Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.3 MB
2008-11-12 15:16:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
457
1645
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Kanizsa 1997. 023-026. szám - június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


Európabajnokság a Csó-tónál
Nagyszabású triatlon-viadal színhelye lesz holnap, szombaton a Csónakázó-tó és térsége, ahol az Orvos Európa-bajnokságot rendezik meg a kanizsai szervezők, élén dr. Czigány Róbert és Csőgör jános, és segítőtársaik közreműködésével. - A délután, két órakor kezdődő kontinensbajnokságon mintegy tíz országból közel kétszáz orvos-lriatlonista szerepel, akik ezerötszáz métert úsznak, negyven kilométert kerékpároznak és tíz kilométert futnak -tájékoztatott Csőgör János.
A nemzetközi triatlon bajnokságot „színesíti" a tíz órakor kezdődő gyermekverseny (200 m úszás, 8 km kerékpározás, 2 km futás), a rövidtávú nyílt verseny (17 év felettieknek), melynek távja megegyezik az EB távokkal. A versenyekre a helyszínen is lehet nevezni._
- balogh -
Hagyományőrző Nap
Május harmincadikán tartotta Hagyományőrző Napját a Rozgonyi Általános Iskola. A programok során a gyerekek számára kézművesek bemutatójától kezdve Kustár Zsuzsa iparművész kiállításáig igyekeztek a kulturális értékeket bemutatni. Sor került a Dél-Zala és az Aranyvessző Néptánc Együttes, a Mákvirág Citera Együttes és a Patkó Banda Népzenei Együttes fellépéseire is. Nagy siker övezte az iskola hatodik B. osztályos tanulóinak Szent-Iváni tűzugrás című előadását. A programokat legvégül a gyerekek önfeledt szórakozását biztosító Suli-buli disco zárta.
OROSZ KAPCSOLAT
Ez a körzet, ez a régió kapcsolatoknak a felerőelőnyöket élvezhet ab- sítését, felújítását kezdőből. hogy mi az orosz ményeztük. Lépcső va-
gyunk, egy kapocs Európa és Oroszország között*.
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefen/lax:
(93)312-385
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 23. szám 1997. június 6.
LEVELÜKET MEGÍRTÁK
Öt önkormányzati képviselő állampolgári bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál a Kábeltel Kft. piaci magatartását kifogásolva. Véleményük szerint semmi sem indokolta a soros rendszer havi díjának legutóbbi felemelését 550 forintra.
RÁKOSI NEM FOGADTA ŐKET
- Élni és túlélni akartam a megalázó, emberpróbáló időszakot! Semmitől sem féltem, és-ez lendített túl a nehézségeken. Az önéletrajzom a háború utáni Magyarországon „vegyesnek" találtatott, de mivel a munkámat elláttam, így nem találtak tüskét az életemben.
(Csontos Ferenc megpróbáltatásairól a IS. oldalon olvashatnak.)
STRICI-PARADICSOM?
Napjainkban egyre nagyobb számban láthatunk út szélén ácsorgó, magukat félreérthetetlenül kínáló lányokat. Hogy kik ők és a rájuk vigyázók, miért csinálják? Ezt igyekeztünk tisztázni velük készített riportunk során.
(Összeállításunk a I2-J3. oldaton olvasható)
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
PÉK PÁL HAVAK TÁNCA
című kötetének bemutatója 1997. június 9-én 18.30 órakor A VÁROSI KÖNYVTÁR ZENEI RÉSZLEGÉBEN.
KÖZREMŰKÖDIK A KÖNYVTÁR MEGLEPETÉS KÖRE.
Tisztelettel hívnak minden érdeklődőt!
GEDO
Bajban a bajnok
A magyar ökölvívás olimpiai bajnoka, számos világverseny és kontinensviadal győztese beszél élete tragédiáiról és reményeiről.
(Vele készült interjúnk a 16. oldalon olvasható.)
HÁBORÚ ESZTEREGNYÉN
Kitört a háború Esztereg-nyén. Ha vér még nem is folyt, a szópárbaj a polgármester és a lakosság között kezd teljesen elfajulni. Az ügyben okirathamisítás is szóba került.
(írásunk a 7. oldalon olvasható.)
Q KANIZSA - ÖHáwKéuttwtf }
1997. június 6.
bizottságok
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tábla a laktanyára
Végleges helyen az iparcikkpiac
Szerdán délután a szokásos időben ülésezett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Első napirendi pontként a Honvéd Hagyományőrző Egyesület kérését vitatták meg. Mint az előadó elmondta, az egykori Ferenc József laktanya épülete az idén 95 éves, építésekor Európa legszebb, és a Monarchia legnagyobb laktanyája volt, amely 1945-ig töltötte be ezt a funkciót. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület szeretne egy fehér márványtáblát elhelyezni az épületben, és ehhez kérték a VKB támogatását, amelyet meg is kaptak. Ezt követően a piac és vásárcsarnok rendezési terveiről esett szó. A téma kapcsán hangzott el, hogy szerencsés lenne erre a területre átköltöztetni az iparcikkpiacot. Ha nem is sikerül a végleges helyet kialakítani, az ideiglenes elhelyezés már szerencsés lenne most, mielőtt még a polgármesteri hivatal a város szívében lévő standokat ismét megversenyeztetné. A tervek szerint az iparcikkpiac végleges helyét az út mentén a sportcsarnoknak kijelölt hely előtt nyerhetné el. Ezt követően az Erzsébet tér 14-15-ös épület felújításáról tárgyalt a bizottság. Az IKI eredeüleg csak a homlokzat és a tető hibáinak kijavítására kapott terveztetési megbízást, ám nem elképzelhetetlen, hogy az épület hasznosításra kerül - hangzott el a bizottsági ülésen, s ebben az esetben az eredeti elképzelések módosulnak. Ezért a bizottság - míg a hasznosítás kérdéseiről nincs egyértelmű válasz - elnapolta a kérdést. Ezt követően a Beruházási Szabályzat módosításáról tárgyalt a bizottság. Fontos lenne a város zöld területeinek felmérése, és digitális térképi megjelenítése, hiszen csak így követhető, miként változik a város „zöld" vagyona, hol, mikor, milyen beavatkozásokra, pótlásokra van szükség - hangzott el a bizottság ülésén. A jelenlegi állapot felmérése szolgál majd a további cselekvések alapjául, ám ezekre a felmérésekre, valamint a koncepcionális pótlásokra nincs megfelelően elkülönített keret - mondta el Árvái János. A felmérése, és a hozzá kapcsolódó feladatok hat-nyolc millióba kerülnének, ezért a szakemberek azt szeretnék, ha a jövő évi költségvetés tervezésekor erre is különítenének el pénzeszközöket. A bizottság támogatta a felvetést. Mindenképpen fontos lenne egy váro-
si főkertész kinevezése, nemcsak azért, mert már több városban van erre példa, hanem azért is, mert zöld területeink állapota, nagysága elengedhetetlenné teszi ezt. A bizottság ezt a felvetést is támogatta. Címzett támogatási kérelmet adott be a város a palini iskola felújítási programjához. A beruházás összes költsége 300 millió, amelynek 90%-át az állam adná. Amennyiben sikerül elnyerni a támogatást, a munkák megkezdhetők, a költségvetésbe eredetileg betervezett húszmillió forintból a legszükségesebb munkák elvégezhetők, s a fennmaradó összeg másra is hasznosítható lesz. Lebontásra kerül a Sóhajok hídja, az idén csak a bontás munkálataira van anyagi forrás.
D. É.
Szociális és
Egészségügyi Bizottság
Szociális koncepciók
Rockkal a drog ellen
Önkormányzati lakások pályáztatása
Lakbéremelés
A első napirendi pontként zárt ülésen a fellebbezésekről tárgyalt a bizottság, majd a város társadalmi-gazdasági programjához kapcsolódó szociális koncepció kérdését tekintette át. A vitában Pócza Attila megdöbbenésének adott hangot, és katasztrofálisnak nevezte a kérdéskörhöz csatlakozó helyzetet Szóba került egy ápolási otthon létrehozásának szükségessége is, majd fogalmazásbeli változtatásokkal az előterjesztést a bizottság elfogadta. Következő napirendi pontként dr. Csákai Iván, a bizottság elnöke értékelte a hét végén lezajlott „Rockkal a drog ellen" feszüvál eseményeit. A műsort és a kezdeményezést nagyon jónak minősítette. Kelemen Z Pál ugyanakkor felháborítónak tartotta, hogy ezt az ötletet, illetve annak kivitelezését az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság mindössze 20 ezer forinttal támogatta. Mint a bizottság elnöke elmondta, az ilyen stílusban lezajló ifjúságnevelő programoknak van hatása, ezért ezeket kell minden lehetséges eszközzel támogatni. A bizottság úgy döntött, hogy a szervezők által kért támogatást kiegészítik az
Egészségnevelési Alap egyik pályázatára érkezett pénzalapból.
Ezután az üresen álló önkormányzaü lakások megpályáztatásának kérdését vitatta meg a bizottság, majd a lakbéremelés kérdése került napirendre. Hosszas vita során, melyben szót kapott Kámán László, az IKI vezetője és a lakásbérlők egyesületének képviselője is, a bizottság végül is a 23,6-es emelés helyett annak nyolcvan százalékát fogadta el. Ez mintegy 18-19 százalékos emelést fog jelenteni.
_Sz. A.
Pénzügyi Bizottság
Bajcsai építkezések
A Marton István elnökletével ülésező bizottság legutóbb a bajcsai lakásépítési program önkormányzaü szerepvállalása tárgyában lefolytatott vizsgálatának írásos anyagát tekintette át. A véglegesített összegző jelentést a bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták. A dokumentum előbb az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, majd a közgyűlés elé kerül.
_L.I.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Bajcsai vizsgálat
Közterületrendelet
Összeférhetetlenség
Állattartási rendelet
Első napirendként zárt ülésen tárgyalt a bizottság az önkormányzati szerződéstervezetekről, majd áttekintette a Pénzügyi Bizottság által összeállított jelentést a bajcsai építkezések önkormányzati szerepvállalásának kérdéséről. Marton István és Deiszin-ger József szóban is kiegészítette a vizsgálat eredményét, amelynek tartalma bizalmas anyagnak számít.
Ezt követően a közterület-rendelet módosításának tervezetéről tárgyalt az ÜJKB. Mint azt dr. Gyergyák Krisztina jogi főmunkatárs elmondta, ez azért szükséges, mert az érvényes rendelettel szemben csak fizetési meghagyás útján lehet a ki nem egyenlített díjat behajtani. A módosítás másik
oka az, hogy nem a jegyző, hanem a polgármester jogosult a méltányossági kérelmek megadására.
Egyetlen szavazattöbbséggel támogatta csupán a bizottság az összeférhetetlenségről szóló önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését, amely - a megyei közigazgatási hivatal megerősítése szerint - törvénysértő. Halász Gyula kérte, hogy a téma tárgyalásakor a közgyűlésen olvassák fel a képviselői eskü szövegét is.
Elkészült a városi rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos bizottsági véleményezés, amelyet az ÜJKB elfogadott.
Módosításra kerül az állattartási rendelet, mert szükségessé vált a külterületi szabályozás megváltoztatása. A tervezet szerint a belterület határától kétszáz méteren belül a belterületi szabályozásra vonatkozó előírások szerint lehet állatot tartani.
Utolsó napirendként a beruházási szabályzat rendelet-módosításáról tárgyalt a bizottság.
_L. I.
Gazdasági Bizottság
Lakbéremelés
Tilalmi lista
Bizottsági tagságra jelölés
A Pénzügyi Bizottsággal közös ülésen elfogadta a GVB a zárszámadást, a pénzmaradvány felosztását és a költségvetés módosításának tervezetét.
Ezt követően a lakbéremelésről tárgyalt a bizottság. Az IKI indokait elfogadva a GVB javasolja a közgyűlésnek, hogy az önkormányzaü lakások bérét 23,6 százalékkal emelje meg. Ezután a nem lakás céljára szolgáló önkormányzaü tulajdonú helyiségek elidegenítését végzők megbízási díjtételeire tett javaslatot hagyta jóvá a bizottság. Harmadik napirendként az elidegenítési tílalom alá vont önkormányzati ingatlanokat tekintette át a bizottság, amelyről a Fő út 10-12. számú ingatlant javasolta levenni.
Ezt követően a Pannon Tükör helyiségigényéről tárgyaltak. A szerkesztőség a Deák tér 3-5. számú épületegyüttesben kapott egy évre egy ötvennégy négyzetméteres alapterületű, két helyiségből álló bérleményt, melynek bérleti díját egy évre elengedni javasolja a GVB. A Zemplén utcai gyógyszertárhoz kapcsolódó három garázs építésére alkalmas terület közvetlen értékesítését támogatta a bizottság. Az eladási ár négyezerötszáz forint négyzetméterenként.
Nem kapta meg a támogatást az a kérelem, hogy egy kórházi főorvos letelepítését segítendő palini saroktelket adjon el számára közvetlen értékesítés során. Meghirdetésre kerül a volt üveggyári kultúrház és az Állami Biztosító mögötti két kazánház.
Rost János bejelentette, hogy a régóta üres bizottsági tagsági helyet az
1.997. jiiiúii !6. ( KANIZSA - Ö«áo>t«táKw<*t ) 3
SZDSZ Zajzon Imrével kívánja betölteni.
A műszaki osztály tájékoztatása szerint a elbontásra kerülő Sóhajok hídja helyett a Kaán Károly utca meghosszabbításával épül új híd. Az elképzelést a bizottság támogatta.
Ezt követően a zöldterületek felmérésének, kezelésének költségeiről és a beniházási szabályzat módosításáról tárgyalt a GVB.
_L.I.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Óvodák Hunyadi-iskola
Három óvodai igazgatóság szétválasztása tárgyában benyújtott interpelláció szakmai vitáját tartotta meg első napirendként a bizottság. Magyar József és Tarnóczky Attila javaslatát az OKSB nem támogatta, a koncepcióban foglaltakat nem kívánta megváltoztatni. A dokumentum folyamatos karbantartását, az intézkedések felülvizsgálatát azonban nem hagyják figyelmen kívül.
Második napirendi pontként a Hunyadi-iskolából érkezett levéllel folytatta munkáját a bizottság. Az általános iskola harmadik osztályos tanulóinak szülei azt szeretnék, hogy gyermekeiket ugyanaz a pedagógus tanítsa a negyedik osztályban is, aki az előző három évben. Ám az igazgató, Horváth Ferenc ezt a tanítónőt el kívánja bocsátani. Mint a jelenlévő szülők elmondták, nekik nem a lehetséges utód ellen van kifogásuk, hanem a régi tanítónőt szeretnék továbbra is. Mivel a téma nem a bizottság hatásköre, az osztályvezetőnő azt javasolta, hívjanak össze a témában szülői értekezletet, amelynek eredményéről természetesen beszámolnak a bizottságnak is. Ezt követően a palini általános iskola felújításáról esett szó. Mint Bozsoki Imre, a műszaki osztály osztályvezető-helyettese elmondta, a program megvalósítása 320 millió forintba kerül, s erre a városnak sem most, sem a közeljövőben nem lesz forrása. A költségvetésben tervezett húszmillió forint a legsürgősebb munkák elvégzéséhez sok, a program megkezdéséhez kevés. A város a szükséges pénz előteremtéséhez címzett támogatásra kíván pályázni, ami azt jelenti, hogy sikeres pályázat esetén a beruházás 90%-át állami kasszából finanszírozzák, míg a fennmaradó terheli a költségvetést. Az osztályvezetőhelyettes arra is javaslatot tett, hogy a tervezett húszmilliót továbbra is tartsa berkein belül a szféra, oktatási és kulturális intézményeiben jelentkező apró felújítási munkák forrásaként. A bizottság mindkét javaslatot támogatta. Hetvenezer forinttal kívánja támogatni az OKSB a Batthány-gimnáziumban megrendezésre kerülő konferenciát, amelyet immáron nyolcadszor rendeznek a matematika tanároknak. Az intézmény egyébként az előadók üszte-
letdíjához kéri a támogatást, a többi költséget saját kereteiből gazdálkodja ki. A bizottság elfogadta Horváth Ferencnek, a Hunyadi János Altalános Iskola igazgatójának felmentési kérelmét. Mint a bizottsági ülésen megtudhattuk, Horváth Ferenc ezután a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola kollégiumában folytatja munkáját. A bizottság arra is javaslatot tett, hogy a mostani igazgatóhelyettest, Horváth Klárát bízzák meg egy évre az igazgatói feladatok ellátásával. A bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy támogassa a Kanizsa Enciklopédia kiadását, amely két év alatt 1,2 milliós terhet jelentene a városnak. A kiadvány, amely a bizottság tagjai szerint egyedülálló kezdeményezés, háromezer példányban látna napvilágot. 105 tanár és diák kap eüsmerést a várostól a tanulmányi versenyeken való eredményes részvételért, hangzott el a bizottság ülésén.
D.É."
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Elnöki beszámoló Gyereknap
A testület első napirendi pontként Teleki László elnöki beszámolóját hallgatta meg az elmúlt hónap történéseiről. Az elnök jónak értékelte a kisebbségi önkormányzat munkáját a kérdéses időszakban. Beszámolt arról is, hogy a múlt hónapban az Európa Tanács előtt kellett beszámolnia munkájukról, a kisebbségi önkormányzat terveiről. Mint elmondta, rendkívül jónak minősítették beszámolóját, s ez a magasabb fórumok előtti elbírálásokon is meglátszik. Például a kanizsai testület által benyújtott pályázatokból - összesen üzenhet pályázatról van szó - eddig nyolcat bíráltak el, ebből ötöt megnyert a kanizsai kisebbségi önkormányzat. Az elnök beszámolt kuratóriumi tagsági kinevezéséről is a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz. Az elnöki beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. Második napirendi pontként a testületi tagok beszámolót hallgattak meg a CKÖ által a nagykanizsai Csónakázó-tónál szervezett gyereknapról, melyen a gyerekek számára sportvetélkedőket, játékokat szerveztek, s a Vöröskereszt segítségével a gyerekek körében az egészségvédelem jegyében tesztet töltettek ki tisztálkodási, egyéb szokásaikról. A beszámoló egyhangú elfogadása után Molnár Jenőné számolt be a kanizsai CKÖ által szervezett cigány népismereti előadók képzésére történő felkészülésről. Mint elmondta, az esemény időpontja és a képzésben résztvevő előadók személye már kialakult, a programtervezetet is benyújtotta, egyedül az esemény helyszíne változhat még.
Sz. A.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
PÁLYÁZATOT HIRDET
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1994. (V.2.) számú helyi rendelete alapján az üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére az alábbi lakásokra:
1) Nagykanizsa, Csengery u. 61.
a) Alapterülete: 26 m3 Szobaszám: 1 Komfortfokozat: komfort nélküli
b) A lakás épületen belüli fekvése: földszinti udvari lakás A lakás településén belüli fekvése: városi terület
c) Lakbér összege: 257 Ft/hó
d) A lakás állapota: a lakás teljes felújítást igényel A felújítás hozzávetőleges összege: 200.000 Ft. A felújítás halárideje: 1 hónap
A költségviselés módja: bérlő saját költségén
e) A lakás megtekintésének időpontja: 1997. 06. 10-én 8 és 12 óra között 0 A pályázat benyújtásának határideje és helye: 1997. 06. 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály g) A bérleli jogviszony időtartama: az épületbontásáig
2) Nagykanizsa, Csengery u. 63.
a) Alapterülete: 14 m2 Szobaszám: 1 Komfortfokozat: komfort nélküli szükséglakás
b) A lakás épületen belüli fekvése: földszinti udvari lakás A lakás településen belüli fekvése: városi terület
c) Lakbér összege: 86 Ft/hó
d) A lakás állapota: a lakásban festés, mázolás, parkettacsiszolás szükséges, illetve új gáztűzhelyet kell beszerelni. _
A felújítás hozzávetőleges összege: 120.000 Ft.
A felújítás határideje: 1 hónap
A költségviselés módja: bérlő saját költségén
e) A lakás megtekintésének időpontja: 1997. 06. 10-én 8 és 12 óra között
f) A pályázat benyújtásának batárideje és helye: 1997. 06. 16. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály
g) A bérleti jogviszony időtartama: 1 év
3) Nagykanizsa,Dózsa Gy. u. 75. II. lépcsőház I. emelet II. számú lakás
a) Alapterülete: 37 m3 Szobaszám: 1 Komfortfokozat: komfort nélküli
b) A lakás épületen belüli fekvése: emeleti lakás A lakás településen belüli fekvése: peremterület
c) Lakbér összege: 336 Ft/hó
d) A lakás állapota: a lakás teljes felújítást igényel A felújítás hozzávetőleges összege: 400.000 Ft. A felújítás határideje: 1 hónap
A költségviselés módja: bérlő saját költségén
e) A lakás megtekintésének időpontja: 1997. 06. 10-én 8 és 12 óra között
f) A pályázat benyújtásának határ ideje és helye: 1,997. 06. 16. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály A bérleli jogviszony időtartama: 3 év
k)
4) Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75.11. lépcsőház földszint
a) Alapteriilet 31 m Szobaszám: 1 Komfortfokozat: komfort nélküli
b) A lakás épületen belüli fekvése: emeletes épületben földszinti lakás A lakás településen belüli fekvése: peremterület
c) Lakbér összege: 315 Ft/hó
d) A lakás állapota: felújított lakás, festve, mázolva, konvektort kell beszerelni. A felújítás hozzávetőleges összege: -
A felújítás határideje: -A költségvetés módja: -
e) A lakás megtekintésének időpontja: 1997. 06. 10-én 8 és 12 óra között 0 A pályázat benyújtásának határideje és helye: 1997. 06. 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály g) A bérleti jogviszony időtartama: 3 év
5) Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II. lépcsőház I. emelet 12. számú lakás
a) Alapterülete: 82 m2 Szobaszám: 2 Komfortfokozat: komfort nélküli
b) A lakás épületen belüli fekvése: emeleti lakás A lakás településen belüli fekvése: peremterület
c) Lakbér összege: 789 Ft/hó
d) A lakás állapota: részleges felújítást igényel, gáztűzhelyet kell beszerelni A felújítás hozzávetőleges összege: 300.000 Ft
A felújítás határideje: 1 hónap
A költségviselés módja: bérlő saját költségén
e) A lakás megtekintésének időpontja: 1997. 06. 10-én8 és 12 óra között 0 A pályázat benyújtásának határideje és helye: 1997. 06. 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály g) A bérleti jogviszony időtartama: 3 év
Nagykanizsa, 1997. 05.30.
I"iiiio István
alpolgármester
I
KANIZSA - Vttfo*
I
1997. június 6.
Magyar József képviselő Nagykanizsa, Olaj u. 10.
Tisztelt Képviselő Úr!
Tárgy: interpellációra válaszadás
A Pedagógus Lakásépítő Szövetkezet Nagyváthy utcai garázsépítési ügyével kapcsolatos ismételt interpellációjára az alábbi választ adom:
A fenti témához kapcsolódó 1997. január 28-i interpellációra adott választ (292/1997. sz. 1997. február 11-én kelt) 1997. február 18-i ülésén a Közgyűlés sem fogadta el, azt bizottság elé utalta. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1997. február 26-i ülésén 39/1997. VGB. sz. határozatában) foglalt állást: „A rendezési terv e részét felül kell vizsgálni, kiterjesztve a sportterületre is. A tulajdonviszonyok rendeződése és a rendezési terv felülvizsgálata után tud a bizottság véleményt mondani ebben az ügyben."
1997. március hó elején a Pedagógus Lakásépítő Szövetkezet módosított elvi építési engedély kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, melynek kiadása a hatályos városrendezési terv előírásaira figyelemmel 1997. március 26-n megtagadásra került. A kérelem alapján tervezői ajánlatot kértünk a rendezési tervmódosítására, 1997. március 10-én. 1997. április 15-i közgyűlésen ismételten nem fogadta el a Képviselőtestület sem az interpellációra adott - bizottsági véleményen alapuló - választ. A képviselő-testület döntés figyelembe vételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1997. április 30-i ülésén újra tárgyalta a kérdést, és az alábbi, 86/1997. VFB. sz. határozatot hozta: „A Bizottság fenntartja az 1997. február 26-i ülésen hozott döntését. Folyamatos tájékoztatást kér az ügymenetről (RRT) a Hivatal Műszaki Osztályától és a Városi Főépítészi Irodától. Kéri az előkészítő munkát úgy szervezni, hogy a rendezési terv elkészítésére 1998.1. negyedév helyett 1997. évbe kerüljön sor." A Bizottság döntése alapján - részben pedig az Ön felvetésére - a Városi Főépítészi Iroda a rendezési terv mielőbbi módosítása érdekében további tervezői ajánlatokat kért (BH Régió BT - Pécs, VÁTI KHT - Budapest). Egyúttal kértük, hogy ha a tervezési munkára általunk meg nem jelölt, de arra alkalmas személyről van tudomása, arról tájékoztatni szíveskedjék.
A tervezési munka folyamatába - a reális többségi lakossági elképzelések minél teljesebb körű figyelembe vétele érdekében - a lakosság képviselőiből álló közreműködő csoportot kívánunk bevonni; elsőként a tervezői ajánlatok értékelésébe. így reális esély van a tervezési idő lerövidítésére, a lakossági érdekek tervben való megjelenítésére és az ügymenet folyamatos lakossági ellenőrzésére.
Nagykanizsa, 1997. május 26.
Tisztelettel:
TUttő István
FELHÍVÁS
TISZTELT NAGYVÁTHY UTCAI LAKÓK!
A Nagyváthy utcai garázsépítés - melynek igénye az ott lakók részéről merült fel - a jelenleg hatályos városrendezési tervek előírásai alapján nem lehetséges. A rendezési terv módosítási folyamatába - a reális többségi elképzelések minél teljesebb körű figyelembe vétele érdekében - a lakosság képviselőiből álló „közreműködő csoportot" is be kívánjuk vonni.
A csoport tagjaira (öt-hét fő) Ön is javaslatot tehet a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) írásban, a felhívás hátlapján lévő jelölőlapon. Segítségét ezúton is megköszönjük.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítész Iroda
Dr. Vlssl Ferenc Elnök Úr
Gazdasági Versenyhivatal
Budapest
1245
Pt1036
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVll törvény 69. §-ban foglaltak alapján bejelentést teszünk a KÁBELTEL KANIZSA Kft. Nagykanizsa, Szent Imre u. 5. sz. alatti gazdálkodó szervezet ellen az alábbiak miatt.
A KÁBELTEL KANIZSA Kft. (Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.) 1997. április 1-től az általa üzemeltetett antennarendszerről a vételi lehetőségek biztosításáért az ún. soros rendszerén a korábbi 300 Ft/hó helyett 550 Ft/hó dijat számol fel lakásonként (egységenként).
Véleményünk szerint az említett mértékű áremelés egyrészt nincs arányban a nyújtott szolgáltatással, másrészt a szolgáltató monopol helyzetével visszaélve megvalósította a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést (1996. évi LVll. törvény 21. § a.) pont)
Kérjük a Tisztelt Gazdasági Versenyhivatalt, hogy bejelentésünket megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1997. május 27.
Balogh Tibor Nagykanizsa, Kálvin tér 1.
Tisztelettel:
Dr. Bárányi Enikő Nagykanizsa, Kisfaludy ú. 25.
Dr. C^aléíi Iván Nagykanizáa, Kisberki u. 11.
Marton Is Nagykanizsa, Szekeres J. u. 15.
Tarnóczky Attila Nagykanizsa, Babóchay u. 5.
Magyar József Tárgy: Nagykanizsa Nagyváthy utcai
önkormányzati képviselő garázsok építési ügye
Nagykanizsa, Olaj u. 10.
Tisztelt Képviselő Úr!
A tárgyi garázsépítési ügy megoldása érdekében, az RRT eredeti tervezőjétől ajánlatot kértünk. Mivel az általa április 30-án megadott 7 hónapos tervezési idő sok, további két tervezőtől is ajánlatot kértünk a feladat elvégzésére, a Képviselő Úr által javasolt ütem szerint.
A felkérésre a pécsi BH. Régió BT. nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő Úr és a tervezési területen érdekelt ingatlantulajdonosok bevonásával fogja értékelni.
A megbízásra javasolt ajánlat segíthet a felvetett kérdés mielőbbi megválaszolásában.
Nagykanizsa, 1997. május 20.
Tisztelettel:
Tüttő István
1997. június (,.
I
KANIZSA - ^indetéA
I
AZ ÁLLAMI ZENEISKOLA
1997 június 17-18-án 10-12-ig és 14-18-ig, mindkét napon
FELVÉTELT HIRDET.
Feltétel: sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.
(A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók.)
Érdeklődni: Állami Zeneiskola, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 108. címen, és a 93/313-32l-es telefonszámon lehet.
J
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Ady E. u. 1. szám alatti társasház 36 m2 alapterületű II. emeleü irodahelyiségét. A pályázatok benyújtási határideje: 1997. június 9. 16.00 óra. Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
CUKORBETEGEK FIGYELEM!
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete értesíti tagságát, hogy az alábbi üzletekben tagságuk igazolásával kedvezményesen vásárolhatnak.
Budaházi Tibor piactéri üzlete, Nyitva tartás alatt 5%.
Dolmányos József húsüzlcte, Erzsébet tér 13. minden hétfőn 5%. Horváth Margit élelmiszer üzlete, Liszt F. u. 2.
(keleti gyógyszertár mögött) 5%.
Németh István élelmiszer üzlete, Zemplén Gy. u. 5/a. 5%.
T. és K. 96 BT. üveg és porcelán üzlete, Deák tér 1. 5%. I
Élelmiszer boltokban a kedvezmény élvezeti cikkekre és i édességre vonatkozik.
Vezetőség i
J
1k. Mező Jerenc Qimnázium és Közgazdasági Sza({kgzépiskgía 8800 9tyjyH@nizsa, Platán sor 3. TtUjajQ (33)310-282, (93)312-138
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola az 1997/98-es tanévben ötödik évfolyamot indít érettségizettek részére az alábbi szakképesítések megszerzésére:
• Gazdasági informatikus (leves)
• Európai üzleti asszisztens (leves)
• Marketing- és reklámügyintéző (1 éves)
A képzés nappali tagozaton történik. Részletesebb felvilágosítást személyesen az iskolában, illetve a 93/310-282-es tele-1 fonszámon adunk. Jelentkezési lapok az iskolában igényelhe- h tők. |
Jelentkezési határidő: 1997. augusztus 1. 5
TISZTSÉGVISELŐK JÚNIUS HAVI FOGADÓÓRÁJA
Tüttő István alpolgármester június 18-án szerdán 8 és 121 óra között, dr. Takács Anikó í
jegyző június 25-én szerdán 8 o és 12 óra között várja fogadó-1 óráján az állampolgárokat. %
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 1997. június 2-től június 13-ig
ismételten Nagykanizsára érkezett a BM „TŰZKAKAS" propaganda autóbusza, mely a tűzoltóság sportpályája mellett lett elhelyezve.
A busz az állandó kiállításával és szórakozási lehetőségeivel egész nap az érdeklődők rendelkezésére áll.
TŰZOLTÓSÁG NAGYKANIZSA
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Papp Ferenc önkormányzati képviselő értesíti a nagykani-f zsai 4. számú választókerület^ polgárait, hogy szokásos ° fogadónapját június 6-án pén-| tekén 16-18 óráig tartja a 5 HSMK földszinti irodájában.
NYÁRI ÜDÜLÉS A BALATONNÁL!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város balatonmáriai tábora várja azokat a 6-18 éves\' fiatalokat, akiknek még nincs szünidei programja.
A június 28-ától induló turnusokban a képzőművészettel, zenével, tánccal ismerkedhettek ugyanúgy, mint a játékos matematikai feladatokkal, sakkozás-
sal, túrázással, horgászással, sportolással.
A részletek felől érdeklődni lehet az iskolákban, illetve az Általános Iskola Kiskanizsa telefonszámán a 319-217-es számon.
Részvételi díj az egyhetes turnusokban: 5.950- Ft/turnus. Jelentkezés és befizetés a fenti számon és címen.
jsüssk.
felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz „Az épített és természeü környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészed értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázaü kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú t Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészet! Irodán (Nagykanizsa, Erzsé- ¦ bet tér 1. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. június 9-től, munkana- S pókon 9.00 órától 15.00 óráig. |
Nagykanizsa Megyei Jogú Város | Polgármesteri Hivatal _:_I
¦ KANIZSA- 7CafrCAOÍato6 ) 1997. június 6.
OROSZ KAPCSOLAT
6
A nagy Szovjetunió és a szocialista világrendszer felbomlásával a hazánk és Oroszország közötti kapcsolatok is szinte teljesen megszűntek. Ma már eljutottunk oda, hogy nagyon kevés magyar szakember meri állítani magáról azt, hogy tökéletesen kiismeri magát az orosz területeken. Mégis, mivel egy óriási piacról, tehát hatalmas lehetőségek hazájáról van szó, újra megindultak a két ország közötti kapcsolatok helyreállítására a kísérletek. Hogy ez mit jelent konkrétan Nagykanizsa városának, mennyire illik bele az orosz kapcsolatok felélesztése a város jövőjébe? Erről kérdeztük Tüttő István alpolgármestert, Krémer Józsefet, a nagykanizsai önkormányzat nemzetközi kapcsolatok tanácsnokát és Gerencsér Tibort, a polgármesteri hivatal főmunkatársát
- Mit jelent Nagykanizsa városának számára, a városban működő cégek számára az orosz kapcsolatok újra felfedezése?
Tüttő István: - Az köztudott, hogy korábban a volt Szovjetunió területére jelentős gyártás és ki-szállítmányozás folyt Nagykanizsáról is. Úgy lehet fogalmazni, hogy szinte minden cégnek, vállalatnak volt valamilyen érdekeltsége abban, hogy termékei egy része a keleti piacon értékesüljön. A rendszerváltást követően ezek a piacok rendkívül gyorsan és szinte teljes mértékben beszűkültek. Nagy változást jelentett, hogy a Gazprom, a világ legnagyobb g\'ázkitermelő cége megvásárolta a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárat, illetve ennek a nagykanizsai gyárát. Ez pedig Kanizsa számára nagymértékben biztosította nemcsak a megjelenést az orosz piacon, hanem a megmaradást is. Az orosz piacra jellemző, hogy hatalmas, szinte minden termék befogadására alkalmas. Egyet azonban tudomásul kell venni. A megváltozott igények egyben a termék nagyon jó minőségét, a szállítási határidők pontos betartását követelik meg. Azonos feltételekkel kell megjelenni ma már az orosz piacokon is, mint a nyugati piacokon. Ennek egy oka van: az, hogy a nyugat abban a pillanatban, hogy mi kivonultunk azokról a területekről, már aznap ott volt és ugyanannak a vevőkörnek felajánlotta a termékeit, szolgáltatásait, tőkéjét. Mivel egy piacot megnyerni, megtartani nagyon
nehéz, egy elvesztett piacot visszaszerezni pedig még nehezebb, ennek megkönnyítését szolgálja az a törekvés, amelyet részemről úgy próbáltam megvalósítani, hogy meghívtam a Magyar-Orosz Gazdasági Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány és több olyan jeles orosz cégnek a képviselőjét, akik már kapcsolatban állnak különböző magyarországi cégekkel. Ez még összekapcsolódott Togliatti városának kapcsolatkeresésével. Számunkra nagyon kedvező, hogy most az orosz bank kíván képviseletet, s az orosz kereskedelmi képviselet pedig egy információs irodát kíván nyitni. Úgy gondoljuk, hogy ez a körzet, ez a régió előnyöket élvezhet abból, hogy mi az orosz kapcsolatoknak a felerősítését, felújítását kezdeményeztük.
Krémer József: - Gyakorlatilag ugyanazt kell hogy jelentse, mint az egész országnak. Oroszország egy óriási piac. A gazdasági fejlettségük viszonylag alacsony, viszont piacuknak óriási felvevőképessége van, ami az élelmiszeripari termékeket, a késztermékeket, a fogyasztási cikkeket illeti, mert ennek gyártása náluk ismereteim szerint még a mai időkben is kismértékű, őnekik óriási energiakincsük van, amit meg is próbálnak hasznosítani, tehát van miért árut vinni oda, van fizetőképes keresletük. Az igaz, hogy ők más relációban dolgoznak, más módszereket alkalmaznak a termékek kifizetésére, az értékkiegyenlítésre, mint a nyugati piacokon szokásos, de minden partnerrel meg kell találni a módot, hogy hogyan lehet kereskedni.
Gerencsér Tibor: - Nagykanizsa számára egy nagy és nagyon gazdag, fizetőképes piacot jelent. Elsősorban gazdasági kapcsolatokat, tekintettel a nagy távolságokra, de más fajta, tehát kulturális és egyéb kapcsolatokat is ki kell alakítanunk
- Mit tud Kanizsa nyújtani egy orosz-magyar kapcsolatban?
Tüttő István: - A termelők részére azt tudja nyújtani, hogy lehetőséget ad, hogy többet termelhessenek, hiszen nagyobb keresletet lehet így biztosítani nagyobb piacon. Erre gyakorlati példák is vannak már. Az orosz befektetők-
nek is eleve sokkal vonzóbb lehet egy olyan terület, ahol már egy orosz cég működik. Vagy hogy egy orosz kereskedelmi iroda működik egy olyan városban, melynek a vonzáskörzetébe ipart lehet telepíteni. Eleve a referencia meghatározó lehet a tőkebefektetés szempontjából.
Krémer József: - Én úgy gondolom, hogy az orosz befektetőket sem kell lebecsülni, és erre jó példa a DKG-EAST befektetői köre. Úgy tűnik, hogy vannak komoly befektetők ott is, és kialakul a kapitalista társadalmuk ha lassabban is. Én úgy gondolom, hogy korrekt, együttműködésre kész befektetők vannak többen is Oroszországban, ezeket ugyanolyan szívesen látjuk mint bármelyik német, olasz vagy amerikai befektetőt.
Gerencsér Tibor: - Lehetőségeket tudunk nyújtani a befektetőknek. Úgy tudom, hogy speciálisan orosz irányba történő ajánlatot nem készített a város. Tudunk nyújtani területet, elsősorban városi tulajdonú ingatlanokat, például az egykori bútorgyár területén a Kanizsa Trendnek vannak nagyon jól hasznosítható, nagyon jó fekvésű felépítményei, komplett gyárcsamok, teljes közművel, közvetlen vasútcsatlakozással.
- Mennyire lepte meg önöket Togliatti városának testvérvárosi kapcsolatok felvételére vonatkozó ajánlata?
Tüttő István: - Egyetlen egy oka volt a meglepetésnek Az, hogy Togliatti városa majdnem 10-12-szer akkora, mint Nagykanizsa. Mi úgy érzékeltük hegy Nagykanizsa túl kicsi ahhoz a lakosságszám arányában, az ipari kapacitás arányában, hogy igazán partnere lehessen Togliatti városának. El kell azt is mondani, hogy Nagykanizsának is vannak olyan testvérvárosai, amelyek lényegesen kisebbek, mint Kanizsa, s az együttműködésre nem mondhatjuk azt, hogy rossz. Sőt. Most fordított állású a helyzet, most Kanizsa a sokkal kisebb város, mint az, amelyik ajánlotta a testvérvárosi kapcsolatot. Természetesen én magam is azért kezdeményeztem, hogy bevonjuk a Nagykanizsa és környéke telepü-
léseit ennek a leendő kapcsolatnak a megteremtésére. Összességében Nagykanizsa és környéke már széleskörű kapcsolatépítésre ad lehetőséget. Ha nem is testvérvárosi, de egy testvérrégiói kapcsolatot mindenképp meg tudunk teremteni. így az egész régió, a környező negyvennyolc településsel együtt élvezhetné a Togliatti várossal kötendő testvérvárosi kapcsolat hatásait.
Krémer József: - Nem számítottam rá, már csak azért sem, mert az idézett város lényegesen nagyobb település, mint Nagykanizsa. De azért, ha belegondol az ember, a szándék mögött az rejlik, ami bennünk is megvan, a csatlakozás az Európa Unióhoz, csak neki egy lépcsővel több van az Európához vezető úton. Valószínűleg ez a lépcső vagyunk mi, egy kapocs Európa és Oroszország között.
Egy ilyen kapcsolat véleményem szerint ugyanazt a funkciót kell hogy betöltse majd, mint bármely másik partnervárosi kapcsolat, bár ez a szituáció még nagyon az elején van, egyenlőre csak tapogatózásfolyik mindkét oldal részéről. Mindenesetre én a partnervárosok szerepét abban látom, hogy egy hídfőállás lehet az adott országban. Azért mindenki tudja, hogy Oroszország egy sötét ló, abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon gyorsan változnak a jogszabályai, a törvényei, a körülmények. Óriási átalakuláson megy át az egész ország, és ha oda ismeretlenül bemegy az ember, úgy fogja érezni magát, mint aki eltévedt egy sötét labirintusban. Kell egy támpont, egy fényforrás, ahol eligazítást kaphat, barátok segíthetik, ahonnan kezdve újabb kapcsolatok szövődhetnek az ország többi része felé. Például Szurgut városával is kialakultak már gazdasági kapcsolatok, amelyek munkalehetőséget biztosítanak a kanizsai szakemberek számára. De ezen túlmenően a kulturális kapcsolatok is jelentős szerepet tölthetnek be, hiszen nagyon sokan vannak, akik mostanában a keleti veszélyt igyekeznek hirdetni, és ezt a tévhitet el kell oszlatni.
Sz. A.
1997. júniusé.
( KANIZSA -14 v$*Ht4$éd 6entje
Napjaink közélete egyre ">-kiihi) bárányoktól hangos. & téren nincs különbség Budapest, a vidéki városok és a legkisebb Éal-vak között. Indulat Indulatot gerjeszt, egy-egy „ÜGY" megosztja a lakosságot. Véget nem érő helyi háborúkban őrlődik fel az az mi, amelynek Összpontosítása esetén a legettentétescbb felek is jobban járnának. Legutóbb Eszteregnyéről kaptunk híreket, melyek szerint áll b bál a községben. Lapunk utánajárt, milyen személyes ellentétek, veit vagy valós sérelmek, közéleti tisztátalanságok miatt bolydult fel a falu. Mert a szájhagyomány szerint háború van Esztereg-nyén.
biakról tájékoztatta az eszteregnyei képviselő testületet: A MATÁV Rt. távközlési hálózatának korszerűsítése során megszünteti a légvezetékes távbeszélő rendszereket. A MATÁV sa-
De mi okozza ennek a máskor oly nyugodt életű kisközség lakóinak háborúskodását? A falu maga külsőleg nyugodt, békés arculatát mutatta, presszójában békésen sörözgető emberek. Ám elég felvetni a témát, s máris felkorbácsolódnak az indulatok. Egy önmagát megnevezni nem kívánó helyi lakos szerint:
- Ez a falu kategóriájában valamikor Magyarország leggazdagabb faluja volt, de az akkori vezetők meg is tettek a falu érdekében mindent! Most pedig ott tartunk, hogy a falu minden becsületéi és értékét elvesztette. A negyven éves kommunizmus nem telt ennyi kárt, mint az utóbbi évek vezetése. A rendszervállás után olyan vezetők kerültek a falu élére, akik semmihez sem értettek, például kárpótlási ügyben óriási értékeket vesztettek el. A polgármesternek kötelessége lett volna ezeket megőrizni a falu számára. Nagyon sajnálom azokat, akik ezt a polgármestert támogatják, hiszen saját maguktól dobtak így el hatalmas vagyonokat.
Továbbérdeklődve eljutottunk Koczfán Lászlóhoz, aki többek állítása szerint a polgármester haragjának régi szenvedő alanya, s mint ilyen, a legtöbb visszásságról ő tud a faluban.
- Én személy szerint konkrétan egy ügyet nehezményeztem nagyon, a telefonoszlopok ügyét. Ott az történt, hogy a Matáv kiszedette a szükségtelenné vált telefonoszlopokat. Ezt a munkát többedmagammal én végeztem. A polgármester urat én egy héttel előtte megkértem, hogy az oszlopokat mielénk rakhassuk, ő azt mondta, hogy rendben van. Viccesen még azt is mondta, hogy ezekből az oszlopokból nekem is jár, de én ezt nem is vettem komolyan. De mikor dolgozni kezdtünk, a polgármester odajött, belénkveszelt, kihívta a rendőrséget. 6 ott megszégyenített az egész falu előtt. Elmentem a testületi ülésre két alkalommal is, ott kifejtettem a véleményemet, de a testületi tagok azt mondták, hogy ez nem a falu ügye, merthogy ez személyes ügy. Hát a pol-
HABORU ESZTEREGNYÉN
gármester ügye nem tudom, miért személyes ügy! Polgármester úr szóbeli figyelmeztetést sem kapott, semmibe vették az egészet. Amióta ő a polgármester, a falu alig fejlődött valamit. Inkább csak ártott a falunak, mint használt.
Természetesen további személyeket is igyekeztünk megkeresni, ám az addig bőbeszédű emberek mihelyst meghallották, mely ügyben kérjük ki véleményüket, különböző okokra hivatkozva sürgősen másfelé kerestek munkát maguknak. Egy volt képviselőtestületi tag, Kohári Béláné azonban mégis megosztotta velünk a gondolatait:
- Sajnos itt arról van szó, hogy a falu mindenben és teljesen félre lett tájékoztatva. Én eljártam rendszeresen gyűlésekre, mindenről tudtam, ami itt a faluban történt. Oktatási bizottsági tag lettem, majd a szociális bizottságba is beválasztottak. Elhiheti, hogy közvetlenül tisztában voltam mindennel. De a sok rendetlenség, hanyagság, gazemberség miatt elment a kedvem az egésztől. Tudomásom lett sajnos olyan dolgokról is, amelyek az én szememben - és minden becsületes, jóérzésű ember szemében - teljesen elfogadhatatlannak tűntek. Például az esti képviselő-testületi üléseken megbeszélteket egyszerűen kihagyták a jegyzőkönyvekből, ha azok rájuk nézve kínosak voltak. Egyébként én részben azért is mondtam le képviselőségemről, mert borzalmas volt látni, hogy a polgármester és az iskolaigazgató között mennyire elfajultak a személyes indulatok, és ezt mennyire megsínyli a falu, a falu kulturális élete. Esztereg-nye egyébként az egyetlen falu Zala megyében, amelynek nincs könyvtára. Egyszerűen elképesztő, ami itt végbement, végbemegy, és csak remélni lehet, hogy változni fog itt valami.
„Ha azt mondom, fehér, akkor annak fehérnek kell lennie!"
Horváth József polgármester szerint:
- Én úgy hiszem, hogy egy normális kisközségben élünk. Problémák mindig vannak, de akinek volt problémája, az megkeresett, és én szívesen megmondtam a véleményemet.
- Kielégítőnek tartja a falu állapotát?
- A többi községhez képest nagyon
is megvagyunk nagyon jól érzem magam, az itteni állampolgárok is nagyon jól érzik magukat, a dolgaikat megpróbáltuk elintézni erőnkhöz képest. Ha meg valamit nem tudtunk elintézni, a szemébe megmondtuk, és próbáltuk máshol segíteni.
- Miért kellett a Soproni Hírközlési Felügyelet határozatát meghamisítva tenni a polgárok elé?
- Azért vágtam szét, és készítettem azt a fénymásolatot belőle, mert szerintem abszolút nem fogja érdekelni a Mari nénit meg a Józsi bácsit, hogy a teljes határozat mit tartalmaz. A kifüggesztésére meg azért volt szükség, mert a rendszer felszámolására a labdarúgó világbajnokság közepén került sor. Az csak duma, hogy ez a rendszer zavarta a vételt, ezt a Soproni Hírközlési Felügyelettel tisztáztuk. Kiss Lajos úr elmondta nekem, hogy őneki muszáj volt ezt megtenni, meri olyan összeköttetések voltak hogy nekik muszáj volt ráfogni, hogy a rendszer hibás.
- Ön a telefonba nekem azt mondta, hogy két pofon mindenkinek, aki önnel foglalkozik és kezes bárány lesz majd belőle. A saját érdekében mindent bevet?
- Nyilvánvaló. Ha egyszer valamit úgy mondok, hogy úgy van, akkor annak úgy is kell lennie. Ha azt mondom hogy fehér, akkor annak fehérnek kell lennie. Nem szoktam meghátrálni senki elől sem.
- Akár két pofon is elcsattanhat?
- Nézze, nekem pont a telefon miatt jutott eszembe, hogy az általános iskolámban egyszer az igazgatómtól olyan pofont kaptam, hogy magyarán mondva bepisiltem Néha-néha nem árt egy pofon. Én nem mondom azt, hogy idejön ön, kap két pofont, aztán el van intézve minden, de amikor tényleg már az ember idegei kivannak... Itt idejönnek olyan ügyekkel, hogy átment a tyúk a szomszédba, és velük kell foglalkozni, pedig ilyenkor legszívesebben azt mondanám, hogy namostaztán tűnjél ki. Tudja ő is, hogy hiába jön ide, akkor sem lesz igaza, de akkor is idejön és idegei. Én már meguntam, jövőre az biztos, hogy nem indulok újra a polgármester-választáson. Nekem elég volt.
Az ellenségbe minden eszközzel belekötni
1996. március 14-én a MATÁV üzemvezetője, Hováth József az aláb-
ját tulajdonában lévő telefonoszlopokat a vállalat saját dolgozói részére értékesítette. Ugyanígy tett az Esztereg-nye-Obornak vonalon lévő telefonoszlopokkal is. Ezeket többek között Koczfán László is mint dolgozó -megvásárolta, s eltávolításukat március 13-án megkezdte.
Azonban ekkor a polgármester a levél szerint: „...hivatali hatalmával visszaélve, gorombán, hangosan szitkozódva, magából kikelve a munkavégzést betiltotta. A dolgozóknál lévő bontási engedélyt meg sem nézve, jogtalanul, a hatóságot félrevezetve, kihívta a rendőrséget. Mint polgármester, rosszindulatú viselkedésével, durva modorával, trágár beszédével nem vet jó fényt a községre, hanem annak rossz hírét kelü."
A polgárok hiteles tájékoztatása vagy okirat-hamisítás?
Felmerült látogatásunkkor egy úgynevezett kábeltévé ügy is. Azonban mint megtudtuk, kábeltévé nem létezik jelenleg Eszteregnyén. A kezdetekkor közadakozásból származó pénzt használtak fel a falu kábeltévé hálózatának kiépítésére. Ebből körülbelül egymillió forintot tudtak összeszedni, amiből a hálózatot telepítő, kiépítő vállalkozó számára nyolcszázezer forintot ki is fizettek. Azonban lakossági bejelentésre a Soproni Hírközlési Felügyelet megvizsgálta a rendszert, s a polgármestert annak megszüntetésére kötelezte. Miután ennek a polgármester nem tett eleget, tízezer forint bírság megfizetésére kötelezték. Ezt egy másfél oldalas határozatban indokolták. Ezt a közokiratnak minősülő iratot a polgármester szétollózta, ami konkrétan az ő személyével kapcsolatos volt, azt kihagyva a maradékot összefénymásolta. Erre ráfénymásolta a Soproni Hírközlési Felügyelet 5. számú pecsétjének lenyomatát, s a lakosságnak a továbbiakban ebben a formában mutatta be.
A hatályos magyar törvények alapján (1978. évi IV. törvény), aki hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja, hamis vagy hamisított közokiratot felhasznál, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Szálában Attila
8
( KANIZSA Sf w>tt, ezO*% )
1997. június 6.
Nyári programok a HSMK-ban
Számos, a legkisebbektől a legidősebbekig az egész városnak szóló programokat szerveznek a nyárra a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Mint Papp Ferenc igazgató elmondta, kilenc különböző stílusban szerveznek rendezvényeket. A HSMK szabadtéri színházi rendezvényeire harmadik alkalommal kerül sor, ezen belül három előadást szerveznek. Itt a legérdekesebbnek a Svejk-komé-dia ígérkezik, melyet Verebes István fog rendezni, s a Katona József Színház művészeiből alakult csapat szerepel majd benne, de lesz kabaréelőadás és operettgála is neves művészek részvételével. A Bazár Udvari Estéket immár kilencedik alkalommal rendezheük meg a Városi Kulturális Alap támogatásának jóvoltából, aminek a keretében zenés estre, nótaestre és dalestre kerül sor. Sorozatban negyedszer várják a „Vakációzz velünk" programjaira a gyerekeket a nyári szünetben, melynek keretében játszóházat, kirándulásokat szerveznek Kanizsa környéki területekre. Ezenkívül strand és uszodalátogatást, sportjátékokat a Mindenki Sportpályáján, társasjátékokat és videofilm-vetítést szerveznek a gyerekek szabadidejének kitöltésére. A kiállítások köréből kiemelkedhet az I. Magyar Mackókiállítás, ahol körülbelül 350 mackót tekinthetnek majd meg az érdeklődők. A nyár folyamán kerül sor egy nyolc hónapos kurzus lezárásaként a Művészeti Szabadiskola hallgatóinak évadzáró kiállítására, ahol 12 végzős hallgató mintegy 40 alkotását lehet majd megtekinteni. Az Olajbányász Fúvószenekar három alkalommal is térzenét fog adni a HSMK előtti téren, míg az Erzsébet téri Török kútnál a Városvédő Egyesület támogatásával ismét megrendezik majd a tavaly nagy sikert aratott Tárogatóestéket. Valamikor a nyár folyamán a „Csütörtök Estí Randevú" pótlására két pop-rock koncertet is szerveznek. A programok megszervezésében a HSMK a saját bevételei egy részét arra fordította, hogy a jegyek árát a polgárok számára megfizethető szinten tarthassa - közölte Papp Ferenc.
VISSZAPILLANTÓ
Elmúlt heti lapszámunkban megjelent Kis kórustörténet című írásunk végéről sajnálatos módon lemaradt Serfőzőné Horsetzky Márta neve, aki az elmúlt évig volt a kórus művészeti vezetője.
Két héttel ezelőtt egy fesztívál került megrendezésre, amely ugyan gyorsan tovaszállt, de üzenete még mindig él azokban az emberekben, akik ott voltak, hiszen a rendezvény nemcsak a zenéről, a szórakozásról szólt, hanem harcról is. Harcról egy közös ellenséggel szemben, melyet drognak hívunk. Hogy a drog jelen van mindennapjainkban, az tény. Ahogy tény az is, hogy beszélünk kell róla, mert talán ez az egyetlen lehetséges módja a drogellenes küzdelemnek. Ennek volt egy jó fóruma az a bizonyos két nap, és reméljük, nem marad folytatás nélkül. E rendezvényről és annak utózöngéiről beszélgettünk Dr. Csákai Ivánnal, a nagykanizsai önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnökével, és a főszervezőkkel, Auer Péterrel illetve Halasi Horváth Tiborral.
Dr. Csákai Iván az alapötletet, és a magas színvonalú szervezést emelte ki.
- Úgy gondolom - mondta -, hogy e fesztivál alapját egy nagyon aktuális téma adta. Mikor megkerestek az ötlettel, úgy döntöttem, hogy mint bizottsági elnök ha másképp nem megy, minden tekintélyemet felhasználom ahhoz, hogy a bizottság egyértelműen támogassa. Valójában erre nem is volt szükség, mert a bizottsági tagoknál a kérdés csak az volt, hogy eddig miért nem történt ilyen kezdeményezés. Természetesen anyagi kereteinkliez mérten hozzájárultunk a két napos koncerthez, hiszen ez a két nap azoknak szólt, akik veszélyeztetettek, vagyis a
16-20 éves fiatalokhoz próbált szólni. Most visszaemlékezve, számomra nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan rendezvénynek lehettünk tanúi, ahol nyíltan beszélhettünk a droggal kapcsolatos problémákról. Én úgy vélem, csak ez jelenthet megoldást hosszú távon. Sokat kell beszélni erről, mert együtt oldhatjuk meg a gondokat, szülők, fiatalok társadalmi szervek. Mi a jövőben is támogatni fogjuk az ilyen jellegű megmozdulásokat, mert úgy tűnik, ez a megelőzés egyik lehetséges fortnája. Ezért erre mindig kell, hogy legyen pénze bizottságunknak.
Milyen tapasztalatokat adott e rendezvény, látjátok-e eredményeit, és terveztek-e esetleges folytatást - kérdezem a főszervezőket. Halasi Horváth Tibortól kapom a választ.
- Mi nem akartunk mást, mint egy olyan hangulatot, környezetet teremteni, ahová azok a fiatalok jönnek el, akik érintettek lehetnek, akik a veszélyeztetetlek körébe tartoznak. Én úgy érzem, hogy a fesztivál színessége megadta azt a keretei, hogy kellemes időtöltés közben szót ejthessünk a drogfogyasztás veszélyeiről. Bizonyossá váll, hogy a fiatalok szokásaihoz, szórakozásaihoz kell kapcsolni azokat a dolgokat, amit a felnőttek közvetíteni szeretnének számukra. Végre mindenkinekfel kell ismerni, hogy a tiltás sehova sem vezet. Számunkra megerősítést nyert, hogy az elgondolásunk helyes volt. Egyértelművé vált, hogy szükség lesz további rendezvényekre, mert egy teljesen folyamatos ilyen jel-
legű jelenlét nélkülözhetetlen. Az ott tapasztaltak arról is meggyőztek bennünket, hogy szükség van az ún. „kortárs segítők" közreműködésére. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a fiatalok figyelmét arra is fel kell hívni, hogy nem csak a buli az övüké, amit rendeztük neki, hanem a további felelősség és a figyelem is egymás iránt.
Mészáros Bálint
AHAZI-SÁRKÁNYOK
pályázat kiállítására
A HYÁNY GALÉRIÁBAN
KERÜLT SOR JÚNIUS 2-ÁN 17 ÓRAKOR.
Az alkotásokat BERTÓK KRISZTINA
művészettörténész-hallgató és
GÉGER MELINDA
művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
KIS KUTYA, NAGY KUTYA...
Országos CAC Kutyakiállítás volt Nagykanizsán a Csónakázó-tónál, amelyet Göndör István országgyűlési képviselő nyitott meg. Beszédében ember és kutya egymásra találásáról, hatásáról, valamint kölcsönös jellemformáló szerepéről szólt. Az ünnepélyes megnyitó után tíz fajtacsoportban
és üzenhet körben a négylábúak bírálata következett. Több mint nyolcszáz kutyát hoztak el a kiállítók a versenyre, s a résztvevők között külföldiek is voltak. A minősítések után nagy érdeklődés mellett került sor a „Best in Show"-ra, amelyben a fajtagyőztes kutyák mérkőztek meg a kiállítás leg-
szebb kutyája és egyéb címekért. A Csónakázó-tó ideális környezetnek minősült a kutyatalálkozó megrendezésére, a számos látogató pedig nyolcvannál is több fajta ebben gyönyörködhetett, s dönthette el, melyiket választja társául...
H.I.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1997
PÉK PÁL
HAVAK TÁNCA című kötetének bemutatója
1997. június 9-én 18.30-kor
a Városi Könyvtár ZENEI RÉSZLEGÉBEN (Ady u. 14.)
Közreműködik a könyvtár MEGLEPETÉS köre
TISZTLETTEL HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
»
1
Q
1997. június 6. C KANIZSA - \'ZfioUetéA ) 9

Értékcsökkentett, I |i sérült bútorok értékesítése a
F% KANIZSA TREND KFT.
KANIZSA
Trend Kft LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
AMÍG A KÉSZLET TART!
Használja ki
kedvező ajánlatunkat,
egyes bőrgarnitúrák MÁR 115.769 Ft-tól
Nagykanizsa, Ady út 45.
Tel.: 93/313-106 93/500-157
Nyitva: H-R: 9-17.30 Szo.: 9-12.00
Jó kereseti lehetőséggel lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
hirdetésszervezőt
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPBÉR + JUTALÉKOS RENDSZERBEN.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 93/312-305, 93/310-540
i I
FEKETE RÓZSA TEMETKEZÉSI BT.
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Döntés előtt győződjön meg árainkról
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel.: 93/310-486 1
Q
Ügyeleti telefon: |
93/317-768; 93/311-572; 93/312-821
BALATON FŰSZERT
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSAI RAKTÁRHÁZA 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 119. TelTfax: 06-93/313-037
AKCIÓ A GRACIA ÁRUHÁZBAN A KÉSZLET EREJÉIG június 2-tól!
Régi ár
Liszt 1 kg
Étolaj Vénus 1 liter
Ráma margarin 250 gr
Nescafe Brasero 100 gr
Floriol étolaj 1 lit.
Amerikano csoki 100 gr
Törley pezsgő 0,78
Quanto öblítő koncentrátum 1 lit.
Árengedményes ár
55 Ft 195 Ft
79 Ft 508 Ft 219 Ft
69 Ft 276 Ft + ü. 324 Ft
Napozószerek széles választékban, kedvező áron!
BALATON FŰSZERT RT.
NAGYKANIZSA, CSENGERY U. 119.
10
I
KANIZSA - Véwuvédií
2
1997. június 6.
MINDENT AZ EGÉSZSÉGÉRT?
A keleti lakótelep Kanizsán sok helyen már nem emlékeztet sivár terepre, amelyeket a koc-
kaházak egyformasága tovább uniformizál. A fák, bokrok helyenként már elviselhető lakóhellyé alakították a házak sokaságát. A sportolni vágyók azonban nem a legmegfelelőbb megoldást választották a kosárlabda-palánkok elhelyezésére. Hatalmas szegekkel erősítették a gyűrűt és a palánkot az élő fákhoz. A Környezetvédelmi Felügyelet eljárást kezdeményezett a feltételezett elkövetőkkel szemben.
KICSI KECSKÉK
A Teleki úton régi problémák miatt járnak a nagykanizsai polgármesteri hivatal munkatársainak nyakára a helyben lakók. A problémák fő okozója egy férfi. Illetve nem is annyira ő maga, mint inkább az állatai, az állatok tartási körülményei. A Teleki út 140-es szám alatt lakó férfi ugyanis kecskéket, tyúkokat, különféle háziállatokat tart. Teszi azonban ezt olyan módon, hogy a szomszédok, de még a több házzal odébb lakók is joggal panaszkodnak rá. Ugyanis az illető elfelejti(?), szándékosan nem ta-karítja(?) állatait. A lényeg azonban az, hogy háziállatai embertelen (állattalan) körülmények közt tengetik életüket, olykor az utcára kitéve. Merthogy a ház előtt bizony dúsan zöldell a fű, köszönhetően annak, hogy ez bizony zöldövezetként szerepel a
rendezési tervekben. S minthogy közterületen legelésznek a kecskék, kapirgálnak a tyúkok, szaladgál az állatok védelmére kiengedett két böhöm-nagy kutya, ez bizony tilos. Lakossági bejelentések sora gyülekezik a hatóságnál, mely azonban tehetetlen. Szabálysértési eljárások indultak, határozatok születtek, felszólítások érkeztek az érintetthez, de a helyzet mégis maradt változatlan. Pedig a helyi állattartási rendeletet minden nap megszegi e ház lakója, a bizonyításhoz nem is kell más, csak hogy délután öt óra után elmenjen a helyszínre az ember. Már ha nem fél, hogy megharapja a két kutya. A szomszédok félnek. Ugyanakkor jogosan kérdezik: ennyi idő után az illetékesek miért nem tudják megoldani ezt az ügyet?
Ez lenne a megoldás?
Zöldet rabló, utat szűkítő szeméttelep a régi hetesen, a tizenötös kilométerkőnél.
ff
UTJAVITOK
ff
Városunk újabb szabadtéri műemlékkel gazdagodott. Persze ez mái-nem újdonság, a megfelelő időben minden lap foglalkozott az Eötvös téren díszelgő hatalmas fém földgömbbel, amely egy ott átvonuló szélességi foknak állít emléket.
A kisszigetet, ahol a szobor áll, szorgos kezek rendbe szedték, felásták, elgereblyézték, bevetették fűmaggal, s a jótékony tavaszi nap sugarainak hatására üde zöld pázsit sarjadt az emlékmű lábainál.
Azaz sarjadt volna. De nem hagyták. Legalábbis nem mindenhol. A sziget ugyanis kedvelt átkelőhely volt azon lusta gyalogosoknak, akik nem szívesen kerültek két métert az aszfaltozott út áányába, hanem a zöldterüle-
ten átgázolva kitapostak maguknak egy ösvényt. Az újonnan füvesítők talán úgy gondolták, ha a gyalogosok meglátják a frissen megművelt területet vagy az idei zsenge pázsitot, talán veszik a fáradtságot a hatalmas kitérőre, hogy ne tegyék tönkre a gondos munkát. De hát kérem Magyarországon vagyunk. Végképp bebizonyosodott, hogy ilyesmit nem lehet elvárni a magunkfajtától. Mára ismét kopár csapás látszik a régi helyén, bár az odahordott föld még süppedős, de nem baj, ha megtelik is a cipőnk homokkal, akkor is levágjuk azt a kitérőt.
Saját érdekünkben képesek vagyunk mindenen átgázolni. Még embertársaink lelkivilágán is.
T. G.
Napjaink
Lánccal, lakattal zárt konténer a belvárosban ¦ Hogy ne használja más? Ne túrja fel? Ne hagyja nyitva?
1997. június (>.
( KANIZSA - fyfvtmeÁÜKá,.. )
11
BATTHYÁNYS SIKER
Dénes Ferenc a Batthány Lajos Gimnázium „kisgimna-zista" 7. A osztályos tanulója a Magyar Természettudományi Társulat Hevesy György Országos Kémiaversenyének döntőjében a 12. helyezést érte el. Tanára: Dénes Sándor-né.
B.L.G.
SIKER ANGOL NYELVBŐL
Az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny angol nyelvi döntőjében Spanczér Ilona a Batthyány Lajos Gimnázium 7. B osztályos tanulója 19. helyezést ért el. Tanára. Borok Erzsébet.
B.L.G.
PÉTERFYS BRONZ
A Budapesti Gyermekétkeztetési Alapítvány tanulmányi versenyt hirdetett. Május 17-én került sor az országos döntőre.
Tóth Nikoletta, a Péterfy Sándor Általános Iskola 5. B osztályos tanulója 3. helyezést ért el magyar nyelvtanból.
Felkészítő tanára: Kerekes Szabó Zsuzsanna.
A budapesti Honvéd csarnokában megrendezett Judo Diákolimpián a nagykanizsai MÁV-NTE képviselte Zala megyét három fővel. A mintegy háromszáz főt felsorakoztató rangos eseményen Pinterics Attila 45 kg-ban a nyolc közé jutott harminchat indulóból. Vörös Enikő leány 38 kg-ban a
DUATLON
Május 19-én Bonyhádon került sor a gyermek, serdülő és sprint duaüon országos bajnokságra. A bajnoki futamok előtt a holnap tehetségeinek rendeztek egy újonc versenyt 1 km futással, 4 km kerékpározással és 0,5 km futással. Ezen a gelsei Hét Ördög DSE versenyzője, Csizmadia Szilárd a jövőre nézve bíztató 11. helyen ért célba.
A gyermek korúak (11-12 évesek) már az országos bajnoki címekért küzdöttek egyéniben és csapatban egyaránt. A kb. 2 km futás, 8 km kerékpározás majd 1 km futás után Gál Zsolt (egy bukás után) a 23., Csizmadia Norbert a 29., Csertán Bálint az 51., Cziráki István az 54. helyen végzett. A csapatbajnokságot a Gál, Csizmadia, Csertán összetételű csapat az 5. helyen zárta.
A Gelsei Ördögök legjobbjai a serdülők (13-14 évesek) vetélkedésében küzdöttek meg saját magukkal, valamint a 3 km futásból, 12 km kerékpározásból és 1,5 km futásból álló távval. Itt Lülök Péter 4., Kálóczi Árpád 8., Vigh Bálint Béla 16., míg a hármuk által alkotott csapat 3., azaz bronzérmes lett.
E versennyel a legfiatalabb korosztályok ranglistaverseny-sorozata véget ért, a ranglistákat a közeljövőben hozzák nyilvánosságra. Az országos bajnokságon elért eredmények alapján azonban már bizonyos, hogy Lülök Péter és Kálóczi Árpád arany-, Vigh Bálint, Gál Zsolt és Csizmadia Norbert ezüstjelvényes minősítést szerzett a duaüon sportágban.
A kanizsai TRI-CO Triaüon Klub színeiben indult a sprinttávú (5-20-2,5) OB-n Kálovics Tamás, aki a junior A korcsoportban (19-20 évesek) a nagyon értékes 9. helyet szerezte meg. Felnőtt férfiak között Lukácsi István (TRI-CO) a 11. lett.
HOBAR PÉTER
WmmMmmmmmMmmmm
nyolc közé jutott harmincnégy indulóból. Hóbár Péter + 63 kg-ban III. helyezést ért él tizenkettő indulóból.
Hóbár Péter kiemelkedő teljesítmény nyújtott az idei és a tavalyi évben is, az olimpia rangos Hl. helyezését szerezte meg, s emellett több területi és országos versenyen szerzett dobogós I, II. helyezéseket.
1985-ben született. A palini általános iskola tanulója, 1995 óta judózik. A MÁV-NTE kihelyezett tagozatánál a palini iskolában ismerkedett meg a judo alapjaival. Szorgalmas, kemény munkával, hatalmas akaraterővel érte el ezeket az eredményeket. A 4. Kiju övfokozatot is elérte ez idő alatt. A versenyekre Mester Józsefné, Mester József, Nagy Sándor edzők készítették fel.
ATTILA SIKERE
A tavasz a középiskolás diákok számára a tanulmányi versenyek ideje. Városunk tanulói jelentós sikereket értek el ebben a tanévben is az országos megmérettetéseken. Kondor Attila, a Batthyány Lajos Gimnázium 10. A osztályos tanulója a csúcsig jutott, hiszen megnyerte a Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzversenyt. Otthonában beszélgettünk a sikerhez vezető útról, terveiről, hobbijairól.
- Mióta érdekel a földrajz?
- A kezdetektől fogva. Bányavidékről, ajkáról származunk ahol volt lehetőségem a földrajzzal foglalkozni. Az általános iskolában a környezetismeret volt a kedvenc tantárgyam s régóta gyűjtögetek kövekel is.
- Mesélj a versenyről!
- Lóczy Lajosról, az egyik legnagyobb magyar földrajztudósról nevezték el a három fordulóból álló versenyt, amelyen már tavaly is indultam, akkor hatodik lettem. Az iskolai és a területi forduló Nagykanizsán volt, és az utóbbiról harmincan jutottunk be a Kaposvárott, a Munkácsy Mihály Gimnáziumban megrendezett országos döntőbe.
- Milyen feladatokat kaptál a döntőben?
- Négy részből állt, egy írásbeli és három szóbeli fordulóból. Gazdasági földrajzból kellett ebben az esztendőben készülnünk, és a szóbelinél Magyarországról, európai és Európán kívüli országról húztunk témát, amelyet ki kellett fejteni. Itt egy veszprémi fiú egy ponttal megelőzött, de az írásbeli nekem sikerült jobban öt ponttal.
- Számítottál erre az eredményre?
- Bíztam benne, mivel elsőként jutottam be a döntőbe, de igazából az I-3. helyre számítottam.
- Mennyit készültél a versenyre?
- December közepe óta tanultam, négy és fél hónapot. Este jutott rá időm és a hétvégéimet is erre fordítottam.
- Ki segített a felkészülésben?
- Dr. Vida László tanár úr inspirált még tavaly, ő „menedzselt", de főleg önerőből tanultam. Sokat segített a 7-8 ezer kötetes házi könyvtárunk amelyből nagyon jól tudtam használni a földrajzzal kapcsolatos műveket.
- Milyen volt a kaposvári verseny hangulata?
- Nagyszabású verseny volt, tizenegy éve rendezik meg. A zsűriben főiskolai, egyetemi tanárok bíráltak, ünnepélyes zárás, fogadás volt a versenyzők riszteletére.
- Melyik tantárgy érdekel még a földrajzon kívül?
- Történelemből is részt vettem tavaly versenyen, a kanizsai helytörténeri vetélkedőn különdíjat kaptam, és még az irodalmat szeretem.
- Ha nem tanulsz, akkor mivel foglalkozol?
- Kertészkedem, nyáron ha elutazom, kőzetet és ásványi gyűjtők és vívok
- Vegyük akkor sorba! Kertészkedés?
- Pogányszentpéteren van a családunk birtoka, ott kertészkedem kilencéves (!) korom óta. Most már szépen nőnek a növények, pedig tavasszal nem volt túl kedvező az időjárás.
- Ásványok, kövek?
- Nagyon sokfajta ásványom és kőzetem van, ezeket megvizsgáltam, kategorizáltam, azonosítottam. Ha van rá lehetőségem, akkor magam szedek köveket, ha nincs, akkor vásárolok, a zsebpénzemet erre költöm.
- Milyen terület lenne különösen alkalmas a gyűjtésre?
- Közép-Ázsiába szívesen elmennék, mert azon a vidéken nagyon jól tudnék őskövületeket, ásványokat gyűjteni, és hónapokat lehetne Erdélyben is eltölteni.
- Mit jelent számodra a sport?
- A vívás is a hobbim, de elsősorban év elején és év végén foglalkozom vele többet, mert a tanulás sok időt el-
ki\'
Melyik eredményedet emelnéd
- Az országos junior kardcsapatbajnokságon kilencedikek lettünk pedig nem is vagyunk még junior korúak A múlt héten pedig második helyet szereztem a városi középiskolás bajnokságon. Örülök annak is, hogy tagja vagyok a MA V NTE OB l-es felnőtt kardcsapatának.
- Milyen terveid vannak?
- Geológus szeretnék lenni, s ha sikerülne, szívesen tanulnék tovább az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ehhez a földrajzversenyen elért első helyezésem három felvételi pontot jelent.
Attilának még két éve van ahhoz, hogy szép célja megvalósítását elkezdje. A földrajz, a kőzetek, a növények iránti szeretete-úsztelete azonban arra mutat, terveit megvalósíthatja. Megnézzük a példás rendben tartott kőzetgyűjteményt, s közben Attila édesanyja, dr. Jámbor Klára bőrgyógyász, vezető főorvos nevetve mondja, hogy az utolsó - mátrai - kirándulás „emléke" húsz kilogramm kő, és elmeséli, fia előbb nézegette a térképet, mint a meséskönyveket. Az országos siker jutalma pedig árulja el a győztes édesapja, Kondor László, a Mező gimnázium tanára - franciaországi kirándulás. Talán ott is lehet egy-két követ gyűjteni...
Horváth Ilona
12
( KANIZSA - ?eáeu otd«i )
1997. június 6.
STRICIPARADICSOM?
még csak pár pofonnal igyekeznek őt is, meg a lányt is meggyőzni arról, hogy másutt egészségesebb. Ha nem ért, előkerülhetnek a fegyverek is. - A stricik fel vannak fegyverkezve?
De
még hogy!
Az Uziktól elkezdve a parabel-lumokig minden van náluk (para-bellum: kilenc milliméter kaliberű pisztoly).
- Itt Kanizsán is?
- Itt azért még nem olyan éles a helyzet. Kanizsán főleg a kisebb volumenű stricik ügyködnek. A kurvák árfolyama is lényegesen olcsóbb, mint mondjuk fönn Pesten, vagy a Balatonnál.
- Hány strici és hány prostituált van Kanizsán?
- Körülbelül tízen. Kurva az sokkal több, nagyon sokan futnak maguknak is. A többség cigány, de elvétve magyarok is akadnak köztük.
- Egy strici hány nőt futtat?
- Van, akinek van nyolc-tíz nője is, de van olyan is, aki csak a saját feleségét futtatja.
- Mennyit keres egy nő egy este?
- Egy fuvar olyan ezer forint, de akár ötszázért is elmennek. Az Erzsébet téren például örülnek ha az ezer forintot megkapják.
- Ebből mennyi a stricié?
- Minden. Ha normálisabb a strici, ad a kurvája számára ruhát, kaját, szállást. De vannak olyanok is, akik elveszik az összes pénzt, aztán ebből valamit adnak a kurvának.
- Ki viszi el őket?
- Kialakult kuncsaftkörük van már a legkisebb emberektől a leg-nagyobbakig. Vannak BMW-s, öltönyös, nyakkendős férfiak, de ők azért kirívóak. Akár tízezer forintot is adnak, ezért őket szeretik igazán a lányok
- Miért így próbálnak pénzhez jutni, miért nem tisztességes munkával próbálnak pénzt keresni a stricik?
- Mert így tudnak pénzhez jut-
Erzsébet tér. 7-es főút kivezető szakasza, Csengery út. Három különböző hely, amelyek egy dologban mégis egyeznek. Lenge öltözékbe bújt lányok jelennek meg itt, akik félreérthetetlenül jelzik az arra haladó autósok számára: ők bizony eladók. Nem messze tőlük fiatalemberek párosával, csoportosával álldogálnak, néha a lányok felé tekintgetnek, esetleg egy közeli kocsmában ülnek. A lányokhoz olykor odasuhan egy-egy autó (jobb-rosszabb), a „hölgy" az ablakon behajolva egyezkedik, ha az üzlet létrejön, beszáll, közösen elhajtanak. Félóra, több, kevesebb, az autó visszajön, a lány kiszáll, az autó elhajt. A prostituált (mert róla van szó) odasiet fiújához, s pénzt nyújt át neki. Ugye milyen ismerős a szituáció? Nap mint nap találkozhatunk ilyenekkel az utcán járva-kelve, akár mi is kaphatunk ajánlatokat. De miért csinálják, miért állnak ki az út szélére magukat, a testüket árulni? És aki vigyáz rájuk? őket a köznyelv csak egyszerűen szólva „striciknek" nevezi, de hogy ők mit is
gondolnak magukról, minek tekintik magukat, mit is csinálnak? Erről csak ők tudnak nyilatkozni. Nem volt egyszerű dolog, de sikerült találni egy olyan „stricit", aki válaszolt kérdéseinkre. Kanizsán ismert személy, de nevének közléséhez nem járul hozzá.
- Mi a dolga a stricinek?
- Először is vigyáz a lányokra. Állandóan figyeli, lesi, hogy ki viszi el őket. Figyeli, hogy nem kell-e közbeavatkoznia.
- Hogyan veszik rá a lányokat a kurválkodásra?
- Nem kell rávenni őket. Megy az magától. Felajánlják neki, hogy mi lenne, ha kiállnál egyet, 6 pedig dönt. Szerintem itt Kanizsán még nem volt olyan lány, akit erőszakkal vettek volna rá.
- Hány évesek a lányok?
- Van itt tizenkét évestől ötven évesig minden korú.
- De a kiskorúak hogyan állhatnak ki?
- Úgy, hogy nem érdekel senkit sem a koruk Sőt, minél fiatalabb a lány, annál kelendőbb, árinál többen viszik el. Ha meg igazoltatnák, jön a duma: elvesztettem az igazolványom, most éppen otthon hagytam, éppen be van adva a rendőrségre. Ki fogja egy dzsindzsapusztáról jött lánynak a személyijét kutatgatni? Soha nem tudja a rendőr lenyomozni őket.
- Kitől védi őket a stricijük?
- Megvédi őket más stricivel szemben, kihozza őket a rendőrségről, ha beviszik. Megvédi attól, hogy másik kurva elfoglalhassa a szokott területét.
- Tehát a területeket felosztják egymás között a stricik?
- Persze. Egyik strici a másik területére nem állíthat lányokat. Ha mégis megteszi ezt, először
mmmmmmmmmm........mmmmmmm
ni. Becsületes úton nem lehet meggazdagodni. Mutass nekem egy olyan embert, aki talpig becsületes és milliomos. A rendes munka nincs, nem volt és nem is lesz megfizetve.. Egy strici luxus-mercire, palotára, napi kétszázezerre pályázik.
EZT ÍRD LE, HAMERED!
Elindultunk megkeresni egy-két „olyan" lányt. Altalános elzárkózás a válasz, a lányok nem hajlandóak beszélni. Azért mint mindenhol, itt is akadnak kivételek. A Csengery utcában járunk, amikor az egyikük szóáradattal fogad:
- Engem megvetnek, mert kurva vagyok, meg cigány vagyok, de azért ugye csak megállnak nekem a magyar f...ickók! Csak rám mondjátok, hogy kurva vagyok, de azt a kutya sem mondja, hogy az a magyar kiscsaj, aki nem kurva ugye, elmegy a dizsibe és egy éjszaka hatan tologatják. Mert az egy dolog, hogy én pénzt fogadókéi, nekem ez munka. De erről tud a férjem is, és azt is tudja, hogy ha valaki munkán kívül rám veti a szemét, hát én kikaparom neki! Most akkor szerinted melyikünk az erkölcsösebb? Ezt írd le, ha mered!
*
Kísérőmhöz fordulok: - Mindig ilyen zárkózottak?
- Magyar vagy, meg újságíró. Ők csak a magnót látják a kezedben. A többség fél, hogy ha valamit mond, a stricije megveri.
TIZENHAT ÉVESEN
Azért sikerült az Erzsébet téren találnunk egy lányt, aki hajlandó válaszolni mindenre. Nevét ő sem mondja meg, keresztnevét árulja el, hogy tudjam valahogy szólítani, de kéri, még ezt se írjam le. Sárga kabát van rajta, viszonylag csinos. Az ránézésre kiderül róla, nem több tizennyolc évesnél. Sőt. Azt is elárulja magáról, már gyereke is van. Nem túl bőbeszédű, igyekszik minél tömörebben, rövidebben fogalmazni, viszont az
1997. júniusi.
( KANIZSA - ?e4ete oláU )
13
előbbinél lényegesen választékosabb:
- Miért áll ki egy lány az utcára?
- Hát, rá van szorulva. A pénzért, csakis a pénzért.
- És mennyit tudsz így keresni?
- Hát, az attól függ, hol állsz, éppen milyen a forgalom. Van aki csak ezerötöt, kétezret ad. De ha jól megy a nap, tíz-húsz körül van, amit megkeresek. Ehhez persze jó idő is kell.
- Merrefelé dolgozol?
- Kinn a hetesen, az Erzsébet téren, a városban.
- Van stricid?
- Nincs. Én független vagyok, így sokkal jobb, mint ha a stricim állandóan elvenné a pénzem.
- Megveted magad azért, mert kénytelen vagy árulni a testedet?
- Nem, hát most miért? A pénzért meg kell szenvedni. Ez is olyan munka, mint amilyent most éppen te csinálsz. Te is megszenvedsz a pénzedért, nem? Egy kurvának csak becsülete nincs, pedig ugyanúgy dolgozik, mint más. Ránk is szükség van, nem ?
- A kuncsaftjaid milyen körökből kerülnek ki?
- Mit tudom én? Városiak mindenki, ahogy jön. Van köztük gazdag is, szegény is.
- Mennyit szoktál kérni?
- Figyelj ide, attól függ. Kétezret, hármat, egy ötperces fuvarért.
- Öt perc?
- Persze. Több nem lehet, akkor többet fizet.
- Élvezed a munkád?
- Nem. Ezt nem lehet élvezni. Lefekszem nekik, mint egy tuskódarab, aztán jó idő.
- Védekezel valamivel a betegségek ellen?
- Persze, gumival, óvszerrel. Anélkül sosem vállalom.
- A kisfiad „munkahelyi baleset"?
- Nem, az egy kapcsolatból származik Volt egy élettársam, tőle.
- Nem tűnsz idősnek. Megkérdezhetem, mennyi idős vagy?
- Tizenhat. Tizenöt évesen álltam ki először.
- Esténként kiállsz, árulod magad, nappal pedig van egy állandó barátod. Létezhet ez mellett a munka mellett szerelem?
- Persze hogy létezhet! Figyelj, ez olyan dolog, hogy van egy férjed a férjed\' azt mondja, hogy
nyugodtan kiállhatsz anyukám, csináljad a lóvét, aztán gyere be.
- Volt amikor megvert valaki?
- Nem, olyan még nem volt, hála istennek.
- Extrém kívánságai vannak a kuncsaft) aidnak?
- Különleges kívánságokra gondolsz? Hát volt amelyiknek volt.
- Mit gondolsz azokról, akik pénzért veszik a szerelmet?
- Úgy kell nekik Talán már a feleségük nem tudja kielégíteni őket, azért jönnek hozzánk, a többségük nős.
- Mennyire ismered a kuncsaftjaidat?
- Tudod mindegyik beszélget útközben, kibontakozik, érted? Elmondja saját magától, hogy nekem sietnem kell, a feleségem vár, meg így meg úgy.
- Lelki szemetesládának is használnak téged?
- Persze. Ilyenkor mondjuk csak röhögök meg hallgatok Hát most mit mondanék?
- Nem félsz, mikor kiállsz?
- Este igen. Ha este kiállók, akkor félek Megölhetnek, megverhetnek, elvehetik a pénzem, vagy otthagy a sötétben, ilyenektől.
- A rendőrségtől nem félsz?
- Nem. Elzavarni elzavarnak minket, de bántani vagy megbüntetni engem még soha.
- Vannak iskoláid?
- Öt osztály volt, aztán jóidő. Elég is annyi.
- Meddig szándékozod ezt folytatni?
- Hát muszáj csinálni, érted. A gyereknek sok minden kell. Pelenka, kaja, meleg kell, az pedig pénzbe kerül. Ameddig lesznek jó
kuncsaftok csinálom.
*
De mi a helyzet a hivatalos oldalról nézve? Hogyan áll hozzá a rendőrség a prostituáltak problémájához? Mit tudnak tenni ellenük, vagy legalább megrend-szabályozásuk érdekében? Erről beszélgettünk Horváth István nagykanizsai rendőrkapitánnyal.
- Először is ki kell hangsúlyozni, hogy rendkívül komplex problémával állunk szemben - kezdte a kapitány. - A prostitúciót, mint olyant, egy részét bűncselekményként kezeli a jogrend, más részét szabálysértésként. Prostituált az a nő, aki pénzért közösül, vagy fajtalankodik Ez a szabálysértési kategória jobbára a megélhetési
bűnözéshez kapcsolódik Már bonyolultabb az a dolog, ha a prostitúcióval kapcsolatban valaki más bűncselekményeket követ el, például ezt szervezi. Ugyanis aki az üzletszerű kéjelgést elősegíti, magát kitartatja vagy kerít, az bűntettet követ el. A probléma sajnos azért jelentős, mert a megélhetési bűnözéssel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Ugye ezek a „hölgyek" kinn állnak az út szélén, vagy várják a telefonokat, ezzel szabálysértést követnek el, de jönnek a járulékos bűncselekmények. És sajnos, aki nyolc-tíz ilyen nőt „futtat", annak már tetemes, néha milliós jövedelmei származhatnak ezekből a lányokból. Azon kívül, hogy ugye ez nem adózó jövedelem, ki tudja, hogy mire költik ezeket az óriási pénzeket. Mit is tudunk tenni? Természetesen azt szeretnénk, ha a prostitúció minden ágát el tudnánk takarítani. Az országos akciók és helyi akciók keretében jó pár „hölgyet" gyűjtöttünk be. De elsősorban azokat az embereket szeretnénk elfogni, és bíróság elé állítani, akik az egészet szervezik azt saját, sokkal komolyabb céljaikra felhasználják, mint finanszírozási pénzforrást. A látható, utcaszéli prostitúció felszámolásával folyamatosan próbálkozunk, de az is az igazsághoz tartozik, hogy egyelőre szélmalomharcot folytatunk. És természetesen azt is figyelembe kellene venni, hogy az a család, aki eddig prostitúcióból élt meg, ha kiszorítjuk őket erről a területről, más, komolyabb bűncselekményekhez fog nyúlni. Számomra legelfogadhatatlanabb a fiatalkorú prostituáltak kérdése. Az egy borzasztó dolog, hogy egy tizennégy-tizenhat éves kislány a pén-
zért, amit ebben a mennyiségben sehol máshol nem kapna meg, kiáll az utcára
- Mit kívánnak elsősorban tenni?
- Először a jéghegy csúcsát, a szervezőket kívánjuk elkapni. Róluk szeretnénk minél több információt szerezni, és a prostitúcióban főbb szerepet játszó frekventált épületek helyéről. így szeretnénk előrelépést elérni. De ugyanakkor nem lenne teljes a szexpiaci körkép, ha nem említenénk meg az idegen ajkú hölgyek egyre nagyobb mértékű részvételét a hazai prostitúcióban. Ezeket a nőket szinte rabszolgaként kezelik Tehát a kérdés sokkal komolyabb, mint hogy elintézhetnénk annyival, hogy ki áll kint az utcán, és strichel. Itt már személyiségjogi problémákról is szó van. A legfőbb probléma nem is a felderítés, mert ahhoz csak két szem kell még itt a kanizsai utcákon is. De az ügyet jogerős bírósági ítéletig el kell vinni, és ehhez tényeket, bizonyítékokat kell szolgáltatnunk. És ez egy nagyon kemény, nagyon nehéz, sokszor sziszifuszi munka.
Sz. A.
14
KANIZSA-^
I
1997. június 6.
Kertészet és Virágüzlet a város központjában
Az öntözést, tápanyag-utánpótlást számítógép vezérli
A Péterman Kertészet és Virágüzlet komplexum egy éve létesült a Báthory u. 22. sz. alatt. Az üzlet alapterülete huszonöt négyzetméter, de a jelek szerint már az indulás után röviddel kicsinek bizonyult Az tény, hogy a kertészet több évtizede működik, dé külön üzlet kialakítását szakmai tényezők indokolták, -mondta bevezetőjében Peterman Károly mérnök-tulajdonos.
- A cserepes virágokból jó a választékunk, de az is tény, hogy jó megoldásnak mutatkozik, hogy az üzletben lépcsős kialakítású polcokat kell sürgősen elhelyezni, ezen mintegy bemutatva a választékot. Muskátliból már az idén is nagyobb bemutatórészt tudtunk létesíteni. Az említeti virágból öt álló, valamint tizenegy futó-kúszó változatot árusítunk. A többezres mennyiséget szűk három héten belül eladtuk! Erőfeszítéseink ellenére természetesen nálunk is adódnak gondok, hiszen munkánk az időjárás függvénye is. A hirtelen jött nagy melegnél a virág feje kisebb lesz, hűvösebb időjárásnál nagyobb fejű és tartósabb a termék, ezt most ellensúlyozza az alacsonyabb virágár. A vevőkör igényesebb kiszolgálása érdekében felvettünk egy nagy tapasztalattal rendelkező, udvarias, a virágkötészetben és eladásban képzett kolléganőt Velnerné Szabó Edit személyében.
A feleség, Andrea asszony ugyancsak részt vesz az árusításban, de ő még a beszerzések, a kiszállítások lebonyolítója is. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a régi ismeretségi kört jól sikerült bővíteni új vásárlók bekapcsolásával.
- A kertészetük közismerten Dunántúl egyik legjobban kialakított egysége. Mit tudnak megvalósítani a jó fekvésű területen?
- Öt vágott és nyolc cserepes virágfajtával látjuk el elsősorban saját üzletünket. Amíg napjainkban sokan még a muskátlik bővületében élnek, addig mi már tegnap (május 22-én) meghoztuk Németországból az Erzsébet és a Katalin napi cserepes ciklámen
szaporító anyagát. Ciklámenből teljesen új típusú és fajtájú: fodros, többszínű, tarka levelű növények sokaságával fogunk jelentkezni. A kertészetünk gazdaságos üzemének alapfeltétele, hogy két hétnél tovább üresen az üvegház nem állhat! Szinte azonnal telepíteni kell a következő generációt.
- Hogyan sikerül kielégíteni a különleges igényeket?
- Az egyedi virágok alkalmazásával, beültetésével, alkalmi díszítésekkel - templomoknál, rendezvényeknél - igény szerint vállaljuk és elkészítjük a megrendelést. Esküvőkre a teljes kollekciót megalkotjuk, kilencven százalékban élő virágból, a maradék tíz százalékos aránynál selyem és művirágból készülnek az ízléses, szép kompozíciók.
- Távlati tervek?
- Az üvegház bővítése és felújítása a modern technika megvalósítása. Számítógépes megoldással fogjuk irányítani az öntözést és a tápanyag visszapótlást. Tavaszra kialakítjuk a virágüzletünk portálrészét, a belső térben kisebb átalakításokat szeretnénk megoldani. Ennek szerves részét fogja képezni a lépcsős polcrendszer kialakítása is.
- Kik a fő vásárlóik?
- A magánszemélyeken kívül a kis és nagykereskedők ezekből öt állandó és ugyanennyi alkalmankénti személy van. A vágott és a cserepes virágot kb. fele-fele arányban vásárolják az érdekelt kereskedők. A kereskedőknek eladott forgalmunk harminc-negyven százalékát teszi ki. Egyes áruféleségeknél még nagyobb mennyiséget is vásárolnak ügyfeleink. Az értékesítési területünk Kanizsa város és környéke, de nem ritka a vásárló Csurgóról, Zalaegerszegről, sőt Dél-Somogy több helységéből sem.
A szorgalmas, felkészült kis kollektíva a kellékeket Budapestről szerzi be. Az ízléses kivitelű szalagok, gyertyák, normál és díszcsomagoló anyagok, kerámiák és műanyag áruk széles skálájáról válogathatnak ügyfeleik.
Bödör Béla
PETERMAN
KANIZSAI OLIMPIKONOK
Városunk sporttörténetét gazdagítja a Kis János szerző által napvilágot látott Kanizsai Olimpikonok című könyvecske. A kiadványt a múlt szombaton dr. Dobó László, a könyv lektora néhány szép gondolattal ajánlotta a meghívottak figyelmébe.
Kis János alapos, kitartó, hiánypótló munkát végzett. Kanizsa nem nagy város, 100 év alatt mégis tíz sportolónk jutott ki a legnemesebb küzdelemre, az olimpiára, és ért el rangos helyezéseket. S ha figyelembe vesszük, hogy 1896-től 19%-ig összesen 23 olimpiát rendeztek (három elmaradt a világháborúk miatt), ez egy kisváros szemszögéből nézve nagy eredmény. Jelenleg négy név gazdagítja a kanizsai palettát: Sasvári Gizella, aki ugyan Szombathelyen él, de hosszú ideig kanizsai polgár volt, rövidtávfutásban indult az 1960-as római olimpián, és a döntőben a hetedik helyezést érte el; Mátyás Auguszta, Németh Helga és Siti Beáta egyaránt kézilabdáznak a dunaújvárosi Dunaferr csapatában, és az 1996-os atlantai olimpián vettek részt.
Dobó László elmondta, jó lett volna, ha néhány iskolából is érkeztek volna sportolók a könyvátadásra, és itt lehetőségük volna
KANIZSA
Egy hetilap, amM Woit
Megjelenik minden pénteken
megismerkedni olimpikonjainkkal, mindazonáltal az is nagy öröm, hogy ők maguk eleget tettek c kedves meghívásnak, és aláírásukkal tették értékesebbé a könyveket.
A szerző így emlékezett vissza a kezdetekre:
- Evekkel ezelőtt a Nemzeti Sport egy vetélkedőt hirdetett. Úgy gondoltam, elmegyek a könyvtárba, kiveszem a kanizsai olimpikonokról szóló könyvet, és abból készülök fel. ám rá kellett döbbennem, hogy ilyesmi nincs. Ekkor határoztam el, hogy írok egyet. Négy év kitartó munkája után, mely idő alatt rengeteg anyagot néztem át, és amelyben hatalmas segítséget jelentett dr. Horváth György magángyűjteménye, végre összeállt a könyv. Szponzorok akadtak de sajnos nem sokan. A könyv elkészüléséért támogatóimnak ezúton is szeretnék köszönetet mondani. *
A szerző a kanizsai olimpikonok mellett igyekezett bemutatni a magyar sporttörténelem más kiválóságait is, sőt arra is vállalkozott, hogy áttekintést nyújtson az ohmpiák újkori történetéről. Összegzése példaértékű.
T. G.
Dunántúli Cipőkereskedelmi kft.
Női szandálok (3 színben)
AKCIÓS ÁRON:
1.500 Ft-ért férfi edzőcipők: 2.000 Ft-ért
KAPHATÓ (AMÍG A KÉSZLET TART!) Nagykanizsa, Király u. 29. sz. Jr (Papírkirály üzletnél)
NYITVA TARTÁS: H-P.:9-17és Sz.: 8-12 óráig.
( KANIZSA - PvUníA ) 15~
Rákosi nem fogadta őket!
1997. június 6.
A magyar haza szolgálatára 1944. december 10-én önként jelentkeztem az oroszok elleni harcra László testvéremmel együtt. A kiképzést a József Főherceg laktanyában kaptuk meg itt Kanizsán, majd a németek visszavonulása miatt a Vécsei Altalános Iskolában folytatódott az elméleti és a gyakorlati kiképzés. Később a Szabadhegyre telepített laktanyába költözött egységünk - sorolta háborús élményeinek állomásait Csontos Ferenc vízvezeték-szerelő kisiparos.
- A frontra - ekkor már hazánk területén tomboltak az események -1945. március 27-én kerültünk ki testvéremmel együtt. Egy-egy csoportban kilenc-tízen voltunk Útvonalunk: Sánc-Iharosberény volt. Tovább nem jutottunk mert akkor az oroszok már elindították az offenzívájukat Kanizsa irányába. A mi tervünk az volt, hogy az oroszok hátába kerüljünk és partizánakciókat hajtsunk végre. Nem jött össze az elképzelésünk Visszavonultunk Szabadhegyre, ott rendezkedtünk be, de olyan gyors volt az oroszok vonulása, hogy szinte menekülnünk kellett, Németország felé április elsején vettük az irányt. Becsehely-Újmajor-ban húzódtunk meg katonatársaitnmal együtt. Másnap a front odaérkezett, ekkor húsvét hétfőt mutatott a naptár. Egy hét után Kiskanizsára hazajöttem, ekkor tudtam meg, hogy bátyámat az oroszok elfogták és Lentibe, a városháza pincéjébe vitték Április kilencedikén bennünket is összegyűjtöttek az oroszok, és Kanizsára, a Kazinczy K 2-be vittek. Megtudtuk: árulás történt, ezért fedtek fel bennünket. Itt nem mindennapi kihallgatás kezdődött, ami veréssel és megfélemlítéssel kombináltak vállalóink. Az oroszok kérdéseit egy lengyel származású tolmács fordította. Az iránt érdeklődtek, hogy hol vannak az elrejtett fegyverek, kik a társaik? Éjszaka az iharosberényi helyszínre kivittek bennünket, de nem árultuk el az elásott fegyverek helyét. Kanizsáról 1945. április 15-én kezdődött meg az igazi kálváriánk Sormáson keresztül haladva gyalog - ott ta-
lálkoztam lestvéremmel. Egy csoportban hatvankilenc-hetvenen voltunk. Utunk folytatódott a jugoszláviai Hódosba, majd Grázig gyalog lépegettünk, orosz őrizettel. Útközben sokan meghaltak, közülük főleg a gyengébb jxzikumúak és az idősebbek A vonulási vonal mellett temették el bajtársainkat. Grazban hadbíróság várta csoportunkat. Egyszer hallgattak ki, utána június 8-án a bírósági ítélet megszületett. Kilencünket tíz évi kényszermunkára ítélték külön-külön! Parancsnokunkat Odesszába vitték, őt utána többet már nem láttuk. Az eseménysorozathoz tartozik, hogy az amerikaiak június 10-én érkeztek a grazi vasútállomásra, de velünk 12-én a szerelvény már elindult Magyarország felé. Ma sem tudom, hogy hol léptük át a határt, csak arra figyeltünk fel, hogy a szombathelyi vasútállomáson áll a szerelvény. Onnan Budapest felé vettük az irányt. Ott a csoportból hárman megléptek, kellen kereket oldottak, a harmadikat, a hadnagyunkat agyonlőtték! Folytatódott utunk a romániai Galacba, utána a szerelvény folytatta az útját Odesszába. Egy-egy szerelvény hétszáz-nyolcszáz elítéltet szállított.
- A katonatiszteket Odesszában különválasztották és tudomásunk szerint kivégezték Bennünket Odesszából Vinicára vittek, ott körülbelül tizenöt-húszezer fogolytársunk volt. Vini-cáról Kungurba vagoníroztak be bennünket karácsony szent estéjén. Tizennyolc napig utaztunk vagonokban Moszkván keresztül. Kungurban egy nagy gépgyárba kerültünk ott szerelték össze az ágyúk és a harckocsik több típusát a háború idején. Ott tanultam ki az esztergályos szakmát, százöt szerszámgépe volt a hatalmas üzemnek Harmincnyolc hónapig dolgoztam esztergályosként. Következett ismét a karácsony és szinte menet-
rendszerűen az újbóli bevagonírozás, Ázsiába! Novoszibirszken keresztül Tajset helységbe vittek bennünket. A két város közötti terület lágerekkel volt szinte zsinórban beépítve. Olt erdei munkán dolgoztam, vasútkarbantartáson és téglagyári munkán. Az említett munkahelyeken vízvezetékszerelési munkákból is kivettem a részem A csöveket öt méter mélyre kellett lerakni, mert 4,6 m mélységig a víz a vezetékben megfagyott! Ezen a területen, ha jól emlékszem, hat-hét láger vendégszeretetét élveztem. Sztálin halála után 1953. március 4-én hirdették ki, hogy a vezér meghalt. Az említett év júniusától már az első csoportok indulhattak haza, elsősorban azok, akik a háborúban estek fogságba. Bennünket május végén, június elején új ruhával láttak el, és hazafelé indítottak. Lembergben megálltunk ott négy hónapig „parkoltunk" ezernégy-százkilencvenketten. Hírt kaptunk, hogy: „Rákosi Mátyás nem fogad benneteket, politikai foglyok voltatok, nem vagytok magyarok!" Hála Istennek, nyugati nyomásra hazaindultunk, Csapnál léptük át a határt, Budapestre 1953. november 30-án érkeztünk -nyolc év kilenc hónap után! December elsején vettük az irányt Nagykanizsa felé, a város vasútállomására este negyed kilenckor érkeztünk. A száznyolcvan elcsigázott, fáradt, de örömmel hazatért foglyot a szülők, testvérek népes csapata fogadta. Nyíregyházán az utolsó előtti indító állomáson egynapi élelmet és harminc forint végkielégítést kaptunk!
- Itthon 1954. január 28-án álltam munkába. A Maszolaj Olajtelepi szerelőcsoportja alkalmazott. Bősze Zoltán mérnök úr volt a csoportunk főnöke. Az új cégemnél mindig vízvezeték szerelőként dolgoztam. A későbbiekben Bázakerettyén, a Nagykanizsai Ingatlankezelő Vállalatnál, az Építőipa-
ri Vállalatnál, a Finommechanikai Javító Vállalatnál dolgoztam, mindig szerelőként. Mestervizsgát harmincegy éve tettem Pécsett.
- Hogyan sikerült a küzdelmes évek utáni talpraállás?
- Élni és túlélni akartam a megalázó, emberpróbáló időszakot! Semmitől se féltem, és ez lendített túl a nehézségeken. Az önéletrajzom a háború utáni Magyarországon „vegyesnek" találtatott, de mivel a munkámat elláttam, így nem találtak tüskét az élelemben. Családot 1954. október 23-án alapítottam, három fiam és egy leányom született. Feri fiam víz-, gáz-, központifűtés-szerelő mester, Miklós az önkormányzamál az ellátás felügyeleti osztályon dolgozik, Tibor a géplakatos, gépszerelő szakmát tanulta ki, a sütőiparnál raktárosként helyezkedett el. Az eseményeket soliasem tudom elfelejteni, ennek ellenére nem haragszom senkire, még arra sem, aki annakidején elárult bennünket.
Bödör Béla
Kelet és Nyugat Veszprémben
Szabó Krisztináról tavaly augusztusi számunkban úgy írtunk, hogy a sikeres érettségi vizsgája után a KüJkereskedelmi Főiskolán is eredményesen szerepelt, felvételt nyert.
- Némi gondolkodás után a másodsorban megjelölt Veszprémi Egyetem Mérnöki
karának műszaki menedzser szakára iratkoztam be. Ott, a budapesti intézjnényben elért pontszámomon kívül figyelembe vették 4,6-os érettségi átlagomat és középfokú nyelvvizsgámat - mondta mosolyogva a tehetséges egyetemista.
- Veszprémben kellemesen érintett az egyetem légköre és tanulótársaim közvetlensége. Az első félévben közgazdaságtant, általános jogot, ábrázoló geometriát, matematikát, kémiát, számítástechnikát és filozófiát tanultunk többek között. Az említett tárgyakból sikerrel vettem az akadályokat. A második félévben a számítástechnika mellett matematikát, fizikát, közgazdaságtant, szociológiát, mérnöki kommunikációt, szervezéselméletet, és technika-történet tantárgyakat tanultam. A második félévben már rutinosabb voltam, így rendszeresebben vágtam neki a kollokviumoknak. Az egyetemnek ez a szaka Ötéves időtartamú.
Újdonság volt, hogy mindenki segített is-
meretlenül is. Nagy összetartás alakult ki a különböző évfolyamok hallgatói között. A technikatörténet tantárgyon belül írtam egy kisdolgozatot a „Magyarországi hídépítések története " címmel. Jól sikerült a feldolgozás, így a munkám és a zárthelyi alapján az említett technikatörténetből jelest kaptam. A közgazdaságtan tanszék vezetője dr. Somogyi Ferenc a második félév utolsó időszakára sok prominens személyt hívott meg vendégelőadónak. Többek között Gidai Erzsébet közgazdászt, Bod Péter Ákos ex-pénzügyminisztert, aki jelenleg Angliában él és fontos beosztást tölt be. Vendégünk volt Varga Zoltán, a Ferencváros vezetőedzője, Ő a modern futball szükségességéről beszélt.
- Milyen egyéb jellegű ismeretek szerezhetők, sajátíthatók el? „
- Konkrét terveim ugyan rne~g~7TrHcsenek. az viszont már most is tény, hogy az egyetem elvégzése után sok lehetőség adódik a
civil életben való elhelyezkedésre. Fő feladatom most a tanulás, ismeretszerzés. A kötelezően választható szakokon kívül az Internet, a Föld állapota, Szilikátipari technológiák, a Technikai ember kijózanodása címú előadás sorozatokat hallgathattuk egyetemista társaimmal együtt. Érdekesség, hogy testnevelésből mi választhatjuk meg a sportágat és az órarendünkhöz igazodó részvételt is...
A tanult ismeretek annyira élőek, hogy a napi munkában már most is tudjuk hasznosítani. Egyre több az olyan anyag, amelyet szinte azonnal megértek látom és érzékelem a tanult ismeretek értelmét. Az év elején furcsa volt, liogy az ország másik részéből jött tanulótársaim egy része sok dolgot másképpen lát, mint mi dunántúliak. Visszaemlékezve az őszi kezdésre, szüleim kissé aggódtak, de a gyors beilleszkedésem megnyugtatta őket, hála Istennek!
Bödör Béla
-1 LL Wí F A MI7C A T)-~*-sA
16 19*/. j liiliux 0.
gedo
BAJBAN A BAJNOK
Huszonöt évvel ezelőtt ért a csúcsra, állt a dobogó legfelső szintjére a világklasszis Gedő György, a kiváló ökölvívó. A pehelysúly professzora, aki Münchenben, az olimpián aranyérmet szerzett. O volt az egyik ünnepelt sztár, a súlycsoport legjobbja. Dicsőséget szerzett a hazának a kitűnő bunyós, aki a világ s a kontinens legjobbja volt Az egykor zseniális Gedó, az olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok ma negyvennyolc éves. A zuglói lakónegyedben alig több mint negyven négyzetméteres másfél szobás lakásban egyedül neveli két gyermekét, a hétéves Zsuzsát, a hatéves Gábort. Havi jövedelme húszezer-négyszázhetven forint. Beteg, akinek bal lába lebénult Kegyetlen hozzá a sors. Sokan elfelejtették az egykor keménykezű, sikeres versenyzőt, ám a kanizsai szervezők példamutatóként díszvendégként meghívták az utóbbi, pécsiek elleni találkozóra, melynek teljes bevételét felajánlották sportcsillag megsegítésére.
- Hálás vagyok a kanizsaiaknak Nagyon nagy örömmel jöttem ide, ahol nagy szeretettel fogadtak s köszönök mindent -mondta bevezetőként.
- Pályafutása befejezése után a szakmában maradt?
- Szomorúan kell megállapítanom, hogy harminchárom évi tapasztalatomra a szakma nem tartott igényt. így aztán csak szurkoló lettem.
- Aztán mégis edző lett!
- Igen. Több mint két évvel ezelőtt már javában és nagy kedvvel dolgoztam Egerben, ahol rövid időszak alatt gyors fejlődést értünk el. A Kordax cégnek voltam az alkalmazottja, jól együttműködtünk, de aztán az egyik edzésen bekövetkezett a nagy baj.
- Mi történt?
- Az egyik edzésen egy mintegy kilencven kilós sráccal kesztyűz-tem. A fiú ütött, én kitámasztottam, megint ütött, amikor én a tenyeremmel a levegőben voltam s felfogtam az újabb ütést, ekkor megroppant a gerincem. Már akkor tudtam, hogy kész, vége. Aztán a bal lábam megbénult.
- Jött a segítség?
- A kálvária kezdődött el. Orvosi kezelés, gyógyszerezés, akupunktúra, természetgyógyász, s közben a leszázalékolás, kártérítési hercehurca A bíróságon másfél évvel ezelőtt első fokon nyertem, aztán a másodikon is.
- Mennyit fizetett a Kordax?
- Hiába van jogerős végzés, a Kordax cég nem fizet, s megkezdődött a hosszadalmas végrehajtás. Pedig kellene nagyon a pénz, hiszen igen nagy bajban vagyok. Tavaly aztán folytatódott a tragédia. Karácsonykor temettük el feleségemet, azt az asszonyt, akinek mindent köszönhetek A sugárkezelések sem segítettek, nem volt mentség, pedig nagyon bíztam, így maradtunk hárman, alig több, mint havi húszezer forinttal.
- Ebben a helyzetben jól jön az életjáradék!
- Országgyűlés ugyan megszavazta az olimpiai bajnokok részére az életjáradékot, csak hát az a baj, hogy ezt jövő évtől folyósítják holott máris nagy szükségem lenne a segítségre.
- Reménysugár?
- Bízom a jogban, a barátokban, a segítőkészségben. Nem előjogokat követelek, de nagy szükségem lenne a megjáró kártérítésre, s akkor talán lenne remény. Ugyanis azt szeretném, hogy az állapotom ne rosszabbodjon. A gyerekeket fel kell nevelni.
- Állapotán a műtéti beavatkozás segítene?
- Csak a műtét lenne a megoldás, de az igen sokba kerül. Van egy orvos Svájcban, akivel már felvettem a kapcsolatot. Ő tudna rajtam segíteni, de ez mintegy két és félmillió forintba kerülne. Én mindenesetre nagyon bízom az emberekben, remélem, hogy meglesz a kártérítés, az alapösszeg, s ahhoz érkezik annyi hozzájárulás, amellyel lehetővé válik a műtéti beavatkozás.
Balogh Antal
(Gedó György, olimpiai bajnok gyógykezelésére a következő számlaszámra lehet hozzájárulást befizetni: OTP XIV. kerületi fiók, 11773140-09844711.)
Bay watch a Csó-tónál
Vízimentők
Ahogy szoktuk mondani, minden évszaknak megvannak a sajátos balesetei. Ha szüret van, akkor öl a mustgáz, ha fagy, akkor kéz- és lábtörés, ha érik a gyümölcs, akkor „divat" a fáról leesés, ha nyár van, akkor a vizek szedik áldozataikat - az összes közül talán a legtöbbet. Ez utóbbi megállapításhoz kapcsolható a hír, hogy Nagykanizsán is megalakult a Magyar Vöröskereszt Vízimentő Szolgálata Az előzményeket Antal Józsefié városi titkártól tudjuk.
- Több mint három éve kezdtünk foglalkozni a gondolattal, hogy a vízibaleseteket megelőzendő, valamiféle mentőszolgálatot szervezzünk a nyári idényben, pontosabban a nagy népszerűségnek örvendő Csónakázó-tónál. A helyi Búvárklub és az önkormányzat segítségével - a Megyei Vöröskereszt szervezésében - németországi kapcsolataink révén sikerült négy fiatalt beiskoláznunk a Lentiben tartott vízimentő szakoktatói tanfolyamra. Elképzelésünk tulajdonképpen megelőzte azt az önkormányzati rendeletet, miszerint bizonyos nagyságú vízfelülethez mentőszolgálat működtetése szükséges. A sikeres kiképzés után Sziva Gyula, Csőgör Péter, Csőgör Marcell és Szollár Attila oktatók kezdtek munkába, és az első helyi tanfolyamon már tizenhatan végezlek szép eredménnyel, mint vízimentők. Ehhez a Városi Uszoda adta a kéthónapos helyszínt. A Csónakázó-tónál lévő épületet a várostól kaptuk, a bútorokat a kórháztól, a felszerelést -motorcsónakot, távcsövet, különféle mentőeszközöket - pedig a tűzoltók adták. A rendszeres szolgálat követelte úgy, hogy indítsuk a második tanfolyamot is, így most összesen negyvenöt szakképzett vízimentőnk van.
Az események egyik aktív résztvevője Szollár Attila oktató, a nagykanizsai fedett uszoda fiatal úszómestere. Elvezettel és érezhető felelősséggel mesél a csapatmunkáról.
- Jólesett, hogy annak idején rám is gondoltak, mindig nyitott vagyok ilyen feladatokra. Bajor oktatókkal egy hétig szinte reggeltől estig tartott
a kurzus Lentiben, az ottani uszodában. Az előzményekről és magamról annyit, hogy szinte a víz melleit nőttem fel, egy horgász dinasztia tagjaként. Mindig szerettem úszni, nem félek a víztől, bármilyen helyzetben biztonságban érzem magam. Láttam felelőtlen, sokszor ittas fürdőzőkel még éjszaka is. Azt sem tagadom, hogy mint fiatalt, mindig vonzott a tévéből ismert Bay watch izgalmas világa. Noha a Csó-tó nem ugyanaz, de szép lányok ott is vannak Komolyra fordítva a szót - már ami a munkánkat illeti
- szinte a nulláról indultunk, aztán a már említett összefogással, nagy lelkesedéssel tavaly július elsejétől indult a szolgálat. Ez minden esetben öt fős csapatot jelent, egy szolgálatvezetővel és négy csoporttaggal, egyenruhában. Hétfőtől péntekig délután egytől hatig, szombaton és vasárnap tíztől hat óráig vagyunk szolgálatban. Tudvalévő, hogy a tónál a fürdés tilos, erre is kell ügyelnünk aztán a csónakázókra és a vízibiciklizőkre. A már meglévő eszközöket szereménk újabbakkal bővíteni. Egyik ilyen az úgynevezett mentődeszka, amely evezőkkel könnyedén siklik a vízen, vele egyszerűbb a mentés. Hasonlóan praktikusak a gázzal töltött mentőbó-lyák is. Jó lenne az is, ha a jelenlegi katonai rádiót kiválthatnánk nekünk megfelelő mobiltelefonra, ha netán mentőre, orvosi segítségre lenne szükségünk. Hál\' Istennek eddig komoly balesel nem volt.
Amit teszünk, az karitatív munka, lelkesedésből, emberbaráti szeretetből
- mi tudjuk leginkább, hogy erre szükség van. Szeretnénk, ha a vízimentők oklevele országosan is elfogadott jogosítvány lenne, más vizeken is. A Vöröskereszt segítségével vannak már külföldi tapasztalataink az ötleteket szeretnénk itthon is hasznosítani. Végezetül szívesen várunk magunk közé hasonlóan érző fiatalokat, mentőorvos emblémánkat könnyű megtalálni kinn a tóparton, július elejétől augusztus végéig.
Tóth Ferenc
KfiNIZSfil MŰSOR
( KANIZSA - gW, fene )
MENTSÜK MEG A ROCKZENÉT!
1997. június*.
VIOLETTA
A fiatalok közül többen vannak, akik a tanulás mellett szabadidejükben más fajta tevékenységeket folytatnak, mondhatjuk színes egyéniségek, így van ez Béli Violettával is, aki az éneklés mellett döntött. Erről kérdeztük őt:
- Mikor kezdtél énekelni?
- // éves koromtól zeneiskolába jártam, itt sajátítottam el az éneklés művészetét. Itt rendszeres fellépéseken vettem részt. Majd 14 éves koromban indultam egy megyei szintű Ki mit tud?-on és ez adott erőt arra, hogy komolyabban énekeljek és táncoljak A zalaegerszegi Albatrosz Táncegyüttes vezetője tanított a táncolás mesterségére. Ekkor kerültem be egy zenekarba, énekesnőként.
- Mi ösztönzött az éneklésre?
- Kiskorom óta mindenem volt a színpad. Régóta erről álmodtam, de sohasem hittem, hogy egyszer képes leszek megcsinálni. 13-15 éves koromig állandó ösztönzést éreztem arra, hogy szerepeljek. /
- Felléptél már valahol önálló műsorral?
- Első fellépésem nyolcadikos koromban volt. Egy divatbemutatóra kellett beugranom időkitöltésnek Ekkor mondták érdemes folytatnom. Ezután majálison, sörfesztiválon rendszeresen felléptem. 1996-ban megismerkedtem egy zalaegerszegi zenésszel, vele minden hétvégén a Dunántúl különböző területein szerepeltünk. Eközben rendszeresen felléptem az egerszegi színház páholyestjein, ahol érdekes és híres személyiségekkel ismerkedhettem meg. Ez majdnem egy évig tartott, amikor megváltoztak a körülmények és adódtak jobb lehetőségek Ekkor kerültem Nagykanizsára a Cabrio Klubba. Azóta minden hétvégén ott énekelek, ami nagyon kemény munka az iskola mellett.
- Mi a további terved az énekléssel?
- Szeretnék profi előadóművésszé válni és bejárni a világot műsoraimmal. Céljaim közölt szerepelt és most sikerült, hogy júniusban kijuthatok Portugáliába énekelni és táncolni.
- Mennyit gyakorolsz?
- Énekelek egy zenekarban, amellyel havonta egyszer elmegyünk fellépni. Velük rendszeresen próbálunk hetente egy-két órát, magam pedig edzem, hogy teherbíró képességemet növeljem.
- Egyébként milyen távlati terveid vannak?
- Az 5. évfolyam elvégzése után szeretnék kimenni legalább 3 évre Portugáliába és Spanyolországba énekelni. Ezután szeretnék egy önálló vállalkozásba kezdeni, ami mindenképpen egy saját táncstúdió. Efelett saját kazettái, saját számokat szeretnék kiadatni. Terveim között szerepel, ha megjöttem Portugáliából, Budapesten tanulnék az Erika C. tánciskolában.
Strasek Kata
Somogyi Zoltánt a legtöbben csak így ismerik: Soma. Ahogy belépek a pici szobájába, különböző plakátok, fotók, aláírások és régi koncertjegyek csüngnek a falon, az ajtón, és ami még érdekesebb, lemezek, lemezek mindenütt. Kicsit meglepetten nézek körül. Talán nem erre számítottam, bár ki tudja? Egy rövidebb csevegés után faggatni kezdtem a házigazdát:
- Mi a véleményed a rockzene mai helyzetéről?
- Úgy tűnik, mintha lassan kihalna. Nem csak a városra, ez az egész országra igaz. A rockzenének régen hagyományai voltak. Ez ma már nem jellemző. Az, hogy valakinek olyan a külseje, nem hagyomány. Például a hosszú haj inkább divat, mint valaminek a kifejezése. Nincs igazi utánpótlás vagy ha van, a zenét más stílusokkal ötvözik. Nem ugyanaz, mint régen. Keveredik a zene és így már nem az igazi.
- Mióta foglalkozol ilyen komolyan a zenével? Egyáltalán, hogy fedezted fel magadban, hogy igazán érdekel?
- Nyolc-tíz éves korom óta vagyok otthon a zenében. A Beatles-től a keményebbekig szinte a rock összes műfaját szeretem. Ez a stílus egy nagyon tág fogalom. Több, mint húsz műfajt kedvelek Hamar belecsöppentem ebbe az életbe: koncertekre jártam, csavarogtam; ugyanolyan lázadó gyerek és kamasz voltam, mint sokan mások
- A szüleid hogy voltak kibékülve veled?
- Eleinte nehezen viselték, de az idő folyamán hozzászoktak
- Volt régen egy együttes, ahol énekeltél. Mesélnél róla?
- Igen. Az együttes a Fiatrock. A \'80-as években alakult. Egyik évfolyamtársam, Varga Robi hozta össze, s egyben ő volt a vezetője is. Engem \'90-ben hívtak meg egy próbára - akkor még nem volt énekes -és ott is maradtam Eleinte sokat próbáltunk, később kiadtunk egy demot, aminek nagy sikere volt. Sajnos szponzorokat nem sikerült találnunk de a közönségünk nagyon jó volt. Sokan eljártak a koncertekre. Néha előfordul, hogy most is megkérnek, másoljak egy-egy példányt a kazettából.
- Később már többször is, de még gondolkozom a dolgon.
- Amikor beléptem a szobába, nagyon meglepett, milyen sok lemezed van. A legtöbb bakelit.
- Körülbelül ötszáz bakelit lemezem van. Ezen kívül úgy nyolcszáz kazetta, százötven videokazetta és néhány CD.
- Szép kis gyűjtemény. Ennyi mindent nem szerez az ember 1-2 év alatt. Mióta vagy gyűjtő?
- 1979 óta gyűjtöm a bakelitet, a CD-t körülbelül egy éve.
Elővesz néhány lemezt, megmutatja őket, és közben elmeséli a történetüket. Van, ami Ausztráliából, Japánból, Hollandiából vagy éppen Londonból származik. (London az egyetlen hely, ahol az ember szinte mindegyikhez hozzájuthat, amire fáj a foga.)
Nagyon sok régi és különleges darab ékesíti a gyűjteményt. Például egy 1966-os eredeti Elvis Presley és két ACDC, ami csak Ausztráliában jelent meg.
Megkérdeztem, melyek a kedvencek:
- A külföldiek közül Led Zeppelin, Deep Purple, ACDC, Scorpions, Black Sabbath, a magyarok közül a Beatrice, Hobo, a régi (Vikidál-féle) P. Mobil és a Dinamit állnak az első helyen.
- Ha nem a zenével foglalatoskodsz, mi az, amit szívesen csinálsz?
- Nagyon szeretem a sportot: focit, úszást, ping-pongot és a kerékpározást, de imádom az állatokat is: van három macskám.
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
- Először is szeretnék megnősülni, szeretnék egy kisfiút, akire rábízhatom majd a lemezeimet. A zene iránti rajongásom pedig elfog kísérni életem végéig.
- Ha a témában bármiről kérdezne valaki, tudnál válaszolni?
- Azt hiszem, igen. Ha létezne a rockzene, mint tantárgy, biztos elvállalnám az oktatást. Elméletet és gyakorlatot egyaránt. Úgy érzem, a mai és a leendő ifjúságot meg kell ismertetni ezzel is. Szomorúan tapasztaltam hogy a gyerekekbe már öt-hat éves korban beletáplálódik a mostani divat szerinti zene. Sokan nem is ismernek mást. Pedig mindenkinek joga van tudni olyan dolgokról is, ami lehet, hogy pillanatnyilag nem fontos, de később még az lehet. Igaz, hogy nem vagyok egy pesszimista alkat, de félek a jövőtől. Mi lesz, ha meghalnak a régi nagyok? Mi lesz, ha már nem emlékezünk és nem is gondolunk rájuk?...
Még csak annyit: Mindannyian emlékezünk a tavaly szeptemberi koncertre a Károlyi-kertben, ahol régi és új kanizsai együttesek szerepeltek. Ez is bizonyítja, hogy a városnak igenis van zenei múltja. De mi lesz később? Sikerül-e újra felküzde-nie magát? Talán igen...
Kovács Krisztina
JÚNIUS 7. SZOMBAT 8 óra: Városi gyermeknéptánc verseny a Móricz Zs. Műv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Két túsz között
Stúdió mozi: 18.15 óra: Felejthetetlen
JÚNIUS 8. VASÁRNAP 9.50 óra: A jövőtől való félelem leküzdése címmel előadás az Erkel-ben (Jehova Tanúi) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Két
túsz között Stúdió mozi: 18.15 óra: Felejthetetlen
JÚNIUS 9. HÉTFŐ 18.30 óra: Pék Pál Havak tánca című kötetének bemutatója a Városi Könyvtár zenei részlegében Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Két
túsz között Stúdió mozi: 18.15 óra: Fargo C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Sporthírek; -Csevegő - Török László búvárral; - Jövő-7 - várospolitikai stúdióbeszélgetés; - Iránytű -gazdasági magazinműsor
JÚNIUS 10. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Két
túsz között Stúdió mozi: 18.15 óra: Felejthetetlen
C2-es kábelen KANIZSA TV:
17 órától önkormányzati közgyűlés közvetítése felvételről.
JÚNIUS 11. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Két
túsz között Stúdió mozi: 18.15 óra: Felejthetetlen
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik - szórakoztató
magazinműsor; - Sport;
Jel-Kép - vallási műsor.
JÚNIUS 12. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra:
Az angol beteg Stúdió mozi: 18.15 óra: Balekok
és banditák C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta, kulturális híradó; - Rend-ben - rendőrségi hírek; - Tinipercek; -Régió - a megyében működő helyi televíziók közös magazinműsora.
JÚNIUS 13. PÉNTEK
g.
20 óra: Vakációkezdő Disco a J Móricz Zs. Műv. Házban
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra: 3 Az angol beteg |
Stúdió mozi: 18.15 óra: Balekok 5 és banditák i
18
W
A.
KANIZSA - Tfax
1997. június 6.
HOGY MIK VANNAK... ?
BARBRA FÉRJHEZ MEGY?
Majdnem harminc év után, úgy, tűnik Hollywood nagyasszonya ismét rászánja magát a házasságra. Jóllehet Barbra Streisandról köztudott, hogy liberális, több ízben korteskedett Clinton mellett, ám a választott, mint kiderült konzervatív, republikánus vonzalmú, amúgy Clint East-wood barátja. Barbra ujján már ott ragyog az eljegyzési gyűrű, ám a frigy időpontja még rejtély.
MILLIE ELHUNYT
George és Barbara Bush gyászolja az elhunytat, adta nemrégiben hírül a Times, ami már kétszáz éve gondosan ügyel arra, hogy hasábjain megjelenjenek a híres elhunytak nekrológjai. Millie egyébként az elnöki pár kedvenc kutyája volt, mielőtt megboldogult volna. Millie nemcsak erről volt híres, hanem arról
is, hogy írókén! is bemutatkozott, hiszen 1990-ben jelent meg a „Millie könyve".
SZAKÁLLAS PROBLÉMÁK
Pár éve, az iszlamista párt előretörése, majd kormányra kerülése előtt a török férfiak háromnegyedének volt bajusza. Méghozzá sokatmondó, ugyanis formája elárulta viselője politikai hovatartozását. A dús pamacs baloldali értelmiségire vallott, a vékony kackiás ultranacionalistára, az iszlám aktivisták franciás pofaszakállt viseltek a bajuszhoz. Ez utóbbi sokaknak nem tetsző térnyerése szülte az új török divatot, a világi államot fenyegető, vallási törekvések ellenzői csupasz arcukkal tüntetnek.
TILTVA KAPÓS
Amerikában a Kuba-ellenes embargó miatt tilos bevinni a szigetről származó szivarokat.
A miami vámosok minden második fogása a szigetről becsempészni próbált szivar. S ami tilos, az mindjárt nagyon kapós, hatalmas a konjunktúra a kubai szivarok feketepiacán, még a Havanna és Castro ellen keménykedő emigránsok sem mondanak le róla. Ennek eredményeként mind a zugárusok, mind a vámosok évente újabb és újabb rekordokat döntenek.
ALBÁN BÉKÁK FRANCIÁSAN
Egy francia vállalkozó nem mindennapi szerződést kötött • a tengerparti mocsaraknál lakó albánokkal. Az Albaform a francia piacra kíván betörni az albán mocsarakban befogott békákkal. Ez azért tűnik jó üzletnek, mert Franciaországban húsz éve tilos a kereskedelmi célzatú békavadászat, s az ínyencek már nagyon unják a török, kínai és egyiptomi fagyasztott béka-
combot. A tervek szerint az Albaforg napi három tonna élő békát kíván Franciaországba exportálni.
ILLEMHELY JAPÁNUL
Nem mindennapi kínoknak volt kitéve az az amerikai diplomata, akit a japán barátai hívtak meg ultramodern otthonukba. Történt ugyanis, hogy a vendégre ráérett a szükség, s az illemhelyen annak rendje-módja szerint el is végezte azt, ám amikor a nagy mű eltüntetésére kerüli volna sor, elbizonytalanodott, mert a WC feletti kapcsolótábla gombjai közül egyszerűen nem bírta kiválasztani a megfelelőt. Japánban egyébként a szupermodern WC ma a legnagyobb divat, már van előmelegített ülőkés, a vizeletet autoamtikusan kielemző. öntisztító készülék ma már a minimum, miként az automata le- és felhajtó is.
-NA,HOGY TETSZIK AZ ISKOLA? - SZILÁRDABBÁ TESZI Útjára BOCSÁT v ÍZETLEN (ÉTEL) RÓMAI 5O0 . , . LUMPUR JAPÁN, BELGIUM AUTÓJELE SOKS.7OR0 Sl\'TÓ NYOMO-LEMtZ CIPŐBE IS VALÓ > t 7 OROSZ FÉRFINÉV LOMBOS NÖVÉNY népszerű képes Folyóirat ELŐTAGKÉNT JELENTÉSE: KŐ- KÉPESLAP
KÉRDEZI ANYUKÁJA AZ elsős kiíftXt. ZEPPELIN BIZMUT SPÁRGA BECÉZETT ANNA
-aljas-sag az EGÉSZ1 (folyt.) \\ 1 V > V V V V V V V V V V P
GYERMEKET, ALTATÓ SZÓ ˇ > D.TÚLI NYARALÓ -HELY BETŰVETÉS > )
r V Gonosz ¦SZELLEM > CSIKÓS TESZI >
KEDVELI A SZESZT ClDRlZIK
A ... tolvaj > IJESZT > V VALAMITŐL FÉLŐ, UNDORODÓ > V-
ANGOL FÉRFINÉV LAKOMA ma\'tka
r V páratlan évad! > ITÁLIAI HEGEDŰ-KÉSZÍTŐ CSALÁD V AZONOS Betűk > IGEVÉGZŐDÉS >
VITA ÉRTEKEZLET VERONA Folyója AZ EZÜST VEGYJELE
kíváncsi kérdezés > ...rajta! (WITATÁS) > V SZÍNÉSZ (DEZSŐ) > V V IDEGEN ANNA >
VIRÁG RÉSZE Sll&ET LAKÓ NÉP am politikus ü>oa) BŐR EL VÁLTOZÁS
r V ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZ MAGYAR férfinév > V ZSINEG KÖZÉPEN belefér! > V fii út! >
SZÓPÓTLÓ SZÓ ÉLET
NIMH > V TANINTÉZET V > V SIKKES részlet! > FOLYADÉK ÍELSŐ RÉSZLET! > »
ROfcERT DE ... FÉL EPER! L F-K VÁR
r V pozm\'v LÉTFEL-FOGA\'S RÁDIUSZ > V V
RAKTÁRBÓL Átvesz N 1 V A
Beküldési határidő: 1<W. június 13.
Lapunk 21. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Igaz, hogy nincs, de van egy zsírfolt a kabátomon.
A sorsoláson Babocs Ist-v.iihh\'. Gumilír Géza, Kaj-zer Ágnes, Méhesy Ferenc-
iu. Pápa Valéria olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Felháborító
A 24. HÉTRE
1997. június 6.
