Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.68 MB
2008-11-12 15:29:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
389
1417
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Kanizsa 1997. 036-039. szám - szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


hat ár\\ a o,üyri7vci#TlTrr> titt /St timt
IDŐKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS
r-s
1997. szeptember 6. (szombat) 6.00 órától 20.00 óráig
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
TBleten/lajt:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 198S.
IX. évfolyam 36. szám 1997. szeptember 4,
OSZI-TELI PROGRAMOK A HSMK-BAN
A Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Papp Ferenc az elmúlt héten tájékoztatta az írott és elektronikus sajtó munkatársait a Házban majdan zajló programokról. Bevezetőjében elmondta, hógy a korábbi évekhez hasonlóan, színes, változatos kulturált* kínálattal minél szélesebb rétegekhez kívánnak szólni Nagykanizsán és a városkörnyéken egyaránt. A HSMK látogatóinak mintegy nyolc-tíz százaléka a környező településekről érkezik a városba kulturális eseményre.
A színházbérletek ára emelkedik ugyan, de csupán a várható infláció ötven százalékával és továbbra is lehetőség lesz kedvezményes bérletvásárlásra, részletfizetésre. A kaposvári és zalaegerszegi színház produkcióin kívül veszprémi, komáromi előadásokat is láthat a kanizsai nagyérdemű. Papp Ferenc tervei szerint lehetőséget kívánnak adni a határainkon túli magyar színhá-
zak bemutatkozásának is. A kínálatot színesíti az is, hogy fellép a HSMK deszkáin a világhírű Marka Iván vezette balettegyíit-les A Nap szerettei illetve a Bolero Markó-koreográfiára készült táncprodukcióival.
A gyermekszínház tavalyi ezerötszáz látogatóját is újra várják a Hevesi által szervezett előadásokra, köztük az Ozra és találkozhatnak a kicsik Hófehérkével, aki természetesen a hét törpével érkezik Kanizsára.
A zenekedvelők a három legnevesebb magyar orgonista Bach-előadásaira készülhetnek. Ezekkel a programokkal a Hevesi és a város nagyközönsége is „kihasználja" a Felsőtemplom felújított orgonáját, amelynek felújítási költségeihez mind a városi összefogásra, mind az önkormányzat támogatására szükség volt.
A szabadegyetemek idén is zajlanak, újdonság lesz a \'48-\'49-es forradalom és szabad-
ságharc jubileumára szervezett e tárgyú szabadegyetemi hét előadás.
A tanfolyamok és szakkörök sokaságával szeretne a HSMK lehetőséget adni az érdeklődőknek, akik vagy munkájukhoz, otthoni elfoglaltságaikhoz vagy hobbijukhoz kívánnak több ismerethez jutni. Papp Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a művészeti szabadiskolába immár a felnőtt korosztályt is várják. A Kanizsai Napokon a HSMK standjánál jelentkezők tíz százalékos kedvezményben részesülnek, ennyivel kevesebbért fizethetik be a tanfolyami és szakköri költségeket.
A szórakozni vágyók találkozhatnak a Selmeczi-Markos Szale-littel, a Vart Pour Vart Társulattal, a koncertekre vágyók pedig Koncz Zsuzsával, Zámbó Jimmyvel, a Tátrai Band-del és a Happv Gang-gá.
A kiállítások egymást követik, köztük Sass Sylvia alkotásai is.
Decemberben ismét lesz Alapítványok Hete. amely a város civil szervezeteinek egyetlen jlyen fajsúlyú bemutatkozási, kapcsolatteremtési lehetősége.
A Kiskastélyban, a Képzőművészetek Házában szeptemberben már a második kiállítás nyílik, Sass Brunner Erzsébet és Brun-ner Erzsébet képeinek egy része is a helyére kerül. Emellett más műfajú irodalmi és zenei előadások színhelye is lesz a Kiskastély.
Idén is lesz jazzfesztivál, immár Alpok-Adria MKB Jazzfesztivál néven.
A HSMK Bagolán népfőiskolát indít és a tervekben szerepel ősztől kezdődően a Ház. falai között havonta megrendezésre kerülő drog- és alkoholmentes dis-co is.
És figyelem! A mackók után jönnek a vízilovak! Mármint a vízilókiállításra - és nem nézőként.
I,. I.
I
KANIZSA - Itt&a*
I
1997. szeptember 5.
NÉMETH ZSOLT
(a Külügyi Bizottság tagja, a FIDESZ MPP Külügyi Kabinetjének vezetője)
kanizsai sajtótájékoztatója
Augusztus 20-án Nagykanizsán az MDF irodában Németh Zsolt tartott sajtótájékoztatót, amelyben szó esett a hazai kisebbségek, és a határainkon kívül élő magyarok helyzetéről, megkülönböztetett figyelmet fordítva a szlovákiai kisebbségellenes politika tarthatatlanságára. A sajtótájékoztató után Németh Zsolt interjút adott a KANIZSA hetilapnak.
- Az eddig kötött alapszerződések (Ukrajna, Szlovákia, Románia) hoztak-e áttörést a trianoni határokon túl élő magyarok számára? Kérem, elemezze mindhárom alapszerződést...
- Az ukrán alapszerződéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nem gátolta az ukrajnai magyarság fejlődését, sőt komoly eredményeket lehet felmutatni. Létrejött a beregszászi magyar főiskola, működik az Illyés Gyula Színház Kárpátalján. Az ott élő magyarok nehézségei a helyi közigazgatással való vitákból fakadnak, és elsősorban a rossz anyagi helyzet következményei... A szlovák és a román alapszerződés már sajnos problematikusabb. Hogy Romániában nem lett negatív hatása az alapszerződésnek, azzal magyarázható, hogy a novemberi választáson Emil Constantinescu nyert, és ez lehetővé tette az RMDSZ bevonását a kormányba. Az elmúlt időszakban történtek biztató lépések mint mondjuk az oktatási törvények vagy a helyi önkormányzati törvények módosítása. Ugyanakkor áttörést még nem látok a romániai magyarság helyzetében. Megoldatlan az egyházi ingatlanok kérdése, és a Bolyai-egyetem ügye. Amennyiben az autonómia követelése újra megfogalmazódik, akkor annak biztosítása jelenthetné az áttörést... A szlovák alapszerződés esetében csak negatív hatásokról lehet beszámolni, hiszen látványosan romlik a szlovákiai magyarság helyzete. Meciar úgy érzi, hogy az alapszerződés révén Horn
Gyula szabad kezet adott neki. Vagyis a kisebbségellenes, konfrontációs politikájának szabad utat nyitott az alapszerződés...
- Szlovákiában mi lehet a megoldás?
- Szlovákiában a megoldást csak egy belpolitikai fordulat hozhatja meg, egy új belpolitikai felállás...
- Románia esetében külön említést érdemelne a csángók sorsa...
- Romániában a moldvai csángók helyzete annyiban változott a választások óta, hogy megszűntek azok az atrocitások amelyekkel \'89 óta gyakran kellett szembesülniük, mint például a könyvégetések, a román nyelven elhangzó misék... Ugyanakkor az ő asszimilációjuk oly mértékben előrehaladott, hogy megmentésükre külön programot kellene kidolgozni. Romániában e program kidolgozása várat magára...
- Magyarország nem segíthetne egy ilyen program létrejöttében?
- Azt hiszem, hogy Magyarországnak is feladata lehetne. Persze az lenne a legideálisabb, ha a két ország közösen tudna a csángókon segíteni. Ennek a hangsúlya mindenképpen az oktatáspolitika körül kell, hogy legyen...
- A következő állomások: Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia. Mikor és milyen szempontok szerint köttetnek az alapszerződések?
- Jelenleg nem látom a feltételeit annak, hogy Jugoszláviával alapszerződést lehessen kötni. Azt azonban fontosnak érezném, hogy a kétoldalú kapcsolatok kedvezőbben alakuljanak. Ez az ott élő magyarság érdekét nagymértékben szolgálná. Az ő helyzetükben drámai romlás állt be az elmúlt évben, hiszen mintegy harmincezer fiatal férfi hagyta el a Vajdaságot. Innentől fogva a magyarság demográfiai helyzete válságosnak tekinthető. A magyar kormányra várnának ebben a kérdésben
komoly feladatok... Szlovéniával van egy alapszerződés, amelynek van egy külső, külön kisebbségi jegyzőkönyve... Horvátországgal egy ugyanilyen jellegű megállapodás van...
- Az alapszerződések kapcsán nem esett szó még Ausztriáról. Ha e szerződések hosszú távra szólnak, fontosak és nélkülözhetetlenek, akkor Ausztria sem lehet kivétel...
- Ausztriával nincs alapszerződés, de azt nem is látom szükségesnek hiszen nem vetődik fel, hogy ilyen garanciákra lenne szükség az ott élő magyarok identitása érdekében. Ami nem jelenti azt, hogy a burgenlandi magyarságnak nem lenne fontos egy sokkal szorosabb kapcsolat fenntartása a magyarállammal...
- Hazánkban a kisebbségekre vonatkozó törvények megfelelnek-e az európai normáknak? A kisebbségek helyzete teljes mértékben rendezett?
-A magyarországi törvények az európai normák fölött állnak Van egy külön kisebbségi, önkormányzati törvény. Az önkormányzatiságnak ezt a fajta intézményét Európában egy páratlan megoldásnak tekintem Ugyanakkor a magyarországi kisebbségek helyzete eléggé válságos, hiszen nagyon előrehaladott az asszimiláció, és a közösségként való fennmaradásuk nyitott kérdés...
- Várható-e, hogy a kisebbségek a \'98-as választásokon helyet kapnak a parlamentben? Van-e erTe kidolgozott forgatókönyv?
- A parlamenti képviselet kérdése egy régi adóssága a magyar kormánynak. Horn Gyula a minap elkötelezte magát aziránt, hogy ezt a kérdést a parlament elé viszi. Az elmúlt három évben lett volna lehetőség, hogy beterjesszenek valamilyen tervezetet, de ez nem történt meg. Most kíváncsian várjuk..
Mészáros Bálint
Határőr információs rendszer
Augusztus huszonötödikétől új szolgáltatással várja a magyar határőrség mindazokat, akik telefon segítségével kívánnak információt szerezni a magyar határátkelőhelyeken kialakult közlekedési helyzetről. A nyilvános távbeszélő hálózaton keresztül elérhető információs rendszerbe a (36) (1) 200-00-22-es telefonszám felhívása után léphetnek be az érdeklődők. Itt magyar nyelvű menürendszer segítségével azonnali tájékoztatást nyerhetnek a magyarországi határátkelőhelyeken a közúti személy- és teherforgalomban kialakult esetleges várakozási időkről. Az egyes határátkelőhelyeken meglévő aktuábs várakozási idő telefaxon keresztül nyomtatott formában is lekérhető. Mindezen in-
formációk mellett a rendszerből tájékoztatást lehet nyerni a különböző határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről, nyilvános telefonszámairól, a külföldre és Magyarországra utazás határőrségi feltételeiről, a vízummal kapcsolatos kérdésekről, az államhatár őrzésével összefüggő fontosabb információkról. Akit érdekel, tájékoztatást kaphat arról is, hogyan, milyen feltételeket kell teljesítenie azon személyeknek, akik a Határőrség tiszti, tiszthelyettesi, szerződéses - hivatásos -állományába kívánnak kerülni, de ugyanakkor információk hangzanak el a Határőrség idegenrendészeti tevékenységéről is. A HŐRTNFO névre keresztelt szolgáltatás telefonszámának hívásáért a mindenkor érvényes -
a MATÁV által aktuálisnak megállapított - telefontarifa alapján díjat kell. fizetni. A rendszer telefonszáma ugyanakkor természetesen mobiltelefonról is hívható, legyen az Westel vagy Pannon GSM rendszerű. Mobiltelefonszámokkal a rendszer még nem rendelkezik, de a tervek szerint a jövőben a szolgáltatás bővítésekor ilyen számokon is elérhető lesz. Ezzel a rendszerrel a határőrség régi vágyát tudták megvalósítani, s az illetékesek reményei szerint minden magyar és nem magyar állampolgárnak hasznos információkat tudnak így nyújtani, megkönnyítve ezzel a határátlépés bonyodalmait - egyben több információ nyújtásával emberközelibbé tenni a határőrök munkáját.
KANIZSA A 19. SZAZAD ELEJÉN
Vas Gereben a tizenkilencedik század elején átutazott Kanizsán. Nem volt egyéb ír-nivalója a városról, csak az, hogy a Sétatéren (Eötvös tér), a Sárecz tokában lovakat úsztattak, abban lubickoltak a környék gyerekei, sőt kánikula idején a felnőttek is megmártóztak benne. A város nyáron porfelhőben, eső esetén sártengerben úszott. Az utcák kövezetlenek voltak, járda sehol, a bogárhátú, zsuppos házakból gyakran gólyalábakon keltek át a túloldalra. Az utcákon este megszűnt az élet, az „éjjeli vigyázók" lámpással a kezükben óránként kiáltoztak.
Egy 1822-ből származó várostérkép tanúsága szerint a város jelenlegi alaprajza már megvolt. Sugaras településként a Piarcz tér központtal (Erzsébet tér) öt irányba ágazó posta-utak keresztezési pontjában feküdt. Ide torkollott a Magyar utca, a Német utca (Király utca) és az Ispitál utca (Ady utca).
Az előbb említett Sétatérből (vagy Papkertből) ágazott ki a Récsei utca (Petőfi utca), valamint a Soproni utca (Teleki utca). A két központi teret a Fő utca kötötte össze. Telekkönyvi bejegyzés szerint tizennégy összekötő utcácska volt a városban. Kiskani-zsának két jelentősebb utcájáról tudunk ekkor: a Felső és az Alsó utcáról.
A határba hosszú csápként kinyúló utcákban a házakat és telkeket a tulajdonos nevével jelezték.
A város központja a Piarcz tér volt. Itt álltak a kereskedők boltjai, ide érkeztek be a szekerek, a lovasok, itt voltak a legnagyobb fogadók, a Zöldfa uradalmi vendégfogadó (Bolyai iskola helyén) és a Szarvas vendéglő (Rozgonyi sarok).
Jelentősebb épület volt a Ferences templom és zárda, a városbíró háza (Király utca eleje), a Babóchay-ház (Erzsébet tér), az urasági kastély (Múzeum-épület), valamint több kereskedőház a mai Deák téren.
Büki Erzsébet
1997. szeptember 5.
KANIZSA -
I
HIRDETMÉNY TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Sajnálatos módon időközben észleltük, hogy a választás befejezésének időpontját helytelenül jelölték meg az ..ÉRTESÍTŐN" a nyomtatás során.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szavazás napja - 1997. szeptember 6. (szombat) - változatlan, a szavazás pontos időpontja helyesen:
6.00 ÓRA-20.00 ÓRA.
Kérjük, i hogy a korábban kiküldött „ÉRTESÍTŐ"-t szíveskedjék magával t vinni. • 1
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 1. i
Dr. Takács Anikó sk. |
jegyző 2
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában lévő alább felsorolt nagykanizsai 11885/14 hrsz-ú erdő, nagykanizsai 078 hrsz-ú erdő,
nagykanizsai 11632 hrsz-ú erdő, bagolai 1027 hrsz-ú erdő, bagolai 061/26 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/62 hrsz-ú gyep, bagolai 0105/66 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/68 hrsz-ú erdő, miklósfai 2162 hrsz-ú erdő-gyep,
nagykanizsai 11630 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/61 hrsz-ú gyep, bagolai 1028 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/58 hrsz-ú gyep, bagolai 0105/64 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/67 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/70 hrsz-ú erdő, miklósfai 2514 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanait. A versenytárgyalás ideje: 1997. szeptember 16.9.00 óra A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterem. Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város „Nagykanizsa Sportjáért" és kitüntető cím javaslattételére
Tájékoztatjuk a lakosságot és társadalmi szerveket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. október 23-án tervezi a „Nagykanizsa Oktatásáért" és „Nagykanizsa Kultúrájáéit", valamint „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címek adományozását. • „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csapatoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő sport tevékenységet végeznek, vagy a sport tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik. A fent megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható. A kitüntető címek odaítélésére javaslatot tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
A kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján. Kérem, hogy a részletesen indokolt kitüntetési javaslataikat írásban legkésőbb szeptember 15-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportiroda címére (Nagykanizsa, Ady E. u. 30.) szíveskedjenek benyújtani.
Nagykanizsa, 1997. augusztus 21.
Dr. Horváth György sk.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város „Nagykanizsa Oktatásáért" és „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címek javaslattételére
Tájékoztatjuk a lakosságot és társadalmi szerveket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. október 23-án tervezi a „Nagykanizsa Oktatásáért" és „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címek adományozását.
• „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, vagy az oktató-nevelő munkát kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
A fent megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
• „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csoportoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő kulturális tevékenységet végeznek, vagy a kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
A fent megjelölt kitüntető címből évente egy adományozható. A kitüntető címek odaítélésére javaslatot tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületi, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
A kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján. ; Kérem, hogy a részletesen indokolt kitüntetési javaslataikat legkésőbb szép- í tember 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési Osztályára (Nagy- ö kanizsa, Erzsébet tér 7.) szíveskedjenek benyújtani. s
Dr. Horváth György *
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke .
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya felmérést készít a városban élő fiatal felnőtt fogyatékosokról, egy komplex program kidolgozásához.
Várjuk azoknak a 18. életévet betöltött fiataloknak a jelentkezését, akik családban élnek, foglalkoztatást vagy egyéb problémájuk megoldásához segítséget igényelnek.
Felmérő lapokat a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa., Erzsébet tér 7.) portáján és a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Nagykanizsa., Király u. 47.) lehet kérni, vagy telefonon (310-807) történő jelentkezés esetén postán kiküldjük.
A felmérés adatait bizalmasan kezeljük.
Dr. Nemesvári Márta
osztályvezető
1
TÁJÉKOZTATÓ
a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról
Tájékoztatjuk az érintett állampolgárokat, hogy a Kormány 110/1997. (VI. 25) rendeletével szabályozta a magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, és falusi szállásadás) idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítását.
A rendelet értelmében száUásadó a tevékenységét akkor folytathatja, ha -kérelmére - a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője közhitelű hatósági nyilvántartásba vette, s erről az igazolást kiadta.
A rendelet értelmében fizetővendéglátó, illetve falusi szállásadói tevékenységet folytató személyek kötelesek 1997. október 1-jéig nyilvántartásba vétetni o. magukat. |
Nagykanizsa közigazgatási területén szállásadói tevékenységet folytatók a ^ Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz. 12) tehetnek bejelentést, kér- < hétnek részletes felvilágosítást a jogszabállyal kapcsolatban. |
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2 Polgármesteri Hivatala ,
[ KANIZSA- (ktiUteá, 1
1997. szeptember 5.
MARTON ISTVÁN
polgármester-jelölt
A „KANIZSA*\' kérdései:
1. Megválasztása esetén milyen lépéseket tesz azért, hogy a közgyűlés működőképessége biztosított legyen, a két oldal - a kormánykoalíció és ellenzék - konszenzusteremtésre alkalmas legyen?
2. A helyhatósági választásokig milyen stratégiai lépésekbe kell belekezdeni, hogy a sokat emlegetett előrelépés bekövetkezzen Kanizsán?
3. Az önkormányzat és hivatala munkáját hogyan tenné hatékonyabbá, ügyfél- és ügycentrikussá?
4. MUyen elképzelései vannak a téren, hogy a város lakossága komfortosabban érezze magát Nagykanizsán?
1. A lakossági fórumokon, az újságokban és a VTV-ben személyesen ismertettem programom tizenkét pontját.
Az engem jelölő és támogató hat párttal már két hónapja sikeres együttműködést folytatok. Korábban az oktatási és jelenleg a pénzügyi bizottság elnökeként harmonikus a kapcsolatom mind az ellenzéki mind a kormánypártok képviselőivel. Ha hat párttal rövid idő alatt sikerült konszenzusra jutni, akkor - városunk érdekében - nyolc párttal is hatékony és eredményes kapcsolatot fogok kiépíteni.
2. Tájékoztatni kell a város polgárait minden olyan ügyről, amit eddig elhallgattak előlük, vagy hamisan tájékoztatták őket.
A megkezdett beruházásokat be kell fejezni.
Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztést kell kidolgozni és elindítani. Nem várni kell a befektetőket, hanem harcolni értük, ahogy a többi sikeres város is teszi. A városok számára rendszeresen kiírt EU-pályázatokra sikeres pályamunkákat kell készíteni.
3. A polgármesteri hivatal dolgozói részére képzést tartatok, melynek célja az állampolgárokkal való udvariasabb, kedvesebb, előzékenyebb foglalkozás és a jobb szakmai színvonal elérése.
Tájékoztatást adok arról, hogy a közgyűlésnek milyen
bizottságai vannak, kik a tagjai, mivel foglalkoztak eddig, mik a jövőbeli terveik, és az állampolgárok kérdéseikkel, gondjaikkal, javaslataikkal, véleményükkel hogyan juthatnak e bizottságok elé.
Tájékoztató füzetet adatok ki, melyből világosan, egyértelműen kiderül, hogy az állampolgárok különböző ügyeiket mikor, melyik osztályon, melyik ügyintézőnél intézhetik. Milyen okmányok, bizonylatok szükségesek mindehhez és milyen elintézési határidőre számíthatnak.
4. Növelve a közmunkások számát, rendezettebbé tetetem az utcaképet, a parkokat, és -a balatoni településekhez hasonlóan - vonzó virágos várost teremtetek.
Az ifjúság számára komoly tétekkel rendeztetem a sportversenyeket.
A rendőrkapitánysággal sokkal szorosabb együttműködést építek ki a tűrhetetlenné vált lopások, rablások, a lánykereskedelem és a zajkeltés ellen.
A polgároknak ebben a városban is nyugodtan, biztonságban kell élniük, szórakozniuk és pihenniük.
Köszönöm a város polgárainak, hogy eddigi munkámban támogattak, és ígérem, hogy polgármesterként is támaszkodni fogok a város polgárainak véleményére.
MARTON ISTVÁN
1997. szeptember 5.
I
KANIZSA -(ktMteá
SZANYINE KOVÁCS MARIA
polgármester-jelölt
A „KANIZSA" kérdései:
1. Megválasztása esetén milyen lépéseket tesz azért, hogy a közgyűlés működőképessége biztosított legyen, a két oldal - a kormánykoalíció és ellenzék - konszenzusteremlésre alkalmas legyen?
2. A helyhatósági választásokig milyen stratégiai lépésekbe kell belekezdeni, hogy a sokat emlegetett előrelépés bekövetkezzen Kanizsán?
3. Az önkormányzat és hivatala munkáját hogyan tenné hatékonyabbá, ügyfél- és ügycentrikussá?
4. Milyen elképzelései vannak a téren, hogy a város lakossága komfortosabban érezze magát Nagykanizsán?
1. Megválasztásom esetén mindkét oldal képviselőivel a lehető legrövidebb időn belül találkozni szeretnék. Mivel független jelöltként indulok a választáson, egyik oldal irányában sincs elkötelezettségem. Városunk jövője érdekében úgy a kormánykoalíciónak mint az ellenzék csoportjának meg kell tenni a lépéseket egymás
felé, hisz a célnak azonosnak kell lennie. Szeretném hinni, hogy a pártharcosok és az egymás ellen feszülő indulatok lecsitulnak. Senki se feledje, hogy a képviselőket a lakosság juttatta a közgyűlésbe, ahol a döntéseket a nagykanizsai polgárok érdekében kell meghozni. Függetlenként jó esélyem van a konszenzus megteremtésére.
2. Egy év nagyon rövid idő és minden olyan lépést meg kell tenni, hogy az egyes emberek érezzék, a dolguk értük történnek. Alapvető gond a foglalkoztatás problémája. Mindent elkövetnék, hogy azok a vállalkozások, melyek munkahelyeket teremtenének kedvezményeket kapjanak. Itt elsősorban „a zöldmezős" beruházásokra gondolok. Aki épít, az biztosan foglalkoztatni akar. Miután minden továbblépés alapja a pénz, a IV. negyedévben egy komoly helyzetelemzést készítenék. A befejeződő beruházások, az intézmények pótigényei az eddig ismert problémákkal együtt, hogyan érintik városunk pénzgazdálkodását. E tények ismeretében lehetne csak továbblépni.
3. A hivatalnak a közgyűlés és a lakosság irányában kell teljesíte-
ni. Erősíteném a szakbizottságok és a hivatali dolgozók munkakapcsolatát. Mindkét oldalnak hasznára válna.
A hivatal főépületében az ügyfélfogadás körülményei viszonylagosan jók. Fontosnak tartanám, hogy a belépő állampolgár ne félelmet érezzen, hanem bizalmat a szakember iránt. Hinnie kell, hogy ügye a hivatali dolgozó legjobb tudása szerint, törvényesen fog elintéződni. Ezt így szeretném és mindent elkövetnék, hogy így legyen.
A legnagyobb ügyfélforgalom a szociális és egészségügyi osztályon bonyolódik, méltatlan körülmények között a Király úti épület első emeletén. Idős, mozgássérült emberek alig tudnak felmenni az emeletre. Hiába van jól felkészült szakember, ablakon keresztül nem lehet emberi módon ügyet intézni. Az épület földszintjén alakítanám ki az ügyfélfogadót, ahol emberi körülményeket teremtenék. Az állampolgárok részére fórumokat szerveznék, ahol az osztályok dolgozói tartanák a tájékoztatást.
4. Az előző válaszokban is olyan feladatokat határoztam meg, hogy az egyes emberek komfortérzete jobb legyen.
Egészségvédelem, kultúra, ifjúságpolitika, sport, szociálpolitika, utak, közbiztonság, környezetvédelem stb. mind egy-egy szelete a város működtetésének. Ha a családok viszonylagos anyagi biztonságban élhetnének, minden szeletre jutna egy kis lehetőség. Mindennek az alapja a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás. E célért kell a mindenkori vezetésnek mindent megtenni.
SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA
( KANIZSA- (ktötte& )
1997. szeptember 5.
TÜTTŐ ISTVÁN
polgármester-jelölt
A „KANIZSA" kérdései:
1. Megválasztása esetén milyen lépéseket tesz azért, hogy a közgyűlés működőképessége biztosított legyen, a két oldal - a kormánykoalíció és ellenzék - konszenzusterem-tésre alkalmas legyen?
2. A helyhatósági választásokig milyen stratégiai lépésekbe kell belekezdeni, hogy a sokat emlegetett előrelépés bekövetkezzen Kanizsán?
3. Az önkormányzat és hivatala munkáját hogyan tenné hatékonyabbá, ügyfél- és ügy centrikussá?
4. Milyen elképzelései vannak a téren, hogy a város lakossága komfortosabban érezze magát Nagykanizsán?
1. Több mint négy hónapja egyedül látom el a polgármesteri feladatokat alpolgármesterként. Általános vélemény, hogy a közgyűlés működőképessége biztosított volt, nem alakultak ki éles ellentétek a képviselők között a várost érintő kérdések eldöntésében. Szükségesnek tartom, hogy tovább növeljük a bizottságok hatáskörét, így jobban alapozunk a szakértelemre és csökkenteni tudjuk az önkormányzati testületre nehezedő terhelést. Továbbra is törekszem a konszenzus teremtésére, melyre úgy az engem támogatók, mint az ellenzék tagjai személyes kapcsolatok és észérvek alapján megnyemetők.
2. Városmenedzselés - Városmarketing a polgármester legfontosabb feladata. A város arculatának kialakítására pályázatot írunk ki. Minden lehetséges pályázaton indulunk. Célirányos reklámot folytatunk a médiákban a városról (Duna TV, kereskedelmi televíziók, Városi Televízió, sajtó, rádió).
Ipar fejlesztése: Haladéktalanul és folyamatosan dolgozom azon, hogy Nagykanizsán létesüljön az ország 10. Logisznkai Szolgáltató Központja, ipari park kialakításával együtt kívánjuk létrehozni. Új munkahelyteremtő beruházások Nagykanizsára vonzása, különböző kedvezmények adásával, pl. telekár, adó. Pályázatok készítése a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásával közösen.
Infrastrukturális fejlesztések: Folyamatosan kezdeményezem az M7-es autópálya határtól Nagykanizsáig történő megépítését már a kezdeti szakaszban. A város déli elkerülő útjának megépíté-
sét szorgalmazzon PHARE, ill. egyéb pályázati igénybevételével, ugyanis ennek függvényében valósítható meg a belváros túlzsúfoltságának csökkentése, sétálóutcák kialakítása.
A vasút villamosítása 1998. évi befejezésekor Intercity vonatok indítását Budapest és Nagykanizsa között kezdeményezem.
A város biztonságosabb energiaellátását szolgáló II. transzformátor állomás megépítését szorgalmazom
Pályázati pénzek bevonásával megkezdjük a város regionáis huüadéklera-kójának megépítését.
Javítani kívánom a város kapcsolatát a Zala Megyei Közgyűléssel, a megye többi településével és a városhoz közeli somogyi települések önkormányzataival is.
Fontos feladat a fiatalok lakáshoz juttatásának megkönnyítése (olcsó bérlakások, garzonok, fiatal házasok albérleti lakása építése, illetve kialakítása).
Nagykanizsa közigazgatási térszervező szerepét növeljük, kezdeményezzük a közigazgatási infrastruktúra bővítését (II. fokú bíróság, megfelelő jogkörrel felruházott APEH és ÁNTSZ szervezetek működtetéséi).
Kereskedelem fejlesztése. A kereskedelmi cégek további letelepítése csak a lakosság érdekeivel összhangban támogatható. Természetes igény a helyi vállalkozók érdekeinek határozottabb érvényesítése. Kezdeményezem egy terménypiac kialakítását Nagykanizsán. A Logisztikai Szolgáltató Központúd vámügynökség és raktárbázisok kiépítése is megvalósul. A Vásárcsarnok mielőbbi befejezését támogatom.
A város idegenforgalmának bővítése szintén a stratégiai feladatok közé tartozik. Támogatom egy turisztikai jellegű városmarkeüng kialakítását. A Horvát-Magyar Konzulátus (tiszteletbeli konzul) mielőbbi beindítása érdekében lobbyzom.
Újra indítjuk a Kanizsa Rádiót, a Városi Televízió sugárzását.
A testvérvárosi kapcsolatokat szintén a turizmus szolgálatába állítjuk. Nemzetközi rendezvényeket szervezünk Nagykanizsán, pl. Európa Nap, Alpok-Adria Jazz Fesztivál, sportrendezvények, tematikus vásárokat is szervezünk.
A városban található termálenergia komplex hasznosítását is stratégiai célként kezeljük.
3. Az önkormányzat és hivatala munkáját tárgyi és személyi feltételeinek színvonala határozza meg. Gondot okoz, hogy a belső szervezeti egységek nem azonos épületben nyertek elhelyezést. Maga a hivatal épülete valójában nem ilyen célok kiszolgálására épült. 1997. november l-jétől Gyámügyi Hivatal, 1998. január l-jétől pedig Építésügyi Igazgatás kezdi meg működését. Az ideálisabb tárgyi feltételeket a hivatal közös épületben való elhelyezésével és az ügyfélfogadók lehetőleg földszinti épületrészben való működtetésével lehet biztosítani. A hivatal dolgozóival szemben támasztott magasabb szakmai követelményeket a teljesítményekkel arányosabb fizetésekkel, jövedelmekkel lehetséges biztosítani. A közgyűlés méltóbb elhelyezését is meg kell oldani a hivataléval együtt (Városi Díszterem).
A vagyongazdálkodás és portfoliókezelés szervezetének akár társasági formában történő átalakításával meg kívánjuk teremteni a jobb és hatékonyabb működés feltételeit
4. A stratégiai és más fejlesztések megalapozása érdekében az Általános Rendezési Tervet hozzájuk igazítjuk. Megkezdtük a mainál korszerűbb települési irányítást szolgáló térinformati-kai rendszer kialakítását. Felgyorsítjuk a peremkerületek infrastrukturális és közszolgáltatási felzárkóztatását (csatornázás, gázellátás, útépítés és javítás, stb.)
1998-ban megkezdjük a szennyvíztisztító iszapkezelőjének korszerűsítését.
Új bérlakásokat építünk, bővítjük a piaci alapon végzett lakásépítést, telkek közművesítésével is segítjük azok megvalósítását.
Tetőtér beépítéseket is támogatjuk, kiemelten a lapos tetős épületek esetében. Szállodahelyek építésére befektetőket vonzunk a városba. A Könyvtár régi épületének felújításával kívánjuk megoldani a régóta húzódó problémát pályázat, illetve támogatás bevonásával. Megkezdjük a palini iskola rekonstrukciójának és bővítésének munkálatait. Nyugdíjasház mielőbbi befejezése a cél.
Elindítható az Apolló Filmszínház épületének felújítása. Pályázunk a város arculatát meghatározó terek, parkok felújítására.
Tervezzük a Kiskastély környezetének teljes rekonstrukcióját.
Főiskola Nagykanizsára telepítését több vonalon próbáljuk érdemivé lenni.
Kiemelt rendőrkapitányságként való működésre a Belügyminiszter úr ígéretét bírjuk. Támogatom a keleti városrész rendőrőrsének kialakítását.
TÜTTŐ ISTVÁN
1997. szeptember 5. ^ KANIZSA- ) 7

ADPTA TDAD/^TITIT YTTV1TA T>"D A TVT
MINDEN A VEVŐÉRT TÖRTÉNIK
- Valóban, majdnem mindennel foglalkozunk, ami az építkezéssel kapcsolatos, de főképpen szerelvényértékesítéssel. Ezt a telepet hosszú évtizedek alatt alakítottuk ki. Úgy érezzük, mára igazi bevásárló-udvar lett. Mikor megnyitottuk, még nagyon félő volt, hogy messze esünk a város központjától. De igazolja optimizmusunkat a jelen, a vevők megtaláltak és megkedveltek bennünket. Európában mindenhol a város szélére települnek az ilyen jellegű üzletek, mert kényelmesebb parkolásra, rakodásra van lehetőség. Itt akár tíz kamion vagy ötven személyautó is elfér egyszerre. A belvárosban pedig nem igen lehet az üzletek közelében parkolni.
- Akkor tehát érdemes továbbfejleszteni a telepet?
- Már az utóbbi időkben is voltak nagyobb fejlesztések. Többek között a tizennyolc dolgozónak kialakítottunk egy szociális épületet. Az áru bemutatását szolgáló raktárakat is most alakítottuk ki. És nagy előrelépést jelentett a Parragh Kereskedelmi Rt.-vel közösen megnyitott EURO-fürdőszo-baszalon. ő adta a kiállításhoz szükséges anyagot, mi pedig a saját dolgozóinkkal közösen, saját kivitelezésben egy régi, elhagyott bútorraktárban kialakítottuk a fürdőszoba-bemutató szalont. Itt
HL ZALAIPARKER RT. Béta Iparcikk Udvarának veze^ tőjével, Dónay Győzővel beszélgetünk Nagykanizsán, az Űrhajós u. alatt lévő telephelyen. Aki járt már itt, annak nem kell különösebben bemutatni. S aki a régióban építkezésbe fogott, szinte bizonyos, hogy felkereste az iparcikk udvart betonvasért, vagy éppen valamilyen szerelvényért. Sőt, ha már itt járt, megfordult a fúrdő-^zobaszalonban is.
minta utáni értékesítés történik. Olasz, spanyol, magyar burkolólapok választhatók. Külön szakembergárdánk pedig az új technológiákkal foglalkozó tanfolyamokon készül fel a minden igényt kielégítő kiszolgálásra. A továbbképzés tulajdonképpen 3-4 havonta folyamatosan történik Parragh László jóvoltából. A kapcsolat a budapesti székhelyű vállalkozással kölcsönös előnyökkel jár.
- Itt szinte teljesen berendezett fürdőszobákat látni!
- Ezeket a tavasszal alakítottuk ki. Általában évente kétszer építjük át a bemutatott fürdőszobákat. Most novemberben pedig három új fürdőszobát alakítunk ki a meglévők mellé. Ezek a padlólapok, csempék, szerelvények így, beépítve szemlélhetők meg igazán. Tulajdonképpen itt minta utáni értékesítés folyik, persze, akár a katalógus alapján is választhat magának a vásárló kedvére valót, már
egészen egyedit is. 30% befizetése mellett szállítási szerződést kötünk. Ennek értelmében egy-két nap, de maximum két hét alatt vagy éppen a kívánt határidőre a helyszínre szállítjuk a megrendelt árut.
- Ez jó dolog, hogy nem a megrendelőnek kell fuvarról gondolkodnia. És biztosan olcsóbb is!?
- Nem olcsóbb! INGYEN! A megrendelt árut eredeti fóliacsomagolásban díjmentesen szállítjuk házhoz, akármilyen távolságba. Ha az originál csomagolás ellenére kicsomagoláskor valamilyen hibára derül fény, az árut minden további nélkül kicseréljük. A vevőnek mindig igaza van, s nekünk az az érdekünk, hogy elégedettek legyenek... így sokszor nem is csak házhoz szállítjuk, hanem fel is szereljük a helyszínen a fürdőszobaszekrényt vagy tükröt. A vásárlónak még arra sincs gondja, hogy szakember után nézzen. Sok-
szor el is hívnak egy-egy fürdőszoba elkészültekor, nézzem meg, ilyen lett. Hogyan büszkélkednek rokonoknak, barátoknak is... Minél többen látják, az nekünk annál hatásosabb reklám.
- A forgalmon is érezhető a hatása?
- Biztosan! A szalon forgalma a tavalyihoz képest 150%-ra növekedett. Tehát van igény a magasabb színvonalú, jó minőségű árura is. Az egészet tekintve 140%-os a növekedés, ami 60 milliós többletforgalmat jelent.
Igaz ugyan, hogy az áraink nem alacsonyak, hanem az igényes minőségnek megfelelőek. Biztos, hogy nem minden réteg tudja megvenni. De aki emellett dönt, az egész életére jól választott. A fürdőszoba az ébredés utáni felfrissülés, a lefekvés előtti ellazulás helye. A kellemes környezet, a kényelem egész napunkra kihat.
- Mi lesz a következő lépés?
- Számítógépekkel természetesen már fel vagyunk szerelve, a nyilvántartás, számlázás ezek segítségével történik A következő lépés az, hogy felkerüljünk az INTERNET-re. így szinte másodpercre kész információval rendelkezünk például a központi divíziós raktár készletéről.
Gombás Imre
8
I
KANIZSA-^
2
1997. szeptember 5,
PALOTÁST FELMENTETTÉK, DE...
Mint ismeretes, a közgyűlés többségi szavazással megbízta Stahl Györgyöt, az Alfától az Omegáig Kft. vezetőjét, hogy bontsa fel a műszaki ellenőri szerződést az Architekt Gmk-val, melynek vezetője Palotás Tibor önkormányzati képviselő. A szerződésbontásra összeférhetetlenség miatt került sor. A továbbiakban a szintén kanizsai Horváth és Társa Bt. kapta fővállalkozásban a műszaki ellenőri szerződést. Az ügyben megkérdeztük Palotás Tibor véleményét is, aki elmondta:
- A cégem 2,4 millió forinttal megrövidült a döntés következtében, bár\' semmiképpen sem fogadom el az összeférhetetlenséget, mert a ZÁÉV nem kivitelezője a feladatoknak, a kivitelező a Strabag Hungária fővállalkozásban. A ZÁÉV azzal, hogy a tervezési megbízás kiadását átvállalta az Alfától az Omegáig Kft-től, ugyanazt a segítséget adta a kft-nek, mint amikor a vásárcsarnok épületének terveztetését is magára vállalta, az azzal járó összes kínokkal együtt. Amikor a közgyűlésen felajánlottam, hogy a vásárcsarnokhoz tartozó létesítmények (út, parkoló, közmüvek) szakági munkarészének tervezési díjából szökőkutat építek mintegy hatszázezer forint értékben, azt hittem, hogy néhány képviselőt meggyőzhetek arról, hogy nem mindenben a pénzszerzés lehetőségét látom, hogy nem csak azért végeztem eddig fél éven át egyedül a műszaki ellenőri munkát. Ha csak két képviselővel többen álltak volna mellém, akkor nem került volna sor a szerződésbontásra, s akkor meglett volna a fedezet a szökőkútra. A közgyűlésen történtek azonban odavezettek, hogy a felajánlott szökőkutat nem épftethetem meg.
- Hogy áll az építkezés?
- Maga a ház a mai napig kiváló minőségben készül. Szeptember harmincadikán meg fog történni a műszaki átadás. A közönség előtti ünnepélyes átadását továbbra is október 21-22-re tervezzük. A házban tulajdont vásárolt kereskedők véleménye szerint - és ezt én is osztom - ugyanekkorra kellene áttenni a kosaras piac átköltöztetésének időpontját. Fontos, hogy a ház bevezetése is akkor legyen, mikor a kosaras piacon is a legnagyobb a forgalom, jelen esetben a halottak napját megelőző hetek virágvásárlására gondolok. Ez nagyon fontos mindenkinek, de leginkább talán a kosaras piacon árusítóknak, hiszen az új házat - reményeim szerint - legalább kíváncsiságból is sokan fogják felkeresni az első hetekben.
- Az üzletek eladása a terveik szerint alakul?
- Az eladható száz üzletből körülbelül nyolcvanra építtetőt találtunk, vagy a szerződéskötés folyamatban van. Úgy látszik, a már csaknem kész ház látványa, és az a tény, hogy a közgyűlés a piac átköltözésével kapcso-
latban minden szükséges döntést meghozott, a kereskedők számára is egyértelművé tette a jelenlegi piacon kieső munkahelyek pótlásának szükségessé-gét.
- A kereskedők több problémát is felvetettek, mint például az árufeltöltés megoldatlanságát vagy például azt, hogy szerintük valójában kisebb a leendő kosaras piac a jelenleginél, illetve hogy a csamoküzemeltetés nincs megoldva.
- Természetesen megoldottuk az árufeltöltés kérdését is, hiszen gumikerekes targoncákkal lehet majd szállítani az épületen belülre az árut, az épületen kívül pedig az északi és a déli oldalon kialakított rakodóterületek lesznek Az emeletet pedig teherszállító liftekkel lehet majd ellátni áruval. Az pedig, hogy a leendő kosaras piac kisebb lenne a jelenleginél, egyszerűen nem igaz hiszen a vásárcsarnokban elhelyezkedő piacterület gyalogossétánnyal együtt 2623 négyzetméteres lesz Ahhoz pedig a Fenyves Jenőnek (a piaci kereskedők képviselője - a szerk.) semmi köze nincs, hogy hogyan lesz megoldva a csarnok üzemeltetése. Nyilvánvaló, hogy majd a tulajdonosi közösség megbíz mondjuk egy szervezetet, amely üzemelteti majd a csarnokot.
VALAMI GOND VAN AZ IDŐPONTOKKAL?
A csarnok rendben épül szépül- és a működtetés?
INTÉZKEDÉSI TERV a vásárcsarnok építésével kapcsolatos feladatokra
1. A vásárcsarnokhoz minimálisan szükséges (épület alatti földterület és közlekedő utak) földrészlet kialakítása, önálló hrsz-on történő feltüntetése. Határidő: 1997. augusztus 31. Felelős: Stahl György ügyvezető
2. Az 1. pontban írt földrészleten lévő épületre társasház alapító okirat elkészítése
Határidő: 1997. szeptember 30. Felelős: Stahl György ügyvezető
3. A társasház alapító okiratban szereplő tulajdoni hányadokra a
végleges adásvételi szerződések megkötése az építtetőkkel és az önkormányzattal.
Határidő: 1997. augusztus 31.
Felelős: Stahl György ügyvezető
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő kosaras piac működtetésére vonatkozó elképzelések kidolgozása, Közgyűlés elé terjesztése. Határidő: 1997. augusztus 31. Felelős: Tüttő István alpolgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
N.Zyk.aUn. Ertféfc.t lér 7. T.I.: T.l/F.s: 1H-2I7
Tárgy: Élelmiszerpiac megszüntetése
1997-1
Nagykanizsa Király u. 31/a.
Tájékoztatom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1997. július 1-i ülésen hozott 118/1997 sz. határozatával ajelenlegi élelmiszerpiacot 1997. október 14. napjával megszünleuc
Az önkonnányzal és az. Ön kőzött érvényben lévő bérleli szerződés 1 pontja szerint a bérlet határozatlan időtartamú de legfeljebb az élelmiszerpiae megszűnéséig áll fenn. Tekintette! arra. hogy a közgyűlés a fenti hivatkozott határozatával az élelmiszerpiacot megszüntette, a bérleü szerződés 1997. október 14. napjával megszűnik
Kérem a lisztéit Címet, hogy a bérleményben folytatott tevékenységét a szerződés lejártával megszüntetni és a helyet a bérbeadó részére legkésőbb 1997. október 17-én 12,00 éráig szíveskedjen átadni.
Tájékoztatom egyúttal, hogy a piac megszüntetésével minden önkonnányzati érdekeltségű létesítmény felszámolásra kerül (kosaraspiac. világpiac, pavilonok, bérlemények), kivéve a privatizált bérleti jog alapján működő és a magántulajdonú felépítménnyel rendelkező üzletek A piactér hasznosításával a közgyűlés a fent hivatkozóul határozatában a Via Kanizsa Parkolót Üzemeltető KIT-t bizla meg.
Nagykanizsa, 1997. augusztus 6.
5. a) A kosaras piac működéséhez szükséges a jelenlegi piacon lévő beton asztalok áthelyezése úgy, hogy az a piac működését a lehető legrövidebb ideig korlátozza.
Határidő: 1997. október 14. Felelős: Tüttő István alpolgármester
b) A betonasztalok áthelyezésének költségét a beruházási program nem tartalmazza, ezért azt az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni kell. Dönteni kell arról is, hogy a kb. 200 fm. új asztal kiépítésének költségét az önkormányzat vállalja-e és milyen határidővel, ugyanis a jelenlegi piacon lévő asztalok területe ezzel a kb. 200 fm-rel kevesebb, mint ami a vásárcsarnokban kialakítható. Határidő: 1997. szeptember 30. Felelős: Tüttő István alpolgármester
6. A vásárcsarnok épületében lévő, még eladatlan földszinti üzlet és szintenként a köz-WC-k és raktárak nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítése. A raktárak szintenként, zártkörű, az üzlettulajdonnal rendelkezők közötü versenytárgyaláson kerüljenek értékesítésre.
Határidő: 1997. október 30. Felelős: Stahl György ügyvezető
7. Versenytárgyaláson értékesíteni kell a vásárcsarnok épületében a tetőtérben kialakított helyiségeket. Ezeket a társasház alapító okiratban ezért külön tulajdonként kell szerepeltetni. Határidő: 1997. november 30. Felelő: Stahl György ügyvezető
8. Ki kell dolgozni a vásárcsarnok működtetésérc vonatkozó elképzeléseket (parkolók üzleti tervét), azokat elfogadásra a közgyűlés elé kell terjeszteni. A parkolók területe önálló hrsz-on kerüljön kialakításra. Határidő: 1997. október 30. Felelős: Stahl György ügyvezető
9. A vásárcsarnok építésével kapcsolatos feladatok határidőben és pénzügyi ütemezés szerinü megvalósítása érdekében a kivitelező, a műszaki el-lenőrés a beruházó 2 hetente tekintse át a beruházás helyzetét, ezekről az egyeztetésekről az Alfától az Omegáig Kft. többségi tulajdonosának, az önkormányzatnak minden alkalommal adjon a kft. ügyvezetője tájékoztatást. Határidő: folyamatos
Felelős: Stahl György ügyvezető
10. A közgyűlés a kft-ben az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásával a beruházás műszaki átadásáig 3 fős team-t bíz meg, melynek tagjai: Tüttő István alpolgármester.
Nagykanizsa, 1997. július 07.
Kalmár István a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke Röst János képviselő
1997. szeptember 5.
I
KANIZSA - Piac
2
HA NEM TUDUNK MEGEGYEZNI...
Az ügyben a kosaras piac tizennégy kereskedőjét képviselő Fenyves Jenét is megkerestük kérdéseinkkel:
- A jelenleg érvényben lévő határozat szerint október tizennegyedikével költözniük kell. Meg fogják ezt tenni?
- Költözni akkor biztos hogy nem fogunk, több okból is. Az egyik, hogy addigra nem fog elkészülni a csarnok. Ha elkészülne is, akkor még alapító okiratot is el kell készíteni. Ebben az évben még maradni fogunk a jelenlegi helyünkön, ezt biztosan tudom mondani. Ezt megerősítette a Tüttő István alpolgármester úr is, és Marton úr is. Mint mondta, januárnál előbb az új csarnok nyitása nem várható. Arra, hogy október tizennegyedikén költözzünk nem tudnak minket rákényszeríteni, mivel élő szerződésünk van. Igaz, hogy ezt október tizennegyedikéi hatállyal felmondták de szerintünk ezt jogtalanul tették, mivel a polgármesterrel kötött szerződést az osztályvezető mondta fel egyedül. Ebben a felmondásban háromnapos határidő van megjelölve, miszerint tizennegyedikén ez a piac megszűnik tizenhetedikéig pedig adjuk át ezt a területet. Semmilyen jogban, eljárásban háromnapos felmondási határidő nincs. Mivel ez egy határozatlan idejű szerződés volt, minimum három hónapos felmondási határidő járna. Jogszerűen maradhatunk tehát a piacon, kényszert nem tudnak alkalmazni. Jelenleg is tárgyalásban vagyunk ha nem tudunk megegyezni, megyünk a bíróságra, hiszen az év végéig tart a szerződésünk
- Valóban felmerülhet annak lehetősége, hogy akár el is torlaszolják a piacot?
- Amennyiben az önkormányzat nem változtatná meg az álláspontját, akkor jogosan elállhatjuk a bejáratot. De ezzel tulajdonképpen mi csak érvényt szerzünk az önkormányzati határozat végrehajtásának bezárjuk a piacot. És akkor amíg az új csarnok meg nem nyílik Kanizsán elvileg nem lenne piac. Ezt komolyan gondoljuk de nem szeretnénk végrehajtani, ezért kérjük a képviselőket, hogy változtassák meg a határozatot. Ha azt mondják hogy ez egy érvényes határozat, akkor ha mi elzárjuk az utat, azzal semmilyen polgári engedetlenség nem lenne, csak végrehajtjuk az önkormányzat döntését, hogy megszűnne ez a piac. De mivel a másik piac nem nyílik meg, így akkor Kanizsa ellátás nélkül marad arra az időre.
- Nem fél az ön által képviselt tizennégy kereskedő, hogy az a vihar, amit önök ezzel támasztanának, saját fejükre szállna vissza?
- Nem. Azért nem, mert mi csak érvényt kívánunk szerezni egy önkormányzati határozatnak ami azt mondja ki, hogy akkor is be kell zárni ezt a piacot, ha nem készül el a másik. Szóval nem mi, hanem az önkormányzat fog engedetlenkedni, hiszen ők fogják majd tizenhetedikén kinyittatni ezt a piacot, megszegve a saját határozatukat.
- Milyen megoldás lenne az önök számára a legjobb?
- A legkedvezőbb még mindig az len-
ne a számunkra, ha ez a piac is megmaradna. Ha tényleg olyan korszerű, meg szebb a vásárcsarnok, akkor ez a piac úgy is elfog sorvadni Ha oda megy a vevő, ez a piac automatikusan megszűnik És akkor az önkormányzat is mentesülne a kapcsolódó károktól, hiszen nem ő mondaná fel a piacot.
- Erre reális esély nincsen, ezt ön is tudja...
- Hát igen. Jelenleg ezért is vagyunk tárgyalásban az alpolgármester úrral, mivel úgy látjuk, hogy talán ő a legkom-petensebb. Mert ha ő lesz a polgármester, akkor azért kell vele tárgyalni, ha meg a Marton úr, akkor pedig marad alpolgármester. Úgyhogy nyilván, ha most megállapodunk a Tüttő úrral,. az érvényes marad. A mi álláspontunk az, hogy ha már mindenáron menni kell, akkor ezt az évet dolgozzuk itt ki, január amúgy is holtszezon, s akkor át lehet állni. Mert olyan nincs, hogy egyik napon ez a piac megszűnik a másik meg kinyit. Átmeneti időt kell mindenkinek biztosítani, hogy átköltözzön, azt be kell üzemelni, meg még kismillió dolog. Az hogy a jelenlegi piacon ez idő alatt üzemelnének a boltok nem zavarna senkit, hiszen a vásárcsarnokban az üzletek még a holdban vannak, még azt sem tudják hogy ki milyen üzletet nyit. Az új vásárcsarnok piacterülete töredéke a jelenlegi kosaras piacnak Négy negyedre osztották fel a vásárcsamokbeli kosaras piacot, amely negyedek mindegyike háromszázötven négyzetméteres, összesen ezerhatszáz négyzetméter, ami
konkrétan a kosaras piacra van kijelölve. Szemben azzal, hogy jelenleg kétezer-háromszáz négyzetméteren árulunk konkrétan kosaras piacon. Ha ez ezerhatszázra lesz leszűkítve, az amúgy is zsúfolt közlekedők még zsúfoltabbak lesznek És még tudnám sorolni, hogy az üzemeltetés nincs megszervezve, a hangosítás nincs kidolgozva. Nem gondoltak arra az alapvető dologra, hogy tájékoztatás - egy útbaigazító tábla legyen elhelyezve. A kiskanizsaiaknak nincs megoldva, hogy a kerékpárjukat hová tehetik majd le - bevigyék a csarnokba? Nincs kijelölve a kukáknak hely, hogy hová lesznek betéve a szemetesek? Hangosbemondó mindenhol van, ahol egy kicsit is gondolkodnak, hiszen reklámokat bemondatni - mi. hol kapható -, ha valaki elállja a rakodóteret, felszólítani, hogy az XXX rendszámú gépkocsival járjanak el onnan? Vagy valaki majd körbekiabálja az egész csarnokot? Hogy gondolták ezeket? A terv szerint ráadásul a bejárathoz is raknak asztalokat, ami ugyanúgy szabálytalan, hiszen egy tüzriadó-terv szerint a bejáratot nem lehet elállni. Ezt a huszonegyedik századnak épült vásárcsarnokot olyan tervezte, aki soha az életben nem tervezett vásárcsarnokot, soha nem jött ki a kereskedőkhöz hogy mik lennének az elképzeléseink. Olyan ez a terv, hogy nesze semmi, fogd meg jól. Úgyhogy ebben az ügyben azonnal dönteni kell. amint meglesz a polgármester. De ha a közgyűlés tétovázik meg visszautalja bizottsági szintre, akkor itt nem lesz döntés a határidőig. Az pedig lehetetlen helyzetet fog teremteni.
Sz.A.
Nagykanizsa Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály
Tárgy Helyhasználati megállapodás régi-új élelmiszer piacon
Alulírott kereskedők ós mini megbízottunk Fenyves Jenő kereskedő, akik a kosaras piacon helyet használnak
Kórjuk a hivatalt, hogy az 1997 augusztus 6-án kelt felmondó levelüket alaki és tartalmi hibák miau vonja vissza /3188 ./1997/4/.
Egyben kérjük, hogy az élelmiszerpiac áthelyezéséig a szerződésben foglaltak szerint végezhessük tevékenységünket.
A polgármesterrel kotott élő szerződés értelmében mi a nagykanizsai piacon kaptunk helyhasználatot, ós mivel ez a piac áthelyezésre kerül, úgy az új piacon a jogfolytonosság miatt továbbra is helyhasználatra tartunk igényt
Ezen szempontok alapján a szerződések együttes módosítását javasoljuk
Ezért kórjuk, hogy megbízottunkkal 1997 augusztus 20-ig egyeztetni szíveskedjenek, hogy a 14 napos fellebbezési határidóig megállapodás szulessen
Nagykanizsa, 1997 augusztus 13.
\\JcJbu AacA^-/
¦\' í íl I \'
, süt l<-itVl 3aW<L v-*
3 fa
i "~\'1t I ( ( (
Tisztelettel
ki
Fenyves Jenő
HELYHASZNALATI DlJMECULAPODAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1.997. január l-t öl 1997. december 31-ig a nagykanizsai élelmiszerpiacon helyhasználati dijban állapodik meg Fenyves Jenó, Nagykanizsa, Király u. 31 /A 24. alatci lakossal.
1.
siet
alapt
illet
7
2. Tevékenység: élelmiszer jellegi! termékek árusítása
3. A helyhasználó által minden hónap 5. napjáig fizetendő helyhasználati dij 10.500,- Ft + 2.625,- Ft ÁFA, Összesen 13.125,-Ft , azaz Tizenháromezer-egyszázhuszonöt forint havonta.
4 . A tulajdonos jogosult az 1-2. pontban irt területen engedély alapján árusítóhelyet létesíteni, fenntartani.
Az üzlet nem zavarhatja mások árusítását,\' illetve a piac rendjét , forgalmát.
5. A dijat a felek 1997. december 15. napjáig bezárólag újból megállapítják. Ennek során a helyhasználati dijat a piacon kialakult viszonyokhoz igazitják, figyelembe véve az éves infláció mértékét is.
5. A dljmegállapodást a Hivatal visszavonhatja, ha:
"a) a tulajdonos a he 1 y ha sz>ná_la t i di.j>at nem, vagy késedelmesen
a piac rendjének biztosítása tok, átalakítások szükségess dése funkciójában változik.
piacon végzett munkála-ik, illetve a piac múko-
7. Ezen engedélyt a felek csak együttesen módosithatják, ¦ kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok változása szükségessé teszi.
Ezen megállapodásban jtem szabályozott kérdésekben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzatának a piacok és vásárok tartásáról szóló rendeletét kell alkalmazni.
1996. december 12.
polgármeste bérbeadó
10
( KANIZSA - & js... )
1997. szeptember 5.
Céltudatos munkával a csúcson...
j^ft^ e vájod Ü^^j^T
Amikor július közepén beszélgettem a mazsorettekkel, elszántság tükröződött minden mondatból, ami a közeli tervekről fogalmazódott meg. Készültek az augusztus 22-i nagy versenyre, azzal a nem titkolt céllal, hogy az ország legjobb mazsorett-csoportjá-vá lépjenek elő, és elhozzák Nagykanizsára az ezzel járó vándorserleget, a DJ. Budavári Mazsorettverseny fődíját. A tavalyi második helyezés, és az azóta végzett kemény munka hihetővé tette a nagy álmot. Az igazsághoz tartozik, hogy ugyanakkor kétségek közt is őrlődtek, mert egy versenyen annyi minden történhet, amit nem lehet előre látni...
díjkiosztás előtt pedig egy gálaműsor lett beiktatva. Nagyon izgultunk mi is a lányokkal együtt, akiknél az izgalom mellett azért nagy elszántságot tapasztaltunk. Tizenhárom csoport versengett a helyezésekért, és ez nagy munkát jelentett a zsűrinek. A menettánc kategóriában a lányok a „Florentinet March" zenére meneteltek Molnár Ágnes remekül kidolgozott koreográfiáját hibátlanul sikerült megvalósítani, így az öt órakor kezdődő színpadi tánc kategóriában már oldottabb hangulatban versenyeztek A John Philip, Sousa című művére készült versenytáncot vastaps kísérte... Este a gálaműsorban hasonló sikerük volt, majd
És jött az augusztus. Jó előjelnek tűnt, hogy a kanizsaiakat hívták meg az augusztus 20-i Szent István napon kezdődő négy napos „750 éves Budavára" rendezvényre, ahol a Szentháromság téren tartottak este kilenc óra után egy fergeteges bemutatót, Müller József Jászkun indulójára, Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából a díszpalotásra, és id. Johann Strauss Radetzky-indulójára, amit a Weiner Leó Koncert-fúvószenekar játszott. Itt egy gyors meghívást kaptak a másnapi Hősök terén tartandó ünnepségre, ahol szintén nagy siker kísérte menettáncukat.
A „nagy verseny" augusztus 22-én kezdődött kora délután. De erről már Miskó János, a Honvéd Kaszinó Alapítvány kuratóriumának elnöke beszél, aki természetesen végig jelen volt az estébe hajló országos versenyen...
- A verseny két részből állt. Az egyik a menettánc kategória, ami kora délután, 13 órakor kezdődött. A színpadi tánc kategória 17 órára lett kiírva. Az este 20 órakor kezdődő ünnepi
elérkezett az ünnepi díjkiosztás ideje... A hatodik helyezettől visszafelé szólították a csoportokat. Azért izgultunk, hogy a ROVER Mazsorettcsoport neve utoljára hangzódjék el... Közben sorra keltek el a díjak... És amire vártunk, beteljesedett... Már csak a fődíj átadása volt hátra, amikor elhangzott: „A fődíj nyertese, a vándorserleg új tulajdonosa, a nagykanizsai ROVER Mazsorettcsoport!"... A boldogságot nehéz leírni... Az indoklás a következőképp hangzott: .....akrobatikus elemek, biztonság. Volt tamburmajor, de volt tamburminor is. Kitöltötték a színpadot, a végpózok gyönyörűek voltak. A színpadi játék szép volt, és a botdobálások egyediek voltak.." Röviden ez a történet. Most nagyon boldogok vagyunk... Talán a győzelem után egy kis lazítás lehetséges lesz de a rang kötelez.. Erőt kell gyűjteni, és újabb dolgokat kitalálni, begyakorolni, hogy meg tudjuk őrizni vezető helyünket, amely egy nagyon hosszú, fárasztó munka eredménye...
Mészáros Bálint
Szülinapi torta helyett
Éppen ma, szeptember negyedikén lett tizenkét éves a nagykanizsai Tungsram Klub. A Sugár út tíz szám alatti jó öreg épület pincehelyiségei adtak barátságos otthont számos rendezvénynek, kiállításnak, családi és baráti összejöveteleknek. Sok mindent átélt, mégis megmaradt, csendben, szerényen, de kitartóan szolgálva a vendéglátó szerepét. Most sem lesz különösebb ünneplés. Talán inkább a visszaemlékezés, a további életbentartás szükségessége legyen a köszöntő. A Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Hederics István vállalta ezt a szerepet.
- Nem túlzás ha úgy fogalmazok hogy a közösség iránti vágy volt ami akkor ezJ a klubot létrehozta. Azpk a vállalatok, amelyek úgymond számítottak a város életében, megtették ezt a lépést. Az a termelési kultúra, amely már akkor kimagasló volt a gyár életében szinte szükségszerűen hozta magával, hogy többet tegyen az emberi kapcsolatokért. Akkor ez nem így fogalmazódott meg, hanem csak egyszerűen úgy, hogy legyünk együtt, mert vannak közös dolgaink A kezdet - igaz másfajta struktúrában éltünk akkor - gazdagabb volt. Híres színészek, közkedvelt humoristák, énekesek, élvonalbeli újságírók voltak e helyiségek vendégei. A rendszerváltás, aztán a tulajdonosváltás más fajta irányba terelte a tennivalóinkat. A kezdeti bizonytalanság érezhető volt e te-
törődés a dolgozóival A klub ezt a cél szolgálja továbbra is.
A Tungsramnak itt Nagykanizsán már múltja van. Több mint kilencszáz nyugdíjast regisztrál, és velük, valahol, valamilyen formában elkötelezett a gyár vezetése, ők elsősorban a benépe-sítői az itteni klubéletnek. Jó érzés tudomásul venni, liogy van igény az együttlétre, mert ez egyfajta őszinte kötelék egymáshoz a gyárhoz.
Hogy ez napjainkban mit takar? Somfalvi Györgyné gondnok tudja leginkább.
- Amire büszkék vagyunk a klub lelkes népdalcsoportja, Russayné vezette komoly próbákkal, fellépésekkel, és versenyeken nyert eredményekkel. A klub otthont ad többek között bélyeggyűjtőknek természetgyógyászoknak Termékbemutatók kedvezményes vásárok ballagási ünnepek névnapi rendezvények bálok színhelyek hiszen ez a gyári dolgozóké is. Nagyterme - ez most nem reklám - tetszés szerint alakítható előadásokhoz, táncestekhez különböző létszámú vendégfogadásokhoz a húsztél a száz főig. Klubfoglalkozásaink rendszeresek orvosi előadásokkal, ismeretterjesztő műsorokkal, és van állandó jogsegélyszolgálat is. Kapcsolataink már túlnőnek nem csak a megye, de az ország határain is. Sokszor szinte kicsinek is bizonyul. A siker a mindig lelkes irányítóknak köszönliető. Horvátit Laci bácsi, aki már sajnos nem él, volt odaadó SZfirve-
A klub legszebb vendége volt Molnár Csilla szépségkirálynő (1986).
rületen is. Hiszen számunkra a legfontosabb volt a munkahelyek megőrzése, miközben az emberek értéksorrendje is megváltozott. Az amerikai érdekekkel egyeztetve túljutottunk a nehézségeken, a gyár több mint háromezer embernek ad munkát, és soha nem voltunk olyan jók, mint most. Közösen értékelve az itteni munkakultúrát fontos volt ehhez párosítani az emberi kapcsolatok a kommunikáció mai formáját. A gyár vezetésének mai szemlélete is - nem azért mondom mert így illik - ez a fajta
zője a kezdeti munkáknak aztán most hú követője Fartig Ferencné, a nyugdíjas bizottság vezetője, nem utolsósorban a klub amolyan mindenese Holla Ferenc.
Búcsúzóul még szó esik arról a törődésről, amit ezentúl is tesz dolgozóiért a TUNGSRAM. Mert ugyanilyen fontos az ezreket mozgató, tömegsportra költeni, a könyvtarat fejleszteni, vagy éppen országot járni. És ez mind nem új, inkább hagyomány, része hétköznapi életünknek.
Kép és szöveg: Tóth Ferenc
1997. szeptember 5.
I
KANIZSA -7^
I
11
HÉTVÉGE NAGYKANIZSÁN!
1997. 09. 06-07-én
DAEWOO MÁRKAKERESKEDÉSEM BEMUTATJA A LEGÚJABB DAEWOO MODELLEKET!
A hétvége alkalmával lehetőséget biztosítunk minden kedves Ügyfelünknek, hogy kipróbálják az ÚJ DAEWOO LANOS és NUBIRA modelleket.
Az új modellek varázslatos külső megjelenése, és megbízható biztonságos felépítése mellett, a kedvező árak is biztosítva vannak vásárlóink számára.
Jöjjön el Ön is, győződjön meg az új modellek varázsáról. DAEWOO az Ön partnere, várjuk sok szeretettel! A fizetési konstrukciók szeles skáláját biztosítjuk.
PÜSPÖK JÓZSEF DAEWOO MÁRKAKERESKEDÉS ÉS _ r%ABiM\\A MÁRKASZERVIZ
müfiJjL EflOElAKXi) 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. * \' . Tel/Fax: 93/310-755
PERFEKT szeretné beszélni a választott idegen nyelvet?
Tanuljon a PERFEKT KFT. nyelvtanfolyamain:
Német, angol, olasz, francia, orosz, horvát nyelv kezdő, középhaladó, haladó, nyelvvizsgára felkészítő és társalgási szinten.
MAGAS SZINTŰ OKTATÁS KIVÁLÓ TANÁROKKAL!
Kezdés: 1997. szeptember 10-től folyamatosan
Jelentkezési lapok a Batthyány Gimnázium portáján találhatók.
Magánszemélyeknek kedvezményes óradíj.
Megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi SZAKMAI TANFOLYAMOKAT szervezzük:
Valutapénz táros
Anyag és áruforgalmi ügyintéző
s
Középfokú raktárgazdálkodó Kazánfűtő, kazánkezelő Minőségellenőr
Targoncavezető, könnyűgépkezelő Hegesztő, minősített hegesztő
Cím: PERFEKT OKTATÁSI ÉS SZERVEZÉSI KFT.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. (Batthyány Gimnáziumban) Tel.: 93/311-390/14-es mellék.
UJ GÉPKOCSITÍPUSOK
Augusztus 30-31-én nyílt hétvége keretében ismerkedhettek meg az érdeklődök a DAEWOO új modelljeivel a LANOS-sal és a NUBIRA-val a DAEWOO PÜSPÖK Hevesi úti Autószalonjában. Püspök József márkakereskedő a második rendezvénynapon örömmel újságolta, hogy előzetes felmérésük alapján ezerötszáz érdeklődő tekintette meg a minden igényt kielégítő, modern kocsitípusokat. Négyszázan tesztelték a két új típust, a szerviz szakembereivel irányított próbautakon.
-A Lanos 1 millió 814 ezer forintba kerül, míg az elegáns, új műszaki megoldásokkal gyártott Nubira 2 millió 700 ezer forintért kapható. Az ország ötvenhárom márkakereskedője szeptember elsejétől forgalmazza - a régebbi típusok mellett - a fentiekben említett két változatot. Az első ezer darabos szállítmány már Budapesten van, a kiszállítás az értékesítési hálózatba folyamatos. Két szakemberünk Kaposváron már több napos továbbképző tanfolyamon vett részt. A vidéki márkakereskedők közül van olyan kolléga, aki egy félév alatt 130 darabot adott el, annyit elmondhatok, hogy az indulásunk óta eltelt négy hónap alatt kedvezően alakult az eladott kocsik értékesítése nálunk is.
Uüdür Béla
JAZZ-TOTO
A Hevesi Sándor Művelődési Központ lapunkkal karöltve három fordulós játékot indít, melynek fődíja két személyre, az Alpok-Adria MKB Jazzfesztivál mindkét napjára szóló tiszteletjegy lesz. Ezen kívül további három szerencsés játékosunk Halász Gyula „Jazz Kanizsán" című könyve boldog tulajdonosa lehet.
Szeptember 4-e, 12-e és 19-e lesznek a játéknapok. A helyes válaszok számát írják be a játékszelvény megfelelő kockáiba.
A szelvényeket együtt, borítékban küldjék el szerkesztőségünk címére: Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa, Pf. 154. Beküldési határidő: 1997. szeptember 26. A nyertesek nevét lapunk október 3-i számában közöljük.
- Mikor volt az első nemzetközi jazzfesztivál Kanizsán?
1 1972 2 1973 X 1975
- A felsorolt zenészek közül egy Nagykanizsán él. Ki ő?
1 Gadó Gábor 2 Csík Gusztáv X Tiborcz Iván
- Mely nagykanizsai intézmény ad helyet a fesztiválnak?
1 HSMK 2 JazzCafé X Hely klub
1986-90-ig hosszú szünet következett be a nagy hagyományokkal bíró rendezvény történetében. A fesztivál hiánya által keletkezett űrt azonban nem sikerült kitölteni, és a jazz muzsika iránti igény a lelkes szervezőket újra fáradságos, de örömmel teli munkára ösztönözte. A meghívott neves magyar és külföldi előadók a határainkon túlra is elviszik a fesztivál hírét, öregbítik városunk hírnevét.
1997. október 10-11-én a fő szponzor, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. jóvoltából ismét rangos mezőnye lesz a rendezvénynek, melyet legszerencsésebb játékosunk tiszteletjeggyel szórakozhat végig.
12
( KANIZSA - ^erteniá )
KI VAN KIÉRT?
KUNCZE GÁBOR KANIZSÁN
Az elmúlt hét péntekjén több programot bonyolított 1(T^ | városunkban Kuncze Gábor belügyminiszter, az SZDSZ | | első embere. A lakossági fórum végeztével a HSMK-ban | a Kanizsa Hetilap kérdéseire válaszolt.
- Miniszter úr! A közbiztonsággal kapcsolatban nagyon sokszor halljuk azt, hogy javult a helyzet, máskor azt, hogy romlott, a média inkább az utóbbit támasztja alá, ugyanakkor statisztikákkal a pozitív változásokat támasztják alá az illetékesek. Mi a valós helyzet? Egyáltalán a statisztikáknak lehet-e hinni, nem relatív-e az, hogy mihez képest javult a felderítési statisztika: az ismertté vált bűncselekmények számához, vagy az ismeretlen számú, de ténylegesen elkövetett bűncselekmények számához?
- Amíg a polgárok nem fogják azt mondani, hogy javult a biztonságérzetük - kezdte Kuncze Gábor - addig én nem fogom azt mondani, hogy javult a közbiztonság Magyarországon. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a polgárok biztonságérzete javuljon. Ezt szolgálják azok a szervezeti átalakítások, amelyek a közelmúltban történtek a rendőrségnél. Azok a fejlesztések, amelyek az idén elindultak és az a rendőrségfejlesztési program is, amelyről a kormány már határozott és amelynek a megvalósítása 1998-ban meg fog kezdődni. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy Magyarországon a polgárok biztonságérzete azért olyan rossz, mert \'89 és \'91 között három >év alatt megduplázódott az ismertté vált bűncselekmények száma. Azóta is folyamatosan - bár lassabban - növekszik a bűnözés Magyarországon. Erre a hirtelen változásra, ami \'89 és \'91 között bekövetkezett, nem volt felkészülve sem az egyes állampolgár, sem a társadalom. Hatalmas hátrányt kell ledolgoznunk. Tájékoztatásul hadd mondjam el, hogy Nyugat-Európában az ismertté vált bűncselekmények szánul tizenöt év alatt szokott megduplázódni, így talán még inkább érzékelhető, hogy Magyarországon a három év alatti megduplázódás milyen drasztikus.
- Kell ezekkel a statisztikákkal sokkolni a lakosságot? Nem elegendő az, amit a lakosság tapasztal, amiről hall, amitől mindezek után retteg?
- A statisztikákkal nem a lakosságot bombázzuk a folyamatokat a statisztikákon keresztüVlehet megismerni. Nyilván érdekes a sajtó és a közvélemény számára is, hiszen a sajtó rengeteget tud foglalkozni a statisztikákkal.
Persze a statisztikák nem mutatnak ki mindent. Hiszen az emberek értesülnek bűncselekményekről, amelyek irritálják őket, de magukat nem érintik. Ugyanakkor sok olyan bűncselekménnyel is szembe találják magukat vagy közvetlenül maguk, vagy a családjuk, ismerőseik révén, amelyek mindennapi életüket befolyásolják. Az a felismerés erősödik hogy növelni kell a rendőri jelenlétet a közterületeken, hiszen a polgár számára az már egy biztonságérzetet jelent, ha rendőrt lát. Ez természetesen nem vezet rendőrállamhoz. Ha megfelelően felkészített és feladatait megfelelően ellátó rendőrségünk van, akkor az a polgárok segítése és védelme érdekében tevékenykedik és nem azért, hogy kellemetlenséget okozzon számukra.
- Manapság lehet-e tartalmi követelmények elé állítani a rendőrséget, ha mennyiségi gondokkal küzdenek?
- Akkor is lehet és kell követelményeket állítani. A rendőrség a lakosság támogatása nélkül nem lehet sikeres, ahhoz pedig, hogy ezt elnyerje, a rendőrségnek kell megtennie az első lépéseket szakszerű intézkedéssel, udvarias magatartással és azzal, hogy a polgárok érezzék, odafigyelnek rájuk, a problémáikra. Itt, Kanizsán is elhangzott és az országot járva mindenütt hallom a panaszt: a polgár bement a rendőrségre, ahol lerázták -írja le, jöjjön vissza egy hét múlva... Ez ellen fellépek, mert az ügyfél azt érzi, nem kap megfelelő szolgáltatást. Ha nem is tud a rendőrség minden ügyet felgöngyölíteni - mert ez lehetetlen - mégis, ha a polgár úgy érzi, hogy foglalkoznak vele, nekünk is megnyugtató.
- Mely területeken kell változtatni, előrelépni, hogy az egyes emberek úgy érezzék, mindent elkövetnek, hogy ügyeiket eüntézhessék?
Átfogóan azt tudom mondani: ha elvárásokat fogalmazunk meg a rendőrséggel szemben - márpedig megfogalmazzuk az elvárásokat -, biztosítani kell számukra az eszközrendszert is létszámban, jövedelemben, technikában Ezek a feltételek ma nem adottak, ezt látni kell. Muszáj arról szólni, hogy az ország gazdasági átalakulásával erre a területre sem költöttünk annyit, amennyit kellet volna. Ezt egyébként mindenki el tudja tnondani
a saját területéről. Vannak lehetőségeink, de azt is bele kell kalkulálni, hogy mennyi pénzt tudunk mellérendelni. Ebbe az is beletartozik hogy az adófizető állampolgár mennyi adóval terhelhető meg. A rendőrségen belüli oktatás, továbbképzés kérdése is stratégiai kérdés. Ma már csak érettségivel lehet rendőr valaki, két éves rendőrképzésen is keresztül kell mennie minden rendőrnek és a felsőszintű képzésben is megkezdődtek azok a változások, amelyek magasszintű szakmai tudást garantálnak amelyhez párosulnia kell megfelelő gyakorlati tapasztalatnak A harmadik dolog a szemléletváltozás. A rendőr nem azért van, hogy állandóan mindenkit megbírságoljon, úgy kezeljen, hogy valamilyen ügyet lehet csinálni, hanem segítenie kell. Lehet, hogy az is az, ha figyelmezteti, hogy ne menjen át a tiloson. És nem azért, mert meg akarja bírságolni, hanem mert óvni akarja a testi épségét. Ha a rendőrség ilyen, akkor a lakosságtól is meg fogja kapni a munkájához szükséges támogatást. Ennek eredménye egy hosszabb idő alatt jelentkezik
- A közigazgatás mai rendszere megfelel-e a huszonegyedik század hajnalán a kihívásoknak? Merre kellene haladni: egyszerűsítés vagy lebontás, részleteiben továbbfejlesztés?
- Más-más terület a központi közigazgatás, a központi közigazgatás területi szintje és az önkormányzati közigazgatás, de nekem a leginkább tetsző modell a szolgáltató közigazgatás. Ez alatt én azt értem, hogy ha az állampolgár bemegy valahová elintézni az ügyeit, akkor ott el is lehet intézni -lehetőség szerint egy helyen.
Ez azért nem egyszerű dolog...
- A modell nem bonyolult, főleg a számítástechnika korában, csak ez megint pénz kérdése. De el kell jutni odáig, hogy olyan szolgáltató helyek jöjjenek létre, ahol a polgár szinte az összes ügyét elintézheti, teljesen függetlenül attól, hogy az mely szervezet hatáskörébe tartozik Az ügyfélnek azt nem kellene érzékelnie, hogy a közigazgatást milyen megosztott módon szervezik, mert itt is igaz, hogy nem az ügyfél van a közigazgatásért, hanem fordítva. Tudni kell, hogy az átalakulás kapcsán új törvényeket alkotunk, de hajlamosak vagyunk arra, előírjunk új utakat az ügyek elintézéséhez, de meghagyjuk a sokszor évtizedes, fölösleges szabályozást. Ezt persze betartatjuk, nehezítve az állampolgárok ügyintézését. Ezen a területen egyszerűsítésre van szükség. Tehát a közigazgatásnak arrafelé kel-
KUNCZE GÁBOR
lene fejlődnie, hogy a szolgáltató jelleg erősödjék. Igaz ez a közigazgatás minden területére, az önkormányzatira is. Utóbbi esetében vegyesek a tapasztalatok Jelentős szemléletváltozás következett be, de sok helyen vannak hiányosságok is.
- Az országot járva mit tapasztal: mennyire érvényesül a képviseleti demokrácia mai magyar formája? A gyakorlatban kit-mit képviselnek a képviselők?
- Biztosan képviseleti demokrácia van és az az intézményrendszer, amelyet kialakítottunk, az megfelel a képviseleti demokráciák intézményrendszerének. Abban kell még nekünk, polgároknak megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, hogy el kell hinnünk,\' hogy van lehetőségünk, hogy akár országos, akár helyi ügyekbe beleszólhatunk. Például azzal, hogy részt veszünk a választásokon, véleményt nyilvánítunk azzal, hogy részt veszünk a népszavazásokon, civil szervezeteken keresztül hallatjuk a hangunkat. Mindezekkel a helyi vagy országos politikusok felé jelzéseket adunk, nyomást gyakorlunk rájuk. Az a probléma, hogy leszoktattak minket róla, hogy van hatásunk a folyamatokra.
- Mivel lehet egy állampolgárnak ma hatást gyakorolni a politikusokra?
-A hatásgyakorlás helyben nem túl bonyolult, be lehet menni az önkormányzati ülésekre, civil szervezetek útján is lehetséges adott kérdésekben véleményt nyilvánítani. Az országos politika? Meg lehet keresni az országgyűlési képviselőt, lehet bombázni az országgyűlési bizottságokat, lehet népszavazást kezdeményezni. Akár olyan kezdeményezést is lehet indítani, amely törvényalkotásra kötelezheti az országgyűlést. A legfontosabbak pedig a választások, amelyek a legjobb hutásgyakorlási lehetőségek.
- Mindezeket hallva, Ön optimista ember.
- Csak úgy lehet valamit csinálni, ha az ember elhiszi, hogy el is lehet érni vele valamit. Enélkül nem érdemes semmibe sem belefogni.
L. I.
__________
1997. szeptember S.
( KANIZSA - S&ont»uipi&* J
13
LAKÓTELEPI GRUND
Városunkban van néhány „kis sziget", ahol délutánonként - mint eső után a kertekben - kivirágzik az élet, és csak az esti sötétség szólít pihenésre, hogy aztán másnap délután minden elölről kezdődjön. Ezen „szigetek" egyike az Attila utca és a Platán sor közti sportpálya. Gyermekek, fiatalok, felnőttek kedvenc helye ez, ahol koco-gókkal találkozhatunk, és különböző labdajátékok résztvevőit láthatjuk. Minden nap zajlik az élet, mint a grundokon. Igen, a grundélet hangulatát idézi az ottlakóknak és az esti sétálóknak. Igazi küzdelmeket láthatunk. A gólok utáni öröm pedig a stadionok világát hozza egy pillanatra a pályára...
Magam is résztvevője vagyok - ha nem is minden nap - a nagy csatáknak. Az a tény, hogy sokszor zsúfoltak a pályák, kíváncsivá tett: ki miért választja a szabadidő eltöltésének ezt a formáját? Az egészséges sportolás ismeretségeket is hozott, így kérdésemre válaszul nem csak a szűk baráti kör gondolatait hallhattam...
Szíva Attila: Kanizsán végzem felsőfokú tanulmányaimat. Az iskola tanítási stílusából adódóan lehetőségem van rá, hogy mellette dolgozzak is, így elfoglaltságom bőven akad. Mindezek mellett rendkívül fontosnak tartom, hogy a rendszeres sportolás mindig beleférjen a szabadidőmbe, függetlenül attól, hogy a sport mely fajtáját választjuk barátaimmal a feszültségeink levezetésére...
Szabó Ernő Csaba: Az év nagy részében Pécs és Nagykanizsa között zajlott az életem, tanulmányaim, valamint munkám miatt, így számomra nagy öröm, hogy gyerekkori barátaimmal találkozhatom, és néhány történet elmesélése mellett a pályán is nagyon jól szórakozunk...
Hortobágyi Péter: Budapesten tanulok, és jóformán egész évben távol vagyok Nagykanizsától. így a „hazai" barátokkal évközben csak hétvégeken, és a nagyobb - így a nyári - szünetben találkozom. A srácokkal a futballpályán jövünk össze az egésznapos elfoglaltság után. Sokat beszélgetünk, jót játszunk s a játékot sokszor nagyon komolyan vesszük..
Zoli: Kötetlen munkaidőben, hirdetésszervezőként dolgozom, így naponta sokat kell szaladgálnom, néha még késő délután is. Ezért esténként jól esik összejönni a barátokkal egy jót beszélgetni és focizni...
Szóval zajlik az élet, és nagyobb örömöt már csak az okozna, ha Kanizsa egyre több helyén láthatnánk a felüdülés hasonló formáját...
\' Mészáros Bálint
SPCETMAGAZIN
REVESZ SIKERREL DEBÜTÁLT AZ EB-ÉN
A CWG-Vízmű úszó szakosztályánál, a kanizsai-zalai vizes berkekben érthetően a csúcstéma R< -vész Katalin. A kanizsaiak első felnőtt válogatottja, az első Európabajnokságán résztvevő 17 éves kitűnőség joggal került az érdeklődés középpontjába, aki tervszerű, tudatos szervezési és szakmai munkával tűnt ki, került be Kiss László szövetségi kapitány csapatába. Spanyolországban, a Sevillában sorra került Európa-bajnokságon három számban szavazott a kapitány bizalmat a kanizsai kislánynak, az elért nagyszerű hazai eredmények alapján. Nos, Révész, az első kontinensver-senyzős úszó igazolt címeres mezben is, akire joggal lehet büszke a CWG-Vízmű, a vezetők, a feltételt biztosítók, s mindazok, akik közvetlenül és közvetve közreműködtek a Révész-siker érdekében.
- Nagy közösségi és egyéni sikernek tartom, hogy Kata, a CWG-Vízmű kiemelkedő képességű úszója, a mi kis szakosztályunk kitűnősége bekerült a magyar válogatottba, ott lehetett a kontinens-bajnokságon Szereplését igen értékesnek nagy eredménynek tartom, s egy olyan út kezdetének, amire lehet építeni. Ugyanis Kata a mezőny egyik legfiatalabbja volt, azaz versenyzőnknek bőven van ideje a még nagyobb eredmények elérésére, tehát a jövő mindenképpen Révész mellett szól - hangoztatta Horváth Gyula, a Rotary Rt. vezérigazgató-helyettese, az úszók szakosztály elnöke.
A sevillai medencében reggeltől-estig zajlottak a versenyek, ám a háttérben ott volt a turistaként az EB színhelyén tartózkodó Meiszterics László, a kanizsai úszó edzője, akit a kanizsai CWG juttatott ki Sevillába.
- Hálás köszönet a CWG vezetőinek akik lehetővé tették, hogy turistaként is, de ott lehettem Kata mellett, a szurkolók között szorítottam, s a szabadidőben - mert Katának azért az is volt - átbeszéltük a dolgokat - kezdte Meiszterics, majd így folytatta: - Már elöljáróban megállapítható, Iwgy Ré-
vész Kata sikerrel debütált az Európabajnokságon, aki maximálisan hozta magát. Egyéni csúcsot ért el 50 m gyorson és a magyar 4x100 m „befutójaként", s ezek mindennél többet mondanak.
- Miként zajlottak a versenyek?
- Az úszók egy héten át, augusztus 19-24-e között voltak a főszereplők. A medencében nem voltak gondok, ám a feltételek, a körülmények és a szervezés bizony szint alatti volt. A lényeg, hogy az EB-re pályázó Budapest és Sevilla között sokkal szerencsésebb len volna a mi fővárosunknak adni a rendezés jogát.
- Milyennek tartotta Kata formáját?
- A formaidőzítés sikerült, hiszen már utaltam arra, hogy két számban is egyéni csúcsot úszott. Egyébként Sevillában is fokozatosan javult, egyre jobb len rajtról-rajtra
- Hallhatnánk Kata számonkénti szerepléséről?
- A szövetségi kapitány terve szerint a magyar színeket három számban képviselte. Az első fellépés augusztus 19-én volt, amikor 100 m gyorson mutatkozott be. Kora reggel úszott, s a szakma azt tudja, hogy ez nem az ideális idő. Az előfutamban 58,42 mp volt az eredménye, ez eddigi második legjobb eredménye, s ezzel a teljesítménnyel a huszonnegyedik helyen rangsorolt.
- Mi volt a második nagy szám?
- Egyértelmű, hogy a 4x100 m vegyesváltó. Mi magyarok voltunk a mezőny legfiatalabb csapata, amely a délelőtti előfutamok során elért eredményével döntős lett. Nos, a fináléban a magyar válogatott a hetedik helyen végzett, benne Révész Katával, aki befutó emberként 57,85 mp-es egyéni csúccsal ütött a célba, ami remek eredmény.
- A harmadik fellépés?
- Az Európa-bajnokság záró számában, az 50 m gyorsúszásban állt rajtkőre Kata, aki az egyik előfutamot 27,22 másodperces idővel megnyerte és az új egyéni csúcs az Eb-én a harmincadik helyet jelentette.
- Elégedett?
- Kata szereplésével mindenképpen, hiszen ebben a mezőnyben, ezekben a számokban a második legfiatalabb volt. Tudni kell, hogy sok-sok év áll rendelkezésére, a beérés 24-25 éves kor, tehát minden mellettünk szól. Azonban a lehetőséggel élni kell.
- Miként?
- Fokozni kell a munkát, Katának mindenképpen erősödni kell. Telietség van, idő van, s töretlen fejlődésével erőssége lehet a magyar úszósportnak. A jövő egyértelműen Katáé, de mint mondtam, fizikailag sok még a teendő, no meg a tárgyi és szponzorálási feltéleleket is válogatott szintre kell felhozni. Az értékre kiemelt figyelmet kell fordítani, s Kata a város, az egyesület, a magyar szakág nagy értéke.
- Sevillában mit csináltak szabadidőben?
- Katának kimunkált programja volt, minden a szövetségi kapitány út mutatásai alapján végzett. A szabad idő jelentős része speciális munkával, úszóedzésekkel tölt el, de volt egy nap, amikor versenyzőmmel közösen ismerkedtünk a város nevezetességeivel. Nekem pedig az úszóversenyek mellett nagy élményt jelentett, hogy befértem szurkolóként a magyar-orosz vízilabda derbire, sok magyar társammal együtt, ahol igen jó volt magyarnak lenni.
- Hogyan tovább?
- Most egy rövid pihenő következik de aztán a hónap közepétől beindul a nagyüzem Széleskörű szakmai összegezés, elképzelések, iránymutatások, kiemelt tennivalók, a jövő nagy tervei kerülnek terítékre, s aztán kezdődik a nagy munka, a világbajnoki felkészülés. Jön az újabb nagy feladat, a jövő év januárjában Perth-ben (Ausztrália) sorra kerülő világverseny. Irtózatosan kemény hónapok várnak a kanizsai válogatottra, akinek nagyszerű eredményei minden bizonnyal nagy hatást gyakorolnak a CWG-Vízmű SE többi tehetségeire is - mondta végezetül az elégedett kanizsai úszószakvezető.
14
( KANIZSA - Sflo>tt»t*9*$tK )
1997. szeptember 5.
Elmaradt a pontmentés
BÜNTETŐT HIBÁZTAK PAKSON AZ OLAJOSOK
A labdarúgó NB I B-ben újabb idegenbeli mérkőzésén - az atomvárosban - sem sikerült a helytállás az Olajbányász FC csapatának. Ez a pontvadászatra vonatkozik, hiszen a küzdőtéren, a játékban megvolt az olajos fölény, ám ezúttal a szerencse is elpártolt a piros-kékektől, akik a találkozó végén büntetőt hibáztak. Paksi ASE-Olajbányász 1-0 (0-0) A hazaiak lendületesen kezdtek és az első félórában nagy munkában voltak az olajos-védők, akik határozottan romboltak és Gelencsér kapus is biztosan őrizte kapuját. Az első félidő hajrájában feljöttek a vendégek, amikor Farkasnak, majd Horváth Lászlónak volt lehetősége a paksi kapu bevételére.
Szünet után, a 49. percben az olajos védők kihagytak, s ekkor egy pontrúgás után Orosz közelről fejelt a kapuba. 1-0. A gól megzavarta az olajosokat, ám Gelencsér háromszor is remek érzékkel hántott. Ezt követően átvették a játék irányítását az olajosok, akik fölénybe kerültek a mezőnyben. A hajrában mindent egy lapra tett fel a Madár-csapat, voltak is lehetőségek az egyenlítésre, de a helyzetek kimaradtak.
Szombaton játszik az Olaj
A labdarúgó NB I B-ben holnap (szombaton) rendezik meg az Olajbányász FC-Ti szavas-vári találkozót, amely 16.30 órakor kezdődik a Zárda úti stadionban (előmérkőzésen az Olaj öregfiúk csapata az FTC öregfiúkkal mérkőzik).
A mezőny egyedüli nyeretlen csapata vendégeskedik Kanizsán, amely 4 döntetlent ért el és 2 vereséget szenvedett az eddigi hat mérkőzésen. Gólkülönbségük: 1-5. A vendégek tehát döntetlen specialisták, akik ellen viszont kell az olajos győzelem, a bányásznapi siker. Az összeállítás változik, hiszen Horváth József „besárgult", akit Pálfi helyettesít.
-b-
A találkozó vége előtt egy perccel Kiss István tört előre, akit a 16-oson belül a védők buktattak. A büntetőt Horváth József, a rutinos játékos végezte el, aki viszont csúnyán fölé lőtte a labdát. így aztán elmaradt a pontmentés, pedig a csapat a döntetlenre mindenképpen rászolgált volna.
Madár Gábor, a kanizsaiak mestere a találkozó végén így értékelt: - A mérkőzés második félidejében óriási erő- és játékfölényünket nem tudtuk gólra váltani, még úgy sem, hogy a találkozó végén büntetőt hibáztunk.
Az olajos csapat: Gelencsér - Horváth J. - Kiss, Agics - Farkas, Kovács L., Cmomarkovics, Visnovics -Gordián, Papp, Horváth L. Csereként szerepelt Pálfi (Visnovics helyett), Kovács Tamás (Gordián helyén).
A bajnokságban a 14 pontos III. Kerület vezet Kecskemét (12) és a Matáv Sopron előtt (11 pont). Az Olajbányász FC hat ponttal a 14. helyen áll, vagyis az eltelt hat fordulóban két győzelmet aratott, négyszer szenvedett vereséget, miközben csak kel alkalommal volt pályaválasztó es négyszer szerepelt idegen környezetben. Tehát most már meg kell kezdődni a feltámadás időszakának.
Balogh Antal
SAMSUNG MAGYAR KUPA
Biztosan jutott a legjobb 32 közé az Olajbányász FC NB 1 B-s labdarúgócsapata, amely a csoportrangadón, a listavezető Győri ETO FC gárdáját fogadta:
Olajbányász FC-Gyón ETO FC 1-2 (0-1)
A tizenötödik csoportból továbbjutott két együttes presztízs mérkőzésén a vendég NB l-es győriek a legjobb csapattal érkeztek a Zárda úti stadionba. Ugyanakkor az olajosok közül hiányzott a sérüléssel bajlódó Horváth Gyula, Gyulai Csaba (felépülések rövidesen válható), Czigóth, Horváth József, Kiss, Horváth I^szló (kisebb sérülés).
Nos, a piros-kékek nem ijedtek meg a nagy győriektől, akik ellen helyenként bizony sok gondot okoztak Lakoséknek. Az első tíz perc után „feljöttek" az olajosok, s ekkor változatos játék alakult ki. Mind a két kapunál voltak helyzetek, de azok kimaradtak.
Félóra eltelte után egy gyors támadásból a listavezető szerzett előnyt, amely után azonnal egyenlíthettek volna a hazaiak, ám a helyzetet elpuskázták. Jól játszott az Olaj, Puglitsék gyakran „keménykedtek".
Szünet után máris egyenlítettek a kanizsaiak Papp okos góljával, majd tíz perc eltelte után az olajosok össze-
MEGYEI BAJNOKSÁG
FEKETE HÉTVÉGE
A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság ötödik fordulójában nem kísérte szerencse érdekelt csapataink szereplését. Ugyanis mind a három együttes vereséggel hagyta el a küzdőteret.
Kiskanizsa csapata Kemendol-láron vendégszerepelt, ahol a Sáskák 3-2 arányú vereséget szenvedtek, akik legalább az egy pontra rászolgáltak volna. Gól: Vass, Anek. Az ifik l-l-re végeztek.
Miklósfa gárdája Pacsán lépett pályára, ahol Fábián ugyan vezetést, de a hazaiak fordítottak és 2-1-re nyertek. Az ifjúságiak találkozóját a miklósfaiak 6-0-ra nyerték.
Felsőrajkon az újonc hazaiak az ugyancsak pontnélküli Gyenesdiás csapatát látták vendégül, és készültek az első győzelemre. Nos, a hazai tervek nem teljesültek, mivel az újonc 5-3 arányú vereséget szenve-
mmmmmmm* dett, Gól: Lengyel 2, Devecser. Az ifik mérkőzését a Felsőrajk nyerte 1:0 arányban.
A bajnokságban a Kiskanizsa 7 ponttal a hatodik helyen tanyázik, a Miklósfa a középcsoport tagja 6 ponttal, míg a 16 csapatos mezőny egyedülijeként pontnélküli az újonc Felsőrajk.
Megyei II. osztály
A bajnokság negyedik fordulójában, a Galambok-Bajcsa rangadón 3-3 lett a végeredmény, Zalaszentbalázs 4-2-re nyert a vendég grótiak ellen, Bázakerettye 2-0-ra győzött Tótszerdahely csapata eUen, Gelsén a hazaiak 3-3-ra végeztek Sármellék ellen.
A bajnokságban a 10 pontos Bajcsa jobb gólkülönbséggel vezet Molnári előtt és a 9 pontos balázsiak előtt.
b. a.
hozták a kupamérkőzés sorsát eldöntő gólt: Farkas hazaadását megfogta az egyébként bravúros védő Gelencsér. A tíz méteres szabadrúgást a kapus kiütötte, amelyet Fehér 10 méterről lőtt a kapuba. 1-2.
Húsz perces mezőnyjáték után újra megélénkült a találkozó. Nyomott az Olaj - igaz, közben a cserekapus Horváth Gábor bravúrral mentette meg kapuját a góltól -, ügyesen játszott a csapat és szenvedett a zöld-fehér gárda, amely nem tudott mit kezdeni az NB I B-s riválissal. A hajrában ráerősített az Olaj, Papp egyenlíthetett volna, ám nagy lehetőséggel nem tudott élni.
A továbbjutott csapatok a következő összeállításban vívták a csoportrangadót, a tétnélküli találkozót:
OFC: Gelencsér (Horváth G.) -Szálai, Pálfi, Agics - Farkas, Kovács L. (Gersics), Cmomarkovics, Visnovics - Kovács T., Gordián (Somogyi), Papp. Edző: Madár Gábor.
Győr: Balogh - Korsós, Lakos, Puglits - Mracskó (Szarvas), Csató S., Csató J., Salagean (Gogh) - Fodor, Fehér (Ferenczi), Vayer. Edző: Reszeli Soós István.
A továbbjutott csapatok a legjobb 16 közé jutásért október 15-én mérkőznek, amikor egy találkozón dől el a továbbjutás sorsa.
- balogh -
Emlékversenyek
Augusztus 20-án futbaU nagyüzem volt Tótszentmártonban, ahol negyedik alkalommal rendezték meg a Kéri Kupát és második alkalommal a Mihálics Kupa emlékversenyt, az egykor szent-mártoni labdarúgók emlékére.
Az ifjúsági csapatok Mihálics kupaversenyében az Olajbányász fiataljai végeztek az élen. A Semjénháza ellen Vlaszákék 4-2-re nyertek, akik a döntőben a Csesztreg ellen 2-1 arányban győztek Nagy A. és Besenyei találatával. A három különdíj közül kettői elhoztak az olajosok. A legjobb kapus Lajkó Ferenc, gólkirály Cs. Horváth lett.
A Kéri Kupán hazai siker született, az Olajbányász utánpótlás csapat a harmadik lett, miután a hazaiak ellen 5-3-ra, és a csesztregiek ellen is 5-3 arányban vesztettek. Különdíjas lett Balogh II. Attíla, aki gólkirály lett.
Az emléktornák keretében Miho-vics József, a volt helyi sportköri elnök felavatta a sportemlékművet, amely a három elhunyt labdarúgó (Rodek Márton, Kéri István, Mihálics Róbert) emlékét őrzi a sportpálya szomszédságában.
B. A.
1997. szeptember 5.
C KANIZSA - Sfuyvt*Ha^i*t )
15
SÍNEN A VASUTAS-FIATALOK
Az elmúlt bajnoki évben ezüstérmes volt a MÁV NTE ifjúsági labdarúgó csapata, amely az 1997/98. évi bajnokságban, a nagyokhoz hasonlóan újoncként rajtolt az NB ül Dráva-csoportjában.
-kialakult az ezüstös csapat, amelybe hat serdülő korcsoportos játékost építettem be. No, az erőfeszítések sikeresek voltak amit jelez, hogy az eddig lebonyolított négy fordulóban két győzelmet arattunk és kétszer értünk el döntetlent. A heti 3-4 edzésen igen jó hozzáállással dolgoznak a srácok jó közösséget alkotnak és ami a lényeg, nagyon szeretik ezt a játékot. A jó rajt természetesen további munkára ösztönöz s erre szükség is van, hiszen éneikül nem juthatunk sehova - vélekedett az ifik dombóvári meccse után Harcz Lajos, a nagyszerű nevelőedző.
A vasutas-fiatalok Pakson, majd a Barcs ellen is dönteúent értek el, majd nyertek Balatonföldváron. Legutóbb, a Dombóvár ellen vívtak egy változatos és tanulságos csatát, amelyen 3:2 (2:2) arányban győztek. Méhes szerzett vezetést, majd a vendégek fordítottak, de még az első játékrész hajrájában Czvetkó kiegyenlített. A második féüdő hajrájában Lakics állította be a végeredményt, de a vége előtt két perccel a cserekapus „begőzölt" és elégtételt vett a sérelemért (fejbeütötte a támadót) s máris villant a piros lap a tumultusban. Hát, ez nem volt egy szép jelenetük az érintett vasutas-fiataloknak (tanulságok ?!).
A győztes vasutas csapat: Hajmás (Kiss Rudolf) - Vukics (Herke), Szmodics, Joós, Röst - Czvetkó,
Mányoki, Deme (Borda B.), Kövér -Méhes, Lakics. Edző: Harcz Lajos.
Kitűnt: Mányoki,
Szmodics, Méhes. - balogh -
RAJTOL AZ UTÁNPÓTLÁS
A hét végén megkezdődik egy újabb korosztályban a bajnoki pontvadászat, amikor pályára lépnek az Utánpóüás 15-ös és U-14-es csapatok, amelyekben az 1982. január 1-je után, illetve 1983. január 1-je után születtek szerepelnek.
Az U-15-ös csapatnál továbbra is Zöldvári István az edző, míg az U-14-es csapatnál Buda Péter az új edző, aki korábban az olajosok játékosa volt.
- Mind a két korosztályos csapatnál már kialakultak a keretek erősítettek a szakvezetők Szükség is van a fokozott tempóra, hiszen már hétvégén megkezdődik a bajnoki pontvadászat a Nyugati csoportban. Csapataink Mosonmagyaróváron kezdenek, amelyek szeptember 14-én (vasárnap) mutatkoznak be hazai környezetben. Ez egyébként a Volán-Dózsa pályát jelenti, ahol a bajnoki mérkőzésekre kerül sor, de az edzések színtere továbbra is az Olajbányász pálya - magyarázta Vlaszák I. Géza, a szakmai munkáért felelős szakember.
Az őszi idényben még háromszor lesznek pályaválasztók az olajosok. Október 4-én a ZTE, 18-án a Bük, majd november l-jén a Soproni FAC csapatát fogadják. További ellenfelek: Zalaapáti, Hévíz, Győri ETO, Sárvár, Győri Dózsa és a Haladás VSE.
- A D-korosztályú tehetségek, az 1984-85-ben születettek együtt edzenek az U 15-14-es csapatokkal, akik a megyei serdülő bajnokságban, a nagykanizsai csoportban szerepelnek Felsőrajk-Olajbányász néven. A megyeiben újonc rajkiak nem tudtak kiállítani csapatot, s így mi a gyerekek érdekében örömmel kapcsolódunk be
a küzdelemsorozatba, ami egyébként szeptember 13-án kezdődik. Mindebből látható, hogy beindul a körforgás, nem esnek ki korosztályok - hangoztatta a szakágvezető.
- Milyen eredményt hozott a toborzó?
- Ismert, hogy megyei szervezésben be kell indítani a gyermek korosztályos bajnokságokat. Erre szeptember 9-ig lehet nevezni, ám NB-s és MB-s csapatoknál van kötelező jelleg. Nekünk például három csapattal kell szerepelnünk a legkisebbek mezőnyében, ám a mostani sikeres toborzók eredményeként az a javaslatom a klubvezetésnek, hogy az OFC hat csapattal kapcsolódjon be a bajnokságba Ugyanis a toborzók során több mint félszázán jöttek, ami jelzésértékű. Kérem, van igény, a szülők, iskolaigazgatók, testnevelők, gyerekek részéről nagyszerű a hozzáállás. Tehát van bázis, most persze jön a neheze, hogy legyen anyagi háttér, szakember ellátottság, rendszeres élet. Utóbbiaknál nem lehet gond, hiszen a korosztályos csapatoknál a szakmai munkát felvállalta Faller Zoltán, Sneff Ferenc, akik ismertek, hiszen kiváló nevelőedzők Kulcskérdés viszont, hogy miként lehet előteremteni a
, szükséges anyagiakat... Egyébként az E, F és G csapatoknál, azaz az 1986-87, 1988-89 és az 1990-91-ben születettek mezőnyében a bajnokságot tornarendszerben bonyolítjuk le, természetesen együttműködve az iskolákkal, a diáksportbizottsággal, élén Pátkai József elnökkel - vázolta az elképzeléseket a kanizsai körzet szakmai munkájáért felelős Vlaszák I. Géza.
Balogh Antal
Labdarúgó NB III
MEGVAN AZ ELSŐ GYŐZELEM
A labdarúgó NB Hl Dráva-csoportjában újonc MÁV NTE együttese (edző: Szálai Zoltán) az eltelt három fordulóban mérsékelt teljesítményt nyújtott. így aztán nem véletlen, hogy pontnélküli lett a társaság, utolsó helyen tanyázott.
- Tulajdonképpen pontosabb kezdést reméltem, bár a mezőny ismeretlen volt, de azért a fiúktól többet vártam Ezt elsősorban az elvégzett munkára alapoztam, hiszen a kerettagok az alapozás, felkészülés szakaszában az eddig legjobb munkát végezték -említette bevezetőként a szakvezető, majd így folytatta: - Néhány fiú bizony csalódás számomra, akik könnyedén megadták magukat, figyelmetlenek és fegyelmezetlenek voltak Védekezésben és támadásban nagyok az adósságok s főként a rutinosabb játékosok hibáztak, pedig sokáig partiban voltunk a riválisokkal, ám buta hibák miatt kihagytuk a helyzeteket, míg a hátsó alakzat is foghíjas volt. Nos, eltelt három forduló s most váltok, mert frissíteni, javítani kell.
- Mit vár a mai, negyedik fordulóban sorra kerülő dombóváriak ellen?
- Ellenfelünk az első két fordulóban vesztett, viszont legutóbb 6-0 arányban nyert a Bonyhád ellen s úgy tűnik hogy gólerősek Mi most a magunk játékát játsszuk, mindenki tudja feladatát, s remélem, hogy a cél, a győzelem érdekében mindenki felsorakozik Lehet, liogy meglepő, de nem szavaztam bizalmat a kezdőcsapatba a rutinos Szőkének és Némethnek akikkel nem vagyok elégedett. Nos, győzelemre ját-
szunk s kell a három bajnoki pont -mondta a derbi előtt a vasutas tréner. MÁV NTE - Dombóvár 2-0 (2-1) A vasutasok második hazai mérkőzésén született meg az első NB IH-as győzelem. A mintegy száz néző előtt, a széltől támogatott vasutasok már az ötödik percben vezetést szereztek Kalinics révén, aki 6 méterről volt eredményes. 1-0.
Félóra változatos, küzdelmes játék után nőtt a hazai előny, amikor Pongrácz viharzott el a szélen, akinek beadásából Kovács József lőtt a kapuba. 2-0.
Szünet után, már a 46. percben szépítettek a vendégek, amikor egy legu-rított szabadrúgást Horváth mintegy húsz méterről bombázta a jobb felső sarokba. 2-1. Jöttek, nagy erővel támadtak a vérszemet kapott dombóváriak, akik a 60. percben egyenlítettek volna, de a védők a gólvonalon mentettek igen meleg helyzetben. Sok volt a kemény belemenés. A vége előtt tíz perccel a vendégek megfogyatkoztak, akik bombáztak, alig a kapu mellett zúgtak el a lövések. A vége előtt két perccel Korpics került ordító helyzetbe, de kihagyta a nagy ziccert.
Az első NB III-as győzelmet kiharcolt csapat: Kovács Z. - Nagy, Grabant, Boa (Kovács B.), Szentgyörgyvölgyi - Réz (Borda), Kovács J., Kalinics, Dezső - Pongrácz (Németh), Korpics. Edző: Szálai Zoltán.
A vasutasok közül Kovács Z. jól őrizte kapuját, a védelemben Grabant, a középpályán a gólszerzők, míg elöl a gyors Pongrácz tűnt ki.
Balogh Antal
¦ML
1 lo JxAINl-LiöA— ^fióft&IUlf&fi* J 1997. szentembe r5.
A VLASZAK-CSAPAT SIKERREL HALAD
Vlaszák
A labdarúgó NB I B Nyugati csoportjában, az ifjúságiak mezőnyében újabb négy fordulót bonyolítottak le. Az Olajbányász FC csapatai közül azt „A" korosztályos együttes három győzelmet aratott, egy alkalommal szenvedett vereséget. A ,3"-csapat folytatta remek szereplését, hiszen veretlen maradt, szerzett tíz pontot.
A Balogh Attila edző vezette „A"-csapat a második fordulóban 6-1-re lelépte a siófoki vendégcsapatot, majd a Gázszer FC vendégeként elszenvedte második vereségét, hiszen 5-2 arányban maradtak alul. A soron következő fordulóban, a ZTE elleni kanizsai rangadón magabiztosan született
Géza
Fotó: Soproni
meg a 4-1-es hazai siker (gól: Pápai 2, Fehér, Balogh U. A. 2, Lukács és Vörös l-l gólt szerzett.
A szakvezető ebben a sorozatban a következő játékosokat szerepeltette: Horváth I. G., Sebestyén és Balogh T. (kapusok), Kőszegi, Hostyánszki, Földesi, Pápai, Szakály, Lukács, Balogh II. A., Gyuricza, Fehér, Tüske, Vörös, Jerausek, Bónyai, Wolf (mezőnyjátékosok). Kitűnt: Balogh II. A., Pápai, Fehér, Lukács.
Vlaszák I. Géza, a „B"-csapat trénere: - A srácok nagyszerűen kezdtek, szállítják az eredményeket. A kezdet bíztató, de sok van még hátra és sok a feladat is. Remélem, hogy a hozzáállás töretlen
lesz, a gárda mindjobban összeko-vácsolódik, s akkor erősek lehetünk a dobogón. A forrást a munka adja, s ezt továbbra is mindenki figyelmébe ajánlom - említette a korosztályos edző és szakvezető.
A „B"-sek a folytatásban nehéz győzelmet arattak 3-2 arányban a vendég Siófok ellen (Marczin 2, Füzesi 1 gól), a Gázszer FC vendégeként egy hatost rúgtak a hazaiaknak, miközben nem kaptak gólt. Különösen a nagy tehetség Bene volt elemében, aki 4 gólt szerzett, rajta kívül Nagy A. és Cs. Horváth volt eredményes.
A megyei rangadón: Olajbányász FC-ZTE FC l-l (1-0)
- A korosztály két legjobb csapata találkozóján büntetőt hibáztunk, majd helyzeteket hagytunk ki. A félidő hajrájában Bene szerzett vezetést. Szünet után nagy volt a küzdelem, a vendégek megérdemelten egyenlítettek. Igazságos az eredmény, de bármelyik csapat nyerhetett volna - értékelt Vlaszák Géza.
Legutóbb a Soproni FAC csapatánál vendégeskedtek és a gyengélkedő hazaiak ellen látványos és eredményes játékkal arattak 8-0 arányú fölényes győzelmet. Gól: Bene 4(!), Nagy A., Dómján, Füzesi, Dömötörfi.
Az olajos-fiúk rosszabb gólkülönbségük miatt vannak a második helyen az ugyancsak 13 pontos ZTE mögött. A csapat: Lajkó
- Szmodics - Korentsy, Besenyei
- Martinecz, Marczin, Nagy A., Cs. Horváth, Dómján - Bene, Ferenc. Szerepelt még: Horváth II. G., Hajmás (kapusok), Füzesi, Dömötörfi, Majtán, Kitűnt: Bene (5 mérkőzés 12 gól), Besenyei, Marczin, Nagy A., Cs. Horváth.
- balogh -
-
Vargáék egyenlítettek
A baseball országos bajnokság első osztályának B-cso-portjában újonc Thury fiatal csapata az alapbajnokságban csoportjában a harmadik helyen végzett, ami a várakozásnak megfelelő eredményt jelenti.
A folytatásban, a rájátszás első körében a Bp. United csapatával kezdtek. A két győzelemig tartó összecsapásból a fővárosiak kerültek ki győztesként, akik 2-0 arányú csapat-győzelemmel mentek tovább, míg a kanizsai fiúk a rájátszás második körében az 5-8. helyért a Bp. Astros ellen mérkőznek.
A kedvezményezett az előkelőbb helyen végzett Bp. Astros, amely az első mérkőzésen a fővárosban fogadta a Thury csapatát. A találkozót nagy küzdelemben, 9:7 arányban a fővárosiak nyerték s ezzel 1:0 arányú vezetésre tettek szert.
A második mérkőzésen, a Thury-pályán:
Thury BB Klub-Bp. Astros 13-2
A találkozón a vendégek kezdtek jobban, akik a második inningben 2-0-ra vezettek, de gyorsan jött a válasz. Egyenlítettek a kanizsaiak, majd két pontnélküli „szett" után a hazaiak „feltámadtak", akik sorozatban érték el pontjaikat, számszerint tizenegyet, így aztán a hetedik inning után a fővárosiakat „leléptették" s ezzel egyenlített a Thury. A páros mérkőzés állása l-l, vagyis a döntő ütközetre a hét végén a fővárosban kerül sor.
A döntő összecsapást kiharcoló csapat: Pataki, Varga, Domina, Mesztegnyei, Fertig, Simonics, Magyar, Hajdú, Tóth, Bolf. Edző: Gondi Zoltán. Csapatkapitány: Varga Tamás.
- balogh -
1997. szeptember 5.
f KANIZSA - Sfwtt*ui$a$t*t, J
17
ABArrVTFFM......iEiBKIiiiiBS........Kí)& ARADOK
A Kanizsa Kosárlabda Klubnál tervszerűen folyik az építkezés Mádé Károlynak, a DKG-EAST vezérigazgatójának, a klubelnök vezetésével. Az NB Il-es csapatnál nagy terveket fogalmaztak meg, hiszen a cél a minőségibb szereplést jelentő nagy lépés, az NB l-es mezőny II-csoportjába való bejutás. Ugyanis az új vezetés nem híve a szürkeségnek.
- Kél évvel ezelőtt, mint újoncok mutatkoztunk be az NB II-ben, s ezzel hosszú szünet után a város férfi kosárlabdasportja bekerült újra az NB-s sorozatba. Ez tulajdonképpen egy olyan esemény volt, amely megadta az alaphangot, s amellyel kezdetét vette egy új korszak, reményeim szerint egy új minőségi fejezet - emh\'tette a szakág egyik alappillére, Silló Zsolt, a KKK NB Il-es csapatának szakvezetője.
A csapat az első NB Il-es évadjában még csak ismerkedett a mezőnnyel a Nyugaü csoportban, majd egy kis ráerősítéssel az elmúlt bajnoki évben a tízenhat csapatos mezőnyben a hatodik helyet szerezte meg tizenkilenc győzelemmel és tizenegy vereséggel. A bajnoki aranyat Marcali VSZSE szerezte meg Hévíz, ZTE, HISZ SE előtt. Negyedik a Sárvár, míg a kanizsaiak előtt a PVSK-Pécsvárad végzett.
A második NB Il-es évadot követő-
en a klubvezetés összegezte a tapasztalatokat és a főszponzor hathatós támogatásával döntöttek: irány a bajnoki arany, irány az NB l-es mezőny B-csoportja, irány a minőség!
Nos, a Kanizsa KK-nál nagyon komolyan gondolták az igazi, döntő fontosságú szakági feltámadást, s olyan szervezeti és szakmai munkához fogtak, ami bizonyságot ad arra, hogy a városi férfi szakág elérkezett a korszakos szakaszhoz.
- Csupa jó híreim vannak - fogad a vasutas csarnokban Silló Zsolt, ahova egy év után visszaköltözött a férfi csapat, ahol az edzéseket és majd a bajnoki mérkőzéseket is tartják a KKK-sok: - Elnökünk, Mádé úr vezetésével olyan feltételrendszer alakult ki a klubnál, ami példaértékű és a fejlődés záloga. Ez tette lehetővé, hogy sikerült egy olyan ütőképes gárdát összehozni, ami lehetővé teszi a nagy ugrást.
- Vannak új szerzemények?
- Nem is akármilyen! Ugyanis a kialakított koncepció, feltélelek egybeesnek, azaz az elképzelés és a tett egységben van. Az erősítés megtörtént, s ezek mind minőségiek. Ugyanis olyan kiválóságokkal gazdagodtunk, mint a kosaras-berkekben ismert Cosztonyi Gábor (Kaposvár), Tóth Árpád (ZTE), Kovács Nándor (Dombóvár), Földesi
Attila (Siófok, korábban ZTE), akikkel a KKK betör az élvonalba.
- Az említettek mellett kik állnak rendelkezésre?
- A volt kerettagok közül Farkas, Antalics, Török, Czifra, Remenár, Kereskai, Halász N, Kulcsár, Németh, Halász B. és Mádé II. tartozik a kerethez, ám gondot jelent utóbbi két játékos sérülése. Az elmúlt bajnoki évben szerepelt Vukics és Vörös eltávozott.
- Van már játék?
- A kemény munka mellett a nagy feladat a csapat kialakítása, az „összeérés". Ennek elősegítésére sorozatban vívjuk az előkészületi mérkőzéseket, miközben szlovén csapattal, a kaposváriakkal, egerszegiekkel, pécsiekkel mérkőztünk és tervezzük a főpróbát jelentő kanizsai tornát.
- Erre mikor kerül sor?
- Ma még folynak az előkészületek de az biztos, hogy szeptember I3-án reggel nyolc órától négy vagy hat csapattal megkezdődik a mi tornánk. Tervezzük horvát és szlovén csapat, valamint a közeli városok klubcsapatainak meghívását. Mindenesetre egy hét múlva teljesen készen áll a kanizsai program, amikor a lietilapban olvashatnak a sportág barátai, akiket szeretettel várunk az egész napos felkészülési tornára - mondta Silló Zsolt
A Kanizsa KK-nál tehát egy minőségi csapat állt össze, amelyre joggal lehet büszke a főszponzor, a DKG-EAST Rt., élén Mádé Károly vezérigazgatóval, a sportág nagy barátjával, aki lerakta a férfi szakág minőségi fejlődésének alapjait. A sikerről, a nagy ugrásról a csapatnak kell bizonyítani, s a tapasztaltak, a látottak alapján biztosra vehető, hogy aranycsapat állt össze a KKK-nál.
A csapat háza táján érthető, hogy mindenki bizakodó, köztük a csapatkapitány Farkas József, az egyik új szerzemény Kovács Nándor, aki 17 éves NB l-es múlttal dicsekedhet, s aki egyébként a MÁV NTE NB I B-s női csapatának edzője, aki így összegezett a rajt előtt a férfi csapat esélyeiről: - Ugyan még a bajnokság előtt vagyunk, de ennek a most összeállt csapatnak máris az NB l-es mezőny B-csoportjában van a helye. Ettől a mai csapattól ez a, minimális elvárás, és mi, azaz az újak és régiek arra készülünk, hogy szerelett sportágunk kanizsai feltámadásának legyünk részesei.
Az aranyvárományos Kanizsa KK férfi csapata egyébként szeptember 20-án idegenben kezd az NB II Nyugati csoportjában.
Balogh Antal
Űj szakvezető a vasutasoknál
Az elmúlt bajnoki év végén változás következett be a MÁV NTE női kosárlabda csapatánál, ahol Vágvölgyi Tamás edző helyett Kovács Nándor lett az új szakvezető. Egyébként a nyáron a városi szakágban több váltásra került sor, amelyről Csőgör József, a vasutasok technikai vezetője tájékoztatott: - Kosárközpont lesz a vasutas munkacsarnok, ahol mind a női, mind a férfi szakág otthonra talált. Ugyanis a MÁ V NTE és a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub között megszületett az együttműködés, ami azt jelenti, hogy ősztől az NB l-es mezőny B-csoportjában szereplő csapatunk mellett az utánpótlás-együtteseket a Gábor Erzsébet-Kovács Magdolna vezette KDKK-sok adják Ugyanakkor a KDKK NB Il-es csapatából néhányan ősztől nálunk folytatják a játékot. A másik érdekesség, hogy az NB II-ben szereplő Kanizsa KK gárdája is visszajött hozzánk, azaz a vasutas csarnokban edzenek Sillóék, és itt lesznek a bajnoki meccsek is.
Közben javában zajlik az NB I B-s vasutas-lányok edzése az új tréner vezetésével.
- Az elmúlt bajnoki évben szerepeltek közül kivált a keretből Bogyay, Gulyás, Lánczos és az aktív játékot befejező Szabó Ica - szólt a hiányzókról a technikai vezető.
- Kik az újak?
- Zalaegerszegről, a Volán csapatától érkezett Joó Krisztina, valamint négyen érkeztek a KDKK-tól. Nevezetesen Gróf Márta, Bem Judit, Góber Esztér és Göncz Erika, akik a jövő emberei, s akiket be kell építeni a csapatba. Ez már szakmai kérdés.
Természetesen részt vesznek a felkészülésben a régi kerettagok, köztük Simonné Kránicz Edit, Lackner, Torna, Bedő, Zsolnai, Borsi, Hujber, viszont Brand csak később kapcsolódik be a munkába sérülése miatt.
Július végén kezdtük meg a felkészülést, s az eddigi tapasztalataim kedvezőek. A kerettagok rendszeresen részt veitek a valójában kemény alapo-, záson, a napi két edzésen lelkesek, fegyelmezettek - vélekedett az új tréner.
- Mi várható a csapattól az új bajnoki évben?
- Még nagyon az elején vagyunk a munkának. Most az a legfontosabb,
hogy ütemesen haladjunk előre a csapatépítésben. Mindenesetre bravúrral elérhető az 1-4-be jutás, ám most úgy ítélem meg, hogy elcsíphetjük az 5-6. helyek valamelyikét.
- Miként készülnek a bajnoki rajtra?
- A felkészülés utóbbi szakaszában, a formába hozás érdekében több előkészületi mérkőzést iktattunk műsorba. Játszottunk a pécsiekkel, részt vettünk a Göcsej Kupán és elmegyünk az egerszegiek Volán Kupájára is. A lényeg, hogy mind több mérkőzéssel kezdhessük az új bajnokságot - mondta Kovács Nándor.
A vasutasok szeptember 13-án a fővárosban, a MAFC ellen, majd az alapbajnokság őszi idényében a következő időpontban lesznek pályaválasztók (kezdési idő: 17 óra). Szeptember 19-én: MÁV NTE-PVSK Alapítvány. Október 4-én: MÁV NTE-Debrecen. Október 18-án: MÁV NTE-Monor. November 8-án: MÁV NTE-TFSE. November 15-án (16 óra): MÁV NTE-^zeged. November 29-én: MÁV NTE-Ikarus.
Balogh Antal
A tréner
- Pécsi születésű vagyok s minden ehhez a látványos játékhoz fűz. Tizenhat éven át kosaraztam az élvonalban a PVSK, Kaposvár, Salgótarján és Dombóvár színeiben, s centerként segítettem a csapatokat. Közel tíz éve edzősködöm, s végigjártam azt a bizonyos létrát. Most a nyáron érkeztem Dombóvárról, ahol az NB l-es csapatban játszottam, az NB Il-es férfiakat irányítottam A kanizsai vasutas klubbal egyéves szerződést kötöttem, s a női NB l-ben ebben a hónapban kezdődő bajnokságban debütálok Alapelvem a munka, mert csak ez vezet a sikerhez Harminchat éves vagyok, de a szakvezetői tiszt mellett „beszállok" az NB Il-es kanizsai csapatba is. Remélem, hogy egy év múlva Kanizsa már kél csapattal lesz érdekelt az NB l-es mezőny B-csoportjában - mondta bemutatkozásként Kovács Nándor, a MÁV NTE női csapatának edzője.
b.a.
18 KANIZSA - SjHntm*4*i** tí>97. szeptember 4.

JÓTETT HELYEBE... EGY JOT VARJ
A „világ legjobb sportja" kanizsai optikán át
Pár éve immár hivatalosan is keletről Nyugat felé tartunk, új célokat követve. Pedig a cél, a csúcs többnyire középen van, akárcsak a dobogó első helyezettnek kijáró kockája. Hogy ezen a kockán milyen magányos is tud lenni az emberfia, azt Gondi Zoltán, a nagykanizsai Ants Hl K<>t. ii v Baseball Club vezetője árulja el nekünk. Mondatai közé a belőlük áradó keserűség nem engedte befurakodni a kérdéseket.
- Rettentő módon küzdünk a felnőtté válás problémáival. Elhelyezkedés, barátnők, család, egyebek, de a nagyobb probléma, hogy úgy tűnik, vannak, akik nem akarnak minket ebből az „iskolai" szintből kiemelni. Túlhangsúlyozzák a mi szép és csodálatos amatőrségünket, miközben egyik napról a másikra élünk. A tavalyi bajnokcsapatnak jelenleg ötezer forintja van, a hét végén a bajnoki döntőbe jutásért játszik, két hét múlva pedig a magyar kupáért, ahol szintén az Ants az esélyes. Mikor az év elején mondtam, hogy lesz Európa Kupa, ahol nemcsak az országot, hanem a várost is képviseljük, támogatást kértem. A város 1,2 milliót adott a csapat (meg a második csapat és a lányok) éves működésére, és az EK szereplésre. Az alapszakaszban kilencből nyolc meccset megnyertünk, az EK-n hét csapat közül negyedikek lettünk. Állítom, hogy nagyobb anyagi támogatással előbbre végeztünk volna. A Zamárdi nemzetközi tornán, ahol rajtunk kívül minden csapat „A " kategóriás volt, a döntőben nagy meglepetésre legyőztük a szlovén válogatottat. S mindezt a hűség kedvéért... gyakorlatilag mindenhol a négy között, sőt féllábbal a magyar bajnoki döntőben. Minden szinten jeleztem a város vezetésének, hogy milyen körülmények között dolgozunk. A játékosok soha egy kanyi meccspénzt nem kaptak, pedig ezen a szinten már járna. Örülünk, ha tudunk bérelni buszt, de leginkább vonattal járunk. Sokszor vacsorára sem telik. A csapat óriási dicsőséget hozott a városnak, ráadásul a !5 fős válogatott keretből hal játékos a miénk: Darabos Gábor, Barba-lics László, Szili Zsolt, Ivanics István, Murányi Csaba, és Koréin Attila. Ezen kívül a softball csa-
patunk is büszkélkedhet három válogatottal: Poprádi Eszter, Dienes Magdolna, Kovács Rita. A pénzünk a három csapat között oszlik el, és nem arra használjuk, hogy játékosokat vegyünk. \'94-ben elindítottunk egy utánpótlás csapatot a legalsó osztályban, s ezek a ma 16-17 éves gyerekek már az. első osztályban küzdenek. Az ő versenyeztetésükről azonban jobb szót sem ejteni. Az önkormányzat az, EK-ra sz.óbali támogatást adott, így a srácoknak egyénileg is be kellett szállniuk, hogy végig tudjuk csinálni. Csak napi egyszeri melegétkezést tudtam nekik biztosítani, és kollégiumban laktunk. Egy Európa Kupán. Más csapat edzőtáborba nem megy ilyen feltételekkel.
Ezek a gyerekek mindent vállalnak... ezek már nem gyerekek, hanem felnőttek. Egy ekkora gyöngyszemet tettünk a város kezébe, hogy itt van, tessék, összejött. Nem mindig jön össze. Harminc helyen küzdenek az első osztályú szereplésért, pestiek is. Nekünk pedig ma már két első osztályú csapatunk is van! Ezt senki nem csinálja utánunk. Mert a gyerekek önként, dalolva itt vannak, edzenek, de nem tízezer forintos meccspénzért, fizetésért, hanem szabad idejükben. Mikor megnyertük a kupát és a bajnokságot, akkor kaptunk kétszázezer forintot jutalomként. Pedig az jóval előbb kellett volna, a rájátszást a saját zsebünkre kellett befejeznünk, így bánnak ezzel a csapattal, amelyik kétszer lett Kanizsa legjobbja, és sporttörténelmet írt.
