Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.66 MB
2008-11-12 15:33:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
532
2331
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Kanizsa 1997. 040-044 szám - október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

OKTÓBER 6. AZ ÖNVIZSGÁLAT NAPJA IS
Arad! Knnek a városnak a neve örökre beivódott a magyar történelembe. Vértanúk halála ütötte rá a fekete pecsétet a 19. századi Erdély, de főként Magyarország csodálatos, felemelő, de egyben gyászos végű eseményeinek színhelyére. Hányan voltak a mártírok? Tizenhármán, mint tanultuk, tizennégyen, mint ahogy Nemes-kürty tanár úr tanítja? Tudjuk, többszázan.
A magyargyűlölő akkor példátlan bosszút vont maga után. A megtorlást megtervezték, de nem különleges nemzetirtás okán, hanem azért, mert fizikai értelemben is meg akarták semmisíteni az ország katonai és politikai elitjét. Nem akarták, hogy az a garnitúra, amelyik ott volt Isaszegnél, a Debreceni Nagytemplomban, azok húsz. avagy harminc év múlva újra fellépjenek, ismét jogokat követeljenek. Hiába tiltakozott és kért amnesztiát Európa - még az orosz cár is protestált -, a fejeknek hullaniuk kellett. Voltak-e személyes indítékok? Az osztrák tábornoki kart a „gyülevész" magyar hadvezetés többször is megvolté. Erezhették-e úgy ezek a lá-bornokok a nyílt, harcmezei ütközetek után, hogy személyükben is megsértették őket.\' Bizonyára! Nemcsak erről, de a megalázottság tudatáról is többen vallottak. Az osztrák levéltárak bőséges anyagot kínálnak ennek bizonyítékára.
A nemzetiségi kérdés akkor is, előtte is, azóta is, napjainkban is puskaporos hangulatot szít a Kárpát-medencében.
A leckét nekünk magyaroknak mindig feladták, s vagy megoldottuk, vagy csak akartuk. A tanulság az ezredfordulón néha felkavaró, sokszor dühítő, máskor elnéző álláspontra ösztönöz bennünket. Mind beleülhetne abba a fölismerésbe, hogy az erőszak soha nem ért el semmit, de a meghunyász-kodás is földretapos.
A gyertyát, amit október 6-án kell a magyaroknak meggyújtani uk, ezért is égethetjük!
Büki Erzsébet
VIG ATTILA: LEPNI KELL!
Elmúlt heti lapszámunkban egy levéld közölt a szerkesztőség. A feladó Víg Attila és Víg Tibor volt, a címzett Stahl György, az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője. A kél levélíró - tulajdonos - kéri jogos jussát, ha nem. bírósághoz fordulnak. A másik fél - hivatalos helyen erre fény derült - nem érzi úgy, hogy jogos lenne a többmilliós követelés.
Víg Attila, vállalkozó viszont azt kifogásolta - jogosan -. hogy személyiségi jogait sértő adatok nyilvánosságra kerültek azáltal, ahogyan a levél közlésre került. Mint találkozásunkkor elmondta, a levél tartalmának közhírré tételével kapcsolatban nincs kifogásolni valója.
- A levél tartalma nem titkos, miért lenne az? - kezdte a beszélgetést Víg Attila. - Ez a levél azután íródott, miután többször becsaplak. Becsapott az, önkormányzat, becsapott a Stahl György, a Palotástól kezdve többen. Egyezséget ígértek, nem tartották be. Nem akarok nevekkel dobálózni, de a város szinte teljes felső vezetése tudott az egyezségről, amely arról szólt, hogy mi egy piacot akartunk kialakítani és ez folyamatban is van, a szándékunkról nem mondtunk le. Felhívásunkra meg is jelentek az érdeklődők. Igazából arra
voltunk kíváncsiak, van-e erre igény, illetve arra, hogy melyik piac árusai költöznének át: a magánpiacon lévők vagy a városi piacon árusítók. Az önkormányzattal kialakult egyezség keretében szó volt egy közös út megépítéséről is. amely délről közelítette volna meg a Vásárcsarnokot. Az általunk biztosított terület fejében kaptunk volna bejárási lehetőséget az útról. Megjegyzem, hogy egyébként is kell, hogy kapjunk, hiszen közút épül, nem tilthatják meg, hogy azt használjuk. Az egyezségben szereplő koncepció tetszett az, akkor még alpolgármester mai polgármesternek is. Azt nem tudom, változott-e azóta a véleménye, de semmilyen választ nem kaptunk az akkori kérésünkre. Most állítólag egy falat akarnak húzni közénk elválasztásként - gondolom szép nagy költséggel. De hát ha van erre pénzük, miért ne? Talán nem elég pénzbe került ez a Vásárcsarnok... 1997. március 6-án írtam egy levelet Stahl Györgynek, melyben felhívtam a figyelmét, hogy a tulajdonomban lévő 48-as ingatlanon építkezik, azon törmeléket helyeztek el, ezért mihamarabb fejezze be a birtokháborítást. Megírtam neki. ha bármilyen kérdése lenne ezzel kapcsolatban, hívjon
fel, megadtam a telefonszámomat. Semmilyen reagálás nem történt. A telket március harmadikán vettem meg. igazolja ezt az adásvételi szerződés. Sajnos, nem tudtam birtokba venni a tulajdonomat egészen augusztus végéig. Eddig az időpontig egy olyan használati díjat kértem, amely az önkormányzat rendelete szerint került kiszámításra. Aszerint, ahogyan bárkinek fizetnie kell, ha építkezés során nem a saját területen bármit is tárol. Ez hatszáz forint havonta négyzetméterenként, összesen huszonnégymilli ó-kettős zázlálencven-egyezer forint.
Ettől az összegtől eltekintettem volna és még a mai napig is eltekintenék, ha egyezségre juthatnánk. De - gondolom - van még pénze a városnak...
- Az emlékezetes telekvásárlási ügyből kifolyólag kapott valakitől levelet?
- Az akkori polgármester. Suhai úr azt írta az előbb idézett levelemre, hogy nem lehet követelésem, Iliért az ingatlan nem az enyém. Akkor, amikor érvényes adásvételi szerződésem volt.
(Folytatás a 7. oldalon olvasható teljes terjedelemben.)
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ára: 35 FI
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
alapítva: 1989.
IX. évfolyam 40. szám 1997. október 3.
Krémer József: - Régóla az az álláspontom vásárcsarnokügyben, - amit a tények is bizonyítanak: öt éve, mióta vásárcsarnokról szó esik Nagykanizsán -, igazából nem hozzáértő kezek munkálkodtak a csarnok megvalósításánál. Az elején elég sokáig vállalkozói alapon történő vásárcsarnok megszervezésről volt szó. Nem jött össze, mert nem tudták megcsinálni. Számomra ez. azt bizonyítja, hogy akik ezt szervezték, alkalmatlanok voltak erre a feladatra. Mikor élesebbé vált a dolog, s a kivitelezés fázisába fordult az ügy menete, a tények is-
mét azt bizonyítják, hogy lehetett volna körültekintőbb vállalkozásba adást végezni. De a szerződések megkötését, a műszaki ellenőr személyének megtalálását is sokkal körültekintőbben lehetett volna végezni. Magyarán lehetett volna ezt az. egész építkezést szakszerűen is csinálni, mert véleményem szerint ami eddig itt történi, az nem a szakszerűség talaján állt. Mosl itt vagyunk: áll az épület, amit látunk az nagyon jó, elegáns, még a luxuskategóriát is kielégíti, sőt eléri. Nem tudom, hogy Nagykanizsának van-e erre pénz.e, de ha van, akkor jó.
Az átadás előtti hetekben va-gvunk, és tudtommal még senki sem foglalkozott azzal, hogy hogyan fog ez az épület valójában működni. Kit fognak terhelni a működési költségek, egyáltalán -ki fogja a vásárcsarnokot működtelni\'.\' Az egész egy nagy talány!
Marton István: ... most ott tartunk, hogy tavaly száz, idén százötven, összesen nettó kétszázötvenmillión az önkormányzat beruházása, melyei a 99,6 százalékban önkormányzati tulajdonban tévő kft-vei végeztetett. Ezenfelül újabb százötvenmillióra adtunk
hitelgaranciát, ami összesen már négyszázmilliót jelent. Vajon ki tudja, mibe került, mi az. értéke az. érintett földterületeknek, egyáltalán indokolt volt-e több mint ötvenmillió forintért parkolót építeni. A ránk esői?) közműfejlesztéseket is ki kell fizetnünk, melyből tételesen csak az. utolsó közgyűlés állal elfogadott 12 milliós út építését említem. Így sajnos mindenképpen többségi tulajdonosok leltünk.
... anélkül, hogy nem ludluk. milyen a konstrukció, azt hogyan lehet és kell üzemeltetni, ennek melyek az. anyagi és egyéb vonzatai, elkezdeni sem lett volna szabad az egészet.
(Részletesen lásd a 6. oldalon.}
I
KANIZSA - ^tt&o*
I
1997. október 3.
PER/PATVAR
„Idős nénivel a saját leánya kötött eltartási szerződést, aminek fejében a néni lakását ajánlotta fel. A leány viszont nem törődik a nénivel, ellenben jött egy idegennek számító fiatalember, aki teljesen ellátja nénit. A néni fel kívánja bontani a szerződést, hogyan lehetséges ez?"
A tartási szerződés felbontásának - mint általában a szerződéseknek - több lehetséges módja van.
- A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az anya és leánya olyan közös megegyezéssel szüntetné meg a köztük érvényben lévő tartási szerződést, amely egyben rendelkezne az átadott lakás visszaszolgáltatásáról.
- Ha a leány nem hajlandó a kötelezettségeit teljesíteni és emiatt a szerződés megkötésével elérni kívánt cél - a folyamatos gondoskodás - nem valósítható meg, a szerződésekre vonatkozó általános szabályok szerint az anyának lehetősége van a tartási szerződés egyoldalú felbontására is, ami történhet pl. egy lányához címzett levélben is. Ez az ún. törvényi elállási jog, amellyel akkor lehet élni, ha az egyik fél - jelen esetben a lány - nem, vagy nem megfelelő
módon teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit (pl. nem tesz eleget gondozási, vagy ápolási kötelezettségének).
Az elállás a szerződést felbontja, így az már a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik azzal, hogy a már teljesített szolgáltatások visszajárnak - esetünkben az anyának leány tulajdonába került lakása - emellett, az anya a szolgáltatások elmaradása miatt keletkezett kárának megtérítését is követeli.
Amennyiben a leány nem teljesíti a visszaszolgáltatási kötelezettségét, úgy ezt a követelését az anya bírósági úton érvényesítheti.
- Az anya közvetlenül a bíróságtól is kérheti a tartási szerződés megszüntetését. A bíróság a körülmények gondos mérlegelése után a tartási szerződést módosíthatja, átalakíthatja életjáradéki szerződéssé, vagy amennyiben a szerződés célja ilyen módon nem valósítható meg, a felek megfelelő kielégítésével meg is szüntetheti.
- Az adott esetekben ügyvéd közreműködése - tekintettel a jelentős vagyoni értékekre is - feltétlenül javasolt.
PEDAGÓGUSOK
KÖSZÖNTÉSE
A hagyományoknak megfelelően városunkban ez évben is megrendezték közös ünnepség keretében a nyugdíjas pedagógusok részére adományozott díszoklevelek átadását és a pályakezdő fiatalok eskütételét A megemlékezést a Zrínyi Miklós Általános Iskola énekkara tette még színvonalasabbá. A kedves műsor után Tüttő István polgármester köszöntötte a pályát most kezdő és a katedrától már elbúcsúzott pedagógusokat. Ezt követően kapta meg aranydiplomáját az 50 éve pályán lévő
Fábián Lászlóné, Készei Ferenc-né, Kozáth Józsefné, Szakács Já-nosné és Sárdi Lászlóné. Hajdú Józsefné, Pálfi lstvánné 65 éves pedagógusmúlttal rendelkezők, gyémántdiplomájukat vehették át.
A megható pillanatok után a pályafutásukat szeptember elsejétől kezdő tanítók, tanárok tettek esküt a pedagógus hivatás lelkiismeretes végzésére. A kedves délutáni köszöntés egy pohár pezsgő mellett a Pedagógusok Szakszervezetének ajándékosztásával ért véget.
R. R.
Környezeti Nevelési, Környezetvédelmi Tábor
Zalakomár melletti ormándi kastélypark adott otthont ezen a nyáron a megyei Művelődési és Ifjúsági Központ és a Környezeti Nevelési Egyesület Csoportja által szervezett tábornak. Több mint negyven általános iskolás szánta rá magát, hogy egy felejthetetlen hetet tölthessen együtt. Előző évben Egerváron szerveztünk hasonló tábort, melynek elkötelezett és szakmai szempontból kiváló vezetősége újra együtt állt. A gyerekek csapatokat szerveztek maguknak és ebben a formában folyt a munka egész héten keresztül. Először a kastély és a település történetével ismerkedtünk felfedező utunk során. Arborétumnak is beillő park közepén helyezkedik el gróf Simonics Antal által épített kastély, gyönyörű gyertyánok, tölgyek, tulipánfa és a fenyők különböző fajtái díszíük a parkot. A park környezetéhez tartozik egy mesterséges tó is, melynek közepén kis sziget található, melyet fahíd kapcsol a parthoz. Vízparti életközösségek tanulmányozásának színtere volt ez a hely. Mindenkit nagyon érdekelt a madárfogó háló felállítása és a befogott madarak vizsgálata, tanulmányozása. Egyik délután külön vállalkozói csapattal rendbetettük a közeli temetőben a gróf és felesége sírját, melyet csak segítséggel, motoros fűrésszel tudtunk csak megközelíteni. A tavalyi jó hagyományokat folytatva, kézműves foglalkozásokat is szerveztünk, melynek legsikeresebb része volt, mikor neves zalai festőművészek beszéltek munkáikról, és mindenki elkészíthette emlékpólóját a táborról szebbnél szebb levéllenyomatokkal. Mindenki kiversenyezhette magát parlagfű gyűjtésben, aminek eredményeképpen a parkból szinte teljesen eltűntek a sok gondot okozó növények. A fizilcai erőnlétet fejlesztette az akadályverseny a közeli tomapályán. Élményeinkről folyamatosan rajzban számoltak be, melyeket a foglalkoztató falán helyeztünk el. Emlékezetes marad mindenki számára a kápolnapusztai rezervátumban és a Kis-Balaton területén tett kirándulás. Legizgalmasabb volt egybehangzóan mindenki számára a bátorságpróba. Az együtt töltött egy hét nagyon gyorsan elszaladt, de élményekkel, tapasztalatokkal és új barátokkal gazdagodva búcsúztunk el egymástól, hogy jövőre ismét találkozni fogunk.
Benedek Miklós
KKKE elnök
A BEREK-POR
Nagykanizsa természetföldrajzi, közigazgatási, jogi és gazdasági helyzetének illusztrálásara nagyszerű lehetőséget nyújt a be-rek-pör bemutatása. A két városrész közötti ingoványos, rekettyés terület, a berek, a 18. század elejétől fokozatosan felértékelődött, hiszen stratégiai funkciója megszűnt, a felrobbantott várat már nem kellett védeni, viszont termőföldre szükség volt. A mocsár nyáron bűzlött, télen még az átkelést se igen biztosította. A város és az uradalom egyaránt tudta, hogy a rendszeres árkolás segítségével ki lehet a berek területét szárítani, s így aránylag olcsón és könnyen tudnák azt földművelésre használni. Igen ám, de Battyhányak az olykor 30 szekér szénát is megtermő bereki rétekről nem szívesen mondtak volna le, ezért a város ősi jussával - miszerint a királyi parancsolat úgy szólt, hogy azé az elhagyott terület, aki kiszárítja - nem sokat törődtek. Mit lehetett tehát a város? Pörösködött. Ezért is, meg az előzőkben felsorolt számtalan más ügyben is.
Az évtizedek teltek, a perköltségek magasra rúgtak, végül Kanizsa alulmaradt. Azonban az élelmes városlakók nem tartották be a határozatokat, hanem teljes erővel nekiláttak a berek lecsapo-lásának. Árkolt az uraság, és árkoltak a kanizsaiak is. 1800 nyarán a város a saját kasszája terhére a bajcsai határtól kezdve 300 öl hosszúságban a berek vizeinek összegyűjtésére kanálist ásatott. Ez a merész tett arra is jó volt, hogy a vármegye ismét elővette és felülvizsgálta a pöriratokat. 1802-ben a kanizsai polgárok olyan ösztönzést kaptak, hogy szinte az egész város egy emberként ásóval, lapáttal, szekérrel vonult ki a berekbe. 5 ezer öl hosszúságban kiásták a két és fél méter széles árkot, egészen a zsigárdi határig. A lelkes munka nem csökkent ezután sem, hiszen öt nap gigászi küzdelmével végre megoldást nyert a berek lecsapo-lásának ügye.
De nem így a tulajdonjog, ami eleinte ide-oda vándorolt. Végül az urasággal szót értő szerződés nyomán az 1820-as évekre sikerült a teljes területet kiparcellázni. Aki már művelésre alkalmas területet kapott, az köteles volt kézimunkával vagy pénzzel segíteni a még inatlan, zsombékos területek gazdáit.
Büki Erzsébet
1997. október 3.
I
KANIZSA -
I
BAJOK A KAMARÁNÁL?
Nemrégiben alapszabály-módosításra került sor a vállalkozókat, gazdasági szervezetek működését felügyelő Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az alapszabály-módosításra az Országgyűlés által elfogadott kamarai törvény módosítása kapcsán került sor. Ennek alapján ezentúl a kamarai tagot megillető szavazatszám meghatározása a tag által befizetett tagdíj a mindenkori minimális alaptagdíjjal történő elosztása révén történik. Az osztás révén kapott egész számok adják a kamarai tag gazdasági súlya alapján meghatározott szavazatszámot, de minden kamarai tagot legalább egy szavazatszám illet meg. A kamarákhoz közel álló szakértők szerint viszont a gazdasági súly alapján történő szavazatszám meghatározás egyértelműen csak néhány óriáscégnek kedvez. A döntés következtében veszélybe kerülhet a kamara önkormányzatisága - állítják mindazon személyek, akik szerint az alapszabály ezen módosítása mindenképpen a kisvállalkozók szavazatainak elértéktelenedéséhez fog vezetni. Az új rendszerben ugyanis egy-két multinacionális mamutvállalat a szavazatok hetven, nyolcvan százalékát fogja megszerezni. Ez a nagykanizsai szervezet működésében is meg fog mutatkozni, hiszen a városunkban működő néhány óriáscég, mint például a General Electric, a Rewe-csoport tagjának számító Spar - a szavazatok hetven, nyolcvan százalékát szerzi meg magának. Ennek eredményeképp a kamara tevékenysége áltevékenységgé fajulhat, a lényegi döntéseket ezen egy-két mamutcég képviselői maguk között, a tárgyalóasztalnál dönthetik el, s a többi, egy-két szavazattal rendelkező kisvállalkozó, cég érdekeit éppen az őt képviselni törekvő kamara nem fogja tudni képviselni. A döntés elkerülése mindenesetre nem volt lehetséges a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezete számára, mivel alapszabályának első pontja alapján köteles az Országgyűlés által elfogadott úgynevezett kamarai törvénnyel összhangban módosítani ugyanezen alapszabályát. A módosításra egyébként a különböző kamarák közötti átigazolások megrlövekedése miatt került sor, melynek következtében a nagyvállalatok -, melyeknek az eddigi szabályozás alapján szintén egy szavazatuk volt - várhatóan kiszorultak volna a küldöttek köréből. E feltevést alapozta meg azon javaslat is, mely szerint az egy területen gazdasági egységet üzemeltető és helyi adót fizető, más területen központi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek a kamarával szembeni tagdíj kötelezettségüket a helyi adókkal azonos módon, tevékenység arányosan fogják fizetni. Ez a rendelkezés a területen működő kamarák tagdíj bevételét növelni fogja. Elemzők rámutatnak, miszerint a mostani módosítások hatására várhatóan óriási összegek fognak lecsapódni a különböző kamarai szervezeteknél, mely összegek sorsáról viszont ismét csak a gazdasági súly alapján óriási erőfölényben lévő néhány cég képviselői fognak dönteni. Néhány független gazdasági szakember véleménye szerint a kérdésben egyrészt akár az alkotmánybírósághoz is lehetne fordulni, másrészről akár a régi rendszer marad, akár az új fog működni, teljes igazságot szolgáltatni egyik félnek sem lehet. A megoldást a kétfajta rendszer kompromisszumokkal történő egyeztetése, és összevegyítése hozhatná meg, ám ebbe a most óriási erőfölénybe kerülő cégek valószínűleg nem egyeznének bele. S az új szabályok értelmében az alapszabályt is az ő képviselőik beleegyezésével lehetne esetleg módosítani ;i továbbiakban.
MEGHÍVÓ
MADÁRMEGFIGYELÉSRE
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Csoportja tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő ismerőseit a Kis-Balatonhoz 1997. október 4-én (szombaton) MADÁRMEGFIGYELÉSRE.
A gyalogtúra hossza kb. 15 km töltéseken, időtartama 6-7 óra.
Útvonal: Kisszabar - zalavári Zala-híd - Kis-Balaton I. ütemének keleti töltése - Hídvégpuszta - Kis-Balaton II. ütemének nyugati töltése - sármelléki repülőtér bejáratánál lévő autóbuszmegálló.
Találkozás: 9.10-kor Kisszabarban (Újszabar, zalavári elágazó) a buszmegállónál.
Autóbusszal megközelíthető:
Keszthelyről a 7.55-kor Nagykanizsára, Nagykanizsáról a 7.10-kor Keszthelyre, Zalegerszegről a 8.00-kor Zalakarosra induló járatokkal. Hazautazás Sármellékről Nagykanizsára 15.31-kor, Keszthelyre és Zalaegerszegre 15.44-kor induló járatokkal. Gumicsizma és bakancs nem szükséges.
Részletes információ a túra vezetőjétől, Palkó Sándortól kérhető a 92/330-052 és a 92/327-142 telefonszámokon.
SZENTEK A DIALIZALOBAN
Szombaton adták át Járási Ildikó (képünkön középen) tűzzománcalkotását az NMC Dialízis Központban. A képeken Szent Kozma és Szent Dámján alakja elevenedik meg.
F HEVESI-SIKEREK
Ady Endre Altalános Iskola és Gimnázium Izsák Imre képző társasága
„KÖRNYEZETÜNK ÉS LELKÜNK VÉDELMÉÉRT"
mottóval képzőművészeti pályázatot hirdetett, melyen a Hevesi Sándor Altalános Iskola tanulói sikeresen szerepeltek.
I. díj: Trinder Erika 8. c
II. díj: Kovács Eszter 8. a II. díj: Tálosi András 8. a
III. díj: Déri András 8. a
Különdíjat kapott: Marton Lívia 8.b. és Horváth Franciska 8.b.
25 tanuló ajándékot kapott:
1 Szeli Franciska 8. a Horváth Szabina 8. b
. Horváth Karolin 6. a Király Nikolett 8. b
1 Kovács Viktória 6. a Sípos Dóra 8. b
¦ Gulyás Melinda 6. a Gál Violetta 7. a
1 Vörös Balázs 8. a Szarka Bernadett 6c
¦ Kálovics Krisztián 8. a Kiss Martina 6. c
1 Ivanics Rita 8. a Vörös Hajnalka 6. c
1 Antal Zita 8. a Páli Dávid 8. c
\' Vincze Veronika 8. a Brodarics Mónika 7. b
1 Zsoldos Alida 8. a Ifjovics Zsolt 7. b
Varga Attila 8. b Nagyfi Tünde 8. b
1 Perjés Anita 8. b Németh Csilla 8. b
Cser Richárd 8. b Felkészítő tanár: Kassai /
BLRAK KONFERENCIÁJA
Pénteken Zalakaroson került sor a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete, és a Zala Megyei Bíróság Közigazgatási Kollégiuma által szervezett Országos Közigazgatási Bírói Konferenciára.
A bírák a konzultációk során áttekintették az alapvető változás előtt álló közigazgatási bíráskodás aktuális kérdéseit, hiszen az Országgyűlés a közelmúltban módosította a Polgári Perrendtartás egyes rendelkezéseit, így a közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat, melyek már október 1-jén hatályba lépnek. Ezek egyike,
hogy a jövőben a közigazgatási ügyben hozott ítélet ellen szoros kivételektől eltekintve nem lesz helye fellebbezésnek. A közigazgatási perek a megyei, fővárosi bíráskodás hatáskörébe tartoznak majd, és az itt születő döntés nyomban jogerőre emelkedik. Lényeges változás az is, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jelöli ki a közeljövőben azokat a bírákat, akik az adó-, vám-, illeték- és jövedéki ügyekben, valamint a társadalombiztosítási ügyekben ítélkeznek.
T.J.
( KANIZSA - Ö«6ön*Há*ufi#t )
1997. október 3.
A „NÉP KÉPVISELŐJE"
Magyar József immár második időszakát tölti Nagykanizsa közéletében, mint önkormányzati képviselő. Először az MDF listájáról került be a képviselőtestület tagjai közé, majd a \'94-es választásokon a személyes megmérettetést választotta, s azóta mint a 12-es választókerület képviselője tevékenykedik. Közgyűlési munkája során számtalan alkalommal bizonyította lakossági panaszokkal szembeni érzékenységét, többször adott hangot választópolgárai által felvetett problémáknak. Talán éppen ezért nemrég nevével kapcsolatban a „Nép képviselője" titulust vetette fel egyik képviselőtársa.
- Találónak vagy sértőnek érzi ezt a megnevezést?
- Nem sértésnek, hanem elismerésnek vettem, hiszen amióta képviselői munkámat végzem, a legfontosabb feladatom, hogy a választókerületben megjelenő problémákat igyekezzem a lehetőségeimhez képest megoldani. Mindig azt mondom, hogy bárki bármilyen problémával megkeres, az ügye érdekében - amennyiben igazságos a kérése, vagy becsapták, átverték - el kell járnom mindaddig, amíg csak bírok. Ebbe beletartozik természetesen az is, hogy az embert tizenkétszer visszautasítják, de tizen-harmadszor is nekimegy, nem adja fel. Természetesen elsősorban a saját választókerületben keletkező problémákat kell figyelnem. Ennek a munkának az ad értelmet, ha valamit sikerül közösen létrehozni vagy megoldani. Szeretem, ha valamit ki tudok hajtani a választóim számára. Talán az egyik legfontosabbnak tartom te-
vékenységünkben, s ezt a polgármestereknek is mindig elmondtam: ha a képviselők észrevesznek valamit a saját kerületükben - például egy elhanyagolt területet - s arra kidolgoznak valamilyen tervet, amit aztán kilobbiznak a közgyűlésből, akkor ilyen kisdolgokkal minden évben előre lehet menni. Sőt, ha ezt nem csak egy képviselő teszi, hanem több, akkor évente több területen gazdagodik a város. Erre jó példa a vasútállomás előtti tér sorsa, ahol bár nem minden alakult úgy, ahogy gondoltam, de maga a tér egyre szebb. Persze egy ellenzéki képviselőnek mindig nehezebb a dolga, mint a vezető koalíció soraiban ülőké.
- Mi irányította Önt a politika felé?
- A rendszerváltást megelőző negyven évben politikailag nem aktivizáltam magam Dolgoztam, s meggyőződésem miatt nem lehettem, de nem is akartam párttag lenni. Éppen ezért soha, semmilyen fórumon sem kérték tőlem, hogy a társadalomért, a helyi lakosságért bármit is tegyek. Természetesen hajlandó lettem volna ezekért a célokért cselekedni, csak egyszerűen nem kellettem A rendszerváltáskor az volt a meggyőződésem, hogy minden magyar embernek elő kell jönnie, és tennie kell valamit az országért -ki mit bír és tud A demokráciában viszont ez csak úgy érvényesülhet, ha valamilyen politikai vagy társadalmi feladatot vállal az ember -, legyen az egyesületi tagság vagy képviselőség. Tulajdonképpen soha sem gondoltam arra, hogy valaha is képviselő leszek. Elvállaltam a Nagycsaládosok Egyesületének elnöki tisztét, s ebben a pozíciómban kerestek meg az MDF-től, hogy pártonkívüliként induljak a listájukon, így kerültem be a városi
nagypolitikába. Viszont a gondolataimat, amik a polgárok panaszaira vonatkoztak, egyszerűen nem volt terem véghezvinni. így tevékenységem arra szorítkozott, hogy szóvá tegyek minden jót és rosszat, amit észrevettem a testület működése során. De szerintem az ellenzék feladata éppen ez. Mikor aztán végetért az első négy év, először elgondolkoztam a befejezésen. Viszont az országban bekövetkezett változások arra ösztökéltek, hogy megméressem magam úgy, hogy ne egy párt válasszon meg, hanem egy választókerület álljon ki mellettem. Kudarc esetén pedig nyugodt lelkiismerettel tudtam volna, hogy ezt a képviselői munkát abba kell hagyni, mert nem megy. A választáson a kerület mindliárom körzetében bizalmat kaptam a lakóktól, s úgy éreztem, ezért mutatnom is kell valamit. Ez a bizalom hajtott engem arra, hogyha bárhol, bárki fölvetett egy problémát, azt meg akartam oldani. Tudom, hogy nagyon sok helyen ez nem sikerült, de úgy érzem, hogy mindenhol tettem valamit azért, hogy a felvetődött ügy valamit előremenjen
- Felvetődik a kérdés: hogyan tovább jövőre?
- Úgy érzem, hogy olyan irányú változások következtek be az életemben azáltal, hogy öt hetes váltásban külföldön kell dolgoznom, hogy nem biztos, hogy fair volna tőlem így vállalni a következő négy évet. Hozzátéve ehhez, hogy ezen változások bekövetkeztekor minden fórumon bejelentettem ezeket a gondjaimat, s ezzel egyidőben felajánlottam azt is, hogy ha úgy gondolják, hajlandó vagyok lemondani. Viszont minden helyen azt kérték tőlem, maradjak.
- Sikeresnek tartja a munkáját?
- Nem tartom sikeresnek, inkább részsikereket érek el. Például ilyen sikerként könyvelem el a vasúti híd ügyét -, hogy mindenféle elképzelések ellenére ez a híd valósult meg, ami most itt van, annyiért, amennyiért előre megjósoltam Vagy mondjuk a vasútállomás. Ma már kulturáltabban lehet megérkezni, parkolni. Lehet, hogy ez a parkoló messzebb van, de akkor sem szeméttelepre érkezik az az ember, aki Kanizsára jön. Pláne, ha a továbbiakban a MAV leereszkedik oda, hogy rendet is fog tartani. De a taxisok eszméletlenül magas adójának a mérséklése is egyfajta eredmény volt. Ezen kívül sok-sok apróbb eredmény jött össze az évek során: a Zrí-
nyi utcában legalább azt elértük, hogy normálisabb mederben folyt tovább az iparcikk-piac működése, bár alighogy kissé rendezettebbé vált a helyzet, az Olajbányász a saját parkolójában újra az. eredeti állapotokat hozta létre. A temetőnél lévő buszmegálló - amit külön kellett kilobbizni, hogy az idős emberek ne az árokba szálljanak le. Eredmény még az is, hogy a kiharcolt Olajos lakótelepi szabályozással legalább a lakótelepi építkezéseket sikerült úgy ahogy kordában tartani. De ugyanakkor nem sikerült elérnem, hogy egy jogos lakossági felháborodásra megfelelő kompromisszumok szülessenek a diszkók működtetéséről, főleg ott, ahol a lakótelepek szívében foglalnak helyet. Elszomorító a Nagyváthy utca közelében minden tiltakozás ellenére megnyitott discóból távozó emberek viselkedése. Nem tudtam elintézni a Nagyváthy utcaiak garázsügyét - illetve elintéztem, de ki kell várniuk, amíg a rendezési tervet módosítják, közben pedig a telek ára a háromszorosára felment, és a városban sorozatban szegik meg az ART-t, s engedélyek nélkül építkeznek. Sajnálom, hogy nem jött létre a fapótlási-rendelet. Sajnálom azt is, hogy minden igyekezetem ellenére a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők helyzetének javítása terén még mindig csak a felméréseknél tartunk. Közben a város a szociális foglalkoztatóból „élü-zemet" akar faragni. Ugyanis akkor kezdődik a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők igazi gondja, amikor a gyerekek kikerülnek az iskolákból. Nyilvánvaló, hogy azokhoz a részsikerekhez, melyeket elértem, elengedhetetlenül szükséges volt az hogy normális viszonyt tartottam fenn a mindenkori polgármesteri hivatal műszaki osztályával, összegezve, a mottóm a régi marad: Mindaddig, amíg úgy érzem, egy igazságos ügy érdekében harcolok, teszem a dolgom és cselekedni fogok
Sz. A.
1907. oklóbt 13. ( kanizsa i 5

BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Bartók B. u. 10. szám alatti társasház I. lépcsőházában lévő 12 m2 alapterületű tárolóhelyiségét.
A pályázatok benyújtási határideje: 1997. október 8.16.00 óráig.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
BÉRBEADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Bartók B. u. 10/3. (V.) lépcsőház földszintjén lévő 16,55 m2 alapterületű helyiségét.
A pályázatok benyújtási határideje: 1997. október 8.16.00 óráig
i
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. i irodáiban vehető át.
J
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, észak-keleti városrészében lévő, kereskedelmi-szolgáltató funkció telepítésére alkalmas 1550 m2 és 2044 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanait.
Versenytárgyalás ideje:
1997. október 9. 11.00 óra.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és ! 10. sz. irodáiban vehető át.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Förhénc utca-Szarvas utca sarkán lévő 4365/94 hrsz-ú., kereskedelem-szolgáltató funkció telepítésére alkalmas 549 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanát.
Versenytárgyalás ideje:
1997. október 16.9.00 óra.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme.
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
tisztségviselők fogadóórája
TÜTTŐ ISTVÁN polgármester október 8-án szerdán 8 és 12 óra fj között, DR. TAKÁCS ANIKÓ jegyző október 22-én szerdán 8 és | 12 óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat. 2
képviselői fogadóóra
PAPP FERENC képviselő október 3-án pénteken 16-tól 18 óráig 5
á
várja fogadóóráján a 4. számú választókerület polgárait a HSMK g földszinti irodájában. *
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt területek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri
t
Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. | II. emelet 15. ajtó) á
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 1997. OKTÓBER 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6 ( KANIZSA - PÍR )
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi Ülésének programjában az épülő Vásárcsarnokberuházásról adott tájékoztatót az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője, és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsággal közösen megtekintették a csarnokot. Igaz, a program felcserélődött, így a képviselők és bizottsági tagok jó része a bejárás után már nem vett részt a bizottsági ülésen, ahol Tültő István polgármester és a két bizottság maroknyi csoportja foglalta össze a tapasztaltakat, fogalmazta meg a sürgős tennivalókat. A sürgősséget ki kell hangsúlyozni, hiszen a beruházó továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a Vásárcsarnok műszaki átadására szep-
A tervek szerint lapzártánk után -az előre kitűzött időben - megtörtént (?) a kanizsai vásárcsarnok épületének műszaki átadása. Kikértük néhány bizottsági tag és önkormányzati képviselő véleményét az építkezésről és magáról az épületről:
Sónicz István: - Jó nagy épület, biztos hogy jól lett kialakítva. A belseje szép, ilyen épülete Kanizsának biztos hogy még nem volt. Túl sok ilyen jellegű épületet még nem láttam, de amit itt láttam, az tetszik. így ránézésre úgy tűnik, hogy mindenképpen kulturáltabb és jobb körülmények között lehet majd a piacot üzemeltetni. * * *
Balassa Béla: - A város eredendően olyan feudális állapotokat örökölt meg a jelenlegi piacon, hogy ahhoz mindenképpen hozzá kellett nyúlni. Az illetékes minisztérium - abban az esetben, ha az önkormányzat nem biztosítja a piactartás feltételeit -megvonhatja az önkormányzat piactartási jogát. Ezekkel a körülményekkel kell számolni akkor, amikor egyre több kemény hangot lehet ezzel kapcsolatban hallani. Ez alapozta meg a vásárcsarnok, valamint a kosaras piac kulturált körülmények közé történő áttelepítését. Építészetileg lenyűgöző és monumentális a létesítmény. Mint nagykanizsai lakos nagyon örülök a változásnak, mert legalább azt magával hozza, hogy kulturált körülmények közé kerülnek azok a feudális állapotok, melyek a mostani piacra jellemzőek. Ugyanakkor felszabadul a városközpontban egy rendezetlen állapot. Itt azon túl, hogy lenyűgöző, impozáns léptékek vannak, tulajdonképpen üzletpolitikai szempontból nem tudom mennyire volt megalapozva az emeleti üzletterületek nagysága. Egy kicsit aggályosnak érzem, hogy miként lehet ezeket az üzleteket majd feltölte-
tember harmincadikán sor kerül. A szemlén részt vett képviselők egy része szerint mindez nehezen hihető, de még inkább az, hogy október huszonkettedikén a csarnokot birtokba vegyék az árusok és kereskedők. A polgármesteri hivatal műszaki osztályán megbízást kapott egy főmunkatárs, hogy elkészítse a működtetés tervét, az üzerrteltetés költségeit a rendelkezésre álló adatok alapján megtervezze. A rendelkezésre álló adatok azonban egyelőre hiányosak. Igaz, hogy készül már a csarnok belső burkolata is, festik a belső teret, elkészült a homlokzat, de a résztulajdonosokra eső tulajdoni hányad tekintetében még nem tisztázott a kérdés: négyzetméterek vagy a befektetés mér-
ni tulajdonossal. Igazodva a megörökölt állapothoz - itt tőzegzárvány, lápos, alacsonyan fekvő terület van -, régebbi írásokban száz évvel ezelőtt még nyílt vizeket jelöltek Kanizsa ezen területén, ehhez képest rendkívül rendezett állapotok lesznek. Ennek nagyon örülök, különösképpen kiemelve azt, Iwgy megindul egy régen halottnak hitt városrész fejlődése. Azt, hogy funkciójának maradéktalanul eleget fog-e tenni az épület, ma még nehéz megmondani. Pletyka szintjén hallottam csak hogy általános üzletként lett több üzlet is eladva, és már olyan profilú területként vették meg sokan, amelyre sokkal keményebb működési feltételek vonatkoznak. Nem tudom, hogy ebben a helyzetben ezeket lehet-e teljesíteni.
