúlt vitában az OSE léte, jövője volt a tét. A szenvedélyes, felelősségteljes, aggódó vitában elhangzottak eltérő vélemények, voltak ütközések s ki-ki a maga igazát bizonygatta.
A vita főbb kérdései, a teljesség igénye nélkül. Suhai Sándor polgármester hangoztatta, hogy a város egész sportjáért felelősek, de mivel az OSE elnöksége nem reagált a bekövetkezett változásokra, nem készített koncepciót a szükséges átalakításra, így a városnak kellett lépni. Sabján Imre kifogásolta, hogy a költségvetésbe nem volt betekintésük, pedig az NB I-ben az önkormányzat 38, majd aztán éves szinten 13 millió fo-
(Folytatás a 14. oldalon.)
gi elnök vezetné az egyesületet, jobban megnyílnának a pénztárcák. A városvezetés érzékelte ezt a helyzetet?
- Finoman utaltam arra, amit ön markánsabban megfogalmazott. Nem lenne jó személyeskedni, de tény az, hogy a jelenlegi elnökség összetételén, az ügyvezető elnöki tisztségen is változtatni kell a megújulás érdekében. Az, hogy egyes vállalatok, cégek mennyire teszik felelőssé a vezetést vagy a vezetőt, erről vannak információim, de nem fogalmaznék úgy, hogy X, Y, Z miatt vannak anyagi gondok. Félő, hogy az objektív helyzet a döntő. Ha esetleg új vezető lesz, meglátjuk, adnak-e több támogatást azok, akik személyi kérdésre hivatkoztak korábban. Azt nem hinném, hogy csupán egy váltással a mecénások automatikusan küldeni fogják a pénzeket.
- Ma kitől várható el az, hogy automatikusan adjon és adjon, a másik fél pedig erre várjon?
- Alapvető szemléletváltozásra van szükség. Akár meg kell köszönni tisztelettel a jelenlegi vezetőség munkáját, és ha a megújult szervezeti struktúrában egyikük-másikuk előtérbe is kerül, arra kell vigyázni, hogy az új arcok legyenek többségben, akiktől a régiek át tudnak venni egy új szemléletet.
- A támogatás arányában az önkormányzat is szerepet vár a megújuló vezetésben?
- Sajnos nem kaptunk semmilyen alulról jövő kezdeményezést az Olajbányásztól, viszont minket megvádoltak azzal, hogy diktató-
rikusán rákényszerítjük a változtatást az egyesületre. Ezért a sportbizottság dolgozta ki az általunk támogatott átszervezés modelljét. Alapelvünk az, hogy akkor tudunk támogatást biztosítani, ha az egyesület a feltételeinket teljesíti. Új struktúrát, megújult vezetést - ez nem jelent minden poszton automatikus embercserét -, hatékony önkormányzati képviseletet. Az nem megy, hogy húszmillió forint körüli támogatást adjunk és utána ne tudjuk nyomon követni a pénz hatékony, takarékos, értelmes felhasználását. Az önálló klubok, amelyek a szakosztályokat felváltják, egy laza szövetségben hatékonyabban tudnák képviselni a saját érdeküket. Ha valaki az egy százalék adóját egy bizonyos klubnak akarja felajánlani - megteheti, hiszen nevesülni fog, hogy tenisz-, kézilabda-, atlétika- vagy labdarúgó klub lesz a fogadója a támogatásnak Ezzel az átalakulással jogutód nélkül megszűnhet a sportegyesület, ami egyben az adósságtól való megszabadulást is eredményezheti, hiszen nem lesz, aki kifizesse a tartozást. Kemény tárgyalásaink lesznek az APEH-hel és a TB-vel, hiszen az a célunk hogy megszabadítsuk az egyesületet a terhektől és tiszta lappal indulhassanak a klubok, így sem lesz könnyű dolga a leendő labdarúgó klubnak, hiszen negyvenmillió forintos költségvetést elég nehéz úgy teljesíteni, hogy négy csapatot kell utaztatni az egycsoportos NB ll-ben, fenn kell tartani a létesítményeket, fizetni a labdarúgókat. Nem kis
szponzori támogatásra lesz szükség még amellett, amit az önkormányzat tud biztosítani.
- Azokból a tényekből és tervekből, amelyeket polgármester úr vázolt, úgy tűnik, mintha a város, az önkormányzat nyakába szakadt volna a probléma megoldása.
- Teljes egészében nekünk kell megoldani a helyzetet. Úgy látom, hogy az Olajbányász vezetése makacsul ragaszkodik egy elavult rendszerhez és a saját székéhez. Érzik, hogy a struktúraváltással a székek is változnak Nem valószínű, hogy továbbra is szükség lesz függetlenített egyesületi elnökre, mert az a laza szövetség, amelynek egy elnöke lesz, érdemi döntési jogosítvánnyal nem rendelkezik. A mai elnöki tisztség megszűnik Lesznek önálló klubelnökök, de nem főállásúak Racionalizálás és társadalmasítás következik.
- Mi az a határ, ameddig egy megyei jogú városnak erkölcsi kötelessége segíteni? Felkészültek-e a lakosság számonkérésére, ha az anyagi áldozatok ellenére sem jut a csapat az első nyolc közé?
- Bízom abban, hogy a fiúk az 5-6. helyen végeznek. Ennek a városnak minimum egy NB H-es csapatra szüksége van. Tudom, hogy többezer ember érdeklődik a labdarúgás iráht. Mindent meg fogunk tenni, hogy ami rajtunk múlik, ne legyen akadálya a sikernek A szakma viszont az edzőre és a labdarúgókra marad. Ha nem kerülnek a legjobb nyolc közé, mindent meg kell tenni, hogy
jövőre sikerüljön. Nem lehet a támogatást megvonni, ha hullámvölgybe is kerül a csapat, hiszen a sportban is forgandó a szerencse. Ez benne a szép. Elszámolni? Azoknak kell elsősorban elszámolni, akik az elmúlt években nem jól sáfárkodtak a kapott javakkal. Amikor az egyesület hetvenmillió forinttal gazdálkodott, meg lehetett volna teremteni egy nagyon jó NB Il-es csapat alapjait. Ezzel máig nem tud elszámolni az egyesület. Nem anyagiakkal, nem revízió szerint, hanem erkölcsileg. Nem erősítették meg a csapatot jó középjátékosokkal, olyanokkal, akik a csapat gerincét alkothatnák, ha egy-egy sztár eltávozik.
- Az utánpótlás-nevelés önmagában megoldhatná a kérdést?
- A tisztességes az lenne, ha jó utánpótlás-nevelésre alapoznánk, de ez a nehezebb. Aprólékos, nem látványos munka, évek alatt bizonyosodik csak be, melyik gyerek jut el egyáltalán az ifjúsági csapatig. Biztosabb módszer, és egyszerűbb játékosokat vásárolni, de erre sokkal több pénz kellene. Tehát szükség van átgondolt, felelősségteljes utánpótlás-nevelésre.
- Az átszervezés után egy szakmai koncepciót is elvár a város a majdani kluboktól?
- Ha nem is leírva, de a munka legalább középtávú elképzelések alapján folyjon. Úgy, hogy szakmai célként mindig ott lebegjen, hogy a dobogós helyezést, a feljutás lehetőségét próbálja elérni a mindenkori csapat.
Lukács Ibolya
14
[ KANIZSA - CUfééuufááf ]
1997. március 14.
(Folytatás a 13. oldalról.)
rinttal támogatta az egyesületet. Dr. Horváth György az OKSB segítőszándékát hangoztatta. Kifejtette, hogy az önkormányzat akarja és fogja is támogatni az egyesületet, de látni szeretnék, hogy a pénzt mire fordítják. Ferenczy Zoltán az OKSB felelősségteljes munkáját említette.
Baranyai István, az OSE elnöke elmondta, hogy minden negyedévben írásos tájékoztatót adott át az OKSB-nek, majd az elmúlt november második felében részt vettek az OKSB ülésén, de ott nem folyt érdemi tárgyalás. Dr. Fenyves János sérelmezte, hogy elmaradtak az érdemi tárgyalások a szakbizottság és az elnökség között. Az átalakulás támogatható, de időre van szükség - mondta. Horváth Sándor szerint mindenkinek egyet kell érteni az OKSB javaslattal, azt tudomásul kell venni, a határozatokat végre kell hajtani, hiszen nincs bent negatívum. Márton József elmondta, hogy a tenisz szakosztály már önállóan működik. Györkös Lajos kifejtette, hogy mind a két oldalon hiba történt. Elmondta, hogy két fő delegált van a város részéről az elnökségben és DicZkó átigazolásának elmaradása miatt az utolsó pillanatba kellett átszervezni az NB Il-es csapatot. Szálai Géza az OKSB eljárását diktatórikusnak, ultimátumszerűnek tartotta, a módszer ellen tiltakozott, majd a következőket mondta: Mivel az elnökség kényszerpályán van és az egyesületnek működni kell, ezért az előterjesztést elfogadom, így tett még hat elnökségi tag, míg egy fő nemmel szavazott.
Kanizsán, az OSE-nél tehát új időszámítás kezdődik.
Módosítják az alapszabályt és rövidesen sor kerül az OSE közgyűlés összehívására.
Balogh Antal
A fogyasztók pénzéből?
A nagykanizsai Olajbányász SE korábbi legnagyobb szponzora, a KÖGÁZ tulajdonában vannak a sportegyesület által használt létesítmények, az elnök, Baranyai István a cég alkalmazottjaként vezeti az egyesületet. A már bekövetkezett változásokat várhatóan újabbak követik. Erről és a miértek-
ről kérdeztük György Pált, a KÖGÁZ Rt. vezérigazgatóját.
- A Nagykanizsai Olajbányász SE létesítményeinek fenntartásban és finanszírozásában milyen változás következett be az év elején?
- Januártól semmilyen változás nem következett be, a KÖGÁZ tulajdonában vannak, cégünk tartja fenn a létesítményeket - mondta György Pál. - A sportegyesület elnöke egyelőre tőlünk kapja a fizetését, de megbeszéltem vele, hogy ez csak átmeneti állapot. Vagy a cég alapfeladatának megfelelően tevékenykedik tovább, vagy más pályát keres magának, mert azt a fajta munkát és úgy, ahogy eddig tettük, nem tudjuk fizetni. Ez a határidő még nincs meg, várhatóan néhány hónap időtartamot jelent.
- Hol és miként tudná a KÖGÁZ Baranyai Istvánt a szakmában foglalkoztatni?
- Még meg kell keresni, hogy van-e erre lehetőség, tudunk-e számára olyan munkahelyet találni a vállalatnál, amely neki is megfelelő elfoglaltságot jelent és a cég számára is hasznos.
- A KÖGÁZ inkább a tömegsportra, a dolgozók rekreációjára fordít inkább ezután pénzeket, mint az Olajbányászra?
- Nem eldöntött tény, hogy ilyen szempontból mire költünk pénzt. Másfelől közelíteném meg a kérdést. Az a fajta, és az olyan mennyiségű pénzköltés, ami jellemzővolt 1990 előtt és a kilencvenes évek elején is - bár ekkorra már egyre csökkenő tendenciát mutatott - az ma már nem járható.
- Nincs az Olajbányász sportegyesületnek reklámértéke?
- Egyrészt egy ilyen szolgáltató cégnek, mint a mienk, nincs reklámértéke a versenysport, a labdarúgás támogatásának. Különösen úgy nem, hogy ez a cég nemcsak Nagykanizsán működik, hanem egy régióban, három megyében. A kaposvári fogyasztók megkérdezhetik, miért nem támogatjuk az ottani klubokat. Sokat nyom a latban az, hogy itt, Kanizsán van a cég központja, de annyit azért nem, hogy olyan súlyponteltolódást megengedhessünk magunknak, amilyen korábban volt. Egy futballcsapat fenntartása nagyon sok pénzbe kerül.
- Szabad azt tudni, hogy menynyi volt az a sok pénz?
- Nem szabad, ez vállalati, üzleti titok
- Az önkormányzati támogatáshányad az előző évi negyvenegy százalékról 1996-ban huszon-
négy százalékra esett vissza, ami nem sokkal több, mint az 1992-ben a várostól az Olajbányásznak juttatott támogatáshányad. A KÖGÁZ-támogatás arányai is ilyen nagyságrendben változtak?
- Annyit mondhatok, hogy a nyolcvanas évek közepén a cég több tízmillió forinttal támogatta az egyesületet, amely \'95-\'96-ra tízmillió forint alá csökkent. Ha figyelembe vesszük azt, hogy ezalatt az idő alatt öt-hatszoros volt az infláció, akkor látható, hogy a változás elég nagy. De meg kell említenem azt, hogy a támogatásnak van egy olyan formája, amely a létesítmények fenntartását jelenti és az elnök fizetését jelentette. Egy kezemen meg tudnám számolni, hányan adták hozzá ezeket a tételeket a támogatás összegéhez. Anélkül, hogy a privatizációról szó esett volna 1990-ben, csak abból a tényből kiindulva, hogy egy politikai rendszerváltás után gazdasági rendszerváltás kezdődött el, úgy láttam, hogy változtatni kell a finanszírozás módján. Ez nem alapulhat egy cégen, különösen olyanon nem, amely a fogyasztók pénzéből tartja fönn magát, és a fogyasztók - különösen a növekvő árak miatt - számonkérhetik mire fordítják a forintokat. Ez más, mint a kultúra vagy az egészségügyi támogatás, azt még a fogyasztók is jobban elfogadják Úgy gondolom, a versenysportnak üzleti alapokon kell megvalósulnia.
- A nyolcvanas évek első felében elért sikerek után hullámvölgybe került a labdarúgó csapat, majd a kilencvenes évek első felében bajnok lett az NB IJ-ben, de mostanában újra nehézségekkel küzdenek, hogy az egycsoportos másodosztályban maradhassanak. A színvonalromlás, viszonylagos eredménytelenség is közrejátszik abban, hogy a KÖGÁZ nem tartja méltónak a maga színvonalához az Olajbányászt?
- Nem, nincs szó erről. A már elmondott elvekhez kívánunk ragaszkodni. Az akkori polgármesternek, dr. Kereskai Istvánnak és az országgyűlési képviselőnek, Tarnóczky Attilának a váltás utáni első találkozásunk alkalmával elmondtam a finanszírozással kapcsolatos terveimet. Egy közszolgáltató vállalat nem költhet tízmilliókat arra, hogy egy versenysportágat fenntartson. Ha a város úgy ítéli meg, hogy ezt fenn kell tartani, az valóságos városi összefogással lehetséges. Nemcsak szóban kell ezt deklarálni -mert évente mindenki fellelkesül, majd amikor mellé kellene tenni
az anyagiakat, akkor kevesen maradnak.
A sportteljesítmények további sorsával kapcsolatban elhangzott már, hogy a város csereingatlanokat ajánl fel értük. Ön milyen ajánlattal kíván élni?
- Olyannak, amely figyelembe veszi azt, hogy a mostani tulajdonos mennyit fizetett ezért, a számára pénzt emésztő területért. Ezt a vagyonértékelés után ugyanúgy kifizette, mint a cég azon vagyontárgyait, amelyek egy idő után hasznot is hozna. Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy tulajdonosaink a 2,7-szeresét fizették annak a vagyonértéknek, mint ami a könyvekben volt. Hogy mekkora, az üzleti titok, nem szeretném, ha arról ítélkezne a közvélemény, hogy sok vagy kevés pénz jött-e ki az alku végén. De több, mint amennyire most bárki gondol, aki ezeket a sorokat olvassa.
- Az objektumok alatti földterület kié?
- Azt is{megvásárolta a tulajdonos. Aj város a megvásárolt belterületi földingatlanok után pénzt kapott az ÁPV Rt-től. Nem kapta még meg az összesei, a huzavona
t\'k6zismé,rt, de ~á KÖGÁZ tulajdohosa fizetett az ÁPV Rt-nek. Ha az önkormányzat azt a pénzt odaadja a létesítményekért, amennyit az ÁPV Rt-től kapott, akkor ingyen jut hozzá. A másik véglet az, ha annyit fizet a város, amennyiért a tulajdonos megvásárolta az ingatlanokat. Szeretném, ha el tudnánk adni a létesítményt, a tárgyalások folynak. Ez egy komoly alkufolyamat.
- Ebben az alkufolyamatban előkerülhet az önkormányzat tulajdonában lévő KÖGÁZ-részvé-nyek sorsa is?
- Minden előkerülhet. Csereingatlan, ingatlanmegosztás és minden, ami kompenzáció lehet az egyik féltől a másik irányába.
- Ön mint kanizsai polgár hogyan látja a városi labdarúgás helyzetét? Megfelelő megoldás lesz, ha klubokká alakulnak a szakosztályok?
- Szeretem a focit. A jó focit. Azt hiszem, a televízió elkényel-mesített bennünket, mert jobbnál jobb külföldi meccseket láthatunk a különböző csatornákon. Ez, ami helyi szinten és a magyar bajnokságban megy, valahogyan nem tud megérinteni, nem tud felvillanyozni. Az elmúlt években a hivatalos kapcsolaton kívül nem volt más kötődésem az Olajbányász labdarúgócsapatához sem. Az egyesület átalakításának tervéről öntől hallottam először.
_Lukács Ibolya
1997. március , 14 ( KANIZSA - WínJeté* ) 15

KEDVES SZÜLÖK, GYEREKEK!
Garantáljuk, hogy a Petőfi-Vécsey Általános Iskolában minden gyermeket jól megtanítunk ÍRNI, OLVASNI, SZÁMOLNI |
és, hogy minden kisgyermek örömmel jár majd ebbe az iskolába. A keleti n városrész elsőseit Kertész Tamás tanítóbácsi a déli városrész kis tanulóit < Kristóf Anna tanítónéni várja nagy-nagy szeretettel és sok éves pedagógiai | tapasztalattal! 2
A Vécseys részen vízisporttal ismerkedhetnek az első osztályosok.
NYÍLT nap
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
1997. március 17-18-án (hétfő-kedd)
8-16 óráig tanítási órák, napközis és szabadidós tevékenységek - szakkörök, sportfoglalkozások látogatása.
Szeretettel várjuk tanulóink szüleit, valamint a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt.
Az iskola vezetése
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ÓVODÁSOKNAK
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt
1997. március 22-én, szombaton 9-12 óráig
az iskola aulájában. A játszóház ideje alatt kedvezményes könyvvásár mesekönyvekből.
Az iskola vezetése
FEKETE ROZSA TEMETKEZESI BT.
/8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Telefon: 93/317-768 SZOLGÁLTATÁSAINK NAGYKANIZSÁN ÉS VIDÉKEN -Temetkezési kellékek - Koporsó - Hamvasztás, exhumálás - HalottszáUítási ügyelet (éjjel-nappal)
- Temetésszervezés, -lebonyolítás
- Sírásás
- Kegyeleti tárgyak árusítása
Tisztelt Olvasó!
Szolgáltatásaink, melyeket kínálunk, sajnos szomorúsággal fonódnak össze: az ember életpályájának befejezésével. E nehéz napokban szeretnénk a szeretteinktől való búcsúzást megkönnyíteni, s az akkor felmerülő gondokat, utánjárást levenni a hozzátartozók válláról. Célunk diszkréten segíteni, jelszavunk az észrevétlenség.
ÜGYELETES GÉPKOCSIVEZETŐK 8-17 óráig: Széchenyi tér 3.
17 óra után: Horváth Tibor, Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. DC/2. Tel.: 93/317-768
Szever Attila, Nagykanizsa, Csengery u. 28. Tel.: 93/311-572
Farkas Tibor, Nagykanizsa, Semmelweis u. 11. Tel.: 93/321-296
TOTO
a Víz Világnapja alkalmából
1. Lakosság hány százaléka részesült közüzemi vízellátásban 1995-ben?
1. 82,7% x. 92,4%
2. 97,6%
2. Hol volt először közüzemi vízellátás Zala megyében?
1. Lenti
X. Zalaegerszeg
2. Nagykanizsa
3. Hány településen szolgáltat a Dél-zalai Vízmű?
1. 76 x. 82
2. 95
4. Hol található megyénk legkisebb gyógyfürdője?
1. Hévíz
x. Zalakaros
2. Lenti
5. Megyénk lakóinak hány százaléka él csatornázott területen 1995-ben?
1. 43,4% x. 51,8%
2. 35,5%
6. Magyarország felszíni vízkészletének hány százaléka származik külföldről?
1. 53% x. 71%
2. 96%
7. Átlagosan hány miliméter csapadék hull évente megyénkben?
1. 800 x. 640
2. 300
8. Hány köbméter vízfogyasztás jut egy lakosra Zala megyében évente?
1. 13. x. 25
2. 38
9. A közüzemi vállalatok mennyi vizet szolgáltatnak a lakosságnak megyénkben?
1. 16,7 millió köbméter x. 23,8 millió köbméter
2. 10,2 millió köbméter
10. Hány km a közüzemi vízhálózat Zala megyében 1995-ben?
1. 3872 km x. 2195 km
2. 3120 km
11. Hány km közüzemi csatornahálózat volt Zala megyében 1995-ben?
1. 1750 km x. 1321 km
2. 822 km
12. Hány köbméter szennyvizet vezettek el és tisztítottak 1995-ben Zala megyében?
1. 12,1 millió köbméter , x. 7,6 millió köbméter
2. 18,4 millió köbméter
13. Ki volt az „árvízi hajós"?
1. Vasvári Pál
x. Gróf Wesselényi Miklós
2. Clark Ádám
13+1 Zala megyében a települések hány százaléka van közüzemi vízzel ellátva?
1. 98% x. 100%
2. 92%
A beküldéseket kérjük 1997. március 19-ig postára adni, hogy részt vehessenek a március 21-én délelőtt tartandó sorshúzáson. A megoldásokat nyitott postai levelezőlapon kérjük a következő címre elküldeni: Petőfi-Vécsey Általános Iskola, Nagykanizsa, Vécsey út 6. Jó megoldást kívánunk mindenkinek! Sok sikert a sorsoláshoz! A nyertesek nevét a sorsolást követő héten olvashatják a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban.
16
( KANIZSA-)
1997. március 14.
Nagykanizsa város ünnepélyes keretek közt avatta fel új színházát
Országos jelentőségű kultúresemény volt a kanizsai színház kapunyitása
Nagykanizsa, március 15 Derülő-boruló idő virradt március idusára, mely nap egybeesett Nagykanizsa város színházának ünnepélyes megnyitásával.
A házak ormán a szél által lengetett nemzetiszínű lobogók különös ünnepi köntösbe bújtatták a várost. A szabadság tündöklő évfordulóján a maga szerénységében helyet kért magának a kanizsai kőszínház is, hogy ma először kapuit megnyitva, hosszú időkön keresztül legyen temploma Thália istenasszonynak, kinek és a többi múzsáknak dicsőségére emeltetett.
Súlyosan aláereszkedett márciusi felhőrongyok takarták el a Napot, mintha ezzel is jelképezni kívánták volna, hogy a művészetek egén is, hangozzék arról bár a legtisztább magyar dal, magyar szó, néha gyűlnek felhők, melyek eltakarják annak fényét, s szomorú, gondterhes napokat hoznak a színpad deszkáinak hősei életébe... De amint délutánra mégis kitörte magát a nap, és fejünk felett magasra szökkenve elárasztotta a végvárost aranyos sugaraival, úgy jön el, talán nem is sokára az az idő, mikor e most épített kultúrcsamok kicsinek fog bizonyulni és hivatott interpretátorai minden idők legnagyobb íróinak, muzsikusainak vállairól levethetik a gondok tömkelegét és szabadabban lélegezve, nemcsak aprópénzre fel nem váltható dicsőséget, de jólétet is fog hozni...
A vendégek érkezése
Mint több számunkban jeleztük, a kanizsai színház ünnepélyes megnyitása városunk országgyűlési képviselőjének társaságában a hivatalos kultuszkormányzat képviselőjén kívül több országgyűlési képviselő és több notabilitás is lejön. A magas vendégek fogadtatását a hivatalos város készítette elő alapos körültekintéssel és gondossággal, így kedden délben fél egy órakor a városháza előtt felsorakoztak a kocsik és autók, melyeket a vendégek rendelkezésére szántak. Egy órakor a hosszú kocsi- és autósor kivonult az állomásra, kivivén a város vezetőségét, társadalmi egyesületek, hivatalok fejeit, stb. Megjelentek a város részéről Sabjáh Gyula dr. polgármester vezetésével a városi tanács, Kálnay Gyula dr. rendőrfőtanácsos vezetésével a rendőr tisztikar, dr. Vargha P. Teodorich plébános, Eberhardt Béla gimn. főigazgató, Győmőrey István országgyűlési képviselő, Örley György dr. kir. kormány-főtanácsos, dr. Tholway Zsigmond postafőnök és még számosan az előkelőségek közül.
Egy óra húszkor pontosan berobogott a pesti gyors, amellyel megérkeztek: Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter, Kupcsay Felicián dr. kultuszminiszteri o. tanácsos, a kultuszkormány képviseletében, Oroszy Géza min. tanácsos, Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, Ferenczy Tibor dr. ker. főkapitány, Meggyaszay Jenő és neje, a színház tervezője, Dezső Kázmér nagykőrösi polgármester, gróf Hoyos Miksa a Trans-danubia elnöke, Usetty Béla, Désy Géza, Bessenyei Zénó, Görgey István, Fehér Ottó, Béla Henrik, Becsey Antal országgyűlési képviselők, dr. Kovách Gyula táblabíró, a
budapesti Nemzeti Színháznak azon művésznői és művészei között, akik a megnyitó-előadáson szerepelnek, valamint a Zeneakadémiai növendékek, akik játszanak az esti orchesterben és még sokan a megyéből és fővárosból.
Az állomás peronján meleg baráti üdvözlések történtek. Látható örömmel szemlélték az érkezettek a kanizsaiak tüntető számban megjelent fogadtatását, melyet sokáig emlékükben fognak tartani. A kölcsönös üdvözlések után nagy előzékenységgel elrendezték az állomás előtt felsorakozott kocsikba és autókba a vendégeket és művészeket, akikkel hosszú menetben robogtak be a kocsik a városba, a Centrálba, ahol szűkebb körben ebéd volt. Még előbb a vendégek egy része helybeli ismerősök házába hajtatott. Ebéd után a vendégek sétára indultak a városban és megtekintették az új színházat is.
Nem jött meg a vendégekkel Kállay Tibor dr. felesége, aki gyengélkedése miatt maradt a fővárosban, úgyszintén lemondta véglegesen jövetelét Sztranyavszky Sándor dr. belügyi államtitkár is. Kedden délután öt órakor érkeztek meg Zalaegerszegről a főispán és még mások. (-n)
A megnyitó előadás
Azt a lázas várakozást, ami a kanizsai új színház felavatását megelőzte, fényesen igazolta és maradék nélkül váltotta be az esti theatre parée.
Fényárban úszott a színház tarka épülete és a környező Rozgonyi utcai park és emberek, fogatok, autók hömpölyögtek fel-alá az utcán. Az ünnepi hangulat átragadt a járókelőkre is. A nagy kultúr-esemény minden boldog izgalma kiült az arcokra, a színházban, a színház körül, az utcán, mindenütt a várakozás feszültsége lett úrrá a hangulatok felett.
A színház pazarul világított foyerjében csupa frakkos, estélyi ruhás közönség zsibongott. Hét órára pontosan utolsó székig megteltek a széksorok. Az országos viszonylatban is eseményszámba menő kulturális vívmány első stációjára Nagykanizsára érkezett előkelőségek teljes számban jelentek meg. Ott volt a város és a környék számottevő teljes intelligenciája. Olyan fényes közönség, amilyent Nagykanizsán még nem láttunk egyszerre egy helyen összegyűlve.
A megnyitó ünnepélyt az erre az alkalomra alakult zenekar a Himnusszal nyitotta meg. Komoly, méltóságteljes pillanatok szárnyán szálltak a magyar imádság akkordjai, mikor az új határok első zalai városában legelőször nyitotta meg kapuját a magyar kultúra szerénységében is pompázó temploma.
Hevesi Sándor dr., a Nemzeti Színház igazgatója mondotta el ezután avató-beszé-dét. Költői szavakkal ecsetelte a magyar kultúra jelentőségét, a végeken épített új várak fontos hivatását. A templomot, iskolát és színházat jelölte meg a három állomásnak. Az első az Istenhez, a második az emberhez, a harmadik önmagunkhoz vezet el bennünket. A magyar színház a nemzeti hagyományok eleven őre, magyar értékek múzeuma kell legyen, mert ezek nélkül nem
kultúr-missziót tölt be, hanem csak mulatóhely lesz. Az amerikai stílusra uniformizálódott, mechanizált színművészettel szemben, amit a film jelent, a színpadnak nemzeti tartalommal kell bírnia, mert csak így lehet a nemzetvédelmi frontnak bevehetetlen vára, aminek a színpadnak lennie kell.
Zúgó tapssal fogadott beszéde végén a Nagykanizsai Közművelődési Egyesület elnöke helyett (aki hétfőn bejelentette akadályoztatását műsor szerinti átadó-beszédének elmondásában) átadta a színházat rendeltetésének. Isten áldását kérve a városra, a kultúra új hajlékára, annak építőjére, Medgyasz-szayra és Nagykanizsa polgármesterére.
A zenekar Bloch ünnepi nyitányát játszotta. A budapesti Zeneművészeti Főiskola mesternövendékeivel és az Operaház zenekari tagjaival bővült helyi művészekből és műkedvelőkből álló zenekar Vannay János zeneiskolai igazgató avatott keze alatt teljesen nivellált előadásban, tökéletes precizitással, a heterogén zenekarból kihozott erőteljes egységgel, a tónusok diszkrét aláfestésével, tiszta, lírai lágysággal és megkapó dinamikai erővel lepte meg a hallgatóságot.
Következett a tulajdonképpeni színpadavatás. Szigeti Józsefnek Rang és mód című háromfelvonásos színművét adta elő a Nemzeti Színház művészeinek kitűnő együttese.
A múlt század hetvenes éveinek szellemi és irodalmi légkörében mozgó darab ama bizonyos „régi jó időkbe" vitt vissza bennünket, mikor még bűn volt a bűn és erény volt az erény, és a költő pártatlanul osztotta közöttük az igazságot. „Öreg darab..." -mondották sokan, mikor műsorra tűzték. Mégis jól esett annak tiszta levegője, sok drámaisága mögött is csillogó, s őszinte, természetes derűje, rafináltságoktól mentes irodaimisága, kegyetlen szarkazmust takaró naivitása, szilárd erkölcsi alapozása, kereseti enségében is, évtizedek múlása után is eleven megjelenítő ereje és tartalmassága. Úgy hatott, mint egy darab tiszta hegyi levegő a fülledt bároknak parfőmökkel, füsttel, párával telített gőze után.
A Nemzeti Színház neves auctorainak kezébe volt letéve az első kanizsai színházi est sikere. És a kanizsai közönség, amely valami rendkívülit várt erre az alkalomra, s mikor a „Rang és mód"-ot látta a műsoron, mintha csalódott volna várakozásában, - ez a kanizsai közönség szinte önfeledten adta át magát két és fél órára az igazi művészek által igazi színházban, megfelelő miliőben lejátszott darab sikerének. Mert a Nemzeti Színház művészei nagy sikert csináltak a „Rang és mód"-ból. A közönség percekig, ötször-hatszor hívta a függöny elé minden felvonás, az utolsó után is a szereplőket és számtalan nyílt színi taps késztette megállásra a gazdagon hömpölygő cselekményt.
A legragyogóbb alakítást Bartos Gyula adta Gerő bácsi szerepében. Tőrülmetszett zamata, az arcizma utolsó rándulásáig hűségesen kidolgozott alapossága, pointírozó készsége eleven élettel feldíszítve állította elénk a darab legkedvesebb alakját. S. Fáy Szeréna körülbelül ugyanezt nyújtotta a meleg, de furfangos, alázatosan uralkodó, jósá-
gos lelke sugallatára gonoszkodó nagyasszony szerepében.
T. Mátrai Erzsi a hideg, számító, nagyravágyó parvenü méltóságos asszony szerepében excellált. A harmadik felvonás drámai jelenetében megrázó volt. Mihályfi Béla markáns Bannai Gábor volt mellette.
A sikerből oroszlánrész volt Somogyi Erzsié, aki üde, hófehér leányságot, az ártatlanul szenvedést, az ébredező szerelmet bájos közvetlenséggel játszotta. Bartos után övé volt a legmelegebb siker. Lehotay Árpád szerelmes diákja a darabos kamaszt minden szimpatikus tulajdonságával karakterizálta.
Epizódszerepeikben is igazi művészettel gyönyörködtettek és sok tapsot kaptak Hajdú József, Tapolczai Gyula, Pethes Sándor, Hajdú László, Gabányi László, Iványi Irén és Losonczy Zoltán.
A megnyitó est műsorát a Magyar Hiszekegy fejezte be.
A színház lámpái ezután kialudtak, de a kanizsai életben a magyar kultúra oltárának sok-sok új lángja gyulladt ki ezen az estén, hogy lassan hatalmas máglyává terebélyesedjék és áüobogva a végeken hirdesse, hc-gy győzhetetlen erőink arzenáljában eggyel megint több a mindennél messzebb hordó lövedék: - a magyar kultúra és vele a magyar élet egy ponton megint szilárdabban vetette meg a lábát. (bl) A Pécsi Színház színházavató ünnepi műsora
Csütörtök este 8 órakor Köszeghy Teréz és Halmos János a budapesti Városi Színház művészeinek felléptével színre kerül: „Cigánybáró". Strausz János örökbecsű operettjének külön érdekességet kölcsönöz, hogy az első felvonás után Sophia Saltanova és Alex Nikitin, a v. cári udvari balett táncművészei Csajkovszky Barcaro-láját adják elő, míg a darab keretében Brahms Rapsodiáját táncolják.
Pénteken este 8 órakor Leoncavalló operája: „Bajazzó" kerül színre a fővárosi művészekkel, teljes kórussal, ezt megelőzi hangverseny; a kettő között Weber operabalettjét adják elő az orosz táncművészek.
Szombat este, vasárnap délután és este Kálmán Imre világhírű operettje: „Cirkusz-hercegnő" van műsoron, gyönyörű díszletekkel és fényes új kosztümökkel. A darabban a két orosz táncművész egy akrobatikus és orosz tánccal fogja a közönséget bámulatba ejteni.
Szombat délután 3 és fél órakor nagy gyermekelőadás Komor Gyula énekes, táncos tündérregéje: „Liliomszál" gyönyörködteti az ifjú színház legifjabb közönségét.
Az összes előadásokon rendes színházi helyárak. A gyermekelőadáson mérsékelt helyárak lesznek. Az előadásokat a pécsi helyőrség teljes katonazenéje kíséri. A közönség figyelmébe!
Tekintve az óriási érdeklődést, a Krátky-tőzsde az előjegyzett jegyeket csak szerda estig tartja fenn. Addig az összes előadásokra fenntartott jegyeket kérjük elvinni. Csütörtöktől kezdve a színházi pénztár árusítja a jegyeket délelőtt 10—l-ig, délután 3—5-ig és este 7 órától.
Zala Közlöny, 1927. március 16.
r i^xti^a ^...... >m -fr 1
1997. március 14. 1^ rv/^i^ijizjo/\\.— ffi^a^ut j|| • 1 /
Horváth Margit kedvencei
- Mi a kedvenc országod?
- Sajnos keveset utaztam, de a napos, mediterrán országokat kedvelem. Szeretnék egyszer Ausztráliába eljutni.
- Könyved?
- József Attila-versek.
- Fflmed?
- Mindhalálig zené. -Színed?
-Most „válságban" vagyok,
A főszerep(ek)ben:
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház éhben az évadban két nagy sikerű darabot mutatott be, s ezekből a mii vekből kiemelkedő - a közönség és a szakma által is jól elfogadott - előadások szüléitek. A „közös nevező" - a siker mellett - a főszereplő személye, a Csárdáskirálynő Szilviája és a Grease Sandy-je; Horváth Margit. A Grease kanizsai bemutatója után beszélgettünk.
- Békéscsabán - ahol születtem is - játszottam prózát, de itt valóban hiányzik sokat tanulnék belőle, még több lehetnék. A próza előre visz,
- Két főszerepet játszol ebben az idényben. Van még más feladatod?
- Nincs. Sajnos most kellett visz-szamondanom egy rockoperát, Békéscsabára hívtak, egyeztetési okok miatt.
- Mennyit vagy színpadon egy hónapban?
- Ez nagyon változó, van, amikor csak öt este szerepelek, másik hónapban meg tizenötször.
- Elégedett vagy ezzel?
HORVÁTH MARGIT
a rózsaszín után a szürkét szeretem. -Zeneszerződ?
- Mozart és Webber. -Kollégád?
- Molnár László Nyíregyházáról, Zalaegerszegen pedig mindenkit kedvelek,
-Italod?
- A Bailey\'s és az édes fehér bar,
-Állatod?
•» Nagyon szeretnék egy Ír szettért. -Autód?
- Lakókocsi. -Évszakod?
- Tavasz. -Sportágad? -.Atlétika, úszás is a torna. -Politikusod?
- Nincs.
-Színdarabod?
- Romeo és Júlia. -Szereped?
- Nem tudok mondani. Lehet,, hogy amit eljátszottam és annak gondoltam később már nem lesz az.
- Jól tudom, hogy második éve vagy az egerszegi színháznál?
- Nem, ez már a harmadik esz-tedő, amelyet itt töltök
- Hogyan vezetett az utad a zalai megyeszékhelyre?
- Békéscsabán dolgozott Halasi Imre, ő hívott Zalaegerszegre és én boldogan jöttem.
- Hogy érzed magad ott?
- Nagyon jól. Remek közösség alakult ki, s van egy kitűnő, hálás közönségünk, amely fel meri vállalni az érzéseit. Számomra teljesen meglepő volt, hogy a Csárdáskirálynő végén állva tapsoltak... Eddig én csak olyan darabban játszottam, amelynek sikere volt, de szeretném, ha eljönne az idő, amikor nem jó az előadás, mert -persze ez így most furcsán hangzik - kíváncsi lennék rá, hogy a közönség felvállalná-e ezt is.
- Egerszegen eddig csak zenés feladatokat kaptál. Hiányzik a próza?
- Szívesen játszanék többet.
- Ha te választhatnál, akkor mit?
- Legalább tíz szerepálmom van, ezek közül több már lement a színházban, így a Cabaret vagy a La Mancha lovagja, amelyek még nem, arról nem szívesen beszélnék.
- Szilvia és Sandy alakja közül melyiket szereted jobban? Melyik szerep áll közelebb hozzád?
- Mindkét szerepet egyformán szeretem. Átéltem ezeket a dolgokat, engem is ott hagytak, nekem is harcolnom kellett, csak ami az életben rosszul sült el, az a színpadon siker...
- Szabadidődben mivel foglalkozol, mi fontos számodra?
- A család, a jó család. Van egy fantasztikus férjem - gyermek még nincs -, akivel kirándulunk, biciklizünk, zenét hallgatunk és olvasunk.
Horváth Ilona
A fennállásának 125. évfordulóját ünneplő nagykanizsai
ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA
VEZETÉSE ÉS TANTESTÜLETE
szeretettel várja a volt Zrínyis tanárokat, tanítókat, diákokat, szülőket a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermébe 1997. március 22-én (szombaton) 11.00 órakor kezdődő
JUBILEUMI EMLÉKÜNNEPSÉGÉRE.
KflNIZSfll MŰSOR
MÁRCIUS 15. SZOMBAT 10 óra: Discovery toys - családi játszóház a HSMK-ban
18 óra: A MÉTA együttes kon-
certje a Móricz Zs. Műv. Házban, utána táncház
19 óra: Zenés táncest a 60-70-es
évek zenéjére az Erkelben
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Fészkes fenevadak
Stúdió mozi: 18.15 óra: A bölcsek kövére
MÁRCIUS 16. VASÁRNAP
18 óra: Az AUER vonósnégyes
hangversenye a kórház kápolnában 9.50 óra: Szolgáld az aratás urát címmel Jehova Tanúi előadás az Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: A bölcsek kövére
MÁRCIUS 17. HÉTFŐ
19 óra: A Benkó Dixieland Band
koncertje a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: Odüsz-
szeusz tekintete C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -Csevegő, vendég: Ördög Ferenc; - JövŐ-7; - Diagnózis, megyei egészségügyi magazin
MÁRCIUS 18. KEDD
17 óra: Egészséges életmód -
előadás az Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: A böl-
esek kövére C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: Önkormányzati ülés közvetítése felvételről.
MÁRCIUS 19. SZERDA 15 óra: „Légy ostoba" címmel Földes László műsora a Móricz Zs. Műv. Házban 19 óra: Amerikai ima - Földes László (HOBO) koncertje a Móricz Zs. Műv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Fészkes fenevadak Stúdió mozi: 18.15 óra: A böl-
esek kövére C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik, szórakoztató magazin; - Sport; - Jel-kép.
MÁRCIUS 20. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
101 kiskutya Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek
szerelmesei C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta; - Régió, megyei magazin; - Értékeink
MÁRCIUS 21. PÉNTEK
18 óra: Irodalmi Kávéház az
Erkel-ben
20 óra: Nosztalgia disco a Mó-
ricz Zs. Műv. Házban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101 kiskutya
Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek szerelmesei
18
KANIZSA -
1997. március 14.
LESZAVAZOTT FRANCIÁK
Egy húszas listáról válogathattak a Paris Match oldalain a tizenöt évnél idősebb francia hölgyek. A kérdés, kit tartanak legszexisebbnek a felsoroltak között. Az eredmény nem nagyon tér el a világszerte megszokottól. Az élen Ke-vin Costner áll, őt követi Mel Gibson, majd Tom Cruise, Harri-son Ford és csak a hatodik helyen van francia férfi Francis Huster személyében. Nem biztos, hogy ennyire gyengék a francia férfiak, a jelenség hátterében inkább Európa amerikanizálódása áll.
NŐIESEDŐ FILHARMONIKUSOK
Nemrégiben született döntés arról, hogy a bécsi filharmonikusok soraiba nők is" bekerülhetnek. A másfél évszázados férfi szerveződés végül azért döntött így, mert amerikai turnéjukat nőket diszkrimináló magatartása miatt bojkottal fenyegették. A szavazást az új kancellár döntötte el, hiszen szó szerint megkövetelte a női tagságot az államilag fenntartott intézménytől. A bécsi filharmonikusok első női tagja már negyed évszázada hárfázik a fiúkkal ugyan név nélkül, de mostan-
tól előbújhat a névtelenségből, és neve eztán szerepelhet a programfüzetekben is.
SZENÁTOR LOVAGI CUCCBAN
Egyszer már közszájon forgott Edward Kennedy ruházata illetve akkoriban ruhátlansága, ugyanis egyszer holtrészegen egyszál trikóban vizitelt unokaöccse szobájában. A hiányos öltözék akkor egy nemierőszak-per kapcsán került nyilvánosságra. Az idősödő Kennedy azonban mostanra sem veti meg a rendhagyó viseleteket. Nemrég tudódott ki, hogy a szenátor kedveli a lovagi öltözékeket, olykor bajuszt ragasztva lovagi szerelésben parádézik, így szórakoztatva az egybegyűlteket, így tett nemrégiben 65. születésnapján is.
RÉGI FILMEK MOZIJA
A Csillagok háborújának felújításával és annak nem várt kasszasikerével valószínűleg új divatot indított útjára George Lucas. A Paramount előszedte a huszonöt éve bemutatott keresztapa kópiáit, felújította, korszerűsítette azokat, a kor elvárásaihoz igazította a hangszalagokat, és március végén bemutatják újból a filmet. A .
filmfelújítók valószínűleg rájöttek, hiába láthatták az időközben felnövekvő nemzedékek ezeket a nagy alkotásokat a tévében, a mozi mégiscsak más. Pláne akkor, ha ezek az alkotások eleve nagy vásznakra terveztettek.
NEM MINDEN HAJÓ TITANIC
Már csupán heten élnek abból a 705 emberből, akik 1912-ben túlélték a Titanic tragédiáját. Egyikőjük párhetes kisbabaként vészelte át a tragédiát, édesapja a. hullámokba veszett. A most 85 éves hölgy soha többé nem kívánta átszelni az Atlanti-óceánt, ám most mégis rászánta magát. Meg is vette a jegyét az Queen Elisabeth II. fedélzetére, s most várja az utazást. Lehet, hogy az is megfordult a fejében, hogy ebben a korban már nem sokat veszíthet.
DALBAN MONDJA EL
Nemrég röpítette világgá a sajtó Stephanie monacói hercegnő válásának részleteit. Mint ismeretes a testőrből férjjé előlépett férfi megcsalta hercegi nejét, gaz fotósok kapták lencsevégre, miként hentergett egy belga táncosnővel. A bíróság kimondta a válást, ám
az exférj továbbra is a népszerűség olykor kétes dicsfényében kíván továbbsütkérezni, s tán neje kegyeit ismét elnyerni. Mindenestere mert kellemes hangja van, kiadott egy lemezt, amelyen arról énekel, hogy a félrelépést csak a teste követte el, a szíve továbbra is a hercegnőé. S mi lesz, ha a hercegnő nem veszi meg a lemezt, vagy ha visszaénekel, hogy bár a szíve a volt férjéé, de az esze nem fogad el ilyen ostoba mentséget.
KIRÁLYI ALIBI
Meg kellett szakítania franciaországi tanulmányait nemrégiben egy diáklánynak, s ez ellen még az igencsak rangos intézmény sem emelhetett szót. Viktória hercegnőnek ugyanis, jó trónörököshöz illően helyettesítenie kellett koronás édesapját, a svéd uralkodót, XVI. Gusztáv Károlyt, aki Dél-Afrikába utazott. Mivel a trón nem állhat üresen, Viktória hazaruccant, majd át Norvégiába, hogy a sí-vb-n képviselje hazáját.
CIGI A HOSSZÚ
ÉLET TITKA
Pénteken ünnepelte a 122. születésnapját a világ hivatalosan elismert legidősebb hölgye, a francia Jeanne Calment. Szegényke már
J ATHéNI ÁLLAMFERF
hippolyte taine megállapi\'tása
KLi.l. SORBAN
ILYEN PER IS VAN
EGYKORI SZOVJET KARDOZÓ
NÉMA KELE
"V—
KIEMELT ¦SZEZON
EGYÜTTES, CSOPORT
~7-
ALPESI
MENEKÜL
Heves m.
KÖZSÉG LAKÓJA -7-
RITKA
férfinév
VÉRCSOP. JELE —»-
FÜZETBE JEGYEZ
SÁNCOT
ÁS_
ÜTÉSFAJTA TENISZBEN
AZ UTOLSÓ i\'tÉLET KINYI LAT-I^OZTATÁ-SA
A
szi\'nésznó\'
(ANDREA)
ILYEN^ FENYŐ IS VAN
TORTEMI
ADA\'i TARTAMA
SZOLMIZ HANG
ELISMERÉSRE MÉLTÓ"
-7—
KIVÁGOTT* FAJTA
LIVERPOOL RÉSZE!
IRODAI ESZKŐZ
KIKELET -7-
KONSTITÚCIÓ,
JELKULCSOK
PUSZTÍTÓ
EGYKORI
HÍRES
FOCISTA
(zoltán)
iiiszXSsT
SZÉLES CSl\'K, NÉVELŐVEL
FÉRFINÉV
LÁNGOL
GALÉRIA
SATU ... (SZATMÁR-NÉMETl) -7-
A LAB RÉSZE
EZ EVI --7—
KI\'NOS, FESZÉLVE 2.ETT HELYZET
A VIADUK C. FILM
rendezője (Sándor)
BEAVATÁS RÉSZE !
KÖZÉPEN KOPIK I -7-
PORTUGÁL SPANYOL, OSZTRÁK AUTÓJEL
MEGKEVERT MÁK !
HISZI A .
VANADIUM. TRÍCIUM, ITTRIUM -7—
félsz!
ÜTÉSVÁL-TA\'S
PUSKÁS EMBER
MEGELÉ-GEL
-7-
OROSZ RE PÖLOGE P -7-
HIRES FÖNÍCIAI
KIRÁLYLÁNY
KÖLTŐI KÖTŐSZÓ
T
március 21.
Lapunk 9, számában meg-jelen t keresztrejtvény helyes megfejtése: Nincs az a rossz,
amibőt ne születne valami jó.
A sorsoláson Czinderi Gyöngyi, Dömötör Béláné, Kulcsár Lajos, Magyari Esz-
ter és Szabó Mihály olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Hasonlóság
1997. március 14.
KANIZSA - TKcx
19
teljesen vak, süket is, ám humora ennyi év alatt sem hagyta el, mi több reméli, hogy kacagva hal meg. A 122 éves hölgyről tudni lehet, hogy mind a mai napig nem veti.meg a cigarettát, naponta iszik egy kevés portóit. Vajon ehhez mit szólnak a szesz- és cigiellenes kampány zászlóvivői?
ELLOPOTT
TÖRVÉNY
Nagy titokban készült az argentin maffiaellenes törvény, ám a múlt héten kínos meglepetés érte a törvénykészítő honatyákat. Tolvajok jártak a törvényhozás épületében, és magukkal vitték a törvényjavaslat lemezeit, a winchestereket pedig letörölték. Elvittek ugyan egy faxot és egy tévét is, ám a rendőrség tudja, hogy ez csak elterelő hadművelet volt, a maffia járt ott. Ja kérem, amit már két ember tud, nem titok.
LEHET EMIGRÁLNI
Nemrégiben ütötték lorddá: Andrew Lloyd Webbert, aki maga is konzervatív beállítottságú, akként vélt javítani a toryk tagadhatatlanul rossz esélyein, hogy hagyta magáról elterjeszteni, hogy a Munkáspárt győzelme esetén emigrál. Kaptak ezen a munkáspárti képviselők, akik azt
mondták íme még egy indok, amiért a Labourra kell szavazni, s azonnal kiderül szavatartó ember-e az új lord. Webber igyekezett tüstént tudatni honfitársaival, esze ágában sincs kivándorolni. v
AGGÓDÓ LÉLEKGYÓGYÁSZOK
Sok gyermekpszichológus figyeli aggodalommal a számítógépes játékok mind nagyobb arányú térnyerését. Vannak olyan gyermekek, akik még nem tudnak sem írni, sem olvasni, ugyanakkor már háromévesen órákat töltenek a számítógép előtt. A gépi fejtörő játékok, szám- és olvasási gyakorlatok, a géppel végzett zenélés vagy festés ugyan megkönnyíti az iskolakezdést, de valahol szegényessé teszi a gyermek ismereteit a világról. Nem ismerik meg a fafaragás örömét, a kockával való építkezést, nem hajtogatnak és nem játszanak le-góval. A túlzásba vitt számítógépezés gátlásossá tesz, a kapcso-
latteremtési készséget hátrányosan befolyásolja. A gyerekek nem sajátítják el az együttélés elemi szabályait, nem tanulnak meg alkalmazkodni sem. A hat év körüli gyermek a legfantázia-dúsabb, ugyanakkor a számítógép lehetetlenné teszi a képzelet szárnyalását, visszaveti érzelmi, értelmi fejlődésüket. A lélekgyógyászok azt tanácsolják, hateves kor előtt semmiképpen ne vegyünk a gyereknek számítógépet, ha unatkozik, játsszunk vele, vigyük kirándulni, barkácsoljunk, építsünk együtt.
HOGY MIK
VANNAK
ZENEISKOLAI foglalkozás V SERTÉS SZŐRE ZENEI MŰFAJ TA\'VKÖZLÉ OROSZ Sl INTÉZMÉNY V
SPORT-TRÓFEA REPÜLŐTÍPUS KÖLTSÉGET FEDEZ
> V V V V
TRÓPUSI SZÚNYOG gondoza\'s, oktata\'s >
> 6 CÉGFORMA CSENDES (SOLOHOV) >
SZÖKKEN > a\'lloké p V >
AZON A HELYEN sz/mne\'v
-RA,-. > GYAKORI CSALA\'D-ne\'v TÖMLŐ V >
osztrXk AUTÓJEL > EZÜSTFEHÉR PUHA FÉM EZIDA\'lG V > RÓMAI 1 a\'da\'m OLASZ va\'ltozata >
KELETKEZIK, LÉTREJÖN > V HAVI RÉSZLETl Nemi JELLEG V >
r 7 NŐI NÉV SZAPPAN-MA\' R KA > v 5
EDÉNY TETEJE HANGHORDOZÓ > ünnepe\'-LVESEN a\'tad ... LOUIS v 3 >
VA\'RANDÓS NŐ BOSSZÚT a:ll > V 2
L • 4
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy drágakő nevét kapjuk.
Beküldési batáridő: 1997. március 21.
Lapunk 9. szántában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Nem uram, de nyújtható.
A sorsoláson Jagasics Renáta, Kcrc/.a Andrea, I,oiimv Csaba, Mud;ir;isi Gábor és Nemes Krisztina olvasóink nyertek vagy negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Rika:
fi
HOROSZKÓP
A 12. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Ha rádjár a rúd és a tavaszt fáradtság is keringet, lazíts egy kicsit a tempón és a gyeplőn, Végy fel eniberjelinezt. mosolyogj, áradjon belőled a szeretet és az empátia.
IV. 21-V. 20.
Ki a kicsit nem becsüli, az pórul jár, mert nemhogy nem érdemli meg a nagyot, de nem is juthat hozzá, mert tudod, sok kicsi sokra megy. Kicsinyes azonban ne légy, nagyravágyásod veszélybe sodorhat. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Ha már kezd összeállni a kép, q alakulgatnak körülötted a dolgok, zárd le minden Ügyedet, és dolgozz ki új stratégiát, amivel hosszú távon megoldható, amhe már régótu készülődsz.
Rák: VI. 22-VII. 22.
Ha most éppen valamilyen nagy iflElgSBI dolog foglalkoztat, várakozás-nT«V^J sal nézel a jövő elé, hívj segít-y/Ji UH ségill mindent és mindenkit. Ha eddig nem is tetted, elereszthetsz egy imát is.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Ha lekopogtad háromszor azt. hogy a mai helyzetednél rosz-szabb is lehetne, nézz bizakodva a jövőbe. A következő hónapok várakozással telnek, de az év vége ma még ne foglalkoztasson
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Lassan révbe érsz, ami azt je-^L^^ lenti, hogy újabb kihívások jön-I^S nek. Ha nem akarsz ezekre vár-f[|| ni. hát elébe kell menni a kihívásoknak. Eredményekre, sikerekre számíthatsz a jövő héten is. Mérleg: IX. 24-X. 23.
Jól nézz körül, figyelj meg mindent környezetedben, mert a mostani döntéseknek igazán _ hosszú távú következményeik lesznek. Ne csak a gondokat lásd, hanem az ismeretlen varázsát is.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
A következő hetekben próbálj meg egy kicsit elégedettebb ljf(L?L)JÉ ,enni önmagáddal szemben BKL^fli 11idd el, hogj értékeid, munkád nem kevesebb senkiénél. Azt azonban ne feledd, hogy lesz holnap is, amelyet ma kell kezdened építeni.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Valami változásra van szükséged, ez mindenképpen jó hatással lenne lelkiállapotodra, és környezeted is jobban elviselne téged. Akár egy száznyolcvan fokos fordulaton is elgondolkodhatsz, semmiképpen ne csak a látszatra adj. Bak: XII. 23-1. 20.
^^áá Lehet, hogy sokkal könnyebben tt,?ém megoldódnak azok a gondok, amelyeket ma nagy problémának tartasz. Minél előbb lépj rá arra az inra, amelyen hosszú ideig bandukolni akarsz.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Milyen szép is lehet a tavasz annak, aki minden kötelezettségének eleget tett, minden problémáját jó előre megoldott és most könnyú szívvel készülhet a közelgő ünnepekre. Ezek a napok kellemes meglepetéseket tartogatnak számodra.
Halak: II. 21-111. 20. MJ^T^ Ha problémáidat egyedül nem mmKxlÉk tudü\' megoldani, vagy nem is | >wfl akarsz nyakadba venni újakat, klr^H kérj tanácsot, de csak olyanoktól, akik valóban jót akarnak neked, és akikre mindig számíthatsz. Az Üresen papo-lókat pedig határozott magatartással tedd tisztába.
-. ..H...M....M......I ..... ¦-,-—
FÉLÉNK VAGYOK,
DE HÓDÍTANI AKAROK
A nők egyrésze fél az ismerkedéstől, fél, hogy nem találják hibátlannak, hogy ha össze is jön valami, nem folytatódik... A felesleges aggódás pedig rontja az esélyeket. Csak a nyuszik keserednek el, ha visszautasítják őket, tudatos önneveléssel azonban ez kivédhető. Soha ne a nagy őt
Rózsaszín divat
MESÉLŐ
No nem minden téma tabu annak kapcsán, milyen volt a másik, de azért érdemes figyelembe venni az új partner érzéseit, adottságait, s csak módjával emlegetni, kit is váltott fel életünkben. Előfordulhat, hogy az előd emlegetése dühöt vált ki az utódból, lehet hogy felesleges féltékenykedéshez vezet. Nem érdemes minden részletet kiteregetni, mert az csak felesleges konfliktusokat okoz, s ha igazán szereti a mostani partnerét, nem érdemes kihívni magunk ellen a sorsot. Nem érdemes ecsetelni
keresse egyetlen férfiben sem, és ne nagyítsa fel az ön által kedvelt vonásokat benne. Higgye el, egy-két találkozás kevés a másik megismeréséhez. Eleinte csak flörtöljön, találkozzanak kötelezettségek nélkül, könyvtárban, konditeremben, klubban, vagy a sarki boltban. Ha ebben a fázisban
RÚZSOK
milyen volt az ágyban a másik, pláne akkor nem, ha a mostani partner kevésbé jeleskedik e téren. Azt se emlegesse, ha netán jobban szerette, mint a mostanit, mert ezzel fájdamat okozhat, arról nem is beszélve, hogy feleslegesen magányra kárhoztatná magát esetleg. Ha netán álmai még most is a régi körül forognak, nem mondja el az új partnernek, felesleges mindenről tudnia. Nyugodtan beszélhet arról mi tetszett legjobban a régi partnerében, különösen akkor tegye, ha ez az újban is megvan, csak megerősítésre vár, ettől boldogabb lehet a kapcsolat. Elmesélheti szakí-
jön rá a másik, hogy nem ön az igazi, még sérülés nélkül szállhatnak ki. Igyekezzen mindig józan és kiegyensúlyozott maradni. Ne legyen gyógyszerek és ajzószerek hatása alatt, ha találkoznak. Barátkozzon meg már az elején a visszautasítás gondolatával, mert ha bekövetkezik, már
A szerelem és a szeretkezés az egyik legszebb dolog a világon. De vannak emberek, akiknek a szex már kényszer. Állandóan a kéjre vágynak, nélküle haszontalannak vagy magányosnak érzik magukat, dühösek vagy félnek.
Az amerikai szexmániások 1975-ben létrehoztak egy önsegélyző szervezetet (Sex Addicts Anonymus - SAA). A kis létszámú gyülekezet az eltelt tizenhét év alatt hetente ülésező tömegszervezetté nőtt. Most már vannak tagjaik Európában is.
Egyre több nő és férfi fordul segítségért az SAA-hoz. A kéj megszállottai számára ugyanis a szex a mindennapi élet fő szervezőereje lesz. Azzal töltik a legtöbb időt, hogy kezdeményeznek, szeretkeznek, és utána szégyenkeznek miatta.
A meginterjúvolt ezer SAA-tag (férfi-nő) közül negyvenöt százalékuk sérült a túlzott önkielégítés-től, kétharmaduk nemi betegségben szenved, öt százalékuk AIDS-beteg.
A nők közül negyven százalék legalább egy nem kívánt terhességen átesett, s mindennapos dolog
tásuk okát, de lehetőleg objektíven tegye, hiszen az előző partner sem volt egy disznó, hiszen ön egyszer már választotta, s ön sem lehetett egy szent, ha törésre került a dolog. Szóval beszélhet a dologról, de átgondoltan tegye, mert bármit is mond, az önről is beszél, nemcsak a régiről. Érdemes a régi közös célokat szóba hozni, különösen akkor, ha ezzel a mostani partnerrel is hasonlókat szeretnének elérni. Érdemes a már kipróbált stratégiákat feleleveníteni, talán ezzel az új partnerrel tovább jutnak céljaik megvalósításában, mint az előzővel jutottak.
nem éli meg olyan nagy tragédiaként. Félelmeit csak úgy győzheti le, ha szembe néz velük. Ha otthon a sámlin merengve várja, amíg megjön a bátorsága, végérvényesen
egyedül marad, és mind félénkebb lesz. Aki mindig kikerüli a visszautasítást, egyre félénkebb lesz.
Példák az SAA-ból
- Egy ti" olyan intenzíven használta a vibrátort, hogy a készülék állítólag kigyulladt.
* * *
- Egy lány olyan elszántan
Miv;trj;i>lt a s/.\\ Után, hogy
félelmei i II. in ii éjszakánként kiállt ajz út szélére „sto-polni".
* * *
- Antikor i-1k i¦ /d i «¦ ni uz ön-kielégítést, nemcsak izgatott letten?, sztgyeukezdtem is. Később rájöttem, hogy * a szexualitással egy másik világot teremtek, ahová < hmm -kiültetek. Az első naptól, amikor ezt felfedeztem, egyre többet és többet akurtam. De nem beszélhctteiu meg senkivel, hogy mit tettem. Titkolóztam, és szenvedtem a bűntudattót.
körükben a nemi erőszak és a testi sértés. Sokan eladósodnak, barátaik, társaik elhagyják őket. A szervezet tagjainak több mint a fele azt nyilatkozta, hogy amikor belépett az SAA-ba már egyáltalán nem voltak barátai.
A probléma nagyon hasonlít az alkoholizmusra. Ha egyszer a hatalmába kerít, nehéz kilépni belőle.
Érdekes, hogy a megkérdezettek hetvennyolc százaléka olyan családból származik, ahol a szexet szennyes témának tartották. Tilos volt beszélni róla. Esetükben igen kicsi a remény arra, hogy saját szexuális életüket egészségesen építsék fel.
A legtöbb szenvedő szerint jó kezdet a gyógyuláshoz, ha egy időre mindenfajta szexet teljesen megtagadnak maguktól, beleértve az önkielégítést is. Az SAA-tagok közös célja megtanulni az egészséges nemi életet.
A rúzst már az ókori Egyiptomban ismertek; vasoxidból nyerték. A tizenhatodik században rózsa- és muskát-liszirmot morzsoltak össze készítéséhez. Csupán a huszadik század fordulóján találták föl a mai rúzst - színészeknek gyártották sminkeléshez.
Rúzs és a nő között bensőséges kapcsolat van. Persze mindenki más-más színnel érzi magát bombázónak. Az árnyalatok pedig „mesélnek". Például:
- a rózsaszínt kedvelők visszahúzódók,
- a vérvöröset használók birtoklásra, hódításra vágynak,
- a sötétebb pirosat választók nagyon érzékenyek - de nem túl heves vérmérsékletnek.
Ezek a magatartás-kutatók megállapításai. A divatdiktátorok e szempontokat vagy nem ismerik, vagy fütyülnek rá. Most például a rózsaszín rúzst „futtatják", mert szerintük szinte minden nőnek jól áll, csak ki kell választani a bőr tónusának megfelelő árnyalatot.
Segítségül kínáljuk az alábbi táblázatot.
Bőrszín Rúzsárnyalat
fehér világos rózsaszín, mályva
közepes tónusú élénk vagy barnás rózsaszín
kreol sötét, szinte lilás rózsaszín
ELŐDRŐL SEMMIT, VAGY
A SZEX
MEGSZÁLLOTTJAI
20_[ KANIZSA - TŰ**, <W kSánU _ 1997. március 14.
199" . március 14. KANIZSA - 7U*» c**6 nSáneá, v J 21
FRONTRA ÉRZÉKENYEK
A hidegfrontra érzékenyeknek elsősorban a B-, D- és E-vitamin fogyasztását javasolják, emellett savanyú élelmiszereket, kalcium- és magné-ziumtartalmú anyagokat. A melegfronttól szenvedőknek az A-, B- és C-vitamin ajánlatos, emellett kálium- és foszfortartalmú ételek, valamint a lúgos kémhatású ételek ajánlatosak.
ES UJBOL TAVASZ LESZ
A potenciazavar Magyarországon is több százezer férfit súlyt. A betegek többsége ma is tabuként kezeli a problémát, pedig az esetek többségében a gond kezelhető. Alapos kivizsgálás után írja fel az andrológus illetve urológus szakorvos a megfelelő gyógyírt. Ma a leggyakrabban az öninjekciózásos módszert javasolják, amelynek során a beteg önmaga juttat értágító anyagokat a hímvesszejébe. A kezelést követő öt-húsz percen belül alakul ki a kívánt hatás, és fél-egy órán át tart. A beavatkozás szinte teljesen fájdalommentes, egyrészt azért, mert a hímvesszőben kevés ideg van, másrészt speciális t(S.vel történik. A szerhez kivizsgálást követően vény ellenében bárki hozzájuthat a patikában.
Rohanó világunkban, a megélhetésért, pénzért folytatott hajszában egyre kevesebb időnk marad a gyerekre, s a bennünk végbemenő változásokat csak akkor vesszük észre, amikor már visszafordítha-tatlanok. Ha a szülőnek nincs ideje, lehetősége foglalkozni gyermekével, akkor a gyermek hamarosan mások felé fordul, ott próbálja megszerezni, amit otthon nem kapott meg. A jó értelemben vett bandázás, a falkaszemlélet hamar tévútra vezethetik a fiatalt, a tinigondokkal, beilleszkedési zavarokkal küszködő, gátlásos ifjú egykettőre a kábítószerek hatalmába kerül. Tévhit, hogy már az első kipróbálás rászo-káshoz vezet, de ha eléri vele a fiatal a kívánt hatást, valószínűleg megismétli. Ha a tizenéves egy számára másképpen megoldhatatlannak tűnő élethelyzetben gyógyírnak, fe-
VÉDENDŐ FÉRFIAK
A férfiak terméketlensége mind gyakrabban a naponta átélt munkahelyi, családi feszültségekre vezethető vissza - állítja egy német kutatócso1 port nemrég napvilágot látott tanulmánya.
A magyarázat: az állandó izgatottság jelentős mértékben szűkíti a herék ereit, s ezáltal a szükségesnél jóval kevesebb életképes sperma termelődhet
MENEKÜLÉS A KÁBULATBA
lülemelkedési eszköznek, társai megtartásához segítségnek véli az első adagot, a függőség gyorsan kialakulhat. Először csak a jó közérzet eléréséért használja a drogot, majd kialakul a testi függőség, ami rosszullétekben, émelygésben, izomfájdalmakban nyilvánul meg. Az ópiumszármazékok esetében kialakul a szertolerancia, vagyis a napi adagot folyamatosan emelni kell a kívánt hatás érdekében. Ha gyermekünk - különösebb ok nélkül - zárkózott lesz, ha a családdal szemben közömbössé válik, ha régi barátaival ellenségesen viselkedik, ha ha-
logatja a velük való találkozást, ha hirtelen ismeretlen kapcsolatai lesznek a semmiből, fura utakon jár, s otthonról pénz é8 egyéb értékek tűnnek el, gyanakodjunk. A drogfogyasztásnak vannak testi tünetei is, szokatlan aluszékony-ság, vízivási kényszer, szájszárazság, túlzott depresszi-vitás, száraz bőr, tág pupillák, testsúlycsökkenés. A drogos személyisége széthullik, viselkedése antiszociálissá válik, a szer megszerzéséért mindenre képes. A bandában a közös injekcióstű használatával fokozódik az AIDS veszélye.
ASSZONYUK ÁLDOZATAI
A férfi sikere mögött ott áll a nő. Amerikai kutatók bebizonyították, hogy ez akkor is igaz, ha a teremtés koronája „csak" az egészséges életet célozza meg.
Kétszáz magas koleszte-rinszintű úr beiratkozott egy nyolchetes, diétás tanfolyamra. A következő két évben
szorgos kutatók azt vizsgálták, mennyire tudják a férfiak a gyakorlatban megvalósítani a tanultakat. Kiderült, többségük eleinte igyekezett egészségesen étkezni. Akit ebben a felesége is támogatott, máig betartja a szabályokat. A többiek visszatértek régi rossz táplálkozási szokásaikhoz.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A teflonserpenyőben nemcsak zsiradék nélkül, de bő zsírban is jó sütni. Ha sok zsiradékban sütünk fánkot, lángost, burgonyát, a zsiradék a sütés közben nem ég, tehát a konyha nem lesz rossz szagú.
* SA kuktát mindig óvatosan nyissuk ki: könnyebben kinyithatjuk, ha u még lezárt kukta oldalára hideg vizet csurgatunk. Különösen lassan nyissuk ki a kuktát, ha bő vízben főztünk benne, mert u belső nyomás hatására könnyen kiforrhat nyitás közben. A kuktát használat után mindig azonnal mossuk el, soha ne tároljunk benne ételt.
* Krémeket, aszpikot, zseléket zselatinnal szilárdítunk. A zselatint előzőleg langyos vízben feloldjuk (2 dkg zselatint fél dl vízben), és azután átszűrve öntjük a fövő krémhez vagy más anyaghoz.
Gombát, mikrohullámon
Hozzávalók: 80 dkg gambu> $ dkg zsír* 15 dkg víírösfcagymuf 2 dkg lhz(, 10 dkg lecsá, sá> fűszerpaprika.
A finomra vágott voróshagy* mát /.sírban mikrobcretidczé^s-ben 3-4 percig pároljuk, köz-ben egy.szer-ket.s2er megkeverjük. Fűszerpaprikát keverünk Ihi//;i. majd 2 evőkanál vízzet felengedjük. Hozzáadjuk » tisztított, cikkekre vágott gombát, a sót, a lecsót, és további 6-# percig pároljuk. Liszttel meg-binljUk, 1 dl vizet öntünk alá én a készülékbe visszahelyezve 2 perc alatt összeforraljuk.
TÖLTÖTT
GOMBA SONKÁVAL
Hozzávalók: 50 dkg gombafej, 30 dkg sonka, 2 dl sílrü tejmártás, 1 dl tojás, 4 dkg reszelt sajt, 2 dkg vaj, só, törött bors.
A finomra vágott sonkái a tejmártással, n tojással, a só-
val, a törött borssá) elkeverjük. A kivajazott jénai tálba helyezzük a megmosott, leszárított gombafejeket, majd sózzuk, borsózzuk. A Sonkás töltelékből egyenletes golyókat formázunk, ezeket a gombafejekbe helyezzük. Tetejüket reszelt sajttal meghintjük, a mikrohullámú berendezésben 4-5 percig sütjük.
Hozzávalók: 80 dkg paradicsom, 45 dkg gomba, 15 dkg vaj, 1 cs. petrezsetyem zöldje, 25 dkg sajt, sá, őrölt bors, gyömbér,
A paradicsomokat megmossuk, szárrészüket kivágjuk, felszeleteljük. Mély üvegtálat vastagon megvajazunk, beletesz-szük a szeletelt paradicsomot, sóval ízesítjük, őrölt borssal, őrölt gyömbérrel és apróra vagdalt petrezselyemzölddel fűszerezzük. A tisztított és szeletelt gombát a paradicsomokra
halmozzuk, sózzuk, fűszerezzük. Tetejére reszelt sajtot szórunk és rámorzsoljuk a megmaradt vajat. A készülékben í percig pároljuk, majd 4-5 percre j;rí)lfokiizatra kapcsolunk -közepes fokozat helyett —, hogy aranysárgára piruljon. Előételként, de köretként is adhatjuk.
Hozzávalók: 60 dkg gomba, 5 dkg vöröshagyma, 6 dkg zsír, J0 db tojás, t. cs. petrezselyemzöldje, l dl tejszín, só, törött bors.
\\ megtisztított gombai vékony szeletekre vágjuk. Jénai tálban zsíron finomra vágott hagymát pirítunk a mikmbc-rendezésben 2-3 percig. Hozzáadjuk a szeletelt gombát, a finomra vágott petrezselyemzöldét, a sót, a (örött borsot, s további 3-4 percig hevítjük. Ekkor hozzákeverjük a tejszínnel felvert, tojásokat, majd 1,5-2,5 perc\' alatt készre sütjük.
22
( KANIZSA - namvpttui ^)
1997. március 14.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ]
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK •MIT?* HOL? • KERES-KÍNÁL
wmm
am.....a
.INFORMÁCIÓ
INDENRŐL
I
gs képGSSGQ© szörint
i ! -
mmWmmwmmM.
ÉGMUTATÓ Tel ./fax: 92/317-287 8 i$ 6,
Pf.: 65 WC 1
A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kf
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZ6A ÚJ6ÁG KIT.
újságok
nyomtatványok
fizórólapok # névjegykártyák 1 • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitele2ését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!

KOG*Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442 Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belső gázszerelések.
- Akar Ön kulturált körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk! Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítcsét, - adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
NAGYKANIZSAI
/ Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. március 14.
KANIZSA - Sfwtt
23
KIKAPOTT AZ OLAJ
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában a tavaszi idény második fordulóját bonyolították lé legutóbb, amikor az Olajbányász SE a listavezető újonc agárdiak vendége volt. A jóképességű fehérváriak ellen meglepetésre készültek az olajosok, akik a hazai fiaskót szerették volna . feledtetni. Nos, ebből semmi sem valósult meg, sőt a csapat simán kikapott, s ezúttal is gyenge teljesítményt nyújtott.
Gázszer FC-Olajbányász 2-0 (2-0)
A kanizsaiak bátran kezdtek, de aztán a tizenkettedik percben védelmi hibából a hazaiak szereztek vezetést. Az Olaj megroggyant, ám Gelencsér többször is nagy bravúrral mentett. A szorításból ezután valamelyest kikerültek a piros-kékek, a mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak, de a székesfehérvári kapura semmi veszélyt sem jelentet-
tek. A félidő hajrájában a védelem megint elaludt, s ezt a hazaiak egyből kihasználták (2-0).
Szünet után újra nagy munkát végzett a kanizsai kapus, aki sorra hárította a veszélyes lövéseket, számos bravúrt bemutatott. A védők nem tudták tartani a gyors támadókat, a középpályások nem voltak képesek megszűrni a hazai kísérleteket, míg elöl a csatárok gyámoltalanok voltak, akik csak néha-néha próbálkoztak.
A közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a jobb játékerőt képviselő újonc magabiztos játékkal győzte le a kanizsaiakat. Az olajosok tartották az előző fordulóban mutatott gyenge játékot, a játékosok hibát hibára halmoztak, és csupán Gelencsér kapusnak köszönhető, hogy megúszták két góllal a találkozót.
A vesztes csapat (játékosok neve után az érdemjegyeket
tüntettük fel): Gelencsér (7) -Gyulai (5), Kiss (4), Balogh Cs. (5) - Agics (5), Koller (5) - Farkas (4), Vidóczi (6), Vis-novics (5) - Pécsi (5), Gordi-án (5). Csereként szerepelt Kovács és Heinczinger Farkas, illetve Visnovics helyén.
A bajnokságban a Gázszer vezet (35 pont) a Dunaferr (33), Pécs \'96 (volt DDgáz) előtt (31 pont). Az Olajbányász 23 ponttal a tizedik helyen várja a folytatást.