Amikor a társaság zöme már 1-1,5 évet volt munkanélküli, akkor nem fog gondolkodni azon, hogy elmenjen mondjuk az lzzó-ba rakodónak. Azért volt most is ez a veszekedés az elején, mert az egyik régi játékosunk kapott egy jó vezetőhelyettesi állást a SPAR-ban, s nem tud itt lenni, és nélkülözve érzi magát. Szörnyű. A saját működési feltételeinket mi teremtjük meg, a támogatás mindig utánunk kullogott. Az. a kevés is. \'94 óta dobogós helyen vagyunk, folyamatosan fejlődünk, de nem lesz ez mindig így. 22-23 éves emberekről van szó, akik még egy tíz évet tudnak játszani, ha meg tudjuk őket fogni valahogy. Kell a motiváció. De nincs, ezeknek a srácoknak még semmit nem tudtam osztani. Pedig a Magyar Bajnokságért játszunk. A város dicsőségéért. Ha anyagiak miatt
szűnnénk meg, az azt jelentené, hogy a város vezetése kidobott az ablakon egy országos első dolgot.
Az. IBA, a világszövetség elnöke, Aldo Notari volt ezen a pályán, a Japán Televízió lejött Kanizsára, és a csapat edzését leadták kint, Japánban. A legprofesz-sz.ionálisabb japán baseball szaklap, melybe csodával egyenlő bekerülni, központi poszjeren lehozta az. Ants Baseball Clubot. Amerikában a CNN a hatórás hírekben kétszer leadta a csapatot. Az Eurosport félórás műsort készített rólunk, amelyet a Gillette World Sport Special-ben adtak le. Külföldön jobban számon tarlanak minket, mint itthon.
A magyar szövetség - melynek elnökségi tagja vagyok - felvette a kapcsolatot a Japán Önkéntes Szövetséggel. Az első szakember aki itt volt. Yamada Koichi messzemenőleg minket dicsért a legjobban. A jelenlegi kiküldött a Playersnél edzó\'sködik, de ha ideje engedi, itt van nálunk, mert szerinte is, ha valakikkel érdemes foglalkozni, azok mi vagyunk. Hamarosan jön egy technikai igazgató Japánból, aki három évig csak velünk foglalkozik majd. Ezt ki tudtuk harcolni. Ugyanakkor elnökünk, Csordásáé Láng Éva, és másik elnökségi vezetőnk, Babai Jenő (Hungária Biztosító) társadalmi munkában tevékenykednek. A baseball az egyik legnagyobb biznisz a sportok között. A világon 103, és Európában is 34 országban játsszák, de mi még süketek vagyunk rá. A városnak csak a nevét kellene adni a teljesítményünkhöz, de nem nagyon tesz.i. Szinte csak a keris tanárok segítenek, pedig olyan félprofi játékosok jelentkeznek nálunk külföldről, például Olaszorszgból. akik szívesen játszanának Kanizsán. Mert jó hírünk van. Mi pedig a pálya szélén öltözünk.
Támogatásunk nagyobb részét a szponzoraink adják. A várostól mi csak ... egy kis becsületet kérünk. Miért kell reggel feszülten, fáradtan vonatra szállni, hogy lejátsszunk egy meccset, aztán pedig át a metróra, s végül kiadós-gyaloglás után érkezni a helyszínre? Ezt csinálja ma egy magvar bajnok. Kanizsa első bajnoka. Pedig nem tévedtek a város vezetői, hisz a megyében is „oda" helyeztek bennünket. Az eredmények minket igazolnak, de mikor sülnek el már végre visszafelé is az igazolások? A város velünk szárnyalhatna, együtt magasabbra repül-
hetnénk, de úgy látszik, nem mindenki gondolja így. Fő támogatóink, a B.J. Rotary, a Hungária Biztosító megyei igazgatósága, a MUL Rt. nagykanizsai üzemegysége és a Montázs Bt. lehetőségeikhez mérten maximálisan támogatnak bennünket, és ide csatlakozik a város 1,2 milliója. De akkor, amikor egy labda 850,- Ft, heti 5-6, évi 12-14 tucat lasztit használunk el, és az edzés egy jó részében futunk a labdák után, nehogy elvesszenek, és egy kesztyű 15-30 ezer, egy ütő 10-25, egy sisak 5 ezer, drága az. utazás és a kaja, akkor nagyon kevés a támogatásunk. Szégyenletesen kevés. Legutóbb egy kemping gver-mekszállásán, emeletes ágyakon aludtunk, két nap alatt egyszer kaptak a srácok meleg ételt, ezt kipótolni mélyen a zsebükbe kellelt nyúlniuk. Es a négy közé jutásért játszottunk. Melyik csapat csinálja meg ezt z.sinórban többször, pusztán dacból is? És ezekről a gyerekekről edzés végére patakokban folyik a víz. És mindig csak azt hallják: majd.
Jövőre szép terveink vannak. Ki merem jelenteni, ha megfelelően lennénk dotálva egyeduralkodó csapat lennénk itt. Kanizsán. Úgy tűnik, csak mi fogjuk használni a Thury-pályát. de minden jel arra mulat, nekünk kell kialakítanunk végleges formájára társadalmi munkában. Jelenleg a füvet is nyírjuk. A srácok edzésidőben gereblyéznek, de volt, hogy marokkal hordták össze és vitték le a füvet a pályáról. így készül egy magyar bajnok és kupagyőztes! S mindezt napi nyolc óra tanulás vagy meló után, nulla meccspénzért. Önszorgalomból, de ki tudja, meddig? Néha jól összeveszünk, aztán az illető félremegy bőgni, mert a szívén viseli a dolgot, majd visszafordul, mindketten azt mondjuk, bocs, és végigcsinálja a másfél órás edzési. Mert szíve van. A város statisztikáiban mi nagyon jól mutatunk, mégsem mi profitálunk ebből. Pedig tavaly a bajnokság megnyerésével beírtuk magunkat Kan iz.sa sporttörténelmébe.
\'97-ben azzal kerülünk be, hogy pl. megszűnt X ezer forint hiánya miatt? Közröhej. Más csapatoknak óriási tartozásokat engednek el, ha igazolni kell nekik, kapnak segítségei egyből, mi pedig... Mutasson valaki még egy klubot, ahol ennyi kanizsai játszik, ahol ilyen jó az utánpótlás is, szinte önerőből, és ilyen ered-
1997. szeptember 4.
KANIZSA - SjuHt»t*4*ii*
19
menyeket, dicsőséget szállítanak a városnak! És a helyi politikusok is csak döngetik a mellüket, hogy micsoda lokálpatrióták, és a városért dolgoznak, és micsoda eredményeket hoznak. Hát én megmondom, ki itt a lokálpatrióta: a Darabos Gábor, a Barbalics László, a.... Ha nekem lenne tízmillió forintom, mi lennénk a BEK-győztesek.
Sajnos nem azoktól kapjuk a dicséretet, akiknek a dicsőséget hozzuk. Ismerem a srácok lelkét, a zöme a tanítványom volt. Tudom jól, hogy nem felelek meg nekik, mert mások nem hagyják, hogy megfeleljek. Mikor az SFOR-válogatotlal játszottunk, az SFOR-erők főparancsnoka lejött megnézni a meccset, a magyar külügyminiszter meg lejött „megnézni\'\' a főparancsnokot. Ez. a jellemző a magyarra. És erre még jön a kanizsai kultúr- és sportpolitika. Pedig legutóbb, a BEK-en a torna nagyfőnöke, egy német úr azt mondta, hogy számára az ANTS a legszimpatikusabb csapat, mert valami olyat lát bennünk, olyan virtust, indulatokat, amik sokszor elszabadultak, amit már nagyon régóta nem tapasztalt a sportpályákon. Ez a \'97. augusztus 26-i helyzetkép a nagykanizsai Ants B. J. Rotary Baseball Club portáján.
A fiúk és lányok az edzés után csurom vizesek, de nem tűnnek fáradtnak. Kérik, kapcsoljam ki a diktafont, de ömlik belőlük a szó: „Ez a világ legjobb sportja!" -kiáltja egy lány. Aztán szinte közösen: „A foci megy, mi a béka segge alatt vagyunk Kanizsán. De országosan sem foglalkoznak ágy ezzel a sporttal, ahogy megilletné. Sokan a szabályokat sem tudják, de honnan is tudnák, mikor a sajtó is mellőz bennünket. Nincs propagandánk. Pedig a baseball inkább észjáték, mint a foci. Egyszer az utcán egy fazon azt mondta a barátjának, hogy megint kikapott a Bányász, és inkább elmegy baseball meccsre, mert azok legalább nyernek. Hál ezért nem hagyjuk abba. Soha. Van új cél: a tavalyi bajnoki címet idén is be akarjuk gyűjteni, és a BEK-en is jól akarunk szerepelni. Amíg nem leszünk világbajnokok, addig nyomjuk."
Szájuk széles mosolyra húzódott az utolsó mondat után, de kacagásuk halálosan komoly gondolatokat rejtett.
A beszélgetés után pár nappal kaptuk a hírt, hogy a város sportbizottsága odaadta az Ants-nek a megítélt kétszázezer forintot. Nagy nehezen. Ebből ugyan be tudják fejezni a bajnokságot, de ez tűzoltómunka a város részéről. És a Hangyák szorgalmasan dolgoznak tovább\'.
Horváth Zoltán
SOFTBALL
Dobogón a kanizsai lányok
Az országos softball bajnokságban - a baseball női változata - az ANTS fiatal együttese, a hallatlanul lelkes és áldozatkész kollektíva ugyan szerény feltételek mellett működik, de a tettre kész lányok dicséretesen haladnak előre Gyimes Magdolna játékosedző, a mindenes vezetésével.
- Evek óta olt vagyunk az. országos bajnokságban, pedig eléggé mostohák a körűimé nyeink. A lányok lelkesek, fegyelmezettek és a heti két edzésen szorgalmasan gyakorolnak. A végzett munka, a hozzáállás eredményeként „pariiban" vagyunk a legjobba kkal s ennek bizonysága, hogy az idei bajnokságban is éremesélyesek vagyunk -kezdte a szakági jegyzett játékosedző, aki a játékostárs Poprádi Eszter. Kovács Rita társaságában bemutatkozott Va magyar válogatottban s rajtuk kívül kerettag még Meszteg-nyei Gabriella is.
- A tavaszi idényt hogyan zárták?
- Harmadik helyen állunk a magyar bajnokságban. Az első sorozatban ugyan kikaptunk a Bp. United és az Óbudai Brick Factory csapatától, ám a többi riválist legyőztük.
- Kik szerepeltek az ANTS
tavaszi csapatában?
- A válogatott kerettagok, azaz Poprádi. Kovács, Mesz-tegnyei és jómagam mellett a következők léplek a küzdőtér-
re: Feitli Kornélia. Leránt Szilvia. Bántó Zsófia. Horváth Zsuzsanna. Ölvedi Anita. Tól-márton Vera. Balassa Nóra. Szeidli Katalin, akik valamennyien dicséretet érdemelnek.
- Mikor kezdik az őszi idényt s mit várnak a bajnokságtól?
- A héten lesz meg az őszi sorozat végleges menetrendje. akkor áll össze a befejező sza kasz programja, amelyre mi már javában készülünk. Szükség is volt a ráerősílésre. hiszen mi mindenkeppen a dobogóra vágyunk s ennek esélyei biztatóak.
- Miben reménykednek?
- Az eddig is bizonyított csapatban. amely az őszi idényben tovább erősödik.
- Netán sikerült igazolni?
- No. nem erről van szó. hanem arról, hogy egykori játékosaink közül visszatér Kun Zsuzsanna és Sámel Mónika, akik tavasszal nem álltak rendelkezésre. Velük még jobbak leszünk és bízunk abban, hogy sikerül elkapni a legnagyobb riválisainkat is. köztük a fővárosiakat s ekkor talán a Kékkúti Ásványvíz szponzorunk mellett néhányan még felsorakoznak mellénk. Mindenesetre ez a csapat nagyobb támogatást érdemelne - hangoztatta Gyimes Magdolna, a magyar válogatott és az ANTS egyik erőssége.
Balogh Antal
Karlovacon
magyarok
A horvátországi Karlovac adott otthoni a közép-európai torna küzdelmeinek, ahol a magyar válogatott mérkőzött a szomszédos országok legjobbjaival.
A magyar válogatott a tornán második helyezést szerzett, amelyben olyan kitűnő baseballosok szerepeltek, mint a kanizsai Darabos Gábor, Barbalics László. Szili Zsolt. Murányi Csaba és Koréin Attila, akik teljes joggal élvezték az új szövetségi kapitány (Yuic.stro Degawa) bizalmát.
A magyarok a jegyzett szlovén válogatottal 7:5 arányban győzték le, akik nagyszerűen szerepellek. A torna győzelemért Horvátország ellen mérkőztek a magyarok s ebben a házigazdák 15:? arányban bizonyultak jobbnak a mieinknél.
B.A.
Hangyák siker a Zami Kupán
Balatonendréden bonyolítót-Iák le a baseball Zamárdi Kupa győzelmeit, amelyen hal csapat szerepeli, koztuk a kupavédő kanizsai Hangyák gárdája, amely folytatta sikersorozatai és megvédte kupaelső-ségét.
A hat csapatot két hármas csoportba sorsolták, ezen belül körmérkőzéses rendszerben mérkőztek a riválisok, majd a helyosztókon dőltek el a végső helyezések.
A kanizsaiak a csoportmérkőzések során 16:0 arányban nyertek a moldáv Kisinyov ellen. 21:2-re verték a Siófok-A.stro.s vegyes c.sapalol s így könnyedén lettek csoportelsők.
A döntős szereplésért a Go-lovec (szlovén) csapatával mérkőztek, amely szinte egyező volt a szomszédos válogatottal. Nos. Darabosak bizonyítottak, akik hatalmas küzdelemben 10:\') arányban kerekedtek felkül s így a kupadontőt a sokszoros magyar bajnok Bp. United éljen vívták.
- A fővárosiak megleptek bennünket, akik már elhúztak és 6-0-ra vezettek. Ekkor mi feltámadtunk és 0-6-ról fordítottunk 9-6-ra s így sikerült a kupavédés - összegzeit tömören Darabos Gábor, az ANTS egyik legjobbja.
B.A.
20
KANIZSA — SfuwtmAfcifin,
1997. szeptember 4.
KOSÁRLABDA - Uj seprű jól söpör?
A MÁV NTE NB I/B-s női kosárlabdacsapat tavalyi edzőjének, Vágvölgyi Tamásnak lejárt nyáron a szerződése, amit az egyesület nem újított meg. A vezetésnek ehhez joga van, s mára már ismerjük a döntés filozófiáját is, mely szerint elsősorban azért hoztak új szakembert, mivel rendezni akarják az utánpótlásnevelés kérdését, melynek egyik sarkalatos pontja Vágvölgyi Tamásnak és a KDKK edzőjének, Gábor Erzsébetnek a nem éppen ,jószom-szédos" kapcsolata.
A dolgok egyik oldalán máris látható jelek jelentkeztek, mivel a Kanizsa Diák Lusárlabda Klubból -igaz, hogy még a megegyezésre nem került pont - öt fiatal játékos került át a MÁV NTE-hez. Valami tehát már elindult...
Az új edző, a Dombóvárról érkezett Kovács Nándor kettős funkciót vállalt fel, egyszer a lányok edzésmunkájának az irányítását, másodszor pedig mint játékos egy másik sportkörben, a Kanizsa Kosárlabda Klubban bizonyíthat. Vajon hol \\ lesz nagyobb szerencséje? Nem lehet tudni, bár valószínű, hogy az utóbbiban.
- Őszintén megmondom, hogy a fiiík révén kerültem a lányokhoz, mint edző, mivel velük tárgyaltam az. idejövetelemről, amikor kiderült.
NOTESZLAPOK...
hogy a lányokhoz viszont trénert keresnek. Végül összeköttetésre került a kettő! Számomra teljesen ismeretlen volt a női csapat, s az. első benyomásaim mára már nagyon kellemesek. Rendkívül fiatal, hajtás együttes szakvezetője lettem.
- Milyen célt fogalmaztak meg?
— A helyi fiatalokat fokozatosan, hosszú távra építsem be a csapatba, lássák a feltörekvők, hogy Nagykanizsán is érdemes kosarazni, mert az út előbb-utóbb az. élvonalba vezet.
— A gárda tavaly csupán hajszálon bukott el. nem jutott fel közvetlenül az „A"-csoportba, majd az osztályo-zós helyről is lecsúszott, így meg kellett elégedniük a harmadik hely-lyel. Magasabbra lehet tenni az idén a mércég?
- Nem, semmiképpen sem, ahhoz., hogy feljussunk a legjobbak közé már ebben az évben, más feltételek kellenének...
Kovács Nándor együttese az előző hétvégén színre lépett a zalaegerszegi Göcsej Kupán, ahol sajnos nem sikerült mérkőzést nyerniük. A Spartak Suboticától 98-61-re, a BK Samorintól 97-57-re. majd a 7-8. helyért való mérkőzésen a szarvasiaktól 90-50-re kaptak ki. s a trénertől Torna Zita. Simonné. Zsolnai, Joó,
Olaj Kupa a Csótónál
A Kanizsa Kajak-Kenu Klub elnöksége holnap (szombaton) rendezi meg hagyományos nemzetközi versenyét, az Olaj Kupa kajak-kenu viadalt. A meghívásos kupaversenyre - melynek védője a Kanizsa KK Klub - a Csónakázó-tó versenypályáján kerül sor, ahol tizenkét kajak és két kenuszámot bonyolítanak le a házigazdák.
- Szombaton reggel kilenc órakor kezdődik az Olaj Kupa, amely délután két órakor zárul. Meghívásunkat elfogadta a szlovén válogatót, két-két horvát és szlovén, egy olasz klub, amelyekkel évek óta rendszeres kapcsolatban vagyunk -kezdte Héder István, a kanizsaiak szakvezetője, majd így folytatta: -A hazai szakágat Kaposvár\', Oroszlány, Tolna, Tata, Viscoáa SC, Du-naferr, Velence, Paks és mi képviseljük, s így összesen közel kétszáz versenyző száll majd hajóba a tizenkettedik alkalommal sorra kei-ülő Olaj Kupán.
A meghívásos nemzetközi kupaviadalra széles körű összefogás bontakozott ki, s így rangjának megfelelően tudják kezeim a nívós versenyt. Rajthoz állnak minden korosztályban a versenyzők, köztük a felnőttek, ifjúságiak, serdülők és kölyök korcsoportosok. A férfi K-l kétszáz méteres verseny pénzdíjas (a nagy szám 12.40 órakor kezdődik), de minden számban a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. Az összesített pontversenyben győztes klub el-
nyeri a díszes Olaj Kupát, a csapatversenyben 1-3. helyezettek kupadíjat kapnak.
- Erős mezőny gyűl össze a holnapi versenyre. Természetesen mi arra készülünk, hogy újra az élen végezzen a klub. Ez ugyan nagy feladat, de most is bizakodó vagyok, mivel versenyzőink többségben lesznek és formájuk is optimistává tesz, ami végül i.s „pontos" lehet -vélekedett a kanizsai szakvezető.
A KUPAVIADAL SZPONZORAI
- A kupaverseny kiemelt támogatóinak nagy köszönet és elismerés. Döntő szerepet vállaltak azzal, hogy kiálltak a jegyzett nemzetközi verseny mellett, s így folytatódhat a hagyományos kupaviadal, a város és a klub kiemelt versenye — szólt az elismerés hangján Ferenczy Zoltán, a Kanizsa KK Klub elnöke, majd sorolta a szponzorokat: Önkormányzat, Városi Polgármesteri Hivatal Sportiroda, MOL Rt„ DKG-EAST Rt., MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem, KO-GÁZ Rt., Geoinform, ROTARY Fúrási Rt., LOG, Petroltransz, Draskovics Barkácsbolt, Kanizsa KKK Szülői Munkaközösség, GES, a vállalkozó Bicsak Miklós, Cserjés Károly, Bellovics Dusán, Kiss Csaba.
- halogh -
Salamonné, Bedő, Verncze, Borsi, Gróf, Göncz és Hujber kapott játéklehetőséget.
Mivel a bajnokságra való felkészülés második szakaszánál tartanak a kanizsai lányok, optimistán és bizakodóan mondhatjuk azt. hogy lesz ez még jobb is...
LABDARÚGÁS -Baklövés volt...
A labdarúgó NB I/B hatodik fordulója került lebonyolításra az elmúlt hétvégén, melynek keretében az Olajbányász FC gárdája Pakson szerepelt. Ez egy kemény sorozat zárása volt, mivel a hat mérkőzésből négyszer idegenben szerepeltek a kanizsai fiúk, s mára már ismert az eredménylistájuk, mely szerint sajnos idegenből egyetlen egy pontocskát sem tudtak elrabolni. Nem titok azonban, hogy ezúttal nagyon bíztak abban, hogy az atom városból csak-csak sikerül kicsenni egy győzelmet, de legalább egy pontot. Nem jött össze a dolog...
A második félidő elején, egy szögletrúgást követően gólt szerzett a paksi Orosz, mely előnyt foggal-körömmel igyekeztek megőrizni. Támadott a Bányász, sőt. az utolsó percekben már szó szerint rohamozott. így sikerült kiharcolniuk egy 1 l-est.
Itt azonban meg kell állnunk! A csapat egyik új szerzeménye, a Zalaegerszegről érkezett Horváth József úgy mutatkozott be a kanizsai közönségnek, hogy a Pécs elleni hazai találkozón biztos lábbal értékesített két büntetőt\' is, ezért már szinte kikiáltották
„büntetővégrehajtónak". Fel sem vetődött, hogy ne ő rúgja Pakson is a tizenegyest. Hozzátartozik a dologhoz, hogy nem is kellett túlságosan sokáig nógatni, ismerve korábbi álláspontját:
- Csak az hibázhat, aki felvállalja a büntető végrehajtását, s mivel a pécsi meccsen láttam, hogy a többiek húzódoznak a dologtól, odamentem, s leállítottam a labdát a 11-es ponlra. Mivel az első sikerült, a másodiknál már természetes volt. hogy azt is én rúgom - mondta a Pécs elleni találkozó után Horváth József.
Most is természetes volt, hogy ő állíthatja le a labdát és végezheti el a rúgást, csakhogy a labda ezúttal a háló helyett csúnyán a kapu fölé ment... Nehogy azt higy-gye bárki, hogy a döntetlen elmaradását csupán Kovács József nyakába akarjuk varrni, mert áz tévedésbe eshet, de ugyanakkor abba i.s belegondolhatunk, hogy mi van akkor, ha a 90. percben a büntetőrúgást követően az a fránya labda a hálóban köt ki?
ÚSZÁS -Kata hazatért
A magyar felnőtt válogatott tagjaként a sevillai Európa-bajnokságon vett részt egy kanizsai úszó. mégpedig Révész Katalin. A 100 méteres gyorsúszásban -második legjobb idejével - a 24. helyet szerezte meg, s mint gyorsúszó, tagja volt a 4x100 méteres váltónak, ahol a magyar együtes <\\ hetedik lett.
- Kata az elvárásnak megfelelően szerepelt, mindent megtett, amit megtehetett, s ha belegondolunk, ő még a jövő embere -. összegzett edzője. Meisztcrics László, aki elkísérte tanítványát Spanyolországba is.
Deregi László
RONCSDERBI KERKABARABÁSON
A bajnoki pontok mellett a legjobbak meghívásos nemzetközi versenyen i.s bizonyították a galambokiak, hogy értenek ehhez a speciális szakághoz. Ugyanis az erős mezőnyben -amelyben rajtoltak szlovén, horvát, osztrák és német versenyzők i.s - győzelmeket és értékes helyezéseket .szereztek a legjobb galambokiak.
Az épített összevont kategóriában elfoglalták a dobogót, hiszen: 1. Pál József és Flánder Tibor, 3. Kotnyek Zoltán.
A széria középkategóriában Mándli Norbert végzett az élen, a klubtárs Varga Balázs bronzkoszorús lett. Nagy-kategóriában Tóth Ferenc második, míg a szuperfutam ismét galamboki si-
kert hozott, miután Varga Balázs lett a győztes.
Az országos bajnokság hetedik fordulóját Igaion rendezték meg, amelyen a jegyzett galam-bokiak három győzelmet szereztek és számos értékes helyet értek el.
Az ASC Galambok „pilótái" közül az élen végzett Sutyor Szabolcs (Lada), Törő Zoltán (középkategória) és Papp Sándor (4x4 kategória). Második lett Varga Balázs (középkategória), Tóth Ferenc (széria nagykategória) és Törő Zoltán (szuperfutam), míg harmadik helyezett lett Pere.sa János (épített nagykategória) és Pál József (szuperfutam).
B. A.
1997. szeptember 4.
KANIZSA - Sf*nt*t*t*it«
21
SPORTFESZTIVAL
A kanizsai szervezők, élén Szabó Balázzsal és a felsorakozott támogatókkal holnap (szombaton) rendezik meg az I. Kanizsai Sportfesztivált, melynek színhelye az Olajbányász pálya, ahol reggeltől estig zajlanak a különböző kulturális és sportrendezvények.
- Szeptember 6-án reményeink szerint egy nagyon tartalmas és eredményes sportfesztiválra kerül sor, amelyen neves együttesek, kiemelkedő személyiségek, egykori és mai kedvelt focisták lépnek a küzdőtérre - kezdte Szabó Balázs, majd így folytatta: - Mindenkit nagy szeretettel várunk a fesztiválsátorba, az Olajbányász sporttelepre, ahol reggel nyolc órától éjfélig gazdag program várja az érdeklődőket.
A hagyományteremtő sportfesztiválon a legfrissebbek a kispályás focisták lesznek, amikor az Olajbányász edzőpályán nyolc kanizsai csapat nyolc órakor kezdi a többszakaszos rendszerű focitornát. A bronzérmes
helyosztót és a döntőt 13.30 órakor rendezik meg.
Az Olajbányász munkacsarnokban kilenc órától nemzetközi férfi kézilabdatornát bonyolítanak le. Résztvevők: RK Ca-kovec (horvát I. liga), Dunaferr vegyes (Kuzmicsovval), Pécsi KC, Izzó SE. A mérkőzések szünetében a Zsigmondy-Wink-ler DSE vében szerepelt akrobatái tartanak bemutatót.
Délelőtt 11 órakor kezdődik az Olajbányász-ZTE „B" közép csapatainak focimérkőzése. A stadionban 14.30 órakor öregfiúk találkozóra kerül sor, amikor az FTC egykori kitűnő labdarúgói lesznek az olajosok vendégei. Az utóbbi csapatban az egykor sikeres, ismert öregfiúk lépnek a küzdőtérre, akik egykor az NB I B-ben és NB I-ben szerepeltek.
Az Olajbányász-FTC öregfiúk találkozó után, 16.30 órakor viszont már pontokért küzdenek a csapatok az NB I B-ben, amikor az Olajbányász FC a Tisza-vasvári csapatát fogadja, amely
ellen igen kellene a bányásznapi győzelem, hiszen a bajnoki pontokra nagy szüksége van a kanizsai piros-kékeknek.
A sport mellett rangos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A fesztiválsátorban a Rover majorett csoport 10 órai bemutatóját követően Tüttő István alpolgármester nyitja meg a rendezvényt, majd a MÁV NTE csel-gáncsozói és a Kanizsa Box Klub versenyzői tartanak bemutatót. Ezt követően fellép a Kanizsa Táncegyüttes. horvát folklór együttes, majd délután három órától sportruházat- és divatbemutató kezdődik Rába Tímea műsorvezetésével.
Délután fél hattól Anita, majd Bonc-Nádas kabaré, az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatja a közönséget. A fesztivál bál nyolckor kezdődik., közben fellép Komár László, a Manhattan együttes, s közben 22 órakor látványos tűzijátékra keiül sor.
- balogh -
LABTOLLAS-EREDMENYEK
Sporttörténeti verseny színhelye volt a Zsigmondy-Winkler Szakközépiskola tornacsarnoka, ugyanis Magyarországon először itt rendezett a Zemplén DSE ifjúsági korcsoportban lábtoll-labda-bajnokságot, másrészt pedig Nagykanizsán még nem volt ilyen jellegű verseny. Az I. Országos Ifjúsági Lábtoll-labda-Bajnokságon jól szerepeltek városunk sportolói is, a következő eredmények születtek:
LEÁNYOK:
Csapatban: (5 csapat) 3. Nagy-kanizsa-Újszász vegyes csapata, a kanizsai résztvevő a serdülő magyar bajnok Gozdán Ágota volt.
Egyéniben: (15 induló) 3. Gozdán Ágota.
FIÚK:
Csapatban: (10 csapat) 7. Nagykanizsa I. (Balogh Tibor, Barócsi Andor, Faragó Péter), 10. Nagykanizsa D. (Csom Tamás, Szabó Zoltán, Vidéki Attila).
Egyéniben: (31 induló) 5. Barócsi Andor, 6. Balogh Tibor. Csak ifjúsági korúak előzték meg
a kanizsai versenyzőket, hiszen csak a felső korhatár (18 év) volt kötött. Valamennyi versenyszámot az újszásziak nyertek meg, ahonnan a nálunk még kevésbé ismert sportág magyarországi hódító útjára indult.
A verseny tapasztalatairól Takács Tamás játékos-edző beszélt:
- NaLy sikert aratott a bajnokság, a helyszín, több érdeklődő kísérte figyelemihel a rendezvényt, így a pécsi JPTÉ-ről és a zalaszent grati gimnáziumból is kíváncsiak voltak erre az ese-ményre. Felmerült annak a lehetősége, hogy esetleg városunk Eb-t rendezhetne abszolút kategóriában. A mostani verseny lebonyolításában nagyon sokan segítettek, s itt szeretném megköszönni a Ford Autó Kanizsa, a Zala Volán Nagykanizsa, á Finomságok Kft., az Atlantis Pizzeria, a Coca-Cola Amatil Kft., a Camping ABC Zalakaros, a Koma Market Zalakaros támogatását, valamint Lentiemé Büki Márta nagyradai vállalkozó. Mi-halecz László kereskedő. Anek István zöldség-gyümölcskeres-kedő. továbbá a szülők, nagyszü-
lők és a Zemplén-iskola konyhai dolgozóinak segítségét.
Szeretnénk, ha a sportág Nagykanizsán még jóban elterjedne, még többen megismernék, megszeretnék és űznék. A közeljövőben a városi televízió is bemutatja majd a lábtoll-labdát, és szeptember 6-án az I. Kanizsai Sportfesztiválon pedig bemutatót fogunk tartani. Igaz, hogy terem-sportról van szó, de szabadidősportnak is kiváló ez a játék, ezért kívánjuk bemutatni nagyobb közönség előtt. Természetesen a versenyzés sem maradhat el, megvalósul a IV. Germán Open elnevezésű bajnokságon, Wittenben (Németország) való részvételünk. Ezen a versenyen fiúk és leányok együtt szerepelnek, csak csapatban rendezik meg, tavaly ;tiégy ország negyven együttese indult a viadalon. Egy leány (Gozdán Ágota) és egy fiúcsapat utazik majd a megmérettetésre Nagykanizsáról.
Az edzések pedig szeptember elején újra elkezdődnek, hogy hol és mikor, arról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.
Horváth Ilona
VARGAEK A DOBOGÓN
A Hungária Kupát, hazánk legrangosabb tájfutó viadalát nagyszerű környezetben, Abali-get és Orfű térségében rendezték meg, amelyen közel harminc ország mintegy kétezer tájfutója rajtolt.
A rangos nemzetközi kupaversenyen természetesen ott voltak a Zalaerdő elkötelezettjei, akik közül Vargáék kitűnően szerepeltek. Az ötnapos verseny összetett értékelésében F 12 C-ben Varga Zsolt remekelt, aki megnyerte a Hungária Kupát. Ugyancsak kitűnt Varga József, aki F 21 B-ben ezüstérmes lett!
A megyei szakszövetség Zalaegerszeg-Botfa térségében bonyolította le a Paloma-Gö-csej Kupa váltó versenyt. A kupaversenyen a Zalaerdő II. csapata (Varga Zsolt, Vargáné Kocsis Katalin, Varga József) az előkelő második helyet szerezte meg, akik egyben megnyerték a családi versenyt a riválisok előtt.
b. a.
Sportműsor
PÉNTEK
labdarúgás. Városi kispályás. Mindenki Sportpályája, IV. osztály, 17.15. Senior: 18.45..
SZOMBAT
labdarúgás. NB 1 B.: Olajbányász FC-Tiszava.svári, Olajbányász pálya, 16.30.
Kajak-kenu. XII. Olaj Kupa nemzetközi verseny (minden korosztályban), Csónakázó-tó, 9.00.
Egyéb. I. Kanizsai Sportfesztivál. Olajbányász pálya. Kispályás focitorna, 8.00. Kézilabdatorna: 9.00. Olajbányász-ZTE „B" közép csapatainak mérkőzése, 11.00. Öregfiúk labdarúgó-mérkőzés. Olajbányász-FTC, 14.30.
VASÁRNAP
Labdarúgás. \'Megyei. I. osztály: Kis kan i zsa-N e mesapát t. 10.45. Miklósfa-Teskánd, 15.30. II. osztály: Bajcsa-Bagod, 15.30. Városkörnyék (kezdési idő: 15.30): Kanizsa LK-Li.szó (Volán-Dózsa pálya), Murakere.sztúr-Zalakaros, Zalakomár-Police, Ba-gola-Zalaszabar, Palin-Újudvar, Nagyr écse—Magyarszerdahely, Eszteregnye-Zalaszentjakab.
HÉTFŐ
Labdarúgás, Városi kispályás II. osztály (6 mérkőzés). Mindenki Sportpályája, 17.15.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás, I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
22 KANIZSA - Sfi**tm<upv}t« 1997. szeptember 4.
AZ ATLÉTÁK KLUBELNÖKE
Az Olajbányász SE tavaszi átalakulásakor az atléták is új szervezeti rendszerbe kerültek, s az önálló szakági klub elnöke a szakágban ismét Steindl József, a Nap Áruház igazgatója lett, aki korábban versenyzőként, edzőként tevékenykedett az olajosoknál. Szakágától nem távolodott el, hiszen aktív pályafutása után se-nior versenyzőként, több sportágnál erőnléti edzőként tűnt ki. Napjainkban is segítette az Olajbányász FC utánpótlás és NB I B-s focistáinak erőnléti felkészítését.
- A klubelnöki felkérésnek örömmel tettem eleget, hiszen ismert, hogy az egykor sikeres szakág tényleg válságba jutott. Most nagyon kell a segítség, mert a királynő\' bizony bajban van és szinte mindent elölről kell kezdeni - kezdte a szakági elkötelezett Steindl József.
- Miként kezdett versenyezni?
- Érdekes, hogy tizennégy évesen az ökölvívás fogott meg. amikor Sipos István vett „gondozásba", de aztán gyorsan váltottam. Dulgyovay László, az olajos-atléták edzőjének invitálására lettem bányász-atléta.
- Melyek voltak a főbb versenyszámai?
- Sprintszámokban, aztán tízpróbában értem el a legjobb eredményekel. Első osztályú versenyző voltam, bent voltam a legjobb tízes mezőnyben.
- Legjobb eredményei?
- 1966-ban 100 méteres síkfutásban 10.9 mp. távolban 702 cm akkor bizony nagyszerű eredménynek számított.
- Abban az időben jegyzett volt a kanizsai szakág!
- Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején rendkívül sikeres volt az olajos-atlétika. A római olimpián Sasvári Gizella jelentette a nagy kiugrást, a magyar élvonalat, majd aztán éveken ál hozták a bajnoki aranyat a 3x800 méteres váltó.
- Kik voltak a siker részesei?
- Kitűntek a futók, ugrók egyaránt, ám a legnagyszerűbb sikereket 1961-ban a Sasvári Gizella-Dávid Katalin-Horváth Mária váltó. 1962-ben a Horváth Mária-Dávid Katalin-Csanádi Mária 3x800 m váltó magyar bajnoki címe jelentette
és ebben az évben lett magyar bajnok a mezei országos bajnokságon a Sasvári Gizella-Csanádi Mária-Harasztos Erzsébet csapatunk. Természetesen számos nagy versenyzőnk volt, köztük Soproni, Csutorás, Béres, Lengyák, Csaran-kó. Aztán jött egy nagy generáció, a Dóczi-Kandár-Parti trió, akik ugyancsak szállították a nagy eredményeket. Abban az időben mintegy kétszáz igazolt versenyző volt, száz pedig minősített versenyző. Aztán felnőtt egy újabb generáció, s a legjobbak jeleskedtek az országos korcsoportos versenyeken, többen voltak ifjúsági és serdülő válogatottak.
- Mikor fejezte be a versenyzést?
- Két évvel ezelőtt, de gyorsan hozzáteszem, hogy mint se-nior versenyző. No. 35 évesen hagytam abba a rendszeres pályát, s közben már edzősködlem az olajosoknál, amikor a rövidtávú futókkal és az ugrókkal foglalkoztam. Hét év után váltottam és nagykanizsai színekben bekapcsolódtam a seniorok mezőnyébe.
- Milyen számokban szerepelt és melyek voltak a kiemelkedő eredményei?
- Kezdetben 100, 200 méter, a távol, hármasugrás volt a kedvelt számon és pályafutásom alatt mintegy húsz bajnoki aranyat szereztem, több kontinens-versenyen is nagy sikerrel szerepellem. Kél évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon negyedik hellyel búcsúztam a pályától 400 m gáton.
- Elnök úr! Mikor lesz egy újabb nagy aranykorszak a kanizsai szakágnál?
- Mi most azon munkálkodunk, hogy a nehéz helyzetbe került szakágat életre keltsük. Ez nem lesz egy sima feladat, hiszen mindent elölről kell kezdeni. Sok minden kell. Személyi, tárgyi feltétel, biztonságos háttér, kellenek gyerekek, szakemberek. Kell pálya, szükség van helyi versenyekre, a megmérettetésre. Felvesszük a kapcsolatot az iskolákkal, testnevelő tanárokkal, a diáksport-bizottsággal, s mindenkivel, aki akar és tud segíteni. Alapsportág az atlétika, a futás, s mi ennek az alapnak a lerakására vállalkoztunk - hangoztatta a fáradhatatlan klubelnök.
Balogh Antal
STEINDL JÓZSEF - ANNO..
ATLÉTIKAI TOBORZÓ
Az Olajbányász Atlétikai Club elnöksége, élén Steindl József klubelnökkel megkezdte az egykor mostoha szakág kanizsai újjászervezését, a tehetségkutatást, a sportági élet beindítását.
- Minden sportág alapja a jutás, a mozgás, ugrás, dobás, vagyis az atlétika, amely egykor rendkívül sikeres volt az Olajbányász sportkörnél. Mi most arra készülünk, hogy megjelelő szervezeti keretek között, elkötelezett és jó szakemberek irányításával folytassuk az egykor sikeres kanizsai szakágat - kezdte a klubelnök, majd így folytatta: - Az alapokkal indítunk, tehát elsőként várjuk azok jelentkezését.
akikkel hozzáláthatunk a szakmai munkához. Mindenkit szeretettel fogadunk az Olajba nyász. AC-nél, azokat, akiknek versenyzői álmai vannak és természetesen azokat is. akik „csak" egészségesen akarnak részesei lenni a testedzésnek, jó hangulatú és vidám, jó közösségbe vágynak.
A klubelnökség szeptemberben, minden héten toborzót tart a Zárda úti stadionban. Jelentkezni lehet kedden és pénteken délután három órakor az olajos-pályán, ahol Steindl József és az atlétikai berkekben ugyancsak ismert Németh Imre várja a szakági érdeklődőket.
- balogh -
1997. szeptember 4.
KANIZSA - SjumUhawíh.
23
X. TUNGSRAM-BATTHÁNY KUPA
NEMZETKÖZI KORCSOPORTOS
SAKKVERSENY
A városi sakkszövetség, a Batthyány Lajos Gimnázium Alapítványa, Kanizsa Sakksportjáért Alapítvány és a városi polgármesteri hivatal, a sportiroda közös szervezéséhen és rendezésében szeptember közepén bonyolítják le a nemzetközi korcsoportos sakkversenyt, a tizedik alkalommal sorra kerülő Tungsram-Bat-thyány Kanizsa Kupa küzdelmeit.
A jegyzett nagykanizsai meghívásos utánpótlás versenyen négy csoportban mérkőznek a sakktehetségek. Az „A" csoportban versenyeznek az 1977-80-ban született fiúk és lányok, a „B" csoportban szerepelnek az 1981-83-ban született fiúk és lányok, a „C" csoportban az 1984-86 években született fiúk és lányok, akik kilenc fordulós svájci rendszerben mérkőznek.
A csapatversenyen bármely három kategóriából három fiú és egy lány versenyző pontszámának összegét veszik figyelembe. >
A kanizsai versenyre - amelyet a Batthyány Gimnáziumban rendeznek meg - szeptember 12-ig lehet írásban nevezni a Batthyány Gimnázium címén (8800 Nagykanizsa, Roz-gonyi u. 23., dr. Pintér Ferenc). A verseny ideje: szeptember 19—21 -e között.
A nemzetközi utánpótlás versenyre széles körű összefogás bontakozott ki, számosan felsorakoztak a kupaverseny sikere érdekében. így aztán a díjazásban is kiemelt lesz a kanizsai viadal, hiszen mind a nyolc kategóriában az 1-3. helyezetlek nagyértékű tárgyjutalomban, érem és oklevél díjazásban részesülnek, míg a 4-10. helyen végzettek oklevelet kapnak. A csapatversenyben győztes díja színes televízió, a második helyezett csapat vi-deomagnetofon, a harmadik musikcenter díjban részesül.
A háromnapos kiemelt nemzetközi versenyre, a jubileumi Tungsram Kupára, a harmadik
alkalommal sorra kerülő utánpótlás seregszemlére a legerősebb hazai mezőnyöket várják a nagy ügyszeretettel munkálkodó kanizsai házigazdák, ami azt jelzi, hogy minden kategóriában itt lesznek a legjobbak.
Reményeink szerint a meghívásos nagyversenyen mintegy kétszázan ülnek asztalok mellé. Az ország szinte minden részéből itt lesznek a legjobbak, azaz ismét rangos versenyre van kilátás, hiszen a sakkberkekben nagy híre és értéke van a kanizsai korcsoportos versenynek - hangoztatta dr. Pintér Ferenc, a Batthyány Gimnázium tanára, az egyik főszervező.
Az 1995-ben rajtolt verseny győztesei. „A" csoportban: Töttös Imola (Sümeg) és Tamás Norbert (Izzó). B-csoport-ban: Dombai Melinda (Kaposvár) és Vadál Gábor (Szarvas). „C" csoportban: Kiss Judit (Izzó) és Ruszin Péter (Szarvas). D-csoporthan: Szabó Virág (Izzó) és Mészáros Tamás (Csuti SK). Csapatban: Batthyány Gimnázium.
Az elmúlt évi bajnokok. A-csoport: Lendvai Edit (Haladás VSE. Szombathely) és Szabó Zsolt (Statisztika). B-csoport: Parcsák Andrea (Barcza-BEAC) és Kerek Csaba (Eger). C-csoport: Gara Anita (Barcza-BEAC) és Mészáros Tamás (Csuti SK). D-csoport: Markhot Zsuzsa (HUSI SC) és ifj. Héra Imra (Csepel TK). Csapatban: Statisztika PSC.
- A házigazdák, a rendezők máris hálásak mindazoknak, akik felsorakoztak a kiemelt versenyhez. Örömmel mondhatom, hogy közel hetven vállalat, cég, vállalkozó állt ki a Batthyány Kupa mellett, vagyis látható, hogy minden tekintetben a legnagyobb utánpótlás versenyre van kilátás -újságolta a szervezésben jeleskedő Bagonyai Attila, a kiváló kanizsai nevelőedző.
Balogh Antal
Fogyóban
Kiestek az NB I-ből
Újabb csapat búcsúzott az élvonaltól, miután nem sikerült a bentmaradás az Olajbányász TC OB l-es női teniszezőinek a napokban véget ért idei csapatbajnokságban. A kedvezőtlen jelenségek tehát folytatódtak, hiszen a kézilabda férfi, teke férficsapat NB l-es búcsúja után az olajos nők is alacsonyabb osztályban folytathatják a küzdelmeket.
A városi minőségi sport hanyatlása, az egykor sikeres szakágak kialakult helyzete több mint figyelmeztető. Tanulságul szolgál a sportért felelős szervek, szervezetek számára. Rövid idő alatt elment három élvonalbeli csapat, rövid időszak alatt csúszott le a városi rangot is jelző minőség, csökkent a háttér, az anyagi biztonság, a feltételrendszer.
A legújabb áldozat az Olajbányász TC női csapata, amely az OB I alsóágán évek óta rendszeres résztvevő volt. Néhány hónappal ezelőtt már felvetődött, hogy a feltételek hiánya következtében visszalépnek a küzdelmektől, hiszen nem tudták megtartani a csapatot. Bondarenkó. Titkos, Hankó és a saját nevelésű Ciaál Nóra vált. ki a keretből, akik már más csapatokat erősítenek.
Az OTC vezetősége a gondok ellenére nevezett az idei csapat-
Flumbort a korosztályos Eb-n
Tallinnban, az észt fővárosban rendezték meg a korosztályos sakkozók Európa-bajnokságát, ahol a magyar .színek egyik képviselője volt Flumbort András, az Izzó tehetséges versenyzője, a Bat-thyány-gimnázium diákja.
A Bagonyai-tanítvány a 14 évesek népes mezőnyében ült asztalok mellé, aki négy és fél pontot szerzett, s ezzel a középmezőnyben végzett a holt-versenye.s huszonnegyedik helyen.
- Az erős mezőnyben sikerrel szerepelt fiatal versenyzőnk, aki korosztályában és a nemzetközi mezőnyben most debütált. Szereplését azért is értékesnek tartjuk, mert reménységünk a korcsoport legfiatalabbjai közé tartozott, s jól alapozott a jövő évi kontinens-viadalra - összegezett Somogyi Jenő, az. Izzó SE sakk-klubjának csapatvezetője.\'
b. a.
bajnokságra, igaz, hogy megfiatalított, szerényebb képességű együttessel kísérelte meg a bent-maradást. A lányok az OB I al-sóág „A" csoportjában a BEAC csapatával kezdtek, amelytől 6:3 arányban vereséget szenvedtek. A sima vereségek folytatódtak a Balatonboglár és az Építők ellen is. majd a rájátszásban újabb vereség következett a BEAC ellen, amikor a foghíjas olajos csapatnak semmi esélye sem volt a helytállásra. Az olajosok a csoport végén zártak, akik a kiesési rangadót a „B" csoport utolsó helyezettjével vívták.
Olajbányász TC-Nyíregyháza 4-5
Nagy küzdelmet, izgalmas játékot hozott a derbi. Az egyesek után 3-3 volt az állás, miután a hazaiak közül bravúros győzelmet aratott Asztalos Bernadett. Farkas Judit és Homoki Eszter. Küzdött Nóvák Edit, Tiszai Adrienn és Füle Ramóna, ám a jobb vendégek magabiztosan nyertek. így aztán minden a pá-rosjátékban dőlt cl. Ebben a kanizsaiak közül csak a Novák-Earkas duó nyert, de a másik két páros kikapott s ezzel a vendégek kerekedtek felül, akik az OB I-ben folytalják, míg az OTC kiesett a második vonalba.
-balogh-
Rajt a hónap végén
Már javában tartanak az előkészületek az. 1997/98. évi nemzeti csapatbajnokságra, amelyben a kanizsai minőségi szakágat két csapat képviseli.
Az NB I-ben az. Izzó Sakk Klub országosan is jegyzett férfi együttese, az elmúlt bajnoki év ötödik helyezettje szerepel. A szakág harmadik vonalában, az NB II. Nyugati^ csoportjában rajtol a Nyu-gatker Kft. férfi csapata, az elmúlt évi ezüstérmes.
A bajnokság nyitó fordulóját szeptember 28-án rendezik meg. amikor mind a két minőségi csapat vendégként ül asztalok mellé. Az Izzó együttese Ajkán, a Sziva csapat pedig Pécsen, a Kármin SE ellen készül az eredményes nyitányra.
b. a.
24
KANIZSA - 79Ux
I
1997. szeptember 4.
HOGY MIK VANNAK...?
FANTAZMAGÓRIÁK, MINT TANANYAG
Egyesek felháborítónak tartják, a diákok máris szervezkednek ellene, ám a dél-kaliforniai főiskola tanárai egyelőre nem változtatnak az előre kiadott menetrenden, miszerint az idei tanévben a tananyag részét képezik a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos fantazmagóriák. A leghíresebb elképzelések hirdetőit a tervek szerint vendégelőadóknak hívják majd meg. A négy meghívott között van olyan, aki azt terjeszti, hogy az izraeli titkosszolgálat műve volt a merénylet, a másik elképzelés szerint a második világháború után Amerikába menekült náciknak köszönhető a dallasi tragédia. Az enyhén szólva bizarr előadások ellen már előre háborognak azok az egyébként elismert kutatók, akik valóban hitelt érdemlően szeretnék feltárni mi is történt valójában, és félelmük talán nem alaptalan amikor azt hiszik, hogy a minden alapot nélkülöző fantáziául ok hátráltatják az igazság kiderítését.
KÜLÜGYI ÜGYEK
Pekingben e hónapban pártkongresszus lesz. Már javában folynak a találgatások, milyen személyi változások lesznek majd. Az a hír mely leginkább foglalkoztatja Amerikát arról szól, hogy a külügyi tárcát egy nő venné át, aki nemcsak nemében, hanem kinézetében és elveiben is sokban hasonlít amerikai kollégájához, Albrighthoz.
EGYHÁZFŐ MINT RENDŐRFŐNÖK
Nem mindennapi ötletet szentesített a minap a hondurasi parlament. Már régóta szerették volna kivonni a rendőrséget a katonaság irányítása alól, ám eddig nem találtak megfelelő civil szervezetet, amely az irányítást átvehette volna. Most sikerült, a hondurasi rendőrség irányítója a közép-amerikai ország katolikus érseke. A rossznyelvek azt rebesgetik, hogy ez a lépés azért vált szükségessé, mert a mind nagyobb méreteket öltő bűnözés kérdéseinek megoldásában csak az Isten segíthet.
LODITO HODITO?
Jövőre lesz kétszáz éve, hogy az egyik legnagyobb nőcsábász, Casanova örökre elment. Évfordulóhoz közeledvén mindig megnövekszenek a hírességekkel kapcsolatos kutatások. Nincs ez másként Casanova esetében sem, akiről a gondos tudós kutatók kiderítették, hogy hódításai csupán saját maga terjesztette pletykák. Casanova komoly tudós, jó diplomata, és kiváló hittudós volt, aki sokat forgolódott a hölgyek szoknyái körül, ám ez nemhogy hódításra ösztönözte volna, korán kiábrándította a nők képmutató világából.
és nem fekete illetve barna madarakról alkotta.
WOODY VÁLOGAT
Mind több manöken köszön visz-sza a filmvászonról, és nem feltétlenül ruhareklámozó szerepben. Altalános jelenség, hogy a rövidnek mondható manökenkarrier után többen próbálkoznak filmezéssel. Most éppen Woody Allén keres készülő filmjéhez hölgyeket a kifutó sztárjai közül, ám úgy tűnik Woody válogatós, hiszen rengeteg bemutatót megtekintve eddig mindössze egyetlen lányt talált, aki elvárásainak megfelel.
FEKETE HATTYÚK AZ ÉLET MÁS
Bizonyára a rosszullét fenyegette a londoni nemzeti balett igazgatóját, amikor meglátta a déltengeri vakációzásról hazatért táncosait, akik a napnak köszönhetően a barna és vörös szinte minden árnyalatában pompáztak. A főrendező miután magához tért első kábulatából elrendelte a fehérítő krémek használatát valamint a szigorú árnyékban tartózkodást, tekintettel arra, hogy Csajkovszkij híres művét fehér
Egy hajdani 007-es ügynöktől talán meglepő dolog, hogy halálra ijedhet, de megtörténhet. Mint ahogy meg is történt Sean Conneryvel - aki éppen egy filmforgatásról igyekezett hazafelé, amikor valaki egy téglát dobott az országutat átívelő hídról az autójára. Valószínűleg nem a sztár elleni személyes merényletről, inkább értelmetlen vandalizmusról lehetett szó, ám az eset jócskán szíven találta Seant.
EGY SZÓLA\'S, OLVASHATÓ A SZÁMMAL JELZETT SOROK
ban ,|
NEH FAKUL KI A TER MÍSZETCS FÉNYTŐL
KEREK SZA\'M
fiatal SERte\'S
KÉVE EGYNEMŰ
svájci va\'ros
POGANY-LA\'ZADÓ
MENDEMONDA
VMINEK A VESÉN LEVO
ÉTÍLl\'lE Sl\'TÍ
. . . POETI CA (KÖLTŐI HIT-VA L L A\'i)
RÁBESZÉL NI IGVEK-
Becézett férfinév
S
NEMZET
oöaada\'s
szerkezet t\\ta\',m
~7~
pl. a simplón
PONTram VILÁG ITÓ LA\'mPA
a milan
edzője
(fabio)
szombathely
melletti község
ZUG, KUCKÓ
ELŐKELŐ
secanikő
loch . . . (skóciai
e.-ir röR-
te\'nelmi
tartoha\'nv
tova
SATAN -7—
a TVuK Hl\'mje
osztra\'k va\'ros
... Fide (hűtlenül)
az ndk titkos-Rendőrsége volt
londoni
ke\'pta\'r
TOKIO r Gl NEVE
dudli
-v~~
NéMET férfinév EL HAT a\'-Roza\'s
ZuDULo, A\'RAbÓ
FÓUTÓ\'ÉR
TAROZÓ EGYN BET
LELEK OTTHONA
TA\'RGYRAG
RlRöSAGl UŰY
KESKENY
nyi\'la\'s
versla\'b-fajta
PERUI AUTÓJEL
GoNGYÖ-LEG5ÚLY
DUPLÁM VAROSUNK
z/s
ma\'zsa!
TÓRTE-
ne\'s
lefolya\'-
sa\'nak
ideje
FOSZFOR
-v—
M
GWRAKKAL TELI HELYSÉGBE VALÓ
Beküldési határidő: 1997. Csakis azt a valóságot szere- gorácz István olvasóink nyer-szeptcmhcr 12. tem, amely ábrándokat kelt. tek negyedéves Kanizsa Dél-Lapunk 33-34. számában A sorsoláson Bedik Károly- Zalai Hetilap előfizetést, me-megjelcnt keresztrejtvény he- né, Fitosek Krisztián. Mohány lyct szerkesztőségünkben ve-lyes megfejtése: Valentina, Szigethy Ágota, Zsi- hétnek át.
BÖLCS IGAZSÁG
horoszkóp
A 37. HÉTRE
1997. szeptember 4.
KANIZSA - m
A.
HORVÁTH ZOLTÁN
SZŰZ HAVÁBAN SZÜLETETT
;-:->w:w:-w;x->:wx->:\':
A Hevesi Sándor Művelődési Központ egyik információsa és népművelője
Munkahelyén találkozunk vele. Udvarias, készségesen tájékoztat, igazít el. Jó ránézni. Fényesszemű, melegtekintetű, mosolygós fiatalember. Pedig megtörtént vele néhány olyan dolog, ami nem akármi.
Hogyan történt?
Egy este kerékpárjával hazafelé igyekezett, aztán nem tudja, mi történt vele. Kórházban tért magá-
hoz. Bizony, sokáig tartott, mire újra visszatérhetett az életbe. NEM ADTA FEL. Segítettek is neki, de olyan *lniakarás volt benne, ami nélkül az orvosi beavatkozások, ápolás nem elég. Hálás volt mindenért. A kórházban sokan meglátogatták. Visszakapta az életét.
Ismét egészséges. Amihez hozzájuthatott, megtanulta. A zenét mindig szerette. Angol nyelvvizsgát tett. Népművelést és újságírást tanult. Zenéről írt cikkei lapunk hasábjain olvashatók.
Papp Ferenc, a HSMK igazatója hívására vezetett útja jelenlegi munkahelyére. 1997 januárja óta ott dolgozik.
Figyel arra, hogy eleget tegyen az elvárásoknak. Teszi a dolgát kedvességgel, udvariassággal.
Reméljük, élete még sok örömet tartogat számára. Számára, s munkatársainak, családjának is, s akik felkeresik a művelődési központ rendezvényeit, ahol szíves szóval fogadnak bennünket.
Kedves Horváth Zoltán!
Maradj EMBER, bármi történik körülöttünk, körülötted!
KO2M0N-
da\'s
ZOLTA\'N BECÉZVE
CSECSEMŐ
BALSZERENCSE
RANGJEL-
HlaATLAN
ÁNYOS NÉPIESEN
NAGYVA\'RO Sl NYELV-ja\'ra\'s
VALAKIRŐL GONDOSKODÓ
de\'l-dunantúli ta\'j egység _
festőművész(be\'la) (1881-19\'?«)
KERÉKNYOM
BUNT BEISMER
ira\'ni nép (másképp :
oszét)
HURCOL
Fó\'vA\'ROSI VA\'SA\'R
.. MURI
—v—
SZENVEDÉS
TESTRÉSZ
HA\'LOT SZŐ
kana\'lban van! —v"-
A TETEJÉRE
ZA\'KÁNY
hata\'rai !
FÜZET RÉSZE
LOCOMO-TI V ...
KOLTOl KÖTŐSZÓ
MELEG ÉVSZAKRA JELLEMZŐ CSAPADÉK
a
Beküldési határidő: 1997. szeptember 12.
Lapunk 33-34. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Majd lábujjhegyen lövök.
A sorsoláson Kovacse-vics Jozefa, Márton Franciska, Havasi Kálmán, Nesztor Bálint, Lcpnvák Hermina olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Üél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
1F
Kos: III. 21-IV. 20.
A hajhullás egy bizonyos kor után sajnos mindenkinél jelentkezik. Feldolgoznod kell, ele nem érdemes sok időt ve.sztegeüii rá. Kívánom, ez legyen a legnagyobb problémád.
Bika: IV. 21-V. 20.
Már megint az á.skálódó kollégák, és a gerincbeültetésre váró főnök. A legegyszerűbb, ha nem foglalkozol velük. Hidd el, az jobban megdöbbenti majd őket, mintha robbannál.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Túl naiv vagy, s bárkiben - fenntartás nélkül megbízol. . j jj b\'ogd vissza egy kicsit a lo-fMuH vakat és tájékozódj alaposan, mielőtt vágtába kapcsolnál.
Rák: VI. 22-VII. 22. ^—.-^ Hát ez körülbelül úgy hi-Ep^^Cj ányzott neked, mint üveges ITí^tLI ,,,,na\'c hanyattesés. A t^jf {jyf ringben gyakran felrúgják a szabályokat, ám ha te is így teszel, mennyivel leszel különb ellenfelednél
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Még jó. hogy barátaid alaposan ismernek, s így nem fordultak el tőled forrófejű-segédben tett nyilatkozatod alapján A megfontoltságnak nemcsak a látszatát kéne kelteni.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
^ Uj ősz. új élet, új szerelem.
új távlatok. Nem lesz ez íVsN egy kicsikét sok? Bár lehet, Wl hogy neked van igazad. Végül is aki mer, az nyer Többnyire.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Gyarló az ember, csak nem mindegyik azonos mértékben. Van, aki túl tud lépni rajta, van aki képtelen rá. A döntés joga változatlanul a tiéd
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ha felépül a házunk... kezded a mondókádat. Szoká-(fT^ém sódtól eltérően elruga.szkod-Bft^^fl tál kicsit .i valóságtól Vi gyázz, nehogy a házból kiadós légvár legyen.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Te .sem vagy tévedhetetlen Nem biztos, hogy mindig az a megoldás a nyerő, ami a te fejedből pattant ki. Nagylelkűségeddel csak azt jutalmazd, aki méltó rá
Bak: XII. 23-1. 20.
^MW!-a A\'ig hallani felőled, mióta
Ei^JB önálló ösvényre léptél Bár-|9Ék3 mennyire is lefoglalnak új ¦¦¦¦^W feladataid, tartsd frissen régi kapcsolataidat. Bármikor rájuk .szorulhatsz.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Állandóan hátrafelé pislogni, a múltba merengni, nem sokat ér. Összpontosíts inkább a jelen tennivalóira. Itt nagyobb szükség van rád. Nem gondolod?
Halak: II. 21-111. 20.
Az illúziók kora úgy fest, végleg lejárt, akármennyire szép volt sportszerűségről, megértésről, felebaráti szeretetről álmodni. Aki kihúzta lábad alól a szőnyeget, az sem járt jól
26 ( KANIZSA -PR J 1997. szeptember 5.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÉPDUNÁjNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
Reklámirodát Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon : 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
KANIZSA
Trend Kft
KANIZSA
SSSnV
»um».
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGI

m ¦
CÉGMUTATÓ
CÉGfORAU • CÍM • TELEFON • MX • UNKKAKSOIATDK • TEVÉKENYSÉG • TfűtMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KÉKES-KÍNÁL
v_í_y
.INFORMÁCIÓ
(NDENRŐL INDENKINEK INDENNAP...
és képessége szerint
_
ÉGMUTATÓ TelLax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
A PARTNER
Zala Megyei Igazgatósága
mérlegképes könyvelői és számviteli ügyintéző
tanfolyamot szervez érettségizettek számára Nagykanizsán.
A mérlegképes könyvelői tanfolyam díja: 72.000,- Ft / 2 év
A számviteli ügyintéző tanfolyam díja: 35.200 - Ft /1 év Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen. RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
Jelentkezni lehet:
PERFEKT RT. Zala Megyei Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. TeL/fax: 92/312-791
1997. szeptember 4.
KANIZSA -
27
CSÜSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8X00 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítási
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VE VÖKNEK. ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16 00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTE1.-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakai, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére me^hízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb teltételek mellett.
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda.
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű
jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: S-l 8 óráig.
Nk-an a Kodály utcában 2 szobás. 2 erkélyes. 57 nm-M. vizórás redőnyös, II emeleti lakás átadó, kanyar 1,95 rtíR Kód
251/97. (23356 K)_
Kiskanizsán 20 avas, 3 szobás. 100 nm-es, egyed gázfűtéses családi ház garázzsal. 1070 nm-es leiekkel eladó Irányár 4,6
mft Kód- 284/97 (23652 KI_
Nk-an a belvárosban 37 nm-es 1 szobás, egyedi gázfűtéses vizoras, redőnyös. 1 emeleti leessen tetúfilofl lakás eladó illetve lóldszntl, 1 vagy 1+1 félszobás lakásra cserélhető kanyar 1,9
mR Kcd 315%7 (23910K)_
Nk-n a Platán soron 43 nm-es. 1 + 1 télszobás, egyedi fűtéses. 4 emeleti vizórás, krtúnő állapotj lakás, azonnali beköltözéssel eladó. Irányár 2,05 mR Kód; 344/97. (24150 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel. 2 szobás. lelu|ttoll. 67 nm-es egyed gázfűtéses, komfortos családi házrész, 20 nm-es pincével eladó kanyar. 2,6 mR Kód 680 (242S4 K)_
Nk-n a belvároshoz közei 3+1 félszobás. 96 nm-es. 2 erkélyes, étkezős, 3 emeleti lakás, zuhanyfükévei. külön fürdőszobával 2 wc-vef. garázzsal eladó kanyar: 5.8 mR ¦ 900 efi garázs
Kod 350/97 [24286 K)_
Kiskanizsán 25 eves. 80 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses, garázsos. család ház, melék épül etekkel eladó kanyar: 3 mR
Kod 372/97 [24508 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes hetven, 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos. pticás család ház. szarkezeikész letó-térbesplésel. 562 nm-es telekkel eladó Irányár 10 mR Kód
375/97 (24509 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 lélszobas 69 nm-es, étkezős, viz-orás, 3 emeleti lakás eladó Irányár: 3,8 mR Kód 376/97
(24510 K) _
Kiskamzsan 3 szobás. 98 rvtves, egyedi gázfűtéses család haz. 14 nm-es pncevel. melekápüleflel. 2232 nm-es leiekkel. 15 m letekszelesseoqei eladc Irányár 53 mR Kod 388S7
,?4531 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 102 nm-es, 3 szobás, részben lekiji-lott. vállalkozásra alkaknas család ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel eladó kanyar 5,1 mR Kód: 266/97 (24731 K) Kiskanizsán 3+1 lélszobas. 120 nm-es. egyed gázfűtéses család ház. 1(30 nm-es melékepüJeflel. dupla garázzsal. 18 nm-es pmcével. 3000 nm-es telekkel eladó kanyar 5,2 mR Kód
330/9? [24732 K)_
K skanizr.,w , szobái 62 n......¦ 40 éves egyed jaztűteses
család ház 841 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó kány-ar 4.5 mft Kód 394/97 (24733 K)_
Nk-n a üszl utcában 54 nm-es. 2 szobás, 2 erkélyes, 4 emeleli, központi lúléses lakás eladó kányár: 1,8 mR Kód: 395«7
[23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es. 2 szobás, egyed gázfűtéses vizorás. 2 emeleti, erkélyes lakás pmceresszel eladó kanyar
401/97 (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 félszobás, 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses vizórás. redőnyös, foldszrli lakás eladó kanyar:
255mR Kod 413/97 (23741 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 3 szobás. 72 nm-es, erkélyes, vizorás, egyed fűtéses klűnő álapolú, igenyes kialakítású. 4 emeleti fakas eladó kányár 4,4 mR Kód: 417/97 (23742 K|
Kiskanizsan 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos, garázsos család ház, 900 nm leiekkel, melléképületekkel eladó kányár
3.8 mR Köd 425/97 (23841 K)__
Nagyrecsén 2 éves. 114 nm-es. 4+1 félszobás, tetőtérbeeple-ses. teraszos, garázsos, pincés, 2 fürdőszobás, központi fűtéses, tar család ház egyik fele. 1828 nm-es telekkel eladó
kanyar 6mR Kód 43S&7 (23844 K|_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás. 48 nm-es, központi lűte-ses, vizórás, teluilott, lókJezmti lakás eladó kanyar 1.95 mR
Kód: 442/97. (2384BK)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves. 2+2 lélszobas, 2 lürdöszo-bás. 191 nm-es. 2 szintes, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bevihető család ház 570 nm-es (elekkel eladó vagy 1 »1 2 lakásra csereJSetó kanyar 9 mR Kód- 459/97 124865 K)_
MiWosfan 100 nm-es. 3 szobás, egyed gaztúleses család ház meBekepületekkel, 2232 nm-M telekkel eladód kányár 4.6
mR Kód 466/97 (24963 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 2+1 lélszobas, 54 nm-es. vizórás. erkélyes, 2 emeleti lakás, garázzsal eladó, kányár 2.7 mR + ga-
razs 600 eR Kód 473/97. (24964 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás. 68 nm-es, galénázható, első emeleti, egyed lúléses Lakás, zárt udvarral, csendes, nyugod fekvéssel pincével, padasresszeJ erkéllyel eladó Kód 476/97 Irányár 4 mR (24965 K)_
Nk-n 5+1 lélszobas. 210 nm-es. paxés. garázsos. 2 halos család ház, 2 éves latőtérbeáplessel. 2 fürdőszobával, i WC-vei, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó
Irányár 13 mft. Köd 224/97 (25038 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2+1 félszobás. 58 nm-es, egyed fűtéses, fszl-i vizórás lakás eladó kanyar 2.6 mR Kód
260/97 (25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen fel-ú|Üot1 család ház 20 nm-es pmcével, garázzsal, terasszal, kis leiekkel eladó Kód 482*7 (25042 K)
Nk-n a Katona/éten, 200 nm-es 6 szobás, 2 szintes. 2 konyhás, 2 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház, 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pincével. 2 műhellyel. 150 n-ol telekkel el-
adó. Kód 589 [25130 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos, felüilott család ház. 40 nm-es garázzsal, 657 nmei te-lekkel eladó kanyar 6.2 mR Kod 634 [25131 K) Eszleregnyen 3 szobás, 120 nnves, 45 éves, összkomfortos család ház, 2000 nmet leiekkel. 20 nm-es garázzsal melek-epulettel eladó kányár 2 mR Kód 637 (25132 K)_
Nk-n a Varoskapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es. erkélyes, vízórás, I emeleti lakás eladó kanyar: 2.25 mR. Köd 12697
(25133 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 1 szobás, 33 nm-es, vizórás, erkélyes, I. emeleti Lakás eladó vagy értékegy ezt éléssel nagyobbra cserélhető. IH emeletig, kanyar 1,6 mR Kód 433/97 (25137 K) Nk-n 53 nm-es. 2 szobás, agyad gázfűtéses, lekjjtott közös udvari lakás, csendes, nyugod haryen eladó kányár 1.8 mR Kód 495/97 (25139 K>_
Nk-n az Irtás utcában 1+2 lélszobas, ctrko lúléses, 3 emeleti lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cseréhető érték egy ezt •M*> sel Irányár 3 mR. Kód 496/97 (25140 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es. központi fűtéses. 3 emeleti, erkélyes, vizórás lakás eladó, kányár: 2,2 mR Kód:
497/97 (25141 K)_
Nk-n a Varoskapu krt-on 62 nm-es. 2+1 félszobás, erkélyes, vizórás, redőnyös. 4 emeleti lakás eladó Irányár 2,1 mR Kód:
500\'97 (25142 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 55 nm-es 2 szobás erkélyes /a-órás, redőnyös. 9 emeleti lakás eladó Irányár: 1.85 mR Kód:
509 mR (25143 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 75 nnves, 2 szobás, vizorás. nagy konyhás, egyed gázfűtéses. 1 emelet, lelúflod lakás eladó 1 na3ykan1zs.il mklosfaj. palim család házra cserefietó 3 mR-tg
Irányár 3,7 mR Kód. 515/97 (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás. 59 nnves, erkélyes, vizórás, egyed gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó kanyar 2.6
mR Kód 531%7 (25146 K>_
Nk-n 72 nm-es 2 szobás, étkezős, egyed gázfűtéses család ház, 580 nm-es leiekkel, beeplhetó tetőtérrel, tégla málék-épülettel eladó kányár 3,4 mR. Kód. 532/97 (25147 K) Nagykanizsán a üszt F utcában 2 szobás. 54 nm-es erkélyes, vizorás. leiu|iott. 3 emelel lakás eladó kányár 2 mft Kód:
537/97 ( 25246 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es. vizórás, 2 erkélyes, redőnyös. leJű|ilotl lakás eladó vagy 2+1 ill 1+2 félszobás lakásra cserétieló érték egyeztetéssel Irányár 22 mft Kód:
538/97 (25247 K)_
Nk-an a belvároshoz közel, csendes utcában. 150 nnves. 3+1 félszobás, 2 szintes. 2 fürdőszobás család ház. onalo, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis leiekkel eladó kányár:
15.5 mR Kod 543/97 [ 25248 K)_
Nk-án a Rozsa utcában 54 nm-es, 2 szobás, kp lűteses. erkélyes, nagy konyhás. I. emeleti lakás eladó kanyar 1,75 mR Kód 437/97. (25249 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes helyen. 56 nm-es. 2 szobás, nagy kkonyhás, egyed gázfűtéses, pincés, 2. emeleti, erkélyes, vizórás lakás eladó, kányár 2,6 mft Kód: 43297
(25250 K)_
Nk-án a belvárosban 54 nnves. 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, 2 emeleti, erkélyes lakás pncerásszel eladó kányár 3,3 mft Kód 401/97 (25251 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 43 nnves, 1 szobás. 1 ekésen letiltott, gázfűtéses, komlortos, család házrész eladó vagy egyed lúléses, 2 szobás lakásra cserélhető 2 emeletig ertékegyezte-
léssel kányár 2,4 mR Kód: 349/97 (25252 K)_
Nk-án a Keleti v.részben 2 szobás, 3 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4 emeleti, leluiíott, kitűnő álapolu lakás eladó Irány-
ár 2.15 mft Kód 334/97 (25253 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó Gaz beköthető kányár
1.25 mR Kód 316/97 (25254 K)_
Gelsen 72 nnves, 2 szobás, étkezős, komfortos család ház terasszal, garázzsal. 1800 nm-es telekkel eladó kányár 2,5 mR
Kód 280/97 (25255 K)_
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyed gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal. 150 nm-es parkosított udvarral el-
adó Irányár 6,5 mR Kód 265/97 (25256 K)_
Nk-an az Éh városrészben, 19 nm-es garázs eladó kányár:
380 eR Kód 371/87 (2S2S7K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves. 108 nm-es. 3 szirtes. 3 szobás, tc-zöfülkés, zuhanyzó+WC-vei eláfotl zártkerti ház, 738 nnves parkosiofl felekkel eladó kanyar 3 mR Kód 213L7. (25258 K) Nagykanizsán a belvárosban 104 nm-es. 3 szabás, étkezős, egyed gázfűtéses, lelujlott, galénázható erkélyes, 1 emeleti lakás eladó Irányár 5,3 mft Kód 69/97 (25259 K)_
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel. 15 nm-es, udvari garázs bérleti joga eladó kanyar 200 eft Kód 347/97 (25260 K)
Zalakaroson kéttsnten nyaraló udúleteé cékára akalmae 6
szobás, két fürdőszobás, nagy hal 350 nm-es terület kányár 4,6 mR Htrdsz 12 (23958 Rj_
Nk-n társasház eladó. Maori telepen 2 szintes társasházban 116 nm-es, 4 szobás, összkomfortos ház. Az alagsorban garázs, lároló helység van A londszmti rész egyben van, ahol minimális szmi eltolással van a nappali a hall. a konhya. az éléskamra Udvar és kisméretű kert tartozik a házhoz IRányár: 11
mR Hrdsz 15. [23950 K)_
Nk-^ eladc lakás Liszt F utcában ; szoba; központi táeses negy emeleti, egyed vízórás. telefonos. 54 nnves teljesen lakj|i-lott lakás kanyar 2.2 mR. Ugyanitt 18 nm-es aknás garázs
eladó Irányár 650 eR Htrdsz 16(23961 K)_
Nk-n eladó lakát Maori leteperi az erdész utcában 4 emeleti lakás, 38 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses, önkormányzati Irány-ár: 1.650 mR Hirdsz. 10. (29963 K)_
Nagykanizsa család ház sáncban eladó 4 szobha. 2 fürdőszobás, tetőtér beépítésű. 120 nmee, család ház Garázzsal mel-léképületekkel efado kanyar 5.5 mR Hirdsz 36 ( 29964 K> Nk-n eladó a Plalánsor elején etsö emeleti. 2 szobás, kulon la-roló helyiséggel, 70 nnves, kitűnő beosztású egyed lúléses lakás eladó kanyar 3 mft Hirdsz 5 ( 29965 K) Nemesdeden 3 szobás család ház eladó Egyed lúléses. fürdőszobás, beéplhető tetőtérrel 4000 nm-es területtel víz, villany, van, gázbekötése a faluban folyamatban van. kányár: 2,5
mft Hirdsz.: 7 (29966 K)_
Eszleregnyen 3 szobás, 114 nmee. fürdőszobás család haz. nag yterasszál, istlóval. központi fűtéssel. 2200 n-ol területtel eladó kanyar 2 mft Hrd.: 19. (29967 K)_
Csertői hegyen szóló birtok eladó 1200 n-ol gondozott alapot ban, jo karban lévő présház, szoba konyhás, lomkamrás, pincével, kulon gazdasági épület Az ngarJanhoz lek.es felszerelés, hordók, gépek, stb tartoznak, a szőlő kordonrnüvelésü. geppen könnyen gondozható Irányár: 450 eR Hirdsz 37 {29068 K) Zalaujlakon család haz eladó 4 szobás, tetőtér beepíéses ikerház lele 2000 nm-es, összterülettel, szocpol kedvezmény igénybe veheló Irányár: 22 mR Hirdsz: 6. [29069 K) Eszleregnyen a hetes főúthoz közel 2 szobás család ház, garázzsal, meleképuietekkel. jó állapotban, víz viany van, luríio-szoba kialaklható. 900 n-ol telekkel gazdasági épületekkel el-adó kányár 1,5 mft. Hird : 17 (29970K)_
Nk-n Zemplén Gy utcában 4 emelet. 3 szobás, már korszerűen épltf, 67 nnves. erkélyes, telefonos, külön wc-vel padoszo-nyeges nagyreszt lelujlott lakás eladó kányrá 2550 eft ft
HirrJsz 18 (29974 K)_
Nk-n Mklosfan családhaz eladó 2 szobás. 60 nm-es. régi építésű ház, jó állapotban A házhoz 200 n-ól terület tartozik. Az udvaron 24 nnves melléképület van A ház a falu közepén ápol környezetben talahato Lranyar 3 mft Hirdsz 33 (29975 K)
Nk-n eladó lakás Hunyad utcai 80 nm-es nagyméretű 2 szobás, + 2 lélszobas. osszkomfrotos, egyed fűtéses lakás erkeies a lakás alatt 18 nm-es garázs van kanyar 6,5 mft Hird.s2:39
(29976 K)_
Nk-n lakás eladó Zemplén Gy u-ban. 7 emeleten. 3 szobás, erkélye, lomkamraval. nagy előszobával. 76 nnves. központi 1ű-Uw lakét, kanyar 235 mR rtrdtt 34. {2MtZ K)_
Nk-n eladó lakát. Csengery út eléén, a város kozpontiában, 3 emeleti, egyed lútésű. 1 szoba, konyha, fürdőszoba lakás el-
ado lranyar 2.4 mft Hird 5/a (29983 K)_
Nk-n család ház eladó a Sikátor utcában 2 szintes. 102+125 nmet. 6 szoba 2 fürdőszobás, az udvaron aknás garázs ossz-lerúlet 1300 nm A házhoz nagy kert. baromtudvar lartozi
kanyar 14 mft H^dsz:20 (29983 K)_
kiarosberenyben család ház eladó Újonnan éplett 2 szinte 5 szobás, erkélyes, nagy terasszal. 100 + 70 nnves fürdőszobás, család ház, szép környezetben, 2100 nm területei részben málnával beültetve kanyar: 5,5 mft htodsz.: 34 (24092 K) Pécsen építési telek a Kismérvölgyi úton eladó Rendezett környezetben eplési engedélyei 840 nnves lerulet Irányár: 520
eft Hird sz 30 (24094 K}_
Zalaujlakon család ház eladó Kétszintes tetőtér beepíéses 4 szobás 2 garázsos. 2 fürdőszobás, igényesen megepletl. (ekésen új haz \'.ikerház fele) 2009 nm területtel eladó kányár 5,5 mft Hird sz 35 (24095 K)_
Eladó lakás Nagykanizsán Városkapu krt-on 62 nm-es. 1+2 félszobás, központ fűtéses lakás kanyar 1.8 mft Hrdsz 41
(24261 K)_
Nk eladó lakás a Csengery út eletén, kétsobas, egyed fűtéses, garázsos, udvari, kis elkőkerttel Rendezeti körülmények között szép gondozott lakás kanyar 235 mft Htrdsz 43 (24372 K) kikén család ház eladó szép környezetben 4 szobát, tetőtér beepíéses, garázsos. meUékepuieflel központi fűtéses család
haz kanyar 5 mft Hkdsz 42 (24374 K)_
Eladó Család ház Nk-n Kétszrlen 220 nm-es 7 szobás, 2 fürdőszoba, kél konyha nagy terasz nagy napsak, alul üzlethelyiség 10 éve epük parkoslotl. külön garázzsal és melék épülettel szép környezetben üzlet céljára is alkalmas kanyar 13 mR
Hirdsz 45 (24476 K)_
Eladó lakás Nk-n a Teleki üt eléén lelú|lotl 2 szobás, kozponb lúléses, 8. emeleti. 51 nm-es lakás kányár 2.1 mR Hirdsz: 47 (24477 K)
Eladó lakás Nagykanizsán 55 nnves egy szobás, egyed lüte ses külön veoras loldszmt lakás Csengery úton kanyar 1.4
mR Htrdsz 46 [ 24478 K)_
Család ház Keszthelyen eladó Ikerház együtt es a baloldala külön is. 8 szoba,2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 napát, 4 wc, 2 zuhanyzó, nagy garázs víz. villany, gáz. csatornázva, kábel TV Eladó vagy KÜlcnáló Balatoni, mgalanra <¦ terelhet: kányár Bal oldalt 10 mft Együttesen 20 mFt Hirdsz 44 (24518 K) Eladó Lakás Nagykanizsán (OLCSÓN) flozsa utcában 4 emeleti. 2 szobás, központi fúlttei 54 nmet lakás eladó kanyar
1,4 mR Hirdez 38 (24519 K|_
Epley lelek SURDON 31 m szeles eplési leké 1664 run-e terület, kózmúveslerl eplési engedéllyel, alapozás kész levan bontva, gyönyörű panorámás helyen szép kilátással kányár
650 eR Hirdsz 51 (24522 K)_
Eladó 1200-as LADA, 79-«6 éviaralu krtogáslalan alapolu ü\\ n mkkal. 1998-ig érvényes műszakai kanyar 130 eft (24600 K. Bado ketszmtes család ház Nk-án 150 n öl saroktelken 200 nm-es lakótér. 6 szoba, 2 fürdőszoba. 2 WC. 2 előszoba. 2 konyha, 2 étkező folyosó nappali garázs, 2 műhely gyönyörű környezetben Jó parkolási lehetőség tobb generációs család részere panziónak, kft-nek irodaháznak válalcozók részére *
adc kanyar 14 mft Hrdsz 53 (24778 K)_
Nagyméretű család ház Nk-Paknban eladó presszóval együtt 4 szoba. 2 fürdőszoba, konyha, étkező, 60 nnves presszó. 20 nm erkélypince 110 nm vegyesbolt alapja kész 100 nm-es parkoló, összesen 750 n öl területen 50 db gyümölcsfával konyhakerttel kányár 16mft Hrdsz 50 (24770KÍ_
Lakás Nagykanizsán a Hevesi utcában 48 nm-es, 2 szobás vizorás, részben tekjjlort földszintes lakás eladó kanyar 2 mR
Htrdsz 56 ( 24803K)_
Nemesdeden család ház 120 nnves, 3 szobás előszoba lm dószobas 600 n ól területiéi, uionnan eplet a tetőtér meg nincs beeptve, szocpol kedvezmény igénybe vehető A lakiban a gázszerelés most van folyamattan kányár 3 mR Hrd szám: 57 (24915 K)_
Nagykanizsán Házrész eladó. Kisfaludy utcában 2 szobás, udvari lakás, előszoba, fürdőszoba, egyed gáz fűtéses, külónaló ház kerttel eladó kányár 1.5 mR Hw sz 60 (24993 K) Naaykanizsan Lakás eladó Munkás utcában 4 emeleten t szobás, telesen letújiotl és alalaklott |árótapos egyed fűtése-.-lakás eladó kanyar 19 mft Hirdsz 60/a (24094 K)
Kacorlakon éplést leniét eladó 3224 nm ingatlan, szoba-konyhás tómésház. 1200 nm terület bevan kerlve". ve. viany le csatornázott lerulet Berendezést tárgyakkal, mezőgazdasági ge-
Cel, leiszer elesekkel eladó kanyar 500 ezer R + 200 eft sz 61 (24995 K)_
VÁSÁROLNÉK KOZMETIKAI FELSZERELÉST ÉGISZ kigat-lankozvetló koda. Nk. Teteki u 16 (24916 K)_
Lakás Naqykanrzsan a Munkás utcában eladó 1+2 lélszobas 1 emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cseretiető kanyar í 3 mft Hkdsz 54 125051 Kj
Lakás Nagykanizsán a Varoskapu krt-on eladó 2+2 lélszobas étkezős, első emeleti. 68 nnves központ lúléses gondozott ij
kis, kányár 3 mft Hird sz 40 (25052 K)_
Család ház Nagykanizsán eladó a Szemere utcában Kozos udvarban 2 lakásos 1+féi$zobas es egy 2 szobás kulon aHo la kassal kozos üveg lerasszál eladó Irányár 4 mR (25053 K) Család ház Szepetneken eladó 5 éve épül kelszoba\' ossz komfortos 100 nnves garázsos egyed gázfűtéses két teraszos kanyar 3.5 mft Hird sz 58 (25054 K)_
Olcsó lakás Nagykanizsán Egy szoba konyha, fürdőszobás egyed fűtéses udvari lakás lranyar 1,1 mft Hrdsz 30
(25055 K)_
Eplési telek Magyarszertmélóton Az elágazóban, központi he-fyen a ló ut melett, 800 n-ol kozműveslett telek f>an ceka e pl üzemanyag lökő álomás. kamionos prhenó. étterem. 800 n-ól lelek kanyar megegyezés szerint Hirdsz 62. (25056 K)
Látóhegyen szőlő, gyümölcsös eladó. 800 n-ól területtel, szőlő, gyümölcsös málna, konyhakert. 30 nm lakóépület alatta pivoe ve. vüany van kányár: 900 ezer ft Hrd ti. 64 (25057 K) Szentgyorgyvan hegyen Ingatlan ÉDENBEN Fizetési könnyítéssé! 650 n-ol lerulet 40 nm es lakóházzal szoba, konyha, pince, terasszal, gyümölcsfákkal Víz villany van. Köves ut a tele-
kig kanyar 900 ezer ft Hirdsz 43 (25058 K)_
öregfórhencen szőlő eladó 1100 n-ol lúgos szőlő gyu-moJcsossel. lakható épületiéi, lettes félszer elesel, termessel együtt, vllany van kanyar: 800 ezerft Hird sz 65 ( 25059 K) Család ház Polöskefón 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, nagy nappali, kamra pince, központ fűtéses, vegyes tüzelésű Kazán nal, 200 n-ól telekkel kányár 1,6 mft Htfdsz 63 (25060 Kt Család haz Hahóton eladó Család okok matt 90 Víg kesz. 52 nm-es. 1+3 félszobás, lurdószobás étkezős, központi fűtéses, lelepletl qaztartaHyal egy évre szolo gázmennyiséggel sut-gósen eladó kanyar 1,950 mR Had sz 59 (25061 K) Család haz Iharosban 2 szobás, konyhás, lurdószobás 100 nm-es. lakóterületiéi, melekepületekkel. 2554 nm összterület rendezeti :*alád ház kányái 1 mft hktdsz 67. (25065 k, Albérlet 86 nm-es, 3 szobás, első emelet lakás garázzsal utl bérbeadó Lehetőleg számlával rendefcezónek 125063
28
KANIZSA - /tpié.
1997. szeptember 4.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVÖ HELYE
AZ ÁB-AEQON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
• Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
Az iroda nvilva tartása: munkanapokon S-l.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Jerikó busziiirgálló közvetít n küzt-lé-btn! I\'iirkolóiiál lévő ház sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerzőilés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12: 14-17 óráig.
KKRKSUNK KIADÓ ALBÉRLETEKÉT, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Szabadhegyen 20 m széle*, 2600 nm területű, megosztható epilési lelek közmücsal Mozisokkal eladó. Irányár 2,3 mFt
T/12 (22649 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alaplerülelü, 2 szobás, lürdőszobás. egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel gazdálkodásra alkalmas mellé képűielekkel, 850 n.öl te
lekkel eladó Irányár: 3,49 mFt CS/Q8. (22788 K)_
Gyékényes! bányatóra néző, tőül közelében hívó, )ól megkóze-hthetö, panorámás, 3597 nm-es. zártkeni lelek eladó Irányár
125eFI T/15 (22973 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves családi ház eladó
Irányár: 5,6 mFt. (CS/60) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezel! verandás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszínű lakásra cserélhető érlékegyezletéssel. Irányár 3,8 mFt Tel.: 93/310-
504. (CS/102) (23293 K)_
Balatonmána-líirdö központi részén 2 szoba-hallos. 44 nm-es, |ó állapotú, összközműves ikemyaraló-rész az udvarban lévó 1 szobás különálló épülettel, 90 n.öl telekkel eladó. Irányár 3.4 mFt. Tel.: 93/310-504 (NY/14) (23294 K)_
Csengén/ utcában 1 emeleten, 2+1 lélszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen telűjrtott lakás eladó. Irányár
4,0m FI. (L/156) Tel,: 93/310-504. (23538 K)_
Nagybagolai hegyen 30 nm-es tetötérbeépfléses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozoll panorámás le-lekkel eladó. Irányár 1,2 mFt. (Ny/39) Tel.: 93/310-504. (23542
K) _
É-K-i városrészben löldszinten 1+3 lélszobás. 74 nm-es, cirko-gejzires erkélyes, vlzórás, redőnyös, teljesen lelujflotl lakás eladó Irányár 4,3 mFt É-K-i városrészben 2 szobásra is cserél helő (L/194) Tel.. 93-010-504. 123547 K)_
Ortilosban a Drávához közel 3 szobás, 80 nm-es családi haz üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági epületekkel, 3200 nm-es leiekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. (CS/104)
Tel.93/310-504. (23548 K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányalóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-ől panorámás területtel, lermő gesztenyefaval eladó Irányár 145 eFl. (T/03) Tel,: 93/310-
504. (23717 K)_
Kiskanizsán löút mellett 4 szobás, 120 nm-es családi haz melléképületekkel, kb 180 nm összabpterületü raktárai, 3200 nm-es leiekkel eladó kanyar 5,2mFI. (CS/110) Tel.: 93/310-
504. (23719 K)_
Csengery utca elején. 1. emeleten, 2 szobás. 54 nm-es, nagykonyhás. egyedi gázas, parkettás, teleionos lakás eladó. Irányár: 2.65 mFt. (L/164) Tel.: 93/310-504. (24272 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 57 nm-es. erkélyes, járólapo-zoll. teleionos, 9 emeleti lakás eladó Irányár 1.45 mFI
(L/223) Tel 93/310-504. (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es. egyedi gázas. felújításra szoruló, vagy lebonlhaló családi haz, 70 nm-es. 10 éves melléképülettel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6 mFt. (Cs/121).
Tel.: 93/310-5Ú4. (24277 K)_
Északi városrészben 6 szobás. 200 nm-es kél generációs családi ház, 2 telefonvonallal, nagy telekkel, garázzsal, mellékepületekkel, lizetési könnyítéssel eladó. Irányár 13 mFI.
ICS/117) Tel.: 93/310-504. (24280 K)_
Gyékényest bányatónál vízparti horgásztanyák eladók. Irányár
2,1 mFt-4,2 mFt-ig. Tel.: 93/310-504. (24282 K)_
Uiudvaron tóút mellett 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, fürdőszobás. 46 éves vállalkozásra is alkalmas családi ház, 30 m szeles, 2000 nm-es bekerített telekkel, ipari árammal, mühely-lyel, garázzsal, gazd. epületekkei eladó. Irányár. 2,2 mFt.
(Cs/125) Tel: 93/31Q-504. (24571 K)_
Bázakerettyén 2,5 szobás, 74 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 30 éves, 10 éve lelújrtolt. iker családi házrész 300 n.öl telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető. Irányár, 3.2 mR. (CS/133)
(24723 K)_
Ady utcában 1 emelelen 2 szobás, parkettás, nagykonyhás, 73 nm-es lakás eladó Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas.
Irányár. 2,8 mFt (L\'UOl (24725 Ki_
Belvárosban 1. emeleten 3 szobás, parkettás, 100 nm-es. amerikai lip nappalis, igényesen kialakított, erkélyes lakás garázzsal eladó. Irányár 7.2 mFt+1rjnFl garázs. (L/241) (24726
K) _
Platán soron 1,5 szobás, 44 nm-es. parkettás, vízórás, teljesen felújítod. 4 emeleti lakás uj járólapozott fürdővel, új konyhabu-
lorral eladó. Irányár 2,1 mFt (L/242) (24727 K)_
Belvárosban frekventált helyen, 2 emeleti. 2+1 télszobás, 70 nm-es, parkettás, igényesen lelújrtott és átalakított, választékos járólapokkal burkolt lakás egyedi tervezésű konyhabútorral, te-tőlérbeéprlési lehelőséggel, teljes bútorzaMal eladó Irányár 5.5 mFt (L/250) Tel.: 93/310-504 (24742 K)_
Belváros közelében 1 szobás, egyedi gázas, fürdőszobás, 28 nm-es, udvari garzonlakás eladó. Irányár 1,3 mFI. (L/236) Tel. 93/310-504. (24743 K)_
Ady utcában 2 emeleten 2 szobás, 65 nm-es, parkellás, nagykonyhás, vízóra;, jó állapotban lévő lakás eladó. Irányár: 3,3 mR (L/235) Tel: 93/310-504. (24744 K)_
Belvároshoz közel 2 emeleten 3+1 lélszobás, 96 nm-es. egyedi gazas, parkettás, reluxás, erkélyes, igényesen lehajított es átalakított lakás eladó. Irányár: 5,2 mFt+garázs 700 eFl II 135,
Tel.: 93/310-504 (24745 K)_
Keleti városrészben 2. emeleten 2 SZObás, erkélyes, szőnyegpadlói, kp. kileses. jó állapotban lévő telefonos lakás eladó.
Irányár: 2,05 mFt. (L/230) (24746 K)_
Erzsébet téren 1. emelelen 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázai, felújítást igénylő lakás eladó. Irányár 4,25 mFI. (L/154) (24779 K) Miklósién 49 nm-es felújításra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel, 10 nm-es férfi, női és személyzeti mosdóval. 500 n-öl telekkel eladó. Irányár 1,3 mFt. (L/247)
(24782 K)_\'
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm osszalapleruletu, erkélyes, Igényes belső kialakítású, 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es leiekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár 10,0 mR. (Cs/73) (24783 K) Katonarélen 2 szobás. 90 nm-es, egyedi gázas, családi ház üvegezett verandával, műhellyel, 400 n-öl gondozón kerttel el-
adó. Irányár: 6,5 mFI. (Cs/137) (24784 K)_
Belváros szivében, csendes, nyugalmas környezetben. 1 szo-ba+hálófülkés. 43 nm-es. egyedi gázas. erkélyes, parkettás, vizorás, lelelonos 3. emeleti lakás pincével, telöterbeépitesi le-hetőseggel eladó Irányár 2,3 mFt. (L/246) (24736 K)
Teleki utcában 3. emeleten 2 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gazas. vlzoras, padlószönyeges lakás eladó Irányár
3.2 mR. (L/256 ) TEL 913/310-604. (24787 K)_
Corvin utcában 2 emeleten 2+1 lélszobás 81 nm-es, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, redőnyös, vfzórás. lelújílott, jó állapotú lakás csempézett és járólapozott fürdőszobával, pincerésszel eladó. Irányár 3.1 mFt. (L/260). Tel: 93/310-504.
(25164 K)_
Városkapu korúion 2. emeleten 3 szobás. 67 nm-es, erkélyes, központi (üléses teljesen lelújrtott lakás friss festéssel-mazolás-sal új padló szőnyeggel eladó Irányár: 2,75 mFt (L/254) Tel:
93/310-504. (25165 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, központi fűtéses teljesen lelújiloll és átalakított 4. emeleti lakás zuhanyozós fürdőszobával, új szőnyegpadlókkal eladó. Irányár
1,95 mR. (L/258) Tel.: 93/310-504. (25166 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es. egyedi gázas, parketta ¦ amenkai konyhás, családi ház 65 nm-es raklarként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es telekkel, szeles gepkocsibejárattat, jó parkolási lehetőséggel Irányár 9,0 mR. (Cs/143) Tel. 93(310-504 (25167 Ki_
Palinban lelkész állapotban lévő, 80 nm alapterületű, 1 hálószobás, nappalis, élkezős könnyűszerkezetes elemekből épült, 3 szoba kialakítására alkalmas 50 nm-es szerkezetkész tetőterű családi ház círko lűtéssel, 900 nm-es telekkel eladó Irány-
ár 3.98 mFt. (CS/142). Tel.: 93/310-504 (25168 K)_
Katonaréten 2 szobás. 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli lekvésü családi ház garázzsal, melléképületekkel, tágas udvarral, széles gépkocsibejárattal, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár
6.3 mR. (Cs/141) Tel.: 93/310-504. (25169 K)_
Homokkomáromban 2 szobás, 80 nm-es, nagykonyhás, lera-szos, 47 éves, légla lalazatű családi ház nyári konyhával, istál-lóval, földpincevei, 150 n-öl telekkel, valamint egy 400 n-öl le-rütetü különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó. Fürdőszoba nincs kialakítva Irányár: 1,1 mR. (CS/140) Tel. 93/310-504 (25170 K)_
Ftigyacon 2 szobás. 80 nm-es. hajopadlós és parkellás, 30 éves családi haz lürdőkialakitasi lehetőséggel, üvegezen terasszal, melléképületekkel. 40m x 42m-es felekkel eladó Gáz az épületig bevezetve Irányár 2,0 mFI. (CS/138) Tel. 93/310-
504. (25171 K)___
Belváros közelében 10 emeletes épület 3 emeletén 3 szobás 68 nm-es, erkélyes, központi (üléses, vlzórás lakás eladó
Irányár: 2,3 mFt. (L/155) Tel.: 93/310-504. (25172 K)_
Kalonarélen 6 szobás két szintes, 2x100 nm-es. 2 generációs %g családi ház 2 konyhával, 2 fürdőszobával, széles erkéllyel, ga-rázzsal, műhellyel, tetötérbeépitési lehetőséggel, 160 n-öl telekkel eladó. Irányár 13,5 mFt. (Cs/145) Tel. 93/310-504.
(25173 K)_
Sormáson 2x1 szobás, parkellás, 2x55 nm-es lelújilásra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, lürdővel, külön WC-vel, tetszés szerint áthelyezhető választalakkal, 2200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,5 mFt. (L/218) Tel.: 93/310-504. (25174 K)
Nagylakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 nöl lelkes család ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő Víz van fürdőszoba ki-alakftható. Garázs, gazdasági épületek vannak Irányár 1,7 mFI. Hív.
sz.: CS134. (24715 K)_•_
Pogányszentpéleren tetőtérbeépiléses, 2 család külön lakhatásai biztosító családi ház 230 nm-es laktenilelte!. pincével, garázzsal, mellek-épületekkel, 1400 nöl letekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok Iranyar
3,7 mFt Hv. sz: CS95. (22991 K)_
Pogányszentpéleren 3 szobás. 140 nm-es, tetőtér beépítéses, lelelonos, 1980-ban épült családi haz eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy hab* (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. fűtéses, a kazán vegyes tuzetesu a szobák szőnyegpadlősak Padlás és pince is lalalia tó, a ház alatt dupla garázs. A telek 480 n öl nagyságú, veteményes és málna labhato. valamint garázs és meltéképülel Irányár 4,3 mR Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mR-ig. Hiv. szám: CS121
(23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás. 2 lürdőszobás, letótérbeépiléses, gázfűtéses cserepkáfyhás, 6 éves családi ház 2893 nm telken eladó, Irány ¦ ár: 5,5 mR. Bülorokkal együtt 6 mR Hsz: CS116 (23314 K)
Mkbstán 2 szobás, nagykorr/hás családi haz 600 n öl telekkel eladó Egyedi gázfűtéses, garazsos, gazd-i épületekkel Irányár 1,55 mFt
Hiv. sz.:CS120 (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es telek ebdo. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Építésre kiválóan alkalmai leniét, villany, víz van ésasz-
laUos ül. Irányár 800000 R Hw. sz.: HY01. (23657 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön bmkam-rás, reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeletes házban eladó. Irányár 2,5 mR. Hiv szám LAK 76. (23774 K)
Mikbsfán 74-ben épüli, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapotű családi ház 650 nöl telekkel eladó. A ház alatt ptxe, a lelten nyáhkonyha. meléképületek vannak. Irányár
4.600.000. Hsz.: CS122. (23855 K)_
1 szobás, nappals, konyhás, fürdőszobás, 80 nm-es családi ház 300 nöl telekkel eladó Sormáson Irányár 1,3 mFt Hiv. szarrv CS126. (24169 K)_
1 szobás, összkomfortos, vlzórás, teljesen letújáoll, 1. emeleti bkás 10 emeletes házban kübn bmkamraval, nagy ebszobával eladó Irányár 2,8 mFt Igény eseten családi házra cserélendő Hiv sz.. LAK 83. (24170 K)_L
Csórakazó-tónál a Szőlőskert Fogadótol 3 percre 360 nöl telek a rajta bvő alápincézeti faházzal ebdó. Vtz-vibny van, és aszfaltos út. buszjárat A tetten konténeres garázs ts megtataJhatc ami vagy a telekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mFt. a garázsé pedkj 100.000 Ft.
Hiv sz T35 (24171 Ki_
2+1 leiszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban bvö I. emebti b-kás K-NY lekvésü, erkélyes, vízórás. beköltözhető alapolban ebdó a K-i varosrészben Irányár 2,5 mR. Hiv. szám: LAK 82. (24172 K)
Belvárosi 80 nm-es. 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos, gáz-lűléses, álmenyezeles, galenázható családi haz jellegű lakás eladó. A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs. 240 nm-es. udvarrész, padasbeepfthetó A házban 3 lakó lakja. Irarr/ár 8.8 mR Hrw szám:
Cs128. (24368 Kj_
Belvároshoz 2 percre, udvari családi házrész eladó 2 szobás, konyhás, spájzos, lürdőszobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, garazsos. mel-léképübtes es 300 n-öttefces Iranyar: 2,9 mR Hiv szám: CS129
(24369 K)_ ¦
Keleti városrészben 4 emetetes házban levő 3 emeleli, 2 szobás, 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomfortos, vízórás, reluxás bkás kevezö áron ebdó. Ara: 1,8 mFt, igény esetén tókJsznti bkasra elcserélendő.
Hiv.szám: LAK 181 (24370 K)_
Murakeresztúron 2 bkások társasházban kulönbebratú, 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spájzos, előszobás, csabdi házrész eladó. Központi iüté9es, redőnyös, teblonos, garázs es gazdasági épület található a parkosított udvarban Iranyar: 2.1 mFI. Igény esetén Nagykanizsai bkasra cserélendő Hiv.szám: Cs 131. (24482 K) 2+1 lélszobás. IV. emebtes házban lévő, IV. emeleti Összkomfortos, vizorás, erkélyes nagy konyhás, kübn bmkamrs, 62 nm-es, lakás eladó Nk kebti városrészében igény esetén kisebb csabdi házra cserélendő Kiskanizsán. lranyar:2,3 mFt. Hiv.sz: LAK 85. (24484 K)
2 szobás. Összkomfortos, vizrxas, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, teljes felújított lakás IV emetetes házban a II emeleten a keleti városrészben A konyha az előszobával bolivvel van összekötve. Irányár 2 mFt Hívsz: LAK 182 (24485 K)_
3 szobás, összkomlortos. belvárosnak mondható helyen lévő össz komfortos, teljes Mújlotl, egyedi gáz elszámobsu, reluxás, vizáras, 2 erkélyes, heveder zárral felszerelt bejárai ajtós lakás eladó Irányár 2,7 mfí Hw.si: LAK 81 (24487 K)_
Nkanizsa keleti városrészében központi, de zöldövezeti helyen bvö 1+2 lélszobás összkomfortos IV emebtes ház II. emeletén lelújllolt b-
kás ebdo. Irányár. 2,3 mR. Hiv.sz: LAK 64. (24488 K)_
Aknás nagyméretű garázs eladó a Munkás üli garázssoron a Varos-
kapui oldalon. Irányár 550 000 Ft (24490 K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen Épiesre alkalmas, vi-lány, víz rnegoWhalö, asztalos üt van. Irányár 700000 R. Hiv sz: NY
01. (24491 K)_
Szertc^örgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl lelek, gyümötstakkal. tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szitles. beton Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel ebdó. Álardo lakóépütel-ként is használiató (24492 K)
Szabadhegyen közművesített es kozmu nélküli építési leltek eladók Kínaiunk 1 szobás, szintes füzal 3 mFI-ért Hiv sz T14., T01 (24493
Budapesten 2 szobás, lürdőszobás, gabriáztató bkas ebdo Irán,.ír
2,4 mFI. Hívsz: LAK 186. (24533 K)_-__
2+1 lélszobás, IV emeletes házban bvo II emebli ós szkon*\',"<.,s, er kék/es, vizorás, redőnyös, reluxás, részbenfelujlott bkaseb-ixi ke Ml városrészben Irányár 2.6 mR. Hívsz LAK 67 i2453S K. Zalakaroson-Behiknál 450 nm-es, parkosrtott telek a rala fevó legb 3 szobás, lürdőszobás, teraszos, teletelt nyaralóval ebcb AsDaft-v zott ül van Irányár 2 mR H sz T39 (24717 K,
Pusztamagyarócbn 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, csabdi ha; gazdasági épületekkel. 1200 nöl letekkel ebdó Irarr/ar ömFl Hsz CS135 (24718 K)_
Galambokon a habstóriál 200 n.öl lobk a rajta bvo „cseh" 2 szobás előleres, teraszos faházzal ebdó Fürdő kjabkithaló. víz, vilany, asztalos lI és horgászali lehetőség, rr/araltalási lehelőség van Iranyar
1 1 mFI Hsz T)7 \'24715 Ki_
Szentgyörgyvari hegy II. hegyhalon a Romkfl várnál 100 nöl hobbikert ebdo. A letek végében palák labtuto. megkozeJlése 3 ranvb-l is Irányár 55000 R Érd: Pbnder Ingglbnkorvetit-jnel (24722 K, Galamboki-hab stonal 260 nöl telek, közvetlen a vízparton 6x3-a;. hétvégi faházzal, panorámás teriiellel eladó VIz, vilarry, asztalos ul van Irányár 1,3 mR Hiv.sz: T38 (24809 K)_
1 szobás, lürdőszobás. előszobás, bmkamras, belvárosi, 1 emeteli egyedi gázas. vlzórás lakás ebdó vagy efcserélrem löldszinli 1 szobás, egyedi gázas bkasra 10 emebtes házban, 2. emebttg Iranvai
1.7 mFt. Hsz L33. (24859 K)_
Mikbslán 49 nmes helyiség bármilyen valbkozas céljára kjalabtha-tó. 980.000 Ft-os irányáron eladó. H sz. CS138. (24860 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos családi házrész Nk-an eladó A bkás b álapotu, vfzórás, lelóter és különáló pince tartozik hozza. A bkás utcaironH 4 lakó van. Irányár: 2,9 mFt H.sr CS13T
(24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfortos, lefujílásra szoruló, Ny-i fekvésű, 7. emeleli bkás eladó Irányár 2.2X030 Ft
H.sz.. LAK89. (24862 K)_
Öregförhénci-hegyen 940 nöl terület, szoba-konyha s. teraszos, ige nyesen babkíott téglaépülettel ebdó Vibny, ciszterna van Teljes lelszerebssel és termessel eladó Irán/ár 850000 R HszT4l
(24863 K)_
Keleti városrészben leijei lelujnasra szorub IV emetetes házban, a IV emeleten levő, 62 nm-es bkas ebdó. Hiv.sz LAK 88 i24967 K|
2 szobás, egyedi gázlütéses, vízórás, erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen, IV emeleli házban a III emebten bvó bkas sürgősen el adó Irányár 2,6 mkFl. Hrv.sz. LAK 199. (24966 Kj Keteli városrészben 2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyei: redőnyös, Ny-i lekvésü. nagy konyhás, külön lomkamrás, negy emeletes házban a IV. emebten bvó lakás sugősen eladó Irarr/ar 2.5 mFt Hiv.sz: LAK91. (24969K)_
2 szobás, összkomfortos, hagy konyhás, spájzos, vizorás. erkélyes. u| konyhabútoros, csempés, lürdőszobás bkas eladó a keleti városrészben IV emeletes házban a másodé emeleten Irányár 2.1 mFt
Hiv.sz LAK 197. (24970 K)_
1+2 félszobás, osszkomlorlos, 4 emeletes házban levó 3 emeteli lel-újításra szorub lakás ebdó a keleti városrészben Iránvar 1,95 mR. Hiv.sz: LAK 93 (24971 K)_
ALBÉRLET:
3 szobás, bútorozott csabdi ház 40 000 Fl+rezsi-étt. 2 szobás, lelefo nos, egyedi cikogejztr lűtéses bütorozatbn 20000 Ft+rezsiert; szobák 10000 Ft-ért, 1+félszobás, egyedi gázas, bútorozott bkas 15 0O0+reisiet1 kiadók, (25112 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly uti garazssoron aknás garázs, vibnyos garázs sürgősen kedvezo_aron eladó. Irányár 380.000,-R Hiv.sz: 609. (24969 K)
Munkás uti garázssoron aknás, nagyméretű garázs ebob Iranyar
550.000,-Ft Hívsz 610 (24970 K)_
Nagyméretű haz alatti lütötl garázs, ipan arammal eladó a keleti va-
rosrészben Irárr/ar 800000,-FI Hívsz 608 (25110K)_
2+1 lélszobás, összkomfortos, 4 emeleti házban bvő, 3. emeleti, erkélyes, és K-Ny-i fekvésű bkas! elcseielnenk 2 szobás, nagykonyhás.
2 emeleli lakásra értékegyeztetéssel vagy eladnánk, Irarr/ar 2,3 mR
Hiv.sz LAK95 (25188 K)_
Sáncban, szbt+tetólérbeépítéses családi haz 505 nöl telekkel eladó Iranvar 6.5 mFt Hiv.sz.. CS61 (25189 K)_
3 szobás, összkomfortos, X. emetetes házban bvö, 4 emeleli bkas
eladó Irányár: 2,2 mR. Hiv.sz. LAK92 (25190 K)_
Társbbn\'\' Magányos? Nincs partnere\'\' Keressen, hogy |eligés hirdetéséi Nk betvarosi vilrriúnkben hirdethessük Pbnder Hrcteto, Nk Kazanlak kit. 9 Tel: 93,320-111. (25191 Ki_
2 szobás. 67 nm-es. lürdőszobás. spájzos, jó alapotu, egyedi gázfűtéses, utcalronli, családi házrész eladó totférbeépáési tehetőséggel
imr/ar 2.v mFI. Hiv sz. CS137 (25192 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses. IV emeletes házban 4 emeleti lakás eladó Irányár 2,2 mR Hrv.sz.: LAK201. (25193 K)
1997. szeptember 4.
KANIZSA - Ap*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TEUESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan cimkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
S 312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsuk, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. • *
á
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését, g
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, <
szombaton. ¦ 10.00-12.00-ig. 1
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás. 57 nm-es. földszinti. 4 emeletes épületben lévő, egyedi, konvekloros gázfűtésű, vizórás. parkettázot), lestett falu, beépietl szekrényes, kábellévés. lehermenles lakás A konyha 3x2.5 méteres lranyar 2.25 mR Htv szam SIKER 1976
(25146 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes egyedi konvekloros gázfűtésű, vizórás, teleloos, par-ketlazott tapétázott, redőnyös, beépített szekrényes, heve-
¦jer? v,-i. 4 emeleti 4 emeletes, tégla épületben lévő, te-hem • ..if- lakás A konyha 2x3,5 méteres Irányár 2.3
mR Hrvsz SIKER 1978 (25149 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás. 54 nmes. erkélyes, kózponli tülésű. vizórás, szőnyegpados, tapétázott, í -épített szekrényes 4 emeleti. 4 emeletes épületben lé-ví tehermentes lakás A fürdő és a wc külön-külön helyi-
égben van Irányár 1.8 mR Hívsz SKER 1979 (25150
KI_
Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 54 nm-es, 2 erkélyes, központi fűtésű, telefonos, kábellévés. szönyegpad-lós. tapétázón, beépüeti szekrényes. 4. emeleti lakás. 4 emeletes épületben A fürdő és a wc külön-külön helyiség benvan A konyha 2x3 méteres Irányár: 1.85 mFl
Hiv.szám: SIKER 1982 (25153 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2,5 szobás, erkélyes. 67 nm-es. 3 emeleti. 4 emeletes épületben lévő. kózponli fűtésű, vizorás, szónyegpadós. tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, hevederzáras lakás. 2x4 méteres k\'nyhaval A lurdö és a wc külön-külön helyiségben van
lianyar 2,6 mR Hívsz SIKER 1986 (25157 K)_
Eladó Nk keleti varosrészében 2 szobás, 57 nm-es. földszinti. 4 emeletes, légla eplelben lévő, egyedi konvekloros gázfűtésű, vizorás. parkellázotl, kábeltévés lakás, lel-ujítot\'t lurdöszobával Irányár 2.3 mFt Hív szám SIKER
1989.[25160 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, egyed, konvekloros gázfűtésű, vizórás. parketlazotl, lesieti falú, belülről lelűjlott. udvari lakás, kerttel, 2 faházzal, 8 lakással közös udvarban Irányár: 1,6 mR
Hivszám SIKER 1993. (25164 K) -_
Eladó Zalakarosban 200 n-Öl zártkerti ingatlan, rajta 1981-hen épült. 2 szintes + tetőteres. 120 nmes, elűjHandó, iker épület, egyben, befejezetlen tetőtérrel. 6 kisebb szobával, konyhával A fürdő és a wc nincs készen. A viz nincs bekötve Irányár 1.45 mR. Hív szam SIKER 1994 (25165
Kj_
Eladó NK keleti varosrészében 2 szobás, 52 nm-es, loggiás, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, kózponli lűlésü, vizórás, kábellévés. szónyegpadós, festett falú. lehermenles lakás A szobák az előszobából külön-külön bejáralta! nylnak, nem egymásba nyílóak A fürdő és a wc külön-kü-lon helyiségben van kányár 1.6 mkR Hivsz SIKER 1995 (25166 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1.5 szobás. 42 nm-es, Iran-ciaerkelyes (kilépós). 4. emeleti. 4 emeletes, tégla épületben lévő, egyedi, konvekloros gázfűtésű, kábeltévés, parketlazotl lakás A szobák az előszobából külön-külön bejárattal közelíthetők mag. kányár: 1,55 mR Hivatkozási
szám. SIKER 1996 (25167 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 52 nm-es, földszinti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, beépített szekrényes lakás A szobák az előszobából külön-külön bejárattal közelíthetők meg. A lürdő és a wc külon-ku-lön helyiségben van. Irányár: 1,75 mR Hívsz: SIKER
1997 (251 68 K)_
Eladó a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes.
3 emeleti, egyedi, konvekloros. gázfűtésű, vizórás. kábellévés, parkettázofl, lesieti falú, beépien szekrényes, észak-déli lekvésü. 4 emeletes, led a épületben lévő lakás A konyha 2x3 méteres A szobák egymásba is nyithatóak, vagy külön-külön is befárhatóak A fürdő és a wc külon-külon helyiségben van Irányár 2,5 mFl. Hívsz SKER
1998. (25169 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 1 emeleti, 2 szobás, 54 nm-es. erkélyes, kózponli fűtésű, szőnyegpadi ós, tapétázod , beépíett szekrényes, kábellévés. lehermenles, 4 emeletes épülőiben lévő lakás Irányár: 1,9 mFl Hívsz:
SIKER 1999 (25170 K)_
Eladó Nk belvárosában ű|. 2 szobás, 48 nm-es, erkélyes, tetőtéri, egyedi cirkogejzr fűtésű, vizórás. szonyegpadlós, festett falu, kábellévés. kiépített telefonvonallal rendelkező,
4 emeleti lakás, 4 emeletes épületben A konyha az előtérrel egybenyitott, boltíves Irányár 3 6 mFl Hrv sz SI-
KER 2000 (25171 K)_
Eladó Nk északi városrészében 2 szobás 54 nm-es. egyedi gázfűtésű, kábeltévés, jó állapotú, nyugati fekvésű család náz. 2 garázzsal. 2x1 szobás, konyhás, különálló házzal, 504 nm-es. bekeríteti leiekkel kanyar 3,8 mFl Hívsz SKER 2001. (2S172KJ_
Eladó Bagolán 2 szobás, 2 szintes, 38 nm-es, teraszos, müanyagpadlós. tégla laJazalu, 12 éves, falűzelésű épület. 736 nm-es, bekerletl telken Irányár 950 eFt Hrv sz Sl-
KER 2002. (25173 K)_
Eladó a Szentgyörgyvári-hegyen, a III heyháton 1500 n-öl terület, amelyből n-ol szőlő. 300 n-ól gyümölcsös, 1000 n-ól szántó. A telken présház van, 1 szobával, előtérrel, raktárral, löldpincével, teljes felszereléssel Irányár. 400 eFl
Hiv.szám SIKER 2003. (25174 K)_
Eladó Nk-n. a Rákóczi és a Hunyadi sarok közelében 2 szobás. 80 nm-es. egyedi gázfűtésű, vizórás hajópadlós. 60 éves családi haz. fürdőszoba nélkül. 226 n-ól telekkel Irányár 5 mR Hrv szám SKER 2004 [25175 K) Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás. 55 nm-es. erkélyes, 2 emelett, 4 emeletes épületben lévő. központi fűtésű, vizórás. szonyegpadlós. lapélázon, beépüeti szekrényes lakás. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. A szobák az előszobából külön-külön bejárattal köze-llhelők meg. Irányár. 2,3 mR. Hívsz SKER 2005. (25176
KJ_
Eladó Nk belterületén, főútvonal meilell. 143 n öl, 9 méter szeles épiesi lelek. régi. lebontandó házzal Vállalkozásra, üzletház-bemutalóterem építésére kiváló A ház kb 50 nm-es, 2x1 szobás, 2 külön bejárallal, lürdoszobával, kifogástalan állapotú, nagy pincével. Irányár: 3,2 mFl Hiv.
szám. SIKER 2006. (25175 K)_
Eladó Nk. északi v részében 2 szobás, 54 nm-es. erkélyes, 3. emeleti. 4 emeletes, tégla épületben lévő, egyedi, konvekloros gázfűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázofl, tapétázott, beépített szekrényes, lehermenles lakás, 2,5x2,7 méteres konyhával . üj konyhabúi orral új. magasfényú műanyagpadlóval A lürdő és a WC külön helyiségben van A telefon a lakásban marad BeküNözhetó 1997 novemberétől, Irányár: 2,25 mFl Hiv szám SIKER
2007(25176 K)_
Eladó Nk északi v részében 1 szobás. 35 nm-es. lurdószobás, egyed gázfűtésű, szonyegpadlós, tapétázott, beépiett szekrényes, tégla épületben lévő, udvari lakás. Irányár. 650 eR Hiv szam SIKER 2008 (25177 K)
Eladó Nk. belvárosához közel 1 szobás. 38 nm-es, földszinti. 4 emeletes, légla épületben lévő, egyed, konvekloros gázfűtésű, vizórás. redőnyös, kiépített telefonvonallal rendelkező, parketlazotl frissen leslelt falu. beépített szekrényes, |ó állapotban lévő lakás, |árólapozot1 konyhával, űj boylerrel, tehermentesen Irányár: 1.8 mFl Hiv
szám SKER 2009 (25178 K)_
Eladó Nk. keleti v részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3 emeleti, 4 emeletes épületben lévő, kózponli fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szónyegpadós, tapétázott, beépleft szekrényes lakás A lürdő és a wc külön helyiségben van A szobák az előszobából külön bejárattal nylnak. A konyha 3,5x2,8 méteres Irányár: 1,9 mR. Hiv szám SKER 2010 (25179 K)
Eladó Nk keleti v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes. 3emeleti, 4 emeletes épületben levő. kp fűtésű, vizorás, telefonos, kábeltévés, szonyegpadlós, lapélázon, beépített szekrényes, déli lekvésű lakás A lürdő es a wc külön helyiségben van A szobák az előszobából külön bejárattal nylnak Irányár: 1,95 mFl. Hiv. szám: SIKER 2011. (25180
KJ_
Eladó Nk K-i v részében 2 szobás. 47 nm-es, erkélyes. 1 emeleti, 4 emeletes épületben lévő. kp. fűtésű, redőnyös, beépiten szekrényes lakás Ára: 1 .7 mFl. Hiv. szám: SI-
KER 2012 (25181 K)_
Elcserélhető Újudvaron, Nk-tól 10 km-re lévő, kb 30 eves, 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, gázfűtésű, kábellévés, csatornázott, felújított családi ház, 12 nm-es nyári konyhával, 1341 nm-es, bekerletl, megosztható telekkel, tehermentesen Helyette kérünk Nk-án 1 vagy 1,5 szobás, kb 50 nmes, gázfűtésű, lehetőleg 4 emeleti lakást Házal lakásért, pénz nélkül Csereérték 2 mFl Hív szám SIKER 2013
(25182 K)_
Eladó Vajda-Csertőn 930 n.öl hagyományos szóló, 4 éves, légla falazatú pinceépületfel, 1 szobával, társalgóval, terasszal, bortároló földpincével, présházzal, az épületben villannyal. Irányár: 420 eFt, Hrv szám SIKER 2014
(25183 K)_
Eladó Nk belvárosában 1+4 félszobás, 114 nmes, 2 szintes, 3. emeled+letóteres, egyedi cirkogejzir lűlésü, vizórás, kiópíefl telefonvonallal rendelkező, erkélyes, nyitott tetőle-raszos. beépiett szekrényes, tapétázott, a nagyszobában parkettás, a 4 félszobában szonyegpadlós lakás, 2,5x3,5 méteres konyhával, mindkét szinten fürdővel és wc-vel lranyar 6 5 mR Hiv szam SIKER 2015 (25184 K) Eladó Nk. belvárosában karakteres, városképileg fontos, frekventált, vállalkozásra, üzletnyitásra alkalmas utcában, régi. udvari lakás, 2 szobával, 50 nm alapterületiéi, egyedi, konvekloros gázfűtéssel. Vízvezeték a lelken kányár 3,6 mR. Hiv szám: SIKER 2016 (25185 K)_ j
Keresünk Nk-an es kornyéken egyed lülesú lakásokat, lelkeket, családházakal, önkormányzati lakásokat Nálunk a közvetítői dí| csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben (11385 K)
i Nk-n (LE 378) belvároshoz közel 2 szobás. 56 nm-es, központi fűtéses. 6 emeleti lakás eladó Irányár 1,8 mFl
(23468 K)_
Nk-n (LE 376} belvárosban 1 szobás. 32 nm-es, komfortos, erkélyes. II emeleli lakás eladó Irányár 2 mFl
(23470 K)_
Nk-án (CSE186) É-i v részben szintes. 100 nm-es, 5 szobás családi ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó
lranyar 14 mFl [23639 K)_*
Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es lelek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel. 70 nm-es mellekepulellel eladó
lranyar 1.15 mFl (23640 K.l ___
Nk tol (CSE 189) 15 knw« 3 szobát, M nm-ej család ház 1300 n-öl telken mellékepületekkel eladó Irányár 1 7
mFl. (23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, lelőlérbeepiéses. étkezős, egyedi lütéses család ház 800 nm-es leiekkel, garázzsal eladó. Irányár: 7,7 mFl. (23830 K) Nk-an [LE 357) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es. egyedi lütéses. erkélyes. 4 emeled lakás eladó Irányár 2.45 mR. (23832 K)_
Nk-n (CSE 5) belvároslól 5 percre. 130 nm-es. 5 szobás, család ház, 410 n-ol telekkel eladó Irányár 15 mFl (24232 K)_
Pécsett (TE 89) 834 nm-es építési telek eladó. Irányár: 520.OOO.-Ft. (24234 K)
Nk-tól CSE 131) km-re ikerház eladc Egyik része 124 nm-es. tetőterbeépitéses. 4 szobás, a másik rész szerke-zefkész, 4000 nm-es területen ikergarázzsal együn eladó Külon-külon is megvásárolható. Irányár: 4,8 mFt + 2,2
mFt. (24235 K)_
Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es. kózponli fűtéses, vízórás, I emeled lakás eladó. Irányár 2,5 mFl 124236 K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re. 2 szobás, 80-100 nm-es, családi ház, 1400 nm-es telekkel melleképületekkel, műhety-
lyel egyun eladó kanyar: 4 mFl. [24237 K)_
Nk-tól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház. 600 n-ól leiekkel, melléképületekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető Irányár
1,5 mFt (23996 K)_
Nk-n (LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás. 64 nm-es. kózponli fűtéses, lóldszinti lakás tízemeletes épületben el-adó Irányár: 2.4 mFl [24000 K)_
Nk-n (LE 385) K-i varosrészben 3 szobás, 67 nm-es. központi fűtéses, vizórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő lakás eladó lranyar: 2.35 mFt. (24002 K)
Nk-n (LE 390) belvároshoz kzel 2 szobás, 54 nm-es, kózponli lúléses, vizórás. felújított lakás tízemeletes épületben eladó. Irányár: 2.4 mR (24331 K)_
Nk-tól (CSE 191) 15 km-re 2 szobás. 50 nm-es, teljesen telu|rtott családi haz melléképülettel, kertiéi, garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető Irányár: 2.1 mFt
(24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás, 80 nmes, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal. 12 nmes garázzsal eladó Üzleti célra kiválóan alkalmas kányár
8,8 mR (24333 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 félszobás, 96 nmes. egyedi központi fűtéses, vizórás lakás az épület alal 21 nm-es garázzsal együtt eladó kányár 5.9 mFt + ga-rázs: 1,1 mR (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás, 60 nm-es, egyedi központi fűtéses, vízórás lakás, a ház alatt garázs-zsal eladó Irányár: 3.7 mR + garázs: 800.000,-Ft (24471
KJ_
Nk-n (LE 50) belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, erkélyes, parkettás, I emeleti lakás eladó.
Irányár: 2.05 mFl (24473 K)_
Nk-n (LE 401) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vizórás, felújiofl, 6. emeled lakás eladó Irányár: 1,8 mR (24837 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3.5 szobás, egyed fűtéses, parkettás család házrész 250 nmes udvarral eladó ósszeköltozók részére kiváló Irányár 4 mFl (24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90) 260. n-ol lelek, gyümölcsössel, laházzal egyun eladó Irányár 1,3 mFt
[244 7 5 K)_•
Nk-án (LE39.8) D-t városrészben 1 szobás. 55 nm-es, egyedi (üléses, udvari lakás kis kernel eladód Irányár 1.4 mFt (24477 K)_
Nk-n (LE 399) K-i városrészben 2,5 szobás, étkezős. 61 nm-es, kózponli fűtéses, vízórás, lelujiolt, földszínű lakás
eladó Irányár 2.65 mFl (24838 K)_
Nk-n (TE 93) 1900 nm-es üres. eplési telek eladó Irány-ar 3.4 mFl (24839 K)_
Nk-tól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es lelek, borospincével, kb 30 nm-es helyiséggel eladó Irányár. 450 000.-Ft
(?483^ K)_
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1,5 szobás, 70 nmes egyedi fűtéses, udvari lakás eladó kányár: 2,8 mFl (24918 K>_
Nk-hoz (TE95) közel 200 n.öl telken 2 szintes. 120 nm-es 3 szobás épület eladó Irányár: 4 mR (24919 K) Azonnal eladó (CSE196) Miklósién család haz kanyar
6,5 mFl (24920 K)_
Nk-n (LE402) K-i v.részben 2,5 szobás, 62 nm-es, kp lütéses. vizórás, erkélyes. Ill emeleti lakás eladó Irányár
2.8 mR (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n.öl lelek 30 nmes épülettel, pincével, gyümölcsössel, leiszereléssel együn eladó
Irányár. 850 000 R (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v részben 2 szobás. 54 nm-es egyedi fűtéses. 4 emeleti lakás eladó kanyar 2,3 mFl (24925
KJ_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es. 2 szoba-hallos egyedi lütéses. vizórás. teljesen felújított udvari lakás eladc Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas Irányár: 3.8 mFl [24926 K)_
Nk-n (LE406) K-i v részben 3 szobás, kp fűtéses lakás tízemeletes épületben eladó. Irányár: 1,8 mFl (24927 K) Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nmes családi ház 400 n.öl telekkel, melléképülelekkel, aknás garázzsal
eladó Irányár: 4,5 mR. (24828 K)_
Nk-tól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres eplési telek ei-adó a Kisbalaton közelében Irányár- 2 mFl (25114 K) Csurgón LE 413 belvároshoz k::e; 1 5 szobás 42 nm-es, egyedi lütéses. 4 emeleti lakás eladó Irányár 1.6 mFl (25115 K)_
Nk-n (LE 415) belvárosban 2 szobás. 75 nm-es. egyed lü-lései, I emeleti lakás eladó Irányár 3,8 mFl. (25116 K) Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes. 4 szobás. 2 nappalis, kb 200 nmes család ház garázzsal, műhellyel. 100 n-ol területtel azonnal eladó Irányár. 22 mR (25117 K)
Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás. 60 nm-es. egyedi lúléses, vizórás, erkélyes, III emeleli lakás eladó
Irányár: 3,2 mR. (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős, I. emeleti lakás eladó vagy családi házra
cserélhető kányár. 4,5 mR. (25119 K)_
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás. 58 nm-es. egyedi (üléses, vizórás, erkélyes (lelújlotl) III emeleti la-kas eladó Irányár 2.9 mFl, (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás. 55 nm-es, kózponli fűtéses, vizórás, tízemeletesben lévő lakás, 1.5 szo-
bas lakásra cserélhető (25121 K)_
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es. központi lűteses, vizórás, 2 erkélyes lakás tízemeletes épültt-
ter. ei.i\'j- \'ián/ár 22 mFl -25122 Ki_
Nk-n {LE 419) belvárosban 2 szobás. 48 nm-es, egyed lúléses, vizórás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 3.6 mR
(25123 K)_
Nk-n (LE 416) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlős. egyedi (üléses, parkettás, lelújitott lakás eladó Irányár
5.5 mFl (25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás. 35 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, parkettás, udvari lakás kis kertiéi. 2 db faházzal együtt eladó Irányár 1.6 mFl (25125 K)
Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 mes, 2 szobás csaláá ház nagy telekkel, garázzsal eladó kányár 4.5 mR
(25244 K)_
Balaton deli partján (CSE199) 58 m-es. 2 szobás, nappalis, 2 szintes nem teljesen kész (kb 70%-os) ikervfla fele 100 n ol telekkel azonnal eladó kányár 5.5 mR (25245 KJ _
30
KANIZSA - /ip*
1997. szeptember 4.