* * *
Krémer József: - Régóta az az álláspontom vásárcsarnok-ügyben, -amit a tények is bizonyítanak: öt éve, mióta vásárcsarnokról szó esik Nagykanizsán -, igazából nem hozzáértő kezek munkálkodtak a csarnok megvalósításánál. Az elején elég sokáig vállalkozói alapon történő vásárcsarnok megszervezésről volt szó. Ezt maguk a kezdeményezés elindítói szorgalmazták. Nem jött össze, mert nem tudták megcsinálni. Számomra ez azt bizonyítja, hogy akik ezt szervezték, alkalmatlanok voltak erre a feladatra. Mikor élesebbé vált a dolog, s a kivitelezés fázisába fordult az ügy menete, a tények ismét azt bizonyítják, Iwgy lehetett volna körültekintőbb vállalkozásba adást végezni. De a szerződések megkötését, a műszaki ellenőr személyének megtalálását is sokkal körültekintőbben lehetett volna végezni. Magyarán lehetett volna ezt az egész építkezést szakszerűen is csinálni, mert véleményem szerint ami eddig itt történt, az nem a szakszerűség talaján
téke határozza meg a résztulajdonok arányát. Az üzletek egy része, mintegy hétszázötven négyzetméternyi terület még eladatlan. Az üzletet vásárolt kereskedők minél előbb birtokba vennék tulajdonaikat, hiszen a pénzük fekszik ebben. A bejáráson résztvett és kevésbé optimista képviselők szerint a működés december előtt nem nagyon kezdődhet meg. A végső szót valószínűleg az október hetediki közgyűlésen mondják ki mind az átadás, mind a beruházás befejezéséhez még hiányzó összegek biztosítása kérdésében. Az ülésen sokszor elhangzó, feltételes módban megfogalmazott finanszírozási és üzemeltetési kérdések mellett fény derült arra, hogy esetleg egy-két közüzemel-
állt. Most itt vagyunk: áll az épület, amit látunk az nagyon jó, elegáns, még a luxuskategóriát is kielégíti, sőt eléri. Nem tudom, Iwgy Nagykanizsának van-e erre pénze, de ha van, akkor jó. Az átadás előtti hetekben vagyunk, és tudtommal még senki sem foglalkozott azzal, hogy hogyan fog ez az épület valójában működni. Kit fognak terhelni a működési költségek egyáltalán - kifogja a vásárcsarnokot működtetni? Az egész egy nagy talány! Legalábbis a bizottságunk előtt. Lehet, Iwgy valakik tudják, de nekem úgy tűnik Iwgy még Stahl György (az építkezésért felelős Alfától az Omegáig Kft. ügyvezető igazgatója) sem rendelkezik sok információval. Ez számomra megint azt jelenti, hogy építettünk egy házat, és azon személyek akiknek ezekkel a kérdésekkel kellett volna foglalkozniuk, valahogyan elfelejtették mi a feladatuk. Ebből megint az igazolódik, hogy a ház nem szakszerű kezekben van, és úgy tűnik -ha ez így megy tovább -, akkor szakszerűtlen kezekben is lesz. Remélem, hogy azért a jövőt nem ilyen állapotok fogják jellemezni. Szerintem ebben a kérdésben a közgyűlés többsége még ma sem ocsúdott. A szomorú valóság az, hogy majd csak akkor fognak ocsúdni, mikor a több százmillió forintot Nagykanizsa adófizető polgárainak kell valamiből kitermelnie.
* * *
Marton István: - A vásárcsarnok ügyében \'92 óta mondom, hogy vállalkozói formában kell megvalósítani. 1995. augusztus 11-én a befektemi szándékozó vállalkozók értekezletén elmondtam, hogy ezt az épületet is hasonló beruházási konstrukcióban kell felépíteni, mint amire példa a Pólus Center. Ott negyven százalék tulajdonjogot kaptak a nagycégek, negyven százalékot a kisbefektetők - akik szá-
tetési engedély késhet, és ha a még ér-tékesítetlen üzletek nem kelnek el, az önkormányzat terhei tovább nőnek, hiszen az Alfától az Omegáig Kft. - amelyet a polgármester szerint túlterheltek a beruházás és az értékesítés együttes feladatával - vagy újabb hitelfelvételi hozzájárulással vagy részvényértékesítési bevétellel kompenzálná a hiányt. Ugyanis egy dologban mindenki egyetértett: a Vásárcsarnok-beruházást be kell fejezni és amint lehet, működtetni kell. Hogy ki lesz a működtető? Több képviselő egy olyan intézményt bízna meg ezzel a feladattal, amelyik már kellő tapasztalatokkal rendelkezik a társasház-üzemeltetés terén.
L. I.
mára a kedvezményes hitelről a beruházó gondoskodott -, és húsz százalékot tartott meg magának az építtető, amit aztán ő ad ki bérletbe. Ezzel ellentétben most ott tartunk, hogy tavaly-száz, idén százötven, összesen nettó kétszázötven milliós az önkormányzat beruházása, melyet a 99,6 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő Kft.-vei végeztetett. Ezen felül újabb százötven millióra adtunk hitelgaranciát, ami összesen már négyszázmilliót jelent. Vajon ki tudja, mibe került, mi az értéke az érintett földterületeknek, egyáltalán indokolt volt-e több mint ötven millió forintért parkolót építeni. A ránk eső( ?) közműfejlesztéseket is ki kell fizetnünk, melyből tételesen csak az utolsó közgyűlés által elfogadott 12 milliós út építését említem így sajnos mindenképpen többségi tulajdonosok lettünk
A továbbiakban meg kell nézni, ki a felelős azért, Iwgy ide jutottunk - itt említve azt is, hogy az előző ügyvezetőnek a közgyűlés határozata alapján be kellett volna számolnia tevékenységéről, ami a mai napig nem történt meg. Az ügyben a legborzasztóbb, hogy a testület még ma sem tud semmit az objektum működtetéséről. Ez döbbenetes felelőtlenséget bizonyít. Mert anélkül, hogy nem tudtuk milyen a konstrukció, azt hogyan lehet és kell üzemeltetni, ennek melyek az anyagi és egyéb vonzatai, elkezdeni sem lett volna szabad az egészet. Ezért megítélésem szerint a város mindenkori vezetői a felelősek.
A földszinti üzletrészek - melyek elkeltek - értékének legjobb esetben is csak a kétharmadát érik az emeletiek melyek a város tulajdonába kerülnek ha a kft. az önkormányzat garanciájával felvett hitelét nem tudja visszafizetni. Ez mutatja azt is, Iwgy a földszinten többeket „félpénzért" juttatott a város üzletrészhez Mindenesetre a lehető leggyorsabban be kell fejezni majd a beruházás körülményeinek kivizsgálását, mely természetesen nem akadályozhatja az üzemeltetést.
AZ EGÉSZ EGY NAGY TALÁNY?
1997. október 3.
( KANIZSA - ^á^atá táj* )
A vásárcsarnokról és piacokról szóló 35/1995 (IV. 25) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997 (1. 22.) Korm. rendelet 5. § a következőket rendeli el:
Az 5. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét."
A 35/1995 (I. 25) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése világosan kimondja, hogy:
A vásárcsarnokra a piacra megállapított rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Erre vonatkozóan a következő javaslatot tesszük.
- Helyfoglalás szempontjából azokat kell előnyben részesíteni, akik Nagykanizsa város közellátásában rendszeresen részt vettek és részt kívánnak venni, legyen az őstermelő, kistermelő, kereskedő stb. továbbiakban PIACI ÁRUS.
- Az a piaci árus kapjon elsőbbséget, aki szezontól dömpingtől mentesen vállalja, hogy az év minden napján a piac részese lesz és Nagykanizsa város ellátásának tevékeny résztvevőjévé válik és folyamatosan megfizeti az év minden napjára járó díjat előre havonta vagy egy évre vonatkozóan egyösszegben.
- Azok a piaci árusok közül akik vállalják mindezeket további előnyben részesülnek, ha eddig is a piac tevékeny résztvevői voltak. Vagyis az év minden napján árusítottak és folyamatosan fizették éves díjukat januártól decemberig min. 2-3 éve.
- Ezek a piaci árusok egymás közt megegyezéssel vagy sorsolás útján foglalnának helyet a piacon.
- A további helyfoglalás ugyanilyen elgondolás alapján történne, hogy melyik piaci árus vállal több hónapra folyamatos árusítást és megfizeti hónapokra szóló mindennapi díjat.
- Végül maradnának az esetenkénti piaci árusok akik naponta fizetnék a díjat.
- A díjakat úgy kell megállapítani, hogy a folyamatos tevékenységet végző piaci árusok kedvezőbb helyzetben lennének az esetenként áruló piaci árusokkal szemben. Az egy-napra kivetített díjakkal összhangban.
- Mivel a piac a csarnokban négy negyedből tevődik össze, könnyen elkülöníthetővé lehet tenni a folyamatosan árusító és egésznap nyitva tartó piaci árusok, a havonta árusítókat és napi árusítókat. Ez a nyilvántartást is megkönnyíti, hogy hol van szabad piaci hely. így a piac könnyen áttekinthetővé válik és bevételek is könnyen tervezhetőkké és ellenőriz-hetőkké válhat.
- Ezzel a javaslattal a piac hatékonysága nagyban megnőne. Az „elkelt" üresen álló asztalok gyorsabban mobilizálhatók lennének és bevétele nőne a kosaras piacnak. A piac résztvevőit ösztönöznék a rendszeres árusításra, mely Nagykanizsa város ellátásátjavítaná.
A kosaras piacon áruló kereskedők nevében írt javaslatát a Kanizsa rendelkezésére bocsátotta: Fenyves Jenő
VIG ATTILA: LEPNI KELL!
(Folytatás az 1. oldalról)
- Hogyan történt meg az, hogy Ön megelőzte az önkormányzatot és előbb megvette a volt MEH-te-lepet, mint a város?
- A Király út 13. alatt szerettem volna építeni, egy vendéglátóipari egységet egy szórakoztató centrumot. Be is mentem a polgármesteri hivatal műszaki osztályára, ahol azt mondták, ott a környéken kell hozzá területet szereznem, hogy a jogszabályban előírt harminc százalékos beépítést megcsinálhassam. A Földhivatalból kikértem vagy tizenöt tulajdoni lapot, úgy bukkantam az ominózus területre. Felhívtam a MÉH-vál-lalatot, ott elirányítottak Fabók Márta ügyvédhez és megkötöttük az üzletet.
- Nem volt tudomása arról, hogy a város is meg akarja vásárolni ezt a területet?
- Nem tudtam, és az ügyvédnő sem árult el erről semmit. Azt mondta, hogy van rá más érdeklődő, de én nem is gondoltam arra, hogy ez a város lenne. Az összegről sem tudtam, amennyiért a város megvehette volna. Ha tudom, nem adtam volna négyszáz forinttal többet négyzetméteréért.
- Volt olyan panasza az önkormányzatnak, hogy a történtek után Ön sokkal többért adta volna el az ingatlant a városnak.
- Ez is egy kifordított dolog, politikusi húzás. Úgy gondolták, adnak egy másik területet ötvenhatvan méterre ettől, ugyanilyen adottságokkal, harmincezer forintért négyzetméterét, beleszámítva az általam négyzetméterenként ezeregyszázért vett területet. Kaptam volna egy zsebkendőnyi telket ezért a gyönyörű ingatlanért. Ez azért nem állja meg a helyét, hol van itt a kölcsönös egyezség? Én azt szerettem volna, ha négyzetméter-arányosán kapok egy csereterületet, most is benne vagyok. Amikor Suhai úr levelet írt a bir-tokháborítást kifogásoló levelemre, közölte azt is, hogy nem követett el az Alfától az Omegáig Kft. birtokháboritást, hanem tereprendezést végzett. A fényképeken látható, hogy kétméteres töltés van a telkemen. Az enyémen, amelynek tulajdoni lapját láthatta a volt polgármester is, amikor azt firtatta, kié az ingatlan. Nevetséges volt a hozzáállás és ma is az.
- Amikor a birtokunkba került az Önök által Stahl Györgynek írt levél - amelynek megtörténtéről Önnek tudomása volt és szó szerint idézte az akkor és ott elhangzottakat -, felvetődött az is, hogy
Önök abban az állapotában vették meg a telket, így Önöknek kellene fizetniük, hogy a földet a kft. elhordatta az Önök ingatlanáról. Erről a felvetésről is tudomást szerzett?
- Ha ilyen állapotban vettem, akkor aki elvitte, ellopta tőlem. Akkor fizessék ki az árát. Plusz birtokháboritást követtek el, miután hónapokig nem használhattam a tulajdonomat. Ez lopás volt, bármi is volt a területen. Egyébként föld volt rajta és fahulladék. Tehát szemétdombnak is használták a telket, mert az ő területükön kivágott fák értékes részeit elvitték, a hulladékot pedig áthordták hozzánk.
- Nem fajult még el Önök között a helyzet annyira, hogy lenne esély az egyezségre?
- Én nyitott vagyok a jó megoldásra. Ebben a városban élek, itt is fogok élni. Nincs értelme annak, hogy helyi vezető politikusok és gazdasági emberek egymás torkának essenek. A város vezetői nagy tévedésben vannak: nem akkor gazdag egy város, ha az önkormányzatnak minél több vagyona van, hanem akkor, ha a polgárok gazdagodnak. Vagyonvesztésről beszélnek, és azon akarják a veszteséget behozni, hogy ötszörös árakon adnak el területeket a vállalkozóknak?
- Az előbb elmondottakhoz hasonlóan más ügyekben is mutatott kompromisszumkészséget? Gondolok itt a Country Saloon-ra... A visszhang mindig az, hogy a Vígfiúkkal nem lehet egyezségre jutni, a Víg-fiúk megveszik a Fő utcát...
- Mindenki vegyen meg mindent, amit tud. Én is hitelekből élek, hiszen piacgazdaság van. Vállalkozni kell, aki akarja csinálja. Egyébként nem az enyém a Fő utca, nem a bátyámé, egyetlen ingatlanom van ott, a többit eladtam.
- Úgy tűnik, a legfontosabb információk birtokába jut még időben. Hogyan tudja fél gondolattal megelőzni a várost?
- Nyitott fülekkel, szemekkel kell járni. Én így teszek, beülök valahova, meghallgatok bárkit. Vagy itt van a Kórház utca 5. ügye. A szomszédságban van a Country Saloon, amelyet neveznek már klubnak is...
- ...kocsmának is.
- Nem baj, de Saloon a neve. Szóval ott van az ominózus épület közelében. Az épületen táblára kiírva: eladó. Ne venném észre?
- No, és mi van a Country Saloon-nal?
- Nem tudok semmiről. Egyébként ha valaki engedély nélkül épít és megkapja a fennmaradási engedélyt, az ugyanolyan szabályos. Nekem engedélykérelmem volt, de ott is húzódott az ügy, nem tudtuk kivárni, amíg a hivatal várakoztatott bennünket. Akkor még a Suhai volt hivatalban és bármiben felbukkant a nevem, fel kellett vinni hozzá az aktákat. Dehát ezek az engedélyek nem adhatók, vagy nem adhatók. Ha a jogszabálynak eleget tesz valaki, akkor ki kell adni az engedélyeket, vitának helye nincs.
- Mit gondol, tartanak Öntől?
- Nem hiszem, inkább úgy mondanám, van egy lépés távolság közöttünk,
- Mikor kezdődött a probléma Ön és az önkormányzat között?
- Amikor építési engedélyt kértem és nyolc hónapig se kép, se hang.
- Az az építkezés az, amit sokan miklósfai Southfork-nak neveznek?
- Ez nem lenne rossz, de ott még nem tartunk. Két éve építkezünk, de mindent kifogásoltak, amit elképzelni lehet. Mindezek mellett azt veszem észre, hogy ebben a városban egy újfajta államosítás folyik, amit az önkormányzat hajt végre. Épül ez a Vásárcsarnok is. hatalmas pénzért és a végén mindenki belekényszerül valamibe, vagy belekényszerí-tik.
- Olyan dolgok iránt is érdeklődik, amelyek közvetlenül nem érintik, mint vállalkozót?
- Természetesen. Képben kell lenni. Az én pozíciómban már a város dolgai iránt érdeklődni kell. Egyébként mindenki segítőkésznek mutatkozik az önkormányzat részéről is, senki sem elutasító, de egymásra mutogatnak. Akivel beszélek, azt mondja: őrajta nem múlik semmi.
- Telefonbeszélgetésünk során elmondta, mindig tudja, mi történik egy-egy bizottsági ülésen. Nem azért ez a felfokozott érdeklődés, mert esetleg jövőre lépni kíván és közvetlenül is részt kíván venni a város irányításában? Netán képviselőként?
- Lépni kell! Jó lenne részt venni az események közvetlen irányításában. Ha valaki nincs képben, lehet akármennyi pénze, megpróbálják elnyomni. Csak az a baj, hogy a kisemberek pénzéből nagyvonalúskodik a város.
L. I.

1997. október 3.
MKB ÖSZTÖNDÍJ
Támogatás a szociálisan hátrányos helyzetit tehetséges gyerekeknek
A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 15.000.000 Ft-tal támogatja 1997. év folyamán a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket. Erről írt alá megállapodást Erdei Tamás elnök-vezérigazgató és Dr. Edvi Péter a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke ez év májusában. A támogatás összege négy konkrét szociális célprogram megvalósulását, illetve finanszírozását szolgálja.
Ismét megrendezésre kerül az MKB Karácsonyi Gyermekgála az Állami Operaházban. Ezzel a Bank mintegy 1000, az ország különböző tájáról érkező gyermeket részesít ebben az évben is felejthetetlen karácsonyi élményben a Diótörő című mesebalett előadással. 6 millió Ft-tal azoknak a 18 év alatti gyermekeknek az étkeztetését támogatja az MKB, akik rossz anyagi körülményeik miatt nem jutnak nap mint nap megfelelő, egészséges táplálékhoz. További egymillió forinttal a hasonlóan rossz körülmények között élő tanulók iskolai oktatását segíti tanszertámogatás formájában.
Végül a negyedik program újszerű kezdeményezés, melynek során az MKB ösztöndíjat alapított a szociálisan hátrányos hely-
zetű általános iskolai tanulók tehetséggondozására.
A tanulók június 30-ig adhatták be pályázati anyagukat, amiből a támogató elsősorban a pályázó gyermekek kiemelkedő iskolai eredményeiről, szakköri, önkép-zőköri, illetve esetlegesen az iskolán kívüli külön tanulmányairól és nem utolsó sorban a család szociális helyzetéről kívánt tájékozódni. A beérkezett több mint 1700 pályázat közül gondosan kidolgozott értékelési pontrendszer alapján választotta ki a döntéshozó grémium azt a 20 tanulót, akik elnyerték az MKB ösztöndíját és az 1997/98-as tanév folyamán havi 8000 Ft-os támogatásban részesülnek. További 100 tanuló, - 45 fővárosi, valamint 11 vidéki MKB fiók körzetéből 5-5 tanuló -részesül egyszeri 10.000 Ft-os tanszertámogatásban, amivel szintén az az adományozó célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést azon tehetséges gyermekek számára, akik nehéz anyagi körülmények között élnek.
A nagykanizsai nyertes pályázónak Molnár Sándornak, a Bolyai J. Általános Iskola 8. osztályos tanulójának Lovrencsics Lajos, az MKB Nagykanizsai Fiók igazgatója adta át az ösztöndíjról szóló oklevelet Szilajka József iskolaigazgató jelenlétében.
Ötéves a Magyar Suzuki
Hegyi József a Nagykanizsai Autójavító Kft - Suzuki Márkakereskedés ügyvezető igazgatója szeptember végi beszélgetésünk alkalmával aktuális dolgokról tájékoztatta munkatársunkat - Az év első nyolc hónapjában az elmúlt évhez viszonyítva némi csökkenés látszik a Suzukik értékesítésében, azzal együtt, hogy az említett márka összességében viszi a vezetőszerepet az eladások tekintetében. Az újabb tí-
pusok bevezetése a régebbieknél alkalmazott változtatások ellenére még mindig a legjobb árfekvésüek autóink és ami nagyon lényeges, hogy az 5,5 literes átlagfogyasztással a leggazdaságosabb autók közé tartoznak. Nyolc hónap alatt 60-65 darab Suzukit adtunk el.
Az év első felében a Sedan típusokat vásárolták, míg augusztustól keresettebbek az 1000-es Suzukik. Véleményem szerint az elfogadható árral ma-
Leránt Lakberendezési Kft.
Új üzleti kapcsolatok az áruházakkal és a bútorkereskedőkkel
- Átalakultunk gazdasági közösséggé 1996. év végén. Célunk a megbízhatóbb üzleti partnerekkel történő kapcsolat kialakítása. Termékskálánk bővült, a kárpitozott garnitúrákon kívül a kislakások kedvelt bútorait készítjük, amely ágyneműtartós kivitelű és könnyen kezelhető. A tevékenységünk bővült többféle paplangyártó megoldással, továbbá új típusú párnákat készítünk a fonott és a kerti bútorokba - tájékoztatott Leránt Jenő, a Leránt Lakberendezési Kft. ügyvezetője.
- Termékeink skálája rendkívül széles, ezt bizonyítja a harminc-harmincöt fajta gyártmány előállítása is. A szakma jellegéből adódóan termékeink egy része szezonális. Tavasszal, nyáron a műanyag bútorokba párnákat készítünk,- nagyobbrészt -, míg ősszel és télen a paplanokra van nagy kereslet.
? Hogyan alakultak az elmúlt két évben az üzleti kapcsolataik?
- Új partnerünk a Domus Áruházak láncolata, valamint a pécsi, a győri, a soproni, a sátoraljaújhelyi bútorértékesítő kereskedők, ők folyamatos megrendelőink. Nagyon lényeges, hogy termékeink többsége a vásárló által megrendelt áru - előrendeléssel felvett -, ez is a folyamatos munkánk egyik biztosítéka. Modern, új típusú bútorszöveteket használunk fel, nagyobbrészt olasz gyártmányt, amelyet egyszínű és mintás kárpitozással építünk össze egy garnitúrán belül. A kellékek többsége: a belső vásznak a rúgótestek stb. magyar gyártmányok Szólnom kell arról is, hogy Nagykanizsán és környékén tekintélyes számú a megrendelőnk ők az elmúlt öt-hat évben megismertek bennünket a Kanizsa Napok, a Murahíd \'97 kiállításokon és még sok bemutatón ebből adódóan a megrendelőinkké váltak.
v Mennyire tartósak a felhasznált anyagok?
- A jó minőségükhöz, a tartósságukhoz nem fér kétség! Egy év garanciát adunk a gyártmányainkra. Jó tudni, hogy az anyagokat a forgalomba hozatal előtt a KERMl vagy a Faipari Minőségellenőrző Intézet bevizsgálta. Az általunk előállított minden termékre a minőségi bizonyítvány rákerül. Ez tartalmazza a gyártón kívül a termék megnevezését, a gyártás idejét, a csomagolás módját, a fő méretekel, a súlyt, a felületi kivitelt és a jellemző tulajdonságokon belül a minőségifokozatokat. Mindezeket aláírással és bélyegzővel látjuk el.
4* Milyen létszámmal oldják meg feladataikat?
-A kárpitos vonalon tizenöt fő dolgozik, közülük kilencen kárpitos szakmával rendelkeznek, míg a plusz öt fős asztalos részlegünk készíti a bútorok vázát. Egy kárpitos tanulónk a zalaegerszegi ipariba jár.
4* Melyek a közeljövőbeni terveik?
- Bútorkiegészítő elemeket szervezünk és készítünk a franciaágyakhoz, készítünk éjjeliszekrényeket, a palini iparterületen 36x12 méteres kétszintű műhelycsarnokot építünk, melynek bővítését már a tervezéskor figyelembe vettük. Az építkezés kezdete augusztus 15 volt. A Kinizsi utca 58. szám alatti, jelenlegi műhelyünket a későbbiekben bemutató-értékesítő teremként üzemeltetjük. Az építkezés második ütemében egy szakképzési területet alakítunk ki, évente nyolc-tíz fős tanulócsoportot veszünk fel, a folyamatos oktatáshoz, a munkához szükséges feltételeket már a tervezés során számba vettük - kaptuk a tájékoztatást az ügyvezetőtől.
Bödör Béla
gyarázható, hiszen az 1 millió 300 ezer forintért vásárolható autó minden igényt kielégít. Sláger lesz a Suzuki ötéves születésnapjára megjelenő import gépkocsik között a BALENO és a V 6-os VITÁRA.
Márkakereskedésünk más típusokat nem forgalmaz Ennek az a fő oka, hogy a Magyar Suzukitói kapott kedvezmények indokolták egy-egy másik márka mellőzését. Természetesen változatlanul foglalkozunk használt gépkocsik értékesítésével, sőt új kocsi vásárlása esetén a kocsi életkorának függvényében beszámítjuk az új kocsi árába, vagy bizományi értékesítésre vesszük át. Szervizünkben folyik a zárt
technológiás műszaki vizsgáztatás, a zöldkártya készítés, amit szenesen egészít ki a jó minőségű karosszéria lakatos és fényező munka. A számítógép vezérlésű PIESHECKEN német gyártmányú festékkeverőnk minden igényt kielégítő felületek előállítására alkalmas festéket készít elő.
Az öt év alatt eladott több mint öl-száz Suzuki gépkocsi tulajdonosa elégedetten beszél a vásárolt autóról. Garanciális meghibásodás,- javítás szinte nem fordult elő. Értelemszerűen ez azokra vonatkozik, akik betartják a csekkfüzetben előírt kilométerenkénti átvizsgálásokat.
Bödör Béla
1997.« >któber 3. ( KANIZSA -7>R 11 9

HOTEL FREYfl
HUNGUEST HOTELS
AZALAKAROSI HUNGUEST HOTEL FREYA TISZTELETTEL VÁR MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZÍNVONALAS SZOLGÁLTATÁSAIVAL.
Kongresszusok, konferenciák, tréningtanfolyamok, bankettek, baráti találkozók rendezését ideális körülmények között szívesen vállaljuk.
BÁR-helyiségünkben minden este kellemes zene mellett szórakozhatnak.
Legyen Ön is a HUNGUEST HOTEL FREYA vendégei
Cím: Zalakaros, Termál út 7.
MOL
JL^tjüU HOTELS Jt""—" ajánlata
Szállodák, szálláshelyek kedvező árakkal, széles körű szolgáltatásokkal. ŐSZIDŐ a Balatonon, folyóparton és hegyvidéken!
MOL TRAVEL ajánlata
SZILVESZTER \'97/98 BELFÖLDI AJÁNLATOK
4 és 6 napos programok félpanziós ellátással+szilveszteri vacsora
16.130 Ft-tól
KÜLFÖLD
ISZTAMBUL, Bécsből a SUNEXPRESS repülőjáratával
november 1-től 37.800 Ft+reptéri illeték 4-5 napos városlátogatás.
INDIÁN NYÁR a horvát és szlovén tengerparton. Szálloda félpanzióval, egyéni utazással.
OPATIJA
HOTEL IMPERIAL, HOTEL ISTRA 27.800 Ft-tól/fő/hét HOTEL ADRIATIC 28.800 Ft-tól/fő/hét
KRALJEVICA, Hotel Uvala Scott 23.450 Ft/fő/hét
TROGIR, Hotel Jadran 17.750 Ft/fő/hét
PORTOROZ, Hotel Marija Lucija 38.600 Ft/fő/hét
PIRAN, Hotel Barbara 39.600 Ft/fő/hét
HEGYVIDÉKI ÜDÜLÉS A SZOMSZÉDOKNÁL AUSZTRIA
Altausee/Salzkammergut, Hotel Tirol 7.900 Ft/fő/nap SZLOVÉNIA
Bled, Hotel Lovec Bovec, Hotel Alp
6.900 Ft/fő/nap 6.700 Ft/fő/nap
MOL TRAVEL AKCIÓS REPÜLŐJEGY AJANLATA
Budapest és bécsi indulással
LONDON 32.000 Ft ISZTAMBUL 42.000 Ft
PÁRIZS 41.000 Ft ZÜRICH 35.000 Ft
FRANKFURT 42.000 Ft KAIRÓ 44.000 Ft
AMSZTERDAM 35.000 Ft NEW YORK 75.000 Ft-tól
LOS ANGELES 105.000 Ft SYDNEY 181.500 Ft
SAN FRANCISCO 105.000 Ft TELAVIV 59.000 Ft
BOSTON 95.000 Ft WASHINGTON 95.000 Ft
TORONTO 75.000 Ft AUCKLAND 206.000 Ft
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY október 1. és november 30. között megkezdett európai utazsokra.
Közvetlen repülőjegy helyfoglalás és jegykiállítás!
NECKERMANN, TOUROPA, GULET ÉS TERRA UTAZÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE!
MOL TRAVEL MALÉV PARTNERIRODÁK:
8800 Nagykanizsa, Deák tér 3. Telifax: 93/310-738
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 8. Tel/fax: 92/326-654
10 ( KANIZSA -/t aUaui, üweitüí ) 1 «W.október 3.

KAAN KAROLY
KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ELNÖKÉNEK
NAGYKANIZSA 8800 Zrínyi Miklós út 33.
Tárgy: Kérelem
Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2545 Hrsz. 2434 m2 nagyságú földterület szemétlerakóhely volt (különböző ipari és élelmiszeripari anyagok: rongyok, üveg, vasak stb.). Az ingatlan egy lápos területen helyezkedik el, középen egy természetes forrással, mely lehetőséget adott, hogy e szennyezett területből általam megálmodott egy a természet által táplált vízi életközösségek kialakítására. így született meg ez a kis terület, mely négy különböző nagyságú „tóból" áll, életteret biztosítva az itt élő állatoknak és növényeknek. A tavak területe:
1. 9x 9 m (szűrőtó)
2. 16x10 m
3. 34x20 m
4. 20x 7m
A területen általam megfigyelt több védett állat is előfordul. (Békák, gyíkok, síklók, teknősbéka, vadkacsák stb.). Én Tulipán Pál azért fordultam Önökhöz, mert hegyi szomszédom e tórendszer megszüntetését követeli tőlem. A terület „Potyli árterén" helyezkedik el, ezért természetes, hogy évente néhányszor (nagyobb esőzés, hóolvadás) elönti az alacsony fekvő részeket.
A szomszéd ezért engem hibáztat, amit úgy vélek, hogy nem az én hibám, hanem a természet velejárója. Ezúton kérem Önöket, hogy az általunk oly sok munkával létrehozott „kis magánrezervátum" megmaradhasson mindannyiunk örömére.
Mellékeltem a területről készült fotókat és kérem személyesen is győződjenek meg a helyzetről.
Köszönettel:
Tulipán Pál
TULIPAN-TAVAK
Miért is csinálom?
Az ügyben érintett - a tavakat létrehozó - Tulipán Pál készségesen mondta el véleményét:
- Az egészbe a természetszeretetem miatt kezdtem. Balatonszárszói vagyok, egész eddigi életemet vízközeiben, nád, állatok mellett töltöttem. Bárki látná azokat a csodálatos halakat, békákat, siklókat, melyeket ide szándékoztam telepíteni, megértené, miért is csinálom. Sajnos jelenleg pénzhiányban vagyok, úgyhogy egy kicsit megakadtam. Ha lenne segítségem, többen lettünk volna az egész feladathoz, sokkal nagyobbra csináltam volna azt a természetvédelmi területet. De mikor kimentem a Miilei úrhoz, hogy adja már oda jutányos áron a többi -jelenleg illegális szemétlerakónak használt - területet, harmincezer forintot kért érte. Mert sajnos
mindenkit csak a pénz. meg a haszon érdekel. A várost se érdekli, hogy legyen egy szép pontja, én meg egyedül vagyok. Pedig azt az egész területet csodálatossá lehetne varázsolni, csak egy kis segítség kellene. Meg az, hogy a gyerekek ne dobálják agyon azokat a békákat, kígyókat, amelyeket odaviszek.
1997. október 3.
j[ KANIZSA
11
Szakköri munkák a váróteremben
Alig féléves múltra tekint vissza a Kodály Zoltán Művelődési Házban működő fafaragó szakkör, s máris meghökkentően gazdag és gyönyörű gyűjteményt áhított össze a művház ? szakkörtagok munkáiból, amely szeptember 24. óta látható a vasúti várótermi tárlat keretében.
A klub vezetője, Csávás Csaba fafaragó elmondta: a szakkör tagjainak sorában jobbára olyan vállalkozó szellemű embereket kö-szönthetett, akiknek kezében életükben először volt faragókés. Ennek ellenére - persze szakszerű segítség mellett - különösebb nehézségek nélkül készítették el első munkájukat, amit azóta több is követett.
A kiállításon látható művek szinte mind népművészed jellegű darabok, s megtalálhatjuk itt a tagok első nagyobb próbálkozását, a mángorlófát. Ez az ősi népi hasz-nálatí eszköz a hagyományokhoz híven rendkívül gazdag népi díszítésekben. Ők az erdélyi motívumokhoz nyúltak, ezek jelennek meg azon a néhány mángorlófán, amelyet a tárlaton felvonultatnák. A tulipános ládák kicsinyített másai somogyi díszítéseket viselnek, s a türelemmel és szeretettel készült darabokon kezdőket meghazudtoló módon tűnnek fel ezek az egyszerű, mégis gyönyörű motívumok.
A faragott pásztorbotok, ostornyél, ivócsanak, gyufatartó, sótartó mind a kitartó kezek munkáját dicsérik, míg a figurális ábrázolást a tárlaton a boltjára támaszkodó juhász, egy apró skorpió és egy szökkenő szarvas képviselik.
Mindezt látva az ember azt mondhatja, a fafaragás bármilyen korban elsajátítható. Ezt jelzi a szakkör termékeny és sikeres működése, mely októberben, kibővült létszámmal indul újra, s jövőre talán még egyszer ennyi munkát láthatunk a tárlaton.
T. G.
KONCERT
Városunkban került megrendezésre az elmúlt szombaton a nagykanizsai Németh Krisztina (szoprán) és Daniele Brivio (orgona) hangversenyére. A Ferences Alsótemplomban megjelent érdeklődők H. Schütz, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből hallgathatták meg az előadást, melynek eredményeképpen nagy sikert tudhattak magukénak az előadók.
EZT A MUNKÁT SOHA NEM SZABAD ABBAHAGYNI
Pulai Lászlóné, a HSMK szakkörvezetője
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban „dolgozik" Ila - hiszen sokan csak így ismerik -, egy fiatalos, életvidám hölgy, aki leginkább csuhébabáiról nevezetes. Hogy valójában ki is ő, mi köti a HSMK-hoz, erről kérdeztük.
- Amióta a HSMK létezik, azóta én is itt vagyok és szakköröket vezetek. A hobbym a munkám, 20 éve viszem a hímző szakkört, amit egyébként tanultam is, B kategóriás vizsgám, működési engedélyem van. Zalaegerszegen szereztem a C vizsgát, majd három évig jártam Pestre Petrás Annához.
- A hímzésen kívül mit tanít még?
- Csuhébaba-készítést és gyertya-öntést. Csipkeverést is taníthatnék, de a szemem romlása miatt ezzel már kevesebbet foglalkozom. Sok pénzt nem keresek ezzel, tiszteletdíjat és tiszteletet kapok á munkámért. A HSMK-n kívül iskolákban is tartok foglalkozásokat, szerencsére gyakran hívnak óvodákba, iskolákba. Szívesen megyek s megtanítom a pedagógusokat a természetes anyagok használatára, hogy ne csak a műanyagokkal ismertessék meg a gyerekeket, akiknek továbbadják a tudásukat.
- Honnan ered ez a kötődés ezekhez a mesterségekhez, technikákhoz?
- így születtem, már gyermekkoromban is nagyon szerettem ilyeneket csinálni. Hímezni előbb megtanultam,
mint varrni. Egyébként Nagykanizsán születtem, pár évet dolgoztam az Izzóban, de hamar abbahagytam, mikor a fiaim iskolába kerültek. Beiratkoztam Keszeiné szakkörébe hímzést tanulni. Ő látta, hogy mennyire szeretem ezt csinálni, s bíztatott, hogy vezessek én is szakkört. Mikor abbaltagyta, én vettem át a munkáját, húsz éve. Emellett vezetek szabó-varró tanfolyamot is, ezt is tanultam. A népi kismesterségek tanfolyamon pedig csuhébaba-készítést, gyertyaöntést, gyöngyfűzést, mézeskalács-készítést és népi baba készítést tanítok.
- Mennyire keresettek a foglalkozásai?
- Nem panaszkodhatom, sok az érdeklődő. A szakkörökben nagyon jó kisközösségek alakultak ki. A hímzők közé főleg idősebbek járnak, sokan a társaság miatt is. Van, aki azt mondta, te jobban szeretsz, mint a lányom, mert te legalább megérted. Tudni kell az emberek nyelvén, szeretni kell őket, figyelni rájuk, törődni velük még a magán problémáikkal is. A tanfolyamokat is sokan keresik, külön öröm, hogy a fiatalok is. Nekem nincs más állásom, csak ezt csinálom. Ez fantasztikusan jó, mert szabad vagyok.
- Csak Kanizsán, csak Kanizsának dolgozik?
- Tulajdonképpen igen, de mégsem. Nyáron Zalaegerszegen, Gébárton oktatjuk a népi kismesterségeket, de
Pestre is hívnak, sőt hatodik éve járok át Szlovéniába hímző szakkört vezetni. Augusztus 20-án a Budai Várban tartják a népi kismesterségek legnagyobb fórumát, oda Zalából is sokan járunk \' Körülbelül 20 csuhébabát szoktam felvinni a bemutalóra, amik az első napon el is fogynak. Állandó megrendelőim vannak, külföldiek is nagyon keresik a portékáimat.
- Erre mondják, hogy megy az üzlet. Tényleg megy?
- Szakmai szempontból igen, de én nem csinálok belőle pénzt. Az nekem nem megy. Van, aki meggazdagodik azon, hogy idősekkel dolgoztat, és drágán árulja a kifogásolható áruját. Én erre képtelen lennék. 5-600 forintokért adom a babáimat, van aki ugyanezt kétezerért teszi. Elég sokat el is ajándékozok, de ha egyszer ebben lelem örömömet...! Én az iparszerű termelés helyett inkább a tanítást, a kisközösségeket választom. Szeretek emberek között lenni, velük megismerkedni, egy kicsit nyüzsögni.
- Volt már önálló kiállítása?
- Nem, de nem is nagyon értem rá erre. Foglalkoztat ugyan a gondolái, hiszen már több, mint húsz. éve dolgozom, és sikeres vagyok, de nincs kollekcióm. Egy évig csak ezen kellene dolgoznom, s nem szabadna elajándékoznom a dolgaimat, akkor lenne belőle valami. Remélem hamarosan összejön ez is.
H.Z.
JÁTSZÓHÁZ
A Hevesi Sándor Művelődési Központ a legkisebbeknek is lehetőséget kínál szabadidejük hasznos eltöltésére. Havonta egy alkalommal, de van úgy, hogy kétszer is a kicsik a Játszóházban próbálgathatják, fejleszthetik kézügyességüket.
Az elmúlt héten a csuhébaba-készí-tés rejtelmeivel ismerkedhettek az apróságok, és az őket elkísérő szüleik. A délutáni foglalkozáson az ősz gyerme-
kei, vadgesztenye, makk, kukoricahaj, kukoricaszár és levél, különböző bogyók, ezen kívül gyapjú, vatta, zsineg és filctollak szolgáltak alapanyagul. A gyerekek keze alól egész állatsereglet került ki, készítettek lovat, kutyust, kismalacot, zsiráfot, a nagyobbacskák pedig egy kis segédlettel emberalakot formáltak. A legkisebb lurkóknak még túl magas volt az asztal, és nem volt elég türelme az alkotáshoz, inkább
édesapja óvó pillantásai mellett - egy hosszú kukoricaszárral próbálgatta erejét. Olyan szülő is akadt, aki amellett, hogy csemetéjének segített, önállóan belefogott egy baba elkészítésébe.
A Játszóház bezárta kapuit, a gyerekek hazatértek a saját maguk készítette bábukkal, kellemes emlékekkel, s valószínűleg eljönnek legközelebb is. Hiszen újból találkozhatnak barátaikkal, megismerkedhetnek más gyerekekkel, szüleik vigyáznak rájuk, s ha úgy adódik, velük együtt dolgozhatnak, örülhetnek a közös munkának, az együtt töltött délutánnak.
Horváth
12 (KANIZSA-TCfdtunáíto *ui**zi*t) 1997. október 3.

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. T/f.: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18-ig, T.: 311-468
1. 18.00 Sass Sylvia festménykiállításának megnyitója
Megnyitja: Dr. Pogány ö. Gábor művészettörténész Megtekinthető: október 23-áig 1. 19.00 A Zene Világnapja
Sass Sylvia és Fekete Károly áriaestje
(Schubert, Mozart, Liszt, Brahms, Verdi és Puccini műveiből).
Zongorán kísér: Simon Izabella* Belépődíj: 300 Ft, diákoknak 200 Ft.
3. 19.00 „Érzelmek több tételben"
A nagykanizsai TUNGSRAM Hevesi Sándor Versmondókör és a lendvai Versmondó Stúdió közös műsora.