A piros-kékek vasárnap ismét idegenben szerepelnek. Ezúttal a sereghajtó, öt ponttal rendelkező Balatonfüred vendégei lesznek Vidócziék, akiknek mindenképpen nyerni kell, ha akarnak valamit. Azt viszont látni kell, hogy szükség van egy meghatározó játékosra, egy olyan tengelyre, aki a védelem közepén uralni tudja a mezőnyt._
Balogh Antal
VERESÉG A KIESÉSI RANGADÓN
A kézilabda NB I-ben ötödik bajnoki évét tölti az Izzó SE férfi gárdája, amely sereghajtóként, egyik biztos kiesőként vívja élethalál harcát az élvonalbeli tagság megtartásáért. Nos, úgy tűnik, hogy ebben a szakágban lezárul egy jegyzett időszak, a kanizsai szakág, a kanizsai tenniakarás már nem élvonalbeli.
A lámpagyáriak a szolnokiaktól elszenvedett hazai vereség után nem tudtak újítani, akik a kiesési rangadón is vereséget szenvedtek.
Tatabánya-Tata-Izzó SE 29-25 (18-13)
A kanizsaiak legeredményesebb játékosai: Monostori 8, Szabó 6, Kovacsevics és Petrovics 4-4 gól.
Az élvonalbeli folytatás szempontjából döntő fontosságú találkozón megint és újra az első félóra döntött. Ebben a szakaszban a lámpagyáriak mind a két kapunál gyakorta hibáztak és megingásait a hazaiak egyből kihasználták.
Szünet után összeszedte magát az Izzó, fej-fej mellett haladt a két csapat, de a hazaiak nagy küzdelemben tartani tudták a megszerzett előnyt. Ezzel a tatabányaiak nagy lépést tettek az NB l-es tagság érdekében, míg az izzósok sorsa szinte reménytelen két fordulóval a befejezés előtt.
A bajnokság állása az alsóházban:
11. Tatabánya-Tata 10, 12. Pécsi MKC 10, 13. NK Hungária 6, 14. Izzó SE 6 pont.
A bajnokságban most több hetes szünet következik, és csak a hónap végén lépnek a küzdőtérre a csapatok. Március 29-én lesz az Izzó-Nk. Hungária találkozó, majd április 4-én a Komló-Izzó SE mérkőzés, azaz négy pontot lehet még szerezni, s akkor talán meglehet a csoda. Ehhez azonban az is kell, hogy a 11-12. helyen álló csapatok valami durva hibát elkövessenek.
B. A.
Csak a MÁV NTE nyert
A második fordulóval folytatódott a megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye, amely ugyancsak bővelkedett meglepetésekben. Ebben aztán kedvezőtlenül érinti a kanizsai szakágat, hogy a bajnoki folytatásban három érintett csapatunk is vesztesként hagyta el a küzdőteret.
Az őszi bajnok Miklósfa Zalaszentgyörgyön hagyta a három bajnoki pontot, hiszen a hazaiak 2:1 arányban nyertek a listavezető ellen. (Gól: Skublics.) Az eddigi második Kiskanizsa Gye-nesdiáson vendégszerepelt és 1:0 arányban vesztett, ami a Sáskákra hízelgő, hiszen a kiskanizsai fiúk ezúttal mérsékelten játszottak. A Zalaszentbalázs újonc csapata Letenyén vendégeskedett, ahol a hazaiak nagy küzdelemben nyertek 1:0 arányban.
A MÁV NTE hazai környezetben fogadta az FC Keszthely csapatát, és a Balaton-partiak ellen a rnásodik félidőben nyújtott eredményes játékkal kerekedtek felül 2:0 arányban. Gólszerzők: Kovács J., Borda. _
B. A.
Ősztől húszcsapatos az NB II
A Magyar Labdarúgó Szövetség vezérkara újra tárgyalta korábbi döntését, ami a labdarúgás második vonalának 1997/98-as versenykiírását illeti. Nevezetesen, ismét és végleg foglalkoztak a bajnoki rendszer átszervezésével. az egycsoportos, húszcsapatos NB H-es bajnoksággal.
Ismert fociberkekben, hogy a határozat ellen a csapatok döntő\' többsége tiltakozott, érveket sorakoztattak fel annak érdekében, hogy maradjon ősztől kétcsoportos - Nyugati és Keleti - az NB Il-es bajnoki rendszer.
Nos, az MLSZ vezérkara lezárta a vitatott kérdést, megerősítette korábbi határozatát, vagyis ősztől húszcsapatos lesz az NB II. Ezzel számos csapatnak feladták a leckét, köztük a kanizsai reprezentáns
Olajbányász SE vezetőinek, csapatának, játékosainak, hiszen ismert, hogy a minőségi osztályhoz, az öt NB Il-es csapat - nagycsapat, két NB H-es ifjúsági és két NB H-es serdülő csapat - működéséhez szegényesek a feltételek.
Az olajosok közben távolodnak az első nyolcas mezőnytől, és a helyzet kezd egyre veszélyesebben alakulni. Pedig a hőn óhajtott terv az, hogy a gárda legyen bent az elit mezőnyben, legyen rangja a kanizsai minőségi labdarúgásnak. A zuhanás ugyanis nagy károkat okozna a szakágban, a városi minőségi sportban.
A megnövekedett feladatnak, a célnak szeretne megfelelni az Olajbányász.-de látható, hogy ehhez komoly összefogás, szándék kell. Cselekedni kell a játékosoknak, a vezetőknek, s a csapatot úgy kellene adott poszton, például a középhátvéd helyén megerősíteni, hogy megfeleljen az elvárásoknak.
A nagy feladathoz tenni-akarásra. feltételekre van szükség. nehogy eggyel csökkenjen a városi minőségi csapatok szarna._
Balogh Antal
24
KANIZSA - Spont
1997. március 14.
MEGTORPANTAK A SÖRGYÁRIAK
Az asztalitenisz NB II-ben szereplő Sörgyár újonc férfi csapata az 1996/97. évi bajnokságban nagyszerűen képviseli a kanizsai szakágat. A Ja-kabfi-csapat a dobogón tanyázik, és igen jó sorozattal vette a tavaszi első hármas szakaszt. Törtek előre, szilárdították helyüket és már az ezüstéremről kezdtek álmodni, de aztán a rivális ellen vesztettek Csapóék, akik változatlanul a dobogón vannak és nem akar-_ nak onnét lekerülni.
A sikeres tavaszi idénynyitó
után Tatabányán gyűjtötték be a bajnoki pontokat, ahol 11:7 arányban nyertek. Ebben legtöbb győzelmet Gerencsér Miklós (3), Csapó, Holecz és Gerencsér Árpád (2-2) szerzett. A hazai, Dombóvár elleni találkozón remekeltek a kanizsai fiúk, akik a negyedik helyen álló vendégeket 15-3-ra leiskolázták. Különösen a négy-négy győzelmet elért Csapó és Holecz, valamint a három-három győzelmet szerzett Beck és Gerencsér Á. jeleskedett.
Legutóbb a második helyen álló Celldömölk volt a vendég:
- Győzelmet terveztünk s ezzel egy pontra megközelítettük volna a vasiakat. Erre megvolt a lehetőség, hiszen a rivális tartalékos volt, de nem sikerült a. terv. Kikaptunk 10-8-ra, elvesztettük tavaszi veretlenségünket, mert ezúttal csak a három-három győzelmet szerzett Csapó és Beck hozta formáját - említette Ja-kabfi Imre. a sörgyáriak edzője-
Az NB Ill-ban szereplő Sörgyár II. csapata ősszel nem szerzett pontot, ám a tavaszi idény eddigi két fordulójában már begyűjtött négy bajnoki pontot. Hazai környezetben egyaránt 10:8 arányban nyertek a Celldömölk II. - Tuboly négy győzelmet szerzett, Gerencsér M. hármat - és a Győri Vertikál ellen. (Gerencsér M. négy, Tuboly három győzelemmel járult hozzá a má-sodik sikerhez)._
B.A.
KANIZSAI
DIÁKSAKKOZÓK SIKEREI
A megyei, kanizsai rendezőszervek a Zemplén iskolában bonyolították le a sakkcsapatok diákolimpiai megyei döntőit két korcsoportban.
- A négy bajnoki cím nagy küzdelemben dőlt el. Számunkra különösen nagy öröm, hogy két csapatunk is megyei bajnok lett, s ezzel bekerültek az országos döntőbe. Ugyanakkor remekül szerepeltek a Vonyarcvashegynek is, akik két bajnoki címet szereztek - újságolta Pátkai József, a városi-városkörnyéki DSB elnöke.
Az I, korcsoportban a lányok megyei döntőjét a Hevesi iskola nyerte Keszthely és Zalakomár előtt. A fiúknál egypontos előnnyel lett bajnok Vonyarcvashegy Letenye előtt. A to\'vábbi élcsoport: 3. Roz-gonyi, 4. Körösi, 5. Galambok csapata.
A II—III. korcsoportos lányok - felsősök - mezőnyében Vonyarcvashegy végzett az élen a Körösi, Galambok és Miháld előtt. A fiúknál kiemelkedett a Batthyány remek csapata, amely ötpontos előnnyel lett bajnok Vonyarcvashegy előtt. A miháldiak a hatodik helyen végeztek.
Az országos döntőt Debrecenben rendezik meg, amelyre május 2-4-e között kerül sor.
B.A.
MEZEI FUTOBAJNOKSAGOK KÉT HELYSZÍNEN
Kanizsa Kupa
Az őszről elmaradt második - befejező - fordulót március 17-én, hétfőn rendezi meg a városi atlétikai szövetség a Csónakázó-tó térségében.
Az általános iskolások - felsősök - és a középfokú iskolák tanulói összesen hat korcsoportban versengenek az egyéni és csapatsikerekért, különböző távokon. Az általános iskolások 14 órakor kezdik a kupaversenyt, míg a középiskolások 15.30 órakor rajtolnak. A versenyen csak azok indulhatnak, akiket iskolájuk benevez a mezei bajnokságra. Nevezni a helyszínen, a verseny kezdete előtt 30 perccel
kell. Gyülekezés: a Csónakázó-tó szigeti fahídjánál.
A versenyszámok egyéni első három helyezettjei és a csapatok első három helyezettje oklevéldíj ázásban részesül. A legtöbb pontot elért iskola a két forduló - tavaszi és őszi - összesítése alapján elnyeri a Kanizsa Kupát az általános, illetve a középiskolás mezőnyben.
A Kanizsa Kupa idei, tavaszi fordulóját a rendezők március 24-én bonyolítják le.
Diákolimpia megyei döntő Gelsén
A megyei diáksport tanács, atlétikai szövetség és a gelsei
általános iskola március 20-án Gelsén, a lóversenypályán rendezi meg a diákolimpia megyei mezei futóbajnokságát.
A versenybíróság elnöke Szilágyi József .sportigazgató, elnökhelyettes Kámán Ferenc főtitkár (atlétika), titkára Je-szenői Csaba testnevelő tanár (Gelse).
A megyei döntőn a megye iskoláinak egyéni versenyzői, vagy ötfős csapatok indulhatnak. Nevezés, a helyszínen az I-V. korcsoportnak megfelelően. Távok: 1000-3500 méter). Kezdési idő: 13 óra._
B.A.
DÖNTŐBEN A SERDÜLŐK
A kosárlabda Országos Serdülő Kupa egyik középdöntőjét a fővárosban bonyolították le, amelyen szerepeltek a Gábor-tanítványok. A kanizsai kislányok folytatták sikeres szereplésüket, akik az erős mezőnyben a második helyen végeztek. Ezzel a KDKK le-ánycsapata-folytatta a hagyo-
mányokat, ismét tagja lett az országos nyolcas döntőnek.
A kanizsaiak 90:37 arányban nyerték első mérkőzésüket a Diósgyőri KSK ellen. (Legjobb dobók: Bedő F. 24, Bartók 13, Arany, és Horváth Zs. 12-12.) A soron következő találkozón az egerszegi Volán ellen diadalmaskodtak 90:35
JUBILEUMI ZRÍNYI KUPA
A Zrínyi általános iskola fennállásának 125. évfordulója tiszteletére leány serdülő kosárlabdatornát rendeznek vasárnap a Thury SZKI tornateremben. Az egyfordulós, körmérkőzéses rendszerű tornán a Pécsi TÁSI, Zala Volán, Soproni Postás és a házigazda KDKK együttese szerepel. Kezdés: reggel 9 óra.
arányban. (Ld.: Bedő 21, Go-rontay 17, Horváth 12). A középdöntő befejező mérkőzését az MTK ellen vívták, amelyen a fővárosi fiatalok 84:64 arányú győzelmet arattak (Ld.: Gorontay 19, Bedő 14).
A budapesti középdöntőből az MTK és a KDKK harcolta ki az országos finalista szereplést. A torna AU-Star csapatába bekerült Bedő Franciska és Horváth Zsuzsa, míg különdíjban részesült Arany Alexandra. A még nem közölt játékosok: Horgosi, Zsovár, Sós, Tá-losi, Mátyás, Nagy, Juhász. Hd/o: (lahm Hr/schel._
B.A.
1997. március 14,
KANIZSA - Sfvvu
-y
25
A CWG-Vízmű úszói közül közel tizenöten vettek részt a Brnoban rendezett meghívásos nemzetközi úszóversenyen, ahol tizennégy csapat szerepelt.
- A kétnapos viadalon a rengeteg versenyszámnak köszönhetően több lehetőséget kaptak az úszók a megmérettetésre. Versenyzőink nagyszerűen képviselték a magyar úszósportot, és különösen az 1986-ban született fiúk tettek ki magukért, akik ragyogóan szerepeltek, de a többiek is nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Csapatunk az összesített pontversenyben két brnoi csapat mögött az előkelő harmadik helyet szerezte meg -mondta Horváth Gyula, a Ro-tary Rt. gazdasági igazgatója, szakosztály-elnök.
A kanizsai úszók jobb eredményei:
1986-os fiúk mezőnyében kitűnően teljesített Németh Gergely, nyolc(!) számban végzett az élen. Megnyerte a 100 m hát,
Ötvenkilenc érem
REMEK
SZEREPLÉS BRNOBAN
gyors, pillangó, 200 m gyors, hát, pillangó, a 200 és 400 m vegyesúszást. Domina Tamás 100 és 200 m mellen szerzett aranyérmet, második lett 400 m gyorson, 200 és 400 m vegyesen, 50 és 200 m gyorson, harmadik 100 m pillangón. Kala-már Bence ezüstérmet szerzett 100 és 200 m háton, 100 m pillangón, harmadik lett 200 és 400 m vegyesen, 50 m gyorson. Magyar Máté bronzérmes lett 200 m hát- és gyorsúszásban. A lányoknál Cserjés Vera 400 m vegyesen ezüstérmes, 50 m gyorson és 100 m pillangón egyaránt a harmadik helyen végzett.
Az 1985-ös lányok mezőnyében Molnár Mariann megnyerte a 200 m hátúszást, második lett 100 és 200 m pillangón, valamint 400 m vegyesen. A fiúknál Pusztai Zsolt ezüstérmes lett 50 m gyorson - a klubtárs Horváth Balázzsal együtt, azonos idővel - és 400 m gyorson, míg harmadik helyen végzett 100 m és 200 m gyorson, 200 m pillangón és vegyesen.
Az 1984-es lányok között Kovács Patrícia aranyérmet nyert- 400 m gyorson, 200 és 400 m vegyesen, ezüstérmes lett 100 m pillangón és 200 m mellen, 50 m gyorson, 100 m
BUNYÓSAINK GYŐZELME
A Kanizsa Box Klub csapata az idei felkészülés első állomásaként Szentlőrincen mutatkozott be, ahol háromszáz néző előtt a hazaiak nyertek 12:8 arányban.
- Nagy munkával, tudatosan készülünk az idei feladatokra és mindent elkövetünk, hogy versenyzőinknek meglegyen a kötelező mérkőzésszám, és természetesen minél jobb formára készítjük fel a fiúkat. Nagy terveink vannak - kezdte Kor-pics Miklós vezetőedző, majd a szentlőrinci találkozóról így számolt be: - Bemutatón döntetlent ért el az újonc Szili
Gábor és Szili József, majd a tétmérkőzéseken nyert a serdűlő Büki és Szekeres, a felnőtt korcsoportos Orsós és Szekeres. Egyébként az utóbbiaknál most debütál az új versenyrend, az ötször kétperces összecsapás. Sajnos vereséget szenvedett a serdülő Szűcs és Kelemen, az ifjúsági Szabó, a felnőtt Török, Bogdán és Horváth, akiknek a munka fokozásával esélyük lehet a nagyobb fejlődésre.
- Mikor mutatkoznak be hazai környezetben?
- Kialakult az éves versenyprogramunk, és az országos
egyéni bajnokságig felmenőén kész az ütemterv. Nos, a hazai szereplésre a hónap végén kerül sor, amikor a Kőszeg csapalát fogadjuk. Ezeken a találkozókon elsősorban a megmérettetésen van a hangsúly, dehát egyértelmű, hogy a felmérések mellett eredményességben is szeretnénk előbbre lépni. A srácokban van fantázia, de egyeseknél erősíteni kell, és javítani kell az anyagi háttért, hiszen a szakág eléggé pénzigényes, igen drágák a felszerelések - mondta befeje-zésül Korpics Miklós._
B. A.
RAJT A VARMEGYEK CSAPATBAJNOKSÁGÁN
Balatonfűzfőn az első fordulóval megkezdődött a vármegyék utánpótlás úszó csapatbajnoksága, amelyen hat megye tizennégy csapattal képviselteti magát, köztük a Bolyai DSE és a CWG-Vízmű fiatal reménységei, az 1989-87-ben született fiúk és lányok álltak rajtkőre a városi szakág képviseletében.
A pontot szerzett kanizsai úszók: 1989-ben és később születettek mezőnyében 50 m távon gyorson Tuboly Klaudia (Bolyai) ötödik,
>:::::::::::::;::::::^ ...........:...................:
Pintarics Szabina 13., Gergely Diana (mindkettő CWG-Vízmű) 16. helyezett. A fiúknál Gödinek László (Bolyai) hetedik lett, aki háton a 9. helyen végzett.
1988-ban születettek 100 m távon Versenyeztek. Gyorson a lányoknál Pintér Kitti (Bolyai) remekelt, aki az első helyen végzett, a klubtárs Korcsmáros Ágnes 7., a Vízmű-úszó Horváth Eszter 15. lett. A fiúknál Magyar Márton (CWG-Vízmű) 8., Both Péter (Bolyai) 14. helyezett lett. 50 m há-
ton Pintér Kitti 7., Korcsmáros Ágnes 16. lett. A fiúknál Magyar Márton a 7. helyen végzett.
1987-es úszók mezőnyében (táv 100 m), gyorson Takács Tímea 14., Petényi Ádám (mind a kettő Bolyai) 10. lett, aki háton a 15. helyen végzett.
A második fordulót a Bolyai DSE 130, a CWG-Vízmű SE 41 ponttal várja az egyesületek közötti versenyben.
B. A.
mellen és 200 m pillangón. A fiúknál Kovács Roland megnyerte az 50 m, 100 m és 200 m gyorsot, 400 m vegyesúszást, második lett 100 m háton és pillangón, míg harmadik helyen végzett 400 m gyorson és 200 m háton.
Az 1983-as lányok mezőnyében Gémesi Gabriella ezüstérmes 200 m háton, bronzérmes lett 100 m háton, gyorson, 200 m pillangón és 400 m vegyesen. A fiúknál Deregi László 200 m mellen bronzérmet szerzett, míg 100 m mellúszásban ötödik lett.
B. A.
Sporthétvége
PÉNTEK
Kosárlabda. NB II. Férfiak: Kanizsa KK-Kaposvári Gaz-dász, Zsigmondy-Winklcr tornacsarnok, 20.00.
Labdarúgás. Jubileumi Zrínyi Kupa, teremlabdarúgó-torna, Zsigmondy-Winkler tornacsarnok, 9.00.
VASÁRNAP
Kosárlabda. NB I. Nők. Rájátszás a B-csoport 1-6. helyért: MÁV NTE-BEAC, MÁV NTE munkacsarnok, 16.00. Jubileumi Zrínyi Kupa leány torna (4 csapattal), Thury tornaterem, 9.00.
Labdarúgás. Megyei bajnokság: Kiskanizsa-Csesztreg, 10.45. Zalaszentbalázs-Rédics, 15.00. Városkörnyék: Miháld-Galambok, Zalakaros-Belezna, Bajcsa-Murakeresztúr, Zalako-már-Felsőrajk (kezdési idő: 15.00).
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: Kögáz parkoló, 7.00. Gyalogtúra: Trakostyán környéke. Táv: 10 km. Visszaérkezés: 19.00.
HÉTFŐ
Atlétika. Kanizsa Kupa városi-városkörnyéki mezei bajnokság, Csónakázó-tó. Általános iskolások: 14.00. Középiskolások: 15.30.
CSÜTÖRTÖK
Atlétika. Diákolimpia megyei mezei futóbajnokság, Gelse, 13.00.
26
KANIZSA - /Ip*
1997. március 14.
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 télszobás, 4. emeteli lakás eladó vagy kisebb lakásra cserét>ető értékegyezleléssel Irányár: 2,4
mFi Kód 559. (19B26 K)_
Kiskanizsán 2+1 felszobás, 95 nm-es, 16 éves család ház garázzsal, pincével, tetőrerbeépftési lehetőséggel, 646 nm telekkel eladó. Irány-
ár: 5,2 mR. Kód 413. {20774 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal műhellyel, meléképOWekkel. 1065 nm-es parkoslofl, ellátoll. rendezett telekkel eladó. Irányár 4,2 mR. Kód: 452. (20931 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos családi ház. 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó. Irányár 5,5 mR.
Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vtzórás lakás eladó. Irányár 1,7 mR. Kód: 692. (20638 K) Hahóton 3 szobás, újonnan épül családi ház. egyénileg tóabklhaló tetőtérrel, 2447 nm-es leiekkel, fizetési könnyessel eladó. Irányár 2,9
mFt Kód 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nm-es, 3 szobás, 19 évei 2 szírié*, erkélye*, teraszos család ház, 20 nm-es garázzsal, rneleicépuleflel, 540 nm-es te-
lekkel ebdó. Irányár 5,5 mR Kód 606, (21062 K)_
PaJinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kiabkitoll üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó. Irányár 13 mR. Kód:
612 (21083 K)__
Beteznán 4 szobás, 120 nm-es, csatád) ház melléképületekkel, 3000 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai 11 mkJóstai családi házra
cserélhető. Irányár 3,5 mR. Kód: 669. (21066 K)_
Nk-n a K-I városrészben 2+1 lélszobás, 66 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, azonnal bekrjttózhelő 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,15
mR. Kód: 737. (21100 K)_
Nk-an a belvároshoz közel 48 nm-es, 1 szoba+hálótükes. egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. Eladási ár 1.6 mR.
Kód: 53/97. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1+1 lélszobás, erkélyes, vlzórás, 2. emeleti bkás eladó. Irányár 2,4 mR. Kód: 55/57. (21671 K)
Nk-an a Zemplén dcaban 64 nm-es. 0 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető Irányár 2 mFt Kód:
28/97. (21673 K)_
Sandon 75 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli, regi típusú család áz, 820 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár 950 eR. Kód:
708. (21805 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1+1 leiszobás, egyed gázfűtéses, vtzórás, pincés, fökJszirti lakás eladó, Irányár 1,7 mR. Kód:
7997. (21610 K)_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleli 54 nm-es, egyed gázliHéses, erkélyes, vlzórás lakás eladó. Irányár. 2.2 mR. Kód: 83/97. (21612 K) Nk-n 6 éves 196 nm-es, 5 szobás, 2 szirtes, 2 lürdöszobás, teraszos család ház. 720 nm-es leiekkel, 60 nm-es pincével, 24 nm-es ga-
rázzsalebdó Irányár 15 mR Kód: 86797. (21813 K)_
Nk-an a betvarostoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, 8. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár 2,1
mR. Kód: 105/97. (21938 K)_
Nk-án a Corvn utcában 1 +1 lélszobás, telutrtoll, vtzórás. egyed gázfűtéses, löldszrti iakas eladó Irányár 2,6 mR Kód: 10Ev97. (21906 K) Felsörajkon 30 éves. 2 szobás, 80 nm-es család ház műhellyel, 20 nm-es garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. il. értékegyezleléssel Nk-i max. 2 szobás, egyed gázfűtéses lakásra cseréhetó 2 emeletig. Irányár 2,7 mFt. Kód: 41fi7. (21941 K)_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 lélszobás, 2. emeleti, étkezős, erkélyes, vízórás, egyedi cirkofuteses lakás Nk-i család házra cserélhető érté-
kegyezteléssel Kód: 763. (21945 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es. 3 szobás. 2 emeleti, lelújrlon kakás extra konyhabútorral garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár 2,7
mR (garázs nékül). Kód 709. (21947 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, felújított, 67 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos csatád házrész 20 nm-es pincével eladó vagy lel-újlásra szoruló Nk-i családi házra cserélhető. Irányár 3,3 mFi. Kód:
660. (21946 K)_
Nk-án a Platán soron III. emeleti, 2 szobás. 54 nm-es, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i család házra cseréhető.
Irányár 2,2 mR. Kód 371. (21953 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleli, egyed gázfűtéses lakás eladó. Irányár 25 mR. Kód 131/97. (22200
Kj_
Szepetneken 75 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, melléképületekkel, 700 nm-es leiekkel eladó. Irányár 1.3 mFI.
Köd: 125/97. (22201 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vlzórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.35 mR. Kód 126*97. (22202 K) Nk-án a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6, emete-II kp. lütéses lakás ebdó. Irányár 1.9 mR. Kód 127L7. (22203 K) Nk-án a belvároshoz közel csendes utcában 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfortos, felújlásra szorub család ház 3 db szoba+konyha lakrésszel garázzsal, 462 nm-es telekkel eladó. Irányár 5 mFt. Kód:
12837. (22204 K) _
Nk-án a Kazanlak krt-on 2+1 lélszobás. 67 nm-es, erkélyes, vfzórás, 4. emeleti lakás, Nk-i egyed gázfűtéses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cseréihelÓ értékegyezleléssel. Irányár 2,3 mFt. Kód: 31/97, (22205 K)
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, 9. emeleti, lelújlott, 2 erkélyes, vfzórás lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető, értékegyez-tetéwel. Irányár 22 mR. Kód 641. (22207 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleti, 3 szobás, 70 nm-es, vfzórás, erkélyes lakás eladó vagy rálizeléssel Nk-i család házra cser ehető.
Irányár 26 mR. Kód 411. (22209 K)_
Nagykanizsán a Keleti városrészben 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, S. emeleti la kis eladó vagykisebb lakásra cserélhető a 3.
emelelg. Irányár 2,2 mR. Kód: 234. (22338 K) _
Nagykanizsán 140 nm-es, 5 szobás, 40 éves, 2 szintes család ház, 30 nm-es pincével közös bejárallal 120 nm-es leiekkel eladó Irány-
ar: 6,8 mFt. Kód 500. (22339 K>_
Nagykanizsától 8 km-re, 5 éves, 160 nm-es, bevezetett vegyes élelmiszer üzlet 46 nm-es butikrésszel eladó. Irányár 4,5 mR. Kód 764.
(22345 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 110 nm-es, 3 szobás, komfortos, felújításra szorító család ház, 800 nm-es telekkel tégla melléképülettel eladó.
Irányár 2,4 mFt. Kód 537. !22346 K)_
Nk-n a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyed gázfűtéses, igényesen felújított, galenazható, erkélyes, 1 emeleti lakás eladó.
Irárryár 6 mR. Kód: 69/97 (22348 K)_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vlzórás, erkélyes, egyed gázfűtéses, első emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár 3,5
mR. Kód 138^7. (22351 K)_
Leienyen 2 szobás, 80 nm-es, 50 éves, komfort néküí család ház, gazdasági épületekkel, műhelyei, 1833 nm-es telekkel eladó. Irányár
1,7 mFI. Kód 139/97 (22352 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, vlzórás, erkélyes, 3. emeleli lakás, garázzsal rövid időn belüli kiköltözéssel, eladó. Irányár:
2,3 mFI + garázs 450 eR. Kód 14037. (22353 K)_
Nk-án a Bartók B. utcában I. emeleti 54 nm-es, egyedi gázlüté-ses, erkélyes, vlzórás lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt. Kód: 63/97.
(22530 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es, 2+1 félszobás, felújított, vlzórás, erkélyes, 3. emeleti Iakas eladó. Irányár 2,55 mR + garázs 700 eR.
Kód: 157/97. (22531 K)_
Nk-án a belvárosban 88 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, telujjrtotl. vizórás, 2 emeleti lakás tetötérbeépiési lehetőséggel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód 158/97. (22532 K)_
Mikbsfán 4 szobás, 170 nm-es, tetőtérbeépléses, 2 lürdöszobás, 7 éves, étkezős család ház pincével, műhelyei, garázzsal, 900 nm-es
letekkel ebdó. Irányár 5,4 mR. Kód 69. (22533 K)_
Nk-án a belvárosban 60 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, egyed gázlüté-ses, vízórás, telesen és igényesen lelújlott, erkélyes lakás eladó. El-
adási ár. 3,5 mR. Kód 57/97. (22534 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 2+1 lélszobás, 62 nm-es, 3. emeleti, erké-lyes, felújított lakás eladó. Irányár 2,5 mFt Kód 615. (22535 K) Nagyradán 3 szobás, 100 nm-es, étkezős, halos, teraszos családi ház 1400 nm-es telekkel, meléképületekkel eladó Irányár: 4 mFt
Kód: 511.(22536 K)_
Nagykanizsától 10 km-re 106 nm-es, bevezetett vegyesből, teljes berendezéssel, raktárhelyiségekkel riasztóval felszerelve eladó. Irányár:
2 mFt Kőd: 433. (22537 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nm-es, teljesen lekijrtott, erkélyes, vfzórás, 4. emeleli lakás ebdó. Irányár 3 mFIKód 464. (22538 K) Zalakaroson 210 nm-es, 9 szobás, 7 eves. összkomfortos, telefonos,
3 szintes, 3 lürdöszobás család ház 1100 nm-es parkoslott telekkel
eladó. Irányár: 16 mFt. Kód 383. (22539 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 54 nm-es, 2 szobás, vízórás, redőnyös, lelújlott, 2 erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2 mFt, Kód: 259. (22540 K) _
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan kél tagból ál, melyben 300 n-ol szóló, gyümöbslákkal van telepítve A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cemenllapos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jó álapolban van. A pincéhez portabnlott üt vezet, a panoráma igen tetszetős. Irányár 300 eR (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kamra, lürdöszobás, előszobás ház eladó A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n öl. melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 nöl bereklás
erdő is van. Irányár: 1.5 MFt. (14366 K)_
Zalaszertjakabon 200 nm-es épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás lürdöszobás, külön WC-es egyedi lütésü lakás van. Az épület többi része közműveslett, osztatlan bármilyen (váibkozási) oéla kiaükriható Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szártótóU összesen: 6.600 nm. Az objektum a lakj beHenjlelen. p helyen van. Irányár: 28 MR. (14875 K)_
Építési telek Szepetneken a Kiskanizsa felőli részen 430 n-ol eladó. A letekkSOTŰvesletl, az utca portalanított. Irányár. 500 eFT.(18714 K) Belvárosban 3 szobás család ház - régi éprlésű - 102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban vtz, gáz, vilany van. Udvar,
kert 130n-öl Irányár 5,5 mR. (18717K)_
Hahóton 3 szobás, lürdöszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyed központi lütéses, kb. 30 éve épült palatetős kifogástalan állapotban Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás
lakással Irányár: 2,5 mFI. (18719 K>_
Lafohegyen a Kaposvári ut meletl 2 szobás, családi haz 1540 nm le-lekkel eladó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak. Kél
szirtes tusoló, Wc van. Irányár 2,7 mFI, (16720 K)_
Qyenesdiáson lakóház bárhef/iséggel eladó.- Az épület 2 szirtes, teljesen új, modem. Az öszterütet 480 nöl a beéplett 50 n öl. A kert, udvar gondozott, kulúrafl, esztétikus. Az Ingatlan a lŐÜJvonal mellett a
Balatonhoz közel lekszik. Irányár: 30 MR. (14699 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épülel teljes nagyságában alápincézeti. Irányár 7,2 mFt. (16079 K)
Balalonfenyvesen 20 éve épütt, 2 szobás, lózof iikés, 57 nm-es csalá-d haz elacb. Összterület 350 nm Irányár 4 MFt (17391 K>
Borsta Főutcájában 4 szoba halos, tetőtér beépíéses, fürdőszobás, befejezetlen család ház eladó, A ház alapterülete 110 nm, összterütel tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl lerütel lartozk 4 éves fenyő-csemetékkel. (A csemetés 600 n-öl Irányár 3,5 mFI. (18537 K) Kazanlak krt-on 2+2 lélszobás, kp. lütéses, 4. emeleti bkás eladó.
Irányár 2,2 mFt. (18973 K)_
Kodály Z. utcában 2.5 szobás, kp. fűtéses bkás a 9. emeleten eladó. A bkás Wujlásra szorul Irányár 1,7 mR. (13999 K)_
Földngalbn a Csonakázó4ónál, 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kblakrlására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eFt. (19122 K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épüli, kifogástalan álapotú Irányár 2,5 mFI.
(19413 K)_
Zalaüjbkon 4 szobás, tetőtérbeépAéses ikerház fele fékész álbpot-ban 2009 nm ÖsszterüJétlel eladó. Jogos igény esetén szoc. pcJ. kedvezmény igénybe vehető. Irányár 2,5 mFI. (19415 K
Épilesi lelek Kiskanizsán 320 n-öl tözmíweafleltl környezetben eladó
Irányár 720 eR. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás letőtérbeépléses 120 nm-es csata -d ház, garázzsal, rneléképülelekkef, erkélyei eladó, összterület 300 n-öl A ház kitűnő álapolban van Irányár 5,5 mFI. (19765 K)
Katonaréten 3 szobás, 2 lürdöszobás családi haz, jó álapolban 160
n-öl összterülettel eladó. Irányár: 5,8 mFt (19769 K)_
Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha lürdöszobás földszirti bkas eladó. Elcsereheló nagyobbra is (csak földszinti) értékegyezleléssel Irányár 2 mR (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyed fűtéses jó be-osztású étkezős lakai elad:. Irányár 2 250 eR (1^772 K.)
Csengery utca elején, a Fő útnál 1 szobás, 50 nmes lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezi", fürdőszoba van Iroda, kozmetikus, fodrász üzlet kialakítására alkalmas. A szoba belmerete magas. így galéria kialakítására is van tehetőség. Irányár 2
mR. (20022 K) _
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nm-es, egyed lütéses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1 emeleten eladó
Irányár 4,6 mFt. (20025 K)_
Pogányszentpéteren, a Fő út meletl 2 szobás, fürdőszobás. 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 nöl összterülettel eladó. Irányár:
24 mFt. (20026 K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nmes egyed lütéses, 1. emeleti bkás eladó telújlva. Irányár 3 mFI. (20127 K)_
Qelsén a vasútálomáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 66 nm-es család ház terasszal garázzsal 700 n-öl területtel elacb Irányár: 1,6 mR 120131 Ki
MAOflT telepen 1 szobás, 4 emeleti, 38 nm-es, egyedi I Jésű, fürdőszobás bkás (önkormányzati) ebcb. Irányár: 1.650 000 eFt Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi lütéses lakásért a K-i v.részben értékegyezleléssel. (20502 K)_
Eötvös térnél 1. emeleti, 2 szobás, lürdöszobás, 1. eme teli. 70 nm-es
lakás egyed fűtéssel eladó. Irárryár 25 mFt. (20503 K)_
Csertői szőlőbirtok.674 nöl, lelúptofl lédapincével, hordókkal, murfca-gépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irányár: 450 eFt (20504 K)
Mkbslán 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház jó álapolban eladó. A házhoz 200 n.ol terület tartozik Az udvaron 24 nmes melléképület A ház a lalu közepén, áppl, kultúrál környezetben van A házban 20 eve épült fürdőszoba van. Irányár: 3 mFt. (20505 Kj Mikbsfán 3 szobás, lürdöszobás, 20 eve épül csabd haz tetőtér be-éplósi lehelőséggel 400 nöl területlel jó helyen ebdó, A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Víz, gáz, vilbny, tete-(on van. Irányár. 4,5 mFt. (21362 K)_
Bajcsán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázzsal, műhelyei nagy telekkel elacb. Irányár 3,5 mFI. (21363 K)_
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nmes, 4. emeleti lakás telújlva eladó Irányár. 2 mR. Ugyanitt 16 nm-es tégla garázs aknával ebdó. Irányár
650 eR. (21365 K)_
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás bkás elázs (egyed) lűlésssel bkás alatti garázs-zsal 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentatív
kivitelben Irárryár. 11 mFI, (21366 K)__
Csertőn 1200 n-ÖI szőb jó álbpolban lévő pincével (szoba, konyha, kamra présház kübn gazdasági épület, ciszterna), A szőb gondozott, kordonmüielésü Teljes felszereléssel eladó. Irányár: 450 eFt, (22336
K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyed lütéses bkás elcsenhető 1 szobás szirtén egyed fűtésűre, lehetőleg a Keleti városrészben. Imyár 2,250
mFI (22337 K)_
Csertön 400 n-öl szób pincehasználattal bérbeadó. Bérlel dfr. megegyezés szerint (21503 K)
Mikbsla halárában a Mórichelyi dübben 1000 n-öl ingatbn benne 400 n-öl szőlővel fóldpincés présházzal, teljes leiszereléssel együtt eladó
irányár 500 eR. (21504 K)_
Zalaüjbkon lelötér beeplews. 2 garazsos, 2 lirJószobas, igényesen megéplell lakóház (ikerház fele) 2009 nm összterülettel eladó. KffVűI*
rc-l iw.s bevakolva Irányár 5.5 mFt (21641 K>__
Rákosszertmiháfyon (Budapest, 16. ker) 50 nmes, 1 szobás, erkélyes, lürdöszobás, loggiás bkás, az udvaron fémvázas garázzsal,
kerthasznabltal eladó. Irányár 4,5 mR. (21642 K)_
Balatonmária-alsón 200 n-ol telek régi faházzal ebdo Irányár 1,3
mR. (2205 7 K)_
Eszleregnyén a 7-es főúthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykanv ras, 30 éve épülel garázsos ház jó állapotban eladó. A házhoz állaltartásra alkalmas ólak. es 900 n-ól terület tartozik. Irányár: 1,5 mFt. (22058 K) _
PANORAMA-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Zákányban 3 szobás, 115 nm-es, 17 éves csabd ház 823 n-ól tétekkel ebdó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető érte -kegyezletéssel. Irányár 2,2 mFt (Cs/45) (19450 K) Kiskanizsán 3 szobát, 86 nm-es csabd ház melléképületekkel, _>i rázzsal 500 nöl letekkel ebdó. Irányár 3,6 mFt. C&06. (19502 K) Nagyrecsén, új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű letek eladó. Vtbny, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Irányár 530 eR. 1& (19789 K)__
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CSflSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ing atlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
MI AZ ÖNÖK IGÉNYEIT ÉS ÉRDEKEIT TARTJUK SZEM ELŐTT.
1997. március 14.
KANIZSA - /ípis.
11
BablonmárafüdÖ központi részén, a Bablonlól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es ÖsszkózmüVes, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-öl telekkel az udvarban 1 szoba, konyha és lürdőszoba kblakítotl különálló épúteHel együtt eladó. Irányár 3,4 mR. NY/14 {19963 K) Nk-naRózsa utcában 4 emeletes épületben 2+1 leiszobás 63 nm-es, redőnyös erkélyes, jó állapotú 4. eme leli lakás eladó. Irányár 2,3 mR.
L/62 (20119 K)_
Balalortenyves-alsón 1 szobás, lürdószobás, 42 nm alapterületű, összközmüves nyaraló 220 n.öl leiekkel, te|es berendezéssel eladó. Irányár. 1,96 mFI. NY/04, (20497 K)
Nk-án a belváros szivében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,6 mFI Belvárosi, egyszo-bás lakás beszámítható. L/70. (2049B K)_
Sormáson eladó teljes felújításra szoruló, 1 szoba konyhás, lürdószobás, 2 előszobás, 55 nm alapterületű ikerlakas-rész 1000 nm telekkel.
Irányár. 1,3 mR CS/54. (20698 K)_
Nk-n Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben a&piicézve, garázskiaJaJgtási lehelőséggel 100 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,5 mR. Cs/5. (20662 K) Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás 54 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, vfzórás, erkélyes, redőnyös 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3
mR. Lfl5 (210O4 K)_
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vfzórás, földszintes társasházi lakás eladó. Irányár 3,5
mFl L/109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 lürdószobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó. Irányár 13,0 mR.
CS/66. (21746 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, letőlerbeepftéses, 130 nm ossza lapterülelú 18 éves, jó álapotú család ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel. 150 n-öl telekkel okádó. Irányár: 5,98 mR. Cs/46 (21749 K)_
Gyékényest Kotrópatlon 2 szintes, vízparti horgászlanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási lehetőséggel
eladó. Irányár: 3 mR. (21750 K)_
Gyékényesi Kotróparton a búvárbázis közelében 3 szintes, 85 nm-es, szép környezetben lévő horgásztanya eladó. Irányár 3,5 mFl. (21751 K) Gyékényesi Kotroparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgászlanya terasszal stéggel eladó. Irányár 2,1 mR. (21752 K)_
Gyékényesi Kotrópari közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, mű-helyel, 700 n-ol leiekkel eladó Irányár 1,5 mR. CS/67 (21753 K>
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reluxás, lomkamrás, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 2,3 mR. L/119. (21754 K)_
Nagykanizsán Ady utcában 3. emeleten zöldövezetre néző 2 szobás, 60 nm-es, parkettás, vfzórás, teljesen felújított, egyedi, igényes belső kialakítású lakás tefőlerbeepflési lehetőséggel eladó. Ár 3,5 mR
L/116. (21757 K)_
Nagykanizsán a belváros szivében, 1. emeleten, 2 szoba+élkezós 72 nm-es, parkettás, leitatott, egyed fűtéses, telefonos lakás eladó.
Irányár 3,7 mR. L/88 (21758 K)_
Nagybakónakon 2 szobás, 70 nm-es család ház nyári konyhával, 3500 nm-es leiekkel 12 férőhelyes lehénistallóval. szénapajtával,
dsznóólbl eladó. Irányár 650 eFt. C&31 .(21759 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyed gázas, szónyegpadós, vfzórás, erkélyes, 6. emeleti lakás 10 em. épületben eladó vagy 2 kisebb lakásra cserélhető. Irányár 2,95 mR. L/123,
(21839 K)_
Nk-án a D-i v részben 2 szobás, 46 nm-es, egyed gázfűtéses, parkettás, vfzórás, redőnyös, lekjjftotl, földszinti lakás pincével, kerttel eladó.
Irányár 1,7 mR. 1/121.(21840 K)_
Nk-án a belváros közeiében lóktszinten, 3 szobás, 74 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított kaás - 4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyha bútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó. Irányár 4,1 mR. L/126.
(21642 K)_
Nk-án az É-I v .részben, csendes, nyugodt helyen 2 szobás, 54\'nm-es,
Syed gázas, parkettás, redőnyös, felújítóit sorházi lakás kerttel pln-vei, aknás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár 3,6
mFl 17124. (21843 K)__
Kiskanizsán 2 szinles, 136 nm összalapterülelú\', 5 szobás, 2 lürdószobás, két generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezeikéi z állapotú. 100 nm összalapleriJetű, 2 szinles, 2 beálós garázsú, önáló épületiéi, 524 nm telekkel eladó. Irányár 8,9 mR. Építési lelek vagy 2
szobás lakás beszámítható. CS/71. (21845 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás. 60 nm-es, lürdószobás, egyed gázas, lerujf-tésra szonJÓ család ház melléképülettel, kis leiekkel eladod. Irányár:
2,5 mFt. C&67. (21S46K)_
Miklósién 5 szobás, 2 rürdőszobái, egyed gázas, letőtérbeépiteses, szulerénos, 260 nm összalaplerületű, 7 éves család ház garázzsal, műhelyei, 400 n.öl telekkel eladó. Irányár 7,5 mR. Nk-i 1,5 vagy 2 szobás lakás - 4 em. épületben - beszámítható 3, emeletig, CS/70. (21647 K)_
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas lakás eladó. Irányár 4,5 mR. L/129. (22036 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, 54 nm-es parkettás, redőnyös, vfzórás lefjjftotl-átalakllott magasföldszint! lakás eladó. Irány ár: 2,5 mFl L/130. (22037 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali+ebédlős, 2 fürdőszobás, 2 szintes.. 200 nm Összalaplerületű erkélyes, igényes belső kialakilású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár 10,0 mR. CS/73 (22038 K)__
Nagykanizsán betvárostoz közel, 120 nm alapterületű, padlófűtései, 3 éves család ház szerkezeikész tetőtérrel, bevezetett üzlettel, 200 n-öl vállalkozásra alkalmas, 2 külön bejárattal rendelkező bekértél! te-lekkel ebdó. Irányár 9,6 mR. CS/78. (22039 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 különálló, erősen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal eladó. Irányár 3,0 mR. CS.^. (22040 K)_
Nagyrécsén 2 szobás, lürdószobás, 110 nm alapterületű egyedi gázas család ház garázzsal, műhellyel meléképiüetekkel, 850 n-öl le
lekkel eladó. Irányár 3,6 mR CSQ6. (22041 K)_
Letenyén 3 szobás 100 nm alapterületű 5 éves család ház beépíthető tetőtérrel, egyed gázltítéssel 265 n-öl telekkel eladó. Irányár 3,7 mfl.
CS/76. (22042 K)_
Óregförhénci hegyen 10 éves, pince 5200 n-öl gazdálkodásra alkalmas - gépekkel pl megmunkálható - földterülettel, szőlővel, 1700 db lenyövel eladó. Irányár; 1,3 mR. NY/24. (22043 K)
Nagykanizsán Katonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű család ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 266 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,98 mR 2 szobás lakás, 1,7 mR-ig beszámílha-
1ó. Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1.5 MFT-IG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELE-TIG. TEL: 93fl10-504, 93014-234. (22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, keresett helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás a pincéből megközelíthető garázzsal eladó. Irányár: 3,9 mR+garázs 700 eFt. L/136.
(22125 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szintelolásos, 120 nm alapterületű, igényes belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás garázzsal, pncé-
vel kerttel eladó. Irányár 6,9 mR. L/137. (22126 K)_
Nk-án Katonarelen 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyed belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás ga-rázzsal, pincevei, kerttel eladó. Irányár 7,5 mFt. (22127 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vízórás, redőnyös, laposós, teljesen felújított, jó álapotú, 7. emeleti lakás eladó.
Irányár 2,2 mFt. L/135. (22128 K)_
Szepetneken 3 szobás, 145 nm-es, 12 éves, részben alápincézeti család ház cirko fűtéssel, garázzsal, melléképületekkel, gondozott kerttel, 1020 nm-es telekkel, tehermentesen eladó. Irányár 6,5 mFI.
CS/81. (22129 K)_,_
Palinbaa kp, helyen 8200 nm tétek ealdó. Közművek a lelek közvei-
len kőzetben. Irányár 3,0 mR. T/11. (22130 K)_
Zalakaros kp. részéhez közel 300 n öl összközműves lelek eladó.
Irányár 2,2 mFl. T/10. (22131 K)_
Keresünk eladó vízparti, vagy a vízpart közvetlen közelében lévő nya-
ralókal Balatonbereny és Fonyód kőzött. (22132 K)_
Nagykanizsán az É-i városrészben, csendes, ryugod helyen, 2 szobás, 54 nm-es egyedi gázas, parkettás, redőnyös, felújított, sorházi lakás kerttel pincével, aknás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó.
Irányár. 3,6 mR. 1/24. (22314 K)_
Nagykanizsán. Kaianlak körúton 2. emeleten, 1+2 leiszobás üvegezett erkélyes, reluxás, vfzórás, kp. fűtéses telefonos 1 éve lekijrtott lakás, jó parkolási lehetőseggel, a közelben lévő ikergarázzsal vagy anélkül sürgősen eladó. Irányár: 2,4 mR + garázs: 1.000.000.-R.
\' (22315 K)_
Vállakózásra is alkalmas, jó álapotú, 2 szobás, 50 nm-es, redőnyös, reluxás löüszinli lakás eladó a Városkapu körúloa Irányár 1,75 mFt.
L/142. (22316 K)_
K-i városrészben 10 emeletes épületben, vállalkozásra is akaknas, 2 szobás 54 nm-es, erkélyes, vízórás, földszinti lakás eladó. Irányár:
1,55 mR L/133. (22317 K)_
Áron alul, sürgősen eladó Kiskanizsán 7 éves, 4 szobás, 90 nm-es, család ház szerkezetkész tetőtérrel, 200 n-öl telekkel. Irányár 3,79 mR C-S/57. (22318 K)_
Becsehelyen főül mellett, 2 szobás, 76 nm-es felújításra szorub, vagy lebontható ház 1060 n-öl telekkel eladó. Irányár 1,2 mR. CS/77. (22319 K)_
Áron alul, sürgősen eladó a Csónakázó tónál 4 szinles, 5 szobás, 240 nm ósszabpterütetü, 70 %-os készüllségú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel 526 n-öl leiekkel. Irányár 3,5 mR. NY/19.
(22320 K)_
Miklósfán a központhoz közel 3 szobás, 110 nm-es igényes belső kialakítású család ház garázzsal 800 n-öl letekkel eladó. Irányár: 5,5
mR, CS/27. (22321 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 1. emeleten 1 szobás, 42 nm-es erkélyes, redőnyös, vízórás felújítóit lakás eladó. Irányár; 1,42 mR.
1/141.(22322 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2 szobás, 54 nm-es egyed fűtéses, parkettás, erkélyes, vízórás felújított 4. emeleti lakás eladó. Irány-ár: 2,2 mFI. L/143. (22323 K)_
Fonyód-Bek telepen 5 szobás, 91 nm összalapterületű teljes lelújított letölerbeépléses nyaraló teljes berendezéssel, 200 n-ol leiekkel el-
adó. Irányár 7,0 mR. NY/15 (22324 K)_
Nagykanizsán a K-I városrészben 1 szobás, 36 nm-es, egyed gázas, parkettás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 1,5 mFI. L/145. (22325 K)
Balalonberényben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyaraló. 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épületiéi eladó. Irányár 4,0 mFl NY/26. (22326 K)_
Nagybagolai hegyen 1 szoba4;onhya zuhanyzós, 28 nm alapterületű hétvégi ház pincével, kúttal gondozott szőlővel eladó. Irányár 1,0 mFt. NY/25. (22327 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak kii. 9/1). fs*l./2. Tel.: 93/320-111
505 n.öl leiken beületett, értékestthelő fenyővel, lugas szőlővel a raj-1a lévő szinles családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, meHekep Jelekkel, a nyílászárok redőnnyel Jelszereitek. Irányár: 6,5 mR. (16954 K)_
Szepetneken eladó tetöterbeepfléses család ház. Az alsó szhl 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+élkező, spájz, közlekedő, fürdő, WC, A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba, fürdő, WC, előtér, erkély. A ház egyed gázlütéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a ház-bwi Az fcigafJanhoz 1100 nm tebk tartozk Irányár 6,5 mR. (19579 K) Letenyén 123 nm-es, 3 szobás, konyha+ótkezős, spájzos, fürdőszobás, külön WC-s + szuterén rész, egyed cirkogejzt fűtésű, telefonos, kábel lévéscsalád ház nagy telekkel sürgősen, kedvező áron eladó.
Irányár 4 mR. (19582 K)_
4 szobás, 2 szinles, erkélyes + teraszos, egyed gázfűtéses, 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú család ház garázzsal bevezetett ipari árammal 536 nm + leiekkel eladó Kiskanizsán 6 mR-ert vagy kisebb család házra cserélnénk értekegyeztetéssel. (1984S K) 2+félszobás, 80 nm-es, nagykonyhás, előszobás, fürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyed gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban levő. 1. emeleti lakás hozzá tartozó garázzsal földpincével, kis kerttel
eladó Nk. déli v.részében. Irányár 4,5 mFl. (20326 K)_
2+lélszobás, le|esen felújított, nagykonyhás, külön spájzos, külön lomkamrás, erkélyes, közlekedő laposéval lerakva, IV. emeleti lakás OTP házban eladó, kihálunk kisebb család házal MihákJon. Igény esetén a két ingatlanért kb. 3 szobás család házal cserélnék, akárfel-
újllásra szoruló is tehet. Hiv.szám: LAK03 (20330 Kj_
KiscserfŐn 310 n.öl telek 50 nm-es földpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Villany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelési adnánk, lordok, prés stb.
Irányár 230.000 R. Hiv. sz.: NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i v.reszben 2+2 félszobás, 70 nm-es, belső lerí átépített la-kás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás felújítóit laposfval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve, Irányár 2,9 mR. Hiv sz.: CS80. (20816 K)_
Kínálunk Palinban kis családi házal letekkel A leken vfz-gáz-viHany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a terület lrarr,\'¦
ár: 2,2 mR. Hiv.szám; CS83 (20890 K)_
Balatonkeresztúr, É-NY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres, Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár vállakózás rak is. Az ingatlan kél végéi út határolja. Irányár 600.000 R. Hiv, sz.: T03. (21127 K) Balatonkeresztúron 2156 nm-es építési belterület eladó. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár 600,000 R. Hiv.szám: T03. (21343 K) Hahót-Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás család házak el-adók 500.000 H-tót 1,5 mR-ig. Hrv.szám: CS71.CS87. (21346 K) 2+2 félszobás, fsz-i lakás eladó a K-i v.reszben. Redőnyös, pincés,
külön lomkamrás. Irányár: 2,6 mR. (21400 K)_
Hobbikertészeket keresek akjk megművelnék térítés nélkül 300 nöl tekém. Szerszámokat biztosítok. Ajánlatokat „Megbízható" jeligére Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Ingatlanközvetítőbe kérem. (21403 K) 33 nm-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézett lürdószobás, összkomfortos, 1 szobás laks ebdó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksra, Irányár 1,6 mFI. (21576 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen (elújflofl, egyed gázfűtéses, teletoros, család ház ebdó. 2 garázs, 1 műhely, mellékepületek, kutyakarammal, 1400 nm-es telekkel eladó. Irányár:
4,5 mFI. Hiv. sz.: CS93. (21659 K)_
1+2 félszobás, 57 nm-es, felújított lakás IV. emeletes házban 4 emeleten eladó. A lakás összkomfortos, kilepos. Igény esetén 2 szobás b-kást+700.000 R-ol beszámítok Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
2 szobás, összkomfortos, 54 nm-es, vfzórás, K-i vekvésü, 2 erkélyes, jó állapotú, IV. emeletes házban 3. emeleti lakás ebdó. Irányár: 1,9 mFl Hiv. sz.: LAK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített,
víz, vilany van. Irányár 2000 Ft/nm. Hiv.: T04 (21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 nöl telek szőlővel beüHetve és málnalugas-
sal ebdó. Irányár 60.000 R. Hiv. az.: T05. (21663 K)_
2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás ebdó a keleti városrészben.
Irányár 2,2 mFl. Hiv.szám: LAK53 (21769 K)_
2+1 félszobás Iszl-i K-I lekvésü vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mFt. Hiv.szám: LAK 54. Kfvában al-kalmas üztel kialakításának. (21770 K) _
3 szobás erkélyes, vízórás, összkomfortos, felújított lakás, nagy előszobával ami taposóval van lerakva, szinten laposos a konyha és fürdőszoba. 10 emeletes házbaa Irányár 2,2 mFI. Hiv.szám: LAK 55 (21771 K)
Belvárosi 3 szobás, igényesen lelújított, erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, laposóval lerakva, csempés fürdő, összkomfortos Irányár 2.65 mFt. Hiv.szám: LAK 50
(21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazántüzeléses fütesú,fefújrtotf csalá-dház, telefonnal pincével padással, garázzsal, gazdaságiépütetek-kel 1.800 n-öl leiekkel eladó Kacorbkon. Igény eseten Nagykanizsai 3 szobás löfdszihli, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értókegyezte-
léssel Irányár 3 mR. Hiv.szárn: CS99. (21774 K)_
Szepetneken 3 szobás, 2 konyhás, 2 spájzos, felújítást igénylő lürdö-szoba kiabkitásra váró redőnyös, gázfűtéses, víz az udvaron 50 nm-es teke; családi ház kedvező áron eladó, Hiv.szám: CS98. Irányár
1,5 mFI. (21775 K)_
Bánokszenlgyörgyön Nk-hoz 24km-re 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítást igénylő család ház, gazdasági épületekkel, nagy leiekkel eladó. Irányár 1,5 mR .Hiv.szám: Cs96. (21776 Ki
Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafk és ajándékboltként működő üzlet eladó Irányár 350 000 FI (21777 K) Nk É-I v.részében 2+lelszobas, 76 nm-es, egyed cirkogejzíres, földszinti, leclőnyös, vízórás, erkélyes lakás ebdó. Irányár 3,6 mR. Hiv.
sz.: LAK 58. (21921 K)_
Szentgyórgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályáiétól 5 perc-
re bekerített, 1304 nm-es zártkerti telek eladó. (21922 K)_
Nk D-i v.részében üzemelő vegyesbolt eladó. 117 nm-es, igény ese-
lén bérbeadó. Irányár: 1.2 mR. Hiv. sz.: Ü.01. (21924 K|_
Szenlgyörgyvári hegyen 100 n.6J hobbkertemet használatra kiadnám
Inuízu távra Akai tenyőc-eülttrtesre is (21925 K)______
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokai Nk-án a K-i v.reszben legkedvezőbb közvetíési feltételekkel. (21926 K) 3 szobás, egyedi cirkogejzíres, erkélyes bkás ebdó a Pólertai utcá-ban a II. emeleten. Irányár 4 mR. LAK 57. (21928 K)_
2 szobás, vízórás, erkélyes, 4 emeletes házban lévő 2. emeleli, 54 nm-es, telefonos bkás eladód a K-i v.reszben. Irányár 2 mR. LAK 147. (21929 K)_
3 szobás, 86 nm-es, telefonos, egyed gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközpontban. Irányár: 50.000,-Ft/hó. Érd.: Plánder In-gaManközvellő, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/d. Tel: 93/320-111. Héllőlől-pénlelcg; 9-12 ; 14-17-ig, (22060 K)_
43 nm-es, 1 szobás, 1 emeleli, lelelonos bkás iroda részére kiadó. Irányár 30.000,Ft/hó. Érd.; Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/d. Tel.; 93/320-111. Hétfőtől-péntekig 9-12:14-
17-ig. (22061 K)_
Nk Sáncban kis régi család ház 600 n-ÖI tétekkel, 1.000 db, 5 éves
fenyővel, eladó. Irányár 2,2 mFt. Lak.60 (22063 K)_
3 szobás, felújított egyedi gázas, parkettás udvari család házrész eladó a Nk Déli városrészében. á bkás utcafronti. Hiv.szám* Cs/101. (22064 K)_
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzlr futesú, erkélyes lakás ebdó. A K-i városrészben. A lakás 1 emeleti, jó álapotú. A konyha és étkező járólappal brakoll, Irányár 3,950.000,- A ház alail lévő garázs együtli irányár 4,900.000,- Ft. Hiv.szám: LAK 61. (22065
K)_
Újneppusztán 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 n-öl tekes csabdi ház eladj. Kiválóan alkalmas akar nyaraló vagy falusi turizmus kialakf-tásához. Irányár 1,2 mFI. Húszam: CS100. (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses csabd ház dupb garázzsal 600 n-ol letekkel ebdó Gabmbo-kon. Irányár 8,5 mFt. Hiv.szám: Cs/70, (22069 K)_
2+1 félszobás, 4 emeletes házban lévő 4. emeleti felújított. Összkomfortos lakás átépített konyhával, lambéríázva, fürdő csempééivé eladó. A lakáshoz garázs Is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár 2,3 mFI, garázs 450.000 Ft. Hrv.szám: LAK 59 (22071 K)_
2+1 félszobás, lelujilott. erkélyes külön bmkamrás lakás 4 emeletes ház II. emeletén eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő értékegyezteféssel Irányár 2,6 mFI, Hiv.szám: 58.
(22072 K)_
1 szobás, zuhanyzós, udvari bkás ebdó a városközponthoz közei utcában. Irányár 1 mFt Hsz.: L19. (22097 K)_
1 szobás, 33 nm-es, összkomfortos, erkélyes, spájzos, lelújított, 2. emeleti lakás ebdó a K-i v.reszben. Irányár 1,6 mFt. Hsz.: L18.
(22098 K)_
1+lélszobás, 42 nm-es, összkomfortos, redőnyös, erkélyes, igényesen fekíjítoll lakás 10 emetetes épületben eladó. Irányár: 1,5 mFI, Hsz.:
L16. (22099 K)_
1+félszobás, 4. emeleli, összkomfortos, felújítót) bkás ebdó a K-i v.reszben, vagy 1 szobás lakásra cserélhető értékegyezleléssel Irányár 1,3 mFt. Hsz.: L14. (22100 K)_
Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton 360 n.ÖI tebk hétvégi házzal, szerszámtárolóval ebdó. A leken lugas és hagyományos szőlő van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3<as konyha, spájz, pince található
Itányár 400.000 R. Hsz.; T02. (22101 K)_
Szabadhegyen közművesített és nem közművesített telek eladó egymás meltelt. A közművesített tebk 1342 nm, a nem közművesített letek 1949 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)_
KiscserfŐn 310 nöl lelek 50 nm-es földpincével, építési engedélyei, rajzzal leljes felszemlessel ebdó. A telken gyümölcslák, szőlő van. Vilany, köves út van. A buszmegálló 300 m-re laláHhalc Irányár 230.000 Ft. Hsz: NY60. (22103 K)_
2 szobás, 57 nm-es, egyed gázlütéses, parkettás, festésre és konyhabútor cserére szorub, erkélyes, tebfonos, redőnyös lakás ebdó az Űrhajós utcában. Irányár 2 mR. Hsz LAK 151. (22104 K)
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ES VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, - üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz.
Tel: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
A Belügyminisztérium által előírt ingatlanközveítői, értékbecslői szakvizsgával rendelkezik. Irpdánk teljeskörű lebonyolítással, ügyvéd által írt szerződéssel, korrekt ügyintézéssel várja önöket.
Díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján. DÍJTALAN CÍMKIADÁS, LEGALACSONYABB KÖZVETÍTÉSI DÍJJAL DOLGOZIK.
Már csütörtökön kapható a KANIZSA újság az Irodában.
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
A/, iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
28 KANIZSA - /ipa. 1997. március 14.
2 szobás, 55 nm-es, kp, (üléses, 1 erkélyes, vfzórás, 6. emeleti bkás eladó a városközponthoz közel Irányár 1,75 mFI Hsz.: LAK 150.
(22105 K>_
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, lürdöszobás, udvari bkás eladó a Csengery utcában Az udvarban 5 bkás van, a lakáshoz kert, pince és padásrész is lartozk Irányár 1.5 mFt. Hsz: LAK 149. (22106 K)
2 szobás, egyedi, gázfűtéses, magasföldsziili. vlzórás bkás eladó a Garay utcában, Irányár: 2 mR. Hsz: LAK 14S. (22107 K)_
3 szobás, 74 nm-es, egyed ditogejzfr fűtésű, étkezős, vfzórás, erkélyes, 1. emeleti, jó álapotú lakás ebdó a K-i v.részben A lakással együtt a ház alatti garázs is ebdó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mFI,
csak a lakás irányára: 3,95 mFI. Hsz.: LAK 61. (22108 K)_
2+2 félszobás, vlzórás, redőnyös bkás IV. emeletes ház 3. emeleten eladó a K-i v.részben. 2 szobás, gázas csere is érdekei. Irányár 28 mR. CS/96. (22221 K)_
2 szobás, ósszkomlortos, (öldszhll vtzórás, jó álapotú, új konyha-szekrényes lakás ebdó a Hevesi űlon Irányár 1,9 mR LAK/152.
(22222 K)_
Szentgyögyvári-hegyen 100 n-öl, hobby kertem hasznábdtra oda adnám rászoruló szerény családnak Érd: 93/320-111 Ptánder Ingat-lanközvelitő Irodában Nk. Kazanbk 9. (22367 K)_
3 szobás belsőtéri átalakított, felújított csabd ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padásos, sáletelos központi fűtéses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, meléképüietekkel, telefonnal, eladó Kacorlakon
1800 nöl telken Irányár 3 mR. (22368 K)_
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyed gázfűtéses, II. emeleti telefonos, külön lürdöszobás, WC-s nagy konyhás bks eladó, pinoerésszel.
Irányár 3,2 mFI. Hiv.szám: Lak 153. (22369 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses, parkettás bkás eaidó a Teleki úton
Irányár 27 mR (22514 K)_
84 nm-es, üzemelő vegyesből berendezéssel (puHok, hűtő, faliái-vány) ebdó. Eladótér, szárazraktár, vegyiraktár, mosdó. WC tartozik hozzá, telefonos. Irányár 6 mR. Az üzlet a K-I v.részben talábalo.
(22515 K)_
1 szobás, ósszkomlortos, IV. emeletes házban lévő 1. emeleti bkás eladód a K-i v.részben. A lakás vlzórás, felújított, redőnyös, erkélyes, csempezen, lürdöszobás Irányár. 1.5 mFt. Hív, szám: L23. (22516 Ki
7 éves, 4 emeletes házban tévő IV. emeleti 1+lelszobas, erkélyes, redőnyös, spájz szekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás bkás eladó a K-I v.részben Irányár. 2 mR. Igény esetén a bkás teljes berendezéssel is eladó. A berendezés modem, éra: 200.000 R. Hív. sí: L22 (22517 K)__
Nagyradán frekventál helyen 1209 nm nagyságú zártkerti ingatlan el-adó. Irányár 300.000 Ft. Hlv. az.: T10. (22518 K)_
Zalakarosi öreghegyen 2991 nm-es zártkerti Ingatlan rajta lévő tégla hétvégi házzal melléképülettel ebdó. Irányár. 16 mR. Hrv. sz T.09 (22519 K)_
SIKER Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Terv u. 4. TelVfax: 93/312-058
Eladó Nk. K-i v részében 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, kp. tűMeű, 4 emeletet épületben lévő lakás. Irányár 1,25 mR. Hrv. szám:
SIKER 1624, (21828 K),_
Eladó Nk K-i v.részében 1+2 félszobái, 55 nm-es, 1. emebtj, vízórái, kp. lütesú, reluxái, bmbériái, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irány-
ár 23 mR Hrv. szám: SIKER 1625. (21827 K)_
Eladó Nk K-I v.részéban 3 szobás. 91 nmei, 1. emeleti, egyed gázfűtésű bkás. Irányár: 4,5 mR+garázi 1 mR, Hrv. izám: SIKER 1629.
(21831 K)_
Eladó Nk keleli városrészében 2 szobás. 51 nrrves, központi lülésü, liftes, 10. emeleti bkás. Irányár 1.6 mR. Hiv.szám: SIKER 1635.
(22019 K)_
Eladó Nk bek/árosának szivében utcafronti, 3 bejárattal rendelkező, tele Ionos üzlet bérleti joga. Irányár. 3 mR Havi bérleti dj: 125.000, -Ft. Hivatkozási szám SIKER 1836,(22020 K)_
Eladó Vajda-Csertőn 700 n-öl telek, szőlővel, szántóval, gyüml-esőssel, pincével, teljes leiszerelessel, villannyal, köves úttal. Buszközlekedés van. Irányár: 210 eR Hiv.siam. SIKER 1638.
(22022 K)_
Eladó Zabkarosban 300 n-öl éplési letek, vízzel, vilannyal, tehermentesen. Csalóra a letek előtt. Irányár 22 mR. Hrv szám: SIKER 1639.
(22023 K)_
Eladó Bagóhegyen (Nk-tól 10 km-re) 700 n-öl letek, melyből 400 n-öl hagyományos művelésű szőlő. A tehén 50 nm-es tégla epűtet ál, benne 1 szoba, présház, pince laláható. Vlbrry, köves ül van Irány-
ár: 400 eFt HrV.izám: SIKER 1640. (22024 K)_
Eladó Nk keleti városrészében3 szobás, 67 nmei, erkélyes, vízórás, redőnyös, szónyegpadós, járólapozott, jó állapotban lévő, központi futása Ütés. 7. emeteli bkás. Irányár 2,2 mR Hivatkozási szám: Si-KER 1641. (22025 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 3 és fél szobás, erkélyei, nagy konyhái, egyed gázfűtésű, igényesen MújlorL keleti fekvésű, 1. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár 4 mFt + garázs 500 eR. Hrv. . szám: SIKER 1643. (22026 K)_
Eladó Kiskanizsán 9 szobás család ház, 1 utcafronti üzlet céljára kialakított, engedélyezett helyiséggel. Irányár. 8 mR. Hiv.szám: SIKER
1645. (22028 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 25 szobás, 64 nm-es, vtzórás, reki-xás, központi fűtésű, löidsznii lakás, 4 emeletes épületben Irányár: 21 mFI. Hiv.szám: SIKER 1647. (22030 K)_
Eladó a Berzsenyi utcában 2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtésű, vízórás, igényesen átabJdott, boltíves, redőnyös, parkettázott, beéplett szekrényes, kiépitetl telelonvonalbJ rendelkező, magaslóidsziriti lakás. A fürdő és a WC kübn-külón helyiségben van Irányár 2,5 mFt.
Hiv.szám: SIKER 1649. (22032 K>_
Eladó öelsén 3 szobás, 80 nm-es, 26 éves, 1 szintes, teraszos csala-d ház ebédővel, főzőfükével, fürdővel, spájzzal pincével padlással, vízzel vilannyal, csatornabekötéssel latüzeléssel új garázzsal fata-robval. meléképüietekkel. 500 nöl bekente!!, pázsitos udvarral, tehermentesen Irányár 2,5 mR. Ugyant! eladó egy 500 n öles éplési te-
lek, 300eR-érl. Hivatkozási szám: SIKER 1650. (22190 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 74 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, egyed cirkogejzr fűtésű, vfzórás, szónyegpadós, redőnyös, 8 éves lakás. Irányár 4 mFt+garázs 900 eR. Hrv. szám: SIKER 1651. (22190
K)_
Eladó Nk belvárosához közel 3 szobás, 2 erkélyes, 67 nm-es, vtzórás, kp. lülésü, de egyed elszámolású (nem átalányos), szónyegpadós, festeti és tapétázott, reluxas, beéplett szekrényes, kepletl telefonvonalai rendekéző, kábeltévés, liftes, 5. emeleti bkás. A szobák nyugati fekvésúék nem egymásba nytöak A konyha déli fekvésű, 3,6x3 méteres. Ára: 2,2 mR, melyből készpénz 1,2 mR, a fennmaradó 1 mR 1997. dec. 31-tg fizetendő. Hlv. szám: SIKER 1652 (22191
K}_
Eladó Nk K-I v.részében 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm-es, vfzórás, kp. fűtésű, szőnyegpadós, festett, beéplett szekrényes, kiépített telefonvonallal rendekező, köbelévés, jó álapotú, 3 héten belül bekötözhető, földszint, 10 emeletes épületben lévő, tehermentes bkás. A szobák nem egymásba nyinak, kúton bejáratűak A fürdő és a WC külön-külön helyiségben vannak Irányár 1,69 mR. Hrv. szám: SIKER 1653,
(22192 K)_\\
Eladó Nk É-i v.részében 1, emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, vfzórás, jó álapotú, önáló pincehelyiséggel rendelkező, 4 emeletes épületben lévő bkás. Irányár: 2,2 mFt. Hrv. szám: SIKER 1654, (22193 K)_
Eladó Nk É-i v.részében 2,5 szobás, 65 nm-es, 3. emelell egyedi gázfűtésű, vlzórás, parkettázott, szépen felállott, K-NY fekvésű, önáló pincehelyiséggel rendelkező lakás. Irányár 2,95 mR. Hrv izám: Sl-
KER 1655. (22194 K)_
Eladó Balatonienyvesen 121 nöl üdülőtelek a Balatontól 150 méterre, közművesítési tehetőséggel. Irányár 1 mR Hív. szám: SIKER\'
1656. (22195 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 56 nm-es, erkélyes, kp. fűtésű. Illés. 9. emetetl lakás. Irányár 1.7 mR Hiv. szám: SIKER 1657. (22196
K)_
Eladó Zalakarosban 1151 nm-es, i etje se n közművesített, vízzel, vilannyal gázzal, csatornabekötéssel ellátott, belterüJeli telek beton hí ¦ za lappal. A tétek bekerletl, a kertes mellett (ujakkal Is határol. Irarr/-ár 1,65 mR. Hív, szám: SIKER 1656. (22197 K)_
Eladó Nk K-I v.részében 1,5 izobái. 54 nm-es. erkélyes, egyed gáz-lüM ¦¦\'.!. vlzórás, parkettázott, jó álapotú, tehermentes, azonnal beköltözhető, 4. emeleti, 10 emeleteiben lévő bkás. irányár: 1,9 mR. Hrv. izám:1659. (22198 K)_
Eladó Alsórajkon 3 szoba-konyhás, lürdöszobás, tégla falazatú, redőnyös csabd ház, meléképüietekkel, nagy tétekkel. Irányár 1.4 mR.