KANIZSA - TKix
FARKAS ZSUZSA
Ikrek havában született
Május az ikrek hava, Pünkösd hava a régi naptár szerint. Az időjárás jelenleg, 1997-ben elég sok meglepetést is hoz. Változékony, az biztos. Befolyásolhatja hangulatainkat, cselekvéseinket. Ő ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Gyermekkora óta rajzol, s újabban ritkábban fest. Úgy érzi, evvel többet, érdekesebbet mond, mintha beszélne. Csak egy kisebb réteg van, ahol jobban ismerik. Kisebb, nagyobb kiállításai voltak, vannak. Amíg lehetőségei engedik, szívesen megmutatkozik. Néha úgy érzi, beskatulyázták valahova, de nem szereti a bezártságot. Mint mindig, most is csak mo-
solyog, nem szereti kiadni mindig, amit gondol. Valahol, valakik eddig mindig voltak, akiket érdekelt, amit ő tudott mondani másoknak és magának is erről-arról. Most itt láthatjuk egy villanásra.
r
MAGYARORSZÁGI MEGYESZÉKHELY
SZÁNDÉKKAL KAPCSOLATOS
FÉMIPARI 5ZAKMUN KÁS
A TÁDZS
MAHAL
VA\'ROSA
REGI
A TANTA\'L VEGYJELE
SZOMSZÉD BOLYGÓ
IRÁNI PÉNZNEM
AJÁNL
KOPPENHÁGAI
BOSSZÚÁLLÓ sors
ang.olaJ
HORDOZÓ RAKÉTATÍPUS -V—r
FÖSVÉNY
FINOM,
TÁPLÁLÓ
ITAL
—v—
HATARRAG
PAPNAK. VALL
MARO FOLYADÉK
FILMREN-
PEZŐ
(FERENC)
Rom. 1000 V-
IDŐMÉRŐ\'
FOLKLÓR RÉSZLET I
APARHANT
RÉSZE!
Salt
CITY -7""
SZILVA ALAKÚ DÉLIGYÜMÖLCS
-!—;
VE PÁRJA
ETELT ÍZESÍT
AZ UTCÁRA GURÍT
ALFÖLDI VÁROS
URÁN
RENDELŐ JELZŐJE LEHET
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy vízimadár nevét kapjuk.
Beküldési határidő: 1997. június 13.
Lapunk 21. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Új bumerángot vett és el akarta dobni a regit.
A sorsoláson Fiiig Ivett, Nikovecz Adél, Nyomony Árpád, Szuver Miklós, Tócsi József olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa D-Z. Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
hisz e
Kos: III. 21-IV. 20.
Ki mi ni veti ág yát, úg y alussza álmát. Eszerint neked manapság ugyancsak rossz álmaid lehetnek. Nem ártana néhány dolgot helyretenned, hogy megnyugodjon a lelkiismereted. Nem?
Bika: IV. 21-V. 20.
Csak a kaktuszok bírják el halálozás nélkül folyadék híján. Ne utánozd Őket, életveszélyes. Legyen nálad mindig túlélő termosz. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Elég az örökös lóti-futihól, szenteld most végre magad a pihenésnek. Emellett ja-vallt még némi kiruccanás is, mert ismerőseid gyakori látogatásaiból muszáj leginkább kigyógyulnod .
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦TS^jJ Élvezd ki fenékig és raktá-PElavU rozd el minden egyes pilla-U^jTa natát a te lm eleged esnek, mdmÉM hogy legyen, ami felmelegít a „nyirkos és hideg" napokon.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Némi morgás, aztán dorombolás, most pedig hallgatsz. Ha tanácstalan vagy, javasolhatom, hogy puhatolózz, mestere vagy a szavaknak. Csak nem a választól félsz?
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
A szeplő nem csak az a pár k- kis barna pötty orrodon és jjjV tövében, hanem azok a fol-íll lok is, melyek lelkeden száradnak már egy ideje. Nem elég egy jó folttisztító. Mérleg: IX. 24-X. 23.
Ha nem akarod, hogy fur-sán nézzenek rád és klinikai esetként kezeljenek, ne hangoztasd, hogy szorgos munkával töltöd szabadságodat.
Skorpió: X. 24-XI. 22. Wf^mm Csak roncs derbin jár juta-
raff ÍWl lompont annak, ki felborítja iSw&M ^^"f^\'- Neked így csak ¦¦?L?^1 némi kéjes elégtételérzés marad, s utána némi keserű szájíz. Nyilas: XI. 23-XII. 22.
A széthúzás most sem vezet eredményre. Próbáljatok közös nevezőre jutni, még akkor is, ha nehéz neked megtenned az első lépést. A béke mindenek előtt.
Bak:\'XII. 23-1. 20.
Rajtad múlik, hogy aki fi-gyei rád és fontos vagy neki, láthassa a másik oldalt is. Különben ne várd el senkitől, hogy reális véleményt alkosson Vízöntő: 1. 21-11. 20.
Ha .i toleranciái hivatalosan is méllanyolnák, már doktori rangig emelkednél. Minden elismerés a tiéd. De muszáj hurcolnod ezt a ke-
«SI
II. 21-111. 20.
Vergődünk, mint néger a jégen. Azt hiszem, ideje lenne végre korcsolya! húzni, mert kezd a dolog fárasztóvá válni. Légy óvatos, hátha kaviccsal szórják tele a pályát.
20
KANIZSA - TUkCj^u kS
1997v június 6.
Dr. Matoltsyné dr. Horváth Ágnes kilencéves korától él Nagykanizsán* édesanyja pedagógus, nemzedékek nevelője, édesapja sebész volt. Két gyermeke Réka és /.suli. mindketten iskoláskorú\' ak, férje dr. Matoltsy András szintén orvos. Negyedszázada érettségizett az ódon alma mater, a Landler-gimnázium fa-lai között. Pécsett szerzett diplomát, majd két évtizede.
- Mindig orvos akart lenni?
- El sem tudtam volna képzelni, hogy más hivatást válasszak, azt hiszem, az orvosi pálya vonzott, A húgom is orvos, és az. édesapám is az volt. Valószínűleg egyébként az a hatására választottam én is ezt a hivatást.
- Mindig háziorvosként dolgozott?
- Az egyetem elvégzése után három évet dolgoztam laborban, majd ezután kerültem a Kinizsi utcai rendelőbe, s már ott dolgozom közel másfél évtizede,
- Ma egyik pálya sem könnyű, de az orvosoké különösen nehéz.
- Valóban, nagyon sok a gond, s ennek jórésze az orvosi rendelőkben is lecsapódik. Beteg társadalom a miénk, rengeteg a szociális problémákból adódó gond, de legalább ennyi a környezeti ártalmak következtében jelentkező\' megbetegedés is.
- I\'ályája során nem egyszer a halállal is szembe kell néznie.
- A halált nem lehet megszokni, még ennyi év után is nagyon nehezen dolgozom fel a haláleseteket. Sokkal jobb érzés, ha sikerrel jár a terápia.
- Az orvos munkája nem ér véget a rendelési idő lejártával, éjjel-nappal beteghez hívhatják őket, ez rengeteg energiát kivan...
FEHÉR KÖPENY ÉS
FAKANÁL
- Én nem érzem tehernek ezt, szeretem a hivatásomat. Sohasem jut esz.embe, ha dolgozom, hogy azon tűnődjek, mióta vagyok talpon, vagy hogy még mennyi minden vár rám. ¦¦
- Tagja volt az első közgyűlésnek...
- Azt is mondhatnám, a véletlen hozta így. A képviselői munka rengeteg energiát és időt kíván, pláne akkor, ha valaki szívvel-lélekkel csinálja. Én, ágy tartom, egyfajta szolgálat és szolgáltatás önkormányzati képviselőnek lenni. Egy szolgáltatás, amelyet a megválasztott nyújt választóinak azzal, hogy érdekeiket képviseli. Amíg a testület tagja voltam, igyekeztem mindent megtenni azért, hogy a dolgok gyorsan és egyszerűen oldódjanak meg, és sohasem értettem, miért kellett minden elé folytonosan akadályokat gördíteni.
- Érdekli a politika?
- Igen, elsősorban a világban történő dolgok, másodsorban pedig az országos dolgok. A helyi jelenségek kevésbé foglalkoztatnak, talán azért, mert úgy érzem, a Nagykanizsán történő dolgok kicsiben azonosak az. országban történőkkel.
Szerintem egy nőnek sokkal nehezebb dolga van a mai világban, mint a férfiaknak. Az elvárások velünk szemben sokkal nagyobbak. Egy nőnek ma sokkal többet kell azért dolgoznia, hogy magával egyenrangúnak tekintse a férfitársadalom. A család és a munka közötti egyensúly megteremtése nem kis feladat, és napjainkban gyakran megoldhatatlannak tűnő feladat.
KEDVENC ELFOGLALTSÁGA
Nagyon szerelek olvasni, nem tudok anélkül elaludni, hogy egypár sort ne olvassak. Kedvencem a klasszikus irodalom, és nagyon nagy bánatom az, hogy kevés az igazán jó könyv. A könyvesboltokat és a könyvárusító helyeket elárasztotta a töméntelen amerikai bóvli. A gyerekeinket sem tudjuk olvasásra nevelni, hiszen a nekik szóló irodalom, leszámítva a kötelezőket, szinte hiánycikk. Gyakran nézegetem a könyvesholtok kínálatát, és meg kell mondanom, nagyon nehéz jó könyvet találni.
VACSORAVENDÉGEK
Már egy héttel a tervezett időpont előtt alaposan átgondolok mindent, kisütöm, hogy mi kerüljön az asztalra. Ha összeáll a menü, akkor az alapanyagok beszerzése következik. Többnyire olyan ételeket főzök ilyenkor, amelyek előre elkészíthetők, naponta csak" egyet-egyet. így nem olyan fárasztó, mintha egyszerre kellene minden fogást elővarázsolni.
KONYHÁBAN
Szeretek főzni, de legalább ennyire szeretem a szakácskönyveket is. Régen gyűjtöttem őket, szinte válogatás nélkül vásároltam egyik szakácskönyvet a másik után, ennek eredményeként sok szakácskönyvem van. Ma is vásárolok, ám ma már megnézem, hogy mit. A szakácskönyvek böngészésével pihenek. Egyetemista koromban is szakácskönyveket szoktam olvasni a vizsgákat megelőző este, ugyanis a receptek könnyen emészthető olvasmányok, nem gondolkodtatnak, inkább kikapcsolódhat általuk az ember. Az olasz konyha a kedvencem, receptjeik bármily hihetetlen, egészségesek, táplálóak, nem hizlalnak. Igaz, hogy én a tésztákhoz többnyire zöldséges szószokat készítek, amelyek nem csak egészségesek, de nagyon változatossá teszik az étrendünket. Csak a gyermekeim naponta húsfogyasztók. Mi, a felnőttek viszonylag ritkán eszünk húst, jobban szeretjük a zöldségféléket.
Egy-egy ételfajtára sokféle receptet ismerek, s ezeket magam szoktam összevariálni, a családom nagy megelégedésére. Persze van olyan is, hogy nem sikerül a kísérlet, ilyen például a spenótgaluska, amelynek sikertelenségét még olykor felemlegetik a családomban.
KEDVENC RECEPTEK
Spagettire készíthető paradicsomszósz: Egy kisebb hagymát kevés olajban megpirítok, majd hozzáöntöm a házilag befőzött paradicsomot, babérlevelet, némi rozmaringot - ha van friss, akkor azt, de jó a szárított is -, kevéske borsot, kakukkfüvet, némi reszelt sárgarépát, fehérrépát és zellert teszek hozzá, és az egészet puhára párolom. Spaget-
tivel, sajttal fenséges. Ha valaki hússal szereti, akkor a hagymával együtt pirítsa meg a daráithúst, s aztán öntse rá a paradicsomot, és fűszerezze a fenti módon a mártást, fin többnyire nem hússal, hanem reszelt cuk-kinival dúsítom.
Krumplipüré: A krumplit megfőzöm, majd összetöröm, és egy diónyi vajt, valamint egy deci tejszínt keverek hozzá. Az egészet habverőgéppel felhabosí-tom és máris tálalom.
1997. június 6.
KANIZSA - 7Um caa4 «z6*c4
21
EGYEDÜL
Megütközést váltott ki sokakból Katherine Hepburn, mert azt tanácsolta: ha a pár sokáig akar szeretetben és együtt maradni, két közeli -de külön - lakásban kell élniük. A világhírű színésznő javaslatától függetlenül, napjainkban egyre többen választják ezt az életformát, boldogan elvannak együtt-egyedül. Amerikában hosszú évek óta tapasztalható, ami már Angliában is igaz: rohamosan nő az egyszemélyes háztartások száma: 1961-ben 14 százaléka, 1993-ban már 27 százaléka számított ilyennek a szigetországban. Tudósok szerint ma vélhetően meghaladja a 30 százalékot. Az egyedüllétet általában vereségnek szereti-szokta elkönyvelni a társadalom. A magára maradó kudarcot vallott párkapcsolatában... A legfrissebb felmérések arról tanúskodnak, hogy ezek az egyedül élők élvezik önállóságukat, és eszük ágában sincs változtatni életmódjukon. Az okok különbözőek. Nyugat-Európában a nők egyenrangúsodása vezethetett ide; egyre többen keresnek annyit, amennyiből képesek eltartani magukat. A szociológusok borúlátóan ítélik meg a házasság jövőjét. Már a legfiatalabbak is cinikusan nyilatkoznak a „hivatalos összezártságról". Más kutatások viszont azt mutatják, a lakosság fele semmitől nem tart jobban, mint az egyedülléttől, elhagyatottságtól. Velük szemben egyre jelentősebb az a réteg, amely függetlenül akarja élni az életét - nem mástul vár segítséget, maga irányítja mindennapjait. Az egyedüllét nem okvetlenül jelent magányt, bár nem cél az állandó összezártság, a folytonos alkalmazkodás, így a kapcsolat is frissebb maradhat. Felmérések igazolják, az így élő nő jobban boldogul a férfiakkal. Talán ezért is növekszik erőteljesebben a nők száma az egyedül élők között.
Ehhez azonban megfelelő jövedelmi és lakásviszonyok kellenek. Nálunk a fiatalok még egyetlen, kicsi szobához sem mindig képesek hozzájutni.
Tanácsok Kínából
Megeshet, csupán az ágyat kell máshová állítania a hálószobában, és szexuális életük nagyságrendekkel javulni fog! A feng shi több évszázados kínai tudomány. Megmondja, hogyan kell lakókörnyezetét úgy berendezni, hogy a föld természetes energiavonalai minél előnyösebben érvényesüljenek. Ha nem jön be, Kínában reklamáljon.
* Ha a szeretőt nem is (lehet), á matracot ajánlatos hat-hét évente kicserélni.
* Agya nyugat felé nézzen. Mélyebben, pihentetőbben fog aludni szeretkezés után.
* A kék nyugodtságot, összeszedettséget sugároz. Ha azt akarja, hogy már a háló színei feldobják, vörös dísztárgyakat, drapériákat válasszon.
* A gyertya a tűz jelképe, biztosan szerelemre hangolja.
* Álljon meg az ajtóban, nézzen előre, majd pillantson a jobb sarokba. Fontos, hogy az egész szoba rendben legyen, de ez a két pont mindennél lényegesebb. A rendetlenség szerelmi életében is zűrzavarhoz vezet.
* Sose engedje üzleti dolgait szerelmi élete közelébe. Távolítson el minden tárgyat a hálószobából, amely a munkájára emlékezteti.
* Ne tegyen kietlen tájat vagy magányos embert ábrázoló Jeepet a falra. Hálószobába romantikus alkotások illenek.
* Kerek vagy ovális tükrét úgy helyezze el, hogy ágyából ne lássa önmagát: legyengíti ugyanis.
* Ne akasszon képet vagy tükröt közvetlenül a feje fölé.
* Ha ágyából látja az ajtót, biztonságérzete lesz.
* A plafon és a fal repedései, egyenetlenségei negatívan hatnak közérzetére.
* Bánjon csínján a világítással. Sose tegye ágyát közvetlenül a fényforrás alá. A fénysugár megváltoztatja az energiaáramlást.
* Valamilyen szép tárgyat helyezzen az ággyal szembe, hogy ébredéskor arra essen a pillantása.
* A tévét vigye ki a hálószoba- , ból! Ha lehetetlen, ágyától legalább két méterre helyezze el, és minden este húzza ki a konnektorból a dugót.
NAGYI TRÜKKJEI
A rakott burgonyát ízesíthetjük és színesíthetjük cukki-nivel és paradicsommal is. Váltakozva tegyük le a zöldség- és burgonyarétegeket. Nemcsak szemetgyönyörködtető étket kapunk, hanem az étel kalóriatartalma is csökkenthető ilyen módon.
Előmelegített sütőben, mérsékelt lángon süsse az ételeket, így a tetejük ropogós, a belsejük puha lesz.
Nem esik szét a grízgaluska, ha nem lobogó forró vízben főzi.
A káposzta könnyebben emészthető, ha főzővizébe késhegynyi sót teszünk.
Nem lesz szaga a hűtőszekrénynek, ha egy csomag sütőport tartunk benne. Persze a tasakot időnként cserélni kell.
A fakanál elveszíti hagymaszagát, ha néhány napra szódavízbe áztatja.
Mutasd az éjjeliszekrényedet, megmondom, ki vagy. Az ott található tárgyak a gazda természetéről árulkodnak.
ELSŐ
Virág, terítő, fénykép okvetlenül van, ha az illető fontosnak tartja hálószobája hangulatát. A kényelem bizonyítéka, hogy igyekszik mindent (krém. alma, víz, gyógyszer) a keze ügyében. tudni. A mintás textília nőies nőre utal.
MÁSODIK
Virág, kölni, illatosított zacs-
ÉJJELISZEKRÉNY
kócskák, lámpa - érzéki emberre enged következtetni, aki valószínűleg törekvő, szorgalmas, és szereti a társaságot. Az egyszerű terítő céltudatos tulajra vall.
HARMADIK
Idősebb, nosztalgiára hajlamos, romantikus lelkületű gazdát sejtet ia tükör, gyertyatartó, lámpa, ékszerek és virágok kavalkádja. Az is biztos, hogy az illető sokat törődik a megjelenésével. A lám-
paernyőről lelógó fülbevaló kissé színpadias.
NEGYEDIK
Ha könyvektől roskadozik az éjjeliszekrény, vélhetően diplomásé az ágy. Persze más is lehet érdeklődő, könyv-barát. A csecsebecsék hiánya azt sugallja, hogy a szoba lakója kifejezetten józan gondolkodású, cseppet sem romantikus.1
KELVIRÁG... (KARFIOL)
Receptajánlat
KELVIRÁGLEVES
Hozzávalók: 30 dkg kelvirág, 8 a*l víz, 2 húsleveskocka, 2 tojássárgája, 1 dl tejszín, 2 evőkanál reszelt trappista sajt.
A kclviragot, a vizet és a húsleveskockát egy üvegedénybe tesszük, és lefedve H-ltt percig főzzük. A nagyobb kelví-rágrózsáJkat villával könnyedén szétnyomkodjuk, majd még 2 percig lefedve főzzük. A tojássárgáját, a tejszínt, a reszelt sajtot kevés levessel elkeverve
a leveshez öntjük, közben kevergetjük. Meghintjük finomra vágott petrezselyem zöldjével.
KELVIRÁGRÓZSÁK SONKÁVAL
Hozzávalók: 8Ü dkg kelvirág 5 dkg vaj, 1,5 dl víz, 2 hámozott citromkarika, IS dkg sonka.
A vizet egy tűzálló tál ha öntjük, beletesszük a citromszeleteket, majd az alaposait nu-u-iituNuti. rozsaim szedett kelvi-rágot. Lefedve 8-10 perc alatt készre pároljuk. A párolás be* fejezése előtt 2 perccel meghintjük az apróra vágott son-
kával. Végül megsózzuk, s olvasztott vajjal leönlve tálaljuk. (Sonka helyett használhatunk reszelt trappista vagy parmezán sajtot.) j
KELVIRÁGOS SERTÉSSZELET SAJTTAL
Hozzávalók: 60 dkg sertés\'« comb, 3(f dkg kelvirág, 6 dkg vaj, l evőkanál zsemlemorzsa, 4 adag gratinntártáSf reszelt trappista sajt, só, őrölt bors.
Kikészítjük a natúrszeleteket. Lapos üvegtálon elosztva, a szeletekre halmozzuk a megpárolt kelvírágot. Bevonjuk a g r.il i n in á rtással, m egh ii tt jii k reszelt sajttal, tetejére vajda-rabkákal morzsolunk, meghintjük zsemlemorzsával, és a sajtol ráolvasztjuic, (A gratinmár-tás alapja a hesamelmártás, csak még lejszínt, egy tojássárgáját és reszelt sajtot ;tdunk hozzá.)
X KANIZSA - gj^gj* J
1997. június 6.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOl? • KEHES-KÍNÁI
..INFORMÁCIÓ
INDENROL INDENKINEK IN DEN NAP...
és képessége szerint
¦ i }
EGMUTATO
PARTNER
Telifax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZöA ÚJ6ÁG KFT.
vállalja:
újságok • szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KOQ^
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
- Akar Ön kulturált körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk! Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést, - vátlalkozásszervczést, szoftverkészítést szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196
HHffl
Reklámiroda: Nagykanizsa. Király u. 31. Telefon: 93/310 - 917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. június 6.
KANIZSA - Sfiont
23
BASEBALLOS GYŐZELMEK
Az idei első osztályú bajnokságban szereplő kanizsai csapatok, az A-csoportos (négy csapat) ANTS BJ-R0-TARY BB Club magyar bajnokcsapata és a B-csoport-ban (ugyancsak négy csapattal) újonc Thury együttese, iá kis-csapat az utóbbi fordulóban újabb győzelmeket aratott. «
Sleepwalkers Szentendre-ANTS 2-4
Újra találkozott a tavalyi bajnoki döntős gárda és megint Barbalicsék kerekedtek felül, akik a nagy küzdelmet folytattak, jó védőjátékkal tűntek ki, ám a támadójáték akadozott. Összességében a minimális győzelemre mindenképpen rászolgáltak a „hangyák", akik listavezetők lettek.
A győztes csapat: Barba-lics, Darabos, Móricz, Szili, Szécsényi, Ivanics, Weina-usz, Koréin, Nakagawa, Mu-rányai, Gondi. Csapatkapitány: Barbalics László.
Az élvonalbeli B-csopor-tos kanizsai fiatalok értékes győzelemmel gazdagodtak, akik a Thury pályán aratták újabb sikerüket:
Thury-Bp. Astros 12-9
Az egykori felsőházas fővárosiak ellen nagyszerűen játszottak a kis-hangyák, akik remek győzelmet arattak az esélyesebb vendégek ellen.
Az újabb siker részesei: Varga, Pataki, Doniina, Mesztegnyei, Fertigh, Traub, Kálmán, Bolf, Poprádi, Magyar, Hajdú, Simonies. Edző: Darabos Gábor.
LESZEREPELT A VÁLOGATOTT
A Duna Kupa nemzetközi versenyen szerepelt Ausztriában a magyar felnőtt válogatott, amelyben helyet kapott a kanizsai Barbalics, Darabos, Szili, Ivanics, Koréin, Murányi.
- Gyorsan el kell felejteni a szlovén és osztrák válogatott elleni csúfos vereségeket. Belső gondok zavarták a mi válogatottunkat, folyik a hatalmi harc. A lényeg, hogy csak a kanizsai csapat is többre lelt volna képes -említette Barbalics László.
B.A
Motokrossz
HAZAI FÖLÉNY
A kanizsai szervezők, élén Vaska I. Kálmán főszervezővel mintaszerűen készítették elő és az országos szakági vezetéssel sikerrel bonyolították le a Petőfi úti versenypályán sorra került nagyszabású motokrossz viadalt.
Mintegy félszáz versenyző vett részt a Hungary Open nemzetközi, a Duna Kupa gyermekversenyen és az országos bajnokság utolsó előtti fordulójában. A jegyzett kanizsai versenyző, ifj. Vaska Kálmán ezúttal nem állhatott rajthoz, mivel motorját egy korábbi versenyre történt utazás során a fővárosban ellopták. így aztán a Kanizsa Motocross Klubot egyedül a fiatal Kiss Gyula képviselte, aki a Duna Kupa nemzetközi versenyben a hatodik helyet szerezte meg.
A Hungary Openen és az OB r. osztály 125 kem-es kategóriájában kitűnt a duplázó ifj. Németh Kornél, aki az esélyes Soóky előtt végzett az élen Yamahával. A 250 kem-es kategóriában is magyarok nyerték a koszorúkat, élen a fővárosi Grillmayer Gábor végzett Kawasakival.
A Duna Kupa gyermekversenyen az 50 kem-es versenyt az osztrák Maximillian Grühma nyerte. A 60 kem-es kategóriában Thomas Madarász győzött. A serdülők 80 kem-es versenyét Czuni László (SISAM SE) nyerte. A juniorok mezőnyében Lipták Tamás (HPSE) végzett az élen, Kiss Gyula ebben a mezőnyben ért el hatodik helyed_
B.A.
TRIATLON
A TR1-CO Triatlon Klub szakmai közreműködésével rendezték meg a korcsoportos diákolimpia városi döntőjét, amelyet zavart a kedvezőtlen időjárás.
Az első korcsoportosok versenyét Silló Dorottya, illetve Silló Dániel (mindkettő Kiska-nizsa) nyerte. A II. korcsoportban Korányi Eszter (Rozgonyi) és Silló Mátyás (Kiskanizsa) végzett az élen. A harmadik korcsoportban Deregi László (Zrínyi) lett a győztes. A negyedik korcsoportot Varga Orsolya és Miilei János (mind a kettő Batthyány Gimnázium) nyerte, az ötödiket Biharvári József. A felnőttek versenyében Gyarmati Tibor, a labdarúgó NB l-es partjelző végzett az élen.
B.A.
NEGYEDIK HELYEN VÉGZETT A BÁNYÁSZ
Befejeződtek a küzdelmek a labdarúgó NB Il-ben, melynek Nyugati csoportjában sikeresen szerepelt az Olajbányász Madár Gábor szakvezető által irányított gárdája. A csapat az évadzárón már NB I B-s együttesként lépett pályára a fővárosban, ahol győzelemmel zárt és megszerezte az előkelő negyedik helyet az NB II-ben.
Soroksári TK-Olajbányász FC 1-2 (0-1)
Mintegy félórán át tartott az „ismerkedés", ám ekkor is az Olaj volt a kezdeményező. A védelem magabiztos volt, a középpályás sor, élén Vidóczival és Balogh Csabával uralta a játékteret, de a támadók irányzékával gond volt.
Az olajosok fölénye félóra után már gólban is megmutatkozott, amikor egy formás támadás végén Vidóczi 12 méterről bombázott a felső sarokba. 0-1.
Szünet után, mintegy negyedórai változatos játékot követően felgyorsultak az események. A 60. percben, egy ártalmatlan hazai támadásnál nézők lettek az olajos védők, hibájukat Timár használta ki. aki mintegy 5 méterről lőtt a kapuba, l-l. Két perccel később ismét az Olajnál volt az előny. Ekkor a hazai védők a 16-oson belül kezeztek, a jogos büntetőt Balogh Csaba értékesítette, aki biztosan lőtt a jobb alsó sarokba. 1-2.
A fővárosiak jöttek ezután, akik mindent egy lapra tettek fel, de biztosan romboltak a kanizsai védők. A hajrában meg a kapufa is Vidóékkal volt, amikor Duró J. bombáját mentette a felső léc.
Az évadzárón a rutin, a fegyelem, a küzdőképes játék hozta meg az újabb sikert, ami azt jelenti, hogy a tizenhárom forduló óta tartó veretlenségi sorozattal egy nagyon eredményes szakaszt zártak a piros-kékek.
Az évadzárón győztes csapat: Czigoth (-) - Panghy (6) -Agics (6), Crnoinarkovics (6) -Farkas (6). Vidóczi (8). Gyulai (6), Balogh Cs.(7) - Kovács (5), Horváth Gy. (5), Gordián (6). Csereként szerepelt Pécsi (74. perctől Kovács helyett).
Az olajosok közül az évadzáró válogatottjába bekerült a két legjobb olajos, nevezetesen Vidóczi és Balogh Cs. , I
Az 1996/97. évi bajnokságot az újonc Agárd FC nyerte 68 ponttal s ezzel NB l-es lett. Második a Dunaferr 61 ponttal (NB l-es osztályozót játszik a Stadler csapatával), harmadik az Érd (51), negyedik az Olajbányász 50 ponttal, amely biztosította helyét az ősszel induló új minőségi osztályban, a 20 csapatos NB I B-s mezőnyben, teljesítette az egyesületi és szakosztályi elvárást.
Gratulálunk!_
Balogh Antal
TART A VERSENYFUTÁS
A megyei labdarúgó-bajnokságban fej-fej melletti harc folyik a bajnoki címért a két kanizsai gárda között. A helyzet most nem változott, mivel nyert a MÁV NTE és a Miklósfa is s így tartja kétpontos előnyét a vasutas-gárda, amelytől nehéz lesz elvenni az aranyérmet.
Az utóbbi fordulóban a Vasút hazai pályán könnyen vette az akadályt a Tótszerdahely ellen. Szalaiék a félidőben már 4-0-ra vezettek, végül 5-0 lett a vége Kovács J. (3). Borda és Nagy T. találatával.
Miklósfa az újonc Zalaszentbalázs vendége volt, akinél több egykori miklósfai játékostárs is szerepelt. Skublicsék az első
negyvenöt perc után kétgólos előnyre tettek szert, akik 3-2-es győzelemmel tértek haza s ezzel tapadnak a listavezetőre. A vendégek közül Skublics és Varga volt eredményes, Martinkovics öngóllal segítette az őszi bajnokot. A ba-lázsiak közül Horváth és Szekeres vette be Csáki kapuját.
A Kiskanizsa Pacsán szerepelt, ahol nem bírt egymással a kél csapat, s így aztán 0-0 lett a végeredmény. /
A bajnokságban két fordulóval a zárás előtt a MÁV NTE csapata vezet 69 ponttal a Miklósfa (67) és a Kiskanizsa előtt (63 pont).
B.A.
24
KANIZSA - Sfi**t
1997. június 6.
Noteszlapok...
SÁFÁRKODÁS AZ ÉRTÉKEKKEL
Itt van, eljött a nyár, még akkor is, ha az időjárás ezt nem mindig igazolja. A gyerekek „vakációs" időszaka pedig azt jelenti, hogy szinte minden sportágban a napokban befejeződtek, vagy befejeződnek a bajnokságok, jöhet a mérlegkészítés, egy jó nagy levegővétel, a sportolók részére - nem minden sportágban - egy kis pihenő.
Itt azonban álljunk meg egy pillanatra! A bajnoki év befejezését követően sajnos gyakran a vezetők is könnyen elmennek szabadságra, pedig ha belegondolunk, számukra a nyári hetek, hónapok a legfontosabb időszak, mivel most alapozhatják, határozhatják meg az elkövetkező szezonok eredményességét, ezáltal .csapatuk, szakosztályuk, klubuk megítélését.
Menjünk azonban sorjában.
Az Olajbányász labdarúgói a hét végén fejezték be a pontvadászatot, és az igazán huszáros hajrájuknak köszönhetően - az utolsó fordulóban idegenben, Soroksáron is nyerni tudtak 2-l-re - az előkelő negyedik helyen végeztek, és ezzel kiharcolták az NB I B-s szereplés jogát. Minden elismerés megilleti Madár Gábor fiait, akik
Sporthétvége
PÉNTEK
Labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája, IV. osztály: 17.30. Senior: 19.00.
SZOMBAT
Labdarúgás. NB II. Ifjúsági: Olajbányász FC-Budafok, Olajbányász pálya, 13.30 (B-csapat: 11.30).
Tenisz. OB II. Férfi: Olajbányász TC-Kaposvári Építők, Vár úti sporttelep, 11.00.
Triatlon. Orvosok Európa-bajnoksága, Csónakázó-tó, 14.00 (előtte gyermekverseny 10.00, rövidtávú nyílt verseny 10.30).
VASÁRNAP
Labdarúgás. Megyei: Kiskani-zsa-Letenye, 10.45. Miklósfa-Ba-god, 17.00. Zalaszentbalázs-Z. Volán Teskánd, 17.00. Városkörnyéki (kezdési idő: 17.00): Felső-rajk-Pusztamagyaród, Galambok-Molnári, Zalakaros-Miháld, Gel-se-Poüce, Murakeresztűr-Liszó.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: vasútállomás, 7.25. Gyalogtúra: Rezi - Re-zivár - Csókakő - Cserszegtomaj. Táv: 16 km. Visszaérkezés: 18.00.
Baseball: OB I. ANTS BJ-RO-TARY-BRICK FACTORY,
Thury pálya, 14.00.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás II. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.30.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.30.
13 fordulós veretlenségi sorozatot produkáltak.
„- A legfontosabb feladatnak tartom, s a legnagyobb erősítés is az lenne, ha azt a csapatot, amely az utolsó nyolc-kilenc mérkőzésen a pályára lépett, sikerülne együtt tartani" - hangoztatta a napokban a tréner. .
Itt jön a vezetők felelőssége! Tegyék meg! Miért van az, hogy a legjobbak másfelé kacsintgatnak? Miért van az, hogy a „fili-povics"-féle, nagy nehezen megszerzett, kitűnő labdarúgókról olyan könnyen lemondanak Nagykanizsán? Az elmúlt két évben egy csapatra való játékos távozott el a városból, gondolunk Filipo-vics mellett Keszegre, Szőkére, Iványira, Kepére, Hegedűsre, Své-leczre, Molnárra és még hosszasan sorolhatnánk. Jobban kellene gazdálkodni a meglévő értékekkel, mint ahogy teszik ezt nagyon sok helyen! Miért annyira fontos az, hogy a még „élő" szerződéssel rendelkező Vidóczi eligazoljon? Csak az számít, hogy most többet lehet érte kapni, mint amikor lejár a szerződése?
Váltsunk sportágat. Kézilabda. Örömmámorban úszott a város, amikor a Tungsram férfi kézilabda csapata kiharcolta, majd a következő évben megőrizte az élvonalat, az NB I-et. Aztán szép lassan elkezdődött a visszaesés, majd eljutottunk odáig, hogy az idén a már N. Izzó néven szereplő Jéki-legénység kiesett az első osztályból. Ahelyett, hogy a zuhanást
időben megállította volna a vezetés, eladta a gárda legjobbjait. Olyan játékosok kerültek el a délzalai városból, mint Szergej Kuz-micsov, aki jelenleg a magyar kézilabdázás egyik legjobbja, a Du-naferr meghatározó egyénisége. Az elnökség jól sáfárkodott az értékeivel? Ha nem figyelnek oda, hamarosan a még meglévők is elhagyják a süllyedő hajót, mivel a hírek szerint a legnagyobb bizonytalanságban élnek, sőt arról is szól a fáma, hogy még a bérük sincs rendezve...
Az NB I B-ben szereplő női ké-zilabdások az idén is vérszegény produkciót mutattak be, a 13 csapat közül a kilencedik helyen végeztek. Vagy már annak is lehet örülni, hogy nem estek ki abból az osztályból, ahonnan egy kis odafigyeléssel és összefogással -no meg a Varga edző által annyit hangoztatott feltételek, munkahelyek megteremtésével - viszonylag könnyedén fel lehetne jutni az első osztályba! Értékek azonban itt is voltak\' és vannak bőven. Németh Helga, Mátyás Auguszta, Siti Beáta már nem csak a Dunaferr, hanem a magyar női kézilabda-válogatott meghatározó tagjai, s ott van a kis Siti Eszter is, aki a bajnok Ferencváros üdvöskéje. Muszáj volt nekik elmenniük?
Teke. Hű, de nagyon örültünk, amikor az 1993/94-es bajnoki évvégén kiderült, hogy a Kanizsa Sörgyár SE férfi tekézői a megyei csapatok közül elsőként feljutottak az NB 1-be, sporttörténelmi tettet végrehajtva ezzel. Dicsértük őket,
amikor „simán" bentmaradtak a legjobbak között, s most mérgelődhetünk, mivel hajszál híján, de kiestek a legjobbak közül. Nem volt senki, aki időben meghúzza a vészféket?
„- Kiben vetődött volna fel, hogy rendezni kellene a sorokat, amikor én, mint, csapatkapitány azt sem tudom, hogy ki a Kanizsa Sörgyár Sportegyesületének az elnöke. Az idei bajnoki évben a mérkőzésekre való utaztatáson -500 forintos napidíjjal - és a pálya használatán kívül - amit mi magunk javítgatunk - már senkitől semmilyen támogatást nem kapott a csapatunk. Az öltözőnk a tégláig le van rohadva, már öt éve nem volt kimeszelve, a falon még ott vannak az NB I-be való feljutáskori pezsgőzés nyomai..." - tudtuk meg a csapatkapitánytól, Lukvár Ferenctől.
Eljött a nyár, bár még odébb van az aratás, de a feladatok maguktól nem oldódnak meg. Nem szerencsés\' a lejárt szerződésű sportolókat túl sokáig bizonytalanságban hagyni, hogy hogyan is lesz jövőre? Ha labdarúgással kezdtük, fejezzük is be azzal: az Olajbányásznál Vidóczi, Czigóth, Farkas, Agics és Horváth Gyulán kívül a többieknek - Madár Gábor edzőnek is - lejár a szerződése! Jó kis bajnokság lesz pedig az az NB I B, ahonnan csak egy lépés az első osztály..._
_Peregi László
NAGYSZERŰEN MENTEK A KANIZSAI HAJÓK
Beindult a nagyüzem a kajakkenu sportban, amelyben a zalai-. kanizsai színeket a Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői képviselik. A Héder-tanítványok az elmúlt időszakban több versenyen is rajthoz álltak, akik nagyszerű eredményekkel tűntek ki.
Szolnok: Az első számú felnőtt válogatón K-4-ben a Varga G.-Cservári-Szigeti-Faludi hajó 1000 méteren ötödik, 2000 méteren negyedik, míg 500 méteren az előkelő harmadik helyet szerezte meg. K-2-ben Varga Gábor és Cservári Gábor hetedik 200 méteren, nyolcadik 500 méteren. K-l 200 méteren Fodor Kriszti na a kilencedik lett a sztárokat felvonultató mezőnyben.
Dunaújváros: A többnapos Dunaferr Kupán Réti Gábor ifjúsági 1000 méteren második lett, a serdülő Szabó Gábor egyaránt bronz-
érmet szerzett 1000 és 2000 méteren, negyedik lett 500 méteren. K-2-ben a Szabó-Réti hajó az előkelő negyedik helyen végzett 500 és 1000 méteren az ifjúságiak erős mezőnyében.
Fadd-Dombori: A diákolimpia vidéki döntőjét rendezték meg a fellegvárban, ahol 23 szakosztály 670 diákversenyzője szerepelt. A kanizsai diákok közül kitűnt Schaffhauser Yvett (Bolyai-iskola), aki K-l 500 méteren vidékbajnok lett korosztályában és ugyancsak aranyérmet szerzett Takács Tímea (Bolyai), aki MK-1 500 \' méteren végzett az élen. Ezüstérmes lett Sabján Eszter (Körösi) K-l 500 méteren, míg Szabó Gábor (Bolyai) K-l 500 méteren a hatodik helyet szerezte meg.
Rab-sziget: A meghívásos nemzetközi versenyen tizenegy klub
több mint százötven versenyzővel képviseltette magát, köztük a magyar színeket a kanizsai kajakosok képviselték, akik közül a következők értek el jobb eredményeket:
A felnőttek mezőnyében nagyszerűen mentek a Varga-testvérek. Gábor rnegnyerte a K-l 200 métert, 500 méteren negyedik lett. A Varga-testvérek az élen végeztek K-2 500 méteren, ezüstérmesek lettek 200 méteren.
Az ifjúságiaknál ezüstérmes lett K-2 500 méteren a Réti-Kulcsár hajó, K-l 500 méterén hatodik helyezett Réti Gábor.
A serdülők mezőnyében negyedik helyen végzett K-2 500 méteren a Réti-Cserjés hajó.
Az összesített pontversenyben, a klubok közötti rangsorban a kanizsaiak az előkelő harmadik helyet szerezték meg.
Balogh Antal
199?. j úriiu S 6. ( KANIZSA - Sfuvu 25
TENISZ
A tenisz OB II. „A" csoportjában szereplő Olajbányász férfi együttese megkezdte az idei bajnoki küzdelmeket.
Az évadnyitón a fiúk a TFSE vendégei voltak és az egyetemisták 6:3 arányban kerekedtek felül. Az olajosok közül Dzsobák és Farkas szerezte az egyéni győzelmekel, míg párosban nyert a Dzsobák-Tálosi duó. Egy nappal később hazai pályán javítottak a Balatonalmádi ellen, amikor 5:4 arányban szerezték meg első győzelmüket. A siker részesei: Dzsobák, Tálosi, Farkas, Gyenes (egyesben) és Dzsobák-Tálosi páros.
Az utóbbi kettős fordulóban a kanizsaiak egyaránt 5:4-re kaptak ki, s mind a két találkozón a párosok miatt ment el a mérkőzés. Pakson az egyesek után 3-3-ra alakult a találkozó (nyert: Tálosi, Farkas, Izmendi), de a három páros közül csak a Farkas-Gyenes duó tudott nyerni. Másnap a Pénzügy-minisztréium SC csapata vendégeskedett a Vár úti pályákon. Tálosi, Gyenes, Kánya megnyerte az egyest, ám a párosok közül csak a Farkas-Gyenes duónak sikerült nyerni.
VISSZALÉPÉS!
A tenisz OB I-ben, az alsó ágon éveken át sikerrel szereplő női csapat nyáron (augusztusban) vívta volna a bajnoki küzdelmeket. Nos, erre nem kerül sor, mert az Olajbányász TC elnöksége legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a csapat lemond az indulás jogáról.
- Elfogytak a játékosok, tanulmányok és visszaigazolás miatt nincs csapat, s ráadásul a pénzügyi helyzet, a háttér hiányzik. E tekintetben is rendezni kell a sorokat, de az biztos, hogy az új klubelnökség kiemelt figyelmet fordít a nőileány utánpótlásra, a saját tehetségekre és eltökélt szándék, hogy jövőre újra megjelennek a salakon az olajos női teniszezők - említette Berkes József az olajosok örökös elnöke.
B.A.
SPORTAKROBATÁK
A hazai szakágban vezető szerepet játszó kanizsaiak az Abonyban rendezett nemzetközi versenyen és a diákolimpia országos döntőjében is bizonyították erősségüket. A két jegyzett viadalon közel húsz érmet szereztek.
Nemzetközi verseny: A juniorbajnokságon a négy külföldi egység mellett ott voltak a legjobb magyarok, köztük a kanizsai sportot nyolc csapat képviselte. Remekeltek a Zalaerdő-Hevesi DSE egységei (edző: Gajcsi József, Takács András), amelyek három érmet szereztek.
A fiúk mezőnyében aranyérmes lett a Horváth Milán-Zsupek Ferenc duó, négyesben nyert bajnoki címet a Sziklai Gábor-Furdán István—Szever Károly-Barics Olivér egység. Női hármasban ezüstérmet nyert a Gajcsi Réka-Kreiner Aida-Kiss Martina egység, míg negyedik lett az Orbán Emília-László Ale-xandra-Prunner Viktória egység.
A Zsigmondy sportakrobatái\' (edző: Jurik Gyula) közül negyedik helyen végzett a vegyespáros (Ora-vecz Edina-Kozma Vilmos), a női hármas (Magyal\' Adrienn-Kodela Szabina-Horváth Éva). Női párosban ötödik lett a Miskó Anett-Szabó Veronika, míg nyolcadik a Molnár Dóra-Strényi Veronika egység.
Diákolimpia: Az országos döntőben három kanizsai iskola diákjai
jeleskedtek. A Hevesi kilenc érmet szerzett (7 arany, 1 ezüst, 1 bronz), a Zsigmondy ötöt (2 arany, 2 ezüst, 1 bronz), a Kőrösi-iskola 1 ezüstéremmel tért haza.
A-kategóriában (I. osztályú és aranyjelvényes versenyzők) országos bajnok lett a Zsigmondy vegyespárosa (Oravecz-Kozma), a Miskó-Szabó női párosa, a Hevesi fiú négyese (Sziklai-Furdán-Sze-ver-Barics), fiú párosa (Horváth-Zsupek), női hajmása (Gajcsi-Krei-ner-Kiss). Ezüstérmet szerzett a Molnár-Strényi női páros (Zsigmondy), a Zsigmondy (Magyar-Kodela-Horváth) és a Hevesi (Or-bán-László-Prunner) női hármas. Bronzérmes lett a Prunner-László Hevesi női páros és negyedik az iskolatárs Orbán-Németh duó.
B-kategóriában országos bajnokságot nyert a Hevesi fiú négyese (Kovács Balázs-Bársony László-Horváth Tamás-Pécsi Norbert), fiú párosa (Nyíri Gábor-Kuzler Viktor), női hármasa (Gödina IIelga— Godina Dóra-Vigh Zita) és a vegyespáros (Simon Szimonetta-Ko-csis Balázs). Női párosban ezüstérmes lett a Körösi egység (Nagy Eszter-Illyés Eszter), míg bronzérmes a Zsigmondy duó (Horváth Csilla-Róka Gabriella)._
Balogh Antal
USZO REMÉNYSÉGEK
Az ORV második fordulójában Szombathelyen 1985-86-ban született fiúk versenyét rendezték meg.
- Az országos felmenő rendszerű korcsoportos csapatversenyt több régiában bonyolítják le többfordulós rendszerben. Mi, az erős mezőnyben sikerrel vettük az akadályokat, az első fordulóban 3086, most 3284 pontot* gyűjtöttünk s ezzel ott vagyunk az élcsoportban és reménykedünk, hogy bejutunk az országos mezőnybe is - vélekedett Meiszterics László, a CWG-Vízmű edzője.
A szombathelyi forduló során Pusztai Zsolt 1:09,24 mp-es idővel (ez 338 pontot ért) az élen végzett 100 m gyorson, és 1500 m gyorson a nyolcadik lett (20:47,19 mp).
Domina Tamás 50 m mellúszásban hatodik lett 41,25-tel (315 pont), Császár Márk tizedik (43,05 mp). Horváth Balázs 50 m pillangón a hetedik helyet szerezte meg 35, 75 mp-es idővel (315 pont), aki 1500 m gyorson tizenegyedik lett (21:03,85 mp). Németh Gergely 200 m háton 2:54,48 mp-es idővel (298 pont) a tizedik, 50 m pillangón 37,15 mp-cel a tizenegyedik helyen végzett. Császár
Márk 50 m mellen a tizedik lett (43,08 mp).
A 4x100 m vegyesváltóban a CWG-Vízmű csapata (Németh, Domina, Horváth, Pusztai) ötödik helyen végzett 5:29,23 mp-es idővel.
Nemzetközi verseny
Zalaegerszegen rendezték meg a meghívásos nemzetközi úszóviadalt. A lányok mezőnyében Kovács Patrícia 200 m mellen aranyérmes, 100 m mellen ezüstérmes lett. Bronzérmet szerzett Cserjés Vera 100 m és 200 m vegyesen, Majos Zsófia 100 m pillangón és a 4x100 m vegyesváltón.
A fiúknál Domina Tamás megnyerte a 100 m mellúszást, a CWG-Vízmű 4x100 m vegyesváltója ugyancsak az élen végzett, míg a második lett a 4x100 m gyorsváltó. Ezüstérmet szerzett Németh Gergely 100 m pillangón, aki bronzérmes lett 200 m pillangón és 100 m mellen. Ugyancsak harmadik helyen végzett Kovács Roland (200 m gyors), Balázs Attila (50 m mell és 100 m gyors) és Szilovics Bar-nabás (200 m hát)._
Balogh Antal
TÁJFUTÁS. A tájfutók diákolimpiai országos döntőjét a Börzsönyben bonyolították le, amelyen nagyszerűen szerepelt Varga Zsolt, a kiskani-zsai iskola diákja, aki F-ll-12-es korosztályban az előkelő negyedik helyet szerezte meg.
Ugyancsak a Börzsönyben rendezték meg a Budapest Kupa viadalt. A rangsoroló versenyben Varga József, a Zalaerdő kitűnősége F-35-ben a hatodik, inig a rövidtávú viadalon az ötödik helyen végzett.
ATLÉTIKA. A megyei középiskolás bajnokságon, korcsoportjában távolugrásban Parti Brigitta (Zsigmondy) 508 cm-rel nyert bajnokságot, 100 m síkfutásban bronzérmes lett 12,7 mp-es idővel. Megyei .bajnoki. címet szerzet! magasugrásban Molnár Bertold (Batthyány) 180 cm-rel. Ezüstérmes lett Szabó István (Széchenyi) 1500 méteren és 3000 méteren. Varga Orsolya (Batthyány) magasugrásban (145 cm), Bedő Orsolya (Széchenyi) 800 m futásban, Mányok Gábor (Széchenyi) 800 méteren. Bronzérmet szerzett Varga Zsolt (Széchenyi) 800 m futásban.
AUTÓKROSSZ. Az országos bajnokság második fordulóját Orosházán bonyolították le. A kanizsai Magic AT versenyzői közül az OB I. 1600 kcm alatti géposztályban Ra-dák Attila második lett, az ifjúságiak Trabant versenyében Balta Ferenc eddigi legjobb eredményeként, a második helyen ért célba. A H. Thury versenyzői közül Papp nem indult, Horváth Péter nem szerzett pontot, rakinek autója rakoncátlankodott.
ASZTALITENISZ. A megyei serdülő csapatbajnokság utóbbi két fordulóját Zalakaroson bonyolították le, ahol a Körösi csapat kikapott a Z. Öveges csapattól (7-3) és a Vonyarcvashegy I. együttesétől (10-0). Zalakaros 10:0 arányban nyert Miháld I. ellen, majd 5-5-re végzett a Z. Öveges csapattal. A Miháld II. 8-2-re vesztett Murasze-menye, az I. csapat 9-l-re Vonyarcvashegy II. ellenében.
ÖKÖLVÍVÁS. Kőszegen szerepelt a Kanizsa Box Klub tartalékos csapata, miután a hazaiak kérésére a három legjobb kanizsai bunyós (Szabó László, Kucsebár Zsolt, Orsós István) ezúttal nem lépett ringbe. Ez aztán nagy előny volt a kőszegieknek, akik 16:4 arányban nyertek A kanizsai győzelmeket Kelemen G. és Szekeres szerezték a serdülő korcsoportban.
B. A.
26
I
KANIZSA - /4p*
1997. Junius 6.
GATLAiN-
KANIZSA
Battit:
T«l.y»»«: »3/31
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-an a Munkás utcában 57 nm-es, 1 +1 télszobás, erkélyes, vizórás. 2. emeleti lakás eladó Irányár 2,4 mFt Kód 5597 (21671 K) Nk-n a Bartók B utcában elsó emeleti 54 nm-es. egyedi gázfűtéses, erkélyes, vízoras lakás ebdi Irányár 2,2 mFt. Kód: 83*7. (21812 K) Nk-án a belvároshoz közel. 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vizórás, 8, emeleti. Ip kitesz. I.il-.i- .i.\'^m.ili .11..,-^r;:.*>r *»l.vk> Imiiv.íc ."\' I
mFl Kód 105/97 (21938 K) \'_
Nk-an a Berzserryi utcában 54 nm-es, 2 szobás, eriályes. 4 emeteli, egyedi gázfüléses lakás eb* Irányár 25 mFl Kód: 131/97. (22200
Nk-án a betvároshoz közel. 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6 eme-leti rp lúteses lakás eladó Iranvar 1 75 mFt KoJ 127,57 i22?.tMQ Nk-án a Kazanbk krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vizófás, 4 emeleli lakás. Nk-i egyedi qaztuleses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cseretieló ertekegyeztetessel Irányár 2.3 mFt Kod 31 ^7 i222"e. Ki
Nk-an a Varoskapu krt-on 64 nm-es, 2+1 félszobás, lehijíott, vízoras, erkélyes. 3 emeleti bkas ebdó. Irányár. 2,55 mFl + garázs 700 eFV
Kod (22531 K)_
Nk-an a belvárosban 88 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, tehijj-tolt vizórás, 2 emeleti lakás letöterbeéplesi tehető seggel eladó. Irányár 5,5 mFl Kod: 158/97. (22532 K)__
Nagykanizsán a bétvéfMbtfl 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszinti udvan lakás ebdó. Irányár 2,2 mFt. Kód. 164*7. (22683 K) Nk-an a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vizórás, 4. emeleli lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel eladó. Irányár 2.25 mFl
Kód: 176797. (22773 K)_
Nk-án a Rozsa utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, vízoras. kifogástalan alapolu, nagy konyhás, 3. emeleti, kp lúteses lakás eladó.
Irányár 1,9 mR Kód 179/97 (22774 K)_
Kiskanizsán 17 éves, 2+3 leiszobás. 136 nm-es. 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garázsos csabd ház. műhellyel, pincével, 540 nm-es
telekkel ela.fr Irányár 8.7 mft Kód 186,97 (228» Kj_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, befejezés etótl alt\' ¦ sa Iád ház 1080 nm leiekkel, részletfizetési kedvezménnyel eladó
Irányár 3 mFl Kod 190/97 (22900 K)_
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szintes csabdi haz 2880 nm-es telekkel, pneevel, garázs+mühelye! ebdo. Irányár 6.5 mR. Kód: 189/97 (22901 Kj_
A Szentgyörgyvari hegy IV hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a tekén gyumofcstakxál 2x2-es la szerszamos latoloval. 30 m lelekszétes-séggel ebdo Közmű. Víz a lelken, víbny a lelek szélen. Irányár 250 eFl Kod: 196*7. (22903 K)_
Galambokon 110 nm-es, 3 szobás családi ház, 1440 nm-es tétekkel, nyan konyhával, melléképülettel eladó Irányár 4.5 mFl Kód: 212*7, (23197 10
A Csonakazo-tónal 10 eves, 108 nm-es, 3 szintes 3 szobás, lózófül-kés, zuhanyzó + WC-vel elhlott zártkerti ház, 738 nm-es parkosioM leiekkel eladó Irányár. 3 mFl Kód 213-97 (23198 K) A Lalortegyen a Csónakázo-to közelében, kózvetbn a kaposvári ut meltell 50 m letekszétesseggel 2340 nm-es, kDrdonos szőbvel, konyhakerttel, gyümölcs es lenyölakkal beültetett, válakozásra is alkalmas, zártkerti ingatlan, 20 nm-es, alápincézell lakóépüellel, beve-zetell vilamyal. túrt kúttal eladó Irányár: 1,6 mFt Kód 214*7.
(23199 K)_
Nk-n a Uszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konvhas, vizorás. redőnyös. 4. emeteli Likas riadd Irányár 1.8 mFl. Kód: 215*7 (23200
K)_
Nk-án a belvárosban 122 nm-es, 3+1 lélszobás. egyedi gázfüléses, 2 emeleti bkas garázzsal ebdo vagy 3 szobás, egyedi fűtéses likasra cserélhető ertékegvezletéssef Irányár 5,5 mFl Kód 726.
(23296 KI_
Nemespatron egy telken levo. egyenként 80 nm-es, 8 iletve 25 éves, komfortos családi haz dupla garázzsal, meileképütelekkel, 2880 nm-es telekkel eladó Irányár 2.5 mFl Kód 21*97. (23297 K)
Nk-an a Magyar utcán 533 nm-es épitesi telek teljes közművel eladó. Ir.\'irr, ¦„ ; ¦¦ m.fi K.:d 22 97 : k ¦
Nk-an 5+1 félszobás, 210 nm-es, prices. garázsos 2 halk.ií-ibdi ház 2 eves tetötérbeéprtessel, 2 lurdószobával, II WC-vel, 2 letelon-vonailal, 1055 nm-es letekkel, meltekpu telekkel ebdo Iranvar 13 mR. Kód: 224797. (23299 K)
Nk-án a Ptatan soron 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vizórás, pincés, 4 emeleli lakás eladó. Irányár 2.3 mFt Kód 228797 (23300 K) Nk-án a Csengén/ utcában 33 nm-es. 1 szobás, egyedi gaztuleses, komfortos, vizorás, közös udvan lakás elad> Iranvar 1.6 mFt Kód: 230*7 (23302 K)_
Nk-an a belvároshoz közel, csendes utcában. 60 éves, 60 nm-es. 2 szobás, komfortos, terújlasra szoruló családi ház. 3 db szoba+kony-ha bkrésszel, garázzsal. 462 nm-es leiekkel ebdó Irányár: 5 mft.
Kód 126V97. (23304 K)_
Nk-an a belvároshoz közel 110 nm-es. 3 szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház 300 nme:- letekkel, tégla melléképülettel "I adó. Irányár. 2,4 mFl. Kód" 5/97 (233.18 K)
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es. egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház műhellyel és melekepűtetekkel, 2160 nm-es tétekkel ebdó vagy 2 szobás Nk-i bkasra csewmeki ertékegyeztelessel
Irányár 2,1 mFt Kod 241-97 (23336 K)_
Nk-i, 1 szobás, 19 nm-es. egyedi gázfűtéses, komfortos, erkélyes. 2 emeleti, pncés. garzon lakás elad* Irányár 800 efl Kod: 243(97.
(23337 K)_
Kiskantzsán úpnnan kialakított, 13 nm-es, utcafronti üzlethelyiség, WC+mosdóval. bróbpozva, padküütéssel, igény esetén telelonvonaí-lal hosszabb távra kiadó Bérteti dj: 30 eFl-fró. Kod 244,-97 (23338 Kj Kiskanizsán 50 nm-es. 1 szobás, lel komi ortos, bontásra vagy erős lehajlásra szoruló csabdi ház 1328 nm-es telekké! mellekerülettel elad:. Irányár 2.1 mFt Kod 249-97 (23340 K)_
Nk-án 60 éves, 70 nm-es, 2 egymásba nyitó szobával komfortos csabd haz 700 nm-es telekkel. 15 nm-es garázzsal ebdo. Irányár 4
mFl. Kód: 248/97. (23342 K)_
Nk-án a Kodály ulcában 2 szobás. 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeteti bkás eladó Irányár 1,95 mFt. Kód: 251/97. (23358 K)_
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás. 20 eves komfortos családi ház, 75 nmes gazdasági épületiéi, 200 nm-es zárt tarolovaJ, pincevei, garázzsal 2700 nmes leiekkel parkosított udvarral eladó Irányár 8,3
mR KÖd 509. (23566 K)__
Nagyrecsén 1256 nm-es, 19 m szebs tétek, érvenyes építési engedélyei eladó Irányár 500 eFV Kód 540 (23567 K) Nagykanizsán a Flózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi (üléses, első emeleti bkás eladó Irányár 1,9 mFt. Kód 256-97 (23571
KJ_
Sandon a Radicska hegyen, 10000 nmes zártkert, 30 nm-es va-lyogházzal, ásott és iható kúti vízzel, 3000 db lenyővel gyümölcsfákkal ebdó. Irányár: 400 eR KOd 255-97. (23573 K)
Palinban 210 nm-es, 6+2 félszobás. 9 éves, 3 szintes. 3 fürdőszobás, egyedi fűtéses családi haz, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal. 2148 nmes telekkel eladó Irányár 12 mFt Kód. 88*7. (24049 K)_
Nk-n a Csokonai utcában 2+1 lélszobás, 56 nm-es, egyedi luléses. Iszt-i vizorás bkas ebdó. Irányár 2,6 mFt Kod 260/97 (23574 K) Nk-n 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyedi gázlutéses, társasházi lakás garázzsal 150 nm-es partoslotf udvarral eladó Iránvár
6,5 mR. Kód- 26597 J23575 Kj_
Nk-n 3 szobás, 102 rrn-es, leJujtott családi ház, 2 konyhával, kialakj lasra váro fürdő szobával. 20 nm-es pincével, 470 nmes telekkel, egyedi gátfutássel eladó. Irányár f.,5 mFt. Kod 266.97 (23576 K)
Gelsén 72 nmes, 2 szobás, étkezős, komlortos családi ház lerasz-
Nemesviden 10 éves, 3 szobás, 110 nmes, komlortos családi ház 2160 nm-es telekkel ebdó Irányár 3 mR Kod 281*7 (23651 K)
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es. egyedi gázfűtéses csabdi ház garázzsal, 1070 nmes tétekkel etadó. Irányár 4.6 mR. Kód
28497 J23652 K)_
Nk-án a Pbtan soron 45 nm-es, egyedi gázlutéses. nagykonyhás, erkélyes, vízoras lakás üres albpotban ebdo. Irányár 1,65 mFl. Kod:
, 286*7. (23653 K)_
Kiskanizsán 13 éves. 175 nmes, 3+1 lélszobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses csabdi haz garázzsal, melléképülettel, 1800 nmes letek-kel ebdó Irányár 93 mFl Kod 2769\' 23654 Ki
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 lélszobás, 62 nm-es. 3 emeleti, erke-tyes. lekjjfoit bkás ebdo. Iranvar. 2.5 mFt. Kod 615 (23755 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel, 35 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, közös udvari bkás ebdó vagy legalább 1.5 szobás lakásra
cserélhető Irányár 1,4 mR. Kód: 678 (23755 K)_
Nk-n 6 éves, 198 nm-es, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház, 720 nm-es lelekkeL 60 nm-es pincével, 24 nm-es garázzsal eladó Irányár 15 mFl Kód 36-97 (23758 K)_
Nk-n a Varoskapu krt-on 1+2 lélszobás, 57 nm-es, erkélyes, vfzoras, I. emeteti bkás eladó. Irányár 2,25 mFl Kod 126*7. (23760 K)
Kisrecsen a: adám hegyen 4200 nmes zártkert. 1 szobás, teraszos tégla épületiéi ebdó. Irányár 200 eFt. Kód: 129/97. (23761 K) Surdon 1664 nmes építési telek, beton abppal, lebetonozott gépkko-csi bejáróval, a telekre vitt közmüvekkel eladó Irányár 650 eFl Kód:
165S 7 (23763 K)_
Keszthelyen 102 nm-es, 2+2 lélszobás. dupb turdó il wc-vel, erkélyei, 985 nm-es letekkel, teltes felszereléssel ikemyarató fele el-
ado Irányár 8 mfl Kód: 166B8 (23764 K)_
Kiskanizsán 18 éves, 180 nmes, 6 szobás, 2 szintes, pincés, gara-zsos csabdi haz. kúton bejárak! 50 \\ keszúlségú Idso szirttel 160 n-öl telekkel ebdó Irányár 8 mFt Kód: 258/97 (23765 K) Szepelneken 8 éves, 180 nm-es, 2 szintes, 5 szobás, 2 lürdoszobas. étkezős, garázsos csabdi ház, 780 nmes parkosflott udvarai eladó.
Irányár iTnfl. Kód: 263/97. (23766 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 145 nmes, 5 szobás, 2 szintes, egyedi gázlutéses csabdi ház, garázzsal, 800 nmes telekkel eladó. Irányár 7,9
mft. Kód 275*7. (23768 K)_
Galambokon 60 nmes, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, régi típusú családi ház, 330 n-öl leiekkel ebdó Irányár: 3,6 mFl Kód 268*7
(23769 K)_
Kiskanizsán beletezes etótt aló, tekész család ház 1440 nmes le-lekkel, 16 nmes letekszétességgel, a telken egy régi épülettel, nagy melléképülettel, lagas pincevei ebdó Irányár 3,6 mFt. Kod 293*7
(23770 K)_
Kiskanizsán 83 nm-es, 3 szobás, 25 eves. egyedi gázfűtéses csabdi hz, 20 nm-es pincével 1152 nmes telekkel, rndtekepüfetlef eladó
Irányár 5.7 mR Kód 294 97 (23^1 K,_
Nagvbakonakon 60 éves, 60 nm-es 2 szobás, komlórt nélküli csabdi ház, 3600 nm-es telekkel, a falu központjában eladó. Irányár 1,6 mFt Kód: 296/97. (23773 K)_
Nk-án a belváros közelében csendes helyen, 80 nm-es, 2+2 lélszobás, erkélyes, vízórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladj Irányár 5,6 mFt + garázs 900 eFl. Kod: 301*7 (23909 K) Nk-án a belvárosban 37 nmes, 1 szobás, egyedi gázlutéses, vízórás, redőnyös. 1 emeleli, leljesen teüíott bkas eladi Irányár 1 9
mR. Kod: 315-97 (23910 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komlortos család ház 1080 nm-es letekkel, melekepJetekJel ebdo Gaz beköthető Irányár 1.25 mFl Kód:31&97. (23911 K)
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 e kúlönáló szoba-konyha lakrésszel 2160 ár 6 mR. Kód 317/97 (23912 K)
., garázsos család ház, es letekkel eladó Irány-
Nk-án az Irtás utcában 2+1 lélszobás. 2 emeteli, elkezós, erkélyes, vizorás, egyedi cirkotúleses lakás Nk-i család házra cserélhelö erte
kegyeztetessel Kód 763 123913 K)_
Nk-án a Zemplén ulcában 64 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti iir.n-. "ii I\' ,ir, . .;ti ,t- . n .ereiét. !rarr:ar .\' n.Fi K/.l
28-97 ( 23915 K)_
A Szőlőskert Foiido leteli, a nagybagobi hegyen, panorámás. 8500 nmes zártkert, 18 eves tégla épülettel, szőlővel, gyümölcsössel ka-szátóval, beköthető vízzel, vilamyal eladó Irányár 1 mFt Kod:
335*7 !24047 K)_;_
Latohegyen a kaposvári ut mellett 3600 nmes zártkert, 65 eves, 60 nm-es, pincés, tegb épülettel, vilamyal, 30 m telekszétességgel, be-köthető vízzel, ebdo Irányár 2 mR Kód 32397. 124048 K)
Banc*szertgyorgyón szerkezetkesz, 100 nm-es, tetőlérbeeprieses csabd ház, 1000 nmes tétekkel eladó Szoc.pol. lámogalas igénybe
vehető Irányár 2 mFt Kod 325.97 ,24049 K)_
Galambokon a habstónal 745 nm-es zártkert, 20 éves, 16 nmes, 3 szrtes, tedett teraszos, tegb épüteltel, bevezetett vízzel, vilamyal, kütónáío 15 nmes, téliesilell faházzal, 16 nm-es, pincével bútoro-
zattanebdo Irányár- 2 mFl. Kod 32797 1240\'» Kj_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás. 53 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4. emeteli, MSMt WHW albpolú lakás eladó Irányár 2,15 mfl. Kod 334*7. (24051 K(
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. TeU 93/313-371
Balalortenyvesen-Család ház. 20eve épül, 2 szoba főzójükés, zu-hanyos, külön az udvaron, 1 szoba, konyha, wc-s lakás Osszterütel 350 nm. A vakobi kőporos a letozet pab. Irányár 4. mR. Hirdsz.: 2 (23957 K)_
Zalakaroson kélszinlen rryarató üdültetés céljára akalmas 6 szobás, két fürdőszobás, nagy hal 350 nmes lefülel. Irányár 4,6 mFt
Hirdsz. 12 (23958 K)_
flk-n larsashá: ebdo Maori telepen 2 szhles társasházban 116 nmes, 4 szobás, összkomfortos ház Az alagsorban garázs, taroló helység van. A tuirJíinti rész egyben van, ahol minimális szint elclással van a nappali a hall, a konnya, az éléskamra. Udvar és kjsmerelu kert tartozik a házhoz IFtányár 11 mFt. Hirdsz 15 (23959 K. Nk-n bkás ebdó Rozsa ulcában a szinteltolásos épületekben 2-k. emeleten. 2 szobás, 50 nmes. egyed fűteses. lelujrlotl Wurtó beosz-tása. étkekzos bkás Irányár 2.250 mR Hirdsz.:^7 (23960 K)
Nk-n eladó bkás Liszt F ulcában 2 szobás, központi fűtéses negy emeleti, egyedi vizórás, telefonos, 54 nmes terjesen felújított lakás Irányár 2,2 mFl Ugyanitt: 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár
eFl Hird.sz 1\'> \'(L?61 K Nk-n házrész ela-fr Kráfy utcában, szoba, konyhából, lomkamrábol. wc-bőf, áló házrész. Irányár: 550 eR. Hirdsz. 22. (29962 K) Nk-n eladó bkás Maori telepen az erdész utcában 4 emeleti lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyed lúteses. önkormányzati Irányár 1 650
mR Hirdsz: 10. (29963 Kj_
Nagykanizsa csabd ház sáncban eladó 4 szobra, 2 fürdőszobás, tetőtér beéplésü. 120 nmes, család ház. Garázzsal mellek-epitetekkeí eladó kanyar 5.5 mFt Hirdsz 36 (29964 Ki Nk-n ebdó a Piatansor elején első emeleti, 2 szobás, külön tároló helyiséggel, 70 nmes, kitűnő beoszlasu egyedi lúteses bkas eladó Irányár 2.6 mFt. Hirdsz: 5 129965 K)_
Nemesdéden 3 szobás család fu: ebd:> Egyedi tuteses. lürdoszobas. beépíthető tetőtérrel 4.00 nm-es teniettel, víz, vfbny, vaa gázbekötése a lakiban folyamatban van. Hirdsz 7 (29966 K) Eszteregnven 3 szobás. 114 nm-es, fudószobás család ház, nag yterasszal istbval. központi túlessél, 2200 n-.il teniettel ebdó Iranv
ar 2,5 mFl Híd 19 (29967 Ki_
Cserfái hegjen szötó birtok ela-fr 120) n-ÓI gondozotl alapotban, jo karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épület. Az ingatlanhoz teljes leiszerelés, Kordok, gépek, stb. tartoznak, a szölo kordonművelósü, géppen könnyen gcraozha-ló. Irányár 450 eR, Hrrdsr 37. (29968 K) Zabiibkon csabdi ház ebdo 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház tele 2000 nm-es, összterülettel, szocpot kedvezmény igénybe vehető Irányár: 2,5 mFl Híd sz: 6 ( 29969 K) Eszteregnven a hetes lőúthoz közel 2 szobás csabd ház. garázzsal, meltek,epületekkel jó alapotban. víz. vibny van, lűrdószoba kbbkrl-ható, 900 nöl tetekkeJ gazdasági épiietekkel ebdó. Irányár 1,5 mFt.
Hírd: 17. (29970 K)_
Nk-n csabdi ház ebdó. Látóhegyen Kaposvári út mellett 2 szobás, 2 szintes, 2 parabol antennával, közvetlenül az út molett külön wc, és tusoló helyiséggel eladó Irányár 2,7 mR Hirdsr 35. (29971 K) Galambok) Halastónál, közvetlenül az iJ meltett 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 ivói gondozott telekkel ebdó A leken kicsi szóló és gyümölcsös van Irányár: megegyezés szennt Hrrdsz
33 (29972 Kj_¦
Poganys zent petére n ,i l.xiton 2 szobás, hrdöszobás, 80nm-es, csa-ladi haz elad.. A házh..z 65(i n öl telek lartozik, melyen 1.000 db le-nyö, 250 db málnatö van Az udvar.n lihuak, nlak gazdákodasra alkalmas épületek vaivial. Eselleg ele sere lieló 1 vegy 2 emeteti b-kasra. Irányár 2,4 mR Hird sz 8 (29973 K) Nk-n Zemplén utcában 4 emeleti. 3 szobás, már korszerűen épftetl. 67 nm-es, erkélyes, telefonos, külön wc-vel padtószőnyeges nag/ reszt MŰM lakás ebdó Iránvra: 2.550 eft Ft Hirdsz: 18 (29974
K)_
Nk-n Mkbslán csabdfiá: eladó. 2 szobás, 60 nm-es. régi eprtesu ház, jó álbpotban A házhoz 200 n-ol terüket brtozk Az udvaron 24 nmes meléképiilet van A laz a falu közepén ápol kömyezelben találtató Irányár 3 mFl Híd sz- 36 (29975 Kj Nk-n ebdo bkas Hunvad utcai 80 nm-es. nagyméretű. 2 szobás. ¦ 2 félszobás osszkomlrotos, egyed lúteses bkás erkejes a bkas alatt 18 nmes garázs van Irányár 6,5 mFl Hird sz 39 (29976 Ki Nk-n blas eladó Kodály Z deában 2.5 szobás, központ tuleses b-kás a 9 emelelen a szc-bák lerciilásra szonlrak. Irányár 1,7 mFt Hirdsz 3 (2997\' Kj_
Nk-n lakás elad> Csongery eleién 1 emeteti 3 szobás 110 nmes. egyed (ütesü bkas orv-j-.i reoJedvel eb*\'. Iraic/ar 4 6 mFt Hirrj sz
29 (29978 K)_
Bajcsan család ház eladó 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, csalá-d haz nagy telekkel, garázzsal műhellyel A haz 17 eve épül Esetleg elcserélne 3 szobás lakásra Nk-n Lehetőleg a leteti városrész-ben Irányár 3,5 mft Hírj sz 13 129979 Ki_
Zabiibkon csabdi ház eladó Tetőtér beépléses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megeplett bkohaz, kerház tele. 2000 nm telekké. A ház telesen d hvúlrol még rwics vakolva Irányra 5.5 mFl Hirdsz: 33 (29960 K)_
Csertői hegyen szőlőbirtok 674 n-öl ingatlanon leliátotl legjapinoe. a hozzalartozó leiszererés tordok es mnik.ayepekkel elactó. Irányár
450 eFl. R. Hirdsz: 11 R (29981 K)_
Nk-n lakás eladó Zemplén Gy u-ban 7 emeleten, 3 szobás, erké lye, bmkamravaJ, nagy ebszobaval, 76 nmes. központi fűtéses b-
kás. Irányár. 2,5 mFt. Hid.sz: 34. (29982 K)_
Nk-n ebdó bkas Csengery ut elején, a varos központiban, 3. emeleli, egyed fűtésű, 1 szoba, konyha, fürdőszoba lakás ebdó Irányár
2 mFl. Hird. 5/a. (29963 K)_
Nk-n csabdi haz elafr a Sikátor utcában 2 szintes. 102+125 nmes, 6 szoba, 2 fürdőszobás, az udvaron aknás garázs összterület 1300 nm A házhoz ruoy kert. baromfiudvar tartozik Irányár 14 mFt Hird sz 20. ?29983 K)_
Gelsen a családi haz a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz közel 2 szoba konyha fürdőszoba 68 nm-es. terasszal az udvaron, garázzsal, 700 n-öl letekkel Irányár 1.8 mR Hird sz 9 (29984 Kj__
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás. 86 nmes csabd ház melléképületekké!, garázzsal 500 nöl telekkel ebdo Irányár 3.6 mFl CS36 (1950210
CSffSZI csaszi
INGATLANÜGYNÖKSÉG S800 Nagykanizsa, Magvar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVÖKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-1 3.00-ig 13.30-1 6 00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását.
Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
1997. június 6.
KANIZSA - /tpts
Nk-án a belváros szí/eben palras epülelben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,1 mFI. Beh/árosi, egyszobás lakás beszamlhaló. L/70. (20496 K)_
Nk-n Katonariten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 13 részben alápincézve, garázskialakrtasi lehetőséggel 100 nöl leiekkel eladó Irányár 4 5 mFl. Cs/5. (20S62 Kj Kiskanizsán új lakóövezelben 4 szoba + nappalis, letőterbeépíéses, 130 nm ossza lapterütelu 16 eves, p álapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképübtekkel, 150 n-öl telekkel elada Irányár:
5\\98 mFI. Cs/46 (21749 K)_
Gyekenyesi Kolróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgaszlanya terasszal stéggel eladó. Irányár: 2,1 mfl (21752 K) Gyekenyesi Kotróparl közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, mühely-lyel, 700 nöl leiekkel eladó Irányár 1,5 mFt. CS/g7 (21753 K) Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es reluxás, lomkamrás, vizórás. 1 emeleti lakás eladó. Irányár 2.15 mFl. 17119
(21754 K)_
IJagykanizsan a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 kübnálh, erősen letuiitásra szoruló, vagy tebonthaló 1 szoba-konyhás régi házzal el-
adó. Irányár: 3,0 mfl. CS/75. (22040 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szfileHolásos, 120 nm alapterületű^ igenyes belső kaiakftásü, crtogejzires társasházi lakás garázzsal,
pirrével. kerttel eladó. Irányár 6,9 mFt. L/137. (22126 K)_
Nk in Katoiiareten 4 szobai. nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, cirkogejzres társasházi lakás garázzsal, pireevel, kerttel eladó Irányár 7.5 mFt 122127 K) Balalonberényben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyaraló, 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár 4,0
mft NY/26 (22326 K)_
Nk-n az Erzsébet léren 1. emeleten 3 szobás nagy előszobás, 97 nm alapteriietú parkettás, egyedi gázas. teJújiást igényt) lakás eladó. Irányár. 4,25 mFl L-1S4 \\22&Í1 Kj_
Fizetési kónnyiléssel eladó Nagykanizsa belvárosaim: közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, b álapotú egyedi Kíéses, 5. emeleti lakás
Irányár 2,5 mFI. L/152. (22644 K}_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mixiegytk szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összkózmúves nyaraló 560 imi-es, panorámás leiekkel elacto Irányár 7y mFt NY/01. (22647 K)
GalambokHónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm osszalaplerületü, tetoterbeeprléses, 17 eves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó Vilanv van, vízbekötés megoldható (kerti csap van). Irányár 1,75 mFt. NY/29. (22648 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható eprtesi telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3 mFl. T/12 (22649 K) .__
Nk-án Kazanlak krt-on 2 emelelen 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp. lútéses lakás eladó Irányár: 2,2 mFt. L/158.
(227áO K)_
Kistakos Irózponliához közel 2 szobás, lürdöszobás. 70 nm területű családi ha: gaza-i épületekkel. 660 n.öl telekkel eladó. Irányár 1,6
mFl. CS/84. (22781 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gazlutéses családi haz garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra akakna\'s mefléképülelekkel, 850 nöl telekkel eladó. Irányár:
3.49 mP. CS06. (22788 Kj_,
Nk-án az Olajleiep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappalnélkezos, 2 erkélyes, igényesen kialaMoll 120 nm-es lakás garázzsal, pincével, gondozott kertlel eladó. Irányár 13 mFI, L/169,
122970 K)_
Palm-Újtelepen eladó 170 nm ósszabcterületű, egyedi tervezésű. 2 lürdöszobás családi ház 65 nm-es egyfeqterü nappab-ebédlő-konyhá-vaL cserépkályhával, 3 tetőtéri szobával, garázzsal, ápolt udvarral.
Irányár. 9 mFl CS*2. (22972 K)_
Gyekenyesi bányatóra néző, (Óút közelében lévő, pl megkőzelilhetó, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó. Irányár 125 eFI. T/15
(22973 K)_
Zalakarosun 3 szoba+élkezös, letőtérbeépítéses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, teleionos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 nol ápoll leiekkel eladó.d Irányár: 7,6 mFI. NY/35. (22976 K) Belvároshoz közel 1 szobás, lürdöszobás 38 nm-es. egyedi gázas udvari lakás,; pincével, nyári konyhával eladó, Irányár 1,25 mFl,
(L/1T7) (23108 kl_.
Kazanlak körúton a földszinten 2 szobás, 51 nm-es, központi lüte-ses, telüjiloll lakás új konyhabútorai eladó. Irányár. 1,95 mFt (L/167) !23110 K)_,
Belvárosban 3 szobásaikézns, 80 nm-es, cirkogeizrés, 3. emeleti tetőtéri, igényes kialaMású \' \' mft (L/176) (23112 K) Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-élkezős, 140 nm-es. leJújAoll családi ház 450 n-ol telekkel eladó, vagy nagykani-zsai, zalakaroi ingatlanra cseréhető. Irányár 4,75 mFt. (C&S7) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás. 90 nm-es, 17 éves család ház eladó. Irányár: 5,6 mFI (CSflO) (23114 K)
Zemplén utcában 2. emelelen igényesen tetujíotl. boltíves, 3 szobás, élkezős, 67 nm-es, redőnyös, vizóras lakás eladó. Irányár 2,7 mFt + garázs 700 eFt Tel. 93010-504. (L/184) (23289 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett verandás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1.5 szobás, egyedi gazas, földszinti lakásra cserélhető értékegy ezt éléssel Irányár 3,8 mFl, Tel.: 93/310-
504. (CS/102) (23293 Kj_
Balatonmaria-i\'jrdö tó:ponti részen : szoba-halos, 44 nm-es p állapotú, összkózmúves ikemyaralö-rész az udvarban tévő 1 szobás különálló épületiét. 90 nöl telekkel eladó. Irányár 3,4 mFI Tel: 93010-504. (NY/14) (23294 K)_
Teleki utcában 2 szobás, 60 nm-es, egyedi gazas, erkélyes, leljesen tetojrWI. 4. emeleti lakás eladó Irányár? 2,5 mFl. (L/196). Tel. 93^10-504. (23536 K)_
Csengén/ utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár 4,0m FI. (L/156) Tel. SCv310-504. (23538 Ki
Maorl-lelepen 2 szobás, 75 nm-es, telüjrlotl családi házrész nagy üvegezed lerasszaL kerttel, beépKhelő lelölérrel eladó. Irányár 9,1
mFI ics/106>Tel.: 93 51\'j-eO-i. i\'23540-K>_
Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 25 éves családi ház, 500 nm-es telekkel eladó. Irányár 5,7 mFt. (CS/105) Tel.. S3.-31 q-504. (23541 K)
Nagybagofei hegyen 30 nm-es letőlémeépflóses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozón panorámás leiekkel eladó. Irányár 1,8 mFt. (Nyfl9) Tat.: 93/310-504. (23542 K)_
Platán soron földszinten 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas, parkettás, vízórás, redőnyös, földszinti lakás eladó, vagy értékegyeztetéssel 1,5 szobás lakásra cserélhető 1-2. em-rg Irányár 2,4 mFt. (L/185) Tel: 93/310-504. (23544 Kj_
Kazanlak körúton 1+2 leiszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi lűte\' ses, felújított, 3. emeteli lakás eladó Irányár 2,1 mFl (L/189) Tel:
93-310-504. (23546 K)_\'
É-K-i városrészben földszrten 1+3 lélszobás, 74 nm-es, cirkogejzfres erkélyes, vfzórás, redőnyös, teljesen felújított lakás eladó. Irányár 4,3 mFt É-K-i városrészben 2 szobásra is cserélhető. (L/194) Tel:
93.310-504 (23547 K>_
Ortiosban a Drávahoz közel 3 szobás, 80 nm-es családi haz üvegezel! lerasszal garázzsal műhelyei, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es letekkel eladó. Irányár: 1,5 mFI. (CS/104) Tét 93/310-504. (23548
K)_
Ady utcában 2. emeleten 1 szobás 38 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, vfzórás, 2 Irancia erkék/es, azonnal bekölözhefő garzoníakás eladó Irányár 1,7 mFI. (L/203) Tet.: 93/310-504 ( 237091k)_
Városközponthoz közel 1 szobás, egyedi gázas, szönyegpadtos. erkélyes, redőnyös, bmkamras, vizorás, azonnal beköltözhető 5. emeleti lakás eladó. Irányár 1.65 mFt ÍL/201) Tel. 93/310-504. (23711
K)_
Belvárosban reprezerrlativ igényes belső kialakilasű, 3 szobás, nagy előszobás, 110 nm-es, egyedi gázas, magastöldszinti lakás, 2 lürdö-szobával, zári parkolóval, igényesnek eladó Irányár 8,5 mFI. (L/205) Te.: 93/310-504. (23713 k)_
Zemplén Ucában 1,5 szobás, 44 nm-es, redőnyös, kp lüteses. 10 emeíeli lakás eladó Irányár 1.3 mFl. (L/207 K) Teí: 93/310-504.
(23714 K)_
Belváros közvetlen közeieben 3x2 szobás, 150 nm-es, letújflásl igényk) családi ház 540 nm-es telekkel eladó Irányár 6,0 mFI (C&101) Tel.: 93,310-504. (23715K)
Kiskanizsán 6 szobás, 20 nm Összalapleriüelü kél generációs családi ház szerkezetkész tetőtérrel garázzsal. 150 n-ol leiekkel eladó. Irányár 7,9 mFt. (CS/68) Tel,: 93/310-504. (23716 K)
Gyekenyesi szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás területiéi, termő gesztenyelával eladó. Irányár: 145 eFt. (T/03) Tel.: 93/310-504 (23717 K)_
Gyékényesen a banyaló közvellen közelében lelujitásra szoruló 2 szobás, 75 nm-es régi ház 5000 nm-es területtel eladó Irányár: 1,8 mFI. (Cs/109) Tel: 93/310-504. (23716 K)_
Kiskanizsán lőúl mellett 4 szobás, 120 nm-es családi ház melléképületekkel, kb. 180 nm összalaplenJetú raktárral. 3200 nm-es letek -kel eladó. Irányár 5,2mFI (CS<f 10) Tel. 93/310-504 (23719 K) Sormáson 2x1 szobás, parkettás 2x55 nm-es lelújrlásra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, fürdővel, külön wc-vel, tet:.LTfí szerint áthelyezhető olaszainkkal. 22i>0 nm-es leiekkel eladó. Irányár egyben: 2,5 mFt, külön: 1,3 mR. (L/217). Tel: 93/310-504. (24Ö03 K)
É szári van ¦ .-.reszben \':¦ -:¦ r-. < eilezös ¦ nm <?r. egvedl v.:.i redőnyös, telefonos, sorházi lakás 50 nm-es előkerttel, garázzsal eladó.
Irányár 4,4 mFUL^tS). Tel: 93/310-504. (24004 K)_
Belváros központi részén 1. emeleten 145 nm-es. parkettás, egyedi gázas, leljesen teruíott jarölapozott lakás eladó. Irányár 7,3 mR.
(L/215) Tel: 93/310-504. (24005 K)_,
Belváros közelében 3 szobás, 84 nm-es, parkettás, egyedi gázas, lerújftásra szonió családi ház 380 nm-es telekkel eladó. Irányra: 3,0 mFt. (CS/02) TEI: 93/310-504 (24006 k)
Platán soron 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, vizóras, K-i tekvésü, 4. emeleli lakás sürgősen eladó. Irányár: 1,63 mFI. (L/105) Tet: 93.310-504 (24007 K)_
Jókai utcában 2 szobás, 58 nm-es. egyedi gázas, erkélyes, jő állapotban lévő. hozzáépitessel bővíthető lakás kerttel, 18 nm-es garázzsal műhelyei, eladó Irányár 4,2 mFI. (L/212) Tel: 93/310-504.
(24008 K)_
Galamboki+jnál a vízpart közvetlen közelében 20 eves, 18 nm-es faház bekerített, 260 n-öl parkosított telekkel villannyal, az udvarban vezelékes vízzel ebdrj. Irányár 1.3 mFt. (NY/45). Tet 93/310-504.
(24006 K)_
Sormáson 1 szoba+nappais, cserépkályhás, lürdöszobás, 80 nm-es, telújftásra szonió családi ház 300 n-öl tétekkel eíadó. Irányár 1,3
mR. (CS/112). Tel: 93/310-504. (24010 K)_
Kiskanizsán 4 szobás 139 nm-e-s. egyedi gázas, telúíitotl, jó állapotban lévő 26 éves családi ház 2 garázzsal műhelyei, mefek-épületekkel, 320 n-öl telekkel eladó. Irányár. 6,2 mR. (Cs/115) Tel: 93/310-504. (Cs/115) Tel¦63-310-504 \'24011 K;_
Északi városrészben 6 szobás, 200 nm-es kél generációs családi ház 2 telefonvonalai nagy letekkel garázzsal melléképületekkel fizetési könnyítéssel eladó. Irányár: 13 mFt. (Cs/117) Tel: 93/310-504.
(24012 K)_
Belváros szivében, csendes, nyugodt környezetben 3 szobás, 80 nm-es, 1/3 részben alápincézett, egyedi gázas, telefonos, családi ház 200 n-öl tétekkel 8,7 mR-ért eladó. (CS/118) Tel 93/310-504. (24013
K)_
Belvároshoz közel 3,5 szobás, parkettás, 80 nm-es családi ház garázzsal 500 nm-es letekkel eladó. Irányár 4.8 mFl (Cs/114), fel: 93,310-504. (24014 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fs/.l J2. Tel.: 93/320-111
505 nöl telken beületell. értékesrlheló fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban A családi ház egyedi gaz ós kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 lürdöszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, melléképülelekkel, a nyílászárók redőnnyel leiszereltek. Irányár 6.5 mR (18954 K)
Szepetneken eladó tetoterbeeprléses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+é\'kezó, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba fürdő, WC, ebtér, erkély A ház egyedi gázlilóses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban Az ingalbnhoz 1100 nm telek tartozik. Irányár 6,5 mR (19579
Kj_
Balalonkeresztúr, E-NY-i irányban, a laluhoz közel 2185 nm belerö-let eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Ballonra es a falura, Eplesi (ehetőség akii vállalkozásnak is. Az ingatlan kél végét út határolja Irányár 600.000 Fl. Hrv. sz. T03. (21127 K) Balalonkereszlúron 2158 nm-es épflesi belerülel eladó. Az ingatlan kél végéi tü határolja. Irányár 600.000 Fl. Hiv.szám: T03. (21343 K) Hahot-Alsöfakospuszlán es Gelseszigeten 2 szobás családi hazakéi adók 500,000 R-tóM.5 mR-rg. Hrv.szam: CS71.CS87. (21346 K)
Zalakomarban -\'; szobás, lürdöszobás, beUröl igényesen leliijrlott, egyedi gázlűteses, telefonos, családi ház eladó 2 garázs, 1 műhely, melléképületek., kutyakarámmal 1400 nmes telekkel eladó. Irárryár:
4,5 mFI. Hív, sz. CS93. (21659 K)_
Balalongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő lakható laházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beütetve. Közművesi-telt. víz, vllany van Ira^-ar: 2000 Ft/nm. Hív.: T04 (21662 K) 3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazánlüzeléses lütesü,lelújrlofl csalá-dihaz, telefonnal pincével pactássaí, garázzsal, gazdaságiépüietek kel 1 800 rvöl letekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás töldszinli, vagy 1 emeleli lakásra cserélném értekegvezte-léssel Irányár 3 mFt Hiv.szám. CS99 (21774 K)
Szentgyörgyvári hegy N. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 perc-re bekerített. 1304 nm-es zártkerti telek eladó (21922 K)_
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzír fűtésű, erkélyes lakás eladó A K-i városrészben A ökás 1 emeleti jó álapotú A konyha és étkező járólappal lerakott Irányár 3.950.000,- A ház alatt lévő garázs együtti irányár 4 900.000,- FI. Hiv.szám: LAK 61. (22065 K)_
Ujnéppusztán 2 szobás, lürdöszobás, pincés 900 nöl telkes családi haz eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraki vagy lalusi lunzmus kialakításához Irányár: 1,2 mFI. Hrv.szám: CS100 (22068 K)
4 szobás padlástér beépített, 2 lürdöszobás, vegyes kazán központú lüteses családi haz dupfa garázzsal 600 n-öl telekkel eladó Galambokon. Irányár: 8,5 mFt. Hrv.szám: Cs/70 (22069 K) Szabadhegyen közművesített es nem közmüve sieti lelek eladó egymás mellett. A közmuveslett telek 1342 nm, a nem közművesített telek 1949 nm nagyságú, Hsz.: T01 (22102 K)
Kiscserfón 310 nöl telek 50 nmes földpincével, épíesi engedélyei, rajzzal, teljes felszereléssel eladó. A telken gyümölcsfák, szőlő van. Vllany, köves út van A buszmegálló 300 m-re taláhaló. Irányár: 230.000 Fl. Hsz: NY60. (22103 K)_
2 szobás, 55 nm-es, kp. (üléses, 1 erkélyes, vízórás, 6. emeleti lakás eladó a városközponlhoz közel Irányár 1,75 mR Hsz.: LAK 150. (22105 K)_
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, lürdöszobás, udvari lakás eladó a Csengén/ utcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert, pince es padlásresz is tartozik. Irányár 1,5 mFl Hsz: LAK 149. (22106 K)
3 szobás, 74 nm-es, egyedi cirkogejzír fűtésű, étkezős, vízórás, erkélyes, 1. emeleli, jó álapotú lakás eladó a K-i vrészben. A lakással együtt a ház alatti garázs is eladó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mR,
csak a lakás irányára: 3,95 mR Hsz. LAK 61 (22108 K)_
2+2 lélszobás, vízórás, redőnyös Lakás IV emeletes haz 3. emeletén eladó a K-i v.részben. 2 szobás, gázas csere is érdekel Irányár 2 8 mFI. CS/96. (22221 K)_*
2 szobás, összkomfortos, földszinti, vizóras, jó álapotú, új konyha-szekrényes lakás eladó a Hevesi úton Irányár 1,9 mR LAK/152
(22222 K)_
Szertgyörgyvári-hegyen 100 n-öl hobby kertem használadtra oda adnám rászoruló szerény családnak Erd.: 93/320-111 Plánder Ingat-lankózveHő Irodában Nk Kazanbk 9. (22367 K)_
3 szobás belsőtéri átalakított, felújított családi ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padásos, sátotetös központi (üléses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, mellé képülelekkel, telefonnal, eladó Kacorlakon 1800 n-öl tekén. Irárr/ár: 3 mFl. (22368 K)
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyedi gazlutéses, II. emeleti, telefonos, külön lürdöszobás, WC-s nagy konyhás laks eladó, pincerész-
szel Irányár 3.2 mFt Hiv.szám: Lak 153. (22369 K)_
7 eves, 4 emeletes házban lévő IV. emeleti 1+feíszobás, erkélyes, redőnyös, spájzszekrónyes, közepes nagyságú, tágas konyhás lakás eladó a K-i v.részben. Irányár 2 mFt. Igény esetén a lakás teles berendezéssel is eladó. A berendezés modem, ára: 200.000 FI. Hrv. sz.: L22 (22517 K)_
Magyradan frekventál helyen 1209 nm ragyságii zártkerti ingatlan el-
ado. Irányár: 300.000 Fl. Hrv. sz.. T10. (22518 K)_
Zalakarosi öreghegyen 2991 nm-es zartierti mgaHan ra|ta lévő tégla hétvégi házzal, melékópüteriel ebdó. Irányár 16 mFt. Hiv. sz.: T.09 !22519 K.__ _ _ ___
f Mónchely-hegyen a lóra néző oldalon 518 nöl lelek, amin szőtf es szántó van, 3 helyiségből álló pincével, berendezéssel eladó. Vllany es köves ut van, irányár 500.000 Fl. Hiv. szám: T11, (22763 K)
Hahóion 2 szobás, fürdőszobás, étkezős családi ház 200 nm-es felekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értékegyeztetéssel. Irány-ár: 3 mFt. Hrv. szám: CS112. (22764 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszinti lakás 4 emeletes házban eladó a K-i vrészben A lakás teljesen letüjftoll, ú| konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkellazofl, a bejárati ajtó tamberiazva. Irányár 2,1 mR. Hiv. sz.: LAK157. (22766 K)_
2 szobás, lakás 10 emeletes haz 2. emeleten eladó a K-i v.részben A lakás teljesen felújított, erkélyes, ú| konyhabútorral eladó. Irányár
1,9 mFl. Hiv sz. L125. (22767 K)_
Bocskán 80 nm-es, leiújlásra váró családi táz melekeputetekkel 400 nöl telekkel eladó. Irányár 550.000 Ft. Hiv. sz.: CS111. (22769
K)___
Sormáson 2 szobás, kb 1C0 nm-es, nagykonyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, pincés, teljesen felújítói! családi ház 600 nöl telekkel eladó. rVWteképütetek, gazd-i épületek vannak. Irányár 2,3 mR. Hiv sz.. CS109. (22771 K)_
Újudvaron szint + tetőteres, 5 szobás, 2 lürdöszobás, 3 WC, 40 nm-es nappalis, konyha + étkezős, 6 éves család ház léikész álapotú gazdasági épütelekke! 1051 nm-es telekkel, telefonnal, gázhiteses kozponli lütéssel eladó. Igény eseten Nkanizsai 2 szobás, földszirli vagy 1 em-i egyedi gázas bkast beszámítok. Irányár 5,9 mFI Hiv.szám: Cs 114. (22871 K)_
Kistakosi 2 szobás, lürdöszobás. családi házur*al elcserélnénk Nkanizsai 1+lét vagy 2 szobás lakásra. Önkormányzati lakás is erdekei Igény eseten eladó a családi ház. (22372 K)_
2+2 lélszobás. 67 nmes, redőnyös, telefonos, Összkomfortos lakás eladó a K-i v.részben 4 emeletes haz 3 emeleten Irányár 2,55 mFl
Hiv sz.: LA10. (22965 K)_
Sürgősen eladó Zalakomarban 4 szobás, 2 fürdőszobás, telöterbee piteses, gázfűtéses, cserépkáryta fűtéses, 8 éves családi ház 2893 nm tétekkel Igény esetén teljes tjútorzatlai is Irányár 5,5 mFl, bú-
torzaflal 6 mR. Hiv. sz.: CS116. (22966 K)_
?.il.ikan.i;i -ti tar;. i,|vi:i i jen;- . - satidi h:\\; part ¦-Mkti i.t. ir-.ii t.:-kerilve eladó. Irányár 8 mFI. A ház szinl+telőtér, belsőtéri eltolasos
modem krvitetezésú Hiv. sí: CS115. (22987 K)_
Keresünk eladó lakasokai Nk K-i v részeben: lelakott 2 s2obasal be-költözhelo állapotú 2, 1+2 lói. 2+1 tél 3 szobásakat. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda (22988 K)
Nk-án vegyesboltként üzemelő, 84 nm-es üzlet eladó Igény eseten kiadó. Bármely tevékenységre álalaWhaló. Telefonos, gázfűtéses, el adótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó. WC. Tefes berendezéssel irányár 6 mFl. Hiv. sz.. U10. (22989 K|
Zalakaros előli, Behiákpuszlán 12 éves, 3 szobás. 2 szintes, zuhanyzós, lakhaló nyarak) eladó 3350 nmes telekkel. Garázs van Igény esetén teljes berendezéssel (elszereléssel. Irányár: 3,5 mFI, beren-dezve 5 mFl Hiv. sz T15 (22990 K)_
Pogány szent pétere n letőtérbeépítéses, 2 család külön lakhatását biztosító családi ház 230 nm-es lakterülettel, pincevei, garázzsal, mel-leképületekkel, 1400 nöl letekkel eladó Nk-i lakást beszámítok Irányár 3,7 mR Hiv sz.: CS95. (22991 K)_
Sormáson 2 szobás, lürdöszobás, letujrtott. egyedi gázfűtéses, nagy konyhás, spájzos, gazdasági épületekkel, 600 n.öl telekkel, termő, fiatal gyümölcsössel eladó. Az ngatlan telesen felújított Nk-i lakás-csere is érdekel Irányár 2,3 Ft Hrv sz. CS117 (22992 K)
2 szobás, összkomlortos, 10 emeletes házban lévő, 4. emeleti lakás nagy előszobával, küfcn bmkamrával. erkéllyel eladó a K-i v részben
Irányár 1,7 mR. Hiv. sz LAK163. (22993 K)_
Szabadhegyen 500 n-ol telek 1 szoba, konyha, fürdőszoba, spáj-zos.gázfutéses családi házzal eladó Melléképületek, pnce és bekerített, közműves terület tartozik hozzá, telefon beköthető. Irányár 3 mR. Hiv sz:T14. (22995K)_
Zalakaros-Beriákban 600 nöl tebk eladó Irányár 600.000 Ft. HrV
szám: T13. (22996 K)_
Zalakaros-Behiáknál 932 nmes telek a raji lévő alpincézetl 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal, garázzsal, mellék-epületekkel eladó Viz, vilany, aszlaHos üt van Irányár 2,4 mFt
Hiv.szám: T16.(23158 K) _
2+1 felszobás, összkomlortos 4 emeletes házban, a 3 emeleten redőnyös, vízórás, erkélyes, csempés lürdöszobás, a konyhában elszívóval, 63 nmes lakás eladó a köteti városrészben Irányár 2,4 mFl
Hiv.szám: LAK 70. (23160 K)_,
2 szobás összkomfortos, 10 emeletes házban levő erkélyes küfon lomkamrás, X. emetelen lakás eladó aron alul sürgősen Hrv szám
LAK 166 (23164 K)_
Nagyradán 800 nm-es, parkosltoH tekén lévő, 3 szobás, nappalis konyhaélkezos lürdöszobás. előszobás, spájzos családi ház sürgősen eladó vagy Nk-r családi házra, lakásra cserélieló. Irányár 5 mFt Hiv. sz.: CS119, (23310 K)_
496 nmes üres letek, amin csak gazd epütel található, eladó Balalc-nujlakon Víz, vilany van, gaz megoldható. Irányár: 450.000 Fl Hrv. sz.: T27. (23311 K)_
Poganyszentpéteren 3 szobás, 140 nmes. telöter beépítéses, letető nos, 1980-ban épült családi haz eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy habs (7m x 6mes) nagy konyhás, spájzos, kp. fűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpaclósak. Padás és pince is található, a ház alatt dupfe> garázs. A telek 480 nöl nagyságú, veteményes és málna találtató valamint garázs és melékóputel. Irányár 4,3 mFI. Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mFl-n. Hív. szám
CS121. (23313 K)_
Zalakomarban 4 szobás, 2 fürdőszobás, letőtérbeépítéses, gázlűteses, cserépkáryhás, 8 éves családi ház 2893 nm telken eladó. Irány-ár: 5,5 mFt. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz: CS116. (23314 K) Újudvaron 220 nmes, 6 éves, tetőtér beépítéses családi ház eladó A ház 5 szobás, nappalis (40 nm-es) konyhás-élkezős, 2 lürdöszobás, 3 WC-s, kp. fűtéses (gázkazán) tetelonos A telek 1051 nmes, azon található melékepútetek lelkész állapotban, rpan áram, az udvar parkosrlotl, gyümöfcslák. Irányár. 5,9 mFl. Nk-i lakás beszámítható Hiv. szám: Cs114. (23315 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú, lerúiitasra szoruló regi családi ház 400 nöl letekkel, gazd-i éputetekkel eladó Víz-vilarry van. Irányár 550.000 Fl. Hrv. sz.: C$111. (23316 K)
nk., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE
AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,\'
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 oraiu.
KANIZSA - Ap*
1997. június 6.
Nk-án szoba-konyhás, lürdoszobás, gázfűtéses, 27 nm-es házrész 500 nmes tétekkel eladó. Irányár. 1,2 mfí Hiv. sz.: CS113 (23317 K) Nk-án a K-i v részben 2 szobás, ósszkomlonos, fó alapolu 10 emetel) lakás sugósen eladó Irányár 1,2 mfí Htv. sz.: LAK166 (23318
KJ_
2 szobás, összkomfortos. fekiitoti lakás 10 emeletes ház IV emete lén erkéllyel nagy konyhával, kukxi lomkamrával etedé\'. Irányár 1.6
mR Hív si LAK169 (23331 K)_
K-< v (észben 15 nmes üzlethelyiség berendezéssel, árukészlettel
együtt kado. (23335 Kj_
Holládon 5.800 nmes sík erdős, gyumotsosbol álo terütel 1 500 R*m áron eladó. Holládon 4 100 nm-es, négyzetelakú letek, kiálás Keszthelyre és Vörsre eladó Víz, vilany meosldhaló, fúró kúl van, kiválóan akarnas lenlet méhészeknek, vákalkozás balaklásra pl száloda, lovarda stb-stb. Irányár 2 000,-FI-hm-re Hív szám\' T25.T26
(23475 K)_
Zalakaroson a leden furdötcl 5 percre gyalog, 200 n-ól eprtési letek
eladó Irányár 800.000 R Hiv szám. T 28 (23478 K)_
¦ s: c.i.. isi i Likas eladj a keleti városrészben A lakás önkormányzati megvásárolható. Igény eseten elcserélnénk 1+lélszobás otíkormanyzati bkasra értekegyezleléssel Irányár 1,8 mR.
Hrvszam LAK 73 (23479K)_
Szépet r*4*n "4? nmes letekkel, kiset* lekjiasra szonJó, ds lakható csabdi ház eladó Vrz. vilany van Irányár 600 eR I* ti CS
123 (23493 K)_
Mktóslán 2 szobás, n^ykonyhás családi ház 600 ncJ tétekkel eladó. Egyedi gázfűtéses, garázsos, gazdi épületekkel Irányár 1,55
mR. Hiv sz.:CS12Q. (23656 K)_
Zalakarosi fagyén lévő 1292 mes lelek ebdó Jelenleg szőlővel van betelepítve Építésre kiválóan akarnas terütel, vilany. víz van és asz-lalos üt Irányár 800000 R Hiv sz: NY01. (23657 K)_
Egyedi -gázlutéses. 2 szobás, redönyós, új konyhabútoios, vizórás likas eladó a Kh v részben Irányár 2,6 mR Htv sz LAK158 (23658
KJ_
Beh ¦¦¦ : 1 :*> 4 emeletes haz 4 emeleten 1+1 telsz bas egye
70 nm-es. belvárosi, 2 szobás, egyedi gázfűtéses tekilásra váró, to-tetonos nagy konyhás ptncereszes lakás eladó Irányár 3.2 mR
Hrv sz LAK 155. (23660 K)_
2+1 lélszobás. isfcjjrioM. IV emeletes házban tevő 1. emeleti hkaso-mai elcserélnem 1 emeteti 2 szobás, egyedi gazluléses bkasra Hiv
sz. LAK74 (23661 K)_
Szentgyörgyvari hegy IV. hegy hálón 650 nol telek legbépütellel el adó. Az éputet abprcézve, üveges teraszos, gazdasági épületekkel, szerszamokkal együtt eladó Víz. vilany bevezetve Irányár 1 mFt Hrv sz T33 f23664K)_
2 szobás egyedi gázas. I emetetet haz 4 emeteten tevő parkettás vízoras. erkélyes bkás eUdo a Ki v részben Irányár 2,5 mR Hw sz LAKI 76 (23665 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás. 1 erkélyes, kukn brrkam-ras, relmas a konytö elószóba boltíves bkás 10 emeletes házban ebdó Irányár 2.5 mR Hrv szám: LAK 76 (23774 K)_
2 szobás igényesen MÚfM M-Jsziiti ......szk.ornforlos lakásom elcserélném 1+ífelszobas vagy 2+1 telszobás bkasra a keleti városrész-ben Mriden megoldás érdekel Érd Plander Ingalankózvetlő Iroda 93a2C-111es tetekviszamon (23775 K)_
Belvároshoz közeli 45 nm-es. egyszobás, gázfűtéses, vízoras. redő nyos bkas elad; Irányár 1.65 Hiv szam J.28 ..\'3776 Kj_
1+2 telszobás, IV emeletes ház III emeteten lévő összkomfortos kilépői, nagykonyhas bkás ebdó vagy 1+1 léi iletve 2 szobás Ml szrti vagy első emeteli bkasra cseretendö Hiv szám: LAK 77 Irány-
ár 2,1 mFt (23777 K)_
Ml.bstan 74-ben epdt, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, turdoszobas ragykonyhás. jp alapofu családi ház 650 női tétekkel eladó A ház alatt prce. a leken nyankonyha, meleképütetek. vannak Irányár
4 600.000 Hsz CS122. (23855 K)_
j szobás, egyedi gázfűtéses, 75 nmes, 1. emeteli erkélyes bkas eladó a hozza tartozó garázzsal Nagykanizsa északi városrészében Irányár 3,5 mR. Hiv. sz: LAK78. (23856 K)_
3 szobás, összkomfortos, 10 emeletes házban lévő lakás felújítva eladó A bkás erkélyes, külön bmkamrás Igény esetén elcserélnénk 1+2 fél vagy 2 szobái lakásra. Irányár 2,3 mR Hiv « LAK 80.
(23857 K|_
1+2 félszobás, 4 emeletes házban tevő. 1 emeteti, osszkombrtos, vizorás, redőnyös lakás ebdó a K-t v részben kanyar 2,3 mFl
Hrv sz LAK76. (23858 K)_
45 nmes. belvároshoz közel, 1 szobás, egyed gázfűtéses, vfzóras. redőnyös bkás eladó. Irányár 1,65 mFt Htv sz. 128. (23859 K) Betvároshoz közeli, csendes bkötetepen tevő 4 emeletes ház 2 emeleten 59 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, erkélyes, nagykonyhas, redőnyös, D-K-i lekvésü bkás sürgősen eladi Irányár
3,2 mR Hiv. sz.: LAK 177. (23860 K)_
Belvárosnak mondható helyen 3 szobás összkomfortos (de egyedi elszámoösú), reliká6, vizórás, erkélyes, csempézett turdoszobas b-kas eladó Irányár 2,7 mR Hrv sz LAK 81 (23861 K)_
SÁBA Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Sugár út 4. Tel.: 93/310-990,316-615
Ftlsórakon 500 notes leken család ház ebdó. 2 szoba, konyha, spaiz. lurdószoba, garázs Ara: 2,8 mft. (23992 K)_
Nagykanizsán belvároshoz közel 90 nmes, 2 szintes, tetu(lolt csab-d haz, 3 szoba + nappali 2 lurdószoba, konyha, spájz, garázs igé-
nyesnek eladó Ár: 6,5 mR (23986 K)_
llagybakönakon a Fő ulcában jó állapotban tevő család ház ebdo 120u n-ol tétekkel 2 szoba, konyha, előszoba, nagy prce vfz az i>J
varban Ar 1.6nft (23987 K)_
jalamb:+ központiban n-ol teker. !•>. -oiad ha: eia-J: \' szoba, konyha, lusob Ara 2.8 mR. (23989 Kj
Orosztonyban 500 n-öl leken, jo álapoibar. tevő család ház eladó 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, gazdakodash: melléképület Ara\' 2,5
mR (23990 Kj_
Orosztonyban 400 n-ol leken jo albpotban tevő csabdi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyhaq, spájz, melléképületek Ara\' 2,5 mR
(23991 K)_
Zalakarosi hegven szob gyümölcsössel 2166 nmen ebdó. A ptrte-
hez átalakítási engedély van. Ara: 2 mR (23993 K)_
Zaiakaros lobtl 2200 n-öl panorámás letek eladó megosztva is Ar
2000,-Flrwal (23994 Kj_
Zalakaros központjában régi csabd ház gazdasági epületekkel eladó. 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, viz. gaz az udvarban Ara 3 mFl (23995 K)
Koresünk belvárosi mastel es kétszobás egyed gázfűtéses bkaso kat (23997 K)
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. Telefax: 93/312-058
Eladó Nk K-i v részében 2,5 szobás, 60 nm-es. kp. fütesű, beepletl szekrényes, redőnyös, szorrvegpadós, tapétázott, északi fekvésű, kábeltévés, Mdszrli lakás, 4 emeletes épületben A konyha 2x3 mé-leres A szobák külön bejáratűak, nem egymásba nylnak A fürdő es aWCkűkn helyiségben van. Irányár: 2,3 mFt Hrv sz SIKER 1799
(23626 K)_
Ebdo Molnáriban 2 szobás, 1 szintes, kb 30 eves. tégla tabzatü, la-lüzetesű. ha pp adós csabd haz. 1.5x4 méteres, cementlapés kony havai spajzzaJ, 11x100 méteres telekkel a leken vezetékes vízzel Fürdőszoba nincs A szobák testeit lakiak külön bejáratűak, nem
szám SIKER" 1801 \'
egymásba nyitoak Az i^gaBan tehermentes Ifinyár 700 ©Fi Hfv
Eladó Nk D-i városrészében 3 szobás, lialaí, 10 eves, 3 emeleti, kp tutesu parketta zofl «s szónyegpadfcs, beépített szekrényes kaberte-vés. K-i lekvesti lakás, közös pincevei, padással, lárobval, laragolt konytuhilorral A lurdo a WC kúfc\'m helyiségben van Irányai 4 7
mR Hív szam SIKER 1302. (23629 K)_
Eladó Lati-hegyen (a Csonakazo-lo közelében) 600 no! bekenletleh panorámás, zártkerti ingatlan, tegb épülettel, 1 szobával, kijpiive vet vezetékes vízzel, vízórával, vibnrrval. 800 db, kiermeihetó lucte nyövel. réttel, gyumólcstakkal. Irárrvar 900 eFl Hrv szám SIKER 1303. 123630 K}
Venne ügytelünk 1 szobás komfortos, egyed fűtésű, lóldszinti, vagy 1 emeteli. parketlazott bkast, esetleg nagyobb garzont, készpénzfizetéssé) Hiv szam SIKER 1804 (23632 Kj Ebdó Nk. D-i v részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 1 emeteti. egyed gázfűtésű, vízoras. parketlazott. K-Ny fekvésű, tegb épületben tevő bkas, ?6x3,3 méteres leltatotl konvhaval ónak\' pticer^séggel kahelevével Irányár 27 mFl Hiv. szam SIKER 1805 123633 K|
gázfűtésű, vízoras. parketlazott, lesieti lalu. 4 emeteli bkas, 4 fcgta épületben Irányár 2,5 mR Hrv szám SIKER 1806 (23634 K) Eladó MrkJoslán 700 nm-es. bekenlelt, belerüwli építési lelek, közművesítve, vízzel, villannyal, gázzal, 1 szobás, lebontandó épülettel, tbtal lenyokkel tehermentesen Irányár 2.5 mFt Hiv szám SIKER 1807 (23635 K)_
Eladó Nk K-i v részében 2 szobás, 54 nmes, 2 erkélyes, 2 emeteli. szónyegpadbs, tapétázott, beepletl szekrényes. tefújlolt. prolapozott, tambenazott. kábeltévés, kteplett tetetonvonalbl rendelkező, te-hermenles, kp tutesu. Kies, 10 emeletes épületben tevő lakás A konyha es az étkező 4.5x3 méteres. A fürdő es a WC kükön helyi-ségben van A szobák kubn bejáratűak. nem egymásba nylnak Irányár 1,85 mFl Hiv szam SIKER 1308 (23636 K,»_
Eladó Nk Ki v részében 2 szobás. 53 nmes, 2 eritelves, szőnyeg-pados, tapétázott, beépített szekrényes, kabeleves. kp tutesu, lites. 1 emeleti lakás A konyha 2x4 méteres A fürdő es a WC kiion-ku Ion helyiségben van A szobák kükön bejáratűak, nem egymásba mt>
nak Irányár 1,75 mFt Hrv. szam SIKER 1809 (23637K)_
Eladó Nk. E-K-i v részében 1+2 lélszobás, étkezős, 54 nmes, egyedi ciikogejzr fdesü. szónyegpadós, tapétázott K-Ny lekvésü, beepletl szekrényes, kábeltévés, 3 emeteti lakás 3,5 nm-es pnceresszel A konyha 1,6x3.2 méteres A szobák kütón befáralúak, nem egymásba nylnak A ludo es a WC külön helyiségben van Irányár 3,05 mFt Hiv szám SIKER 1810 123638 Kl_
Eladó Nk keteli városrészében 3 szobás^ erkélyes. 67 nm-es. 2 emeleti, vizorás, telefonos, központi tütésu. szonyegpadös. tapétázott, kábeltévés, lltos. 10 emeletes eputotben tevő lakás, garázzsal, vagy anélkül eladó. A konyha 3x3 méteres A szobák külön beuratu-ak, nem egymásba nylnak A fürdő és a WC kükin-kübn helyiségben van. Irányár: 2,8 mFl + garázs 800 eFl. Hiv szám: SIKER 1812
(23741 K)_
Ebdó Nk keleti varosrészeben 2.5 szobás, erkélyes. 64 nm-es, vizórás, parabolaantennas, kábeltevés, beepletl szekrényes, szönyeg-padós, tapétázott, központi fűtésű. 3 emeleti. 4 emeletes éplefben tevő, keteti es északi lekvésü bkás A szobák külön bejáratűak, nem egymásba nyílnak A konyha 2x3,5 méteres A fürdő és a WC kulön-kulon helyiségben van. Iranyár 2.6 mR Hrv szám: SIKER 1813 (23742 K)
Ebdó Nk keleti varosrészében 2 szobás, 2 erkélyes. 57 nm-es. 2 emeleti, vizórás. központi futesű, redőnyös, szónyeapadlós, tapéta-zctt és lesieti, észak-dél fekvésű. 4 emeletes épületben tevő. kábeltévés bkás A szobák kubn befáradjak, nem egymásba nylnak A konyha 17x38 méteres A luidó és a wc kuk-n-kukm helyiségben van Irányár 1.9 mR Hn szám SIKER 1514 !23743 Kj Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 52 nm-es. erkélyes, telefonos, vizórás. központi lülesü, festeti beepletl szekrényes, kábeltévés, keret fekvésű, Mtos. 5 emeteti Lakás. A szobák kdön bearatu-ak. nem egymásba nylnak A konyha 2,3 x 3.1 méteres A fürdő es a wc kübn+ülon helyiségben van. Irányár 2,05 mR. Htv szám. Sl-
KER 1815. (23744 K)_
Eladó Nk belvárosának szivében 1 emeteli, 2 szobás, 80 nm-es, egyed fűtésű, vizorás, telefonos, parkettázolt, lestett falu, nyugati fekvésű bkas, egymásba nyiö szobákkal, bkas, roda, rendelő cejp-ra, 3,65 x 4,35 méteres konyhával Irányár 3 mFt Hrv.szám SIKER
1616. (23745 K)_
Ebdo Tolszertrrűrtonban 3 szobás, 1 szintes, tégla tabzatű, kb. 40 éves, hajöpadös, festett falu, vfzzet vilanrr/al elátott család ház, külön bepralú. nem egymásba nylo szobákkal, fürdővel, pajtával,
fazdasági épületekkel 1649 nmes telekkel mek/ból 400 nm udvar, 249 nm szántó. Gázvezeték a kertkapunál kanyar 1,6 mFl.
Hiv.szám: SIKER 1617. (23746 Kj _
Etado Nagybagolai-hegyen, a Csónakázo-tó közelében 2 szobás, 2 szrries összesen 96 nm-es, 2 eves, szerkezetkesz ecütet. vízzel vilamyal latüzeiessel 16 nm-es, ledéit terasszal 4,8 i 4,8 méteres konyhával, kübn beiaratu, nem egymásba nyib szobákkal, ketet-nyu-gat fekvéssel 830 n<J letekkel irányár 1.85 mR Hu szám SIKER
1818. (23747 Kj_
Eladó Sáncban 4 szobás, 120 nmes, 1 szntes, teraszos, 1972-ben épül, légla labzalu, egyedi gázfűtésű, telefonos, keleti lekvésü család ház. 450 n-öl bekeríteti leiekkel, mely 23 méter széles Irányár: 7
mR Hiv. szám: SIKER 1819 (23748 K)_
Ebdo Nk észak-kelet városrészeben 5 szobás, 200 nm-es. 1 szintes, 1986-ban epdt. padlófűtéses. telefonos, nyugali lekvesu csabdi
meter széles Irányár 15 mFt
i 16
Eladó Bagolai-hegyen 1 szoba-konvhás, 1 szntes. legla tabzatu. löfdpixes épütel. 928 n-öl tétekkel, melyból 326 nól szób. 602 n-ól pedb szánló es veteményes Irányár 700 eR Hrvszam SIKER
1822 (23751 K)_
Elad m. .(¦;,..n :..b.\\;. K".\'> nmes, 2 szintes 2 eves tégla labzalu, 2 teraszos. 3 erkélyes, laluzetesü, szerkezet kész. belül vakol, kívül vakobllan. K-Ny fekvésű, beton padbzatu csabdi haz, 4x4 méteres szobákkal, 3x6 méteres konyhával, 6x6 méteres étkezővel, 200 nól leiekkel A szobák kulon bejáratűak, nem egymásba nylnak.
Iranyár 3.5 mR. Hiv sz SIKER 1823 123880 K)_
Eladó Nk eszab v részében 3 szoba+efkezos 65 nm-es. egyedi gázfűtésű konvekt:ros. paíkeBazott. meszel talu konyhás, turdoszobas. udvan lakás. Iranyár 1.1 mR Hrv szam SIKER 1824
(23681 K,_
Ebdo Nagybakonakon 2 szobás. &\'J nm-es. 1 szntes. legla es vályogfalazatú, laluzetesü. lufopados es műanyagpadós, lesieti falú. konyhával, előszobával, vibnnyal rendekezö haz, kb. 1000 nol telekkel, kertlel, szantoval, gyümölcsössel Víz az uoVarc^n Az irgatlan tehermentes Irányai 11,6 mR Hív szam. SIKER 1825 (23882 K) Eladó a Szertgyörgyvari hegyen. 3 hegyhalon 1100 nol tetek mely bol 300 nól szóló. 800 nol pedig gyumofcsos A lelken kb 25 eves tégla bbzatü. 30 nmes bkhato pinceépülel all A letek megosztva is eladó Az ingatlan Nk-i garázsra is cserélhető Irányár 900 efl Hrv
szam SIKER 1826. (23683 K)_
Eladó Nk dali v részeben 1 emelet, 3 szobás, 75 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, korrektoros, vízoras, parkettázott, testet! laki, 3x2,5 mes konyhával es betonozott garázzsal rendelkező, tegb épületben lévő lakás Irányár garázzsal együtt 3.5 mFt Hiv szám Sl-
KER 1827. (23864 Kj _
Eladó Kiskanizsán 1 szoba-konyhás, speizos. vizorás. É-i tek-vésú családi ház, prolapozott. meszek szobával, lurdószoba nélkül. 1100 nm-es lelken Irányár. 1.6 mFt. Hn szám SIKER
1828. (23885 Kj_
Eladó Sudon belenieti. 9000 nm-es. 3 haz eplesere is akarnas. bekerttefl, vízzel, vibnnyal elátotl, lehermerles éplési letek Irányár:
1,6 mFl. Hiv. szám: SIKER 1829, (23886 Kj_
El.it --.m- -)-, 11 I-. ¦ - v-.-. nni-? lelieirrieiite-. ;.irtk»mi letek szőbvel, szántóval, erdővel Irányár 650 eFl Hrv szám SIKER
1830. (23887 K)_
Eladó Kiskanizsán 5 szobás. 2 szintes, 145 nm-es. 7 eves. teraszos, egyed gáztutesu, konvaMoros. vízoras, parketlazott es szonyegpad bs. festett lalu dsk lekvésü, kábeleves család ház. 800 nmes. be-kerletl letekkel A szobák kubn befáralúak A lürdö es a WC kübn-kübn helyiségben van A telso sznl 90 Vban kesz Irányár 7.9 mR
Hiv szám: SÍKER 1531 (23886 Ki_
Eladó Kiskanizsán 4 szoba + nappats, 1 szntes, 140 nmes, 2 bejáratú, 2 lakrész kbbktására is akarnas. 25 éves. egyed gázfűtésű, konvekloros. vízoras. kieplell lelefonvonalbl rendekezö, parketlazott és szónyegpadós. festett lalu. észak-dél fekvésű, tehermentes család ház, í garázzsal, bennük 3 kocsihellyel műhellyel, ipan árammal, kb 350 nól letekkel Az épületben 2 fürdő és 2 wc található A korrvfxa 4x4 méteres. Irányár 6,5 mR Hiv szam SIKER 1832 123559 Ki_
Eladó Monanban 3 szoba+elkezos. 9S nm-es. 2 szries, tégla labzalu 6 eves. kp gázkazán \';jlesu vízoras, kabeleves szonyegpad-bs, festett lalu. kütón betaralu szobákkal és 3,5x3 méteres konyhával rendelkező család haz, megkezdett tetőiérbeeplessel 1800 nmes, bekerítetlen lelken Irányár 36 rrft+3X eR OTP. Hrv szam SIKER
1833 (23890 K)_
Elaőx. Kiskanizsán 4 szobás, 1 szintes, 154 nmes, teraszos, tégla tabzafú, egyed gázfűtésű, vizorás. kábeléves, letetonos, parkettá-zolt K-i fekvésű, pabtetós. 21 éves család ház. 760 nol, 15 méter széles, bekenlelt letekkel, a lelken 72 nm-es udvari lakással, 200 rm-es larobbelyiseggel Iranvar 8 mFt Hu szam SIKER 1834
(23891 K)_
Eladó Nk belvárosában erősen lelakott, 1 szobás, 45 nmes, egyedi gázfűtésű, konvekloros, parketlazott, festeti laki udvan lakás, 4x3 méteres konyhavaU-spájzzal Vegsó Ar 750 eR Hiv szam SIKER 1835. (23892 KJ_
E\'ado Bablonberenyben 3 szobás. 120 nmes. teraszos. 1 szntes. 28 éves. tégla fabzatu. vilarryidésu család haz 60 nm-es. bolfvas pincével, telefonnal parkéi iázott, testen és tapétázott szobákkal. 4x3 méteres konyhával, ebédovei. spápzai 15 méter hosszú tegb tab zatu melbképütottel 600 nöl 18 méter szeles tetediel tenermeme
sen Iranyár 8.5 mFl Hrv szam SIKER 1836 (23893 Kj_
Eladó Sormáson 1 szoba-nappal s. 30 nmes tégla labzalu 50 eves csabd ház 4x5 méteres konyhával spápzai 3x4 méteres ludovei wc-vel. jatolapozott szobával, cserépkalyhaval Irányár 1,35 mR Hm szam SIKER 1537 (23894 K,__
Eladó Becsehelyen 2 szobasj 65 nmes, 1 szintes, legla labzalu. egyed, kOhVéMoiOl jaziűiesu, lelelonos, hajópadós, meszelt laki. 50 éves család haz lürdóvet, 3x2 méteres konyhával, 15 nmes pin cével, 1400 nol letekkel, lertyotetepléssel Irányár 2 mR. Hivatkoza
si szam SIKER 1838. (23696 Kj_
Eladó a sand Oreg-hegyen 800 n ól bgasszókJ, beton alapú bszer kezetu pheeepütettel tenermenlesen Irányár 90 eR Hiv szám Sl
KER 1639 (23896 K)_
Eladó Nk betvarosarvtk szívében 1 szobás, 37 nm-es, 1 emeteti, egyed gazlülesü, tonvetdoros. vízoras. kábeltévés, szcVryegpadbs, tapétázott, lekftolt. tehermentes, tegb lalazalu epdetben bvj lakás. 3x2,2 méteres konyhával Irárr/ar 2 mR Hiv. szám. SIKER 1840 (23897 K)_
Venne ugyfeluk magasfokjszfli vagy I emelet. 1 szobás, gaziute-su bkast. tehetóteg négyzet alaprajzú konyhával, elsősorban a Pb Ián soron, kb 1.6-1.8 mR kózcft aron Hr. szám SIKER 1841 (23898 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1 szobás, 37 nm-es, egyedi gaztülesu, vizorás. teleionos, kabetteves, beépített szekrényes, parkeltazotl, testeit laki. 4 emeteti bkás, 4 emeletes, tégla labzalu épületben. 2,8x2,3 méteres konyhával A turdn es a WC kübn helyiségben van
Irányár 1.6 mR Hiv. szám: SIKER 1842. (23899 K)_
Eladó Nk K-t v részében 3 szobás, 67 nm-es. erkélyes, bmkamras nagykonyhas hatos, kp tutesu. vízoras. szónyegpadós. tapétázón kábeltévés. K-Ny fekvésű. Nles, 7 emeteti lakás A szobák kulon bejáratűak. nem egymásba nylnak A lurob es WC kubn helyisedben
van Irányár 2.5 mR. Hiv. szam SIKER 1843. (23900 Kj_
Ebdo Ujtrfvaron 3 szoba-nappais, étkezős. 110 nmes. 2 szintes, te raszos, 5 eves. egyed i meszel falu ká-
belevés, parabob antennás K Ny tokvesu család haz, 2100 nm-es leken, soverrvkentos set A konyha 3x4 méteres kanyar 4 85 mFt
Hiv szám SIKER 1844 (23901 Kj_
Eladó Palnban 2 szobás, 1 szintes. 15 éves. egyedi gázfűtesu kon vektoros, kábeltevés, hajópadlós, lesieti lalu csabd ház 300 nól lelken VIz nincs az épütetben A leken kul van A fürdőszobái szerel-vényezni kell Irányár 3,5 mR Hiv szám: SIKER 1845 (23903 K) Eladó Nk Kh v részben 2 szobás, 52 nmes. erkélyes, szonyegpad bs, tapétázott, beepletl szekrényes, kabelévés, kp tdésu Utes, 4 emeteli bkas A szobák külön bejáratúik, nem egymásba nyitnak A lurdo es WC kdön nemiségben van Irányár 1.5 mR Hn szám Si-
KER 1846. (23903 K)_
Eladó Újudvaron 5 szobás. 95 nme: 1 szint+tetóteres, tegb lalazatu 12 éves, egyed gázfűtésű, konvekloros, 2 turdoszobas, erkélyes, leraszos, kábeltévés, szőnyeg- és miianyafpadós, meszel laki család ház, 800 nmes lelken. A szobák kion bejáratűak, nem egymásba nyílnak Irányár 5 mFl Hiv szam SIKER 1847 (23904 K) Eladd Babkintenyvesen. a víztol 50 méterre 2 szntes, összesen 5 szoba-halbs, 180 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, konvekloros ikemyarab, 70 nm-es terasszal, mefyból 40 nm fedett, vízzel vilamyal. csatornabekötéssel parabobadennávaJ, 234 n cl telken, i* hermentesen Iranyár 24 mFl Hrv szam SIKER 1848 (23905 K> Eladó Nk keleti városrészében 3 szobás. 67 nm-es. 67 nm-es. erkélyes, központi lúlésü, vizórás, szőnyegpadlós. tapétázóit, kábelteves, liftes, 6 emeteli lakás A szobák kübn beiáraluak, nem egymásba nyílnak A lurdo es a wc kutonkulon helyiségben van A konyha 2.5 x3 méleres Irányár 2.3 mFt Htv szám IKER 154\'.- .4 ;. h
Eladó Nk e.^ki .-arrsreszeben 5 es tél szobás 2 hatos . I rk szobás. 2 konyhás, 2 wc-s. 2 telefonos, 2 szntes, egyed gazlülesü. konvekloros + cirkogeizres, kábeltévés, garázsos. pincés, 35 eves csabd ház. 540 nol bekertett tétekkel. A konyhák 2 x 4 es 2 x 6 méteresek A szobák kilón beiáraluak, nem egymásba nylnak
Irányár 14 mFl Hrv szam i.lKI H 185_0_ (24023K)_
Eladó Nk. déli városrészében 1 szobás, 35 nm-es, földszinti, gyedi gázfűfésü, konvekloros, vizorás. parkeltazotl, meszelt talu, zuhanyzós, kb 50 éves. udvari lakás. 3x2 méteres konyhával, beépfthelo tetőtérrel, 5 lakással közös udvarban, azonnal beköltözhetően, rendes szomszédokkal A zuhanyzó és a wc kukön-kdon helyiségben van Irányra 950 eFl Hn szam Sl-
KER 1851 (24024 Kj_
Eladó Nk észak-keleti városrészében 2 szries, 90 nmes. 3 szoba + nappalis 23 éves. felujAotl, hőszigetelt, egyed gázfdesu, konvekto-ros, vizórás. erkélyes, g&rdrobos, tehermentes sorházi lakás, 18 nmes. kubnalb garázzsal 200 nmes telekkel A szobák parketta zotiak, iletve szőnyegpadósak a lalak tapétázónak A konyha 3 > 3 méteres Az épület tégla lalazatú Irányár 6.5 mFt Hrv.szám: SIKER
1652. (24025 K)_
Eladó Nk belvárosában 2,5 szobás, 57 nmes, Irancaerkélyes központi fűtésű, abtekklmas, szőnyegpados, tapétázott, beepletl s:ek renyes, 3 emeleti lakás. 1.7 x 3,5 méteres konyhával, kühn bepralu nem egymásba nyib szobákkal Iran/ar 3,2 mFt Hrvszam SIKER
1853 (24025 Kj_
Eladó Nk kelet varosrészében 2 szobás, 57 nm-es. 2 erkélyes koz ponti tutesu vizorás, szónyegpadbs. tapétázott, redőnyös, beepletl szekrényes, nyugati lekvesu, lltes 10 emelet lakás Iranvar 1.9 mFt. Vagy cserének, belvárosi, 2 szobás. V emeleti, vagy Illés la-kasra Htv.szam SIKER 1854 (24026 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 3 szobás, 65 nm-es, 2 erkélyes, központi lülésü, vízórái, szónyeapadlós, tapétázott, kübn bejáratú, nem egymásba nyitó szobákkal rendelkező, kábeltévés, nyugati és deli fekvésű, lilles, 3 emeteti lakás. A lürdö és a wc külön-külön helyiségben van Irányár 2,3 mR Hrv szam
ÜKEP 1 = 5; .:4v2" K-_
Eladó Beteznan 5577 nm-es, 30 méter szeles, beleruteii letek. 60 nmes meléképutettel Irányár. 500 eFl Hfv szám SIKER 1856 (24028 K) -_
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca elsfl négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakásuk, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. !3 Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, I
szombaton 10.00-12.00-ig. 1
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!
1997. Junius <*.
_
KANIZSA -/ífrtó.