Meghívott vendég: Czirákiné Kiss Ildikó Belépődíj: nincs 3. 19.00 WELLA fodrászbemutató
10. 19.00 Lehotka Gábor orgonaestje a Felsővárosi Templomban
BACH: G-dúr prelúdium és fúga HANDEL: C-dúr prelúdium és fúga
LEHOTKA GÁBOR: Francia szvit
PACHELBEL: Aria Sebaldina variációk
BACH: Négy kétszólamú invenció BACH: D-moll toccata és fúga Belépődíj: 300 Ft
10-11. Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál
13. A Batthyány Lajos Gimnázium tanulóinak képzőművészeti kiállítása
Megtekinthető:
október 30-áig az Ifjúsági Galériában.
14. 17.00 „Megyek a vers után" Nagy Gáspár szerzői estje
A költő életművét ismerteti: Görömbei András irodalomtörténész.
Közreműködnek a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói. A TIT Városi Szervezete, a Batthyány Lajos Gimnázium és a HSMK szervezésében. Belépődíj: nincs 14. 19.00 Caligula helytartója
- színmű (Hevesi-bérlet)
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása Főbb szerepekben: Zalányi Gyula, Balogh Tamás, Farkas Ignác, Szőke Zoltán, Tóth Loon, Major Zsolt, Baj László. Belépődíj: 500 Ft 15.19.00 Caligula helytartója
- színmű (Rátkai-bérlet) Belépődíj: 500 Ft
16. 19.00 Drogmentes diszkó
Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli. DJ: JAM
Meglepetésprogramok és büfé! Szociális tanácsadás a helyszínen! Belépés csak diákigazolvánnyal! Belépődíj: 150 Ft
20.19.00 „Élő szatelit"
Markos György és Selmeczi
Tibor humorestje
Belépődíj: 600 Ft 23.19.00 Hajdók Judit orgonaestje
a Felsővárosi Templombanb
Belépődíj: 300 Ft 25-27. Országos víziló-kiállítás
Kiss István népművelő 750 db-os
játékgyűjteményéből
Belépődíj: 50 Ft 28.19.00 A Magyar Fesztivál
Balett vendégjátéka (Rátkai-bérlet)
Nap szerettei Trisztán és Izolda Boleró
Művészeti vezető: Markó Iván Belépődíj: 800Ft 30. 17.00 Humánökológiai Szabadegyetem
„Közel Afrikához - tudományos úton Nyugat-Afrika esőerdeiben" Előadó: Hivekovics Akos
INFORMÁCIÓ
ANGOLKA - Játékos angol nyelvtanfolyam indul 5 éven felüli óvodásoknak, október hónapban, heti egy alkalommal, 10 fős csoportban. A tanfolyam díja 600 Ft/hó.
Vezeti: Bereczné Kósa Ilona
Gyermek agykontroll tanfolyamra (20 óra) várjuk a jelentkezőket
Időpontja: november 7-én, 8-án és 15-én.
Vezeti: Kelemen Gyula Beiratkozás: november 5-én, 17 órakor.
Részvéteü díj: 5000 Ft
A HSMK havi programjai, szolgáltatásai már az INTERNETEN IS! Keresse a http:/sienet.hu adatbázisban.
Támogatónk a SieNet Informatikai Kft.
Novemberi előzetes:
Zámbó Jimmy koncert
november 17-én 19 órakor.
Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál
1997. október 10-11.
október 10. (péntek) 19.30 óra
Szekszárdi Jazz Quartett Unga-Bunga and the Funky Homs
Kleinschuster Quintett Feat. PEGE ALADÁR - bőgő Éjféli koncert PLESZKÁNTRIÓ
október 11. (szombat) 1930 óra Shabu-Shabu együttes (km: Berki Tamás - ének) Archie Shepp Quartett (USA) Éjféli koncert Weszely Quartett
Feat. Tomsits Rudolf - trombita Tisza Bea - ének Belépődíj: 700 Ft/nap Főszponzor: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Fővédnök: Magyar Bálint, művelődési és közoktatási miniszter A MÁV Rt 33%-os utazási kedvezményt biztosít!
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HAZ Hajgató Sándor u. 1. Telefon: 319-202
4. 9.00Játszóház- bőrmunkák I.
Vezeti: Tóth István 4-5. Tifar II. Tanfolyam 8. 18.00 Musterjesztés, borkezelés
Előadó: Csáki László mérnök 10.18.00 ír-kocsma
Vendég: Never Been Too Dublin (Pécs)
Házigazda: Lammas Tide (Nagykanizsa)
Belépődíj: 200 Ft 11. 9.00 Játszóház - bőrmunkák II.
Vezeti: Tóth István 13.1330 „Szamárfül(es)" - gyermekműsor
Andrejszki Tamás és B. Horváth
István műsora.
Belépődíj: 200 Ft 15. 18.00 „Ép testben, ép lélek"
- egészségügyi előadás
Házigazda: dr. Bárányi Enikő főorvos 18. 9.00 Játszóház - sógyurma
Vezeti: Tóth István 23. 19.00 Találkozások VL
Népzenei Koncert és Táncház
Közreműködik a Bojtár együttes
Belépődíj: 200 Ft 25. 19.00 Szüreti Bál
Vacsorával, asztalfoglalással
Belépődíj: 1400 Ft
Információ Vagyonőri tanfolyam indul október 7-étől a zalaegerszegi MMIK és a Munkaügyi Központ támogatásával munkanélküliek részére.
Jelentkezés és felvilágosítás: Jerausek Andrásnénál a 319-202-es telefonon.
Színházjárat Budapestre mikrobusszal! Október 11-én, szombaton 19 óra és 12-én, vasárnap 15 óra:
Várkonyi-Bródy: Will Shakespeare
- musical
Főbb szerepekben: Gálvölgyi János, Esztergályos Cecília, Szerednyey Béla. Október 19-én, vasárnap 19 óra:
Michael Cooney: Nem ér a nevem
- bohózat
Főbb szerepekben: Für Anikó, Kautzky Armand, Homonnay Zsolt, Békés Itala.
Jegyek ára: 2400 Ft-tól-3000 Ft-ig, létszámtól és helytől függően. Jelentkezni lehet a 319-202-es telefonon, munkaidőben.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
felvételt hirdet induló tanfolyamaira,
szakköreire, klubjaiba:
-Játékos gyermektorna óvodásoknak és alsó tagozatosoknak, kedden és csütörtökön 16.30-1830 óráig, 700 Ft/hó, vezeü: Boda Ildikó.
-Női kondicionáló torna és aerobik, kedden és csütörtökön 17.30-18.30 óráig, 1000 Ft/hó, vezeü: Boda Ildikó.
- Jóga tanfolyam, kedden és csütörtökön 19.00-21.00 óráig, 1600 Ft/hó, vezeü: Szerdahelyi Kinga.
- Kézműves szakkör gyerekeknek (agyag, gipsz, csuhé, mézeskalács),
hétfő 16.00-18.00 óráig, 500 Ft/hó+ anyagköltség, vezeü: Kovács Emese Virág.
- Hímző szakkör, pénteken 17.00-20.00 óráig, 300 Ft/hó, vezeti: Pidai Lászlóné.
- Német nyelvtanfolyam gyermekeknek 6-10 éves korig, 48 óra (heti 2x2 óra), 1200 Ft/hó, hétfőn és szerdán 16.00-18.00 óráig.
-Színjátszó és versmondó stúdió 12 éves kortól, 400 Ft/hó, időpont: megbeszélés szerint, vezeti: Bedő Csaba. Jelentkezni és érdeklődni lehet a művelődési házban (Hajgató Sándor u. 1.), Vagy a 319-202-es telefonon munkanapokon 9-16 óráig.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
gyermekszínházi bérlethirdetése
Október 13. (hétfő)
- Szamárfül(es) - Andrejszky Tamás bűvész és B. Horváth István „egyszemélyes zenekarának" gyermekműsora.
November 10. (hétfő)
- A fekete cilinder - Szíjártó Márta és Dinnyés István zenés-bábos gyermekműsora.
December 8. (hétfő)
- Az ellopott batyu - a Szombathelyi Bábszínház műsora.
Az előadásokat minden alkalommal 9.30-tól a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, illetve 11.00 órától és 14.30 órától a Zemplén Győző Altalános Iskola (volt Úttörőház) színpadán tartjuk. A bérletek ára: 450 Ft, két részletben is fizethető.
Jelentkezni lehet október 3-áig a művelődési házban, vagy a 319-202-es telefonon.
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZ Ady Endre u. 8. Tel.: 313-040/16-12 m.
3. 17.00 Csávás Csaba fafaragó és Ferkovics József festő kiállításának megnyitója
Megnyitja: 7w«r? István polgármester
Megtekinthető: október 17-éig. 8. 17.00 Egészséges életmód
- előadás
Előadó: Kovács Imre természetgyógyász
Természetgyógyászati készülékek, készítmények, életkiegészítők bemutatója. 10.18.00 „Kanizsai Műhely" Kanizsai írók, költők vitafóruma
Vezeti: Szoliva János 11. 19.00 Zenés táncest a \'60-70-es évek zenéjére
A keverőpultnál Kertész János és Kovács Béla Belépődíj: 200 Ft Jegyek elővételben is válthatók.
23. 16.00 Táncház
Vezeti: Horváth János Közreműködik: a Dél-Zalai Néptáncegyüttes és a Patkó Banda Népzenei Együttes 31. 18.00 Irodalmi kávéház Vezeti: Szoliva János
1WI. október 3.
(KANIZSA-
13
KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ Nagykanizsa, Csengery út 67. Tel.: 311-195
6. Játszóház
őszi kreatív játékok 17.19.00 Tankcsapda koncert
20. Várótermi tárlat - fotókiállítás a 45 éves MÁV-óvoda életéből 22. Szüreti Bál
vacsora, műsor
Zenél a Zöld Mező zenekar 30. A szőlészet és borászat jelentősége az emberek életében
Előadó: dr. Pálfi Dénes
Információ
Kirándulás Nemessándorházára és Keszthelyre, október 2-án. Kirándulás Ópusztaszerre különvonattal október 10-én.
Jelentkezni lehet a művelődési házban és a vasútállomáson.
Klubnapok
Kedden Nyugdíjas Klub, szerdán Fafaragó Klub, csütörtökön Kertbarát Klub, Pénteken Rock Klub, szombaton Old\'s Klub. Kedden és csütörtökön délután könyvtár.
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HAZA
(Kiskastély) Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920
24. 18.30 Egy kis folk art - egy kis Mozart
Balatoni népdalok, dunántúli betyámóták Közreműködnek: Zábó Gyula - ének
Hosmann Erzsébet - zongora Belépődíj: 100-, 150-Ft
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festőművészek állandó kiállítása
Z. Soós István festőművész állandó kiállítása
A Képzőművészetek Háza nyitva 11-18 óráig, hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs.
THURY GYÖRGY MÚZEUM
Fő út 5. Tel.: 314-596 ..Krdő és ember Zalában"
Állandó kiállítás
„A Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalogezred és zászlajának története"
Megtekinthető: keddtől szombatig: 10-18 óráig, Vasárnap és hétfőn szünnap.
Fejezetek Kanizsa nagy korszakaiból
Városi Képtár (Vasemberház)
Megtekinthető: keddtől szombatig: 10-18 óráig,
Vasárnap és hétfőn szünnap.
Belépődíj: felnőtteknek 80 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak 40 Ft
Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes.
HON VED KASZINÓ
Ady út 7. Telefon: 311-036,314-199
1. 17.00 „Fantáziák"
Bíróné Kopár Adrienne keramikus porcelánbaba kiállítása Megnyitja: Rohrböck Jenő kétszeres nívódíjas fafaragó Megtekinthető: október 10-éig.
A kiállított zsűrizett termékek megrendelhetők!
1. 16.00 A Zene Világnapja Térzene az Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
3.19.00 Állatok Világnapja
- műsoros est
Bach Szilvia\' Énekes paródiák A nagykanizsai állat- és természetvédő egyesület szervezésében
13. A Kanizsai Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: október 24-ig.
16. 17.00 Európa biztonsága -hazánk biztonsága
Kerekasztal beszélgetés Magyarország Nato csatlakozásáról
Előadó: Gyuricza Béla országgyűlési képviselő, a honvédelmi bizottság tagja; Szemerkényi Réka, a bizton-ságpoüükai szakértő.
17. 14.00 Idősek Hete
- zárórendezvény
Az egyesített szociális intézmény szervezésében.
18. 19.00 Szuperinfó-bál
22. 19.00 Az Igricek Együttes 10 éves jubileumi koncertje Belépődíj: 200 Ft
27. 9.00 Családsegítők konferenciája
Információ
-Néptánccsoport próbája minden hétfőn és csütörtökön 16.00-18.00 óráig.
- Mazsorett csoport próbája
minden pénteken 16-18 óráig. Mindkét csoport tagfelvételt hirdet utánpótlás csoportjába.
VÁROSI KÖNYVTÁR Ady u. 14. Tel.: 311-163
Válogatás legújabb videokazettákból:
Aladdin és a tolvajok fejedelme (amerikai rajzfilm), Bronxi mese (amerikai film), Charlie -Virágot Algernonnak (amerikai film), Csakazértis nagyapa! (amerikai film), Divatdiktátorok (amerikai film). Az elefántember (amerikai film), Evita Peron (argentin film), Honfoglalás (magyar film). A legényanya (magyar film), National Geographic: A sötétség oroszlánjai (színes szinkr.), Nell, a remetelány (amerikai film), Othello (amerikai film). Panda kaland Kínában (amerikai film), A remény rabjai (amerikai film), Senki bolondja (amerikai film), Szaffi (magyar rajzfilm), Szarvasvadász (amerikai film), Szeress Mexikóban! (mexikói film), Thelma és Louise (amerikai film), Tito és én (francia jugoszláv film)
Részletek a videokazetta-kölcsönzés szabályaiból:
A kölcsönzésre jogosultak köre:
A nagykanizsai Városi Könyvtárban a tárgyévre érvényes könyvtári olvasójeggyel rendelkező, 14 éven felüli olvasók. A videokazetták kölcsönzéséhez évi 1.600 Ft, illetve naptári negyedévenként 400 Ft befizetése szükséges. Az első kölcsönzéskor az olvasók szóban és írásban tájékoztatást kapnak a kölcsönzés feltételeiről és módjáról.
A kölcsönzés szabályai:
Minden beiratkozott olvasó egy alkalommal 2 db videokazettát kölcsönözhet ingyenesen 2 napra, illetve péntektől hétfőig. A kölcsönzött dokumentumok határidőn tuli visszahozása esetén, darabonként és naponként 100 Ft késedelmi díjat számolunk fel.
A ZEMPLÉN GYŐZŐ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKKÖRÖK
GYERMEK BÁBCSOPORT,
hétfő 13.30-15.00 óráig, Vezeti: Lengyák István, Helye: Hevesi Általános Iskola
FOTÓ,
Csütörtök 16.00-18.00 óráig, Vezeü: Szakony Attila
KERÁMIA,
Szerda 16.30-18.00 óráig, Vezeü: Ambrus Márta
KÉPZŐMŰVÉSZETI,
Hétfő 14.00-15.45 óráig, Vezeti: Lukács Judit
VERSBARÁTOK KÖRE, Kedd 16.00-17.00 óráig, Vezeti: Dr. Dobó László
CSILLAGÁSZ,
Péntek 17.00-18.00 óráig, Vezeü: Vilmos Mihály
KISBIOLÓGUS,
Szerda 14.00-15.00 óráig, Vezeü: Lancsákné Dukai Gy.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA,
Hétfő 14.00-15.30 óráig,
Vezeti: Sánta Zoltán KÖZLEKEDÉS-KISMOTOR,
Szerda 14,00-15.30 óráig,
Vezeti: Sánta Zoltán VÍVÓ SZAKKÖR,
Hétfő-csüt. 16.00-18.00 óráig,
Vezeü: Dr. Horváth György,
Helye: Vívócsarnok HÁZTARTÁSTECHNIKA,
Kedd 14.00-15.30 óráig,
Vezeü: Kisgyura Istvánná OLASZ NYELV,
Hétfő 15.00-16.00 óráig, Vezeü: Szatmári László KONDICIONÁLÓ TORNA SZÜLŐKNEK,
Kedd 17.00-18.00 óráig, Vezeü: Kisgyura Istvánná ETNIKAI KLUBFOGLALKOZÁSOK: CIGÁNY NYELV (BEÁS), RAJZ, CIGÁNYTÁNC, GITÁRSULI,
Péntek 16.30-18.00 óráig. A foglalkozások díjmentesek! Jelentkezni lehet naponta 8.00-16.00 óráig a Zemplén Győző Általános Iskola titkárságán.
14
(KANIZSA-
1997. október 3.
NINCS VEGE A GUTTENBERG-GALAXISNAK?
Századunk hatvanas éveiben egy kanadai szociológus azt jósolta, hamarosan végetér a nyomtatott könyvek világa, Guttenberg találmányának befellegzik: a nyomtatott könyvek helyét a számítógépek veszik át. Nos, erre úgy tűnik, még egy kis ideig várni kell. Egy valami azonban biztos: olvasói szokásaink megváltoztak, sokkal kevesebbet olvasunk, és az igazi irodalom helyét is átvette a ponyva. E fenti megállapítások általánosságban igazak, mert egy konkrét helyen, a Nagykanizsai Városi Könyvtárban a beiratkozott olvasók száma évről-évre nő, dacára a nem mindig rózsás körülményeknek. Beszélgetőpartnerem Ábrahám Éva, aki immár több mint egy évtizede szolgálja a város olvasóközönségét.
- 1986-ban végeztem a szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakán. A kanizsai könyvtárban voltam gyakorlaton, és mi tagadás, megtetszett a szakma és a kollektíva is, így hát örömmel jöttem, amikor hívtak.
- Hány könyv van a polcokon?
- Körülbelül kétszázötezer a könyveink száma. Ám ez mindig változik, hiszen folyamatosan érkeznek az új könyvek, és sajnos néhány el is veszik, néhányat meg nem hoznak vissza.
- Évente mennyivel csökken a könyvállomány?
- Körülbelül száz könyv veszik el, ezekről jegyzőkönyv is készül, és körülbelül ugyanennyit nem hoznak vissza az olvasók valami oknál fogva
- Évente mekkora az a keret, amelyet könyvvásárlásra fordítanak?
- Ebben az évben 3 millió forintot költhettünk el könyvekre, és még ötszázezer forintot nyert pályázaton az egyik kolléganőm, amelyet főiskolán, egyetemen kért könyvekre fordíthatunk. Ez a pénz csak látszólag sok, hiszen a könyvek nagyon drágák, egy-egy szakkönyv ára olykor a négyezer forintot is meghaladja.
- A könnyedebb irodalom kedvelői is találnak olvasnivalót a könyvtár polcain.
- így igaz, ám ezen művek beszerzése egy külön kategória. Ezek a könyvek darabonként húsz forintért kölcsönözhetők, s az ebből befolyt bevételt ismét ilyen könyvek vásárlására fordítjuk.
- Hány beiratkozott olvasója van a könyvtárnak?
- Tavaly 4749 olvasónk volt, az idén már meghaladtuk ezt a számot. A tanév kezdetekor mindig megugrik a beiratkozások száma, hiszen ilyenkor iratkozhatnak be az elsős középiskolások, illetve a felsőoktatási intézmények elsőéves hallgatói.
- Milyen az olvasók összetétele?
- Legkevesebben az aktív dolgozók vannak. Tavaly 1506 gimnazista és szakközépiskolás iratkozott be hozzánk, 218 szakmunkásképzős, 828 egyetemista és főiskolás, mindössze 226 nyugdíjas, 221 munkanélküli és 30 tanfolyami hallgató. Ha a nemek közötti eloszlást tekintjük a hölgyek vezetnek 2695 nő olvasónk van, míg a férfiak 2054-en voltak tavaly.
- Hogyan alakul az iskolázottsági megoszlás?
- 713 értelmiségi, diplomás olvasónk volt tavaly, 367 egyéb szellemi munkát végző, 495 fizikai munkás, 99 vállalkozó és egyéb felnőtt korú eltartott pedig 46.
- Megvallom, kissé keveslem a beiratkozott értelmiségiek számát...
- Talán kevés is...
- A manapság kiadott könyvek nem éppen a legjobb minőségben látnak napvilágot. Mennyi gondjuk adódik ebből?
- Meglehetősen sok, a gyengén összefűzött könyvek hamar szétesnek, olykor a lapok is elvesznek belőlük Ha még menthető a könyv, akkor újra beköttetjük, ha menthetetlen, selejtezésre kerül. Ha ismét kiadják, igyekszünk újat venni helyette, ha nem, akkor a helyben használható példánnyal igyekszünk pótolni hiányát.
- Majd minden tizedik városlakó olvasója a könyvtárnak, nem okoz-e ez gondokat egy nem kifejezetten könyvtár céljára épült épületben?
- Olykor igen. Egy-egy vizsgaidőszakban nagyon megnő a könyvtárban dolgozók-tanulók száma, ilyenkor az olvasóterem zsúfolásig megtelik, az olvasók egyrésze a folyosón kénytelen helyet foglalni. Nagyon nagyok a raktározási gondjaink kicsik a tárolóhelyiségek, nagyok a távolságok. Ez az épület nem könyvtárnak épült, bár egyesek szerint van varázsa, sokan azonban labirintusban érzik magukat.
- Kistestvérük, a gyermekkönyvtár is bajban van...
- Az épület életveszélyessé vált, a költözés gondja még megoldatlan. Közben megkezdődött a tanév, és a kicsik olvasótábora könyvtár nélkül maradt. A gyermekkönyvtárból kölcsönzött könyveket a felnőttkönyvtárba visszahozhatják, de kölcsönözni sajnos egyelőre nem tudnak. Nem tudom, mi lesz ennek a dolognak a vége, de mégiscsak felháborítónak tartom, mind könyvtárosként, mind városlakóként, hogy ez a város eddig még nem volt képes egy könyvtárat felépíteni, vagy egy épületet véglegesen erre a célra kijelölni. Az ideiglenes elhelyezés nem jelent megoldást, hiszen az olvasók joggal várnák el a huszadik század végén, hogy egy a kor kívánalmainak megfelelő könyvtárban dolgozhassanak, tanulhassanak.
- Mennyire tudnak megfelelni egyébként a kor kihívásainak?
- Az olvasók számára is van számítógép, dolgozhatnak vele. használhatják. Az Internet kérdései még eztán dőlnek el, hiszen ennek anyagi vonzatai is vannak, és erre még nem találták meg a legjobb megoldást illetékes helyeken.
- Mi lenne az a technikai felszerelés, amire most leginkább szüksége lenne a könyvtárnak?
- Nagyon elavult a mikrofümle- ¦ olvasónk. Sokszor borzasztóan homályos, szinte használhatatlan, pedig a régi folyóiratok már csak ezen érhetők el a nagyközönség számára. Nem egy borzasztóan nagy beruházás ez, hiszen háromnégyszázezer forintról van szó, ám a könyvtár költségvetéséből az egyelőre kigazdálkodatlan.
D. É.
1997. október 3. ( KANIZSA - \'KuttunáCiá, mayajüt) 15
Az Igricek az az együttes, amelyik városunk hírnevét öregbíti az ország sok településén, és határainkon túl is, immár több, mint tíz éve. A modern versmondók művészi szinten művelik az általuk választott műfajt, sok örömet szerezve a gyermekeknek, de az idősebb generációknak is. Farkas Tiborral, a zenekar gitáros énekesével, az elmúlt évekről, a hétköznapokról esett szó.
- Mi a titka annak, hogy egy zenekar ilyen hosszú ideig együtt tud maradni?
- Azt hiszem, hogy az egyik titka tényleg a barátság. Ez nem csak egy zenekar. Mi nem csak a zenét szeretjük, hanem a sorsunk is többször eléggé összekapcsolódott. Egy iskola, majd közös játékok, esküvői közös zenélések a Családi Irodánál. így alakult lassan az együttes, bár többször is változáson ment át. Ebben a formában 1993 óta játszunk. A jelenlegi felállás a következő: Farkas Tibor (gitár, ének), Kaszás Ottó (gitár, bőgő, vokál), Horváth Gábor (gitár, konga, csörgő, vokál), Cseke József (bőgő, furulya, fuvola, vokál), Balogh Tünde (cselló, furulya, vokál).
- Nemrég jelent meg második kazettátok „Szűkesztendő-Bőesztendő" címmel. Többek között Gazdag Erzsi, Weöres Sándor, József Attila, Csoóri Sándor versei is megtalálhatók rajta. Széles skálán mozog azoknak a költőknek a száma, akiknek a verseit megzenésítitek. Hogyan történik a válogatás? Mi szól egy-egy vers megzenésítése mellett?
- Ez változó. Van úgy, hogy ismerősök ajánlanak nekünk verseket, és mondják, hogy erre milyen jó lenne a zene. De van úgy, hogy mi találunk verset. Ez a kazetta főként így jött össze, mert kimondottan kerestünk. Régóta járunk már gyerekeknek zenélni, és ezek a gyerekműsorok mindig nagy élmények, hiszen a gyerekek őszinték. Ha jó, akkor nagyon tudnak örülni, ha rossz, akkor azt rögtön jelzik Ezek a versek hosszú évek alatt jöttek össze azokból a dalokból, amiket koncerteken, óvodákban, iskolákban és egyéb helyeken énekeltünk. Ezek a dalok voltak a kedvencek. Mi sokat jártunk Mikuláskor, illetve Karácsonykor gyerekekhez, úgyhogy a dalok egy része ehhez az ünnepkörhöz illeszkedik.
- A zenekar tizenegyedik évében jelent meg második kazettátok, ami azt jelzi, hogy termékeny korszakba értetek. Talán furcsa kérdezni egy frissen megjelent albumnál, de önkéntelenül adódik a kérdés: mikor tervezitek a következő kazetta kiadását, és milyen anyaggal szeretnétek jelentkezni rajta?
- Erről nem merek nyilatkozni és ígérni semmit. Egyszerűen az idő olyan nagy úr, hogy nem tudom mikor lesz rá mód és lehetőség, hogy elkészüljön. Sok minden van a fejemben. Vannak nálam kanizsai költők versei. Kaptam pár verset Pék Páltól, Czene Csabától. Ennek is neki kellene ülni. Mindenképpen szeretnék visszatérni a komolyabb versek felé, de hogy mikor
IGRICEK
lesz ebből kazetta, azt nem tudni. Egyrészt nem elég, hogy meglegyen a dal, mert anyagi vonzata is van. Tény, hogy terveinkben vannak még versek, amelyek megzenésítésre várnak.
- Volt egy nem számozott kazettátok. „Vidéki béke" címmel adtátok ki. Azon is itthon élt és élő költők, József Attila, Csoóri Sándor, Nagy László, Szécsi Margit versei szólaltak meg, akár a „Csodálkozunk az életen." című albumotokon. Tervezitek-e szomszédos országban élő magyar költők verseinek a megzenésítését?
- Ez megint egy nagyon-nagy terv. Persze, hogy szeretnénk, amennyiben időnk lesz rá. Tulajdonképpen erdélyi és kárpátaljai költőkből van listám, akiknek a verseit kinéztem Lehetséges, hogy egyszer készül egy olyan anyag, amin csak határon túli magyar költők versei találhatók.
- Visszatértek-e azokra a helyekre, ahol már megfordultatok?
- Igen. Itt volt az utcamüvész fesztiválon a Kor-Zár együttes Szlovákiából, és kaptunk meghívást tőlük Udvarára, Érsekújvárra. A magyarok lakta településekre egy turnét szerveznek nekünk. Nem tudom, hogy fogjuk időben összehozni ezt is. A gond, a probléma az, hogy jniután mind az öten dolgozunk, nagyon nehéz elszabadulni a munkahelyről.
- A zenétekkel sok országban népszerűsítitek, megismertetitek a magyar költők verseit. Mennyire tudatos ez nálatok?
- Teljesen tudatos. A zene segít abban, hogy a versek közelebb juthassanak az emberekhez. Pontos statisztikákat nem ismerek, de Magyarországon tíz emberből csak egy olvas verset. A költészet a zenével közösen elfogadhatóbb, és több emberhez odaér. Valamikor ez nem vált külön, a zene és a vers együtt voltak. Úgy gondolom, hogy ha meg van hirdetve egy verses est bárhol az országban, oda sokan elmennek. A zene mindenképpen segít a népszerűsítésben.
- A zeneszerző az albumnál nincs megjelölve. Ez azt jelenti, hogy teljesen közös a munka? Hogyan születnek meg a dalok?
- Valóban a régi albumon ez hiányzott. Az új albumnál már nem voltunk ilyen szemérmesek, megjelöltük a zeneszerzőkel. Többségében úgy születnek a dalok hogy általában én találom vagy nekem hozzák a verseket, és akkor én szerzem a zenét, az alapot. A többi már közös munka. Hangszerelés, szólamok egyebek. Most ezen a kazettán azért majdnem mindenkinek van saját száma, szerzeménye.
- Tudatos volt ez a lépés?
- Igen. Szerintem nem jó az, ha csak egy szerző van. Ilyenkor hasonló a dallamvilág, kevésbé jellemző a vál-
tozatosság. Az új kazettáról ez nem mondható, hiszen például Gábor szerzeménye teljesen elüt a többitől.
- Van kapcsolatotok hasonló stílusban játszó együttesekkel vagy énekmondókkal? Gondolok például Dinnyés Józsefre.
- Zenekarokkal nincs szorosabb kapcsolat. Talán Dinnyés Józseffel alakult ki baráti kapcsolat, aki ennek a műfajnak az egyik atyja. Nem igazán reklámozzák mostanság, de én úgy gondolom, Iwgy az a vállalása, hogy egy szál gitárral végigjárja a táborokat, az iskolákat, határon innen és határon túl, az mindenképp elismerést érdemlő cselekedet. A művészetével ráirányította a figyelmet a költészetre, és a költők helyzetére. Például arra, hogyan élnek ma a határon túl a magyar költők. Ezelőtt tizenöt-húsz évvel ez még elég húzós kérdés volt.
- Nagykanizsa rendezvényein rendszeresen szerepeltek, gyermekműsorokat szerveztek, és természetesen a felnőtteknek is játszatok. Gondoltatok-e már egy önálló koncertsorozatra?
- Igen, gondoltunk De hát ez megint az idő függvénye. Sokat beszélgettünk mostanában arról, hogy ebből talán meg is lehetne élni, de valójában nem tudjuk. Biztos, hogy valamilyen szinten, és módon lehetséges, de ahhoz egyikünknek sincs bátorsága, hogy kilépjen a munkahelyéről, és felfogadjunk egy menedzsert, vagy magunk elinduljunk az országban, végighajtani az elképzelésünket. Ezért aztán nagyon nehéz megadni erre a választ még magunknak is, mert ilyen mértékben nem merünk szervezni. A jelkérések úgy jönnek hogy az egyik itt, a másik ott hallott bennünket, és így jön a meghívás. Tehát szájról szájra terjedünk, mint a népdal, mert egyikünk sem foglalkozik kimondottan az Igricek szervezésével. Nem hívjuk fel a művltázakat, nem szórunk szórólapokat, mert nem tudjuk felvállalni az esetleges felkéréseket. Néha egyet-egyet igen, aminél érezzük, hogy fontos. Egyszer valóban kellene egy turnét csinálni. Dunántúlon sok helyen jártunk már, Soprontól Pécsig. Valószínű, hogy megvalósítható.
- Mindig úgy olvashattunk rólatok, mint önálló zenekar, hiszen általában nehéz otthont találni. Most a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nyújt-e segítséget a zenekar számára?
- Nem. Annyira nem, Iwgy próbáinkat is a zeneiskolában tartjuk. Köszönet ezért Baráth Zoltánnak. Egyébként továbbra is önálló zenekar vagyunk Támogatást sehonnan sem kapunk A helyi kulturális alap pályázataiból, illetve országos pályázatokból tartjuk fenn magunkat, meg hál a szponzorokból pénzéből.
- Ez évben milyen feladatok várnak még rátok?
- Erről a tíz évről meg kellene emlékeznünk, ami most már tizenegy, hiszen tavaly volt tízéves a zenekar. Volt egy sajnálatos baleset. Eltörött a kezem és ezért nem valósulhatott meg a nagy ünnep. Ez a visszatekintés most meglesz, úgy, mint „ tíz plusz egy év". Október huszonkettedikén a Honvéd Casinóban tartjuk este hét órakor az emlékestet, ahova egyrészt meghívnánk azokat, akik valaha játszottak az Igricekben, mint Marosi Attila és Gazdag Attila, illetve gondolok azokra, akikkel végigéltük ezt a tíz évet, és sok helyen léptünk fel, mint a versmondó Bedő Csaba, Horváth István, a néptáncos barátaink, és a Patkó Banda népzenei együttes. Ez egy visszatekintő koncert lesz. Igazából sok terv nincs, hiszen november negyedikén lesz a „baleset folytatása", amikor befekszem a kórházba, és kiveszik a csavarokat. Remélhetőleg december elejére, amikor jön a Mikulás, és a gyerekek újra várnak bennünket, addigra sikerül már hangszert fogni. És akkor ismét megyünk óvodákba, iskolákba, meg ahová hívnak bennünket.
- Tudom, hogy a zene szeretete örök, s azt is, hogy lélekben az ember egész életében ifjú marad. Mégis milyen hosszú élete lehet a zenekarnak? Egyáltalán megmondható ez?
- Szerintem addig lehet csinálni, amíg egyrészt tudunk egymásnak újat mondani, tudunk a zenében, versekben újítani, és amíg ezt össze lehet egyeztetni a családdal, a munkával. Mert ebben azért az a legnehezebb, hogy akkor, amikor más hétvégenként a saját gyerekével játszik, akkor mi fogjuk a hangszereinket, és mennünk kell, mert valamelyik faluban várnak ránk. Amíg a zene és a közös együttlét örömet szerez, amíg a barátság megmarad, addig lehet csinálni. Ha ez már nincs meg, akkor abba kell hagyni, hiszen az a pillanat az, amikor már nincs értelme. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani. Az idő beosztása egyre nehezebb, egyre több gond van ebből. Lehet, hogy egy év múlva nem lesznek Igricek, de lehet, hogy húsz év múlva is itt ülünk, és beszélgetünk.
- Az érdeklődők hol tudnak vásárolni a kazettából?
- A város könyvesboltjaiban lehet kapni, illetve az együttes tagjainál is vásárolható.
- Van olyan fontos esemény, ami kimaradt a beszélgetésünkből?
- A jövő év márciusára szól egy meghívásunk Franciaországba. Régen voltunk már Kovásznán is. Újra ideje lenne elmenni. Most nyáron voltunk a Kaláka Fesztiválon, amelynek van egy versenyprogram része, amire beneveztünk és elnyertük a Kaláka együttes fődíját. El is határoztuk, Iwgy ez volt az utolsó versenyünk, hiszen ennél többet nem érhetünk el, mert ennek a műfajnak ez a sava-borsa, a csúcsa. Ez pályafutásunk egyik legszebb emléke.
Mészáros Bálint
16
( KANIZSA
1997. október 3.
„Érdekesnek lenni könnyű, jónak lenni nagyon nehéz. Az érdekes csak véletlenül esik egybe azzal, hogy jó is. A jóság kritériuma nem az érdekesség, hanem "Z, hogy igaz valami. Ami igaz, az szép is..."
Gershwin-est volt... A \'30-as évek hangulata árad a teremben... Nagymamát látom fiatalon, kalappal a fején, ahogy sétál kirakatokat nézegetve. Egy fiatal férfi (nagypapa) félszegen megszólítja... Hirtelen fortissimo riaszt... Témaváltás... A művész kezei alig érintik a billentyűket. Könnyű lebegés... Pillangók a kertben és sok virág. Kislányok szaladgálnak, és a kerítés mögül mintha én nézném a titkok kertjét... Mi ez, ha nem maga a csoda?... New York-i bár füstjét érzem... Az ablakon kinézve a megszokott forgatagot látom, és közben egy virágárus lány halkan kínálja a rózsáit... Vukán György az érzelmekkel játszik. Ő érzi Gershwint, mi a zenét... Az érzelmek iskolája hangzik a zongorán... Egymásra találtunk?... Mikor az előadás előtt beszélgettünk, már valami vibrált a levegőben. Most már tudom, hogy hangolódott Gershwinre, és a beszél-, getés alatt az egyszerű Vukán Györgyöt, az „Ember"-t ismerhettem meg...
- Sok szeretettel köszöntöm a „KANIZSA" olvasói nevében Nagykanizsán. Szívesen jött ismét városunkba?
- Most szívesen. Nem úgy, mint először, mert akkor katonának jöttem. Nem azért, mintha máshol jobb lett volna, de ahol az ember katona volt, azt nem felejti el. A Gábor Áron laktanyában telt el az a pár év.
- 1968 táján jött létre Tomsits Rudolf quartettje, amelynek Ön is tagja lett. Több évig játszottak együtt sok sikerrel, hiszen még Montreux-ben is díjat nyertek. Mégis a nagykanizsai nemzetközi jazzfesztiválon 1976-tól (1977, 1978) már saját együttesével lépett fel áz új Művelődési Központban. E változásnak, a saját együttes alakításának az útkeresés volt az oka?
- Egy affér volt az oka. A Rudi, Tomsits quartett néven elment egy más felállással Nürnbergbe játszani. Akkor ez a név már védettnek számított, hiszen hímevet szereztünk. Nekem az volt a véleményem, hogy ilyen esetben már nem lehet következmény nélkül cserélgetni az embereket és ugyanazon név alatt játszani. Az igazság az, hogy még szóváltás sem lett az ügyből, egy rossz szó el nem hangzott. Megköszöntem a játékot, és ennyi volt.
- Ön még a magyar jazz hős-
VUKAN GYÖRGY
korszakában kezdett játszani, mondhatjuk úgy is, hogy tevékeny részese volt Magyarországon a jazz terjesztésének. Mesélne erről a korszakról?
- Gondolom, sokan meséltek róla. Amit fontosnak tartok erről az időszakról elmondani, az az, hogy a jazz akkor tiltott volt, Amerikából származott a műfaj, tehát tilos volt. Ha jazzt játszottunk, kijött a rendőrség. Egyéb-
legfőbb oka volt. Olyan fokon nem volt szabadság abban az időben, amikor a kommunizmus dúlt, hogy az ember nem mondhatott semmit, mert attól rettegett, hogy mikor viszik el, ha volt rá ok, vagy sem. Hát egy ilyen korszakban valamiben szabadnak lenni mindent jelentett. A zenében a jazz volt maga a szabadság. Talán ez volt a leglényegesebb. Gyakorlatilag ma sincs szabad-
ként az akadémián sem szerették. Ott azért, mert improvizációról volt szó, és a tanárok nem tudtak improvizálni. Szóval mindenféle tekintetben tilos volt. Amikor az ember fiatal, akkor minden tilos dolog szimpatikus. Persze nem ennyire egyszerű a kérdés, de hogy az ember figyelme erre a műfajra irányult, biztosan nem kis része volt a színpadias dolognak. A másik az, hogy ez a muzsi-kálási mód az improvizáláson alapszik, vagyis itt mindenki szabadon kifejezheti magát. Na, most kimondtam azt a szót, ami a tiltás
ság a zenében, mert a pénz révén ömlik a szennyművészet a rádióból, televízióból. Mert valahogy úgy működik, hogy meg lehet valamit tiltani, vagy le lehet hengerelni egy másikkal. Most ez utóbbi módszer megy gyakorlatilag. Persze mondhatok, amit akarok, hisz ezt is elmondtam. Ilyen értelemben szabadság van.
- Fiatalon felvették a Zeneakadémiára. Ha jól tudom, egy Helikon Ünnepségen elért első díj eredménye volt. Nem élt a lehető^ seggel. Volt-e ennek különleges oka, hiszen úgy olvastam, hogy
végül is elvégezte a Zeneakadémiát?