Hrv. szám: SIKER 1660. (22199 K)_
Eladó Beteznán 3 szobás, 140 nm-es, nappalis, étkezőkonyhás. fürdőszobás, 4 évei család ház, 80 nm-es pincével alápincézve, a tetőn Bramac cseréppel, dupla garázzsal, 2370 nm-es tétekkel, mely az utcafronton 19 méter szeles, Irányár: 2,8 mR Vagy cserelielő 2-2,5-1+2 lélszobás, nagykanizsai lakásra. Hivatkozási szám: SIKER 1662. (22303 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtésű, vfzórás, parkettázoll, redőnyös, tokjszriti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár. 2,4 mR. Hlvszám SIKER 1663, (22304 K)_
Eladó Nk. dérketetl vároiréizében 1.5 szobái, 40 nm-es, egyed fűtésű, udvari bkás, 250 nm telekkel Irányár 2 mR Hiv.szám SIKER 1665 (22305 K)_
Eladó Nk belvárosától 300 méterre 2 szobái, 55 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, parkettázott, kábelével, 4. emeleti bkás, 4 emete-lei épületben Irányár. 2,45 mR. Hiv.szám: SIKER 1666. (22306 K) Eladó Miklósfán 110 im-es, 2 szoba + nappalis, gázfűtéses + cserép-kályhás, belülről teljes felújított családi ház, új konyhabútorral garázzsal 800 n-öl telekkel. Irányár 5,5 mR. Hiv.szám: SIKER 1667, (22307 K)_
Eladó Kiskanizsán 4 éi léi szobás, 96 nm + tetőiérbeépíléses, konvekloros, parketlázoll, déli fekvésű családi ház, melléképületekkel, 865 nm leiekkel. Irányár: 5,5 mFI. Hiv.szám: Sl-KER 1669. (22308 K)_
Eladó Zalakarosban 240 nöl zártkerti ingatlan, kordonos szőlővel, gyümölcsfákkal, vlbnrryal, kb. 20 évei épülettel, annak az alsó színijén pincével, konyhával, étkezővel, a felső szintjén szobával terasz-szal tehermentesen Vízvezeték a telken. Irányár 1,5 mR Hlv. szám:
SIKER 1670. (22492 K)_
Eladó Zalakarosban 400 n.öl zártkerti ingatlan, rajta 3 stobás, konyhás, fürdőszobás, halos, 2 szintes, 2x40 nm-es, alápincézeti, 4 éves nyaraló, vízzel, vilannyal, a fürdőtől 7 percre, portabnlott úttól 150 méterre. A telek részbén parkosított, részben kordonos szőlővel, gyű-mökslákkal teleplett. Irányár 6 mR. Hív. szám\' SIKER 1671. (22493 K)_
Eladó Kiskanizsán 4 szobás, új telőteres, 80 nm + tetotérbeépléses, cseréptetős, parkettázott ós szónyegpadós, fürdőszobás, 2 WC-s, telefonos családi ház garázzsal műhelyei, 325 nm letekkel mely az utcafronton 18 méter széles. Irányár: 5,1 mR. Hrv. szám: SIKER 1672. (22494 K)_
Eladó a Szertctförgyvári hegyen 600 nöl hétvégi telek, melynek fele szőlő, tele szántóterület. A telken 1 szoba-konyhás épület, földpince, présház és faház tatahaló. Az ingatlan tehermentes. Irányár 800 eFt Hiv. szám SIKER 1673. (22495 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtésű, víz-órás, parkettázott, tested, kjépielt telefonvonallal rendekezŐ, kábeltévés, tehermentes udvari lakás, közös pincével padlással, az udvarban garázzsal kocsfcejáróval Irányár:, 2,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1674. (22496 K)_
Eladó Nk belvárosának szívében 2+2 lélszobás, 2 erkélyes, 88 nm-es, 1. emeleti, vízórás, kp. fűtésű, dél fekvésű, szónyegpadós, tapétázott, beéplett szekrényes, kábeltevés, kiépített telefonvonallal rendekezŐ lakás, kizárólag a lakástulajdonos által használható, 30 nm-es terasszal. Irányár 5,3 mR. Hrv. szám: SIKER 1675. (22497 K) Eladó Nk bek/árosához közel 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vlzórás, parkettázott, epütetgépészelileg teljesen felújított, kiépített tetefonvonalbl rendelkező, szép, 4. emeleli lakás 4 emeletes épületben Irányár 23 mFI. Hív, szám: SIKER 1677. (22498 K) Eladó Klsrécsén 2 szoba-konyhás, tégla- és vályogfalazatú családi ház jó álbpotú tetőszerkezettel tégla falazatú meiteképüteltel, 400 nöl sk tekén Víz az udvarban Irányár 750 eFt Hiv. szám: SIKER 1678. (22499 K)_
Eladó Nk. északi v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű parkettázott, 3. emeleli lakás 4 emeletes épületben. Irány-ár 2,5 mR Hiv. szám: SIKER 1679 (22500 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 60 nm-es, 2 erkélyes, 1. emeleti, kp. rűlésű, szónyegpadós, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár
1,9 mFt. Hrv. szám: SIKER 1680. (22501 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1. emeleti, 1+2 félszobás, erkélyes, 56 nm-es, redőnyös, lambériázott, beéplett szekrényes, kábeltévés, tehermentes, kp. fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. A 2 léi szoba szönyegpadlós, a nagyszoba parkettázott A falak fehérre festettek.
Ilányárl,2 mFI. Hiv. szám: SIKER 1681. (22502 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2,5 szobás, erkélyes, 62 nm-es, vízórás, kp. fűtésű, szőnyegpadós, jérolapozott, K-Ny-i fekvésű, 3. emeleti lakás 4 emeletes épületben. Irányár 2,3 mFt. Azonnali, egyösszegű készpénzfizetés esetén 2 mR. Hiv. szám: SIKER 1662. (22503 K)
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtésű, parkettázott és szőnyegpadós, előszobás, lürdöszobás, szerényen felújított udvari lakás. Irányár 3 mR Hrv, szám SIKER 1684. (22504
K)_
Eladó Szepetneken 4 szoba-hallos, 120 nmés, fürdőszobás, pincés, jól szigetért, 1970-ben épület, 1985-ben bovlett csabd ház vízzel, villannyal vegyes tüzelésű kályhákkal, kis kerttel. A tétek 22 m széles.
Irányár 3,6 mFt. Hrv. szám: SIKER 1685, (22505 K) _
Eladó Nk-án a főúttól északra 200 n.öl, bekented építési telek vízzel, vilannyal, gépkocsibejáróval folyamatban lévő csatornabekötéssel, tehermentesen A telken 2 db régi, 1 szobás, lebontandó épülel át. Irányár 3,2 mR, Hrv szám: SIKER 1686. (22506 K)_
Eladó Nk-án a Kaposvári üt közelében 84 nm-es üzlet- és raktárhelyiség, utcára nytó bejárattal, 2 krakatlal berendezéssel telefonnal. Irányár 5,9 mFt Hív szám: SIKER 1687. (22507 K)_
Eladó Balalonmánaalsón 120 nöl bekérted építési telek vízzel vilannyal csatornabekötéssel, a tétek efőtt gáz- és telefonvezetékkel. A tekén 2 szintes épület számára készlett beton abpon 3 szoba+halos faház, vabmint tégla fabzatú épületben konyha, fürdő, WC, csónaktároló. Az ingatlan tehermentes, a régi és az új 7-es út közöli tokszik a Vízparttól 10 percre Irányár 2,6 mR Hrv. szám: SIKER 1688. (22506 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed fűtéiű lakásokat, telkeket, csa-ládházakal, önkormányzati bkásokal. Nálunk a közvetítői d| csak az Irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emetetes házának totíszinljen, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K)__
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nm-es. család ház 145 n-öl telekkel eladó. Irányár: 2,7 mR, (19478 K)_
Nk-n (CSE 138) É-I városrészben 100 nm-es családi ház, 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR. (19764 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nm-es, tefüjlott csa-
Iád ház ebdó. Irányár 2,45 mR. (20510 K)_-
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nm-es csabdi ház garázzsal, maiéképútetekkel eladó. Irányár: 3,6 mR. (20511 K) Nk-hoz közel íCSE 14-?.i 260 nm-es étteremnek alkalmas helység,
4000 nm-es területen ebdó, Irányár 6 mR. (20637 Kj_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nm-es központi lű-téses, földszinti bkás eladó. Irányár 2,6 mFI (20872 K)_
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nm-es házrész mel-ieképübtekkel kb 600 nmés telken eladó. Irányár. 2,8 mR. (20809 K)
Keszthelyen (LE 329) 2 szobás, elkezős, 60 nm-es, egyed lütéses, vizórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,5 mFt (21026 K)
Nk-án (CSE158) 1546 nm-es telek regi parasztházzal, éptóanyagok-kai, éplési engedélr/el pincével, pajtával ebdó. Irányár 2,5 mFt (21144 K)_
Nk-án (LE 332) K-i v.részben 64 nm-es, 3 szobás, lomkamrás, víz-órás, II. emeleti lakás aknás garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 2,7
mR + 800.800 FI a garázs. (21145 K)_
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nm-es, 2 szobás, egyedi füte-
ses, felüjlott, udvari lakás ebdó. Irányár 2,5 mR. (21149 K)
Nk-n (LE 334) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi lütéses,
vfzórás, 6. emeleti bkás eladó. Irányár 2 mR. (21220 K)
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás család ház melóképütetekkel,
garázzsal, műhellyel kb. 1360 nm-es lelken eladó. Irányár 4 mFt.
(21222 K)_
Nk-n (LE 336) K-I városrészben 1 +2 lélszobás, 57 nm-es, központi lü-
leses. Ili, emeleti bkás eladó. Irányár 2 mR. (21223 K)_
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 25 szobás, 64 nm-es, erkélyes, vízórás, 4, emeteli, közponli fűtéses bkás eladó. Irányár. 2 mFt. (21313
K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nm-es, csa-lád ház, 2400 n-öl területen ebdó, Irányár 2,5 mFt. (21314 K)
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs ebdó. Irányár:
. 550.000, -Ft. (21315 K)_
Nk-n a belvárosban 23,5 nm-es üzlethelyiség ebdó Irányár 2,25 mFt, (21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűtéses, vizórás, felújltoH, löldszinli bkás ebdó. Irányár 2,25 mR. (21316 K) Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyed fűtéses, vizórás, parkettás, felújított udvari lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár 2,25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezelkósz családi ház 750 nm-es
területen ebdó. Irányár 12 mR. (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re. 69 nm-es, 2 szobás, csatíi ház. 1067 nm-
esteken ebdó. Irányár 1,5 mFt. (21522 K)_
Nk-n (LE 346) belvárosában 1,5 szobás, 51 nm-es, egyed fűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár 2,5 mR (21524 K) Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyed fűtéses, parkettás, redőnyös, vlzórás, löldszinli bkás eladó. Irányár 2,6 mFt. (21637 K) Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lütéses,
4. emeteli bkás eladó. Irányár. 1,3 mFI. (21743 K)_
Nk-n (LE 344) D-l városrészben 3 szobás, 90 nm-es, egyed lütéses,
I. emeteli lakás eladó, Irányár: 6,5 mR (21744 K)_
Látóhegyen (TE 2) 450 n-ol lelek 3x4 m-es faházzal ebdó. Vezelé-
kes víz, vibny van Irányár 450.000,-FI (21745 K)_
Zalakarosban (CSE164)4 szobás, ósszkomlortos család haz 160 noi letekkel nyugod, csendes helyen eladó. Irányár 5 mFt. berendezés-
sei együtt: 5,35 mFI. (21349 K) -_
Nk-án (LE351) K-i v.részben egyed fűtéses, parkettás, vízórás, 2,5 szobás, 66 nm-es, erkélyes, felújított. I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,8 mFt. (21650 K)_
Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetotérbeépléses család ház nagy leiekkel ebdó, Panziónak presszórak alkalmas Irányár 7,5 mR. (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-I v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, par-kettás, vízórás, I. emebli lakás eladó. Irányár: 2,2 mFI. (21854 K) Nk-án (LE352) K-I v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. lütéses, vízórás, teljesen telüjltt, III. emeleli lakás ebdó 16 nm-es garázzsal
együtt. Irányár 2,55 mR + garázs: 700.000 Ft. (21855 K)_
Zalakarosban (TE81) 300 nöl üres letek eladó. Irányár 2,2 mFt, (21856 K)_
Nk-tól (CSE163) 15 km-re 135 nm-es, 2 szintes csabd ház 2194 nm-estetekkel, meléképüietekkel eladó. Irányár 5,7 mR, (22114 K)
Nk-n (CSE167) 210 nm-és, 3 szintéi, 8 szobás család ház 2150 nm-es telekkel, garázzsal, mellekepütelekkel eladó. Irányár 12 mR.
(22115 K)_
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 nm-es, egyed IlM
ses, vtzórás, udvari lakás eladó. Irányár: 1 mR. (22116 K)_
Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás, 120 nm-es család ház 1200 nöl leiekkel, dupla garázzsal maszek kempinggel eladó. Irányár: 10
mR (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp fűtéses, erkélyes, fektjttolt, II. emetetl bkás, a ház átall garázzsaal eladó. Irányár 3
mFI. (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.részben 2 szobás, 57 nm-es, egyed lütéses, víz-órás. erkélyes, III, emeteli lakás eladó Irányár 2 mFI. (22119 K) Nk-n (CSE166) belvárosban 3500 nm-es telek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, válalkozók részére kiválóan alkalmas. Irányár:
7000 FI/nm.(22120 K)_
Nk-n (CSE\'169) betvárosrtoz közel 4 szoba+nappalis, 170 nm-es, egyed kp. fűtéses, csabdi ház 500 nm-es, parkosított udvarral, dupla
garázzsal együll ebdó, Irányár 15 mR (22121 K)_
Nk-n (LE357) belvároshoz közel 2 ;;.:.bas, 55 nm-es, egyed lutesos, parkettás, erkélyes, 4. emeleti bkás ebdó. irányár 2.585 mR. (22123
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed lütéses, udvari ház meléképületlol. garázzsal és műhelyei eladó. Irányár: 3 mFI. (22124 K)_
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4, (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ö LEBONYOLÍTÁS
312-058
Díjtalan hirdetés
Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. j» Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, 3
szombaton 10.00-12.00-ig. *j
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
1997, március 14.
KANIZSA - ?pió.
29
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es, .központi IÜW-sas, ylzoris, 7. erotMi bkás eladd Irányár 1,9 mR. {22300 K) Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es. közponü Kiesés, vizórás, leiújrlon. 5. emeleli lakás ebdó. Irányár 2,3 mR. (22301
K) _
Nk-n (LE263) belvárosához közel 1 szobás, egyedi (üléses, földszinti
bkás dactt. Irányár 1.55 mR. (22528 K)_
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nm-es, 3 szobás csabd róz 500 nm-es lejekkel ebdó. Irányár 4,5 mR. (22529 K) _
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. em. 1. TelJfax: 93/310-482
Terra-Mix Kft keres Balatoni, igényesen kialakilotl, vízparttól maximum 300 m távolságra lévő nyaralókat Keszthelytől Fonyódg. Az ingatlanokat fotózás után kilöki ügyfeleinknek közveMjük (20872 K) Terra-Mix Kft. válalb családi lázak, társasházak, tetőtérbeépitések kivitelezései, bonyolítását a tervezéstől a kufcsáladásig. {20981 K)
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közmirvesftettségget rendefcező új lakás ónáló telekrésszel eladó. Irányár 8 mFl (kod 55) (20747 K) Fonyódól 6 km-re, csendes faluban 600 nöl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Irányár 2.5 mR. (kod 57) (20749
K>_
Balatonfenyves-abón 2 szobás, 2 nappaíszobás nyaraló garázzsal,
nagy telekkel eladó. Irányár 7 mFI. (kód: 60) (20752 K)_
Eladó NK.-Bagóién 136 nm-es, családi haz, 5 szoba+nappai, két für dőszoba, garázs, egyedi központi Kies. Irányár 7,5 MFt (17336 K)
Eladó Kiskanizsán igényesen tgalakitott, 4 szobás családi ház nagy letekkel, mellekóputetekkel A melléképület önálló lakássá átalakítható. Tétek 756 nöl összközmüves. gazdálkodásra alkalmas. Irányár 11
MFt. Kód 21. (17363 K)_
Balatorikeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület, 3
hálófülke, nagy nappal, 1 főzőfülke, 1 fürdőszoba + WC, terasz, 6x4-
es csónakház. Irányár 5 mR Kód: 20. (17730 K)
Eladó Mtdósfán 110 nm-es, 2 szobás, új családi ház totőtérbeépftesi
lehetőséggel 400 nöl telken. Irányár 7 mR. Kód 4. (13061 K)
Nk belvárosában ebdó 74 nm-es, nagyon jó álapotban tevő, első
emeleti bkás. Irányár 2,7 mFI. Kód: 35. (18656 K)_
Ebdó Nk Csónakázó-tó1 legszebb részén, a tóra néző panorámás, 6000 nm-es, jól megközelíthető, beépfthelő tebk, mely\' megvásárlás
titán megosztható. Irányár: 1,6 mR. (13967 K)_
Nk-Sánc v.reszben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n.öl letekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban. Irány-
ár: 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K)_\'
Nk D-i v.reszben 3 szobás, egyedi fűtéses családi ház garázzsal és
bart<ácsmünellyel eladó. Irányár 7,5 mR. Kód: 32 (19146 K)
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri bkás el-
adó. Irányár 2.7 mR. (kód: 55) (20290 K)_
Nk belvárosában 5 szobás, 2 szintes, Batthyány utcai új lakás eladó
Irányár 7,5 mFI. (20974 K)_
Zalakaros gyogytirdotöl 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon vfz és vibny van. Irányár 1,5 mR. (20975 K)__
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozalbn lakásokat, há-zakal, a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 2 szobás, egyedi fűtéses bkás
btoHttégbs épületben ebdó. Irányár 2,2 mR. (21303 K)_
Nagykanizsa Kebli városrészében 67 nm-es, 3 szobás felújított köz-
ponli fűtéses bkás eladó. Irányár: 2,2 mR. (21304 K)_
Badacsonyban 360 nm-es letek, 82 nm-es épülettel. 38 nm-es luxusto-rasszal, teijes közmúvesltettséggel eladó. Irányár 5.5 mFt (21306 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások előjegyezhetek. Szerkezeikész vagy befejezett állapotban.
(21446 K)_
Palinban igényesen kiatekflofl 210 nm-es, 6 szobás családi ház 540
nm-es lelken eladó. Irányár 16mR. (21447 K)
Kiskanizsán 2 önáló lakrészből álló, egyenként 2 szobás csabcf ház
tétekkel ebdó. Irányár. 5,5 mR. (21448 K) _
Nk, K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő bkás eladó vagy 1.5-2 szobás lakásra cserélhető 2.
emeletig. Irányár 1,5 mR. (kód: 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleli 1+2 lefszobás, kp. fűtéses, letújlolt b-
kás eladó. Irányár 1,9 mR. (kód: 94. (21629 K)_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett család ház 1374 nm-es telken, tejes közmüvesftés lehetőséggel ebdó. Irányár 1,7 mR. (kód:
92)(21631 K)_
Babtorikereszlúron 3 szobát, 3 szinles, 140 nm-es nyaraló60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Telek mérete: 1460 nm.
Irányár 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_.
Balatonfenyvesen 466 nm-es leken 60 nm-es, 2+Jéfszobás, nappalis nyaraló ebdó. Irányár 3,5 mFl. (kód 97) (21633 K)_
Nk központjához közel 120 nm-es csabdi ház 500 nm telken eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha, 2 kamra található Irányár 4,9 mFt. (kód 89) (21634 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázlülé-ses család ház udvarral eladó. Irányár: 13 mFI. (kód: 69) (21635 K) Zalakarosban 140 nm-es, két szintes, új épület garázzsal, 30 nm-es Incével eladó. Tebk 1100 nm-es. Irányár: 12 mR. (22051 K)
Zalakarosban 3 szintes, új épület 200 rvöl lelken eladó. Irányár 6
mFl (22052 K)_
BaJatonkeresztúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken eladó.
Irányár 11 mFi (22053 K)_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nm-es nyaraló ebdó. Irányár 3,5 mR. (22054 K)_
Balalonberényben 135 n-öl telken 56 n mR (22055 K)_
s, nyaraló ebdó. Irányár. 4
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nm-es bkóteLkek iredánkban előjegyez-
hetők. (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 nöl lelek 45 nm alapterületű csabdi házzal eladó. Az épülteiben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba ki-
alakflhaló. Irányár 2,8 mR. (Kód: 106) (22183 K)_¦
Miklósién 150 nm-es, 4 szobás, 2 halos, 2 lürdószobás család ház műhelyei, garázzsal ebdó. Irányár. 12 mR (Kód 105) (22184 K) Nk K-i ereszében 54 nm-es, 2 szobás, egyed lütéses, 4. emeleti b-
kás ebdó. Irányár 2,7 mFt (Kód: 104) (22185 K)_
Balalonmárián 170 nöl lelken 36 nm-es alapterületű, alápincézeti, szobái, lőzőlülkét, zuhanyzói tartalmazó nyaraló ebdó. Irányár 3 mR.
(Kód 82) (22166 K)_
Zalakaroson 215 nöl lelek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval ebdo Irányár 11 mFt. (Kód: 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben, Fő üt mellett 3197 nm terület gazdasági épülelekkel eladó. Irányár: 800 ezer Ft. (Kód: 101)
(22188 K)_
Nk belvárosához közel egyed fűtéses, 2 szobás, 4. emeleti bkás el-
adó. Irányár 2,5 mR. (22189 K)_
Nk. K-i vjészében 1. emeteli, 3 szobás, 67 nm-es, kéterkélyes, egyedi kivitelben teljesen lelujiMI, kp. fűtéses Lakás ebdó. Irányár 2,7 mR.
(22520 K)_
Nk. K-i v.részében 3. emeleti, 2 szobás, 52 nm-es, kp. fűtéses bkás
eladó. Irányár: 1,8 mR. (22521 K)_
Nk K-i v.részében földszinti, 2 szobás, kp. fűtéses bkás eladó. Irány-
ár 1,8 mR. (22522 K)_
Nk központjában 32 nm-es földszinti üzlethelyiség eladó. Irányár 2,5 mR + AFA. (22523 K)
Nk központjában 60 nm-es vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás bkással együtt ebdó. Irányár 10 mFl+ÁFA.
(22524 K)_
Balalonkeresztúr központjában régi típusú nyaralóépübt eladó. Irány-
ár 3,5 mR (22525 K)_
Középcserfőn 669 n.öl lelek, szőlővel, borospincével, teljes berencte-
zésseleladő. Irányár 500 eFt. (22526 K)_
Balalonberényben 200 nöl letek kb. 50 nm abpterületü nyaralóval, a vízpartlól kb. 100 m távolságra, szabadstrand melett ebdó. Irányár. 5 mR (22527 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft.
Nagykanizsa, Magyar u. 14. TelVfax: 93/310-884
Ügyfelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1,8 mR-ig. (22541 K)_
Ügylelünk sürgősen vásárolna 2 szobás, egyedi fűtéses, magasföti-szr-ti vagy 1. emetetí lakást maximum 2 mR-ig, áprlís eleji tettes vételár kifizetéssel (Északi ablakok kizárva.) (22542 K) Nk Kodály Z. utcában földszinti, 58 nm-es, 2 szobás, kp. fűtéses b-
kás ebdó. Irányár 1,5 mR. Kód LAK117. (22543 K)_
Nk Rózsa utcában X. emeletes épületben földszinti, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vfzórás bkás telefonvonalai K-i fekvésű abbkkal, beépített szekrényekkel eladó. Irányár 1,6 mR Kóct LAK
118.(22544 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-NY-i fekvésű abbkokkal, beépített szekrényekkel eladó.
Irányár 2,5 mFt. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Csengery utcában földszinti, 48 nm-es, 1,5 szobás, nagykonyhás, egyed gázfűtéses, vízórás. redőnyös lakás, parkettás és linóteumos padoburkotatlal, tapétás falakkal, pincerésszel, 50 nm-es kerttel eladó. Irányár 1,7 mFt. Csere is lehetséges 2 szobás, kp. fűtéses b kasra. Kóct LAK 102. (22392 K)
Nk Csengery űton 3. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás, előszobás, egyedi fűtéses, parkettás, 3,6 m belmagasságú lakás ebdó. Irányár 4 mFt.
Kód: LAK 103. (223S3 K)_
Nk Dózsa ű*y. utcában földszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses lakás pircerésszel eladó. Irányár 1,5 mR. Kód: LAK 104. (22394 K)
Nk Dózsa Gy. utcában földszinti, 57 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akaknas lakás pincerésszel, aknás garázzsal eladó. Irányár:
3,5 mFt Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk Garay utcában 2. emebti, 49 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, középső bkás, parkettás szobákkal, D-i lekvésű ablakokkal, pincerésszel, beépítetl szekrényekkel eladó. Irányár 2,1 mFt. Kód: LAK 106. (22396 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emebti 10 hónapos épütelben lévő, 60 nm-es, 2 szobás, halos, cirkogejzlr fűtéses lakás ekdó. Irányár 3,7 mR.
Garázzsal együtt 4,8 mR. Kód: LAK 108. (22396 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi tüteses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anéküt eladó. Irányár 6,5 mFt.
Kód: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleli, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i fekvésű abbkokkal, pincerésszel, garázzsal vagy anélkül ebdó. Iianyár 4,6 mR. Kód: LAK 110. (22400 K) Nk Péterfai utcában 2. emeleli, 68 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, egyed cirkegejzfr lütéses Lakás szőnyegpadlós szobákkal, tárolóhelyi-
seggel ebdó Irányár 3,3 mR. Kód: LAK 111. (22401 K)_
Nk Rózsa utcában 10 emebtes épütelben 2. emebti, 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vízórás, nagykonyhás lakás beépített szekrényekkel, teljesen felújított állapotban, boltívekkel ebdó. Irányár:
205 mR Kód: LAK 112 (22402 K)_
Nk Szemere utcában fsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, recfonyös, parkellás, felújításra szoruló bkás, külön bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cserélhető.
Irányár 2,5 mFI. LAK 113. (22403 K)_
Nk Sugár úton a belvároshoz közel 90 nm-és, 3 szobás, jó álapotú lakás pincerésszel eladó. Irányár 5 mFI. Kód: LAK 114. (22404 K) Nk Teleki úton 10 emebtes épületben 4 emeleti, 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vízórás, redónyós lakás padószőnyeges ós b\'rólapos padbburkobttal, festeti labkkal, boltívekkel, beépítetl szekrényékkel, lelújított álbpotban eladó. Irányár: 2,6 mFt. Kód: LAK
115. (22405 K)_
Nk Városkapu krt-on földszinti, 62 nm-es, 2,5 szobás, nagykonyhás, kp. lütéses bkás szónyegpadós szobákkal, lapeta; falakkal, beépített szekrényekkel, K-Ny-i fekvésű ablakokkal ebdó. Irányár 2,05 mFt.
Kód: LAK 116. (22406 K)_
Nk Teteki úton földszinti, 30 nm-es, 1 szobás, egyed gázlütéses, víz-órás, redőnyös, jó állapotú udvari lakás Ny-i lekvésű ablakokkal, kö-zös tárolóval eladó. Irányár. 1 mR Kóct LAK 117. (22407 K) Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kiabkitott, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mR, Kód:
M100. (22408 K)_
Mkbslán SS-ben épült, 170 nm-es, 5 szobás, 2 lürdószobás, halbs, étkezős, erkélyes, 70%-os készültségű családi ház pincével, garázs-zsaL műhellyel, 800 nm-es területen ebdó. Irányár 6,2 mR. Kód:
CSAL 211.(22545 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, lebfonos, 1950-ben épült, jó álapolú család ház boUrVes pincével,
műhelyei, 860 nm területen eladó. Kód CS200. (22409 K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázlütéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, teljesen felújíotl álapotban eladó. Irányár 3 mFl
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, halos, lettesen telüjilotl család ház 1500 nm-es telekkel, 60 nm-es pincével, melléképülettel el-
adó. Irányár 12 mFt. Kód: CS202. (22411 K)_
Kossuthléren 170 nm-es, 6 szobás, 3 konyhás, 2 lürdószobás, gázfűtéses, redőnyös, 1936-ban épült, felújításra szoruló család ház pincével garázzsal, 495 nm-es letekkel (több generáció részére is megfe-
lel) eladó. Irányár: 6 mR. Kód: CS203. (22412 K) _
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, hallos, 2 lürdószobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás és járóbpos padbburkobftal, szuterénnel (műhelyei 380 V ipari
áram) ebdó. Irányár 7 mFt. Kód CS205. (22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991 -ben épült, 30 nm-es, 1 szobás, halbs, étkezős, kp. fűtéses család ház beépíthető, 50 nm-es tetőtérrel 900 nm-es területen garázzsal ebdó, Irányár: 4,5 mFt. Kód: CS207.
(22415 K)_
Palinban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb felújításra szoruló családi ház 1400 nm-es területtel, műhellyel, fáskamra-val, letőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6 mFI. Kód: CS208.
(22416 K) ,_
Palinban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, halos, élke-zős, kp. fűtéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nm-es pincével, garázzsal, 900 nm-es területen elacfc. Az épület készültségi loka 90%.
Irányár 14 mR. Kód: CS209. (22417 K)_
Palinban 95 nm-es, 2 szobás, ebszobás, parasztház kályha fűtéssel, 8200 nm-es területen ebdó. Irányár 2 mFt. Kód: Cs 210. (22419 K) Mkbsfán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csabdi ház, melóké pületekkei, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mR.
KÓd: Cs 211 (22420 K)_
Mkbsfán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 hallos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül csabd ház, szuterinnel, garázzsal, 1000 nm-es területen ebdó. Irányár 12 mR. Kód: Cs 212 (22421 K) Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal, pincével, melléképülettel
eladó. Irányár: 5,9 mR. Kód Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm lerütelen 120 nm-es, 95-ben épül vendéglátó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával ebdó. IRányár 5.8 mR. Kód: U100. (22423 K) _,______
Zalakaroson 1980-ban épütet, 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingalbn 800 nm-es lerütelen eladó. Irány-ár: 2,1 mR Kőd Sz 301. (22423 K)_
Bagobn a löuton 3 sobás, (1 parkettás, 2 szónyegpadós) étkezős, nagykonyhás, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, leblonos, 76-ban épült családi ház D-i lekvésű ablakokkal, melléképületekkel, ipari árammal, 2800 nm-es lerütelen ebdó. Irányár 3,3 mR. Kód: KÓRNY
300 (22424 K)_
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nm-es, étkezős, központi lííéses, család ház melléképületekkel, 2400 nm-es telerüteten eladó.
IRányár 2,7 mR. Kód KÖRNY 301. (22425 K)_
rHomchkkChmáromban 4 szobás, 3 konyhás, lürdószobás, 1960-ban épület csabdi ház mellé kóputetekkel, 24 nm-es pincével, kályhafűtéssel, 3600 nm-es területen eladó. IRányár 3 mFt. Az ingatbn gazdál-kodasra is afcalmas KÖT) KÖNNY ü.»j (22426 K- _____ Letenyén 1972-ben épület 144 nm-es, 4 szobás, élkezős, telefonos, központi fűtéses, család ház parkettás, parJószónyeges. járólapos, padóburkobttal, 1100 nm-es területen eladó Irányár 5,9 mFI. Kód:
KORNY303 !2242: K) _
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 1965-ben épüli lürdószobás csabd ház, 2800 nm-es lerütelen ebdó. IrányárA; 1,7 mFl KÓD:
KÖRNY 304. (22426 K)_
Újudvaron 1980-ban épület, t40 nm-es, 5 szobás, halbs, étkezős, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, család ház, nagy pincével melléképületekkel, akknás garázzsal, ipari árammal, 42 nm-es üztelhelyiség-
gel ebdó. Irányár 9 mR. Kód: KÖRNY 305. (22429 K)_
Bagolán 1500 nm-es területen, 2 szobás, lebontásra szorub parasztház, építkezési anyagokkal, teljes közmüvei eladó. Irányár 2.5 mFt.
Kód: KÖRNY 306. (22430 K)_
Zalaszentbalázson 60 nm-es, 2 szobás, 1960-ban épület csabdi ház cserépkályha (üléssel, melléképülettel, 1800 nm-es lerütelen eladó
IRányár 1,6 mR. Kód: KÖRNY 307. (22431 K)_
Zalakaroson Behiák puszlán zártkerti gyümölcsös, (körte) eladó.
Irányár 300 eFt Kód: T 300. (22432 K)_
Tompa Ingallanlorgalmi KII. keres kbdó albérleti lakásokat, csabdi házakat, garázsokat, kiadó részéről dfjlabn közvetítéssel. Keresse lel irodátfal személyesen. Nk. Magyar út 14. H-Cs.: 8-16; R: 8-17: Szo.: 8-12 óráig. (22433 K) /¦_
SZABADPIAC
KiscserfŐn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös léglapinoével, felszereléssel áron alul ebdó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Bencze. (18687 K) Nagyrécsen a Haladás utcában 1256 nm építési lelek eladó. Vilany. gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd: 93/319-759 telefonon Farkas Antal (18114 K)
Nk-tól 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számú tégbpince leljes (elszereléssel. 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kaszáló aron akii eladó. Erd : 93/319-804-es telelonszamon (18116 K)__
Szőlőskert Fogadóhoz közel 400 n.öl telek hétvégi házzal és gyümölcsfákkal eladó. Víz, vibny van. Érd: Nk Bartók B. u. 3. I. Iph. I.
em. 1. 16óra után telefonon, 316-880. (20524 K)_
Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt lévő komlortos, szobás, konyhás, te-lakoll kertes bkás eladó. Érd.: a fenti címen, Németh Istvánnál
(21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, Összkomfortos, parkettás, egyed lütéses, 1 emeleti, önkormányzati bkásomal 2 szobásra cserélném. Ajánblokat levélben, „Városközpont" jeligére, Nk. Pl.: 154-be kerek (21648 K)
Nk Magyar u. 115abtt 2x1 szobás, lürdöszobás csabd ház építési
lehelőséggel ebdó. Érd.: Pernesz Jánosné. (21656 K)_
Nk Magyar u 96. alatt 2 szobás, összkomfortos család ház 500 n.öl
telekkel ebdó. Éld: Vajda Józselné. (21875 K)_
Nk Zemplén Gy. 9/B. X/65. abll 2 szobás, összkomfortos bkás leher-mentesen ebdó Érd: 17 óra után a fenti címen. (22459 K)
Új-Förhéncen ebdó lelek pincével együtt Irányár: 400 eFl. Erd.: Do-irtonkos Imre, Nk, Bartók B. u. 7. II. lépcsőház, 4. em. egész nap.
(22229 K)_
Vajdacserlőn szótö, szántó pincével, leljes (elszereléssel eladó. Érd 93/319-921 17 óra után. (22230 K)
Balatorxjyörök-Beoehegyen 1825 nm-es babtóni panorámás építési telek eladó. Irányár. 1200 R/nm. Érd.: 06-3CV273-004-es, il. 16 óra
után a 83/310-793-as teleionon. (22231 K)_
Nk-n a Csokonai u, 4. abll 4. emeteli, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vfzórás, tetelonos. felújíotl lakás eladó Érd.: 93/316-971 telefonon
(22232 K)_
Gyenesdiáson 340 nm leriitetü telek, köze! a vízparthoz, vasútálb-mashoz és a buszmegállóhoz ebdó. Irányár 1,5 mR. Érd.: 323-597-
es telefonszámon. (22233 K)_
Alsó-dábori szőlő gazdálkodásra alkalmas terület, pincével és (elszereléssel és lakhaló épületiéi eladó, Irányár: 400 eFl.
(22234 K)_
Szepetneken a Petőit S. u. 4. szám alatti csabd ház eladó. Érd.: 93/310-728-as telefonszámon. (22235 Kl
TERRA-MIX
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérleményeket; balatoni nyaralókat; családi ház építésére alkalmas telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítés bonyolítását.
Ügyfeleink hirdetési költségeit átvállaljuk, jogi képviseletüket ügyvéd által biztosítjuk.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tel./fax: »3/310-884
Nyltvai H-Ca S-l 7, P 8-16, Szo 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi ]
német-magyar érdekeltség __»3ö5l
t. INGATLANKÖZVETÍTÉS, -forgalmazás ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokai
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - zip*
1997. március 14.
Rózsa úti 4. em házban a 4. emeleten egyedi fűtésű 62 nm«s, kétszobás bkás eladó. Irányár 2.6 mR. Érd: 93316-942-es tetefonszá-
mon (22236 K)_
Belvárosi 64 nm-es, kélszoba,nagy konyha egyedi fűtéses reprezentatív öröklakás eladó. (Orvosi rendelőnek, irodának alkalmas} Irányár: 4,6 mR Érd: 93014-229-es telefonszámon, vagy személyesen
Csengery u. 2. III, e. 12 (22237 K)_;_
Csengery u. 10-ben 58 nm-es magaslóldszNi központi fűtéses, 25 szobás, redőnyös, azonnal bekölözhelő lakás eladó. Irányár 3,6 mFI. Érd 93016-942 vagy a 93/314-229-es telefonszámon (22238 K) Berzsenyi lakótelepen. 57 nm-es. egyedi lüléses, vfzórás bkás, 3 és tél emeleten eladó. Ar. 23 mFt Erd: 320-945ÓS teblonon (22239 K) Kisrécse Ádám-hegyen szótő pincével, teljes (elszereléssel eladó. Érd.: Nagyrécse. Táncsics u 21. vagya371-304-esteletonon (22240
K)_
Lálóhegyen 700 n-ol telek épülettel, vibnnyal eladó. (Gyümöbsös, te-ryó taláható a leken) Érd.: NK Rózsa u. 15. FsztO. (22241 K) Úszón, fenyőfák övezte kis ház (szoba, konyha, előszoba, kamra) teljes berendezéssel, meléképüietekkel, nagy földterülettel, gyümölcsfákkal 550.00 Ft-ért ebdó. Érd: 314-972-es telefonszámon.
(22242 K)_
Balalonmáriaaisón a Nefelejcs utcában 306 n-öl letek eladó. Érd: 314-662-es letelonszámon. (22243 K)_
Kisrécsén 2 szobás csabdi ház eladó. Érd: Kisrécse, Rákóczi u. 5.
egész nap. (22244 K)_
Kétszobás család házrész az udvarban eladó Nagykanizsán Érd: Ki-
ráty ül 15. Gelencsérré. (22245 K)_
Nk-n a Zemplén Gy. u. 7/A. 7. em. 43. szám alatt 3 szobás, 67 nm-es, jó álapolban lévő bkás eladó. Érd.: 17 óra után a lenti elmen (22246
Nk-n a Dózsa Gy. utcában 2 szobás ház, 360 nm-es letekkel eladó. Érd.: NK Honvéd u. 24. vagy a 321473-as leteIonon (22247 K) K-i városrészben 3 szobás, központi (üléses, fszt-i, vlzórás lakás el-
adó. Érd.: Nk Liszt 6/D. Fszl/2. Kollár. (22248 K)_
Pogánys zentpéteri 4189 nm telken tevő let újításra szoruló, vagy bontásra váró kettő szobás házas ngaHanomat eladnám Irányár:
500.000, -R Érd: 93O10-379es teletonon (22249 K)_
Zalaegerszegen belvárosi 54 nm-es, II. emeleti egyed fűtéses, vizórás, redőnyös, teleionos bkásomal elcserélném Nagykanizsai 1,5 szobás egyed fűtéses kisebb lakásra. Értékkülönbözettel Érd: 19 óra
Ján a 06-92023-703-85 telefonszámon (22250 K)___
Keleti városrészben 2 szobás, összkomfortos, vizórás bkás eladó.
Érd.: NK Zemplén Gy. u. 9/B. 10/65. (22251 K)_
Eladó Nk-n a Platán soron 2 szobás, 70 nm-es, korrvektoros, vízórás lakás. Érd: esti órákban a 93/313-140/711-74-es melteken (22252 K) Összkomfortos udvari, 49 nm-es, egyed lütéses, vfzórás lakás kerttel együtl ebdó. Irányár 1,6 mR. Erd.: 322-040-es letelonszámon
(22253 K)_
Palin Alkotmány utcában, kétszobás család haz, 560 n-ol területtel eladó. Vállalkozásra, oazdákodásra akalmas. Érd.: déldán 2-6-ig
Nagykanizsán_
Múzeum lér 4. II. em A Horválh (22254 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re Ötéves csabd ház 4500 nm-es leken eladó Háromszintes: pirce, földszinl es tetőtér - két lakószinten öt szoba, 2 fürdőszoba, gaz- és vegyestüzelésü központi fűtéssel, telefonnal, kábelévével + 30 nm-es fedett terasszal, garázzsal. Érdeklődne 92017-257-es teleionon 18-19 óráig. Irányár 8.500.000,-R (22255 K)
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm-es gyumölcsös-szölö kétszintes épütettet 4 helyiséges pince, letette szoba, konyha, fürdő-WC. galéria - vibnnyal, hidroforral, cserépkályhaval - üj berendezéssel - kilátással a városra. Azonnal bekörtözhetől Irányár 25 mR. Érd: 9201"-
287-es teleionon 18-19 óráig (22256 K)_
Szertgyöfgyvári hegy 3. hegyháton szőlő, gyümölcsös phcével eladó
Érd,: 317-809-es letefonszámon 17 óra után, (22298 K)_
Vajdacserfőn szőlő pircével, teljes leiszereléssel sürgősen eladó Érd.: 16 órától Varga László, Nk Rózsa u. 13. 3.em/18. (22299 K) Nagykanizsán 2 szobás, 2 erkélyes, 56 nm-es, központi lűtésü bkás
eladó. Érd: 93018-938-as telefonszámon (22356 K)_
Nagyrécsen 3 szobás család ház garázzsal, nagy terütettei eladó.
Érd.: 93071424-es telefonszamon.(22357 K)_
Szocöboítikai kedvezménnyel lakásmegoldási keresek Érd: 93016-824-es letefonszámon. (22358 K)
Szabaohegyi telkem 1000 nm-es részét a megmaradó 500 nm rendszeres kaszálása tejében müvelésbe adom. Erd: 18 óra után: 375-
440 teleionon, Mátyás József. (22434 K)_
Másfélszobás lakásomat elcserélnem 1+2 félszobás lakásra Mhden
megoldás erdekei Érd: 323-210. (22435 K)_
Nk-án a K-i v.részben 7. emeleli, kp. fűtéses, egyed elszámolású, 2 szobás, vfzórás, redőnyös, teJújflott bkás eladó Irányár 1,9 mFI. Érd:
93021-382 (22436 K)_
Nk-án, központban egyed túteses, 2 szobás. forJsznti bkás eladó vagy 1 szobásra elcserélendő értékkülönbözettel. Érd.: esti órákban,
93023468. (22437 K)_
SzefköRözők ftgyeteml 3 vagy 4 szobás családi házért ekserélném 2 db 2 szobás, városközpontban lévő, egyed lütéses, vfzórás, komfortos lakásokat. Mhden megoldás érdekel Érd: 06-60/360-264 tetefo-
non (22438 K)_
Vennék 1-1,5 vagy 2 szobás bkást maximum 2 mFI-ig. Egyedi lütesü és varos központhoz közeli előnyben Ajanlatokat munkaidőben a 93014-559-es számra, 17 óra után 93018-898-as telefonra kérek.
(22439 K)__
Zemplén Gy. 5/B. VOO. alatt máslélszobás lakás eladó. Érd.: Zsohár
József. (22439 K)_
Városközpontban lévő, 2 szobás, kp. Küésű, vtzórás, egyed vfzdjel-számobsú, 2 erkélyes, étkezős bkást másfélszobásra cserélhető, városközponthoz közel. Minden megoldás érdekel. Érd: reggel 7-8 órá-iges da 5-6 órác a 323-126 teblonon dr. Horválh (22440 K) Latóhegyen a Csó-tóhoz közel 336 nöl terütet eladó. Érd: Szentes
István Nk Magyar u. 23. Tel: 319-082. (22441 K)_
Pötoskető. Kossulh u. 45. alatt 3 szobás, összkomfortos család ház gazdasági épületekkel, nagy totekkef ebdó. Irányár 3,5 mR Érd.: 93013409 vagy szombattól a heiysznen (22442 K>
Eladó 1+2 félszobás, I. emeleti bkás Kazanlak krl. 12/C. alatt. Érd:
esti órákban, 312-669 tetelonon (22443 K)_
Zöldövezeti. 1 szobás, 35 nm-es, vfzórás, egyedi lüléses lakásomat 2 szobásra cserélnem. Tel: 93/321 -166,18 óra Ján (22444 K) K-i v.részben 1+2 télszobás, jó álapolban tevő bkás ebdó vagy 2 szobásra, esetleg 1,5 szobásra cseréhetó éflékegyeztelésseL Érd:
323-204 teletoron (22445 K)_
40 nm-es, tekilott, egyed fűtéses, vfzórás, parkettás lakás csendes helyen ebdó. Érd: Bóds Ferenc, Nk Attila u. 8. III. h. 2. aló. (22446
K)_
Nk Hársla u. 4/16. Fsz/2 átall társasházi bkás garázzsal, pincével, kerttel ebdó. Érd.: szombat-vasárnap a helyszínen, 6-14 óráig. Honcz
Ups. (22447 K)_
NK Városkapu kit 2, III. em. 2+tébzobás, kp. (üléses, erkélyes, K-Ny lekvésű. klúhő állapotban lévő lakás ebdó vagy elcserélhető 1,1+4*1 szobásra értékegyeztelésseL 4 emeletes épületek előnyben Érd:
93015499 teletonon, esti órákban (22448 K)_
Nk Zrínyi u. 20. alatl 17 m-es hetaseg fhasználckk kereskedés késztettél együtl) igenyesnek eladó. Érd: 93/321497 lel,, vagy Roz-
gonyiu.2. II. em. 9. (22449 K)_
Mkbslán 60 nm-es család ház eladó. Érd: Mfclósla, Iskola u. 5. Tel: 3. (22450 K)_
Nk-án 2 szobás, Összkomfortos bkás és Szabadhegyen 1300 nm-es éplési letek eladó. Érd.: 18 ora után, 317O09-es telefonon (22451 K) Nk Munkás u. 1. alatt U. emeleten 1+2 félszobás lakás ebdó. Érd:
315-817 vagy a 06-20/416-835 telefonon. (22452 Kj_
Nk Csengery utcában felüjlott, 2 szobás, konyha, kamra, fürdó+WC, 57 nm-es, egyed lütéses, vízórás udvari Lakás garázzsal eladó. Irányár: 25 mFI. 1,8 mFt-ig 2 szobás, egyed lütéses bkást csere esetén
beszámítok Érd.: 93/313-934. (22453 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 3 szobás, 70 nm-es. 2. emeleti bkás ebdó 3,5 mFt ért. Érd.: 18-20 óra között a 9a320-948 teletonon (22454 K) Ptalan soron másfélszobás, I. emeleti, gázas, vízórás, redőnyös, par kettes, tejesen felújrtott lakás eladó. Érd: 323-372 (22455 K) Nk Király u 34. alatt 2. em. 1. alatt 96 nm-es, egyed (üléses, tehermentes lakásomat eladnám vagy kisebbre cserélném Érd: 15 óra
után. Kővári. Tel.: 06/20O83-162 (22456 K)_
Galamboki-hegyen 200 n.ÖI szőlő faházzal, gyümölcsössel olcsón eladóvagy művelésre kiadó Érd: 313-192-es üzenetrogzlő. (22457 K)
Palin, Akolmány ideában 2 szobás család ház 600 nöl terütettei eladó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas. Érd: 14-18 óráig. Nk.
Múzeum lér 4. II. em. 6. Horválh (22458 K)_
Balatonmária-AIsón a régi 7esről nyitó Fonyódi utcában\' 150 nöl telek
elad Érd 93/314-352. (22557 K)________
Nk-án a Hermarm O. utcában 4. emeleti gazas. parkettás, vlzórás, re-
dönyós lakás eladó. Érd: 311-898.18 óra után (22558 K)_
Nk-án Rózsa utcában 2 szobás, 2 emeleti, nagykonyhás, kp i fűtéses
lakás eladó. Irányár: 2 mR. Érd: 320-791. (22559 K)_
2 szobás. 2. emeleti lakás ebdó. Nk Kodály Z. 7. 2/16.. este. (22560
KJ_
Csabdi ház ebdó. Szépeinek Arany J. u. 14. Érd.: délután vagy hét-
végén (22561 K)_
56 rm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, D-i fekvésű lakás ebdó. Érd.: Nk.
318-938. (22562 K)_
Nk-tól 12 km-re, Eszteregnyén 3 szobás, konyhás, fürdőszobás csata-d ház (víz, vlbny, gáz) nagy udvarral és gazdálkodásra alkalmas ragy letekkel eladó. Érd: Eszteregnye, Kossuth L. u. 30. (22563 K) Nk-tot 12 km-re, Eszteregnyén 1 szobás, konyhás, elöteres ház udvarral gazd alkalmas letekkel eladó. Víz, vlbny, gáz az épületben. Irányár. 700 eR. Érd.: Nk. Joó István, Bartók B. 5/2 vagy a 318-867-es lelelonon (22564 K)
Eszteregnyén csabdi ház eladó. 2 szoba + 1 kisebb szoba, konyha, kamra, a szobák egyed tűtésűek parkettásak Víz a konyhában bevezetve. Az épütelhez meléképütetek larloznak Telefonvezeték a lakás-
ban Érd.: 93/310-866. (22565 K)_
Eszteregnyén gázlűléses család ház eladó. 4 szobás, eidszboás, konyhás, fürdőszobás A szobák tapétázva. Az épülethez garázs és gazd alkalmas letek gyümöfcsfákkal tartozik. Érd: Eszteregnye, Petőfi u. 88. vagy 93/375-507 lelelonon (22566 K) Eszteregnyén családi ház újonnan redőnyözötl eladó. 4 szoba, konyha, előtér es lúrdőszoba. A szobák cserépkályha lülósüek. Udvar, garázs, gazd. alkalmas nagy telek tartozik hozzá. Telefon bevezetve, gázfűtés is könnyen megoldható, jó buszjárat van. Érd : Eszteregnye, Petőfi u 88., késő délután vagy a 93/375-507 telefonon. (22567 K)_
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház abfl. Érd: Ptánder In-gattenkózvetHó Iroda, Nk Kazanlak9 Tel: 93-020-111, (21664 K) Véndóta mögötti garázssoron garázs ebdó Ár 250 ezer Ft Érd: Kárpálhé, Petőfi u. 1123. (20596 K)_.
Nk Hársfa utcában 19 nm-es, udvari garázs eladó. Irányár 500 eFt. Kód: 6105 Érd.: Tompa Ir^Harforgalmi Kit. Nk Magyar u. 14.
Tel/fax: 93/310-884. (22546 K)_
Űrhajós üli garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kialakított 2 aknás autószerelő műhely (víz, vlbny, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár 1,2 mR. Érd: Tompa Ingalbnrorgalmi Kft. Nk. Magyar u 14 Tét/Fax: 93-310-884. (20254 K)
Nagyváthy utcában 20 nm-es aknás garázs ebdó. Irányár: 700 eFt. Kód: G 101 Érd: Tompa Ir^attartorgahii Kft. Nk Magyar u. 14.
Tel_ 93010-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nm-es dupla garázs vilannyal vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár 900 eFt. Kód G 102 Érd.: Tompa Ingat-lanforgalmi Kit- Nk Magyar u. 14. TeMax 93010-884 (21005 K)
Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz. vilany, szennyvíz) eladó. Irányár 650 ezer Ft. Kód G 103 Érd.: Tompa Ingat-lanforgarm Kit. Nk, Magyar u. 14. TeJ./tax: 93/310-684. (20255 K) Űrhajós úti 20 nm-es garázs (víz, vilany, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer Ft Kód: G 104. Érd: Tompa Ingattarlorgalmi KII. NK. Ma-gyar u. 14. TeHax: 90010-684. (20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár 570 Ft Kód G 100. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi KII Nk, Magyar u.
14. Tel lax. 93/310-884. (22418 K)_
Nagyméretű, fűtött garázs eladó a K-t v.részben A garázs ház alatti. Irányár 800 eFt. Érd.: Pbnder IngatlankÖzvetló Iroda, Nk Kazanlak 9. 93,320-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig. (21930 K) Munkás üti garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó. Irányár: 450.000 Ft. Érd.: Ptánder IngatlankÖzvetló Értékbecslő Iroda. Nk, Ka-
zanbk 9. tel. 90/320-111. (22073 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es, dupla garázs (egyik aknás) víz, vilany, szennyvíz bevezetve. Irányár 1,2 mFt Érd.: Tompa Ingatbnforgalmi Kit. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Tel/fax: 93310-884. (20136 K) Nk-án az Oku utcában 16 nm-es, vibnnyal elbtott, beton garázs eladó. Irányár 500 eR Kód. 107/97. Érd: CSASZI Irgatlanforgalmi Kft
Nagykanizsa. Magyar u. 19.(21955 K)________
Nagykanizsán a Munkás üti garázssoron garázs eladó. Eladási ár: 500 eR. Kód 664. CSASZI Ir^allanlorgalmi Kft. Nk Magyar u, 19
!22050 Kj_
Nk-án az Űrhajós úti garázssoron 22 nm-es, aknás garázs, bevezetett vízzel vibnnyal, kiabklott WC-vel, csatornázva ebdó vagy bérbeve-helő. Eladási ár 550 eR. Érd.: CSASZI Ir^aUarlorgalmi KII NK Ma
gyaru.19. Kód: 660. (22217 K)_
18 nm-es, ház abttj garázs a K-i v.részben ebdó. Irányár\' 800.000 Ft Érd.: Ptánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Kazanlak krl. 9/D. Hét köz -
nap9-12 14-17 óráq, tel.: 93020-111. (22109 K)_
Munkás út garázssoron garázs kiadó. Irányár. 5000 Fthó. Érd: Ptánder Ir^atlanközvetrló Iroda, Nk Kazanlak tel 9/D. Tel: 93020-111.
(22110 K)_
Űrhajós út garázssoron dupla, 48 nm-es garázs, ami szél is vábszt-hatű, ebdó. Víz, villany van a garázsban IRanvar. 1.2 mR ERd. Ptánder HhgaflankózvelrV) Iroda, Nk Kazanlak 9/D. Munkanapokon 9-12,14-17 lórátg, 93020-111 Tel^zenegrőgzlö. (21946 K) Eladó Nk-án a Téglagyári üt garázssoron alápincézett, vlbnyórás garázs. Irányár 600 ezer Ft. Vagy bérbeadó üzlet, műhely céljíra. Bérleti dp 15.000 FWió. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk. Terv u. 4, Tel.: 93/312-058, munkanapokokn 8-17 óráig. Hiv.szám:
SIKER 1626 (22509 K)_
Eladó Nk É-i v.részében sorház udvarán önáló helyrajzi számmal rendelkező, 19 nm-es garázs. Irányár 450 eR. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk Terv u. 4. Tel.: 93012-058. munkana-
pokon 8-17 óráig Hrv. szám: SIKER 1676. (22510 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 18 nm-es, É-i fekvésű, garázssorban tevő garázs. Irányár 450 eFt Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk TErv u. 4. Tel: 93012-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hrv szám: SIKER 1683. (22511 K)
Nk Kaán Károk/ utca 3. garázssorban garázs kiadó. Érd: Bagola, Bagoly u. 64. (22169 K)_
Kaán K. úti garázssoron aknás garázs zárt területi ingalbnon eladó. Érd.: Csányi László, Nk Csokonai u. 4/A. 3. em. 1. (22170 K) Garázs a Del-Zabi Áruház szomszédságában bérbe adó. (Raktározás cé|ára is.) Érd: 93/383-170-es telefonszámon az esti órákban (22257
KJ_
Nagyváthy Ucai (első garázssorban kiadó 17 nm-es garázs. Érd: 93012-582-es letelonszámon. (22258 K)_
Garázs kiadó. Érd: Bethlen G. a 16. (22259 K) Nk centrumában, forgalmas helyen lelújlandó garázs (vállalkozásra, raktározásra is akalmas) eladó vagy kiadó. Érd: az esti órákban a 93010-719-es letelonszámon. (22260 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es garázs, mely raktárnak is megfelel sürgősen ebdó. Érd: Nagykanizsa, Sugár út 74. (22366 K)_
Munkás úti garázssoron a Városkapu krt-i oldaton kiadó garázs) ajánlunk 500 Ft-os irányáron. Érd.: Pbnder Ingallanközvelflő Nk, Kazanlak
9.93020-111. (22370 K)_
Nk-án kergarázs, üzlethelyiségnek is kiaJaklhaló. vagy megosztva is eladó. Érd: NK Só út 10. Tel: 93/313-705, 7-15.30-g. (22547 K)
JARMU
Aranymetál színű Honda Aocord új gumikkal 1600 cm3-as, \'85-ös kiadású, 2 év műszakival kitűnő álapolban 500 eR-érl eladó. Tel:
93016-514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi ebdó. Érd.: Nk-Sánc, Új Élet u. 61. (20043
KJ_
Toyota Corolb DX 1.3-as, jó álapolban, plüss kárpitokkal, naplényte-tővel máslét év műszakival ebdó. Irányár 250 eR. Érd.: Nk, Kazanlak
9/D. 1. Kovács. (22261 K)_
Mitsubishi Lancer jó álbpotban, 1,5 év műszakival 170.000 R-os iá-nyáron eladó. Kisebb csere is erdekei. Tel: 93/318-730. (22171 K) 120-as Skoda ebdó. Érd.: 93/020-840, esti órákban. (22172 K)
13 éves Barkas, B1000 típusú, KM jelzésű gépkocsi eladó Irányár 30 ezer FI. Érd.: Németh Károly, Nk. Rózsa 11 22 Tel.: 93/323-028.
(22173 K)_
Személyszállításra alkalmas Barkast vernek Tel 317-743 ( 22174 K) Samara, 4 éves, 1 5-ös riasztóval magnóval ebdó. Tel: 317-743,
(22175 K)_
Metál szürke, 1 6-os motorral, gáz- és benzin üzemmel is működő Wolksvagen Sirooco szgk. Irisss műszaki vizsgával ebdó. Érd: 9-22 óráig, 06-30.599465. (22176 K)_
Lada 2105-ös, 5 sebességes két éves, 11000 km-rel eladó. Tel: 93019-921-es teblonon 17 óra után (22262 K)_
Eladó 1 3-as Golf ll-es 64-es tedasu. vam kezelet lenül, kfüno albpot-ban ebdó. Érd: 20 órától Iharosberény, Dózsa Gy u 30 (22263 K)
Renault 18 TL, 1600 cm3-es. 1961 -es szenterygépkocsi 1998.10.28-ig érvenyes műszakival P álbpotban ebdó. Irányár 150 000.-Ft
Erd.: 93010-379-es lelelonon (22263 K)_
Volkswagen LT 28/Ü zárt, személygépkocsinak vizsgáztatva 1981 -es, 1997. 07.10-ig érvényes műszakival jó álapotban, a motor fdújrtott, bejáratos, garanciás - eladó, vagy diesel személygépkocsira cserélhető értékegyezleléssel Irányár 450.000,-FI. Érd: 93O10-379-es le
tetonon (22264 K)_
Ford Sterra 1,6-os \'84-es évjáratú, 1,5 év műszakival vonóhoroggal sürgősen ebdó Irányár 350 eR Erd.: 93023-135ös letelonszámon
(22265 K)_
Kls-Polskj 9 éves, lehér szfnű, új műszerfalas ebdó. Érd: Nk, Kertész
u. 11. Tel.: 93016-157. (22359 K)_
Ford Escort \'84-es évjáratú, 1300 cm3-es, benzines, 5 ajtós, metál-szürke színű, akalrósszel vámolva sürgősen ebdó. Irányár 135 eR.
Érd.: Mátyás Norbert 93018-532. (22360 K)_
7 éves SR50 Simson robogó megkímél álbpotban első tulajdonostól
eladó Irányár 70 ezer Ft Erd.: 323-210.1(22483 K)_
Wartburg combi szgk 80.000 Ftért eladó. Érd: 8868Letenye, Farkas
u. 34, egész nap. (22484 K)_
Trabant 9,5 éves p műszak) álapotban ebdó. Tel: 93/366-097.
(22485 K)__
SASHS R\'DOLOMINAR 50.9 LE-s dupb larcsalékes, botkülbs. 6 sebességes, vízhűtéses sportmotor kitűnő álapotban ebdó. Végsebesség 110 knvh Irányár 65.000 R. Érd: Nk Kazanlak krt. 9/D. 1/6.
(22486 K)_
1500-as Lada kevés km-rel kifogástalan álapotban ebdó 2 év műszakival. Érd.: 93/321 -263. (22548 K)__
ALBÉRLET
Telefonos, korrvektoros, redőnyös, másfélszobás lakás az Attb utcában bűtorozottan kiadó. Érd: szombat kivételével 18-20 óráig a
93023-153 letelonszámon. (22467 K)_
Plander Ingatlanközvetítő Iroda keres kiadó abórteli lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak djlaian bérlőközvetlésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk Kazanlak 9. Tel: 93020-111
munkanapokon 9-12,14-17 óráig (21652 K)_
1+2 félszobás, bútorozatlan, kp. fűtéses lakás kiadó a K-i v.részben (gyermekkel is). Irányár: 15.000 R+rezsihó. Ptánder Hidetö-lngat-lankózvetló Iroda, Nk Kazanlak krl. 9/D. Tel: 90/320-111. (22111 K) 2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos bkás március 1 -tol kiadó. Irányár 15.000 Ft+rezsvho. (A tulajdonos a bérleti djal 6 hónapra előre kéri) Érd: Ptánder Ingatbnközvetlö Iroda, Nk Kazanbk krt. 9/D.
Tel 53,320-111 (22112 Kj_
1 szobás, 2 emeleti, letüjiott, egyed gázfűtéses, bútorozott lakás kiadó a K-i v.részben Irányár 15.000 R + rezsvhó. (A h_tjdonos 6 hónapra bérlet djal előre kéri.) Érd: Ptánder Inpattenközvelrto Iroda, Nk.
Kazanlak krt. 9P. Tel: 93020-111. (22113K)_
Keresünk kiadó albértelekel, bkásokal, csabd házakai, bűtorozottan vagy anélkül Megtabl bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk Teleki u 5/A. Fsz. Tel.: 93017-505, Nyitva: H-P-ig: 9-16 óráig,
Sz.: 10-12 óráig (12028 K)_
Albérletei keres-kínál az ÉGISZ Ingallanközvelflő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokai; szobái lakáson belül fürdőszoba ás konyhahasználattal; egyedi v. kp fűtéssel.) Érd.: 313-371 lelelonon 14-16 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az Égisz irodában. (20507 K)
Nagykanízsa-Palinban kétszintes családi ház alsó szintjén, kükön bejáratú 3 szobás, 70 nm-es, bútorozatlan lakás 2-3 felnőtt személy részére kiadó. Bérleti díj: 20.000.-R+mego„sztott rezsi/hó, PANORÁMA INKŐZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület, Fsz)
Tel 93010-504 ?21509 Ki_________
Nagykanizsán a l_tonaréten 5 szobás bútorozott család ha, egyedi gázfűtéssel, udvarral garázsai hosszú távra kiadó. Bérleti dj: ».CÜ0.-R+rezspTÓ. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarcsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épület tsz) Tel 93010-504. (21763 KJ Nagykanizsán a É-városrészben 1 szobás, földszrti bútorozott bkás kiadó. Bériét dj 13.000 R+rezsihó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épület fsz.) Tel.: 93010-504. (22047 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben, tötdszrrten 2 szobás, bútorozott lakás színes TV-vel teljes lakásfelszereléssel kiadó. Bérlet dj rezsivel együtt 30.000.-RM PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz)
Tel: 93010-504. (22048 K)_
Nagykanizsán a Piac közelében 1 szobás, 1. emeleti telefonos bkás irodának kiadó. Bérteli dj: 30.000. -Ft/hó, ugyanitt 3 szobás 2 emeled igényesen berendezeti bkás irodának is alkalmas, kiadó. Bérleti díj 50.000.-Ft/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épülel Fsz.) TEI. 93010-504. (22049 K)_
Nagykanizsán a Csengery utcában 1 szobás, egyed gázas bútorozott udvari lakás kiadó. Bérteti dj: 15.000.-R+rezsihó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA NagykaNzsa. Eötvös lér 16. (ÁB
AEGON Bizlosftö Epübt tsz)Tet 93O10-504. (22326 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel 1 szobás, egyed gázas bútoro-zottudvari lakás kiadó. Bérteti dj ]400.-R+rezsilTÓ. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épülel Fsz). Tel 93010-504. (22329 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szoba+élkezős, 70 nm-es egyedi gázas jó álapotú bütozatbn csakfi haz garázzsal kiadó, Bérleti dj: ,30.000,-Fl+rezsJíhó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykaniza, Eötvös fér 16. (ÁB AEGON Biz-
lositó Épület Isz.jTel. 93/310-504 (22330 K)_
Nagykanizsán a Platán soron 2 szobás, egyedi gázas redőnyös, vtzórás, bútorozatlan bkás kiadó. Bérteti dj: 18.000, -R+rezsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA r4agykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Btztosrto Épület Fsz) Tel: 93010-504 (22331 K) Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan bkás kiadó. Bérteti dj: 19.000.-Ft+rezsvhó, Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosító Épütel Isz.) Tel: 93010-504. (22332 K) Nagykanizsán a belvárosban 1 szobás, egyed gázas garonbkás kiadó. Bérteti dj: 15.000.-Fkrezsitc. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nagykanizsa, Eötvös tér 17 (ÁB AEGON Biztosió Épület fsz) Tel.: 93010-504. (22333 K)
Nagykanizsa belvárosában 1. emeleten, 2+1 létszobás, 63 nm-es. bútorozott bkás teiés bkásléiszeretessel kadó. Bérlet dj: 30.000-Ft+rezsvhó Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épütel fsz.j
Tel.: 93010-504. (22334 K)_
Nagykanizsa-Palnban 3 SZOba+ 2 halbs 170 nm alapterületű cirko-gejzíres bútorozott család ház teljes bkásfeiszeretessel gondozott udvarral garázzsal igépyes bérlőnek kiadó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐIRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AE-GON Bizlosifó Épület fsz.) Tel.: 93010-504 (22335 K)_
Nem kel rezsit fizetné Kiadó Nk keleti városrészében igényesen bútorozol!, színes tévével, kolóniái szekrénysorral elálott. 2 szobás, bútorozott központi fűtésű, toklsznti lakás. A rezsit a tulajdonos (izet Bérlet dj: 30.000,-Ft/hó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u. 4. Tel.: 93O12-058, munkanapokon 8-17 óráig Hrv szám SIKER A 279 (22306 Kj_
Kiadó Palnban csabd ház abó szintje, külön bejárattal, 2 szobával. 70 nm alapterülettel, igény szerint bútorral, vagy bútor nélkül, 23 hölgy részére, nem családosoknak. Bérteti dj bútor nekut 20.000,-R+rezsihó; bútorral 22 00O,-R+ffizsrhó. Erd SIKER INGAT LANKÖZVETÍTO IRODA, Nk Terv u 4. Tel.: 93/321-056, munkana-
pokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER Att80. (22310 K)_
Kiadó Nk belvárosaiéi 300 méterre 2 szobás, bütorozallan, egyedi gázfűtésű. 4. emeteli, azonnal bekölözhelő, 4 emeletes épületben tevő lakás, gyermekeseknek is. Bérteti dj: IS.OOO.fl +rezsihó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk Terv u. 4. Tel.: 93012-058, munkanapokon B-17oraig. HivszAm: SIKER A/284 (22312 Kj Kiadó Nk keleti várorészében 2 szobás, bútorozott, 2 emeleti, kp. fűtésű. 4 emeletes épületben levő lakás kizárólag 1 lő részem, aki nem állandó jelleggel, csak alkalomszerűen használja a lakost. Bérleti dj: 16.000 Ft+rezsiAto. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv ii 4, Tel.: 93012-058, munkanapokon8-17 óráig. Hiv.szám: Sl-
KER A<286. (22509 K)_
2 szobás, bútorozott, teljes, leiszerei egyedi gázas, vfzórás, 1, emeleti lakás kiadó az északi városrészben. Irányár 16.000 Fl+rezsi. Egy szoba esetén 15.000 R.+ rezsi. ÉRd: Plander Ingatlanközvelítö. Nk.
Kazanlak 9/D. 93O20-111. (22371 K) _
1+2 félszobás bütorozallan ósszkomlortos lakás tízemeletes ház 1 emeletén kiadó a keleti városrészben. Irányár 15.00 Ft + rezsi. Érd: Plander Ingatlanközvelítö NK Kazanbk krt. 9/D TEI 93020-111
(22372 K)_
1 szobás, bütorozallan jóálbpotú egyed gáz-vízórás, földszinti Iakas albérletbe kbdó a keleti városrészben Irán/ár 13.00 Fl + rezsi Érd\' Plander Ingatbnközvelrtó Iroda Nk Kazanbk 90. Tel93O20-111 (22373 K)_
2 szobás, étkezős, fürdőszobás, igényes csabd ház, -adó. megbízható csabd részére. A konyha burozva a szobák búlozva. a szobák butorozatbnok Egyed gáz és vlzórás. Garázs pince hasz nálallal. IRányár. 30.000 Fl + rezsi. Pbnder Ingalbnkörvetitő Iroda NK Kazanbk 9. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig TEI: 93020-111 (22380 K)_|_
2 szobás, löldszfili. Összkomfotos bútorozatlan bkás kiadó a keleti városrészben Irányár 13.000 Ft+ rezsi. 1 + félszobás egyedi gázfűtéses bkás bútorozva vagy bútorok nélkül kiadó szhton a keleti városrészben. Irányár: bútorozva 17.000 R + rezsi bűtorozalhmJ: 15.000 R + rezsi ÉRd: Ptánder Ingallanközvetito IRoda Nk Kazan-
lak9Q. Tel: 93020-111 (22381 K)_
1+2 félszobás összkomtortos, bútorozatlan lakás kbdó a keleti város-részbe/i Irányár 15.000 Ft.+ rezsi gyermekkel is kwehelö. Irányár: 15.000 Fl + rezsi 1 szobás bútorozott bkás 2 fő részére kbdó a déli városrészben. Irányár. 15.000 Ft + rezsi Érd.: Plander IngatlankÖzvetló NK Kazanlak 9. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. Tel 320-111. (22382 K)_
I szobás, igényes egyed gázfűtéses lakás kiadó bútorozva a keleti városrészben, 6 hónap előre fizetéssel Irányár 15.000 FT + rezsi. Érd.: Plander Ingatlanközvetítő Iroda. Nk. Kazanlak 9/D Tel: 93320-
111(22363 K)_
Irodának telefonos, 1 szobás, és 3 szobás belvárosi lakások kiadok. ÉRd: Plander Ingatbnközvetió NK Kazar_k9/D. Tel. 93020-111. (22384 K)_
II nm-es, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy val-teJkozási tevékenységnek hosszabb távra. Érd: 320-111 Pbnder In-
gatJankózvetió Iroda, Nk Kazanlak 9. (21931 K)_
54 nm-es, 2 db egymásba nylo utcalronti szoba, a járda szintjével megegyező alapszinttel a buszállomásnál, az iskobval szemben, a tervezett sétáló utcában forgalmas helyen, WC, mosdó, parkolási tehetőséggel üzletnek is kiadó. Érd: Nagykanizsa, Báthory u. 8 Övári
Zolian (22266 K)_
Városközpont igényesen lekjjrtotl, bútorozott, lebfonos. I. emeleti 8 éves bkás bérbe adó. (Garázs lehetőség) Tel.: 93/083-170-es letelő-
non az est órákban (22267 K)_
K-i v.részben máslélszobás bkás áprtistol kiadó. Érd 317417 vagy 375Q73. (22466 K)__
Nk-án 2 szobái lakás abírtetbe kbdó. Érd.: 15 óra után 314-670. (22489 K)_
Egy szoba bűtorozottan, olcsón kiadó egy nemdohányzó hölgy részére. Nk Kazanbk 3/C. 2/9. Göncz. (22490 K)
VEGYES
Fagyai, sövény, tuja, iskolázott tuc és csavaros fűz (dísz fűz) eiadó Érd : Kiskanizsa, Nagyracz u. 45/A. Tel: 319-624. (21887 K) CD írás 500 Ft. lemezzel együtt csak 2.000 Ft. U| Síjier Nintendo gép 22.000 Ft. Hfvj: a 06-30/462-199-es letelonszámon. (21055 K)
1997, március 14,
KANIZSA - /ífins
31
Gitár, targóharmonika, szintetizátor, zongora oktatást valakik Ugyanitt angol nyelvű szóvegek fordításai is válabm. Érd.: Kiss Levente, Nk-Saro, Uj Élei n 61. Hétlón 20 óra után. (20603 K)_
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szinlü, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket „Új fegyverrel a rák ellen" jeligére a Pl: 154-be kérek (21612
K)_
Akciós áron eladók 1 db, járókakomp. Irányára: 2100 Ft. 1 db. tüszer-polc. 1200 FI Megvásárolhatok: NK Kazanlak 1/C 4/3. (22010 K) Sürgősen eladó 1 db előszobafal nagyi ökörrel együtt. (Barna színű, mely szétesége 1 m, magasága 1,15 m.) Új állapotban van Megtekinthető hétvégén Nk Bálody u. 8. Az udvarban bbbra. Komláthy Ibo-
lyánál Irányár 10.600 R. (22011 K)_
R-55-ös kapábgóp kKünő állapotban eladó. Érd.: 93/371-301 -es teb-
tonszámon (22268 K)_
Robotron S6125-ŐS elektronikus írógép + monitor eladó. Érd.: 93/371 -
301-es telefonon. (22269 K)_
Munkát válalna 42 éves nő kereskedelmi érettségivel, számílógépke-zelői ós vakjlapénzláiosi végzettséggel 6-8 órában Ajánlatokat a nagykanizsai lőpostán maradó „Álás" jeligére kérem. (22270 K) 1 db orosz fekele terrier szukát és 1 db belga juhász (Tervueren) kan kutyái, kulyabarát ajándékkért elviheti Érd.: 93/319-234-es teMonon. (22271 K)_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
1 db 2 szárnyú, zárt, mintás, lém kerti kapu; 1 db kisajló; 2 db fém, bejárati ajtó alumínium borítással, üveggel ebdó. Érd: Nagykanizsa, Szigethy u. 19. vagy a 319-047-es telefonszámon. (22272 K) Eladó 850 mb-os új ooner Winchester Érd: 93/339-340-es telefonszámon tehet (22273 K)_
Eladó 386-os konfigurácb. Érd.: 93/389-340-es teleionon (22274 K) Ericson 197-es rádtólelefon vonal nélkül eladó. Irányár 23 eFt Érd:
06^0/367-580-as tetelonszámon. (22275 K)_¦
Kombi gyerekágy eladó. Érd: 17 óra után Nk Bajza u. 14. (22276 K) Vadonalúj telepíthető motoros permetezőgép ós 12 nm t^gyfaparket-
la eladó Érd.: 314-662-es tetelonoa (22276 K)_
Fotel 4 db, 3x2-es szőnyeg ebdó. Érd.: 316-488-as telefonszámon.
(22277 K)_
Elveszeti egy bőrtokban tartó eladólább átvánnyal! Kérem a becsületes megtabbt jutalom eltenében jelentkezzen Érd: 93/322-090 vagy Kodály u. 5. Fszt. Aczél József. (22278 K)_
Melyhütőszekrény (260 l-es Gorenje) jó álbpotban, obsóneladó. Érd.:
321-101-es letelonszámon. (22279 K)_
Eladó új bukó-nyló 180x150 cm-es hőszigetelt ablak Irányár 30 eFt.
Érd.: Belezna, Kossuth u. 156. (22280 K)_
Erika eleklromos frógép eladó. Érd: Dukát Zábgház. (22281 K) OMRON pénztárgép áron alul eladó. Érd: 93/323-551 -es teleionon.
(22282 K)_
Horvát nyelvű tolmácsolást, ebdói munkál válalnék alkalomszerűen. Érd.: Sétáló Sándor, Vése, FŐ ül 87. (A menekülttábor vagy a 85/345-023-as lebfonszámon. (22283 K)_
Megbízható bejárónő munkát válal Kanizsán és környékén. Érd.:
93/371-382-es letefonszámon. (22264 K)_
1 literes új szódásszrforok ebdók 600,-FtA*-os áron postai utánvétellel is Érd: 93/310-379-es telefonszámon (22285 K)_
9 db hat polcos fehér, szinlerezett újszerű lém polc ebdó. Polcok mérete: 70x30 cm. Magassága: 2 m Irányár 3.000,-R/db. Érd.: 93/310-
379-es lebfonon (22286 K)_
Eltartási szerződést kötnék idős házaspárral vagy egyedül éb nénivel lakásért. Érd: 93/321-196-os telefonon. 18 óra után Minden megöl-
dás érdekel (22287 K)_
KOMBI kiságy 8000 R-ért és teher polcrendszer 30.000 Fl-ért eladó. Érd.: este 18 óra utána 320-627ies letelonszámon. (22288 K) Szakdolgozatok gépelését valialom sokszorosítással. Oldalanként 30 Fl-ért. Érd.: lehel minden nap 17-20 óráig a következő telefonszámon: 93/375-201. (22289 K} \\ _
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Sípos Lászlóné
temetésén megj elentek, sírj ára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Blahovics Józsefet
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Smodics Gézáné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Szalay János
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Dolgozzon otthonában előre kapott pénzért. Havi kereset 25-30.000 R. V^aszborítékkért utánvételei lájékoztatom. Cím: Pobi Józsefhé 8381. Sormás, Kossuth L. úl 74. (22290 K)_
Fájdalommentes, gyors, informatív ultrahang diagnosztizabs magánrendelés dr. Baranyai Edí racSotógus szakorvosi adjunktus rendelés: januártól minden hollón 16-17 óráig a kórház rönlgen osztályán Tel: 93/311-500/t 63-as melók Bel-gyermek-riógyógyászali-urológiai, ter-
hességi és szürövizsgábtok beutaló nélkül is. (22291 K)_
Gazdasági társaságok válakozók részére könyvelést, adóbevalás készítését váUalom. Érd.: Pankasz Sándomé 313-040/71431 -es mel-
ték (22292 K)_
Istálótrágya löménytelen mennyiségben ebdó. Érd.: Kiskanizsa, Ja-
kabkuti u. 46/A. Busa. (22297 K)_
Eladó bútorok} Előszobalal, szőnyegek, keverők, kétszemélyes rekamié, dohányzóasztal, ólkezóaszlal, négy szók 3 db konyhai hokedli,
csibrok Érd.: Nagykanizsa, Sugár u. 74. (22362 K)_
Sarolcülogarnitúra ebdó. Érd: munkanapokon 7-14 óráig a 93/312-0107108-as melléken, vagy személyesen Nk Kazanbk krt. 1/D. Né-methKárolyné. (22363 K)_.