29
Eladó Oftjbsban 2 szobás 75 nm-es, 1 szirtes, tegb- és vályodab-:alű. lalüzelésü, hajópadlós, meszet lalu, nyugati fekvésű, Kábeltévés, 4 x 4,5 méteres konyhával rendelkező, lürdöszobás családi ház, 4300 ivei 20 méler széles telekkel. Irányra: 1.2 mR Hiv.szám: SIKER 1357 (24029 K)_
Eladó Palrban 5 szobás, 160 nm-es, 2 szintes, padotüléses es kandalos, teraszos, erkélyes, 2 lürdöszobás, 2 konyhás, telefonos, kábelévés, 11 éves családi ház, 18 nm-es garázzsal, 5 x6 méteres műhelyei, 3x5 méteres pincével, konyhakertlel, 500 nm-es, bekerí-tell tétekkel Irányár 11 mFI. Hrv.szám. SIKER 1858. (24030 K) Eladó Balatonmánafurdó-Alson 2 szoba-hallos. 48 nm-es, 1 szintes, konyhás, lürdöszobás, teraszos taház, vízzel, villannyal, gázzal, csa-tomabekótessel, 200 n-ol letekkel, gépkocsibéjaiöval, leheimenlesen
Irányár 3 mFt. Hrv.szám. SIKER 1659. (24031 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 50 nm-es, löldszirti, 4 emeletes épületben lévő, közponli lütésü, szonyegpados, tapétázón, beépített szekrényes, lelujftotl, járólapozofl, kábeltevés, tehermentes lakás, új konyhaszekrénnyel, uj csaptelepekkel Irányár 1,95 mFl.
Hrv szám: SIKER 1660 (24032 K)_
Eladó Vajdacsertóh 2500 n-öl tétek, légla falazatú belülről tekiloH pincével, abita boltíves földpincével, a tekén vilannyal gyümölcsössel (alma. körte, dó gesztenye), akácossal, rugasszölovel, szántóval, tehermentesen Irányár 200 eFt Hiv szám: SIKER 1861
(24033 K)_
Eladó Nk dél városrészében 2 szobás, egyedi gázfűtésű, korrektoros, vizóras, szönyegpadlós, tégla falazatú, kb 30 éves család házrész, 4x2 méteres konyhával, lürdövel, nyán konyhával, aknás, tégla lalazalű garázzsal A szobák egymásba nyinak. A lürdö és a wc értelmiségen belül van Irányár 4 mFt. Hiv.szám: SIKER 1862.
Eladó Nk. keleti varosrészében 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vizóras. parkettázolt, festett lalu, beépített szekrényes bmbénas, új járólapos, kábeltevés, ketet-nyugali fekvésű, 2 x 3,5 méteres konyhával rendelkező. 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. A szobák külön beiaratúak, nem egymásba nyinak. Irányár:
2,4 mR. Hiv szám. SIKER 1863. (24035 K)_
Venne ügytelünk Nk-n 1,5 szobás, egyedi gázfűtésű, nem északi fekvésű lakást az Attila. Csokonai, Munkás utcákban, vagy a Platán soron, 4 emeletes éptetben, nem a tőVJszrhlen. 1.7 rnFT-ért Hrv szám: SIKER 1864. (24036 K)_
Eladó Miháldon 4 szoba + hallos. 90 nm-es, 1 szirtes, tele részben léda falazatú, tele részben vályog családi ház, cseréptetővel, terasszal, parketlával, testeit labkkal, lalüzelósel, járólappal, haiopadó-val, kábeltevevei, északi fekvéssel. 29 évesen, 600 n-öl 20 méler szeles letekkel Irányár: 2,5 mFI. Hrv.szám: SIKER 1865. (24037 K) Venne ügytelúnk Nk-n t,5 vagy 2 szobás, erkélyes, vfzorás, kábeltévés, közponli lűtesű, 4 emeletes epülelben lévő, földszinti, vagy 1. emeleti lakást 2 mR-ért. Hiv.szám. SIKER 1866. (24038 K) Eladó Nk északi városrészében család házas övezetben, 3 szobás, leda falazatú, egyed gázfűtésű, konvektofos, vizóras, kábelévés. tétennos, múanyagpados, lesieti falú, 3x5 méteres konyhával rendelkező családi haz, keskeny, hosszú letekkel. Irányár 3,6 mR.
Hivszám: SIKER 1867 (24039 K)_
Eladó Nk kebti városrészében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vizorás. közponli fűtésű, szonyegpados. lapélázott, kábeltévés, tehermentes, lites, 10. emeleti lakás. A szobák kúton beiáratúak, nem egymásba nyihak A lürdö és wc lülön-kiJön helyiségben van. A konyha 2x3 meleras Irányár. 1.6 mR HrV.szám SIKER 1868
(24040 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 54 nm-es, egyedi gázfűtésű, konvektoros, magasföldszinti, 4 emeletes epülelben lévő. parkettá -zolt. lestell falú, beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes, azonnal bekötözhető lakás A szobák egymásba nyinak A konyha 3 x 1,5 méteres. A türdÓ és a wc (<ulön-kulon helyiségben van Irányár
235 rrfl. Hrv szám SIKER 1869 (24041 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 1 + 2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, 1 emeteli. vizóras, központi lűlésü, beépített szekrényes, redőnyös, szönyegpadlós, lapélázott, kábeléves. 4 emeletes épübtbenlévo lakás 4 x 2,5 méteres konyhával, külön bejárain, nem egymásba nyló szobákkal. A lürdö és a wc kuton-külön helyiségben vart Irányár: 2,5
mFI Hiv.szám SIKER 1870 (24042 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 1 szobás, 37 nm-es, erkélyes, szönyegpadlós, lapétázott, beéprlelt szekrényes, kábellévés, kelet-nyugati tekvésü, 4 emeleti, 4 emeletes, rendezeti, szép epülelben lévő lakás, 3x2 méteres konyhával. A1 lürdó ós a ive külön-külön helyiségben van. Irányár: 1,45 mFt. Hiv szám: SIKER 1871. (24043 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és kornyékén egyed lűtesű lakasokat, telkeket, csa-ládházakal. önkormányzati lakásokai Náknk a közveWŐi dfj csak az irányár 1%-a Megtalál bemünkel a Teleki u első 4-emetetes házának forjszintjén, a Napsugár Presszó hálsó bejáratával szemben.
(11385 K) _
Nk-n (CSE 138} É-r városrészben 100 nm-es család ház. 200 n-ol
telekkel azonnal eladó Irányár: 2,4 mR. (19784 K)_
Nk-n (CSE168} belvárosban 3500 nm-es letek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők váltakozók részére lovában akalmas Irányár:
7000 Fl/nm(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappals, 170 nm-es, egyed kp. lütéses, csabdi ház 500 nm-es, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtl eladó Irányár. 15 mR (22121 K)_
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed fűtéses, udvan haz melekepufettel, ¦jarazzsal és mutelyel ebdo. Irányár: 3 mFI 122124 K)_
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, közponli lütéses, vfzórás, 7. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. (22300 K) Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, közponli Ide-ses, vfzórás. teluptott. 5 emeleli lakás eladó. Irányár 2,5 mPI. (22301
K)_
Nk-n ICSE56) belvárosban 100 nm-es. 3 szobás család ház 500
nm-es telekkel eladó. Irányár 5,2 mFt. (22529 K)_
Nk-lól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás család ház, ki-
sebb leiekkel eladó Irányár: 1,65 mR. (22594 K)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család haz, 400 n-öl telekkel, műhelyei.
ipari árammal eladó. Irányár 5,2 mFI (22596 K)_
Galamboki halastónál (CSE 172) 200 n-öl letek, laházzal eladó.
Irányár 1 mR. (22598 K) _
Nk-lól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 rvn-es család ház 1 hold telekkel, gyümölcsössel, metéképütetekke! együtl eladó iletve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár 700 eFI (22733 K) Nk-n (LE361 ) belvárosban 2+2 félszobás, SS nmes. kp. Idéses. viz-órás, 2 erkélyes, I. emeleti lakás ebdó Irányár 5,4 mFt. (22734 K>
Nk-lól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es. család ház 1200-1300 n-öl telekkel, meléképüfetekkel eladó Irányár. 2,7 mR.
(22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-i városrészben 2 szobás, központi tűtéses, vfzórás, I emeleti lakás eladó Irányár 1,9 rrfl. (22847 K) Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi luieses, lelújrtolt, 4 emeleli lakás, tízemeletes házban eladó Irányár 2,5 mFI (22848
K)_
Nk-n (LE280) belvároshoz közel 2 szobas+étkezös, 70 nm-es, egyedi tűtéses, vfzórás. I. emeleti lakás eladó. Iranyár 2.7 mFI (22964 K) Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, kp fdéses. vízórás, bmkamras, teljesen felújított lakás tízemeletes épületben el-adó. Irányár 1,95 mR. (22965 K)_
Keszthelyen (LE 368) 2 szobás, 63 nm-es, egyed fűtéses, vízórás, parkettás udvari lakás eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető Irányár 3,2 mR (23096 K)
Nk-n (CSE 177) D-i varosrészben 3 szobás, 100 nm-es, egyed Idéses udvari házrész eladó Irányár. 2,8 mR. (23097 K)_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyed fűtéses, vfzórás, erkélyes, I. emeJeli lakás eladó. Irányár: 3,2
mR. (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es (etek. lédaépülettel eladó Irányár 1,6 mFt (23099 K)__
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épülettel, szőbvel, gyümölcsössel, gazdasági epdetekkel és meletle 1200 nm-es gyeppel eladó Irányár 1,1 mR. (23100 K)
Nk-lól 13 km-re (CSE 183) 1200 n-öl telek, tomésházzal, pincével, fa-épütetekkel, tefes felszereléssel azonnal eladó. Irányár 350 eFt.
(23101 K)_
Zalakarosban (TE 63} 300 n-öl közműveslett telek laházzal ebdó vagy garázsra cserétietö. Irányár 900.000,-Ft. (23102 K) Nk-n (LE 269} belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, egyed lütéses. I. emeleti lakás eladó. Irányár 2,5 mFt. (23103 K) Nk-án (LE374) beh/aroshoz közel 1,5 szobás, 43 nm-es, egyedi lüteses, vfzórás, leljesen feiújrtott, 4 emeletes lakás eladó. Irányár 2
mFt (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) közel, 1,5 szobás csaíád ház 1700 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó vagy lakásra cserélheti. Irányár 1,6 mFt.
(23265 K)_
Latohegyen (TE2) 400 n.öl telek laházzal azonnal eladó Víz. vlbrw
van Irányár 400.000 Fl (23-343 K)_
Nk-an (LE321) D-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyed Ideses. vízórás, parkettás, földszinti lakás eladó. Irányár 1,9 mFt. (23344 Kj Balalortói (TE85) 1.5 km-re 1600 nöl telek pincével, teljes leiszereléssel eladó Iranyár. 800 000 Ft (23345 K)_
Nk-n (LE 381 ) K-i városrészben 1+2 lélszobás, közponli lűríses, Id-újiott, vizóras, telefonos, üvegezett erkélyes, lomkamrás, II emeleti lakás eladó ikergarázzsal együtt. Iranyár 2,4 mFl + 1 mFt a garázs.
(23467 K)_
Nk-n (LE 378) belvároshoz kőzd 2 szobás, 56 nm-es, központi füté-
ses, 6. emebti bkas ebdo. Irányár 1,8 mR (23468 K)_
Nk-n ÍLE 3771 belvároshoz kőzd 1.5 szobás, 41 nm-es. egyed fűté-
ses, 4 emeleti bkás dadó. Irányár 1.9 mFt (23469 K)_
Nk-n (LE 376) belvárosban 1 szobás, 32 nm-es, komfortos, erkélyes,
II emeleli lakás dadó. Irányár 2 mR. (23470 K)_
Nk-n (LE 375} K-i varosrészben 2 szobás, 54 nm-es. egyedi tűtéses, vízórás. I emeleti lakás eladó Irányár 2,5 mFt. (23471 K} Nk-tót (TE 86} 15 km-re 1 hold tétek, 2 szobás épületiéi, gyű-\' möksössd, fenyőfákkal, melekepütelekkel eladó. Irányár 500.000,-
R. (23472 K)__
Nk-án (CSE186) É-i v.részben szintes, 100 nm-es, 5 szobás családi ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó Irányár 14 mFl !23639 K) Utóhegyen (CSE187) 1900 nm-es lelek 30 nm-es prhcévd. 30 rvn-es épülettel, 70 nm-es metékepütetld dadó. Irár^ár: 1,15 mR.
(23640 K)_
Nk-an (LE384) K-i v.részben 1,5 szobás, 44 nm-es, kp. Ideses. erke lyes lakás 10 emeleles épületben ebdo Irányár 1.3 mFt. (23641 K) Nk-lól (CSE 189} 15 km-re 3 szobás. 98 nm-es család ház 1300 n-öl tdken melbképületekkd eladó. Irányár 1,7 mFt (23708 K) Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, totőtérbeéprtoses. étkezős, egyed tűtéses család ház 800 nm-es tefekkd. garázzsal eladó
Irányár 7,9 mFl (23830 K)_
Nk-án (LE 357) bdvároshoz közel 2 szobás, 56 nmes. egyed lütéses. erkélyes, 4 emebti bkas ebdó. Irányár 2,45 mR (23832 K)
Nk-lol (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, család ház, 600 n-öl tetekkd. mdlókepüietekkel gyönyörű kömyezdben eladó vagy egy szobás nagykanizsai bkásra cseréltető. Irányár 1,5 mFI (2399B K)
Nk-n (LE 225) befcároshoz közel 2 szobás. 67 nm-es. egyed fűtéses, utcafronti hazresz eladó Irányár 2.9 mFt (23999 K} Nk-n (LE 387) belvároshoz kozd 3 szobás. 54nmes. központi füte ses. lóklízinti lakás tízemeletes épületben eladó Iranyár 2.4 mR (240Q0 K>__
Nk-n (LE 386) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, központi lüteses, 11!. emeleli lakás eladó. Irányár 1,85 mFt. (24001 K)
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vizóíás, erkélyes, üzemetetés épületben lévő lakás dadó. Irányár: 2.5 mR. (24002 K)
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk.. Széchenyi tér 3. !. em. 1. TcUfax: 93/310-482
Terra-Mix Kft. válbia család hazak, tarsasházak, letotérbeépilesek kivitelezését, bonyolításai a tervezéstől a kdcsáladáskj (20981 K}
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyed gazlutéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közműves leli seggei rendelkező új lakás önálö telekrésszel ebdo. Irányár: 8 mR. (kód 55) (20747 K} Balatonfenyves-alsón 2 szobás. 2 nappaíszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel ebdo Irányár b mFl fkod: 60) (20752 K) Eladó NK -Bagobn 136 nmes. család ház, 5 szoba+nappai. két fürdőszoba, gaiázs, egyed közporti fűtés. Irányár 7,5 MFt (17336 K) Balalonkereszlüron nyaraló dadó 200 n-ÖI telek, 68 nmes épdel, 3 hálólulke, nagy nappai, 1 fozőfüJke, 1 fürdőszoba + WC. terasz, 6x4-
es csónakház. Irányár 5 mR. Kod: 20. (17730 K)_
Eladó MHostán 110 nmes, 2 szobás, új csabd haz tetötérbeépitési lehetőséggel 400 nöl leken Irányár. 7 mR Kód 4. (18061 K)
Nk belvárosában ebdo 74 nm-es, nagyon jo álapotban lévő, dső
emefeti lakás. Irányár: 2,7 mFl. Kód 35 (18656 K)_
Nk-Sánc v.részben 130 nm alaplerülelü, egyed lütésü család ház 390 nöl tetekkd dadó 2 konyha, 2 lürdo, 2 WC van a házban.
Irányár 6.2 mFt Kód: 44. (19143 K)_
IN t :.zpontjaban r,2 nm-es. : szoba-- -vr/edi <*•¦¦ letéten bka;
eladó. Irányár 2.7 mFt. (kód 55) (20290 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás csabdi ház 200 n.öl tetekkd eladó. Az rhgatbnon víz és vlbny van. Irányár:
1,5 mFl. (20975 K)_
Terra-Mix Kft keres kiadó bdorozotl vagy bútorozallan lakásokat, há-zakal, a bérbeadó részére djlalan közvetítessél (20979 K) Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nmes, 4. emeteli, egyedi lüléses, jó állapotban lévő bkas dadó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélheló 2.
emeletig. Irányár 1,5 mFI. (kód 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4 emeleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, lelújloll b-
kásdadó. Irányár 1,5 mR (kód: 94 (21629 K)_
Nk-tót kb 15 km-re 3 szobás, abprcezetl csabdi ház 1374 nm-es tekén, teres közművesítés tehetőséggel eladó. Irányár 1.7 mFt.
(kód 92) (21631 K)_
Balalonkereszlüron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Tebk mérete 1460 nm.
Irányár 11 mR (kód. 96) (21632 K>__
Nk-Kalonareten 5 szobás. 2 lürdöszobás. 2 garázsos. egyed gazlű-leses család ház udvanal ebdó. Irányár 13 mR (köd 69) (21635
K)_
Balalonkereszturon 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es lelken dadó
Ir-war 11 mFI ; 22053 K}_
Nk-an kialakilarvij kb 141""1 nm-e; Liktelkei- ir>>i-,nHxtn el"pgve:-
hetők (22181 K}_
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl tétek 45 nm alapterületű csabd házzal eladó. Az epülelben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba
kialakilhaló Irányár 2,8 mR. (Kód: 106) (22183 K)_
Nk K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyed fűtéses, 4. emeleli b-
kás eladó. Irányár 2,7 mFt. (Kód 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 n.öl lelek 230 nm-es, 7 szobás, 2 lürdöszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladó Irányár 11 mFI. (Kód: 100) (22187 K)_
Zalaszentbalázs községben, Fö ul melleit 3197 nm lerülel gazdasági épületekkel eladó Irányár 800 ezer Fl. (Kód: 101}
(22188 Kj_
Nk belvárosához közel egyed lüteses. 2 szobás, 4 emelek lakás el-
ado. Irányár: 2,5 mR (22189 K)_
Nk központjában 32 nmes földszinti üzlethelyiség eladó Irányár 2,5
mR + AFA (22523 K)_
Nk központjában 60 nmes vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás bkással együtt ebdó Irányár 10 mFI+ÁFA.
(22524 K)_
Középcserfön 669 n.öl telek, szótővel boros pincével teles berende-
zéssd eladó Irányár 500 eFt. (22526 K)_
Balalonberénybe^aX) nöl telek kb. 50 nm abpterütelü nyaralóval, a vízparttól kb 100 m távolságra, szabadslrand melell ebdó. Irányár:
5 rrfl. (22527 K)_
Ml k -.i-ir-, vi" n ól :ap .ktelken 150 nmes, 4 szobás, 2 hallos, 2 lürdöszobás, 1 konyhas+elkezös, 1984-ben epul csabd haz eladó. Az épület abpincézelL a pincében garázs és műhely tablhaló Fűtése
"¦!-,-•>Ir gázfűtés Irányár 13 mR (kod" 105) (22953 K)_
Zalakarosban 3 szinles, uj nyaraló 200 n.öl telken eladó Az épület szinlenkénl 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, lurdöszobabol állnak. A szintek önállóan, egymástól függetlenül használhatók Irányár 6 mFt. (tód: 108} (22954 K)
Zalaszentjakab községben 5000 nm lerutol 45 nmes épülettel 25 nm-es pincevei dadó Az ngalbnon víz és vibny van Irányár 1
mR (kód: 109} (22955 K) _
Nk zöldövezeti részén 6 szobás. 3 szinles. 240 nm-es család haz eladó Az epütet gényesen ktatakjtoti. az ingatlan garázst, prxét és 45 nm-es meHékepűtetet is tartalmaz A telek 540 nm. parkosrtolt Irányár 16 mR (kod 72) (22956 K)
Nk d-i v.részében 75 nm-es, 3 szoba+elószobás, egyed gázfűtésű, 1 emddi, egyed gázfűtéses társasházi bkás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban bblható Irányár 3,5 mR. (kód:113) (22958 K}_
Zalakarosld néhány km-re jo álapotban lévő kuna 2 szobával, d-ószobával, szalonnát abpincézve, beéplhdó letótérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal ebdó Az ingatlanon víz, vibny van, lűtese sziárd tüzelésű Irányár 18 mFt. (kód86} (22959 K)
Nk centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas telek eladó
Irányár 14 mFI (kod&O) (22960 K) _
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.ol eplési letek, Idjes kózmúvesi-tési tetelöséggd eladó Irányár 2.5 mFI. (kód:56) (22961 K)
Balatoni nyaralókai, lékeket kínálunk kózvettend balatoni irodánkból Munkatársunk az ingalbnok megtekintéséi, a helyszín kalauzolást biztosítja. Keressen mnkd a Balatonon is. Cinr Balalonmana-also, Hdbm u. 97 (22962 K)
Megtevő gyermekd után a szoc.pol kedvezményi seglsegünkkd On meg igénybe veheti Közel a belvároshoz, új, tetőtéri lakások epresei tervezzük, melyekre kortátozotl számban előjegyzést még elfogadunk. Várható betejezesi határidő: 1997 október-november. További irrtormácioért keresse irodánkat! (22963 K)
Balatonmánán vízparttól kb. 300 m-re 400 n-öl telek, 150 nm rryaraló-epütettel ebdo Irányár 14 mFl Érd: Bafetonmária-also. Hiirím ut
97. (23144 K)_
Balalonmarián 400 n-ol letek. 260 nmes nyaralóval ebdo. Iranyár 211 mFI. Erd p.shk*im.ina^ls.:! Hilbrn u 97 (23145 Ki
Balalonmarián 109 n-ol vízparti telek 65 nm-es, 3 szobás laházzal eladó Irányár 5 mFt Erd: Bablonmána-alsó. Hulám u 97 (23146 K) Balalonmanán 90 nmes 14 nyaraloepdel 550 nmes letekkd eladó Irányár 7 mR. Erd. Balalonmária-abó, Hulám u 97 (23147 K) Balatonmánán 1400 nm-es telken, 25 nmes nyaraló ebdó. Iranyár: 5,5 mR. Érd: Balalonmária-alsó, Hulám u. 97. (23148 K) Balatonmánán iker nyaraló minket fele - kdön-külön is - dadó Egyk részhez garázs is tallózik Irányár 3.5 mFI/egyseg Érdeklődni Balatorniária-abó, Hulám u. 97. (23149 K) Nagykanizsa közp.jnt|aban, család luzas övezetben, rgenyesen megéplell, 1 emeleli, cirkoldéses, 120 nmes üj bkas ebdó Irány-
ár: 7,5 mFI (Kod 97} (23150 K)_
Kiskanizsán 2 bkásból áló, egyenként 2 szobát, konyhái, lürdőszo bál tartalmazó csabdi ház nagy kerttel ebdó. A leken gyümölcsös és szántó lalahaló, gazdálkodásra akalmas Irányár 5.5 mFt (Kód
73) (23151 K)_
Zalakáros család házas övezeleben 1100 nm-es tebk, rajta 140 nmes, 2 szintes család ház garázzsal, pincévd eladó Irányár 12 mFl
(Kód: 107) (23152 K)_
Balatonterényben 135 n-öl tekén 56 nmes nyarab melteképütellel dado. A ház 1980-ban épült. 2 szobai, fürdőszobái, főzofdkd, nap-i. Irányár 4 mFt.
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás, 67 nmes, 2 erkélyes, egyei kivitelben lel|esen felújított, 1 emeleti, központi fdeses bkás
dacb. Irányár 2,7 mR. (Kód: 110) (23154 K)_
Nagykanizsa keleli városrészében 52 nmes. 2 szobás, 3. emeteti erkélyes, központi luieses bkás dado Irányár 1.65 mFt (Kod 111)
(23155 K)_
Nagykanizsa keleti varosrészében loldszinli 2 szobás, 52 nmes Központi lüteses lakás eladó. Irányár 1,7 mFl (Kód: 112) (23156 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Nk-án, Csengery űlon 1 emeteli, 75 nm-es, 3 szobás, erkdyes, egyed lüteses lebkoll lakás pncével, garázzsal eladó Végső ár 3,3 mFI (garázzsal} (23802 K)
Nk-án, Csengery don 1 emeleti, 72 nmes, 2 szobás, dkezős, köz-lekedös gazlutéses, jó álbpolú lakás pincévd ebdó (zári parkoló) Irányár 3,3 mR. (23803 K)
Nk Kodály Z u 7 alatt 54 nmes, 2 szobás, élkezős. 2 erkélyes, kp fűtéses, bmtárobs, kitűnő áltapótban levő bkás cserelhető É-K-i v részben lévó 1-2 emdetj lakásra Irányár 1,5 mFt (23804 K) Nk Zemplén utcában 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp, lüléses, bmkamras, fetuitoll lakás el
adó. Irányár: 2,35 mR (23805 K)_
Nk Vörösmarty ulcában 275 m terükden 76 nmes bkóteríletü, 2 szobás, konyhás, egyedi Idésü. garázsos, p albpotü csabdi haz
melteképúlettel eladó. Irányár 2 mFl (23806 K)_
Nk Kórház közelében vállakózásra is alkalmas. 102 nm-es, 4 szobás, gaztüléses, krvulrol telesen felújított, abszigetel. beidről fefűi-lasra szonió csaád ház 430 nm területen eladó. Irányár 5,1 mR (23677 K)_
Kiskanizsán 156 nmes. 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, tambarías. 77-ben epül gázfűtéses és cserépkályhás csaád ház 2700 nm lerdden gyúmölcsossen. 15.000 db lkával ebdó Irányár 8,2 mR.
(23678 K)
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatunmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket herélhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: heruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű honyo-lítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA\'
Ingatlanforgalmi Kft
német-magyar érdekeltség
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14. Tel./fax: 93/310-884
Nyitva: H-Ca 8-17, P 8-16, Sio 8-12 órúig
- ingatlanközvetítés, -forgalmazás értékbecslés - befektetési tanácsadás
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - /tfins
1997. június 6.
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi dKéses, vizórás, telujlott alapolu lakás eladó Irányár 2,4 mR. (23679 K) Nk. Deák téren 72 nmes, 2 szobás, élkezos, egyedi lúteses, vizórás, redőnyös, pincés udvari családi haz uj lurdószoba berendezésekkel, uj burkolat okkal, 2 éve letű-tott vezetékekkel eladó. Üzletnek és iro-
dának is afcarnas. Ar.: 4 mFl. (23680 K)_
12 emeletes épületben a Platán soron 76 nm-es. 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi lúteses, vizórás, redőnyös, telefonos, jó álapotú lakás eladó Irányár 26 mR. Csere b megfelel 1 szobás, egyedi fute-
ses lakásra. (23681 K)_
Kalonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül gázfűtéses családi ház, pincével, garázsai 360 nm területen
eladó. Irányár 5 irf I (23504 Kj_
Kiskanizsán 150 nmes, 4 szobás, halos, étkezős, 77-ben épül, cserépkályha fűtéses családi ház, üveges terasszal 2736 nm területen ebdó Irányár: 8 mR. (23505 K)
Mkbslán 60 nmes, 2 szobás, konyhás, előszobás, \'57-ben épült, gázfűtéses családi ház phcével, garázzsal 2286 nm területen eladó Irányár 1,55 mFt. (23506 K)
Magyar u 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gázfűtéses, 87-ben épül családi ház ebdó. Irányár 3,6 mR. (23507
K)_
Rákóczi ülőn 135 nm-es, 2 szintes, 3 szobás, halos, konyhaétke zös, fürdőszobás, cardrobos, központi fűtéses, 1986-ban épült, pin-
Szabadhegyen 30 nmes. 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 1985-ben épül, pincével, garázzsal, 1800 nm-es leriielen csab-
di ház eladó Irányár 3.5 mFl. 123509 K)_
Kazanlak krton 58 nm-es, 1+2 félszobás, nagy konyhás, erkélyes, központi fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár 2.1 mFl. (23510 K) Kisberkben telölérbeéplóses, 2 szntes, 106 nm-es, 6 szobás, cirkó-gejzir fűtéses, erkélyes lakás eladó. Irányár 4,5 mR. {23511 Kj Platán soron 70 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi lü-téses, jó állapotú lakás eladó (csere is érdekelj. Irányár: 2,6 mR. (23512 K)_
Szemere úton 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, lürdoszobás. paclásos, eo,yed fűtéses, vizórás udvari lakás ebdó. Irányár 2.5 mR (23513
Zemplén Gy. ulcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp_ lüléses, lomkamrás, új kenyhabúforos bkas eladó Irányár 1,95 mR. (23085
K)_
Ügyfelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1,8 mFl-ig. (22541 K)_
Fik Kodály 1 utcában löldszinli. 58 nm-es. 2 szobás, kp lüléses b-
kas eladó. Irányár 1.5 mFl. Kod LAK117 (22543 K)_
Nk. Berzsenyi D. utcában 4 emebtes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás parkettás szobákkal, leslett falakkal, K-NY-i lekvesu attakokkal, beepitetl szekrényekkel eladó. Irányár 2,5 mR. Kód: LAK 100. (22390 K)_"
Nk Dózsa Gy utcában foldsznli, 36 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses bkás pincerésszel eladó Irányár: 1,5 mFl. Kód: LAK 104.
(22394 Kj_
Nk Dózsa Gy. utcában foktsznti, 57 nm-es. 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is alkalmas lakás pinceresszel, aknás garázzsal eladó.
Irányár 3,5 mR Kód LAK, tr.ft <22a95 K)______
Nk Hunyadi utcában 3. emeleti, 10 hónapos épületben lévő, 60 nmes, 2 szobás, halos, cirte-jejzi fűtéses lakás ebdo Irányár 3,7 mFt.
Garázzsal együtt 4,8 mR Kód: LAK 108 ( 22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes 3. emeleli, 120 nm-es, egyedi lüléses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül elad) Irányár 6,5 mFl Kód; LAK 109 (22399 Kj
Nk Nagyváthy ulcában 4. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, feslett tálakkal, K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pincerész-szel, garázzsal vagy anékd ebdó Irányár 4,6 mR. Kód: LAK 110
(22400 K)_
Nk Szemere utcában fsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gazlűléses, redőnyös, parkettás, lelűjAásra szoruló bkás, külön bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cserélhető
Irányár 25 mFt LAK 113 (224TJ3 K)_
Nk Sugár úton a betvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó álapotú lakás pincerésszel ebdó Irányár 5 mR. Kód: LAK 114. (22404 K)
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kjabklotl 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó Irányár 1,2 mFl. Kód. M1C0 (22408 Kj__
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, etoleres, 2 lürdoszobás. ebéd-los, konyhás, pincés, melteképúleles, parkettás, járó lapos, teraszos kp-i üléses család ház eladó. Irányár 6 mFl (22791 Kj
Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés,
kp. fűtéses ház eladó Irányár 4,3 mR. (22792 K)
Murakeresztuon 1 szobás, konyhás, spejzos csabdi ház az udvaron
kúttal eladó kanyar 500 eFt (22793 K)_
Galambokon 1 szobás, halbs, konyhás, borospinoés, gázfűtéses hét-
végi ház ebdó. Irányár. 1,8 mFt (22794 K)_
Szerlgyorgyván hegyen 3 hegyháton 1 szobás, hőnyin s ilrniieu n, ¦.. ]-,,.¦ ni.-:v-i.\'í-!>MeH<ef il nyan konyhával, az udvaron kúttal, szartctobdel. szőbvel, gyümölcsössel eladó. Irányár 550 eFt.
(22795 Kj_
Zalakaroson 2400 nmes területen 1 szobás, erkélyes, kályhalüleses ház présházzal, ű) lelepitésü szőbvel ebdó. Irányár. 25 mR. (22796
K)_
Mrkbslan \'>5ben epdt 17m nm-es, szobás. 2 firk\'Szobas. halbs étkezős, erkélyes, 70%-os készültségi, csabdi ház pincével, garázs-zsal, műhellyel, 800 nm-es lerütelen ebdó. Irányár 6,2 mFt. Kód:
CSAL 211 (22545 K)_
Nk Dózsa Gy. dcában 100 nm-es, 3 szobás, gázlutéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épül, jó álapotú család ház boltíves pincevei, műhelyei, 860 nm területen eladó. Ar: 6,5 mR. Kőd: CS200. (22409
K)_
Nk Csengery dcaban 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari lakás 20 nm-es terasszal, téliesen teiújlotl alapotban eladó Irányár: 3 mR Kód CS201 (22410 K)
Nk Kinizsi dcában 3 szobás, 120 nm-es. halos, teljesen fekjjlotl család ház 1500 nmes telekkel, 60 nm-es pincével, melbkepubllel
eladó. Irányár 12 mFl. Kód CS202, (22411 K) _
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, halbs, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, lebtonos, 1981-ben épül csabdi ház parkel-lás és jarólapp) padJjbtJtoWtel szderénnel (műhelyei 380 V ipari
áram) eladó Ar 6.5 mFt Kód: CS205. (22414 Kj_
Palinban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nm-es, 1 szobás, halbs, étkezős, kp, fűtéses család ház beépilhelo, 50 nmes tetőtérrel, 900 nmes területen garázzsal ebdó Irányár 4.5 mFl. Kód CS207.
(22415 K)_
Palinban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb lekiji-lasra szoruló család ház 1400 nmes területiéi, műhellyel, láskamra-val, letöterbeéplési lehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mFt Kód:
: .-.MS. (22416 K)________
Palinban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. lúteses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az ópdel készültségi foka 90%.
Irányár 14 mFt Kód CS209. (22417 K)_
Mikbsfán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi , hai, mellékepületekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mFt
KOd Cs 211 (22420 Kj_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész lüléses, telefonos, 1986-ban épül család ház, szdennnel, garázzsal, 1000 nm-es lerúteten eladó Irányár 13,5 mR. Kód Cs 212 (22421
K)_;_
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, rjtacével melteképúbtfel
eladi Irányár 5,9 mR. Kód Cs 213. (22422 K)_
¦ >,-ekenv).]¦•- <m tenibten 120 nmes, 95-ben épül venrJócjlál\' ¦ egység, nöi-férii zuhanyzóval, WC-vel rakJárhelyi seggel, 3 fázisú arammal, hűtőkamrával ebdó. IRányar 5,8 mR Kód U100 (22423
K)_
Zalakatoson 1960-ban épület, 60 nmes, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingalbn 800 nm-es területen eladó Irányár: 2.1 mFt Kód Sz301. (22424 K)
Molnáriban 1990-ben epdl, 1880 nm lerütetú, 92 nm lakoterütetü. 3 szobás, ósszkomlűrtos, pinc.es, kp tútéses család ház eladó. Irány-
ár: 3,5 mFt. (23087 K)_
Szepetneken \'45-ben épütt, 3 szobás, 100 nmes. étkezős, központi fűtéses, család ház melléképületekkel, 2400 nm-es telerübten eladó.
IRányár 2,7 mFt Kód KÓRNY 301. (22425 K)_
Honv^kcfnáromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épület családi ház melbképüblekkel, 24 nm-es pincével, kályhalülés-sel, 3600 nm-es lerütelen ebcjó. Irányár 2,4 mFl. Az ingatlan gazdái-
kodásra is alkalmas. KOD: KORNY 302 (22426 K)_
Lelenyén 1972-ben épület 144 nm-es, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi fűtéses, család ház parkettás, padbszönyeges, ütőlapos, pa/Jbburkobtlai, 1100 nm-es teruteten eladó. Iránya. 5,9 mR. Kód:
KORNY 303. (22427 K)_
Murakeresztuon 100 nm es. 4 ;o: bas. 1 ¦>\'¦\'. ben epuh tud ¦ ¦:-ta ¦ család ház, 2800 nm-es lerütelen ebdó. IrányárA: 1,7 mR. KOD:
KORNY 304. (22428 K)_
Zalaszentbalázson 80 nm-es, 2 szobás. 1960-ban épület csabdi haz cserépkályha fülessel, melléképülettel, 1800 nm-es területen eladó IRányár 1,8 mFl. Kód KORNY 307. (22431 K)_
Tompa Ingatlanforgalmi Kft. keres kbdó abérteti lakásokat, családi házakat, garázsokai, kiadó részéről djtalan közvetítéssel. Keresse fel irodánkat személyesen. Nk Magyar ti 14. H-Cs: 8-16: P.: 8-17; Szo.: 3-12órákg. (22433 K)
SZABADPIAC
Kiskanizsai temelö K-i obabn 500 n 61 belterületi ingatlan bérbeadó
esetleg ebdo. Érd.. 312-973. (23017 K)_
Kiscserfőn 400 n-ol szőlő és gyümölcsós léglapincevei, felszerelessel aron aki eladó Érd: Kiskanizsa, Őrtorony u 3 Bencze. (18887 K) Nagyrecsen a Haladás utcában 1256 nm építési lelek eladó. Vilany. gáz bekölhelö, vízakna, vízóra van Érd : 90(319-759 telefonon. Far-kas Antal (16114 Ki
Zalakaroson 600 n-ol üres tetek eladó (megosztva is) Erd 320-682-es telefonszámon (233(50 K)
Borsfán 3 szobás család ház melépépütetekkel, 900 n-öl telekkel eladó. (Víz, gáz, vilbny, leteton van.j Erd: 320-682-es telefonszámon. (23361 K)_
Aron ald ebdó Nk-tóf 6 km-re a Csertői hegyen 173-as számú tegb-pince le(es felszerebssel, 300 n-öl szótővel, szánlóval, valamint kaszálóval. Érd: 93O19-304es letel . • (18116 Ki Nk-n a Hársfa utcában 2 szobás család ház melbkepubllel, garázzsal + kerttel eladó. Érd.: 16 óra után a 315-532-es telefonszámon. (23683 K)_
Eladó a Batthyány u 4. sz alatt tevő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes bkás eladó. Erd.: a fenti elmen, Németh Istvánnál
(21028 Kj_
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos, parkettás, egyed lúteses, 1. emelefi, önkormányzati lakásomat 2 szobásra cserélném Ajánblokat tevéiben, .Városközpont" jeligére, Nk Pl.; 154-be kélek (21646 K)
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 eves csabd haz 4500 nm-es telken el adó. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér - két bköszinten Öl szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzetesü kp. fülessel, telefonnal, kábeltévével + 30 nm-es fedeti terasszal, garázzsal. Érd: 92017-287 telefonon 18-19 orarj Irányár 3 500.000 Fi (23486 K) Nk-an család ház. /eltegu (sorházban.. 3 \'bas etkezó-s eg-ved ga-zas lakás eladó. Erd.: 06/30/371-593 ( 23807 K) , Nk-án Munkás dcában 58 nm-es, vizórás, 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses bkás ebdó. Erd: 17 óra után, Nk Munkás u. 2*. Í/9. (23808
zas, vizórás, li\'idöszobás önkormányzati bkasomal egyszobás félkomfortosra, közel a piachoz. Erd.: Nk Király u. 45. Bor Ferencre.
(23809 K)__
Kedvező áron ebdó Nk-án belvárosi, egyed gázfűtésű, 1 szobás, erkélyes, redőnyös, beéplell szekrényes, lomkamrás, nagyméretű b-kás. Erd.: napközben: 93014-559. este 93v318-896 telefonon. (23610 K)
3. emeleli, egyedi gázfűtéses lakás sürgősen ebdó vagy kisebbre cserélhető Erei: hétvégén Nk Kodály Z. u. 8-B. III-11. (23811 Ki Murakereszturon 3 szobás + nappalis, szderenos, erkélyes, kp-r lúteses, kertes ház miihellyel 2 garázzsal, ipan árammal reális aron eladó. Erd: 93/369-044. (23812 K)
Nk-án a Rákóczi utcában 2 szobás, 67 nmes, egyed fűtéses házrész pincével, beépíthető tetőtérrel eladó Irányár 2,9 mFt. Érd.: 93/322-073. (23813 K)
Nk. belvárosában 59 nm-es, 3 szobás, egyed füléses, vlzóras lakás eladó. Érd: 13 óra dán, 313-915. (23613 K)_
Nk Platán soron I. emeleli, 2 szobás bkas eladó. Érd: 317-787. (23814 Kj
Kiskanizsán 730 nm területen lévő tetőtér beépítéses, 3 szoba+halbs. ket lürdoszobás, telefonos, abpincezett csabd haz garázzsal eladó Tel.: 93019-983. (23615 K)
Nk-Palnban, Förhénc-Oz dea kereszteződésében 232 nól (835 mj beépítetten eplési letek (közmű nélkül) ebdo. Irányár 1.200- Ft/m Érd.: 16 óra után, 93/315-244-es telefonon vagy személyesen, Nk
Alkotmány út 118. szám alatt. (23816 K)_
Nk. Pivan u 117 alatt 2 es lélszobás csalid haz melléképülettel el-
adó. Érd: 334084. (23817 K)_._
Galamboki habstónal szöb pincével ebdo Tel.: 319-714, esli orak-
ban. (23818 K)_
Nk Petefiai deai tarsasházban 2 és lélszobás, felújítóit lakás eladó. Iranyár 4,2 mFl Erd 316-516 telefonon. !23819 K) 41 nm-es, másfél szobás, erkélyes, összkomfortos, vizórás. 4. emeteti lakás eladó. Nk. Zemplén Gy. u. 7/B. IV/27. Farkas.
(23820 K)__
Keszthely belvárosában 1.5 szobás lakás ebdó. Erd: 93/323-076 vagy 06-60,398-447 (23821 K)
Itarosberényben 5 szobás csabdi iiaz elad- NI i lilasl t^szamiloi
Tel.: 06-62^494-152. (23622 K)_
Az É-K-i v.részben 1+2 félszobás, egyed fűtéses, tetőteres bkás el-adó, eselteg maslelszobas lakás) beszámítok Irányár: 3,3 mFt. Tel: 06/20-220-590. (23823 K)_
Nk-án a Kodály Z. ulcában 4 emeteles ház 2. emelelén,2 szobás, 56 nm-es, gázas, erkélyes lakás ebdó Iranvar 2,3 mFl. Eid: 320-981,
(23824 K) _
Sormás, Kossdh u. 72. alatt 2 szobás, gázas, kertes csabd ház melléképülettel eladó. Irányár 1,6 mR. 93-375-138. (23825 K) Nk-án a Piaián soron másfélszobás, teBjíott. vizórás, rrxlóriyös, tete-lonos lakás ebdó. Irányár 2,3 mR. Erd.: 30/374476. 93Í323-637. i^y::\':. KI
Nk belvárosában - Hermán Ottó dea - II. emeteti, 2 szobás, 59 nmes, egyedi gázfűtésű lakás eladó. Irányár 3,2 mFl. Érd; 06-30/576-
144 telefonon, egész nap. (23827 Kj_
Elcserélném vörsi, 2 szobás, gázfűtéses, lelelonos családi házamat 1200 n.öl, gazdálkodásra alkalmas területtel Nk-i Fsz-i lakásra értekegyezleléssel. Erd: 93/314-517 telefonon, este
(23823 K)_
Ebdó vagy elcserélhető Inkén, Rákóczi u. 160. alatt 5 szobás, 2 fürdőszobás, kp. lüléses csabdi haz garázzsal, melbképüblekkel, ipari árammal, ipari vízzel, 1 ha kerttel Iranyár. 3,5 mFl. Érd.: hetysznen
vagy Péter Cecila, 06/937310-366, (23829 K)_
2 szintes család ház aknás garázzsal 500 nól leiekkel, 2 telefonnal
sürgősen ebdó. Nk Sikátor 58 (23923 Kj_
Megvásárol maslelszobas, 8. emeteti, kp. lúteses, lelú|rtott kakasomat egyedi fdéses, kisebb lakásra cserélnem értékegyeztetéssel. Minden megoldás erdekei. (Kiskanizsai előnyben.) Érd.: Nk Zemplén Gy. u 1/B. 8. em 48. du órákban (23924 K> ¦
Önkormányzali, 1 szobás garzon, egyedi lütéses lakásomat hasonb-ra cseréhem. Minden megoldás érdekel Erd: Nk Bartók B. u. 1. II em 5. ajtó, dérdáni órákban. (23925 K)_
MkJósfán tetújlott kisebb család ház rendezett, szép nagy telekkel eladó Lkí 93/313-037-es leteton n (2385Í K.
Eladó Kiskanizsán, Nagyrác út 113. abtt 1 db 4 szárnyas fém szerkezetű üveges bejárati\' ajtó. Megtekinthető egész nap a fenti cinen.
Erd.: 93/334-104 tefetonon. (23856 K)_
Nk-n a Ko--sutti t*ren 2 szoba, kimforto; Likast ekserélnenl 2 * 1 szobásra vagy 2 db. másfélszobásta értékegyeztetéssel. Erd: Nk,
Kossdh tér 14. vagy a 321-673-as lebfonon. (23857 K)_
Zemplén Gy. u. 11-ben, az 5. emeleten, 68 nm-es, 3 szobás lakás
eladó. Érd: 322-413-as telefonon (23858 K)_
Belvárosi 58 nmes, magasföldszinti 2,5 szobás, központi fűtésű, redőnyös, orvosi renrjebnek irodának akalmas lakás eladó. Érd. 93/314-229-es telefonon vagy személyesen Nk Csengery u. 2 III. em 12 alatt. (23859 K)_
Nk-n a Péterfai utcában 74 nm-es bkás garázzsal együtt sürgősen elad>. Erd 18 ora Jan a :.\'>310 L-i2-e; telelunon !?V56Ú Ki" A Szentgyörgyvan hegy harmadk hegyhátán zártkerti ingatlan megosztva vagy egyben sürgősen áron ald ebdó A terület 2880 nm / 800 n-öl / Kb. 500 lüke kordonos ápol szótő, gyümöbsös, szántóföld. A tégbpinoe egy szoba, konyha lakható üveges terasszal. A földpince elötl szintén üveges, zárt terasz laláihaló Sok meléképdettel. ¦.iis,:nod ikkal, kuslaloval Aíalartasra Ií.ií kj.\'ában alkil
mas. Több irányból jól megközeWhelő. Az összes épütelben vibny van Kd az épütetld 20 m-re laláthaló. Az ingatlan felszereléssel együtt eladó. Irányár: 450.000 Ft. Érd.: 06-30/271-621-es telefonszá-
mon (23861 K)_
Belvárosi 10 emeletesben 2 szobás, bmbériás, étkezős, lomkamrás, vízoras, 2 erkélyes bkás reális áron eladó. Másfélszobás belvárosi csere is érdekel Éld.: 18-19 óráig a 323-126-os telefonon. Dr. Hor-vath (23862 K>__
Nk-n a Batthyány dea 23. szám alatti ingalbn ebdó. Erd. 93017-609-es tebfonszámon (23863 K)_
Szőb-szántó, pince tejes felszereléssel eladó. Kut az udvarban (Buszfordubnál). Érd: Bagóhegy, 87. sz. pince. (23864 K) Hunyadj úti új társasházban 2 és félszoba étkezős, cirkotüléses bkás
eladó. Érd: 321-539-es telefonszámon. (23665 Kj_
Kétszobás lakásomal eladnárn vagy kisebbre cserélném értékegyez-telessel (10 emete les benlévő, 4. em., egyed központi fűtéses, redő-
nyós, vizorás). Erd.; 93/322-146-os leletonon. (23866 K)_
Nk-n a belváros szivében. 4 emeleli, 60 nmes, 1,5 szobás, egyedi tüteses, k-Ny-i fekvésű, nagy beeplell szekrényes lakás ebdo Érd
322-551 es lebfonon. Vbsics Istvánné.(23867 K)_
8. em-i, 3 szobás bkás ebdó. Irányár 2 mR. Érd 93/381 -218-as telefonon (23868 K)_
Nk-n a Király u 15 sz. ablti család házrész 2 szobás, az udvarban eladó. Érd: a helyszínen a középső csengővel. (23869 K) Sormáson, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti család ház,, másfél szoba, konyha, előszoba, spájz, mellékhelységekkel eladó. Erd: Nk, Dózsa Gy. u 75. 3. Ipriáz, tsz! vagy Sormáson a házzal szemben bko Benke Laszlonefol (23570 K)
Nk-n IX. emeleti 2 szobás, központi fűtéses lakás ebdó. Éld,:
93/318-S35ÖS tetelonon az esti órákban (23871 Kj_
Nk-n 3 szobás, lelelonos, kertes csabdi ház a belvárosban eladó
Érd.: 93/320-037-es tetelonon. (23872 Kj_
Nk-n a Kazanbk vagy a Varoskapu kn-on jo állapotban lévő 1 szobás lakást vennék azonnali készpénz fizetéssel. Ajánlatokat 18 óra dán a 92/352453-as telefonszámra várok (23873 K) jyvári 20. sz. ablti ház 2732 Nk, KŐrisla út 1. (23874 K) 2 szobás lakás ebdó Erd: Nk, Városkapu 160, Fszl/3. (23875 K)
Eladnám 2 szobás család házamat melyhez garázs, tetek tartozik, vagy értekegyezleléssel Nagykanizsán 2 szobás, gázas lakást beszámító!, II. emeletig. Kábel TV van Érd. 93/315-/21-es telefonon
(23875 K)__
ZalakaiDson 550 n-öl zártkerti ingalbn 600.000 Ft ért ebdó. (Víz, vi-lany, aszfaltos út van). Erd 93-320-682-es telefonszámon. (23876 K) Nk belváros szivében, I emeleli, 60 nm-es, 1,5 szobás, egyedi lüléses, K-Ny-i fekvésű, nagy beépített szekrényes bkas eladó ÉRd
Nk, Ady 11. Lem 8. Szabó (23377 K)_
Nk Liszt F u. 1 sz alatti társasházi 2 szobás Öröklakás, 54 nm-es. fekiitotl, telefonos ebdó, il. 1,5 szobásra cserélném értekegyezleléssel vagy OTP átvállalással, minden megoldás érdekel. Etd: 322-085-
ös telefonon (23878 K)_
Városközpontban 12 emeletes társasházi, (nem panel épütelben) 70 nmes, 2 szobás, egyed lüléses, bmkamrás, vizorás, telefonos bkas ebdi Ar. megegyezés szerint Erd 316-914-es tebtonon (23856 K)
Balatortenyvesen 56 nmes nyarab ebdó. Irányár 3,5 mR. Tel: 93/313430*s tetelonon. (24021 K)
GARÁZS
A belvároshoz közel 16 nmes, vibnnyal aflftoM, blüno alapofu ga-
rázsebdó. Irányár: 880 eR. Köd: 319/97. (23916 K)__
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház abtl Erd Pbnder In-gatbnkozvelló Iroda. Nk Kazanbk 9. Tel.: 93/320-111. (21664 K)
Nk Harsla utcában 19 nmes, udvari garázs eladó. Irányár. 500 eFt. Kód: 6105. Erd: Tompa IngaHartorgalmi KM. Nk Magyar u 14.
Tel/lax: 93/310-884. (22546 K)_
Ürhabs di garázssoron 48 nm-es dupb garázsból kiabklolt 2 aknás aulószereb műhely (víz, vibny. 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó Irányár 1,2 mFl. Erd: Tompa Ingatbnforgalmi Kfl. Nk, Magyar u 14 Tel./Fax 93/310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nmes aknás garázs eladó Iráryár: 700 eFl. Kód: G 101. Érd: Tompa Ingallarrlorgarni KH Nk Magyar u 14
Tel./tax: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krton 22 nmes dupla garázs vilannyal, vízzel, fűtéssel, pótokkal eladó. Irányár 900 eR. Kód G 102 Érd.: Tompa Ingat-lanfoigalmi KH Nk. Magyar u 14. TeL/lax 93/310-834. (21005 Kj Urhabs úti garazssoron 20 nm-es aknás garázs (yiz, vilany, szennyvíz) eladó. Irányár 650 ezer Ft. Kód G 103 Erd: Tompa Ingat-lailorgalmi KB Nk., Magyar u. 14. Tel/lax: 93/310-884. (20255 K) Urhaps di 20 nm-es garázs (víz, vilbny. szennyvíz) eladó Irányár 550 ezer Ft. Kód: G 104 írd: Tompa Ingallarfotgaimi KH. Nk, Ma-gyar u. 14. TeLlajt: 53/310-884 (20256 K)_
Nk-n Munkás di garazssoron 18 nmes, aknás garázs eladó. Irányár: 570 R. Kód G 100. Erd: Tompa Ingatlanfoigalmi Kfl. Nk, Magyar u 14 Tellax." 93010-684 (224ío Ki
taráz; eladó a K-i v részben A garázs ház alatti. Irányár 800 eFl. Erd Plánder Ingatbnközvetlő Iroda, Nk Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 5-12, 14-17 óráig (21930 K) Munkás di ggrzssoron akna nélkiii garázs sürgősen ebdó. Irányár: 450.000 Fi. Erd Pbnder Ingallankozvetlló Értékbecslő Iroda, Nk,
Kazanlak 9. lel. 93.320-111 (22073 K._
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly di garázssoron Irányár: 500000 Ft es 350.000 Fl Érd: Pbnder IngaÖanközvelflő Iroda. Nk
Kazanlak kft 9 Tel.; 320-111 (22760 K)_
Aknás garázs ebdó a Kaan K di garázssoron Irányár 350.000 Ft. Érd.: Plánder Ingatbnközvetlő Iroda, Nk Kazanlak krt. 9. TeL:
93/320-111. (22761 K)_
Űrhajós dcában 20 nmes, dupla garázs (ewik aknás) viz. vilany. szennyvíz bevezetve. Irányár 1,2 mFl. Erd.: Tompa Ingatbdorgalmi KII. Nagykanizsa, Magyar u 14 Tel/lax: 93/310-884. (20136 K)
18 nm-es, ház alatti garázs a K-i v.részben ebdo Irányár 800.000 Ft. ERd. Plánder Ingatbnközvetlő Iroda. Nk, Kazadak 9 Tel 93/320-111. (22109 K)_
Munkás di garázssoron a Városkapu krt-i otíabn küdó garázst ajánlunk 500 Ros irányáron Érd: Pbnder Ingattankózvelito Nk Kazán-
bk9. 93020-111. (22370 K)_
Nk K-i v részében frer garázs ebdo A garázsnak mind a két garázsa egyben is rr ra kiváló. Érd: l
Munkanapokon 9-12, 14-Í7óráig. Tel: 93/320-111. (23862 K)
Hársfa ulcában garázs eladó. Irányár: 500.000 Fl, Kaán Károly di garázs soron garázs ebdó Irányár 350 000 Ft. Érd.: Plánder Ingat-lanközvetlö Iroda Nk Kazanbk 9 Munkanapokon 9-12 14-17 óráig.
Tel.. 93020-111 (22877 K)_
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nmes garázs eladó. Irányár 500.000 Ft. Érd.: Tetek lngatbnl..zvelit ¦ Iroda, Nk Teleki 5/a Fsz Tel 93-.it 7-c«\'c (22735 K
Eladó az Űrhajós uti garazssorban 2J nmes, tégla falazatú, meszelt falu, beton aljzatú garázs, kebt-nyioati fekvéssel. Irányár: 550 eFt Hrv.szám: SIKER 1792. Érd SIKER Ingalbnközvetlő Iroda, tagyka-nizsa, Terv u. 4., TEL: 93/312-058, murkarapokon 8-17 óráig.
(23530 K)_
Eladó a Muskátli dcai garázssorban 16 nmes, aknás, pincés garázs, világiassal, 24 volttal, légb épütelben Irányár 340 eR. Hrv.szám 1798 Erd SIKER Ingatbnközvelíló Iroda Nagykanizsa Terv u 4 Tel 93012-058, munkanapokon 8-17 óráig (23531 K) Ipari árammal elbtofl carázs műhely céljára esztergagéppel vagy anékd kiadó. Érd.\' Nk Berzsenyi u. 14/B. Házmester. (23878 K) Garázs kiadó a kefeli városrészben ErJ 316-363-as tebfonszámon (23879 K)
Nk-n a keleti varosrészben garázs ebdó Érd: 93021 2^ vagy a
06 -60/398 -875 os telefonszámokon (24018 K)_
Nk-n a Munkás di garázssoron aknás garázs ebdó. Érd: 93016-583-as telefonon. (24019 K)_
JARMC
Aranymelái szinti Honda Accord uj gumikkal. 16""0 cm3-as, \'85-ös kiadású, 2 év műszakival kilúno alapotban 500 eFlért eladó TeL
93016-514. (21966 K) _
1300-as LADA SAMARA, 7 éves, 43000 km-rel ebdó. Érd. rétközben 17 ora dana 93/315-601 es telefonszámon (23430 K) Mercedes tehergépkocsi ebdó Érd. Nk-Sánc, Új Élet u. 61. (20043
K>_
SMX kerékpár uiszeru alapotban (keveset hasznai), kortrafékes el-adó 8.0CO Ft-ért. Érd: 93/316-066 lebfonon 18 óra dan. (22946 K) VW Gol 1,1 es, 1998 idruso múszakizva, 5a|ós, piros, rádosmag-riival, jó álbpotban eladó Erd.: Scheier Gábor, Nk Kormos u 3
TeL: 334-21 Oes tebfonszámon (23378 Kj_
Trabant 601 spec ^es. vc*ohorciggal. 98 májusig műszakival eladó. Ar 95.000 Ft. Érd: Nk Rákóczi u. 91/A. Tel.: 93/322-073.
(23S43 K)_
Trabant \'85-ós eviaralu, felújított álbpotban. uj gumikkal elad.. Irányár; 115 ezer Fl. Erd.: 93022-060. Nk Kazanlak krt. 7/A. 4/12. Had.
(23844 K)_
1300-as Lada, 8 eves, katalizátoros friss műszakival, klunö aliap<^t
ban eladó. Erd: 93/312475. (23845 K)_
Schwin Csepel versenykerékpár ebdó Irányár 22000 Fl Érd
93020-545. (23846 Kj_
Komár moped, zótí szriü, bolti számbval ebdó. Irányár 13 ezer Fl
Érd.: 93/322-565. (23B47 K)__
Toyola Calina E Xü újszerű alapotban eladó. Erd.: 93023-076 vagy 06-eOO\'>8447. !23848 Kj_
77es évjáratú. 10 álbpotban levő Skoda 105-ös ebdó Irányár 90 ezer Ft. Tel: 320-945 (23849 K)
Trabant, \'80-as, 9 éves motorral jó álbpotban 1 éves fényezéssel eladó. Tel 316-703 (2.3550 K)
Trabant C-:.mbi Inv műszakival einJcd Irányár: 75.000 Fl Érd.: Nk Városkapu 160 Horvalh Ottó (23860 Kj
Lada 2107-es \'89-es, fehér, krtúnő alapotban eladó Érd: 06-20/279-636os tetelonon (23881 K)
Polski Fial 126os, 12 éves, jő álbpotban ebdó. Ért: 93v051-Ce3-as telefonszámon (23882 K)
Polski 126os, 1980. évjáratú, sárga, 1.8 év műszakival, tnegkrnélt álbpotban, 6 eves molorral ebdo. Irányár 110.000,-Fl. Érd.: Nk, Nagyrác. u 15.sz vagy a 93019-619es tebtonon (23883 K) Skoda Favorit 136 Les, 50 ekm-rel. riasztó + ládóyal, W decemberi gyárlmányú, \'98 decemberig műszaki vizsgával. Erd.; Nk, Kazanlak krt 1/D Némelh Károlyié vagy a 312-010/108-as tetelonon (23884
K)_
LADA 1300-as, 1981 n-JvetTir>?M -.j.iialii. nuslel miu.Ziit.ival -I
adó Érd: Rigyác. Kodály tér 8. (238S5 K}
2 sebességes Bibetta eb* Erd Nk, BAí.sai u 53 (23947 K)
ALBÉRLET
Plánder Ingatbnközvetlő Iroda kínál kiadó szobákat bútorozva, bdo-rozatbnd, 1 szobás, 1+lélszobás, 2 szobás tatásokat bútorozva, bú-lorozalfanul, üzlellielyiségekel, idvan lakásokat. Érd: Ptander Ingal-lankózvellö Iroda, Nk Kazanbk krt 9. Tel./üzenetrögzlő: 93O20-111. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. Kbdónak d\'jtabn bérbkózve-tltés, bérlőnek ke-Jvez.-/ k--.zvelle.si díj eleiében béfleményl bizlosi-tunk. (23674 K)_
Keresek kiadó bútorozott, löldszinli. igényes egy vagy kétszobás La kast. Liftes házban emetel nem számit. Tel.; 937320-111 (23675 K) Plánder Ingatbnközvetttö Iroda keres kbdó albérteleket Nk-n, d\'jlalan lebonyollással Htvjon teleionon vagy keresse irodánkai személyesen, Nk Kazanbk 9. (Jerkó presszó b(iszmegilk->ban) Munkanapo kon 9-12, 14-17 órági. Tefüz tog.; 93/320-111. (23778 K) Keresünk kiadó albérleteket, bkasokal, csabd házakat, bdorozoltan vagy anékül Telek IrygalbnközvelitÓ Iroda. Meglabl bennünket a Teleki utca első nógyemeteles házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk Teleki u 5/A. Fsz. Tet: 93/317-505, Nyitva; H-P-g: 9-16oraig, Sz.: 10-12 óráig. (12028 K) Albérleti szoba-konyha kiadó. Csengery don bdorozoll szoba^ eblér, ahol fürdői tehetőség van. Bórteli dj 10 e Ft. Érd: ÉGISZ Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Tebki u. 16 vagy a 313-371es telefonon
(23985 K)_
Albérleti szoba kiadó. Csokonai úton 4. emeleli, bdorozott szoba, konyha ós fürdőszoba használattal. Bérleti dj: 8 eFl (23986 K) Albérletei keres-bnal az ÉGISZ IngaHankozvellÓ Iroda a város különböző pontjain (Teles lakásokat; szobát bkáson beid fürdőszoba es konyhalűsználatlal; egyedi v kp fűtéssel} Érd.: 313-371 letelonon 14-18 óráig, vagy Teled u 16 abtt az Égisz irodában (20507 K)
Kazanlak körúton 1 szobás, f emeteti bulotozolt bkás bado Bérleti dl: 16.000,-Fl+rezsi/hó. Erd.: PANORÁMA INKOZ INGAT LÍNKÖZVETITO IRODA Nagykanizsa, Eolvös tér 16 (AB AEGON
Biztosító Éputel Isi) TeL: 93/310-504. (23554 K)_
Eszakj városrészben 1 szobás, 50 nmes, lelújlotl jó álapolú egyedi gázas, bútorozatlan család haz garázzsal, kerttel kiadó Bérleti di. S.OOO.-Ft+rezsrtr.. PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16 (AB AEGON BÍ2k)át6 Éputet
Isz.) Tel 93/310-504. (24015 K)_
Belvároshoz közel, 1 szobás, egyed gázas bútojozalbn udvari lakás kiadó Bérleti dj 12 CO0 -F1+rezsiM PANORÁMA INKOZ INGAT LANKÖZVETÍTO IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (AB AEGON
Piztoslo Epitel Isz.) Tel 310-504. (24016 K)_
Varoskapu kordon 1+2 félszobás. 57 nmes. bdorozallan 4. emeleti lakás kbdó. Bérleti dj 16.000,-Fl+rezsvhó PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (AB AEGON Biztosító Epdel tsz) Tel: 93/310-504. (24017 K)
Csabdi ház kbdo Palinban, hosszabb lávra, 3 garázzsal együtt. A ház 2 szintes, 3 és félszobás, igény szerint bdorral, vagy anélkül bérelhető. Bérleti dj: 6O.CO0,-FI+rezsL-\'hó. Erd: SIKER Ingatlanközvellő Iroda, Nagykanizsa. Terv u 4., Tel: 312-056. munkanapokon 8-17
óráig. Hiv.szám SIKER AO07. (24044 K)_
Kiadó Nk kefeli varosrészében 2 szobás, bdorozoll, központi fdésü. vizórás, 4 emeleti bkas, 4 emeteles épületben maximum 4 lő részére, azonnal beköltözhetően, 2 fekhellyel, 2 asztallal, 2 székkel, tevevet hűlő szekrénnyel, edénvekkel, étkészlettel Bérleti dj: 16.000,-Ft + rezsi/ hó. Érd SIKER fngatlankozvetíto Iroda, Nagykanizsa, Terv u 4„ Tel: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER A\'310 (24045 K)
1997. június 6.
KANIZSA - sfpié.
31
Kiadó Nk, északi városrészében 1 szoba + halos, bútorozatlan, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vfzórás, kábeltévés, parkettazott, belülről lelújflolt családi ház garázzsal, pincével, bekertett telekkel, a leken Inakkal Bérleti dj: 19.000,-Fl+rezsi/hó, Érd; SIKER Ingatlanközvetítő Iroda. Nagykarvzsa, Terv u. 4., Tel: 312-058, munkana-
pokon 8-17 óráig, Hiv.szám: SIKER A/311. (24046 K)_
Alberleli szoba kiadó. Érd.: Nk, Erkel F. u. & lem. 3. (23664 K) Bdorozotl szoba, konyha, fürdőszoba használattal olcsón kiadó egy nőnek vagy dáktanynak, illetve nő + egy gyermek részére. (Nem dö-hányzók előnyben.) Érd.: Nk, Kazanlak 3/c. 2/9. Göncz (23798 K) Belvárosi, komfortos, telefonos, földszinti lakás természetgyógyásznak, csontkovácsnak, bioenergetikusnak krado Tel:
93,312-677 (23861 K)_
Belvárosi kertben (rész) vetemérryezésre ingyen kiadó Tel.: 93/312-
677 (23852 K)_
Nk berVárosában 15 nm-es, bevezetett üztelnetyiseg örökös bérleti
joga áladó. írd 93/334-056. 123853 K)_
2 szobás részben bdorozolt átértei kiadó a Rozsa dcában. Tel
323-204 tele Ionon (23SS4 K)_
Fiatal házaspár Budapesten júniusi költözéssel 15 ezer Fl-ig abérte-
lel keres. ÉrrJ.: egész nap, 322-065. (23855 K)_
Hölgy részére egy három szobás családi házban 1 szoba külön bejárattal kádó. Ár. 8.000 FVhó. Erd: 90/367-078. (23856 K)_
Családi ház kiadó Palnban, hosszabb távra, 3 garázzsal együtt. A ház 2 szintes, 3 és télszobás, igény szemit bútorral vagy anélkül be-nhstS. Bérleti dj: 60.000 Fl-wezsiVhó. Érd.; SIKER IrgattanközveUö Iroda, Nk Terv u 4, Tel.: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.
szám: SIKER A307 (23906 K)_
Kiadó Nk. belvárosához közel 2 szobás. egyedi gázfulesü, konvektoros, vizóras, 3. emeleli, 4 emeleles, léda épületben lévő lakás, bdoro-zallanuL Igény esetén 1 fekherV, 2 szék, asztal, hűtőszekrény megold-haló. Bérleti dj: 15.000 Ft-Hczsího Hiv. szám: SIKER A/305 iL^\'7 Y i Kiadó Nk K-i v.részében 1 szobás, bdorozolt, 2 emeleti. 4 emeletes epdetben lévő. kp. lúlesu lakás, június Mól. Bérleti df. 13.000 Fl+re-
zstM Hiv. szám: SIKER A/309. (23908 K)_
1 fo részére albérleti szoba kiadó Erd : Nk Platán sor 7/A. II Iph. I.
em 1. az esti órákban. (238S6 K)_
Keresek Nk-n 1+2 léi vagy 2+1 lélszobás bdorozallan albérletet Érd: 06-20/570-685 vagy a 06-30/398-135Ös telelőin !23867 Ki
, Deák téren I emeleli, 50 nm-es. önáló roda blokk kodö Érd 313-
576-as tebfonon. (23888 K)_
K-t városrészben 3. emeleten, 2 szobás, vízórás telefonos, bdorozolt összkomfortos lakás kiadó. Bérleti df: 16 eFt+rezsi/tió. Kélhavi bért ebre kérek. Érd. 93/317-204-es telefonon pénteken és szomba-
lon (23639 K)_
55 nmes helyiség a Csengery dca 109. alatt kiadó varrodának vagy kft részére Aprástokal „tízabm" (Bigére Nk Pf. 154 címre kérek (23890 K) _
Jó állapotban lévő Gabi heverő eladó. Nk. Krdly d 45. Bor ferenc-né. (23829 K)
VEGYES
.Bogarasok\' figyelem! 1997. 08. 30-án (Nk-n) tartandó esküvőnkre nylon tetejű volkwagen bogár Ifpusú szkgH bérelnénk Erd. 93.371-284-es lebtonszamon az esti órákban Mmden megoldás erdekei
(23946 K)__
Zalakarosra szakácsol es pultost lelveszünk Érd.: 319-546-os letetonszamon. (23388 K)__
CD iras 500 Ft, lemezzel együtt csak 2000 FI Uj Super Nintendo gép 22.000 Ft Hívj a 06-30/462-199es telefonszámon (21055 Kj
Gyere lussunk együttl Szuper tehetőség főkért, de nemcsak liatabk-ruk! Ha tandsz, dolgozol vagy eleged van a főnöködből, ha zsebpénz kel vagy a komolyabb pénz érdekel seglhelek Teblonálj munkanapokon 16.00 óra dán, hétvégén egész nap a 06-20/565-ö69-es számon (23457 K)
Gitár, tangoharmontka. szrlelrzátor. zongora oktatási váltabk. Ugyanitt angol rryelvu szövegek lordtásál is valbbm Érd: Kiss Le-vente. Nk-Sánc, Új Élei u. 61 Helfon 20 ora dán (20603 K) Eladó 2x 1,30 m-es plalómérelü személygépkocsi dáridó ráfutó lé-kes, IÁ: 75 eFI., 1 db kézi kocsi gumikerekes 3 eFI-éri, 1 db. kompresszor, hozza lartály ¦ tefuvoszebppel 10 eFt-ert, 4 db Trabant kerek gunrval együtt 10 eFt-éri, 1 db orignál d lermény daráló molor nékul 6 eFl-ert. 1 db 330-as vilanymotör 10 eFt-ert Érd: NK Rózsa u. 1*. 4/13. Tel. 323-145-ös letelonon mindennap 16 ora után, hétvégén egész nap. (23891 K)
Dtpbmás hogy bdrkban kiseglö állást vagy gyermekJelügyetetet vállalna Ugyanezen számon érdeklődni lehel reáltantárgyak korrepetálása iránt Tel.: 323-126. 7-8 és 18-19 ora között, dr. Horváth
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Balázs József
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Dr. Vida Tibort
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
( A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Knausz László
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Göncz Ferenc
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
KIÁRUSÍTÁS! Zrínyi u. 20. szám alatt 8-12 óráig.„Annus néni Olcsó Aruk Boltjában" betegség miatt. Férfi öltöny; női- és férfi nadrágok; női ruhák, blúzok, blézerek, dzsekik, női aljak, női-férfi cipők, női külföldi bőr- és szövetkabátok stb. Érd.: Antal Józsefhé, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. 11/19. Tel.: 93/321-497.
Közgazdasági érettségivel, számláslechnkai ismeretekkel, angol-né-met-rrancia nyetvtudassat irodai gyakorlattal rendelkező fatál hölgy
álbst keres. Erd: 93/358-635, 16.30 után (238X K)_
Kevésbé használt. 2 db telt, 2 db üveges ajtó sürgősen, olcsón eladók. Érd: Bajcsa, Törökvári u, 140., vasárnap: 322-827 letelonon.
(23831 K)_
Középkorú nleltgens nő könnyebb, ülő munkál vállalna. TeL\' 312-
677. (23632 K)_
340 db új barna pala 100 Fi/db. 90 db 40x20x10-es uj vala sztalégla 63 Ft/db aron eladó. Nk Szigeti d 19. Tel.: 93/319-047. (23833 K) Kéményes gázkonvektor 8000 Ft-ért, világoskék öntvény fürdőkád 5000 Ft-éri eladó. Nk Szigeti d 19. 93019-047. (23834 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Enerqomal adomata mosógép kiváló állapotban sürgősen eladó 35 ezer Ft-éri Érd: egész nap, 322-085. (23835 K) Olvasni szerető nőnek nökjapját (régi szamok) ingyen odaadnám Tel.: 93,312-677 (23836 K)_
Energomal rrosógóp eladó. Irányár 22.000 FI Erd.: 93/316-366. (23837 K)_
Eladók: 3 db 3/4-es új lériiköpeny ízökl-lehér) 1200 Ft/db; ágykamis 1900 Ft; 1 db pincérmelény (zöld) 3000 Ft. Erd Nk Kazanlak 1/C.
4/3. 8.30-18-ig. (23837 K)
Szövetkezeti üzletrész, nevreszób ériekpapír azonnali álrással eladók Irányár 132.000 Ft Nk Kazanlak fel. 1/C 4/3. 8.30-1800-g.
(23838 K)_
Zalaszentbalazson a Hangdal vendéglő eladó Erd: 93/323-076
vagy 06-60396-447 (23639 K)_
Molorola 7200-as rádiótelelon eladó 17 ezer Ft-ért. Erd. 93/367 078.
(23840 K)_
Kőműves kisiparos vállalja epülelek kivitelezéséi, telújlasát, laposte-tők szigetelését, burkolást, sátortetők lelújflását. Tel: 18 óra után: 93,320-847 (23341 K)
Latöhegyen építkezésbe megmarad 17 db keim ebdo 1500 Ft-ert valamint kis Polskrra vab tetőcsomagtartó 2000 Fl-érl. Tel.: 93.014-
517. (23B42K)_
Audi 8Q-as automata, \'82-es évjáratú, komplett bontott alkatrészek eladok Eri. 93/322-170 leletor»n, 17 ora után. (23857 K) Siófokon örökös üdülési jog és az RCI-n kereszld nemzetközi cserelehetőséget biztosló 2 személyes apartman részvényei eladók. A jog a 41. heten all rendelkezésre. Kényelmes szobák amerikai Jellegű konyha, lobion. Az üdülőben söröző, tekepálya, biliárderem, koklél-bar, lárgyabterem, úszómedence, teniszpálya, szauna laláhaló. 690 000 FI. Érd.: Plánder Ingatlanközvello Iroda, Nk Kazanlak krt. 9. 93/520-111. (23864 K)_
10 Iteres prés darálóval. 10, 15, 20, 35 literes üvegbalonok, dohányzó asztal eladók Érd: Nk Csengery u 46 Kökérryesi. Tel.: 312-116.
(23918 K)__
Teniszoktatás gyerekeknek, lebőtteknek Érd munkanapokon, 9-10 óráig, 14-16 órag, 315-424 telefonon, Kiss Tibomé. (23919 K) 4 demü fűnyíró 13 ezer Ft-ért. új, benzines szegélynyíró 26 ezer Ft-ért eladók Erd: 93/315-865. (23920 K)
Megbízható, munkájára igényes, 40 éves no mindennemű takarítást, háztartást munkál válal Érd. Nk Bartók B. u. 1. 2. em 5. délutáni
órákban. (23922 K)_>_
Megk.metl NAUMANN varrógép asztalai együtt ebdo Erd 93,314-
229-es telefonon. (23892 K)_
Biztonsági or állast kérés Nk-án. Erd.: Nk, Kazanlak 3/c. 2L.
Göncz. (23B93 K)__
230 l-es Gorenje melyhülő szekrény obsón ebdo Erd 321 ¦ 101 -es
letelonon (23923 K)_
1 eves Energoktt automala mosógép kiváló állapotban ebdo 35.000 Ft-ért. Érd: 322-085-ös telefonszámon egész nap. (23924 K) Beltéri, vésett, betétes ajtók ebdó. Érd.: 313-578-as tebtonszamon
(23925 K)_
Élelmiszerbolt! kiváló hdopdt okson ebdo Erd 93O18-0o7es tele-Ionon. (23926 K)
Az űiidvari hegyen perzsaccat talállak. Erd. Jebsbs Palné, Újudvar. Ország u. 64. (23927 K)
&ad, 1 db certrtuoa, 1 db. étkezőasztal. i IX\'53 123928 Kj
Eladó natúr kombinálhalo gyermekagv újszerű álbpolban 30.000 Ft
ért Tel. 317-501 es Ibtoron (23929 K)_
270 l-es prés ebdó vagy Simson S 51 -re cserehető. Erd.: NK Baj-csai u. Sl \'(23930 K)_
telefonon. (23931 K)
Szövetkezeli üztelresz, nevreszolo értékpapír ebdó. Azonnali átírássá. Irányára: 121.000 Ft.készpénzben. Vagy cseretehetó\'ségek Ár-megállapodás szerint. Érd: Nk, Kazanlak 1/C 40. 9-18 óráig.
(23932 Kj_._
Eladó 2 db 3/4-es lérli u| kopenvek ára 1300 Ft* es függöny ágy-karms. Ara 1700 Ft Erd.. NK Kazanlak 1c. 4 3 5 30-18-Q.T23933 K) ERIKA láskaírogép ebdo Érd: 322-146os letelonon. (23934 K) űvermel autouk;.r. \'V\'O Fl-ert eladó\'. Érd. 93022-137-es tel.szamon
az esti órákban (23935 K)_
Szeretne időt megtakarítani gépkocsija átírásakor7 Erd: 322-916-os lebtonon 20 óra dán í2Tv> Y
Bevezetett. 9 eves videotéka üzlet bkással egydl ebdó. Üzletrész 40 nm, lakrész 39 nm. Minden megoldás érdekel. Tel: 06-30O66-167es telefonszámon. (23937 K)
Akiéin 4 db Fial, Lancia, Lada típusokra jók ebdó Erd.: 93011-702-es lel számon. (23938 K)
Nk-n a vasdálomás közebben bdé ebdo vagy kiadói Érd: 93016-835-ös telefonon az esti órákban (23939 K)
Sportvlorlás 2 éves, család okok miatt eladó. Irányár. 250.000,-FI. Erd.: 06-30/590-413-as telefonon (23940 K)
Gyermek kerékpár 3 éves kortól, kétkerekűvé álabkthajo, kontrafé-kes. balbnos, lartabkgumrval újszerű álbpolban ebdo Érd: Nk, Ka-
zanbk3/d H/8 Strausz. (2394Í Kj_
Alig használt, bontásból származó, beüvegezetl (3 szárnyas és két-szamyas) ablakrámák lok nékul {mérete 135 x 55 cm, 20 db) eladó.
Erd 317-736 vagy Nk Kodály 4/B IV/12.alatt. (23942 K)_
Eladó ofcsón ió minőségű bortott fa gerendák 70 db üj B 30-as tégla 40 Ft/db. 100 db pab 10 Ft\'db, valamid 2 q meszhidrál 1200 Erd.: 311-742-es telefonon. (23943 K)_
240 les hűtőszekrény ió álbpolban, es 1 db kerekes rokkan! kocsi,
új álbpolban ebdó Erd.: 314-420-as telefonon. (23944 K)_
Radiátor, új építésből visszamarad! Dunaién Lux DK 600/840 5 db, DK 600/720 eíadó áfa nélkül. Irányár 11 eFt/db. Erd: 319-311-es te-lefonon. (23945 K)__
Kiváló albpolú 8AUER, egysoros, gunrkerekű csatos, 44es méretű, alkj hasznáfl GÖRKORCSOLYA áron aki 14.000.-Ft-ért ebdó. Érd\'
93023-868-as telefonon (23985 K)_
Falibaba sürgősen eladó Erd: 311-014es teleionon. (23986 K)
17 éves lány, kereskedelmi lanub, nyári szünidőre munkál válalna Nagykanizsán, vagy környékén Érd. Nk, Pblán sor. 6/A. C/2. Piskor Zsanett vagy a 93/316-583-as telefonon (24020 K)
PARTNERKERESŐ
45/160/53 önhibáján kívül ervál hölgy keresi annak a rendes, kedves lóriinak ismeretségét, aki társa lenne. Levetekel „Piros rózsa" jeligére,
Nk Pf.: 154-re várok (22591 K)_
Egy értebiiségi, független, csinos, lligrán röfcjy, aki 42 éves, 165 cm magas, varja a levetet annak a lüggetlen. nemdohányzó, intellgens, jo megjelenésű urnák a levelét, aki 40-46 év kor közötti „Gyöngyvi-lág" jeligére, Nk Kazanbk krt 9. Plánder Hirdető címre. (23334 K) „Tavaszi találkozás" jeligére várom független, 47 éves korig olyan hötay bvebt, aki minden hibámmal elogadia. igazi társra vágyó független 47 éves férfi vagvok Gyermek nem akadály Nk. Kazanbk &
Plánder Hirdelóbe varom a levetekel. (23167 K)_
28 éves 168 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől mentes, barna hajú, intelnens, lüggetbn fbtalember keresi ebte párját Olyan hölgy személyében, aki nem a királyfit várja a fehér lovon, hanem a tokion élő íf|Út. Kizárólag vidéki hölgyek jebntkezesének „Az étel együtl könnyebb" leígére Plánder Hirdetőbe Nk Kazanlak 9. várok levelet. (23171 K)
..Tulipán" jeligére várom olyan 40-eves hölgy tevelel, aki karos szenvedélyektől medes, egy 42 éves, 165 cm magas független rendezett anyagiakkal vidéken eb\' Iblatember NK Kazanbk 5 Plánder Hirde-i |v . ¦-\',?< K)
„Pünkösd rózsa" jeligére várom 55 eves korig olyan ur tevelel, aki szeretelel adni és kapni akar, ha erre vágysz, akkor Iri egy lüggetlen 52 éves egzisztencaval rendelkező szeretetre melo fSolgyneK Pbn-
der Hirdetőbe, Nk Kazanlak kii 9 címre f23481 Ki__
174/56 éves fiatalos káros szenvedélytől mentes igenyes özvegy ember keresi nem dohányzó, arányos testalkatú höbvet, aki otlhonába kölözne. .Szeretet" plgere Nk Kazanlak 9 Plánder Hirdetőbe
(23482 K)_\\_
Nem térjel keresek, csifan egy keltemes modorú lüggellen, vidám természelü, irlelligens |obarat-:-t, iki -.zabj\'Jidejének kellemes eltöltéséhez társai keres Szerelem az dazást, természetet, sportot 49/16263 kg barna hajú, lüggellen. magamra es környezetemre igé-rr,» .ag.ok „Párosan szép az élet" jefigére várok levetet a Nk Ka-
:.:«rlik V- fíander Hinelobe ¦^\'¦¦Ki "_
44 éves nem független lerli szabadrkis partnert keres csinos hölgy személyeben. Levelekel „Diszkre- jeh\'.pie a Plaiv.ter Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9-be kérek (23494 K)
Erzetemgazdag, inlellgens, györaeden szenvedélyes, 40es, humán értelmiségi, sajál lakással rendekezo lerti keresi értelmes, csinos, ösznle, hűséges társát Levetekel .Rejtelmek" jeligére Nk Pt. 255 címre kerek (23617 K)
Komoly férfi ismeretségét keresi 55 éves korig egy 48 eves, barna, vidám lermészetú özvegy hölgy Levelekel „Kéz a kézben" jeligére, Plarxter Hirdetőbe. Nk. Kazanlak kii 9-be kérem 123666 K) Egyedd éb. dpbmás tialatember rendezett anyagiakkal keresi étele párját. Olyan vékony leslafcalú, nemdohányzó lányok tevelét varom, akiknek még nincs gyermekük de szeretnének akik 35 évnél fiatalabbak és 156-165 cm magasak Leveleket „Barát egy ébten ál" jeh-gére kérem Nk Kazanlak krt. 9 Plánder Hirdetőbe. (23667 K) 40/16863 etvál, értelmiségi nő rendezett anyagiakkal keresi kizárólag lüggellen, jő megjelenésű, rlelkgens lerlt ismeretséget tarlós kapcsolat cé|abol Levelekel „Fehér orgona" jelgére Plánder Hirdetőbe, Nk Kazanlak krt 9-be kérem (23663 Ki Keresem komoly kapcsobl kialakításához a társam 43 éves korig. Magam független, 43/176 cm magas, vidéken élő, stabil anyagiakkal rendelkező, független lerli vagyok. Levetekel „Korrory kapcsobt" bigére. Pbnder Hr.jetóbe, Nk Ka:anl,-,i krt 9-be keren, (Í3669 K-
J.ia akác" jeligére várom kedves (rjlgyem a levelét, ha még nem mdl el 42 eves, barátra, társra vágyik. Én egy 41 eves, függetbn, reiKtezetl anyagiakkal biro, I.V1. rn rrugas, kan:.s swwecfelylöTmentes lérli vagyok Pbnder Hirdető. Nk Kazanbk krt 9 (23670 K)
38/154 cm magas, elvált, 2 gyermekével élő hölgy megismerkedne tartós kapcsobl íébatvl hasonh vJ.ttsagjkkal n»n k>lk?:- íjtral 4:. éves kong. Levetekel „W/ar" jelgére, Nk Kazanbk krt 9-be kérem
Plánder Hirdetőbe (23671 K)_
Kelbmes megjetenésú, értelmiségi, 43 éves barátnőmnek barátol keresek független, lemperamenlumos. jó megjelenésű úr szemék/eben. Levelekel ^arálság; bigére. Nk Kazanlak krt 9 Plánder Hirdető címre kérem. (23672 K)
24 éves lüggetlen nő kisfiával komoly gondolkodású, rrtelligens urak ietertkezeset várja „Életre sioiv\' bigére levetekel a Nk Pf. 154-be
várok. (23706 K)_
..Fehér rozsa" ielgere varom magas nem dohányzó értelmiségi ur tevéiét 46 eves kong egy 40 eves 165 cm magas értelmiségi rerrtezett anyagi kófülmenvek kőzött éb ruggetlen hóbj. Nk Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe kérem. (23779 K)
42/182 cm magas értelmiségi fiatalember megismerkedne korban hozzá ib csinos, kedves hölggyel „Közös nyár 2" jeligére Nk Kazanbk 9 Plánder Hirdetőbe varok levelet (23730 Ki .Nyár kettesben" jeligere varom 3? eves korig olyan hölgy levelét, aki komoly kapcsolat kialakítására vágyik Varja levelet egy 34 éves magas, lüggellen, jó megjelenésűnek tartott igazi, társra vágyó lialalember. Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe
várok levelel. (23781 K)__
Tarstabn, magányos, baralra, larsra vagyrk, keresse a Plánder Hirdető Irodát, ahol jeligés hirdetését tebdhalia. Keresse, hogy jeligés hirdetések djan kereshessen. Nk Kazanbk 9 Munkanapokon 8I9
12,14-17 orág, 93020-111 letelonon. (23782 K)_
40-es, filgrán, csinos nő nyárra szabadidős partnert keres. Telefon-számos tevéi előny Leveleket „Vadrozsa" jeligére. Nk Pl: 154-be kérek 123851 K)_
55 718
A legújabb adatok szerint jelenleg 55718 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonkettő csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenhárom nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán hét polgár halálozott el, mindegyikük városunk lakója volt. A hét folyamán nyolc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, hatvanhetén pedig kijelentkezni kívántak. Hétvégén hét párt esketett az anyakönyvvezető, ebből hét fő nagykanizsai illetőségű.
42 éves. motelt, barna hajú özvegyasszony |özanófetü, becsütetes társat keres tartós kapcsolat céfjábóL Egy gyermek nem akadály Fényképes tevéteket „Remény\'\' jeligéié, Nk Ff: 154-be kérek. (23852 K)_
54 éves, efvál, vonzó, értelmiségi nó olyan lörfi ismeretségéi keresi, akivel szíiházba. mozfea jártialna vagy kjranduhalna. Leveleket .Kettesben szebb az étel\'jeligére. Nk Pl 154-be kerek (23853 Ki Magányos, 55 éves, jó megjelenésű, értelmiségi nő keres társai jo megjelenésű, nemdohányzó, érettségizett vagy értelmiségi lérfi sze-nK-íyot>h I k\'M Nk 11 \'\'-1 r.- N,.m i.\'ir>.tevű\' Hn>-i\'- l-rn^k
Í23854 K)_
Szép arcú, vidám hölgy, kisgyermekkel gyermeket szerető lérret keres Egy gyerek nem akadály. „Lakás van várlak" jelgére, Nk Kazán-
lak 9 Plánder Hirdető. (23865 K)_
Olyan fiatal lányok jetenlkezésel várom, akik a nyarat nem egyedül szeretnék eloltani, hárem kettesben egy kedves, vidám, jóképű, független, 170 cm magas fiatalember lársaságában. Várom teveteikel 19 eves kortól 24 éves kong. Nyan szabadidő koros elöltesel egy életre megabpozhatjuk. Leveleket „Tengerparti nyár" Nk Kazanlak krt 9 Plánder Hirdetőbe kérem (23866 K,
Jóképű, sportos, életvidám lialalember keresi barátnőjét komoly, kedves, csinos liölgy személyében Levelekel „Aphrodle" jeligére, Nk Pf.: 154-be kérek (23921 K)
Egy kicsi szomorkás, de mégis vidám, kedves es egy kjcsil szórakozott hangulatú, huszonéves leányzó keresi hozzailo társál egy kocsit férfias, de mégis gyermeki fekete, de ugyanakkor szőkésbarra hajú (szemű) máccso személyében Ha kedvel érzel hozzám, akkor vá-f\'iii leveled NI Pl 154 nmié OscuuirfyiigKP i239\')" Ki Gézangúz keresi Csinibabái. XX vagyok, a keresett höby ma* XXXV. csini, pajzán Tupírozott haj nem akadály. Jelige „Bambis-úveg" Leveleket NK Pf 154-re várok (23949 K) _
43 éves, érzékien vonzó, diplomás m szabadidőpartnert keres magas, egsziszlenciával rendelkező ú személyében. Levelekéi „Minden, ami akarsz" jeligére a Nk. Pl 154-re várok. (23950 K)
Fiatalos, irlelligens, rendezett körülmenyek között éb 50 eves lérli keres egyedübló, jó alakú, csinos, lüggetbn egzisztenciájú hölgyei lartós kapcsobl céljábóL Levetekel ^lom es vabság" jelgére a Nk. Pf. 154 címre kérek (23951 K)
46 éves, 167/63, 6 éve elvált, lüggellen intelligens, szeles lalókörü. komoly gondokodású, de vidám természelü, zenél, irodalmai, természetet, kránddasl kedvelő lérli megismerkedne 40-50 éves korig független hasontó adottságú hölggyel lartós kapcsolat cé|ából. Gyermek nem akadály Ha gépkocsija, jogosítványa van előny Levetekel „Csalódás utan bokí gsjg, r^iKiiiom" jeligére várok a Pl 154-re !23952
K)____
Szeretnék találni egy pzan életű, becsületes, korban hozzám rlki társai akinek nem a kabnd es a gazdagság a fontos 47 éves özvegyasszony vagvok. „Hűség" ielgere a Nk Pf 154-re varok levetet.
(23953 K)_
Keltemes megjebnésu, filigrán alkatú, 48 eves, értelmtsegi hogy keresi őszinte társat, irteligens, ápolt. f> megjelenésű, nemdohányzó irr szemeryebeii Kalaixk^rok kíméljenek1 Levelekel „Vártak" jelgére a Pf 154-re várok (23954 K)
49 eves, erváH, gyermeket egyedd neve ló, lialalos hogy sapi lakassál komorV szándékú Mffl l rneretsegel keresi. Levelekei .Kelten könnyebb" jeligere varok a Nk. R 154-re (23955 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és faj-tisztit kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák héttőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - « akik egyébként bekerülésükkor ol- z tást kapnak, s pontosan nyilván tar- . lottak - szombatonként délután kel- ^ tőtől háromig - költségtérítési díj fi- < zetése ellenében - elvihetők a Sánc- n ban, a Thury-laktanya mögött talál- § ható menhelyről. M
INGYENES
lakossági apró
feladható:
nagykanizsa, terv u. 3.
telefon:
93/310-340, 312-308
tjttfit, tm t tttrlttztttifit*j*&M €* mi\' íir&tÚtíC HÜbtt Wí^íW
mrpcJlCt Hámra
32 KANIZSA - i 997: június 6.

ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA
A munkanélküliség a falvakban ugyanúgy szedi áldozatait, mint a városokban - derült ki a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás Álláskeresők Klubjának csütörtöki alakuló ülésén Szepetneken. A kistérségi társulás egy évr"e nyerte az Országos Területfejlesztési Alapítvány pályázatát, melynek célja, hoy a községekben is hozzáférhetőséget teremtsenek különböző állásajánlatokhoz az ott élő dolgozni vágyók számára.
Az első klubösszejövetelre Szepetnekről mintegy húszan érkeztek, zömében középkorú lakosok. A kötetlen beszélgetés során elmondták, hogy miután valamilyen okból megszűnt a munkaviszonyuk, szinte képtelenek elhelyezkedni, mert az első dolog, ami a munkaadói érdekli, a kor, a második a lakóhely. Bizony a falvak ilyen szempontból hatalmas hátrányban vannak.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. .Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 3-ától 16-áig: A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
- 4-től 12-éig: I. MAGYAR MACKÓKI ÁLLÍTÁS Várjuk a MACKÓbarátokat a HSMK kiállítótermébe, naponta 8.30-18 óráig
- 6-án 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„Kovásznán jártunk..." (Er-^. dély) videofilmes előadás testvérvárosunkról
Domina Erzsébet kistérségi menedzser, a klub vezetője három dolgot tartott igazán fontosnak: a tájékoztatás helyi jellegét, a gyors hozzájutást friss információkhoz, és a segítségnyújtást akár egy önéletrajz megírásában, akár telefonok lebonyolításában. Állandó kapcsolatot tartanak fenn a kanizsai Munkaügyi Központtal, ahonnan a legújabb álláshelyekről kaphatnak értesítést a munkanélküliek. A klub tagjai egy hónapban egyszer gyűlnek össze, de Domina Erzsébetet megtalálják az irodában, így bármilyen kérdéssel hozzá fordulhatnak.
Mindenki tisztában van azzal, hogy megfelelő állást találni manapság rendkívül nehéz, főként családos embereknek. Ok érthető okból nem mennek el 15 ezer forintért dolgozni, de ha a maszek több fizetést ajánl is fel nekik, a bérletet, kosztot nem fizeti, aminek a költsége alkalmasint a havi fizetés felét is elviheti. A helyzet kilátástalan, de nem Reménytelen. Ez a program talán nagyobb esélyt nyújt a községekben a munkanélkülieknek az elhelyezkedésre.
Házbetörés, biciklilopás
Múlt héten egy ablak befeszítésével jutottak be egy nagykanizsai családi házba eddig ismeretlen tettesek. A betörök zsákmánya közel százötvenezer forint értékű műszaki cikk és ruhanemű volt. A Rózsa utcában hiába lakatolta le mountain bike kerékpárját annak tulajdonosa, 20 ezer forintnyi kárt okozva így is ellopták.
Szél védőlopások
Rájár a rúd mostanában a kanizsai kis Polski tulajdonosokra. Előbb ugyanis a Liszt Ferenc utcában tüntették el egy ilyen típusú gépkocsi szélvédőjét, majd a Munkás úton követték el ismeretlen tettesek ugyanazt a bűncselekményt. Talán az első nem volt jó. Ugyanakkor meg is került egy ellopott gépkocsi, a rendőrség ugyanis lakossági bejelentés alapján a Csónakázó-tónál megtalálta azt a fehér színű Wartburg gépkocsit, melyet a múlt héten loptak el.
Szénatüzek
28-án éjjel riasztották a kanizsai tűzoltókat, szerencsére nem tűzhöz. A Kazanlak úton az útra ömlött olajosbenzines szennyeződést kellett feltakarítaniuk. Két szénatűzhöz is vonulniuk kellett az elmúlt héten a kanizsai tűzoltóknak, először elsején egy Balaton-magyaródi szénabálatüzet oltották el. majd 2-án hajnalban a nagybagolai hegyen mintegy 8 mázsa rétiszéna gyulladt ki.
Elkésett -megpróbálta - lebukott
Május 24-én az önkormányzat kérésére üzemeltették ,azt a nemeshépi
ideiglenes határátkelőhelyet, melyen át egy szlovén hölgy is hazánk területére lépett. Május 26-án este hat órakor azonban már nem üzemelt, ennek ellenére a hölgy a lelakatolt határsorompón is át kívánt hajtani. Tettének véghezvitele érdekében a sorompóról a lakatot már le is feszegette, amikor a megjelenő határőrök feltartóztatták. Ellene a szabálysértési eljárást is lefolytatták.
Határsértők vegyesen
Június 2-án, hajnalban Rédics község térségében a határtól mindössze 10 méternyire tartóztatott fel egy halársértő csoportot a határőrség járőre. A hal fős csoportban román, equadon. szerb és banghladesi állampolgárok próbálkoztak a határ illegális átlépésével. Egyikük semmilyen okmánnyal sem rendelkezett. így állampolgárságát sem lehetett egyelőre megállapítani. Ügyükben a vizsgálat még folyik, de azt már sejtik az illetékesek, hogy a csoportot szervezett úton juttatták a határ közelébe, ám ott sorsukra hagyták őket.
Határforgalom
Május 26-tól június 2-ig a magyar szlovén határon 91500 utast és 34148 járművet, míg a magyar-horvát határon 193805 utast és 60374 járművet ellenőriztek a határőrség munkatársai. Beutazási feltételek hiányában huszonegy külföldi állampolgárt kellett a határról visszafordítaniuk a magyar határőröknek. A Sármelléki Ideiglenes Átkelőhelyen hét repülőgépet és azok 113 utasát ellenőrizték.
KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁS
Átadták a véglegesen elkészült idegenrendészeti célokat szolgáló úgynevezett közösségi szállást a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság kanizsai székhelyén. A hivatalos átadáson meghívottként részt vett a belügyminisztérium helyettes államtitkára, Lajtár József és Tüttő István kanizsai alpolgármester is. Ezzel az épülettel régóta húzódó problémát sikerült lezárni, mivel az eddig ugyan-
ilyen célokat ellátó murasze-menyei létesítményt több szempontból is bírálatokkal illették, viszont ez az új épület minden efnberi és szakmai szempontnak és kívánalomnak megfelel. Itt azon személyek kerülnek elhelyezésre, akiknek az idegenrendészeti hatóság kijelölt helyen történő tartózkodását rendelte el. A beruházás a Magyar Államkincstár finanszírozásával jöhetett létre, és
közel 76 millió forint értékű. Az épület több ¦fhint 600 négyzetméter alapterületű, a földszintjén került kialakításra a külföldi állampolgárok elhelyezésére szolgáló hét szoba, külön női és férfi vizesblokk, egészségügyi szoba, valmint melegítőkonyha, étkezde, értékmegőrző és vizsgáló helyiség. A közösségi szálláson optimális esetben harmincöt személyt képesek elhelyezni, de kényszerhelyzetben ez a szám akár hatvan főre is bővíthető.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
¦\'«JTr.ATfl*5\'
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tólh Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Aulai Lívia, Borda Menyhért. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Kiadja a Kanizsa Újság KII. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kfl. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta.-a MelóEHAK és a Kanizsa Újság Kfl. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Fl. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
UGYE TUDJA, HOGY I|AVI EGY KÖBMÉTER
HULLADÉKOT DÍJMENTESEN KIVIHET A BAGOLAI HULLADÉKLERAKÓ TELEPRE?
Pedagógusok köszöntése
A pedagógus szakszervezet szervezte meg azt a kulturális rendezvényt, amelynek keretében a kanizsai pedagógusokat köszöntötték a pedagógusnap alkalmából.
Az ajándékműsorra a Hevesi Sándor Művelődési Központban került sor, ahol vers-sel-dallal kedveskedtek a tanítóknak, tanároknak, óvónéniknek, dadának a szervezők és a közreműködők.
Jelentések:
VEKTOR ÜGY
BAJCSA
(6-7. oldal)
Lakás vagy nyomortanya?
Nem is tudom, hogy mit mondjak róluk. A Csengery utcaiak? Rettenetes, hogy hogyan néznek ki. Omladozik a vakolat, hiányos a tető csere-pezete. Még nekem is iszonyú. Dehát ugye mit csináljak? Pénzem nincs, segítségre meg honnét számíthatnék. A Dózsa György utcában lévő épületről meg azt hiszem, nem is kell mondanom semmit. Ki az ma Kanizsán, aki nem ismeri a „citromszigetet" és annak lakóit? Mert szerintem mindenki ismeri.
(6-7. oldal)
Kanizsai nő -Katona Noémi
- Tulajdonképpen hobbim és hivatásom a kórus, nagyon sok örömet lelek ebben a munkában. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétől érkezett nemrégiben egy felkérés, hogy segítsek feltámasztani a zalai kórushagyo-mányokat, ugyanis e téren nagyim nagy elmaradások vannak a megyében.
Nemrégiben szerettem volna a város énektanárai számára egy L.akner Tamás előadást megszervezni, ám mindössze három énektanár mutatott érdeklődést, így le kellett mondanom.
(20. oldal)
Kinevezések átadása
Az elmúlt héten vehették át kinevezésüket bizonyító dokumentumaikat azok az intézményvezetők, akiket a közelmúltban neveztek ki oktatási-nevelési intézményeink élére. Új kezdeményezésként idén első alkalommal mindannyian egy helyen és azonos időpontban, a polgármesteri hivatal művelődési osztálya által szeryezett eseményen jutottak a kinevezésüket igazoló dokumentumok birtokába az új igazgatók.
Az MDNP-nél a kapitány
A Magyar Demokrata Néppárt kanizsai szervezete meghívásának tett eleget az elmúlt héten városunk megbízott rendőrkapitánya, Horváth István. A pártcsoport tagjai, meghívottai és vendégei előtt Czupi Gyula mutatta be röviden a kapitány eddigi pályafutását, majd Horváth István beszélt magáról és korábbi munkájáról. A kanizsai közbiztonsági, bűnözési, közlekedésbiztonsági helyzetről, a rendőrök munkájáról, munkafeltételeiről is tájékoztatta a jelenlévőket. Kérdésekre válaszolt a
rendezvény második felében, melynek során szólt a kábítószerhelyzetről, a bűnözési statisztikáról, a kanizsai bűnelkövetések fajtáinak arányáról, a rendőrségi tevékenység nyilvánosságáról, az oktatási intézmények és a szülők illetve a rendőrség együttműködésének szükségességéről. A március óta megbízott rendőrkapitány átvilágítása megtörtént, az önkormányzatok véleményezése folyamatban van; információink szerint kinevezésére hamarosan sor kerül.
MEGJELENIK
ÁRA: 35 FI
KANIZSA
dél-zalai hetilap
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telelon/lax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 24. szám 1997. június 13,
Üléseztek és választottak
lúnius első vasárnapját most nem otthoni pihenéssel töltötték a fuvarozók. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa és Térsége Fuvarozói Tagozatának elnöksége ugyanis tanácskozásra hívta tagjait, mégpedig fehér asztalok mellé, a Central Szálloda éttermébe. A megjelenteket ezúttal is Tóth Tamás elnök köszöntötte. Indításként szakmai tájékoztalókal hallhattak a jelenlévők. Elsőként Varga Péternek, a Zala Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatójának tájékoztatója hangzott el a sárga rendszámmal, a hétvégi forgalomkorlátozással kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a várható KRESZ módosításokról. A Zala Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság munkatársa pedig a térségünkben várható közútfejlesztő beruházásokról és országos viszonylatú tervekről is szólt. Nem maradt el a reagálás sem. Többen említették a közúti ellenőrzések következeden voltát. Ne azl ellenőrizzék, ami látható! -mondták a sárga rendszámmal kap-
csolatban. A feketemunka kiszűrése valóságos titkosszolgálati módszereket kívánna, de ennél többet ér az együttműködés - mondta viszontválaszában Varga Péter igazgató. Szó esett még többek között a hétvégi forgalomkorlátozás törvényének merev alkalmazásáról, a fuvarozókat „sújtó" vissza-visszatérő szaktanfolyamokról, a nem körültekintő útkarbantartásokról, az országos úthálózat fejlesztésének szűkös pénzesz-közeirőí.
Az elnökségi beszámoló a tagozat éves munkáját összegezte. Tóth Tamás elnök kritikus hangon szólt a kamarai apparátusról. Most is jellemző az érdekvédelem hiánya. Noha a kamarától követelni csak úgy lehet - mondta -, ha pontosan tudjuk, mit is akarunk. A tagozat a megalakulásával bizonyította - hiszen ilyen alig van más megyében -, hogy összefogja a szakmát, és közösen határozza meg a tennivalókat. Ha szükség van rá, akkor lobbyzni is kell, elengedhetetlen a jobb együttműködés a helyi önkor-
mányzattal, a megyei kamarával. Folyamatos munka a súlyadó csökkentésének kérése, és született már díjkedvezmény a kötelező biztosítás fizetésével kapcsolatban. Az érdekképviselet megköveteli, hogy a befizetett tagdíjak valamiképp visszaforgathatok legyenek - akár pályázatok kiírásával, akár más juttatások biztosításával. Úgy kell tovább munkálkodni, hogy a kamara a szakmáéit dolgozzon, ne magáért az apparátusért - mondta az elnök záró gondolatként.
Makovics József elnökségi tag kiegészítésként megerősítette azt a tényt, hogy a tagozat nem csak megalakult és fizeti a tagdíjai, de azt is tudja, hol tart most, mii kell tennie, hogy az elképzelt érdekvédelem olyan legyen, amit a szakmabeliek elvárnak ebben a térségben.
Az elnökségi tájékoztatót a tagozat új elnökségének megválasztása követte. A jelenlévők nyílt szavazással erősítették meg Tóth Tamás elnök továbbra szóló tisztségét. Ugyanígy kaptak bizalmat az elnökségi tagok is: Makovics József, Lakatos István, Tamás Ottó, Gájer Sándor és Iszák Zsolt.
Végezetül Szili Dezsőnek, a Nagykanizsa és Térsége Kamara Elnökségi tagjának ismertetője hangzott el a térségi kamarák szerepéről, az ősszel tartandó kamarai küldött-választásokról._
Tóth Ferenc
2 ( KANIZSA - ÖH^yuHÓH^yxt J
bizottságok!
_______ Ili
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Rendelettervezetek
Területértékesítések
Erzsébet tér 14-15.
Szerdán délután a szokásos időben ülésezett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Első napirendi pontként ismét az Erzsébet tér 14-15 sorsa került terítékre. Sónicz István javaslatára a bizottság úgy döntött, hogy várjanak fél évet a beruházás körüli teendőkkel, ezalatt elválik mi lesz az épület sorsa, ha hasznosításra kerül. Abban az esetben amúgy is másként folyna le a felújítás. Szeptember 30-ig kell eldőlnie mi lesz az épület sorsa, s október 15-e körül kíván a bizottság a beruházási programmal foglalkozni. Nem javasolja a bizottság a Munkás utcai élelmiszerüzlet melletti terület értékesítését. A főépítészi véleményből kiderül, ha ennek a kérésnek enged a polgármesteri hivatal, a többi tulajdonos is kérhetné ugyanezt, s az ennek során kialakuló álláspontok nem illeszkednének az ottani településszerkezetbe. Értékesítésre kerül a miklósfai sportpálya is, e határozati javaslatával a bizottság a költségvetési rendelet vonatkozó részét hagyta helyben. A bizottság azt javasolta a közgyűlésnek ne változtassa meg vételi szándékát a volt növényolajgyár területére vonatkozólag, annál inkább sem, mert úgy tűnik egyelőre ez az egyetlen hely, amely a logisztikai központ telepítésére alkalmanként szóba jöhet. Ugyanakkor a bizottság további a logisztikai központ elhelyezésére alkalmas területek feltárását is javasolja a polgármesteri hivatal illetékeseinek. Ennek utolsó időpontja június 30. A bizottság azt is kérte, hogy a logisztikai központ telepítésének általános feltételeiről is kaphasson tájékoztatást. A bizottság támo-
gatta azt a javaslatot is, amely a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edényzet beszerzéséhez központi pénzforrásokat kíván megpályázni. Eredetileg erre a célra a hulladékdíjban egy tízszázalékos emelés szolgált volna, ám ez kikerült a szerződésből, hogy csökkentsék a lakosság terheit. A közponü források mellett természetesen az önkormányzatnak is kell forrást biztosítani az edények megvásárlásához. Ennek technikai részleteit a gazdasági bizottság hivatott kidolgozni. Minél egyszerűbb lámpatestek elhelyezését javasolja a bizottság a Vasemberházba. A VKB ezen az estén döntött az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről, és az önkormányzaú tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről alkotott rendelettervezetről.
_d.é.
Pénzügyi Bizottság
Vektor-ügy
Önkormányzati házingatlanok elidegenítése
Bérlemények
Legutóbbi ülésén első napirendként a Vektor Rt-vel kötött szerződések vizsgálatát zárta le a Marton István-vezette bizottság. Véglegesített és pontosított jelentésük a közgyűlés elé került. (Teljes szövege lapunk 3. oldalán olvasható.)
Ezt követően az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló rendelettervezet módosításáról tárgyalt a PB. A bizottság annak a véleményének adott hangot, hogy a rendelettervezetet szeptember harmincadikáig kell módosítani. A bizottsági határozat szerint határozott időre kell változtatni a polgármester által saját hatáskörben kiutalt lakások bérleti jogát.
Dr. Lukácsa Erzsébet azt javasolta, hogy vegyék fontolóra
újabb kedvezményes értékesítési akció lebonyolítását.
Utolsó napirendként a bizottság a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok elidegenítéséről szóló rendelettervezetről tárgyalt, az előterjesztést támogatta.
_ \' L. I.
Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
Bérbeadás Nagyrác utca Felújítások
Elsőként a Vízmű kezelésében lévő egyik önkormányzati ingatlan bérbeadásáról tárgyalt a bizottság. Egy telefontársaság húsz évi használatra kérné a területet havi tizenkétezer-ötszáz forintos négyzetméterenkénti árért, őri Sándor szerint ez olyan alacsony bérleti díj, hogy ennyiért garázst lehet bérelni. Kálócziné Eberling Márta, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője elmondta, hogy hasonló célra még nem adtak bérbe ingatlant. A mezőgazdasági célú ingatlanok bérbeadása esetén kettő forint havonta a négyzetméterenkénti ár. Ez ahhoz képest magas. Stahl György tizenötezer forint \'havi díjat javasolt. Kalmár István azt javasolta, hogyha a bérlő hibájából a bérleti szerződés megszűnik, a felépítmény elbontása a bérlő kötelessége legyen. A GVB az elvi hozzájárulást megadta az előterjesztésben szereplő értékesítéshez.
Ezt követően a Nagyrác utcai volt iskolaépület került napirendre. Dr. Bárányi Enikő emlékeztetett arra, hogy a közgyűlési határozat szerint az épület hasznosításából befolyó összeget az iskolára kell fordítani. Mivel közeledik a szeptember, igyekezni kellene a feladat megoldásával. Vagy a Kisrác-óvoda és az öregek otthona kiköltöztetésével és az épületek értékesítésével kellene próbálkozni, vagy le kellene bontani az ominózus ingatlant és lakótelke-
id, június 13.
ket kellene ott kialakítani. Bozsoki Imre, a műszaki osztály vezetőhelyettese elmondta, hogy van más elképzelésük is a hasznosításra, ennek kimunkálása folyamatban van. Deiszinger József kérte, hogy a képviselőnő által javasolt két variációt dolgozzák ki és ez a műszaki osztály véleményével együtt kerüljön az önkormányzat elé.
A II. számú felnőtt háziorvosi szolgálatnak helyet adó épület felújítási költségeinek biztosításához és a Védőnői Szolgálat Csokonai utcai bázisának kialakításának finanszírozásához szükséges pénz biztosításához a GVB hozzájárult, a hétszázötvenezer illetve 1,7 millió forint e célú elkülönítését javasolta a közgyűlésnek.
A palini iskola felújítására előirányzott húszmillió forint felhasználását javasolta a bizottság.
A szelektív hulladékgyűjtés edénybeszerzéséhez elkészített KKA-pályázat beadását a GVB negyed évvel elhalasztani javasolta.
Ezt követően a Vásárcsarnokberuházás pénzügyeiről tárgyalt a bizottság.
_L.I.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Bajcsa
Összeférhetetlenség
Lakbéremelés
Legutóbbi ülésén a bajcsai lakásépítésekkel kapcsolatos vizsgálati jelentés végleges szövegét tekintette át a bizottság. (Ez lapunk 3. oldalán olvasható.)
Ezt követően az összeférhetetlenséget szabályozó határozat hatályon kívül helyezésével kapcsolatos felvetést - amely szerint olvassák fel a képviselői eskü szövegét - tárgyalta meg az ÜIKB. Ez a javaslat nem kapott szabad utat.
A lakbéremeléssel és a nem lakás célú önkormányzaú ingatlanok értékesítése során alkalmazott megbízási díjakra tett javaslatot a bizottság támogatta.
Zárt ülésen tekintették át az önkormányzat szerződéstervezeteit.
_LJ.
ím június n. Q K ÁNIZS A — Öttéan^KciKt^tt ^ 3

VIZSGÁLATI JELENTÉS
Tárgy: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/1997. számú határozata alapján elrendelt vizsgálat lefolytatása a Törökvári úti lakásépítések önkormányzati szerepvállalásáról.
Az ügy lehetőleg teljes körű kivizsgálása érdekében bizottságunk megvizsgálta a hivatalban e tárgykörben fellelhető dokumentumokat, ezt követően Bajcsán, a Törökvári úti építkezésekkel kapcsolatban meghallgatta a tulajdonosokat, majd helyszíni bejárást végzett a felépült házaknál.
I. A jegyző által a bizottság rendelkezésére bocsátott hat kötegnyi dokumentáció megvizsgálása után megállapításaink az alábbiak:
1. A lakótelkek adásvételi szerződésében a GVB által korábban megállapított 2 éves beépítési kötelezettség a felére, azaz 1 esztendőre rövidült. Az ingyenességről a GVB határozati javaslat tervezete alapján a közgyűlésnek kellett volna döntenie. Ilyen határozat nincs.
2. A hivatalban az adásvételi szerződés és az engedélyeztetés során szükséges dokumentumok (építési engedélyek kiadása, építési engedélyek módosítása, valamint a használatbavételi engedélyek kiadása - kettő kivételével) az átlagos ügyintézési idő töredéke (néhány nap) alatt készültek el.
3. Még ezt is meghaladó gyorsasággal, mindössze.egy nap alatt történt meg a tulajdonváltási jog kérelmének bejegyzése.
4. Ezek alapján megállapítható, hogy a hivatal az érintettek ügyeit nagy valószínűséggel a volt polgármester közbenjárására gyorsított eljárással intézte.
5. Továbbá megjegyezzük, hogy az építtetők közül két fő lakását az önkormányzat vásárolta meg, melyek forgalmi értékbecslését a volt polgármester személyesen végezte, és ez alapján került a vételár kifizetésre. Az értékbecslés nem polgármesteri jogosítvány.
6. Mészárosné és Soósék - a volt polgármester által kötött albérleti szerződések alapján - lakásokat további 4-5 hónapig - jogszerűen -térítésmentesen használhatták.
7. A kamatmentes kölcsön támogatására kiírt pályázatot a GVB elbírálta, melynek 8 napon át közszemlére tétele (kifüggesztése) elmaradt, ennek következtében észrevételezésre (15 napon át) sem volt mód.
8. Összefoglalva azt is megállapíthatjuk, hogy a hivatalban fellelhető dokumentumok alapján a hivatal dolgozói részéről érdemi mulasztás nem történt.
TJ. 1. A bizottság május 21-én az érintett építtetőkkel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának bajcsai kirendeltségén találkozott, ahol a 8 házat tervező Gyergyák Gyula a felkérésnek megfelelően megjelent, az egy lakást tervező Tóth László haláleset miatt kimentette magát. A kivitelező GÁ-BE Kkt. a délelőtt folyamán közölte a PB elnökkel, hogy az adott időpontban a helyszínen nem tud megjelenni.
2. Az építtetők egybehangzó megállapításai alapján kb. 6 alkalommal találkoztak a polgármesteri hivatal alagsori helyiségében. Először még 1996. április elején, ahol Suhai úr már bemutatta a GÁ-BE Kkt-t kivitelezőként. A terveket ezen kkt. rendelte meg. Sem erről, sem a következő alkalmakról emlékeztető nem készült. Suhai úr bejelentette, hogy a műszaki ellenőr (akit az építtetőknek kell felkérni) Zieger Vilmosné lesz, aki, mint az általa elmondottakból kiderült, a későbbi felkérést nem vállalta (de szakmailag segítséget nyújtott az esetenként hozzáforduló építtetőknek). Ez alátámasztja, hogy műszaki ellenőri szerződéskötés nem történt, így értelemszerűen ennek a díjazása sem történhetett meg.
3. Az építtetők az elbeszélgetés során felvetették, hogy a részükre járó lakásépítési kedvezményt az OTP-ből a GÁ-BE Kkt. Suhai Sándor igazoló aláírása után vehette fel. A bizottság ezt a feltevést Soós István építtető lakásépítési kedvezmény nyújtásáról szóló szerződésének tanulmányozása után megalapozottnak találta, különös tekintettel annak idézett 13. pontjára - „Alulírott adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződés szerinti lakásépítési kedvezmény (kölcsön) a kivitelező csekkszámlájára kerül átutalásra, a vele kötött megbízás szerint, az általa benyújtott - önkormányzat által jóváhagyott - számla alapján. Kivitelező: GÁ-BE Építőipari KKT. Nagykanizsa, Sugár u. 4.". A szerződés ezen pontja alapján a munkavégzést minden esetben Suhai Sándor igazolta aláírásával és az önkormányzat bélyegzőjével.
4. Ezek után megállapíthatjuk, hogy a volt polgármester az önkormányzattól erre a kötelezettségvállalásra felhatalmazást nem kapott, nem is kaphatott, mert Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ezen tényeket e vizsgálati jelentés tárgyalásáig nem ismerte.
5. A bizottság a helyszíni bejárás alkalmával azt is megállapította, hogy a kivitelezési munkálatokat sok esetben nem megfelelő minőségben végezték, melyből következik, hogy Suhai Sándor a számlák igazolásakor az építtetők érdekeit nem kellő gondossággal képviselte.
6. Felkérjük az ÜJK Bizottságot az ügy jogi minősítésére vagy minősíttetésére, hogy ezzel együtt a vizsgálati jelentést a közgyűlés következő ülése elé terjeszthessük.
Nagykanizsa, 1997. május 29.
Tisztelettel:
Marton István
a Pénzügyi Bizottság elnöke
Beszámoló jelentés a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 247/1996. számú határozata alapján a Vektor Rt-vel kötött megállapodásokról
A pénzügyi bizottság a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott iratok, valamint az 1996. évi beszámoló (zárszámadás) könyvvizsgálói véleményezése alapján állította össze jelentését.
A könyvvizsgálói véleményezés hatodik pontjából idézzük a szerződéskötésre vonatkozó legfontosabb megállapításokat.
„Az Önkormányzat első ízben 1996. január 17-én került szerződéses kapcsolatba a Vektor Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Rt-vel. Az alpolgármester aláírásával (és a jegyző ellenjegyzésével) megbízást kapott az Rt. az önkormányzatot - az átalakult vállalatokból - megillető belterületi földek utáni részvények és üzletrészek feltárására.
A szerződéskötés hiányossága, hogy az aláíró alpolgármester és az aljegyző kötelezettségvállalására jogosultsággal nem rendelkezett"
„A jogosulatlan szerződéskötést tovább súlyosbítja a szerződés 1.5. pontja, mely szerint: „A megbízó fenntartja magának a jogot, hogy az előzetes felülvizsgálatot követően az egyes gazdasági társaságok után esedékes önkormányzati követelésektől eltekinthet. Eljárást a megbízott csak a megbízóval történt egyeztetés és jóváhagyás után indítja."
Ez azt jelenti, hogy a jogosulatlan kötelezettségvállaló az önkormányzat nevében mindennemű további követelésről lemondhat.
Bár a további követelésekről való lemondást az ÁPV Rt. egyedi szerződésekből eredő kötelezettségeinek határidőben történő teljesítéshez kötötte, de a teljesítést - az önkormányzat által közvetlenül nem ellenőrizhető módon -egy harmadik személy: a Vektor Bróker Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt számlájára történő átutalással, illetve a részvények számára történő átadásával és nem az önkormányzathoz történő átutalással, átadással határozta meg. így a szerződések azon kitétele, hogy késedelmes teljesítés esetén „Az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel" ellenőrizhetetlen.
A szerződés ezen pontja a számviteli törvénnyel ellentétes a harmadik jogi személy közbeiktatása miatt.
Kötelezettségvállalásra felhatalmazással nemcsak az aláírók, de a polgármester sem rendelkezett mert az ügylet közgyűlési döntést igényel és egyébként is a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozott.
„Különösen kifogásolható a polgármester által 1996. március 19-én megkötött bizományosi szerződés, amely szerint a polgármester 26.540.000 Ft össznévértékű 2013/C Magyar Államkötvény 100%-os árfolyamon való eladásával bízta meg a Vektor Bróker Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt-t, 100 Ft (!!!) megbízási díjért
Az államkötvény eladásának indokáról a szerződésből, de a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból semmit sem lehet megállapítani, gazdaságossági számítás nem készült, a megbízott „szabadságfoka" pedig szinte korlátlan.
Az akció felületességét, megalapozatlanságát nem menti az a körülmény, hogy az összeg az önkormányzat számlájára 1996. ül. 20-án megérkezett."
„Még felületesebb és szabálytalanabb ugyancsak a polgármester által (iktatószám, ellenjegyzés nélkül!) 1996. április 10-én aláírt, a Vektor Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Részvénytársasággal kötött megállapodás, melyben az önkormányzat megbízást ad a Vektor Rt-nek, hogy nevében a DÉMÁSZ Rt. részvényeinek kárpótlási jegy csereügyletét lebonyolítsa", mely szerencsére nem valósult meg.
A könyvvizsgálói véleményben szereplő sikerdíj 8.185.600 Ft (készpénzben 4.764.600 Ft, míg részvényben 3.421.000 Ft), melynek átutalása a számviteli törvénnyel ellentétesen nettó összegben (önrészének levonásával) került kiegyenlítésre, számla megküldése nélkül.
Az 1996. január 17-i alapszerződés 3.1. pontjának 12%-os „sikerdíja" napjainkra az újabb jelentkezőknél 2-2,5%-ra mérséklődött.
A Vektor Rt-vel kötött szerződés alkalmával a volt polgármester többszörösen megsértette az érvényes előírásokat, legdurvábban akkor, amikor a közgyűlés megkerülésével utasította intézkedésre beosztottjait.
Az ügylet egyeden hozadéka volt, hogy az önkormányzat 68.230 ezer Ft-hoz egy évvel ezelőtt - soron kívül - jutott hozzá.
Nagykanizsa, 1997. június 05.
Marton István
a Pénzügyi Bizottság elnöke
Perindítás a GÁ-BE ellen
Információink szerint a bajcsai Törökvári úü házak hét építtetője pert indított a házak kivitelezésével megbízott GÁ-BE Kkt. ellen. A polgári pert a szerződés nem teljesítése, illetve rossz minőségű teljesítése okán indították. Mint megtudtuk, a felperes kártérítést, illetve az eddig elvégzett munkálatokra felszámított ár leszállítását kérik.
( KANIZSA - Ö*6<>*Méuuft*t )
1997. június 13.
A közgyűlés keddi ülésének napirendje előtt Krémer József egy olyan rendezvénysorozatra hívta fel a testület figyelmét, amelyet egy volt kiska-nizsai zenetanárnő szervez. Több éve Finnországban él és közreműködésével a magánszemélyek, civil szervezetek nemzetközi kapcsolatai már eddig is figyelemreméltó módon szerveződtek. A nemzetközi kapcsolatok tanácsnoka szerint ezeket a kapcsolatokat fejleszteni kell.
Első napirendként a polgármesteri tájékoztató vitájára került sor. Marion István afelől érdeklődött, hogy a Rozgonyi utca 1. számú épület felújítása után a tervezetthez képest mennyi bevétel keletkezett a helyiségek hasznosításából. Kálócziné Éberling Márta elmondta, hogy az eddigi bevételekről, bérleti díjakról be tud számolni, de a bevétel-kiesés mértékéről nem. Az OTP Ingatlan Rt-vel kötött szerződéssel kapcsolatban Marton István azt javasolta, hogy fel kell mondani a szerződést, mert károsan befolyásolja a piacot az ingatlanok értékesítése területén. A logisztikai központtal kapcsolatos kérdésére válaszolva Tüttő István alpolgármester elmondta, hogy a döntés a kormány kezében van. Zalaegerszeg elérte azt, hogy a kanizsai pályázat szakértői véleményét zároltatta, és erősen lobbizik a logisztikai központ elnyeréséért.
Kelemen Z. Pál tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a LABE által a Gazdasági Versenyhivatalhoz a Kábeltel Kft. ellen benyújtott bejelentését elutasították. Tüttő István szerint abban kell bíznia a közgyűlésnek, hogy az önkormányzat által összeállított bejelentést pozitívan bírálja el a Versenyhivatal.
A beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Szóbeli interpelláció keretében Krémer József ismételten rámutatott a Szabadhegy északi és déli részén önerőből kiépített vízvezeték-rendszernek a Vízműhöz való átadásáról illetve arról, hogy a szolgáltató vegye át a rendszert, kezelje, karbantartsa. A képviselő azt kérte, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei fogadják az ott lakók képviselőit, közösen kutassák fel a problémákat és a megoldás lehetőségeit.
Papp Ferenc a fiatal motorosok által keltett, nap mint nap elviselhetetlenebbé váló zaj miatt interpellált. A panaszt fogadóóráján kérték orvosolni. A képviselő rámutatott arra is, hogy a nagyszámú és szabálytalanul közlekedő kerékpáros is milyen veszélyeket jelent a város polgárainak.
Bicsak Miklós szerint a folyékony kommunális hulladékot elszállító szolgáltató több esetben közterületre engedi ki a szennyvizet, ezért a képviselő kérte a szerződés felülvizsgálatát.
Kelemen Z Pál azért emelt szót, mert az IKI dolgozói nem kapták meg az erre az évre a kormány által garantált béremelést, amelynek fedezetét az önkormányzat részére átutalták.
ÜLÉSEZETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
II»lli!!i!llllllllllil!filll!lllll!8!!|l»l»l»l»lllllülí!lülll
Dr. Csákai Iván afelől érdeklődött, hogy van-e engedélye a vállalkozónak a Country Saloon működtetésére, kapott-e fennmaradási engedélyt, illetve ezeket az engedélyeket ki írta alá. Másik felvetésében elfogadhatatlannak tartotta azt, hogy a körforgalom két oldalán zebra vezet keresztül. A képviselőnek írásban válaszolnak.
Ezt követően vita nélkül, a Pénzügyi és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökeinek hozzászólása után a közgyűlés elfogadta az elmúlt évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a pénzmaradványok felosztására tett javaslatot. A költségvetés módosításáról szóló napirend keretében Marton István felhívta a figyelmet arra, hogy a Bagolának szánt ötmillió forintos támogatás ne maradjon ki a költségvetésből. Kalmár István bizottsága nevében kérte, hogy a Vásárcsarnok-beruházáshoz tizennyolcmillió forintos támogatással egészítsék ki az önkormányzati finanszírozás mértékét, amely pénzösszeg a közműfejlesztés miatt szükséges.
A közgyűlés vita és hozzászólás nélkül fogadta el a zárszámadás auditálásáról szóló könyvvizsgálói jelentést.
Ezt követően Magyar József és Tamóczky Attila indítványának vitájára került sor. A két képviselő azt kérte, hogy három óvoda esetében változtassák meg a szervezeti változtatást, szüntessék meg az integrációt. Tarnóczky Attila szerint a kialakult ellenséges hangulatban felelős az önkormányzat is, mert az óvodákra kényszerítette az integrációt. Szerinte a szakmai önállóság a munka eredményességének záloga. Az önállóságra szinte kivétel nélkül minden intézmény igényt tart. Pintérné Grundmann Fridd elmondta, hogy pályázati kiírás nélkül egy évre lehetne csak megbízni a vezetőket és nem kapnának magasabb vezetői megbízást. A kinevezések módosításához pedig a felek hozzájárulása lenne szükséges. Kelemen Z Pál szerint nem jó az integráció, de az még rosszabb lenne, ha egyes intézményekben maradna, másokban megszüntetnék. Emlékeztetett arra a bizottsági elképzelésre, hogy egy óvodai igazgatóság működött volna, amellyel elkerülhető lett volna még az ötévenkénti pályáztatási herce-hurca is. Zsoldos Ferenc szerint nem változtatja meg korábbi véleményét, amely szerint
i!ltltllll!!l!ÍMMII!ini!l<ftllttltllimJlHM!nMHi!iill!i!iJ!J!!!ÍI!llll!)l!tÍti:illlMttttUHI az önállóság mellett foglalt állást, de nem lenne szerencsés, ha a szerkezeti átalakítást megváltoztatnák. Idő kell a tapasztalatok megszerzéséhez, a konzekvenciák levonásához. Dr. Bárányi Enikő szerint Kiskanizsa ismét hátrányt szenved az oktatási területen. A testület csak meghallgatja, de nem veszi figyelembe a demokrácia adta jogokkal rendelkező érintettek véleményét. Dr. Fodor Csaba rámutatott, hogy Kiskanizsán évtizedek óta összevontan működött a két óvoda, amelyhez most egy harmadik, a bajcsai intézmény is csatlakozott. Véleménye szerint azért okoz ez problémát az indítványozóknak, mert nem az a pályázó került kinevezésre, akit támogattak. Dr. Horváth György elmondta, hogy a bizottsági ülésen egy óvónő sem jelentkezett, amikor megkérdezte, ki szerint okozott szakmai sérülést az összevonás. Cser István az érintett szülők nevében kérte a közgyűlést, változtassák meg korábbi döntésüket, miután újra megvizsgálták az összevonás előnyeit és hátrányait. A közgyűlés úgy döntött, hogy nem ad helyt az indítványnak, maradnak az összevonások.
A napirendek sorában a Pénzügyi Bizottság vizsgálati jelentését ismertette Marton István elnök. Ennek célja az volt, hogy a lehetőségekhez mérten tisztázza a bajcsai lakásépítésekkel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalást. Ezt lapunk harmadik oldalán olvashatják. Dr. Csákai Iván képviselőcsoportjuk nevében kijelentette, hogy nekik semmilyen szerepük nem volt a történtekben. Palotás Tibor szerint megfontolandó, elegendő-e ez a vizsgálati eredmény ahhoz, hogy megállapítsák, kit és mekkora kár ért. Kalmár István rámutatott arra, hogy laikus szemmel is megállapítható, hogy az építtetőket kár érte. Dokumentumok igazolják azt is, hogy az önkormányzat belekeveredett az ügybe. További vizsgálatot javasolt a képviselő, illetve azt, hogy az önkormányzat tekintse át, hogyan tudna segíteni a károsultakon, pénzzel, peres eljárással vagy műszaki segítséggel. Felvetette azt is, hogy vajon a szakhatóság milyen szakvélemény alapján adta ki a lakhatási engedélyeket. Az alpolgármesterrel ellentétben azt is javasolta, hogy ne várják meg a hivatalos szervek vizsgálatának végét. Tarnóczky Attila felhívta a fi-
llllllllllllllllllll.....!l!ll!!lllllililll!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!lllilllHÜIWf
gyeimet arra, hogy Suhai Sándor a város nevében járt járt el, a város pecsétjét használta, így az önkormányzatot terheli a felelősség. Szerinte a gazdasági rendőrségnek át kell adni a jelentést. Marton István szerint képtelenség az, hogy a volt polgármester ebben a városban még gyerekeket tanítson. A közgyűlés a jelentést elfogadta, továbbítja a rendőrséghez, illetve megvizsgálja a gazdasági bizottság előkészítésében azt, hogyan lehetne segíteni a bajcsai károsultakon.
A következő napirend keretében a testület elfogadta Horváth Ferenc igazgató felmentési kérelmét és hozzájárult áthelyezéséhez a Zsigmondy-kollégiumba. A Hunyadi-iskola vezetésével Horváth Klárát bízták meg.
A megbízott rendőrkapitány, Horváth István kinevezéséhez szükséges önkormányzati véleményezést a közgyűlés elfogadta, javasolja a kapitány kinevezését.
Ezt követően a Czobor Zoltán lemondása óta üres gazdasági bizottsági helyre külső tagként Zajzon Imre személyében új tag jelölését fogadta el a közgyűlés.
A város lakosságának egészségügyi helyzetéről és a gyermekélelmezés közegészségügyi vizsgálatáról szóló ÁNTSZ-beszámolót elfogadta a közgyűlés.
Az összeférhetetlenségről hozott korábbi határozat ellen törvényességi észrevételt tett a közigazgatási hivatal, ennek ellenére a közgyűlés nem helyezte hatályon kívül a határozatot.