- Az apám orvos volt, Mindszenthy orvosa. Nem voltunk jó káderok. Felvettek, de nem kaptam kollégiumot. Akkoriban, amikor egy orvos fizetése 1300 Ft volt, a pesti zongorás albérlet díja pedig 900 Ft. Gyakorlatilag a hu-szonkettes csapdája volt. Én egy másik megoldást választottam. Apám később a MÁV-nál dolgozott. Volt tehát ingyenjegy, és így négy évig minden hétvégén felutaztam Budapestre. Wehner Tibornak köszönhetek nagyon sokat, mert a négy évben minden vasárnap délelőttjét feláldozta értem. Végül is magánúton elvégeztem a Zeneakadémiát.
- A \'60-as évek elején Ön már Budapesten járt orvosi egyetemre. Több zenei könyvben található utalás a Dália presszóra, amelyik abban az időben vonzotta a jobbnál jobb zenészeket. Mivel csak említésként szokott szerepelni a név, a fiatalok nem tudnak mit kezdeni a névvel. Mi volt a titka a Dáliának?
- Az volt az első engedélyezett hely, ahol sok zenész összejött. Klubnak hívták és lehetett zenélni. Ott találkoztam például Berkes Balázzsal, akivel azóta is együtt játszom. Talán a frissesség volt a varázsa Az első hely, első alkalom, hogy lehetett játszani. Ha már titokról beszélünk hát ez lehetett az.
- Voltak-e példaképei és milyen szerepet játszottak az Ön zenei világában?
- Természetesen voltak példaképeim. Először is a klasszikus zene területén, később a jazz világából. Aki maradandó volt és maximálisan befolyásolt, az Gershwin, akinek sikerült közelíteni a jazzt a szimfonikus zenéhez. A kifejezetten jazz-zenészek közül Bili Evans, Miles Davis, és jelen pillanatban Keith Jarrett nevét említhetném.
- Én így fiatalon is azt látom, hogy nagyon nehéz társakat találni a zenében. Olyanokat, akik hasonló zenében gondolkodnak és képesek azt hosszú ideig közösen művelni. Ön szerencsésnek mondhatja magát? Sikerült azonos zenei világú partnereket találni?
- Valószínű. Magamon kívül nem tudnék említeni itt Magyarországon, de külföldön sem zenészeket, akik olyan hosszú ideig játszottak együtt azonos emberekkel, mint én. Az igaz. hogy egyszer megváltam Tomsits Ruditól, egyszer megváltam a Jávori Vilitől, mindig megköszönve például, hogy szép volt az elmúlt tíz év, vagy valami. És volt még egy ilyen a Kőszegi Imivel. De gya-
1997. október 3. ( KANIZSA - \'Xedtunátte <H*$*$i«t) 17
korlatilag ezek nem következtek volna be, ha nem lettek volna olyan afférok, amiről úgy gondoltam, hogy arról nincs mit beszélni, hanem tovább kell lépni, ami egyébként néha jót is lesz, egy kis változást hoz. Ezzel együtt egyetértek azzal, hogy nehéz partnert találni, és megmondom, mikor nehéz találni. Akkor nehéz partnert találni, ha az embert nem az üzleti dolgok vezérlik, és amikor valakivel emberileg is szeretne kijönni. Nem elég az, hogy tetszik ahogy játszik hiszen mielőtt közösen elkezdenénk már tudom, hogy zeneileg a dolog működni fog. Ha ellenben emberileg nem megy, hiszen ekkor már ez válik elsőrendű fontosságúvá, akkor nincs értelme. Nos, valakit ez nem érdekel, mert az ellenségével is játszik, ha kifizetik, de én azt elképzelni sem tudom hosszú távon. Most egyébként nagyon jól érzem magam, mert a Balázzsal úgy harminchat éve játszom, és úgy élünk mint a testvérek.
- Nagykanizsát) a nemzetközi jazzfesztiválokon mindig vendégművésszel lépett fel az együttese. Említhetném Simeon Sterev-et, Zbigniew Namyslowskit, vagy Jukka Perkot 1991-ben. Itt rokon-lelkek találkozásáról beszélhetünk?
- Nem. Nagyon jól ismerem őket, sokszor játszottunk együtt. De ez nem minden esetben olyan nagy öröm, mint azt gondolni lehet. Név nélkül mondom, mert lényegében egyikre sem vonatkozik, és mindegyikre vonatkozik. De azokra is érvényes, akiket most nem említett, akikkel nem léptem fel. Egy ilyen játékhoz nem biztos, hogy összepasszolunk. Játszani lehet, de elképzelhető, ha csak trióban jövök el, többet tudok adni. Az természetes, hogy tudunk együtt játszani, csak alkalmazkodnunk kell hozzá, és az már rizikó, hogy milyen kielégültséggel tud az ember utána kijönni a pódiumról. Nem panaszkodom, mert végül is az említett fellépések sikeresek voltak. De volt már az embernek olyan érzése, miközben esetleg átöleljük egymást, hogy a fene egye meg, jobb lett volna, ha csak hárman vagyunk. És ez nem arra vonatkozik hogy mi jobbak vagyunk, mint az illető... Egyébként meg kell mondjam, hogy a trió egy zseniális felállás. Ott mindenki egyenlő. Ha bejön egy negyedik azt már hárman kísérik Az egy teljesen új helyzet. A negyedik személy tehát nem pusztán arról szól, amit az előbb elmondtam, hanem valahogy úgy néz ki, hogy akkor már hatan is lehetünk Ha valami három lábon áll, az áll. Négy lábon is áll, csak akkor egy
irányba eldől. Kettő közül van hideg és meleg, de hol van a langyos? A három egy olyan szám, ami nagyon jól tudja egymást kiegészíteni anélkül, hogy a másikat másodrangú szerepre kényszerítené.
- A jazz-ben sokszor visszatértek a népzenéhez. Mennyire alkalmas egy-egy nép zenéje beépülni a jazz-be? Gondolok elsősorban a magyar népzenére, de említhetném az arab népzenét is.
- Én most újabban az arabot szeretem, meg a spanyolt. Azt mindig nagyon szerettem. Nem tudom miért, de néha az az érzésem, hogy előző életemben ott éltem. Esküszöm, nagyon közel áll hozzám a spanyol, annak ellenére, hogy soha nem foglalkoztam vele. Vannak néha az ember életében ilyen dolgok. Anyám, aki sehol nem tudott eligazodni, mesélte, hogy amikor Münchenben volt, azt hitte, otthon van, mert minden esetben tudta, hogy merre van. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy vannak furcsaságok, amire az ember nem tud magyarázatot adni. Én úgy gondolom, hogy a népzene nagyon fontos. Sajnálatosnak tartom viszont, hogy a magyar népzenével nem igazán tudok mit kezdeni. A magyar zene ritmi-kailpg rendkívül szegényes. Maximum a csárdást tudom felemlíteni, de az is olyan merev, hogy nem nagyon lódítja meg az ember fantáziáját. Egyébként a népdalokból a pentaton jellegű dolgok szépek, csak akkor viszont ott vagyok, mintha bárhol lennék, mert egy-két országot leszámítva a világ népzenéje a pentatonra alapul. A népzene fontosságát másban látom. A zenében még rengeteg kiaknázatlan lehetőség van. Most életerős, igazi zenei anyagra gondolok, amit még lehet alkalmazni. Vagyis azt mondom, hogy nem a zene ellen kell tenni. Gondolok most elsősorban az avantgárdéra. Nem azt mondom, hogy nincs jó avantgárdé, csak az a mindenáron való modernkedés, hogy egy zenész mindenkin túllép, az összes klasszikust és népzenét letolja, és csinál egy harmadikat, azzal nem tudok egyetérteni. Nem lehet minden gyökértől elszakadni, valahova haza kell menni. A népzenén és a klasszikusokon túl mi van még, amiből lehet meríteni? Sok már nem marad, mert ez az egész- Jobb tehát ebből meríteni, mint mindent felrúgni, és érdekesnek lenni. Mahler mondta: „Éédekesnek lenni könnyű, jónak lenni nagyon nehéz. Az érdekes csak véletlenül esik egybe azzal, hogy jó is. A jóság kritériuma nem az érdekesség, hanem az,
hogy igaz valami. Ami igaz, az szép is...
- A szeptemberben rendezett „Cserfő Jazzland"-en volt alkalmam találkozni Nesztor Ivánnal, aki azt mondta, mikor a free zenéről beszélgettünk, hogy „a disszonancia az tulajdonképp a meg nem értett konszonancia... El lehet hagyni a meglévő szabályokat, de akkor fel kell állítani a saját szabályokat..." Ezek a megállapítások gondolom elfogadhatók. Ellenben felvetődik a kérdés, hogyan fejlődik tovább a zene, mi lesz elfogadható mondjuk húsz év múlva a fül számára?
- A hogyan tovább az egy olyan kérdéskör, ami agyon van dumálva Kialakult egy nem egészen valós nézet a dolgokról. Egyet mondok, hogy mire gondolok. Például a művészt nem értik meg a korában. De nem azért, mert modernebb, disszonáns, hanem azért, mert rosszul játszották el a darabot. A hallgatónak általában nincs tudomása arról, hol kezdődik a nagyszeptim. Lehet, hogy neki furcsa a hangzás, de ha őrá jól hat, akkor jó a zene. A közönség azért jön el a koncertre, mert jól akarja magát érezni, a szó nemes értelmében, ő katarzist akar, és úgy akar onnan hazamenni, hogy több, mint amikor odajött. Ez pedig azon múlik, hogy a művész akar-e közölni valamit, és azt el tudja-e mondani. Ilyenkor az sem baj. ha modem, csak értsék meg. Az, hogy egy ember közölni tudjon valamit, az egy bizonyos életformát feltételez. Nem elég a tehetség, a gyakorlás a pódiumra lépéshez. Ahhoz úgy is kell élni, mert akkor hiteles, akkor van hatással a közönségre. Nem elfogadható számomra az sem, amikor azt hallom, hogy műveletlen a közönség. A hallgatónak nem az a feladata, hogy tudja, melyik darabnak mi a címe, nem szükséges a lexikális tudás. Kell, hogy az emberek járjanak koncertre, de nem kell felnőni az előadáshoz. Nyugodtan mondhatják: tessék úgy játszani, hogy megértsem. Ne kelljen egy irodalmi műhöz sem szótárt használni, utánanézni, hogy mit is írt a szerző. Én azt tapasztaltam, hogy a hallgató mindig nyitott szívvel megy a koncertre, szeretne ott valamit kapni. Ezt nem szabad tőle megtagadni... A zenész pedig csak akkor tud adni, ha önmagával ki van békülve. Ha bennem nincs meg az összhang, köztem és a lelkemmel, akkor én nem tudok adni. Akkor csak játszom, de nem tudok kisugározni... Miért van, hogy bejön egy színész, és ott van még nyolc, de én csak őt látom? Valami kisugárzása van, és én nem tudok ellenállni.
hatása alá kerülök... A művészet az egy ilyen dolog...
- A mai estén Gershwin zenéjét választotta. Ez egy kis kitérőt jelent, vagy visszanyúlás az alapokhoz?
- Ez abszolút visszanyúlás, mert tizenhárom éves korom óta játszom a „Kék rapszódiát". Állítólag jól játszom. Nem dicsekedve mondom, de nyugodtan vállalhatom. Most játszottam a Zeneakadémián, és a zenedarab után hat ráadást játszottam. Lehetett volna több, de a hangverseny ment tovább. Idén Párizsban játszottam. Odajött hozzám egy idős, legalább nyolcvanéves bácsi, aki azt mondta: „Uram! Én hallottam még egyszer a Gershwinnel, de meg kell mondanom, ilyent még nem hallottam!". Na most, ha ebből csak annyi igaz, hogy neki csak eszébe jutott, már az is nagyon jól eső érzés. A kis kitérő után elmondhatom, hogy Gershwinhez a vonzalmam olyan régi, hogy apámnak a barátja, körülbelül \'55-ben, Egyiptomban dolgozott. Zeneszerető ember volt, és megvette kint a „Kék rapszódia" és az „F-dúr zongoraverseny" kottáját. A Kék rapszódia egy kék színű kotta volt egyébként. Kölcsönadta, mert meg akartam tanulni. Lemásoltam, leírtam az egész kottát. Megtanultam könyvet kötni, és bekötöttem. Megvan, meg tudom mutatni. Fekete az oldala, és hagytam még bent üres lapokat, hogy ha még szerzek ilyen kottát, akkor bele tudjam írni. Szóval Gershwinhez a vonzalmam nagyon nagy, talán lelki vonzalomként is mondhatnám. Azt hiszem, hogy itthon én tettem a legtöbb erőfeszítést, hogy a klasszikus szimfonikus zenét összehozzam a jazz-el. Mutatja ezt az idei zeneakadémiai koncert is.
- Ön nagyon sok mindennel foglalkozik. Zenél, zenei tankönyveket ír, zenét szerez, s ha jól tudom, mindezek mellett még főállású fogorvos. Hogyan lehet időben ennyi mindent egyeztetni?
- Csak egy módon. Nem kell nyolc órát gyakorolni. Az hallatszik, ha valaki nyolc órát gyakorol. Én lehet, hogy melléütök, de lehet, hogy nagyobb a hatás, mint annál, aki precízen lejátssza, mert sokat gyakorol, és az Istennek nem üt mellé. Ilyenkor az ember majdnem könyörgőre fogja: „A franc egye. üssön már egyet félre, mert ez már olyan, mint egy gép". Nincs kisugárzás. Mondhatnék egy csomó zongoristát, Horo-witzot, Rubinsteint, aki félreüt. de olyan aura van. hogy meg kell bolondulni. Nem tökéletesnek kell lenni, mert olyan úgy sincs.
Mészáros Bálint
18
KANIZSA - \'KcdtunälU »uiyxfiH
1997. október 3.
R. Tamás Valéria: Tanítómesterem, az Univerzum III. MEDITÁCIÓK (részlet)
A tanulás a fejlődés záloga. A boldogságot nem kívülről kell várni,-, hanem belőlünk fakad.
ISMERD MEG ÖNMAGAD!
Az igazi tudás nem szerezhető meg siker és veszteség árán, - hanem csak akkor, ha megismered önmagad belső lényegét.
Önmagunk, - a világ - és isten törvényei nem mindig azonosak.
Az öntörvényű ember megesik, hogy szembekerül isten és a világ törvényeivel,.... és elvérzik a küzdelemben, vagy félhalottkénl vegetál a hétköznapok futószalagján.
Kivétel az, aki szintén tud teremteni egy magasabb létsíkon - a szellemi, lelki dimenzióban - és harmonikusan együttműködik a közösséggel.
Ajándéka az isteni univerzumtól megérkezik: előbb vagy utóbb, de nem marad el.
Ne csak a könyvek igazságát bújd! Belső törvényed a megtapasztalás legyen.
A KOZMIKUS TÖRVÉNY láthatatlanul jelen van és diktál!
Nem a determináció, hanem a szabad akarat szintjén:
Itt és most!
Az élet különfajta effektusai betakarnak és védenek.
Fokmérőd a gondolatsort követő tett és az elemző önfegyelem legyen.
Segíts - adj, hogy Te is kapjál!
A lánc körbejár.
És belső igazságod kiteljesedik.
Az ember legnagyobb erénye: a becsület és a természetesség.
A becsület méltóságot és vasaka-ratot szül.
József Attila életmorálja-dialektikája életem során okítással szolgált:
„nem ember szivébe való nagy kínok késeivel játszom.
- Már mindent merek,
de nincs értelme semminek."
József Attilát a kiúttalanság tudata... öngyilkosságba hajszolta.
Számomra - és tán mások .számára is, létezik egy mindennél hatalmasabb erő: a SZERETET EREJE.
A szeretet ÉLETERŐ, a szeretet a NAP ereje.
A szeretet TISZTÍTÓTŰZ.
A szeretet fényt gyújt, - életet teremt - és boldogít.
SEGfTS! TANULJ meg ADNI, hogy KAPHASSÁL!
A lánc körbejár.
A SZERETET ÓRIÁSERŐ! A VILÁGEGYETEM dinamikája lüktet benne.
A szeretet a SZÍV ereje, - minden korlátot ledönt, minden kacatot elsöpör, mi energiáit letaglózza, hátráltatja vagy bilincsbe veri.
A SZERETET az embert - emberhez MÁGNESként vonzza.
A szeretet t az élet forrása.
10 PONT A GYERMEKEKERT
„Amit megszelidítsz, azért felelősséggel tartozol!"
(Saint Exupery)
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja:
- A gyermeknek joga van az egyenlőségre, - fajra, színre, nemre, vallásra, származásra való tekintet nélkül.
- A gyermeknek joga van az egészséges szellemi, testi és lelki fejlődésre.
- A gyermeknek joga van ahhoz, hogy családban nőjön fel, és ne válasszák el a szüleiktől.
És így tovább...
A jogok sora tovább gyűrűzik, - és erkölcsi-szívügyi kötelezettséget ró a szülők generációjára.
EURÓPA társadalmára.
A nemzetközi hitre...
a SZERETETRE !!!
Itt és most! Nem akarom megváltani a világot, sem átformálni erőszakkal az embereket, csupán gondolkodásukat, képzelő-erejüket, - a kreativitás teremtette szellemi-lelki szabadságot szeretném szívükbe, agysejtjeikbe injekciózni. A gyermekkor atmoszférája a legüd-vözítőbb e kihívásra!
- A gyermekkor indítja el az intellektuális érdeklődést,
- a közösséggel harmonizáló viselkedéskultúrát.
- A tarisznyában az otthoni útravalón é.s iskolai tanulmányaikon túl az UNIVERZUM fogja inspirálni őket életük teljességének önerőből való kibontására. A gyermek szabadon gondolkodik. Nemcsak szellemileg, hanem érzelmileg is érték.
Számára minden létezik, ... a fantázia és a létezés határai összemosódnak. Kutya-macska-sárkány-űnepülő,... ha nincsenek, vagy nem látja őket, vizuálisan megjeleníti, - lerajzolja, vagy megfesti azokat, mégha ezek nem is tűnnek kézzelfogható valóságnak. Elvont értelemben, ha a valóság szürke számára, akkor képzeletében teremti meg a látványos, olykor gondolatébresztő dolgokat.
A maga színes mikroszkopikus világát.
És ennek örül, eljátszadozik benne. -ha menekül a valóságtól. A létezés és a képzelet határai összemosódnak. A felnőtt szániára nincs ilyen .szabadság...
Az ő világa beszűkült, erős korlátai vannak, melyet gyakran saját maga emel önmaga számára. Figyelmetekbe ajánlom a SZÁMOK METAFIZIKÁ1A című könyv fejezetemből a 33-as szám manifesztációját. Ebből Chiara Lubich személyiségét, aki a budapesti GENFEST \'96 nemzetközi fesztiválon párbeszédet folytatott a sokszínű gyermeksereggel.
A MUZSAK
A múzsák a művészeteknek és a költészetnek voltak a görög mitológiai pártfogói.
Bár esetleg az iskolában nem túl sokan tanultak a múzsákról, a mindennapi életben elég gyakran hallhatták a latin közmondást: Inter arma silent Muzae (háborúban hallgatnak a múzsák). Ez a közmondás, mint pár másik is „sántít" egy kicsit, ugyaiús Zrínyi Miklós háborús idők-
ben írta a Szigeti Veszedelmet, Balassi Bálint pedig a verseit a végvári harcok éveiben szerezte.
A tévében a közelmúltban a műsorközlő gyakran említette: a „Múzsát" hallották. Arra viszont egyszer sem hivatkozott, hogy a kilenc múzsa közül melyikről volt szó?
Az ötvenes években mitológiai témákról való vitatkozás közben egy barátom ez irányú kérdésére el tudtam neki sorolni a kilenc múzsa alábbi nevét:
Melpomené a tragédia; Thália a
vígjáték; Kalliopé az epikus költészet; Erato a szerelmi líra; Euteipé a fuvolás zene; Polyhimnia, a himnuszok és kardal; Terpszikové a kar-tánc; Klio a történelem; Uránia a csillagászat ihletője, múzsája.
A költőknek és művészeknek az alkotáshoz az ihletet, az ösztönzést a múzsák adják, akik Apollőnnak, a világosság és fény istenének a kísérői voltak, és a Tempe folyó völgyének közeiéiben, Pieriában laktak.
Dr. Pais János
A csángókról
Mária Terézia királynő önhatalmúlag elhatározta, hogy Erdélyben határőrséget szervez. Egy vegyes, katonai é\\s polgári bizottság írta Össze a határőrségbe bevonulni tartozókat. A székelyek addigi szabadalmaikat féltvén az állandó katonáskodástól elégedetlenkedni kezdtek, s csak kevesen vették fel a fegyvert. Az összeírás elől sokan a határszéli erdőkbe, majd Mádéfalvára mentek, és írásban tiltakoztak ;tz erőszakos katonai Összeírás ellen. A fentebb hivatkozott bizottság elhatározására 1763-ban katonai erőt küldött a hatalom Mádéfalvára, amely az összegyűlt tiltakozókra ágyúkkal lőtt. Ezen mészárlásnak 186 halottja lett. A még idejében a határon túli Besszarábiába elmenekült székelyeket Hadik András később Bukovinába telepítette át, ahol a csángó székelyek az alábbi falvakat alapítottál; meg lakóhelyül maguknak: Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten.
Mádéfalva annak idején Csík vármegyének felcsíki járásában volt. Az első bekezdésben leírtakat a történelem Mádéfalvi veszedelemként vagy székely oldok lésként (latinul: Siculi-cilium) jegyzi. A Történeti-Etimológiai Szótár minősítése alapján nevezzük a régi erdélyi otthonukból elkóborolt és a külföldre menekült székelyeket csángóknak.
A bukovinai csángók 1941-ben a jugoszlávoktól ideiglenesen visszafoglalt Bácskába költöztek. A hadi események miatt innen menekülni kényszerülvén Vas, Zala, Veszprém, és Fejér megyékben kaptak menedéket, 1946-47-ben pedig Tolna és Baranya megyékben telepedtek |e végleg.
Van a csángóknak az eddigiekben ismertetetteken kívül egy másik -sokak által ismeretlen - csoportjai is: u Hétfalusi csángók. Ez a hét falu Brassó megyében volt, s nyilván most is van az alábbi régi neveken: Túikös, B ácsfalu, Csernátfalu. Hosszúfalu. Pürkerecz. Tatrang és Zajzon. Ezek területe Szent István korában a Székelyföld kiegészítő része volt. II, Endre Brassó megyébe hívta be a német vitézi rendet, s ezért egy ideig a német lovagok bírták ezen falvakat, de ismét visszacsatolták a székely ispánok hatósága alá. Ezen csángók - szemben a kivándorolt székely csángókkal -evangélikus vallásúak, a többi pedig katolikus, református vagy unitárius volt, A hét falusiak földmívelé,slx>l és marhatartásbői nehezen tudtak meg: élni, fő jövedelmük a gyü- . mölcsicrmelés és a kéziipar volt. Azt is olvastam régebben, hogy a gazdag szászok dolgozói lettek megélhetési gondjaik miatt. Előfordulhatott, hogy a cuius regio, cius religio (aki a vidék, azé a vallás) .szabály miatt lettek a székely hétfalusiak evangélikusokká. Náluk a fiúnak két keresztapja, a lánynak két keresztanyja volt. Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu teljesen össze van épülve, azért ezeket Négyfalunak is nevezték.
II. Ulászló 1498 körül elzálogosította a Hétfalut Brassó városának A hét község hét járásnak a székhelye is volt. Ezen helységekben románok is éltek, akik a községeknek a hegyre felnyúló részeiben laktak. Brassó megye az átmeneti f> évre sem került vissza hozzánk. 1940-ben Kolozsvárott katonaként hallottam, hogy a szászok ellenezték hozzánk kikerülésüket.
Dr. Pais János
1997. október 3.
KANIZSA - TZtdtenájtiA maqaft*
19
Napjainkban egyre nagyobb tért hódítanak Magyarországon azok a vállalkozások, melyek fo feladatuknak a gyerekek iskolán kívüli programjának biztosítását tekintik. Nagykanizsán a Ludvig-stúdió próbálkozik ezen feladat ellátásával. Idén nyáron olyan táborba várták a gyerekeket, mely a szórakozás mellett különböző\' hasznos és tanulságos dologra is megtanította őket. Azonban, mint Ludvigné Tihanyi Klárától megtudtuk, tevékenységük nem lankad az iskolaév közben sem, folyamatosan várják az általános iskolásokat foglalkozásaikra:
- Elindítottunk egy úgynevezett ..délutáni iskolát", mely nevét arról kapta, hogy szeretnénk a gyerekek és a szüléik számára egy komplett dolgot nyújtani. Ez az iskola úgy teljes, hogy délután, az iskola után jönnek ide a gyerekek, ahol először is egy kis kikapcsolódást biztosító programot szervezünk számukra. Ezek után kezdődik az a foglalkozás, melynek keretében megbeszéljük a házi feladataikat, azokat értelmezzük, majd önállóan megoldják, megtanulják. Mikor végeznek, ellenőrizzük munkájukat, aki valamit nem értett meg, annak segítünk. A házi jeladut elkészítése melleit angol és német nyelvtanulásban is részt vehetnek, de matematikából korrepetálást és tehetséggondozást is szen\'ezünk számukra. Elképzeléseink alapján a nyelvtanítás kiscsoportban folyna, hiszen a nyelvtanárok általános véleménye szerint a gyerekek ilyen kiscsoportos foglalkozások alatt lényegesen jobban képesek fejlődni. így elérhető az, hogy nem egyedül van a gyerek a tanárával, tehát mással is tud kommunikálni, viszont nem nagy a létszám, így nem jut túl kis rész egy gyerekre. Emellett szervezünk a gyerekek számára kézműves és képzőművészeti foglalkozást. Erre péntek délutánonként kerülne sor, mivel úgy gondoljuk, hogy ilyenkor nem kell a házi feladat elkészítésével tölteni az egész délutánt, hanem a nagyobb idő ezekre a foglalkozásokra jutna. Ezzel pedig az érdeklődésüket kívánnánk felkelteni, valamint fejlesztenénk a kreativitásukat. Egyrészt tanítanánk számukra népművészelel - például gyöngyfűzést, agyagozásl -.
LUDVIG STUDIO
másrészt képzőművészeti vonalon rajzolást, festést. így próbálnánk átadni számukra a vizuális kultúrát nemcsak\'gyakorlati, hanem elméleti formában is. Továbbá nagyobb gyerekek számára ugyanezt szervezzük szakkör formájában csütörtök és péntek délutánokra. Sikerült ezen ismeretek oktatására felkérnünk R. Fürtös Ilona iparművészt és Ambrus Márta rajztanárt.
- Milyen a fogadtatása a kezdeményezésüknek?
- Mindenki szurkol nekünk. A pedagógus kollégáink kivétel nélkül pozitívan értékelték kezdeményezésünket, már csak azért is, mert a jövő évtől bevezetésre kerülő NAT (Nemzeti Alaptanterv) kimondja, hogy az iskola a napközis ellátásban csak a felügyeletei biztosítja, minden más szolgáltatást az önkormányzat fizetővé tehet. Tehát valahol mi itt a jövőt kezdtük el, s úgy gondoljuk, hogy ha az önkormányzat valamit fizetővé tehet, az előbb-utóbb fizetővé is válik. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy mivel elég nagy mértékben csökkentik az iskolai pedagógusok létszámát az iskolákban, sokan fognak munkanélkülivé válni. És mivel a többségnek ilyen munkára van képesítése, hát errefelé kell az utal keresgélni. Hisz nekünk ez a szakmánk, ezt kell a szülők felé eladnunk, méghozzá olyan színvonalon, hogy el is fogadják.
- A programok kialakításában mi vezérelte önöket?
- Annak idején a volt munkahelyemen kezdtünk el egy programot megvalósítani, mely a gyerekek számára a kultúra rendkívül széles köréi ajánlotta. Idetartozott a népművészet, néptánc, sakkozás, tehát rendkívül széles volt a kör. És ez a pedagógia elfogadta a gyerek egyéniségéi olyannak, amilyen - nem akarta őket egy osztályon belül uniformizálni. Minden gyereket a maga személyiségéhez mérten fejleszt fogadja el a munkáját. Ez a fajta pedagógia sajnos úgy tűnik, hogy ebben a városban megszűnőben van. Ezért szerettük volna ebből a pedagógiából a kultúra széles körű közvetítését. Ezt ilyen formában tudtuk most megoldani.
- Milyen egyéb terveik merültek fel?
- Hosszú távon szeretnénk kihasználni a szüneteket. Olyan formában értem ezt. hogy ha a gyerekek például javítani szeretnének a jegyükön, akkor a téli szünetben - mely elég közel esik a félévhez - korrepetálással, fejlesztő foglalkozások tar-
tanítványainkat, s nagyon örülünk neki, hogy eddig csak sikerekről számoltak be.
A szülők általában azért hozták hozzánk gyermeküket, mert nem tudták elhelyezni délután, s számukra is nagy könnyebbséget jelent ez a lehetőség itt nálunk. Hiszen itt felügyelet alatt vannak folyamatosan a gyerekek, s mindemellett olyan dolgokkal foglalkoznak. amik egyértelműen hasznukra válik.
tusával lennénk képesek esetleges hiányosságaikat pótolni. A tavaszi szünetben is hasonlóra kerülne sor, és nyáron szegeznénk különböző táborokat.
- Milyenek a munkájukról a visszajelzések?
- Mikor a gyerekek bekerültek ide. az első napok után már mondták, hogy nagyon szeretnek itt lenni, mert itt olyan, mintha otthon lennének. Való\' ban. ennek az érdekében igyekeztünk a környezetüket esztétikusan, családiasán, hangulatosan berendezni - tehát hogy eltérjen az iskola megszokott, túldekorált, túlzsúfolt világától. Tapasztalataink voltak olyan téren is, hogy mikor először bekerültek ide a gyerekek, ellenálltak nekünk. Egyszerűen nem tetszett nekik - és azt hiszem, ez érthető reakció is volt tőlük -. hogy délután van és tanulniuk kell. Aztán ahogy ellellek a napok, úgy érezzük, tudomásul vették, hogy ide azért jönnek, hogy a házi feladatukat megcsinálják, el kell mondaniuk, hogy a tananyagot mennyire sajátították el, és remélem, hogy ez az iskolában is sikerélményekhez juttatja majd őket. Természetesen azt mi garantálni nem tudjuk, hogy a hozzánk járó tanulónak az iskolában hirtelen jobb lesz a jegye, kiugrik a többi közül - hiszen minden ott dől el. Ez is egy közösség, meg az is egy másik közösség. Természetesen figyelemmel kísérjük
- Nem merült még fel önökkel szemben, hogy a foglalkozásaik során elvonják a gyerekek figyelmét az úgynevezett „száraz" tantárgyakról - mint
; mondjuk a matematika -, hisz nyilvánvaló, hogy egy átlag gyereket jobban érdekel a fazekaskorong, mint az egyenletek...
- A tapasztalatunk azt mulatja, hogy a kézművesség a többirányú fejlesztést erősíti. Hiszen itt nemcsak a tudományokat adjuk a gyereknek úgy. hogy ta-\'nuld meg a tananyagot és számonkérem, hanem adunk mellé egy olyan színesítő programot, amivel a gyerekben oldódik a feszültség, valamint alkotómunkát végezhet. És ez visszahal a tanulására is. s nagyon sok visszajelzés jött. hogy nem elvonta a gyerekek figyelmét, hanem inkább mindkét oldalt erősítette. Olyan ugyanis nincs, hogy csak a kézügyesség fejlődjön - itt is érvényesül az agy és a kéz kapcsolata. Tehát azzal, hogy a kézügyességet erősítjük, elősegítjük az írás-, számolás-, olvasáskészséget is. Úgy érzem, a munkánkkal mindenképpen a gyerekek előnyére válunk, ha nem is azonnal látható módon, de várható, hogy az a gyerek, aki ilyen foglalkozásokon vesz részt, könnyebben tud megbirkózni az iskolával.
Sz. A.
20
KANIZSA - XidtenáU*
t997. október 3.
I • 11 ;UJaU &AajtI JvUK •
Föld csak egy van az univerzumban. Minden, ami rajta található, vagy ami az emberi képzelet szülötte, egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. Ez azt is jelenti, hogy meg kell őriznünk abban a szépségben, ahogy évmilliók alakították, és meg kell becsülni azokat az értékeket, amit az emberi elme alkotott, kitalált. Ez utóbbiakhoz tartozik a hosszúsági kör fogalma is. Városunk arról nevezetes, hogy az északi sarktól a déli sarkig húzódó képzeletbeli 17. hosszúsági körön fekszik. Ez még nyolc városról mondható el, s ha e kis számot összevetjük a Föld településeinek számával, bizony azonnal szembetűnő a különbség. Vagyis valamilyen formában az a tény, hogy a 17. hosszúsági kör Nagykanizsán húzódik át, értékhordozó. Mondhatnám azt is, hogy ez a kilenc város összetartozik, kötődik egymáshoz. Ez-év április 20-a óta a Városvédő Egyesületnek köszönhetően emlékmű őrzi, hirdeti az Eötvös tér északkeleti sarkán városunk kiváltságos helyzetét. Aki még nem figyelt fel az emlékműre, annak csak ajánlani tudom, hogy tekintse meg, és bizton állíthatom, hogy többször fogja az utat még megtenni, s elolvasni azokat a sorokat, amit a talapzatba gravíroztak, és ahol megtalálni azon városok neveit is, amelyekhez akarva-akaratlan kötődünk. En csupán annyival szeretném megtoldani a leírtakat, hogy pár sorban mind a
kilenc városról elmondom, amit e kapcsolódási pont miatt talán tudnunk kell. Ügy érzem, igazi lokálpatrióta csak úgy lehetek, ha nem csak belső életünket ismerem, kísérem figyelemmel, hanem a kötődésekről sem feledkezem meg...
GÁVLE (Svédország)
Gávle a Botteni-öböl délnyugati részén épült nagy forgalmú kikötőváros. Közelében található a Stors-jön tó, amely kellemes kirándulóhelye a turistáknak, kirándulóknak. A keleti parton fekvő kikötő a svéd ipar és kereskedelem fontos láncszeme. Lakosainak száma megközelíti az ötvenezret.
Poznan (Lengyelország)
A Warta parti félmilliós lakosú kereskedő és iparváros vajdasági székhely. Tudományos és művelődési centrum, élénk zenei és művészeti élettel. Egyetemi város. 1253-ban alapította I. Przemyslaw herceg. Központja az Óváros a piactérrel. Legmegragadóbb látnivalója a városháza, amely 1310 óta áll ezen a helyen. A műemlékek felsorolása oldalakat venne igénybe a dominikánus templomtól a hercegérseki palotáig. Lüktető forgalmú mini-metropolis, csillogó műemlékekkel.
ZSIGMONDY GALÉRIA
Az 1993-ban megalakult Zsig-mondy Galériát a Zsigmondy-\' Winkler Műszaki középiskola alapította. Elsőként Járási Ildikó volt a művészeti vezetője, majd 1995-től Rajnai Miklós a csurgói Csokonai V. Mihály Művelődési Központ igazgatója.
A galéria egyaránt otthont ad kiállításoknak és előadásoknak is. A gyakran meghívott előadók közt szerepel többek között Papp Gábor és Molnár V. József művészettörténész, valamint Kustár Zsuzsa iparművész.
A kiállítások anyaga főként a helyi alkotók munkáiból ad ízelítőt. Az elmúlt két és fél év alatt 37 kiállítást rendeztek meg. Vajon mi az oka annak, hogy a négy éve fennálló galéria még mindig sok érdeklődőt vonz?
A kérdésre Bene Csaba, az iskola igazgatóhelyettese adott választ.
- A galéria megindulásakor az volt a cél, hogy középiskolánk diákjainak kulturális igényeit kielégítsük és megismertessük őket a különböző képzőművészeti ágakkal. Ám programjaink érdekessége és változatossága folytán a városból is szép számmal akadtak érdeklődők.
Iskolánk jelentős anyagi hozzájárulása mellett nagyon sokat je-
lentett az eddigi művészeti vezetők szakértelme. Minden kiállítást, előadást már egy évvel az esemény előtt lefixálunk. Kidolgozott terveink vannak, s az elképzeléseink elkészítése előtt felmérjük a várható igényeket, melyeket azután igyekszünk kielégíteni. Mottónk: „Csak tiszta fonásból" Mi ehhez tartjuk magunkat!
R. R.
Zala Art
A Kanizsa Trend kiállító termében található stúdió galéria gyakran rendez kortárs művészek munkáiból kiállításokat.
A szép, elegáns környezetben lévő különböző stílusú képzőművészeti alkotások még azok érdeklődését is felkelthetik a művészetek iránt, akik eddig nem igazán tartoztak az érdeklődők közé.
A fiatal főiskolások alkotásait 16 zalai művész képei váltották fel. A Zala Art elnevezésű kiállítást dr. Kostyál László nyitotta meg e hónap 19-én. A mintegy 35 kép a nyitva tartás ideje alatt megtekinthető és meg is vásárolható.
R. R.
SUMPERK (Csehország)
A Désna-völgyi Sumperk (Schönberg) a „Magas-Jesenik kapuja". A huszonkétezer lakosú város járási székhely. Az iparban nélkülözhetetlenek a selyem- és lenszövő üzemei, fafeldolgozó telepei. Híres szülötte Leo Slezák (1873-1946), a világhírű operaénekes.
MALACKY (Szlovákia)
Pozsonytól 37 km-re északra fekszik a tízezer lakosú Malacky (Malacka). Az Erdőhát központja olyan műemlékekkel, mint a Fekete-kolostor, vagy a barokk templom. Szlovákia egyik legnagyobb angolparkjában látható a régi Pálffy-kastély. Az 1750 körül ültetett óriás tölgyekben, fenyőkben még ma is gyönyörködhetünk.
HAINBURG (Ausztria)
A Duna völgyében a magyar határtól 20 km-re fekszik a hatezerötszáz lakosú festői kisváros. Valaha a római Carnuntum egyik elővárosaként a római limes erődítéslánco-lat része volt. A monda szerint itt tartotta nászát Attila Krimhildával. • A város fölött emelkedik a tekintélyes nagyságú várrom. A vár a néphit szerint a Nibelungenlied-ben említett Heimburg vára volt.
NAGYKANIZSA (Magyarország)
Megyei jogú város, a Mura folyótól 13 km-re északra. Az Árpád-korból származó város, ötvenötezer lakosával, 1995-ben ünnepelte első írásos emlékének 750-edik évfordulóját. Vára, amelyet Lipót császár 1705-ben leromboltatott, s köveit
már csak néhány épület őrzi, a török időkben a legjelentősebb végvárak közé tartozott... Az 1940-es években, mint „olajváros" vált híressé. Műemlékek a múlt századtól datálhatok. Nagykanizsa szülötte Hevesi Sándor (1873-1939) színházi rendező, író, és Zemplén Győző (1879-1916) fizikus.
MAKARSKA (Horvátország)
A háromezer lakosú Makarska a Biokovo hegy alatti partrész központja, a vidék legrégibb és legnagyobb forgalmú fürdőhelye. A Hvar szigettel szemben, a római Mucrum városka helyén áll. Nem műemlék városként, hanem fürdőhelyként ismert. Érdekességszámba menő látnivalója a több ezer különféle tengeri kagylót bemutató Kagylómúzeum.
BARI (Olaszország)
Az Adriai tenger partján fekvő háromszázötvenezer lakosú nagyváros a kelet felé irányuló olasz kereskedelem kiindulópontja. Ná-pollyal azonos szélességi körön fekszik. Középkori várát, a Castello Medioevale-t, II. Frigyes építtette 1240 körül. A régi kikötő mellett S. Nicola (Mikulás) tiszteletére épült 1087 és 1197 között a román stílusú templom. A mai városképet a mérnökileg megtervezett utcasorok jellemzik.
WINDHOEK (Namíbia)
Namíbia fővárosa hatvanötezer lakossal. Egyharmada fehér származású, a többi herero és hottentotta. Az ország belsejében, 1655 m magasan, egészséges környezetben települt. Sok épülete a német gyarmatosítás idejéből maradt meg (1884-1919). Környékén mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoznak. Fokvárossal vasúti fővonal köti össze.