összecsukható rokkantkocsi eladó. Irányár: 35 eFl. Érd.: Mátyás Nor-
bert 93/318-532-es telefonszámon. (22364 K)_
Gyerekágy, famintázatú, kiváló álbpotban, sürgősen ebdó. Érd.: 322-
035-ös telefonszámon 19 óráig. (22365 K)_
513 TEC 1040-es pénztárgép eladó. Érd: 93/322-625, 17 éra után.
(22460 K)_
Darlng ülőgarnitúra eladó. Tel: 322-553. (22461 K)_
Heli 3 alkabmmal úrvezetői jogosítvánnyal, saját személykocsival fu-varozsát válbhék vagy a logblkoztató gépkocsijával. Ajánlatokat a
06/93/313-483 telefonra, az esti órákban kérek (22462 K)_
Burkolómunkái válblok Érd: 0660/461 -773-as telefonon. (22463 K) Eladó egy nagyképernyős, fekete-fehér tévé kitűnő álapotban és 2 db centrifuga. Nk. Tebki u. 3/B. IX em. 53. Érd.: bármikor. (22464 K)
Rock fi22\' kbsszikus lemezek ós CD-k valamint ORION mini hii rádió tuner és Junoszty 12 V-os kistévé eladó. Érd.: Palin, FelsöerdŐ u.
BELYEGKERESKEDES
Nagykanizsa, Fő út 2.1. em. 7. (Kanizsa Áruház fölött) Telefon: 93/313-815 NYITVA: H., Sze., Cs.; 9-11 és 13-17 óráig;
K., P.: 9-11; 15-18 óráig; Szo.: 9-12 óráig.
ELADÁS - VÉTEL - ÉRTÉKBECSLÉS
Ha Ön, Kedves Gyűjtőtárs, olcsón, jó minőségben akar magyar (és külföldi) bélyeget vásárolni, úgy várom személyes vagy levélbem jelentkezését. Március 1-től minden eddiginél nagyobb árengedmény! Jöjjön, nem bánja meg!
Zalakarosi munkahelyre szakácsol, konyhai ataknazottat, németnyelv
ludésaal pulost lel/eszúnk Érd: 93/319-546. (22466 K)_
Érettségivel, ebldronikai-műszerész végzettséggel munkát válblnék.
Érd: 31 Ml 7 vagy 375073. [22467 K)_
Italoshútó\' és GOLD Ibusú pónzlárgép ebdó. Érd.: 18 óra után, 316-
633. (22468 K)_
3 lunkctós, bskérekú babakocsi 10 ezer Fl-érl ebdó. Érd: 323-135.
(22469 K)_
76-os partner motorfűrész telújloit álapotban eladó. Irányár: 50.000 FI. Érd: 9-16 óráig a 340-201-es letelonszámon, Horváth Csaba
(22470 K)_
3000 db nagyméretű bontott tégla ebdó Érd: 319-082. (22471 K) Matematika, lizka, kémia és angolnyelv korrepetálás áltabnos iskob-soknak. Érd: 323-126 teleionon reggel 7-8 óráig és du. 5-6 óráig,
(22472 K)_
Szemeskukottca ós kukorca daráló ebdó Érd: Nk. Garay u. 8, III. h. I. em. 4 (22473 K)_
Számítógéppel támogatott matematika szakkör (BEST program) Indul alsólagozalos lanubk részére Helye: Általános Iskola Kiskanizsa,
Bajcsy-Zs. E. u. 67. Tel.: 93019-217. (22474 K)_
Belvárosi, zöldövezetben lévő 2 és télszobás, étkezős, cirkogejzr lütéses, új, exkhjzfv kikás ebdó Irányár 5,2 mR, Érd,: 93/321-539
(22475 K)_
Műszaki tervdokumertációk, szakdolgozatok slb. szövegszerkészion történő ekészflését válbbm. Gyors, portos, megbízható. Tel: 320-
855. (22476 K)_
280 db, egy raklap vörös mázas, úbsabai Jamina cserép ebdó, 55
Flidb. Tét: 93/317-551. Pál. (22477 K)_
Bármiben murtot válalnék takarlást is. Érd.: 323-210 (22478 K) 220 kg-os kompbtl súlykésztet ebdó. Érd.: 8868 Lelenye, Farkas u. 34., egész nap. (22479 K)_
Nagyon ofcsón juthat használ, jó álapotú, 2 db tel, 2 db üveges ajtóhoz. 60 nm-es házról teszedelt palához, melyek tárobs mail súrgó-sen eladok. Érd.: Bajosa, Tórökvári u. 140. Csütörtök, vasárnap 9-18 óráig vagy 322-827-es tetetonszámon (22491 K) 3 platnis gáztűzhely ebdó. Érd: 323-210. (22549 K) VIACOLOR vágó ebdó. Érd: Nk Só út 10. 7-15.30-g. Tel,: 93/313-
705. (22550 K) _
Eladó egy új mózeskosaras babakocsi. Irányár: 15000 R. Érd: 323-597. (22551 K)_
37 cm-és színes lévé 30.000 Fl-ért, 1 db lekete-tehér 51 cm-es 15.000 R-ért újszerű álapotban eladók. Érd.: 313-635, 18-20 óráig.
(22552 K)_
110 cm magas, 2 ajtós nádszekrény ós nylpuska eladó. Tel: 321-
231, este. (22553 K)_
Nk-i ruhás piacon (maszek) ebi, Irekvenlált helyen piaci hely csabdi okok miall ebdó. Erd.: Tóth Ttor, Nk Rózsa u. 22/B. Tel.: 323-171,
17 óra úlán. (22554 K)_
Balbgásra, bkodalomra, ünnepi alkalmakra sütést válabk Házisüte-mény és lorta reáls áron megrerdelléló. Érd: 314-976 teleionon (22555 K) _
PARTNERKERESŐ
50 éves, független, csinosnak mondott, bTszituál hölgy megismerkedne 55 éves korig hasonló adottságokkal rendelkező úrral Levelekel „Találjuk meg egymást" bigére Nk Plánder Hirdetőbe NK Kazanlak 9/D. Pfet-be várok (21901 K)_
Keresem 55 éves korig azt az urat, aki keres egy 46 éves, házias, otthoni szereló\', lüggelten dolgozó hölgyet komoly kapcsobl céljából. Levelekéi „Kelten könnyebb" bigére, Nk. Kazanlak krt. 9/D. Pbnder Hir-
detóbe kérem. (21933 K)_
33 éves, 180 cm magas, független fbtatember komoly kapcsobl céljából keresi igazi társai független, kedves hölgy személyében Egy gyermek nem akadály. Levelekel „Állítsuk meg az idót" jelgóre, Nk. Ka-
zanbkkrt.9. Plánder Hirdetőbe kérek. (21936 K)_
36 éves független kisgyermekével éb értelmiségi nem dohányzó hölgy megismerkedne koiban hozzá Ib úrral 45 éves korig. „Vártak" jeligére Nk. Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe várok levetel. (21778 K) Kedves hölgyem ha nem vagy még 37 éves, de lüggelten, kb, 165 cm magas akkor ón téged kerestek egy lüggelten, 37 éves, 168 cm magas, inteligens jó megjelenésű szeretetet adni tudó, de kapni is szere-ló fbtatember személyében. Várom a leveledet „Várok rád\' jeligére
Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (21780 K)_
38 éves, 165 cm magas, független, nermJCnliádriyzó, mások által intelligensnek mondott férfi keresi csinos, temperamentumos hölgy ismeretségét. Kanizsaiak ebnyben Leveleket „Még semmi nincs vesztve" jeigére, Nk Kazanlak krt. 9. Pbnder Hirdetőbe kérek (22510 K) 48 éves, mólyérzésű, vidámságra, szereiéire vágyó, középfokú végzettségű, utazást, olvasást, zenél, szórakozási kedvek)\', függellen no vagyok. Olyan 50 év körüli, független lórii ismeretségére vágyom, aki hasonló beállflotlságú és úgy érzi, hogy a lentiekből megítélve hozzám larlozik Lehelöleg telefonos leveleket várok .Emberség, gyön-, gédség" jeigére, Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdelóbe kérek. (22511 K)
50 éves, csinos hölgy rerelezett anyagbkkal megismerkedne 55 éves korig korrekt, stabil egzisztenciával rendelkező úrral komoly kapcsobl kialakítása céljából Leveleket „Múló kló" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9.
Plánder Hirdetőbe kérek. (22512 K)__
„Csak egy álom, hogy ilyen van" jelgóre várom 50 éves korig jó megjelenésű, inteligens, magas, rendezeti háltérrel rendelkező, független úr levelét. Én egy 44 éves, 168 cm magas, családcentrikus, filigrán, független hölgy vagyok Pbnder Hirdető, Nk Kazanbk krt 9, (22513
K)_
48/160 cm magas kellemes megjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy várja független hasonb adotlságokkal rendelkező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves korig. „Tabn még nem késtem el" jelgóre Nk Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet.
(21782 K)_
43/165<57 függellen, Iblalos, vidám természetű értelmiségű höfcjy várja káros szenvedélyekló\'l mentes, magas értelmiségi úr válaszát. .Második esély" jeligére Nk Kazanbk 9. Pbnder Hirdetőbe várok levelel.
(21783 Kj_
55 éves férfi 12 ós 16 éves liúgyermekervel házasság cédából olyan hölgyet keres feleségnek, aki gyermekei is elogadná. Levelekel
„Gyerekek" jelgóre, Nk Pl: 154-be kérek (21901 K)_
Keresem azt a férfit aki társa vagy barálja tenne egy 47 éves özvegy asszonynak. „Orhktea II." jeligére a Nk Pl 154-re varok levelet.
(22013 K)_
50 éves, lüggelten, csinos, jó megjelenésű, kedves hölgy keresi korban hozzálb, hasonló tulajdonságokkal rerételkezö úriember ismeretségét. „Májusi esó" jeligére a Plánder Hirdetőben (Nagykanizsa, Ka-zanbk 9./D) ab várom a teveleket. (22076 K)_
497163*2 szeretetre vágyó, egyedülálb hölgy keresi olyan 49-52 év közölli, fiatóbs, jómodorú, inteligens, függetbn, rendezett anyagbkkal rendekező, korreM lérfi ismeretségét, aki magányát megosztaná vebm. Levelekel boldogságra vágyom" jeligére a Pbnder Ingat-lanközvetilo irodába kérem, Nk Kazanlak krt. 9/D. címre. (22108 K) 45/157/54 önhfeáján kívül elvált hölgy keresi annak a kedves férfinak ismeretségét, aki tarlós kapcsobl céljából társa tenne. Leveleket „Sze-retnétek megtalál jeligére, Nk Pl.: 154 címre kérek (22179 K) 30 éves, elvált, két gyermeket egyedül nevelő hölgy komoly kapcsobl céljából keresi azt az ural, aki ellogadná két gyermekét is. Levelekel „Ketten könnyebb" jeligére, Nk Pl.: t54cfhnre kérek (22180 K) Feladnám függetlenségemet, ha egy magas barátságos, lürelmes természetű, dipbmás fiatatemberre lablnék Én 34 éves, b megjelenésű, rendezett anyagbkkal bíró, diplomás hölgy vagyok Lehetőleg fényképes teveleket várok „Valóság" jeigére a Nk. Pf: 154-be. (21566
K)_
Nem a hófehér paripán járó királyfit keresem, hanem azl a komoly, csabdcentrikus férfit, aki hasonb tulajdonságú hölgy ismeretségéi ke-rest Leszel a barátom? Aztán a férjem is? 35 óv körüli, magas, lehelöleg oSpbmás (btalemberek bemutatkozó levétel várja egy 34 éves, lüggelten, komoly, gondokodású hölgy. Levebkel „Sárga rózsa" jelige-
re várok Nk Pf.: 154-be, (21550 K)_
Valód értékeken abptió kapcsobthoz 47 éves (174/76) sokoldalú, melegszívű özvegy hölgy 15 éves fbval keresi jótekű, órzelemgaz-dag, vidám, Inteligens társát. Leveleket „Sorsfordub" jeligére a Nk Pl.
154-be várok (22293 K)_
160 cm magas 40 éves független férfi keres 25-40 éves korig tartós kapcsoblra barátnői vagy élettársat. „Magányos vagyok" jeligére leve-
leketaPf. 154-be várok (22294 K)_
25 éves lány eretlsógizell sportot, művészetet, mozit kedvelő inteligens inteltekluáls barátot keres. Leveleket „Barátság és érdekb\'dés a művészet iránt" jeigére Pl. 154-be várok (22295 K)_
Ha Te kb. 35 éves, lüggellen (netán elvált, de gyermektelen), jó megjelenésű, de valamilyen oknál lógva mégis lárstabn vagy, akkor téged
55 834
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 834 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt hét folyamán tizennyolc csecsemő látta meg a napvilágot Kanizsán és vonzáskörzetében, ebből a létszámból kilenc apróságot jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán tíz polgárt kísértek utolsó útjára, városunk lakossága nyolc fővel csökkent. A hét folyamán nyolc fő jelezte, szeretne városunkba költözni, s négyen költöztek el Nagykanizsáról. Szombaton négy pár esküdött egymásnak örök hűséget az anyakönyvvezető színe előtt.
kereslek Csak akkor írj, ha komoly, csabdszeretÓ, józan életvitelű, megbízható, 175 cm-nél magasabb fiatalember vagy. Bemutatkozó teveled egy - 34/165 - diplomás hölgy várja, aki a zajos társaságnál többre becsüi otthona meghittségét s az együtl széppé varázsolt hétköznapokat. Minden tartalmas bvélre vábszolok lénykópet visszaküldöm. Leveleket „LEVENDULA" jeligére várok a Nk Pf. 154-be. (22296
K]_
40 éves szakálas 180&0 kg-os elvált lórii, aki szeretetei tud adni, keresi 40-50 év közötti hölgy ismeretségei, aki hasonlóan érez. „Hozzád kölöznék\' jeligére bveteket a Nk Pl. 154-be várok (22361 K) „Csak tőled függ" jeligére várom leveled egy 37 éves 168 cm magas függetlenszétes érdeklődési körű lórii, aki nem csak adni, hanem kapni is szeretné a szeretetet. Levelekel Pbnder Hirdelóbe Nk Kazanlak
9/D. várok (22374 K)_
Plánder Hirdető várja minden kedves ügyfelét a meghirctelet ismerkedési tánc estekre. Hozza eJismerŐsél, barátját, csabdját. Érd.: 93/320-111. Keressen, hogy hirdetés útján kereshesen(22375 K) 43/168 független, filigrán, csinos, szőke vkiám természetű, értelmiségi hölgy megismerkedne, magas, nem dohányzó szeretetre és komoly kapcsoblra vágyó értelmiségi úrral 46 éves korig „Keressük egymást" jeigére Nk. Kazanbk 9. Plánder Hirdelóbe várok levetet. (22376 K)
35 éves, 164 cm magas értelmiségi, nem dohányzó no 1 gyermekkel lársat keres. „új lavasz" jeligére Nk. Kazanlak 9 Pbnder Hirdetőbe
várok tevelel. (22377 K)_
Március 14-én 19 órától ismerkedési nőnapi táncestre várjuk a nagykanizsai Aranyfácán vendéglőbe. Érd: 93/320-111. Plánder Hirdető.
(22378 K)_
Olyan lértil keresek társamnak aki hűséges, ősznte, korban hozzá-mib, nem a cözdagságra éa kabndra vágyik 47 éves asszony va-gyok Levelekel „Becsület" jeigére, Nk. Pl.: 154-be kérek (22430 K) 45 éves, diplomás hölgy 16 éves leányával inteligens, értelmiségi házastársat keres. Leveleket .Április" jeligére, Nk Pl.: 154-be kérek.
(22481 K)_
50 éves, még dolgozó nő társat keres 55 éves korig. Levelekel „Sze-relnék rád találnf jeigére, Nk Pf.: 154-be kérek (22482 K) Társam keresem 45 óv körüli, bgabbb érettségizett, házas, csabd-szerető hölgy személyében, aki a szeretetei szeretettel viszonozza. Leveleket „Májusi orgona" jeigére, Nk Pf.: 154 cimr kérek. (22483 K) 25 éves lány megismerkedne érettségizett, rteligens, inlelektuális, mozit, úszást, sportot, kirándulást kedveb lialatemberrel. Levelekel „Köfcsönös szimpátb" jeligére Nk Pf.: 154-be kérek (22556 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük fajtiszta schnauzer szukakutyák, szintén nemes vérvonalú vizsla kan- és szukakutyák, valamint keverék házőrző kutyusok.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyíl- 5 vántartottak - szombatonként ¦ délután kettőtől háromig - a költségtérítési díj fizetése el- 5 lenében - elvihetők a Sánc- g ban, a Thury-laktanya mögött í található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
líagykaiűzsa, Terv u. 3.
TELEFON:
93/310-340, 312-308
/CÉRESAZDH/A$ÓHDZf
Ji/f^s, sím t fm^Utettf^iuiJ*aisi
<•> mit htrtütiteJ\' ktiiv trdeJJiítbgiC fsrú tUrtií íáhú/miuiiÍa lártjtfí** tuMufattstéttm.
32
KANIZSA - Vtírieá,
1997. március 14.
JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal rendelkező,
önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS
RENDSZERBEN. 1
a
Bővebb felvilágosítás: |
93/312-305 í
93/310-540 II
na
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 15-én 10 órától: DISCO-VERY TOYS - CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
- 16-án 18 órakor: KÁPOLNA KONCERT
AZ AUER VONÓSNÉGYES HANGVERSENYE
- 17-én 19 órakor: A BEN-KÓ DIXILAND BAND KONCERTJE
- 20-án 19 órakor: A M.É.Z. EGYÜTTES ÍR, SKÓT, ANGOL NÉPZENEI MŰSORA ÉS TÁNCHÁZA ELMARAD!
9
a ¦ 8
EGO
ALJNÖVÉNYZET
Az elmúlt hét csütörtökén három helyszínre is riasztották a kanizsai tűzoltókat. A délelőtti órákban Zalaszabarnál kellett műszaki mentést végezni, egy elöregedett fa veszélyeztette a közlekedés biztonságát. Délután a Szőlőskert Fogadó melletti területen, illetve a zalakarosi hegyen csaptak magasra a lángok. Pénteken Hahótra vonultak a Nagykanizsai Tűzoltóság munkatársai, itt egy hektárnyi területen égett az aljnövényzet, a vizsgálatok szerint a tüzet - amit a lakosság a tűzoltók kiérkezéséig eloltott - egy eldobott égő cigarettacsikk okozta. Anyagi kár egyik esetben sem keletkezett.
MŰHELYTŰZ
Pénteken Galambokon két tizenkét négyzetméter alapterületű melléképület gyulladt ki. A füzet rövid idő alatt sikerült eloltani, így a lángok nem terjedtek át a lakóépületre.
ERDŐTŰZ GONDATLANSÁGBÓL
Becsehelyen egy hároméves bükkös vált a lángok martalékává. A két hektáron tovaterjedő tűz kétszázezer forintnyi kárt okozott. Másnap Pogány-szentpéteren gondatlan avarégetés miatt pusztult el százhatvan darab lucfenyő, a becsült kár hetvenezer forint.
MŰSZAKI MENTÉSEK
Vasárnap délelőtt a Katona József utcába riasztották a tűzoltókat, ahol egy letört faág esett rá a szomszédos lakóház tetejére, kár szerencsére itt sem keletkezett. Az esti órákban egy, Iharosberény és Inke között történt közúti balesethez hívták segítségül a kanizsai tűzoltókat, akik elszállították a robbanással fenyegető autóron-
csot, miután a mentők kiemelték belőle a baleset két könnyű sérültjét.\'
PÉNZ, PORCELÁN
Egy Vécsey utcai lakásba törtek be ismeretlen tettesek az erkélyajtó befeszítésével. A hajlékból készpénzt - forintot és valutát -, valamint herendi porcelánt vittek el. Az okozott kár ötvenezer forint.
SZÁMÍTÓGÉPET AZ ISKOLÁBÓL
A Templom téri általános iskolában is hívatlan látogatók jártak, s csaknem kétszázezer forint értékben magnós rádiót, erősítőt, számítógépet tulajdonítottak el.
EZERMESTER SZARKÁK
Itt a tavasz, a felújítási és kerti munkák időszaka, s bizonyára e gondolatok jegyében vittek el a tolvajok egy kanizsai garázsból százezer forint értékben szerszámokat.
ÉBER ELADÓK
A Kanizsa Áruházból egy külföldi hölgy fizetés nélkül, húszezer forint értékű ruhaneművel szeretett volna angolosan távozni, ám nem számolt a dolgozók rendkívüli figyelmével. A rendőrség a gyanúsítottat kihallgatta, majd őrizetbe vette.
EMBERCSEMPÉSZDÖMPING
Tornyiszentmiklósnál, a magyar-szlovén határátkelőhelyen a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság járőrei elfogtak egy, két autóból éppen kiszálló hatfős jugoszláv csoportot, három felnőttet és három gyermeket, valamint az őket szállító jugoszláv, illetve magyar férfit.
Meghallgatásukkor kiderült, hogy a csoport még Jugoszláviában felvette a kapcsolatot
egy ismeretlen szlovén férfival, aki vállalta, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében megszervezi illegális Olaszországba jutásukat. A megbeszélt időpontban jelentkezett is S. L. ötvenkilenc éves jugoszláv állampolgár, s a csoporttal legálisan utazott Magyarországra. Egy előre megbeszélt helyen már várta őket a huszonkét esztendős magyar „üzlettárs", s a csoport egy kis Polskival és egy Peugeut-val elindult a határ felé, ahol a határőr járőr feltartóztatta őket.
A megbízó ismeretlen szlovén férfitől a jugoszláv embercsempész ezerötszáz német márkát, a magyar tízezer szlovén tolárt kapott volna a feladat végrehajtása után.
Az. embercsempészek büntetőfeljelentéssel átadásra kei ültek a területileg illetékes rendőri szervnek, a jugoszláv határsértők ellen az idegenrendészeti eljárás folyamatban van.
A szentgyörgyvölgyi határon is horogra akadt egy embercsempész. A késő délutáni órákban a járőr észlelte, hogy szolgálati helyétől mintegy másfélszáz méterre megállt egy személyautó, s abból kiszállva négyen a határ melletti bokros terület felé vették az irányt. A feltartóztatott autó szlovén sofőré természetesen mindent tagadott, meghallgatásakor azt állította, csak eltévedt, s egyedül autózott, utasai nem voltak. Az embercsempész nem kis bosszúságára azonban kisvártatva látható örömmel azonosította őt a négy macedón utas. A sikertelen kísérlet nyomán az anyagi haszon is elmaradt, a szlovén férfi a szolgálataiért háromszáz márkát vehetett volna át Mariborban. Az ember-csempészt büntetőfeljelentéssel átadták a rendőrségnek, a macedónok ellen idegenrendészeti eljárás folyik.
-KANIZSA Dél-Zalai Hetilap —
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Judit. Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pl\'.: 154. Tel.: 93/310-540 Tef/fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lfvia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője, Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési d(j: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
1
nem gyűjt < -.... a
kanizsai SZÁZHUSZONÖT EV
dzsudos siker
Március elején került sor a Déldunántúli Regionális Egyéni Judo Rangsorversenyre, amelyen nyolc város dzsúdósai vettek részt, s a tizenhét kanizsai versenyzőből tizenöten érmet is szereztek. Első helyezést ért el Németh József (41 kg), Pinterics Attila (41 kg), Pinterics Péter (28 kg), Hóbár Péter (63 kg), Szantner Dávid (35 kg), Vörös Enikő (38 kg) és Balta Ferenc (28 kg), ezüstérmet nyert a versenyben Petőházi Zoltán (30 kg), Molnár Tamás (59 kg) és Benedek Máté (38 kg), bronzérmet pedig Mester Marcell (34 kg), Szantner Ádám (30 kg), Kling Adorján (32 kg), Kling Ádám (29 kg) és Haszon István (41 kg) szerzett.
Március kilencedikén Cegléden háromszáz induló részvételével rendezték meg a Tavaszi Országos Judoversenyt, amelyen szép kanizsai eredmény is született, a MÁV NTE versenyzője, Hóbár Péter a rendkívül erős mezőnyben harmadik helyezést ért el.
Sporttudósításainkat a lap 23-24. és 25. oldalán adjuk közre.
hősök tere
A háborús szovjet emlékmű elbontásával megteremtődött végre a lehetősége annak, hogy sokkal magasztosabb érzelmeket ébresztő, igazán szép alkotások díszítsék főterünket. Helyi, középkori városi hőseinknek állíthatnánk emléket úgy, ahogy a nemzet középkori nagyjainak állítottak a fővárosban száz esztendővel ezelőtt a Hősök terén -, írja többek között levelében Varga Ferenc, aki Tarnóczky Attila írására jelentkezett.
Ötletét lapunk 8. oldalán adjuk közre.
A ZRÍNYIBEN
Miért akarják szétverni Kanizsa egyik legjobb iskoláját? Miért nem kapunk esélyegyenlőséget, amikor a koncepcióhoz képest más esetekben kivételt tett a bizottság ? Ha van szabad iskolaválasztás, miért akadályozzák meg, hogy élhessenek is vele a szülők, hiszen az osztályvezető-helyettes is elmondta, nagy az érdeklő-
dés az iskolánk iránt. Szeretném, ha az illetékesek - akár nyílt levélben, az újság hasábjain - válaszolnának a kérdéseimre. Bízom abban, hogy az önkormányzat is azt akarja, amit a választópolgár szülők, és ha kell, engedélyezi azt, hogy százhuszonöt éves intézményünkben három első osztályban kezdhessék meg tanul-
mányaikat a gyerekek folytatva azon nagy elődök útját, akik azóta iskolánk és a város történetének részei lettek - mondja többek között Molnár Géza igazgató lapunknak adott nyilatkozatában.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola jubileumára lapunk 14. oldalán hívjuk fel olvasóink figyelmét.
MEGJELENIK MINDEN
ÁM; 35 Ft
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/lax:
(§3)312-385
1989.
IX. évfolyam 12. szám 199?. március 21.
MEGSZÜNTETTEK
A NYOMOZÁST
A nyomozás során tanúként kihallgatott földkiadó bizottsági tagok, valamint adminisztrátorok azt állították, hogy hamisítás nem történt, a lapot a feljelentő kérésének megfelelően állították ki, amit Ba-gonyai József több bizottsági tag jelenlétében édesapja helyett, saját kezűleg írt alá.
Az írásszakértő első alkalommal
azt állapította meg, hogy az ominózus aláírás származhat Mayer Fe-rencnétől és Pintér Istvántól is, de nem a névtulajdonos készítette. A szakértő azonban újabb írásmintákat kért, amelyek vizsgálata után a véleményt úgy módosította, hogy a névaláírás származhat a névtulajdonostól is, azonban a torzított írás miatt készítőjének kilétét minden
kétséget kizáróan megállapítani nem lehet. Mivel a rendőrség szerint a feljelentő és az eljárás során kihallgatott tanúk közötti szembesítések eredményre nem vezettek, a föld visszaigénylőlap készítésének körülményeit tisztázni nem lehetett, a bűncselekmény nem bizonyított.
Bagonyai József fellebbezését lapunk 11. oldalán adjuk közre
MEG VIZSGÁLJAK
Dr. Németh Márton, a Légügyi Igazgatóság munkatársa lapunk érdeklődésére elmondta, a repülés tilalma a kanizsai repülőtérre és a sárkányrepülő egyesület életére vonatkozik. A repülőtér a Magyar Repülő Szövetség által kerül majd üzembeállításra, a sárkányrepülő egyesület vonatkozásában a repülő-
baleset körülményeinek tisztázása után születik döntés. Arra a kérdésre, hogy a szakemberek milyen eljárásokat kívánnak eszközölni a klub életében, dr. Németh Márton válaszul elmondta, véleménye szerint a klub érdeke, hogy repülőtevékenységük szakmai feltételeit mielőbb áttekintsék, rendezzék. A bal-
eset vizsgálata azonban csak a konkrét esettel függ össze, egyébre nem terjed ki. Dr. Németh Márton rávilágított, a szakmai feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések elsősorban a Magyar Repülő Szövetség főmérnökének és főpiló-tájának adnak munkát. A vizsgálat eredményének várható időpontját
firtató kérdésünkre dr. Németh Márton válaszul elmondta, bízik abban, hogy rövidesen, az esemény kivizsgálása után néhány nappal lezárul a vizsgálat, melynek eredményét rendelkezésünkre bocsátja majd.
A balesettel kapcsolatos írásaink a lap 10. oldalán olvashatók.
2
( KANIZSA - Stfo&ááfi üU&eú^)
1997. március 21.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Nem pályázik a város?
Kártérítés Bagolának
Terv utca
Szerződések zárt ülésen
Nyugdíjasház
Napirend előtt Halász Gyula felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy Nagykanizsára azért jut el kevés pályázati pénz, mert a város nem is szerepel a pályázatokon. Rámutatott arra, hogy a PHARE pályázatot hirdetett többek között veszélyes hulladékégetőre, amely-lyel hetvenöt százalékos támogatást lehet elnyerni. A hiányzó huszonöt százalék is megszerezhető más pályázaton. A bizottsági tag szerint - ha szükséges és még nem késő - a még élő pályázati felhívások miatt akár rendkívüli közgyűlést is össze kellene hívni. Tarnóczky Attila egyetértve javasolta, hogy az ÜJKB úgy foglaljon állást, hogy felkérik a polgármestert, vizsgáltassa meg a pályázati kiírásokat és vigye közgyűlés elé a kérdéskört. Tóth László megdöbbentőnek tartotta azt, hogy a város nem él a lehetőségekkel. Véleménye szerint nem is csoda, hogy nem érkezik Kanizsára külső anyagi segítség.
Első napirendként Palotás Tibor indítványa került újra a bizottság elé. A bizottság úgy látta, hogy a Gazdasági és Városüze-
FOGADOORA
Mayer Ferenc és Röst János
képviselők a Hevesi Sándor úti Általános Iskolában 1997. március 24-én hétfőn 17 órától várják fogadóórájukon a 7. és 8. számú választókerület polgárait.
Az SZDSZ frakció képviselői I minden szerdán 18 órától a Zrínyi H út 42. szám alatti SZDSZ irodában S várják a fogadóórán az állampolgá-1 rokat.
_I
meltetési Bizottság véleményezése rendkívül elnagyolt, ki kell fejteni részletesen, mi kerüljön a lehetséges szerződésekbe. Addig azt javasolják a közgyűlésnek, hogy napolja el a bagolaiaknak javasolt kártérítés fizetéséről szóló napirendet.
Ezt követően a bizottság úgy foglalt állást, hogy a Terv utcai volt pavilonok helyét ne értékesítse az önkormányzat. Ezt követően zárt ülésen tárgyaltak az önkormányzati szerződésekről, majd a nyílt ülésen Béres Márton felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyugdíjasház szerződéseit még mindig nem látta a bizottság, nemhogy a szerződéskötés előtt. Tarnóczky Attila javasolta, hogy a beruházási szabályzat és a vagyonrendelet alapján is vizsgálják ki az ügyet, mert a polgármester nemcsak az SZMSZ-t sértette meg.
_L.I.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Három plusz osztály
Kulturális Alap
Sportalap
A bizottság első napirendként a középiskolai beiskolázásról tárgyalt. Mint Antalics Dezső elmondta, a több jelentkező miatt újabb osztályokat kell indítani. Ezek közül egyik a Batthyányban indul, ha a feltételek adottak lesznek, akkor a Thury-szakközépis-kolában is változtatnak az eredeti beiskolázási terven. Cseke Zoltán igazgató sérelmezte, hogy az ötödéves technikusképző osztályt nem engedi indítani a bizottság, ugyanakkor a két NAT-os osztályba összesen tizenheten jelentkeztek. Tóth László, a Széchenyiszakközépiskola igazgatója rámutatott, hogy nem lenne korrekt, ha kivételt tenne a bizottság. Az OKSB a tervezett beiskolázáson felül egy gimnáziumi osztályt indít a Batthyány-gimnáziumban, egyet a Thury-szakközépiskolá-ban, és egyet a Széchenyi-szakmunkásképzőben. Ezt követően Halmos Csaba kultúrreferens ismertette, hogyan, milyen külön kategóriákban kerül felosztásra a tizenötmillió forint összegű Kulturális Alap. Az eddigiekhez hasonlóan képeznek művészeti ala-
pot, pályázat után részesedhetnek az alapból intézmények, támogatnak rendezvényeket, programokat és városszépítő egyesületi kulturális tevékenységet is.
Dr. Pintérné Grundmann Frida javasolta, hogy minden pályázat szerződésének teljesítési határideje az év december 3l-e legyen. Papp Ferenc hangsúlyozta, hogy az elnyert pénzösszegeket a rendezvény lebonyolítása idejére kapja meg minden pályázó, ne tizenkét részre elosztva, havonta.
Ezt követően a sportalap felosztását fogadta el a bizottság.
Zsoldos Ferenc szerint az Olajbányász mintájára a MÁV NTE-t is és más egyesületeket is át kellene alakítani. Kápolnás Zoltán elmondta, hogy ha nem jut az első osztályba a vasutas kosárlabdacsapat, a szakmai szempontokat figyelembe véve egy kézben kellene összefogni a vasutasokat és a KDKK-t. Marton István rámutatott arra, hogy az eredményesség és az legyen a támogatás mértékének megszabója, hogy az adott sportág, csapat mennyi embert mozgat meg, milyen az érdeklődés iránta. Tóth Miklós azt kérte, hogy a diákolimpiákon továbbjutókra mindenképpen tartalékoljanak pénzösszegeket, és lehetőleg ne ebből az alapból támogassa a bizottság a testnevelő tanárok sí-táborát. A sportiroda által előkészített javaslaton a bizottság nem változtatott. Az ülés végén a Kulturális Alapra tavaly pályázottak közül két esetben adott lehetőséget a bizottság határidő-módosításra.
A társadalmi-gazdasági program kulturális témakörének összeállítására létrehozott kisbizottság-ba Zsoldos Ferencet, Papp Ferencet és Halmos Csabát delegálta a bizottság.
_L. I.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Északra, délre? Könyvtár épület Parkolási helyzet
Első napirendi pontként a regionális hovatartozás kérdésével foglalkozott a bizottság. Mint az előadó, Tüttő István alpolgármester elmondta, a területfejlesztési koncepció lehetővé teszi a kétirányú csatlakozást. Egyébként is nehéz egyértelműen megfogal-
mazni az irányt, hiszen mind észak - vagyis Nyugat-Dunántúl - mind dél mellett vannak érvek. A hagyományok dél felé húznak bennünket, de az északhoz való csatlakozás lehetővé tenné, hogy rajtunk keresztül folyjon a kommunikáció nyugat felé. Városunknak, akárhová csatlakozás is, nem szánnak régiós vezető szerepet, mint ahogy Zala megyének sem. A régiók megalakulása ugyan nincs időhöz kötve, de minél korábban alakul meg egy régió, annál több pénzt kaphat. A városnak földrajzi helyzeténél fogva a déli és az északi csatlakozás mellett a Balaton felé is nyitnia kellene. Szili Győző a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében tájékoztatta a bizottságot, hogy Zalaegerszegen úgy döntöttek, az északi csatlakozást támogatják. A szervezet létrehozta a térségi kamarát is, amelynek tagjai a déli csatlakozást tartják kívánatosabbnak. A téma kapcsán hangzott el, hogy a város kössön háromoldalú megállapodást a megyei önkormányzattal és Zalaegerszeggel, hogy milyen feltételek mellett mondunk igent a megye régiós csatlakozási javaslatára. Ameny-nyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, abban az esetben akár szakadásra is sor kerülhet, hiszen Kanizsának nincs szüksége a megyére, ám Zalaegerszeg Nagykanizsa kiválása után nem maradhatna megyeközpont, és intézményei jórészét sem finanszírozhatná tovább a megye költségvetéséből. Természetesen Nagykanizsa nem kíván minden áron válni, ám a megye más városaihoz hasonló juttatásokat, támogatást vár a megyétől, s azt, hogy Zalaegerszeg se folytasson örökös lobbit Kanizsa ellen. Nem fogadta el a VKB azt a javaslatot, amely szerint a régi könyvtárépület, egykori Ipartestületi Székház felújítására és könyvtárként való működtetésére adjon be pályázatot a város. Balassa Béla, Haász György és Krémer József is azon a véleményen voltak, ez az épület tartalmazza a város egyetlen olyan báltermét, amely méltó lehet egy újból polgárosodó városhoz. A bizottság nagy többséggel úgy döntött, hogy a város az új épületre, amellyel már két ízben pályázott, adjon be pályázatot. A Tiszta Gyémánt Otthonteremtő Programot áttekintette a bizottság. Ezt követően tájékoztatót hallgathattak meg a jelenlévők a MATÁV-Posta területén épülő lakás-, üzlet-, irodatömb terveiről.
ÍWI. március 21.
( KANIZSA - Scpttoáyi üUáe& J
Ezt követően Balogh Tibor önálló képviselői indítványát tárgyalták a bizottság tagjai. Mint Balogh Tibor elmondta, aláírásgyűjtéssel igazolt közakarat indokolja a téma újbóli tárgyalását. Mint Karmazin József főépítész elmondta, a Művészeti Tanács, mint azt Ludvig Zoltántól megtudta, támogatta az emlékmű befejezését. Balassa Béla is azon a véleményen volt, ha már odakerült a szobor, akkor legyen befejezve. Krémer József más véleményen volt, szerinte, ha már egyszer ott van a szobor, nem kellene további, oda nem illő elemekkel bővíteni. A bizottság végül úgy döntött, támogatja az emlékmű befejezését. Ezt követően a belváros parkolási helyzetével foglalkozott a bizottság. Mint Gáspár András elmondta, szükséges lenne a fizetőparkolók körét kibővíteni, és egységesen alkalmazni a koncepciót, hiszen nem szerencsés, hogy a fizetőparkolók igénybevétele helyett gyakran a tilosban állnak meg a polgárok. Amennyiben valóban csillapítani akarjuk a belváros forgalmát, fontos lenne a parkolóórák mielőbbi kihelyezése, alternatívák felkínálása, nevezetesen, aki nem belvárosi parkolóhelyen áll meg, az olcsóbban parkolhat. Mint az előadótól megtudhattuk, két céggel folynak a tárgyalások parkolóóra ügyben. Mint dr. Fodor Csaba emlékeztette a bizottságot, ez gazdasági kérdés is, s mint ilyen, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől függetlenül.
Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 14 db
Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely Versenytárgyalás ideje:
1997. március 28. 9.00 óra Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
GVB ügye, ezért tanácsos lenne együttes ülésen megvitatni. Ez utóbbi javaslatot támogatták a jelenlévők. Ezt követően a költségvetésből adódó bizottsági feladatok megvitatására tértek rá. Mivel a pénz szűkös, feladat pedig bőven akad, ezért a bizottsági tagok több tétel kapcsán is feltették a kérdést, miért éppen ebben az évben fontos egyik vagy másik feladatnak az elvégzése. Több kérdés nehéz tisztázhatósága miatt a bizottság végül levette napirendjéről a témát.
_B. D. É.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
A könyvvizsgáló díja
Át- és továbbképző központ
Pavilonok
Temetőgondnokság
Zárt üléssel kezdte munkáját a GVB, melyen két adómentességi kérelmet bírált el. Ezt követően a könyvvizsgálói havi díj emeléséről vitázott a bizottság. Tüttő István felhívta a figyelmet arra, hogy a megbízottal konzultatív jellegű könyvvizsgálásra szerződött az önkormányzat, amelynek nem igazán tettek eleget. Lancsák József annak a véleménynek adott hangot, hogy a legjobb, ha a régi szerződés marad érvényben, de ha a szerződés nem kötelezné az önkormányzatot, azt a javaslatot tenné, hogy csökkentsék a megbízási díjat. Röst János szerint a könyvvizsgáló cég a szerződés aláírásakor is tudta, hogy lesz infláció, emelkednek az árak, a pályázatot három évre nyerte el. Ezt követően a bizottság nem javasolta a díj felemelését.
A Cukorbetegek Egyesületének kérését azzal utasította el a bizottság, hogy a kérelmezőnek lehetősége van a Szociális és Egészségügyi Alaphoz fordulni. Az összejöveteleik megtartására esetenként a hivatal tud helyiséget biztosítani.
A Dortmundi Kamarával közösen létrehozandó át- és továbbképző központ megvalósításáról folyó vita során őri Sándor azt
Tárgy: Tiltakozás a GVB hírlapárusító pavilonokkal kapcsolatos döntése ellen
T.Cím!
Megdöbbenten olvastuk a Kanizsa újság 1997. február 14-én megjelent számában a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság üléséről szóló beszámolót, nevezetesen a 3. napirendként tárgyalt hírlapárusító pavilonokról szóló részt. Alulírott nagykanizsai kereskedelmi vállalkozók 1990 óta foglalkozunk a városban hírlap, könyv terjesztésével. Hírlapárusító standokat, pavilonokat üzemeltetünk, valamint három éve nyitottuk a Fő úton Betűvarázs Könyvesboltunkat egy olyan időszakban, amikor az országban sorra más profilra váltanak a kultúrát terjesztő üzletek
A hivatalban már többször felajánlottuk, hogy azokra a helyekre, ahol utcai standokat működtetünk, és a körülmények ezt lehetővé teszik, városképbe illő kulturált pavilonokat helyeznénk el. A válasz mindig elutasító volt azzal a jogos érveléssel, hogy így is túl beépített a város. Tudomásunk szerint a Pannonhír Rt., mely a Posta hírlapos utódja, már régóta üzemeltet pavilonokat a városban, s ők is felajánlották, hogy a régi típusú pavilonjaikat lecserélik.
Ezek után nem világos számunkra, hogy a GVB - még ha ideiglenesen is -miért engedélyezné egy ismeretlen vállalkozónak új hírlapárusító pavilonok elhelyezését.
Az a város célja, hogy szép hírlapárusító pavilonokat helyezzen el az eddigi üzemeltetőkkel egyetértésben, akik bármit vállalnának a „szebb Kanizsa" érdekében? Vagy az itt a cél, hogy minden indok nélkül kiütve az eddig e profilban dolgozókat egy új, eddig névtelen vállalkozó kezébe jusson Kanizsán a hírlapterjesztés, esetleg egybekötve egy valaki számára kedvező pavilon beszerzési üzlettel?
Ezidáig a város sorra bontotta le a pavilonokat, mert minden túlzsúfolt és a sok pavilon városképrontó. Miért vádolja döntésképtelenséggel a pavilon-témában az újság szerint a Gazdasági Bizottság ülésén a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Hivatalt? Miért kellene most azonnal az az engedély az új pavilonokra? Kinek lehet ez az érdeke?
Ezúton kérjük az e témában illetékeseket, hogy döntsenek arról, szükség van-e a városban az eddigi hírlapárusító pavilonokon kívül még továbbiakra azokon a helyeken, ahol most standszerű árusítást folytatunk - Eötvös téren, Thury ABC-nél és a többi -, illetve le kívánják-e cseréltetni a régi típusú pavilonokat újakra.
Amennyiben az Önök döntése új pavilonok mellett szól, mi vállaljuk elhelyezésüket. A levél mellékleteként adunk egy típustervet, ilyen típusú pavilont üzemeltetünk már, szerintünk esztétikus és praktikus. Ha Önöknek más az elképzelésük kérjük, tájékoztassanak bennünket.
Bízunk abban, hogy Önök a régi vállalkozókat támogatják munkájukban és velük együttműködve kívánják a várost szépíteni.
Nagykanizsa, 1997. február 14.
Tisztelettel:
Molnár Judit Kele Miklós
kérte, vizsgálják meg, hogyan lehetne a DKG EAST tanműhelyét is bevonni a képzésbe. Mint a képviselő elmondta, a tanműhely felszereltsége többet és jobb minőséget biztosít, mint ami a most szerveződő konstrukcióban a városba kerül. Emellett a DKG rendelkezik a megfelelő személyi feltételekkel is. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem várható nagy tömegű érdeklődés a továbbképzések iránt, így nem lenne célszerű a városba konkurenciát teremteni a már folyó, nyílt továbbképzésnek. A gyár oktatóbázisa az iparkamara segítségével jött létre, az át- és továbbképző központ erre épülve önálló költséghelyként működne ott. Tüttő István alpolgármester annak a véleményének adott hangot, hogy nem látja a forrását a bázis létrehozásához kért tizenötmillió forintnak. Meg kellene vizsgálni, hogy valamilyen más szakmában nem lehetne-e oktatóbázist létrehozni. Nem lát
esélyt arra, hogy a dortmundiak támogatnának egy orosz tulajdonban lévő gyár területén működő képző központot. Stahl György szerint a bizonytalanság a Halász Károly által javasoltak ellen és a DKG-ba telepítés mellett szól. Halász Károly a megyei kézműveskamara elnöke kérte, hogy vagy támogassák, vagy végleg vegyék le napirendről a témát. Hangsúlyozta, hogy Suhai Sándor polgármester szerint van forrása a tizenötmillió forintnak. Röst János szerint a szakmunkásképzőbe való telepítésnek az is előnye lenne, hogy az intézmény technikai színvonala fejlődne. Véleménye szerint nem lehet bizonytalanságban tartani a külföldi partnert, másrészt a város nem használta ki eddig a pályázati lehetőségeket. A GVB többsége végül a központnak a Széchenyi-szakközépiskolába való telepítését támogatta, a működtetés részletes tervét május
{Folytatás a 3. oldalról)
( KANIZSA - Örtáon*Héuuft*t )

1997. március 21.
Napirend előtt dr. Kerekes József azt tette szóvá, hogy a nem megfelelő szervezés miatt méltatlan volt március 15-e megünneplése. A képviselő szerint a tunyaság határát súrolja, hogy a csekély résztvevőből is több volt a hatvan éven felüli, mint a húsz éven aluli. Hiányolta az iskolák részvételét is. Reményét fejezte ki, hogy a szervezéssel kapcsolatban a város levonta a megfelelő konzekvenciákat. Suhai Sándor egyetértett a képviselővel és egyben javasolta, hogy a jövő évi százötvenedik évfordulóra hozzon létre az önkormányzat szervezőbizottságot, melynek vezetőjéül Zsoldos Ferencet kérje fel. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakkal kapcsolatban Marton István az iránt tudakozódott, hogy a városmenedzselési tevékenységet pályázaton elnyerő OTP Consulting Ingatlan Rt-vel illetve az OTP Ingatlan Rt-vel kötött szerződés szerint mennyi a megbízás összege. Ezzel kapcsolatban Tarnóczky Attila elmondta, hogy a szerződést még nem látta az ügyrendi bizottság. Suhai Sándor polgármester közölte, hogy még nem került sor szerződéskötésre, arra csak a feladatok konkretizálása után kerül sor.
Tarnóczky Attilának válaszolva Kálócziné Éberling Márta elmondta, hogy az önkormányzat birtokában lévő Zalagyógyszer Rt-részvényeket korábban hatvanöt százalékos áron értékesítették. A képviselő rámutatott, hogy most százhúsz százalékon vásárolják fel a települések részvényeit. Az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről folytatott egyeztető tárgyalások felől érdeklődött Palotás Tibor. Suhai Sándor válaszában elmondta, hogy az Egyeztető Bizottság a város kétszázmillió forintos igényét elfogadta. A város birtokába kerülhet a Thury-laktanya egyharmada, a Kaposvári útra néző részek. A közgyűlés a jelentést és a tájékoztatót elfogadta. Az interpellációkra adott választ - a Rozgonyi utca 1/B átalakításával kapcsolatban - Zsoldos Ferenc tudomásul vette, mint mondta, tekintettel a VKB véleményére és a munkák folytatására. Tarnóczky Attila azt kérdezte, mit tehet az önkormányzat a monopolhelyzetben lévő, önkorlátozás nélküli cégekkel, felléphet-e velük szemben, fordulhat-e gazdasági versenyhivatalhoz. Mint a képviselő elmondta, a Kábeltel Kft. közleménye szerint a soros rendszeren lévő fogyasztók előfizetési díját nyolcvanhárom százalékkal emeli áprilistól a cég. Tarnóczky Attila szerint nincs komoly indoka ekkora díjemelésnek, a monopolhelyzetben lévő kft. kincsesládaként nyúl a polgárok zsebébe. Suhai Sándor elmondta, hogy megdöbbenve értesült a kft. szándékáról, de mást nem nagyon tehet az önkormányzat, mint hogy erkölcstelen magatartással vádolja meg a céget. ígéretet tett arra, hogy magyarázatot kér a Kábelteltől.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
mm
Marton István emlékeztetett arra, hogy hiába interpellált, a város eladta a kábelrendszert, ennek azok isszák a levét, aki se a régi, se a mostani önkormányzatra nincsenek ráhatással.
Kelemen Z Pál felhívta a figyelmet arra, hogy nincs foganatja az interpellációjának, mert továbbra is parkolásra használják a tűzoltásra fenntartott közterületeket. Suhai Sándor szerint a műszaki osztály vezetője felhívta a figyelmet a fokozott ellenőrzésre. A képviselő azt is szerette volna megtudni, hogy rendelkezik-e szakértelemmel a városban az, aki a fákat nyírja és visszavágja, mert több helyszínen, például a Csónakázó-tónál csonkítás történt, nem szakszerű a nyírás. Suhai Sándor szavú szerint a fát metszők illetve gyilkolókkal kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondta, hogy a Park Kft-nél kimondottan szakemberek irányítják a munkát, a Csónakázó-tó környékén pedig kertészmérnöki diplomával rendelkező gondnok a munkák irányítója. A polgármester szerint ők még nem tették szóvá, hogy szakszerűtlenség történt volna. Kelemen Z. Pál arra is választ várt, ismeri-e a város és a polgármester a bevezetésre kerülő MAV-menet-rendet, amely szolgáltatáscsökkenést jelent Kanizsa számára. A polgármester elmondta, hogy tárgyaltak a MÁV vezetőivel, akiktől ígéretet kaptak arra, hogy nem csökkentik a városunkba érkező vonatok számát. Azóta azonban vezetőváltás is történt a MÁV-nál. Bicsak Miklós azt tette szóvá, hogy a hivatal a március 15-ei ünneppel egyidőben szervezte meg a üm-lom akciót, és így az ünnep méltóságát az is csorbította, hogy a széttúrt lomot városszerte hordta a szél. Suhai Sándor rámutatott, hogy az akció 17-én kezdődött, az ünnepnapon még nem volt akció, amelyet tisztasági akció követ. A képviselő által felvetett két másik kérdésre válaszolva a polgármester ígéretet tett arra, hogy a diszkók zárását követő rendbontások és a balkáni valutázás ellen a rendőrség segítségét kérve az önkormányzat áttekinti az intézkedési lehetőségeket.
Ezt követően az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelettervezetet emelte rendeletté a közgyűlés. Ennek értelmében, ha az adott intézménynél a 25-30 nap közötti tartozásállomány meghaladja az éves kiadási eredeti előirányzat tíz százalékát vagy a százmillió forintot, azt köteles a gazdasági osztály vezetője a polgármesternek jelezni. Amennyiben nem indul
íiHSBiaillllIii
adósságrendezési eljárás, önkormányzati biztos kirendelésére kerül sor, akinek tiszteletdíja minimálisan az intézményvezető bérével egyezik meg. Dr. Bárányi Enikő afelől érdeklődött, hogy miért érvényes a rendelet egészségügyi intézményre is, amikor az teljesítményfinanszírozásban részesül. Beznicza Miklós rámutatott, hogy azért, mert emellett költségvetési elő-rányzata is van az intézménynek. Tarnóczky Attila módosító javaslatával, mely szerint az önkormányzati biztosok névjegyzékbe kerülésére pályáztasson az önkormányzat, a rendelet az előterjesztés szerint került elfogadásra. Vita nélkül fogadta el a közgyűlés a polgármesteri hivatalban az étkezést igénybe vevők köréről és a nyersanyagnorma megállapításáról szóló rendeletet. A közterület használatáról szóló rendelet módosítására is sor került. Ennek értelmében hatályát veszti az a paragrafus, amely szerint tiltott volt a keskeny járdavezetésű utcákban az épületek homlokzatára merőlegesen reklámtáblát elhelyezni, valamint a rendelet kiegészül azzal, hogy közterületen építési anyagot is lehet tárolni, ha a telken belül erre nincs lehetőség. Bontási munkák végzése céljából is le lehet zárni a járdát a megállapított díj ellenében. Ezt követően elfogadta az önkormányzat az Állami Számvevőszék által a lakásgazdálkodás területén végzett vizsgálat során megállapított hiányosságok pótlására készített intézkedési tervet.
A SYGNO Audit Kft., az önkormányzat könyvvizsgálója azt kérte a megbízótól, hogy eddigi megbízási díját, a havi százezer forint plusz áfa összeget emelje a duplájára, mert a feladat nagyságrendje, bonyolultsága, a szabályozórendszer változása és az infláció alakulása miatt ezt indokoltnak látja. Tarnóczky Attila szerint száz százalékos igényt nem lehet alátámasztani, ha a megbízott ragaszkodik ehhez, meg kell válni tőle. Lehetőségként vetette fel a húsz százalékos emelést.
Marton István elmondta, hogy ez utóbbi volt a pénzügyi bizottság javaslata is. Dr. Fodor Csaba szerint határozott időre, határozott összeggel nyerte el a SYGNO Audit a megbízatást, ne változtassanak a díjon. Ha mégis, vizsgálják meg, mennyi időt töltött az önkormányzat megbízásának eleget téve a könyvvizsgáló azzal, amivel megbízták. Kalmár István elmondta, hogy bizottsága nem, de maga el tudja fogadni a kisebb emelést,
amennyiben a másik fél eleget tesz a konzultatív jellegű könyvvizsgálat követelményeinek. A közgyűlés nem fogadta el a díjemelést, változatlan marad a százezer forint plusz áfa havi díj összege.
A regionális hovatartozás kérdésében hosszas vita után úgy döntött a közgyűlés, hogy nem az északi vagy déli régióhoz való csatlakozásra tesz javaslatot a megyei területfejlesztési tanácsnak, hanem arra, hogy csatlakozzunk mindkét régióhoz. A horvát konzulátus ügyében támogatták Suhai Sándor azon javaslatát, hogy elsőként próbálkozzon meg a város konzulátus, majd annak sikertelensége esetén tiszteletbeli konzulátus létrehozásával. Ezt követően a Dortmundi Iparkamarával közösen létrehozandó át- és továbbképző központ kérdésében név szerinti szavazással úgy döntött a közgyűlés, hogy a körülmények hatására nem tudja támogatni a képzésnek a DKG EAST tanműhelyébe való telepítését, de a technika fogadását igen. Az elhelyezésre a Széchenyi szakmunkásképző iskolát tartotta alkalmasnak a közgyűlés. A kért tízenötmillió forintos támogatást nem szavazta meg a testület, és az oktatóbázis irányítását a Kamara hatáskörébe utalta. A részletes működtetési tervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni.
Az oktatási intézmények étkeztetését biztosító konyhák üzemeltetésére tett javaslatot -, mely szerint a személyi feltételeket a konyhák teljesítményéhez igazítja, az Űrhajós utcai Óvoda konyháját átmenetileg szünetelteti, a Mező-gimnázium konyháját a Leánykollégiuméval összevonja - a testület elfogadta. A nyersanyagnormákat a közgyűlés ápriüs elsejétől húsz százalékkal megemeli.
Ezt követően a közgyűlés döntött a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőjének megbízásáról, bérének 60 ezer forintról 70 ezer forintra emeléséről, amely a kiírt pályázatok elbírálását követően az új vezető megbízásáig szól. A pályázat benyújtásának határideje május 2., a kinevezés június elsejétől szól.
Zárt ülésen személyi kérdésekről, kitüntetési javaslatokról döntött a közgyűlés, amely egyelőre nem publikus, ellenben azzal a döntéssel, amely szerint a testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az önkormányzat KÖGÁZ és DÉDÁSZ részvényeit a bróker a közgyűlés által elfogadott ár elérése esetén értékesítse.
_L.I.
1997. március 21.
I
KANIZSA - \'ZíouUtéa,
2
TAVASZI TISZTASÁGI NAPOK
TISZTASÁGI AKCIÓ: 1997. MÁRCIUS 24., 25., 26., 27. VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS: 1997. ÁPRILIS 11., 12.
Kérünk minden városlakót, közösséget, hogy saját környezetük rendbetételé- a vei tegyék tejjessé a tavaszi nagytakarítást. ü
A Tavaszi Tisztasági Napok alatt együttműködő közösségek részére egyezte- g tett módon és mértékben segítség igényelhető a Környezetvédelmi Informaci- | ós Irodánál. (Nagykanizsa, Deák tér 5. Tel.: 310-692)
FELHÍVÁS
FELHÍVJUK A NAGYKANIZSÁN ÉLŐ LAKOSSÁG, A VÁROSBAN TEVÉKENYKEDŐ SZERVEZETEK FIGYELMÉT, HOGY
MÁRCIUS 19-27-IG
„TAVASZI TISZTASÁGI NAPOKAT"
SZERVEZÜNK.
Célunk a város tavaszi nagytakarításának minél hatékonyabbá tétele, a lehető legszélesebb kör tevékeny közreműködésének megnyerése annak érdekében, hogy városunk méltó környezettel köszöntse ünnepeinket.
KÉRÜNK EZÉRT MINDENKIT, LEHETŐSÉGE SZERINT VEGYE KI RÉSZÉT A KÖZÖS MUNKÁBÓL, ELSŐSORBAN SAJÁT KÖRNYEZETE RENDBETÉTELÉVEL, SZÉPÍTÉSÉVEL.
A tisztasági napok időtartama alatt a Hulladékgyűjtő Kft. a rendes hulladékszállításon felül a lakóközösségek számára igény esetén díjmentes hulladékszállítási lehetőséget biztosít.
Előre jelzett igények alapján a Környezetvédelmi Információs Irodával (Nagykanizsa, Deák tér 5. Tel.: 310-692, Erdős Péter) egyeztetett módon és mértékben ehhez segítséget is szándékozunk nyújtani az együttműködésre szerveződő közösségek részére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
A városi fedett uszoda a hét minden napján várja vendégeit
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- úszómedence
- szauna
- fodrászat, kozmetika
- sportruházat, kereskedés
- kondicionálás
_____
f4 «DF0*v
- tanmedence
- szolárium
- masszázs, pedikür
- presszó
NYITVA TARTÁS:
Hétköznap: 5.30-19.00-ig,
szombat, vasárnap: 9.00-18.00-ig.
Óvodai és iskolai beíratás
KEDVES SZÜLŐK!
Nagykanizsa város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az 1997/98. tanévre történő beiratkozásokat és jelentkezéseket 1997. március 24-25-én tartjuk naponta 8-17 óráig.
A Keleti Városrész óvodáiban csak jelentkezést szervezünk, a többi óvodába beírást végzünk.
Szükséges okmányok:
# a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az adatokat tartalmazó személyi igazolvány
9 óvodába orvosi igazolás.
Jelentkezés helye: a szülő által választott óvoda. Általános iskola 1. osztályába beiratkozásra kell jelentkeznie minden iskolaérett gyermeknek, aki 1997. május 31-éig betölti 6. életévét. Beírható és felvehető a júüus l-jétől december 31-éig született hatévesek közül minden kisgyermek, akinek iskolaérettségét az óvoda igazolja.
A körzethatárok kialakítása a szülő szabad iskolaválasztását nem zárja ki, de az intézményvezetőnek felvételi kötelezettsége csak a körzetébe tartozó tanulóval szemben van, további felvétel a létszámhatár függvénye. A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
• születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, 0 óvodai szakvélemény eredeti példánya.
A szülő által választott intézménybe történő felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőt 1997. április 11-ig írásban értesíti.
Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztály
A hulladékszállítás új rendje
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy az új díjrendszerrel összefüggésben 1997. március 1-töl a szemétszállítás rendje az alábbiak szerint módosult.
1. Az Északi városrész, az Észak-keleti városrész, Kiskanizsa, Bajcsa városrészek, vagyis a Balatoni út-Fő u.-Király u. vonaltól északra eső (a Király u. minkét oldala) területeken az általános szállítási nap a péntek. Ezen a napon mindenki e területen kitehetí hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen hetí kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a kedd. Ezen a napon csak e területen heti kétszeri szállítást kérők edényét ürítik ki.
2. A Keleti városrész, a Déli városrész, Bagola, Fakos, és Miklósfa városrészek vagyis a Balatoni út-Fő u.-Király u. vonaltól délre eső területeken az általános szállítási nap a hétfő. Ezen a napon mindenki e területen kiteheti hulladékgyűjtő edényét.
Azok számára, akik ezen a területen hetí kétszeri edényürítést kértek a másik szállítási nap a csütörtök. Ezen a napon csak az e területen hetí kétszeri szállítást kérők edényét ürítik ki.
3. A város valamennyi szelektív gyűjtésbe vont területén a szállítási napok változatlanul megegyeznek a kiadott szállítási naptár szerinti napokkal.
FONTOS!
Az új rendszerben a hulladékot szigorúan csak a gyűjtőedényből köteles elszállítani a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. Zsákoknak, dobozoknak, szemétnek az edény mellett nincs helye!
Felhívjuk ugyanakkor a közterületen elhelyezett gyűjtőedények használóit, hogy az edények közvetlen környezetének rendben tartása a használók (lakóközösségek) feladata.
Azon használóktól, akik az edény rendeltetésszerű használatát, s ezzel az » edény környezetének tisztaságát biztosítani nem tudják, a közterület használa- í tra vonatkozó engedélyt vissza lehet vonni és az edényeket magánterületre g lehet helyeztetni. $
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 Környezetvédelmi Információs Iroda
I
KANIZSA-^
I
1997. március 21.
MELO-DIAK KANIZSÁN IS
VERSENYKÉPES ÁRAK ÉS BÉREK
6
Városunkban is megalakult Meló-Diák Vállalkozásszervező Szövetkezei helyi Diákszövetkezeti Csoportja. Az ez alkalomból összehívott sajtótájékoztatón - amelyre az iroda állandó székhelyén, a Tiszti Kaszinóban került sor - Marék József, a szervezet elnöke beszélt a kezdetek* ról és a tervekről.
Elmondta, bár ez a vállalkozási forma meglehetősen speciális, az ország több területén - valamennyi megyeszékhelyen és a nagyobb városokban - elterjedt. Az előzmények 1983-ra nyúlnak visz-sza, az első ilyen jellegű vállalkozás tizennégy évvel ezelőtt, Universitas néven a Közgázon szerveződött az akkori diákokból.
A vidéki irodák megnyitásának lehetősége a kilencvenes évek ele-
(Fofytatás a 3. oldalról)
15-ig kérik a közgyűlés elé benyújtani.
Ezt követően a Kanizsa Design Kft. szennyvíztisztítójának megvásárlásával kapcsolatban foglalt állást a bizottság. A cég hatmillióért adná el a városnak a rendszert. őri Sándor szerint okafogyott a dolog, mert tizenötmillió forintos beruházásban épül az EYBL-nél a csatorna-gyűjtőrendszer. Tüttő István elmondta, hogy a Kanizsa Design Kft. nyomást gyakorol az önkormányzatra, mert el akarja zárni a lehetőséget az EYBL felé, így nem lehet megvalósítani azt a beruházást. A városvezetés hárommillió forintot ajánlott a szennyvíztisztítóért, de nem kapott még választ. A GVB azt javasolja a közgyűlésnek, hogy maximum bruttó hárommillió forintért vásárolja meg a szennyvíztisztítót a Kanizsa Design Kft.-től.
A döntést követően az a levél került ismertetésre, amelyet kanizsai kereskedelmi vállalkozók küldtek a GVB-nek a hírlapárusító pavilonokkal kapcsolatos korábbi döntése miatt, mely szerint ideiglenes jelleggel engedélyeznék a pavilonok felállítását, területük megváltását, közterületi díj fizetése melletti üzemeltetésüket. Lásd a T. Cím! című levelet. A temetőgondnokságnak az NSR Kft.-től való leválasztása után az elmúlt héten a Családi Irodához való csatolást a GVB elutasította, majd a Ferenc József- aki az NSR Kft. ügyvezetője és résztulajdonosa -vezette városüzemeltetési albizottság új előterjesztést készített. Az
jén vetődött fel, amikor a cég által nyújtott szolgáltatásokra felfokozott igény jelentkezett. Az elnök véleménye szerint a nagykanizsai iroda megnyitása jelentős hiányt pótol, hiszen - mint elmondta - a Zalaegerszegen, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán működő megyei központban mintegy hatalbizottság ülésén a külföldön tartózkodó Magyar József nem lehetett jelen, Palotás Tibor pedig telefonon tartotta a kapcsolatot a bizottság vezetőjével és Röst Jánossal, valamint a jelenlévő érdekeltekkel. A meghívottak között volt a Családi Iroda, az LKI, a VIA Kanizsa Kft. és a temetőgondnokság vezetésére kiszemelt Csemy József. Ferenc József elmondta, hogy a hivatalban létszámstop van, és nem is lenne szerencsés a hivatalba telepíteni a temetőgondnokságot, mert nem szorosan vett műszaki feladat. A Családi Iroda képviselője elmondta, nem kértek tőlük véleményt az átszervezésről. A temetkezéssel kapcsolatos tevékenységet a családi irodákhoz kormányrendelet sem javasolta csatolni már a nyolcvanas években sem. Az albizottság vezetője szerint az elképzelés ellen szól az is, hogy a gondnokság nem a művelődési ágazat része. Az IKI meglepődve fogadta azt az elképzelést, hogy az intézményhez tartozzon a gondnokság. A három bizottsági tag mindegyike azon a véleményen volt, hogy leginkább a VIA Kanizsa Kft. alkalmas a gondokság befogadására. Az előterjesztés szerint a kft. vezetése megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik. A feladat ellátását április elsejétől el tudja látni a kft. Az előterjesztés szerint a temetőfenntartással kapcsolatos feladatok átvételére is sor kerülne, ez gazdasági előnyt illetve megtakarítást jelentene. A gondnokság átvétele miatt a VTA Kanizsa Kft. költségvetését módosítani javasolta az al-
ván kanizsai diák jelezte, szívesen vállalna munkát lakóhelyén.
Az anyagiakról szólva Marék József elmondta, az elmúlt évben a Meló-Diák országos hálózata ötszázhúszmillió forint értékű szolgáltatást végzett, amely bizonyíték arra, hogy a diákvállalkozásoknak van jelene, létjogosultsága. Elhangzott, a szövetkezeti for-
bizottság, a temetkezési szolgáltatások díjait harminc százalékkal megemelnék, a dolgozók húsz százalékos fizetésemelést kapnának, a hivatal által kötött temetőfenntartási szerződés a HOR Kft. és a VIA Kft. között változatlan tartalommal jönne létre és a kilenc havi szerződött összeg is a kft.-hez kerülne. Árvái János főmunkatárs felhívta a figyelmet arra, hogy ez utóbbi nehézségekbe ütközhet, mert a fél évi összeg, 2,3 millió forint már kifizetésre került a HOR Kft. részére. A főmunkatárs üdvözlendőnek tartotta az albizottság javaslatát, de megjegyezte, hogy a temetőgondnokság önmaga is fenn tudná tartani magát. Jónak tartotta, hogy az albizottság bevonta az előkészítésbe az érdekelteket is. Hangsúlyozta, hogy saját munkájába is szeretné mind többször megnyerni közreműködőnek a városüzemeltetési albizottságot.
Kalmár István szerint az IKI-nél azért lenne jobb a temetőgondnokság helye, mert ez az intézmény az, amely ingatlanok kezelésével, gondozásával foglalkozik. Ismételten rámutatott arra, hogy a közeljövőben valószínűleg újabb gondnokság-jellegű tevékenység kerül vissza a hivatalhoz.
A bizottság többsége úgy foglalt állást, hogy a temetőgondnokságot csatolják a VIA Kanizsa Kft.-hez.
Utolsó napirendként a Vasemberház felújítására benyújtott beruházási okmányban foglaltakat támogatta a bizottság.
L. I.
mában működő céghez való belépés egy belépési nyilatkozat kitöltésével, illetve öt éves időtartamra ezer forint tagdíj befizetésével történik, ezzel a tagok a szövetkezet résztulajdonosaivá válnak. A jelentkezők várakozó listára kerülnek, a szövetkezetbe való beléptetésre csak akkor kerül sor, ha a belépni szándékozónak a cégi
Pénzügyi Bizottság
A Sygno Audit ......díja
A Marton István vezetésével ülésező bizottság egyetlen napirendet tárgyalt az elmúlt héten. Az önkormányzat könyvvizsgálója, a SYGNO AUDIT a tavalyi megbízási díj emelését kérte. A tavalyi százezer forint plusz áfa havi díjat a duplájára szeretné növelni a cég. Beznicza Miklós gazdasági osztályvezető elmondta, hogy a pályázaton nyertes könyvvizsgálóval hároméves szerződést kötöttek, ami még két évig él. Deiszinger 7<5zíe/javasolta, hogy a három év lejárta előtt ne változtassanak a megbízási díjon. Marton István azon a véleményen volt, hogy nem lenne szerencsés az önkormányzat szempontjából, ha a másik fél felmondaná a szerződést, ezért fontolják meg azt, hogy a zalaegerszegi díjat, a százhúszezer forint plusz áfának megfelelő havi díjazást fogadják-e el. Kalmár István szerint el kell zárkózni a díj duplájára emelésétől. Rámutatott arra, hogy ha összességében meg is volt elégedve az önkormányzat a könyvvizsgálóval, tevékenységével kapcsolatban voltak kifogásolni valók. A bizottság amellett foglalt állást, hogy Marton István javaslatát ajánlja elfogadásra a közgyűlésnek.
L.I.
1.997. március 21.
I
KANIZSA - PÍR
1
konkrét munkát tud ajánlani. Marék József hangsúlyozta, a cég nem közvetítőirodaként működik, megbízási, illetve vállalkozói szerződés kötésével kerülnek kapcsolatba a megbízóval. Az elnök kiemelte azt is, véleménye szerint a vállalkozás nagy előnye, nem a béralap terhére dolgozik, hanem alvállalkozóként havonta számlát ad a teljesítésről. A megbízók számára rendkívül kedvező, hogy foglalkoztatási igényük esetén nem kell a diákokkal külön-külön felvenni a kapcsolatot, ez a feladat a szövetkezet témavezetőjére hárul, aki valamennyi operatív teendőt ellát. Marék József ^ rámutatott, a Meló-Diák rendkívül versenyképes árakkal, illetve bérekkel dolgozik. A tevékenységi kör kapcsán elhangzott, a Meló-Diák elsősorban nem szakmunkák végzésére specializálódott -
bár ezek elvégzésére is biztosít képzett embereket -, sokkal inkább az idénymunkák területén kíván tevékenykedni. Ezek nagy részét az órabéres, gyári, kisegítő fizikai munkák teszik ki, de profilba tartozik a szórólapok, kiadványok terjesztése, reklámakciók lebonyolítása, adatrögzítések elvégzése.
Marék József végezetül elmondta, márciusban szeretnék felmérni az1 igényeket úgy a cégek, mint a diákok részéről, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a Meló-Diák Nagykanizsán is életképes lesz.
A dolgozni szándékozó, tizenhat éven felüli, nappali tagozatos tanulókat hétköznapokon délután kettőtől hatig várják a Tiszti Kaszinó földszintjén lévő irodában.
Bella Judit
A KOGAZ ÚJ UTAKON
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értesíti a város lakosságát, "H hogy a felnőtt és a gyermek orvosi ügyeleti szolgálat helye 1997. MÁRCIUS 28-TÓL MEGVÁLTOZIK!
Az új ügyelet helye: Nagykanizsa, Petőfi Sándor út 5. (volt Fiúkollégium épületének jobb szárnyán).
Ügyeleti idő:
Felnőttorvosi ügyelet: hétközben hétvégén
hétfő
Gyermekorvosi ügyelet: hétközben hétvégén
hétfő
Ügyeleti időben hívható telefonszámok:
Felnőttorvosi ügyelet: 313-274 Gyermekorvosi ügyelet: 313-380
16.00-07.00-ig, péntek 16.00-
07.00 óráig. 17.00-07.00-ig, péntek 17.00-
07.00 óráig.
Mint a KÖGAZ Híradó februári számában, a dr. Mi-chael Lüngle-val, a KOGAZ Rt. külföldi igazgatóságának elnökhelyettesével készített, az újság hasábjain megjelent interjúban olvasható, a német cég elnökhelyettese a vállalat privatizációjában felfedezni véli annak lehetőségét, hogy a KOGAZ magángaz-dasági elvek szerint működjék, s mint ilyen, vezető gázszolgáltató vállalattá váljon az országban,
A cég életében bekövetkező változásokról szólva az elnökhelyettes elmondta, az elmúlt évben a vállalat berkeiben néhány olyan döntő jelentőségű váltóállítás következett be, amely a következő évekre is kihat. Mint dr. Michael Lángle kérdésre válaszolva kifejtette, a KÖGÁZ rengeteg újdonsággal is szembekerült, példaként említette a számlázás terén az elektronikus adatfeldolgozásra való áttérést, a hálózatépítéseknél jelentkező gazdaságossági számításokat, a gyár önállósítását. Az elnökhelyettes hangoztatta, vélemé-
nye szerint a KÖGAZ munkatársainak nagy része kész arra, hogy új utakon járjon. A KÖGAZ Rt.-nek az EVN cég portfoliójában elfoglalt helyéről az elnökhelyettes úgy nyilatkozott, több, mint tizenhétezer EVN-részvényes irányítja figyelmét a KÖGÁZ-ra, csakúgy, mint az EVN igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A SAP-beve-zetése és az átszervezések kapcsán Dr. Michael Langle elmondta, ezzel kapcsolatos elvárásaik rendkívül magasak, mivel az ilyen irányú változtatások minden területen produktívabbá, eredményesebbé teszik a KÖGÁZ-t, ezért elvárják, hogy a tervek megvalósítása a megbeszélteknek megfelelően, határidőre fejeződjön be.
Az elnökhelyettes végezetül megköszönte a KÖGÁZ dolgozóinak elmúlt évi munkáját, s mindazok megértését kérte, akiket az átszervezés egzisztenciálisan érint -vagy érinteni fog -, s felhívta a figyelmet arra, hogy az átalakítások a jövő érdekében szükségesek, ezek biztosítják a vállalat holnapját.
JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL
lehetőleg gyakorlattal
rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keressünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305 93/310-540
Akció a GRACIA ÁRUHÁZBAN
A KÉSZLET EREJÉIG
Régi ár Akciós ár
Hit keksz 250 gr 233 Ft/ 218 Ft
Iglo hasábburgonya 1 kg 296 Ft 264 Ft
Omnia őrölt kávé 250 gr 441 ft 379 Ft
Kinder tojás / 97 Ft
Chokito sz. 4-féle ízben 38 gr 37 Ft 29 Ft
BB pezsgő édes 284 fct 229 Ft+üv.
Pocahontas gyerm. pezsgő 289/Ft 262 Ft
Mirella szardínia 125 gr 114 Ft 82 Ft
Kristálycukor 1 kg 114 Ft 107 Ft
Liszt 2 kg 1 113 Ft
Tomi Kristály mosópor 3,6 kg 956 Ft 759 Ft
Vanich foly. mosószer 1 bt. / 319 Ft
Multy gyermekszivacs 102 Ft 76 Ft
Crepto eü. papír 8 tek. 206 Ft 194 Ft
AJÁNLJUK MAGUNKAT!
BALATON Fűszert Rt. Nagykanizsa, Csengery u. 119.
( TT A TVTT\'ZC A <^-.?-/ «»___ j
O 199*/. március ?t.
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1997. február 28-i számában Tarnóczky Attilának az „Építsünk labirintust?" című írásában olvashattuk a következőket:
„...elégedett lennék, ha sikerülne valamiféle ötletparádét elindítanom. Biztosra veszem, hogy nem kevés életre való elgondolás rejtőzik a városukat szeretők fejében, amelyek között vannak nemcsak megvalósításra méltók, de jelenlegi körülményeink között is megvalósíthatók."
Nos, nem tudom, hogy az utóbbi két kritériumnak mennyire felel meg elgondolásom, de a képviselő úr által elindított ötletparádénak talán része lehet.
„Építsünk Hősök terét?" - lehetne a fenti példa nyomán ötletem mottója.
A háborús szovjet emlékmű elbontásával megteremtődött végre a lehetősége annak, hogy sokkal magasztosabb érzelmeket ébresztő, igazán szép alkotások díszítsék főterünket.
Helyi, középkori városi hőseinknek állíthatnánk emléket úgy, ahogy a nemzet középkori nagyjainak állítottak a fővárosban száz esztendővel ezelőtt a Hősök terén.
Felmerülhetnek persze egyéb ötletek is annak érdekében, hogy az Erzsébet teret élettel töltsük meg: nemcsak szobrokban, emlékművekben gondolkodhatnánk, hanem más létesítményekben is, melyek esetleg pénzbeli hasznot is hoznak, de a várost reprezentáló főteret nem elsősorban anyagi érdekeknek kell alárendelni. Legyen pihenő tér, sétatér, és legyen karakteresen, egyedien kanizsai. Legyen határozottan megkülönböztethető más vidéki városok szép vagy jellegtelen terveitől.
A várkapu-emlékmű tavalyi, a Vár út melletti felépítése hiány-
HŐSÖK TERE
az Erzsébet téren
pótló cselekedet volt - végre valami emlékeztet rá: itt vár állott.
Régi várunk helye teljesen beépült. Legnagyobb és legépebb középkori emlékünk a múzeum udvarán elhelyezett oroszlános ivókút, melynek mása az Erzsébet tér északi csücskén áll és működik
Érdekes eredményre vezetne, ha közvélemény-kutatóként helyi lakosóktól érdeklődnénk, hogy hol helyezkedett el egykor nagyhírű várunk, középkori városunk; hány csata folyt ezekért, hány történelmi nagyság élt, harcolt itt. Ugyanez a közvélemény-kutatás milyen más eredményt hozna például Egerben, Sopronban, Siklóson, ahol az ember gyakrabban találkozhat a helyi múlt emlékeivel.
Valljuk be, helyi történelmünkről és ennek nagy alakjairól elég keveset tudunk Kanizsa történetét, a vár és a város históriáját többen is megírták már. Előkereshetők ezek a könyvek, de a bennük leírtak nem jutnak el annyi emberhez, mint az ódon utcák, házak, régi várak vagy a köztéri szobrok által megidézett történelem.
Középkori nagyjaink közül néhánynak a neve - Huszti György, Thury György, Zrínyi Miklós -tér- és utcanevekben, iskolanévben, laktanyanévben örökítődött meg. Kanizsai Dorottyának szobra, Zrínyinek domborműve, Thu-rynak a várkapu előttivel együtt két szobra látható a városban. De
A fennállásának 125. évfordulóját ünneplő nagykanizsai
ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSE ÉS TANTESTÜLETE
szeretettel várja a volt Zrínyis tanárokat, tanítókat, diákokat, szülőket a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermébe 1997. március 22-én (szombaton) 11.00 órakor kezdődő |
JUBILEUMI EMLÉKÜNNEPSÉGÉRE.
annyi derék emberünket feledtük még el, kik méltóak lennének rá, hogy emléküket, alakjukat megörökítsük. A már említetteken kí-\'vül íme még néhányuk, persze a teljesség igénye nélkül: Kakas Miklós és András, a vár első ismert urai; aztán az Osl - nemzetségből származó Kanizsai - család nagyjai: Lőrincz, László, stb...; továbbá még néhány híres várkapitány: Zrínyi György, Alapi Gáspár és a vár feladása miatt Bécsben kivégzett Paradeiser György. A névsor valószínűleg nem teljes, egy történész tudná megmondani, kik lehetnek közülük és rajtuk kívül méltók a megörökítésre. Mell- vagy egész-alakos szobraikat úgy, ahogy a Hősök terén, patkó alakban helyezhetnénk el az Erzsébet téren. Időrendi sorrendben állnának, a neveiken kívül rövid életrajzi szövegek is helyet kaphatnának a talapzatokon, hogy helyi köztudatunkba minél teljesebben beépülhessen alakjuk, városunk történelmébe betöltött szerepük. Minél teljesebb történelmi tablóra kellene törekedni, nem kihagyva azokat a hőseinket, kiknek már látható emlékműve máshol a városban, hogy a szemlélő elé minél teljesebb, rendszerezettebb kép táruljon.
Városunk polgári tudatára biztos, hogy jelentős hatással lenne ez a büszke szoboregyüttes, mely tényleg igazán egyedi és tipikusan kanizsai volna. Nemcsak egy szabadtéri történelemóra, szemléltető anyaga állna itt össze, hanem iga-
zi műalkotások között járnánk, tehát egy érzelemteli környezetben: a szépség, a história és a helyi karakter egyszerre érinthetne meg bennünket.
Mindegyik hősünket talán úgy, olyan stílusban, korhűen kellene ábrázolni, ahogyan azt a saját korában tette volna a szobrász. A látvány így igazán különleges lenne.
A Hősök tere szoboralakjait mind nagyszerűnek érezzük, mert alkotóik tudták, milyennek akarja egy nemzet látni hőseit. íme egy ellenpélda Kanizsáról: Thury Györgynek a keleti városrészben álló egészalakos szobra. A készítés kora művészetpolitikájának megfelelően jellegtelen. Ezért sokan nem is tudják, hogy létezik, nem dobogtatja úgy meg a szívet, mint az ehhez közeli kisportán az egyes ablaknál a postáskisasszony gyönyörű szemei. Főterünkről az e szemek esztétikumával egyenrangú alkotások hiányoznak ahhoz, hogy igazán felemelő érzésekkel időzzünk itt.
A szoboregyüttes megvalósításához nem feltétlenül szükséges a város pénze. Lehet szobrot állítani közadakozásból, szponzorok támogatásával, ilyen célú alapítvány létrehozásával...
Továbbá nem muszáj egyszerre az egészet megvalósítani, például kétévente egy szobor állítása is igazán szép teljesítmény lenne.
Egyszer mégiscsak elkészülne az egész. „Építsünk hősök terét?"
Varga Ferenc
1997. március 22-én (szombaton) 10.00 órától ismét
OVI-SULI!!!
Programok:
SZÜLŐKNEK: \\ GYERMEKEKNEK:
„Melyiket válasszam?" „Zöld erdőben jártam..."
- olvasás- és írástanítási - Húsvétváró
módszerek, tanítási programok - Tojásfestés, locsoló versek, munkaformák húsvéti népszokások
- Meglepetés: Játék a számítógépes teremben
Előadó: Muravölgyi Zsuzsanna tanítónő
o
1997. március 21.
Kitüntetések a Határőrségnél március 15-e alkalmából
Nemzeti ünnepünkön, március tizenötödikén a Nagykanizsai Határőrség Igazgatóságának állományából a Göncz Árpád köztársasági elnök által adományozott Köztársasági Érdemkereszt Katonai Tagozata Kitüntetést Fehér István határőr őrnagy és Ágotái György törzszászlós vehette át.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere, Kuncze Gábor határőr ezredessé léptette elő Nóvák István alezredest, gazdasági igazgatóhelyettest.
A belügyminiszter továbbá dicséretben és jutalomban részesítette Lukács Sándor alezredest, rendészeti igazgatóhelyettest. Határőrségi és igazgatósági szintű elismerésben - soron kívüli előléptetés formájában - a határőrség hivatásos állományából négy fő részesült, tizenkilenc fő hivatásos és közalkalmazott állományú pedig szintén jutalmat és dicséretet kapott.
B. J.
Március tizenötödikén csupán néhány tucat kanizsai polgár mutatott érdeklődést a városban megrendezett ünnepi programok iránt. Az ünnepségsorozat délelőtt fél tízkor az Olajbányász Fúvószenekar műsorával vette kezdetét. A térzenét követően katonai tiszteletadással vonták fel az országzászlót a Deák téren, majd a megjelentek Tüttő István alpolgármester beszédét hallgathatták meg. Molnár Bernadett versmondó szavalatát követően koszorúzásra került sor a Petőfi szobornál.
Tizenegy órakor a Városi Színház hetvenedik évfordulója tiszteletére emléktáblát avattak az Apolló Filmcentrumnál. Dr. Dobó László avatóbeszédében felvillantotta a hajdani színház életének jelentős állomásait, kiemelve az ezernyolcszáznegyvenben megalakult Színházpártoló Egyesület szerepét, szólva arról, hogy hetven évvel ezelőtt ünnepi műsor keretében a város akkori polgármestere, Sabján Gyula avatta fel a Megyaszay István tervezte épületet. A megemlékező beszéd elhangzása és a Rozgonyi Úti Általános Iskola énekkarának rövid műsora után Suhai Sándor polgármester és Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ
MAROKNYI MEGEMLÉKEZŐ
igazgatója leplezte le az emléktáblát, s helyezett el koszorút.
Három órakor a HSMK-ban folytatódtak az ünnepi rendezvények. A művelődési központban megrendezett gálaműsoron -mintegy ötven érdeklődő előtt -fellépett a HSMK Vegyeskara, a Honvéd Kaszinó Aranyvessző gyermek néptánccsoportja, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei pedig vidám műsorral kedveskedtek a nézőknek.
A már hagyományosnak mondható esti ünnepi megemlékező sétán - a megszokott útvonalon, a Sugár úttól a Petőfi szoborig -égő fáklyával vonult a maroknyi megemlékező. A Deák téren hat órakor a Fidesz-Magyar Polgári Párt helyi szervezete tartott külön ünnepi megemlékezést. Gyalókai Zoltán, a Fidesz nagykanizsai csoportjának elnöke beszédében szólt a mai magyar gazdasági élet nehézségeiről, a politikában nap mint nap tapasztalható fonáksá-
gokról, s rávilágított, nemzeti összefogással sikerülne megteremteni a polgári lét alapelemeit. A szónoklatot követően a Petőfi szobor talapzatánál a Fidesz-MPP helyi képviselői, valamint a Magyar Frontharcos Veterán Szövetség vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Háromnegyed hétkor a téren szintén katonai tiszteletadás mellett vonták le a zászlót, majd a Fi-deszesek kis csoportja a Helyklubba vonult, ahol Rajnai Miklós vezetésével Petőfi Sándor szellemi örökségéről beszélgettek az érdeklődők. A nap ünnepi programja a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Központban zárult, ahol a MÉTA Népzenei Együttes koncertjére került sor, a szórakozni vágyók pedig a Bojtár és a Lammas Tide együttes közreműködésével a Kóczáné Horváth Piroska és Tóth István vezette táncházban múlathatták az időt.
15- .1-
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagy-récse, Pogányszentpéter és Liszó községek lakosságát és valamennyi érintettet, hogy az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda, Szombathely, a Nagykanizsa Saubermacher-Ryno Kft., Nagykanizsa megbízásából a Nagyka-nizsa-Bagola kommunális hulladéklerakó bővítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából felügyelőségünkre benyújtotta.
A kérelem és a tanulmány a Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél, valamint a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) munkanapokon 9-12 óra között tekinthető meg. A telepítés helye: •
A beruházás Nagykani-zsa-Bagola közigazgatási területén, a 03 hrsz-ú külterületen a jelenleg üzemelő hulladéklerakó
DK-i irányú bővítésével, kb. 2,7 ha területen valósulna meg. A tevékenység rövid leírása:
A Nagykanizsa Saubermacher Ryno Kft. a Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakót jelenlég is üzemeltető gazdasági társaság Nagykanizsa és gyűjtési körzete (mintegy harminc település) kommunális szilárd hulladékainak további biztonságos elhelyezése érdekében a hulladéklerakó bővítését tervezi.
Az 1972 óta üzemelő meglévő hulladéklerakó várható feltöltődése miatt - megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett -1—1,5 éven belül lezárásra kerül, ezért válik szükségessé a meglévő telep bővítése.
A terület az ingatlannyilvántartás értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 03 hrsz-ú külterület, mely mezőgazdasági művelés alól szeméttelep céljára kivett terület.
A terület ÉNY felől a bagolai bekötő út, K-i oldalról a 61. számú közút határolja. A legközelebbi település Nagykanizsa-Ba-
gola, mely ÉNY-i irányban, mintegy 700 m-re található.
A hulladéklerakó a talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében a következő műszaki védelem mellett kerül kialakításra:
- 3x20 cm anyagszigetelés
- 2 mm HDPE fólia
- geotextília
- szivárgó rendszer
Ez a kialakítás megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és garanciát ad arra, hogy a megfelelő üzemeltetéssel, a rendes üzemi körülmények között a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
Az uralkodó szélirány ÉK-i és DNY-i.
A munkagépek légszennyező anyag kibocsátása mind az építés, mind az üzemelés során elhanyagolható, hatásukat csak a közvetlen környezetben éreztetik, mely azonosnak tekinthető a lerakó területével.
A hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátása okoz többlet légszennyezést a szállítási útvonalon. A meglévő forgalomhoz
képest még a legkritikusabb esetben is 10% alatti. A hulladékbegyűjtés a meglevő levegőminőséget tulajdonképpen nem befolyásolja.
Zaj és rezgés a hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek üzemeléséből keletkezik az épített környezetben. A hatások vizsgálata alapján a tevékenység nem okoz észrevehető környezetminőség romlást.
A gyűjtési körzetben keletkező és így a hulladéklerakó telepre szállítandó kommunális szilárd hulladék mennyisége megközelítőleg 95.200 m\'/év laza (28.560 mVév tömör) hulladék.
Kérem valamennyi érintettet, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozó észrevételeit írásban tegye meg.
Az észrevételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város, valamint Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél vagy a felügyelőségnél lehet benyújta- \\ ni.
Szombathely, 1997. 02. 20. j
Bánhidi Péter sk.
hatósági osztályvezető
10
( KANIZSA - /i útayédca, Agyiján,?^)
1997. március 21.
Még mindig vizsgálják a körülményeket
Mint ismert, február kilencedikén, nem egészen egy év leforgása alatt a második katasztrófa történt a nagykanizsai Hungária Sportrepülő Egyesület berkeiben. A balesetben ezúttal is ketten vesztették életüket, a két pilóta, Popeliár Jenő és Koczfán Zoltán a helyszínen meghalt. Még nem tudni, mi okozta a tragédiát, a történtek kiderítésére vonatkozóan a Légügyi Igazgatóság bevonásával folyik a vizsgálat, amelynek lezárultáig szüneteltetik a repülőtér működését.
Dr. Németh Márton, a Légügyi Igazgatóság munkatársa lapunk érdeklődésére elmondta, a repülés tilalma a repülőtérre és a sárkányrepülő egyesület életére vonatkozik. A repülőtér a Magyar Repülő Szövetség által kerül majd üzembeállításra, a sárkányrepülő egyesület vonatkozásában a repülőbaleset körülményeinek tisztázása után születik döntés. Arra a kérdésre, hogy a szakemberek milyen eljárásokat kívánnak eszközölni a klub életében, dr. Németh Márton válaszul elmondta, véleménye szerint a klnb érdeke, hogy repülőtevékenységük szakmai feltételeit mielőbb áttekintsék, rendezzék. A baleset vizsgálata azonban csak a konkrét esettel függ össze, egyébre nem terjed ki. Dr. Németh Márton rávilágított, a szakmai feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések elsősorban a Magyar Repülő Szövetség főmérnökének és főpilótájának adnak mnnkáL A vizsgálat eredményének várható időpontját firtató kérdésünkre, dr. Németh Márton válaszul elmondta, bízik abban, hogy rövidesen, az esemény kivizsgálása után néhány nappal lezárul a vizsgálat, melynek eredményét rendelkezésünkre bocsátja majd.
nagy szimpátiának örvendő tanárember volt, és sikeresen tartotta az egyensúlyt a két szakosztály között, ismét nagy terveket szőve.
A tavaszi jó idő a repülés szerelmeseit is ingerelte, idő előtt emelkedtek a levegőbe, és ismét megtörtént a tragédia, újra két ragyogó ember lett az áldozat.
A tragédia hazajár, otthonos a kanizsai repülők között. A hivatalos vizsgálat eredménye nem túlzottan ismert, de az igazság még annyira sem. A sebek még frissek, jószerivel bármit kellene elemezni indulatok és érzelmek nélkül, nem lehetséges, holott mindenki érzi, előbb vagy utóbb ennek meg kell történni. Nem a sebek felszaggatása miatt, hanem az élők okulására. Mondják, a repülés szabályait vérrel írták. Az öröm, a siker nem teszi lehetővé a kemény, koppanó szavak elhangzását, mert aki ezt megcselekszi, az indulatokkal találja magát szemben. Sportrepülésnek nevezik, de több mint sport. Embert, jellemet erősítő sport, melynek bércei a felhőtornyok, lavinája a zivatar. És itt Kanizsán a tragédiák sorozata.
A TRAGEDIA HAZAJÁR?
A kanizsai repülősportok kedvelőinek múltja gyakorlatilag a kanizsai repülőtér megszűnéséig vezethető vissza. A megszűnést követő napon előbb Pécsre, majd Kaposvárra jártak hódolni szenvedélyüknek, s a távolság ellenére mind többen lettek. Közben szüntelen küzdelmet folytattak az újrakezdés reményében.
A klasszikus vitorlázórepülés, ejtőernyős sportok mellett megjelentek a sárkányrepülők is, akik nagy igyekezettel kivívták a saját elismerésüket. Ez Kanizsán olyannyira sikeresen történt, hogy tavaly a Dél-Afrikában rendezett világbajnokság, majd a törökországi repülőolimpia résztvevői lettek. Rendszerváltás kellett ahhoz, hogy a repülők újra a régi repülőtéren legyenek itthon. Kezdetben igen szerény körülmények között, minimális feltételekkel, de óriási elszántsággal láttak munká-
SíííSÍ*íiíí4Sií:\'S
hoz. Az egyetlen Góbé vitorlázó gépet naponta szinte a hátukon hozták-vitték a repülőtérre, hogy repülhessenek. De repültek! Nemsokára egy hangárnak kinevezett épületet sikerült szerezni, ami óriási dolog volt, hiszen megszűnt a cipekedés. Aztán a Góbénak került párja is, sőt pályázat útján egy komoly gépet is sikerült egyharmados arányban megszerezni. És jött az emlékezetes havazás, melyet a műanyag héjszerkezet nem bírt el, a hó súlya alatt összeroppant a hangár, odavesztek a gépmadarak. Újra elölről kellett kezdeni. Az akarat talán még nagyobb lett, s újraépítették az épületet, a gépeket pótolták, nagyreményű terveket szőttek a vitorlázók is. Minden korábbit meghaladó lett az eredmény. Aztán tragédia történt. A klub két legtöbbet fáradozó vezetője vesztette életét. A klub élére új vezető került, aki
Megkérdeztük dr. Hegedűs Dezsőt, a Repülőszövetség főtitkárát, miként vélekedik a fekete sorozatról?
- Átok ül a kanizsaiakon. Nagy nehezen kiizzadták a repteret, gépeket, és butaságok miatt halnak meg. Nagy a valószínűsége annak, hogy az ember bűnében rejlenek az okok eredői.
- Milyen a klub kapcsolata a szövetséggel?
- A kezdeti alapítókhoz képest lazult. Száz klubunk van, mindenhol nem tudunk bábáskodni.
- Hogyan tovább?
- Megmondom őszintén, új és jó szakemberekre vártunk, de ez nem következett be. Tudni kell, a repülés egy nagyon komoly és nagy szakértelmet követelő sport. Változatlanul hangsúlyozom a szakember jelentőségét.
Varga József
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást, amelyet a Bagonyai József által tett feljelentést követően rendeltek el magánokirat-hamisítás vétségének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A megszüntetés indokaként az szerepel, hogy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése.
Bagonyai József azért tett feljelentést, mert szerinte édesapja nevében 1993. február 24-én a nagykanizsai Alkotmány
MGTSZ Földkiadó Bizottságához benyújtott földvisszaigénylő lap tartalmát, valamint a feljelentő névaláírását meghamisították.
A nyomozás során tanúként kihallgatott földkiadó bizottsági tagok, valamint adminisztrátorok azt állították, hogy hamisítás nem történt, a lapot a feljelentő kérésének megfelelően állították ki, amit Bagonyai József több bizottsági tag jelenlétében édesapja helyett saját ke-
Tisztelt Szerkesztőség!
A Zalai Hírlap február 27-i számában megjelent „Nem lenne jó a külön csoport" címmel, valamint a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1997. márc. 10-ei száma a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöki beszámoló című cikkének, mely Kisfaludy-óvoda címmel jelent meg, köztöm a következőket:
Az a bizonyos nagy vitát felkavart, ominózus 1997. február 26-án történt Kisebbségi Önkormányzat ülésen és az azt megelőző tárgyalásokról szóló előzményekről szeretnék néhány szót tájékoztatásul szolgálni a lapnak és a város polgárainak.
Területi helyzetünkből adódóan óvodánkban domináns a cigánygyermekek jelenléte, mely több speciális nevelési problémát vet fel. Ezen problémák nem helyi jellegűek, hanem országosak és számos intézmény, szervezet vállvetve dolgozik ezek megoldásán. E megokolásból vettük fel a kapcsolatot Teleki László úrral, tisztelje meg óvodánkat.
Intézményünkben egy csoportnyi cigánygyermek nyert elhelyezést, s további gyára-
( KANIZSA -/t «u6& üweínú... 3
11
KI IRTA ALA A FOLD-IGÉNYLŐ LAPOKAT?
1997. március 21.
zűleg írt alá. Az írásszakértő első alkalommal azt állapította meg, hogy az ominózus aláírás származhat Mayer Ferencnétől és Pintér Istvántól is, de nem a névtulajdonos készítette. A szakértő azonban újabb írásmintákat kért, amelyek vizsgálata után a véleményt úgy módosította, hogy a névalárás származhat a névtulajdonostól is, azonban a torzított írás miatt készítőjének kilétét minden kétséget kizáróan megállapítani nem lehet. Mivel a rendőrség szerint a feljelentő és az eljárás során kihallgatott tanúk közötti szembesítésének körülményeit tisztázni nem lehetett, a bűncselekmény nem bizonyított. Bagonyai József azonban nem fogadja el a határozatot, fellebbezéssel él. Azt kéri az ügyészségtől, hogy ne csak az aláírás, hanem a földvisszaigénylő lap teljes tartalmára vonatkozóan állapítsák meg a hamisítás tényét. Fellebbezésében kifogásolja azt is, hogy tíz hónap kellett a határozat meghozatalához. Változatlanul állítja, hogy az általa hamisí-
tottnak tartott okmányt nem látta. Pintér István volt az egyedüli személy, akivel a földnevesítés ügyében tárgyalt, sem Mayer Ferenc-né, sem Tiszai Ferencné nem volt jelen a tárgyaláson. Tiszainé a helyiségben tartózkodott ugyan, de távol a megbeszélés helyszínétől. Miután két területet nevezett meg, de Pintér István szerint oda nem lehetett nevesíteni, az ügy intézője, a Földkiadó Bizottság tagja a Fasort ajánlotta Bagonyai Józsefnek, aki saját aláírásával elfogadta a 114,24 aranykoronát, 39.111 négyzetmétert a Fasorban. Hamis tanúzásnak tartja Tiszai Ferencné azon kijelentését, mely szerint az ő felszólítására írta volna alá „öregesen" az okmányt. Azon tanúvallomást, mely szerint nevezett
személy tíz helyet is felajánlott, akár jó, belterületi ingatlant is Bagonyai Józsefnek, nyíltszíni vesztegetésnek minősítette a feljelentő. Szerinte mind Mayer Ferencné, mind Pintér István több millió forintos földek fejében tett hamis tanúvallomást, illetve nem emlékezett az eseményekre.
A feljelentő szerint az eredetileg tollal kitöltött földvisszaigénylő lap helyett újat produkáltak, ceruzával kitöltve és aláírva, torzított aláírást produkálva.
Bagonyai József úgy érzi, hiába nyújtott be sok bizonyítékot, nem sok reménye lehet a gyors kivizsgálásra, elfogultsággal vádolja a főügyészt és a rendőrséget is. A főkapitány-helyettesnek panaszkodva a fenyegetettségéről a biztosítás
lehetőségeire hívta fel az a panaszos figyelmét. Véleménye szerint feljelentésére indított nyomozás megszűntéről előzetesen informálták a téesz-elnököt, aki a feljelentőnek a határozat kézhezvételét megelőző napon tájékoztatást adott nagy nyilvánosság előtt az általa ismert vizsgálati eredményről. Sérelmezi a feljelentő azt is, hogy az általa megjelöltek közül senkit nem hallgattak ki tanúként, míg a másik fél részéről irodai adminisztrátorok is tanúskodtak.
Bagonyai József a fellebbezést a Nagykanizsai Városi Ügyészség mellett megküldte a Zala Megyei Főügyésznek, a Zala Megyei Rendőrfőkapitánynak és a Legfőbb Ügyésznek is.
__Lukács Ibolya
A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN
podásuk felveti a Kisebbségi Önkormányzat jelenlétét is óvodánkban.
Valamit termi kellene ezen hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására - gondolkodik az intézmény nevelőtestülete. Ebből az elhatározásból felvázoltuk Teleki úrnak a helyzet komolyságát, arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy valóban szükség van egy felzárkóztató csoport számára ezen kisgyermekeknek.
Kijelentem, most és a jövőben is, hogy teljes mértékben a jószándék, a segítőakarás vezérelt elképzelésemben, melyet az önkormányzat vezetője, Teleki úr teljes mértékben támogatott. Kérése csupán annyi volt, hogy e gyermekek a felzárkóztató csoportból a fejlettségi szint elérése után heterogén csoportban nyerjenek elhelyezést, mely találkozott a mi elképzelésünkkel is. Ezek után került sor a közösen kialakított koncepció
alapján a „Felzárkóztató program " elkészítésére.
A program ismeretében közlöm a Cigány Kisebbség Önkormányzat nevében Teleki László úrnak levelét.
Ezen levél kelt febr. 10-én, majd 25-én a legnagyobb meglepetésemre tudomásomra hozták ellennyilatkozatukat, valamint diszkriminatívnak nevezték eljárásomat, megdöbbentőnek nevezve az eleve determináltsá-got, amellyel már az óvodába lépés előtt fogadják a cigány gyermekeket.
Megkérdőjelezem, mennyire nevezhető az az intézményvezető diszkriminatívnak akinél valójában kicsúcsosodik az etnikai kisebbség jelenléte a város többi óvodájával szemben.
Továbbra is nyitottak vagyunk az egyenes, nyílt partnerkapcsolat felvételére.
Nagykanizsa, március 11.
Zalavári Lászlóné óvodavezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagykanizsa, Ady u. 1. Pf.: 121. 8800 Tel/Fai: (93) 312-649_
Kisfaludy úti Napköziotthonos Óvoda Nagykanizsa
Tárgy: Véleményezés az Etnikai csoport speciális felzárkóztató programjáról
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata örömmel vette, hogy a Kisfaludy úti Napköziotthonos Óvoda tenni akar a cigány gyermekek beilleszkedésének elősegítése érdekében. A programokat megalapozottnak és jónak találjuk, mivel tudjuk, hogy ezek a gyermekek egy egészségügyileg is hátrányos, ingerszegény közegből érkeznek. Nagyon szívesen bekapcsolódunk az óvoda munkájába, akár a gyermekek identitástudat javítása, vagy a másság elfogadtatása érdekében. A korcsoportokhoz . megfelelő kiállítás, cigány folklór zene és tánc bemutatásával tudunk segíteni előzetes egyeztetés alapján.
A cigány nyelvoktatást a gyermekek nyelvi különbözősége miatt nem javasoljuk (beás, kolompár származás miatt). A későbbiek folyamán, amikor a gyermekek iskolába mennek, Cigány Kisebbségi önkormányzatunk klubrendszerben oktatja igény szerint a cigány nyelvet.
A program megvalósításához sok sikert és eredményeket kívánunk.
Nagykanizsa, 1997. február 10.
( KANIZSA- mtot^ )
1997. március 21.
MŰSORFÜZET
Lenni vagy nem lenni?
A Nagykanizsai Szuperinfó hasábjain két hónapja olvasható a városunkban megrendezésre kerülő havi kulturális programok listája, színes, képpel illusztrált formában. A kezdeményezésről Rudolf Tamást, a Szuperinfó kiadóját kérdeztük, aki elmondta, a programok közlésével szeretné színesebbé tenni az általa szerkesztett kiadványt, ezért döntött úgy, hogy hónapról hónapra -mindenféle támogatás nélkül, a saját pénzén - hírt ad a városban zajló jelentősebb eseményekről. Hozzátette, ez év januárjában az ötletet felvetette a műsorfüzet kiadójának, Papp Ferencnek is, aki üdvözölte a kezdeményezést, és támogatásáról biztosította az ötletgazdát. Néhány nappal később azonban váratlanul közölte, arról megfeledkezett, hogy a városban működő, egyébként pécsi vállalkozás által működtetett másik hirdetési kiadvány, a Kanizsa és Vidéke Extra korábban ugyanezzel az ötlettel állt elő. Rudolf Tamás információja szerint az Extra a közlésért havonta ötvennégyezer - lapunk információi
szerint évi hétszázezer - forintot kapna a márciustól a kiadványban megjelenő kulturális mellékletért, aminek költségeit a Városi Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert összegből fedeznék, ugyanabból a forrásból, ahonnan a műsorfüzet felelős kiadója, Papp Ferenc is anyagi támogatást kap.
Rudolf Tamás elmondta, Rajnai Miklós művészeti vezető és Csuha Józsefné animátor felajánlotta, továbbra is közreműködik - természetesen ingyen - a Szuperin-fóban megjelenő melléklet létrehozásában.
SZUPERINFÓ VAGY EXTRA?
- Ez nem egészen így volt -mondta el lapunk érdeklődésére Papp Ferenc. - Én kerestem meg a Kanizsa és Vidéke Extra szerkesztőségét, s kértem arra Molnár Lászlót, hogy jelentesse meg a város valamennyi közművelődési intézményének havi kulturális programját az újságban, amely véleményem szerint egy jól szerkesztett reklámlap. A szerkesztő vál-
MÁSNAK SE TETSZIK?
Mint 1996. július tizennegyedikéi lapszámunkban hírt adtunk róla, „Bicsak Miklós önkormányzati képviselő az elmúlt hetek bizottsági ülésein szóvá tette, a Szuperinfó hirdetési újság terjesztőit a közelmúltban kitiltották a parkolókból. A VIA Kanizsa Kft. vezetője nem engedte meg, hogy a Szuperinfó horvát nyelven megjelenő kiadványait a lap megbízottjai a parkolókban őrzött autók szélvédőjére tegyék. A kft. szerint a lap maradványai nyomán sok szemét gyűlt fel. Az egyeztető tárgyalások lefolytatása után a Szuperinfósok (...) a reklámújságot továbbra is teríthetik a parkolókban, amennyiben heti háromezer fo-
rintot fizetnek a VIA Kanizsa Kft.-nek (...)"
Rudoíf Tamást, a Szuperinfó kiadóját kérdeztük arról, változott-e a helyzet. A kiadó elmondta, tudomása szerint a VIA Kanizsa Kft. ügyvezetője, Gáspár András, aki a tavalyi évben - hirdetőként támogatta a Kanizsa és Vidéke Extra városüzemeltetési oldalát - kizárólagos megállapodást kötött a Qualité reklámújsággal a terjesztésre vonatkozóan. A Szuperinfó az eset kapcsán ügyvédhez fordult, hogy jogi úton rendezze a helyzetet, de - bár az ügyvéd szerint sem volt tilalmi joga a VIA Kanizsa Kft.-nek - perre nem került sor. Rudolf Tamás elmondta, a történtek után Gáspár András engedékenyebbnek bizonyult, ám a Szuperinfó a kiadvány parkolóban történő terjesztéséért továbbra is fizet, havi tizenkétezer forintért csúsztathatják be az újságot a horvát felségjelzésű autók szélvédője alá.
lalta, hogy ugyanakkora összegért közli a programokat, mint amennyibe az ezer példányban megjelenő Kanizsai Műsor kiadása kerül, így húszezer lakásba jutna el - a Kanizsa és Vidéke Extra mellékleteként - a rendezvények listája.
- Információink szerint a Nagykanizsai Szuperinfó ugyanezzel az ajánlattal jelentkezett, s a kiadvány tulajdonosa minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalkozott volna a programok megjelentetésére.
- Nem, a Szuperinfó csupán a segítségemet, a hozzájárulásomat kérte ahhoz, hogy a lap olvasmányosabbá tétele érdekében közölhesse a közművelődési intézmények programját.
- A két hirdetési kiadvány közel azonos példányszámban jelenik meg. Ha a Szuperinfó ugyanazt a szolgáltatást ingyen végzi, felmerül a kérdés, van-e értelme az Extrának fizetni a közlésért, s ráadásul - tudomásunk szerint -nem is kis összeget?
HELYESÍRÁSI ÉS SZERKESZTÉSI HIBÁK?
- Egyrészt még nem fizettük ki, hiszen egyelőre nem áll rendelkezésünkre az az összeg, amely lehetővé tenné a programok közlését, másrészt ezzel a döntéssel a közművelődési intézmények vezetői is egyetértettek a február tizenkettedikén tartott értekezleten, többek között azzal az indoklással, hogy az Extrában megjelenő melléklet jobban szerkesztett, s az sem elhanyagolható szempont, hogy - ellentétben a Szuperinfó elképzelésével - ez valóban különálló egység a lapon belül, tehát kivehető, eltehető. Meg kell említenem, ellenérv volt a Szuperinfóval szemben az a tény is, hogy viszonylag magas a lapban a helyesírási és szerkesztési hibák száma.
- Melyik kiadvány képviselője kereste fel Önt először a melléklet közlésére vonatkozó ajánlattal?
- Csupán néhány nap telt el a jelentkezések között. Az Extrával
történt tárgyalások után keresett meg a Szuperinfó szerkesztője azzal, hogy bocsássuk rendelkezésére a programajánlatot. Tehát itt két különböző dologról van szó. A Kanizsa Extrát mi kerestük meg, mint az egyik legjobban szerkesztett hirdetési újságot, amely eddig is rendszeresen hírt adott a város kulturális és sportrendezvényeiről. Számunkra fontosabb. hogy húszezer példányban eljusson a város lakosságához a programok híre, mint az, hogy az ezer példányban megjelenő Kanizsai Műsort - az alacsony példányszám miatt - egy szűk réteg kapja a kezébe.
- Tehát kizárólag szerkesztési, minőségi okokból esett a választás az Extrára?
- Igen, egyrészt emiatt, másrészt pedig - mint már említettem - velük tárgyaltunk először.
INGYEN NEM JÓ?
- Mégis, csupán az anyagiak miatt nem lett volna célszerűbb a másik javaslat támogatása?
- Nem értem a kérdést.
- Adott két hirdetési újság, azonos példányszámmal, mindkettőben megjelenik a város programjainak kulturális melléklete, ám míg az egyik kiadvány a feketefehér kivitelért pénzt kér, addig a másik a színes megjelenítésért semmit.
- Éppen ezért nem biztos, hogy a Szuperinfóban megjelenik, hiszen semmiféle biztosíték nincs arra, hogy a Szuperinfó háromnégy hónap múlva is ingyen közli a programokat. Ilyen horderejű döntésnél nem tehetjük ki magunkat annak hogy a Szuperinfó néhány hónap múlva azt mondja, nem jelenteti meg a mellékletet. Az embereknek vannak bizonyos szokásai, s nem tehetjük meg, hogy amikor a város lakossága megszokta, hogy egy bizonyos lapban megtalálja a listáját, akkor egyik napról a másikra ez esetleg megszűnik. Azzal, hogy az Extrával olyan megállapodást kötöttünk, amely mindkét fél számára anyagi kérdés is, biztosítva látjuk a rendszeres megjelenést.
- A Szuperinfóval nem lehetett volna olyan megállapodást kötni, amely az anyagiaktól függetlenül is kötelezi őket arra, hogy rendszeresen megjelennek a programok a lap hasábjain?
- Ez nem merült fel. Én optimista vagyok, bízom abban, hogy
Iff "K\'ArVriTCA *kté~:___ni.--* j 11
1997. március 21.
a Szuperinfó, ameddig lehetőségei engedik, szintén hozza a programokat, de a koncepció kialakítása a Kanizsa Extrával kezdődött. Molnár László mutatott be egy olyan makettet, amely formailag és tartalmilag egyaránt elnyerte a tetszésünket. Annak ellenére, hogy itt a programok fekete-fehérben jelennek meg, ezt a megoldást színvonalasabbnak tartjuk. Azt is el kell ismernem azonban, hogy a Szuperinfó is megfelelően oldotta meg a kivitelezést. De hangsúlyozom, a Szuperinfó csak a segítségünket kérte, nekik fontos a melléklet megjelentetése, hogy a reklámjaik jobban eladhatók legyenek, hogy legyen benne egy kultúrával foglalkozó oldal, ami a HSMK-nak több gondot jelent, hiszen most több helyre kell fotókat beszereznünk, újra kell szerkesztenünk a műsorelőzetest, és még sorolhatnám.
De nem hiszem, hogy ez volna a kérdés. A kérdés az, hogy a város kulturális programjainak híre eljut-e minden kanizsaihoz vagy Sem. Azt hiszem, az az intézményvezetők belső ügye, hogy melyik sajtóorgánumot választják. Egyébként az sem biztos - ismerve a lapméretet és a papírárakat -, hogy az Extrának ebből nyeresége származik, de hát nekik is vannak üzletpolitikai elképzeléseik, nyilván számukra is fontos, hogy a lapban megjelenjen egy melléklet.
- Pontos-e azon információnk, mely szerint a Városi Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert összegekből fedeznék az Extrában való megjelenés, illetve a néhány száz példányban tovább-
ra is megjelenő Kanizsai Műsor költségeit?
- Nem eldöntött még, hogy egyáltalán kapunk-e támogatást a Kulturális Alaptól. A pályázattól függetlenül, komplex módon tekintettük át reklámtevékenységünk egészét. Abból indultunk ki, hogy több hirdetési újság drasztikusan felemelte a hirdetési díjait, ami gondokat okozott a közművelődési intézményeknek, de vélhetően a legnagyobb problémát a HSMK-nak hiszen mi vagyunk a város legnagyobb művelődési háza. Az értekezleten arra a megállapításra jutottunk, hogy ha a központosított, reklámra szánt bevételeinket körültekintőbben használjuk fel, előbbre tudunk lépni, s még több állampolgár kezéhez eljuthat a város havi kulturális -és sportprogramja.
- Amennyiben a kiadáshoz anyagi segítséget nyújt a Városi Kulturális Alap, az itt nyert összeget továbbítják áz Extrának?
A HSMK PÁLYÁZIK, AZ EXTRA KAPJA?
- Nem azt továbbítjuk, ez még egy későbbi tárgyalás alapját képezi. Egyelőre nem nyertünk támogatást, de van rá esélyünk. Ezt az összeget azonban semmiképpen sem továbbítjuk, hiszen a műsorfüzet továbbra is megjelenik, kisebb példányszámban, szerényebb kivitelben. Még nem tudjuk, mekkora összeget kapunk, ennek nagyságától függ, milyen lesz a műsorfüzet. Ebből továbbra is eljuttatunk néhány példányt az érintetteknek, a sajtónak, a polgár-
mesteri hivatalnak, a közművelődési intézményeknek, az iskoláknak, illetve nyolcvan-száz példányt az információszolgálatnál is elhelyezünk. Ezen kívül továbbra is tárgyalásokat folytatunk az Extrával, ami nem jelenti egy lap menedzselését. Amellett, hogy a Szuperinfó előnyeit is elismerem, úgy gondolom, a Kanizsa Extra az az újság, amely szerkesztési elveinél fogva, s a kultúrához való viszonya miatt a leginkább alkalmas arra, hogy vállalja ezt a közvetítő szerepet. De természetesen a Szuperinfóval is tartjuk a kapcsolatot, a lapban megjelenő hirdetésekért ezután is fizetünk
„MI EZT SAJÁT PÉNZBŐL NEM TUDJUK KIGAZDÁLKODNI"
- Amennyiben nem kapnak támogatást a Városi Kulturális Alaptól, a Ház saját költségvetéséből gazdálkodj a majd ki a programok megjelenésének költségeit?
- Ebben az esetben sérül a lakosság információ-ellátása. Mi ezt saját pénzből nem tudnánk finanszírozni.
- Elterjedt a városban, hogy a Szuperinfóban megjelenő kulturális mellékletben való közreműködés egyesek számára komoly munkahelyi problémát is okozhat. Igaz ez?
- Nem értem a kérdést. A Szuperinfó külön szerkesztőségi gárdával dolgozik, el nem tudom képzelni, hogy ez kinek okozhat egzisztenciális problémát.
Bella Judit
EXTRA VÁLTOZÁSOK
A Kanizsa és Vidéke Extra -mint a város egyik hirdetési kiadványa - impresszuma szerint hétről hétre több, mint húszezer lakásba jut el.
Néhány napja már korán reggel kezünkbe kerül az Extra, mert - ahogy az szintén a kiadvány impresszumából kiderül - a Magyar Posta Rt. a kézbesítő. Az impresszumot tovább böngészve más, személyi jellegű változásokra is bukkanhatunk, s mint tudott, az Extra - profilját, miegyebét bővítendő - vállalkozni szeretne arra is, hogy közli a városban zajló havi kulturális programok listáját. Az okokról, s ez
utóbbi kezdeményezésről dr. Eberling Lászlót, a Kanizsa és Vidéke Extra egyik alapítóját, felelős kiadóját kérdeztük, aki érdeklődésünkre elmondta, a kiadvány eddigihez hasonló terjesztési módja a magas TB-költségek miatt vált úgyszólván tarthatatlanná, a módosítás előbb-utóbb Pécsett is foganatosításra kerül. A személyi változásokról szólva dr. Eberling László elmondta, szeretnék, ha a jövőben Menyhárt Erika helyett Barabás Gábor látná el a reklámfőnöki teendőket, ám a korábbi menedzser természetesen ezután is a lapnál dolgozik. További kérdéseinkre
dr. Eberling László nem válaszolt, mondván, a kanizsai vonatkozású történésekről érdeklődjünk a Kanizsa és Vidéke Extra cégvezetőjétől, Molnár Lászlótól. Erre ilyen formában nem került sor, ugyanis néhány perc múlva megcsörrent a telefon szerkesztőségünkben, s Molnár László érdeklődött afelől, mi után „nyomozunk", amennyiben módjában áll, szívesen segít. Azon kérdésünkre, miért volt szükség a lap berkein belül eszközölt személyi változtatásra, nem adott választ, mint ahogy a kulturális melléklet megjelenítésére vonatkozó kérdésünkre sem. A terjesztéssel kapcsolatban azonban annyit elárult, sikerült egy rendkívül előnyös szerződést kötniük a Magyar Posta Rt.-vel.
MPNP-CKO TALÁLKOZÓ
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Magyar Demokrata Néppárt helyi szervezete vezetői ismét találkoztak.
Megtárgyalták, mit tehetnek közösen a város érdekében. Egyetértettek abban, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat akkor képviseli helyesen a cigányságot, ha egyenlő távolságban helyezkedik el mindegyik párttól és mindegyikkel korrekt kapcsolatot tart fenn. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a továbbiakban is szükségesek a hasonló találkozók - tájékoztatta lapunkat Czupi Gyula, az MDNP elnöke, valamint Teleki László, a CKÖ elnöke.
Fodor Gábor a NAT-ról
Pénteken városunkba látogat dr. Fodor Gábor szabaddemokrata országgyűlési képviselő. A képviselő a délelőtt folyamán a gelsei Polgármesteri Hivatalban a pályázaton elnyert iskolabuszt adja át a tanintézménynek, majd a nagykanizsai Petőfi utcai Leánykollégium társalgójában beszélget a NAT-ról a városi pedagógusok részvételével. Az SZDSZ irodájában lebonyolított sajtótájékoztatót követően a képviselő TV-beszélgetésen vesz részt, majd találkozik a helyi, illetve környékbeli SZDSZ-es csoportok tagjaival.
KEDVES SZULOK, GYEREKEK!
Garantáljuk, hogy a Petőfi-Vécsey
Általános Iskolában minden gyermeket jól megtanítunk
írni, olvasni, számolni
és, hogy minden kisgyermek örömmel jár majd ebbe az iskolába. A keletí városrész elsőseit Kertész Tamás tanítóbácsi a deli városrész kis tanulóit Kristóf Anna tanítónéni várja nagy-nagy szeretettel és sok éves pedagógiai tapasztalattal!
A Vécseys részen vízisporttal ismerkedhetnek az első osztályosok.
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ÓVODÁSOKNAK
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt |
1997. március 22-én, szombaton ö 9-12 óráig az iskola aulájában. jjj
A játszóház ideje alatt kedvezmé- 1 nyes könyvvásár mesekönyvekből.
Az iskola vezetése i
14
( KANIZSA - $nÍK<fi-i«áiie«*H )
1997. március 21.
„Kövesd az mi nyomdokunkat ne szánd fáradságodat ne szánd életedet"
ISKOLATÖRTÉNET
A régmúlt és a közelmúlt tárgyi és írásos dokumentumaiból,
kumentumot. A Thury György Múzeum is hozzájárult ahhoz, hogy a kiállítás teljes lehessen. Kunics Zsuzsanna muzeológus
Százhuszonöt év
A Zrínyi Miklós Általános Iskola idén ünnepli fennállásának százhuszonötödik évfordulóját.
Egy és negyedszázada polgári fiúiskolaként indult az intézmény, majd névváltoztatások után nyerte el a Zrínyi nevet. A volt polgári leányiskola jogutódjával, az Ady Endre Általános Iskolával egyesülve alakult ki a mai Zrínyi Miklós Általános Iskola.
az emlékekből a jubileumra iskolatörténeti kiállítás nyílt. Ennek jelentőségét - a megőrzött kincsek mellett - az adja, hogy Kanizsán az első állandó iskolatörténeti kiállítás nyílt, melynek rekvizitumai között a mindennapokon a mai és a valahavolt tanítványok együtt élik az iskolai életet. Az anyagot gyűjtötték, és a levéltárból is sikerült megszerezni néhány értékes do-
és Gayer Ildikó, az iskola tanára gyűjtötte, rendszerezte és rendezte a kiállítás anyagát, melynek túlnyomó részét a polgári fiúiskola dokumentumai teszik ki, vázlatosabban szerepelnek a közelmúlt iskolái, az Ady és a Zrínyi története.
zrínyiújvár
A jubileumi kézilabda és labdarúgótorna után a zrínyisek
Nyilvánosan válaszoljanak
Az elmúlt években az iskolák komoly harcot folytatnak azért, hogy tanulólétszámuk a demográfiai változásokat mérsékeltebben kövesse, ne kelljen tanulócsoportokat megszüntetni, a fenntartó általi karcsúsítás veszélye elkerülje őket. Tavasszal a gyermekekért - létszámért -folytatott küzdelem a finisébe ér, az érdekeltek szerint nem egy esetben etikátlan cselekedetek is kísérik a toborzást.
Az elmúlt hetekben több alkalommal is nyilvánosságot kapott az, hogy a Zrínyi Miklós Általános Iskola iskolaszéke, majd az igazgató hiába kérte, a hatás- és jogkörrel rendelkező Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hajthatatlannak bizonyult: korábbi állásfoglalásán nem változtat, csak két első osztályos tanulócsoport indítását engedélyezi a Zrínyiben. Az előzetes szimpátia-felmérések alapján - amelyet a művelődési osztály végzett el -a nagycsoportos óvodások szülei
közül több, mint három osztálynyi gyereket kívánnak a Zrínyiiskolába íratni. A beíratások száma akkor lesz tény, ha lezárult a beíratás, de Molnár Géza igazgató szerint azzal, hogy nyilvánosságot kap, hogy a Zrínyiben csak két osztályt indíthatnak, közvetett módon befolyásolják a szülők szabad iskolaválasztását, hiszen mindegyikük tarthat attól, hogy az ő gyereke nem kerül a felvehető ötven gyerek közé.
- Ahogyan a bizottsági ülésen is hangsúlyoztam, a nagy létszámú iskolák fenntartása sokkal gazdaságosabb - mondta Molnár Géza. - Nem értem, hogy ma, amikor állandóan racionalizálásról, hatékonyságról beszélünk, és tőlünk is azt kérik számon, miért nem elég érv a gazdaságosság mellett az, hogy a mi iskolánk a legolcsóbbak közé tartozik. Három sorozatos iskolaként a mutatói természetesen jobbak mint egy kétsorozatos intézményé. Ha az elmúlt évben huszonhét tanu-
lócsoportunk volt, és a feltételeink nem romlottak, mi indokolja, hogy ne indíthassunk három első osztályt, he elég jelentkezőnk lesz. Miért akarják szétverni Kanizsa egyik legjobb iskoláját? Miért nem kapunk esélyegyenlőséget, amikor a koncepcióhoz képest más esetekben kivételt tett a bizottság? Ha van szabad iskolaválasztás, miért akadályozzák meg, hogy élhessenek is vele a szülők hiszen az osztályvezetőhelyettes is elmondta, nagy az érdeklődés az iskolánk iránt. Szeretném, ha az illetékesek - akár nyílt levélben, az újság hasábjain - válaszolnának a kérdéseimre. Bízom abban, hogy az önkormányzat is azt akarja, amit a választópolgár szülők, és ha kell, engedélyezi azt, hogy százhuszonöt éves intézményünkben három első osztályban kezdhessék meg tanulmányaikat a gyerekek, folytatva azon nagy elődök útját, akik azóta iskolánk és a város történetének részei lettek.
emléktúrát szerveztek Zrínyiújvárra.
Vezetett túra volt, amely a beleznai iskolától a vár helyszínéig tartott. A túravezetésben Strausz Ferenc és Kiss László, a Kanizsa Természetbarát Sportegyesület, valamint a Zrínyi Túra Sportkör vezetői működtek közre. A vár történetéről Pécsi József beleznai polgármester mondott ismertetőt. A Zrínyi-iskola százhuszonöt évéről Molnár Géza igazgató emlékezett meg. Söveges István beleznai iskolaigazgató Zrínyiújvár történetét elevenítette fel.
Az emléktúra résztvevői voltak a házigazdák mellett a kanizsai Péterfy Általános Iskola tanulói, Radicsné Imre Jolán tanítónő vezetésével. A murakeresztúri iskola csapatát Rácz Erika igazgató, a beleznai csapatot Söveges István igazgató vezette. A Zrínyisek Molnár Géza igazgató, Gayer Ildikó túravezető és Russay Olivérné kórusvezető irányításával vették az akadályokat. A túrát műveltségi vetélkedő is kísérte, a programot ünnepi műsor és az énekkar fellépése színesítette. Az emléktúra résztvevői megkoszorúzták a kopjafát is, és természetvédelmi előadást hallgattak meg.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen jutalmakat és emléklapokat kaptak a legjobbak illetve a résztvevők.
A Zrínyi Totó nyertesei:
7-8. osztályosok: Beleznai Általános Iskola, Kiss Emília, Bozsik Petra.
5-6. osztályosok: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Müller Gábor, Kele Alexandra.
4. osztályosok: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Németh Eszter, Péterfy Általános Iskola, Hegedűs Lilla.
ÜNNEPSÉGEK
A Zrínyi-iskolában pénteken kerül sor a diákok megemlékezésére, amelyen részt vesz a volt tanítvány, Darvas Ferenc költő és Gábor Jenő, a hajdani polgári fiúiskola diákja. Másnap a HSMK-ban lesz a nagy jubileumi ünnepség, melyen Suhai Sándor polgármester és városunk országgyűlési képviselője, Göndör István mond köszöntőt. A volt zrínyis diákok nevében Rétfalvy Sándor szobrászművész és Darvas Ferenc költő emlékezik meg az iskolaévekről, a mai tanulók szüleinek nevében dr. Bencze Judit mond beszédet. Az iskola irodalmi színpada verses-zenés műsort ad, melynek összeállítója Hetyeiné Kovács Andrea. A
( KANIZSA - g^aé )
15
„Kötelességünk közel hozni a nagyvilágot..."
1997. március 21.
műsort tornabemutató követi Vágó László tanár irányításával.
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
A jubileum tiszteletére a Zrínyi Miklósról elnevezett iskolák diákjait hívta komoly játékra az iskola. Példaképem, Zrínyi Miklós címmel mind tartalmilag, mind formailag értékes pályaművek érkeztek a bírálók elé.
Első helyezettek: Hámori Dóra és Sónicz Péter (Zrínyi) Második helyezettek: Hörcsöki Eszter, Király Attila és Hetyei Lilla (Zrínyi) Harmadik helyezettek: Salamon Bernadett (Zala-szentgrót), Kirchner Richárd (Murakeresztúr) és Tóth Tí-mea-Tóth Zsuzsanna (Zrínyi) Formai különdíjat kapott Kuczogi Péter, a kanizsai Zrínyi-iskola tanulója, aki hosszú pergamenre, pecséttel készítette el pályázatát.
A díjazottak könyvjutalmat és oklevelet kaptak, minden résztvevőt emléklap emlékeztet a pályázatra. A vendégiskolák pályázóit a „Nagykanizsa a századfordulón" című kiadvánnyal, a városról készített korabeli fotókat tartalmazó képeslapgyűjteménnyel is megajándékozták.
KRÓNIKA
Az iskolatörténeti kiállítás mellett Jubileumi évkönyvvel is tiszteleg a mai iskola a r.égiek előtt. Berke Józsefné és Bertalan Petemé szerkesztésében olyan évkönyv látott napvilágot, amely mind tartalmában, mind szerkezetében példa lehet a város évkönyveket kiadó iskolái előtt.
Az iskolaigazgató, Molnár Géza bevezetőjét követően dr. Kotnyek István munkája olvasható az iskola 1872 és 1950 közötti történetéről. A szerkesztők nem feledkeztek el az 1949 óta tevékenykedett iskolaigazgatókról és az intézményben tanított nevelőkről. A visszaemlékezők sorában van iskolaigazgató, tanár, mai egyetemista volt tanuló és olyan is, aki ma a Batthyány-gimnázium padjait koptatja. A mai oktatási és más kínálata bemutatása során sok képpel illusztrálva tárul az olvasó-böngésző elé a színes iskolai élet. A mai tanárok és diákok, valamint az elmúlt négy évben a Zrínyiben végzett tanulók is visszaköszönnek a képekről, nevük örökre beíródott a névsorokba és felíródott a dicsőségtáblákra.
Lukács Ibolya
Városunkban járt az ismert televíziós zenei magazinműsor, a Zenebutik stábja. A csapat a Hevesi Sándor Művelődési Központban négy nagykanizsai és egy éppen itt fellépő budapesti együttesről forgatott, a HSMK Vegyeskaráról, a Kanizsa Táncegyüttesről, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarról, I i-borcz Iván jazz-zenészről, valamint a Szélkiáltó Együttesről készült felvételeket a Magyar Televízió március huszonharmadikán sugározza majd. A felvétel kezdete előtti percekben sikerült szót váltanunk a népszerű műsorvezetővel, Juhász Előddel.
- A zenével való kapcsolatom teljesen természetes, hiszen Zeneakadémiát végeztem, zenetörténész vagyok - kezdte a beszélgetést Juhász Előd. - Zenével korábban is foglalkoztam, de kezdetben nem hivatásszerűen, csak zongorázni tanultam, jártam szolfézsra, ilyen-olyan órákra. Tizenhat évesen kezdtem valóban komolyan venni a zenét, mint olyat, és ez a sajátos kapcsolat ma is él, megszakítás nélkül. A kötődés időközben munkává, de inkább hivatássá nőtte ki magát. Nagyon szerencsés konstelláció, hogy azzal foglalkozom, foglalkozhatom, amit szeretek. Azt hiszem, kevés ennél nagyobb adománya van az életnek... Tizenhat éve dolgozom a televíziónál, s tavaly októberben ünnepeltük a Zenebutik tizenötödik születésnapját. A műsornak egyébként komoly előzménye van. Hosszúhosszú évekig dolgoztam a rádiónál zenei szerkesztőként, s ott indítottunk el - körülbelül húsz éve - egy hasonló zenei műsort, ami tulajdonképpen ma is él, ez a Zeneközeiben. Azzal a koncepcióval kezdtük el, hogy foglalkozzunk mindazokkal a zenékkel, zenei eseményekkel, amelyek körülvesznek bennünket, s ezeket gyors egymásutánban, magazinszerűen próbáljuk bemutatni a rádióhallgatóknak Ez volt a Zenebutik őse, elődje, s amikor ezerkilencszáznyolcvanegyben átkerültem a televízióhoz, vittem magammal a rádióban kialakított műsorszerkezetet. Még abban az évben elindult a Zenebutik-sorozat, szintén azzal az elképzeléssel, hogy vegyítsük a
különböző műfajokat. Ez azért (is) fontos, hogy a néző tudja, ha olyan zenét hall, ami nem igazán áll hozzá közel, két-három perc múlva biztosan talál a műsorban olyat, ami a kedvére való lesz A műsorban helyet kap mindenféle komolyzene - érthető, hiszen zenetörténészként ez áll legközelebb a szívemhez -, ugyanakkor évek óta intenzíven foglalkozom a popzenével, ezen belül is a dzsesszel, de a műfaj egészébe sok minden belefér, a musicalektől kezdve mindaz ami csupán kísérleti zene szinten jelentkezik manapság. Kínai tál-szerűen próbáljuk szervírozni mindazokat a zenéket, amelyeket bemutathatónak érzünk. Az lebeg a szemünk előtt, hogy ezen a tálon minden mindennel keverhető legyen és fogyasztható úgy, hogy közben a műsor érdekes, élvezhető maradjon, lekösse a né-zőt-hallgatót. Szeretnénk a műsorban mindazokat a eseményeket követni, érzékeltetni, amelyek lezajlanak a magyar zenei életben. Hiszen magyar televízió vagyunk, nem az osztrákoktól, németektől, amerikaiaktól kell várnunk, hogy felfedezzék és bemutassák a mi zenei értékeinket. Természetesen ennek a fordítottja is érvényes, hiszen bár magyar televízió vagyunk, kötelességünk közel hozni a nagyvilágot is. Így a Zenebutik évekkel ezelőtt kettős elnevezést kapott, ma is „Zenebu-tik-Zenehíd" címmel jelentkezik. A híd esetünkben kapcsolat a különböző korszakok, országok, kontinensek között - a zene segítségével. Többek között ezért is jöttünk Nagykanizsára, hiszen zenei szempontból ez a város is felfedezésre vár. Ugyanúgy, ahogy a többi vidéki város is, hiszen szisztematikusan körbejárjuk az országot.
- Mi az, amit a már említett jelképes tálon semmiképpen sem helyezne el?
- Azt hiszem, nincs alapvetően rossz, giccses zene. A giccs véleményem szerint valamiféle zenei vállalásmódra, megjelenítésre vonatkoztatható. És ez bármilyen műfajban előfordulhat. Ez egy kicsit visszaélés a zenével.
- Az elmúlt évben Veresegyház Önkormányzatának kiadásában jelent meg „Szuperkoncert szupersztárokkal" című kötete, amelyben négy világhírű énekes-
ről, Jósé Carrerasról, Placido Domingoról, Diana Rossról és Rost Andreáról rajzolt sajátos portrét. Honnan jött az ötlet, hogy Veresegyház legyen a kötet kiadója?
- Köszönöm a kérdést. Ez is egy nagyon érdekes, izgalmas dolog. Úgy kerültünk Veresegyházára, erre a Pesttől harminc kilométerre lévő kistelepülésre, hogy megrendezésre került egy japán-magyar kulturális hétvége. Meghívtak bennünket, ott volt a japán nagykövet, békeparkot a-vattak szoborral, s mi elmentünk, hogy egy rövid hírben tudósítsunk az eseményről. Nagyon megfogott az ottani emberek nyitottsága, közvetlensége. Remek műsorok voltak, s nem bírtuk ki, hogy ne forgassunk bele. Elhatároztuk, hogy ebből összeállítunk egy hosszabb műsort, felvételeket készítettünk a fellépő együttesekről. Az egészből egy nagyon színes, érdekes kavalkád született, aminek az egyik végeredménye az említett kötet.
- Nagykanizsa hogyan került az érdeklődésük homlokterébe?
- Úgy, hogy itt még nem jártunk, illetve én még rádiósként voltam itt néhányszor, amikor a jazzhétvégék zajlottak Már akkor felfigyeltem arra, hogy itt emellett is rengeteg olyan esemény történik, ami érdekes lehet. Tudtam, hogy a művelődési házban élénk a zenei élet, hiszen annak idején különböző ifjúsági hangversenyeken szerepeltem ismertetőként, próbáltam közel hozni a zenét az emberekhez. A döntő lökést végülis az adta, hogy évekkel ezelőtt egy külföldi utazáson találkoztam Polay József úrral, tudtam, hogy ő itt az egyik mozgatórugója a zenei életnek Tavaly kezdtünk arról tárgyalni, hogy a Zenebutik egy részében bemutatjuk Nagykanizsát.
- Vannak olyan vidéki városok, amelyek valamiféle pluszt tudnak nyújtani a főváros hatalmas zenei kínálatával szemben?
- Természetesen vannak, de ez a plusz inkább annak a megmutatása, hogy egy kisebb közösségben, városban - ha szabad így fogalmaznom - mi mindent tud teremteni az emberek akarata, igyekezete. Ez az, ami vonzó a számunkra.
Bella Judit
1 A
10 \\^ JVAIN 1ZjiJ/\\ — L>fCKH&ty J 1997. március /.
UTÁNUNK, FIATALOK!
A felszólítás Járási Ildikó szájából hangzott el a Trend Art Stúdió Galériájában nyílt pénteki kiállításon.
A négy kanizsai fiatal alkotásait az érdeklődőknek ajánló iparművész hangsúlyozta, hogy alkotói pályára már rálépett Béres Tamás, Csávás Eszter, Ludvig Dániel és Szabó Balázs akkor tenné a legjobban, ha az ismert kanizsai művészek nyomába eredne, sokat dolgozna városhatárokon belül.
A négyek közül Béres Tamás ötvösnek készül, igaz, az általa elnyert díjak azt jelzik, túl van már a kezdeti tanulóéveken, alig túllépve a gyerekkoron, mesterműveket alkot. Honfoglaláskori haj ékítményei az ősi magyar motívumvilág kincseit őrzik.
Díszei, tárgyai a mívesség tiszteletében, a precízség követelményeinek megfelelve formálódtak, mégis az ifjú alkotó kreativitása mutatkozik meg bennük. Hogyan férhet meg a szabály és a kreativitás a fémekből készült alkotásokban\'? Erről maguk a tárgyak mesélnek. Béres Tamás ötvösmunkái mellett grafikákat is bemutat a kiállításon, melyek könnyedek, szabadok, fiatalos lendületűek.
Csávás Eszter szőttessel, grafikával és festményekkel is bemutatkozik a kiállításlátogatóknak. Grafikái, tanulmányai szép vonalvezetésűek, lendületesek. A festmények színvilága gazdag, de a témát nem túllépő, arra nem nehezedik rá. Gobelinje alkotása közben visszafogta a harsányságot, egy színvilágra alapozott és
ért el kellemes, meleg, harmonikus hatást. Ludvig Dániel akvarelljeire a könnyedség, tisztaság, a minden mögé még nem látás tisztasága jellemző. Emellett szabad vonalvezetésű fejrajzokkal jelentkezett, és olyan ritmikus mintasorokkal, amelyeket bármelyik neves iparművész magáénak vallhatna.
Szabó Balázs csendéletein a fény-árnyék hatásra épül a képek dinamizmusa, fiatalos, merész látásmódjának megfelelő élményszerű színvilág, olykor kontrasztok jellemzik. Talán a kiállított művek sorába nem illik sejtelmes, távoli, érzéki nőalakja, amely a jövő művészét sejteti a maga -csak a tudat alatt megfogalmazott - valójában.
Lukács Ibolya
ff
Együtt a banda
Az egerszegi Grease-ről
ff
Valahol Amerikában volt egyszer egy középiskola, úgy hívták: Rydell. Leányok és fiúk lakták, s bármennyire is hirdették vidám diákjai, hogy a tanulás az utolsó, mert vannak fontosabb dolgok is az életben, mégiscsak eljutottak a végzős évig.
Valahol Európában volt egyszer egy középiskola, ki tudja, hogy hívták, de a lakói valahogy úgy éltek, mint a Rydell „rózsaszín bombázói" és „zselatinijei".
És valahol Magyarországon volt egyszer - mit volt, van! - sok olyan iskola, ahol egy olyan történet, mint amilyen a Grease-é, hétköz- és mindennapos.
Miért vonzott és vonz telt házakat mégis az ismert film színpadi feldolgozása? A magyarázat a darab slágerzenéjében van, mely az ötvenes éveket, annak nagy rock and roll-korszakát idézi. Jó zene.
S jó volt a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása is, amelyet három este tekinthetett meg a kanizsai közönség. Nagyon régen volt ekkora sikere egerszegi előadásnak, legalábbis városunkban...
A sok pozitívumból ki kell emelni a musical koreográfiáját -Bakó Gábor munkája -, ötletesek, fiatalosak, lendületesek voltak a táncjelenetek. Ahogy énekelték: „Együtt a banda".
Elfogadható, helyenként kitűnő volt a szereplő választás. Igaz, néhányan jóval túllépték már a középiskolás kort, valami mégis feledtette velünk ezt. Talán a diákévek nem múltak el nyomtalanul?
A „rózsaszín bombázók" közül emlékezeteset alakított Kis Dóra (Betty) és Tánczos Adrienne (Jan), a „zselatinik" közül pedig Hertelendi Attila (Doody) és Kelemen Zoltán (Sonny). Ha kapnak még legalább ilyen nagyságrendű szerepet, megjegyezhetjük a nevüket.
A férfi főszerepben Szőke Zoltán (Danny) pont úgy néz ki, mint Travolta. Igyekszik kihasználni ő is a nagy lehetőséget. Jól csinálja!
A női főszerepben Horváth Margit (Sandy) nem pont úgy néz ki, mint Olivia Newton-John, ellenben kedves, kellemes jelenség - kitűnő hanggal.
Dicsérni kell még a színház
stúdiósait, a színpadon(!) zenélő Lorenzo együttest és Laczó Henriette régi-mai jelmezeit.
Az egész produkció nagy érdeme, hogy előadás közben el lehet felejteni a világsikerű filmet, s bebizonyosodik az, amiről ezen írás bevezető soraiban szó volt: hihetetlenül aktuális darabot talált az egerszegi színház.
Úgy hírlik, a Grease Halasi Imre - mint zalai színidirektor -utolsó rendezése és egyben juta-lom-,játéka". Miért ne?
Horváth Dona
Ismét Nyuszi Duatlon
A helyi TRI-CO Triatlon klub szervezésében március huszonkettedikén ismét megrendezésre kerül a Nyuszi Duatlon, amelyre nyolc korcsoportban nevezhetnek a sportág szerelmesei. A rajtra Strandfürdő bejáratánál kerül sor. Az óvodások délután kettőkor vághatnak neki a távnak, amelyet kétszáz méter, futás, nyolcszáz méter kerékpározás és száz méter futás után hagyhatnak maguk mögött. A 7-8 évesek, az első korcsoportba tartozóknak ugyanezt a távot kell teljesítenie negyed háromtól, fél háromkor a 9-10 évesek négyszáz métert futnak, ezerhatszáz métert kerékpároznak és ismét kétszáz métert futnak a célig.
Három óra előtt tíz perccel rajtolhatnak a 11-12, illetve a 13—14 évesek, övék a legnehezebb táv - nyolcszáz méter futás, háromezer-négyszáz méter kerekezés és négyszáz méter futás után szakíthatják át a célszalagot. Az ötödik, hatodik, hetedik korcsoportba tartozók - a 15-18, a 19-40 évesek, illetve a negyven év fölöttiek -is jól teljesítenek, amennyiben ezerhatszáz méter futás, nyolc kilométer kerékpározás és nyolcszáz méter ismételt futás után célba érnek. Négy óra előtt tíz perccel veszi kezdetét a hobbiverseny, amelyen óvodásoktól a nagymamákig bárki elindulhat, a táv megegyezik óvodások által teljesítettekével. Négy órakor kerül sor az eredményhirdetésre, minden korcsoport első három \'helyezettjejutalomban részesül. Nevezni a helyszínen ötven forint nevezési díj ellenében lehet, a rajtot megelőző tíz percig.
Bővebb információ a 311-627-es telefonszámon kérhető.
Bella Judit
„A nagy utazás"
A Hévíz Galériában március huszonharmadikán öt órakor Técsi Zoltán ámokíró nyitja meg Balázs Antal rákóczifalvai festőművész kiállítását. A művész különös technikával készült képel - melyeken a határok nélküli időtlenség hangsúlyozása figyelhető meg - április másodikáig várják a \' látogatókat

1997. mai\'uii is 7. ¦
( KANIZSA - -ntz^í* J
17
56 ZALÁBAN
KfiMZSfil MŰSOR
A Zala Megyei Levéltár kiadásában, a fenti címen, dokumentum-kötet jelent meg. A gyűjtemény jelentős terjedelemben, kilencszáz oldalon látott napvilágot, az ötvenhatos események 40. évfordulójára, a Zalai Gyűjtemény negyvenedik sorozat köteteként.
A szerkesztők - Csomor Erzsébet és Kapiller Imre - már az alcímben jelzik, hogy az 1956-1958 közötti időszak anyagait tették közzé, tehát nem volt céljuk az előzmények történetének s a leverést követő, nehezen véget érő megtorlások teljes dokumentálása. Ez már terjedelmi okok miatt sem lett volna lehetséges.
A kötet semleges címe már sokat elárul. A 40. évfordulón már nem volt az MSZMP KB „mélyen szántó elemzése" után kötelező „ellenforradalom" kifejezés, a négy alapvető „okok és hatóerők" melyek évtizedekre kijelölték a kötelező terminus technicu-sokat.
Csak 1989. január végén mondatott ki, hogy \'56 népfelkelés volt s nyert polgárjogot, a realitásoknak megfelelően, a forradalom és szabadságharc szóhasználat.
Kiknek ajánlhatjuk jó szívvel e sok-sok munkával, utánjárással létrehozott tetemes gyűjteményt? Sietünk leszögezni, a kötet nem történelem könyv. Olyan könyv, melynek alapján, anyagának felhasználásával írják történészek a történelmet.
- Mivel a mai ötven éven aluliaknak \'56 csak fikció, nem vagy gyerekfővel élték meg a történteket, itt az alkalom, hogy apáik, nagyapáik emlékei között, tallózzanak, az idősebbek mint átélő szemtanúk, megszenvedők nézhet-
A kiadvány megvásárolható a Betűvarázs, a Deák és a Zrínyi Könyvesboltokban, illetve a Fő úti Hírlapboltban.
nek szembe akkori önmagukkal, s találhatják meg nevüket méltán vagy éppen méltatlanul. Erről azért is szólnunk kellett, mert az események óta élt légkör nem kedvezett a nemzedékek eszmecseréjének, valóság és legendák átadásának, hiszen a fennálló rend legszívesebben kitörölte volna a történelemből vagy száz évre titkosította volna a valós tények leírt anyagát.
A kötet szerkesztői célirányosan állították össze anyagukat. A könyvet négy tanulmány vezeti fce, majd számozva kétszázötvennyolc Zalára vonatkozó dokumentumot közölnek, végül az akkori idők Zalai néphatalmi szerveit, azok tagjait névszerint is közlik.
A négy tanulmány jól példázza, mire való egy levéltári dokumentum-gyűjtemény. Szintetizálásra, összevetésekre, tanulmányok születésére. Ügyesen, az első tanulmány egy zalai kisfalu 1956-os napjait s azok következményeit, a második a megye székhelyén történteket, a harmadik az olajipari munkások szerepét tárgyalja a forradalomban (külön is jelentős téma), a negyedik a zalai honvédek magatartásáról szól, amely az események természetéből folyóan döntően fontos volt. - A szerkesztők természetesen bizonyos rendszer szerint csoportosították a közreadandó iratokat, mégis, a véget nem érő jegyzőkönyv-áradatok, jelentések, meg(ki)hallga-tások, követelések bizony nem könnyű olvasmányok, de mindig érdekesek. Száz és száz név, helyszín, fegyverhasználat, áldozatok, emberi magatartások hullámzásba hozzák a lelket és kedélyt, különösen, ha ismerős nevek bukkanok fel. Igazán megható, ha tizenéves leánytanuló „bűnös" versét, vagy a tizenhat éves Lövei József tanuló történetét olvashatjuk a hírhedt Vasvári szerkesztő elvtárs tollából, 1957. március
15-i keltezéssel. - Érdekes módon, az akkori vezetés képviselői közül sokak neve teljesen hiányzik. Erre a sokszor segítőkész lábjegyzetek sem utalnak. Az viszont feltűnő, hogy a rövid ideig hatalmat gyakorlók mennyire humánosan bántak azokkal, akikre lett volna okuk neheztelni. Ez például a nagykanizsai Gépgyár esetében jól dokumentált. Ezzel szemben, november negyedike után nagyon is kemény kézzel bántak el a volt „ellenforradalmárokkal".
\'56-ról könyvtárnyit írtak össze s még fognak írni. A tárgyalt kiadvány sem lehet, több okból teljes. Már azért sem, mert sok dokumentum elveszett, megsemmisült, tudatosan megsemmisítették. A könyv szerkesztői ennek ellenére olyan művet hoztak létre, hogy nem hagy az olvasóban hiányérzetet. Ezért is, még azoknak is érdekes, sőt felfedező lehet, akik alig-alig hallottak a magyaror-szág legújabbkori dicsőséges napjairól, szomorú legyőzeté-sünkről s az azt követő kegyetlen megtorlásokról. A sors fintora, hogy az egyre korosodó pufajká-sok, verőlegények ma is büntetlenül járnak közöttünk, jelezve, hogy a rendszerváltás nem történt meg \'56 szellemében.