Ingatlanforgalmi Kft
német-magyar érdekeltség
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tsljfax: 93/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-18, Szo 8-12 óralg
- ingatlanközvetítés, -forgalmazás értékbecslés - befektetési tanácsadás
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó esaládi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Nk-n a Városközpontban 1 emeteli, 72 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses
lakás elacb. Irányár. 3,3 mR. (24577 K)_
Pelrivenlén 3300 nm-es telek eladó (közmüvek a ház előtt). Irányár
330 eR. (24579 K)_
Nk-n az Eötvös terén 2. em-i. 2 szirtes, 70 nm-es, 2,5 szobás, étkezős, nappalis, cirkotüléses, vízórás, telefonos, parkellás lakás bvalo
albpotban eladó Irányár 5,5 mR (24581 K)_
Nk-n a FŐ ütőn 60 nm-es. 2 szobás, cirko fűtéses, vizorás, leljesen lambériázotl, tetőién 80 %os készültségü lakás eladó. Irányár 2.5
mR 124582 K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nmes, aknás, pincés garázs eladó
Irányár 350eFl(24583K)_
Nk-n a Nagyváthy utcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vízórás, telefonos, parkellás, jó álbpotU b-
kas garázzsal ebdó. Irányén 5.2 mFt. (24584 K)_
Nk-n társasházi, 71 nmes, 2.5 szobás, étkezős, gázfűtéses, vízórás, lebfonos, átalakított, jó álapotűcsaládi sorház előkerttel ebdó. Irányár 2,8 mR. (24585 K)_
Palnban az újtelepen 1992-ben épület, 801 nm-es területen bvő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gázfűtéses, telefonos, pincés, 3 garazsos, jó albpotu <: sabdi ház ebdó Az alsó szinten üzbt üzemeltetésére alkal-mashelviseg található, a leisö szinten 3 szoba, hal, étkező, fürdöszo-
ba Irányár: 20 mFI. (24587 K)_
Gelsen 35 nmes üzbthetyiség raktárral. 394 nm teriiteten eladó vagy
bado. Irányár: 600 eR. (24588 K)_
Rózsa u-ban, 55 nmes, 2 szobás, nagy konyhás, kp-t tüteses. lelují-totl lakás lomkamraval eladó. Vegsó ár 2 mR. (24308 K) Városkapu krt-on 3. emeleli, 67 nmes, 2+1 félszobás, nagykonyhás. kp lüléses, jó álapolú bkás tárolóval ebdó. Irányár 2,2 mR. (24309
K)_
Zemplén Gy u. 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp.lütéses. testesre szoruló bkás, lomkamrával ebdó. Irányár 2 mFt (24310 K)
Nk-aa Csengery utón 1 emeteli, 75 nmes, 3 szobás, egyedi fűtéses
lakás pincével eladó. Végső ár: 3.3 mFt (garázzsal). (23802 K)
Nk Kodály Z. u. 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp
lutéses, bmlárobs, kitűnő albpotban lévő bkás cserélhető É-K-i
U részben levő 1-2. emeteti lakásra. Irányár 1,5 mFt. (23804 K)
Nk. Zemplén utcában 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás,
erkélyes, nagy eb\'szobas. kp. lüléses, brrvkamras, felujilott bkás el-
adó Irányár 2,2 mFI. (23805 K)_
Szabadhegyen 1324 nmes lelek teljes közmibJblással eladó. Irány-
ar: 1,3 mR. (24589 K)_
Lalóhegyen 752 nmes zártkert (vilannyal) eladó. Irányár 300 eFt.
(24590 K)_
Palbi Főmére hegyen 2160 nm területen 32 nmes, 1 szobás, teraszos pince, szólóvei, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 400 eFl. (24591
K)_
Lalóhegyen (Szotöskerl Fogadóhoz közel) 720 nm területen. 54 nmes, 2 sobás. halbs, konyhás, fürdőszobás, 78-ban épül hétvégi ház cserépkályha (üléssel, kocsi beállóval eladó Irányár: 2 mFt. (24592
K)_
Lalóhegyen 2340 nm területen, 2 szintes, 80 nmes, 2 szobás, étkezős, teraszos, 92-ben épül hétvégi ház ebdo. Irányár 2,6 mFt
(24593 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 900 nm területen, 35 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, 36-ban épült pince ebdó. Irányár 1,2 mFt (24594
K)_
Paliiban az újtelepen 706 nm területen BS-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappai\'s, gázfűtéses, reluxás. telefonos, parkettás, jó álapotu csabdi ház pincééi, garázzsal, melékepületekkel, terasszal eladó
Iranyar 9,5 mFI (24595 K)_
Üzlet (presszó) Kiskanizsán 218 nm területen, terasszal, szociális helyiségekkel, közmüvekkel, teljes berendezéssel, bkrésszel eladó
Irányár 8 mFt. (24596 K)_
Belvárosban 80 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses bkas, üzbtnyitási engedélyekkel, utcafrontra nyittat kirakattal eladó (24597 K) \' Belvároshoz közel 70 nm-es, 3 lielyiségböl alo, újonnan kblablott,
igényes irodai vagy üzlethelyiség kiadó (24598 K)_
Sormáson 1990-ben épül. 125 nm-es, 2 szobás, étkezős, lalüzelésu (de kazán van) családi ház, 960 nm területen, terasszal meltek-épübtekkel, tetőtér beépítési lehetőseggel elacb. Irányra: 3,5 mFt
(24313 K)_
Fityeházan 115 ívn-es, 3 szoba + 1 rvippaSs, teraszos, fatüzelésu csabdi ház, meléképütettel, 2340 nm területen eladó. Irányár: 1,85
mR (24314 K)_
Nk Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nmes bkótenJeki, 2 szobás, konyhás, egyedi tűtésü, garazsos, jó álapolú udvari csabdi
ház melteképütellel ebdo Irarr/ar 2 mR. (23806 K)_
Nk Korház közelében vállakózásra is alkalmas, 102 nm-es, 4 szobás, gázfűtéses. kfVÜKI leljesen leljjAott. abszigetet, belüJról fekip-lasra szorub csabdi ház 480 nm területen ebdó. Irányár 5.1 mFt
(23677 K)_
Nk. Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi lüléses, vizorás bkás ebdó. Iranyar 2,4 mFt (23679 K)_
Kiskanrzsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmberi-ás, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkályhás csaádi ház 2700 nm területen gyümöbsossen, 15.000 db tujával ebdó. Irányár 8,2 mFt.
(23678 K)____
Nk. Deák terén 72 nmes, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses, vízórás. redőnyös, pincés udvari csabdi ház új lürdöszoba berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 éve felújított vezetékekkel ebdó. Üztelnek és irodá-
nak is akalmas. Ar. 4 mR. (23680 K}_
12 emeleles épületben a Pbtán soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, jó álapotú la kás eladó. Iranyar 2,4 mFt. Csere is megtebl 1 szobás, egyedi tüló-
ses lakásra. (23681 K)_
Katonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses családi ház, pincevei, garázsai, 360 nm terúteten eladó Irányár 4,5 mFt (23504 K)
Mikbslán 60 nmes, 2 szobás, konyhás, ebszobás, \'57-ben épül, gázfűtéses csabdi ház pincével, garázzsal 2286 nm terüteten eladó.
Irányár 1,45 mR. (23506 K)_
Magyar u 100 nmes, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gáz-lüléses, \'67-ben epül csabdi ház eladó. Iranyar 3,6 mR. (23507 K) Zemplén Gy. utcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp lüléses,\' lomkamras. új konyhabúloros bkas eladó Irányár 1.95 mFt (23085
K)_
Nk Berzsenyi D utcában 4 emeteles épületben 4. emeteli, 55 nm-2 szobás, erkélyes, egyedi lüléses bkás parkettás szobákkal, lestett labkkal. K-NY-i lekvésü abbkokkal, beéplell szekrényekkel eladó.
Irányár 2,5 mFt. Kód: LAK 100 (22390 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emeleti. 10 hónapos épületben lévő. 60 nmes, 2 szobás, hallos, cirkogejzr fűtéses lakás ebdo. Iranyar 3.7 mFt.
Garázzsal egy uti 4.5 mR Kod LAK 105 (2zm k,_
Nk Király utcában kétszintes, 3 emeleti, 120 nm-es, egyedi (üléses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6 mR + 500 eFt garázs. Kód: LAK 106. (22399 K) _
Nk Nagyváthy utcában 4 emeleli, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos bkás parkettás szobákkal, lestett falakkal. K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerész-szel, garázzsal vagy anélkül ebdó. Irányár 4mFt + 600 eR garazs.
Kód LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós uton 48 nm-es, dupla garázsból babbtoll, 2 aknás mü-lery, 3 fázisű árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFt. Kód: M1\'X. \'22408 Ki _
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 lürdőszobás, ebéd-kő\'s, konyhás, pincés, melbképületes, parkellás, járóbpos, teraszos, kp-i lüléses családi ház ebdó. Irányár 6 mFI. (22791 K) Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garazsos, pincés,
kp. fűtéses ház ebdó. Irányár 4,3 mFI. (22792 K) _
Mikbsfán "95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs, étkezős, erkélyes, 70%-os készültségü csabdi haz pincével, garázs-zsal, műhellyel, 800 nmes területen eladó Irányár 6,2 mR. Kód: CSAL 211. (22545 Kl
Nk Dózsa Gy. utcában 100 nmes, 3 szobás, gáztüléses, redőnyös, letelonos, 1950-ben épül, jó álapotú családi ház bolrVes pincével, műhelyei, 860 nm terüteten eladó. Ár: 6,5 mR. Kód: CS200. (22409
K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, teljesen Wujlott álapolban eladó. Irányár 3 mFt.
Kód:CS201.(22410K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen felújított csabdi ház 1500 nmes letekkel, 60 nmes pincével, melbképütettel
elacb Iranyar: 12 mFt. Kód CS202. (22411 K)_
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, halbs, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, tebfonos, 1981-ben épült csabdi ház, parkettás és próbpos padbbukobtbl, szuterénnel (műhelyei 380 V ipari
áram) ebdó. Ár. 6,5 mR. Kóct CS205. (22414 K)__>__
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, tasebb lekijí-tásra szoruló családi ház 1400 nmes területiéi, műhellyel, láskamrá-val, letötérbeópitési lehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mR Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es terüteten eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár 12 mFt. Kóct CS209 (22417 K)_
Mikbsfán 73 nmes, 2 szobás, ólkezös, redőnyös, lelelonos, csabdi haz, melekepuletekkel, 3400 nm-es terüteten eladó Iranyar: 5 mFt
KÓd Cs 211 (22420 K)_
Mídöslan 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész lüléses, letelonos, 1986-ban épül csabdi ház, szulerinnel, garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár 13,5 mFt. Köd Cs 212 (22421
KJ_
Sáncban 2 család részére megtelelő. 120 nm-es. 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2 konyhás csabdi ház, garázzsal, pincével, melteképütellel
eladó. Irányár 5,9 mFI. Kóct Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm terüteten 120 nmes, 95-ben épül vendégbtó egység, nói-terfi zuhanyzóval, WC-vel raktortwryiséggel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával ebdó. IRanyár. 5.8 mR. Kód Ú100. (22423 K)
INGATLAN
Eladó három szobás, telefonos, egyedi fűtésű, közös udvari, társasházi lakás pincével, nyárikonyhával, garázsépítési lehetőséggel a Csengery út elején, irányár: 3,5 mFt. Érd.: 334-206. (25216
kj_;_
Berzsenyi úton 2. emeleti, 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. Érd.: 16 óra után. Tel.: 93/315-532. (25217 K) Eladó 7 szobás, 2. emeleti, gázfűtéses lakás Ady u. 11. alatt. Érd.: 334-206.
(25218 K)_
Eszteregnyén két és félszobás családi ház eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 19/A. Dá-vid György, tel.: 310-866. (25219 K)
Eladó Nk-án zöldövezetben kétszobás családi ház melléképületekkel 226 n.öl telken. Irányár: 5 mFt. Érd.: a szerkesz-lóseghen. le\'l.: M2-<05. <252211 K) Nk-án a Munkás u. 1. szám alatt 2.5 szobás. 1. emeleti, kp. fűtéses, vfzórás. redőnyös, felújított lakás 2,6 mFt-ért el-adó. Érd.: 93/323-252. (25221 K) A Nagybakónaki Déli-hegyen - két irányból is megközelíthető helyen - kicsi, gondozott szőlő konyhakerttel el-adó. Érd.: este. 93/315-559. (25223 K) Nagykanizsán, Hévízen és 30 km körzetében családi ház, nyaraló eladó. Tel.: 06/30/275-727 vagy 06/22/310-559. (25224 K)_
Nagykanizsán, Hévízen és 30 km körzetében eladó házat, lakást keresek. Tel.: 06/30/275-727 és 06/22/310-559.
(25225 K)_
Régóta hiába hirdeti ingatlanát? Országos kapcsolataim révén segítek Önnek vevőt találni. Tel.: 06/30/377-397-e.s telefonszámon. (25226 K) Három szobás, felújításra szoruló, összkomfortos lakás eladó. Érd.: 93/317-248
telefonon lehet. (25227 K)_
5alatonmária-alsón 190 n.öl közművesített telek, víztől 3 percre eladó 900 eFt-ért. Érd.: 93/311-149. este: 93/315-514. (25228 K)_
Eladó Nagyakanizsa, Múzeum tér 3. szám alatti, III. emeleti, egyedi fűtéses, kétszobás lakás. Érdeklődni lehet: 93/312-419 telefonon az esti órákban.
(25229 K)_.
Rigyácon 3 szobás, fürdőszobás családi ház nagy telekkel, melléképületekkel, ipari árammal eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető. Minden megoldás érdekel. Érdeklődni: Nagykanizsa, Csokonai utca 8/A. II. em. 1. ajtó alatt, Bo-zsó György néven lehel az esti órákban, 17 óra után. (25230 K)_
Összeköltözők figyelem! Rigyácon 3 szobás családi ház két nagykanizsai lakásra cserélhető. Szükség szerint szoc.pol. jog átruházása is szóba jöhet. Érd.: Nk. Csokonai u. 8. Bozsó György,
17 óra után. (25231 K)_
Zákány, Szabadság u. 128. alatti ház el-idó. Tel.: 93/321-475. (25232 K)
Zalakaroson, frekventált helyen nyaralót vennék. Tel.: 06/30/692-202 telefonon, 17 óra után. (25234 K)
Nagykanizsától 10 km-re, Nagyrécse-Gáspárhegyen szőlő, gyümölcsöskertlel ingatlan tégla épülettel sürgősen, olcsón eladó. Az épületben villany. Nagykanizsáról köves út van. A Ferences Ifjúsági Tanya 500 m-re. Érdeklődni munkanapokon, 17 óra után a 93/371-256 telefo-non. (25233 K),-
2 szobás, nagykonyhás, 54 nm-es, vízórás, III. emeleti lakás a Rózsa utcában eladó. Érd.: 323-521. (25235 K)
Zalakaroson közművesített telek 700 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 93/311-149. es-te: 93/315-514. (25236 K) Balatonmáfia-Alsón ikervilla fele eladó. Érd.: 93/311-149, este: 93/315-514.
(25237 K)_
Miklósfa központjában, csendes helyen 2 szobás, részben alápincézett, bővíthető családi ház. melléképületekkel, azonnali beköltözéssel eladó. Tel.: 93/318-¦286. munkaidőben: 93/310-934. (252«
K)_
Kiskanizsán ötszobás családi ház melléképülettel, garázzsal, kerttel eladó. Irányai\': 5,2 mFt. Érd.: Nagykanizsa. Szent Rókus u. 55. (25239 K)"_
Becsehelyen és Bajosán családi ház eladó. Érd.: 06/20/219-642 és 06/20/255-
198. (25240 K)_
Nagykanizsán és 30 km-es körzetében családi házat vagy lakást keresek. Érd.: 06/20/219-642 és 06/20/255-198 telefo-
non. (25241 K)_
1+3 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű, vízórás lakás az észak-keleti városrészben eladó. Érd.: 93/31 1-333/13 mellék, hétfőtől-péntekig. 9-15 óráig. Szóláknél.
(25242 K)_
2 szobás, központi fűtéses. 7. emeleti, felújított, vízórás. redőnyös, telefonos lakás eladó. Érd.: Nagykanizsa. Zemplén Gy. 3/A. VII/47. 19 óra után. (25243 K)
JARMU
Trabant 601-es. I2V-os, 1982-es évjáratú, új gyári motorral eladó. Irányár: 87000 Ft. Érd.: 93/323-252. (25209 K) Samara 1500 ccm-es, 2,5 éves. katalizátoros, 5 ajtós, 35000 km-rel, szervizkönyvvel eladó. Ára: 820.000 Ft. Érd.:
93/323-252. (25210 K)_
Daihatsu Charade 7 éves, 4 ajtós, fehér színű, 1300 ccm-es, friss műszakival, extrákkal, első tulajdonostól eladó. Érdeklődni a 93/317-248 telefonszámon lehet. (25261 K)
A hirdetések megjelennek az INCATLANBÖRZE című kiadványban is
ALBÉRLET
Bútorozott szoba, konyha és mellékhelyiség használattal kiadó. Tel.: 316-839. Cím:"Liszt F. u. 3/C. (25198 K) Nagykanizsán másíélszobás. bútorozott, udvari lakás bérbe kiadó. Érd.: 93/322-523. (25211 K)___
Üzlet kiadó a vásárcsarnok üzletházban november végétől. Földszinti. 22.44 m-es. a he|árat mellett. Érd.: Nk. Sugár üt 74. (személyesen) (25212 K) Szoba olcsón kiadó maximum kél nőnek, illetve nő + egy gyermek részére. Nk. Kazanlak krt. 3/C. 2/9. Göncz. (25213 K)
1997. szeptember 4. KANIZSA - /4ptS 31

VEGYES
Zongora bérlieadó. Érd.: 321-047, 17
óra után. (25194 K)_
Uj tok nélküli, üveges ajtók eladók. Érd.: 321-047. 17 óra után. (25195 K) 110 cm magas. 2 ajtós nádszekrény el-
adó. Érd.: 321-231. (25196 K)_
Nyílpuska távcsővel eladó. Érd.: este,
321-231. (25197 K)_
Nagykanizsai vásártéren (maszek piac) sátorhely eladó. Érd.: 18 óra után, 315-631. Ugyanitt kukorica-paltogtatógép
eladó. (25199 K)_
3 szálas, ipari tisztázógép, valamint egytűs ipari varrógép eladó. Cím a szerkesztőségben. (25200 K) Építkezők figyelem! 2 db telt, 2 db üveges, jó állapotban lévő használt ajtó eladó 20.000 Ft-ért. Érd.: esti órákban, 322-827 telefonszámon. (25201 K) Burkoló munkát vállalok. Érd.:
06/30/597-269. (25202 K)_
Keverőgép eladó. Érd.: 06/30/597-269.
(25203 K)_
ló állapotban lévő, egypár evezős balatoni tevelescsónak 20 ezer Ft-ért eladó. Érd.: Balatonmária-alsó, Nefelejcs u.
124. (25204 K) ._
Rizlingszilváni, zalagyöngye, lakhegyi mézes, saszla szőlőkből nyert musl nagyobb mennyiségijen is valamint 3 db 500 literes boroshordó eladó. Érd.: Nk. Bajcsy-Zs. u. 14/A. Varga. (25205 K)
Német nyelvtanítás! Érd.: 15 órától. Nk. Dózsa Gy. u. 114/8. Tóth. Tel.:
93/320-381. (25206 K)_
Matematikából és/vagy Fizikából középiskolásoknak (nappali, levelező) korrepetálás, oktatás korrekt áron! Éld.: Nk. Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704.
(25207 K)_
Németből koirpetálást, középfokú nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 93/316-642. (25208 K.)_
Súlyos családi és anyagi gondok miatt nagyon sürgősen szükségem lenne 200.000 Ft-ra. Visszafizetni 18 hónap alalt tudnám, kamatokkal. Kérem, ha valaki tud. segítsen. Cím és telefonszám a szerkesztőségben. (25262 K) Sölétkék CAM babakocsi téli béléssel, nyári tetővel eladó. Érd.: 18 óra után,
321-905. (25263 K)_
Könyveket, festmény vásárolok. Tel.: 93/325-578. (25264 K)_
Általános iskolai tanulók korrepetálását kémia, fizika tantárgyakból vállalom. Érd.: 93/312-734. (25265 K)
PARTNERKERESŐ
Ha Ön független és magányos idős úr, úgy szívesen megkeseríteném hátralévő életéi. 44 éves nő vagyok, mókás, kedélyes és őszinte. Ha van bátorsága, írjon „Uram irgalmazz" jeligére, Nk. Pf.:
154 címre. (25214 K)_
65 éves, családtalan, özvegyember megismerkedne korban hozzáillő, szeretetre vágyó, özvegy vagy elvált asz-szonnyal. aki hozzám költözne. Belvárosi, saját lakással rendelkezem. Leveleket „Reménység, szeretet" jeligére. Nk. Pf.: 154 címre kérek. (25215 K)
Nagykanizsán a
belvárosban irodának, butiknak 15 m2-es
HELYISÉG KIADÓ.
ÉRDEKLŐDNI:
Király u. 53. IV/5. közös képviselőnél Telefon: 310-693
GONDOLKODÁSFEJLESZTŐ TANULÁSI TRÉNING 4-8. osztályosoknak szeptember 11-től.
ÉRDEKLŐDNI: Tüske Ágnes pszichológus Tel.: 313-578
MELEGBURKOLÁS!
Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
55 656
A legfrisebh adatok szerint jelenleg 55656 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonkettő csecsemő született Nagykanizsán, ebből tizenegy nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizenhat polgár halálozott el, köztük kilencen kanizsaiak voltak. A hét folyamán kilenc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma pedig huszonkettő fő volt. Hétvégén hat párt esketett az anyakönyvvezető. ebből heten nagykanizsai illetőségűek.
9900 N*frU+^,íu^ak\\i**da 104** WUO-m ft/UMK
HAZAK, LAKASOK, TELKEK ADÁSVÉTELE. RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS. JOGI KÉPVISELET: HIRDETŐ-TÁRS KER ESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS. DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén. 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, télig kész tetőtérbeépltés-sel. 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV. emeletig, 2 szobás lakást beszámítok. Ára: 7.2 mFl. (24542 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 580.000 Ft. (24992 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes. 270 nm-es csa ládi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nap pali, konditerem, mosókonyha, konyha-étke ző, spájz. 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna teleion, gáz van. Berendezésekkel együtt 18 mFl. (24543 K)_
Sárszegen a gyümölcsösre nyüló 220 n.öl lelken új téglapince berendezéssel együtt eladó; kétszintes - nappali, háló, lürdő, pince, konyha, kamra -, villany és ásott kút van Ara: 18 mFl (24996 K)_
Eladó Csapi Öreghegyen 2160 n-öl gyümölcsös, kaszáló, új téglapincével. Ára: 1,1 mFt. (25064 K)
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1.2 mFt. (24649 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat. (24833 K) Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó 1 szoba, konyha, tusoló. Ára. 2.8 mFt. (23989 K) _
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, gazdálkodáshoz melléképület. Ára: 2.6 mFt. (23990 K)_
Orosztonyban 400 n-öl telken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz, melléképületek. Ára: 2,6 mFt. (23991 K)
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-rázs. Ára: 2,9 mFt. (23992 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nmen pince az átalakításhoz építési engedély. Ára: 2.1 mFt. (23993 K)_
Zalakaros fölött 1600 n-öl panorámás telek eladó. Ár: 2000.-Ft/n-ől. (23994 K)_
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás telek eladó. (Víz. villany van.) Ára: 3000.-Ft/n-ől. (23996 K)_
Eladó Nk-n a Bartók B úton. igényesen felújított. I. emeleti légla építésű. 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás Ára: 2.55 mFl
(25065 K)_
Eladó Csapi községben 700 n-öl területen 500 nm-es félkész családi ház. (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000.-Ft. (25066
KJ_
Eladó Nagyrécsén a Haladás utcában 285 n-öl területen. 72 nm-es családi ház, földszint 2 szoba, nappali, fürdő. WC. spájz konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban Ár. 4.6 mFt. (25067 K)_
Csapi (Jreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új tégla-pincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba, terasz. Ára: 3,6 mFl. (25068 K)__
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 175 n.öl eladó. Ára: 1.2 mFt. (25186 K)
Eladó Nagykanizsán a Zemplén úton földszinti, 44 nm-es. 1,5 szobás, erkélyes, központi fűtéses lakás, üzletek is kialakíthatók. Ára: 1,7 mFt. (25187 K)
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
NagyJanizsa, Terv u. 3. &-16 óráig
Egy alkalommal IS szóig 50 forint.
32 KANIZSA - 3feel
1997. szeptember 4.
HATÁRŐRÖK ESKÜDTEK
Idén augusztus harmincadikán rendeztek utoljára katonai esküt a frissen bevonult sorkatonai állomány szamara a nagykanizsai határőrségnél. A fegyveres katonai szolgálat átszervezése következtéin teljesen hivatásossá átalakuló határőrség kanizsai igazgatóságán harminc fiatalembernek kellett Horváth Balázs újonc után mondania az eskü szövegét. Az eskütételen megjelent dr. Kozári László ezredes is, a Határőr Országos Parancsnokság osztályvezetője, aki beszédében kitért arra, hogy jövő májustól Magyarországon nem lesznek sorállományú határőrök, szervezetük csupa hivatásos munkatársból fog állni - s teszik mindezt a profizmus jegyében. Molnár Gábor alezredes elmondta, hogy a sorkatonákat felváltó hivatásosok kiképzés alatt állnak, az átalakulás zökkenőmentesen fog lezajlani.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-^9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- S-in 10 inkor: KIÁLLÍTÁS A LAKBERENDEZŐI ISKOLA VÉGZŐS HALLOATŐINAK VESOA-MUNKÁIBÓI.
Megtekinhető: szeptember 28-áig az Iljúsági Galériában
- U-én 9 árától: ÁLLÁSBÖRZE MUNKANÉLKÜLIEKNEK
A Munkaügyi Központ szervezésében
- U-én 1H órakor: CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ, AZ ANONYMUS EGYÜTTES KONCERTJE
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (KUkaatéty)
- 12-én IS órakor: SASS BRUNNER * ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉ- á BET ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA- < NAK MEGNYITÓJA %
- 12-én 20 órakor: A CALCUTTA 3 TRIÓ HANGVERSENYE ,
Garázs és pulykaól égett
Huszonhatodikán délután tizenhat órakor érkezett a riasztás a katúzsai tűzoltósághoz, miszerint kigyulladt a semjénházi újmajorban lévő pulyka-ól épülete. Á három fecskendővel helyszínre érkező tűzoltók viszonylag gyorsan el tudták oltani a tüzet, az anyagi kár azonban így is elérte a félmillió forintot. Harmincegyedikén délelőtt a Munkás utca 14. szám alatt egy garázs gyulladt ki elektromos tűz következtében. A garázsban álló Lada 2105-ös személygépkocsi közvetett kárt szenvedett (bekormozódott).
Kigyulladt a Honda
Augusztus huszonhetedikén késő este motorozott Honda tí-
pusú motorján egy kanizsai fiatalember. Az Erzsébet térre érve balesetet szenvedett, aminek következtében a motorja kigyulladt. A helyszínre érkező tűzoltók a lángokat eloltották, azonban a motorban így is jelentős, mintegy 750 ezer forintnyi kár keletkezett.
Több mint egymilliós betörés
Eddig ismeretlen tettesek az immár klasszikussá váló szúnyogháló-kivágással jutottak be egy nagykanizsai Rozgonyi utcai családi házba. A betörők aranyékszereket, készpénzt é.s egy videokamerát tulajdonítottak el összesen egymillió-háromszázezer forint értékben.
ZAJZENE
Augusztus 7., 17 óra, Nagykanizsa. A HSMK előtt fiatal srácok nyüzsögnek, pakolnak. Hangládák, zsinórok, dugaszok kerülnek a helyükre, elkezdődik a beállás. Hat árakor pedig a húrok közé csap az Alarm együttes, riadót fújva a kora esti sétálóknak. Igaztalan lennék, ha tagadnám, már az elején legalább ötvenen nézték a kanizsai fiúkat, akik megnyugtató magabiztossággal adták elő dallamos rocknótákra épülő programjukat. Aztán jött a ZAJ. Kétféleképp, kétfelől.
A százfősre duzzadt nézősereg türelmesen kivárta a hosszúra sikeredett átszerelést, de bizton megérte. A három keszthelyi leányzó kiselőadást tartott profizmusból. Recseghetett a motyó, sípolhatott az egész berendezés, Zóráék fittyet hánytak a technikai malőrökre, s végig a közönségre koncentrálva, bőséges, biztos tudással adták elő dalaikat. Először én is csak néztem, hogy itt van három csaj - de három milyen jó csaj! -, é.s nyomnak valami pol-beat-es izét, aztán... jé, hegedű, meg fuvola és együtt, de szólóban is jól da-nászó lányok. Átlagéletkoruk - saját bevallásuk szerint - alku tárgya. Manapság, amikor a nagy közszol-
gálati dobozos hetente új divatcsa-patot fröcsköl a képünkbe, két-három butácska, szépecske (?) nőneművel (na jó, fickóval is), akik semmi ruhában sok festékkel ortopédcipész lábbelin pléjbekkről integetnek a kamerába, szóval manapság igazin kellemes meglepetés egy ilyen, minden szempontból minőségi csapat. De hogy ne csak a lányokat dicsérjem: a legfiatalabb zenész Gyurka, a dobos. A lányok oda vannak érte, mert a maga 14 évével nagyon ügyesen dobol, igen szorgalmas, amúgy is jól kijönnek vele, teljes jogú tagja a zenakarnak. De vissza a bulihoz! A lányok vidáman, mosolyogva, nem a halálra unt összekötő szövegeket alkalmazva beszéltek a közönséghez, szinte kinevették a technika ördögéi. Táncolva, kellemes humorral fűszerezve adták a műsort, végig kapcsolatot tartva a nézőkkel. Meghalt a mikrofon? Nagy ügy. Anita még így, lázasan (!) is „elszólt" Kiskanizsáig, legalább. Nem durván, hanem természetesen, erőlködés nélkül is tisztán, és egy kicsit dacból. Megmentették a bulit maguknak s nekünk nézőknek. Hát csoda, ha a végén zajos taps búcsúztatta a lányokat?
Es végül, de nem utolsó sorban: köszönet az Alarm együttesnek, hogy dobot és basszusgitárt biztosítottak ZAJéknak a fellépésükhöz.
H.7..
_ KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszei \'kesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bbdör Béla, Deregi László, Horváth Ilona, Szirovicza Miklós. Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/31 3-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyur Posta, a MelóDlÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
KflNIZSfl MŰSOR
SZEPTEMBER 6. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Utánunk a tflzözön Stúdió mozi: 18.15 óra: Államérdek C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Az órült stoppos, amerikai akciófilm; - Régió; - Választási műsor,
SZEPTEMBER 7. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Utánunk a tflzözön Stúdió mozi: 18.15 óra: Államérdek 9.50 óra: Szülik, tűzálló anyagbal, építetek-e? címmel előadás az Erkel-ben (Jehova Tanúi)
SZEPTEMBER 8. HÉTFŐ
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Utánunk a tflzözön Slútlió mozi: 18.15 óra: Extrémek C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Hírek; - Látszög, ifjúsági műsor; - Csevegő, Büki Erzsébet vendége Ferincz Vince; - Celesle argentin filmsorozat, 18. rész.
SZEPTEMBER 9. KEDD
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Utánunk a lűzözön Stúdió mozi: 18.15 óra: Államérdek
SZEPTEMBER 10. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 é.s 20 óra: Utánunk a tflzözön Stúdió mozi: 18.15 óra: Államérdek C2-ei kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Kamionos találkozó; -Sport; - Felel a kormány; - Szivárvány sztármagazin.
SZEPTEMBER II. CSÜTÖRTÖK 18 óra: Anonymus együttes koncertje a HSMK előtti téren Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8
Stúdió mozi: 18.15 óra: Féktelen
Minnesota <."2-es kábelen KANIZSA TV: 17
óra: Önkormányzati ülés közvetítése, a szünetben Híradó, Paletta
SZEPTEMBER 12. PÉNTEK
17 óra: Egészséges életmód - ismeretterjesztő előadás az Erkel F. Olajipari Művelődési Házban.
18 óra: Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébel állandó kiállításának megnyitója a Kiskaslélyban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8
Stúdió mozi: 18.15 óra Fékleien Minnesota
KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIVAL FORDULJON KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓS IRODÁHOZ. TELEFON: 310-692
AZ UJ POLGÁRMESTER
99
TUTTO ISTVÁN
ÁRA: 35 F!
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Tere u. 3.
Telelon/fax:
(93) 312-385
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 37. szám 1997. szeptember 12.
Kedves Nagykanizsaiak! Választópolgárok!
Őszintén köszönöm a szeptember 6-i időközi választáson személyemre leadott szavazataikat, melynek eredményeként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere lettem. .
Tudom, hogy nem élvezem mindenki bizalmát, ez így természetes.
Arról biztosíthatom Önöket, hogy munkámban a város érdekeit képviselem.
Nyitott vagyok a segítőkész javaslatok fogadására, hisz csak közösen tudjuk településünket a lehető legjobb helyzetbe hozni.
A célok, feladatok és a lehetőségek összhangját kívánom megteremteni annak érdekében, hogy Nagykanizsa sikeres régió dinamikusan fejlődő városa legyen.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 9.
Tisztelettel:
Tutto István polgármester
HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárait, hogy az 1997. szeptember 6-án megtartott időközi polgármester-választáson a 43338 választójogosult állampolgár közül 9325 fő élt választójogával 21,51%.
A választás eló\'zetes eredménye: • Marton István
FIDESZ-MPP, FKGP, KDNP, MDF, MDNP, MIÉP jelölt 3569 szavazatot kapott.
Szányiné Kovács Mária
független jelölt 872 szavazatot kapott.
Tüttő István
MSZP-SZDSZ jelölt 4814 szavazatot kapott.
Megválasztott polgármester: TÜTTŐ ISTVÁN MSZP-SZDSZ jelölt Nagykanizsa, Kossuth tér 5.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 8.
Helyi Választási Bizottság
Tisztelt Válsztópolgárok!
Köszönjük támogatásukat a polgármester-választáson. Köszönjük bizalmukat.
A városért, az itt élő polgárokért végzett munkát tovább
folytatjuk. Kérjük közreműködésüket, mert meggyőződé* sünk, hogy az itt élő polgárok támogatásával lehet sikeres a városunk.
Göndör István Röst János
Tüttő István
KANIZSA - 1tt6**i
2
1997, szeptember 12.
BÁNYÁSZNAP \'97
A Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola tornacsarnokában öt nagykanizsai olajipari cég, a ROTARY Fúrási Rt, MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem, Geoinform Kft, MOL Üdültetési és Szállodai Üzletág, BJ-ROTARY Kft. összevont bányásznapi ünnepséget tartott.
A tornacsarnokban ünneplő olajosokat, hozzátartozókat Balogh Antal, a ROTARY Rt. szakszervezeti vezetője, a központi üzemi tanács elnöke köszöntötte a szakmai ünnepen, emléknapon. Ünnepi köszöntőt Paczuk László, a MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem igazgatója tartott, aki a 47. bányásznapon tisztelettel szólt a szakmáról, a természet erői elleni küzdelemről, majd így folytatta: - Az idei bányásznapi ünnepségnek különös jelentőséget ad az a tény, hogy hatvan éve indult dicső útjára a hazai kőolajbányászat. Büszkék vagyunk elődeinkre, akik felelősségteljes, kemény áldozatkész munkával hatvan évvel ezelőtt itt Zalában lerakták az iparszerú kőolaj és földgáztermelés alapjait. Az elmúlt hat évtizedben a Dunántúlnak ez a régiója mintegy 36 millió tonna kőolaj, 10 milliárd köbméter jó minőségű gázt adott a nemzetgazdaság számára.
A szónok beszélt a sikeres múlt történéseiről, a nehéz küzdelmekről, a változásokról, az ipari szerkezetváltásról, a szervezeti és szerkezeti átalakulásról, a kényszeril létszámcsökkentésről, majd így folytatta: - Tény, hogy művelés alatt álló mezőink jelentős részínéi egyre inkább meghatározóvá válik idős korúk, amely a fedezetter-
melő képességre nézve kedvezőtlen helyzetet teremt. Ugyanakkor biztatóak azok az eredmények, amelyek az új kutatási területeken jelentkeznek A Sávoly környéki mezők új feltárási, az ígéretesnek tűnő őrségi gázmezők közeljövőre tervezett beruházási és termelésbe állítása, valamint távlati célként a földalatti gáztárolási tevékenységünk bővítése, mint azt jelenti, hogy a szakma, az olajbányászat nem hal meg a térségben Lesz még munkája a geológusnak, fúrásnak, termelősnek és az ezeket kiszolgálóknak - hangoztatta, majd befejezésül a következőket mondta: - Legyünk büszkék arra, hogy hatvan évvel ezelőtti olajbányászok örökségét folytatni tudjuk s bízzunk abban, hogy a szénhidrogénipar a jövőben is meghatározó lesz a térség gazdasági életében.
A köszöntőt követően kitüntetések átadására került sor. Illés Miklós, a ROTARY Rt. elnök-vezérigazgatója kiemelkedő munkájuk elismeréseként ROTARY-díjat adott át Szabó Magdolna főmunkatársnak, Dávid Ferenc villanyszerelő csoportvezetőnek, Fejes József üzemvezetőnek, Mezőfi János üzemegység-vezetőnek, Pál Miklós csoportvezetőnek, Tornai Ferenc Rotary-szerszámjavítónak és Vastag Károly művezetőnek.
Csigó József, a Geoinform Kft. műszaki igazgatóhelyettese a Társaságért kitüntető oklevelet adott át Pécsi Jó-zsefné osztályvezető-helyettesnek, Balogh Miklós rétegvizsgáló mesternek és Zsiga Ferenc geofizikai észlelőnek.
Czifra Sándor, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke Bányász és Bányamentő Szolgálati Oklevelet adott át. A ROTARY Rt. munkavállalói közül gyémánt fokozatot kapott Zentai István, arany fokozatot Cserti László, Goór Kálmán, Kelemen Miklós, Tóth János, míg Bányamentő Kitüntetés bronz fokozatát kapta Bátor Vilmos. A Geoinform Kft. dolgozói közül a Bányász Szolgálati Oklevél gyémánt fokozatát kapta Gerencsér György, arany fokozatot Kósa Miklós és Nemes László.
Az országos bányásznapi ünnepségen, - amelyet szeptember 3-án a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartottak s amelyen Horn Gyula miniszterelnök, Fazekas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter és Schalkhammer Antal, a Bányász Szakszervezet elnöke mondott ünnepi köszöntőt - Kiváló Bányász miniszteri kitüntetésben részesült Jármai Gábor, a MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem termelési főmérnöke, Kiss Csaba rétegnyomásmérő, Papp László, a ROTARY Rt főfúrómestere, valamint a Bányász Szolgálati Oklevél gyémánt fokozatát kapta Balogh Antal (ROTARY Rt), dr. Megyeri Mihály (Geoinform Kft.) míg a Bányamentő Kitüntetést ezüst fokozatát vette át Lakatos Péter (ROTARY Rt).
Az üzemi ünnepségen vette át a Kiváló Bányász kitüntetést Ódor Tibof, a ROTARY Rt. fúrómestere és Fülöp Tibor, a MOL Nagykanizsai Bányászati Üzem termelő mestere.
A Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban rendezett összevont nagykanizsai bányászünnepség a hagyományos, jó hangulatú bányász-bállal zárult, amelyen a zenét a Maros Family szolgáltatta.
-bg-
MIRE MEGKAPTA, MEGHALT
Panaszával fordult hozzánk lapunk egyik olvasója. Mint elmondta, azért kíván most a sajtó nyilvánosságához fordulni, mert úgy érzi, már csak ezen az úton remélheti előrelépés elérését évek óta elhúzódó ügyében. S hogy mi is a panasza? A második világháború egyik áldozata közé tartozott nagyapja is. Nagyanyja a hadiözvegyek ellátásáról szóló torvény megalkotása után, már évekkel ezelőtt bejelentette igényét hadiözvegyi járadékra, illetve egyösszegű, az elmaradt pénzellátást kompenzáló térítésre. Azonban mint panaszosunk elmondta, a jogosan igényelt járandóságok odaítélése olyan hosszan elhúzódott, hogy időközben a súlyos beteg nagymama elhunyt. És csak ekkor érkezett a postás a közben valóban megítélt pénzösszeggel. Amikor meghallotta, hogy a pénzküldemény címzettjeként megjelölt idős hölgy elhunyt, a kifizetést megtagadta, s az örökösök azt mind a mai napig nem kapták meg. Az ügyben természetesen megkérdeztük a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi osztályának vezetőhelyettesét, a hadiözvegyi ügyekben illetékes Simonka Lászlónét, aki készségesen válaszolt kérdéseinkre. Mint elmondta:
- A szóban forgó ügyet kezdetektől fogva kiemelten kezeltük, mivel tudomásunk volt az érintett idős hölgy súlyos be-
tegségéről Első ízben ezerkilencszázkilencvenöt február tizenharmadikán érkezett hozzánk kérelem egyösszegű hadiözvegyi térítés megállapításálioz. Ehhez a kérelemhez azonban csatolni kellett volna mindazon iratokat, amik a hadigondozással kapcsolatosak lehettek volna. Viszont a szóban forgó ügyben ilyen iratokat nem találtunk Ezért meg kellett keresnünk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, akiktől viszont azt a választ kaptuk hogy náluk nincs az ügyhöz kapcsolódó irat. Miután semmilyen iratot nem találtunk, nem tudtuk bizonyítani, hogy korábban a hadiözvegyi járandóságot miért szüntették meg. Ezért több helyre -Honvédség, Levéltár - kellett levelet küldenünk, ezekkel az intézményekkel fel kellet vennünk a kapcsolatot. Viszont ez sajnos hosszú ideig, akár még egy évig is elhúzódhat, de még akkor is előfordulhat az az eset, hogy semmilyen érdemleges választ nem kapunk Viszont a törvény azt mondja ki, hogy a negyvenkilenc előtt megállapított hadigondozotti pénzellátásokat, ha politikai okból megszüntették, megállapítható az egyösszegű térítés. A szóban forgó esetben azonban ezt a megszűnést bizonyítani rendkívül nehéz feladat volt, ugyanis a nyugdíjfolyósító azt üzente vissza, hogy a kérdéses ügy aktái valószínűleg selejtezésre kerültek. Emiatt húzódon el az ügy, egészen kilencvenhét
áprilisáig, amikor is módosították ezt a törvényt. A módosítás alapján az ügyfél saját kezű nyilatkozatát is el lehet fogadni, ha iratot nem találunk. Ebben az esetben az ügyfélnek — büntetőjogi felelősségének tudatában - saját magának kell nyilatkoznia arról, hogy a régebben számára megállapított ellátást mikor és milyen indokkal szüntették meg. Ezt a nyilatkozatot az érintett néni is megtette május tizedikén, ezután május huszadikán természetesen megállapítottam számára az egyösszegű hadiözvegyi térítést. Sajnálatos módon az akkor már súlyos beteg hölgy nem sokkal ezután elhalálozott. Ilyenkor, minthogy a jogerős határozat már megszületett, a gyermekei öröklik ezt a térítést, azt számukra kell kifizetni a hadigondozási törvény értelmében. Hogy ez a kifizetés miért nem történt meg, azt nem tudom megmondani, mivel pontos rálátásunk ilyenkor már nincs. Az elképzelhető, hogy mivel minden általunk elküldött határozatot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a Honvédelmi Minisztérium tételesen ellenőriz, ez elhúzhatja a kifizetés idejét. De az általános gyakorlat alapján a határozat átvételétől számított harminc napon belül meg szokott történni ez a kifizetés. Az ebben az ügyben született határozatot pedig május harmincadikán átvette az igazgatóság.
FÖLDESÚRI JOGHATÓSÁG
A mindenkori földesúrral, de elsősorban Batthyány Lajossal és utódaival végeláthatatlan és költséges harcot vívott Kanizsa. A 19. század elején beletörődve abba, hogy szabad várossá nyilvánítása - akár birtokcsere vagy megváltás útján
- csak egy álom, megelégedtek volna egy örökös szerződés megkötésével is. Végül már csak ezt sürgették. Deputáció ment a megyéhez, ügyvédet fogadtak a császárvárosban, de a pöriratok tovább keringtek Pest, Egerszeg és Bécs között.
Az egyezség a város és földesura között végül jelentős kompromisszummal 1811-ben megköttetett, de nem sokáig örülhettek taeki a kanizsaiak. Az uradalom újabb és újabb követelésekkel lépett fel. Állandósult súrlódást okozott az árenda nagysága, a robot megváltása, a különböző haszonjogok élvezete, a dézsma és mindennemű hatósági felügyelet. De a vásártartás és a legeltetés ügye is pörrel végződött. A város minden anyagi áldozatot meghozott volna, már a pénzzel történő megváltást is felkínálta, hogy végre megszabaduljon a hűbéruraság alól. Egymás után küldte a folyamadományokat a herceghez, hogy a felkínált egyezség valamelyikébe egyezzen bele. Ha netán a földesúri intézkedést a városbíró helyesnek tartotta, akkor maga rendelt el az ügyben újítást. Ilyen volt például a fertályéves borárulás joga, amelyik jól szabályozva az őszi időszakban nem okozott annyi lármát, tolvajlást és tüzeket, mint annakelőtte. A kamara látva a kanizsaiak igazságát
- meg talán elege lett a deputá-ciók fogadásából -, 1836-ban ismét hajlandónak mutatkozott, hogy Kanizsa felszabadítása érdekében egy másik birtokkal kárpótolja a földesuraságot.
A Batthyányak ritkán tartózkodtak a városban, csak tiszttartóiktól értesültek a polgárok „viselt dolgai"-ról. Nem igen tartották fontosnak a város fejlesztését, ezért járta aztán úri körökben az a szóbeszéd, hogy Kanizsa éppen olyan jobbágya a Batthyány-családnak, mint Sormás, csak az utóbbi ledolgozza, a város pedig megváltja a robotot. De a deres joga mindkettőben megillette a földesurat.
Büki Erzsébet
1997. szeptember 12. ( KANIZSA — fé.ea6ciS& ) 3
A VOLT JELÖLTEK A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS UTÁN
¦
MARTON ISTVÁN SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA
- A választás eredményének sok összetevője van, ezek közé tartozik az is, hogy a törvényi lehetőség adta határidő végére, egy szombati napra írták ki, közel öt hónappal az előző polgármester lemondásának bejelentése után. Ez a választóknál a jótékony feledést eredményezte, s amennyiben ez volt a taktikája a hatalomnak, akkor bejött a számára. A kampány az utolsó előtti napig korrekt volt, akkor abba a miniszterelnök durván beleavatkozott, amikor az országos televízióban múlt hét csütörtökön valótlanságot állítva azt mondta, hogy Kanizsán a jobboldali jelölt részéről anyázás, faji uszítás folyik. Ezt én a városi televízió nyilvánossága előtt, a választópolgárok, a személyemet támogató hat párt és a saját nevemben visszautasítottam, és követeltem a miniszterelnök bocsánatkérését, ami a mai napig nem történt meg. Az összejöveteleink több száz ember előtt zajlottak, egy rossz szó sem hangzott el, semmiféle atrocitás nem történt, s úgy tudom, a túloldalon sem. Amikor csak minden ötödik választópolgár ment el szavazni, a masszív baloldali szavazóbázis eldöntötte a végeredményt. Ha minden harmadik választópolgár elment volna, akkor kerülhettem volna olyan helyzetbe, hogy nyerhetek. Utólag azon is elgondolkodtam, hogy talán nem voltam optimális jelöltje koalíciónknak. A kormány - mint a kampányból kitűnt - országos erőfelmérőnek tekintette a kanizsai választást, szemben az ellenzékkel. A fut-ballcsapatnyi miniszter és államtitkár, élen a miniszterelnökkel képviselte a másik oldalt, míg a mi oldalunkról első vonalbeli politikus tulajdonképpen nem jelent meg. A polgármester úr nyilatkozataival ellentétben nem látom a város fejlődését. Ez a város hét év alatt a legjobb esetben is stagnált, egyes meghatározott területeken visszaesett. Az elmúlt két évben az önkormányzati lakáseladásokból és a privatizációs bevételekből befolyt bő kétmilliárd forintot gyakorlatilag felélték, s ezzel biztosította a most győztes koalíció -
a stagnálást. Ebből az a különösen fájdalmas, hogy mi lesz jövőre, hiszen ezekből a bevételekből már semmi sem maradt. Aki a kormánykoalíció közös jelöltjét a polgármesteri székbejuttatta, az a süllyedés felé tartó folyamatra szavazott. Nagyon szomorú vagyok a mérhetetlen közöny miatt, hogy csak minden ötödik jogosult ment el szavazni. Köszönöm mindazok támogatását, akik rám szavaztak, de természetesen elégedetlen vagyok ezzel az eredménnyel. Külön köszönöm Sánc-Szabadhegy, Bagola és a Katonarét, valamint Kiskanizsa polgárainak, hogy nagyon nagy arányban rám szavaztak. Ami nagy kár: a részvételi arány itt is oly kicsi volt, hogy nem tette lehetővé a győzelmemet. Úgy gondolom, hogy azok után a botrányok után, amelyek ezt a vezetést három éven át jellemezték - gondolok itt a volt polgármester és a szabad demokrata frakcióvezető botrányaira -, az én szememben egyértelműnek tűnt, hogy mást nem tehet a tisztelt választópolgár, minthogy leváltja ezt a koalíciót. Ez sajnos nem következett be, és ez a város több száz millió forintjába fog kerülni a jövő év végéig. Döbbenetes kiadásaink lesznek, s számomra teljesen egyértelmű, hogy ez az embereket felkészületlenül fogja érni. Számításaim szerint minden mozdítható tartalékunk ez év végéig kimerül. A továbbiakról szólva: eddig a teljestől is nagyobb erőbedobással végeztem a munkámat, hisz reggel héttől este tízig a választópolgárok rendelkezésére álltam, függetlenül attól, hogy melyik választókörzethez tartozott. A pénzügyi bizottsági feladataimat továbbra is maximálisan el fogom látni, és természetesen foglalkozom állampolgári ügyekkel is - de jobban megválogatom, hogy mely ügyeket vállalom majd fel, mert a továbbiakban nem áll módomban reggeltől estig a városért tevékenykedni. Összegezve megállapítható, hogy aki nem ment el szavazni, az döntött Kanizsa jövőjéről - hacsak egy esztendőre is.
- Úgy gondolom, hogy amit célomul kitűztem - elindulok függetlenként, és becsülettel, tisztességgel végigcsinálom - azt teljesítettem. Ha visszagondolok, úgy érzem, hogy ennél jobbat magamból nem tudtam kihozni, hiszen különösebb hibát nem kövenem el a kampány során. Az, hogy a választások eredménye ilyen lett, kívülálló okok miatt alakult így. Akik miatt elindultam, tehát azok az állampolgárok, akik sokszor zúgolódva szidták a rendszert, mikor volt lehetőségük változtatni, nem éltek vele. Nagyon gyenge eredménynek tartom a húsz százalékos részvételi arányt, így valóban csak a pártokra szavaztak, győzhetett a pártfegyelem. A semleges polgárok, a pártonkívüliek egyszerűen nem mentek el, és ez hiba volt. Vállaltam a megmérettetést, és az, hogy elsőre tíz százalékot értem el, nem rossz eredmény. Ha csalódott vagyok, akkor nem az eredményem miatt, hanem azért, mert ennyi közömbös ember van Kanizsán, érdektelenségbe fulladt ez a választás. Nem volt könnyű számomra ez az egy hónap, hiszen nagyon sokat kellett tennem azért, hogy versenyben maradjak, úgy érzem, ez sikerült, hiszen az utolsó napig senki sem tudta megmondani, hogy hármunk közül ki fog nyerni. Nagyon nehéz volt, mert amikor azt mondtam, hogy tisztességes kampányt indítok, azt komolyan is gondoltam. És én egyik ellenfelemről sem beszéltem semmit, velük kapcsolatban nem
találtam ki pletykákat. Ugyanakkor miután a személyiségem, szakmai- és magánéletem nem volt különösképpen bírálható, elég sok mindent kitaláltak az ellenfeleim kampányolói. Például nagyon kevés plakátot tettem ki az utcára, de ha kint volt valamim, másnapra már át is ragasztották. Én ilyet sosem tettem, és még ezek után sem tennék. Nem tudom, hogy hány szavazatot vitt el például az utolsó napoknak az a híre, hogy visszaléptem. És minekután ezt már a kampánycsendben nem tudtam megcáfolni, nem tudom, milyen szavazói kör maradt otthon ezen hír miatt. Nagyon sok tapasztalatot, információt gyűjtöttem be, amit a továbbiakban nagyon jól fel tudok használni. És valamikor talán ezeket vissza tudom fordítani a város javára. Nagyon sok emberrel találkoztam, szimpátia, szeretet övezett. De ezekből az emberekből csak egy töredék ment el szavazni, és egyszerűen nem tudom, hogyan lehetne rábírni őket, hogy jövőre többen menjenek el. Úgy érzem, egy ekkora városban nem kilencezer embernek kellene eldöntenie, hogy mi legyen a jövőben. Még nem tudom, hogyan tovább, de azt már látom, hogy ha az állampolgárok a továbbiakban is így viszonyulnak, akkor az elkövetkezőkben Nagykanizsán párttámogatás nélkül senki sem juthat döntési pozícióba. Hogy az állampolgár\' tudata mikor lesz annyira fejlett, hogy átérezze a négyévenkénti választások jelentőségét, nem tudom.
ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Az EXIST Kft. (Kiskunhalas, Kossuth u. 34.) az alábbi ingatlanok tulajdonjogát hirdeti eladásra egyben vagy külön-külön.
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. - 1961/1/A hrsz. 81 nm + 180 nm pince - jelenleg gyógyszertárként működik.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. - 3063/24 hrsz. - 168 nm -amelyben jelenleg gyógyszertár működik, bérleti joggal terhelt ingatlanrész.
3. Kiskunhalas, Száz Károly u. 2. - telek - hrsz. 2095 nm.
4. Kiskunhalas, Száz Károly u. 2. - 3661/A/6 hrsz. - 158 nm, -amelyben jelenleg gyógyszertár működik, bérleti joggal terhelt ingatlanrész.
5. Kiskunhalas, Kölcsey u. 20/A - 1049/1 hrsz. 121 nm, - amelyben jelenleg gyógyszertár és orvosi rendelő működik.
Az ingatlanokra vonatkozó bővebb tájékoztatás, regisztráció a fenti címen vagy a 77/422-002 telefonon.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megfelelő ajánlatot tett vásárlókat zártkörű árverésre hívja meg.
Az árajánlatokat írásban, zárt borítékban 1997. október 18-ig az alábbi címre lehet leadni. EXIST Kft. 6400 Kiskunhalas, Pf.: 4
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Papp Ferenc önkormányzati képviselő értesíti a 4. számú választókörzet polgárait, szokásos fogadónapját szeptember 12-én pénteken 15 órától 17 óráig tartja a HSMK földszinti irodájában.
( KANIZSA -/t vuÁca, üwüh6. .. J
1997. szeptemberit.
CSENGERY UTCA 2.
TÁRSASHÁZ - ÚJABB FEJLEMÉNYEK
MBHHIHHBMHHHBBHHHHRMHHII
Az 1997. augusztus 28-án 17 órára összehívott társasház közgyűlésére nem jelent meg a tulajdonostársak tulajdoni hányad arányában számított 2/3 része. Ezért határozatképesség hiányában megbeszélés szintjén tartottuk, kezdtük el a napirendi pontok megtárgyalását.
A lakógyűlésre az DCI két képviselője is megjelent.
- Az első napirendi pont az előző közös képviselő elszámolása, azaz elfogadása volt. Az elszámolást az IK1 képviselője nem tartotta megfelelőnek. Szerinte hiányzik a lakók egyénenkénti elszámolása a befizetett összegekről.
- A második napirendi pont a társasház-státusz felmondása lett volna, mivel jogilag nem létező kategória. Mivel a hibás alapító okirat miatt a Földhivatal a tulajdont nem jegyezte be a lakók számára.
Az IKI lakáseladásokkal foglalkozó képviselője tájékoztatta a lakókat, hogy a javított alapító okiratot elkészítette. Ebben a kérdéses pincerészt az IKI tulajdonába rendelte. Háromtagú bizottságot kért a lakók részéről, akik ezt az okiratot átvizsgálják, majd az ajánlatot egyeztetve az IKI-vel javasolják a lakóknak aláírásukkal való elfogadásra. Az IKI képviselője tájékoztatásában kilátásba helyezte, hogy a tulajdonhányadok eladása miatti többletfizetést a lakóközösség visszakapja. Az IKI tájékoztatását a lakók rendkívül korrektnek tartották, mert tudomásukra hozták azt is, hogy így megoldható pereskedés nélkül, hogy a helyes okirat alapján a Földhivatal a lakóknak bejegyezze a tulajdont. Közben megjelent még egy lakótársunk, aki az IKI képviselőjével tárgyalt is, de a je-
leniéti ívet nem akarta aláírni, és nem is írta alá! Aláírásával meglett volna a határozatképességhez szükséges 2/3 rész. Ezzel a játékkal, hogy jelen volt is, meg nem is, lakótársait alázta meg, mert így közös gondjaink megoldásában hátráltatott bennünket. Különben pontosan ő az egyik lakótársunk, akinek közel 20 ezer Ft vízdíjtartozása van. 1
- A lakók elképzelése az volt, hogy az IKI vegye át a közösképviseleti feladatokat, mivel közel 30%-ban tulajdonostárs.
Erre vonatkozóan az IKI másik képviselője azt nyilatkozta, hogy tulajdononként 1500 Ft-ot kéme a feladatok ellátásáért. A lakók ezt nem tudják vállalni, mert még hátrányosabb helyzetbe kerülnének. Ha összegezzük a közös költségek számláit, meg ezen összeget, a befizetett összegekből egy fillér sem maradna javíttatásra. Jelenleg is elég magas közös költséget fizetünk, de így egy kevés marad azért, amit kisebb javítások elvégeztetésére fel tudunk használni.
- A közös képviselő tehát marad, pedig a lakók bizalmatlanok vele szemben, és a gondjaink is maradnak.
A következőkben nem haladtunk napirendi pontok szerint.
Az IKI képviselőit megkérdeztük, mi az álláspontjuk a ZETA-bolt által okozott károk helyrehozatala ügyében?
Válaszul azt kaptuk, hogy a közeljövőben fognak tárgyalni a ZÉTA vezetőivel. Reméljük, számunkra előnyös megegyezésre jutnak. A ZETA-nak rendbe kell hozni saját költségein a kapubejárón, a kapun, a belső udvarban okozott károkat. Ezt már akkor illett volna helyrehozni, amikor a boltot
teljesen felújították. Ha nem jutnak megegyezésre, akkor az IKI-nek kell vállalni, mert a bérbeadónak kötelessége a bérlője által okozott károkat helyrehozni. A bolt a ház igénybevételét a lakókhoz viszonyítva hatványozottan produkálja.
- A továbbiakban beszélgettünk mi lakók egymás között, hogy anyagiakban kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezt a házat fenn tudjuk tartani. Hatalmas összegek kellenének. Csak egy belső tatarozás milliókba kerülne. Félelmetes belegondolni a jövőbe. Úgy gondolom, ebben a cipőben nem csak mi járunk. Azzal, hogy eladták a lakásokat az átlagos keresetű embereknek, az még nem garancia arra, hogy az épületek állagát meg tudják óvni. Mert a lakó kifizeti a közös költséget, az egyre emelkedő energiaszámlákat, az OTP házeladás részleteit, örül, ha annyi pénze marad, amiből megél. Akkor hogyan tudna magasabb összeget a ház tatarozására befizetni? Akkor ilyen vegyestulajdonú házat hoztak létre, ahol a lakóval akarják kifizettetni, amit az IKI által bérbeadott tulajdonhányadok, a bolt, KÖJÁL, fényképészüzlet, nyugdíj szervezet, butik a sokszoros igénybevételével okoz károkat. Ugyanannyit fizetnek hányadok szerint mint egy lakó. A lakók közül a nyugdíjasok, és az alacsony keresettel rendelkezők fizetik rendszeresen a közös költséget és a vízdíjat. A jól kereső, autóval, villával, egyéb vagyonnal rendelkező felső tízezerbe tartozó lakó pedig nem fizet, vagy rendszertelenül fizet. Más bőrére ingyen akarnak lakni. Nevetve kibújnak a kötelezettségeik alól. A lakótársait még aláírásával sem tiszteli meg.
A jelenlegi terasz-javítás 150 ezer forintba került. A lépcsőházi leomlások helyrehozatalára már nem jut pénz, mert a ház jelenlegi vagyona 100 ezer forint.
Összegezve: Egy reprezentatív ház sorsa van a kezünkben. A város egyik legszebb épülete. Az önkormányzat milyen megoldást tudna találni arra, hogy tíz év múlva ne sírjunk azon, hogy egy romhalmaz lett belőle. Nem látom, hogy valaki is valamilyen felelősséggel tartozna iránta. Az IKI havonta 13.340 forintot fizet. A KÖJÁL 6.730 forintot, tizenöt lakó van, ezek közül a legnagyobb összeg 3.500 forint, a többi mind alacsonyabb. Ne a homokba dugjuk a fejünket! Számoljuk ki, ilyen kevés pénz mire elég? Minden harc kudarcba fullad, a hullámok elnyelnek bennünket. Végül is áz önkormányzat tudomásul vehetné, hogy az ilyen házeladással, amiben az IKI-vel vagyunk összekötve, kiszolgáltatottá váltunk. Nekünk lakóknak nem kellene ennyire jogilag pontosan intézni a ház ügyeit. Az IKI miatt kényszerülünk könyvelésre, adózásra, SZTK-fizetésre stb. Mi megoldhatnánk egyszerűen a dolgainkat. Nekünk ez az egész sokkal többe kerül. Legalább ezért kérjük, hogy amit nem a lakók tesznek tönkre, gondoskodjanak róla, a helyreállítás költségeit ne a mi zsebünkre akarják megoldani. Szeretnénk tisztaságot. A bolt miatt a belső udvar, a bejárat mindig rendetlen. A szerződést úgy kell velük megkötni, hogy ezek rendbetartásáért feleljenek. Emberibb körülmények között szeretnénk lakni, a HÁZ jövőjéért valami közös megoldást várunk.
Étsyné Pacsa Erzsébet
JEGYZŐKÖNYV
Mi lesz Ferincz Jenővel?
Mint korábban többször is hírt adtunk róla, Ferincz Jenő, a Zemplén Győző u. 3/B. közös képviselője szinte minden fórumot megjárt már a hul-ladékdnjal kapcsolatos törvényességi kifogásaival. Többek között a bíróságot is. Igaz, alperesként is, hiszen a hulladékszállító vállalkozás díjfizetés elmulasztása miatt beperelte.
Időközben a probléma nem oldódott meg, a közös képviselő az alapdíj létjogosultságát és a társasházak lakóira kirótt mértékét vitatja és nem fizeti. A hulladékgyűjtő kft. retorzióval válaszolt.
(Más kintlevőségeket kompenzál a város, ott elviszik az összes szemetet? A szerk.)
Újabb fordulat. ÁNTSZ, lakossági fórum. Hogy megoldást hoz-e, ha megszabadul a ház Ferincz Jenőtől?
A fórumról lapunk jövő héten, tudósításban számol be.
Készült: 1997. augusztus 19-én az ANTSZ Nagykanizsa Városi Intézet hivatali helyiségében. Tárgy: FERINCZ JENŐ közös képviselő szemétszállítással kapcsolatos panaszbejelentése.
1. Az ANTSZ Nagykanizsa Városi Intézet kezdeményezésére egyeztető tárgyalást hívtunk össze a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B lakóházának szemét el nem szállításával kapcsolatos állapotok megszüntetésére.
2. Az elbeszélgetések során kiderült, hogy nevezett lakóház képviselője a szemétszállítási díjat 1993. óta nem fizeti, kivéve két alkalommal, emiatt hátraléka van, s a Saubermacher Ryno Kft. csak heti egy alkalommal
szállítja el a szemetet, összesen 16 kukát. A kialakult helyzet miatt a szemét felhalmozódott, büdösödött és ezt a közös képviselő, illetve telefönbejelentés alapján az ott lakók is sérelmezték.
3. Az egyeztető tárgyalás eredményeként a Saubermacher Ryno Kft. vállalta, hogy a fennálló bűzt a szemétszállítással megszünteti, s ezért 1997. augusztus 15-én 33 kukát, és 1997. augusztus 18-án 12 kukát elszállítottak, s ezáltal a panaszolt bűz megszűnt.
4. Ferincz Jenő közös képviselő felvetett jogértelmezési vitájában felvetődött, hogy nem beszélünk közös nyelvet, s ezért kezdeményezzük a Polgármesteri Hivatal s a Környezetvédelmi Információs Iroda mun-
katársaival egy lakossági fórum összehívását. Ezen a fórumon alkalom lenne a lakóközösség véleményét az üggyel kapcsolatosan megismerni.
5. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály vezető helyettese, Bozsoki Imre vállalta, hogy a fórum megszervezésére alkalmas helyet biztosít.
6. Az ÁNTSZ felhívta a figyelmet, amennyiben a jövőben ismételten nem kerül a szemét elszállításra, úgy szabálysértési eljárást kezdeményez járványügyi érdekből. A fennálló járványügyi veszélyről a lakóközösség tagjait is tájékoztatja.
K.m.f.
Dr. Búzás Judit
városi tiszti főorvos helyett
Dr. Bánáti Magdolna
városi tisztiorvos
1997. szeptember 12.
I
KANIZSA - ^uvdetói
I
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja a Mindenki Sportpályáján lévő büfé helyiségét
A versenytárgyalás ideje: 1997. szeptember 15.9.00 óra
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterem.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Lem. 6. és lO.sz. irodáiban vehető át.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában lévő alább felsorolt
nagykanizsai 11885/14 hrsz-ú erdő, nagykanizsai 078 hrsz-ú erdő, nagykanizsai 11630 hrsz-ú erdő, nagykanizsai 11632 hrsz-ú erdő,
bagolai 0105/61 hrsz-ú gyep, bagolai 1028 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/58 hrsz-ú gyep, bagolai 0105/64 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/67 hrsz-ú erdő, bagolai 0105/70 hrsz-ú erdő,
bagolai 1027 hrsz-u erdó, bagolai 061/26 hrsz-u erdó, bagolai 0105/62 hrsz-u gyep, bagolai 0105/66 hrsz-u erdó, bagolai 0105/68 hrsz-u erdó, miklósfai 2162 hrsz-u erdó-gyep,
miklósfai 2514 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanait.
A versenytárgyalás ideje: 1997. szeptember 16.9.00 óra
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóte- *t rem. s
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. i irodáiban vehető át.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város „Nagykanizsa Sportjáért" és kitüntető cím javaslattételére
Tájékoztatjuk a lakosságot és társadalmi szerveket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. október 23-án tervezi a „Nagykanizsa Oktatásáért" és „Nagykanizsa Kultúrájáért", valamint „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címek adományozását. • „Nagykanizsa Sportjáéit" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csapatoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő sport tevékenységet végeznek, vagy a sport tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik. A fent megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható. A kitüntető címek odaítélésére javaslatot tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
A kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján. Kérem, hogy a részletesen indokolt kitüntetési javaslataikat írásban legkésőbb szeptember 15-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportiroda címére (Nagykanizsa, Ady E. u. 30.) szíveskedjenek benyújtani.
Nagykanizsa, 1997. augusztus 21.
Dr. Horváth György sk.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
GYÁMÜGYI IGAZGATÁSI MUNKATÁRSAKAT KERES
a Polgármesteri Hivatal 1997. november 1. naptól megalakuló Gyámhivatalába.
FELTÉTELEK:
- jogi egyetemi vagy államigazgatási főiskola végzettség,
- erkölcsi feddhetetlenség. Gyámügyi gyakorlat előnyt jelent.
Feladatkör: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként (osztályaként) működő gyámhivatal munkaköreinek ellátása, elsősorban hatósági feladatok a gyermek-, ifjúsági- és családvédelem területén.
A Gyámhivatal illetékességi területe Nagykanizsa város és a jogszabályban meghatározott körzete.
Illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló tv. szerint.
A jelentkezéseket írásban, önéletrajzzal, érvényes erkölcsi bizo- I nyítvánnyal, a képesítést igazoló okirat másolatával együtt dr. Takács á Anikó jegyző részére kell benyújtani (Megyei Jogú Város Polgár- 8 mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 1997. szeptember 30- 2
\'8- I
FELHÍVÁS
A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya értesíti a szülőket, hogy gyermekük élelmezési térítési díj kedvezményével kapcsolatos kérelmüket a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Király u. 47) lehet beadni 1997. szeptember 22-ig.
A kérelemhez szükséges nyomtatványokat az iskolákban és óvodákban, ügyfélfogadási időben a Szociális és Egészségügyi Osztályon lehet kérni.
Az ügyintézést meggyorsítja, ha az eltartók kereseti igazolását előre beszerzik és azt a kérelemhez a beadásakor csatolják.
Dr. Nemesvári Márta osztályvezető
TÁJÉKOZTATÓ
a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú 1 hasznosításáról
Tájékoztatjuk az érintett állampolgárokat, hogy a Kormány 110/1997. (VI. 25) rendeletével szabályozta a magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, és falusi szállásadás) idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítását.
A rendelet értelmében szállásadó a tevékenységét akkor folytathatja, ha -kérelmére - a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője közhitelű hatósági nyilvántartásba vette, s erről az igazolást kiadta.
A rendelet értelmében fizetővendéglátó, illetve falusi szállásadói tevékenységet folytató személyek kötelesek 1997. október 1-jéig nyilvántartásba vétetni a magukat. J
Nagykanizsa közigazgatási területén szállásadói tevékenységet folytatók a ^ Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz. 12) tehetnek bejelentést, kér- 5 hétnek részletes felvilágosítást a jogszabállyal kapcsolatban. |
Nagykanizsa Megyei Jogú Város í Polgármesteri Hivatala
( KANIZSA - \\^e*ÁctSÁ )
1997. szeptember 12.
SZEMLELET ÉS
VÁLTOZÁS?
6
Korábbi lapszámunkban megjelent írásokra reagálva kereste fel a Kanizsa szerkesztőségét régi olvasónk, Kelemen Péter, aki a Fasori földügy kapcsán írtakra illetve a belügyminiszter interjúját olvasva kívánta elmondani véleményét.
- Végtelenül megdöbbentett a számomra Bagonyai kontra Miilei ügyet jelentő földeladási ügy. Szerintem Bagonyai József még mindig nem tudja, hogy körbe-körbe fog járni élete végéig, ha ugyanezek az ügyészek maradnak hivatalban. Soha nem rágalmazásért jelentik fel hasonló esetekben az állampolgárt, hanem egyszerűen visszautasítják vagy elutasítják a kérelmet. Molnár alezredes -, aki Gotthárd Jenő betegsége alatt a kapitányság megbízott vezetője volt - már akkor írta alá a Bagonyav-ügyben a hamisítással kapcsolatos vizsgálat lezárását, amikor felmentési idejét töltötte. Érdekes összefüggés lehet a következő: a városi ügyészségen ki fogadta el a nyomozást megszüntető határozatot? Molnár úr volt rendőrkollégája, aki ügyész. Tudok olyant, hogy elfogultság miatt a zalaegerszegi ügyészségre tettek át ügyeket - de kérdem én: az nem ugyanaz a cég? Az ottani ügyésznő egy esetben elutasította a panaszt és azt mondta: ha nem tetszik, forduljon a zalaegerszegi ügyészségi nyomozóhivatalhoz. Az elutasító ügyésznő így a férjéhez küldte a panaszost, aki vezető ügyész - hozzáteszem, korábban mind a ketten rendőrök voltak Zalában.
Ha már a Bagonyai-féle okirathamisítási ügyről volt szó - érdekes, hogy mindig azokra az okirathamisítási ügyekre nem derül fény, amelyek terhelőek lehetnek úgynevezett nagy emberekre. Tudomásom van olyanról is, amikor a nagykanizsai rendőrség egy vélt bűnügyben alkalmazott hatósági tanúkat - az egyik az eljáró rendőr édesfia volt! - az eljárás alá vont személy nevét határozatokon, jegyzőkönyvön aláhamisították és ezt aláírta két hatósági tanú. Ezt nem kevesebb, mint öt ügyész látta később. Egyik már
nem ügyész - kaposvári volt -, aki csak az okirathamisítást volt hajlandó vizsgálni, mást nem! Kanizsán mindig kisrendőrt vizsgáltak, felettest nem. Meg lett állapítva az okirathamisítás, - tehát folytatni kellett volna azzal, hogy ki volt az okirathamisító. Akik hatósági tanúként aláírtak, hamis tanúk. Hivatalból vádat kellett volna emelnie a kanizsai ügyészségnek.
- Ezek az ügyek az Ön ügyei?
- Igen, az alapügyem már nyolc éves.
- Nem lehet, hogy Ön szubjektíven ítéli meg a dolgot, az eljáró szervezeteket, személyeket? Állításait alá tudja támasztani olyan dokumentumokkal, amelyek az Ön igazára világítanak rá?
- Gondolja, hogy ezeket ki merném mondani, ha nem lennének bizonyítékaim? Úgy látom, évek óta folyamatosan működik a kisemberekkel szemben az, hogy vizsgálunk is meg nem is, vádat emelünk egyesek ellen, mások ellen - gondolhatják, kik ellen -nem. Rövid úton elutasítást nyer a jogait kereső állampolgár. Igen, volt alapügyem nyolc évvel ezelőtt. De végre a kezemben van a Legfőbb Ügyészség levele, amely birtokában már nemcsak szerintem támadható meg a velem szemben lefolytatott eljárás. Ez év február 4-én fogadott a Legfőbb Ügyészségen két ügyész, akik tizenkét pontban látták jónak felvenni az általam panaszoltakat. A válasz fél év alatt született meg -nagy nehezen. Kimondták, hogy megsértették az ártatlanság vélelmét, irányt mutattak, előre kijelölték a tettest. Rámutattak hogy ki az elkövető, mikor még ezt a bíróság meg sem állapította. Teljes
párhuzam van az okirathamisítás ügyében a Bagonyai József ügyével is. (A Legfőbb Ügyészségen megállapították az ügyemben a jogtalan házkutatás tényét is.) Korábban a nagykanizsai ügyészség engem elutasított, nem tudták megállapítani, ki az okirathamisító személy, sőt azt mondták ki, hogy jelentős érdeksérelemmel nem járt. Ki merem mondani: bűnpártolást követett el az ügyészség, amikor a nyilvánvaló okirathamisítás ügyében nem emelt vádat a hamis tanúk ellen.
Ez az ország egy Hyde Park. Bárki bármit mondhat, a kispénzű állampolgár körbefutkoshat, elutasítják. Ugyanazok ülnek a székekben, mint régen.
Azzal, hogy új kapitányunk lett - bízom abban, hogy tisztul a kanizsai rendőrség, de még mindig itt a megye és a feljelentő rendőrök is a helyükön vannak. Én a rendőrség berkeiből is kaptam névtelen levelet, amelyben rámutattak a jogtalan szolgálati kocsihasználatokra, és ebben a legkevesebb volt az, amikor napi két alkalommal két kocsi járt, ebédelni vitte a rendfőnököket. A főrendőrök hegyre is jártak rendszeresen munkaidőben, a részletekről a gelseiek tudnának mesélni. A „nevek" még ma is sokat jelentenek. Ha egy ügyben elhangzik például egy Karvalits név -néma csend. Miháldon is van ám földügy! A Földhivatal megküldte a nevesített tulajdonosoknak az illetékelést. Legyen erős! Nincs is földjük Eladták, három ember vette meg. No ezt nyomozza ki az ügyészség! Félő, hogy ott is körbe fog futkozni valaki, mint a Bagonyai úr. Úgy látom, titkos itt minden, hogy a háttérben dőlje-
nek el dolgok, a kisember meg már csak akkor jön rá arra, hogy becsapták, amikor már kész tények elé állítják. A rendőrség? Gotthárd urat még ki is tüntették - tudjuk, milyen volt vezetése alatt a kanizsai rendőrség. Német ismerőseim betegre nevették magukat azon, hogy nálunk tábornok a megyei kapitány. Talán még marsall is lesz míg nyugdíjazzák?
- Ön a belügyminiszter úr nyilatkozatára is reagálni kívánt. Kifogásai vannak? Netán egyetért vele?
- A piramis legalsó szintje, hogy a polgárok érezzék, odafigyelnek rájuk Amíg szemléletváltozás nem lesz a rendőrségen, ügyészségen - nem lesz pozitíy változás. Érezheti az állampolgár, hogy odafigyelnek rá, ha nem veszik figyelembe. Szemléletváltozás? Kuncze úr jól érzi, hogy az kellene. Egy példa: kanizsai állampolgár közlekedik délután háromkor a városban. Megállítja három rendőr, megállapítják, hogy minden rendben van. Ugyanaznap este, sötétben megállapítja másik két rendőr ugyanarról a kocsiról, hogy kopott a gumi. Mindezek után én is megkérdezem: Ki van kiért és miért? Azokat és azért büntetnek meg, akiket és amiért kell? A belügyminiszter jól látja a szemléletváltozás szükségességét, de ezt nem nekem kellene elmagyaráznom a rendőrségnek, hanem neki!
És nem lehet megelégedett az állampolgár a rendőrséggel, ha olyan nagy ügyek felderítetlenek maradnak, mint a Punger-féle gyilkosság, a víztoronynál talált, de nem ott elütött asszony esete, a csapi vadász ügye. Szerintem öt nagy ügy is van Kanizsán, amelyben isten tudja, miért nincs eredmény. Szerintem nem úgy vizsgálják itt Zalában az ügyeket, hogy eredmény legyen.
Szóval Hyde Park. Elmondom én is, elvárom, hogy vádat emeljenek ellenem a kijelentéseim, az általam írott beadványok tartalma miatt. Ehelyett hallgatnak és sunyítanak.
L.I.
1997. szeptember 12.
I
KANIZSA - PR
I
Év végére 100 milliós forgalom a NAP ÁRUHÁZ-ban
Tizennyolc évvel ezelőtt, amikor megnyílóit Nagykanizsán a Zalaiparker Nap Áruháza, a város legmodernebb áruházának számított Steindl József (aki mára éppen negyven éves zalaiparkeres múlttal rendelkezik) indulás óta igazgatója az áruháznak. Kiss Istvánná vezetőhelyettes is akkor kezdett itt eladóként, így mindketten részesei az áruház történetének: - Az áruház vonzóereje nem csupán a küllemében rejlett. Mindent lehetett és persze ma is lehet itt kapni. A széles áruválasztékhoz elfogadható árak kapcsolódnak
ma is. Akkor viszont, mivel a FER-rel volt közös üzemeltetésben, a reguler osztálya mellett volt egy jelentős úgynevezett alkalmi kínálata is. Nem használt,
/
hanem kis hibás árukról volt szó. Ez szinte tömegeket vonzott ide. Akkor is szerettek olcsóbban vásárolni az emberek, s jellemző, hogy száz forint alatt is lehetett cipőt venni.
- Változott a gazdasági helyzet, változott-e a profil, az áruház arculata is?
- Változott a profil annyiban, hogy mivel megszűnt a FER-rel a kapcsolat, kiestek az alkalmi áruk a kínálatból.
Növekedett az eladótér alapterülete azzal, hogy egy fal lebontásával a raktárhelyiséget is hozzákapcsoltuk. És a divat is állandóan változik. Árultunk mi már egyszer miniszoknyát, s most újra az a divat. A férfidivat ugyan lassabban változik de a kétsoros öltöny után most ismét jön az egysoros... A farmer viszont változatlanul tartja magát minden változatban.
- Az árubeszerzés is más?
- Az sem olyan már mint régen, amikor egy nagyker cég osztotta szét az üzletek között az árut. Már a Zalaiparker Rt-nek is van nagykereskedelemmel foglalkozó részlege, s ez megkönnyíti az árubeszerzést. Vannak állandó partne-
reink, akikkel a kapcsolat folyamatos. Igyekszünk olyan árut beszerezni, amelyre nagyobb kereslet mutatkozik. Ha cipő kell, azt a kínálatot bővítjük, ha fonalat keresnek, azt szerzünk be: Vannak „bedolgozóink" is. Ugyanis a férfinadrágok, illetve a női aljak számára csak az anyagot szerezzük be, s itt helyben megvarratjuk így viszonylag olcsóban tudjuk adni. A jó minőségei pedig a vásárlóink is „meghálálják" azzal, hogy törzsvásárlóink vannak. Még Horvátországból is visszatérnek hozzánk nadrágot venni. De természetesen a kanizsaiak és a környékbeliek között is sok törzsvásárlónk akad.
- A kereskedelem fogásaihoz tartoznak az akciók is!
- Minden évben szinte folyamatosan van akció nálunk A szokásos, szezonvéghez kötött vásárok mellett nőnapi, gyermeknapi és más alkalmi vásárok is vannak A szállítóink által nyújtott kedvezményeket is mindig továbbadjuk a vásárlóknak.
- Milyen eredmény várható ebben az évben?
- Az első félévet sikeresen, pozitív szaldóval zártuk, a tiszta nyereség 400 ezer forint. Nem az elvárt eredmény ez, viszont 34 milliós forgalmat jelent. Mivel a mi területünkön a második félév mindig jóval nagyobb forgalmat szokott hozni, remélhetőleg sikerül év végére a 100 milliós forgalom teljesítése. Ennek érdekében mindent megteszünk, természetesen számítunk törzsvásárlóinkra is, és szívesen látjuk új vevőinket is.
Gombás Imre
o
8 V KANIZSA -éwá$u*t6 táj<z ) 1997.! szeptember 12.
Egy csokor a képviselők által felvetett legnagyobb problémákból
(a július 15-i soron kívüli közgyiiíés Jegyzőkönyve alapján)
- A ZÁÉV első ajánlata 680 millió forint + ÁFA, módosítással 575 millió forintra csökkent, változások történtek a költségvetésnél is egy 68 millió forintos tétel kapcsán. A ZÁÉV kapott 100 millió forint előleget 1996-ban.
- A vállalkozásba adást nem előzte meg versenytárgyalás. A műszaki ellenőri tevékenység kiadását nem előzte meg versenytárgyalás. Ezen tevékenységnek a jelenleg várható munkadíja a 10 millió forintot is meghaladja.
- A parkoló alapépítményi munkáinak összege 23,4 millió forint + ÁFA.
- A szerződések kimondottan a vállalkozók részére előnyösek.
- Egyik szerződésnél sincs fedezet a későbbi garanciális munkákra.
- A ZÁÉV határidő-módosítást kért, illetve pénzügyi átütemezést.
- Palotás Tibor megvalósította
VÁSÁRCSARNOK
az összeférhetetlenséget. Palotás Tibor nem vont be szakértőket.
- Hiányzik néhány hatósági engedély és a külső járulékos tervek.
- Tisztázni kell a kosaras piac nagyságát, a tulajdoni viszonyokat.
- A ZÁÉV jelenleg több mint 200 millió Ft-tal finanszírozza a beruházást.
- A képviselők közül ki vagy kinek a hozzátartozója vásárolt üzletet a készülő csarnokban.
- A számlákkal kapcsolatban igazolódott, hogy azokkal semmi probléma nincs.
- A beruházás jelenlegi állapota még nem olyan, hogy más szakemberek bevonása is indokolt legyen.
- A taggyűlésen Palotás Tibor elismerte, hogy a számláin nem szerepelnek az ITJ számok.
- A hatósági engedélyek nem hiányoznak, de ezek csak általános engedélyek, mert az üzletek tulajdonosainak külön kell majd kérniük.
- A számlákon nincs feltüntetve az SZJA-szám, tehát ha ÁFA-visszaigénylés történik, akkor az APEH ezt megtagadhatja.
- A kezdetektől fogva vállalkozói alapon akartuk a vásárcsarnokot megvalósítani.
- Az önkormányzatnak jelentős összeggel kell támogatnia a
vállalkozást, mert nincs elég befektető.
- Sem gépvásárlásra, sem valamely munka elvégzésére nem szokás előleget adni.
- Vállalkozói alapon vásárcsarnokot még sehol nem építettek.
- Egyetlen .dolgot lehet tenni, be kell fejezni az építkezést.
- Miből előlegezi meg a kft. az aluljáró megépítését akkor, amikor az önkormányzati gyorssegély nélkül a ZÁÉV nagy valószínűséggel kénytelen lenne az építkezésről levonulni.
- Szükséges a jelenlegi piacon lévő betonasztalok áthelyezése.
- Hogyan kell az ütemezést elvégezni? Nem lehet eltekinteni attól, hogy ennek a pénzügyi, jogi és műszaki felülvizsgálatát szakértő céggel elvégeztessük.
- A team gyakorolná a beruházás műszaki átadásáig a tulajdonosi jogokat.
- Az alpolgármester illetékes a tulajdonosi jogok gyakorlására.
- A hármas csoport tanácsadó testületként működne.
- A város nem több száz millió forinttal támogatja a csarnok építését, hanem a közgyűlési határozat szerint 250 millió forinttal.
- ...durván 7-10 millió forint körüli összeg és azt jelenti, hogy egy új épületbe betesszük a régi, használt asztalokat. A ZÁÉV-nek
ezt kötelező megtenni. Nekünk kell döntenünk arról, hogy vállaljuk-e a 7 milliós költséget vagy nem.
- Az adásvételi előszerződéssel kapcsolatosan a 2. pontban 250 millió forint bruttó vagy nettó értendő?
- A közgyűlés úgy döntött, hogy a vásárcsarnok építésében maximum 250 millió forint erejéig vesz részt. Egyértelmű, hogy a 250 millió forint bruttó összegként értendő.
- Ha a közgyűlés azt mondja, hogy az összeget nettóban kell érteni, akkor automatikusan 37 millió forintos emelést kell végrehajtani.
- Mekkora a kosaras piac területe? Ha ehhez a területhez tartoznak az üzletekhez tartozó közlekedők is, akkor ez azt jelenti, hogy azokat a közlekedőket az önkormányzat fogja később finanszírozni.
- Amennyiben a 250 millió forint nem nettó, akkor a létesítményt nem lehet megvalósítani.
- 150 millió forint rövid lejáratú hitelfelvételhez kezességet, illetve garanciát vállalt az önkormányzat.
- Ha az Alfától az Omegáig Kft. a hitelt részben vagy egészben nem tudja visszafizetni, és azt a kezes önkormányzat teljesíti, az esetben az önkormányzat a piac-vásárcsarnok épületében 140 E Ft/m2 áron számolva a visszafizetett összeg erejéig üzlettulajdonhoz jut.
Magyar József: A 8. pontnál konkrétabban kellene fogalmazni. Több változatban ki kell dolgozni a vásárcsarnok „működésére vonatkozó elképzeléseket" helyen „működési rendjét" kifejezés lenne a jobb. Be kellene építeni azt is, hogy ki kell térni a parkolók és a vásárcsarnok üzemeltetésére. Felhívom a közgyűlés figyelmét arra, hogy a piaci, vásári tevékenységből az önkormányzatnak közel 80-100 millió forintos bevétele volt minden évben.
Röst János: A vásárcsarnok átadását követően a kft. működésére készüljön javaslat.
Deiszinger József: A 8. pont határidejét 1997. szeptember 30-ra szeretném módosítani. Véleményem szerint az október 30. már késő lesz.
Stahl György: A 8. pontban pillanatnyilag a kft-nek semmiféle érdekeltsége és jogosultsága nincs. A 8. pontban foglaltak tulajdonképpen nem a kft. feladatai.
...és ami a problémák közül kimaradtí?)
- a résztulajdonosi hányadok véglegesítése a társasházként működő vásárcsarnokban
- a tulajdonosi közösség véglegesítése, jogai
- Alapító Okirat elkészítése
- a társasház megalakulása után a tulajdonosi közösség egyetértése kell minden későbbi értékesítési, változtatási ügyben
- a közös tulajdon tisztázása, az ezzel kapcsolatos feladatok és anyagi kötelezettségek vállalása
- a tulajdonosi közösség által megállapított közös költség fizetése (fenntartás, energia, szolgáltatások stb.) a résztulajdoni hányad arányában
- készültek-e számítások az üzemeltetésre vonatkozóan (és a beruházás egészére?)
- a társasház kötelező felújítási alap képzése a jogszabályok alapján elkülönítésre kell hogy kerüljön, minden tulajdonostársnak fizetnie kell
- a társasház szétválasztása a parkolótól, a parkoló üzemeltetése, költségeinek áthárítása vagy nem áthárítása a csarnokban dolgozókra vagy a vásárlókra
- az épület (társasház) biztosítása
- miből fedezi az önkormányzat a mára ötszázmillió forint körüli, szükséges támogatást
- a potenciálisan legnagyobb résztulajdonos önkormányzat menynyit kell hogy fordítson a tulajdoni hányada alapján a csarnokkal kapcsolatos kiadásaira
- mennyi rendszeres önkormányzati bevétel várható a vásárcsarnok üzemeltetéséből; ez milyen arányban áll a rendszeres költségekkel
etc, etc.
1997. szeptember 12.
( KANIZSA - Wáycutá, táj* )
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 238/1997. számú határozatával döntést hozott, hogy 1997. október 14-vel megszünteti a jelenlegi élelmiszerpiacot. Utasította az alpolgármestert, hogy a kosaras piac áttelepítéséről gondoskodjon, továbbá döntött arról, hogy a kiürített kosaras piac területét a VIA Kanizsa Kft-nek fizetőparkoló kialakítása céljából hasznosításra át kell adni.
A nagykanizsai 1970 hrsz. alatti ingatlanon kialakított kosaras piac megszüntetéséről szóló önkormányzati határozat a kereskedők szerint törvénysértő, hiszen a határozat meghozatala során figyelmen kívül hagyták a piacún levő ingatlantulajdonosok, bérlők, valamint területhasználók jogos érdekeit
Az alábbi levelet küldték a jegyzőnek és a közgyűlés tagjainak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselő-testületének tagjai
A nagykanizsai 1970. hrsz. alatt felvett ingatlan a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlan egy része beépítésre került, s a beépített részen részben az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek vannak, részben más jogi személyek, illetve magánszemélyek tulajdonában álló felülépítmények, i
Az önkormányzat tulajdonában álló bérleményeket bérleti szerződés alapján használják a bérlők. A bérlők egy része a bérleti jogot az 1990. évi LXXIV. tv. rendelkezései alapján szerezte meg, így a törvény rendelkezései szerint a bérleti jogviszony a szerződés megkötésétől 10 évig fokozott jogi védelemben részesül. Az 1990. évi LXXIV. tv. 11. § (3) bekezdése kimondja, ill. akként rendelkezik, hogy a privatizációs árverésen megszerzett bérleti jog a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 évig csak a kisajátításról szóló jogszabályokban meghatározott közérdekű célokból mondható fel. A 13. § (3) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az ilyen módon megszerzett bérleti jog forgalomképes.
Az ingatlanon álló önálló ingatlanként feltüntetett ingatlanok tulajdonosait a jogszabály alapján, valamint az ingatlannyilvántartási bejegyzések szerint is földhasználati jog illeti meg. A földhasználati jog tartamát a felek a szerződés megkötésekor pontosan nem határozták meg, azonban a felülépítmények elkészülte, valamint a felülépítmények használatbavétele óta e használati jog tartalma ténylegesen kialakult. A földhasználati jog e körben a felülépítmények tulajdonosait nemcsak arra a földterületre illette meg, amelyet az épület elfoglalt, hanem ténylegesen a földhasználati jog biztosította az üzletek üzemeltetését, hiszen az árusítás nyílt, közterületre, piaci területre történő árusítás útján történt, továbbá a használat során az önkormányzat tulajdonában levő területet felhasználták az ingatlan megközelítésére, áruval történő feltöltésére.
Mindezekre figyelemmel mind az ingatlanok tulajdonosait, mind a bérlőket birtokvédelem illeti meg, és joguk megsértése esetén bírói, illetve államigazgatási út igénybevételére van lehetőség.
A fentiekből egyértelműen következik, hogy a földteriilet tulajdonosa nem tehet olyan intézkedést, amely az üzletek működését meggátolná. Ilyen intézkedés megtétele esetén részben a birtokvédelem, részben pedig a kártérítés eszközeit vehetik igénybe a sérelmet szenvedett vállalkozók.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 238/1997. szám alatt határozatot hozott a jelenleg élelmiszerpiac 1997. október
14-vel történő megszüntetéséről, a kosaras piac 1997. október 14-i hatállyal történő áttelepítéséről a vásárcsarnokba, továbbá arról, hogy a kiürített kosaras piac területét a VIA Kanizsa Kft-nek fizetőparkoló kialakítása céljából hasznosításra át kell adni.
A nagykanizsai 1970. hrsz. alatti ingatlanon kialakított kosaras piac megszüntetéséről szóló önkormányzati határozat álláspontunk szerint törvénysértő, hiszen a határozat meghozatala során figyelmen kívül hagyták a piacon levő ingatlantulajdonosok, bérlők, valamint területhasználók jogos érdekeit. Annak ellenére, hogy ezen ingatlanok tulajdonosait, illetve bérlőit és használóit jogszabályban pontosan meghatározott védelem illeti meg, a döntés meghozatalát megelőzően nem került sor a szükséges egyeztetések lefolytatására.
A meghozott döntés azért is jogellenes, mivel a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonosa az Alfától Omegáig Beruházásszervező és Kereskedelmi Kft-nek. Azok a döntések, amelyek a jelenlegi kosaras piac megszüntetéséről, illetőleg a piacnak a vásárcsarnok területére történő áthelyezésére irányulnak, közvetve sértik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály rendelkezéseit.
Az 1996. évi LVn. tv. 21. § kimondja, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, különösen a versenytársak számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan előnyfelvétel céljából befolyásolni.
A törvény 22. § (2) bekezdése alapján gazdasági erőfölényben van az is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőitől nagymértékben függetlenül befolyásolhatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kell lennie versenytársainak, szállítóinak és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.
A fentiek alapján javaslatunk a következő;
Kérjük, hogy az önkormányzati határozat végrehajtását szíveskedjenek felfüggeszteni és a nagykanizsai 1970. hrsz. alatt felvett ingatlanon működő kosaras piac megszüntetésének ügyében kerüljön #or újabb határozat meghozatalára oly módon, hogy a határozat meghozatala előtt legyen lehetőségünk álláspontunk és érveink kifejtésére.
Kérjük, hogy kerüljön sor egyeztetésre az érintett üzlethasználókkal az 1970. hrsz. alatt felvett ingatlanon a zöldséges kosaras piac valamilyen formában tovább működtetésének kérdésében. Amennyiben az önkormányzat nem kívánja a továbbiakban üzemeltetni, úgy a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat vállaljuk akár az önkormányzattal megkötött bérleti, akár adásvételi szerződés alapján.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 2.
BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbeadja a Nagykanizsa, Bartók B. u. 10. szám alatti társasház I. lépcsőházában lévő 12 m2 alapterületű tárolóhelyiségét. , A pályázatok benyújtási határideje:
1997. szeptember 22. 16.00 óráig. Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. \\ 6. és 10. sz. irodáiban vehető át. i
BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbeadja a Nagykanizsa, Csengery u. 109. szám alatti 15 m2 alapterületű, szilárd alapú garázs bérleményét. ,
A pályázatok benyújtási határideje: ;
1997. szeptember 22. 16.00 óráig Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. i 6. és 10. sz. irodáiban vehető át. 1
MEGHÍVÓ
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS CIGÁNYKISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVJA ÖNTÉS KEDVES CSALÁDJÁT
AZ 1997. SZEPTEMBER 12-ÉN (PÉNTEK),
DÉLUTÁN 16.30-KOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ Nagykanizsa, Széchenyi tér
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat eddigi munkájáról
Előadó: Teleki László, a CKÖ elnöke
2. Az elhurcolt áldozatok és hozzátartozók kárpótlásával kapcsolatos tudnivalók
Előadó: Dr. Sifter Rózsa, a Megyei Kárpótlási Hivatal vezetője
3. Beiskoláztatás 1997/98. tanév tapasztalatainak összegzése
Előadó: Teleki László, a CKÖ elnöke
4. Felzárkóztató és tehetséggondozó hálózat lehetőségeinek ismertetése az általános iskolások részére Előadó: Teleki László, a CKÖ elnöke
5. Kanadai csereprogrammal kapcsolatos lehetőségekről tájékoztató
Előadó: Teleki László, a CKÖ elnöke Várjuk a 19-24. életévüket betöltött, alapfokú angol nyelvtudással rendelkező cigány fiatalok jelentkezését!
6. Egyebek ;
t
Mindenkit szeretettel várunk!
Teleki László!
CKÖ elnök 1
J
10_^ KANIZSA -Tttiíett Veié? ) VW- szeptembere.
Ml LALtLL VJbJLJS r MlVH/Lf r Ofj*JLill^lllJZJLtl r
VÁGVÖLGYI TAMÁS,
a MÁVNTE női csapatának volt edzője, volt IKI-igazgató
- Jelenleg közéleti tevékenység egyáltalán nincs az életemben, a Kögáznál dolgozom beruházási előadóként. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a gázvezeték építések során felmerülő problémákkal foglalkozunk. Ezen kívül úgy néz ki, hogy a Kögáznál felmerülő hírközlési feladatokat is meg fogom kapni, ami meglehetősen új a számomra, hiszen néhány napja csöppentem az egészbe.
- Több évig Ön vezette Kanizsán az Ingatlankezelési Intézményt. Ma hogyan emlékszik vissza az ott eltöltött évekre?
- Azt hiszem, az erre a kérdésre adott választ kétfelé kell választani. Egyrészt ha az ottani munkatársaimra gondolok, akkor nagyon jó szívvel emlékezem. Nagyon jó csapat verbuválódott ott össze, és tulajdonképpen az én irányításom alatt alakult meg a mai intézmény. Ha viszont arra gondolok, hogy voltak olyan képviselők akik engem nem ismerve próbáltak maguknak olyan előnyöket szerezni, amiket az én felfogásom szerint nem engedhettek volna meg maguknak már nem olyan szépek az emlékeim. Persze tisztelet a kivételnek, a képviselők zöme nem ilyen volt, de azért jó páran próbálkoztak, s olyan elvtelen dolgokat akartak kicsikarni, amiket semmiképpen nem engedhettem meg. Többek között ennek volt köszönhető, hogy amikor lejárt a kinevezésem ideje, és újra megtörtént ennek az állásnak a pályáztatása, akkor nem én kaptam meg. Ebben politika volt, ez egyértelmű. De az élet engem igazolt, hiszen akivel nem voltam jóban, az már nincs a képviselő-testületben De részben ezeknek köszönhetem, hogy most nem ott vagyok
- Mint IKI vezető, milyen problémákkal szembesült munkája során?
- Nagyon sok probléma merült fel. Mikor odakerültem, még lKV-ként működött, és csak tervként szerepelt intézménnyé való átalakítása. Ezt elméletileg meg is valósították, de ténylegesen nagyon bonyolult volt, ugyanis egy helytelen közgyűlési határozat miatt nem lehetett az IKV jogutódjaként szerepeltetni az IKI-t. Emiatt jó pár hónapot késett a munka tényleges felvétele. A másik probléma az volt, hogy számomra rengeteg dolog új volt - gondolok itt mind a dolgozókra, mind az elvégzendő munkára. Azt nyu-
godtan mondliatom, hogy Kanizsa legismertebb intézményének lettem a vezetője, hiszen rengeteg emberrel voltunk szerződésben, illetve kapcsolatban. Úgy hiszem nem titok, hogy én vezettem be azt a lehetőséget, hogy akik nem fizettek és ott álltak már a kilakoltatás küszöbén, kaptak egy utolsó lehetőséget, miszerint részletekben befizethették az elmaradt tartozásukat. Persze ezt csak azoknál lehetett megcsinálni, akik hajlandóak voltak együttműködni, de ennek köszöniiető, hogy a korábbi IKV-nál is meglévő kintlevőségek nem nőttek tovább, annak ellenére, hogy ez országos jelenség volt. Sajnos az is szerepet játszott azokban az időkben, hogy a gazdaság átalakulása miatt a polgárok nagy része pénzhiányban szenvedett.
- Tulajdonképpen hogyan került Ön az IKI élére?
- Ez egy érdekes dolog volt, hiszen az intézmény vezetői állásának megpályáztatása gyakorlatilag csak másodszorra volt sikeres. Első alkalommal meg sem pályáztam. Akkor én még a vasútnál dolgoztam, mint az épület és hídfenntartó főnökség vezetője. Ez azt jelentette, hogy elég nagy körzetben a vasúti szolgálati épületek felújítása, karbantartása, valamint a vasút kezelésében lévő lakások tartoztak hozzám. Ennyi összefüggés volt az előző munkám és az IKI-vezetőség között. Amikor láttam a közgyűlésen elhangzott első pályázatkiértékelést, úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Nagyon érdekes volt a helyzet, mert az akkori pártoknak voltak kiszemeltjei, patronáltjai, és a különböző pártok alaposan felkészültek az „ellenfél" jelöltjeiből. Én viszont független voltam, nem ismertek és a végén én lettem a befutó. Ekkor kértem egy kis időt, hogy leszámolhassak az előző munkahelyemen, hiszen nagyon sok mindenén voltam felelős.
- Mindezek mellett Ön nem csak az IKI-ről, hanem kosaras edzői tevékenységéről is ismert lett Kanizsán. Viszont nemrégiben felállították az edzői kispadról. Ma hogy látja annak a döntésnek a körülményeit?
- Végül is nem menesztettek, hanem mikor lejárt a szerződésem, nem újították meg. Viszont ehhez hozzá kell tennem, hogy egy évvel ezelőtt kidolgoztam a kosarasok számára egy hároméves programot, amiben lefektet-
tem az első csapat, az utánpótás-nevelés, de még a szakosztályi feltételek megteremtéséhez a részemről elengedhetetlenül szükséges teendőket. Mikor nekiláttunk a munkának, ígéretet kaptam, hogy ezt a programot vég-hezvihetjük. És ezt követően jött az hogy nem újították meg a szerződésemet. Az valóban fedi az igazságot, hogy szerettem volna tovább edzősködni, de nem ilyen feltételekkel, mint amiket az utolsó évben biztosítottak. Ha az Izsák Csabának boldogságot jelent, akkor mondja nyugodtan, hogy ő nem kötött velem szerződést, holott jól tudja, hogy sem vele, sem ilyen feltételek mellett nem kötöttem volna meg én azt. Emiatt egyébként nincsen semmilyen lelkiismeretfurda-lásom, vagy haragom feléjük. Azt nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Az egész ügy lényege az volt, hogy az utánpótlás terén, amiket el kellett volna végezni, abból semmit sem csináltak meg, annak ellenére, hogy év közben szakosztálygyüléseken rendszeresen felvetettem, hogy ezeket a problémákat meg kellene oldani. Viszont ez ügyben semmi sem történt. Körülbelül múlt év októberében megemlítettem, hogy nagy valószínűséggel nem fogok itt tovább edzősködni, hiszen már akkor lehetett látni, hogy ezeket a folyamatokat egyáltalán nem indították el. Gondolok itt arra, hogy a MAV NTE-nek nem volt semmilyen utánpótlása. Ez hogy most a Kosárlabda Klubbal kötöttek egy megállapodást, nagyon logikus volt, hiszen a helyzet kezdett tarthatatlanná válni. Természetesen ez egy előre kimanipulált dolog volt, ami összességében remélem, hogy jól fog kisülni. Különösebben nem bánt, hogy nem én edzősködöm, viszont az már igen, hogy a MAV így olyan helyzetbe került, hogy amennyiben a KK-nak nem tetszik az új edző személye, akkor arra is azt fogják mondani, hogy nem adják a gyerekeket. Ilyen helyzetbe jellemzően csak egy ilyen elnök, és csak egy ilyen vezetés tud kerülni, amit nagyon sajnálok. Lényeges volt számomra, hogy nyolcvankettő óta, amióta Kanizsán élek szinte egyvégtében edzősködtem - voltam a fiúknál is és a lányoknál is, illetve egyszer úgy hozta a sors, hogy mindkettő csapatot nekem kellett vinnem. Dolgoztam olyan elnökkel, aki amikor nem sikerült a fel-
jutásunk, akkor fellélegzett. De Kanizsa előtt olyan elnökkel és szakosztályvezetéssel még nem, akik direkt a csapat ellenére tevékenykedtek És ezt nem indulat, vagy harag mondatja velem, ezek tények. Nagyon sok mindent úgy tettek, hogy még engem sem értesítettek. De milyen vezetés az, amelyik januártól kezdve, mikor spic-cen volt a csapat, egy edzésünkre sem jött el, soha nem nézte meg, hogy milyen munkával készülünk A vidéki meccseinkre soha, egyetlen alkalommal sem kísért el minket senki, kivéve egy két csapathoz közel álló személyt, például hozzátartozók. De a legékesebb bizonyítéka annak, hogy nem akarták ezt a felkerülést, az az, hogy a bajnokság kezdete előtt volt egy megállapodásunk miszerint rájátszás előtt megkapjuk a rájátszás prémium kiírását. Az elnökünk ezt a rájátszás kezdete előtt egyszerűen önhatalmúlag eltörölte. Tette ezt akkor, amikor a két rivális csapat rendkívül megerősödve szállt be a mindent eldöntő küzdelmekbe. De meggyőződésem szerint annyira el volt túlozva a Kosárlabda Klub és a MÁVNTE közötti ellentét is - amit Gábor Erzsinek és személyemnek tulajdonítottak -, hogy talán ez volt a legjobb megoldás, ami végül is történt.
- Mit tart kanizsai tevékenységei -akár kosárlabdás, akár IKI-s - legnagyobb sikerének?
- A kosárlabdán belül a nőknél talán azt emelném ki, hogy mikor átvettem a csapatukat, éppen kiestek, nagyon sokan abbahagyták, gyakorlatilag az alapoktól kellett kezdenem mindent. Talán mint edző, azt eredménynek tartom, hogy amit a szakosztályvezetés kitűzött, azt mindig teljesítettem. Mint IKI vezető, talán azt tartom, hogy hozzám bármikor be leheteti jönni bárkinek, mindenkit meghallgattam. Természetesen mindenkin nem tudtam segíteni, de azt hiszem, a szemükbe merek nézni.
- Vannak tervei a jövőre nézve?
- Természetesen, mindig is voltak. Most a családomra is jut időm, és a munkámat is minél jobban szeretném elvégezni. Nagyon jó itthon lenni, gyerekeimmel foglalkozni. A munkahelyemen is úgy érzem, befogadtak, és megfogok tudni felelni az elvárásoknak
( KANIZSA -%áöU 1
11
\\ S KO LA
BEZZEG AZ ENIDOIVIBEN
1997. szeptember 12.
Az utca hangja
Az iskolakezdés kapcsán megkérdeztük az utca emberét, feltéve a kérdést: Mit jelentett számukra az iskola kezdete?
Gyalókainé: - Nagyon jól kezdődött. A gyerek számára nagy élmény, nagyon tetszett neki. Most elsős szakközépiskolás, ez új dolgot jelent az életében. Meg van elégedve a tanáraival, osztálytársaival, rendkívül jó a véleménye mindenről az iskolában. Nekem már nem ennyire jó az, hogy elkezdődött az iskola, hiszen csak a tankönyvekre tíz és félezer forintot kellett költeni, ami nagyon sok
* * *
Wirth Kálmánná: - Nekem nagyon nehéz anyagilag a tanévkezdet. Nemcsak hogy a könyvek, de mellettük kellenek felszerelések ruha, egyebek, ami mind-mind pénzbe került. A gyerekek? A kisebbik nagyon várta, ugyanis most ment elsőbe, a Winklerben tanul. Mondtam is neki, hogy jobban várja, mint valamikor az általános iskola első osztályát. Most még tetszik neki, hogy hogy alakul majd a jövőben, azt nem tudom. A másik, a nagyobbik gyerekem pedig Csurgón tanul, egy kétéves gimnáziumban. Előtte varrónő lett itt Kanizsán, a Széchenyiben, most pedig leérettségizik. Ott most másodikos, és az is sokba kerül.
» * *
Jánosi Ferenc: - Megmondom őszintén, a gyermekem nem foglakozott különösképpen a nyár folyamán az iskolával, most az utolsó héten kezdett el készülni, mert a tanévnyitón verset kellett mondania. Nekünk annál többet kellett foglalkoznunk a kérdéssel, hiszen rengeteg mindent be kellett szereznünk A tankönyveket az iskola rendezte, tehát ott csak fizetnünk kellett, de amit listát összeírtak az bizony elég futkosós volt. Ez volt a strapásabb része, a másik pedig az izgalom. A gyerek nem, de mi annál jobban izgultunk, hiszen most kikerült egy közösségből, amit már megszokott - itt pedig új társak vártak rá, új élményekkel. Ehhez képest elég jól sikerült az első nap, az első órát leszámítva, amikor elég pityergős volt a hangulata. De aztán feldobódott, mert kapott egy piros pontot a versmondásért, és az annyira doppingolta, hogy este azt mondta, hogy már menne is vissza az iskolába. Végül is jól kezdődött, persze a drukk megvan Az első hetekben mindketten elkísérjük majd az iskolába, aztán majd felváltva fogjuk vinni-hozni. De úgy érzem, mi jobban izgulunk, mint ő.
* * *
Széphegyi Sándor: - Hogy mit jelentett? Egy érvágást. Bár az is igaz, hogy mivel negyedikes középiskolás a fiam, a tankönyvek nem kerültek olyan sokba, eddig háromezer forintot kellett rájuk fordítanunk. De természetesen ezen kívül kellettek füzetek, tollak, egyebek, minden, ami az iskolakezdéshez kell, és ez már komolyabb anyagi terhet jelent. Azért még ki lehet bírni. Hogy a fiam hogy viszonyul hozzá? Hát egy gyereknek hogy tetszhet egy iskolakezdés? Nem hiszem, hogy nagyon örült neki, dehát ez van, muszáj neki iskolába járni.
Harangozó Ferenc a második világháború alatt végezte általános iskolai tanulmányait:
- Negyvenkettőtől jártam iskolába negyvennyolcig. De akkor nem úgy volt ám, mint most. Az akkori tanárokból talán csak a Bánáti meg a Tóth tanár urak élnek. Akkor még nem kellett külföldi nyelveket tanulnunk. Volt a földrajz, számtan, torna, írás, olvasás, ének, meg a hittan. A tisztelendő úr jött el mindig, és ő tartotta meg a hittanórákat. Az mellett meg kötelező volt a vasárnapi misére elmenni, mert ha egyszer nem ment el valaki, az év végén máris egy jeggyel rosszabbat kapott. Ugyanúgy kötelező tantárgy volt, mint mondjuk az olvasás. Ha meg rosszak voltunk, kikaptunk. Akkora pofont kaptam én is egyszer a Szépudvari tanár úrtól, hogy nem tudtam megköszönni. Megfogta a pajeszom, aztán másik kézzel puff egy pofon. És kaptam ezt azért, mert elfelejtettem elmenni hozzá fát fürészelni. Egy tanóra ötven percig tartott, utána jött tíz perc szünet. De nem ám villanycsengő jelezte a szünetet! Az iskolaszolga kolompolt mindig. De pontosabban, mint ezek a mai csoda-vekkerek. Az udvaron meg lehetett akármit csinálni, azt mondták a tanárok, vezessük le a feszültséget, hogy aztán benn az órán egy mukk se legyen. Ha meg mégis, valaki rosszalkodott, az megkapta a magáét. Vagy pofont kapott, vagy összetette az öt ujját, és nádpálcával rácsaptak a körmére. De néhány tanárnak az volt a szokása, hogy ráha-joltatta az illetőt a padjára, aztán kettő hatalmasat rávágott a fenekére. De olyat és akkorát ám, hogy megmaradt a nyoma másnapig! Ugyanúgy megverhette a gyereket, mint a szülő. De akkor szót is fogadtunk ám! Meg sokkal jobbak is voltunk. Egyébként a Szépudvari tanár úr volt a legszigorúbb, de ő katonaszázados is volt. Ő arról volt félelmetes, hogy a legkisebb pusmogásra is úgy fejbe dobott krétával húsz méterről, hogy csillagokat látott az ember. Utána meg fel kellett állni, visszavinni a krétát, és megköszönni a nevelést, meg bocsánatot kérni. Amikor aztán véget ért az iskola, ki-ki hazafelé még lerendezte az iskolában lenyelt sérelmeit a haragosával, ha volt hó, a lányokat jól megfürdettük benne - ha meg összetalálkozott két olyan csapat, akik más környékre valók voltak, akkor kitört a verekedés. De az úgy ám, hogy mikor hazamentünk egy-egy csetepaté után, tiszta kék-zöld foltokból állt ki az arcunk, meg a testünk. Kiskanizsán például volt az alsó-mező, a felső-mező, meg a Rajna. Ha az ezekbe tartozó emberek összetalálkoztak, nemritkán még a
bicska is előkerült. És mivel ezt láttuk a felnőttektől, hát mi gyerekek is ütöttük egymást, ahol értük.
Baa Józsefné gyerekkorában a kiskanizsai Nagyrác úti általános iskolába járt tanulni:
— Akkor még csak egy épületből állt ki az egész iskola, abban kapott helyet a négy alsós osztály. Mert az alsó tagozat odajárt, a felsősök pedig ide a Templom téribe. Dehát ez még az ötvenes években volt. Akkor egy osztályra egy tanár jutott, egyedül a tornát tanította külön tanár. Nem voltak külön szaktanárok - de hát nem is tanultunk olyan jaj de nagyon sok mindent. Meg hát mi is volt akkoriban? Számtan, olvasás, írás, meg a környezet. Akkor még nagyon jó volt az osztály szelleme, a közösségbe mindenki beletartozott, örök barátok lettünk. A büntetéseket is együtt kaptuk, akárki volt a bűnös. Volt például olyan, hogy mikor egyszer télen egyszerre engedték ki az ottani lányokat, meg a Templom térről a fiúkat, azok jól agyonhógolyóztak berniünket a Ráckertben. Mi meg megmondtuk őket a tanároknak, akik erre bezárták mindig a fiúkat egy órára, hogy a lányok békében hazaérhessenek. De ha valaki rossz volt, akkor is az egész osztály kapott ki. Nem keresgették, hogy ki volt a bűnös - még a lányokat is felfektették a padra, aztán a Péntek tanár úr nádpálcával elnáspángolt mindenkit. De a tenyerespofon meg a körmös is hamar elpattogott abban az időben, és akkor nem volt olyan, hogy panaszkodott a gyerek vagy a szülő a tanárra! Gyakori volt, hogy kimentünk egyszerűen az épületből, és a szabadban tartottuk az órákat - na azokat nagyon élveztük. De gyakran betanultunk egy-egy mesejátékot, és akkor vasárnap a szülők összegyűltek, és megnéztek minket, ahogy előadtuk például az „Egyszeregy királyfi"^. Az akkori tanórák sokkal egyszerűbbek voltak, mint a mostaniak. Nem voltak ilyenek sem, mint most vannak, hogy számtan szakkör. Esetleg, ha az egyik gyerek gyengébb volt, bezárták egy órára. Ruhánk meg -ment mindenki abban, amiben tudott. Akkor szegények voltak nagyon az emberek, nem jutott iskolaköpenyre. Mikor meg véget ért az iskola, mindig lejártunk a Kanálisra fürdeni. Közben meg kiszedtük a környéken található összes karalábét, sárgarépát, és azt ettük zsíros kenyérrel. A másik kedvenc szórakozásunk meg az volt, hogy elmentünk az iskola mögötti kis tóra, ahol télen lehetett korcsolyázni, csúszkálni - nyáron pedig levittük a mosóteknőt, és abban csónakáztunk. Nehéz idők voltak azok, de szép idők
is ugyanakkor. Igaz, hogy nem nagyon tartjuk már a kapcsolatot a volt osztálytársaimmal ~ nálunk nem voltak ilyenek, mint tízéves találkozó, meg hasonlók - de hát amúgy is kiskanizsaiak voltunk mind, találkoztunk elég sokszor. És akkor legalább az életre is megtanítottak minket, nem úgy, mint manapság.
Sipos István így emlékezett iskoláséveire:
- Magyarszerdahelyre jártam még iskolába, de az a háború előtt volt, nagyon régen. Három osztály volt ott kialakítva, az egyikben voltak az elsősök másodikosok, harmadikosok a másikban a negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok. Meg volt a három ismétlő osztálynak egy tanterme. Tanárunk csak kettő volt, de azok többet értek tíz mainál. Volt a tanító úr, meg a Kiss Margit kisasszony. A tanító úr a felsősöket oktatta,, a kisebbek meg a kisasszonyra voltak bízva. Volt mindenfajta óránk - földrajz történelem, számtan, írás, hittan. És ezeket mind egyedül tanította a tanító úr, kivéve a hittant. Azokra az órákra mindig át szokott jönni Szentbalázsról a pap, és ő tartotta meg a hittant.
De akkoriban nemcsak tanítottak, tanulni is kellett. Mert ha nem tanult, könnyen jól elverték az ember gyerekét. Ha úgy viselkedett, megillette, meg is kapta. Nádpálcával, vonalzóval meg mogyorófa-pálcával - mikor melyik volt éppen a tanító úr keze ügyében. Az első padra felhúzták, ha olyant csinált, letolták a gatyáját, aztán adj neki! Akkor az a világ volt! Könyveink persze hogy voltak, könyv nélkül nem is lehetett volna tanulni. De mikor megvették a szüleink, azokra úgy vigyáztunk, mint semmi másra. Mert nagyon elnáspángolt az apám, ha nem becsültem meg azt, amiért ő dolgozott meg! Odajártam mind a hat osztályba, de még a három ismétlőt is ott végeztem. Mert akkoriban még a hat osztály elvégzése után minden héten egyszer, szombaton kellett menni iskolába. Vasárnap meg leventébe kellett menni, meg misére. Mind a kettő kötelező volt - és igen megjárta, aki nem ment el -, merthogy akkor mehetett a szolgabíróhoz fát vágni. Csakhogy rajtam nem tudtak kifogni: megvolt a névsorolvasás, azt még megvártam, aztán fogtam magam, übercikk! Meg hát voltak olyan napok is, amikor kirándultunk a legelőre -az egész osztály. És akkor egész nap ott voltak a foglalkozások -, ott tanultunk számolni, olvasni, futkosni. Nem voltam olyan rossz tanuló, hármas. De akkor még az egyes, kettes, hármas volt a jó tanuló, a négyes-ötös meg megbukott.
12
I
KANIZSA-3*4^
I
1997. szeptember 12.
A PIARISTÁK NYÁRI TABORA
A kanizsai Piarista Iskola az elmúlt évek hagyományait követve az idén is megrendezte az n-ÜI-IV. és V. évesek nyári táborát a német nyelv ismereteinek szélesítése céljából. A helyszín ezúttal a Badacsonytomaji Közösségi Ház volt. A napi foglalkozásokat, vetélkedők, túrák, ügyességi- és szellemi próbák egészítették ki. Az egy hetes július végi eseményt Steiner Csaba tanár és felesége, 7 szülő, az idősebb tanítványok és egy piarista hittanár segítette.
- Hány tanár és diák vett részt?
- Száznyolc diák, két tanár és hét szülő - felelte Steiner Csaba
- Minden évben megrendezik a tábort?
- Igen, minden évben.
- Hányadik éve él ez a hagyomány?
- Négy éve. Eddig kétszer Badacsonytomajon és kétszer Tomyiszent-miklóson rendeztük meg.
- Idén miért Badacsonytomajon rendezték meg?
- Ez egy közösségi ház, az egyházhoz tartozik, amit kedvező áron lehet igénybe venni. Itt nagy a hely, sokan elférnek, ezért esett erre a helyre választásunk
- Kik jöhettek a táborba?
- A tábor előtt a 2-5. osztályos gyerekek tudáspróbának vetettek alá és akiknek ez sikerült az jöhetett.
- Kik segítik még a tábor folyamatos munkáját?
- Középiskolás, gimnazista, egyetemista tanítványok, a szülők és az atya, akik nélkül a tábor nem jött volna létre. A piarista iskolás diákok tanítása mellett az idősebb tanítványoknak nyelvvizsgafelkészítés is folyik A tábort nem kötelező jelleggel hirdettük meg, az egyén jelentkezése volt a meghatározó.
- Hogyan érzékelik, mennyire hasznos ez a gyerekeknek a nyelvtanulás szempontjából?
- A gyerekeknél egyfajta gátlást kell leküzdeni és ez erre nagyon jó. A tanulók témákról beszélgetnek, tesztet oldanak meg, szavakat gyűjtenek és rengetek feladatot kapnak a német
nyelvvel kapcsolatban. Ide elsősorban olyan gyerekek jöttek, akik később ilyen pályán mennek tovább, így bepillantást nyerhetnek a tábor életébe. Persze a németezésen kívül rengeteg más program van. Vetélkedőket, kirándulásokat, fürdőzéseket szervezünk A tanulók értelmi szintjén az atya lelki oktatást tart, mesél nekik.
- Hol vannak a gyerekek elszállásolva?
- A piarista diákok ágyon alszanak, a nagyok földön hálózsákban, gumimatracon.
- Hogyan oldják meg az étkezést?
- A reggelit és vacsorát itt készítik a szülők Általában szendvicseket készítenek, amit korábban a gyerekek hoztak Ebédre a közeli étterembe kell menni, három csoportban vonulnak át a gyerekek. Üdítőt, süteményt mindenki kedve szerint fogyaszthat a nap folyamán
Steinerne Baumann Melinda így
szól a táborról:
tolikus hit. Az egy hét rendbontás nélkül telt el.
Megkérdeztem pár segítő diákot, miként vélekednek a táborról:
Schöfl Gabriella: - Nagyon jól érzem magam, családszerű az egész, úgy érzem magam, mint egy nagy családban. Nagyon hasznos és így a nyelvtanulás is könnyebb.
Galácz Ágnes: - Nagyon jó, sokat ér, szívesen vagyok itt. Elsősorban a nyelvtanulás szempontjából fontos. A tábor minden energiát felemészt, de ez nem baj legalább elfoglalnak minket. A kicsik aranyosak, látszik rajtuk a német nyelv szeretete.
Schmidt Sebestyén, ő a Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskola tanulója:
- A táborról annyit, hogy sokat segítünk a kicsiknek. Csoportokat alkotunk 2x45 perc foglalkozási idő van. Én szuperül érzem magam, évek óla visszajárok, ez a harmadik évem, hogy bekapcsolódtam a tábor munkájába. Szerintem minden tábor külön-
- Büszke vagyok a nagyokra és a kicsikre egyaránt. A nagyokra azért, mert kitartóak és segítőkészek, sok igazi pedagógus kerülne ki közülük. A kicsikre azért, mert érződik rajtuk a belőlük táplált ka-
böző és mindegyik külön-külön élmény, nem lehet őket összehasonlítani. A kicsik közül egyre több idegen arc jelenik meg és meglepő, hogy ilyen nyelvi ludassal rendelkeznek. Ez a tábor nekem külön jó, amit a főisko-
lán belénk sulykoltak, azt itt tudjuk kamatoztatni. A beszélgetések pótolhatatlanok, nagyon hasznosak A programok nagyon jól megvannak szervezve, ez köszönhető a tanár úrnak és a diákoknak is.
A Piarista Iskola alsó tagozatosai így vélekedtek:
Az ötödik osztályos Kovács Izabella így nyilatkozik a táborról:
- Összességében jó az egész, hasznos a német nyelv szempontjából, nagyon jó nyelvvizsgásokat kaptunk Vetélkedők vannak, ezek nagyon jók, de néha nehezek is. Az egy hét alatt sokat tanultam, főleg a beszédgyakorlatokat szeretem. A tanár úr sokkal kedvesebb, közvetlenebb velünk mint az iskolában.
A negyedik osztályos Papp Zsófia:
- Nagyon szeretek itt lenni, sok program van Hasznos a nyelv szempontjából, gyakoroltuk amit már megtanultunk korábban. Úgy érzem a beszédkészségemfejlődött. Hogy minden nap van németezés, ez egy kicsit fárasztó, de jó. Sok vetélkedő van - ez is nagyon jó. Nagyon jól érzem magam.
A harmadik osztályos Borosán Eszter:
- Nagyon jól érzem magam, remélem jövőre is tudok jönni. A német nyelv kicsit nehéz, de akinek van szorgalma megtudja tanulni. Itt sokat tanultam és remélem ennek az lesz a vége, hogy folyamatosan és érthetően tudok németül beszélni. Legjobban a strandolás, az ügyességi- és szellemi vetélkedők tetszettek.
A második osztályos Ilujber Regina:
- Jól érzem magam, sokat tanultam németül. A tanár úr valahogy más, mint az iskolában, nem annyira szigorú, nagyon szeretem. Volt éjjeli bátorságpróba, ami nagyon tetszett.
Vásárhelyi Klaudia és Barbara, akik szeptembertől kezdik tanulmányaikat a Piarista Iskolában, ők így vélekednek:
- A tábor nagyon jó, jól érezzük magunkat, jó itt lenni. A tábort kicsit másnak képzeltük el. A német nyelv hasznos és jó. Várjuk az új iskolát, hogy megismerkedjünk vele. A tanár úr szigorú egy kicsit, de nagyon kedves.
Strasek Kata
TEHETSÉGES TANULOK
- Végzős osztályom az osztrák rendszerű gyártástechnológia és számítástechnika tagozatos tanulókból tevődött össze. Az ilyen rendszerben végzett osztály először érettségizett iskolánkban, - említette bevezetőjében Tiszainé Dolmányos Teréz magyarorosz szakos tanár, osztályfőnök. - Ha jól emlékszem, ilyen jó képességű osztályom az elmúlt tíz évben nem volt. Az osztályban magyar irodalmat és nyelvtant tanítottam, de négy évig az osztályfőnökük is voltam.
- Hogyan jellemezné az osztályt?
- Az osztály fele jóval négy egész feletti átlaggal fejezte be a tanulmányait. Sok volt a 4,4-es átlagú tanuló! A 23-as létszámú osztályból tizennyolcan jelentkeztek továbbtanulásra. Véleményen szerint szinte minden tanuló eséllyel veszi az akadályt a gépészeti, az építőipari, az informatikai, a közgazdasági és az államigazgatási főiskolán - egyetemen való továbbtanulásra. A sikeres érettségit követően az a gyakorlat, hogy a többség megkezdi és befejezi iskolánk keretein belül, a technikus minősítőt adó ötödik évfo-
lyamot és csak azután folytatja felsőfokú tanulmányait.
- Mi adta a tanárnak a plusz lendítőerőt?