Mészáros Bálint
Gyurik Irén:
Margaréta arcú szerelem
Istenhez forduló
margaréta arc,
látlak a napba emelkedni...
Sok kis mag-érésed vers-tányérba búvik.
Hozzád simul
zsenge szárán a gyermekség, amint szellő mozgat eggyé válni veled.
Láttalak a napba emelkedni. Beérlelte
sugárkézzel átmarkolta a végtelen
s kiengedve ujjai közül
átadta szerelmünket
a margaréta-arcú Istennek...
1997, október 3.
KANIZSA - TCuttunMiA ttuMpnyi* j
21
I íBESZÁMOLÓ A „FERTŐ" SZIGETÉRŐL (3.))
LL_..........................................................__........................ Jj
Kis kalandunk után elmentünk a Rock Színpadra, ahol Ektomorf és Strong Deformity játszott, majd leléptünk megnézni a Sziget-híradót, amelyben elmondták, hogy több száz óbudai és angyalföldi lakos panaszkodott, hogy túl hangos a Sziget. így az óbudai polgármester vasárnap délelőtt a szervezőkkel egyetértésben leállíttatta a brit technocsoport programját. A Sziget-híradó amúgy egy focipálya nagyságú helyen volt, ahova a Szigetlakók magukkal hozták a hálózsákjukat, plédjüket, és fekve nézték a nagy mozivászonra kivetített filmeket. A híradó után még kóvályogtunk, hülyéskedtünk, ettünk, ittunk, aztán a Pesti Est színpad előtti bulizós számokra hajnalig táncoltunk. Miután már a testünket sem éreztük a fáradságtól, alvásnak eredtünk. Keddi délelőttünk, sőt délutánunk ugyanolyan volt, mint az előző: sátori alvás a kibírhatat-lanságig, majd a Duna-parti folytatás. Kajálas. zuhanyozás minden a megszokott formában. A Nagyszínpadon hamarosan elkezdődött a koncertezés a Descendents együttessel, majd sokak kedvence, a PUF került színpadra, akik elég sikeresen vették a (már egy kicsit fáradt) szigetlakók türelmét. Ugyanígy a VHK is. Később a Rollins Bánd is nagy sikernek örvendett. A Nagyszínpadi zárás után a Wanted színpadra mentünk át. ahol az Auróra punkzenekar programja vette kezdetét. Mint mindig, a Szigeten is nagy sikernek örvendtek, amit Vigiék szívesen vettek és erősen meg is köszöntek. A koncert után egy kis kellemetlenségbe bonyolódtunk. Ugyanis a színpadot megkerülve akartuk megközelíteni a Ba-hia Színpadot, de ezt egy In-kal se-curity-s valahogy\' nem vette jó néven. Azt hozzá kell tenni, hogy ő is hasonló jó modorban mondta el, mint az előző Pepsi-pulcsis gyerek. () csak 160-165 cm magas volt -így nálunk egy fejjel alacsonyabb -, de ez persze nem zavarta, és tovább civakodott. így mérgesen, de otthagytuk. Nem értettük, hogy hogy lehet valaki ilyen bunkó, hogy ilyen modorban mondja el, amit máshogy is el lehetett volna mondani. Úgyhogy már csak azért is visszamentünk, hogy megmutassuk neki, hogy el tudunk menni a színpad mögött. A másik oldalon senki meg nem kérdezte tőlünk, hogy hova megyünk és a legsimább formában eljutottunk az In-kalos sráchoz. Egy idő után észrevett bennünket és most már sokkal idegesebben akart eltávolítani. Erre megmutattuk neki a sajtó jegyünket, de: „Őt ezt nem érdekli, és különben is már két gyereknek is eltörte a kezét, akik újságíróknak ad-
ták ki magukat" - mondta. Aztán ráhagytuk a dolgot és elmentünk. Nem igazán értettük ezeket az se-curitysokat. Teljesen igaz az az állítás, hogy meg kéne nekik magyarázni, hogy mi, egyszerű szigetlakók fizettünk azért, hogy itt lehessünk, ők pedig fizetést kapnak azért, hogy itt legyenek, s csak azért mert valaki nem szimpatikus nekik, nem kéne az intelligenciahá-nyados-különbségel (ha egyáltalán van ilyen - mármint intelligencia) testi erejükkel kompenzálni. Ezt egy plakátfirka is alátámasztotta: Fuck you. security! Ezek szerint nem csak nekünk van ilyen véleményünk. Vannak kivételek is, mert a Csónakházi volt securitys srácé minden elismerésünk. Akárhányszor bementünk, az lehetett éjszaka vagy nappal, ő mindig szolgálatban volt. Megkérdezésünk után elmond-
majd meg kellett fogadnunk, hogy legalább a Sziget végéig együtt leszünk; sörünket, borunkat megosz-szuk egymással, stb. Majd miután felkötöttük egymásnak a házassági köteléket, csókra invitáltak bennünket, és a Házassági Anyakönyvi Kivonattal a kezünkben sok boldogságot kívántak. Megtudtuk, hogy több mint 500 pár kötött házasságot a szigeten, és csak egy váll el. Majd a nagy lakodalom közepette már teljesen elfeledkeztünk a koncertekről, így a Cardigans együttest is csak nagy evések közben hallottuk meg, a már ismert Romeo és Júlia zenéjéről. Szigetlakók elmondása szerint jól játszott az együttes, sőt az énekesnő szépsége is elkápráztatta őket, így pozitív dologként marad meg a szigeti emlékeikben. A Cardigans után a Kispál és a Borz pécsi együttes
ta, hogy négy napon át 24 órázott egyfolytában, majd aludt négy órát, és most már kint lesz a Sziget végéig. Tőle aztán lehetett bármilyen modorban kérdezni, ő mindig tisztességesen felelt, mindenkinek köszönt, mindig mosolygott, és a legfőbb, hogy normális volt. Sőt, még angolul is nagyon jól beszélgetett, és ahogy hallottuk elég gyakran kellett használnia. Tehát vannak kivételek! (Igaz, hogy csak őt tudnánk megdicsérni abból a kétszáz securitsy-ből akik a Szigeten voltak). A mérgelődésünk után elindultunk a Bahiára, ahol még mindig a Balaton együttes aratta a sikert. Végül egy kis szigeti körözés után beadtuk a derekunkat, és elmentünk aludni. Az utolsó nap szintén ugyanúgy kezdődött, mint az előző kettő. Egy kis alvás a sátorban, majd folytatása a Duna-parton. A nagy pihenések után elmentünk a házasságkötőisátorba, ahol a letérdelés után a kezünket a Sziget programfüzetére kelleti lennünk.
kezdte el nagy sikernek ígérkező koncertjét. A tömeg hatalmas volt, az együttes viszont egy kicsit visszafogott, így nem igazán keltették életre azt a hangulatot, amelyre a közönség várt. Előnyben inkább az új számaik voltak, mini a régiek, így a fiatalság nem nagyon tudott velük együtt énekelni. A várva várt Csinibaba című filmből sem játszottak egyetlen egy számot sem, így a megkérdezettek többsége egy picit csalódott az együttesben, de azért persze továbbra is egyik kedvenc zenekaruk marad. A Kispál után a Kimnowak hangjára lettünk figyelmesek. Közelebb mentünk, majd azt láttuk, hogy a nagy koncertes tömeg között egy kamion-féleség halad át, persze a fiatalság kárörömére. A sofőr nem értette, hogy miért rugdalják a kocsiját, mivel ő lassan ment. Aztán leszállt és elkezdett verekedni a fiatalokkal, akiknek persze igazuk volt: mi az, hogy egy koncert kellős közepén, a közönség között egy
nagyobb fajta kocsi akar áthaladni?! Ezek után nem volt kedvünk elmenni egyetlen koncertre sem. hanem inkább a Közgáz-pince kocsmájába ültünk be és felidéztük a szigetes élményeinket. Hajnaltájban elbúcsúztunk a Szigeten megismert barátainktól és utolsó szigeti pihenésünk vette kezdetét. Reggelre már kisebb-nagyobb zajokra ébredtünk, mivel elérkezett a sátrak leverésének ideje. Még egyszer végigsétáltuk a szigetet és akiktől még nem búcsúztunk el, azt is pótoltuk. Ahogy elindultunk, mindenhol nagy tömeg várt, így nagy nehezen, de azért elértük a hazavezető utunkat.
Visszagondolva - mint mindig -azért most is jó volt ez a Sziget! Ugyanis 1993-ban 43 ezer, egy évvel később már 143 ezer, a rá következő évben 173, tavaly pedig 206 ezer fiatal volt kíváncsi a Szigeten zajló eseményekre, és azért ez már valami. Volt egy csomó olyan hely. ahol mi nem is igazán jártunk, mint pl. a Banán színpad, ahol mindenféle reménytelen, néha zseniális, banális dolgok történlek: a Pesti Est, a Blues Színpad, a Mozi, a Video-sátor, a Magyar Hírlap sátra, a Tánc-Sátor-Színház, az Af-ro-fesztivál, Rainbow Tolerancia Fesztivál, a Környezetvédelmi sátortól a Fotókiállításon át az ír Kisszínpadig minden megtalálható volt, sőt még találkozhattunk volna Zemlényi Zoltánnal is, aki most is a Sziget vendége volt és még a végtelenségig sorolhatnánk. Azt hiszem joggal mondhatjuk azt, hogy jól érezték magukat a szigetlakók, és igenis kell nekik egy ilyen hely ahol több. mint 200 ezer fiatal együtt van, ahol a szembejövő idegent olyan barátjának tekinti, mintha ezer éve ismerné, ahol akárkinek elmondhatja a bánatát vagy éppen a boldogságát, ahol úgy sátorozhat ahogy akar, ahol énekelhet hajnaltól-hajnalig ahogy a kedve tartja, ahol órák hosszat bolyonghat csak úgy, ahol filozófust hallgathat és sört kérhet a politikusoktól, ahol táncolhatnak hajnalig és ahol csak úgy „lehet" egész hétig. Azt sem láttuk, hogy ezen a rendezvényen több drog fogyott volna, mint bárhol másutt. Mert egy-egy házibulin, disco-ban, koncerteken ugyanúgy megjelennek a kábítószerélvezők, és ugyanúgy használják az anyagokát, mint akárhol, csak legfeljebb a szülők nem tudnak róla. Ez a sziget pedig rendkívül jó hangulatú rendezvény, s a rengeteg hulladék (ami az előző években nem volt jellemző), a kábítószer és alkohol ellenére sem törlek ki senkiből agresszív indulatok. Ellenkezőleg. Ugy látjuk, hogy sok segítő szándék, kedvesség, emberszeretet gyűlt össze a szigeten, azaz a - feltételezhetően jelen lévő - különféle mámorító szerek nem vezetlek durvasághoz, embertelenséghez.
Ezért továbbra is kell egy hél együttlét.
(vége) (hál*istennek. A szerk.) Összeállította:
Miilei Szilvia és Fölnagy Péter-
KANIZSA - Sf«»u
1997. október 3.
NOTESZLAPOK...
BASEBALL -Koichi segített...
Ki lesz a magyar bajnok a baseball-ban? - ez hiost a nagy kérdés a sportág iránt érdeklődők táborában, s az, hogy ez Nagykanizsán még „fajsúlyosabb", a hangyáknak, vagyis az Ants-BJ Rotary együttesének köszönhető, akik nem titkoltan szeretnék megvédeni a tavalyi címűket. Rendkívül közel állnak hozzá, mivel nemcsak bejutottak a bajnoki döntőbe, hanem már vezetnek is a nagy vetélytárs, a Szentendre Sleepwalkers ellen. Bár az első mérkőzésükön, hazai pályán nem úgy szerepeltek, ahogy kellett volna, s ennek vereség lett az eredménye, javítottak idegenben, sőt a múlt hét végén másodszor is győztek. Ehhez azonban kellett egy kis japán emberke, akit úgy hívnak, hogy Yamada Koichi.
Koichi a kanizsai baseball felfutásának meghatározója volt úgy, mint edző és játékos is. A Japán Önkéntes Szolgálat keretében került Magyarországra és Nagykanizsára, a sportág megszerettetése, elterjesztése érdekében. Jól és eredményesen végezte munkáját, emiatt meg is hosszabbították az ittlétét, az idén azonban már nem lehetett a bajnokság alapszakaszában a „hangyák" segítségére. Amikor azonban a legjobban kellett visszajött...
- Szeptember 19-én érkeztem vissza Magyarországra, így a szentendreiek elleni döntő tnásodik összecsapásán már ott lehettem a kanizsaiakkal. Pályára is léptem, nyertünk a vendéglátók ellen 12-6-ra.
- Most a kanizsai mérkőzésen viszont nem léptél pályára - faggattam tovább Yamada Koichit.
- Nem kellett! Kívülről irányítottam, s a fiúk mindent nagyon szépen csinállak, jól játszottak.
- Bízol a bajnokság megnyerésé-ben?
- Biztos, hogy megszerezzük a bajnoki címet, s már a jövő héten döntésre visszük a dolgot, mégpedig idegenben. Nem szabiid ezt sokáig elhúzni, mert nekem már október hatodikán vissza kell utaznom Japánba. Szeretnék már a jövő héten a fiúkkal együtt ünnepelni.
Mit lehet ene mondani? Csak azt, hogy így kell gondolkodni ás csinálni!
Gondi Zoltán csapatvezető is sokkal önfeledtebb volt már. mint az első mérkőzés után.
- Már az első iningben megretneg-tettük az ellenfelel azzal, hogy 5-0-ra elhúztunk, s később hiába voltak megingásaink, elbírta a csapat. Darabos dobóteljesítménye fantasztikus volt, még fokozza érdemeit az, hogy képes
KÉZILABDA
Ferencváros TC II— N. Olajbányász KC 46-2 (23-12)
Budapest, NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés
Olajbányász: Nagy J.- Gomlxn 6, Kiss M, 6, Buza 5. László 7, Kámán 1, Hohl. Csere: Horváth N. (kapus), György I, Hederics. Edző: Varga József
Három NB l-es .szintű játékossal megerősítve léptek pályára a hazaiak, míg a kanizsaiak erősen tartalékosán álltak ki. Horváthné, Tóth és Vass Bea i.s hiányzott az utazó csapatból. Ha a legjobb összeállítású olajos gárda is vette volna fel ezen a találkozón a harcot a fradistákkal, akkor is csak a statiszta szereiét tölthette volna be.
A fővárosiak ugyanis szó szerint lerohanták Buzáékat, már a nyitott védekezésük révén labdákat szereztek, amelyből indultak és lőtték a gólokat. Amikor levegőhöz engedték az olajos lányokat néhány szép vendéggól i.s született, de a játék menetének irányítása a háziak kezében volt. Sokáig úgy tűnt, nem is egy bajnokságban szerepel a két csapat, mivel osztály különbség mutatkozott az együttesek játékában.
Varga József edző: Az FTC II. egy másik kategória, jól lehet követni náluk a tudatos utánpótlásnevelést, a csapatépítést, s arra is figyelnek, hogy a második csapatukat is megerősítsék néhány olyan NB l-es játékossal, akik meghatározzák a szereplésüket és az eredményeiket.
Nagykanizsa Izzó SE-Komáromi AC 21-26 (10-10)
Nagykanizsa, NB I/B-s bajnoki kézi labda-mérkőzés. Jv.: Balogh, Heiter Izzó SE: Nagyvizeli - Monostori 6, Berta 3, Bazsó 6, Rodek 4, Felde I, Cseh. Csere: Sziva, Siti. Edző: Ojtó Tamás
Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, az izzós fiúkon látszott, hogy bizonyítani, s természetesen győzni akarnak - hol, ha nem hazai pályán -, de a komáromiak sem adták alább. Az első negyedórában fej-fej mellett haladtak a csapatok (5-5), majd egyre keményebb lett a játék. Ez idő alatt a vendégek szereztek előnyt, majd Berta, Bazsó és Rodek i.s megmutatta, hogyan kell gólt lőni és a 25. percben át i.s vette a vezetést a hazai garda (8-7). Hamar jött azonban a válasz, s mivel felváltva estek a találatok - Felde és Bazsó is bevette Hoffmann kapuját - az első harminc perc végén döntetlent mutatott az eredményjelző.
Már a második játékrész eleje i.s hozott bőven izgalmakat - az Izzó kárára -, s mivel a 36. percben egy lökdösődést követően Bazsó helyett Cseh Lacit piros lappal állították ki a játékvezetők, csökkent a hadrafogható játékosok száma a kanizsaiaknál. Élt a helyzeti előnyével a komáromi együttes, fokozatosan elhúzott, s a 45. percben már öt góllal is vezetett. Ekkor rövid időre magára talált a sokai egyénieskedő és hibázó Monostori, indulásból, hetesből és szélről is eredményes volt, s csökkentette a hátrányt. (55. perc: 18-20).
Következett a véghajrá, ami egyértelműen a vendégeké volt. Bár Bazsó mindent elkövetett, hogy eredményes "legyen, társai azonban ebben csak időnként voltak partnerek, s jónéhány bírói ítélet is Iwrzolta a kedélyeket. Tóth László edző tanítványainak az utolsó percekben minden sikerült, nem úgy a kanizsai aknák, s ez az eredményességben is lemérhető volt. Egyre-másra bevették Nagyvizeli hálóját a vendégek, míg teljesen szétesett a hazai gárda, ami bizony ötgólos vereséghez vezetett.
Ojtó Tamás edző: - Edzőmeccs-szitttű volt ez a mai bajnoki taldlkoző--deregi-
volt kilenc iningen keresztül tartani formáját, s nem kérte cseréjét. Durván 150-200 dobást hajtott végre erőből, s nagyon jó pontossággal.
- Kell két mérkőzés ahhoz, hogy bajnokok legyetek?
- Remélem nem, bízom abbati, hogy a jövő héten már Szentendrén eldől a bajnoki cím sorsa, a mi javunkra.
KÉZILABDA - Itt a piros, hol a piros...
Nem volt ritka az Izzó SE-Komáro-mi AC NB I/B-s bajnoki mérkőzésen, hogy hol az egyik, hol a másik csapat játszott emberhátrányban. Többször csak négy játékos volt pályán valame-nyik csapatnál, vagy mind a kettőnél. Köztudott, hogy a keménység velejárója a kézilabdázásnak, de a durvaság nem. Visszatérve a mérkőzésre, tehát a játékvezetők gyakran főszereplői voltak a találkozónak, melynek voltak ki-víró esetei i.s. Nézzük őket!
A második félidőben a „kis" Bazsó egy kakaskixlás után hatalmasat lökött az ellenfél egyik játékosán, aki egy rövid botorkálás után elvágódott a parketten. A játékvezető páros egyike miután normalizálta a viszonyokat, nagy megdöbbenésre Cseh l/iszlónak mutatta fel a piros lapot, jelezve, hogy a szabálytalanság szándékossága miatt el kell hagynia a játékteret. Baz"ó jókorát nevetett magában, de túlságosan nem ellenkezett a bírói ítélet miatt. Gondolhatjuk, hogy ezek után Cseh miket mondhatott...
A játékos egyet tehet ilyenkor, hogy
tudomásul veszi - ha akarja, ha nem -a .sípmesterek döntését. Vannak dolgok, amiket le kell tudni „nyelni" a meccseken akár tetszik, akár nem... Mint ahogy tudomásul kellett venni azt i.s a kanizsai fiúknak, hogy az egyik lövést, mely már a hálótartó vasról vágódott ki, nem adta meg gólnak a bíró, mivel ő úgy látta, hogy kapufa volt... Bizonytalan volt, mert később kiszólt a közönség egyik pártatlan részéhez, s megkérdezte: - Ti. hogy láttátok? - Anukor többen jelezték, hogy ezúttal melléfogott, csak ennyit mondott: - sajnálom, tévedtem. Rendkívül szoros, kiélezett meccsen egy ilyen döntésnek súlyos következményei lehetnek, sajnos ez most - az izzósok második félidei, sok egyem hibái miatt - a még „belefért" kategóriába esik át.
LABDARÚGÁS
- Minden sorozat megszakad egyszer - hajtogatta sűrűn az elmúlt hetekben Madár Gábor, az Olajbányász FC trénere, s ilyenkor arra gondolt, hogy csapatának idegenbeli vereségsorozata előbb-utóbb csak megáll. Nos megszakadt, kétszeresen i.s!
Először az Olajbányász FC-Érd bajnoki mérkőzésen szakadt meg a sorozat, de sajnos a kanizsai fiúk hazai győzelemsorozata, szerencsére azonban egy döntetlennel. Másmtszor viszont - nagy-nagy örömükre - az idegenbeli átok i.s. mivel Agicsék győzni tudtak Salgótarjánban 3-0-ra. Az utóbbira jobban vágytunk...
Deregi László
A VIVAS VEZETŐI NAGYKANIZSÁN
Kovács Tamás, az MVSZ technikai igazgatója és az újonnan kinevezett Jánosi Zsuzsa szakfelügyelő és utánpótlás szakigazgató városunkba látogatott. A személyes megjelenést a vívás kanizsai irányítói természetesnek veszik, hiszen rendszeresek a látogatások.
Most újabb tervek, a vívás jövője került megfogalmazásra. A női kardvívás meghonosítása már nélkülözhetetlenné vált. Kiss György edzőnk ennek egyik szorgalmazója. A MÁV NTE vállalja, hogy október végén vagy november elején nyílt országos női kardversenyt rendez az országban elsőként. Kovács Tamás örömmel vette a kezdeményezést, ugyanis szeptember 30-án döntött az MVSZ elnöksége hivatalos verseny-ággá való emelése ügyében a női kardnak.
Nagykanizsa volt a szülőhelye a kadett világbajnokságnak, most azt szeretnék a kanizsai vívók, hogy a női kaid olimpiai versenyággá váljon éppen a helyi kezdeményezésre. Ezért vállalták a vívók egy nemzet-
közi női kardverseny rendezését városunkban. Kovács Tamás és Jánosi Zsuzsa örömmel vette az ajánlatot, és támogatásáról biztosította Nagykanizsát. Megtekintették a vendégek a Zsigmondy-Winklei Szakközépiskola tornatermét, amelyet alkalmasnak találták a nemzetközi verseny lebonyolítására.
Tüttő István polgármester úr is fogadta a két vívóvezetőt. Kiemelte, hogy a városnak érdeke nemzetközi szintű sporttalálkozások vállalása is. A verseny anyagi támogatásáról is ígéretet kaptak a fővárosi vezetők.
A nemzetközi kardversenyt a nők számára 1098 májusában rendeznénk elsőként Magyarországon valósunkban.
Kovács Tamás a polgármester úrnak beszámolt a vívás helyzetéről, a nagykanizsai vívás értékeiről.
A találkozó megerősítette, hogy a nagykaniz.sai találkozó tárgyalásai az egyetemes magyar vívás érdekében is történtek.
Horváth György
KŐSZEGEN A VIVŐK
A vívóklub újabb kirándulása alkalmával a szép kisváros nevezetességeit tekintette meg.
A Jézus Szíve-templom, a városi és vármúzeum, a Chernell-kert. a
belvárosi történelmi épületek megtekintése volt a programban.
A szüreti nap díszes felvonulása i.s élményszámba ment.
HGv
1997. októbei • 3. KANIZSA - Sfiont 23 :

LABDARÚGÁS
MAGABIZTOS GYŐZELEM IDEGENBEN
Salgótarjáni BTC-Nagykanizsai Olajbányász FC 0-3 (0-0)
Salgótarján, 800 néző. Jv.: Arany. NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés.
SBTC: Szabó I. - Kajli (Répás, 33.) Sági, Kecskés, Nagy. P. - Pala-ticzky, Csatlós (Marcsok, 85.), Ta-másy, Forgó - Szoboszlai (Hadu-sovszki, 61.), Németh. Edző: Kis Károly.
Olajbányász: Gelencsér - Kiss, Pálfi, Crnornarkovics - Farkas, Kovács L. (Csömyei, 80.), Horváth J., Agics (Somogyi, 80.), Visnovics -Horváth L., Horváth Gy. Edző: Madár Gábor.
A nem túl nagy iramú első félidő már sejtette a kanizsai csapat győzelmét. A 18. percben Farkas szép fejessel szerzett vezetést a Bányásznak (1-0), és a szünetig hátralévő időszakban is a vendégek voltak fölényben a tartalékos Salgótarjánnal szemben.
A második játékrész elején adódott a hazaiak első valamire való helyzete, amire a Bányász góllal válaszolt. Az erőszakos Horváth L. buktatásáért megítélt büntetőt Crnornarkovics magabiztosan értékesítette (2-0). A 72. percben egy mintaszerű Horváth Gy.-Visnovics akció végén, utóbbi kisodródva is a kapuba talált (3-0). A hátralévő időben a megtört Salgótarján ellen több gólt ígérő helyzetet puskázott el a Kanizsa. A hazaiak házatájáról érkezett hírek alapján pontokért szállt síkra a Bányász, ekkora mezőfölényre azonban senki sem számított. A tarjám problémák persze semmit sem
csorbítanak az első idegenbeli győzelem értékén, hiszen Madár Gábor fiai végig jót nyújtottak védekezésben, támadásban egyaránt. Az Olajbányász 13 pontjával a tabella 10. helyét foglalja el.
ALSÓBB OSZTÁLYOK
MÁV NTE-Bátaszék 1-0 (1-0)
Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Kovács Zs.
\'MÁV NTE: Kovács Z. - Réz, (Nagy T.), Grabant, Boa (Szőke), Szentgyörgyvölgyi, Pongrácz, Kali-nics, Kovács J., Korpics, Borda, Németh I. Edző: Szálai Zoltán.
Küzdelmes, jó iramú mérkőzést láthatott a publikum. A mezőnyben ügyesen játszó vendégek ellen megérdemelt győzelmet arattak a sokat futó, lelkes hazaiak.
Gólszerző: Kabnics, 22 m-es lövés, 14. perc.
A MÁV NTE legjobbjai: Grabant, Kovács Z., Kalinics.
Ifjúsági: MÁV NTE-Bátaszék 2-2.
Miklósfa-Kiskanizsai Sáskák 1-2 (0-1)
Miklósfa, 300 néző. Jv.: Bata. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Miklósfa: Németh - Kovács Sz., Ifjovics, Beke (Fekete), Kovács K., Felső, Hoffmann, Lovkó, Mózes, Fábián, Mózsi. Edző: Németh Lajos.
Kiskamzsa: Bónyai - Fövényesi, Mátyás, Koósz, Horváth, Soós, Fazekas, Matola, Ács, Pintér, Zöldvári. Edző: Zöldvári József.
A kanizsai rangadón a két csapat közül Sáskák voltak a szerencsésebbek.
Gólszerzők: Fábián illetve Soós, Koósz.
Jók: Ifjovics, Kovács Sz., illetve Soós, Fazekas.
SPORTMŰSOR
SZOMBAT
Kosárlabda. Nők, NB II: Thury KDKK-Bonyhád, MÁV NTE-csarnok, 13.00. Férfiak, NB II: Kanizsa KK-DKG EAST-Sárvár-Bősze KC, MÁV NTE-csarnok, 15.00. Nők, NB I/B: MÁV NTE-Debrecen, MÁV NTE-csarnok, 17.00
Kézilabda. Nők, NB I/B: N. Olajbányász KC-Győri ETO KC, Olajbányász-csarnok, 16!00
VASÁRNAP
Labdarúgás. Megyei I. o.: Kis-kanizsai Sáskák-Csesztreg, Kiskamzsa, 10.45.
NB I/B. Olajbányász FC-Kabai Cukor, Olajbányász-pálya, 15.00.
Vízilabda. Ifjúsági bajnokság, férfiak OB I/B, 1. forduló,
Városi Uszoda:. 9.30-15.30. Résztvevő csapatok: Székesfehérvár, Sopron, Pécs, Sportliget (Bp), CWG-NVSE.
SAKK
Ajka Hungalu-N. Izzó SK 3-9
Ajka.
Egyéni eredmények (hátul a kanizsai versenyzők): Barbero-Stohl 1-0, Kustár-Faragó döntetlen, Dobzik-Horváth P. 0-1, Gross-Krutti 0-1, Vincze-Schnei-der 0-1, Boros-Szilágyi 0-1, Kosztolánczy-Bagonyai döntetlen, Kozma-Tamás döntetlen, Koczka-Bodó döntetlen, Bottyán-Flumbort 0-1, Nagy-Papp 0-1.
Az ajkaiak meg akarták lepni az Izzót, hiszen Ribli Zoltánnal szemben nem állítottak ki senkit -aki viszont automatikusan megkapta az egy pontot. A hazaiaknak azonban a tavalyival ellentétben most nem jött be a számításuk, a kanizsaiak ugyanis a középső táblákon szinte „mindent hoztak". Ennél jobban nem is kezdhetett volna a kanizsai csapat az idénynyitón, remélhetőleg formájuk a későbbi lordulókban is hasonló lesz.
KOSÁRLABDA
FTC-Gyermelyi Tészta-MÁV NTE 88-73 (51-35)
Budapest, 200 néző. NB I/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (8/3), Joó (.31), Zsolnai (7), Góber (13/3), Bedő (6). Csere: Bem (3/3), Lack-ner (1), Gróf (4). Edző: Kovács Nándor.
Első félidei rossz védekezésének köszönhetően túl nagy hátrányba került a kanizsai csapat. A második játékrészt is 10 bekapott ponttal kezdték, aztán lendületbe jöttek, de ez már kevés volt az üdvösséghez.
Kovács Nándor: - Rosszul kezdtünk a volt és jelenlegi ifiválogatottakat a soraiban tudó Fradi ellen. Nekik két fiaskó után kötelező volt a győzelem, s a fizikálisan is erős centereikkel az élen ezért mindent meg is tettek. A második félidőben azonban partiban voltunk, állítom, ha tíz perccel hosszabb a meccs, megnyerjük.
USZAS
Szeptember 27-én 12 csapat részvételével rendezték Lentiben a VI. Kerka kupa nemzetközi úszóversenyt, ahol jugoszláv, szlovén és magyar együttesek között valósunk csapatai is szerepeltek. Eredményeik:
Fiúk, 1991-ben születettek, 33 l/3m gyors: 2. Kovács Bálint (CWG). Fiúk, 1990-ben születettek, 33 l/3m gyors: 4. Bem Gábor (Bolyai DSE). 1989, 66 2/3m gyors: 4. Gödinek László. 4x33m gyors váltó: 2. Bolyai DSE (Bem Gábor, Nóvák Marcell, Gödinek László, Papp Gábor). 1988, 66 2/3m hát: 1. Magyar Márton, 2. Silló Dániel (mindkettő CWG). Lányok, 1991, 33 l/3m gyors: 2. Gál Cintia (CWG). 1990, 33 l/3m gyors: 4. Szakony Sára (CWG-Vízmű SE), 5. Porpáczy Adél (Bolyai). 1989. 66 2/3m hát: 1. Molnár Marietta (CWG). 33 l/3m hát: 3. Tuboly Klaudia (Bolyai). 1989 33 löm gyors: 2. Gál Cintia (CWG). 1988, 33 l/3m pillangó: 2. Pintér Kitti (Bolyai). 1988, 66 2/3m gyors: 3. Pintér Kitti (Bolyai). 1988, 66 2/3m hát: 4. Pintéi Kitti (Bolyai). 1988, 66 2/3m mell: 4. Korcsmáros Ágnes (Bolyai). 1987, 66 2/3m mell: 3. Kercsmarics Marietta (Bolyai). 1987, 66 2/3m gyors: 4. Kercsmarics Marietta (Bolyai). 1985, lOOm gyors: 3. Molnár Marianna (CWG). 1984, 133m vegyes: 1. Kovács Patrícia (CWG). 1984, lOOm gyors: 2. Kovács Patrícia (CWG). 1984, 66 2/3m pillangó: 1. Kovács Patrícia (CWG). Férfi, felnőtt, lOOm mell: 2. Deregi László (CWG). Nők, felnőtt, lOOm gyors: 1. Révész Kata (CWG). lOOm hát: 1. Révész Kata (CWG). lOOm mell: 2. Révész Kata (CWG). 4x66m vegyes: 3. CWG.
A pontverseny végeredménye: 1. Lenti TE 189 pont, 2. Szombathely 184, 3-4. Bonyhád és CWG-Vízmű SE, 5. Bolyai DSE.
BASEBALL
ELŐNY A HANGYÁKNÁL
Ants-BJ Rotary-Szentendre Sleepwalkers 9-8
Nagykanizsa, Thury-pálya. 200 néző. OB l-es baseball bajnoki döntő, 3. mérkőzés.
Ants: Darabos, Barbalics, Szili, Szécsényi, Móricz, Iva-nics, Koréin, Poprádi, Murányi, Kaufmann, Gondi.
A jól dobó Darabos Gábornak köszönhetően az első inin-get 5-0-ra hozta az Ants, aztán egy kis „csend" következett. A holtpontról a vendégek mozdultak el előbb, a 4. játékrészt 3-0-ra nyerték. A következő menetben az eladott pontokat visszavették a hazaiak, de a hetediket ugyanennyire vitte el a Szentendre. Óriási küzdelem alakult ki a pályán, sajnos a bírók is egyre többet hibáztak az idő haladtával, de a háromórás derbi végjátéka újra az Ants-é volt. A kanizsai csapat ezzel a győzelmével 2-l-re vezet a bajnoki döntőben.
Az Ants pontszerzői: Ivanics, Szili, Kaufmann 12-2, Móricz, Koréin, Murányi.
Vélemények a mérkőzés után:
Gondi Zoltán csapatvezető: -A Darabos Gábor a meccs hőse, óriási szívvel dobott a mérkőzés egészében. Az ellenfél három dobót szerepeltetve sem tudta ellensúlyozni az ö teljesítményét. Az edzőjük is csak ámult, milyen fantasztikus a fiú.
Darabos Gábor: - Nagyon együtt volt a csapat. Ha a többiek nem ilyen jók, az én teljesítményem sem ért volna ennyit. Ez csapatjáték, s ha a legközelebbi meccsen is ilyen jók leszünk... A mérkőzést sajnálatos közjáték szakította félbe. A 4. iningben a fogó, Barbalics László csapatkapitány egy hirtelen mozdulat után fájdalomtól eltorzult arccal csuklott össze. Pár perc pihenő után folytatta a játékot, majd végleg kiszállt. A mérkőzés helyszínén tartózkodó dr. Pataki Miklós azonnal beszállította a játékost a kórházba, ahol megröntgenezték. Az utolsó iningeket már a kispadról „követte le" Laci, s a végén bebicegett a pálya közepére, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen, s köszöntse a lelkes közönséget.
Dr. Pataki Miklós: - Szakadása, törése nincs a fiúnak, de. porcsérillés-gyanús. Hétfőn újra megvizsgáljuk, s majd akkor dől el, hogy játszhat-e a következő meccsen.
Barbalics László: - Hirtelen fordultam, s letapadt a lábam. Valószínűleg zúzódás van a térdemben, de remélem, hogy nem kerül sor komolyabb beavatkozásra, s nem fogják csapolni. Nagyon szeretnék játszani a következő meccsen.
H. Z.
\\l4 [ KANIZSA] 1997, október 3.
FOTÓS BOJKOTT
Talán meglepődött George Clooney - Ross doktor a Vészhelyzetből -, amikor a The Pacemaker című film bemutatóján egyetlen sajtófotós sem akadt, aki meg akarta volna örökíteni Hollywood ügyeletes üdvöskéjét. A vakucsenddel akarnak a fotósok visszavágni a sztárnak, aki Diana hercegnő balesete kapcsán elmarasztalta a lesifo-tósokat. A bojkott célja az, hogy megmutassák a művésznek s általa tán a világnak is, hogy a fotósok, tollforgató kollégáikhoz hasonlóan nem ösz-sze-vissza rohangáló őrültek, hanem a munkájukat végzik. Nem jókedvükben nyargalásznak mindenfelé, céljuk az, hogy az emberek mind szemérmetlenebbé váló kíváncsiságát elégítsék ki. Mert ha nem akarnánk mindent tudni, valószínűleg nem lenne rájuk szükség.
FOLYÉKONY KENYÉR, SZILÁRD SÖR
Már évek óta halljuk, hogy a sör fplyékony kenyér, ám egy bajor sörfőzdetulajdonos most feltalálta a szilárd sört. A falatokban fogyasztható sör receptje végtelen egyszerű, víz helyett sörrel dagasztják a kenyértésztát. Nos akinek van bátorsága ki is próbálhatja, már ha tud kenyeret sütni.
ADÓS-SHOW
Egészen új játék hódította meg az amerikai tv-csatornák nézőit. Az egészen könnyű kérdésekből álló kvízjáték nyereménye nem mindennapi. Aki minden kérdésre megfelel, nem utazást, vagy csodaautót vihet haza, hanem a szervező tévétársaság azt vállalja, hogy kiegyenlíti a játékos minden adósságát.
NYÚLINVÁZIÓ
Napjaink tudósainak tanácsos meggondolnia milyen fajokat
kíván visszatelepíteni a természetbe, hiszen egy át nem gondolt döntés akár századokra bosszúságot okozhat az emberiségnek. Az Ausztráliát már-már pokollá tévő nyúlinvázió is egy ilyen át nem gondolt döntés eredménye. A minden képzeletet felülmúló nyúlszaporulat bármilyen hihetetlen is, mindössze három pár nyúltól származik, amelyet 1850-ben három óvatlan vadász hagyott a kontinensen.
KÜLÖNÖS FOGADÁSOK
A londoni fogadóirodáknak mostanában néhány különös ügyféllel is dolguk akadt. Az egyik például 100 fontot tett arra, hogy a most négyesztendős fiacskája még harmincéves kora előtt válogatott focista, rögbis, krikettező vagy teniszező lesz. Egy másik ügyfél 30 fontot tett arra, hogy még 2020 előtt megválasztják az USA elnökének a golfozó Tiger Woodsot.
A CICÁK MEGÚSZTÁK
Az állatvédők erélyes fellépésére sikerült csak betiltani azt a limai fesztivált, amelynek keretében macskákat szerettek volna főzni. A tervek szerint akár többszáz cica is kondérba került volna, csakhogy a városka szent napja méltó keretek között kerüljön megünneplésre.
FÜRÖDNI VESZÉLYES
Nyolc napot töltött a fürdőkádban egy 61 éves és 163 kilós kazah nyugdíjas. A bácsika nem a vízi életet kívánta tanulmányozni, csupán csak nem tudott kiszállni a fürdőalkalmatosságból, ugyanis fürdés közben elcsúszott és olyan szerencsétlenül esett, hogy kezei teste alá szorultak, és képtelen volt kiszabadítani őket. Amikor végre a tűzoltók kiszabadították, csak annyit mondott, hogy farkaséhes, de legalább tiszta.
éTIENMC REY szavai olvashatók A FÓ" SOrokban egyiptom fővarosa > 7 locsol-G A " PEER ... LOCOMŰ-TIV ... germánium > szikest nő (nóra) huzal harccal meghódít v- üló\'&ÚTO* részei FÉL öt| hol Betűi keverve magvar popsztAr szónoki-AS gépkocsival m e g A\' l l
kavics apró rovar földre HÚZ zeneDARAB !
> V V v V V V V V V V Y
afrika-kutató (ka\'lma\'n) ˇ > ra\'dió-műsor föld&e TEMET 1
időben végtelen > bosszút A\'ll Kukorica > földró1 hirtelen felvevő lajoska > V
sürget, BIZTAT > V végre meglel francia va\'ros > v" TASZ s7 (hirúgyn) komponálJA , rég, >
newton > spanyol autójel jólesik AZ etel > ... peun (bolg. i\'ró > V otthon spanyol FÉRFINÉV V francia arany > sza\'mi\'tó-gep-ma\'rka
Sa\'ri egynemű bet ...pacino
r v török autójel > V római 50 „tolvaj1 m ada\'r > V V
chilei teniszező\' nagv hideg Bentin-TARtA\'lY
opera KEZDETE mutató névma\'s orosz férfine\'v V autószerVIZ volt Görög, o-lasz gk-j > V V angol férfinév >
norvég popzkr. ma\'zol
UUPLa\'N: halandzsa > V rejtvény, tala\'ny > V szakrajz része! AZONOS BetOk • > V URA\'n, lantXw >
ablakkeret! OftűST REpülőgép
INDIAI szövetségi a\'llam > i V hegyke\'p-zó\'de\'s róm. 100 > V V ra\'diusz >
E —»~ V olasz igen >
Beküldési határidő: 1997. október 10.
