Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.15 MB
2008-11-12 15:08:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
466
2175
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Kanizsa 1997. 014-017 szám - április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

RÉVÉSZ DIADALA
A fővárosban, a Komjádi uszodában rendezték meg a hagyományos Csík Ferenc úszó emlékversenyt. A nők mezőnyében ott voltak Kiss László szövetségi kapitány válogatottjai, köztük Révész Katalin, a CWG-Vízmű SE kiválósága, a válogatott keret tagja.
A kanizsai úszókirálynő kiváló eredményt ért cl, aki 100 m gyorson tovább javította egyéni csúcsát, nagyszerű időeredménnyel végzett az élen a válogatott kerettagok előtt.
Az élcsoport végeredményei:
1. Révész Katalin 58,90 mp (új megyei felnőtt csúcs),
2. Klocker 59,25, 3. Kata-tics (mind a kettő Bp. Spartacus) 1:00,32 mp.
(Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.)
KÖRNYEZETI NEVELÉSI KONFERENCIA
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Zala Megyei Csoportja szervezésében került sor a tavaszi szünet első napján arra a regionális konferenciára, melynek a Bat-
A regionális konferenciát támogatta a Soros Alapítvány, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Coca-Cola Amatil Kft., de az ülésteremben csak a Saubermacher és a Sau-bermacher-Ryno Kft. transzparensei függtek.
thyány-gim\'názium adott otthont. Elsőként Benedek Miklós megyei egyesületi elnök köszöntötte a szépszámú egybegyűltél, majd Suhai Sándor, városunk polgármestere mondott megnyitó beszédet, hangsúlyozva a környezeti nevelésnek a mindennapjainkban érvényesülő vagy csorbát szenvedő hatásait. Vásárhelyi Tamás, az MKNE elnöke, a Magyar Természettudományi Múzeum igazgatója a világ kerekségéről, Kotnyek István, a ZMPI igazgatója a régi magyar iskolákban folyó környezeti nevelésről tartott előadást. A biológia- és kémiaórákon folyó kör-
nyezeti nevelés lehetőségeiről Tól-gyesné Kovács Katalin, az erdei iskolában folytatható környezeti nevelési tevékenységről pedig Adorján Rita beszélt. Időképek és a környezeti nevelés címmel Havas Péter adott elő. Ferencz József, a Nagykanizsa - Saubermacher-Ryno Hulladéklerakót üzemeltető Kft. ügyvezetője Környezet, amelyben érdemes élni, környezeti nevelés Stájerországban témakörben adott elő a konferencia résztvevőinek. Csoportmunka-bemutatóra is sor került, Albert Judit és Victor András programjai zárták a rendezvényt.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Telefon/fa*
(93) 312-305
Tarif«.;


ALAPÍTVA: 1981.
IX. évfolyam 14. szám 1997. április 4.
SZDSZ MÉRLEG
Röst János hangsúlyozta, a polgármester hiteltelenné vált a pártoknál, a civil szervezeteknél, a gazdasági élet szereplőinél. A közgyűlési döntéseket eseti, egyéni érdekeken alapuló paktumokkal, kliensrendszer kiépítésével és nyomásgyakorlással kívánja elérni. Visszatért a szolgalelkűség iránti,.ejvárás.
A Szabad Demokraták sajtótájékoztatójáról lapunk 7. oldalán szá-mólunk be.
99
ARANY, AMI BŰZLIK
Az első probléma a kilencvenes évek elején merül fel. Ekkor az önkormányzat az elemi működéshez szükséges pénzt sem tudta a költségvetési üzemnek, ennek átalakulása után a városgazdálkodási intézménynek folyósítani.
1995 nyarán a Saubermacher-Ryno Kft. pályázatában csak éppen a toronyórát lánccal nem ígérte meg. Akkor úgy hallottuk, hogy a cég a lerakót a lehető legmagasabb szintre emeli, feladatát pedig szintén felsőfokon látja
majd el. Az önkormányzat és a kft. között létrejött szerződés nem került nyilvánosságra. Arról csak a jegyzőnő tudna felvilágosítást adni. A pályázat azonban nyilvános volt, ebben ígérték, hogy folyamatosan takarják és kompak-
torral tömörítik a hulladékot -mondja többek között Püspök Rudolf, a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság elnökigazg...