Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.88 MB
2008-11-12 15:12:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
497
1498
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Kanizsa 1997. 018-022. szám - május

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

CIVILISSIMUS-DIJ
A VÁROSVÉDŐKNEK
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telcton/lax:
(13)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 18. szám 1997. május 2.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A hét végi Zalaegerszegen megrendezett Civil Börzén, amely a Budapesti Nonprofit Expo előzetes rendezvénye, a Landorhegy Alapítvány Non-profit Információs Központja első alkalommal adta át a Ci-vilissimus díjat a megye kiemelkedő civil szervezetének. Ezt az oklevelet és emlékplakettet a kuratórium a Nagykanizsai Városvédő Egyesületnek ítélte oda több éves sikeres, kiemelkedő város- és közösségfejlesztő tevékenységéért.
A tízéves fennállásai ez évben ünneplő egyesUlet munkáját, terveit lapunk !4. oldalán adjuk közre.
MEGYEI SZERVEZŐ IRODA
A Szabad Demokraták Szövetsége Zala Megyei Szervező Irodája Nagykanizsára került. Az iroda vezetésével Röst Jánost, az SZDSZ kanizsai szervezetének elnökét bízták meg, aki a jövőben főállású, függetlenített irodavezetőként látja el e feladatot.
MIÉP IRODA
A Zrínyi utca 51 szám alatt megnyílt a Magyar Igazság és Elet Pártja nagykanizsai szervezetének hivatali helyisége, ahol minden kedden IS és 19 óra között várják a/, érdeklődő lakosságot.
Lapzártánk után. kedden tartotta soron következő ülését a kanizsai közgyűlés. A napirendek között előre láthatólag megtárgyalta a testület az 1996. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót, a pénzmaradvány felosztására és a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot. A közgyűlés elé került a pénzbeli és termé-
A Szociális Foglalkoztató korábban pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Alapítványhoz a bedolgozó foglalkoztatás támogatására. A megítélt támogatás ellenére sem jelentkezett a Foglalkoztató, hogy a s/er/ődést megkössék. Ezért .i döntéshozó felkérte a támogatottakat, jelezzék, mikorra várható a
szetben nyújtandó szociális támogatásról szóló rendelettervezet és a lakástulajdonhoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása. Valószínűleg megtárgyalták a Szociális Foglalkoztató helyzeté ről szóló beszámolót és a közhasznú foglalkoztatás létszámkeretének emelésére tett előterjesztést. Ugyancsak elfogadásra kerülhetett a Kai-
szerződés feltételeinek megléte. Dr. Berlinger Henrikné, az intézmény vezetője válaszlevelében közölte az alapítványi irodával, hogy a tavalyi évben bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt a támogatás feltételeinek már nem felel meg a Foglalkoztató, így a szerződést nem tudják megkötni. Amennyiben a
mái utca - Arany János utca összekötésének beruházási programja. A napirendek között szerepelt az oktatási-nevelési intézmények vezetői megbízásai is.. A tervek szerint zárt ülésen került sor az Alfától az Omegáig Kft. tevékenységének beszámolójára, a fellebbezések és aktuális témakörök megtárgyalására.
jelenlegi helyzetnek megfelelő új pályázati kiírás megjelenik, pályázni szándékoznak.
Mindezekre válaszolva az alapítvány kuratóriuma közölte, hogy tudomásul vették, hogy a szervezetnek megítélt támogatást a Foglalkoztató nem kívánja igénybe venni, és a támogatást visszavonták.
PÁLYÁZATI PÉNZ, VISSZA A FELADÓHOZ
2 ( KANIZSA - \'Styottoáfi UléAeú J 1997. május 2.
Pénzügyi Bizottság
Zárszámadás
A bizottság legutóbbi ülésén részletesen áttekintette az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a pénzmaradvány felosztására tett javaslatot és az 1997. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Marton István, a bizottság elnöke és a terület képviselője javasolta, hogy az ...