Lapunk 38. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Nem a mondatomat csiszolom, hanem a gondolatomat.
A sorsoláson Alex András-né, Ferenc Imre, Györecz József, Sánta Mihályné, Zsende
Géza olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
MEGLEPŐ
HOGY MIK VANNAK... ?
1997. októb«r 3.
"7-
KANIZSA - IH*
25
.•VAV.«/V.-\\
WILHEIM GÁBOR
r1 - ""Vm:""m"" " "S
Mérleg havában született
A Kanizsa Trend Kft. ügyvezetője.
1954. október 5-én született. Szülei pedagógusok, felesége szintén, három gyermekük van. Kőszegen érettségizett, német tagozatos osztályban. Tanulmányait magyar és német felsőfokú intézményekben folytatta. Több diplomája van. 1977-ben került Nagykanizsára. 1990 óta a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetője.
Wilheim Gáborról tudjuk, hogy fontosnak érzi a kulturális és művészeti élet támogatását, szervezését: festészet, zene s művésztábor, pl. az ausztriai Trofaiachban!
A Zala Art\' Alapítvány 5 éves jubileumi kiállítását láthatjuk jelenleg a Kanizsa Trend Kft. galériájában. Szeptember 20-án nyílt meg, Kostyál László művészettörténész nyitotta meg, a rendezés Ludvig Zoltán festőművész munkája. Munkahelyén kerestük fel Wilheim Gábort, aki az idén \'„Az év kreatív embere" címet is megkapta. Pár perce van számunkra. Mondanivalóját rövidre fogja: Intenzíven készülnek az őszi házi vásáruk-
ra, melyre kb. 250 vevőt várnak az ország minden vidékéről. A vásár szeptember 25-től október 4-ig tart.
- Közelgő születésnapjára fogadja őszinte jókívánságainkat, további SIKEREKET!
Cselekvő ember Wilheim Gábor, tevékeny része kíván lenni mindannak, ami szebbé, jobbá teheti életünket, közérzetünket. Jó emberi kapcsolatok ápolására kész. Ilyen nevelést kapott, ezt akarja tovább adni.
duna menti ipari település német népcsoport v-- per szereplője pucciniopera
.. gallen tempó - arizonai va\'ros latinul savaria
felkapott népszerű V > V 7 " t
naprendszerünk hetedik bolygója verdi egyik opera\'ja >
> 1
szappan-marka > Samu, angliaiban >
ba\'nat VON
l ka\'l ium, holm1um > V belgium autójele >
elkölti a pénze\'t megízlel
japa\'n és francia AUTÖJEl > V mély HANgú be\'ka ha\'zasta\'rs FIVÉRE > 9 V
va\'sa\'rol > 8 V VISSZA: a\'llóvi\'z >
WALA\'SZ ESZKÖZE több PA\'pa NEVE
L 5 JŐD, KÉN hidrogén menhely része ! V >
az ELmúlt időkben > V 2
> 6
kiutasít temetői terület > 3
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrend ben összeolvasva egy nagy nemei zeneszerző nevét kapjuk.
Iti\'küldési határidő: 1997. október 10.
Lapunk 38. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
A harag rossz tanácsadó!
A sorsoláson CsítCCZ Leránt, fontos Klaudia, Kékesi Zsanett, Nádasdi /sombor, YVittinan Eszter olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa IK I /al.ii Hetilap előfizetést, melyet szerkes/.tőségünkben vehetnek át.
A 41. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Kellemetlenségekkel indul a heted. „Kedves" kolléganőd a hátad mögött elcseréli a munkáját veled. Hiába, S a simulékonyabb a főnöknél.
Bika: IV. 21-V. 20.
Ezt a „bikás" tempót nem ártana visszafognod, mert többet ártasz vele, mint használsz. Ha ismerőseidet csak egyszer nyitott (!) fülekkel végighallgatnád, előbbre jutnál problémáid megoldásában-
Ikrek: V. 21-V1. 21.
Lakásproblémád megoldódni látszik. Lehet, hogy nem úgy _ tűnik, de ez már a célegye-Css^ nes- Ha, most nem adod fel. hamarosan siker koronázza eddigi próbálkozásaidat.
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦¦CSj? Nem tudom olvastál-e képer-ptl".J*J nyőről sugárzó káros sugár-[/iivjj zásról? (Az idegromholó, os-\\Süf ÍMm t0Da filmekről és a „szórakoztató" műsorok butító hatásáról nem szólva.) A friss levegő és az őszi napsütés jobban használna neked.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Hová lett a jókedved? Mit gondolsz, kinek imponál komor orcád? Jót tenne neked egy hétvégi kerékpártúra. Mosolyogj, a holnap még rosszabb lesz! De ma még pozitív dolgok lépnek az életedbe.
Szűz: VIII. 24-IX. 23
Tudom, hogy nem könnyű ma
Íegy fizetésből megélni és az álláshalmozás sem bűn, vi-t}\\ szont megszakadsz rövidesen, ha így folytatod. Mérd fól korlálaidat és most válts, míg nem késő!
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Támad az influenza. Amilyen érzékeny vagy, könnyen elkaphatod. Egyébként, ha le-küzdöd a bürokratikus hivatalokkal szembeni utálatod, elkerülheted a rád kirovásra kerülő büntető kamatot is.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ez az oly szépnek látszó érzelem sem tartott sokáig. Jót tesz ilyenkor a szlvtáji horo-gatás és néhány korty finom, meleg tea.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Újabb nagy utazás vár rád a hétvégén, akármennyire is utálod a családi protokoll különböző megnyilvánulásait Vigasztalódj, némely rokonodban kellemesen fogsz csalódni.
Bak: XII. 23-1. 20.
Ez a szép teljesítmény igazán elismerésre érdemes. Már régen itt volt az ideje, hogy a sarkadra állj. Hiába játszol most szívesen az elköltözés gondolatával, a helyzeted ezt jelenleg nem engedi meg.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Gratulálok! Iskolapéldáját adtad egy régi, bölcs mondásnak. Vagy nem cseng ismerősen a füledben, hogy: „Aki másnak vermet ás. maga esik bele "? Még nem késő jóvátenni e hibát!
Halak: II. 21-111. 20.
¦JZ?,"^ Nehogy már a ketrec rázza a Wé^jA majmot1 Ezt te sem guiidul-\\ fnlm hattad komolyan. Mindennek müSB/M eljön a maga ideje, csak türelem.
ad*
26
I
KANIZSA - T^R
I
1997. október 3.
TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31, Telefon: 93/310-917
hirdetésfelvétel
m
KOGM
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
kanizIa
Trend Kf
ÉREZZE JÓL MACÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGI
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TELEFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MJT? • HOL? • KERES-KÍNÁL
INFORMÁCIÓ
INDENR0L INDENKINEK NNAP««*
:;::,>::;:;:;:;>:;x;:;:|x;:v:;:;
és képessége szerint
mmmm
üfciwró tel/fax:
8906 Zalaegerszeg 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KELLEMES KÖRNYEZET, SZÍNVONALAS VENDÉGLÁTÁS
bankettek, üzleti ebédek, vacsorák, esküvők, családi rendezvények lebonyolítására válassza nagykanizsán a CENTRAL ÉTTERMET.
CENTRA!
CENTRAL HOTEL
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. Tel.: (0036) 93/314-000 Fax: (0036)93/310-111
LÉGKONDICIONÁLT * AIR CONDITIONED
1997. október 3.
KANIZSA - /Ip*
27
CSfISZI CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSERE-BÉRBEADÁS-..Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG.
Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Nk-an a Kodak/ utcában 2 szobás. 2 erkélyes, 57 nm-es, vizórás, redőnyös, II emelet lakás eladó irányár 1.96 mR Kód: 251*7
(23356 Kj_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szcbás. 100 nm-es. egyed gáztűléses család ház garázzsal, 1070 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 4.6
mR. Kód: 284/97. (23652 K|_
Nk-án a bek/árosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vrz-óras, redőnyös, 1. emelet, telesen leljjíotf lakás eladó fletvefóld-szirrií, 1 vagy 1+1 félszobás lakásra cserélhető Irányár 1,9 mR
Kod 315*7. (23910 K)_
Nk-n a Plalán soron 43 nm-es, 1+1 télszobás, egyed fűtéses. 4. emeleti, vízórás. kitűnő álapotu lakás, azonnal bekölözéssel el-
adó. Irányár 2,05 mR Kód 344/97 (24150 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 3+1 lélszobás. 96 nm-es^ 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleli lakás, zuhanyfülkével, külön lürdoszobával, 2 wc-vel, garázzsal eladó Irányár 5.8 mR + 900 eR garázs. Kód:
350/97. (24285 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen. 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos, pincés család haz. szerkezetkész letölerbeépi-léset, 562 nm-es telekkel eladó Irányár 10 mR. Kód- 375/97
(24509 K)_
Nk-n az Mas ulcaban 1+3 félszobás, 69 nm-es. étkezős vizórás, 3 emeleti lakás eladó rányár 3.6 mR Kod 376/97 (24510 K) Kiskanrzsán 3 szobás, % nm-es, egyed gázfűtéses család haz. 14 nm-es pncévei, melekepülettel, 2232 nm-es leiekkel, 15 m le-lekszáességgel eladó fanyar 5,5 mR Kód: 388/97. (24531 K) Nk-n a bek/ároshoz közel, 102 nm-es. 3 szobás, részben lelűjlofl. valalkozásra alkalnas család ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es telekkel eladó Irányár 5,1 mR. Kod. 266*7. (24731 K)_
Kiskanizsán 3+1 lelszobas, 120 nm-es. egyed gázfűtéses család ház, 160 nm-es melekepülettel, dipHa garázzsal, 18 nm-es pincével 3000 nrrves leiekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. Kód: 393*7.
(24732 Kt_
Nk-n a Lrszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleti, központ lűléses lakás eladó rányár 1,8 mR, Kód: 395*7.
(23734 K) _
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás. 2 emeleti, erkélyes lakás, prcerósszel eladó Irányár:
401/97 ,{23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 félszobás, 61 nm-es, étkezős, közporti fűtéses, vizórás, redőnyös, föidsznti lakás eladó, fanyar
2,55 mR. Kod. 413-97 (2374) K) _
Kiskanizsán 3 + 1 lélszobás, 70 nm-es. komfortos csaJád ház. 900 nm telekkel, melléképületekkel eladó kanyar 3,8 mR. Kód
425-97. (23841 K) _
Nagyrécsén 2 éves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, lelőlerteépléses. teraszos, garázsos pincés, 2 fürdőszobás, kózponli fűtéses, iker család ház egyfe fele, 1828 nm-es leiekkel eladó Irányár. 6 mR
Kód 435*7 (23844 K)_
Nk-n a Keleti varosrészben 2 szobás, 48 nm-es, kózponli lűléses, vizórás, Mpott, loldszinli lakás eladó Irányár: 1,95 mR. Kód:
442/97 (23846 K)_
Nk-án a bek/ároshoz közel 17 éves, 2+2 félszobás, 2 fürdőszobás, 191 nm-es, 2 szrles, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es leiekkel eladó vagy 1 íl 2 lakásra cserélie-
15. Irányár. 5 mR. Kód 459*7 (24865 K)_
MiMósfan 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház rnelekepuletekkel. 2232 nm-es telekkei eladód lányár 4,6 mR
Kod 466*7 (24963 K}_
Nk-n a belvárosban 2 szobás. 68 nm-es. galenázhaló, első emeleti, egyed fűtéses lakás, zárt udvarral, csendes, nyugodt fekvéssel, pncevel. padásrésszel. erkélyei eladó. Kód. 476*7 lányai 4
mR. (24965 K)__
Nagykanizsán a Csokonai Jcában 2+1 félszobás. 58 mves, egyed fűtéses, Iszl-Í vizórás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
260/97 (25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen fekiii-tdl család ház 20 nrrves pincevei. garázzsal, terasszal, kis lelet-kel eladó. Kód. 482*7 (25042 K)_
Nk-n a Kalonarélen, 200 nrrves, 6 szcbás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 lürdŐszobás. étkezős, erkélyes család ház, 25 nm-es garázzsal. 20 nm-es pincével, 2 műhelyei, 150 n-öl leiekkel eladó Kód: 589
(25130 K)_
Nagykanizsán a bek/ároshoz közel, 130 nm-es. 4 szobás, komfortos lelűiiotl család ház. 40 nm-es garázzsal. 657 nm-es leiekkel
eladó, lányar 6,2 mR. Kód 634 (25131 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 1 szobás. 33 nm-es, vrzórás. erkélyes, I emeleli lakás eladó vagy énékegyezletessei nagyobbra cserélie-1ö. III emeletig Irányár 1,6 mR Kód: 493*7 (25137 K} Nk-n 53 nm-es, 2 szobás, egyed gázfüéses. felújított közös udvari lakás, csendes, nyugod helyen eladó Irányár: 1,8 mR. Kód:
495/97. (25139 K)__
Nk-n az Irtás utcában 1+2 félszobás, crko lűléses. 3 emeleti lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cserehetö artekegyeztetéssel. irány-
ár: 3 mR Kód: 496*7. (25140 K)_
Nk-n 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyed gáztűléses család ház, 580 nm-es leiekkel, beéplhető tetőtérrel, tégla melléképülettel el-adó Irányár: 3.4 mR. Kód: 532*7. (25147 K)_
Nagykanizsán a üszl F utcában 2 szcbás 54 nm-es, erkélyes vizórás. lekiilctl, 3 emelet lakás eladó rányár: 2 mR. Kód:
:^7v: .2^246 ki______
Nk yi a Zemplén ulcaban 3 szobás. 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, feJújiott lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 lélszobás lakásra cseréhetö értékegyeztetéssel lárryár 2.2 mR. Kód:
538/97 (25247 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 lélszobás, 2 szries, 2 fürdőszobás család ház. ónáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis felekkel eladó. Irányár: 15,5 mR. Kód- 543/97. (25248 K}
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás. 54 nm-es, központ fűtéses 3 emelet, erkélyes, vizórás lakás eladó Irányár: 1.8 mR. Kód 497/97 (25141 K)_
Nk-n a Városkapu krt-cn 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes vizórás. redőnyös, 4 emeleti lakás eladó, lányar: 2.1 mR Kód 500/97 (25142 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 75 nm-es, 2 szobás, vizórás. nagy konyhás, egyed gázfűtéses, 1 emeleti, lelújlorj lakás eladó u nagykanizsai. mfcEósfai. palini család házra cserétielő 3 mR+q
Irányár: 3,7 mR. Kód 515*7. (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nrrves. erkélyes, vizórás. egyed gázfűtéses, 3 emeleli lakás eladó Irányár: 2,6 mR Kód
531/97. (25146 K)_
Nk-an a belvároshoz közel, csendes helyen, 56 nm-es, 2 szobás, nagy kkonyhás, egyed gázfűtéses, pincés, 2. emeleti, erkélyes, vborás lakás dada Irányai: 2,6 mR Kód 432*7. (25250 K) Nk-án a bek/ároshoz közel 43 nm-es, 1 szobás, teljesen lefüjlolt, gázfűtéses, komfortos, család házrész eladó vagy egyed fűtéses, 2 szobás lakásra cserélhető 2 emeletig ertekegyeztéléssel Irány
ár: 2,4 mR. Kód. 349/97 (25252 K)_
Sormáson 80 nm-es. 2 szobás, komfortos család ház 1080 nm-es leiekkel, melléképületekkel eladó Gaz beköthető kanyar 1,25
mR. Kod: 316/91 (25254 K)_
Gelsén 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos család ház terasszal, garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladó Irányár 2,5 mR.
Kód 280*7. (25255 K)_
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyed gáztűléses. tar sasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkoslotl udvarai eladó
Irányár: 6,5 mR. Kód 265*7. (25256 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás. 2 erkélyes, vizórás, 5. emeleti, központ fűtéses lakás eladó, rányár: ?2 mR.
Kód: 553*7. (25321 K)_
MiHósfa központjában 2 szobás 60 nm-es, egyed gáztűléses, komfortos családi ház melekepülettel, 720 nm-es leiekkel etado
kánya: 3,2 mR Kód 559*7 (25322 K)_
Nk-n a Katonaréten 95 nm-es, 2 szobás, teraszos család ház 2 garázzsal, műhellyel. 400 n-öl leiekkel eladó. Irányár 9,5 mR.
Kód 558*7. (25323 K)_
Nk-án a Garay Jcában 2 szobás, 54 nm-es, 3. emeleti, egyed gázfűtéses, vizórás lakás eladó kányát 2.25 mR. Kód 580*7
(25471 K)___
Nk-an a belvárosban 92 nrrves, 3 szobás, 30 éves, egyedi gázfűtéses, amenkai konyhás család ház, vállalkozásra is alkalmas le-lekkel, 62 nm-es rrielékepületlel. műhelyei, pincével, 627 nm-es
leiekkel eladó Irányár 9 mR Kód 581*7. (25472 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás. 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vizórás, Isz-i lakás eladó Irányár 2.2 mR Kód: 5/6*7 (25473 K)
Nk-án a K-i vreszben 67 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, első emelet, vizórás. egyed crkofűtéses lakás 4 nm-es külön tárolóval
eladó lányar 3,5 mR Kód: 578/97. (25474 K)_
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed gáztűléses, étkezős, gafériázhaló, felülírásra váró, első emelet lakás eladó
Irányár: 5.9 mR. Kód 463*7. (25476 K)_
Nagykanizsán a Zemplén Jcában 3 szobás, 63 nrrves, 4. emelet, vizórás, 2 erkélyes lakás eladó Irányár ?15 mR. Kód. 601*7
(25587 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 67 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, ve-órás. 4 emelet, megkínált áftapotü lakás eladó lanyár: 2.3 mR
Kód: 599*7. (25588K)_
Nk-n a belvároshoz közel 3 szobás 90 nrrves, egyed gázfűtéses, téikomfortos. kozós udvari család ház, garázzsal eladó lányár 2,5 mR.Kód 595*7.(25590 Kj_
Kiskanizsán 17 eves 2+2 félszobás, 120 nm-es, letdérbeépté-ses, garázsos család ház, 300 nm-es leiekkel eladó lányár: 5,2
mR. Kód: 594/97^25591 K)_
Nk-án az Attla utcában 1+1 lélszobás, egyed gázfűtéses, vízóras, redőnyös, 4. emelet lakás új konyhabútorral eladód, lányár: 2,05 mR. Kód: 602/97. (25659 k)_
Szepetneken 27 éves, 3 szobás, 120 nm-es, komfortos, egyed gázfűtéses család ház melléképülettel, 1440 n.ól leiekkei eladó
Irányár: 3,2 mR. Kód 607*7 (25660 K)_
Nk-an a belvárosban 74 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, I emelet, galenázhaló lakás, 30 il. 24. nm-es, egymásba nyló par ketlázotl szobákkal eladó rányár 3 mR Kód. 608797 (25661 K)
Palnban y éves 105 nm-es. 3+2 lelszobas. tetdérbeépiéses, 2 fürdőszobás egyed közporti fűtéses család sorház. 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es leiekkel eladó Irányár- 7 mR. Kód 609*7
(25662 K)_
Nk-an a Garay utcában 2 szobás, egyed gáztűléses, vizórás, redőnyös, 4. emeleti, kitűnő állapotú, faújlofl lakás, külön tejáralu szobákkal, telefonvonallal eladó Irányár: 2.5 mR Kód 6(5*7 (25663 K)_
Nk-án a Csokonai Jcában 2 szobás, egyed gázfűtéses 3 emele-li lakás eladó kánya 2,1 mR Kód 616*7. (25664 K)_
Nk-án az Attla utcában 1+1 félszobás, vizórás, redőnyös, egyed gáztűléses, 2. emeleti, jó álapotu lakás eladó. Irányár: 2.1 mR
Kód: 619*7. (25665 K)_
Nagykanizsa-Szabadiegyeíi 2094 nm-es, 21 m széles telek, ráköthető közművekkel eladó Irányár: 1,6 mR. Kód 620*7 (25666
kj_;_
Zalacsanyban 30 éves, 100 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, garázsos család ház, gazdasági épülettel, ipan árammal, 2160 nm-es felekkel eladó. Irányár: 3,9 mR Kód- 596*7 !2566? K)
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nm-es. udvari garázs bérlet joga
eladó lányar 200 »R Kód 347/97. (25260 K)_
Nk-an a K-i v részben 30 nm-es, fűthető kergarázs. bevezethető vízzel eladó. Irányár: 1 mR. Kód. 582/97 (25475 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyed fűtéses udvari lakás eladó Irányár 1,1 mFi
Hird sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úlon 55 nm-es. 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi fűtéses loldszinli lakás eladó Irányár 1,4 mR (25326 K)
Lakás Nagykanizsán. Maori telepen 4 -emeleten 38 nm-es. egy szobás, egyed lűléses lakás kilogástalan állapotban
eladó. Irányár 1,650 mR. (25327 K)_
Lakás Nagykanizsán Hevesi úlon 2 szobás, 48 nm-es, fel-újiloll, loldszinli, lelefonos lakás. Irányár: 2 mFt. Hírd.sz: 54 ( 25328 K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery úl elején, III. emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi lűléses lakás eladó Irányár
2.4 mR Hrrd.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u elején, 8 emeleten. 2 szobás, 55 nm-es. kózponli lűléses lakás eladó Irányár: 2.1 mR Hirdsz: 47, (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F utcában. 4 emeleten. 2 szobás. 54 nm-es, központi fűtéses telefonos lakás eladó Irányár 2,2 mR. Hird.sz 16 + garázs 650 eFl (25331 K)
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában. 7 emeleten, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi füléses lakás eladó Irányár: 2,35 mFl
Htr.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás utcában 1+2 félszobás, I emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár
2,3 mR. Hirdsz: 54. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában 4 emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, lelelonos. korszerű lakás eladó. Irányár: 2,55 mR. Hirdsz: 18, (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 félszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozott
lakás. Irányár: 3 mR. Hirdsz: 40 (25335 K)_
Lakás Nagykanizsán. Plalán sor eleien, első emeleti, 70 nm-es, lelujitoli. 2 szobás, étkezős, egyedi lűléses eladó
Irányár. 3 mFt Hird sz: 5 ( 25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad utcában 80 nm-es, 2 emeleti, 2+2 félszobás, központi fűtéses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó. Irányár: 6,5 mR (25337 K) Lakás Nagykanizsán. Maori telepen kétszintes társas házban. 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal. tárolóval eladó Irányár: 11 mFt. Hird sz 15 (25338
K)_:_
Lakás Nagykanizsán Csengery ül eleien 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, lürdŐszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es. udvarrésszel Üzletnek irodának alkalmas. Irányár: 8,5 mFt Garázs nélkül 7,7 mFt
Hird.sz 69 ( 25366 K)_
Lakás Nagykanizsán Sugár úlon 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, ebédós, kürtön WC. fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közős udvarrész. egyed fűtéses kanyar 6 mFl
Hird.sz 70. (25367 K) ^_
Lakás Nagykanizsán Király utcán 108 nm-es. 1 emeleti. 2 szoba, előszoba, étkező, konyha. lürdŐszoba, kamra, egyed fűtéses, parkettás lakás Galenázhaló. irodáknak. BTnek, KFT-nek. üzletnek Irányár: 4 mR Hirdsz 74
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán. Levente utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC, 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince. Irányár: 8 mFl. Hird.sz: 71. (25543 K)
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában 35 nm-es. 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, lelü|ilotl, udvari lakás Irányár megegyezés szerint Hird.sz 73 (25544 K)
Eladó lakás. Berzsenyi ülőn 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külön WC-s, kamrás lakás Irányár: 2.2
mR Hird sz 76. (25616 K)_
Családiház Nagykanizsán Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos 1+félszobas, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó Irányár: 4 mR. Hirdsz:
49.(25339 Kj _
Családihoz Nagykanizsán Sikátor utcában 2 szinles, 102 ¦ 125 nm-es. 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-
kertel Irányár. 14 mR. Hird.sz: 20. (25340 K)_
Albérlet. 86 nm-es, 3 szobás, első emeleli lakás garázzsal együll lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával r¦ f^-t-
kezónek bérbeadó. (25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás. 300 n-öl lelken, kanyar
5.5 mR Hrd.sz: 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán 150 n-öl sarok tetten, 6 szobás, 2 lürdŐszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház, KR-nek
Irányár: 14 mFl Hird.sz: 53. (25343 K]_
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es, kélszinles, 4 szoba. 2 lürdŐszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély; 20 nm pince, engedélyezett vegyesből! alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel Irányár: 16 mFl Hirdsz 50 (25344 K) _
Csalááház Miklósfán 60 nm-es regi típusú lalusihaz. 2 szobás fürdőszobás, 200 n-öl területtel Irányár 3 mFt
Hird.sz: 33 (25345 K)_
Családiház Keszthelyen Ikerház egyben is és megosztva is. 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi fűtéses összkomfortos, eladó vagy ónálló bakom nyaralóra cserélheló Irányár: 10 mR Egy-ben20mFt Hirdsz 44 (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Üdülletés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával. 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területiéi közművesítve, gáz a kapunál van kánáyr
4.6 mR Hird.sz: 12. (25347 K)_
Családiház Szepetneken 5 éve épüli, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázfűtéses két te-
raszos. Irányár: 3,5 mR* Hirdsz 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberényben. 2 szintes. 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, lurdőszobás, 2100 nm területiéi kanyar: 5.5 mR. Hirdsz 34. (2534v KI_
Családiház Zalaújlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás. 2 fürdőszobás igényesen, megépiefl, garázsos teljesen új családhaz Irányár 5,5 mFl. Hird sz 35 ( 25350 K) Családihaz Zalaújlakon Szcc.pol kedvezmény igénybeve-helő, léikész állapotú családiház 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó Irányár: 2.2 mFl Hirdsz: 6 (25351 K)_
Családiház Eszteregnyén 114 nm-es, 3 szobás, lurdőszobás, központi lűléses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel. Irányár 2 mFl Hirdsz: 19 (25352 K)
Családiház Nemesdéden. 3 szobás, lurdőszobás, beépíthető tetőtérrel. 5 éve épült űj családi ház 4000 nm területiéi Irányár 2,5 mFl Hrd.sz 7 ( 25354 K)_
Családihaz Pölőskén 80 nm-es alapterületű, 2 szobás. lürdŐszobás, nagy nappali kamra pince, központi lűléses. vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-öl leiekkel Irányár 1,6
mR Hird sz: 63 (25355 K|_¦
Családiház Hahóion Családi okok miatt 90 %-ig kész, 52 nm-es. 1+3 lélszobás, fürdőszobás, étkezős, kózponli fűtéses, telepiéit gázt art álfyai, egy évre szóló gázmennyiséggel, sürgősen eladó Irányár 1,950 mFl. Hird.sz 59 (25356 K)_
Családiház Nemesdéden, 120 nm-es, újonnan épült 3 szobás, lurdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház Irányár: 3 mFl Hird.sz: 57 (25368 K)_
Családihaz Iharosban 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, melléképületekkel 2554 nm összterület rendezett családház eladó. Irányár 1 mFl. Hird.sz: 67
(25357 K)_
Családi ház. nyaraló Zalakaroson 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 fürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp lűléses. vegyes tüzelési kazán, nagyterasz kábel lévé, csatornázott, parkosított udvar Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár 11 mFl Hird. sz.: 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán. Kétlakásos, kél különálló házzal 70+70 m-es 2 szoba. hall. fürdőszobás, külön WC. 400 n Öl leiekkel nagy üvegház tóksátor. melléképületek. Irányár Külön 3,5 mFl. Hird sz 75 (25615 K)_
Családi ház Pogányszenlpéleren. 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, kamra, garázs, melléképülelekkel, 800 n-öl lelek-
kel. Irányár. 850 eR. Hírd.sz: 72. (25548 K)_
Épiésí lelek Surdon. 30 méter széles éplési telek 1664 nm közművesített leruiel, érvényes épilesi engedéllyel a ház alapja levan betonozva. Irányár 650 eFl. Hirdsz: 51
(25358 K)_
Épíési lelek Pécsen. Kismervölgyi úlon rendezeti környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es kőzművesi-letJ lerületlel Irányár: 520 eR Hírd.sz: 30. (25359 K) Építési telek Magyarszentmiklóson Az elágazóban központi helyen lő út mellett. 800 n-öl kózműveslett telek ipari célra is pl üzemanyag lóHö állomás, kamionos pihenő, étterem, víz. villany van Irányár megegyezés szerint
Hird sz: 62 (25360 K)_
Épíési telek Kacorlakon. 3224 nm-es lerület szoba-konyhás tömésház. 1200 n-öl be van kerítve víz, villany, csatornázás, leiszerelési tárgyakkal együtt Irányár: 700 eFl Hird.sz: 61. (25361 K)
Lálóhegyen szŐIÖ gyümölcsös. 800 n-öl területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakart, 30 nm lakóépülel, alatta pince, víz. villany van. Irányár: 900 eFt Hirdsz: 64
(25362 K)_
Szent györgyvári hegyen Ingatlan ÉDENBEN" Fizetési könnyítéssel 650 n-öl terület, 40 nm-es lakóházzal, szobakonyha, pince, terasszal, gyümótcslákkal. víz, villany, van és köves út Irányár 900 eR Hirdsz: 43 ( 25363 K)
Cserfői hegyen szőlő 1200 n-öl területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincevei teljes (elszereléssel Irányár: 450 eFt. Hird.sz 37 (25364 K)_
Oregtörhéncen szőlő 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épületlel teljes felszereléssel, termessel együtt vl-lany van. Irányár 800 eR Hird sz: 65 ( 25365 K)_
28
KANIZSA -
1997. október 3.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
a kanizsa és vidéke extra hirdetés felvevő helye az Ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
Szabadhegyen 20 m szeles, 2600 nm területű, megosztható épíési lelek közműcsatlakozásokkal eladó Irányár: 2,3
mFl T/12 (22649 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, lürdŐszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. 850 n öl telekkel eladó Irányár: 3,49 mFt
CS/08. (22783 K)_
Gyekenyesi banyalóra néző, főül közelében lévÓ, lói meg-kozellhetó, panorámás. 3597 nm-es, zártkerti lelek eladó
Irányár: 125 eR. T/15. (22873 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezed verandád, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdaság épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, földszinti lakásra cserélhető értékegyezleléssel. Irányár
3,8 mFt. Tel.: 93/310-504 (CS/102) (23293 K)_
Balalonmária-lürdő kózponli részén 2 szoba-hallos. 44 nm-es, jó állapotú, osszkozmúves ikernyaralo-resz az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel. 90 n ól leiekkel eladó Irányár: 3.4 mR. Tel: 93010-504. (NY/14) (23294
K)_
Csengery ulcaban 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár 4,0m R. (L/156) Tel.: 93010-504 (23538 K) Nagybagolai hegyen 30 nm-es telőtórbeépitóses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó Irányár: 1,2 mFl (Ny09) Tel.: 93/310-
504. (23542 K)_
Gyekenyesi szőlőhegyen a banyalóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-ól panorámás területiéi, termő geszlenyetával eladó Irányár 145 eFl. (T/03) Tel 93/310-504 (23717 K)___
Kiskanizsán 1 szoba. 32 nm-es, egyedi gázas, felújításra szoruló, vagy lebontható családi haz, 70 nm-es, 10 éves melléképülettel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár 1,6
mFl. (Cs/121) Tel 93/310-504 (24277 K)_
Gyekenyesi bányalönál vízparii horgásztanyák eladók Irányár: 2,1 mR-4,2mR-ig Tel 93O10-504. (24282 K) Ady ulcaban 1. emeleten 2 szobás, parkettás, nagykony hás, 73 nm-es lakás eladó Irodának, orvosi rendelőnek is
alkalmas Irányár: 2,8 mFl (L/140) (24725 K)_
Belvárosban 1 emeleten 3 szobás, parkettás. 100 nm-es, amerikai tp nappalis, igényesen kialakított, erkélyes lakás garázzsal eladó. Irányár 7,2 mFt+lmFl garázs. (L/241) f24726 K)_\'_.
Belváros közelében 1 szobás1 egyedi gázas, fürdőszobás. 28 nm-es, udvari garzonlakas eladó Irányár 1,3 mFt
(L/236) Tel 93/310-504 ( 24743 K)_
Erzsébet téren 1 emeleten 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás. 97 nm alapterületű parkettás, egyed gázas, felújítást igénylő lakás eladó Irányár: 4,25 mR. (L/154)
{24779 K}_
Miklóstan 49 nm-es lelujiasra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel. 10 nm-es férfi, női és személyzeti mosdóval, 500 n-ól leiekkel eladó. Irányár: 1,3 mFt. (L/247) (24782 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szintes 200 nm ósszalaplerületű, erkélyes, igényes belső kialakítású, 6 éves család ház garázzsal. 1035 nm-es leiekkel, parkosított udvarral eladó Irányár 10,0 mR
(Ca/73) [24783 K)_
Belváros szíveben, csendes, nyugalmas környezelben, 1 szoba+hálófülkés, 43 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, par-kelta?, vízórás, telefonos 3 emeleti lakás pincével, tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó, Irányár: 2,3 mFt. (L/246)
(24?86 K) _ \'_ \'
Teleki utcában 3. emeleten 2 szobás. 60 nm-es. erkélyes,
-----is lakás eladí
^ 24757 K\'
Városkapu körúton 2 emeleten 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, kózponli fűtéses teljesen lekjilott lakás friss lestes-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2.75
mR. (L/254) Tel 93/310-504 (25165 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás család ház 65 nm-es raktárként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es leiekkel, széles gépkocsibejáral-tal, jó parkolási lehelőséggel. Irányár: 9.0 mFl. (Cs/143) Tel 93O10-504. (25167 K)_
Palinban léikész állapotban lévő, 80 nm alapterületű. 1 hálószobás, nappalis, étkezős, könnyűszerkezetes elemekből épült 3 szoba kialaklására alkalmas 50 nm-es szerekezetkész tetőterű család ház cirko fűtéssel, 900 nm-es telekkel, eladó Irányár: 3.« mR. (Cs/142). Tel.: 93/310-504
(25558 K)___
Kalonaréten 2 szobás, 80 nm-es parkettás, egyedi gázas, déli fekvésű család ház garázzsal, melléképületekkel tágas udvarral, széles gépkocsibejár állal, 150 n-ól leiekkel eladó. Irányár: 5,5 mR. (Ce/141) Tel: 93010-504. (25169
K)_
Homokkomáromban 2 szobás. 80 nm-es nagykonyhás. teraszos. 47 éves, legla falazatú család ház nyári konyhával, istállóval, lóldpincével. 150 n-öl leiekkel, valamint egy 400 n-öl területű különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó. Fürdőszoba nincs kialakítva irányár: 1,1 mR.
(CS/140) Tel.: 93010-504. (25170 K)_
Kalonaréten 6 szobás két szintes 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával, 2 fürdőszobával szeles erkéllyel, garézzíal, műhellyel, lelőlérbeépiésj lehetőséggel, 160 n-ol teíekkel eladó Irányár: 13.5 mR. (Cs/145) Tel.-_ 93010-504. (25Í73K)_
egyedi gázas, vizórás, padószőnyeges lakás eladó. Irányár: 3,2 mR. (L/256 ) TÉI; 8Ö/31Ö-5Ö4. ("""
Belváros közelében 10 emeletes épület 3. emeleten 3 szobás 68 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, vizórás lakás eladó Irányár: 2.3 mR. (L/155). Tel.: 93/310-504, (25172 K)
Sormáson 2x1 szobás, parkettás, 2x55 nm-es lelújilásra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, fürdővel külön WC-vei. tetszés szerint elhelyezhető válaszfalakkal. 2200 nm-es telekkel eladó Irányár 2.5 mFt (L/218) Tel 93010-504 ( 25174 K)_
Berzsenyi utcában 1. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, vizórás, redőnyös, jó állapotban lévő lakás eladó Irányár: 3,1 mR. (L/280) Tel: 93010-504. (25409 K)_
Platán soron 2. emelelen 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, nagykonyhás lakás eladó Irányár: 2.78
mFl. (L/278) Tel 93/310-504 (25411 K)_
Berzsenyi utcában 3 emelelen 2 szobás, egyedi gázas. parkettás, erkélyes, vízórás. redőnyös lakás eladó Irányár: 3,1 mFl (L/279) Tel. 93/310-504. (25412 K)_
Északi városrészben 3 szoba+nappalis 100 nm-es, szmlel-Idásos társasházi lakás 50 nm-es garázzsal, pincével, be-épihelő tetőtérrel eladó. Irányár: 6.5 mFl. (L281) Tel.
93010-504. (25414 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, tetőtérbeépitéses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5.1 mR. (CS/150) Tel: 93/310-504 (25416 K) Északi varosrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázas, vizórás, erkélyes, teljesen felújioll 2 emeleli lakás parkettás, külőnbejaralú szobákkal eladó Ár: 2,4 mR. (L/288) Tel: 93010-504 ( 25559 K)_
Zalaegerszeg központjában 1 emeleten 3 db üzlethelyiség üzletnek, vagy irodának eladó, vagy bérbe adó Tel.:
93010-504 ( 25560 K)_
Fonyód-Bólalelep központi részén, frekventált helyen 45 nm-es üzlethelyiség és hozzátartozó 45 nm-es légkondicionált apartman, valamint ugyanitt 18 nm-es üzlethelyiség egyben eladó Gépkocsi 2,0 mFt-ig beszámítható Irányár 8,8 mFt. Tel 93/310-504. (25561 K)_
Keleti városrészben 2 szobás. 50 nm-es, erkélyes, kózponli fűtéses, reluxás. 6 emeleti lakás sürgősen eladó Irányár: 1,65 mFt (L/287). Tel.: 90/310-504 ( 25562 K) Belvárosban 2 emeleten. 3+1 félszobás, 76 nm-es. étkezős, felújioll, szŐnyegpadlós, központi fűtéses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegyezleléssel Irányár: 5,0 mR (L/286) Tel.: 93010-504. (25563 K) Zemplén ulcaban i szobás, 64 nm-es. vizórás, járólapo-zott, új szŐnyegpadlós. igényesen felújioll, 9 emeleli lakás eladó irányár 2,5 mFt. (L/285) Tel 93010-504
(25564 K)_
Corvin utcában 3 emeleten 2+1 félszobás. 61 nm-es. egyeá gázas. parkettás, tükórcsempékkel. igényes burkolatokkal, márványlapokkal felülírva és át alakivá eladó Irányár: 3.5 mR (L/284) Tel. 93010-504-es teleionon
(25565 K)_
Városkapu körúlon 1 emelelen, 2+1 lélszobás, 61 nm-es, teljesen felújioll, kózponli lűléses, erkélyes, lakás iker garázsrésszel eladó Irányár: 2,5 mFt+ ikergarázs fele 450 eFt.(L/283) Tel: 93O10-504 (25566 K)_
Városkapu körúton 1 szobás. 37 nm-es, teljesen felújított új szŐnyegpadlós, új tapétás, reluxás Inssen leslett 4 emeleti lakás eladó Irányár: 1,55 mR (L/273) Tel.