- A képlet egyszerű! Terhelni lehetett az osztály tanulóit, a többség felvette az előírt fordulatszámot, gépész nyelven fogalmazva. Erre nagyon jó példa, hogy a harmadik-negyedik évfolyam végére nyolc tanuló már megszerezte a középfokú német nyelvvizsgát! Az osztály tanulói közül volt OKTV matek döntős, a szakmai tanulmányi versenyen négyen vettek részt
és eredményesen szerepeltek, sőt az országos műszaki tanulmányi versenyen ketten ugyancsak eredményesen képviselték iskolánkat. Tovább folytatva az osztály sikereit, elmondhatom, hogy az országos programozási versenyen részt vett két tanuló negyedik -hetedik helye önmagáért beszél!
Az osztályfőnök beszélgetésünk zárógondolatainál hangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot sikerült kialakítani a tanulókkal, az osztályban tanító tanárokkal és nem utolsó sorban a szülőkkel is. - Ami a lényeg, hogy emberileg is nagyszerű kollektívát tudtunk összekovácsolni a négy tanulóév alatt. Ez öröm a javából - summázott tömören az osztályfőnök
Bödör Béla
íj íz a XTI\'ZC A /T. V
1997. szeptembe: r12. 1^ jr\\.AÍMlAi3A— fofUllet, J
Szeptemberi csengőszó
(másféleképpen)
Az első év, amikor az iskolakezdést jelző csengetés szinte fáj. Diákként néha szomorúan, néha vidáman a sulit jelentette, ahol azért „szörnyű megpróbáltatásaink" ellenére jól éreztük magunkat. Csak most érzem igazán, mennyire jól. Az iskolapad védettségében egyszerűbbek voltak a teendők. Tanulni a jó jegyért, továbbtanuláson elmélkedni, vagy hétvégi bulikat szervezni. Micsoda elképzeléseink voltak! És úgy tűnt bármelyik valóra válhat. A lehetőség bennünk van, előttünk az egész világ, ami egy lelkes mosolyunktól hanyatt vágja magát.
De a világ nem az a típus, amelyik csak úgy megadja magát. a világ olyan lett a szememben, mint ahogy a fiúk szokták jellemezni a meghódíthatadan, szeszélyes, kiszámíthatatlan lányokat.
A főiskola után egyszerinek tűnik, hogy most visszakerülök az iskolába, csak éppen a terem másik oldalán fogok állni, most én leszek az, akit régebben tisztelettel, szeretettel, megszeppenve, vagy agyon kritizálva nézegettem.
De a világ nem várja tárt karokkal a lelkes, célokkal, elképzelésekkel teli, ám de pályakezdő mosolyokat. Lehetetlennek tűnt, hogy gyakorlatot szerezzek, amikor mindenhol két három év gyakorlatot vártak el tőlem. De ha senki sem ad lehetőséget erre, akkor hogyan várhatják el? (Ördögi kör.)
Fél év után végre kitartásom eredményt hozott. Januártól egy falusi iskolában dolgozhattam. Szerencsém volt, vagy így kellett történnie, hogy lelkesedésem ne égjen porrá, de itt előnyként emlegették pályakezdő voltomat, támogatták az ötleteimet Több éves tapasztalattal rendelkező kollégáim nem kioktattak, előírtak, irányítottak, hanem taná-
csoltak, történeteket meséltek, tapasztalataikat osztották meg velem és segítettek. Nem felejtem el őket, köszönettel tartozom nekik, hogy így mellém álltak.
Naponta vártam, hogy a városból -bár buszoznom kell - kiérjek a barátságos kis faluba, ahol az iskola aprócskáiból álló csoportommal lehettem. Életemben először állhattam úgy kisgyermekek elé és mellé, hogy nem jegyzetelt senki a terem végében, nem volt előírva, hogy s mit kell tennem. Csak tanácsok voltak és javaslatok és MI. Kívánságainkkal, megoldható problémáinkkal, céljainkkal. Jóban, rosszban együtt.
A tavaszi szünet életemben először tűnt egy örökkévalóságnak. Vajon a gyerekek mit csinálhatnak? Hol lehetnek? Taláb Tibike sem csinált semmi életveszélyeset, talán Szandi is megnyugodott, és nem fél már, hogy elviszik az ufók, talán Lalika is rájött, hogy a tanító néni őt is ugyanúgy szereti, hiába sötétebb a bőre, és még ezer apró, mégis hatalmas gondolat.
Sajnos június 30-án lejárt a szerződésem, de lehet, hogy szeptembertől mehetek újra - mondták - hiszen egyik fiatal kolléganőnk GYES-re fog menni. Reménykedjem!
Ám a remény ritkán tud tandíjat fizetni - mert ugye tanulni folyamatosan kell - és az ember egy idő után roppant kellemetlennek érzi, hogy a szüleire kell támaszkodnia. Nem a szülők miatt, hiszen ők bármit megtennének a gyermekükért, de a fiatal, büszke érvényesülni vágyás nem hagyja nyugodni az embert. Hol vannak a nagy tervek, célok?
Kedves iskolámból semmi bíztatás nem érkezett, így kénytelen voltam állást keresni. Utam egy még kisebb falusi is-
kolába vezetett, ahol az igazgatóval tegeződve, vidáman váltunk el, hiszen - mint mondta - már csak az a kérdés, mikor írjuk alá a szerződést. Fájt a szívem a régi iskolámért, de ott esetleg egy évet maradhattam volna, ebben az iskolában pedig évekre előre számítottak rám.
A nyár így nyugodtam telt, mígnem egy - most már szörnyűnek tűnő - augusztusi napon megcsörrent a telefon. Megtudtam, hogy enyém az állás, amit már biztosra ígértek nekem, amennyiben a szomszédos faluban a barátom elvállal egy állást, én pedig, mint a felesége odaköltözöm hozzá szolgálati lakásba. Na mert az iskola útiköltséget nem fizet. (Ezt júliusban még nem tudta az iskola!?) A ,Jcedves" és „átgondolt" igazgató úr csak az esküvő időpontját mulasztotta el közölni, amúgy már az összes részlet tisztázva volt Persze albérletet is fizethetek! (A kezdő tanítói fizetést ismerők mosolyoghatnak ezen az irreális ötleten.)
Ennyit a papír nélküli ígéretek megbízhatósága terén szerzett tapasztalataimról. Mivel úgy gondoltam az ember magánéleti döntéseit nem kapkodhatja el 3 Jiét alatt azért, hogy álláshoz jusson, erőltetett nyugalommal elköszöntem majdnem munkaadómtól.
A munkaügyi központ terem elrendezését már sikerült a nyár folyamán alaposan áttanulmányoznom. Fél éves munkaviszony egy pályakezdőnél azonban csupán lelki támogatást von maga után. (Persze éjszakai bárban kiemelt fizetéssel, pultosnő, vagy táncosnő még talán lehetek.)
Régi iskolámból kollégáim részéről folyamatosan érkeztek a bíztató hírek. Kell egy ember, akárhogy számolják. Reménykedjem!
A remény augusztus 28-án lett szomorú valósággá. Na persze hivatalos értesítésre nem vette a fáradságot az iskolavezetés, csak jóindulatú - immár volt -kollégáim közölték a hírt.
A nyár új igazgatót hozott a faluba.
Elmenten ugyan beszélni vele, de az új, manager típusú igazgatók nem nagyon foglalkoznak gyarló emberi sorsokkal. Nem is ez a legnagyobb baj! A gyermekek sorsa is mellékes számukra! Apró emberkékből álló csoportomat a hét 5 napján közel 10 nevelő tanítja majd, mert a napközi, mint amolyan mellékes (12 órától 16.30 óráig) időintervallum elosztható négy nevelő között túlórában is. Ja, hogy a napköziben volt idő a barátko-zásra, a kapcsolatteremtésre, a játékra, egymás megismerésére a tanulás mellett, az nem számít A délelőtt is tanító nevelőtől senki nem várhatja délután 5 óráig a töretlen lelkesedést és odafigyelést, a gyerekek pedig kapkodhatják a fejüket, hogy ma ki fog bejönni hozzájuk a terembe.
De ugye a manager típusú iskolavezetésnél nem ezek az elsődleges szempontok. Vannak más, előbbre való „eszmék" is. Hiszen nem a gyerekekért van az iskola, hanem azért, hogy az iskolában egy „rokonnak" meglegyen az óraszáma. Ez tisztán számológépen kiszámítható. És ennek érdekében el lehet törölni a nyelvoktatást alsó tagozatban, ami az iskola legfontosabb vonzereje volt. A napközis foglalkozások egy emberhez köthető fejlesztő tevékenységét fel lehet aprózni. És még ki tudja mi mindent lehet tenni? íme az új típusú, önmagáért működő iskola. Útban a XXI. század felé, nem de?
Az 1997-es szeptemberi csengőszó könnyeket csalt a szemembe. Nem láthatom mennyit nőtt életem első kis csoportja a nyáron, nem hallgathatom aranyos történeteiket nem lepődhetek meg a gyermeki elevenség találékonyságán, nem foghatom meg a kezüket, nem lehetek közöttük.
Tanulom az életet (A nagybetűsként emlegetettet!) Vajon meg lehet-e tanulni, elfogadni ezt az értékrendet? Lehet hogy most már minden számítógépen kiszámítható? A gyermekek lelke is??!! (...)
Szentes Krisztina
Tanévkezdés a Széchenyiben
A tanévkezdés első napjaiban a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola fém-, fa- és ruhaipari tanműhelyeiben és az iskolában érdeklődtünk, véleményeket kértünk oktatóktól, tanároktól, tanulóktól és az intézmény igazgatójától. Ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
Szántó Lajos fémipari szakoktató: - A tanulók többsége akarja a szakma megszerzését. Sajnos az előképzettség gyengébb, mint a megelőző öt - tíz évben. Ezt részben annak tulajdonítom, hogy a változó vüág sok egyéb tényezőt is felszínre hozott amellyel megelőzően nem találkoztunk. Tény az is, hogy a családok ráfigyelése az ismert megélhetési gondok miatt csorbát szenved..., sőt kedvezőtlen a munkanélküliség alakulása is. Az alapképzésen résztvevő két elsőéves villanyszerelő tanuló így vélekedett. Göntér Csaba: — A Péterfy-általánosból jöttem az iparba. Alap villanyszereléssel otthon i^ foglalkozom. A Dédászt választottam munkahelyemül. Matekból és fizikából közepes voltam. Dervalics László: — A Rozgonyi Úti Általános Iskolából jöttem a Széchenyi-iskolába. Vállalatom a ZÁÉV kanizsai üzeme. A villamosságtan mindig érdekelt remélem sikerül jó szakemberré válnom. Gátszegi Zoltán az iskola műszaki vezetője: a fémipari szakmát tanulók munkájának vagyok a koordinátora, az energetikai és egyéb feladatok ellátása mellett. A most indult tanévben öt szakmacsoport oktatását végzi tanműhelyünk, míg egy-egy csoport a MÁV illetve a Dédasz tanműhelyében kapja az üzemük jellegének megfelelő szakkép-
zést A csoportok adaglétszáma 16-18 fő. A Fő úti faipari és ruhaipari tanműhelyek gyakorlóhelyi vezetője Faluhelyi Ferenc örömmel újságolta, hogy produktív munkát végeznek a tanulók úgy a faipari, mint a ruhaipari szakágban. Lakatos István faipari szakoktató az első oktatási héten húsz érettségizett asztalos-, faipari technikus jelölt munkáját irányítja. Tizenhármán az iskola faipari tanműhelyében gyakorolnak, hét társuk a Kanizsa Trend Kft-nél vesz részt üzemgyakorlaton, amelyet a kárpitosipari ismeretek elsajátítása egészít ki. A termékek szabását, gyártás technológiai ismereteit és a végtermékek elkészítését végzik fiataljaink.
A szakoktató elmondta, hogy a tanulók produktív munkát végeznek. Törek-vőek, hozzáállásuk jelzi, hogy a többség a nagybetűs életre készül... A technikusjelöltek a rajzokról a gyártástechnológiát is meghatározzák és ennek alapján készítik el a terméket A komplex feladatok végrehajtása bíztató képet mutat a jövő évi technikusi vizsgákra előrevetítve. Szóké Tamás technikusjelölt így beszélt magáról: - A közismert tárgyakat közepesre, a szaktárgyakat négyes-ötös áüa-geredménnyel fejeztem be. Véleményem szerint a technikusi elvégzése plusz esélyt ad a szakmában való elhelyezkedésre. Varga Zsolt: — A közismereti tárgyakat közepesre „nyestem", de szaktárgyakból a jók közé tartoztam. Számomra valójá-
ban a végtermék elkészítése adja az örömöt úgy vélem abban domborodik ki az alkotás jellege. Az otthon végzett munkákba bizony az egyéni elképzeléseimet is beleviszem. Varga Károlyné a ruhaipari másodévesek szakoktatója: - A munkáink változatosak. Az a tapasztalatom, hogy a tanulók - 12 fő - egy része megszerette a szakmát, sajnos egy részük és ezek vannak kevesebben - az egyszerű műveleteket is nehezen tudja elsajátítani, sőt egy-két főnek a szakma se tetszik úgy ahogy elvárható lenne. A megkérdezett két tanuló egyike Bíró Marietta így beszélt: - A közismert tárgyakat kevésbé szeretem, de megtanulom, elboldogulok, viszont a szaktárgyakból és a gyakorlatból remélem, hogy sikeresen veszem az akadályokat. Kedvelt tárgyam a géptan és a szakrajz. Takács Eszter: - A közismereti és a szakmai tárgyakat egyformán tanulom. Kedvelt tárgyam az anyagismeret. A gyakorlattal nincs gondom, az a véleményem, hogy a szakma elsajátítása az átlagosnál jobb kézügyességet igényel ebben a szakmában.
Az elméleti tárgyak közül a magyarral és a fizikával szokott egy sajátos kérdés felmerülni. Fontos ezt is tanulni? Erre a választ az iskola egyik magyar tanára Vargáné Perjés Erzsébet így adta meg: -Főleg a harmadéveseket tanítom a hagyományos hároméves évfolyamon. Sajnos a tanulók tekintélyes része felesle-
gesnek érzi a magyar tárgy tanulását. Egy megoldást látok, a harmadik évfolyam végén a közismereti tárgyakból indokolt lenne az éwégi vizsga bevezetése, ahogy az tizenöt évvel ezelőtt volt... Kárpáti László: - Fizikát tanítok. A tanulók a szakmához jobban kapcsolódó anyagrészekre ráfigyelnek, érdekli őket az elbeszélő jellegű téma is, de a tanulók részéről különösebb erőkifejtést a tantárgy irányában nem tapasztalok. Hiányosak a példamegoldásaik. Mindezek ellenére a fizika tárgya a szaktárgyak jobb megértését elősegíti, ilyen értelműek a kollégák visszajelzései is.
Tóth László az iskola igazgatója így összegezett: Az 1997/98-as tanévben kilenc első osztályt indítottunk, ebből a hároméves ágazaton öt osztály indult, az új rendszerű - NAT-ra épülő - ágon pedig négy osztályt indítottunk. Az iskolánkban egyébként harminckét osztály tanulóit oktatjuk, ezen belül a technikusi osztályok képzését is sikerrel oldjuk meg. Az iskolában oktatott szakmák száma eléri a 17-et. Kritikus helyzetnek minősítem a nagyon magas osztálylétszámokat, a kis méretű tantermeket, de az is tény, hogy a nagy létszámok a pedagógiai munka hatékonyságát hátráltatják. A személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak. Gondok jelentkezhetnek a pedagógia terv elkészítésénél, viszonylag rövid az idő, és az iskola sokrétű tevékenysége nem kis feladatot ró munkatársaira. Idei feladatunk lesz a megkezdett iskolaszerkezet-váltás befejezése, más szóval a második átalakítási szakasz végrehajtása.
Bödör Béla
14
I
KANIZSA - VáfoU
I
1997. szeptember 12.
A 232. TANÉVKEZDÉS A BATTHYÁNYSAN
Szeptember l-jén - mint rendesen - immár 232. alkalommal kezdődött meg a tanítás a Batthyány Lajos Gimnáziumban és Egészségügyi Szakközépiskolában.
A nagymúltú és már több formációt megélt iskolában az idén 963 diák kezdtemeg tanulmányait
négyosztályos és nyolcosztályos gimnáziumi osztályokban, egészségügyi szakközépiskolai osztályokban és egy érettségire épülő ápolóképző osztályban: összesen 32 tanulócsoportban. A tanévkezdés a szokásos rendet illetően zökkenőmentes volt, de a tantestület számára természetesen új ki-
BATTHYANY-EVKONYV
Balogh László és Soós Sándor szerkesztésében évkönyvet jelentetett meg a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. A rendkívül igényes és színvonalas évkönyv részletesen taglalja az 1996/1997-es tanév Batthyány-gimnázium-hoz kapcsolódó eseményeit, történéseit. A számos fotóval díszített könyvben a statisztikákon keresztül több diák írásáig mindenfajta információt megtalálhat az iskola iránt érdeklődő, így a könyv elején Mayer Ferenc iskolaigazgató elemzi az elmúlt tanév tanulói, tanári s egyéb munkáját. Az évkönyv több oldalt szentel az iskola büszkeségeire, mindazon diákokra, akik tanulmányi, sport vagy egyéb eredményeikkel kiemelkedőt értek el. Részletes felsorolást lehet olvasni az iskola tanulóiról, tanárairól, dolgozóiról az 1996/97-es tanévben. A kötetet színesíti többek között Harkány László emlékező írása az 1956-os diákperre, melyben tizenkét tanuló és Hulesch Béla tanár letartóztatásának és elítélteté-
sének történetét írta le. De megtalálható például Andrasek Viktória írása is a könyvben, amiben a szerző saját élményeit írja le arról az eseményről, amikor az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján a Magyarországot képviselő öt diák a pályázatok elbírálásakor két ezüstöt, egy bronz és egy aranyérmet szerzett, bár a szerző szerényen eltitkolja, hogy az aranyérmet az ő környezetvédelmi pályázata nyerte el. De a kötetből tájékozódhat az érdeklődő mindazon alapítványokról, ezen alapítványok tagjairól, melyek céljaik közt a Batthyány Lajos Gimnázium támogatását tűzték ki. Felsorolja a könyv az iskola országos jelentőségű versenyeken és sporteseményeken elindult tanulóit, s az adott versenyeken elért eredményeit. Az írásokból, statisztikákból és felsorolásokból minden információ elérhető az iskola életével, eredményeivel és eseményeivel kapcsolatban, melyeket sikerült érdekes, színvonalas módon összefoglalniuk a könyv szerzőinek.
hívás a NAT-ra való felkészülés és az iskola pedagógiai programjának elkészítése. A színvonalas nevelő és oktató munkán kívül az idén is több a város polgárainak szóló rendezvény lesz az intézmény falai között. A „falak ereje" kapcsán most is felvetődött - mint 1984 óta minden évben -, hogy az
TAUOZO
a nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évi programjaiból
SZEPTEMBER
18-21.: 8.00-18.00 Hyány-Ren-dezvény a Kanizsai Napokon. Honfoglalás-kori jurta. (Minden hónapban lesz legalább egy kulturális célzatú ún. „Hiány-Rendezvény" az iskolának és a városnak szólóan!) 19-21.: X. Tungsram-Batthyány Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny.
OKTÓBER
2—4.: Matematika-konferencia DECEMBER
8-12.: „Antigoné" - az iskola irodalmi színpadának előadásai Harkány László rendezésében
JANUÁR
17.: Alapítványi bál
ÁPRILIS
2.: 15.00 Diákfórum. 2Z Föld Nap
MÁJUS
15.: Fordított nap
JÚNIUS
10.: Juniális bál
12.:„Te Deum"-jeUegű irodalmi, zenés műsor a Felsőtemplomban Tanulmányi, sport és egyéb versenyek, kulturális rendezvények külön kiírás szerint.
iskola épületegyütteséhez tartozó toldaléképület már régóta felújításra szorul veszélyes volta miatt. A tanítás ebben az épületrészben minőségi szinten szinte „ellehetetlenült", a tervek a felújításra megvannak, csak a pénz és a szándék hiányzik...
BLG
nemzetközi ifjúsági sakk egyéni és csapatverseny
mm
ma 6 YKAN1ZSA 1997. szeptember 19-21.
FIGYELEM!
IDŐPONT- ÉS HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
A Batthyány Lajos Gimnáziumban hirdetett „Honfoglalás-kori jurta" kiállítása a nagy érdeklődésre való tekintettel a „Kanizsa Napokon" lesz!
IDŐPONT: 1997. szeptember 12-14. (péntek-vasárnap)
HELYSZÍN: Zsigmondy- Winkler Műszaki Középiskola
MATEMATIKA KONFERENCIA
1997. OKTÓBER 2.
8.30 Megnyitó \\
ELŐADÁSOK:
9.00 Nemetz Tibor: A statisztika jelentősége napjainkban. 10.45 Vancsó Ödön: A valószínűségszámítás szükségszerűsége napjainkban
ÁLTALÁNOS ISKOLAI SZEKCIÓ
14.00-1530 Kiss Sándor: Az elmélet és gyakorlat aránya a tehetséggondozásban KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓ
14.00-15 J0 Hortobágyi István: Geometriai valószínűséggel kapcsolatos feladatok
1997. OKTÓBER 3.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI SZEKCIÓ 830-10.00 Vancsó Ödön: Egy konkrét gyakorlati probléma 1030-12.00 Vincze István: Döntsük el, ha tudjuk!
KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓ 8.30-10.00 Nemetz Tibor: A nagyszámok törvényének középkori tárgyalása 10.30-12.00 Pintér Lajos: Kedvenc feladataimból
1997. OKTÓBER 4.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI SZEKCIÓ 8.30-10.00 Deli Lajos: Néhány körrel kapcsolatos 10.30-12.00 Kosztolányi József: Geometriai valószínűség
KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓ 8.30-10.00 Katz Sándor: Gondolkodtató feladatok 10.30-12.00 Csorba Ferenc: Szerkesszünk újra!
PROGRAMOK:
OKTÓBER 2.
19.00-23.00 Sörgyárlátogatás, tekézés OKTÓBER 3.
14.00-18.00 Zalakarosi kirándulás (fürdés) -19.00 Koncert
ims/eptembefii, _KANIZSA - Idúota_J__15
A VILÁGÉRT - AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN
Bálás Béla kaposvári megyéspüspököt sokkal kevesebben ismerik, mint Beton atyát Pedig egy és ugyanazon személyről van szó - egy olyan emberről, aki életét a katolikus egyház mellett olyan kérdéseknek is szentelte, mint az ifjúság nevelése. S tette ezt oly módon, hogy tevékenységével országos hírnevet szerzett magának. Augusztus harmincegyedikén a Piarista Iskola tanévnyitójára Kanizsára érkezett, majd a megnyitó ünnepség után lapunk kérdéseire válaszolt:
- Püspök úr, voltaképpen honnan ered a Beton atya elnevezés? Utalás lenne az egyház szilárd támaszára?
- Hasonlókat kérdeztek tőlem annak idején a Belügyminisztérium egy osztályán is, azon a bizonyos ÁVH-n. „Maga talán olyan erős a hitben?" - kérdezték vészjóslóan. Tudniillik a folytatás az lett volna, hogy akkor ők majd megtörnek. De aztán nemcsak ijedtem magyaráztam meg, hanem a valóságban is tényleg úgy volt, hogy ez boldogult kamaszkorom emléke, és nem valami konspirációs fedőnév. Egyszerűen valamikor kilencszázötven-ötvenegy nyarán a Bükk-fennsíkon táboroztunk, és akkor jó erőben lévén nagyon szerettem focizni. Balhátvédet játszottam, és minthogy csapatunknak „betonvédelme" volt, rajtam ragadt ez a név.
- Közismert, hogy számos úgynevezett sztárral tart fenn kapcsolatot. Van ezeknek a kapcsolatoknak valamiféle, az egyház népszerűsítését szolgáló céljuk?
- Ezt hívják úgy, hogy legendák képződnek. Nem tartok fönn kapcsolatot senkivel. Voltak ilyenek, hogy például a Pataki Attilával összetalálkoztunk itt Nagykanizsán, és összevillant a szemünk, hogy ő is vallásos, és örül, hogy egy püspökkel találkozhatott. Én a zenekar piarista tagja kapcsán keveredtem a koncertjükbe, és nagyon szívesen tettem ezt. És még a Szörényi Leventével, valamint a családjával volt egy laza, ritka kapcsolatom. Egyszerűen az ilyen kapcsolataimnál arra ügyeltem, hogy kire figyel a magyar ifjúság. Mert ha a magyar ifjúságnak akarom átadni Jézus Krisztus örömhírét, akkor az ifjúságot teljesen belülről kell ismernem. Tudnom kell, hogy mi a bánata, öröme, mit olvas, néz, hallgat, kik a példaképei, azok mit prófétálnak ezeknek a fiataloknak. Csúnya szóval mondva hivatalból foglalkoztam a könnyűzenével, akkoriban naprakészen figyelemmel kísértem a különböző zenekarok produkcióit, magukat a szövegeket, dallamo-
kat. Próbáltam megismerni a zeneszerzők magánéletét is, azon okból, mert egyszerűen kötelességem jól csinálni azt, amit rám bízott az Úristen. Hitem, reményem szerint valami kicsi érzékem van a korosztály nyelvéhez, tehát ezt illett kiművelnem ily módon is.
- Ma, a technika előretörésének korában - Internet, űrhajók - nem érzi úgy, hogy visszaszorul a fiatalok érdeklődése az egyház - és annak tanításai - iránt?
- Szerintem nincs a kettő között olyan kapcsolat, aminek ez lenne a hatása. A technika nem ellensége az egyháznak. Nem hinném, hogy az űrhajósok megingatnák azokat a nézeteket, amiket az egyház vall és tanít. Éppen ellenkezőleg, csak egy jól berendezett föld tudja elérni a civilizációs csúcstechnikát, s az egyház pedig ehhez halkan hozzáteszi, hogy nem elég a technika, kultúra is kell. A szuperszonikus fegyverekkel kultúra nélkül csak önmagunkat fogjuk kiirtani. Minél inkább fejlődik a világ, annál döntőbb lesz a szíve, és annak minőségi állapota is. Egy gyengécske hasonlatot tudnék mondani erre: minél inkább fölkel a nap, annál inkább látszik színpompájában a Föld. Isten országa ezen a bolygón jelenik meg, Jézus Krisztussal és az ő egyházával, a szentmisében megújított áldozattal, a szeretet realizálásával. Úgy gondolom, semmi baja nincs ezeknek a dolgoknak a technikai fejlődéssel. Ha kozmikusra növeljük az általunk ismert területet, akkor kozmikus lesz a felelősségünk is. Ezek nem ellentétben állnak egymással, szerintem inkább összefüggnek.
- Egy egyházi iskolával kapcsolatban óhatatlanul felvetődik a kérdés: össze lehet egyeztetni az
egyház tanítását és a tudományos tananyagot. Példának felmerül az ember eredete (Isten teremtette Ádámot és Évát, vagy a törzsfejlődés során alakult ki)...
- Természetesen össze lehet egyeztetni. Én már negyven évvel ezelőtt összeegyeztettem, méghozzá ragyogóan. Nemcsak én, hanem a szaktanárom is, de számtalan főiskolai, egyetemi tanár. Az egész modern egyházi fejlődés tökéletesen össze tudja egyeztetni a részeredményeket a teljességgel. De az érettségin sem hiszem, hogy kinevetnének egy olyan embert, aki az Istentől való származás elméletét képviselné, hiszen Darwinról is köztudott, hogy egyáltalán nem volt ateista. Ma már egy pluralista, normális társadalomban, ha az érettségi elnöknek más a nézete, akkor semleges. Éppen ezért kellenek az egyházi iskolák, hogy aki viszont túljutott a semleges, hűvös, udvarias szinten, az boldogan fedezhesse föl, és a gyermekének adhassa át, ami pluszra rájött. Az egyházi iskola azt a pluszt adja hozzá a teljességhez, amire egy semleges állami iskola képtelen.
- A tanévnyitón kijelentette, hogy az egyházmegyének komoly tervei vannak a kanizsai Piarista Iskolával kapcsolatban. Konkrétumok is szóba kerültek már?
- Nem túlságosan gondoltam ilyen konkrét apróságokra, mint például, hogy milyen színű a tábla, meg mekkora az induló és az érkező létszámuk. Nagyobb stratégiában gondolkozom, abban, hogy a katolikus világnézet ismét virágozni fog Zala megyében, ez az iskola értelmiségi embereket tud produkálni. De képesek lesznek a keresztény kultúrát, mint szolgálatot felajánlani Magyaror-
szág nyugati térfelének. Erre vannak nagy reményeim, és meggyőződésem, hogy az egész magyarságot segíti.
- Kanizsával már korábban, a Marton István fémjelezte oktatási bizottság idejében nagyon jó kapcsolatuk alakult ki. Tartani kívánják ezeket a kapcsolatokat?
- Természetesen. Ez a központunk Kaposvár mellett a legjelentősebb város - mind létszámra, mind intelligenciára, hitéletre. Számtalan keresztény kisközösség él itt, rengeteg kedves család, zsúfolt templomok csak jót tudok mondani erről a tájról. Természetes, hogy tartom a kapcsolatot, annyira, hogy néha még az a kísértésem is felmerül, hogy legjobb lenne a püspöki székhelyet áthelyezni Nagykanizsára, annyira döntő ez a táj. Az is lehet, hogy ha beindul itt az élet, a magyar népesség zuhanása megáll, sőt elindulunk a növekedés felé, a papi hivatások növekednek, lehet hogy újabb magyar egyházmegyéket indítanak akkor Kanizsa már komoly eséllyel pályázhat egy püspökségre.
- Mit tud egy püspök üzenni a kanizsai embereknek?
- Ne engedje magát visszakergetni a fára, ha egyszer már boldog ősei leszálltak onnan. Maradjon ember, hiteles, igaz ember. Vagyis legyen nyitott a végtelenre, érdeklődő, gondolkodó, kíváncsi, kritizáló, válogató, tehát a transzcendencia felé tájékozódó. Ebben különbözünk az állatvilágtól, az evolúció itt vált kosmo-genezissé, s ezt az értékünket meg kell őriznünk Ezt kívánom Kanizsának, hogy ne hátra, hanem előre fejlődjön, és boldogan járja az utat az a kis keresztény közösség, ami bár mennyiségileg még kicsi, de máris jelentős. Folytassák, és meglátják, hogy divatba jövünk. És akkor sokan lesznek majd hálásak, hogy volt olyan, aki szólt akkor, amikor mások még hallgattak, lépett, mikor mások még bénák voltak, szeretett, mikor mások még gyűlöltek.
Sz.A.

16 \\ KANIZSA - ItáoU ) 1997. szeplehi ber 12.
AZ 1956-OS DIAKPER NAGYKANIZSÁN
A forradalom leverése után Nagykanizsán is megkezdődött a megtorlás időszaka. A reménykedés napjait a félelem váltotta föl. Noha városunkban talán egy pofon sem csattant el, a számonkérés eszelős méreteket öltött. Két nagy per már megszedte áldozatait: dr. Lékai Gusztávnak, a városi forradalmi bizottság elnökének és társainak elítélése után következett Orbán Nándornak, a városi nemzetőrség parancsnokának vesz-szőfutása. Ebben a perben már közelről érintett a város gimnáziuma is, mert Orbán Nándor mellett Gőgös Ferenc igazgató, Rimay Béla és Solty Jenő tanárok is súlyos börtönbüntetést kaptak. (Jellemző a bíróság „körültekintő" mérlegelésére: az 5 évre ítélt Gőgös Ferenc büntetését a fellebbviteli bíróság egy évre mérsékelte, de az elítélt akkorra már ennél több időt töltött rabságban.)
1957 szeptemberében újabb döbbenet következett. 13-án váratlanul letartóztatták a fiúkollégium 9 tanulóját, akik valamennyien a gimnázium IV. A osztályának diákjai voltak. Horváth András, Kosztricz Tamás, Kovács István, Kovács Sándor, Salamon József, Takács László, Tikk László, Tóth László. Néhány nappal később hasonló sors várt az ugyancsak IV. A osztályos Bittera Zoltánra és Pék Pálra és a IV. D osztályos Riechel Máriára. Szeptember 18-án pedig lefogták Hulesch Béla tanárt is.
A kollégista fiúk letartóztatásának okát a Jókai regényből közismert „Csittvári Krónika" mintájára készült titkos naplóban jelölték meg. A házkutatás alkalmával néhány perc után megtalálták a „bűnjelet", egy közönséges, 40 lapos, négyzetrácsos kis füzetet, amelybe a fiúk „titkaikat" jegyezték. A kis napló „emlékkönyv"-terve az 1956 szeptemberében történt aggteleki kiránduláson született.
Kis történetek, diákcsínyek, ta-nár-csúfolók számára indították, de 1956 októbere más témát kínált, így őrizte meg a füzet azokat a gondolatokat, amelyek a forradalom lázas napjaiban foglalkoztatták a gyerekeket, majd a bukás utáni .konszolidáció" megfélemlítő akcióit minősítették.
Az írásokat álnéven jegyezték. Széchenyi, Katona József, Balassi, Dobó, Hunyadi, Vörösmarty,
Kisfaludy stb. Egyetlen meghökkentő választás is előfordult. Az egyik fiú a Hitler álnevet jelölte meg. Három cikket is írt a füzetben, de ezeket valaki kitépte onnan, így a szerzőt ugyan bevitték a rendőrségre, de elengedték.
Néhány címet emlékeztetőül: Emlékszünk Budapest! 1956. december 9-e, vasárnap... (Az írás a városban lezajlott néma tüntetésről ad tudósítást), A magyar nép nem tört meg!, Sötét „ellenforra-dalmárok". (1957. II. 11.) Kiss Gyula „elvtárs" beszéde.
Idézet ebből az írásból: „1957. II. 25-én „a megye első pedagógusa" (A forradalom idején a futásban első...) előadást tartott a kollégiumban. Beszédében ki akarta fejteni, hogy a szabadságharc a gyárosok, a földbirtokosok és a csendőrök ellenforradalma volt. Beszédét köhögve, lábdobo-gással kísérve hallgatta a kollégium ifjúsága. Bemutatta a rendszer igazi arculatát, kijelentvén: Ha szépszóval nem sikerül meggyőzni bennünket arról, hogy október 23-a ellenforradalom volt, akkor repülünk az iskolából."
A letartóztatás másik oka a „röpcédulázás" volt. íme egy részlet a „Csitt" lapjairól. „Elhatároztuk, hogy röpcédulákat készítünk. 50 db vignettát (címkét) vettünk, s ilyen szövegeket írtunk rájuk: Ruszkik haza! Aztán részleteket idéztünk a Szózatból és a Himnuszból. Három társunkat, akik ugyan nem voltak kollégisták, de a gimnáziumban osztálytársaink, letartóztatták, tetten érték őket „ragasztás" közben (Dezső László, Balogh György, Kisdéri Antal). Mi elhatároztuk, hogy harcolunk kiszabadításukért. Két nap múlva ki is engedték őket."
A letartóztatott diákok másik csoportját a forradalom idején megalakult diákönkormányzat (Diákszövetség) tisztségviselői és a tanárvezető alkották. Sem a rendőrségi kihallgatás, sem a tárgyalás nem szolgált olyan tényekkel, amelyek alapján bűnösségük megállapítható lett volna. Mégis hónapokig fogdában, majd börtönben tartották őket!
A rendőrségi kihallgatások általában éjszaka történtek. Egy-egy „gyanúsítottat" többször és többen vallattak. A gyerekek a rabság körülményei között pillanatok alatt felnőtté váltak, s a jegyző-
könyvek tanúsága szerint „derekasan" szerepeltek. Magatartástaktikájuk: nincs mit mondani, mert néhány röpcédula írásán kívül nem követtek el semmit.
A jegyzőkönyvek kérdéseiből jól kirajzolódik a kihallgatok előre kigondolt taktikája. Mindenekelőtt bűntudatot kelteni a gyerekekben, hogy írásaikkal a „nép államát" ócsárolták, amely őket tanítana. Végül odajutnak a jegyzőkönyvek, hogy az igazi bűnösök a tanárok, akik nem tudták a diákságot felvilágosítani, aztán nagy szerepe volt a SZER adásainak is a fiatalok félrevezetésében. Végül „beláttatták" a „bűnösökkel", hogy helytelenül cselekedtek.
A „Csitt" íróinak ügye igazában nem kapcsolódott a diákszövetség tisztségviselőinek tevékenységéhez. Bár tény, hogy mindnyájan egy osztályba jártak, az akkori IV. A tanulói voltak. (Egyetlen vádlott, Riechel Mária nem volt osztálytárs.)
A diákszövetség vezetőtanárát, Hulesch Bélát az intézet diákjainak küldöttei választották meg, akárcsak Bittera Zoltán elnöki, Pék Pál titkári és Riechel Mária gazdasági felelősi megbízatása is így született. (Osztályonként 2-2 tanuló titkos szavazatából alakult ki a választási eredmény.)
A tisztségviselő tanulók közül Bittera Zoltánt dicséretes emberi tulajdonságai mellett kiváló tanulmányi eredményei is jogossá tették a megbízatás teljesítésére. A számonkérés időszakában azonban a vád igyekezett őt olyan helyzetbe hozni, amely mindenkiben súlyos aggodalmat keltett. A városban „ismert titok" volt, hogy Dr. Bittera Zoltán orvos 1950 nyarán, egy vasárnap reggel vonatra ült, hogy a családjához utazzék a Balatonra. A fölszállás alkalmával még látták, aztán nyomtalanul eltűnt. Az 50-es években előfordultak hasonló „rejtélyes" esetek, de a hatóságok igyekeztek leállítani a hozzátartozók érdeklődését. Most azt igyekeztek bizonygatni, hogy ifj. Bittera Zoltán a vezetői tisztség vállalásával bosszúra készül. Természetesen ez a vád - akár a többi - nem „állt meg"...
Végül hosszú hónapok után megkapták a sorsuk jobbra fordulásában reménykedő börtönlakók a vádiratot, amely „a népi demokratikus államrend megdönté-
sére irányuló szervezkedéssel és egyéb bűntettekkel" vádolta őket.
1958. január 28-3l-ig tartott zárt tárgyaláson hozta meg a megyei bíróság az ítéletet, amely megállapította, hogy „a terheltek elkövették a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban tevékeny részvétellel elkövetett büntettet, ezért őket a megyei bíróság bírói megrovásra ítéli". Hulesch Béla tanárt a vád alól felmentette.
A tárgyalás befejeztével ismét szabadok lettek a vádlottak. Mindnyájukat azzal bocsájtották el, hogy folytathatják tanulmányaikat. Fél éves kiesés után is szerettek volna érettségizni a tanév végén. Az iskolába történő jelentkezésnél azonban megalázó meglepetés várta őket: valamennyi tanulót kicsapták az intézetből. A városból távozniok kellett, de az ország különböző helyein lehetővé vált, hogy befejezzék tanulmányaikat.
A 60-as évek derekától enyhülő diktatúra idején csaknem valamennyien egyetemet végeztek, de akik nem jutottak el idáig -mára bizonyították -, azok is méltó polgárai hazájuknak. Tudták és tudják, hogy nem a haza volt mostoha hozzájuk, hanem egy vészterhes kor időleges áldozatai lettek.
E sorok írója sok-sok szállal kapcsolódik a történethez. Ez a megtépázott osztály volt a pályakezdő tanár első közössége, amelyre igyekezett minden birtokában lévő tudást, a benne szunnyadó szeretetet mind-mind átörökíteni. Először eltávolították a tanárt az iskolából, aztán megritkították az osztályt, s sokan úgy éreztük, minden elveszett. Aztán rádöbbentünk, hogy itt kell élnünk! (Az eredeti osztályból egyetlen tanuló sem cserélt hazát...) Fölemeltük a fejünket, a fény felé fordítottuk a tekintetünket. Igaz, sokáig „másodrendű" polgárok voltunk, de aztán enyhült a lég, az élet zakatolt vagy száguldott kinek-kinek a sorsa szerint.
Csodálatos érettségi találkozóinkon ma már a másutt végzettek is újra idetartozónak érzik magukat, s mindig az elsők között jelzik jövetelüket. ,Azok az idők" azonban mindig első számú témát jelentenek, s a szemek ilyenkor kicsit fényesebben ragyognak...
ím szeptember 12,__KANIZSA — lúÁöld_^
GAZDAASSZONYKÉPZŐ
Az 1997/98-as tanévben a második éve kezdődött el a gazdaasszony-oktatás az összevont Kiskanizsai Általános Iskola Templomtéri épületében.
A Gazdaasszonyképző Szakiskola, ami előzőleg a Nagyrác úti iskolában működött, törés nélkül folytatta a képzést. Silló Zsolt igazgató úr a Templom téri iskola épületében központi helyre helyezte el a kétosztályos iskola tantermét. Az iskola vezetése gondoskodott a zökkenőmentes tanévkezdésről. A szakoktatáshoz a megfelelő oktatóműhelyeket kialakította, ahhoz szükséges minden feltételt biztosított. A tanulók
elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek. Az elméleti oktatásukban az anyanyelv, társadalomismeret, egészségügyi ismeret, családellátó ismeret, vállalkozói ismeret, munkavédelem tantárgyak szerepelnek. Fő feladatuknak tartják az ott tanító tanárok, hogy az általános iskolai ismereteiket fejlesszék magasabb szintre, valamint a családi életre neveljék őket. Egyébként az egész képzésnek az a célja, hogy a hét év alatt családcentrikus, egészséges életmódot élő, gyermeknevelést, a munkába való elhelyezkedésüket segítő ismereteket kapjanak. Az elméleti oktatást több tantárgy tanításával, mint a 9. o. osztályfőnöke, Étsyné Pacsa Erzsébet tanárnő, a 10. o. osztályfőnöke, Németh Istvánné szakoktató vezeti. A munkavédelmet Rigó Sándor
tanár úr, a testnevelést Seres Júlia tanárnő tanítják. A gyakorlati oktatás két színtéren történik. Szabás-varrást tanulnak Vass Erzsébet szakoktató, sütés-főzést Farkas Lászlóné szakoktató irányításával. Mindkét szakoktató szívügyének tekinti a tanulók alapos felkészítését a második évi vizsgákra. Munkájuk eredményességét az eddig végzett osztályok tanulóinak jó eredményei bizonyították.
A múlt tanévben Étsyné Pacsa Erzsébet tanárnő osztálya (képünkön) nagyon jó eredménnyel vizsgázott mind az elméleti és gyakorlati tantárgyakból. Az elsajátított ismereteiket jól alkalmazták. Szabás-varrás gyakorlati vizsgán aljat varrtak, sütés-főzés gyakorlati vizsgán vizsgaebéddel látták
vendégül az iskola igazgatóját és az őket tanító tanáraikat. Az osztály tanulmányi átlaga 3,7 volt.
A tanulók magatartásának, tanuláshoz való viszonyának, érzelmi életének fejlesztésében közösen munkálkodnak az osztályokban tanító tanárok, szakoktatók. Az idei tanévben viszonylag kevés számú tanuló érkezett az első évfolyamba. A második évfolyamon is kevés számú tanuló maradt, ugyanis megengedett lehetőség a továbbtanulásra való jelentkezés. Ezt a tényt úgy próbáljuk hasznosítani, hogy még jobban megközelítjük a személyiséget, azzal kapcsolatos minden problémát. A szorongást, a tanulási nehézségeket, érzelmi életük, családi gondjaik megoldásában segítséget adunk. Sok szeretettel bá-
17
nunk velük. Ezt a szeretetet ők észreveszik, és viszonozzák. Magatartásbeli hibáiknak is sokszor az előző életükben ért kudarcaik, családi körülményeik az okozói. Ezeket á kudarcokat igyekszünk megszüntetni akaratuk fejlesztésével, a tanulás megszerettetésével, sok dicsérettel. Képességeikre szabottan kérjük a megtanult ismereteket. Illedelmes magatartásra, szülőkel szembeni tiszteletre, leendő gyermekeik helyes nevelésére oktatjuk őket. Óvjuk őket a káros, egészségtelen magatartásformák kialakításától. A dohányzás, a kábítószerezés, az alkoholfogyasztás káros hatásairól előadásokat tartunk, szakértő előadókat hívunk. Kiállításra, múzeumlátogatásra, kirándulásra visszük őket. Vállalkozók, üzletemberek munkájával ismertetjük meg őket. Tanóráinkba a rádió, televízió ismeretterjesztő adásait beépítjük, tudásukat minden lehetséges módon fejlesszük.
Évi terveink között szerepel, hogy tanulóink közreműködésével divatbemutatót és tornabemutatót szervezünk. Végzett tanulóink sorsát figyelemmel kísérve tapasztaltuk, hogy iskolánkban szerzett ismereteik segítik őket. Többen fel tudták használni ismeretüket az elhelyezkedés, munkába állás területén. Az első évfolyamba érkezett tanulók máris jól beilleszkedtek az iskolai munkába. Ebben a tanévben is folytatni akarjuk eddigi eredményes munkánkat. Tanulóinknak jó tanulást kívánunk!
1997. szeptember 6.
Étsyné Pacsa Erzsébet munkaközösség-vezető tanár
HSMK a gyermekekért, fiatalokért
A Hevesi Sándor Művelődési Központ évről-évre a speciális programok mellett mindenki számára igénybe vehető szórakozási, kulturált időtöltési lehetőséget kínál. \'97 őszétől különös figyelmet szentelnek az ifjabb korosztályoknak, a programok kedvezményes látogatásán túl figyelemre méltó lehetőségeket kínálva nekik.
Játszóház. A legkisebbek részére havonta csoportos foglalkozásokat tartanak, ahol a gyerekek kedvükre játszhatnak, sőt, játszva tanulhatnak. A legközelebbi alkalommal, szeptember 27-én terményből díszeket, játékokat készíthetnek a kicsik.
Színházbérlet gyerekeknek. A tavalyi sikernek köszönhetően újra lesz csak gyerekeknek szóló színházi előadássorozat. A mumus, Óz a csodák csodája, A kétbalkezes varázsló, vala-
mint a Hófehérke és a hét törpe című darabok alkotják a programot. A bérletek október 13-17-ig válthatók meg a HSMK-ban.
Bach orgonabérlet A Városi Kulturális Alap jóvoltából a diákok díjtalanul látogathatják a Bach-orgonabér-let előadásait. Az alap támogatásával rendkívül értékes orgonaest sorozatnak ad otthont a Felsővárosi Templom: október 10-én Lehotka Gábor, 24-én Hajdók Judit, november 7-én pedig Kovács Endre játékát hallhatja a nagyérdemű. Bérletek szeptember 15-étől vásárolhatók a művelődési központban.
Színház, A tavalyi, kicsit könnyedebb színházi évad után, a középiskolai pedagógusok kérésére erősebb, a tananyaghoz is jobban hasznosítható előadássorozatot kötött le a HSMK a
kaposvári és a zalaegerszegi színházak vendégjátékával. A Rátkai lesz a legdrágább bérlet, hiszen ez a hat előadáson túl igazi szenzációt is nyújt. Csak ebben a sorozatban kap helyet hetedikként a Markó Iván vezette Magyar Fesztivál Balett Budapest „A Nap szerettei, Boleró" című produkciója. A diákoknak leginkább a Hevesi-bérlet ajánlható, hiszen az e korosztály számára legideálisabb programban helyet kapott a Dés-Geszti-Békés szerző trió „A dzsungel könyve" című zenés játéka is. A régi bérletek megújítása szeptember 29-étől október 30-ig, újak vásárlása október 6-10-ig történik a HSMK-ban.
Drogdiszkó. A városban uralkodó állapotok ellensúlyozására, a .Jiagyo-mányos" trend mellett kínál alternatívát a művelődési központ a szórakozni vágyó diákoknak. A Drogdiszkó
havonta, a hónap egyik péntekjén, este 7-1 l-ig várja az iskolások minden korosztályát a HSMK-ban. Jó zene, büfé és meglepetésprogram szolgálja az októberi drog-, alkohol- és dohányzásmentes nyitány vendégeit. Belépés csak diákigazolvánnyal!
Az év középiskolája. A Kanizsa Dél-Zalai Hetilappal közösen hagyományteremtő szándékkal nagyszabású vetélkedősorozatot indít a Hevesi Sándor Művelődési Központ. A tanévnyi hosszúságú megmérettetés havi fordulóin a középiskolák csapatai általános műveltségi, ügyességi, és sportvetélkedőkön mérhetik össze tudásukat. A várhatóan október végén startoló, sok kalandot ígérő „turné" a tanév végén zárul, melynek végén „Az év középiskolája", a legjobbak értékes jutalomban részesülnek.
H.Z.
18
KANIZSA - líáaU
1997. szeptember 12.
...HOL ISTENEK VIGYÁZZAK AZ ALMOT
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium negyvenegy diákja augusztusban a Soros Alapítvány és a görög nagykövetség jóvoltából tizenhét napos tanulmányi kiránduláson vett részt Görögországban. Az út a klasszikus görögség szinte valamennyi fontosahb központját érintette, és okulására szolgált nemcsak a diákoknak, hanem azoknak a kísérő pedagógusoknak is, akik ezt a cikket írták.
„Gnóthi szeauton"... ismerd meg önmagad! Sokunk számára ismerősen hangzik ez az ókori mondás. S valóban. így kell tennünk, erre kell törekednünk. Azonban ahhoz, hogy magunkat ismerjük, tisztában kell lenni közös értékeinkkel is. Azokkal, melyek a múltban gyökereznek. A múltat kell tehát megismernünk, mégpedig azt a közös múltat, amely nélkül ma nem létezne Európa, európai kultúra, de mi távolról jött magyarok sem lelhettünk volna otthont ezen a lassacskán egységessé váló földrészen. Ez a múlt pedig valahol az Égei-tenger mosta tagolt partok vidékén gyökeredzik.
Görögország az európai kultúra bölcsője, közös hazánk szlávok-nak, germánoknak, latinoknak, de nekünk magyaroknak is. Ha oda indulunk, mindig egy kicsit haza megyünk. S ki ne tisztelné otthonaként azt az országot, amelynek népe sorsában, lelkületében oly közel áll sajátjához. De más is van itt: napfény ingatta mélykék tenger, szikrázóan fehér vízparti sziklák, hegyoldalakban megbúvó aprócska otthonok. S a mindenütt emberközelben élő történelem. Ókori szentélyek, paloták, erődítmények romjaira bukkanhatunk még akkor is, ha találomra indulunk el Hellász földjén. Jelen és múlt együtt él itt. Hegyek, szigetek, falvak, istenek, klastromok és partvidékek - múltban gyökeredző és jelenben zöldellő részei egy 3500 esztendős növénynek, mely mindig gyönyörű - annyi évszázad után is új levelet hajt.
„Gnóthi szeauton"...ismerd meg önmagad... s igen, ismerd meg Görögországot! Hellász földje minden korosztály számára vonzó vidék, de különösen a világ iránt leginkább nyitott, a csodákra leginkább fogékony tizene\'veséknek. S nemcsak a nyár, nem elsősorban a tengerpart és napfürdőzés igénye indítja el az Égei-tenger vidékére a
fiatalt. Így történt ez a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai esetében is. A történelem és klasszikus kultúra iránt érdeklődő tanulókból szerveződött az a kör, amelyben az ókorról szerzett ismeretek kibővítésének és elmélyítésének ügyét az iskola néhány tanára felkarolta és ezen a nyáron valóra váltotta. A tanulmányút szervezői - Lehota János, Pécsi László és Németh Ferenc - abból az alaptételből indultak ki, hogy a „művelt" Nyugathoz való közeledésünk szempontjából
sátras-hálózsákos, önállátásra épülő jellegű utat szerveztek. (S mint később kiderült, ez egyáltalán nem vált kárára a több mint kéthetes útnak.)
A megvalósítás során óriási segítséget jelentett az az 1000 dolláros összeg, melyet a Soros Alapítvány Utazás \'97 pályázatán sikerült elnyerni, s a szállások egy részének anyagi fedezetét ez biztosította. A kanizsai diákok másik -legalább ennyire fontos - támogatója a Görög Köztársaság Nagykö-
HYDRA - kikötői hangulatkép öszvérekkel
milyen fontos megismertetni a felnövekvő nemzedéket Európa népeinek kultúrájával, műveltségével, történelmével - s milyen fontos az, hogy a jövendő nemzedék széles látókörre] rendelkezzék, s nyitott legyen mind a múltra, mind a jövendőre. Az illető pedagógusok ebből a szempontból meghatározónak tartották Európa antik örökségét, különös tekintettel a klasszikus görögségre, mely erkölcsi és kulturális értelemben egyaránt maiadandót alkotott. Azt is tudták, hogy a tanórákon megszerzett tudás többé-kevésbé csak halott anyag, egészen addig, míg valamilyen módon élménnyé nem válik.
Természetesen elsők között vetődött fel az „igen, de miből?" kérdése. Azért, hogy az utazás anyagi feltételeinek előteremtése ne rójon a gyerekekre illetve szüleikre túl nagy anyagi terheket, az út szervezői megpróbáltak a viszonylag szűkös lehetőségek között ügyesen navigálni. Mindenek előtt a kirándulási a kore a tc/is kort szervezték, hogy szállásra és étkezésre keveset, utazásra és látnivalókra többet szabad költeni. így aztán
vétsége volt, amelynek ajánlólevele révén a görög Művelődési Minisztérium olyan okmányokkal látta el a csoportot és a kísérőit, melyek lehetővé tették az ingyenes múzeum- és emlékhely-látogatást.
A szervezők ezúton szeretnék külön köszönetüket kifejezni Kate-rina Koika főkonzul asszonynak és a nagykövetség sajtóirodája munkatársának, dr. Christophoros At-hanasion professzor úrnak, akiknek emberséges és korrekt hozzáállása nélkül nem valósulhatott volna meg a csodálatos út. Természetesen meg kell említeni azt is, hogy a gimnázium vezetése és tanári kara mindvégig aggódó figyelemmel kísérte a szervezés mozzanatait, és támogatta a kirándulás eredményes megvalósítását.
Ilyen előzmények után indult tehát el a 41 főnyi tanulócsoport augusztus 7-én reggel Görögország felé. A sárga színű kényelmes Neoplan autóbusz Tompánál lépte át a magyar-szerb határt, majd a Szabadka-Új vidék-Belgrád-Nis útvonalon indultunk Macedónia -görög nevén Szkopja - fele. Útközben - szerencsére - semmiféle
említésre méltó esemény nem történt: nem állítottak s büntettek meg bennünket Jugoszlávia sokszor oly ügybuzgó milicistái, s a határon sem kellett órákat várakoznunk. Tapasztalatainkból viszont tudtuk, hogy ez csak úgy lehetséges, ha felkészülünk bizonyos „harmadik típusú találkozásokra".
Európa ezen délkeleti régiójában ez a következőképp zajlik: az előrelátó csoportvezető illetve buszsofőr mintegy véletlen módon kitömi ingét dobozos üdítőkkel, sörökkel és „original" amerikai Marlboro cigarettával - esetleg némi valutával -, majd baráti mosoly kíséretében a baráti ország estére már nemiképp illumináll határőrei illetve vámosai elé járul vele. Ha az ajándék mennyiségét mégis rosszul állapítaná meg, akkor sem kell aggodalmaskodnia: a tiszturak vagy helyetteseik közölni fogják, hogy még kinek mennyi sör. whisky vagy Chery Coke jár. Velünk is így történt. Ebből a szempontból a magyar-szerb illetve, a szerb-macedón határ között csak annyi a különbség, hogy míg az előbbinél csak az egyik fél, az utóbbinál mind a kettő várta az általunk előzőleg már odakészített ajándékot. Az efféle „cagtatio be-nevolentiae"-re már számítottunk, de arra nem, hogy külön valutát kelljen fizetnünk a macedón „zöldkártyáért", és arra sem, hogy egy külön arra a célra rendelt hivatal 55 német márkáért mindenkit egészségesnek és száj- és körömfájástól mentesnek nyilvánítson. F.nélkül viszont nem haladhattunk volna át ezen a fiatal „balkáni demokrácián".
Szerencsére ezt a múló közjátékot gyorsan elfeledtette a macedón táj szépsége. Napkeltekor érkeztünk a gyönyörű makedón hegyek közé, melyet egykoron még II. Philipposz és Nagy Sándor harcias nemzetsége népesített be. Alanyban úsztak a helyek. Nekünk pedig érthetővé vált, hogy miért is tiltakozik a Görög Köztársaság akkor, amikor a fiatal állam magát Make-donija névvel illeti, holott az igazi, a történelmi Makedónja ennél jóval nagyobb terület, a makedónok görögök, a macedónok pedig egy a bolgárhoz közeli nyelvet beszélő szláv népcsoport. így aztán Macedóniát - jó görög szokás szerint -ezentúl mi is csak „Szkopja" névvel illettük.
Az óriási turistaforgalom és a precíz ügyintézés miatt nagyjából kétórányi várakozás után, délelőtt
1997. szeptember 12.
KANIZSA - ItÁoU
19
10 óra fele beléphettünk Görögországba. Ismét „otthon" voltunk: civilizált földön. S talán Apollón isten is megérezte, hogy fény-, művészet- és zenekedvelő magyarok érkeztek hazájába, mert egyre fényesebben sütött. Mi pedig nem tiltakoztunk. Utunkat az istenek lakhelye, az Olymposz hegye fele vettük, hogy a mindig ködös és felhők közé bújt meredélyek csendes zugaiban ráismerhessünk egy-egy tankönyvekből ismert görög istenre: fellegtartó Zeuszra, az istenek atyjára; feleségére, hókarú Hérára; lányára, bagolyszemű Paliasz Athénére; a tolvajok és utazók szárnyas sisakú istenére, Hermész-re; Apollónra vagy éppen az or-vosisten Aszklépioszra. S amikor az Olymposz után az autópályáról balra pillantva kinyílt előttünk a tér és kézzelfogható közelségbe került az örökkék tenger, eszünkbe jutott a tenger kiismerhetetlen szakállas istene, a tritonját markoló Poszeidón is, akinek később még sok élményt köszönhettünk. Azért ekkor valahogy mindenki úgy érezte, hogy ezek a rég hallott, és talán sohasem létezett istenek végig fogják kísérni utunkat, s ők vigyáznak álmainkra. A Thesszalo-niki-Larissa-Volosz útvonalon haladva a Volosz melletti szálláshelyünkre igyekeztünk, de útközben megálltunk a Tempé-völgy-ben, a vadregényes sziklák közt csendesen csordogáló zöldvízű Pé-neiosz folyócska egy a mitológiából ismert kultuszhelyénél, a nimfák forrásánál. A legenda szerint Apollón isten itt pihente ki magát a Pythón sárkány megölése után. Éppen ezért a völgy már az ókor folyamán vallási központ lett. A 10 km hosszú, keskeny és mély hasadék a görög-perzsa háborúk folyamán is fontos stratégiai szerepet töltött be, ma turisztikai látványosság, keresztény (ortodox) kegyhellyel, színes vásári forgataggal.
Már közel jártunk Voloszhoz, amikor buszunk defektet kapott, ráadásul a légbefúvó is elromlott. A hátralévő körülbelül 30 km-t nagyon lassan, defektes gumiabronccsal kellett megtennünk. Szerencsére a város szélén találtunk egy műhelyt, ahol készségesen, azonnal nekiláttak a javításnak, és hazai árakhoz képest is olcsón kicserélték a guminkat. A légbefúvó megjavítása viszont másnapra maradt.
A szállást, a Volosztól néhány kilométerre fekvő Kato Gatzea falucska Marina nevű kempingjét a késő délutáni órákban foglalhattuk el. A táborverés után mindenki a tengerben keresett felfrissülést a hosszú és fárasztó út után. Este pe-
dig a kis csapat lesétált a kikötőbe, ahol csendes falusi görög tavernák asztalai várták az éhes magyar gyomrokat. Előtte persze elmagyaráztuk a\' gyerekeknek, hogy olyan tavernába érdemes betérni, ahol az asztaloknál nem turisták, hanem helybeli idősebb bácsikák üldögélnek, s nem műanyag-, hanem fa- és háncsszékeken, az asztalon pedig nem ketchup, hanem olívaolaj és borecet van. Szerencsére több ilyen éttermet is találtunk, és nem csalódtunk. Sokan életükben először itt kóstolhatták meg a jellegzetes görög ételeket: a so-uvlakit. a biftekit, a gyrost, a tzatzikit vagy a tintahalat, a kakin árit.
fekvő Kokkino Limanaki kempingjében találtunk, egy Rafina nevű üdülővároska mellett. Diákjaink először itt ismerkedhettek meg az igazi görögös vendégszeretettel. A kempinget egy idős, 70 év körüli házaspár vezette - Thana-szisz bácsi és Marika néni -, akik odaadó figyelemmel és felénk áradó szeretettel mindenben csoportunk szolgálatára voltak: bevásároltak nekünk, későbbi szállásadóinknak telefonáltak egy méltányosabb ár érdekében, s minden tőlük telhetőt megtettek, hogy ott-tartózkodásunk minél zökkenő-mentesebb és kellemesebb legyen. Mint később kiderült, Thanaszisz Karakosztasz bácsi a második vi-
Augusztus 9-én dél körül a lég-befúvás megjavíttatása miatti pár órányi voloszi kényszerpihenő és városnézés után folytattuk utunkat Athén felé. Természetesen megálltunk a Thermopylai-szorosban, hogy főhajtásunkkal fejezzük ki tiszteletünket Leonidasz király és 300 hősi halált halt katonájának emlékműve előtt. Diákjaink szemében ismét életre kelt egy legenda: az i. e. 480-ban hazája védelmében elesett spártai király nemcsak egy tankönyv lapjain szereplő adat volt már, hanem a valóság. A szemben levő kis domb tetején megtaláltuk a kis márványtáblát is, rajta a spártai hősök Szimonidész-nek tulajdonított sírfeliratával.
„Itt fekszünk vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
megcselekedtük. amit megkövetelt a haza."
Este hat óra körül érkeztünk meg Marathónba, itt akartunk tábort verni több éjszakán. Sajnos azonban az itteni kemping zsúfolásig tele volt. valószínűleg a másnapi marathoni futóverseny miatt, amit az atlétikai vb utolsó számaként rendeztek meg. Szállást végül is az Athéntől mintegy 25 km-re
lágháború idején részt vett a görög antifasiszta ellenállási mozgalomban, s különös szimpátiával viseltetik a magyarok iránt. O is - mint sok más görög - járt már Magyarországon, s nemzetünket rokon lelkületű népnek tartja. Úgy gondolja, hogy mi. a kontinens félperifériáin élő nemzetek - görögök, magyarok, portugálok, spanyolok -egészen jól megértenénk egymást egy eljövendő új Európában. Budapest és a Balaton mellett idős barátunk ismerte Veszprém, Kecskemét, Szeged nevét is, sőt, járt is ezen városokban. A Kokkino Li-manakihan eltöltött négy éjszaka bebizonyította nekünk, hogy a fi-loxénia nemcsak egy történelemkönyvekben szereplő ködös fogalom. Mi is rádöbbentünk, hogy a hozzánk vetődő idegent szeretni és tisztelni kell, mert ..nem érdemes másként cselekedni, mert a világ csak ezzel és ezáltal működik, ez a világ rendje". Thanaszisz bácsit idéztem. Vele születelt derűje és bölcsessége mindannyiunk okulására szolgált, így nem is meglepő, hogy barátságos kis kempingjében németek, franciák, olaszok és szlovének mellett mi is hamar otthon éreztük magunkat.
Augusztus 10-én délelőtt Euboia (Evia) szigete felé vettük utunkat. Az egész napos kirándulás első kilométerei az Attikai-félsziget dimbes-dombos terepén a Pendeli hegyére vezettek, ahonnan fenséges kilátás nyílt a marathoni síkra, vagyis arra a történelmi helyre, ahol i. e. 490-ben Miltiádész vezetésével a görögök hősi küzdelemben felgyújtották a félelmetes perzsa hajóhadat, és hoplitáik legyőzték az addig verhetetlennek hitt ellenséget. Euboia szigetére egy nemrég átadott gyönyörű hídon át jutottunk, amely egyenesen a sziget fővárosába, Chalkiszba vitt bennünket. A tengerpart mellett elhaladva saját szemünkkel lehettünk tanúi annak a híres természeti jelenségnek, amely az ókor óta foglalkoztatja a tudósokat: a tenger itt állandó áramlásban van, szinte folyóként viselkedik, de állandóan változtatja irányát. Délután Eretvia városát kerestük fel, azt a nagy múltú települést, mely a görögperzsa háborúk kirobbanásában is fontos szerepet játszott. Sajnos az ásatások helyszínét és az antik színház romjait zárva találtuk, de kerítésen kívülről nem mulasztottuk el lefényképezni a történelmi légkört teremtő évezredes romokat. A helyi múzeumot viszont díjmentesen látogathattuk. Este tíz óra körül érkeztünk vissza Kokkino Limanakiba, hol az idős tulajdonos már a kapuban állva várt bennünket.
Másnap, hétfőn korán reggel buszra szálltunk, és elindultunk a 4 milliós megalopoliszha, Athénba. Az Akropolisz környékén már képtelenek voltunk parkolóhelyet találni, a Stadion előtt pedig a korábbi évekkel ellentétben most nem lehetett megállni. Ezért aztán maradt a külváros: kénytelenek voltunk Pireuszba menni, ahol a kikötő környékén egy autóbusz-állomáson végre leparkolhattunk. Innen helyi buszjárattal tértünk vissza a centrumba. Rövid időn belül mindannyian meggyőződhettünk róla. hogy Görögország fővárosa egy vitathatatlanul modern város, amely a szédítő közlekedés, a zaj, a mediterrán hőség és tömeg közepette klasszikus templomok és bizánci emlékek egész sorával büszkélkedhet. Athén - akár bevalljuk, akár nem - egy kicsit meghatott bennünket, talán nem olyan fényes, mint Párizs, nem olyan elegáns, mint Ixmdon, nem olyan grandiózus, mint Madrid. Azonban kissé nehézkes bájával, zsúfoltságával egyetemben is rabul ejti a turistát.
(Folyt, köv.)
Németh Ferenc Pécsi László
- r KANIZSA - %ékU
20 1997. szeptember 12.
ÍZELÍTŐ ISKOLAI PROGRAMOKBÓL
Az iskolakezdés kapcsán kérdeztük meg a nagykanizsai iskolákat tanrenden kívül a diákjaik számára szervezett programjaikról, rendezvényeikről. Lapzártánkig azonban csupán kilenc iskola juttatta el ilyen típusú rendezvényei listáját, illetve a Thury György Kereskedelmi Szakmunkásképző és Szakközépiskola igazgatója, Cseke Zoltán nem tartotta jó ötletnek kiteregetni terveit a sajtó nyilvánossága elé. A Palini Altalános Iskolában, mivel a Diákönkormányzatnak október elsejéig kell elkészülnie az ilyen eseményekről szóló tervekkel, nem tudtak egyelőre érdemleges tájékoztatást adni. Természetesen minden rendezvény a listán nem szerepelhet, de igyekeztünk ízelítőt adni az iskolák programjából.
Piarista Altalános Iskola:
- Szeptember 17.: Utazás a Nemzetközi Katolikus Iskolák Iskolanapjára, Budapestre
- Szeptember 20.: Felsőtagozatosok számára szüret
- Misék: Szeptember 8. - Kis-boldogasszony napja; Szeptember 24. - Szent Gellért napja; Október 2. - Szent Őrzőangyalok napja; Október 8. - Magyarok Nagyasszonya napja; Október 31. - Temetőlátogatás; November 5. - Szent Imre napja; November 19. - Szent Erzsébet napja; November 27. - Kala-zancy Szent József napja; December 8. - Szűzanya napja; December 21. - Karácsonyi koncert; December 28. - Szentcsalád vasárnapja - gitáros mise.
Ezen kívül minden vasárnap este misét tartanak a Piarista kápolnában.
- Szeptember 8-26. - Erdei Iskola Ormándpusztán, Valko-nyán és Bázakerettyén
- Szeptember 11. - Parkavató ünnepség
- Október 5. - Iskolakirándulás Balatonberénybe
- November végén Kalazancy Napok (Nyílt napok)
A tanév második felében tanfelvételi vizsga a hatosztályos gimnáziumba.
Bolyai János Általános Iskola:
- Október 1. - Zenei Világnapi megemlékezés
- Október 13. - Bolyai matematikai verseny
- Október 6. - Megemlékezés az aradi vértanúkról
- Október 22. - Bolyai évforduló kapcsán iskolai ünnepély
- Októberben Gleisdorfi tanulók fogadása
- December 19. - Karácsonyi hangverseny
- 1998 Január - Alapítványi bál
- Február - Kulturális bemutató
- alsós farsang
- sítábor
Ezen kívül a Diákönkormányzat döntésétől függően egy sportnapot is tartanak.
További sportprogramok:
- Kölyökfoci
- Úszás: - Októberben a Városi Mini Diákolimpia II. fordulója
- Megyei versenyek zalaegerszegi, lenti és nagykanizsai iskolák részvételével
- Kerka Kupa
- Szeptember végén: - Atlétikai Tóváltó Kupa
Továbbá valamikor az ősz folyamán megrendezésre kerül a Streetball Kupa is.
Rozgonyi Általános Iskola:
- Szeptember: - Túranap
- November l-ig - Kölyök Kupa labdarúgó-bajnokság
- November 29. - Alapítványi bál
- December 19. - Karácsonyi ünnepség
1998:
- Február 20. - Felsős isko-labál
- Február 21. - Alsós iskolabál
- Március 1-8. - Sítábor
- Március 9-13. - „Arany János" Ünnepi Hét
- Március 13. - Városi Arany János szavalóverseny
- Április 20-24. - „Rozgonyi" Foci Kupa 1-8. osztályosoknak
- Május 4-9. - Képzőművészeti kiállítás
- Május 29. - Hagyományőrző nap
- Június 4. - Sportnap Ezen kívül szervezés alatt áll
az Erdei Tábor, melynek időpontja később dől el.
Zemplén Győző Általános Iskola
- Az 1997/98-as tanévben is indulnak a városi csúcsszakkörök, ahol minden általános és középiskolás diák talál érdeklődésének megfelelő hasznos időtöltést.
A beiratkozás 1997. szeptember 15-20. között a Zemplén Győző Altalános Iskolában (Zrínyi u. 18.) lehet naponta 14-16 óráig a titkárságon.
Indulnak: Foto, Báb, Képzőművészeti, Kerámia, Versbarátok köre, Vívó, Csillagász, Kis biológus, Számítástechnika, Közlekedés - Kismotor, Háztartástechnika - Reformkonyha és Olasz nyelvi szakkörök.
A szakkörvezető szakemberek gondoskodnak a színvonalas, érdekes foglalkozásokról. A szakkörök térítésmentesek. Belügy-
miniszteri támogatással tervezik megalakítani a Városi Diákönkormányzatot, valamint a gyermekvezetők klubját.
- Ismét megrendezésre kerül „A zene mindenkié" hangversenysorozat óvodások és alsótagozatos diákok részére.
- Mindezek mellett az iskola kiállításokat, bábfesztivált, színját szótal álkozót, raj zpál yázatokat és vetélkedőket szervez a diákok számára, melynek időpontjait később alakítják ki.
Zrínyi Miklós Általános Iskola
- Október 1. - Zenei Világnap ünnepélye
- December 19. - Karácsonyi ünnepi hangverseny a Szent József templomban
- 1998 Január 22. - Nemzeti Kultúra Napja
- Február 13-14. - Farsangi bál
- Március közepén az iskola hagyományait ápolva bemutatkozó tornaünnepélyt tartanak a Zsigmondy-Winkler tornacsarnokban
- Április 11. - Költészet Napja
- Április 21. - Föld Napja
- Május végén városi szervezésben ünnepélyes túra Zrínyiújvárra
- Szeptember végétől az alsós napköziseknek és a felsős tanulócsoportok számára sportvetélkedőket szerveznek.
- Az alsósok számára egész évben folyamatosan irodalmi versenyeket szervez az iskolai könyvtár: - szavalóversenyek, saját verspályázat
- Felsősök számára írókkal, költőkkel, volt zrínyis diákokkal való találkozásokat szerveznek (például: Darvas Ferenc, Rózsás János, Wencely Dénes)
- A természetjáró kör szervezésében az alsósok számára Kanizsa-környéki túrák (Csónakázó-tó, Újudvar. Örömhegy), a felsősöknek Zala megyét átfogó kirándulások.
- A szülői mukaközösség és a Zrínyi Iskoláért Alapítvány támogatásával Diákszínház és diák hangversenyek
- Városi, területi és dunántúli szervezésben labdarúgó, kézi- és kosárlabda kupák
- Városi alsótagozatosok tanulmányi versenye
- Ezen kívül a Diákönkormányzat rendelkezik egy gyerekes egy sportnap lehetőségével is, melyek megrendezéséről a későbbiekben döntenek
Kiskanizsa Általános Iskola:
- Az iskola ének- és rajzpályázatot hirdet a város és .megye alsó- és felsőtagozatos tanulói számára
- A környezetvédelmi szakkör városi szintű játékot hirdet 5-6. osztályosoknak „Iskolánkért, környezetünkért, városunkért" címmel
- Decemberben családi sportvetélkedő
- 1998 januárjában Mesemondó verseny 1-4. osztályosoknak
- 1998. februárjában szavaló-- verseny
- 1998. márciusában játékos sportverseny alsósoknak és óvodásoknak
- 1998. Február - Farsangi karnevál
- Május 31. - Gyermeknap
Hunyadi János Általános Iskola
- November - Hunyadi Kupa (kosárlabda-bajnokság)
- 1998. Január - Bárczi Géza megyei helyesírási verseny
- megyei történelemverseny
- városi játékos sportverseny
- Március - Diákcsere a pu-cheimi Realschule tanulóival
- Május - Madarak, fák napja (túra)
- Június - Hunyadis-napok (diáknapok)
- Lóti-futi kupa városi játékos váltóverseny
Petőfi-Vécsey \\ Általános Iskola
A megemlékezések, ünnepélyek mellett:
- Szeptember, Október - Állatok világnapja: városi rajzpályázat a Petőfi-Vécsey és a Palini Általános Iskolák szervezésében
Helyesírási vetélkedő felsőtagozatosok számára (négy fordulós iskolai vetélkedő folyamatosan a tanév során)
- November, december - népdaléneklési verseny az Ifjú Zenebarátok Világnapján
- Karácsonyi képeslapok: városi rajzpályázat
- Január, február - Költészet és zene: versmegzenésítések ka-marakórusokra
- Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny iskolai fordulója
- Fordítási verseny német és angol nyelven
- Március, április - „Honvéd-toborzó": a verbuválás felelevenítése az Olajos-lakótelepen
- Helytörténeti vetélkedő az 1848-as nagykanizsai eseményekről
- Víz Világnapja: városi rajz-.pályázat
- Föld Napja
- Enekő Ifjúság - Sopron: a Fertőrákosi Iskola kórusának meghívására
- Május, június - Kodály Zoltán Városi Kórustalálkozón való részvétel
1997. szeptember 12

12.
KANIZSA - T^dcün*
21
tm
Becsengettek
A i)r< Míző Kerenc Gimnázium és Közgazdasági Szak-középiskolában ív megkezdődött az új tanév. Sok elsős izgalommal várta az új iskolát, a köm vezetet és a körű -lőttük lévő diákokat, tanárokat. A negyedikes végzős diákok petií^ készülnek az előttük álló érettségire. Meg" kérdeztem pár diákot, hogyan indult a nyári szünet után a tanév, mik a terveik, elképzeléseik.
Klsöként Gatyás fhirbarát kérdeztem, aki most negye" dik osztályos;
- A szünet után hirtelen jött a suli, úgy érzem, netté: év elé nézünk. Furcsa volt, hagy már második napon érettségi tételeket kaptunk. Remélem, sikerül az érettségi, terveim kih.t szerepel, hagy angol nyel v vizsgát tegyek, mert szeretem ezt a nyelvet. Sem hiszem, hogy itt mura* dok y* é v h e n a szak m u meg -szerzése miatt. Érettségi után egy lótás Szakközépiskolába szeretnék menni Budapestre, mert nagyon közel ált hozzám ez a szakma.
Szőllo sí Katalin (szintén negyedik osztályos) így látja: v- Nem készültem fel a ne-gyed ikre, csak lelkileg. Mindenesetre jobbra számítottam. Szeretnék az Idegenforgalmi bénsko létra jelentkezni, de jel-vételiméi lehet, hogy egy év~ vei el kell halasztanom, mert nem lesznek meg a pontjaim és központit nem szeretnék írni. Remélem, hogy az érettségim ügy alakul, ahogy terye-Z.em, és ezért meg is teszek mindent.
Horváth Szilvia idén kezdte tan td Hiányait az iskolában gazdasági szakon:
- Nem akartam gimnázj-timha menni, ezért esett erre az iskolára a választásom, A sitiit nem nagyon véirtum, de az osztálytársakra, tanárakra kíváncsi voltam. Elég jó osztályunk is lett szerencsére, fia lehet, szeretném folytatni tanulmányaimat - felsőfokú, in -tézményben.
Csizmadia Dóra, o is első" osztályos lett:
- A rövid szünet után nehéz volt újra elkezdeni tanulni. Sokat követelnek és sok ára van. A dönlésem azért esett érre az iskolára, mert sok jót hallottam róla, modern az iskala, fiatalok a tanárok, ez jó, mert közelebb állnak hozzánk. Persze az iskolának hátrányai is vannak.
Strasek Kata
HSMK
A „második vonal"
A nem egyszeri felüdülést, direkt szórakozást biztosító rendezvények mellett hobbiklubok, különböző képzést nyújtó tanfolyamok, szakkörök is szép számmal megtalálhatók a Hevesi Sándor Művelődési Központ kínálatában. A tavalyihoz képest néhány érdekességgel bővült a lehetőségek száma.
A kézimunka tanfolyamok (kezdő és haladó szabó-varró, kezdő szövő) mellett a virágkötőknek és a népművészeti tárgyakat, játékokat készítőknek is indít foglalkozásokat a ház. A fiatalok mellett idén a felnőttek is beiratkozhatnak művészeti szabadiskolába, a jóga iránt érdeklődők is helyet kapnak itt, társastáncra pedig a 10-14 éves, illetve a 14 év feletti korosztály képviselőit várják. A legszélesebb skálán a testedző programok mozognak: játékos gyermektorna indul az óvodásoknak, a nők kondicionáló és alakformáló tornára is járhatnak, sőt, havi négy délelőttön az idősebbek is kitornázhatják magukat. Ez utóbbi korosztály .számára minimum 10 fő jelentkezés esetén heti egyszeri elfoglaltságot jelentve indul a Torna nyugdíjasoknak.
A HSMK legeredményesebb kisközössége, a Vegyeskórus mellett Fotóklub, Filmklub, Népi Díszítőművészeti Kör várja az alkotni vágyókat. A kertbarátok, nyugdíjasok és a táncoslábúak (Eraklin Táncklub) klubján kívül érem-, bélyeg-, valamint telefonkártyagyűjtők is sikeresen működnek a házban. Utóbbiaknak lehetőségük nyílik széles nyilvánosság előtt bemutatkozni a szeptember 27-én a HSMK-ban megrendezésre kerülő I. Dél-Dunántúli Telefonkártya-börzén.
Az NTT UFÓ-Klub szeretettel várja a földönkívüliek, a megmagyarázhatatlan jelenségek iránt érdeklődőket, az októberben induló Lemezbörze Klubban pedig zenehallgatás, szaklapok böngészése mellett hanghordozók, újságok, könyvek cseréjére nyílik lehetőség. A nagy érdeklődésre való tekintettel a HSMK lapunkkal közösen újraindítja a Rejtvényfejtők Klubját. Ide a szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szeret rejtvényt fejteni, és érdeklődik a rejtvénykészítés iránt. Az első foglalkozásra szeptember 17-én, szerdán 18 órától kerül sor a művelődési központ Lépcső Klubjában.
H. Z.
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ
Újra elindította nagy hagyományokkal bíró rendezvénysorozatát a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Elsősorban a helyi fiatal előadóknak kívánnak fellépési, szereplési lehetőséget nyújtani a szervezők, de esetenként hívnak vendéget Zala más településeiről vagy a megye határain túlról is.
Már az induló, augusztusi program is sikeresnek mondható, hiszen két csütörtök este is szép számú közönség tapsolt a HSMK előtti téren fellépőknek. A Randevú publikuma eddig a keszthelyi ZAJ, valamint a nagykanizsai Alarm és Detonátor együtteseket láthatta, hallhatta. A soron következő fellépő (szeptember 11.) az Anonymus, s tervezik két szintén kanizsai együttes, az Innocents és a Sziget szerepeltetését is.
A szervezők rossz idő esetén - a tél közeledtével ez egyre inkább várható - a művelődési központ kamaratermében vagy Lépcső Klubjában biztosítanak helyet a produkcióknak. A programok között várhatóan nem csak zenei rendezvények szerepelnek majd. Valószínűleg még az idén a Csütörtöki Randevú vendége lesz Eperjes Károly színművész és Zemlényi Zoltán, a Hoppárézimi írója, újságíró.
H. Z.
JAZZ TOTO
Második fordulójához érkezett játékunk, melyen az október 11-i Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál-ra szóló belépőt, illetve könyveket nyerhetnek a vállalkozó szelleműek. E heti kérdéseink:
- Ki látható a mellékelt fotón?
1. Szabó Gábor
2. Gadó Gábor
3. Juhász Gábor
- Ki volt a szerzője a tavaly megjelent „Jazz Kanizsán" című könyvnek?
1. Halász Gyula
2. Kovács Gyula
3. Csepregi Gyula
- Melyik évben nem volt jazz-fesztivál Nagykanizsán?
1. 1979
2. 1980
3. 1981
„Egy hangjegy, az hangjegy bármely nyelven. Ajánlási, őszinteséget, szeretetet, melegséget, lelkesedést és a legszebb egyéni kommunikációt jelenti számomra. Országokat hoz össze, nemzetközi kapcsolatokat teremt ott is, ahol hiányoznak a méltóságok és nagykövetek, "
Louis Amstrong
22 T KANIZSA - S**nt
KÉZILABDA -Elnapolva
Remek kezdeményezés volt két kanizsai sportszerelő ember. Szabó Balázs és Köbli Attila részéről, hogy szeptember hatodikára az Olajbányász sporttelepére városi sportnapot hirdetett meg. A kezdeményezésből valóság lett több cég, vállalat és magánember segítségével, így közönségsikert arató, igazi sportfesztivál kerekedett ki a dologból. A délelőtti kézilabdatomának azonban végül lett egy kellemetlen - a kanizsai emberekre nézve - kicsengése is, mégpedig amiatt, hogy az IZZÓ SE NB I/B-s kézilabdacsapata nem tudott kiállni, mivel egyszerűen nincs annyi játékosa.
- Nem tudom, hogy mi lesz velünk -kesereg már napok óta Ojtó Tamás megbízott edző -, minden bizonytalan körülöttünk, s a sportegyesület elnöke, Musits Ferenc szerint is csak ígéretek vannak anyagiak vonatkozásában és semmi konkrétum. Máipedig, ha nem lesz pénz, akkor itt minden összeomlik körülöttünk. A tavalyi gárdából csupán Monostori Gábor, Nagyvizeli József és Rodek Attila maradt meg, .s igazolni viszont pénz nélkül nem tudtunk .senkit, .sőt, még néhány tartozás sincs rendezve.
Mindez elszomorító, sőt az idő annyira szalad, hogy a napokban a Magyar Kézilabda Szövetségnél a játékengedélyeket is ki kellene váltam. Csak legyen játékos, akiért ki lehet... Amikor a kanizsai fesztiválon, hazai pályán nem tud egy csapat pályára lépni, mert nincs annyi játékosa, amennyivel felvehetne a versenyt egy
Az Olajbányász sporttelepen bonyolították le az I. Kanizsai Sportfesztivált, a rendhagyó kulturális, szórakoztató és sportnapot az ötletadó Szabó Balázs, Köbli Attila és népes segítőtársak közreműködésével.
A sportprogramok reggel nyolc órakor kezdődtek az olajosok füves edzőpályáján a kispályás focitornával, folytatódtak a két szomszédvár szurkolóiban verbuvált „B" közép derbivel. Az Olajbányász munkacsarnokban a férfi kézilabdacsapatok nemzetközi tornáját rendezték, közben délelőtt tíz órakor a Rover majorért csoport műsorát követően tartották az ünnepélyes megnyitót.
Nagy Lajos, az Olajbányász SE elnöke köszöntőjét követően dr. Horváth György, az önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottságának elnöke szólt a rendhagyó eseményről, majd Szabó Balázs, az egyik főszervező a következőket mondta a díszemelvényén: - Hagyományteremtőként indítjuk útjára a sportfesztivált. Köszönöm, hogy eljöttek és köszönöm a számos segítőnek, szponzornak, hogy felsorakoztak mellénk. Kívánok a sportolóknak jó versenyzést, a tisztelt kanizsai sportbarátoknak jó szórakozást.
A sportbemutatók, kulturális rendezvények, a színes programok egyre több érdeklődőt vonzottak, majd a kora délutáni órákban a stadionban mintegy ezerötszáz néző előtt a Nagykanizsa - FTC öregfiúk labdanígó mérkőzés az NB I B-s bajnokira nagyszerű ráhangolást biztosított. A tétmérkőzés, igaz annak a második játék-
ifjúsági csapat (PMKC) és egy NB I/B-s gárda (Kiskőrös helyettesítette a Dunafent) ellen, ott már nagyon komoly baj van... Esetleg attól még komolyabb?
Buza Anikó ügye
Ha már szót ejtettünk a férfi kanizsai kézilabdásokról, nem szabad szótlanul elmenni az Olajbányász NB I/B-.s női csapata mellett sem. Az együttes augusztus elején kezdte el a felkészülést az új bajnoki évre, s időközben kiderült, hogy nem maradt minden a régiben. A játékoskeretben történtek pozitív és negatív változások is. Kezdjük az utóbbival. A Csurgótól igazolt Szabó Ági úgy döntött, hogy egy év után visszaigazol lakhelyére, s az érte járó átigazolási díj csak feleannyi, mint amit tavaly fizetett ki az Olajbányász. Ilyen a szabály, mely az alacsonyabb osztályú gárdákat részesíti előnyben. Valamivel több pénzt fognak kapni az olajosok Szakonyi Nikolettért, aki mái\' a zalaegerszegi kézilabda klubban edz, s úgy tűnik, hogy azon elhatározása, hogy megválik a kanizsai csapattól végleges, mivel már felmondta a munkahelyét is. Ezt erősítette meg Pátkai József elnökségi tag is:
- A zalaegerszegiek már „bejelentkeztek " Szakonyiért, egyeztetjük a tárgyalás időpontját, és ha kifizetik az érte járó hivatalos átigazolási összeget, akkor csak egyet tehetünk, hogy hozzájárulunk a kiadásához. Kár érte! Igaz
része aztán tűzbe hozta a többezres nézősereget, amely a focimeccs után tartalmas műsoroknak lehettek részesei, ahol több órán át zajlottak a sportfesztivál sikeres programjai neves művészek, együttesek közreműködésével.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Kertész Miklós főszervező irányításával hét csapattal kezdődött meg a kispályás torna. A csapatokat két csoportba sorsolták, s azon belül körmérkőzés volt, majd a csoportok azonos helyezettei helyosztóval döntötték el a végső sorrendet.
Az „A" csoportban a Remete Csárda. Chemotox és RMP Domus élcsoport alakult ki, míg a „B"-ben: 1. Happy Boys, 2. Hidrofdt, 3. Totálgáz.
Az ötödik helyért sorra került találkozót az RMP Domus nyerte 3:1 arányban, a harmadik helyet a Chemotox .szerezte meg, míg a döntőben a Remete Csárda 1:0 arányban győzött a rivális Happy Boys ellen. Az 1-3. helyezett csapatok egyaránt kupadíjazásban részesültek.
Gerencsér Zoltán, az Olajbányász ,J3" közép csapatvezetője, játékosa vezette a kanizsai szurkolók csapatát a rivális ZTE „B" közép ellen. A derbit a kanizsaiak nyerték 9:5 (4:0) arányban, amelyen a hazaiak gólszerzői: Kocsics 3, Németh J. és Szabó 2-2, Fazekas és Idai l-l gólt szerzett.
A .szomszédvári összecsapás a pályán és a pálya mellett is rendkívül éles, pa-
hogy az elmúlt évben nem edzett rendesen és sérülékeny is, de nagyon jó képességű kézilabdás.
- Úgy tudom, hogy a múlt héten Budapesten járt (ez, lehet a pozitív változás).
- Valóban egy érdekes história miatt. Kölcsönadtuk az elmúlt évben a Fonyód együttesének Buza Anikót egy évre. Ez a Kölcsönadás - külön szetző-dé.s készült róla - idén nyáron lejárt, tehát Anikó automatikusan visszatért hozzánk. A fonyódiak azonban nem hajlandók aláírni az átigazolási lapját azon indokkal, hogy a kölcsönadás lénye nem került rávezetésre annak idején az átigazolási lapjára.
- Született döntés az országos szövetségnél?
- Nem. Felvittem az érvényes szerződést és a bizonylatokat, s azt az ígéretet kaptam, hogy a szövetségi napon - szeptember kilencedikén - soron kívül tárgyalják az ügyet. Buza Anikó nálunk edz, készül a bajnokságra, bízom benne, hogy más döntés nem is születhet, csak az, hogy a mi játékosunk továbbra is.
Bár nincs az említett eseményhez köze i- tűzbe azért nem tenném a kezem... -, de egy érdekes véletlen, hogy a nyáron új edző került Fonyódra Kii-chenbaum Tibor személyében, máipedig „Kriki" nem ismeretlen Nagykanizsán.
rázs hangulatú volt. A piros-kék szurkolók elhúztak négy góllal, aztán az eger-szegiek feljöttek 4-3-ra, amely után Kocsisok zsinórban négy gólt szereztek eldöntötték a találkozó sorsát.
A kanizsai szurkolók győztes csapata: Falvai - Csík, Kiss. Czenki. Németh Zs., Gerencsér Z, Csere: Péter, Gerencsér K, Köbli, Idai, Kocsis, Kárász, Gráczia, Szabó, Fazekas, Németh J., Tarr. Csapatvezető: Gerencsér Zoltán, aki így összegezett: - Hát, nem jött össze a barátság az biztos s ebben mind a két tábor ludas. Jövőre a szervezőknek más B-középet kell hívni, gondolok itt a vasiakra, fehérváriakra, győriekre, siófokiakra, akik valamelyikével szívesen játszunk.
FÉRFI KÉZILABDA TORNA
Az Izzó SE NB I B-s csapata leszerepelt a négyes tornán, amely nem tudott kiállni, pedig elsőként a szervezők ezzel a tornával a kanizsaiak felkészülését igyekeztek elősegíteni. Ugyanis rajt előtt van az NB I B, s a torna jói szolgálta volna a fonnábahozást. Nos, nincs fonna, hiszen nincs is csapat. Ezúttal csak öten jöttek össze s így aztán Ojtó Tamás edző ugyancsak tanácstalan volt: - Ugyan neveztünk az NB I B-be, de most még azt sem tudom, hogy elkezdjük-e a bajnokságot. A helyzet siralmas, fogalmam sincs, hogy miként alakul a helyzetünk...
Megjöttek a vendégek, köztük a horvát első ligás csáktornyaiak, és a vegyes csapatok Dunaújvárosból {a sztárvendég Szergej Kuzmicsov vezetésével) s Pécsről. A vendégek aztán játszottak, s a várakozásnak megfelelően a tornát a horvátok nyerték a Dunaferr vegyes és a Pécsi MKC vegyescsapat előtt.
ÖREGFIÚK MÉRKŐZÉSÉN
Nagy várakozás előzte meg az egykori kedvencek találkozóját, amelyen a fővárosi zöld-fehérek jegyzett csapata mérkőzött a többségében egykor NB I
1997. szeptember 12.
LABDARÚGÁS -Détári és Töröcsik
.-\' A hétvégi Olajbányász FC-Alkaloi-da SE Tiszavasvári NB I/B-s bajnoki mérkőzést - ahol győzött a kanizsai csapat egy könnyen feledhető első félidő és egy felpaprikázott második révén - megelőzően a N. Olajbányász Öregfiúk együttese a ferencvárosi öregek ellen vonultak fel a zöld gyepre, és 2-2-es félidő után 3-3-a.s döntetlent értek el. Mindkét oldalon pályára lépők nevei között érdemes egy kicsit csemegézni, hiszen kanizsai piros-kékben szerepelt Megyimórecz, Bántó, Doszpoth, Savanyó, Söjtör, László, Horváth Z., Pávlicz, Skublics, Fuisz, Sulyok, Martinkovics, Mózsi, Ifjovics, Szőke, Varga L. és Simon I., míg Fradi színekben Katona. Jancsika, Martos, Wéber, Kiss, Détári, Ebedli, Szabó A., Horváth K., Törő, Pogány és Töröcsik.
A találkozó után hosszasan beszélgettem Détárival és Törőcsikkel. akik beszámoltak arról, hogyan is élnek mostanában. A szavaikban megfogott valami, ami így hangzott:
- Szívesen teszünk eleget a különböző meghívásoknak, s ezért jöttünk el ma Nagykanizsára is. Annak ellenére, hogy korábban nem egy csapatban játszottunk - Détári honvédos, míg Töröcsik újpesti dózsás volt - jó együtt lenni és újra játszani a közönségnek. Úgy érezzük, egyfajta küldetést is teljesítünk, a labdarúgás, a sport szeretetére, elismerésére nevelni az embereket...
Deregi László
B-ben. NB I-ben is szerepelt kanizsaiakkal.
Ajándékozás, majd egyperces gyász-szünét (Czibor Zoltán emlékére) után Szökrény játékvezető sípszavával kezdődött el a jeles rendezvény. A vezetést Törő révén a fővárosi gárda szerezte meg, majd Fuisz, Söjtör és László veszélyeztetett. Mind a két csapat ügyesen játszott, vigyáztak a labdára s aztán fordítottak a volt kanizsai kedvencek. Mózsi egyenlített, Fuisz pedig a vezetést is megszerezte. Közben Megyimórecz megsérült, helyét a mezőnyjátékos Martinkovics foglalta el (a hajrában főszereplő lett). Nem sokáig tartott a hazai vezetés, mert egy szép támadást a vezéregyéniség Détári góllal fejezett be s így alakult ki a félidei 2-2-es állás.
Szünet után egyre gyakrabban cserélték (be, illetve visszacserélték) az olajosok, akik közül Fuisz remek góllal újra l>evette a zöld-fehérek kapuját. Nagy volt a küzdelem és Törőcsikék egyre többet veszélyeztettek (a másik kapunál Fuisz, Skublics bombázott mellé), akik büntetőből kiegyenlítették Pogány revén (jogos volt a 11-es). A hajrában Détáriék mindent egy lapra tettek fel, de jól zárt a védelem s ha azon túlmentek, akkor meg ott volt a kapuban Martinkovics, aki több bravúrt is bemutatott. így aztán maradt a 3-3-as végeredmény, melynek részesei:
FTC Öregfiúk: Katona - Jancsika, Wéber, Kiss - Ebedli, Martos, Détári, Szabó A., Horváth K. - Pogány, Törő (Töröcsik). Menedzser: Bacsa Mihály.
Nagykanizsa Öregfiúk: Megyimórecz - Bántó, Doszpoth, Savanyó - Söjtör. László, Pávlicz, Horváth Z. - Sulyok, Skublics, Fuisz. Cserék: Martinkovics (mezőnyben és kapuban), Stróber, Mózsi, Ifjovics, Varga L., Simon I., Szőke. Csapatvezető: Simon József.
A mérkőzés végén a csapatok, az érthetően kissé fáradtan levonuló játékosok valamennyien nagy elismerést kaptak a közel háromezerre nőt szurkolóseregtől, amelyre teljes joggal rászolgáltak.
Balogh Antal
KANIZSAI
SPORT-FESZTIVÁL
Színes kavalkád, nagy érdeklődés, tartalmas programok
NOTESZLAPOK...
199?, szeptember 12.
KANIZSA - Sp«>u
23
Olajbányász FC-Tiszavasvári 3-2 (0-1)
A csapatok lelkesen,\' elszántan kezdtek s meglepő volt, hogy a vendégek gyakran okoztak gondot az olajos védőknek. Aztán az első negyedóra végén a fülledt melegben jött a hidegzuhany, amikor Kocsis hagyta faképnél a védőket, aki hat méterről lőtt a kapuba. 0-1.
Rosszul játszott az Olaj! Balogh került jó helyzetbe, ám nagy helyzetből centiméterekkel a kapu mellé helyezett. A harmincnegyedik percben Kocsis újabb gólt szerezhetett volna, de tizenkét méteres lövését Gelencsér bravúrral tolta szögletre. Néha ugyan megvillantak a piros-kékek, Visnovics és Papp is egyenlíthetett volna, de kimaradtak a lehetőségek.
A szünetben a majorett csoport bemutatója hozott színt a stadionba az idei év zalai szépségkirálynője, Kőmíves Adél vezetésével. Aztán a második félidőben az OFC gondoskodott a színes folytatásról, a csereként beállt Horváth Gy. vezetésével.
Már a negyvennyolcadik percben egyenlítettek az olajosok, amikor Horváth Gy. mesterien átjátszotta a védőket és közelről a jobb sarokba lőtt. l-l. Maradtak lendületben a hazaiak: Horváth L. kapufára fejelt, Agic.s közeli fejese alig ment el a kapu mellett. Igaz, hogy a második oldalon Bo-hács előtt kínálkozott jó lehetőség, ám hat méterről mellé helyezett.
A hatvanadik percben megszületett a vezetés, amikor Horváth Gy. baloldali beadását a védők röviden mentették, a labdát Farkas kapásból, tizenhat méterről bombázta a kapu jobb oldalába. 2-1.
A találkozó sorsa a hetvenhete-
PONTOT SZEREZTEK A VASUTASOK
A labdarúgó NB III. Dráva-csoportjában szereplő MÁV NTE együttese a bajnokság ötödik fordulójában Mohácson lépett pályára. Az élcsoportban tanyázó hazaiak ellen nagyszerűen álltak helyt a vasutasok, akik fegyelmezett, lelkes védőjátékkal 0-0-ra végeztek. A hajrában Szalaiék ugyan megfogyatkoztak (Korpics kapott piros lapot a hetvenedik percben), de hősiesen védték kapujukat és megszerezték első idegenbeli pontjukat.
A kanizsaiaknak szombaton újra nehéz dolguk lesz, hiszen azt a listavezető PVSK-Pécs \'96 csapatot látják vendégül, amely öt mérkőzésből tizenöt pontot szerzett, a gólkülönbség 12-1.
b.a.
dik percben dőlt el, amikor a bal oldalon Horváth Gy. húzott kapura, akit a 16-oson belül Szenes buktatott. 11-es! A büntetőt Kovács L. biztosan értékesítette. 3-1.
A hajrá változatos játékot hozott. Gyulai növelhette volna az előnyt, de gólbatartó labdáját Szenes az utolsó pillanatban kivágta. Már mindenki az ünneplésre készült, amikor a vége előtt egy perccel Fazekas tizenhárom méterről lőtt a hosszúsarokba. 3-2.
A végig sporszerű, változatos és küzdelmes találkozó ellentétes félidőket hozott. Az elsőben a vendégek játszottak, megérdemelten vezettek. A másodikban nagyot változott a játék képe. A szerkezeti változások, a cserék bejöttek és a felépült Horváth Gy. vezetésével biztosan fordítottak és megszerezték a várt bányásznapi győzelmet.
A kanizsaiak közül a kapuban most bizonytalankodott Gelencsér. Az átszervezett védelem Kiss vezérletével a második félidőben szilárd volt, míg a középpályán Farkas pazar találatával, Kovács L. irányítómunkával tűnt ki. A támadók közül Horváth Gy. remek játékkal debütált, de ezúttal gyengélkedett Kovács T., Papp, valamint nem ízlett a szokatlan hely Crnomarkovicsnak és Visnovics-nak.
A bányásznapi siker részesei: Gelencsér - Pálfi - Kiss, Agic.s -Farkas, Kovács L., Visnovics, Crnomarkovics - Kovács T., Horváth L., Papp. Csereként lépett pályára Szálai (Pálfi helyett). Horváth Gy. (Papp) és Gyulai (Crnomarkovics helyett).
Balogh Antal
ÚJRA BOTLOTT A MIKLÓSFA
A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában csak a Kis-kanizsa vette sikerrel az újabb akadályt, míg hazai pályán botlott a Miklósfa s megint egy ötöst kapott az újonc Felsőrajk.
A Sáskák az újonc Nemesapáti együttesét fogadták és nagy küzdelemben nyertek 3-1-re Fazekas, Peti és Vass találatával. Mikló.sfán a Z. Volán Teskánd vendégszerepelt, ahol a vendégek eredményesen kontráztak és 3-0-ra nyertek. Zala.szentgyörgyön gyengélkedtek a felsőrajkiak, akik 5:0 arányban vesztettek.
A megyei II. osztályban Baj-csa 14:0 (!) arányban nyert a vendég Bagód ellen, Bázake-rettye 5:l-re győzött Kerka-szentkirályon, Galambok csapata Tótszerdahelyen nyert 2-0-ra. Döntetlent ért el Zala-szentbalázs Egerszegen a Tungsram ellen, míg a gelseiek Zala.szentgróton 2:1 arányban maradtak alul.
b.a.
KANIZSA KUPA
A városi sportiroda, a labdarúgó szakszövetség szombaton és vasárnap rendezi meg hagyományos szabadtéri versenyét, a Kanizsa Kupa kispályás labdarúgótornát.
A kétnapos versenyre tizennyolc csapat nevezett, amelyek többszaka.szos rendszerben mér-
kőznek. Az első körből kiesettek nem maradnak játék nélkül, akik a Vigasz Kupán vigasztalódhatnak.
A Mindenki Sportpályáján rendezendő torna szombaton 8.30 órakor kezdődik. Vasárnap 8 órától folytatódnak a küzdelmek, a kupadöntő 11.45 órakor kezdődik.
B.A.
AMATŐR TENISZ
A Kanizsa Tenisz Klub rendezésében a hét végén bonyolítják le az amatőr férfi nyílt páros-bajnokságot, amelyre a Virág Benedek úti tenisz-centrumban kerül sor.
- Minden amatőr versenyzőt, érdeklődőt szeretettel várunk. Szombaton és vasárnap is reggel 9 órakor kezdődnek a páros csaták, amelyre pénteken 19 óráig a helyszínen lehet nevezni - tájékoztatott Dominik Sándor, a verseny főszervezője ¦
B.A.
SPORTMŰSOR
PÉNTEK
labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája, IV. osztály (4 mérkőzés), 17.15. Senior (4 mérkőzés), 18.45.
SZOMBAT
Asztalitenisz. NB II. NSk: Kanizsa Kft. Körösi DSE-Bp. City, Körösi iskola, 11.00. NB III. Férfiak: Sörgyár II-Nagymányok, Sörgyári edzőterem 11.0U.
Labdarúgás. NB III.: MÁV NTE PVSK Pécs \'96 FC, MÁV NTE pálya, 15.30 (előtte ifjúságiak).
Egyéb. Kögáz sportnapok, Olajbányász sporttelep. Megnyitó: 8.30. Versenyek (atlétika, labdarúgás, teke, sakk), 9.00, Kanizsa Kupa kispályás torna. Mindenki Sportpályája, 8.30.
Tenisz: Amatőr nyílt páros-bajnokság (férfi), Thury pálya, 9.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. NB I B. Serdülik: Olajbányász FC-Matáv SC Sopron, Volán-Dózsa pálya, 13.30 (B-csa-pat: 11.30). Megyei. I. osztály: Fel-sőrajk-Páka, 15.30. II. osztály: Galambok-Kerkaszentkirály, Bá/.ake-rettye-Sármellék, Gelse-Zalaszent-balázs (mind 15.30). Városkörnyék (kezdési idő: 15.30 óra): Zalakaros Semjénháza, Liszó-Balatonmagya-ród. Belezna-Murakeresztúr, Nagy-récse-Surd. Magyarszerdahely -Esz-teregnye, Zalaszentjakab-Palin, Új-udvar-Bánokszentgyörgy. Police-Pusztamagyaród, Miklósfa, 10.00. Kanizsa Kupa kispályás torna, Mindenki Sportpályája, 8.00. Ünnepélyes eredményhirdetés 12.30.
Tenisz- Amatőr nyílt páros-bajnokság (férfi, Thury pálya. 8.00.
HÉTFŐ
labdarúgás. Városi kispályás II. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
Elvitték az
Olaj Kupát
A Kanizsa KK Klub hagyományos nemzetközi versenyét, a tizenkettedik alkalommal rendezett Olaj Kupa kajak-kenu versenyt nagyszerű időben, jó szervezés-rendezés mellett bonyolították le.
Ezúttal három ország mintegy százötven versenyzője szállt hajóba a Csónakázó-tó versenypályáján, ahol a kajakosok mellett bemutatkoztak a kenusok is. Remekül szerepeltek a Dunaferr versenyzői, akik magabiztosan nyerték az összesített pontversenyt s ezzel elvitték az Olaj Kupát (védő: a Kanizsa KK Klub volt), míg a Héder csapat ezúttal a harmadik helyen végzett, amelyben remekelt Fodor Krisztina és Fehér Zsolt, de többen is érmes helyen végeztek.
A nők-lányok mezőnyében az MK-1. I-II. évfolyam 2 km-es távon Cserjés Veronika negyedik, Takács Tímea hatodik lett. A III-IV. évfolyam 2 km távján Harangozó.Judit a hetedik. A serdülők 4 km-es versenyében Sabján Eszter végzett a \'tizedik helyen. K-I. felnőtt 200 méteren a kanizsai klubnak Fodor Krisztina szerzett futamgyőzelmet.
A férfiak-fiúk versenyében jeleskedtek a kanizsaiak, akik közül az MK-1. I. évfolyam 2 km-es versenyét Fehér Zsolt nyerte, negyedik Fehér Vendel, kilencedik Németh Ádám. MK-1. II. évfolyam 2 km-es távján Németh László hetedik, míg a III. évfolyamosoknál Cserjés Károly ötödik lett. K-I. kölyök 2 km versenyében Somogyi Botond kilencedik. K-l kölyök 2 km versenyében Somogyi Botond kilencedik. K-l. serdülő 4 km versenyében Szabó Gábor remekül ment, aki ezüstérmes lett. K-l ifjúsági 8 km-en nagyszerű versenyzéssel lett ezüstérmes Réti Gábor, a klubtárs Kiss Gergely ötödik helyet szerzett. K-l. felnőtt 200 km versenyben a remek kaposvári Sárközi nyert Varga Gábor előtt, míg Varga Péter a negyedik lett. A 12 km-es távon Varga Gábor bronzérmet szerzett, Varga Péter negyedik.
b.a.
124 KANIZSA - TKcx 1997, szeptember 12.
HOGY MIK VANNAK...?
AKCIÓZÓ DOKI
Igaz, még a Vészhelyzetet és benne a sármos Ross dokit egy darabig még nélkülöznünk kell, de ha mindenképpen látni akarját George Clooney-t, üljenek be a moziba. Batman után hamarosan akcióhős szerepében láthatjuk viszont. A The Pea-cemakert Mimi Rogers rendezte, s a film Steven Spi-elberg új filmstúdiójában készült. Csinos partnernőben sem lesz hiány, hiszen a bájos Michelle Pfeiffer után most Nicole Kidman játssza a partnernőt.
IGAZ X AKTÁK
Az amerikai fegyveres erők megbízásából kétezer-négyszáz orvosi kísérletet végeztek embereken 1944 és 1994 között. A programok egyré-szét az érintettek tudta nélkül végezték, és sok esetben
maradandó egészségkárosodást is okoztak.
VAJON MIÉRT?
Legalább háromszáz bálna pusztult el ismeretlen okokból nemrégiben a Falklandszigetek partjainál. A tudósok szerint a hatalmas emlősök tájékozódási ösztönét a napfolttevékenység erősödését kísérő mágneses viharok zavarták meg, ezért tévedhettek sekély vízbe.
MARHABINGÓ
Wyandotte lakóinak is kedvenc szerencsejátéka a bin-gó, ám a világon mindenütt ismeretes forma helyett ők egy sajátos változatot dolgoztak ki. A szabályok egyszerűek: a helyi sportpályát egy négyzetméteres számozott négyzetekre osztják fel. Minden egyes mező öt dollárért vásárolható meg. Amikor mindegyik gazdára lel.
beeresztenek egy tehenet a mezőre, s addig várnak amíg az állatok nem tudnak ellenállni a természet törvényeinek. Ahova elsőként esik a tehénlepény, az a mező ötezer dollárt hoz gazdájának.
ŐSI MÜVEK
Húszezer éves sziklafestményeket fedeztek fel az észak spanyolországi Kantábriai-hegység El pendo barlangjában. A valamivel több mint hét méter hosszú és három és fél méter széles egybefüggő festménysor a kőkorszak-ból származik, 14 piros színű állatot ábrázol, két lovat, egy kecskét és egy szarvasmarhát is felfedeztek közöttük a tudós szemlélők.
MÁR NEM JÁTÉK!
Az angliai Sharnbrookban élő Sean Stewart és Emma\'
Webstre igencsak egymásba szerettek. Nem lenne ebben semmi baj, de Emma néhány napja megtudta, hogy gyermeket vár, és gyermekének apja mindössze 11 éves.
KICSI A BORS
A brightoni Emma Brice másfél méteres magassága miatt régóta kisebbségi komplexussal küzdött. Nehezen talált hivatást, végül rendőr lett. Már-már helyreállt a lelkivilága, ám az első munkanapján két közel kétméteres zsaruval küldték jár-őrözni.
UFÓ-PARKOLÓ
Manchester egyik önkormányzata ufó leszállót épített az adófizetők pénzén. A projekt kivitelezője úgy vélekedett, nem biztos, hogy vannak E.T-k, de ha mégis, akkor illő lenne őket rendesen fogadni.
vauvenafc gues szavai olvashatók a fő sorokban
a nagytavak egyike
divatos, ele&a\'ns
neme s gai
-v
emeló\' SZERKEZET
regies„c\' -7-
északi-sark
jupiter-hold
—v—
dac
betűi
keverve
. . kornél (ko sito-la\'nyi
hőse)
ablakot ragaszt
földes lászló zenekara
berillium L s bor
fó\' va\' rosi
kézilabdacsapat
gépkocsi tarto zéka
1 de¦oda dől
speci a\'-
lis
vagon
füzetbe jegyez
e napi
(fordítva)
-7--
E
helyező
mellék
vese
hormonja
fagyi
münchen
ben
vállalat forma
becézett attila
no\' ne v
szello-róz3a
görög betű
ba\'rónő
(muszka-operett)
szomjoltó
földszintre cl pelő
nemet
va\'ros
ha\'zaso dik
e másik helyen
természetes
kisisko-
LA\'S
gros tri agy ban)
magyar film ci\'me.
vtírcsop. \\
folotte magasodik felhő)
farönk
végei !
tiltó
szó\'
a lab
re\'sze
ii a. keskeny nyila" s
spany., *l ban g k-j el
lehar apa\'
sa\'lakst
közepén
us a-hoki-liga
ránehezedik
—V-
nema nóta !
kosárból elcsen
torténet-i\'ra\'s GÖR.
müzsa\'ja
-\\j-
fél öl1.
forma-1-es helyszín
ken es
Wolfram -V-
tan ,n"téz-mínyek
fafúvós hangszeren
ja\'t^zó
K
az orosz
póva\'ros
neve angolul
somogyi községbe való
Beküldési határidő: 1997. szeptember 19
Lapunk 35. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.
A sorsoláson Bali Vilmos, Cserszeg Ottóné, Nemőry Ágnes, Tölgyes Alexandra,
Wagner Krisztián olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai.,Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
KÉPMUTATÁS
horoszkóp
A 38. HÉTRE
1997. szeptember 12.
KANIZSA - THdx
Dr. Kerecsényi Edit
Szűz havában született
Muzeológus, néprajzi és honismereti kutató, író.
Lakásán kerestük vasárnap délután telefonon. Szerencsénk van, otthon van. elmondjuk, mi járatban vagyunk. Munkáját szakítja félbe, megbeszéljük a találkozót a múzeumban. Kiállítást készít elő Letenyén, már várják az anyagot. (Leteny története, néprajza köréből lesz a kiállítás. Közben Zalakaros néprajzáról írja könyvét.)
Nem is zavarjuk tovább. Fényképet kapunk? Egyébként őt arcról is ismerik, hiszen sok emberrel találkozik.
Az országos hírű kiállítás: „ERDŐ ÉS EMBER ZALÁBAN", A VASEMBERHÁZ megmentése, Ősze András szobrászművész hagyatéka, raktárak tengernyi anyaga, képtár, néprajz, a múlt még fellelhető rekvizítumai és sorolhatnánk, mindez megírva található a Ki kicsoda Nagykanizsán és Ki kicsoda Zala megyében című kiadványokban, felsorolva Kere-
csényi Edit széles körű munkásságának területeit, publikációit.
Bár forma szerint nyugdíjas, de nem nyugszik, míg cselekedhet azon a területen, amit vállalt.
Erőt, egészséget kívánunk Kerecsényi Edit fáradhatatlanul végzett értékes munkájához.
kozmon-oa\'s
jótékony célra pénzt áldozó
szom&at-
helyi
sportklub
arra a helyre taszító
haz tulaj donos
KOLTOl KÖTÓ\'SZÓ
2 >
hajíapa\'
HASÜREG) SÉRÜLÉS
ÜNNEPI öltöny
helyváltoztató\'
csecsemő
gondozó
ja
OLASZ AUTo\'JEL
katonai
kiképzés agi
lelkesedés
baranyai község
edes mar taí
kétes!
katika
—v—
fél ev!
tapintatlan megszólítás
mezőgaz&. eszköz
vuk betűi -v—
szolnoki részlet!
Somogyi
helység
szemkapra\'z tató
TOVA
—v—
REPÜL
lopakod va haladó
T
Beküldési határidő: 1997. szeptember 19.
I.apunk 35. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
De bácsi már féltízen* kettő\' van.
A sorsoláson Alex (iréta, Czinderics Mihály, Fcrcsók Ágota, Makacs Levente, Zsáin-béki Kornélia olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Nos, megsértődni lehet, de nem különösebben érdemes. Ha hűvös fejjel újra értékeled a helyzetet, talán magad is végre rájössz erre. Más hangnemben is lehet muzsikálni.
Bika:
IV. 21-V. 20.
Allergiás kiütéseid eredetét nem feltétlen a környezetedben kell keresned. A legtöbb betegség ma pszichoszomatikus eredetű. Ideje magadba nézned, és ott elrendezni a dolgokat.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
A felhő, mely árnyékot vetett lelkedre. végre elvonult. _ Imádkozz, hogy soha többé Tmtíű ne Jöjjön vissza, s ne tegyen próbára még egyszer. Azt már nem biztos, hogy kibírnád.
Rák: VI. 22-VII. 22. |M^jJ Már csak a mesebeli repülő-¦pVKj szőnyegtől várhatod, hogy a N^J-jJ közeljövőben melegebb ég-WéilM tájakra vigyen, hogy kikapcsolódhass a mindennapi robotról. Az álmodozást azért ne add fel.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Az agresszivitásnak is megvan a helye. Jobb lenne, ha alaposabban megválogatnád, _ kivel szemben is veted be. Például annál nem éppen illó, aki szívességet tett neked.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
A szendeségnek még a látsza-.. tát is félre kell tenned, ha te akarsz lenni az első számú 01 befutó. Csak keményen előre. Vigyázz, hiúságot sérthetsz, anyagi érdeket azonban nem.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Nem véletlen nyomaszt az az érzés, hogy kezdenek kicsúszni a kezedből a dolgok, s többé nem te irányltod őket. Nyugi, jön még kutyára kamion.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Igen, sok mindent el lehet intézni egyetlen tollvonással, HKwMJ •\'">\' ilyenkor előfordul, hogy ¦Mh»LjS az adott dolog, >vagy még inkább az érintett személy bosszút áll. Tartózkodj a könnyű megoldásoktól.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Túl sebesen halad már a vonat ahhoz, hogy életed veszélyeztetése nélkül meg tudd állítani. Minden szempontból enne, ha meg sem próbálkoz-elfogadnád.
ésszerűbb nál vele.
Bak: XII. 23-1. 20.
Az újdonság varázsa hamar elmúlik, s máris a régi megszokott kerékvágásban találod magad. Egyelőre hiába bosszant ez a kérdés, még jó darabig nem nyílik menekülési út.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
A törékeny használati tárgyak bizony a fogyóeszköz kategóriába tartoznak. Dühöd ezúttal kisebb áldozatok árán csitul csak. Ne izgulj, valamennyi pótolható.
Halak: II. 21-111. 20.
Egyelőre hagyd, hogy csak a szél fújja hajódat. Tudni fogod, mikor segíts neki evezővel és kormánylapáttal. Vigyázz, a lottót nem elég csak kitölteni, fel is kell adni.
26 ( KANIZSA - PR ) 199?. szeptember 12.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámirodát Nagykanizsa, Király u. 51. Telefon: 93/310*917
HIRDETÉSFELVÉTEL
m
KOQKL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kf
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MIMŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CIM • TBiFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TBtMEKEX SZ0LGÁ1JÁIÁS0K • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEKES-KInAL
..INFORMÁCIÓ
ÍNDENR0L INDENKINEK IN DEN NAP...
és képessége szerint
É0MUTATÓ I^,9^317"287.
8906 Zalaegerszeg 6.
Pf.:6ö
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
Zala Megyei Igazgatósága
mérlegképes könyvelői és számviteli ügyintéző
tanfolyamot szervez érettségizettek számára Nagykanizsán.
A mérlegképes könyvelői tanfolyam díja: 72.000 - Ft / 2 év
A számviteli ügyintéző tanfolyam díja: 35.200 - Ft /1 év Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen. RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
Jelentkezni lehet:
PERFEKT RT. Zala Megyei Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. TeL/fax: 92/312-791
1997. szeptember 12.
KANIZSA - /Ifin*
27
CSESZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
korrekt ügyintézés eladóknak-vevőknek, ügyvédi közreműködéssel.
Vevőknek korlátlan címkiadás \'díjmentesen.
Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányár 1,95 mR. Kód: 251&7.
(23358 K)_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szcbás, 100 nm-es, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, 1070 nm-es leiekkel eladó, Irányár: 4,6
mR. Kód: 284/97. (23652 K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös, 1. emeleti, telesen fekjjíotl lakás eladó illetve fökJ-sznti, 1 vagy 1+1 lélszobás lakásra cserélhető. Irányár 1,9 mR.
Kód: 315&7. (23910 K)_
Nk-n a Plalán soron 43 nm-es, 1+1 lélszobás, egyed fűléses, 4. emeleti, vízórás, kitűnő álapotu lakás, azonnal beköltözéssel eladó. Irányár. 2,05 mR Kód 344/97. (24150 K)_
Nagykanizsán a befvároshoz közel, 2 szobás, letújíott, 67 nm-es egyed qázfütéses, komlorios család házrész, 20 nm-es pincével
eladó. Irányár. 2,6 mR. Kód: 660 (24284 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 3+1 leiszobás, 96 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleti lakás, zuhanyfülkével, külön fürdőszobával, 2 wc-veJ, garázzsal eladó. Irányár: 5,8 mR + 900 efi garázs. Kód:
350797.(24288 K)_
Kiskanizsán 25 éves. 80 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, ga-rázsos, család ház, melléképületekkel eladó, rányar: 3 mR. Kod: \\z-"7 \\?4r0t$k)
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen. 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos, pincés család ház szerkezeikész letőtérbeépí-tésel, 562 nm-es telekkel eladó. Irányár 10 mR. Kód: 375/97
(24509 K)_._
Nk-n az Irtás utcában 1+3 lélszobás, 69 nm-es, étkezős, vizórás, 3 emeleti lakás eladó Irányár 3.8 mR Kod\' 376/97. (24510 K) Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es, egyed gázfűtéses család ház, 14 nm-es pincével, méléképülettel, 2232 nm-es leiekkel, 15 m le* lekszólesseggel eladó Irányár: 5,5 mR Kod: 388/97. (24531 K)
Nk-n a belvároshoz közel, 102 nm-es, 3 szobás, részben felújlott, vállalkozásra alkalmas család ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es
leiekkel eladó. Irányár: 5,1 mR. Kód: 266L7. (24731 K)_
Kiskanizsán 3+1 félszobás 120 nm-es, egyed gázfűtéses család ház 160 nm-es méléképülettel, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével, 3000 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. Kód: 393/97.
(24732 K)_
Kiskanizsán 2 szobás, 62 nm-es, 40 éves, egyed gázfűtéses család ház, 841 nm-es telekkel, meléképűetekkel eladó. Irányár: 4,5
mR. Kód: 394/97. (24733 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es. 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleti, központi lűtéses lakás eladó. Irányár: 1.8 mR Kód: 395/97.
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, 2. emelett, erkéryes lakás, pincerésszel eladó. Irányár
401/97 (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 lélszobás, 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses, vizórás, redőnyös, fóldszinli lakás eladó. Irányár: 2,55 mR Kod 413/97 (23741 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 3 szobás, 72 nm-es, erkélyes, vizórás, egyed fűtéses kitűnő állapotú, igényes kialakítású. 4. emeleti lakás
eladó. Irányár: 4,4 mR. Kód: 417/97 (23742 K)_
Kiskanizsán 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos, garázsos család ház.-900 nm leiekkel, meléképületekkeJ eladó. Irányár: 3.3
mR. Kód: 425/97 (23841 K)_
Nagyrecsón 2 éves, 114 nm-es, 4+1 lélszobás, tetőtérbeépléses. teraszos, garázsos, pincés, 2 fürdőszobás, központi fűtéses, iker család ház egyik fele, 1828 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6 mR.
Kód: 435/97. (23844 K) _
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi (üléses, vízórás, felújlott. földszinti lakás eladó. Irányár: 1,95 mR Kód:
442/97 (23846 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves. 2+2 lélszobás, 2 fürdőszobás, 191 nm-es. 2 szintes, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es telekkel eladó vagy 1 íl 2 lakásra cserétie-
ló. Irányár 9 mR. Kód 459/97 (24865 Rí_
Miklósfán 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűlóses család ház mellékepületekkel, 2232 nm-es felekkel eladód Irányár: 4.6 mR.
Kód: 46&Q7. (24963 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás, 68 nm-es, galériázható, első emeleli, egyed lűtéses lakás, zárt udvarral, csendes, nyugodt fekvéssel, pricevel, padásrésszel, erkélyei eladó. Kód: 476/97. Irányár: 4
mR. (24965 K)_
Nk-n 5+1 felszobás, 210 nm-es, pincés, garázsos, 2 hallos család ház, 2 éves letőtérbeépítóssel, 2 fürdőszobával, il. WC-veJ, 2 telefonvonallal, 1055 nm-es leiekkel, melléképülelekkel eladó. Irányár: 13 mR Kód 224/97 (25038 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2+1 lélszobás, 58 nm-es, egyed fűtéses, Iszl-i vízórás lakás eladó, Irányár: 2,6 mR. Kód:
260/97 (25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen felújított család ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis teleít-
kel eladó. Kód: 48267. (25042 K)_
Nk-n a Katonaréten, 200 nm-es. 6 szobás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 lürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház, 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pixével, 2 műhelyei, 150 n-öl leiekkel eladó. Kód: 589.
(25130 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos, felújítói! család ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó Irányár: 6,2 mR. Kód: 634 (25131 K)
Eszteregnyén 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves, összkomfortos család ház, 2000 nm-es telekkel, 20 nm-es garázzsal, melékepuletlel
eladó. Irányár: 2 mR. Kód: 637. (25132 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vizórás, I emeleti lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 12667.
(25133 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 1 szobás, 33 nm-es, vízórái, erkélyes, I emeleti lakás eladó vagy érlékegyezletéssel nagyobbra cserélte-lő, III, emeletig. Irányár 1,6 mR Kod 49397. (25137 K)
Nk-n 53 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, felújított közős udvari lakás, csendes, nyugod héryen eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód:
495/97. (25139 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+2 félszobás, cirko fűtéses, 3. emeleti lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irány-
ár: 3 mR. Kód: 496L7. (25140 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleti, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kód:
497/97. (25141 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es, 2+1 lélszobás, erkéryes, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás eladó Irányár: 2,1 mR. Kód:
500/97.(25142 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 75 nm-es, 2 szobás, vízórás, nagy konyhás, egyed gázfűtéses, 1. emeleti, felújlott lakás eladó 1 nagykanizsai, rnklóstai, palini család házra cserétiető 3 mR-ig.
Irányár: 3.7 mR. Kód 515&7. (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, vízoras, egyed gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
531:97 (25146 K)__
Nk-n 72 nm-es. 2 szobás, étkezői, egyed gázfűtéses család haz 580 nm-es leiekkel, beéplbető tetőtérrel, tégla melléképülettel el-adó. Irányár: 3,4 mR. Kod: 53267. (25147 K)_
Nagykanizsán a Liszt F, utcában 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vízoras, fetújiott, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR. Kód:
537/97. (25246 K)________
Nk-án a Zetnplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, felújlott lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 félszobás lakásra cserellető órtékegyeztetéssel. Irányár: 2,2 mR. Kód: 538/97. (25247 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 télszobás, 2 szintes, 2 lürdőszobás család ház önáló. komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis leiekkel eladó. Irányár: 15,5
mR Kód 543/97. (25248 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes helyen, 56 nm-es, 2 szobás, nagy kkonyhás, egyed gázfűtéses, pincés, 2. emeleli, erkélyes. v\'corás lakás eladó Irányár 2,6 mR. Kód 43267. (25250 K)
Nk-án a belvároshoz közel 43 nm-es, 1 szobás, teljesen felújlott, gáztűtéses, komfortos, család házrész eladó vagy egyed fűtéses, 2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig érlékegyezletéssel, Irány-
ár: 2,4 mR. Kód: 349/97. (25252 K)_
Nk-án a Keleti v.részben 2 szobás, 3 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4. emeleti, felújított, kitűnő álapotú lakás eladó, kanyar
2,15 mR Kód: 334/97. (25253 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Gáz beköthető. Irányár: 1,25
mR. Kód: 316797. (25254 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komlorios család haz terasszal, garázzsal, 1800 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 2,5 mR.
Kód: 280fc7. (25255 K)_
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szinles, egyed gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkoslott udvarral eladó.
Irányár 6,5 mR. Kód 265/97. (25256 K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, főző-fülkés, zuhanyzó+WC-vel elátott zártkerti ház, 738 nm-es parkosi-Ictt telekkel e/adó Irányár. 3 mR Köd: 213/97. (25258 K)
Nagykanizsán a bek/árosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyed gázfűtéses, leJújlofl, galériázható, erkéryes, I. emeleti lakás
eladó Irányár: 5,3 mR. Kód: 69/97. (25259 K)_
Nk-n i Piatan -¦:¦[¦¦[, III emeleti, 2 szobás. 54 nm-es. pincés, egye-d gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb nagykanizsai család házra
cserélietó. Irányár: 2,2 mR. Kód 371. (25318 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, központi fűtéses, ve-órás, földszinti lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 410/97. (25319
K)_
Balalcnkereszturon 60 nm-es, 2 szintes, 2+2 félszobás, komlorios, 25 éves nyaraló, 360 nm-es telekkel, eladó. Irányár: 3,5 mR. Kod:
546/97. (25320 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vizórás, 5. emeleli, központi (üléses lakás eladó. Irányai: 2,2 mR.
Kód: 553/97. (25321 K)_
MÍHósfa központjában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gázfűtéses, komfortos családi ház méléképülettel, 720 nm-es leiekkel eladó.
Irányár: 3,2 mR Kód 559/97. (25322 K)_
Nk-n a Katonaréten 95 nm-es, 2 szobás, teraszos család ház, 2 garázzsal, műhellyel, 400 n-ÓJ telekkel eladó. Irányár: 9,5 mR.
Kód: 568/97. (25323 K)_
LJszóban 7000 nm-es zártkert, 25 éves tóda épülettel, beköthető villannyal, a lelten szőlővel, gyümölcsösseC lényével eladó. Irány-ár:400eR Kód: 560/97. (25324 K)_
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nm-es, udvari garázs bérleti joga eladó. Irányár: 200 eR. Kód: 347/97. (25260 K}
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSERE-BÉRBEADÁS-„Ingatl anok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból. ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett.