A lakbérek emeléséről is döntött a közgyűlés. Július elsejétől 23,6 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek a lakbérek.
A kommunális hulladéklerakó megvalósításához szükséges terveztetés megkezdéséhez hozzájárulását adta a közgyűlés, annak ellenére, hogy még nincs döntés annak helyéről. A hatásvizsgálatokat Bagolára dolgozták ki, de mint az Tüttő István elmondta, a tervek ettől függetlenül készülhetnek.
A közgyűlés elfogadta a Vásárcsarnok környékének részletes rendezési tervmódosítását, majd az állattartásról szóló rendelet módosítását a folytatólagos ülésig elnapolta.
A testület jövő kedden folytatja munkáját a meg nem tárgyalt napirendekkel.
L. I.
1997. június 13.
kanizsa - t&ouUté&
X
PRIVATIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEK ERDÉLYBEN
1997. június 13-án pénteken, 11 órakor Nagykanizsán a Vasember-házban szervez tájékoztatót az utóbbi időben kedvezően megváltozott romániai (erdélyi) privatizációs lehetőségekről. Vendégek: PUSKÁS BÁLINT
DARVAS CSABA
BODÓ LAJOS
LŐRINCZ ZSIGMOND
GYŐRFI ZSOLT
MÁLNÁS! LEVENTE
- szenátor (parlamenti képviselő)
- közgazdász-igazgató
- vállalkozó
- vállalkozó
- bankfelügyelő
- polgármester
A rendezvény házigazdája:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata / Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zalai Kézműves Kamara.
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 1997. június 2-től június 13-ig is- í metélten Nagykanizsára érkezett a BM „TŰZKAKAS" propaganda autóbu- I sza, mely a tűzoltóság sportpályája mellett lett elhelyezve. A busz az állandó Lj kiállításával és szórakozási lehetőségeivel egész nap az érdeklődők rendelke- 5 zésére áll. §
TŰZOLTÓSÁG NAGYKANIZSA 2
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakhelytől függetlenül.
Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 13 db Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely Versenytárgyalás ideje: 1997. június 26. 11 óra.
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme 2 (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) |
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú z irodájában vehető át.
FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadó-óráján 1997. június 25-én |
szerdán 18-20 óra között a 3
p
Pálma Étteremben (Magyar | u. 80.). I
Tisztségviselők június havi fogadóórája
Tüttő István alpolgármester június 18-án szerdán 8 és 12 óra között, dr. Takács Anikó jegyző június 25-én szerdán 8 és 12 óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat.
Ezt követően csak szeptemberben tartanak fogadóórát a tisztségviselők.
NYÁRI ÜDÜLÉS A BALATONNAL!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város balatonmáriai tábora várja azokat a 6-18 éves fiatalokat, akiknek még nincs szünidei programja.
A júniusi 28-ától induló turnusokban a képzőművészettel, zenével, tánccal g-ismerkedhettek ugyanúgy, mint a játékos matematikai feladatokkal, sakkozás- | sal, túrázással, horgászással, sportolással. _ >)
A részletek felől érdeklődni lehet az iskolákban illetve az Általános Iskola < Kiskanizsa telefonszámán a 319-217-es számon. |
Részvételi díj az egy hetes turnusokban: 5.950 Ft/turnus. 2
Jelentkezés és befizetés a fenti számon és címen. |
pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, mint a Környezetvédelmi Alap kezelője pályázati felhívást tesz közzé:
a) a lakókörnyezet szebbé tételére
b) fásítási akciók lebonyolítására
c) környezeti nevelő, tudatformáló tevékenység támogatására. A pályázaton elnyerhető összeg legfeljebb
a) 40.000 Ft b) 20.000 Ft c) 20.000 Ft A pályázatokat legkésőbb 1997. június 17-én 16.00 óráig lehet beadni a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. n. emelet 15. ajtó).
A zárt borítékban, címzettként a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kell feltüntetni.
A bizottság a döntéséről a pályázatot benyújtókat írásban értesíti. Nagykanizsa, 1997. június 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGA TÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészed értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészeti Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. június 9-től, munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti (ÁB-AEGON Biztosító Rt. irodaháza mögött) 2968/1/A és 2968/1/C hrsz-ú, használaton kívüli kazánházakat.
A versenytárgyalás ideje: 1997. június 26.9.00 óra
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épületében g. kialakított 7 db tetőtéri lakást.
A versenytárgyalás ideje: 1997. június 26.9.00 óra. n
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme <
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú 3 irodájában vehető át.
( KANIZSA - ?etete oicUl )
1997. június 13.
A kanizsai önkormányzat lakásrendelete szerint annak hatályba lépése óta már nemcsak szociális okok miatt juthat valaki önkormányzati bérlakáshoz, hanem - ha van üresedő lakás -szociálisan nem rászorulók is pályázhatnak érte. Azé lesz a lakás, aki a legtöbb havi lakbért ígéri érte.
A törvény erre lehetőséget ad. Ám furcsa helyzetek adódhatnak az ilyen bérbeadásból, nem is beszélve arról, hogy akkor, amikor nem tud az önkormányzat minden szociálisan rászorulót lakással ellátni, inkább a minél magasabb bérleti díj felé kacsintgat. Persze csak elvileg, hiszen Kanizsán még nem sikerült pályáztatni, most először hirdették meg a Csengery és Dózsa György utcai lakásokat.
Mint halljuk, nincs lakásépítés, az értékesebb önkormányzati lakások mind elkeltek. Aki tudta, megvette, amiben évtizedeket leélt. Akkor is, ha már a társasházzá alakulás első évében milliókat kell a házra költeni.
A lelakott lakások viszont a város és főleg az KI nyakán maradtak, ezek esetében még üresedésről is szó van.
Ám hol? Dózsa 73-75 - kell ennél többet mondani? A Citromszigetre ki kívánkozik? Akinek az ottani környezet is megfelel, mennyivel tudja túllicitálni az esetleges másik pályázót? És ha túl is licitálja, fizetni is fogja a lakbért? Csengery utca 61., 63. Itt is csupán fedél lehet a pályázó feje felett, legalábbis addig, amíg állnak a házak. Amíg le nem kell bontani őket vagy amíg végképp életveszélyessé nem válnak.
Kérdés: meddig „élvezheti" a felújítás költségeit, munkáit magára vállaló bérlő a befektetetés értékét? Hány havi lakbérért tudná lelakni a költségeit? Többszázezer forintért, esetleg kölcsönért igazi lakáshoz nem tudna jutni, a lassan nyomortanyává váló lyukak helyett? A bérbeadó IKI felelősséget fog vállalni a magán-átalakítások után kialakuló helyzetért, életveszélyért vagy bármi másért, ami jogszabályban meghatározott felelősségvállalási kötelezettsége az Ingatlankezelési Intézménynek?
LAKÁS VAGY NYOMORTANYA?
Az alábbi lakásokra pályázhattak
•¦ Nagykanizsa, Csengery u. 61. Alapterülete: 26 m2 Szobaszám: 1.
Komfortfokozat: komfort nélküli. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti udvari lakás. A lakás településén belüli fekvése: városi terület. Lakbér ösz-szege: 257 Ft/hó
A lakás állapota: a lakás teljes felújítást igényel. A felújítás hozzávetőleges összege: 200.000 Ft. A felújítás határideje: 1 hónap. A költségviselés módja: bérlő saját költségén.
¦• Nagykanizsa, Csengery u. 63. v
Alapterülete: 14 m2 Szobaszám: 1.
Komfortfokozat: komfort nélküli szükséglakás. A lakás épületen belüli fekvése: földszínű udvari lakás. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Lakbér összege: 86 Ft/hó
A lakás állapota: a lakásban festés, mázolás, parkettacsiszolás szükséges, illetve új gáztűzhelyet kell beszerelni. A felújítás hozzávetőleges összege: 120.000 Ft. A felújítás határideje: 1 hónap. A költségviselés módja: bérlő saját költségén.
•¦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II. lépcsőház I. emelet 11. számú lakás Alapterülete: 37 m2 Szobaszám: 1.
Komfortfokozat: komfort nélküli. A lakás épületen belüli fekvése: emeleü lakás. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Lakbért összege: 336 Ft/hó.
A lakás állapota: a lakás teljes felújítást igényel. A felújítás hozzávetőleges összege: 400.000 Ft. A felújítás határideje: 1 hónap. A költségviselés módja: bérlő saját költségén.
¦• Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II. lépcsőház földszint Alapterület 31 m2 Szobaszám: 1
Komfortfokozat: komfort nélküli. A lakás épületen belüli fekvése: emeletes épületben földszinü lakás. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Lakbér összege: 315 Ft/hó
A lakás állapota: felújított lakás, festve, mázolva, konvektort kell beszerelni
•¦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II. lépcsőház I. emelet 12. számú lakás Alapterülete: 82 m2 Szobaszám: 2
Komfortfokozat: komfort nélküli. A lakás épületen belüli fekvése: emeleü lakás. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Lakbér összege: 789 Ft/hó. A lakás állapota: részleges felújítást igényel, gáztűzhelyet kell beszerelni. A felújítás hozzávetőleges összege: 300.000 Ft. A felújítás határideje: 1 hónap. A költségviselés módja: bérlő saját költségén.
- Látták azt a lakást, amelyért jelentkezni szeretnének?
• Persze, megnéztük az összesét. Az egyik haverom volt olyan rendes, hogy elvitt minket mindenhová, amiről szó van a hirdetésben. Nem is tudom, hogy mit mondjak róluk A Csengery utcaiak? Rettenetes, hogy hogyan néznek ki. Omladozik a vakolat, hiányos a tető cserepezete. Még nekem is iszonyú. Dehát ugye mit csináljak? Pénzem nincs, segítségre meg honnét számíthatnék A Dózsa György utcában levő épületről meg azt hiszem, nem is kell mondanom semmit. Ki az ma Kanizsán, aki nem ismeri a „citromszigetet" és annak lakóit? Mert szerintem mindenki ismeri. Csak annyit róluk, hogy én is cigány vagyok, de becsületesen dolgozom, én kijártam az iskoláimat, úgyhogy valahogy nem kívánkozom oda.
- Olyan rosszhírű hely?
• Nézze, nekem gyerekem van, szép feleségem. Ha velük lehetnék bármikor, nem félteném őket semmitől és senkitől. De nekem is el kell mennem dolgozni, nem? És valahogy ott nem szívesen hagynám őket egyedül. Mutass nekem valakit itt Nagykanizsán, aki nem így érezne az én helyemben, ha odakerülne.
- Miért volna szükségük erre a lakásra?
• Mert jelenleg a szüleimnél lakunk, ahol nem jut nekünk, csak egy szoba. Az is tulajdonképp csak egy lyuk. Képzelheti, hogy a szellőztetés ellenére milyen a levegője. Ráadásul van egy kisgyerekünk is, aki súlyos légúti asztmában szenved. Neki is kellene
Van igény
Tán sokaknak meglepő, de a meghirdetetthez hasonló műszaki állapotú lakások iránt is érdeklődnek a szociális és egészségügyi osztályon.
Akiknek semmilyen fedél nincs a fejük felett, akik az utcákon kóborolnak, akik hajléktalanszállón élnek vagy családjukkal rokonnál, ismerősnél húzzák meg magukat, bármilyen lakással megelégednének. Á rászorulóknak nem elsősorban a víz-villany a lényeg, hanem a fedél. Hogy milyen a fal, milyenek a nyílászárók és hogy van-e konvektor a helyiségben? Csupán másod-(hu-szad-?)rangú kérdés. Ezt meg lehet csináltatni, a javításért lehet könyörögni, azt máson számon kémi. És saját kezűleg, segítőkkel el is lehet végezni. Vagy nem.
1997. június 13.
( kanizsa - "Peáete oleUU )
KI NEM ISMERI
A CITROMSZIGETET?
egy normálisabb levegőjű lakás, és mi sem szeretnénk örökké az apámék nyakán lógni. Szeretnénk végre egy saját lakást, de ha egyszer nincs rá pénzünk, mit tudnék csinálni?
- Mennyi pénzük van?
• Hát, körülbelül van olyan százezer forintunk tartalékban. Nagyon keményen dolgozom, olyan harmincezer körül kapok kézhez. A feleségem gyermekgondozási segélyt kap. Olyan negyvenezer forintból gazdálkodhatunk havonta. De akinek már volt kisgyermeke, az nagyon jól tudja, hogy ilyenkor hogy megy a pénz, mennyire kevés lehet ez a havi negyvenezer. Ruha, pelenka, étel, tápszer, mindent, amit a gyerek meg kell, hogy kapjon annak érdekében, hogy egészséges, erős legyen, azt megkapja. De ez rengeteg pénzt emészt fel.
- Ezek szerint százezer forintot tudnának ráfordítani a lakás felújítására, komfortosabbá tételére?
• Igen, annyit. Én még abban is benne volnék, hogy az OTP-től kölcsönt vegyünk fel, mert biztos vagyok benne, hogy vissza tud-
nám azt a mondjuk négyszázezer forintot fizetni. De harmincnyolc százalékos kamat mellett nem tudom vállalni. Az azt jelentené, hogy hétszáz, nyolcszázezer forintot kellene visszafizetnem. Hogy engedhetném meg magamnak azt, hogy húszezer forintot csak úgy kiadjak havonta? Úgy volt, hogy először azt mondták nekünk hogy kapunk támogatást, ötszázezerforintot. Aztán később ebből már csak kétszázezer lett, de most még az sem biztos, hogy ezt megkapom. A Laci bácsi (Teleki László) megígérte, hogy megpróbál valamit az ügyünkben. Én tudom, hogy ő sem Isten, de azért bízom benne, hogy valamit tud segíteni.
- Mit kezdenének a lakással, ha megkapnák?
• Megkapaszkodásra nagyon jó lenne. Kellene egy biztos pont, ami a miénk, amit a magunkénak mondhatnánk. Akkor már elmondhatnánk, hogy saját, önálló lakásunk van, nem kellene a szüleim életét zavarnunk, ők sem zavarnának minket.
(Elmondta B. R. és R. M.)
AZ IKI VÉLEMÉNYE
- A most meghirdetett lakások milyen műszaki állapotban vannak? Milyen és mekkora értékű felújítást igényelnek? - Kérdeztük Kámán Lászlót, az IKI vezetőjét.
v- A pályázaton meghirdetett öt lakás - egy kivételével - nagyon rossz műszaki állapotban van. Ezen lakások felújítási költsége alapterülettől függően 200-400 ezer FtAakás. A felújítás a javítási, festési munkák mellett, a berendezési tárgyak felülvizsgálatát, szükség szerinti cseréjét, javítását is magában foglalja. Jelentős költségvonzata lehet a villamos hálózat felülvizsgálatából eredő javításoknak is.
- Miért nem az IKI újítja fel a meghirdetett lakásokat?
- A megpályáztatott öt lakás közül kettő olyan helyen, olyan épületben található, amelyikeknek felújítása nem gazdaságos, gyakorlatilag az egész épületet le kellene bontani. Ha a pályázó maga vállalja, hogy elvégzi a lakás felújítását, akkor a pályázat alapján bérlője lesz a lakásnak, ami a továbbiakban a bérbeadó részéről is kötelezettségeket keletkeztet. A helyi rendeletben alkalmazott bérleti díj arányban áll a szolgáltatott bérlakás minőségével. Ha az önkormányzat újítaná fel ezeket a lakásokat, a legkisebb ráfordítást igénylő lakás esetén is ez 65 év alatt térülne meg.
- A bérleti jog átadásával, a felújítás költségeinek a bérlőre hárításával az IKI mely feladatoktól, felelősségtől mentesül? Melyektől nem?
- A pályázatban leírt felújítási munkák, olyan jellegűek - amelyek a Lakástörvények szerint - a bérlő kötelezettségei lettek volna.
Ezek a munkák, azért hárultak a bérbeadóra, mert a bérleti szerződések úgy szűntek meg, hogy a bérleti jogviszonynak nem volt jogutódja, vagyis a bérlő után nem maradt olyan személy, aki a bérleti jogot tőle átvehette volna. Természetesen a bérleti szerződés tartama alatt a bérbeadó kötelezettségünk fennáll az épület állagmegóvására vonatkozóan. Ilyenek különösen a tető és homlokzat-felújítási munkák, közös helyiségek karbantartása, közművezetékek meghibásodásának kijavítása stb. A pályázat után megkötendő bérleti szerződésben rögzíteni kell a felek vállalt kötelezettségeit az átadáskori műszaki állapotot a későbbi esetleges jogviták elkerülése miatt.
- Ön szerint milyen lakbérek fizetésére képes az e lakások iránt érdeklődők köre? A licitálás után elnyert bérleti jogviszonyba kerülő bérlő igényelhet-e lakbér illetve lakásfenntartási támogatást?
- A megpályáztatott lakások lakbére messze elmarad a szabadforgalomban alkalmazott bérleti díjaktól. Véleményem szerint ez a lakbér (300-400 Ft/lakás/hó) az alacsony jövedelműek részéről is megfizethető.
Félő azonban, hogy a bérlővé vált pályázó inkább a lakáshoz tartozó közüzemi szolgáltatások díját nem fogja fizetni, ami előreláthatólag nagyságrendekkel magasabb lesz a lakbérnél. Az önkormányzattal bérleti jogviszonyban kerülő bérlő jogosult mind lakbér illetve lakásfenntartási támogatásra, ha a helyi rendeletben megállapított feltételeknek megfelel.
L. I.-Sz.A.
( KANIZSA -?Z*fi4uU*t66 ) imjúBiusia."!
OROSZ KAPCSOLAT
IJiJIillUIHilli^
8
Múlt héten megkérdeztük Tüítő István alpolgármestert, Krémer József tanácsnokot és Gerencsér Tibor főmunkatársat az orosz kapcsolatokról kialakított véleményükről. Mint kifejtették, Kanizsa lépéseket tett és tesz az orosz kapcsolatok megerősítésére. Krémer József szerint egy ilyen kapcsolat kiépítése ugyanazt kell hogy jelentse Nagykanizsának, mint az egész országnak. Gerencsér Tibor viszont az orosz piac nagyságát és gazdagságát emelte ki. Tüttő István alpolgármester annak a véleményének is hangot adott, miszerint attól, mert Togliatti tíz-tizenkétszerese Nagykanizsának, még lehet a két terület között nagyon eredményes és gyümölcsöző kapcsolat. Krémer József a testvérvárosi kapcsolatokról szólva kifejtette, hogy Oroszország jogi útvesztőiben való eligazodáshoz rendkívül fontos lehet egy partnervárosi kapcsolat, hisz egy ilyen testvérváros gyakorlatilag a fényforrás szerepét töltheti be az idegen piacokkal való ismerkedésben. A gazdasági kapcsolatokon kívül a kulturális kapcsolatoknak is fontos szerepe van manapság, hisz így elejét lehet venni a keleü veszélyről szóló rémhíreknek. Elhangzott az is, hogy a város képes egy esetleges orosz befektetési ajánlatra kedvezően reagálni, Gerencsér Tibor például a Kanizsa Trend nagyon jól hasznosítható felépítményeit említette. Abban mindhárman egyetértettek, hogy ezen kapcsolatok ápolása, bővítése, megerősítése Nagykanizsának és környékének egyértelműen hasznára válhatnak, amennyiben megfelelően dolgozzák ki az együttműködés alapjait.
Ezúttal különböző cégek vezetőit kerestük meg e témában. Megkérdeztük Lovrencsics Lajost, a Magyar Külkereskedelmi Bank kanizsai fiókigazgatóját, Mádé Károlyt, a DKG-EAST vezérigazgatóját és Petró Gyulát, a CWG Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját.
- Mit jelent az orosz kapcsolatok újrafelfedezése?
Lovrencsics Lajos: - Szerintem elég egyértelmű, hogy országos és egyben európai tendencia is az, hogy egy ilyen hatalmas piacra mindenki be akar kerülni. Ahogy a politikai-gazdasági biztonság nő, ezek a törekvések egyre inkább felerősödnek. Minden
olyan dolog amiből a nagykanizsai cégeknek e téren előny biztosítható, külön üdvözlendő. A már jelenleg is kialakult kapcsolatok egy részét a véletlen szülte. Amennyiben például egy orosz gazdasági képviselet ezt szervezetté tudja tenni, az csak előnyös lehet.
Petró Gyula: - Tulajdonképpen azt látom, hogy egy nagyon egészséges folyamat indult be, mert a környező országokból nagyon sokan keresnek minket. Nagyon sokan lépnek az irányunkba. Ez úgy működik szerintem, mint ahogy annak idején mi Ausztriába mentünk, mert az volt a legközelebb. Ennek vannak hagyományai is, mivel szerintem a magyar ipar mindig egy picit előrébb volt a kelet-európai szokásosnál, és megszokták az orosz partnerek, hogy itt Magyarországon jó- termékekhez jutnak. Most pedig akár az Európa Közösség előírásainak megfelelő termékeket is megkaphatnak nálunk Nagyobb a bizalmuk irántunk, könnyebben tudnak tárgyalni velünk, mint azoknak az országoknak a képviselőivel, amelyektől majdnem egy évszázadon keresztül el voltak zárva. Most nagyon felmenőben van az orosz piac, nagyon nagy beruházások indultak meg náluk Minket személy szerint is már több orosz cég megkeresett. Több folyamatban lévő és már lezárult exportunk van.
Mádé Károly: - Elsősorban piacot jelent, óriási piacot. A rendszerváltáskor a gazdasági kapcsolatok megbomlottak, és most fokozatosan építjük ki újra őket. Ez pedig munkát jelent, a munka pedig munkahelyeket jelent.
- Mit várhat Nagykanizsától az orosz fél?
Lovrencsics Lajos: - Véleményem szerint a befektetési szándékkal jelentkező orosz fél ugyanolyan elbírálásban részesül mint ezen e területen bárki más. A befektetőket nem a származási ország alapján ítélhetjük meg, hanem aszerint, hogy elképzeléseik mennyire illenek bele a város koncepciójába, mennyire megalapozottak.
- A munkaerőpiacon okozhatnak változásokat ezek a kapcsolatok?
Petró Gyula: - Szerintem óriási fellendülést hozhat, mert Magyarország most egy nagyon kellemes helyzetbe tud kerülni, ha észnél van és ezen az úton megy tovább. Ha csak Oroszországot nézem, ez egy óriási felvevő piac, és nagyon bíznak a magyar termékekben. Magyar terméket értek azon is, hogy egy külföldi cég ide telepíti egy gyárát, és itt termeli a termékeit. Ezáltal pedig munkaerőpiac teremtődik Én úgy látom, hogy a nyugati beruházások iránya éppen az, hogy innen akarják ellátni az orosz, ukrán, szerb stb. piacokat. Nagyon rövid időn, egykét éven belül érezhető lesz ennek a hatása. Tehát nekünk elsősorban az orosz piacok felé kell orientálódnunk, mert a nyugati piac nagyon telített.
- Meglepte önöket, hogy Kanizsával Szurgut után egy újabb orosz város próbálja felvenni a kapcsolatokat?
Lovrencsics Lajos: - Én olyan találgatásokba nem bocsátkozom, hogy még milyen testvérvárosi kapcsolatok jöhetnek szóba. Ha a kapcsolatfelvételt egy külföldi város kezdeményezi, akkor a város vezetésének kell eldönteni, hogy ebből lesz-e tényleges kapcsolat és abból milyen előnyök származhatnak. Megítélésem szerint minden kapcsolatnak lehetnek előnyei. Jelen esetben az a kérdés, hogy a távolság és a két város méreteiben, iparszerkezetében meglévő különbségek hogyan hidalhatok át.
- A CWG kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Menynyiben más egy orosz kapcsolat?
Petró Gyula: - A CWG szervezetén belül most a CWG-Hungary kiemelt szerepet kap. mivel nagyon jó oroszországi kapcsolatai vannak Itt az a lényeg, hogy a magyar CWG Hungary Kft. kapja meg a CWG keleti, oroszországi, ukrajnai stb. kapcsolatait. Nagyon sok oroszországi cégnek nem direkt árulunk termékeket, így nagyon sok kapcsolatot tudunk kialakítani. Nekik egy kicsit
lassúbb az ügyletmenetük. Gyakorlatilag az üzletelőkészítés folyamata lassabb, de mikor már vannak referenciáink és látják, hogy mit is akarnak vásárolni, akkor már sokkal egyszerűbb, ők egy kicsit inkább körülményesebbek, mert nem szoktak hozzá a gyors döntésekhez. Félni nem kell a velük való kapcsolattól, főleg ha komoly multinacionális cégek vesznek részt mellettünk az üzleti folyamatokban.
- A Külkereskedelmi Bank rendelkezik valamilyen programtervvel az orosz féllel kapcsolatban?
Lovrencsics Lajos: - Az MKB-nál külön programterv erre nincs. A bank üzleti stratégiája alapján azonban természetesen fokozottan érdekelt a térség gazdasági kapcsolatainak növekedésében. Ezt úgy értem, hogy az MKB törekvése, hogy Közép-Kelet Európa egyik meghatározó bankjává váljon. Külföldi képviseleti irodáink jelenleg is működnek Moszkvában, Kijevben, Pozsonyban, Ljub-janában és hamarosan Bukarestben is. Feladatuk, hogy ügyfeleinket segítsék minden lehetséges módon a területükön létrejövő kapcsolatok szakszerű és biztonságos lebonyolításában. A bank hitelnyújtóként, illetve növekvő mértékben szervezőként vett már részt számos nagyjelentőségű szindikátusban, mint például Pan-rusgáz, RAO, Gazprom.
- A DKG EAST-nek, mivel a Gazprom tulajdonában van, már nagyon jók az orosz körökkel a kapcsolatai. Kíván segíteni tapasztalataival azoknak a kanizsai cégeknek, amelyek most szeretnének megjelenni az orosz piacon?
Mádé Károly: - Nemcsak a Gazprommal vannak a DKG EAST-nek kapcsolatai, hanem számos más nagy orosz, illetve a volt Szovjetunióba tartozott államok cégeivel is. Másodszor, minden olya/i kanizsai cégnek, aki orosz cégekkel, vagy más általunk ismert céggel kapcsolatot keres és segítségért fordul hozzánk, szívesen segítünk, a tapasztalatainkat nagyon szívesen átadjuk
Sz.A.
1997. junta? 13.
I
KANIZSA -
1
Mini Vendéglő régi fényben
Az ételek választéka és minősége kiváló...
A Mini Vendéglő Nagykanizsán az egyik legismertebb vendéglátó egység, ahol a jó minőség, az udvariasság és nem utolsó sorban a mennyiség az egyik fő vonzóereje annak a vendégseregnek, amely nap mint nap igénybeveszi a Sugár út és a Rákóczi út sarkán üzemelő vendéglőt. A bérlő-üzletvezetővel Inoka Balázzsal folytattunk beszélgetést június első munkanapján, hétfőn.
- A szakmai alapokat a Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskolában sajátítottam el, - öt éve. Utána dolgoztam a Zalaka-rosi Viktória Étteremben és a Kemping Étteremben a Hársfa utca alatti részen. Ebbe a sokak által kedvelt étterembe négy éve kerültem. Két felszolgáló társam Tóth Endre és Dobó István jó partnernek bizonyult, érzik az üzlet ritmusát, felvették az üzlet fordulatszámát, rendkívül hasznos kollégák, szakemberek a javából! A krónikához hozzátartozik, hogy Boncz Sándor volt üzletvezető kolléga jól bejáratta az üzletet, tőle a stafétabotot szívesen vettük át.
- Mitől jóhírű a negyven személyt egyidőben fogadó étterem?
- Elsősorban az áraink, de nem elhanyagolható az ételválaszték sem. A tíz féle leves, a két fajta főzelék, a hatvan féle frissen sült, a tizenöt-húsz készétel változat önmagáért beszél. A menü 180 forint, de a többi árra sem lehet panasz. A városi éttermekhez viszo-
nyítva negyven-hatvan forinttal a többi alatt vagyunk. Keresettek az olcsóbb készételek, a főzelékek és a belsőségek. Nyolcvan százalékban nyersanyagot, húsz százalékban konzervárut dolgoznak fel.
- Milyen a visszajelzés?
- Erre se lehet panaszunk A mennyiségről, a minőségről, és a választékról a pozitív vélemények sorozatával rendelkezünk. A vendégkör a város területén dolgozó irodai dolgozókból, vállalkozókból és kisiparosokból, valamint nyugdíjasokból tevődik össze. Konyhánk kapacitása alkalmas a vendégkörfolyamatoskiszolgálására.
- A jó minőségű ételhez az ital is dukál. Milyen a választékuk?
- Kanizsai söröket forgalmazunk, erre van igény. Borokból a folyó és palackos változatok egyaránt kedveltek. A hat fajta üdítő a kényesebb igényeket is kielégíti. Változatlanul vállaljuk rendezvények bonyolítását lakodalmak, esküvői vacsorák és iskolai osztálytalálkozók rendezését igények esetén.
Az üzletvezető beszélgetésünk utolsó részében elmondta, hogy a folyamatos munkavégzés a két felszolgálón kívül, három konyhai dolgozó, két tanuló segíti, nyitva tartásuk maximálisan igazodik a vendégkörhöz: délelőtt tíz és az esti tíz óra közötü nyitva tartást a szünnap nélküli munkavégzés jellemzi.
Bödör Béla
KANIZSA CSÜLÖK Bt.
A Csülök Húsbolt széles választéka
A Rózsa és az Attila utca saroképületében
- A múlt év szeptember másodikán nyitottunk a namar kedvelté vált húsüzletünket. Megelőzően -négy - különböző terméket árusító üzlet jelentett csődöt! - informáltak rövid bevezetőjükben a húsfeldolgozó-hentes végzettségű Horváth Csaba (25 éves), és testvére Horváth Tamás (21 éves).
- Azért döntöttünk az üzlet megnyitása mellett, mivel előzetes felmérésünk alapján ez a terület nem a legjobban ellátott, továbbá minimális átalakításra volt szükség az üzlet megnyitásához, a kitűnő parkolási lehetőségekről nem is szólva.
- Ahogy tapasztaljuk nem lehet panasz a választékra sem. Melyek a keresett termékek?
- A vásárlóink zöme minden olyan terméket megtalál, amely a napi fogyasztáshoz szükséges. A sertéshúsok mellett a marhahúsok, a belsőségek, a birka- és borjúhúsok a darabolt csirkék és pulykahúsok széles skáláját ajánljuk és árusítjuk. Nagy igény mutatkozik a baromfi belsőségekre. Füstöltáruból a sertés első körmétől a darabolt combig mindennel a vásárlóink rendelkezésére állunk Az üdítők tíz fajtája, az ásványvizek és a száraztészták és egyéb konyhai segédanyagok szé-
BRlflTON FÜSZ€RT
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSAI RAKTÁRHÁZA 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 119. TelJfax: 06-93/313-037
AKCIÓ A GRACIA ÁRUHÁZBAN A KÉSZLET EREJÉIG
Régi ár Akciós ár
Sió almaié 1 liter 79 Ft/ 69 Ft
Fagy. panírozott sajt t. pulykamell 1 kg 895 f/ 697 Ft
Babfőzelék lecsókolbász 400 gr 205 Pl 156 Ft
Lángolt kolbász kg 850 h 593 Ft
Rama margarin 250 g 8fi/ Ft 79 Ft
Liszt 5/1 Gemenc 300 Ft 277 Ft
Floriol étolaj 1 liter 268 Ft 219 Ft
Tomi sztár mosópor 3,6 kg 1290 Ft 969 Ft
Always betét ultra norm +10 /247 Ft 225 Ft
Balaton Fűszert Rt.
Nagykanizsa, Csengery u. 119.
FEKETE RÓZSA TEMETKEZÉSI BT.
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Döntés előtt győződjön meg árainkról
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel.: 93/310-486
Ügyeleti telefon: 93/317-768; 93/311-572; 93/312-821
les köre színesíti a választékunkat.
- Az áraik mennyire „igazodnak" hozzánk, vevőkhöz?
- A belvárosi üzletek árainál tíz-tizenöt százalékkal olcsóbbak vagyunk! Erre jó példa a zsírszalonna, amely máshol 125 forint nálunk 95 forint. A sertéshús dagadószél 320 forint. Baromfiból a csirkecombot 510 forintról, 470 forintra értékeltük le. Előrendelést három-négy héttel előbb is felveszünk,, <^ nagyobb tételt a vendéglők és a magánszemélyek kívánsága szerint a helyszínre szállítjuk. A vevőkörünk többsége kanizsaiakból tevődik össze, de egyre több a Keszthelyről, Zalaegerszegről és a Somogy megyei
Csurgóról jövő vásárló is. Az áruk többségét a Csurgói Magán-vágóhídról, a Keszthelyi Húsüzemtől, a Kilimáni Húsfeldolgozóból, a Vágvölgyei Magánvágó-hídról, a Zalahústól és a Pápai Húsipari cégtől szerezzük be. Nyitva tartásunk hétfőtől péntekig 6.00-17.00 között, míg szombaton reggel hat és tizenkettő ória között tartunk nyitva. Ezt a vevők kérésére egészíti ki a 8-10 óra közötti vasárnapi nyitva tartás. Büszkén mondhatjuk, hogy reklamáció súlycsonkítás és túlszámlázás miatt nem fordult elő- mondta befejezésül a két fiatal szakember.
Bödör Béla
10
( KANIZSA - ~?UjMatéU )
ff
TUZELHALAS ZALÁBAN
ff
Harc a gyógyíthatatlan betegség megállításáért
Eiszomorftó látványban részesül az, aki ellátogat a Gyümölcskert Rt. zalasárszegl vagy bániapus/-lai körtésébe, ahol lecsonkítoit, tövestől kihúzott fákat, égetéssel, fertőtlenítéssel foglalatoskodó embereket talál. Mintha egy kalásztról\'nsújtotta területen jántánk...
- Mi történ valójában? - kerestünk meg kérdésünkkel Sipas Gyulát, a Gyümölcskert Rt. vezerigaz-gatóját
- Egy kórokozó, az erwinia amylovora dugta ki fejét az ültetvényeinkben és irdatlan nagy pusztítást végzett és végez, s tovaterjedésének megállítása érdekében mindent igyekszünk elkövetni.
- Mennyire ismert ez a betegség?
-Az erwinia amylovora, melyet „tűzelhalásnak" ismernek az emberek talán legjobban a rákhoz hasonlítható, csak a növényi világban. A tudomány pillanatnyi állapota szerint nem gyógyítható, véglegesen nem ölhető ki a gyümölcsfákból, terjedése azonban csökkenthető. Együtt kell vele élni...
- Zalában, konkrétan a Gyümölcskert Rt. területén mikor jelent meg?
- Május 23-án észleltük a fák hajtásvégein, ahol megkezdődött a száradás, feketedés, majd folyamatosan elterjedt a gyümölcsösben. Az alma termésűek: az alma, körte, birs, három legjobban érintett gyümölcsfajta, amit pillanatok alatt szinte lesöpör, elpusztít, elszárít, s egy fekete, ragacsos, nyálkás bevonattal lát el.
- A szakemberek véleménye szerint, miért éppen most bukkant fel?
- Az elmúlt egy hónap időjárása sajnos kiváló táptalajul szolgálhatott a „tűzelhalás" terjedésének Sokat esett az eső, még egy kis jég is volt, fujt a szél, ami elérte, hogy a megjelenő baktériumot folyamatosan terjesztette egyik fáról a másikra. Ezért a terjedése szinte megállíthatatlannak tűnt, mert kilométereket ment a gyümölcsfák sorai között, szinte mindenütt felbukkant.
- Milyen nagyságú költéssel rendelkeznek?
- Háromszázhetvenhét hektár a költésünk, elképzelhető az, hogy ha egy ekkora területre az erwina amylovora befészkeli magát, mekkora pusztítást tud végezni!
- Hogyan kerülhetett be Zalába, erre a területté?
- Nem tudjuk. Behozhatták a madarak, az emberek, a jármüvek
- a körtés nagy része a 7-es főút mellett található -, hiszen a gyümölcsös melletti főúton a kamionforgalom olyan nagy, hogy percenként öt-hat legalább elhalad. Köztudott, hogy körülöttünk az összes ország fertőzött e betegségben, bár Szlovákia és Szlovénia fertőzésmentesnek vallja magát.
- Arról már szó volt, hogy kiirtani nem, de a betegség terjedését lassítani lehet. Hogyan?
- Igyekszünk mindent fertőtleníteni: szerszámokat, embereket egyaránt. A dolgozóink úgy mehetnek be és úgy jöhetnek ki, hogy közben ruhát cserélnek, s állandóan kezeljük a fákat. A fertőzésnek a virágzástól a hajtásnövekedés végéig - a mostani időszakig
- vannak legjobban kitéve a gyümölcsösök. Valószínű, hogy a meleg hatására már lelassul a folyamat, nem olyan jók a baktérium terjedésének a lehetőségei.
- Mi történt a már fertőzött fákkal?
- Azonnal lecsonkítottuk őket, majd kihúzták a törzseket is és mindent elégettek.
- A többi fák milyen kezelést kaptak?
- Már háromszor átpermeteztük, lemostuk az összes fát. Először gyógyszerrel, streptomicin-nel, majd kétszer réztartalmú szerekkel.
- Magyarországon mikor találkoztak először a „tűzelhalással"?
- Két éve már biztos, hogy jelen van - tavaly az almáskertekben pusztított -, de lehet, hogy már előbb is jelentkezett, csak a szórványgyümölcsösökben a gazdák nem biztos, hogy tudták, hogy milyen betegséggel állnak szemben. Európában főleg a \'80-as években kezdett nagyon terjedni,
Amerikában már 200 évvel ezelőtt is felütötte a fejét.
- A „tűzelhalás", a betegség eddig a Gyümölcskert Rt-nek milyen kárt okozott?
- Negyven hektár körtést azonnal ki kellett vágnunk, meg kellett semmisítenünk! Ebbe nem tartoznak bele azok a fák, amelyek csak részben vannak csonkítva. A negyven hektár kivágása és az egy heti fertőtlenítés és a hozzájuk csatlakozó tevékenységek körülbelül negyven millió forint kárt okoztak eddig.
- Kihez fordultak segítségkéréssel?
- A minisztériummal (FM) felvettük a kapcsolatot, hiszen a területek zárlatát a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás rendelte el a betegség megjelenését követően, azonnal. Azóta folyik a lokalizálás is.
- Hosszú távon a kár több száz millió forint is lehet.
- Több ezer fa kivágása, óriási érték elpusztítását jelenti, mivel egy frissen ültetett körtefa csak hét-nyolc év múlva fog újra teremni. Mai áron a körteültetvény hektáronként két-három millió forintba kerül, ezért el lehet képzelni, hogy ha nem tudunk hatékonyan fellépni a „tűzelhalással" szemben, milyen kárt okozhat a közel négyszáz hektáras körlésben.
- Sikerült megállítani a fertőzés terjedését?
- Teljesen megállítani még nem, de lassítani igen. Azokat a fajtákat húztuk ki, amelyeket először megtámadott, a porzófajtákat. Meg kell, hogy álljon, hiszen már eddig elpusztult az ültetvény tíz százaléka. Anyagilag sem bírjuk már sokáig.
- Az egész ország felfigyelt erre a betegségre és kárra.
- Valóban, hiszen ez nem csak a mi felelősségünk... A betegség
1997. június 13.
tűzként terjedhetne tovább a többi megyékbe is!
- Zalában máshol is jelentkezett a „tűzelhalás"?
- Hivatalosan nem tudok arról, hogy máshol is fölbukkant, de ilyen méretben nem is bukkanhatott fel, hiszen ekkora körtetelepítés nincs sem a megyében, sem az országban. Az biztos, hogy elsősorban a megyében nagyon be kell tartani az előírásokat, ha azt akarják, hogy ne terjedjen tovább. Ehhez valószínű, hogy kell az állam, a földművelésügyi tárca segítsége is. Megfelelő tájékoztatás kidolgozása, technológiai fejlesztés, megelőzési tevékenység, s természetesen azoknak a szereknek a biztosítása, melyek hatékonyak lehetnek a „tűzelhalással" szemben. Nem mindig áll ugyanis minden szer rendelkezésre az országban.
- Károkkal szemben biztosítva vannak ezek a területek?
- Ilyen betegségekkel szemben nem lehet biztosítást kötni. Sajnos. Nem is hiszem, hogy lenne olyan biztosító társaság, aki ilyen biztosítást merne kötni, ugyanis ez a baktérium lehet, hogy most érkezett, de az is lehet, hogy már 10-15 éve benne van a körtésben. A betegség lappangási ideje ugyanis nagyon hosszú, s ugyanakkor egyik napról a másikra a felszínre kerülhet és pusztít.
- Az elmondottakból az is kiderül, hogy nagyon sok mindent még nem tudnak erről a kórokozóról.
- Pontosan így van. Előfordulhat az is, hogy ha most meg tudjuk fogni, akkor a következő öt vagy tíz évben nem fog újra kitörni nálunk. A baktériummal kapcsolatban sok mindent nem tudunk, sok mindennel nem vagyunk tisztában, sok a tapogatózás... Amerikában és Európában sem tudnak teljesen védekezni ellene, holott már több mint kétszáz éve ismert betegség. Egy dolog biztos: nagyon nagy kárt tud okozni! A mi körtésünk Európa egyik legnagyobb körtése, a károk felmehetnének milliárdos nagyságrendig is...
- Saját erőből ezt a káreseményt fel lehet dolgozni?
- Amíg bírjuk saját erővel, addig mindent megteszünk, hiszen elsősorban a mi érdekünk, hogy megmaradjon a gyümölcsös, hiszen jelentős export és belföldi árualapot termel. Ugyanakkor országos szempontból is jelentős, hiszen a körte hazája Nagykanizsa, évente 5-6 ezer tonna körte terem a Gyümölcskert Rt. ültetvényein. Biztos vagyok benne, hoy minisztériumi szinten is hathatós lépés születik a közeljövőben -mondta befejezésül Sipos Gyula vezérigazgató.
_Peregi László
1997. június 13.
I
KANIZSA - ntt^m
I
11
Idén nyáron úgy tűnik, bőséges választékból válogathatnak azok a szülők, akik nyári szünetét töltő diákgyermeküket valamilyen nyári táborba szeretnék elengedni. A Zemplén és a Kiskanizsai Általános Iskolák mellett a Hevesi Sándor Művelődési Központ és az újonnan alakult Ludvig-stú-dió, valamint a Fitness Center és a Kanizsa Kajak-Kenu Klub is színvonalas programokkal várja táboraiba a gyerekeket. De lássuk részletesebben az ajánlatokat:
• A Fitness Center szervezésében a nyáron öt turnusban várják az érdeklődőket a nyári sporttáborban. Turnusok indulnak június 16-án, 23-án, 30-án, július 7-én és augusztus 25-én. Jelentkezni a Fitness Center címén lehet, a sporttábor díja 3900 forint. A programokról: lesz aerobik, karate, úszásoktatás, strandolás, zene, tánc, csónak és vízibicikli verseny, zenés hajókirándulás és találkozó a N. Olajbányász focistáival.
• A Kanizsa Kajak-Kenu Klub is elkezdte a Csónakázó-tónál induló egy-egy hetes táboraira. Az első turnus június 16-án indul, melyre még várják a jelentkezőket. Jelentkezni a csónakázó-tavi vizi sporttelepnél lehet naponta 14.30 és 17.30 óra között. Részletes információ is itt kérhető.
• A Ludvig stúdió az Ady út 43.c alatti családi házban szervezi nyári nem bentlakásos táborait. Az első tábor német és angol nyelvet tanuló
NYÁRI TÁBOROK A VAKÁCIÓBAN
gyerekek számára kínál programokat. Itt délelőttönként szaknyelvtanárok három órában nyelvi órákat tartanak a gyerekeknek, a többi idő a szabadban, játékkal, sporttal, vetélkedőkkel telne el. Szintúgy, mint a rákövetkező kézműves táborban, ahol viszont a délelőtti órákban különböző kézműves ismeretekhez juthatnak a gyerekek, így például megtanulhatják a szövés, ló-szőrfonás, gyöngyszövés rejtélyeit. Augusztusban a délelőttök során a drámapedagógia és az értékközvetítő pedagógia felhasználásával igyekeznek az iskolakezdésre előkészíteni a gyerekeket.
• A Zemplén Általános Iskola idén is megrendezi a napközis Zöldtábort, ahová a város összes általános iskolájának tanulóit várják. Itt csak a napi étkezést kell megfizetni, mely 122 forintba kerül. Kéthetente változnak a táborvezetők, mindegyikük más és más egész napos programokkal várja a gyerekeket. Túrákat, vetélkedőket, számháborúkat ígérnek a szervezők
június 23-tól augusztus 16-ig. Jelentkezni folyamatosan lehet a Zrínyi útí épületben. A tábor keretén belül fogják megrendezni augusztus 4 és 9 között azt a művészeti tábort, mely az „Elet az ókori keleten" címet viseli. Augusztus 11 és 16 között pedig az érdeklődő fiúk és lányok részére lábtoll-labda sporttábort szerveznek, melynek keretében lábtoll-labda edzéseket fognak tartani délelőttönként.
• A Kiskanizsai Általános Iskola kezelésében lévő balatonmáriai táborban idén napi 850 forintért lehet jelentkezni. A táborba összesen hét turnusban várják az érkezőket, ebből az első turnus bibliai böngészde címet kapott, és június 28-tól július 4-ig tart. A második turnusban képzőművészeti és horgász tábort szerveznek, július 5-töl július I l-ig. A harmadik turnus zenei tábor lesz, júüus 12-től 18-ig. Júü-us 19-től 25-ig a Móricz Művelődési Ház szervezi ide a művészeü táborát. Július 26-tól augusztus l-ig a Körösi iskola rendezi csillagtúra táborát itt,
majd augusztus 2-től 8-ig matek-sakk tábor várja a diákokat. Augusztus 9-től 18-ig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Etnikai tábora fog helyet kapni Balatonmárián. Részletes információ a Kiskanizsa általános iskolában kapható.
• A Hevesi Sándor Művelődési Központ sorozatban negyedszer rendezi meg „Vakációzz velünk!" című nyári programsorozatát. Június 16-tól július 12-ig, hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között várják a nyári szünetüket töltő általános iskolásokat. A programokban játszóház (melyben gyurmá-zásra, papírhajtogatásra, gyöngyfűzésre tanítják meg sok más mellett a gyerekeket), videofilmvetítés és társasjátékok várják a diákokat. Ezenkívül strand és uszodalátogatásokat, túrákat, kirándulásokat szerveznek Kanizsa környéki területekre. A rendezvények ingyenesek, étkezést igény szerint biztosítanak.
Sz.A.
Randevú Petőfivel
A Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Országos Petőfi Sándor Versmondó Versenyt hirdetett meg a „Szeptember végén" című költemény megírásának 150. évfordulója alkalmából. A megmérettetésre 594 versmondó jelentkezett, közülük 65-en a határon túlról - Kárpátaljáról, a Felvidékről, Szabadkáról és Erdélyből -neveztek. A legfiatalabb versenyzők 13-14 évesek, nagyon sok a 60-70 éves versmondó, az egyik egri jelentkező pedig éppen 100 esztendős.
A verseny regionális fordulóját -nagy érdeklődés mellett - a múlt hét szombatján bonyolították le városunkban (a Cserháti Sándor Szakközépiskolában) három megye - Zala, Somogy, Baranya - szavalóinak részvételével. A területi döntőben 29 versmondó szerepelt, s minden résztvevőnek egy kötelező és egy szabadon választott Petőfi-költeményt kellett előadnia. A színvonalas versenyről a következők jutottak tovább a szeptember elején megrendezésre kerülő - budapesti - országos elődöntőbe:
Nyugdíjasok: Tóth Gyuláné (Zalalövő), Horváth Jánosné (Kaposvár),
József Imréné (Kaposvár), Somogyi Istvánná (Balatonboglár).
Diákok és fiatalok: Lábodi Veronika (Nagykanizsa), Henczi Judit (Mu-rakeresztúr), Parties Anasztázia (Re-zi), Paál Bernadett (Kerkabarabás), Ferenczi Judit (Komló), Bárányné Várnagy Tünde (Siófok).
A zsűri elnöke, Krizsán Sándor, a Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnökhelyettese elismeréssel szólt a versenyzők szerepléséről, a nyugdíjas versmondók (és nézők) lelkesedéséről és Petőfi iránti szeretetükről, tiszteletükről. Értékelésében elmondta, hogy a kultúra folytatása mindannyiunk ügye, s ehhez jó alapul szolgált a verseny, amelyet bensőséges hangulatánál fogva „Petőfi-misének" is lehetne nevezni. Krizsán Sándor végül valamennyi résztvevőnek emléklapot adott át, megköszönve a versmondók teljesítményét.
Randevú Petőfivel: legközelebb a budapesti elődöntőben, majd a döntőben szeptember 27-én. Amikor Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legszebb alkotását írta meg Koltón.
Horváth Ilona
MOL-nap volt
Az „olajos szakma" számos idei rendezvénysorozata kapcsolódik ahhoz a történelmi tényhez, hogy ebben az évben ünnepeljük a magyar kőolajbányászat hatvan éves évfordulóját. Ezért nem is lehetett volna máshol az idei MOL-nap, mint a Nagykanizsától harminc kilométerre lévő Báza-kerettyén, a magyar olajipar bölcsőjének színhelyén.
A jó időt a MOL rendelte dolgozóinak június hetedikére. Az események centruma a Művelődési Ház és a hozzátartozó ideális környezet volt. Az érkezőket a Nagykanizsai Olajbányász Fúvószenekara köszöntötte, majd megnyitót mondott és kitüntetéseket adott át Paczuk László igazgató.
A rendezők dicséretére váljék, ami ezután következett: Nonstop követték egymást a műsorok a parkolóban felállított színpadon. Gyerek és felnőtt játszott, sportolt, szórakozott. A zöld övezetben nem kevesebb, mint harminckettő „bográcsközösségben" készült az ebéd. A mexikói babtól a hegyi pörköltig szálltak ínycsiklandozó illatok a levegőben. A nyárson sült ökör már csak ráadás volt az ínyenceknek. Jócskán fogyott a saját termésű bor, a csapolt sör, ezzel arányosan nőtt a hangulat, a jókedv.
Az olajos hétköznapok egyikén ismét együtt volt a NAGY CSALÁD.
Tóth Ferenc
OLD MIX ai
Jótékonysági koncertet adott a Zemplén Győző Altalános Iskolában az OLD MK együttes. A közelmúltban újjáalakult zenekar az intézmény diáknapi programjának zárásaként lépett a volt úttörőház színpadára, hogy felidézze az 1960-as évek nagy slágereit. Az „ajándék" hangversenyre azért kerülhetett sor, mert a csapat elődje, a LOYDS együttes hosszabb ideig próbálhatott az iskolában.
H. I.
12
I
KANIZSA -

) 1991) . június 15.

fUn mm. *^m%r á\\ i# u a T nJci *C
Szép sikert ért el Gozdán Ágota (képünkön) a Zemplén Győző Átalános Iskola 8. osztályos tanulója, aki az intézmény keretében működő lábtoll-labda egyesület tagjaként magyar bajnok lett. A közelmúltban - Csillebércen - megrendezett országos versenyen első helyezést ért el, s ezzel a nagyszerű eredménnyel nem várt sikert szerzett Nagykanizsa sportjának. Ágotával éppen egy lábtoll-labda-bemutató után beszélgettünk.
- Mióta űzöd ezt a sportágat?
- Már korábban volt labdám, de edzésre csak február-március óta járok
- Miért a lábtollast választottad?
- Fiús alkat voltam, szerettem a focit is, másrészt pedig még nem sokan foglalkoztak vele. Újnak, érdekesnek találtam ezt a sportot.
- Mit szeretsz benne?
- Az izgalmat, a szoros mérkőzéseket, a jó játékot, a csapatszellemet. Nagyon szoros az összetartás a lábtollasoknál.
- Hogyan jutottál el az országos versenyre?
- A házi bajnokságon indultam, ahol egyéniben a fiúk közölt hatodik lettem, csapatban pedig - két fiúval együtt - a második helyet szereztem meg, (gy indulhattam el a versenyen. Egyébként ez volt az első(l) nagyobb megmérettetés, amelyen részt vettem.
- Hogyan zajlott le a bajnokság?
- Egyéniben indultam, s mivel ez volt életem első versenye^ nagyon izgultam. Először 2-Q-ra győztem, kiszerváltam az ellenfelemet. A második mérkőzés már nehezebb volt, mert néhány labdát visszaadott a következő ellenfelem, de ekkor is 2-0-ra nyertem, csakúgy, mint a döntőben. Itt
nagy csatát vívtunk, a társam már 9-1-re is vezetett.
- Számítottál arra, hogy győzni fogsz?
- A csapatverseny során nézegettem a lányokat, hogyan játszanak, akkor nagyon megijedtem, de végül mégis nekem sikerült nyernem.
- Mit kaptál az első helyezésedért?
- Egy aranyérmet -nagyon szépen csillog -, oklevelet, könyvet, csokoládét.
- Az edződ, Takács Tamás - gondolom - elégedett volt veled...
- Nagyon örült, mert két negyedik helyet várt tőlünk, s a mivel az egyik fiúcsapatunk harmadik lett, a tervet (túlteljesítettük
- Milyen terveid vannak a lábtol-lal?
- Most nagyon lelkes vagyok, szeretném folytatni, mindenképpen időt fogok szakítani rá Úgy látom, van értelme csinálni, hiszen még csak három-négy hónapja lábtollasozom, s már értem el eredményt, kézilabdában pedig öt év alatt csak a megyeiig vittem...
- Most fejezed be a nyolcadik osztályt. Hol fogsz továbbtanulni?
- A Dr. Mező Ferenc Gimnázium világbanki-kereskedelmi „E" osztályába nyertem felvételt.
- A tanulás és a sport mellett mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
- Szeretek baráti társaságban lenni.
Ágota a nyáron - Új szászon -megrendezésre kerülő nemzetközi bajnokságon, majd ősszel a IV. Germán Open elnevezésű versenyen (Németország) bizonyíthatja újból tehetségét, s hozhat sikereket a kanizsai sport számára. Várjuk.
Horváth Ilona
TILTAKOZÓ HUNYADISOK
A Hunyadi János Általános Iskolából a jövő tanévtől az iskolától búcsúzó igazgató, Horváth Ferenc el kívánja bocsátani az iskola egyik tanárnőjét, Wilhelm Erzsébetet. Az ügyben a felháborodott szülők levelet is fogalmaztak a Polgármesteri Hivatal művelődési osztályának vezetőjéhez, dr. Pintemé Grundmann Fridához, kérve segítségét. E levélben is hangot adtak azon aggályuknak, hogy három éven keresztül a gyerekeket a szóban forgó tanárnő tanította, őt megszerették, megszokták a gyerekek, jogosan vetül fel tehát a kérdés: ez az elbocsátás mit fog jelenteni a gyerekek számára? Tiltakoznak a szülők, a gyerekek, az iskolaszék. Az ő megnyugtatásukra június ötödikén rendhagyó szülői értekezletet tartottak, melyen részt vett az osztályvezető asszony is. Ő nem sokat
tudott tenni, mert mint mondotta, az elbocsátás igazgatói hatáskör, a művelődési osztály csak a törvényességet tudja ellenőrizni. Márpedig az igazgató a törvény előírásait pontosan betartotta, minden jogszabálynak eleget tett. Elismerte, miszerint elkerülhetetlenül sérülni fognak a gyerekek pedagógiailag, ám intézkedésre neki nincs kompetenciája. Mint mondotta: „Nem tudok és nem is akarok az iskola belügyeibe beavatkozni." Erre reagálva vetette fel egy megjelent szülő: az évek során tőlük sok mindent kértek, mindig teljesítették. Most ők kérnek a gyerekeik érdekében. Senki sem segít nekik? Mint megtudtuk, három szülő máris kivette gyermekét az osztályból, s másik iskolába íratta át. A szülői értekezlet után a többi szülő is csatlakozni kíván hozzájuk, miképp azt a művelődési osztálynak írt levelükben felvetették. Tehát az ügy folytatódik...
A tervezett elbocsátás ellen az alábbi levelet írták a tiltakozók a művelődési osztály vezetőjének:
„1997. május 15-én jutott tudomásunkra, hogy az 1997/1998. tanévtől Horváth Ferenc, a Hunyadi János Általános Iskola igazgatója nem kívánja alkalmazni Wilhelm Erzsébet tanítót, jelenleg az iskolában működő Közalkalmazotti Tanács elnökét.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkaügyi jogkör gyakorlója az igazgató, mégis ezt a döntését több szempontból is sérelmesnek tartjuk:
• az igazgató úr előzetesen nem tájékoztatta a Szülői Munkaközösség vezetőit, sem az iskolaszék tagjait arról, hogy milyen szervezeti és személyi változások várhatók a következő tanévtől (pl. arról sem, hogy jövőre már nem ő lesz az intézmény igazgatója).
• arról sincs tudomásunk, hogy összevonásra kerül-e az iskola más iskolával, vagy nem,
• nem tudjuk, hogy meglesz-e pályáztatva az igazgatói állás és várhatóan ki lesz az új igazgató,
• úgy érezzük, nem ez az első eset, amikor az igazgató úr szakmai-pedagógiai érveket mellőzött, személyi kapcsolatai voltak a döntőek (pl. Ludvigné Tihanyi Klára egy évvel ezelőtti elbocsátása).
Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy míg a Szülői Munkaközösség, és a szülők és pedagógusok alkotta ÉKP Baráti Kör tagjai minden lehetséges és törvényes eszközzel megpróbálták megmenteni a Hunyadi-iskolát, átmentve az ÉKP-t, az igazgató úr sorra megragadta a lehetőségeket, hogy elpályázzon az iskolából, sorsára hagyva azt.
A szülők és a gyermekek is ragaszkodnak ahhoz, hogy a lehetőségek és törvények megtartása mellett a 3/A pedagógusai, Wilhelm Erzsébet és Halászná Tihanyi Magdolna osztályfőnök vigye végig az osztályt, ha kell, teljes osztállyal más iskolában.
Az igazgató úrtól elvárjuk, hogy döntései meghozatala előtt mérlegelje a Szülői Munkaközösség, a szülők és a gyermekek véleményét. Ne baráti alapon dőljön el, hogy ki tanítja a gyerekeket. A meghozandó döntés ne okozzon törést a gyermekekben, egyszer végre az ő érdekeik is számítsanak. Kérjük az Osztályvezető Asszony segítségét ahhoz, hogy megnyugtató módon rendeződjön a Hunyadi-iskolában kialakult feszült helyzet.
Segítségét előre is köszönjük "
MINIKOSAR
1997. május 23-án rendezte meg a Bolyai János Általános Iskola mini grundkosárlabda tornáját. A meghívásos versenyre II. és UJ. korcsoportos lány csapatok érkeztek 5 iskolából, versenyen kívüli résztvevő volt a Hunyadi János Általános Iskola l-l fiú csapata.
A torna célja elsősorban a versenyzési lehetőség biztosítása, a sportbarátság ápolása volt. A jó hangulatú délután eredményei a következők lettek: II. korcsoport: 1. Palin, 2. Körösi, 3. Bolyai, 4. Péterfy I., 5-7. Kiskanizsa I., Kiskanizsa II., Péterfy II.
Hl. korcsoport: 1. Bolyai, 2. Kiskanizsa I., 3. Kiskanizsa II.
Köszönetet mondunk a verseny támogatóinak: Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Erdélyi Pékség (Palin), Stollwerk Diszkont.
Erdei iskola
Június kettő és hat között a Péterfy Sándor Általános Iskola Alsós Munkaközössége erdei iskolát rendezett a diákok számára. Ez idő alatt minden naphoz egy-egy környezetismereti témát rendeltek, mely az egész nap programját meghatározta, így az első nap a Föld napja nevet kapta, majd sorban következtek a Víz napja, a Növények napja, az Állatok napja (mely egyben Környezetvédelmi Világnap is), végül a legutolsó nap a Táborzáró Zöld nap címmel zajlott le. A programok keretében több kirándulást, kézműves foglalkozást szerveztek a diákok számára. A táborzáró napon akadályversenyt szerveztek, melyen az a résztvevő tudott győzni, aki a legjobban fel tudta használni a tábor napi programjaiban tanultakat.
Elismerés a legeredményesebbeknek
A Helyőrségi Klub tükörtermében adták át a jutalmakat azoknak a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, akik a tanév során a megyei megmérettetéseken túljutva az országos szakmai és tanulmányi versenyeken városunk tanintézeteit a legeredményesebben képviselték. A rendezvényt Nagy Tímea szavalata nyitotta meg, majd dr. Horváth György, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának elnöke méltatta a tanárok és tanítványaik eredményeit. A díjátadáson részt vettek az önkormányzat és a bizottságok tagjai közül is jó néhányan, valamint képviseltették magukat az elismerésben részesültek iskoláinak vezetői is. A díjátadást követően fogadásra került sor az ünnepeltek tiszteletére.
1997. június 13.
KANIZSA - TCtdtccun,
1
¦ 13
Lenhardtné Bertalan Emma:
(Egy bakonyaljai parasztcsalád és egy evangélikus iskola a 20. században)
Önéletrajzi ihletésű regény
A könyvben megelevenedik a Bakonyalja kis falujának élete a 30-as években. Feltárulkozik a Kőszegi Cyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnázium a háború előtt, és a háború után. Majd a politikai változásokat tükröző budapesti egyetemi évek története. A magyar falu közösségének ereje és nagysága egyik legszebb példája olvasható a kötetben, amikor a front alatt lányaik és asszonyaik becsületét védik az oroszoktól. (Ez a részlet olvasható a Pannon Tükör című kulturális folyóirat 1997. áprilisi számában).
Az ötvenes évek ezt a rendkívüli belső erővel rendelkező falut is megtörik tartásában. Az imádott és tisztelt, okos, művelt, sikeresen gazdálkodó apa - törvényes felesége és a falu által tudottan - másik asszonnyal is él. Ez különlegesen érdekes hátteret ad a könyv történéseinek, miközben hitről, halálról olvashatunk egy 20. századi parasztcsalád életét és iskoláztatott lányának sorsát is megismerve. Rendkívül olvasmányosság és történeti hitelesség jellemzi a munkát.
Az emlékekből építkező regény hazává teszi a szerző életének tájait.
Az elmúlt időszak nem hozta a fiókba zárt remekművek megjelenését, mert azok nem születtek meg. Született azonban valami más, az emlékiratírás nagyszerű darabjai kerülnek kezünkbe. Sokszor a megjelenés reménye nélkül.
A Czupi Kiadó, megismerve ezeket a rendkívüli értékeket, szeretné könyvkiadásunk ezen adósságát a maga módján törleszteni.
A megjelentetés - mivel tőkével nem rendelkezünk - úgy lehetséges csak, ha egyedül a munkadíjat kockáztatjuk. Szerencsére támogatókkal rendelkezünk, de nagyon fontos volna előre tudni azt is, hogy mekkora a kötet iránti igény, ennek felmérését szolgálja ez a lap. Mi azt vállaljuk hogy 590 Ft-ért megvásárolható lesz az 1997 augusztusában megjelenő 320 oldalas fűzött kötet azoknak akik utánvétellel vagy előre fizetve rendelik a könyvet.
„Felkavar a régi dallam"
Korda György és Balázs Klári volt a vendége a Szőlőskert Fogadónak a múlt héten. Hiába gyakori fellépő városunkban az énekes házaspár, a pénteki este azt bizonyította, jöhetnek akárhányszor, a közönség mindig megtölti az adott helyszínt, mert - elsősorban - a középkorosztálynak még igénye van a dallamos tánczenére. Afféle nosztalgia? Lehet. „Felkavar a régi dallam?" Lehet. Ettől függetlenül megállapíthattuk, hogy Korda György hangja gyakorlatilag nem veszített magasságából, Balázs Klári továbbra is kellemes-szépen énekel, és az olaszos hangulatú slágerek, szerelmes dalok vonzzák a hallgatót, talán mindig. A nap kapujában, a Virágeső, a La Paloma örök sikerszámok. Esetleg nem mindegy, hogy ki adja elő őket.
,A mi világunk"
Korda György - mondhatjuk -most már évtizedek óta a magyar tánczene élvonalában van. A közönség nem felejti el régi dalait és elfogadja az újakat is. Kíváncsi Kordára. Legutóbbi kanizsai estje előtt beszélgettünk.
- Most érkeztünk haza Ausztráliából - mondja Korda György -, ahol három hónapot töltöttünk. Elsősorban az ottani magyaroknak léptünk fel, s a régi slágerek mellett az ősszel megjelent „Gondolj a szép napokra!" című albumunk dalait énekeltük. A mai estére is e lemez szellemében készültünk.
- Mikorra várható újabb Korda-Balázs-lemez?
- Egyelőre még az előző terjesztésével, propagálásával foglalkozunk, és az őszi koncertturnénkon is az új számokat szeretnénk népszerűsíteni. Meglepetést is tervezünk, de ez még embrionális állapotban van. Az esteket nem hagyományos színház- vagy koncerttermekben kívánjuk megtartani, ha-
nem elegáns termekben, ahol a vacsorát követi a show. Amerikában ez a „műfaj" már honos.
- Ön gyakran énekel világslágereket magyar szöveggel. Miért választ ilyen dalokat?
- Egyszerűen jobbakat írnak külföldön, úgy látszik, ez a fajta világ - a mi világunk - nem ihleti meg a magyar zeneszerzőket. Ezek a világslágerek pedig tényleg nagyon szépek, tetszenek, remélem, a közönségnek is.
- Milyen külföldi zeneszerzőket említene, akiknek a slágereit éneklik?
- Óriási sikert hozott számunkra Webber dala, amelyet Klárival közösen adunk elő, a címe: Barátok, amíg élünk. Előnyben részesítünk néhány olasz szerzőt is, de az ő nevük a magyar olvasónak sem sokat mondana.
- Hamarosan itt van az igazi nyár. Mivel fogja Ön tölteni?
- Szeretnénk pihenni és keveset fellépni. Az előbbit teljesen nem tudjuk megvalósítani, mivel Budapesten van egy szállodánk amelyet mi magunk vezetünk, és amely nagy odafigyelést, törődést, sok munkát igényel. A főszezon pedig most kezdődik..
Horváth Ilona
Medvék a HSMK-ban
Nem mindennapi tárlatra várja a Hevesi Sándor Művelődési Központ az érdeklődő gyerekeket és szüleiket: múlt szerdán nyílt az I. Országos Mackókiállítás, melynek keretében több, mint kétszáz plüss-medve sorakozott fel a kiállító terem paravánjai előtt.
De nem ám csak úgy egymás mellé ültek! A nagykanizsai óvodások és kisiskolások gyűjteményének egyes tagjai kosárba bújtak, mackócsaládok asztal köré gyűltek, Desser Ágnes budapesti gyűjtő brummogói pedig a legkülönbözőbb élethelyzetekben mutatták be (medve)talpraesettségüket. A bocsóvoda kicsinyei játékok közt vegyültek el, a brumi-suliban számolni tanultak, a cukrászdában illedelmesen ültek az asztal körül, s azt is igyekeztek bemutatni, mivel foglalatoskodik egy medve az év különböző szakaiban.
A rendezőknek rendkívül ötletesen sikerült az élettelen játék mackókat olyan körülmények közé helyezni, ahol a gazdag fantáziával megáldott gyerekek szeme láttára szinte életre keltek a kedvenc játékok. A kis látogatókat kísérő szülők, óvónők számára is nagy élmény volt a kiállítás, hiszen itt hajdani gyermekkori játékaikat újra viszontlátták.
A rendezők 7-én, szombaton délelőtt kiválasztották a legnagyobb plüssmaci tulajdonosát, és természetesen egy csupor mézzel jutalmazták. A látvány mellett nagyon hasznos dolog volt, hogy játszóház állt a gyerekek rendelkezésére a helyszínen.
Tóth Gabriella
UJ TÜTTO-NOTAK A SZEGEDI NÓTACSOKORBAN
A Nagykanizsán élő Tüuő János 1978-ban költözött Nagykanizsára feleségével, Júlia asszonnyal, akivel ötvenhat éve élnek békés, boldog családi életet. Házasságukból két gyermek született A nyolcvanesztendős, szimpatikus, szellemileg friss nótaszerző eddig több mint ezer dal szövegét írta meg, míg zeneszerző társai - a felkérésére - szívesen vállalták a nívós szövegek megzenésítését A Magyar Rádió és Televízió havonta több szerzeményt közvetíti.
- Annak ellenére, hogy nyolcvan éves múltam, még mindig foglalkozom dalszövegírással! Eddig kilenc műtétem volt, de ezekből mindig talpraálltam! Nem lehet panasz a szívemre, de nagy az életerőm is.
Kazettát eddig önállóan nem készí-
tettem, de több szerkesztésben dalaim megjelentek. Nótáimat az opera- és operetténekesek is szívesen éneklik Havi átlagban három-négy dalt alkotok zeneszerzésre az ismeretségi köröm szakembereit kérem fel. A szomszéd országokban Ausztriában és Németországban is - a fordítást követően - éneklik szerzeményeimet. Sok az ilyen irányú pozitív visszajelzés.
- Ha jól tudjuk, akkor hat évtizedig Balatonfenyvesen laktak. Erre az időszakra hogyan emlékszik?
- Nyolcan voltunk testvérek1 Családi tragédiák miatt sajnos annak idején a Kőszegi Tanítóképzőben nem folytathattam tanulmányaimat, pedig felvetlek! írtam színdarabokat, ezeket betanítottam Balatonfenyvesen, Fonyódon és Buzsákon. Húsz évig hallgattam..., majd 1968-ban kezdtem Íj-
ra a szövegírást. A „Ne jöjj vissza" hallgatómat a Magyar Rádió 1941-ben mutatta be. Az elismeréseimnek széles a skálája. 1945 után az államosítás engem is „érintett". Ennek az az előzménye, hogy az alapszakmám kereskedő és 1936-tól voltam önálló tulajdonos... Később a földműves szövetkezeti átalakulás a Balatonbogiári Földszöv igazgatósági-elnöki posztjára állított.
Az idős mester zenei vonalon nem vonult vissza. A napokban megjelent Szegedi Nótacsokor zenei kiadványban négy alkotása jelent meg. Közülük legismertebbek: „Tükörsima a Balaton", „Májusi rózsafán", „Kati-Karcsi" és a „Nincsen új a Nap alatt" címeket viseük.
Bödör Béla
14
kanizsa - Pov&téá,
VASUTAS-PORTRÉK
A MÁV Nagykanizsai Vontatási Főnökségének kocsijavító műhelye az ország többi egységéhez hasonlóan a változások korát éli. Észrevehető a szakosodás iránti igény, a szerszámellátottság javulása és nem utolsó sorban a szakemberek szemléletváltása. Erről és egyebekről beszélgettünk két szakemberrel.
Pölöskei János (42 éves) huszonöt éve végzett a Széchenyi Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskolában a vasúti járműszerelő szakmában.
- Utána kocsivizsgálói, féklakatosi, személykocsi átvevői kiegészítő képesítéseket is megszereztem. Az átszervezések, áthelyezések miatt az említett munkakörökben a foglalkoztatásom hol az egyik, hol a másik területen volt biztosított. Járműlakatos szakmunkástanulókat nyolc évig oktattam, főleg harmadéveseket, ők már az utolsó évfolyamra a mi állományunkba kerültek, hasznos tevékenységet folytattak más szakmát tanuló társaikhoz hasonlóan. A többségükre szívesen emlékszem akár kanizsai, akár zalaegerszegi illetőségű volt a fiatal. Ez utóbbiról azért teszek említést, mert közel egy évtizeden keresztül a megyeszékhelyi járműves és dízel-szerelő fiatalok itt Kanizsán kapták az elméleti és a gyakorlati képzést. A kocsiműhelybe véglegesen 1995-ben kerültem vissza csoportvezetőnek. Napi feladatom a műhelymunkák átvétele, a javítási technológia ellenőrzésé, szerelési, javítási anyagok kiadása, műszak végén pedig az elvégzett munkák átvétele.
Milyen változásokat tapasztalt az elmúlt három évben?
- A jövőnk kicsit biztosabbnak tűnik... Állítólag bővül a kocsipark, a tervezet szerint 25-30 darabbal, amit a személyszállításra tudunk beállítani. A jelenlegi nyitott javítóműhelyt zárttá kell alakítani, ezáltal a villamos motorokat is fogadni tudjuk.
Gerencsér László (34 éves) alapvégzettsége dízelmozdonyszerelő, majd az Olajipari Szakközépiskolában tett sikeres érettségit. 1988-ban a MÁV Tisztképző Vontatás-gépész szakán szer-
zett a szakmához szükséges magasabb végzettséget - Budapesten.
- Visszakerülve Kanizsára két évig voltam reszortos, ez lényegében diszpécseri feladat, de a mi viszonyaink között a vasúti személykocsik időre tervezett javítását jelenti. Művezetőként 1990-től tevékenykedek. A műszaki állomány többsége a véleményem szerint jól képzett, egy kisebb részük talán több ráfigye-lést igényel. A huszonegy főből a többség járműlakatos, ezeket jól egészítik ki a villanyszerelők, a kárpitos, az asztalos és az esztergályos szakmával rendelkező kollégák.
- Van-e jövője a MÁV-nak?
- Kell jövőjének lenni, hiszen a szomszéd országok is megkülönböztetetten fejlesztik és támogatják ezt a fontos közlekedési ágazatot. Azok a fejlesztések, amelyek a szomszédainknál az utóbbi évtizedekben megvalósultak példaértékűek! Az ország helyzetét tekintve nem lehet bennünket a forgalomból kizárni.
A két fiatal kocsiműhelyi vezető csak úgy mellékesen említi, édesapjuk is a MÁV-nál dolgozott, és az is igaz, hogy akit a mozdony füstje megcsapott az más üzemekbe még a jobb fizetésért sem ment el dolgozni, pedig Kanizsán már megelőzően is néhány üzem jóval többet tudott fizetni.
Krisztián Árpád főmérnök: A MÁV Nagykanizsai Vontatási Főnökségén tizenkilenc éve dolgozik Krisztián Árpád (38 éves) vezetőmérnök. - A ranglétra minden lépcsőfokát végigjártam, -mondta érdeklődésünkre a fiatal vasúti szakember.
- Alapszakmám gépésztechnikus, a Budapesti Mechwart András Közlekedésgépészeti Techni-
kumban tettem sikeres érettségit. Közvetlen utána dolgoztam mint mozdonyszerelő, utána villamosmozdonyszerelőként, majd villamos művezető lettem. A gyakorló évek után - a munka mellett - a Győri Műszaki Főiskola Vasútgépész szakán üzemmérnöki végzettséget szereztem. Mi változott a mérnöki végzettség megszerzése óta? - kérdeztünk vissza. Utána a mozdonyműhely vezetőjévé neveztek ki. A főmérnöki megbízást 1995. január elsején kaptam. Ez nagy változást hozott az életemben. Azóta a mozdonyvezetők vezénylésével a Murakeresztúr, Gyékényes határállomások műszaki feladataival, a teher és a személyszállító kocsik javításával, a pénzügyi gazdálkodással és nem utolsó sorban bizony a személyzeti kérdésekkel is kell foglalkoznom.
- Felszálló ágba kerülhet a MÁV?
- Az átalakulás kezdetén vagyunk. Igazán kitaposott út nincs. Mi itt Kanizsán felkészültünk a villamos járművek üzemeltetésére és javítására akár a műszaki, akár a személyi oldalt vesszük figyelembe. Ezzel együtt a személygépkocsipark koordinálását, már most felvállaljuk.
- Hol tart a villamosítás?
- A végső tervezés időszakában vagyunk, sőt ha ismereteim pontosak, akkor a tervek már készek, a tárgyalások pedig a befejező stádiumban vannak, a kivitelezőkkel. A szerelési munkák a két végszakasztól - Balatonszentgyörgytől és Murakeresztúrtól - egyidőben ez év szeptemberében indulnak A német Siemens cég lesz a felelőse a kivitelezési munkáknak
- A személyi állomány mennyire készült fel az új technika fogadására, kiből lehet mozdonyvezető?
- A mozdonyvezetők hetven százaléka dízel és villamosmozdony-vezetői vizsgával rendelkezik már most! A szerelőállományunk nyolcvan százaléka is kétvizsgás. Az utánpótlás-képzés helyi tanműhelyünkben és szere-
1997. június 13.
lőcsarnokainkban megoldott. A villamos mozdonyszerelők a mozdonyok javításánál a vasúti járműszerelők pedig a vasúti személyszállító kocsik javításánál jeleskedhetnek. Mozdonyvezető elsősorban fémipari szakmával rendelkező személy lehet és természetesen érettségivel műszaki irányú szakközépiskolával bíró személy. Tervezzük - a közeljövőben - tíz fő tanfolyamra küldését, mindez fejlesztéseink jegyében történik.
A Lőrincz testvérpár: Lő-rincz János szerkezetlakatos-hegesztő így beszélt önmagáról:
- Tizenhat éve szereztem szakképesítést a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban. Utána közvetlenül a MÁ V Gyékényest Üzemében tmk lakatosi munkát vállaltam, majd rövid idő után Kanizsára kerültem ugyancsak téemkásnak A vontatási főnökség szerelőműhelyébe hat éve kerültem. Öt éve a MÁV Budapesti Északi Járműjavítójában hegesztő minősítő vizsgát tettem sikerrel. Azóta itt a dízel-szerelő műhelyben lakatos-hegesztőként dolgozom. A munkaidőm kitöltött, folyamatosan végzem a rám bízott feladatokat. Dolgozok a mozdonyok és egyéb kialakítású vasúti jármüvek karosszéria munkáin is.
Jó a kollektíva? - tettük fel a kérdést.
- Nem lehet panaszom, szívesem dolgozom itt, a változatos munka újabb és újabb feladatok elé állót, de sikerrel veszem az akadályokat.
A testvér Lőrincz László érdeklődésünkre elmondta, hogy tizenkét éve végzett Budapesten a Mechwart András Közlekedésgépészeti Szakközép és Szakmunkásképzőben a villanymozdonyszerelői szakmában.
- A végzettséget követőn kerültem Kanizsára. Utána itt Kanizsán tettem érettségit. Azóta bővült a munkaköröm, hiszen a dízelmozdony-szerelői területen is folyamatosan tevékenykedek. Zákányból járok be. Szeretem ezt a kettős munka teriiletet, jól igénybe veszi ismereteimet és nem utolsó sorban képességeimet. Állok a kihívások elébe.....
Bödör Béla
1997. június 13. ( kanizsa - /t^ód* ) 15
MI LESZ IGY VELETEK
„KÁPOLNA-KONCERTEK"?!
Immár harmadik éve, hogy rendszeresen - a húsvéti, pünkösdi és adventi ünnepekkor - nagyszerű komolyzenei koncerteknek örülhetnek városunk zenerajongói.
Az előadásokon a megszokott és ismert művektől és hangszerelésektől (vonósnégyes, énekegyüttes), a kuriózumszámba menő felállásokig (szólóhegedű-koncert, lantkoncert, klarinét quartet, trombita-hárfa duó stb.) a különböző kamaramuzsikák rendkívül széles és változatos skáláját hallhattuk. A teljesség igénye nélkül néhány név a fellépő művészek közül: Geigler György és Maros Éva, Szabadi Vilmos, Sárközi Gergely, Tomkins Énekegyüttes, Kónya István, Tre Musici trió, Új Budapest fúvósötös, Auer vonósnégyes. Budapest klarinét quartet. Kétség nélkül a legjobbak, akiket bárhol szívesen látnak az érdeklődők, a koncertszervezők.
A Kórház Kápolna mind akusztikáját, mind hangulatát tekintve nagyszerű helyszíne ezeknek a bensőséges hangulatú muzsikáknak.
A koncertek rendszeresen ki vannak plakátolva, megjelennek a műsorfüzetekben, újságokban, s a jegyárak a lassacskán különlegességnek számító 150-250 forint körül mozognak. Tehát azt hiszem, kétség kívül elmondható, hogy ezek a koncertek az egyik legmagasabb színvonalú, rendszeres zenei eseményei városunknak.
Ha a fentieket összegzem szinte idilli a kép. Más a helyzet ha a fentieket összevetem azzal a harminc-negyven érdeklődővel - akik jószerével minden koncerten ugyanazok. Persze egy érdeklődőnek is érdemes megtartani az előadást, de azért...
Vajon mitől van ez az érdektelenség, amivel - sajnos nem csak ebben a műfajban - lépten-nyomon szembesülnek városunkban a koncertlátogatók, a fellépők s a szervezők. Hol vannak a muzsikát tanuló diákok, az oktató tanárok? Csak egy kiragadott példa a számok kedvéért. Az ország egyik legjobb kamarakórusának a Tomkins Énekegyüttesnek a koncertjén körülbelül harmincöt-negyven néző volt. Szerintem ebben a városban közel száz ember énekel - az iskolai énekkarokon kívül - a különböző kórusokban, dolgozik legalább harminc énekszakos tanár az iskolákban. Ennek ellenére ugyanaz a negyven érdeklődő mint máskor. (De sajnos mondhattam volna hasonló összevetést a legtöbb koncerthez.) Ha ők nem mennek el, hát ki?! Én nem tudom a választ. Az okokat kutatva beszélgettünk a Kápol-
na-koncertek néhány elmaradhatatlan résztvevőjével.
Máskor is csak ennyien vannak?
Horányi Iván: Három éve azért indítottuk a Kórhúz Kápolnában ezeket a kamarakoncerteket, mert már látható volt a filharmóniai koncertekre az érdeklődés csökkenése. Gondoltuk a rendszeresebb rendezvények növelik az érdeklődők számát és talán a filharmóniai bérleteknél is megáll ez a folyamat. S közben persze színesedik a város zenei palettája. Ezekre a koncertekre - úgy érzem - a jelenleg működő legjobb zenekarokat tudtuk leszervezni. A fellépő zenekarok a legismertebb magyarországi zenekarok, legjobb muzsikusaiból szerveződtek vagy ismert szólómuzsikusok voltak.
Próbáltuk valamilyen rendszeres időponthoz kötni az előadásokat. A koncertek színhelye - a Kórház Kápolna - tulajdonképpen meghatározta ezeket az időpontokat. Ennek a három nagy keresztény ünnepnek az atmoszférája, különösen szerencsésen találkozott ezeknek a muzsikáknak a bensőséges hangulatával. Ezek azok az időszakok, amikor talán hajlamosabb az ember kicsit jobban elmélyedni és a szűkebb környezete felé fordulni. Gondoljunk csak az advent időszakára. A rendszeres időpontot azért is szerencsésnek gondolom, mert így az érdeklődők előre tudják, hogy mikor lesznek az előadások
Nem tudom miért ez a nagy érdektelenség. Idén már a filharmóniai bérleteket is meg kellett szüntetnünk az érdeklődés hiánya miatt. Ezekre a kápolna koncertekre is csak jó visszhangot hallottam az érdeklődőktől. A fellépő zenészek is csupa jót mondanak a helyről, az „értő" közönségről. Igaz, gyakran megkérdezik: „Máskor is csak ennyien vannak?"
,JEzt a hangulatot az sem adhatja vissza, ha a világ legjobbjait hallgatom lemezen" Jesch Aladár: Szeretem ezeket a koncerteket! Mindegyikben volt valami, ami különlegessé tette az előadást. Ha csak a két utolsó hangversenynél maradok, a klarinét quartet igazi kuriózum volt, az azt megelőző vonósnégyes nem volt különlegesség, „csak" csodálatos előadás. Az élő zenének olyan varázsa van, hogy az sem számítana - bár ezeken az előadásokon nem is volt ilyen - ha kicsit gyengébb lenne az előadó. Ezt a közvetlen hangulatot az sem adhatja vissza, ha a vi-
lág legjobbjait hallgatom lemezen.
Sajnos a városban egyre csökken az érdeklődés a komolyzenei koncertek iránt. Nem is olyan régen a filharmóniai bérletekből még el tudtak adni közel kétszázat. Lehetett tudni, hogy kik azok akik rendszeresen járnak a koncertekre. Nem tudom, hogy ez a kétszáz ember hova tűnt el. Szerintem ez nem anyagi kérdés. A jegyek 150 és 250forint közöttiek voltak és ez azt hiszem nagyon olcsó. Két pohár sör kerül ennyibe! Szerintem a propagandán nagyon sok múlik. Aki nem kifejezetten keresi, lehet, hogy elmegy az utcai plakát mellett, s a műsorfüzet sem tudom hány ember kezébe jut el. Esetleg az iskolákban, az énektanárokon keresztül kellene próbálkozni. Rászoktatni a gyerekeket erre az élményre! Az iskolások szempontjából talán az is jobb lenne ha kicsit korábban kezdődnének a koncertek Lehet, hogy a nyolc órás kezdés nekik már kicsit későn van. A hasonló budapesti koncertek - kicsit korábban - általában 7 órakor kezdődnek
„Sokszor azok szégyenlik magukat, akik ott vannak a koncerteken"
Szebenyi Mária: Az „élő" zene élménye egészen más mint otthon feltenni a lemezjátszóra egy lemezt. Lehet, hogy ott a legnagyobbak játszanak, énekelnek de ezeknek a koncerteknek - elcsépelt kifejezés -, de varázsa van. Mint ahogy más egy focimeccset TV-n nézni vagy kimenni a mérkőzésre. Különösen igaz ez a Kápolna-koncertekre, ahol a muzsika és a hely, tökéletes összhangban van. Ma nagyon kevesen járnak a különböző zenei rendezvényekre. Furcsa, de sokszor azok szégyenlik magukat emiatt, akik ott vannak a koncerteken.
Feltűnő, hogy egyre kevesebb a gyerek Én nem tartom jó közelítésnek azt a módszert, hogy teljesen ráhagyjuk, hogy - igényei szerint - mit választ. Legalább egyszer meg kell próbálni odavinni a gyereket és biztos vagyok benne - ezek voltak a tapasztalataim is - hogy néhánynak meg fog tetszeni, így a gyerek azt nem szereti, amit meg sem kóstolt.
Emlékszem a Dárdai Árpád-féle beavató ifjúsági hangversenyekre, mikor az iskola „kollektíve" beült a művelődési házba. Ezeken bemutatták a különböző hangszereket, a zenekarok felépítését és részieteket játszottak kü-
lönböző müvekből. Lehetséges, hogy sok gyereknek ez csak nyűg volt, de sokan megkedvelték ezt a muzsikát. Azt hiszem a komolyzenét - ha csak egy nagyon kicsikét is - érteni kell ahhoz, hogy igazán befogadható és élvezhető legyen. Ahhoz, hogy a jelenleginél többen látogassák ezeket a koncerteket, nagyon személyes megszólít-tatásra van szükség. Ebben a rohanó világban óriási mennyiségű elszemélytelenedett üzenettel - plakáttal, szórólappal, prospektussal - találkozunk. Nagy hatása lehet a közvetlen, emberi felhívásnak. A szervezők és a lehetséges hallgatóság minél közvetlenebb kapcsolatának a kialakítása megoldás lehet.
„ ... ezek a kiváló koncertek igazi családi programok lehetnének..."
Huszárné Mosonyi Éva: Amit Kodály elképzelt, hogy „a zene mindenkié", egyre messzebb van. A mindennapjainkat elöntő amerikai szubkultúra „szépen" leszoktatja az embereket, hogy ilyen rendezvényekre járjanak. Az emberek egyre nagyobb hányadából hiányzik a jóértelemben vett sznobság. Régebben a jómódú, értelmiségi rétegeknek illett megjelenni a városuk jelentősebb zenei eseményein. Aztán aki csak sznobságból megy el néhány koncertre, lehet, hogy megtanulja élvezni ezt a muzsikát. Aki szereti a szép dallamokat, annak egy idő után a komolyzene is tetszeni fog.
Észrevehető változás, hogy egyre nagyobb arányban nők a koncertek közönsége. Mintha ma a kultúra a nőké lenne, a férfiak egyre kevesebben jönnek el a különböző kulturális rendezvényekre. Pedig ezek a kiváló koncertek igazi családi programok lehetnének a maguk bensőséges hangulatával.
Szerintem az érdeklődést úgy lehetne növelni, ha először megkeresnék azokat az embereket a városban -vannak ilyenek -, akiknek a hatására többen megmozdulnának.
Pungor Attila
( KANIZSA - %e*te, fene ]
MAGVETŐK
- egyházi zenészék
16
Nagykanizsa zenei palettája nem lenne teljes, ha megfeledkeznénk egy olyan - sokak számára fontos - világról, amely egyházi zene néven ismert már a negyedik-ötödik század óta. A liturgia szerves részét képező gregorián korális helyét napjainkban többször átveszi az a zene, amelynek alappillére a világi hangszerként számon tartott gitár. Nagykanizsán már majdnem tizenöt éves hagyománnyal rendelkezik az új irányzat Az egyre népszerűbb gitáros szentmisék annak a kisközösségnek köszönhetők, akik Magvető néven ismertek. Vezetőjükkel, szakmai irányítójukkal, Németh-né Horváth Emíliával beszélgettem az áprilisi katolikus Regionális Ifjúsági Találkozó kapcsán.
- A találkozón fontos feladatot kaptatok. Az ország legkülönbözőbb településeiről érkezett csaknem ezer fiatal napját, a programoktól függően, gitárzene kísérte végig, és gitáros szentmisével zártátok az estét is. Hosszú út vezethetett e napig. Szeretném, ha mesélnél a kezdetekről.
- Tizennégy éve, amikor férjemmel, Németh Imrével Nagykanizsára költöztünk, fiatalok kerestek fel. Szerettek volna megtanulni gitározni, és egyházi énekeket játszani. Valahogy így kezdődött. Ezután már minden héten találkoztunk, és mivel más lehetőség nem volt, sokáig a mi házunkban gyakoroltunk.
- Nehéz ügy volt, amit felvállaltatok, hisz a gitár „világi" hangszernek számított az egyháznál. Igaz, a világ legismertebb da-
Péntek este van; a Mojo színpadán kicsi lány derékig érő fekete hajjal, indiános arcvonásokkal, egzotikus hangon énekel zenekara kíséretében Janis Joplint, Deep Purple-t, de legfőképpen saját számokat. Torkából minden erőlködés nélkül áradnak a szép dallamok, mély hangú, tiszta énekét néha furcsa tánccal kíséri. Az együttes nagyszerű zenéje, s a lány egész valója elbűvöli a közönséget, minden számot lelkes taps követ és kísér. 6 ott a színpadon Sonia Zainbrano és együttese, a Sonia és a Sápadtarcúak.
Beleadnak mindent, hiszen szeretnek itt lenni Kanizsán - árulja el a buli végén Sonia. Itt mindig hálás közönségre akadnak. A zenekar négy éve van együtt, és a négy év alatt öt alkalommal léptek fel a Mojoban. Bi-
la, a „Süllé Nacht" (Csendes éj) is a gitár akkordjaival kísérve hangzott el először 1818-ban Obern-dorfban, de történt ez az orgona meghibásodása miatt. Ereztétek a nehézséget, tapasztaltatok kezdetben ellenállást a zenétekkel kapcsolatban?
- Abban az időben csak nagyon ritkán énekelhettünk szentmisét itt Nagykanizsán, hiszen az orgonaszó és a régi hagyományokon alapuló énekek jelentették a liturgia részét. De sok meghívást kaptunk a környező falvakból, így csaknem három évig jártunk Inkére, illetve Nagyrécséről Grétsi János atyától kaptunk meghívásokat, amit örömmel teljesítettünk. Mindig nagy szeretettel emlékezünk az ott eltöltött hosszú évekre. Nagykanizsán öt éve zenélünk a Jézus Szíve Plébánián. Az elmúlt év nagy fellendülést jelentett közösségünknek. Reméljük, sokáig tudunk szolgálni zenénkkel, énekünkkel.
- Hogyan alakult ki a közösség, és van-e kapcsolat más zenei közösségekkel az egyházmegyén belül és kívül?
- A közösség az éneklésért, zenélésért alakult, ebből adódóan az életkor sem szűkül be. Nyitottak és vidám keresztények vagyunk. Az éneklés öröme, a vallás, a barátság összeköt bennünket. A fiatalok is könnyen beilleszkednek a zenekarba, hisz vannak vallásos gyermekdalok, amelyek egyszerűségüknél fogva pár akkorddal eljátszhatok. A sikerélmények pedig ösztönöznek a további eredmé-
zonyára számtalanszor feltették a kérdést a perui származású énekesnőnek, hogyan került Magyarországra, de szerencsére nekünk is elmeséli tört magyarsággal, spanyolos akcentussal:
- Limában, ahol születtem és éltem, ott ismerkedtem meg későbbi élettársammal, Németh Gáborral. Tulajdonképpen 6fedezte fel a hangomat.
- Korábban egyáltalán nem énekeltél?
- Nem Janis Joplint kezdtem el utánozni, s azt mondták, megtévesztőén hasonlít a hangom az övéhez. Magyarországra jövetelünk után alapítottuk meg a zenekart, és kezdetben szinte csak Joplin-repertoárral léptünk fel.
- Aztán megjelent az első lemez...
- Méghozzá \'93-ban, Happy Blues
nyek elérésére. Most májusban jön hozzánk egy nagyon jó gitáros csapat Szombathelyről, akiknek kazettájuk is megjelent már „Halló szívek" címmel. Külön említést érdemel a nagykanizsai Iváncsits Tamás, aki már több vallási tárgyú rockoperát írt, mint a „ Tékozló fiú", a „Damaszkusz" és a „Betlehem". Ez utóbbi hangfelvételén a mi kis közösségünk is közreműködött.
- Hogyan született a „Magvető" név?
- Nagyon sok vidéki településen járunk, sok helyre hívnak bennünket. A Dunántúl legdélibb falvai-tói a legészakibb helységekig szinte mindenhol voltunk. Többnyire templomokban játszunk, de volt rá példa, hogy egy „falunapi" műsor keretében a többi műsorszám között külön blokkban játszottunk énekeltük a vallási dalokat. De ez így természetes, hiszen feladatunk a küldetés, a „magvetés", mert talán másokat is ez visz el a hit felé, vagy erősít meg hitükben.
- Nagykanizsán mikor és hol lehet hallani, látni bennetek?
- A Jézus Szíve Templomban minden hónap első vasárnapján este hat órakor szolgál gitáros szentmisét a közösségünk Aki szereti ezt a műfajt, az erre a misére készül és jön. Az a csodálatos az egészben, hogy már három éve kialakult hagyománya van, és egy-egy alkalommal többszázan jönnek, s éneklik velünk a dalokat.
Ha lehet, itt megemlítem a piarista iskola kis közösségét, a „Szi-
News címmel. Ez már tartalmazott saját számokat, köztük egy balladát egy spanyol katonáról. A második lemezünk már kiforrottabb volt, ez Bűvös Madár címmel jelent meg. Most a harmadiknál tartunk, amely az El Mundo nevet viseli, eközben a zenekar kiegészült egy szintetizátorossal.
- Ki írja a számokat?
- Galambos Ernő, a zenekar vezetője és szólógitárosa, én meg a hazám hangzásvilágából a latin rockot hozom bele. Még csak most kezdem megtalálni a hangomat...
Lehet, hogy ez utóbbi kijelentést sokan kétkedve fogadják, főleg azok, akik régebb óta ismerik a zenekart, és korábban is hallották Sonia Zambra-not énekelni. Istenadta tehetsége van,
1997. június 13.
várványokat", tanítványaimat, akik az utánpótlást is képviselik
- Eddig a beszélgetésünkben elhallgattuk, hogy írtál és komponáltál egy gyönyörű darabot, a „Passiójáték"-ot. Szeretném, ha beszélnél róla, és a születésének körülményeiről.
- A templomokban mindig énekelték a hagyományos, népi passiót. Az egyszerű dallamvilága nagyon megragadó, de a hangulati elemeket nem adja hűségesen visz-sza. Ez késztetett arra, hogy megpróbáljam megírni az érzések széles skáláját, felhasználva a különféle hangszerekel. mint a cselló, hegedű, furulya, fuvola, gitár, dob, amelyek hangszínűkkel mind másmás emberi érzelmek hordozói. Természetesen az alap, amire építettem, a népi passió maradt, de az én zenei világomban így lett teljes a „Passiójáték", hiszen tudnunk kell, hogy a mű Jézus szenvedését mutatja meg a keresztre feszítésig. A darab elkészülte óta több év virágvasárnapján előadásra került. Első alkalommal Jézus szerepét Iváncsits Tamás énekelte.
- Visszatérve még a zenekarra. Hány tagból áll, és milyen hangszereken játszanak?
- Tizenegy dobgitár, egy szólógitár, két furulya, két fuvola, egy hegedű, egy cselló és egy basszusgitár. Terveinkben szerepel egy szájharmonika és egy kongadob. Az együtteshez tartozó énekkar pedig harminc tagú.
- Zárszóként mit tudnál elmondani zenétekről?
- Nekünk valóban életelemünk az éneklés, de egyben hitünk megváltásának eszköze. Ugyanakkor szeretném a többi embert megajándékozni azzal az életérzéssel, amit én megéltem, átéltem e gitárdaloknak köszönhetően.
Mészáros Bálint
torkából a világ legtermészetesebb módján csalja elő a hangokat. Bevallása szerint nem fárasztják a fellépések, imád énekelni és szeret itt lenni Magyarországon. És ezt nem csak kötelességből mondja. Csak rá kell nézni a színpadon.
- „Gringos! Gringos! Gringos!" -kiabálja a közönség Sonia buzdítására. Ez a zenekartagoknak szól, akiket háromszori visszatapsolás után már csak így lehet visszacsalogatni a színpadra. A lelkes hívás végül sikerrel jár, a fiúk ismét előbukkannak, és az utolsó ráadás következik Janis Joplintól.
- ...„Try, just a little bit harder"... -énekli Sonia. „Próbálkozz keményebben!" ők ezt teszik. Próbálkoznak, sikerrel. Az egész ország ismeri és elismeri a nevüket, hiszen a jó zene mindig meghallgatásra talál.
Tóth Gabriella
A MAGYAROK PERUI CSALOGÁNYA
1997. június 13.
( KANIZSA - Tfía^cK )
17
EVAD UTAN, ÉVAD ELŐTT
!llllll!!!ii!!liliÍiillllliil!li!HIIIIII!i!llllllllliilffl
A kanizsai minőségi teniszsportban évek óta meghatározó szerepet játszik az Olajbányász Sportegyesület. A kanizsai „termésből" nőtt ki a férfi OB II-ben szereplő együttes, a szervező munka eredményeként is évek óta az OB I alsó ágán küzd a bajnoki pontokért a női csapat Mindezek mellett nagy erővel korszerűsítik, tovább építik az egyik legszebb dunántúli teniszstadiont a Vár úti bázison, ahol a minőségi, korcsoportos versenyzők mellett otthonra találtak a szabadidősportos teniszezők is. Rendszeresen foglalt a szépülő létesítmény, bár a legutóbbi városi elképzelés szerint veszélybe került a stadion, a többségében társadalmi munkában épített és mindenigényt kielégítő sportcentrum. A sportági elkötelezettek azonban bíznak, reménykednek, hogy az érték megmarad, a szakág nem lesz bázistalan. A csapatok az osztályos helytállásra készülnek. A nők csak augusztustál küzdenek a bajnoki pontokért, de a férfi gárda már megkezdte az újabb bajnoki évet, amellyel kapcsolatban Márton József mindenessel beszélgettünk.
- Az elmúlt bajnoki évben a férfi OB II-es csapat ugyan nagy küzdelemben, de vesztett a rájátszás befejező mérkőzésén. Kiestünk a minőségi osztályból, ám most mégis és újra az OB ll-ben rajtolunk.
- Minek köszönhető a visszasoro-lás?
- A bajnoki rendszer, illetve a csoportlétszám alakulása tette lehetővé a visszakerülést. Mindenesetre ez nekünk nagyon jól jött, mivel a gyerekek fejlődése biztosított a csapatbajnoki rendszerben is.
- Milyennek ítéli meg az elmúlt évi szereplést?
- Mindenekelőtt azt hangsúlyozom, hogy mi elsősorban a korcsoportos versenyekre összpontosítunk Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a csapatbajnokira nem figyelünk oda, de a lényeg a megfelelő utánpótlás bázison, a tehetségek korosztályos versenyein van. Nos, ebből jön ki a nagy eredmény a saját korosztályban, illetve a felnőtt csb-mérkőzéseken. összetett dologról van szó és nyilván az lenne az igazi, hogy versenyzőink mind a két mezőnyben sikeresen szerepeljen. Nem estünk kétségbe akkor, amikor tavaly papíron kiestünk az OB 11-ből, hiszen a gyerekek szépen fejlődtek, ám a férfi felnőtt mezőny akkor erősebb volt.
- Korcsoportos versenyzők jobb
eredményei közül hallhatnánk néhányat?
- Nagy örömmel mondhatom hogy jegyzett versenyzőink az elmúlt évben kitűntek mind a területi, mind a vidékbajnokságon, az országos versenyeken. Szállították a jobbnál-jobb eredményeket, ott vannak az országos ranglista élcsoportjában. A legnagyobb eredménnyel Tálosi Dániel rendelkezik aki korosztályos válogatott, de szorosan ott van nyomában Gyenes Mátyás, Szennay András. További fejlődést várok a fiatal Halász Dávid, Horváth Ádám, Kiss Tibor és természetesen a már felnőtt korosztályos jegyzett versenyzőnktől, Farkas Koméitól.
- Miként kezdték az idei felkészülést?
- Két helyszínen, az Olajbányász munkacsarnokban és a Batthyány-gimnázium tornatermében vettek részt a versenycsoport tagjai az alapozáson. Nos, az idő a mi szakágunknak nem kedvezett, hiszen az időjárás miatt csak késéssel jöttünk ki a szabadtérre, ahol igyekeztek a fiúk a lemaradást bepótolni. Az meg természetes, hogy mindenki a legnagyobb odaadással, szorgalommal gyakorlott, vett részt a közös és egyéni munkában. A ráhangolást sikeresnek ítélem, hiszen versenyzőink többsége az eddigi három jegyzett meghívásos kupaversenyen nagy sikerrel szerepelt.
- Mit vár az idei szezontól?
- Rendezett szakági helyzetet, jó szereplést, azaz sikeres helytállást és zökkenőmentes folytatást, amit hosz-szabb távra értek itt, a Vár úti stadionban.
- Kik segítik a szakosztályi háttért?
- A legnagyobb szponzor a városi önkormányzat, de a csapat mellé fel-
sorakozott a Kögáz, City Rooms, Fókusz Üzletház, Spiritusz Bt., Hotel Central, Westel, Kanizsa Áruház, Coca Cola Amatil, Sróf Üzlet, Beryll Bt is. Szükség is van a támogatókra, mivel a szakág sokba kerül, különösen az egyéni versenyek, amelyek többnaposak Nos, ez jó, mert versenyzőink tovább mennek előre, de bizony ez mind költséggel jár. Az OB 11. „A" csoportjában riválisaink: Szekszárd, Balatonalmádi, TFSE, Paksi SE, Kaposvári Építők, Pécsi VTC és a Pécsi MSC, vagyis 8 csapatos a csoport. A további osztályos szereplésért küzdünk azaz főképpen a bentmaradásért harcolunk.
- Kiktől várja a helytállást?
- Jó híreim vannak Újra rendelkezésre áll Dzsobák Tamás, aki ugyan még csak 14 éves, de nagy tehetség. Rajluk kívül a sajátnevelésű gyerekekkel vesszük fel a harcot, azaz a szűkebb kerethez tartozik Tálosi, Farkas, Szennay, Gyenes, Kánya, Aranyos, Kiss és természetesen a nagy küzdő, rutinos Péntek István.
Balogh Antal
ÚJRA ITT A
akik ismernek azok szeretnek ők tudják, hogy csak jót szeretek cselekedni.
- Nem félt soha ezektől a szellemektől?
BOSZORKÁNYOK KORA?
ilíüíllií
Fiatal, jólöltözött hölgy ül velem szemben. Relerics Mónikának hívják és kívülről semmi sem mutálja rajta, hogy túlvilági dolgokkal foglalkozik. O a modern kor mágusa, boszorkánya, jósol, tanácsot ad és ehhez az erőt a szellemi világból nyeri.
- Mónika, mi keltette fel érdeklődését az okkultizmus iránt?
- Középiskolás koromban elolvastam Dante Isteni színjátékát, s ez úgy megragadta fantáziámat, hogy elkezdtem komolyabban foglalkozni az okkult témával. Azóta rendszeresen járok könyvtárba, és az ilyen témájú könyveket olvasom, belőlük fejlesztem tudásomat.
- Könyvekből tanult „boszorkány-kodni"?
- Könyvekből, saját tapasztalatokból tudok tanulni. így tanultam meg a kártyavetés tudományát, a szellemi világgal való kapcsolatteremtés technikáját is.
- Úgy tudom, léteznek már boszorkányiskolák is. Ön is végzett ilyen iskolát?
- Nem, csak magánúton képeztem magamat. Kialakítottam a saját erőmet, és megtanultam használni is ezt.
- Miért űzi ezt a foglalkozást?
- Nem mondom, hogy nem pénzt akarok ebből szerezni, de elsősorban azért teszek bármit is, mert érdekel.
- Felügyeli bárki az ön tevékenységét?
- Nem tartozom senkinek számadással, azt csinálom, amit éppen jó-
nak tartok. Csak a saját etikámat ismerem el, az én erőmmel azt teszek amit akarok
- Mire képes ön?
- Mindenre. Akármit meg tudok valósítani, de én egyelőre csak jósolok Sajnos a szerencsés emberek nem kíváncsiak a jövőjükre, így általában rám hárul a rossz hírek közlése. De mágiával akár a jövőt is meg lehet változtatni, vagy másokat, esetleg a szerencsét befolyásolni.
- Önnek volt már nagy szerencséje, mondjuk lottó ötöse?
- Egyszerűen még nem jutott eszembe, vagy nem volt időm rá. A lottó mögött a szerencse szelleme áll, és őt nagyon nehéz megtalálni.
- A filmekben látni különböző rituálékat, gyertyával kirakott penta-grammokat. Ön is hasonló módon érintkezik a szellemvilággal?
- Nem, szerintem a kapcsolatteremléshez a teljes belső csendet kell elérni. Ekkor az ember meghallhatja azokat a hangokat, amelyekkel a szellemek, a kísérőink szólnak hozzánk, ők segítenek bennünket szellemi fejlődésünkben, mely életünk, létezésünk célja. Ezek a szellemek nem mások, mint angyalok, akik között van jó is, rossz is, olyan 2/3-1/3 arányú megoszlásban.
- Tud ártani is másoknak?
- Ha nekem ártanak, képes vagyok visszaadni. Ha valaki árt nekem, az vállalja azt is, hogy visszakapja. De
íillll
- Nem. Úgy érzem, tökéletesen uruk vagyok, és nem tudják átvenni jeleltem a hatalmat. Bár ezt bizonyítani nem tudom, de nem hiszem hogy a szellemek fizikai létre törekednének, hisz ez csupa szenvedés.
- Mióta űzi ezt a „mesterséget"? .
- Körülbelül fél éve kezdtem el jósolni, de két-három hónapja tanácsokat is adok Azt, hogy képes vagyok belelátni az emberek lelkébe, gondolataiba, énem az érzéseiket, fel tudom használni arra, hogy megmondjam nekik, mi a legjobb számukra.
- Az egész életét a mágiának szenteli?
- Igen. A szenvedélyemmé váll, már nem tudnám abbahagyni. Amióta foglalkozom vele, minden sikerült, úgyhogy elhatároztam, egész életemet a mágiának fogom szentelni.
- Általában mibe kerül egy embernek, ha jóslásra kéri önt?
- 1000 Ft-ot szoktam kérni és kapni. Persze akinek nagyon rossznak látom a jövőjét, attól milliókat sem fogadnék el, nem mondanám el neki.
Kanizsán jelenleg három személy boszorkánykodik. Általában a betérő hallhat sok szépet, jót tőlük. Hogy mennyire látják valójában a jövőt, annak eldöntésében e sorok szerzője nem illetékes. Ő csak egyszer jósoltatott magának, akkor is csak kíváncsiságból. De sajnos még mindig nincs tűzpiros sportkocsija és gyönyörű, hosszú szőke hajú felesége.
Szálában Attila
18
KANIZSA - 79ux
1997. június 13.
HOGY MIK VANNAK...?
CSÖKKENŐ TENDENCIA
Az Egyesült Államukban a Nemzeti Rákkutató Intézet a NCT legfrissebb közleménye szerint 1991 és 1995 között a rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta halálozás hozzávetőleg 3%-kal csökkent. A betegségek nyilvántartása, 1930 óta első ízben regisztráltak tartós csökkenést.
GÉN A FELELŐS?
A szenvedélybetegségekre - alkoholizmusra, kábítószerezésre -hajlamosító személyiségjegyek hátterében a tudósok genetikai károsodásra bukkantak. A Texasi Egyetem gyógyszertan profcsz-szora szerint az Al alléi hordozói, hacsak nem igyekeznek úrrá lenni magukon, életük folyamán viszonylagos nagy eséllyel válhatnak drogfüggővé vagy alko-listává. A kutatók szerint az Al alléi hordozóinak kevesebb do-paminreceptoruk van - ez egy olyan anyag, amely szerepet játszik az agyban az örömérzés kialakulásában - s ezt dopa min felszabadulással járó szenvedélybe-
tegségekkel igyekeznek pótolni. Az Al alléi egyébként egyszerű vérvizsgálattal kiszűrhető, így az a legveszélyeztetettebbek számára könnyen van mód a megelőző terápiákon való részvételre.
BANGKOKI KÁOSZ
A nyolcmilliós Bangkok életét rendszeresen megbénítják a közlekedési dugók. A munkába igyekvő autósok mindenféle praktikus holmival igyekeznek a várakozás óráit kellemesebbé tenni, öt dollárért bárki autós WC-t bérelhet, s van aki irodáját is az autójában rendezte be. Van olyan üzletember, akinek minibusza forgószékekkel, tárgyalóasztallal, tv-vel és CD-vel felszerelt, s persze sem a hűtőszekrény, sem a videó nem hiányozhat. A thaiföldiek növekvő gazdagodásának eredményeként naponta nyolc autóval több gördül ki az utcákra. Bangkok egész területének mindössze nyolc százaléka útfelület, míg más nagy városokban ez az arány huszonöt százalék. A kormány keresi a megoldást, de egyelőre nem találtak mást a szakemberek, mint
a főváros átköltöztetésének lehetőségét.
GOLYÓÁLLÓ BŐRDZSEKI
A bogotai Andok Egyetem két végzős hallgatója olyan ruhadarabot tervezett, ami igencsak jellemző hazájukra. A golyóálló bőrdzseki mindössze ezer dollárba kerül, s máris érkeznek a megrendelések a politikusoktól, üzletemberektől. Kolumbia híres bőráruiról, de legalább annyira közismert arról is, hogy ott óránként megölnek egy embert. A legbiztonságosabb bőrdzseki súlya négy kilogramm, és megvéd a Magnum közelről leadott lövésétől is.
HIDEG FEJJEL
Évente többszázezren szenvednek súlyos fejsérülést autóbaleset vagy egyéb szerencsétlenség következtében. Többségük általában hosszas kórházi kezelésre szorul, ám állapotuk ezt követően sem lesz kielégítő. Több kórházban is vizsgálják, hogy a beteg hőmérsékletének csökkentésével nem lehet-e megakadályoz-
ni állapotának rohamos romlását. Az ötletet az adta, hogy alacsonyabb hőmérsékleten az agysejtek bomlását segítő kémiai láncreakció lelasssul. A hűtőterápia során a betegeket hűtőtakaróval fedik be, és 4-6 óra alatt 32 Celsius-fokra csökkentik testük hőmérsékletét. Ez még nem jelent életveszélyes lehűlést, ám az anyagcserefolyamatok kellően lelassulnak. A betegek 1-2 napot töltenek el ebben az állapotban. A houstoni Hermán Kórház orvosai arra a következtetésre jutottak, hogy a normál kezelésen átesett betegek 36%-ban gyógyultak, míg a hypotermiával kezeltek 54%-ban.
ZABÁLÓ KENGURUK
Ausztráliában napjainkra annyira elszaporodtak a kenguruk, hogy a száraz évszakban felérnek egy természeti csapással. A gazdák egy része, bár nincs rá engedélye, puskával irtja a hívatlan vacsoravendégekel, mert mint mondják a büntetés mértéke elenyésző ahhoz a kárhoz, amit a kenguruk okoznak.
PASCAL
Gondola-
Politikus publicisTA
(4íMŐ - 12.)
NYELV TA-Ml KIFE-JEzÉ S
...
va!ros az
OKINAWA SZKrEN
egyház&ól kiközösít
MAGYAR FILM C.
MENHELY RÉSZE \\
ERJFSZTo\'
KALCIUM,
ka\'lium
-t--
ne\'met
VARO c,
S- K
K é T E S !
—v—
LYEN JUHÁSZ IS VOLT
UTCÁRA GORPULÖ
GYÓGYULÓ JELZŐJE ["egY
-V—
z
MO?ART-
ILYEN MYÜL IS VAN
Kl NA AUTÓJELE
VANADIUM, N\'T ROGEN
& ATSANYf J VERSE
RECÉZETT ETEL
UT JELZŐ JE LEHET
ITTRIUM JÓD
KISÜZEM PALtNKA-Fozo
AOOO METER
Túljut
9. A JTA
M.IWDEN MELEG S.ZAW&AN
E V- *
NÓI NEV
-V"—
RONGY
í.7f1.e , !
DÉLSZLÁV KÖRTÁNC
HÓNAP KÖZEPE
FLUOR, KXl\'UM
KIEJTETT BETŰ
Roham légjta\'rs.
ferfineS
IRODALMI
A&KA\'ro
LA\'SOK
GYAKRAN
K^ZIMUN\' K-ÁZIK_
AU ATI LAKHELY
SZORi\'tO
A LAB -7—
Korcsolya, röviden
vAGo-ESZKÖZ
GA6o\\íAT
vág
hibáztató
LES &ETŰI
fioLTONI RÉSZLET\'
-V-\'\'
MAGYAR PoRTOGA\'L ÉS OLASZ AUToJEL
FOGY A TARTALMA
AlZilAI TÓ
ZAVAROS
részlet!
DNYEPER MELLÉU-FOLYö\'JA
HAlzRASZ1.
—r
REMEK,
Pom Pa\'.s (arso)
-«—
RÓMAI SO
A JÓD VEGYJELE
TA.NCTOB-TíNÍSZ,
YAmcKRI-TIKUä
L
TELJES
Felbomlás, ZŰRZAVAR
Beküldési határidő: 1997. június 21.
Lapunk 22. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Vannak jó házasságok, de gyönyörűségek nincsenek.
A sorsoláson Antalfv Lívia, Bóbics Ignác, Kalota
Vadasy Ivett olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben
Györgyi, Lórántek Mihály, vehetnek át.
fogyatékosság
1997. június 13.
KANIZSA - 79UX
19
Dr. Csiky Csabáné a Nevelési Tanácsadóban dolgozik, mini logopédus. A „Ki kicsoda Nagykanizsán 1995." című könyv alapján Ikrek jegyű. Fényképéből következtetve egy másokra is odafigyelő, megnyerő női arcot látunk. Jellegzetes IKREK típusúnak érzi magát.
Dr. Csiky Csabáné
(Nagy Klára)
Ikrek havában született
Munkahelyén találkoztunk. A beszélgetés során sok közös ismerős neve is előkerült.
0 Erdélyből jött, s családi kapcsolatait, kötődéseit ápolja, sokat jelent ez neki. Fő művének fiát, dr. Csiky Botondot tartja....
Munkájáról beszélgetve: a problémák hátterében a gyermekek, szülők környezeti, családi hatások ismerete fontos. A sokféle ember sokféle megközelítést jelenthet. A bizalom, szeretet légköre gyógyít, erőt ad. Ha különböző problémáinkban hozzáértő emberekkel találkozunk, akik nyitottak, segítőkészek...
O ilyen.
Igazán jó volt dr. Csiky Csabánéval találkozni, beszélgetni.
A POEN A
vza\'mo-
ZOTT SORUKBAN
KÉS «ELEI !
NORVÉG EGYÜTTES
e\'vente ótvenke1 alkalom mal
SZINVAL-TOZTATd HÜLLŐ
AT ÓN VEGYJELE
FÉRFINÉV
PISZKOL
ROMAI
sza\'m e\'s
A TÍZ-Uí-Í
udito ital
MEGPILLANTÓ
MAOAR. ÉNEKEK
ZALAI Kóz-SÉG
Gal ly
TÖLTÖTT CUKORKA
autósiskola
V AG
erélyes.
mata\'ro-
ZOTT
SERLEGBE N van!
JOD, KEN ITTRIUM
FINN AUTdJEL -v-
COSTA
bel - .
SURTÍS-LAK
-7-
A TALAJ
iranya\'ba
Romai
50 -V-
FELRENYOM
B
GRAMM
EŰVMA\'s
utXn mondX
- Mat;ál azzal vádolják, hogy ma éjszaka betör) egy
üzletbe.
- Nem igaz.
- De vannak tanuk is, akik láttak.
- Mindannyian hazudnak, (folytatás a rejtvényben.)
Beküldési határidő: 1997. június 21.
[ .11>iiiik 22. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
CIMBALOM
A sorsoláson: Ocrgőc/.y Milán, Hegedűs István, Kereső Júlia, Simkó l\'éler, Toma-sek Kitti olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkeszt ősegünkben vehetnek át.
HOROSZKÓP
A 25. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Korai még a lelkesedésed, ráérsz még várni azzal a kis eufóriával. Még az utolsó pillanatban is várhatnak rád buktatók, tehát nyugtával dicsérd a napot.
Bika: IV. 2I-V. 20.
Mielőtt megirigyelnéd a madarakat szép röptükért, idézd fel emlékeidben szegény Ikarosz történetét Ő is magasba vágyott, s mi lett belőle..
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Ha bánatodban nassolsz, azzal nem csökkented zsírpár-\\mm náid méretét, sőt. Kefir, TMmmR gyümölcs, sok folyadék és persze mozgás hozhat gyógyírt neked
Rák: VI. 22-VII. 22. gp^m Ez a csöndes kis hang nem Ep^S^ pokolgép valami ha
fjTjP&l sonlő. Bizony, bizony a bio-wdmJkm lógiai órád ketyeg és nem ártana végre kicsit figyelned is rá. Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Nemcsak hogy nem minden arany, ami fénylik, de nem is mindenki mártír vagy szent, ahogy látszik, Áldozatod, ha nem is könnyen, ám beadja majd derekát.
Szűz: VIII. 24-IX. 23. ^mw Ne hímezz, hámozz légy
^L^^ végre férfi. Ennyi határo-zottsággal lassan már a langyos vizet .sem érdemled. Azért a paci ama bizonyos másik oldalát se téveszti .szem elől.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Másoknál a leégés és a hőguta a nyaralás természetes folyománya, ám te e téren sem állsz be a sorba. Megfázásodat a Nap orvosolja no meg a szabadság.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Az sem egy hátiányos tulajdonság, ha valaki rendelke-uKmHÍ 7-\'\'t azzal a képességgel.
hogy észreveszi személye mikor válik másoknak terhessé. Ideje lenne ezt magadban kialakítanod.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Virágok közt kedveseddel felébredni bizony jó dolog, s remek a világ dolgairól ilyenkor megfeledkezni. Az allergiádra azonban ez nem érvényes
Bak: XII. 23-1. 20.
W\'jk Ez az, nem szabad beletörődnöd, hogy csupán fedett-pályás véraláfutásban legyél bajnok. Légy újra önmagad é.s állj végre a sarkadra.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Vízparton érzed magad te is a legjobban a tomboló kutyamelegben, Ha vágyad szerint élővíz partjára kerülsz a csónakoktól óvakodj, még mindig huncut jószág valamennyi
Halak: II. 21-111. 20.
A nagy utazás és a nagy élmények nem váratnak tovább magukra. Lesz köztük életreszóló is, csupán egyedül rajtad múlik, hogyan sáfárkodsz vele.
20
KANIZSA - \'Kuupeu 7tz
1997. június 13.
- Kiskanizsán jártam általános iskolába, az első zenei osztályba, amelyet Tóth wttl.m. vezetett, s olyan osztálytársaim voltak, mint Baráth Yvette, Vizeli József, hogy csak azokat említsem, akik valami módon ina is kötődnek a zenéhez -kezdi élettörténetét Katona Noémi h HSMK népművelője. - Középiskolás éveim az akkori Landler Gimnázium falai között teltek, máig szívesen emlékszem Stimccz tanárnő osztálykó-i ii-.-uni/j;ilmiii a. A kórus mellett Fentns Feri bácsinál tanultam hegedülni...
A pécsi tanárképző főiskolán, ének-népművelés szakon végeztem. Néprajzot Andrásfalvy Bertalantól, esztétikát Kigyós Sándortól tanultam, máig eleven emlékek az előadások. Elmúlt tíz. éve már, h«g>\' végeztünk, s emlékszem u diplomaosztáskor mindenkit arra biztattam, hogy tanítson, s mit ad isten talán én vagyok az egyetlen, aki a népművelést választottam* Már gyakornokként is voltam a HSMK-ban, és a főiskola végeztével itt kaptam munkát.
A CSALÁD
- Nagyon szerettem a nagymamámat, gyermekkoromban számos élményem fűződik hozzá, sajnos a kislányom születése előtt egy hónappal halt meg, s em-
Nem szeretem azokat, akik ki akarnak használni, nem szeretem a képmutatókat, és az ingyenélőket. Szeretem viszont az őszinte és nyílt embereket.
lékszem még az intenzív osztályon, csövekkel, gépekkel körülvéve is miattam aggódott... A kislányom., Orsi 1992-ben született, ma már kész hölgy. Az anyukám a ruhaipari Szövetkezetnél dolgozik, neki köszönhetem a ruhatáram legszebb darabjait. A sógornőm kozmetikus, ami azért is nagyon jó, mert így a családom belül van egy olyan szakember, uki a fellépésekre széppé tesz.
ÉLETEM
AZ ÉNEKLÉS,
A ZENE
- Tulajdonképpen hobbim és hivatásom a kórus, nagyon sok őrömet lelek ebben a munkában. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétől érkezett nemrégiben egy felkérés, hogy segítsek feltámasztani a zalai kórushagyomáiiyokat, ugyanis e téren nagyon nagy elmaradások vannak a megyében.
- Nem lesz kis feladat...
- Annál inkább sem, mert nagyon nagy passzivitás mutatkozik oktatói té-
ZENEKOZELBEN
KATONA NOÉMI
CSALÁD ES HIVATÁS
— Két nehezen egyeztethető dolog. Mostanában kevés Időt tölthettem Orsival, s ez nekem is fáj, de közeleg a nyár, s akkor majd igyekszem pótolni. Egyébként a családom nagyon segítőkész. A mi szakmánk sajnos sokszor kíván esti elfoglaltságot, s ilyenkor édesanyámra és a férjemre hárul a gyermek gondja. Esténként, ha fáradtan érkezem a napi munka után, az asztal megterítve vár, ételt, italt készítenek oda, s mindent, amire szükségem van.
HÁZIMUNKA
- Kevés időm marad rá, hegyben áll a vasalaflan, s gyakran eszünk hideget, no nem azért, mert nem szeretek főzni, hanem mert nincs rá időm. Egyébként az olasz konyha a kedvencünk. Magyarországon is kaphatók már az ehhez használatos alapanyaguk, de az a tapasztalatom, hogy nem tudunk olaszosan finoman bánni velük. Nagyon szeretem a szakácskönyveket, gyakran kapok a férjemtől, de idő hiányában csak keveset böngészhetem őket.
ÜNNEPEINK
- Legyen bármilyen sok a munkám, az ünnepekre mindig szakítok időt. Számunkra mindig fontosak az ünnepek, kivétel nélkül mindegyik. Ilyenkor kidí-szítjük a lakást, tortát sütünk, és finom ételeket főzök.
KÖNYV, ZENE, GOMBA
- Imádok\'olvasni. Kedvenceim az útleírások, persze nem azok, amelyek rózsaszín ponyvákban olvashatók. Kedvenc könyvem a Bengáli tűz. Nagyon szeretem a természetfilmeket, és szeretek utazni is. Ez utóbbira csak nehezen telik, a legtöbb helyre a kórus jóvoltából juthattam el. Szeretem - talán szakmai ártalom - a komolyzenei tévéműsorokat is, nagy bánatom, hogy ezeket csak kései órán tűzi műsorára a tévé. Szerelünk gombát szedni, alig várom a gombaszezont, hogy elmehessünk a kiskanizsai legelőre csirkegombát szedni. Kgy kis eső, s máris szedhetjük u finom csemegét.
BARACKLEKVÁR
- Az összes házimunka közül befőzni szeretek a legjobban. Van egy fantasztikus baracklekvárreceptem, ez a család minden tagjának kedvence. F.n a sárgabarackot cukor nélkül főzöm he, s csak a végén teszem bele a
cukrot, és csak kis ideig forralom a lekvárt a cukorral. Utána azonnal üvegbe teszem, és dunsztolom. Ennek a módszernek a finomságon túl még egy nagy előnye van, a lekvár nem barnul meg.
MIT JELENT A NŐIESSÉG?
Legfőbb vonása a jólápolt-ság. Kn nem tarlom fontosnak, hogy mindig úgy nézzek ki, mint akit skatulyából húztak ki. de egy mindenna-
pi elegancia számomra is fontos. Nem vagyok az aktuális divat követője, én az örök darabokat kedvelem, számomra mindig az a fontos, hogy én hogy nézek ki az adott ruhahaii, és hogy jól érezzem magam henne.
ren... Nemrégiben szerettem volna a város énekta-minii számára egy l.akiur Tamás előadást megszervezni, ám mindössze három énektanár mutatott érdeklődést, így le kellett mondanom.
1997. június 13.
KANIZSA - ntent cW HSéneá,
4 21
FÉRFIMIÉRTEK
A férfi képtelen megérteni, mi-. ért van szüksége egy nőnek például annyi rúzsra. Petiig sokszor a férfi is meglehetősen talányosan viselkedik. Említünk néhány érthetetlen férfiúi példát.
1. Miért hagyja cipőjét az előszoba közepén, kabátját pedig a széken?
2. Miért dobja pulóverét laza mozdulattal a fotóiba?
3. Miért színházba (moziba, vendégségbe stb.) indulás előtt öt perccel akar szeretkezni?
4. Miért áll a konyhaszekrény előtt tanácstalanul, és kérdi, hol a cukor, jóllehet a doboz majdnem kiböki a szemét?
5. Miért téved el autózás közben, ahelyett, hogy megkérdezné valakitől, merre menjen tovább?
6. Miért képtelen szeretkezés után legalább tíz percig ébren maradni?
7. Miért nem veszi tudomásul, ha partnernőjének a feje fáj?
8. Miért vádolja pazarlással a feleségét, amikor ő ezreket szóiéi?
9. Miért tartja nagy dolognak, ha megfőz egy teát?
10. Miért áll hadilábon a savanyúsággal?
11. Miért utálja az anyósát?
12. Miért szeret zacskóból tejet inni? És miért szokta a zacskót előbb a fogával feltépni?
13. Miért állítja, hogy semmi pénzért el nem olvasná a „Nem csak nőknek" című rovatot, holott suttyomban azt böngészi?
14. Miért képzeli, hogy közel a vég, amikor csak megfázott kicsit?
15. Miért a feleségétől kérdezi, hol a cipőm?
MIÉRT NEM?
* Miért nem vágja el régi pólóját mell alatt?
* Miért nem ragaszt lemosható pillangótetoválást a popsijára?
* Miért nem ad barátja orrára puszit, amikor este megérkezik?
* Miért nem tornászik randevú előtt?
* Miért nem csinál tavaszi nagytakarítást a munkahelyén?
* Miért nem alszik meztele-. nül?
* Miért nem tanulja meg végre a videomagnó programozását?
* Miért nem. rendez ruhacsereberét a barátnőivel?
* Miért nem hívja föl huszonöt évvel ezelőtti szerelmét, ha még ma is gyakran eszébe jut?
* Miért nem énekel szerelmes dalt a barátja üzenetrögzítőjére?
* Miért nem látogat el néha a rokonaihoz?
* Miért nem festi mindegyik körmét más színűre?
* Miért nem sétál kutyájával délutánonként?
HOGYAN VEHETJÜK RÁ AZ ÁLOMFÉRFIT, HOGY NYILATKOZZON?
Szereti őt, tudja, hogy ő az igazi. Ő mégsem mondja ki azt a mondatot, amelyre ön már régóta vágyakozik: - költözzünk össze! Vagy: - Feleségül jössz hozzám? Adunk pár ötletet, hogyan vegye rá kedvesét, hogy a kérdések kérdését feltegye.
1. Mesélje el neki, mennyire kiteljesedett ismerőseik, barátaik kapcsolata házassságköté-sük óta.
2. Vallja be, hogy amióta megismerte őt, nélküle nem tud olyan jóízűen aludni. Ezzel hízeleg neki, és felébreszti védelmező ösztöneit.
3. Tisztázza vele, hogy mennyi pénzt spórolhatnának mindketten, ha összeházasod-
nának és összeköltöznének. A legtöbb férfi fogékony-az észszerű indokokra.
4. Igyekezzen bebizonyítani, hogy a saját lábán áll és jól keres. Ez felszabadítja a férfiút a nyomás alól.
5. A\' házasságok több mint harmada válással végződik. Hogy válás esetén elkerüljék az anyagi huzavonát, állapodjanak meg, hogy az igen kimondása előtt szerződést kötnek az anyagi javak felosztásáról.
6. Teremtsen olyan bensőséges helyzetet, amellyel ösztönzi partnerét a döntő szavak kimondására, például egy gyertyafényes ünnepi vacsorát egy romantikus városkában.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
A főzelékek elkészítésénél fontos tudnivaló, hogy forrázással, főzéssel, értékes tápanyagokat (ásványi sók, vitaminok) veszít a zöldség, ezért mindig sós vízzel forrázzuk vagy főzzük ezeket, mert a sós víz erősen csökkenti a tápanyagok kioldódását. A főzővizet levesek hígításához használjuk fel.
A habart tojásbetétet leginkább rántott levesékbe használjuk. A felvert tojást vékony sugárban öntjük a forró leveshez és közben a levest villával kavargatjuk. A tojás a levesben foszlányokká válik.
A gyümölcslevest sűríthetjük csak tojássárgával is, de azzal már nem forraljuk fel. ízlés szerint csipetnyi sót is adhatunk a gyümölcslevesekhez. Készíthetjük úgy is, hogy a gyümölcs felét áttörve adjuk a leveshez.
Ha nincs a célnak megfelelő habüstünk, mély porcelántálban vagy hibátlan zománcozott keverőtálban is verhetünk habot.
SZÁMOLJON A SZERELEMMEL
Vajon mi korbácsolja föl a férfivágyat? A meztelenség? A csók? Egy ölelés? Sokkal változatosabb a skála. Olykor a leghétköznapibb dolgoktól (látványtól) beindul a férfi, íme:
* A nő zihálása.
* Magas nő, hosszú szárú lovaglócsizmában.
* Felül semmit nem viselő nő, bőrnadrágban.
* Csókolózás napozás közben.
* Gyönyörű cigarettázó nő.
* Szőrtelenített női láb, vörösre festett körmökkel.
* Üde, festetlen arc.
* Kicsi női fenék szűk farmerban.
* Lassú sztriptíz.
* A nő kilép a fürdőszobából, egy szál törülközőben.
* Szerekezés nyilvános helyen, a „meglátnak" veszélyével.
* Szeretkezés zuhany alatt.
* Szemüveges nő.
* Tökéletesen sima női hát, amely kilátszik egy nyakpántos ruhából.
* Fagyizó nő.
* Apró csókokkal színesített meghitt beszélgetés.
EPERLEVES ALMÁVAL
Itt az eperszezön ideje, és a tavalyi almából is van még egy kevés, de alma helyett cseresznye illetve meggy is felhasználható. Közreadunk egy nagyon egyszerűen, kezdő háziasszonyok számára is könnyen elkészíthető gyü-molcslevesreceptet.
Hozzávalók {4-5 személyre): 20 dkg érett épen 1 pohár tejszín, citromlé, fa-
héj, 4\'S evőkanál cukor, pici runt, 3-4 alma.
A megmosott, megcukrozott eperre vizet öntünk, hogy ellepje, tűzre tesszük, majd Icturmlxol-juk. Azután újra tűzre téve felöntjük vízzel, úgy másfél literig. Pici citromlét, kávéskanál fahéjat teszünk bele és beleuntjuk a tejszínt (tejföllel is lehet, csak abból 1 dl is elég).