93010-504 (25567 K)_
Ady ulcaban t szobás, 32 nm-es, 3. emeleli lelújitott garzonlakas. úi Iürdőszobával, új tapétával eladó Irányár: 1,4
mFt. (L/267) Tel.. 93/310-504. (25568 K)_
Garay ulcaban 2 szobás, 54 nm-es, egyed gázas.parket-tás, erkélyes, vízórás, megkímélt, jó állapotban levő. 3. emeleli laká> eladó Irányár\' 2.25 mH (L\'291) |2^6?7 Ki
Belváros közelében 2 szobás, 54 nm-es. egyedi lűléses parkettás, vízórás. redőnyös, felújított. löJdsz\'sinii lakás el-ad: irányár í 6 mFl ,L290, \'25695 K)_
Keleti vrészben 1. emelelen 2 szobás, 50 nm-es. egyed gázas, parkettás, nagykonyhás, beéplttt szekrényes, lakás sürgősen eladó Irányár 2,2 mFl. (L/289) (25689 K) Keleti v részben 2 szobás, 2 erkélyes,59 nm-es, szőnyeg-pados, kp. lűléses, 3. emeleti lakás eladó. Ár: 1,7 mFt.
(L/275). (L5690 K)_
Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes vizórás, szŐnyegpadlós, jó állapotban lévő 3 emeleti lakás
eladó. Irányár: 2.4 mR (L/292). (25691 K)_
Belvároshoz közel 3 szobás, 75 nm-es, egyed gázas, parkettás, amerikai konyhás családi ház igényes belső lefújí-tással, pincével, garázzsal, kis udvarral eladó. Irányár: 5.1 mR. (CS/154) (25692 K)_
Babóchay utcában 2 szobás, 65 nm-es, lelújilásra szoruló család ház pincével, bővítési lehelőséggel jo fekvésű, 386 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 4.2 mFl (CS/139) (25693
KJ__________
Galamboki tóhoz közel 894 nm zártkerti terület gyümölcsfákkal, régi pincével, valamint 477 nm kiterjedésű tia-tal erj: egyben eladó Ar 350 eR (T/024) (25694 K)
Szepetneken 4 szoba+hallos, amerikai konyhás. tetŐtérbe-épleses, 210 nm ósszalaplerületű, 1/3 részben alápincézet^ 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+vegyeslűze-lésű közp. lüiéssel, igényes belső burkolatokkal garázs-zsal, műhellyel, 300 n\'ol telekkel eladó. (25695 K) Kazanlak körúlon 1. emeleten 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses lakás, csempézett, járólapozott lürdőszo-bával eladó Irányár: 1,9 mFl. (L/294) (25696 K)_
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokiiodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd állal írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Nagylakoson 3 szobás, nagykonyhás. spáizos. 1200 n ól lelkes csatád ház eladó vagy Nkn lakásra cserélendő. Víz van, lürdŐszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak, rányár:
1,7 mR. Hív sz-CS134. (24715 K)_,
Poganyszenlpéteren letótérbeepieses, 2 család külön lakhalasál biztosító család ház 230 nm-es lakterúlette!, pincével, garázzsal, melléképületekkel. 1400 n ól leiekkel eladó Nk-i lakást beszarni ok Irányár: 3.7 mR. Hív sz.: CS95. (22991 K) Poganyszenlpéteren 3 szobás. 140 nm-es. tetőtér beépiéses, telefonos. 1980-ban épül család ház eladó A ház t fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájrzos, kp. lűléses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szönyegpadosak Padlás és pince is talárhaló, a ház alatt dupla garázs A telek 480 n öl nagyságú, veteményes és málna lalátható, valamint garázs és melléképület Irányár: 4,3 mR Kanizsai család ház csere is
érdekel 6.5 mRng. Hrv szám. CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás. 2 lurdőszobás, lelőlerbeépiéses, gázfűtéses, cserápkályhás. 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó Irányár 5,5 mR Bútorokkal együtt 6 mR Hsz CS116
(23314 Kj_
Miklósién 2 szobás, nagykonyhás család ház 600 n.ót letekkel eladó Egyed gázfűtéses, garázsos, gazd h épületekkel rányár.
1,55 mR. Hiv. sz.:CS120 (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplósre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos ül Irányár: 800.000 R Hiv. sz.- NY01. (23657
K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lom-kamrás, reluxás a konyha előszoba boltles lakás 10 emeletes házban eladó kanyar 2.5 mR Hrvszam LAK 76 (23774 K)
Miklósfán 74-ben épült. 3 szobás, egyed gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó alapotű család ház 650 n öl leiekkel eladó. A haz alatt pince, a leken nyánkonyha, melleképületek vannak kanyar: 4.600.000 Hsz : CS122 (23855 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, lürdŐszobás, 80 nm-es család ház 300 n ót leiekkel eladó Sormáson Irányár 1,3 mR. Hiv szám
CS126 (24169 K)_
3 szobás, összkomfortos, vízórás, teljesen telújiotl, 1 emeleli lakás 10 emeletes házban, külön lomkamraval, nagy előszobával eladó kanyar: 2,8 mR. Igény esetén család házra cserélendő
Htv sz: LAK 83 (24170K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadólót 3 percre 360 n öt lelek a rajta lévő alápincézett faházzal eladó Viz-vilany van. és aszfaltos Út, buszjárat A lelken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a telekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mFl, a gará
zsé pedig 100.000 R Hrv. sz.: T35. (24171 K)_
2+1 félszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I emeleti lakás K-NY lekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető álapot-ban eladó a Kh városrészben rányár 2.5 mR Hrv szám: LAK 82 (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos. gázfűtéses, álmenyezetes, galenázhaló család ház jellegű lakás eladó A lakás alatt boJlrves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es. udvarrész. padásbeépihető A házban 3 lakó lakja kanyar: 8.8
mR Hrw szám: Cs128. (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó 2 szobás, konyhás, spájzos, lurdőszobás, egyed gáztűléses, vízórás, garázsos, rnefleképüleles és 300 n-ótelkes Irányár: 2.9 mR
Hív szám: CS129 (24369 K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3 emeleti. 2 szobás. 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomfortos, vizórás, reluxás lakás kevezo aron eladó Ara: 1,8 mFl. igény esetén főldszriti la-
kásra elcserélendő Hív szám LAK 181 (24370 K)_
Murakereszturon 2 lakások társasházban, külónbejáratú, 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, spájzos, előszobás, család házrész eladó. Központi fűtéses, redőnyös, teleionos, garázs és gazdasági épület található a parkosioll udvarban. Irányár: 2,1 mR. Igény esetén Nagykanizsai lakásra cserélendő Hrv szám:
Cs 13T. (24482 K)_
2+1 lélszobás, IV emeletes házban lévő. IV emeleti összkomfortos, vizórás, erkélyes nagy konyhás, külön lomkamrs, 62 nm-es, lakás eladó Nk keleti városrészében igény eseten kisebb család házra cserélendő Kiskanizsán Irányár 2,3 mR Hívsz:
LAK 85 (24484 K)_
3 szobás, összkomfortos, belvárosnak mondható helyen lévő összkomfortos, teljes felújtott, egyed gáz elszámolású, reluxás, vízórás, 2 erkélyes, heveder zárral felszerelt bejárai ajtós lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. Hívsz: LAK 81. (24487 K)
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre akalmas, villany, víz megoldható. aszlaHos út van. Irányár: 700.000 R. Hív sz NY 01 (24491 K)
Szentgyorgyván hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó A ház alápincézett, szintes, beton. Gazdasági epületekkel, fizetési kedvezménnyel el-
ado Állanlakóépületként is használható \'24492 K>_
Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, galenázhaló lakás eladó
Irányár: 2,4 mR. Hrvsz: LAK 186. (24533 K)_
Zalakároson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított lelek a rajla lévő tégla. 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, telesített nyaraloval el-
Aszfalozotl üt van. Irányár 2mR H sz T39 (24717 K) Puszfamagyaródori 90 nm-es 2 szobás nagy konyhás család haz gazdasági épületekkel, 1200 n ót telekkel eladó. Irányár: 3
mR.H«.:CSl35 (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 nol telek a rajjá lévő „cseh\' 2 szobás, előteres teraszos faházzal eladó FurdÖ kialakítható víz, vilany, aszfaltos úl és horgászati lehetőség, nyarallalási lehetőség van Irányár. 1,1 mR.Hsz T37. (24719 K)_
Galamboki-halaslónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás lerületlel eladó. Vrz. vilany, asz laHos üt van Irányár: 1.3 mR. Htv.sz T38 (24809 K)_
2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II. emeleti ósszkonior-los, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben felújlott lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR Hivsz: LAK 87 (24535 K)_
1 szobás, lürdŐszobás, előszobás, lomkamrás, belvárosi, 1 emeleti, egyedi gázas, vcórás lakás eladó vagy elcserélnem föidsznti, f szobás, egyed gázas lakásra 10 emeletes házban,
2 emeletg rányár: 1?mR H sz 133 (24859 K)_
Miklósién 49 nm-es helyiség bármfyen vállakózás céffára kiafa kihaló, 980 000 R-os íányaron eladó H. sz CS138 (24860 K, 2 szobás, 67 nm-es. fürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vizórás, tetőtér és különálló pince lartozk hozzá. A lakás utcafronti, 4 lakó van. Irányár: 2,9 mR
Hsz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-i v részben 3 szobás. 67 nm-es, összkomfortos, lelújilásra szoruló. Ny-i fekvésű, 7 emeleti lakás eladó rányár
2 200000 R. Hsz.: LAK89 (24862 K)_
óregtorhéna-hegyen 940 n.ól lerület, szoba-konyhás, teraszos, igényesen kialakiott téglaépülettel eladó Villany, ciszterna van Teljes felszereléssel és terméssel eladó kanyar 850 000 R
Hsz:T41. (24863 K)_
Keleti városrészben teljes lelújlásra szoruló IV emeletes házban, a IV. emeleten levő, 62 nm-es lakás eladó. Hívsz : LAK 88.
(24967 K)_
2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás. erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen. IV emeleli házban a III. emeleten lévő lakás sürgősen eladó Irányár 2.6 mkR Hrv sz LAK 199. (24968 K) Keleti varosrészben 2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes redőnyös, Ny-i fekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeletes házban a rV emeleten lévő lakás sürgősen eladó
Irányár 2,5 mR Hívsz:LAK 91 (24969 K)_
1+2 lélszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban lévő 3. emeleti felüiitásra szoruló lakás eladó a keleti városrészben rányár 1,95 mR. Hivsz: LAK 93 (24971 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűléses, erkélyes, vízórás, iedö-nyós, hevederzáras, tv emelelen lévő lakás eladó a Keleti városrészben. Irányár. 2,2mR Hrvsz LAK 201. (25386 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás. külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV emelelen, X emeletes
házban, kanyar. 2,2 mR Hrv sz LAK 92 (25389 K)_
Sáncban, sont+tetótérbeépiéses család ház 505 nol telekkel eladó. Irányár: 6,5 mR Hív, sz,: CS61 (251899 K)_
3 szobás, összkomfortos, X. emeletes házban lévő. 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,2 mR Hrv sz LAK92 (25190 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos, jó állapotú, egyed gázfűtéses, utcalronli család házrész eladó tetőt érbeépiési lehetőséggel Irányár 2.9 mR Hrv sz. C$137 (25192 K) 2+1 leiszobás, összkomfortos, igenyes kivitelezésű. 4 emeletes házban tévő. 3 emeleti, erkélyes, nylászárókon reluxa, napellenzős lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2.7 mR Hsz
LAK98 ( 25477 K)_
2 szobás, összkomfortos, vizórás, erkélyes, IV emeletes házban 2 emelelen lévő lakás eladó a K-i v részben rányár: 2,1 mR Hsz/ LAK 203. (25478 K)_
Belvároshoz közeli lakótelepen egyed gáztűléses, 2 szobás, telefonos, erkélyes, vizórás, parketías. IV emeleti lakás 4 emele-les házban eladó, rányár 2,3 mR H. sz.: LAK 202 (25479 K) 52 nm-es, belvárosi, új házban lévő. 2 szobás, erkélyes, egyed cirkogejzies (3 év garanciával) lakás eladó. Irányár: 3,6 mR
Hsz\'LAK 205 ( 25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeletes házban lévő, 1. emeleli lakás egyed gázfűléses, vrzóras, spáizos+lárolo helyiségekkel eladó a K-i v.részben Irányár: 2,4 mR Hsz.LAK 206. (25676 K) 2+1 félszobás, igényesen felújioll. egyed lervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 eme-tetesház3 emeletén Irányár 2,7 mR Hsz LAK 98 (25677 K) 1+2 lélszobás, összkomfortos. 4 emeletes házban az 1 emelelen lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K+ v részben Irányár: 2.6 mR Vidéki cseléd házra cseréfneiő, igény esetén. H sz LAK 97 (25678 K) 2 szobás, összkomfortos 56 nrrves, lettesen felújlott, Iszh lakás
4 emeletes házban eladó Irányár 1,95 mR Hsz.: LAK 207
(25679 K)_
Miklósfán 2 szobás, fürdőszobás, előszobás, konyhás, egyed gázfűléses, 80 nm-es család ház eladó, a ház alatt pince 1020 nm-es leiekkel, nyári konyha, kamra, garázs-megoldással, irany-ar 3.5 mR Hsz.:CS139 (25680 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly üli garázssoron aknás garázs, vilanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó Irányár: 380 000,-R Hrvsz 609
(24960 K)_
Munkás úti garázssoron aknás, nagyméretű garázs eladó Irány-
ár 550 000,-R.Hiv.sz:610.(24970X)_
Nagyméretű ház alatti lűlotl garázs, ipari árammal eladó a keleti városrészben rányár: fl00O00,-R Hívsz.: 608 (25110 K) Aknás garázs eladó a Kaán Károly úti garázssoron rányár 350 000 R (25681 K)_
ALBÉRLET:
2 szobás, bútorozatlan lakás 20 000 R+vrz villany kiadó (25682
_
2+1 lélszobás, búlorozott lakás kiadó 20000 Fl+rezsi (25683
KJ_
Szobák közös konyha-Iürdo használattal 10.000 R-ért. üzlethe-lyiségek a belvárosban 30 000 R46I kiadók. (25684 K)
1997. októb«r 3.
KANIZSA - /fp™
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában )
ALAPÍTVA; 1991 -bea. TELJESKÖRŐ LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díitalan hirdetés
Dfitalán címXiadá-s, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatal) ügyintézés
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 eves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig_
4 mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
Eladó Katonaréten 1 szintes, 105 nm-es, 2 lakásos, 1 * 2 félszobás és 2 szobás, 2 külön bejáratú, tégla falazatú, régi hosszú fekvésű, felújíandó családi ház, egyedi gázfűtéssel, kábeltévével, parkettázott, meszelt falú szobákkal, terasszal, keleti fekvéssel, 2 konyhával, melyek 2,5 x 2,5 és 3,2 x 2,8 méteresek. A fürdő és a wc egy helyiségen belül van. A telek 8 méter széles, 240 nm-es, bekerített. Az ingatlan tehermentes. Irányár: 4 mFt. Hiv.szám: SIKER 2037
(25597 K)_
Eladó Nk. belvárosához közét 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, központi fűtésű, vízórás. szönyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kiépített telefonvonallal rendelkező, dél-keleti fekvésű, liftes, 6. emeleti, teljesen felújított, igényes, szép lakás, tehermentesen. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van A szobák külön nyílnak. Irányár: 2,4 mFt. A közös költség 2.500,-Ft + fűtés egyedi elszámolással.
Hívsz.: SIKER 2038 (25598 K)_
Eladó Nk. keleb városrészében 1 emeleti, 3 szobás, 2 erkélyes, 67nm-es, központi fűtésű, vlzórás, kiépített telefonvonallal rendelkező szönyegpadlós, festett falú, beépített szekrényes, kábeltévés, teljesen felújított, szép lakás, egyedileg gyártatott, L-aiakú konyhabútorral, boltíves, túkörfelületű szobaajtókkal, járólapozott, csempézett konyhával, fürdővel, wc-ve, 10 emeletes épületben, egyedi elszámolású, nem átalánydíjas fűtéssel, tehermentesen. Fűtési dfj: 1.400-6.500,-Ft/hó, évszaktól függően. Közös költség: 2.700,-Ft/hó+víz, villany logyasztás szerint. Irányár:
2,9mFt. Hiv.sz.: SIKER 2041. (25601 K)_
Eladó Tótszerdahelyen 3 szobás, 85 nm-es, fürdőszobás, vegyestüzelésű fűtésű, 2 éve teljesen felújított családi ház, 1500 nm-es, bekerített telekkel, az udvarban gázvezetékkel és csatornával. Az épület kívül vakolatlan. Irányár: 1,1 mFt. Hiv.sz: SIKER 2042.
(25602 K)_
Eladó Zalakarosban 2 szintes, 2 szoba-hallos, pincés, 15 éves, zártkerti ingatlan, az épületben vízzel, villannyal, 396 n öl. bekerítetlen telekkel, szőlővel, gyümölcsössel, tehermentesen. Irányár: 3,6 mFt Hiv.sz.:
SIKER 2043. (25603 K)_
Eladó Patron 2 szoba-hallos, előteres, konyhás, fürdőszobás, pincés, boltfves, telefonos családi ház, és a szomszédjában 1 szoba-konyhás, előteres, spáj-zos, pincés, nyári konyhás családi ház, nagy telekkel, korszerű istállóval. Együttes irányáruk: 2,3 mFt.
Hiv.sz.: SIKER 2045. (25605 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 60 nm-es, földszinti, központi fűtésű, szönyegpadlós, felújított lakás, 4 emeletes épületben. Közös költsége havonta 5.000,-Ft. Irányár: 1,95 mFt. Hiv.szám: SIKER 2046
(2 5606 K)_
Eladó Nk. északi városrészében, csendes helyen, belvároshoz kőzd, 2,5 szobás, 61 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, egyedi konvektoros gázfűtésű, vfzórás, parkettázott, telefonos, igényesen felújított lakás, bentmaradó konyha- és furdőszobaberendezéssel. Irány-ár: 3,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2047. (25607 K) Eladó Nk. északi városrészében 330 nm-es, 15 méter széles, telekkönyvileg megosztható építési telek, gazdasági épületekkel, istállóval, pajtával. Irányár: 3,2
mFt. Hiv.sz.: SIKER 2048. (25608 K)_
Pécsi, kertvárosi, 1,5 szobás, 40 nm-es, 3. emeleti, déli fekvésű, távfűtéses, vfzórás lakás cserélhető hasonló méretű kanizsaira. Érteke: 2,1 mFt. Hiv.sz: Sl-
KER 2049. (25609 K)_
Eladó a Látóhegyen, a CsónakázÖ-tó közelében, 600 n-öl bekerítetlen, panorámás, zártkert ingatlan, réttel, gyümölcsfákkal, 1 szoba-konyhás, alápincézett, tégla falazatú épülettel, vezetékes vízzel, vízórával, villannyal. Irányár: 750 eFt. Hiv.szám; SIKER 2050.
(25610 K)_
Eladú Újudvaron 5 szobás, 95 nm-es, 1 szint + tetőteres, tégla falazatú, 12 éves, egyedi, konvektoros, gázfűtésű, 2 fürdőszobás, erkélyes, teraszos, kábeltévés, szőnyeg- illetve műanyagpadi ós, meszelt falkú családi ház, 800 nm-es telekkel. Irányár: 5 mFt.
Hiv.sz.: SIKER 2051. (25611 K)_
Eladó Nk. északi v.részében 3 szobás, 82 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű,
vízórás, étkezős, kábeltévés lakás, 4 emeletes épületben, az épület udvarán garázzsal. A nappali parkettázott, a másik 2 szoba szönyegpadlós. A konyha az étkezővel 4x4 méteres. A fürdő és a WC külön helyiségben van. A lakás déli és északi fekvésű, az északi oldalon redőnyös. Irányár: 4,65 mFt. Hivatkc-
zási szám: SIKER 2052. (25646 K)_
Eladód Nk. déli v.részében 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vlzórás, parkettázott, festett falú, nyugati fekvésű, kábeltévés, 3 emeletes épületben lévő lakás, 2,5 x 3 méteres konyhával. Irányár: 1,8 mFt. Hiv. szám: SIKER
2053. (25647 K)_
Eladó Nk. kelet v.részében 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 1. emeleti, kp. fűtésű, vízórás, telefonos, szönyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 4. emeletes épületben lévő lakás. A szobák az előszobából külön bejárattal nyílnak. A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár: 1,9 mFt. Hiv. szám: SIKER
2054. (25648 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 3 szintes, összesen 110 nm-es, 6 éves, tégla falazatú, teljes közművel, riasztóval ellátott, 2 m3-es hűtőkamrával rendelkező üzlet, 3 m-es utcai területtel. Irányár: ÁFÁ-val együtt 7 mFt.
Hiv. szám: SIKER 205S. (25649 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 1,5 szobás, 41 m-es, erkélyes, 2. emeleti, központi fűtésű, vfzórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szönyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, liftes, 10 emeletes épületben lévő, tehermentes, lomkamrás lakás, 2x1,5 méteres konyhával. A szobák az előszobából külön bejárattal nylnak. A fürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár: 1,59 mFt. Hiv. szám: SIKER
2056. (25650 K)_
Eladó Porrogszentkirályon 1 szoba-konyhás, előteres, parkettás, fatüzelésű, fürdőszoba nélküli családi ház, 600 n.öl telekkel. Irányár: 380 eFt. Hiv. szám: SIKER
2057. (25651 K)_
Eladó a Szentgyörgy vári-hegyen (Rigó-közben) 1619 m-es, zártkert ingatlan, 1 szoba-konyhás, alápincézett, villannyal ellátott, 6 éves, lakható épülettel, szőlővel, konyhakerttel, gyümölcsössel, kaszálóval. A szőlő 200 n.öl. Irányár: 800 eFt. Hiv. szám: SIKER
2058. (25652 K)_
Eladó Zákányban 3 szobás, parkettázott 85 m-es, vegyestüzelésű, 2 cserépkályhás, 60 éves, K-NY fekvésű családi ház, 984 m-es telekkel, melléképületekkel, 2 nyári konyhával, műhellyel, pajtával. Vezetékes víz és kút az udvaron. Ipari áram a házban. Irányár: 1,95 mFt. Hiv. szám: SIKER 2059.
(25653 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 1 szintes, 77 m-es üzlethelyiség. Irányár: 4 mFt. Vagy kiadó. Bérleti díj. 60 eFt. Hiv. szám: SIKER 2060. (25654 K)_
Eladó Úszóban 6 éves, 2 szintes, 7 szoba+hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, telefonos, nagy garázsos, pincés családi ház, konyhával és ebédlővel, tűzelőtá-rotóval, 3200 m-es, panorámás telekkel, fenyővel, hobbikerttel, szántóval, kaszálóval. 2 generációnak is alkalmas, Irányár: 6 mFt. Hiv. szám: SIKER 2061. (25655 K)_
Eladó Zalakarosban 417 n.öl, bekerített, zártkerti ingatlan, szőlővel, tégla falazatú pinceépúlettel, benne présházzal, konyhával, fürdővel, villannyal, ciszternával, teljes gazdasági felszereléssel, tehermentesen. Irányár: 6 mFt. Hiv. szám: SIKER 2062. (25656 K) Eladó Sormáson 7 éves, 125 m-es, az alsó szinten 2 szoba-konyhás, étkezős, fürdőszobás, szönyegpadlós, festett falú, fatüzelésű (kazán van), a felső szinten beépíthető tetőteres, jó állapotú, teraszos családi ház, kfvül vakolatlanul, melléképületekkel, faházakkal, garázshoz építési engedéllyel, 960 m-es telekkel. Irányár: 3,5 mFt. Hiv. szám: SIKER 2063. (2S657 K) Eladó Miklósfán 1 szintes, 2 szobás, 35 éves, felújított, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, telefonos, szönyegpadlós, meszelt falú, a mennyezeten fa-gerendás, kábeltévés, tehermentes ingatlan, 2200 m-es telekkel, 1 hónapon belül beköltözhetően, külön-, álló, kialakítható lakrésszel. 2 család részere is alkalmasan. Irányár: 3,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2064. (25656 K)_
eladás * vetél * albérlet
„TELEK\'
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérheadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, ¦ \' szombaton 10.00-12.00-ig.
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkekel, családházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvelHói díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 Kj Látóhegyen (CSE187) 1900 nm-es lelek 30 nm-es pincével, 30 nm-es épületlel, 70 nm-es meHéképulellel eladó
Irányár: 1.15 mFt. {23640 K)_
Nk-tól (CSE 169) 15 km-re 3 szobás. 98 nm-es családi ház 1300 n-öl lelken melléképületekkel eladó Irányár: 1.7
mFt. (23708 K)_
Nk-án (CSE 188) 145 nm-es, 5 szobás, letötérbeépitéses, étkezős, egyedi fűtéses család ház 600 nm-es telekkel,
garázzsal eladó. Irányár: 7,7 mFt. (23830 K)_
Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre, 130 nm-es, 5 szobás, család ház, 410 n-öl telekkel eladó Irányár: 15 mFl
(24232 K)__
Pécsett (TE 89) 634 nm-es épiési telek eladó Irányár:
520.000,-R. (24234 K)_
Nk-lól (CSE 131) 15 km-re ikerház eladó. Egyik része 124 nm-es, letötérbeépitéses. 4 szobás, a másik rész szerkezetkész, 4000 nm-es területen, ikergarázzsal együtt eladó. Külön-külön is megvásárolhaló Irányár: 4,8 mFt + 2.2
mR. (24235 K)__
Nk-n {LE 389) K-i városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es, központi (üléses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár:
2.5 mFl (24236 K)_
Nk-lól (CSE 159) 30 km-re. 2 szobás. 80-100 nm-es. családi ház, 1400 nm-es telekkel, melléképületekkel, műhety-tyel együtt eladó, kányár 4 mFt. (24237 K)_
Nk-tól (CSE 190) 30 km-re 3 szobás, családi ház, 600 n-öl leiekkel, melléképületekkel, gyönyörű környezetben eladó vagy egy szobás nagykanizsai lakásra cserélhető, kányár: 1.5 mFt (2399% Ki__
Nk-n {LE 387) belvároshoz közel, 3 szobás, 64 nm-es, központi (üléses, földszinti lakás tízemeletes épületben el-
adó, kányár: 2,4 mFl. (24000 K)_
Nk-n (LE 385) K-i városrészben 3 szobás, 67 nm-es. központi fűtéses, vízórás, erkélyes, tízemeletes épületben lévő
lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt. (24 002 K)_
Nk-n (LE 390) belvároshoz közel 2 szobás. 54 nm-es. központi fűtéses, vízórás, telújlotl lakás lizemeleles épületben
eladó Irányár- 2,4 mR. (24331 K)_
Nk-lól (CSE 191) 15 km-re 2 szobás, 50 nm-es, teljesen felújított család ház melléképülettel, kerttel garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető. Irányár: 2,1 mFl.
{24332 K)_
Nk-n (LE 380) a belvárosban 3 szobás, 80 nm-«s, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal, 12 nm-es garázzsal eladó. Üzleti célra kiválóan alkalmas. Irányár: 8,8 mFt (24333 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 félszobás, 96 nm-es, egyed központi fűtéses, vizórás lakás az épúlel alal 21 nm-es garázzsal együtt eladó kányár: 5.9 mFt + ga-
rázs 1.1 mR (24470 K)_
Nk-n {LE 393) belvároshoz közel 3 szobás, 60 nm-es, •gyed központi fűtéses, vízórás lakás, a ház alatl garázs-zsal eladó, kányár: 3,7 mR + garázs: 800 000.-Fi (24471 K)_
Nk-n (LE 50) belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es, egyed fűtéses, erkélyes, parkettás, I emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,05 mFl (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3.5 szobás, egyed fűtéses, parkettás család házrész 250 nm-es udvarral eladó, összeköltózők részére kiváló kányár: 4 mFl.
(24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-öl lelek, gyümölcsössel, faházzal együtl eladó Irányár: 1,3 mFl
(24475 K)_
Nk-án (LE396) D-i városrészben 1 szobás, 55 nm-es, egyed fűtéses, udvari lakás kis kerttel eladód. Irányár: 1.4
mFl. (24477 K)_
Nk-n (LE 401) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es. központi fűtéses, vizórás, felújított, 6. emeleli lakás eladó.
Irányár: 1,8 mFt. (24837 K)_\'_
Nk-n (LE 399) K-i városrészben 2,5 szobás, élkezós. 61 nm-es, központi lútéses. vizórás, lelújlott, földszinti lakás
eladó. Irányár: 2.65 mR. (24838 K)_
Nk-n (TE 93) 1900 nm-es üres, épiési lelek eladó Irány-ár: 3.4 mFt. (24839 K)_
Nk-lól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es telek, borospincével, kb. 30 nm-es helyiséggel eladó. Irányár: 450.000,-Ft (24839 K)_
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1.5 szobás, 70 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás eladó. Irányár: 2,8 mFl
(24918 K)_
Nk-hoz (TE95) közel 280 n.öl lelken 2 szinles, 120 nm-es.
3 szobás épület eladó. Irányár: 4 mR. (24919 K)_
Azonnal eladó (CSE196) Miklósián család ház kányár
6.5 mFl. (24920 K)_
Nk-n (LE402) K-i v részben 2,5 szobás. 62 nm-es. kp. fűtéses, vizórás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó Irányár:
2,8 mFl (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n.öl lelek 30 nm-es épülettel, pircével. gyümölcsössel, felszereléssel együtl eladó
Irányár: 850 000 R. (24923 K)__
Nk-n (LE400) K-i v részben 2 szobás, 54 nm-es. egyedi Iüléses, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 23 mFt. (24925 K) Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es, 2 szoba-hallos, egyed (üléses, vizórás, teljesen lelu|itotl udvari lakás eladó. Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas Irányár: 3.8 mFl
(24926 K)_
Nk-n (LE406) K-i v részben 3 szobás, kp. lűtéses lakás tízemeletes épületben eladó, kányár: 1,8 mR. (24927 K) Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nm-es családi ház 400 n.öl felekkel, melléképületekkel, aknás garázzsal
eladó. Irányár. 4.5 mR (24928 K)_
Nk-lól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres épiési lelek eladó a Kisbalaton közelében. Irányár: 2 mR. (25114 K) Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás. i2 nm-es, egyed lűléses, 4 emeleti lakás eladó Irányár 1.6 mR. (25115 K)_
Nk-n (LE 415) belvárosban 2 szobás, 75 nm-es, egyed lűtéses, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,8 mR. (25116 K)
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes. 4 szobás. 2 nappalis, kb. 200 nm-es család ház garázzsal, műhellyel. 100 n-öl területiéi azonnal eladó. Irányár: 22 mFt (25117 K)
Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es. egyedi lűléses, vizórás, erkélyes. iii emeled lakás eladó
Irányár: 3,2 mR. (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es. egyed fűtéses, étkezős, I emelett lakás eladó vagy család házra cserélhető kanyar: 4,5 mFt (25119 K)_
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, egyed lűléses, vízórás. erkélyes (felújlott) III emeleti la-
kás eladó Irányár: 2,9 mFl. (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás. 55 nm-es, központi fűtéses, vizórás, tízemeletesben lévő lakás. 1,5 szo-
bás lakásra cserélhető. (25121 K)_
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás. 63 nm-es. központi lűléses. vizórás, 2 erkélyes lakás tizemeleles etxjln
ben eladó Irányár: 2,2 mR. (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás, 46 nm-es, egyed fűtéses, vízórás, 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 3,6 mFl
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlös, egyedi fűtéses, parketlás. lehijított lakás eladó Irányár
5,5 mFt. (25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyed lűtéses, vízórás, parkettás, udvari lakás kis kerllel. 2 db laházzal együtt eladó, kányár: 1,6 mR..(25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb. 100 m-es, 2 szobás család ház nagy telekkel, garázzsal eladó Irányár\' 4,5 mFl
(26244 K)_
Balaton déli partján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) tkervilla tele 100 női leiekkel azonnal eladó Irányár: 5,5 mFl (25245
K)_
Nk-n (LE 422) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es. központi lűléses, 4 emeleti lakás azonnal eladó Irányár: 1.8
mR (25311 Kj_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szinies családi ház 286 n-öl telekkel eladó. Irányár: 6 mR (25312 K) Nk-n (LE47) É-K-i városrészben 1+3 félszobás, 74 nm-es, egyed központi lűtéses lakás eladó vagy nagykanizsai család házra cserélhető Irányár: 4.1 mR. (25469 K) Nagykanizsán (LE 423) K-i városrészben 3 szobás. 63 m-es, központi fűtéses, vizórás. 4 emeleti lakás eladó Irány-ár: 2,2 mR (25470 K)_
30
KANIZSA - /Ip*
1997. október 3.
TOMPA
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség <^^-r*-\\*i *i
nagykanizsa, magyar út 12-14. tel./f«x: 93/31 0-8B4
nyitva: M Ci S-l 7, P 8-16, Sio 8-12 óra lg
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS -FELÚJÍTÁS
Arirf, ; i, 220 nmes. 2 szntes, 6 szobás 2 konyha. 2 Mdoszoba 2 lerasz egyedi fűtéses csabdi ha: műhellyel pincevei. kábel Tv-vel, 580 nm terülelenebdo Irányár 27 mR (25571 K) Kiskanizsán 126 nm-es. 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappalis, gázfűtéses család ház garázzsal. melekepütettel, 536 nm területen eladó Irányár 7,7 mFl. (25572 K)_
Kiskanrzsan, 145 nm-es, 2 szntes (Kífcn lakásként is használható) 6 szoba. 2 nappal, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, eb tér, egyedi Kiesés családi ház garázzsal, miiltelyel meléképütelekkel 300 nm területen ebdó Irányár 7,7 mFl. (25573 K)
Magyar u 220 nmes, 3 bkreszes. 6 szobás, nappalis, leraszos gardrobos, ebteres 3 konyhás. 2 lurobszobás. gázfűtéses, családi haz, 2 garázzsal, 2 melákepiietlel, pneévei eladó Irányár 35 mR
i2557* K) _
Mébsfan 49 nm-es 1 szobás, konyhás, fur előszobás családi ha:.
rügy temettél elacb Irányár 960 eFt !25575 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás, 2 konyhás, 1 nappali, 2 fürdőszobás. 2 zuhanyzós 3 WC-vel, 2 erkélyes étkezős, teraizos család ház garázzsal pinoévei rwltoképutetékkél. 512 nm lerüeten eladó. Irányár 16 mR 125576 K)
Ftakoczj u (2-takas) összesen 53 nm-es, 2*2 szobás, 2 konyhás. HnH WC-vel, gázfűtéses család ház. ki* In házzal <1 szoba) (tatarozásra
szerük.) eladó. Irányár 2,5 mFl. (25577 K)_
Rozgonyi u 2 szntes, 2O0 ¦ n - arkú kiesés. 4 szobás, éfcezos. gardrobos. 2 nappali\'. 2 lurdószooas család ház múnelyel. garázs zsaL pincével. 400 nm teruteten eladó Irányár 20 mR. (25578 K) Sáncban 155 nmes. 5 sznba * gardrób, étkezős, nappals erkélyes, gázkonvektor luteses, család ház pncevel. garázzsal, mellek épübtekkel, 30Í0 nm teruteten eladó Irányár 6.5 mR. (25579 K) Fő u 5C> nm-es, 2 szobás, élkezös. erkélyes, gázhüéses lakás pincé-vel, zarl udvarral, kwáiO alapotban ebdo Irányár 3,8 mFt. (25580 K) Kórház u (4 em) 46 nm-es, 2 szobás, amenkai típusú konyha, erkélyes, cirko gejzír luteses kjeprtett teletonos. jó állapotú lakás, tárolóval
eladó Irányár 3,6 mR (25561 Kj_
Munkás u 53 nmes, 1 * lelszobas, konyhás, egyedi lűtéses, vizórás, reluxás, közepes alapotu bkás eb* Irányár 2,1 mFl. (25582 K) I- :-i ii E5 rm, 2 szobás ragv konyhás, 2 erkélyes, központi lüte aes. tebjlotl bkas UrJcarrTávaletadó. Végső ár 2 mR. (25583 Kj Nt. Ady uton 75 nmes, 2 szobás, éhezői, erkélyes egyed gazt ute ses, vtzórts. redőnyös bkas parkettás es já/obpos padozatburkolat tal. ptreeresszel, parkobsi lehetőséggel etacb Irányár 3,7 mFt (25395 K)_
Nk Berzsenyi deában 57 nmes. 2 szobai, erkélyes, egyedi gazfute-
ses. vizoras lakás ebdó Irányár 2.6 mFl (25397 K)_
Nk EiM utcában 20 nmes garázs műhelynek, gépekkel hit
Irányár 10 efthő (25398 K}
Nk Knizsi utcában 53 nm-es. 2 szobás, gazMéses, vrzoras, redo nyos. |0 alapotu uJvan bkas eladó Irányár 1.8 mFl. (25400 K| Nk. Magyar utcában 26 nmes. 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás el-kdÚ k jffjjái 1 .\'¦ mFl 125401 ¦
NV Kaan Károk/ utcában 117 nmes. 3+2 félszobás, éfaezó*. 2 értei-tyei. egyed esrkofútéses. tetobrtos, társasház bkas pncevel, garázs
zsal eladó Irányár 7 mFt (25402 Kj
Nk Leverte utcában 125 nmes, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyed gizlileses, vizoras, redőnyös társasházi bkás pincével, ga-
rázzsal jó álbpolban etacb Irányár 6 mFt (25403 K)_
Mtbstán 3 szobás, 75-ben épütl. gázfűtéses, recbrr/ös családi haz 2200 nm terübten melléképületekkel eladó Irányár 4,5 mFl. (25404
Nk-an. Csengery don 1 emeleti, 75 nmes, 3 szobás, egyed tuteses lakás pincével eiado Vegso at 3,3 mFl igarazzsal) (23802 Ki
K)
Nk Pelertai utcában 120 nmes, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cifkofúléses, vízórás, redőnyös, telefonos, 1992-ben épül. kivak) alapotu sorházi lakás pincével, garázzsal eladó Pa db iker be eplhelö Irányár 10 mFt (25405 K}
Mk Rozsa utcában Hl emeleti. 62 nmes. 2.1 félszobás, erkélyes, kp lűléses. |ö alapotu bkas bmkamrávalebdó kányái 2.2 mR 125406
Nk Zemplén utcában I. emeleli, 57 nmes. 2 szobás, kp. lűléses, víz -órai, lelirtotl bkas frnkaroraval etaob Irányár 2 mFt 125407 Ki Sáncban 118 nmes 6 szobás, ékező*, zuhanyzós, türdöszobas gázfűtéses, vizórás, redőnyös. leMonos. 1965-ben epul, fedett tera szos. fo alapotu család haz garázzsal etacto Irányár 9 mR (2S406 K>
Nk-n a Városközpontban 1 emeleti. 72 n lakás eladó Irányár. 3,3 mFl (24577 KI
2 szobás, gázfűtéses
Petnventen 3300 nm-es letek eladó (közmüvek a haz efötf) Irányai
330 efí (24579 K)_
Nk-n a Fő uton 03 nmes, 2 siobas, cnko kiesés, vizoras, letessen lambenazoll, tetóten 60 %-os készüHsegu lakás eladó Irányár. 2,5
mFl. (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nmes, aknás, pincés garázs eladó liányar 350 eFl (24563 Kj
Nk-n a Nagyváthy deában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizoras. leiéionos, parkelás. p állapotú b
kis garázzsal ebdó Irányár 5,2 mR (24584 K)_
Palnban az ú)lelepen 1992-ben épütet, 801 nmes lerütelen levő, 2 szintes. 260 nmes, kp gaztütéses. telefonos, pincés, 3 garázsos, jő albpotú csabd ház ebdó. Az alsó szinten üztel üzemetetésére alkal-mashetyiseg található a letsó szinten 3 szoba, hal, étkező, tiirJőszo-
ba kányár 20 mR 124587 K)_
*»< - j.-»-ftw»í.t raktárral >\'*! ím ler-Jeteri elad. .,17.
kjaob Irarryar &X> eR (24566 K;_
Zemplén Gy u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp fűtéses, testesre szonio bkás, lomkamrával ebdo. Irányár 2 mFl.