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda.
Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű
jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-18 óráig.
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi lütéses udvari lakás eladó. Irányár: 1.1 mR. Hird.sz: 30 (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Csengery úton 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi füté-ses lóldszinli lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Maori telepen 4 -emelelen 38 nm-es. egy szobás, egyedi fűtéses lakás kifogástalan állapotban eladó Irányár: 1.650 mR (25327 Ki _
Lakás Nagykanizsán. Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es. lel-újított, földszinti, telefonos lakás. Irányár: 2 mR. Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery úl elején, III. emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás eladó Irányár:
2,4 mR. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u. elején, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, közponli fűtéses lakás eladó Irányár. 2,1 mR. Hird.sz: 47 ( 25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F. utcában, 4. emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses telefonos lakás eladó Irányár: 2.2 mR Hird.sz: 16 + garázs 650 eR (25331 K) Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában, 7 emelelen, 76 nm-es. nagy előszobával. 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár 2,35 mR, Hír íz m 125332 Ki_
Lakás Nagykanizsán. Munkás ulcában 1+2 lélszobás. I. emeleli, 57 nm*es eladó vagy kisebbre cserélhelő. Irányár: 2^ mR. Hird.sz: 54 (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában 4. emelelen, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, telefonos, korszerű lakás eladó. Irányár: 2,55 mR. Hird.sz: 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 lélszobás, étkezős, első emeleli, 68 nm-es, közponli fűtéses, gondozotl lakás. Irányár: 3 mR. Hird.sz: 40. (25335 K)_
Lakás Nagykanizsán. Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es, felújított. 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó. Irányár: 3 mR Hird.sz: 5 (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyaá ulcában 80 nm-es, 2 emeleli, 2+2 lélszobás, központi fűtéses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó kanyar 6,5 mR (25337 K)
Lakás Nagykanizsán. Maori telepen kétszintes lársas házban, 110 nm-es. 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal, tárolóval eladó. Irányár: 11 mR. Hird.sz: 15. (25338
K)_
Családiház Nagykanizsán. Szemere ulcában közös udvarban, 2 lakásos\' 1+lélszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg lerasszal eladó. Irányár: 4 mR. Hird.sz:
49. (25339 K) _
Családíház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 szintes, 102 + 125 nm-es, 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó, 1300 nm Összterülettel, baromfi udvar és konyha-
kertel. Irányár: 14 mR. Hird.sz: 20. (25340 K)_
Albérlet 86 nm-es, 3 szobás, első emeleti lakás garázzsal együtt lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával rendel-kezőnek bérbeadó. (25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 300 n-öl lelken Irányár:
mR Hnd íz 26 \'2^342 Ki Családiház Nagykanizsán. 150 n-öl sarok telken, 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház, KR-nek.
Irányár: 14 mR. Hird.sz: 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es, kétszintes, 4 szoba, 2 fürdőszoba. 60 nm-es presszó, 20 nm erkély. 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel. Irányár: 16 mR. Hird.sz: 50 (25344 K)_
Családiház Miklósién. 60 nm-es régi típusú falusíház, 2 szobás fürdőszobás, 200 n-öl területtel. Irányár: 3 mFl Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családiház Keszthelyen. Ikerház egyben is és megosztva ís, 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lűtéses összkomfortos, eladó vagy önálló ballont nyaralóra cserélhető. Irányár: 10 mR Egy-
ben 20 mR. Hird.sz: 44. (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson. Üdültetés céljára alkalmas kólszin-les, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van. Iránáyr: 4,6 mR. Hird.sz: 12. (25347 K)
Családiház Szepetneken. 5 éve épült, kélszobás. össz-komlortos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázfűtéses két teraszos Irányai\'3,5 mR Hird sz: 58 (25348 K) Családiház Iharosberényben 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy leraszos, 100+70 nm-es. lürdőszobás, 2100 nm larú.-lettel. Irányár 5,5 mR. Hirdsz 34 !25349 Kj
Családiház Zalaújlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megépíelt, garázsos leljesen új családház. Irányár: 5,5 mFt. Hird.sz: 35. (25350 K) Családiház Zalaújlakon. Szoc.po! kedvezmény igénybeve-helő, léikész állapotú családíház 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2000 nm összterületlel eladó. Irányár: 2,2 mFl Hird.sz: 6. (25351 K)_
Családiház Eszleregnyón. 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi lűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel. Irányár: 2 mR Hird.sz: 19. (25352 K)
Családiház Eszteregnyén. Gazdálkodásra alkalmas 2 szobás, előszobás, 100 nm-es családíház garázzsal melléképülelekkel, nagy telekkel, víz. villany, gáz. Irányár: 1.5
\'mR. Hird.sz: 17 (25353 K)_
Családiház Nemesdéden. 3 szobás, lürdőszobás, beépí-hető tetőtérrel. 5 éve épült új családi ház 4000 nm lerülel
tel Irányár: 2,5 mR. Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családiház PóJőskén 80 nm-es alapterületű, 2 szobás lürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi lütéses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-öl telekkel Irányár: 1,6 mFl Hird.sz: 63. (25355 K)_
Családiház Hahóion. Családi okok mi alt 90 %-ig kész, 52 nm-es, 1+3 félszobás, lürdőszobás, élkezös, közponli fűtéses, telepíell gáztartállyal, egy évre szóló gázmennyiséggel, sürgősen eladó. Irányár: 1,950 mR. Hirdsz: 59.
(25356 K)_
Családíház Iharosban. 2 szoba konyhás, lürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, melléképületekkel 2554 nm összlerü-let rendezell családház eladó Irányár: 1 mFt. Hird.sz: 67
(25357 K)_
Építési telek Surdon 30 méter széles építési telek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a haz alapja levan betonozva Irányár. 650 eFt. Hird.sz: 51 (25358 K)_
Építési telek Pécsen Kismórvölgyi úlon rendezett környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es kozmüvesí-lell területtel. Irányár: 520 eR. Hird.sz: 30. (25359 K) Építési lelek Magyarszentmiklóson. Az elágazóban közponli helyen fő út melleit, 800 n-öl közművesített lelek ipari célra is pl: üzemenyag löHő állomás, kamionos pihenő, étterem, víz, villany van. Irányár megegyezés szerint
Hird.sz: 62. (25360 K)_
Építési telek Kacorlakon. 3224 nm-es lerűlel szoba-konyhás tömésház, 1200 n-Öl be van kerílve víz, villany, csatornázás, leiszerelési tárgyakkal együtt. Irányár: 700 eFt
Hird.sz: 61. (25361 K)_
Látóhegyen szőlő gyümölcsös 800 n-öl területiéi, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert. 30 nm lakóépület, alatta pince. víz. villany van Irányár: 900 eFt Hirdsz: 64 (253 62 K)__
Szent györgyvári hegyen Ingatlan „ÉDENBEN" Fizetési könnyítéssel 650 n-öl lerület, 40 nm-es lakóházzal, szobakonyha, pince, lerasszal, gyümölcslákkal, víz, villany, van és köves úl Irányár: 900 eR. Hirdsz: 43. (25363 K) Csertői hegyen szőlő 1200 n-óJ területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes felszereléssel. Irányár: 450 eFt. Hird.sz: 37.
(25364 K)_
öregförhóncen szőlő. 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épülettel teljes felszereléssel, terméssel együtt villany van. Irányár: 800 eR. Hird.sz: 65. (25365 K) Lakás Nagykanizsán. Csengery úl elején 80 nm-es, ós 3 komlorios, 3 szoba, előszoba, konyha, lürdoszoba, kamra, pince, garázs. 240 nm-es, udvarrésszel Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mFt. Garázs nélkül 7,7 mFt.
Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár úlon 104 nm-es, 1 emeleti. 3 szobás, ebédős. külön WC, fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrósz, egyed lütéses Irányár: 6 mFt.
Hird.sz: 70. (25367 K)_
Családiház Nemesdéden. 120 nm-es, újonnan épült 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, leraszos családi ház Irányár: 3 mR. Hird.sz: 57.(25368 K)
28
KANIZSA - /tpi?
1997. szeptember 12.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL: Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolításj
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
Az iroda nyitva tartású: munkanapokon 8-12; 13—16 óráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazaniak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarok i rodaban.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
KKRKSUNK KIADÓ ALBKRLLTR-KKT, KLADÓ LAKÁSOKAT.
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megosztható építési telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár 2,3 mFt.
T/12 (22649 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, lürdőszobás, egyedi gázlűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. 850 n.öl te-
lekkel eladó. Irányár 3.49 mFt. CS/08. (22786 K)_
űyékényesi bányatóra néző, lőút közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3S37 nm-es. zártkerti lelek eladó. Irányár
125 eFI. T/15. (22973 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves családi ház eladó.
Irányár 5,6 mFt. (CS/80) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezett verandás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető értékegyezteléssel. Irányár. 3,8 mFt. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23293 K)_
EJalalonmária-Iürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó állapotú, összkőzmOves ikemyarató-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épületlel, 90 n öl telekkel eladó. Irányár 3,4
mFt. Tel.: 93/310-504. (NY/14) (23294 K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár
4,0m Fi. (L/156) Tel.: 93/310-504. (23538 K)_
Nagybagolaí hegyen 30 nm-es tetőtérbeépítéses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás le-lekkel eladó. Irányár 1,2 mFt. (Ny/39) Tel.: 93/310-504. (23542
K)_
É-K-i városrészben lókJszinten 1+3 lélszobás, 74 nm-es, cirko-gejzlres erkélyes, vízórás, redőnyös, leljesen felújított lakás eladó. Irányár 4,3 mFt É-K-i városrészben 2 szobásra is cseról-
hetó. (L/194) Tel.: 93/310-504. (23547 K)_
órtilosban a Drávához közel 3 szobás, 60 nm-es családi ház üvegezett terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. (CS/104)
Tel:93/310-504. (23548 K)_
Gyékényes! szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-ől panorámás területiéi, termő geszlenyelával eladó. Irányár 145 eFt. (T/03) Tel.: 93/310-
504. (23717 K)_
Kiskanizsán tőül melleit 4 szobás, 120 nm-es családi ház melléképülelekkel, kb. 180 nm ósszalapterületü raktárral, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár 5.2mFI. (CS/110) Tel.: 93/310-
504. (23719 K)_
Csengery utca elején, 1. emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, nagy-konyhás, egyedi gázas, parkettás, telefonos lakás eladó. Irány-
ár 2,65 mFt. (L/164) Tel.. 93/310-504. (24272 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, járólapozott, teleionos, 9. emeleti lakás eladó. Irányár 1,45 mFt. (L/223). Tel: 93/310-504. (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es, egyedi gázas, felújításra szoruló, vagy lebontható családi ház, 70 nm-es. 10 éves mellék-épülellel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6 mFt. (Cs/121).
Tel.: 93/310-504. (24277 K)_
Északi városrészben 6 szobás, 200 nm-es két generációs családi ház, 2 telefonvonallal, nagy leiekkel, garázzsal, melléképületekkel, lizetési könnyítéssel eladó. Irányár 13 mFt.
(CS/117) Tel.: 93/310-504. (24280 K)_
Gyékényest bányalónál vízparti horgásztanyák eladók. Irányár
2,1 mFt-4,2 mFt-ig. Tel.: 93/310-504. (24282 K)_
Újudvaron löút mellett 2 szobás. 90 nm-«s, egyedi gázas, fürdőszobás, 46 éves vállalkozásra is alkalmas családi ház, 30 m széles, 2000 nm-es bekeríteti telekkel, ipari árammal, műhely h/el. garázzsal, gazd. épületekkel eladó. Irányár 2,2 mFt.
(C»/12S) Tel: 93/310-504. (24571 K)_
Bázakerettyén 2,5 szobás, 74 nm-es, parkettás, egyedi gázas, 30 éves, 10 éve felújított, iker családi házrész 300 n.öl telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető. Irányár 3,2 mFt. (CS/133)
(24723 K)_
Ady utcában 1. emeleten 2 szobás, parkettás, nagykonyhás, 73 nm-es lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas.
Irányár 2,8 rr.FI. (L/140) (24725 K)_
Belvárosban 1. emeleten 3 szobás, parkettás, 100 nm-es, amerikai típ. nappalis, igényesen kialakílorl, erkélyes lakás ga-rázzsal eladó. Irányár 7,2 mFt+lmFl garázs. (L/241) (24726 K) Piatan soron 1,5 szobás, 44 nm-es, parkettás, vlzórás, leljesen felújított, 4. emeleli lakás új járólapozotl fürdővel, új konyhabú
torral eladó. Irányár 2,1 mFl. (L/242) (24727 K)_
Belvárosban frekventált helyen, 2. emeleti, 2+1 félszobás, 70 nm-es, parkettás, igényesen lelújftott és átalakított, választékos járólapokkal burkolt lakás egyedi tervezésű konyhabútorral, tetőt érbeépftési lehetőséggel, teljes bútorzattal eladó Irányár 5,5 mFl (L/250) Tel.: 93/310-504. (24742 K)_¦_
Belváros közelében 1 szobás, egyedi gázas. lürdőszobás. 28 nm-es, udvari garzonlakás eladó. Irányár 1,3 mFl (L/236) Tel.: 93/310-504. (24743 K)_
Ady ulcában 2 emeleten 2 szobás, 65 nm-es, parkettás, nagykonyhás. vízórás, jó állapotban lévő lakás eladó. Irányár 3,3
mFt. (L/235) Tel.: 93^310-504. (24744 K)_
Belvároshoz közel 2. emelelen 3+1 lélszobás, 96 nm-es, egyedi gázas, parkettás, reluxás, erkélyes, igényesen lelújAoll és átalakított lakás eladó. Irányár 5,2 mFl+garázs 700 eFI (L/139) Tel.: 93/310-504. (24745 K)_
Keleti városrészben 2. emeleten 2 szobás, erkélyes, szőnyeg-padlós, kp. fűtéses, jó állapotban lévő teleionos lakás .eladó.
Irányár 2,05 mFt. (l/230) (24746 K)_
Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás eladó. Irányár 4,25 mFt. (l/154) (24779 K) Miklósién 49 nm-es (elújításra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel. 10 nm-es lérfi, női és személyzeti mosdóval, 500 n-ÖI telekkel eladó Irányár: 1,3 mFt. (L/247) (24782 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm ósszalapterületü, erkélyes, igényes belső kialakítású, 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosftotl udvarral eladó. Irányár 10,0 mFt. (Cs/73) (24783 K) Katonaréten 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, családi ház üvegezett verandával, műhellyel, 400 n-öl gondozott kertlel eladó. Irányár 6,5 mFt. (Cs/137) (24784 K) Belváros szívében, csendes, nyugalmas környezetben, 1 szo-ba+hálófülkés, 43 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, parkellás, vízórás, telefonos 3. emeleti lakás pincével, tetőtérbeépltési le helóséggel eladó. Irányár: 2,3 mFt. (L/246) (24736 K) Teleki utcában 3. emelelen 2 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázas, vízórás, padló szőnyeges lakás eladó. Irányár:
3.2 mFt. (l/256 ) TEL: 913/310-504 (24787 K)
Corvin utcában 2. emelelen 2+1 lélszobás 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, redőnyös, vízórás, lelújítotl, jó állapotú lakás csempézett és járólapozotl lürdőszobával, pincerésszel eladó Irányár 3,1 mFt. (L/260). Tel: 93/310-504. (25164 K)
Városkapu körúton 2. emeleten 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi lüléses leljesen lelújftott lakás friss festéssel-mázolás-sal új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75 mFt. (L/254) Tel: 93/310-504. (25165 K)
Keleti városrészben 2 szobás. 53 nm-es, 2 erkélyes, központi lüléses teljesen lelújrtott és átalakított 4 emeleli lakás zuhanyozós fürdőszobával, új szőnyegpadlókkal eladó. Irányár
1,95 mFt. (L/258) Tel.: 93/310-504. (25166 K) _
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás, családi ház 65 nm-es raktárként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es telekkel, széles gépkocsibejárattal, jó parkolási lehetőséggel Irányár 9.0 mFt. (Cs/143) Tel.: 93/310-504. (25167 K> Palinban félkész állapotban lévő, 80 nm alapterületű, 1 hálószobás, nappalis, étkezős könnyűszerkezetes elemekből épült, 3 szoba kialakítására alkalmas 50 nm-es szerkezeikész tetőterű családi ház cirko fűtéssel, 900 nm-es leiekkel eladó. Irány-
ar: 3,93 mFt. (CS/142). Tel.: 93/310-504. (25168 K)_
Kalonaréten 2 szobás. 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli lekvésü családi ház garázzsal, melléképületekkel, lágas udvarral, széles gépkocsibejárattal, 150 n-ÖI telekkel eladó. Irányár
6.3 mFt. (p/141) Tel.: 93/310-504. (25169 K)_
Homokkomáromban 2 szobás, 80 nm-es, nagykonyhás, teraszos, 47 éves, tégla lalazatú családi ház nyári konyhával, istállóval, tőkJpincével, 150 n-öl telekkel, valamint egy 400 n-ől 1e-rülelű különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó Fürdőszoba nincs kialakítva. Irányár 1,1 mFt. (CS/140) Tel.:
93/310-504. (25170 K)_
Rigyácon 2 szobás, 80 nm-es, hajópadtós és parkettás, 30 éves családi ház fürdőkralakflási lehelőséggel, üvegezett terasszal, mellekepületekkel, 40m * 42m-es tétekkel eladó Gaz az épületig bevezetve. Irányár 2,0 mFl. (CS/138) Tel.: 93/310-504. (25171 K)_
Belváros közelében 10 emeletes épület 3. emelelen 3 szobás 68 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, vlzórás lakás eladó. Irányár 2,3 mFl. (L/155). Tel.: 93/310-504. (25172 K)_
Kalonaréten 6 szobás kél szintes, 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával. 2 fürdőszobával, széles erkéllyel, garázzsal, műhellyel, lelőlérbeépílósi lehetőséggel, 160 n-öl telekkel eladó. Irányár 13,5 mFl. (Cs/145) Tel.: 93/310-504.
(25173 K)_
Sormáson 2x1 szobás, parkettás. 2x55 nm-es felújításra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, lúrdövel, külön WC-vel, tetszés szerint áthelyezhető válaszfalakkal, 2200 nm-es telekkel eladó. Irányár 2,5 mFt. (L/218) Tel.: 93/310-504. (25174 K)
Nagylakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 női lelkes család ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kj-alakítható Garázs, gazdasági épületek vannak Irányár 1,7 mFt Hív. sz.: CS134. (24715 K)_
Pogányszentpéleren tetötérbeépfléses, 2 család külön lakhatását biztosító családi ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel. 1400 n öl telekkel ebdó. Nk-i lakást beszámítok Irányár:
3.7 mFl. Hiv. sz.: CS95. (22991 K)_
Pogányszentpéleren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépítéses, terefo-i, 1980-ban épült családi ház eladó. A ház 1 lürdőszobás, nagy habs (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. lüléses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szönyegpadbsak Padlás és pince is tabha-ló, a ház alatt dupla garázs. A lelek 480 n.öl nagyságú, véleményes és málna tálára ló, valamim garázs és melléképület Irányár 4,3 mFt Kanizsai családi ház csere is érdekel 6,5 mFt-ig Hiv szám: CS121
(23313 K)__
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetötérbeépfléses, gázlüté-js, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm telken eladó. Irány-ár: 5,5 mFl Bútorokkal együtt 6 mFt. Hsz.: CS116. (23314 K) Mfcbslán 2 szobás, nagykonyhás családi ház 600 n 61 telekkel eladó Egyedi gázfűtéses, garázsos, gazd-i épületekkel. Irányár 1,55 mFt. Hiv. sz.:CS120. (23656 K)
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es telek eladó. Jelenleg szőbvel van betelepítve. Epilesre kiválóan akalmas terület, vilany, víz van és asz-
fatlos tH. Irányár 800.000 Ft. Hiv. sz.: NY01. (23657 K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lomkamrás, reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeletes házban el-
adó. Iráryár 25 mFt. Húszam LAK 76. (23774 K)_
Mikbsfán 74-ben épüH, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó áiapotú családi ház 650 nöl leiekkel eladó. A ház alatt pince, a tekén nyankorryrB. melóképütetek vannak Irányár: 4.600.000. Hsz: CS122 (23855 K)_
1 szobás, nappais, konyhás, fürdőszobás, 80 nm-es családi ház 300 nöl telekkel eladó Sormáson. Irányár 1,3 mFt. Hiv. szám: CS126
(24169 K)_
3 szobás, összkomfortos, vlzórás, teljesen lemj\'oll, 1 emeleli lakás 10 emeletes házban, külön lomkamrával, nagy ebszobával eladó. Irányár 2,8 mFt. Igény esetén családi házra cserélendő. Hiv. sz.: LAK
83. (24170 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n ol lelek a rajta lévő alápincézeti laházzal eladó. Vi:-vilany van. és aszfaltos út, buszjárat. A tekén konténeres garázs is megtaláltató, ami vagy a telekkel vagy külön eladó. Telek ára 1 mFt. a garázsé pedig 100.000 Ft
Hiv. sz.:T35. (24171 K)__
2+L télszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY lekvésü, erkélyes, vlzórás. bekcJÖzhelő alapotban eladó a K-i városrészben Irányár 2,5 mFl Hiv. szám LAK 82. (24172 K) Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, álmenyezetes, galériázható családi ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padbsbeéplhető. A házban 3 lakó lakja. Irányár 8.8 mFt. Hrw.szám: Cs128. (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari családi házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, vizóras. garazsos, mel-léképütetes és 300 n-öltekes. Irányár 2,9 mFt. Hrv.szám: CS129.
(2436S K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3. emeleti, 2 szobás, 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomfortos, vízórás, reluxás lakás kevezö áron eladó. Ára: 1,8 mFt, igény eseten foldszinli lakásra ekserélendö.
Hivszam LAK 151 (24370 K,_
Murakeresztúron 2 lakások társasházban, kutönbejáratű, 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spájzos, ebszobás, csabdi házrész eladó. Központi fűtéses, redőnyös, telefonos, garázs és gazdasági épület található a parkosított udvarban, irányár 21 mFl. Igény esetén Nagykanizsai lakásra cserélendő. Hiv.szám: Cs 131. (24482 K) 2+1 félszobás, IV. emeletes házban lévő, IV. emeleti Összkomfortos, vízórás, erkélyes nagy konyhás, külön bmkamrs, 62 nmes, lakás eladó Nk keleti városrészében igény esetén kiset* családi házra cse-rélendö Kiskanizsán. Iranyár:2,3 mFt. Hiv.sz: LAK 85. (24484 K)
2 szobás, összkomfortos, vlzórás, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, tefes telújlott lakás IV emeletes házban, a II. emeleten a keleti városrészben A konyha az előszobával bolfwel van összekötve. Irányár 2 mFt Hrv.sz: LAK 182. (24485 Kj_
3 szobás, összkomfortos, belvárosnak mondható helyen levő összkomfortos, teljes felújított, egyedi gáz elszámolású, reluxás, vízórás, 2 erkélyes, heveder zárral felszereli bejárai ajtós lakás eladó. Irányár:
2,7 mFt. Hívsz: LAK81. (24487 K)_
Nkanizsa keleti városrészében központi, de zöldövezeti helyen levő 1+2 télszobás összkomfortos IV emeletes ház II. emebten felújított b-
kás eladó Irányár 23 mFl. hn sz: LAK 64. (24486 K)_
1292 nm-es letek eladó a Zalakarosi hegyen. Építésre alkalmas, vilany, víz megoldható, aszlalos út van. Irányár 700.000 Ft. Hiv.sz: NY 01. (24491 K)_
Szentgyőrgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl telek gyümófcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, lizetési kedvezménnyel eladó Álandó lakóépületként is hasznáható. (24492 K)
Szabadhegyen közművesített és közmű nélküli építési lékek eladók. Kínálunk 1 szobás, szintes házal 3 mFI-ért Hn.sz: T14, T01 (24493
K)_
Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, gabriázható lakás eladó Irányár
2,4 mFt. Hr/sz: LAK 186. (24533 K>_
2+1 félszobás, IV emeletes házban tevő II. emeleli Összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben telujiott laka;, eladó a ke-leti városiészben Irányár 2,6 mFt Hívsz LAK 87 (24535 K) Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított lelek a rajta bvő tégla. 3 szobás, lürdőszobás, teraszos, téliesített nyaralóval ebdó Aszfallo-
zolt út van. Irányár 2 mFl. H.sz.:T39. (24717 K)_
Puszlamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, családi ház gazdasági épületekkel, 1200 nöl letekkel eladó. Irányár 3 mFl. Hsz:
CS135. (24718 K) . _
Galambokon a halastónál 200 n.öl letek a rajta levő „esed" 2 szobás, előteres, teraszos faházzal eladó. Fürdő babklhaló, víz, vilany, asztalos út és horgászati lehetőség, nyaraltalási tehetőség van. Irányár
1,1 mFt. H.sz: T37. (24719 K)_
Szertcjyorgyvári hegy II. hegyháton a Elomlott várnál 100 nöl hobtx-kert ebdó. A telek végében patak tabhafo, megkózeMése 3 lányból is Irányár 55.000 FI. Érd: Ptánder Ingatbnkózvetitónél (24722 K)
Galamboki-halastónál 260 n-ól tétek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás területtel eladó Víz, vilany, aszfaltos úf van. Irányár 1,3 mFt. Hiv.sz: T38. (24809 K)_
1 szobás, fürdőszobás, ebszobás, bmkamrás, belvárosi, 1 emeleti, egyedi gázas, vízórás lakás eladó vagy elcserélném földszinti, 1 szobás, egyedi gázas lakásra 10 emebtes házban, 2. emetetig Irányai
1,7 mFl. H.sz.133. (24859 K)_
Mikbslán 49 nm-es helyiség bármilyen vállalkozás céljára kialakrtha-tó, 980.000 Ft-os irányáron eladó. H. sz.: CS138. (24360 K)
2 szobás, 67 nm-es, türrJőszobás, spájzos családi házrész Nk-án eladó A bkás jó áiapotú, vízórás. tetőtér és kükViáló pince tartozik hozzá A bkás JcalrontL 4 lakó van Irányár 29 mFt. H sr CS137
(24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfortos, felújításra szoruló, Ny-i fekvésű 7. emeteti bkás eladó. Irányár: 2.200.000 FI
H.sz: LAK89. (24862K)_
öregtóíhénci-hegyen 940 női terület, szoba+onyhás, teraszos, igényesen krabkiott téglaépübttel ebob. Vibny, ciszterna van Tejes telszerebssel és terméssel eladó. Irányár 850000 FI. HszT41 (24863 K)
Keleti városrészben teljes felújításra szorufo IV emeletes házban, a IV emebten lévő, 62 nm-es bkás ebdó. Hiv.sz: LAK 38. (24967 K) 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, erkélyes, belvároshoz közeli b-kolelepen. IV emeleti házban a III emebten lévő lakás sürgősen eladó. Irányár 2 6 mkF! Hfv íz. LAK 199 (24968 K) Keleti városrészben 2+1 lélszobás, összkomfortos, erkélyes redőnyös, Ny-i fekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emebtes házban a IV. emelelen bvö lakás sürgősen eladó. Irányár 2,5 mFt
Hiv.sz: LAK 91. (24969 K)_
1+2 lélszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban tevő 3 emebti felújításra szoruló lakás ebdó a keleti városrészben. Irányár: 1,95 mFt Hiv.sz: LAK 93. (24971 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzáras, IV. emeleten bvö lakás ebdó a Keleti városrészben Irányár 2,2 mFl H* sz LAK 201. (25388 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás. külön bmkamrás bkás eladó a keleti városrészben a IV. emebten, X. emebtes házban. Irányár 2,2 mFt. Hiv sz: LAK 52 (25389 K)_
ALBÉRLET:
2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos lakás 15.000,-FI+rezsi; Szoba közös konyha használat házaspárnak 15 000,-Ft-ért, Család ház bútorozva 3 szobás, 40.000,-Fttrezsi, Szoba közös hasznábtú konyha, stb. 10.000,-Ft-ért 1 fő ; 1 szobás, bútorozott bkás 10.000,-Ft+rezsi-ert. (25390 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vibnyos garázs sürgősen kedvező áron eladó. Irányár 380.000,-Ft Hiv sz: 609. (24969 K) Munkás úti garázssoron aknás, nagyméretű garázs ebdó. Irányár
550.000,-Ft. Hrv.sz: 610 (24970 K)_
" Nagyméretű ház alatti fűtött garázs, ipari árammal eladó a keleti vá-
rosrészben. Irányár 80O.00O.-F1. Hiv.sz.: 608 (25110 K)_
Sáncban, szrtl+tetőlérbeéprtéses család ház 505 nöl telekkel ebdó Irányár 6.5 mFt. Hiv.sz.: CS61. (25189 K)_
3 szobás, összkomfortos, X emebtes házban bvő, 4 emeleli bkas
eladó. Irányár 2,2 mFt. Hiv.sz.: LAK92. (25190 K)_
Társtabn? Magányos? Nincs partnere? Keressen, hogy jeligés hirdetését Nk belvárosi vitrinünkben hirdethessük Flánder Hirdető. Nk.
Kazaniak krt 9. Tel.: 93/320-111. (25191 K)_
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos, p áiapotú, egyed gázfűtéses, utcafronti, család házrész eladó tetótérbeépftesi tehetőséggel. Irányár 2,9 mFt. Hiv. sz.: CS137. (25192 K)_
1997. szeptember 12.
KANIZSA - /Ipié.
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan s/ámítógepus nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. 5> 6 éves szakmai tapasztalat. _í
NYITVA: munkanapokon u 8-17 óráig g
312-058
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!\'
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, egyedi konvekloros gázfűtésű, vízórás, teletoos. par-kettázott, tapétázott, redőnyös, beépített szekrényes, neve-derzáras, 4. emeleti, 4 emeletes, légla épületben lévő, tehermentes lakás. A konyha 2x3,5 méteres. Irányár: 2,3
mR. HiV.sz: SIKER 1978 (25149 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, központi fűtésű, vizórás. szónyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, 4. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, tehermentes lakás. A lürdő és a wc külön-külön helyiségben van Irányár: 1.8 mR. Hívsz: SIKER 1979 (25150
K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 54 nm-es, 2 erkélyes, közponli fűlésű, telefonos, kábeltévés, szőnyegpad-lós, tapétázott beépített szekrényes, 4. emeleti lakás, 4 emeletes épületben. A fürdő és a wc külön-külön helyiségbenvan. A konyha 2x3 méteres Irányár: 1.85 mFt.
Hiv.szám: SIKER 1982. (25153 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 57 nm-es, lőld-szinti, 4 emeletes, légla épletben lévő, egyedi, konvekto-ros gázfűtésű, vizórás, parkettázott, kábeltévés lakás, felújított túr dó szobával. Irányár: 2.3 mFl Hiv.szám: SIKER
1989. (25160 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 52 nm-es. földszinti. 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, beépített szekrényes lakás A szobák az előszobából külön-külön bejárattal közelíthetők meg. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. Irányár: 1,75 mR Hiv.sz: SIKER
1997. (25168 K)_
Eladó a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, 3 emeleli, egyedi, konvekloros, gázfűtésű, vizórás, kábellévés, parketlázolt, lestett lalú, beépített szekrényes, észak-déli lekvésű, 4 emeletes, tégla épületben lévő lakás. A konyha 2x3 méteres A szobák egymásba ís nyithatóak, vagy külön-külön is bejárhalóak A lürdő és a wc külön-külön helyiségben van. Irányár: 2,5 mFt. Hiv.sz: SIKER
1998. (25169 K)_
Eladó Nk északi városrészében 2 szobás. 54 nm-es, egyedi gázfűtésű, kábellévés, jó állapotú, nyugati lekvesű család náz, 2 garázzsal, 2x1 szobás, konyhás, különálló házzal, 504 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 3.8 mFt.
Hívsz SIKER 2001. (25172 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő. központi fűtésű, vízórás, szőnyegpadlós, tapétázott, beépíted szekrényes lakás. A lürdo és a wc külön-külön helyiségben van. A szobák az előszobából külön-külön bejárattal köze-líhetók meg Irányár: 2.3 mFt. Hiv.sz SIKER 2005 (25176
K) _
Eladó Nk. belterületén, főútvonal melleit, 143 n.öl, 9 méter széles építési telek, régi, lebontandó házzal. Vállalkozásra, üzletház-bemutatót erem építésére kiváló. A ház kb. 50 nm-es, 2x1 szobás, 2 külön bejárattal, fürdőszobával, kifogástalan állapotú, nagy pincével. Irányár: 3,2 mFt. Vagy cserélhető 1,5 szobás, egyedi gázfűtésű lakásra, értéke-
gyezletéssel. Hrv. szám: SIKER 2006. (25175 K)_
Eladó Nk északi v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletes, tégla épületben lévő, egyedi, konvekloros gáztülésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, parketlázolt tapétázott, beépített szekrényes, tehermentes lakás, 2,5x2,7 méteres konyhával . új konyhabútorral, új, magasfényü műanyagpadlóval A lürdő és a WC külön helyiségben van A lelefon a lakásban marad. Bekúltózhelő 1997. novemberétől. Irányár: 2.25 mFt. Hív. szám: SIKER
2007.(25176 K)_
Eladó Nk belvárosához közel 1 szobás, 38 nm-es, löld-szmli, 4 emeletes, légla épületben lévő, egyed, konvekloros gázfűtésű, vizórás, redőnyös, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkettázott, (rissen festett lalú. beépített szekrényes, |ó állapotban lévő lakás, járólapozott konyhával, új boylerrel. tehermentesen Irányár: 1,8 mFt Hív
szám. SIKER 2009. (25178 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 2 szobás, 54 nm-es. erkéryes, 3. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, közponli fűlésű, víz-órás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szónyegpadós, lapétázott, beépített szekrényes lakás. A fürdő es a wc külön helyiségben van. A szobák az előszobából külön bejáratlal nylnak. A konyha 3,5x2.8 méteres Irányár: 1,9 mR. Hiv. szám: SIKER 2010 ( 25179 K) Eladó Nk keleti v részében 2 szobás. 54 nm-es. erkélyes. 3 emeleti, 4 emeletes épületben lévő. kp. fűtésű, vizórás. telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, lapétázott, beépített szekrényes, déli lekvésű lakás A lürdő és a wc külön helyiségben van A szobák az előszobából külön bejárattal nylnak Irányár: 1.95 mFt Hiv. szám: SIKER 2011.(25180
KJ_
Eladó Nk. K-i v.ré,szében 2 szobás, 47 nm-es, erkélyes, 1 emeleli, 4 emeleles épületben lévő, kp. fűtésű, redőnyös, beépített szekrényes lakás. Ára: 1 ,7 mFt. Hiv. szám: SIKER 2012. (25181 K)
Eladó Nk belvárosában karakteres, városképíleg fontos, frekventált, vállalkozásra, üzletnyitásra alkalmas utcában, régi, udvari lakás. 2 szobával, 50 nm alapterülettel, egyedi, konvekloros gázfűtéssel. Vízvezeték a telken Irányár:
3.6 mFt. Hív szám: SIKER 2016. (25185 K)_
Kiadó Nagykanizsán vendéglátó egység, presszó + fagyi-zó, teljes berendezéssel, autóparkolóval. Bérleli díj 90
eFt+rezsifró. Hiv.szám: SIKER 2017 (25372 K)_
Eladó Sandon 2 szobás, tégla- és vályogfalazatú, fürdőszobás, parkettázott, meszelt lalú. vízzel, villannyal rendelkező családi ház, garázzsal, nyári konyhával, nagy 800 n-ölas telekkel, termő gyümölcsfákkal, gazdasági épulelek-kel. Irányár: 2,5 mFl. Hrv szám: SIKER 2018 (25373 K) Eladó Nk. belvárosának szivében, elsősorban orvosi rendelő, vagy iroda céljára alkalmas. 1 emeleti. 2 szobás (az egyik 6x6 méteres), 68 nm-es, egyedi, konvekloros gáztülésű, vízórás, parketlázoll, lesieti lalú. kábeltévés lakás, műemlék ópülelben Irányár: 4,7 mFl Hiv.szám: SIKER
2019.(25374 K)_
Eladó Becsehelyen 2 szobás, 65 nm-es, 1 szintes, légla falazatú, egyedi, konvekloros gázfűtésű, telefonos, hajó-padós, meszelt falú, 50 éves családi ház, fürdővel, 3x2 méteres konyhával, 15 nm-es pincével. 1400 n-öl telekkel, fenyölelepíéssel Irányár: 1,8 mR Hiv szám: SIKER 2020.
(25375 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel, az északi városrészben, csendes helyen, 2,5 szobás, 61 nm-es, erkélyes, egyedi konvektoros gázfűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkettázott, tapétázod, beépiett szekrényes, járólapozott, csempézed, új konyhabútorral rendelkező, kábeltévés, tehermentes, 3. emeleti lakás, 3 emeleles légla épületben A szobák közül 2 egymásba is nyitható, 1 külön bejáratú. A konyha 3 x2 méteres. A lurdŐ és a wc külön-külön helyiségben van A lakás kelet-nyugati lekvésű.
Irányár: 3,2 mR. Hiv.sz. SIKER 2021. (25376 K)_
Eladó Vajda-Cserfőn 840 n-öl. 10 méter szóles, bekerítetlen telek, 1 szobás. 50 nm-es, déli fekvésű, parkettázott, meszelt lalú vályog épülettel, teljes felszereléssel Irányár:
800 eFt. Hiv.szánvSIKER 2022. (25377 K)_
Eladó Szepelneken 1 szintes, 2 szobás, 150 nm-es, légla falazatú, lürdőszobás, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos, parkeflázod, szőnyegpadlós, lelújilandó, kb 70 éves család ház, gazdasági épületekkel, istállóval, óllal Irány-ár: 1,8 mFt. Hiv.szám: SIKER 2023. (25378 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 1 szobás, 32 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás. parkellázofl, lapétázott, lőzőfül-kés. kábeltévés-, 3. emeleti, tégla épületben lévő garzonlakás. A szoba 5 x 5,5 méteres. Irányár:1,55 mFt. Hiv.szám:
SIKER 2024. (25379 K)_
Eladó Nk-n, főútvonal mellett, belterületi, vállalkozásra is alkalmas. 533 nm-es építési telek, kis melléképülettel. Irányár: 2,5 mR Hiv.szám: SIKER 2025. (25380 K)
ALBÉRLETEK:
Lakás kiadó Nk. belvárosához közel, bútorozatlanul, 1,5 szobával, egyedi gázfűtéssel, vízórával, telefonnal, I emeleten, 4 emeleles, tégla épületben, frissen festve, hosz-szabb távra Bérleti d|: 17.000,-Ft+rezsi/rió. Hiv.szám: Sl-
KER A/337. (25381 K)_
Szoba kiadó Nk. keleti városrészében, bútorozva, közponli fűtéssel, 1 férfi bérlő részére, nyugdíjas lérli tulajdonos állal Bérleti díj: 9.000,-Fl/hó. Rezsit nem kell fizetni
Hiv.szám. SIKER A/336. (25382 K)_
Lakás kiadó Nk. északi városrészében, 1 emelelen. 3 szobával, egyedi, konvekloros gázfűtéssel, garázzsal, vállalkozásnak, irodának Bérleti díj: 50 000,-R+rezsi/ho.
Hiv.szám: SIKER A/334 ( 25383 K)_
Szoba kiadó Nk. keleti városrészében, bülorozva, központi fűtéssel. 1 idősebb lórii részére, 1 emelelen, 4 emeleles épületben. Bérleli díj: 10.000,-R. Rezsit nem kell fizetni. Hivatkozási szám: SIKER A/338. (25384 K) Lakás kiadó Nk. belvárosához közel, bútorozottan, 2 szobával, 55 nm-es alapterülettel, egyedi gázfűtéssel, erkély-lyel, 2 beépiett szekrénnyel, parkettázott, lapétázott szobákkal, 3,5x1,6 méteres konyhával, kábeltévével, azonnal beköltózhelöen. Bérleti díj: 22.000,-R+rezsi/hó. Hiv.szám:
SIKER A/339. (25385 K)_
Lakás kiadó Nk. belvárosának szivében, bútorozatlanul, 1 szobával, 38 nm alapterülettel, egyedi gázfűtéssel, erkéllyel, vízórával, kábeltévével, fiafal házaspár részére, gyermek nélkül. Bérleti díj: 15.000,-Ft+rezsi/hó. Két hónap előre fizetendő Csak megbízhatóknak1 Hiv.szám: SIKER
A/340. (25386 K)_
Lakás kiadó Nk. keleti városrészében, bülorozotlan, 2 szobával, közponli fűtéssel, vízórával, erkéllyel, 4 emeleles épület 4. emeletén. Bérleti díj: 15.000,-Ft+rezsi/hó Hiv.szám: SIKER A/329. (25387 K)
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakásuk, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
s
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. ^
á
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését, g
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, §
szombaton 10.00-12.00-ig. i
Keresünk Nk-án ós környékén egyed fűtésű lakásokat, telkeket, családházakai, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának lőldszinijén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Nk-án (CSE186) É-í v részben szintes. 100 nm-es, 5 szobás családi ház 1400 nm-es telekkel garázzsal eladó.
Irányár: 14 mR. (23639 K>_
Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es lelek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épületiéi, 70 nm-es melléképülettel eladó Irányár: 1,15 mR. (23640 K)_
Nk-tól (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es családi ház 1300 n-Öl lelken melléképületekkel eladó. Irányár: 1,7 mR. (23708 K)__
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, letőtérbeépleses, étkezős, egyedi fűléses család ház 800 nm-es telekkel, garázzsal eladó. Irányár: 7,7 mFt. (23830 K) Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre. 130 nm-es, 5 szcbás. család ház. 410 n-ol telekkel eladó. Irányár. 15 mFt. (24232 K)_
Pécsett (TE 89) 834 nm-es éplé: 520.000,-Fl (24234 K)_
lelek eladó. Irányár:
Nk-tól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó. Egyik része 124 nm-es, lelölerbeépítéses, 4 szobás, a másik rész szerkezetkész, 4000 nm-es területen, ikergarázzsal együtt eladó. Külön-külön is megvásárolható Irányár: 4,8 mFl + 2,2
mFl (24235 K)_
Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es, központi fűtéses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár:
2.5 mFl (24236 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás. 80-100 nm-es, családi ház, 1400 nm-es leiekkel, mellék épület ékkel, műhery-
lyel együtt eladó Irányár: 4 mFt. (24237 K)_
Nk-tól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház, 600 n-öl telekkel, melléképülelekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető Irányár
1,5 mFl. (23998 K)_
Nk-n (LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es, központi fűtéses, földszinti lakás tízemeletes épületben el-
adó. Irányár: 2,4 mFt (24000 K)_
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vízórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő
lakás eladó Irányár: 2,35 mR. (24002 K)_
Nk-n (LE 390) belvároshoz kzel 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vízórás, lelújlod lakás lizemeleles épületben eladó. Irányár: 2,4 mR (24331 K)_
Nk-tól (CSE 191} 15 km-re 2 szobás. 50 nm-es, teljesen felújítod családi ház melléképületlel, kerttel, garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető Irányár: 2.1 mR.
(24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás. 80 nm-es, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal. 12 nm-es garázzsal eladó. Üzleti célra kiválóan alkalmas. Irányár 8.8 mFl (24333 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 félszobás, 96 nm-es, egyedi központi fűtéses, vízórás lakás az épület alat 21 nm-es garázzsal együtt eladó Irányár: 5,9 mFt + ga-rázs: 1.1 mR. (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás. 60 nm-es. egyedi központi fűléses, vízórás lakás, a ház alatt garázs-zsal eladó Irányár: 3,7 mR + garázs: 800.000,-Ft (24471
KJ_
Nk-n (LE 50) belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, erkélyes, parkella;.. I emeleli lakás eladó
Irányár: 2,05 mFt. (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás család házrész 250 nm-es udvarral eladó, összekóllőzők részére kiváló. Irányár 4 mFt
(24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-öl telek, gyümölcsössel, faházzal együd eladó. Irányár: 1,3 mFl.
(24475 K)_
Nk-án (LE398) D-i városrészben 1 szobás, 55 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás kis kerttel eladód Irányár: 1,4
mR. (24477 K)_
Nk-n (LE 401) K-í városrészben 2 szobás, 54 nm-es, közponli lütéses, vízórás, felújlott, 6. emeleti lakás eladó
Irányár. 1,8 mR. (24637 K)_
Nk-n (LE 399) K-i városrészben 2,5 szobás, étkezős, 61 nm-es, központi fűtéses, vízórás, felújított, földszinli lakás eladó. Irányár: 2,65 mR. (24838 K)_
Nk-n (TE 93) 1900 nm-es üres, épüési telek eladó Irány-
ár: 3,4 mR. (24839 K)_
Nk-tól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es felek, borospincével, kb 30 nm-es helyiséggel eladó Irányár: 450000,-Ft
(24839 K)_
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1,5 szobás, 70 nm-es, egyedi lűtéses, udvari lakás eladó Irányár 2,8 mFt
(24918 K)_
Nk-hoz (TE95) közel 280 n.öl lelken 2 szinles, 120 nm-es, 3 szobás épület eladó Irányár: 4 mR (24919 K)_
Azonnal eladó (CSE196) Miklósién család ház Irányár 6,5 mFl (24920 K)
Nk-n (LE402) K-í v részben 2,5 szobás. 62 nm-es kp lütéses. vizórás, erkélyes. III emeleti lakás eladó Irányár
2,8 mFt (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n.öl telek 30 nm-es épületiéi, pincével, gyümölcsössel, leiszereléssel együtt eladó
Irányár. 850.000 R (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűléses, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,3 mFl (24925
KJ_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es, 2 szoba-hallos, egyedi fűtéses, vízórás, teljesen lelújHott udvari lakás eladó Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas Irányár: 3,8 mFt.
(24926 K)_
Nk-n (LE406) K-i v részben 3 szobás, kp. lűtéses lakás tízemeletes épúlelben eladó. Irányár 1,8 mFt (24927 K) Nk-lól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nm-es családi ház 400 n öl telekkel, melléképülelekkel, aknás garázzsal
eladó. Irányár: 4,5 mR. (24928 K)_
Nk-lol 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres épiést telek el-adó a Kisbalalon közelében. Irányár: 2 mFl. (25114 K) Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi lütéses, 4 emeleti lakás eladó Irányár 1,6
mFt. (25115 K)_
Nk-n (LE 415) belvárosban 2 szobás, 75 nm-es, egyed lűtéses, I emeleli lakás eladó. Irányár: 3,8 mFl. (25116 K)
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes, 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es család ház garázzsal, műhellyel. 100 n-öl területlel azonnal eladó Irányár 22 mFl (25117 K)
Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi fűléses, vízórás, erkéryes, III emeleti lakás eladó.
Irányár: 3,2 mR (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűléses. étkezős, I. emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető Irányár: 4,5 mFt. (25119 K)
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás. 58 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes (felújlotl) III. emeleti lakás eladó Irányár: 2.9 mFt (25120 K) Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, közponli lűtéses, vízórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 szobás lakásra cserélhető (25121 K)
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűléses, vízórás, 2 erkélyes lakás lizemeleles épület¦
ben eladó Irányár 2.2 mR (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás, 48 nm-es, egyed fűtéses, vizórás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,6 mFl.
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlős. egyedi fűtéses, parkettás, felújítói! lakás eladó Irányár
5.5 mFt. (25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás. 35 nm-es. egyedi lűtéses, vízórás, parkettás, udvari lakás kis kertlel. 2 db faházzal együtt eladó Irányár: 1,6 mFl (25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb. 100 m-es, 2 szobás családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó. Irányár: 4.5 mFt.
(25244 K)_
Balalon déli pariján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szinles. nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervilla fele 100 n.öl leiekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFt. (25245
KJ_
Nk-n (LE 422) K-i városrészben 2 szobás. 54 nm-es. központi fűléses, 4. emeleti lakás azonnal eladó. Irányár: 1,8
mR. (25311 K)_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi ház
286 n-ól leiekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nk-n (LE 414) K-i városrészben, belvároshoz közel, 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, 4 emeleli lakás eladó Irányár 1,6 mR (25313 K)_
30
KANIZSA - /Ifiné.
1997. szeptember 12.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. T.lVfax: »3/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-18, Szo 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség XiTTJV.
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
Nk-n a Városközpontban 1. emeteti, 72 nmes, 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár. 3,3 mFt. (24577 K)_
Pelriventén 3300 nm-es telek eladó (közmüvek a ház ékül). Irányár. 330 eFt (24579 K)_
Nk-n az Eötvös téren 2 em-i, 2 szintes, 70 nm-es, 25 szobás, étkezős, nappalis, cirkolűléses, vízórás, teleionos, parkettás lakás kiváló
állapotban elactt. Irányár 5,5 mFt. (24561 K)_
Nk-n a Fö úton 60 nm-es, 2 szobás, cirko lüléses. vizórás, teljesen lambériázott, tetőtéri 80 %-os készüftségű lakás eladó Irányár 25 ma (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garazssoron 16 nmes, aknás, phcés garázs eladó
liányár.350eFt. (24563 K)_
Nk-n a Nagyválhy utcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vlzórás, leteloros, parkettás, jő állapotú b-
kás garázzsal eladó. Irányár 5,2 mFl. (24584 K)_
Nk-n társasházi. 71 nmes, 2,5 szobás, étkezős, gázfűtéses, vlzórás. teleionos, átalakított, jó áiapotú családi sorház előkerttel eladó. Irány-
ár: 2.8 mFt. (24565 K)_
Palinban az újtelepen 1992-ben épület, 801 nmes területen lévő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gáztüléses, telefonos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú családi ház eladó Az alsó szinten üzlet tízemeletesére alkalmashelyiség található, a felső szinten 3 szoba, hal, étkező, fürdőszo-
ba. Irányár 20 mFt (245S7 K)_
Qelsén 35 nmes üzlethelyiség raktárral, 394 nm lerütelen eladó vagy
kiadó. Irányár: 600 eFt. (24568 K)_
Rózsa u-ban, 55 nmes, 2 szobás, nagy konyhás, kp-i lüléses, letújí-toll lakás lomkamrával eladó. Végső ár: 2 mFl. (24308 K) Városkapu krt-on 3. emeleti, 67 nmes, 2+1 lélszobás. nagykonyhás, kp.lütéses, jó áiapotú lakás tárolóval eladó. Irányár 2.2 mFl. (24309
K)_
Zemplén Gy. u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp fűtéses, festésre szoruló lakás, lomkamrával eladó. Irányár 2 mFt. (24310 K)_
Nk-an, Csengery úton 1. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, egyedi fűtéses
lakás picével eladó Vegso a. n.3 mFl (garázzsal). Í238Q2 K)_
Nk Kodály l u. 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős. 2 erkélyes, kp. fűtéses, bmtárolós, kitűnő állapotban lévő lakás cserélhető É-K-i v részben levő 1-2 emeteti lakásra Irányár 1,5 mFt (23804 Ki
Nk Zemplén utcában 7 emeleti, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy ebszobás, kp, fűtéses, bmkamrás, felújított lakás el
adó. Irányár. 2,2 mFt. (23805 K)_
Szabadhegyen 1324 nmes tebk teljes közműellátással eladó. Irány-
ár 1,3 mFl (24589 K)_
Látóhegyen 752 nmes zártkert (vilamyaJ) eladó. Irányár 300 eFt
(24550 K)_
Palini Főrhénc hegyen 2160 nm terübten 32 nmes, 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyümöbslákkal eladó. Irányár: 400 eFt. (24591
KJ_
Lálóhegyen (Szőlőskert Fogadóhoz közel) 720 nm terübten, 54 nmes. 2 sobás, hallos, konyhás, lürdőszobás, 78-ban épül hétvégi ház cserépkályha fűtéssel, kocsi beállóval eladó. Irányár 2 mFt. (24592
Látóhegyen 2340 nm terübten, 2 szintes, 80 nmes, 2 szobás, étkezős, teraszos, S2-ben épül hétvégi ház eladó. Irányár: 2,6 mFt.
(24593 K)_
Szeritgyőigyvári hegyen 900 nm terübten, 35 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, \'86-ban épül pince ebdó Irányár 1,2 mFt. (24594
K)
Palinban az újtelepen 706 nm területen B9-ben épült 8,5 szobás, étkezős, nappaís, gázfűtéses, reluxás, telefonos, parkettás, |o állapotú család ház pincééi, garázzsal, meléképületekkel, terasszal eladó.
Irányár 9,5 mFt. (24595 K)_
Üzlet (presszó) Kiskanizsán 218 nm terübten, terasszal, szociális helyiségekkel, közművekkel, telps berendezéssel, lakrésszel eladó
Irányár. 8 mFt (24596 K)_
Belvárosban 80 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses lakás, úzbtnyilási en-
gedélyekkel, utcafrontra nyilhal kirakattal ebdó. (24597 K)_
Belvároshoz közel 70 nm-es, 3 helyiségből áló, újonnan kialakított,
igényes rodai vagy üzlethelyiség, kiadó. (24598 K)_
Sormáson 1990-ben épül, 125 nm-es, 2 szobás, étkezős, fatüzebsú (de kazán van) család ház, 960 nm területen, terasszal meltek épübtekkel, tetőtér beéplési lehetőséggel eladó. Irányra: 3,5 mFt.
(24313 K)_
Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappals, teraszos, lalüzelésű, család ház, meléképübtlel, 2340 nm leniéten eladó. Irányár 1,85
mFl. (24314 K)_
Nk Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nmes ákóterületü, 2 szobás, konyhás, egyed fűtésű, garázsos, jó áiapotú udvari csabdi
ház melbképübttel ebdó. Irányár 2 mFl (23806 K)_
Nk. Kórház közelében váltakozásra is alkalmas, 102 nm-es, 4 szobás, gázfűtéses, kívülről tejesen lelújftott, alászigetel, belülről felújításra szorub csatód ház 480 nm terübten ebdó. Irányár 5,1 mFt.
(23677 K)_
Nk. Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed lűtéses, vízórás bkás ebdó. Irányár 2,4 mFt. (23679 K)_
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmbén-ás, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkályhás csaád ház 2700 nm területen gyümöbsössen, 15.000 db Iqaval ebdó. Irányár 8,2 mFl.
(23678 K)_
Nk Deák téren 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyed lüléses, vizórás, redőnyös, pincés udvan család ház új fürdőszoba berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 éve fenolon vezetékekkel eladó. Üzletnek és irodá-
nakis akalmas. Ár: 4 mFt (23660 K) _
12 emeletes épületben a Fiaián soron 76 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, jó áiapotú tatás eladó. Irányár 24 mFt. Csere is meglebl 1 szobás, egyedi tűié-ses lakásra (23681 K)_
Kalonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses család ház, pincével, garázsai, 360 nm területen eladó Irányár 4,5 mFt (23504 K)
Mikfosfán 60 nmes. 2 szobás, konyhás, ebszobás, \'57-ben épül. gázfűtéses családi ház pincevei, garázzsal 2286 nm területen eladó
Irányár 1,45 mFl (23506 K)_
Magyar u 100 nmes, 2 szobás, konyhás, lürdőszobás, étkezős, gáz-tütéses, 67-ben épül csabd ház eladó. Irányár 3,6 mFl. (23507 K) Zemplén Gy. utcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. (üléses, bmkamrás, új konyhabútoros bkás eladó. Irányár 1,95 mFl. (23085
KJ_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emebtes épületben 4. emeleti 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, festett latakkal, K-NY-i lekvésü abbkokkal, beépített szekrényekkel eladó.
Irányár 2,5 mFl. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emeleti, 10 hónapos épületben lévő, 60 nmes, 2 szobás, halos, cirkogejzír fűtéses lakás ebdó. Irányár 3,7 mFt.
Garázzsal együtt 4,5 mFl. Kód: LAK 108. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi lüléses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó Irányár 6 mFl +
500 eFI garázs. Kód: LAK 109 f22399 Ki _
Nk Nagyválhy utcában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos bkás parkettás szobákkal, testet! tálakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerész-szel, garázzsal vagy anéfcül ebdó Irányár 4mFt + 600 eFt garázs.
Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kialakított, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal ebdó Irányár 1,2 mFt. Kód:
M100. (22408 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 lürdőszobás, ebéd-k-s. konyhás, pincés, melbképületes, parkettás, járotapos, teraszos.
kp-i lűtéses család ház ebdó. Irányár 6 mFt. (22791 K)_
Zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés,
kp. fűtéses ház ebdó. Irányár 4,3 mFt. (22792 K)_
Mikbslán 95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs, étkezős, erkélyes, 70%-os készütségű csabdi ház pincével, garázs-zsal, műhellyel, 800 nmes terübten ebdó. Irányár. 6,2 mFt. Kód:
CSAL 211. (22545 K)_
Nk Dózsa Gy utcában 100 nmes, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, tetetonos, 1950-ben épül, jó áiapotú család ház bolíves pincével, műhelyei, 860 nm terübten eladó. Ár: 6,5 mFt. Kód: CS200. (22409
K)_
Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal, leljesen leiújlott álapotban eladó. Irányár 3 mFt.
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen telújlott csabd ház 1500 nmes letekkel, 60 nmes pincével, melbképübttel
eladó. Irányár 12 mFt. Kód CS202. (22411 K)_\\__
Kiskanizsán 140 nmes, 3 szobás, halbs, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, tetetonos, 1981-ben épült csabdi ház, parkettás és járótapos padbburkotallal, szuterénnei (műhelyei 360 V ipari
áram)ebdó. Ár 6.5 mFt. Kód CS205 (22414 Kj_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb Múlásra szoruló család ház 1400 nmes területtel, műhellyé! táskamrá-val, tetótérbeéplési lehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mFt Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp. füléses, 1989-ben épül csabdi ház 40 nmes prcével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár 12 mFt. Kőd CS209. (22417 K)_
Mktoslan 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csabdi ház, meléképületekke! 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mFt.
KÓd Cs 211 (22420 Kj_
Midóslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, lebtonos, 1986-ban épül család ház, szilerinnel, garázzsal, 1000 nm-es terübten eladó Irányár 13,5 mFt Kód Cs 212 (22421
K)_
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal, pincével, melbképübttel eladó. Irányár 5.9 mFt Kód: Cs 213, (22422 K) Gyékényesen 3100 nm terübten 120 nmes, 95-ben épül vendéghtó egység, nc*-férti zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal hűtőkamrával ebdó. IRanyár 5,8 mFt. Kód: Ü100. (22423 K)
INGATLAN
Miklósfa központjában csendes helyen 2 szobás, részbén alápincézett, bővíthető családi ház melléképületekkel, azonnali beköltözéssel eladó. Érd.: 93/318-286 vagy munkaidőben a 93/310-934-es telefonszá-
mon. (25270 K)_
Nk. Huszti tér 5. alatt, 2. emeleti 1+2 félszobás, étkezős, 70 nm-es lakás eladó. Érd.: 310-287 vagy az esti órákbana 323-
144-es telefonon. (25311 K)_
Eladó három szobás, telefonos, egyedi fűtésű, közös udvari, társasházi lakás pincével, nyárikonyhával, garázsépítési lehetőséggel a Csengery út elején, irányár: 3,5 mFt. Érd.: 334-206. (25216 K)_
Eladó 7 szobás, 2. emeleti, gázfűtéses lakás Ady u. 11. alatt. Érd.: 334-206. (25218
KJ_
Eszteregnyén két és félszobás családi ház eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 19/A. Dávid
György, tel.: 310-866. (25219 K)_
Nagykanizsán, Hévízen és 30 km körzetében családi ház, nyaraló eladó. Tel.: 06/30/275-727 vagy 06/22/310-559. (25224
KJ_
Nagykanizsán, Hévízen és 30 km körzetében eladó házat, lakást keresek. Tel.: 06/30/275-727 és 06/22/310-559. (25225 K)
Balatonmária-alsón 190 n.öl közművesített telek, víztől 3 percre eladó -900 eFt-ért. Érd.: 93/311-149, este: 93/315-514. (25228
K) _
Eladó Nagyakanizsa, Múzeum tér 3. szám alatti, III. emeleti, egyedi fűtéses, kétszobás lakás. Érdeklődni lehet: 93/312-419 telefo-
non az esti órákban. (25229 K)_
Nk-n, a Platán soron 70 nm-es, 2 szobás, étkezős, üres lakás eladó. Érd.: 93/318-
729-es telefonszámon. (25266 K)_
Palinban 2+3 félszobás, 100 nm-es, egyedi fűtéses öröklakás, fűthető garázzsal, kerttel eladó. Érd.: hétközben, 17-20 óráig a 313-140/718-37-es melléken. !25267 Kj
Zalakaroson frekventált helyen nyaralót vennék. Érd.: 06-30/692-202-es telefonszá-mon 17 óra után. (25268 K)_
Balatonmária-alsón ikervilla fele eladó. Érd.: 93/311-149 vagy az esti órákban a 93/315-
514-es telefonon. (25269 K)_
Kiskanizsán ötszobás családi ház melléképülettel, garázzsal, kerttel eladó. Irányár: 5,2 mFt. Érd.: Nk, Szent Rókus u. 55. (25271 K)_. ¦
Galambokon és Zalakaroson családi ház eladó. Érd.: 06-20/219-642 vagy a 06-20/255-198-as telefonszámon. (25272 K)
Nagykanizsán és 30 km-es körzetében családi házat vagy lakást keresek. Érd.: 06-20/219-642 vagy a 06-20/255- 198-as tele-
fonszámon. (25273 K)_
Másfélszobás, I. emeleti lakás reális áron eladó. Érd.: Zemplén 9/A. Furdán. (25274
KJ_
Nagykanizsa belvárosában háromszobás családi ház, ugyanitt lakókocsi, betonkeverő, 50 köbcentis Puch motorkerékpár eladó. Érd.: 313-271 vagy a 06-30/476-337-es te-
lefonszámon lehet. (25275 K)_
Zákányban 1 km-re a bányatótól, 300 négyszögöles telekkel, családi ház eladó. Érd.: Zákány, Magashegy 4. Tel.: 83/496-376-os
telefonszámon. (25276 K)_
2 szobás lakást vásárolnék a városközpont közelében. Érd.: 93/322-916-os telefono-
non. (25277 K)_
Eladnám (800 eFt-ért) vagy elcserélném 1 szoba, konyha, komfortos önkormányzati lakásomat. Komfort nélküli is érdekel. Cím: Nk, Fő út 4. I. em. balra 1. ajtó. Érd.: mm-den nap 17 óra után. (25278 K)_
Orosztonyban családi ház és Nagykanizsán lakás eladó. Érd.: 06-20/219-642. (25279
K)_
Nagykanizsán és 30 km-es körzetében családi házat vagy lakást keresek. Érd.: 06-
20/219-642. (25280 K)_
2 szobás, összkomfortos, X. emeleti, vízórás lakás eladó. Érd.: Zemplén Gy. 9/B.
X/65. (25281 K)_
1+3 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű, vízórás lakás az észak-keleti városrészben eladó. Érd.: 93/311-333/13 melléken hétfő-től-péntekig 9-15 óráig. Szólákné. (25282 K)
Zalakaroson közművesített telek 700 eFt-ért eladó. Érd.: 93/311-149 vagy az esti órákban a 93/315-514-es telefonszámon.
(25283 K)_
Nagybakónaki Öreghegyen, közel a faluhoz, 850 n-öl gyümölcsös, kert, szőlő pincével eladó. Víz, villany van. Autóval megközelíthető. Megoszta is eladó. Érd.: Nk, Kossuth tér 25. Tel.: 311-367. (25369 K)
GARÁZS
Nagykanizsán a Kaán Karoly úti garázssoron aknás garázs eladó. Érd.: 93/317-116-os telefonszámon lehet. (25289 K)
JARMU
9 éves Trabant kombi vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: Bajcsai
presszó. (25284 K)_
350-es Jawa eladó. Irányár: 35 ezer Ft. Érd.: Homokkomárom, Kossuth u. 21.
(25285 K)_
NISSAN STANZIA, 1,8-as GL személygépkocsi eladó. Irányár: 375 eFt. Érd.: 93/315-477-es telefonon 20 óra után. (25300 K)
Zsiguli 1200-as, friss festéssel, megkímélt állapotban, 1 éves műszakival, új akkumlá-torral eladó. Érd.: 93/310-626. (25370 K) 350-es Twin Sport JAWA kitűnő állapotban, kevés kilométerrel igényesnek eladó. Érd.: 93/313-113-as telefonszámon, vagy személyesen 18 óra után Nk. Nagyválhy u. 3/c. Ozorai. (25371 K)_
ALBÉRLET
Nk-tól 8 km-re ipari tevékenységre alkalmas műhely raktárnak is kiadó. Érd.: 325-
027-es telefonon. (25286 K)_
Szoba bútorozva vagy anélkül, olcsón kiadó egy nő, illetve nő + egy gyermek részére. Érd.: Nk, Kazaniak 3/c. 2/9. Göncz.
(25287 K)__
Nk. Király u. 31/G. I. emeleti, 50 nm-es helység irodának kiadó. Érd.: 93/311-441-es vagy a 93/318-412-es telefonon. (25288 K) _
VEGYES
Jó állapotban lévő kiságy pelenkázóval eladó.. Irányár: 8.500,-Ft. Érd.: Bartók 5/A. Rácz vagy a 06-60/464-796-os telefonszá-mon. (25291 K)_
Jó állapotban lévő egypár evezős balatoni levelescsónak 20 eFt-ért eladó. Érd.: Bala-tonmária-alsó, Nefelejcs u. 124. (25292 K) Nyílpuska távcsővel eladó. Erd.: 321-231-es telefonszámon az esti órákban. (25293 K) _¦
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
1997. szeptember 12.
KANIZSA - /tp*
31
Vállalok takarítást, gyermekfelügyeletet, valamint általános iskolai tanulók számára német nyelvből korrepetálást. Érd.: 313-575-ös teleionszámon egész nap. (25310
K)_
110 cm magas 2 ajtós nádszekrény eladó. Érd.: 321-231-es telefonon az esti órákban.
(25294 K)_
Évente 2 alkalommal hozamot fizető 224 ezer forint névértékű PILLÉR befektetési jegy eladó megegyezés szerint. Tel.: 06-30/377-397-es telefonszámon. (25295 K) Sötétkék CAM babakocsi téli béléssel, nyári tetővel eladó. Érd.: 18 óra után a 321-
905. (25296 K)_
Ikreknek mély és sport babakocsi eladó. Érd.: 93/315-477-es telefonszámon 20 óra
után. (25297 K)_
Erika írógép új állapotban eladó. Érd.: 93/315-377-es telefonszámon 20 óra után.
(25298 K)_
Üvegasztal, új fémkeretes eladó 15 eFt-ért. Érd.: 93/315-477-es telefonon 20 óra után.
(25299 K)_
Bejárónői munkát vállalok heti két alkalommal, igényeseknek. Érd.: 93/314-939-es te-
lefonon 16 óra után. (25301 K)_
Eladó kétajtós akasztószekrény, csillár, műbőr utazótáska futószőnyeg, 50 és 75 literes boroshordó. Érd.: 311-739-es tele-
lonszámon. (25302 K)_
Pincefelszerelés darabonként is valamint vasbeton kerítéslábak eladók. Érd.: 312-
576-os telefonon. (25303 K)_
Faeszterga 1100 W/220 V motorral új állapotban eladó. Irányár 26.000,-Ft. Érd.: Kis-kanizsa, Bornemissza u. 5. Benke Lajos.
(25304 K)_
Festést - mázolást - tapétázást rövid határidővel, garanciával vállalok. Érd.: 06-30/577-667-es telefonszámon. (25305 K) Tanárszakos egyetemista matematikából és fizikából korrepetálást vállal hétvégén. Érd.: 319-602-es teleionszámon. (25306 K) Hűtőláda eladó. Érd.: Nk, Zemplén Gy. u.
3/B I/7. (25307 K) \'_
Matematikából korrepetálást vállalok általános és középiskolások részére. Érd.: szombaton 314-108-as telefonszámon.
(25308 K)_
Nagyobb mennyiségű ezüstfenyőgally őszi kivágásra eladó. Érd.: Galambok, Petőfi u.
8. (25309 K)_
Kandalló anyag, siklósi mészkő eladó. Érd.: Újudvar, Ország u. 116/2. alatt 17 óra után. (25394 K)_
PARTNERKERESŐ
65 éves, családtalan, özvegyember megismerkedne korban hozzáillő, szeretetre vágyó, özvegy vagy elvált asszonnyal, aki hozzám költözne. Belvárosi, saját lakással rendelkezem. Leveleket „Reménység, szeretet\' jeligére, Nk. Pl: 154 címre kérek.
(25215 K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi |ózan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket ..Gyöngyvirág" jeligére várok a Nk, Pf. 154-
be. (25290 K)_
42 éves független, értelmiségi hölgy megismerkedne tartós kapcsolat céljából független, magára igényes úrral 52 éves korig. ..Kapocs" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (25391 K) 50 éves független hölgy keresi korban hozzá illő úr ismeretségét komoly kapcsolat céljából. „Őszirózsa" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (25392 K) _
FIGYELEM
Matematika szakkör és korrepetálás indul alsótagozatos tanulók részére:
- képességfejlesztés
- versenyfeladatok számítógépről
- felzárkóztató feladatok számítógépről
- alapfokú számítógépkezelés.
Helyszín:
Altalános Iskola Kiskanizsa Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67. Tandíj: 500-Ft/hó Jelentkezni: a helyszínen személyesen vagy a 93/319-217-es telefonon.
GONDOLKODÁSFEJLESZTŐ TANULÁSI TRÉNING 4-8. osztályosoknak szeptember 11-től.
ÉRDEKLŐDNI: Tüske Ágnes pszichológus Tel: 313-578
A Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola szakképesítést nyújtó alapfokú és a vállalkozásfejlesztési alapítvány támogatásával középfokú számítógép-kezelői tanfolyamot indít Nagykanizsán.
Jelentkezni szeptember 19-ig az iskola titkárságán 314-385 telefonon.
MELEGBURKOLÁS!
Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
55 671
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55 671 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizennyolc csecsemő született Nagykanizsán, ebből tizenkettő nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizenhét polgár halálozott el, köztük tizenegyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán harminc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma pedig tizenhat fő volt. Hétvégén hét párt esketett az anyakönyvvezető, ebből tizenkettő fő nagykanizsai illetőségű.
KVI 9900 Ai*^,^, S^atr-l.tm^la
HAZAK. LAKASOK, THLKHK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE. CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS. DÍJTALAN CÍMKIADAS.
Eladó Nagyrécsén, 120 nm-es családi ház, 366 n-öl leiekkel, télig kész tetőtéfbeépítésselr 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV. emeletig, 2 szobás la-
kást beszámítok. Ára: 7,2 mFt. (24S42 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel, 5 szoba, nappali, kondi-terem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Beren-dezésekkel együtt 18 mFt. (24543 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 580.000 Ft. (24992 K)
Eladó Nk-n a Bartók B. úton, igényesen felújított, I. emeleti tégla építésű, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses, lakás. Ára: 2,55 mFt. (25065 K)
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve; Irányár: 1,2 mFt. (24649 K)
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat. (24833 K)
Eladó Csapi községben 700 n-ÖI területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.Q00.-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén a Haladás utcában 285 n-öl területen, 72 nm-es családi ház, földszint 2 szoba, nappali, fürdő, WC, spájz, konyha, tetőtér, félig-kész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4,6 mFt. (25067 K)_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló. Ára. 2,8 mFt. (23989 K)
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, gazdálkodáshoz melléképület. Ára: 2,6 mFt. (23990 K)_
Orosztonyban 400 n-ól telken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz, melléképületek. Ára: 2,6 mFt. (23991 K)
Felsörajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, garázs. Ára: 2,9 mFt. (23992 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en pince az átalakításhoz építési engedély. Ára: 2,1 mFt. (23993 X)_
Zalakaros fölött 1600 n-öl panorámás telek eladó. Ár: 2000,-Ft/n-öl. (23994 K)
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás telek eladó. (VIz, villany van.) Ára: 3000,-Ft/n-öl. (23996 K)
Sárszegen a gyümölcsösre nyúló 220 n.öl telken új téglapince berendezéssel együtt eladó; kétszintes - nappali, háló, fürdő, pince, konyha, kamra -, villany és ásott küt van. Ara: 1,8 mFl. (24996 K)
Eladó Csapi Öreghegyen 2160 n-öl gyümölcsös, kaszáló, új téglapincével. Ara: 1,1 mFt. (25064 K)
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba, terasz. Ára: 3,6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 175 n.öl eladó. Ára: 1.2 mFt. (25186 K)_
Eladó Nagykanizsán a Zemplén úton földszinti, 44 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, központi fűtéses lakás, üzletek is kialakíthatók. Ára: 1,7 mFt. (25187
K)_
Eladó Nk-án a Csengery úton 70 nm-es, I. emeleti, 2,5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, telefon van (tégla épület). Ára: 4,2 mFt. II. emeletig 80 nmm-es, belvárosi, erkélyes, nagykonyhás, belvárosi lakásra cserélném ráfizetéssel. (25188 K) Nagykanizsán a belvárosban 3 szobás, parkettás, konvektoros, pincés családi ház, kis udvarral, te-
lefonnal eladó. Ara: 5,2 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es, 2 erkélyes, vizórás. felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll, emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2,3 mFt. (25315 K)
Eladó a Csengery úton 3 szobás, 70 nm-es, első emeleti lakás, vagy 80 nm-es belvárosi erkélyes lakásra cserélhető. (25316 K)_
Albérleti szoba kiadó nő részére; NŐ és gyermek részére kiadó szobák a SÁBA Hirdetőben. (25317 K)_
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
Egy alkalommal IS szóig so forint.
32
KANIZSA - 3Le*
1997. szeptember 12.
Szakony Attila fotókiállítása
Szeptember elsejével új kiállítás nyílott a kanizsai Honvéd Kaszinó Galériájában. A tárlaton Szakony Attila fotóit tekintheti meg az érdeklődő közönség. A zene. sport, hétköznapi és iskolai élet, az utca és a természet pillanatait remekül elkapó színes és fekete-fehér képeken kiváló érzékkel mutatja meg a művész szemével a fotóobjektíven keresztül látott világot az ismert fotóriporter. Képei egyaránt sugározzák a művész személyes világszemléletét, valamint a világról kialakított véleményét. A kiállítás bárki számára ingyenesen megtekinthető szeptember tizenkettedikéig.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 15-én !8 órakor: KISS ENDRE ÉS JOÓ ATTILA FESTŐK KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK igazgatója Megtekinthető: szeptember 24-ig a Galériában
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (KISKASTÉLY)
- 12-én 18 órakor: SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
- 12-én 20 órakor: A CALCUTTA TRIÓ HANGVERSENYE
Szivattyúzni kellett
Nem sok dolguk volt múlt héten a kanizsai tűzoltóknak, s szerencsére az sem tűzzel volt kapcsolatos. Másodikán délután kellett kivonulniuk Bocskára egy kúthoz, aminek erős szennyezettsége miatt vált sürgetővé a mielőbbi kiszivattyúzása.
Táskalopás és bombariadó
Múlt hét keddjén furcsa látványban részesülhettek a Deák téren sétálók. Egy hölgy és egy férfi kergetett ugyaius több másik férfit, közben rendőrért kiabálva. A közelben tartózkodó rendőrök beavatkozása után kiderült, a hölgy nem indokolatlanul kergette a férfiakat, azok tolvajok voltak - a hölgy válltáskáját lopták
el. Szerda délután pedig egy mély hangú férfi közölte a Mező Ferenc Gimnáziummal, hogy bombát rejtett el az épületben. A rendőrségi tűzszerészek szerencsére gyorsan kiderítették, hogy valaki ismét ostoba tréfát űzött az iskolával.
Újabb gyilkosság Kanizsán?
Pénteken este jelentették be a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon egy holttest felfedezését. A hetvenhét éves helybeli asszonyt lakásán találták meg, s a rendőrségi vizsgálat első megállapításai alapján nem zárhatták ki az idegenkezűség gyanúját. Lapzártánkig a rendőrség munkatársai a gyilkosság verzióját sem megerősíteni, sem elvetni nem tudták.
EZERARCÚ KAMERUN
Mint azt már korábban hírül adtuk, tavaly ősszel közel két és fél hónapot töltött Afrikában a Magyar Tudományos Esőerdő Expedíció elnevezésű kutatócsoport, melynek vezetője a nagyrécsei Hi-vekovics Ákos volt. Az expedíció sikeres munkájáról, nemzetközi színtéren is elismert eredményeiről lapunk már részletesen beszámolt. Most viszont lehetőség nyílik arra, hogy egy fotókiállítás keretein belül személyesen is megismerkedjenek az érdeklődők a ku-
tatókkal, az általuk végzett felettébb érdekes és izgalmas munkával.
A fotókat a Környezetkultúra \'97 Szakkiállítás és Vásár nyitvatartási ideje alatt és helyszínén, azaz 1997. szeptember 11 és 14 között a Zsigniondy-Winkler középiskola tornatermének karzatán tekinthetik meg a látogatók. A kiállítás megtekintése ingyenes, az expedíció tagjai mindenkit szeretettel várnak.
T. F.
KANIZSA MŰSOR
SZEPTEMBER 13. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8
Stúdió mozi: 18.15 óra: Féktelen Minnesota
SZEPTEMBER 14. VASÁRNAP 9.50 óra: Örömet találhatsz Isten szolgálatában címmel Jehova Tanúi előadás az Erkel-ben Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8.
Stúdió mozi: 18.15 óra: Féktelen Minnesota
SZEPTEMBER 15. HÉTFŐ
18 óra: Kiss Endre és Joó Attila festők kiállításának megnyitója a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8.
Stúdió mozi: 18.15 óra: Fourbi C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó: - Sporthírek; - Tinipercek; - Celeste - argentin filmsorozat 19. rész.; - Felel a kormány
SZEPTEMBER 16. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8.
Stúdió mozi: 18.15 óra: Féktelen Minnesota
SZEPTEMBER 17. SZERDA
19 óra: ,JÉp testben ép lélek" - A cukorbetegség megelőzése gyermek- és felnőtt korban címmel előadás a Móricz Zs. Műv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Nekem 8.
Stúdió mozi: 18.15 óra: Féktelen
Minnesota C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Sport; - Apró füllentések -
amerikai filmvígjáték; - Jelkép -
Vallási műsor.
SZEPTEMBER 18. CSÜTÖRTÖK
18 óra: Táncház az Erkel F. Művelődési Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in Black - Sötét zsaruk
Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta - Kulturális híradó; - Rend-ben; - Természetünk; - Régió.
SZEPTEMBER 19. PÉNTEK Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Man
is Black - Sötét zsaruk Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael
_ KANIZSA Dél-Zalai Hetilap _
Főszerkesztő: Lukács Iholya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla. üeregi László, Horváth Ilona, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154, Szedés: Antid Lívia. Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kit. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
VÁRJUK ÖNT IS. KERESSE FEL NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK STANDJÁT A KANIZSAI NAPOK RENDEZVÉNYEN.
MEGNYÍLT A DÉG
DUNAFERR Épületgépészeti Áruház
A vidék első Épületgépészeti Áruházának ünnepélyes megnyitójára került sor szeptember 15-én. Az áruház megnyitóján a kapunyitást jelképező szalag-átvágást Horváth István, a DUNAFERR rt. elnök-vezérigazgatója végezte el. A közel harmincmillió forintos beruházás révén elkészült új áruház harmincmillió forint értékű árukészlettel várja vásárlóit. Horváth István elmondta, miszerint az általuk érintett kereskedelmi ágban is egyre magasabb színvonallal kell a vevők rendelkezésére állniuk, s ezeknek a megnövekedett igényeknek az új áruház teljes mértékben eleget tud tenni. Mint mondotta, szívesen jöttek Kanizsára, s ha egy területen megvetették a lábukat, megismerték őket a vásárlók, bővíteni fogják tevékenységüket. Ebben az évben egyébként a DUNAFERR - Magyarországon kiemelkedően -16 milliárd forintot költött fejlesztési célokra. A megnyitón megjelent Tüttő István polgármester is, aki elmondta: Leginkább azért jár köszönet a DUNAFERR felé, mert egy ilyen óriás cég kinyújtott keze nagy lehetőség a város számára. Kanizsa tervezi a lo- j gisztikai központ létrehozását, és ez az áruház is lo- j gisztikai jellegű.
A polgármester egyéb- j ként reményét fejezte ki j afelől is, hogy az ilyen és j hasonló beruházások fenntartják a városunk számára rendkívül fontos bevásárló turizmust is. Kanizsa fogadókész minden ilyen jellegű beruházás irányában, bár igaz, hogy telítődni lát- i szik a kereskedelmi piac. A j polgármester véleménye : szerint maga a DUNAFERR név garancia arra, i hogy az esetleges jövőről j szóló elképzelések megvalósuljanak. Egy ilyen áruház létrehozásakor nemcsak esztétikailag javul I Nagykanizsa környezete, i de a munkaerőpiacra is közvetlen és közvetett hatással van - hangoztatta Tüttő István.
KANIZSAI NAPOK
- HETEDSZER
Új helyszínen, a Zsig-mondy-Winkler Műszaki Középiskola sportcsarnokában, valamint a környező területeken mutatkozhattak be a kanizsai, Kanizsa környéki cégek, vállalkozások. A kapuit immár hetedszer megnyitó kiállítás megnyitójára városunkba érkezett Otto Kentzler, a dort-mundi kézműves kamara elnöke, aki vásárnyitó beszédében kihangsúlyozta a két város közötti gazdasági, emberi kapcsolatok további elmélyí-tésénak fontosságát, a kapcsolatok tartalmának erősítését. Ezen kapcsolatok kialakításában, működtetésében szerzett érdemeiért a dortmundi kamara aranyérmével tüntette ki Halász Károlyt, a Zala megyei Kézműves Kamara elnökét. Tüttő István polgármester a megnyitón elhangzott beszédében kijelentette:
- Ezeknek a vásár jellegű kiállításoknak nagy jelentősé-
ge, hogy ilyen rendezvényeken tudnak megjelenni a Kanizsát reprezentáló cégek, vállalkozások. Nagy szeretettel kell gondolnunk azokra a cégekre, akik Nagykanizsa múlt-
ját és egyben jövőjét is megjelentették standjukon. Óriási jelentősége van ebben a körzetben az olajiparnak, ami ezen a kiállításon is érezteti hatását.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 38. szám 1997. szeptember 19.
ADOTT A HELYZET
A témában a piac szereplőinek nem volt lehetőségük a kölcsönös megoldás lehetőségeit kutatva leülni a városvezetéssel konszenzus létrehozás céljából.
Az őstermelőt, pavilonüzemeltetőt a közigazgatás eszközeivel történő visszaélések késztették arra, hogy erejét felülmúlóan helyet vásároljon a vásárcsarnokban. A helyhasználati díjak és az üzemel-
tetési költségek nem ismertek ma még. A realitásokkal természetesen a józan gondolkodású emberek mind tisztában vannak. Tudják, hogy fontos az új vásárcsarnok sikeres bevezetése, hiszen erre már sok száz millió forintot ráköltött a város. Ebben a helyzetben már nincs értelme arról vitatkozni, hogy jó vagy rossz döntés volt a vásárcsarnok építésének elindítása.
Adott a tényhelyzet, ebből kellene a legkisebb rosszat választva a kiutat megtalálni.
Az a tény, hogy vállalkozási alapon indult az építkezés, ma már vállalkozói alapon megvalósíthatatlan. A városnak érdekén felül kell vásárolnia területet a vásárcsarnokban, hogy némiképp kompenzálja az Alfától-Omegáig kft. várható veszteségeit.
(Részletek a 4. oldalon.)
I
KANIZSA - Vttáo*
I
1997, szeptember 19.
A Városi Főépítészi Iroda az Általános Rendezési Terv előírásai alapján pályázatot nyújtott be a Központi Környezetvédelmi Alaphoz több Kanizsa környéki területtel kapcsolatban. Az ÁRT rendelkezése szerint ugyanis az Alsóerdő, a Csónakázó-tó környéke, a Miklósfai parkerdő, a Szaplányosi határok völgye, a miklósfai halastavak térsége és Gördövény-Császárrét térsége területeken el kell kezdeni a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítás érdekében az előkészítő munkálatokat. Ezen munkák indítása folyamatban van, a kapcsolódó pályázatnál még eredményt nem hirdettek.
* * *
Százezer forintos támogatást kapott a miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület. A pénzbeli juttatást az egyesület a miklósfai 345. hrsz. tűzoltószertár bontási munkáinak elvégzésére, illetve ezen munkálatok költségeinek fedezetére kapta. A bontási munkálatokat az egyesület elvégezte.
* * *
November elsején lép hatályba az Országgyűlés gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénye. A törvény alapján a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti alapellátások keretében létre kell hozniuk a gyermekjóléti szolgáltatást és a személyes gondoskodást ellátó rendszert. Ennek a kialakítására a pályázatot a Családsegítő Központ nyerte el.
* * *
Elutasították a közgyűlés által meghatározott szervezetek az önkormányzat felkérését az önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek kezelésével kapcsolatban. Ezt követően pályázatot utak ki, melynek elbírálására háromtagú bizottságot hoztak létre, melynek tagja a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökei, valamint az Erdőfelügyelőség képviselője.
* * *
A Rákóczi u. 40. szám alatti két önkormányzati tulajdonban lévő bérlemény értékesítése közül csak az egyik volt sikeres. A másik - szükséglakásnak minősített - lakás eladása nem jöhetett létre, mivel a jelenleg ottlakó a számára felajánlott Dózsa u. 73. sz. alatti bérlakást nem fogadta el.
* * *
Elkészült a nagykanizsai hegesztői oktatóbázis kialakításáról szóló költségvetés. Ezt a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya felülvizsgálta, a
nyolcmillió forint konkrét felhasználására a kiírt pályázat eldöntése után kerülhet sor.
* * *
A vásárcsarnokhoz vezető út a közgyűlés határozata értelmében nem önkormányzati beruházásban valósul meg. Az út a vásárcsarnoktól északi irányban fog elhelyezkedni.
* * *
A nagy port kavart - Suhai Sándor akkori polgármester lemondását is kiváltó - bajcsai építkezés ügyében tovább tart a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának vizsgálata. Ennek keretében a kanizsai önkormányzat elküldte a rendőrség számára az üggyel kapcsolatos pénzügyi bizottsági jelentést. Továbbá kiegészítették a pénzkezelési szabályzatot, valamint elkészítették a belső ellenőrzési szabályzatot.
* * *
Nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet a Csónakázó-tó vízminőségének ellenőrzésének megrendelésére az ÁNTSZ-től. Ettől függetlenül a tó rendszeres vízminőség-vizsgálatát a Zsigmondy-Wínkler Szakközépiskola akkreditált környezetvédelmi laboratóriuma folyamatosan és díjmentesen elvégzi. Az eredményekről az ANTSZ tájékoztatást kap.
* <t *
Elkezdődtek a kommunális hulladéklerakó bővítési munkái. A tervezési feladatokat az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda végzi el, eddig az előzetes időterv szerint haladva. A kivitelezési munkálatokra kiírandó pályázati anyagokat az engedélyezési tervek elkészülte után állítják össze.
* * *
Hétszázötvenezer forintba fog kerülni a Nagyrác utcai orvosi rendelő átalakítása. A teljes összegből 450 ezer forintot a Népjóléti Minisztériumtól pályázat útján nyert a kanizsai önkormányzat, így a közgyűlés kötelezettségvállalása 300 ezer forint.
* * *
Kiírták a Kaán Károly utcai híd építésére vonatkozó pályázatot. A Sóhajok hídja bontásából fennmaradó 1 millió 900 ezer forintot és a Petőfi u. 5. sz. alatti fiúkollégium felújítási pénzéből hétmillió-egyszázezer forintot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya az építkezés számára átcsoportosította.
* * *
A Városi Kórházról szóló közgyű-
lési határozat alapján a kórház vezetése finanszírozási előleget kért az OEP-től. A pénzügyi garanciavállalásról szóló polgármesteri nyilatkozatra feltehetően csak az esetleges pozitív döntés után lesz szükség.
* * *
Elkészült a Rozgonyi u. 1. számú épület lakásainak és pincéinek értékesítéséről szóló pályázat. Ezzel egyidőben igazságügyi szakértő vizsgálja felül a ház felújításánál tapasztalható hiányosságokat. Ezen szakértői vélemény elkészítése folyamatban van.
* * *
Mindmáig nem került sor a Thury György Laktanya birtokbaadására. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ugyanis nem akarja birtokba adni a laktanya Hevesi utca - Kaposvári utca által határolt részét, ezzel egyidőben az átadandó ingatlanrészt a honvédség nem ürítette ki. Augusztus 21-én Asztalos Kálmán dandártábornok és az önkormányzat képviselői részvételével helyszíni bejárásra került sor, melyen a dandártábornok a Kanizsa által képviselt álláspontot tartotta helyesnek.
* * *
Több helyszín megtekintésére is sor került a városi gyermekkönyvtár elhelyezésével kapcsolatban. A felmerült három épület (Petőfi u. 5., Rozgonyi u. 1., Teleki u. 3.) egyike sem nyújtana problémamentes megoldást, így a kérdés továbbra is eldöntetlen marad. A végleges megoldás megtalálásáig -a Sugár u. 3. szám alatti épület életveszélyes volta miatt - nem üzemel gyermekkönyvtár Nagykanizsán.
Az
elszegényedett mezőváros
I. Lipót, ül. Károly, Mária Terézia, II. József és Ferenc királyoktól Kanizsa sorra kapta a privilégiumokat, de az állandó hűbéres perekben ezek mind elvesztek. Pedig a császári adakozás lehetővé tehette volna, hogy a város kiheverje a török dúlását, s felzárkózzon a szerencsésebb magyar városok közé.
Kanizsa mezővárost a 19. század elején természeti adottságai felfelé ívelő gazdasági fejlődéssel kecsegtették, de erre még néhány évtizedet várnia kellett. Különösen a jól szervezett kereskedelem lendíthetett volna a város sorsán, hiszen - mondhatjuk úgy is - gazdasági központja lett két vármegyének: Zalának és Somogynak. Messze vidék minden gabonája innen vándorolt ki társzekereken Stájerországba, Karinthiába, a horvát tartományokba és Triesztbe. A város piacáról indult útjára a környék számtalan -akkoriban kurrens árunak tartott - terméke: a gubacsa a méz, a kender, a len, a bőr, de még a viasz is.
A vásárok jövedelme a várost illette meg, de a jog gyakorlása nem ment súrlódások nélkül. Alaposan megfontolta helyzetét és jövőjét az a városi polgár is, aki vendéglőt, téglaégetőt, pékséget avagy mészárszéket akart felállítani, főként ha azt árendában, nem a saját házában működtette volna. Sértette a lakosság érdekeit az apáról fiúra szálló legeltetési mód betiltása, a szőlőtelepítés erőteljes szabályozása, s bizony gyakran előfordult, hogy a város erdeiben ősi jussal vadászó kanizsaiakra kemény büntetést szabtak ki, sokakat az úriszék elé citálva.
Önmagáért beszél egy 1837-ben kelt megyei vélemény az önállóságáért harcoló városról: „a folyamodó Mezőváros kérése nem teljesíthető azért, mert az a Batthány Család Majorátusához tartozván, onnét el nem szakítható... de kereskedelmi szempontból sem szükséges az és mert a kérdéses város lakói jelenleg alig bírnak oly képzettséggel, hogy a közügyek jogkezelése bátran rajok bízathatnék".
Büki Erzsébet
FORUM
A Zemplén győző utca 3/B. lakóit várta lakossági fórumra a Polgármesteri Hivatal, az ÁNTSZ, a Környezetvédelmi Információs Iroda és a körzet önkormányzati képviselője.
A társasházként működő tízemeletes épület hulladékelszállításával, illetve az elszállítás egyszeri megtagadásával, majd részleges teljesítésével kapcsolatban várták az illetékesek a lakóközösség véleménynyilvánítását. A társasház közös képviselője vitatja a hulladékszállítási rendeletben meghatározott díjat, főként annak egyik összetevőjét, az úgynevezett alapdíjat - nem fizeti a hulladékdíj egy részét. Imre Béla osztályvezető a fórum keretében ismertette a részleges fizetés tényét, a hulladéktartozás pontos mértékéről azonban nem tudott pontos adatot mondani. Tájékoztatták a megjelenteket az érvényes hulladékrendelet alapján kirótt díjazás mértékéről, a díj összetevőiről, a felhalmozódott hulladék közegészségügyi és járványügyi veszélyeiről. A legilletékesebb viszont, a hulladékszállító cég nem képviseltette magát az egyeztető fórumon. Mást nem hangsúlyozhattak a felek, mint az eddig is ismert tényeket: az önkormányzat érvényes rendelete szerint kell fizetni a hulladékdíjat - illetve a közös képviselő véleményét: vitatja az alapdíjszámítás törvényességét. A társasház egyébként továbbra is perben áll a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel éppen a nem, vagy részlegesen teljesített számlák miatt.
1997. szeptember 19. ( KANIZSA - \'Kutdetéá, ) 3

BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbeadja a Nagykanizsa, Bartók B. u. 10. szám alatti társasház I. lépcsőházában lévő 12 m2 alapterületű tárolóhelyiségét.
A pályázatok benyújtási határideje:
1997. szeptember 22. 16.00 óráig.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
I
BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbeadja a Nagykanizsa, Csengery u. 109. szám alatti 15 m2 alapterületű, szilárd alapú garázs bérleményét.
A pályázatok benyújtási határideje:
1997. szeptember 22. 16.00 óráig i
t
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. \\ irodáiban vehető át.
j
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa észak-keleti városrészében lévő, kereskedelmi-szolgáltató funkció telepítésére alkalmas 1550 m2 és 2044 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanait.
Versenytárgyalás ideje: 1
1997. október 9. 11.00 óra.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
X
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa-Palin városrészben lévő lakótelkeket. Versenytárgyalás ideje:
1997. október 9. 10.00 óra. Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme. Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz, irodáiban vehető át.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázat tárgya a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt teriiletek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri ^ Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 1
N
II. emelet 15. ajtó) °
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ,
Örömmel tájékoztatjuk az általános és középiskolai DIÁKÖNKORMÁNYZATOK felnőtt- és gyermek vezetőit, hogy a Zemplén Győző Általános Iskola Nagykanizsa város Önkormányzatával közösen a Belügyminisztérium pályázati támogatásával tervezi megalakítani a
VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATOT,
valamint a gyérmekvezetők klubját.
Az alakuló foglalkozás időpontja:
1997. szeptember 25. csütörtök 15 óra
Helye:
Zemplén Győző Általános Iskola, Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
A város általános és középiskoláiból várunk gyerekeket, iskolánként 1-2 főt. Személyiségfejlesztő játékok során szeretnénk megtanítani a gyermekvezetőket a kommunikáció, a konfliktuskezelés alapvető szabályaira, az érdekvédelmi tevékenység alapjaira.
Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre, tapasztalat-, és véleménycserére, találkozókra a város vezetőivel, sőt még a Parlament meglátogatására is.
Alapvető célunk, hogy minél több gyerek értse meg, élje át a demokrácia, a demokratikus gondolkodásmódhoz kötődő fogalmak tartalmát, szerezze meg a gyakorláshoz szükséges ismereteket, készségeket.
Ezen célok megvalósításához kérjük az Önök segítségét, támogató együttműködését.
A mellékelt lapon kérjük 1997. szeptember 22-ig jelezni, hogy ki (kik) képviselik intézményüket ezen a városi fórumon.
Intézményünket a felsorolt tanulók képviselik a VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATBAN
Intézmény neve:........................................................................
Tanulók neve, osztálya:
I
Beküldési határidő: 1997. szeptember 22.
( KANIZSA- Ött6o>uHd*twat )
1997. szeptember 19.
• • 0
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Varga Ferenc, a Választási Bizottság elnökének beszámolójával kezdődött el a nyári szünet utáni első közgyűlés. A beszámoló után letette hivatali esküjét Tüttö István, Nagykanizsa új polgármestere. A közgyűlés mun-\' kaját ezek után az új polgármester illetményének meghatározásával folytatta.
A napirend meghatározása után napirend előtti kétperces felszólalásában Tarnóczky Attila a Testnevelési Főiskolán 1979 előu végzettek érdekében kért szót. Elfogadhatatlannak tartotta azt az országos rendelkezést, aminek alapján ezeket a személyeket alacsonyabb bérkategóriákba sorolták be. Javaslatára az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság feladatául kapta a kérdés megtárgyalását.
Ezt követően jelentette be szocialista frakcióvezetői tisztéről való lemondását Fodor Csaba, hivatkozással megsokasodott teendőire. A szocialista frakció új vezetője Kalmár István lett.
Első napirendi pontként a polgármesteri tájékoztatót tárgyalta meg a testület. Magyar József a vasútállomás előtti térrel kapcsolatos fejleményekre és a polgárok nyugalmát zavaró zajos rendezvényekre kérdezett rá. Marton István a vásárcsarnok ügyében tett fel kérdéseket, valamint az eddig az önkormányzat tulajdonában lévő DEDÁSZ Rt. részvénycsomag értékesítésével kapcsolatban a konkrét bevételekre, az eladás időpontjában meglévő pénzügyi tartalékokra kérdezett rá. Kalmár István az önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek hasznosításával kapcsolatban tájékoztatta a közgyűlést. Mint mondotta, az első pályázatra nem érkezett elbírálható pályázat, viszont a zártkörűen, meghívásos rendszerben lefolytatott tárgyalások eredménnyel jártak, így az érintett erdőterületekre 2005-ig sikerült kezelő szervezeteket találni.
Kelemen Z. Pál a Családi Iroda átszervezése kapcsán adott hangot egy hozzá forduló lakos panaszának, akinek ezen iroda nem vállalta el egy nem egyházi temetés megszervezését.
Tüttő István a képviselők felvetéseire adott válaszában kifejtette, miszerint a vasútállomás előtti tér rendbetételét elsősorban közös megoldásban javasolják, továbbra is tárgyalásokat folytatnak ez ügyben. A polgárok nyugalmát zavaró disco-ügyben kijelentette: nem lenne nagy baj, ha a discok a városon kívül lennének. Marton István vásárcsarnokkal kapcsolatos felvetésére adott válaszában kitért a vásárcsarnokhoz vezető út elhelyezkedésére is - a szóban forgó út az északi oldalon fog megépülni. A csarnok társasház alapító okiratának elkészítését megrendelték már. A DÉDÁSZ-rész-vénycsomag 134 millió 740 ezer forint bevételt jelentett, s az eladás óta ezen részvények értéke folyamatosan csökken. Ezért volt szükségszerű az
eladás, melynek időpontjában a város lekötött tartaléka 180 mii hó forint volt.
Zsoldos Ferenc a Tüttő István és Horn Gyula között létrejött találkozó eredményességére kérdezett rá a logisztikai központ elhelyezésének szempontjából. A polgármester szerint ezt pontosan megítélni nem lehet, de mindenképpen használhatott az ügynek. Ezt követően a polgármesteri beszámolót a testület elfogadta
Második napirendi pontként kerültek sorra a képviselői interpellációk és kérdések. Bicsak Miklós a korpavári volt iskolaépület ügyében kért szót. Az épületre ugyanis nincs szüksége közösségi célra a településnek, ezért annak értékesítésére tett javaslatot. Magyar József a sétakerti híddal kapcsolatban interpellált. Tudomása szerint a MÁV felszólította a várost ezen híd lebontására, minthogy a vasútvillamosításhoz szükséges biztonsági berendezéseket nem lehet a hídra felszerelni. Mint mondotta, bármilyen áron, de á hidat meg kell menteni. Papp Ferenc elfogadta a város lakóinak nyugalmát zavaró motorosokkal kapcsolatos korábbi interpellációra adott választ, ám fenntartotta véleményét, miszerint a probléma változatlanul fennáll.
Kerekes József a vámudvarra vonatkozó kérdésére szintén elfogadta a kapott választ, ám azon véleményének adott hangot, hogy a város érdekében minél előbb a vámudvart újra Kanizsára kell hozni.
Magyar József elfogadhatatlannak tartotta, hogy interpellációjára kapott válasz egyszerű állapotrögzítés. Minthogy a felvetett problémák orvoslására intézkedés nem történt, a választ nem fogadta el. Szintúgy nem fogadta el dr. Csákay Iván a Country Clubbal kapcsolatos interpellációjára kapott választ, így azt az illetékes bizottság újratárgyalja
Az interpellációk után az első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót hallgatta meg a képviselő-testület. A könyvvizsgálói feladatokkal megbízott cég képviseletében Szabó Edit a könyvelés szabályosságáról tudott beszámolni a testületnek. Marton István szerint a tájékoztató megmutatja, hogy a város mennyire rosszul áll anyagilag. Bicsak Miklós a tájékoztató kapcsán kötelességének nevezte megemlíteni a Thury György Kereskedelmi Szakmunkásképző- és Szakközépiskola túlköltekezését. Javasolta az iskola gazdálkodásának teljes revizori áttekintését. Kalmár István rámutatott: nemcsak a Thury-iskola van rossz anyagi helyzetben, hanem más intézmények is - példának említette a kórházat. Mint mondotta, több alkalommal is összeült a költségvetés-felülvizsgáló és előkészítő bizottság, azonban terveiket felborította a DEDÁSZ-részvénycso-mag értékesítése. Október végén fontos kérdések várnak majd rájuk, vél-
PIAC-OK
FOLYTÁN NAGYKANIZSÁN
Elmúlt heti lapszámunkban közöltük a piaci kereskedőknek a képviselőkhöz és a jegyzőhöz írt levelét. Ezt követi alábbi, legújabb véleménynyilvánításuk. (A szerk.)
Huzamosabb ideje borzolja a nagykanizsai piac körül kialakult helyzet az őstermelők, bérlők, építménytulajdonosok és a vevőközönség idegeit. Ennek egyrészt oka, hogy a piac ügyeiben a leginkább érdekeltek véleménye, érdekei nem jelennek meg. Á témában a piac szereplőinek nem volt lehetőségük a kölcsönös megoldás lehetőségeit kutatva leülni a városvezetéssel konszenzus létrehozása céljából.
Az őstermelőt, pavilon-üzemeltetőt a közigazgatás eszközeivel történő visszaélések késztették arra, hogy erejét felülmúlóan helyet vásároljon a vásárcsarnokban. A helyhasználati díjak és az üzemeltetési költségek nem ismertek ma még.
A realitásokkal természetesen a józan gondolkodású emberek mind tisztában vannak. Tudják, hogy fontos az új vásárcsarnok sikeres bevezetése, hiszen erre már sok száz millió forintot ráköltött a város. Ebben a helyzetben már nincs értelme arról vitatkozni, hogy jó vagy rossz döntés volt a vásárcsarnok építésének elindítása.
Adott egy tényhelyzet, ebből kellene a legkisebb rosszat választva a kiutat megtalálni.
Az tény, hogy vállalkozási alapon indult az építkezés, ma már vállalkozói alapon megvalósíthatatlan. A városnak érdekén felül kell vásárolnia területet a vásárcsarnokban, hogy némiképp kompenzálja az Alfától-Omegáig kft. várható veszteségeit. A gond csak az, hogy azt az adófizetők pénzén tudják megtenni. A magas finanszírozási költségeket jelentős részben Kiskanizsa és Nagykanizsa vonzáskörzetében terményfeleslegüket értékesíteni kívánó őstermelőknek kell a vásárcsarnoki helypénzeken keresztül előteremteni. Ez szükségszerűen magasabb lesz mint a jelenlegi, hiszen az infrastrukturális költségek éppen a színvonalasabb környezetnek is köszönhetően magasak lesznek, a vállalkozói alapon a költségeknek meg kell térülniük, és feltehetőleg az önkormányzat, mint tőketulajdonos, tőkejövedelemre is számot kell, hogy tartson. Ez annál is fontosabb, mert a város a meglévő piacról befolyó bérleti helypénz, iparűzési-, építmény és egyéb adók miatt is jövedelem-kieséssel számolhat. Ezt a helyzetet oldaná meg az, ha a jelenlegi piac is tovább működhetne a régi helyén. Tudjuk, hogy a körülmények nem ideálisak. Itt mind az őstermelők, mind a vásárlók ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. De azok, akik csak pár kiló zöldség, pár szál virág eladásával kívánnak egy kis plusz jövedelemhez jutni, azoknak az nagyon fontos lenne - hogy ez a lehetőség, a régi piac megmaradjon. Ők nem tudják a megemelt helypénzt és költségeket megfizetni. A vállalkozók, akik üzletszerűen értékesítenek, ők természetesen jobb körülményeket is igényelhetnek. Valószínű, nekik a vevőkörük is igényesebb. Nekik biztosíthat jobb körülményeket az új vásárcsarnok, így a két piac egymás mellett élhet, egymást kiegészítheti. Meg kell adni a vásárlóközönségnek azt a lehetőséget, hogy vásárlásaival maga döntse el, hogy meddig legyen létjogosultsága a régi, azaz a jelenlegi piac működtetésének. Ne hatalmi akarat döntsön, hanem a lakossági igény, mely konkrét vásárlásban jelenik meg.
Összefoglalva: Mit szeretne a piac szereplőinek többsége?
Az önkormányzat ne éljen vissza helyzetével, figyelembe véve az Alfától-Omegáig Kft-ben lévő 99% feletti tulajdonosi részesedését.
Döntéseit ne többségi tulajdonosi elkötelezettsége motiválja, viselkedjen vállalkozás semlegesen.
Hagyja, hogy a klasszikus piaci megmérettetés döntse el, hogy a városnak szüksége van-e a meglévő piacra. (Példa értékű: más közepes és kisvárosban előfordul több piac működtetése.) A régi piac területének működtetését ne saját kft-jének juttassa, hanem semleges módon azt versenytárgyaláson versenyeztesse meg, de időt hagyva a piac jelenlegi szereplőinek arra, hogy érdekközösséget, társaságot hozzanak létre.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 9.
te. Ezt követően parázs vita alakult ki a testület tagjai között, ugyanis Palotás Tibor javaslatot tett, hogy minden olyan, de legalább egy intézmény felülvizsgálatát ejtsék meg a Thury-szakközépen kívül, melyek túllépték előirányzott költségvetésüket. A vita lezárásaként a közgyűlés Bicsak Miklós javaslatát támogatta. Magyar József arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddigi gyakorlat alapján egy-egy beruházásnál az érdemi munka csak ősszel tudott megindulni, s ez egyértelműen emeli a költségeket. Marton István egyetértett ezzel a felszólalás-
sal. Véleménye szerint a követendő megoldás az lenne, ha ezentúl a mindenképp elvégzendő beruházásokról szóló döntést mar decemberben meghozná a testület, módot adva így a kora tavaszi munkakezdésre. Ezt követően a beszámolót a képviselők elfogadták.
Negyedik napirendi pontként a Városi Kórház informatikai rendszerépítésének támogatását, majd a Zalakaros és Letenye városokkal kötendő együttműködési megállapodást fogadta el a közgyűlés.
Sz. A.
c
1997. szeptemtaer 19 L KANIZSA - Vfoidetéa, ) ...........................i-- 3
FELHÍVÁS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya (Nagykanizsa, Király u. 47.) értesíti a város lakosságát, hogy a 22/1997. (V. 20.) számú rendelet értelmében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő bérlakások, szükséglakások, továbbá az állam tulajdonában lévő lakások bérlője, valamint az önkormányzat résztulajdonát képező társasházi lakások bérlője lakbértámogatásra adhat be kérelmet a fenti címen.
(1) Lakbértámogatásra jogosult az a bérlő, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- akinek a lakás alapterülete nem haladja meg a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott mértéket,
- aki és a vele közös háztartásban élő(k) vagyonnal nem ren-delkezik(nek),
- akinek és a vele közös háztartásban élő(k) egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a rendelet 2. sz. mellékletben foglalt jövedelemhatárt.
(2) Amennyiben a kérelmező házastársa, élettársa nyugdíjas, és az általa lakott önkormányzati tulajdonú bérlakáson kívül sem neki, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának egyéb lakáscélú ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga nincs és a lakás nagysága 2 lakószobát, alapterülete 90 m2-t nem haladja meg, jogosult a lakbértámogatás igénybevételére, ha a jogosultság egyéb feltételei fennállnak.
A lakbértámogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélfogadási napon ismerteti a kérel- *
mezőkkel Ügyfélfogadás
hétfő 8-12 és 13-16 óráig szerda 8-12 és 13-17 óráig péntek 8-12 óráig
HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Nagykanizsa Jogú Város választópolgárait, hogy az 1997. szeptember 6-án megtartott időközi polgármester választáson a 43338 választójogosult állampolgár közül 9325 fő élt választójogával 21,51%.
A választás végleges eredménye:
A leadott 9255 érvényes szavazatból:
Marton István
Szányiné Kovács Mária Tüttő István
FIDESZ-MPP, FKGP, KDNP, MDF, MNDP, MIÉP-jelölt független jelölt MSZP-SZDSZ-jelölt
3569
872 4814 szavazatot kapott.
Megválasztott polgármester:
Tüttő István MSZP-SZDSZ-jelölt
Nagykanizsa, Kossuth tér 5. Nagykanizsa, 1997. szeptember 10.
Helyi Választási Bizottság
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Értesítem a 12. számú választókerület polgárait, hogy 1997. szeptember 22-én hétfőn 17-18 óráig a Petőfi-Vécsey Általános Iskolában (Vécsey u. 6.), 19-20 óráig a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola Kollégiumában (Zárda u.) fogadóórát és képviselői beszá- L mólót tartok.
Mindenkit szeretettel várok! °
Magyar József | képviselő 3
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
GYÁMÜGYI IGAZGATÁSI MUNKATÁRSAKAT KERES
a Polgármesteri Hivatal 1997. november 1. naptól megalakuló Gyámhivatalába.
FELTÉTELEK:
- jogi egyetemi vagy államigazgatási főiskola végzettség,
- erkölcsi feddhetetlenség. Gyámügyi gyakorlat előnyt jelent.
Feladatkör: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként (osztályaként) működő gyámhivatal munkaköreinek ellátása, elsősorban hatósági feladatok a gyermek-, ifjúsági- és családvédelem területén.
A Gyámhivatal illetékességi területe Nagykanizsa város és a jogszabályban meghatározott körzete.
Illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló tv. szerint. a.
A jelentkezéseket írásban, önéletrajzzal, érvényes erkölcsi bizo- I nyítvánnyal, a képesítést igazoló okirat másolatával együtt dr. Takács 3 Anikó jegyző részére kell benyújtani (Megyei Jogú Város Polgár- | mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 1997. szeptember 30- 3
\'g- I
FELHÍVÁS
A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya értesíti a szülőket, hogy gyermekük élelmezési térítési díj kedvezményével kapcsolatos kérelmüket a Szociális és Egészségügyi Osztályon (Király u. 47) lehet beadni 1997. szeptember 22-ig.
A kérelemhez szükséges nyomtatványokat az iskolákban és óvodákban, ügyfélfogadási időben a Szociális és Egészségügyi Osztá- a
lyon lehet kémi. 1
íj
Az ügyintézést meggyorsítja, ha az eltartók kereseti igazolását elő- d re beszerzik és azt a kérelemhez a beadásakor csatolják.
Dr. Nemesvári Márta 3 osztályvezető I
TÁJÉKOZTATÓ
a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról
Tájékoztatjuk az érintett állampolgárokat, hogy a Kormány 110/1997. (VI. 25) rendeletével szabályozta a magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, és falusi szállásadás) idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítását.
A rendelet értelmében szállásadó a tevékenységét akkor folytathatja, ha -kérelmére - a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője közhitelű hatósági nyilvántartásba vette, s erről az igazolást kiadta.
A rendelet értelmében fizetővendéglátó, illetve falusi szállásadói tevékenységet folytató személyek kötelesek 1997. október 1-jéig nyilvántartásba vétetni magukat. %
Nagykanizsa közigazgatási területén szállásadói tevékenységet folytatók a ¦ Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz. 12) tehetnek bejelentést, kér- ° hétnek részletes felvilágosítást a jogszabállyal kapcsolatban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város -Polgármesteri Hivatala i
( KANIZSA - Sf tűnték )
KANIZSAI NAPOK
6
Megnyitó beszédében a polgármester kitért a kiállítás azon szerepére, amit az egyes cégek Nagykanizsára hívásában, valamint a külföldi szervezetekkel való kapcsolatok kialakításában tölthet be. Ezt a dortmundi kamara képviselőinek jelenléte alapján jelentette ki Tüttő István. Mint mondotta:
- Bátran állíthatom, hogy Kanizsa számára nagyon fontos az ilyen jellegű fejlődés, s ezen kívül még azon munkálkodunk, hogy a felsőoktatás is komolyabb gyökereket verjen városunkban. Szeretnénk abban is eredményt felmutatni, hogy Nagykanizsa újra megkapja azt a régióközpont szerepét, amire korábban esetleg mondhattuk azt hogy megvan, de azt is elmondhatjuk, hogy minden esélyünk megvan erre. Azt is el kell mondanom, hogy Nagykanizsa mindig nyílt volt, nyílt maradt és nyílt is lesz a környezete irányában. Erre nagyon jó példa ezen kiállítás is, mely méltó módon reprezentálja városunk törekvéseit.
Tüttő István polgármester bemutatta sörcsapolásban való jártasságát is, hiszen a Legyen az új polgármester vendége című program keretében fogadta a kanizsai polgárokat, egyúttal az őket aktuálisan érdeklő, foglalkoztató kérdé-
sekről is szót ejtve velük. A Kanizsai Napok keretében színes ízelítőt kapott a látogató a több mint száz nagykanizsai cég, iskola, egyéb intézmény termékeiről, működéséről. Rendkívül esztétikus látvány nyújtott Horváth József szökőkútkészítő kiállítása, de találkozhatott a vásárlátogató a legújabb autócsodáktól kezdve a házimozi rendszerű televíziókkal
is. Nagy érdeklődést váltott ki a Kanizsa Trend kiállítása, melyet a misztikumra és kíváncsiságra alapozva készítettek összeállítói. De ugyancsak sikert aratott a Globi-nex Kft. kiállítása is, ahol két vadonatúj csúcsmodellnek számító Thompson és Sony televízió várta a látványra éhes látogatókat. Megjelentek természetesen a városi középiskolák is, ha nem is tudtak
1997. szeptember 19.
versenyezni látványosságban a nagy cégekkel, bár a fiatalok körében meglehetős sikert aratott a Zsigmondy-Winkler Középiskola, mely kiállítási standján számítógépekkel várta az érdeklődőket. Ugyanakkor egyéb kulturális rendezvényekre is sor került a Kanizsa Napok eseményei alatt, például telt ház - sörsátor - fogadta a három dél-zalai város (Le-tenye, Nagykanizsa, Zalakaros) művészeti csoportjainak bemutatóit. De volt lehetőség véradásra, vérnyomás-, vércukor-, és koleszterinmérésre is, melyet a Vöröskereszt városi szervezete szervezett a Piarista iskola tornatermében. A Kanizsa Napok keretében sor kerülhetett Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a kanizsai polgárok közötti kötetlen beszélgetésekre is, melyek során Tüttő István polgármester, Karmazin József városi főépítész, Kálócziné Eberling Márta irodavezető, és Erdős Péter, a Környezetvédelmi Információs Iroda vezetője várta a kanizsai polgárok kérdéseit. A vásár négy napja alatt becslések szerint több tízezren fordultak meg az új területen fekvő kiállításon, így a szervezők sikeresnek minősítették rendezvényeiket.
0
Sass Brunner Erzsébet és leánya Brunner Erzsébet kiállítását nyitotta meg péntek délután a Kiskastély épületében Zsoldos Ferenc önkormányzati képviselő.
A kiállításon szereplő 252 db festményt a művésznő városunknak adományozta, hiszen szoros szálak fűzik Nagykanizsához. Mély kötődése abból fakad, hogy városunk a két művésznő szülővárosa is egyben. Még 1929-ben hagyták el az országot. Brunner Erzsébet, aki már 88 éves is elmúlt és tőlünk több ezer kilométerre él Indiában, egészégi állapota miatt nem tudott ellátogatni hozzánk. A kiállítás napján érkezett táviratot Tüttő István polgármester olvasta fel, melyben üd-
vözletét három szóval tolmácsolta: „Lélekben veletek vagyok.
A két terem egyikében található képek, az édesanya gyermekkori élményeit elevenítették fel, a másikban pedig anya és lánya indiai ihletésű képei láthatók. Mindegyik képen felfedezhető az emberi tisztaság, a világgal való harmónia, a szépség keresése, és az emberek iránt érzett szeretet. Ez utóbbi tette lehetővé, hogy Indiában oly könnyen befogadták, szerették és tisztelték őket. Ahogy Mahatma Gandhi világhírű politikus és gondolkodó is mondta róluk: „Csak a tiszta lelkűek képesek ilyen nagyot alkotni!"
Ritecz Rita
A Calcutta Trio Kanizsán
Sajnos meglehetősen kevés számú vendég előtt került sor a Calcutta Trio Kiskastély-beli fellépésére, pedig a produkció nagyobb figyelmet érdemelt volna a város polgárai részéről. Az indiai zenét játszó három fiatalember mély átéléssel, különös lelki hevülettel kísérelte meg - sikeresen - dobok, szitár, egyéb hangszerek segítségével hallgatói elé tárni a távoli, ködös India misztikáját. Tették mindezt úgy, hogy bár India sok ezer kilométerre van hazánktól, ezen az estén a hallgatóság számára mégis nagyon közelinek, szinte karnyújtásnyira lévőnek tűnt.
EGY FESZTIVÁL HANGJAI
Szeptember 13-14-én a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a RYNO Kulturális Menedzser Iroda közös szervezésében került sor a II. Országos Utcaművész Fesztiválra. A megnyitó és a fesztivál zárása a Kanizsa Napok színpadán zajlott. De vajon mi is történt a kezdet és a vég közötti közel két nap során?
Szombat délelőtt a Turul madárnál és a Fő úton, a Bazár udvar tájékán két együttes muzsikált. Lelkesedésüket értékelte aki ott megállt, még akkor is, ha a gépkocsik zajától igazából nem vagy alig lehetett hallani a zenét.
Ebéd, miegymás, délután. Fél háromkor a helyszíneken semmi, az utca a szokásos képét mutatja. Hat órakor ugyanez a helyzet. Vasárnap délelőtt esett az eső.
A gálán már több együttes szerepelt, olyanok is, akiket nem láthattunk az utcán. A sörsátor közönsége vevő is volt a dolog-
ra, értékelte a produkciókat, de a gála valaminek a csattanója kell, hogy legyen. Ez a valami - történetesen a fesztivál - a meghirdetettnél kevesebb fellépővel zajlott, elment, mielőtt megérkezett volna. Erről az érintettek így vélekedtek:
A járókelő: - A Dél-Zala előtt is sűrűben játszanak esetenként jobb együttesek. Mitől volt ez fesztivál?
A zenész: - Semmi reklámja nem volt a dolognak, egy másik, itt fellépő zenekarból szóltak, hogy jöjjünk mi is. Ez van.
Farkas Tibor, a rendezvény szervezője: - Sajnos két zenekar nem jött el. Országos lapban, megyei újságokban és a Múzsában is szerepelt a fesztivál. Tavaly nem én szerveztem, és sajnos a Kulturális Alap sem támogatott minket. A gála viszont jól sült el. Minden negatívum ellenére jövőre is megrendezzük ezt a bulit, ami biztosan jobb lesz az ideinél.
Horváth Zoltán
1997. szeptember 19,__KANIZSA — \'P<Vl#lé4>_J__J_
PRO SILVA HUNGARIE
Vass László hosszú ideje tevékenykedik a miklósfai termelőszövetkezetnél. Ennek eredményét nemcsak a szövetkezet, hanem egész Miklósfa, sőt Nagykanizsa is ismeri. Elég, ha csak a miklósfaí parkerdőre gondol az ember, mely közkedvelt kirándulóhelye a környékbeli lakosoknak. De az odalátogatók közül kevesen tudják, hogy az erdő szépségéért Vass Lászlót illeti a köszönet De ki is ő tulajdonképpen?
- A soproni Erdészeti Technikumban végeztem középiskolámat, utána rövid időre a nagykanizsai Erdőgazdaságnál helyezkedtem el. Katonaság után elvégeztem a keszthelyi egyetem agronómiai karát, ahol bár mezőgazdasági végzettséget szereztem, mégis az erdészethez lettem hű. Ezerkilencszázhatvannyolcban helyezkedtem el a szövetkezetnél, ahol a későbbiekben erdészeti ágazatvezető lettem. Egészen nyolcvankilencig ebben a munkakörben tevékenykedtem, s mintegy kétezer hektár erdő volt rám bízva. Az azt megelőző években a szövetkezet veszteséges volt, s a helybeliek arra gondoltak, hogy megválasztanak elnöknek. Ezt a felkérést elfogadtam, s azóta a szövetkezet elnöke vagyok.
- Az erdők érdekében végzett munkájáért augusztus huszadika alkalmából neves állami kitüntetést is kapott.
- Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos megbecsülése az erdészeti ágazatban eltöltött huszonegy évemnek. Kaptam ezt a kitüntetést a több száz hektárnyi erdőültetésért, a Miklósfán létesített arborétumért, amire nagyon büszke vagyok hisz az ország egyik legszebb ilyen területe. Ez a Pro Silva Hungarie kitüntetés a legmagasabb elismerés, amit erdész kaphat Magyarországon.
Úgy érzem, nem érdemtelenül kaptam meg, hiszen még most, szövetkezeti elnökként sem fordultam el az erdőktől. Ahol tudok, nagyon sokat segítek a helyi erdészkollégáknak, a megyei Agrárkamara erdészeti osztályát is én vezetem, s az országos kamarán belül is az erdészeti osztályon tevékenykedem. Mindezekért
együtt adhatták ezt a kitüntetést, aminek rendkívül örülök.
- Ha már szóba került a miklósfai Parkerdő, honnan jött az ötlet a létesítésre?
- Gyakornok koromban a surdi egzóta-kertben dolgoztam, s ott nagyon megszerettem ezeket a növényeket. Majd amikor idekerültem Miklósfára, az akkori erdőfelügyelőség vezetői megkérdezték tőlem, hogy nem akarok-e egy ilyen jellegű erdőtelepítést folytatni. Felajánlották, hogy az akkori miklósfai községi erdőben egy fakitermelés helyén megcsinálhatom ezt. Örömmel fogadtam az ajánlatot, s a segítségükkel sikerült kiviteleznem. Ezerkilencszázhetvenháromban kezdtük el a munkát, s gyakorlatilag hetvenötben be is fejeztük az erdőtelepítést. Azután már a növényvédelmen kívül tulajdonképpen csak azt vártuk, hogy megnőjön. Most már teljes szépségében pompázik, három évvel ezelőtt volt benne nagyon nagy hókár, de azt is sikeresen kijavítottuk. Legszebb területe talán a körülbelül fél hektáron elterülő Atlanti-céd-rusos.
- Mennyiben kellett megváltoznia egy agrárszférában tevékenykedő vezetőnek a rendszerváltáskor?
- A rendszerváltás előtt sokkal könnyebb volt egy szövetkezeti vezetőnek, mint napjainkban. Akkor a szövetkezeteknek prioritása volt a mezőgazdaságon belül, mindenki segítette a munkájukat. Mivel szövetkezetünk gyenge adottságú termőhelyeken gazdálkodott, ez azt jelentette, hogy állami támogatásban részesült minden leadott termény, állat kilója. Rendszerváltás után ez megszűnt,
s ez nagyon hiányzott a jövedelmezőségből, így kellett megkapaszkodnunk, megmaradnunk. A szövetkezet jelenleg szinte ugyanabban a formában dolgozik, mint a rendszerváltás előtt, a létszámban is csak a természetes változások történtek nem küldtünk el senkit. A rendszerváltás előtt hatezerhétszáz hektáron gazdálkodtunk, jelenleg ez a terület - a kárpótlás és a földkiadó bizottsági törvények befejezése után - ötezerháromszáz hektárt tesz ki. Akkor kétszáznyolcvan, mintegy háromszáz dolgozónk volt, ehhez képest egy kicsit szűkült a termékszerkezet, maga a termelés, így most százhatvan-százhetven embert foglalkoztat a szövetkezetünk. Nem túl nagy az a szelet kenyér, amit az embereinknek tudunk juttatni, de ennek a kis szelet kenyérnek örülnek az itt dolgozó emberek, s nekem is öröm, hogy ennek a százhatvan embernek munkahelye és kenyere van. Ez a szövetkezet a térségben található öt községben lakók számára létbiztonságot jelentett mindig is, ez így van ma is.
- Jelenleg elég nagy vita alakult ki a földvásárlásról szóló törvény-tervezettel kapcsolatban. Mennyire érinti ez Önöket?
- Jó lenne, ha a szövetkezet vásárolhatna földet, habár ez a hajó egy kicsit elment már. Hiszen ha ezt a törvényt három évvel ezelőtt hozzák, sokkal könnyebben és olcsóbban juthattunk volna hozzá a
földhöz, és nem a már szétdarabolt földeket kellene most megvennünk. Hiszen ha egy táblán belül száz embernek is van földje, hiába vásárolom meg ebből ötvenét, a másik ötvennek ottmarad a sajátja, és ez .mindenképpen gondot jelent. Mindenképpen szükség van azonban arra, hogy a szövetkezet tulajdonában is legyen föld, mert ha egyszer valaki másnak adja el a földet, amin jelenleg mi gazdálkodunk, előállhat az a helyzet is, hogy nem lesz elég területünk arra, hogy megtermeljük mondjuk a tehenészeti telepünk számára szükséges takarmányt, abrakot. De ugyanez a veszély fennáll olyan formában is, hogy nem lesz hol búzát termelnünk, és ha a szövetkezetek nem termelnek, akkor honnan lesz kenyér? S éppen ezért lett volna jó, ha mára a miklósfai termelőszövetkezet már rendelkezik legalább öt-hatszáz hektár földdel, amit úgy hasznosít, ahogy akar - és természetesen ahogy az neki hasznot hajt. És az, hogy ily módon veszélybe került a tehenészeti telepünk, nemcsak azt jelenti, hogy az állatoknak esetleg nem lesz hol megtermelnünk az abrakot, hanem azt is, hogy veszélybe kerülne így húsz, huszonöt ember munkahelye is. Egyszóval mindenképpen jó lenne ez a lehetőség a szövetkezetek számára, azzal együtt, hogy én is egyetértek azzal az elvvel, ami szerint külföldiek semmilyen formában ne juthassanak földhöz Magyarországon.
- Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
- Szeretnénk bővíteni az arborétumot, de tulajdonképpen ebben is korlátoznak minket a tulajdonviszonyok. Ha nem csak bérelhetnénk ezt a területet, nagyon sok tervünket elvégezhetnénk vele kapcsolatban. A szövetkezetet szeretném legalább ezen a szinten a továbbiakban is megtartani, természetesen felfejleszteni. Szeretnék továbbra is mező gazdálkodni, hiszen nagyon jól érzem magam itt.
Sz.A.
|lf -w7- A \\Tir7r1 A Ji, s _ \\
ö KANIZSA -ö»tá<yuHéut<f^it ) 1997. szeptembei 19.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Elmúlt heti munkáját folytatta kedden a kanizsai közgyűlés. Napirend előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a jelenlévők a közelmúltban elhunyt, kanizsai születésű Péter Ferencre, aki Izrael északi területeinek tiszteletbeli konzulja volt.