Legvégül beleforraljuk a már előkészített, vékony szeletekre vágott almát. Egy pici rummal tehetjük pikánsadba az ízét. Vigyázzunk arra, hogy a végén az almát csupán 3*4 peréig főzzük, az egész művelet egyébként körülbelül 10 percig tart. Hűtve fogyasszuk, nyáron finom frissítő. Jó étvágyat hozzá!
I
KANIZSA
1997. június 13.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
í CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • THEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES KlKÁL
V_^
GS R6p6SS6Q6 szGrint
ff:w7%1
ÉGMUTATÓ
PARTNER
TeJVfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TRF.ND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 3L3-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZÓA ÚJÓÁG KTT.
vállalja:
újságok • szórólap k • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
KOG^
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíj számla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
- Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
ísssesásssssssssssssessseesssíssssesssssssa O I TM ír t
VÁLLALJUK:
társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését, - adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westcl: (60) 399-196
NAGYKANIZSAI
Nagykanizsa, Király u. 31 Telefon: 03/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KANIZSA - Sfiont
Van hal a Csótóban!
199?. június 13.
A kanizsai házigazdák az alaposan megszervezett és kimunkált programnak megfelelően nagy sikerrel rendezték meg a horgászok kiemelkedő eseményét, az Országos Bányász Horgász Kupa nemzetközi viadalt. A főhadiszállás a Csótó és annak térsége volt, ahol példás városi, olajipari, kanizsai összefogás valósult meg.
- Tizenöt évvel ezelőtt tartottunk itt iparági horgászviadalt, s örülünk most annak, hogy a kanizsaiak felvállalták a huszonharmadik kupaversenyt - kezdte Czifra Sándor, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke, a kupabizottság titkára, majd így folytatta. -Minden tekintetben óriási si-
A CWG-Vízmű úszó szakosz-tályvezetése hagyományos nemzetközi versenyét, a Kanizsa Kupa úszó viadalt a városi uszodában rendezte meg. A kétnapos, zsúfolt programban egy tucat klub több mint 250 versenyzője vett részt, akik jó eredményekkel tűntek ki.
Az összesített pontversenyt s ezzel a kupát a Kaposvári SI nyerte, a házigazda kanizsaiak a harmadik helyen végeztek, akik közül kitűnt Révész Katalin, a legeredményesebb női és egyben kanizsai versenyző, valamint a szombathelyi Bereczki János, a mezőny legjobb fiú és Perényi Ádám, a (Bolyai DSE) legjobb kanizsai versenyző. Ugyancsak nagy elismerésben részesült a kanizsaiaktól búcsúzó jeles versenyző, Holló Adrienn, akit joggal ünnepeltek.
50 m távon (89 és fiatalabb születésűek) a gyorsot Nógrádi Ádám (KAS1) nyerte, míg a kanizsaiak közül Gödinek László negyedik, Papp Gábor hetedik (mind a kettő Bolyai), Tollár Gábor (CWG) kilencedik lett. A lányoknkál Maxim Dóra (Szombathely) végzett ez élen, Tuboly Klaudia (Bolyai) 4., Steier Lívia (CWG) 5., Kercsmár Szabina (Bolyai) 6. helyen végzeit. A felnőtteknél: 1. Révész Katalin, 3. Holló Adrienn, 6. Süle Orsolya (mind CWG-Vízmű). Hátúszásban (89 és fiatalabb) Nógrádi a győztes, Gödinek 6., Tollár 8. helyezett. A lányoknál Maxim Dóra (Szombathely) nyert, Tuboly Klaudia (Bolyai) 5., Steier Lívia (CWG) 6. lett.
100 m gyors. Felnőtt női: 1. Révész Katalin, 6. Süle Orsolya (CWG). 1987-88-as születésiteknél Perényi Ádám (Bolyai) és a vasi Készei Bálint végzett az élen, Magyar Márton 5., Kiss Máté (mindkettő CWG) 7. Both Péter (Bolyai) 9. lett. A lányoknál Bekker Krisztina (KASI) lett aranyos, a bolyaisok közül Pintér Kitti 5., Kercsmarics
kérnek tartom a kanizsai rendezvényt, amelyhez számosan felsorakoztak. Itt minden szuper volt, itt az elejétől a zárásig érződött, hogy a mintegy kétszáz résztvevő maradandót alkotott. Köszönet mindazoknak, akik ezt a másfél napos programot előkészítették, rendezték és segítettek bennünket. A horgászok remekeltek, nagyszerű eredményeket értek
Marietta 7., Korcsmáros Ágnes 9. helyen végzett. 1983-84-es fiúknál a cseh Karas Vojtech győzött, a CWG-s Deregi László 6., Kovács Roland tizedik lett. A lányoknál a vasi Kőszegfalvi nyert, a CWG-s úszók közül Kovács Patrícia 3., Németh Katalin 5., Major Zsófia 7., Gémesi Gabriella 8. helyezett. Az 1981-82-es fiúknál Bereczki (Szombathely) lett aranyérmes, a CWG-s Mikovics Gábor 4., Németh Péter 8. lett.
100 ni mell. A felnőttek mezőnyében a kanizsai kiválóságok közül Révész Katalin 1:17,20 mp-es eredménnyel végzett az élen Holló Adrienn előtt (1:17,90 mp). 1981-82-es fiúknál a vasi Dómján Péter nyert, a CWG-s úszók közül Németh Péter 4., Tóth Dávid 7., Gerencsér István 9. lett.
1983-84-es születésűek mezőnyében Deregi László (CWG) szerzett aranyérmet remek eredménynyel. A lányoknál a vasi Kőszegfalvi győzött, a CWG-s Kovács Patricia bronzérmes, Németh Katalin ötödik. Az 1985-86-os fiúknál a cseh Moudek Martin nyert, Domina Tamás bronzérmes, Császár Márk hetedik (mindkettő CWG). A lányoknál Ureczky Dóra (KASI) nagy küzdelemben nyert, Papp Viktória (Bolyai) bronzérmes lett, Molnár Mariann (CWG) hetedik.
100 m hátúszás. Az 1981-82-es fiúknál Bereczki győzött, a CWG-sek közül Mikovics Gábor 4., Németh Péter 6., Szilovics Barnabás 7., Tóth Dávid 8., Gerencsér István 9. lett. Az 1983-84-es mezőnyben Hegedűs Lajos (KASI) 5 mp-es előnnyel végzett az élen, Kovács Roland 6. helyezett. A lányoknál: 1. Szatmári Kata (Szombathely), 5. Gémesi Gabriella, 6. Németh Katalin, 8. Kovács Patricia, 9. Majos Zsófia (mind CWG-Vízmű). Az 1985-86-ban születetteknél a cseh Carda Jakub aranyérmes, Pusztai Zsolt 4., Németh Gergely (mind-
éi és rengeteg halat fogtak, vagyis van bőven hal a Csótóban.
A résztvevő 32 csapatot, .a megjelent vezetőket, védnököket Szálai Géza, a MOL helyi bányászati üzem szakszervezeti vezetője köszöntötte. Tüttő István alpolgármester mondott ünnepi megnyitót, majd Czifra Sándor a nemes verseny történetiségéről szólt.
kettő CWG) 8., Bálint Balázs (Bolyai) 9. lett. A lányoknál Rudolf Noémi (Harkány) lett aranyos, Molnár Mariann 4. lett. Az 1987-88-as fiúk versenyét Tóth Tamás (Zalaegerszeg) nyerte Perényi Ádám (Bolyai) előtt. Magyar Márton (CWG) negyedik, Porpáczy Ádám (Bolyai) 8., Kiss Máté 9., Császár Árpád (mindkettő CWG) 10. lett. A lányoknál Bekker nyert, Pintér Kitti a nyolcadik.
100 m pillangón (1985-86) a vasi Kósa Gábor szerzett aranyérmet, Németh Gergely 7., Horváth Balázs (mindkettő CWG) 9. helyen végzett a népes mezőnyben. A lányoknál a vasi Herendi Helga győzött, a legjobb kanizsai Molnár Mariann a nyolcadik lett.
4x100 m vegyesváltóban, 1981-82-es fiúknál a Szombathely nyert, a CWG-Vízmű bronzérmes. Az 1983-84-es lányoknál vasi siker született, a CWG-Vízmű váltója ezüstérmes. Az 1985-86-os fiúknál Kaposvári SI nyert (5:12,80 mp) a CWG-Vízmű A-csapat előtt (5:13,84). A B-csapat 6., a Bolyai 7., a CWG-Vízmű C-csapata nyolcadik. A lányoknál a Szombathely nyert, a CWG-Vízmű 5., Bolyai a 7. lett.
4x100 m gyorsváltóban, az 1981-82-es fiúknál: 1. Szombathely, 3. CWG-Vízmű „A", 5. CWG-Vízmű „B". Az 1983-84-es lányoknál aranyérmet szerzett a CWG-Vízmű. Az. 1985-88-as leányváltót a KASI nyerte, a Bolyai bronzérmes, a CWG-Vízmű a hetedik. Az 1986-os lányok mezőnyében nagy harc után: 1. KASI 4:50,60, 2. CWG-Vízmű „A". Bolyai DSE, 6. CWG-Vízmű „B".
A Kanizsa Kupa összesített pontversenyében az élcsoport sorrend: Kupagyőztes a Kaposvári Sportiskola 1191 ponttal a Szombathely (1144) és a CWG-Vízmű előtt (994 pont). A Bolyai DSE a hatodik helyen végzett 284 ponttal.
Balogh Antal
23
A versenyrend alapján a horgászok előbb négy ügyességi számban, majd halfogásban versengtek. Az összesített pontversenyt s ezzel a díszes vándorserleget a kitűnően felkészített Szolnoki Olaj nyerte, a házigazda Nagykanizsa Olajipari HE az előkelő ötödik helyen végzett.
Az ügyességi számokban a csapatokat l-l fő képviselte, míg a halfogási versenyben a 4-4 fős csapat minden tagja szerencsét próbált. A szellemi ki mit tud-ban Oroszlány, Szolnok, Kanizsa (Németh Lajos) sorrend alakult ki az élen. A többi három számban szolnoki siker született, de jól főzött a kögázos László István, aki harmadik helyre hozta fel a kanizsai csapatot.
Az éjszakai halfogási versenyben (délután hattól reggel nyolcig) „súlyos" eredmények születtek. Az iparági horgászok 252 (!) kg halat fogtak, vagyis csúcseredményt értek el. A legnagyobb hal egy 4.7 kg-os ponty volt (a szolnoki Válik János érdeme). Az erd-mények alapján az élcsoport: 1. Szolnok 21,6 kg, 2. Lyu-kóbánya 19,8. 3. Füzesgyarmat 17,2, 4. Orosháza 16,0, 5. Tatabánya 14,2 kg.
Érdekesség, hogy a MOL NBÜ csapata csak a botokat fogta, de a kanizsai cégtársak (Telecom, Kögáz, KUMMI) is alig mérlegeltek (a hazai pálya tehát nem volt előny).
Az ünnepélyes eredményhirdetés során díjazták a versenyszámonkénti „dobogós" helyezetteket, számos horgászcikk került átadásra a legjobbaknak és a kitűnt rendezőknek.
Az összesített pontversenyben a Szolnok 275 ponttal lett győztes a Füzesgyarmat (220). Oroszlány (202), KVV Siófok (184) és a Nagykanizsa Olajipari HE (183 pont) előtt. A többi kanizsai csapat közül a DKG 23. (120), NBÜ 25. (113), Kögáz 29. (100), Telecom 31. (73), KUMMI a 32. (67 ponttal).
A horgászviadall számosan megtisztelték jelenlétükkel, köztük dr. Orbán Ferenc, a MOHOSZ ügyvezető elnöke, aki így összegezett: - A 330 ezer magyar horgász nevében gratulálok a csodás kanizsai feltételekhez, a nagyszerű körülményekhez, az összefogáshoz, a kimagasló versenyhez, rendezéshez, a horgászünnep-hez._
Balogh Antal
Kanizsa Kupa
_24_
Noteszlapok...
KANIZSA - Sfuvu
J9V7. június 13.
SZÉP VOLT FIUK!
Szűkebb pátriánkban: Nagykanizsán, bár jelentős visszaesés mutatkozik a sportéletben - a „miérten" érdemes elgondolkodni -, azért találkozhatunk ritka sportbravúrokkal is. Nézzük a legfrissebbeket!
Június hetedike igazi triatlo-nos nap volt a városban, mivel a Csónakázó-tónál két rendezvény is lebonyolításra került: a Tri-Co Triatlon Klub által szervezett VI. Kanizsa Kupa, valamint az V. Orvos-Gyógyszerész Európa-bajnokság. Utóbbin fantasztikus magyar, kanizsai siker született, ugyanis a „dokik" között dr. Czigány Róbert bizonyult a legjobbnak, így kontinensbajnok lett, Európa legjobban triatlonizáló orvosa.
„- Életem legnagyobb sikeréi értem el - mondta a szemész orvos közvetlenül a célszalag át-szakítását követően -, ,í nemcsak azért, mert első, meri bajnok lettem, hanem mivel úgy érzem, hogy rendezőként is jól vizsgáztunk. Ez tükröződik a versenyzők hangulatából, a jelenlévők visszajelzéseiből. Jó napol fogtam ki, magamhoz képest jól úsztam, a kerékpározással sem volt baj, a Jutásnál pedig a közönség biztatása fantasztikus erőt adott."
Más.. Baseball.
Eddig is tudtuk, fokozatosan
azonban mégjobban beigazolódik, hogy nem a véletlen műve volt az, hogy a „Hangyák", az Ants Rotary baseball csapata nyerte meg 1996-ban a magyar bajnokságot, s lett a Magyar Kupa győztese is. A fiúkat ugyanis nem szédítette meg a siker, s továbbra is ugyanolyan nagy elánnal vetik magukat a munkába, s ugyanolyan keményen megdolgoznak az eredményességért, amely nem is marad el. A hétvégén az együttes már megnyerte az alapszakaszt, így a legelőkelőbb helyről kezdhetik a rájátszást.
- Az eddigi nyolc fordulóból hétszer nyertlink, s csupán az első meccsünket veszítettük el, azt is tisztátalan körülmények között, amit meg is óvtunk. Bebizonyítottuk, hogy komoly alapja van a felháborodásunknak, hiszen azóta minden mérkőzésünket magabiztosan hoztuk, szinte egyetlen találkozón sem fordult elő, hogy az ellenfél gárdája vezetett ellenünk egy iningnél tovább - hangoztatta Gondi Zoltán csapatvezető.
- Hatalmas előny az, hogy a legjobb pozícióból kezdi az együttes a rájátszást?
- Mindenképpen. Először a
nyolcadik helyzettel fogunk játszani, amely találkozó eredménye nem lehet kétséges, a döntőbe jutásért pedig a Brick Factory és a Players győztesével.
- A gárdából kiket lehet név szerint kiemelni?
- Védekezésben úgy érzem, mi vagyunk a legjobbak az országban, s ami fontos, hogy támadásban, ütésekben is javultunk. Darabos Gábor vezeti a dobóstatisztikát, s önmagáért beszél az„ hogy a magyar baseball válogatott 18-as keretében hat kanizsai van: Darabos , Gábor, Barbalics László, Szili Zsolt, Ivanics István, Koréin Attila és Murányi Csaba. Ilyen szempontból is meghatározó csapatunk a magyar baseballban.
A múltheti számunkban negatív előjellel beszéltünk az Izzó SE-ről, az NB I-ből kiesett férfi kézilabdacsapata miatt, most változtassuk meg ezt az előjelet a sakkozókért. Az 1996/97-es bajnoki évet az ötödik helyen zárták a Ribli, Faragó, Szilágyi, Végh, Krutti, Horváth P., Cson-kics, Bodó, Bagonyai, Schnei-der, Tamás, Papp nevével fémjelzett együttes az első osztályban.,
- Soha ilyen sikeres még nem
, volt Nagykanizsa város sakksportja, mint az idén, s ez egyrészt az. Izzó sakkcsapatának köszönhető, akik megalakulásuk óta az idén érték el a legjobb eredményüket az ötödik hellyel, másrészt remekelnek az utánpól-láskorúak is - mondta Nádasi Tamás, a Városi Sakkszövetség elnöke. - Fiataljaink - Szabó Virággal az élen - már most hozzák az eredményeket, s szeretnénk, ha az NB I-ben, az NB II-ben is egyre több kanizsai fiatal kapna helyet.
Ha már „Szép volt fiúk!" címet adtuk az anyagnak, ne feledkezzünk el az alacsonyabb -jelenleg megyeiben - osztályban futballozó csapatainkról sem, akik megtáltosodtak az idén, listavezetői ennek a bajnokságnak. Legutóbb is szó szerint megtömték az ellenfelek hálóit: a miklósfaiak tizenegy gólt rúgtak a bagodiaknak, a vasutasok (MAV NTE) pedig 7-4-re verték a becsehelyieket. A Sáskák ezúttal nem voltak falánkok, de azért 2-l-re nyertek a Lelenye ellen. Igen, kérem! Ha egyszer egy gépezet beindul...
Deregi László
BALSZERENCSÉS VERESÉG
A tenisz OB 11-ben. annak ..A" csoportjában szereplő Olajbányász férfi csapata újabb duplázáson vett részt, ám a kettős fordulóban nem gyarapodtak a bajnoki pontok. Ugyanis idegenben és hazai környezetben egyaránt vereséget szenvedtek a piros-kékek.
Szekszárdon, a Kórház újonc csapata ellen 7:2 arányban maradtak alul Farkasék. Az egyesek után már eldőlt a találkozó sorsa, miután csak Izmendi volt „pontos", a többiek két játszmában egyaránt vesztettek (5-1). A párosok közül nyert a Farkas-Tálosi duó, s így alakult ki a végeredmény a jelentősen megerősített újoncok ellen.
A Vár úti sporttelepen a Pécsi VTC ellen második győzelmének megszerzésére készültek az olajosok. A célkitűzés nem valósult meg, folytatódott a balszerencse-sorozat, amikor újabb 5-4-es vereséget szenvedett az Olaj.
Egyéni eredmények (elöl az olajosok):
Dzsobák-Sákos 6-0, 6-0. Tá-losi-Farkas 6-2. 5-7. 7-6. Far-kas-Malitics 3-6, 6-2, 6-2. SzennaV-Spitl 1-6, 7-5, 3-6. Gyenes-Váradi 4-6. 6-3. 2-6. Izmendi-Varga 1-6, 6-7. Az egyesek után tehát 3-3, így aztán a párosok döntöttek: Tálosi, Dzsobák-Sákos, Váradi 6-2, 6-1. Izmendi, Szennay-Spitl, Malitics 0-6, 1-6. Farkas, Gye-nes-Varga, Farkas 4-6, 4-6.
- Balszerencsés vereséget szenvedtünk, de nincs semmi baj. A fiúk becsüleltel dolgoznak, nagy odaadással küzdenek, és hiszem azt, hogy a befekteteti munka mielőbb eredménynyel is párosul. Ugyanakkor nagyobb összpontosításra van szükség, türelmesebbnek kell lenni. A csapa! jó, de bosszantók a 4-5-ös végeredmények ebben az eléggé kiegyenlített mezőnyben - hangoztatta Márton József, az olajosok edzője._
B. A.
ELEN A HANGYÁK
A baseball élvonalban, a háromfordulós-körmérkőzéses rendszerű idei magyar bajnokság alapszakaszában megkezdődött az utolsó kör.
Az OB I A-csoportjában a ka-\' nizsai bajnokcsapat, a Hangyák együttese egy kitűnő mérkőzésen rangadót nyert, s ezzel kétpontos előnnyel listavezetők lettek. Az OB I B-csoportjában újonc Thury csapata a fővárosiak vendége volt, ahol a várakozásnak megfelelően hazai siker született.
ANTS B.l-ROTARY-Bp. United 6-4
Az azonos pontszámú csapatok nagy mérkőzésén mind a két gárda jelesre vizsgázott. Izgalmas, színvonalas játékot hozott a rangadó. Nyolc iningen át nem bírt egymással a két csapat, de aztán a befe-
jező „szettben" a kanizsaiak szenzációsan játszottak, és Szécsényi vezetésével eldöntötték a találkozó sorsát. Nagy közönségsikert arattak.
A győztes csapat: Darabos, Barbalics, Szili, Szécsényi, Ivanics, Koréin, Poprádi, Murányi, Tosika-zu. Gondi, Weinausz. Móricz. Csapatkapitány: Barbalics László.
Players-Thury BB Club 16-6.
A csoportban vezető fővárosiak ellen jól küzdöttek az újoncok, de a nagyobb tudású hazaiak akarata érvényesült.
A kanizsai csapat: Pataki, Feriig, Domina, Meszlegnyei, Simonies, Bolf, Kálmán, Magyar, Tra-ub, Hajdú. Edző: Darabos (labor.
B. A.
FITNESS
A Miss Fitness Hungary FITT-KID országos felmenő rendszerű verseny Várpalotán sorra került dunántúli döntőjében a kanizsai színeket a Fitness Center együttese képviselte.
A gyermek korcsoportos csa-
pat (Nádudvari Petra, Melles Erika, Szakái Szabina, Pulai Viktória) a három részből álló versenyen (alkalmi ruháskör, fürdőruhás, illetve aerobicos kör, másfél perces fitness gyakorlat) bejutott a Szolnokon sorra kerülő országos döntőbe.
B. A.
199?. június 13. KANIZSA - Spott 25
KISPÁLYÁS BAJNOKSÁG
Nagy érdeklődés mellett zajlik a városi kispályás labdarúgó-bajnokság a Mindenki Sportpályáján, hétfőtől péntekig.
A bajnoki küzdelmek öt osztályban és a seniorok mezőnyében zajlanak, közel hetven csapat vesz részt az osztályos bajnokságban. Az első osztályban a többszörös bajnok Tip-Top gárdája magabiztosan menetel, ám a többi osztályban ádáz a küzdelem mind az élcsoportban, mind az alsóházban.
I. OSZTÁLY
A tavaszi idényzárón,. a rangadón:
Tip-Top-ÁFÉSZ 3-1 (3-0)
A mérkőzés után. Kónya Anla\': - Az első húsz percben nyújtott játékkal, eredményes befejezéssel megadtuk a rangadó alaphangját. Miskevics Tibor, az ÁFÉSZ csapatvezetője: - A bajnoknak adtunk egy félidei előnyt, amely egységesebb, jobb csapat, rászolgáltak a győzelemre. Mi most gyengélkedtünk, rosszul játszottunk.
A küzdőtér résztvevői:
Tip-Top: Kálóczy - Lánczos, Kapus, Fekete S.z., Lovkó, Felső. Csere: Horváth Z., Skublics, Horváth L., Varga.
ÁFÉSZ: Pesti - Nagy T., Mátyás, Kalinics, Kovács J., Anek. Csere: Mezei, Markek, Matola, Harcz.
A tavaszi idény befejező szakaszának érdekesebb eredményei:
ÁFÉSZ-Tobeló 3-5(1), FI. Cent-rál-Predátor l-l, Chemotox-Sabo-tage 2-2, HB Kanizsa-Tobelo 3-2, Autójavító-Chemotox 4-3, Preda-tor-Zé-En Sport 2-4, Autójavító-Sabotage 4-2, Tip-Top-Chemotox 3-2, Predator-Progressó 4-3, ÁFÉSZ-Sabotage 3-2, Chemotox-HB Kanizsa l-l, Progressó-Fl. Central 3-2. HB Kanizsa-Autójavító 2-3. FI. Centrál-CCA Dédász 2-4.,Zé-en Sport-Progressó 4-3.
A tavaszi idény végeredménye:
1. Tip-Top 33, 2. ÁFÉSZ 27, 3. Sabotage 19, 4. Predator 17, 5. Progresso 15 pont.
II. OSZTÁLY
nagy harcot a bajnoki címért, a továbblépést jelentő 1-2. helyek megszerzéséért.
Az utóbbi fordulók érdekesebb eredményei:
Totálgáz-Happy Boys 2-2, Pedagógus-Tungsram 1-5, BB Sas-Hidrofilt 2-2, Igazságügy-Szivacsok 1-2, RMP-BB Sas 0-0, Hidrofilt-To-tálgáz 2-1, Szivacsok-P.Vízmű l-l, Uni-Ford-Igazságügy 1-4, Rotary-Happy Boys 2-2, Pedagógus-Hidrofilt 3-5, BB Sas-Szivacsok 0-3, Uni-Ford-P. Vízmű 6-4, RMP-Pe-dagógus 2-3, BB Sas-P. Vízmű 2-1, Totálgáz-Igazságügy 2-1, Tungsram-Hidrofilt 1-0, Rotary-RMP l-l, Igazságügy-Pedagógus 2-4, Szivacsok-Rotary 1-2.
A bajnokság állása a tavaszi idény zárása előtt két fordulóval: 1. Tungsram 20, 2. Happy Boys 19, 3. Totálgáz 19, 4. Szivacsok 16, 5. BB Sas 15 pont.
III. OSZTÁLY
Az osztályban hét csapat tartozik az élcsoporthoz, amelyek az eltelt tíz fordulóban szeszélyesen szerepeltek. Nincs már veretlen gárda, viszont a Curacaó még nem nyert.
Érdekesebb eredmények: Tintahal-Produkt 2-2, DKG EAST-Delfin 2-1, Curacaó-Főpos-ta 3-3, Elteco-Batthyány 3-6, Pro-dukt-KM Light 2-1, Tintahal-DKG EAST 1-0, Batthyány-Z. Volán 4-1, Főposta-Elteco 4-3, KM Light-Hi-droterm l-l. Fitting Flex-Produkt 3-5, DKG EAST-KM Light 3-4, Curacaó-Tintahal 2-2, \'Produkt-Batthyány 2-9, Elteco-Produkt 2-2, Tintahal-Delfin 4-2, KM Light-Cu-racaó 2-1, Batthyány-Hidroterm 0-1, Főposta-Z. Volán 1-0, Hidroterm-Elteco 2-2, Delfin-KM Light 1-0, Tintahal-Főposta 2-1, DKG EAST-Batthyány 3-4. Az élcsoport állása:
1. Tintahal 21, 2. Batthyány 19, 3. Delfin 19, 4. KM Light 18, 5., Hidroterm 18, 6. Produkt 17 pont.
IV. OSZTÁLY
Közel féltucat csapat folytat
A csoportban három csapat külön versenyfutást folytat az élen.
Veretlen a listavezető Vese (25 pont, 42-9), a második Blackburry (25 pont, 39-9), míg a harmadik P 97 SE eddig négy pontot vesztett.
Érdekesebb eredmények:
Spec Bau-Sirocco 1-2, MÁK United-Dinamit 2-2, P 97 SE-Spec Bau 2-2, Vése-P 97 SE 2-1, Me-phisto-Dinamit l-l, Spec Bau-Blackburry 1-2, Mephisto-A-To-mok l-l, Blackburry-Vése 2-2, A-Tomok-Dinamit 2-2, MÁK United-Blackbuny 2-3, Vése-Spec Bau 1-0, Sirocco-Mephisto l-l.
V. OSZTÁLY
Az új csoport új csapatai jól mutatkoztak be, amelyek váratlan eredményeket értek el:
Unicum-6-Arasz 4-0, Léránt-Muslincák 3-3, Vak Hangyák-Kisgazda 2-3, Tyutyu-Unicum 3-0\' (I), Matáv-Lérájit 2-1, Muslincák-S-Ördögök 4-3, Kisgazda-Phonix 2-2, Unicum-Muslincák 3-1, 6-Ara.sz-Vak Hangyák 2-3, Matáv-Unicum l-l, Muslincák-Tyutyu 2-1.
A bajnokságban az Unicum vezet (9 mérkőzés, 19 pont) a Tyutyu (19), Muslincák (19) és a Matáv (17 pont) előtt, amelyek egyaránt nyolc mérkőzésen vannak túl.
SENIOROK
A kilenc csapat közül három (a bajnok Dél-Zala, a trónkövetelő Flamingó és a CCA Dédász) kiemelkedik a mezőnyből, amelyek nagy küzdelmet folytatnak a dobogós helyekért.
Érdekesebb eredmények:
CCA Dédász-Dél-Zala 1-2, DKG EAST-Tungsram 3-2, FÍa-mingó-Old Boy.s l-l, DKG EAST-Zöldmező 2-1, Tungsram-Old Boys 2-3, CCA Dédász-DKG EAST 2-2, Flamingó-Zöldmező 2-1, Dél-Zala-Flamingó 1-3.
A vesztett pontok alapján listavezető a veretlen Flamingó a Dél-Zala és a CCA Dédász előtt.
Balogh Antal
RONCSDERBI
Galamboki fölény
A roncsderbi bajnokság második fordulójában is otthonosan versenyeztek a Car-bona Autó SC Galambok kiválóságai, akik Királyszent-
istvánon is bizonyították remek formájukat. Mindent megnyertek a galambokiak, akik több koszorút is szereztek.
Épített kisgéposztályban Kovács László, nagygéposztályban Pál József. Lada gép-
osztályban Sutyor Szabolcs végzett az élen.
Széria középgéposztályban Törő Zoltán nyert, Mándli Norbert lett a második. A nagygéposztályt Zsemberi Béla nyerte, Tóth Ferenc bronzkoszorús lett.
A szuperfutamban Tóth Ferenc a győztes a klubtárs Tö-rő Zoltán előtt._
B. A.
Nyolcadik a Batthyány
Debrecenben tartották meg a .sakksportág diákolimpia országos döntőjét, amelyen a kanizsai színeket két csapat is képviselte, mint megyei bajnokok.
A népes és nívós mezőnyben a II—III. korcsoportban nagyszerűen szerepelt a Bat-thyány-gimnázium együttese (Flumbort András, Szabó Virág, Swarcz András, Szentes András), amely a nyolcadik helyet szerezte meg. Az I. korcsoportos lányok csapatversenyében a Hevesi-iskola a 18-21. helyen végzett.
Visegrádon nagyszabású meghívásos nemzetközi egyéni versenyt rendeztek, amelyen kilenc ország korcsoportos versenyzői szerepeltek, köztük a kanizsai tehetségek.
A Bagonyai tanítványok közül remekelt Szabó Virág, aki a 14 év alattiak mezőnyében a negyedik helyen végzett. A 10 év alattiaknál Ladányi Zsolt a hatodik helyet szerezte meg, míg a 14 év alatti fiúknál Molnár Márton a közép-mezőnyben végzett._
B. A.
Sporthétvége
PÉNTEK
Labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája. IV. osztály: 17.30. Senior: 19.00.
Vívás. Országos kadett vidékbajnokság (egyéni), Rózsa úti csarnok. Férfi tőr: 14.00. Kard: 16.00. Női párbajtőr: 17.00
SZOMBAT
Vívás. Országos kadett vidékbajnokság, Rózsa úti csarnok. Női tőr egyéni: 8.00. Kard csapat: 10.00. Férfi párbajtőr csapat: 12.00. Női tőr csapat: 14.00.
VASÁRNAP
Baseball. OB I. ANTS B-J ROTARY-Szentendre Sleepwalkers, Thury pálya, 14.00.
Labdarúgás. Megyei: MÁV NTE-Páka, MÁV NTE pálya, 17.00. Városkörnyék (kezdési idő: 17 óra): Molnári-Felsőrajk, Liszó—Galambok, Bajcsa-Zalaka-ros, Borsfa-Gelse, Police-Báza-kerettye, Thury pálya, 10.00.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbuszállomás, 7.50. Gyalogtúra: Várfölde-Szilágyi patak—Budnya-Bánok-szentgyörgy. Táv: 16 km. Visszaérkezés: 16.15.
Vívás. Országos kadett vidékbajnokság, Rózsa úti csarnok (csapatdöntők). Férfi tőr: 8.00. Női párbajtőr: 10.00. Férfi párbajtőr: 12.00.
26
r
KANIZSA - rffins
1997. június 13.
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-i.Ji .i belvároshoz közel, 67 nm-es. 3 szobás, erkélyei, vízórái, 8. emeleti, kp. fűtéses lukas azonnali beköltözéssel eladó. IrAnyAr: 2,1 inFl. Kód: 105/97. (21938 K) Nk-Aji a Berzsenyi utcAbati 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4, emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Iránvár: 2.5 mFl. Kód; 13JÁJ7. (22200 K)__
Nk-án a belvároshoz közel. 54 nni-es, 2 szobás, 2 erké-Ives, 6. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 1.75
liíR Kód: 127191. ,22203 Ki_\'
Nagykanizsán a MváRwban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszint udvari lakás eladó, Irányár; 2,2 mR
Kód: 164/97. (22683 K)_
Nk-an a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vízórás, 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel ci-adó. Irányár; 2,25 niR Kód: 178/97. (22773 K)_
Kiskamzsán J7 éves, 2+3 félszobás, 136 nni-es. 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garázsos családi ház. műhellyel, pincével, 540 iirn-es telekkel eladó, Irányár: 8,7 iiift. Kód:
186/97 (22850 K)_
szabadhegven 90 nin-es, 3 szobás, pincés, befejezés előtt álló családi ház 1080 nm telekkel, részletfize-téri kedvezménnyel eladó. Irányár; 3 mFl. Kód:
i-orr. .::oo(i k>_
A Csónakázó-tónál 10 éves. 108 nm-es. 3 szintes, 3 szobás, főzőfülkés, zuhanyzó + WC-vei ellátott zártkerti ház, 738 mu-es parkosított lekkM eladó, Iránvár; 3 niFl.
Kód: 213/97. [23198 Ki_
A Látóhegyen a Csónakázó io közelében, közvetlen a kaposvári út mellet! 50 ni teleks/élességgel, 2340 nni-es, kordonos szőlővel, konyhakertiéi, gyümölcs és fenyőfákkal beültetett, vállalkozásra is alkalmas, zártkerti ingatlan, 20 nm-es, alápincéz* ll lakóépülettel, bevezetett villányiival, fúrt kúttal eladó. Iránvár: 1.6 mR Kód: 214/97.
(23199 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 .szobás, nagy konyhás, vízórás, redőnyös. 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8
mR Kód- 215/07. 123200 K)_
Nk-án a Magvar utcán 533 nm-es építési telek teljes közmüvei eladó. Irányár: 2.5 mFl. Kód: 220/97. (23298 Kj_
Nk-án 5+1 félszobás, 210 nm-es, pincés, garázsos. 2 hallos családi ház 2 éves tetőtérbeépítéssel, 2 fürdőszobával, ÜL WC-vel, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Iránvár; 13 mFl Kód: 224/97. (23290 K)_
Nk-án a Platán soron 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, vízórás, pincés, 4. emeleti lakás eladó. Iránvár; 2,3 mR
Kód: 228/97. (23300 K)_
Nk-án a Csengery utcában 33 nm es. I szobás, egyedi gázfűtéses, komfortos, vízórás. közös udvari lakás eladó.
Irányár: 1.6 mR Kód. 230/97. 123302 Ki_
.Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház műhellyel és melléképületekkel. 2160 nm-es telekkel eladó vagy 2 szobás Nk-i lakásra cserélhető értékegyezteléssel. Irányai-; 2,1 mFl. Kód: 241«7. (23336 K)
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vízórás, redőnyös. II, emeleti lakás eladó. Iránvár: 1,95
mR Kód: 251/97. (23358 K)_\'
Nagyrécséu 1256 nm-es, 19 m széles telek, érvényes építési engedéllyel eladó Irányár: 500 eFt. Kód: 540. (23567 K) Nk n a Csokonai utcában 2+1 félszobás, 58 nm-es, egyedi fűtéses, fszt-i vfzórás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 260/97. (23574 Ki _
Nk-n 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 mu-es parkosított udvarai eladó. Irányár: 6,5 mR Kód: 265/97. (23575 K) Nk-n 3 szobás, 102 nm-es, felújított családi ház, 2 konyhával, kialakításra váró fürdőszobával, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel, egyedi gázfűtéssel eladó. Irányár; 5,5 mR. Kód: 266/97. (23576 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos családi ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. Iránv-
ár: 2,5 mR Kód: 280/97. (23650 K)_
Nemesviden 10 éves, 3 szobás, 110 nm-es, komfortos családi ház 2160 nm-es telekkel eladó. Iránvár: 3 mFt. Kód: 281/97. [23651 Ki_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es. egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, 1070 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 4.6 mFt. Kód: 284/97. (23652 K)_
Nk-án a Platán soron 45 nm-es, egyedi gázfűtéses, uagy-konyhás, erkélyes, vízórás lakás üres állapotban eladó.
Irányár: 1,65 niFt. Kód: 286/07. (23653 K)_
Kis kámzsán 13 éves-, 175 uin es. 3+1 félszobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, meUéképulettel, 1800 nm-es telekkel eladó. "Iránvár: 9,8 mFt. Kód:
276/97. (23654 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erké-lves, vízórás. I, emeleti lakás eladó. Irányár: 2,25 mR
Kod- 126.97. !23760 K)_
Kiskanizsán 18 éves, 180 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, pincés, garázsos családi ház, külön bejáratú, 50 % készültsé-gű felső szinttel, 160 n-öl telekkel eladó. Irányár: 8 mFt.
Kód: 258/97. (23765 K)_
Szepetneken 8 éves, 180 nm-es, 2 .szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, étkezős, garázsos családi ház, 780 nm-es parkosított udvarai eladó. Irányár; 11 mFt Kód: 263/97. (23766 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 145 nm-es, 5 szobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses családi ház, garázzsal, 800 nm-es telekkel
eladó. Irányár: 7,9 mft. Kód: 275/97. (23768 K>_
Galambokon 60 nm-es. 2 szobás, egyedi gázfűtéses, régi típusú családi ház. 330 n-öl leiekkel eladó. Iránvár: 3,6
mR Kód: 268/97. (23769 K)_
Kiskanizsán befejezés előtt álló, félkész családi ház 1440 nm es leiekkel. 16 nm-es telekszélességgel, a telken egy régi épülettel, nagy melléképülettel, tágas pincével eladó. Irányár: 3,6 mFt.\'Kód: 293/97. (23770 K)_
Nagybakónakon 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli családi ház, 3600 nm-es telekkel, a falu központ-jában eladó. Irányár: 1.6 inl-\'l. Kód: 296/97. (23773 K) Nk-án a belváros közelében csendes helyen, 80 nm-es, 2+2 félszobás, erkélyes, vízórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár: 5,6 mFl + carazs 900 eFt Kód:
301-07 i23Q(n ki_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, 1. emeleti, teljesen felújított lakás
eladó. Irányár: 1,9 "mFt. Kód: 315/97, (23910 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos családi ház 1080 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Gáz beköthető. Irányár; 1,25 mFt. Kód: 316/97. (23911 K)
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 éves, garázsos családi ház, különálló szoba-konyha lakrésszel, 2160 nm-es telekkel eladó. Irányár; 6 mFt. Kód: 317/97. (23912 K) A Szőlőskert Fogadó felett, a nagybagolai hegyen, panorámás. 8500 nm-es zártkert, 18 éves tégla épülettel, szőlővel, gyümölcsössel, kaszálóval, beköthető vízzel, vil-lannyal eladó. Irányár: I mFt. Kód: 335/97. (24047 K) Látóhegyen a kaposvári út mellett 3600 nm-es zártkert, 65 éves, 60 nm-es, pincés, tégla épülettel, villannyal, 30 m telekszélességgel, beköthető vízzel, eladó. Irányár: 2 mFt Kód: 323/97. (24048 K)_\'
Bánokszentgyörgyön szerkezetkész 100 nm-es, tetőtérbe-épíléses családi ház, 1000 nm-es telekkel eladó. Szoc.pol. támogatás igénybe vehető. Iránvár: 2 mFt. Kód: 325/97. (24049 K) _
Galambokon a halastónál 745 nm-es zártkert, 20 éves, 16 nm-es, 3 szintes, fedett teraszos, tégla épülettel, bevezetett vízzel, villannyal, különálló 15 nm-es, téliesített faházzal, 16 nm-es, pincével, bútorozattan eladó. Irányár: 2 mR Kód: 327/97. !24050 K)_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4. emeleti, felújított, kitűnő állapotú lakás eladó. Irányár: 2,15 mFt. Kód: 334/97. (24051 K) Nk-n a belvároshoz közel 55 nm-es, 2 .szobás, 2 erkélyes, vízórás, felújított, redőnyös, 9. emeleti lakás eladó, Irány-
ár: 1,95 mFt, Kód: 229/97. (24143 K) •_
Molnáriban 32 éves, 98 nm-es, 3 szobás, komfortos családi ház, melléképületekkel, 1347 nm-es telekkel, beköthető gázzal, csatomázva eladó vagy értékegyeztetéssel, 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 1,75 mFt. Kód:
2\'i5 97. 124144 k,_
Letenyén 2+2 félszobás, 88 nm-es. 10 éves, földszinti, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, erkélyes lakás garázzsal eladó vagy Nagykanizsán Ül. környékén családi házra, lakásra cserélhető értékegveztetéssel. Irányár: 3,6 mFl. Kód: 338/97. (24145 K) "_
BalafotileUén 20 éves, 3 szobás, 75 nm es, egyedi gázfö leses nvaraló, megosztott, 3000 nm-es telken fizetési ked-vezméiinyel eladó. Irányár: 3 mR Kód: 339^7. (24146 K) Nk-n a belvároshoz közel, 2+1 félszobás. 71 nm-es, erkélyes, vízórás. étkezős, cirkofűtéses, földszint], kitűnő állapotú lakás, július végi kiköltözéssel eladó. Irányár; 5 mFt.
Kód: 340/97. (24147 K)_
Badacsonytomajon 3343 nm-es természetvédelmi területen lévő zártkert, a Balatonra panoiámás kilátással elaldó.
Irányár 800 eR Kód: 341/97. (24148 K)_
Nk-n az Északi v.részben 1+2 félszobás, 61 nm-es, 2. emeled, étkezős cirkofűtéses, nagy erkélyes lakás eladó.
Irányár: 3,4 mFt. Kód: 343/97. (24149 K)_
Nk-n a Platán soron 43 nm-es, 1+1 félszobás, egyedi fűtéses, 4. emeleti, vízórás, kitűnő állapotú lakás, eladó. Irányár: 2,2 mFt. Kód: 344/97, (24150 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Balalonfenyvesen-Családi ház 20éve épült. 2 szoba, fő-zőfülkés, zuhanyos, külön az udvaron, 1 szoba, konyha, wc-s lakás. Összterület 350 nm. A vakolat kőporos a tető-
zet pala Irányár: 4. mFt. Hirdsz.: 2. (23957 K)_
Zalakaroson kétszinten nyaraló üdültetés céljára alkalmas 6 szobás, két fürdőszobás, nagy hal. 350 nm-es terület.
Irányár: 4,6 mR Hirdsz. 12. (23958 K)_
Nk-n társasház eladó. Maori telepen 2 szintes társasház ban 116 mu-es, 4 szobás, összkomfortos ház Az alagsorban garázs, taroló helység van. A föndszinQ rész egyben van, ahol minimális szánt eltolással van a nappali a hall, a konhya, az éléskamra Udvar és kisméretű kert tartozik a házhoz IRányar: 11 mR Hird.sz 15. (23959 K)
Nk-n lakás eladó. Rózsa utcában a szinteltolásos épületekben 2-ik, emeleten, 2 szobás, 50 nm-es, egyedi fűtéses, felújított kitűnő beosztása, étkekzós lakás. Iránvár: 2.250
mR Hird.sz.: 21. !23960 K)_
Nk ti eladó lak,-is- I iszt F. utcában 2 szobás, központi fú leses négy emeleti, egyedi vízórás. telefonos. 54 nm-es teljesen felújított lakás. Irányár: 2,2 mFt. Ugyanitt: 18 nm-es, aknás garázs eladó. Iránvár: 650 eFt. Hird.sz: 16 (23961 K)_
Nk-n házrész eladó. Király utcában, szoba, konyhából, lomkanirából, wc-ből, álló házrész. Irányár: 550 eFt. Hird-sz 22. (29962 K)
Nk-n eladó lakás Maori telepen az erdész utcában 4. emeleti lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses, önkor-mányzati. Irányár: 1.650 mFt. Hirdsz: 10. (29963 K) Nagykanizsa családi ház sáncban eladó. 4 szobha, 2 fürdőszobás, tetőtér beépítésű. 120 nm-es, családi ház Garázzsal melléképületekkel eladó. Iránvár: 5,5 mFt.
HmU/.: 36. (29964 Ki_
Nk-n eladó a Plalánsor elején első emeleti, 2 szobás, külön tároló helyiséggel, 70 nm-es, kitűnő beosztású egyedi fiitcm-s lakás eladó. Irányár: 2,6 mFt. Hird.sz.. 5, (29965 K)
Nemesdéden 3 szobás családi ház eladó. Egyedi fűtéses, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel 4.00 nm-es területtel, víz, vülanv, van, gázbekötése a faluban folyamaiban van. Hird.sz.: 7". !29966 Kj_
Eszteregnyén 3 szobás, 114 nm-es, fürdőszobás családi ház, nag yterasszal, istlóval, központi fűtéssel, 2200 n-öl területtel eladó. Irányár: 2,5 mFt Hird.: 19. (29967 Kj CserfŐi hegyen szőlő birtok eladó. 1200 n-öl gondozott állapotban, jó karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épület. Az ingatlanhoz teljes felszerelés, hordók, gépek, stb. tartoznak, a .szőlő kordonművelésű, géppen könnyen gondozható. Irányár;
450 eR Hird-sz: 37, (29968 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház fele 2000 nm-es, összterülettel, szocpol kedvezmény igénybe vehető. Irányár: 2,5 mFt. Hird.sz: 6.\'
(29969 K)_
Eszteregnyén a hetes főúthoz közel 2 szobás családi ház, garázzsal, melléképületekkel, jó állapotban, víz, villany van, fürdőszoba kialakítható, 900 n-öl telekkel gazdasági épületekkel eladó, Irányár; 1.5 mFt. Hird: 17, (2997Q Ki
Nk-n családi ház eladó. Lálóhegyen Kaposvári út mellett 2 szobás, 2 szintes, 2 parabol antennával, közvetlenül az út mellett külön wc, és tusoló helyiséggel eladó. Irányár:
2,7 mFl. Hird.sz: 35. (29971 K)__
Galambok] Halastónál, közvetlenül a/, út mellett 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 n-öl gondozott telekkel ejadó. A telken kicsi szőlő és gyümölcsös van. Irányár: megegyezés szemit. Hird.sz: 38. (29972 K) Pogánvszentpéleren a főúton 2 szobás, fürdőszobás. 80nm-cs, családi ház eladó. A házhoz 650 n-öl telek betörik, melyen 1.000 db fenyő, 250 db málnatő van, Az udvaron faházak, ólak gazdálkodásra alkalmas épületek vannak. Esetleg elcserélhető l vegy 2. emeleti lakásra. Irányár: 2,4 mFt. Hird.sz: 8. (29973 K) \'_
Nk-n Zemplén Gy. utcában 4. emeleti, 3 szobás, már korszerűen épített, 67 nm-es, erkélyes, telefonos, külön wc-vel padlószönyeges nagyrészt felújított lakás eladó. Irány-
rá: 2.550 eFt. Ft. Hird.sz 18. (29974 K)__
Nk-n Miklósfán családiház eladó. 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház, jó állapotban. A házhoz 200 n-öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképtllet van. A ház a falu közepén ápolt környezetben található. Irányai-: 3 mFt.
Hird-sz: 36, (29975 K)._
Nk-n eladó lakás. Hunyadi utcai 80 nm-es, nagyméretű, 2 szobás, + 2 félszobás, összkomfrolas, egyedi fŰléses lakás erkéjes a lakás alatt 18 nm-es garázs van, Iránvár: 6,5
mFt. Hird.sz: 39. (29976 K)_\'
Nk n lakás eladó. Kodály Z. utcában 2,5 szobás, központi fűtéses lakás a 9. emeleten a szobák felújításra szorulnak
Irányár: 1,7 mFt. Hird.sz: 3. (29977 K)_
Nk-n lakás eladó, Csengery elején 1 emeled 3 szobás 110 nm-es, egyedi ffltésfí lakás orvosi rendelővel eladó. Iránv-ár: 4,6 mFt Hird-sz 29. (29978 K)_
Bajcsán családi ház eladó. 100 nm-es. 3 .szobás, furdőszo bál, családi ház nagy telekkel, garázzsal, műhellyel. A ház 17 éve épült. Eseüeg elcserélné 3 szobás lakásra Nk n. Lehetőleg a keleti városrészben, iránvár: 3,5 mFl
Hird-sz: 13 (2QQ79 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. Tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház iker ház fele. 2000 nm telekké. A ház teljesen új, kívülről még nincs vakolva Irányra 5,5 mFt. HinLsz: 33. (29980 K) CserfŐi hegyen szőlőbirtok 674 n-öl ingatlanon felújított téglapince, a hozzátartozó felszerelés hordók és munkagépekkel eladó. Iránvár; 450 eFt. Ft. Hird.sz: 11 Fi. (29981
K)__(_
Nk-n lakás eladó. Zemplén Gy. u-ban, 7. emeleten, 3 szobás, erkélye, lomkamrával, nagy előszobával, 76 nm-es, központi fűtéses lakás. Irányár. 2,5 mFt Hird.sz: 34.
(29982 K>_
Nk-n eladó lakás. Csengery út elején, a város központja ban. 3. emeleti, egyedi fűtésű, L szoba, konyha, furdőszo-ba lakás eladó. Irányár: 2 mFl. Hird. S/a (29983 K) , Nk-n családi ház eladó a Sikátor utcában. 2 szintes, 102+125 nm-es, 6 szoba, 2 fürdőszobás, az udvaron aknás * garázs összterület 1.300 nm. A házhoz nagy kert, baromfiudvar tartozik. Irányár: 14 mFt. Hirdsz: 20. (29083 K)
CS0SZI csaszi
INGATLANÜGYNÖKSÉG SX00 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyltvatartása: H-P.: 8.30-1 3.00-ig 13.30-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt. r
Gelsén a családi ház a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz közel 2 .szoba konyha fürdőszoba, 68 iim-es, terasszal az udvaron, garázzsal, 700 n-öl telekkel. Irányár: 1,8 mR
Hird.sz: 9. (29984 K)_
Iharos béré nyben családi ház eladó. Újonnan épített 2 szinte, 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal, 100 + 70 nm-es fürdőszobás, családi ház, szép környezetben, 2100 nm területtel részben málnával beültetve. Irányár; 4,5 mR
Hirdsy-: 34. Í24092 Kj_
Miklósfán családi ház eladó. Régi típusú falusi ház. 60 nm-es. 2 szobás, jó állapotban lévő, 20 éve épült, fürdőszoba van. A ház a falu közepén rendezett környezetben.
Irányár: J.4 mR Hilda.: 33. (24093 K)_
Pécsen építési telek a Kismérvolgyi úton eladó. Rendezett környezetben építési engedéllyel 840 nm-es terület. Irány-
ár: 520 eFt. Hird.sz.: 36. (24094 K)_
Zalaújlakon családi ház eladó. Kétszintes, 4 szobás, 2 ga-rázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített, teljesen új ház (ikerház fele). 2009 nm területtel eladó. Irányár: 4,8
mR Hird.sz: 35. (24095 K)_
Szentgyörgyván hegyen szóló eladó. IV.hegyhAton, 380 n-öl szSlŐV gyümölcsös, téliesített lakóház Borospince présház, vezetékes víz, villany van, gépkocsival jól megközelíthető. 8 ezer tégla tetőanyacgal együtt eladó. Irányár: 950 eR Hirdsz 37. (24096 K)
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iruda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Balatonberényben 2 szoba+hallos,\' 56 nm-es nyaraló, 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár: 4,0 mFt. NY/26.
(22326 K)_
Nk-n az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettá.\'!, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás eladó, Irányár: 4.25 mFt. L/154.
(22641 K) \'_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó állapotú egyedi fűtéses, 5. emeleti lakás. Irányár: 2,5 mFt. L/152. (22644 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összköz-műves nyaraló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó.
Irányár: 7.0 mFt. NY/01. (22647 K)_
Galamboki-tónál 1 szoba+ nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm összalapteruleiű, letőtérbeépítéses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. Villany van, vízbekötés megoldható (kerti csap van), Irányár: 1,75 mFt. NY/29.
(22648 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztha-ió építési telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3
mR T/12 (22649 K)_
Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 félszobás. 57 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mR
L/158. (22780 K)___
Kisfakos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm területű családi ház gazd.-i épületekkel, 680 n.öl te-lekkel eladó. Irányár: 1,8 mFt. CS/84. (2278J K)
Nk-án, Szabadhegyen I szobás, fürdőszobás, 30 nm alapterületű, teljesen alápincézett, 16 éves családi ház 30 nm-es szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 500 n.öl területtel
eladó. Irányár: 3 mFL C.S/87. (22784 K)_
Nk-Miklósfán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, pincével. 514 n.öl utcafront felé megosztható és beépíthető telekkel eladó. Irányár: 5,2 mFt. CS/85.
(22785 K)_
Nagyrécse központjához közel. 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, 850 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3.49 mFt.
CS/08. (22788 K)_
Nk-án Kazanlak körúton 2. emeleti. 1+2 félszobás, üvegezett erkélyes, reltucás, vlzórás. kp. fűtéses, telefonos, l éve felújított lakás jó parkolási lehetőséggel, a közelben lévő ikergarázzsal vagy anélkül sürgősen eladó. Irányár: 2,4 niR+garázs: 1 mR L/K.8. (229t>6 Ki Nk-án az Olajtelep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappau+élkezős, 2 erkélyes, igényesen kialakított 120 nm-es lakás garázzsal, pincével, gondozott kerttel eladó. Irányár: 13 mR. L/169. (22970 K)
Palin-Ujtelepen eladó 170 nm összalapterületű, egyedi tervezésű, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egylégterű nappali-ebédlő-konyhával, cserépkályhával, 3 tetőtéri szo bával, garázzsal, ápolt udvarral. Irányár: 9 mFt. CS/92.
(22972 K)_
Gyékéiiyesi bányatóra néző, főút közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek
eladó. Irányár: 125 eFt. T/15. (22973 K)_
Zalakaroson 3 szoba+étkezős, letőtérbeépítéses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, telefonos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 n.öl ápolt leiekkel eladó.d Irányár: 7,6 mFt,
NY/35. (22976 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás 38 nm-es, egyedi gázas udvari lakás, pincével, nyári konyhával eladó.
Irányár: 1,25 mFt. (L/177) (23108 K) _
Kazanlak körúton a földszinten, 2 szobás. 51 nm-es, központi fűtéses, felújított lakás új konyhabútorral eladó.
Irányár: 1.95 mFt. (L/167) (23110 K) \'_
Belvárosban 3 szobás-étkezős, 80 nm-es, cirkogejzíres, 3. emeleti tetőtéri, igényes kialakítású lakás eladó. Irányár: 5,3 mFt + garázs 1,0 mFt. (L/178) (23112 Kl Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-étkezés, 140 nm-es, felújított családi ház 450 n-öl telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi ingatlanra cserélhető. Irányár: 4,75 mFt (CS/97) (23114 K)_
Kiskaiuzsán 3 szobás, 90 nm-es. 17 éves családi ház el-
adó. Irányár 5,6 mFt. (CS/80) (23114 K)_
Zemplén utcában 2. emeleten igényesen felújított, boltíves. 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vízórás lakás eladó, Irányár: 2,4 mR + garázs 700 eFt. Tel.: 93/310-
504. (L/184) (23289 K)_
Zalasárszeg Anna-hegyen 3 szoba,;, lelőtérbeépliéses hétvégi ház pincével. 841 nm-es telekkel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Kút, villany van. Tel.: 93/310-504.
(NY/41) (23292 K)_
Kiskaiuzsán 3 szobás, 75 nmen, nagy, uvt\'.giw.ii venni dás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 3,8 mFt. Tel.: 93/310-504. (CS/IQ2i (23293 K)_
Balatoiuiiána-ftlrdŐ központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó állapotú, összközműves ikemvaraló-rész az udvarban lévő l .szobás különálló épülettel, 90 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,4 mR Tel.: 93/310-504. (NY/14)
(23294 K)_
Látóhegyen vállalkozásra is alkalmas, fő úi mellem, jól megközelíthető. 50 m széles, 680 n.ol bekerlleti telek 18 nm-es hétvégi házzal, pincével eladó. Villany, fúrt kút van. Irányár: 1,6 mFt. Tel: 93/310-504. (NY/38) (23295
K) _,_
Bartók utcában 2. emeleten 2 szobás, 48 nm-es, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, járólapozotl, igényesen felújított lakás eladó. Irányár: 23 mFL (L/19T) fel.: 93/310-
504. (23535 Kl _
Teleki utcában 2 szobás, 60 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, teljesen felújított, 4. emeleti lakás eladó. Irányár? 2,5 mFt. (L/198). Tel.: 93/310-504. (23536 K) Platán soron földszinten 1,5 szobás, 44 nm-es, egyedi gáza.?, parkettás, redőnyös, vízórás lakás új fürdőszobaberen-dezéssel, járólapozva, teljesen felújított állapotban eladó. Irányár: 2.0mR (L/196)Tel.: 93/310-504. (23537 K)
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70\'nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 4.0mR (L/156) Tel,: 93/310-504. (23538 K)
Maori-telepen 2 szobás. 75 nm-es, felújított családi házrész nagy üvegezett terasszal, kerttel, beépíthető tetőtérrel eladó, irányár: 9,1 mFt (CS/106) Tel.: 93/310-504.
(23540 K)_
Kiskaiuzsán 3 .szobás, 100 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 25 éves családi ház, 500 nm-es telekkel eladó. Irányár:
•5.7 inFl. ICV1Ü5) lel.. Q3/31M 504. (23541 Ki_
Nagybagolai hegyen 30 nm-es telőtérbeépítéses hétvégi ház pincével. 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó. Irányár: 1,8 mFt. (Ny/39) Tel.:
93/310-504. (23542 K)_
Belvárosban keresett helyen 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázas, parkettás, vízórás, redőnyös, telefonos, magasföld-szinti lakás eladó. Iránya: 2.9 liiFL (L/187) Tel: 93/310-
504. (23543 K) _
Piatan soron földszinten 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázas. parketiás, vízórás, redőnyös, földszínű lakás eladó, vagy értékegyeztetéssel 1.5 szobás lakásra cserélhető i-2. em-ig. Irányár: 2,4 mFi. (L/185) Tel: 93/310-504. (23544
K)___
Kazanlak körúton 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, felújítod, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.1 mFt (L/189) Tel: 93/310-504. (23546 K)_
É-K-i városrészben földszinten 1+3 félszobás, 74 nm-es, cirkogejzíres erkélyes, vízórás, redőnyös, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 4,3 mFt. É-K-i városrészben 2 szobásra is cserélhető. (L/194) Tel.: 93/310-504. (23547 K)
órtilosban a Drávához köze] 3 szobás, 80 mn-es családi ház Üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdaság] épületekkel, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,5 mFl.
(CS/104)Tel:93/310-504. (23548 K) _
Ady utcában 2. emeleten 1 szobás 38 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, 2 francia erkélyes, azonnal beköltözhető garzonlakás eladó. Irányár: 1,1 mFt. (L/203) Tel.:
93/310-504. (23709 K) _
Keleti városrészben 1. emeleten, egyedi fűtéses, 2+1 fél szobás, 68 nm-es, parkettás, erkélyes teljesen felújított la kás új konyhabútorral, taposővaleladó. Irányár: 2,7 mFt. Tel.: 93/310-504. (23710 K)_
Városközponthoz közel 1 szobás, egyedi gázas, szőnyeg-padlós, erkélyes, redőnyös, lonikainrás, vízórás, azonnal beköltözhető 5. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,65 mR
(L/201)Tel: 93/310-504. (23711 K) _
Bél város közelében 1 szobás, 42 nm-es egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, telefonos 3. emeleti lakás 1.5 mFt-os irányáron eladó, vagy 1+2 félszobás lakásra cserélhető ér-tékegyeztetéssel. (L/206) Tel.: 93/310-504. (23712 K) Belvárosban reprezentatív igényes belső kialakítású, 3 szobás, nagy előszobás, 110 nm-es, egyedi gázas, magasföldszinti lakás, 2 fürdőszobával, zárt parkolóval, igé nyesnek eladó. Irányár: 8,5 mFt. (L/205) Te.: 93/310-504.
(23713 K)_
Zemplén utcában 1,5 szobás, 44 nm-es, redőnyös, kp. fűtéses, 10. emeleti lakás eladó. Irányár: 1.5 mFt. (L/207 K)
Tel.: 93/310-504. (23714 K)_
Belváros közvetlen közelében 3x2 szobás, 150 nm-es, felújítást igénylő családi ház 540 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6,0 mR (CS/IOt) Tel.: 93/310-504. (23715 K) Kiskanizsán 6 szobás, 20 nm ösizalapterUletű két generá ciós családi ház szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 150 n öl leiekkel eladó. Irányai\': 7,9 mFt. ÍCS/68) Tel.: 93/310-
504. (23716 K) _
Gyékényes! szőlőhegyen a bányatólioz közel, csendes, nyugodt hetven régi pince 400 n-öl panorámás területtel, termő gesztényefával eladó. Irányár: 145 eFt. (T/03) Tel.:
93/310-504. (23717 K)_
Gyékényesen a bányató közvetlen közelében felújításra szoruló 2 szobás, 75 nm-es régi ház 5000 nm-es területtel eladó. Irányár: 1,8 mFt. (Cs/109) Tel: 93/310-504. (237 IS Ki__
Kiskaiuzsán főút mellett 4 szobás. 120 nm-es családi ház melléképületekkel, kb. 180 nm összalaptenlletfi raktárral, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,2mR (CS/110) Tel.: 93/310-504. (23719 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda INI*., Kazanlak krt. 9/1). fsztV2. Tel.: 93/320-111
Hahóton 2 szobás, fürdőszobás, étkezős családi ház 200 nm-es telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értéke-gyezletéssel. Irányár: 3 mFt. Hiv. szám: CS112. (22764
2 szobás, összkoinfortos. földszinti lakás 4 emeletes házban eladó a K-i v.részben. A lakás teljesen felújítót!, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkettázott, a bejárad ajtó\' lambénázva. Irányár: 2.1 mR Hív. sz: LAK157.
(22766 K)_
2 szobás, lakás 10 emeletes ház i. emeleten eladó a K-i v.részben. A lakás teljesen felújítót!, erkélyes, új konyhabútorral eladó. Irányár: 1,9 mR Hiv, sz: LI25. (22767 K) Bocskán 80 nm-es, felújításra váró családi ház melléképületekkel, 400 n.öl telekkel eladó. Irányár: 550.000 Ft.
Hiv. .sz.: CSI11. (22769 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nm-es, nagykonyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, pincés, teljesen felújított családi ház 600 n.öl telekkel eladó, Melléképületek, gazd.-i épületek vannak. Irányár; 2.3 mR Hiv. sz.: CS109. (22771 K)_
Újudvaron szint + tetőteres. 5 szobás. 2 fürdőszobás. 3 WC. 40 nm-es nappalis, konyha + étkezős. 6 éves családi ház félkész állapotú gazdasági épületekkel, 1051 nm-es telekkel, telefonnal, gázfűtéses központi fűtéssel eladó. Igény esetén Nkanizsai 2 szobás, földszinti vagy 1 em-i \' egyedi gázas lakást beszámítok. Irányár: 5,9 mR Hiv.szám:Cs 114. (22871 K)
Kisfakosi 2 szobás, fürdőszobás, családi házunkat elcserélnénk Nkanizsai 1+fél vagy 2 szobás lakásra. Önkormányzati lakás is érdekel. Igény esetén eladó a családi
ház (22872 K)_
2+2 félszobás, 67 nm-es, redőnyös, telefonos, összkom fortos lakás eladó a K-i v.részben 4 emeletes ház 3 eme létén. Irányár: 2,55 mR Hiv. sz: LA10. (22985 K) Sürgősen eladó Zalakoinárban 4 .szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeéjMtéses, gázfűtéses, cserépkályha fűtéses, 8 éves családi ház 2893 nm telekkel. Igény esetén teljes bútorzattal is: Irányár: 5,5 mFl, bútorzattal 6 mFL Hiv. sz.:
CS116. (22986 Kl_
Zalakaroson társasházi, igényes családi ház parkosított udvarral bekerítve eladó. Irányár; 8 mFt. A ház szinl+te lőtér, belsőién eltolásos modern kivitelezésű. Hiv. sz:
CS115, (22987 K)_
Keresünk eladó lakásokai Nk. K-i v.részében: lelakott 2-szobásai, beköltözhető állapotú 2. 1+2 fél, 2+1 fél, 3 szo-básakat, Plánder Ingatlanközvetítő Iroda (22988 K) Nk-án vegyesboltként üzemelő. 84 nm-es üzlet eladó. Igény esetén kiadó. Bármely tevékenységre átalakítható. Telefonos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó, WC. Teljes berendezéssel
irányár: 6 mFt. Hiv. sz: Ü10. (22989 K)_
Zalakaros előtt, Behiákpusztán 12 éves, 3 szobás, 2 szintes, zuhanyzós, lakható nyaraló eladó 3350 nm-es telekkel. Garázs van. Igény esetén teljes berendezéssel, felsze telessel. Irányár: 3,5 mFt, berendezve 5 mFt. Hiv. sz.:
TIS. (22990 K)_
Pogányszeiitpéieren tetőtérivépíiéses, 2 család külön lakhatását biztosító családi ház 230 nm-es lakterülettel, cincivel, garázzsal, melléképületekkel. 1400 n.öl telekkel el adó. Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3,7 mFt. Hiv. sz:
CS95. (22991 K)_
Sormáson 2 szobás, fürdőszobás, felújított, egyedi gázfűtéses, nagy konyhás, spájzos, gazdasági épületekkel, 600 n.öl telekkel, termő, fiatal gyümölcsössel eladó, Az ingatlan teljesen felújítót!. Nk-i lakáscsere is érdekel. Iránvar:
2,3 Ft. Hiv. sz: CS117. (22992 K)__^
2 szobás, összkomfortos. 10 emeletes házban lévő. 4. emeleti lakás nagy előszobával, külön lomkamrával, er kéllyel eladó a K-i v.részben. Irányár: 1,7 mFt. Hiv. sz.:
LAKI63. (22993 K)_
Szabadhegyen 500 n-öl lelek 1 szoba, konyha, fürdőszo ba, spájzos,gázfűtéses családi házzal eladó. Melléképületek, pince és bekeríted, közműves terület tartozik hozzá, telefon beköthető. Irányár: 3 mFl. Hiv. sz; TI4.
i 22*95 K i_
Zalakaros Behiákban 600 n.öl telek eladó. Irányár 600,000 Ft. Hiv, szám: T13. (22996 K) r
Zalakaros-Behiáknál 932 nm-es telek a rajt lévő alpincé zetl 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal, garázzsal, melléképületekkel eladó. Víz, villany, asz-faltos úl van. Irányár: 2,4 mFt. Hiv.szám: T16.(23158 K) 2+1 félszobás, összkomfortos 4 emeletes házban, a 3. emeleten redőnyös, vízórás, erkélyes, csempés fürdőszobás, a konyhában elszívóval, 63 nm-es lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,4 mFt. Hiv.szám: LAK 70.
(23160 K)_
Nagyradán 800 nm-es, parkosítod telken lévő, 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős, fürdőszobás, előszobás, spájzos családi ház sürgősen eladó vagy Nk-i családi házra, lakásra cserélhető. Irányár: 5 mFL Hiv. sz: CS119. (23310 K) 496 nmes üres telek, amin csak gazd, épület található, eladó Balatonújlakon. Víz, villany van, gáz megoldható. Irányár: 450.000 Ft. Hiv. sz.: T27. (23311 K) Pogányszentpéterén 3 szobás. 140 mn-es, tetőtér beépítéses, telefonos. 1980-ban épült családi ház eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6mes) nagy konyhás, spájzos, kp. fűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szonyegpadlósak. Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs. A lelek 480 n.ol nagyságú, veteményes és málna található, valamint garázs és melléképület. Irányai\': 43 mFt. Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mFt-ig. Hiv. .szám: CSI21- f233I3 K)_
Zalakoinárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépítéses. gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm telken eladó. Irányár:\' 5,5 mFl. Bútorokkal együtt 6 mFt.
Hsz.:CS116. (23314 K)_
Újudvaron 220 nm-es, 6 éves, tetőtér beépítéses családi ház eladó. A ház 5 szobás, nappalis (40 nm-es) konyhás-éücezós. 2 fürdőszobás, 3 WC-s, kp. fűtéses (gázkazán) telefonos. A telek 1051 nmes, azon található mellék épületek félkész állapotban, ipan árain, az udvar parkosítod, gyümölcsfák. Irányár; 5,9 mFt. Nk-i lakás beszámít
ható. Hiv. szám; Csll4. (23315 K)_
Bocskában 80 nm nagyságú, felújításra szoruló régi család ház 400 n-öl telekkel, gazd-i épületekkel eladó. Víz-villany van. Irányár: 550.000 R Hiv. sz:CSlll. (23316 K)
NK., EÖTVÖS TÉR 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE az Ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14—17 óráig,
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
28
KANIZSA - /ip*
1997. június 13.
Nk-án szoba-konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses. 27 nmes házrész 500 nmes klekkel eladó. Iránvár: 1.2 mFl. Hiv sz:CSH3. (23317 K)_
2 szobás, összkomfortos, felújított lakás 10 emele tes ház IV eme le lén erkéllyel, nagy konyhával, ku Ion lomkamrával eladó. Irányár: 1,6 mFt. Hív. sz.:
LAK16Q. (23331 K)_
K i v.részben 15 nm-es Üzlethelyiség berendezéssel, áru
készlettel egytm kiadó. (23335 K)_
Holládon 5.800 nm es sfk erdős, gyümölcsösből álló teril let 1.500 1-Viun áron eladó. Holládon 4.100 mu-es. négy zelalakú telek, kilátás Keszthelyre és Vörsre eladó. Vfz. villany megoldható, fúró kút van, Idvállóan alkalmas terület méhészeknek, vállalkozás kialakításra pl. szálloda, lovarda stb-ttb. Irány*: 2.000,-Ffnm-re. Hiv.izám: T25.T26 (23475 K)_
3 szobás, fszt i lakás eladó a keleti várotrészben. A lakás önkormányzati megvásárolható. Igény esetén elcserélnénk l+félszohás önkormányzati lakásra értékegyeztetéssel.
Irányár: 1.8 mFl. Hiv.szám; LAK 73. (23479 Ki_
Szepetneken 747 nm-es leiekkel, kisebb felújításra szoruló, de lakható családi ház eladó. Vlz, villany van. Irányár:
600 eR Hiv.sz: CS 123. (23493 K)_
Miklósfán 2 szobát, nagykonyhái családi ház 600 n.ol te lekkel eladó, Egyedi gázfűtéses, garázsos, gazd.-i épüle-lekkel. Irányár: l\',55 mR Hiv, sz:CS120. (23656 K) Zalakarosi hegyen lévó 1292 m-es telek eladó. Jelenleg szólóvei van letelepítve. Építésre kiválóan alkalmas terület, vülany. víz van és aszfaltos ól Irányár 800.000 R
Hív, sz.: NY01. (23657 K)_
Egyedi gázfűtéses, 2 szobás, redőnyös, új konyhabútoros, vízórát lakás eladó a Ki v.rétzhen.\'Irányár: 2,6 mR Hív. v. I.AKl^. Nj.s^ K_
Belvároshoz közeli, 4 emeletes ház 4. emeletén 1 + 1 fél szobás, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított, bekoltöz hetólakás eladó. Irányár: 2 mR Hív, sz.: L27. (23659 Kl 70 lun-es, belvárosi, 2 szobái, egyedi gázfűtéses, felújításra váró. telefonos, nagy konyhás, pmcerétzei lakás cl adó. Irányár: 3,2 mR Hív, sz: LAK 155. (23660 K) 2+1 félszobás, felújított, IV, emeletes házban lévő 1. emeleti lakásomat elcserélném 1. emeleti 2 szobás, egye-di gázfűtéses lakásra. Hív, sz: LAK74. (23661 K)
Szentgyörgyván hegy rV. hegyháton 650 n,öl telelt téglaépülettel eladó. Az épület alápincézve, üveges toraszoe, gazdasági épületekkel, szerszámokkal cgyUtt eladó. Vlz.
villany hevezelve Iránvár: 1 mFt. Hív. sz.: T33. (23664 K) _
3 szobás összkomfortos nagy előszobái, | erkélyes, külön lomkunrás, reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeleles házban eladó Irányár: 2,5 mFl. Hivizám: LAK
76. (23774 K)_
1+2 félszobás, IV. emeletes ház III. emeletén lévő ossz komfortot kilépőt, nagykonyhát lakás eladó vagy 1+1 fél illetve 2 szobás földszinti vagy első emeled lakásra cseré lendó. Hiv.szám: LAK 77. Irányár: 2,1 mFl. (23777 Ki Miklósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, für dőszobás, nagykonyha?, jó állapotú családi ház 650 n.öl telekkel eladó. A ház alatt pince, a telken nyánkonyha, melléképületek vannak Iránvár: 4.600.000. rísz: CS122.
(23855 K)_
3 szobás, összkomfortos, 10 emeleles házban lévő lakás felújítva eladó A lakás erkélyes, külön lomkunrás Igény esetén ekserélnénk 1+2 fél vagy 2 szobás lakásra. Irány
ár: 23 mR Hív sz: LAK 80. (23857 K)_
1+2 felszobás, 4 emeleles házban lévő, I. emeleti, összkomfortos, vízórás, redőnyös lakás eladó a K-i v.részben.
liány.u 23 ml-\' Hiv ,z. "l.AK"8 ¦23.s\\i K._
45 nm-es, belvároshoz közeli, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 1,65 mR
Hívsz: L28. (23859 K)_
Belvárosnak mondható helyen 3 szobás, összkomfortos ide egyedi elszámolású), reluxás, vízórás, erkélyes, csempézett fürdőszobás lakás eladó. Irányár- 2.7 mFl. Hiv, sz.:
LAK 81. 123861 K)_
I szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás, 80 mnes esalá di ház 300 iloI telekkel eladó Sormáson. Irányár: 1.3
mR Hiv. szám: CS126. (24169 Kl_*_
3 szobás, összkondortos, vízórás. teljesen felújítón, 1. emeleti lakás 10 emeletes házban, külön lonulcamrával, nagy előszobával eladó. Irányár: 2,8 mFt. Igény esetén családi házia cserélendő. Hiv.\'sz LAK 83. (241"\') K> Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól i percre 360 n.ol telek a rajta lévő alápincézett faházzal eladó. Víz-vülany van, és aszfaltos út, buszjárat. A telken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a telekkel vagy külön eladó. Telek ára I mFt. a garázsé pedig 100.000 Ft. Hiv. sz.: T35. (24171 K)
2+1 félszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető állapotban eladó a K-i városrészben. Irányár: 2-5 mR. Hiv. szám: LAK 81 (24172 K)_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Terv u. 4. TcUlax: 93/312-058
Eladó Becsehelyen 2 szobás, 65 nm-es, I szintes, tégla falazatú, egyedi, kon vektoros gázfűtésű, telefonos, hajó-pacflós, meszelt falú, 50 éves családi ház fürdővel, 3x2 méteres konyhával. 15 mu-es pincével. 1400 n.öl telekkel, fenyőtelepítéssel. Iránvár: 2 mR. Hivatkozási szám:
SIKER 1838. (13895 K) _
Eladó a sandi Öreg-hegyen 800 n.ol lugasszőlő, beton alapú, faszerkezetű piiiceépulettel, tehermentesen. Iram ár: 90 eR Hiv. szám: SIKER 1839. (23896 K) Eladó Nk belvárosának szívében 1 szobás, 37 nm-es, I. emeleti, egyedi gázfűtésű, konvektora, vízórás, kábellé vés, szőnyegpadi ón, tapétázón, felújítón, tehermentes, tégla falazatú épületben lévő lakás, 3x2,2 méleres konyhával. Irányár: 2 mFt, Hiv. szám: SIKER 1840. (23897
Kl_
Venne ügyfelünk magasföldszint! vagy 1. emeleti, 1 szobás, gázfűtésű lakást, lehetőleg négyzet alaprajzú konyha va], elsősorban a Platán soron. kb. 1,6-1,8 mFt közötti
áron. Hiv. szám: SIKER 1841. (23898 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1 szobás, 37 nm es, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettázott, festett falú. 4. emeleti lakás, 4 emeletes, tégla falazatú épületben, 2.8x23 méterei konyhával. A fürdő és a WC külön helyiségben van. Irányár: 1,6
mR Hiv, szám: SIKER 1842. (23899 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, lomkamrás, nagykouyhás, hallos, kp. fűtésű, vízórás, szőnvegpadlós, tapétázón, kábeltévés, K-Ny fekvésű, liftes, 7. emeleti lakás. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nyílnak. A fürdő és WC külön helyiségben van. Iránvár: 2,35 mFl. Hiv.
izám: SIKER 1843. (23900 K)_
Eladó Újudvaron 3 szoba- nappalis, étkezős, 110 nm-es, 2 szintes, teraszos, 5 éves, egyedi gázfűtésű, szőnvegpadlós, meszelt falú, kábeltévés, parabola antennás. K-Ny fekvésű családi ház, 2100 nm-es telken, sovénykerítéssel. A konyha 3x4 méteres. Irányár: 4,85 mFt. Hiv. szám: SIKER 1844. (23901 K) _
Eladó Faunban 2 szobát, l szintes, 15 évet, egyedi gázfűtésű, konvektoros. kábeltévés, hajópadló?, festett falú családi ház 300 n.ol telken. Víz nincs az épületben. A telken kút van. A fürdőszobát szerelvényeziu kell. Iránvár: 3,5 mFl. Hiv. szám: SIKER 1845. (23902 K) Eladó Nk K-i v.részben 2 szobás, 52 nmes, erkélyes, szőnvegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kp. fűtésű, liftes, 4. emeleti lakás. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nyílnak A fürdő és WC külön helyiségben van. Iránvár: 1,5 mFt. Hiv.szám: SIKEk
1846. (23903 K) _
Eladó Újudvaron 5 szobás. 95 nm-es. 1 szint+tető-teres, tégla falazatú, 12 éves. egyedi gázfűtésű, konvektoros, 2 fürdőszobás, erkélyes, teraszos, kábeltévés, szőnyeg- és műanyagpadlót, meszelt falú családi ház, 800 nm-es lelken. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nyílnak. Irányár: 5 mFl. Hiv.
szám: SIKER 1847. (23904 K)_
Eladód Balaionfenyvesen. a víztől 50 méterre 2 szintes, összesen 5^ szoba-hallos, 180 nm es, erké lyes, egyedi gázfűtésű, konvektoros ikernyaraló. 70 nm v - terasszal, melyből 40 nm fedeti, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel, parabolaantennával, 234 n.öl telken, tehermentesen. Irányár: 24 mFt.
Hiv. szám: SIKER 1848. (23905 Kl_
Eladó Nk Ki v.részében 3 szobás, 67 nm es, erkélyes, kp. fűtésű, vízórás. szőnyegpadlős, tapétázott, kábeltévés, bites, 6. emeleti lakás. A szobák külön bejáratúak, nem egymásba nyflnak A fürdő és a WC külön helyiségben van. A konyha 2,5 x 3 méteres. Irányár 23 mFt. Hiv. szám: SIKER 1849. (24108 K) _
Eladó Nk É-i v.részében 5 és félszobás. 2 hallos. 2 für dőszobás. 2 konyhás. 2 wc-s, 2 telefonos. 2 szintes, egyedi gázfűtésű, konvektoros + cirkogejzíres, kábeltévés, garázsos, pincés. 35 éves családi ház 540 n.öl bekeritell telekkel. A konyhák 2x4 és 2x6 méteresek A szobák külön Ivjáraiúak, nem egymásba nyílnak Iránvár: 14 mR Hiv. szám: SIKER 1850. (24109 X)
2 312-058
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. 6 6 éves szakmai tapasztalat. |
NYITVA: munkanapokon | 8-17 óráig 55
Eladó Nk déli városrészében I szobás, 35 nm-es, föld szinu, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vízórás, parkettá zott, meszelt falú, zuhanyzós, kb, 50 éves, udvan lakás, 3x2 méteres konyhával, beépíthető tetőtérrel, 5 lakással közös udvarban, azonnal beköltözhetően, rendes szóm szédakkal. A zuhanyzó és a WC külön helviségben van. Irányár: 950 eR IIi\'v. szám. MKl-k 1851. (24110 Ki Eladó Nk É-K-i v.részében 2 szintes, 90 nm-es, 3 szo-ha+nappalis, 23 éves. felújított, hőszigetelt, egyedi gázfű tésű, konvektoros, vízórás, erkélyes, gardrobos, tehermentes sorházi lakás. 18 nm-cs, különálló garázzsal, 200 miiét telekkel. A szobák parkéttázotlak, illetve szőnyegpad lósak, a falak tapétázottak A konyha 3x3 méteres. Az épület tégla falazatú. Irányár: 6.5 mFl Hiv. szám: SIKER
1852. (24111 K)_
Eladó Nk belvárosában 2,5 szobás. 57 nm-es, franviaer kélyes. kp. fűtésű, ablakklímás, szőnvegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 3. emeleti lakás, 1,7 x 3,5 méteres konyhával, kulon bejáratú, nem egymásba nyűó szobák-kal. Irányár: 3,2 nJ-t. Hiv. szám: SIKER 1853. i24112 Ki Eladód Nk K-i ^részében 2 szobás. 57 nmei, 2 erké lyes, kp. ffltéiű, vízórás, szőnyegpadlős. tapétázón, redőnyös, beépített szekrényes, nyugati fekvésű, liftes, 10. emeleti lakás. Irányár 1,9 mFt. Vagy cserélhető belvárosi, 2 szobás, 1. emeleti vagy liftes lakásra. Hiv. szám; Sl-KER 1854. (24113 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 65 nm-es, 2 erkélyei, kp. fűtésű, vízórás, szőnvegpadlós, lapélázon, kulon bejá ratú. nem egymásba nyíló szobákkal rendelkező, kábeltévés, nyugati és déli fekvésű, liftes, 3. emeleti lakás. A fürdő és a wc kulon helviségben van. Irányár: 23 mFt.
Hiv. f/ám MKt-k 241,4 Ki_
Eladó Beleznán nm es, v tn széles, belterületi le
kk, 60 nmes melléképületlel. Irányár: 500 eFt. Hiv.
v.uu MKI-k l.vS;. ,:i,!5 K,_
Eladó örülosban 2 szobás, 75 mnes, 1 szintes, tégla- és vályogfalazaiü, faluzelésú. hajópadló;, meszelt falu, nyugati fekvésű, kábeltévés, 4 x 4,5 m-es konyhával rendelkező, fürdőszobás családi ház 4300 n.öl, 20 méter széles te-lekkei. Irányár: 1,2 mR Hiv. sz: SIKER 1857. (24116 K) Eladó Palinban 5 szobás, 160 mnes. 2 szintes, padlófOté ses és kandallós, teraszos, erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, telefonos, kábeltévés, li éves családi ház, 18 nmes garázzsal, 5x6 méteres műhellyel, 3x5 méteres pincével, konyhakertiéi, 500 mnes, bekerített telekkel. Irányár: 11 mK Hiv. s/áin SIKER 1858. (24117 Ki Eladó Balatonmánafurdö Alsón 2 szoba-hallos, 48 nm-es, 1 szintes, konyhás, fürdőszobás, teraszos faház, vízzel, villannyal, gázzal, csatornabekötéssel, 200 n.ol telekkel, gépkocsibejáróval, lehermenieten. Iránvár: 3 mFt. Hiv.
szám: SIKER 1859. (24118 K) _
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 50 nm-es, földszinti, 4 emeleles épületben lévő, kp. fűtésű, szőnyegpadlős. ta pétázott, beépített szekrényes, felújlioti, járólapozott, ká beltévés, tehermentes lakás, új konvhaszekrénnvel, új csaptelepekkel. Irányár: 1,95 mR. Hiv. szám: SIKER 1860. (24119 K)_
Eladó VqdKneifŐn 2500 n.ol telek, tégla falazatú, belülről felújított pincével, alatta boltíves földpinoével, a telken villannyal, gyümölcsössel (alma, körte, chó, gesztenye), akácossal, lugasszőlővel, szántóval, tehermentesen. Irányár: 200 eR Hiv. szám: SIKEK 1861. (24120 K)
Eladó Nk D-i v.részében 2 szobás, egyedi gázfűtésű, konvektoros. vízórás, szőnvegpadlós, tégla falazatú, kb. 30 évet családi házrész, 4x2 méteres konyhával, fürdővel, nyán konyhával, aknás, tégla falazatú garázzsal A szobák egymásba nyílnak A fürdő és a wc egy helyiségen helul van. Iránvár: 4 mFt. Hiv szám: SlKER 1862. (24121 K)_
EUdó Nk K-i v.részében 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, festett falú, beépített szekrényes, lambénás, új járólapos, kábeltévés, K-Ny fekvésű, 2x3.5 méteres konyhával rendelkező, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. A szobák külön bejáratúak. nem egymásba nyílnak Irányár: 2,4 mFt. Hiv. szám: SlKER 1863. (241*22 K)_
Venne ügyfelünk Nk án 1,5 szobás, egyedi gázfűtésű, nem északi felvésü lakást az Attüa, Csokonai, Munkás ulcákban, vagv a Platán soron, 4 emeletes épületben, nem a földszintem 1.7 niFtén. Hiv. szám: SIKER 1864.
(24123 K)_
Eladó Miháldon 4 szoba + hallos, 90 nmes, I szintes, fele részben tégla falazatú, fele részben vályog családi ház, cseréptetővel, terasszal, parkettával, festett falakkal, falüzeléssel. járólappal, hajópadlóval, kábeltévével. E-i fekvéssel, 29 évesen, 600 n.ol, 20 m széles telekkel. Irányár: 2.5 mFt. Hiv. szám: SIKER 1865. (24124 K) Venne ügyfelünk Nk-án 1.5 vagy 2 szobás, erkélyes, víz órás. kábeltévés, kp. fűtésű. 4 emeletes épületben lévő, földszinti, vagy I. emelet) lakást, 2 mFt-ért. Hiv, szám. SIKER 1866. (24125 K)_
Eladó Nk É-i v.részében családi házas övezelben. 3 szo bás. légla falazatú, egyedi gázfűtésű, konvektoros. víz órás, kábeltévés, telefonos, műanyagpadlós, festeit falú, 3x5 méteres konyhával rendelkező családi ház. keskeny, hosszú telekkel. Iránvár: 3,6 mR. Hiv. szám SIKER 1867. (24126 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás. 54 mu-es, erkélyes, vízórás. kp.fűtésú, szőnyegpadlős. tapélázolt, kábeltévés, tehermentes, liftes, 10 emeleti lakás. A szobák külön be járatúnk, nem egymásba nyílnak, A fürdő és n WC külön helyiségben van. A konyha 2x3 méteres Iránvár: 1,45 mR Hiv, tzám. SIKER 1868. (24127 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobát, 54 nm-es, egyedi gázfűtésű, konvektora, magastoldsziuü. 4 emeletes eptl létben lévő, parkettázott, festeti falú, beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes, azonnal Ivkoltozheiő lakás A szobák egymásba nyílnak A konyha 3x1,5 méteres. A fürdő és a wc kulon helyiségben van. Irányár- 2,25 mFl Hiv. szám. SIKEK 1869! (24128 K)_
Eladó Nk K i v.részében 1+2 félszobás. 57 mnes. erké lyes, I. emeleti, vízórás, kp. fűtésű, beépített szekrényes, redőnyös, szónyegpadlós, tapétázott, kábeltévés. 4 emele les épületben lévő lakás, 4x2.5 m res konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal A fürdő és a wc külön helviséghen van. Iránvár; 23 mFt. Hiv szám: Sl KEK 1870, (24129 K) _
Eladó Nk K-i v.részében I szobás. 37 nmes. erkélyes, szőnyegpadlói, tapétázóit, beépített szekrényes, kábellé vés, K-Ny fekvésű, 4. emeleti, 4 emeletes, rendezett, szép épületben lévő lakás, 3x2 méteres konyhával. A fürdő és a wc kulon helyiségben van. Iránvár 1.45 mFt. Hív
S2ám: SIKER 1871. (24130 K) _
Eladó Nk. K-i v.részében 1 szobás, 37 nmes, erkélyes, telefonos, káMtévés, új szőnyegpadlót, új tapétái, redő nyos, ú| pvc |>adlós, felújított, tehenuenies, kp. fűtésű, 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. A fürdő és wc külön helviségben van Iránvár: 2 mFl. Hiv. tzám: SI KER 1871 (24131 K)_
Etadód Murakeresztúron 5 szobái, 2 tzintet, 200 nm-et, 9 éves, tégla falazatú, leratzot, erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 telefonos, szőnyegpadlót, feslett ét tapétázott falú, kp. kazánfűtésfl, vegyestüzelésü csa ládi ház, 5x6 in es konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyíló szobákkal, 17x50 m-es, bekeríteti, gondozott (elekkel. Iránvár: 6 mFl. Hiv szám. SI-
KER 1873. (24132 K) _\'
Eladó Nk K . v.részében :.5 szobás, 44 nmet, erkélyes, kp. fűtésű, szőnyegpadlót, tapétázott, redőnyös, beépített szekrényes. K i fekvésű, kábeltévés, liftet, 10. emeleti la kás. 13x2.8 mes konyhával, kulon bejáratú, nem egy másba nyíló szobákkal. A fürdő és a WC külön helyiség ben van. Iránvár; 1,2 mR Hiv. szám: SIKER 1874.
(24133 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, ö2 mnes. erkélyes, 1. emeleti, vízórát, kp. fűtésű, kiépített telefonvonallal ren delkező. szőnvegpadlós. tapétázott, beépített szekrényes, kábellévés, K-Ny fekvésű. 4 emeletes épületben lévő lakás, 2.7x2,7 mes konyhával. A fürdő és a wc kulon helyiségben van. Irányár: 2.5 mR Hiv. szám; SIKER 1875
(24134 K)_
Eladó Katonaréten 5 szobás, 120 nm-es, 4 szintes, egyedi gázfűtésű, konvektoros. vízórás, telefonos, kábeltévés. 2 erkélyes, I teraszos, garázsos, piués lakát, téglaépület ben. parkettázott nappalival, szőnvegpadlós szobakk.il, ta pétázoii falakkal, frányán 8 mR Hiv. szám: SIKER
1876. (24135 K)_
Eladó Nk belvárosában családi ház jellegű saroképületben 3 szobás, 80 nmes, egyedi gázfűtésű, konvektoros, vízórás. szőnvegpadlós, tapétázott, kábellévés. nyugati fekvésű, tégla épületben lévő lakát, közös pincével és padlással, 240 nmes udvarral, az udvarban 12 nmes ga rázzsal, tehermentesen. Iránvár: 9 mFl. Hiv. szám; SI KER 1877. (24136 K) _
Eladó Somogycsicsón (Kaszópusztához. horgásztavnkhoz közel) 3 szobás. 100 nmes. I szintes, 30 éves, tégla falazatú, fatuzelésú. vízzel, villannyal ellátott, konyhás, fut dőszobás, étkezős, telefonos, nyugati fekvésű családi ház, nagy gazdasági épületekkel, 1600 n.öl telekkel, (éheimen lesen. Iránvár: 1,76 mR Hiv. szám: SIKER 1878. (24137 K) _
Eladó Nk belvárosának szívében I szobás, 38 nmes, 1 emeleti. 2 fraiiciaerkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás. par kettázott. tégla épületben lévő garzoniakat, az épületen belüli, zárt udvarban p^kolási lehelőséggel. Ára kész pénzfizetéssel: 1,5 mFt. Hiv. s/ám: SlKER 1879. (24138
Eladó Nk belvárosának sziveién 2 szobás, konyhás, íur előszobás. 59 nmes, erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás. telefonos, parkettázott, kábeltévés udvan lakás, 3 lakással közös udvarban. Irányár 4,425 mFl. Hiv. szám SIKER 1880. (24139 K)
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iruda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. S Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig. I
10.00-12.0()-ig. *|
szombaton
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
1997. június 13.
KANIZSA - /tpná
Eladó Nk. D-i v.részében 3 szpbás, 60 nm-es, tégla falazatú, családi ház egyedi gázfűtéssel, vízórával, telefonnal, kábeltévével, É-D-i fekvéssel, 3x4 méteres konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyíló, parkettázott, illetve müanyagpadlós, festett falú szobákkal, fáskamrával. Irányai-: 3.8 mR Hiv. szám: SIKER 1881. (24140 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. S/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, lelkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irájvyár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben, (11385 K) Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nm-es családi ház, 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár 2,4 mFt. (19784
K)_
Nk. (CSE166) közelében 2+3 félszobás. 120 nm-es családi ház 1200 n.ol telekkel, dupla garázzsal, maszek kem-
pinggel eladó. Irányár: 10 mFl. (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i v.részkm 2.5 szabás, 64 nm es. kp. fűtéses, erkélyes, feh\'ijElolt, 1], emeleti lakás, a ház alatt ga-
rázzsaal eladó. Irányár: 3 mFl. (22118 K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nm-es lelek. 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, vállalkozók részére ki-válóan alkalmas. Irányár: 7000 Ft/nnv(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappalis. 170 nm-es. egyedi kp. fűtéses, családi ház 500 nm-es, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtt eladó. Irány-
ár: 15 mFl. (22121 Ki_
Nk-n (CSE170J 2 szobás, egyedi fűtéses, udvan ház melléképülettel, garázzsal és uiúhellvcl eladó, Irányár: 3 mFl.
122124 K) .__
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 7. emeleti lakás eladó, lránvár:
1.9 mR (22300 K)_
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 .szobás, .67 run-es, központi fűtéses, vlzórás, felújított, 5. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2.5 mFt (22301 K)_
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nm-es. 3 szobás családi ház 500 mn-es telekkel eladó. Irányár: 5.2 mFl. (22529 K)
Nk-tól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás családi liv, ki*hb leiekkel el.ulu Irányár. 1,65 ¦ iJ-T- |.\'2S\'I4 Kl
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház. 400 n-öl telekkel, műhellyel, ipan árammal eladó. Irányár: 5.2 mR. (22596-
K)__
tWambokl halastónál (CSE 172) 200 n-öl telek, faházzal
eladó. Irányár: 1 mFl (22598 K)_
Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nmes családi ház 1 hold leiekkel, gyümölcsössel, melléképületekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető.
Irányár: 700 eFl (22733 K) ¦_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 félszobás. 88 nm-es. kp. fűtéses, vízórás, 2 erkélyes, I. emeleti lakás eladó. Iránv-
ár: 5.4 mFl. (22734 K)_
Nk-lól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb, 90 nm-es, családi ház 1200-1300 n-81 leiekkel, melléképületekkel
eladó. Irányár: 2,7 mFl. (22846 K)_
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi fűtéses, felújított. 4. emeleti lakás, tízemeletes házban eladó.
Irányár: 2.5 mFl. (22848 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-«s. kp. fűtéses, vlzórás, lomkamrás, teljesen felújított lakás tízemeletes 0|nlleltai eladó. Irányár: 1.95 mFl. (22965 K) Keszthelyen (LE 368) 2 szobás. 63 nm es. egyedi fűtéses, vízórás, parkettás udvan lakás eladó vagy Nk-i lakásra,
cserélhető. Irányár: 3.2 mFl. (23096 K)_\'
Nk-n (CSE 177) D-i városrészben 3 szobás, 100 nm-es, egyedi fűtéses udvan házrész eladó. Irányár: 2.8 mFt.
(23097 Ki_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, erkélyes, I. emeleti lakás
eladó. Irányár: 3.2 rroR (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es telek, téglaépülettel eladó. Irányár: 1,6 mFl. (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épülettel, szőlővel, gyümölcsössel, gazdasági épületekkel él mellelte 1200 nm-es gyeppel eladó. Irányát: 1,1 mFl. [23100 K)
Nk-lól 13 km-re (CSE 183) 1200 n-öl telek, tőméshazzal. pincével, faépületekkel, teljes felszereléssel azonnal el
adó. Irányár: 350 eFt (23101 K)_
Zalakarosban (TE 63) 300 n-öl közművesített telek faházzal eladó vagy garázsra cserélhető. Irányár: 900.000,-Fl.
(23102 K) _\' _
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás, 54 lun-es, egyedi fűtéses, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mFl.
(23103 K)_
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1,5 szobás. 43 nm-es. egyedi fűtéses, vlzórás, teljesen felújított, 4. emeleles la kás eladó. Irányai-: 2 mFt. (23263 K)_
Nk-hoz (CSE184) közel, 1,5 szobás családi ház 1700 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó vagy lakásra cserél-
helő. Irányár: 1,6\'mFt. (23265 K)_
Látóhegyen (TE2) 400 n.öl telek faházzal azonnal eladó.
Víz, villany van. Irányár: 400.000 Ft. (23343 K)_
Nk-án (LE321) D-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás. parkettás, földszinti lakás eladó.
Irányár: 1.9 mFl. (23344 K)_
Balatontól (TE85) 1.5 km-re 1600 nöl telek pincével, lel-jes felszereléssel eladó. Irányár: 800.000 Ft (23345 K) Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, bútorozott, kp. fűtéses lakás albérletbe kiadó. Bérleti díj: 18.000 Ft+rezsi.
(23347 K)_
Nk-n (LE 381) K-i városrészben 1+2 félszobás, központi fűtéses, felújított, vízórás, telefonos, üvegezett erkélyes, lomkamrás, II. emeleti lakás eladó ikergarázzsal együtt. Irányár: 2.4 mFl + I mFt a garázs. (23467 K) Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi fűtéses, 6. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mFt
(23468 K)_
Nk-n (LE 377) belvároshoz közel 1.5 szobás. 41 nm-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1.9 mR
(23469 K)_
Nk n (LE 376) IvIváR\'Sbun I szobás, 32 iiin-cs. komtól tos, erkélyes. II. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR. (23470 Kj_
Nk-n (LE 375) K-i városrészben 2 szobás. 54 nmes. egyedi fűtéses, vízórás, 1. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5
mFl. (23471 K)_\'
Nk-tól (TE 86) 15 km-re 1 hold telek, 2 szobás épülellel, gyümölcsössel, fenyőfákkal, melléképületekkel eladó.
Irányár: 500.000, Fl. (23472 K)_
Nk-n (LE 379) Ki városiészben 2 szobás, 54 nm-es. központi fűtéses, vízórás. erkélyes, felújítón. 1. emeleti la
kas eladó. Irányár: 1.9 mR (23473 K)_
Nk-án (CSE186) É-i v.részben szintes, 100 nm-es, 5 szo-bás családi ház 1400 nm-es leiekkel garázzsal eladó.
Irányár: 14 mFt. (23639 K)_
Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 ran-es pince-vei, 30 nm-es épülettel, 70 ntn^s melléképülettel eladó.
Irányai- 1,15 mFt. (23640 K)_
Nk-án (LE384) K-j v.részben 1„5 szobás. 44 nm-es, kp. fűtéses, erkélyes iakás 10 emeletes épületben eladó. Irányai- 1,3 mFt (23641 K)_
Nk-lól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es családi ház 1300 n-öl telken melléképületekkel eladó. Irányár: 1,7 mR (23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es. 5 szobás, telólérbeépíléscs. étkezős, egyedi fűtéses családi ház 800 nm-es leiekkel, garázzsal eladó. Irányár: 7,9 mFl. (23830 K) Nk-án (LEI 12) belvárosban I szobás, 19 nm-es. 11. emeleti garzonlakás eladó. Irányár: 900.000 Ft. (23831 K)_
Nk-án (LE 357) belvároshoz közel 2 szobás, 56 ntn-es, egyedi fűtéses, erkélyes. 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.45 mR. (23832 K)__
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. cm. 1. TeL/fax: 9.V310-4H2
Terra-Mix Kft. vállalja családi házak, társasházak, tetőtér-beépítések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig. (20981 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesítettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mR. (kód: 55) (20747 K)
Balatonfenyves-alsón 2 szobás. 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár: 7 inFL (kód: 60)
(20752 K) _
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es, családi ház, 5 szoba+nap-pali, két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Iráivy-
ár: 7,5 MFt (17336 K)__
Balatoiikeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nmes épület, 3 hálófülke", nagy nappali, I főzőfülke, 1 fürdőszoba + WC, terasz, 6x4 es csónakház. Iránvar: 5 mFl.
Kód: 20. (17730 Ki_
Eladó Miklósfán 110 nm-es, 2 szobás, új családi ház lető-térbeépítési lehetőséggel 400 n.öl telken. Irányár: 7 mFt. Kód: 4. (18061 K)_
Nk. belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó állapotban lévŐ„ első emeleti lakás. Irányár: 2,7 mFt. Kód: 35,
(18656 K)___
Nk-Sáivc v.részben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban. Irányár: 6,2 mFt. Kód: 44. (19143 K)
Nk. központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses te-tőtén lakás eladó. Irányár: 2,7 niFl. tkod: 55) (20290 K) Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon
víz és villany van. Irányai-: 1,5 mFl (20975 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár: 1,5 mR (kód: 93)
(21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, felújított lakás eladó- Irányár: 1,9 mFt. (kód: 94.\' (21629 K) Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nm-es telken, teljes közművesítés lehetőséggel el-
adó. Irányár 1,7 niFt. (kód: 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás. 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nmes melléképülettel, a pincében garázzsal eladó. Telek mérete; 1460 nm Irányár: II niFl. (kód: 96)
(21632 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13
mFt. tkod: 691 121635 K)_\'
Balatonkereszt úron 200 nm-es nyaraló 1460 mn-es telken
eladó. Irányár: 11 mFt. (22053 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nm-es lakótelkek irodánk-
ban előjegyezhetók. (22181 K}_
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl telek 45 nm alapterületű családi házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a lelőlérben 2 szoba kialakítható. Irányár: 2,8 mFt. (Kód:
106)122183 Ki_
Nk. K-i v.részében 54 nmes, 2 szobás, egyedi fűtéses, 4. emeleli lakás eladó, irányár: 2,7 mFt. (Kód: 104) (22185 K)_
Zalakaroson 215 n.öl lelek 230 nmes. 7 szobás, 2 fürdő-szobás, kp. fűtéses nyaralóval eladó. Irányár: 11 mFt.
(Kód; 100) (22187 K)_
Zalaszentbalázs községben, Fő út mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 800 ezer Ft. (Kód:
101)(22188 K)_
Nk. belvárosához közel egyedi fűtéses. 2 szobás, 4. eme-leli lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. (2218\') K)_
Nk. közponljában 32 nmes földszinti üzlethelyiség eladó.
Irányár: 2,5 mR + ÁFA. (22523 K)_._
Nk. központjában 60 nmes vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás lakással együtt eladó, Irányár: 10 inFt+ÁFA. (22524 K)_
Középcserfőn 669 n.ől telek, szőlővel, borospincével, tel-jes berendezéssel eladó. Irányár: 500 eFt. (22526 K)
Balatonberényben 200 n.öl telek kb, 50 nm alapterületű nyaralóval, a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadst-
rand melleit eladó. Irányár; 5 mFt. (22527 K)_
Miklósfán 300 n.öl saroktelken 150 nm-es, 4 szobás, 2 hallos, 2 fürdőszobás. 1 konyhás+étkezős, 1984-ben épült családi ház eladó. Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely található. Fűtése egyedi gázfűtés. Irányár;
13 mFt, (kód: 105) (22953 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl telken eladó. Az épület szintenként 1 -1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A szintek önállóan, egymástól függetlenül használhatók.
Irányár 6 mFt. (kod: 108) (22954 K)_
Zalaszentjakab községben 5000 nm terület 45 nmes épülettel, 25 nm-es pincével eladó. Az ingatlanon víz és vil-lany van. Irányár: 1 mR. (kód:IQ9) (22955 K)_
Nk. zöldövezeti részén 6 szobás, 3 szintes, 240 nm-es családi ház eladó. Az épület igényesen kialakítón, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es melléképületet is tartalmaz. A telek 540 nm, parkosított. Irányár: 16 mR.
(kód:72) (22956 K)_
Nk d-i v.részében 75 nm-es, 3 szoba+elószobás, egyedi gázfűtésű, 1. emeleü. egyedi gázfűtéses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban található.
Irányár: 3,5 mR (kód: 113) (22958 K)_
ZalakarosióI néhány km-re jó állapotban lévő kúna 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beépíthető tetőtérrel, szakszerűen gondozott ónási parkkal eladó. Az ingatlanon víz, villany van, fűtése szilárd tüzelésű. Irány-ár; 18 mR. (kód:86) (22959 K)_
Nk centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas telek eladó. Irányár: 14 mFl. (kód:90) (22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl építési telek, teljes közművesítést lehelőséggel eladó. Irányár: 2,5 mR.
(kód:56) (22961 K)_
Balatom nyaralókat, telkeket kínálunk közvetlenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az ingatlanok megtekintését, a helyszíni kalauzolást biztosítja Keressen minket a Balatonon is. Cím: Balalonrhána-alsó. Hullám u. 97. (22962
K)_
Meglévő gyermekei után a szoc.pol kedvezményt segítségünkkel On még igénybe veheti. Közel a belvároshoz, új, tetőtéri lakások építését tervezzük, melyekre korlátozott számban előjegyzési még elfogadunk. Várhaló befejezési határidő: 1997. október-november. További információért
keresse trodánkal! (22963 K)_
Balalonmánán vízpartlól kb. 300 m-re 400 n-öl telek, 150 nm nyaralóépülettel eladó. Irányár: 14 mFt. Érd: Bala
tomnária-alsó, Hullám út 97. (23144 K)_
BalatoiLiiiárián 400 n-öl telek, 260 nmes nyaralóval el adó. Irányár: 20 mR Érd.: Balatonniána-alsó, Hullám u. 97. !23145 Ki_
Balatonmáriáii 109 n-öl vízparti telek 65 nm-es. 3 szobás faházzal eladó. Irányár: 5 mFt. Érd.: Balatonmán a-alsó, Hullám u. 97. (23146 K)_
Balatoninánán 90 nm-es új uyaralöépület 550 nm-es telekkel eladó. Irányár: 7 mFt. Érd.: Balatonmána-alsó. Hullám u. 97. (23147 K) _
Balalonmánán I40O nmes telken, 25 nm-es nyaraló eladó. Irányár: 5,5 mR. Érd.; Balalomnária-alsó, Hullám u.
97. (23148 K)_
Balatonmárián iker nyaraló minkét fele - külön-külön is ¦- eladó. Egyik részhez garázs is tartozik. Irányai1: 3,5 mFVegység. Érdeklődm. Balatomnária-alsó, Hullám u. 97.(23149 K,_
Nagykanizsa központjában, családi házas övezetben, igényesen megéiJÍtett. 1. emeleti, cirkofŰtóses. 120 nmes új lakás eladó. Irányár: 7,5 mR, [Kód: 97) (23150 K) Kiskaiuzsán 2 lakásból álló, egyenként 2 szobát, konyhát, fürdőszobát tartalmazó családi ház nagy kerttel eladó. A lelken gyümölcsös és szántó található, gazdálkodásra al-
k.Uiii,is lr.ui>,» 5.5 mR \' Kód 73u23Í5i K._
Zalakaros családi házas övezetében 1100 nmes telek, rajta 140 nm-es, 2 szintes családi ház garázzsal, pincével cl
adó, Irányár: 12 mFt. (Kód: 107) (23152 K)_
Balatonberényben 135 n-öl telken 56 nmes nyaraló melléképülettel eladó. A ház 1980-ban épült, 2 szobát, fürdőszobát, főzőfülkét, nappalit tartalmaz. Vízpart az ingat lantol kb. 300 ni re. Irányár: 4 mR. (Kód: 98) (23153 K) Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás. 67 nmes, 2 erkélyes, egyedi kivitelben teljesen felújított, 1. emeleü, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2.7 mFt. (Kód: 110)
(23154 K)_[_\'
Nagykanizsa kelen városrészében 52 nmes, 2 szobás. 3. emeleü erkélyes, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,85 mR. (Kód: 110(23135 K)_
Nagykanizsa keleti városrészéiben földszinti 2 szobás, 52 mn-es központi fűtéses lakás eladó. Irányár; 1,7 mR. (Kód: 112)(23156 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Nk-án, Cseiigery úton 1. emeleli, 75 mn-es, 3 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lelakott lakás pincével, garázzsal eladó. Végső ár: 3,3 mFt (garázzsal). (23802 K)_
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGVAR ŰT 12-14. Tol./fax: 93/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-16, Szo 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft,
német-magyar érdekeltség y^^^Ur
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi meghíztunk számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Xalakaro.son, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Nk-án, Csengery úton 1. emeleü. 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, közlekedés gázfűtéses, jó állapotú lakás pincével eladó (zárt parkoló). Irányár: 3.3 mR. (23803 K) Nk. Kodály Z- u. 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp. fűtéses, lomtárolós, kitűnó állapotban lévő lakás cserélhető É-K-i v.részben lévő 1-2. emeleti lakásra.
Irányai-: 1,5 mFt. (23804 K)_
Nk Zemplén utcában 7. emeleü, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp. fűtéses, lom-kamrás, felújított lakás eladó. Irányár: 2,35 mFt. (23805
K)_
Nk. Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es lakó-területű, 2 szobás, konyhás, egyedi fűtésű, garázsos.jó állapotú családi ház melléképülettel eladó. Irányár: 2 mFt.
(23806 K)_
Nk Kórház közelében vállalkozásra is alkalmas. 102 nmes, 4 szobás, gázfűtéses, kívülről teljesen felújított, alászigetelt, belülről felújításra szoruló csaádi ház 480 nm terü-
„ v 11 eladó. Irányár: 5,1 mFt (23677 K)_
Kiskaiuzsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étke zős, lambériás, 77-ben épült gázfűtéses és cserépkálvhás csaádi ház 2700 nm területen gyümölcsössén, 15.000 db
injával eladó. Irányár: 8,2 mFt. (23678 K)_
Nk. Csokonai utcában 54 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, felújított állapotú lakás eladó.
Irányár: 2.4 mR. (23679 K)_
Nk. Deák téien 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, pincés udvari családi ház új fürdőszoba berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 éve felújílotl vezetékekkel eladó. Üzletnek és irodának is alkalmas.
Ár.: 4 mFl. (23680 K)__
! 2 emeletes épületben a Platán soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 2,6 mFt. Csere is megfelel 1 szobás, egyedi t üléses lakásra (23681 K) Katonaréten 120 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épült, gázfűtéses családi ház, pincével, gará zsal, 360 nm területen eladó. Irányár; 5 mFt. (23504 K i
, Kiskaiuzsán 150 nmes, 4 .szobás, hallos, étkezős, \'77-ben épült, cserépkályha fűtéses családi ház, üveges terasszal 2736 nm területen eladó. Irányár: 8 mR (23505 K) Miklósfan 60 nmes, 2 szobás, konyhás, előszobás, \'57-ben épült, gázfűtéses családi ház pincével, garázzsal 2286 nm területen eladó. Irányár: 1,55 mR. (23506 K) Magyar u. 100 nmes, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épült családi ház eladó, Irány-
ár: 3,6 mFl. (23507 K) _
Rákóczi úton 135 nm-es, 2 szintes. 3 szobás, hallos, konyha-étkezős, fürdőszobás, gardrobos, központi fűtéses, 1986-ban épült, pincével, garázzsal, 1024 nmes területen
eladó. Irányár: 13 niFl. (23508 K)_
s/.if\'adlk\'gven 30 nm-es. I szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 1985-ben épült, pincével, garázzsal, 1800 mn-es területen családi ház eladó. Irányár: 3,5 mR (23509
K>_
Kazanlak krt-on 58 nm es. 1+2 félszobás, nagy konyhás, erkélyes, közponü fűtéses, felújítón lakás eladó. Irányár;
2.1 mFt. (23510 Kl_
Kisberkiben tetőtérbeépítéses, 2 szintes, 106 nm-es, 6 szobás, cirkógejzír fűtéses, erkélyes lakás eladó. Irányár;
4,5 mFt. (23511 K)_
Platán soron 70 nmes, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, jó állapotú lakás eladó (csere is érdekel).
Irányár 2.6 mFl. (23512 K)_
Szemere úton 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, padlásos. egyedi fűtéses, vlzórás udvan lakás eladó.
Irányár: 2,5 mFl. (23513 K)_
Zemplén Gy. utcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, loinkamrás. új konvhabútoros lakás eladó. Irány-
ár: 1,95 mR. (23085 K>_
(!cvteUink vásárolna 10 emeletes épületben 2.5 vagy i szobás lakást 1,8 inFt-ig. (22541 K)_
Nk. Kodály Z. utcában földszinti. 58 nmes, 2 szobás, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,5 mR. Kód: LAKI 17,
(22543 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás par kettás szobákkal, festett falakkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépített szekrényekkel eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: LAK 100. (22390 Ki_
Nk. Dózsa Gy. utcában földszínű, 36 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses lakás pincerésszel eladó. Irányai\'. 1,5 mFt. Kód: LAK 104. (22394 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában földszínű. 57 nmes, 2 szobás, gázfűtéses, UzieUiek is alkalmas lakás pincerésszel, aknás garázzsal eladó. Irányár: 3.5 mFt. Kód: LAK 105. (22395
K>_
Nk. Hunyadi utcában 3. emeleü, 10 hónapos épületben lévő, 60 nmes. 2 szobás, hallás, cirkógejzír fűtéses lakás eladó. Irányár: 3,7 mFL Garázzsal együtt 4.8 mR. Kód:
LAK 108. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, ecyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 6.5 mR Kód: LAK 109. (22399 K)
Nk. Nagyváthy utcában 4. emeleü, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, festett falakkal, K Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 4.6 mFt. Kód: LAK 110. (22400
K)_
Nk. Szemere utcában fsz-i, 81 nmes, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, redőnyös, parkettás, felújításra szoruló lakás, külön tejárául konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 2,5 mR LAK
113. (22403 K)_
Nk. Sugár úton a belvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó állapotú lakás pincerésszel eladó. Irányár 5 mR Kód:
I AK Hl 122404 Ki __
Nk Űrhajós úton 48 nm es. dupla garázsból kialakított, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, villannyal eladó.
Irányár: 1.2 mFt. Kód: Ml00. (22408 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, hallos, előteres, 2 fürdőszobás, ebédlős, konyhás, pincét, melléképüleles. parkét lás, járólapos, teraszos, kp-i fűtéses családi ház eladó.
Irányár: 6 mFt. (22791 K)_
Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, gará zsos, pincés, kp. fűtéses ház eladó. Irányár; 43 mR
(22792 K)_
Murakeresztúron 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az udvaron kúttal eladó. Irányár: 500 eR (22793 K)
Galambokon I szobás, hallos, konyhás, borospincés. gáz-fŰtéses hétvégi ház eladó. Irányár:\'l,8 mFt. (22794 K)
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (linóleumos) ház melléképületekkel ül. nyári konyhával, az udvaron kúttal, szántófölddel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Irányár: 550 eR (22795 K)_
Zalakaroson 2400 nm-es területen 1 .szobás, erkélyes, kálvhafűtéses ház présházzal, új telepítésű szőlővel eladó.
Irányár: 2.5 mR. (22796 K) _
Miklósfán \'95-ben épült, 170 nm-es, 5 szobás, 2 fürdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 10%os készültségű családi ház pincével, garázzsal, műhellyel. 800 nm-es területen eladó. Irányár; 6,2 mR. Kód: CSAL 211. (22545 K) Nk, Dózsa Gy. utcában 100 nmes, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épült, jó állapotú családi ház boltíves pincével, műhellyel, 860 nm területen eladó.
Ár: 6,5 mFL Kód: CS200. (22409 K)_
Nk. Csengery utcában 87 nmes. 2 szobás, gázfűtéses udvan lakás 20 nmes terasszal, teljesen felújított állapotban eladó. Irányár: 3 mR Kód: CS201. (22410 K)_
Nk. Kinizsi utcában 3 .szobás, 120 nmes, hallos, teljesen felújított családi ház 1500 nmes telekkel, 60 iuiies pincével, melléképülettel eladó. Irányár: 12 mR. Kód:
CS202. (22411 K)_
Kiskaiuzsán 140 nmes, 3 szobás, hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás és járólapos padlóburkolattal, szute-rénnel (műhellyel 380 V ipan áram) eladó. Ár: 6,5 mR. Kód:CS205. (22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991-ben épült, 80 nmes, 1 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses családi ház beépíthető. 50 nmes tetőtérrel. 900 nmes területen garázzsal eladó. Irányár:
4,5 mR. Kód:CS207. (22415 Kl__
Pahnban 73 nmes, 2 szobás, 2 elősz-obás. gázfűtéses, kisebb felújításra szoruló családi ház 1400 nmes területtel, műhellyel, fáskamrával, telŐtérbeépftési lehetőséggel el-
adó. Irányár: 3,6 mR Kód: CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 luues, kétszintes, 3 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses. 1989-ben épült családi ház 40 rímes pincével, garázzsal, 900 nmes területen eladó. Az épület készültségi foka 90%. Irányár: 14 mFt. Kód: CS209. (22417 K)_
Miklósfán 73 iimes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, melléképületekkel, 3400 nmes területen
eladó. Irányár: 5 mR KOd: Cs 211. (22420 Kl_
Miklósfán 160 limes, 4 szobás, eüWós. erkélyes, 2 hal los, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban éjiült családi ház, szuterinnel, garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irány-
ár: 13.5 mFt Kód. Cs 212 i22421 Ki__
Sáncban 2 család részére megfelelő. 120 nmes. 4 szobás. 2 fürdőszobás, 2 konyhás családi híz. garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Irányár: 5.9 mFt. Kód: Cs 213.
(22422 Ki_
Gyékényesen 3I0Ö nm területen 120 nmes, 95-beu épüli vendéglátó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC vei raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával eladó. IRá nyár: 5,8 mR. Kód: tllOO. (22423 K) _
SZABADPIAC
Kiskanizsai temető K-i oldalán 500 n.öl belterületi ingat-lan l^érbeadóesctlec eladó. Érd. 312-973. 123017 K)
Kiscserfón 400 n-ol szőlő és gyümölcsös téglapincével, felszereléssel áron alul eladó. Erd.: Kiskamzsa, Őrtorony
u. 3. Bencze. (18887 K)_,_
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési lelek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd.: 93/319 759 telefonon. Farkas Antal (18114 K)_._
Zalakaroson 600 n-ol üres telek eladó (megosztva isi. Érd.: 320-682 cs telefonszámon. (23360 Ki
Borsfán 3 szobás családi ház mellé pépuletekkel, 900 n-öl telekkel eladó. (Víz gáz, villany, telefon van.) Erd: 320-
682-es telefonszámon. (23361 K)_
Áron alul eladó Nk tói 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számú téglapince teljes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valanunt kaszálóval. Érd: 93/3I9-804-es tele fonszámon 11 x 1 Ifi K ¦
Nk-n a Hársfa utcában 2 szobás családi ház melléképülettel, garázzsal + kerttel eladó. Érd.; 16 óra után a
315-532-es telefonszámon. (23683 K)_
Eladó a Batthyány u. 4. .sz alatt lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a fenti címen, Németh Istvánnál. (21028 K)_
Belvárosi, l szobás, összkomfortos, parkettás, egyedi fűtéses, 1. emeleti, önkormányzati lakásomat 2 szobás önkormányzatira, cserélném. Ajánlatokat levélben, „Városközpont" jeligére, Nk. Pf.: 154-be
kérek. (21648 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves családi ház 4500 nm-es telken eladó. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér -kél lakószinten öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyeslü-zelésű kp. fűtéssel, telefonnal, káleltévevel + 30 nmes fedett terasszal, garázzsal. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár: 8.500.000 R. (23486 Kl_
Nk. Hunyadi utcai új társasházban 3+1 félszobás, igényesen kialakított, 96 m-es lakás eladó. Igény szerint garázs-zsal. Csaádi ház csere is érdekel. Érd.: 93/316-712 vagy
06720/254-140. (24051 K)__\'_
Nk-Palinban családi ház eladód. Érd.: Herkules u. 52.
Tel: 315-341. (24052 K)_
Nk. Kodály Z. 8/C. alatt földszinti, 1 szobás, gázas fűtésű lakás eladó. Érd.: ugyanott. Fsz/1., hétköznap 16 óra után.
(24052 K)__
Pahnban 84 m-es családi ház eladó. Érd.: 321-751.
(24053 K)_
Eladó 1+3 félszobás, 69 m, egyedi fűtésű, vízórás lakás az É-K-i városrészben. Érd: H-P 9-15 óráig a 93/311 -333/13-as melléken, Szolákné. (24064 K)_
Nk-tó 17 km-re, Tólszerdahelyen 2 szobás, fürdőszobás, gázas és csatornázott családi ház telekkel és melléképületekkel eladó. Érd.: 06/93/323-40les telefonon, 17 óra után. (24065 K)_
Eladó 133 mFt + 170 eR OTP-hitel átvállalással 41 m-es, L5 szobás, erkélyes, vízórás, összkomfortos öröklakás. Érd.: Nk Zemplén u. 7/B. IV/27. Farkas, vagy a 06-
1/284-6903. (24066 K)_
Nk Sugár u. I. szám alatt, az OTP feleü I. emeleti, felújított, 2 és félszobás, egyedi fűtéses, telefonos lakás eladó.
Érd.: 93/312-457. (24105 K)_
Udvan, régi ház 460 nm területtel eladó. Kft., bt. részére telephelynek is alkalmas. Érd: napközben 7-15 óráig a
312-362 telefonon. (24106 K)__
Sormás központjában régi parasztház nagy telekkel eladó. Érd.; Nk. Rózsa a 22/B. 17 óra után, vagy 323-172. (24107 K)
GARÁZS
Nk-án, a belvároshoz közel 15 mnes udvan garázs bérie-ü joga eladó. Irányár; 300 eR Kód: 347/97. Érd: CSA SZI Ingatlanügynökség, Nk Magyar u. 19. Tel.: 93/314
012.(23916 K)_
Qcergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház alatt Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Kazanlak 9. Tel.:
93/320-111. (21664 K)_
Nk. Hársfa uicában 19 nmes. udvan garázs eladó. Irányár: 500 eR. Kód: 6105. Érd: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk. Magyar u. 14. Tel/fax: ^3/310-884. (22546 K) Űrhajós úh garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kiala-kíloli 2 aknás autószerelő műhely (víz. villany. 3 fázisú áram. mosdó, wc) eladó. Irányár: 1,2 mFt. Érd.: Tompa Ingatlanforgalnu Kft. Nk., Magyar u. 14. Tel./Fax:
93/310-884. (20254 K)_
Nagyváüiy utcában 20 imies aknás garázs eladó. Irányár: 700 eR. Kód: G 101. Érd: Tompa Ingatlanforgalnu Kft Nk Magyar u. 14. Tel./fax: 9.V310 884. (2)004 K) Városkapu krt-on 22 nmes dupla garázs villannyal, víz. zel. fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár 900 eR Kód: G 102 Érd: Tompa Ingaüanforgalnu Kft. Nk Magyar u. 14. Tel/fax: 93/310-884. (21005 Ki_
f\'rhajós úa garázssoron 20 nmes aknás garázs (víz, villany, szennyvi/i eladó. Irányár 650 ezer Ft Kód: G 103 Érd.: Tompa Ingatlanforgalnu Kft. Nk, Magyar u. 14.
Tel./fax: 93/310-884. (20255 K)_
Orhajós úti 20 mu-es garázs (víz, villany, .szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R Kód: G 104. "Érd: Tompa In gatlaiiforgalmi Kfl. Nk-, Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-
884. (20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 lunes, aknás garázs el adó. Irányár: 570 R. Kód: G 100. Érd: Tompa Ingat laiiforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Tel./fax.: 93/310-
884.(22418 K)_
Nagyméretű, fűtött garázs eladón K-i v.részben. A garázs ház alatti. Irányár: 800 eFt. Erd.; Plánder Ingat lanközvetitó Iroda, Nk Kazanlak 9. 93/320-111. Mnnka-
napokon 8 12, 14 17 óráig. (21930 K)_
Munkás úü gaizssoron akna nélküli garázs sürgősen el adó. Irányár: 450.000 Ft. Érd.: Plánder IngatJanközvelílő Értékbecslő Iroda, Nk, Kazanlak 9. tel. 93/320-111. (22073 Kl_
Crarázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly úü garázssoron. Irányár 500.000 Ft és 350.000 R. Érd: Plánder Ingat-lanközveülő Iroda, Nk Kazanlak krt. 9. Tel.: 320-111.
\'22^." Ki__
Aknás garázs eladó a Kaán K. úü garázssoron. Irányár; 350.000 Ft Érd.: Plánder IngatlanközveÜtÖ Iroda, Nk
Kazanlak krt 9. Tel: 93/320-111. (22761 K)_
Űrhajós utcában 20 mn-es, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mFt. Érd: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nagykanizsa, Magyar u. 14.
Tel/fax: 93/310 884. (20136 K)_
18 nm-es, ház alatti garázs a K-i v.részben eladó. Irányár: 800.000 Ft. ÉRd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Ka/anlakO. Tel.: 93/320-11 1. (22109 K)_
Munkás úü garázssoron a Városkapu krt-i oldalon kiadó garázst ajánlunk 500 R-os irányáron. Érd.: Plánder Ingat iankozvetitö Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. (22370 K) Nk. K-i v.részében iker garázs eladó. A garázsnak mind a kél garázsa egyben is megvásárolható, ami 2 autótárolásra vagy vállalkozásra kiváló. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. Munkanapokon 9-12. 14-17 Óráig. Tel.: 93/320-
111. (23862 K)_
Hársfa uicában garázs eladó. Irányár; 500.000 R. Kaán Károly úti garázs soron garázs eladó. Irányár: 350.000 R Erd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk. Kazanlak 9. Munkanapokon 9-\'12, 14-17 óráig. Tel.; 93/320 111.
(22877 K) _
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nmes garázs eladó. Irányár: 500.000 R. Érd: Telek IngaUanközvetitő Iroda. Nk.
Teleki 5/a. Fsz Tel.: 03/317-505. (22735 K)_
Eladó az Űrhaiós úü t-arázssorban 20 nm-es. tégla falazatú, meszelt falú. beton aljzatú garázs, kelet nyugati fekvéssel. Irányár: 550 eFt. Hiv.szám: SIKER 1792. Érd: SIKER Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Terv u. 4.. TE!.: 93/312-058. munka-
napókon 8-17 óráig. (23530 K)_
Eladó a Muskátli utcai garázssorban 16 nm-es, aknás, pincés garázs, világítással, 24 volttal, tégla épületben. Irányár: 340 eR Hiv.szám; 1798. Érd.: SIKER Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Terv u. 4., Tel.: 93/312-
058, munkanapokon 8- !7 óráig, (23531 K)_
Garázs sürgősen, áron alul eladó az Űrhajós úti garázssoron, az iLaldiszkont mellett Irányár: 430 ezer R. Érd: 93/315-493, 20 óra után. (24098 K)
JÁRMŰ
Aranvmetál santi Honda Accorci in gumikkal, 1600 cm3-as, \'85-ös kiadasd. 2 év műszakival kitűnő állapotban 500
eFK\'n eladó. Tel.: 03/316-514. (21066 K)_
1300 as LADA SAMARA, 7 éves. 43000 km rei eladó. Érd.: hétkozben 17 óra után a 93/315-601-es telefonszá-
mon. (23430 K)__
Mercedes tehereépkocsi eladó. Érd. Nk Sánc. Új Élet n.
61.(20043 Kl \'_
BMX kerékpár újszerű állapotban (keveset használt), kontrafékes eladó 8.000 Ft-ért. Érd.: 53/316-066 telefonon 18 óm mán. (22946 K)
VW Golf 1.1-es. 1998 júliusig műszalozva, 5 ajtós, piros, rádiósmagnóval, jó állapotban eladó. Érd.: Scheier Gábor. Nk, Körmös u. 3. Tel.: 334-210-es telefonszámon. (23378
K)_
126-os kis Polski fhss műszakival és zoldkártvával eladó. Irányár: 100.000 Ft. Érd.: Nk. Kodály 1-3/0. alatt, I/i.
Hodosi, vagy 320-440-es telefonon. (24067 K)_
120 L-es Skoda 2 év műszakival eladó. Érd: 356-243
(24068 K)_
1988-as Opel Kadett l.6-os injektoros. GL automata, megklméllen. kézi vezérléssel is vezetheti eladó. Irányár:
750 eR Érd.: 06-30/573 536. (24069 K)_
Hétvégi házra cserélném Audi 80-as személyautómat. Érd: 93/321-984. (24097 K)_
Csengery utcában, a városközpontban udvari garázs hosszabb távra kiadó. Érd: 17 óra után. 311-755. (24100
K)_
4 személyes lakóköcsi teljes felszedéssel eladó, szeplem-beng múszakiztatva van. Irányár: 200.000 Ft. Erd: Plánder IngaUanközvetitő Iroda Nk Kazanlak krt. 91. 93/320 111. (24166 K)
ALBÉRLET
Nk-án a belvárosban 86 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, 2. emeleti lakás, iroda céljára, telefon vonallal, bérbeadó. Havi bérleti díj: 45 eFt/hó+rezsi. Kód:
346/07. 124168 Kl_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda kínál kiadó szobákat bú (orozva, bútorozaüanul, 1 szobás, 1+félszobás, 2 szobás lakásokat bútorozva, bútorozallanul, üzlethelyiségekel, udvari lakásokat Érd: Plánder Ingatlanközvelílő Iroda, Nk Kazanlak kit 9. Tel./üzenetrögzítő: 93/320 111. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. Kiadónak díjtalan bérlőközvetítés, bérlőnek kedvező közvetítési díj ellenében bérleményt biztosítunk (23674 K)_
Keresek kiadó bútorozol!, földszinti, igényes egy vagy kétszobás lakást Liftes házban emelet nem számít lel:
93/320-111. [23675 Kl_
Rálider Ingatlanközvetítő Iroda keres kiadó albérletekel Nk-n, díjtalan lebonyolítással. Hívjon telefonon vagy keresse irodánkat személyesen, Nk Kazanlak 9. (Jenkó presszó buszmegállóban) Munkanapokon 9-12, 14 17
órági. Tel/üzrög.: 93/320 111. (23778 K,_
Keresünk kiadó allőrleteket, lakásokai, családi házakat, búlorozottan vagy anélkül. Telek Ingatlanközvetítő Iroda Megtalál Ixmiiunket a Teleki nU-a első négyemeletes házának földszintién, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk Teleki u. 5/A. Fsz Tel.: 93/317-505. Nyit va: H-P-ig: 9- 16 óráig. Sz: 10 12 óráig. (12028 Kl
Albérletet keres-kínál az ÉGIS/ lugaUanközveütő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokat; szobát laka son leiül fürdőszoba és konylialiaszn.álattal; egyedi v. kp, fűtéssel) Érti: 313 371 telefonon 14-18 óráig, vagy Te leki u. 16. alail az Égisz irodában. (20507 K) Albérleti szoba gyennektelen házaspár vagy egyedülálló személy részére konyha és fürdőszoba használattal kiadó. Bérleb\'díj 10 ezer Ft Hírd sz.: 38. Érd: ÉGISZ Ingal-lanközveütő Iroda, Nk Teleki ti. 16. Tel: 313-371. (24101 Kl_
Nk-án a belvárosban 2 szobás/egyedi gázas. bútorozatlan családi ház garázzsal kiadó. Bérlell díj: 30.000 R+re-zsa/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGAT LANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16, (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz) Tel: 93/310-504. (22^84 Kl_
Déli városrészben. 2 szintes családi ház alsó szintjén 1 szobás, egyedi gzas lakás bútorozva, vagy\' bútorozaílanul kiadó. Bérleti díj: Il.OOO.-R+rezsi/hó. Erd: PANORÁ MA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagy kámzsa. Eötvös tér 16, (ÁB AEGON Biztosító Épület
fsz) Tel.: 93/310-504. (23551 Kl_
Belvároshoz közel I szobás, egyedi gázas földszinti lakás bútorozaüanul, június Ol-lÓl kiadó Bérleti díj: 13.000.-Fl+rezsi/hó. Erd.j PANORÁMA INKOZ INGAT LA NKÖZ VETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AECiON Biztosító Épület fsz) Tel.: 93/310504.