Egy felbolydult világban sokszor sietősen készülhetnek jegyzőkönyvek, a jelentéseket nem eléggé tájékozott emberek írják így fordulhat elő, hogy Kanizsán fontos szereplő, Kelemen István egyszer 1905-ben, máskor 1920-ban született a 459. illetve 484. oldalon. Aztán: Cserfai helyesen Cserfalvi, Kelmann Kollmann, Pepiké Petiké. Ez azonban semmit nem von le a szerzők teljesítményéből és érdeméből. Kívánatos lenne, hogy az ozmánbüki példára, minél több tanulmány készüljön s kerüljön kiadásra.
Tapolczay Miklós
MÁRCIUS 22. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101 kiskutya
Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek szerelmesei
MÁRCIUS 23. VASÁRNAP 10 óra: Zalai Gyermekek IV.
Művészeti Találkozója - városi
és városkörnyéki bemutató a
HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101
kiskutya
Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek szerelmesei MÁRCIUS 24. HÉTFŐ
19 óra: Bolha a fülbe - vígjáték a
HSMK-ban (Hevesi bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101
kiskutya Stúdió mozi: 18.15 óra: Hugicám C2-es kábelen KÁMZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -125 éves a Zrínyi-iskola; -Ifjúsági magazin; - Jövő 7, közéleti magazin, vendég: Fodor Gábor országgyűlési képviselő;
- Tükör - a zalai gazdaság magazinja
MÁRCIUS 25. KEDD
18 óra: Vadászélményeim Alaszkában - Papp Győző videó- és\' diavetítéssel egybekötött előadása a Móricz Zs. Műv. Házban
19 óra: Bolha a fülbe - vígjáték a HSMK-ban (Rátkai bérlet)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101 kiskutya
Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek szerelmesei MÁRCIUS 26. SZERDA 14.30 óra: Idősen is egészségesen
- életmód tanácsok, előadás a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: 101 kiskutya
Stúdió mozi: 18.15 óra: A hírek szerelmesei
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik - szórakoztató magazin; - Sport; - Jel-Kép MÁRCIUS 27. CSÜTÖRTÖK
10 óra: Húsvéti hívogató - játszóház a HSMK-ban
Apolló mozi: 14.30 és 16 óra: Hatalmas aranyos 17.45 és 20óra:Evita
Stúdió mozi: 18.15 óra: A három testőr Afrikában
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális híradó; - Hölgy-válasz; -Vendégváró - idegenforgalmi magazin (a keszthelyi televízió összeállítása) *
MÁRCIUS 28. PÉNTEK j*
Apolló mozi: 14.30 és 16 óra: !4 Hatalmas aranyos g
17.45és20óra:Evita §
Stúdió mozi: 18.15 óra: A három testőr Afrikában i
AKROBATIKUS TÁNCVERSENY
Március huszonkettedikén Hévízen kerül megrendezésre az I. Hévízi Akrobatikus Rock \'n\' Roll Táncverseny. A tizennyolc órakor a Városi Sportcsarnokban kezdődő döntő házigazdája Klausmann Viktor, a Szerencsekerék című televíziós vetélkedő műsorvezetője lesz. Vendégszereplőként fellépnek a tizenkét órától zajló nyilvános elődöntők legjobbjai, a zalaegerszegi Speed Kids ugróköteles csoport, valamint a világbajnoki ötödik helyezett Veszprémi Anaconda RRC formációs csoportja.
ELMARADT KONCERTEK
A Kórház Kápolnában a múlt hét vasárnapjára tervezett Auer Vonósnégyes koncertje, az egyik előadó balesete miatt elmaradt. Az előadás új időpontja április 20.
Sajnos az együttes váratlan külföldi útja miatt elmarad a MEZ együttes március 20-ra kiírt előadása is. Jelen pillanatban nincs tudomásunk a koncert módosított időpontban történő megtartásáról.
A szervezők mindkét esetben az érdeklődők szíves elnézését kérik.
18
KANIZSA - 7K?%
1997. március 21.
FILMSEBESSEGGEL
A CSÚCSRA
Steven Martin ötezer dollárt veszített egy sebtiben kötött fogadáson. Ő ugyanis biztos volt abban, hogy Jole Schu-mecher rendező Brad Pittet, esetleg Tom Cruiset választja John Grisham első és rögtön bombasikert hozó regényéből forgatandó, Ha ölni kell főszerepére. Nos, a tipp fabatkát sem ért, a rendező Mat-thew McConaugheyt választotta. Ezúttal a véletlenen múlt, hogy a filmvilág olyan sztárt avathat, aki egy dobban-tással jutott a csúcsra. Az író kikötötte, hogy műve filmadaptációjának főszereplőjét nem jelölhetik ki nélküle. Majdnem egy éve keresték már a főhőst, amikor Matthew az egyik névtelen hős szerepére jelentkezett. Megfelelt, s már-már búcsúzott is, amikor a rendező fáradtan megemlítette, hogy még nincs főhős. A belevaló ifjonc vállat vont, és azt mondta, ő eljátssza. Néhány perc próbajáték és Matthew megfelelt. A film elkészült és hisztérikus sikert hozott. Matthew McConaug-hey újabb filmfőszerepet ka-
pott ezt tízmillióért vállalhatja
MÉRGEZŐ BÉKA
Él a világon egy békafaj, amely mindössze két centiméter hosszú, ám emberéletek kioltására képes. Az eddig ismeretlen fajt Kolumbiában fedezték fel. A tudósok megállapították, hogy a béka olyan természetes kábítóanyagot termel, amelynek,hatása kétszázszorosa a morfiuménak. Váladékából a legkisebb mennyiség elegendő akár ezerötszáz emberélet kioltására.
ÁLLÁSPRÓBA
BALERINÁKNAK
Egy igencsak jólábú hazai balerina nyerte Norvégiában a nemrégiben megrendezett álló-képességi versenyt. A hölgy 109 óra és 17 percen át álldogált, s ezzel háromszázkilencvenhat vetélytársát utasította maga mögé. Jutalma egy százötezer dollárt érő házacska, ahol már nyugodtan pihentetheti fáradt lábait.
HALÁLI ÜZLETEK
Valóságos csodák tanúja lehet a világ, ha hazánkra tekint, írja a L\'Evément de Jeu-
di nevű francia lap. Nálunk ugyanis a halottak is élnek, mi több céget alapítanak, üzleteket kötnek, adót és vámot nem fizetnek, ám milliókat keresnek. A dolog hátterében joghézagok állnak, a népszámlálási rendszer hiányosságai, és ezt használják ki a nem túl finnyás hazai üzletemberek.
SZÉNSZÁL HEGEDŰ
Hatalmas átalakulás elé néz a hangszerek húros fejedelme, a hegedű. Egy francia cég dolgozott azon, miként lehetne a kényes hangszert fa helyett szénszálakból megalkotni. Az új hangszert januárban mutatták be Párizsban, s annyi már hozzánk is eljutott, hogy a hangok az új szerkezeten könnyebben hatolnak át mint a fán. Ennek ellenére Stradi-varinak nem kell a sírjában forognia, a művészek többsége a fa hegedű mellett voksol.
ZSARNOK GÉPEK
Az okos hűtőszekrény, amely megtagadja az egészségtelen ételeket a fogyni vágyóktól, a zsarnok gépek egyik első példánya. Erre hívta fel a figyelmet az egyik brit szövetség tudományos tanács-
kozása. Az otthont irányító rendszer mindenről tudni fog, a banki és a bolti számítógépekkel kapcsolatban maradva fizeti és rendeli az árukat.
SZOMORÚSÁGVÍRUS
A szomorúság okát, bármit is írtak a költők, végül az orvosok találták meg. A berlini Koch Intézet kutatói több beteg vérében izolálták a vírusokat, amely az állatoknál is álmatlanságot és levertséget okoz. A pszichikai betegek vérében is megtalálták a szomorúságvírust. A vírust már ismerjük, a hatását is ismerjük, ám gyógyszer még nincs.
ÖRDÖGI ANGYAL
Májusban vetítik az Angyal című filmet, a címszerepben a korántsem angyali természetű Val Kilmerrel a főszerepben. Az új Simon Templar már a főszerep elfogadásakor botrányba keveredett. A Mindörökké Batman filmszerepét is elvállalta, és a két forgatás között mindössze egy hónapnyi a különbség. Kiimer ultimátumot adott a Mindörökké Batman rendezőjének, vagy megvárja míg kiangyalkodja
a francia iro &zavai olvashatók a fősorokban
lven bírósa\'g! el ja\'ra\'s !s van
sza\'ndek ^ érvénye-1_
6i\'t?senek kepe ss ég e__
világvége
fejér m.
helység-
e való
kampó
SSOttANVAG
fluor, 6ór
malaysia autójele
tolna m. helység
kettős betű
nó\'l név"
pusk aval
kilyukaszt
kerek 5za\'m
or.osz
va\'ro s
dagdver
~1-
mutato névmás
előtagkent : kettős -csendes móka !
zsinórmérték ,
szabxly
errol a helyről
fektelen mulatóz a\'s
E
nó\'l név
színész
(andra\'s\'
&ücsuzó k.ö s.zönes v
mértani
te5t__
dél-am.-1
folyam
m jordan ligája
"v~
győr-s. m község
inas hus jelzó\'je
társad.
csoport
india\'ban
a tárgy ragja
fehérvár melletti helység
sértetlen
a\'lloviz
eltulaj
ooni\'ta\'
az ezüst vegyjele
részben kiiktat\'
józsef a. verse
ételt
\'zesi\'tó\'
maros parti varos
vörösre színez
noi
lelkész
görög setu
makó folyója
popzene kar
sétapálca
patika egyn fi et.
boldogság
Z >
neman
evez!
hasztalan beszél
sajt-szeleti
logikai ösíze-fúgge\'s
alumínium -V
kotoszo
-7
Beküldési határidő: 1997. hallottam arra panaszkodni, né és Szűcs Viktor olvasóink
március 28. hogy kevés az esze. nyertek negyedéves Kanizsa
Lapunk 10. szániában meg- A sorsoláson Györe Eme- Dél-Zalai Hetilap előfizetést,
jelent keresztrejtvény helyes se, Hompó Sándor, Ivánko- melyet szerkesztőségünkben
megfejtése: Még senkit sem vics Sarolta, Németh József- vehetnek át.
Jules Renard mondta
HOROSZKÓP
A 13. HÉTRE
1997, március 21.
KANIZSA - -nUx
magát, vagy keres mást a főszerepre. A stúdió az utóbbit választotta. Val Kiimer egyébként filmenként több rendezőt is elfogyaszt, a Dr. Moreau szigetének forgatásakor az első rendező mindössze három napig bírta a. sztár allűrjeit. Kevin Jarre kitartóbb volt a Tombstone, a halott város forgatásakor, egy hónapig bírta.
BUNDA A BIKÁKKAL
Szegény Hemingway foroghat a sírjában, hiszen nem mindennapi botránysorozat előzte meg a viadalnyitányt. A hajdani hősök elsatnyult unokái ma már bundagyanús viadalokon imitálják a halálos harcot, hiszen olykor nem, illetve alig látható módon eltompítják a bikák szarvát. A londoni Times szerint mára a bikaviadal ízléstelen pantomimmá vált, csak a látszatra, az illúzióra adnak. Mivel a közönséget folyamatosan hoz-zászoktaták az ilyen egyoldalú viadalokhoz, mostanra pedig kihaltak a viadalok értő kritikusai is. A spanyolok azonban manapság is rohannak az arénákba, lelkesen ünneplik a veszélyt imitáló torreádorokat.
SOPHIE VALASA
A Házibuli egykori üdvöskéje megbízható értesülések szerint tizenkét évi házasság után válik lengyel származású rendező férjétől, Andrej Zu-lawskitől. Sophie Marceau állítólag az Anna Karenina forgatásán hidegült el a férjétől, \'s nemcsak a filmben. Másfél éves kisfiúk elhelyezéséről még nem döntöttek, viszont a világsztár ügynöke, Maryse úgy nyilatkozott, hogy Sophie nem először hagyja el a férjét, aki viszont tagadhatatlanul tájékozódási pont az életében.
TIZENÖTMILLIÓT
BRADNEK
Hollywood legszexisebb sztárja, az ügyeletes szívtipró Brad Pitt nem lazsál. Miután tavaly Oscarra jelölték majd megkapta az Arany Glóbuszt a 12 majombéli alakításáért,
elárasztották szerepajánlatokkal. Martin Brest - Egy asszony illata és Beverly Hills-i zsaru-rendezője egy új produkció filmszerepére szerződtette. Brad Pitt földönkívülit alakít, aki nem érti meg, miért olyan nagy dolog embernek lenni, ezért aztán belebújik valaki bőrébe. Mielőtt rájönne a titok nyitjára kalandok sora vár rá. A hírek szerint az egykori farmerreklámfiú tizenötmilliót kap az ufonauta megszemélyesítésért.
HOGY MIK
VANNAK.
a vicc fOÍNJA A számozott sorok san összevissza lop ! V tapadós Cl\'mke fekete CUKORKA ima\'la LEJJEBB takarmányTÁROLÓ
REJTŐzik \\ 2 v V V V KI
LEJA\'R AZ idő > \\
Korholó >
Ro\'mai 500 > körmöl nem létezik > oda kezdete! >
egerhangot AD irodai kapocs
L V v oxigén az ac milán csata\'ra >
ez A MAlGIA VÉGE ! > költői napszak sa\'ri egynemű bet > V
manga\'n > HITEGET > v
ilyen szelet is van van déli e\'s északi is
L V római woo titokban figyel > LIBÁT hizlal
részben megsajnál! > lengyel légicég MELY személy ? V > v
e\'le\'mkü-lő, ébredő > I V
E -*-
- Mondja kérem, megbízható ez az ejtőernyő-típus?
(A válasz a rejtvényben olvasható.)
Beküldési határidő:
1997. március 28.
Lapunk 10. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Na, és ha szárnyast akarnak enni?
A sorsoláson Domoszlay Géza, Kálmán Elvira, Koz-niányi Dávid, Pozsgai Teréz és Kapósa Péter olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
III. 21-IV. 20.
Ha máskor oly határozott elöntésedéi nem tudod egy-két esetben meghozni, legalább magad előtt valld be azt, hogy legfőbb vezérlő erőd az önös érdek. Ezt ma már nem kell titkolni, de lehet így is, ögy is intelligensen, europer módjára cselekedni. A közeljövőben erre koncentrálj, mert egyre gyúlnék a fekete fellegek a fejed felett.
Bika: IV. 21-V. 20.
Ha valakinek tartozol - nem pénzzel, hanem ígérettel - ne feledd: saját hiteled rontod éppen olyanok _ előtt, akikre később számíthatnál. Vigyázz, nehogy veszteség érjen! Kis odafigyeléssel megoldhatod a problémát.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Eljött a te időd. A következő hetekben erkölcsi sikereid lehetnek, igazad bizonyítottá válhat. Ténykedésednek - ha még nem is a gyümölcse - virágai jelzik a biztosabbá váló jövőt.
Rák: VI. 22-VII. 22.
MCS35! Nem elég a jóra vágyni, a jót
phlL|K| akarni kell. És nem elég akarni,
N^mP-*lJ de tenni, tenni kell. Ismered a ver-\\_f^ ufl set? Ha űgy érzed, hiába áhítozol a megálmodottakra, új elképzeléseket kell1 kreálnod. De sokkal egyszerűbb, ha kitartasz az eredeti mellett, mert gyógyírt csak az adhat számodra.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Tartózkodj sokat a zöldben, a hét minden napjára próbálj meg magadnak lazító, relaxáló programokat találni. A tétlenség nem hat jól rád, ezért inkább aktív pihenési formákat válassz!
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Túlzott őszinteséged bajba sodor-. hat, ezért - ha nem is hazudsz -nem árt. ha nem mindig és nem fQ| mindenkivel szemben mondod ki •azt. ami a szívedet nyomja. Gondolkozz polili-kusabban. nézz a lapok mögé\'
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Elégedett soha ne légy magaddal, de egy kis cél elérése után vegy egy lélegzetei. Gyújts erőt, ne hajszold bele újabb és újabb teljesítménykényszerbe magad.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Sikereiden felbuzdulva új erőre kaphatsz, ha mindennek a pozitív MClí^UÉ oldalai is meglátod és nemcsak a ¦¦hik^^kl nehézségek gyötörnek. Közelebbi terveidet szövögetve ne tedd túl magasra a lécet, hogy sikerélmények sorozatban érhessenek.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Jövő héten ne kezdj üzleti lépéseket, mert jobban meg kellene fontolnod, mibe fekteted nehezen megszerzett pénzmagodat. Ha jól körüljártad a lehetőségeket, még mindig ráérsz dönteni.
Bak: XII. 23-1. 20.
Élvezd a tavaszi napfényt, a langy szellőt és ne akarj többet, mint amit az élet spontán ad. Kicsit le-\\hetsz nagyravágyóbb, hiszen ez visz előre, ez teszi lehetővé, hogy a lépcsőkön felfelé haladj, de a tempót nem szabad túlságosan felerősíteni.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Az utóbbi időkben szertelen, kapkodó voltál, éppen itt az ideje annak, hogy megállapodj mind a magánéletben, mind a munkahelyeden Köss több kompromisszumot, megéri.
Halak: 11. 21-111. 20.
¦L577^ Talán igazuk lehet másoknak is.
\\Wm&____\\ nemcsak a saját megérzéseidre | ivll kellene hallgatnod. Igaz. így csak %_!2km_w magadat okolhatod, ha nem úgy cselekedtél, ahogy kellett volna. Problémáid megoldása egyedül nehezebben megy. de biztosabb, ha egymagad tartod kezedben a gyeplőt.
20 KANIZSA - TU ^ 1997. március 21.
AZ EROTIKA EREJE
A munkával, az alvással, az evéssel összehasonlítva a szex csupán csak töredék időt tölt ki az életünkben. Es mégis, ezért a röpke extázisért olykor kockára tesszük a családunkat, a karrierünket. Freud teóriája szerint a szexuális vágy az emberi lét legmeghatározóbb kényszere, hatással van mindenre, kezdve attól, miként fésüljük a hajunkat egészen addig, hogy miről is álmodunk.
Kétségünk sem lehet arról, hogy a vágy erős, kényszerítő és gyakran kiszámíthatatlan. Ki ne csodálkozott volna rá olyan párokra, akikről feltételezni sem tudta, hogy vajon
mit láthatnak egymásban, mi tarthatja őket össze. Pedig ez a megmagyarázhatatlannak tűnő kapocs eltéphetetlen közöttük, az eltérő családi háttér, a homlokegyenest más érdeklődés ellenére is szemmel láthatóan fürdőznek a boldogságban. Ha a fülükbe jut, hogy a hátuk mögött szexuális rabszolgáknak hívják őket, csak nevetnek rajta, szívesen vállalják ezt a „bélyeget".
A tudósok ezt a szenvedélyt a hormonok részegítő főzetőnek tartják. A kémián túl az intenzív szexuális vonzódásban egyforma szerepe van a kreativitásnak, a képzeletnek
A GONDOK EREDŐJE?
HÖLGYEKNEK
09.00 Ébredés
09.15 Könnyű reggeli
10.00 Napfürdőzés
12.00 Ebéd a legjobb barátnővel
14.00 Arcápolás, masszázs
16.00 Szunyókálás
17.00 Olvasgatás, tévézés
19.00 Gyertyafényes vacsora
a nagy O-vel 21.00 Szeretkezés 22.00 Beszélgetés a férfival
URAKNAK
10.00 Ébredés 10.15 Szeretkezés 10.30 Zuhanyozás 11.00 Bőséges reggeli 11.30 Program egy szőke
bombázóval 14.30 Hatalmas ebéd 15.00 Alvás 16.00 Foci a fiúkkal 18.00 Iszogatás a haverokkal 20.00 Kiadós vacsora 21.30 Tévénézés 22.30 Szex 22.40 Alvás
Veszedelmes viszonyok
Csak a hiúság hiteti el a férfival, hogy erős. pedig a nő csak gyengének mutatja magát. I\' eicsHIanl ja a férfi előtt a győzelem lehetőségét, s aztán ie is csap áldozatára. Kevés férfinak működ\' nrk jól az ösztönei, hogy felismerje a veszedelmes nőket, viszont ha kitartóan résen marad, nem lesz áldozat. Elégedjen meg a kellemesség érzésévei, ne akarja tökéletesen kiismerni a nőt, legyen elég, hogy örömet kap tőle. Hogy mik a veszedelmes n»k ismérvei? Tudják, hogy csak akkor lehetnek sikeresek, ha a férfit határozatlanná, bizonytalanná teszik, megzavarják tájékozódó és ítélőképességüket. A férfi mint tehetetlen bábu zuhan kívánságuk szerint karjaikba vagy az ágyukba. A mutatványhoz nem kell szépnek, intelligensnek tenni, elég, hogy a nő úgy ismerje önmagát, mint művész a hangszeréi. A legtöbb nő nem tudatosan irányítja partnerkeresését, a veszedelmesebbjére azonban ez nem igaz, ők minden mozdulatukat, lépésüket és pillantásukat előre megtervezik, ügy ülnek le, és teszik keresztbe lábaikat, miközben szemüket lesütik, hogy a férfi uép gyeugébbje közben majd\' megvesz, és mai el is veszett. A veszedelmes nők tisztában vannak azzal, hogy a viselkedésükben nyoma sem lehet a mcstcrkéltség-uek. a kiszámítottságnak, mert ez szembetűnő és elriasztja a férfiakat. A veszedelmes nő legfontosabb fegyvere a kiismerhe-tetlenség. Jellemében a tegetlcntéiesebb tulajdonságok lelhetők fel. Csábító és elutasító egyidejűleg, törékeny és acélosan kemény, ártatlan és tapasztalt egyszerre, segítségre szoruló és mindenre képes. Az ilyen nő férfilogikával egyszerűen megfejthetetlen. Nem is kell megismerni az ilyen nőt, fogadja el, amit nyújt, ne kívánjon többet, s ha nem kap eleget, keressen mást.
és a szabad választásnak. A pszichológusok nem tartják mellékes szempontnak a biztonság érzését sem, hiszen, ölelés közben teljesen vállalhatjuk önmagunkat, azt mondhatunk és tehetünk, amit akarunk, s nem kell attól tartanunk, hogy kinevetnek vagy kritizálnak bennünket.
A szexuális karizmához valóban kevés a rúzsozott ajak, a nádszálkarcsú derék, a tűhegyes cipősarok. Pénzzel nem lehet megvásárolni, ám mindenki számára elérhető. Talán általánosítható az a megfigyelés, hogy azok találják a legnagyobb örömöt a szexben, akik tudják, miként érezhetik jól magukat az életben. Bárhol forduljanak is meg, partikon vagy uszodában, önfeledten beszélgetnek és nevetnek, bárhova is sodorja őket a véletlen, mindenben megtalálják az izgalmat.
Az életöröm, ez az istenadta adomány nem fakul meg az évek múlásával. Sőt, a legtöbben mind játékosabbá, pajko-sabbá válnak. Lehet, hogy a huszonéves aerobic-oktató sze-xisebbnek tűnik, mint a kissé elhízott, negyvenhez közeledő tanítványa, ám gyaníthatóan a tapasztaltabb asszony sokkal jobb szerető, mint a fiatal. Különben is azt mondják, hogy a nők a férfiaknál jóval később, harmincas éveik második felében érik el szexuális csúcspontjukat. Persze ahhoz, hogy ez valóban így legyen, megfelelő partnerre is szükség van.
Ahhoz, hogy nő és férfi között szexuális élmény páratlan és tartós legyen, testileg és szellemileg is érteniük kell egymást. A hölgyek mindig olyan partnerről álmodnak,
aki, amikor kell, hallgat, de amikor arra van szükség, akkor kérdez is, kíváncsi a gondolataikra, az érzelmeikre. És ha rátalálnak, akkor ez a figyelem és ragaszkodás leveszi őket a lábukról, bármit hajlandók megtenni érte, még azt is, hogy feladják addigi életüket.
Az erotika nem mindig egészséges. Amikor a partner szexuális étvágya feneketlen és kielégíthetetlen, akkor a vágy csillapítása gyakorta nem más, mint kísérlet egy mélyen gyökerező trauma feloldására. Úgy tartják a szakemberek, hogy a megrögzött szexualitás a férfiaknál a hatalom utáni vágyról, a nőknél az elveszített magabiztosságról árulkodik.
A szexuális kapcsolat azonban lehet gyógyító és tanulságos is. Szexuális kalandozásaink nemcsak a másik nemet ismertetik meg alaposan velünk, hanem önmagunkat is. Az esztelen szerelemtől is okosabbak és erősebbek leszünk. Ha szerencsénk van, a kudarcok és csalódások segítenek bennünket abban, hogy megtaláljuk az igazi társat, akivel nemcsak a fizikai gyönyör, hanem a lelki azonosság is összekapcsol. Megtalálni azt, akinek teste, esze és lelke is pontosan a miénkhez illik, fáradságos munka, de ez nem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk a keresést.
A szenvedély gyökeresen megváltoztatja az életünket. Felráz, megmozgat, elűzi az unalmat, a depressziót -ahogy rajta kívül semmi más. A szex rejtélyes ereje egyfajta újjászületés: régi énünk meghal, hogy aztán jobb legyen, ami újjáéled.
SZÉPÍTŐ PERCEK
A munkahelyen nincs idő az arc kikészítésére, a szépítésre, ám a reggeli kikészítés korrigálására pár perc is elegendő, s ennyit még a legkeményebb főnök is engedélyez. A legkisebb női táskában is elférnek a reggeli smink korrigálását elősegítő eszközök. A rúzst folyamatosan pótolni kell, ám mielőtt ezt megtennénk, rajzoljuk meg a száj körvonalát kontúrceruzával. Az elkenődött szemfestékszemcséket vizes fültisztító pálcika segítségével távolítsuk el, majd púderozzuk be a megtisztított
felületet, és fessük ki újra a szemünket. A fénylő orr és arc nem a legszebb látvány, némi púder azonban segíthet a dolgon, s bőrünk máris hamvas lesz, mint volt. A szemhéj ráncaiban összegyűlt festéket kis szivacscsal távolítsuk el, majd fessük újra. Tanácsos a táskában néhány szemhéjkompaktot elhelyezni az éppen aktuális színekel. A jólápoltsághoz a jó illat is hozzátartozik. Három-négy óránként érdemes felfrissíteni ezt is, ám csak módjával a par-fümösüveggel!
1997. március 21.
KANIZSA - TUm c**6 kSbteÁ
21
HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK
A húsvéti locsolás számunkra annyira magától értetődő, hogy alig vesszük tudomásul. Azonban sok európai ország nem ismeri ezt a szokást, illetőleg egyes szomszédos népeknél a lányok meg-vesszőzése foglalja el az „öntözés" helyét. A locsolás és vesszőzés egyaránt félig mágikus, félig tréfás céllal történik. Azért öntözik vagy vesszőzik meg a lányokat, hogy frissek, üdék, „termékenyek" legyenek.
A nagyhéten szokásos volt a babonás féregűzés és a rituális fürdés-mosdás: ilyenkor ember és állat megfürdött a közeli folyóban, patakban, vagy legalábbis friss kútvíz-ben mosták meg arcukat, hogy egészségesek maradjanak az évben.
Számos, az egyház által előírt eljárásból is népszokás lett. Sok helyen a fiúgyermekek összegyűjtötték a korhadt fákat, a gerendákat, s a nagyhét egyik napján ezekkel lármáztak, vagy elégették azokat. Ez volt a Pilátusverés vagy -égetés.
Szokás volt a nagyhét valamely napján megrázni a gyümölcsfákat, hogy jól teremjenek. Másutt pedig az asszonyok felújították ruhatárukat, s legalább egy új kendőt, szoknyát kaptak ajándékba ilyenkor.
Sok szokás ma is él - különösen falun -, de ahol nem, ott is fennmaradt legalább a hagyományos ételek fogyasztása: a sonka, a kalács és a tojás a húsvétvasárnapi étkezések szinte elmaradhatatlan kellékei.
BÖJTÖLNI JÓ
Utolsó időszakába érkezett a nagyböjt, ennek ellenére ejtsünk néhány szót erről az emberiséggel egyidős szokásról. Elődeink egy-egy kiadós vadászlakoma után napokig nem vettek ételt magukhoz. Később, amikor gazdagodott a hiedelmek világa, kultikus tartalmat nyert a böjt, és az önmegtartóztatás. Az ember akár , heteken át képes eledel nélkül ellenni, ha megfelelő mennyiségű folyadékot vesz magához. A böjtölés megkezdése után néhány nappal sajátos lelki és szellemi állapotba jut, felszabadul a testi-lelki nyűgök alól, gondolatai szárnyalnak, hallucinációk, látomások jelentkeznek. A sámánok és a próféták is ilyen állapotban hallották meg a túlvilág hangjait. Az elmélkedéssel egybekötött böjtölésnek főként keleten vannak hagyományai, de más egyházak is javasolják, olykor pedig előírják híveiknek. A különböző vallások szent könyveikben előírják a böjtölés idejét, és az ilyenkor elfogyasztható ételeket is. Szakemberek és nem szakavatottak ezrei foglalkoznak ma a világon az emberiség túltáp-láltságának megszüntetésével. A túlsúlyos embernek egyaránt lelki és tesíi gond a fölös kiló és az attól való megszabadulás is. Ma már külön szakirodalma van a fogyókúrának, rengetegen gazdagodtak meg mások kilóin, miközben talán nem is lenne másra szükség, mint betartani az egykori vallási előírásokat. A szent könyvek szinte minden könyvtárban beszerezhetők, így még drága fogyókúrás szaklap illetve segédirodalom sem szükséges.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A pirítás kevés zsiradékban történik, araikor az anyagokon a magas hő hatására kellemes ízanyagok keletkeznek. Pirítani szoktuk a májszeleteket, a sertéskarajt vagy bélszínt, a borjú- vagy csirkehúst, a vesét velővel, a karikákra vágott burgonyát, a zöldpaprikát.
* Ha a kész ételeket melegen akarjuk tartani, az edényeket állítsuk egymásra, vagy helyezzük forró vízzel telt tepsibe, vízfürdőbe. Sütőbe csak lefedve tegyük az ételeket, mert
könnyen kiszáradnak, s a sütő ajtaját hagyjuk nyitva. A hidegen tálalandó ételeket tartsuk hideg helyen.
* Az ételek legfőbb ízesítő anyaga a só, amelyre a szervezetnek nagy szüksége is van. Azonban mindig óvatosan sózzunk, mert ha valami sótlan, könnyű utánasózni, de az elsózott ételen alig lehet segíteni.
* Ételeinket többféleképpen sűríthetjük: rántással, habarással, liszttel való le-hintéssel és tojássárgájával.
Az anilinfesték megjelenése (1857) forradalmasította a festőipart. A korábban hosszadalmas úton, olykor féltve őrzött receptek szerint készülő festékek helyett a boltban lehetett festékeket vásárolni. És ez nagy csábítást jelentett. A mégoly hagyományőrző paraszti rétegek is sorra tértek át az anilin használatára, és a sors a hímes tojásokat sem kerülte el.
Ha tojásfestő lapunk van, akkor az azon megadott utasítás szerint járjunk el, majd a festőlevet hűtsük langyosra és úgy fessünk benne.
A tabletta- vagy porfestékből már főzés nélkül is elő tudjuk állítani a festékfürdőt. Edényeinket, lábosainkat nem érdemes elszennyezni, nagyon jól megfelelnek e célra a nyolcdecis be-főttesüvegek. Egy teáskanálnyi festékport vagy két darab porrá tört tablettát és hat deciliter vizet számítsunk üvegenként. A festéket tegyük bele az üvegbe, és öntsünk rá egy teáskanálnyi
TOJÁSFESTÉS
20 százalékos ecetet. Ezután forralt, de kissé lehűtött vizet adagolunk hozzá óvatosan, nehogy az üveg elrepedjen. A festéket mindaddig kevergetjük, amíg el nem olvad. Ezután hagyjuk a festőlevet lehűlni, s ha a festék langyosra hűlt, ita-tóspapíron átszűrjük. Az üvegbe 4-6 tojás fér bele, amelyeket a festés során legalább egyszer óvatosan megforgatunk, hogy minden oldalukon egyenletesen színeződjenek. (18-24 tojás után az ecetet pótolni kell.)
A festőié sokáig eláll. Előfordul azonban, hogy hetek múlva a teteje megpenészedik. Ekkor a penészt leszedjük, a vizet és az ecetet pótoljuk, és a festőlevet újra használhatjuk.
Húsvéti előzetes
ÍR RAGU
Hozzávalók; l kg báránylapocka, l kg burgonya, 4 fej vöröshagyma, 1 kis fej fehérkáposzta, 15 dkg füstölt szalonna, só.
Szalonnaszeletekkel kibélelünk egy tűzálló edényt, és az aljára kockára vágott húst, erre nyers, karikára vágott burgonyát, rá karikára vágott vöröshagymát terítünk, végül befedjük táskára vágott káposztával. Ezt addig ismételjük, amíg a hozzávalókból tart, a rétegek közét enyhén sózzuk. Öntünk rá egy pohár vizet, lefedjük, és kb- két óra hosszat sütjük a sütőben. Rövid lével tálaljuk.
OLASZ BÁRÁNYBORDA
Hozzávalók: 8 szelét bárányborda, 10 dkg füstölt szalonna, 2 evőkanál olaj, egy evőkanál reszelt vöröshagyma, egy kávéskanál paradicsompüré, törött bors, 1 babérlevél, kakukkfű, egy pohár bor.
Az olajban megpirítjuk a vöröshagymát, megforgatjuk benne a szalonnával megtűzdelt hússzeleteket, beletesszük az összes ízesítőt, és borral felengedve jó puhára pároljuk. A puha húst tálra szedjük, és átszűrve öntjük rá a hesfirí-
tett levét. Spagettit vagy makarónit adunk házzá.
BÁRÁNYPÖRKÖLT
Hozzávalók: 1,25 kg bárány eleje, 20 dkg hagynia, 10 dkg zsír, kevés liszt, pirospaprika, 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg konzervlecsó, só.
A finomra vágott hagymát zsírban aranysárgára pirítjuk, és pirospaprikát, finomra vágott fokhagymát teszünk hozzá. A bárány-húst nagy kockákra vágva, megmosva belerakjuk, megsózzuk, kevés vizet öntünk rá és puhára pároljuk. Ha megpuhult, beletesszük a lecsót, liszttel meghintjük, kevés vízzel felöntjük és jól felforraljuk. Sós burgonyával tálaljuk.
FOKHAGYMÁS BÁRÁNYGERINC
Hozzávalók: 1,5 kg há-ránygerinc, 3 gerezd fokhagyma, egy evőkanál zsiradék, só.
A megtisztított gerincet sűrűn megtűzdeljük fokhagymával, leforrázzuk a zsírral, és egy kevés v(zet öntünk alá. .lói záródó fedővel vagy alufóliával letakarva a sütőben jó puhára pároljuk, végül a fedőt vagy a fóliát levéve megpirítjuk.
22
( KANIZSA - *7*m*rUSÁ J
1997. március 21.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
r
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX* BANKKAPCSOIATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGAITATASOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TÍLEMLYFK • Min • HOL? • KÉKES-KÍNAI
INFORMÁCIÓ
J
IN DE N KIN EK ¦ INDE N NAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ TelVfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szóvetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER (SALAD ELÉGEDETT
A KANIZSA ÚJÓÁG KIT.
vállalja:
újságok • szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek # meghívók éa minden egyéb nyomdai munka szedéaét, tördelését valamint nyomdai kivitelc2éaét
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KOQM
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040
Hibabejelentés: 311-442
Gázszolgáltatás; gázömlések elhárítása; gázkészülékek javítása; gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése;
belső gázszerelések.
I
- Akar Ón kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
JF
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezcst, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNON CONSL\'LT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-91 7
HIRDETÉSFELVÉTEL
március 21. —j
KANIZSA - S^yu
23
MINI KÖZÉPDÖNTŐ A THURYBAN
A hét végén az Országos Mini Kupa egyik leány középdöntőjének lesz házigazdája a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub. Ennek során igen nagy feladat vár a kanizsaiakra, akik jegyzett, erős csapatokkal mérkőznek az országos döntős szereplést jelentő első-második helyek megszerzéséért.
- A Thury SZKI tornateremben holnap - szombaton - 10.30 órakor kezdődik a kanizsai középdöntő. A rivális az FTC, Szekszárd és a Pécsi TASI lesz. Rendkívül nehéz a feladat, a riválisok igen jók, de remélem, hogy folytatjuk jó sorozatunkat, és ott leszünk a fináléban - vélekedett Kovács Magdolna, a kanizsai kislányok edzője.
A középdöntő befejező versenynapján, vasárnap 9 órától folytatódnak a küzdelmek.
SZÁNTÓ ZOLTÁN EMLÉKTORNA
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium iskolavezetése a megyei-városi kosárlabda-szövetséggel közös szervezésben hétfőn és kedden rendezi meg a Szántó Zoltán kosárlabda emléktornát, amelyre a Dr. Mező-gimnáziumban kerül sor.
A hetedik alkalommal sorra kerülő hagyományos emléktornán hat-hat fiú, illetve leány csapat szerepel többszakaszos rendszerben. A csoportbeosztás. Lányok. A-csoport: Thury SZKI, Zsig-mondy-Winkler, Dr. Mező. B-csoport: Batthyány, Z. Munkácsy, KDKK. Fiúk. A-csoport: Thury SZKI, Z. Ganz, Batthyány. B-csoport: Cserháti SZKI, Zsigmondy-Winkler, Dr. Mező. A játékidő: 2x15 perc, tiszta játék.
Hétfőn reggel 9 órakor kezdődnek a csoportmérkőzések, majd délután két órakor lesz a koszorúzás a temetőben. Kedden 9 órától zajlanak a küzdelmek, majd helyosztókra kerül sor. A kupadöntőt a lányoknál 13, a fiúknál 14 órakor rendezik, s utána tartják az ünnepélyes eredményhirdetést. A győztesek kupadíjazásban, a legjobb egyéni teljesítményt nyújtók tiszteletdíjazásban részesülnek.
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában szereplő és a további második vonalbeli folytatásra készülő Olajbányász csapata ismét idegenben lépett pályára. A piros-kékek a sereghajtó Balaton-partiak vendégei voltak, így értftető, hogy csak a győzelem volt az elfogadható eredmény. Nos, az olajosok a tervet teljesítették, ugyan nyögvenyelősen, de meglett az első tavaszi győzelem.
Balatonfüred-Olajbányász 1-2 (0-1)
Az erős széltől támogatott olajosok jól kezdtek. Már a hatodik percben egy szép támadásból Pécsi fejelt a kapuba. 0-1. Továbbra is a kanizsaiak maradtak támadásban, de a befejezésekkel adósak maradtak. A félidő hajrájában feljöttek a hazaiak.
Szünet után újra a piros-kékek kezdeményeztek. Farkas fejesét a gólvonalról vágták ki a védők, majd aztán a hatvanötödik percben egy jól eltalált lövéssel Majer egyenlített, aki tizenhat méterről nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba.
GYŐZELEM IDEGENBEN
l-l. A hazaiak nem sokáig örülhettek, hiszen négy perccel később újra vezetést szerzett az Olaj. Vidóczi huszonkét méteres szabadrúgása a kapuban kötött ki. 1-2. A befejező húsz percben a fürediek játszottak mezőnyfölényben, mindent megtettek az egyenlítésért, de jól zárt a kanizsai védelem Gelencsérrel és Kissel az élen.
A közepes iramú és színvonalú, küzdelmes mérkőzésen nehezen született meg az olajosok győzelme a sereghajtó ellen.
A mérkőzés után Bicsak Miklós így nyilatkozott:
- A legfőbb dolog, hogy megvan a kötelező győzelem. A gyenge játékerőt képviselő hazaiak ellen nem ment a já-
DUPLÁZTAK A LÁNYOK
A kosárlabda NB I B-csoport-jában hat csapat küzd a rájátszásban, ahonnét a győztes bejut az A-csoportba, míg a második helyen végzett csapat is kap esélyt az újabb bizonyításra. Nos, az erőviszonyok alapján a Szarvas a nagy esélyes, de a MÁV NTE együttese is ott lehet a végelszámolásnál, amely a nyitányon elszenvedett vereséget követően „sínre" került.
A rájátszás dupla fordulóval folytatódott, s ebből sikeresen jött ki a kanizsai csapat, amely három nap alatt két szép győzelmet aratott.
Nagykőrösön az első húsz perc még küzdelmes, kiegyenlített volt, melynek során négypontos előnyt szerzett a MÁV NTE. Szünet után feljavultak a kanizsaiak, elsősorban jó védekezéssel tűntek ki, s magabiztosan született meg a vendégsiker 72:53 arányban. Legjobb dobók: Simonná, Toma és Lack-ner.
Legutóbb a MÁV NTE csarnokban fogadta tabellaszomszédját a kanizsai csapat:
MAV NTE-BEAC 72-50 (30-28)
A vasutasok legeredményesebb játékosai: Lackner, Toma és Szabó.
Gyengén kezdett a hazai együttes, amely az első tíz percben csupán nyolc pontot szerzett, miközben hét személyit begyűjtöttek a lányok. Több ponttal is vezettek az egyetemisták, de a félidő hajrájában összeszedték magukat a vasutasok, és a tizennyolcadik percben megszerezték a vezetést.
Szünet után egy új hazai csapat lépett a pályára, amelyre rá sem lehetett ismerni. A játékosok jelentősen feljavultak és Lackner vezetésével állva hagyták a vendégeket.
A kanizsaiak a soron következő három fordulóban idegenben szerepelnek - Szarvas, Mo-nor, Szeged -, és legközelebb csak április 11 -én lesznek vendéglátók. \'
B. A.
ték, s úgy látom, hogy erőnlétileg is gondok \' vannak a csapatnál. Mindenesetre nyertünk, s azért a legtöbbet Vidóczi, Balogh Cs.. Agics és Kiss tette.
A győztes csapat: Gelencsér - Gyulai, Kiss, Balogh Cs. -Agics, Koller - Farkas, Vidóczi, Visnovics - Pécsi, Gordi-án. Csereként szerepelt Szálai és Kovács Gyulai, illetve Pécsi helyén.
A bajnokság élcsoportjának állása: 1. Gázszer 38, 2. Du-naferr 33, 3. Rákóczi KFC 32, 4. Soproni FAC 32, 5. Pécs 31, 6. Érd 28, 7. Paks 27, 8. BKV Előre 27, 9. Matáv Sopron 26, 10. Olajbányász 26 pont._
Balogh Antal
VESZPRÉM A VENDÉG
Az NB II. Nyugati csoportjában ádáz küzdelmet folytat az első nyolc helyezésért - az egycsoportos NB Il-es szereplésért - tíz csapat, amely a szoros élcsoportot alkotja. Ebben a körben van az Olajbányász gárdája, amely a tizedik helyről várja a_ hétvégi fordulót.
A pozíció javítására lehetőség adódik, hiszen a tavaszi idény negyedik fordulójában -két idegenbeli mérkőzés után - hazai környezetben játszik az Olajbányász legénysége. A piros-kékek vasárnap délután a Veszprém csapatát fogadják a \' Zárda úti stadionban, ahol be kell gyűjteni a bajnoki pontokat s ezzel megkezdődhet a felzárkózás, amelyre bizony nagy szükség van.
Az olajosoknak nem lesz könnyű dolguk, annak ellenére, hogy a vendégeknek csupán csak nyolc bajnoki pontjuk van. Remélhetőleg a piros-kékeknek tovább javul a formája, a támadójáték és sikeres lesz a helyzetkihasználás. A vendégeknél egyébként az a Diczkó lesz a középhátvéd, aki közel egy hónapon át olajosként készült Kanizsán, de a pénztelenség miatt nem lehetett a kanizsaiaké.
B.A.
24
KANIZSA - Sfu»u
1997. március 21.
Itthon maradt a Zrínyi Kupa
Nagy sikerrel zárult a jubileumi Zrínyi Kupa fiú serdülő kézilabdatorna, amelyet a Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban rendeztek meg a főtá-mogató Mezőbank szponzorálásával.
A résztvevő csapatokat két hármas csoportba sorsolták, amelyek körmérkőzéses rendszerben mérkőztek, majd helyosztókra került sor.
- Az iskolai jubileum jegyzett szakági versenyén a résztvevő csapatok jelesre vizsgáztak. Különösen a két kanizsai csapat tett ki magáért, hiszen a kupagyőztes Zrínyi mellett remekül szerepelt a Péterfy iskola csapata - említette Mar-czinka Csaba, a torna főszervezője.
A kanizsai csapatok a csoportmérkőzések során biztosan haladtak előre. A Zrínyi együttese a Letenye ellen 16:7 arányban nyert (gól: Bene 7, Vörös 4, Füle 3), a Balatonföldvár ellen 25-11-re győzött (ld.: Bene 12, Vörös és Füle 5-5). A Péterfy csapat nagy küzdelemben nyert Keszthely ellen 13:12 arányban (ld.: Horváth és Szakály 3-3), míg a Pécsi TÁSI együttesét 9:8 arányban győzték le (ld.: De-me 5, Horváth 3).
A kupadöntőben a Zrínyi csapata 20:5 arányban nyert a Péterfy ellen (legjobb dobók: Bene 9, Vörös 7, illetve Dolmányos 2) s ezzel a Zrínyi Kupát a Marczinka csapat nyerte.
Tiszteletdíjat kaptak a legjobb egyéni teljesítményt elért játékosok. Legjobb kapus: Nagy István (Pécsi TÁSI), Gólkirály: Bene Gábor (Zrínyi). Legjobb mezőnyjátékos: Füle Csaba.
A torna válogatottjába a kanizsaiak közül bekerült Horváth G., Bene, Füle, Vörös (mind Zrínyi) és Deme (Péterfy)._
B.A.
TÚLTELJESÍTETTEK A LÁMPAGYÁRIAK
A sakk OB I-ben kettős fordulót bonyolítottak le a minőségi csapatok, köztük az Izzó SE élcsoportos együttese, amely jó házigazdának bizonyult.
A Batthyány-gimnáziumban négyes mezőny gyűlt össze, melynek során a csapatok két találkozón mérték össze tudásukat, köztük olyan három együttes, amely meghatározója az élcsoportnak.
A zalai élcsapatok közül ezúttal remekelt a Csuti SK férfi gárdája (6-6 a sokszoros bajnok Bp. Honvéd ellen, 9,5:2,5-es siker a Törekvés ellen), de a tervet túlteljesítették a lámpagyáriak is, akik a ket-
tős fordulót egy győzelemmel és egy vereséggel zárták.
A kanizsaiak elsőként a Bp. Honvéd ellen ültek asztalok mellé:
Izzó SE-Bp. Honvéd 5-7
A lámpagyáriak közül egyedül a fiatal Tamás nyert, döntetlent ért el Faragó, Végh, Krutti, Horváth, Bagonyai, Csonkics, Bodó és Papp. A Ribli-Almási elsőtáblás nagymesteri rangadót a fővárosi versenyző nyerte. Schneider vesztett Mádl, Szilágyi pedig Szabó ellenében.
Egy nappal később a vendég vasutasok ellen éles játékban alakult ki a hazai siker.
Izzó SE-Törekvés 8-4
Érdekesség és a harci szellemre utal, hogy mindössze két parti hozott döntetlent. A kanizsaiak közül győztesként vette ezt a fordulót Ribli, Faragó, Krutti, Schneider, Szilágyi, Tamás (két ponttal a legeredményesebb kanizsai versenyzőnek bizonyult) és Papp. Végh és Flumbort partija döntetlennel zárult, míg vesztett Horváth, Bagonyai, Csonkics.
A bajnokság állása az élcsoportban: 1. Bp. Elektromos 85,5, 2. MTK és Miskolc 83-83, 4. Bp. Honvéd 78,5, 5. Izzó SE 74,5, 6. Postás 73,5, 7. Csuti SK 71,5 pont._
B. A.
Második a Sziva-csapat
A sakk OB II. Asztalos-csoportjában szereplő Nyugatker Kft. férfi együttese, a rutinos és fiatal, nagyon tehetséges versenyzőkből álló csapata joggal került az érdeklődés középpontjába. A Sziva-csapat nagyszerűen veszi az akadályokat és remek eredményekkel hívja fel magára a figyelmet.
Az idei küzdelmekben - egy kisiklástól eltekintve - sikeresen haladnak előre Martonék, akik tovább folytatják az előretörést. Kercsmarics, Kassai és társaik legutóbb is kétszámjegyű győzelmet arattak s ezzel a rendkívül szoros élcsoportban az előkelő, immár valójában jegyzett második helyen állnak.
A kanizsaiak a Szekszárd II. ellen 10:2 arányban diadalmaskodtak hazai környezetben, amikor l-l pontot szerzett Bodó, Gerencsér, Rezsek, Ragats, Sziva, Kercsmarics, Kassai, Marton, Lenkey és Biskopics Márton.
Az élcsoport állása: 1. DDGáz Pécs 62, 2. Nyugatker Kft. 61,5. 3. Lenti 61, 4. Du-naújváros 60 pont._
B.A.
FOLYTATÁS AZ ALSÓ-ÁGON
Az ülőröplabda OB I-ben, az 1996/97. évi bajnokság alapszakaszában befejeződtek a küzdelmek, amelyben érdekelt az élvonalban törzsgárdatag Hamburger SE férfi együttese, a sokszoros ezüst- és bronzérmes csapat.
A kanizsaiak, a lelkes és áldozatkész megszállottak az idei sorozatban egyre nehezebb helyzetbe kerültek, hiszen szűkösek a feltételek, a személyi és anyagi háttér több mint mostoha.
- Erre a bajnoki évadra elfogyott szinte minden, csupán a lelkesedés, a szakági szeretet maradt meg. Jelenleg heten vagyunk, többen munkahelyi, családi elfoglaltság következtében, meg aztán betegség miatt dőltek ki a sorból. A régiek, a nagy-
Egerszegi forduló
A sakk OB I-ben, a hét végén újabb kettős fordulót bonyolítanak le s ennek egyik házigazdája a Csuti SK lesz. A megyeszékhelyen négy csapat küzd a ponfokért, köztük az Izzó SE, amely holnap -szombaton - a DtJTÉP Kecskemét, majd vasárnap a Statisztika ellen ül asztalok mellé és jó szerepléssel versenyben matadhat a rangos élcsoportos hely megerősítéséért.
csapat közül csupán Balogh Imrével ketten maradtunk. Terveztük, hogy bent leszünk az első négy helyezett között, ám a célkitűzés nem valósult meg. Az alapzárón ugyan szereztünk egy győzelmet, de ez kevés volt ahhoz, hogy a felső-ágon folytassuk a bajnokságot. így maradt az 5-8. helyért való küzdelem az Ajka, Szombathely és a Halasi OSC csapatával. Ezt még tisztességgel megpróbáljuk megcsinálni, de látni kell, hogy elfogytunk, s ezzel kérdéses, hogy a hét végén ott leszünk-e a Magyar Kupa országos küzdelmeiben. Hát, ide jutott a szakág, az egykoron országosan és nemzetközileg is jegyzett Hamburger SE OB l-es csapata, amely két-három játékost is adott a magyar válogatottnak - hangoztatta Földi József, a kanizsaiak játékosedzője.
Az alapbajnokság záró versenynapját Budapesten bonyolították le, melynek során a HSE ötven százalékos teljesítménnyel zárt. A Halasi OSC csapata ellen 3-0 (5,6,7) arányban nyertek, s a bajnoktól, a BEK győztes Pi-remon együttesétől 3:0 (6, 6, 6) arányban szenvedtek vereséget.
A kanizsai csapat: Balogh, Földi S., Nóvák, Benkő, Varga, Taródy. Csere: Pőcze._
B. A.
Sporthétvége

199?. mán :i ii >; 2 1.
KANIZSA - Sfi<»u
ÖTÖDIK HELY
A Vízmű SE vízilabda szakosztálya volt házigazdája a gyermek vidék bajnokságnak, amelyet a fedett uszodában rendeztek meg. A kétnapos versenyen nyolc vidéki korcsoportos vízilabdacsapat szerepel, köztük a Vízmű SE.
- A gyermek korcsoportos vízilabdázók rangos bajnokságán jegyzett csapatok egész sora vett részt, köztük a szakági nagyhatalmak képviselői. Nos, a mi gyerekeink bizonyították, hogy igen jó úton haladunk, hiszen az NVSE az előkelő ötödik helyet szerezte meg a nyolccsapatos mezőnyben - értékelt Koszper László technikai vezető.
A kanizsai- fiatalok a csoportmérkőzések során 8:3 arányban nyertek Hódmezővásárhely ellen, a későbbi vidékbajnok, Szolnok együttesétől 6-3-ra, a döntőbe jutott Szentestől 7-l-re kaptak ki. A csoportban a harmadik helyet szerezték meg, s így az 5. helyért a Szeged csapatával mérkőztek.
A helyosztó találkozót 6:2 arányban nyerték meg a kanizsai fiatalok: Benedek Gergő - Bagi Zsolt, Kaszper Gábor, Krampek Márton, Zárka Gyula, Horváth Attila, Rajnai Mihály. Csere: Kiss Krisztián, Kasza Tamás, Kiss Bence, Matolcsi Gábor. Edző: Szőlösi Csaba.
A hétvégén újabb rangos eseményre kerül sor a fedett uszodában, amikor a Kanizsa Kupa meghívásos nemzetközi felnőtt és serdülő vízilabda tornát rendezik meg.
A felnőttek mezőnyében a csehországi Presov OB l-es, Mladost Zágreb ifi ^ (horvát), Újpest ifi, Pécsi TASI és a Vízmű SE csapata száll vízbe. A serdülő csapatok: Presov, Maribor (szlovén), Dunaújváros, Pécsi TASI, Vízmű SE.
A nemzetközi torna holnap - szombaton - délben kezdődik, majd vasárnap reggel nyolc órakor folytatódik._
B. A.
A városi fedett uszodában bonyolították le a megyei rendező szervek az úszó diákolimpiai korcsoportos zalai döntőit. Valamennyi korcsoportban a kani-
uszo
DIÁKOLIMPIA
zsai úszók szerepeltek a legjobban.
Altalános iskolások
I. korcsoportban, a 10x50 m váltóban a Bolyai csapatok végeztek az élen, amelyek az országos döntőbe kerültek. Lányok: Cserjés Vera, Németh Eszter, Takács Tímea, Miko-csics Viktória, Korcsmáros Ágnes, Kersmarics Marietta, Molnár Nóra, Pintér Kitti, Tuboly Klaudia, Vörös Andra. Fiúk: Domina Tamás, Bálint Balázs, Perényi Ádám, Porpáczy Ádám, Farkas István, Ballá Ádám, Magyar Márton, Kiss Máté, Both Péter, Mihácsi Dávid.
50 m gyorson Cserjés Vera nyert\' az iskolatárs Pintér Kitti és Mikocsics Viktória előtt. A fiúknál Bálint Balázs a második lett. Hátúszásban Németh Gergely (Zrínyi) kiemelkedett a mezőnyből, Németh Eszter harmadik helyen végzett. Mellúszásban Domina Tamás nagy fölénnyel nyert bajnokságot Both Péter és Kovács Gábor (Péterfy) előtt. A lányoknál Takács Tímea ezüst-, Kersmarics M. bronzérmes lett.
n. korcsoportban a Rozgonyi 4x50 m leány váltója nagy küz-
delemben nyert bajnokságot, a fiúknál a Zrínyi csapat végzett az élen a Bolyai előtt. 50 m gyorson Kovács Roland (Bolyai) lett aranyérmes Bagi Zsolt (Vécsey) előtt. A lányoknál Be-rentés Ildikó (Bolyai) harmadik. Háton Pusztai Zsolt (Rozgonyi) az egerszegiek, Molnár Marianna a lentiek előtt nyert megyei bajnokságot. Mellen Papp Viktória négy mp-es előnnyel nyert, a fiúknál hatalmas küzdelemben lett bajnok Molnár László (Péterfy) a zrínyis Császár Márk előtt. Pillangón Kovács Patrícia (Rozgonyi) nagy fölénnyel nyert.
III. korcsoportban, a 4x50 m leányváltóban a Körösi csapat második, a Batthyány harmadik, míg a fiúknál a Rozgonyi lett ezüst-, a Bolyai-csapat bronzérmes. 100 m gyorson Szilovics Barna (Kiskanizsa) nyert aranyérmet, Sipos Gyula (Bolyai) bronzérmes. Háton Gé-mesi Gabriella (Péterfy) lett megyei bajnok. Mellúszásban Deregi László végzett az élen, a lányoknál Németh Katalin (Kiskanizsa) lett aranyos. Pillangón Major Zsófia (Zrínyi) második lett.
Középfokú iskolások
IV-V. korcsoportban a 4x50 m leányváltót a Batthyány csapat nyerte a dr. Mező és a Zsig-mondy-Winkler váltó előtt. A fiúknál (7 csapat) második a dr. Mező, harmadik a Zsigmondy-Winkler csapat. 100 m gyorson Szűcs Gabriella lett aranyos Magyar Katalin előtt (mind a kettő dr. Mező). A fiúknál: 1. Szabó Dénes (dr. Mező), 2. Balázs Attila (Cserháti) 3. Gerencsér István (Széchenyi). Háton Mikovics Gábor (Batthyány) végzett az élen Wittmann Gábor és Császár Zsolt (mind a kettő Zsigmondy-Wink-ler) előtt. A lányoknál Szabó Éva második, Németh Szabina harmadik lett (mind a kettő Zsig-mondy-Winkler).
Mellúszásban Holló Adrienn (Batthyány) nyert bajnokságot, ezüstérmes Parti Brigitta, bronzérmes Góber Eszter (mind a kettő Zsigmond-Winkler). Pillangón Süle Orsolya (Batthyány) nyert. 200 m vegyese n kanizsaiak foglalták el a dobogót: 1. Karácsony Tibor (Széchenyi), 2. Miilei János, 3. Tóth Dávid (mind a kettő Bát-thyány)._
Balogh Antal
PÉNTEK
Kosárlabda. NB II. Nők: Thury KDKK-KKK Szombathely, Thury tornaterem, 18.00.
Labdarúgás. Diákolimpia városi bajnokság (I. korcsoport), Mindenki Sportpályája. 14.00.
SZOMBAT
Kézilabda. NB I B. Nők: Olajbányász-PEMÜ, Olajbányász munkacsarnok, 16.00 (előtti ifjúságiak).
Kosárlabda. Országos Mini Kupa (leány középdöntők), Thury tornaterem, 10.30.
Labdarúgás. Megyei: MÁV NTE-Zalaszentba-lázs, MÁV NTE pálya, 15.00.
Vízilabda. Kanizsa Kupa meghívásos nemzetközi torna (felnőttek és serdülők), Városi fedett uszoda, 12.00
VASÁRNAP
Kosárlabda. Országos Mini Kupa (leány középdöntő), Thury tornaterem, 9.00.
Labdarúgás. NB II.: Olajbányász-Jutas FK Veszprém, Olajbányász pálya, 15.00. Megyei: Mik-lósfa-Pacsa, Miklósfa. 15.00. Városkörnyék: Ga-lambok-Bajcsa, Belezna-Bázakerettye, Murakereszt-úr-Zalakaros (kezdési idő: 15.00), Police-Molnári, Thury pálya, 10.00.
Vízilabda. Kanizsa Kupa meghívásos nemzetközi torna (felnőttek és serdülők), Városi fedett uszoda, 8.00.
HÉTFŐ
Atlétika. Kanizsa Kupa városi-városkörnyéki mezei bajnokság. Csónakázótó. Általános iskolások: 14.00. Középiskolások: 15.30
Kosárlabda. VII. Szántó Zoltán emléktorna (fiúk, lányok), dr. Mező Gimnázium, 9.00.
KEDD
Kosárlabda. VII. Szántó Zoltán emléktorna (fiúk, lányok), dr. Mező Gimnázium, 9.00.
Labdarúgás. Diákolimpia városi bajnokság (I. korcsoport), Mindenki Sportpályája, 14.00.
26
L
KANIZSA - /tpiÁ
1997. március 21.
GATLAN ~
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on. 67 nm-«s 2+2 leiszobás, 4. emebti lakás eladó vagy kisebb lakásra cserélhető erlékegyeztetéssel. Irányár 2,4
mfl Kód 559. {19626 K)_
Kiskanizsán 2+1 iélszobás, 95 nm-es, 16 éves családi ház garázzsal, pincével, lelótérbeépftési tehetőseggel, 846 nm leiekkel eladó. Irány-
ár 5,2 mFl Kód 413. (20774 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás, 2 szinles, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, metéJrépületekkel, 1065 nm-es parkűsíon, ellatolt, rendezeti telekkel eladó. Irányár 4,2 mFl. Kód:
452 (20931 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos családi ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó. Irányár 5,5 mR. Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rózsa ulcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vfcórás lakás eladó. Irányár 1,7 mFl. Kód 692. (20938 K) Hahóton 3 szobás, újonnan épül családi ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel, 2447 m-es telekkel, tizetési könnyléssel eladó. Irányár 2,9
mR Kód 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nm-es, 3 szobás, 19 éves 2 szinles, erkélyes, teraszos családi ház, 20 nm-es garázzsal, meléképúleflel, 540 nm-es te-
lekkel eladó. Irányár 5,5 mR Kód 606. (21082 K)_
Palnban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szNes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős. 12 éves családi ház. 60 nm-es kialakított üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal 2900 nm leiekkel eladó Irányár 13 mFl Kód:
61 a (21083 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképülelekkel, 3000 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai il. miklósfai családi házra
cserélhető". Irányár 3,5 mR. Kód 669. (21068 K)_
Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es, erkélyes, központi lüléses, azonnal beköltözhető 4. emeleli lakás eladó. Irányár 2,15
mFl. Kód: 737 (21100 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 48 nm-es, 1 szoba+hálófüfkés, egyedi gáz-lüteses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. Eladási ár, 1,6 mR.
Kód: 53/97. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nm-es, 1+1 Iélszobás, erkélyes, vlzórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár. 2,4 mR. Kód: 55/97. (21671 K} Nk-an a Zemplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár 2 mFl. Kód:
26^97. (21673 K)_
Sandon 75 nm-és, 2 szobás, komfort nélküli, regi Ifcmsú családi áz, 820 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó. Irányár 950 eR Kód:
708. (21805 K}_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1+1 félszobás, egyedi gázfűtéses, vlzórás, pincés, loldszinti lakás eladó. Irányár 1,7 mR, Kód: 79/97. (21810 K)_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vfzóras lakás eladó. Irányár 2,2 mFl. Kód: 83/97. (21812 K)
Nk-n 6 éves 196 nm-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás teraszos családi ház, 720 nm-es telekkel, 60 nm-es preével, 24 nm-es ga-
rázzsal eladó. Irányár. 15 mR. Kód 86797. (21813 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, 8. emeleti, kp. lüléses lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár. 2,1 mR Kod 1\'-\'5.9- i21933 Ki__________
Félsórajkon 30 éves, 2 szobás, 80 nm-es családi ház műhellyel, 20 nm-es garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó, il. értókegyeztelóssel Nk-i max 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár 2,7 mR. Kód 41/97. (21941 K)_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 félszobás, 2. emeleti, étkezős, erkélyes, vlzórás, egyedi cirkofűléses lakás Nk-i családi házra cserélhető értékegyeztetéssel Kód 763. (21945 K)_
Nk-án a bit*/ároshoz közel 2 szobás, felújlott, 67 nm-es, egyedi gáz-Iüléses, komfortos családi házrész 20 nm-es pincével eladó vagy felújításra szoruló Nk-i családi házra cseréltető. Irányár 3,3 mFl. Kód:
680. (21948 K)_
Nk-án a Platán soron III. emeleli, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i családi házra cserélhető. Irányár 2,2 mR Kód 371. (21953 K)
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár 2.5 mR. Kod: 131/97. (22200
K>_,_
Nk-án a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vfzórás, I. eroeteli lakás eladó. Irányár: 235 mR. Kód 12&97. (22202 K) Nk-án a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emeleti, kp. fűtéses lakás etedó. Irányár 1.9 mR. Kód 127/97. (22203 K) Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház 3 db szoba+konyha lakrésszel, garázzsal, 462 nm-es telekkel eladó. Irányár 5 mR. Kód:
12&97. (22204 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vizórás, 4. emeleti lakás, Nk-i egyedi gázfűtéses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár 2.3 mR. Kód: 31/97. (22205 K)
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, 9. emeleti, felújítóit. 2 erkélyes, vfzórás lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető, értékegyez-
letéssel. Irányár 2.2 mR. Kód 641 (22207 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleli, 3 szobás, 70 nm-es, vizórás, erkélyes lakás eladó vagy ráfizetéssel Nk-i családi házra cseréllek).
Irányár 2,6 mR. Kőd 411. (22206 K)__
Nagykanizsán 140 nm-es, 5 szobás, 40 éves, 2 szinles családi ház, 30 nm-es pincével, közös bejárattal, 120 nm-es telekkel eladó. Irany-ár 6,8 mR. Kód 500. (22339 K)__
Nk-n a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított, galéházhaló, erkélyes, 1 emeleli lakás eladó.
Irányár 8 mR. Kód: 69/97 (22348 K)_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vfzórás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, első emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár 3,5
mR. Kód 138/97. (22351 K)_
Leienyen 2 szobás, 80 nm-es, 50 éves, komfort nélkül családi ház, gazdasági épületekkel, műhelyei, 1833 nm-es telekkel eladó. Irányár
1,7 mR. Kod: 139/97 (22352 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, vfzórás, erkélyes, 3. emeleli lakás, garázzsal, rövid időn belüli lókölözéssel, eladó. Irányár: 2,3 mFl + garázs 450 eR. Kód 140/97. (22353 K)
Nk-án a Bartók B. utcában I. emeleti 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, er-kelyes, vizoras lakás eladó. Irányár 2.2 mFl Kód 63S7 (22530 K) Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es, 2+1 félszobás, felújitotl, vizórás, erkélyes, 3. emeleti lakás eladó, irányár. 2,55 mR + garázs 700 eR. Kód: 157/97. (22531 K)_
Nk-án a beh/árosban 88 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, letújrtolt, vizórás, 2. emeleli lakás lelölérbeépiési lehetőséggel eladó. Irányár:
5,5 mFl. Kód 158/97. (22532 K)__
Nk-án a belvárosban 60 nm-es, 2 szobás, 3. emeleli, egyedi gázfűtéses, vlzórás, le|esen és igényesen felújitotl, erkélyes lakás eladó. El-adási ár 3,5 mR. Kod 57/97. (22534 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 62 nm-es, 3. emeleti, erkélyes, lelújrtotl lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 615, (22535 K)
Nagykanizsától 10 km-re 106 nm-es, bevezetett vegyesből, teljes berendezéssel, raktárhelyiségekkel, riasztóval felszerelve eladó. Irányár:
2 mR Kód: 483. (22537 K)_
Zalakaroson 210 nm-es, 9 szobás, 7 éves, összkomfortos, teleionos,
3 szintes, 3 fürdőszobás családi ház 1100 nm-es parkosilon leiekkel eladó. Irányár: 16 mR. Kód 383, (22539 K)
Gyékényesen a lóhoz közel, 100 nm-es 2 szobás, 30 éves családi ház, kükönáló 40 nm-es épülettel, 6000 nm-es telekkel, telek nélkül is eladó. Irányár: 4 mR. Kód 463. (22674 K)_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, 20 éves komfortos családi ház, 75 nm-es gazdasági épülettel, 200 nm-es zári tárolóval, pincével, garázzsal, 2700 nm-es telekkel parkositotl udvarral eladó. Irányár. 10 mR Kód 509, (22675 K)_
Palinban 5 szobás, 146 nm-es, 5 éves, 2 szintes, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 3 garázsos családi ház terasszal pincevei. 114 nm-es válakozásra is alkalmas üzletrésszel, 800 nm-es telekkel, tehermentesen eladó. Irányár: 18 mFl. Kőd 513. (22676 K)_
Palinban 8 éves, 121 nm-es, 6 szobás, 2 szinles, 2 fürdőszobás, pincés, 2 garázsos családi ház, csendes helyen, 600 nm-es telekkel el-
adő. Irányár 16 mR. Kód: 525. (22677 K)_
Nagyrécsén 1256 nm-es, 19 m széles letek érvényes építési enge-
délyel eladó. Irányár: 500 eR. Kód: 540. (22678 K)_
Nagykanizsán 10 éves, 160 nm-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, egyedi gázlűléses családi ház, 36 nm-es garázzsal, 900 nm-es telekkel, 60 nm-es melléképülettel eladó. Irányár 14 mR. (22679 K) Eszteregnyen 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves összkomfortos családi ház, 200 nm-es telekkel, 20 nm-es garázzsal, melléképülettel eladó. Irányár 2,6 mFl. Kód 637. (22630 Kj_
Paliiban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyedi fűtéses csalid ház, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal, 2148 nm-es letekkel eladó. Irányár: 12 mR. (22681 K)
Kisrécsén az Ádám hegyen 4200 nm-es zártkert, 1 szobás, teraszos tégla épülettel eladó Irányár: 200 eR. Kód: 129/97. (22682 K)
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, lótdszinti udvari lakás eladó. Irányár 2,2 mFl, Kód 164/97. (22683 K) Surdon 1664 nm-es épHési telek betonalappal, lebetonozott gépkocsi bejáróval, a telekre vitt közmüvekkel eladó. Irányár 650 eR. Kőd: 165/97. (22684 K)_
Keszthelyen 102 nm-es, 2+2 félszobás, dupla fürdő il. WC-vel. erkélyei, 965 nm-es letekkel, teljes közmüvei, ikernyaraló lete eladó.
Iráriyár 8 mR. Kód: 166/97. (22665 K) _
Nk-n a Keleti városrészben 63 nm-es, 3 szobás, vfzórás, felujtütt, lötd-szinti lakás eladó. Irányár 2,2 mFl Kód: 170/97. (22686 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan két tagból ál, melyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsfákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cementlapos A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jó álapotban van. A pincéhez portalanított út vezet, a panoráma igen tetszetős. Irányár 300 eFI. (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó lerütel kb. 1.400 nöl, melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 nöl berekfás
erdő is van. Irányár. 1.5 MR. (14868 K)_
Zalaszentjakabon 200 nm-es épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás lünJőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része közműveslett, osztatlan bármilyen (vállalkozási! cela kjalakflható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántóföld összesen 6.600 nm. Az objektum a falu bejterülelén, p helyen van. Irányár: 28 MFl. (14875 K)_
Építési telek Szépeineken a Kiskanizsa felőli részen 430 n-öl eladó. A telek közművesített, az utca porlalánrlotl. Irányár. 500 eFT,(18714 K) Belvárosban 3 szobás család ház - régi épRésü -102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban víz, gáz, vilany van. Udvar, kert 130 n-ÖL Irányár. 5,5 mR. (18717 K)
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi fűtéses, kb. 30 éve épüli palatetös kifogástalan állapotban Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás
lakással. Irányár 2,5 mR. (18719 K)_
Lálóhegyen a Kaposvári út melett 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó A ház 2 szinles, mellette is lakóépületek vannak. Két szintes tusoló, Wcvan Irányár 2,7 mR. (18720 K}
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szinles, teljesen új, modem Az öszlerület 480 nöl a beéplelt 50 nöl. A kert, udvar gondozott, kultúrán, esztétikus. Az ingatlan a lőúlvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Irányár: 30 MR. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis ebkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár 7,2 mFt. (16079 K) Balatonfenyvesen 20 éve épült, 2 szobás, lözőfülkés, 57 nm-es családi haz eb*. Összterület 350 nm. Irányár i MR. (1 7391 K) Borsla Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terület tartozik 4 éves fenyőcsemelókkel. (A csemetés 600 n-öl. Irányár: 3,5 mFl. (15537 K,_
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Irányár 2,2 mR. (18973 K)_
Kodály Z. utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár 1,7 mR. (18999 K)_
Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 nöl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eR, 1,19122 Kj_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás család húz 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épíít, kifogástalan álapolú Irányár 2,5 mR. (19413 K)_
Zalaújlakon 4 szobás, tetótérbeépfléses ikerház tele fékész állapotban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol. kedvezmény igénybe vehető. Irányár 2,5 mFl. {19415 K Építési letek Kiskanizsán 320 n-öl közmüvesrletn környezetben eladó.
Irányár 720 eFI. (19763.K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás tetölórbeépléses 120 nm-es családi ház, garázzsal, meléképütelekkel, erkélyei eladó. Összlerület 300 n-öl A ház kitúró álapotban van. Irányár 5,5 mFl. (19765 K) Kalonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó álapotban 160 n-öl összlerüteflel eladó. Irányár: 5,8 mFl. (19769 K) Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha lürdőszobás földszinti lakás eladó. Efcserélhetö nagyobbra is (csak földszinti) értékegyezteléssel.
Irányár 2 mFl. (19770 K)_
Rózsa utcában 2 emeleten 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses p beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2.250 eR. (19772 Ki_
Csengery utca elején, a Fő útnál 1 szobás, 50 nm-es lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász üzlet kialakítására alkalmas. A szoba belmerete magas, így galéria kialakítására is van tetietóseg. Irányár 2
mFl (20022 K)_
Csengery ulcaetején3 szobás, 110nm-es, egyedtűlóses, téglaépületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. emeleten eladó
Irányár 4,6 mFt. (20025 K)_
Pogánys zentpéteren, a Fő út melefl 2 szobás, fürdőszobás, 80 nm-es, Új családi ház két garázzsal 650 nöl összterülettel eladó. Irányár:
2.4 mR. (20026 K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nm-es egyed fűtéses, 1. emeleti lakás eladó letújfrva. Irányár 3 mFt. (20127 Kj
Gelsén a vasúlálomáshoz és buszmegálóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es család ház terasszal, garázzsal 700 n-öl területtel eladó. Irányai: 1,8 mFl. (»131 K;
MAORT telepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nm-es, egyedi fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) eladó. Irányár: 1.650 000 eFI. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi lútóses lakásért a K-i v.részben ertéke-
gyezletéssel (20502 K)_
Eötvös tóméi 1. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeleti, 70 nm-es lakás egyed Iüléssel eladó. Irán/ár. 2,5 mFl. (20503 K)
Csertői szőlőbirtok 674 n.ől, lelújított téglapincével, hordókkal, munkagépekkel, teljes leiszereléssel eladó. Irányár: 450 eFI.
(20504 K)_
Miklósián 2 szobás, 60 nm-es, régi épilesü ház jó állapotban eladó. A házhoz 200 nöl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképület. A ház a lalu közepén, ápolt, kulturált környezetben van. A házban 20 éve épült fürdőszoba van. Irányár 3 mFt (20505 K)_
Miklósián 3 szobás, lürdőszobás, 20 éve épül család ház tetőtér beépítési tehetőséggel, 400 nöl terűiénél jó helyen eladó, A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Víz, gáz, vilany, telelőn van. Irányár 4,5 mR. (21362 K)
Bajosán 100 nm-es, 3 szobás, lürdőszobás család ház garázzsal. műhelyei nagy leiekkel eladó. Irányár 3,5 mR. (21363 K)_
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nm-es, 4. emeleli lakás felújítva eladó. Irányár 2 mFt. Ugyanitt 18 nm-es tégla garázs aknával eladó. Irányár 650 eFI (21365 K)_
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 télszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) fűtesssel, lakás alatti garázs-zsal, 50 nm-es konyhakertiét eladó A ház 14 éve épült reprezentatív
kivitelben. Irányár: 11 mFt, (21366 K)_
Cserfőn 1200 n-ÖI szokó jó állapotban lévő proével (szoba, konyha, kamra présház kükön gazdasági epülel, ciszterna}. A szőlő gondozón, kordonmüvelésü. Teljes felszereléssel eladó. Irányár 450 eFt. (22336
K]_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyed fűtéses lakás eJcserétieló 1 szobás szintén egyedi fűtésűre, lehetőleg a Keleti városrészben Imyár 2,250
mR. (22337 K)_
Cserfőn 400 n-öl szőlő pincehasználattal bórbeadó. Bérlet dr. meg-
egyezés szerint (21503 K)_
Mikkosla határában a Mórichelyi dűlőben 1000 n-öl ingatlan benne 400 n-öl szőlővel, földpincés présházzal, teljes (elszereléssel együn eladó.