Ezt követően a folyamatban lévő beruházások listáját tanulmányozták át. Tarnóczky Attila emlékeztetett arra, hogy a korábbi polgármester ígéretet tett arra, hogy a Báthory utcában elvégezteti a Vízművel a vízvezeték-felújítást. Ezt szorgalmazta a képviselő is, mert a Báthory utca rendbetételének nulladik feltétele a vízvezetékhálózaté, hiszen az elkészült új út felbontása árán lehet később a problémát megoldani. Javasolta azt is, hogy a régi utcácskát nyugati oldalról is élvezhetőbbé kellene tenni, ennek pedig a tőke beáramoltatása lenne a megoldása. Palotás Tibor sokallta azt a pénzt, amelyet az Arany János utca meghosszabbítására irányoztak elő. Imre Béla osztályvezető szerint a beruházás összes költségét szerepeltették a beszámolóban. Marton István szerint a hulladéklerakóra előirányzott tételt torolni kell, hiszen nem tartozik a folyamatban lévő beruházások közé, az az NSR Kft. dolga, hogy mit és mennyi-
ért terveztet, ahhoz az önkormányzatnak nincs köze. Krémer József afelől érdeklődött, hogy az Architect Gmk. leszállította-e a Zrínyi körforgalom tervét. A válasz: nem. Marton István kérdés: a kötbér belefér-e a tervezői díjba? A válasz ugyancsak nem. Magyar József felhívta a figyelmet arra, hogy a közgyűlést rendszeresen tájékoztatni kellene a folyamatban lévő felújításokról is. Ezt követően elutasította a testület a Kinizsi utca 3. szám alatti ház lakásainak elidegenítése céljából benyújtott kérelmet és elfogadta a címjegyzékes munkákról készült IKI-beszámolót. Zárt 4tlés keretében döntöttek arról, hogy elfogadják a Kórház utca 5. számú ház tulajdonosának ajánlatát, a város megvásárolja az ingaüant. A Kiskastély udvarán található magtárépület megvételéről is döntött a közgyűlés, majd az Oroszországi Föderáció képviselete számára biztosítottak irodahelyiséget, egyben elfogadva az együttműködési megállapodást Toljatti várossal. A Vásárcsarnokhoz vezető út költségeihez tizenkétmillió forint átcsoportosítását kérte a kft. Kalmár István szerint csupán a gesztusérték miatt lehet teljesíteni a kérést, hiszen ezzel be lehet fejezni a beruházást. Imre Béla szerint a költ-
ségvetésben eredeüleg meghatározott célra kellene inkább fordítani a tizenkétmilliót. Tarnóczky Attila meghökkentőnek nevezte azt, hogy az önkormányzat útépítésébe a kft. önhatalmúlag belekezdett. Óva intett a meg nem engedett, de megtörtént dolgoktól, amelyre utólag csak rábólinthat a közgyűlés. Röst János kérte, hogy a tízenkétmillió forintot bruttóban fogadja el a testület, de Kalmár István rámutatott, hogy erre nincs szükség, mert tőketartalékról van szó. Stahl György, a kft. ügyvezetője kiegészítésként elmondta, hogy a műszaki osztály vezetőhelyettese közölte azt, hogy tizenkétmillió forintból nem tudják megvalósítani az utat, ezért a kft.-t kérte, hogy járuljon hozzá négy és félmillióval az útépítéshez. Stahl György megjegyezte, hogy sokat költöttek a Kalmár utcára és a megépítendő út nem magán-, hanem közút lesz. Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Hasonlóan járt el az Európai Magyarországért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás, a Duna Tv-vel elkészítendő várospropagandaműsor, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének támogatása és a gépészmérnök-képzés feltételeire tett javaslatokkal is. Az 1848-49-es jubileu-
mi év megemlékezéseire, programjainak szervezésére bizottságot hozott létre a közgyűlés, melynek elnöke dr. Horváth György, titkára Halmos Csaba. Tagjai: Baráth Zoltán, Halász Gyula, dr. Horváth László, Kápolnás Zoltán, Lehota János, Papp Ferenc és Zsoldos Ferenc.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a napokban nyílt vállalkozás, a D-ÉG Nagykanizsa Kft. nevet viselje. Az ominózus összeférhetetlenségi határozat ellen többször törvényességi kifogást emelt a jegyző. Észrevételét akceptálta a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal, úgy, hogy bírósági eljárást kezdeményezett a közgyűlés ellen. A perben való képviseletre kellett volna a testületnek kijelölni a képviselőt. Tüttő István polgármester javaslatára az előterjesztő, illetve a közgyűlés visszavonta a határozatot. A hivatalos eljárást Balogh György, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke bonyolítja le. Magyar József önálló képviselői indítványa, melyet két és fél hónappal ezelőtt nyújtott be, önálló témaként bizottságok elé kerül, majd a közgyűlés is áttekinti a parkolással kapcsolatban általa kifogásoltakat és javaslatait.
Soron kívüü közgyűlés keretében döntöttek arról, hogy egy negyvenmillió forintos pályázathoz szükséges önkormányzati önrészt, huszonnyolcmillió forintot biztosít a költségvetés a célra.
L.I.
r----"--------¦-------1
HŐÁLLÓ HÁZTARTÁSI ÉS LABORATÓRIUMI ÜVEGESZKÖZÖK, HŐPALACKOK, HŐTÁRAK TERMELŐI ÁRON.
EXPORT TERMÉKEK RENDKÍVÜLI ENGEDMÉNNYEL.
DUROTHERM ÜVEGÁRU BOLT.
KHG KFT. NAGYKANIZSAI ÜVEGGYÁR NAGYKANIZSA, VÁR ÚT 12.
EXTRA AJANLATOK;
• 15 literes üvegballon: 600 Ft.
• Hőálló teakannák: 550 Ft-tól.
• Hőálló poharak: 30 Ft-tól.
c; 1
ü ft

/ \\
/ _\\
—.—
Nyitva tartás: kedd-péntek 09.30-16.30 óráig ¦ L_________ _\'_ _______ J
1997. szeptember 19.
KANIZSA- 7>R
3
A STRABAG HUNGÁRIA
ÉPÍTŐ RT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA
A STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT. minőségpolitikáját a vállalat vezetése alakította ki, szem előtt tartva a vállalkozás tulajdonosának minőségpolitikáját.
A STRABAG HUNGÁRIA Építő Rt. a magyar építőipar minden szakterületén tevékenykedik, mind a magán, mind pedig a közmegrendelők építési partnere. Kiemelkedő jelentőségű számunkra, hogy vevőink, megbízóink igénye szerinti minőségben, a kellő időben, erőforrásaink hatékony kihasználásával biztosítsuk szállításainkat, szolgáltatásainkat és ezzel az elérhető legnagyobb jövedelmezőségre törekedjünk.
Ennek megfelelően minőségi céljaink a következők: vevőink megelégedettsége, a hibák elkerülése és munkatársaink képzése és motiváltsága.
Mint a STRABAG HUNGÁRIA Építő Rt. legfelső vezetése kötelezettséget vállalunk:
- gondoskodunk arról, hogy a velünk kötött szerződések szerint, a technika elismert szabályai és törvényi kötelezettségeink alapján teljesítsük a megrendeléseket,
- a minőségrendszerünket az ISO 9002 szabványnak való megfelelés szerint tanúsíttatjuk és továbbfejlesztjük,
- minőségpolitikai céljaink megvalósítása érdekében tűzzük ki elvárásainkat alvállalkozóinkkal, beszálh\'tóinkkal szemben és kiválasztásuknál ezt érvényesítjük,
- minden munkatársunkat azzal bízzuk meg, hogy a vállalatnál tevékenységeiket minőségpolitikánk alapelvei alapján szervezzék és végezzék.
STRABAG
VEZÉRIGAZGATÓSÁG
H-1113 BUDAPEST
Daróci út 30.
H-1476 Budapest, Pf.: 177 Telefon: (36-1) 20-90-777 Telefax: (36-1) 20-90-744
Területi Igazgatóságok:
H-1113 Budapest, Daróci út 30. H-7400 Kaposvár, Szántó u. 19. H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. H-3527 Miskolc, Zsigmondi u. 2. H-9300 Csorna, Bartók Béla u. 3.
CERTIFICATE
TANÚSÍTVÁNY
Az OSZTRÁK MINŐSÉGÜGYI RENDSZERTANÚSÍTÁSI TÁRSASÁG (ÖQS)
ezennel tanúsítja, hogy a
STRABAG
STRABAG-HUNGARIA Építő Rt.
H-1113 Budapest, Daróci út 30.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERT
vezetett be és működtet.
A tanúsítási audit során az ÖQS meggyőződött arról, hogy ez a minőségbiztosítási rendszer megfelel a következő szabványnak:
MSZ EN ISO 9002:1996
Minőségbiztosítási rendszer. A gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje.
Bécs, Regisztrációs-szám: Érvényes:
1997.06.16. 1060/3 2000.06.06-ig
OSZTRÁK MINŐSÉGÜGYI RENDSZERTANÚSÍTÁSI TÁRSASÁG (ÖQS)
Ügyvezetés
Ing. Viktor Seitschek Konrád Scheiber
10
[ KANIZSA - S*e^é*uteÁ 1
1997. szeptember 19.
V. Kanizsai Művészeti Napok
Ismét megrendezésre kerül a Kanizsai Művészeti Napok rendezvénysorozata. A város életében jelentős szerepet játszó kulturális esemény fő szervezőjét, dr. Polay József szerint a hagyományok jegyében fognak lezajlani idén is a rendezvények.
- Annak idején, mikor a Kanizsai Művészeti Napokat életre hívtuk, több szempont játszott ebben szerepet. Célunk volt, hogy megfelelő nívójú, világszínvonalú művészetet hozzunk ide a zenét szerető polgárok számára - amit a város nem tud megfizetni, mert olyan sokba kerülne. Másik célunk volt a Kórház és a Zeneiskola alapítványának segítése, s ezen keresztül a gyógyító és nevelő munkába egyfajta egyedi támogatást adjunk. Harmadrészt pedig szerepet játszott, hogy ez az őszi rendezvénysorozat az Országos Takarékpénztár kezdeményezésére jött létre a takarékossági világnaphoz kapcsolódóan, és életre hívunk egy nívós eseményt, ami azt sugallja, hogy a Takarékpénztár az egyik legmegbízhatóbb és legerősebb bank, s a támogatásával a kiváló minőséget nyújtja.
- Milyen rendezvényekkel várják idén a polgárokat?
- Tulajdonképpen három rendezvényünk lesz, ebből az első a Mozart hangverseny lesz. Ez valamivel előbb lesz, mint az előző években megszokott időpont, mivel sztárven-
dégünk Rost Andrea világhírű operaénekesnő lesz, akit egyéb fellépéseinek időpontjai kötnek. Hallhatja még a közönség Csonka Zsuzsát is, aki szintén nagyhírű énekes. A koncert alatt a zenekart Dárdai Árpád fogja vezényelni. Azt hiszem, Rost Andrea fellépése különös kuriózumnak számít - egyrészt, mert Magyarországon összesen három helyen lépettfel. A művésznő egyébként a fellépti díját felajánlotta az alapítvány javára. Ezen kívül októberben lesz Sass Sylvia kiállítása, valamint egy jótékonysági bált szervezünk november nyolcadikán, ahol egy kis műsorral, tombolával, zenével várunk mindenkit. Ezen három rendezvény bevétele az alapítvány pénzalapját fogja gazdagítani.
- Rost Andreát valóban a világ legnagyobb énekeseivel együtt említik, hatalmas tömegeket vonz ma már a neve. Hogy sikerült őt „lecsábítani" Kámzsára?
- Nehéz dolog volt őt lecsábítani, tulajdonképpen egy régi baráti kapcsolat révén ismerem a művésznőt. És valójában már két évvel ezelőtt ígéretet tett arra, hogy el fog jönni Nagykanizsára. Akkor kezdett megmártózni a világhírnévben, és most szerette volna megtartani az ígéretét, de ehhez hozzájárult a nemes cél is, amiben mindig szívesen segít.
Sz. A.
Akarnak az emberek dolgozni
avagy mi újság a kanizsai munkaerőpiacon ?
Kanadai-magyar diákcsere
Már tavaly elindult az a kanadai-magyar diákcsereprogram, melynek idei lebonyolításáról a kanizsai szervezésért felelős Várfal-viné Mihály Krisztinát kérdeztük meg:
- Idén két magyar város diákjai, kecskemétiek és kanizsaiak vesznek részt. A programban városonként tíz-tíz fő vehet részt. A program összesen hét hónapig fog tartani, melynek felét Kanadában, másik felét Magyarországon fogja tölteni az összesen negyven fiatal. Mindennapi tevékenységük során hetente négy napot önkéntes munkával fognak tölteni, egy napra pedig önképzőkört szerveznek számukra, ahol feladatul kapják, hogy az őket érdeklő problémákról tartsanak előadást. Az önkéntes munkát civil szervezeteknél, vállalkozásoknál, intézményeknél végzik majd. Ilyen munkahelyeket felajánló szervezeteket, vállalkozókat továbbra is keresünk, várjuk jelentkezésüket. Ezen munka segítségével kívánjuk felkészíteni ezeket a fiatalokat a munkaerőpiacon való megjelenésre. Célunk továbbá a fiatalok kommunikációs készségének, önismeretének fejlesztése. A fiatalok egyébként mindig párban lesznek elhelyezve, munkahelyükön és szállá-
sukon is. Kanizsára ennek szellemében tíz kecskeméti és tíz kanadai fiatat fog érkezni, ahol családoknál kívánjuk elhelyezni őket - ilyen családok jelentkezését is várjuk még. Egyébként a család is nagyszerű tanulási színhely, hiszen megismerhetik egy idegen, másik országbeli család életének mindennapjait, életvitelét, minek segítségével az egész országot jobban megismerik majd. A program tulajdonképpen novemberben indul, ekkor megy ki a húsz magyar fiatal Kanadába. Előtte részt vesznek egy csillebérci felkészítő ötnapos táboron. Magyarországra február közepén érkeznek majd visz-sza, és előreláthatólag május huszadikáig maradnak itt. A munkahelyükön, mindennapi életükben megismert problémákat heti egy alkalommal, péntekenként egy nyilvános megbeszélés keretében fogják kielemezni egy külső, meghívott szakember segítségével. A hétvégéket viszont a szabadidő jegyében mindenki azzal tölti, amivel akarja. A program rendkívül nagy előnye, hogy nemcsak a fiatalok, de az őket befogadó családok városok is megismerhetnek egy másik kultúrát, valamint ezek a kapcsolatok a nyelvgyakorlásra is kiváló lehetőséget nyújtanak
Szeptember 11-én egész napos állásbörzét tartott a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége. A nagy érdeklődésre való tekintettel a helyszín ezúttal a Hevesi Sándor Művelődési Központ volt. Az intézmény színházi előcsarnokában moccanni sem lehetett az érdeklődőktől. A rendezvény eredményeiről, tapasztalatairól Somos Bélánét, a kirendeltség vezetőjét kérdeztük:
- Miért a művelődési központban rendezték a börzét?
- Immár hatodik esztendeje, évi két alkalommal adunk lehetőséget az álláskeresőknek arra, hogy lehetőségeiket személyesen egyeztessék a munkáltatókkal. Az emberek akarnak dolgozni, ezt bizton állíthatom, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt. A munkaügyi központban nem fértünk volna el, de a HSMK-ban jó partnerre leltünk.
- Nagy volt a felhajtás, hangos tájékoztatás, videoanyagok, rengeteg kis stand várta az érdeklődőt. Vajon a szervezéssel, lebonyolítással egyenértékű az akció eredményessége?
- A jelentőségén van a hangsúly. Esélyt adunk a munkakeresőnek, hogy szembesüljön a munkaadóval, közvetlenül tehetnek fel kérdéseket neki. A munkát kínálók részéről elsősorban a humán politikai vezetőket hívtuk, hiszen az ilyen jellegű döntések az ő kezükben összpontosulnak. Az érdeklődők évente kétszer hű képet kaphatnak a piaci helyzetről. Ez kiváló lehetőség nekik az önkontrollra, megmérhetik magukat, hogy mit is érnek a munkaerőpiacon, s megtudhatják, hogyan tudják „eladni" magukat.
- Adatokkal is tudná illusztrálni az akció eredményességét?
- Számokkal kifejezni akciónk értékét felesleges, mert nem ez a lényeg, hanem az esély. A börzén széles vá- . laszjékot kínálunk és lehetőséget a döntésre, hogy szükség van-e képzésre az illetőnek az egyénisége szempontjá-
ból. Ha igen, milyen államilag támogatott tanfolyamokat tudunk nyújtani ehhez, s hogyan tud ezekhez a programokhoz kapcsolódni az egyén. Tulajdonképpen az érdeklődőknek komplex döntési lehetőségük van a képzési és az álláslehetőségek ismeretében.
- Kik kínálták és kik keresték a munkát?
- Az emberek nemcsak az utcáról jönnek be, inkább azok érdeklődnek, akik már hosszabb ideje kapcsolatban állnak velünk. Ezerhatszáz céggel, képző intézménnyel tartjuk a kapcsolatot, közülük mindig azokat hívjuk rendezvényünkre, akiknek az adott időszakban munkaerő igényük van. A mostani börzén nyolcvanan kínáltak munkát több, mint 300 munkakörben a megjelent mintegy egyezeregyszáz munkát keresőnek. Konkrét közvetítések is történtek. A jellemzőbb az, hogy a két fél közötti megállapodásra egy későbbi időpontban kerül sor, de a párbeszédnek ez a stádiuma jelentős eredmény.
- A kínálat mellett a keresletre is „rászerveztek"?
- Természetesen. Az állásnélküliek közül elsősorban azokat mozgósítottuk, akiknek reális esélyük lehetett eredményesen megjelenni a börzén. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk a kereslet-kínálat egyensúlyára, a keresett szakmacsoportokra próbáljuk tudatosan ráhangolni a munkát kereső munkanélkülieket. Érdeklik a lehetőségek az embereket, a tömegek éhesek az információra, nagy az érdeklődés. Ezért is nőttük ki az épületet, intézményünket. A HSMK-vál sikerült megállapodnunk, hogy ezentúl náluk rendezzük börzéinket. A tapasztalt nagyarányú érdeklődés városi visszhangja jó. Szakmai igényünk továbbra is az információáramlás biztosítása, hiszen örömmel végezzük munkánkat.
Horváth Zoltán
CKO-FORUM
Rendhagyónak is nevezhető lakossági fórumot tartott péntek délután a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az első napirendi pontban Teleki László, a CKÖ elnöke elevenítette fel az előző év történéseit. Beszédében elmondta, hogy a tavalyi év folyamán, amikor még rendelkeztek krízissegéllyel, mintegy 1300 fő kereste fel őket, kiket maximum 2000 forint erejéig támogatni is tudtak. Az év végéig 300 személy vette igénybe a szeretetcsomagot. Ez év január elsejétől, mikor megszűnt a segélyezés passzív formája, aktívan próbálták a cigány lakosságot segíteni. Mintegy 78 személynek sikerült közhasznú munkát szerezni, ezen kívül igyekeztek át-
képzéseket, esetenként továbbképzéseket is szervezni a felnőtt munkanélküliek számára. A fiatal korosztálynak tehetséggondozó és felzárkóztató programot indítottak pedagógusok részvételével. Elmondta még, hogy a nyáron egy balaton-máriai tábor fogadta a cigánygyerekeket 1-2 hét vakációzásra. Ez évben ismét volt cigány népismereti oktatás, ám jóval kevesebb iskola jelezte igényét. Nem úgy, mint az a hét szakkör, melyek a nem cigány gyerekeket is várták, hogy megismerjék a kisebbség nyelvét, zenéjét és művészetét. A második napirendi pontban a meghívott illetékesek válaszoltak a lakosság kérdéseire.
Ritecz Rita
1W7. szeptember 19.
ANONYMUS
l KANIZSA-ge^^w* )_H_
ZENEBCNA
- a névtelenségbe burkolózva? -
Nagykanizsán sokaknak ismerősen cseng az Anonymus együttes neve, mégis csak kevesen ismerik őket. Erről a zenekar történetéről, terveiről Kiss Leventéi kérdeztük.
- Mióta létezik a zenekar, s kik a tagjai?
- Másfél éve alakultunk, hárman alkotjuk a csapatot. Kisebb klubokban, rendezvényeken, házibulikon szoktam tangóharmonikázni, és egy ilyen szereplés után megkeresett Futó Zoltán, hogy alakítsunk zenekart, ő gitározik is, de általában mindketten billentyűs hangszeren játszunk. Kezdetben Végh Renáta és Orbán Szilvia, ma már csak utóbbi énekel velünk Komplett műsorral dolgozunk, saját dalainkat adjuk eló. A zenész valódi mivolta, művészi értékei ugyanis az általa írtakban mutatkoznak meg leginkább. Persze, ha lakodalmakba hívnának bennünket, szívesen elmennénk oda is, de zenés verseket is játszunk.
- Hogyan születnek, miről szólnak a dalok?
- Szilvi írja a többnyire vallásos töltésű szövegeket. Képzetlen volt a hangja, de szép, és nagyon gyors ütemben fejlődik Ma erőssége a csapatnak. Mi, ketten a Zolival rock and roll disco alapú zenét gyártunk a szövegekhez. Egyelőre félórás, nyolc számból álló műsorunk van.
- Hol próbáltatok? Milyen fellépési lehetőségeitek vannak?
- A Kinizsi u. 2/a-ban, a Vakok és Gyengénlátók kanizsai szervezeténél próbálunk szerdánként délután egytől négy óráig. Én a Carilásnál dolgozom, és sikerült elérnem azt, hogy egy kicsit őket is képviselve, bevételeinket megosztva szerepeljünk. Pályáztunk a Kulturális Alaphoz és ahová csak lehet, kértük a művelődési osztály segítségét. Műsorunkkal szeretnénk házalni, művelődési házakban feUépni. Lagzikat is vállalunk, minden lehetőséget meg kell ragadnunk.
- Akad segítő kéz? Lesz kereslet a zenétekre?
- Aki látott minket, annak tetszettünk Érzelemdús zene a miénk, nem visszataszító, egyfajta érzelmi kontaktus hallgató és zenész között. Minden segítségre szükségünk van. Halmos Csabával és a HELY-klubbal már felvettünk a kapcsolatot, talán lesz vidéki fellépésünk is. Ami hátrány: nincs autónk, bérelni nem tudunk Elsősorban tehát a felszerelés szállításában várunk segítséget a bulik rendezőitől. Zenekarvezetőnk, Zoli nagy elánnal dolgozik, sok jó ötlete van. Rendelkezünk egy nem túl jó felvétellel, egyelőre üt tartunk.
- Kiknek szól a zenétek?
- Főleg a fiatalokat célozzuk a dalokkal, és a közép korosztályt. Valljuk, mindenkit meg lehet fogni a szívén keresztül. A zene az emberi szíven át az ember belső értékrendjéhez szót, és megjobbítja egész emberi mivoltunkat.
Az Anonymus szeptember 11-én a HSMK előtt a Csütörtöki Randevú program keretében lépett fel. A kisszámú, de lelkes érdeklődő közül egyikük a buli végét nem tudta kivárni, de ajándékot hagyott a zenekárnak.
H. Z.
A magyar „rock and roll-ki-rály", Komár László volt az egyik vendége az I. Kanizsai Sportfesztiválnak, aki a közeljövőben új albummal jelentkezik. Erről a korongról beszélgettünk nagy sikerű fellépése után.
- Ez a 13. lemezem a sorban, a 12. után mindig a 13. következik - kezdi a beszélgetést Komár László. - Bár hallottam, hogy babonából különböző szállodákban kihagyják a tizenhármast, s a 12. után a 14. következik... Én nem vagyok babonás, a tizenhár-massal velem kapcsolatban ugyanannyi jó volt, mint rossz-Nem tulajdonítok különösebb jelentőséget neki.
- Mit kell tudni a lemezről?
- „Férfiszív" a.címe, s közel három év után jelenik meg új anyagom. Előtte szinte majdnem minden esztendőben adtunk ki albumot, ennek ellenére azt vallom, hogy Magyarországon évente egy lemez sok. Ez a korong hangzásában maibb, igyekeztünk a mai technikát, megszólalást követni, de a stílusában maradtunk a rám jellemző zenéknél. Nemcsak rock and roll van azonban a lemezen, hanem lassú, szentimentális nóta is, hiszen én szentimentális alkat vagyok - ab ovo. Talán egy kicsit mérlegkészítés is ez az anyag, hiszen elmúltam 50 éves, s ha megérem, novemberben már 53 leszek.
- Miért „Férfiszív" a lemez címe?
- Azért ezt a címet adtuk, mert szeretném, ha a saját bensőmet tükrözné. A dalok is teljesen szubjektívek, belőlem áradó lelki dolgokról szólnak, barátságról, szerelemről, a megélt 50 esztendőmről. Ez nem életregény természetesen, de valamilyen formában a zenei megnyilvánulásom akar lenni, \'ennek megfelelően készítettük el.
- Kik a szerzői az albumnak?
- A szövegek zömét én írtam, de vannak más által jegyzettek is. Itt említeném Juhász Sándort, akivel a kezdet kezdetén együtt dolgoztunk, az első lemezre ő írta az „ó, csak a hajnal jönne már..." című dall Presser Gabival, amely az „Áldozat" című magyar filmben jelent meg, illetve a novellát és az ebből készültforgatókönyvet is ő készítette. Aztán közös munkánk a „Mondd, kis kócos...", az „Elviseket" \'85-ben együtt magyarosítottuk. Juhász Sanyi -szegény - 1993-ban meghalt, egyébiránt ő nem szövegíró volt, de egy-két dal erejéig ezzel is foglalkozott, ő inkább költő volt és kiváló szürrealista festő, halála előtt komoly állami kitüntetést is kapott. A „Férfiszív" című szöveg tőle származik, halála előtt Nagy Tibornak adta, hogy írjon rá zenét, és adja nekem oda...
- Hány dal hallható a lemezen?
- Tizenöt nóta található a CD-n és a kazettán, s ebből tizenkettőt Nagy Tibor szerzett, aki nagyon sok slágert írt, így a „Táncoló fekete lakkcipők", a „Fehér hold", a „Húsz év múlva" is az ő nevéhezfűződik.
- Mit vársz az albumtól?
- Nagyon-nagyon izgulok, annyira, mint az első lemezem megjelenése előtt és általában, hiszen három év telt el az előző anyag óta. Ez az idő azonban kellett a feltöltődésre, vártam, hogy jó dalok gyűljenek össze. Akik hallották a lemezt, azt mondták, pazarlás volt ennyi jó nótát egy lemezre rátenni, de aztán úgy gondoltam, legyen ez most egy ilyen jó anyag. Mert sokan azt csinálják, hogy egy-két jó dalt rátesznek, a többi pedig töltelék... Jó kis házibuli-album lehet ez. amelyen nem kell a tűt továbbtenni, bár már bakelitlemezt nem gyártanak, pontosabban nem kell ugratni a CD-játszót és továbbtekerni a kazettás magnót. Én nagyon szeretem ezt a lemezt, de a közönség dönti majd el, sikerült-e. Remélem, megint találkozik az ízlésünk, mi ugyanis abban a hangulatban folytattuk, ahol három éve abbahagytuk. A megjelenés után pedig tervezünk turnét meg mindenfélét, de először megvárjuk a fogadtatást. Mert azt szokták mondani: „ember tervez, isten végez".
Horváth Ilona
1"? ( ~%T A XTT\'7C K *2 J pl
1L 1997. Szeptemner iv.
Aki nem tudná: Cserfő a világ közepe
Ilii: ¦ •¦•^^^^^m
Manapság akár kis klubokban, akár színháztermekben vagy nagyobb arénákban szól, de mindenképp a városban él a jazz. Ezért is hatott eszement ötletnek, mikor tavaly egy nagykanizsai zenész hétvégi telkek, parasztházak közé szervezte az első egyhetes Jazz Landet. A terv feltétlenül szimpatikus volta mellett a legoptimistábbak is csak mosolyogva bólintottak: jó, legyen. A \'96-os siker után idén nyáron másodszor is megrendezésre került a Jazz Land, ami egy laza, többnapos buli kereteit már most kinőtte, s egy csodálatos folyamat elindítója lehet. A Tiborcz-tanyán aznap nem én voltam az első, s nem is az utolsó vendég, így az interjú csoportos beszélgetéssé szelídült. A házigazda rám bízta előtörő gondolatait.
- Én már itt élek, kiköltöztem a természetbe - mondja Iván. - A barátnőmmel, Balogh Tündével csinálunk itt minden munkát, ő a Jazz Landen is rengeteget segített, akárcsak a gyermekeim, Héra és Dávid, valamint a cserfői Bem család. Nagyon köszönöm nekik. Tündi főztjei óriási sikert arattak. A frissen vágott birkából készült birkagulyás 12 kiló színhúsa kevés volt a vendégeknek, de a szerb lecsó és az indiai kőriscsirke is maradék nélkül elfogyott. A táborban napközben munkaszerű próbák zajlottak, az esti bulik nyilvánosak, díjtalanok voltak A rekord este 150 néző volt. A helyiek 30%-át adták a vendégeknek, a többiek Kanizsáról érkeztek.
A kicsinosított parasztház „utcafrontján" fedett terasz - a bulik színtere. Előtte szabad tér, zöld gyep, kis fák, bokrok, ez a közönség birodalma volt. Dexter, az öt-hónapos belga juhászkutya vidáman hancúrozik a szomszéd blö-kijével, s néha a gazdihoz fut egy kis simogatásért.
- Jövőre nagy terveim vannak -folytatja Iván -, hiszen egy német zenekar mellett fellép majd a „Tiborc Trió + 1" is. Ebben a Berlinben élő András bátyám bogozik Dénes bányám - aki idén is itt volt - Bochumból, szaxofonozik, én zongorázom, s lesz egy dobosunk Fivéreim egy hónappal előbb leköltöznek, s próbálunk majd szakadatlan. Egyébként már most el kell kezdeni a következő Jazz Land szervezését, mert nem jellemző, hogy egy hétre ráérnek a zenészek Idén is volt tavalyi fel-
lépő, például Kőfalvi Csaba dobos, ugyanakkor Deli Ernő csak három napra tudott eljönni. Aki eddig itt játszott, jól érezte magát. Bár sok pénzt nem tudunk fizetni, de teljes az ellátás, jó a hangulat, és ez csábító. Ez vonzza az embereket, mert híre megy, ha jó a buli. A MAJAZZ is írt már rólunk. Jövőre feltétlenül bővítjük a fellépők körét. Tök jó ez a falusi jazz, bár nem nagy csoda. A Pori Jazz is így indult. Pori egy kis falu, ahol a szervezők és az önkormányzat összefogásával nemzet-közi esemény lett a rendezvényből. Tehát nincs határ. Mindent meg kell tenni azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat, és később könnyebb legyen őket meghívni. Ha ennek jó híre megy, harcolni fognak azért, hogy itt játszhassanak. Az idei sokkal jobb volt a tavalyinál és sokkal rosszabb, mint a jövő évi lesz.
A küszöböt átlépve hangulatos előtér fogad. Fa és fa mindenütt. 1 Középen az étkező asztal székekkel, jobbra a konyha, azon túl a fürdő. Másik irányban egy működőképes cserépkályha, és az elmaradhatatlan zongora. Iván valami szecessziót emleget, miközben a lépcsőn felfelé haladunk. A padlástérben a háló, a szőnyegen két lustálkodó, játszadozó macskával.
- Nemrég kaptam meg egy barátomtól Miles Davis életrajzát -kezd új témába a házigazda -, úgy tervezem, lefordítom magyarra. Kiadót keresek éppen, hiszen még a télen befejezem a munkát. Nagyon értékes a könyv, mert jóval több önéletrajznál, a jazz története \'45-92-ig. E korszakban Miles körül forgott a jazz. A mű a sok adattal együtt is olvasmányos, rengeteg sztorit tartalmaz. Több könyvet is le akartam fordítani, de ennél éreztem először, hogy meg is kell tennem, mert ez „rám van szabva". Talán még azért nincs magyarítva, mert roppant nehéz a nyelvezete. Én viszont egy darabig éltem a gettóban az USA-ban, négy évet töltöttem feketék között, értem, érzem a nyelvüket. Könnyebben olvasom, mint egy angol könyvet, azt is értem ugyan, de igazán ebben vagyok otthon.
Az évi jazz-bulik közötti időszakra is komoly terveim vannak - vált ismét témát Iván. - Kisebb, más jellegű programokat, egy kis komolyzenét, népzenét is lehetne ide szervezni. A kínálat arrótszól, amit én értékesnek tartok, s amit meg szeretnék mutatni az embe-
reknek Egy büfét is beindítok majd, ez a bulik alatt hasznos, s ha működik a dolog, nekem is kevesebbet kell majd beszaladnom Kanizsára. Tavasztól őszig minden nap nyitva leszünk, újsággal, cigivel, sörrel várjuk a vendégeket. Azért sörrel, mert bora minden hegyi embernek van. Itt a sör megy, kurrens termék. Hangsúlyozom, ez nem kocsma lesz, a hangsúly a rendezvényeken van. Szeptemberben már lehet is egy hangverseny, talán vonósnégyes. Szombat délutánokban gondolkodom, hogy egész családok kijöhessenek gyerekekkel. Mondok egy példát: a kanizsai szimfonikusok tarthatnák itt a főpróbájukat. Lehetőségeim szerint - első fellépés alkalmával mindenképpen -szeretnénk fizetni is a zenészeknek
Egyébként a barátaim is rákaptam a hegyi levegőre. Többen el akarják adni a lakásukat, s már keresik leendő otthonukat Cserfőn. Nekem nem újdonság ez, hiszen Somogybükkösdön, ahol Kanizsa előtt laktam, egy 1200 négyszögöles, Zalával határos birtokom volt. A hétszobás 300 négyzetméteres házamat a falubeliek csak kastélynak hívták. 15-20 év kellett volna a rendbehozatalához, de ne volt kedvem csak annak élni. Inkább így, „kicsiben" élvezem a szabadságot. Már nem Kanizsáról járok ki, hanem innen be. A gyerekeim is itt töltik az összes szabadidejüket.
A ház mögött hosszan fut a telek, le a völgybe, és egy kicsit azon is túl, az akácosig. Baloldalt takaros, tiszta istálló, benne a család kedvence Rigó. A hatéves fekete csődör, fejét felénk fordítja, prüszköl, üdvözli a gazdát. A fal mellett a legújabb szerzemény, egy míves, szép nyereg.
- Nem igénylem az önálló lemezt, nem kell. Magyarországon mindenkinek de az USA-ban is több ezer nagyon jó jazz zenész él, akinek üzletileg nem jó a lemezkiadás. Ez a fajta buli csak egy Chick Coreanak, Herbie Hen-cocknak, Keith Jarrettnek jöhet be. A jazz improvizatív, az adott pillanatban és környezetben van jelentősége igazán. Ha felveszik és visszahallgatom, az már más. A jazz-zene konzerválása fából vaskarika. Jó dolog a hangrögzítés, de a pillanat varászát a vissza-hallgatások már nem tudják produkálni.
Végigértünk a birtokon, min-
dent bemutatott a gazda. A természetes környezetből áradó nyugalom átragadt ránk is, nem mint újságíró és riportalany, hanem mint két jó ismerős beszélgettünk. Egyetértek Ivánnal, mikor a jazz-zene rögzítéséről beszél, mégis fel kell dobnom egy másik színű labdát. Pakson évente kiadják az ottani bluesfesztivál anyagát. Mi lenne, ha Cserfőn...
- Jó ötlet, nem zárkózom el előle - folytatja a gondolatot Iván -, de ehhez előbb fel kellene futtatni a Jazz Landet. Kanizsán is tudnak már digitális technikával rögzíteni, tehát a felvétel lehetősége adott. Sőt ezen komolyan el is kell gondolkoznom, hiszen jövőre még jobb zenekarok programok lesznek. Egy befuttatott rendezvényhez kötve nagyobbat durranhat egy ilyen kiadvány. Ahhoz, hogy ki tudjam szállítani a fotelből, a tévé, a magnó elől az embereket, valami pluszt kell nyújtanom. Ez itt Cserfőn a szép környezet, a hangulat, a jó bulik lehetnek. Hajszolt a világ, az emberek otthonukban pihenve hallgatják a zenét. Fonák dolog, hiszen míg én is ez ellen beszélek csak akkor mozdulok ki a birtokról, s megyek be Kanizsára, ha nagyon muszáj. A barátaim bolondnak tartottak mikor kijöttem a hegyre, hisz ez vadabbul hangzott, mintha Nagy-récsére költöztem volna, de most már egész másképp vélekednek Bebizonyosodott, hogy igazam van. Ha akarom, itt van kétszáz ember a telkemen, vendégül láthatom őket, halálosan jól érzik magukat, élőzene szól, megy a műsor. A lényeg, hogy az ember eltalálja, az adott helyen és környezetben mit kell csinálni. Itt nem lehet lézershow-t nyújtani, mit tudom én milyen zenével, mert nem illik ide, de különben is mi a francnak?
Utolsó szavait bővebb családi körben mondta az udvaron. Tünde marasztalt volna, a gyerekek a kutyákkal játszottak, Rigó, miután lelegelte a vadalmafát, elégedetten hempergett a fűben. Iván kezében az új nyereg, az esti lovaglás alkalmával avatja. Nekem csak a drótszamaram jutott, nem is vettem észre rnikor értem haza. A lelkem még egy kicsit ottmaradt, kinn a hegyen, a múlt Jazz Land hangjain csemegézve, s az elkövetkezendőkön elmélkedve...
Horváth Zoltán
[ KANIZSA-g^Hk** )
ALARM
1997. szeptember 19.
Hosszabb csend után ismét hallatott magáról Nagykanizsa egyik sokra hívatott zenekara, az ALARM. Augusztus 2-án a III. Nagykanizsai Nemzetközi Bogártalálkozó alkalmával a kempingben adtak koncertet Hat nappal később a HSMK által a fiataloknak szervezett „Csütörtöki randevú" egyik meghívott vendégei voltak. A „visszatérésről" beszélgettem Klaszán Sándorral, az együttes frontemberével.
- 1994-ben alakultatok, s úgy tűnt, hogy az általatok választott út sikeres lesz, hisz 1995-ben már a P. MOBIL előzenekaraként szerepeltetek. Utólag is így látjátok?
- Igen, zeneileg feltétlenül. Nem hiszem, hogy a stíluson változtatni kellene. Amiért nem jutottunk előbbre, annak talán legfőbb oka, hogy nem volt stabil billentyűsünk Az első év után már kényszerű csere történt. A második billentyűs, Horváth Tamás, pedig másfél év után a vendéglátóiparban folytatja. Jelen pillanatban csak gitárokkal dolgozunk, de mégis úgy látom, hogy nagyon jól összejöttek a dolgok. Ha lenne egy olyan szponzorunk akivel sikerülne egy videoklipet készíteni, és ha nagyobb reklámtevékenységre nyílna lehetőség, akkor ez lenne az a pillanat, amikor eséllyel próbálkozhatnánk meg előbbre jutni, ismertté válni... Próbálok én is Fonyódon, Budapesten kapcsolatokat kiépíteni. Van egy pesti együttes, a Sedative Bang. Az ő vezetőjükkel egy iskolába járok Budapesten, őket egy osztrák műsorszervező iroda beszervezte koncertekre, és amerikai együttesekkel lépnek fel. Rajta keresztül is próbálkozom. Szeretnénk valahogy kitörni, menni más helyekre az országon belül is, és természetesen külföldre is... A bogártalálkozón hívtak Muraszombatra, Fürstenbergbe... De mindig a pénznél kötünk ki, azon múlik minden... Olyan együttesek futnak akiket mi nem tartunk sokra. Valakik kitalálják őket, összeszedik a csapatot, háttérzenészek
Szeptember l-jén került a boltokba az ország egyik legnépszerűbb rockcsapata, a Tankcsapda hatodik albuma. A Connektor 567 című és az ezzel együtt kiadott, a zenekar nyolcéves pályafutását feldolgozó könyvet Budapesten az E Klubban mutatták be a sajtó képviselőinek és a rajongóknak.
A népügeü sajtótájékoztatót az együttes menedzsere, Kémeri Péter azzal nyitotta, hogy bejelentette: ez a lemez az utolsó Tankcsapda - Rózsa Records produkció. Rózsa István a lemezkiadó vezetője megköszönte a zenekar eddigi munkáját, az együtt toldott éveket, az eredményeket, s megnyugtatta a hallgatóságot afelől, hogy a Connektor karácsonyra biztosan aranylemez lesz, hiszen már a megjelenés napján 7500 eladott példányt regisztráltak. A tízenhárom dalt tartalmazó anyag kazettán és cédén lesz kapható. Az év végi ünnepekre egyébként az eddig megjelent hat album sorszámozott, dedikált dobozban kerül majd forgalomba. Ezt követően a Tankcsapda tagjai érdekes kérdésekre még érdekesebb válaszokat adtak
elkészítik a zenét, koreográfusok megcsinálják a színpadképet, és így tovább... Nagyon szépen mozognak, nagyon jónak látszik, de hát semmi közük az egészhez althoz, amit zenének hívnak... Szóval nem egy tartalmas valami... Üzletemberek szépen keresnek rajtuk, de a legrosszabb az egészben, hogy azok az együttesek háttérbe kerültek, akik tradíciókat teremtettek, mint pl. a P. MOBIL. A „Tunyának" el kellett menni toborozni az embereket, hogy; „Hé, Öreg! Itt a koncert, és van vagy hét ember, gyertek már ti is." És a végére lettek talán harmincan... Szégyen, hogy egy ilyen értékes zenekarnak most ez a sors jut...
- Közben megjelent egy kazettátok. Mennyire volt ez mérföldkő a zenekar életében. Mennyire vagytok elégedettek az album anyagával? Kapható még a kazetta, és ha igen, hol?
- Sajnáljuk, hogy csak négy szám került fel a kazettára, de ez megint pénz kérdése... Kicsit mély tónusúra sikerült... Végül is sok helyről hallottam reagálásokat, és úgy tűnik hogy nem egy rossz anyag került ki a kezünkből... A készlet már elfogyott, utánnyomáson gondolkodunk.
- A történetetekből nem hagyható ki az 1996-os „Ki Mit Tud?". Gondolom, hogy kiugrási lehetőségnek láttátok - jogosan -, de az élet közbeszólt. A júliusi területi válogatóig jutottatok el, ahonnan a keszthelyi Xantia ment tovább. Nagy csalódást jelentett számotokra? Hogyan éltétek meg ezt az időszakot?
- Nagyon érdekes, tanulságos volt ez a „Ki Mit Tud?". Képzeld el, amikor egy zalaegerszegi zsűri előtt az
Kérdező: Miért ez lett a lemez címe?
Lukács, basszusgitáros: Szakítani akartunk az eddigi három szavas gyakorlattal, könnyen megjegyezhető címet szerettünk volna A sztori: egy debreceni sörözőben Cserkó váratlanul megkérdezte, mi lenne, ha Connektor lenne a lemez címe? Fetrengtünk a röhögéstől. Az 567 szintén semmit nem jelent, nincs is ilyen szám a lemezen. Csak szimpatikus volt. Ha a Van Halén kiadhatott egy OU 852-t vagy mit, akkor mi miért ne rukkolhatnánk ki egy Connektor 567-tel? Mindegyikünk mondott egy számot és kész! Egyébként nem akartunk ezzel a lemezzel világsztárok lenni, USA, meg ilyesmi, csak jobbat szerettünk volna a legutóbbinál, úgy, hogy nem tudtuk, mit is kell ehhez csinálni.
egerszegi Free Time Band sem tudott továbbjutni. Viktor Máté a mi produkciónkra az) mondta, hogy egy dallamos rockzene, sok ilyen zenekar van az országban, próbáljunk valami olyant csinálni, amelyik különbözik a többi együttestől... ő ezt mondta, de nekünk meg az a véleményünk hogy a tradíciókat akarjuk folytami. A P. MOBIL és Vikidál-korosztályának a zenéjét akarjuk csinálni, hisz ebben vannak bent az érzéseink ezt a zenét érezzük...
- A „régi" Alarm a hard-rock és heavy metál elemeit ötvözte. A stílus maradt, vagy egy hangzásban is más Alarm jelentkezik?
- Nem változott a stílus, hiszen amint az előbb említettem, ezt a zenét érezzük és szeretjük. A stílusunk kifejezetten hard-rock. A saját szerzemények mellett már játszunk befutott együttesektől is, mert arra jöttünk rá hogy a közönség igényli azokat a számokat, ami eddig a kedvence volt. És úgy tűnik annak alapján ítéli meg az együttest, hogy milyen jól másolja le az eredeti előadókat... Természetesen maradunk a saját szerzemények mellett...
- Ki a zeneszerző és a szövegíró?
- A szövegeket többnyire én „kontárkodom" össze, a zenét meg közösen írjuk Nagyon nagy szerepe van Bandi Andrásnak és Vadász Gábornak, de végül is egy nagy közös munka...
- Régen a Móricz Zsigmond Művelődési Ház volt az otthonotok. Jelenleg is ugyanez mondható el? Milyenek a próbalehetőségek?
- Most is a Móricz Zsigmond Művelődési Ház ad otthont a zenekarnak. A nagy hangerő miatt sokan panaszkodtak Farkas Tibornál, de ugyanakkor
Kérdező: Ha nem akartatok világsztárok lenni, akkor kinek, minek készítettétek az angol nyelvű maxit?
Lukács: Az USA-nak!
Kérdező: És „bejöttek rá"?
Lukács: Nem!... De szeptemberben már másodszor megyünk Németországba turnézni, most öt várost érint a dolog.
Kérdező: Valaki azt mondta, hogy nyálasodtok... bár nem úgy, mint a Zámbó Jimmy.
Cserkó, gitáros: Ha egyre többen tudnak azonosulni a dalokkal, az nem feltétlenül nyálasodás. Sem a kiadó, sem mi nem akartunk direkt nyálas slágert írni a lemezre.
Kérdező: Melyik lemezcéggel dolgoztok a jövőben?
Buzsik, dobos: Ez még korai kérdés.
13
„elviselhetőek" lennénk, ha lakodalmas zenét játszanánk.. Lehet, hogy ez tetszene Kiskanizsán, de mi nem erre köteleztük el magunkat. Nem akarunk ezzel megbántani senkit, csupán az a kérésünk, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a mi lételemünk az a zene, amit csinálunk...
- A zenekar a \'96-os év végén már nem hallatott magáról. Tulajdonképp megszűnésről beszélhetünk, vagy csak pihenni szerettetek volna, hogy újult erővel folytathassátok?
- Több problémával kellett megküz-denünk... Kísérleteztünk is, ami egy kényszerű pihenőt jelentett...
- A legutolsó fellépés volt a visszatérés? A kempingben zajló bogártalálkozóra gondolok...
- Igen nevezhetjük visszatérésnek is, hiszen mondhatjuk, hogy a szünet a feltöltődés időszaka volt.
- A régi felállás változott-e? (Bandi András, Pálosi Róbert, Klaszán Sándor, Vági György, Horváth Tamás, Vadász Gábor)
- Mint az elején mondtam, Horváth Tamás helyére Lakatos József érkezik aki most tanulja a számokat. Jó érzéke van a zenéhez... És jött a Somogyi Zoli, a volt FLAT ROCK énekes, aki a szervezésben segít, számokat válogat számunkra, és vele is énekelünk egy-két számot. De a távolabbi célokban több is szerepel. Szeretnénk vele feldolgozni FLAT ROCK számokat...
- Minden zenekarnál szó esik a névválasztásról. Tőletek még nem hallottam, nem olvastam, hogy miért az ALARM-ra esett a választás...
- Az ember azt gondolná, hogy ez egy könnyű dolog. Amikor gondolkodtunk, mindig olyan jött, ami már van másnak. A mentőknél van az Alarm Centrum, amelyik a nemzetközi mentőszállításokat szervezi. Tehát az ALARM így ugrott be, és úgy éreztük, hogy ezzel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy itt van még élőzene...
Mészáros Bálint
Kérdező: Nem terveztek kiadni egy válogatás lemezt?
Lukács: Elég erős a szerzői vénánk ahhoz, hogy még ne foglalkozzunk ezzel. A koncerten úgy is mindenki megkapja, amit akar. És ránk nagyon bejönnek, mert erősek vagyunk a bulikon. Egyébként hamarosan klipet is készítünk de hogy melyik adón fogjuk nyomni?...
A sajtótájékoztatón élőben is megtapasztalhattuk, mi is az a Connektor 567? Mit mondjak, megrázó élmény volt. A hangerőcentrikus keverés egy kicsit elnyomta Lukács hangját, pedig ennél a bandánál a szövegeknek is óriási súlya van. Ezzel együtt a hallgatóság megelégedéssel nyugtázta: a Tankcsapda még mindig a régi. Aki ismeri őket, az tudja, ez bizony dicséret. Paya, a Rockinform főszerkesztője higgadtan kommentálta az eseményeket: „Ez az eddigi legjobb lemezük". S hogy ez valóban így van-e, azt a kanizsaiak október 15:én megtudhatják, ha elmennek a Kodály MH-ba a Tankcsapda koncertjére.
TANKCSAPÁS
- a konnektor, amibe bele lehet nyúlni —
Horváth Zoltán
14
( KANIZSA - ge*e-dW )
1997. szeptember 19.
/a
...egyes együttesek bejárták azt a nehéz utat, ami az úttörőknek meg van írva, de mi vagyunk a következő generáció, és nekünk kötelességünk ezen az úton továbbmenni..
Az augusztus 10-i utcafesztivál vendége volt a kaposvári Big Bird Band dixieland együttes. Városunkban a dixieland még szokatlan műfajnak tűnik, így nem véletlen, hogy csak a közönség egy része volt „vevő" a vidámságot árasztó zenére. Az egyetemistákból álló kaposvári csapat mindent megtett a sikerért, hiszen világszámokból álló válogatást hozott Kanizsára. A koncert utáni beszélgetés témája a szokott kérdések mellett a zene szeretete volt.
- Szeretném, ha az olvasók megismernék az együttest... Mióta játszatok együtt? Ki jájszik a zenekarban, és milyen hangszeren?
- A megalakulás a véletlen műve volt. Sok helyről verbuválódtunk össze. Tulajdonképp még a középiskolában kezdődölt. Mindenki ismert valakit, és az ismeretség révén lassan kialakult a csapat. Kezdetben fúvós szextettnek indult, de egyéb okok miatt nem valósulhatott meg. Ugyanakkor már összeállt egy tipikus dixieland formáció, és akkor már nem lehetett abbahagyni. Különben is mindegyikünk szereti a dixielandet... A zenekar tagjai: Erdős Kornél (basszusgitár) (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar), Tarnavölgyi Gábor (harsona)
(Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár), Fliktom Csaba (dob) (Kaposvári Tanítóképző Főiskola), Puskás Péter (zongora) (Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar), Veres Péter zenekarvezető (trombita) (Pécsi Orvostudományi Egyetem), Petúcz András (klarinét, ének) (Budapesti Teátrum Színiakadémia)...
- A név...
- A Benkó Dixieland Band a kedvencünk A "B" betűvel egész jó alli-terációt sikerült létrehozni, úgymint "Big Bird Band". A dixieland vonal az Egyesült Államokban az északi és déli államokat választja el. Az amerikai címerállat pedig egy nagy sasmadár. Hát ez a rövid történet.
- Tudjuk, hogy a dixieland már nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk 1920-ban. Három fő irányzatra osztható:
• ortodox, amely a régi stílusjegyeket másolva próbál archaikus zenét játszani,
• angol iskola, amely dallamos, slágerízű (Acker Bilk, Chris Barber)
• a swing irányzat felé elvitt dixieland (Dutch Swing Colege Band)
- Ti melyik úton jártok? Vagy egyéni hangzással próbálkoztok, mint amit a Benkó Dixieland Band játszik (New Orleans-i elemekkel)?
- Amihez hozzájutunk, meg amiről úgy gondoljuk hogy igényes zene. Van a New Orleans-i és az angol dixielandben is gyengébb szám, amit
nem játszunk. Megpróbáljuk kiválogatni a legjobb számokat, és hogy mennyi jó szám van, mutatja azt a két és fél órás repertoárunk...
- A dixieland egy optimista hangulatot árasztó zene. Mi történik, ha a zenekarnak rossz napja van? Hogyan hat ez a játékra? Hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet?
- Volt egy hasonló szituációnk. Az egyetemről egyikünknek elutasító levél jött, és pontosan akkor érte a másik fiút egy nagy szerelmi csalódás... Keszthelyen akkor volt az „Agrár Közművelődési Napok", és mi könnyűzenei kategóriában indultunk Nagyon sok induló volt, mi mégis elsők lettünk... A zenénk olyan, hogy nem csak a közönség érzi a vidámságot, hanem mi is nagyon jól szórakozunk a színpadon...
- Gyakran hallani avantgárdé zenészektől, hogy a dixiben nincs semmi érdekes. Tapasztaljátok ü is ugyanezt? A free-zenészek hogyan fogadnak bennetek?
-Néha érezni... De én azt mondom, hogy ők pedig próbáljanak eljátszani egy hangszeren a felső C-ről alsó G-ig lemenő terces, triolás futamot, amiből ki lehet venni a hetes, illetve a hat/kilences akkordokat... Nekünk a dixieland nagyon jó, élvezzük, szeretjük...
- Szabadidőben is jazzet, dixielandet hallgattok?
- Többnyire rockzenét hallgatunk Egyik kedvenc az Aerosmith, vagyis elmondható, hogy szeretjük a pontos.
igényes rockot, ami egyben emberi is...
- Mennyit próbál a zenekar együtt, és mennyi idő jut egyénileg egy hangszerre?
- Az elejém említettem, hogy még középiskolában kezdtük. Mire beindult volna a szekér, addigra meg szétszakadtunk Debrecenbe, Budapestre, Pécsre, Siófokra kerültek a zenekari tagok... Ez azt jelenti, hogy fellépések előtt tudunk egy-két próbát összehozni. Csak egyénileg tudunk gyakorolni, de ezt természetesnek tartjuk, és becsülettel végezzük..
- Rangosabb eseményen vettetek-e részt, az említett keszthelyi fellépést nem számítva?
- A Kaposvári Csiky Gergely Színházban rendezett gálakoncerten szerepeltünk nagyon nagy sikerrel. De a legjobb hangulatú koncertet a múlt nyáron Kaposvárott rendezett Európa Kantáta Fesztivál alkalmával játszottuk. Kitűnő közönségre leltünk A nyugat-európai országokból jöttek a kórusok Fiatal fiúk, lányok, mint mi, és az első perctől kontaktus jött létre... Egymásra talált a zenekar és a közönség... Nagyon nagy élmény volt...
- Lehetnek-e nagyobb terveitek, hiszen a távolságok eléggé elválasztanak bennetek?
- Nagyon nehéz, hiszen mindenkinek ott van az egyetem... Szétszórtan élünk az országban... A tervünk, hogy továbbra is sokat akarunk játszani, népszerűsíteni a dixielandet. Bár egyes együttesek bejárták azt a nehéz utat, ami az úttörőknek meg van írva, de mi vagyunk a következő generáció, és nekünk kötelességünk ezen az úton továbbmenni...
Mészáros Bálint
AMIT A MÖTLEY CRUE-ROL TUDNI KELL
Kell? Vagy inkább illik:
Az együttes 1981-ben alakult Los Angelesben, az angyalok városában. Tagjai: Nikki Sixx (basszusgitár), Tommy Lee (dobok és vokál), Vince Neil (ének) és Mick Mars (szólógitár és vokál). Ők is, mint a legtöbb újonnan alakult rockbanda először klubokban játszottak, míg egy kisebb kiadó fel nem figyelt rájuk. Mivel az igazi felfedezés a kiadó úgymond hanyagsága miatt elmaradt, a srácok egy nagyobb céget kerestek, miután önerőből próbáltak meg feltörni. Ekkor jelent meg 1882-ben az első lemez, amely nem tartalmazta azt a két nótát, amit az első kiadónál rögzítettek. Címe: TOO FAST FOR LOVE. Mielőtt tovább mennénk, vizsgáljuk meg a stílust: alapvetően heavy metál, de igazából glam rock. Amerikában ők ennek a stílusnak az elindítói és a kirá-
lyai. A 80-as évek elején ez a külső megjelenésben is egyedi. Gondoljunk a feltupírozott hajra, a kifestett arcra. Az első lemez megjelenését, akár csak a többiét, egy koncertturné követte. Nem csak Amerikában, de Európában, is megismerték a zenekart. A következő és nagyon jól sikerült album egy évvel később, \'83-ban jelent meg, a SHOUT AT THE DEVIL. Ezután is egy világturné következett, ami kb. egy évig tartott. A következő album \'85-ben került a boltokba THEATRE OF PAIN címmel. Az előzőnél valamivel kisebb sikerű lemez után elkészült a GIRLS GIRLS GIRLS, majd két évvel később a DR FEEL GOOD. Az ezt követő turnéval, vagyis az 1990-es évvel egy olyan korszakot zárt a zenekar, ami sajnos több hasonló együttest is érintett akkor is és ma is. Ez az a bizonyos káros életmód.
Ide sorolhatjuk a drogokat, az alkoholt és a nőket. 1991-ben, a DECADE OF DECADENCE megjelenése után, mely az előző tíz év legjobbjait összefoglaló dupla válogatás, a fiúk lemondtak az önpusztításról és jó útra tértek. Ideje volt, mivel Nikki egy túladagolás következtében majdnem meghalt. Ezután egy három éves hallgatás és egy kis változás következett. Az énekes személyes ügyei és a többiekkel való nézeteltérés miatt elhagyta a zenekart és Vince Neil Band néven, egy másik bandával kiadott két nagylemezt. A Mötley Crue Vince nélkül is tovább alkotott. Az új énekes John Corabi lett. A \'94-ben megjelent, zeneileg kicsit más, talán dögösebb lemezt kisebb siker és ennek köszönhetően rövidebb koncertturné követte. A következő évben kijött egy ötszámos minialbum korlátozott példányszám-
ban és csak Amerikában. Kisebb hallgatás után Johnnal újra stúdió következett, de az elkészült albumot nem adták ki, mert közben kibékültek Vin-ce-szel. így ebben az évben egy új Mötley Crue-vel találkozhatunk a lemezboltokban. Az alapstílus megmaradt, de nem akarták lemásolni az előző időszakot és új formával léptek ismét a közönség elé mind külső, mint zenei értelemben. A lemez a GENER-ATION SWHNE címet viseü. Az új zenei elemekkel tarkított album sikerére számítunk és bízunk benne, hogy a rajongóknak is tetszik majd. Röviden ennyi a diszkográfia.
Legközelebb egy másik előadót mutatunk be. Várjuk az anyaggal kapcsolatos észrevételeket, esetleges javaslatokat és az ötleteket. Jelezzétek azt is, ha valakire külön kíváncsiak vagytok.
Soma és Kriszta
1997. szeptember 19.
( KANIZSA-g^^W )
15
TAX FREE
A \'9U-ES ÉVEK FUNKY GENGSZTEREI
Egy új stílus a Mojoban. Este funky-órület... Éppúgy, mint a zenetörténetben, a soult felváltotta a funky. Hívhatnánk „super-sout"-nak, de így mégis más— Az élet szeretete, a vidámság, s minden amire vágysz, az a funky... Ezt hozta egy estére a TAX FREE Budapestről, ez érződött az öltözőben, amikor a kilenctagú együttes mesélt zenéjükről, élményeikről—
- A Mojo nagyon sok jó zenekart hozott Kanizsára. Most eggyel bővül a szám, bár a TAX FREE még nem ismert a városban. Segítsetek abban, hogy legközelebb ismerősként köszönthessünk bennetek. Kérlek, mutassátok be a zenekar tagjait...
- Budapestről jöttünk. A zenekar két éve alakult, jobbára a Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakának diákjaiból. A Mojoban már másodszor játszunk Először Zalakaroson voltunk, s most itt Nagykanizsán... Kezdem a hölggyel. A tagok: Hüivégi „Ics-ni-száh" Boglárka (ének), Hunyadi László (ének, showman, bariton-saxofon) „Szúnyog", a program folyamán jelentős szerepe lesz, Szabó Attila („Pótméter", ének, csörgő-börgő), Frey „géppuska kezű" György (basszusgitár). Csizmadia „Háromvonalas G" Gábor (első trombita), akit korábban az LGT-től kezdve számos zenekar felfedezett. Nagyon fontos tagja a zenekarnak Balogh „Surehand" Ádám, a sofőr). A fúvós szekcü} további tagjai: Huba „Üveghang" Zoltán (tenor szaxofon), Szeijtl „Travolta" Roland (második trombita, pózán, harsona). Schneider „Funky" Zoltán (güár, vokál)... Fúvós szekció megvolt, énekszekció megvolt, ritmusszekció... igen, az Endre, Trizna „Félkarú" Endre (dob)...
- A plakátokon a funky lett kihangsúlyozva. Ezek szerint csak funkyt játszatok?
- A funky és a soul-zene stílusjegyeit ötvözzük Ez igazi funky zene. Tower of Power, James Brown...
- És az Earth, Wind and Fire? Lehetne esedeg a példaképetek?
- Az Earth, Wind and Fire kicsü po-pulárisabb funky zenét játszik, mint mi... Nem példaképünk. Inkább az előbb említett Tower of Power és James Brown.
- A repertoárban találhatók feldolgozások és saját szerzemények is?
- Most októberben jelenik meg a zenekar első maxi CD-je, amelyen saját számok találhatók. A repertoárban ezenkívül a legtöbb szám a Tower of Power-tői kerül ki. Van még egy-két James Brown feldolgozás, Orszáczky „Jackie"-től is játszunk... A CD-ről el kell mondani, hogy a stúdióban tizenöt főre bővült az együttes. \\
- Maurice White úgy fogalmazta meg
a funky lényegét: „... a legtöbb ember nem lát szépet, nem érez szeretetet. A funky gyógyszer, amely lehetőséget ad az embernek a fantáziálásra, arra, hogy belegondoljanak, milyen is lehetne az életük.". Hitvallásnak ü is elfogadnátok ezt a megállapítást?
- Nem, mi azzal azonosulnánk, ami a mi szlogenünk: „A funky az a létra amin a mennyekbe juthatunk."
- Szabadidőtokben is funkyt hallgattok, vagy vannak más kedvencek is?
- Szeretjük a Hip Hop Boyz-t, az UFO-tól a „Napolajat", de a legkegyet-lenebb a Ganxta Zolee és a Kanéitól a „Keleti oldal, nyugati oldal" (És idézik csipkelődőn, nevetve... Boglárka kacajától hangos a szoba...).
- A felvételen ü rappeltetek rá?
- Felismerted a hangunkat? Pedig elsamplerezfük.. De komolyra fordítva a szót. A Tower of Power az ami nálunk otthon mosogatás közben is szól. Szeretjük a rockot, kedveljük a west coast stílusú Totót... Az ír népzenét említhetném még... És mivel a zenékarnagy része jazz tanszakos növendékekből áll, néha jazz felvételeket is szoktunk hallgatni... Miért kérdezed egyébként, hogy milyen egyéb zenéket hallgatunk?
- Miért ne? Hátha olyan sok funkyt játszatok, hogy utána mást kell hallgatni...De komolyra fordítva: valóban kíváncsi voltam, hogy egy funky zenész milyen zenét kedvel még...
- Igaz, mindenképp kell más zenét is hallgatni. Amit az előbb mondtunk, az \'gaz.
- Sok meghívást kaptok? Hol léptek fel legközelebb?
- Sok meghívást kapunk-e? Igazán nem tudom, mi az, hogy sok Vannak meghívásaink...
- Egy soktagú zenekar nehezen tudja magát fenntartani. Ti is hasonló véleményen vagytok?
- Ha megmutatnám a nácimat, hát nagyon lyukasnak látnád...
- Most már tudom, hogy miért lettetek funky zenészek...
- Na igen... De komolyan. Nyilván nem nagyon fizetnek sehol sem olyan gázsit, ami kilenc ember számára elég. Ezen a helyzeten tényleg a zene szeretete segít át bennünket... Bízunk abban, hogy a lemez megjelenése azért változást jelent majd..
- Terveitekről beszélnétek?
- A kiadókkal kellene olyan viszonyba kerülni, hogy ők lássanak komoly fantáziát a zenekarban... Aztán egy japán turné, a Bogi miatt, mert ő perfekt japán tolmács... De ha csak az első kívánságunk teljesül, már elégedettek leszünk...
Mészáros Bálint
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ
- EGYSZERRE HÁROM LÁNNYAL
Három hete a keszthelyi ZAJ együttes szórakoztatta a lelkes közönséget Nagykanizsán a HSMK előtti téren. Elsőre azt gondolná az ember, micsoda jó ötlet a név, de a látottak, hallottak alapján visszakozni kell. A szó szoros értelmében vett zajról ugyanis szó sincs, ellenkezőleg: a lányok -egy kis férfiúi segédlettel - kiszórták a cuccot a kocsiból, s megszólalt a ZENE. De kiket is takar e furcsa név?
- Hát minket - így a zenekar szóvivője, Anita -, Zórát, engem és Juditot. Adta magát a szó, csak nevünk kezdőbetűit kell összeolvasni. Testvérem, Zóra gitározik, Jutka barátnőnk hegedül, én pedig fuvolázom. Van egy dobosunk a Gyurka, Péter a basszusgitárosunk.
- Kezdetben is öten voltatok?
- Nem, trióként kezdtük. Mi lányok zeneiskolába jártunk, amit nagyon szerettünk. De a suli falain kívül is énekeltünk szinte állandóan. Például házibulikon, s egy ilyenen vetődött fel először, hogy zenekart kellene csinálni. A kisebb műsoraink ugyanis nagy sikert arattak és egy idő után szűkösnek éreztük a bulik kínálta lehetőséget, i
- Mióta vagytok ZAJ?
- 1995. Akkor léptünk ki a bulikból az utcára - folytatta a történetet Zóra. - Szó szerint ezt tettük: Kiálltunk az út szélére - na nem úgy! -, a Balatont körbestoppoltuk, megálltunk a városokban, forgalmasabb helyeken, s énekeltünk, zenéltünk. Csak úgy balhéból, örömből. Aztán lett valami kalap is,
• jelképes összegekel kerestünk vele, de a csodálatos az volt, ahogy az emberekfogadtak elfogadlak bennünket.
- A rutint az utcán „szedtétek fel", de hivatalos megmérettetésetek volt-e már?
- Igen. Mindjárt az elején megnyertük a Sárvár \'95 Pepsi Rockfesztivált, ahol Gidófalvy Attila volt a zsűri elnöke. Az első saját számunkkal, a Fekete virággal lettünk bejutók, erre azóta már \'klip is készült. Ezen kívül más fesztiválokon is sikerrel szerepeltünk általában mindig elhozunk egy díjat. Persze keményen dolgozunk is ezért.
Szinte kizárólag saját számokkal lépünk fel, folyamatosan írjuk a dalokat. Elvétve játszunk ismertebb slágerekel, de nem ez a jellemző. A Balcsi mellett a németeknek nyomtunk countryt is, azt nagyon vették Nemrég Kanizsán a drogfesztiválon is sikerünk volt. Ráér-zünk a közönségre, ez a titok nyitja.
- Honnan ez a profi szemlélet?
- Csak szeretjük, amit csinálunk folytatja Anita -, imádunk zenélni. Ha lehet azt mondani tudatosan építgetjük a karrierünket: folyamatosan képezzük magunkat. A zeneiskolába sem divatból vagy muszájból jártunk, hanem élveztük a sulit és kész Úgy vagyunk vele, hogy ha már kiállunk a színpadra és pénzt is kérünk akkor nyújtsunk is érte valamit. A legtöbbet, amit lehet: magunkat. Szeri/Uünk nem kell öl-ezer gitár és hangfal, hogy jó legyen a buli, a tudásod legjavát kell nyújtani akár hangszerek nélkül is. S ha a közönség érzi az igyekezeted, a nyíltságod és tiszteleted irányában, már „a tiéd a meccs".
- Erre van egy jó sztorink is - kapcsolódik a beszélgetésbe Jutka. - Egy alkalommal rocker közönség előtt játszottunk, és az első sorokból felkiabáltak: „Te! Széltörjük a hegedűdet!" Aztán a buli után a kiabálók bocsánatot kértek és gratuláltak, mert tetszeti az előadásunk nekik. Jól kell játszani, hogy igényeljék a zenénket, meri ez határozza meg a fellépések sűrűségét is. Szerencsére nincs miért panaszkodnunk, folyamatosa/t koncertezhetünk.
- Egy jól futó szekérhez egy ügyes kocsis is kell, nem?
- Ha arra gondolsz, nincs menedzserünk de nem is kell - így Anita -Meri édesapánk, Hornay László nagy odaadással rendezgeti a dolgainkat. Fellépéseket szemez., van videoklipünk és egy demónk is, amit a szombathelyi IMS stúdióban vettünk fel. Ezt mind apunak köszönhetjük. A demót egyébként némileg finomítva, kissé átdolgozva újra fel fogjuk venni. Kanizsára is hozunk, ha legközelebb jövünk. Addig is: viszlát!
.Horváth Zoltán
Augusztus 10-én, az Erzsébet téren rendezett utcabálon találkozhattunk ismét - hosszú idő után - a kanizsai SZIGET együttessel. Az alternatív zenében szokatlanul széles ritmusvilágra figyelhettünk fel játékukban. A koncert utáni perceket egy rövid beszélgetésre használtuk fel, hogy jobban megismerjük az újjáformálódott SZIGET-eL
- Annyi tudható az együttesről, hogy 1994-ben alakult, s akik alapították: Keszler János, Balogh László, Fazekas Sándor (gitárok), Varga Ferenc (dob). A hangzásvilág kialakításában Pünkösdi Zsombornak is szerepe volt. 1995-ben csatlakozott a zenekarhoz Szigetvári Péter (ének). Tudjuk azt is, hogy a zenekar megszűnt, majd újraéledt, és személyi változás is történt. Nem ismerjük ponto-
san a változásokat, és azt, hogy mi az eredete a SZIGET névnek. Talán először az előbb említettekről beszéljetek...
- Először a névről. Pünkösdi Zsombor és Varga Feri utaztak a vonaton. Elhatározták, hogy zenekart alakítanak Ilyenkor mindjárt felvetődik a név kérdése. Nem tudtak dűlőre jutni, s mivel kezükben volt a borosüveg, elhatározták, hogy a legjobban hangzó szó lesz a zenekar neve, ami a feliraton található. A címkén
a Tihanyi-félsziget volt, s ebből lett a SZIGET... A zenekar \'96-ban tényleg megszűnt. Fél év kihagyás után az új felállás így alakult: Mutter László (ritmusgitár, ének), Balogh László (szólógitár). Keszler János (basszusgitár), Varga Ferenc (dob).
- Milyen stílust képviseltek? Hová sorolnátok a zenéteket?
- Ha mindenképpen be akarjuk skatulyázni, akkor alternatív rockzenéről
beszélhetünk.. Az alternatív rock és a magyar underground között van valahol...
- Milyen együttesek számait játsszatok, és vannak-e saját szerzemények?
- Sexepil és Európa Kiadó nótákat játszunk és van néhány saját szerzemény is.
- Hol próbáltok most, és mennyi időt töltetek gyakorlással?
- A volt DEKOR Stúdióban van tehetőségünk hetente kétszer próbálni.
- Volt egy demótok. Készültök-e újabbat kiadni és vannak-e távlati céljaitok?
- Most csak a gyakorlás a lényeg, és tavasszal valóban szándékunkban áll egy új. pár számos demo megjelentetése...
Mészáros Bálint
16
r KANIZSA - %e*ter6o*uít, ]
1997. szeptember 19.
EGY HET EGYÜTTLÉT
Beszámoló a JertS" szigetérül
1997. augusztus 14., csütörtök. Az első nap. Kezdetét veszi a diáksziget, így a vonat, a megszokottól egy kissé eltérőbb formában zsúfolásig megtelt fiatalokkal, kisebb-nagyobb cuccaik-kal. A vonat ablakán nézegetve egy kalauz hangjára lettünk figyelmesek -miután meglátta a kb. tíz főből álló punk-bandát, akik nem éppen szokványos hajviseletükről híresek:
- Most már tudom, hogy szúrunk ki Józsival, neki adjuk azt a kocsit ahová ők mennek, verekedjen velük Ő!
A (punk) fiatalok már erősen érezték, hogy eljött az ő hetük így, élvezték - hangoskodásukkal - az életüket a vonaton is. A vonat beérkezése után a metrón sem ért meglepetés a tömeg miatt. Sőt, még jegyellenőrrel is találkoztunk, akik biztos, hogy csak a sziget útvonalán dolgoztak, hogy még kevesebb pénzük maradjon szegény diákoknak. A metróról leszállva a HÉV felé közeledve diáksziget-jegyüzérekkel akadt dolgunk, akik S.SOO Ft-ért ajánlottak jegyeiket, addigra a jegyirodákban vásárolható hatezer forint helyett. Mivel nekünk volt egy plusz jegyünk, így megpróbáltuk nekik eladni 4.500 Ft-ért, mert még azon is kereshetünk. (Amúgy még június elején négyezer forint volt.) Ok négyezerért meg is vették volna, de mi annyiért nem adtuk. Mivel elég hangosan alkudoztunk, meghallotta egy srác, és odajött, hogy tényleg annyiért eladnánk-e a jegyet. Gyorsan meg is csináltuk mindkettőnk számára az üzletet. A HÉV-re felszállva sem utazhattunk nyugodtan a tömeg, a hatalmas cuccok és a jegyellenőr miatt. Ameddig a szemünk ellátott, addig a jegyel-lenőmek (szerencsénkre) pechje volt. A HÉV-ről leszállva, ismét jegyüzérekkel találkoztunk, akik már hatezerért árulták nem kis számban lévő jegyeiket. Odébb a szigetre vezető úton kb. 250-300 m hosszú kordon volt felállítva, ami mellett a Magyar Rendőri Ezred számos tagja állt. Elméletileg a forgalom biztosítására, a benzinkút védelmére épült - a védelem azért vált szükségessé, mert tavaly majdnem felrobbant a benzinkút, miután valaki kisebb tüzet rakott mellette - illetve, hogy ne köpködjenek az autójavító kirakatának üvegére (kiderült, hogy rendes gyerekek a tulajdonosok, csak egy kicsit perelősek.) - tudhattuk meg a Pepsi Sziget programfüzetének bevezetőjéből. Olvashattuk azt is, illetve ahogy a beléptetésnél egy női hang a hangosbemondón folyamatosan közölte, hogy a jegyeket belépéskor, kilépéskor és a rendezvény alatt folyamatosan ellenőrzik. Ugyanakkor azt is, hogy mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat behozni szigorúan tilos. Egyik barátom mesélte, hogy öt üveg sörét lazán be tudta hozni, viszont az üdítős üvegét, (amiben azt hiszem, hogy cola volt) azt elvették. Erről jut eszembe a motozás, ami elég keményen folyt a beléptetésnél. A nagyfiúk
akik nem titkolták motozás utáni vá-
gyaikat - elég „rendesen" végezték munkáikat, persze a szimpátiára hagyatkozva is. (A sziget végére - mint megtudtunk -, egy kukányi bicska, és kb. egy teherautónyi borral teli ballonok kerültek elvételre.) A bejutás után megállapíthattuk, hogy az Óbudai Hajógyári Diáksziget, ami most már néhány éve Pepsi Sziget néven fut, ugyanolyan, mint az előző években
hez, kiélvezve az ingyenesség lehetőségét. Hiszen ők már tudták, hogy például remek kis stratégiai játékok és egyéb nyalánkságok is találhatók a rendszerben" - és a másik egy mindenki által ismert bank automatával. Tovább haladva különböző árusok kínálták portékáikat, melyek között a kanizsai fiatalok egyik legkedvesebb boltja a Cicoma is megtalálható volt.
volt. Egy-két változást persze kivéve. A „Fő utcák" sarkán természetesen az Információs sátor állt, ahol a vonatok érkezéseitől, indulásaitól - az elvesztett cuccokon át - a különböző sziget-információkig mindenről tájékoztatnak- Az infó-sátorral szemben megtalálható volt sokak kedvence, az üzenő tábla, melyre a legelenyészőbb gondolatig mindent felírhattál, ha az üzenési vágyaid kerítettek hatalmukba. Az egyik fő úton elindulva egy-két csúcstechnikán akadt meg a szemünk. Az egyik, egy hatalmas kék konténer parabola antennával - melyről később kiderült, hogy a Matáv Intemet-sátor a „Cyber csodálatos, csábító világa; melynek közelébe a szerencsésebbek oda férkőzhetnek a „hálózatnak" minden nap 12-24 óráig. Mármint ha a rutinosabbak közel engedik őket a gép-
A sátor felverése előtt, közben és után ismeretlen és ismerős arcokkal találkoztunk, akik között akadt olyan is, aki elküldött minket a jó édes k.... anyánkba, amiért hangoskodásunkkal (?) felzavartuk. (Nem értettük, hogy miért pont ránk ébredt fel, miközben az egyik színpadról szóló zene sokkal hangosabb volt mint mi, bár lehet, hogy eltévesztette az útirányt egy nyugodt, csendes sziget felé.) Ez az ember egy tetoválásokkal teli, félig kopasz, félig hosszú hajú 30-40-es éveiben járó férfi lehetett, aki nem éppen alacsony termetéről volt híres, így inkább hagytuk hadd beszélje ki magát. Körülöttünk zalaegerszegi és otthoni haverokra bukkantunk, akikkel elég szoros barátság alakult ki. Egy kis pihenés, "programfüzet olvasás után elindultunk körbepásztázni a szigetet. A Nagyszín-
padon az Animál Cannibals koncert vette kezdetét nem kis meglepetésünkre, sőt ezt a meglepetést a közönség sem titkolta füttykritikáival és bekiabálásaival. Őket az Apolló 440 - egy soha fel nem szálló űrgépről kapta nevét - követte, amely álh\'tólag jobb mint a Prodigy. Úgy tűnt legyőzte a nehézségeket, a még össze nem szokott szigetifjúság előtt. A Sziámi koncert sem volt érdektelen, különösen a zalai dombság leggöndörebbje címet elnyerő Müller Péter miatt sem. Az első est fénypontja Dávid Bowie volt, aki nem kis sikert aratott régi, megszokott stílusában. Bár miatta is meg kellett emelni a napi jegyek árait, ugyanis a „10-15 fős stábja helyett 32 fő érkezését jelentette be, akik csak a brit légitársaság fejenként több százezer forintba kerülő bizniszosztályán lettek volna hajlandók utazni, s a megasztár ráadásul ragaszkodott saját - többtonnányi - hangtechnikai felszereléshez is. Gerendai Károlyéknak (a Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft. ügyvezető igazgatója) sikerült elérniük, hogy a Bowie-csapat fele mégis utazzon inkább turistaosztályon. Hallomásaink szerint a sztár bére százezer dollár (számításaink szerint kb. 18 millió forint), ami a minimum bért jelenti csak. Hát Bowie ennyi pénzért adhatja is önmagát, bár a közönség egy részénél kis furcsaságot - a Fashion című szám alatt vetített pomójelenetek miatt -, másik részénél a megszokott Dávid Bowie-t jelentette. Aki tetőtől talpig fehérben volt, és aki mindig is jó volt! A koncert utolsó tíz percében hatalmas szem-ballonokat (lufikat) dobott a közönsége felé, amellyel nem kis sikert aratott. Bár a lufik nem tartottak sokáig, a sok kapkodás miatt sajnos kilyukadtak. De jó buli volt! A különbözőbb színpadokon a legkülönfélébb koncertek voltak hallhatók, mint pl. Bahián a Másfél, de nagyon izgató lett volna a Széki Kurva zenekar is a Wanted színpadon, ha eljött volna. A Pesti Est színpadon komolyzenék: kamarazenéktől Big Bandig voltak hallhatók. Miután eléggé elfáradtunk az utazás, hurcolások, pakolások, sátor felverések, és a Rock színpadon megrendezett Sing Sing koncert után inkább vízszintesbe helyeztük magunkat a sátorban.
Második nap délelőtt, miután már nem nagyon volt élvezhető a sátor melege, elindultunk, hogy újabb ismereteket szerezhessünk. A séta közben egy kanizsai Old\'s klubos leányzóval is összefutottunk, akinek becses neve Turi Ágnes, és aki tájékoztatott arról, hogy milyen is volt az a híres nevezetes tortacsata, amit az első éjjel rendeztek meg. Elmondta, hogy nem volt olyan élvezetes mint „múltkor". Tavaly mindenki mindenkit megdobhatott tortával, ha tudott szerezni. Ebben az évben tíz embert választottak ki, akiknek be kellett menni középre és onnét dobálhattak kifelé, a közönség felé. De így nem volt olyan izgalmas, mintha egymás képébe vágnánk, és a közönségnek is csak cafatok jutottak abból a 500 tortából, ami persze nem rendes tortanagyságú, hanem annál sokkal kisebb. Azért nem volt olyan rossz!
Amikor előző nap végig futottuk a
1997. szeptember 19.
( KANIZSA - %e*ter6ö*t«, )
17
programfüzetet, még mi is úgy terveztük, hogy részt veszünk ezen a híres nevezetes tortacsatán, de valahogy mégis elfelejtettük. Mint ahogy a Csinibaba film is kimaradt a szigetes életünkből (bár már Kanizsán láttuk, de azért megnéztük volna harmadszor is), mivel egyidőben volt a Sing Singgel, és a Babi a színpadon megrendezett Másfél együttessel, így valahogy csak a végére értünk oda. Sokak panaszkodtak arról, hogy pont a legjobb együttesek játszottak egyidőben, és így nem igazán tudtak mindegyik jó koncerten ott lenni. De nem csak a koncertekre, hanem más programokra is igazak ezek.
A séta közben a különlegesnél is furcsább ruházatú, illetve hajviseletet hordó emberekre, bukkantuk. Tovább haladva az egyik Fő úton Krisnásokkal találkoztunk, akik mint minden évben, idén is a szigetre látogattak, hogy bemutassák azokat a tevékenységeket, amelyek az örök tudás és boldogság eredményéhez juttatják az embert. Általános programjaik a tradicionális indiai zene, bengáli kirtana énekesek és az előadások voltak. De a meditációról, misztikus lelki utazásokról, mantrákról hallhattak és kérdezhettek az őket meghallgató fiatalok. Olvastuk róluk hogy nincs más célúk, mint bemutatni azokat a tevékenységeket, amelyekkel elérhetjük azt a tudatállapotot, amelynek nincsenek anyagi feltételei és valóban elégedettséget és boldogságot okoz. A szigeten lakók körében a legelterjedtebb volt az ingyenes ételosztás, ami napi háromezer tál meleg ételt jelentett. Bár mi ebben az évben nem ettünk az ételükből, mivel a \'94-ben kíváncsiságból megkóstoltuk és így inkább azóta kihagyjuk; bár ha rá lettünk volna szorulva, akkor lehet, hogy mi is beállunk abba a több méter hosszú sorba, ami az utolsó napokban állt. Lehet, hogy csak pénz, és nem tetszés kérdése a krisna kaja? Ezen az úton volt megtalálható a drog-és az alkohol elleni sátor is, illetve a szex- és a házasságkötő sátor is. Mindegyik sátor eléggé megtelt érdeklődő valamint többet akarni tudó fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. Különböző teszteket tölthettek ki - persze csak az aki elég ügyes volt ahhoz, hogy odaférjen az asztalokhoz -, aminek fejében elég jó nevű óvszereket kaptak, élvezve a sziget és elsősorban a fiatalság örömét. Továbbhaladva a „Meghall-gat-lak\'-lakókocsihoz érkeztünk, ahova mindenféle kisebb-nagyobb gondokkal teü vendégeket vártak. Ahogy elnézegettük, a hasonló beszélgetőhelyekből rengeteget találtunk A Pók Háló feliratú sátorban a tábla tájékoztatása szerint arról esett szó, hogy ki miért jön ide a szigetre és, hogy mit gondolunk a szabad szerelemről... (Mint később megtudtuk) Egy kicsivel odébb a Félúton Alapítvány sátra következett, amelyben ezen az estén „Az alkoholizmusról másképp" címmel tartottak beszélgetést. Tovább-menet a „Lélekambulancia" sátra invitált be bennünket, amely azokkal foglalkozott, akiket elhagytak vagy megcsaltak vagy ha éppen nem úgy jött be, mint ahogy elképzelték... És ilyenkor tettük fel magunknak a kérdéseket, hogy szükség van egyáltalán mindegyik sátorra? Komolyan olyan rossz a
helyzet, hogy még sorban is állnak, hogy többet tudhassanak meg valamiről, vagy éppen, hogy elmondhassák, ami őket bántja? De megnyugtattuk magunkat, hogy ők legalább felismerik a bajt (ha egyáltalán bajnak lehet nevezni), és megpróbálnak ellene tenni valamit. Azt hisszük ez már valami. A lelkizések után azt vettük észre, hogy nem sokára kezdődnek az esti programok, melyeken azért illő lenne ott lenni. Az éjszakai bulizás megkezdése előtt egy kicsit melegebb ruhára váltottunk és ehndultunk a nagyszínpadi Takáts Tamás DBB-re, de mivel nem értünk oda időben, a Wanted színpadra mentünk át, ahol a zalaegerszegi Free Time Band játszott. A zegiek zenéje mind a közönségnek, éppúgy a mellettünk álló Soma énekes- és színésznőnek is tetszett, mivel megkérdezte, hogy kik is ők? A koncertet otthagytuk, mert kezdetét vette a Nagyszínpadon a Chumbawamba. A koncerten az Anarchy című lemezük, illetve az új lemezről a Tubthumper-ről (magyarra fordítva = Hordószónok) hallhattunk számokat, amelyen nem kis meglepetést hozott az együttestagok színpadi jelmeze. Mint például a lányok hol apácaruhában, hol tomadresszben, a fiúk pedig .idétlen öltönyeikben" szórakoztatták a közönséget, persze sikeresen. A koncert után, illetve egy másikat követve a Motörhead került a Nagyszínpadra. Akiknek a puszta jelenlétüktől tombol mindenki (ahol az embermennyiség felér egy Dávid Bowie-s közönséggel, persze a kettő nem igazán összehasonlítható), főleg a színpad közelében, mert ők talán jobban érzik ezt a hihetetlen beindító hangulatot. Bár nekünk egy kicsit zeneileg kemény, és tényleg más mint a Bowie, de azért van benne valami különleges, amiért végighallgattuk azt a két órát. (Másnap megtudtuk, hogy Lemmy, a Motörhead énekese a szigeten felejtette az útlevelét, és így nem igazán hagyhatta el országunkat.) A Nagyszínpad után átsétáltunk a Marlboro színpadra, ahol Black-Out kezdődött. Az álldogálást már nem igazán bútuk így letelepedtünk a színpad háta mögötti fák alá. A pihenés közben egy fiatal srác jött oda hozzánk (kb. 15-16 éves), aki nem igazán tudta a nyelvünket, így az angollal és a némettel próbálkozott. A cigaretta szó nem igényel sok tudást, ezért hamar megértettük, hogy mit akar. Nekünk csak egy szál cigink volt, így nem akartuk odaadni, de megsajnáltuk a srácot és felkínáltuk. Ő nézegette, majd miután elárultuk a márkáját -ami nem mondható általánosnak -, inkább visszautasította, és próbálta megmagyarázni, hogy neki marihuánás cigi kell. Meglepetésünkre csak habogtunk, és hamarosan elbúcsúztunk tőle. Kb. öt perc múlva egy újabb férfiú érkezett a közelünkbe, aki le is telepedett közénk Ő már inkább taposta a húszas éveit. Egy kis beszélgetés után ő is rátért a mondókájára, hogy zöldség kellene neki, és ugye tudunk adni. Először egy kicsit furcsán néztünk rá, de értésünkre adta, hogy fű kell neki. Majd neki is elmondtuk hogy kérdezősködjön tovább, mert mi másfélét nem tudunk adni, mint ami alattunk van. Ezek után gondolkodásba estünk, hogy ennyire trehányul nézhetünk ki,
amiért itt a fák alatt a fűben pihenve, tíz percen belül két ifjú „szóbaelegyed" velünk egy kis „anyagért". Egy kicsit fürcsálltuk is, mert hallani hallottunk róla, hogy drogos szigetnek meg mindenféle ,kedves" címkével ellátott szigetnek nevezték de eddig -ez már a 4. szigetes bulink - nem igazán találkoztunk drogos emberrel. Bár lehet, hogy csak a mi naivitásunkkal van baj, és nem igazán néztünk szagoltunk körül, hogy mi van a levegőben. A nagy sikert arató Black-Out és az Omen - sajnos a Fahrenheit egyidőben volt az Ómennel, így azt ki kellett hagynunk - után visszamentünk a sátorba, hogy most már ne csak a füvön pihenjük ki fáradalmainkat. Persze csak halkan igyekeztünk visz-sza, mert ha a „Behemót" kiabálós felébred, akkor aztán lesz nekünk nemulass. Szerencsénkre nem volt bent a sátrában, így szabad utunk volt a pihenésre. A szombati délelőtt egy kicsit furcsán kezdődött, mivel jöttek a secu-ritysek hogy hagyjuk el ezt a helyet, mivel ez magánterület. De mivel sajtos (fekete) jegyünk volt, így mi maradhattunk Közben kiderült, hogy mindenkit elzavarnak, csak mi maradhatunk. Persze senki nem ment el. A nap további része egy kis futkosással folytatódott, mert az egyik barátnőnkért ki kellett menni a Délibe, illetve a Tibi barátunk hazament, így nem igazán okozott gondot, hogy hogyan töltsük el az időnket. A szigetre való bejutásunk újabb kalandot hozott. Csak egy rövidnadrágban és pólóban voltunk, így azt gondoltuk hogy nem fognak végig motozni. De nem így történt. Ugyanúgy, mint ha nagy cuccokkal, sőt felruházkodva lettünk volna. Végigpásztáztak Persze a lányokat női securitys, a fiúkat pedig „férfi" securi-tys. A Pityesz néven ismert kanizsai szomszédom is mesélte, hogy ő is kiment a szigetről persze rövid nadrágban meg pólóban, sőt még a nadrágzsebeit is kifordította, hogy lássák, hogy nincs nála semmi. A securitysek azért rendesen átvizsgálták Erre felháborodására lehúzta a nadrágját, hogy akkor tessék nézzétek meg ott is. Valahogy nem igazán tetszett ez a securi-tyseknak, így odajött még két emberke, akik nemtetszésüket akarták kifejezni a Pityeszes magatartásnak. Azért megúszta. (Mármint a „securitys".) Visszaérkezésünk után jó pár óráig csak pihentünk. Jóllakásunk után azonban megtörték a körülöttünk lévő csendet, mivel a Behemót barátunk elkezdett kiabálni, hogy nem kap levegőt a sátrában. Hát azt nem is csodáltuk mert egy kétszemélyes sátra volt a barátnőjével közösen, és az se lett volna meglepő, ha ő egyedül nem fér el benne a piciny termetére való tekintettel. Miután a sátruk egyik oldalán kinyúlva (felrepítve az egyik hosszabbik oldalt) levegőhöz jutott, megnyugodott és továbbaludt. így mi is tovább élvezhettük a szigeti pihenésünket. Egy kis idő után újabb felfedező utunkra indultunk, mivel meghallottuk a Megy a gőzös Kanizsára című nótát, ezért nem tudtunk a helyünkön maradni. A hangok után menve bukkantunk rá a Néptánc színpadra, ahol addigra már a legkülönfélébb lagzis nóták voltak hallhatók Egy-két méterre odébb volt megtalálható a testfestők sátora,
ahol mindenkit a kedvére való mintával festettek be a talpától a homlokáig. Aztán mellettük volt a Tilos Rádió sátor, Love Barikád, amelyből a napjainkat uraló acid/techno-kultúrórület hallatszott. A szigetlakók egy héten át élőben hallgathatták a Tilos Rádió Dj-it, így Palotait, Tituszt, Nagat és Mangot, de számunkra nem igazán volt megnyerő ez a folytonos bum-bum zene, így gyorsan odébb álltunk. Mint később kiderült, hogy ezen a környéken volt megtalálható, a II. Magyar Víziló KiáUítás, meg kaleidó-mega-szkóp és tűznyelés, de sajnálatunkra mi nem találtuk meg. Sétálgatásunk alkalmával többször elcsodálkoztunk hogy kb. 5 méterenként mindig egy mobil telefonossal akad dolgunk. Ez a sziget lakóihoz egy kicsit furcsán illett, de az idő múltával kezdtünk beleszokni. Sőt, találkoztunk olyanokkal is, akik szintén furcsállták ezt a fajta menőzést, így műanyag dobozokkal, illetve régi, ma már nem használatos telefonokkal utánozva hangos mondó-káikkal körbe járták a szigetet. Persze a velük találkozók nagy sikerére. Továbbmentünk Megpillantottuk a Romvárost, melynek felépülése mögött az Alba Kör áll, melynek tagjai jelenleg a taposóaknák felszedéséért és használatának betiltásáért folyó nemzetközi kampányhoz csatlakoznak. A tőlük kapott kis prospektuson egy részlet nagyon megfogott minket, mely így szól: „Van ez a város. Van, de mégsem úgy, ahogy egy város él, mozog, bizsereg. Nem úgy, ahogy csak úgy mondani szokták, hogy „hát ez nem igaz, ebben a városban nem lehet élni!" Nem. Ebben a városban tényleg nem lehet élni! A volt Jugoszláviában, a mai Horvátország területén található Szentlászló. Egy picike város, nem is messze a határtól. Lehetett látni a TV-ben. Lőtték a szerbek, lőtték a horvátok. Szét. De teljesen. Szanaszét. Utána az egészet aláaknázták. Szentlászló teljes aknamentesítése, újjáépítése sokba kerülne. Olyan sokba, hogy talán soha nem is épül újjá. Pedig csak egy pici városka. Volt. Most életveszélyes, aláaknázott, halott település. Azaz most mégis élt. Itt volt a szigeten. Egy hétig. Úgy, ahogy mi elképzeltük. Nem tagadjuk, szeretnénk életet látni benne!!!" Azt hisszük hogy ez a cikk magáért beszél. Amúgy a Romváros állandó programja egy kiállítás, ahol fotókat lehet látni az aknák okozta sérülésekről és információkat olvasni hatásukról. Továbbá működött egy CD-rom egy háromméteres kivetítővel összekapcsolva, ahol inter-aktíve, egy számítógépes program segítségével bárki eljátszhatta az aknamegsemmisítést mint „élményt", mint .kalandot". Akkor mi ezzel nem találkoztunk, de az öüet is nagyon megfogott minket. A Romváros megismerése után visszamentünk a sátorhoz, ahol megvacsoráztunk, és még mielőtt felöltöztünk volna az esti bulikhoz, elmentünk zuhanyozni. Az első két napban a szigeüakók hagyományos zuhanyzójában zuhanyoztunk az esti órákban, mert akkor már mindenki a koncertekre sietett. (Folyt, köv.)
MUlei Szilvia és Fölnagy Péter
18
KANIZSA - Út**
1997. szeptember 19.
...HOL ISTENEK VIGYÁZZÁK AZ ÁLMOT (2.)
Athén: Athén, nincs hozzá fogható, s erről még 38 C-fokban sem feledkezhettünk meg. Európa fővárosa...
Míg az egyik csoportvezető az ingyenes múzeumbelépők ügyét intézte a Művelődési Minisztérium turisztikai hivatalában, addig a gyerekek másik tanáruk vezetésével megnézték a Stadiont, a Hadrianus-kaput, a Zeusz-szentélyt illetve Népkertet. Ezután kétórányi szabad program keretében diákjaink a város középkori negyedével, a fellegvár alatt húzódó hangulatos és színes Piakával ismerkedhettek. Sokan voltak kíváncsiak a görög Parlament épülete - a Vuli - előtt minden órában megrendezett ünnepélyes ceremóniára, az őrségváltásra. Délután közösen sétáltunk fel az Ak-ropoliszra, ahová a 2000 drach-más belépőt nem kellett megváltanunk, a minisztériumban érvényesített ajánlással ingyen beléphettünk. Itt együtt tekintettük meg a fellegvár nevezetességeit: a Propülaiát, a Panthenónt, az Erechteiont, a Niké-templomot, gyönyörködhettünk a kariatidák kétezer éve nem hanyatló elegáns fenségében, majd tanári magyarázat kíséretében bemutattuk Athén egyéb nevezetességeit: az Agórát, a Dionyszosz színházat, Heródes Atticus odeonját, a Pnyx-dombot, a Philopappu-dombot, az Arei-oszpagoszt, a Kerameikosz-teme-tőt, és a Lykavittosz-hegyet. Mivel tiszta idő volt, jól látszott a kikötő és Szalamisz szigete is.
Később együtt mentünk fel az Arész-dombra, ahol az ókorban a híres, volt archónokból álló tanács működött, illetve ahol Pál apostol megtérítette az első görögöt, Areopagita Dionyszoszt. Jártunk a Pnyx-dombon is, amely az ókorban a híres athéni népgyűlés ülésezett. Sötétedés után pedig a Philopappu-dombról gyönyörködhettünk az éjszakai Athénban és a fényárban fürdő Akropoliszban. A város a legszebb arcát mutatta meg ezen a napon nekünk.
Augusztus 12-én még egy napot a fővárosban töltöttünk: a Nemzeti Régészeti Múzeumban közösen jártuk végig a kiállítótermeket. Diákjaink utólag elmondták, hogy legjobban a mü-kénei-kori leleteket bemutató nagyterem illetve az emeleten kiállított thérai freskók, valamint fekete- és vörösalakos vázák tetszettek nekik. Szájtátva álltunk meg az arany Agamemnón-maszk és a lináris-B táblák előtt.
Délután még egy nevezetes helyet felkerestünk. Autóbuszos kirándulást tettünk a fővárostól mintegy hetven kilométerre, az Attikai-félsziget délkeleti sarkában fekvő Szounionba. Megtekin-
tettük a félsziget jelképeként már az ókorban híressé vált Poszei-dón-szentélyt. A legendás rom csodálatos fekvése rengeteg turis-
ket, hogy adjuk át üdvözletét gyönyörű hazánknak, Magyarországnak. Nehéz volt elhagyni Kokkino Limanakit.
PYLOSZ - Ebben a kádban fürdette meg Télemakhoszt Nesztor lánya, Polükaszté.
tát vonz. Rajtunk kívül portugál, német és egy uruguayi csoport volt még kíváncsi a híres szounioni naplementére. Sajnos a borús ég miatt ebből nem sokat láttunk, de a csodálatos kilátás és pompás szimmetriájú dór templom harmóniája felejthetetlen élményt nyújtottak. Ráadásul egy helybéli idősebb halász - aki szabadidejében a romoknál felügyel - megmutatta nekünk azt az oszlopot is, ahová Lord Byron, a görög szabadságharc egyik önkéntese belevéste a nevét a múlt században.
Az augusztus 13-i reggeli táborbontás után megható élményben volt részünk. Miután mindenki felszállt a buszra, Thanaszisz bácsi egy meleg hangú levélben búcsúzott el a magyar fiataloktól. Megköszönte, hogy vendégei voltunk, sok szerencsét és egészséget kívánt utunk további részére, és tisztelettel megkért bennün-
Utunk a Peloponésszoszra vezetett. Az eperlevél alakú félsziget egyike Görögország legvadre-gényesebb tájainak. Korinthosz közelében, az autópálya mellett megálltunk egy helyi őstermelőnél, aki saját szőlőjét árulta. Két-három kilós fürtökben lógott a tőkéken a mézédes, magnélküli korinthoszi szőlő. Mivel elég sok szőlőt vásároltunk, búcsúzóul ménig ajándékba is kaptunk néhány kilót. Ezután kerestük fel az ókor híres - s erkölcstelenségéről hírhedt - világvárosának, Korin-thosznak a romjait. A legfőbb látnivaló az Apollón-templom volt, de megtekintettük a Piréné-forrás fölé emelt boltíves épületeket, az ókori piac - agóra - létesítményeit, s a Bémát, azt a híres helyet, ahonnan Pál apostol szónokolt a korinthosziakhoz.
Délután gyönyörű szerpentines hegyi utakon jutottunk el Argo-lisz tartomány déli részére. Gala-
taszba, ahol négy éjszakát töltöttünk a Kyrangelo - \'az Úr angyala\' - nevű kempingben. Megjegyzendő, hogy a kis kikötővárost azért választottuk bázisul, mert innen Porosz, Hydra és Aiginez szigete egyaránt könnyen és olcsón elérhető.
Rohantak a napok, eltelt az első hét. Augusztus 14-én reggeli után lesétáltunk az alig fél kilométerre fekvő kikötőbe, ahonnan motoros bárkával mintegy 6-7 perc alatt át lehet jutni a legközelebbi szigetre, Poroszra. A főváros, amely a változatosság kedvéért ugyancsak a Porosz nevet viseli, emberléptékű arányaival, bensőséges hangulatával, s mégis mozgalmas kikötői életével azonnal 47 magyar szívet tudhatott magáénak. A sziget legfontosabb ókori nevezetességét, az archaikus Poszeidon-szentélyt hegyitúra keretén belül kerestük fel. S bár mára fájdalmasan kevés maradt fenn az egykor óriási kultikus jelentőséggel bíró építményből, a túrázókat az is lelkesítette, hogy útjuk közben sorra tárultak fel a sziget természeti szépségei: a mediterrán fenyőerdők hasadékain kivillanó zöld, vörös és fehér színű sziklák, a vibráló levegőben úszó távolabbi szigetek és a diónyi méretűre zsugorodott aprócska települések meseszerű kontúrjai.
Másnap, augusztus 15-én Hydra szigetére kirándultunk. A hajó Porosz kikötőjéből indult. Hozzávetőleg 50 perces út után kötüttünk ki Hydra városában. Ezt a szigetet elsősorban érintetlen szépsége miatt kerestük fel; tudtuk, hogy lakói nagy figyelmet fordítanak arra, hogy szigetüket az eredeti szépségében őrizzék meg: a településekből ki vannak tiltva a gépjárművek, a helybeliek és az idelátogatók egyaránt csak gyalog vagy öszvérháton közlekedhetnek. Frissen meszelt házak, tiszta utcák várják a barangolót; kékre, zöldre, barnára vagy szürkére mázolt ablakok és ajtók nyílnak meg az erre vetődő idegenek előtt. Sajnos a sziget meglehetősen drága: inkább a szemünket érdemes kinyitnunk, mint a pénztárcánkat. Erre magyarázatul talán az szolgálhat, hogy hosszú évtizeden keresztül a sziget Athén gazdag polgárainak üdülőhelye volt, s ma is a tehetősebb nyugati turisták látogatják. Kis csapatunk energiájából még arra is futotta, hogy felsétáljunk a város határában fekvő ortodox templomhoz, majd onnan egy kanyargó ösvényen a sziget tetejére, egy Profitisz Hiasz nevű kolostorhoz, amely ma is a külvilágtól elzártan élő apácáknak ad „világfeletti" lakhelyet. A klast-
1997, szeptember 19 KANIZSA - Úe** 19
romot máskülönben nem találtuk nyitva, de kapuja elől szívet-lel-ket gyönyörködtető látvány tárult a szemünk elé: hozzávetőleg kilométernyi magasan voltunk, a város alattunk csupán apró pontnak tűnt, s köröttünk mindenhol a nagy kékség: a tenger. Visszatérve a városba még volt pár óra a hajó indulásáig. Ezt fürdésre, nézelődésre használtuk ki: ráérősen sétálgattunk európaiak és amerikaiak között, derűs arccal, úgy hogy mindenki azt hihette, nemcsak a szívünk van csordultig, de a zsebünk is. Amikor este, kissé fáradtan a „hazai" (galataszi) földre léptünk, mindenki úgy gondolta, hogy a „mai napot nem lehet felülmúlni". Tévedtünk. Eljött a holnap, és mi ismét hajóra szálltunk. Ezúttal Aigina szigete felé vettük az irányt. Nagyjából másfél órányi csendes hajózás után kötöttünk ki Aigina (Ejina) városában, Görögország - szabadságharc utáni - első fővárosában. Elsők között a fővárostól 14 km-re fekvő, híres Aphaira-szen-télyt kerestük fel, mely a görög föld legszebb és rendkívül ép állapotban megmaradt archaikus kori temploma. Visszatérve a városba, a híres görög regényíró, Nikosz Kazantzakisz házát szerettük volna meglátogatni, de mivel nem volt túl sok időnk a hajó visszaindulásáig, inkább a városban nézelődtünk, jártuk a hangulatos utcácskákat, figyeltük a kikötői forgalmat, élveztük a késő délutánt és az alkonyt. Rádöbbentünk arra, hogy Kazantzakisz miért itt, és csakis itt írhatta meg világhírű regényét,-a Zorba, a görögöt.
Este fél tíz körül érkeztünk vissza Poroszra, de mielőtt visz-szamentünk volna galataszi kempingünkbe, mindenki kiadós vacsorával búcsúzott el a varázsia-\' tos vidéktől, hiszen másnap új tájak, új látnivalók és kalandok vártak ránk.
Augusztus 17-én, táborbontás után észak felé indultunk a hegyeken át. Délelőtt 10 óra tájban már Egidauroszban voltunk. Itt tekinthető meg az ókori Hellász legjobb állapotban fennmaradt színháza, ahol még ma is rendszeresen rendeznek előadásokat. Különösen nagy élmény volt az, hogy személyesen próbálhattuk ki az építmény kiváló akusztikáját: a hely szelleméhez méltóan részleteket szavaltunk ógörögül Szophoklész Antigonéjából, latinul Catullus verseiből és magyarul Petőfi Sándor Szeptember végén című verséből. Mindenki áhítattal hallgatta azt az ortodox szerzetest is, aki anyanyelvén egy görög egyházi éneket dalolt. Kipihenten, derűs lélekkel indultunk tovább, következő állomásunk Mykéné volt. Az a hely, melyet az Odüsszeiában már Homérosz is megénekelt. Hajdani lakosai, mint Agamemnon, Klütainmeszt-
ra, Iphigénia a mitológiából régi ismerőseink voltak. Most megnézhettük azt a fellegvárat, ahol annak idején élhettek. Amint megpillantottuk a híres oroszlános kaput, mindenkinek földbe gyökerezett a lába. Nemcsak a szépsége, és nemcsak a méretei miatt, hanem mert hirtelen mintegy 3500 évet léptünk vissza az időben. Ez a város, s maga a palota a klasszikus görögség előtt csaknem egy évezreddel élte virágkorát. Története már inkább a legendák, a mitológia homályába vész. Megcsodáltuk vastag, kük-lópikus falait, a királysírokat, a palotát. Lementünk a ciszternába, ahova már csak a zseblámpák vagy gyufák fénye vitt némi életet. Megállapítottuk, hogy ők bizony tudtak építkezni - de az is eszünkbe jutott, hogy vajon milyen nyomai lesznek Nagykanizsa tízemeletes betonépületeinek 3500 év múlva.
Megnéztük még a közelében található Atreusz-kincsesházat is, azt az álkupolás eljárással készült, többfunkciós építményt, melynek közepére állva megint csak érdekes akusztikai hatásnak lehettünk tanúi: a falak a megszólaló hangját felerősítették, s egyfajta érdekes quadrofóniában sugározták vissza.
Szállást a közeli „Mycenal" kempingben találtunk, melynek tulajdonosa, egy Arisz nevű fiatalember beszámolt arról, miként él egy mai mykénéi: a hadisten távoli leszármazottja narancsot és olajbogyót termel, mézszínű bort adó szőlőtőkékkel foglalatoskodik, nyáron pedig kempinget üzemeltet. De a napfény a régi, és a hegyek is csak alig változtak. S a mai görögök szinte ugyanazokat a neveket viselik. De így van ez rendjén.
Este még busszal bementünk a közeli Nauplion városába, amely 1834-ig a szabad Görögország második fővárosa volt. A középkori fellegvárból fantasztikus látvány tárult diákjaink szeme elé: az egész Nauplioni-öböl, a kivilágított város, de még a közeli Ar-gosz vára is látható volt.
Augusztus 18-án már korán elindultunk Spárta felé. Délben érkeztünk az egykor nagyhírű dór városba. Sajnos a múzeumot zárva találtuk, de rájöttünk, hogy hétfő van, múzeumi szünnap.
A narancsfákkal szegélyezett főutca végén viszont megtaláltuk Leonidász spártai király emlékszobrát. Tőle pár méterre pedig már az ókori Spárta romjai álltak. Az útikönyv szerint nincs itt semmi látnivaló - ennek mi az ellenkezőjéről számolhatunk be. Ez a hely még romos állapotában is méltóságot sugároz magából, méltó a múltjához. Főleg a színház maradványai impozánsak, a Taugetosz csúcsaival a háttérben.
És az igazi kaland még hátra
volt: át kellett kelnünk a hegyeken. 2000 méter magasságban futó kacskaringós utakon, 2400 méter magas ormok között haladt a citromsárga Neoplan. Sofőreinket komolyan megdolgoztatta a hegység: de a Taugetosz bizony sohasem adta meg könnyen magát. Lakóniában jártunk és mi is keveset beszéltünk: lenyűgözve tekintettünk egy-egy szakadék mélyére. Még azt is elfelejtettük, hogy nincsenek korlátok... Kilencven kilométert csaknem hat óra alatt tettünk meg. Aztán jött a szálláskeresés: Kalamatától nem messze egy Petalidi nevű falucska kempingjében leltünk új otthonunkra. Táborverés után megrohamoztuk a közeli tengert, de örömünk hamar véget ért: többeket medúza csípett meg, így a hullámok játékát csak szemlélőként élvezhettük.
Augusztus 19-én reggel Pylosz fele indultunk el. A Homérosz által is említett bölcs Nesztor palotájának romjait kerestük fel. S bár a falmaradványok talán nem voltak olyan látványosak, mint Mikéné esetében, könnyed bájával rabul ejtett bennünket a hely. Részleteket olvastunk fel a „fürdőszobában" az Odüsszeia III. énekéből, amelynek különös aktualitását az adta, hogy benne esik szó arról a bensőséges jelenetről, amikor Nesztor gyönyörű fiatal lánya megfürdeti az apját kereső Télemakhoszt, „s testét megkeni síkos olajjal". A fürdőkád szinte teljesen épen maradt fenn. A Pyloszban talált leleteket a közeli Chora nevű falucska múzeumában csodálhattuk meg. Délután Olympiában jártunk: megnéztük a Gymnasziont (a futók edzőtermét), a Palaisztrát (a birkózók termét), Pheidiász műhelyét, s a romos állapotában is monumentális Zeusz-templom maradványait. Ebben állt az ókori világ egyik csodája, Pheidiász Zeusz-szobra. Láthattuk még a Héra-templomot, a kincsesházakat és végül a stadiont, ahol franciák, németek, görögök nagy örömére futóversenyt rendeztünk. Természetesen magyar győzelem született, de ezt még az olympo-szi istenek is így akarták. Mintegy pihenésképpen kerestük fel a közeli múzeumot, mely igen kellemes élményt nyújtott valamennyiünk számára. Tágas, ízlésesen berendezett, diszkrét. Külön teremben látható többek között Praxitelész híres szobra, a Hermész a gyermek Dionüszosz-szal. Külön érdekessége a múzeumnak az itt kiállított harci sisak, amelyet feltehetőleg Miltiadész ajánlott fel az olümpiai Zeusznak, természetesen a marathoni győzelem után.
Másnap, augusztus 20-án Delphoi romjait szerettük volna megtekinteni, de bizonyos vélemények szerint az slymposzi istenek másképp akarták. De lehet, hogy
csak Hermész tréfált meg bennünket. Útban Patrasz felé elromlott buszunk bal hátsó légrugója. Kilencven kilométert rázkódó fejekkel, össze-összekoppanó fogakkal tettünk meg, majd ötórá-nyi kényszerpihenő következett: a buszt egy városszéli műhelyben javították, a csoport pedig a kikötő közelében vesztegelt. Délután azért a közeli Rionnál átkeltünk a Korinthoszi-öblön, és már Közép-Görögország tengerpartján folytattuk utunkat. Szállásunk Delphoi közelében, a tengerparti Itea városka egyik kempingjében, a „Camping Kaparelis"-ben volt.
Tanulmányutunk utolsó előtti napján korán reggel felkeltünk és már nyitásra „a világ köldökében", Delphoi-ben voltunk. Útközben a felhők közé vitt az utunk, esőben utazhattunk. A hegyeket elsöpörni látszó gomolygó felhők, a hegyek között visszhangzó szél és mennydörgés moraja, majd a nap és a váratlanul felragyogó szivárvány színjátéka világossá tette számunkra, hogy miért éppen ezen a misztikus tájon emelkedett Apollón isten szavait „közvetítő" papnő, Pythia jósdája. Rácsodálkozhattunk a szentélykerület fő látnivalóira: megálltunk a kincsesházak és az Apollón-templom romjai előtt, láttuk a színházat, a stadiont.
Lamia és Trikola városának érintésével délután érkeztünk Ka-lambakába, a Meteora-kolostorok lábánál fekvő hangulatos településre. A XIV-XV. században alapított „ég és föld között lebegő" megközelíthetetlennek tűnő sziklatömbök csúcsain épített ortodox kolostorok a középkort és a bizánci kereszténységet hozták emberközelbe. A két legjelentősebb kolostort néztük meg: a Nagy Meteora kolostort és a Varlaa-mot. Mivel ezek egyházi kezelésben r vannak, ingyenes belépőnk ide nem volt érvényes; azonban a 400 drachmás belépőt viszonylag könnyen kifizettük. Az egyedülálló táj és a kolostorok szépsége maradandó emléket hagyott mindenkiben.
A kalambakai Rizos International kempingben szálltunk meg. Már csak egy esténk maradt .itthon", Görögországban. Az órák a búcsú és a készülődés jegyében múltak el; sétálgattunk a kivilágított üzletek között és a hegyeket néztük. Hamar sötét lett.
Hideg szelek jártak azon az éjszakán; fáztunk, de álmunk mégis édes volt. Az olymposzi istenek vigyáztak ránk. Talán Apollón vagy maga Zeusz üzent akkor nekünk: „Most szépen haza kell mennetek magyarok, de adjátok át az otthoniaknak a sziklák, a tenger és a nap üzenetét; aztán valamikor - talán jövőre - ismét találkozunk..."
Németh Ferenc Pécsi László
KANIZSA - Sfiont
1997. szeptember 1$.
Egy olyan sportágban kijutni a kontinensviadalra, ahol minden mozdulatnak, minden másodpercnek óriási a jelentősége, bizony nem kis dolog. Már pedig a kanizsai Révész Katalin, a CWG-Vízmű SE úszója augusztus 19-én rajtkőre állt a sevillai Európa-bajnokságon, a 100 méteres gyorsúszásban, majd négy nappal később a magyar válogatott női vegyesváltó gyorsúszó tagjaként is. Az előbbi számban 58.42 másodperces eredménnyel -élete második legjobb idejével - a 24. helyen végzett, míg a váltóban - 57,85 másodpercet úszott Kata - a csapat hetedikként ért célba.
- Milyen célt fogalmaztál meg magadnak az év elején - kérdeztük Révész Katalintól.
- Megfogadtam magamnak, hogy mindent beleadok, mindent elkövetek, hogy kijussak az Európa-bajnokságra. Szinte nem is foglalkoztatott semmi más. csak kizárólag az úszás. Sikerült!
- Az előző évi eredményeid már feljogosítottak arra, hogy ebben gondolkozzál?
- Igen, már a válogatottnál is „képbe" kerültem, a tavalyi országos bajnokság után, mivel csak két tizeddel csúsztam akkor le a dobogóról, meg három századdal. Akkor ismertek meg igazán...
- Januárban következett az afrikai út.
- Közel három hónapig edzőtáboroz-tam a spartacuszos úszókkal együtt, Kiss Lászlónak, a magyar válogatott vezetőedzőjének az irányítása alatt. Ehhez kellett a CWG szponzori támogatás is.
- Az edzőtábor után rögtön egyéni csúccsal mutatkoztál be a Dr. Csík Ferenc emlékversenyen.
- Lázasan, betegen vettem részt a via-
A LEHETŐ LEGJOBB KEZDÉS
MAFC-MÁV NTE 57-70 (28-35)
Budapest, 50 néző. Jv.: Dr. Szakáll, Lugossy. NB I/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (16/6/, Simonné (11/3), Joó (12), Zsolnai (24), Bedő (7/3). Csere: Lackner (-), Gőber (-), Hujber (-). Edző: Kovács Nándor.
Az első félidő hajrájában Torna vezérletével, majd a második játékrész elején mutatott agresszív védekezésnek és Zsolnai eredményes játékának köszönhetően elhúzott a vendégcsapat. Már 19 pont is volt a kanizsai lányok előnye (28-47). mikor a megnyugtató előny birtokában egy kicsit kiengedtek. A hajrá azonban megint A Vasúté volt, így a mieink megérdemelten gyűjtötték be első győzelmüket a \'97/98-as szezonkezdeten. Jók: Zsolnai, Bedő, Torna.
H. Z.
Gondolatai már a világbajnokságon...
HOGYAN TOVÁBB RÉVÉSZ KATA?
dalon, az 58,90-es eredményem ellenére éreztem, hogy még többre is képes vagyok a 100 méteres gyorsúszásban. Később újabb kemény felkészülési időszak következett, melynek egy részét Budapesten végeztem, szintén Kiss László irányításával.
- Az ilyen budapesti „szakaszokat", hogyan oldottad meg?
- Egyik úszótársam. Klocker Edit segített és vele laktam együtt, míg az étkezéseket saját magam, pontosabban a szüleim pénzéből finanszíroztam. Az útiköltségeket térítette az egyesület. Megérte.
- Következett július közepén a Budapest-bajnokság.
- Remek formában voltam, az első napon 1:04,01 másodperces, legjobb időmmel nyertem meg a 100 méteres pillangóúszást, majd másnap a 100 méteres gyorsúszásban, harmadnap pedig az 50 méteres gyorson nyertem, és állhattam fel a dobogó tetejére.
- Az Európa-bajnokságra való felkészülés hol folytatódott?
- Egy hónap volt még hátra, ahogy hazajöttem a Budapest-bajnokságról, összepakoltam és másnap már az apu vitt is vissza Budapestre. Kemény munka volt, a Margit-szigeti nyitott medencében edzettünk, de nem hiányzott a gumikötelezés sem... Én a Güttler Karcsival tréningeztem, sokat tanultam tőle. mindketten sprinterek vagyunk, csak ő a mellúszó számokban. A sevillai Eb-re való kiutazás előtt két napot kaptam arra, hogy hazajöjjek, majd irány a Ferihegy 2...
- Milyenek voltak az első sevillai benyomások?
- Csodálatosan szép város, minden fantasztikus volt, kivéve az hogy irtózatosan nagy meleg volt. Amikor csak lehetett árnyékba vonultunk, s a bemelegítésnél bizony boxmeccset kellett vívni, mivel nem volt külön medence arra. hogy felkészüljünk a versenyszámokra.
- Már az első nap rajtkőre kellett állnod.
- Az elődöntő negyedik futamán a nyolcas pályáról indultam, jól sikerült minden, bár 58,42-t úsztam, de én többet vártam magamtól. Úgy éreztem több volt bennem, s az sem használt, hogy korán kellett kelnünk és alkalmazkodni kellett a körülményekhez, ami nem volt egyszerű.
HA UGY FOLYTATJÁK, MINT TAVALY...
Ants-BJ Rotary-Szentendre Sleepwalkers 5-8
Nagykanizsa, Thury-pálya, 100 néző. Baseball bajnoki döntő, első mérkőzés.
Ants: Szécsényi, Koréin, Barbalics, Szili, Kaufmann, Murányi, Gondi, lvalues. Darabos, Poprádi. Csere: Móricz.
A vendégek nem a kínai dobóval kezdtek, s ez meglepte a hangyákat, akik erre építették taktikájukat. A" mérkőzésre a küzdelem volt a jellemző, a negyedik iningig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az ötödik játékrészben a Szentendre valósággal lelépte az Ant-set, öt pontot csináltak s egyet sem kaptak. A hajrában feltámadtak a kanizsaiak, de ez kevés volt az üdvösséghez. A három mérkőzésből álló döntő tehát eddig a Sleepwalkersnek áll, de mint tudjuk, tavaly is innen veszítettek Daráék ellen.
H. Z.
Előző este 10 órakor még nappali világosság volt. míg másnap reggel nyolc órakor még sötét. Emiatt, s a magas páratartalom miatt is, aludni sem tudtunk. Huszonnegyedik lettem, aminek örültem is, meg nem is. Ma már úgy gondolom, hogy számomra inkább a tapasztalatszerzés szempontjából volt ez az Európa-bajnokság nagyon fontos. Egy új egyéni csúccsal azonban bejuthattam volna a „B" döntőbe is, amely óriási dolog lett volna az erős mezőnyben.
- Négy nap pihenő volt számodra, majd következett a vegyesváltó.
- Mindenki a legjobbját hozta, amellyel a hetedik helyen végeztünk. Nyíri Anna kezdte a versenyt közülünk háton, majd váltotta Kovács Ági mellen, következett a Klocker Edit pillangóúszásban, míg a befejező úszó én voltam, 100 gyorson.
- Kiss László mesteredző, hogyan értékelte a teljesítményedet?
- Nem mondott semmit, még a mai napig sem. Sem azt. hogy jó volt, de azt sem, hogy rossz.¦
- Lassan egy hónap telt el, azóta pihensz. Hogyan tovább?
- A jövő héten kezdjük az edzéseket. Januárban lesz a világbajnokság Ausztráliában, s arra a válogatóversenyt decemberben rendezik meg Budapesten, ahol ismét bizonyítanom kell.
- Az úszás mellett mit csinálsz még?
- Tanulok. Harmadéves vagyok a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban, magántanulóként, ami azt jelenti, hogy csak vizsgázni kell bejárnom az iskolába. Az úszás és a tanulás mellett másra nincs időm, s azt, hogy ezt megtehetem, köszönöm a szüleimnek, testvéreimnek, mert nem kis anyagi teher ez Bárhol, bonnikor segítettek és segítenek.
- Milyen érzés magyar válogatottnak lenni, a „tűz" közelében élni?
- Nagyon kemény. A fizikai teher mellett pszichés nyomás is nehezedik ránk, ha már ott vagyunk, mindent beleadunk. Győzzön a jobbik!
- November közepétől december elejéig ismét afrikai edzőtáborba utaznak a Spartacus úszói. Velük tartasz?
- Nem tudom, még nem volt egyeztetés. Ezúttal nem bánnám, ha itthon készülnék, mert december nyolcadikán már válogató verseny lesz és én biztos, hogy nem fogok akkor jól úszni. Tavaly is, az edzőtábor után egy hétig gyengébben ment. Nekem fontos, hogy maximálisan odafigyeljenek rám, mert különben nem megy a dolog, lelkileg sem.
- A válogató versenyen illene új egyéni csúcsot úszni?
- Igen, mindenképpen. Ahhoz, hogy bekerüljek a világbajnokságra utazók közé, feltétlenül - gondolkodott el hosszasan Révész Katalin, majd elköszönt.
A felkészülési programjáról már edzőjével, Meiszterics Lászlóval beszélgettünk.
- Tizenkét hét van hátra a magyar bajnokságig, amely december 8 és 13 között kerül megrendezésre. Ez a verseny egyben válogató is lesz a világbajnokságra. Közben természetesen beiktatunk még egy-két kisebb megmérettetés! lehetőséget is.
- Javítani kell Katának az eredményén?
- Igen, mindenképpen, itt nem lehet leállni, mert sorbanállás van, s a konkurencia ereje nem lebecsülendő... Szerintem azt viszik ki, aki nyerni fog a válogatón. Révész Kata nem engedheti meg magának, hogy a decemberi magyar bajnokságon rosszul ússzon. Ahhoz, hogy ott legyen a magyar válogatottban, a vegyes-váltó tagjaként, teljesítenie kell!
Deregi László
AZ EREDMÉNY
A FONTOS
Szolnoki MÁV-Nagykanizsai Olajbányász 2-0 (1-0)
Szolnok, 4200 néző. Jv.: Bukovics. NB 1/B-S labdarúgó-mérkőzés.
Szolnok: Gelei - Major - Balogh (Dorcsák, 63.), Szecsei, Kohári - Dras-kóczi, Lilinger, Horváth, Ludasi (Szálai, 90.) - Major S.. Fedor (Bernát, 79.). Edző: Szatmári János.
N. Olajbányász: Gelencsér - Horváth J. - Szálai, Agics - Farkas, Kovács L., Kiss, Visnovics, Crnomarkovics - Horváth Gy. - Horváth L. Edző: Madár Gábor.
Az Olajbányász az előzetes nyilatkozatoknak, ígéreteknek megfelelően kezdte a mérkőzést, agresszív, bátor játékával meglepte a Szolnokot. A küzdelmes, jó iramú mérkőzésen a hazaiak tudtak előbb túltenni magukat a holtpontokon, jobban összpontosítva, az adódó lehetőségeikkel élve, taktikusabban futballozva nyerték a találkozót. Vereségével a Kanizsa 9 pontot gyűjtve a 14. Gólszerzők: Fedor, közeli fejes, 28. perc; Dorcsák, közeli fejes, 65. perc.
ALSÓBB OSZTÁLYOKBAN TÖRTÉNT
MÁV NTE-PVSK 0-1 (0-0)
Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Pecsét. NB III-as labdarúgó-mérkőzés.
MÁV NTE: Kovács Z. - Nagy T„ Grabant, Réz, Szentgyörgyvölgyi, Pong-rácz, Kalinics, Kovács J,, Dezső, Kovács B. (Németh I.), Borda. Edző: Szálai Zoltán.
Egyenlő erők küzdelmét hozta a mérkőzés, a vendégek a 66. percben döntötték el a pontok sorsát. A Vasút, a Drávacsoport újonca megérdemelte volna a döntetlent a listavezető ellen.
Gólszerző: Sweitzer. 66. perc.
Jók: Kalinics, Réz, Szentgyörgyvölgyi, Grabant.
Ifjúsági: MÁV NTE-PVSK 0-3.
Pacsa-Kiskanizsa 0-1 (0-1)
Pacsa, 100 néző. Jv.: Drávecz. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
A vendégek minden tekintetben felülmúlták a hazaiakat
Gólszerző: Pintér.
A kanizsaiak legjobbjai: Bónyai, Mátyás, Pintér, Mezei.
Ifjúsági: Pacsa-Kiskanizsa 0-2.
FC Keszthely-Miklósfa 1-0 (0-0)
Keszthely, 300 néző. Jv.: Halász. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Nem adta könnyen magát a Miklósfa, de a balatonpartiak végig mezőnyfölényben játszva otthon tartották a pontokat.
Gólszerző: Cserép.
A Miklósfa legjobbja: Németh P.
Ifjúsági: FC Keszthely-Miklósfa 5-2.
H. Z.
1997. szeptember 19.
KANIZSA - Sfunt
21
PINGPONG NAGYÜZEM
Három NB-s csapat Nagykanizsán
Néhány évvel ezelőtt Jakabfi Imre vezérletével beindult a gépezet az egykor oly sikeres asztalitenisz sportágban. Elsőként a férfiak-fiúk álltak asztalok mellé, akik a Sörgyár színeiben két csapattal voltak érdekeltek az NB ül-as mezőnyben. Aztán az építkezés, a szervezés, a szakmai munka, a hozzáállás eredményeként a Sörgyár l-es csapata bajnokságot nyert, amely tavalyelőtt újoncként rajtolt az NB II-ben s az elmúlt évben végül i.s ötödik helyen végzett, bár az évad előtt eléggé optimisták voltak. A sörgyáriak második csapata az NB III-ban folytatta, amelynek .sikertilt a bentmaradás egy eredményes hajrával. Közben a lányok mezőnyében is beindult az élet s a tehetségek egyéni versenyeken jelezték a kanizsai erőfeszítéseket a megszállott min-
Rájátszanak a bentmaradásért
A tenisz NB II-ben szereplő Olajbányász TC férfi csapata az idei küzdelmeket az „A" csoportban kezdte meg nyolc együttes társaságában.
Az olajosok az első félidőben szerényen teljesítettek, a szoros második mezőnyben nem kísérte .szerencse szereplésüket s így aztán az alapbaj-nokságot a nyolcadik helyen zárták.
- A bajnoki mezőny második felében egyelőre jobban állnak a riválisok, de nincs nagy hátrányunk. Az élcsopor-tosok a bajnoki címért, az 1-4. helyekért játszanak, mi pedig az 5-8. helyért mérkőzünk -kezdte Márton József, az olajosok férfi vezetője.
- Meglesz a terv?
- Én mindenképpen bizakodó vagyok. A nyáron erősítettünk, hozzánk került a Vasas csapatától Tatár Zsolt, no meg több versenyzőnk is sikerrel szerepelt a dunántúli körversenyen.
- Konkrétan?
- Sopronban Gyenes Mátyás F-14-es korosztályban az élen végzett s ugyancsak megnyerte az agárdi tornát Tálosi Dániel az F- 16-os korcsoportban.