(23553 K)_
Kazanlak körúton 1 szobás, I emeleü bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj; 16.000,-R+rez.si/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ[RODA Nagy kámzsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
fsz.) Tel.: 93/310-504. (23554 K)_
Keleü városrészben I. emeleten 2 szobás, egyedi gázas részben bútorozott lakás kiadó. Eérleü díj: 18.000,-R+re 2^°- Érd:, PANORÁMA INKÖZ INGAT LANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON BiztosítóÉulel fsz) Tel.: 93/310 504.
(23720 K)_
Belvároshoz közel 1,5 szobás, közponü fűtéses bútorozott, telefonos, 9. emeleti lakás kiadó. Bérleti díj: 16.000,-R+rczsi/hó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGAT LANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz) Tel.: 93/310-504. (23721 K)_
Kiadó Nk. belvárosában 2+2 félszobás. 80 mnes, 1. emeleti, bútorozott, egyedi fűtésű, telefonos lakás, csak meg bízható bérlők részére, kizárólag lakás céljára, állattartás, dohányzás mellőzésével. Bérleti díj: 24.000-35.000 Ft-ig + rezsi/hó. A bérleti díj nagysága a bérlők számától, illőivé az igényelt szobaszámtól függ. Érd; SIKER Ingat-lanközveütő Iroda. Nk. Terv u. 4., Tel.: 312-058, munkana-pokon 8 17 óiáig. Hiv. .szám: SIKER A/2Q8. (24141 K> Családi ház kiadó Palinbanhosszabb távra 3 garázzsal együtt A ház 2 szintes. 3 és félszobás, igény szerint bútorral vagy anélkül bérelhető. Bérleti díj: 60.000 Ft+re-zsi/hó. Érd: SIKER IngaUanközvetitő Iroda. Nk Terv u. 4., Tel.: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv. szám: SIKER A/307. (23906 K)_
Kiadó Nk K-i v.részében 2 szobás, bútorozott kp. fűtésű, vlzórás, 4. emeleti lakás 4 emeletes épületben, maximum 4 fő részére, azonnal beköltözhetően, 2 fekhellyel, 2 asz tállal, 2 székkel, tévével, hűtőszekrénnyel, edényekkel, étkészlettel. Bérleti díj: 16.000 Ft + rezsi/hó. Érd: SIKER IngaUanközvetitő Iroda. Nk Terv u. 4. aTel: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv szám: SIKER A/310.
(24142 K)_
Kiadó Nk É-i v.részében I szoba+hallos, bútorozatlan, egyedi gázfűtésű, konvekloros, vízórás, kábeltévés, par-ketlázott, belülről felújított csftládi ház garázzsal, pince vei, bekerített telekkel, a telken tujákkal: Bérieü dídj: 19.000,- Ft+rezsi/hó. Érd: SIKER Ingallaiiközvetjlő Iroda, Nk. Terv u. 4. Hiv. szám: SIKER A/311. (24154 K)
1997, június 13.
KANIZSA - Afiné.
I
31
Kiadó Nk. D-i v.részében 1 szobás, 27 nm-es. egyedi gázfűtésű, kon vektoros, bútorozatlan, földszínű,\'parkettá-zou, tapétázott, konyhás, fürdőszobás, kamrás bérlemény, lakás-, vagy vállalkozás céljára Bérleti díj lakáscélú használat esetén 10.000 Ft + rezsi/hó, váUalkozási felhasználás esetén 18.000 Ft +rezsi/hó. Mindkét esetben a bérleti díj 4 hónapra előre fizetendő. Érd,; SIKER Ingatlanközvetítő Iroda, Nk Terv u. 4., Tel: 312-058, munkanapokon 8-17 óláig. Hiv. szám: SIKER A/312. (24155
K)_
Szoba kiadó Nk. É-i v.részében (Izzó, kenyérgyár, Kani-zsatex közelében), bútorozottan, maxmiiuii 2 fő részére, egyedi gázfűtéssel, konyha-, fürdőszoba-, edény használattal, kábeltévével, hűtőszekrénnyel. Bérleti díj rezsivel együtt 13.000 Ft/hó. Érd.: SIKER IngaUanközvetitő Iroda, Nk. Terv u. 4. Tel: 312-058, munkanapokon 8-17
óráig. Hiv. szám: SIKER A/313. (24156 K)_
Nk Rózsa u. 18. alatt 2 szobás lakás félig bútorozottan kiadó. Érd.: Kiskamzsa, Körmös u. 19. (24099 K)
Leinformálható hölgy vagy férfi részére belvárosi. 1 szobás, komfortos lakás kiadó, irodának is alkalmas. Négyhavi bért előre kérek. Tel.: 312-677. (24102 K)
VEGYES
Virágkötő fiatal leány, aki Zalaegerszegen az idén végzett, virágüzleteket keres bedolgozás céljából Készít selyemvirág, szárazvirág kompozíciókat, fantázia tálakat, falidíszeket. Élővirágcsokrokat, koszorúkat, asztali tálakat Ajánlatokat 93/320-111 telefonra. Plánder Hirdetőbe
kérem (24173 K)_
Zalakarosra szakácsol és pultost felveszünk. Érd.: 319-546-os telefonszámon. (23388 K)_
CD írás 500 Ft, lemezzel együtt csak 2.000 Ft. Új Super Ninlendo gép 22.000 Ft Hívj.: a 06-30/462-199-es tele-
fonszámon. (21055 K)_
Gyere fussunk együtt! Szuper lehelőség főként, de nemcsak fiataloknak! Ha tanulsz, dolgozol vagy eleged vama főnöködből, ha zsebpénz kell vagy a komolyabb pénz ér dekel segíthetek Telefonálj munkanapokon 16.00 óra ulán. hétvégén egész nap a 06-20/565-069-es számon.
(23457 K)_
Gitár, tangóharmonika, szintetizátor, zongora oktatást vállalok Ugyanitt angol nvelvű szövegek fordítását is vallatom. Érd.: Kiss Levente, Nk-Sánc, Üj Élet u. 61. Hétfőn
20 óra után. (20603 K)_
Kárpitos búlor, szőnyeg, szőnyegpadló atka- és pormentesítése, vegytisztítása svéd gépekkel. Érd.: 320-111.
(23676 K) _
Eladó 6 fiókos fagyasztó szekrény; elektromos kézi fúrógép; csillái\'; 2 ajtós akasztós ruhásszekrény; fényezett asztal és ülőkék Tel.; 93/311-739. (23923 K)_
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
2 gyermekem mellé (3 és 6 évesek) júliustól minden napra megbízható középkorú hölgyet keresek hosszú távra Részletekel személyesen. Ajánlatokat Nk. Pf: 154 címre „Megbízható" jeligére kérek pontos cím, ha van telefon
megjelöléssel. (24070 K)_
Büfékocsi lakókocsinak is átalakítható eladó. Irányár: 100
ezer Ft Érd.: 318-037. (24071 K)_
Balatonmána-Alsóra a nyárra újságárust keresünk Tel.: 06-20/510-155. (24072 K) _
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Neusinger Béla
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Magyar Józsefnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Nagy Ferencné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Mészáros Iniréné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
\'A gyászoló család
Angolul perfekt beszélő és számítógéphez értő főiskolás leány a nyán szünetben munkát vállal. Tel.: 311-045. (24073 K)_
Originált csomagolású, PC-hez mou.se (egér) eladó 1000 Ft/db-os áron. Érd.: 93/322-585. (24074 Kl_
Ipan kompresszor eladó. Tel.: 356-243. (24075 K) Század eleji fehér előszobafal eladó. Tel.: 313-578.
(24076 K) _
2 db parapettes konvektor. 2 db sárga fotel + ülőke, 1 kis szekrény eladó. Erd.: Nk. Erkel F. u. 8/A. Reisenbilchler. (24077 K)_
340 db új. barna pala 40x40-es 100,- Ft/db; világoskék Öntvény fürdőkád 5000,- Ft-ért eladók. Nk. Szigeti út 19. Tel.: 93/319 047. 124078 Ki_
Szakszerű gyermekfelügyelet saját lakáson 2 éves kortól. Érd.: 7-8-ig; és 18-19 óráig a 323-126 telefonon, dr. Hor-
váth. (24079 K)_
1997. május 20-án Nk-án. a voll II. sz. Téglagyár területéről eltűnt egy Yorkshrre Terrier világosbarna-szürke szinű kistermetű kutya A megtalálónak, nyomravezetőnek 50.000 Ft jutalmat ajánlok! Tel.: 93/323-445. 93/310-
916. 06/30/399-521. (24080 K)_
Eladó 2 személyes rekamié 14.000 Ft-ért: 2 ajtós szekrény, ágyneműtartós heverő, kisszekrény, asztál, 3 szék 20.000 Ft-ért. Nk. Attila u. 10. IV. l|)h. 4-6 óra kőzött.
Bem. (24081 IO_
Pótvizsgára matematikából és/vagy fizikából középiskolásoknak és levelezósőknek is felkészítés, korrepetálás sok éves tapasztalattal. Sok feladatmegoldás, korrekt áron! Érd.: Nk. Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704. (24082 K) Czuiuuemiann zongora eladó 250.000 Ft ért. Érd.: 06-
30/590-933. (24083 K)_
340 db új, bánta szabvány pala 100 Ft/db és 1 db világoskék öntvény fürdőkád eladók. Nk. Szigeti u. 19. 93/319-
047. (24084 K)_
Keresem egykon katonatársamtat. azokat a kanizsai tüzérekel, akik Í943-ban Szolonokon kaplak kiképzést. Majd 1944-ben Ukrajnába kerültek a frontra. Kovács László (kürtös) 16/1-es tüzérosztály. Érd.: 93/320-598. (Sunon) Várom annak a hölgynek a jelentkezéséi, aki a hirdetés
kapcsán már érdeklődött. (24085 K)_
Popcom elektromos kukorica pattogtatógép eladó vagy bérbe adó. Érd: 93/313-817, estt órákban (24086 Kl A Hevesi Sándor Általános Iskolában büfé kiadó 1997. szeptember 01-től. Pályázatok benyújtási hatántleje 1997. június 30. Cím: Hevesi Sándor \'Általános Iskola 8800
Nagykanizsa, Hevesi tt. 2. (24087 K)_
SHARP 1Q-7100 M típusú. 32 Kbvles bővítőkártyával el-adó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 30/467-475. (24088 Kl
Peg-Perego pnkoinatik. sport babakocsi és egy nagyméretű CAM típusú járóka eladó. Érd.: Zemplén Gy. 7/B. IV/27. Farkas. (24089 K)_
4 személves, sátras utánfutó teljes felszereléssel kölcsö-nőzhelő. tel.: 93/343-529. (24090 K)_
AMA TI klarinét alig használt állapotban, olcsón eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 2\'2/B. 17 óra ulán. (24091 Kl
PARTN ER KE RES O
45/160/53 önhibáján kívül elvált hölgy keresi annak a rendes, kedves férfinak ismeretségét, aki lársa lenne. Leveleket „Piros rózsa" jeligére, Nk Pf.: 154-re várok.
(22591 K)_
Egy értelmiségi, függeüen, csinos, filigrán hölgy, aki 42 éves, 165 cm magas, várja a levelét annak a függeüen, nemdohányzó, intelligens, jó megjelenésű úrnak a levelét, aki 40-46 év kor közötti „Gyöngyvirág" jeügére, Nk Ka-
zanlak kri. 9. Plánder Hirdető címre. (23334 K)_
Olyan férfit keresek társamnak, aki hűséges, őszinte, korban hozzánuilő, nem a gazdagságra és kalandra vágyik. 47 éves asszony vagyok Leveleket „Becsület" jeligére,
Nk. Pf. 154-re várok (23833 K)_
„Tavaszi találkozás" jeligére várom független, 47 éves korig olyan hölgy levelét, aki núnden hibámmal elfogadna, igazi társra vágyó független 47 éves férfi vagyok Gyennek nem akadály. Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várom a leveleket. (23167 K)
28 éves 168 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől mentes, barna hajú, intelligens, független fiatalember keresi élete párját. Olyan hölgy személyében, aki nem a királyfit várja a fehér lovon, hanem a földön élő ifjút Kizárólag vidéki hölgyek jelentkezésének ,Az élet együtt könnyebb" jeligére Plánder Hirdetőbe Nk. Kazanlak 9. várok levelei. (23171 Ki_
szenvedélyektől mentes, egy 42 éves, 165 cm magas független rendezett anyagiakkal vidéken élő fiatalember. Nk.
Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe. (23480 K)_
174/56 éves fiatalos káros szenvedélytől mentes igényes özvegyember keresi nem dohányzó, arányos testalkatú hölgyet, aki otthonába költözne. „Szeretet" jeligére Nk.
Kazaiüak 9. Plánder Hirdetőbe. (23482 K)_
44 éves nem független férfi szabadidős partnert keres csinos hölgy személyében. Leveleket „Diszkréció" jeligére a Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9 be kérek (23494 K) Komoly férfi ismeretségét keresi 55 éves korig egy 48 éves, barna, vidám természetű özvegy hölgy. Levelekel „Kéz a kézben" jeligére, Plánder Hirdetői.*, Nk Kazan-
lak krt 9-be kérem. (23666 K)__
40/168/63 elvált, értelmiségi nő rendezett anyagiakkal keresi kizárólag független, jó megjelenésű, intelligens férfi ismeretségét tartós kapcsolat céljából. Leveleket „Sárga rózsa" jeligére Plánder Hirdetőbe. Nk Kazanlak krt. 9-be
kérem (23668 K)_
Keresem komoly kapcsolat kialakításához a társam 43 éves kong- Magam független, 43/176 cm magas, vidéken élő, stabil anyagiakkal rendelkező, függeüen férfi vagyok. Leveleket „Komoly kapcsolat" jeligére, Plánder Hirdető-be. Nk. Kazanlak krt. 9-be kérem. (23669 K)_
„Lila akác" jeligére várom kedves hölgyem a levelét, ha még nem múlt el 42 éves, barátja, társra vágyik. Én egy 41 éves, függeüen, rendezett anyagiakkal bíró, 180 cm magas, káros .szenvedélytől mentés férfi vagyok Plánder Hirdető, Nk. Kazanlak krt 9. (23670 Kl_
38/154 cm magas, elvált, 2 gyermekével élő hölgy megismerkedne Uulós kapcsolat céljából hasonló adottságokkal rendelkező úrral 45 éves kong. Leveleket „Nyár" jeligére, Nk. Kazanlak krt 9-be kérem Plánder Hirdetőbe. (23671
K)__
..Lakás van, várlak" jeligés hölgy kérem keresse fel tele-fonon a Plánder Hirdetőt! Tel: 93/320-111. (24157 K) .Párosan szép az élet" jeligére várom függeüen, csinos, korban hozzam illő, kedves hölgy levelét. Magam 42 éves, 182 cm magasm jó megjelenésűnek mondott férfi vagyok. Nk Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdelő. (24158 K)
írj bátran! 30 éves éveit taposó, nem függeüen, szeximádó, diszkrét Nk-i férfi várja olyan hölgy lehetőleg telefonszámos levelét, akinek szintén hiányzik az intúii kapcsolat Leveleket „Napközben" jeligére, Nk Kazanlak 9.
Plánder Hirdetőbe kérem. (24159 K)_
38 éves, 165 cm magas, függeüen, nemdohányzó, mások által intelligensnek mondott férfi keresi csinos, temperamentumos hölgy ismeretségét Kanizsaiak előnyben, Leveleket „Még semmi nincs veszve" jeligére, Nk. Kazan-lak krt. 9. Plánder Hinletólv kérem. Í.M160 Kl_
34 éves, függeüen, jó megjelenésű, magas, barna fiatalember keresi élete párját kortan hozzá ülő, függeüen hölgy személyében. Leveleket „Nyár kettesben" jeligére, Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe kérem. (24161 K) 43 éves, függeüen, csinos, kedves hölgy megismerkedne függeüen , nemdohányzó, értelmiségi úrral 46 éves korig. Leveleket „Szivárvány" jeligére. Nk Kazanlak 9. Plánder
Hirdetők kérek (24162 Kl_
Mindenkinek van egy párja, akivel vagy találkozik vagy nem Én 49 évesen még mindig keresem. Elképzelésem: legyen függeüen, ápolt, intelligens férfi, rendezett életvi telű. Én is hasonló adottságokkal rendelkezem. Leveleket „Megtalállak még?" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9, Plánder
Hirdetőbe kérem (24163 K)_ ,
37 éves, függeüen, elvált, 1 gyermekével élő diplomás hölgy tartós kapcsolat céljából megismerkedne hasonló adottságokkal rendelkező úrral. Leveleket ..Vörös rózsa" jeligére, Nk Plánder Hirdetőbe kérem, Nk Kazanlak 9,
(24164 K)_
„Nyán találkozás" jeligére várom 48 éves korig függeüen hölgy ismeretségét tartós kapcsolat céljából. Függeüen, 48 éves férfi vagyok. Nk. Kazaiüak 9. Plánder Hirdető.
(24165 K)_
24 éves függeüen nő kisfiával komoly gondolkodású, in teliigens urak jelentkezését várja „Életre szóló" jeligére
leveleket a Nk. Pf. 154-be várok (23706 K)_
45/165 melegszívű, sokoldalú, nem dohányzó, kellő háttérrel rendelkező emberi kapcsolatokra igényes férfi vagyok. Keresem azt az azonos adottságú hölgyei, akivel kölcsönösen megtalálnánk egymásban azérlelmi és érzelmi harmóniát egy értékes életre. Lehetőleg fényké|»s, te-lefonszáinos levelel várok. „Boldogsát:" jeligére a Nk, Pf. 154-re várok levelet. (23707 Ki_
„Fehér rózsa" jeligére várom magas nem dohányzó érte] miségi úr levelét 46 éves kong egy 40 éves 165 cm magas érteimiségi rendezett anyagi körülmények között élő
Értesítem betegeimet, hogy rendelőmet Nagykanizsa, Petőfi u. 60. szám alatt megszüntetem.
Helyette: hétfőtől péntekig délután 16-19 óráig Kazanlak krt. 10/A. Esz/3, alatt folytatom a rendelést,
Dr. Bogdán Gertrúd fogszakorvos Tel.: 93/317-845
Az Állami Zeneiskola nagytermében beiratkozás és felvétel lesz 1997. 06. 17-lH-án 10-12 óráig és 14—1H óráig.
Feltétel: Sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő eredményt tanúsító bizonyítvány fel mutatása.
A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók. Érdeklődni: Állami Zeneiskola 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. címen és a 93/313-321 és 313-322 telefonszámon lehet.
55 722
A legújabb adatok szerint jelenleg 55722 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten nyolc csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből öt nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán nyolc polgár halálozott el. A hét folyamán tizenöt fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, nyolcan pedig kijelentkezni kívántak. Városunk lakossága négy fővel nőtt. Hétvégén négy párt esketett az anyakönyvvezető, ebből hét fő nagykanizsai illetőségű-
függeüen hölgy. Nk Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe ké-
rem, (23779 K)_
„Nyár kellesben" jeligére várom 35 éves korig olyan hölgy levelét, aki komoly kapcsolat kialakítására vágyik. Várja levelét egy 34 éves magas, függeüen. jó megjelenésűnek tartott igazi, társra vágyó fiatalember, Nk Kazan-lak 9. Plánder Hirdetőbe vároklevelet (23781 K) Társtalan, magányos, barátra, társra vágyik, keresse a Plánder Hirdető Irodát, ahol jeügés hirdetését feladhatja Keresse, hogy jeligés hirdetések útján kereshessen. Nk Kazanlak 9. Munkanapokon 819-12. 14-17 óráig, 93/320-111 telefonon. (23782 K) _
Nem férjet keresek, hanem egy jó barátot, aki szereü a természetet, az állatokat, a kirándulást és szeretetre, meg becsülésre vágyik, 50-55 éves függeüen férfi levelét vá rom „Májusi nyár" jeligére a Nk. Pf. 154-be. (23795 K)
40es, filigrán, csinos nő nyárra szabadidős partnert keres. Telefonszámos levél előny. Leveleket „Vadrózsa" jeligé-re, Nk Pf.: 154-be kérek.\'(23851 K)__
42 éves, molett, barna hajú özvegyasszony józanéletü, becsületes társat keres tartós kapcsolat céljából. Egy gyermek nem akadály. Fényképes leveleket „Remény" jelígé-
re. Nk. Pf.: 154-be kérek (23852 K)_\'
54 éves. elvált, vonzó, értelmiségi nő olyan férfi ismeretségét keresi, akivel színházba, moziba járhatna vagy ki-lándulhaüia Leveleket „Kettesben szebb az élet" jeligére. Nk Pf.: 154-be kérek (23853 K)_
Magányos, 55 éves, jó megjelenésű, értelmiségi nő keres társai jó megjelenésű, nemdohányzó, érettségizett vagy értelmiségi férfi személyeién. Leveleket Nk. Pf.: 154-be, „Nyári randevú" jeligére kémek. (23854 K)_
Szép arcú. vidám hölgy, kisgyennekkel gyemiekel szere tő férjet keres. Egy gyerek nem akadály. „Lakás van vár-lak" jeligére, Nk Kazanlak u, Plánder Hirdet6.(23865 K) Olyan fiatal lányok jelentkezését várom, akik a nyarat nem egyedül szeretnék eltölteni, hanem kettesben egy kedves, vidám, jóképű, függeüen, 170 cm magas fiatalember társaságában. Várom leveleikel 19 éves kortól 24 éves kong. Nyán szabadidő közös eltöltését egy életre megalapozhatjuk Levelekel „Tengerparü nyár" Nk. Ka zaiüak krt Plánder Hirdetői* kérem (23866 K) 41 éves, molett nő egyszerű, becsületes lársat keres 48 éves korig. Leveleket ,Együtt könnyebb" jeligére. Nk
Pf.: 154-be kérem. (24103 K)_.
Önző. szívtelen, hirtelen haragú, undok legény keresi azt a fiatal lányt, ki szereü a meglepetésekel. Leveleket „Nap" jeligére, Nk Pf.: 154-be kérem. (24104 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka, Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok -akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután kettőtől háromig - költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
ING YENES
lakossági apró
feladható:
Nagykanizsa, Terv u. 3, tele70n:
93/310-540, 312-308
téf?é$rVOLVASÓHÜZf
tjtfoít, tk t aviUnt/tUU»¦Jé6ít? fari* lírait ián tétautt t tfatitot*
32
KANIZSA -
1997. június 13.
- A TALENTUM Oktatási Stúdió és a TOVÁBBTANULÁS országos diáklap hét hónapon keresztül tartó versenyt szervezett magyar, történelem és matematika tárgyakból, melyen minden középiskolából vehetett részt versenyző.
A verseny első hat fordulójában otthonra kaptak feladatokat a versenyzők. A feladatlapok megoldására egy-egy hónap áll rendelkezésre, ezalatt bármilyen segédeszközt igénybe vehettek. Ezt követően, áprilisban a verseny élmezőnye döntőn vett részt Budapesten. Itt három óra alatt kellett egy felvételi nehézségű feladatlapot megoldaniuk, de most már nem használhattak semmilyen segédeszközt.
Zala megye iskoláiból ért el ki-emelekedő eredményt versenyzők közül a nagykanizsai, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója Hans Zoltán (4. o.) matematikából 3. díjat érdemelt ki.
FIDESZ-IRODA
A Fidesz Magyar Polgári Párt nagykanizsai szervezete minden héten kedden, 19 órakor várja a város és városkörnyék érdeklődő polgárait a Nagykanizsa, Király u. 47., 2. emeletén lévő irodájában.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 16-án 17 órakor: A HSMK NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓKÖREI (SZÖVŐ, HÍMZŐ) ÉS STRA-ZSEK SAROLTA VISELET-KÉSZÍTŐ KIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: Török Andrásné népi iparművész. Megtekinthető: június 28-áig.
- 17-én 18 árakor: A MŰVÉSZETI SZABADISKOLA HALLGATÓINAK ÉVADZÁRÓ KIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK igazgatója. Megtekinthető: július 20-áig.
RENDŐRSÉG, HATÁRŐRSÉG, TŰZOLTÓK
A viták eredménye: egy súlyos, három könnyebb sérülés
Csütörtökön délelőtt egy Dózsa utcai lakásban két férfi a vitáját oly módon zárta le, hogy egyikük késsel mellbeszúrta vitapartnerét, ezzel súlyos, de nem életveszélyes sérülést okozva. Rigyácon szerda este támadt vita a helyi lakosok között. Itt az eredmény három könnyebb sérülés.
Betörők rács mögött
Egy Honvéd utcai italdiszkon-ti betörésből származó termékekből találtak meg mintegy százezer forintnyi értékűt Lete-nyén, két férfinél és egy nőnél. A további vizsgálat során ösz-szesen közel hétszázezer forintnyi érték eltűnésében sikerült e trió működését bebizonyítani. Már több alkalommal kellett hírt adnunk a kanizsai Rózsa utcai alagsori helységekből eltüntetett kerékpárokról. Ezúttal egy nyolcvanezer forint értékű mountain bike tűnt el.
Veszélyben • a hegyi pincék
Belezna környékén tizenhat hegyi pincét törtek fel az elmúlt héten ismeretlen tettesek. Nagyjából háromszázezer forint értékben szerszámokat, mezőgazdasági gépeket és berendezési tárgyakat sikerült zsákmányolniuk. Nagykanizsán viszont egy Simson típusú motorkerékpárt\' vittek el, ennek értéke ötvenezer forint.
Kigyulladt az edény
Nem sok munkája akadt a héten a kanizsai tűzoltóknak, szerencsére. 4-én délután a Kazan-lak körút 10-es számú ház mögött kigyulladt papírt és szemetet kellett eltolniuk, majd 8-án egy füstölgő konyhai edény okozott riadalmat a Liszt Ferenc ut-
cában. Szerencsére a helyszínre érkező tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk.
Ember csempészkedés
Június 2-án a késő esti órákban próbált meg átszöktetni egy szlovén férfi és egy magyar nő három eddig ismeretlen állampolgárságú fekete bőrű nőt, mikor a határőrség járőre elfogta őket. A két embercsempésszel szemben büntetőeljárást kezdeményeztek. Ugyancsak Tornyi-szentmiklós térségében fogtak el egy szlovén állampolgárt, aki négy afrikai hölgyet és urat igyekezett illegálisan átjuttatni a határon. Velük szemben is büntető eljárás indult.
Elbújva vasúton, vesztegetve közúton
A Murakereszt úri és a Gyéké-nyesi vasúti átkelőihelyeken három esetben is megpróbáltak az igazoltató járőr elől elbújni, ellenük minden esetben eljárás indult. A berzencei határátkelőhelynél egy horvát sofőr vesztegetéssel kísérletezett, mikor hátsó rendszámtáblájának hiánya miatt megtagadták tőle a belépési engedélyt Magyaország területére. Vesztére tette mindezt, mivel a határőrség munkatársa őt ezen cselekedetéért a területileg illetékes rendőrhatóságnak átadta.
Határforgalom
Június 2-től június 8-ig a magyar-szlovén határon 74057 utast és 29607 járművet, míg a magyar-horvát határon 145837 utast és 46936 járművet ellenőriztek a határőrség munkatársai. Beutazási feltételek hiányában 47 külföldi állampolgárt kellett visszafordítaniuk a magyar határőröknek. A sármelléki ideiglenes légi átkelőhelyen nyolc repülőgépet és azok 482 utasát ellenőrizték.
KflNIZSfl MŰSOR
.JÚNIUS 14. SZOMBAT
10 óra: Játszóház általános iskolásoknak a Móricz Zs. Míiv. Házban
19 óra: A Bojtár népzenei együttes koncertje, utána táncház a Móricz Zs. M(W. Házban
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra; Az angol beteg1
Stúdió mozi: 18.15 óra: Balekok és banditák
JÚNIUS 15. VASÁRNAP
9.50 óra: Szakíts idői a szellemi dolgokon löriénő elmélkedésekre címmel előadás az Erkel-ben (Jehova Tanúi i
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra: Az angol beteg
Stúdió mozi: 18.15 óra: Balekok és banditák
JÚNIUS 16, HÉTFŐ
17 óra: A HSMK népművészeti alkotókó-reinek és Strazsek Sarolta viseletkészítő kiállításának megnyitója a HSMK-ban
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra: Az angol beleg
Stúdió mozi: 18.15 óra: Sekélv sírhant
C2-is kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Lát-szög (ifjúsági műsor); - Jövő hét (várospolitikai stúdióbeszélgetés); - Biz--¦ lonsági Zóna
JÚNIUS 17. KEDD
18 óra: Zenei Műhely a HELY klubban vendég: Kritikus Pont
18 óra: A Művészeti Szabadiskola baliga-tóinak évadzáró kiállításának megnyitója az Ifjúsági Galériában (HSMK)\'
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra: Az angol beteg
Stúdió mozi: IX.15 óra: Balekok és banditák
JÚNIUS 18. SZERDA
Apolló mozi: 16.30 és 19.30 óra: Az angol beteg
Stúdió mozi: 18.15 óra: Balekok és banditák
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik - szórakoztató ma-gazümiűsur; - Sporthírek: - Jel-kép (vallási műsor)
JÚNIUS 19. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, IS és 20 óra: Beverly
Hílls-i nindzsa Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek 18 óra: Táncház az Erkel F, MCW. Házban C2-ts kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó: - Paletta (kulturális híradó); - Rend-ben (rendőrségi hírek); - Természetünk (környezetvédelmi műsor); - Hölgyválasz (női magazin); - Szivárvány (sztár magazin)
JÚNIUS 20. PÉNTEK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Beverly
Hills-i nindzsa Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőséfii titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztősé);: Nagykanizsa, Terv u, 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Kiadja a Kanizsa Újság KII. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőzi kedd 12 óra. ISSN 08*5-3879
NAGYKANIZSA
A VÁROSÜZEMELTETÉS LEHETŐSÉGEI
A ZÖLDTERÜLETEK 80%-ÁNAK RENDBEN TARTÁSÁRA ELEGENDŐEK. A TÖBBINÉL ÖNRE IS SZÁMÍTUNK!
ISMÉT MEGY A GŐZÖS
A lavalyi nagy sikerű Millecentená-riumi Nosztalgiavonal után idén ismét megszervezték a Kanizsai Gőzös útját. Ezúttal az ország más - bár nem kevésbé érdekes - részére kívánják az utasokat elvinni, Debrecen és Eger környékére. Az idei utazás a tavalyinál egy nappal hosszabb, ami egyben azt is lehetővé teszi, hogy több idő lesz egy-egy település megismerésére. így hosszabb időt töltenek Debrecenben és Egeiben, de több órás tartózkodásra lehet számítani Hortobágyon is, s egy egész napos kirándulás is helyet kapott Szilvásváradon. Az útvonal (augusztus 7—10-ig): 1. nap: Nagykanizsa - Siófok - Budapest - Szolnok - Debrecen. 2. nap: Debrecen - Hortobágy - Eger. 3. nap: Eger - Szilvásvárad - Eger
4. nap: Eger - Budapest - Badacsony - Nagykanizsa.
A tavalyi utazáshoz hasonlóan idén is méltó fogadásról gondoskodunk az érintett állomásokon. Szinte valamennyi érintett település polgármestere, több önkormányzati és országgyűlési képviselője várja majd a Kanizsai Gőzöst. Hasonlóan a tavalyihoz idén is filmet készít a Magyar Televízió, valamint a Kanizsa TV is végig kíséri az utat.
A tavalyi úthoz hasonlóan a vonaton majd a szórakoztatásért felelős zenészek, táncosok, akik remélhetőleg az idei út megállóhelyein is méltón képviselik Nagykanizsát, s ami nem másodlagos szórakoztatják az utasokat. A vonat szinte megegyezik a tavalyi szerelvénnyel, mindössze egy „új" kocsival lesz több, méghozzá egy úgynevezett paklikocsiból átalakított „söntés kocsival".
Az utazás részvételi díja: 11.000-Ft/fő, mely tartalmazza az úüköltség mellett a félpanziós ellátást.
Szállás 4-5 ágyas szobákban, középiskolai kollégiumokban, melyek mindkét városban öt perc kényelmes sétával megközelíthetőek. A vacsora mindkét helyen meleg, két fogásos, amolyan „ebéd jellegű".
A korábbi utasok a részvételi díjból 10%-os kedvezményben részesülnek!
Ugyancsak 10%-os kedvezményt vehetnek igénybe a gyermekek, de ha egy családdal több gyermek utazik, akkor nekik 20% kedvezmény kérhető. (Csak egyféle kedvezmény vehető igénybe!)
Kutyavilág
PITBULL, MASZTIFF
E/S...
(12-13. old.)
DROG
KANIZSÁN
(9-11. old.)
ÖN MENNYIT FIZET?
Az elmúlt hónapban a város különböző pontjain lakó olvasóinktól kaptunk jelzéseket olykor negyven-ötvenezer forintos áramszámla-hátralékokról. Hogy miként születhetnek az ilyen nagyösszegű hátralékok, arra is magyarázatot kaphattunk. Ám arra is felhívták mindannyiunk figyelmét, ha azt akarjuk, hogy pontosan annyit fizessünk az elfogyasztott energiáért, amennyit kell, magunknak kell cselekednünk.
- A DÉDÁSZ Rl.-nél éves számlázás történik, ez azt jelenti, hogy folyamatosan kapják a város különböző" területein élő állampolgárok az esedékes végszámlákat. Kiskanizsán januárban, az Ady utcában lakók áprilisban, aszerint, ki melyik körzetben lakik - kezdte lapunk tájékoztatását Takács Zoltán igazgató.
- Ez azt jelenti, hogy évente csak egy alkalommal történik óraleolvasás?
- Igen, munkatársaink évente csak egy alkalommal olvassák le
SÖRFESZTIVÁL
Kihívtuk a rendőrséget, mikor a rendőrautó feltűnt, az utcát mintha kiseperték volna, egy lelket sem lehetett látni. Mikor eltűnt, ismét elő mindenki, trágár dalokat énekelve, egymásnak ötven méterre kiabálva. Behánynak az udvarokba, idegesítik a kutyákat, letépik a virágokat. És ráadásul nem volt elég, hogy pénteken és szombaton nem pihenhetett senki, vasárnap hajnali kettőig dübörgött a rock olyan hangerővel, hogy az ablakok rezegtek, alvásról szó sem lehetett, pedig hétfő mindenki számára munkanap. Ma úgy mehetett el mindenki dolgozni, hogy kialvatlan, fáradt.
(3. old.)
a mérőórákat. Az elfogyasztott energia árából levonjuk az évközben befizetett átalányt, és így jön ki a végszámla összege.
- Mi van, ha közben áremelés történik?
- Amennyiben a fogyasztó nem közli írásban, esetleg telefonon a mérőóra állását, akkor mi egy átlagot veszünk figyelembe, vagyis, ha mondjuk a két leolvasás közötti időszak első negyedévét követően volt áremelés, akkor az első három hónapot a régi áron számlázzuk, a következőkel már emeli áron.
- Ha valaki a második negyedévben kevesebbet tartózkodott otthon, áz olcsóbb energiából fogyasztott többet, a drágábból kevesebbet és nem olvasta le az óráját, többet lesz kénytelen fizetni. Önök csak átlagot tudnak figyelembe venni... \' 1
- Nem tudjuk megoldani a havi leolvasást, az nagyon megdrágítaná a szolgáltatást, s azt is a fogyasztókra kellene hárítanunk.
BÚCSÚ A TANÉVTŐL
A várva várt pillanat. Az utolsó csengőszó. Véget ér az 1996/97-es tanév. Jó lesz visz-szaemlékezni rá? Erre számítottunk? Ezt vártuk? Mondhatjuk: igen. Nem volt benne semmi különleges. Ebben az esztendőben is voltak órák, legalább minden harmadik órán felelés, és a szünetekben is gyakran történt valami. Az elsősöknek volt gólyabál, a végzősöknek ballagás és írásbeli érettségi. A gondolat azonban folyvást visszatér: hiába van már vakáció, mégsem hagy nyugodni. Tavaly mintha más lett volna, egy kicsit jobb, egy kicsit...
Most azonban két és fél hónapig „elfelejthetjük" az iskolát. Ha tudjuk, ha lehet.
Mindenképpen javaslom, hogy a fogyasztók figyeljék a mérőórájukat, és jelentsék be annak állását áremeléskor. Az úgynevezett önle-olvasókat azonban szúrópróbaszerűen ellenőrizzük.
- Lesznek-e változtatások a díjbeszedésben?
- Igen, záros határidőn belül tervezzük a csekken való befizetés bevezetéséi azoknak a fogyasztóiknak, akiknek nincs átutalási belétszámlája. Szeretnénk a számlázás módját minél gyorsabbá és egyszerűbbé tenni, hogy minél gyorsabban juthassunk a pénzünkhöz.
- Hogyan fizethetünk kevesebbet?
- Ha valaki rendszeresen figyeli a mérőóráját, a maga energetikusává válhat. Az egyes háztartási gépek fogyasztásának méréséhez pedig bárkinek tudunk mérőt kölcsönözni, hogy ki-ki maga győződhessen meg arról, mit fogyasztanak háztartási gépei.
D. É.
VISSZA A FELADÓNAK
Június elsején Kormányrendelet jóvoltából öt napra rövidült le az az idő, amelyet az át nem vett postai csomagok és értékcsomagok a postahivatalokban töltenek. Ezt követően a gazdára váró csomagok visszakerülnek a feladóhoz. Az intézkedést valószínűleg a feladók érdekében hozták meg, mondta el tájékoztatásul Bencze László, az 1 -es számú Postahivatal munkatársa. Mint megtudtuk azok, akik nyaralni mennek, írásban beadott kérelemben újabb öt nappal meghosszabbíthatják csomagjaik postai tartózkodását. A csomagok a meghatalmazás kritériumainak megfelelő írásos nyilatkozattal is felvehetők, nem\' szükséges a formanyomtatvány, s ezt bárki elkészítheti előre, aki csomagot vár abban az időszakban, amikor hosszabb időre elhagyja otthonát.
( kanizsa - \'Zfáteá, )
Diákélelmezés
A diákélelmezés racionalizálásáról szóló, márciusban elfogadott határozat értelmében megállapításra kerültek az egyes intézményi konyhák létszámszükségletei. Szeptember elsejétől már ennek megfelelően fognak üzemelni a főzőkonyhák. Ugyanezen racionalizálás keretében július elsejével megszűnik az Űrhajós úti óvoda konyhája, valamint egybevonják a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Leánykollégium konyháját.
Zalaerdő lakásvásárlás
Aláírták azt az adásvételi szerződést, mely az addig az Ingatlankezelési Intézmény kezelésében lévő, a Zalaerdő Rt. által megvásárolni kívánt lakások eladásáról szól. Az értékesítési vételárat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozta meg, az értékesítés feltételéül pedig a közgyűlés a vételár 60 százalékának egy-összegben történő kifizetését szabta meg.
Per a Terv utcai pavilonügyben?
Nyilvános versenytárgyaláson, 61 ezer forint/négyzetméter áron értékesí-
/-\\
Családi nap a Zemplénben
Családi napot tartottak még a tanév vége előtt a Zemplén Győző Általános Iskolában. Az intézmény igazgatónője, Szmodics Jó-zsefné elmondta, azért szervezték meg a találkozót, hogy a szülőknek megmutassák, gyermekeik a tanuláson kívül még mivel foglalkoznak. A cél az volt, hogy megismerjék azokat a diákokat, akik városi, megyei vagy országos versenyen előkelő helyezéseket értek el.
A rendezvényen - a tantestületi kórus produkciója után - felléptek mese- és versmondók, hangszerszólisták, volt mini play back-show, bemutatkoztak báb- és színjátszók. A program zárásaként pedig a Dunántúlon egyedül működő lábtoll-labda diák sportegyesület tagjai léptek színpadra.
Az iskola - a nagy sikerű műsor után - hagyománnyá kívánja tenni a családi napot, amely kitűnő alkalom volt arra, hogy a tanulók sikerélményhez jussanak, továbbá arra is, hogy a szülői ház és az intézmény kapcsolata tovább mélyüljön.
II. I.
V,_)
tették a terv utca végén lévő 252 négyzetméteres pavilonhelyt. Ezt követően a volt pavilontulajdonos ügyvédje révén bejelentette négy millió forintos kártérítési igényét. Az önkormányzat megegyezni nem kíván, kész bíróság előtt folytatni az ügyet.
Agrár Coop
Sor került a Nagykanizsa északkeleti városrészében található ingatlan adásvételi szerződésének aláírására az Agrár Coop Kft.-vel. Az érintett ingatlan közművesítéséhez szükséges előkészületek folyamatban vannak, a kivitelezési munkálatok várhatóan ez év november 30-ig befejeződnek.
Sóhajok hídja
Három kivitelezőtől kért a polgármesteri hivatal árajánlatot a Sóhajok hídjának lebontására. A pályázatot a MÁV Hídépítő Kft. nyerte el, a műszaki osztály a beruházási szabályzatban előírtak szerint jár el a továbbiakban.
Több közhasznú dolgozó
A közgyűlés határozatának értelmében harminc közhasznú dolgozóval emelték meg a polgármesteri hivatal létszámát. Ebből az előnyugdíjazásra jogosult tíz főt a Csónakázó-tónál és a városi orvosi ügyeletnél helyezték el. A fennmaradó húsz fő foglalkoztatására együttműködési megállapodást kötöttek a CKÖ-tal, a GYIVI-tel, a
ROMÁNIAI
PRIVATIZÁCIÓ |
Szakmai küldöttség Kovásznáról
<oo w m, sw »w xtx .;.x wo m «ce L
Június 13-án, pénteken fogad- 1
ta a Zala Megyei Kamarák nevé- |
ben Szili Győző és Szakony Szi- |
lárd Kovászna város küldöttsé- |
gét. A kanizsai önkormányzati §
hivatalt Mátyás József, a népes- §j
ség-nyilvántartó iroda vezetője g
képviselte, míg a várost Balogh I
Tibor képviselő. A kovásznai g
küldöttségben helyet kapott Pus- g
kás Bálint szenátor, Málnási Le- I
vente kovásznai polgármester, 1
valamint több gazdasági szakem- s!
ber. A program keretén belül a |
romániai privatizációs lehetősé- |
geket, feltételeket tekintették át a |
résztvevők. Erről és a privatizá- g
cióval kapcsolatos romániai tör- g
vény módosításáról Puskás Bá- L
lint tájékoztatta a megjelent I
kanizsai gazdasági szakembere- g
ket. |
Vöröskereszt Megyei Szervezetével és a Munkaügyi Központtal.
Zalagyógyszer
Kártérítési igénnyel fordult az kanizsai önkormányzat a Zala Megyei Önkormányzati közgyűlés elnökéhez. Az igény szerint 140 önkormányzatot* ért veszteség a megyei önkormányzat és az általa szervezett konzorciumi tagok tulajdonában lévő részvények értékesítése miatt. Ezen önkormányzatok közösen kívánnak érvényt szerezni igényüknek, mely a részvények jelenlegi névértéke és a korábban eladott részvények árkülönbözetére vonatkozik.
Önkormányzati biztos
Immár a második határidő módosítás után is eredménytelen volt az önkormányzati biztos kijelölésére kiírt nyilvános pályázat. Az ok viszonylag egyszerű, ugyanis magánszemély nem nyújtott be pályázatot. Az alpolgármester azon esetre, ha kinevezés lenne szükséges a jogszabályok értelmében, úgy az önkormányzati biztos személyét a polgármesteri hivatal dolgozói közül javasolja kinevezni.
Városkapu körút decentrum
A május huszadiki. közgyűlésen Krémer József képviselő által is felvetett probléma ügyében - miszerint a
A húszéves alkotótábori hagyománnyal rendelkező abaúji kisváros, Encs közművelődési intézménye és önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat támogatásával amatőr képzőművészeti alkotótábort rendez 1997. július 7. és 19. között. A tábor résztvevői festő, grafika, kerámia és fotó szekcióban alkothatnak.
A szekciók átjárhatóak, így lehetséges, hogy a résztvevők több területen is próbára tegyék készségeiket. A műhelymunka pihenőidővel tagolva reggel 9 órától éjfélig tart, amely igazi elmélyülésre ad lehetőséget. A stúdium formájában lehetőség nyílik felvételihez szükséges ismeretek elsajátítására is (akt, portré, anatómia, stb.)
A táborban részt vesznek határainkon túl élő magyar fiatalok is, az egyik szekciót pedig Szabó Vilmos, erdélyi festőművész vezeti. A tábor művészeti vezetője: Mezey István grafikusművész.
1997. június 20.
Péterfai utca és a Városkapu körút lakóit rendszeresen zavarja a decent-rumban elhelyezkedő autóbuszok hajnali indítása - járt el a polgármesteri hivatal. A műszaki osztály levélben kérte fel a Zala Volán Rt. helyi üzemét, hogy a fékrendszer levegővel történő feltöltését, és az ehhez szükséges motorjáratást a lehető legrövidebb idő alatt, alacsony motorfordulatszámon végezzék el.
Vasútállomás előtti tér
Megrekedtek a tárgyalások a reklámfelületnek elkészített fal ügyében a polgármesteri hivatal és a MÁV NTE szakosztályvezetése között. Az ivókút működőképessé tételére a tér felújítását végző céget kívánják felkérni. Hogy idén lesz-e pénzügyileg lehetőség ennek elkészítésére, az árajánlat nagyságától függ. A hiányzó padok és közvilágítási oszlopok ügyében is megtörténtek már a szükséges intézkedések, így várhatóan ezek is hamarosan a helyükre kerülnek.
Rozgonyi 1.
A közelmúltban felújított Rozgonyi 1. szám alatti épületben újabb két irodahelyiséget adtak bérbe. Ezekkel együtt immár öt iroda van kiadva a kilencből. A tetőtéri lakások értékesítésére meghirdetett versenytárgyalás azonban érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult le.
A jelentkezés alsó korhatára 15 életév. A részvételi díj 15.800 Ft, (június 12-e utáni jelentkezés esetén 17.00 Ft), amely magába foglalja a szállás, étkezések díját, a felhasznált anyagok biztosítását, témagyűjtő utak költségét, szakmai korrektúrát.
Csoportos kedvezmény: Egy középiskolából, egy kistelepülésről, kisvárosból minimum 3 fő jelentkezése esetén 1000 Ft/fő kedvezményt biztosítunk a jelentkezőknek (14.800 Ft/fő). Befizetett részvételi díjat csak vis mayor esetén utalunk vissza.
A résztvevők hozzák magukkal a táborba személyes kéziszerszámaikat (vonalzó, rajzeszközök, stb.) A fotószekcióba jelentkezők fényképezőgépet, objektívet hozzanak.
Jelentkezési lapot, bővebb tájékoztatást a következő címen kérhetnek az érdeklődők:
Közművelődéséi Intézmények, 3860 ENCS, Rákóczi út 9. Tel.: 46/385-025
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
1997. június 20.
I
KANIZSA
I
Zene, színpad, első csapolás, buli. Haverok, jó nők, jó pasik. Aki ellátogatott a sörfesztiválra, jól érezhette magát - ha akarta. Nézelődhetett egy sör, üdítő mellett, fixálhatta a fel-
hozatalt. Azonban ennek a jó bulinak is voltak negatív kísérőjelenségei. A kérdés: lesz még sörfesztivál? Ugyanott? Ugyanígy?
Szól a telefon, felháborodott, elkeseredett női hang mutatkozik be. A Kisfaludy utca lakóinak nevében beszél, mindazok nevében, akik otthon zavartalanul szerették volna eltölteni hétvégéjüket. Marton Józsefné a Kisfaludy 2/c lakója:
- A Kisfaludy utcai lakók nevében tiltakozunk a Sörfesztiválnak nevezett csürhegyüjtő rendezvény ellen, ami megzavarta nyugalmunkat, tönkretette hétvégéinket, esti pihenésünket. De nemcsak a zaj, ami zavart minket, hanem az a csürhe is, ami a dübörgés végetérlével elindul. Kihívtuk a rendőrséget, mikor a rendőrautó feltűnt, az utcát mintha kiseperték volna, egy lelket sem leheteti látni. Mikor eltűnt, ismét elő mindenki, trágár dalokat énekelve, egymásnak ötven méterre kiabálva. Behánynak az udvarokba, idegesítik a kutyákat, letépik a virágokat. És ráadásul nem volt elég, hogy pénteken és szombaton nem pihenhetett senki, vasárnap is hajnali kettőig dübörgőn a rock olyan hangerővel, hogy az ablakok rezegtek alvásról szó sem lehetett, pedig hétfő mindenki számára munkanap. Ma úgy mehetett el mindenki dolgozni, hogy kialvatlan, fáradt. Tudnánk javasolni a szervezőknek hogy adjanak minden lakónak háromnapos beutalót valami nyugodt
A szórakoztató és vendéglátóipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, üdülési, sport és hasonló létesítményekben, valamint a hírközlési, vagy hirdetési célokat szolgáló hangosító berendezések üzemben tartásával kapcsolatos, továbbá a környezetbe zajt kibocsátó tevékenységére, eseti rendezvényekre az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Lakott területen, az ott lévő épületekben, vagy az ahhoz tartozó telken, közterületen alkalmazott zajforrásnak minősülő berendezések üzemben tartása és zajkibocsátása során az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
A város egyes területeinek zajvédelmi kategóriáit e rendelet melléklete szerint az ART szabályozza.
Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ART tervlapjain feltüntetett területi határokkal csendes övezet:
- a K 1 jelű kiemelt környezet minőségű fokozottan védett területek;
- a K 2 jelű védett belvárosi, illetve intézményi területek;
helyre. Én személy szerint pedig felkérem a rendőrkapitány urat, ha erre hajnali négyig engedélyt adott, legközelebb jöjjön el hozzánk én megágyazok neki, és három ilyen üvöltéssel, dübörgéssel teli éjszaka után menjen el dolgozni a munkahelyére, ha bír.
*
Szerkesztőségünk utánajárt az ilyen rendezvényekre vonatkozó rendeleteknek. Mint megtudtuk, ezekre a fesztiválokra, cirkuszokra a közterü-let-használaü rendelet nem vonatkozik, minthogy az Olajbányász SE tulajdonában lévő területről van szó. Ellenben létezik az úgynevezett csendrendelet, mely tömör, városias beépítésű területeknél a megengedett zajterhelés értékét éjjel 22 órától reggel 6 óráig 45 decibelben állapítja meg. Ezt alkalmilag, maximum három napig terjedő időszakban +10 decibellel lehet átlépni. Ez az ötvenöt decibel pedig nem több, mint egy normális hangerejű beszélgetés hangereje. A rendelet szerint aki lakott területen olyan zajt okoz, amely mások nyugalmát zavarhatja, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az ilyen esetekben lakossági bejelentés szükséges az eljárás elindításához.
Sz. A.
- a K 9 jelű üdülési rekreációs területek.
Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.
A zajforrásból származó zajterhelés alapértékeit, a módosító tényezőket a melléklet tartalmazza.
A csendes övezetben a módosító tényező nappal (06.00-22.00) legfeljebb 5 dB lehet, míg az egyéb övezetben nappal (06.00-22.00 óra) legfeljebb 10 dB és éjjel (22.00-06.00 óra) 5 dB értékű lehet.
Csendes övezetben éjszaka, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetében, továbbá heti pihenő és munkaszüneti napokon a város egész területén a módosító tényező nem vehető figyelembe.
Közterületre irányuló hangszórás -hangosító berendezéssel - csak a jegyző engedélyével folytatható.
Ha az egyes tevékenységekből eredő zaj meghaladja az engedélyben megadott zajterhelési határértéket, az üzemeltető a tevékenység beszüntetésére kötelezhető.
A szervezőktől az alábbi szórólapot kapták a közeli házakban lakók, akiknek három napig kellett élvezniük - ha akarták, ha nem - a sörfesztivál hangerejét.
TISZTELT LAKOK!
\\
Az idei évben is szeretnénk megrendezni a hagyományos Kanizsa Sörfesztiválunkat, mely a város kulturális életében is jelentős szerepet tölt be.
Okulva a tavaly felmerült problémákból, az idei évben új vidámpark-tulajdonossal kötöttünk szerződést, akik 20.00 óra után egyáltalán nem szolgáltatnak zenét, 20.00 óráig pedig a műsorszámok közötti időben minimális hangerővel üzemelnek
A lakótelepen kialakult közlekedési, illetve parkolási problémák elkerülése végett a közlekedésrendészeti osztállyal felvettük a kapcsolatot és előreláthatólag a délutáni órákban a lakótelepre csak az ott lakók hajthatnak be.
A fentiek megvalósításával arra törekszünk hogy a Sörfesztivál minél kevésbé zavarja a környezetében lakók nyugalmát.
Kérjük megértésüket, és szeretnénk, ha megtisztelnék jelenlétükkel rendezvényünket.
Mellékeljük Önöknek a Sörfesztivál programját és 2 db Vendégjegyet, amellyel vendégül szeretnénk látni 2 korsó hideg kanizsai sörre.
HA NEM LATJUK, NINCS IS?
• íííííi *iíii iiiii SÍWi íííííí
Sokat tűrő fajta a magyar. Sokáig igaz volt ez a mondás, néha még ma is felemlegetjük, de ha jól belegondolunk, a tartalmával valami baj van. Tűrünk, hallgatunk, ha sérelem ér, ha hátrányunk, bosszúságunk keletkezik mások miatt. Az új szelek azonban magukkal hozták azt is, hogy van, aki tűr ugyan, de a száját alaposan kinyitja. Hogy ez tűrés-e? Mondja a magáét a polgár, de tudja, hogy hiába. Legalább jól kivesze-kedte magát - gondolja, ámítva még saját magát is. Aztán lehet, hogy egy idő után már nem is ágál semmi ellen, csak magában mormog, majd belefásul abba is. A hatóság pedig azt mondja: nincs megoldásra váró probléma, hiszen senki nem szólt ellene.
Mindezek egy jó kezdeményezés kapcsán jutottak eszembe. Mert végre volt hova menni társasággal, volt lehetőség együtt koncertet hallgatni, volt buü, volt nevetés és zene, zene minden mennyiségben. Sörfesztivál volt. Sajnos nem mindenki teljes megelégedésére. No, a kanizsaiak egy része nem a fesztiválozás ellen volt, csupán a negaü\'v kísérőjelenségei borították ki. Nem mindenki 15-20 éves, nem mindenki bírja elviselni az állandó zenebonát, dübörgést és nem mindenki tolerálja mások szabadságjogát ahhoz, hogy leigya magát és végigénekelje az utcát. Vannak, akik élni szeretnék a maguk életét még a sör- és egyéb fesztiválok idején is. Dolgoznának, gyereket
íííí: íííííí: ..>\\ Wííií íííííí íííííí íííííi íííííí:
nevelnének, pihennének. Mert még arra sincs lehetőségük, hogy balatoni, csótói vagy egyéb hegyi hajlékba menekülve vészeljék át a tűréshatárt átlépő zajt. Az emberek ugyanis - ha valakinek eddig még nem jutott volna el a tudatáig - ott laknak a lakótelepeken, ahol cirkusz, fesztivál szórakoztatja a nagyérdeműt napokig, reggeltől estig, hajnalig. Miért kell Kanizsán az emberek idegeivel az utolsó húrok elszakadásáig játszani? Ezek a rendezvények - függetlenül attól, hogy közterületen vannak vagy nem - a város polgárainak életét zavarják a Nagyváthy, az Ady, a Kisfaludy, a Bartók, a Kodály, az Attila, a Rózsa utcákban, de még Kiskanizsán is. Üvölt a diszkó? Hiába interpellál képviselő, hiába tiltakozik a lakosság - a diszkó ma is üvölt. Erősítőktől hangzik az Erzsébet tér, mert evangelizálnak, feszti-váloznak.
Nem, ez nem mérhető egy miklósfai - egyszer megrendezett - utcabálhoz, sem társasházi májusfa-ki-táncoláshoz. Abból a környéken lakóknak nem szabad kimaradni, az a társas együttlét egyik jó lehetősége.
Nem jelentették panaszukat a polgárok? Tehát nincs is probléma? A jogszabályok betartatása csak akkor kötelező, ha magánember kezdeményezi? És a megválasztott képviselők? Hiába vannak, hiába szólnak, őket sem veszi semmibe az illetékes hatóság?
L.I.
4 Q KANIZSA - 0<t4a>uHáHw*t ) 1997. június 20.
ÜLÉSEZETT
váth György egyetértve a tervvel hangsúlyozta, hogy a tanácsnok munkája legyen összefogó jellegű, ne az a gyakorlat honosodjon meg, hogy az
AZ ÖNKORMÁNYZAT
felújítási előirányzatot állagmegóvási, karbantartási munkákra használhatják fel, amit a GVB kísér figyelemmel. Dr. Bárányi Enikő azt javasolta, hogy a pályázat beadásáig vizsgálják meg, hogy más iskola - például a Nagyrác utcai -nem kerülhetne-e be a pályázatba.
III
Előző heti ülését folytatta a kanizsai közgyűlés. Elsőként a könyvvizsgálói pályázat eredményét hirdették ki. Eszerint a nyolc pályázó közül a BÉTA Audit a nyertes, a tevékenységet bruttó kilencvenezer forintért végzi havonta. Másodikként az állattartási rendelet módosítását tárgyalták meg. Eszerint július elsejétől a külterületen történő állattartás esetén a belterületi határtól mért száz méter távolságon belüli állattartásra a határos belterületre vonatkozó előírásokat kellene alkalmazni. A napirend kapcsán Karmazin József főépítész elmondta, hogy tapasztalataik szerint az állattartási szokások meghaladják a jogszabályban rögzítetteket, ezért érdemes lenne felülvizsgálatot végezni a kialakult állattartási szokások szempontjából. Kré-mer József azt tudakolta, hogy megfelel-e a törvényi szabályozásnak a rendeletmódosítás tervezete. A közgyűlés a vitás kérdések miatt nem fogadta el a módosítást.
Ezt követően a Vektor Rt.-vei kötött szerződések vizsgálatáról szóló jelentés került napirendre. Marton István ismertette a jelentés tartalmát. (A teljes szöveget előző lapszámunkban olvashatták). A pénzügyi bizottság elnöke azt javasolta, hogy a június végéig esedékes ÁPV Rt.-kifizetések után készüljön egy összegzés, melyet a PB és a GVB értékel. Béres Márton szerint szűkszavú, visszafogott a jelentés, szükség lenne annak kimondására is, hogy a közgyűlés megkerülésének elkerülését hogyan garantálhatják. Palotás Tibor nemtetszését fejezte ki azért, mert a volt polgármestert hibáztatták mindebben és nem tudni, mely beosztottakat utasította és azok a beosztottak ma hol vannak. Tüttő István, a szerződések aláírója ismételten elmondta, maga részéről vállalja a felelősséget, de azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Vektor révén meg tudtak szerezni olyan pénzeket, amelyeket ma is csak hosszadalmas bírósági eljárás után lehetne behajtani. Nem tartotta jogszerűnek azt a megállapítást, hogy csak a polgármesternek lett volna aláírási joga. Elismerte, hogy az aláírások a közgyűlés felhatalmazása nélkül történtek meg, de ennek több külső oka volt. Marton
lllllllllllllilllilüllllllllli István megjegyezte, hogy Suhai Sándor szerint nem akadályoztatásról volt szó részéről, hanem nem akarta aláírni a szerződéseket, mert nem bízott meg az akkori osztályvezetőjében, aki a közvetítést végezte.
A következő napirend a zöldterületek felülvizsgálatáról, a növényvédelemről szóló előterjesztést fogadta el a közgyűlés. Ennek értelmében elkészül a zöldterületi koncepció. A vitatott főkertészt státusz kérdésében az alpolgármester a gyakorlati megvalósítás megtervezésével párhuzamosan a jegyzővel megvizsgáltatja a lehetőségeket.
Ezt követően a polgármesteri hivatal informatikai rendszerének korszerűsítéséről szóló előterjesztést fogadta el a testület. A tárgyi feltételek nem felelnek meg a modem informatikai feladatoknak, ezért kell a rendszert fejleszteni. Marton István a beszerzések esetében hiányolta a versenyeztetést. Béres Márton szerint a hivatalnak ki kellene dolgoznia azt, hogy a lecserélt eszközöket mely módon tudná úgy hasznosítani, hogy a jelentős vagyon intézményeknél, illetve lapunknál hasznosításra kerüljön. A fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy szükséges, nem lehet kikerülni, hiszen például a szociális osztályon a tárgyi feltételek messze nem állnak szinkronban az elvégzendő feladatokkal.
A közgyűlés ezután elfogadta a környezetvédelmi és a közbiztonsági alapítványok tevékenységéről, a támogatások felhasználásáról szóló beszámolóit és a védőnői szolgálat kialakítására, illetve a II. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelőjének kialakítására készült pályázatokat.
A külkapcsolati terv viszont nem nélkülözte a vitákat. Nem is maga a tartalma, hanem a pénzügyi fedezet mértéke és annak beterjesztési ütemei. Mint Krémer József tanácsnok elmondta, az élet bebizonyította, hogy szükség van a tervre, hiszen az egész évre tervezett költség az első félévben felhasználásra került. Ekkora város számára kevés a két és fél millió forint. Marton István kérte, hogy a következő ülésen térjenek vissza a kérdésre, mert a pénzek felhasználásáról szóló mellékletet nem tárgyalhatták meg az illetékes bizottságok. Dr. Hor-
l!lll!lll!llll!Ílilillllli!l!!!i!l!l!llllllllllllllll!il!illllliililllll!!lllllllllllllllll!ll alulról jövő kezdeményezéseket az önkormányzat pénzzel támogatja. Krémer József tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy kétszeri próbálkozás nem volt elég ahhoz, hogy a gazdasági osztályon tényszerű kimutatást kapjon a felhasznált pénzről és annak részletezéséről. Majd később azt közölték vele, hogy egymillió forint mobilizálható a kért célra. Rámutatott arra is, hogy a második félévben korábbi elkötelezettségekre kell költségeket előirányozni.
A közgyűlés úgy döntött, hogy július elsején visszatérnek a napirendre.
A vitát követően egy palini, egy Május 1. utcai - a volt üveggyári kultúrház területének - és a keleti gyógyszertár melletti, illetve kiskanizsai terület értékesítéséről döntött a közgyűlés. Elfogadták a Kaán Károly utca meghosszabbításában megvalósításra kerülő híd építésére tett javaslatot, kiegészítve Tarnóczky Attila kérésével, hogy építsenek járdát a régi és az új híd között.
Novemberben be kell adni a pályázatot a palini iskola bővítésére, illetve építésére, addig a húszmillió forintos
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
A soron kívüli ülésen elsőként Tüttő István alpolgármester mondta el, milyen negatív tapasztalatokat szerzett a város a hét végén megrendezett sörfesztivál kísérőjelenségei miatt. Kezdeményezte azt, hogy keressék meg a módját - akár a rendőrséggel közösen ,-, hogyan lehetne elkerülni a problémákat. Jelen esetben az önkormányzat hozzájárulása nem kellett a rendezéshez, nem közterületen volt a sörfesztivál, de a hivatal megvizsgálja a csendrendelet megsértésének tényét. Dr. Csákai Iván javasolta, hogy a helyi és központi szabályozás szigorítását kezdeményezzék.
Ezt követően a közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy aláírásra kerüljenek az ÁPV Rt. által által folyamatosan készített szerződéstervezetek, amelyek a még ki nem fizetett követeléseket hivatott teljesíteni. A szerződéstervezetek az aláírás előtt a PB és az ÜJKB elé kerülnek.
Utolsó napirendként zárt ülésen olvasta fel az alpolgármester Z. Soós Istvánnak a közgyűléshez írt levelét.
L. I.
SZEKERES IMRE KANIZSÁN
Zala megyei látogatása során pénteken városunkban is programokat bonyolított le Szekeres Imre, a Szocialista Párt parlamenti frakciójának vezetője.
Kora délután találkozott a kamarák képviselőivel, majd lakossági fórumon várta az érdeklődőket a HSMK-ba.
A kisszámú résztvevő előtt elsőként Magyarország kedvező külföldi megítéléséről beszélt, majd arról a négy kulcsfontosságú területről, amely elkerülhetetlen feladatokat ró a kormányzatra. Ezek a munkahelyteremtés, az oktatás esélyegyenlőtlenségének enyhítése, felszámolása, a pályakezdők, fiatalok „életkezdő" támogatása, a bűnözés elleni hathatósabb fellépés, illetve a nemzeti
kultúra értékeinek megőrzése, továbbadása.
Szólt a beruházások szükségességéről, azoknak a mikrogazdasá-gra gyakorolt hatásáról. Mint elmondta. 2002-re öt százalék alá szeretnék szorítani az inflációt.
A közelmúltban lebonyolításra került kongresszusról megjegyezte: újra magára talált a Szocialista Párt. Ezt követően kérdésekre válaszolt a frakcióvezető.
Ezek között szerepelt az utódpárt-kérdés, a jövedelemkülönbségek, a kulturális törvénytervezet, a koalíció kérdése, a nyugdíjreform és a szocialisták társadalmi elfogadottsága. A helyi pártügyeket érintő kérdésekre Göndör István, a kanizsai szervezet elnöke válaszolt.
L. I.
1997. június 20.
I
kanizsa - ^(ndetéá,
1
nyugdíjasház
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya nyugdíjasok jelentkezését várja a Kodály Zoltán utcában épülő nyugdíjasok bérlakásainak igénybevételére.
Előnyben részesülnek akik legalább komfortos önkormányzati bérlakást adnak le. Lehetőség van a lakások bérletének pénzbeni megváltására is, lakásnagyságtői függően 1,2-1,6-1,8 M Ft. Nagykanizsai nyugdíjasok jelentkezését várjuk Nagykanizsa, Király u. 47. szám alatt a Szociális és Egészségügyi Osztályon (I. emelet, telefon: 310-808). Határidő: 1997. június 30.
hirdetmény
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium:
O A Győr, Árpád u.-Baross G. u.-Bajcsy-Zs. u.-Aradi vt. u. által határolt több ún. „Árpád-tömb" rehabilitációjára nyilvános, titkos településrendezési tervpályázatot hirdet. A tervpályázat célja: a kedveződen megjelenésű, leromlott állapotú, alacsony mértékben kihasznált tömbbelső rehabilitációjának megvalósítására beépítési javaslatok beszerzése.
Beküldési határidő: 1997. október 13. (hétfő) 24.00 óra A tervpályázati kiírás és mellékletei 1997. május 5-től vehetők át a KTM. Területfejlesztési és Építési Főosztályán (Bp., Csalogány u. 23-33. EL em. 215-ös szoba vagy a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészeü és Környezetvédelmi Irodáján (Győr, Városház tér, II. em. 58.) 9.00-15.00 óráig (pénteken 13.00 óráig) 12.500 Ft befizetésének igazolása mellett. @ A fenti kiírók a Győr, Marcalváros II. ütem „T" jelű terület előkészítésére nyilvános, titkos építési tervpályázatot hirdetnek. A tervpályázat célja: az önkormányzati terület beépíthetőségének lehetővé tétele olyan tervezési javaslatokkal, amelyek az ún. fejleszthető vagy bővíthető lakások építésére irányulnak.
Beküldési határidő: 1997. szeptember 15. (hétfő) 24.00 óra A tervpályázati kiírás és mellékletei az 1.) pontban foglalt helyeken vehető át. A tervpályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészeü és Környezetvédelmi J-Irodáján Szabóné dr. Pimpedli Tímeánál (96) 323-690 telefonszámon s 8.00-15.00 óráig (pénteken 13.00 óráig). q
Győr, 1997. május |
Jezsó György | bíráló bizottság elnöke
FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján \\
i
1997. június 25-én szerdán g 18-20 óra között a Pálma Étte- | rémben (Magyar u. 80.). 1
TISZTSÉGVISELŐK JÚNIUS HAVI FOGADÓÓRÁJA
Dr. Takács Anikó jegyző | június 25-én szerdán 8 és 12 ^ óra között várja fogadóóráján | az állampolgárokat. a
felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a ?0/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészeü Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. június 9-től, munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 1 Polgármesteri Hivatal
garazshelyek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakhelytől függetlenül.
Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 13 db Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely Versenytárgyalás ideje: 1997. június 26. 11 óra.
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
í
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános ver senytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épületé- » ben kialakított 7 db tetőtéri lakást. 1
A versenytárgyalás ideje: 1997. június 26. 9.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme a (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) |
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át. i
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti (ÁB-AEGON Biztosító Rt. irodaháza mögött) 2968/l/A és 2968/1/C hrsz-ú, használaton kívüli kazánházakat.
A versenytárgyalás ideje: 1997. június 26. 9.00 óra
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
6 ( KANIZSA - SyéAq&fyiiw ) 1997. június 20.
Az ANTSZ JÁRVÁNYÜGYI JELENTÉSE 1995 évről
Nagykanizsa város területén a salmoncllózis járványügyi helyzete az előző évekhez hasonlóan kedvezőtlenül alakult.
Sporadikus esetek, családi halmozódások, illetve Pakson, a vízitúrán résztvevő középiskolai diákok között fordultak elő megbetegedések.
A járványügyi vizsgálatok tapasztalata szerint az esetek 90%-a salmonella étel-fertőzés, a megbetegedést okozó élelmiszerek között a nem megfelelő hőkezelés után elfogyasztott tojásételek, baromfihúsok, majonézes ételek, nyers tojást tartalmazó sütemények szerepeltek.
A betegek környezetében 39 főt helyeztünk járványügyi megfigyelés alá és tiltottunk el foglalkozásától.
A felkutatott ürítők száma: 42 fő, ami járványügyi szempontból szintén nagy jelentőséggel bír.
A hepatitises megbetegedések száma alacsony volt. 8 fő betegedett meg, valamennyi hepatitis A volt. A megbetegedés a fiatal felnőtteket érintette, 1 fő volt nyugdíjas korú. 4 iskolai tanuló a balatonmáriai cigánytáborban vett részt, melyről utólag szereztünk tudomást, így a tábor lakóit oltani nem tudtuk.
Összesen 257 fő került gamma-globulinnal védőoltásra a hepatitises környezetben. Kedvezően alakultak a scarlatina megbetegedések, az előző évi felét sem érte el. A Rózsa úti óvodában a megbetegedések halmozódtak, a 172 fős óvodásból 12 fő betegedett meg. Az óvoda dolgozói között is voltak torokfájásos, lázas megbetegedések, 1 dolgozó mandulatályog műtét miatt kórházba került, 1 óvónőnél mandulagyulladás következtében gégeödéma alakult ki.
97 főnél torokleoltást végeztünk, mely során 6 tünetmentes óvodás torkából tenyészett a sterptococcus pyogenes, őket a háziorvosukhoz irányítottunk.
Valamennyi dolgozó és óvodás antibioticumos védelemben részesült, a folyamatos fertőtlenítést és takarítást ellenőriztük.
A lyssa gyanús sérülések miatt oltásban részesültek száma az előző évihez viszonyítva csökkent, de lényegesen megemelkedett a sérülést okozó állatok megfigyelésének elrendelése.
A kullancs okozta encephalitisek száma alacsony, 4 fő érintett városunkban.
A városban szintén nagyon alacsony volt a hepatitis megbetegedések száma. 2 főnél hepatitis A és 1 főnél hepatitis B került bejelentésre.
Hepatitis „A" a nagykanizsai kórház intenzív osztályán ápolónőként dolgozó 28 éves betegnél erős hányással társuló májgyulladást észleltek, gyógykezelése a László Kórházban történt. A második esetnél 40 éves karbantartóként dolgozó férfit érintett a megbetegedés, aki a megbetegedés előtti hetekben, munkája során szennyvízzel is érintkezésbe került.
A két megbetegedett családi és munkahelyi környezetét gamma-globulin védőoltásban részesítettük.
Hepatitis „B" megbetegedés fordult elő egy 17 éves fiatal felnőttnél, aki a megbetegedés előtt 4 hónappal a barátjával a bal alkarjára nagy kiterjedésű tetoválást készített.
A tűt „arcszesszel" fertőtlenítették. A családtagokat a háziorvos ENGERIX B védőoltásban részesítette.
Nagykanizsa városban a városkörnyékhez hasonlóan megemelkedett a lyssa gyanús bejelentések szám: 176 esetet jelentettek be. A védőoltások száma a tavalyi évhez viszonyítva megkétszereződött. 44 fő kapott védőoltást. 132 esetben rendeltük el a hatósági állatorvosi megfigyelést. Az oltások többsége ismeretlen kutya okozta sérülés miatt vált szükségessé. Veszett macskával történt érintkezés miatt 17 főnél végeztünk védőoltást. (Egy bajcsai család macskája veszettségben megbetegedett, a nagymamát és az unokát a macska megkarmolta, megharapta, a többi családtag is érintkezett a beteg állattal. 7 fő került oltásra.)
Patkánytól származó sérülés miatt 1 fő került oltásra, rókával történt kontaktus miatt szintén 1 főt oltottunk.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a lakosság évek óta tartó felvilágosítása ellenére a veszettség veszélye változatlanul fennáll, a rókák orális immunizá-lásának bevezetése óta azok fertőzési veszélye csökkent, de fokozódott a háziállatoktól különösen a macskától származó fertőzés veszélye.
Nagykanizsa városban a kullancs okozta encephalitisek száma az előző évhez képest kissé emelkedett, 8 főt érintett, a megbetegedettek védőoltással nem rendelkeztek.
Nagykanizsa városban a scarlatinás megbetegedések száma a tavalyi évivel megegyezett. A megbetegedések óvodások, általános iskolai tanulók, valamint 2 fő középiskolai tanulónál fordultak elő. Szeptember végétől az Attila úti óvodában 5 fő óvodás betegedett meg, mely az 5 óvodai csoportból 3 csoportot érintett. Járvány nem alakult ki, a szükséges intézkedések megtörténtek.
A városban ez évben 3 rubeóla fertőzés történt, 2 főnél igazolt friss fertőzés zajlott le, 1 esetben vérvétel nem történt, a tünetek alapján került diagnosztizálásra a rubeóla. Megbetegedettek védőoltással nem rendelkeztek.
JÁRVÁNYÜGYI JELENTÉSE 1996 (ÁNTSZ)
A fertőző betegségek az alábbiak szerint fordultak elő:
Salmonellosis 85 Dysenteria 1
Hepatitis 3 Scarlatina 30
Rubeola 3 Parotitis
Menin.serosa - Kull.encephl. 8
Mononucleosis inf. 5 Men.epid
Coli dysp. Lyssa gyanús fert. 176
Tularemia 1 Leptospirosis
Tetanusz - Morbilli
Toxoplasmozis 2 Enceph.inf. 1
Nagykanizsa városban a salmonellosis járványügyi helyzete az előző évhez viszonyítva kedvezőbben alakult, a megbetegedések száma csökkent.
Sporadikus esetek és családi halmozódások fordultak elő, közétkeztetési konyháról fertőzés nem történt. Kiemelésre érdemes esetek:
- 5 tagú család magánháztartásban paprikáscsirkét fogyasztott galuskával. 1 napos incubáció után 4 főnél láz, hányás, erős hasmenés jelentkezett, 1 fő tünetmentes maradt. Az elvégzett székletszűrő vizsgálat mindenkinél salmonella enter-itidis kórokozót mutatott ki.
- 4 éves otthon nevelt gyermek magas láz, erős hányás, hasmenés miatt kórházi ápolásra szorult. Székletéből salmonella enteritidis tenyészett ki. A járványügyi vizsgálat során a családtagok (szülők és 1 testvér) is salmonella pozitív lett, ők betegek nem voltak, tünetmentesen ürítették a kórokozót. A fertőzés a megbetegedés előtti napon fogyasztott házi készítésű fasírozott okozta, melyet a kisütés után a nyári melegben a konyhai szekrényben tároltak és másnap is fogyasztottak belőle.
A fertőzés kialakulásában továbbra is döntő szerepe van a nem megfelelő higiénés szemléletnek. A betegek környezetében 13 főt helyeztünk járványügyi megfigyelés alá és tiltottunk el foglalkozásától. A felkutatott ürítők száma: 18 fő, ami járványügyi szempontból szintén nagyjelentőségű.
Nagykanizsa városban 1 főnél észleltek dysenteria megbetegedést. A jó higiénés körülmények között élő gyeden lévő édesanya családtagjai nem voltak betegek, szűrésük is negatív eredménnyel zárult.
Kanizsai halálozási adatok
Az országos tendenciával is megegyezik, hogy a születések száma Nagykanizsán is csökken. A halálozás száma nő, a szaporulat negatív előjelű, ami a lakosság elöregedését jelenti. Anyai halálozás 1995-ben nem volt. Az éves tendenciákat figyelembe véve a város csecsemőhalálozási mutatói rendkívül jónak és stabilnak mutatkoznak. Haláloki főcsoportot tekintve első helyen a szív- és érrendszer) megbetegedésben meghaltak aránya tovább emelkedett az 1993 évi adatokhoz viszonyítva is. Ezen belül tovább romlott az ischaemiás betegségben meghaltak és a heveny szívinfarktusban, valamint az agyi keringési zavarban meghaltak száma. Stagnál a magas vérnyomásban meghaltak halálozása. Második helyen a daganatos megbetegedési főcsoport szerepel. Szervi lokalizáció szerint vezet, de kissé alacsonyabb számban a tüdő, hörgőrákban meghaltak halálozása. A Tüdőgondozó adatai alapján 1995-ben tüdő- és hörgőrákban megbetegedettek száma 38 fő, ebből 32 fő dohányzott. Tudjuk, hogy a dohányzás ma rizikófaktora a tüdőrák kialakulásának. 1996-ban a megbetegedettek száma 49 fő, ebből 48-an dohányoztak. Másodikként a gyomorrákban meghaltak, harmadik helyen a női emlőrákban meghaltak halálozása szerepel. Korábbi évekhez viszonyítva ez a sorrend kissé az első helyet kivéve átalakult. Negyedik helyen a méhrák okozta halálozás következik. Ötödik helyen a végbélrák okozta halálozás szerepel. Szomorú, hogy a mellrák, amely megelőzhető megbetegedést jelent, egyrészt önvizsgálattal, illetve szakmailag jól kidolgozott szűrővizsgálattal. Tekintve, hogy a szűrővizsgálathoz alkalmas készülékkel 1995 óta a Nagykanizsa város kórháza nem rendelkezik, hozzájárul a szűrővizsgálatok elvégzésének hiányához. Ezért célszerű lenne megfontolni, hogy a jövőben a szűrővizsgálat szakmai, tárgyi és személyi feltételei a kanizsai kórházban megoldódjanak és a jövőben ennek a daganatos halálszámnak a csökkenését eredményezze. A harmadik haláloki főcsoportba került az emésztőszervi megbetegedésben meghaltak magas halálozása. Az emésztőrendszeri betegségeken belül emelkedett továbbra is a májzsugorban meghaltak halálozása. Korábban is jeleztük ennek alkoholos eredetét, valamint a mértéktelen alkoholfogyasztás egyik egészségkárosító hatásaként jelentkezik. A negyedik haláloki főcsoportba kerültek balesetek, mérgezések és az erőszak okozta halálozások. Az ötödik helyre légzőrendszer betegségei kerültek. Ez a haláloki főcsoport szerinti sorrend az országos adatokkal csaknem megegyező.
1997. június 20.
C KANIZSA — Sqé&SAéyü\'W
Bemutatjuk:
DR. BÁTORFI JÓZSEF SEBÉSZPROFESSZOR
Korszerű műtéti eljárások a Kanizsai Kárházban
A nagykanizsai kórházban az elmúlt időszakban a pozitív változások sora szolgálta a jobb betegellátást, és a minőségi munka előtérbe kerülését A korszerűen átalakított, minden igényt kielégítő, nyolcvan ágyas sebészeti osztály élére a múlt év szeptemberében - pályázat útján - dr. Bátorfi József (képünkön) sebészprofesszor került Munkatársunkat készséggel informálta a közvéleményt is érdeklő fontos munkáról.
- Középiskoláimat Szolnokon végeztem, míg egyetemi tanulmányokat a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folytattam. A sikeres államvizsgák után a főváros egyik sebészeti klinikáján maradtam. Kanizsára kerülésemig Budapest különböző sebészeti klinikáin dolgoztam -mondta bevezetőjében a szimpatikus professzor. - Az egyetem elvégzése után közvetlenül kandidátusi disszertációt írtam és védtem meg a „Nyombélfekély és szövődményei" (vérzés, kilyukadás, szűkület) témakörben. A fekélybeteg-séget ma már nem a gyomor csonkolásával gyógyítjuk - mivel nagyobb ebben az esetben a halálozási veszély is -, hanem a savtermelő idegek átvágásával. Megmarad a beteg gyomra, úgy ahogy a természet megalkotta, és a beteg mégis meggyógyul, mivel a savtermelést az idegátmetszéssel optimális szintre lehet csökkenteni. Ez a műtéttípus az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején egy új műtétnek számított. A magyarországi elterjedésében nagy szerepet játszott az a budapesti orvoscsoportunk, amely felkarolta az életképes kezdeményezést. Erről egy könyv is megjelent „A nyombélfekély" címmel, ami szakmai berkekben ismert.
- Munkájának fontosabb állomásai?
- Budapesten dolgoztam 1968-tól, 1996 szeptemberéig, azóta Nagykanizsa tevékenységem színhelye. Sebész pályára kerülésemnek nagy szerepe volt egy sebész elődömnek, aki így vélekedett: „A sebész egy olyan belgyógyász, aki operálni is tud!", más szóval az élettani, általános orvosi ismereteken túl operálni is tud Az orvosi
pályán eddig dr. Mester Endre, dr. Stefanies János és dr. Ihász Mihály professzor urak is közvetlen főnökeim voltak, ők azok, akikre szakmai és ember szempontból egyaránt felnézhettem, és nem utolsó sorban nagyon sokat tanultam tőlük. Szakmai vonalon ők voltak a példaképeim, magánéletemben a szüleim. Ők egyszerű pedagógus végzettségű emberek, még ma is élnek - hála Istennek! Szakma és ügyszeretetük az emberek iránti megbecsülésük jó iskola volt a számomra. Egyik nagy tervem, hogy szüleimet Nagykanizsára lehozzam, és megmutassam nekik ezt a szépen felszerelt osztályt és értékes munkatársaimat.
- Hogyan sikerült a Kanizsára kerülés, milyenek voltak az első tapasztalatai és mi a véleménye most?
- Nyolc pályázó közül nyertem el a sebészeti osztály vezető főorvosi pályázatát. Nagy volt az érdeklődés! Úgy érzem, hogy a kórház vezetősége és a munkatársak megbecsüléssel és segítőkészséggel viszonyulnak a munkámhoz. Ez utóbbi azért fontos, hogy a kórházak - és ez alól a kanizsai sem kivétel - fokozatos fejlődésen menjenek keresztül, alkalmazzák a korszerű műtéti technikát a színvonalas betegellátás érdekében. A betegellátásban nem lehet fokozat, nem lehet alap-, közép- és felsőszintű ellátásról beszélni. Kötelességünk a legmagasabb szintű gyógyítás alkalmazása! Tíz hónap kanizsai munkaviszony után elmondhatom, hogy kedvező időben érkeztem Kanizsára, mivel akkor fejeződött be a kórház rekonstrukciójának első szakasza, és így lehetőségem adódott arra, hogy sebész kollégáimmal együtt igényeinknek megfelelően alakítsuk ki a sebészeti osztály infrastruktúráját, így került kialakításra néhány reprezentációs szoba, konferenciaterem, társalkodó, vendégszo-
ba és az orvosi szobák. Ha a hatodik emeleti szobák egyik szárnyát is bekapcsoljuk - véglegesen -akkor nyolcvan beteg egyidejű ellátást tudjuk megoldani. A kórházépületnek csaknem valamennyi osztályán nővérhívó és riasztórendszer áll rendelkezésre, és valamennyi betegszobához külön fürdőszobai és WC szakaszt építettek ki. Ezzel sok országos hírű klinika és megyei kórház sem dicsekedhet...
- A többi nemzetekhez viszonyítva mennyire beteg a magyar ember?
- A magyar ember betegsége az egészségügyi kulturálatlanságunkból, a betegségmegelőző munka hiányosságaiból, a rósz-szabb szociális helyzetből és nem utolsó sorban a káros szenvedélyekből (dohányzás, alkoholfogyasztásból) adódik. Betegebbek vagyunk azért is, mert a társadalombiztosítás messze nem fizeti vissza az egészségügybe azt az összeget, amit járulékok formájában befizetünk. Magyarországon a halálozási statisztikákban első helyen a szív- és érrendszeri, másodikon a daganatos megbetegedések fordulnak elő. Ezekből adódnak a sebész orvosok tennivalói: időben kell felfedezni a rosszindulatú daganatos betegséget és megfelelően megoperálni a kóros elváltozást.
- Mire képes a kanizsai kórház sebészeti osztálya?
- Az általános sebészeti tennivalókon túl. amelybe beletartozik a gasztroenterológia, az emlősebészet, a pajzsmirigy-sebészet, a bőrtumorok, a plasztikai- és érsebészet is jó színvonalon működik a képzett kollégák vezetésével. Ez a tevékenység jól színezi, mintegy kiegészíti a sebészeti osztály munkáját. A hagyományos sebészeti eljárásokon túl kiemelten foglalkozunk a laparoscopos sebészettel. (A műtéteket nem a hasüreg
7
széles feltárásával végzik, hanem a hasüregbe vezetett öt-tíz mm átmérőjű csöveken (írókarokon) keresztül, speciális kéziműszerek és monitorra kivetített képek, más szóvfil képalkotó videoendoszko-posz rendszerek segítségével. A szerk. megjegyzése.) Büszkén mondhatjuk, hogy a legmodernebb laparoszeopos technika került megvásárlásra és áll rendelkezésünkre itt a sebészeti osztályon. Ezért az osztályunkra kerüli epeköves, lágyék és combsérves betegek többségét ezzel a módszerrel operáljuk. Az ilyen módon operáitoknak sebfájdalma nincs, esetleg minimális. Már a műtét napján felkelhetnek, és a műtétet követő két-három nap után otthonukba távozhatnak. Nem elhanyagolhatók az esztétikai előnyök sem. A műtéti heg alig látható. Az epeköves betegek 90%-át ezzel a módszerrel, a sérveseknek az 50%-át soroljuk be. Ma Magyarországon a kanizsai kórház sebészeti osztályán operálják a legtöbb laparoscopos sérvműtétet, sőt az ország más városaiból egyre több beteg bennünket választ! A műtétek betanítására havonta más-más kórházak sebészorvosai számára felkészítő kurzusokat szervezünk.
- Mi a véleménye a nővérek és a szakszemélyzet hozzáállásáról?
- Erről, ha nem kérdezett volna, akkor is említést teszek. A nővérállomány a fővárosban tapasztalt középkáderekkel kiegészülve „hiánycikk". Itt kiválóan felkészült nővércsapat biztosítja a betegek jó komfortérzetét, gyógyulását. Elsősorban az ő munkájuknak köszönhető, hogy a sebészeti osztályon rend és tisztaság van, a betegekkel szemben figyelmesek, betegcentrikusak, a szakma fortélyait ismerik. Szerencsésnek nevezhető, hogy indulásomkor Mol-nárné Erzsike főnővér szakmai felkészültségével, a pályához szükséges jó adottságaival nagyon jó légkört teremtett és minőségi nóvércsapatot alakított ki.
Bátorfi József professzor úr az orvostudományok kandidátusa tudományos fokozatnak is birtokosa, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a kórház vezetése neki szavazott bizalmat. Ahogy említi, őt ez arra kötelezi, hogy a korszerűen felszerelt létesítményben klinikai színvonalú munkát végezzenek. Dr. Szabó Csaba főigazgató úr és dr. Dűli Gábor orvosigazgató úr a kanizsáo beilleszkedést egyengette, és a munkához minden segítséget megadott, ez kolle-galitás volt a javából!
_Bödör Béla
KANIZSA -
I
1997, június 20.
Cukrászüzem a város szélén
- A Zalagasttól bérlem az Egry József úti cukrászüzemet 1965 novembere óta, említette bevezetőjében Baraniuk János cukrászmester, aki harminchat éve műveli a jeles szakmát. - Lényegében folytattam a hagyományokat a nagy területű termelőegységben. Eredetileg hatvanan dolgoztunk a jól felszerelt üzemben. Jelenlegi létszámunk húsz fő. Tizenöten cukrász szakmával rendelkeznek, a többi betanított cukrász. A cukrász végzettségű főnök a szakmát ebben az üzemben tanulta ki. Jóhírű mesterei között említette Kiss Lászlót, Macsek Józsefet és Resid Raifot. Az 196l-es sikeres szakmunkásvizsga indította el a pályán.
- Mi a véleménye a termékek minőségéről, kiviteléről?
- A termékek fajtája állandóan változik, ez a fogyasztók igénye is. Új alapanyagok jelennek meg és ezek alkalmazására „vevők" vagyunk Az alkalmazott anyagok zöme magyar gyártmány, ez kilencven százalékra tehető, míg a tíz százalék külföldről beszerzett kakaópor, és a tojásalapú anyagokhoz felverődést, keverést elősegítő segédanyag. Van-e szerepe a jó vagy gyenge minőségű lisztnek? - vetettük közbe. - A tészták jellege kétségkívül meghatározza, hogy milyen lisztet dolgozunk fel. Az alap és a segédanyagok többségét - a vajat, a tej-
színt, a tárót - a gyártócégektől és a kiskereskedőktől szerezzük be.
- Van-e slágertermékük?
- A túrókocka, az eperszelet, a Rubik-szelet és a díszített torták Névnapokra, születésnapokra, ballagásokra, esküvőkre növekszik a rendelésállomány. Egy-egy esküvőre öt-hat darab tortát rendelnek az egyéb termékek mellett, amit a termelőhelyünkről el lehet vinni, de ha igénylik, akkor a helyszínre szállítja saját gépkocsink. Időszaki termékünk a krémes és a képviselőfánk télen, míg nyáron a fagylaltporok tíz-tizenkét változata. A külföldi anyagok közül sok az ízesítő aroma.
- Mennyire frissek a termékeik?
- Ezen a területen panasz nem merülhet fel, hiszen a megrendeléseket a lehető leggyorsabban és jó minőségben igyekszünk kielégíteni. A saját diszkont boltunk jó forgalmat bonyolít itt az üzemcsarnok szomszédságában. Saját gépkocsink napi átlagban tíz-tizenöt helyre szállítja kedvelt termékeinket. Vidékre heti egy alkalommal szállítunk ki, a frekvenláltabb helyek között említhetem a dél-somogyi helységek közül Csurgót, Gyékényest és Beleznát.
A vezető elmondta, hogy három munkateremmel rendelkeznek, ehhez kapcsolódnak az előkészítő, sütő, a mosogató egységek és a szociális létesítmények. Jelenleg egy műszakban
A nagykanizsai Batthány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola az 1997/98-as tanévben elindítja a nappali tagozaton az érettségire épülő 3 éves
ÁPOLÓKÉPZÉS
programját. A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány. Fiúk és lányok is jelentkezhetnek.
Jelentkezni lehet írásban az alábbi címen:
Batthány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Jelentkezési határidő: 1997. augusztus 15.
FEKETE RÓZSA TEMETKEZÉSI BT.
Teljes körű kegyeleti szolgáltatás ¦ Döntés előtt győződjön meg árainkról Kamatmentes részletfizetési kedvezmény
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel: 93/310-486 a
Ügyeleti telefon: |
93/317-768; 93/311-572; 93/312-821 3
dolgoznak, de a karácsonyi, a húsvéti ünnepek előtti időszakban két műszakban dolgoznak, sőt különleges igényeket is ki tudnak elégíteni, ez a tortáknál és egyéb ritkaságszámba menő alkotásoknál kerül előtérbe. Megkülönböztetetten figyelnek a higiéniára, mivel ez ennek a munkának nagyon fontos záloga.
Varga Lászlóné vezetőhelyettes érdeklődésemre elmondta: - Az aprósütemény eket 0,5 kg-os, egy kg-os és tálcás kiszerelésben hozzuk forgalomba, de inkább megrendelésre. Mi a véleménye a vevőkör udvariasságáról? -Vásárlóink többsége udvarias, míg egy kisebb részük türelmetlen. Ennek ellenére gyorsan és jó kereskedőhöz méltóan igyekszünk kiszolgálni ügyfeleinket. Törzsvásárlóink száma jelentős, ezt a diszkont üzletünkben tudjuk a legjobban felmérni...
- Az édesipari termékekről az a hír járja, hogy mi magyarok nagyon „beédesítjük" a süteményeket? Önöknél mi a gyakorlat?
- Termékeink már nem annyira édesek, mi is igazodunk az egészséges táplálkozás követelményeihez. Termékeink száma eléri a hatvanat. Állandóan módosul a választékunk egyre újabb és újabb termékek lépnek a régiek helyébe. Hetven százalékban hagyományos termékeket, harminc százalékban új összeállítását hozunk forgalomba. Dolgozóink húsz-húszönöt éve dolgoznak a szakmában. Évente négy-öt tanulót veszek fel, a többségük leány... Sajnos a szegénység a szakterületünkön is érződik, kisebb a fogyasztás a tizenöt évvel ezelőtti forgalomnak tíz százalékát állítjuk elő. Az is igaz, hogy sok új kis egység létesült, ez forgalomcsökkentő tényező.
Bodor Béla
GYVG Kanizsa Kft.
Beke Miklós (képünkön) a GYGV Kanizsa Kft. ügyvezetője szakmai berkekben fiatalon elismerést vívott ki magának. Alapszakmája központi fűtésszerelő, az alapokat a Zala megyei Építőipari Vállalatnál sajátította el, jó hozzáállását bizonyítja, hogy végzős korában a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek Szegeden tartott döntőjében a negyedik helyet szerezte meg. A munka mellett továbbtanult, sikeres érettségit tett a Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Gépipari Technikumban.
- A Tungsram Rt. Nagykanizsai Gyára 1976-ban gépész műszaki ellenőrnek alkalmazott, - emlékezett a húsz évvel ezelőtti történésekre a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező vezető. A Gyár és Gépszerelő Vállalat nagykanizsai kirendeltségére 1983-ban kerültem szerelésvezetői beosztásba. Akkor a munkák zöme a Kanizsai Sörgyárban volt. A vidéki munkahelyek közül a Kaposváriakat és a Siófoki Sörkirendeltségen végzett munkákat említhetem
- Mikor alakultak káeftévé?
- 1994. áprilisában alakítottunk kft-t, először másodállásban, majd a cég felszámolása után 1996. január elsejétől önállóvá váltunk. Tizenkilencen maradtunk, a három technikai alkalmazott mellett tizenhat fizikai kolléga: csőszerelő, hegesztő és lakatos összeghangolt munkája a záloga az elismert munkánknak.
- Az átalakulás óta milyen főbb változások jellemzik munkájukat?
- Nagyobb hangsúlyt kapott a saválló berendezések gyártása és szerelése. Fő megrendelőnk továbbra is a Kanizsa Sörgyár Rt, de gyártunk vízkezelő saválló rozsdamentes részegy-
ségeket is. Megrendelőnk a CWG Hungary Kft. és a Hidrofilt Kft is. Az elmúlt két évben a Kanizsa Sörgyárban a Malátagyár technológiai légkezelő berendezését szereltük, majd a manipulációs toronyban a porelszívó rendszert alakítottuk át.
Az idén az Alfa-Loval Itőcserélő szerelését jól egészíti ki a jelenleg végzett munkánk, a nedves őrlő technológiai egységének a szerelése. Mindezek mellett részt vettünk sok, kisebb technológiai jellegű javító munkában is. A munkáink többségét önállóan végezzük nincs társ-szerelő partnerünk. Folyamatos munkáink fő részét az új és a korszerűsítési munkák képzik
- Hogyan sikerült a talponmaradás?
- Az indulás nehézségein túljutottunk, de szinte hetente kemény küzdelmet kell folytatnunk a folyamatos munka biztosításáért. Amióta önállóak vagyunk szélesebb körben ismernek bennünket. Egyre több az új megrendelőnk! Köztük említhetem a Sióié Siófoki Gyárát, a Coca Cola dunaharaszti üzemét. Folyamatban van a letenyei OVI Zala Bt-nél egy gőzölő medence komplett kialakítása, a munkáik savállóanyagból készülnek.
Az átalakulás után fontosnak tartottuk a személyi, összetétel kialakítását, a fiatalítást! Éves átlagban két-három fiatalt veszünk fel, közülük aki szakmai elhivatottságot érez és szereti ezt a sokoldalú munkát az beépül szorgos csapatunkba - vélekedett az ügyvezető.
Bödör Béla
1997 . június 20. ( KANIZSA - ?e4*te oldal ) 9
Drog volt, drog lesz(?)
DROG
Hazánkban a drogkérdés hosszú évtizedeken keresztül nem létezett. Legalábbis .hivatalosan nem. A felsőbb vezetés a „nem tudunk róla, tehát nem létezik" álláspontot képviselte. A rendszerváltás után a kényszerűség rávette az illetékeseket a probléma hivatalos elismerésére, s drogtörvényt hozott az országgyűlés. De a Büntető Törvénykönyvbe is bekerült a probléma, viszont ezt valószínűleg a közeljövőben módosítani fogják. Az esetleges módosítás szigorú vagy nem szigorú mivolta mellett még vitáznak a szakértők, politikusok. A szigorítás-pártiak fő érve az, hogy a jelenlegi szabályozás nem nyújt elég hatékony megoldást. Viszont velük szemben felsorakoznak azok, akik szerint minél inkább bűnügyi téren próbálják megoldani a kérdést, annál inkább romlanak a gyógyítás, a megelőzés esélyei. Egyvalamiben van csak egyetértés a két tábor között. Abban, hogy a kábítószer-csempészeket és -kereske- \' dőket szigorúan kell felelősségre vonni. Az igazán nagy vita a drog fogyasztóinak büntetése-nem büntetése kapcsán alakult ki. Sokak szerint ugyanis a fiatalokra visszatartó erővel hatnának a kemény büntetési tételek, s ennek hatása a kereskedőkön csapódna le. Mások viszont azzal érvelnek, hogy így csak a drogosok elszigetelődését lehet elérni, a fogyasztás csökkenését nem. Büntetéstől való félelmükben még kevésbé fognak a drogosok orvoshoz fordulni, s egy zárt drogközösséget a rendőrség sem tud hatékonyan szemmel tartani. Nagyon sokan ismét csak utánozni szeretnék a Nyugatot, ők azzal érvelnek, hogy a legtöbb európai államban az a szokás, hogy amennyiben az elfogott drogfogyasztó gyógykezelését önként vállalja, megúszhatja a büntetését. Például Finnországban az állam ilyen esetben nem érvényesíti büntetőjogi igényeit. Sógorainknál, Ausztriában felfüggesz-
tik a togyasztó elleni eljárást, míg Angliában próbaidőre kötelezik. A finnországi példát követik a németek, a svédek és a franciák. Kis mennyiségű kábítószer saját használatra történő birtoklása nem bűncselekmény Görögországban, Lengyelországban, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban és Hollandiában. Írországban és Németországban a cannabis kis mennyiségű tartása engedélyezett.
Hazai helyzet
Magyarországon \'93-ban foglalkozott a parlament a kábítószerrel kapcsolatos jogszabályok módosításával. Ennek értelmében jelenleg nálunk öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, kínál, ad, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz vagy azzal kereskedik és értelemszerűen, fogyaszt. Nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki büntetésként üzletszerű elkövetés esetén, illetve ha valaki 18 év alatti személynek ad át kábítószert. Tizenöt évnyi szabadság vesztés szabható ki, ha a kábítószer jelentős mennyiségű volt, vagy szervezett keretek között - legyen az baráti társaság vagy bűnszövetkezet - követték el a bűncselekményt. Viszont nem büntethetők mindazon személyek, akiknél csak csekély mennyiségű kábítószert találtak és azt saját fogyasztása céljából tartotta magánál. Ilyen esetben, amennyiben az illető vállalja a hat hónapos kórházi gyógykezelést, az ellene folytatott eljárást megszüntetik. A jogszabályok szövegében felmerül két fogalom, mely jelentősen módosítja a büntetési tételeket. Ez a két fogalom pedig a kábítószer csekély illetőleg jelentős mennyisége.
Csekély mennyiségnek minősül az adott kábítószer egészséges (értsd:
Ablakban, padláson, kisszobában
Az Elbától nyugatra élő ismerős megyénkbe tévedve csodálkozva tapasztalta, hogy nálunk az út szélén is drogalapanyagra lel a fürkész tekintet. Sok növény hasonlít a valódi kábítószer alapanyagára, és nem kis számban van valódi is belőlük. A hivatalos válasz: csak hasonlít...
Talán tényleg vannak ilyen növé; nyék, talán maguktól nőnek, talán nem. Ügyes turisták el-elpottyan-tanak a drága magokból, nem kekeckednek a hatóságokkal, nem próbálkoznak ültetvényszerű termesztéssel. Nekik, számukra a magyar parlag, útszél, árokszél megfelelő mennyiséget növeszt a drága
növényből - mondják. Ha legközelebb erre motoroznak, csak le kell szedni a természet hizlalta leveleket.
Odahaza is termesztik a növénykéket, de ott körülményesebb. Akinek az ablaka zöld növénnyel teli, gyanús lehet a hatóságoknak, mert egy időben elterjedt a balkonon termesztett drogalapanyagok előállítása. így maradnak a padlások, kisszobák, ahol - mint azt a szakértővé vált termesztők elmondták - különböző erősségű mesterséges fény segítségével növekszik a kis növény, amely nemcsak a termesztő igényeit elégíti ki, de jövedelemforrást is jelent számára.
nem drogfogyasztó) emberre vetített halálos adagjának ü\'zszerese(l). Jelentős mennyiség a halálos adag százszorosa. A mostani vitában ezen két mennyiséghatár módosítása is szóba került, mégpedig olyanformán, hogy a csekély mennyiség felső határának, s ezzel együtt a jelentős mennyiség alsó határának leszállítását tervezik. Akik ezt ellenzik, azzal példálóznak, hogy egy heroinfüggőségben szenvedő napi adagja már a mostani csekély mennyiségi felső határt is gyakran túllépi, további leszállítással csak azt érhetik el, hogy gyakoribbak lesznek azok az esetek, amikor valakit csak azért ítélnek el 15 év börtönre, mert a napi adagja nála volt. A kérdés megoldatlansága viszont intézkedéseket sürget. De hogy igazán jó jogi megoldása lehet-e a drogproblémának, az a jövő titka egyenlőre. Az európai normák mindenesetre inkább gyógykezelésre szoruló betegnek minősítik a drogfogyasztót, mint bűnözőnek.
Amszterdami nyári mfinii&g
„Észak Velencéje" nemcsak a világ egyik turisztikai központja, nemcsak a gyémántkereskedők fellegvára, de mindenfajta népcsoport, színre-szóra való tekintet nélkül előfordul a holland nagyvárosban. No és a drog. Mint tudjuk, a hollandok liberálisan kezelik a drogkérdést, legalábbis a könnyű drogokat illetően. Ettől persze még inkább virágzik a kemény kábítószerek piaca, valószínűleg a fogyasztásuk sem marad el e mögött. Az utcákon járva, a csatornákon végighajózva tapasztalhatja az ember a drog nyomait. Mégis valami egészen más szúr szemet. A tekintet nem is tudná kikerülni, hiszen minden második (sic.) üzlet egy kisebb drogparadicsom. Coffee Bar-nak vagy Coffee Salon-nak hívják ezeket a kis trafikszerű áru-dákat, ahol minden drogista megtalálja a magának való anyagot, eszközt, pipát, szúrót és miegyebet, ami a köny-nyű délelőtti vagy koraesti drogozáshoz szükségeltetik. Mert a legderekabb amszterdamiak közül is tömegesen fogyasztják, még ott a helyszínen is az anyagot. A Coffee Bar-ok, Salonok mellé - legalábbis a jobbak ilyenek - kis asztalocskák, székecs-kék, napernyőcskék tartoznak a portál előtt, ahol újságolvasás közben a vendég elfogyaszthatja a kávéját és amit csak akar. Sodorják is a hasisos, marihuánás cigiket és ejtőznek a nagyvilágba. És a kemény drogosok? Elvétve hevernek az utcán, bolyong egypár, de - ahogy a fejtörőben mondják - nem jellemző. Az augusztusi nyár közepén azért furcsa volt egy teljes díszben a város főterén táncoló (nyári?) mikulás. Nem kizárt, hogy a szerelése mellé egy kis szer is hozzájárult a fellépéséhez.
Az ANTSZ felmérése
A statisztikák szerint minden tizedik fiatal kipróbálta már a drogot
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagykanizsa Városi Intézete a 95-96-os tanévben a középiskolások körében felméréseket végzett. Az eredmények a következők lettek: a tiltott drogok - marihuána, amphetami-nok, LSD, crack, kokain, heroin, extasy - valamelyikét a megkérdezettek (1121 fő) 9,5 százaléka próbálta már ki! Ugyanakkor a lányok fogyasztási rátája mind a tiltott, mind a legális szerek esetében magasabb, mint a fiúké. A lányok 20,8 százaléka fogyasztott ugyanis már valamilyen drogot életében. Ez pedig az országos átlagot is meghaladja. A fiúknál ugyanez 15,4 százalékot tesz ki. Egyértelműen megállapítható az is, hogy a városban lakók között magasabb a drogot kipróbálok száma, mint a vidéken élőké. Az érettségivel rendelkező apák gyermekeinél az átlagnál magasabb mértékű a tiltott szer fogyasztása. Az országos adatokkal ellentétben itt Kanizsán a gimnáziumokban az átlagosnál nagyobb mértékű a recept nélküli nyugtató szedés, illetve az együttes alkohol-gyógyszer fogyasztás. A felmérés megállapításai között szerepel az is, hogy a tanulók kapcsolatai és az őket érő környezeti hatások befolyásolják őket káros szenvedélyeik kialakulásában. _ A családon belül előforduló mértéktelen alkoholfogyasztás, nyugtatóaltató szedése, pszichológiai vagy idegi jellegű problémák előfordulása jelentősen növelik a fiatalok szerfogyasztásának valószínűségét. Az országos szinthez képest Kanizsán a fiatalok kevésbé helytelenítik a különböző szerek kipróbálását, illetve fogyasztását. Az okok keresésében a jelentés megemlíti, hogy Nagykanizsán NINCS közösségi ház, vagy olyan szórakozóhely, ahol az ifjúság dohányfüstmentesen vagy dohányzásmentesen, illetve alkoholmentesen szórakozhatna értelmes, kulturális, egyéb szabadidős programok mellett. Az iskolán belül nagyobb figyelmet kell fordítani a felnőttek körében is a szenvedélybetegségek megelőzésére.
10
( KANIZSA - *?eÁeU oicUÍ )
J997.jánius2Ö.
Kanizsán és az egész megyében ismerik dr. Rosta Margit nevét, mint képzett és nagy tapasztalatokkal rendelkező drogtanácsadóét. A véleménye droggal kapcsolatos ügyekben közel tizenöt éves tapasztalatokon nyugszik:
- Mit jelent az hogy drog, mi számít drognak?
- Olyan anyagokat neveztek eredetileg drognak, amik növényi eredetű hatóanyagok, illóolajok voltak. Ez volt a drogcsoport. Ebből váltak ki a meg-nevezésileg drognak tartott függőséget okozó, elsősorban kábító hatású szerek. De nemcsak ezek a szerek tartoznak ma már a drogok közé, hanem az élénkítő szerek, tehát az amfetaminok és a kokain is.
- Mennyire veszélyes és miben rejlik a drog veszélyessége?
- Heveny veszélye is van, ami már egyszeri kipróbálásnál megmutatkozik, főleg ha az úgynevezett kemény drogokat próbálják ki. A hatása az idegrendszeri, pszichés zavarok okozásában mutatkozik meg. Hevenyen halálos veszély csak a túladagolásnál jelentkezik. Hosszú távon attól függően, hogy milyen fajta drogról van szó, különbözők a hatások. Minden-
eredmény teljes leromlás és kimerültség lett. Mert egyszerűen nem volt határa a teljesítőképességüknek, ugyanakkor enni nem voltak képesek Tehát ez a csoport különbözik az úgynevezett kábítószerektől, amik általában mor-phinszármazékok. A másik csoport a hallucinogének, mely csoport legjellegzetesebb tagja az LSD. Ezen szereknek az elsődleges hatása a hallucináció, tehát az LSD szedő számára összekeveredik a tér az idővel, a szín a hanggal, így a szín hangként, a hang viszont színként jelenik meg. Ez ennek a szernek a bevétel utáni rövid távú hatása. A rendszeres szedés vége az, hogy a szedőjének kényszerképzetei lesznek és egészen biztosan tudja például azt, hogy ő tud repülni. És általában így halnak meg az LSD használók, hogy kirepülnek a nyolcadik emeletről.
- Mit mutatnak a tapasztalatok, hogyan kerülnek az emberek kapcsolatba a droggal, és mit lehet tenni ez ellen a kapcsolat ellen?
- Kapcsolatba elsősorban a kortárs csoporton keresztül kerülnek vele. Saját tapasztalatom szerint egy-egy iskolában egy-egy góc alakul ki, és ez egy-egy osztály. Ha bekerül ebbe az osz-
drogtanacsado
képpen egy szenvedélybetegség vége a teljes testi-lelki leromlás, egy egészséges ember képes teljesen emberi ronccsá válni.
- Hányféle szer van forgalomban, és ezek milyen hatásúak?
- Erről egy kétórás előadást lehet tartani, sajnos ez olyan nagy anyag. A különböző csoportoktól függően különbözőek a hatások. Természetesen mindegyiknek van bevételkor egy rövid távú hatása, és rendszeres használatkor egy hosszú távú hatása. A hosszú távú hatás a teljes fizikai-szel-lemi\'leromlás, ez mindegyik szerre vonatkozik A rövid távú hatás hatóanyagoktól függően más és más. Elsősorban a rövid távú hatás miatt szedik be, ez általában jó közérzetet, eufóriát biztosít. Kiemelném viszont az amfeta-minokat, tehát az élénkítő szereket meg a kokaint. Ezek nem kábulatot és hallucinációt okoznak, hanem a fizikai-szellemi teljesítőképességet növelik meg, és ezért veszik be. Például az amfetaminok csoportjába tartozik Centadrin-aktedron és az extasy is. Gyakorlatilag egy olyan állapotot hoz létre, hogy beszedője elhiszi magáról, hogy ő mindent megbír fizikailag-szel-lemileg csinálni. Csakhogy ha valaki ebből nagyobb adagot Vesz be, vagy felkészületlenül veszi be, akkor olyan eset fordulhat elő, amit úgy szoktak mondani, hogy „halálra táncolja magát". Tehát egyszerűen nem érzi a teljesítőképessége határát. Gyakran használva az amfetaminokat étvágycsökkentő hatásuk van, amiért is például a hatvanas években nagyon sok fiatal nő használta a fogyókúrája elősegítésére. Hozzászoktak és a vég-
vSb S& tsst !88) sSA Sx Wt (88 wft SSb sx Isst
tályközösségbe egy olyan ember, aki kapcsolatba került a droggal, az viszi magával a többieket. Ez tizenöt év tapasztalata. A teendők legelső lépcsője mindenképpen a fiataloknál, a saját gyereknél történő megelőzés kell hogy legyen. Már az is segít, hogy az ember olyan párt választ, akivel egy szeretettel teli közösségben tudja a gyereket felnevelni, odafigyelve a gyerekre, és megadva azt az otthoni légkört, ahol nem sikkadhat el a gyerek, ahol azonnal észre lehet vermi, hogy a gyerek esetleg kipróbálta a kábítószert. A másik a szervezett megelőzés, amit a legjobb már az óvodában elkezdeni. A legkisebb kortól el kell kezdeni beszélni róla, hogy a gyerek tudja, hogy ha kipróbálja, mit kockáztat. Mert ha nem tudja, hogy mit kockáztat, akkor nem tud helyesen dönteni. Sajnálatos, hogy nem igazán törődnek ezzel a problémával. Tegnap hallottam a gimnazistáktól, hogy tavaly egyetlen gimnáziumi évfolyamon csináltak felmérést ezzel kapcsolatban, és a többiek nem is hallottak ezzel a témával kapcsolatos felmérésről, oktatásról. Az idén egyáltalán nem tartottam gimnáziumokban osztályfőnöki órát, míg előző évben majdnem minden végzős osztályban tartottam ilyen órákat.
- Milyen szervezetek és hogyan próbálják meg felvenni a harcot a droggal?
- Az ANTSZ-nek van egy olyan egészségnevelési programja, amibe beletartozik a drog és az AIDS is, mivel a kettő, elsősorban a injekcióval adagolt drogoknál, összefügg. Évente egyszer-kétszer összejönnek ők, megbeszélik a teendőket. Ugyanez az
összejövetel megyei szinten is létezik Ez az egészségnevelés része az ÁNTSZ-nél. Itt Kanizsán minden héten szerdán négytől hatig drogtanácsadás van a Családsegítő Központban. Minden olyan embert várok oda, aki találkozott a droggal, aki szeretne róla tudni, vagy akinek gyanúja van, hogy valaki a környezetében drogozik. Én tenni nem tudok, de tanácsot adni igen. Ez elsősorban megelőzési és tanácsadási szinten megy.
- Milyen droggal összefüggő problémákkal keresik meg önt?
- Nagyon kevéssel. Az elmúlt években talán három vagy négy esetben kerestek meg. Volt olyan esetem, amikor egy pedagógus keresett meg, mert feltételezte, hogy egy tanulója drogozik, egy másik esetben egy szülő feltételezte, hogy a fia drogpótszert használ. Egyszer pedig egy lány keresett meg, aki a kedveséről feltételezte, hogy drogos.
- Még mindig félnek az emberek a drogról, a vele összefüggő problémáikról beszélni?
- Igen. Elsősorban a szülők félnek róla beszélni, mert nem tudják elképzelni a gyerekükről. És amikor már a jelek mutatkoznak, akkor is a homokba dugják a fejüket. Amikor pedig már segítségért fordulnak, akkor már minden késő. Van egy történetem is erről a hozzáállásról. Egy szülő fordult akkor hozzám, hogy talált valamit a gyerekénél. Ez olyan morzsolt szénaszerű valami volt. Megvizsgáltattuk, kiderült, hogy indiai kender. Azt tanácsoltam a szülőnek hogy menjen le a rendőrség ifjúságvédelmi osztályára, és kérje a segítségüket. A
szülő rendkívül felháborodva hagyott ott engem, mondván, hogy csak nem fogja a saját gyerekét feljelenteni. Aztán két nap múlva, mikor már megemésztette a dolgot, visszajött, hogy jó, rendben van. És a rendőrség rendkívül ügyesen intézte el, a gyerekek csak annyit vettek észre, hogy a kapcsolat megszakadt azzal a személlyel, aki a drogot nekik adta. így nemcsak ez a kisfiú, de az egész osztály megmenekült.
- Romlást vagy javulást vár a jövőtől?
- Romlást. Mindenképpen, mert ahogy emelkedik az életszínvonalunk, úgy növekszik a gyerek pénze is. Többet tud költeni és ebből jutni fog drogra is. A másik, hogy drogszempontból tranzitország lettünk Ha egy ország drogtranzit ország, az fogyasztó is lesz Ha egyszer áthozzák a hatúron, el is fogják adni. Ezen kívül a szülők az anyagiak hajszolásában egyre kevésbé tudnak a gyerekükre figyelni.
- A törvények mennyire támogatják ezt a munkát?
- Az őszinte véleményem a drogtörvényről az, hogy katasztrofális. Méghozzá azért, mert a törvény értelmében minden ember magánál tarthat szabadon egy nem drogfogyasztó egyszeri, halálos adagjának tízszeresét. Ez a mennyiség körülbelül harminc gyerek közötti szétosztásra elég. Ez azt jelenti, hogy a terjesztő ezt a mennyiséget bármikor magánál tarthatja, és ha kiosztotta, máris mehet újabb adagért. És ha közben elfogják, az égvilágon senki sem tudja megbüntetni, nwrt a megengedett mennyiség van nála.
1997. június 20.
C KANIZSA - ?e4ete oícUl )
11
PSZICHIÁTRIA
Természetesen egy kórházban rengeteg gyógyszerre van szükség a mindennapos gyógyításhoz. Ezek között előfordulnak olyan szerek is, amelyek önmagukban és esetleg alkohollal, vagy más szerekkel kombinálva drognak minősülhetnek, drogként felhasználhatók. E témában kértük ki dr. Hortobágyi Tibor véleményét, aki a pszichiátriai osztályvezető főorvosa:
- Milyen kábító hatású, esetleg drognak minősülő szerek fordulnak elő önöknél, és hogy történik ezek kezelése?
- Mi a pszichiátriai osztályon kábítószereket nem alkalmazunk a betegek gyógyításánál. A gyógyszereknek viszont előfordulhat egy visszaélésszerű használata, ami rendszeres használat esetén a beteg számára kábítószerként fog hatni. Három csoport tartozik ebbe a területbe: a nyugtatók, az altatók és a szorongásgátlók. Ezeket a gyógyszereket az általános kórházi szabá-
%m::::::::í::<:::::::± lyok szerint kezeljük és tároljuk hiszen ezek receptre kapható közönséges orvosságok, például a seduxen, andaxin. Az igazán kábító, fájdalomcsillapító hatású gyógyszereket, például a morfiumot mi nem használjuk Ilyenek a sebészeten, a belgyógyászaton fordulnak elő. Ezekre már külön szabályok vonatkoznak külön lezárt szekrényben tartják őket, amit ott kábítószer-szekrénynek hívnak. Ezeknek a szereknek a nyilvántartását is külön könyvben vezetik, aminek rendkívül szigorú ellenőrzése van.
- Előfordultak már visszaélések ezekkel a szerekkel?
- Itt a kórházban a személyzet oldaláról visszaélés nem fordult elő. A visszaélések a betegek oldaláról vannak összegyűjtik a gyógyszereket és úgy veszik be, vagy az altató, nyugtató gyógyszerekre még alkoholt is isznak, hogy ezáltal a hatása változzon. Ve-gyületi szempontból jól kiszámítja,
hogy kábító hatás alakuljon ki. Ezt itt az osztályon meg tudjuk akadályozni, de kint az életben, egy járóbetegnél sajnos előfordulnak ilyen esetek. Nálunk az ápoló ellenőrzi, hogy a beteg bevette-e a gyógyszerét, erre a járóbeteg-ellátásban nincs lehetőség.
- Találkozott ön már droggal kapcsolatos esetekkel a praxisában?
- Igen. A droggal kapcsolatban már nem csak ilyen gyógyszerekről van szó, hanem itt már idetartozik a kokain, a heroin, a különböző amfetamin-szár-mazékok is. De megjegyzendő, hogy idetartozik a kávé és a nikotin is. Akik ilyen szerek betegei, tehát a drogosok is, súlyos állapotban pszichiátriai ellátásra szorulnak Ővelük nekünk — és megjegyzem, örülök, hogy ez így van -még nincs dolgunk. Egy-két eset for dull elő. Ezekben a diszkóban besze dett extasy tabletta játszotta a főszere pet. De ezek az esetek nem is kábító szerrel való visszaélésnek, hanem ká bitószer-mérgezésnek minősültek. Itt történt egy méregtelenítés, egy általa nos ellátás. De ez tulajdonképpen nem pszichiátriai, luinem belgyógyászati, egy intenzív terápiás ellátás.
MI MENNYI KANIZSÁN?
Sajnos itt Kanizsán is megjelenlek a drogárusok, drogkereskedők. Mindegyikük más és más árakat kínál, más és más minőségben. De nagyjából a következő értékek körül mozognak ma az átlagárak: füves (mari-
huánás) cigaretta szálját 300 Ft-ért, speedet adagonként 1600 forintért kínálnak. Egy extasy tabletta 3300 forintba kerül, míg a heroin, kokain egy adagját 10 és 15 ezer forint között kínálják. Egy LSD bélyeg ára 1500 forint, a hasist 1200-ért lehet beszerezni.
Ha a fiú anyagozik
„Nyugalmazott tudományos kutatóként autodidakta módon pszichológussá képeztem magamat, ma az Egészségügyi Főiskola addiktológus konzultáns hallgatója vagyok. A feleségem pedagógus. A fiunk tizenöt éves korában kezdte az anyagozást. A furcsaságait kezdetben a tehetséges gyerek kamaszos szertelenségének tulajdonítottuk, mikorra kiderült, mi a helyzet, késő volt már.
Keserves harcok árán sikerült az érettségiig eljuttatni, 13 évet rabolt el az életünkből a szenvedélyével való tusakodás. Napi huszonnégy órás készenlétben figyeltük, úgyszólván tehetetlenül, a lönkreme-nését. Szükség volt az „ügyeletre", mert félő volt, hogy a legváratlanabb pillanatokban rátörő öntudatlanságokban összevissza zúzza magát vagy a berendezést; mindennaposak voltak nálunk a kisebb lakástüzek. Próbálkoztunk a gyengédséggel, őszinteséggel, bizalommal, kegyetlen szigorral, büntetéssel, megesett, hogy nem fogadtuk be. Végigjártuk a pszichiátriákat, az ambulanciákat, megfordultunk a rendőrségen, személyes ismerőseinkké lettek a legkiválóbb szakemberek. Szakadatlan önmarcan-golással próbáltuk kideríteni, hol rontottuk el? Minden családban válságos időszak a gyerekek elszakadása, de nincs iszonyúbb, mint rádöbbenni arra, hogy a reményteli szorongással várt önállósulás mostanra véget ért, de igazán soha nem leszünk túl rajta. A fiunk három éve absztinens, lelkigondozóként ott maradt abban a közösségben, amelynek a szabadulását köszönheti. Én sem nyugodhatom. Önsegítő csoportterápiás foglalkozásokon veszek részt olyan szülőkkel, akik egyelőre nyakig vannak a bajban, segítők képzésében szeretnék közreműködni. Tisztában vagyok azonban vele, hogy ez, bármennyire fontos, nem egyéb tűzoltásnál.
Ha üzenhetnék, arra figyelmeztetnék minden szülőt és nevelőt: ne szalasszák el a bizalomra, egymás megbecsülésére, az értékekben gazdag, tartalmas életre építkező családi-közösségi együttlétben rejlő ígéretet. Óriási a felelősségük, mert egy egész nemzedék kerülhet veszélybe, mielőtt még a képességeit kibontakoztathatta volna!"
(Népszabadság)
12
( kanizsa - TZxtyutiUy )
1997. június 20.
PITBULL, MASZTIFF ÉS...
az ember
„Felelős vagy azért, akit megszelídítettél...
Kevesen vannak, akik nem hallottak még a harci kutyák, köztük is a pitbull ügyéről. A közelmúltban róluk zengett a sajtó, az embereken kitört a pitbull-hisztéria. Okkal vagy ok nélkül? Ártatlan kölyökvizslákat, pitbullhoz még hírben sem hasonlítható kutyákat látva kaptak szívükhöz édesanyák, mondván: „Ott a gyilkos kutya!". Megtörtént egy alföldi helyi lapban, hogy egy pitbulltá-madásról szóló cikkben az újságíró tolla a következőket írta: „Ki kell irtani a teljes pitbull-tenyé-szetet!" A cikk mellékletében pedig ott állt a támadó (azóta elaltatott) kutya képe, egy nagyon szépen fejlett kan dobermann fotója... És mi volt ennek a hátterében? Nem más, mint hogy sokkal egyszerűbb közellenséget állítani az emberek elé, hogy azzal foglakozzanak, mint elismerni a problémákat, bajokat. A történelmet jól ismerők számára nem kell mondani, hogy kik választottak hasonló taktikát népámításukhoz, így aztán rövid időn belül a pit-bull lett a társadalom első számú közellensége. Hamarosan aztán meg lehetett hozni a társadalom által oly nagyon kívánt, s ezért oly népszerű cselekedetnek minősülő törvényt, az úgynevezett pit-bull-törvényt. Ebben az országgyűlés áldását adta egy állatfajta gyakorlati kiirtására, hisz a faj minden szaporodási lehetőségét
megtiltották. Pedig a törvények szerint mindenkinek, még a legelvetemültebb többszörös gyilkosnak is jogában áll védekezni a bíróság előtt. A pitbullnak nem állt jogában, őt nem védte senki. Hogy miért? Mert népszerűtlen lett volna.
BŰNÖS EBEK, BŰNÖS EMBEREK
Pedig a pitbull is ugyanúgy kutya, mint többi fajtársa. Erősebb, izmosabb náluk, ez igaz. De az emberek közül is ki fogjuk irtani azokat, akik erősebbek az átlagosnál? Az egész ügy során csak néhány ember vetette fel azt a gondolatot (kóbor, örök ellenzéki emberek), hogy talán nem is a kutya a bűnös. Pedig tényleg nem ő! Minden kutyából vadállatot lehet nevelni, az egész csak nevelés kérdése. Bármelyik kutyatenyésztő, kutyakiképző, aki egy kicsit is ért a szakmájából, jól tudja, hogy akár egy németjuhász vagy egy korcs kutya is képes megölni az embert, ha azt akarja. De miért akarná?
TÁMADÁS!?
A kutya csak félelemből vagy PARANCSRA támad. Mert ha az általa istenített gazda megparancsolja neki, hogy támadjon, tá-
madni fog! És biztos, hogy ez a kutya felelőssége? Nem a kutyán kell bosszút állni azért, mert a gazdája ilyennek nevelte. Persze könnyebb betiltani, mint elismerni, hogy léteznek köztünk olyan cmberek(?) is, akik kutyájukat viadalokra, embertársaik riogatására, megfélemlítésére használják. Pedig léteznek, és őket kellene megnevelni, nem a kutyákat kiirtani. De mi még mindig jobban szeretünk az erőszak fegyveréhez nyúlni, mint időt és energiát pocsékolni arra, hogy valakit, valamit megneveljünk.
HARCI KUTYA NEM UGAT HIÁBA
De egyáltalán miért tartják ezeket a kutyákat? És miért pont harci kutyát tart, aki tartja? Erről beszél egy kanizsai illetőségű fiatalember. Nevének csak kezdőbetűit engedi leírni, mint elmondja, fél, hogy esetleg a cikk után zaklatnák őt. így hát K. P.-ben maradunk.
- Miért éppen ezt a FAJTÁT választottad?
- Rengeteget hallottam a róluk, a szívósságukról, kitartásukról. Kíváncsi voltam, mit tudnék kezdeni vele.
- És mit tudsz kezdeni vele?
- Edzem, tréningezem. De emellett mára a család kedvence lett, a lánytestvéreim imádják.
- Mennyi időt töltesz vele?
- Sokat. Amikor csak van egy kis szabadidőm, azt ráfordítom. Napi olyan nyolc tíz órát.
- Mik a szándékaid vele?
- Nem vinném viadalra, ha arra gondolsz. Márcsak azért sem, mert itt Kanizsán már nincsenek ilyen viadalok Persze ha lennének, lehet, hogy egyre elvinném, csak úgy kíváncsiságból, hogy mit tud a kutyám. Persze csak akkor, ha nem halálig szólna a verekedés, hanem csak feladásig.
- Ismersz olyanokat, akik verc-kedtetik, vagy verekedtették a kutyájukat?
- Ismerek, de róluk inkább nem beszélnék. Van köztük egy-két olyan ember, akitói minden kitelik.
- Ismered magukat a viadalokat?
-Igen.
- Mennyire vadulnak meg a viadorkutyák?
- Ez kutyától függ. Amelyiknek labilis az idegrendszere, az persze lehet hogy elborul. De ismerek olyan kutyát, amelyik kint Horvátországban többszörös győztes lett, és az emberek a környezetében, a szomszédok ezt nem is tételezik fel róla, annyira kedves minden emberhez.
- Te ráuszítanád emberre?
- Csak ha magamat kellene megvédenem. Ez a kutya tényleg baromi izmos, könnyen meg tud rendezni bárkit. Úgyhogy nem-szabad játszani úgy vele, hogy tréfából, heccből ráugrasztom valakire. Elborul a kutya, aztán már nem lehet visszacsinálni. De még soha nem is próbáltam ki emberen. Afelől biztos vagyok, hogy ha. szükség lenne rá, megvédene.
- Szófogadó a kutyád?
- Igen. Amióta nevelem, soha, semmi bajt nem csinált.
- Mennyire agresszív ez a faj?
- Tegyünk egy próbál! A szomszédomnak van egy jugoszláv farkasölője. Én is kiengedem az udvaromra a kutyámat, te pedig elsétálsz a kapu előtt. Aztán meglátod, melyik az agresszívebb!
(Megtettük. A pitbull - amint észrevett - felült, de a helyéről nem mozdult. Figyelemmel kísért mindaddig, míg csak látott. A szomszédban tartott farkasölő ezzel ellentétben a kerítést rágta dühében.)
- Szerinted túlzás, amit erről a kutyáról terjesztenek?
- Ez egy rendkívül gondos nevelést igénylő kutya. Nem szabad nem odafigyelni rá. kemény kézzel kell tartani. Nem lányoknak való, az biztos. De aki ért a kutyákhoz, az tudja nevelni. És a kutya olyan lesz, amilyennek nevelik.
11
1997. június 20.
A GAZDI SZEMÉVEL
„Engedtessék meg nekem, hogy elmondhassam saját tapasztalataimat erről a kutyafajtáról. Mert nekem is volt pitbullom, egy gyönyörű vörös szuka. Szonja névre hallgatott, s nem volt a környékünkön található játszótéren játszó gyerekeknek nála nagyobb barátja. Mert ő mindent engedett magával. A farkába kapaszkodó kisgyereket képes volt órákon át vonatoztatni a fűben, s soha még egy morgást sem lehetett hallani tőle. Pedig a kisgyerekek (gyakorló édesanyák igazolhatják ezt!) mindent igyekeznek kipróbálni a számukra új dolgon. A kutyámon is, természetesen. Csavargatták a füleit, húzogatták az orrát, és ő tűrte némán, sőt, látszott, hogy élvezi a hancúrozást. Emberre soha nem jelentett veszélyt, pedig jelenthetett volna. Mindössze uszítanom kellett volna, de ezt nem tettem meg. Ki volt képezve, akkor még vállalták őket a kiképzők. Ennek ellenére soha nem kellett kutyaharapás vagy bármilyen, a kutyámmal összefüggő esemény miatt felelnem senki előtt. A területét védte, de melyik kutya nem? Tavaly októberben egy EMBER megmérgezte. Addig is, jelenleg is sok kutyám volt, van, lesz. De mind közül kiemelkedett a pitbullom, mert mindegyik kutyámnak volt EGY kiemelkedő tulajdonsága: á skótjuhászom játékos volt, a németjuhászom okos. A keverék ebem pedig hűségével szolgált és szolgál mind a mai napig. De a pitbullomban mindezen tulajdonságok együttesen voltak meg."
VIADALOK GLADIÁTORAI
Ezeket a kutyákat viadalokra tenyésztették ki. Amerikában nagy népszerűségnek örvendtek azok a viadalok, melyeken két kutyát egymásra engedtek, s a porondon csak az egyikük maradhatott élve. De Magyarországon is rendeztek „kutyahecceket". Az ezeken életben maradó kutyák természetesen jobbak, ügyesebbek, erősebbek voltak társaiknál. Ügyes és hozzáértő tenyésztők pedig szépen lassan kitenyésztették a tökéletes viadorkutyát, az állatvilág gladiátorait: a pitbullokat. ők aztán gondoskodtak a vérre, a gyilkolás látványára szomjazó tömeg kielégítéséről. Mind a mai napig (sajnos), leginkább erre használják őket. Itt Kanizsán is
rendeztek egy ideig ilyen viadalokat, szerencsére - talán a rendőrség fellépésének is köszönhetően - ezek abbamaradtak. De hogy is zajlik egy ilyen viadal? Először is ismerős, bevált emberek között megbeszélnek egy találkozóhelyet. Ezt a helyet és az időpontot csak ők ismerhetik, akikben bízni lehet. Mindig van egy-két főszervező, aki az egészet rendezi. Ha elegen, vagy mindannyian összegyűltek, kiadják az indulásra az utasítást. Ekkor mindenki, általában kocsival, elindul a főszervezők után, akik egy előre csak általuk ismert helyre viszik a társaságot. Ez általában valami nehezen megközelíthető terület, vagy pince, amit könnyű őrizni. Mert ilyenkor őrök is vannak természetesen, akik arra vigyáznak, hogy a rendőrök ne üthessenek rajta a viadalon. Még a küzdelem előtt bemutatják a kutyákat, mindenki megnézheti őket, ezek után lehet fogadni. A fogadások tétjei egy átlagember számára nagyon nagyok is lehetnek. Tízezertől százezres, de akár milliós téteket is feltehetnek egymás ellenében a fogadók. Előfordulnak olyan presztízscsaták, mikor két többszörös győztes kutya tulajdonosa akár több milliót érő kocsiját teszi fel fogadási tétként kutyája mellett. A győztes kutya a tét egy bizonyos százalékát kapja. A meccs váltakozó hosszúságú, két jól képzett, edzett kutya között akár félóráig vagy tovább is eltarthat, de ha csak egyikük ilyen, percek alatt széttépheti ellenfelét. Harc közben csak a gazdáik lehetnek a ringen belül, néha még ők sem. És természetesen folyamatosan uszítják, buzdítják kutyáikat, akik életre-halálra küzdenek gazdáik és a nézők „szórakoztatására".