Irányár 500 eR. (21504 K)_
Zalaújlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépletl lakóház (ikerház fete) 2009 nm összterületlel eladó Kívülről nincs bevakolva. Irányár 5,5 mR. (21641 K) Rákosszenlmihályon (Budapest, 16. ker) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron lémvázas garázzsal, kerthasználattal eladó. Irányár. 4,5 mFt. (21642 K) Balatonmária-alsón 200 nöl lelek régi faházzal eladó. Irányár: 1,3 mR, (22057 K)_
Eszteregnyen a 7-es főúthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve épület garázsos ház jó állapotban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak. és 900 n-öl terület tartozik. Irányár
1.5 mFl. (22058 K)_
ELADÁS # VETÉL * CSERE
CSfiSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG
Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
MI AZ ÖNÖK IGÉNYEIT ÉS ÉRDEKEIT TARTJUK SZEM ELŐTT.
1997, március 21. KANIZSA - /ípná. 11
PANORÁMA-INKÖZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Zákányban 3 szobás, 115 nmes, 17 éves családi ház 823 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsai 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető érté-
kegyezlelésset Irányár 2,2 mFI. (Cs/45) (19450 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 36 nm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 n.öl telekkel eladó. Irányár 3,6 mR CSG6. {19502 K)
Nagyrécsen. új lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű lelek eladó. Villany gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Irányár 530 eFl. T/9.
(19789 K)_\\_
Balatcfimáriafüdtö központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hal los, 44 nm-es összközmúves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-öl telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakítót! különálló épületiéi együtt eladó. Irányár 3,4 mR, NY/14 (19963 K) Batatonfenyves-alsón 1 szobás, lúrdőszobás, 42 nm alapterületű, összközmúves nyaraló 220 n.öl leiekkel, teljes berendezéssel eladó.
Irányár 1,98 mR. NY/04. (20497 K)_
Nk-án a belváros szivében patbás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleli, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,1 mR. Beh/árosi, egyszo-
bás lakás beszámítható. U70. (20498 K)_
Nk-n Katonarólen 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1(3 részben alápincézve, garázskialakflási lehetőséggel 100 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,5 mR. Cs/5.120862 K) Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vlzóras, lökjszintes társasházi lakás eladó. Irányár 3,5 mR. L/109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó. Irányár: 13,0 mR.
CS/66. (21748 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, letőtérbeépléses, 130 nm összalapterüfetű 18 éves, jó álapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár.
5,98 mR Cs/46 (21749 K)_
Gyékényesi Kolróparlon 2 szbtes, vízparti horgászlanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, álandó lakhatási lehelőséggel eladó. Irányár 3 mR. (21750 K)
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgászlanya terasszal, stéggel eladó Irányár 2,1 mR. (21752 K)_
Gyékényesi Kotrópari közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás. 100 nm alapterületű lelújftásra szorub ikerház-rész garázzsal, műhelyei, 700 n-öl telekkel eladó. Irányár 1,5 mR. CS/67 {21753 K) Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reluxás, lomkamrás, vfzórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 2,15 mR. L/119. (21754 K)_
Nagykanizsán Ady utcában 3. emeleten zöfcbvezelre néző 2 szobás, 60 nm-es, parkettás, vfzórás, teljesen felújítóit, egyedi, igényes belső kialakítású lakás letőtérbeépflési lehetőseggel eladó. Ár 3,5 mR
L/116. (21757 K)_
Nagykanizsán a belváros szivében, 1. emeleten, 2 szoba+étkezős 72 nm-es, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos lakás eladó.
Irányár 3,7 mR L/88 (21758 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyedi gázas, szőnyegpadós, vfzórás, erkélyes, 6. emeleti lakás 10 em. épületben ektdó vagy 2 kisebb lakásra cserélhető. Irányár 2,8 mFI. L/123. (21839 K)_
Nk-án a belváros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nm-«s, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított kaás - 4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó. Irányár 4,1 mFt. L/126.
(21842 K)_
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm összalapterüfetű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, kél generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezetkész állapotú, 100 nm összalapterületü, 2 szintes, 2 beálós garázsú, önáló épülettel, 524 nm telekkel eladó. Irányár 8,9 mFI. Építési telek vagy 2 szobás lakás beszámítható. CS/71. (21845 K] Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es. fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló családi ház melléképülettel, kis telekkel eladód. Irányár: 2,5 mR. C&67. (21846 K)_
MHóslán 5 szobás, 2 fürdőszobás, egyedi gázas, tetötérbeeprtéses, szuterénos, 260 nm összalapterületü. 7 éves családi ház garázzsal, műhelyei, 400 nöl telekkel eladó. Irányár 7,5 mR. Nk-i 1,5 vagy 2 szobás lakás - 4 em. épíáetben - beszámítható 3. emeletig CS/70. (21847 K)
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas lakás eladó.
Irányár 4,5 mFI. L/129. (22036 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappalUebédlós, 2 lúrdőszobás, 2 szirtes, 200 nm összalapterülelü erkélyes, igényes belső kialakítású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosított udvarral eladó, Irány-ar: 10,0 mFI CS/73 (22038 K)_
Nagykanizsán belvároshoz közel, 120 nm alapterületű, padblüléses, 3 éves családi ház szerkezetkész tetőtérrel, bevezetett üzlettel 200 n-öl vállakózásra alkalmas, 2 külön bejárattal rendelkező bekerített te-
lekkel eladó. Irányár 9,6 mR. CS/78. (22039 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 nöl lelek 2 különálló, erősen letújflásra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal el-adó. Irányár 3,0 mR. CS/75. (22040 K)_
Nagyrécsen 2 szobás, fürdőszobás, 110 nm alapterületű egyedi gázas családi ház garázzsal, műhellyel, meléképütetekkel, 850 n-öl telekkel eladó. Irányár 3,8 mFt. C&08. (22041 K}
Letenyén 3 szobás 100 nm alapterületű 5 éves családi ház beépíthető tetőtérrel, egyedi gázfűtéssel, 265 n-öl telekkel eladó. Irányár 3,7 mft. CS/76. (22042 K)_
Nagykanizsán Katonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár 5.98 mFt 2 szobás lakás, 1,7 mR-ig beszamítha-
tó. Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELE-
TIG. TEL: 93(310-504, 93,314-234. (22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, keresett helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás a pincebői megközelíthető garázzsal eladó. Irányár: 3,9 mFt+garázs 700 eFt. L/136.
(22125 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szirteíolásos, 120 nm alapterületű, igényes belső kialakítású, cirkogejzlres társasházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 6,9 mFt L/137. (22126 K)
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, cjikogejzfras társasházi lakás ga-rázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár 7,5 mft. (22127 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vlzóras, redőnyös, laposós, teljesen felújított, jó álapotú, 7. emeleti lakás eladó.
Irányár 2,2 mFt. 17135. {22128 K)_
Szepetneken 3 szobás, 145 nmes, 12 éves, részben alápincézel! családi ház cirko fűtéssel, garázzsal, melléképületekkel, gondozott kertlel, 1020 nmes telekkel, tehermentesen eladó. Irányár 6,5 mR.
CS/81. (22129 K>_
Palinban, kp. helyen 8200 nm tétek ealdó. Közművek a telek közvel-
len közelébea Irányár 3,0 mFt. T/11. (22130 K)_
Zalakaros kp. részéhez közel 300 nöl összközmúves telek eladó.
Irányár 2,2 mFI. T/10. (22131 K)_
Keresünk eladó vízparti, vagy a vízpart közvetlen közelében lévő nya-
ralókat Balatonbeiény és Fonyód között. (22132 K)_
K-i városrészben 10 emeletes épületben, vállalkozásra is alkalmas, 2 szobás 54 nmes, erkélyes, vlzóras, löidszinti lakás eladó. Irányár
1,55 mFt L/133. (22317 K)_
Becsehelyen főút mellett, 2 szobás, 76 nmes felújításra szoruló, vagy lebontható ház 1060 n-öl leiekkel eladó. Irányár 1,2 mFt. CS/77. {22319 K)_
Áron alul. SLigosen eladó a Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összabpterütelü, 70 %-os kószüHségú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképüleltei, 526 nöl leiekkel. Irányár 3,5 mR. NY/19.
(22320 K) _
Miklósfán a központhoz közel 3 szobás, 110 nmes igényes belső kialakítású családi ház garázzsal, 800 n-öl telekkel eladó. Irányár. 5,5
mR. CS/27. {22321 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 1. emeleten 1 szobás, 42 nm-es erkélyes, redőnyös, vízórás lelújltott lakás eladó. Irányár: 1,52 mFt.
L/141. (22322 K)_
Fonyód-Bélatelepen 5 szobás, 91 nm összalapterületü teljes letújíott lelötérbeépitéses nyaraló te(es berendezéssel, 200 n-öl telekkel el-
adó. Irányár 7,0 mFt. NY/15 {22324 K)_
Nagykanizsán a K-i városrészben 1 szobás, 36 nmes, egyedi gázas, parkettás, 4 emeleti lakás eladó. Irányár 1,5 mFt. L/145. {22325 K) Balatonberényben 2 szoba+halos, 56 nmes nyaraló, 136 n-öl parko-srtűtt udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár 4,0
mR NY/26. (22326 K)_
Budapesten szeretne hgatlant vásárolni? Keresse a PANORÁMA IN-KÖZ IngatJanközvetlő irodát! Partnerirodáinkkal nagy választékban kínálunk pesti belvárosi lakásokat 2,1 mFt-tól budai társasházi lakásokai 3,5 mFt-tól, budai vilákat, Budaőrsön, Szentendrén épflési telket, Budapest környékén családi házakat, hétvégi házakai PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Isz.) Tel: 93/310-504 (22638 K)
Nagykanizsa belvárosában 10 em. épületben, 3 szobás, 67 nmes, vízórás, bmkamrás, reluxás 3. emeleti kp.fűtéses lakás eladó. Irányár:
2,8 mFI. L/106 (22639 K)_
Nagykanizsán a Városkapu kőrúton 2+1 félszobás 62 nmes, új járólapos, redőnyös, erkélyes, vlzóras 3. emeleli lakás új konyhabútorral el-adó. Irányár 2,55 mR + garázs 700 eFl. L/146. (22640 K)_
Nk-n az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás eladó.
Irányár 4,25 mFI. U154. (22641 K)_
Nk-n a belváros szívében, 1. emeleten, patinás épületben, 3 szobás, 110 nmes irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, erkélyes, galériázhaló lakás sürgősen eladó. Irányár: 4,1
mR. UTO. (22642 K)_
Nagykanizsán a belváros D-i részéhez közel 1. emeleten, 2+1 telszo-bás 70 nmes egyedi gázas, parkettás, tejesen felújítod lakás eladó. Irányár. 4,0 mR. L/156. (22643 K)_:_.
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nmes, jó álapotú egyedi fűtéses. 5. emeleti lakás.
Irányár 2,5 mR. L/152. (22644 K)_
Nagykanizsán a Kodály utcában 2. emeleten 2 szobás, 50 nmes teljesen felújiloll erkélyes, vízórás, kp. lűtéses lakás eladó. Ár 1,6 mFI.
L/141. (22645 K)_
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2+1 félszobás 62 nmes, erkélyes, redőnyös NY-i fekvésű, központi lűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,15. L/75 (22646 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szirtes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, lürdö, WC -1,5 éves Összközmúves nyaraló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó. Irányár: 7,0 mR. NY/01. (22647 K)
GalambokMónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm összalaplerüielü, letötérbeépiléses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. Vilany van, vízbekötés megoldható (keni csap van).
Irányár 1,75 mR NY/29. (22648 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű megosztható építési telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár. 2,3 mR. T/12 (22649 K)
PLÁNDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fszt./2. Tel.: 93/320-111
505 n.öl lelken beültetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő szirtes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, meléképütetekkel, a nyiászárók redőnnyel felszereltek. Irányár: 6,5 mFI (18954 K)_
Szepetneken eladó letőtórbeépléses családi ház. Az alsó szint 113 nmes, 1 szoba, társabó, konyha+étkezŐ, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nmes, 3 szoba, lürdő, WC, előtér, erkély, A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 rmtetek tartozik Irányár. 6,5 mR. (19579 K)
Letenyén 123 nmes, 3 szobás, konyha+ólkezös, spájzos, lúrdőszobás, külön WC-s + szuterén rész, egyedi cirkogejzr fűtésű, lelelonos, kábel lóvéscsalád ház nagy telekkel sürgősen, kedvező áron eladó.
Irányár 4 mR (19552 K)_
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses, 2 lúrdőszobás, WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, bevezetett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mFlert vagy kisebb
családi házra cserélnénk értékegyezleléssel (19848 K)_
2+lélszobás, 80 nmes, nagykonyhás. előszobás, lürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyedi gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban lévő, 1. emeleti lakás hozzá tartozó garázzsal löMpinceveL kis kerttel
eladó Nk dél v.részében. Irányár 4,5 mR. (20326 K)_
2+lélszobás, teljesen felújilotl, nagykonyhás, külön spájzos, külön lomkamrás, erkélyes, közlekedő taposoval lerakva, IV. emeleti lakás OTP házban eladó, kínálunk kisebb családi házal Miháldon Igény esetén a két ingallanérl kb. 3 szobás család házal cserélnék, akár lel-
újtásra szoruló is lehet. Hiv.szám: LAK03 (20330 K)_
Kiscserfőn 310 nöl telek 50 nmes löldpincévei, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedélyei, rajzzal eladó. Vilany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes leiszerelési adnánk, hordók, prés stb.
Irányár 230.000 Ft. Hiv. sz.: NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i v.részben 2+2 félszobás, 70 nmes, belső téri átépített lakás 4 emeleles ház 3. emeletén. A lakás telújitott taposfval lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve. Irányár 2,9 mR Hiv.
sz.: CS80. (20816 K)______
Kínálunk Palinban kis családi házal leiekkel. A lelken víz-gáz-villany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a terület. I ran\\\' -
ár: 2,2 mR. Hiv.szám: CS83 (20890 K)_
Balatonkeresztúr, É-NY-i irányban, a lakihoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár válafcozásnak is. Az ngallan két végéi
út határolja. Irányár 600.000 FI. Hiv, sz.: T03. {21127 K)_
Balatonkeresztúron 2158 nmes épfiósi belterület eladó. Az ingatlan két végét út határolja Irányár. 600.000 Ft. Hrv.szám: T03. (21343 K)
Hahót-Alsófakospuszfán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak el-adók. 500.000 Ft-tól 1,5 mR-ig, Hiv.szám: CS71.CS87. (21346 K) 2+2 félszobás, tsz-i lakás eladó a K-i v.részben. Redőnyös, pincés,
külön lomkamrás, Irányár 2,6 mFI. {21400 K)_
HobtHkerlészekel keresek, akik megművelnék térítés néfcül 300 aöl lelkem. Szerszámokat biztosítok. Ajánlatokat „Megbízható\'\' jelkjére Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Irvjatlanközvetitöbe kérem. (21403 K) 33 nmes, igényesen felújított, nagy konyhás, spáJ2os, csempézett fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksta. Irányár 1,6 mFt. (21576 K) Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyed gázfűtéses, telefonos, család ház eladó. 2 garázs, 1 műhely, melléképületek kutya ka ram mai, 1400 nmes telekkel eladó. Irányár
4,5 mFt. Hiv. sz.: CS93. (21659 K)__
1+2 félszobás, 57 nmes, felújított lakás IV. emeletes házban 4. emeleten eladó. A lakás Összkomfortos, kjlépős, igény esetén 2 szobás b\' kást+700.000 Ft-ot beszámítok Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
2 szobás, összkomfortos, 54 nmes, vízórás, K-i vekvésü, 2 erkélyes, jó állapotú, IV. emeletes házban 3. emeleti lakás ektdó. Irányár: 1,9 mFI. Hiv. sz.: LAK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nmes külterület, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített, víz, villany van. Irányár 2000 Ft/nm. Hiv.: T04 (21662 K) Pogánys zent páteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve es málnalujis-sal eladó. Irányár 60.000 Ft. Hiv. sz: T05, (21663 K)_
2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás ektdó a keleti városrészben Irányár 2,2 mFt. Hrv.szám: LAK53 (21769 K)
2+1 félszobás fszt-i K-I fekvésű vfzórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mFI. Hiv.szám: LAK 54. Kfvában al-kalmas üzlet kialakításának. (21770 K)_
3 szobás erkélyes, vfzórás, összkomfortos, felújítod lakás, nagy előszobával ami taposoval van lerakva, szintén laposos a konyha és lürdőszoba, 10 emeletes házban. Irányár 2,2 mFt. Hiv.szám: LAK 55
(21771 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított, erkélyes, vlzóras, hevederzár lelszerelve, konyha nappali boltívvel Összekötve, laposóval lerakva, csempós fürdő, összkomfortos. Irányár 2,65 mR. Hrv.szám: LAK 50
(21772 K)_
3 szobás, lúrdőszobás, vegyes kazántüzeléses fülesü,lelújrtori családház, telefonnal, pincével, padással, garázzsal, gazdaságiépületekkel, 1.800 nöl leiekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás (öbszhli, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyezte-
léssel Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774 K)_
Szepetneken 3 szobás, 2 konyhás, 2 spájzos, felújítási igénylő lürdőszoba kjabkflásra váró redőnyös, gázlülóses, víz az udvaron 50 nmes tefces család ház kedvező áron eladó. Hiv.szám: CS98. Irányár
1,8 mR. (21775 K)_
Bánokszentgyörgyön Nk-hoz 24km-re 69 nmes, 2 szobás, gázfűtéses, lürdőszobás, felújítást igénylő család ház, gazdasági épütetek-kel, nagy telekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. Hiv.szám: Cs96. (21776 K) Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál tralik ós ajándékboltként
működő üzlet eladó. Irányár 350.000 Ft. (21777 K)_
Nk. É-i v.részében 2+lélszobás, 76 nmes, egyed cirkogejztes, földszirti, redőnyös, vízórás, erkélyes lakás eladó. Irányár. 3,6 mFt. Hiv.
sz.: LAK 53. (21921 K)_
Szertgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 perc-
re bekerített, 1304 nmes zártkerti telek eladó (21922 K)_
Nk D-i v.részében üzemelő vegyesből eladó. 117 nmes, igény ese-
tén bérbeadó. Irányár: 1.2 mR. Hiv. sz.: Ú.01. (21924 K)_
Szertgyörgyvári hegyen 100 nöl hobbikerlemet használatra kiadnám
hosszú távra. Akár tenyőbeültelésre is. (21925 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokat Nk-án a K-i v részben legkedvezőbb közvetítési lel él elekkel. (21926 K)
3 szobás, egyedi cirkogejzlres, erkélyes lakás eladó a Péterfai utcában a II. emeleten. Irányár 4 mFI. LAK 57. {21928 K)
2 szobás, vízórás, erkélyes, 4 emeletes házban lévő 2. emeleli, 54 nmes, telefonos lakás eladód a K-i v.részben. Irányár 2 mR. LAK 147. {21929 K)_
3 szobás, 86 nm-es, telefonos, egyed gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközportban. Irányár: 50.000,-Ft/hó Érd.: Plánder In-gatlanközvemő, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/1 Tel: 93/320-111
Hétfőtől-péntekig: 9-12 , 14-17-ig. (22060 K)_
43 nmes, 1 szobás, 1 emeleti, telefonos lakás iroda részére kiadó Irányár 30.000,-Ft/hó. Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Kazanlak krt. m Tel.: 93,320-111. HétfötŐleértekig 9-12; 14-
17-ig. (22061 K)_
Nk Sáncban kis régi család ház 600 nöl leiekkel, 1.000 db, 5 éves
fenyővel, eladó. Irányár 2,2 mR. Lak.eO (22063 K)_
3 szobás, felújított egyedi gázas, parkettás udvari család házrész eladó a Nk. Déli városrészében. Á lakás utcafronti. Hiv.szám: Cs/101. (22064 K)_
3 szobás, 74 nmes, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzir lülósü, erkélyes lakás eladó. A K-i városrészben. A lakás 1 emeleti, jó álapotú, A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányár 3.950.000,- A ház alatt lé-vő garázs együtti irányár 4.900.000,- R. Hiv.szám: LAK 61. (22065 K) Ujnéppusztán 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 nöl telkes családi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy lalusi turizmus kjalaki-tásához. Irányár 1,2 mR. Hrv.szám: CS100. (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses család ház dupla garázzsal 600 nöl telekkel eladó Galambo-
kon. Irányár 6,5 mR. HlVszám: Cs/70. (22069 K)_
2+1 felszobás, 4 emeleles házban levő 4. emeleli felújított, összkomfortos lakás átépíteti konyhával, lambóriázva, lürdő csempéézve eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár 2,3 mFt, garázs 450.000 Ft. Hiv.szám: LAK 59.
(22071 K)_
2+1 félszobás, felújítóit, erkélyes külön bmkamrás lakás 4 emeletes ház II. emeletén eladó a keleti városrészben, igény eselen 2 szobás lakásra cserélendő értékegyezleléssel. Irányár: 2,6 mFI. Hiv.szám: 58.
(22072 K)_
1 szobás, zuhanyzós, udvari lakás eladó a városközponthoz közel u_t -
cában Irányár 1 mR. Hsz.: L19. (22097 K)_
1 szobás, 33 nmes, összkomfortos, erkélyes, spájzos, felújított, 2. emelefi lakás eladó a K-i v.részben. Irányár 1,6 mR. Hsz.: L18.
(22098 K)_
1+félszobás, 42 nmes, összkomlortos, redőnyös, erkélyes, igényesen letújltolt lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár: 1,5 mFt. Hsz: L16. (22099 K) _
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLÁNDER
Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz.
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
A Belügyminisztérium által előírt ingatlanközveítői, értékbecslői szakvizsgával rendelkezik. Irodánk teljeskörű lebonyolítással, ügyvéd által írt szerződéssel,.korrekt ügyintézéssel várja önöket.
Díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján. DÍJTALAN CÍMKIADÁS, LEGALACSONYABB KÖZVETÍTÉSI DÍJJAL DOLGOZIK. Már csütörtökön kapható a KANIZSA újság az Irodában.
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 oiai«.
r KANIZSA - /tpts.
28 1997. március 21.
1+félszobás. 4 emeleti, összkomfortos, tetujlott lakás eladó a K-i v részben vagy 1 szobás lakásra cserélhető ertékegyezleiessel
Irányár 1,3 mR. Hsz.: L14. (22100 K)_
Szentgyörgyváfi hegy II. hegyháton 360 rtöl telek hétvégi házzal, szerszámtárobval eladó. A leken lugas és hagyományos szőb van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince találiató.
Irányár 400.000 R. Hsz.: T02. (22101 K}_
Szabadhegyen közmüvesftelt és nem közművesített telek eladó egymás mellett. A közmüveslett leiek 1342 nm, a nem közművesített le-
lek 1945 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)______
Kiscsertőn 310 nöl telek 50 nm-es (óldpircével, ép*ési engedélyei, rajzzal, teljes felszereléssel eladó. A telken gyümölcsfák szőlő van. Vilany köves út van. A buszmegálló 300 m-re tabhaló. Irányár:
230.000 R. Hsz: HY60. (22103 K)_1
2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázfűtéses, parkettás, leslésre és konyhabútor cserére szoruló, erkélyes, teleionos, redőnyös lakás eladó az
Űrhajós utcában Irányár 2 mR Hsz: LAK 151. (22104 K)_
2 szobás, 55 nm-es, kp, fűtéses, 1 erkélyes, vízórás, 6. emeleti bkás eladó a városközponthoz közel Irányár 1,75 mR. Hsz.: LAK 150.
(22105 K)__
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, fürdőszobás, udvari lakás eladó a Csengery utcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert, pince és padasresz is tarlozk Irányár. 1,5 mR. Hsz. LAK 149. (22106 K)
2 szobás, egyedi, gázfűtéses, magasfötíszinti. vízórás lakás eladó a Garay utcában. Irányár: 2 mFt. Hsz: LAK 148. (22107 K)_
3 szobás, 74 nm-es, egyed cirkogejzr lűtésű étkezős, vfzórás, erkélyes, 1. emeleti, jó álapotü lakás eladó a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alatti garázs is eladó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mR, csak a lakás irányára: 3,95 mR. Hsz.: LAK 61. (22108 K)_
2+2 felszobás, vízórás, redőnyös lakás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-i v.részben. 2 szobás, gázas csere is érdekel. Irányár 2,8 mR CS/96. (22221 K)_\'
2 szobás, összkomfortos, lökbzinli, vfzórás, jó álapotü, új konyha-szekrényes lakás eladó a Hevesi úton Irányár 1,9 mFl LAK/152. (22222 K)_
Szentgyörgyvári-hegyen 100 n-öl. hobby kertem hasznábdlra oda adnám rászoruló szerén/ családnak Érd: 93/320-111 Plánder Ingat-lanközvetlö Irodában Nk. Kazanlak 9. (22367 K)_
3 szobás belsőtéri átalakított, felújítói! család ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padásos, sátoletös központi fűtéses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, melóképülelekkel, telefonnal, eladó Kacorlakon
1600 n-öl telken Irányár 3 mR (22368 K)_
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyed gázfűtéses, II, emeleli, telefonos, külön fürdőszobás, WC-s nagy konyhás laks eladó, pincerésszel.
Irányár 3,2 mFl. Hiv.szám: Lak 153. (22369 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses, parkettás lakás ealdó a Teleki úton
Irányár 27 mR. (22514 K)_
84 nm-es, üzemelő vegyesből berendezéssel (pultok hűlő, lalial vány) eladó. Eladótér, szárazraklár. vegyraktár, mosdó, WC tartozik hozzá, telefonos. Irányár 6 mR. Az üzlef a K-i v.részben laláJhatő.
(22515 K)_
1 szobás, összkomfortos, IV. emeletes házban lévő 1. emeleli lakás eladód a K-i v.részben A lakás vfzórás, felújlott, redőnyös, erkélyes, csempézett, lürdőszobás. Irányár: 1,5 mFl Hív, szám: L23. (22516 K) 7 éves, 4 emeletes házban lévő IV. emeleti 1+félszobás, erkélyes, redőnyös, spájz szekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás lakás eladó a K-i v.részben Irányár 2 mR Igény esetén a lakás teljes berendezéssel is eladó. A berendezés modem, ára: 200,000 FI, Hív. sz.:
L22(22517K) _
Nagyradán frekventál helyen 1209 nm nagyságú zártkerti ingatlan eladó. Irányár 300.000 FI. Hív, sz.: T10. (22518 K)_
Zalakarosi öreghegyen 2991 nm-es zártkerti ingatlan rajta lévő tégla hétvégi házzal, meléképütettel eladó. Irányár 16 mFl. Hiv. sz.: T.09
(22519 K)_
Keszthelyen 1.137 nm lelek régi épülettel eladó a kastély mögött Víz,
vilany van Irányár 2,7 mR. Hrv.szám: T08. (22658 K)_
1+2 félszobás gázas regi család ház 600 n-öl telekkel eladó Sáncban A lelken 1.000 db fenyő van. Irányár 2 mR. Hiv.szám: Cs106.
(22658 K)_
1+2 félszobás II. emeleti, összkomfortos lakás, IV. emeletes házban, nagy konyhával, erkéllyel, külön lomkamrával eladó a keleti város rész-
ben Irányár 1,9mFl. Hrv.sz.: LAK 52 (22660 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres csere nem megvásárol önkormányzati lakásokat. Eladó lakásokat Nkanizsán, családi házakat Nagykanizsán és vonzáskörzetében Érd.: Plánder Ingatbnközvelitö,
Tel.: 93020-111.(22661 K)_
Inkén 2 szinles, 6 szobás, 2 fürdőszobás, ipari áram, ipari kút, családi ház eladó. Irányár 4 mR. Hrv.szám: LA09 (22662 K)
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TeUfax: 93/312-058
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 51 nm-es, központi fűtésű, liftes, 10. emeleli lakás. Irárr/ár 1,6 mR. Hiv.szám: SIKER 1635. (22019 K)_
Eladó NK belvárosának szívében ulcalronli. 3 bepratlal rendelkező, telefonos üzlet bértetijoga Irányár 3 mR Havi bérleti dff 125,000. -Ft.
Hivatkozási szám: SIKER 1636.(22020 K)_
Eladó Vajda-Cserfőn 700 n-öl telek, szőlővel, szánlóval, gyüml-csössel, pincével, teljes leiszereléssel, villannyal, köves úttal. Buszközlekedés van. Irányár 210 eR. Hiv.szám: SIKER 1638.
(22022 K)_
Eladó Zalakarosban 300 n-öl építési letek, vízzel, vilarmyal, tehermentesen. Csatona a letek előtt Irányár. 2,2 mR, Hrv.szám: SIKER 1639.
(22023 K)_
Eladó Bagóhegyen (Nk-tói 10 km-re) 700 n-öl letek, melyből 400 n-öl hagyományos művelésű szőlő, A leken 50 nm-es tégta épület ál, bemé 1 szoba, présház, pince tarható. Vilany, köves út van Irányár 400 eR. Hrv.szám: SIKER 1640. (22024 K)_
Eladó Nk keleti városrészeben 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vizórás, redőnyös, szőnyegpadJós, járólapozolt, jó állapotban lévő, közponli fűtésű, Illés, 7. emeteli lakás Irányár 2,2 mR. Hivatkozási szám: Sl-
KER 1641. (22025 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 3 és fél szobás, erkélyes, nagy konyhás, egyed gázfűtésű, igényesen lelújÉott, keleti tekvésű 1. emeleti lakás, 4 emeletes épülelben Irányár 4 mFt + garázs 500 eFt. Hiv.
szám: SIKER 1643. (22026 K)_
Eladó Kiskanizsán 9 szobás család ház, 1 utcafronti, üzlet céljára kialakított, engedélyezett helyiséggel. Irányár. 8 mFl. Hiv.szám: SIKER
1645. (22028 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 64 nm-es, vizórás, refu-xás, központi lűtésű, földszinti lakás, 4 emeletes épülelben Irányár
2,1 mR. Hiv.szám: SIKER 1647. (22030 K)_
Eladó Gelsén3 szobás, 80 nm-es, 26 éves, 1 szinles, teraszos csab-d ház ebédlővel, főzőfükével, fürdővel, spájzzal pincével padlással, vízzel villannyal, csatornabekötéssel falüzeléssel, új garázzsal, falá-robval, meléképütetekkel, 500 nöl bekerftelt, pázsitos udvarral, tehermentesen. Irányár 2,5 mFt. Ugyanul eladó egy 500 n Öles éplési te-
lek, 300eR-ért Hivatkozási szám: SIKER 1650. (22190 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 74 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, egyed cirkogejzr fűtésű, vízórás, szönyegpadbs, redőnyös, 8 éves lakás. Irányár 4 mFt+garázs 900eR. Hiv. szám: SIKER 1651. (22190
K>_
Eladó Nk belvárosához közel 3 szobás, 2 erkélyes, 67 nm-es, vfzórás, kp. fűtésű, de egyed elszámolású (nem álalányos), szönyegpadbs, lesieti és tapétázott relinás, beépített szekrényes, kiépített telefonvonalai rendelkező, kábeltévés, Illés, 5. emeleti lakás. A szobák nyugati tekvésüek, nem egymásba nyloak A konyha déli fekvésű, 3,6x3 méteres. Ára: 2,2 mR, melyből készpénz 1,2 mR, a fennmaradó 1 mR 1997. dec. 31-ig fizetendő. Hiv. szám: SIKER 1652. (22191 K)_
Eladó Nk É-i v.részében 1. emeleU 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, vizórás, b álapotú, önálő pirrceheryiséggel rendelkező, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 2,2 mFt. Hiv. szám:
SIKER 1654. (22193 K)_
Eladó Nk. É-i v.részében 2,5 szobás, 65 nm-es, 3. emeleli, egyedi gázfűtésű, vfzórás, parkettázott, szépen felújított, K-NY fekvésű, önáló pínoehefyiséggel rendekező lakás. Irányár 295 mR. Hiv. szám: Sl-
KER 1655. (22194 K)_
Eladó Balatorfenyvesen 121 nöl üdülőtetek a BaJalontót 150 méterre, közmüvesflósi lehetőséggel Irányár 1 mR Hiv. szám: SIKER
1656. (22195 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 56 nm-es, erkélyes, kp. lűtésű, Illés, 9. emeleti lakás. Irányár 1.7 mFl Hiv. szám: SIKER 1657 (22196
K)_
Eladó Zalakarosban 1151 nm-es, teljesen közművesített, vízzel, vi-lannyal gázzal, csatornabekötéssel ellátott, belerüieti letek, beton házalappal. A tétek bekerített, a kertes mellett tufákkal is haláról. Irány-
ár 1,65 mR. Hiv. szám: SIKER 1658. (22197 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1,5 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, vizórás, parkettázott, jó álapotü, tehermentes, azonnal beköltözhető, 4. emeleti, 10 emeletesben lévő lakás. Irányár 1,9 mFt Hrv.
szám: 1659. (22198 K)_
Eladó Alsórajkon 3 szoba-konyhás, fürdőszobás, tégla lalazalú, redőnyös család ház, meléképütetekkel, ragy letekkel. Irányár 1,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 1660. (22199 K)_
Eladó Beteznán 3 szobás, 140 nm-es, nappalis, étkezőkonyhás, lürdőszobás, 4 éves család ház, 80 nm-es pincével alápincézve, a tetőn Bramac cseréppel dupla garázzsal, 2370 nm-es letekkel, mely az utcafronton 19 méter széles. Irányár: 2,8 mFt Vagy cseréhető 2 - 2.5 -1+2 Iélszobás, nagykanizsai lakásra. Hivatkozási szám: SIKER 1662.
(22303 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázfűtésű, vlzórás, parkettázott, redőnyös, földszinti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár 2,4 mR. Hiv.szám: SIKER 1663. (22304 Kj_
Eladó Nk. dél-keleti városrészében 1,5 szobás, 40 nm-es, egyed fűtésű, udvari lakás, 250 nm telekkel. Irányár 2 mFt. Hiv.szám: SIKER
1665. (22305 K)_
Eladó Nk. belvárosától 300 méterre 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, parkettázott, kábeltévés, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. Irányár: 2,45 mFt, Hiv.szám: SIKER
1666. (22306 K)_
Eladó Miklósfán 110 nm-es, 2 szoba + nappalis, gázfűtéses + cserép-kályhás, belülről teljes felújftolt családi ház, új konyhabútorral, garázzsal 800 n-öl letekkel. Irányár 5.5 mR. Hiv.szám: SIKER 1667, (22307 K)_______
Eladó Kiskanizsán 4 és fél szobás, 98 nm + tetőtérbeépítéses, kon-vektoros, parkettázott, déli fekvésű családi ház, melléképületekkel, 865 nm telekkel. Irányár 5,5 mR Hiv.szám: SIKER 1669. (22308 K) Eladó Zalakarosban 240 n.öl zártkerti ingatlan, kordonos szőlővel, gyümölcsfákkal, villannyal, kb. 20 éves épülettel, annak az alsó szintjén pincével, konyhával, étkezővel, a telső szintjén szobával, lerasz-szal, tehermentesen Vízvezeték a lelken. Irányár 1,5 mFL Hiv. szám:
SIKER 1670. (22492 K)_
Eladó Zalakarosban 400 n.öl zártkerti Ingatlan, rajta 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, hallos, 2 szintes, 2x40 nm-es, abphcézeH, 4 éves nyaraló, vízzel, vilarmyal, a. fürdőtől 7 percre, portalanlott úttól 150 méterre. A letek részbén parkosított részben kordonos szőlővel, gyü-mölcslákkal teteplett. Irányár 6 mFl. Hiv. szám SIKER 1671. (22493
K>_
Eladó Kiskanizsán 4 szobás, új tetőteres, 80 nm + tetőtérbeépítéses, cseréptetős, parketlázott és szönyegpadbs, lürdőszobás, 2 WC-s, telefonos családi ház garázzsal műhelyei, 325 nm telekkel mely az utcafronton 18 méter széles. Irányár 5,1 mFt. Hrv. szám: SIKER 1672.
(22494 K)____
Eladó a Szenlgyörgyvári hegyen 600 nöl hétvégi telek melynek fele szőlő, tele szánióterülel A telken 1 szoba-konyhás épület, földpince, présház és laház tabható. Az ingatlan tehermentes. Irányár 800 eFt.
Hiv. szám SIKER 1673. (22495 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtésű, vlzórás, parketlázott, lestett. kiépletl teleionvonallal rendekező, kábeltévés, tehermentes udvari lakás, közös pincével padással, az udvarban garázzsal kocsbejáróvaL Irányár: 2,5 mFl Hrv. szám: SIKER
1674. (22496 K)_____
Eladó Nk. belvárosának szívében 2+2 Iélszobás, 2 erkélyes, 88 nm-es, 1. emeleti vízórás, kp. fűtésű, dél tekvésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beéplett szekrényes, kábeltévés, kiépített telefonvonalai rendekező lakás, kizárólag a lakástulajdonos állal használható, 30 nm-es terasszal. Irányár 5,3 mR. Hiv. szám: SIKER 1675. (22497 K) Eladó Kisrécsén 2 szoba-konyhás, tégla- és vályogfalazatú családi ház jó állapotú tetőszerkezettel légla lalazalú melléképülettel. 400 nöl sk tekén Víz az udvarban. Irányár 750 eFI. Hiv. szám: SIKER 1678. (22499 K)_
Eladó Nk. északi v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, parketlázott, 3. emeleti lakás 4 emeletes épületben. Irány-
ár 2,5 mR Hiv. szám: SIKER 1679. (22500 K)_
Eladó Nk K-i v .részében 2 szobás, 60 nm-es, 2 erkélyes, 1. emeleti, kp. fűtésű, szónyegpadós, 4 emeletes épülelben lévő lakás. Irányár
1,9 mR. Hiv. szám: SIKER 1680. (22501 K)_
Eladó Nk, K-i v.részében 1. emeteli, 1+2 félszobás, erkélyes, 56 nm-es, redőnyös, lamberiázott, beéplett szekrényes, kábeltévés, tehermentes, kp. fűtésű 4 emeletes épülelben lévő lakás. A 2 tél szoba szönyegpadbs, a nagyszoba parketlázott. A falak fehérre testeltek. Irányár 2,2 mFl. Hiv. szám: SIKER 1661. (22502 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2,5 szobás, erkélyes, 62 nm-es, vízórás, kp. fűtésű szőnyegpadkjs, járólapozoM, K+Jy-i fekvésű 3. emeleti lakás 4 emeletes épületben Irányár 2,3 mR. Azonnali, egyösszegű kész-pénzlizelés esetén 2 mFl. Hiv szam: SIKER 1682. (22503 K) Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtésű, parketlázott és szőnyegpadós, előszobás, fürdőszobás, szerényen felújított udvari lakás. Irányár 3 mR. Hiv. szám SIKER 1684. (22504
K}_
Eladó Szepelneken 4 szoba-hallos, 120 nm-es, fürdőszobás, pincés, jól szigetefl, 1970-ben épület, 1985-ben bővített család ház vízzel, vl-lannyal, vegyes tüzelésű kályhákkal, kis kerttel. A telek 22 m széles.
Irányár. 3,6 mFl. Hiv. szám: SIKER 1685. (22505 K)_
Eladó Nk-án a lőúttól északra 200 nöl bekerített epflési telek vízzel, vilarmyal, gépkocsibejáróval, folyamaiban lévő csatornabekötéssel, tehermentesen A telken 2 db régi, 1 szobás, tebontandó épület ál.
Irányár 3,2 mR, Hiv. szám: SIKER 1666. (22506 K)_
Eladó Nk-án a Kaposvári út közelében 84 nm-es üzlet- és raktárhelyiség, utcára rryló bejárattal, 2 kőrakattal berendezéssel, tetelonnal.
Irányár 5,9 mFt Hiv szam: SIKER 1687 (22507 K)_
Eladó Balatonmáha-atsón 120 nöl bekérted epflési telek vízzel vilarmyal, csatornabekötéssel, a telek előtt gáz- és telefonvezetékkel A tekén 2 szirtes épület számára készlett beton alapon 3 szoba+halos faház, valamint tégla falazatú épületben konyha, fürdő, WC, csónaktároló. Az ingatlan tehermentes, a régi és az új 7-es il között tekszik a vrzpartlól 10 percre. Irányár 2,6 mR. Hiv. szam: SIKER 1688. (22508 K) Eladó Nk északi városrészében 2 szobás, 80 nm-es, lürdőszobás, egyed gázfűtésű, megosztott telken lévő család ház, garázzsal, műhelyei, gazdasági helyiségekkel, 500 nm-es kertiéi. Irányár 3,3 mFt.
Hiv.szám: SIKER 1689. (22607 K)_
Eladó Nk északi városrészében 2 szoba - konyhás, lürdőszobás lakrésszel + külön bejáratú 1 szoba - konyhás lakrésszel Összesen 100 nm-es, egyed gázfűtésű család ház, 250 nm-es telekkel. Irányár 3,6
mR. Hiv.szám: SIKER 1690. (22608 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 1. emeteli, 2 szobás, 72 nm-es, egyed gázfűtésű telefonos lakás, pincével padlással, zárt autóparko-
lóval. Irányár 3,7 mR. Hiv.szám: SIKER 1691. (22609 K)_
Eladó Zalakarosban 4 szoba + előszobás, 2 konyhás, 2 lürdőszobás, tetótérbeépleses, pincés, 15 éves, nem teljesen kész kemyaraló, ko-csbejáróval, az épület előtt füvesített, 2064 nm-es telekkel, üoSfőöve-zetben Irányár 6,6 mR. Hiv.szám: SIKER 1692. (22610 K) Eladó Nk keleti városrészében 25 szobás, 67 nm-es, erkélyes, redőnyös, szönyegpadbs, központi fűtésű 4. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás, kitűnő állapotban Irányár 2,3 mFl. Hiv.szám: SIKER 1693. (22611 K)_-
Eladó Bagó-hegyen (Nk-tó! 14 km-re) 4154 nm-es bekerítetlen zártkerti Ingatlan Vilany beköthető Irányár 90 ezer FI. Hiv.szám: SIKER 1694. (22612 K)_
Eladó Újudvaron 5 szoba - halos, 120 nm-es, letőtérbeépiléses, 6 éves, telefonos csajád ház, ipari árammal, 130 nm-es léikész melleképülettel, parkoslotl, 1400 nm-es tetekkeL Irányár 5,9 mR. Hiv.szám: SIKER 1695. (22613 K) _
Eladó Nk teleli városrészében 1+2 Iélszobás, 57 nm-es, közporti lűtésű, 4. emeleti 4 emeletes épületben lévő, beépített szekrényes, szönyegpadbs, új tapétás, új lamberías, új reluxás. kiépített telefonvonalai rendelkező, kábellévés, tehermentes lakás. Irányár: 2,0.5 mFt
Hiv.szám: SIKER 1696. (22614 K)__
Eladó Rigyáoon (Nk-tói 10 km-re} 2 és félszobás, konyhás, fürdőszobás, előszobás, teraszos, tégla falazatú család ház, vízzel, vilarmyal, gázzal, gazdasági meléképütetekkel, 3258 nm telekkel, kocsibejáró-vaL Irányár 1,85 Ft. Hiv.szám: SIKER 1697. (22615 K)_
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed lűtésű lakásokat, telkeket, csa-ládházakal, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetilői dj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emetetes házának töHszinljén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben
(11385 K)_
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nm-es. család ház 145 n-öl letekkel
eladó. Irányár: 2,7 mR. (19478 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nm-es családi ház, 200 n-öl le-
lekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR (19784 K)
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nm-es. telujitottcsa-
lád ház eladó. Irányár 2,45 mFt. (20510 K)_
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nm-es családi ház garázzsal, meléképütetekkel eladó. Irányár 3,6 mR (20511 K) Nk-n (LE 181} K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nm-es központi fű-léses, földszinti lakás eladó, irányár 2,8 mR. (20872 K)_
Nk-án (CSE154) belvároshoz közel 2 szobás, 65 nm-es házrész mei-lékepületekkel kb. 600 nm-es lelken eladó. Irányár 2,8 mFl (20809 K)
Nk-án (CSE158) 1546 nm-es lelek régi parasztházzal, éplöanyagok-kal, építési engedéllyel, pincével, pajtával eladó. Irányár 2,5 mFl.
(21144 K)_
Nk-án (LE 332) K-i v.részben 64 nm-es, 3 szobás, lomkamrás, vlzórás, II. emeleti lakás aknás garázzsal vagy anókü eladó. Irányár 2,7
mR +800.000 R a garázs. {21145 K) _
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, lecitoti .udvari lakás eladó kanyar 2,\\l mFl (21145 Ki
Nk-n (LE 334) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, közponli fűtéses, vizórás, 6. emeleti lakás eladó. Irányár 2 mFt (21220 K) \' Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás család ház meléképütetekkel. garázzsal, műhellyel, kb. 1380 nm-es lelken eladó. Irányár 4 mFl.
(21222 K)_
Nk-n (LE 336) K-i városrészben 1+2 télszobás. 57 nm-es, központi tü-
téses, III, emeleli lakás eladó. Irányár. 2 mFl. (21223 K)_
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 25 szobás, 64 nm-es, erkélyes, víz-órás, 4. emeleti, központi fűtéses bkás eladó. Irányár 2 mFt (21313
K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nm-es, csa-Iád ház, 2400 n-öl területen eladó. Irányár 25 mFt. (21314 K) Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs eladó. Irányár
550.000,-Ft. (21315 K)_
Nk-n a belvárosban 23,5 nm-es üzlethelyiség eladó. Irányár 2,25 mFt.
(21316 K)_
Nk-n (LE 341) K-i varosrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűtéses, vizórás. lekijrtott. földszinti bkás eladó. Irányár 2,25 mR (21316 K) Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyed fűtéses, vlzórás, parkettás, lelújloll udvari lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár 2,25 mFt (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezeikész családi ház 750 nm-es területen ebdó. Irányár 12 mFt (21375 K) _
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es, 2 szobás, csaldi ház. 1067 nm-es tekén ebdó. Irányár 1,5 mFt. (21522 K)_
Nk-n (LE 346) belvárosában 1,5 szobás, 51 nm-es, egyed lűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár 2,5 mFt (21524 K)
Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyed fűtéses, parkettás, re dönyös. vfzórás, földszinti lakás eladó. Irányár 2,6 mR. (21637 K)
Nk-n (LE 350) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi (üléses 4. emeleti lakás eladó. Irányár 1,8 mFt. (21743 K}
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 nm-es, egyed lüléses I. emeleli lakás eladó. Irányár: 6,5 mR. (21744 K)
Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl telek 3x4 m-es laházzal eladó. Vezeté\' kes víz, vlbny van. Irányár 450.000,-FI (21745 K)_
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TEUESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes njdlváatartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali Ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. fi 6 éves szakmai tapasztalat. 1
m 312-058
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
A mi sikerülik: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
i
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. g
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését, | Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, I
szombaton 10.00-12.00-ig. 1
1997.
niiii\'i\'itis
21.
KANIZSA - /tftnS
29
Nk-lói (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tefolerbeepitéses család ház nagy telekkel eladó. Panzbnak, presszónak afcaknas. Irányár 7,5
mFI (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i v.részben 2 szobás, 54 nmes, egyedi lűtéses, par-kellás, vízórás, I. emeteli lakás eladó. Irányár 2,2 mFt (21854 K) Nk-án (LE352) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. lűtéses, víz-órás, teljesen telújiltt, III. emeteli lakás eladó 18 nmes garázzsal
együtt Irányár 2,55 mfl + garázs: 700.000 FI (21855 K)_
Zalakarosban (TE81) 300 nói üres letek eladó. Irányár. 2,2 mR.
(21856 K)_
Nk-tói (CSE163) 15 km-re 135 nmes, 2 szintes család ház 2194 nmes letekkel, meleképi\'ietekkel eladó. Irányár 5.7 mFI. (22114 K) Nk-n (CSE167) 210 nmes, 3 szintes, 8 szobás család ház 2150 nmes telekkel, garázzsal melléképületekkel eladó. Irányár 12 mFt.
(22115 K)_
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 nmes, egyed lűtéses. vizórás, udvari lakás eladó. Irányár: 1 mFt. (22116 K) Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás. 120 nmes család ház 1200 nöl telekkel, dupla garázzsal, maszek kempinggel eladó. Irányár: 10 mR. (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nmes, kp. lűtéses, erkélyes, lelújított, II. emeleti lakás, a ház alatt garázzsaaleladó. Irányár 3 mFI (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.részben 2 szobás, 57 nmes, egyed lűtéses, vfz-órás, erkélyes, III emeleti lakás eladó Irányár 2 mR. (22119 K) Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nmes letek, 160 nmes, régi házzal eladó. Befektetők, válalkozók részére kiválóan alkalmas. Irányár
7000 Ft/nm.(22120K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappaís, 170 nmes, egyed kp. fűtéses, családi ház 500 nmes, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtt eladó. Irányár 15 mR. (22121 K)
Nk-n (LE357) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nmes, egyed lűtéses, parkettás, erkélyei, 4. emeleli lakás ebc*> Iranvar 2.535 mFt (22123 K)
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed fűtéses, udvari ház meléképülellel, garázzsal és műhelyei eladó. Irányár 3 mFt. (22124 K)
Nk-n (LE 358} belvároshoz közel 2 szobás, 56 nmes, központi lűtéses, vizórás, 7. emeleti lakás eladó. Irányár. 1,9 mFt. (22300 K)
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, közponli fűté-ses, vízórás, lefajlott, 5. emeteti lakás eladó. Irányár 2,3 mFI. (22301 K) Nk-n (LE263) belvárosához közel 1 szobás, egyed lűtéses, löldszinli lakás eladó. Irányár 1,55 mFI. (22526 K)_
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nmes, 3 szobás család ház 500 rm-es telekkei ebdó. Irányár 4,5 mR. (22529 K)_
Nk-W 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás család ház, ki-sebb letekkel eladó. Irányár 1,65 mR (22594 K)_
NK-n (LE 345) K-i városrészben 2 szobás, 54 nmes, 2 erkélyes, központi lűtéses. vizórás, III. emeleti lakás eladó. Irányár 1,9 mFt. (22595
K)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család ház, 400 nöl letekkel, műhelyei,
ipari árammal eladó. Irányár 5,2 mR. (22596 K)_
NK-n (LE 359) É-K-i városrészben 2+2 lélszobás, 76 rmes, egyedi központi lűtéses, vízórás, III. emeleli lakás eladó. Irányár 3,2 mFt (22597 K)_
Galamboki habsiónál (CSE 172) 200 nói tétek, laházzaleladó. Irányár: 1 mR. (22598 K)_
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. em. 1. TcUfax: 93/310-482
Terra-Mix Kft keres Balatoni, igényesen balakíott, vízparttól maximum 300 m távolságra lévő nyaralókat Keszthelytől Fonyódg. Az b-¦jatlanokal fotózás illán kulokJ üyyfdeiiikiiek közvetíti ifc [2C072 Ki
Terra-Mbc KII. válalja család házak társasházak, letőtérbeéprlósek kivitelezését, bonyoWását a tervezéstől a kulcsátadásig. (20981 K)
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyed gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közriKÍvesAettséggel rendetcezŐ új lakás ónak telekrésszel eladó. Irányár 8 mR. (kód 55) (20747 K)
Fonyódól 6 km-re, csendes laluban, 600 nöl gyümölcsöst tartalmazó letek 2 szobás család házzal eladó. Irányár 2,5 mFI. (kód: 57) (20749
fi_i_
Balalonfenyvesalsón 2 szobás, 2 nappalszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár 7 mR. (kód 60) (20752 K)_
Eladó NK.-Bagdán 136 nmes, család ház, 5 szoba+nappal, két fürdőszoba, garázs, egyedi közponli fűtés Irányár 7,5 MR (17336 K)
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított. 4 szobás családi ház nagy telekkel, melléképületekkel A melléképület önálló lakássá átalakítható. Tétek 756 n.öl összközrnüves, gazdálkodásra alkalmas. Irányár 11
MR Kód 21. (17363 K)_
Balaloiikereszturoii nyaral . elad, 2üj noi lelek, 68 nmes epüiel, ó hálófülke, nagy nappal, 1 lözőfülke, 1 fürdőszoba + WC. terasz. 6x4-escsónakház. Irányár 5mFt Kód 20. (17730K)_
Eladó MMÓsfán 110 nmes, 2 szobás, új család ház tetötérbeépitési tehetőséggel 400 nöl telken. Irányár: 7 mR. Köd: 4. (18061 K)
Nk bek/árosában eladó 74 nmes, nagyon jó álapotban lévő, első
emeleti lakás. Irányár 2,7 mP. Kód 35. (18656 K)_
Eladó Nk Csónakázó-tó legszebb részén, a tóra néző panorámás, 6000 nmes, jól megközelíthető, beépíthető telek, mely megvásárlás után megosztható. Irányár: 1,6 mFt. (18967 K) Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyed fűtésű család ház 390 n.öl letekkel eladó. 2 konyha, 2 lürdő, 2 WC van a házban. Irány-
ár 6,2 mR Kód 44. (19143 K)__
Nk D-i v.részben 3 szobás, egyed fűtéses családi ház garázzsal és
barkácsmúhellyel eladó. Irányár 7,5 mFt Kód: 32. (19146 K)
Nk központjában 52 nmes, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri kakás el-
adó. Irányár 27 mR. (kód: 55) (20290 K)_
Nk belvárosában 5 szobás, 2 szintes. Batthyány utcai új lakás eladó. Irányár 7,5 mFt. (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon víz és vilany van Irányár
1.5 mR. (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére djtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 2 szobás, egyed fűtéses lakás
btókícléglás épületben eladó. Irányár 2.2 mFt. (21303 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 67 nmes, 3 szobás felújlott központi lűtéses lakás eladó Irányár: 2,2 mFt (21304 K) Badacsonyban 360 nmes lelek 82 rmes épülettel, 38 nmes luxuste-rasszaj tefes kózművesfleIIseggel eladó. Irányár 5,5 mR. (21306 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások eb-r&gyezhetök. Szerkezeikész vagy befejezett álapotban (21446 K) Palbban igényesen kialakítóit 210 nmes, 6 szobás családi ház 540
nmes telken elad). Irányár 16 mFt. <21447 K)_
Kiskanizsán 2 önáló lakrészből álló, egyenként 2 szobás csalid ház
telekkel eladó. Irányár 5,5 mR. (21448 K)_
Nk K4 v.részében 1 szobás, 37 nmes, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 1.5-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár. 1,5 mFI (kód 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 felszobás, kp. fűtéses, lekjjíott lakás ebdó. Irányár 1,9 mR. (kód: 94. (21629 K)
Nk-IÓJ kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett család ház 1374 nmes telken, teljes közművesítés tehetőséggel eladó. Irányár. 1.7 mFt. (kód: 92) (21631 K)_
Balalonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nmes nyaraló 60 nmes melléképülettel, a pincében garázzsal eladó. Telek merete: 1460 nm. Irányár 11 mR (kód: 96) (21632 K)_
Balatonienyvesen 486 nmes leken 60 nmes, 2+félszobás, nappaís
nyaraló eladó. Irányár. 3,5 mR. (kód 97) (21633 K)__
Nk. központjához közel 120 nmes családi ház 500 nm tekén eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha, 2 kamra találtató. Irányár 4,9 mR. (kód 89) (21634 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garazsos, egyed gázfüté-ses család ház udvarral eladó. Irányár: 13 mFI. (kód 69) (21635 K) Zalakarosban 140 rmes, két szintes, új épütel garázzsal, 30 nm-es pincével eladó. Telek 1100 nmes. Irányár 12 mFt. (22051 K) Zalakarosban 3 szintes, új épület 200 nöl leiken eladó. Irányár 6 mR. (22052 K)_
Balatonkereszlúron 200 nmes nyaraló 1460 nmes telken eladó.
Irányár. 11 mFt (22053 K) _
Balatonfenyvesen 486 rmes lelken 60 nmes nyaraló eladó. Irányár
3,5 mR. (22054 K)_
Balatonberényben 135 nöl telken 56 nmes, nyaraló ebdó. Irányár 4 mR. (22055 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nmes bkótekek irodánkban etojegyez-helők. (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 nöl telek 45 nm alapterülelü családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba ki-
alakflható. Irányár 2,8 mFI (Kód: 106) (22183 K)_
Mkbslán 150 nm-es, 4 szobás, 2 halos, 2 fürdőszobás család ház műhelyei, garázzsal ebdó. Irányár 12 mFt. (Kód 105) (22184 K) Nk K-i v.részében 54 rmes, 2 szobás, egyed fűtéses, 4 emeleti b-kás ebdó. Irányár 2,7 mR. (Kód: 104) (22185 K)
Balatonmarián 170 nöl telken 36 nmes alapterüfetű. alápincézett, szobái, tőzófülkét, zuhanyzót tartalmazó nyarab ebdó. Irányár 3 mFt
(Kód 82) (22186 K)_
Zalakaroson 215 nöl letek 230 nmes, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp, fűtéses nyaralóval eladó. Irányár. 11 mFt. (Köd 100) (22187 K) Zalaszentbalázs községben. Fő út mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár 600 ezer Ft. (Kód: 101) (22188 K)
Nk. belvárosához közel egyed fűtéses, 2 szobás, 4. emeleli lakás eh
adó. Irányár 2,5 mFI. (22189 K)_
Nk K-i v.részében 1. emeleti, 3 szobás, 67 nmes, keterkéfyes, egyedi kivitelben teljesen felújított, kp. lűtéses lakás ebdó. Irányár 2,7 mR.
(22520 K)_
Nk K-i v.részében 3. emeleli, 2 szobás. 52 nm-es, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár 1,9 mFt. !22521 K)_
Nk K-i v.részében löldszinli 2 szobás, kp. lűtéses lakás ebdó. Irány-ár 1,8 mFt (22522 K)___
Nk. központjában 32 nmes földszinti üzlethelyiség eladó. Irányár. 2,5 mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk központiában 60 nmes vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es. 1 szobás lakással együtt ebdó. Irányár 10 mFt+ÁFA.
(22524 K)_
Balalonkereszlúr központjában régi típusú nyaralóépület eladó. Irány-
ár 3,5 mR. (22525 K)_
Középcsertón 669 n.ÖI telek, szőlővel, borospbcével teljes berervje-Zéssel ebdó. Irányár 500 eR. (22526 K)
Balatonberényben 200 n.öl tétek kb. 50 nm abplerütetíi nyaralóval, a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadslrand mellett eladó. Irányár 5 mR. (22527 K)_________
TOMPA
Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar ti. 14. TeL/fax: 93/310-884
Ügyletünk vásárokra 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1,8 mR-ig. (22541 K)_
Ügyfelünk sürgősen vásárolna 2 szobás, egyedi fűtéses, magasi oki-szinti vagy 1. emeteti lakást maximum 2 mR-ig, ápris eleji teljes vételár kifizetéssel (Északi ablakok kizárva.) (22542 K)
Nk Kodály Z. utcában lötíszhti, 58 rmes, 2 szobás, kp. fűtéses b-
kásebdó. Irányár 1,5 mFI. Kód LAK117. (22543 K)_
Nk Rózsa utcában X. emeletes épületben löldsziili. 54 nmes, 2 szobás, 2 erkélyes, kp. lűtéses, vízórás bkas telefonvonalai K-i fekvésű abbkkai, beóplell szekrényekkel eladó. Irányár 1.6 mR. Kód LAK
118. (22544 K)_
Nk Berzsenyi 0. utcában 4 emeletes épületben 4. emeteti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás parkettás szobákkal lesieti falakkal, K-NV-í fekvésű abbkokkal beépített szekrényekkel eladó
Irányár 2,5 mFt. Kód: LAK 100. (22390 K)_
Nk Csengery utcában tÖWsznÜ, 48 nmes, 1,5 szobás, nagykonyhás, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös lakás, parkettás és Ibóteumos r^db burkolattal, tapétás falakkal pineerésszel, 50 rmes kerttel eladó. Irányár 1,7 mR. Csere is lehetséges 2 szobás, kp. fűtéses b-
kásra. Kód LAK 102. (22392K)_
Nk Csengery úton 3. emeleli, 84 nmes, 2 szobás, előszobás, egyedi lűtéses, parkettás, 3,6 m belmagasságú lakás ebdó. Irányár 4 mFt. Kód: LAK 103. (22393 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában földszinti 36 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses lakás pincerésszel eladó. Irányár 1.5 mR. Kód LAK 104. (22394 K)
Nk Dózsa Gy. utcában löldszinli. 57 nmes, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is akalmas lakás pincerésszel, aknás garázzsal eladó Irányár:
3,5 mR. Kód LAK 105. (22395 K)_
Nk Garay utcában 2. emeteti. 49 nmes, 2 szobás, egyedi fűtéses, vizórás, redőnyös, teleionos, középső kakás, parkettás szobákkal, D-i fekvésű ablakokkal, pincerésszel beépített szekrényekkel eladó.
Irányár. 2,1 mR. Kód LAK 106. (22396 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emeteti, 10 hónapos épületben levő, 60 nmes, 2 szobás, halos, cirkogejzír fűtéses lakás ebdó. Irányár, 3.7 mR.
Garázzsal együtt 4,8 mR. Kód: LAK 106. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti 120 nm-es, egyedi lűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6,5 mFI. Kód: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleli, 75 nmes, 3 szobás, élkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, teblonos lakás parkettás szobákkal, festett fabkkal K-Ny-i lekvesü abbkokkal, phcerésszel, ga-rázzsal vagy anékül ebdó. Irányár 4,6 mFI Kód LAK 110. (22400 K) Nk Péterfai utcában 2. emeleti 68 nm-es, 1+2 lélszobás, erkélyes, egyed cirkogejzir fűtéses lakás szőnyegpadós szobákkal, tárolóhelyi-séggel ebdó. Irányár 3,3 mR. Kód LAK 111. (22401 K)
Nk Rózsa utcában 10 emeletes épületben 2. emeteti 55 nmes, 2 szobás. 2 erkélyes, kp. lűtéses, vfzórás, nagykonyhás lakás beépletl szekrényekkel, teljesen fekjjlotl álbpotban, boltívekkel ebdó. Irányár:
2,05 mFt Köd: LAK 112. (22402 K)_
Nk Szemere utcában tsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, félutasra szonJÓ bkás. külön bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 felszobás lakásra cseréríető.
Irányár 2,5 mFt. LAK 113. (22403 K)__
Nk Sugár úton a belvároshoz közel 90 nmes, 3 szobás, jó álapotú lakás pincerésszel eladó. Irányár: 5 mR. Kód LAK 114. (22404 K) Nk Teleki úton 10 emeleles épületben 4. emeleti, 64 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. lűtéses, vfzórás, redőnyös lakás padószőnyeges és kárótapos padbburkobllal, festett labkkal, boltívekkel, beépletl szekrényekkel, felújított álbpotban eladó. Irányár 2,6 mR. Kód LAK
115. (22405 K)_
Nk Városkapu krt-on löldszinli, 62 nmes, 2,5 szobás, nagykonyhás, kp, lűtéses bkás szőnyegpadós szobákkal, tapétás falakkal, beépített szekrényekkel, K-Ny-i tekvésű ablakokkal ebdó. Irányár 2,05 mFt. Kód: LAK 116. (22406 K)_
Nk Teleki úton löldszinli 30 rmes, 1 szobás, egyed gázlülóses, vizórás, redőnyös, jó álbpotú udvari lakás Ny-i tekvésű ablakokkal, közös larobvaleladó. Irányár 1 mFt Kód LAK 117, (22407K)
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kiabkjtoli, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal vízzel, vilannyal eladó. Irányár. 1,2 mFt Kód: M100. (22408 K)_
Mkbslán "95-ben épül, 170 nmes. 5 szobás, 2 lürdőszobás, halbs, étkezős, erkélyes, 70%ros kószüllségű családi ház pincével, garázs-zsal műhellyel 800 rmes területen ebdó. Irányár 6,2 mR. Kód:
CSAL 211. (22545 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában 100 nmes, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épül, jó álapotú család ház beürves pincével,
műhelyei, 860 nm területen eladó. Kód CS200. (22409 K)_
Nk Csengén/ utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal teljesen telújlofi álapotban eladó. Irányár 3 mR.
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 rmes, halos, teljesen fekjjloll család ház 1500 nmes telekkel 60 nmes pincével, mellekepiiettel eí-
adó. Irányár 12 mR Kód: C$202. (22411 K)_
Kossuth téren 170 nmes, 6 szobás. 3 konyhás, 2 lürdőszobás, gázfűtéses, redőnyös, 1936-ban épül, telújflásra szorub család ház pincével, garázzsal, 495 nmes telekkel (löbb generáció részére is megle-
lef) etedé. Irányár: 6 mR. Kód C$203. (22412 K)_
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, halbs, 2 lürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos. 1981 -ben épült családi ház, parkettás és járóbpos padbburkobllal szuterénnel (műhelyei 380 V ipari
áram) ebdó. irányár 7 mR. Kód CS205. (22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nmes, 1 szobás, halbs, étkezős, kp. lűtéses család ház beépíthető, 50 nmes tetőtérrel, 900 nmes területen garázzsal ebdó. Irányár: 4,5 mFt. Kód CS207.
(22415 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázlüléses, kisebb felújításra szoruló család ház 1400 nmes területtel, műhellyel táskamrá-vai tetőtérbeópftesi lehetőséggel eladó. Irányár: 3.6 mFt. Kód: CS208.
(22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes. kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 rmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár. 14 mFI Kód: CS209. (22417 K)_
Palinban 95 rmes. 2 szobás, ebszobas, parasztház kályha fülessel, 8200 nmes területen ebdó. Irányár 2 mFI. Kód Cs 210. (22419 K) Mkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, meléképütetekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mR.
KÓd Cs 211. (22420 K)_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, élkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül csabd ház, szuterinnel. garázzsal. 1000 rmes területen ebdó. Irányár 12mFt. Köd: Cs 212(22421 K) Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás csalid ház, garázzsal pincével melléképülettel eladó. Irányár 5,9 mFI Kód Cs 213. (22422 K)
Gyékényesen 3100 nm területen 120 nmes, 95-ben épül vendégbtó egység, nőt-térfi zuhanyzóval, WC-vel raklártelyiseggel 3 lázisú árammal, hűtőkamrával ebdó. IRányár 5,8 mR. Kód U100. (22423
K)_
Zalakaroson 1980-ban épület, 60 rmes. 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi kigatbn 800 nm-es területen eladó. Irány-
ár. 2,1 mFt. Kód Sz 301. (22423 K)_
Bagobn a főúton 3 sobás, (1 parkettás, 2 szőnyegpadós) étkezős, nagykonyhás, teraszos, gázlüléses, redőnyös, teleionos, \'76-ban épült csabdi ház D-i fekvésű ablakokkal, meJteképületekkel ipari árammal 2800 nmes területen ebdó. Irányár 3.3 mFt. Kód KÖRNY
300 (22424 K)_
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nmes, étkezős, közponli lűtéses, család ház melléképületekkel, 2400 nmes telerütelen eladó
IRányár 2,7 mFI Kód KÓRNY301. (22425 Kj_
Honrokkcmáromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épület családi ház melléképületekkel 24 nmes pbcével, kályhafűtéssel 3600 nmes területen eladó. IRányár 3 mR. Az ingatbn gazdálkodásra is akalmas KÖD: KORNY 302 (22426 K)_
Letenyén 1972-ben épület 144 nmes, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi fűtéses, család ház parkettás, padószőnyeges, kirólapos, padbburkobttal 1100 nmes területen eladó. Irányár 5,9 mFt Kód:
KÖRNY 303. (22427 K)_
Murakeresztúron 100 nmes, 4 szobás, 1965-ben épül lürdőszobás csabd ház, 2800 nmes területen ebdó IrányárA: 1.7 mFI KÓD: - KÖRNY 304. (22428 K)_
Újudvaron 1980-ban épütel, 140 nmes, 5 szobás, halbs, élkezős. 2 konyhás, 2 fürdőszobás, család ház, nagy pbcévei melleképületekkel, akknás garázzsal, ipari árammal 42 nmes üzlethelyiséggel ebdó. Irányár 9 mFI Kód: KÖRNY 305. (22429 K) Bagolán 1500 nmes területen, 2 szobás, lebontásra szorub parasztház, építkezési anyagokkal, teljes közművel eladó. Irányár 2,5 mFI.
Köd: KÖRNY 306. (22430 K)_
Zalaszentbalázson 80 nmes, 2 szobás, 1960-ban épület családi ház cserépkályha fűtéssel, melléképülettel, 1800 nm-es területen eladó. IRányár 1,8 mR. Kód KÖRNY 307. (22431 K)_
Zalakaroson Behiák pusztán zártkerti gyümölcsös, (körte) eladó. Irányár 800 eFl Kőd: T 300. (22432 Kj_ ___
Tompa IngaHanforgahii Kft keres kiadó abérteti lakásokat, családi házakai, garázsokat, kiadó részéről djlabn közvetítéssel. Keresse fel irodánkai személyesen, Nk Magyar út 14. H-Cs,: 8-16; P.: 8-17; Szo.: 6-12 óráig (22433 K)__¦
TERRA-MIX B5K5T"és
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482
KERESÜNK ES KÍNÁLUNK: családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérleményeket; balatoni nyaralókat; családi ház építésére alkalmas telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítés bonyolítását.
Ügyfeleink hirdetési költségeit átvállaljuk, jogi képviseletüket ügyvéd által biztosítjuk.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Teljfax: 93/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-18, Sso 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA -/tpts
m7
március
21.
SZABADPIAC
Kiscsertőn 400 nöl szók) és gyümobsös téglapinoével felszereléssel áron alul ebdó. Érd.: Kiskanizsa, órlofony u. 3. Bencze. (18887 K) Nagyrécsén a Haladás ulcában 1256 nm epflési letek eladó. Vilany, gáz beköthető, vizákra, vízóra van. Érd.: 93(319-759 telefonon Far-
kasAnlaH18114K)_
Nk-lól 6 km-re a Csertői hegyen 173-as számú tégbpinoe te^es (elszereléssel, 300 n<l szőlővel, szánlóval, valamin! kaszab áron alul eladó. Érd: 93/319-804-es teleionszámon (18116 K)_
Szőbskert Fogadórez közel 400 nol letek hétvégi házzal és gyü-möksfákkal eladó. Víz, vilany van. Érd: Nk Bartók B. u. 3. I. IpK I. »m. 1.16óra után telefonon, 316*80. (20524 K>_
Eladó a Balfriyány u. 4. sz alall tevő komfortos, szobás, konyhás, te-lakorl kertes lakás eladó Érd: a lenti cinen, Németh Istvánnál.
(21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos, parkettás, egyed (üléses, 1. emeleti, önkormányzati lakásomat 2 szobásra cserélném. Antalokat levélben, ..VárosközponT jeligére, Nk. Pl.: 154-be kérek (21648 K) Liszón kis ház (szoba, konyha, előszoba, kamra) berendezéssel, melléképületekkel, nagy loktlerűtettei. gyümóbstákkal 550.000 Ft-ért el-
adó. Érd: 314-972-es telefonszámon (22242 Kj_
Zalaegerszegtől 8 km-re ötéves család ház 4500 nm-es leken eladó. Háromszintes: pince, tótíszint és tetőtér - két lakószinten öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzetesü központi hitessel, telefonnal, ká-belévóvel + 30 rmes fedett terasszal, garázzsal. Érdeklődni: 92317-287es telefonon 18-19 óráig. Irányár 8.500.000,-Ft (22255 K) Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm-es gyümöbsös-szőlő kétszintes épütettet 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, fürdó-WC, galéria - vllannyal, hidroforral, cserépkályhával - új berendezéssel - kilátással a városra Azomal bekóHözhető! Irányár 25 mR. Érd: 92317-
287-es telefonon 18-19 óráig. (22256 K)_
Szabadhegyi lelkem 1000 nm-es részét a megmaradó 500 nm rendszeres kaszálása tejében művelésbe adom. Érd 18 óra ulán 375-
440 teletoron, Mátyás József. (22434 K)_
Másfélszobas lakásomat ekserélrtem 1+2 félszobás lakásra. Minden
megoldás érdekel Érd: 323-210 (22435 K)_
Nk-án a K-i v részben 7. emeleti, kp. fűtéses, egyed elszámolású, 2 szobás, vizórás, redőnyös, felújitotl lakás eladó. Irányár 1,9 mR Érd:
93321-382(22436 K)_
Nk-án, központban egyed (üléses, 2 szobás, löldszinti lakás ebdó vagy 1 szobásra efcserélendó értékkübnbözettel. Érd.: esti órákban,
93323-468. (22437 K)_
Szétkölözók figyelem! 3 vagy 4 szobás csabdi házért efcserélném 2 db 2 szobás, városközpontban lévő, egyed lüléses, vfzórás, komfortos lakásokat. Mnden megoldás érdekel. Érd: 06-607364-260 tetető-
non (22438 K)_
Vennék 1-1,5 vagy 2 szobás bkást maximum 2 mFl-kj Egyedi fűtésű és városközponthoz közeli előnyben Ajánlatokat munkaidőben a 93314-559-es számra, 17 óra után 93318-896-as telefonra kérek
(22439 K»_
Zemplén Gy 5/B. V30. abtl másfélszobas lakás eladó. Érd.: Zsohar
József. (22439 K)_
Városközpontban lévő, 2 szobás, kp. fülésű, vfzórás, egyed vfzdjel-számolásű 2 erkélyes, étkezős lakást másteiszobásra cserélhető, városközponthoz közel. Minden megoldás érdekel. Érd: reggel 7-8 órá-ig és du. 5-6 óráig a 323-126 telefonon, dr. Horváth (2244v K> Látóhegyen a Csó-lóhoz közel 336 nöl terüJel eladó. Érd: Szentes
István Nk Magyarít 23. Tel: 319-062. (22441 K)_
Pólóskelő, Kossuth u 45. alatt 3 szobás, összkomfortos család ház gazdasági épületekkel, nagy telekkel eladó. Irányár 3,5 mR. Érd: 93313439 vagy szombattól a helyszínen. (22442 K) Eladó 1+2 Iélszobás, I. emeleti bkás Kazanlak krt. 12/C. alatt Érd:
esti órákban 312-889 telefonon (22443 K)_
Zöldövezeti, 1 szobás, 35 nmes, vfzórás, egyedi fűtéses lakásomat 2 szobásra cserélném. Tel: 93021 -186,18 óra után (22444 K) K-i v.részben 1+2 félszobás, b álapotban lévő bkás ebdó vagy 2 szobásra, esetleg 1,5 szobásra cserétieto értékegyezletésset Erd; 323-204 telefonon. (22445 K)_
40 nmes. leülott, egyed lüléses, vízórás, parkettás lakás csendes helyen ebdó. Erd: Bőds Ferenc. Nk Attia u. 8. Ili, h 2 ajló. (22446 K)
Nk Kársta u. 4/16. Fsz/2. abtl társasházi bkás garázzsal, pincével, kerttel ebdó Érd: szombat-vasárnap a helyszínen 6-14 óráig. Honcz
Labs. (22447 K) _
Nk Városkapu krt 2. III. em. 2+tebzobás, kp. fűtéses, erkélyes, K-Ny fekvésű, kilűnő álbpotban lévő lakás ebdó vagy elcserélhető 1,1+lél szobásra ertékegyezleiessel. 4 emeletes épütetek előnyben Érd:
93315499 telelő non, est órákban. (22448 K)_
Nk Zrinyi u 20. alatt 17 nm-es helyiség (használckk kereskedés készlettel együtt) igényesnek eladó. Erd: 93/321 -497 tel, vagy Roz-
gonyi u. 2. H. em. 9. (22449 Kj_
Mfcbsfán 60 nmes család ház eladó. Érd: Mkbsla, Iskola u. 5. Tel:
322-698. (22450 K)_
Nk-án 2 szobás, összkomfortos bkás és Szabadhegyen 1300 nm-es éplési letek eladó. Érd.: 18 óra után, 317-309-es tebtonon (22451 K) Nk Munkás u. 1. alatt II. emeleten 1+2 Iélszobás lakás ebdó. Érd: 316-617 vagy a 06-20416^35 telefonon. (22452 K)_
Nk Csengery utcában felújlott, 2 szobás, konyha, kamra, lürdó+WC, 57 rmes. egyed lüléses, vízórás udvari lakás garázzsal eladó. Irányár 25 mR 1,8 mii !¦] 2 szobás, egyed (üléses bkást csere esetén
beszámítok. Érd: 93/313-934. (22453 K)_
Nk Berzsenyi D. ulcában 3 szobás, 70 nmes, 2. emeleti bkás ebdó 3,5 mR-ért Érd.: 18-20 óra között a 93320-948 letetorm (22454 K) Platán soron másterszobás, I. emeleti, gázas, vízórás, redőnyös, par-kottás, tejesen tekftotl lakás eladó. Érd: 323-372. (22455 K) Nk Király u 34. alatt 2 em. 1. alatt 96 nm-es, egyed f üléses, teher-meríes lakásomat eladnám vagy kisebbre cserélném Érd: 15 óra
után, Kővár. Tel.. 06/2Ű3S3-162. (22456 K>_
GaJamtokrbegyen 200 nöl szőlő laházzal, gyümölcsössel olcsón eladó vagy művelésre kiadó Érd: 313-192es úzenetrögzló. (22457 K) Palin. Akotmány utcában 2 szobás család ház 600 nöl területlel eladó. Vállalkozásra, gazdákodásra alkalmas. Érd: 14-18 óráig. Nk.