- Kiktől várja a bentmaradás kiharcolását? |
- Az említett játékosokon túl Dzsobák, Farkas, Korpics tagja a szűkített keretnek, akik képesek lesznek a további NB Il-es szereplés biztosítására.
- Milyen lesz a rájátszás lebonyolítása?
- A sorsolás jóvoltából mind a három riválist hazai környezetben fogadjuk. Szombaton 11 órakor a TFSE lesz a vendég, 27-én a Paks csapatát fogadjuk, majd a bajnoki évzárón, október 4-én a Szekszárd lesz az ellenfél a Vár úti tenisz stadionban.
-balogh-
denes, Jakabft Imre vezetésével. Nos, ebből a magból hozták össze a női csapatot, amely az NB II-ben kezdte meg a .szereplését, azaz hosszú szünet után a városnak ismét van NB-s női együttese, ami elsősorban a fáradhatatían Jakabfi Imre érdeme, aki a kanizsai szakágban meghatározó szakember s aki mind a három NB-s csapat edzője.
- Természetesen nagyon örülök annak, hogy a városi .szakág három csapattal érdekelt az NB-s bajnokságban. Támogat bennünket az önkormányzat, a sörgyári vezetés, felsorakoztak az érintett szülők, no és a legfontosabb, hogy vannak versenyzők, akik nagy szeretettel vesznek részt a sportágban. Ugyanakkor bizony .szerények a körülmények, az anyagi háttér, vagyis kellenének szponzorok, hiszen a három csapat működéséhez anyagi eszközökre lenne szükség. Mindenesetre bizakodom és remélem,
BATTHYANY-KUPA
Nemzetközi korcsoportos sakkverseny a Batthyányban
A fáradhatatlanul dolgozó kanizsai szervezők rendezésében ma (pénteken) kezdődik a Batthyány Kanizsa Kupa nemzetközi korcsoportos sakkverseny.
A három napon át tartó küzdelemsorozatot a Batthyány Gimnáziumban rendezik meg, amely vasárnap délelőtt ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul, amelyre nagy az érdeklődés s amelyen itt lesznek a szakág legjobb utánpótlás versenyzői, köztük világ- és Európa-bajnoki érmesek, helyezettek.
- A legkiválóbb nevelőegyesületek, a legjobb korosztályos versenyzők lesznek itt a hazai kiemelt versenyen. Mind a négy csoportban, a fiúk és lányok mezőnyében a kilenc fordulós, svájci rendszerű viadalon rettentően erős, jegyzett sakkozók ülnek asztalok mellé, azaz a harmadik alkalommal rendezendő utánpótlás versenyünk igen színvonalasnak ígérkezik - kezdte Bagonyai Attila, a kiváló nevelőedző, az egyik főszervező, majd így folytatta: -A rangjának megfelelően a díjazás is kiemelt lesz s ez köszönet a szakágat támogatóknak, élén Szabó Imre, aki a gazdasági ügyekben óriási szervező munkát végzett.
- Mi várható a kanizsaiaktól?
- A népes mezőnyökben ott lesznek a mi gyerekeink, akik közül ragyogóan alapozott az utóbbi tatai versenyen Flumbort András, aki 144 fős mezőnyben az élen végzett, a remeklő Szabó Virág, aki korosztályában ezüstérmes lett, valamint Biskopics Boglárka, aki nagyszerű versenyzéssel szerzett bronzérmet. Nos, optimista vagyok s joggal bízok a kanizsaiakban és bízom benne, hogy legjobbjaink ott lesznek az élcsoportban. A kiemelt kupaversenyre egyébként minden érdeklődőt szeretettel várunk, amelyre a belépés díjtalan - mondta Bagonyai Attila.
-balogh-
hogy további gyerekek bevonásával szélesedik a szakág, erősödik az utánpótlás, ami hosszabb távon segítheti a tervezett célok megvalósítását - kezdte Jakabfi Imre.
- Mi a helyzet az NB II-as férfiaknál?
- Az elmúlt bajnokságban szerepelt keret egy meghatározó versenyzővel, Lajtai Kristóffal bővült, aki a BVSC-től érkezett és komoly erősítést jelent az elsőéves egyetemista. A célunk a bajnokság megnyerése s ebben számítunk Csapó, Beck, Holecz, Tuboly és Gerencsérek, azaz Árpád, Miklós, Jenő játékára s eredményességére. Az edzések és a bajnoki mérkőzések színtere a sörgyári edzőterem.
- Mi várható az NB III-as csapattól?
- A megfelelő játéklehetőség, rutinszerzés, a fejlődés érdekében működtetjük a jó hátteret jelentő tartalékokat ebben a mezőnyben. Többségében a fiatalok kapnak helyet a csapatban s ha kell, akkor azért beszállnak majd a rutinosabb versenyzők i.s. A fő dolog a fiatalok beépítése, a megmérettetés és ebben a körben vannak az olyan srácok, mint Varga
Sportműsor
PÉNTEK
Kosárlabda. NB I. Nők: MÁV NTE-PVSK Alapítvány, MÁV NTE munkacsarnok, 17.00 (utána ifjúságiak).
Labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája, IV. Osztály (4 mérkőzés), 17.00. Senior (4 mérkőzés), 18.30.
Sakk. Batthyány Kanizsa Kupa nemzetközi korosztályos verseny, Batthyány Gimnázium. Megnyitó: 12.30. Versenyek: 13.00 (l-n. forduló).
SZOMBAT
Asztalitenisz. NB n. Férfiak:, Sörgyár-Honvéd Szondy SE, Sörgyári edzőterem, 11.00.
Kézilabda. NB I. B. Nők: Olajbányász KC-Pemü Se Solymár, Olajbányász munkacsarnok, 16.00 (előtte ifjúságiak).
Labdarúgás. NB I B. Ifjúságiak: Olajbányász FC-Koml6i Bányász, Volán-Dézsa pálya, 14.00 (B-csapat: 12.00).
Sakk. Batthyány Kanizsa Kupa nemzetközi korosztályos verseny (4-8. forduló), Batthyány Gimnázium, 7.30.
Tenisz. NB II. Férfiak (rájátszás 5-8. helyért): Olajbányász TC-TFSE, Vár úti stadion. 11.00.
VASÁRNAP
Autósport. Roncsderbi meghívásos nemzetközi verseny, Kiskanizsa (Húsüzem közelében), 12.00.
Labdarúgás. NB I. B.: Olajbányász FC-Érdi VSE, Olajbányász pálya, 16.00. Megyei: Kiskanizsa-Z. Voíán Teskánd, 10.45. n. Osztály: Bajcsa-Molnári 15.00. Zalaszentbalázs-Boc-fólde, 15.00. Városkörnyék (kezdési idő: 15 óra): Borsfa-Belezna, Szepet-nek-Liszó, Nk. LK-Police (Volán-Dózsa pálya), Zalakomár-Zalakaros, Ba-gola-Űjudvar, Palin-Magyarszerda-hely, Eszteregnye-Nagyrécse.
Sakk. Batthyány Kanizsa Kupa nemzetközi korosztályos verseny (befejező versenynap, 9. forduló), Batthyány Gimnázium, 8.00. Ünnepélyes eredményhirdetés: 11.00.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás II. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás. I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.15.
Zsolt, Lakics László, Bicsak Attila, Tóth Balázs, de szükség esetén, a bentmaradás kiharcolása érdekében bevethetők Gerencsérek, Tuboly és jómagam.
- Miként sikerült összehozni a női csapatot?
- Az NB l-es Bútorgyár, a kitűnő csapat megszüntetésével nagy űr keletkezett a női mezőnyben. Elveszett egy minőségi csapat, könnyen lemondtak arról a várról, amit évek alatt felépítettek. Megszűnt a vidéki fellegvár S ezt a tétlenséget fel kellett számolni. Segítségre volt a Körösi iskola, az általános és közpiskolás lányok, akikkel egy éve intenzív munkát végzek Van bázis, jönnek a gyerekek és nagy köszönet a szülőknek is, akik áldoznak erre a szép sportágra. Összekapargattuk a forintokat, több országos versenyre is sikerült elmenni, lekapcsolódtunk a megyei korcsoportos bajnokságba is s ebből a keretből állt össze az NB Il-es női csapat,
- Kik alkotják a keretet?
- Az ifjúsági Varga Eszter, a serdülő Horváth Viktkória, Újházi Csilla, Kelemen Mária, Szabó Virág, akikkel nekivágtunk a bajnokságnak. Terveink szerények, hiszen a lányoké a jövő, de azért erősíteni kellene. Legalább két rutinos versenyzőre szükség lenne.
- Boldizsárokra nem gondolt?
- Az egykori kanizsai NB l-es csapat három játékosára, nevezetesen Boldizsár, Bizó és Mausz szerepeltetésére természetesen gondoltam, akik egyébként az egerszegieket erősítik, ám nekünk a mai feltételeink messze elmaradnak a rivális egerszegiéktől. Egyszer talán mi is „erősödünk" - reménvkedett Jakabfi Imre.
Az asztalitenisz bajnokságban megkezdődött az 1997/98. évi bajnokság, az Őszi-tavaszi rendszerű küzdelemsorozat. Az NB II. Barna csoportjában (10 csapat) rajtolt Sörgyár gárdája hazai környezetben győzelemmel mutatkozott be, amely ugyan tartalékosán szerepelt, de Lajtai és Csapó kitűnő játékával 10:8 arányú győzelmet aratott Veszprém ellen. Győztesek: Lajtai és Csapó 4-4, Tuboly 1, valamint a Lajtai-Csapó páros.
Az őszi idényben még háromszor lesznek vendéglátók. Szeptember 20-án a Honvéd Szondy, október 18-án a Dunaújváros, majd november 22-én Dombóvá]\' csapatát fogadják a sörgyári edzőteremben íkezdési idő: 11 óra),
A Sörgyár II. csapata az NB III. Mechlovits-csoportjában (12 csapat) szerepel. A fiatalok Polgárdiban kezdték a bajnokságot, ahol a hazaiak 16:0 arányú győzelmet arattak.
A kanizsaiak szombaton hazai környezetben mutatkoznak be, akik 11 órakor a sörgyári edzőteremben a Nagymanyok ellen szerepelnek, A további hazai menetiéiül. Október 18-án a Siófok, november 15-én a Lengyeltóti, 22-én Dombóvár II., december 6-án a Tolna lesz a sörgyári tartalékok vendége (valamennyi találkozó 11 órakor kezdődik).
A Körösi Kanizsa Kft. DSE NB 11-e.s női együttese a Nyugati csoportban kezdte meg első bajnoki évét. Az újonc kanizsaiak Komáromban vendégeskednek, ahol a vendéglátó csapat nyert 13:5 arányban. Egy-eg^y győzelmet aratott Varga, Horváth, Újházi és Kelemen és nyert az Újházi-Kelemen páros is.
A kanizsai lányok első hazai mérkőzésüket szombaton vívják a Körösi iskolában, ahol 11 órakor kezdenek a Bp. City együttese ellen, A további Őszi hazai menetrend, Október 18-án a Beremend, november [5-én a Tolna II, majd december 6-án a Zalaegerszegi Spartacus lesz az ellenfél, amelyet az egykori NB l-es bútorosok erősítenek.
Balogh Antal
KANIZSA - Sfiont
1997. szeptember 19.
NOTESZLAPOK.
LABDARÚGÁS -Motiváció hiánya?
Olvasom az N. Olajbányász FC NB I/B csoportos labdarúgócsapat edzőjének, Madár Gábornak a Szolnok elleni bajnoki mérkőzés utáni nyilatkozatát, mely így szólt: „Kitűnő játékvezetés mellett megint állva haltunk meg". Elgondolkoztató szavak, csak nem tudom hová tenni! Még az eredmény, a 2-0-ás vereség ellenére sem, mivel korábban inkább arról szólt a mester - a dorogi mérkőzést kivéve -, hogy a csapat idegenben sem játszik rosszul, csak nincs szerencséje, s a helyzetek kihasználásával van igazán gond. Az „állva meghalni..." viszont számomra azt jelenti, hogy hiányzott a csapat egysége, az a bizonyos tűz, amelyre az idegenbeli mérkőzéseken különösen nagy szükség van. Azt jelenti, hogy a kanizsai fiúk megadták magukat, talpon voltak ugyan - nem feküdtek le -, de ez nem volt elég ahhoz, hogy igazán átütőerő jelentkezzen a játékukban, no meg a gólok hiányáról sem szabad elfelejtkezni. Anélkül pedig nem lehet nyerni, maximum egy döntetlen érhető el.
Miért nem képesek immár sorozatban mérkőzést nyerni idegenben a kanizsai labdarúgók? - vetődik fel itt is, ott is a kérdés. Miért van az, hogy amíg hazai pályán győz a
Madár-legénység, addig idegenben „állva meghalnak"? Netán nem érzik át a tét nagyságát, nincsenek kellően felspanolva, kellően motiválva? Ugyanis a pszichikai felkészítése egy csapatnak legalább annyira fontos, mint kondicionális, technikai, vagy taktikai téren. Lehet, hogy érdemes ezeken a dolgokon is egy kicsit elgondolkodni? Már csak azért is, mivel a Sipos Gyula elnök által jóváhagyott prémiumrendszer is azon alapszik, hogy a labdarúgók csak akkor keresnek jól, ha nem csak a kanizsai találkozókon gyarapítják a pontjaik számát. Az a prémiumrendszer is egyfajta motiváció, csak kérdés, hogy elég-e?
BASEBALL -Jobban kellett volna koncentrálni
Többször elhangzott már ismerőseim szájából, hogy nem nagyon tudják követni a baseballt, még annak ellenére sem. hogy többé-kevésbé tisztában vannak a szabályaival. Arról is szóltak, hogy ugyanakkor elismerik azt az összekötőerőt, mely jellemzi a gárdák többségét. A leírtakhoz jól kapcsolódik a hétvégén Nagykanizsán játszott Ants-BJ Rotary-Szentendrei Sleepwalkers bajnoki döntő első mérkőzésén látottak. Akik lelátogattak a Honvéd Thury SE - ez a Hangyák
otthona - pályájára, valamennyien tisztában voltak azzal, hogy óriási csata lesz, mivel nem kevesebb a tét, nút a bajnoki cím, melyet a két gárda párharca dönti el, s három győzelem eléréséig tart.
Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat, aztán a negyedik ining-ben valami átok ült rá a kanizsaiakra, sorozatban hibáztak, amit a szentendreiek kegyetlenül kihasználtak és tetemes előnyre tettek szert. Erről Darabos Gábor csapat1 kapitány így beszélt:
- Úgy látszik ismétlődik a tavalyi eset, ugyanis akkor is hazai pályán kaptunk ki és idegenben kellett kikaparnunk a gesztenyét. Figyelmeztető viszont, hogy mennyire sok volt az olyan hiba, amely figyelmetlenségből, a koncentrálás hiányából adódott. Ebben a sportágban ugyanis fejben minden játékosnak nagyon ott kell lenni a mérkőzés minden mozzanatában, mert aki elkésik, vagy egy biztos labdát nem kap el - többször előfordult -, az a saját csapatát képes agyonsújtani. Szétszórtak voltunk, nem nyújtottuk azt, amire képesek vagyunk, majd a jövő héten javítunk - hangoztatta, majd odament a játékostársaihoz és mint csapatkapitány bizony nem dicsérte meg társait, sőt hangos okfejtéssel dorongolt!
Gondi Zoltán csapatvezető, mint játékos is végigküzdötte a mérkőzést, s amikor szóra bírtuk nem rejtette véka alá bosszúságát.
- Más ez az idei év, mint a tavalyi, annak ellenére, hogy bizonyos esetek - mint az, hogy a szentendreiek ellen játsszuk a döntőt - is-
métlődnek. Változások történtek a játékosállományban, anyagiakban sem duskálkodunk, s nagyon sokan csak a mérkőzésre érkeznek haza. Nálunk is érződik annak hiánya, hogy Nagykanizsán nincs főiskola, jelenleg heten tanulnak máshol felsőfokú oktatási intézményben. Elvesztettük a döntő első meccsét,\' de van még bőven lehetőség arra, hogy javítsunk a mérlegünkön és megőrizzük bajnoki címünket. Sokkal nehezebb ez, mint az elsőt elérni!
FITT - KID
- Petra és a fittness
Nem ritka, hogy a kondicionáló tornával, az aerobikkal először csupán az egészség, a kellemes külső, a jó alak miatt foglalkozók köréből versenyzővé növi ki magát egy-egy tanítvány. így van ezzel Nádudvari Petra is, aki májusban Várpalotán részt vett a Magyar Fittness Szövetség utánpótlásválogató versenyén, s egyetlen kanizsaiként továbbjutott a selejtezőből.
- Szeptember 21-én Szolnokra utazom edzőmmel a Fitt Kid elnevezésű országos elődöntőbe, ahol a selejtezőkből bejutott 30 verseny-zőtársammal veszem fel a versenyt. Tíz kerül majd onnan tovább az országos döntőbe, mely október ötödikén lesz Budapesten, s edzőm, Csere Erzsébet bízik abban, hogy ott lehetek majd a „nagy versenyen", mely a Mis.s Fittness gálán belül kerül megrendezésre - mondta ölömmel Nádudvari Petra.
Deregi László
Félő, hogy a Nagykanizsai Izzó SE férfi kézilabdacsapatának az NB I-ből való kiesésekor darabokra hullott a városban a férfi kézilabdázás. Egy kiváló ,.restaurátor" jelen pillanatban kellő minőségű ,.ragasztóval", no és megfelélő mennyiségű pénzzel még összeragaszthatná az eltört darabokat, de ha ez a munka túl sokáig elhúzódik, akkor már hiányok léphetnek fel és már a mentett áru is csorba lehet. Márpedig úgy tűnik, hogy a dolgok és feladatok megoldására nem a közeljövőben kerül sor. Erről győztek meg bennünket az izzósok megbízott edzőjének, Ojtó Tamásnak a szavai is:
- A sportegyesület nevezte ugyan a csapatunkat a második vonalba, az NB I/B-be, s néhány jaátékossal a felkészülést is elkezdtük augusztus második hetében, de ennek ellenére a sorsunk rendkívül bizonytalan - kezdte az SE egykori játékosa, majd techiúkai vezetője, jelen pillanatban pedig megbízott (szóban) trénere.
- Menjünk sorjában. Nézzük előbb a játékosállományt!
- Az edzésre járók többsége ifista, a tavalyi felnőtt gárdából Monostori Gábor szélső, Nagyvizeli József kapus és Rodek Attila maradt meg hírmondónak, s esetleg Vártok Ákos kapusra számíthatok még, aki Csurgón edz és maximum a mérkőzésekre fog eljönni, ha egyáltalán eljutunk odáig...
- Szó volt arról, hogy Fónagy Lászlót visszaigazolják Szigetvárról.
- Igen, de nem tudtak számára munkahelyet szerezni, ezért várhatóan kútba esik az ügye.
MAR CSAK PISLÁKOL AZ IZZÓ
- Ez a legjobb esetben is csak négy játékos.
- Igen, s hozzájuk jönnek az ifisták. akik közül néhányan (Bazsó és Horváth B.) már belekóstolgattak egy-egy felnőtt meccsbe is. A legnagyobb gond az, hogy a létünk képlékeny, mivel a konkrétumok hiányoznak.
- Mire gondolsz?
- Elsősorban a pénzhiányra, s amíg az önkormányzattól nem kapunk megfelelő anyagi támogatásra garanciát, addig így is marad.
- Mi lesz akkor, ha nem jön össze a kellő pénzmennyiség, visszaléptek az NB I/B-ből?
- Nem tudom, ezt az elnöktől, Mu-sits Ferenctől kellene megkérdezni. Néhány nappal ezelőtt beszéltem én vele, bízik abban, hogy legalább a működéshez szükséges összeg rendelkezésünkre fog állni, de jelen pillanatban még csak ígéretek vannak.
- Figyelembe véve a jelenlegi játékosállományt, ha el is tudtok indulni a második vonalban, akkor is nagyon nehéz lesz a helyzet az eredményesség szempontjából.
- Pontosan így van, ha nem történik változás a keretben, akkor a „főnök" által kitűzött célt, a bentmaradást sem lesz könnyű kiharcolni, sőt egyenesen bravúros dolognak számítana. Márpe-
dig úgy tűnik, hogy nem lesz változás, mivel azokat a kézilabdásokat, akiket a kiesett Letenyéből el akartunk hozm, nem tudjuk megszerezni. A letenyeiek csak pénzért hajlandók kiadni őket, annak ellenére, hogy az NB II-ben sem tudtak elindulni. Ez az elnökségük döntése, annak ellenére, hogy többen semmi szín alatt nem akarnak már ott játszani a megyeiben, s ez az akadály nagyon kemény...
- Rodek Attila volt már egyáltalán edzésen?
- Igen. Tudni kell azonban azt, hogy az élet más már, mint az NB I-ben, a játékosok nem rendelkeznek szerződéssel, dolgoznak, akkor jönnek le edzésre, amikor tudnak, vagy amikor akarnak... Ilyen bizonytalan állapotban érthető is, megpróbáljuk „átmenteni" ezt az időszakot, aztán később talán már okosabbak leszünk.
- Nagyon közeledik az első bajnoki mérkőzés napja.
- Közeledik bizony, szeptember huszadikán már pályára kell, vagy legalábbis pályára kellene lépnünk -mondta elbizonytalankodva Ojtó Tamás.
Hogyan láthatja mindezt belülről egy játékos, akinek a „bőrére" megy a dolog? - erre voltunk kíváncsiak, amikor Monostori Gábort fogtuk vallatóra.
- A tavalyi gárdából hárman -Nagyvizeli, Rodek ás én - maradiunk, mert Vártok Ákos Nagyatádon kapott állást és Csurgón edz, szerintem nem a
s nagykanizsai kérdések fogják foglalkoztatni.
- Néztem a sorsolásban megtalálható csapatokat, a második vonalban való szereplés sem lebecsülendő feladat.
- Erről van szó! Felkészületlenül, játékosok nélkül nem kezdhetjük el a bajnoki sorozatot. Három hete edzünk már, s hol az egyik, hol a másik játékosfok) hiányoznak, így nem lehet tétmérkőzésekre kellenően ráhangolódni. Ha belegondolunk egyszerűen nem lesz értelme elindulni a bajnokságon, mert a mérkőzéseken való szereplés szenvedés lesz és csak pénz úszik el.
- Ezek szerint komolyan kell foglalkozni a kiesés gondolatával is?
- Természetesen, s komoly gond az is, hogy senki nem mond semmit, a „főnököt" a kezdés óta egyszer láttuk csupán. Ki tudja, hogy az Ojtó Tamás is meddig fogja vezetni az edzéseket, mert lehet, hogy ő is csak a lehetőségeket szalasztja el... Neki is meg kell élni valamiből, állásra lesz szüksége.
- Nagyon „érzékeny" terület a férfi kézilalxlázás Nagykanizsán.
- Az, de úgy tűnik sajnos, hogy csak nekünk! Az előző évben nagyon sok minden el lett itt nálunk rontva, azzal a játékosállománnyal bent kellett volna maiadni az NB I-ben - gondolkodott el hangosan Monostori Gábor, aki már azon is gondolkodik, vajon hova igazolhatna el ő is...
Deregi László
199?. szeptember 19.
KANIZSA - Sfi*>a
23
A teke Nemzeti Bajnokság 1997/98. évi küzdelmeiben a kanizsai szakágat továbbra is két csapat képviseli a Sörgyár gazdasági és sportköri vezetésének, valamint a támogató önkormányzat jóvoltából. A minőség azonban változott, hiszen az eltelt három bajnoki évben a nők és a férfiak is az NB I-ben szerepeltek, ám az új bajnokságban csak a nők gurítanak az élvonalban, mivel a férfi csapat balszerencsés zárással kiesett az NB I-ből, amely így az NB II-ben rajtol. Az utóbbi csapat háza táján válságos volt a nyári időszak, S voltak olyan hírek is, hogy vége a férfi szakágnak, hiszen sokan kidőltek a sorból, ráadásul a sportágért rengeteget tett Tóth Ferenc edző súlyosan megbetegedett (a nagyszerű sportvezetőnek ezúttal is mielőbbi felépülést kívánunk).
- Űrömmel mondhatom, hogy a nyári időszakban, illetve a bajnoki rajt előtt mind a két minőségi tekecsapatnál rendezettek a viszonyok. A női élvonalbeli együttesnél Majoros l.stván-né játékosedző vezetésével a megszokott rendben zajlik az élet, míg a férfiaknál jött a segítség Bende József személyében, aki felvállalta az NB 11-e.s csapat szakmai vezetését, akinek irányításával rajtoltak a Nyugati csoportban. A sörgyári vezetés a jövőben is sajátjának tartja a csapatot, azokat támogatja, s egyébként ezt teszi a minőségi asztalitenisz csapatoknál is - magyarázta SzJoboda Józsefné, a Sörgyár SE elnökségi tagja. !
Az élvonalbeli női csapat augusztus második hetében kezdte meg a felkészülést az 1997/98-as bajnoki évadra Az elmúlt évadban hatodik helyen
RAJTOLTAK A SÖRGYÁRI TEKÉZŐK
végzett együttes munkájáról Majoros Istvánné játékosedző tájékoztatott: -Heti három foglalkozással dolgoztak a kerettagok, köztük a rutinos s eléggé lekötött versenyzők, családanyák, valamint a fiatalok, a jövő reménységei. Sajnos Németh Gusztávné kéztörés, majd betegség miatt nem áll rendelkezésre, aki talán a hónap végén elkezdheti a munkát — kezdte a játékosedző.
- Kikre számíthat az őszi idényben?
- A fiatal kerettagok, az ifjúsági és serdülő versenyzők ügyes utánpótlásbázist adnak, akik nagyon szorgalmasak fegyelmezettek, s akiktől sokat várok. Bakos Ildikó, Bakos Eszter, Balogh Dóra, Balogh Eszter, Balogh Henrietta, Beke Margit, Tóth Katalin, Hoiváth Eszter, Soós Katalin s jómagam állandóan készenlétben vagyunk, míg a hazai bajnokin rendelkezésre áll Vágvölgyiné, Tuboly, valamint a felépülő Némethié.
- Mik a tervek?
- Elsősorban az, hogy a fiatalok minél jobban épüljenek be a csapatba. Remélem, hogy a 13 csapatos NB l-es mezőnyben a középcsoportban sikerül végezni.
- Voltak felkészülési tornán?
- Igen. A formábahozást segítette a Göcsej Kupa, amelyre Zalaegerszegen került sor 4-4 fős csapatokkal, valamint a szombathelyi Savária Kupa.
- Milyen eredményeket értek el?
- Zalaegerszegen a középmezőnyben végeztünk, ahol rajtam kívül csa-
pattag volt Bakos Ildi, Balogh Eszter, Bakos Eszter. Szombathelyen az A-csapat (Bakos /., Majorosné, Balogh E., Balogh D.) kupagyőztes lett, Bakos Ildikó 432 fával a legjobbnak felajánlott tiszteletdíjat hozta el, míg a B-csa-pat (Bakos E., Balogh H., Beke, Horváth) a 12. helyen végzett.
A Sörgyár női csapata Csornán kezdte az új bajnoki évet, ahol a hazaiak 5:3 (2352:2238) arányban nyertek. A kanizsaiak közül „pontot" szerzett Majorosné (409 fa). Bakos I. (402) és Balogh E. (387 fa), míg a 13 éves Beke első NB l-es felnőtt meccsén 369 fát ütött, Balogh H. 348, Bakos E. 323 fás eredményt ért el. A sörgyári NB 1-e.s ifi csapat (Horváth 302 fa, Tóth 300 fa) 4:0 arányban vesztett.
A hazai bemutatkozás viszont sikeres volt, hiszen a Pécsi NTSE ellen 5:3 (2286:2209) arányban nyertek. Pontot szerzett Balogh E. (414), Vágvölgyiné (391) és Majorosné (389 fa), míg a csapatsikerhez Bakos I. (366), Tubolyné (365), Bakos E. (361 fa) járult hozzá. Az ifik újra 4:0 arányban vesztettek (Balogh D. 369, Balogh H. 354 fa).
A férfiak háza táján a nyáron nagy változások következtek be. A szuperli-gás Kaposvár gárdáját erősíti Lukvár Ferenc és Bende Zsolt, míg Tavaszi visszament Bázakerettyére, Tóth pedig Zalakomárba, valamint kivált a csapatból Németh Sándor, aki befejezte aktív pályafutását.
- A szakágnak élni kell, s ezért is felvállaltam az edzői tisztet. Többen már arról szövegeltek hogy nem lesz csapat, nem marad játékos, de az utolsó pillanatban, nem sokkal a bajnoki rajt előtt az elkötelezettek összeálltak és megindultunk - kezdte Bende József, a sörgyáriak új edzője.
- Kik maradtak?
- Kovács István, Nagy János, Vajda László, Németh Norbert, Magyar Zoltán, Tóth Béla, Hajdú László, Horváth Erűire, Fi Krisztián és nagyon remélem, hogy segítségünkre lesz és bekapcsolódik a munkába Zömbik és Illés, akik NB I-ben is bizonyítottak, s akikre nagy szüksége van a csapatnak.
- Mit vár a csapattól?
- Mi a 12 csapatos NB II. Nyugati csoportjában szerepelünk, egy új környezetben, ahol új csapatokkal találkozunk. Én bízom a sörgyári vezetésben, bízom a fiúkban és remélem, hogy a mostani mezőnyben erős középcsapatként zárhatjuk a bajnokságot. Ezzel tartozunk a bázisszervnek, no meg a korábbi edzőnek, Tóth Ferinek is.
Az NB Il-es Sörgyári férfi gárda Dombóváron kezdte meg a bajnoki szereplést, ahol az elmúlt évben bronzérmes hazaiak nyertek 7:1 (3022-2697) arányban. A pontot Magyar szerezte, aki 485 fát ütött, míg a többiek eredményei: Kovács 462, Vajda 470, Nagy 413, Tóth 449, Németh 418 fa (120 dobásból).
Balogh Antal
KIE LESZ BUZA? SZAKONYI EGERSZEGRE TART
A felkészülés célegyenesébe fordultak az NB I/B-s kézilabdacsapatok is, mivel egyre közeledik náluk is a bajnoki rajt. Zala megyéből két együttes, a nagykanizsai Olajbányász és az új otthonra lelő, zalaegerszegi lányok szerepelnek ebben az osztályban. A kanizsai hölgyek már huzamosabb ideje élvezik a második vonal vendégszeretetét, míg a zalaegerszegiek - akkor még Caola néven - tavaly zuhantak ki az első osztályból, vissza erre a szintre, ezért várhatóan más-más célkitűzéssel rajtolnak majd. Ezúttal a kanizsaiak háza táján néztünk széjjel.
- Augusztus harmadikán kezdtük el a felkészülést az 1997/98-as bajnoki évre - lapozott vissza noteszébe Varga József, az olajosok edzője. - Először, az első két héten szó szerint alapoztunk, s véleményem szerint azok a lányok, akik részt vettek ezeken az edzéseken, erőhiánnyal nem fognak bajlódni. Most vagyunk abban a fázisban, mikor már a labda kapja a főszerepet, „tapogatjuk" is keményen...
- Nálatok is több tisztázatlan kérdés van még?
- Akad. Bízom abban azonban, hogy ezek jól oldódnak meg, és nem lesznek gondjaink az NB I/B-ben. Sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy Nagykanizsán annyira kevés hangsúlyt fektetnek a kézilabdázásra, hogy azzal
még a második vonalban sem lehet aratni. Játszani lehet, de túl sok eredményt elérni nem!
- Anyagiakra gondolsz?
- Pontosan. Armak, hog\\ az Olajbányászon belül a szakosztályok önállóságot kaptak és külön klubot alakítottak, vannak jó és rossz oldalai is. A különböző bevételek, reklámpénzek egy közös kalapba keriiltek korábban, és ha hirtelen szükség volt az anyagiakra, bálmelyik szakosztály részére, volt hová nyúlni. Ez most már nem működik, s bizony emiatt lehetnek még különböző problémák. A saját pénzünknél nagyon meg kell gondolni, hogy miből, mennyi futja, s azt hová tegyük? Hozzánk csak csurran, csöppen az aprópénz! Az előrelépéshez nincs pénz csak azért tapsolhat bárki, hogy van egy langyosvízben úszkáló női kézilabdacsapatunk. Évek óta a gárdánkra erősítés vonalán nem volt pénz sőt örülhettünk, hogy a meglévő játékosok kitartottak a Bányász mellett.
- Igaz, hogy Buza Anikó visszakerül Nagykanizsára Fonyódról?
- Még nem tiszta az ügye, de remélem, hogy sikerül, s akkor elmondhatjuk, hogy van egy olyan gárdánk, amely megfelelhet az NB I/B elvárásainak.
- Mit értesz „megfelel" alatt?
- Szeretném elkerülni azt, hogy bárki is a fellegekben járjon azért, mert Anikót visszaigazoljuk. Ugyanis a Sza-. kony Niki, korábbi meghatározó játékosunk már Zalaegerszegen edz. Úgy néz ki, hogy ő már eldöntölte, hogy ott akar játszani - ezért számolta fel a munkahelyét -, csak még a két egyesület nem.
- Az edző milyen célkitűzést fogalmazott meg a következő bajnoki évre?
- Véleményem szerint, ha meg tudjuk ismételni a tavalyi helyezésünket -a 10. helyet -, az elfogadliató eredmény lesz ha feljebb tudunk végezni két-három hellyel, az már bravúr, ha még följebb, akkor az már nagyon nagy bravúr. Néztem a sorsolásunkat, s bizony nem volt nehéz megállapítani, hogy a mezőny rendkívül kiegyensúlyozott, ahol senki sem mehet biztosra... Több csapat is szeremé feljutni az NB l-be! Vannak olyanok, akik a saját otthonukban bárkivel felveszik a versenyt, s áthúzzák a legkülönbözőbb számításokat i.s. Ebbe magunkat is beleértem, mert nagyon remélem, hogy a lányaink legalább Nagykanizsán nem akarnak leszerepelni, hanem „harapni" is fognak.
- Látni egészen fiatalokat is a csapatban.
- Felhoztunk az ifjúsági együttesből négy játékost, ebből hárman rendszeresen jánuik edzésre.
- Kikből áll jelenleg az Olajbányász női csapatának kerete?
- Három kapusunk van, Horváth Niki, Nagy Jutka és a Krichenbaumné személyében, míg a mezőnyjátékosaink a következők: Gombor Ági, Kiss Melitta, Vas.s Bea, László Reni, Horváthné Juhász Irén, Hohl Adrienn, György Lívia, Kámán Adrienn, Hederics Gabriella, Buza Anikó(?), Pintér Jolán.
- Milyen az edzések látogatottsága?
- Valamivel jobb, mint tavaly ilyenkor, már I0-12-en i.s varrnak egy-egy edzésen. Arra, hogy a felkészülésünk ténylegesen mire is lesz elég az eredményesség szempontjából, nehéz válaszolni.
- Mikor lesz a bajnoki rajt?
- Szeptember huszadikán lesz az első mérkőzésünk, hazai pályán, a solymáriak ellen. Aztán jönnek a nehezebb összecsapások.
- Ismét lesz olyan kézilabdás, aki csak hazai pályán hajlandó játszani?
- Egyedül Hoiváthné jelentette be, hogy nem tudja az idegenbeli meccseket vállalni, több ilyen „jelzés" még nem érkezett és remélem nem is fog.
Egy dolog biztos - mondta befejezésül Varga József edző, ííí Nagykanizsán, aki túlságosan rózsaszínű álmokat kerget a sportban, az előbb-utóbb felébred és visszazuhan a rideg valóságba.
Mit lehet erre mondám? Azért néha nem árt, hogy álmodozhatunk!
Deregi László
24
r
KANIZSA - Tfax
I
1997. szeptember 19.
HOGY MIK VANNAK... ?
IGY LATTÁ YOKO
A meggyilkolt egykori Beat-les-ről már több ízben készült film, s számos írás is napvilágot látott, ám ezek többnyire elferdítik a valóságot. Legalábbis ezt állítja az özvegy Yoko Ono, aki most maga akar filmet készíteni egykori férjéről. A jólértesültek szerint a szerződés már aláírásra került a Columbia filmgyárral, s ez a New York Post szerint 80 milliót hoz az özvegynek. Yoko nemcsak férjéről szeretne igaz képet festeni, hanem azt a (szerinte) tévhitet is szeretné eloszlatni, miszerint jelentős szerepe volt a Beatles feloszlásában.
NÉV NÉLKÜL
Egy hatéves svéd kisfiúnak még mindig nincs neve, és szülei folyamatosan harcban állnak a hatóságokkal emiatt. A kisfiút egyébként Albinnak
hívják, csak kissé rendhagyóan írják, legalábbis a szülők, akik az adóhatóságokkal támadt ellentétük miatt gyermekük nevét egy 45 karekter-ből álló képződménnyel írják le.
ANTIMACHO-KÉPZÖ
Rómában nemrégiben hozták létre az új férfiak klubját, amely máris 15 ezer tagot számlál. A klubtagokat foglalkozások keretében okítják a házimunkák különböző válfajaira. A cél ezzel az, hogy a klubtagokat megszabadítsák a macho-szerep okozta depressziótól. Mind terhessé válik az állandóan ajnározott férfiszerep, ennél még a mosogatás és a mosás is kellemesebb.
MENTŐ MOBIL
Bizonyára sokan vannak olyanok, akik rosszul vannak az
úton-útfélen telefonálók látványától, s nem kis megvetéssel fogadják azokat, akik távfe-csegőjüket a legképtelenebb helyekre is magukkal viszik, s nem átallják használni is, Nos ezt a véleményt bizonyára nem osztja majd az az angol lány, akit nemrégiben éppen mobilja mentett meg a Temzébe fulladástól. Történt ugyanis, hogy az ifjú hölgy kutyasétáltatás közben belecsúszott az iszapba. Véletlenül nála lévő telefonján az utolsó pillanatban értesítette a mentőket, s így sikerült meghatározni a pontos helyét is. Míg a mentési munkálatok folytak, szintén a mibil segítségével tartották a lelket a lányban.
TÖRVÉNYES TÖRVÉNYTELENSÉG
Az amerikai filmekből ismert jelenség, az óvadék ellenében
való szabadlábra helyezés intézménye. Arról már kevesebb film szól, hogy rengetegen hagyják pénzükei veszni, s kereket oldanak. Kétszáz éve létezik egy olyan intézmény, amely lehetővé teszi, hogy ebből a pénzből fejvadászokat fogadjon az állam, hogy a meglógott bűnöző elnyerje az őt megillető büntetést. Ezekre a fejvadászokra nem vonatkoznak azok az előírások, amely a rendőrök kezét kötnék, így házkutatási parancs nélkül forgathatják fel az általuk kergetett bűnöző vélt vagy valós búvóhelyét. Ezt tette nemrégiben egy amerikai városban öt fejvadász is, akik azonban téves címet kaptak. Egy ártatlan fiatal párra törtek rá, akik betörőknek nézték őket, és tűzpárbaj alakult ki közöttük. A hivatásosok persze leterítették a két fiatalt, tettükért a bíróság előtt kell felelniük majd.
a francia bölcselő mega\'lla-Pl\'ta\'sa olvasható a Fű sorokban arató délelőtTI eló\'-ADA\'s forma\'lja Kl\'nzó lelkiismeret-furdala\'s 5EMMISÉG > . . .-DOMft-sxg(fe-jér megye) középkor! A new yorki operaház röviden azta\'n A töl gy-gvel rokon erdei növény ilyen JA\'RA\'S IS VAN !
igekötő pacino
egyszerű időmérő molibdén oxigén, magnézium hoda\'ly része!
upalkű-da\'sra irxnyulo a\'Hl\'tozas mexikó-! felkeló\' (fmilianó) \\ 1 v v v v v v v v v v v I
» * föld&e temetés megrai-kódtata\'s )
L ünnepi műsor > v apro\' zaj
északi férfinév néma tanú!
duplán becézett női név v A\'tméró" JELE > titkos részlet\'. fej része v
olasz férfinév illés-dal tőzsdei ügynök
[ v JAPA\'n alagút v > v épület eleme
usa-lég1-TA\'rsasa\'g tolera\'l
női név \'se- os forradalmár v siklós része! > teamaradék ! v > ..,\'neill (amerikai d&a\'mai\'rö) elemel >
zavaró s szó ! előre megsejti
ositrav autójel > régi német tv-adó > JAPA\'n autójele leva\'gott gabona torzsa ...-fut > v nap igéje költői sió) > v RrfMAl soo v
retteg OA\'zis DArabja ! yoko
gallium > v svéd va\'r. lakója szolmiz. hanc v > v piszkos, mocskos szaImnév > v v kettős betű
r { v rövid iskolai pihenő % óra! > v v
kétkerekű taliga N v zúzmara taIjszó-val >
Beküldési határidő: 1997. szeptember 26.
Lapunk 36. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Nem azé a kalács aki süti, hanem azé aki megeszi.
A sorsoláson Asztalos Margit, Bedőcsi Vílmosné, Fazekas Valéria, Kecskeinéty
Ignác, Zsende Károly olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
JOSEPH JOUBERT SZAVAI
horoszkóp
A 39. HÉTRE
1997, szeptember 19.
KANIZSA - 79Ux
BACSKAY ZOLTÁN
szűz HAVÁBAN SZÜLETETT
A Kanizsa TV szerkesztőriportere és az olajipar kutató-fejlesztő mérnöke.
Tanulmányait Miskolcon végezte, s szerzett üzemmérnöki diplomát.
Más területek is vonzották. Őseinek az orgona, harmónium, hegedű volt a hangszere, ő a gitárt választotta. 1965-ben alakította első zenekarát, ahol szólógitáros, énekes volt. Különböző miskolci, kazincbarcikai zenekarokban játszott.
Munkája révén Nagykanizsára kerül. Megnősül, letelepszik. A gitározás hobbi szinten megmarad, s a fotózás, filmezés kerül előtérbe. 1973-ban bekapcsolódik a Kamera \'67 elnevezésű amatőrfilmes munkába, számos filmet készít, többet díjaznak is. Például a „Csillogás" számunkra igen emlékezetes. Kép, zene, mozgás együtt. A legjobb operatőri munkadíjat kapta.
Mint újságíró, először az Olajmunkás tudósítója. 1984-ben felkérik a Városi Televízióban való közreműködésre. Filmes múltját operatőrként is haszno-
sítja, végül a helyi TV sportműsorának szerkesztő műsorvezetője. Az újságírást is műveli mellette. Jelenleg a Kanizsa és Vidéke Extra újság sportrovatát szerkeszti.
Idén a HSMK-ban beindították az OLD MIX Klubot, ahol elsősorban korosztályuk tagjának, a negyven-ötven év körülieknek igyekeznek /éneiével beindítani a társasági életet.
Bacskay Zoltán 1997. szeptember 4-én 50 szál gyertyás tortát kapott. Baráti körben meg is ünnepelték az 50 éves születésnapot. Kedves Bacskay Zoltán: Folytassa!
egy
szóla\'s rejtőzik
a számozott sorokban
tengeri rabló..
BEPISZKÍTÓ-
neve s
mellúszó (norberto fe\'lsz !
rögzítő szersza\'m
KETTŐZVE\' VA\'ROSUNK
ázsiában e.l?> vádló
csodát tesz
következmény
kicsi tő ke-
n
DUNA\'NTÚ-Ll SPORTKLUB
BORITA-
~v—
ka\'rt okozó
forro n va r
FÉRFINÉV >
ILLATOS VIRÁGÚ
pácban van ! .
gyomnov. -7-
debrecen melletti köz se\'g
NEMA\'N
ba\'&ozó !
romai
50_
orosz motor-marka
ARZÉN
KÖTŐSZÓ
Silo egynemű bet.
SAJTSZE-let!
-V—
a b a u j -zemplén
Kőzheti kai
ma\'rka
g
KÖNNYEM E\'S GYORSAN PA\'-ROLGÓ ~9-
Beküldési határidő: 1997. szeptember 26.
Lapunk 36. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Csúnya lánynak is szép a pénze.
A sorsoláson Egyedi Márk, Fedező Raj-mond, Méhes Kriszta, l\'ápai Ádám, Vizes Zsó-ka olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
ÜT
Kos: III. 21-IV. 20.
Hamarosan remek üzleti ajánlattal áll eléd az Oroszlán. Szavait fontold meg, _ mert jó partnerre találsz benne. Különösen, ha kardinális kérdésekben igazat adsz neki.
Bika: IV.21-V. 20.
Rád vár az a hálátlan feladat, hogy elsimítsd az újabb családi viszályokat. Ezúttal ne a vérző szülői szív vezessen, hanem a józan ész.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
A régi szép időkre emlékeztető randevúd a rossz filmet leszámítva tökéletesre sikerül, ha önmagadat adod. Ne féljT ez a legjobb formád.
Rák: VI. 22-VII. 22. ^^^l-v^ Elértél arra a szintre, mikor Bl^R az autodidakta ismeretelsa-rJ(^J*l játítás már nem elég. Ne iUá kéresd magad. Van benned annyi becsvágy, hogy most már könnyen boldogulsz.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Egy veszélyes játéknak vége és most újabba folysz bele szinte észrevétlen. Némely vágyakat jó kiélni, de olyan tiszta tűzzel játszol, mely könnyen megperzselhet.
Szűz: VIII. 24-IX. 23. pár •tggf Kevesebb titkolózás, több ^ nyílt szó nem vezetett volna ennyi félreértéshez. Ne kövesd el azt a szarvashibát, hogy a hírhozóra lősz, hiszen nem ellenséged.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Ilyentájt ugyan újra felpezsdülnek a hormonok, ám párod ezzel az indokokkal sem érdemli, hogy te félrekacsintgass. Mérlegelj, légy hű lényegedhez.
Skorpió: X. 24-XI. 22. VniMI Téged nem fenyeget az a veszély, hogy több nap, jflnulfcM mint kolbász Sőt Ám in ¦feaSM már ideje lenne a világ egyéb dolgait is élvezned, ha hosszú életű akarsz lenni
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Meleg is van, a Nap is sokáig időz még az égen. Kapj hát az alkalmon, és végezd be immár évek óta félbemaradt munkádat. Van, aki élete végéig hálás lenne ezért.
Bak: XII. 23-1. 20.
A szerelem szép dolog, ám önmagunk teljes feladása és személyiségünk elhagyása egy despota szeszélyei szerint értelmeden Am, ha mazochista vagy senkinek sem lehet kifogása ez ellen.
Vízöntő: I. 21-n. 20.
A hobbiból ápolt kiskert végre meghálálja a gondoskodást, jóleső büszkeséggel (oh el kezed munkájának gyümölcse. Más téren is sikerélmény vár a közeljövőben
Halak: II. 21—111. 20.
E héten i.s késni látszik anyagi helyzeted fordulatszerű megizmosodása. Váratni is fog magára, egészen tartós pihenésed megkezdéséig.
26
I
KANIZSA-^
I
1997. .szeptember 19.
TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
:
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király n. 31, Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KCX^Z
KÖZÉPDIINÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése; 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíj számla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
!.!!imH.!.||.|l!.
m
süli
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX* BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZ01GÁUATAS0K • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES-KÍNÁL
.INFORMÁCIÓ
!
INDENRÖL
"JfelNEK ENNAP...
és képessége szerint
i f 111
ÉGMUTATÓ ™^
A PARTNER
Pf.: 65 CÉGMUTA" ZALAI KÉP
KANADAI-MAGYAR CSEREPROGRAM
Nagykanizsai családok számára 1998. február 10-től 1998. május 20-ig kanadai-magyar csereprogram keretében lehetőség nyílik egy kanadai és egy magyar fiatal vendégül látására. A fiatalok 18-25 év közöttiek, egyneműek, tehát egy szobában elhelyezhetők.
A befogadás kitűnő segítséget nyújt az angol, esetenként a francia nyelv tanulásához, s jelentősen megkönnyítheti a nyelvvizsgára való felkészülést.
Részletes tájékoztatás és jelentkezés Várfalviné Mihály Krisztinánál 1997. október 3-ig a 313-080/113-as telefonon, vagy a Polgármesteri Hivatal I. emelet 12. szobában.
A fenti programhoz keresünk olyan vállalatokat, vállalkozásokat, amelyek a felsőoktatási gyakorlóhelyekhez hasonló módon 1998. február 15-től 1998. május 20-ig munkahelyet tudnának biztosítani egy kanadai és egy magyar fiatal (18-25 évesek) számára.
Jelentkezés és részletes tájékoztatás a fenti címen, a jelzett időpontig lehetséges.
1997. szeptember 19.
KANIZSA - /ifin*
27
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.OO-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371 Dr. Dolmányos István ügyvéd
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingat lanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-18 óráig.
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II. emeleti lakás eladó. Irányai: 1,95 mR. Kód: 251/97.
(23358 K)_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nm-es, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, 1070 nm-es telekkel eladó. Irányár: 4,6
mR Kód 284/97. (23652 K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, ve-órás, redőnyös, 1. emeleti, telesen tehijílotl lakás eladó lletvelöld-szinli, 1 vagy 1+1 lélszobás lakásra cseréihelő Irányár: 1,9 mR.
Kód: 315/97. (23910K)_
Nk-n a Platán sorcn 43 nm-es, 1+1 lélszobás, egyed fűtéses, 4 emeleti, vizórás. kitűnő álapotü lakás, azonnal békőlözéssel el-
adó. Irányár: 2,05 mR. Kód: 344/97. (24150 K)_
Nagykanizsán a bek/ároshoz közel, 2 szobás, felújítóit, 67 nm-es egyedi gázlűléses, komfortos család házrósz, 20 nm-es pincével
eladó tányár 2,6 mR. Kód: 680 (24284 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 3+1 félszobás, 96 nm-es,-2 erkélyes, élkezös, 3. emeleti lakás, zuhanyaikéval, külön fürdőszobával, 2 wc-vel, garázzsal eladó, tányér: 5,8 mR. + 900 eR garázs. Kód:
350/97. (24288 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen, 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos, pincés család ház, szerkezetkész lelctórbeópí-tésel, 562 nm-es leiekkel eladó Irányár: 10 mR. Kód: 375/97
(24509 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 lélszobás, 69 nm-es, étkezős, vizórás. 3 emeleli lakás eladó. Irányár: 3,8 mR. Kód: 376/97. (24510 K)
Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es, egyed gázlűléses családi ház, 14 nm-es pincével, meléképületlel, 2232 nnves telekkel, 15 m te-lekszdességgel eladó, tányér: 5,5 mR. Kód: 388/97. (24531 K) Nk-n a belvároshoz közel, 102 nm-es, 3 szobás, részben felújlott, válalkozásra akalmas család ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,1 mR. Kód: 266/37. (24731 K)_
Kiskanizsán 3+1 félszobás, 120 nm-es, egyed gázfűtéses családi ház, 160 nm-es meléképületteJ, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével, 3000 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,2 mR Kód: 393/97.
(24732 K)_
Kiskanizsán 2 szobás, 62 nm-es, 40 éves, egyedi gázfűtéses család ház, 641 nm-es telekkel, meléképületekkel eladó. Irányár: 4,5 mR. Kód: 394/97.(24733 K)__
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleti, központi lűtéses lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 395/97
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerésszel eladó. Irányár:
401/97. (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 lélszobás, 61 nm-es, étkezős, központi lűtéses, vizórás, redőnyös, földszinti lakás eladó. Irányár:
2,55 mR Kód- 413/97 (23741 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 3 szobás, 72 nm-es, erkélyes, vizórás, egyed lűtéses kitűnő állapotú, igényes kialakítású, 4 emeleli lakás
eladó. Irányár: 4,4 mR. Kód: 417/97. (23742 K}_
Kiskanizsán 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos családi ház, 900 nm tejekkel, melléképületekkel eladó Irányár 3.8 mR. Kód:
425/97. (23841 K)_
Nagyrécsén 2 éves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, tetőtérbeépléses, teraszos, garázsos. pincés, 2 lürdőszobás, központi fűtéses, iker család ház egyk tele. 1828 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6 mR.
Kód: 435/97. (23844 K}_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi lűtéses, vizórás, lelüjitotl, lóldszinli lakás eladó irányár 1,95 mR. Kód:
442/97. (23846 K)_
Nk-an a bek/ároshoz közel 17 éves, 2+2 félszobás, 2 fürdőszobás. 191 nm-es, 2 szintes, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es telekkel eladó vagy 1 íl. 2 lakásra cseretie-
IÓ. Irányár: 9 mR. Kód 459/37. (24865 K)_
Miklósién 100 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses család ház melékópulelekkel, 2232 nm-es teJeíke! eladód tányér:- 4,6 mR.
Kód: 466/37. (24963 K)_
Nk-n a belvárosban 2 szobás. 68 nm-es, galériázhaló, első emeleti, egyed fűtéses lakás, zárt udvarral, csendes, nyugodt lekvésseJ, pincevei, padlásrésszel, erkétyel eladó. Kód: 476J97. Irányár: 4
mR. (24965 K) _
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2+1 lélszobás, 58 nm-es, egyed tűléses, (szín vizórás lakás eladó Irányár: 2.6 mR. Kód:
26(V97 (25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen lelúií-Idl család ház 20 nnves pincével, qarázzsal, terasszal, kis leleK-
kel eladó. Kód: 482*37. (25042 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 130 nm-es. 4 szobás, komfortos, felújíott család ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es leiekkel
eladó Irányár 6,2 mR. Kód: 634. (25131 K)_
Eszteregnyén 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves, összkomfortos család ház, 2000 nm-es leiekkel, 20 nm-es garázzsal, meléképülettel
eladó Irányár: 2 mR. Kód: 637. (25132 K)_
Nk-n a Városkapu krt-cn 1+2 télszobás, 57 nm-es, erkélyes, vizórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 126/97.
(25133 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 1 szobás, 33 nm-es, vízórás, erkélyes, I. emeleti lakás eladó vagy értékegyeztetéssel nagycbbra cserétie-ló. III. emeletig. Irányár: 1,6 mR/Kód: 493/37. (25137 K)
Nk-n 53 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, felújított közös udvari lakás, csendes, nyugod helyen eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód:
495/97 (25139 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+2 télszobás, crko fűtéses, 3. emeleli lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cserétiető értékegyezleléssej. Irányár: 3 mR. Kód: 496/97 (25140 K)
Nk-n a Kalonaréten, 200 nm-es, 6 szobás, 2 szinles, 2 konyhás, 2 lürdőszobás, étkezős, erkélyes csatád ház, 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pincével, 2 műhelyet, 150 n-öl telekkel eladó. Kód: 589. (25130 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleti, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kód: 497/97. (25141 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es, 2+1 lélszobás, erkélyes, vizórás, redőnyös, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2.1 mR. Kód:
500/97. (25142 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 75 nm-es, 2 szobás, vizórás. nagy konyhás, egyed gázfűtéses, 1. emeleti, felújlott lakás eladó 1 nagykanizsai, nukfóstai, palini család házra cserétiető 3 mR-ig.
Irányár: 3,7 mR. Kód: 515/97. (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, vizórás, egyed gázfűtéses, 3 emeleti lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
531/97. (25146 K)_
Nk-n 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi gázlűléses család ház, 580 nm-es telekköt, beéplhetö tetőterei, legla melléképülettel el-adó. Irányár: 3.4 mR. Kod: 532^7. (25147 K)_
Nagykanizsán a Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vizórás, letúildt, 3. emeleti lakás eladó, tányár: 2 mR. Kód:
537/97. (25246 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, lelújlolt lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 félszobás lakásra cserétiető értékegyeztetéssel, tányár: 2,2 mR. Kód:
531V97. (25247 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es. 3+1 f< szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás család ház, önáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó. Irányár: 15,5
mR. Kód- 543/97. (25248 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes helyen. 56 nm-es, 2 szobás, nagy kkonyhás, egyedi gázfűtéses, pincés, 2. emeleti, erkélyes, vízorás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 432/97. (25250 K)
Nk-án a belvároshoz közel 43 nm-es, 1 szobás, teljesen teJújiofl, gázfűtéses, komfortos, család házrész eladó vagy egyedi fűtéses. 2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig értókegyeztetéssel. Irány-
ár: 2,4 mR. Kód: 349/97. (25252 K)_
Nk-án a Keleti v.részben 2 szobás, 3 nm-es, 2 erkélyes, nagy konyhás, 4. emeleli, felújitotl. kitűnő állapotú lakás eladó, kanyar 1,87 mR. Kód: 334/97. (25253 K)_
Sormáson 80 nm-es, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es leiekkel, melléképülelekkel eladó. Gáz beköthető. Irányár: 1,25
mR. Kód: 316/97. (25254 K)__
Gelsón 72 nm-es. 2 szobás, étkezős, komtortos csatád ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,5 mR Kód: 280/97. (25255 K)_
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkoslott udvarral eladó
Irányár: 6,5 mR. Kód: 265/37. (25256 K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, lŐző-lülkés, zuhanyzó+WC-vel elálotl zártkerti ház, 738 nm-es parkosi-toll telekkel eladó Irányár:3mR. Kód: 213/97. (25258 K) Nagykanrzsan a belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, felújlott, galériázhaló, erkélyes, I. emeleti lakás elad I- íny ii ¦ mR K 1 69 Í7 2! 259 K) Nk-n a Platán soron III. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egye-d gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb nagykanizsai család házra cserétiető. Irányár: 2,2 mR. Kod. 371. (25318 K) Nk-n a üszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, központi fűtéses, víz-órás, földszinti lakás eladó Irányár 1,8 mR. Kód: 410/37. (25319
K)_
Balalonkeresztúron 60 nm-es, 2 szintes, 2+2 lélszcbás, komtortos, 25 éves nyaraló, 360 nm-es letekkel, eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód:
546/97. (25320 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es. 3 szobás, 2 erkélyes, ve-órás, 5. emeleti, központi fűtéses lakás eladó, tányár: 22 mR.
Kód: 553/97. (25321 K)_
MiMósfa központiában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gázfűtéses, komfortos család ház meléképülettel, 720 nm-es telekkel eladó
Irányár: 3,2 mR Kód 559/97 (25322 K)_
Nk-n a Kalonaréten 95 nm-es, 2 szobás, teraszos család ház, 2 garázzsal, műhellyel, 400 n-öl telekkel eladó Irányár: 9,5 mR.
Kód 558/97 (25323 K)_
Nlfcán a Garay utcában 2 szobás, 54 nm-es, 3. emeleli, egyed gázfűtéses, vizórás lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 580/97.
(25471 K)_
Nk-án a belvárosban 92 nm-es, 3 szobás, 30 éves, egyed gázlűléses, amenkai konyhás család ház, vállalkozásra is alkalmas telekkel, 62 nm-es meléképülettel, műhelyei, pincével, 627 nm-es
telekkel eladó. Irányár: 9 mR. Kód: 581/97. (25472 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vizórás, tsz-i lakás eladó. Irányár: 2,2 mR Kód: 576/97. (25473 K) Nk-án a K-i vrószben 67 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, első emeleti, vizórás, egyed crkotűtéses lakás 4 nm-es külön tárolóval
eladó, tányár 3.5 mR. Kód: 578/97 (25474 K)_
Nk-án a betvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed gázfűtéses, étkezős, gaJériázható, felújításra váró, első emeleti lakás eladó. Irányár: 3,9 mR. Kód: 483/37. (25476 K)_
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nnves, udvari garázs bérleti joga eladó, tányár. 200 eR Kód: 347/97 (25260 K) Nk-án a K-i v részben 30 nm-es, tűlhetŐ fcergarázs, bevezethető vízzel eladó. Irányár: 1 mR Kód: 582/97. (25475 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, lürdöszo-ba, egyedi lűtéses udvari lakás eladó. Irányár: 1,1 mR.
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Csengery úton 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, lürdőszobás, egyedi fűtéses lóldszinli lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Maort telepen 4.-emeleten 38 nm-es, egy szobás, egyedi lűtéses lakás kifogástalan állapotban eladó. Irányár: 1,650 mR. (25327 K)_
Lakás Nagykanizsán Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es. felújított, földszinti, lelefonos lakás. Irányár: 2 mR. Hird.sz: 54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery úl elején, III emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár:
2.4 mR. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u. elején. 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es. központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,1
mR. Hird.sz: 47. (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F ulcában, 4 emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, központi tűléses leletonos lakás eladó. Irányár. 2,2 mR Hird.sz 16 + garázs 650 eFt (25331 K]
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. ulcaban, 7 emeielen, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,35 mFt.
Hir.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás ulcában 1+2 lélszobás, I. emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár: 2,3 mFl Hird.sz: 64. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában 4. emeielen, 3 szobás. 67 nm-es, erkélyes, reluxás, telefonos, korszerű lakás eladó. Irányár: 2,55 mFl. Hird.sz: 18 (25334 K> Lakás Nagykanizsán Városkapuban 2+2 lélszobás, étkezős, első emeleli, 68 nm-es. közponli fűtéses, gondozóit lakás. Irányár: 3 mFl. Hird.sz: 40. (25335 K) Lakás Nagykanizsán Platán sor elején, első emeleli, 70 nm-es, lelújrtolt, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó.
Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán. Hunyadi ulcában 80 nm-es, 2 emeleti, 2+2 félszobás, közponli tűléses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó. Irányár: 6,5 mR. (25337 K)
Lakás Nagykanizsán. Maort telepen kétszintes lársas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrósz garázs-zsal, tárolóval eladó. Irányár: 11 mFt. Hird.sz: 15 (25338
K)_
Családiház Nagykanizsán. Szemere ulcában közös udvarban, 2 lakásos 1+fólszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó Irányár: 4 mFl Hird sz: 49 (25339 Ki
Családiház Nagykanizsán. Sikátor ulcában 2 szinles, 102 + 125 nm-es, 6 szobás. 2 lürdőszobás, aknás garázzsal eladó. 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-
kertsl lianyar 14 mR Hird sz 20 (25340 Ki_
Albertéi. 86 nm-es, 3 szobás, első emeleli lakás garázzsal együtt lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával rendel-
kezónek bérbeadó. (25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc. Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 300 n-öl telken. Irányár:
5.5 mR. Hird.sz: 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán. 150 n-öl sarok lelken, 6 szobás, 2 fürdőszobás. 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház. KFl-nek Irányár: 14 mFt. Hird.sz: 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es, kétszintes, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezel! vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel. Irányár: 16 mFl. Hird.sz: 50. (25344 K)_
Családiház Miklósián. 60 nm-es régi lípusú lalusiház, 2 szobás lürdőszobás, 200 n-öl területtel. Irányár: 3 mFl. Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családiház Keszlhelyen. Ikerház egyben is és megoszlva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 lürdŐ, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lűtéses összkomfortos, eladó vagy önálló balloni nyaralóra cserélhető. Irányár: 10 mR. Egy-
ben 20 mR. Hird.sz: 44. (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson. Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van Iránáyr:
4.6 mR. Hird.sz: 12. (25347 K)
Családiház Szepetneken. 5 éve épüli, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázfűtéses két le-
raszos. Irányár. 3,5 mR. Hird.sz: 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberényben. 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy leraszos, 100+70 nm-es, lürdőszobás, 2100 nm területlel Irányár 5.5 mR Hird.sz: 34 (25349 K)
Családiház Zalaújlakon. Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megépített, garázsos teljesen ú| családház Irányár: 5,5 mR Hird.sz: 35. (25350 K) Családiház Zalaújlakon Szcc.pol kedvezmény igénybeve-helő, félkész állapotú családiház 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2000 nm összlerülettel eladó Irányár: 2,2 mFl. Hird.sz: 6.
(25351 K)_
Családiház Eszteregnyén. 114 nm-es, 3 szobás, lürdőszobás, központi fűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm terülellel. Irányár 2 mR. Hird.sz. 19. (25352 K) Családiház Eszteregnyén Gazdálkodásra alkalmas 2 szobás, előszobás, 100 nm-es családiház garázzsal melléképületekkel, nagy leiekkel, viz, villany, gáz Irányár: 1,5
mFl. Hirdsz. \\í (25353 K)_
Családiház Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás, beépíthető telőtérrel. 5 eve épüli új családi ház 4000 nm terület -
tel Irányár: 2,5 mFt. Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családiház Pólösken 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi fűtéses, vegyes tüzelésű kaznnal. 200 n-öl leiekkel. Irányár: 1,6
mFl Hird.sz. 63. (25355 K)_
Családiház Hahóton. Családi okok miatl 90 %-ig kész, 52 nm-es, 1+3 lélszobás. fürdőszobás, étkezős, közponli fűtéses, telepített gáztartállyal, egy évre szóló gázmennyiséggel, sürgősen eladó Irányár. 1,950 mFt. Hird.sz: 59 (253 5 6 K)_
Családiház Iharosban. 2 szoba konyhás, lürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, mellék épül el ékkel 2554 nm összterület rendezett családház eladó. Irányár: 1 mFl. Hird.sz: 67.
(25357 K)_
Építést telek Surdon 30 méter szóles építési lelek 1664 nm közművesített terülel, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva. Irányár: 650 eFl. Hird.sz; 51.
(25358 K)_
Építési telek Pécsen. Kismérvölgyi úton rendezeti környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es kózművesi-tell terülellel. Irányár: 520 eR. Hird.sz: 30. (25359 K) Építést lelek Magyarszentmikloson Az elágazóban központi helyen lő út mellett, 800 n-öl közművesített telek ipari célra is pl: üzemenyag löltő állomás, kamionos pihenő, éllerem, víz, villany van Irányár megegyezés szerint
Hird.sz: 62. (25360 K)_
Épiési lelek Kacorlakon 3224 nm-es terület szoba-konyhás lömésház, 1200 n-öl be van kerílve viz, villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal egyúlt Irányár 700 eR
Hird.sz; 61. (25361 K>_
Lálóhegyen szőlő gyümölcsös. 800 n-öl területté), szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatla pince, viz, villany van. Irányár: 900 eFt. Hird.sz: 64
(25362 K)_
Szent györgyvári hegyen Ingatlan „ÉDENBEN". Fizelési könnyióssel 650 n-öl lerúlet, 40 nm-es lakóházzal, szobakonyha, pince, terasszal, gyümölcsiákkal, víz, villany, van és köves úl. Irányár: 900 eR. Hirdsz; 43. (25363 K) Csertői hegyen szőlő. 1200 n-öl területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes felszereléssel. Irányár: 450 eFt. Hird.sz: 37 (25364 K)_
öregtörhéncen szőlő. 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épülettel teljes felszereléssel, terméssel együtt villany van. Irányár: 800 eFt. Hird.sz: 65. (25365 K) Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mFt. Garázs nélkül 7,7 mFt.
Hird.sz 69 (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár úfon 104 nm-as, 1 emeleti, 3 szobás, ebédős, külön WC, fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvanész. egyed lűtéses Irányár: 6 mFt
Hird.sz. 70 (25367 K)_\'
Családiház Nemesdéden. 120 nm-es, újonnan épüli 3 szobás, lürdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház Irányár 3 mFt. Hird sz: 57 (25368 K)
28
KANIZSA - /ípté.
1
1997. szeptember 19.
inkö;
CÖZVE
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIROETESFELVEVÖ HELYE
AZ Ab-aegon biztosítö épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodnban.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráié.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Szabadhegyen 20 m széfes, 2600 nm lerületü, megoszlha-ló építési lélek közműcsatlakozásokkal eladó Irányár: 2,3
mFl. T/12 (22649 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, 850 n.ol telekkel eladó. Irányár: 3.49 mFt.
CS/08. (22788 K)_
Gyékényesi bányalóra néző, löút közelében lévő, jól meg-kőzellhelő, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó.
Irányár: 125 efl. T/15. (22973 K)_
Kískanízsán 3 szobás. 90 nm-es, 17 éves családi ház eladó. Irányár: 5,6 mR. (CS/80) (23114 K)_
Kiskanizsán 3 szobás. 75 nm-es, nagy, üvegezetl veran-dás. egyed gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető ért ék egyeztetéssel. Irányár:
3,8 mFt. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23293 K)_
Balatonmária-lürdo központi részén 2 szoba-hallos. 44 nm-es, ió állapotú, ósszkózműves ikernyaraló-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel, 90 n.oJ telekkel eladó. Irányár: 3.4 mR. Tel.: 93010-504. (NY/14) (23294
K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettái, teljesen lelújtoti lakás eladó Irányár: 4,0m Ft. (L/156) Tel.: 93010-504. (23538 K) Nagybagolai hegyen 30 nm-es tetőtérbe ép ítóses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó. Irányár: 1,2 mFt. (Ny09) Tel.: 93010-
504. (23542 K)_
Ortílosban a Drávához közel 3 szobás, 60 nm-es családi ház üvegezetl terasszal garázzsal, műhellyel, gazdasági épületekkel, 3200 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 1,5 mFl.
(CS/104) Tel:93/310-504. (23548 K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás területtel, termő gesztenyefával eladó Irányár: 145 eFt (T/03) Tel:
93O10-504. (23717 K)_
Kiskanizsán főül mellett 4 szobás, 120 nm-es családi ház melléképületekkel, kb. 180 nm ósszalapterületű raktárral, 3200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,2mFt. (CS/110) Tel,: 93/310-S04. (23713 K) _
Csengery ulca elején, 1. emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, nagykonyhás, egyedi gázas, parkettás, lelelonos lakás eladó. Irányár: 2,65 mFt, (L/164) Tel.: 93/310-504. (24272
KJ_
Keleti városrészben 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, járóla-pozoll, telefonos, 9. emeleti lakás eladó Irányár: 1,45 mFl
(L/223). Tel: 93O10-504. (24276 K)_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es, ecryedi gázas, felújításra szoruló, vagy lebont haló családi haz, 70 nm-es, 10 éves melléképülettel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6
mFt (Cs/121). Tel.: 93/310-504. (24277 K)_
Gyékényesi bányatónál vízparti horgásztanyák eladók. Irányár: 2,1 mFt-4,2 mFt-ig. Tel.: 93010-504. (24282 K)
Újudvaron lÓüt mellett 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas. fürdőszobás, 46 éves vállalkozásra is alkalmas családi ház, 30 m széles, 2000 nm-es bekerlett telekkel, ipari árammal, műhellyel, garázzsal, gazd. épületekkel eladó. Irányár: 2,2 mR. (Cs/125) Tel: 93/310-504. (24571 K) Ady utcában 1. emeleten 2 szobás, parkettás, nagykonyhás, 73 nm-es lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is
alkalmas. Irányár: 2,8 mFl. (L/140) (24725 K)_
Belvárosban 1. emelelen 3 szobás, parketlás, 100 nm-es, amerikai Ib. nappalis, igényesen kialakított, erkélyes lakás garázzsal eladó. Irányár: 7,2 mFl+1mFt garázs. (L/241)
(24726 K)_
Platán soron 1,5 szobás, 44 nm-es, parkettás, vízórás, teljesen felújított, 4. emeleti lakás új járólapozott fürdővel, új konyhabútorral eladó Irányár 2,1 mR (L/242H24727 K)
Belvárosban frekventált helyen, 2. emeleti, 2+1 félszobás, 70 nm-es, parkettás, igényesen lelújüott és átalakított, választékos járólapokkal burkolt lakás egyedi tervezésű konyhabútorral, lelŐlérbeépitési lehetőséggel, teljes bútorzattal eladó. Irányár: 5,5 mFt. (L/250) Tel.: 93010-504. (24742 K}_
Belváros közelében 1 szobás, egyedi gázas, fürdőszobás, 28 nm-es, udvari garzonlakás eladó. Irányár: 1,3 mFl. (L/236) Tel.: 93010-504. (24743 K)_
Ady utcában 2. emeleten 2 szobás. 65 nm-es, parkettás, nagykonyhás, vízórás, jó állapotban lévő lakás eladó Irányár: 3,3 mR. (L/235) Tel.: 93/310-504. (24744 K) Belvároshoz közel 2. emeleten 3+1 félszobás, 96 nm-es, egyedi gázas, parketlás, reluxás, erkélyes, igényesen felújítói! és át alaki ott lakás eladó. Irányár: 5.2 mR+garázs 700 eFt (L/139) Tel. 93010-504 (24745 K)
Keleti városrészben 2 emeleten 2 szobás, erkélyes, sző-nyegpadós, kp. fűtéses, jó állapotban lévő telefonos lakás eladó. Irányár: 2,05 mFl. (L/230) (24746 K)_
Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyed gázas, lelújítást igénylő lakás eladó. Irányár: 4,25 mR. (L/154) (24779 K)_
Miklósién 49 nm-es lelújüásra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel, 10 nm-es férfi, női és személyzeti mosdóval, 500 n-öl telekkel eladó. Irányár: 1,3 mR. (U247) (24782 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szinles, 200 nm ósszalapterületű, erkélyes, igényes belső kialakítású, 6 éves család ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosított udvarral eladó Irányár: 10,0 mFt.
(Cs/73) (24763 K)_
Belváros szívében, csendes, nyugalmas környezelben, 1 szoba+hálólülkés. 43 nm-es, egyedi gázas. erkélyes, par-kellás, vízórás, telefonos 3. emeleti lakás pincével, telolér-beépHési lehetőséggel eladó. Irányár: 2,3 mFt. (L/246)
(24786 K)_
Teleki utcában 3 emelelen 2 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázas, vízórás, padószönyeges lakás eladó. Irány-ár: 3,2 mR. (L/256 ) TEL: 913/310-504. (24767 K) Városkapu körúton 2. emelelen 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi fűtéses teljesen felújlotl lakás friss leslés-sel-mázoíással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75
mR. (L/254) Tel.: 93/310-504. (25165 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás, család ház 65 nm-es raktárként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es leiekkel, széles gépkocsibejár által, jó parkolási lehetőséggel. Irányár: 9,0 mFt. (Cs/143)
Tel.: 93/310-504. (25167 K)_
Palinban félkész állapotban lévő, 60 nm alapterületű, 1 hálószobás, nappalis, étkezős könnyűszerkezetes elemekből épüli, 3 szoba kialakítására alkalmas 50 nm-es szerkezetkész tetőterű családi ház cirko fűtéssel. 900 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,98 mFl. (CS/142). Tel.: 93010-504.
(25168 K)_
Katonarélen 2 szobás, 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli fekvésű család ház garázzsal, melléképületekkel, tágas udvarral, széles gépkocsibejárattal, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 6,3 mR. (Cs/141) Tel.: 93010-504. (25169
KJ__
Homokkomáromban 2 szobás, 80 nm-es, nagykonyhás, teraszos, 47 éves, tégla falazatú családi ház nyári konyhával, istállóval, földpincével, 150 n-öl leiekkel, valamint egy 400 n ól területű különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó. Fürdőszoba nincs kialakítva. Irányár: 1,1 mFt.
(CS/140) Tel.: 93/310-504. (25170 K)_
Rigyácon 2 szobás, 80 nm-es, hajópadlós és parkettás, 30 éves családi ház fürdőkialakiási lehetőséggel, üvegezett terasszal, melléképületekkel. 40m x 42m-es telekkel eladó Gáz az épülelig bevezetve. Irányár: 2,0 mFl, (CS/138)
Tel - 93010-504. (25171 K)_
Belváros közelében 10 emeletes épület 3. emeletén 3 szobás 68 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 2.3 mR. (L/155). Tel.: 93/310-504. (25172
K)_
Katonaréten 6 szobás két színles. 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával, 2 fürdőszobával, szeles erkéllyel, garázzsal, műhellyel, tetőtér beépítési lehetőséggel, 160 n-öí telekkel eladó. Irányár: 13,5 mR. (Cs/145) Tel.:
93010-504. (25173 K)_
Sormáson 2x1 szobás, parketlás, 2x55 nm-es felújításra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, fürdővel, külön WC-veJ, tetszés szerint áthelyezhető válaszfalakkal, 2200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,5 mFt. (L/218) Tel.:
93O10-504. (25174 K)_
Berzsenyi utcában 1. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, vizórás, redőnyös, jó állapotban lévő lakás eladó. Irányár: 3.1 mR. (L/280) Tel.: 93010-504.
(25409 K)_
Teleki utcában lizelési könnyítéssel sürgősen eladó 2 szobás 60 nm-es igényesen felújított, járólapozott, új tapétás, parkettás, erkélyes, vizórás, telefonos 4 emeleti lakás. Irányár: 2,4 mR. (L/198) Tel.: 930 1 0-504. (25410 K) Platán soron 2, emeleten 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, nagykonyhás lakás eladó. Irányár: 2,78 mFt. (L/278) Tel.: 93/310-504. (25411 K)_
Berzsenyi ulcában 3. emelelen 2 szobás, egyedi gázas. parketlás, erkélyes, vizórás, redőnyös lakás eladó. Irányár: 3,1 mFt. (U279) Tel.: 93/310-504. (25412 K)_
Belvároshoz közel 2. emeleten 3+1 félszobás 96 nm-es, egyedi gázas, parketlás, reluxás, erkélyes, igényesen fel-újilol! és átalakított amerikai konyhás lakás fizetési könnyítéssel eladó. Irányár- 5,5 mFl. (L/139) Tel.: 93010-504. (25413 K)_
Északi városrészben 3 szoba+nappalis 100 nm-es, szintel-tolásos társasházi lakás 50 nm-es garázzsal, pincével, beépíthető tetőlérrel eladó. Irányár: 6,5 mFt. (L281) Tel.: 93010-504. (25414 K)_
Belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 55 nm-es, szőnyeg-padós, kp fűtéses, vizórás, járólapozoll, 2 erkélyes, 10 emeleti lakás eladó. Irányár: 1,8 mFl. (L/274) Tel.: 93O10-
504. (25415 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, lelőtérbeépíléses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es leiekkel eladó Irányár 5 1 mR (ÖS/15Q) Tel.: 93/310-504. (25416 K)
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n.ól telkes család ház eladó vagy Nk-t lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kialakítható. Garázs, gazdasági épületek vannak. Irányár
1,7 mR. Hív, sz.: CS134. (24715 K)_
Pogányszentpéteren tetötérbeépléses, 2 család külön lakhatását biztosító család ház 230 nm-es lakterületi et, pincével, garázzsal, mellekepületekkel, 1400 n.ól telekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3,7 mR. Hív. sz.: CS95. (22991 K) Pogányszentpéteren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépítéses, telefonos, 1980-ban épül család ház eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp fűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpadósak. Pad-s és pince is található, a ház alatt dupla garázs. A telek 480 n.ól nagyságú, véleményes és málna található, valamint garázs s melléképület. Irányár: 4,3 mR. Kanizsai család ház csere is
érdekel 6,5 mR-ig. Hrv. szám. CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépiléses, gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mfi Búlorokkaí együtt 6 mR. Hsz.: CS116.
(23314 K)_
Miklósfán 2 szobás, nagykonyhás család ház 600 n.ól telekkel eladó. Egyed gázfűtéses, garázsos, gazd -i épületekkel, kányár 1,55 mR. Hrv. sz.:CS120. (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos úl. Irányár: 800.000 R. Hrv sz,: NY01. (23657
K>_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lomkamrás, reluxás a konyha előszoba bollwes lakás 10 emeletes házban eladó. Irányár: 2,5 mR. Hrv.szám: LAK 76, (23774 K)
Miklósfán 74-ben épüli, 3 szobás, egyed gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapotú család ház 650 n ól telekkel eladó A ház alatt pince, a tekén nyánkonyha, melléképületek vannak, rányár: 4.600.000. Hsz.: CS122. (23855 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás, 80 nm-es család ház 300 n.ól leiekkel eladó Sormáson, Irányár: 1,3 mR Hív szám: CS126. (24169 K)_
3 szobás, Összkomtortos. vizórás, legesen lelüjüott, 1. emeleti lakás 10 emefeles házban, külön lomkamrával, nagy előszobával eladó. Irányár: 2,8 mR. Igény esetén család házra cserélendő.
Hiv. sz.: LAK 83. (24170 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.ól telek a rajta lévő alápincézett faházzal eladó Víz-vilany van, és aszfaltos út, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a telekkel vagy külön eladó. Telek ára 1 mFt. a gará-
zsépedg 100.000 R. Hiv. sz.: T35. (24171 K)_
2+1 télszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vizórás, beköltözhető álapot-ban eladó a K-i városrészben. Irányár: 2,5 mR. Hív. szám: LAK
82. (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, álmenyezeles. galériázhaló család ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt boflrves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padásbeépíthető. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,8
mR. Hiw.szám: Cs128. (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos, fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vizórás, garázsos, . mellekepületes és 300 n-ölelkes Irányár: 2,9 mR. Hivszám: CS129. (24369K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3. emeleti, 2 szobás, 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomfortos, vízórás, reluxás lakás kevező áron eladó. Ára: 1,8 mR. igény esetén földszinti la-kasra elcserélendő Hiv szám LAK 181. (24370 K)_
Murakereszlúron 2 lakások társasházban, különbejáratú, 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spájzos, előszobás, család házrósz eladó. Központi lütóses, redőnyös, telefonos, garázs és gazdasági épület található a parkosított udvarban. Irányár 2.1 mR. Igény esetén Nagykanizsai lakásra cserélendő Hiv.szám:
Cs 131. (24462 K)_
2+1 félszobás, IV. emeletes házban lévő. IV. emeleti összkomfortos, vizórás, erkélyes nagy konyhás, külön lomkamrs, 62 nm-es, lakás eladó Nk. keleti városrészében igény esetén kisebb család házra cserélendő Kískanízsán. Irányár:2.3 mR Hívsz
LAK 85. (24484 K)_
3 szobás, összkomlortos, belvárosnak mondható helyen lévő összkomfortos, teljes lefújlolt, egyed gáz elszámolású, reluxás, vízórás, 2 erkélyes, heveder zárral felszerelt bejárai ajtós lakás
eladó. Irányár. 2.7 mR. Hrv sz: LAK 81. (24487 K)_
Szenlgyórgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézett, szin-. beton. Gazdasági épületekkel, fizetés) kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható. (24492 K)_
Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, galeriázható lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. Hrvsz: LAK 186. (24533 K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen. Éplésre akalmas, villany, viz megoldható, aszfaltos út van. Irányár 700.000 R
Hívsz NY 01. (24491 K)_
2+1 félszobás. IV emeletes házban lévő II. emeleti összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben lelújloll lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR. Hivsz: LAK 87
(24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított telek a rajla lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, telesített nyaralóval el-adó. Aszfaltozott út van. Irányár: 2 mR. H.sz.:T39. (24717 K) Pusztamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n.ól telekkel eladó. Irányár: 3
mR Hsz: CS135. (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 n.ól telek a rajta lévő ,,cseh" 2 szobás, előteres, teraszos faházzal eladó Fürdő kialakítható, viz, vilany, aszfaltos út és horgászati lehetőség, nyaraltatási le-
hetóség van. Irányár: 1,1 mFt. H.sz.: T37 (24719 K)_
Galamboki-halaslónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás területtel eladó. Viz, vilany, asz laltos út van. Irányár: 1,3 mR. Hív.sz: T38, (24609 K)_
1 szobás, fürdőszobás, előszobás, lomkamrás, belvárosi, 1 emeleti, egyed gázas, vizórás lakás eladó vagy elcserélném földszinti. 1 szobás, egyed gázas lakásra 10 emeletes házban,
2. emeletig. Irányár: 1,7 mFl. H.sz.L33. (24859 K)_
Miklósfán 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kiala-klható, 980,000 R-os irányáron eladó. H. sz CS138. (24860 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vizórás, tetőtér és különálló pince lartozk hozzá. A lakás utcafronti. 4 lakó van Irányár: 2,9 mR.
H.sz. CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfortos, lekíji-lásra szoruló, Ny-i fekvésű, 7. emeleti lakás eladó, kányár: 2.200 000 R H.sz.: LAK89. (24862 K)_
űregförhénci-hegyen 940 n.öl terület, szoba-konyhás, teraszos, igényesen kialakított téglaépülettel eladó Villany, ciszterna van Teljes leiszereléssel és terméssel eladó Irányár: 850000 R
Hsz:T41 (24863 K)_
Keleti városrészben teljes felújításra szoruló IV emeletes házban, a IV emeleten lévő, 62 nm-es lakás eladó. Hívsz.: LAK88.
(24967 K)_
2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás. erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen, IV emeleti házban a III emeleten lévő lakás sürgősen eladó. Irányár:2,6mkR.Hivsz: LAK 199. (24968K) Keleti városrészben 2+1 félszobás, összkomlortos, erkélyes redőnyös, Ny-i lekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeletes házban a IV emelelen lévő lakás sürgősen eladó
Irányár: 2,5 mR Hív sz : LAK 91. (24969 K)_
1+2 félszobás, összkomlortos, 4 emeletes házban lévő 3. emeleli teJújJtásra szoruló lakás eladó a keleti városrészben, rányár: 1,95 mFl.Hiv.sz: LAK 93. (24971 K)_
2 szobás, 56 nm-es. egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzáras, IV. emeleten lévő lakás eladó a Keleti vá-rosrészberi irányát. 2,2 mR. Hiv.sz: LAK 201. (25388 K)
3 szobás, összkomlortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV emeleten, X emeletes házban, rányár: 2.2 mR. Hiv.sz: LAK 92. (25389 K)_
Sáncban, szint+tetőtórbeepiéses család ház 505 n.ol telekkel eladó. Irányár: 6,5 mR Hív sz CS61 (251699 K)
3 szobás, összkomlortos, X emeletes házban lévő, 4. emeleti lakás eladó Irányár: 2,2 mR. Hiv. sz.: LAK92. (25190 K) 2 szobás, 67 nm-es, lürdőszobás, spájzos, jó állapotú, egyed gázfűtéses, utcafronti család házrész eladó lel őt érbeep kést lehetőséggel Irányár: 2,9 mR. Hív, sz.: CS137. (25192 K) 2+1 fékszobás, összkomlortos, igényes kivitelezésű, 4 emeletes házban lévő, 3. emeleti, erkélyes, nylászárókon reluxa, napellenzős lakás eladó a keleti városrészben Irányár- 2,7 mR. H.sz.:
LAK98 ( 25477 K)_
2 szobás, összkomlortos, vizórás, erkélyes, IV. emeletes házban 2. emeleten lévő lakás eladó a K-i v.részben, Irányár: 2,1 mR.
Hsz.: LAK 203. (25478 K)_
Belvároshoz közeli lakótelepen egyed gázfűtéses, 2 szobás, telefonos, erkélyes, vizórás, parkettás, IV emeleti lakás 4 emele-tes házban eladó. Irányár: 2,3 mR H. sz.: LAK 202. (25479 K)
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vilanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó. Irányár: 380.000,-R Hivsz: 609.
(24969 K)_
Munkás úti garázssoron aknás, nagyméretű garázs eladó Irány-
ár: 550.000,-R. Hrv.sz: 610. (24970 K)_
Nagyméretű ház alatti fűtött garázs, ipari árammal eladó a keleti városrészben. Irányár: 800.000,-R. Hívsz : 606 (25110 K)
199?. szeptember 19.
KANIZSA - /ifin*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
A1APÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvánLirtás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan.címkiadas, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
312-058
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Rsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, egyedi konvekloros gáztülésú, vizórás, lelefoos. par-ketiázott, lapélazoll. redőnyös, beépített szekrényes, heve-derzáras, 4 emeleli, 4 emeleles, légla épületben lévő, tehermentes lakás. A konyha 2x3,5 méteres. Irányár: 2,3
mFt. Hrv.sz: SIKER 1978. (25149 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, központi tútésú, vizórás, szönyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, 4. emeleti, 4 emeleles épületben lévő, tehermentes lakás A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van Irányár: 1.8 mR Hiv.sz SIKER 1979 (25150
KI_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 57 nm-es, lóldszinli, 4 emeletes, tégla épletben lévő, egyedi, konvekloros gázfűtésű, vízórás, parkettázott, kábellévés lakás, felújított fürdőszobával. Irányár: 2.3 mFt. Hiv.szám; SIKER
1989. (25160 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 52 nm-es, lóid-szinti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, beépített szekrényes lakás. A szobák az előszobából kúlön4tü-lón bejárattal közelíthetők meg. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. Irányár; 1,75 mR. Hiv.sz: SIKER
1997. (25168 K)_
Eladó a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, 3 emeleti, egyedi, konvekloros. gázfűtésű, vízórás, kábellévés, parkettázott, festett lalú, beépiett szekrényes, észak-deli lekvésű, 4 emeletes, tégla épületben lévő lakás A konyha 2x3 méteres. A szobák egymásba is nyithatóak, vagy külón4tülön is bejárhatóak. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van Irányár: 2,5 mFl Hiv.sz: SIKER
1998. (25169 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 2 szobás, 54 nm-es, egyedi gázfűtésű, kábeltévés, jó állapolú. nyugati lekvésű család ház. 2 garázzsal. 2x1 szobás, konyhás, különálló házzal, 504 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 3,8 mFt.
Hiv.sz: SIKER 2001. (25172 K) _
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes. 2. emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vízórás, szőnyegpadlós, tapélázott, beépített szekrényes lakás A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van A szobák az előszobából külön-külön bejárattal közelíthetők meg. Irányár: 2.3 mR. Hiv.sz: SXER 2005. (25176
K)_
Eladó Nk. belterületén, főútvonal mellett, 143 n.oi. 9 méter széles építési lelek, régi. lebontandó házzal Vállalkozásra, üzletház-bemutatóterem építésére kiváló A ház kb. 50 nm-es, 2x1 szobás, 2 külön bejárattal, fürdőszobával, kifogástalan állapolú, nagy pincével Irányár: 3,2 mFt. Vagy cseréihelő 1,5 szobás, egyedi gázfűtésű lakásra, érléke-gyeztetéssel. Htv. szám; SIKER 2006. (25175 K)_
Eladó Nk északi v teszeben 2 szobás, 54 nm-es. erkélyes, 3. emeleli, 4 emeleles, tégla épületben lévő, egyedi, konvekloros gazfűlésű, vízórás, teleionos, kábeltévés, par-kettázolt, lapétázott, beépített szekrényes, tehermentes lakás, 2,5x2,7 méteres konyhával , új konyhabútorral, új. magasfényű műanyagpadlóval. A lürdő és a WC külön helyiségben van. A lelefon a lakásban marad. Bekültözhetö 1997. novemberétől. Irányár; 2,25 mR. Hív. szám: SIKER
2007.(25176 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 1 szobás. 38 nm-es, földszinti, 4 emeletes, tégla épületben lévő, egyed, konvekloros gázfűtésű, vízórás, redőnyös, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkettázotl, Irissen festeti falu. beépített szekrényes, jó állapotban lévő lakás, járólapozott konyhával, új boylerrel, tehermentesen. Irányár: 1,8 mFt. Hív.
szám: SIKER 2009. (25178 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3 emeleti, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szönyegpadós. tapétázott, beépített szekrényes lakás. A fürdő és a wc külön helyiségben van A szobák az előszobából külön bejárattal nyinak. A konyha 3,5x2,8 méteres. Irányár: 1,9 mR.Hrv szám: SIKER 2010. (25179 K)
Eladó Nk. keleti v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, :;. emeleti. 4 emeleles épületben lévő, kp. fűtésű, vízórás. telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapélázott, beéprtell szekrényes, déli lekvésű lakás. A lürdő és a wc külön helyiségben van. A szobák az előszobából külön bejárattal nyinak. Irányár: 1.95 mR. Hiv. szám; SIKER 2011. (25180
K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében, elsősorban orvosi rendelő, vagy iroda céljára alkalmas. 1. emeleti, 2 szobás (az egyik 6x6 méteres), 68 nm-es, egyedi, konvekloros gazfűlésű. vizórás, parkellázott, feslett lalú. kábeltévés lakás, műemlék épületben Irányár: 4,7 mFt. Hiv szám: SIKER 2019. (25374 K) _
Eladó Nk-tól 10 km-re, Újudvaron, szép környezetben, 51 nm-es, gázlűtéses, kábeltevés, összkomfortos család ház 12 nm-es, tégla falazatú nyárikonyhával, 1341 nm-es, megosztható leiekkel, gyümölcslakkal Irányár: 2.5 mR
Hiv. szám: SIKER 2013\'(25483 K)_
Eladó Nk. belvárosában karakteres, városképileg fontos, frekventált, vállalkozásra, üzletnyitásra alkalmas utcában, régi, udvari lakás, 2 szobával, 50 nm alapterülettel, egyedi, konvekloros gázfűtéssel Vízvezeték a telken. Irányár: 3.6 mR. Hiv. szám: SIKER 2016. (25185 K)_
Kiadó Nagykanizsán vendéglátó egység, presszó + fagyi-zó, teljes berendezéssel, autóparkolóval Bérleti áj: 90
eR+rezsártó Hiv.szám SIKER 2017 (25372K)_
Eladó Sandon 2 szobás, tégla- és vályogfalazatú, fürdőszobás, parkellázott, meszelt falú, vízzel, villannyal rendelkező családi ház. garázzsal, nyári konyhával, nagy 800 n-óles leiekkel, termő gyümölcsfákkal, gazdasági épületek-kel. Irányár; 2,5 mR. Hiv.szám: SIKER 2018 (25373 K} Eladó Becsehelyen 2 szobás, 65 nm-es, 1 szintes, tégla lalazatú, egyedi, konvekloros gáztülésú, telefonos, hajó-pados, meszeli lalú, 50 éves családi ház. fürdővel. 3x2 méleres konyhával, 15 nm-es pincével, 1400 n-öl leiekkel, lenyőtelepíéssel Irányár 1.8 mR Hiv.szám SIKER 2020
(25375 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel, az északi városrészben, csendes helyen, 2,5 szobás, 61 nm-es, erkélyes, egyedi konvekloros gázfűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, parkellázotl, lapélazoll, beépített szekrényes, járólapozott, csempézett, új konyhabútorral rendelkező, kábellévés, tehermentes, 3. emeleti lakás, 3 emeleles légla épületben. A szobák közül 2 egymásba is nyitható. 1 külön bejáralú, A konyha 3 x2 méleres. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. A lakás kelel-nyugali lekvésű.
Irányár: 3,2 mR. Hiv.sz: SIKER 2021. (25376 K)_
Eladó Vajda-Cserfőn 840 n-öl, 10 méter széles, bekerlet-len lelek. 1 szobás, 50 nm-es, déli fekvésű, parkettázotl, meszeli falu vályog épülettel, teljes felszereléssel. Irányár: 800 eR. Hiv szám SIKER 2022. (25377 K)_
Eladó Szepetneken 1 színles, 2 szobás, 150 nm-es, légla falazatú, fürdőszobás, egyedi gázfűtésű, vízórás. lelelo-nos. parkettázott, szőnyegpadlós. lelújítandó, kb 70 éves család ház, gazdasági épületekkel, istállóval, óllal Irány -
ár: 1,8 mFl Hiv.szám: SIKER 2023. (25378 K)_
Eladó Nk belvárosának szívében 1 szobás, 32 nm-es, egyedi gázfűtésű, vizórás, parkettázott, tapétázott, tózőlúl-kés, kábeltévés, 3. emeleti, légla épületben lévő garzonlakás A szoba 5 x 5,5 méleres lrányár:1,55 mFl. Hiv.szám:
SIKER 2024. (25379 K)_
Eladó Nk-n, főútvonal mellett, belterületi, vállalkozásra is alkalmas. 533 nm-es építési lelek, kis melléképül eltel kanyar 2,5 mR Hiv szam SIKER 2025 (25380 K) Eladó Gáspár-hegyen (Nk-tól 15 km-re) 2000 n.öl telek, 1 szinles. régi tömésházzal, benne présházzal, bortárolóval, konyhával, préssel, hordókkal, felszereléssel. A telken szőlő, szánló. erdő. gyümölcsös, termő dó- és gesztenyefák találhatók. Villany beköthető. Az ingatlan tehermentes Irányár: 120 eR. Hiv. szám: SIKER 2026. (25484 K) Eladó Nk keleti városrészében 3 szobás. 67 nm-es, Iran-ciaerkélyes (kilépős), közponli fűtésű, szőnyegpadlós. tapélázott, beépített szekrényes, kábeltévés lakás. A szobák az előszobából külön-külön bejárattal nyinak, de kettő egybe is nyitható. A konyha 2,6x2,6 méteres. A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár: 2,5 mFl. Hiv. szám. Sl-
KER 2027. (25485 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 1,5 szobás, 42 nm-es, erkélyes, közponli lűlósű, szönyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, liftes, 8. emeleti lakás A fürdő és a wc külön helyiségben van A szobák az előszobából külön bejárattal nyílnak Irányár 1,6 mR. Hiv szám: SIKER
2028. (25486 K)_
Eladó Nk déli városrészében, csendes kis utcában, nyűgöd, polgán környezetben 2 szinles. 3 szobás, 100 nm-es, alápincézeti családi ház. az 1920-as évekből, jelentős részben felújíva, új külső-belső vakolással, galériázhaló, 3,8 méteres belmagassággal, egyed, konvekloros gázfűtéssel, kiépített telefonvonallá), kábellévével, 368 nm leiekkel, tehermentesítés után. Irányár: 5,5 mFt. Cserelakás be-számKható. Hivatkozási szám; SIKER 2029. (25487 K) Eladó Nk. keleti városrészében 3 szoba+elöszobás, 74 nm-es. 2. emeleli, erkélyes, egyedi cirkogejzír fűtésű, vizórás, redőnyös, szőnyegpadlós. lapélazoll. beépitetl szekrényes, keleti lekvésű lakás A fürdő és a wc külön helyiségben van. A szobák az előszobából külön bejárattal nyinak Irányár 3,5 mR Hivalkozási szám SIKER 2030 (25438 K)_
Keresünk Nk-án és környékén,egyed lűtésű lakásokat, telkeket, családházakat, önkormányzali lakásokat Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeleles házának löfdszinljén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es telek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épülettel, 70 nm-es melléképülettel eladó
Irányár: 1,15 mFt. (23640 K)_
Nk-tol (CSE 189) 15 km-re 3 szobás, 98 nm-es családi ház 1300 n-Ól telken melléképülelekkel eladó Irányár: 1,7
mFt. (23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, letÖlérbeépléses. étkezős, egyedi fűtéses család ház 800 nm-es leiekkel.
garázzsal eladó. Irányár: 7,7 mFt. (23830 K)_
Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre, 130 nm-es, 5 szobás, család ház, 410 n-ól telekkel eladó Irányár: 15 mFl
(24232 K)_
Pécsetl (TE 89) 834 nm-es építési lelek eladó. Irányár:
520.000.-Fl. (24234 K)_
Nk-lól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó. Egyik része 124 nm-es, lelőtérbeépítéses, 4 szobás, a másik rész szerkezeikész. 4000 nm-es területen ikergarázzsal együtt eladó Külön-külön is megvásárolható. Irányár: 4,8 mFl + 2,2
mR. (24235 K)_
Nk-n (LE 389) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es. közponli lűtéses, vizórás, I. emeleli lakás eladó irányár:
2.5 mR. (24236 K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás, 80-100 nm-es, családi ház, 1400 nm-es telekkel, melléképületekkel, műhely -lyel együtt eladó. Irányár: 4 mFl. (24237 K)_
Nk-lól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház. 600 n-öl telekkel, melléképületekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető Irányár
1.5 mR. (23998 K)_
Nk-n (LE 387} belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es. központi lűtéses. földszinti lakás iizemeletes épületben et-
adó. Irányár: 2,4 mFl. (24000 K)__
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es, központi lűtéses, vizórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő lakás eladó. Irányár 2,2 mFl (24 002 K)
Nk-n (LE 390) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, központi lűtéses, vizórás, lelújíon lakás tízemeletes épületben
eladó. Irányár. 2,4 mR. (24331 K)_
Nk-lól (CSE 191) 15 km-re 2 szobás, 50 nm-es, teljesen felújüotl családi ház melléképülettel, kerttel, garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető. Irányár; 2,1 mFt.
(24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás, 80 nm-es, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal, 12 nm-es garázzsal eladó. Üzleti célra kiválóan alkalmas. Irányár:
8.6 mFt. (24333 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 lélszobás, 96 nm-es. egyedi központi tűléses, vízórás lakás az épület alal 21 nm-es garázzsal együll eladó Irányár: 5,9 mFl + ga-rázs: 1,1 mR. (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás. 60 nm-es, egyedi központi füléses, vizórás lakás, a ház alatt garázs-zsal eladó. Irányár: 3,7 mR + garázs: 800.000.-Ft (24471
K)__
Nk-n (LE 50) belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, erkélyes, parkettás, I. emeleti lakás eladó
Irányár: 2,05 mFt. (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3,5 szobás, egyedi lűtéses, parkettás család házrész 250 nm-es udvarral eladó, összekóllözők részére kiváló. Irányár: 4 mFl
(24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-öl telek, gyümölcsössel, faházzal együtt eladó Irányár: 1,3 mFl.
(24475 K)_
Nk-án (LE398) D-i városrészben 1 szobás, 55 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás kis kerttel eladód Irányár: 1,4
mR (24477 K)_
Nk-n (LE 401) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, közponli tűléses. vízórás, lelújioll, 6. emeleli lakás eladó
Irányár: 1.8 mR (24 837 K)_
Nk-n^E 3") K-i városrészben 2,5 szobás, étkezős, 61 nm-es, közponli lűtéses, vizórás, felújlott, földszinti lakás
eladó. Irányár: 2,65 mR. (24838 K)_
Nk-n (TE 93) 1900 nm-es üres, építési telek eladó. Irányár 3.4 mR (24839 K) _
Nk-lól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es telek, borospincével, kb. 30 nm-es helyiséggel eladó Irányár: 450 000,-Ft. (24839 K)_
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1,5 szobás, 70 nm-es, egyedi tűléses, udvari lakás eladó Irányár: 2,8 mFt.
(24918 K)_
Nk-hoz (TE95) közel 280 n.öl telken 2 szinles. 120 nm-es, 3 szobás épület eladó. Irányár: 4 mR (24919 K) Azonnal eladó (CSE196) Miklósfán család ház Irányár
6,5 mFl (24920 K)_
Nk-n (LE402) K-i v.részben 2,5 szobás, 62 nm-es. kp lűtéses, vizórás, erkélyes, III emeleli lakás eladó. Irányár
2,8 mR. (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n.öl telek 30 nm-es épületlel, pincével, gyümölcsössel, (elszereléssel együtt eladó
Irányár. 850 000 R. (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es. egyedi lűtéses, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mFl. (24925 K)
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es, 2 szoba-hallos, egyedi lűtéses, vizórás, teljesen letújitott udvari lakás eladó. Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas. Irányár 3,8 mFt (24926 K)_
Nk-n (LE406) K-i v.részben 3 szobás, kp fűtéses lakás tízemeletes épületben eladó Irányár: 1,8 mFt. (24927 K) Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb 80 nm-es családi ház 400 n.öl leiekkel, melléképületekkel, aknás garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mR (24928 K)_
Nk-lól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres építési telek eladó a Kisbalalon közelében Irányár: 2 mFt (25114 K)
Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó Irányár. 1.6 mR (25115 K)_
Nk-n (LE 415) belvárosban 2 szobás, 75 nm-es, egyed fűtéses, I emeleti lakás eladó Irányár; 3.8 mFt (25116 K)
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szinles, 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es család ház garázzsal, műhellyel. 100 n-ól terülellel azonnal eladó. Irányár: 22 mFl. (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás,\' 60 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes, III emeled lakás eladó
Irányár; 3,2 mR. (25118 K) _
Nk-n (LE 409} belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős. I. emeleti lakás eladó vagy családi házra
cserélhető. Irányár: 4,5 mR. (25119 K)_
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás. 58 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes (telújioll) III emeleti la
kas eladó Irányár: 2.9 mFl. (25120 K) _
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es. köz ponti lűtéses, vizórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 szobás lakásra cseréihelő. (25121 K)_
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, közponli lűtéses. vizórás, 2 erkélyes lakás lizemeietes épúlet-
ben eladó. Irányár: 2,2 mR. (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás, 48 nm-es. egyed lűtéses, vizórás, 4 emeleti lakás eladó Irányár 3,6 mFl
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es. 3 szobás, ebédlös, egyedi fűtéses, parkettás, lelú|itott lakás eladó. Irányár:
5,5 mFt (25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyedi tűléses, vizórás, parkettás, udvari lakás kis kerttel, 2 db faházzal együtl eladó. Irányár; 1,6 mFt (25125 K)
Nk-hoz (CSE198) közel kb. 100 m-es, 2 szobás családi ház nagy leiekkel, garázzsal eladó Irányár: 4,5 mFl
(25244 K)_
Balaton déli partján (CSE 199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervílla tele 100 n.öl telekkel azonnal eladó kanyar 5.5 mFt (25245
K)_
Nk-n (LE 422} K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, közponli tűléses. 4 emeleli lakás azonnal eladó. Irányár: 1,8
mFl (25311 K(_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szinles családi ház
286 n-ól leiekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nk-n (LE47) É-K-i városrészben 1+3 félszobás, 74 nm-es. egyedi központi fűtéses lakás eladó vagy nagykanizsai család házra cserélhető. Irányár: 4,1 mR. (25469 K) Nagykanizsán (LE 423} K-i városrészben 3 szobás. 63 m-es, központi fűtéses, vizórás, 4 emeleli lakás eladó Irány ár 2,2 mFl (25470 K) _
30
r
KANIZSA - /4p*
1997. szeptember 19.
TOMPA
NAGYKANIZSA. MAGYAR ÚT 12-14. Tel/fax: 93/31 0-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-16, Szo 8-12 óréig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség ^^\\ \\ \'Tj i^j
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlctlielyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakai oson. Hévízen
ELADÁS
VETÉL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS FELÚJÍTÁS
Nk Ady utón 75 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös lakás parkettás és tárőbpos perJózatburkotal-\' ii. pincerésszel, parkolási lehetőséggel etadö. Irányár 3,7 mFl.
¦;253&L Ki_
Nk Berzsenyi utcában 98 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, téliesen tetújíotl, álalakflotl lakás parkettás és járóbpos
padbzalburkohttal eladó Irányár 5,5 mR (25396 K)_
Nk Berzsenyi utcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfüté-
ses, vizórás lakás ebdó. Irányár 2.6 mR. (25397 K)_
Nk Erkel ulcában 20 nm-es garázs műhelynek, gépekkel kiadó
Irányár 10 eFt/hó (25398 K)_
Nk. Fö úton 57 nm-es, 1+2 tétszobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás lakás parkolási tehetőséggel eladó. Irányár: 3,6 mFt. (25399
K)_
Nk Knizsi utcában 53 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, vizórás, redő-nyós. p álapotu uoVari bkás eladó. Irányár 2 mR (25400 K) Nk Magyar utcában 26 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás el-adő. Irányár 1,25 mFl. (25401 K)_
Nk Kaán Károly utcában 117 nm-es, 3+2 félszobás, étkezős, 2 erkélyes, egyed árkotütéses. teleionos, társasház lakás pincevei. garázs-zsal elacb. Irányár 7 mR. (25402 K)
Nk Leverte utcában 125 nm-es, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös társasházi lakás phcevel, ga-
rázzsal p állapotban ebdó. Irányár 8 mFt. (25403 K)_
Mkbslán 3 szobás, 75-ben épül, gázhléses, redőnyös családi ház 2200 nm teríteted melteképubtekkel eladó. Irányár 4,5 mFt. (25404
K)_
Nk Peterlat utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cirkotütéses, vrzórás, reoönyös, telefonos, 1992-ben epult, kiváló álapotu sorházi lakás pincével, garázzsal eladó Padbster be-
epthetó. Irányár 10 mR. (25405 K)_
Nk Rózsa utcában II! emeleti, 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, kp. luteses, (o álapotu lakás lomkamrávaleladó. Irányár 2,2 mFt (25406
K)_
Nk Zempton utcában I emetoti. 57 nm-es, 2 szobás, kp Mesés, viz-oras, tetújHoft tatos r.-mkamraval eh dó Irányár 2 mFl i;r4"-: K-Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos, 1985-ben épül, fedett teraszos, jó álapotu család ház garázzsal eladó. Irányár 9 mFt. (25408
K)_
Nk-n a Városközpontban 1 emeleti, 72 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár. 3,3 mR. (24577 K)_
Petnvenlén 3300 nm-es lelek eladó (közmiivek a ház elöli). Irányár
330 eR (24579 K)_
Nk-n a Fő úton 60 nm-es, 2 szobás, cirko fűtéses, vizórás, teljesen lambenázolt, tetőtéri 80 %-os készüHségü lakás eladó. Irányár 2.5
mR (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nm-es, aknás, pincés garázs elacb Irányár 350 eR (24583 K)_
Nk-n a Nagyváthy utcában 1. em-t, 75 nm-fes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, teleionos, parkettás, jó állapotú b-kás garázzsal ebdó Irányár 5,2 mFt (24584 K)_
Palnban az Újtelepen 1992-ben épület. 801 nm-es lerülelen lévő, 2 szintes, 260 nm-es, kp gázfűtéses, tetefonos. pincés, 3 garázscs, jő állapotű család ház eladó. Az alsó szirten üzlet üzemetetésére alkat-masheVtség található, a felső szirten 3 szoba, hal, élkezö, fürdőszoba. Irányai: 20 mFl (24587 K)
Gelsén 35 nm-es üzlethelyiség raktárral, 394 nm fenteién eladó vagy
kiadó. fcányár 600 eR (24588 Kj_
Városkapu krt-on 3. emeleti, 67 nm-es, 2+1 félszobás, nagykonyhás, kp fűtéses, jő álapotu lakás tárolóval ebdó Irányár 2.2 mFl. (24309
K)_
Zemplén Gy. u. 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kpJűtéses, leslésre szoruló bkás, lomkamrával eladó. Iranyár 2 mFt.
(24310 K|_
Nk-án. Csengery utón 1. emeleti, 75 nm-es, 3 szobás, egyed fűtéses
lakás pincével eladó. Végső ár 3,3 mFl (garázzsal). (23802 K)
Nk Kodaty Z. u 7. alatt 54 nm-es. 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp.
fűtéses, bmlárobs. talunö albpotban levő bkás cserélhető É-K-i
v részben lévő 1-2. emebti lakásra Irányár 1,5 mFl (23804 K}
Nk Zemplén utcában 7 emeleti, 67 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás,
erkélyes, nagy előszobás, kp. (üléses, bmkamrás, lelújrtofl lakás el-
adó. Irányár 2.2 mR. (23805 K)_
Utóhegyen 752 nm-es zártkert (vilanryaT) eladó. Irányár 300 eR
(24560 K)_
Palri Főrhere hegyen 2160 nm tente len 32 nm-es, 1 szobás, teraszos pince, szőlővé!, gyümölcsfákkal elacb. Irányár 400 eR. (24591
K)_
Szertgyörgyvári hegyen 900 nm lerüJeten, 35 nm-es, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós. "86-ban épül pince ebdó. Irányár 1,2 mR (24594
KI_
Paliiban az újtelepen 706 nm területen "89-ben epűft, 3,5 szobás, étkezős, nappals, gázfűtéses, reluxás, letető nos, parketlás. fő álapotu csabd ház pincééi, garázzsal meleképuletekkel, terasszal eladó.
Irányár 9,5 mFt. (24595 K)_
Üzlet (presszó) Kiskanizsán 218 nm területen, terasszal, szociális helyiségekkel, közművekkel, teles berendezéssel, bkrésszel eladó.
Iranyár. 8 mR (24596 K) _
Belvárosban 80 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses lakás, üzletnyitást engedélyekkel, utcafrontra nylhat krakattal ebdó. (24597 K>_
Belvároshoz közel 70 nm-es, 3 helyiségből áló, újonnan kialakított, igényes lodai vagy üzlethelyiség kiadó. (24598 K) Friyeházán 118 nm-es, 3 szoba + 1 nappals, teraszos, falüzetesű. csabd ház, melekepitettel. 2340 nm területen etacb Irányár 1.85
mR (24314 K)_
Nk Vörösmarty utcában 275 m területen 76 nm-es bkö^rütetu, 2 szobás, konyhás, egyed hlésü, garázsos. jó álapotu udvari családi
ház melbképúbttel ebdó. Irányár 2 mR (23806 K)_
Nk Korház közebben válbfcozásra is alkalmas, 102 nm-es, 4 szobás, gázfűtéses, ktvűköl tefesen feltátott, abszigefel, belülről fetűp-lásra szoruló csabd ház 480 nm területen ebdó Irányár 5,1 mFl
(23677 K)__
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, bmbéri-ás, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkáfyhas csaád ház 2700 nm területen gyűmölcsóssen, 15.000 db tujával ebdó. Irányár 8,2 mR
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses.
vizórás bkás ebdó. Irányár 2,4 mFt. (23679 K)_
Nk Deák téren 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyed fűtéses, vizórás, redőnyös, pincés udvari csabd ház új fürdőszoba berendezésekkel, ű| burkolatokkal, 2 éve felújított vezetékekkel ebdó. Üzletnek és irrxb
nak is afcatmas. Ár.: 4 mFt (23680 K)_
Katonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, eb szobás. \'60-ban épüli, gázfűtéses család ház. pincével, garázsai, 360 nm terűbten eladó. Irányár 4,5 mFl. (23504 K)
Magyar u. 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épült család ház ebdó Irányár: 3,6 mR. (23507
K)_
Zemplén Gy. utcában 63 nm-es. 3 szobás. 2 erkélyes, kp. fűtéses, lomkamras, űj konyhabűtoros bkas eladó. Irányár 1,95 mFl (23085
K)_
Nk. Berzsenyi D. ulcában 4 emebtes épületben 4 emebti, 55 nme 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, festett labkkal, K-NY i lekvésü ablakokkal, beéptett szekrényekkel eladó
Irányár. 2.5 mR. Kód: LAK 100. (22390 K)_
Nk Hunyadi ulcában 3. emebti. 10 hónapos épubtben lévő. 60 nm-es. 2 szobás, halos, drkogejzr lűléses lakás ebdó. irányár 3,7 mFl,
Garázzsal együtt 4,5 mR Kód LAK 108 (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti 120 nm-es, egyedi lűléses lakás pircerésszej, garázzsal vagy anéfcül eladó. Irányár 6 mFl +
500 eR garázs. Kód: LAK 109. (22399 K) _
Nk Nagyváthy ulcában 4. emeM, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vrzórás, redőnyös, telefonos bkás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerész-szeL garázzsal vagy anéfcul ebdó. Irányár. 4mFt + 600 eFt garázs.
Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kiabklott, 2 aknás műhely. 3 lázisű árammal, vfzzel. vilamyal eladó Irányár 1,2 mR Kód
M100. (22406 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres 2 lürdöszobás, ebéd-bs, konyhás, pincés, metbképuletes, parkettás, járóbpos, teraszos, kp-i fűtéses család ház ebdó. Irányár 6 mFt. (22791 K) Zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezős, garazsos, pincés.
kp. fűtéses ház ebdó. Irányár 4,3 mFt (22792 K)_
Mkbstan 95-ben épül, 170 nm-es, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs, étkezős, erkélyes. 70%-os készüttségű családi haz pincével, garázs-zsat, műhellyel. 300 nm-es lerubten ebdó Irányár 6,2 mR. Kőd:
CSAL 211.(22545 Kj_
Nk Dózsa Gy. ulcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, tetetonos. 1950-ben épül, jó álapotu család ház bolfves pincével, műhelyei, 860 nm leruleten eladó. Ár: 6,5 mFt. Kód CS200. (2240G
K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, halos, teljesen fefüjlott csabd ház 1500 nm-es tétekkel, 60 nm-es pincével, melbképübttel
eladó Irányár 12 mR Kód: CS2QL (22411 K)_
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, halbs, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, tetofonos, 1981-ben epük csabdi ház, parkettás es (áróbpos padbbukobltal, szüleieméi (műhelyei 380 V ipán
aram) ebdó. Ár 6,5 mFt Kód CS205. (22414 K)_
Paliiban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb lefúji\'-tásra szonió család ház 1400 nm-es területtel, műhellyel, laskamra val, tetoterbeeplési tehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mR Kód:
CS208. (22416 K)_
Paliiban az újtelepen 240 nm-es. kétszintes. 3 szobás, halos, étkezős, kp. lűléses. 1989-ben épül családi ház 40 nm-es pncével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó Az épület készültségi foka 90%
Irányár 12 mR Kőd CS209. (22417 K)_
Mkbslán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, meleképuletekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mR.
KÓrJ: Cl 211. (22420 K)_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, telefonos. 1986-ban épül csabd ház, szulerinneL garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár 13,5 mR Kód: Cs 212 (22421
K)_
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdöszobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal pincével, melbkébübttel
elacb. Irányát: 5,9 mR. Kód Cs 213. (22422 Kj_
Gyékényesen 3100 nm terűbten 120 nm-es, 95-ben épül vendégbló egység, nói-térf zuhanyzóval, WC-vel rakbfheryisegjei, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával ebdó IRányár 5,8 mR. Kód: U100. (22423
INGATLAN
Nk. Huszti tér 5. alatt. 2. emeleí 1+2 félszobás, étkezős. 70 nm-es lakás eladó. Érd.: 310-287 vagy az esti órákbana 323-144-es teleionon. (25311 K)
Nagykanizsán a belvárosban zöldövezeti. III. emeleti 3 szobás, étkezős, összkomfortos, egyedi gázfűtéses vizórás, nagy erkélyes lakás eladó. Tel.: 93/312-624.
vagy 06/20/220-597. !25417 K)_¦
Magyarszentmiklóson és Oltárcon családi ház eladó.
Ént: 06/20/219-642. (25418 K)_
Nagykanizsán és 30 km-es körzetében családi házat vagy lakást keresek Erd.: 06/20/219-642. (25419 K) Eladó központi helyen az autóbuszállomásnál 500 m-es lelek, melyre többszintes áruház építhető: vagy 54 nm-es, 2 db utcafronti szoba üzletnek vagy irodának kiadő. Nagykanizsa, Báthory u. B. Óvári Zoltán,
(25420 K)_
Miklósfa központjában csendes helyen 2 szobás, részben alápucézett, bővíthető családi ház melléképületekkel, azonnali beköltözéssel eladó. Tel.: 93/318-286. munkaidőben 93/310-934. (25421 K) Nagykanizsán, Platán soron 70 m-es, 2 szobás, étkezős, üres lakás eladó. Tel 93/315-981 (25422 K) Zalakaroson, frekventált helyen nyaralót vennék. Tel.:
06/30/692-202 17 óra után (25423 Kj___
Nagykanizsán, Hévízen és 30 km-es körzetében családi házat, lakást keresek Tel,: 06/30/275-727:
06/22/310-559. (25424 K)_
Nagykanizsán és 30 km-es körzetében, valamint Hévízen családi ház, nyaraló eladó. Tel.: 06/30/275-727:
06/22/310-559, (25425 K)_
2 szobás, nagykonyhás, 54 nm-es, vizórás. III. emeleti lakás a Rozsa utcában eladó Érd.: 323-521. (25426
Kj_
Nagykanizsán Péterfal utcában, második emeleti, három szobás, étkezős, 76 nm-es. cirkogejzíres. telefonos lakás pincével, padlásrésszel, 20 m-es garázzsal eladó. Ugyanitt salgó polcok, bolt pult, kenyeresállvány, bevásárló kosarak eladók. Érd,: 17 óra után 93/316-527-es teleionszámon. (25427 K)_
Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton szőlőbirtok veteményessel, pincével eladó. Erd.: Nagykanizsa, Kinizsi
u. 20. Zakócs Imre. (25428 K)_
Nagykanizsán a Városkapu vagy Kazanlak körúton 1-1.5 szobás lakást keresek 3. emeletig. Érd,: 93/314-
997. (25429 K)_
Nagykanizsa belvárosában Irodává kialakítható, átalakításra szoruló helyiséget keresek, (Lakás is lehet.)
Tel.: 93/314-997. (25430 K)_
Belvárosban 2+2.5 szobás. 86 nm-es, kétszintes la-kás III. emeleten eladó. Érd: 323-959 (25431 K) Nk. Városkapu krt-on 2,5 szobás, III. emelet lakás kifogástalan állapotban eladó vagy 1,5 szobásra cserélhető. Tel.: 93/321-391/115 mellék. 8-16 óráig. (25463
K)_
Vásárolnék négyemeletesben 3, emeletig másfél szobás, központi fűtéses lakást. Ajánlatokat esti órákban a 316-425 telefonszámon kérek. (25464 K)_
1+3 félszobás, 69 m-es. egysedl fűtésű, vizórás lakás az É-K-i városrészben eladó. Érd.: hétfőtől péntekig a 93/311-333/13 melléken. Szólákné. (25465 K)
Nagybakónál Öreghegyen, közel a faluhoz. 850 n.öl gyumölcsöskert. szóló pincével eladó. Viz, villany van. Autóval megközelíthető. Megosztva Is eladó. Nagyka-nizsa, Kossuth tér 25. Tel.: 311 -367 (25466 K) Nagykanizsa-Palinban, Förhénc-Oz utca kereszteződésében 232 n öl (835 m) beépítetlen építési telek (közmű nélkül) eladó. Irányár 1,200 - Ft/m. Érdeklődni lehet 16 óra után a 93/315-244-es telefonon vagy személyesen Nagykanizsa. Alkotmány út 118 szám
alatt. (25467 K)_
Eladó három szobás, telefonos, egyedi fűtésű, közös udvari, társasházi lakás pincével, nyárikonyhával, garázsépítési lehetőséggel a Csengery út elején. Irány-ár 3.5 mFt. Érő.: 334-206. (2521% K)_
Eladó 7 szobás. 2, emeleti gázfűtéses lakás Ady u,
11. alatt Erd.: 334-206. (2518 K)__
Zalakaroson 550 n.öl üres telek eladó. Érdeklődni: 320-682 telefonon. (25491 K) _
GARÁZS
Nagykanizsán nagyméretű aknás garázs zárt udvarban Idadó. Tel.: 93/312-667. (25450 K)_
Űrhajós üti garázssoron (padlásos. villany, vízhasználat) garázs sürgősen olcsón eladó Irányár: 400 000 Ft. Érd.: 315-493 (esti órákban). (25451 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es aknás garázs eladó. Víz
van. Érdeklődni: 310-619. (25452 K)_
Téglagyári úti garázssoron aknás garázs eladó. Irányár 35Ö.000 Ff. Érd.: 17 óra után, Dömötör László,
Nagykanizsa. Erdész u. 51. (25453 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában három fázisú, aknás garázs eladó Érdeklődni: esi órákban, a 93/320-682 telefonon. (25492 K)_
JARMU
VW Golf 1.6 dízel 1983-as. kitűnő állapotban eladó.
Tel: 06/30/599-467, (25454 K)_
Lada 1200 S friss műszakival 75.000 Ft-ért eladó. Te-
lefon: 06AO/599-467. (25465 K)_
Maruti \'91-es friss műszakival, garázsban tartott meq kínéit, eladó. Tel.: 93/314-694. (25456 K)_
350-es Jawa eladó. Irányár: 35 ezer Ft. Homokkomá-rom, Kossuth u. 21. Tel.: 06/30/693-115. (25457 K)
Trabant 601-es \'85-ös évjáratú eladó. Tel.: 325-578 (25458 K)__
13 eve; Fid! Ritmo 70-e1, 1998 decemberig műsza-kiztatva. jó állapotban eladó Érd.: 93/316-826-os tele-
fonon 20-21 óra kőzött. (25459 K)_
Suzuki-SJ 5 személyes, ponyvás terepjáró 1986-os, jó állapotban eladó. Tel.: 93/320-326 Balázs Antal. Nagykanizsa. Kassa u. 5. (25490 K)
Jó állapotban lévő Simson Enduro eladó Enj IS óm után a 93/318-160 telefonszámon. (25493 K)
ALBÉRLET
Szoba bútorozva vagy anélkül olcsón kiadó egy nő illetve egy gyermek részére, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3/C. II/9. Göncz. (25460 K)_
VEGYES
Matematikából ésAiagy fizikából középiskolásoknak korrepetálás megfelelő háttéranyaggal, korrekt áron! Érd.: Nagykanizsa. Batthyány u, 19 Tel.: 93/311-704.
(25435 K)_
Eladó építkezésből megmaradt mészhidrát kedvező áron (2.5 mázsa). Érd.: Szörényi. Nagykanizsa. Itjű-ság út 23. Tel.: 315-551. (25436 K)_
Jó állapotban lévő. nagyméretű töri teher szhű tran-ciaágy eladó 16 ezer R-os Irányáron. Érd.: 316-692,
napközben: 312-054. (25437 K)_
Baráti kórt szeretne kialakítani két helyes, kanizsai lány olyan 20-30 közöttiekkel, akik tudnak kulturáltan szórakozni, utazni. Leveleket rFantáziar jeligére. Nk Pf.: 154 cinre kérünk. (26438 K)_
Gyermekmegőrzést alsótagozatosok korrepetálását szakszerű iskolaelőkészftést és beszédhibaiavítast vállalok elérhető áron. Telefon 334-292. (25439 K) Régiség eladó: 2 db századeleji barokk fotel. 1 db gramofon. 1 db biedejmaier. szekrény és kanapé. 2 db intarziás szék. Érdeklődni: 93/313-040/710-06. (25440 K)_
Faeszterga 1100 W/220 V motorral új állapotban eladó. Irányár: 26.000 Ft. Kiskanizsa, Bornemissza u. 5.
Benke Lajos. (25441 K)_
Iparcikk piacon 6x2 m-es pavilon eladó. Érdeklődni
323-959. (25442 K)_
Takarítást hel két alkalommal vállalok Cím: Nagyka-nizsa, Zemplén Győző u 11/B. 11/17 (25443 K)
Hűtőláda eladó. Nagykanizsa, Zemplén Gy. 3/B I/7. (25444 K)_
Jó állapotban lévő kiságy pelenkázóval eladó Irányár: 8.500 Ft. Érd: Bartók B 5/A Rácz 06/60/464-796
(25445 K)__
Tanárszakos egyetemista matematikából és fizikából korrepetálást vállal hétvégén Tel.- 937319-602
(25446 K)_
Kétajtós akasztósszekrény, csillár, műbőr utazótáska futószőnyeg. 50 és 75 literes boroshordó eladók Érő.
311-739. (25447 K)_,_
Matematikából korrepetálást vállalok általános és középiskolások részére. Érd: szombaton, 314-108
(26448 K)_
Növendék házicicát állatbarátnak elajándékoznék
Tel.: 93/312-667. (25449 K)_
Nagykanizsán a vásárcsarnokban 8 m-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: Nagykanizsa, Bajcsy-Zs, E. u, 27a„ személyesen. (25489 K)_
PARTNERKERESŐ
169/58/30, Intelligens hölgy keresi korban hozzáillő, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes, jó megjelenésű férti ismeretségét. Leveleket „Tartós kapcsolat\' jeligére Nk Pf 154 címr kérek. (25461 K)_
45/15754 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket .Gyöngyvirág\' jeligére várom
Nk. Pl.: 154 cinre. (25462 K)_
57/173/73 elvált, független férfi megismerkedne jó alakú, csinos hölggyel. Válaszlevelet .Naplemente\' jeli-
gére. Nk. Pl.: 154 cinre kérek (25463 K)_
41 éves, független, vidám természetű, értelmiségi hölgy rendezett anyagiakkal megismerkedne hasonló tulajdonságú úrral 46 éves korig. Leveleket „Találkozás jeligére, Nk, Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe
kérek. (25480 K)_
45 éves. független hölgy megismerkedne tartós kapcsolat kialakítása céljából magára igényes. 170 cm-nél nem alacsonyabb férfival 52 éves korig Leveleket .Közös cél" jeligere, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hir-detőbe kérek. (25481 K)_
Társtalan? Magányos? Nincs partnere? Keresse Irodánkat, hogy jeligés hirdetését Nk-i belvárosi vitrinünkben hirdethessük Plánder Hirdető, Nagykanizsa. Kazanlak krt. 9. Tel.: 93/320-111. (25482 K)
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
-J- 1997. szeptember 19. KANIZSA — /4plS —\' 31

„Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat"
MEGHÍVÓ
Szeretetlel meghívjuk Önt és kedves családját, valamint érdeklődő ismerőseit a ZSIGMONDY GALÉRIA soron következő programjára. Hol\'\' Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola (HELY Klub és Art Mozi 8800 Nagykanizsa, Sugár út 13.)
Mikor? Mi?
1997. szeptember 19-én (péntek) 17 órakor.