JOGSZABÁLYOK, PEREK...
Kanizsán nincs külön rendelet a pitbull -és egyéb veszélyes ku-tyafjták tartására vonatkozóan. Az állattartási rendelet nem minősíti veszélyes állatnak őket, így tartásukra a kutyatartás általános szabályai érvényesülnek. Ez azt írja elő, hogy az állat más állatra és emberre nézve sérülésveszélyt ne okozzon, valamint más ingatlanára átjutni ne tudjon. Egyébként amennyiben egy kutyatulajdonost támadás ér, kutyáját felhasználhatja a szükséges mértékű, jogos védelem értelmében saját testi épségének, magántulajdonának vé-
delmében. Természetesen annak eldöntése, hogy a kutyahasználat jogos mértékű volt-e, vagy az esetleges kutyatámadásban a gazdának mekkora a felelőssége, minden esetben az illetékes bíróságra tartozik. így volt ez abban az ügyben is, amelyben nemrég hozott ítéletet a Városi Bíróság. Itt egy ifjú hölgyet kapott meg az arcán egy nápolyi masztiff. Az eset viszonylag gyorsan történt: a kutya szomjazott, a hölgy pedig felajánlotta, hogy tölt egy kis vizet a táljába. Ezt meg is próbálta, ám a kutya, mikor az itatótál felé nyúlni látta, az arcába kapott, annak ellenére, hogy közben gazdája pórázon tartotta. A sérülés nem volt szerencsére komoly, nyolc napon belül gyógyult, ám a sértett félmillió forintos kártérítésért bírósághoz fordult. Szerinte ugyanis maradandó károsodást szenvedett. A bíróság orvos és pszichológus szakértő bevonását látta szükségesnek, ők azonban úgy foglaltak állást, hogy a sértett nem szenvedett maradandó testi vagy személyiségi károsodást, a pontszerű sebek begyógyultak, plasztikai műtétet nem igényel. Mindezek és az egyéb körülmények figyelembevételével a bíróság harmincezer forint értékű nem vagyoni kártérítést ítélt meg a felperes számára. Mint a bírósági ítéletben is elhangzott, a kutya nem vadállat, jelen esetben is gazdája felel a kutyája által okozott kárért. A gazda ott követte cl a hibáját, hogy nem figyelmeztette a jó-szándékkal közeledő személyt -, aki korábbról ismerte az ebet - a kutya tulajdonféltő magatartására, mely jelen esetben az itatótál-ra irányult. így tehát nem úgy járt el a kutyával való bánásmód során, ahogy az kutyatartótól elvárható lett volna, ám az ötszázezer forintos kártérítést a bíróság túlzónak találta. Az ítélet ellen
természetesen még születhet fellebbezés, mindkét oldalról.
Egy másik ügy most bonyolódik Kiskanizsán. Itt egy verekedésbe keveredett bele a kutya. Hogy hogyan? A kutya gazdája és egy másik fiatalember különböző folyadékok által táplált indulatait egymáson vezette le. Először az utcán. Itt szétválasztották őket, s a kutyatulajdonos hazament, családi háza kerítése mögött kívánt lepihenni. Ám a másik résztvevő nem hagyta annyiban, utánament. Folytatódott a verekedés, immár kapun belül. Ám közben a gazda szavára a házőrző annak védelmére kelt. Az eredmény alapos volt: a másik felet több sebből vérezve vitték haza. Másnap aztán a kutyatulajdonos magánlaksértésért, a kutya által megtépázott fiatalember pedig súlyos testi sértésért jelentene fel a másikat. Hogy a kutyahasználat mennyire tartozik bele a törvény által megszabott jogos védelem szükséges mértékébe, annak eldöntése itt is a bíróság feladata lesz.
Sz. A.
14
( KANIZSA - ~fa$eíííatéiá, )
1997. június 20.
A „tűzethalás" folytatódik
MAR SZABOLCS ES BÉKÉS MEGYÉBEN IS...
- Nem, sajnos a fertőzés terjedését nem sikerült megállítani, sőt újabb porzófajtákat támadott meg, a legértékesebbeket: a klapp- és vilmoskörtéket. Mivel nagyon meleg van, valamelyest azért csillapodott a helyzet, de ez csak egyfajta lassulását jelenti a betegség lovábbvonulásának.
- Korábban már szó volt arról, hogy a „tűzelhalásnak" nincs még igazi gyógyszere, akkor a védekezésben milyen technológiát alkalmaznak?
- A zárlat mellett az állandó fertőtlenítést, s azoknak a növényvédőszereknek a használatát, melyek csökkenthetik a pusztulást, s természetesen a drasztikus megoldásokat, a csonkítást és égetést.
- A kár ezek szerint tovább nőtt?
- Igen. Jelenleg már hatvan hektáros területről van szó, melyből 40 hektáron teljesen elpusztult a körtés - ki kellett húzni a fákat -, míg 20 hektáron kellett csonkítani a fákat. Ez óriási kár, s a legnagyobb probléma az, hogy nem állt le a baktériumok terjedése, lehet, hogy még hetekig is eltarthat. Betartjuk a fertőtlenítő eljárásokat, végezzük, sűrítjük a permetezéseket, de a szerek is egy bizonyos mennyiség után már nem alkalmazhatók. A réztartalmú anyagok lokalizálják legjobban ezt a betegséget, viszont bizonyos töménységen felül már erősen halnak - leperzselik - a gyümölcsökre is.
- Szó volt arról, hogy felveszik a Földművelésügyi Minisztériummal is a kapcsolatot, segítséget kérnek. Megtörtént?
- Kétszer jártam már az FM-ben, és az ÁPV Rt. is tájékoztatva van - a föld tulajdonosa az állam -, a Gyümölcskert Rt. bérli a területet -, s azt a visszajelzést kaptuk, hogy ha már ténylegesen felmérhetők lesznek a károk, akkor valamiféle segítséget kaphatunk. Bár ez nem forintokban, hanem más jelleggel bíró támogatás lesz Mivel nagy horderejű a kérdés, ezért már az egész szaktárca tud a katasztrófáról és a betegség terjedéséről.
- A „televízió" is többször foglalkozott már a „tűzelhalással", s két hír is fölröppent: az egyik, hogy megtalálták, szabadalmaztatni akarják a védőszerét, a másik viszont tragikusabb,
A Kanizsa újság múlt heti számában már beszámoltunk arról, hogy a Gyömőlcskert Rt. ültetvényeiben, pontosabban körtésé-ben egy eddig még gyógyíthatatlan betegség, az erwinia amylovo-ra - nálunk az országban „tűzelhalásnak" nevezték el - ütötte fel fejét és kegyetlen pusztítást indított el. A fertőzött területen a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás azonnal zárlatot rendelt el és elkezdődött a lokalizálás, a fertőtlenítés, de mindezek ellenére közel egy hét alatt elpusztult a körtés 10 százaléka, mintegy negyven hektár. - Sikerült-e megállítani a betegség terjedését, és mi a jelenlegi helyzet - tudakozódtunk az Rt. vezérigazgatójától, Sípos Gyulától
miszerint már más megyében is megjelent az erwinia amylovora.
- Mi, gyümölcstermesztéssel foglalkozók is hallottuk ezen információkat. Sajnos az elsőt nem tartjuk valószínűnek, ténylegesen nem tudunk arról, hogy a betegség gyógyszerét megtalálták volna, pedig ez egyfajta világszenzáció lenne. Végeredményben inkább arról lehet beszélni, hogy többen - a mi cégünk is - próbálkozunk különböző szerekkel, de ez hosszabb folyamatot vesz igénybe, de hatékony ellenszer még nincs. Nagyon jó lenne, ha igaz lenne, mert azonnal használatba vennénk a betegség terjedésének megállítása érdekében. A második hír viszont hozzánk is eljutott, hogy Szabolcs és Békés megyében is találtak „tüzelha-lásos" fertőzést, ami azt jelenti, hogy országos jelentőségű probléma került felszínre.
- Zala megyében máshol is jelentkezett azóta ez a betegség?
- A Zala Megyei Növényvédelmi Állomás figyeli, hogy jelentkezik-e máshol a „tűzelhalás". Tudomásom szerint eddig máshonnan még nem jelezték - ez nem jelenti százszázalékosan azt, hogy nincs - a jelenlétét. A kisebb kertekben könnyebb ellene védekezni, nálunk félő, hogy nem tudjuk megállítani mindaddig, míg az időjárás maga meg nem állítja.
- Anyagilag meddig búja még a Gyümölcskert Rt.?
- A kár nagysága fokozatosan közelít a százmilliós nagyságrendhez. Nem sok talán nincs is olyan vállalat, amely ilyen összeget ki tud védeni saját erőből, s ebben nincsenek megjelölve a később, évek múltán jelentkező károk Amíg anyagilag bírjuk védekezünk, semmiképpen nem gondolunk arra, hogy a teljes körtéstől meg kelljen válnunk, mert az nagyon nagy baj len-
ne. Mivel nincs meg Magyarországon sem a stratégia, sem a biztos védekezés módja, ezért meg kell tanulnunk ezzel a betegséggel együtt élni. A szakembereknek tanulmányozni kell a többi európai gyümölcsösöket, hogy náluk hogyan védekeznek a „tűzelhalás" ellen, hiszen pusztító erejével csupán két éve jelentkezik az országban.
- Mivel a föld bérelt terület, ezért a kár nemcsak a Gyümölcskert Rt., hanem a tulajdonosának, az államnak is kára.
- Ez egy áttételes dolog, mert valóban nem mindegy a tulajdonosnak sem, hogy egyszer csak eltűnik egy gyümölcsös, s szántóterület lesz belőle. Ugyanakkor a nagy kár bennünk ér, hiszen fizetnünk kell a földbérleti díjat, a különböző E-hiteleket is, melyeket eddig a gyümölcsös éves árbevételéből finanszíroztuk. Nem adjuk azonban fel, bizakodóak vagyunk, nem tudjuk elképzelni, hogy előbb-utóbb ne oldódjon meg ez a nagyon nagy probléma, a betegség terjedése, még akkor sem, hogy nincs meg az ellenszere. Ugyanakkor gondolkodni kell azon is, hogy az ültetvényeket pótolni kell, de ez csak a kórokozónak a területről való eltűnése után jöhet szóba. Sajnos a probléma még olyan szinten is jelentkezik, hogy a betegség elsősorban a porzó fajtákat támadja meg, „tünteti" el, tehát a jobb termés miatt ezeket a legsürgősebben pótolni kellene, a rizikó azonban érzékenységük miatt még nagyobb. Valószínű, a telepítéssel egy darabig várnunk kell, de akkor a többi fák porzás nélkül miként teremnek? Ez a tipikus 22-es csapdája, melynek nem ismerjük még a végét... - mondta befejezésül, majd gondolkodott el hosszasan a rájuk mért „csapáson" Sipos Gyula, a Gyümölcskert Rt. vezérigazgatója.
x ¦:<:::¦::¦::::¦]¦:¦]¦:¦:¦: ::::::::<<:::<<:<>::<:::::^
- Vajon hogyan látják az erwina amylovora zalai jelenlétét, a „tűzelhalás" terjedésének lehetőségét megyei szinten? - vetődött fel a kérdés, s ha már felvetődött, fel is tettük a Zala Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás igazgatójának, dr. Kala-már Józsefnek
- Naponta változik a megítélés helyzete, mivel egyszer azt hisszük hogy már lefutóban van, aztán újra nagy erővel tör fel a betegség Nagykanizsán. Sajnos az újabb rossz és megerősített hír az, hogy megjelent a szabolcsi és békési gyümölcsösökben is. Zalai szinten már az is jó eredmény, hogy „kerítésen belül", tehát a zalasárszegi és bánfapusztai körlésen belül maradt a kórokozó.
- A megye más területéről ezek szerint nem jelentették a betegség jelenlétét?
- Érkeztek bejelentések, s azonnal elvégeztük a helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat is, de az eredmény valamennyi bejelentésnél nemleges volt.
- Tudnak-e önök segíteni, s ha igen, akkor hogyan a Gyümölcskert Rt-nek?
- Jelen pillanatban, amit segíteni tudtunk az, hogy azonnal elrendeltük a zárlatot, a szabályok szigorú betartását, a fertőtlenítést és az első permetezéshez szert nyújtottunk. Szakmailag, amit ismerünk a betegségről, azt továbbadjuk. Ugyanakkor felhívtuk, felhívjuk minden gazda figyelmét, hogy óvja a kertjét, és figyelje, kezelje, mert ez a betegség óriási pusztításra képes. Ott is be kell tartani szigorúan az előírásokat, ahol nem jelent meg, mert a megelőzés olcsóbb, mint a gyógyítás kísérlete.
- Zala megyétől függetlenül jelent meg másik két megyében, Szabolcsban és Békésben is, országos jellegű problémaként a „tűzelhalás"?
- Igen, ezért bár félve, de ki lehet mondani, hogy lia nem változik kedvezőbbé a dolog, akkor akár katasztrofálissá is válhat a helyzet. Akkor döbben csak rá az ember a „tűzelhalás" súlyosságára és nagyságára, ha a bőrén érzi- - zárta gondolatait a Növényvédelmi Állomás igazgatója.
Deregi László
1997. június20. ( KANIZSA - PotÚtfá, ) 15
Két keréken a Bermudákra
Nagykanizsán a világjáró biciklista
Különös vendége volt a minap az olajosok Zárda utcai munkásszállójának. Néhány napig itt gyűjtött erót és némi útravalót Zsigmondi Gábor, a világjáró biciklista (képünkön). Mielőtt belesüppednénk a hall kényelmes bőrfoteljeibe, újságcikkek tucatjai, fényképekkel tömött albumok, névjegykártyák százai kerülnek az asztalra. Ennyi információ után már nehéz volt újat kérdezni, ezért maradt a hagyományos kezdés.
- Köszönjük, hogy a Kanizsát választotta bemutatkozásként.
- Nálam mindig szívesen látott vendég az újság, tévé, rádió. Az eredmény eddig több mint hétszáz újságcikk és a leadott hatszáz rádió- és tévériport. Nos! Kisvárdán születtem, és most negyvenkilenc éves vagyok. Amolyan művész embernek tartom magam. Jó pár évig dolgoztam múzeumban, de voltam egy irodagép vállalatnál, és vasutas is négy évig, mint mozdonyvezető. Politikai okok miatt hagytam el az országot ezerkilencszázhetvenötben, és kilenc évig éltem menekültként Franciaországban. Sokat nélkülöztem, napokig éheztem, nem volt egy leányálom - mint hiszik. Itt kezdődött igazi mehetnékem, persze először csak vonattal, hajóval. Mivel ezek inkább határozott úticélhoz kötik az embert, nem is volt igazán érdekes. Sok vándorlás után így kerültem ezerkilencszáznyolcvannégyben Olaszországba, a biciklisek városába, Pármába. Egy borbélymesternél voltam három hónapig. Hiába akartam dolgozni, ottmaradni, a tartózkodási engedély csak addig szólt. Aztán ő ajánlotta a kerékpárt, mondván, az állandó szereplés a tévében, rádióban, újságokban, adnak majd némi megélhetést. Ment is jól ezerkilencszáznyolcvanhétig, utána kezdtek csappanni az adományok.
- Közben merre és mennyit kerekezett a világban?
- Olaszország után következett több évig Svájc, aztán a nevezetesebbek közül Ausztria, az akkori Jugoszlávia, de vissszatérőben jártam Franciaországban is. Eljutottam Portugáliába, aztán Svédországba is. Görögországban ke-
rekeztem egyszer napi kétszázötven kilométert, és Norvégiában a világos éjszakák egyikén száznyolcvan kilométert. Közben vissza-visszatérek, itthon kerekezek szerte hazánkban. Az összesítés eddig huszonhárom ország, százharmincezer kilométerrel.
- Járgányával az országutak rózsaszínű párducaként is emlegették.
- Mert a bicajom most is rózsaszínű, és korábban a teljes felszerelésem is az volt. A mostani gépem egyébként már a negyedik, saját tervezésű, kör alakú, kombinált kormánnyal, teleszkópokkal, többsebességes áttétellel. A csomagtartók, a speciális váz rajtam kívül még ötven kilós csomagot kell, hogy elbírjanak. A felszere-
Fötó: Tóth Ftwut
léshez tartozott még néhány műszer is, magasságmérő, hőmérő, nedvesség- és páratartalom-mérő a jegesedés megfigyeléséhez. Jó részük tönkrement, költeni kellene rá. A szükséges holmikról csak annyit, jó pár óráig tart, amikor használat után összepakolok.
- A pólóján „Mistery of Bermuda" felirat. Jelent-e ez valamit?
- Valamilyen belső hang azt súgja, fel kell fedeznem valamit. Mindig érdekelt a titokzatos Bermuda-háromszög, rengeteget olvastam róla, oda szeretnék még eljutni. Ehhez terveztem már a pólómat a képpel, és magyarra fordítva a „Bermuda titka" felirattal.
- Magányosnak érzi magát?
- Nem. Velem vannak rongy
kabalababáim, számszerint heten. Részben találtam, és vettem őket. Ha éjszaka a szabadban lepihenek, körberakom magam velük, és szinte melegítenek. Az országúton sem vagyok egyedül. Integetnek, üdvözölnek, rámdudálnak, ha tolom a kerékpárt megcsodálnak, fotóznak, videóznak. Itthon közelebbi kapcsolatom volt egy szép ceglédi hölggyel, de miatta másodszor hagytam el az országot. A szerelmi csalódás jó arra, hogy az ember világgá menjen. Nemrég Dombóváron egy boltban találtam rá egy kedves, szőke, hosszú hajú hölgyre - a főnök helyett -, és ha ő úgy akarná, végleg itthon maradnék Bermuda vagy Dombóvár? - ez is lehet a kérdés.
- Volt-e különös esete barangolásai során?
- Igen, éppen hazai utamon. Körülbelül három évvel ezelőtt útközben egy belső hang azt súgta nekem: Szállja le azonnal a bicikliről és told! Ez mentette meg az életem. A vonatnak rohant egy kamion, és az elém vágódott. Ha a kerékpáron ülök, akkor ott mentem végem van.
Elfogytak a kérdések, de a magnó csak nyelte tovább a világjáró kerekező megannyi élményét, hétköznapi dolgait. Állandó biztos jövedelme csak a rokkantnyugdíj . A többi a segítség innen-onnan, a vállalkozóktól a plébániákig. Szívesen tartana előadásokat az iskolákban, de nem nagyon igénylik. Az adomány is egyre csappan - mint mondja - már az első mozdulatnál kiderül, segítenek-e vagy sem. Munkanélküli, hajléktalan világcsavargó, s néha úgy tűnik, mintha ezt irigyelnék. Kinek jó ez? - nem kérdezik, inkább küldik ide-oda. Az utolsó világjáró kerékpáros - gyakran említi befejezésül, hiszen hasonlóval mostanában nem találkozott. Rózsaszín kerékpárja sem a régi, költeni kellene rá vagy tízezret. A hajdani csodás visszapillantó tükrök, dudák helyett óriási lakatok „díszítik". Hja\' változott a világ.
Tóth Ferenc
KANIZSA - %e«te, J 1997. június 20.
LAMMAS TroE
16
Amikor ír népzenét hallunk, vagy hallgatunk, akaratlanul is felsejlik a rejtelmes, titokzatos hangulatú kelta mondavilág, a varázslatos tündérregék és a híres Ossian-mondakör... Ha esténként Írországban, a csodás „Smaragd-szigeten" egy ír társaság parázsló tőzegtűz mellett üldögél, még mindig a druidák szelleme lengi körül a tájat. A gondolatok csapongnak: a sötét éjszakába nézve az őslakó szörny fomoriak vélt árnya tölti el borzongással a beszélgetőket. A másik pillanatban a tűz lángjaiban vibrálva elevenedik meg a dicsőséges Kuhulin, elűzve a félelmet. A süvítő szélben - halfaként sírva - a bárdok gyönyörű, ősi melódiái hallatszanak... Az ír népzene visszavezet bennünket a múltba, s hangzásvilága idézi fel azt a csodát, amit hallgatása közben átélünk.
A Batthyány Lajos Gimnázium angolnyelv tanárával, Molnár Leventével beszélgettünk, aki az ír és skót népzenét játszó Lammas Tide együttes alapítója és vezetője.
- Hogyan találkoztál az ír és skót népzenével, és mi volt az a hatás, ami a zenekar létrehozására inspirált?
- A legelső impulzus, amely rám a legnagyobb hatást tette, egy három évvel ezelőtti élmény volt. Jöttem be a városba biciklivel, és a Vár utcán találkoztam két sráccal, akik stoppoltak a Coca-Cola gyár előtt egy gitárral és egy üveg sörrel a kezükben. Gondoltam, biztos a Hobo koncertre mennek. Mivel én is sokat stoppoltam, segíteni akartam rajtuk. Odamentem, és mondtam, nem itt kellene stoppolni, mert innen mindenki Kiskanizsára megy: Ok mondták: „Sorry, we are not Hungárián. We are Scottish. " (Mi nem magyarok, skótok vagyunk.) Felajánlottam, hogy aludjanak nálam. Zágrábba mentek volna, s mivel belátták, hogy aznap már lehetetlen eljutniuk oda, így ráálltak a dologra Alvás helyett átbeszélgettük és átzenéltük az éjszakát. Kiderült, hogy vándor utcazenészek. Nem gyűjtenek pénzt, nincs állandó lakhelyük, állásuk. Nyaranta járják a világot Kanadától Csehországig. Ha elfogy a pénzük, zenélnek Tehát az első pillantás a valós életformájukat tükrözte, ők valóban így élnek. Jó zenét csináltak. Igazából nem eredeti ír és skót népzenét, hanem saját szerzeményeket, de nagyon lehetett érezni azt a bizonyos kelta hangzást, ami különlegességével, újszerűségével megfogott engem. Másnap bevittem őket egy angol órára. Beszélgettek énekeltek, és
itt hagytak egy kazettát, amit ők készítettek Ezek voltak az első számok, amik nyelvoktatás céljából szerepeltek az órákon. Megtetszett a gyerekeknek. Ebből nőtt ki, ilyen spontán módon az együttes, hisz nem terveztem, hogy zenekart hozok létre, ők ihlettek meg először, de nemcsak engem, hanem talán az egész társaságot. Elkezdtük tudatosan feltérképezni az ír és skót népzenét. Megfogott a sokrétűsége. Sok hangszerrel játszanak, érdekes hangszerekkel.
- Mit jelent az együttes neve, a Lammas Tide, takar-e valami érdekességet, és miért erre esett a választásotok?
- Igen, van mélyebb jelentése. A „Tide" fordítása „dagály", de más szókapcsolatokban is használatos, az év naptári periódusainak megnevezésére. A Lammas Tide az augusztus végi napok, hetek megjelölésére szolgál. Ekkor történt a régi patriarchális rendszerben a földbérletek megújítása, a szolgalegények gazdaváltása és a betakarítás ideje. Tehát ez egy fordulópont volt az évben. Sok munkával művelték a földet és keveset takarítottak be, ugyanakkor nagyon tudtak örülni a kevésnek is. A vidámságot fejezi ki a név, a kevésnek is örülni tudást. Két nappal a betakarítás után a keresztutaknál nagy táncmulatságokat rendeztek Azért választottuk nevünknek Lammas Tide-ot, mert minket a zene vidámsága fogott meg.
- Tudjuk, hogy a 20. sz. elejéig az fr népzenét a hárfások művészete jelentette. Ezek többnyire hangszeres darabok voltak. A századforduló után kezdték kutatni a népzenét. Az Amerikába kivándorolt hegedűsöktől a már angol nyelvű népdalokat sikerült meg-
menteni, ugyanakkor Írország nyugati részén még leltek fel kelta nyelven szóló darabokat is. A repertoárban mindhárom műfaj szerepel, vagy az angol nyelvű dalok dominálnak?
- Nagyon örülök a kérdésnek. Amit a legjobban kedvelnek az emberek, azok az úgynevezett „kocsmadalok", hiszen ezek a legvidámabbak. Ugyanakkor mi szeretjük a régebbi stílusú balladákat is, amelyek általában a halálon túli szerelemről szólnak. Sokszor történik hogy visszajön a fiú vagy a lány, a másik pedig elvágyódik, és utána megy a sírba, ahol végre egymásra találnak. Mostanában az instrumentális zene irányába indultunk el. Sajnos nem áll rendelkezésünkre minden olyan hangszer, ami az ír és skót népzenét jellemzi. Ezért a legtöbb számot saját magunk hangszereljük. Ebben a pillanatban van hegedű, ír bádogfurulya, hagyományos furulya, mandolin, cselló, dob és gitár. Viszont a későbbiekben szeretnénk beszerezni ír dobot és dudát. Az utóbbi teljesen eltér a skót dudától. Megvan az a különlegessége, hogy a kísérő szólam is tud hangot, s ezzel harmóniát váltani. Egyébként skót dalokat is játszunk - katonadalt, munkadalokat -, hisz a kelta hangzás itt is fellelhető. Minden nótát angol nyelven éneklünk a kelta nyelvtudás hiányában, persze álmaink és vágyaink vannak
- Mikor alakultatok és hol voltak fellépéseitek?
- Formálisan most vagyunk egy évesek. A zenekar tizenkét tagú, Földi Gábor (hegedű), Olasz Nóra (cselló), Takács Bálint (furulya, harmonika), Peti Balázs (gitár, mandolin, dob), Kaszper Dá-
niel (furulya, vokál). Szegedi Vera, Benke Andrea, Lukjanov Vera. Purbus Renáta, Marton Barbara, Bernáth Ildikó (vokál), Molnár Levente (gitár, mandolin). 1996. április első felében léptünk fel a Batthyány-gimnáziumban. a „fordított" napon. Még aznap kimentünk az utcára is zenélni. Játszottunk Keszthelyen, Baján, és többször meghívtak minket a nagykanizsai Belfast Pub-ba. A legnagyobb támogatást a Móricz Zsigmond Művelődési Ház adta, koncert- és próbalehetőség formájában. Mondhatom, hogy valódi otthonra leltünk ott.
- Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy az ír népzene sokkal nagyobb népszerűséget vívott ki magának hazánkban, mint a szomszéd népek zenéje? Miben van a varázsa e műfajnak?
- Valószínű, azért kedvelt ez a stílus, mert ritmikailag egyszerűbb, könnyebben emészthetőbb az említettekhez képest, és valahol ez az alapja a modern zenének. Rengeteg híres művész felhasználja a jellegzetes motívumait, hangszereit. Úgy gondolom, ebben rejlik népszerűségének a titka.
- Úgy tudom, hogy több végzős diák játszik az együttesben. Esetleges kiválásuk okoz-e gondot, van-e utánpótlás? Mit terveztek a jövővel kapcsolatosan?
- Először az első kérdés. Valóban vannak végzős tanulók a zenekarban, ők megígérték, hogy visszajönnek. Másfelől pedig sok a jelentkező, így az utánpótlással nem lesz gondunk S a jövő? Szeretnénk fejlődni, továbblépni. Elsődleges céljaink közé tartozik a zenén keresztül a varázslatos kelta világ megismertetése. Habár ír és skót népzenét játszunk, nem vagyunk ír mániásak. Az a nagyon jó a dologban, hogy soha nem lehetünk írek, bármennyire is jó lenne annak lenni. Természetesen tagadhatatlan a kötődés a népzenéjükhöz, de mi minden szép zenét kedvelünk. Ebből adódóan szervezni fogunk egy koncertet „a daL mesterei" címmel, ahol a francia reneszánsztól a Beatles-ig sokféle zenét hallhat majd a közönség. Tervezzük egy táncház létrehozását. Már tudunk egy skót és két ír táncot, ami kezdésnek nem rossz. Vannak meghívásaink. Többek között szeptemberben lesz egy, fellépésünk az ismert pesti MEZ-klubban... Az elmondottak alapján, azt hiszem, bíznom kell a sikeres folytatásban.
_Mészáros Bálint
MNGBEN
A BUNYÓSOK
1997. június 20.
Hetven évvel ezelőtt az akkori NTE pályán (ma Thury-pálya) fővárosi boxolók bemutató mérkőzésével kezdte meg a térhódítását a kanizsai ökölvívás. Az akkor működd négy sportegyesület, az NTE, NVTE, Zrínyi és a tömegsport bázissal rendelkező Levente Egyesület közül az utóbbiban hozták létre az ökölvívó szakosztályt. Három évvel később a helyőrségben, az akkori hatodik honvéd gyalogezrednél, a második és harmadik zászlóaljnál volt nyilvános bemutató, sőt a kanizsai bunyósok közül a harmadik hadtest-bajnokságon szerepelt Krakkauer (Kárpáti) Géza, Sipos (Lausch) István, Vass János, Somogyi Benő, Mózer Gábor és Hinterser László. Az 1930-as évek közepétől Sipos István edző vezetésével és Bremser Gusztáv őrnagy bábáskodásával beindult a nagyüzem.
A kanizsai bunyósok sorra érték el a sikereket a csapatbajnokságban, egyéni versenyeken, a vidék- és országos bajnokságon ifjúsági és felnőtt korcsoportban egyaránt, köztük a le-ventés Levig Gyula, Parti József, Rácz Imre, Szenta János, Ács József, Büki Tibor, a zrínyis Németh I. József. A II. világháborúban több versenyző elesett, eltűnt, rokkant lett s ezzel lezárult egy eredményes időszak.
Az NVTE-nél 1946-ban, a MAORI\' SE-nél egy évvel később hozták létre a szakosztályt, majd az olajosokhoz kerültek a vasutasok. 1949-ben magyar bajnok lett a MAORT ifjúsági csapata, Pápai és Birkás magyar bajnok. Egy évvel később ezüstérmes lett az Olaj s ezzel NB l-es, ám a szakági átszervezés miatt az országos bányász szakszervezeti válogatottba csak ritkán kerültek be a súlycsoportokban legjobb kanizsaiak.
Néhány válságos év után ismét beindult a kedvelt csapatbajnokság, a Bányász megnyerte a területit és másodosztályú lett. 1964-ben a bunyósok a Dózsa sportkörhöz kerültek, majd három évvel később a Vasút vette át a másodosztályban szereplő csapatot. Újabb törést hozott az 1972-es év, amikor meg-
szüntették a csb-rendszert. A varázs megszűnt, a Németh, Tóth, Szekszárdi, Bedi, Salamon, Baranyai, Senkó, Ud-vardy utódok többségében a Thury, Birkás Kupán, emlékversenyen, egyéni bajnokságokon jeleskedtek. Aztán elfogyott a bázis, a tehetségek másutt folytatták. Közel tíz év csendélet következett, az egykor rendkívül sikeres szakág megszűnt a városban...
- A vasutasoknál sikeresen folyt a szakági tevékenység, fiatal társaimmal együtt sok sikert értünk el az országos korcsoportos bajnokságokon is. Aztán jöttek a gazdasági változások a sportra, s így az ökölvívásra is egyre kevesebb jutott. Nagy bánatunkra megszüntették a szakágat, de a tétlenséget, a mellőzöttséget mi már nem tudtuk elviselni. Mivel a felelős szervek, vezetők semmit sem tettek, így mi voltunk kénytelenek lépni és öntevékenyen létrehoztuk a Kanizsa Box Klubot -kezdte Korpics Miklós vezetőedző, az egykori sikeres bunyós.
- Korábban már voltak kezdeményezések a szakág beindítására?
- Igen. Úgy tudom, hogy az ugyancsak sikeres bunyósok, köztük Salamon László, Kővári Pisti és Baranyai Jani is tett kísérletet a .Jeltámadásra" már három évvel ezelőtt, ám a dolog akkor nem jött össze.
- A box-klub sikeres bemutatkozását! mivel magyarázza?
- A szponzorok, a szülők, a gyerekek jó hozzáállásával. Az elkötelezett vállalkozók segítenek, ám a felelős szervek nem álltak mellénk holott szerintem nem mi vagyunk a szakágért, a város ökölvívó sportjáért a felelősek Nos, ezt az is jelzi, hogy tényleg magunkra hagytak bennünket, tavaly az önkormányzati sporttámogatásból semmit sem kaptunk.
- Mit terveznek?
- A közelmúltban tartott kibővített szakosztályvezetői és szponzori megbeszélésen az öntevékeny elkötelezettek számos kérdésben egyeztettek feladatokat jelöltünk meg. Mi, a hátteresek a szakágért felelősséget érzők a ringben tudják feladatukat és nagyon reméljük, hogy a vezetők is támogatják a szakágat. Elmegyünk a városi vezetéshez, hiszen anyagi háttér nélkül ezt a sportot sem lehet csinálni. Bizakodunk és természetesen dolgozunk.
- Kik segítik ma az ökölvívás feltámadását?
- Szerencsére egyre többen felsorakoztak a szakág mellé. A Vécsey iskola maximálisan mellettünk van, a klubelnök Hege Iván (Dusil Kft. ügyvezető), a Draskovics barkácsbolt, Dolmányos üzletlánc, Varga gumiszaküzlet, Kondricz pékség, Tandem autókereskedés, a Pepsi Cola és több vállalkozó is felelősséget érez, hogy működjünk érjünk el minél szebb eredményeket. Természetesen ott vannak a versenyzői befizetések, a havi hétszázezer forintos tagdíjak
- Melyek a főbb idei tervek?
- Sokrétű a mi cselekvési programunk, amit közösen dolgoztunk ki a klubelnökkel és a szakmai segítőtárs Varga István edzővel, az ugyancsak sikeres bunyóssal. Előtérbe kerül a felkészülés a csapatbajnoki rendszerre történő átállásra, hiszen a hírek szerint ősztől végre beindul az egykor igen eredményes bajnoki rendszer. Mindent ennek no és az országos egyéni bajnokságra való felkészülésnek szentelünk. Ugyanakkor tervezzük a Kanizsa Kupa, a Birkás emlékverseny, a Sipos emlékverseny beindítását, hiszen a sikeres múlt, a nagyszerű versenyző és szakvezető emlékének adózni kell, akik sokat tettek a város minőségi ökölvívó sportjáért. Az emlékeket, az értékeket őrizni kell.
- Hány versenyzővel dolgoznak?
- Több mint harminc versenyzője van az egyesületnek akik rendkívül lelkesen, jó hozzáállással, keményen vesznek részt a munkában. A legnépesebb mezőnyt a felnőttek alkotják de szép számmal vannak ifjúsági- és serdülő bunyósok is, sőt négy női versenyzővel is rendelkezünk
- Sorozatban vívják a meghívásos mérkőzéseket!
- A heti három edzés, a nagy munka mellett kellene a megmérettetést szolgáló meghívásos csb-mérkőzések. Szerencsére nem csak nálunk éleződik a szakág, hanem több Baranya és Vas megyei klubban is, s így aztán élünk a lehetőségekkel, hogy velünk rendszeresen találkozunk. Ugyanis kellenek a mérkőzés-számok, és eredmények amik után lehet menni feljebb. Az elvégzett munka mérője az eredmény, s ebben a gyerekek fokozatos fejlődésről tesznek tanúbizonyságot, ami bíztató az őszi nagy sorozatok előtt.
- Kik a legsikeresebbek?
- A korszakos változáshoz a versenyzői gárda folyamatosan alakul ki. Hitem szerint ez nő is, hiszen tervezzük a toborzókat, az utánpótlás nevelés fokozását, új tehetségek felkutatását. Ez segíti, hogy reményem szerint egyre több kanizsai bunyós ott lesz a hajrában, eredményeikkel elősegítik hogy a klub reflektorfénybe kerül. Nos, a női mezőnyben Vadasfali Anita, a ftúknál-férfiaknál a serdülő Szekeres László, Kelemen Gergő, Szűcs Dávid, az ifjúsági Lepsényi Zoltán, Kövesi Attila, Török Krisztián, a felnőtt Balogh Szilárd, Horváth Attila, Kucsebár Zsolt, Szabó László és Orsós István bemutatkozásától sokat várok az országos korosztályos bajnokságon, akik bizonyíthatják, hogy új korszak kezdődött el a város minőségi ökölvívó sportjában.
_Balogh Antal
18
KANIZSA - 7K<x
\\997. június
HOGY MIK VANNAK...?
A HIMNUSZ AZ HIMNUSZ
Ha az USA-ban valaki egy sportesemény elején elénekli a nemzeti himnuszt, és elvéti, legfeljebb némi zavar, és a közönség ellenszenve kíséri. Más a helyzet Mexikóban, ahol a jelek szerint nagyobb a himnusz becsülete. Jor-ge Muniz egy bokszmérkőzés előtt énekelte el a himnuszt, ám néhány szót eltévesztett a szövegben. Vétségéért egymillió pezetára (400 dollárra) büntették a nemzeti szimbólumokkal szembeni tiszteletlenségért.
HOMOK A SZÉLBEN
Az afrikai szavannán átsüvítő vad, fonó szelek felkavarják a homokot, és magukkal hurcolják nyugatra, akár több ezer kilométerre is, A tudósok szerint a por-özön 1 legalább olyan kíméletlen üzenetet hordoz, mint a dzsungel törvénye: Afrika halált hozó szélviharai az életet jelentik az Atlanti-óceánnak és az amerikai kontinens földje és növényzete számára is. A por tonnaszám hul az óceánba, a tudósok feltételezése sze-
rint ezzel pótolja a természet az óceáni élet .számára is nélkülözhetetlen ásványi anyagokat. A kutatók csak az utóbbi években kezdték felismerni az afrikai homok vándorlásának jelentőségét. Floridában ettől változik a Földet érő sugárzás szintje, és így alakul ki a Karib-szigetek talajszintje is. Az Amazonas őseidéiben kimutatták, hogy az Afrikából odaszálló por-rétegek dúsítják az ottani, tápanyagban szegény altalajt.
CSAK LASSAN A LYUKASZTÁSSAL
Ma mind többen fordulnak orvoshoz testrészeik ék.szerviselés okán való kilyukasztása miatt fellépő fertőzéseikkel. Nagyon gyakran előfordul, hogy a beavatkozás elvégzéséhez használt eszközök nem sterilek, így fennáll az AIDS veszélye, és á fertőző májgyulladásé is. Ha a lyukasztást nem megfelelően képzett szakember végzi\', előfordulhat az is, hogy lágyrész helyet porcot lyukasztanak át, amely komoly problémákhoz vezethet. Az orvosok azt javasolják, legyen bármilyen testékszer elhelyezéséről szó, mindenképpen érdemes egészségügyi
szakemberre bízni azt. Bárhogy hódít is ez a divat a szakemberek azt javasolják, a kisgyermekekre a lehető legkevesebb ékszert aggassanak a szülők, hiszen ők vannak a leginkább kitéve annak a veszélynek, hogy ékeiket társaik, vagy akár maguk kiszaggatják.
KANYARÓ ELLEN VITAMIN
Korábbi vizsgálati eredmények áttekintése alapján amerikai orvosok megállapították, hogy az A-vitamin kedvező hatást gyakorol a fertőző betegségekre, így a kanyaróra is. Az orvosok arra a következtetésre jutottak, ha a fejlődő világ gyermekei A-vitamint kaphatnának, harmadával lenne csökkenthető a gyermekkori halálozás, és a kórházban kezelt kanyarósok is jobban gyógyulnának.
HEGEK NÉLKÜL
A tudósok évek óta kutatják, hogyan születhet a magzat heg-mentesen, ha a fogamzás utáni ötödik hónapon belül műtéti beavatkozást végeznek rajta. Az embrionális sebgyógyulás molekuláris mechanizmusát vizsgálva az angliai Manchester Egyetem kuta-
tói kimutatták, hogy egy fehérje erősen serkenti a hegszövet képződését. Patkánykísérletek során erősen gátolták ennek a fehérjének a működését, így sikerült segíteni a hegmentes gyógyulást. Már folyamatban vannak a humán kísérletek is, ha sikerülnek, lesz mód arra, hogy megelőzzék a születési rendellenességekből, a császármetszésből, a plasztikai műtétek, és a daganateltávolítás után jelentkező hegképződést. Az orvosok azt remélik, hogy az eljárás\'az égési és egyéb baleseteknél is alkalmazható lesz.
PAKICETUS
Pakisztánban amerikai paleontológusok olyan őskori leletekre bukkantak, amelyek a hiányzó láncszemet képviselhetik az ötvenmillió évvel ezelőtt élt szárazföldi és folyami bálnák között. Az ős-kövületek genetikai vizsgálata során bizonyossá vált, hogy a ma élő bálnák legközelebbi rokonai a szarvas, a tehén, a sertés, a zsiráf és a páros ujjú patások. A leletek: fül- és állakapocscsontok, egy farkaskutya nagyságú állat maradványai.
\' nicholas raw mega\'llapi\'ta\'sa olva&ható a jelzett SOROKfcAN EUR. FŐVA\'-RŰs (erede TI i\'ra\'S) egyetemi kar ve-ze-TŐJE művészi ALKOT a\'s ... Regi a ZÖLD bankjegy nyakmelegítő befolya\'s ma\'lta, thaiföld autójele pXholy -san van! > V 1 keresztül-gördülő
ülés kezdete! öreg EGYnemű &et iskolai foglalk. borsod m. község osztrXk Z. szerző
sürget rémla\'ta\'s
arannyal A\'t SZŐTT SELYEMszövet 2,\\ > V V V V V V V V N
NAGY TESTŰ KUTYA * )
uralma ala\' hajt MEGBÍZHATATLAN
L lanta\'n v él.ta\'V-irat6an tej jelzője lehet
azonban ke\'tségre Von
egykori sportveZETŐ (a\'rpa\'d) > V pécsi ... sport EGY. V > hímet magazin > levegőben törté nő átfordul a\'s
duplán: dobféle macskafajta
kötőszó > női n^V d.tOli va\'Ros V ozmium > V ma\'jus idusa! > telefon-ta\'rs V
POSZME\'h indiai pálinka va\'rmegye vezetó\'je
ALKOTA\'S, fordítva > v szolmi7. HANG V > erkölcsi megtisztul A\'s mitesszer > V V ...TAYLoR > v
e.-némkt va\'ROS német női név
taírsas es2em-IsZOM > V V FRANCIA ¦szYne\'sz (jean) > ciprusi görög szervezet V >
üt SOK p.E tűi
r kXve*! > v török AUToJEL > Gondoz > V tova >
a talaj irXnya\'ra SPIELBERG FILMJE
estefele! káté!
pa\'rn a huzat anyaga > I V v gyümölcsös * V V
az Éjszak a\'b an (f sinatra GALA) rílív!
V V regi >
Beküldési határidő: 1997. június 27.
Lapunk 23. szániában megjelent keresztrejtvény lielves megfejtése:
Mi oldjuk meg n feladatokat. és a tanító néni kap érte fizetést.
A ííursiiljistítl Abos Imre. Fitos Ignáeziie, Lcvíuzky Ágota, Ne-
mesfalvi Tibor, Sóniczek Tünde olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap díjfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
felismerés
HOROSZKÓP
A 26. HÉTRE
1997. június 2«.
KANIZSA - Tfax
Evangélikus lelkész és nagyon tettrekész egyéniség. Gyakran találkozunk nevével, munkájával.
Nagykanizsa finn testvérvárosába, Saaloba rövidesen, még júniusban indul egy csoport viszonozni a látogatást a gyülekezetükben. Családoknál lesz az elszállásolás, s ismerkedés a finn élettel, az északi rokon néppel. Már több év óta él ez a kapcsolat. A templom renoválásához anyagilag is hozzájárultak ők is. Finnül csak kevesen beszélünk. A külföldi nyelvek közül inkább az angolt
DEME DÁVID
Ikrek havában született
beszélik, de a zene nyelve közös. Finn kórus az evangélikus templomban is énekelt.
Június 22-én vasárnap rádiós istentisztelet lesz a Kossuth Rádióban délelőtt 10.05 órakor a nagykanizsai templomból.
Az énekkar is készül J. S. Bach. Szokolay Sándor és H. L. Hassler művek szerepelnek majd.
Ifjúsággal, családokkal, egyházakkal, közélettel való eleven kapcsolat, utazások, rendezvények zenei élet ápolása, sokfelé ágazó szolgálat jellemzi Deme Dávidot.
Felesége, a szintén lelkész Démoné Smidélinn Katalin költő, műfordító is. Nagyon szép versét mutatta, amely ,i Credo Fvangélikus Műhely 1997-es 1-2. számában olvasható. Chagall kiállításának megtekintése ihlette Münchenben 1992-ben. Legkisebb lányával, Julikával viszont az országot járó mackókiállítást nézték meg a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Virágok, irodalom, zene, képzőművészet, család - négy gyermekük van, s mindegyik más egyéniség - fogad otthonukban.
Sok egyházi lapban publikál Deme Dávid és felesége is.
„Erős vár a mi Istenünk" köszöntéssel bocsát utunkra Deme Dávid, akire még sok feladat vár.
A VICC POÉNJA
BENNLAKÁSOS TAN-UGVI INTÉZMÉNY,
RÉGIES SZÓVAL
NEMET ÉNEKESNŐ
becézett mih/ly
IRo
(ENDRE)
RAKAMAZ HATA\'RAI !
SPANVOL AUTÓJEL
KA\'LIUM,
BÓR,
KÉN
LÓNÉV
ILYEN
BAL IS VAN
K
PÁSZTORKUTYA
sampras
SPORTJA
WROCLAW FOLYÓJA
ZENEKAR JELZŐJE
ANGOL FÉRFINÉV
IZZÓ-HA\'RKA
CSEH ERE DETŰ TA\'NC
BÚCSÚSZÓ
ELLENBEN
LÓ&ETEG-SÉG
LAPOT MEG JELENTET
-v—
LELKÉSZ
Mores része!
RÓMAI 1050
FED, »0-RIT
TANULÓ VEZETŐ
SZÉN ÉS NITROOÍN -V-
KÖZÉPKOR !
4z4is MÉTERES FUTÓVERSENY
AZONBAN
D
SPORTESZKÖZ
- Jean, menjünk a pályaudvarra!
- Ma, uram? Hiszen a sógora csak holnap érkezik. (Válasz a rejtvényben).
Beküldési határidő: 1997. június 27.
Lapunk 23. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Vadkacsa.
A sorsoláson Bíró Franciska, Csirkés András, Földi Márk, Kocsis Piroska, Xsánihéki /sombor olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
ÜT
h «i ne ni
Kos: III. 2I-IV. 20.
Hamarosan remek Üzleti ajánlattal áll eléd az Oroszlán. Szavait fontold meg, meri jó partnerre találsz benne. Különösen, ha kardinális kérdésekben igazai adsz neki.
Bika: IV. 21-V. 20.
Rád vár az a hálátlan feladat, hogy elsimítsd az újabh családi viszályokat. Ezúttal ne a vérző szülői szív vezessen, . józan ész.
V. 21-VI. 21.
A régi szép időkre emlékeztető randevúd a rossz filmet leszámítva tökéletesre sikerül, ha\' önmagadal adod. Ne félj, ez a legjobb formád.
Rák: VI. 22-VII. 22. M»<iir*v Elértél arra a szintre, mikor Ept^Rj az autodidakta ismeretelsajá-[juKnU Mát már nem elég. Ne kéresd M^flJfl magad. Van benned valami becsvágy, hogy most már könnyen boldogulsz.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Egy veszélyes játéknak vége és most újabba folysz hele szinte észrevétlenül. Némely vágyakat jó kiélni, de te most olyan tiszta tűzzel játszol, mely könnyen megperzselhet.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Kevesebb titkolózás, több nyílt szó nem vezetett volna
Íi^ ennyi félreértéshez. Ne kö -íll vesd el azt a szarvashibát, hogy u hírhozóra lősz, hiszen nem ellenséged.
IX. 24-X. 23.
Ilyentájt ugyan felpezsdülnek a hormonok, ám párod ezzel indokkal \' sem érdemli, hogy te félrekacsintgass. Mérlegelj, légy hű lényegedhez.
Skorpió: X. 24-X1. 22.
Téged nem fenyeget az a veszély, hogy több nap, mint nőst már
¦K^m ideje lenne a világ egyéb dolgait is élvezned, ha hosszú életű akarsz lenni.
Mérleg:
Nyilas:
XI. 23-XII. 22.
Meleg is van. a Nap is sokáig időz az égen. Kapj hál az alkalmon, és végezd be immár évek óta félbemaradt munkádat Van, aki élete végéig hálás lenne ezért.
Bak: XII. 23-1. 20.
JR&ü A szerelem szép dolog, ám wsm önmagunk teljes feladása és személyiségünk elhagyása egy despota szeszélyei szerint értelmetlen. Ám, ha mazochista vagy, senkinek se lehet kifogása ez ellen.
Vízöntő: 1. 21-11. 20.
A hobbiból ápolt kiskert végre meghálálja a gondoskodást, jólesfí büszkeséggel tóit el kezed munkájának gyümölcse. Más téren is sikerélmény var a közeljövőben.
Halak: II. 21-111. 20.
I- héten is késni látszik anya-Wáfy/m i\'i helyzeted fordulatszerű . 7Ljl¦ megizmosodása. Váratni is UeZBU fog magára, egészen tartós pihenésed megkezdéséig.
20 KANIZSA - "KuUyxou Tte ]
1997. júniu s 20.
Bennszülött kanizsai
DR. NÉMETH GYÖRGYI
„Bennszülött" nagykanizsai vagyok - itt jártam óvodába, általános iskolába, gimnáziumba. Csupán az egyetem évei alatt éltem időszakosan Pécs városában, de ügyvédjelölti joggyakorlatomat már szintén Nagykanizsán kezdtem. Sokat rosszalkodó óvodás, eleven általános iskolás voltam - az általános iskolában akkor igénybevehető minden fenyítő eszköz és módszer alkalmazásra került velem szemben. Ha órán szükség nélkül sokat beszéltem, akkor a szünetben a nyakamba kQtöttek egy bosszú, kitömött, piros posztó nyelvet, és úgy kellett kimennem az udvarra több száz gyerek közé. Naftáién ezt még csak eltakarta a sál és a kabát, de el lebet képzelni a n«»>kabát nélküli évszakokat. Azt nem tudom, hogy odakerüiésemkor a uéhai Szabadság téri Általános Iskola ezzel a műtárggyal
HIVATÁS, KÖZÉLET
A szakma, amit hivatásként úgy gondolom, szívvel-lélekkel szolgálok - édesapám választása volt -, már régóta tudom, hogy jól döntött. Sajnos őt a sors nem ajándékozta meg azzal, hogy megérje és megélje a nyomdokába lépésemet - anélkül ugyan, hogy érdemeit és értékeit valaha is utolérhetném. Munkavégzésem aktív segítője ügyes és megbízható titkárnőm. A közéletben gyerekkorom óta veszek részt teljes aktivitással részben mások általi, részben saját szervezéssel. Nagykanizsán a Jogászszövetség - Jogászegylet szervezését, vezetését 1977 óta vigzem - ennek része a horvát kollégákkal fenntartott hagyományos szakmai-baráti találkozó évenkénti eseménysorozata is.
már rendelkezett-e, vagy a kedvemért találták ki. Mindenesetre az eljárás azért a beszédtol véglegesen nem vette el a kedvemet. Kicsi gyerek koromban meghatározó jellegű vezéregyéniség szerepet töltöttem be a környezetemben - egy nagyon barátságos, többlakásos udvar közepén — persze addig, amíg a szülők gyermekeik testi épsége és szellemi fejlődése féltése okán gyermekeiket el nem tiltották még az udvarra való kimeneteltől is. Most már késő belátni tévedésüket.
HÁZASSÁG, CSALÁD
Még az egyetem időszaka alatt kötöttem házasságot, Csilla leányom 1975-ben született. Ő egy főiskolán most fejezte be a második tanévet - szerény anyai büszkeséggel megjegyzem, nagyon szép eredménnyel. Házasságunkat mi felbontottuk - én 11 éve nem élek házasságban. Miért válik el egy 34 éves ügyvédnő? Mert úgy ítéli meg, hogy nem él harmóniában - aztán meg el is akarnak válni tőle;
Szabadidőmben szívesen kertészkedem - ezzel kicsit a testmozgásnak is adózom -, de a testmozgást szolgálja a Balaton évenkénti átúszása is. Én nem úgy fogalmaznék, hogy .szeretek olvasni, hanem olvasok, és ez olyan természetes, mint a levegővétel és az étkezés. Nagy örömömre szolgálóan, gyönyörű és remek könyveket kapok ajándékba. Mi még könyveket olvasó nemzedék egyedeiként nőttünk fel, de a gyermekeink korosztályát az olvasás élményének hiánytünete fenyegeti. Ez veszély és veszteség úgy egyénileg, mint társadalmilag.
Rendszeres háztartást nem vezetek, hogy ezt megtehetem, mindenek előtt édesanyámnak köszönhető, aki nyugdíjas - korábban óvónőként dolgozott -. itt él a város központjában, tőlünk néhány méterre és ellát bennünket sok finomsággal. Egyébként nagyon szeretek főzni - remek dolog készülődni a vendégvárásra. Ilyenkor - amint azt mások is teszik - előre kiválasztom és összeállítom az étkeket, az elkészítéshez mindig igénybe veszem a receptleírást. Szeretem különlegességekkel meglepni a vendégeimet. Megemlíteném, hogy egy felbecsül-
hetetlen értékű baráti közösség vesz körül. Készítettem már 40 fős társaság részére 8 fogásos kínai vacsorát is. Szertartása van nálam a terítésnek, ahol a főszereplő a szalvéta. Körülbelül 200 féle szalvétám van - ez nem tévesztendő össze a szalvétagyűjtéssel. Étkezési szokásaim a magyar átlagtól kicsit eltérnek - húst alig fogyasztok, kedvelem az édes/savanyú ízeket és a tengeri ételeket. Híve vagyok a méregtelenítő kúráknak, és az ásványvízzel kísért koplalásnak, még ha csak 1 napon át is, -ezt szerintem kötelezővé kellene tenni.
ÖLTÖZKÖDÉS
ÉS...
A megjelenés harmóniája elsődlegesen magammal szembeni elvárás, de tartozom ezzel a környezetemnek is. Ez része a tiszteletadásnak. Mindig figyelemmel vagyok arra, hogy az adott nap során milyen személyekhez, hatóságokhoz megyek, kiket fogadok. Amikor pedig annak van ideje, szívesen öltözöm kötetlen, kényelmes, sportos ruhába. Bízom benne, hogy ma már minden nő tudja, miszerint az öltözködés változatossága és összhangja nem a ruhák temérdek mennyiségének és főként nem drágaságának függvénye. Meg
kell találni az ízléses, egymással jól variálható, elfogadható árú darabokat. Én most néhány éve ismét varratom a ruháimat saját tervek alapján - ehhez sikerült találnom egy ügyes é.s toleráns varrónőt. Hasonló fontosságú természetesen a test ápoltsága, ami úgy gondolom ma nem állhat meg a szappannál és a folyóvíznél. E tekintetben az életem részévé vált szakértő kozmetikusom lelkiismeretes szolgáltatása, akitől sok jó tanácsot is kapok - és az ételreceptjeimnek is egyik forrása. A fodrászomtól ugyan tortareceptet nem kapok - 20 éves fiatalember -, ő kényesárnyalatú szőkeségem megteremtője.
1991. június 20.
KANIZSA - 7Um <W tsáteé
21
Miszter Alkohol
Az alkoholista férfi párja sok szenvedésen megy keresztül, számos esetben éppen ő kerül kínos helyzetekbe a társ lehetetlen viselkedése miatt. Megalázottan, tulajdonképpen magányosan mégis úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Vajon miért marad a férfival? Miért nem akar válni?
Szakértők
több magyarázattal szolgálnak
* Lehel, hogy örömét leli a szenvedésben, avagy kedvesnővér-hajlamai vannak.
* Tudja, egyetlen kapcsolat sem tökéletes. Nem futamodik meg, amíg a helyzet számára kibírható.
* Nem tartja tragikusnak az italozás következményeit. Úgy érzi, a válás még több bizonytalansággal. buktatóval járna.
* Sajátjai elé sorolja a férfi igényeit, szokásait.
* Még nem minősíti férjét alkoholistának. Reménykedik: csupán átmeneti problémáról van szó.
* Kötelességének véli segíteni azt, akit szeret. Az alkoholizmus ugyanis betegség.
* Számára a kapcsolat befejezése azt jelentené, hogy mint nő megbukott.
* Önmagát okolja a férfi italozásáért. Ha jobban alkalmazkodna, a férfi talán megváltozna.
* Veréstől, bosszútól, szegénységtől, kiközösítéstől, teljes magánytól retteg.
* Vallási, erkölcsi, társadalmi beidegződések is útját állhatják a szakításnak.
Női reakciók a férfi alkoholizmusára
* Alkoholba fojtja bánatát.
* Megpróbálja társát rákényszeríteni az ivás abbahagyására. Megfenyegeti, hogy elhagyja, szexuálisan éhezteti.
* Kettős életvitelre rendezkedik be, titkos kapcsolatokban keres vigasztalást.
* Gyógyszerhez, droghoz fordul.
* Aprólékos munkával próbálja meggátolni, hogy a férfi igyon. Elrejti vagy kiüríti a flaskákat, elcseni az italra szánt pénzt.
FORRO NYAR
A télen rendezett, már a nyár divatját bemutató divatbörzéken sejthettük, forró nyarunk lesz, legalábbis, ami a látványt illeti. Az idei kollekció megtervezésekor a divatkreátorok sutba dobták még azt a maradék szemérmességüket is, ami a tavalyi viseletet jellemezte. A hölgyek az idén szinte semmibe csomagoltattak, csupa kurta szoknya, apró blúz és csak csipke és átlátszó muszlin. Mindez persze rendkívül izgató a szálfatermetű manökeneken, a hibátlan alakú lányokon, de a duci hölgyeken??? Persze, aki provokálni akar, az ne tagadjon meg magától semmilyen divatos holmit. Az idei divat szinte minden illúziót lerombol, és semmi alakhiba felől nem hagy kétséget, ha van ilyen. Ezt a. mostani divatot nem ajánljuk mindenkinek, szelídítettebb formáit esetleg. El lehet dönteni.
hogy az esti partira szánt csipkenadrágot bélelten vagy bélés nélkül vesszük-e fel, de ha a béleletlenség mellett döntünk, számoljunk a hátrányokkal is. A mostanság divatos muszlinblúzok nem igazán menők melltartóval, de a muszlin lógó mellek eltakarására sem igazán alkalmas. Alaktól függetlenül ajánljuk a csipkét, bármilyen testalkaton kedvező hatása van a sztreccs csipkének, némi kiegészítővel, mondjuk egy kacifántos mellénnyel még az is bátran felveheti, aki súlyfelesleggel küzd. Az átlátszó viselet? Csak finoman és ízléssel, és hölgyeim, hagyjunk valami felfedezni valót a férfiaknak. Hagyjuk, hadd döntsék el, akarnak-e mindent látni vagy sem. Ne feledjük, az ember esendő, a titkokat pedig maga akarja felfedni.
AZ ALVÁS SZEPIT
A fáradt embernek elsősorban alvásra van szüksége, hogy pótolja az elhasznált energiát. Alvás közben az életfolyamatok lelassulnak, a bőr is pihen, szabadon lélegzik. Rossz levegőjű helyiségben, lármás környezetben eltöltött éjszaka után a bőr sápadt, petyhüdt lesz, veszít rugalmasságából. Az alvás tehát egészségügyi és esztétikai szempontból egyaránt fontos.
Az alvás este 10 és 12 óra között a legmélyebb, legpihen-tetőbb, ezért ne feküdjünk le túl későn. Az étkezést lefekvés előtt legalább 2-3 órával fejezzük be, este ne igyunk már erős kávét vagy teát, ne dohányozzunk, mert a koffein és a nikotin izgatólag hat az idegekre.
Elalvás előtt sétáljunk, próbáljunk a napi kellemetlenségekre, gondokra nem gondol-
Praktikus tanácsok
A felfújtakat tűzálló tálban vagy mázas tepsiben is süthetjük. Olvasztott vajjal, melegített tejföllel leöntve, reszelt sajttal vagy vajasmorzsával meghintve mindig azon frissiben tálaljuk.
Ünnepi étrendnél ragaszkodjunk az előételhez. Helyettesíthetjük a hagyományos előételeket valami étvágygerjesztő salátával vagy majonézzel ízesített gyümölccsel. Az előételből mindig kevesebbet készítsünk, mint a főételből.
A leveseket kötőanyagok hozzáadásával sűrítjük, ilyen a liszt, a tojás. De készítünk leveseket kötőanyag nélkül is, ezek a híg levesek (pl.: gulyásleves).
A rántásban cukrot is szoktak pirítani. Ezáltal az ételek színét barnítják és a rántás karamellízét fokozzák. Ha a cukor túlpirul, az étel keserű ízűvé válik. A cukrot a rántásba a pirítás végén tesszük bele.
A szitán való áttörésnél mindig kevés anyagot törjünk át egyszerre a fakanál hátlapjával vagy passzíro-zófával.
ni, biztosítsuk magunknak a teljes kikapcsolódást!
A bőrt is fel kell készíteni az alvásra. Tökéletesen tisztítsuk meg, majd krémezzük be éjszakai regeneráló krémmel!
A mély, nyugodt alvás az egészségnek és a harmonikus külsőnek is egyik alapfeltélele.
MEGGYES SZIVEK
Hozzávalók a tésztához: $0 dkg finomliszt, 15 dkg vaj vágy margarin, 2 csapott evőkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, esi\' petnyi só. A krémhez: 2 tojás, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, l csapott kiskanát liszt, 3 dl tej. Tetejére 60 dkg érett meggy, l csomag piros tortabevonó zselé, I dl meggyszörp.
A tésztához valókat annyi hideg vízzel gyúrjuk össze, hogy rugalmas
tésztát kapjunk, és egy órán át, ha lehet egy éjszakán át hideg helyen pihentetjük. Másnap lisztezett deszkán két milliméter vastagra nyújtjuk, és nagy szt\'vformával kiszaggatjuk. Ha nincs formánk, kartonpapír bő]\'! vághatunk, amelyet a tésztára fektetve körbevághatunk. A kiszúrt szíveket sütőlemezre fektetjük, forró sütőbe tolva közepes színűre sütjük. Még melegen kés segítségével szedjük le a lemezről a szíveket, mert
hidegen törékennyé válnak. Amíg a szivek sülnek, addig az egész tojásokat a cukorral, a liszttel és a tejjel simára keverjük, gőzön állandóan kevergetjük, sűrű krémmé főzzük. Ha kihűlt, a szívekre öntjük, majd kimagozott, de egészben hagyott meggyeket teszünk a krémes szívekre. A zseléport a szörppel és másfél deci vízzel simára keverjük, kevergetve fél percig forraljuk, majd langyosan a gyümölcsre locsoljuk.
22
I
KANIZSA-^
I
1997.jónius 20.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 51. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
m KOQrSL § KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 ij kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00 !1 ! A ÉREZZE JÓL MACÁT I m A MI BŐRÜNKBEN! Sgm í:íííS: m Bőr és szövctes garnitúrák ® xi^^ nagy választékban •^¦^"Qk" a KANIZSA TREND KFT. *:É LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN § !1 8800 Nagykanizsa, Ady út 45. KAN 1ZSA TeL: (93) 313-106- (92) 500-157 Trend Kft velünk évente ötvenezer család elégedett


KANIZSA1 A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja: újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!

CÉGMUTATÓ
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • lANKKAKSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁDATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MH7 • HOL? • KERES-KÍNAL
INDENRÓL INDENKINEK
1 ThTiiI I és képessége szerint
MII I
ÉGMUTATÓ Tel/fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, PL: 65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
A Raiffeisen Unicbank Rt. nagykanizsai fiókjának
elhelyezése céljából keres a város központjához közeli, önálló utcai bejárattal és jó parkolási lehetőséggel rendelkező, 100-150 m2 alapterületű helyiséget.
Az ajánlatokat kérjük írásban
Lakits Pál igazgató-helyettes részére
július 10-ig a következő címre
megküldeni:
Raiffeisen Unicbank Rt.
1052 Budapest, Váci utca 19-21.
x
RAIFFEISEN UNICBANK
1997. június 20.
KANIZSA - Sfi*>u
23
Olajos körút teljesítménytúrák
A megyei természetbarát bizottság, az olajipari természetbarát egyesület és az olajipari múzeum közös szervezésében holnap (szombaton) nagyszabású rendezvényekre kerül sor Bázake-rettye és Lovászi térségében.
Rendhagyóként rendezik meg az „Olajos körút Papp Simon útján" teljesítménytúrákat négy útvonalon: - A hazai olajtermelés 60. évfordulóján a magyar kőolajbányászat bölcsőjének területén egyrészt alapító teljesítménytúrák, túramozgalom teljesítésével követni az olajosok által bejárt utakat, megtekinteni az értelmük és kezük nyomán létrejött olajmezőket, olajipari létesítményeket, történelmi emlékeket, másrészt a különböző távolságú, gyönyörű tájakon átvezető utak kijelölésével lehetőséget biztosítani a természetjárás megszerettetésére, valamint a rendszeres túrázók teljesítményének bizonyítására, felmérésére - említette a túrák céljáról Kiss Lajos, a kanizsai olajosok egyik túravezetője, szervezője.
Holnap reggel hét és tíz óra között indítják Lovásziban, a Művelődési ház elől a 77, illetve 44 km-es teljesítménytúrákat. Az előző útvonal: Lovászi - Nagy Ten-ke - Lenti - Mumor - Szé-csisziget - Maróc - Olajos emlékmű - Budafai arborétum - Kiscsehi - Hegyerdő - Kisfakos - Lovászi. A 44 km útvonala: Lovászi - Kisfakos - Kiscsehi - Budafai arborétum - Bázakerettye -Báza - Szentgyörgyhegy -Olajos emlékmű - Bázakerettye.
Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Ház elől holnap 9 órakor rajtol a 20 km-es túra: Bázakerettye - Kistolmács - Budafai arborétum -Olajos emlékmű - Szentgyörgyhegy - Bázakerettye. A 10 km-es túra 9.45 órakor indul: Bázakerettye - Olajos emlékmű - Budafai arborétum - Kistolmács - Bázakerettye.
A szervezők minden érdeklődőt várnak. Nevezni az indulási helyen, a rajt előtt is lehet.
B.A.
A MAV NTE NYERTE A BAJNOKSÁGOT
Befejeződött a küzdelemsorozat az 1996/97. évi\'megyei labdarúgó-bajnokságban, amely nagy kanizsai sikert hozott. Ugyanis a kanizsaiak elfoglalták a dobogót. Az egész bajnoki évadban messze kiemelkedtek a mezőnyből, s maguk között döntötték el az érmek sorsát.
A bajnoki címért, az NB lilás szereplés jogáért hosszú időn át a favorit, a már 11 ponttal is vezető Miklósfa menetelt az üldöző Kiskanizsa és a MÁV NTE előtt. A hosszú hajrában aztán fordult a dolog, és az aranyra a Miklósfa és a Vasút hajtott, amelyek megkezdték a nagy versenyfutást.
A Szálai Zoltán edző vezette MÁV NTE együttese élt a Ba-logh-csapat gyakori botlásával, amely előbb befogta a miklósfaiakat, majd a megszerzett előnyt nem adta le. Végül is kétpontos előnnyel végzett az élen a Vasút a nagy rivális előtt. Bronzérmes lett a Kiska-nizsai Sáskák csapata.
A záró fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa. Két találkozó volt az érdeklődés középpontjában, nevezetesen a MÁV NTE-Páka és a Z. Volán Tes-kánd-Miklósfa derbi. A vasutasok voltak kedvezőbb helyzetben, akiknek egy pont is elég volt a bajnoki aranyhoz. A Ba-logh-csapat viszont csak akkor ért volna célba, ha a Vasút botlik, és Skublicsék három pontot szereznek. Érvényesült a papírforma, mind a két találkozón döntetlen eredmény született, s így aztán a Vasút mehet az NB
III-ba. a miklósfaiak viszont megrekedtek a megyeiben. A bronzérmes kiskanizsaiak vereséggel zárták az évadot, és vesztett az újonc Zalaszentbalázs is, amely elbúcsúzott a megyei első osztálytól.
A MÁV NTE-Páka mérkőzés 4-4-re végződött. Az első félidőben tízpercenként estek a gólok. Kovács J., majd Kalinics találatával 2-0-ra elhúztak a hazaiak, amelyet a vendégek ledolgoztak. Á 45. percben Gra-bant okos találatával alakult ki a 3-2-es félidei eredmény. Szünet után a két 16-os között játszadoztak a küzdőtér résztvevői, majd a 70. perctől felgyorsultak az események. Egyenlítettek a pákaiak, majd két perccel később Borda újra vezetést szerzett (4-3). A 75. percben Pordán állította be a végeredményt.
A mérkőzést követően Tráj Gyula, a megyei LSz elnöke köszöntötte a bajnokcsapatot, átadta a bajnoki kupát és aranyérmeket a pályán felsorakozott aranykovácsoknak. Az aranyérmesek: Kovács Zoltán, Kiss Rudolf, Nagy Tamás, Szőke László, Szentgyörgyvölgyi Attila, Vári Zoltán, Grabant János, Kovács József, Kalinics Gábor, Dezső Zsolt, Szmodics Rajmond, Kovács Balázs, Mányoki Gábor, az ősszel szerepelt Mó-zsi Zoltán, Kovács Attila. Edző: Szálai Zoltán. Technikai vezető: Harcz Lajos. Csapatkapitány: Kovács Zoltán.
Ugyancsak ünnepséggel zárult a MÁV NTE-Páka (9-l-es hazai siker) ifjúsági mérkőzés,
melynek végén a bajnokságban ezüstérmes kanizsai fiúk kapták meg az érmeket: Hajmás Gábor, Kovács Béla, Gerencsér Gábor, ifj. Röst János, Herke Tamás, Czvetkó Tamás, Kövér Jácint, Hosszú István, Tóth Csaba, Kovács Balázs, Rang-tanner Zsolt, Vukics Gergely, Derne Imre. Joós Péter, Méhes Szilárd, Orbán István. Edző: Harcz Lajos.
Teskándon zárta a bajnoki évadot a Miklósfa, mely Skub-lics góljával vezetett. Szünet után a hazaiak megérdemelten egyenlítettek, akik közelebb álltak a győzelemhez, de maradt az l-l-es végeredmény. Az ifjúsági bajnokságban aranyérmes Miklósfa (edző: Vastag Lajos) 4:0 arányú győzelmet aratott.
A bronzérmes Kiskanizsa gárdája tartalékosán szerepelt Rédicsen, ahol a hazaiak 4:0 arányú győzelmet arattak. Az újonc Zalaszentbalázs Zalaszentgyörgyön vendégeskedett az évadzárón, ahol a kilenc főre fogyatkozott vendégek ellen a hazaiak 1:0 arányban nyertek, akik elköszöntek a megyei bajnokságtól.
Az 1996/97. évi bajnokságban a 73 pontos MÁV NTE csapata lett aranyérmes és NB III-as a 71 pontot szerzett Miklósfa és a 66 pontos Kiskani-zsai Sáskák előtt. A 18 csapatos mezőnyben a balázsiak összesen 30 pontot gyűjtöttek, s ezzel a 16. helyen végeztek és kiestek._
Balogh Antal
UJ VEZÉRKAR
Befejeződött az Olajbányász Sportegyesület átszervezése, melynek záró eseményeként került sor az egyesületi küldöttgyűlésre.
A küldöttek ezúttal egy napirendi pontban végezték el feladatukat, nevezetesen megválasztották az egyesület új vezérkarát. A választás eredményeként az Olajbányász SE új elnöke Nagy Lajos, a Fókusz Üzletház ügyvezető igazgatója lett, míg az egyesületi elnökségi tagok a következők: Steindl József (atlétikai klub), Dávid Sándor és Brenner Árpád (kézilabda klub), Sipos Gyula, Sabján Imre és dr. Baumgartner Imre (labdarúgó klub).
B.A.
MADÁR MARAD
Az Olajbányász Labdarúgó Club vezetése a napokban is nagy munkában van s ez csak fokozódik a július végi NB I B-s rajtig. Érthetően sok a teendő, egyre jobban sűrűsödnek az események, azaz Sipos Gyula elnök és segítőtársai nincsenek irigylésre méltó helyzetben. A csapatot együtt kéne tartani, sőt töhb poszton is szükséges az erősítés, hogy a második vonalban megfelelően szerepeljen az Olaj.
A sokrétű munka első eredménye, hogy Madár Gábor edzővel jövő év június végéig szerződést hosszabbított a klubvezetés, akinek felkészülési munkáját Steindl József erőnléti edző segíti.
Ihl
24
KANIZSA - Sfiont
1997. június 20.
Noteszlapok...
Örülünk, büszkék vagyunk, ha városunkból, sportegyesületünkből, iskolánkból, munkatársaink közül vagy baráti körünkből kerül ki a győztes, a bajnok, a jó, a sikeres szereplést elérő. Ugyanakkor bosszankodunk, de akár sírni is kedvünk lenne, ha mindez elmarad emberi butaság, átgondolatlanság, szervezetlenség, helyi vagy akár országos rendezetlenség miatt.
Úgy, mint az élet minden területén, a sportban is, hol sírunk, hol nevetünk. Nézzük, most melyikből, mennyi jutott...
Befejeződött hét végén a labdarúgó megyei bajnokság, s mivel a MÁV NTE csapata hazai pályán 4-4-re mérkőzött a Páka csapatával, feljutott a megyei „csúcsra", S bajnok lett. Ünnepelhetett ezért - s gondoljuk meg is tették - a\' Szali Zoltán edző által dirigált -Kovács, Nagy T., Szmodics, Szőke, Szentgyörgyvölgyi, Vári, Gra-bant, Mányoki, Kovács, Móricz, Borda, Rév, Kalinics, Németh I. által alkotott együttes.\'
Ugyanakor főhet most a sportegyesület vezetésének feje, hogy kikkel, milyen anyagi forrásból erősítse meg a gárdát ahhoz, hogy jövőre az NB III-ban sem valljanak szégyent a fiúk.
Izsák Csaba, a vasutasok elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy szeretnék mindenképpen megerősíteni az NB I/B-n szereplő kosárlabda női csapatukat ahhoz, hogy előbb-utóbb (jó lenne előbb (!) feljussanak az „A" csoportba. A feladat továbbra is adott, s most bővült azzal, hogy a labdarúgásban is biztosítani kell azt, hogy jövőre is örülni kelljen, ne szomorkodni. Csak ne, hogy az a mondás következzék, hogy melyik ujját harapja meg...
Ami a MÁV NTE labdarúgóinak az örömet jelenti, az a mik-
HOL SÍRUNK, HOL NEVETÜNK
lósfaiaknak szomorúságot, ugyanis Balogh Attila tréner focistái ezúttal is csupán egy hajszállal maradtak le a dobogó tetejéről. Sokáig úgy tűnt, hogy akár előre át lehet adni nekik az aranyérmet, s aztán ahogy közeledett a véghajrá, úgy esett vissza, s lett hitehagyott az együttes. Emlékezzünk csak vissza! Két évvel ezelőtt bajnokságot nyert a csapat, aztán a vezetés úgy döntött, hogy nincs meg az anyagi háttér, s nem érettek meg a viszonyok még az NB III-hoz. Majd a következő évben... Akarták is nagyon, hogy újra bajnokok legyenek, de külső és belső hibák miatt elmaradt a siker, s az idén ez megismétlődött. Az utolsó forduló, a Z. Volán Teskánd összecsapás előtt, amikor egy pár szóra megállítottam Balogh Attilát, fásultnak tűnt:
- Bármennyire szeretnénk, s bár igyekszünk mindent elkövetni érte, nem állnak úgy össze a dolgok itt Miklósfán, hogy méltán nyerjünk bajnokságot.
Tudták a fiúk, hogy ha véletlenül nem nyerne a MÁV NTE és ők elhozzák a három pontot, akkor még lehet esélyük a bajnoki címhez, de úgy látszik ez sem motiválta kellően őket, hiszen csupán 1-1-re futotta erejükből. Lehet, hogy az edző már érezte ezt?
Diákolimpia. Sokat elhangzott már, sokan sokszor és sok helyen elmondták, publikálásra került, hogy a diákolimpiai rendezvények nincsenek a helyére téve. A városi bajnokságokkal még nincs nagy baj, hiszen a testnevelőtanárok, edzők „összekapják" a gyerekeket és sport kerül a fő helyre. A me-
gyei döntőkkel már jobban kell vigyázni, hiszen, ha más városban kerül megrendezésre, akkor oda már el kell utazni, s annak anyagi költségei vannak. Kinek a terhére? Mivel utazzanak? Autóbusszal, vonattal, esetleg személykocsival? A sportot szerető, „rugalmasabb" igazgatók ezt még meg is tudják oldani, de már szinte reszketnek, nehogy a nebulóik bejussanak az országos döntőbe, mert az nagyon sokba kerül!
Mi a megoldás? A szülő? Az iskola színeiben?
Nézzünk egy közeli példát. Két héttel ezelőtt került megrendezésre a triatlon diákolimpiai megyei döntő. Egy kanizsai diák, ha részt akar venni, autóbuszra nem ülhet fel, mert a biciklijét is vinnie kell, marad tehát az anyuka, vagy az apuka és az autó. A diák hajt, gü-rizik: úszik, biciklizik, fut, s örül, hogy továbbjutott, s jöhet az országos döntő. Jött is, június 15-én az elmúlt hét végén. Örül, boldog, majdnem elsírja magát, amikor megtudja, hogy lehet az is, hogy nem jut el oda. Eljutott. Szülő, autó, utazás. Az ország legjobbjaival mérheti össze erejét, s kiderül, hogy nem is vall szégyent. Kecskemét, diákolimpiai döntő: minden szép, minden jó! Otthon pedig majdnem a szülők sírják el magukat, amikor megtudják, hogy a Megyei Diákolimpiai Bizottság anyagilag abszolút nem támogatja az országos döntőn való részvételt, az iskola pedig maximum a vonatköltséget fizeti, ha van vonatjegy...
Nesze neked diákolimpia!
Deregi László
KIÜTÉSES GYŐZELEM
wMwmmm
A baseball magyar bajnok ANTS BJ-ROTARY gárdája a bajnoki alapszakasz befejező fordulójában jól alapozott a szlovéniai Kranjban sorra kerülő Bajnokcsapatok Európa Kupája küzdelmeire.
Barbalicsék a Brick Factory (Óbuda) csapatát fogadták a Thúry pályán, amely ellen könnyen született meg a fölényes 18:0 arányú hazai győzelem. A Hangyák már az első iningben elmentek négy
nullra, majd a hajrában rákapcsoltak és sorozatban érték el pontjaikat.
A szakaszzáró csapat. Barbalics, Koréin, Darabos, Szili, Szécsényi, Móricz, Ivanics, Weinausz, Iva-nics, Kaufmann, Gondi, Poprádi.
A csapat hétfőn elutazott a Ljubljana melletti városban rendezendő BEK döntőre, ahol B-kate-góriás csapatokkal találkozik a magyar bajnok: - Hat csapat sze-
repel Kranjban, ahol erős mezőny jön össze. Mi úgy készülünk, hogy a dobogóra felkerüljün, ami nem lesz könnyű. A kerethez csatlakozik Traub, Magyar, Murányi, valamint négy vendégjátékos -mondta az elutazás előtt Barbalics László, a kanizsaiak csapatkapitánya.
b.A.
Befejeződött a városi általános iskolás vívóbajnokság, melyen a következő eredmények születtek:
Leány tőr (V-VIII. o.): 1. Dani Diána (Zrínyi), 2. Németh Georgina (Zemplén), 3. Szabó Adrienn (Zemplén)
Fiú tőr (V-VIII. o.): 1. Pölös-
A ZEMPLÉNÉ A KUPA
kei Péter (Hevesi), 2. Szakony Péter (Piarista), 3. Vajda Péter (Hevesi)
Az iskolák közötti pontverseny .összesített eredménye: 1. Zemp-
lén 146 pont, 2. Zrínyi 83 pont, 3. Bolyai 30 pont, 4. Hevesi 29 pont, 5. Piarista 14 pont, 6. Vé-csey 13 pont.
H.Gy.
VERESEGEK
A kézilabda NB I B Nyugati csoportjában szereplő Olajbányász Kézilabda Club női együttese (edző: Varga József) vereségekkel zárta az 1996/97. évi bajnokságot. Ennek ellenére sikerrel vették az újabb akadályt a sportág második vonalában, megvalósultak a minimális szakosztályi célok, azaz továbbra is NB I B-s a kanizsai csapat.
Az olajosok a hazai évadzárón a szerény képességű csurgói csapatot látták vendégül. A nagy esélyes a Varga-együttes volt, de aztán felborult a papírforma.
Olajbányász KC-Csurgó 25-27 (14-11)
Jól kezdtek Gomborék, de az első negyedóra után 7-7 volt az állás. Ezt követően bemutatót tartottak a hazaiak, akik tíz perc alatt hét gólt lőttek és csak egyet kaptak. A jelentős vezetés után leeresztettek s feljöttek a vendégek.
Szünet után öt percig még tartott az Olaj lendülete, ám ezután a csurgói percek következtek. Előbb ledolgozták a hátrányt, majd nagy meglepetésre a vendégek elhúztak négy góllal. Ekkor valamelyest összeszedték magukat az olajosok, volt esély az egyenlítésre is, de a helyzetek kimaradtak. így búcsúzott vereséggel az alig félszáz nézőtől a csapat, melynek összeállítása:
Horváth - Gombor (9), Horváth-né (2), Vass (5), László (4), Szabó (3), Kiss. Csere: Krichenbaumné és Nagy (kapusok), Tóth (1), Alpár.
Fővárosban az LR1 Malév ellen zárták a bajnoki évet, amelytől 24:16 (10:8) arányban maradtak alul. Most is a kezdés jó volt, Lászlóék elmentek 5-l-re, ám a repülősök jöttek előre. A félidő hajrájában átvették a vezetést, majd szünet után biztosan húztak el a kilencedik Olaj ellen. Ld.: Gombor 7, László 5, Vass 4 gól._.
B.A.
VIVŐK A
BALATONNÁL
A nyári szünet előtti utolsó foglalkozását tartotta a MÁV NTE vívóklubja, melynek keretében a sportolók a múlt hét szombatján a Balatonhoz kirándultak. A vívók először Balatonede-ricsre utaztak, ahol megtekintették dr. Nagy Endre hagyatékát, vadászatának emlékeit, s megismerkedtek az Afrika Múzeum állatkertjével. Ezt követően Keszthelyen a Georgikon Múzeum meglátogatása szerepelt a programban, amely városnézéssel fejeződött be.
H.I.
KANIZSA - Spont
19<>7. június 20. 25
KOSÁR NAGYÜZEM
A bravúr elmaradt a KDKK részéről
A kanizsai házigazdák, a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub vezetése, a fáradhatatlan dolgozó szakemberek, társadalmi sportaktivisták nagyszerűen készítették elö és bonyolították le az Országos Kadett Kupa leány fináléját, a többszakaszos országos döntót.
A legjobb nyolc kadett-kosa-rascsapat, a többségében élvonalbeli klubok tehetségek játékosai, köztük a KDKK fiatal együttese négy napon át versengtek a Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban. Az országos döntő számos meglepetést hozott és elmaradt a KDKK bravúr is. A bajnoki címet a fővárosi Egis-OSC csapata szerezte meg a PVSK előtt, bronzérmes a Diósgyőr, míg a kanizsai lányok a hatodik helyen végeztek.
A KDKK együttese az erős B-csoportban kezdte meg a küzdelemeket. A Diósgyőr csapatától balszerencsés, kétpontos vereséget szenvedtek (69-71), amelyen a válogatott Horváth A. 20, Németh 17 ponttal volt a legeredményesebb. Az FTC ellen a hajrában ment el a mérkőzés 60-67 arányban. Legjobb dobók: Horváth A. 14, Németh és Gróf 13-13 pont. A csoportmérkőzés befejezéseként 62:65 arányban győzték le a BEAC
csapatát, amelyen Némeht 14, Horváth A. 12, Gróf és Bem 11-11 ponttal járult hozzá a sikerhez.
A kanizsaiak a csoportban a harmadikok lettek s így az 5-8. helyért küzdő csoportban folytatták. A Z. Volán elleni zalai rangadón felszabadultan, nagyon jól játszottak és 93-63 arányban diadalmaskodtak (ld.: Horváth A. 25, Gróf 18, Németh 17).
A helyosztón, az ötödik helyért újra összekerültek a BEAC csapatával, ám most a fővárosiak kerekedtek felül 58:47 arányban s ezzel a KDKK végzett a hatodik helyen (ld.: Bem 18 pont).
A szakvezető Gábor Erzsébet a KDKK csapatában a következő játékosokat szerepeltette: Horváth Andrea, Németh Adél, Bem Judit, Knausz Melinda, Kiss Mária, Páll Eszter, Arany Alexandra, Gróf Mária, Horváth Zsuzsanna, Göncz Erika, Simon Szilvia, Bartók Judit.
A kanizsaiak közül külön díjban részesült Németh Adél (Megyei Sportigazgatóság jutalmazta), Bem Judit (DKG-EAST Rt.) és Horváth Zsuzsanna (Coca-Cola Amatil Kft.)
Balogh Antal
Hetedik hely miniben
A kosárlabda Országos Mini Kupa leány döntőjét Székesfehérváron bonyolították le, ahol a legjobb nyolc csapat, köztük a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub együttese (edző: Kovács Magdolna) szerepelt.
A kanizsai kislányok a csoportmérkőzés-sorozatot az MTK ellen kezdték, akiktől 51:42 arányban szenvedtek vereséget (legjobb dobók: Nagy 16, Zsovár 15). A Kecskemét elleni találkozón a riválisnak adtak félidei előnyt (18 ponttal húztak el), majd nagy hajrába kezdtek, de csak a különbséget sikerült csökkenteni (60:54). Ld.: Zsovár 26, Nagy 18 pont. A BSE ellen hosszú ideig jól tartották magukat a kanizsaiak, ám a hajrában a fővárosiak kerekedtek felül 60:50 arányban. Ld.: Zsovár 18, Nagy 14.
A csoportban negyedik KDKK az 5-8. helyért folytatta a küzdelmeket. A Szekszárd ellen fej-fej melletti küzdelem volt, amelytől balszerencsés vereséget szenvedtek 62:61 arányban. Ld.: Juhász 20, Zsovár 19. A 7. helyéit: KDKK-Ikarus 68-55 (34-37). A második játékrészben feljavultak a Kovács-tanítványok és magabiztos győzelemmel megszerezték a hetedik helyet. Ld.: Nagy 18, Zsovár 17, Mátyás 15 pont.
Az országos döntő all-star csapatába bekerült Zsovár, aki a legtöbb hárompontos dobónak felajánlott tiszteletdíjat kapta. A játékostársak: Góber Judit, Liess Mónika, Nagy Adrienn, Gyimesi Zsófia, Gábor Erika, Mátyás Ildikó, Kaczor Kinga, Békevári Adrienn, Witt-mann Katalin, Juhász Ágnes. Edző: Kovács Magdolna.
B.A.
KISDIAKOK A VÍZBEN
A Bolyai általános iskola rendezésében a III. Mini Diákolimpia városi úszóversenyre került sor a fedett uszodában, amikor az alsósok gyors- és vegyesváltóban vívták az újabb fordulót.
Az 1. osztályosok 25 m távon versenyeztek. A lányoknál Gál Johanna (Hevesi iskola) nyert (21,90 mp) Mikocsics Brigitta (Bolyai) és Szakony Sára (Körösi) előtt a 15 fős mezőnyben. A fiúknál bolyaisok foglalták el a dobogót: 1. Szekeres Sándor 20,30, 2. Tamás Dávid. 3. Tánczos Zsolt.
A 2. osztályosok 50 m gyorsúszóversenyét Pintér Kitti (Bolyai) nyerte 35,82 mp-es idővel Horváth Eszter (Rozgo-nyi) és Miatta Mercédesz (Pé-terfy) előtt (indulók száma: 14
fő). A fiúk 16 fős mezőnyében Gödinek László (Bolyai) 39,94 mp-es eredménnyel lett aranyérmes a zrínyista Papp Gábor és Tollár György előtt.
A 3. osztályosok 50 m versenyében Takács Tímea szerzett aranyérmet az iskolatárs Kercsmarics Marietta és Korcsmáros Ágnes előtt. A fiúknál a bolyaisok lettek az érmesek: 1. Magyar Márton 35,40. 2. Both Péter 37,06. 3. Kiss Máté 37,76 mp.
A 4. osztályosok mezőnyében:
Fiúk (16 induló): 1. Bálint Balázs 32,40, 2. Domina Tamás 32,63 6. Perényi Ádám 36,13.
Lányok (11 induló): 1. Cserjés Veronika 34,00, 2.
Mikocsics Viktória (mindkettő Bolyai) 37,08, 3. Silló Dorottya (Kiskanizsa) 37,64.
A 4x50 m vegyesváltóban, a lányok mezőnyében a Bolyai csapatok lettek a dobogósok: 1. A-csapat (Németh, Kercsmarics, Cserjés, Mikocsics) 2:50,00, 2. B-csapat (Takács, Korcsmáros, Pintér. Molnár) 2:59,61, 3. C-csapat (Ivanics, Kercsmár, Tuboly, Vörös).
A fiúknál aranyérmes lett a Bolyai A-csapat (Magyar M., Both, Domina, Bálint) 2:39,40 mp-cel a B-csapat (Porpáczy, Farkas, Perényi, Kiss) 2:51.34 mp és a Kiskanizsa előtt (Silló, Plánder, Szeghy, Korcsmá-ros)._
B. A.
Kosaras diáksikerek
Zalaegerszegen rendezték meg a diákolimpia korcsoportos csapatainak egyik országos elődöntőjét, amelyen nagyszerűen szerepeltek a kanizsai diákok. Országos döntőbe jutott a Körösi, Kiskanizsai és a Zrínyi iskola csapata is, amelyek csoportgyőztesek lettek.
Második korcsoportban a Körösi Leánycsapata magabiztos játékkal végzett az élen. A siker részesei: Nagy, Gábor, Kaczor, Ecker, Puss, Szabadi, Bagarus, Cséza, Buczkó, Papp, Szabó, Balogh, Simon, Dara-gos. Testnevelő: Turbuczné Simon Judit. A fiúk mezőnyében Silló Zsolt tanítványai jeleskedtek, akik a küzdelmes döntőn kiharcolták az országos tinalista szereplést: Nagy, Széplaki, Dolmányos, Marczin, Szollár, Molnári, Polgári, Rózsás, Havas, Silló M., Talabér, Visnovics, Horváth, Tóth, Kepe.
A harmadik korcsoportos lányoknál a Zrínyi iskola csapata (edző: Gábor Erzsébet) nagyszerű játékkal végzett az élen. A sikercsapat: Arany, Gyimesi. Gorontay, Mátyás, Kránicz. Bocskai, Kánya, Farkas, Bedő, Sulyok, Lancsák.
A kanizsai diákkosarasok nagyszerű teljesítménye is jelzi, hogy az iskolákban igen eredményes szakági, utánpótlásnevelési munka folyik az elkötelezett szakvezetők példás irányításával, amiből aztán profitálhat a város minőségi sportja.
B.A.
Lábtoll-sikerek
Nyolc egyesület 83 sportolójának részvételével szervezte meg a Magyar Úttörők Szövetsége Csillebércen a II. Országos Gyermek- és Serdülő Lábtoll-labda Bajnokságot, amelyen a Zemplén Győző Általános Iskola tanulói is elindultak. A színvonalas versenyen szép sikereket értek el a kanizsai lábtollasok.
Eredmények:
Gyermek korcsoport (5-6. o.): 8 csapatból: 3. Balogh Tibor, Csom Tamás, Szerdahelyi Zsolt; 5. Faragó Péter, Szabó Zoltán.
Serdülő korcsoport (7-8. o.): 11 csapatból: 9. Barócsi Andor, Lünk József, Varga Attila. 7 indulóból a leányoknál: 1. Gozdán Ágota, 33 indulóból a fiúknál: 5-8. Barócsi Andor. Gozdán Ágota a versenyen valamennyi mérkőzést megnyerte és lett serdülő magyar bajnok.
A lábtoll-labdázók felkészítője, edzője Takács Tamás volt.
Horváth Ilona
26
r
KANIZSA - /tp*
1997. június 2».
GATLAN-
fii
idilli
CSASZI
Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. lel.: 93/314-012
Nk-án a belvároshoz közel. 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, 3 emeleti, kp fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Irányár 2,1 mR Kód 105/97 (21938 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleli, egyedi gázfűtéses Lakás eladó, Irányár: 2.5 mR. Kód:
131/97. (22200 K)_
Nagykanizsán a bek/árosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gáz-fűtéses, földszinti udvari lakás eladó Irányár: 2,2 mR Kód: 164/97 (22683 K)_
Nk-án a Kazanlak krl-on 1+2 lélszobas, erkélyes, vízórás, 4 emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel eladó. Irány-ar: 2,25 mR. Kód: 178/97. (22773 K)_
Ktskanizsán 17 éves, 2+3 félszobás. 136 nm-es, 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garázsos családi ház, műhellyel, pincével, 540 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 6,7 mii. Kód: 166/97 (22850 K)
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pmcés, befejezés előtt áló családi ház 1080 nm telekkel, részietiizetési kedvezménnyel el-adó. Irányár: 3 mR. Kód: 190/97. (22900 K)
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, 15-zőfülkés, zuhanyzó + WC-vei ellátott zártkerti ház, 738 nm-es parkosított telekkel eladó Irányár: 3 mR Kód: 213/97. (23198
K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, víz-orás, redőnyös, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 1,8 mR. Kód: 215/97. (23200 K)_
Nk-án a Magyar utcán 533 nm-es éplési telek teljes közművel eladó. Irányár. 2,5 mR. Kód: 220/97. (23296 K) \'_
Nk-án 5+1 félszobás, 210 nm-es. pincés, garázsos, 2 hallos családi ház 2 éves tetŐtérbeepüéssel, 2 fürdőszobával, ill. WC-vel, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es telekkel, melléképületekkel el-adó. Irányár: 13 mR. Kód: 224/97 (23299 K)_
Nk-án a Platán soron 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vizórás, ptncés, 4 emeleti lakás eladó Irányár 2,3 mR. Kód: 22S&7. (?3000 K)__
Nk-án a Csengery utcában 33 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, komfortos, vizórás, közös udvari lakás eladó. Irányár: 1.6
mR. Kód: 230/97. (2.3302 K)_
Sormáson 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház műhelyei es meléképülel ékkel, 2160 nm-es telekkel eladó vagy 2 szobás Nk-i lakásra cserélhető értekegyeztetéssel. Irányár 2.1 mR Kod: 241/97. (23336 K) Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes*57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeleli lakás eladó Irányár: 1,95 mR. Kód:
251/97. (23358 K)_
Nagyrécsén 1256 nm-es. 19 m széles lelek, érvényes építési engedéllyel eladó Irányár. 500 eR Kód: 540. (23567 K) Nk-n a Csokonai ulcaban 2+1 lélszobas, 58 nm-es, egyedi fűtéses. Isztn vizórás lakás eladó Irányár: 2,6 mR. Kód- 260/97. (23574 K)__
Nk-n 37 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyed gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkosüolt udvarai el-adó. Irányár 6,5 mR. Kód: 265/97. (23575 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos család ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. Irányár. 2,5 mR.
Kód: 280/97. (23650 K)
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, 1070 nm-es telekkel eladó Irányár: 4,6 mR. Kód: 284/97 (23652 K)_
Nk-án a Platán soron 45 nm-es, egyed gázfűtéses, naoykony-hás, erkélyes, vizórás lakás üres állapotban eladó. Irányár: 1,65
mR. Kód: 286/97. (23653 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vízórás, I. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 126/97.
(23760 K)_
Kiskanizsán 18 éves, 180 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, pincés, garázsos család ház, külön bejáratú, 50 % készültségű felső szinttel. 160 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 8 mR. Kód: 258L7.
(23765 K)_
Szepetneken 8 éves, 180 nm-es, 2 szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, étkezős, garázsos család ház, 780 nm-es parkosított udvarai eladó. Irányár: 11 mR. Kód: 263/97. (23766 K) Kiskanizsán befejezés előtt áló, fékész család ház 1440 nm-es telekkel, 16 nm-es Ielekszélességgel, a tekén egy régi épülettel, nagy melléképülettel, lágas pincevei eladó. Irányár: 3,6 mR.
Kód 293/97. (23770 K)_
Nagybakónakon 60 éves. 60 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli család ház, 3600 nm-es telekkel, a falu központiban eladó.
Irányár: 1,6 mR. Kód: 296/97. (23773 K) _
Nk-án a belváros közelében csendes helyen, 80 nm-es, 2+2 félszobás, erkélyes, vízórás, étkezős, 2. emeleti lakás garázzsal eladó, Irányár: 5,6 mR + garázs 900 eR. Kód 301/97. (23909 K)
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed gázfűtéses, vízórás, redőnyös, 1. emeleti, teljesen felújílolt lakás eladó. Irányár: 1.9 mR. Kód: 315/97. (23910K)
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó. Gáz beköthető. Irányár:
1,25 mR. Kód: 316/97 (23911 K)_
Kiskanizsán 100 nm-es, 3 szobás, 25 éves, garázsos család ház. különálló szoba-konyha lakrésszel, 2160 nm-es telekkel el-
adó. Irányár: 6 mR. Kód: 317/97. (23912 K)_
Bánokszentgyörgyön szerkezetkész, 100 nm-es. tetőtérbeépílé-ses család ház, 1000 nm-es telekkel eladó, Szoopol. lámoga-tás igénybe vehető. Irányár: 2 mR, Kód: 325/97. (24049 K)
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás. 4. emeleli, lehjjított, kitűnő állapotú lakás eladó Irányár: 2,15 mR. Kód: 334/97. (24051 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 55 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vizórás, lelújtott, redőnyös, 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 1.95
mR. K6d: 229/97. (24143 K)_
Molnáriban 32 éves, 98 nm-es, 3 szobás, komfortos család ház, melléképületekkel, 1347 nm-es leiekkel, beköthető gázzal, csatornázva eladó vagy értókegyeztetéssel. 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 1,75 mR. Kod: 295/97. (24144 K)_
Letenyén 2+2 félszobás, 88 nm-es, 10 éves, löldszinli, egyed fűtéses, vizórás, redőnyös, erkélyes lakás garázzsal eladó vagy Nagykanizsán J, környékén család házra, lakásra cseretieic értekegyeztéléssel. Irányár: 3,6 mR. Kód: 338/97. (24145 K)
Nk-n a belvároshoz közel, 2+1 félszobás, 71 nm-es, erkélyes, vizórás, étkezős, cirkofűléses, földszinti, kitűnő állapotú lakás, július végi kiköltözéssel eladó. Irányár: 5 mR. Kod: 340/97
(24147 K)_
Badacsonytomajon 3343 nm-es természetvédelmi lerülelen lévő zártkert, a Balatonra panorámás kilátással elaldó. Irányár: 800
eR. Kod: 341/97 ^24148 K)_
Nk-n az Északi v.részben 1+2 félszobás, 61 nm-es, 2. emeleti, étkezős cirkofűléses, nagy erkélyes lakás eladó. Irányár: 3,4
mR.Kód: 343/97.(24149 K)_
Nk-n a Platán soron 43 nm-es, 1+1 félszobás, egyed tűléses, 4. emeleti, vizórás, kitűnő állapotú lakás, eladó Irányár: 2,2 mR. Kód1 344/97. (24150 K) _
Mahőton 3 szobás, 2 éves, összkomfortos család ház, egyénileg kialakítható tetőtérrel , 2447 nm-es leiekkel eladó. Irányár:
1,95 mR.Kód: 431, (24283 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 2 szobás, felújított, 67 nm-es egyed gázfűtéses, komfortos család házrész, 20 nm-es pin-
cével eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 660 (24284 K)_
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szintes család ház, 2880 nm-es telekkel, pincével, garázs + műhellyel eladó. Irány-
ár: 6,5 mR. Kód. 189/97, (24285 K)_
Somogycseson 100 nm-es, 3 szobás, hallos, étkezős, garázsos családi ház, melóképületekkel, 1600 n-öl telekkel eladó, frányái:
1,76 mR.Kód: 348/97. (24286 K)_
Nk-n a belvároshoz közöl 43 nm-es. 1 szobás, telesen felújított, gázfűtéses, komfortos, család házrész eladó vagy egyed fűtéses, 2 szobás lakásra cserótiető 2. emeletig erlékegyezlelés-
sel. Irányár: 2,4 mR. Kód: 349/97. (24287 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 3+1 félszobás, 96 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleti lakás, zuhanyfülkével, külön fürdőszobával, 2 wc-vei, garázzsal eladó. Irányár: 5,8 mR. + 900 eR garázs.
Kód: 350/97 (24288 K)_
Nk-n a Kodály utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, vizórás, redőnyös, felújlott 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. Kód:
353/97 (24289 K)_
Nk-n a belvárosban első emeleti, 50 nm-es iroda, 2 egymásba nyíló szobával, teakonyhával, WC+mosdóval, kitűnő állapotban eladó vagy bérbeadó. Kód: 360,97. (24289 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában első emeleti, 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, jó állapotú lakás elcserélhető kisebb, egyed fűtéses, I. vagy II. emeleti lakásra Irányár: 2,6 mR Kód-361/97 (24290 Kj\'_
A szentgyörgyváh hegy I hegyhátán 366 nm-es zártkert, 12 éves, 2 szintes tégla épülettel, erkéllyel, zuhanyzóval, WC-vel, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó, frányár: 1,2 mR Kód: 363L7 (24291 K)_
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Balatoni enyvesen -Család ház. 20éve epük, 2 szoba, löz-fülkés, zuhanyos, külön az udvaron, 1 szoba, konyha, wc-s lakás. Összterület 350 nm. A vakolat kőporos a tetőzet pala. Irányár: 4. mR. Hird.sz.: 2. (23957 K)_
Zalakaroson kétszinten nyaraló üdültetés céljára alkalmas 6 szobás, két fürdőszobás, nagy hal. 350 nm-es lerület. frányár 4,6 mR. Hird.sz. 12. (23958 K)_
Nk-n társasház eladó. Maori telepen 2 szintes társasházban 116 nm-es, 4 szobás, összkomfortos ház. Az alagsorban garázs, tároló helység van. A föndszinti rész egyben van, ahol minimális szint eltolással van a nappali a hall. a konhya, az éléskamra. Udvar és kisméretű kert tartozik a házhoz. Iflányár: 11
mR. Hird.sz. 15. (23959 K)_
Nk-n lakás eladó. Rózsa utcában a sznlettolásos épületekben 2-ik, emeleten, 2 szobás, 50 nm-es, egyed fűtéses, felújított kitűnő beosztása, étkekzős lakás. Irányár: 2 250 mR. Hird.sz.: 27 (23960 K}_
Nk-n eladó lakás Liszt F. utcában 2 szobás, központi tűléses négy emeleli, egyed vizórás, telefonos, 54 nm-es teljesen telitolt lakás Irányár: 2,2 mR. Ugyanul: 18 nm-es, aknás garázs eladó Irányár- 650 eR. Hird.sz.: 16 (23961 K)_
Nk-n eladó lakás Maori telepen az erdész utcában 4. emeleti lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses, önkormányzati. Irány-
ár-1.650 mR, Hird.sz: 10. (29963 K)_
Nagykanizsa család ház sáncban eladó. 4 szobha, 2 fürdőszobás, tetőtér beépítésű. 120 nm-es, család ház. Garázzsal melléképületekkel eladó. Irányár: 5.5 mR. Hird.sz.. 36. i2í-964 K)
Nk-n eladó a Platánsor elején első emeleti, 2 szobás, külön tároló helyiséggel, 70 nm-es. kitűnő beosztású egyed fűtéses la-kás eladó. Irányár: 2,6 mR. Hird.sz.: 5. (29965 K)_
Nemesdéden 3 szobás család ház eladó Egyed fűtéses, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel 4.00 nm-es területtel, víz, villany, van, gázbekötése a faluban folyamatban van Hird.sz.: 7.
(29966 K)_
Eszteregnyén 3 szobás, 114 nm-es, lürdŐszobás család ház. nag yterasszal, istlóval, központi (üléssel, 2200 n-öl területtel eladó Irányár: 2,5 mR Hírd 19 (25967 K)
Cserfői hegyen szőlő birtok eladó. 1200 n-Öl gondozott állapotban, jo karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, külön gazdasági épülel. Az ingatlanhoz télies leiszerelés, hordok, gépek, stb tartoznak, a szőlő kordonművelésű, géppen könnyen gondozható Irányár: 450 eFt. Hird.sz: 37. (29968 K) _
Zalaújlakon család ház eladó. 4 szobás, tetőtér beépítéses, ikerház fele 2000 nm-es, összterülettel, szocpol kedvezmény igénybe vehető. Irányár: 2,5 mR. Hird.sz: 6. (29969 K) Eszleregnyén a hetes főúthoz közel 2 szobás család ház, garázzsal, melléképületekkel, jó állapotban, víz, vilany van, fürdőszoba kiaJaktható, 900 n-öl telekkel gazdasági épületekkel el-
adó. Irányár: 1,5 mR. Hírd.: 17. (29970 K)_
Nk-n család ház eladó Láfóhegyen Kaposvári út mellett 2 szobás, 2 szintes, 2 parabol antennával, közvetlenül az út mellett külön wc. és tusoló helyiséggel eladó. Irányár: 2,7 mR. Hirdsz:
35. (29971 K)_
Galamboki Halastónál, közvetlenül az út mellett 2 szobás, kom-lortos nyaraló nagy terasszal 300 n-öl gondozott telekkel eladó A lelken kicsi szőlő ós gyümölcsös van. Irányár: megegyezés szerint: Hirdsz: 38. (29972 K)_
Pogányszentpéteren a főúton 2 szobás, fürdőszobás, 80nm-es, család ház eladó, A házhoz 650 n-Öl telek tartozik, melyen 1 000 db fenyő, 250 db máhatő van. Az udvaron faházak, olak gazdálkodásra alkalmas épületek vannak Esetleg elcserélielö 1 vegy 2 emeleti lakásra. Irányár- 2,4 mR Hird.sz: 8 (29973
K)_
Nk-n Zemplén Gy. utcában 4 emeleti, 3 szobás, már korszerűen épített, 67 nm-es, erkélyes, telefonos, külön wc-vel padószö-nyeges nagyrészt felújlott lakás eladó. Irányra: 2.550 eR R.
Hird.sz: 18. (29974 K)_
Nk-n Miklósfán családiház eladó. 2 szobás, 60 nm-es, régi építésű ház, jó állapotban. A házhoz 200 n-öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es melléképület van. A ház a falu közepén ápolt környezetben található. Irányár: 3 mR. Hird.sz: 36 (29975 K)_
Nk-n eladó lakás Hunyad utcai 80 nm-es, nagyméretű, 2 szobás, + 2 lélszobas, összkomtrotos. egyed fűtéses lakás erkéjes a lakás alatt 18 nm-es garázs van Irányár: 6,5 mR. Hírd sz: 39.
(29976 K)_
Nk-n lakás eladó. Kodály Z utcában 2,5 szobás, központi lűló-ses lakás a 9. emeleten a szobák fefújlásra szorulnak, kányár
1,7 mR. Hirdsz: 3. (29977 K)_
Nk-n lakás eladó Csengery elején 1 emeleti 3 szobás 110 nm-es. egyed fűtésű lakás orvosi rendelővel eladó Irányár: 4,6
mR. Hird.sz: 29. (29978 K)_
Zalaújlakon család ház eladó. Tetőtér beépílóses, 2 garázsos, 2 lürdőszobás, igényesen megópletl lakóház, ikerház fele 2000 nm leiekké. A ház teljesen új, kívülről még nincs vakolva. Irany-
rá: 5,5 mR Hird.sz: 33. (29980 K)_
Cserfői hegyen szőlőbirtok 674 n-öl ingatlanon felújítóit tégjapin-ce, a hozzátartozó felszerelés hordók és munkagépekkel eladó
Irányár: 450 eR. R. Hird.sz: 11 R. (29981 K)_
Nk-n lakás eladó. Zemplén Gy. u-ban, 7. emeleten, 3 szobás, erkélye, lomkamrával, nagy előszobával, 76 nm-es, központi fűtéses lakás. Irányár. 2,5 mR Hird.sz 34. (29982 K) Nk-n eladó lakás Csengery út elején, a város központjában, 3 emeleti, egyed lüfésü, 1 szoba, konyha, fürdőszoba lakás el-adó Irányár: 2 mR. Hírd 5/a. (29983 K)_
Nk-n család ház eladó a Sikátor utcában, 2 szintes, 102+125 nm-es, 6 szoba, 2 lürdőszobás. az udvaron aknás garázs össz-lerület 1300 nm. A házhoz nagy kert, baromfiudvar tartozik Irányár: 14 mR. Hird.sz 20 (29963 K)_
Gelsén a család ház a vasútállomáshoz és a buszmegálóhoz közel 2 szoba konyha lürdőszoba, 66 nm-es, terasszal az udvaron, garázzsal, 700 n-öl leiekkel. Irányár- 1,8 mR. Hird.sz: 9.
(29984 KI_
Iharosberenyben család ház eladó. Újonnan éplelt 2 szinte, 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal, 100 + 70 nm-es fürdőszobás, család ház, szép környezetben, 2100 nm ferülettel részben málnával beültetve Irányár: 4,5 mR Hird.sz : 34. (24092 K) Miklósfán család ház eladó. Rég típusú lalusi ház, 60 nm-es. 2 szobás, jó állapotban lévő, 20 éve épült, lürdőszoba van A ház a falu közepén rendezeti környezetben Irányár 3,4 mR
Hird.sz.: 33 (24093 K)_
Pécsen építési lelek a Kismérvölgyi úton eladó. Rendezel! környezetben éplési engedélyei 840 nm-es lerület. Irányár 520
eR.Hifd.sz-36.(24094 K)_
Zalaújlakon család ház eladó. Kétszintes, 4 szobás. 2 garázsos, 2 lürdőszobás. igényesen megépített, tejesen új ház (ikerház lele). 2009 nm területtel eladó irányár: 4.8 mR. Hírd sz: 35.
(24095 K)_
Szenlgyorgyvan hegyen szőlő eladó fV hegyháton, 360 n-öl szőlő, gyümölcsös, lelieslell lakóház Borospfice présház, vezetékes víz, villany van, gépkocsival jól megközellhető, 8 ezer tégla tetőanyaggal együtt eladó Irányár: 950 eR Hirdsz: 37
(24096 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán Varoskapu krt-on 2+2 félszobás, első emeleli. egyed fűtéses, gondozott lakás. Irányár: 3 mR Hirdsz 40 (24*260 K>
Eladó lakás Nagykanizsán Városkapu krt-on 62 nm-es, 1+2 félszobás, központi tűléses lakás Irányár 1,8 mR Hidsz. 41 (24261 K)_
CSflSZI csaszi
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékhecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL. %
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. |
Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-13.OO-ig 13.30-16.00-ig j
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁ.S-VÉTEE-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokal, albérleteket, lelkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken ériékesítjük, a legkedvezőbb fellételek mellett.
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda.
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű
jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-18 óráig.
X991. június 2Ü.
KANIZSA - /ip*
27
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504, 30/573-104
Balalonberényben 2 szoba+halbs, 56 nm-es nyaraló, 136 n-öJ parkosilon udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épületiéi eladó.
Irányár 4,0 mR. NY/26. (22326 K)_
Nk-n az Erzsébet léren 1 emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyed gázas, leiüjílasl igénylő lakás eladó. Irányár: 4,25 mR. U1S4. (22641 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jó álapolú egyedi fűtéses. 5. emeleti lakás Irányár: 2,5 mR. L/152 (22644 K)__
Zalakaroson 3x75 nm alapi erülelű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összközműves nyaraló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó. Irányár: 7,0 mR. NYAL (22647 K)_
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható építési lelek közműcsatlakozásokkal eladó Irányár: 2,3 mR.
T 12 !22649 K)__
Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 lélszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp. lútéses lakás eladó Irányár 2,2 mR. L/158.
(22780 K)_
Nk-MWósfán 3.5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, pincével, 514 n öl utcafront felé megosztható és beépü-hetó telekkel eladó Irányár 5,2 mR CS/85. (?2785 K)
Nagyrecse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhery-lyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, 850 n öl letek -
kel eladó. Irányár: 3,49 mR CS/08. (?2788 K)_
Palin-Ujlelepen eladó 170 nm összalapterületű, egyedi tervezésű, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egytégterű nappali-ebédŐ-konyhával, cserópkályhával, 3 tetőtéri szobával, garázs-zsal, ápolt udvarral. Irányár: 9 mR CS/92. (22972 K)_
Gyékényeit bányatóra néző, lőúl közelében lévő, jót megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó. Irányár: 125 eR. T/15. (22973 K)_
Zalakaroson 3 szoba+étkezös, letötérbeépiléses, 70+35 nm-es, egyedi gázas, teleionos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 n á áport telekkel eladó d Irányár: 7,6 mR. NY05. (22976 K)
Kazanlak körúton a földszinten. 2 szobás, 51 nm-es, központi fűtéses, lelú|tott lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 1.95
mR. (L/167) (23110 K) _
Betvárosban 3 szobás-étkezős, 80 nm-es. cirkogejzres, 3. emeleti letőléri, igényes kialakítású lakás eladó. Irányár: 5,3 mR +
garázs 1,0 mR. (L7178) (23112 K)_
Nagyrecse központjában 3 szobás, amerikai konyhas-étkezős, 140 nm-es, felújított családi ház 450 n-ÖI telekkel eladó, vagy nagykanizsai, zalakaroi ingatlanra cserélhető. Irányár: 4,75 mR. ¦\'C$,97) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves család ház eladó. Irányár: 5,6 mR. (CS/SO) (23114 K)_
Zemplén utcában 2. emeleten igényesen lelújüotl, boltíves, 3 szobás, étkezős, 67 nm-es, redőnyös, vizórás lakás eladó. Irányár: 2,7 mR + garázs 800 eR Tel.: 93/310-504. (L/184) (23289 K) _-
Zalasárszeg Anna-hegyen 3 szobás, 1 etol érbeépM éses hétvégi ház pincével, 841 nm-es telekkel, szőlővel, gyümölcsössel eí-adó. Kút, villany van Tel.: 50,010-504. (NY/41) (23292 K)
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett verandás. egyedi gázas család ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyed gázas, földszinti lakásra cserélhető értékegyeztetóssel. Irányár. 3,8 mR, Tel.: 90310-
504 (CS/102) (23293 K)_
Balalonmária-fürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es. |ó álapolú. összközműves ikernyarab-rósz az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel, 90 n.öl leiekkel eladó, frányár: 3,4
mR. Tel. 93/310-504. (NY/14) (23294 K)_
Bartók ulcában 2. emeleten 2 szobás, 48 nm-es, egyed gázas, parkettás, redőnyös, járólapozott, igényesen lelújüotl lakás el-ado. Irányár: 2,3 mR. (L/197) Tel.: 93fl10-504. (23535 K)
Teleki ulcában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gázas, erkélyes, teljesen lelújlotl, 4. emeleti lakás eladó. Irányár\'\' 2,5 mR. (L/198).
Tel.: 93010-504. (23536 K)_
Csengery ulcában 1 emeleten, 2+1 lélszobás, 70 nm-es, egyed gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 4,0m R.
(L/156) Tel.: 93310-504. (23538 K)_
Maort-lelepen 2 szobás. 75 nm-es, lelújítotl családi házrész nagy üvegezett terasszal, kerttel, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 9,1 mFl (CS/106) Tel.: 93/310-504. (23540 KJ_
Kiskanizsán 3 szobás, 100 nm-es, parkettás, egyed gázas, 25 éves család ház, 500 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,7 mR.
(CS/105) Tel.: 93/310-504. (23541 K)_
Nagybagolai hegyen 30 nm-es tetőtérbeópitóses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás lélekkel eladó. Irányár: 1,2 mR. (Ny/39) fel.: 93/310-504. (23542 K) Rátán soron földszinten 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázas. parkettás, vizórás, redőnyös, földszinti lakás eladó, vagy ertéke-gyezletéssel 1,5 szobás lakásra cserélhető 1-2. em-ig. tányér:
2,4 mR. (L/185) Tel.: 93/310-504. (23544 K)_
Kazanlak körúton 1+2 felszobás, 57 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, lelújílotl, 3. emeleti lakás eladó, Irányár: 2,1 mFt.
(L/189) Tel: 93/310-504. (23546 K)_
É-K-i városrészben földszinten 1+3 lélszobás, 74 nm-es, cirko-gejzíres erkélyes, vízórás, redőnyös, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 4,3 mR. É-K-i városrészben 2 szobásra is cserélhető. (U194) Tel: 93/310-504. (23547 K)
Ortilosban a Drávához közel 3 szobás, 80 nm-es család ház üvegezel! terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es telekkel eladó Irányár: 1,5 mR. (CS/104) Tel:93/310-504. (23548 K)_
Ady utcában 2. emeleten 1 szobás 38 nm-es egyed lútéses, parkettás, vízórás, 2 francia erkélyes, azonnal beköltözhető garzonlakás eladó. Irányár: 1,7 mR. (U203) Tel.: 93/310-504. (23709 K)_
Zemplén utcában 1,5 szobás, 44 nm-es, redőnyös, kp. fűtéses, 10. emeleti lakás eladó hányár. 1,3mR (L/207 K) Tel: 93/310-504. (23714 K ¦
Belváros közvetlen közelében 3x2 szobás, 150 nm-es, felújítást igénylő család ház 540 nm-es leiekkel eladó Irányár: 6,0 mR
(CS/101) Tel.: 93/310-504. (23715 K)_
Kiskanizsán 6 szobás, 20 nm összalapterületű két generációs család ház szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 7,9 mR. (CS/66) Tel.; 93/310-504 (23716 K) Gyékényesi szőlőhegyen a bányalóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás területtel, termő geszte-nyefával eladó Irányár: 145 eR, (T/03) Tel.: 93/310-504. (23717
K}_
Gyékényesen a bányató közvetlen közelében felújításra szoruló 2 szobás, 75 nm-es régi ház 5000 nm-es területiéi eladó. Irány-
ár: 1,8 mR. (Cs/109) Tel.: 93/310-504. (23718 K) ,_
Kiskanizsán főút mellett 4 szobás, 120 nm-es család ház melléképülelekkel, kb. 180 nm összalapterületű raktárral, 3200 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 5,2mR. (CS/110) Tel.: 93/310-504. (23719 K)_
Belvárosban 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, vizórás, lomkamrás, reluxás, 5. emeleti, központi lútéses lakás eladó. Irányár: 2,4
mR. (L/63) Tel.: 93/310-504. (24270 K) ¦_
É-K-i városrészben 2+1 félszobás, étkezős, 66 nm-es, cirkogej-zíres, jó állapotban lévő, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,7
mR. (L/224). Tel.: 93/310-504. (24271 K)_
Csengery utca elején. 1 emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, nagy-konyhás, egyed gázas, parkettás, telefonos lakás eladó. Irány-ár: 2,65 mR. (L/164) Tel.: 93/310-504. (24272 K)_
Munkás utcában 2 szobás, 58 nm-es, egyed gázas, erkélyes, parkettás, vízórás, jó állapotban lévő 3. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,4 mR. (L/221) Tel: 93/310-504. (24273 K)_
Keleti városrészben 1 szobás, 39 nm-es, parkettás, egyedi gázas, földszinti lakás eladó Irányár: 1,59 mR. (L/222) Tel.:
93/310-504. (24274 K)_
Keleti városrészben 2. emeleten, 2 szobás, egyed gázas, parkettás lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. (L/222). Tel.: 93610-504.
(24275 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, felújított, járólapozott, telefonos, 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,59 mR
(L/223). Tel. 93/310-504. (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba. 32 nm-es, egyed gázas, felújításra szoruló, vagy lebontható család ház, 70 hm-es, 10 éves mellék-épülettel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6 mR. (Cs/121).
Tel: 93310-504. (24277 K)_
Palin Újtelepen 3 szoba+nappalis, amerikai konyhás, 120 nm-es, igényes belső kialakítású családi ház, 20 nm-es garázzsal. 15 nm-es nyárikonyhával, 26 nm-es terasszal eladó. Irányár:
10,5 mR. (CS/36) Tel.: 93/310-504. (24278 K)_
Látóhegyen lő úl közelében, 1 szobás, 27 nm-es, alápincézett, 20 éves hétvégi ház, 550 n-öl leiekkel eladó. Villany, ásott kút van. Irányár: 980 eR. (Ny/05) Tel.: 93/310-504. (24279 K) Északi városrészben 6 szobás, 200 nm-es két generációs csa-lád ház, 2 telefonvonalai, nagy telekkel, garázzsal, melléképületekkel, fizetési könnyléssel eladó. Irányár: 13 mR.
(CS/117) Tel.: 93/310-504. (24280 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 80 nm-es. egyed gázas, parkettás, 25 éves család ház, 490 n-öl telekkel eladó. Irányár: 2,59 mR.
(CS/98) Tel.: 93/310-504. (?4281 K)_
Gyékényesi banyatonál vízparti horq/i\'zl anyák 4v:lok Iránya: 2,1 mR-4,2 mR-ig. Tel,: 93/310-504 (24262 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). Iszt.12. Tel.: 93/320-111
Hahóton 2 szobás, fürdőszobás, étkezős családi ház 200 nm-es leiekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értékegyeztetóssel
Irányár: 3 mR. Hív szám. CS112. (22764 K)_
2 szobás, összkomfortos, löldszinli lakás 4 emeletes házban eladó a K-i v.részben A lakás teljesen felújított, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkellázott, a bejárati ajtó lambóriázva. Irányár: 2,1 mR Hív sz LAKI57 (22766 K)_
2 szobás, lakás 10 emeletes ház 2. emeletén eladó a K-i v.részben. A lakás teljesen felújlott. erkélyes, új konyhabútorral eladó. Irányár 1.9 mR Hiv. sz.: L125. (22767 K)_
Bxskán 80 nm-es, felújlásra váró családi ház melleképületekkel, 400 n.öl telekkel eladó Irányár: 550.000 R. Hív sz.:CS111.(22769 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nm-es, nagykonyhás, fürdőszobás, egyed gázfűtéses, pincés, tejesen felújított család ház 600 n.öl telekkel eladó. Melléképületek, gazd.-i épületek vannak. Irányár: 2,3 mR Hiv. sz.: CS109 (22771 K)_
Zalakaroson társasházi, igényes család ház parkosíofl udvarral bekeríve eladó. Irányár 8 mR A ház szint+lelőtér, belsőlén et-tolásos modern kivitelezésű Hrv sz: CS115. (22987 K) Keresünk eladó lakásokat Nk. K-i vrészében, lelakott 2 szobásat, beköllözhelö állapotú 2, 1+2 fél, 2+1 fél, 3 szobásakat. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda. (22988 K) Nk-án vegyesboltként üzemelő, 84 nm-es üzlet eladó. Igény esetén kiadó. Bármely tevékenységre átalakítható Teleionos, gázfűtéses, eladótér, száraz raklár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó, WC. Teljes berendezéssel rányár: 6 mR. Hiv. sz.: Ü10.
(22989 K)_
Zalakaros előtt, Behiákpuszlán 12 éves, 3 szobás, 2 szintes, zuhanyzós, lakhaló nyaraló eladó 3350 nm-es telekkel. Garázs van. Igény esetén lel|es berendezéssel, felszereléssel. Irányár:
3,5 mR, berendezve 5 mR Hiv. sz.: T15. (22990 K)_
Pogányszenlpél eren letőtérbeépléses, 2 család külön lakhatását biztosíó családi ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n.öl telekkel eladó. Nk-i lakást beszarni ok. Irányár: 3,7 mR. Hiv. sz.: CS95. (22991 Kj
2 szobás, összkomfortos, 10 emeletes házban lévő, 4 emeleti lakás nagy előszobával, külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-i v.részben Irányár: 1.7 mR Hív, sz.: LAK163 (22993 K) Szabadhegyen 500 n-öl telek 1 szoba, konyha, fürdőszoba, spájzos, gázfűtéses család házzal eladó. Melleképületek, pince és bekerített, közműves terület tartozik hozzá, telefon beköthető.
Irányár: 3 mR. Hiv. sz : T14. (22995 K)_
Zalakaros-Behiáknál 932 nm-es lelek a rajt lévő alpincézell 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal, garázzsal, melléképületekkel eladó. Víz, villany, aszfaltos úl van. irányár: 2,4 mR. Hiv.szám: T16.(23158 K) _
2+1 félszobás, összkomfortos 4 emeletes házban, a 3. emelelen redőnyös, vízórás, erkélyes, csempés fürdőszobás, a konyhában elszívóval, 63 nm-es lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,4 mR, Hiv.szám: LAK 70, (23160 K}_
Nagyradán 800 nm-es, parkosított telken lévő, 3 szobás, nappalis, konyha-étkezős, lürdöszobás, előszobás, spájzos család ház sürgősen eladó vagy Nk-i család házra, lakásra cserélhető
Irányár \'5 mR Hiv. sz "CS119. (23310 K)_
496 nm-es üres telek, amin csak gazd. épület található, eladó Balalonújlakon. Víz, villany van, gáz megoldható Irányár:
450000 R. Hiv. sz : T27 (23311 K)_
Pogányszentpéleren 3 szobás, 140 nm-es, lelőlér beépítéses, telefonos, 1960-ban épüfl családi ház eladó A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. (üléses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegp a diósak Padlás és pince is található, a ház alall dupla garázs. A telek 480 n ól nagyságú, veteményes és málna található, valamínl garázs ós melléképület. Irányár: 4,3 mFt Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mFl-ig. Hiv. szám. CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépüóses, gázfűtéses, cserópkáfyhás, 8 éves család ház 2893 nm telken eladó. Irányár: 5.5 mR Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116. (23314 K)_
Újudvaron 220 nm-es, 6 éves, tetőtér beópíóses családi haz eladó. A ház 5 szobás, nappalis (40 nm-es) konyhás-ólkezős, 2 fürdőszobás, 3 WC-s, kp fűtéses (gázkazán) telefonos. A telek 1051 nm-es, azon lalálhaló melléképületek félkész állapotban, ipari áram, az udvar parkosított, gyümölcsfák. Irányár 5,9 mR. Nk-i lakás beszámítható. Hrv. szám: Cs114. (23315 K)
Bocskaban 80 nm nagyságú, letüjlásra szoruló régi család ház \' 400 n.öl leiekkel, gazd-i épületekkel eladó Viz-vilany van Irányár. 550 000 R. Hiv. sz.. CS111. (23316 K)_
Nk-án szoba4tonyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 27 nm-es házrész 500 nm-es leiekkel eladó Irányár: 1,2 mR Hiv sz
CS113. (23317 K)_
K-i v.részben 15 nm-es üzlethelyiség berendezéssel, árukész-lettel együtt kiadó. (23335 K)_
Holládon 5800 nm-es sik erdős, gyümölcsösből áló terület 1.500 R/nm áron eladó. Hdádon 4.100 nm-es, nógyzetalakú telek, kiálás Keszthelyre és Vorsre eladó. Víz, vilany megoldható, fúró kút van, kiválóan alkalmas terület méhészeknek, vállalkozás kialakításra pl. szálloda, lovarda stb-stb Irányár: 2 000,-R/nm-re. Hiv.szám: T25.T26 (23475 K)_
3 szobás, fszt-i lakás eladó a keleti városrészben. A lakás önkormányzati megvásárolható. Igény esetén ebseróhénk 1+fél-1 szobás önkormányzati lakásra ért ókegy ezt etessél. Irányár: 1,8 mR. Hiv.szám: LAK 73. (23479 K)_
Szepetneken 747 nm-es telekkel, kisebb felújításra szoruló, de lakható család ház eladó. Viz, villany van Irányár: 600 eR Hivsz.: CS 123. (23493 K)_
Miklósién 2 szobás, nagykonyhás családi ház 600 n.öl leiekkel eladó. Egyed gázfűtéses, garázsos, gazdi épületekkel. Irány-ár I 55 mR Hiv sz CiUO (236.56 KT)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve Építésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos út Irányár: 800.000 R Hrv sz.- NY01 (23657 K)_
70 nm-es, belvárosi, 2 szobás, egyed gázfűtéses, felújításra váró, telefonos, nagy konyhás, pincerészes lakás eladó. Irányár 3,2 mR. Hiv. sz LAK 155 ( 23660 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV hegyháton 650 n.öl telek téglaépülettel eladó. Az épület alápincézve, üveges leraszos, gazdasági épületekkel, szerszámokkal együtt eladó Viz, vilany bevezetve
Irányár: 1 mR. Hiv. sz.: T33. (23664 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lomkamrás, reluxás a konyha előszoba botlves lakás 10 emeletes házban eladó. Irányár: 2,5 mR Hiv.szám LAK 76. (23774 K)
1+2 lélszobás, IV. emeletes ház III. emeletén lévő összkomfortos kilépŐs, nagykonyhás lakás eladó vagy 1+1 fél illetve 2 szobás löldszinli vagy elsÓ emeleli lakásra cserélendő. Hrv.szám:
LAK 77. Irányár: 2,1 mR. (23777 K)_
Miklósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyed gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapolú családi ház 650 n.ót telekkel eladó. A ház alafl pince, a leken nyárikonyha, melléképületek
vannak Irányár 4 600.000 Hsz : CS122 (23855 K)_
3 szobás, összkomfortos, 10 emeletes házban lévő lakás lelújil-va eladó. A lakás erkélyes, külön lomkamrás Igény esetén elcserélnénk 1+2 léi vagy 2 szobás lakásra. Irányár 2,3 mR. Hrv. sz.: LAK 80. (23857 K)_
1+2 lélszobás, 4 emeletes házban lévő, 1. emeleti, összkomfortos, vizórás, redőnyös lakás eladó a K-i v.részben Irányár: 2,3
mR. Hiv.sz.:LAK78. (23658 K)_
45 nm-es, belvároshoz közeli. 1 szobás, egyed gázfűtéses, vízórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 1,65 mR. Hív.sz.: L28
(23859 K)_
Belvárosnak mondható helyen 3 szobás, Összkomfortos (de egjyed elszámolású), reluxás, vízórás, erkélyes, csempézett fürdőszobás lakás eladó. Irányár: 2,7 mR, Hiv. sz: LAK 81. (23661 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, lürdöszobás, 80 nm-es családi ház 300 n.öl telekkel eladó Sormáson. Irányár; 1.3 mR. Hrv szám CS126. (24169 K)_
3 szobás, összkomlortos, vízórás, teljesen lefújított, 1. emeleti lakás 10 emeletes házban, külön lomKamrával, nagy előszobával eladó. Irányár: 2,8 mR, Igény esetén család házra cserélendő. Hív. sz:LAK 83. (24170 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n Ól lelek a rajta lévő alápincézett faházzal eladó. Viz-vílany van, és asz-laflos út, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, am vagy a telekkel vagy külön eladó. Telek ára 1 mR, a garázsé pedg 100000 R. Hrv. sz.. T35. (24171 K)_
2+1 félszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban lévő I. emeleli lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető alapot -ban eladó a K-i városrészben Irányár: 2,5 mR, Hrv szám: LAK
82. (24172 K)_
Sáncban 199 nm-es tetőtérbeepíléses. erkélyes, egyed gáz fűtéses, 2 fürdőszobás, 5 szobás család ház 560 nm-es telekkel, 40 nm-es vállalkozásra alkalmas építménnyel eladó + 777 n-ój leiekkel. Irányár: 5 mR. a telek + 1 mR. Hív.sz: Cs 127. (24296
K)_
Sormáson 80 nm-es lürdöszobás, család ház 300 n-öl leiekkel, melléképületekkel eladó. Irányár: 1,3 mR. Hivszám: CS 126
(24297 K)_______
Keleti városrészben 4 emeletes házban a harmadik emeleten lévő 1+2 lélszobás, összkomfortos, erkélyes, külön lomkamrás lakás eladó Irányár 2.1 mR. Hiv.szám: Cs126. (24298 K)__
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ES VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkekéi
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,
Csütörtökön már. kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
KANIZSA - /tp*
1997. június 20.