Múzeum tér 4. II. em. 6. HorvátK (22458 K)_
Balatorrnária-Alsón a régi 7 -esroi nyib Fonyódi utcában 150 nöl letek
eladó. Érd: 93314-852 (22557 K)_
Nk-án a Hermám O. ulcában4. emeleti gázas, parkettás, vizórás, re-
dőnyös lakás eladó. Érd: 311-896.16 óra után (22558 K)_
Nk-án Rózsa ulcában 2 szobás, 2 emeteli. nagykonyhás, kp-i lüléses
lakás eladó. Irányár 2 mR. Érd: 320-791. (22559 K)_
2 szobás, 2 emeleti bkás eladó Nk Kodály Z. 7. 2/16., este (22560 K) Csabdi ház ebdó. Szépeinek, Arany J. u. 14. Érd: délután vagy hétvegén (22561 K)_
56 nmes, 2 szobás. 2 erkélyes, D-i fekvésű lakás ebdó. érd.: Nk 316-338.(22562 K)_
Nk-lól 12 km-re, Eszteregnyen 3 szobás, konyhás, fürdőszobás csab-d ház (víz, vlbny, gáz) nagy udvarral és gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel eladó Erd: Eszteregnye, Kossuth L. u 30. (22563 K) Nk-tól 12 km-re, Eszteregnyen 1 szobás, konyhás, etőteres ház udvarral, gazd. alkalmas letekkel ebdó. Víz, vibny, gáz az épületben. Irányár 700 eR. Érd.: Nk. Joó István, Bartók B. 5/2. vagy a 318-867-
es tebtonon (22564 K)_
Eszteregnyen csabdi ház eladó. 2 szoba + 1 kisebb szoba, konyha, kamra, a szobák egyed lűtesüek, parkettásak Víz a konyhában bevezetve. Az épülethez melékepütetek tartoznak Telefonvezeték a bkás-ban Érd.: 93/310-366. (22565 K)_
Eszteregnyen gázfűléses család ház ebdó 4 szobás, előszobás, konyhás, fürdőszobás. A szobák lapélázva. Az épülethez garázs és gazd alkalmas letek gyümólcslákkal tartozik Érd.: Eszteregnye, Peto-li u. 68. vagy 93/375-507 tebtonon (22566 K)_
Eszteregnyen család ház újonnan redőnyözöll ebdó. 4 szoba, konyha, ebtér és fürdőszoba A szobák cserépkályha lűtesüek. Udvar, garázs, gazd alkalmas nagy letek tartozik hozzá. Telefon bevezetve, gázfűtés is könnyen megoídhato, b buszjárat van Érd: Eszteregnye, Petőfi u. 88., késő délután vagy a 93/375-507 telefonon (22567 K)
Látóhegyen 200 nöl nagyságú letek 20 nm-es hétvégi házzal, pincével, kübn szerszámoskamrával, kordonos szőlővel ebdó. Víz, vlbny van Irányár 600 eFt. Érd: 17 óra után a 93/317-512 vagy a 06-
30692-179es telefonszámon. (22568 K)_
Mónchelyi-hegyen szób pincevei ebdó. Érd: 18 óra után a 93317-
422es tetetonszámon. (22569 K)_
Oflárc, Petőfi u. 67. sz. abtti hár 3500 nm területlel eladó. Érd.:
93319-624es telefonon (22570 K)_
Nk-n 4 szobás ház garázzsal, letekkel eladó. Érd: Nk, lazsnaki u. 14.
(22571 K)_
Szertgyörgyvárihegy3. hegyháton 1200 négyszögöl telek, szőb, téglapinoével felszerebssel reáls áron eladó. Erd: 17 óra utána 317-
80»es telefonon (22572 K)_
Drávához közel OrÜbson csabdi ház nagy gazdasági épületekkel eladó. Érd.: Kiss Ferencné Belezna, Kossuth u. 44. Tel: 93/377323. (22573 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2 szobás, összkomforlos, löldszinti bkás eladó. Ajánlatokat Nk Pl. 154-re kérem Jgényesnek" jeligére. (22574 K) Kétszobás udvari lakás ebdó Érd: Nk, Király u. 15. sz abtl az udvar
ban (középső csengő). (22575 K)_
Belvárosi zöldövezetben lévő 2,5 szoba étkezős, cirkolütéses, új, exkluzív lakás ebdó. Érd: 5 mFl. Erd: 321 -539es teleionon (22592 K) Látóhegyen 300 n-öl telek. 30 nm-es abpincózetl épületlel eladó. Vezetékes víz, vibny van Érd: 16 óra után a 93314446-os telefonon
tehet. (22593 K)_
Szepetneken ebdó kertes család ház melbképütettel, pricével, gyü-möicslákkaL Érd: a 93/323-762-es tetetonszámon vagy személyesen
a Kinizsi u. 18. sz alatt. (22601 K)_
Két és félszobás, igényes kfrleB, másodk emeleti lakás, abtta garázzsal vagy anélkül eladó. Érd: Nk Minkás u. 7/A. 2/8. TeL: 93316-
763. (22602 K)_
Balatonberényi hegyen 650 n-öl balatoni panorámás, beépíttető, gondozott telek, nádtetős szalekfrveJ, fiatal gyümóbstákkal sürgősen áron alti ebdó. Vilany a telekhatáron, strand 3 km-re. Irányár 380 eFt.
Érd.: 93321-53»es tetetonszámon. (22605 K)_
Garzon eladó a városközpontban. Érd: 320-128-as telefonszámon 18
óra után. (22621 K)_
Kiskanizsán a Kőrisfa 45. szám abtti család ház - ami üztetheryiség-
nek is kbbklhatö - eladó. Érd: a fenti címen (22625 K)_
Nagykanizsa, Pbtán sor 9/A. sz. abtl 1,5 szobás, harmadk emeleti lakás ebdó. Irányára 1.800.000,-R. Érd: 93/320-745 vagy a 9331 5-486-os lebtonszámon. (22630 K)_
Nk-n 2+2 Iélszobás. kp-i fülesei bkás eladó. Érd.: Nk, Kazanbk 14/C.
4/16. Szabó. (22633 K)_
Zalakaroson 84 nmes, tetölérbeépíteses, 3 szobás 2 konyhás, 2 fürdőszobás nyarab ebdó. Fedett fürdőtől 15 percre. Érd.: munkaidőben a 311300/4583-as tetetonszámon Szabó Györgynénéí (22634 K) Gyenesdiáson 340 nm területű telek, közel a vízparthoz, vasúlálb-máshozés a buszmegálbhoz ebdó. Irányár 1,5 mFt Érd: 323-597-
es tetetonszámon. (22636 K)_
Alsó-dábori szók) gazdákodásra is alkalmas terület, pincével és lel-szerelésse) és bkhaló épületlel ebdó. Irányár. 400 eR. (22637 K) Mkbslán 4 szobás csabd ház 400 n-öl leken ebdó Érd: 93311-
149es telefonon (22671 K)_
Nk-n a Magyar utcán lebontandó család ház eladó Érd: 93311-149^
es letelonszámon. (22672 K)_
1+2 Iélszobás bkás ebdó. Erd: az esti órákban a 93/312-889es lete-fonszámon. (22673 K)_
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház abtt. Érd: Plánder Ingatlanközvetiő Iroda, Nk Kazariak9. Tel.: 93320-111. (21664 K) Véndbfa mögötti garázssoron garázs ebdó. Ár 250 ezer Ft. Érd.:
Kárpáliné, Petőfi u. 1129. (20596 K)_
Nk Hársfa utcában 19 rvnes. udvari garázs eladó. Irányár 500 eR Kód: 6105. Érd.: Tompa Irvgattartorgalmi Kft. Nk Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-864. (22546 K)_
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupb garázsból kiabkiott 2 aknás autószereb műhely (víz, vibny, 3 lázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár 1,2 mR. Érd.: Tompa Ingatbrforgalmi Kft. Nk, Magyar u. 14.
Tel/Fax 93310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nmes aknás garázs ebdó. Irányár 700 eR. Kód: G 101. Érd: Tompa IngaBantorgalmi Kit. Nk Magyar u 14.
Tel/lax: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nmes dupb garázs vilannyal vízzel, fülessel, polcokkal eladó. Irányár 900 eR. Kód G 102 Érd.: Tompa Ingat -lariorgalmi Kft. Nk Magyar u. 14. TeMax: 93310684. (21005 K) Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz. vilany, szennyvíz) ebdó. Irányár 650 ezer R. Kód G 103 Érd: Tompa Ingat-lartorgarni Kft. Nk, Magyar u. 14. Tel/fax: 93310-884. (20255 K)
Urhabs úti 20 nm-es garázs (víz, vibny, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R. Kód: G 104. Érd: Tompa IngaBariorgabii Kft. Nk, Ma-gyar u. 14 Tel/lax: 93310-884. (20256 K)_
Nk-n Munkás üti garézssoron 18 nmes, aknás garázs eladó. Irányár: 570 R Kód G 100. Érd.: Torrpa Ingatlanforgalmi Kft. Nk, Magyar u.
14. Teí/tox: 93/310-684. (22418 K)_
Nagyméretű Iütött garázs eladó a K-i v.részben A garázs ház abtti. Irányár 800 eFt Érd: Pfender Ingatlanközvetiő Iroda, Nk Kazanlak 9. 93320-111 Munkanapokon 3-12, 14-17 óráig. (21930 K) Munkás úti garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó. Irányár 450.000 Fi Erd.: PlánderIngatlanközvetiő Érte\'kbecsb Iroda, Nk, Ka-
zanbk9. lel. 93/320-111. (22073 K)_
Űrhajós utcában 20 nmes, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár 1,2 mFt. Érd.: Tompa Ingat-lanlorgalmi Kft Nagykanizsa, Magyar u. 14. Tel/lax: 93/310-
884. (20136 K) _
Nk-án az Olaj utcában 16 nmes, vibnnyal elbloll, beton garázs eladó. Irányár 500 eFt. Kód: 107/97, Érd: CSASZI Ir^Uantorgahii Kft.
Nagykanizsa, Magyaru. 19.(21955 K)_
Nagykanizsán a Munkás üt garázssoron garázs eladó, Ebdási ár 500 eR. Kód 664. CSASZI IngaBantorgalmi Kfl. Nk Magyar u 19 (22090 K) __
Nk-án az Urhabs úti garázssoron 22 nm-es, aknás garázs, bevezetett vízzel, vibnnyal, kbbklott WC-vel, csatornázva ebdó vagy bei bevehető. Eladási ár 550 eFI Érd.: CSASZI Ir^íanlorgahii Kit Nk Ma-
gyar u. 19. Kőd 660. (22217 K)_
Csokonai ulcában aknás garázs - szeptemberi birtokbaadással - eladó. Irányár 600 eR. Érd: PANORÁMA INKÓZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON
Biztosió Épütel fsz.) Tel.: 93310-504. (22650 K)_
18 nm-es, ház abtti garázs a K-i v.részben ebcb. Irányár 800.000 Ft. Érd.: Pbnder Ingatbnközvetfto Iroda, Nk Kazanlak krt. 9/D. Hétköznap 9-12; 14-17 órakj, tel.: 93320-111. (22109 K)_
Munkás úti garázssoron garázs kbdó. Irányár 5000 Fl\'hó. Érd: Plánder IngaBanközvettő Iroda, Nk Kazarlak krt. 9/D. Tel: 90/320-111.
(22110 K)_
Űrhajós úti garázssoron dupb, 48 nmes garázs, ami szél is vábszt-ható, ebdó. Víz, vibny van a garázsban IRányár: 1,2 mR ÉRd: Plánder HingattanközvetftŐ Iroda, Nk Kazanlak 9/D Munkanapokon 9-1214-17 tóráig, 93320-111 TeLüzenegrogzIó (21946 K)
Aknás garázs kbdó a Kaán Károly úti garázssoron, rabárnak is alkalmas. Erd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk. Kazanlak krt. 9.
93320-111. Munkanapokon 9-12 14-17 óráig. (22663 K)_
Eladó Nk-án a Tégbgyári úti garázssoron alápincézett, vibnyórás garázs. Irányár: 600 ezer R. Vagy bérbeadó üzlet, műhely céljára Bérleti d\'r. 15.000 FVhó. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk. Terv u 4., Tel.: 90/312-058, munkanapokokn 8-17 óráig. Hrv.szám:
SIKER 1626 i22Sl& K)_
Eladó Nk É-i v.részében sorház udvarán önáló helyrajzi számmal rendelkező, 19 nmes garázs. Irányár 450 eFt. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u 4. Tel.: 93312-058. munkana-
pokonS-17oráig Hrv szám: SIKER 1676. (22510 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 18 nm-es, É-i lekvésű garázssorban lévő garázs. Irányár 450 eFt Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk TErvu 4. Tel: 93/312-058, mur*anapokon 8-17 óráig. Hiv.
szám: SIKER 1683. (22511 K)_
Munkás üli garázssoron a Városkapu krt-í oktabn kbdó garázsl ajánlunk 500 R-os irányáron Érd.: Plánder IngatlankÖzvetflŐ Nk\', Kazanlak
9. 93320-111, (22370 K)_
Nk-án kergarázs, üzlethelyiségnek is kiabkihaló, vagy megosztva is eladó. Érd: Nk Só út 10. TeL: 93/313-705, 7-1530-tg. (22547 K) Keleti városrészen a Kaán Károly utca elején aknás garázs hosszabb időre kiadó. Érd: a 93/316-174es telefonon de. 7-14 órarg, du. 17-20 óráig vagy személyesen Bartók B. u. 5. Varga N. (22576 K)
JARMU
ss b műszaki álapotban ebdó. TeL: 93/366-097.
Aranymetal színű Honda Accord új gumikkal, 1600 cm3-as, \'85-ös kiadású, 2 év műszakival kitűnő álapotban 500 eR-ért eladó. Tel.: 93316-514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi ebdó. Érd: Nk-Sánc, Új Élet u. 61. (20043 K)_
Toyota Cordb DX 1.3-as, p álapotban, plüss kárpitokkal, naptenyte-lővel máslélév műszakival ebdó. Irányár 250 eFt Érd: Nk, Kazartak
9/D. 1. Kovács. (22261 K)_
7 éves SR50 Simson robogó megkímél álbpotban első tUajdonostoT
eladó. Irányár 70 ezer Ft. Erd.: 323-210. (22483 K)_
Wartburg combi szgk 80.000 R-ért eladó. Érd: 8868 Letenye. Farkas
u. 34., egész rop (22484 K)_
Trabant 9,5 < (22485 K)
SASHS R\'DOLOMINAR 50.9 LE-s dupb lárcsalékes, botkülbs, 6 sebességes, vízhűtéses sportmotor kitűnő álapotban ebdó. Végsebesség: 110 knvh Irányár 65.000 FI. Érd: Nk Kazanbk krt. 9/D. I*.
(22486 K)_
1500-as Lada kevés km-rel kiogastalan álapotban ebdó 2 év musza ¦
kival. Érd: 93/321-263. (22548 K)_
Renault Twingo 1,5 éves, nyitott tetős, acéknetál szinben eladó. Érd.: 319455 vagy a 06-20390-753-as letelonszámon (22577 K) Tűzpiros Talbol Symca személyautó nagyon jó álbpotban eladó. Irányár 200 e R. Ugyanul GAZ 69es telepjáró bukócsővel, torgafmi engedélyei szintén jó álapotban eladó, irányár. 250 eFt Érd: munkaidőben a 06-30399423 vagy a 06*0399423, vagy este a 93321-
984-es telefonszámokon tehet (22578 K)_
Eladó 50 ccmes piros, Yamaha Tray motorkerékpár. Érd: hétköznap 15 óráig a 93/313-140/710-06-os telefonszámon (22599 K) Vásárolnék Suzuki Vlarál. Típusa: 4x4, 1600 ccmes, 4 éves korig.
Érd.: 93377-214es tebtonon (22622 K)_
Eladó 1,7-es, kataízátoros, 2 éves NIVA 30 000 km-rel Érd 93377-
214es letelonszámon (22623 K)_
FIAT 127 DIESEL személygépkocsi, megbízható állapotban ér-léken alul eladó. Irányár: 200.000,-Ft. Megtekinthető bármikor Nk, Március 15. tér 38, vagy érdeklődni-a 93/319-854-es lete-lonszámon. (22628 K)_
Vadonatúj álbpotban tevő Oub-11. Oltcl, 3000 km-l lutótl. 380,000,-R-os iányáron ebdó. Meglekinthetö bármikor Nagykanizsa, Március
15. tér 38. Tel: 93/319-654. (22629 K)_
Dacb alkatrészek eladók. Érd: Nk Csengery u 95. Szabados.
(22632 K)_
ETZ 250es motor, 2db bukósisakkal eladó. Érd.: 17 óra uln a 93316-450-es tetetonszámon. (22670 K)_
ALBÉRLET
Telefonos, konvektoros, redőnyös, másfélszobas bkás az Attila utcában bútorozottan kbdó. Érd: szombat kivételével 18-20 óráig a
93323-153 tetetonszámon (22487 K)_
Plánder Ingaflankózvetlő Iroda keres kbdó abérteti lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak djlalan bórlőközvetlésssel Keressen személyesen vagy telefonon. Nk Kazanbk 9. Tel: 93320-111
munkanapokon 9-12 14-17 óráig. (21652 K)_
1+2 félszobás, bútorozatlan, kp. fűtéses lakás kiadó a K-i v.részben (gyermekkel is). Irányár 15.000 Ft+rezsi^hó. Plánder Hirdető-Ingatlanközvetítő Iroda, Nk, Kazanlak krt. 9/D. Tel.:
93/320-111. (22111 K)_
2 szobás, bútorozatlan összkomfortos bkás március 1-től kiadó. Irányár 15.000 R+rezsi/hó. (A tubjdonos a bérleti djat 6 hónapra előre kéri) Érd: Plánder Ingalbnközvellő Iroda, Nk Kazanbk krt. 9/D. Tel.: 93320-111. (22112 K)_
1 szobás, 2. emeleli, tetujlott, egyed gázliléses, bútorozott lakás kiadó a K-i v.részben. Irányár 15.000 Ft + rezsirttó. (A tulajdonos 6 hónapra bérleti dbt előre kéri.) Érd: Pbnder IngatlankÖzvetflŐ Iroda, Nk.
Kazanlak krt. 9D. TeL: 93/320-111. (22113 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, bkasokat, család házakat, bútorozottan vagy anékúL Megtabl bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk Teleki u 5/A. Fsz. Tel.: 93317-505, Nyitva: H-P-tg: 9-16 óráig.
Sz.: 10-12 óráig. (12028 K)_
Albérletet keres-ktnál az ÉGISZ Ingatlanközvetiő Iroda a város különböző pontjain (Teljes lakásokat szobát bkáson belül fürdőszoba és konyhahaszrélattal. egyedi v. kp. fűtéssel) Érd: 313371 letetónon 14-18 óráig vagy Teleki u 16. alatt az Égisz irodában (20507 Kj
Nagykanizsán a Katonaréten 5 szobás bútorozott családi ház, egyedi gázfűtéssel, udvarral garázsai hosszú távra kbdó Bérleti dj: 30000-Ft+rezsi\'hó, Erd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON
Biztosió Épület Isz.) Tel: 93/310-504. (21763 K)__
Nagykanizsán a K-i városrészben, töldszrlen 2 szobás, bútorozott b-kás színes TV-vel teljes lakásfelszereléssel kiadó. Bérleti dj rezsivel együtt 30.000.-RM PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Isz.)
Tel: 93310-504. (22048 K)_
Nagykanizsán a Piac közelében 1 szobás, 1. emeleti telefonos bkás irodának kiadó Bérteli dj: 30.000.-Ft/hó, ugyanitt 3 szobás 2 emeleti igényesen berendezett bkás irodának is alkalmas, kbdó. Bérleti díj: 50.000.-FVhö. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épütel Fsz.) TEL:
93310-504. (22049 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szoba+étkezős, 70 nm-es egye-d gázas b álapotü bútozatbn csakJi ház garázzsal kiadó. Bérleti dj: 30.000_,-Ft+rezsrtió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykamza, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biz-
losrto Épület lsz.)Tel: 93310-504. (22330 K)_
Nagykanizsán a Platán soron 2 szobás, egyedi gázas ledőnyös, vfzórás, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dtp 18.000, -Ft+rezsittó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épütel Fsz.) Tel: 93310-504. (22331 K) Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dj: 19.000.-R+rezsi/hó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz) Tel: 93310-504. (22332 K) Nagykanizsa belvárosában 1. emeleten. 2+1 Iélszobás, 63 nmes, bútorozott bkás teljes bkáslelszerelessel kbdó Bérleti d| 30.000.-R+rezslhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épület Isz.)
Tel.: 93310-504. (22334 K)_
Nagykanizsa-Palinban 3 szoba+ 2 halbs 170 nm alapterületű cirko-gejzíres bútorozott család ház teljes bkásfelszeretessel gorcfozoll udvarral garázzsal, igényes bérbnek kbdó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETITÖIRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AE-
GON Biztosító Épület fsz.) TeL: 93/310-504 (22335 K)_
Ady ulcában 1 emeleten 1 szobás, egyed gázas bútorozott bkás teljes felszereléssel kbdó. Bérleti d\'r. 15.000,-FWrezsi/rb. Érd: PANORÁMA INKÖZ INATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosió Épütel Isz.) Tel: 93310-504. (22652 K)
Platán soron 2. emeleten 1,5 szobás, egyed gázas lakás bútorozva, vagy bútorozallanul kbdó. Bérleti dj: 15,000,-R+rezsi/hó (ÁB AE-
GON Biztosító Épúbt Isz.) Tel: 93310-504. (22653 K)_
Munkás utcában 1+2 Iélszobás, 3. emeleti központi lűtéses, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti dj. 15.000. -R+rezstfb. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarazsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Isz.) Tel: 93/310-504. (22654 K)
Sormáson 4 szoba halos, tetőtérbeépléses 120 nm abplerületü család ház bútorozva, vagy bútorozatbnd, garázzsal, hosszú távra kiadó. Bérleti dj: 30.000,-Ft+rezsi/hó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON
Biztosió Épület fsz.) Tel: 93310-504. (22655 K)_
Nk városközpontban 2 emeleten, 1+2 félszobás bútorozott lakás teljes bkásfelszeretessel kbdó. Bérleti dj; 20.000-Fl+rezsvho Érd.: PANORÁMA INKÓZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22656
K)_
Hermán ulcában 2. emeleten 1 szobás garzonbkás bútorozalbnu) kiadó. Bérleti dj: 15.000.-R+rezsfhó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON
Biztosió Épület Isz) Tel.: 93310-504. (22657 K)_
Nem kel rezsi fizetni Kbdó Nk keleti városrészében igényesen bútorozott, színes tévével, kobnbl szekrénysorral elátotl, 2 szobás, bútorozott, közponli fűtésű, löldszinti lakás. A rezsit a tulajdonos tizeli. Bérleti df 30.000.-FVhó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u. 4. Tel.: 93312-058. murkanapokon 8-17 óráig Hiv szám: SIKER A\'279 122309 K)
Kiadó Palinban csabd ház alsó szintje, kübn bejárattal, 2 szobával, 70 nm abr^rületlel, igény szerint bútorral, vagy bútor nélkül, 23 hölgy részére, nem csabdosoknak. Bérleli dl bútor néfcüt 20.000,-R+rezslhó; bútorral 22.000,-Ft+rezsihó. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk Terv a 4. Tel.: 93921058, munkana-
pokon 8-17 óráig Hiv.szám: SIKER A-280 (22310 K)_
Kiadó Nk belvárosai ól 300 méterre 2 szobás, bútorozatbn, egyedi gázfűtésű 4 emeleti, azonnal bekölözhetó, 4 emeletes épülelben tevő lakás, gyermekeseknek is Bérleti dj: 15.000,-Ft + rezsilió. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk Terv u. 4. Tel.: 93312-058, munkanapokon 5-17 óráig Hrv.szAm: SIKER A/284. (22312 K) Kiadó Nk keleti várorészében 2 szobás, bútorozott, 2 emeleti, kp. fűtésű, 4 emeletes épülelben lévő lakás kizárólag 1 lő részére, aki nem álbndó jelleggel, csak alkalomszerűen használja a bkást Bérleti dj: 16.000 R+rezsrttó Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk. Terv u. 4., Tel.: 90/312-058, munkanapokon 8-17 óráig Hrv.szám: Sl-KER A/286 (22509 K)_
Kiadó Nk. belvárosában 1 szobás, bútorozott, 2. emetelt egyedi gázfűtésű, azonnal bekölözhetó lakás, régi bútorokkal Bérleti dj: 10.000.-R + rezsihó. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk Tervu. 4, Tel: 93312-058, munkanapokon 8-17 óráig Hiv.szám:
A/287. (22616 K)_
2 szobás, bútorozott, teljes, leiszerei egyedi gázas, vízórás, 1. emeleti bkás kiadó az északi városrészben Irányár 18.000 Fl+reísi Egy szoba eseten 15.000 Ft+ rezsi. ÉRd: Plánder Ingatlankozvelito Nk.
Kazanlak ao. 93320-111. (22371 K)_
1+2 félszobás bútorozatlan összkomforton lakás tízemeletes ház 1 emeletén kiadó a keleti városrészben. Irányár 15.00 Fl + rezsi. Érd: Plánder lr^atlar*özvetftö Nk Kazanbk krt. 9<D. TEl: 93320-111. (22372 K)_
1 szobás, bútorozatlan jóálbpotú egyed gáz-vizórás, földszinti bkás albérletbe kiadó a keleti városrészben Irányár. 13.00 Ft + rezsi Érd: Plánder Ingalbnközvetitó Iroda Nk Kazanbk 9/D. Tel93/320-111. (22373 K)_
2 szobás, étkezős, lürdőszobás. igényes csabd ház, átérteibe kiadó, megbízható csabd részére A konyha búrozva a szobák bútozva, a szobák bútorozatlanok Egyed gáz és vfzórás Garázs pince használattal IRányár 30.000 R + rezsi. Pbnder Ingatbnközvetító Iroda. Nk Kazanbk 9 Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig. TEL: 93320-111
(22380 K)_
2 szobás, tóldszinti, ősszkomfotos bútorozatbn bkás kiadó a keleti városrészben Irányár 13.000 R+ rezsi. 1 + Iélszobás egyedi gázfűtéses bkás bútorozva vagy bútorok nélkül kiadó szintén a keleti városrészben. Irányár bútorozva 17.000 R + rezsi bútorozalbrui: 15.000 R.+ rezsi ÉRd; Pbnder IngaBanközveWő IRoda Nk Kazan-
lak TeL: 93320-111. (22381 K)_
1+2 félszobás összkomfortos, bútorozatbn lakás kiadó a keleti városrészben Irányár: 15.000 Ft.+ rezsi gyermekkel is kivehető, Irányár: 15.000 Ft + rezsi 1 szobás bútorozott bkás 2 lő részére kbdó a déli városrészben Irányár. 15.000 Ft + rezsi Érd: Pbnder Ingal-lanközvetlő Nk Kazanlak 9. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig Tel.
320-111 (22382 K)_
1 szobás, igényes egyed gázfűtéses lakás kiadó bútorozva a keleti városrészben, 3 hónap ekw fizetéssel. Irányár 15.000 FT + rezsi. Érd.: Pbnder IrtjaBanközvetilő Iroda, Nk, Kazanlak 9/D. TeL: 93320-
111 (22383 K)_
irodának telefonos, 1 szobás, és 3 szobás belvárosi bkások kiadók. ÉRd: Pbnder Irgalbnközveliő Nk Kazartak9,0. Tel: 93320-111. (22384 K) _
1991, már cius 21. KANIZSA - 31
11 nmes, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy Vét-lalcozási tevékenységnek rosszabb távra Érd: 320-111. Pbnder In-
gallanközvetltó Iroda, Nk Kazanlak 9. (21931 K)_
Használatra oda adom Szent györgyvári hegyen lévő hobi kertemet „Petrezselyem" jeligére kérem a jelentkezőket a Plánder Ingat-lanközvetltő Irodában Nk Kazanlak Krt. 9. Tel.: 93/320-111. (22664 K) 1 szobás igényes, udvari házrész bútorozva egyedi gáz (ütéssel kiadó a Nk. belvároséhoz közeli részen. Irányár 13.000 FU rezsi Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk Kazanlak 9. Tefüzenetrögzítő:
93020-111. Munka napokon 6-12 14-17 óráig (22665 K)_
K-i v.részben máslélszobás lakás ápriistól kiadó. Érd: 317-417 vagy
375373. (22488 K)_
Nk-n 2 szobás lakás albérletbe kiadó. Érd: 15 óra utáa 314-670. (22489 K)_
Bútorozott, kábeltévés szoba, olcsón kiadó egy nemdohányzó hölgy részére vagy diáklánynak. Érd.: Nk Kazanlak 3/C. 29. Göncz. (22635
VEGYES
Fagyai, sövény, iskolázott luc és csavaros lűz (dsz fűz) eladó. Érd.:
Ki5kaniz;,a, Nagyracz u 45,A Tel. \'mS2i (21887 K) _
CD frás 500 Ft. lemezzel együtt csak 2.000 FI. Új Super Nintendo gép 22.000 Ft. Hrvj.: a 06-30/462-199es leblonszámon. (21055 K)
Gitár, langóharmonka, szintetizátor, zongora oktatást vállalok Ugyanitt angol nyelvű szövegek lotoVtását is válalom. Érd.: Kiss Levente,
Nk-Sáre, Uj Élet u 61. HéUfti 20 óra után. (20603 K)_
Szponzori vagy belektetőt keresek egy találmányi szitu, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez Le-veteket JJ| tegyvenel a rak ellen\' jeligére a Pl.. 154-be kérek (21612 Ki Fájdalommentes, gyors, Normatív ultrahang dagnosztizálás magánrendelés dr. Baranyai Edit radologus szakorvosi adjunktus rendelés januártól minden hetlön 16-17 óráig a kórház röntgen osztályán Tel: 93(311 -500/163-as melék Bel -gyermek-nógyógyászali- urológiai, ter Igsségi es szúróvizsgáblok beutaló nélkül is (22291 K) ?13 TEC 1040es pénztárgép eladó. Érd: 93/322-625, 17 óra után.
(22460 K)_
Darirg üb\'gamiüra eladó. Tel: 322-553 !22461 K)_
Heti 3 akabmmal úrvezetői jogosítvánnyal, saját személykocsival tu-varozsát váltanék vagy a foglalkoztató gépkocsijával Ajánlatokat a
06/93313-463 letotorra, az esti órákban kérek {22462 K)_
Bürkotomtmkat vállald. Erd 0My:\'461-:7:^s leletor™ (2246.:-! Ki Eladó egy nagyképernyős, fekete-fehér tévé kitűnő állapotban és 2 db cenlriluga. Nk. Teleki u. 3/B. IX. em. 53. Érd.: bármikor
(22464 K)_
Rock jazz, klasszikus lemezek és CD-k valamint ORION min hii rádió tuner és Junoszty 12 V-os kistévé eladó. Érd: PaJh, FelsőerdŐ u.
70. (22465 K)_
Zalakarosi munkahelyre szakácsot, konyhai akalmazotlaL németnyelv
tudással pultost felveszünk Érd.: 93(319-546. (22466 K)_
Érettségivel, elektronikai-műszeresz végzettséggel munkát vállalnék.
Érd.: 317417 vagy 375-373. (22467 K)_
llaloshülő és GOLD tbusú pénztárgép ebdó. Érd.: 18 óra után, 316-633. (22468 K>_
3 lunkciös, kiskerekü babakocsi 10 ezer Ft-ért ebdó. Érd: 323-135. (22469 K)_
76os partner motoriürész telújiott alapotban eladó. Irányár: 50.000 R. Érd: 9-16 óráig a 340-201 -es telefonszámon, Horváth Csaba.
(22470 K)___
jCOG db nagyméretű bontotl tégla ebdo. Érd. 319-08Z (22471 K)
Matematika, fizika, kémia és angolnyelv korrepetálás áhabnos iskob-soknak Érd: 323-126 telefonon reggel 7-8 óráig és du. 5-6 óráig.
(22472 K)_
Szemeskukorica és kukorica daráló ebdó. Érd.: Nk. Garay u 6. III. Ih
lem. 4. (22473 K)_
Számítógéppel támogatott matematika szakkör (BEST program) indul alsótagozalos tanulók részére. Helye: Általános Iskola Kiskanizsa, Bajcsy-2s E u 67. Tel: 93,319-217 (22474 K)_
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Bognár Gyula
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Ory Józsefnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Böndics Istvánná
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Tamás Gézáné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Belvárosi, zöldövezetben lévő 2 és felszobás, étkezős, cirkogejzr lűtéses, új, exkluzív lakás ebdó. Irányár 5,2 mR. Érd: 93/321-539.
(22475 K)_
Műszaki tervdokumentációk szakdolgozatok stb. szövegszerkeszlőn történő ekészltését válbbm. Gyors, pontos, megbízható. Tel.: 320-
855. (22476 K)_
280 db, egy raklap vörös mázas, újcsabai Jamlna cserép ebdó, 55
R/db. Tel: 93017-551. Pál. (22477 K)_
Bármilyen munkál válalnék takantást is. Érd.: 323-210. (22478 K)
220 kg-os komplett súlykészlet ebdó. Érd; 8868 Lelenye, Farkas u. 34., egész nap. (22479 K)_
Nagyon olcsón juthat használ, jó álapotú, 2 db tel, 2 db üveges ajtóhoz, 60 nmes házról leszedett palához, melyek tárolás miatt sürgősen eladók. Érd.: Bajcsa, Törökvári u, 140. Csütörtök, vasárnap 9-18
óráig vagy 322-827-es telefonszámon. (22491 K)_
3 platnis gáztűzhely ebdó. Érd.: 323-210. (22549 K)_
VIACOLOR vágó ebdó. Érd: Nk Só út 10. 7-15.30-tg, Tel,: 93/313-705 (22550 K)_
Eladó egy új mózeskosaras babakocsi. Irányár: 15.000 R. Érd: 323-
597. (22551 K)_
37 cmes színes tévé 30.000 Ft-ért, 1 db lekelelehér 51 cmes 15.000 Ft-ért újszerű álapotban eladók. Érd.: 313-635, 18-20 óráig. (22552 K)_
110 cm magas, 2 ajtós nádszekrény és nylpuska eladó. Tel: 321-231, esle. (22553 K)_
Nk-i ruhás piacon (maszek) elöl frekventál! helyen piaci hely csabdi okok miatt ebdó. Erd.: Tóth Tfcor, Nk Rózsa u. 22/B. Tel.: 323-171,
17 óra után. (22554 K)_
Balbgásra, bkodabmra, ünnepi alkalmakra sütést válabk Házisüle-mény és torta reáis áron megrendeliető. Érd: 314-976 teleionon. (22555 K)_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
386 DX/20 számítógép 2 mb ram, 80 mb winchester mono végén monitor, rroniorszüro, egér eladó. Érd.: 319-003-as leblonszámon.
(22580 K)_
5 les vibnyboyler és 2 szárnyú zsalus bejárati ajtólap eladó. Érd: es-te a 93/315-668es tetetonon (22581 K)_
Lucfenyő csemete és fökJbbdás ezüsllenyő eladó. Érd: 93/313-140/71072es leblonszámon (22582 K)_
Eladó Mini-ma* kombinált szalag!üresz, gyalupad, köríürészeszterga-
paddal. Érd.: 93V315-378es telefonszámon (22583 K)_
Jó álbpotban tevő 240 íteres hülőszekreny lagyasztórésszel olcsón
eladó. Éld: 06-30/3 70-706-os letelő non (22584 K)_
Matematika tanárt keresek vizsgára vab lelkészlés cel|ábol Érd: mnden nap 18 óra után a 360-351 es telefonon (22585 K)
Házmesteri álást - bkással együtt - válalnék Érd: 323-256-os tele-Ionon az esti órákban (22586 K)__
BELYEGKERESKEDES
Nagykanizsa, Fő út 2.1. em. 7. (Kanizsa Áruház fölött) Telefon: 93/313-815 NYITVA: H., Sze., Cs.: 9-11 és 13-17 óráig; K., P.: 9-11; 15-18 óráig; Szo.: 9-12 óráig. ELADÁS - VÉTEL - ÉRTÉKBECSLÉS
Ha Ön, Kedves Gyűjtőtárs, olcsón, jó minőségben akar magyar (és külföldi) bélyeget vásárolni, úgy várom személyes vagy levélben! jelentkezését.
Március 1-től minden eddiginél nagyobb árengedmény!
Jöjjön, nem bánja meg!
2 db ágyneműtartós heverő, 2 db fcrtef, asztal és komód klűnö állapotban ebdók Érd.: 93/315-865ös leblonszámon. (22587 K)
Zepter 6 db-os új edénykészlet ebdó. Érd: 93/320-403-as leletonszá-
mon (22586 K)_
Válbbm épületek komplett kivitebzését, regiek átabMását, felújításai, hideg és mebgbukobtok készlését, lapostelők szigetetesét.
Érd: 93/320-847es tetetonon (22589 K)_
Német nyelvből korrepetálást válabk általános iskolások számara.
Érd: 16 órától a 93313-575ÖS telefonon tehet. (22590 K)_
Sok szeretettel meghívunk minden kedves ércektodől az ANONYMUS Zenekar bemulalkozó koncertjére. Helye: Zemplén Győző Áltabnos Iskola (volt Últörőház). Ideje: 1997. áprlis 12. 17 óra. Belépődj: 50 FI. (22600 K)_;
Napfény szekrénysor ebdó, Érd.: az esti órákban a 93/314-679es te-lefonszámon (22603 K)_
Megkínált álbpotú, gyermek autó biztonsági ülést vásárolnék Érd.: 93/310-751es leblonszámon (22604 K)_
Eladó 220x125 cmes TT vasúti terepasztal. Érd: 18 óra után a 93/320-902es leblonszámon, szombaton és vasárnap egész nap.
(22606 K)_
Folyamatos fényképezésekhez keresek csinosnak mondott fiatal jóa-lakú, nem (elénk hölgyeket. Jelentkezéseket csak korlátozott létszámban tudok elfogadni. Teljes ab kos fénykép nagy előnyt jelent. Csak lebélyegzett válaszborítékra vábszotok Telefonszám előnyt jelent. Ajánlatokat „Bizalom" jelbére várok a Nk, Pl. 154-re. (22617 K) Sürgősen eladnám szövetkezeti üzletrész névreszób értékpapíromat Azonnali átírással és lebonyolítással. Irányára: 400.000 R kézpénzben Vagy az ország bármely területén ingatlanra cserélném. Érd.: Nk, Kazanlak 1/C. 4a 8-18 óráig Csak komoly vevőket várok (22618 K)
Eladó 2 db tűszerpolc, ami fenyőből és rétegelt lemezből készült Továbbá akcbs áron ebdó franciaágy lóié helyezhető függönykarnis. Megvásárohaló megegyezés szerint Nk, Kazanlak 1/C, 4/3, 8-18 órá-ig. (22619 K)_
Sürgősen ebdó 1 db álb éjjeHámpa. Ara: 4350 R, 1 db előszobafal nagytükörrel együtt. (Fenyőből készült) Ara: 14280 FI. Megvásárolható NK Kazanlak 1/C. 4/3. 8-18 óráig. (22620 K)_
Krisztina sarok ülőgarnitúra ebdó. Érd: Nk Kazanbk krt. 1t>. vagy munkaidőben a 312-010/108-as telefonszámon Németh Károtynénál.
(22624 K)_
Szalagfűrészgépek: (400es, 600-as méret) eladók Tel.: 93/319-854-es leblonszámon. (22627 K)
Újszerű álbpotban lévő sport-baba kocsi esővédővel eladó. Érd: Nk, Kazanlak 12/A. Makkai. (22631 K)__
Elektromos fűnyíró ebdó. Érd.: 93fl2f>474es tetetonon. (22669K)
PARTNERKERESŐ
50 éves, (üggetbn, csinosnak mondott, jólsziluál hölgy megismerkedne 55 éves korig hasonló adotlságokkal rendelkező úrral Levelekel „Tabljuk meg egymást" bigére Nk Plárxler Hirdetőbe Nk Kazanlak
9/D. Fszt-be várok (21931 K)_
Keresem 55 éves korig azt az ural aki keres egy 46 éves, házas, otthoni szerelő, független dolgozó hölgyet komoly kapcsobt céiából Leveleket „Ketten könnyebb" bigére, Nk. Kazanlak krt. 9/D. Pbnder Hr-
delöbe kérem. (21933 K)_
33 éves, 180 cm magas, független Ibtalember komoly kapcsolat cellából keresi igazi társál lüggetten, kedves hökjy személyében. Egy gyermek nem akadály. Levelekel „Alítsuk meg az idol" bigére, Nk. Ka-
zanbkkrt.9. Plánder Hirdetőbe kérek. (21936 K)_
36 éves független kisgyermekével eb értelmiségi nem dohányzó hölgy megismerkedne korban hozzá 1b úrral 45 éves korig. .Váriak1 jeigére Nk. Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe várok levetet. (21778 K) Kedves höfcjyem ha nem vagy még 37 éves, de független, kb. 165 cm magas akkorán téged kereslek, egy független, 37 éves, 168 cm magas, inleligens jó megjelenésű szeretetet adni tudó, de kapni is szerelő IblaJember személyében Várom a leveledet .Várok rád jeligére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (21780 K) 38 éves, 165 cm magas, független, nemdohádnyzó, mások álal intelligensnek mondott férfi keresi csbos, temperamentumos hölgy ismeretségét. Kanizsaiak ebnyben. Levelekel „Még semmi nincs vesztve" jeigére, Nk Kazanlak krt. 9. Pbnder Hirdetőbe kérek (22510 K) 48 éves, mólyérzésű, vidámságra, szeretetre vágyó, középtokú végzettségű, utazást, olvasást zenét, szórakozást kedveb, lüggetten nő vagyok. Olyan 50 év körüli független lérli ismeretségére vágyom, aki hasonló beálltottságu és úgy érzi, hogy a lentiekből megítélve hozzám tartozik Lehetőleg telefonos leveleket várok JEmberség, gyön-gedség" jeligére, Nk Kazanlak? Plánder Hirdetőbe kérek (22511 Ki
50 éves, csinos hökjy rendezeti anyagiakkal megismerkedne 55 éves korig korrekt, stabil egzisztenciával rendekező úrral komoly kapcsobt kialakítása céljából. Leveleket „Múló idő" jeigére, Nk. Kazanlak krt. 9.
Plánder Hirdetőbe kérek. (22512 K)_
„Csak egy álom, hogy ilyen van" jeigére várom 50 éves korig jó megjelenésű, inteligens, magas, rendezett háttérrel rendelkező, független úr tevelét. Én egy 44 éves, 168 cm magas, családcentrikus, filigrán, független hölgy vagyok Pbnder Hirdető, Nk Kazanbk krt. 9. (22513
K)_
48/160 cm magas kelemes megjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy várja független hasonb adottságokkal rendekező káros szenvedek/tol mentes úr levelét 58 éves korig. „Talán még nem késtem ef jeigére Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levetet.
(21762 K)_
43/165/57 független, fiatalos, vidám természetű értebiiségű hölgy várja káros szenvedélyekiöl mentes, magas értelmiségi úr válaszát. .Másod* esély" jeligére Nk Kazanbk 9. Pbnder Hirdetőbe várok levelel (21783 K)_
55 éves térti 12 és 16 éves fiúgyermekeivel házasság céfából olyan hölgyei keres feleségnek, aki gyermekei is elogadná Levelekel
.tyewkBfc* bigére, Nk Pl.: 154-be kérek (21901 K)_
Keresem azt a férfi aki társa vagy barátja tenne egy 47 éves özvegy asszonynak. .Orhtíea II." jeligére a Nk Pl 154-re várok levelet
(22013 K)_
50 éves, független, csinos, jó megjelenésű, kedves hölgy keresi korban hozzáülő, hasonló tulajdonságokkal rendelkező úriember ismeretségét. „Májusi eső" jeligére a Plánder Hirdetőben (Nagykanizsa, Kazanlak 9JU) alá várom a tevéteket. (22076 K)_
49/163*2, szeretetre vágyó, egyedüiálb hökjy keresi olyan 49-52 év közötti, fiatabs, jómodorú, bteltgens, lüggetten, rendezett anyagiakkal rendekező, korrek) ledi ismeretségéi, aki magányai megosztaná vetem. Leveleket „Boldogságra vágyom" jeligére a Pbnder Ingat-lanközveflö Irodába kérem, Nk Kazanlak krt. 9Q. cinre. (22108 K) 45/157/54 önhibáján kívül elvált hölgy keresi annak a kedves férfinak ismeretségét, aki tartós kapcsolat céljából társa lenne. Leveleket „Szeretnélek megtalálni" jeligére, Nk Pl,: 154 címre
kérek. (22179 K)_
Feladnám függetlenségemel, ha egy magas, barátságos, türelmes természetű, dpbmás fiatatemberre tabhék Én 34 éves, jó megjeb-nésü, rendezeti anyagokkal bíró, diplomás hóTgy vagyok Lehetőleg fényképes levelekéi várok „Valóság" jeigére a Nk. Ft: 154-be. (21566
K]_
Nem a hóleher panpán járó kíáfyfi keresem, hanem azt a komoly, csabdcentrikus lérli, akt hasonb tubjdonságú hölgy ismeretséget keresi Leszel a barátom? Aztán a férjem is? 35 év körüli, magas, lehetőleg dpbmás Iblalemberek bemutatkozó levetet vána egy 34 éves, lüggetten, komoly, gondokodású hölgy. Leveleket „Sárga rózsa" jeligére várok Nk Pl.: 154-be. (21550 K)
Valeri értékeken abpub kapcsobthoz 47 éves (174/76) sokoldalú, melegsztVű özvegy hölgy 15 éves (iával keresi jólekű, érzelemgazdag, vidám, bteligens társát. Levelekel „Sorslordub" jelkjére a NK Pf.
154-be várok (22293 K)_
25 éves bny érettségizett sportol, művészetet, mozit kedvelő inteligens btelbkluáfs barátot keres Levelekéi .Barátság és érdeklődés a
művészet iránt" jeigére Pl. 154-be várok (22295 K)_
Ha Te kb. 35 éves, lüggetten (netán etváH, de gyermektelen), jó megjelenésű, de valamií/en oknál fogva mégis társtalan vagy, akkor téged kereslek Csak akkor íj, ha komoly, családszerető, józan étetvlelü, megbízható, 175 cm-nél magasabb fiatalember vagy. Bemutatkozó leveted egy - 34/165 - dptomás hölgy várja, ak) a zajos társaságnál többre becsüí otthona meghittségét s az együtt széppé varázsolt hétköznapokat. Minden tartalmas levélre válaszotok, fényképel visszaküldöm Levelekéi „LEVENDULA" jeligére várok a Nk Pl. 154-be. (22296
K)_
.Csak tőled lügg" jeligére várom leveted egy 37 éves 168 cm magas lüggetlenszébs érdeklődési körű lértl aki nem csak adni hanem kapni is szerelné a szeretetet. Leveleket Plánder Hidetőbe Nk Kazanlak 9/D várok (22374 K)_
55 778
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 834 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt hét folyamán húsz csecsemő látta meg a napvilágot Kanizsán és vonzáskörzetében, ebből a létszámból három apróságotjelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán harminchét polgárt kísértek utolsó útjára, városunk lakossága húsz fővel csökkent. A hét folyamán tizenöt fő jelezte, szeretne városunkba költözni, s hatvankilencen költöztek el Nagykanizsáról.
43/168 független, filigrán, csinos, szőke vidám természetű, értelmiségi hölgy megismerkedne, magas, nem dohányzó szeretetre és komoly kapcsobtra vágyó értelmiségi úrral 46éves korig. „Keressük egymást" jeigére Nk. Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe várok levetet. (22376 K) 35 éves, 164 cm magas értelmiségi, nem dohányzó nő 1 gyermekkel társat keres, „ÚJ tavasz" jeligére Nk. Kazanlak 9, Pbnder Hirdetőbe
várok levetet (22377 K)_________
Olyan férlH keresek társamnak ab hűséges, őszinte, korban hozzá-mib, nem a gazdagságra éa kabndra vágyk 47 éves asszony va^ gyök Leveleket „BecsúW jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek (22480 K)
45 éves, dptomás hölgy 16 éves bányával nWlgens, értelmiségi házastársat keres. Levelekéi „Április" jeligére, Nk Pf.: 154-be kerek
(22481 K)_ _
50 éves, még dolgozó nő társat keres 55 éves korig. Levelekel „Szerelnék rád találni\' jeigére, Nk Pl.: 154-be kerek (22482 K)
Társam keresem 45 év körüli, tegabbb érettségizett, házias, csabd-szerető hölgy személyében, aki a szeretetet szeretettel viszonozza. Leveleket „Májusi orgona" jeigére, Nk Pl.: 154 cimr kérek. (22483 K) 25 éves lány megismerkedne érettségizett, intelligens, intelektualis. mozit, úszást, sportot, kirándulást kedveb fiatalemberrel Levelekel „Köbsónös szinpátB" jeligére Nk Pl: 154-be kérek (22556 Kj 45/15753 elvált hökjy megismerkedne lüggetten, jó megjelenésű úrral tartós kapcsobt coljából Leveleket „Piros rózsa" jeligére, Nk Pf 154-re várok (22591 K)_
40 éves 180 cm magas elvált, bkassal, munkahelyei rendelkező bibékben gazdag fiatabmber keres hasonb adottságokkal rendekező telkarcsú hölgyet, 4045 éves kong. „Szeretnélek megtalálni" jeligére a Nk Pl 154-re varok levelel. (22626 K)_
41 éves független szakmunkás fiatabmber társat keres 41 éves kong. .Kemény dó" jeligér Nk Kazanlak 9. Plánder Hiotetöbe várok levetet (22666 K)
.Megtalállak még" jeígére-várom vidéki leányok vagy elvált hölgyek b-vebt 28 éves korig, Én egy 28 éves függetbn, vidéken élő fiatatember vagyok Levetel Nk Plánder Hirdetőbe várok Kazanlak 9/D. (22667 K) „Szeretem ha kényeztetnek" jeigére vár levelel (Plánder Hirdetőbe, NK Kazanbk 9/0.) egy 43 éves lüggelten csinos értehiiségi rendezett anyagiakkal rendekező hölgy. Csak hasonló adottságokkal rendelke-
zo ur levelel várom 50 eves kori) {2X68 Ki _
29 éves, 173 cm magas, barna hajú, kék szemű, lüggetten liú, lüggetten hökjy tarsasagat keresi. Leveleket .Valaki kel nekem is" jeigére várok a Nk Pl. 154-re. (22687 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük egy fajtiszta schnauzer szukakutya, fajtiszta skótjuhász szuka, szintén nemes vérvonalú német vizsla kan- és szukakutyák, valamint fiatal és idősebb keverék házőrző kutyusok.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként I bekerülésükkor oltást kapnak, s L pontosan nyilvántartottak - <í szombatonként délután kettőtől < háromig - költségtérítési díj fi- | zetése ellenében - elvihetők a < Sáncban, a Thury-laktanya mö- i gött található menhelyről.
INGYENES
lahossági apré
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3.
TELEFON:
93/310-340, 312-303
téRESAZDlMSÓtíOZf
?Í mis KiraUUgtjt nté/tl Árt/t//*?f*f tiri* ufiitíimtítatttA\'i tárijtfit*
32
KANIZSA - -PíW
1997. március 21.
KANIZSÁN MARADNAK A TÁBLÁK
Mint a Népszabadság március 12-ei MTI-jelentésében hírül adta, március közepétől törvény tiltja reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvetlenül a közút mentén való elhelyezését. Autópálya, autóút és főút esetében a jogszabály száz méteren túl engedélyezi a táblák telepítését. A meglévő, korábban engedéllyel rendelkező táblákat március tizenötödikéig el kell távolítani.
A Zalaegerszegi Közútkezelő Közhasznú Társaság forgalomtechnikai osztályának vezetője, Kun Elek lapunk érdeklődésére elmondta, az ide vonatkozó törvény módosítása csak a külterületen elhelyezett reklámtáblákra vonatkozik, így nem érinti például a nagyka-
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 23-án 10 órától: ZALAI GYERMEKEK IV. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA
Városi és városkörnyéki bemutató
- 24-én 19 órakor: BOLHA A FÜLBE - vígjáték (HEVESI-BÉRLET) a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
- 25-én 19 órakor: BOLHA A FÜL- 1 BE - vígjáték (RÁTKAI-BÉRLET) *
- 26-án 14.30 órakor: „IDŐSEN ISq EGÉSZSÉGESEN" - ÉLETMÓD < TANÁCSOK | Előadó: Jakabfy Sándorné gyógy- < masszőr
- 27-én 10 órakor: HÚSVÉTI HÍ VOGATÓ - JÁTSZÓHÁZ Népi gyermekjátékok tanítása - to jásfestés
9
mmm wmmm
nizsai Hevesi utcán ideiglenesen elhelyezett reklámhordozókat, a villanyoszlopokra kiragasztott plakátokat, illetve a 74-es út mellett kihelyezett táblákat sem.
A megyei helyzet kapcsán Kun Elek elmondta, a zalai, ezerhatszáz kilométeres országos úthálózat területén ez mintegy ötven reklámtáblát érint. A Népszabadság jelentése szerint amennyiben a harmincnapos „türelmi idő" letelte után sem távolítják el a kérdéses táblákat, a reklámhordozó tulajdonosai egyszeri alkalommal tízezer forintig terjedő pénzbüntetéssel sújthatok^_
_B. J.
Történelemtanárok továbbképzése
Nagykanizsa város történelemtanárainak szakmai továbbképzésére került sor a Vasemberházban. Dr. Veresegyházi Béla tanár, tankönyvíró, módszertani segédletek készítője, továbbá a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata elnökségének tagja tartott előadást az általános és középiskolák gyakorló pedagógusainak a történelemtanítás módszertani kérdéseiről. Emellett Veresegyházi Béla szólt a történeti topográfiáról, a NAT problémáiról, valamint a tan-tárgy időszerű feladatairól._
H. I.
HOLTTEST
A KÚTBAN
Kilimánba, egy családi házhoz riasztották a kanizsai tűzoltókat, ahol az udvaron álló kútból egy holttestet emeltek ki. A kilimáni illetőségű hölgy öngyilkossági szándékkal vetette magát a mélybe.
ISMÉT LÁNGOLT AZ AVAR
A Szepetneki utca végén a tűzoltóság munkatársai öt hektárnyi égő aljnövényzetet oltottak el. Tizenharmadikán két helyre is riasztották az egységeket, a Garabonci szőlőhegyen avar, Inkén egy erdő gyulladt, ki. Bocska határában is kukorékolt a vörös kakas, az égő avar anyagi kárt szerencsére nem okozott. Nemzeti ünnepünk napján sajnos nemcsak a fáklyák égtek, a miklósfai halastó melletti nádas is lángra kapott, s az esti órákban Becsehelyre is avartűzhöz vonultak a tűzoltók. Zajkon szintén az aljnövényzet égett, s a tűz átterjedt a szomszédos facsemetésre is. A kár értéke egymillió forint.
TŰZ FIGYELMETLENSÉGBŐL
Ortilosba riasztották a kanizsai tűzoltókat, ahol egy lakóház egyik szobája gyulladt ki. A tüzet feltehetően az okozta, hogy a ház idős lakója figyelmetlenül vitte át a parazsat az egyik kályhától a másikig, s a földre hullott parázs lángra lobbantotta a helyiséget. Az anyagi kár kétszázezer forint, s csupán a szerencsének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt.
MŰSZAKI MENTES
A tűzoltók a polgármesteri hivatal kérésére a Városi Gyermekkönyvtár épületéről távolították el az életveszélyessé vált fellazult vakolatot, a lehulló kisebb-nagyobb darabok veszélyeztették a járókelők testi épségét.
PRÓBÁLKOZTAK
A Nagykanizsai Határőrség munkatársai negyvennégy jogsértő külföldi állampolgárral szemben intézkedtek. Ok a zöldhatáron próbáltak Szlovéniába jutni, ám huszonhatan már a határ innenső oldalán elakadtak, tizennyolc főt pedig a szomszédos ország határőrei tessékeltek vissza. A kísérletet tevők közül két román állampolgár ellen jogellenes Magyarországon való tartózkodásuk miatt büntetőeljárás indult.
LOVAGIAS LOVASOK
A Bolhói Határőrizeti Kirendeltség portyázó lovas járőrei szolgálatuk ellátása közben a magyar-horvát határtól mintegy száz méterre erdőtüzet észleltek, s haladéktalanul értesítették a nagyatádi és barcsi tűzoltókat, akik a tüzet lokalizálták, így az nem terjedt tovább.
GARÁZSBETÖRÉS
Egy kanizsai garázsból háromszázezer forint értékű szerszámot, alkatrészt vittek el ismeretlen tettesek.
JÓ ORRUK VAN
Egy városunkbéli divatházba törtek be ismeretlen tettesek, s egymillió forint értékű parfümmel megrakodva távoztak.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya, Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
KÖRNYEZETE RENDBETÉTELÉVEL 1 ¦ &¦ 3
VEGYE KI RESZET A TAVASZI s q <
nagykanizsa Hoz* I /Yo/Ujrl NAPOK MUNKÁJÁBÓL! i —j|
ÉSZAK VAGY DÉL
- A vitában, hogy melyik régióhoz csatlakozzon a város több pro és kontra vélemény hangzott el. A vitát, amely végül nem döntött el semmit - talán nem is ez volt a cél - általában a sokszínűség, a lehető legjobb irány megtalálása és a kellő felelősségérzet jellemezte. A vitát részben végigkísérve televízión mégsem tudtam eldönteni, hogy ez a város jövője szempontjából sokmindent eldöntő vita, előkészített volt-e vagy ad hoc jelleggel történt. Ez utóbbira gyanakszom - írja többek között hozzászólásában Mózes Pál nyugdíjas tanácselnök.
Ezt lapunk 11. oldalán adjak közre. A témához kapcsolódik a 3. oldalon tatálható jegyzet is.
EMBER ÉS TERMÉSZET
- Annak ellenére, hogy Dél-Zala klímája nem kedvez a minőségi szőlőtermesztésnek, és hiányoznak a kedvező kitettségű déli lejtők is, mégis a történelmi múlt homályába vész Nagykanizsa környékén a szőlő meghonosítása. Természetesen vannak nagyon jó évjáratok, amikor az aszúsodás is jelentkezik egyes fajtákon, de ez csak ritkán fordul elő. A szőlőskertek elhelyezkedése évszázadok tapasztalata szerint alakult ki az észak-déli irányban elnyúló dombsorok tetején, Bagolai-hegy, Szentgyörgyvári-hegy, För-hénci-hegy, Homokkomáromi-hegy. Az alsó régiókból a szőlőtermesztés mindenütt hiányzott. A hatvanas évektől divatba jött a kertészkedés, a hétvégi ház. Ennek nyomán sok ezerrel gyarapodott a birtokosok száma, köztük olyanok, akik nagyon olcsón megvásárolták a dombtetőtől a völgy talpáig nyúló hajdani telkek alsó részét, kedvező szőlész-kedési lehetőséget remélve -mondta lapunknak adott nyilatkozatában dr. Cseke Ferenc.
Természeti-környezeti lokálpatriotizmusról szóló beszélgetésünk a lap ü. oldalán olvasható.
ELEGEDETT-E
A BETEG?
Nagyon fontos, hogy a kérdőívek mindenkihez eljussanak, aki hosszabb-rövidebb ideig kórházi ápolásban részesült, és hogy a benne szereplő kérdésekre - név nélkül - őszintén
válaszoljanak. Közös érdekünk, hogy javuljon az ellátás színvonala, s ha csak egy-egy kis lépéssel jutunk ezáltal előbbre, már megérte azt a néhány perc figyelmet és fáradságot, amit a
kitöltésére és elküldésére áldozni kell, - mondta el többek között lapunknak a Zala Megyei Területi Egészségbiztosítási Bizottság munkatársa.
írásunk a lap 6. oldaln olvasható.
MEGJELENIK MINDEN PÉN FE
I
ARA: 35 Ft
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terc u. 3.
Telefon/lax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1981.
IX. évfolyam 13. szám 1997. március 28.
TEMETOFENNTARTAS SÖTÉT TITOK?
A kifogás hatására a pályázati kiírást módosították. Az új kiírásban már nem szerepeltek a kifogásolt feltételek. Hiányzott azonban más is az új pályázati feltételek közül. Többek között nem tartalmazta azt, hogy a pályázónak be kell nyújtania a cégbírósági bejegyzésről, adóhivataltól, társadalombiztosítástól és pénzintézetektől származó igazolásokat is.
A második pályázati kiírásra a Fekete Rózsa Bt. ezen dokumentumokat - előző pályázatával ellentétben - nem csatolta, ahogyan az első körben nem pályázó, de másodszorra ajánlatot adó Park Szolgáltató Kft. sem. Ez utóbbi nem is tudhatta, hogy az első pályázati kiírás ilyen feltételeket tartalmazott. Annak ellenére, hogy a hiánypótlás a bíráló bizottság összeüléséig megtörtént, a két pályázatot nem fogadta el, a pályázatot eredménytelennek nyilvánította. A Fekete Rózsa Bt. 4,3 millió forintos, a HOR Kft. 7,4 millió forintos bruttó ajánlatot tett, a Park Kft. - általános forgalmi adó nélküli - nettó 9,9 millió forintért vállalta volna a temető-fenntartást, - tudhatjuk meg a lapunk 12. oldalán közreadott összeállításunkból.
A VÁROS BAJNOKA
- Több remek sikerben volt részem, de az igazi csúcs, a múlt évi városi nyílt egyéni sakkbajnokság megnyerése volt. Hárman végeztünk az élen holtversenyben, majd a rájátszásban sikerült legyőznöm
Papp Nándort, az előző évi bajnokot, míg a tanítómesteremmel, Sziva Antallal döntetlenre végeztem - mondja lapunknak adott nyilatkozatában Kercsma-rics József.
írásunk a lap 15. oldalán olvasható.
FORDULAT
A közgyűlés keddi döntésének értelmében a képviselő-testület ismét lemondott mintegy tizenötmillió forint közvetlen ellenőrzésének lehetőségéről. A városatyák ugyanis a Ferencz József vezette városüzemeltetési albizottság javaslata alapján - aki egyben több városüzemeltetésben érdekelt cég társtulajdonosa is - a jövő hónap elejétől a Via Kanizsa Kft. érdekeltségébe utalták a temetőgondnokság és a temetőfenntartás feladatait, annak bevételeit és költségvetési támogatását. A jövő évi költségvetés ezen sorainak kötelező átutalása azon túl, hogy még átláthatatlanabbá teszi a pénznek a feladat tényleges elvégzőjének való eljuttatását, valamint a teljesítés ellenőrzését - azon érdekcsoportoknak kedvez, akik a Via Kanizsa Kft-t egy városgondnokság csírájának tekintették. A képviselőknek e folyamat megállítására most már csak az a lehetősége maiad, hogy a Via Kanizsa Kft-nek utalandó állami pénzeket a jövő évi költségvetés elfogadásakor alaposan górcső alá veszik.
A képviselő-testület munkájáról lapunk 4. oldalán számolunk be.
1 ( KANIZSA - ÖHáönmíuuwit ) 1997. március 28.
Kollégiumok átvilágítása
A város elfogadott középiskolai koncepciója elfogadásakor a közgyűlés határozatba foglalta azt a javaslatot, amely szerint kerüljön sor a kollégiumok kihasználtságának felülvizsgálatára. A hatékonyabb hasznosítási lehetőségekre vonatkozó javaslat áprilisban kerül a közgyűlés elé a közoktatási fejlesztési terv keretében, amely jelenleg véleményezési szakaszban van.
Gyógyfürdő és konferenciaközpont
Suhai Sándor polgármester vállalkozói szerződést írt alá a Thering Kft.-vei tervdokumentációk elkészítésére. A tervek a kanizsai gyógyfürdő és konferenciaközpont létrehozásának elképzeléseit tartalmazzák.
Megvették a bagolai földeket
A polgármesteri hivatalnak sikerült megegyeznie azokkal a tulajdonosokkal, akiknek a földjeire a bagolai hulladéklerakó ráterjeszkedett. A hétezernyolcszáz négyzetméternyi területet kétszáz forintos négyzetméterenkénti áron adják el az önkormányzatnak, amelyről előszerződést kötöttek.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
őri Sándor képviselő a mik-1 lósfai Mindenki Házában 1997. g április 3-án csütörtökön 18 és < 19 óra között várja fogadóóra-1 ján a 13. választókörzet lakóit.
A könyvtárépítő város a jövőjét készíti elő
Tisztelt Szerkesztőség!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 11. számának 7. oldalán, a Gazdasági Bizottság ülésének ismertetésekor a következő mondat olvasható a Városi Könyvtár elhelyezésének kapcsán.
„Palotás Tibor megkérdőjelezte, hogy szükséges-e ilyen felújításba, beruházásba milliókat ölni, amikor ma az emberek érdeklődése nem nagy a kultúra iránt. [...] kell-e a városnak egy ilyen inproduktív beruházás."
Nem kívánjuk minősíteni a képviselő megnyilatkozását, hanem minden kommentár nélkül mellékelünk egy cikket a Könyvtári Levelező című folyóirat 1993/5. számából. Ez a cikk még akkor íródott, amikor a város önkormányzata új könyvtár építését határozta el. S ez a határozat még ma is érvényben van...
Kérjük, szíveskedjenek leközölni ezt a cikket, mintegy válaszként mindazok nevében, akik szerint a kultúra hosszú távon a legtöbb hasznot hozó beruházás.
Tisztelettel a Városi Könyvtár Olvasószolgálata:
Ábrahám Éva Doszpoth Vilmosáé Gál Erzsébet I livekovics Zoltánné Kisné Barátit Éva Kocsis Katalin Kodela Lajosné Pálosi Istvánné Schmidt Judit
Varga Mária
Nagykanizsa, 1997. március 18.
gának a kérdést: lehet-e a próbára tevő időkben, szorító viszonyok között is emberibben és jobb közérzettel élni? Van-e értelme a küzdésnek és a bizakodásnak? Meggyőződésük, hogy van. Hiszen - ahogy Széchenyi mondja -: életmeleget nem az ábrándok adnak, hanem a cselekvési tehetség. Kanizsa polgáraiban van ilyen tehetség. Ez sarkallja őket az új könyvtár építésére, és ad igenlő választ a címben feltett kérdésre. Felismerték, hogy a XX. század végén élő, Európához tartozni kívánó magyarság csak kulturáltsággal, alkotó és értékteremtő képességgel lehet tagja a népek családjának. Feüsmerték, hogy nem létezhet olyan emberi közösség, amely fejlődését csak az anyagi gazdagság mércéjével méri. Az értelmes emberi élet megvalósításában, a kultúrában a könyvnek semmi mással nem pótolható szerepe van.
Mit vár az olvasó a könyvektől? Értelmes, felszabadító szórakozást. A szellem játéklehetőségét. Tanítást -jót és jól - a jövőre felkészítő iskolákban. Es segítséget mai dolgainkban: a szakismeretek elsajátításában, a tájékozódásban, jártasságot a jogi ismeretekben, segítséget az egyéni boldogu-
LESZ-E KÖNYVTÁRI SZÉKHÁZ NAGYKANIZSÁN?
A.zalai föld Árpád-korból származó városa, Nagykanizsa könyvtárát új épületben kívánja elhelyezni. Jelenlegi otthonába 1988-ban költözött. Ez az épület a hazai ferences barokk építészet kiemelkedő alkotása, amely 1760 körül épült, és most újból e rend veszi birtokába. Itt kap helyet a lelkeket gyógyító ferences közösség és az elesett embereket ápoló, testi bajaikat orvosló Máltai Szeretetszolgálat.
A cikk címe kérdő mondat, vajon jogosan-e? Napjainkban fokozódó nyomás terheli a mindennapi életet és a kultúrát is, hiszen csökkentek, vagy reálértékben csökkentek azok az összegek, amelyeket könyvtárépítésre és állománygyarapításra, a kórházak, iskolák, művelődési házak, színházak
fenntartására, esetleg bővítésére lehet fordítani.
Ezekkel a gondokkal küzd Nagykanizsa város önkormányzata is. Kétszer is meg kell gondolnia, hogy a város polgáraival együtt mikor és mire adja pénzét. A bajban hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a fennmaradáshoz, a meglévő eredmények görcsös megtartásához nélkülözhetetlen lépésekre figyeljünk. Valóban fontos erény a hétköznapok életösztönéből táplálkozó gyakorlatiasság, de elismerésre méltó a város önkormányzatának gesztusa is: napjaink nehézségei között, a nehézségek utáni helyzetre gondolva úgy tervezi a jelenben a holnapot, hogy abból út vezessen a holnapután-ba. A város vezetősége feltette önma-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati biztosnak jelölhető személyek részére. Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű, magyar állampolgárok, akik felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat benyújtható 1997. április 15-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázaton megfelelő személyek kiválasztása után azok nevét, költségvetési gyakorlatuk szakirányát közleményben a helyben szokásos módon tesszük közzé.
Az önkormányzati biztosnak jelöl-
hető személyeknek a konkrét kirendeléskor meg kell felelni a 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/A. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak is. f Érdeklődni és felvilágosítást kérni ^ Nagykanizsa Megyei Jogú Város S Polgármesteri Hivatalának Gazdasá-| gi Osztályán lehet személyesen, il-* letve a 311 -048-as telefonon. ,
lásban. Mindez jogos és szükséges. Ám az igényes olvasók a könyvtől szellemi orientálást is várnak, az erkölcsi értékek védelmét a gyorsan változó, nem mindig egyenletesen rendeződő életünkben.
Könyvtárépítő szándékát a város önkormányzata zártkörű, meghívásos, titkos és költségtérítéses pályázat kiírásával bizonyította. Ez év március 26-án a bírálóbizottság értékelte a beküldött hat pályaművet. Közülük három megálmodott épületet tartott méltónak a könyvek tárolására, az olvasók fogadására és a meglévő építészeti környezetbe való illeszkedésre. Első díjat nem adott ki. Második díjban (200 ezer Ft) részesítette a KANIZSA TERV Tervezői Kft., a TEAMPANNON Építészeti és Mérnöki Iroda, valamint a STÍLUS Építőművész Kft. pályaművét. Harmadik díjban (100 ezer Ft) részesítette a KÖZTI Középülettervező Részvénytársaság és a KAPÓS TERV Tervező és Vállalkozó Kisszövetkezet pályaművét. A VADÁSZ ÉS TÁRSAI Építőművész Kft. munkáját 60 ezer Ft-os meghívási díjjal ismerte el. A bírálóbizottság a pályaművek további gondozását a képviselő-testületre bízta.
A megvalósítandó épület könyveknek ad otthont. A könyvek - Babits szavával - segítenek eszmélést keresni az élet bozótos, nehezen áthatolható Robinson-szigetén. A könyv a jövőt hordozza magában, a könyvtárépítő város pedig jövőjét készíti elő, a jövőben munkálkodó polgárainak teremt emberhez méltó életet.
Cselényi Imre
1997. március 2K.
I
KANIZSA - Ittta*
I
Fodor Gábor:
„REMÉLEM, HOGY A HELYI SAJTÓ FÜGGETLEN MARAD...
Az elmúlt hét péntekén városunkban járt dr. Fodor Gábor szabaddemokrata országgyűlési képviselő, aki a délelőtt folyamán Gelsére látogatott, hogy a helyi polgármesteri hivatalban átadja a község általános iskolájának a pályázaton elnyert iskolabuszt.
Dr. Fodor Gábor délután a nagykanizsai leánykollégiumban tartott rövid előadást a Nemzeti Alaptantervről a városi pedagógusok részvételével. A képviselő a meglehetősen gyér számú érdeklődő előtt elmondta, a NAT jelentősége véleménye szerint abban áll, hogy a rendszer bevezetése meghozta az elmúlt évek legjelentősebb oktatáspolitikai változását, s lehetőséget nyújt a sokszínű iskolarendszer kialakítására. Hátránya azonban - mint elmondta -, hogy a központi szabályozás eltűnésével az iskolák között várhatóan jelentős színvonalbeli eltérés mutatkozik majd, s nem lesz biztosított az intézmények közötti átjárhatóság sem.
Dr. Fodor Gábor a NAT megszületésének előzményeiről szólva elmondta, az alaptanterv parázs szakmai vita eredményeként jött létre, s konkrét tartalmát a Művelődési Minisztérium szakemberei - éppen a sokszínűség igényének megtartása miatt - kezdetben sem akarták meghatározni, így a NAT tulajdonképpen a pedagógus szakma önképe lesz.
Az alaptanterv bevezetésének időpontjáról a képviselő elmondta, véleménye szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a rendszer jö