ZSIGMONDY GALÉRIA
JERAUSEK GYULA fafaragó kiállítása
A kiállítást megnyitja: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ igazgatója
Művészeti tanácsadó: KUSTAR ZSUZSA iparművész Közreműködik: Németh Ferenc hegedűművész (A kiállítás megtekinthető: 1997. október 6-ig)
18.00 órakor MŰVÉSZETI MŰHELY DIÓSZEGI VILMOS NYOMÁBAN A sámándobok rajzai és azok jelentése
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény támogatói:
Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola, MOL Rt., PRÍMAGÁZ Rt., HELY Alapítvány, Zsigmondy Vilmos Baráti Kör, Winkler Lajos Baráti Kör, KÓGÁZ Rt., ZALAPETROLTRANSZ Kft., GEÜINFORM Kft., T1GÁZ Rt., Magyar Olajipari Múzeum, Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ, Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Batthyány Lajos Gimnázium, I)r. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Westel Rádiótelefon Kft., Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola, MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI SZERVEZETE
Felelős kiadó: BALOGH ANDRÁS
ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Az EXIST Kft. (Kiskunhalas, Kossuth u. 34.) az alábbi ingatlanok tulajdonjogát hirdeti eladásra egyben vagy külön-külön.
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. - 1961/1/A hrsz. 81 nm + 180 nm pince - jelenleg gyógyszertárként működik.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6. - 3063/24 hisz. -168 nm - amelyben jelenleg gyógyszertár működik, bérleti joggal terhelt ingatlanrész.
3. Kiskunhalas, Szász Károly u. 2. - telek - 3661 hrsz. 2095 nm.
4. Kiskunhalas, Szász Károly u. 2. - 3661/A/6 hrsz. -158 nm -, amelyben jelenleg gyógyszertár működik - bérleti joggal terhelt ingatlanrész.
5. Kiskunhalas, Kölcsey u. 20/A. - 1049/1 hrsz. 121 nm - amelyben jelenleg gyógyszertár és orvosi rendelő működik.
Az Ingatlanokra vonatkozó bővebb tájékoztatás, regisztráció a fenti címen vagy a 77/422-002 telefonon.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megfelelő ajánlatot tett vásárlókat zártkörű árverésre hívja meg.
Az árajánlatokat írásban, zárt borítékban 1997. október 18-ig az alábbi címre lehet leadni:
EXIST Kft. 6400 Kiskunhalas, Pf.: 4
UéJU
9900 N*frUt~z*, i^akÁ.vnJLu
idtL^ n/uo-m n/nun
HAZAK. LAKASOK. THLKHK ADÁSVÉTELE: RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDFTÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén, 120 nm-es családi ház, 366 n-öl telekkel, félig kész tetőtérbeépítéssel, 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV emeletig, 2 szobás la-kást beszámítok. Ara. 7,2 mFt. (24542 K)_
Eladó Csapi községben, Nagykanizsától 13 km-re. 700 n-öl területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000,-Ft. (25066 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház tel|es berendezéssel, 5 szoba, nappali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Berendezésekkel együtt 19 mFt. (24543 K)
Eladó Nagyrécsén 285 n-ől területen, 72 nm-es családi ház, földszint 2 szoba, nappali, fürdő WC, spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban gaz 41 udvarban Ar. 4,6 mFl. (25067 K)
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1,2 mFt. (24649 K)
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-ől kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba, terasz. Ára: 3,6 mFt. (25068 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig. (24833 K)
Galambok központjában 300 n-ől telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló. Ára. 2,8 mFt. (23989 K)
Oroszlonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképületek. Ára; 2.6 mFt. (23990 K)
Orosztonyban 400 n-öl telken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz, melléképületek. Ára: 2,6 mFt. (23991 K) Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, garázs. Ára: 2,9 mFt. (23992 K)
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en pince az átalakításhoz építési engedély. Ára: 2,1 mFt. (23993 K)_
Zalakaros fölött panorámás telek eladó. Ár: 2000,-Ffn-öl. (23994 K)_
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás telek el-adó. (Viz, villany van. (23996 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van Ára: 580.000 Ft. (24992 K)_
Sárszegen a gyümölcsösre nyúló 220 n.öl telken új téglapmce berendezéssel együtt eladó; kétszintes - nappali, háló, fürdő, pince, konyha, kamra -, villany és ásott kúl van. Ara: 1,8 mFt. (24996 K) Eladó Csapi öreghegyen 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, új téglapincével. Ára: 1.1 mFt. (25064 K)__
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 125 n.öl eladó. Ára: 1,2 mFt. (25186 K)_
Eladó Nagykanizsán a Zemplén úton földszinti, 44 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, központi fűtéses lakás, üzletek is kialakíthatók Ára: 1,7 mFt (25187
K)_
Eladó Nk-án a Csengery úton 70 nm-es, I emeleti, 2,5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, telefon van (légla épület}. Ára: 4,2 mFt. II. emeletig 80 nm-es, belvárosi, erkélyes, nagykonyhás, belvárosi lakásra cserélném ráfizetéssel. (25188 K) Nagykanizsán a belvárosban parkettás, konvekto-ros lakás, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés családi ház, fedett bejáróval, teletonnal eladó.
Ára: 5,1 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás Ml. emeleti gázas lakásra cseréihelő. Ára: 2,3 mFt. (25315 K) Albérleti szoba kiadó nő részére; Nő és gyermek részére kiadó szobák a SÁBA Hirdetőben (25317
K)_
Orosztonyban 500 n.öl telken jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz gazdálkodáshoz melléképületek. Ára: 2,6 mFt.
(25432 KI_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó, 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapot-ban eladó Ára: 1.65 mFl. (25433 Kj_
20 m-es üzlethelyiség kiadó október 1-től. Ára: 30.000 Ft/hó. (25434 K)_
MARKAKÉPVISELETEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
Nagykanizsán a belváros legforgalmasabb pontján, reklámozási célokra már előkészített, 27 négyzetméteres tetőtér bérbeadó. Érdeklődni a Király u. 53. sz. társasház közös képviselőjénél: Tóth Ferenc, IV/5. Telefon: 93/310-693,
93/314-988.
ÁTVÁLTOZTATJUK!
Hölgyek, Urak és Házaspárok jelentkezését várjuk, akik szívesen megváltoztatnák külsejüket. Jelentkezni levélben a Kanizsa TV (Nagykanizsa, Sugár u. 8.) címén illetve a 310-428 telefonszámon lehet.
MELEGBURKOLÁS!
Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
GONDOLKODÁSFEJLESZTŐ TANULÁSI TRÉNING 4-8. osztályosoknak szeptember 11-tői.
ÉRDEKLŐDNI: Tüske Ágnes pszichológus Tel.: 313-578
32 ¦ V
KANIZSA - WíntÁ 1997. szeptember 19.
BARBA MAMA
TOJÁSA Beküldte: Istenes Lajos
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- IS-étől KISS ENDRE ÉS JOÓ ATTILA FESTŐK KIÁLLÍTÁSA Megtekinthető: szeptember 24-éig.
- 22-én 19 órakor: V. KANIZSAI MŰVÉSZETI NAPOK
ROST ANDREA ÉS CSONKA ZSUZSA
ÁRIAESTJE
Közreműködik: a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar
- 27-én 10 órakor: I. DÉL- | DUNÁNTÚLI TELE- g FONKÁRTYA-BÖRZE < A MATÁV Rt. támogatá- | savai
\'97. szeptember 1., Budapest, Népliget. Kellemes az idő, lassan szivárognak a meghívottak az E-klubba. Sajtótájékoztató lesz, amíg nem engednek be, leülünk a fűre.
Az úton felbukkan egy alak, furcsán megy, talán csípőficamos. A velem szemben ülő két fiatal lány egyike észreveszi, súg valamit a barátnője fülébe, majd hangosan felröhög. - De bunkó vagy! -mondja amaz, szintén nevetve. Nem, ez nem ficam, gondolom a srácra nézve, aki felém tart. Mintha a sajtótájékoztatóról kérdezne, de nem értem. Nehezen beszél, furcsán formálja a szavakat. A sajnálat és a megdöbbenés elvonja a figyelmem, szinte nem is hallom, mit mond, csak a szerencsétlensége jár az eszemben. De ez a rövidzárlat csak rövid ideig tart. a fiú magabiztossága, sőt vidámsága eloszlatja aggodalmam. Pár perc múlva már szinte haverokként cseveré-szünk, ő elmondja, én is elmondom, nevetünk. Kiderül, ő is újságíró. ??? - már megint a kétségeim. Nyújtja a névjegyét: Zemlényi Zoltán, Mai Nap. Hú, mondom, persze, ebben az újságban vannak vasárnap az autós oldalak, igaz? Igen.
mondja mosolyogva. Éreztem, ennél többet takar a neve, de nem ugrott be, mi az. Kiderül, hogy két kisfiú boldog édesapja, az írás mellett előadásokat, valójában kötetlen beszélgetéseket tart, iskolákban, műv.házakban, klubokban, ahol lehet. Miről? A pozitív életszemléletről, az élethez való hozzáállásról, az életéről, másokéról. Érzem, magával ragad az az életvidámság, életerő, ami ebből a sérült emberből árad. Bennem, aki egészséges vagyok, nincs meg ez a fajta optimizmus, mint Zoliban. A sajtótájékoztatón jár, kel, kérdez, kérdezik, ismerik. Nincs benne semmiféle kisebbségi érzés. Boldog ember. Én meg csak csodálkozom. Csodálom.
Két nap múlva cseng a telefonom. „Hello, én vagyok!" Egyből megismerem. Kérdi, mikor megyek Pestre, én pedig meghívom Kanizsára. Egy, esetleg több nyilvános beszélgetésre. Mert meg kell, hogy ismerjék emberközelből Kanizsán is Zemlényi Zoltánt - időközben nekem is leesett a tantusz -, a Hoppárézimi íróját. Ha valakinek ez az adat még nem mond túl sokat, és szeretné megismerni Zolit, ne csüggedjen. Még az idén ellátogat a HSMK-ba, hogy elbeszélgessen velünk.
H.Z.
KANIZSA MŰSOR
SZEPTEMBER 20. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in
Black - Sötét zsaruk Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael
SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP
9.50 óra: Mutass tiszteletet és szeretetet a házasságodban címmel előadás az Erkel F. Olajipari Műv. Házban (
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in Black - Sötét zsaruk
Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael
SZEPTEMBER 22. HÉTFŐ
19 óra: Rost Andrea és Csonka Zsuzsa áriaestje a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in Black - Sötét zsaruk
Stúdió mozi: 18.15 óra: A temetés
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Sporthírek; - Lát-szög - ifjúsági műsor; - Celeste -argentin filmsorozat (20. rész); - Felel a kormány
SZEPTEMBER 23. KEDD
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in
Black - Sötél zsaruk Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael
SZEPTEMBER 24. SZERDA Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Man in
Black - Sötét zsaruk Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik - szórakoztató magazinműsor telefonos játékkal; - Sport;
- Jel-kép - vallási műsor
SZEPTEMBER 25. CSÜTÖRTÖK
18 óra: Szőlőfeldolgozás, musterjesztés - ismeretterjesztő előadás a Kodály Z. Műv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Féktelenül 2. - Teljes gőzzel
Stúdió mozi: 18.15 óra: Mennyei teremtmények
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális hírműsor; - Rend-ben, rendőrségi hírek, információk; - Természetünk -természetvédelmi magazinműsor; -Szivárvány Sztármagazin.
SZEPTEMBER 26. PÉNEK
18 óra: Irodalmi kávéház az Erkel-ben
19 óra: Magyar-ír táncház a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
19 óra: Gerschwin est a Kiskastélyban
- Vukán György zongoraművész előadói estje
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Féktelenül 2. - Teljes gőzzel
Stúdió mozi: 18.15 óra: Mennyei teremtmények
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő\': Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Deregi László, Horváth Ilona, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MelóDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
TARTSON VELÜNK OI SZELEKTÍV HULLADÉKG AZ ÚJ HULLADÉKLERA]
Új helyen, új megoldás
Szeptember 16-17-én, 22 és 04 óra között a MÁV Hídépítő Kft. budapesti szerelőcsoportja sikerrel oldotta meg a Sóhajok hídja helyett legyártott, dél felé nyúló, 23 méter hosszú, 7,5 tonnás, valamint a hozzá csatlakozó 9 méteres, 1,7 tonna súlyú szegecselt vasszerkezeti elem beemelését. Ez a rövidebb szakasz a Kaán Károly utcához csatlakozik. A két hídelemet egy csőből készült tartóoszlopra csatlakoztatták. Az acél hídszerkezet alsó részének a sínektől való távolsága 7,5 méter.
Badar Bálint a cég jelenlévő művezetője elmondta: - Az eredetitől kb. 200 méterre létesített gyalogoshíd szélessége 2 méter, a járófelülettől való magassága 1,25 m. A tervezők már figyelembe vették a vasútvillamosítás műszaki előírásait, számolva a dupla vágány későbbi kiépítésével.
Az elegáns kivitelű, jó műszaki megoldású gyalogoshíd átadására (a mai napon!) szeptember 26-án kerül sor.
Bödör Béla
Lady Di és Nagykanizsa
A híres emberek körül mindig is nyüzsögtek az újságírók. Akkor meg különösen, ha tragikus körülmények közé kerültek. Ilyenkor aztán az is kiborult a vödörből, ami esetleg benn se volt.
Lady Dianát kedveltem. Nem azért, aki és amilyen volt, hanem azért, mert meg akart felelni egy helyzetben, fel szeretett volna nőni egy feladathoz. Az ilyen típusú emberekkel mindig is rokonszenveztem. Ezért fájó, hogy halála még a sajtó elpártolására is ürügyet adott. Persze inkább csak tőlünk nyugatra, mert a magyar újságírók az utóbbi időben annyira belebonyolódtak a politikába, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy hálószobákat kukkoljanak. Azzal már inkább foglalkoznak, hogy miből futotta a kis fészekben selyempaplanra, meg faltól-falig tükörre.
Egy ilyen kisvárosban, mint Nagykanizsán, azt a néhány újságírót, aki itt él, szinte mindenki ismeri. Ok is egymást. Rivalizálásról se igen lehet szó -legalábbis az időnkénti ils-tönködést nem nevezném annak -, mert az a néhány cég, amelyik foglalkoztatja a riportereket más-más profilú. Persze előfordult azért, hogy egy miniszter elé jutás másodpercnyi előnyéért a rádiós vagy tévés mikrofon keresztezte a másik útját. De most egyáltalán nem erről szeretnék írni, hanem a lojalitásról, vagy egyszerűbben: mennyire érezheti itt helyben az olvasó, hogy őt szolgálják a lapok és a te-
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 FI
DEL, ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Teleloa/íax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 39. szám 1997. szeptember 26.
levízió. Nem a hikfangos gondolatrendszer, a szóvirágos szerkesztés, a politikai hovatartozás, a médiákban való állandó jelenlét avat valakit igazán tudósítóvá, hanem az olvasók, illetve a nézők közösségének elfogulatlan minősítése. Hogy melyik hír méltó arra, hogy napvilágra kerüljön, és hányszor dobjuk fel újra, az felelősség kérdése. Hogy a Roz-gonyi utca 1. hírértéke más, mint a Csengery utca végének gettósodó házsorai, azt senki nem vitatja, de azt már igen, hogy melyikbe hogyan vájkáltunk bele. Kiknek, mikor, milyen érdeke kerülhetett előtérbe.
Amikor jó húsz éve erre a pályára léptem, nem igen kellett ezekkel a kérdésekkel foglalkoznom, hiszen mint pedagógiai szakíró, egy sajátságos közegben éltem, egy szakterület néhány kérdését országos lapokban boncolgattam. Egészen más lett a helyzet, amikor helyi vagy a városban is megjelenő megyei médiákhoz szegődtem.
CSERHATI-ÜNNEP
Névadójának 145. születésnapját ünnepelte a múlt héten a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola. Az emlékünnepélyen Janzsó Antal, az iskola igazgatója mondott köszöntőt, majd városunk polgármestere, Tüttő István üdvözülte a megjelenteket az évforduló alkalmából. Ezt követően Köpeczi Bócz Tamás, a Nemzeti Szakképzési Intézet osztályvezetője szólt az intézmény tanulóihoz, pedagó-
gusaihoz, méltatva az iskola eddig elért eredményeit.
Sor került az Internet-központ átadására is, amely a Nemzeti Szakképzési Intézet és négy minisztérium segítségével jött létre. Ezen a napon mutatták be a svájci támogatással létrehozott CIM-rendszert is, ezt pályázat útján -30 jelentkező közül - nyerte el az iskola. A CIM-rendszer számítógéppel integrált gyártást jelent, amely „gyakorló vállalat alapú" csúcstechnikával felszerelt labort takar, és fontos szerepet játszhat majd a jövőben a környék diákjainak és felnőttéinek szakmai képzésében.
H.I.
I
KANIZSA - Vtc&o*
1
1997» szeptember 26.
MSZDP-ELNÖKSÉGI ÜLÉS
A jövő évi választásokra való felkészülés jegyében tartotta soros ülését a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezetének elnöksége. Az ülésen részt vett Kapolyi László, a párt elnöke, valamint Gaál Tibor megyei titkár is. Mint Kapolyi László elmondta, mindenképpen meg kívánják őrizni szervezeti önállóságukat, s ennek keretében minden választókörzetben önálló jelöltet kívánnak indítani. Egyelőre az egyes megyei szervezetek szintjén folynak a tárgyalások a Magyarországi Szocialista Párt szervezeteivel, de mindenképpen szorgalmazzák az együttműkö-
dést, hiszen a szociáldemokrácia az ismételt baloldali győzelemben érdekelt. Ugyanilyen tárgyalásokat folytatnak a Munkáspárttal is, bár velük még néhány nagyon fontos kérdésben - így például a NATO-csatlakozás szükségessége - eltér a két párt véleménye. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a híd szerepét szeretné betölteni ezen két párt között, mivel nagyon fontosnak tartják a \'94-es választási eredmények megismétlését.
Mindezen feladatok elvégzéséhez azonban olyan csapat kell, akik végre tudják hajtani ezeket az elképzeléseket. Ennek jegyé-
ben foglalt a mostani elnökség állást, miszerint tovább kell erősíteni a megyei szervezet munkáját, bázisát, amitől a \'98-as választások után a politikai színpadon elfoglalt jobb helyet remélnek. Ezért szorgalmazzák a fiatalokat tömörítő, baloldali és egyéb civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételeket.
Kapolyi László egyébként elismerését fejezte ki a megyei szervezet munkája iránt, mint kijelentette: - A zalai szervezet pillére a pártnak, hiszen magatartása alapján olyan politikai kultúrát jelent, ami új és nagyon jó.
SZ. A.
BEHAJTANI TILOS?
A temetőbe való bejutásról érdeklődött szerkesztőségünkben az egyik nagykanizsai virágkereskedő. Mint mondotta, meglepődve tapasztalta legutóbb, hogy nem tudott kocsijával akadálytalanul a ravatalozóhoz jutni, ahová a megrendelt koszorúkat szándékozta vinni. Kérdésünkkel, hogy mi is történik a temetőben, a temetőgondnoksággal is megbízott Via Kanizsa Kft. ügyvezető-igazgatóját, Gáspár Andrást kerestük meg:
- A temetőben valamilyen szintű rendnek mindenképpen kell lennie. Volt eddig is olyan jogszabály, amely erről rendelkezett, csak az volt a baj, hogy nem szereztek neki érvényt. Nekem az a feladatom többek között, hogy ennek érvényt szerezzek. Ez a temetőrendelet egyébként nálunk és a polgármesteri hivatalban megismerhető. S ugyanez a jogszabály rendelkezik arról is, hogy mikor lehet a temetőben munkát végezni. Ehhez hozzátartozik, hogy mikor lehet bemenni a temető területére kocsival, ha már valakinek a munkavégzéséhez autó kell. Miután a ravatalozó előtti területre benyúlik egy kis földterület, amiben virágok vannak elültetve. És szomorúan láttam, hogy egy személykocsi nem volt képes megfordulni anélkül, hogy bele ne gázoljon ezekbe a virágokba. Ekkor gondoltam arra, hogy a rendeletnek most már érvényt kell szerezni. A kaputól kezdődően négy út vezet a temető belső területei felé, ezekre kerültek fel a behajtásgátlók. Az volt a célja, hogy mindig tudjuk azt, hogy ki, mikor, miért hajt be kocsival. Sajnos
gyakori panasz ugyanis, hogy a síremlékekről olyan dolgok is tűnnek el, amelyeket gyalogszerrel nem lehet elvinni. Természetesen amikor temetés van, semmiféleképpen sem lehet behajtani a temetőbe, ez alól kivételt képeznek azok a járművek, amelyek mozgássérültet szállítanak. Ezek a kocsik mindaddig, amíg út van, behajthatnak. Másnak csak engedéllyel lehet behajtani, ezt pedig mindig az irodában dolgozó adja meg. Egyelőre nem írásos, csak afféle szóbeli hozzájárulás.
S ha már virágosokkal foglalkozunk. Valamikor volt olyan tétele a temetkezési számláknak, amely a koszorú elszállítási költségét tartalmazta. Ehhez tudni kell ugyanis, hogy mindazon nagy mennyiségű koszorút, ami egy temetésnél jelentkezik, nem lehet komposztálni. Ezek a koszorúk fenyőből, drótból, műanyagból állnak, ezért nem tudunk velük mást csinálni, minthogy a szemétbe kerülnek. A szemételszállításért viszont fizetnünk kell, mint a temető üzemeltetőinek. Ezért elképzelhető, hogy ugyanezt a tételt újra be kell vezetnünk, amit egy összegben az ügyfélnek kell majd megfizetni. Ez \'94-ben háromszáz forint volt. Vagy pedig a virágosoknak kell ezt megfizetniük.
A velem beszélő virágosoknak az volt a problémájuk, hogy azért, mert ott a behajtásgátló, nem állhatnak a ravatalozó elé. Nem is engedem oda! Oda egy jármű mehet, ez pedig a halottat a ravatalozóból a sírhoz szállító gyászkocsi. Más kocsi nem mehet oda, tehát meg kell állni a ravatalozó jobb vagy bal
oldalán. Ennélfogva nem nagy távolság az, amit meg kell tenni a virágot vivő személynek. Erre mondták azt a virágosok, hogy ezen az úton is elfagy télen a virág. De akkor, ha jön egy autó, és mögé áll egy másik, az első kocsi addig el nem megy, amíg a második is be nem fejezte a rakodást? Ez a káosz még fokozódna, ha több autó összefutna egyszerre. Ezt hadd ne én kezeljem egyébként, hogy elengedi-e, vagy sem, attól függ milyen intelligenciával rendelkeznek. Ennek ellenére megtettem azt, hogy annál kedvezőbb feltételeket biztosítottam, mint ami volt. Megtettem azt, hogy a hűtőkamra előterén -ami közvetlenül a ravatalozóhoz csatlakozik -, megfelelő méretű ajtó legyen ahhoz, hogy akár két koszorúval is be lehessen menni oda. Megtettem azt is, hogy a hűtőkamra mellett négy-öt kocsi számára kialakítottam parkolóhelyet, amely megoldja a virágosok ezen problémáit, és két lépésnyire van a hűtőkamrától. Az, hogy valaki nem jutott be kocsival a temetőbe, végül is elképzelhető - ha temetés alatt ment, vagy munkaidőn túl. Ugyanis a temetőben munkát végezni az önkormányzat rendelete alapján a temetői munkaidő alatt lehet, ami fél nyolctól fél négyig tart.
Gondolkozunk azon is, hogy esetleg egy automata sorompót kellene felállítani a temető bejáratánál, ami az irodából vagy mágneskártyával nyitható lenne. A temetőben dolgozók ezzel a mágneskártyával bejuthatnak, miközben ez a kártya rögzíti, hogy az illető hányszor fordult meg a temetőben. Ezért egy megfelelő díjat szabnánk ki, amely tartalmazná a szemétszállítás, úthasználat és a sorompó költségeit is.
Sz. A.
A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS
A 18. század végétől képviselőtestület intézete a város ügyes-bajos dolgait. Mivel a testület száma legfeljebb 60 főt tett ki, ezért „hat-vanyosságnak", tagjait pedig „hat-vanyosoknak" hívták. A nemzetí-ségi alapon összeállított testületbe purgereket, magyar, német és horvát képviselőket választottak. Választójoga csak a valóságos polgároknak volt, nem hites polgárok közül csak azok választhattak, akik házzal rendelkeztek. A városbírói hatáskör sokszor képezhette vita tárgyát, mert több közgyűlés jegyzőkönyve leszögezte: „...A Bíró függjön a Magistratustul, nem pedig a Magistratus a Bírótul..."
Később a képviselők száma 12 főre apadt, de a tucatnyi szenátor mellett számtalan más üsztségvise-lőt is megbíztak, így az árvák atyját (aki az árvavagyont kezelte), az erdői inspectort, a katonai porciók behajtását intéző palétást, vásári jö-vedelemszedöket, mértékvizsgálókat stb. Ahogy egyre fejlődött a város, gyarapodott lakosban és vagyonban, úgy alakult vele együtt a közigazgatás is. Szaporodtak az ügyek, nőtt a városi hivatalok munkája, s mind gyakrabban kellet ülésre összehívni az elöljáróságot. Mivel a szenátor urak dolgos polgár emberek, földművesek, iparosok és kereskedők voltak, ezért gyakran előfordult, hogy a tanácsülést nem lehetett megtartani, mert nem jelentek meg a kitűzött időben a városházán.
A városbírók neve fennmaradt. A megbízatásuk kezdetét mutató évszám jelzi, hogy a üsztség többször is elnyerhető volt, valamint közülük többen a 3 éves megbízatási időt nem tudták kitölteni. A század első felében Nagykanizsa első emberei a következők voltak: Pichler Aloysius (1800, 1829), dr. Babotsay József (1808), Albanics Jakab (1814), Hollósy József (1812, 1815), Topler Ferenc (1817, 1830, 1839), Magyar László (1818, 1822), Simontsits Mátyás (1820), Királ József (1824), Nemes Somogy János (1825), Babochay János (1833, 1860, 1865), Bemard Gáspár (1835, 1843), Szép Károly (1840, 1852), Pichler Henrik (1841), Wustl Alajos (1847), Albanich Flórián (1848, 1861).
Leszármazottaik közöttünk élnek.
Büki Erzsébet
1997. szeptember 26.
1 KANIZSA - tyóúáictovutóá, jj
FORRÓ OSZ KANIZSÁN?
MT IS VAN (NINCS), ZAJLIK A VÁSÁRCSARNOK KÖRÜL?
Ahogy közeledünk a vásárcsarnok hivatalos átadásának kitűzött időpontjához, úgy szaporodnak az épület sorsával kapcsolatos hipotézisek. Ennek kapcsán kérdeztünk meg több önkormányzati képviselőt és Nagykanizsa polgármesterét. Kérdéseink a következők voltak: 1. Valóban halogatják-e a döntéseket vásárcsarnok ügyben, és ha igen, miért? 2. Amennyiben az Alfától az Omegáig Kft. nem lesz képes finanszírozni a beruházás teljes költségeit, szándékukban áll-e támogatni tovább a beruházást, és ha igen, mi lesz ennek a fedezete?
Deiszinger József: - 1. Nem
halogatunk semmilyen döntést, egyszerűen a már meglévő döntéseket nem hajtják végre.
2. Befejezetlenül nem maradhat a vásárcsarnok, erről az önkormányzatnak mindenképpen gondoskodnia kell. Annak idején valóban vállalkozói alapon indult, végül azonban az lett az egészből, hogy az önkormányzat vállalta a nagyobb részt. S ha már így történt, most már érdekünk, hogy befejeződjön a beruházás. Akármennyibe kerül, be kell fejezni.
Marton István: - 1. A vásárcsarnokkal kapcsolatban egy döntést kell felülvizsgálni, de azt nagyon gyorsan - ez pedig az áttele-
pülés időpontjával kapcsolatos döntés. Úgy gondolom, hogy a szeptember harmincadikai közgyűlésnél tovább ez nem húzható, azon objektíve ki kell mondani va-lami\\ ezzel kapcsolatban.
2.1 Erről még szerintem korai beszélni, hiszen ezzel kapcsolatban meg kell várni a háromnegyed éves beszámolót. Ha az meglesz, látni fogjuk, hogyan áll pénzügyileg a város. A beruházás olyan stádiumban áll, amit bármi áron be kell fejeznünk, most már csak az előremenekülés maradt számunkra. De az egész ügyhöz hozzátartozik, hogy az eredeti közgyűlés értelmében a beruházás vállalkozói alapon kellett volna hogy megvalósuljon, márpedig ha a százötven milliós hitelvisszafizetés nem történik meg, mi leszünk a többségi tulajdonosok. Ez minden, csak nem vállalkozói alapon megvalósult beruházás. Át kell vizsgálni a teljes beruházást, s az egész ügy elfajulásáért felelőst meg kell találni. Ezt a jó ötszáz milliót inkább egy ipari parkra kellett volna fordítani, és az képes volna egy-két éven belül hozni az eredményeket.
Tüttő István: - 1. Nincs halogatás, az átköltözés időpontjáról is élő, elfogadott határozat van, ez pedig október tizennégyet jelöl meg. Ezt annyiban lehet módosítani, hogy a műszaki átadás után
valójában mikor legyen a költözés. A műszaki szakemberek szerint ez az időpont tartható, legfeljebb azt kell megvizsgálni, hogy a tulajdonosi kört alkotó kereskedők és az önkormányzat számára mi lesz az igazán megfelelő időpont. A tulajdonosok pedig legutóbbi megbeszélésünkön huszonkettedikét javasolták, ez gyakorlatilag mindössze egy hét eltérést jelentene.
- 2. Bízom benne, hogy még az eddigi százötven millió is elég lesz, erre fedezet van. De szeretném, ha továbbiak nem kellenének.
Balogh Tibor: - 1. Én nem halogatnám, de úgy látszik hogy egyes képviselőknek is esetleg érdeke, vagy különböző lobbik befolyása miatt próbálják minél zavarosabbá tenni a helyzetet. Az egyértelmű az lenne, hogy ha egyszer kimondtuk, hogy valami megszűnik, akkor az megszűnne.
- 2. Fogalmam sincs, mint gazdasági dolgokhoz nem nagyon ér- . tő ember nem tudok belefolyni. Valami megoldást találnak majd az okosok, mert ebben én nem tudok okos lenni.
Röst János: - 1. Nem hiszem, hogy halogatásról lenne szó. Van egy önkormányzati határozat, ami érvényes. Úgy gondolom, ha a határidő változása bekövetkezne, akkor kellene ezt elővenni. Szerin-
FENYVES JENŐ
Nagykanizsa Király u. 3 l/a
Tárgy: Zárda utcai élelmiszerpiacon árusító kereskedők helyhasználati megállapodása
Tisztelt Fenyves Úr!
Az 1997. augusztus 6-án kelt helyhasználati díj megállapodásokat felmondó levelünkben a 6. b pontja (7. b pontja) alapján van lehetőségünk a helyhasználat felmondására és nem a hivatkozott 1. pont szerint.
Minden érintettnek újból kipostázzuk a pontos szövegezéssel a helyhasználat felmondását.
A levelükben jelezték, hogy az élelmiszerpiacra kötött helyhasználati megállapodás jogfolytonosságot biztosítana Önöknek a
vásárcsarnokban történő árusításhoz.
A köztünk létrejött megállapodás 6. b pontja (7. b pontja) világosan fogalmazott akkor, arnikor lehetőséget adott a hivatalnak a helyhasználati díj megállapodás visszavonására - ha az élelmiszerpiac megszűnik, illetőleg funkciójában változik.
A vásárcsarnok már fogalmi kategóriában is más, mint az élelmiszerpiac - bár funkciójában hasonló - így nem is teremthet jogfolytonosságot egy jelenlegi megállapodás.
A vásárcsarnok működtetése során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az őstermelői kosarasrész működtetésére. Ott az árusítási lehetőséget elsősorban az őstermelők részére kívánjuk fenntartani, de természetesen lehetőség esetén
(maradnak szabad asztalok) nem zárkózunk el a kereskedők részére történő helybiztosítás elől sem.
A kereskedői árusítás helyéről és módjáról a vásárcsarnok őstermelőknek fenntartott részein még korai lenne a hivatalnak elköteleződni, mivel a vásárcsarnok üzemeltetése előreláthatólag tulajdonarányosán társasházi formában fog történni, így ezt több résztvevő is befolyásolja.
A kereskedők részére a vásárcsarnokban területvásárlás biztosít lehetőséget arra, hogy tevékenységüket zavartalanul folytatni tudják.
Nagykanizsa, 1997. szeptember 4.
Tisztelettel:
Imre Béla
osztályvezető
tem várható, hogy ez megtörténik, s a vásárcsarnok üzembehelyezése várhatólag november végére, december elejére fog áthúzódni.
- 2. Az Alfától az Omegáig Kft-nek beszámolási kötelezettsége van az október 7-i közgyűlésen, ahol tájékoztatást ad többek között a beruházás pénzügyi finanszírozásáról is. A vásárcsarnok megépítését, üzembe helyezését ebben az évben el kell végezni, mert nagyobb kár lenne, ha nem valósulna meg a vásárcsarnok. Az önkormányzat az Alfától az Omegáig Kft-nél a hitel felvételénél kezességet vállalt. A pénzügyi lehetőségeket (amennyiben a kft. a hitelt nem tudja visszafizetni) a III. negyedévi költségvetési tájékoztató kapcsán lehet felülvizsgálni. Ha nem lesz pénzügyi forrás, akkor az önkormányzatnak a kötelezettség vállalása miatt hitelt kell felvenni.
Kalmár István: - 1. Nem érzem úgy, hogy bárminemű halogatásról is szó lenne, hisz érvényesek a határozataink. Az átköltözés határidejéről szóló határozatunk is érvényben van, bár ez nem egy merev határidő, nyilvánvaló hogy október 14-ig még sok teendő van, ha szükséges, rugalmasnak kell lennünk.
- 2. Nem áll szándékunkban tovább támogatni a beruházást. Ha az Alfától az Omegáig Kft. nem lesz képes kivitelezni a beruházást a jelenleg rendelkezésére álló pénzből, az önkormányzat átveszi az irányítást. Ez esetben megpróbáljuk úgy befejezni a beruházást, hogy az több pénzébe ne kerüljön a városnak
Alfától-Omegáig Kft. Stahl György
Tisztelt Stahl Úr!
1997. március 3-tól a tulajdonunkban álló Nagykanizsa 48. hrsz. ingatlanunkon az Alfától-Omegáig Kft. földet, törmeléket tárolt 1997. augusztus 3-ig. Az Önök által használt terület nagysága 8097 m2. Mivel a terület a belvárosban van, így a használati dijat az önkormányzat rendeletében szereplő 600 Ft/m! díjban állapítja meg. Ezek szerint Önök 5 azaz öt hónap alatt 24.291.000 Ft, azaz hu-szonnégyrrnlnó-kettöszázkilencvenegy-ezer forinttal tartoznak nekünk.
Kérem a következő részletekben egyenlítse ki a tartozást.
Víg Attila (Nagykanizsa, Miklósfa u. 1.) számára 12.145.500 Ft.
Víg Tibor (Nagykanizsa, Szent-endrey u. 2/a) számára 12.145.500 Ft-ot küldje meg.
Kérem a fent nevezett összeget 8 napon belül fizessék ki, különben bírósághoz fordulunk! Nagykanizsa, 1997. szeptember 16.
Tisztelettel:
Víg Attila Víg Tibor
1
1 4 1997. szeptember 26.
KISEMBEREK, NAGYEMBEREK LADY Dl ÉS NAGYKANIZSA
(folytatás az 1. oldalról)
Ami nagyon meglepett, s még ma is, annyi év után is rácsodálkozom, hogy az emberek az újságírót mindenhatónak tartják, aki írásával, televíziós riportjával el tud mindent intézni. S most újra csak a felelősség kérdéséhez tudok visszatérni. Mert indulatokat felkorbácsolni bármilyen rövid hírrel is tudunk De képesek vagyunk-e ennek a kis városnak a légkörét úgy diagnosztizálni - amely egyáltalán nem független tőlünk, hiszen itt élünk -, hogy szavaink ne süket fülekre találjanak. Gyakran éreztem úgy, hogy felesleges őszintén, tiszta hittel feltárni bármit is, az állóvíz marad. Hivatkozhatnék most kedvenc témámra, amit sokszor, többoldalról megközelítve az unalomig megírtam: mégpedig azt, hogy a város az idegennek nem tudja eléggé megmutatni magát (nincs megfelelő útikönyv, serrl hirdetőtáblák, térkép-transzparensek, matricák, jelvények stb.). Máskor meg írásom nyomán érezhettem az apró elmozdulás boldogító jeleit.
Az igazság megírása nem kemény kérdés, ha az újságíró nincs kiszolgáltatott helyzetben. Mert azért lapfenntartók és áramlatok Kanizsán is vannak. S az egyik tábor igazsága a másikat esetleg aláássa.
Lady Diana halála körül őgyelgő fotóriporterek talán éppen azt nem tudták - vagy nem akarták -tudomásul venni, hogy hol a határ, meddig mehetnek el az általuk vélt igazság feltárásában. Egy ilyen kis városban, mint Nagykanizsán, nekünk újságíróknak egyik fülünket a helyi hírre, de a másikat feltétlenül az itteni olvasók, nézők igényeire kellene hegyeznünk! Néha ez az egész úgy van, mint a stadionban. Aki szurkolóként fenn ül a lelátón, bekiabálhat a játékba. Aki bemegy a pályára játszani, hiába mondja, hogy ő csak drukkol. Ha a pályán van, s játékos helyett civilnek gondolja magát, téved, mert ezt sem játékostársai, sem a közönség nem fogja megértem. A játékostársak passzolni fognak neki, ellenfelei pedig le akarják szerelni. A lelátón ülők pedig azt várják tőle, ha már ott van, vegyen részt a játékban, lőjön gólokat. Ha viszont valaki az egyik csapat mezében kifut a pályára, egy szabálytalan szerelés miatt már nemigen ülhet fel a lelátóra, azért főként nem, hogy szidja a bírót és az ellenfelet.
Büki Erzsébet
AZ UTCA HANGJA
Kikértük néhány ember véleményét:
- Mi a véleménye a most befejeződött polgármester-választás kampányáról?
Szemerédiné: - Amilyen papírokat kaptam, abból ítélve tisztességes volt a polgármester-jelöltek kampánya. Persze az igazsághoz ltozzátartozik az is, hogy nem nagyon foglalkoztat a politika Elmentem választani, de úgy gondolom, nagyon kevesen voltak, akik hozzám hasonlóan éltek e jogukkal.
Horváth Zsigmond: - A Tüttő úr kampánya erősebb volt, mint a Marton úré. A Marton úrtól például nem láttam postaládába bedobott tájékoztatót, s úgy gondolom, hogy ez is talán befolyásolta a választás eredményét. Szerintem tisztességes kampány volt, és a legvégén döntött a józan ész. Ilyen rövid időre nem lett volna célszerű egy új embert beállítani - függetlenül a pártjától. Én még szavazást sem rendeltem volna el, hisz ez a városnak csak költséget jelentett.
Kovács Istvánné: - Olyan volt ez a kampány is, mint az összes többi - voltak plakátok, szórólapok, gyűlések. Úgy gondolom, tisztességes volt, hisz nem egymás befeketítése volt a céljuk a jelölteknek -, de úgy is hallottam, hogy a Tüttő úr és a Marton úr nagyon jó barátok
Strazsek Mária: - Hallottam már róla valamit, de hogy ki ő, azt nem tudom. Nem ismertem a jelölteket sem A fiam ment el a szavazni, engem teljesen hidegen hagy ez az egész.
i
ÉS MIT MOND A POLITIKUS?
Izsák Csaba: - A kampány nagyon szolid, csendes és tisztességes volt - a szociáldemokraták részéről. És mert a szocialista párt jelöltjét támogattuk, ő nyerte meg a választást. «
Tarnóczky Attila: - Véleményem szerint egy teljesen szokványos megoldású kampány volt, egyik oldalon sem történtek újdonság erejével ható dolgok Megítélésem szerint nem a kampányon múlt a választás végeredménye, sem pro, sem kontra.
Böröcz Zoltán: - Úgy hiszem, normális kampány volt. Semmilyen zavaró esemény nem merült fel, s a jelöltek sem bántották egymást. Ezért szerintem intelligensebb volt ez a kampány, minta \'90-es.
Röst János: - Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a választáson részt vettek, függetlenül attól, hogy kire szavaztak. Ugyanúgy meg kell köszönni a másik két polgármesterjelölt munkáját, mert lehetőséget biztosítottak arra, hogy minden állampolgár a politikai beállítottságától, elképzelésétől függően dönthessen A választási kampányok Nagykanizsán eddig minden esetben korrektek voltak A mostanit beárnyékolják a (Csurka Istvánnal fémjelzett) MIÉP nagygyűlésen megjelent szélsőséges plakátok. Kanizsa régi polgári város, eddig minden esetben elutasította a szélsőséges megnyilvánulást, várhatóan ez a jövőben is így történik.
Czene Csaba: - Tisztességesnek nevezhető kampány volt, de minden mozzanatán meglátszott a rendelkezésre álló pénzösszegek eltérése. Nem hiszem, hogy különösebb intrikák fordultak volna elő, bár a mai napig nem értjük Horn Gyula nyilatkozatát, hiszen azt a bizonyos szórólapot nem mi terjesztettük
HATALMASOK VAGYUNK
Mondják, a sajtó hatalom. Mondják, befolyásol, sőt irányít. Amikor jól jön valakinek a sajtó úgymond hatalmi szerepe, akkor nemigen látják meg ületékes elvtársak, hogy segítségül hívták a riportert, közírót, szerkesztőt Ám vannak esetek ugye? - amikor a sajtó rosszat tesz, illetékes ellen hangol, rossz ügy mellé áll. A köz hangja mellé. Akkor illetékes elvtársnak nem nagyon veszi be a gyomra az írott vagy rögzített igazságot A más igazságát. Hogy igazság csak egy van? Akkor esetenként valaki nem mond, cselekszik igazat, nem az igaz ügy mellé áll? De ki állíthatja a másik félről ezt, hiszen mindannyian a magunk igazában hiszünk? A sajtót sokan sokféleképpen szeretnék befolyásolni, ezen keresztül, közvetve az olvasót is. De ez már nem a köz
hangja lenne, amíg lehet, óvakodik is a tollforgató: érdek, ne vigy minket a kísértésbe! Hogy mégis gondok vannak? Ez ma, amikor az éremnek már nem két, hanem isten tudja, hány oldala van, nehéz szolgálni, ha nem az ÜGY-et szolgáljuk, így is megkaphatjuk a sajtó, amit egy hm... prominens kampányfőnök egy választási nagygyűlésen hangsúlyozott: a sajtó - így, an block - a másik jelöltet támogatta. Pontosan ki, mikor és hogyan? Erre a szelektív válasz, feltételezett részigazság volt a válasz. Azt mondják, nem volt semmi különös a kampányban. Mi lenne ma különös, mikor a különös eredőkből - mellőzve filozófiai tanulmányainkat, nem is beszélve a matematikáról! -a vektorok az alig több, mit kilencezer választó felé mutatnak? Hogy volt-e vagy
Választottunk... ?
Lassan elcsitulnak a kampány verte indulatok, már ha voltak egyáltalán ilyenek. Mert harmincötezer választó aiTa szavazott szeptember hatodikán, hogy nem voltak indulatok, egyáltalán - nem volt semmi érdekes az egész választásban, inkább otthon maradt. Nem, ez így nem volt igazi választás, nem kilencezer embernek kellett volna ezt eldönteni! Persze aki elment, az sem biztos, hogy örömmel gondol vissza -, jó példa erre annak a hölgynek az esete, aki két órán keresztül azért talpalt a városban, hogy valamelyik szavazókörben végre leadhassa a voksát. Ezek után várják tőle, hogy jövőre -ugyanit!?
Nem volt igazi választás? A kampány az volt? Eljöttek mind a nagyok, miniszterek, államtitkárok, polgármesterek, pártelnökök hada zsongta körül Kanizsát, mint méhraj a mézescsuprot. De nem hiányzott valami mégis? Talán a NEP? Egy Kuncze-Szekeres cúcs-kettős idejön - és százötven ember kíváncsi rájuk egy ötvenötezres városban. Vagy mégis érthető?
Fásultak lettek az emberek, nem vevők már az egymás elleni küzdelemre. Pedig még tisztességes is volt ez a kampány, csak a vége felé lett majdnem buü. Merthogy miniszterelnök úr vendég volt a Napkeltében. Na és? - kérdezhet-nők. Csakhogy a kezében győzelmi zászló helyett papirost lobogtatott, szép fénymásoltat. Volt arra nyomtatva sok csúnya dolog, zsi-dózástól komcsizásig minden, mi magyar szívnek ingere - kapott is érte az ellenzéki jelölt. Merthogy állítólag az ő gyűlésén osztogatták. Több se kellett a vádlottnak: kutyaharapást szőrivel - tévé ellen tévé kell. Igaz, csak a Kanizsa TV, s nem az MTV, de ez se rossz. Arra legalábbis elég jó, hogy bocsánatkérést követeljen, merthogy ártatlan: az egész nem más, mint az ellenfelei hazug rágalma!
Csoda, ha még mindig nem érthető?
- szálában -
nem volt A/3-as fénymásolat - volt, tanúkkal igazolható -, hol terjesztették - ez is tanúkkal igazolható - és kinek mennyit használt? Milyen volt a kampány? Drága? Olcsó? Milyen értelemben? Kinek szólt? Ki mit tulajdonít az írástudók felelősségének? Mi tartozik a nyilvánosságra? Ezek a dolgok hovatartozás, racionalitás, intelligencia kérdései. ítéletekben hatalmasok vagyunk. Mi, an block. Vagy Ők, Mitiók. Kik is vagyunk mi?
L.I.

.1.777« sxcplcdldcr ?0*
FELHÍVÁS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Osztálya (Nagykanizsa, Király u. 47.) értesíti a város lakosságát, hogy a 22/1997. (V. 20.) számú rendelet értelmében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő bérlakások, szükséglakások, továbbá az állam tulajdonában lévő lakások bérlője, valamint az önkormányzat résztulajdonát képező társasházi lakások bérlője lakbértámogatásra adhat be kérelmet a fenti címen.
(1) Lakbértámogatásra jogosult az a bérlő, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- akinek a lakás alapterülete nem haladja meg a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott mértéket,
- aki és a vele közös háztartásban élő(k) vagyonnal nem ren-delkezik(nek),
- akinek és a vele közös háztartásban élő(k) egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a rendelet 2. sz. mellékletben foglalt jövedelemhatárt.
(2) Amennyiben a kérelmező házastársa, élettársa nyugdíjas, és az általa lakott önkormányzati tulajdonú bérlakáson kívül sem neki, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának egyéb lakáscélú ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga nincs és a lakás nagysága 2 lakószobát, alapterülete 90 m2-t nem haladja meg, jogosult a lakbértámogatás igénybevételére, ha a jogosultság egyéb feltételei fennállnak.
A lakbértámogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélfogadási napon ismerteti a kérelmezőkkel.
Ügyfélfogadás: hétfő szerda péntek
8-12 és 13-16 óráig 8-12 és 13-17 óráig 8-12 óráig
versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa észak-keleti városrészében lévő, kereskedelmi-szolgáltató funkció telepítésére alkalmas 1550 m2 és 2044 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanait.
Versenytárgyalás ideje:
1997. október 9. 11.00 óra.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
a versenytárgyalás elmarad
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja J-a lakosságot, hogy a Nagykanizsa-Palin városrészben lévő lakótel- g kek értékesítésére, 1997. október 9-re meghirdetett versenytár- | gyalás elmarad. _*
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
GYÁMÜGYI IGAZGATÁSI MUNKATÁRSAKAT KERES
a Polgármesteri Hivatal 1997. november 1. naptól megalakuló Gyámhivatalába.
FELTÉTELEK:
- jogi egyetemi vagy államigazgatási főiskola végzettség,
- erkölcsi feddhetetlenség. Gyámügyi gyakorlat előnyt jelent.
Feladatkör: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként (osztályaként) működő gyámhivatal munkaköreinek ellátása, elsősorban hatósági feladatok a gyermek-, ifjúsági- és családvédelem területén.
A Gyámhivatal illetékességi területe Nagykanizsa város és a jogszabályban meghatározott körzete.
Illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló tv. szerint.
A jelentkezéseket írásban, önéletrajzzal, érvényes erkölcsi bizo- 1 nyítvánnyal, a képesítést igazoló okirat másolatával együtt dr. Takács á Anikó jegyző részére kell benyújtani (Megyei Jogú Város Polgár- | mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 1997. szeptember 30- *
\'8- I
pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázat tárgya a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt területek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 1
n
II. emelet 15. ajtó) q
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására. A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 1997. OKTÓBER 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
f KANIZSA - Öttéowtátttfpu j
1997» szeptember 26.
BIZOTTSÁGOK
Pénzügyi-, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Összevont ülésén a két bizottság elsőként zárt ülés keretében az önkormányzat és intézményei számlavezetésére beadott pályázatokat bírálta el és állította fel a sorrendet a bankok ajánlata között. Ezután az Olajbányász sportlétesítményeinek megvásárlásáról tárgyaltak a bizottságok Mivel a tulajdonos KÖGÁZ készpénzt kér, és kétszázötvenmiüió forint alatt nem kíván tárgyalni, a bizottságok azt javasolják a közgyűlésnek, hogy egyelőre halassza el a kérdés tárgyalását, valamint a polgármester minél előbb kezdjen közvetlen tárgyalásokat a tulajdonossal. A PB-GVB támogatta azt az előterjesztést, amely szerint a város megvásárolja a TB épületét, az Ady u. 31-et. A vételár húszmillió forint- A bizottságok azt is javasolják a közgyűlésnek, hogy a volt Thury-laktanya területére huszonöt fős közhasznú munkás-csapat foglalkoztatását biztosítsa. A Sánc és a Csónakázó-tó közötti parlag- és mezőgazdasági területet az OTP Ingatlan Rt. meghirdette értékesítésre. Ezt a bizottságok nem javasolták az önkormányzatnak megvásárolni.
Ezt követően a GVB önállóan folytatta munkáját.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Az DCI kérte költségvetésének módosítását A költségvetés elfogadásakor ugyanis olyan sarokszámokat határoztak meg az IKI felé, amelyet az intézmény nem tud teljesítem. Beznicza Miklós, a hivatal gazdasági osztályvezetője nem látta ilyen rossznak a helyzetet, hiszen mint mondta, több mint ötven százalékos teljesítésük jónak mondható, az alapilletmény terén pedig nagy tartalékaik vannak. Kámán László JJCI-vezető hangsúlyozta, hogy az elvonások mértéke eredetileg is nagy volt, a kintlevőségeket pedig nem lehet normál kinüevőségek-nek tekinteni, hiszen a rossz anyagi körülmények között élők legutolsóként a lakbért és a közüzemi díjakat fizetik ki. A bértartalékokra reagálva a korábbi polgármesterre hivatkozva elmondta, hogy nem engedte az ez évi központilag biztosított béremeléseket elvégezni, mert előző éven huszonöt százalékos béremelés volt az IKI-nél. Magyar József szerint át kell tekinteni az IKI működését, lehetséges, hogy új
rendszerű működtetésre kellene áttérni. Rost János annak a véleményének adott hangot, hogy korrigálni keU a befeszített költségvetést és kifejezni azt, hogy az IKI kifizetheti a béremelést. Kalmár István szerint a módosított előirányzathoz képest a plusz tizenkétmillió forint többletigény indokolt, az ötvenmilliósra tervezett elvonást pedig felül kell vizsgálni. Ezt követően a bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy kérelmező részére területet értékesítsenek a Ligetvárosban. Ez ötévi bérbeadást jelent, a szerződésbe pedig bele kell foglalni a felmondás lehetőségét. Az utolsó napirend az önálló gyámhatóság felállítása volt, amely előreláthatólag a Rozgonyi utca l-ben kap helyet
L. I.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Szerdán délután ülésezett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Első napirendi pontként a Deák tér 2-vel kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak. Fodor Csaba és Balassa Béla közös javaslatát támogatták, miszerint a megosztás a javasolt formában támogatható, de a megalakuló társasház alapító okiratát úgy kell elkészíteni, hogy azokat a bérleményeket ne értékesítsék, amelyek a rendezési tervekkel ellentétesek. A javaslat második pontja értelmében 1999. december 3 l-ig a két kérdéses ingatlan sorsát is oly módon kell rendezni, hogy a beállás megtörténhessen a rendezési terv által javasolt vonalra. A következő napirend Szokol Attila telekcseréjével foglalkozott. E napirenddel nem először foglalkozott már a bizottság, de emlékeztetőül elhangzottak az ügy előzményei is. Mint megtudhattuk, Szokol Attila 1995 nyarán telket vásárolt a Camping közelében. Csak a megvásárlást követően derült ki, hogy a megvásárolt terület az OESZ értelmében nem alkalmas olyan építmények megépítésére, amelyet a tulajdonos tevékenysége folytatásához ott építtetni szeretne. Ezt követően a tulajdonos telekcsere kérelemmel kereste meg a hivatalt, ám a megegyezés a felajánlott telek nagysága és ára miatt nem jöhetett létre. A bizottság továbbra is azon az állásponton maradt, hogy a felek lehetőleg egyezzenek meg, de a felajánlott cseretelek esetében se maradjon figyelmen kívül a Főépítészen Iroda álláspontja. Ingatlanvásárlások ügyében is született több döntés. Nevezetesen az Ady 31. sz. alatti iroda-
ház megvásárlását támogatta a bizottság, az út kialakításához szükséges szabadhegyi ingatlanvásárlás ügyében sem emeltek kifogást, s a Rákóczi-Hunyadi utca sarkán lévő telek esetében sem zárkózott el a bizottság az elidegenítési kérelemtől. Továbbra is maradjanak sportlétesítmények, hangzott el a KÖGÁZ Rt. tulajdonában lévő sportlétesítmények megvásárlása kapcsán. Az utolsó napirend a környezetvédelmi mérések eredményeivel foglalkozott. Mint Schmindt László elmondta a méréseket a Zsigmondy-Winkler Szakközépiskola akkreditált laborjában végezték el az önkormányzati támogatás fejében. A város több pontján is végeztek zajvédelmi méré-
seket, részben lakossági bejelentés alapján, részben hivatali eljárásként. Szinte mindenütt tapasztaltak zajszint túllépést a vizsgált szórakozóhelyek esetében. A Cola diszkó mindkét mérés esetében túllépte a megengedett szintet, amely 35 decibel, a mérések esetében a zaj 50-56 decibel volt. A leghangosabb egyébként Charlie volt a választás éjszakáján, a megengedett 35 decibel helyett 70 decibeles hangerősséget élvezhettek a közel és távollakók. Mint a bizottsági üléseken elhangzott, a kiszabott zajvédelmi bírságnak tüncs visszatartó ereje, ezért a hangoskodó helyek nyitvatartási idejét kívánják korlátozni. A téma kapcsán elhangzott az is, hogy az Olajbányász által engedélyezett rendezvényekkel mindig van gond, hol a. nyomukban maradó rendeüenség, hol a rendezvények idején az elviselhetetlen zaj, jó lenne már ezeket a dolgokat valamiképpen rendezi az egyesülettel.
D.É.
JAZZ-TOTO
Befejező fordulójához érkezett játékunk. Mai kérdéseink után találják azt a játékszelvényt, melyet a helyes válaszokkal kitöltve szerkesztőségünk címére kell\'beküldeni.
- Melyik együttes nem játszott még Kanizsán, jazzfesztiválon?
1. Apostol
2. Takács Tamás Dirty Blues Band
3. Besenyő Blues Band
- Hogy hívják a képen látható zenészt?
1. Szabados György 2. Szakcsi Lakatos Béla 3. Pcge Aladár
- Az októberi jazzfesztiválon mutatkozik be először a magyar közönségnek. Ki O?
1. Archie Shepp 2. Rudi Berger 3. Joe Henderson
JAZZ-TOTO JATEKSZELVENY
I. szeptember 5. ? ? ?
II. szeptember 12. ? ? ?
III. szeptember 26. ? ? ?
A szelvény beküldési határideje: 1997. október 3.
1997. szeptember 26.
I
KANIZSA -
1
ZALAEGERSZEGI VÁSÁR A MEZŐGAZDASÁG JEGYÉBEN:
AGROMIX
Már hagyomány, hogy októberben az őszi vásár a program Zalaegerszegen. így vásárlátogatóknak és kívülállóknak magától értetődő dolog, hogy október 23 körül a Városi Sportcsarnok táján vásári kavalkádot találnak, így lesz ez az idén is. Az AGROMIX október 23-tól 25-ig várja a látogatókat.. Addig azonban... Nos, addig még sok víz lefolyik a Zalán is, hiszen beszélgetésünkkor még csak szeptember közepe van. Egyelőre tehát a Zalaegerszegi Vásár Kft még résztvevőket, kiállítókat is fogad. A szervezőmunka, az előkészületek dandárja most van. Ezért Schwáger Konrád mellett beszélgetőtársam Szényi Krisztina is, aki az őszi vásár szervezője, a szakmai programok irányítója. A partnerek munkájának összehangolása is az ő feladata. - Ez a vásár is az eddigi gyakorlatnak megfelelően épül majd fel. Tiszta szakmai vásárt rendezni vidéki körülmények között eleve kudarcra ítélt vállalkozás lenne, így bár a mezőgazdaság és az élelmiszeripar lesz a vásár köz-
ponti témája, tehát a sportcsarnok teljes küzdőterén ilyen kiállítók foglalnak helyet, a hozzájuk kapcsolódó általános vásár kiállítói is helyet kapnak az óriássátrakban, vagy a szabadban.
- A szakmai programok viszont a fő témához kapcsolódnak....?
- így van. A vásárt 23-án dr. Tolnai Lajos, a \'Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitja meg. A szervezőmunkában, a szakmai programok előadóinak kiválasztásában, meghívásában segítséget nyújt a Reklámszövetség, az Agrárkamara, a Földművelési Minisztérium és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
23-án, a megnyitás napján lesz egy olyan előadás, amely még a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat. A téma a nyugateurópai élelmezési, étkezési szokások.
Előadást tart dr. Tarján Zoltán, a FM közgazdasági főosztályvezetője is az 1998. évben adható beruházási támogatásokról.
Lesz szó a baromfi-, sertés-, szarvasmarha-tenyésztésről, a vadászatról, a szőlő- és bortermelésről, az öntözéses növényter-
mesztésről, növényvédelemről, gombatermesztésről.
Bemutatkoznak élelmiszeripari cégek. Például a ZAIACO is éppen ebben az időben jön ki a piacra egy új, országos szinten egyedülálló termékkel.
Lesz tehát érdekesség bőven a szakmai érdeklődők és a nagyközönség számára egyaránt.
- A kínálat valóban sokrétűnek tűnik...!
- Hosszú ideje dolgozunk azon, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar együtt tudjon bemutatkozni Zalában. Most érkeztünk el egy olyan állomásra, amikor ennek érdekében valóban elindult valami. Szakmai partnereink, az Agrárkamara és az FM is aktívan közreműködik ebben. Még az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól is nyerünk egy bizonyos összeget, melyet ennek az ágazatnak a megjelenítésére fogunk fordítani. Elsősorban kis- és középvállalkozásokra gondolok, akiknek komoly anyagi terhet jelentene egy ilyen fórumon való megjelenés, ezzel a viszonylag szerény támogatással viszont ki tudják használni egy ilyen bemutatkozás lehetőségét.
Mindenképpen minőségi változást várunk ettől a vásártól!
- A szakmai érdeklődőkön kívül a vásár rendezői mindig számítottak a nagyközönségre is! Tömeg nélkül nem vásár a vásár! Milyen közönségcsalogató programok, akciók lesznek?
- Lesznek a látogatók számára meglepetések is. amikről most még korai lenne szólni. De hogy még nagyobb kedvvel jöjjenek, a bemutatkozó élelmiszeripari cégek általában kedvezményes vásárlási akciókat is hirdetnek a vásár idejére.
A kulturális program is érdekes lesz. De lesz a hagyományos sörsátor mellett Borház is, ahol a zalai hegyközségek borait lehet elsősorban megkóstolni. Ha ízlett, egy-egy palackkal érdemes haza is vinni belőle. Itt egyébként a „Borrendek" is megjelennek.
A kiállítók, de a hozzáértő érdeklődők számára is újszerű lesz a Zalaegerszegi Vásár és az INTERNET kapcsolata. A kiállítóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kiállítás ideje alatt (s azt követően még egy hónapig) egy digitális fotóval, a cég megjelölésével és a cég által adott információkkal rákerülhessenek az INTERNET-re. így e „virtuális vásár" segítségével még jobban bemutatkozhatnak. Ez függetlenül attól, hogy a cég esetleg egyébként is rajta van az Interneten.
Gombás Károly

1 8 V KANIZSA -PÍR ) 1997. szeptember 26.
SZÉPÜLES CENTRAL MÓDRA
Fotó: Tóth
- Sokan megdicsérték már a Central megújult külsejét. Itt jártakor a miniszterelnök is elismerését fejezte ki. Mikorra végeznek a belső munkálatokkal is?
- A felújítás befejezése októberre várható. Bízunk benne, hogy a szálloda külsejének változása pozitív következményekkel jár, jó hajássál lesz a forgalomra. Az átalakítás hónapjai biztos visszaesést jelentettek nemcsak a mi forgalmunkban, hanem a környező üzletekében is az állványozás miatt. Ezúton köszönjük meg a türelmüket.
Számunkra azonban ezzel még nem fejeződnek be a munkák csak az idei évre. A hall, a recepció és a söröző felújítását 1998-re tervezzük Mindez azt a célt szolgálja, hogy vendégeinket még az eddiginél is színvonalasabban szolgáljuk ki, s ehhez az esztétikus környezetre is szükség van.
Gombás Károly
Felállványozták, aztán alig hogy megszoktuk volna az állványok kerülgetését Nagykanizsa fő terén, már akadály nélkül tekinthettünk fel a megszépült homlokzatra. A Central szálló új ruhába öltözött, de még nincs vége a megújulásnak, vannak még simítanivalók - tudom meg Czeglédi Lászlótól, a szálloda igazgatójától.
- De hogyan, s mikor kezdődött?
- A Central felújításának gondolata már akkor született, amikor a Pannónia Szálló és Vendéglátó Vállalat szállodáját a privatizáció során megvásároltuk. Már akkor is eléggé lerobbant állapotban volt, \'91-92-ben. Hogy 1997-ben sikerült is megvalósítani, ez annak köszönhető, hogy mögöttünk van négy sikeres év minden eredményével, tapasztalatával. Sikerült valamennyi saját tőkét, saját erőt felhalmozni erre a célra. Ezt a forrást egészítettük ki a Budapest Bank hosszú lejáratú hitelével, melyet az Idegenforgalmi Minisztérium Turizmus Főosztálya kamattámogatásban részesített. Ez azért volt lehetséges, mert
az idegenforgalmi vállalkozások támogatása 1997. végére olyan pozitív stádiumba jutott, hogy gyakorlatilag nagyon kedvező kamatfeltételekkel lehetett hosszú távra hitelt fölvenni a munkához.
Segítséget nyújtott még a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. A későbbiekben az önkormányzat segítségére is számítunk.
- Mekkora összegbe kerül a beruházás?
- Összességében várhatóan 65-70 millió forintba fog kerülni a felújítás, ami bizony jelentős összeg.
- A tető és a homlokzat felújítását a külső szemlélő is látja. Milyen munkákra kerül még sor?
- Ez év júniusában kezdődtek a felújítási munkák. Az állványokat július 15-én kezdték el felépíteni, s augusztus 31-én bontották le. Belül megtörtént a szobák teljes körű felújítása. Készül a lift, ami eddig nem volt a házban (a Schindler készíti nagyon kedvező fizetési feltételek mellett). A közös helyiségek is készülnek a tetőteret pedig úgy alakítjuk ki, hogy bármikor beépíthető legyen.
KELLEMES KÖRNYEZET, SZÍNVONALAS VENDÉGLÁTÁS
Bankettek, üzleti ebédek, vacsorák, esküvők, családi rendezvények lebonyolítására válassza Nagykanizsán
a CENTRAL ÉTTERMET.
CENTRAI
CENTRAL HOTEL
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. Tel.: (0036) 93/314-000 Fax: (0036)93/310-111
LÉGKONDICIONÁLT * AIR CONDITIONED

1997. szeptembe r2 6.
KANIZSA- PL
I
A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. szám alatti bankfiókja
széles körű pénzintézeti szolgáltatásokkal áll tisztelt lakossági és vállalkozási ügyfelei rendelkezésére.
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Lakossági bankszámlavezetés
Csoportos- és egyéni munkabérátutalások fogadása
Vállalati és vállalkozói számlavezetés
Bankszámlavezetés forintban és devizában
Értékpapír-forgalmazás
Betételhelyezés
Hitelezés
Valuta-szolgáltatás
Bankkártya termékek és szolgáltatások ATM pénzkiadó- és befizető automata.
Megbízásaikat várja a
[<, A N K
dXereskedelmi és ofátelbank íRt.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Telefon: (93) 310-274 és 314-353
ÍJ
Tisztelt Viszonteladók és Nagybani Vásárlóink!
Az alábbi készítményeinket szeptember 29-től október 12-ig akciós áron kínáljuk - Nagykanizsai Húsboltunkban.
Párizsi TOP 704 Ft helyett 651 Ft
Műbeles virsli 441 Ft helyett 407 Ft
Zala TOP 606 Ft helyett 512 Ft
Lecsó kolbász 345 Ft helyett 306 Ft
Olasz TOP 529 Ft helyett 493 Ft
Az árak ÁFÁ-t tartalmazó fogyasztói árak.
VÁRJUK RENDELÉSÜKET ÉS KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSAIKAT!
ZALAHÚS RT. ZALAEGERSZEG Nagykanizsai Húsboltja
A nagykanizsai Suzuki Márkaszerviz ajánlata!
20% előleg befizetésével akár 60 havi,
30%-tói 72 havi részletre is vásárolhat Suzukit!
Kedvező kamatozású hitel Kamatmentes hitel
70% befizetésekor akár CASCO nélkül Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása Régi autó beszámítás
Régiért új akció tovább folytatódik!
0 Közalkalmazotti, orvosi, köztisztviselői kedvezmény.
Helyszíni Ügyintézés.
Az Ön megbízható partnere
a KANIZSAI SUZUKI Nagykanizsai Autójavító Kft. SUZUKI Márkaszerviz
8800 Nagykanizsa, Balatoni út. Telefon/fax: 93/310-310
f SÍSS
Autójavító Kft.
----- » NAGYKANIZSA
10
I
KANIZSA - PR
1
1997. szeptember 26.
PEUGEOT-NYITANY A SZABÓ ÉS FIA KFT.-NÉL
Elegáns, új autószalon Zalaegerszegen, a Balatoni út 75-ben. Bármilyen irányból jövünk, már messziről feltűnik az út szélén. Ide vagyunk hivatalosak ma (szeptember 19-én) mi, a sajtó képviselői: sajtótájékoztató, és lehetőség egy kis tesztvezetésre... Először is a „lecke" a márkakereskedői hálózat kiépítéséről a PEUGEOT HUNGÁRIA Kft. képviselőjének jóvoltából. Megtudjuk, hogy a PSA Peu-geot-Citroen csoport Európa harmadik legnagyobb gépkocsigyártó vállalata, Franciaországnak pedig a legnagyobb magánvállalata. Korábban is kerültek már be az országba Peugeot gépkocsik, de igazából 1993-94-ben kezdték kialakítani a márkakereskedői hálózatot, mégpedig regionális rendszerben. \'96-ra teremtette meg a hálózatfejlesztés alapját az egységes kereskedelmi politika. A hálózatban működik egy oktatási rendszer is, melynek középeurópai központja Varsóban, a hazai pedig Szekszárdon van. A szekszárdi műszaki oktatás példaértékű, gyakorlat-orientált képzés, ahol a gépjárműtechnikusok, autószerelők a legkorszerűbb technikai eszközök felhasználásával a gyakorlatban is kipróbálhatják mindazt, amit az elméletben tanulnak. A Peugeot-márkaszervizek szerelői rendszeresen részt vesznek az itt tartott továbbképzéseken.
Lényegesnek tartotta, hogy szóljon a PEUGEOT ASSISTANCE intézményéről is. Ez azt jelenti, hogy a bajbajutott Peugeot-tulajdonos megsegítésére megjelenik egy „oroszlános mentőangyal" az Autóklub sárga angyalaihoz hasonlóan, csak egy kicsivel több szolgáltatással (például gondoskodik akár a külföldről történő hazautazásról is). A PA ZÖLD SZÁMA bárhonnan hívható: 06/80/660-024, illetve Európából: 36/60/465-024.
Másodikként a márkaszerviz ifjabb tulajdonosa szólt a megjelentekhez.
Elmondta, hogy hatállásos szervizbe várják a gépkocsikat garanciális ellenőrzésre és javításra. Természetesen a Peugeot-kon kívül mindenféle más típusú gépkocsi javítását is vállalják a legmodernebb technológiával felszerelt szerelőműhelybe, karosszérialakatos- és fényezöműhelybe. Ha valaki nehezen nélkülözi a szervizre hozott kocsiját, cséreautót is biztosítanak a javítás idejére.
Ezután következett a nap fénypontja: annak a gépkocsiparknak a bemutatása, mely most a Peugeot-t választóknak a rendelkezésére áll. A kíváncsibbak, bátrabbak beülhettek a volán mellé, és kipróbálhattak, milyen érzés Peugeot-t vezetni.
A 106-os a hölgyek megbízható társa lehet. „Csábítóan francia, magabiztos és könnyed." De komoly autó, ha a megbízhatóságról van szó. Bár kisautó, belső tere meglepően tágas, igényesen kialakított. 1000-es motorral, három vagy öt ajtós kivitelben választható.
A 306-os a minőség, kényelem, megbízhatóság és erő a középkategóriában. Vezető és utas egyaránt a komfort- és biztonságérzet tökéletes összhangját érzi. Vezetése élvezet: meghódítani a kanyarokat, vonalban maradva fékezni, újra nekilódulni... Minden eleme együttműködik a tökéletes úttartás érdekében.
A 406-osoknak már a vonalai is meggyőzőek. Az autó számos újdonságot tartogat. Válogatni lehet 1,6-tól 2-ig, 60 LE-től 140 LE-ig. Kapható kombi változatban is.
A 406-os csúcsmodellje azonban a Coupé, a PCMINFARINA, a száguldó műalkotás. Néhány adat a sportautók kedvelőinek, csak a műszaki kiviteléről: blokkolásgátló (ABS), négy tárcsafék (a Forma l-esnél használt fékrendszer), műanyag fényszóróüveg, fordulatszámfüggő szervokormány.
Tessék választani!
Gombás K.
Körzeti igények kielégítésére
Leránt Lakberendezési Áruház nyílt Zalakomárban
A Leránt Lakberendezési Kft. szeptember elsején Zalakomár, Petőfi u. 10. sz. alatt nyitotta meg bútoráruházát. A bérlemény a galamboki székhelyű Prima Szövker Kft. tulajdona. A huszonhat önálló kereskedelmi egységükből ez a legnagyobb alapterületű: a 700 ni az eladóteret és raktárt foglalja magába. Ünnepi megnyitót Varga Miklós, Zalakomár polgármestere mondott, a szakmai dolgokról, célokról Lóránt Jenő, a káefté egyik ügyvezetője tájékoztatta a megjelent 80-100 érdeklődőt. A kereskedelmi egységek képviseletében Csontos György, a Prima Szövker Kft. igazgatója, Péter János, a Zalakomári ÁFÉSZ elnök-igazgatója vett részt. Az ízlésesen berendezett, bő választékú áruház a közeli zalai és dél-somogyi községekben élő és vásárolni szándékozó 22-25 ezer ember igényeit kívánja kielégíteni. A napi nyitva tartásuk - igazodva a vásárlóréteghez - a hétfő-pénteki napokon 9-17 óra közötti, szombaton 8-12 óra között biztosított.
Bödör Béla
Felszálló ágban a Zalahús Rt. Kanizsai Gyára
A Zalahús Rt. Kanizsai Gyára, szinkronban az egerszegi központi egységgel, évek óta jó minőségű terméket állít elő, felszálló ágban vannak. Ezúttal a kanizsai gyár igazgatójával, Horváth Sándorral és Horváth Géza áruforgalmi osztályvezetővel beszélgettünk szakmai témakörökben munkájukról.
-A január-július hónapokra tervezett húskészítmény-értékesítési tervünk 1605 tonna volt, a tény 1647 tonna, ami 102,6%-os értéket jelent. A bázishoz viszonyítva: 102,3% a teljesítés. Területünk Zala megye felét, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyék jó részét foglalja magában. A 480-500 fizető vevő ezerezeregyszáz üzletbe juttatja el termékeinket. Listánkon a húskészítmények száma eléri a százat, ezekből napi átlagban 40-60féle terméket szállítunk.
A mi viszonyaink között az egyik legfontosabb kérdés - a belföldi forgalom alakulásában - a horvát bevásárlóturizmus. Ez annyira meghatározó, hogy például Nagykanizsa, Barcs, Siklós, Pécs térségében termékeink 30-50%-át a horvát és a szlovén forgalom teszi ki. Jelentősége a napi forgalmazásunkat bizony érzékenyen érinti. Természetesen mindezek mellett figyelünk, a sok - megyén kívüli -beszállító tevékenységére is...
- Van-e felmérés arról, hogy a többi cég hol van , jelen"?
- Van.\' Területi képviselőink folyamatosan figyelik minden érdekelt megyében a konkurencia értékesítési tevékenységét. Ebből a megfontolásból többször is termékszerkezet-váltást hajtottunk végre, ehhez igazítva átadási árainkat.
- Az új áruházláncok élnek-e a Zalahús Rt. kínálta lehetőségekkel? Melyek ezek?
- Ebben az évben a Nagykanizsán beindult áruházlánc két üzlete a Billa és a Spar a város és környékének a készítmény forgalmát felosztotta. Ebből adódóan még pluszként más cégek húskészítményei is forgalomba kerültek. Évközben ennek ellensúlyozására mi a szükséges lépéseket megtettük, például plusz túrajáratok indításával és akciókkal többek között.
- Slágertermékeik?
- A szárazáru termékcsaládból a Hercules szalámival és a pásztorkolbásszal bővítettük a kínálatunkat. Továbbá háromfajta grillkolbászt dobtunk a piacra - a borsos, a petrezselymes és a paprikás változatot -, ezekből az utóbbiakban említett készítményektől heti 1-1,5 tonnát forgalmazunk.
- Milyen az olcsóbb és a drágább áruk aránya?
- Eltolódás tapasztalható az olcsóbb áruk irányába, mintegy 15%-kal. Ennek két oka van: az egyik az árváltozások kategóriája, a másik, hogy - megítélésünk szerint - a fizetőképes kereslet nem úgy alakult, hogy az mennyiségben és értékben a többletfogyasztást segítette volna.
- Mennyire biztosított az alapanyag- és a segédanyag-ellátás?
- Az év első három-négy hónapjáig a készleteink és az alapanyag kínálat reális képet mutatott, a készítmények gyártását külső tényezők nem zavarták. Ezt követően a felvásárlási árak felfelé kúszását tapasztaltuk, sőt jelenleg ez az érték csúcson van! Mindezek ellenére az alapanyag-ellátás folyamatos, de látjuk hogy az átadási árak emelkedése elkerülhetetlen...
A gyárigazgató és az áruforgalmi osztályvezető beszélgetésünk végén említette, hogy a zalaegerszegi és a kanizsai gyár közötti termékprofilozás folytatódott az idén is. Ebből adódóan Kanizsára került Rt. szinten a szükséges mennyiségű szalonnák - füstölt és főtt császárszalonna, ez utóbbiból napi öt tonnát állítanak elő (vákuumcsomagolást az idetelepített fóliázó gép végzi) -, sőt továbbra is náluk készül a kanizsai területre szükséges virsü, a kommerszkolbászok és a disznósajtok keresett változata. Ismételten napirendre került és várhatóan rövid időn belül Kanizsára kerül jó néhány szárazáru gyártása és érlelése. A szállítást tizenhárom saját üzemeltetésű gépkocsi végzi, a termelésben száztíz, míg a szállítás és a raktározás területén negyven munkatársuk dolgozik.
Bödör Béla
1997. szeptember 26.
C KANIZSA - 7eatc-teUU eyév$4á? )
11
PETRA
Fitt Kid és a Ms. Fitness Hungary \'97
A Ms. Fitness elnevezésű magyar bajnokság, az egyik új magyar siker-sport már azzal is büszkélkedhet, hogy kinevelt felnőtt Európa és világbajnokokat is. A Magyar Fitness Szövetség az utánpótlás-nevelés segítése érdekében ez évben meghirdette a Fitt Kid \'97 elnevezésű I. junior fitness bajnokságot, két csoportban: az általános iskola felsőtagozatosai - az 1983. január 8. után születettek és a középiskolások részére.
A hír eljutott Nagykanizsára is, s a várpalotai selejtezőn már négyen is rajthoz álltak. A verseny további részleteiről Nádudvari Petra számolt be.
- Az ország legkülönbözőbb részéről érkeztek tornászok, aerobikkal foglalkozók, ritmikus sportgimnasztikások, s mutatták be a gyakorlataikat. Végül a legjobb harminc versenyző jutott tovább a szolnoki, szeptember 21-i elődöntőbe.
- Köztük voltál egyedüli kanizsaiként te is.
- Igen. Fantasztikusan boldog voltam.
TESTI-LELKI
EGÉSZSÉG
- Aztán klubot és edzőt váltottál...
- Édesanyám javaslatára és a fejlődésem érdekében mentem át a Hevesi úti „Moccanj" Fitness Stúdióba, s lett az edzőm Csere Erzsébet.
- Petra megkeresett a szüleivel együtt és kérte, hogy vállaljam el a felkészítését és az edzéseinek az irányítását - kapcsolódott a beszélgetésbe az edzőhő.
- Hogyan készültek fel a szolnoki elő-•X, döntőre?
- Fokozatosan, szinte teljesen átdolgoztam a bemutatásra szánt anyagát és rengeteg gyakorlással finomítottuk a mozgását
- Következett tehát Szolnok, az elődöntő. Az ország mely városaiból, községeiből jutottak be résztvevők? - kérdeztem ismét Petrától.
- Budapest, Várpalota, Kiskunhalas. Békéscsaba, Dunaújváros - tehát inkább azokról a helyekről ahol a szertorna és az. rsg. magas szinten művelt sportágak
- Hogyan zajlott le a verseny?
- Nehéz volt. Három fordulón át értékeltek bennünket a versenybírók, mégpedig az elsőben az elegáns - estélyi - ruhában való megjelenést, majd a másodikban, a fürdőruhás bevonulásban, s következelt a harmadik forduló, a gyakorlatanyag bemutalása.
- Vegyük sorjába.
- Először én egy szűk fekete, testre szabott estélyiben jelentem meg a bírók előtt, ahol dominált a mozgás is. A második fordulóban, a fürdőruhás megjelenéskor már nézik az alakot, a testarányo-
kat, az izmokat is. Majd következett a harmadik forduló, sorszám szerinti gya-korlatanyag megjeleníttetésével.
- Hányas sorszámot kaptad?
- Az utolsó előttit, tehát a 29^est. Ez bizonyos szempontból jó volt, mivel láthattam a többiek anyagerősségél. Pontosabban láthattam volna, de nem tudtam én odafigyelni, hanem inkább készüllem a saját bemutatkozásomra.
- Amely döntőnek bizonyult.
- Valóban. A gyakorlatom tartalmaz lazasági, erő és táncos jellegű elemeket is, amit a saját magunk által vitt zenére kellett bemutatni A fitness ruháját is mindenki magának válogatja, s állítja össze.
- Nagyon izgultál?
- Előtte igen. de a bemutatón csak a gyakorlatra koncentráltam, sikerüli.
- A zsűri mikor hirdetett eredményt? - kérdeztem Csere Erzsébettől.
- Amikor már mindenki túl volt a harmadik fordulón, akkor szólították porondra a tíz legjobbat, akik továbbjutottak az országos döntőbe. Az egyes fordulók s a verseny után sem kaptak semmiféle visszajelzést sem a résztvevők, sem az edzők. Ezzel akarták elkerülni, hogy bármiféle sorrendiség alakuljon ki, amely befolyásolná az országos döntőt. Amikor kiderült, hogy ki az a tíz, aki részt vehet Budapesten a Fitt Kid \'97 döntőjén, akkor is névsor szerint ismertették és hívták ki a legjobbakat.
- Köztük Nádudvari Petrát.
- Hihetetlenül örültem - emlékezett
vissza az eseményre Petra -. arra azonban ügyeltem, hogy kijavítsam a műsorvezetőt az új edzőm személyéről.
- A döntő október ötödikén lesz Budapesten és rendkívül népes tábor, a médiák tömegének jelenléte előtt, a Ms. Fitness Hungary \'97 IV. magyar fitness bajnokság döntőjének keretén belül. A sportág „nagyjai" előtt.
- Nagyon várom már és nagyon készülök a döntőre.
- Milyen helyezéssel lennél elégedett?
- Rendkívül magasra tettük a mércét - nevette el magát Petra, - a dobogóra akarok kerülni!
- Van önbizalmad.
- Van.
- A két korosztályban 150-en jelentkeztek s ü\'z, tíz került be a döntőbe, már az is szép dolog, hogy köztük vagy.
- Valóban, de fontos az hogy valaki valamit nagyon akar. s én így vagyok ezzel.
- Két hét van hátra a döntőig.
- így igaz - mondta Csere Erzsébet. Kemény felkészülés lesz, mivel szükség van még erősítésre, a felső testre bőven ráfér még. Összességében azonban a gyakorlatanyag egészen jó. Nagyon sokat változott, fejlődött az elmúlt hetekben is Petra, s egyes részek finomítása, a zene átdolgozása után bátran léphet majd a dobogóra. Arra. hogy mindez mire volt elég, térjünk vissza október ötödike után...
Dcregi László
GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS
mental, computer és a többiek
- A Sugár u, 4. szám alatt I. em. 111. szoba - kolléganőmmel együtt egy ún. „tanulási klinikát" működtetünk - kezdte B. Tüske Ágnes.
Tanulni is meg kell tanulni!
Tudományos vizsgálatok is bizonyítják, hogy a diákok az iskolai tanulás során lehetőségeik 10-30%-ál használják.
Sokszor még a jó tanuló gyerek esetében is a tanulás unalommal és egyhangúsággal együttjáró szükséges rossz. Sokszor az ismeretek egyetlen elsajátítási módja a „magolás ". Sokszor tanulóinkat a gondolkodás merevsége, az apátia, a kezdeményező készség és a képzelet hiánya, a váratlan szituációkban pedig a tanácstalanság jellemzi. Az emberiség előtt már régóta ismertek bizonyos tanulási technikák.
Ezen technikákkal szeretnénk tanulóinkat megismertetni tanulási készség-fejlesztő tréningjeinken.
Tanulási tréningeket általános iskolás 2-3, 4-8. osztályos gyermekek valamint középiskolás fiatalok részére szervezzük.
A foglalkozásokon szerepet kapnak a figyelmet-, a vizuális és auditív megfigyelőképességet, logikai illetve kreatív gondolkodást, az elemző és követheztető képességet fejlesztő gyakorlatok A prog-
ramnak köszönhetően a gyermekek gyorsabban dolgoznak könnyebben koncentrálnak, jelentősen lerövidül a tanulási idő, javítanak iskolai eredményeiken a tanulók, jobb osztályzatokat érnek el
Az emlékezést fejlesztő technikák megkönnyítik az idegen nyelv tanulását, a humán tárgyakban növekvő aktivitással és kreativitással tűnnek ki, a reál tárgyakat könnyebben, problémamentesebben sajátítják el.
- Újítások?
— Az idei tanévtől kezdve egy újításról is beszámolhatok, ún. mentái computerrel támogatjuk meg gyermek- és felnőtt klienseinket.
Igénybe veheü:
- sportoló, aki koncentrációja fokozásával eredményeit javíthatja
- tanuló, egyetemista könnyebben készülhet vizsgáira, tanulási eredményességét növelheti
- túlterhelt vállalatvezető, döntéshozó, akinek elősegítheti gyors kikapcsolódását, hatékony segítséget kaphat
- aki valamilyen medüációs technikát (relaxáció, jóga) szeretne elsajátítani
- alvászavarban szenvedő esetében hamarabb álmot hoz
- megfáradt, elfásult, túlterhelt stresz-
szes helyzetben dolgozó, élő embernél motivációt ad, s pozitív lelki változásokat idéz elő.
- szorongás, (hajtépés, körömrágás) enuretikus problémák esetében segítséget nyújt
- írás-olvasás zavarok esetén, a „klasszikus" módszerek hatékonyságát növeli
- bizonyos programok segítségével növekszik a toleranciaszint a fájdalomelviselés
- elhízási problémákkal küzdőknek
A mentális computeres fény-hang stimulációk váltakozásával fejti ki hatását agytevékenységünkre. Az agytevékenységek agyhullámok EEG-vel mérhetők
- Béta hullámok lépnek fel éber, feszült és riadókész állapotban. A tipikus ismertetőjelek stressz, bosszúság, félelem, de logikus és analitikus gondolkodás is lehetséges ebben az állapotban.
- Alfa hullámok: dominálnak az alvási és ébrenléti állapot közötti ellazult állapotban. Ellazultnak érezzük magunkat, anélkül, hogy elaludnánk. A testi, lelki koncentráció kiteljesedik lehetővé téve a koncentrált gondolkodást.
- Théta hullámok: uralkodnak alvás, mély meditáció, s teljes nyugalmi állapotban. Itt képes az agy képszerű álmokat és elképzeléseket előhívni, a kreativitást, a tudatalattihoz való direkt hozzáférést, az inspirációi, az emlékezést segíteni.
- Delta hullámok: lépnek fel a mély álom nélküli alvásnál. Ezt éber állapotban nagyon ritkán lehet elérni. Egyes gyakorlatok mint a jóga, meditáció segítenek ezt az agytevékenységet előidézni. Ezen módszerek azonban sok időt, gyakorlást követelnek, csak kevés ember van abban a helyzetben, hogy ezeket a tudaü állapotokat elég hosszan fenntartsák ahhoz, hogy hasznosítani is tudnák azt. Csak gyakorló jógik tudnak hosszabb ideig egyszerre ébren is és a Théta állapotán is lenni.
A mentáüs computer segít abban, hogy hamar eljussunk erre a szintre.
Egy részletes anamnézis felvétellel, tesztvizsgálattal megelőzve mindenki számára egyéni, speciális „edzéstervet" dolgozunk ki.
Bejelentkezés személyesen: Sugár u. 4. I. em. 111.
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek 16-18 óra között.
Telefonon az esti órákban az alábbi telefonszámokon:
Balassáné Tüske Ágnes pszichológus (93/313-578),
dr. Csiky Csabáné logopédus (93/314-164).
12
( KANIZSA - 7e?t?-Ce?á? eyiaytév)

1997. i szeptember 26.
Zene, mozgás, gyógyítás
. Amikor először találkoztunk az || urológián, megvallom nem tud-II tani hová tenni az ismerős ar-cot, pedig minden egyes eshető-;:; séget végigmalmoztam. Aztán M rájöttem, a fehér köpeny, és a iÜ fonendoszkop zavart meg, f| ugyanis az immáron doktorrá !1 lett Kolonics Juditról, aki zongo-W. rázott és a középiskolai énekkar II egyik tehetsége volt, kevesen ílí; gondoltuk, hogy orvos lesz.
- Tizenegy évig zongoráztam, ba-lettoztam, s az Állami balettintézetbe felvételiztem. A középiskolában tornásztam, és megvallom eredetileg valami humánabb pályára készültem, mint az orvosi. Igaz, a biológiát mindig kedveltem, állatok vettek körül világ életemben, a kiskutya a papagáj otthoni életem része volt.
- Elsőre bejutottál az egyetemre?
- Nem, nem vettek fel elsőre, sőt másodjára sem. Az első sikertelen felvételi után eljöttem a kanizsai urológiára segédápolónak. Amikor másodjára sem sikerült a felvételim, akkor azt a tanácsot kaptam, hogy próbáljak minél közelebb kerülni az egyetemhez A tanácsot megfogadván itthagytam Nagykanizsát, amely egyébként a szülővárosom, és elmentem Pécsre a tüdőszanatóriumba nővérnek
- Nem lehetett könnyű év...
- Valóban nem volt az, ott száz ágyrajut két nővér, és a szakképzetlen segédápolóra is hárult olyan nővéri feladat, amelyet pontosan kell elvégezni. A munka mellett bejártam az egyetemre és tanultam a nővérszállón, míg a többi lány ennél sokkal kellemesebb elfoglaltsággal múlatta az időt. Harmadszorra aztán sikerült a felvételim,
- Milyenek voltak az egyetemi évek?
- Rengeteget tanultam, és kitűnőre államvizsgáztam. Az egyetem alatt elvégeztem egy alapfokú aerobic tanfolyamot, így mint oktató foglalkozhattam csoportokkal. Közben idegen nyelvet is tanultam.
- Úgy tudom máig nem szakítottál ezzel a dologgal...
- Valóban nem. Egy klubban heti két alkalommal tartok aerobic órákat.
- Miért pont urológus, nem éppen nőies ága az orvoslásnak?
- Már akkor megtetszett a dolog, amikor segédápolóként in dolgoztam. A gyakorlat idején pedig rengeteget segített Lipták főorvos úr, tanított, bíztatott... Az ötödik év felénél pedig jelentkeztem a pécsi Urológiai Klinikán, tudományos diákközi munkára, lényegében az ott szerzett tapasztalatokból született a szakdolgozatom. A téma konkrétan a vesekőkezelés ESWL (lökéshullámmal végzett kőzúzás), 260 kérdőív eredményeinek feldolgozásából született meg a diplomamunkám.
- Hogy kerültél vissza a kanizsai kórházba?
- Kis szerencsével, volt üres állás, így betölthettem. Tavaly október elsejétől vagyok itt, és két kórteremnek én vagyok az osztályos orvosa. Ez azt jelenti, hogy az ott ápolt betegek minden ügyes bajos dolga rám tartozik, a gyógyítástól a borzalmas mennyiségű adminisztrációig. A borzalmas szó itt nem költői túlzás, hanem a riasztó valóság. A dolog már-már úgy néz ki, hogy a beteg a szükséges rossz a gyógyítás folyamatában, a lényeg az adminisztráción van. Természetesen a vizsgálati eredményeket mindig megbeszéljük a kisebb műtéteket már én is elvégezhetem, a nagyobbaknál asszisztálok. Ma már tudom, tanuljon is bármennyit az ember az egyetemen, számos dolog van, amellyel itt találkozik először, amelyet, a saját bőrünkön a valóságban először itt tapasztalunk meg, persze ez egyszerre jó is rossz is.
Az ifjú orvos szavait igazolandó, kiabálás hallatszik a folyosóról, s Jutka már szalad is, így aztán itt rövid időre abbamarad a beszélgetés. Visszatérvén elmeséli, hogy fület mosott úgy orvosilag hamarjában a gégészeten, majd a szemészeten akadt dolga mert, bármily meglepő, urológustanulóként e két osztályra is felügyel az ügyeled időben. Orvosi teendői végeztével ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk.
- Hány év vár rád a szakvizsgáig?
- Hat. Addig nem szeretnék gyereket vállalni, hiszen ez bizonyos értelemben hátrányt jelentene a férfiak világában. Szeretnék sok mindent megtanulni, ehhez részben idő, kitartás, és nem utolsó sorban pénz szükséges. Persze vannak más vágyaim is a szakmai előremenetel mellett, például szeretnék egy saját lakást, ma a barátommal együtt, aki szintén orvos, a szállón lakunk. Minden nehézség, gond ellenére szeretem azt amit csinálok, egy percre sem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam, hat éven át vágytam erre, jó hogy visszakerülhettem erre az osztályra, hiszen ez egy olyan hely, ahol jól érzem magam, és ahol tanulni is lehet.
VIRUS ELLEN NINCS ORVOSSÁG
A nyár elmúltával a levegő pollentartama egyre csökken, így az allergiás megbetegedések száma is kevesebb. A nedves, hűvös levegő elsősorban a huru-tos betegségeknek kedvez, ezek tüneteiről, illetve a velük kapcsolatos tudnivalókról beszélgettünk Dr. Dull Gáborral, a kórház fül-orr-gégészeti osztályának osztályvezető főorvosával.
- A felső légutak hurutos megbetegedései, köznyelven szólva a nátha, a torokfájás az ősz és a tavasz jellegzetes betegségei. Ezeket a tüneteket az esetek 90%-ában vírusok okozzák s ezekre nem hatnak az antibiotikumok. Ezek a betegségek 1-2 napos lázzal járnak a beteg fáradt, levert. Sajnos nagyon kevesen értik meg, hogy nem érdemes ilyenkor antibiotikummal terhelni a szervezetet, hiszen ha a vírusok ellen lennének gyógyszerek, akkor az AIDS sem lenne gyógyíthatatlan.
- Mi hát a teendő?
- Amennyiben a láz nem szökik túlságosan magasra, a beteg pihenjen, és még lázcsillapítóra sincsen szükség, hiszen a láz természetes védekező reakciója a szervezetnek. Természetesen, ha a lázas állapot a harmadik napon sem javul, valószínűleg bakteriális felülfertőzés következeti be. Ez esetben már szükségesek az antibiotikumok.
- Minden orvos ekképpen gondolkozik?
- Ma már igen. Hiszen mindenki ismeri a mondást, a nátha, az influenza olyan betegség, amely kezelés nélkül egy hétig, kezeléssel csak hét napig tart. Azt is elárulom, hogy gyakorló szülőként én már nagyon régen így gondolkozom, és ezt Zsófi lányom esetében fel is mertem vállalni, hiszen hat éves korig talán ha kétszer kapott antibiotikumot. Természetesen a köptető és az orrcsepp nem tartozik az antibiotikumok kategóriájába.
- Ezek mindig legyenek a házipatikában?
- Én megvallom, nem vagyok a házipatika híve, különösen az olyan házipatikáé nem, amilyen a magyar háztartásokra jellemző.
Véleményem szerint a lázcsillapítóra és a fájdalomcsillapítóra szükség van, és legyen otthon kötszer is, de semmiképpen ne tartsanak otthon nagyhatású antibiotikumot, és ha van is, azt az orvos rendelvényétől eltérően egy esetben sem szabad használni. A gyógyuláshoz inkább az orvos, mint a szomszéd véleményét kérjék ki.
- Mikor forduljunk orvoshoz?
- Lázas gyermek esetében én azt tanácsolom, minden esetben forduljunk orvoshoz, különösen makacs és magas láz esetén. A felnőttek már inkább mérlegelhetnek, szerintem mindenki el tudja dönteni, állapota kívánja-e az orvosi ellátást. Amennyiben orvoshoz fordulnak, kérem hallgassanak minden esetben az orvosra.
- Elkeriilhetők-e ezek a megbetegedések?
- Nem igazán. Egy kiadós influenzajárvány idején a lakosság 90%-a fertőződik, bár szerencsére nem ennyi a beteg, hiszen a vírus nem betegít meg mindenkit, aki hordozza. Ezek a megbetegedések az egészséges szervezetre nem igazán jelentenek halálos veszélyt, ám azok az emberek akik szervezetének védekezőképessége más megbetegedésekből kifolyólag már legyengült, komoly gondot jelenthet az influenza. Ezekben az esetekben már érdemes rendszabályokat bevezetni, korlátozni a látogatók számát, kerülni a zsúfolt helyeket.
- Ha már ennyi szó esett a beteg torokról, ejtsünk néhány szót az Ön által vezetett osztályon zajló mandulaműtétekről...
- Az itt zajló műtétek orvosilag teljes egészében úgy zajlanak le. mint bárhol másutt az országban. Amiben mások vagyunk az a gyerekeken végzett beavatkozás körülményei. Nálunk ugyanis van arra mód, hogy a kisgyermek a műtét megkezdéséig, illetve az el-alvásig édesanyjával legyen, s a műtét végeztével karjaiban ébredezhessen. Ez nagyon jó a kicsiknek, hiszen édesanyjuk közelsége nagy biztonságot nyújt nekik, és egy nyugodt, félelemmentes légkör mind az orvosnak, mind a betegnek fontos.
D. É.
1997. .szeptember 26. KANIZSA — leOU-íelÁí eféájááp j
„TUDÁSOMMAL A BETEGET SZOLGÁLOM\'\'
íj*:sxi:^:*:::::::ra^
- Miért lettem orvos? A szűkebb családban nem volt orvos, így nem családi indíttatásból választottam ezt a pályát, de a gyermekkori élmények bizonyára belejátszottak Máig emlékszem, milyen csodálattal teli tisztelet övezte nálunk a körzeti orvost. Talán ez volt az egyik ok A másik hogy már nagyon korán részvétet éreztem a beteg emberek iránt. Persze ez nem passzív sajnálat volt, az odafigyelés a segítségnyújtás iránti vágyból táplálkozott - válaszol az első kérdésre Kobráné dr. Rada Éva gyermekorvos.
- Hogyan emlékszik a gyermekkorára?
- Becsehelyen töltöttem gyermekko-
Még a nyár kezdetén egy reggelen sírós női hang hívta fel a szerkesztőségünket, bemutatkozott, majd az alábbi esetet tárta elénk. Rákos édesanyját ápolja otthonában, akinek komoly fájdalmai voltak, s mert már semmi nem használt, sem a nyugtató szó, sem az üvegcse kábító cseppjei, az Ugyeletet hívta. Almos női hang szólt a készülékbe, s miután a telefonáló által elmondottakat meghallgatta, közölte, hogy természetes, hogy a rákos betegnek fájdalmai vannak, ezért ő nem kívánja az ügyeletes orvost felébreszteni. A telefonáló adjon fájdalomcsillapítót, s reggel beszéljen a beteg kezelőorvosával. Ezzel a készülék kattant, s a kétségbeesett, magára maradt kétségbeesésével.
A minap egy anyuka panaszolta, hogy kisfiát lódarázs csípte meg. Mivel a dolognak az első néhány órában kisebb daganaton kívül nem volt következménye, így nem szaladtak orvoshoz. Azonban másnap lába csúnyán dagadni kezdett, ami a lábszártól a bokáig húzódott, s a kisfiú is fájdalmakra panaszkodott, láza megemelkedett. Végül úgy döntöttek, jobb, ha orvos is látja a dolgot. Az ügyeletre érkezvén sajnos nem találkoztak az orvossal, mert bár a kiírás szerint már ott kellett volna lennie, még nem kezdődött meg az ügyeleti rendelés. Helyette azonban meghallgathatták az asszisztens megrovó szavait, miszerint ez esetben a tízéves kisfiúnak - aki
romát, hasonló élményeket mondhatok én is magaménak mint korosztályom többi tagja. Nekünk még volt gyermekkorunk. Az általános iskola elvégzése után a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumba jelentkeztem, majd az orvosi egyetem következett. 1987-ben szereztem általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Egy évtizede dolgozom a kórház gyermekosztályán. -Férj, család?
- Még az egyetemi évek alatt férjhez mentem, és negyedéves koromban megszületett Barbara lányom is. Mindössze öt hónapon át maradhattam vele, aztán visszamentem az egyetemre befejezni a tanulmányaimat. Hogy ez sikerülhetett, azt köszönhetem a férjemnek, aki az anyai teendők jórészét átvállalta. Köszönhetem a tágabb értelemben vett családomnak, támogatásuk nélkül semmiképpen sem sikerülhetett volna.
- Nem tartja magát klasszikus anyának?
- A mai világban nem is lehet erről szó. Egyetlen hivatásban dolgozó nő sem tud ennek megfelelni. Szerintem folyamatos frusztrációban élünk emiatt, a munkahelyen az otthon gondja emészt bennünket, míg otthon munkahelyi problémákon rágódunk.
- Nem sokkal a szakvizsga után ismét tanulásba fogott...
- Igen, s hogy nemrégiben megszereztem a második szakvizsgámat, és immár gyermekideggyógyászként dolgozhatok, azt sokban köszönhetem az
nyári szünet lévén napközben egyedül volt otthon - a háziorvosnál kellett volna jelentkeznie.
Nem a mi dolgunk eldönteni, ki miként cselekedett volna helyesen, s nem e két eset megmagyarázása miatt kerestük meg dr. Hámori Zsoltot, a felnőtt ügyeled szolgálat csoportvezetőjét, hanem azért, hogy segítségével olvasóinkat tájékoztathassuk, milyen esetekben forduljanak az ügyelethez.
- Ki, milyen esetben hívhatja házhoz az ügyeletes oryost?\'
- Korlát jiétkül bárki. Semmilyen jogszabály nem köti a beteget, az orvos minden esetben köteles házhoz menni, ha hívják Ha nem teszi, annak következményei lehemek. Hangsúlyozni kívánom, az ügyelet a sürgősségi betegellátásra szakosodott, és nem meghosszabbított betegrendelés. Az ügyeleti ellátás a közvetlen életveszély elhárítására hivatott, illetve olyan esetekre, amikor az orvosi beavatkozás elmaradásának következménye egészségkárosodás.
- Milyen munkarendben dolgozik az ügyeletes orvos?
- Mivel nálunk az ügyeletet a háziorvos szolgálat tagjai adják, az ügyeletes orvos munkahelyéről - ha úgy tetszik a körzeti orvosi rendelőből -megy az ügyeleti rendelőbe, s másnap reggel ismét visszatér a körzetébe betegei közé és folytatja háziorvosi teendőit. Ezért a munkáért nem jár plusz
osztályon dolgozó kollégáimnak és dr. Bárányi Enikőnek, aki a bennem rejlő emberi adottságokat helyesen felismerve e szakág felé orientált. Nagyon fontosnak tartom, hogy térségünkben a gyermekgyógyászat is külön területre specializálódjon, a jobb, korszerűbb betegellátás érdekében. A gyermekneurológia ma még viszonylag kevés szakembert számláló szakterület.
- Milyen betegeket gyógyít neurológusként?
- Ezt a munkát az osztályon végzett munka keretében, úgynevezett gondozáson végzem, amelyre a háziorvos adhat beutalót, illetve telefonos időpontegyeztetés után hozhatják el a szülők a gyermeküket. Az itt végzett vizsgálatokról a háziorvos minden esetben dokumentációt kap. Itt követjük nyomon az epilepsziásokat, a fejfájósakat, a veleszületett és szerzett agyi megbetegedésekben szenvedőket. Ambulanciánkon gyakran találkozom olyan gyerekekkel, akiknek tüneteit pszichoszomatikus betegség okozza, ilyenkor fontos a családi, egyéb szociális miliő ismerete is. A tapasztalatom az hogy térségünkben egyre nő a halmozottan sérült betegek száma, akiknek komplex fejlesztését a városban működő egyéb speciális intézetekkel együtt végezzük.
- Kevés orvos mondhatja el ilyen fiatalon, hogy két szakvizsgája van.
- Ennek anyagi és emberi okai egyaránt vannak Innen vidékről ne-
szabadnap, az ügyelet szolgálat, amelyet el kell látni.
- Minden városban így van ez?
- Vannak olyan városok, ahol az ügyeleti szolgálatot a mentőszolgálatra épülve egy erre szakosodott oxioló-gusokból álló team adja. Ez egy nagyon jó megoldás, de ennek ma nincsenek meg a pénzügyi alapjai a városban, arról nem is beszélve, hogy nálunk ennek a szakágnak nagyon alacsony a presztízse, így nem könnyű jól felkészült szakembereket találni erre a feladatra.
- Hány embert látnak el itt éves szinten?
- Tizenegy-tizenkét ezer ember fordul meg itt.
- Vannak-e üpikusan sok beteget jelentő időszakok?
- Az influenzajárványok idején és az ünnepek másnapján. Ilyenkor a befejezett öngyilkosságok száma is megnő. Időjárási front idején megnő a görcsös fájdalmakkal jelentkezők száma.
- Mennyiben más az ügyeletes orvos munkája, mint a háziorvosé?
- Itt állandó a döntéskényszer. Mi nem ismerhetünk minden beteget, aki hozzánk fordul, így nem mindig köny-nyű a helyes diagnózis felállítása, míg a háziorvosnak személyes kapcsolata van a beteggel, ismeri családját, körülményeit, környezetét. Mi csak iránydiagnózist tudunk az ügyeleti időben felállítani, a többi a háziorvos feladata, ezért többnyire azt tanácsoljuk az ügyeleti ellátásban részesülőknek hogy rendelési időben keressék fel a háziorvosukat a további kezelés
13
héz eljutni a megfelelő gyakorlati képzést nyújtó centrumokba, s a képzés idejére csak alapfizetés jár. A családomnak pedig ismét áldozatokat kellett vállalnia, hogy tanulhassak Ismét hétvégi anya lettem, ismét a férjemre hárultak az én teendőim is. Ezt nem minden családban vállalják Meg kell mondanom azt is, hogy a tanulás a szakvizsga megszerzésével nem fejeződött be, hiszen, mint az élet minden más területén, itt is folyamatosan tovább kell képezni magunkat, amely gyakori tanfolyamra járásokat, konferenciákon való részvételt jelent. Ezeket a dolgokat nem önző tudás utáni vágy motiválja bennem, hanem az, ¦hogy minden tudásommal a betegei szolgálhassam, hogy mindent megtehessék gyógyulása érdekében.
- A munka és a tanulás mellett mire jut még idő?
- Nem sok Mindenre, nekem a hobbim is a hivatásom. Emellett nagyon szeretjük a baráti összejöveteleket, az ünnepeket. Nálunk mindig széles körben ünnepel a család.
- Mi az a cél, amit a legközelebbi jövőben szeretnél megvalósítani?
- Szeretném megnyitni a magánrendelőmet.
- Vannak vágyai?
- Természetesen, mint a legtöbb embernek Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én szeretném, ha egy kicsit több béke, szeretet uralkodna ma a Földön, szeretném, ha egy kicsit több anyagi és emberi megbecsülés járna az egészségügyben dolgozóknak, s magánemberként azt szeretném, ha a kislányom, Barbara nem egykeként nőne fel.
D.É.
ügyében. Sajnos nem mindenki teszi ezt meg.
- Milyen esetekben jelentkeznek a leggyakrabban?
- Lázas állapot az egyik legjellemzőbb. Tapasztalataim szerint az emberek félnek a láztól, betegségként fogják fel, nem a betegség, hanem tünet, a szervezet védekező reakciója. A magas láz csillapítását már otthon meg kell kezdeni: hideg vizes törzsborítás vagy hütőfürdő, illetve gyógyszer beadása házilag is elvégezhető. Ha ezen beavatkozás ellenére sem csökken a láz, akkor feltétlenül forduljon orvoshoz a beteg. Sokan varrnak, akik 3-4 napos torokfájással, köhögéssel jelentkeznek nálunk, holott az ő ellátásuk a háziorvos dolga. Vannak, akik szociális gondjaik megoldását várják az ügyelettől, velük szeretnék kórházba juttatni azt a családtagot, akit a háziorvos nem utalt be, velük akarják elvonóra küldetni iszákos családtagjaikat. Vannak olyanok, aki rendszeresen szedett fogamzásgátló tablettáikat íratják fel velünk. Sajnos az a véleményem, hogy a magyar társadalom egészségkultúrája nagyon alacsony.
D.É.
(Bizonyára mindkét oldalnak megvan a maga igazsága. Talán ezért védik a maguk igazát... Nem lenne jobb, ha nem is lenne két oldal? Vagy ma, elidegenedett világunkban már nem is szólhatunk az „együtt egymásért" elvéről? Rosszul viszonyulunk egymáshoz? Gyanakodóak lettünk? De a kérdés megint megoldatlan és filozofikus: mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás?
(A szerk.)
AZ ÉREM KÉT OLDALA
14
( KANIZSA - leátt-íeCúi eyév$4é? )
1997» szeptember 26.
Ne igyál! Dohányzói?
A húszas években az ifjúság túlzott jövőbeni dohányzásától és italozásától való megóvása érdekében Tóth Tihamér püspök két könyvet írt: Ne igyál! Dohányzói? - címekkel. Akkor is aktuálisak voltak az egészséges felnőtté válás érdekeit szolgáló hivatkozott kiadványok, pedig az egészségromboló dohányzási és italozási szokás, illetve szenvedély tekintetében még nem voltunk élvonalban.
A püspök atya könyveiben ecseteli, hogy a nikotin és a két pohámyit már meghaladó italfogyasztás milyen szervezeti- és idegromboló következményekkel járhat a padokban ülő diákok, valamint az ipari tanulók részére. Pedig akkoriban még jóformán nem is beszéltek tüdő- és egyéb rákokról, talán még nem is tudtunk a dohányzás miatt bekövetkező érszűkületi bántalmak utáni lábamputációkról. Persze már ismertek voltak a kisebb intenzitású légúti betegségek és volt - a múlt évtizedekben megszűnt - s ma újraéledő tbc, amely betegségben szenvedők nyilván régebben sem énekelték jókedvükben az Egy kis cigaretta valódi finom, és az Igyunk, igyunk barátím című dalokat, nótákat.
Tóth püspök úr forogna sírjában, ha látná a sok, az iskolából kijövő 15 éves dohányzó fiút és lányt, no meg a szinte már naponként „szilveszterező" férfiakat, akik között tizenévesek is akadnak. Hogy az utóbbiak honnan szerzik az italra a pénzt, azt a médiáknak „előkelősített" elnevezésű hírközlőkből mindenki tudja.
1935-ben láttam először részeg nőt Pesten. A szocialista és a mai kapitalista idők óta - sajnos - ez már nem ufótünemény. Fogyunk a hatvan év óta tartó gazdasági süllyedés hatására, amit fokoz az is, hogy az egyébként jól szituált házasságok egyre több hányada azért szűnik meg, mert a részeges férjeket már az italozó értelmiségi feleségek is követik. Aki nem hiszi, kérdezze meg a bíróságokat. A húszas években pedig köztudott volt, hogy a század legelején csak az arisztokrata hölgyek és az utcai lányok dohányoztak. No, de ez már túl régen volt. Most viszont olyan demokráciában élünk, melyekben az iskolás gyerekek 15 éves korukban dohányoznak. A mai fiúk 18 éves korukban nem alkalmasak katonának. Mi, 80 éven felüliek fogjunk megint fegyvert?!
Azt mondják, hogy az az igazi hős, aki saját magát legyőzi. Nagyon szomorú az, hogy manapság sokan nem tudnak egy kocsma mellett elmenni, anélkül, hogy be ne térnének és a vezető emberek közül sokan egy félórárig sem rúdnak uralkodni dohányzási szenvedélyükön. Mi lenne velük egy 50 évvel ezelőtti „mintájú" hadifogolytáborban?
Dr. Pais János
ÁLLATTARTÓKNAK
Zoonózisnak nevezi az orvostudomány azokat a betegségeket, amelyeket állatok visznek át az emberre. A hobbiállattartásban ezek nem játszanak különösebb szerepet. Igen kevés betegség jön egyáltalán szóba, amelyet a kedvencként tartott állatoktól megkaphatunk.
Ennek ellenére ésszerű, hogy ha azt a minimális kockázatot is kizárjuk, amely egy hobbiállat tartásával jár, különösen akkor, ha kisgyerek is van a családban.
Mind magunk, mind pedig családunk elkerüli a fertőződés kockázatát, ha odafigyel kedvencünk egészségére. Az évi legalább egy állatorvosi vizit éppúgy része a felelős állattartásnak, mint a megfelelő táplálás. Ezeken a viziteken az állatorvos beoltja kedvencünket a leggyakoribb fertőző betegségek ellen, és ugyanakkor alaposan megvizsgálja. Különösen fontos a teljes kivizsgálás akkor, amikor az állatot magunkhoz vesszük.
Melyek is azok a betegségek, amelyek állatról emberre terjedhetnek? A legismertebb a veszettség, amely sajnos újra és újra felbukkan. A kutyák ugyanúgy ki vannak téve a veszettségnek, mint a szabadon élő macskák - elsősorban természetesen falun és a külvárosban. Szerencsére a veszettség ellen akad egyszerű és biztos ellenszer: az állat évente történő oltása teljes védelmet ad a számára halálos betegséggel szemben, s így védi a vele kapcsolatba kerülő embereket is. A veszettség elleni oltás Magyarországon csak a kutyáknak kötelező, nagyon ajánlatos azonban cicánkat is beoltatni.
A veszettség után a legjelentősebb veszély a toxoplazmózis. Ezt a parazitás megbetegedést elsősorban nyers húsból készült ételtől lehet kapni, de a szabadon élő macskák ürülékén keresztül is terjed, amelyet azok fertőzött egerektől kapnak. A kutyák nem terjesztik a toxoplazmózist. A toxoplazmózis mind embernél, mind pedig macskánál lényegében tünetmentesen zajlik, rendszerint észre sem lehet venni. Aki már egyszer fertőződött, s ez igaz a népesség mintegy kétharmadára, még egyszer nem kaphatja el.
Ugyanakkor igen veszélyes a toxoplazmózis a terhes nők magzataira nézve. Az, hogy egy terhes nő korábbi toxoplazmózisos fertőzés következtében rendelkezik-e a betegséggel szembeni immunitással, a terhesség alatti vizsgálattal megállapítható. Ezzel együtt igen fontos, hogy állapotos nő ne nyúljon szabadon élő macskához, s hogy amennyiben macskája van, az almot csak gumikesztyűben tisztítsa. Kerti munkát is csak gumikesztyűben végezzen, mivel a földben lehetnek toxoplazmózis-kórokozók.
A leendő anyák semmiképpen ne fogyasszanak nyers húst. A WHO javaslata szerint terhes nők kerüljék az olyan ételeket, mint például a tatárbeafstek, és kedvenceiket táplálják készételekkel, mivel azokat a gyártásnál csíramentesítik.
Szalmonella-fertőzést kutyától vagy macskától csak akkor kaphatunk, ha azokat korábban szalmonellával fertőzött nyers hússal etettük. Éppen ezért, soha ne adjunk négylábú barátainknak nyers húst. Ez egyébként számos egyéb fertőző betegségtől is megvédheti.
Rendszeresen végezzünk féregtelenítést, ehhez az állatorvostól kaptunk féreg-telenítő tablettát. Ugyancsak kaphatunk állatorvosunktól, valamint a szakboltokban is kaphatók igen hatásos bolhairtó szereket. A gombás betegségek akkor terjedhetnek állat és ember között, ha a beteg terület bekenése után nem mosunk alaposan kezet.
Sajnos egyre több az allergiás megbetegedés. Mielőtt bármit tennénk, érdemes allergiatesztet csinálni, hogy megtudjuk, valóban a kutya, macska vagy tengeri malac a „bűnös". Ausztriai statisztikák szerint például csak minden tizedik allergiás beteg érzékeny az állatok szőrére.
Ha a gyakorlatban nem is látjuk reális esélyét annak, hogy kedvencünktől bármilyen fertőzést kapjunk, akkor is fontos, hogy megtegyünk minden egyszerű megelőző intézkedést, amelyek mindenképpen fontosak egészségünk védelmében. Ugyanakkor biztosítják azt is, hogy négylábú kedvenceinkkel kapcsolatunk zavartalan legyen.
ÁTVÁLTOZTATJUK!
A TESTI-LELKI EGÉSZSÉGÉRT...
Vagyunk úgy, hogy szeretnénk egy új frizurát de, hogy milyen is legyen nem tudjuk eldönteni.
Lehet, hogy egy másik szín, vagy némi hullám, esetleg egy jó hajvágás teszi igazán előnyössé a hajviseletünket.
Ehhez adjuk a szakember segítségét.
Olykor tanácstalanul állunk a tükör előtt, hogy mit is vegyünk fel?
Melyik az a fazon, ami igazán jól áll nekünk?
Az öltözetünknek színben harmonizálnia kell, na és manapság a kiegészítők használata is szinte elengedhetetlen. Fontos, hogy milyen alkalomra készülnünk.
Mindezekhez öltözködési tanácsadónktól kaphatnak segítséget.
Arcbőrünk van legjobban kitéve az időjárás viszontagságainak. Sokan vagyunk, akik nem ismerik a típusát, mikor milyen krémre van szüksége, esetleg mely kezelésekkel tehetnénk jobbá, rugalmasabbá.
Vöröskeresztes hírek
Az idén nyáron múlt négy éves a Nagykanizsai Vöröskereszt Fő út 4. szám alatti boltja. A Kanizsaudvar sokak által látogatott üzlete azóta is. Egyik fő profilja a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. Ha váratlanul jön a baj, itt mindig tudnak segíteni járókerettel, kampósbottal, mankóval, szobavécével, és egyéb eszközökkel. Található itt a vegyi- és háztartási eszközök széles választéka, a mosóportól a légfrissítőig - akciós áron. Konzervipari termék - ételkonzerv, kompót - mindig van a polcokon. Most éppen olcsó áron kínálnak férfi és gyermek cipőket, ágyneműt, zoknikat. Nyitva naponta, kedden és csütörtökön 13-tól 16.30-ig, hétfőn, szerdán, pénteken 9-től 13 óráig. Érdemes benézni.
Sikeres volt a helyi Vöröskereszt aktívák által szervezett legutóbbi Véradó-nap Kiskanizsán. Az összehangolt, jól előkészített eseménynek száztizenöt önkéntes résztvevője volt, közel ötven liter vérrel segítve a mostanság eléggé szűkös tartalékokat. Köszönet érte!
Sokan talán nem is tudják, hogy a Városi Vöröskereszt rendszeresen indítja a Gépjárművezetők Közúti Elsősegélynyújtó Tanfolyamait, melyeket követő vizsga egyik feltétele a jogosítvány megszerzésének. Az előadók szakképzett mentőtisztek, így az oktatási anyaghoz soksok gyakorlati példával is szolgálnak a hallgatóknak. A tanfolyam összköltsége - az óradíjjal, a tankönyvekkel, a vizsgadíjjal - négyezer forint. Tanfolyam és vizsga egy helyen, a szervezet Sugár út 8. szám alatti helyiségeiben. Ugyanitt lehet jelentkezni, vagy érdeklődni a 93/311-322-es telefonon.
Tóth Ferenc
A hölgyek egy jó smink mögé szinte elbújhatnak, tán az egyéniségüket is látszólag teljesen megváltoztathatják.
Természetesen itt is lényeges, hogy hol szeretnénk megjelenni. Ezekre a kérdésekre kozmetikusunk fog választ adni.
Meg kell említenünk, hogy ezeket a szolgáltatásokat ingyen kapják az érdeklődők. A Kanizsa Tv-ben bemutatjuk, hogy hogyan és milyenné változott az a hölgy vagy éppen úr.
Jelentkezni lehet levélben a Kanizsa Tv (Nagykanizsa, Sugár út 8.) címén, vagy a 93/310-428-as telefonszámon.
szeptember 26.
( KANIZSA - 7eaU-6eé4c e^-^é^j
15
CUKORBETEGSÉG (diabétesz mellitusz)
A cukorbetegség a civilizált emberek között viszonylag gyakori. A cukorbetegség hajlama öröklődik, ezért nem célszerű, ha két cukorbeteg házasodik össze, ül. ha gyermekáldást vállalnak. Cukorbetegségre utal az, ha valaki feltűnően sokszor szomjas, sokat vizel, sok folyadékot fogyaszt, jó étvágy ellenére rohamosan fogy. Cukorbetegség gyanúját keltheti továbbá ismeretlen eredetű ideggyulladás, nehezen gyógyuló gennyes fertőzések, a végbéltáj vagy a nemzőszervek körüü, nehezen csillapítható viszketés is. Néha minden gyanújel nélkül, más okból megejtett vizeletvizsgálat, esetleg „cukorszűrés" során állapítják meg a betegséget.
A cukorbaj diagnózisát az orvos akkor állítja fel, ha a vizeletben cukor van és a vércukorszint a normális 100-120 mg% helyett 160 mg% vagy afölé emelkedik. A vizeletben megjelenő cukor akkor utal rejtett (látens) cukorbetegségre, ha ún. vércukorterheléskor a cukoretetés után mért vércukoremelkedés görbéje is a rejtett cukorbetegségre jellemzően viselkedik. Rejtett cukorbetegségre gondolnak akkor is, ha az anya óriásmagzatot szül.
A cukorbetegség óka a hatásos inzulin hiányából fakadó cukoranyagcsere-, ill. általános anyagcserezavar. A cukorbetegséget, ha 40 éves kor felett kezdődik - felnőttkorinak, ha az alatt - fiatalkorinak hívjuk. A felnőttkori cukorbetegség általában jóindulatú és könnyebben kezelhető, mint a fiatalkori. A cukorbaj kezelésének alap-
ja a megfelelő diéta, és szükség esetén inzulin vagy szájon át szedhető vércukorcsökkentő tabletták adása. A frissen felfedezett cukorbeteg étrendi és gyógyszeres beállítása legcélszerűbb kórházi belosztályon vagy járóbetegrendelésen, ahol mód van arra is, hogy a beteg étrendjét, vizelet- és vércukrát a normális élethez szükséges fizikai munka vagy terhelés mellett ellenőrizzék mindaddig, míg a vizeletből a cukor eltűnik és a vércukorszint normalizálódik. Az így „beállított" étrendet és az inzuün- vagy tablettaadagolást a betegnek otthon - normális élettevékenysége mellett - időszakos ellenőrző-vizsgálatok közbeiktatásával, állandóan tartania kell. (A cukorbetegek diétájára vonatkozó étrendi táblázatokat és az életmódra vonatkozó részletes utasításokat kis könyv tartalmazza, amely az orvosi könyvkereskedésekben kapható.)
A cukorbetegeknek vagy a cukorbeteg gyermek szüleinek akkor kell felfigyelniök, ha a megfelelő étrend ellenére a beteg másfél liternél jelentősen több vizeletet ürít, szomjazik vagy testsúlya hirtelenül, feltűnően emelkedik vagy esik. Ha nagyfokban és tartósan emelkedik a vércukorszint, az anyagcserezavar következtében a vizeletben savanyú vegyhatású anyagok (elsősorban aceton) jelenhetnek meg. Az aceton jelenléte a vizeletben otthon is viszonylag könnyen meghatározható. Ujabban megfelelően preparált papírcsíkok segítségével a vizelet cukor- és acetontartalmát könnyen
kimutathatjuk. Ha aceton jelenik meg a vizeletben és a beteg étrendjét vagy inzulinadagját nem módosítják megfelelően, súlyos anyagcserezavar, diabétesz kóma fejlődhet ki nála. A kómás beteg eszmélete zavart vagy teljesen elvész, légzése méllyé, esetleg szakaszossá válik, és lélegzete acetonszagú lesz. Ha a cukorbetegen az eszméletvesztés magas vércukorszinttel járó formája, az ún. hiperglikémiás kóma fejlődik ki, sürgősen gondoskodni kell a beteg kórházba szállításáról, mert életveszélyben van.
Főképpen fiatalkori cukorbetegeknél nagyon gyakori, különösen, ha 40 egységnél több inzulinra van szükségük, hogy vércukruk akár 60 mg% alá esik. Ilyenkor szédülés, hidegverejtékezés után vagy anélkül a beteg hirtelen eszméletét veszd, közben bőre nedves, szívműködése szapora, ez a hipoglikémiás kóma (a hiperglikémiás kómánál a bőr és a nyelv száraz, itt nedves). A cukorbetegnek tudnia kell, hogy ilyen jellegű szédülés, verejtékezés esetén néhány kockacukrot vagy krumpü cukrot kell megennie, hogy az eszméletvesztésnek elejét vegye. Az orvos szőlőcukor visszérbe fecskende-zésével másodpercek alatt eszméletre tudja térítem a beteget. Egyébként célszerű, ha minden cukorbeteg - az epilepsziásokhoz hasonlóan - személyi iratai között feltűnő helyen figyelmeztető írást tart, amely tartalmazza diagnózisát, diétáját és az adott inzu-ünmennyiséget, továbbá azt is, hogy hajlamos hipoglikémiás kómára. Ez a
feljegyzés számottevően megkönnyíti az elsősegélynyújtó dolgát. Az eszméletlen beteggel egyébként nem célszerű cukros vizet itatni, még kevésbé cukrot nyeletni, mert esetleg félrenyeli és megfuUad tőle.
A cukorbeteg megfelelő étrend és inzulin- vagy tablettaadagolás mellett lényegében az egészséges emberhez hasonló életesélyekkel rendelkezik. Az étrendi és más előírások be nem tartása viszont a hiper- és a hipoglikémiás kómán kívül más szövődményeket is okozhat: a környéki idegek gyulladását és szemideggyuUadást, érelmeszesedést, szürkehályogot és vesekárosodást. A cukorbetegek kezelésével foglalkozó orvosok tapasztalata az, hogy a cukorbeteg sorsa, a szövődmények előfordulásának gyakorisága és súlyossága attól függ, hogy mennyire sikerül a cukoranyagcserét, a vércukorszintet normáUs nívón tartani. Ez a cukorbetegnek csak akkor sikerül, ha betegségének minden csínjá-val-bínjával tisztában van. Nem elég tehát az, hogy az orvos a diétát és a gyógyszert elrendeli, hanem szükség van arra is, hogy a beteg a diéta elkészítését, a kalóriaszámlálást el tudja végezi, tehát az utasításokat betartsa.
A cukorbetegek nagy része nemcsak diétára, hanem inzulinra is szorul. Az inzuünt a beteg saját maga fecskendezheti bőre alá, ha erre előzőleg kioktatják. A befecskendezés helye lehet a kar külső vagy a comb elülső felülete; a bőrt előzőleg sebbenzines vattával gondosan le keü dörzsölni.
MZáiyMJCiijjLi J. JCjxJ
Az emésztés egy komplex folyamat, amelyben több helyen keletkezhetnek zavarok. Ennek első jelei az étkezések utáni puffadás, rossz közérzet, hányinger, hányás, hasmenés. Az ilyen tünetek az epe és más emésztő enzimek hiányára utalnak, de a panaszok hátterében sokszor állhat az epe-hólyag idült gyulladása vagy epekövek miatti elzáródása.
Az epe és az ezzel összefüggő emésztési problémák kezelésére alkalmas pl. a Bilagit drazsé.
GYOMOR
A gyomor az emésztési folyamat egyik fő színtere. Itt a gyomor erőteljes izommozgása révén sósav tartalmú gyomornedvvel keveredik a táplálék. Idegi megterhelés pl. stressz, szorongás, idegesség, alvászavar az emésztést és a gyomorműködést károsan befolyásolja. Az első tünetek általában a következők: hirtelen fellépő erős gyomorfájdalom, étkezést követő fájdalom, \' gyomorégés, felböfögés,
nyomás és teltségérzés. A kezdeti gyomorpanaszokból kezelés nélkül később krónikus gyomornyálkahártya gyulladás vagy gyomorfekély alakulhat ki. A tünetek jelentkezésekor minimálisra kell csökkenteni a gyomorsavtermelést fokozó anyagok fogyasztását (alkohol, kávé, tea, nikotin, citrusfélék) és gyomorsav lekötő antiacid gyógyszerek szedése ajánlott. Ilyen hatása van a Nilacid tablettának. A tünetek észlelésekor orvosi kivizsgálás szükséges annak eldöntésére, hogy szervi elváltozás, vagy egyéb (pl. idegi eredetű funkció zavar) okozza-e a panaszokat. A gyógyszeres kezelés alapvető célja a képződő gyomorsav megkötése.
J\\ÍA.,J
A máj, mint az emberi szervezet egyik legfontosabb szerve több feladatot is ellát: méregtelenít, számos életfontosságú anyagot állít elő és tárol, illetve epét termel. Méregtelenítő munkája következtében a szervezetbe jutó toxikus anyagok hatásának fokozottabban van kitéve, mint más szervek. Az alkohol, vegyszerek, gyógy-
szerek, egyes vírusok támadása következtében maga a máj is súlyos károsodást szenvedhet, gyulladásos tünetetek, kötőszövetes átépülés léphet fel. A károsodás azután a komplex májműködés egészére kihat, számos panaszt, tünetet, társbetegséget okozva.
A kötőszövetes átépülés legsúlyosabb formája, a májcirrhosis általában hosszú éveken át tartó károsító hatások következtében alakul ki.
Hazánkban a krónikus májbetegségek leggyakoribb oka az alkoholfogyasztás. A nők érzékenysége az alkohol iránt fokozottabb, ezért a kötőszövetes átépülés a férfiakhoz képe