Keleti városrészben levő 10 emeletes ház 1 emeletén legesen lelu|itolt. 3 szobás, nagy előszobás, összkomfortos lakás eladó.
Irányár. 2,8 mR. Hiv.sz.: Lak 83, (24269 K)_
2 szobás, összkomforots, 4 emeletes házban lévő 3. emeleti lakás lefújton állapotú, erkélyes, vizórás, telefonos. Eladó a keleti városrészben. Irányár 1,85 mR. Hiv.szám. 180. (24300 K)
2,2 mR. készpénzért eladó a keleti városrészben 2 szobás, egyedi cirkogefzr lúléses, parkettás lakás. Érd.: Plánder Ingat -
lankózvetlő irodában (24301 K)_
Zalakarosí hegyen nyeles lelek eladó. Érd 93Ű20-111 -es telefonon. (24302 K)_
Plánder Ingatlanközveilő Iroda keres eladó lakást 1,4 mR. készpénzén Nagykanizsán. Lehet 10 emeleies házban lévő lakás is Érd : 93/320-111.(24303 K)
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Terv u. 4. TelJfax: 93/312-058
Eladó Újudvaron 3 szoba-nappalis, étkezős, 110 nm-es, 2 szintes, teraszos, 5 éves, egyedi gázfűtésű, szőnyegpadlói, meszel lalú, kábellévés, parabola antennás, K-Ny fekvésű családi ház, 2100 nm-es tekén, sövénykorléssel. A konyha 3x4 méteres.
Irányár 4.55 mR. Hív szám: SIKER 1844 (23901 K)_
Eladó Palinban 2 szobás, 1 szintes, 15 éves, egyedi gázfűtésű, konvektoros, kábelévés, happadlós, festett lalú családi ház 300 n Öl leken. Vb nincs az épületben A leken kút van. A fürdőszobát szereivényezni kell. Irányár: 3,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1845. (23902 K)_
Eladó Újudvaron 5 szobás, 95 nm-es, 1 szinl+1 elől eres, tégla falazatú, 12 éves, egyedi gázfűtésű, konvektoros, 2 fürdőszobás, erkélyes, teraszos, kábeltévés, szőnyeg- és müanyagpad-lós, meszelt falú családi ház, 800 nm-es tekén. A szobák külön bejáralúak, nem egymásba nylnak. Irányár: 5 mRJHiv. szám:
SIKER 1847. (239$ K)_
Eladód Balatont enyvesen, a víztől 50 méterre 2 szintes. Összesen 5 szoba-hallos, 180 nm-es, erkélyes, egyedi gázfűtésű, konvekloros kernyaraló, 70 nm-es terasszal, melyből 40 nm fedett, vízzel, villannyal, csatornabekötéssel, parabolaantennával, 234 n.óf lelken, tehermentesen Irányár: 24 mR. Hiv szám: Sl-KER 1848. (23905 Ki_
Eladó Nk. K-i v.részében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, kp. lü-tésű, vizórás, szonyegpadós, tapétázott, kábellévés, liftes, 6. emeleti lakás A szobák külön bejáralúak. nem egymásba nylnak. A fürdő és a WC külön helyiségben van. A konyha 2,5 x 3 méteres Irányár. 2,3 mR Hiv szám: SIKER 1649 ( 24108 K) Eladó Nk É-i v.részében 5 es lélszobas, 2 hallos. 2 lutdoszo-bás, 2 konyhás, 2 wc-s, 2 telefonos, 2 szintes, egyedi gázfűtésű, konvektoros + cirkogejzires, kábeltévés, garázsos, pincés, 35 éves család ház 540 n.öl bekerlett telekkel. A konyhák 2x4 és 2x6 méteresek A szobák külön bejáralúak, nem egymásba nyinak Irányár 14 mR Hiv szám SIKER 1650. (24109 K)
El a Jó Nk. déi városrészében 1 szobás, 35 nm-es, földszinti, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, parkettázofl, meszelt falú, zuhanyzós, kb. 50 éves, udvari lakás, 3x2 méteres konyhával, beépíthető tetőtérrel, 5 lakással közös udvarban, azonnal bekórtöznetoen, rendes szomszédakkal. A zuhanyzó és a WC külön helyiségben van Irányár: 950 eR. Hiv. szám: SKER 1651. (24110 K]_
Eladó Nk. É-K-i v.részében 2 szintes, 90 nm-es, 3 szoba+nap-palis, 23 éves, lelújlou, hőszigetelt, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, erkélyes, gardobos, tehermentes sorházi lakás, 18 nm-es, különálló garázzsal. 200 nm-es telekkel. A szobák par-kellázotlak, illetve szőnyegpadósak, a falak tapétázottak. A konyha 3x3 méteres. Az épület léda falazatú Irányár: 6,5 mR. Hiv. szám: SKER 1852. (24111 K)_
Eladó Nk belvárosában 2,5 szobás, 57 nm-es, Iranciaerkélyes, kp lűtésü, ablakklimás. szonyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes. 3. emeleti lakás, 1,7 x 3,5 méteres konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal. Irányár: 3,2 mR, Hiv. szám. SKER 1853. (24112 K)_
Eladód Nk K-i v.részében 2 szobás, 57 nm-es, 2 erkélyes, kp. fűtésű, vizórás. szonyegpadós, tapétázott, redőnyös, beépített szekrényes, nyugati lekvésű, liftes, 10. emeleti lakás. Irányár 1,9 mR. Vagy cserélhető belvárosi, 2 szobás, 1. emeleti vagy
lifles lakásra. Hiv. szam. SKER 1854. (24113 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 3 szobás, 65 nm-es, 2 erkélyes, kp. fűtésű, vízórás, szonyegpadós, tapétázott, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal rendelkező, kábeltévés, nyugati és deli fekvésű, liftes. 3. emeleti lakás A fürdő és a wc kubn helyiségben van. Irányár: 23 mR. Hrv. szám: SIKER 1855. (24114 K)
Eladó Befeznán 5577 nm-es, 30 m széles, belterületi lelek. 60 nm-es melléképületlel Irányár 500 eR. Hiv. szám: SKER 1856. (24115 K)_
Eladó Örtiosban 2 szobás, 75 nm-es, 1 szintes, tégla- és vályogfalazatú, lalüzelésű, hajópadós, meszelt falú, nyugati fekvésű, kábeltévés, 4 x 4,5 m-es konyhával rendelkező, lürdőszobás család ház 4300 n.öl, 20 méter széles telekkel. Irányár: 1,2
mR. Hiv. sz.: SIKER 1857. (24116 K)_
Eladó Palinban 5 szobás, 160 nm-es, 2 szintes, padófüléses és kandallós, teraszos, erkélyes, 2 lürdőszobás, 2 konyhás, telefonos, kábellévés, 11 éves család ház, 18 nm-es garázzsal, 5x6 méteres műhellyel, 3x5 méteres pincével, konyhakerttel, 500 nm-es, bekerlett telekkel. Irányár: 11 mR. Hiv. szám: SKER 1658. (24117 K)_
Eladó Balatonmáriafürdő-Alsón 2 szoba-hallos, 48 nm-es, 1 szintes, konyhás, fürdőszobás, teraszos faház, vízzel, villannyal, gázzal, csatornabekötéssel, 200 n.öl telekkel, gépkocsibejáróval, tehermentesen, Irányár: 3 mR. Hiv szám: SIKER 1859. (24118
fi_
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 50 nm-es, földszinti, 4 emeletes épületben lévő, kp. fűtésű, szonyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, felújlott, járólapozott, kábeltévés, tehermentes lakás, új konyhaszekrénnyel, új csaptelepekkel, Irányár: 1,95
mR. Hiv szám: SKER 1860. (24119 K)_
Eladó Vajdacserfőn 2500 n.öl telek, léda falazatú, belülről felújított pincével, alatta boltíves földpincével, a telken villannyal, gyümölcsössel (alma, körte, dó, gesztenye), akácossal, lugasszolő-vei. szánloval, tehermentesen. Irányár: 200 eR. Hiv szám: Sl-
KER 1861. (24120 K)_
Eladó Nk. D-i v.részében 2 szobás, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, szonyegpadós, tégla falazatú, kb. 30 éves család házrósz, 4x2 méteres konyhával, fürdővei, nyári konyhával, aknás, tégla falazatú garázzsal. A szobák egymásba nylnak. A fürdő és a wc egy helyiségen belül van. Irányár: 4 mR. Hrv.
szám SKER 1862 (24121 *K)_
Venne ügyfelünk Nk-án 1.5 szobás, egyed gázfűtésű, nem északi leívésű lakást az Attila, Csokonai, Munkás utcákban, vagy a Platán soron, 4 emeletes épületben, nem a földszinten,
1,7 mR-ért. Hiv. szám: SIKER 1864 ( 24123 K)_
Eladó Miháldon 4 szoba + hallos, 90 nm-es, 1 szintes, fele részben tégla falazatú, fele részben vályog család ház, cseréptetővel, terasszal, parkettával, feslett falakkal, latüzelésseJ, járólappal, hajópadóval, kábeltévével, Éh fekvéssel, 29 évesen, 600 n.öl, 20 m széles felekkel. Irányár: 2,5 mR. Hiv. szám: SKER
1865. (24124 K)_
Venne ügyfelünk Nk-án 1,5 vagy 2 szobás, erkélyes, vizórás. kábellévés, kp lűtósű, 4 emeletes épületben lévő, földszinti, vagy 1, emeleti lakást, 2 mR-ért. Hiv szám: SIKER 1866 (24125 K)_
Eladó Nk. É-i v.részében család házas Övezetben, 3 szobás, léda falazatú, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, kábellévés, telefonos, múanyagpadtós, leslelt falú, 3x5 méteres konyhával rendelkező családi ház, keskeny, hosszú telekkel. Irányár:
3,6 mR. Hiv. szám: SKER 1867. (24126 K)_
?adó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vízórás, kp lűtósű, szonyegpadós, tapétázott, kábeltévés, tehermentes, liftes, 10. emeleti lakás. A szobák külön bejáralúak, nem egymásba nyinak, A lürdó és a WC külön helyiségben van. A konyha 2x3 méteres, Irányár: 1,45 mR. Hiv. szám: SKER
1866. (24127 K)_
Eladó Nk. bek/árosához közel 2 szobás, 84 nm-es. egyed gázfűtésű, konvekloros, magasiófdszinli, 4 emeletes épületben levő. parkettázofl, festett lakj.beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes, azonnal beköltözhető lakás. A szobák egymásba nylnak. A konyha 3x1,5 méteres. A fürdő és a wc külön helyiség-benvan, Irányár 2,25 mR. Hiv. szám SKER 1869 (24128 K) Eladó Nk K-i v.részében 1+2 lélszobas. 57 nm-es, erkélyes, 1 emeleti, vízórás, kp. fűtésű, beéplett szekrényes, redőnyös, szonyegpadós, tapétázott, kábellevés, 4 emeletes épületben lévő lakás, 4x2,5 m-res konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal. A fürdő és a wc külön helyiségben van
Irányár: 2,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1870. (24129 K)_
Eladó Nk K-j v.részében 1 szobás, 37 nm-es, erkélyes, szonyegpadós, tapétázott, beéplett szekrényes, kábeltévés. K-Ny fekvésű, 4. emeleti, 4 emeletes, rendezett, szép épületben lévő lakás, 3x2 méteres konyhával. A fürdő és a wc külön helyiség-ben van. Irányár: 1,45 mR. Hiv. szam: SKER 1871. (24130 K)
Eladó Nk. K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, erkélyes, leJelo-nos, kábeltévés, új szonyegpadós, új tapétás, redőnyös, új pvc pados, felújlott, tehermentes, kp. lűtósű, 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. A fürdő és wc külön helyiségben van. Irányár 2 mR Hiv szám: SKER 1872. (24131 K)_
Eladód Murakereszlúron 5 szobás, 2 szintes, 200 nm-es, 9 éves. tégla falazatú, teraszos, erkélyes, 2 lürdőszobás. 2 telefonos, szonyegpadós, lestett és tapétázott lalú, kp. kazánlűlésű, vegyesIüzeJósű család ház, 5x6 m-es konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyió szobákkal, 17x50 m-es, bekerlett, gon- | dczotl telekkel Irányár G mR Hrv szam SIKER 1873 \'24132 Ki Eladó Nk. K-t v.részében 3 szobás, 62 nm-es, erkélyes, 1 emeleti, vízórás, kp. lűtósű, kiépietf telefonvonallal rendelkező, szonyegpadós, tapélázofl, beéplett szekrényes, kábeltévés, K-Ny lekvesu. 4 emeleies épületben lévő lakás, 2,7x2,7 m-es konyhával. A fürdő és a wc külön helyiségben van, Irányár: 2,5 mR. Hiv. szám: SKER 1875. (24134 K)
Eladó Kalonarélen 5 szobás, 120 nm-es, 4 szintes, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, telefonos, kábeltévés, 2 erkélyes, 1 teraszos, garázsos, pincés lakás, tégla épületben, parkettázofl nappalival, szonyegpadós szobákkal, tapétázott falakkal Irányár. 8 mR. Hrv szám SIKER 1876. (24135 K)_
Eladó Nk. belvárosában család ház jellegű saroképületben 3 szobás, 80 nm-es, egyed gázfűtésű, konvekloros, vizórás, szonyegpadós, tapétázott, kábeltévés, nyugati fekvésű, tégla épületben lévő lakás, közös pincével és padással. 240 nm-es udvarral, az udvarban 12 nm-es garázzsal, tehermentesen Irány-
ár: 9 mR. Hrv. szám: SIKER 1877 (24136 K)_
Badó Somogycseson (K aszópusztához, horgászt svakhoz közel) 3 szobás, 100 nm-es, 1 szintes, 30 éves, léda falazatú, fa-tüzelésü, vízzel, villannyal ellátott, konyhás, lürdőszobás, étkezős, teleionos, nyugati fekvésű család ház, nagy gazdasági épületekkel, 1600 n.öl telekkel, tehermentesen. Irányár: 1,76
mR Hiv szám: SKER 1878 (24137 K)_
Badó Nk. belvárosának sziveben 1 szobás, 38 nm-es, 2. emeleti, 2 Iranciaerkélyes, egyed gázfűtésű, vizórás, parkettázott, tégla épületben lévő garzonlakás, az épületen belüli, zárt udvarban parkolási lehetőséggel. Ára készpénzfizetéssel: 1,5 mR.
Hiv.szám: SKER 1879. (24138 K)_
Eladó Nk belvárosának szívében 2 szobás, konyhás, lürdőszobás, 59 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, vízórás, telefonos, parkettázott, kábeltévés udvari lakás, 3 lakással közös udvar-ban. Irányár 4,425 mR Hiv szam SIKER 1680 (24139 K) Badó Nk. D-i v.részében 3 szobás, 60 nm-es, tégla falazatú, családi ház egyed gázfűtéssel, vízórával, telefonnal, kábeltévével, É-D-i fekvéssel, 3x4 méteres konyhával, külön bejáratú, nem egymásba nyió, parketlázolt, illetve műanyagpadós. feslett lalú szobákkal, táskamrával Irányár: 3.8 mR. Hiv. szám: Sl-KER 1881 (24140 K)_
Badó Iharosberényben 5 szobás, 2 szintes, 170 nm-es, léda falazatú, 8 éves, cserépkályhás. latüzelésű, teraszos, erkélyes, parkettázofl, lesieti lau, 4x4 méteres konyhával rendelkező család ház, garázzsal, pincével, nyári konyhával, tyúkóllal, 2000 nm-es telekkel Irányár: 4,3 mR. Hiv.szám SIKER 1882.
(24243 K)_
Badó Nk. belvárosában 2,5 szobás. 71 nm-es, erkélyes, II emeleti, egyed erkogejzir lűtésü, vizórás, szonyegpadós, leslett lalú, kábeltévés, beéplett szekrényes, kelet-nyugati lekvésű, tehermentes lakás, 3 emeletes épületben. A konyha 3x3 méteres. A szobák külön bejáralúak, nem egymásba nyílnak A fürdő és a wo külön-külön helyiségben van. Irányár. 4,5 mR.
Hiv szam SIKER 1863 (24244 K)_
Badó Újudvaron 3 szobás, 60 nm-es, teraszos, 12 éves, tégla falazatú, egyed gázfűtésű, konvektoros, fürdőszobás, kábeltévés, 4x3,5 méteres, konyhával rendelkező család ház. Irányár:
3,3 mR. Hiv.szám: 1884 (24245 K)_
Sadó Nk. dél városrészében, a belvároshoz közel, 3,5 szobás, 75 nm-es, erkélyes, 1, emeleti, egyed gázfűtésű, konvekloros, vizórás, telefonos, parkettázott tapétázót, beéplett szekrényes, kábeltévés, tehermentes. 4 emeletes léda épületben lévő lakás, a közeli garázssorban aknás garázzsal, Irányár: 5,2 mR. Hrv szam\' SIKER 1885 !24246 Kt Badó Nk, keleti városrészében 2,5 szobás, 58 nm-es, erkélyes, 4, emeleli, központi fűtésű, redőnyös, szonyegpadós, tapétázott, beéplett szekrényes, kábeltévés, tehermentes, 4 emeletes épületen lévő lakás. A szobák külön bejáralúak. nem egymásba nyílnak. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. Irányár
2,2 mR. Hiv.szám: SIKER 1886. (24247 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 58 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, konvekloros, vízórás, telefonos, kábeltévés, parkeltázort. beéplett szekrényes, tehermentes. 3 emeleti, 4 emeleies léda épületben lévő lakás A szobák kórbejárhalóak. egymásba is nyithatóak, vagy az előszobából külön bejáraton is rnegközellhelők. A fürdő ós a wc külön-külön helyiségben van
Irányár- 2,3 mR. Hiv.szám: SIKER 1887. !24248 K)_
Badó Letenyón 2 szobás, tégla falazatú, kb 100 éves, hajópadlés, meszelt falú család ház, az épületben villannyal. A lelek 2200 n-öl, rajta melléképülelekkel Az utcán gáz- és vízvezeték van, rákötés megoldialó. Irányár: 2,5 mR. Hiv.szám: SKER 1886 f24249 Ki_
Badó Iharosberényben 2 szobás, léda falazatú, lalüzelésű, meszelt falú, vízze( villannyal ellátott család ház, melléképülelekkel, nagy leiekkel. Fürdő nincs. Irányár- 650 eR
Hiv.szám. SIKER 1889. (24250 K)_
Badó Nk. belvárosának szívóben 50 nm-es, 2 helyiséges iroda, előtérrel, teakonyhával, mosdóval, wc-vel, kiéplell telefonvonallal ós leleviziócsallakozással. egyed gázfűtéssel, vízórával, parkettával, festett falakkal. Irányár: 5,9 mR Hiv.szám: SKER
1890. (24251 K)_
Badó Nk. belvárosának szívében 1,5 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyed gázfűtésű, konvektoros, vizórás, teleionos, parketlázolt, festett falú, beéplett szekrényes, déi fekvésű, 4. emeleti, 4 emeletes léda épületben lévő, lehermenles lakás. A szobák egybenyithatóak, vagy az előszobából külön-külön is megközelíthetők A lürdő és a wc külön-külön heMsógben van A konyha 3,5 x 2,3 méteres. Irányár: 2,25 mR. Hiv.szám: SIKER 1891 (24252 K)_
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. S/a. Isz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyed fűtésű lakásokat, lelkeket, családházakat, Önkormányzati lakásokat. Nálunk a kózvetlői dj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintién, a Napsugár Presszó hátsó bejá-
ralával szemben. (11385 K)_
Nk-n (CSE 138| É-i városrészben 100 nm-es család ház, 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR (19784 K)
Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás, 120 nm-es család ház 1200 n.öl leiekkel, dupla garázzsal, maszek kempinggel eladó Irányár: 10 mR. (22117 K) _
Nk-n (LE356) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp fűtéses, erkélyes, felújlott, II, emeleli lakás, a ház alatt garázzsaal eladó Irányár: 3 mR (22118 K)_
Nk-n (CSE168J befváiosban 3500 nm-es lelek, 160 nm-es. régi házzal eladó, beleklelók. vállakozök részére kiválóan akalmas Irányár 7000 R/nm.(22120 K)_
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, vizórás, 7. emeleti lakás eladó Irányár 1,9 mR. (22300
K)_
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, központi lűtéses, vizórás, leujlotl, 5 emeleti lakás eladó Irányár: 2,5
mR (22301 K)_
Nk-n (CSE56) bek/árosban 100 nm-es, 3 szobás családi ház ,
500 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,2 mR. (22529 K)_
Nk-lól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy-konyhás család ház, kisebb telekké eladó.Irányár. 1 G5 mR (22594 K)
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család ház, 400 n-öl telekkel, műhellyel, ipari árammal eladó. Irányár 5,2 mR. (22596 K)
Galamboki halastónál (CSE Í72) 200 n-öl telek, faházzal eladó Irányár- 1 mR. (22598 K)_
Nk-lól (CSE175) 25 km-re 2 szobás. 74 nm-es család ház 1 hold telekkel, gyümölcsössel, melléképületekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserétiető. Irányár: 700 eR (22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 félszobás, 88 nm-es, kp lűtéses, vizórás, 2 erkélyes, I. emeleli lakás eladó. Irányár: 5,4 mR. (22734 K)_
Nk-lól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es, család ház 1200-1300 n-öl leiekkel, melléképületekkel eladó Irányár
2,7 mR. (22846 K) _
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi fűtéses, felújlott, 4. emeleli lakás, tízemeletes házban eladó Irányár 2,5 mR. (22848 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, kp lűtéses, vizórás. lomkamrás, teljesen leujlotl lakás tízemeletes épületben eladó Irányár 1 95 mR. (22965 K)_
Keszthelyen (LE 368) 2 szobás. 63 nm-es, egyed lűtéses, vizórás, parkettás udvari lakás eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető Irányár: 3,2 mR (23096 K)__
Nk-n (CSE 177) D-i városrészben 3 szobás, 100 nm-es. egyedi fűtéses udvari házrész eladó. Irányár 2,8 mR (23097 K)
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyed fűtéses, vizórás, erkélyes. 1 emeleti lakás eladó.
Irányár: 3,2 mR. (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es lelek, téglaépülettel eladó Irányár: 1,6 mR. (23099 K) _
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es lelek épülettel,, szőlővel, gyümölcsössel, gazdasági épületekkel és mellette 1200 nm-es gyeppé eladó Irányár: 1,1 mR. (23100 K)_
Nk-lól 13 km-re (CSE 183) 1200 n-öl felek, lömósházzal, pincével, faépület ékkel, teljes felszereléssel azonnal eladó Irányár
350 eR. (23101 K)_\'
Zalakarosban (TE 63) 300 n-öl közművesilell telek faházzal eladó vagy garázsra cserélhető Irányár: 900000,-R
(23102 K)_
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, egyed lűtéses, I. emeleti lakás eladó Irányár: 2,5 mR (23103 K)
Nk-án (LE374) belvároshoz közel 1,5 szobás, 43 nm-es, egyed fűtéses, vízórás. teljesen lefújlolt. 4. emeletes lakás eladó Irányár: 2 mR. (23263 K)_
Nk-hoz (CSE164) közel, 1,5 szobás család ház 1700 nm-es le-lekkel, melléképülelekkel eladó vagy lakásra cserélhető. Irányár: 1,6 mR. (23265 Kj_
Látóhegyen (TE2I 400 n.öl telek laházzal azonnal eladó Víz, villany van frányár 400 000 Fl (23343 K)
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
312-058
ALAPÍTVA: 1991-ben. TBUESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkíadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint, i 6 éves szakmai tapasztalat. |
NYITVA: munkanapokon | 8-17 óráig 5
A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!\'
ELADÁS * VETÉL # ALBÉRLET
„TELEK
• • Ingatlanközvetítő Irodu
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki ulca első négyemeletes házának földszint jen. a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig.
szombaton 10.00-12.00-ig.
1997. Junius 20.
KANIZSA - Afin»
29
BalalontóT (TE85) 1.5 km-fe 1600 n.öl lelek pincével, teljes felszereléssel eladó. Irányáf: 800.000 R. (23345 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, bútorozott, kp. lútéses la-kás albérletbe kiadó. Bérleti dj: 18.000 R+rezsi. (23347 K) Nk-n (LE 381) K-i városrészben 1+2 félszobás, központi fűtéses, felújlotl. vizórás, telefonos, üvegezett erkélyes, lomkanvás, II emeleti lakás eladó ikergarázzsal együtt. Irányár: 2.4 mR + 1
mR a garázs. (23467 K)_
Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi fűtéses, 6. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mR (23468 K)
Nk-n (LE 377) belvároshoz közel 1,5 szobás, 41 nm-es, egyed fűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. (23469 K) Nk-n (LE 376} belvárosban 1 szobás, 32 nm-es, komlorlos, erkélyes, II emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR (23470 K) Nk-n (LE 375) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, egyed fűtéses, vizórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. (23471 K)
Nk-tól (TE 86) 15 km-re 1 hold telek, 2 szobás épülettel, gyümölcsössel, fenyőfákkal, melléképúi elekkel eladó. Irányár:
500.000,-R. (23472 K)_
Nk-n (LE 379) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, központi lútéses. vizórás, erkélyes, felújtott, I. emeleti lakás eladó. Irány-
ár: 1,9 mR. (23473 K)_
Nk-án (CSE186) Éh vrészben szintes, 100 nm-es, 5 szobás családi ház 1400 nm-es letekkel garázzsal eladó. Irányár: 14
mR (23639 K)_
Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel, 70 nm-es meléképúletlel eladó Irányár: 1,15 mR (23640 K)_
Nk-án (LE384) K-i v részben 1,5 szobás, 44 nm-es, kp. fűtéses, erkélyes lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár: 1,3 mR.
(23641 K)_
Nk-tól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es család ház 1300 n-öl leken melléképülelekkel eladó. Irányár: 1,7 mR.
(23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, letötérbeépiléses, étkezős, egyed fűtéses családi ház 800 nm-es leiekkel, garázzsal eladó. Irányár: 7,9 mR. (23830 K)
Nk-án (LE112) belvárosban 1 szobás, 19 nm-es,
zonlakás eladó Irányár: 900,000 R. (23831 K)_
Nk-án (LE 357) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es. egyed lűléses, erkélyes. 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 2,45 mR.
(23832 K)_
Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre. 130 nm-es. 5 szobás, csalá-di ház, 410 n-ol telekkel eladó. Irányár: 15 mR. (24232 K) Nk-n (LE 388) belvároshoz közel 1.5 szobás, 44 nm-es, egyed lűléses, felújítót!, löldszinli lakás eladó. Irányár: 1,95 mR.
(24233 K)_
Pécsett (TE 89) 834 nm-es éplési lelek eladó, kányár:
520.000,-R. (24234 K)_
Nk-tól [CSE 131) 15 km-re ikerház eladó. Egyik része 124 nm-es, letötérbeépiléses, 4 szobás, a másik rész szerkezeikész, 4000 nm-es területen, ikergarázzsal együtt eladó. Külön-külön is megvásárolható. Irányár: 4,8 mR + 22 mR. (24235 K) Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es, központi lútéses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár:\' 2,5 mR,
(24236 K)___
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás, 80-100 nm-es, család ház, 1400 nm-es leiekkel, melléképületekkel, műhellyel együtt
eladó. Irányár: 4 mR. (24237 K) _
Nk-lól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház, 600 n-öl le-lekkel, melléképület ékkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető. Irányár: 1,5 mR.
(23998 K)_
Nk-n (LE 225) belvároshoz közel 2 szobás, 67 nm-es, egyed lútéses, utcafronti házrész eladó. Irányár: 2,9 mR. (23999 K)
Nk-n (LE 387} belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es, központi lútéses, földszinti lakás tízemeletes épületben eladó Irányár: 2,4 mR (24000 K)_
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es, központi lűtésee. véóras, erkélyes, tízemeletes épületben lévő lakás el-adó. Irányár 2,35 mR. (24002 K)_
TERRA-MIX 2001 Ingatlanforgalmi cs Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. cm. 1. TeL/fax: 93/310-482
Terra-Mix Kft. válfaja család házak, társasházak, tetőlérbeépi-lések kivitelezését, bonyollását a tervezéstől a kulcsátadásig
(20981 K)___
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyed gázfűtéses, 2 lürdöszobás, telefonos, teljes közmüvesítettseggej rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mR. (kód: 55) (20747
K)_
Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaiszobás nyaraló darázzsali nagy telekkel eladó. Irányár: 7 mR. (kód: 60) (20752 K)
?adó NK,-8agolán 136 nm-es, család ház, 5 szoba+nappali, két fürdőszoba, garázs, egyed központi (ülés. Irányár: 7,5 MR
(17336 K)_
Balatonkereszlúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület, 3 háiótülke, nagy nappali, 1 főzőfűlke, 1 fürdőszoba + WC. ter<i:.z, 6x4-as csónakház Irányár: 5 mR Kod 20 (17730 K) Eladó Miklósién 110 nm-es, 2 szobás, új család ház letőlérbeé-püési lehelőséggel 400 n.öl telken. Irányár: 7 mR. Kód: 4.
(18061 K)_
Nk. belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó álapotban lévő, első emeleli lakás. Irányár: 2,7 mR Kód: 35. (18656 K) Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyed fűtésű család ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a ház-
ban. Irányár: 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K)_\'
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyed fűtéses tetőién
lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (kód: 55) (20290 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás család ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon víz és vilany
van. Irányár: 1,5 mR. (20975 K)_
Terra-Míx KII. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére d\'rtalan közvetítéssel. (20979 K) Nk. K-i vjészében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyed fűtéses, jó álapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserelheló 2 emeletig. Irányár: 1,5 mR. (kod: 93) (21628 K)
Nk. Kh v/észében 4. emeleli 1+2 lélszobás, kp. fűtéses, felüjí-lotl lakás eladó Irányár: 1,9 mR. (kód: 94. (21629 K)_
Nk-lól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett család ház 1374 nm-es lelken, teljes közművesítés lehetőséggel eladó. Irányár; 1,7 mR. (kód: 92} (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 s melléképületlel, a pincében garázzsal eladó. Telek mére-
[ emeleti gar- te: 1460 nm. Irányár: 11 mR. (kód: 96) (21632 K)
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázfűtéses család ház udvarral eladó. Irányár: 13 mR. (kód:
69) (21635 K)_
Balatonkeresztúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken el-adó. Irányár: 11 mR. (22053 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nm-es lakótelkek irodánkban elője-gyezhetók. (22181 K)_
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl telek 45 nm alapterületű család házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a lelöter-ben 2 szoba kialaklható. Irányár: 2,6 mR. (Kód: 106) (22183 K) Nk. K-i v/észében 54 nm-es, 2 szobás, egyed fűtéses, 4. eme-leti lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (Kód: 104) (22185 K) Zalakaroson 215 n öl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladó. Irányár: 11 mR. (Kód: 100) (22187
K)_
Zalaszentbalázs községben, Fő úl mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 800 ezer R. (Kód: 101)
(22188 K)_
Nk belvárosához közel egyed fűtéses, 2 szobás. 4 emeleti la-
kás eladó. Irányár: 2,5 mR. (22189 K)_
Nk. központjában 32 nm-es löldszinli üzlethelyiség eladó. Irány-ár; 2,5 mR + ÁFA (22523 K)_
Nk. központjában 60 nm-es vendéglátó egység-teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás lakással együtt eladó Irányár 10
mR+ÁFA. (22524 K)__
Középcseríőn 669 n.öl telek, szőlővel, borospincevei, teljes berendezéssel eladó. Irányár: 500 eR. (22526 K) Balalonberényben 200 n.öl lelek kb. 50 nm alapterületű nyaralóval, a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadstrand mellett el-
adó. Irányár: 5 mR. (22527 K)
Miklósián 300 n.öl sarokteken 150 nm-es, 4 szobás, 2 halos. 2 fürdőszobás, 1 konyhás*étkezős. 1984-ben épült család ház eladó. Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely található Fűtése egyed gázfűtés. Irányár: 13 mR. (kód: 105}
(22953 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl telken eladó. Az épület szintenként 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A színiek Önállóan, egymástól függetlenül használhatók. Irányár: 6 mR. (kod 108)
(22954 K)_
ZalaszenlJakab községben 5000 nm terület 45 nm-es épülettel, 25 nm-es pincével eladó. Az ingatlanon víz és vilany van. Irányár: 1 mR. (kód: 109) (22955 K) _
Nk. zöldövezeti részén 6 szobás, 3 szintes, 240 nm-es család ház eladó. Az épület igényesen kialaklott, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es melléképületet is tartalmaz A telek 540 nm, parkosított. Irányár: 16 mR. (kód:72) (22956 K)_
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97._
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
Nk. d-i v részében 75 nm-es, 3 szobát előszobás, egyed gázfűtésű, 1. emeleti, egyed gázfűtéses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban található. Irányár 3,5
mR. (kód:113) (22958 K)_
Zalakarostól néhány km-re jó állapotban lévő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beéplhelő tetőtérrel, szakszerűen gondozott óriási parkkal eladó. Az ingatlanon víz, villany van, fűtése szilárd tüzelésű. Irányár: 18 mR (kód:86) (22959 K)_
Nk. centrumában irodaháznak, szállodának alkalmas telek el-adó. Irányár: 14 mR (kód;90) (22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl építési telek, teljes köz-művesiési lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 mR (kód:56) (22961 K)_
Balatoni nyaralókat, tekéket kínálunk közvetlenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az ingatlanok megtekintését, a helyszhi kalauzolást biztosítja. Keressen minket a Balatonon is. Cin Ba-
lafonmária-alsó, Hulám u. 97. (22962 K) _
Meglévő gyermekei után a szocpol kedvezményi segítségünkkel Ön meg igénybe veheti. Közel a belvároshoz, új, tetőteri lakások építései tervezzük, melyekre korlátozol! számban előjegyzést még elogadunk Várható befejezési haláridő: 1997. október-november. További hlormációéri keresse irodánkai1
(22963 K)_
Balalonmárián vízpartlót kb. 300 m-re 400 n-öl telek, 150 nm nyaratóépülettel eladó. Irányár: 14 mR Érd.: Balatonmária-alsó,
Hullám úl 97 (23144 K)_
Balatonmárián 400 n-öl telek, 260 nm-es nyaralóval eladó. Irányár: 20 mR Érd.: Balalonmána-aJsó. Hullám u 97. (23145
K)_
Balatonmárián 109 n-öl vízparti telek 65 nm-es, 3 szobás faházzal eladó. Irányár: 5 mR Erd : Balalonmária-alsó, Hulám u. 97
(23146 K)_
Balalonmárián 90 nm-es új nyaralóépület 550 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 7 mR. Érd.: Balatonmária-alsó, Hullám u. 97
(23147 K)_
Balalonmárián 1400 nm-es telken, 25 nm-es nyaraló eladó. Irányár; 5,5 mR. Érd.: Balatonmária-alsó. Hullám u. 97. (23148
K)_
Balalonmárián iker nyaraló minkéi lele - külön-külön is -eladó. Egyik részhez garázs is tartozik Irányár: 3,5 mFt/egyseg. Érdeklődni. Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
(23149 K}_
Nagykanizsa központjában, család házas övezetben, igényesen megépített. 1. emeleti, erkofűtéses, 120 nm-es új lakás eladó
Irányár: 7,5 mR. (Kód 97) (23150 K)_
Kiskanizsán 2 lakásból álló, egyenként 2 szobát, konyhát, fürdőszobát tartarnazó család ház nagy kertlel eladó. A telken gyümölcsös és szántó található, gazdáfcodásra alkalmas. Irányár:
5,5 mR.(Kód:73) (23151 K)_
Zalakaros család házas övezetében 1100 nm-es lelek, rajta 140 nm-es, 2 szintes család ház garázzsal, pincével eladó.
Irányár 12 mR. (Kód 107) (23152 K)_
Balalonberényben 135 n-öl lelken 56 nm-es nyaraló melléképülettel eladó. A ház 1980-ban épült, 2 szobát, fürdőszobái, lő-zŐfülkét, nappali tartalmaz. Vízpart az ingatlantól kb. 300 m-re. Irányár 4mR. (Kód: 98) (23153 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás, 67 nm-es, 2 erkélyes, egyedi kivitelben teljesen felújítóit, 1 emeleti, közponli lűléses lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (Kód: 110)
(23154 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 52 nm-es, 2 szobás, 3. emeleli erkélyes, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,85 mFt. (Kód 111) (23155 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében löldszinli 2 szobás, 52 nm-es központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,7 mR. (Kód: 112) (23156 K)_
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Telefax: 93/310-884
Nk-án, Csengery úlon 1. emeleli, 75 nm-es, 3 szobás, erkélyes, egyed fűtéses lelakott lakás pincével, garázzsal eladó. Végső ár 3,3 mR (garázzsal). (23802 K)_
Nk-án, Csengery úlon 1. emeleti, 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, közlekedőé gázfűtéses, jó állapotú lakás pincével eladó (zárt parkoló). Irányár. 3.3 mR. (23803 K)_
Nk. Kodály Z. u 7. alatt 54 nm-es. 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp. lűléses, lomtarolós, kitűnő állapotban lévő lakás cserélhető E-K-i v.részben lévő 1-2. emeleti lakásra. Irányár: 1,5 mR. (23804 K)_
Nk Zemplén utcában 7 emeleli, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp. fűtéses, lomkamrás, fel-ujitott lakás eladó. Irányár: 2,35 mR. (23805 K) Nk. Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es lakólerülerű, 2 szobás, konyhás, egyed fűtésű, garázsos, jo állapotú család
ház meléképúletlel eladó. Irányár: 2 mR. (23806 K)_\'
Nk. Kórház közelében vállakózásra is alkalmas, 102 nm-es. 4 szobás, gázfűtéses, kívülről leíesen lelújlott, alászigetelt, belülről lekijilasra szoruló csaád haz 480 nm területen eladó Irány-ár: 5,1 mR. (23677 K)_
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, lambériás, 77-ben épült gázfűtéses és cserépkáfyhás csaád ház 2700 nm területen gyúmölcsössen, 15.000 db lujávat eladó. Irányár: 8,2 mR. (23678 K)_
Nk. Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed lútéses, vizórás, felújíott állapotú lakás eladó Irányár: 2,4 mR. (23679 K)_,_
Nk. Deák téren 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyed fűtéses, vizórás, redőnyös, pincés udvari család ház új fürdőszoba berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 éve lelújlott vezetékekkel eladó Üzletnek és irodának is alkalmas Ár. 4 mR. (23680 K)
12 emeletes épületben a Platán soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed lűléses, vizórás, redőnyös, teleionos, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Csere is megfelel 1 szobás, egyed fűtéses lakásra. (23681 K)
Kalonaréten 120 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épült, gázfűtéses család ház. pincével, garázsai. 360 nm területen eladó. Irányár: 5 mR. (23504 K)
Kiskanizsán 150 nm-es, 4 szobás, haHos, étkezős. \'77-ben épüft, cserépkályha fűtéses család ház, üveges lerasszal 2736 nm területen eladó. Irányár: 8 mR (23505 K)
Miklósfán 60 nm-es,.2 szobás, konyhás, előszobás, \'57-ben épült, gázfűtéses család ház pincével, garázzsal 2286 nm terü-
leten eladó. Irányár: 1,55 mFt. (23506 K)_
Magyar u 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épült család ház eladó. Irányár: 3,6
mR. (23507 K)_
Rákóczi úton 135 nm-es, 2 szintes, 3 szobás, hallos, konyha-étkezős, fürdőszobás, gardobos, központi lűléses, 1986-ban épüli, pincével, garázzsal, 1024 nm-es területen eladó Irányár
13 mR. (23508 K)_
Szabadhegyen 30 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, 1985-ben épült, pincével, garázzsal, 1800 nm-es te-rületen család ház eladó, rányár: 3,5 mR. (23509 K)_
Kazanlak krt-on 58 nm-es, 1+2 félszobás, nagy konyhás, erkélyes, központi fűtéses, lelújlott lakás eladó, rányár- 2 1 mR (23510 K)_
Kisberkiben lelőtérbeépléses, 2 szintes, 106 nm-es, 6 szobás, cirkógejzr fűtéses, erkélyes lakás eladó Irányár: 4,5 mR. (23511 K)_
Platán soron 70 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed fűtéses, |ó állapotú lakás eladó (csere is érdekel). Irányár: 2.6 mR. (23512 K)_
Szemere úton 54 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, pad-lásos, egyed fűtéses, vízórás udvari lakás eladó Irányár: 2,5 mR (23513 K)_
Zemplén Gy utcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, lomkamrás, új konyhabúloros lakás eladó, rányár: 1,95
mR. (23085 K)_
Ügyfelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás
lakást 1,8 mR-ig (22541 K)_
Nk Kodály Z ulcában földszinti. 58 nm-es, 2 szobás, kp fűié-ses lakás eladó. Irányár: 1,5 mR. Kód: LAK117. (22543 K) Nk. Berzsenyi D. ulcában 4 emeletes épületben 4 emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses lakás parkettás szobákkal, lestett tálakkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépiett szekrényekkel eladó Irányár 2,5 mR. Kod LAK 100. (22390 K) Nk Dózsa Gy utcában földszrli, 36 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses lakás pincerésszeJ eladó, rányár: 1,5 mR. Kód: LAK
104. (22394 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában földszinti, 57 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, üzletnek is alkalmas lakás pincerésszel, aknás garázzsal
eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk. Hunyadi ulcában 3. emeleti, 10 hónapos épületben lévő, 60 nm-es, 2 szobás, hallos, cirkogejzir fűtéses lakás eladó. Irányár: 3,7 mFt. Garázzsal együtt 4,8 mFt, Kód: LAK 108. (?2398 K)_
Nk. Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyed lűléses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó, rányár: 6,5 mR. Kód: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyválhy ulcában 4. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, lestett falakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 4,6 mRKod: LAK 110. (22400 K)_
Nk. Szemére utcában Isz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, felújításra szoruló lakás. Külön bqá-
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tal./fa*: 03/310-884
Nyitva: H-Ca 8-17, P 8-18, Sso 8-12 óráig
-1—
Ingatlanforgalmi Kft,
német-magyar „
érdekeltség ^•twc •
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KEK KSÜNK
- 2-3 szobás, egyedi lútéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi niegbí/.óink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
KI.ADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - rfptá
1997. június 2«.
ralú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás la-kásra cserélhető. Irányár: 2,5 mR, LAK 113. (22403 K) Nk Sugár úlon a belvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó állapotú lakás pincerésszel eladó. Irányár: 5 mR. Kód: LAK 114.
(22404 K)_
Nk. Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kialakított. 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár: 1,2
mR.Kód:M100. (22408 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, hallos, előteres, 2 fürdőszobás, ebédfős, konyhás, pincés, mellékópületes, parkettás, járólapos, leraszos, kp-i lűtéses családi ház eladó, kanyar: 6 mR. (22791
K)_
Zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés, kp. lűtéses ház eladó. Irányár: 4,3 mR. (22792 K) Murakereszlúron 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az ud-
varon kúttal eladó. Irányár: 500 eR. (22793 K)_
Galambokon 1 szobás, halos, konyhás, borospincés, gázfűlé-
ses hétvégi ház eladó. Irányár: 1,8 mR. (22794 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (linó-leumos) ház melléképületekkel !1. nyári konyhával, az udvaron kúttal, szántófölddel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Irányár:
550 eR. (22795 K)_
Zalakaroson 2400 nm-es lerületen 1 szobás, erkélyes, kályhafü-léses ház présházzal, új leleplésű szőlővel eladó. Irányár: 2,5
mR. (22796 K)_
Miklósién \'95-ben épül, 170 nm-es, 5 szobás, 2 lürdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 70%-os készültségű családi ház pincével, garázzsal, műhelyei, 800 nm-es területen eladó. Irányár: 6,2 mR.Kód CSAL 211.(22545 K)_1
Nk, Dózsa Gy. utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, teleionos, 1950-ben épüli, jó állapotú családi ház boltíves pincével műhelyei, 860 nm területen eladó Ár: 6,5 mR. Kód:
CS200. (22409 K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari lakás 20 nm-es terasszal, leljesen lelújlott alapotban eladó.
Irányár: 3 mR. Kód CS201. (22410 K)_
Nk. Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, hallos, teljesen fehjji-lolt családi ház 1500 nm-es leiekkel, 60 nm-es pincével, méltók-épületlel eladó Irányár: 12 mR. Kód: CS202. (22411 K)
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, hallos, 2 lürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épüfl családi ház, parkettás és járólapos padlóburkolattal, szuterónnef (mű-helfyel 380 V ipan áram) eladó. Ár: 6.5 mR, Kód: CS205.
(22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991-ben épül, 80 nm-es, 1 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses családi ház beépíthető, 50 nm-es tetőtérrel. 900 nm-es területen garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mR.
Kód: CS207. (22415 K)_
Palinban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb felújításra szoruló családi ház 1400 nm-es területtel, műhellyel, láskamrával, lelőtórbeéplósi lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6
mR. Kód: CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nm-es pincével garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%. Irányár: 14 mR. Kód: CS209. (22417 K)
Miklóstán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, meléképúJetekkel. 3400 nm-es területen eladó.
Irányár: 5 mR. KÓd: Cs 211. (22420 K)_
Miklósián 160 nm-es, 4 szobás, élkezös, erkélyes, 2 hallos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül családi ház, szulerin-nef. garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár: 13,5 mR. Kód: Cs 212(22421 K)__
Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás családi ház, garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Irányár 5,9 mR. Kód: Cs 213. (22422 K)\' Gyékényesen 3100 nm lerületen 120 nm-es, 95-ben épüli vendéglátó egység, női-lórii zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel. 3 fázisú árammal, hűtőkamrával eladó. Iflányár: 5,8 mR. Kód: U10Q. (22423 K)_
SZABADPIAC
Ktskanizsai temető K-t oldalán 500 n.öl belterületi ingatlan bér-beado esetleg eladó Érd.: 312-973. (23017 K)_
Kiscserfőn 400 n-öj szőlő és gyümölcsös Igglapincével, felszereléssel áron alul eladó. Érd.: Kiskanízsa, Őrtorony u. 3. Benc-
ze. (18887 K)_
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm éplési telek eladó. Villany, gáz beköthető, vizakna, vízóra van. Érd.: 93/319-759 le-
leloncn. Farkas Antal (18114 K)_
Zatakaroson 550 n-öl üres lelek eladó 600.000 R-ért eladó. (Víz, villany, aszfalos út van) Érd.: 320-682-es telefonszámon
(23360 K)_
Nk-n a Hársta utcában 2 szobás családi ház melléképülettel, garázzsal + kentei eladó. Érd.: 16 óra után a 315-532-es tele-
fonszámon. (23683 K)_
Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt .lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a lenti címen, Németh Ist-
vánnál. (21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, Összkomfortos, parkettás, egyedi fűtéses, 1. emeleti, Önkormányzati lakásomat 2 szobás önkormányzatira cserélném, Ajánlatokat levélben, „Városközpont" jeligére, Nk.
PL 154-be kerek, (21648 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves családi ház 4500 nm-es lelken eladó. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér - két lakószinten öt szoba, 2 lürdőszoba, gáz- és vegyestüzelósű kp. fűtéssel, telefonnal, kábeltévével + 30 nm-es fedett terasszal, garázzsal. Érd.: 92017-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár: 8.500.000 R.
(23486 K)_
Nk. Hunyadi utcai új társasházban 3+1 félszobás, igényesen ki-alaklotl, 96 m-es lakás eladó. Igény szerint garázzsal. Csaádi ház csere is érdekel. Érd.: 93916-712 vagy 06/20/254-140.
(24051 K)__
Nk-Painban családi ház eladó. Érd.: Herkules u. 52. Tel.: 315-
341 (24052 K)_.
Nk. Kodály Z. 8/C alatt földszinti, 1 szobás, gázas lűlósü lakás eladó. Érd.: ugyanolt, Fsz/1., hétköznap 16 óra után. (24052 K) Palinban 84 m-es családi ház eladó. Érd.. 321-751. (24053 RT Badó 1+3 lélszobas, 69 m, egyedi fűtésű, vizoras lakás az É-K-i városrészben. Érd.: H-P 9-15 óráig a 93/311-333/13-as mellé ken, Szolákné. (24064 K) _<_
Nk-tó 17 km-re, Tótszerdaheh/en 2 szobás, fürdőszobás, gázas és csatornázott családi ház telekkel és melióképületekkel eladó. Érd.: 06/93/323-401-es telefonon, 17 óra után. (24065 K) Eladó 1,33 mR + 170 eR OTP-hítel átvállalással 41 m-es. 1.5 szobás, erkélyes, vízórás, összkomfortos öröklakás. Érd.: Nk. Zemplén u. 7/B IV/27. Farkas, vagy a 06-1/284-6903. (24066
K)_
Nk. Sugár u. 1. szám alatl, az OTP leletl I. emeleti, feJújlcfl, 2 és télszobás, egyei lűtéses, lelelcnos lakás eladó. Érd.:
93/312-457 (24105 K)_
Udvari, régi ház 460 nm területlel eladó. KII., bt. részére telephelynek ís alkalmas. Érd.: napközben 7-15 óráig a 312-362 te-
lefónon. (24106 K)_
Sormás központjában régi parasztház nagy telekkel eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 22/B. 17 óra után, vagy 323-172. (24107 K)
Badó családi okok miall sürgősen Nk-től 7 km-re, az öregför-hénci hegyen kitűnő lekvésű lelek, melyben 3Ö0 tő lugas szőlő, 500 db lenyő, gyümölcsös, valaminl 4 éves, kótszinles, 32 nm-es épület (villany) van. Érd.: 93/315-506-os lelelonszámon 15
óra után. (24173 K)_^_
Nk-n a Pélerfai utcában 1+2 félszobás lakás eladó. Mtxv
kásu. 2/BI/4. alatl. (24174 K)_
Öreg Förhéncen 1670 négyszögöl nagyságú,birtok, 900 négyszögöl kordonos szőlővel, pincével, tejes felszereléssel eladó. Érd, lehet: Zemplén u. 4fc I/3. ajtó, 17 óta után. Vojnovics.
(24175 K)_
Balalonmária-alsón 24x24 méter 552 nm közművesletl telek, a víztől 5 percre, 1 millió forintéri eladó. Érd.: este 18 után a
93/315-514-es telefonon. (24176 K)_
Nk. Rákóczi utcában 2 szobás, 67 nm-es, egyedi fűtéses, pincés házrész, beéplhető tetőtérrel eladó. Irányár: 2.900.000,-Ft.
Érd . 93/322-073 (24177 K)_
Méhészkedósre alkalmas telket vennék, épülettel, Kanizsa kö-
zelébe. Érd.: 317-890-es telefonszámon. (24178 K)_
Eladó Nk. Platán soron azonnal bekölözhetŐ 2 szobás, étkezős, 70 nm-es lakás. Érd.: 93018-729-es telefonon. (24179 K)
Nk-hoz közel szőlő pincével, nagy területtel olcsón eladó. Érd.: 375-373-as telefonon (24180 K)__
Nagykanizsa belvárosában Hermán u. 4. sz. alatt 2 szobás, III. em-i, 57 nm-es, egyedi gázas lakás eladó. Irányár: 2,9 mR. Érd, 310-800-as teTelonon. (24181 K)_
KöHözés miatt eladom Nagykanizsa központjában lévő 2 szobás, 51 nm-es, jó elosztású, összkomfortos, vízórás, egyedi konyhás, igényesen felújlott, telefonos, világos és barátságos örök lakás. Irányár: 2,6 mFt. Ha megveszi szép lakásban élnek. Érd.: 17 óra ulán a 93/314-620-as telefonszámon. (24182 K) Nk-n a Keleti városrészben 1+2 félszobás, központi fűtéses lakás eladó vagy 1,5 szobásra cserélhető órtókegyeztetéssel ugyanezen a környéken. Irányár: 2,2 mR. Érd.: Nk, Kazanlak
krt. 11/B. 3em./13 16-18 óráig. (24215 K) _
Letenyén régi családi ház nagy telekkel eladó. Érd.: Letenye, Rákóczi u. 134. vagy a 93043-925-ös telefonon 18 óra ulán.
(24216 K)_
Nk-n a Kazanlak vagy a Városkapu kri-on jó álapolú 1-1,5 vagy 2 ízobás nem földszinti lakást vennék azonnali készpénz lize-téssel. Ajánlatokat 18 óra ulán a 92/352-453-as lelelonszámon.
(24217K)_
Nk-n a Péterlai utcában 74 nm-es lakás garázzsal együtt sürgo-sen eladó. Érd.: 18 óra után a 316-532-es telefonon. (24219 K) Nk. Bxskai u. 9. sz. alatt eladó 245 nm-es családi ház. Erd.: helyszínen. (24220 K)_
Zalabaksa legszebb részén családi ház, 1,2 ha belterülettel (megoszlva is) eladó. Érd.: 93018472-es vagy a 92/353-443-as telefonon, (24224 K)
Nk-n a Kodály Z. 8/D. Fsz/1 alatti, 1 szobás, egyedi fűtéses, vizórás lakás eladó. Érd.: hétköznap 16-19 óráig. (24225 K)
Kislakoson gyümölcsös 300 n-öl telken, vízzel, villannyal, faház-
zai eladó. Érd.: 93/312-745-östelefoon. (24241 K)_
1+2 lélszobas, vagy 2+1 félszobás lakást vásárolnék max. III. em-ig készpénzért. Felújításra szoruló előnyben. Ajánlatokat 17 óra ulán a 313-140/71-225-ös telefonszámra kérek. (24242 K) Nk-n a Király u. 43, sz. alatti 3 szobás, 96 nm-es, II. emeleti lakás eladó. Erd.: 06-20O83-182-es telefonon bármikor. (24254
K)_
Badó egy 25 nm-es, szoba-konyhás, komfort nélküli, önkormányzati, udvari lakás, vagy közét hegyi ingatlant beszámlok érte Víz, vilany szükséges. Irányár: 800.000,-R. Érd.: Büki Jó-
zsel, Nk, Hunyadi u. 23. (24256 K)_
Nk-n a központhoz közel, a Hunyadi utcai új társasházban. 96 nm-es. 3+1 lélszobas, 2 fürdőszobás, igényesen kialaklolt lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Garázs van. Érd.: 93016-712 vagy a 06-20/254- 140-es telefonszámon. (24257 K)
Miklósfán lelújlott családi ház eladó. Érd.: Felszabadulás u. 8
(24264 K)__
Miklósfán padástérbeépíésű családi ház eladó. Érd.: Felszabadulás u. 14/A. (24265 K)_
Zalakaroson 300 n-öl lelek faházzal, gyümölcsössel eladó 06-60O64-260-as lel el ónon. (24266 K)_
Belvárosban 2 szobás, egyed lűtéses, garázsos lakások eladók vagy család házra cserélném. Érd.: 06-60O64-260-as telefonszámon. (24267 K)_
57 nm-es, belvárosi, 2 szoba, konyha, fürdőszoba + WC, kamrás, egyed lűtéses, vizórás, telefonos, kábeltévés, felújlott, udvari lakás garázzsal ós kis kerttel eladó. Érd.: egész nap a 313-934-es telefonon. (24269 K)_
GARÁZS
Nk-án, a belvároshoz közel 15 nm-es udvari garázs bérleti joga eladó. Irányár: 300 eR. Kód: 347/97. Érd.: CSASZI Ingal-lanügynökség, Nk. Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012. (23916 K) A belvároshoz közel, 16 nm-es, villannyal ellátott, kitűnő állapotú garázs eladó. Irányár: 880 eR. Kód: 319/97.
(24292 K)_
Ikergarázs egyben eladó a K-í vrészben, ház alatt. Érd.: Plánder Ingatlanközveilő Iroda, Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93320-111,
(21664 K)_
Nk. Hársfa utcában 19 nm-es, udvari garázs eladó, frányár: 500 eR Kód: 6105,\'Érd.: Tompa Ingatlantorqalmi KII. Nk. Magyar u.
14. TeMax. 93/310-884. (22546 K) _
Űrhajós úti garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kialakloll 2 aknás autószerelő műhely (víz, villany, 3 lázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár: 1,2 mR Érd.: Tompa Ingallanlorgalmi KII
Nk., Magyar u. 14. TeL/Fax: 93/310-884. (20254 K)_
Nagyválhy ulcában 20 nm-es aknás garázs eladó. Irányár: 700 eFl. Kód: G 101. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u 14. Tel^ax. 93/310-884. (21004 K) _
Városkapu krl-on 22 nm-es dupla garázs villannyal, vízzel fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár: 900 eR. Kód: G 102 Érd: Tompa Ingallanlorgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Telvtax: 93/310-
884. (21005 K)_
Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 650 ezer R, Kód: G 103 Erd.: Tompa Ingallanforgalrrí Kft. Nk., Magyar u. 14. TeL/lax: 93/310-884.
(20255 K)_
Űrhajós úti 20 nm-es garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R. Kód: G 104. Érd: Tompa ingatlanforgalmi Kft. Nk., Magyar u 14 TeUax: 93010-884. (20256 K)
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 570 Ft. Kod: G 100. Érd.: Tompa Ingallanlorgalmi Kft.
Nk., Magyar u. 14. TeUax.: 90310-884. (22418 K)_
Nagyméretű, fűtött garázs eladó a K-i v/észben. A garázs ház alatti. Irányár: 800 eR. Érd.: Plánder hgallankózvetlo Iroda, Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 óráig.
(21930 K)_
Munkás úti garzssoron akna néJküli garázs sürgősen eladó. Irányár: 450.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközvet lő Értékbecslő
Iroda, Nk, Kazanlak 9. lel. 93020-111. (22073 K)_
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly úti garázssoron. Irányár: 500.000 R ós 350.000 R. Érd.: Plánder hgallanközveliő Iroda. Nk. Kazanlak krt. 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs eladó a Kaán K. úti garázssoron, rányár: 350.000 R, Érd.: Plánder Ingatlanközveilő Iroda. Nk. Kazanlak tol. 9. Tel.: 93*320-111.(22761 K)_
Űrhajós ulcában 20 nm-es, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mR. Erd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TeMax: 93010-884. (20136 K)_
18 nm-es, ház alalti garázs a K-i v.részben eladó Irányár: 800.000 R. ÉRd: Plánder Ingatlanközvetlő Iroda, Nk, Kazanlak 9. Tel.: 93020-111.(22109 K)_
Munkás úli garázssoron a Városkapu krt-i oldalon kiadó garázst ajánlunk 500 R-os irányáron. Érd: Plánder kigallankozvellŐ
1k, Kazanlak 9. 93020-111. (22370 K)_
Nk. K-i v.részében iker garázs eladó. A garázsnak mind a két garázsa egyben is megvásárortaló, ami 2 aulólárolásra vagy vállakózásra kiváló. Érd.: Plánder Ingatlanközvetlő Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. Tel.:
93/320-111.(23862 K)_
Hársta utcában garázs eladó. Irányár: 500.000 R. Kaán Károly úti garázs soron garázs eladó. Irányár: 350.000 Ft Érd,: Plánder Ingatlanközveilő Iroda Nk. Kazanlak 9. Munkanapokon 9-
12,14-17 óráig. Tel.: 93320-111. (22877 K)_
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nm-es garázs eladó. Irányár: 500 000 R. Erd.: Telek Ingatlanközvetlő*Iroda, Nk. Teleki 5/a.
Fsz. Tel.: 93017-505. (22735 K)_
Badó az Űrhajós úti garázssorban 20 nm-es, légfa falazatú, meszeli lalú, beton aljzatú garázs, kelet-nyugati lekvéssel. Irányár: 550 eR. Hiv.szám: SKER 1792, Érd: SIKER Ingatlanközvetlő Iroda, Nagykanizsa, Terv u. 4„ TB.: 93012-058, munkanapokon 8-17 óráig. (23530 K)
Badó a Muskátli utcai garázssorban 16 nm-es, aknás, pincés garázs, vlágiással, 24 volttal, tégla épületben. Irányár: 340 eR. Hiv.szám: 1798. Érd.: SIKER Ingatlanközvetlő Iroda, Nagykanizsa, Terv u. 4„ Tel.: 93/312-058, munkanapokon 8-17 óráig.
(23531 K)__
Garázs sürgősen, áron alul eladó az Űrhajós úli garázssoron, az Italdszkonl melleit. Irányár: 430 ezer R. Erd.: 93015-493, 20
óra után. (24098 K)_
Belvárosban a Csengery u. elején udvari garázs hosszabb távra kjadó. Érd: 17 óra ulán a 311-755-oslelefonon. (24183 K)
Nk-n a Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó. Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.: 93016-583-as telefonon. (24208
K)_
Nk-n a keleti városrészben garázs eladó Érd.: 93/321-256 vagy a 06-60/398-875-ös telefonon. (24209 K)_•
Garázs kiadó. Érd.: 312-582-es lelelonon. (24293 K)_
JARMU
Aranymetál szhű Honda Accord új gumikkal, 1600 crrű-as, \'85-Ös kiadású, 2 év műszakival kilűno alapotban 500 eR-ért eladó.
Tel.: 93016-514. (21966 K)_
1300-as LADA SAMARA, 7 éves, 43000 km-rel eladó. Érd.: hétközben 17 óra ulán a 93/315-601-es telefonszámon. (23430
K)_:_ _
Mercedes tehergépkocsi eladó. Érd.: Nk-Sánc, Új Élei u 61.
(20043 K)_
BMX kerékpár újszerű állapotban (keveset használt), kontralé-kes eladó 8.000 Fl-érl. Érd.: 93016-066 telefonon 18 óra ulán.
(22946 K)__
VW GoH 1,1-es, 1998 júliusig műszakizva, 5 ajtós, piros, rádiósmagnóval, jó állapotban eladó. Érd.: Schejer Gábor, Nk, Kör-
mös u 3. Tel.: 334-210-es telefonszámon. (23378 K)_
126-os kis Polski Iriss műszakival és zöldkártyával eladó. Irányár: 100.000 R. Érd.: Nk. Kodály 1-3/D. alatl, 1/1. Hodosi, vagy
320440-es telefonon. (24067 K)_
120 L-es Skoda 2 év műszakival eladó. Érd.: 356-243. (24068
K)_
1988-as Opel Kádert 1.6-os injektoros, GL automata, megkíméJ-len, kézi vezérléssel is vezethető eladó. Irányár: 750 eR. Érd.:
0600/573-536. (24069 K)_
Hétvégi házra cserélném Aud 80-as személyaulómat. Érd.:
93/321-984 (24097 K)_
Csengery utcában, a városközpontban udvari qarázs hosszabb
távra kiadó. Érd: 17 óra után, 311-755. (24100 K)_
4 személyes lakókocsi teljes felszedéssel eladó, szeplemberig műszakiztatva van. Irányár: 200.000 R. Érd: Plánder Ingal-lanközvetlŐ Iroda. Nk. Kazanlak krt. 9!. 93020-111. (24166 K) Sérült Moszkvics alkatrésznek olcsón eladó. Érd.: 93/318-155-
ös telefonon. (24184 K)_
Wartburg 18 éves, két év műszakival vonóhoroggal eladó! Érd.:
Nk, Zemplén Gy. u. 3/A. 6.em. Pálfi. (24185 K)_
Honda DIO robogó eladó. Érd.: 322-385-ös telefonon. (24186 K) Polski 126-os, 15 éves, műszaki nélkül eladó. Érd.: 93022-598-as lelelonon a 18 órától. (24205 K)_
BMW \'86-os extrákkal ellátva, kevés km-rel kilűnő állapotban ef-adó. Érd.: 93019-157-es telefonon. (24206 K)_
1976-os évjáratú 1200-as Zsiguli június végéig műszakizva el-
adó. Érd.: 93/320-770-estelfonszámon. (24207 K)_
Piros szhű BMX. kerékpár kislány részére 12. éves korig használható, eladó. Érd.: munkaidőben: 312-054-es telefonszámon. (24221 K)_
Lancia Delta 1500-ös megkínál alapotban eladó. Érd.: 18 óra ulán a 316-532-es telefonszámon. (24222 K)
8 sebességes versenykerókpár olcsón eladó. Érd.: Baloqh Dezső, Nk, Városkapu krt 10/A. 117. vagy a 316-693-as lelelon-
számon. (23223 K)_
VW Pással GL 1981-es kitűnő motorral, alacsony fogyasztással, 5 sebességes váltóval, nagy csomagtérrel, extrákkal eladó irányár: 36Ö 000,-R. Érd . szombat, vasárnap a 06-93O22462-
es telefonon. (24255 K)_
Alfa alkatrészek eladók. Érd.: 06-60O64-260-as lelelonon.
(24268 K)_-
Eladó JAWA robogó. Érd.: 312-582-es telefonon. !24294 K)
ALBÉRLET
Balatonberónyben nyaraló 2 személy részére kedvezményes áron kiadó. Erd.: 85O77-903-as vagy a 93ö20-100-as lelelo-
non. (24187 K)_
Nk-án a belvárosban 86 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed fűtéses, 2. emeleli lakás, iroda céljára, teleion vonallal, bérbeadó Havi bérleti dí: 45 eFl/hó+rezsi. Kód: 346/97. (24168 K)_
Plánder Ingatlanközveilő Iroda kínál kiadó szobákal bútorozva, búlorozallanul, 1 szobás, 1+félszobás, 2 szobás lakásokai bútorozva, búlorozallanul, üzlethelyiségeket, udvari lakásokat. Érd,: Plánder Ingatlanközvetlő Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. Tel/üzenet-rögzlő: 93020-111. Munkanapokon 9-12, 14-17 óráig Kiadónak djlalan bérlőközvetítés, bérlőnek kedvező közvetlósi díj ellenében bérleményt biztosiunk. (23674 K) Keresek kiadó bútorozoll, löldszinli, igényes egy vagy kétszobás lakást. Liftes házban emelel nem számi Tel.: 93020-111
(23675 K)_
Plánder Ingatlanközvetlő Iroda keres kiadó albérleteket Nk-n, díjtalan lebonyoliással. Hívjon lelelonon vagy keresse irodánkai személyesen, Nk. Kazanlak 9. (Jerikó presszó buszmegálóban) Munkanapokon 9-12. 14-17 órági. Tel/üzrög.: 93020-111 (23778 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, lakásokat, család házakat, búloro-zottan vagy anélkül. Telek Ingatlanközvetlő Iroda. Meglalál bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk. Teleki u 5/A. Fsz. Tel.: 93317-505, Nyitva: H-P-ig: 9-16 óráig, Sz. 10-12 óráig. (12028 K) _
Albérletet keres-kinál az ÉGISZ Ingatlanközvetlő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokat, szobát lakáson belül lürdőszoba és konyhahasználattal; egyed v. kp. fűtéssel.) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u 16. alatt az Égisz irodában (20507 K)_
Albérleti szoba gyermektelen házaspár vagy egyedüláló személy részére konyha és fürdőszoba használattal kiadó. Bérlet) dí 10 ezer R. Hírd. sz.: 38, Érd.: ÉGISZ Ingatlanközveilő Iroda,
Nk. Teleki u. 16. Tel.: 313071 (24101 K)__
Vegyes Élelmiszerbolt, Nagykanizsa-Sáncban bérbeadó, jói beüzemelt, fő út mellett lévő Vegyes élelmiszerboll. A bolt áruval lei van töltve. Leltár ulán azonnal nyitható. Bórleli dq: megegyezés szerint. Érd.: ÉGISZ Ingatlanközvetlő Iroda, Nk. Teleki u
16. Tel.: 313-371. (24262 K)\'_
Albérlet Nagykanizsán a Csengery út elején III. emeleti, 50 nm-es, összkomfortos, egyed lűtesű, szoba konyhás lakás, bútorozva vagy bútorozatlanul, a lő útra néző ablakokkal kiadó. Érd.: ÉGISZ Ingatlanközvetlő Iroda. Nk. Teleki u. 16. Tel.- 313-371. (24263 K)_
Család ház kiadó Palinban,hosszabb távra, 3 garázzsal együtt. A ház 2 szintes, 3 és félszobás, igény szerint bútorral vagy anélkül bérelhető. Bérleti dr 60.000 R+rezsi/hó Érd.. SKER Ingatlanközvetlő Iroda. Nk. Terv u. 4., Tel: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig Hrv. szam SIKER AO07 (23906 K) Kiadó Nk. K-i v .részében 2 szobás, bútorozott, kp. lűtésü, víz-órás. 4. emeleti lakás 4 emeletes épületben, maximum 4 fő részére, azonnal beköltözhetően, 2 fekhellyel, 2 asztalai, 2 székkel, tévével, hűtőszekrénnyel, edényekkel, étkészletlel. Bérleti dí: 16.000 R + rezsi/hó Erd.: SIKER Ingatlanközvetlő Iroda, Nk. Terv u. 4. aTel.: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv.
szám: SKER AO10. (24142 K)_
Kiadó Nk. D-i v.részében 1 szobás, 50 nm-es, egyed gázfűtésű, konvekloros, bútorozatlan, földszinti, parkettázoll, tapétázott, konyhás, lürdőszobás, kamrás bérlemény, lakás-, vagy válalko-zás céljára. Bérleti dq lakáscélú használat esetén 10.000 R + rezsi/ho, vállalkozási leihasználás esetén 18.000 R +rezsúhó Mindkét esetben a bórleli dg 4 hónapra előre fizetendő. Érd.: SIKER Ingatlanközvetlő Iroda. Nk. Teiv u. 4„ Tel.: 312-058, mun-kanapokon 8-17 óráig. Hív, szám: SIKER A/312. (24155 K) Kiadó Nk. belvárosának szivében 50 nm-es, 2 helyiséges ioda, előtérrel, teakonyhával, mosdóval, wc-vet, kiéplefl lelefonvonal-ial ós lejevíziócsatlakozással, egyed gázfűtéssel, vízórával, parkellával, festett falakkal. Bérleti díj: 50 eFl + ÁFA/hó. Érd: SKER IngallankÖzvetiő Iroda, Nagykanizsa, Terv u. 4., Tel.: 312-058, munkanapokon 8-17 óráig. Hiv .szám: SKER A014 (24253 K) Nk. Rózsa u. 18. alatt 2 szobás lakás lóiig búlorozotlan kiadó. Érd : Kiskanízsa. Kormos u 19 !24099 K)_
Leinformálható hölgy vagy lórii részére belvárosi. 1 szobás, komfortos lakás kiadó, irodának is alkalmas. Négyhavi bért el-
őre kérek. Tel 312-677 (24102 K)_
Albérleti szoba az Izzóhoz, a Kenyérgyárhoz, a Kanizsai ex-hez
közel kiadó. Érd.: Nk, Erkel F. u. 9. lem.3. (24188 K)_
1 szoba bútorozva vagy anélkül, konyha-, fürdőszoba haszna-lattal olcsón kiadó max. 2 nem dohányzó hölgynek, dáklánynak, no + 1 gyermek részére. Érd,: Nk, Kazanlak 3/C. 2/9 Göncz.
(24218 K)_
1,5 szobás, erkélyes. 1. emeleli, bútorozatlan, a Városkapu krl-on hosszabb távra kiadó. Érd.: 93/316-561-es teleionon. (24226 K)
VEGYES
Virágkötő fiatal leány, aki Zalaegerszegen az idén végzett, virágüzleteket keres bedolgozás céljából, Készl selyemvirág, szárazvirág kompozciókat, fantázia tálakat, laídiszeket. ÉlŐvi-rágcsokrokal, koszorúkat, asztali tálakat. Ajánlatokat 93/320-111
teleionra. Plánder Hirdetőbe kérem. (24173 K)_
Zalakarosra\'szakácsol ós pultost lelveszünk. Érd. 319-546-os
lelelonszámon. (23388 K)__
CD rás 500 R, lemezzel együtt csak 2.000 R. Uj Super Nintendo gép 22.000 R. Hívj.: a 06-30/462-199-es lelelonszámon
(21055 K)_
Vállalkozásom fejlesztéséhez vezető gondolkodású fiatalok jelentkezését várom. Érd.: Mindennap 16-17 óra között a 06-20/565-069-es telefonon (24210 K)_
1997. június 20.
KANIZSA -
31
Gitár, tangóbarmonika, szintetizátor, zongora oktatást vállalok Ugyanitt angol nyelvű szövegek (ordítását is válalom. Érd: Kiss Levente, Nk-Sanc, Új Élet u. 61 Héttőn 20 óra után. (20603 K) Kárpitos bútor, szőnyeg, szőnyegpadló atka- és pormentesiése, vegytisztítása svéd gépekkel. Erd 320-111 (23676 K) Eladó 6 fiókos fagyasztó szekrény, elektromos kézi fúrógép; csillár; 2 ajtós akasztós ruhásszekrény; fényezett asztal és úlö-
kék. Tel.: 93311-739 ! 23923 K)_
2 gyermekem melé (3 és 6 évesek) júliustól minden napra megbízható középkorú hölgyet keresek hosszú távra. Részleteket személyesen Ajánlatokat Nk Pf: 154 cinre „Megbízható leikjére kérek pontos cim, ha van telefon megjelölésser (24070
K) _
Büfékocsi lakókocsinak is átalakítható eladó Irányár: 100 ezer
R. Érd.: 318-037. (24071 K)_
Balalonmária-Alsóra a nyárra újságárust keresünk Tel 06-
20/510-155. (24072 K)_
Angolul perfekt beszélő és számítógéphez értő főiskolás leány a nyári szünetben munkát vállal. Tel.: 311-045 (24073 K) OngináH csomagolású. PC-hez mouse (egér) eladó 1000 Ft/db-
os áron Érd 93/322-585. (24074 K)_
Ipari kompresszor eladó Tel. 356-243 (24075 K)_
Század eleji lehér elószobaial eladó Tel.: 313-578 (24076 K) 2 db parapelies konvektor, 2 db sárga fotel + ülőke, 1 kis szek-rény eladó. Érd: Nk. Erkel F u 8/A. Reisenbüchler. (24077 K) 340 db új barna pala 40x40-es 100.- Ft/db; világoskék öntvény fürdőkád 5000,- R-ért eladók. Nk Szigeti ut 19.Tel; 93/319-
047 (24078 K)_
Szakszerű gyermekfelügyelet saját lakáson 2 éves kortól. Érd 7-8-ig; és 18-19 óráig a 323-126 telefonon, dr. Horváth. (24079
K)_
1997. május 20-án Nk-án. a volt II. sz. Téglagyár területéről eltűnt egy Yorkshire Temer világosbarna-szürke szhű kislermelű kutya A megtalálónak, nyomravezetőnek 50.000 R jutalmat a|ánlok\' Tel: 93023-445, 93/310-916, 06/30399-521. (24080 K) Eladó 2 személyes rekamié 14.000 R-ért; 2 ajtós szekrény, ágyneműtartós heverő, kisszekrény, asztal. 3 szék 20.000 Ft-ért Nk Atilla u 10. IV pb 4-6 óra között, Bed. (24081 K) Pótvizsgára matematikából és/vagy fizikából középiskolásoknak és levelezősóknek is lelkészlés, korrepetálás sok éves tapasztalattal Sok feladatmegoldás, korrekt áron! Érd.: Nk. Batthyány
u 19. Tel.. 93011-704. (24082 K)_
Czimmermann zongora eladó 250 000 R-ért. Érd,: 06-30/590-
?03. (24083 K)_
340 db új, barna szabvány pala 100 R/db és 1 db vlágoskék öntvény fürdőkád eladók. Nk. Szigeti u. 19 93319-047 (24084
K)_
Keresem egykori katonatársaimai, azokat a kanizsai tüzéreket, akik 1943-ban Szolonokon kaptak kképzésl Majd 1944-ben Ukrajnába kerültek a frontra Kovács László (kürtös) 16/1 -es tü-zéroszlály Érd.: 93020-598 (Simon) Várom annak a hölgynek a |elenlkezését. aki a hirdetés kapcsán már érdeklődött (24085
K)_
Popcorn elektromos kukorca pallogtatógép eladó vagy bérbe
adó Erd !0313-817. esti órákban (24086 K)_
A Hevesi Sándor Álalános Iskolában búié kiadó 1997 szep-lember ú 1 löl Pályázatok benyújtást határideje 1997. június 30 Cin Hevesi Sándor AHalános Iskola 8800 Nagykanizsa, Hevesi u 2. (24087 K)___
SHARP IQ-7100 M trpusú, 32 Kbyles böviökártyával eladó Ár
10 ezer FI Tel.: 30/467475 ! 24088 K|_
Peo-Perego píkomatik, sport babakocsi és egy nagyméretű CAM Ipusú taróka eladó Erd: Zemplén Gy 7© IV/27 Farkas
(24089 K)_
4 személyes sátras ulanlutó teljes (elszereléssel kölcsönözhető Tel 93043-529. [24090 K)_
AMATI klartiét alig hasznán állapotban, olcsón eladó Érd Nk Rózsa u. 226 17 óra ulán. (24091\' K)
MELEG BURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gaál János
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztuztak.
A gyászoló csaliul
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Zádori Lászlónét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
.landa Károlyné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Pintarics Jánosne
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Eladó Kiskanizsa, Nagyrác út 113 alatt, 1 db négyszámyas üvegezett fémszerkezetű bejárati ajtó. Megtekinthető a lenti cinen vagy érdeklődni lehel a 93/334-104-es teleionon (24190 K)
Egészségügyi szolgáltatás! Betegápoló és gondozó kózvetiós\'
Érd : 93t322-073-as lelelonszámon lehel. (24191 K)_
Építkezésből visszamaradt vegyes laanyag olcsón eladó.
93/318-155-ós telefonszámon (24192 K)_
Biztonsági őr 10 éves rendőr és vagyonvédő gyakorlattal, fegyvervizsgával, jogostvánnyal és hadi szakmai gyakorlattal, eros festi felépítéssel sürgősen állást keres. Bármely munkalehetőség érdekel. Érd.: 322-085-ös telefonszámon. (24193 K) Alig hasznán, bontásból származó, 20 db beüvegezelt ablakráma 135x55 cm-es, fok nékül eladó. (2-3 szárnyas ablakok számára). Érd.: Nk. Kodály u2.46 IV/12, Érd,: 317-736-os tele-fonszámon. (24194 K)_
Energolux automata mosógép krvátó álapotban (1 éves) sürgősen eladó, 35 e R-ért, alku nélkül Érd.: 322-085-Ös telefonszá-
mon (24195 K)_
ON-LINE görkorcsolya 39-es (38-40-es lábra} jó állapotban eladó Irányár: 4.800,-R. Érd.: Nk, Cserfa u 15, lel: 93019-515.
(24196 K|_
Fuvolát vennék\' (Yamaha, James Trevor, Boozi Hokes érdekel.)
Érd.: 317-890-es lelelonszámon. (24197 K)_
Nagyot halló készülékel vennék. Ajánlatokat a 93/322-553-as telefonszámra kérek az esti órákban (24198 K)
10 kg toll eladó Érd Ballhány u 4 sz alatt 8-9 óra között. (24199 K)_
Eladó natúr kombinálható gyermekágy. újszerű állapotban 30 000,-Rérl. Tel: 317-501-es telefonszámon. (24200 K) Dekóder, kódolt videó kazetták saját részre lörténő másolásához eladó Több tpus Irányár 5.550,-R, 6500,-R, és 8500,-R + postaköltség Érd.: 62364-967-es lelelonszámon lehet
(24201 K)_
Újszerű állapotban lévő nagykerekű mózeskosaras babakocsi eladó. Irányár: 12 eR Érd 323-597-es lelelonszámon lehet.
(24202 K)_
Fodrászüzlet 49 nm-es eladó. Érd.: 318-970-es telefonon.
(24211 K)__
Motoros permetezőgép reális áron eladó Érd az esti órákban
a312-271-es telefonon. (24212 K)_
21 éves fiú taipan végzettséggel, érettségivel, jogosítvánnyal munkál válalna nyán szünidőre Minden megoldás érdekel. Ajánlatokat a 93/316-583-as telefonszámra kérek. (24213 K) 17 éves lany kereskedelmi tanuló, nyári szünidőre munkál vállalna. Ajánlatokat a 93016-583-as telefonszámra várok vagy személyesen Piskor Zsanett Nk, Csokonai úl 6/A. D/2.em.
(24214 K)_• _
Babakocsit ós kiságyai vásárolnék, Érd: 375-373 vagy a 317-
417-es telefonon (24227 Ki_\'
Badó 4 személyes étkezőasztal, csővázas üvegtetővel, modern kivitellel új állapotban Érd.: Palin. Szarvas u 14. (24228 K)
Hálószoba garnitúra (3 részes szekrény, francia ágy, kcmód. 2 éjjel szekrény, fesukodö tűkor) eladó. Érd.. 06-20/279-636-os telefonszámon lehet (24229 K)
LB hőszigetelt alapvakolat 1,5 m3 eladó. Érd.: Nk. Nagyrác u
68 (24231 K)__
Szamojéd törzskönyvezett kiskutyák eladók. Erd Fenyvesi,
319-001-es telefonszámon. (24238 K)
Gyermekmegőrzést vállalok, mellette felügyeletet is! Erd.: Kiss-
ne Bojtos Gabriella, Nk-Sanc. Új-Élet üt 61. (24239 K)_
Középiskolai lanai matematika fizika lanttast vállal Érd 50/312-745-ös telefonon. (24240 K)_
Eladó íróasztal 2 komóddal (lakásba, irodába), 4 személyes sátor, fotelágy és JAWA robogó. Ugyanit garázs kiadó Érd: 312-582-es telefonszámon. (24294 K)
Bármiyen fajtájú erdőt, vágási engedéllyel vennék. Érd naponta 16 ora utan a 93.020-945-os telet ónon (242S5 K)
l\'ARTNKUKERKSO
45/160/53 önhibáján kívül eh/áll hölgy keresi annak a rendes, kedves férfinak ismeretségét, aki társa lenne Leveleket „Piros
rózsa" jeligére, Nk. Pl 154-re várok (22591 K)_
Egy értelmiségi, lüggetlen, csínos, fiígrán hölgy, aki 42 éves, 165 cm magas, várja a levelét annak a független, nemdohányzó, intelligens, jó megjelenésű úrnak a levelét, aki 4046 év kor közötti „Gyöngyvirág\' jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9 Plánder Hir-
detó címre. (23334 K)_
Olyan férfit keresek társamnak, aki hűséges, őszinte, korban hozzámilló, nem a gazdagságra és kalanda vágyk. 47 éves asszony vagyok. Leveleket .Becsület" jeligére. Nk Pl. 154-re
várok. (23833 K)_
„Tavaszi találkozás" jeligére várom független. 47 éves korig olyan hölgy levelét, aki minden hibámmal elogadna, igazi társra vágyó lüggetlen 47 éves férfi vagyok Gyermek nem akadáK/. Nk" Kazanlak 9. Plánder Hrdetőbe várom a leveleket. (23167 K) 28 éves 168 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől men-les, barna hajú, intelligens, független fiatalember keresi élete párját. Olyan hölgy személyében, aki nem a királyfit várja a fenét lovon, hanem a földon élő ifjút Kizárólag vidéki hölgyek jelentkezésének ,Az élet együtt könnyebb" jeligére Plánder Hirdetőbe Nk Kazanlak 9 vároklevelet (23171 K)_
szenvedélyektől mentes, egy 42 éves, 165 cm magas független rendezett anyagiakkal vidéken élő fiatalember Nk, Kazanlak 9. Plánder Hrdetőbe. (23480 K)_
44 éves nem lüggetlen férfi szabaddős partneri keres csinos hölgy személyében Leveleket ..Diszkréció" jeligére a Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9-be kérek (23494 K)_
Komoly lérti ismeretségét keresi 55 éves kong egy 48 éves, barna, vidám természetű özvegy hölgy \'Leveleket „Kéz a kézben" jeligére, Plánder Hirdetőbe, Nk Kazanlak krt 9-be kérem
(23666 K)_
40/168/63 erváll, értelmiségi nő rendezett anyagiakkal keresi kizárólag független, jó megjelenésű, hlellígens férfi ismeretségéi tartós kapcsolat cédából leveleket „Sárga rózsa" jeligére Plánder Hrdetőbe, Nk Kazanlak krt. 9-be kérem. (23668 K)
Keresem komoly kapcsolat kialakításához a társam 43 éves kong Magam független. 43/176 cm magas, vidéken élő, stabi anyagiakkal rendekezö, független férfi vagyok. Levelekel .Komoly kapcsolat" jelűére, Plánder Hirdetőbe, Nk Kazanlak krt. Síbe kérem. (23669 K)
„Lila akác\'\' jeligére várom kedves hölgyem a levelét, ha még nem múlt el 42 éves, barátra, társra vágyk. Én egy 41 éves. független, rendezett anyagiakkal bíró, 180 cm magas, káros szenvedélytől mentes férfi vagyok Plánder-Hrdetó, Nk Kazan-
lakkrl.9. (23670 K) y_,
38/154 cm magas, ek/áH, 2 gyermekével élő hölgy megismerkedne tartós kapcsolat céíábol hasonló adottságokkal rendelkező úrral 45 éves korig. Leveleket „Nyár" jeligére. Nk Kazanlak
krt. 9-be kérem Plánder Hirdetőbe (23671 K)_
„Lakás van, várlak" jeligés hölgy kérem keresse tel telefonon a
Plánder Hrdetót\' Tel.. 93/320-111 (24157K) _
„Párosan szép az élet" jeligére várom független, csinos, korban hozzám Hő, kedves hölgy levelét Magam 42 éves. 182 cm ma-gasm jó megjelenésűnek mondott férfi vagyok Nk Kazanlak
krt 9 Plánder Hirdető (24158 K)_
Ín bátran! 30 éves éveit taposó, nem lüggetlen, szeximádó, diszkrét Nkn férfi várja olyan hölgy lehetőleg teteíonszámos levelét, akinek színién hiányzik az intim kapcsolat Levelekel „Napközben" jeligére, Nk. Kazanlak 9 Plánder Hirdetőbe ké-rem. (24159 K)_
38 éves, 165 cm magas, lüggetlen. nemdohányzó, mások állal inleligensnek mondott férfi keresi csinos, temperamentumos hölgy ismeretségét Kanizsaiak előnyben Leveleket ..Még semmi nincs veszve" jeligére. Nk Kazanlak krt 9 Plánder Hirdető-be kérem. (24160 K)~_
34 éves, független, jó megjelenesú\', magas, barna fiatalember kei esi elete |i,ii|.il koriban h-,va illő. tiM\'Mlen hol \'jy személyé ben Levelekel ..Nyár kettesben" jeligére. Nk Kazanlak 9 Plánder Hrdetőbe kérem (24161 K)
43 éves, független, csinos, kedves hölgy megemerkedne független , nemdohányzó, értelmiségi úrral 46 éves kong Leveleket „Szivárvány1\' jeligére. Nk Kazanlak 9 Plánder Hirdetőbe kérek (24162 K)__
Mindenkinek van egy párja, akivel vagy találkozik vagy nem Én 49 évesen még mindg keresem. Eképzelésem: legyen független, ápoN, intelligens férfi, rendezeti életvitelű. Én is hasonló adottságokkal rendelkezem. Leveleket „Megtalállak még?" jeli-geie, Nk Kazanlak krt. 9_ Plánder Hirdetőbe kérem (24163 K)
37 éves. független, erváfl, 1 gyermekével ék) dplomás hölgy tartós kapcsolat céiából megismerkedne hasonló adottságokkal rendelkező úrral Leveleket „Vörös rozsa" jeligére. Nk Plánder
Hirdetőbe kérem, Nk. Kazanlak 9. (24164 K)_
„Nyári lalákozas\' jeligére várom 48 éves kong független hölgy ismeretségét tartós kapcsolat céljából, Füagetfen, 48 éves férfi
vagyok. Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdető (24165 K)_
24 éves lüggetlen nő kisfiával komoly gondolkodású, inlelligens urak jelentkezéséi várja. „Életre szóló" jeligére leveleket a Nk
Pl. 154-be várok. (23706 K)_
45/165 melegszívű, sokoldalú, nem dohányzó, kellő háttérrel rendelkező etnben kapcsolatokra igényes férfi vagyok. Keresem azt az azonos adottságú hölgyet, akivel kölcsönösen megtalálnánk egymásban azérterni és érzelmi harmóniát egy értékes életre. Lehetőleg fényképes, telefonszámos levelet várok. „Boldogság" jeligére a Nk, Pf. 154-re várok levelel. (23707 K) „Fehér rózsa" jeligére várom magas nem dohányzó érierntseg, úr levelét 46 éves kong egy 40 éves 165 cm magas értelmiségi rendezeti anyagi körülmények között élő lüggetlen hölgy Nk
Kazanlak 9 Plánder Hirdelőbe kérem (23779 K)_
„Nyár kettesben\' jeligére várom 35 éves kong olyan hölgy levelét, aki komoly kajxsolal kialakítására vágyik. Várja levelét egy 34 éves magas, lüggetlen. jó megjelenésűnek tartott igazi, társra vágyó lialalember Nk. Kazanlak 9 Plánder Hirdetőbe várok
levelel (23781 K)_
Társtalan, magányos, barátra, társra vágyik, keresse a Plánder Hirdető Irodái, ahol jeligés hirdetését teíadhatja. Keresse, hogy jeligés hirdetések útján kereshessen. Nk Kazanlak 9, Munkanapokon 8r>-12. 14-17 óráig 93/320-111 leMonon (23782 K) Nem férjet keresek, hanem egy jó barátot, aki szereti a természetet, az állatokat, a kirándulási és szeretetre, megbecsülésre vágyik. 50-55 éves független férfi levelét varom „Májusi nyár\' |e-
ligereaNk. Pf. 154-be\'(23795 K)_
40-es, filigrán, csinos nő nyárra szabaddős partnert keres. Telefonszámos levél előny. Leveleket „Vadózsa" jeligére, Nk Pf
154-be kérek. (23851 K)_
42 éves, molett, barna hajú özvegyasszony józanéletű, becsületes társai keres tartós kapcsotaí céljából Egy gyermek nem akadály Fényképes levelekel „Remény" |eligére, Nk Pl: 154-be kerek (23852 K)_
54 éves, elvált, vonzó, értelmiségi nő olyan férfi ismeretségét keresi, akivel színházba, moziba járhatna vagy kirándulhatna Leveleket „Kellesben szebb az élet" jeligére, Nk. Pl.: 154-be kérek. (23853 K)
Értesítem betegeimet, hogy rendelőmet Nagykanizsa. Pef Őfi ti. 60. szám alatt megszüntetem.
Helyette: hétfőtől péntekig délután 16-19 óráig Kazanlak krt. 10/A. Fsz/3. alatt folytatom a rendelést.
Dr. Bogdán Gertrúd fogszakorvos Tel.: 93/317-X45
55 702
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55702 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban. Az elmúlt héten a nagykanizsai kórházban tizenhét csecsemő született, közülük nyolc nagykanizsai lakcímű. Az elmúlt héten huszonhárom polgár halálozott el, köztük tizennégyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizenegy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, huszonötén pedig kijelentkezni kívántak. Hétvégén kilenc párt esketett az anyakönyvvezető, ebből kilenc fő nagykanizsai illetőségű.
Magányos, 55 éves, jó megjelenésű, értelmiségi nő keres társai |ó megjelenésű, nemdohányzó, érettségizett vagy értelmiségi férfi személyében Leveleket Nk Pl 154-be, „Nyán randevú\' je-
hgere kérnek .23854 K)_
Szép arcú, vidám hölgy, kisgyermekkel gyermeket szerető férjei keres Egy gyerek nem akadály .Lakás van várlak" jeligére, Nk
Kazanlak 9 Plánder Hirdeló (23865 K)_
Olyan lialal lányok Jelentkezését varom, akik a nyaral nem egyedül szeretnék eílöleni, hanem kettesben egy kedves, vidám, jóképű, független, 170 cm magas fiatalember társaságában. Várom leveleiket 19 éves kortóf24 éves kong. Nyán sza-baddő közös eltöltését egy éleire megalapozhatjuk Leveleket „Tengerparti nyár" Nk Kazanlak krt 9 Plánder Hirdetőbe ké-rem (23866 K)_
41 éves, molett nő egyszerű, becsületes társat keres 48 éves kong. Leveleket „Együtt könnyebb" |etigére, Nk Pf 154-be ké* rem (24103 K)_
önző, szívtelen, hirtelen haragú, undok legény keresi azt a fiatal lányt, aki szereli a meglepetéseket. Leveleket „Nap" jeligére, Nk
Pl 154-be kérem. (24104 K)_
45/160/53 önhibáján kivul erváll hölgy keresi annak a rendes, kedves férfinak ismeretségét, aki társa lenne Levelekel „Piros rózsa" jeligére. Nk. Pf. 154-re varok (24204 K)_
Normális élelvielű társát keresi \'50-es, hasonló életű egyedul-atló férfi rendezett anyagiakkal Leveleket .Sürgősen keressél"
jeligére várok a Nk, Pf. 154-re. (24205 K)_
Üresek az estéid? Nincs, aki fogná a kezed? Mridez már a múlté lehet egy 42 éves, kedves, djDlomás hölggyel, ha magas, rendezett életű, komoly lérfi vagy A levelekel „Pozitív gondolkodás" jeligére a P! 154-be várom. (24228 K) 32 éves, csinos, értelmiségi hölgy szeretne megismerkedni lüggetlen. lehetőleg dfnlomás. jó humorú, komoly gondokcdású, széles érdeklődési körrel rendekezö lértivel „Gyöngyszem a lengerparton" jeligére várom a levelekel a Nk. Pl 154-be (24230 K)_
GÉZENGÚZ KERESI CSINIBABÁT\' XX vagyok, a kereseti hölgy max. XXXV, csini, pajzán Tupírozott haj nem akadály. ..BAMBISÜVEG" jeligére levelekel a Nk. Pf 154-re várok
(24258 K)_
43 éves érzékien vonzó, dplomás nő, szabadidő partnert keres magas, egzisztenciával rendelkező úr személyében Levelekel Minden amit akaisz\' jeligére várót a Nk, fi 154-re (24259 K]
Érzelmi beálllotlságu vidám természetű, fiatalos, rendezett anyagiakkal rendekezö. igényes, 49/163/63 kg, (üggellen nő keresi független, energikus, lialalos, melegszívű szeretetre vágyó jó I .iiattát „Utazások, kirándulások" jeligére Nk Kazanlak 9 Plánder Hrdetőbe várok levelet (24304 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb, kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák, köztük német vizsla kan és szuka. Wels terrier kan és skót juhász szuka kutyák várnak gazdára.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - fr akik egyébként bekerülésükkor ol- | tást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután ket- ^ tőtől háromig - költségtérítési dfj fi- < zetése ellenében - elvihetők a Sánc- S ban, a Thury-laktanya mögött talál- J ható menhelyről. "
Yá 1
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3.
telefon:
93/310-340, 312-308
(JtZípiS, 4/ÍM Sttl4t4t&k}fí*<lj*&i*i, éf mii iir&titéjC ttif\' irJMiítií-strú iirjiiíffttlenuti\' t liréjt/it* mtftJottsrimrt
32
KANIZSA - Vtóieá
1997. június 20.
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
Ezen a nyáron sem maradnak színház nélkül a műfaj iránt érdeklődő kanizsaiak. A Hevesi Sándor Művelődési Központ ebben az esztendőben is megszervezi a - most már hagyományosnak tekinthető - Kanizsai Nyári Színházat. Az intézmény melletti parkban ezúttal is három produkciót tekinthetnek meg a színházbarátok. Az első előadásra június 25-én kerül sor „Ez aztán kabaré" címmel. A vidám esten neves fővárosi művészek lépnek fel: Antal Imre, Csala Zsuzsa, Benkő Péter, Závodszky Noémi és Kocsis György. Július 16-án operettgálát láthatunk a Pécsi Nemzeti Színház tagjainak közreműködésével, a „Kellene ma éjjel..." című műsor sok operett-slágert ígér, amelyeket Lesznyák Katalin, Harmath Albert, Unger Pálma és N. Szabó Sándor szólaltatnak meg. A rendezvénysorozat zárásaként „Az út, avagy Svejk a derék katona további kalandjai" című komédiát a „a széthullás korából" nézhetjük meg. A művet színpadra alkalmazta Verebes István, rendezte Lengyel Ferenc, címszereplője pedig az a Kocsis György, aki a ka-baré-show-ban is szerepel.
A Kanizsai Nyári Színház bemutatói kellemes, szórakoztató estéket kínálnak a nézőknek, most már csak az időjáráson múlik, hogy kegyeibe fogadja-e a nézőket és színészeket.
Horváth Ilona
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 21-én 20 órakor: TÉRZENE A TÖRÖK KÚTNÁL. Az Állami Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarénak elő- f adásában. í
- U4n 21 árakor: KANIZSAI NYÁRI H SZÍNHÁZ - EZ AZTÁN KABARÉ. ° Közreműködnek: Antal Imre, Csala | Zsuzsa, Benkfl Péter, Závodszky Noé- § mi. Kocsis György. ¦
Veszélyben a gépkocsik
Három esetben is gépkocsi volt a szenvedő alanya a kanizsai bűnözők tevékenységének. Egyik esetben egy okkersárga Lada 2101-est tulajdonítottak el, melynek a rendszáma: AVX-998 volt. A tuljdonos kára itt hetvenezer forint. A második esetben egy Mazda ablakát bezúzva jutott hozzá ismeretlen tettes az abban tárolt szerszámkészlethez, valamint két láda pezsgőhöz. Ugyanilyen módon, csak agy BMW kárára cselekedett az az illető is, aki a Városkapu körúton parkoló gépkocsiból magnős rádiót, ruhát és okmányokat lopott el.
Betörők
Egy Rákóczi utcai lakást szemeltek ki maguknak ismeretlen tettesek vagyongyarapító tevékenységükhöz. Innen ötszázezer forint értékben zsákmányoltak ágyneműket és étkészletet.
Csemetetűz
10-én két okból is vonulniuk kellett a kanizsai tűzoltóknak a kiskanizsai lőtér-hez. Az itt elhelyezkedő nyárfacsemetés tüzét sikerült eloltaniuk, ugyanúgy mint azt a tüzet, amelyet kis távolságra az előbbi tűztől okoztak. Itt használaton kívüli vezetékekről égették le a szigetélőburkolatot. Mindkét ügyben vizsgálat indult.
Tűz és víz
11-én a.honvédség által használt hadi út melletti illegális szemétlerakóhelyhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak, ahol is használt gépkocsi gumik tüzét kellett eloltaniuk. 14-én viszont már a vízből volt sok, a hirtelen lezúduló felhőszakadás hatására ugyanis Kanizsán a Platán soron, a Kisfaludy utcában és a Tavasz utcában
több pincét is elöntött a víz. Ezeken a helyeken a víz kiszivattyúzását végezték el a tűzoltók.
Lebukott embercsempészek
12-én a késő éjszakai órákban lettek figyelmesek a határőrök an-a a két gépkocsira, mely Tornyiszentmiklós térségében a határ felé közeledett. Miután feltartóztatták őket, derült fény arra, hogy a két gépkocsi szlovén állampolgárságú sofőrjei 3-3 libériai állampolgárt kísérelt meg átcsempészni a határon, fejenként 50-100 márkányi díjazásért. Az embercsempészeket büntetőfeljelentéssel átadlak az illetékes rendőri szervnek.
Gépesített határsértők
13-án és 16-án két egyenként 11 főből álló román állampolgárok alkotta csoport kísérelte meg a tiltott határátlépést a lezárt nemesnépi közúti átkelőhelynél. Mindkét csoport személygépkocsikkal próbálkozott, s valószínűleg a lelakatolt sorompó felnyitásával akartak maguknak szabad utat biztosítani. Céljuk egyébként az Olaszországba eljutás és ott illegális munkavállalás lett volna.
Határforgalom
Június 9-től június 15-ig a magyarszlovén határon 76987 utast és 30112 járművet, míg a magyar-horvát határon 193441 utast és 49278 járművet ellenőriztek a halárőrség munkatársai. Beutazási fellételek hiányában 21 külföldi állampolgárt kelleti visszafordítaniuk a magyar határőröknek. A sármelléki ideiglenes légi átkelőhelyen egy repülőgépet és azok nyolc utasát ellenőrizték.
Szép új rendünk...? Meg demokrácia. Jogállamiság.
Emberek ezrei veszítették munkahelyeiket, ki ezért, ki azért. Aztán vannak kisebb ügyek, mikor a dolgozó alkalmatlan munkavégzésre, ezért kirúgják. De vannak nagyobb ügyek, ahol a vétkes pozícióban hibázik - itt már nem ilyen egyszerű. Ez esetben már évekig tartó huzavona lehetséges. Pénztárca kérdése... Hogy mi az igazság, az nagyon fontos. De hogy kinek van igaza, az csaknem jelentéktelen.
Áll még a bástya!
Ott, ahol még „soha" nem hibázlak, soha nem vonlak felelősségre senkii. Fejlődés és előremenetel itt töretlen. Lehetett szocializmus vagy kapitalizmus, makulátlan munka folyt itt mindig...
Vagy mégsem?
Tévednénk? Tételezzük fel, hogy az ember majd minden bűnre képes, csakhogy ne kelljen magát bűnösnek tudnia?
A jellemnek - ha van ilyen - csak a legfontosabb dolgainkba nincs beleszólása.
Talán ezért nincs válasz az A.781/1994/1997..III. 19. számú bejelentésre, melyben bűnpártolást feltételez az irat, alapos indoklással.
Ott, ahol bűnüldözésre esküdtek fel. Ott, ahol törvényeinkre felügyelnek!
Ilyen esetben nincs hivatalos határidő - csak ulóbb - megérdemelt nyugállomány...
Kelemen Péter sk.
Nagykanizsa, Vadalmás út 4/2.
KflNIZSfl MŰSOR
JÚNIUS 21. SZOMBAT
20 óra: Térzene az Állami Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarának előadásában az Erzsébet téren, a Török kútnál
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Be-verly Hills-i nindzsa
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek
JÚNIUS 22. VASÁRNAP 9.50 óra: Bölcsen válaszd meg társaságod címmel előadás az Erkelben (Jehova Tanúi) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Beveri y Hulls-i nindzsa Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek
JÚNIUS 23. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Be-
verly Hills-i nindzsa Stúdió mozi: 18.15 óra: Titkok és hazugságok C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Csevegő - Kálingerné Rufl Zsuzsával; Jövő hét - várospolitikai, közéleti stúdióbeszélgetés; - Tükör - magazin Zala megye gazdaságáról.
JÚNIUS 24. KEDD
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Be-verly Hills-i nindzsa
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek
JÚNIUS 25. SZERDA
21 óra: Ez aztán kabaré - HSMK melletti parkban
Apolló mozi: ló. 18 és 20 óra: Be-verly Hills-i nindzsa
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hullázó kedélyek
<-2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik szórakoztató magazinműsor élő telefonos játékkal; Sport; - Jel-kép - vallási műsor.
JÚNIUS 26. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Jerry
Maguire - A nagy hátraarc Stúdió mozi: 18.15 óra: Francia csók C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: Híradó; - Paletta - kulturális híradó; - Rend-ben - rendőrségi hírek, információk; - Tinipercek;
Régió - Zala megye televízióinak közös magazinműsora
JÚNIUS 27. PÉNTEK
17 óra: Egészséges életmód m. címmel ismeretterjesztő előadás az Erkel Műv. Házban
20 óra: Old Mix Club buli a RSMK-ban
Apolló mozi: ló, 18 és 20 óra: Jerry
Maguire - A nagy hátraarc Stúdió mozi: 18.15 óra: Francia csók
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap--
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva. Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal Balogh László, Bödőr Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila. Szlrovlcza Miklós. Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u, 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel ./fax: 93/312-305. Szedet: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Katalán. Hirdetésfelvételt Kanizsa Újság Kit. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezeti: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij U. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MclőDIÁK és n Kanizsa Ujság Kft. Előfizetési díj; egy hónapra |4i> í\'l, Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
A FÉREG- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS : íj-3 L
TISZTASÁGGAL NAGYRÉSZT Q ¦: <
NAGYKANIZSA PÓTOLHATÓ! ,\\ _l
MSZP-SZDSZ
MEGÁLLAPODÁS
A két párt- illetve képviselőcsoport közötti együttműködési megállapodás alkalmából tartott sajtótájékoztatót az MSZP és az SZDSZ kanizsai szervezete és önkormányzati frakciója. Göndör István, a szocialisták kanizsai elnöke bevezetőjében elmondta, eljött az az idő, amikor a két párt szükségesnek látta a megállapodást annak érdekében, hogy az elkezdődött pozitív folyamatok folytatódjanak. Mint megállapította, a közgyűlésben szükséges egy olyan kompromisszum, amely egyben a közös felelősségvállalás alapja is kell hogy legyen. Röst János, az szdsz-es elnök hangsúlyozta, hogy a megállapodásra szüksége volt a városnak, a helyi politikának, a városlakó polgároknak. Mindkét fél kiemelte, hogy csatlakozhatnak hozzájuk más pártok, önkormányzati frakciók is. Mivel a korábbi kezdeményezések nem vezettek eredményre, lépni kell az önkormányzatban, a helyi politikában, az eddig játszott ellenzéki-többségi szerepeket fel kell váltani a város érdekében sürgetett összefogásnak. Tüttő István szerint az eddig elért eredményeket is szem előtt kell tartani, a megkezdett stratégiát folytatni szükséges. Erősíteni kell a bizottságok szerepét, növelni hatáskörüket. A közös polgármesterjelölt állításáról úgy nyilatkozott a két pártcsoport, hogy a tárgyalások folyamatban vannak. Mindenképpen olyan jelöltet kívánnak állítani, olyan polgármestert támogatnak, aki képes arra, hogy a választásokig elvezesse a várost. Göndör István kiemelte, hogy a mostani megállapodásban tenne van egy hosszabb távú koalíció lehetősége is.
Nem túl régóta új betéti formával kíván ügyfelei rendelkezésére állni az OTP. A lakástakarékpénztártól és a benne rejlő lehetőségekről kérdeztük dr. Polay Józsefet, a Deák téri OTP fiókigazgatóját:
- Miből áll ki a lakástakarékpénztár tevékenysége?
- A lakástakarékpénztárakról a törvény idén rendelkezett, három lakástakarékpénztár kapta meg az indulási lehetőséget. Ezek között van az OTP is, hiszen a bank célja az, hogy minél tel-jeskörűbben, minél több szolgáltatással tudjon ügyfelei rendelkezésére állni. Misrészt pedig a banknak a korábbi években kialakult egy gyakorlata a lakásépítéssel kapcsolatban, illetve az ifjúsági betéten keresztül kedvezményekkel támogatta a lakáshoz jutást. Létrehozta az OTP Lakástakarékpénztárt, aminek előnye, hogy a bank közvetlenül ott van a Lakástakarékpénztár mögött, tehát egy abszolút biztonságot ad az ügyfeleknek. Maga a lakástakarék-pénztári szerződéskötés a Deák téri fiókban történik, ezt Lovrencsicsné Lut-lor Klára főmunkatársunk végzi, a részletekről ő beszél:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött az MSZP és az SZDSZ nagykanizsai szervezeteinek képviselőcsoportjai között.
A megállapodás középtávú célja Nagykanizsa város működőképességének biztosítása, az adósságállomány mérséklése, a vállalkozások részére kedvező feltételek megteremtése, a város gazdasági programjának kialakítása, (társadalmi és politikai konszenzus alapján), amely az előző célok megvalósulását és Nagykaiúzsa város közép és hosszú távú fejlődését lehetővé teszi.
Az együttműködés konkrét, főbb területei:
- A város közép és hosszú távú programjainak kialakítása
- Az 1997. évi költségvetés felülvizsgálata (kiemelten a beruházások pénzügyi helyzetének tisztázása), 1998. évi költségvetés előkészítése (célok, belső tartalmi arányok és sarokszámok meghatározása), közös egyetértés esetén annak elfogadása és támogatása
- Vásárcsarnok befektetői igény szerinti megépítése
- Új hulladéklerakó megvalósítása
- Dél-Zalai Víz, Csatornamű és Fürdő Vállalat átalakítása
- A város intézményhálózatának korszerűsítése
- Városüzemeltetési feladatok ellátásának egységesítése
- A szociális ellátó rendszer újraszabályozása, rászorultsági elv érvényesítése
- Az elfogadott oktatási koncepció elveinek megvalósítása
- A VTV és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap gazdasági és politikai függetlenségének biztosítása
- Az önkormányzati munka demokratikus és hatékony működésének elősegítése (SZMSZ és mellékletei)
Az együttműködés a felsoroltakon túl kiterjedhet minden olyan fontos cél megvalósítására, melyek a két képviselőcsoport egyetértésével találkoznak.
Az együttműködés az önkormányzati bizottságokban folyó szakmai vitát nem helyettesítheti, a szakmai, konkrét
megállapodások csak azt követően történhetnek.
A képviselők kötelezettséget vállalnak — amennyiben az adott kérdésben megállapodás születik -, hogy a Közgyűlésben a megállapodásban foglaltakat képviselik.
Megállapodásnak kell tekintem minden olyan közösen kialakított véleményt, amely biztosítja a közgyűlésben annak elfogadását.
A megállapodás céljának megvalósítása érdekében a képviselőcsoportok egyetértenek és megállapodnak egy további alpolgármester megválasztásában (főállású vagy társadalmi megbizatású), amelynek személyére az SZDSZ képviselőcsoport tesz javaslatot a polgármester felé, a képviselőcsoportok előzetes egyetértése alapján.
Képviselőcsoportok az alpolgármester megválasztásával a jelölt önkormányzati választásokig szóló operatív programját is elfogadják és támogatják.
Ezen megállapodás az aláírását követően lép hatályba, és a jelenlegi önkormányzati ciklus végéig tart.
A megállajxxlás minden nagykanizsai önkormányzati képviselő és önkormányzati képviselő csoport előtt nyitott és a megállapodáshoz csatlakozhat.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telelőn/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA:
IX. évfolyam 26. szám 1997. június 27.
LAKASTAKAREKPENZTAR
- A lakástakarékpénztárt a korábbi ifjúsági betétekhez lehet legjobban hasonlítani. Ez egy sokkal rugalmasabb betételhelyezési forma, életkor-megkötés nélkül, illetőleg sokkal liberálisabb a felhasználási területe is: nemcsak új lakás vásárlásához, családi ház építéséhez használható, hanem meglévő lakás felújításához, tatarozásához, közművesítéséhez illetőleg meglévő lakáskölcsönök kiváltásához is. Ehhez a betétformához a takarékoskodás] időszak lejártával egy alacsony fix kamatozású hitel járulhat, amit szükség esetén lehet igénybe venni. Ez a mai hitelpiacon egy rendkívül kedvező feltételekkel bíró hitel, nagysága a betéttel, illetve az állami támogatással egyenlő nagyságú. Ugyanis betéteire állami támogatást is kap az ügyfél, az első évben a befizetett összeg negyven százalékát, a következő években pedig a harminc százalékát, de maximum harminchatezer forintot kaphat évente. A betétkonstrukcióban egyetlen egy megkötés van,
mégpedig, hogy lakáscélra kell felhasználni, akkor járnak ezek a kedvezmények. De amennyiben valakinek nem lakáscélú felhasználásra kellene egy hoszabb idő után pénz, nyolc évnyi takarékoskodás esetén ilyen célokra is fel lehet használni.
- Mi egyebet kell tenni annak, aki ilyen szerződést kíván kötni?
- Most már elég sokat foglalkoztak a médiák ezekkel a lakástakarékpénztárakkal, tehát az emberek általánosságokban már ismerik, a szerződéskötéshez az ügyfél személyigazolványa illetve adókártyája szükséges, számlavezetési díj nincs, csak szerződéskötési díj, ez a szerződött összeg egy százaléka, a szerződött összeg mértéke pedig az az összeg, amit az ügyfél a szerződés lejártakor a betéteivel illetve a hiteleivel együtt megkap.
- Kiknek ajánlják ezt a betéti formát?
- Ajánljuk magánszemélyeknek, la-
kóközösségeknek. Felújításra kiválóan alkalmas, úgyhogy a közös képviselők is nagyon jól fel tudják használni a lehetőségeit. Egy családon belül több személyre is lehet kötni. Szerződéskötése egyszerű, állami támogatás igénybevehető. Sokan kérdezték, hogy át lehet-e az ifjúsági betétet rakni ebbe. Elvileg ennek sincs akadálya, mi azonban ezl mégsem tanácsoljuk, mert ha valaki átrakja, csak egyféleképp vehet igénybe kedvezményt, míg ha megtartja és nyit mellé egy lakástakarékpénztári betétet i.s, kétféle kedvezményt lehet elér-lü. Biztos, hogy ma még nehéznek és soknak tűnik, de akik korábban ifjúsági betétet kötöttek, azok is csak egy idő után jöttek rá, hogy mennyi előnyt biztosított a számukra. Nagyon sokan kötöttek már az elmúlt najxikban is, az ő első kérdésük általában arra vonatkozott, hogy hitelhez mikor juthatnak. Kétségkívül ilyen szempontból rendkívül kedvező, hogy a bank közvetlen hátteret nyújt.
I
kanizsa- fefe*
I
1997Június 27.
A GYERMEKÉLELMEZÉS ES KÖZEGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁGA
AZ ÁNTSZ ÖSSZEFOGLALÁSA A KIFOGÁSOKRÓL
Tevékenységi kör bővítéséhez (adagszám emelése, ételszállítás) nem vagy csak utólag kér az üzemeltető közegészségügyi szakhatósági hozzájárulást.
A kifogásolt konyhák helyiségeinek funkcionális kapcsolata higiénés szempontból nem megfelelő, illetve az alkalmazott konyhatechnológiának megfelelő, szükséges helyiségekkel nem rendelkeznek, vagy korszerűsítésre, felújításra szorulnak.
A készétel szállítását végző főzőkonyhákban - központi óvodai főzőkonyha kivételével a szállítóedények tárolására, mosogatására külön helyiség nem biztosított. A tálalókony-
hákban az ételszállító edények mosogatása megoldott, de a szociális étkeztetésben részesülők egyedi éthordói magánháztartásban kerülnek mosogatásra, ismételt mosogatásuk szükséges.
Az ételek jellegének megfelelő elegendő szabvány szállító edényzet biztosítása - több ízben tapasztaltuk, hogy tepsiben, főzőedényben is történik ételszállítás.
A szociális étkeztetést biztosító főzőkonyhák (Csokonai úti bölcsőde főzőkonyha, Attila út HUMÁN GESZ főzőkonyhája, Corvin úti Gondozóház főzőkonyha) eredetileg gyermekintézmények, óvoda-bölcsőde ellátására létesültek, tevékenységi körük bővülé-
sét, változását a konyhatechnológia korszerűsítése nem követte (sütő-fő-zőberendezések, konyhagépek).
Kívánatos a főző és tálaló konyhákban a biztonságos hőkezelés érdekében a sütő-főző berendezések korszerűsítése, készételek hőkezelésére tálalópultok beépítése. Konyhai munkaeszközök folyamatos cseréje, pótlása.
Dolgozói létszám tervezett csökkentése - korszerű gépesítés, munkaeszközök hiányában a konyhatechnológiai vétségek mellett az egyhangú étrend kialakítását is eredményezi: munkaigényes ételek elkészítése idő és személyzet hiányában nem lehetséges.
Ne kerüljön vállalkozásba
Szolgálatunk rendkívül pozitívnak értékeli az önkormányzatnak azt a törekvését, hogy a gyermekek megfelelő ellátásának érdekében a gazdasági nehézségek ellenére sem adta eddig vállalkozásba a gyermekétkeztetésést, ami a jövőben sem várható. Úgy gondoljuk, hogy élelmezés-egészségügyi szempontból sem lenne kívánatos megoldás, mivel tapasztaljuk, hogy a vállalkozók a gyermekétkeztetésre felkészületlenek, szakmai ismeretek, megfelelő szemlélet hiánya, többnyire a haszonra való törekvés érvényesülése rosszabbodást eredményezne.
ÁNTSZ
PUSZTULNAK A FAK
Az 1990. évi 65. sz. Önkormányzati Tv. 8. (1) bekezdése szerint a közterület-fenntartás a települési képviselőtestületekhez telepített kötelezően ellátandó feladat.
Az életfeltételek közt fontos szerepet töltenek be a zöldterületek. Ez a jelenleg még Nagykanizsán „érték nélkül" nyilvántartott vagyonrész - egy közgyűlési előterjesztés fogalmaz így - a települési környezet, a települési táj terhelésének és környezeti ártalmaknak van kitéve, illetőleg az azokkal szembeni védelem egyik eszköze.
A Közgyűlés 1997. évi költségvetési rendeletében döntött arról, hogy a hosszú távú zöldfelületi gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez elkészítteti a város zöldfelületi koncepcióját. Az elkészítendő anyag speciális szakmai (tájépítő, kerttervező, növényvédő) voltára tekintettel ajánlattételre 8 szakmailag felkészült szervezetet kért fel a hivatal, hogy Nagykanizsa város zöldfelületi koncepciójára ajánlatot tegyenek.
Az elkészítendő zöldfelületi koncepciónak tartalmaznia kell a meglévő állapot regisztrálását; a meglévő növényállomány tételes felmérését, regisztrálását, egyedi szinten utcára és területre beazonosítva; a meglévő növényállomány növényegészségügyi állapotának egyedi szintű meghatározását; a meglévő növényállomány eszmei értékének meghatározását, összegszerűsítését mutatószám alapján; városrészenként külön és a város egészében vizsgálva a meglévő flóra értékelését, és alaptérképen történő megjelenítését.
Elkészült a javaslat a megtartásra érdemes növényanyagra, annak esetleges pótlására (db, fajta, utca, tér); a nem megfelelő növényanyag cseréje, fa-, illetve cserjefajták szerint, fasorként vagy szoliterként található egyedekre alaptérképen történő bemutatással, részletes növényültetési tervek készítésével; zöldfelületnek hasznosítható területekre - vagy a nem megfelelően hasznosított zöldfelületekre - növényültetési tervek elkészítése, figyelembe véve az általános rendezési tervet, a részletes rendezési tervet és a közműtervet, részletes növénytelepítési tervek kivételével; jelenleg gondozásba nem volt területekre fejlesztési, növénytelepítési tervek készítésére; városrészenként - figyelembe véve annak sajátosságait - ki kell alakítani az oda elhelyezendő
zöldfelületet; város egészét vizsgálva javaslatot kell tenni a zöldfelület mértékére, arányára, ezen belül külön az egynyári és évelő növények arányára és a kiültetendő egynyáriakra.
Az önszerveződések keretében történő telepítések, pótlások a koncepció szakmai szempontjainak megfelelően történhetnek (növényfaj pontos helye, elrendezése).
A tervek megvalósításával kompenzálni tudják az egyre fokozódóan jelentkező urbanizációs ártalmakat, és hozzájárulhatnak egy testben és lélekben egészséges nemzedék kialakulásához.
Amennyiben a zöldterületi koncepcióra elkülönített 1997. évi pénzügyi keret ezt nem tudja teljes mértékben fedezni - 1998. évre áthúzódó kiadásként el kell készíttetni a város zöldterületi koncepcióját -tartalmazza a javaslat.
Nagykanizsán - hasonlóan a magyarországi városok többségéhez - a városi zöWfelületek fenntartása, gondozása nem tartalmazza a meglévő növényanyag kártevőktől és kórokozóktól történő mentesítését.
Az ilyen jellegű speciális növényvédelmi feladatellátásra, parkgondozásra szakosodott vállalkozások nincsenek sem szakmailag, sem technikailag felkészülve. A feladat komplexitását az ember és emberi környezet maximális megóvása melletti munkavégzés és a növényanyag sokfélesége adja.
Az elmúlt években is - de elsősorban az 1996-os évben - a károsítok oly\' mértékű fellépését lehetett regisztrálni, hogy a város mintegy 5.000 db fáját alapfunkciójának ellátásában gátolta, létében veszélyeztette.
A károsítok elsősorban a város zöldfelületének zömét alkotó három fafajt (platán, vadgesztenye, hárs) érte.
A nevezett fafajoknak új kártevői jelentek meg az elmúlt években.
A platán fák esetében a károsítás következtében a klorofillszintézis nagymértékű csökkenése miatt egyre gyakoribban a száraz és száradó belső ágré-szek. Esztétikai értéke is erősen károsodik.
Károsítok: Az erősen károsított levél idő előtt lehullik.
A kórokozók pedig levélfoltosodást és száradást okoznak.
Leggyakoribb díszfánk a vadgesztenye. Balkáni
származású, terebélyes koronát nevel. Sorfaként és szoliterként a város meghatározó faegységeit alkotja. Az 1995-ös és 1996-os évi korai lombvesztés, esetenként a másodszori virágindukció alapján prognosztizálható, hogy a másodlagos kártevők és kórokozók megjelenésével 2-3 éven belül a fák jelentős részét a kipusztulás fenyegeti.
Károsítok: A vadgesztenye aknázómoly új kártevő. Robbanásszerű megjelenése a fák lombozatának július végi, augusztus eleji lehullását okozták. 3-4 nemzedékes faj. A vadgesztenye levélatkája barnás színváltozást okoz, károsítása korai lombhulláshoz vezet.
Hársfélék.
A faj fejlődését erősen gátló levéltetű és az ürüléken megjelenő korompenész okozza mint másodlagos kártevő, a problémát az asszimilációs felület csökkenésével - a virággyűjtők csonkolása mellett.
A hársbodobács. Új kártevő, hajtásokat szívogat, megjelenése a felmelegedés eredménye. Nagykanizsa parkfáin elszaporodásuk kirívóan magas.
A kórokozók: levélfoltosságok mellett az ágszára-dást okozó gombák jelentenek veszélyt.
Platánoknál védett terület: Olaj lakótelep, Sétakert, Platán sor, Erzsébet tér
Hársaknál védett terület: Autóbusz pályaudvar és környéke, Erzsébet tér, Csengery út, Ady út.
Az 1997. évi eredmények alapján szeretné a hivatal a platán és hárs fafajok védelmét a város teljes területére kiterjeszteni és az anyagi lehetőségek függvényében ebbe a körbe a juharfákat is bevonni.
A városi zöldterület-fenntartásnak csak egy részét - igaz meghatározó részét - képezik a közterületek, de nem elenyésző mennyiségű területet ölelnek fel a magántulajdonú és intézményi zöldterületek sem.
A zöldterület-gondozást - hasonlóan a növényvédelemhez - csak együttesen lehet kezelni.
A polgármesteri hivatalnak feladata a komplex gondolkodás jegyében:
A lakossági önszerveződéseknek irányt mutatni, a kevésbé fogékony rétegek figyelmét a zöldfelületek felé fordítani (megóvás, öntevékenység), különböző egyedi helyszínekre akciókat szervezni, illetőleg katalizálni, javaslatot adni a magánterületen történő növénytelepítésekre, pótlásokra - fafaj, elrendezés, környezetbe való illeszkedés kérdésekben.
A város területén működő vállalatok, vállalkozások bevonása környezetünk esztétikusabbá tételébe, elsősorban a zöldterületekre, azok létesítésére, fenntartására vonatkozóan - mind anyagi, mind természetbeni formában - a zöldterületi koncepciónak megfelelően.
1997. június 27. ( KANIZSA - Stednáufeé ) 3
ORSZÁGOS DÖNTŐK VERSENYEREDMÉNYE
Tanuló neve Versenyeredmény Felkészítő tanár
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
Andrasek Viktória Ifjú Kutatók Nemzetközi Szebenyi Mária
Konferenciáján aranyérmet nyert
Antal Gábor Kazinczy-érem Kőműves Rita
Dávid Róber Nemes Tihamér OSZTV XXIII. Tóth András
Dénes Ferenc Hevessy György Kémiaverseny XII. Dénes Sándorné
Dombai Balázs Zrínyi Ilona Matematikaverseny VI. Zsovár Rita
Garzó Gábor OKTV német I. Baloghné Harkány Judit
Jesch Dávid Európa Földrajz III. Dr. Vidáné Fischer Andrea
Kiss Ádám Kenguru Matematikaverseny I. Dr. Pintér Ferenc
Kondor Attila Lóczy Lajos Földrajz I. Birkner Zoltán
Lovrencsics Lilla Kenguru Matematikaverseny I. Martonné Németh Mária
Majoros Eszter Édes Anyanyelvünk aranyérmes Kőműves Rita
Megyeri Csaba OKTV német VII. Dr. Pintér Ferenc
Kenguru Matematikaverseny III. Dr. Pintér Ferenc
Molnár Gábor Irinyi János Kémiaverseny XXV. Szebenyi Mária
Murvai- Buzogány
László Kenguru Matematikaverseny VII. Martonné Németh Mária
Pankasz Gábor OKTV orosz XVI. Deregi Lászlóné
Pesti Gábor Zrínyi Ilona Matematikaverseny XIII. Erdős Gábor
Varga Tamás Matematikaverseny IX. Erdős Gábor
Plánder Norbert Lóczy Lajos Földrajzverseny XXVI. Dr. Vidáné Fischer Andrea
Spanczér Ilona Zrínyi Ilona Matematikaverseny XVI. Dr. Pintér Ferenc
Varga Tamás Matematikaverseny XII. \' Dr. Pintér Ferenc
OATV angol nyelvi XIX. Borok Erzsébet
Kalmár László matematika VII. Dr. Pintér Ferenc
Szennay András Kenguru Matematikaverseny I. Martonné Németh Mária
Szentes András Kalmár László matematika VII. Zsovár Anita
Szoliva Gábor Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny IV. Papp Ferencné
Vajda Szabolcs OKTV német II. Veres Mária
Vukics András OKTV fizika X. Dénes Sándor
Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola
Bognár Béla OSZTV Gépipari XI-X. Borbás Sándor,
György Gyula,
Józsa Lajos,
Nagy László, Valu Gyula
Czigány Szabolcs OSZTV Gépipari VI. György Gyula, Valu Gyula
Czmerk András OSZTV Gépipari XIII. Borbás Sándor,
György Gyula, Józsa Lajos,
Nagy László, Valu Gyula
OSZTV Gépipari VIII. Hohl István
Farkas Gábor OSZTV Elektronika XII. Nagy László, Valu Gyula
Hajós Attila OSZTV Világbanki VII. Antal Jenő, Hargitai Tibor,
Zsiga László
Horváth Krisztina OSZTV Mezőgazdasági U. Borbás Sándor,
Nagy László, Valu Gyula
Kun Richárd OSZTV Gépészeü III. Nagy László, Valu Gyula
OSZTV Világbanki I. Dr, Tarjányi Gyuláné
Mozsolics Ferenc Diákírók és Költők pályázatán III. Dr. Tarjányi Gyuláné
Nóvák Norbert, Veisz Gábor
Garay Országos Számítástechnikai
Programozó IV-VII.
Ombódi Gábor OSZTV Gépipari V. Borbás Sándor, György Gyula,
Józsa Lajos.Nagy László, Valu Gyula
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
1997. évi pályázatok értékelése Ssz. Pályázó Pályázat tárgya Odaítélt összeg Konkrét cél
1
2
3
4
5
6
Benedek Miklós Természetvédelmi szakmérnöki képzésen részvétel 35.000 Ft Péterfy S. Természetvédelmi szakkör 20.000 Ft Altalámos Iskola
Péterfy S. Lakókörnyezet szebbé tétele 40.000 Ft Általános Iskola
n. sz. Óvoda Környezet szebbé tétele 40.000 Ft
20.000 Ft
Iskolai szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Padok, asztalok, játszóterek készítése Útszegélyek, virágágyak, játszóterek készítése
Kaán K. Környezet- őszi fásítási akció védő Egyesület
Bajza u. 15-17. lakókörnyezet rendbetétele 32.000 Ft lakók
Nagykanizsa, 1997. június 18.
gyephézagos térburkolat készítése
A SZOCIÁLIS ALAP ELNYERÉSÉRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKRÓL
Pályázható összeg: 1.100.000 Ft
Benyújtott 16 db pályázat összege: 1.596.000 Ft
Szoc. Eü. Bizt
Pályázó megnevezése által jóváhagyott
összeg E Ft
Vakpk és Gyengénlátók Városi Szövetsége 30 Vesebetegek Egyesülete 100
KARJTASZ 25
Vöröskereszt Átmeneti Szálló 150
Egyesített Szociális Intézmény 66
Egyesített Szociális Intézmény 100
Családsegítő Központ . 200
Ért. Fogy. Szak. Szoc. Intézmény 50
Ért. Fogy. Szak. Szoc. Intézmény 62
Ért. Fogy. Szak. Szoc. Intézmény 20
Mozgáskorlátozottak Városi Egyesülete 200
Sabján Péter OSZTV Gépipari IX-X. Borbás Sándor,
György Gyula, Józsa Lajos, Nagy László, Valu Gyula Szmodics Márta Országos Novella Pályázat [-XX. Tiszainé Dolmányos Teréz
Tóth László OSZTV Gépipari VII-VIII. Borbás György,
György Gyula, Józsa Lajos, Nagy László, Valu Gyula Vlasics Tamás OSZTV Mezőgazdaság XIII. Dr. Tarjányi Gyuláné
Zámbó Zsolt OSZTV Mezőgazdaság VII. Sárváry László,
Somogyi András
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Filák László Irinyi János Kémia X. Polainé Vajda Ágnes
Hans Zoltán OKTV kémia X. Polainé Vajda Ágnes
Horváth Aliz OSZTV külkereskedelmi idegen nyelvi Csillag Györgyi
Horváth Marcell Irinyi János Kémia V. Polainé Vajda Ágnes
Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola
Németh Andrea SZKT kárpitos I. Németh Alajos
Pintér Mária Magyar irodalom XII. Borosné Landy Gyöngyi
Szmodics Andrea Magyar irodalom XV. Harsányi Józsefhé
Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
Pataki Ágnes OSZTV vendéglátó német V. Sinkovicsné Szili Gyöngyi
Bácskai Zsuzsanna Kazinczy Verseny különdíj Göncz Ferenc
Zsigmondy- Winkler Műszaki Középiskola
Cseresznyés Balázs Kenguru Matematika VII. Radics Tamás
Molnár Zoltán OSZTV XI. Csógömé Kenés Mária
Furdán Judit Németh László Társaság D. Bertalan Péter
Bolyai János Általános Iskola
Vastag Lívia Curie Kémia Emlékverseny II. Varga Gábor
Hevesi György Kémia V. Varga Gábor
Göncz Ferenc OATV Német XIII. Kovács Lajosné
Tálosi Adrienn OATV Német XIX. Kovács Lajosné
Gilicz Máté OATV Német XX. Kovács Lajosné
Hevesi Sándor Általános Iskola
Kiss Dávid TIT Matematika VII. Somogyi Katalin
tanítónő
Körösi Csorna Sándor Általános Iskola
Harangozó Judit OATV Angol V. Varga Lajosné
Péterfy Sándor Általános Iskola
Tóth Nikolett OATV magyar I-m. Kerekesné
Szabó Zsuzsanna
Balogh Kitti OATV német IV. Röst Jánosné
Petőfi-Vécsey Általános Iskola
Gerő Erika Körlánc angol fordítás II. Horváth Éva
Szvetics Eufrozina Körlánc angol fordítási III. Horváth Éva
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Pesti Veronika 3. b OATV XII. Palotai Ferencné
I
KANIZSA - Vttta*
I
1997. június 27.
IDŐRE ELKÉSZÜL A VÁSÁRCSARNOK
Az arra járó kanizsai és az autóbusz-állomásra érkező vidéki polgárok saját szemükkel is tapasztalhatják, hogy gomba módra nőtt ki a földből a majdani kanizsai Vásárcsarnok. A szemlélődök előtt egyelőre azonban csak a külső homlokzat ismert, hiszen miközben a ZÁÉV RT. a kivitelezői munkákat végzi, a civilek csak az impozáns épületben kívülről gyönyörködhetnek. A beruházó Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője, Stahl György kalauzolásával lapunk munkatársa betekintést nyerhetett a belső terekbe is, sőt meggyőződhetett arról, hogy milyen a kilátás az emeletről, a tetőről és a leendő padlástérről. A kívülről is impozáns épületben járva, a kialakított üzlethelyiségeket, a majdani kosaras piac méreteit szemlélve meggyőződhettünk arról, hogy tágas, levegős, mind a vás