(24310 K)_
Nk. Kodály Z u 7 alatt 54 nmes 2 szobás étkezős. 2 erkélyes, kp futese*. bmtarob*. totunö alapotbéri tevő bkas cseesfietó E-K 1 v reszten tevő 1-2 emetel lakásra. irányár 1,5 mR (23804 K) Nk Zemplén ticaban 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy etíszobás, kp. kitéses. bmkamrás, lelújrfott lakás eladó Irarryar 2,2 mFl (23805 K)
Látohegyen 752 r
(24590 K)
; zártkert (vilannyaF) eladó. Irányár 300 eFl
Palini Forhenc hegyen 2160 ívn lerütelen 32 nmes, 1 szobás, leraszos pince, szőlővel, gyumokslakkal eladó Irányár 400 eFl (24591
K)_
Szerwgyórgyvári hegyen E«Xi nm területén, 35 nmes, 1 szobás, é zós, ziiianyzós, 36-ban epül pince ebdó. Irányár 1,2 mR. (24594
K>_
Palinban az újtelepen 706 nm területen \'89-ben épüli, 3,5 szobás, élkezós, nappalis, gázfűtéses, rekixas. teletonos, parketlás, jó alapotu csabd haz pmceet garázzsal, metekepdetekket. terasszal eladó
Irányár 9,5 mFl. (24595 K)_
Üzlet (presszói Kis kámzsán 216 nm tenieten. terasszal, szocsáhs helyiségekkel, közmüvekkel, lelps berendezéssel, bkresszel eladó Irányár 8 mFl (24596 K) Belvárosban 30 nm-es. 2.5 szoba--, gazltleses laka;, üztetnyitasi en-*• Nyekkel utcafroiJra 1 Jhil krakattal ebd<^ (24597 K ¦ Fityeházan 118 nm-es, 3 szoba + 1 nappals. teraszos, lalüzelesu, csabd ház. melekeputettel 2340 nm lenieten eladó. Irányár. 1,85 mFt (24314 K}
Nk. Vörösmarty deában 275 m területén 76 nmes bkóterületü, 2 szobás, konyhás, egyed tdesu, garázsos. p alapotu udvari csabdi ha: meltekepúteltel ebdo Irányár 2 mR (23806 K)
Nk Korház közelében váltakozásra is alkalmas. 102 nm-es. 4 ; bas gázfűtéses, k.mjiol telesen lelurt-jlt absztgelel, behJrol le tasra szorub csabd ház 480 nm területen ebdó irányár 5.1 l
(23677 K)_
Kish-.iinzr..in 156 nmes 4 l»i,iélkezos, lunben
ás, 77-ben épii gázfűtéses és .cserepkaryhás csaád ház 2700 nm területen gyumöksóssen. 15000 db tiiaval ehdo kanyar S.2 mR
(23678 K)_
Nk Csokonai utcában 54 nmes. 2 szobás, erkélyes, egyed Ideses vizoras bkas eboto Irányár 2.4 mFl (23675 K|
Nk Deák lénsn 72 nmes, 2 szobás, elkezós, egyed fűtéses, vizórás, redőnyös, pincés udvari csabd ház új fürebszoba berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 eve teiu|MI vezetékekkel ebdó Üzletnek és iroda -
rak is atkabias Ar 4 mFl (23660 Ki_
Kalorureten 120 nm-es 3 szobás, rag, konvhas. ebszobas \'60-ban epül garázsai. 360 nm teruteten el
ado Irányár 4,5 mR. (23504 Kj_
Magyar u 100 nmes, 2 szobás, konyhás, lurdoszobás. élkezós, gaz-füteses. \'67-ben épül csabd haz elacb kanyar. 3.6 mFl. (23507 K) Zemplén Gy utcában 63 nmes. 3 szobás. 2 erkélyes, kp fdeses. bmkamras üj konyhabutoros bkas etacb kanyar 1.95 mR (23085
KJ_
Nk Berzsenyi D deaban 4 emeteles épületben 4 emeteti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi lűléses bkas parkettás szobákkal, festett fabkkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beepietl szekrényekkel eladó
Irányár ?5 mR Kod LAK 100 (22390 K)_
Nk Hunyadi deában 3 emeteti. 10 tompos epdetben tevő, 60 nmes. 2 szobás, hatos, cakogeizr tdeses bkas etacb Irányár 3,7 mR
Garázzsal együtt 4.5 mFl Kod. LAK 108 (22396 K)_
Nk Király utcában kétszintes. 3 emeleti, 120 nm-es, egyedi luteses lakás pinceresszel. garázzsal vagy anékii eladó Irányár 6 mFl +
500 eFl garázs Kód LAK 100 (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4 emeteti. 75 nmes. 3 szobás, élkezós. er kélyes. egyed gázfűtéses, vizoras. redőnyös, teletoros bkas parkettás szobákkal, testetl tálakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pinceresz-szel, garázzsal vagy anéfcül ebdo. Irányár 4mFl + 600 eR garázs
Kod: LAK 1J0. (22400 K)_
Nk Llrhajós uton 48 nm-es, di^Ja.garázsból habHott, 2 aknás műhely. 3 láztsu árammal vízzel vilarinyal ebdc> kanyar f .2 mFt Kőd
mi ¦ ::j Ki
Csurgón 160 nm-es. 4 szobás, hatos, ebtores. 2 turdőszobas, ebed-bs. konyhás, pm* ¦ meftekeputetes parkettás lárobpos leraszos. kp-i fűtéses család haz ebdo Irányár 6 mR 122791 K) Zákányban 97 nmes. 3 szobás, konyhás, elkezós, garázsos, pincés,
kp. fdéses haz ebdo Irányár 4.3 mFI (22792 Kj_
m*i >\'¦(.«\'. 95-ben épül, 170 nme*. 5 szobai. 2 fudőszobas, halbs. étkezős, erkélyes. TOVos keszultsegu csatadt haz pfxével. garazs-;sal. MtMtsi 80) nmes területen etadő Irányáf 6.2 mR Kod
CSAL 211 (22545 K)_
Nk. Ocsa Gy utcában !\'"¦\' nm-*v., ¦\'¦ sz^íms. \'>izliileses, rebrw\'j. lebbnos, 1950-ben épül. b álapolu család ház bolrves pincével, műhelvel, 800 nm teruteten elacb Ar 6,5 mR Kód CS200 122409
Nk Kiírzsi deában 3 szobás, 120 nmes. tolos. teljesen febjlott csábd haz 1500 nmes telekkel, 60 nmes pncevel, meltekeputettel
eladó Irányár 12 mFl Kod CS202 (22411 K)_
Palinban 73 nm-es, 2 szobás, 2 előszobás, gázfüléses, kisebb lek\'iji-lasra szonJó család ház 1400 ímes területiéi, műlwllyel, laskamra-val, letőtérbeépilésj tehetőséggel ebdó Irányár 3,6 mFl Kód: CS206. (22416 K)
Palriban az űjletepen 240 nmes. kétszintes, 3 szobás, halos. étkezős, kp. fdeses, 1969-ben épül csabdi haz 40 nmes pncevel, garázzsal, 900 nm-es lenielén eladó. Az épület készültségi foka 90°,
Irányár 12 mFl. Kód: CS209. (22417 K)_
Mi-.bslan 73 nmes, 2 szobás, étkezős redőnyös, tetetoros. csabdi haz, meHe[-delekkel 3400 nm-es teruteten elacb kanyar 5 mR KOd Cs 211 (22420 K,
Mtkbslan 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész hi leses, teletonos, 1986-ban epul csabd ház, szdenmel, garázzsal, 1000 nm-es teruteten ebdo tranyar 13,5 mR Kód Cs 212 (22421
KJ_
Sáncban 2 család részére megtelelő. 120 nm-es. 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás család haz. garázzsal pncevel. mettekeputettel
ebdo Irányár 6,5 mFt Kod Cs 213 (22422 K,_
Gyékényesen 31\'» nm lerütelen 120 nmes, 95-ben epül vendegtalo egység, noi-ferfi zuhanyzóval, WC-vel rakJámerviseggel, 3 lazisu arammal, hűtőkamrával etadő IRányár 5,8 mR. Kőd U100 (22423
INGATLAN
Palini, 100 m-es, sorházi, garázsos lakás nagy kerttel eladó. Érd.: 313-140/718-37. Irányár: 7,6 mFt. (25619
K) _
Palinban 1989-ben épült, 3+2 félszobás, kertes családi ház pincével, garázzsal eladó. Érd.: 315-341. (25620 K)
Nagykanizsán belvároshoz közel, 1 szoba, konyha, fürdőszoba, felújított családi házrész eladó. Irányár: 1,2 mFt. Érd.:
06/60/327-591. (25621 K)_
Eladó 2 szobás, 2. emeleti, gázfűtéses lakás Ady u. 11. szám alatt. Érd.: 334-
206. (25622 K)_
Eladó 80 m-es családi ház kerttel, gyümölcsössel, 650 n.öl telekkel vagy Nk-i lakásra cserélnénk. Érd.: Pogányszent-péter, Bajcsy-Zs. u. 62. Szabó Dezsőné.
(25623 K)_
4 szobás családi ház eladó vagy elcserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: Nk. Szentrókus u. 55. (25624 K)_
Nagykanizsán családi ház és lakás el-adó. Tel.: 06/20/219-642. (25625 K)
2 szobás, egyedi fűtéses, telefonos lakás eladó Nagykanizsán a Platán soron. Érd.: 313-040/710-06. (25626 K)
Nagykanizsán a keleti városrészben II. emeleti, kp. fűtésű, 2 és félszobás, felújított lakás eladó. Érd.: 18 óra után a
316-713 telefonon. (25627 K)_
Telek eladó a Bagolai hegyen. 400 n.öl. Víz, villany van. Irányár: 150 eFt. Érd.: 06/30/691-155. (25628 K)_
Nagykanizsán, Szemere u. 6. sz. alatt 3 szobás, utcafronti házrész eladó. Irány-ár: 2,9 mFt. Horváth. (25629 K)_
Eladó központi helyen az autóbuszállomásnál 500 nm-es telek, melyre többszintes áruház építhető. Érd.: Nk. Bát-hory u. 8. Óvári Zoltán. (25496 K) Felújított, 90 nm-es udvari lakás eladó a Csengery utcában. Irányár: 2,6 mFt. Tel.: 93/325-472. (25674 K)
VEGYES
Gépipari és munkavédelmi technikus gyakorlattal, jogosítvánnyal, gépkocsival munkát keres. Tel.: 93/320-667. (25630
K)_
3 részes ülőgarnitúra kitűnő állapotban, valamint menyasszonyi ruha eladó. Érd.: 20 órától, 312-755 telefonon, Kiss.
(25632 K)_
100 éves faprés eladó. Irányár: 300 eFt. Érd.: 06/30/691-155. (25633 K)_
1 db 8 hetes vörös kandúr-cica 2000 Ft-ért eladó. Érd.: Beczéné, Ú|udvar, Or-szág út 27. (25634 K)_
Szölőprés 150 literes, hidrolikus, 300 literes ablakos, 50 és 27 literes boroshordó eladó. Nagykanizsa, Árpád u. 25.
(25635 K)_
100 m boantott stukatúr deszka, vésett-betétes ajtók, nádszövet; illetve régi fehér előszobafal eladó. 93/310-660 vagy 313-578 este. (25639 K)_
Ezüstfenyő-gally nagy mennyiségben eladó. Érd.: Galambok, Petőfi u. 8 vagy 93/358-168 telefonon. (25640 K)
Tanárszakos egyetemista matematikából és fizikából korrepetálást vállal hét-végén. Tel.: 319-602. (25641 K)
Eladók: 3 tégelyes hűtős söntéspult, 2 körös Cornélius sörhűtő és emblémás söröspoharak, korsók. Tel.: 321-052.
(25642 K)_
Takarítási munkát vállalok családnál vagy üzlethelyiségben, „Megbízható" jeligére. Érd.: 93/314-939 telefonon. (25686 K)_
PARTNERKERESŐ
Ha koordinátáid 30/190/90 körüliek, független, intelligens, belső értékekre igényes, megbízható, szerény férfi vagy és egy huszonéves lány társaságára vágysz. írj az ..Őszi találkozás\'\' jeligére, Nk. Pl.: 154 címre. (25631 K)
Nk-án a K-i v.részben 2,5 szobás, földszinti, igényesen felújított lakás eladó. Tel.: 93/314-325. (25673 K) Középkorú, diplomás özvegyasszony igaz társat keres „Egy életre". 8801. Nk. Pf.: 503. (25643 K)
Városközpontban földszintes, 110 nmes, 4 szobás, telefonos lakás eladó, üzletnek is kialakítható. Irányár: 9 mFt. Érd.: 93/314-939 telefonon. (25685 K) 172/70 51 éves független férfi keresi korban hozzáillő hölgy ismeretségét. Leveleket „Remény" jeligére, Nk. Pf.: 154J be várok. (25644 K)
„Találkozzunk" jeligére vár|a független hölgy levelét független, 42 éves fiatalember. Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdető. (25668 K)
GARÁZS 1
Ikergarázs fele eladó kedvező áron. Érd.: 312-572 telefonon. (25645 K)
Űrhajós üli garázssorban 20 nm-es, aknás garázs eladó. Víz van. Érd.: 93/310-619. (25672 K)
ALBÉRLET
Nagykanizsán a Vásárcsarnokban 8 m-es üzlethelység kiadó. Érd.: Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. út 2/a., személyesen.
(25636 K)_
Nagykanizsán nyitó Vásárcsarnokban földszinti. 19 m-es üzlet kiadó. Érd.: személyesen, Király u. 21. Élelmi-szerboltban. (25637 K)__
Szoba olcsón kiadó egy nő illetve nőt+egy gyermek részére. Nagykanizsa. Kazanlak krt. 3/C. 2/9. Göncz. (25638
K)__
63/165/70 özvegyasszony vagyok, nagyon magányos, őszinte és rendes. Keresem azt az őszinte, káros szenvedélytől mentes, becsületes életre vágyó urat, aki ugyancsak magányos özvegy vagy elvált. Leveleket „Orchideák" jeligére, Nk. Plánder Hirdetőbe kérem. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9. (25669 K)
Társtalan\' Magányos? Nincs partnere\' Keresse bizalommal irodánkat, hogy belvárosi vitrinünkben jeligés hirdetését hirdethessük. Plánder Hirdető, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9. (25670 K) 45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket ..Gyöngyvirág" jeligére várom Nk. Pf.: 154-re. (25671 K
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
1997. október 3. KANIZSA - 31

Hely Klub
8800 Nagykanizsa, Sugár út 13. Telefon és fax: 06/93/310-533 Alkohol- és dohányzásmentes klub!
„Van egy művészet, amelynek ember a neve, s van egy olyan, amelynek világ a neve"
Október hónap:
6. 18.00 DEÁK FERENC POLGÁRI KÖR. A magyar történelem nagy alakjai. AZ ARADI VÉRTANÚK. Megemlékező beszédet mond: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ igazgatója. Közreműködik: Szabó Melinda versmondó, a Széchenyi István Szakközépiskola tanulója. (Kérjük, hozzanak magukkal gyertyát vagy fáklyát!) Helyszín: Deák Ferenc tér.
10. 18.00 SZEGÉNY KLUB - „Mivé lehet az ember?" A kilátástalan és reménytelen emberi sorsok. Vendégünk: DEME DÁVID evangélikus lelkész.
15. 17.00 ZSIGMONDY GALÉRIA. Szél Károly festő és grafikusművész kiállítása. Megnyitja: Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese. Művészeti tanácsadók: Kustár Zsuzsa iparművész és Rajnai Miklós. Közreműködnek: Németh Ferenc hegedűművész és Horváth István versmondó. (A kiállítás megtekinthető: november 16-ig.)
17. 18.00 KRITIKUS PONTON. „A balszerencse és a gond" Nagykanizsa és környéke amatőr zenekarainak találkozója. Házigazda: a KRITIKUS PONT Együttes.
21. 18.00 MAGYAR MŰHELY. A Magyarok Világszövetsége Nagykanizsai Szervezetének programja. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 41. évfordulójára megemlékezés. Vendégünk: Pápa János, ny. pedagógus (Szenta).
24. 18.00 Természettudományi Műhely. CSILLAGÁSZAT ÉS FIZIKA - Dr. Kulin György csillagászprofesszor szellemi örökségének nyomában. Beszélgetés és videófilmek vetítése.
28. 14.00 SZÁMÍTÁSTECHNIKA KLUB. AZ INFORMATIKA VILÁGA - AZ INTERNET. Előadó: Molnár Tamás.
Kiállítások: ZSIGMONDY GALÉRIA
JERAUSEK GYULA fafaragó és SZÉL KÁROLY grafikus és fes-lőművész kiállítása
HASZNOS INFORMÁCIÓK
ZSIGMONDY GALÉRIA
Művészeti vezető: Rajnai Miklós és Kustár Zsuzsa MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE Nk. Szervezete TERMÉSZETTUDOMÁNYI MŰHELY Angol Társalkodó Kör: minden második hét szerdája Középiskolások Klubja: minden második hét csütörtökje Vezetik: Horváth Tamás és Teke Eszter Személyiségfejlesztő tréning: A hónap utolsó péntekje. SZÁMÍTÁSTECHNIKA KLUB: minden hónap utolsó keddje. EDDA Klub: minden második hét hétfője. Vezeti: Molnár Tamás. Kritikus Pont Klub: minden héten kedden. Vezetik: Vajda Dóra, Vajda András, Juhász Péter, Bánáti Zsombor, Balogh József és Bátor Lajos.
SZEGÉNY KLUB: minden hónap első hétfője.
HELY BÜFÉ: minden nap 7 órától 18 óráig. (A rendezvények alatt
folyamatos nyitva tartás!) Vezeti: Jászberényi József.
Megvásárolható könyvek:
Molnár V. József: VILÁG-VIRÁG
A TERMÉSZETES MŰVELTSÉG ALAPJELEI ÉS AZOK RENDSZERE
PAP GÁBOR: ANGYALI KORONA, SZENT CSILLAG JÓ PÁSZTOROK HAGYATÉKA
Elkészült és megvásárolható új könyv:
KUSTÁR ZSUZSA: FELÉLEDŐ ÁLOMFEJTÉS 1 példány ára. 2.500 forint
^1
9900 w-^w^, U$í*ak\\<*»tlu
HAZAK, LAKASOK, TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK. IRODÁK. ÜZLETEK BÉRBEADÁSA. ADÁSVÉTELE, CSERÉIÉ; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRÜ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS. JÓGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍITALÁN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén. 120 nm-es családi ház, 366 n-öl leiekkel, félig kész lelőlérbeéprtóssel, 54 nm-es garázs álalakiva üzletnek 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz. IV. emeletig, 2 szobás lakást beszámi-lok Ára: 7.2 mFl (24542 K)_
Csapi öreghegyen eladó 1700 n-ól kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új léglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba, terasz Ára. 3,6 mFl. (25066 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel, 5 szoba, nappali, konditerem. mosókonyha, konyha-étkező, spájz. 2 lürdŐszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, teleion, gáz van Berendezésekkel együll 19 mFl. (24543 K)
Eladó Nk-án a Csengery úlon 70 nm-es, I emeleli. 2.5 szobás lakás, egyedi lűlés, redőny, lelefon van (tégla épület). Ára: 4,2 mFl II. emeletig 80 nm-es, belvárosi, erkélyes, nagykonyhás, belvárosi lakásra cserélném ráfizetéssel. (25188 K)
Fenyvesalsón, az Úllörő utcában 150 n.öl lelek eladó. közmüvesüve: Irányár: 1,2 mFt. (24649 K)_
Nagykanizsán a belvárosban parkettás, konvekloros lakás, 3 szoba, konyha, fúrdő. spájz, pincés csaláá ház, fedeti bejáróval, telefonnal eladó Ára 5.1 mFl
(25314 K) _
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig (24833 K)
Galambok közponljában 300 n-ól lelken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, lusoló. Ára. 2,8 mFl.
(23989 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken. |ó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, mellék-épúlelek. Ára: 2,6 mFt (23990 K)_
Nagykanizsán 3 szobás. 64 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, felújított X. emeleti lakás eladó Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll emeleti gázas lakásra cserélhető Ára 2,3 mFl. (25315 K)
Albérleti szoba kiadó nő részére; Nő és gyermek re: szere kiadó szobák a SÁBA Hirdetőben (25317 K)
Oroszlonyban 400 n-ól lelken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, lürdő, konyha, spájz, mel-léképúlelek. Ara: 2,6 mFl. (23991 K)
Felsörajkon 500 n-öl lelek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, lürdŐszoba, garázs. Ára: 2,9 mFl (23992 K)
Oroszlonyban 500 n ól lelken jo állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, gazdálkodáshoz melléképületek Ára: 2,6 mFl (25432 K)
Nagybakónakon 1200 n.ÖI lelken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó Ára. 1.65 mFl (25433 K) _
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en pince az álalakiáshoz építési engedély. Ára: 2,1 mFl
(23993 K)__
Zalakaros fölött panorámás lelek eladó Ár: 2000,-Fl/n-öl. (23994 K)_
20 m-es üzlethelyiség kiadó október HŐI Ára 30.000 Ft/hó (25434 K}
Galambokon 1160 n-ÓI gyümölcsös. 1500 db tenyövel, közművesítve eladó. Ára: 1,2 mFl (25549 K)_
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás telek eladó. (Viz, villany van (23996 K) _
Munkás üli garázssoron nagyméretű légla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 580.000 Fl (24992 K)
Sárszegen a gyümölcsösre nyúló 220 n.öl lelken új léglapince berendezéssel együll eladó; kétszintes -nappali, háló. lürdő, pince, konyha, kamra -, villany és asotl kut van Ára: 1,3 mFl (24996 K)
Eladó Csapi öreghegyen 2160 n.öl gyümölcsös, ka-száló. üj léglapincével Ára: 1,1 mR. (25064 K)
Eladó Csapi községben, Nagykanizsát ól 13 km-re, 700 n-ól területen. 500 nm-es lelkész családi ház, (galériás) garázzsal Irányár 14 000 000.-Ft (?5066 KJ"
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl területen, 72 nm-es családi ház, földszint 2 szoba, nappali, fürdő. WC, spájz, konyha, tetőtér, léligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4,6 mFl. (25067 K)
Galambok központjában kizárólag üzlelek kialakítására alkalmas 150 n.öl eladó. Ára: 1.2 mFl. (25186 K)
Eladó Nagykanizsán a Zemplén úlon loldszinli. 44 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, kózponli lűléses lakás, üzlelek is kial akithal ók. Ára: 1,7 mFt. (25187 K)
Zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal. 1 szoba, előtér, konyha. 1.8 mFl ért eladó Víz, villany, uan •255^0 Ki
Eladó 1 ha szánló 1 mFt-érl Somogymegyében
(25551 K)__
Eladó 6,5 ha legelő, 2 ha fiatat erdővel Ár 1 mFl
(25552 K)_
Eladó 10 ha 16 éves égeres. Ár: 1 mFl. (25553 K) Eladó 1,5 ha 32 éves egeres Ár 1 mFt (255S4 K!
Eladó 1 ha iparterület 100 nm-es épulellel. Ár megegyezés szerint. (25555 K)
Eladó Miháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba, konyha, terasz, pince Ara 4
mFt (25556 K)__
Zalakaroson a centrumhoz kózel 2 szintes nyaralónak álalakilhafó |ó állapotban lévő pince eladó. Ára: 4
mFT Viz, villany, van. (25557 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es, I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, élkező, lürdő-szoba. Ára. 3,5 mFt (25617 K)_
Eladó Bocskán 500 n.öl lelken 3 éves, bepucolallan, 110 m családi ház Nappali, ebédlő, WC. fürdő, spájz, mellék épül elek, terasz Vegyes kazánlüzelésü. Ára: 3.5 mFt. (25618 K)__
55 699
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 699 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenegy csecsemő született Nagykanizsán, ebből hét nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizenhat polgár halálozott el, köztük tizenketten kanizsaiak voltak. A hét folyamán huszonhat lő jelentkezett be városunkba (kijelentkezésről e héten nem kaptunk adatot). Hétvégén nyolc párt esketett az anyakönyvvezető, ebből hét l\'Ő nagykanizsai illetőségű.
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
egy alkalommal 15 szóig so forint.
32
KANIZSA - Vfacé
1997. október 3.
Megköszönöm mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának átutalásával segítették a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ értékmegőrző és közvetítő munkájának gazdagítását.
Papp Ferenc
igazgató
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ havi programjai, szolgáltatásai már az INTERNETEN is. Keresse a http:/sienet.hu adatbázisban.
Támogatónk a SieNet Informatikai Kft.
A
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 31 1-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 10-én 19 árakor LEHOTKA GÁBOR ORGONAESTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN
- 10-én 19.30 órakor: ALPOKADRIA MKB NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL SZEKSZÁRDI JAZZ QUAR-TET
UNGA-BUNGA AND THE FUNKY HORNS KLEINSCHUSTER QUINTET Fead. PEGE ALADÁR Éjféli koncert PLESZKÁN TRIÓ
- llén 19.30 órakor: ALPOKADRIA MKB NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL SHABU-SHABU EGYÜTTES Közreműködik: BERKI TAMÁS
ARCH1E SHEPP QUARTET
(USA)
Éjféli koncert WESZELY QUARTET Feat. TOMSITS RUDOLF TISZA BEA - ének
ÖTVENEZRES KAROK
Zsebtolvaj működésének lelt károsultja az a vevő, aki az egyik belvárosi áruházban tett bevásárló körútja során „veszítette el" pénztárcáját. A táskából kiemelt tárcában a károsult mintegy ötvenezer forintja volt.
Szintén ötvenezer forint a kára annak a magyarszerdahelyi lakosnak, kinek a házába álkulcs használatával jutottak be ismeretlen tettesek. Innen ötvenezer forint értékben aranyékszert zsákmányoltak.
MEGJELENT AZ UJ IGRICEK-KAZETTA (Bővebbet a 15. oldalon olvashatnak.)
KANIZSA MŰSOR
OKTÓBER 4. SZOMBAT
9 óra: Játszóház a Móricz Zs. Művelődési Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Első csapás
Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael Colli ns
OKTÓBER 5. VASÁRNAP 9.50 óra: A tekintély iránti tisztelel védelem számodra címmel Jehova Tanúi előadás az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Első csapás
Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael Colli ns
OKTÓBER 6. HÉTFŐ
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Első csapás
Stúdió mozi: 18.15 óra: Szeressük
egymás! gyerekek C2-M kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Hírek; - Sporthírek; - Tinipercek; - Iránytű - Zala Megye gazdasági magazinműsor; - Celeste --argentin filmsorozat (22. rész); - Felel a kormány
OKTÓBER 7. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 2ü óra: Első csapás
Simiiti mozi: 18.15 óra: Michael Collín*
OKTÓBER 8. SZERDA
17 óra: Egészséges életmód előadás az Erkel F. Műv. Házban
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Első csapás
Stúdió mozi: 18.15 óra: Michael Colli ns
C2-m kábelen KANIZSA TV: 19 óra:
- Sport; - Jel-kép - vallási műsor; Fehér szikla, fekete víz - természetfilm.
OKTÓBER 9. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 15.45, 18 és 20.15 óra:
Az elveszett világ: Jurassic Park Stúdió mozi: 18.15 óra: Káma Szútta C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális hírműsor; Rend-ben - friss rendőrségi hírek, információk; Természetünk természetvédelmi magazinműsor; Jövő-7; Az új nyugdíjtörvény
OKTÓBER 10. PÉNTEK
18 óra: „Kanizsai Műhely" kanizsai írók, költők vitafóruma
18 óra: ÍR-KOCSMA a Móricz Zs. Műv, Házban. Vendég: Nevei\' Been Too Dublin.(Pécs)
19 óra: Lehűl ka Gábor orgonaestje a Felsővárosi Templomban
Apolló mozi: 15.45. 18 és 20.15 óra:
Az elveszett világ: Jurassic Park Stúdió mozi: 18.15 óra: Káma Szútra
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva. Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak! Balogh Antal. Balogh László, Bodor Béla. Deregi László, Horváth Ilona. Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia. Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kit. Nagykanizsa. Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa l\'jság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tihor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, a MelnDIÁK és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
NEM BÁNTJA A SZEMET A SZEMET! LEGYEN MINDEN NAP TAKARÍTÁSI VILÁGNAP"!
Alpolgármester:
Krémer József
Hétfőn délelőtt tartotta sajtótájékoztatóját az SZDSZ és Krémer József, a Szabad Demokraták Szövetsége kanizsai csoportjának alpolgármester-jelöltje. Mint a sajtótájékoztatón megjelent Tüttő István polgármester elmondta, az idén júniusban megkötött MSZP-SZDSZ megállapodás értelmében a szocialista frakció is Krémer József személyét fogja támogatni a közgyűlés döntésekor, így biztosra vehető, hogy a jelölt megkapja a szükséges számú szavazatot. Kalmár István, a szocialista frakció vezetője kijelentette: képviselőcsoportjuk szerint szükség van a két képviselőcsoport közötti munka szorosabbá tételére, a térség további leszakadását nem szabad engedni. Kbben számítanak az SZDSZ kapcsolataira is. Röst János, a Szabad Demokraták helyi szervezetének elnöke szerint Nagykanizsának nyugalomra, stabilitásra van szüksége. Krémer József jelöltsége ennek tükrében történt. A város helyzete a Szabad Demokrata elnök szerint jobb, mint sokan állítják, de rosszabb az optimisták által feltételezettnél. Ezt a helyzetet mindenképpen kezelni kell, erre Tüttő István és
lJ
Krémer József vezetésével a lehetőség, a szükséges tudás adott.
Krémer József elmondta: Eddig is egy modern polgári Magyaror-
szágért, Nagykanizsáért dolgozott, ezek jegyében kívánja alpolgármesteri munkáját végezni. Alpolgármesterként fontosnak tartja, hogy lobbizni tudjanak a különböző kormányhivataloknál. Ezt eddig is megtette Kanizsa érdekében, a továbbiakban a polgármesternő együtt még aktívabban tud majd dolgozni. Az oktatás terén a legfontosabb feladatnak tartja, hogy a közgyűlés által elfogadott oktatási koncepció végrehajtásra kerüljön - ennek keretéhen az Európai Unió szellemében kell a gyerekeket oktatni, nevelni. Mindenképpen rendezni kell a Vásárcsarnok és a Nyugdíjasház beruházásának ügyét, továbbá a hídfőállásként használható partnervárosi kapcsolatokat tovább kell ápolni.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
Ára* 35\'tFt
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3. Telefon/fax:
(93)312-305
alapítva: 1989.
IX. évfolyam 41. szám 1997. október 10.
KI ÜZEMELTESSE A VÁSÁRCSARNOKOT?
Információink szerint több jelölt neve is felmerült a vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban. Hogy az esetleges jelöltek mit szólnának ezen feladattal való megkeresésükhöz, tőlük kérdeztük:
Fenyves Jenő: - Elfogadnám, több okból is. Először is társasházi képviselő voltam több évig. üzemmérnöki végzettséggel rendelkezem, továbbá gyakorló kereskedő vagyok. Ezért mindenképpen segíteni akarom a vásárcsarnok üzemeltetésének beindulását, s - ha már az Alfától az Omegáig Kft. nem tette ezt meg kidolgoztam egy tanul-mányteivet a csarnok üzemeltetéséről.
* * *
Gáspár András, a Via Kanizsa kft. ügyvezető igazgatója: -Örömmel vállalnánk, és Agy gondolom, meg is tudnánk jelel
ni a feladatnak - hiszen amikor a temetőgondnokságot ránkbízták, már elindult egy városgondnokság kialakulása. Ezenkívül a csarnoknál van egy parkoló, ami mindenképpen hozzánk tartozna. úg\\ érzem, mind a város, mind a tulajdonosok megelégedésére szolgálva tudnánk üzemeltetni a vásárcsarnokot.
* * *
Kánián László, az Ingatlankezelési Intézmény vezetője: - Ilyen szempontból még senki sem keresett meg minket. Amíg nem ismerem, hogy a vásárcsarnokban a működtetés feltételei milyenek, erről a kérdésről érdemben nem tudok nyilatkozni. Úgy gondolom, ezt a tulajdonosoknak kellene eldönteniük. Addig viszont alapvető dolgokat kell lisztázni. s csak ezek után tudnám megmondani, hogy jó lenne-e számunkra egy esetleges ilyen megbízás.
Emlékeztünk
Gyertyagyújtással és néma főhajtással tisztelgett az aradi tizenhármak emléke elqtt a Deák téren hétfő este összesereglett kis csoportnyi közönség. Az MDNP nagykanizsai szervezete által szervezett néma gyertyagyújtás után Rajnai Miklós köszöntötte az egybegyűlteket a Fidesz-MI\'P
és a Deák Ferenc Polgári Kör nevében. A szónok megemlékező beszédében kiemelte: az aradi vértanúk. Batthyány Lajos első független miniszterelnök és a kanizsai származású Csány László önfeláldozása, magatartása példaértékű a ma nemzedéke számára is, emlékük erőt ad és utal mutat jövőnk formálásához. Aki a magyar hagyományokat nem tiszteli, az nem vállalja tulajdon népét. A szónok párhuzamot vont a \'48-as események emléke és napjaink között. Mint mondta: ma is idegenszerű beavatkozás hatásai érezhetők országunkban, hiszen most, mikor kivonultak hazánk területéről a volt Szovjetunió csapatai, a kormány nem természetes belső szövetségesei felé fordul, hanem az országhatárokon túl tekintget.
I
KANIZSA - Ittá**
2
1997. október 10.
PER/PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
„Hosszú évek óta éltem édesanyámmal, majd önálló életet kezdtem Az utóbbi időkben idegenek megkörnyékezték őt, hogy potom áron adja el nekik az én majdani örökségemet képező ingatlant. Ennek elkerülése végett milyen lehetőség van jogos örökségem biztosítására úgy, hogy édesanyámat se semmizzen ki? "
Az örökség „biztosítására" több lehetőséget is biztosít a jogunk.
A leggyakoribb forma talán az örökhagyó és az örökség várományosai között tulajdonjog átruházása mellett kötött tartási - ritkábban életjáradéki - szerződés mely ezáltal biztosítja az örökhagyó nyugodt öregsége mellett, a nehezen megszerzett vagyontárgyak családi tulajdonban maradását.
A tartási szerződéshez nagyon hasonlító megoldás az öröklési szerződés, amelyben az örökhagyó tartás vagy életjáradék ellenében a vele szerződő felet oly módon teszi örökösévé, hogy az a lekötött vagyonával sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet. Az így lekötött ingatlanra (pl. az örökhagyó lakására) a földhivatalban elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A tartási szerződéshez viszonyítva az örökhagyó szempontjából az öröklési szerződés az előnyösebb, hiszen ha az öröklési szerződés feltételeit a tartásra kötelezett nem teljesíti - pl. nem gondoskodik gyógyíttatásáról, ápolásáról - a bíróság a szerződést megszünteti, ez pedig nem jár nehézséggel, mert az eltartásra szoruló tulajdonjoga változatlan marad, szemben a tulajdonjog átruházásával kötött tartási (életjáradéki) szerződéssel. További előnye még ennek a formának, hogy az örökhagyó a vagyona szerződéssel le nem kötött része tekintetében egyben végrendelkezhet is.
Igen elterjedt formája még az örökség megóvásának, amikor a szülő holtig tartó haszonélvezeti jog fenntartásával ruházza át tulajdonát (pl. ajándékozás útján) gyermekére vagy unokájára. Ez esetben ugyanis a szülő mint jogosult továbbra is birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, hasznosíthatja (pl. bérbeadás útján) az átruházott ingatlant egészen élete végéig, míg a gyermek - szemben a haszonélvezővel, aki a haszonélvezeti jogát sem szerződéssel, sem végrendelkezéssel másra át nem ruházhatja -szabadon értékesítheti a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant.
Továbbra is kérjük tisztelt olvasóinkat, ügyes-bajos gondjaikkal, jogi kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk. Leveleiket a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154-es postacímre várjuk.
Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál
Nagykanizsa szeretettel várja az Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfeszüválra határokon belülről \' és kívülről érkező vendégeit - ezt Tüttő István polgármester jelentette ki azon a sajtótájékoztatón, melyet a Magyar Rádió Márványtermében tartottak kedden délelőtt. Mint elhangzott, az október tizedikével immáron tizennyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő esemény a hagyományos magas színvonalat kívánja nyújtani látogatóinak. Ennek jegyében sikerült Archie Shepp quartettjét, valamint több más neves jazz-zenészt a rendezvényre meghívni, melynek anyagi fedezete főként a Magyar Külkereskedelmi Bank támogatásának köszönhető. A sajtótájékoztató alkalmával jelentették be, hogy az előzetesen meghirdetett programban változás történt, mivel az egyik sztárvendégnek ígérkező Erich Kleinschuster váratlanul kórházba került, így nem tud Kanizsára jönni. Azonban a szervezőknek sikerült Kleinschuster egyik tanítványát, Andreas Mittermayert meghívni, így mégis felléphet az öt európai zenészből felálló, unicumnak ígérkező Nemzetközi Jazz-Work Shop. Sokak számára ismeretlenül hangzott a programban szereplő „Unga-Bunga and the Funky Horns" zenekar neve. Nos, mint elhangzott, a hangzatos név mögött a Vasvári Pál által fémjelzett Inline együttes kibővített változata rejtőzik. A kétnapos rendezvényre - melyről a Magyar Rádió mindkét nap egyórás közvetítést ad - egyébként telt házat várnak, és hagyományos jó hangulatot ígérnek az esemény szervezői.
Sz. A.
•MKB-
Magyar Külkereskedelmi Bank rt.
BUDAPEST
SAJTÓKOMMÜNIKÉ
A Magyar Külkereskedelmi Banknál már hagyománynak számít a magas színvonalú kulturális események és művészeti értékek felkarolása.
A kultúrán belül az MKB számára kiemelt terület a zene, akár komolyzenei társulatról, akár könnyűzenei eseményről van is szó.
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ megkeresésének eleget téve örömmel lett a Magyar Külkereskedelmi Bank a fesztivál főszponzora, így az Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál nevet adva az eseménynek.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy szerepet vállalhatunk egy ilyen rangos nemzetközi zenei esemény életre hívásában, és kivehetjük a részünket az MKB Nagykanizsai Fiók-. jávai együtt a város életében legjelentősebbnek számító kulturális esemény megrendezéséből.
Reméljük, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a neves hazai és külföldi előadók fellépése révén egy hétvégére Nagykanizsa részese legyen a világ jazzéletének, és mint 1973 óta szinte minden évben, idén az MKB segítségével történjék meg egy újabb lépés annak érdekében, hogy Nagykanizsa
neve összefonódjon a mára már nemzetközi rangot kivívott, egyre több külföldi látogatót vonzó és ezáltal a város számára is egyre nagyobb ismertséget jelentő, igényes jazz-zel.
Az idén 18. alkalommal megrendezésre kerülő Alpok-Adria Nemzetközi Jazzfeszüvál támogatása egy újabb alkalom bankunk számára, hogy az igényes zene és a kultúra iránü szeretetünket kifejezzük, és fent említett törekvéseinket konkrét lépéssel példázzuk.
Bízunk abban, hogy közreműködésünk révén a rendezvény nagyon sikeres lesz, és pár év múlva Nagykanizsa a fesztivál ideje alatt akár a világ jazz-zenei életének középpontjává is válhat.
A VÁROSI BÍRÁSKODÁS
A fenyítő bíráskodás egy-egy tanácsülés keretében, a peres ügyek lefolytatása pedig a törvénylátó napokon történt. A tanúk a tanács asztalára kirakott feszületre esküdtek. A perek évekig is elhúzódhattak, mert az azokban közreműködő ügyész urak az iratokat a pertárból kivitték, s ha ügyfeleik érdeke úgy kívánta, azokat hónapokig maguknál tartották. A 19. század első felére ez a szokás megszűnt, rendelet szabályozta, hogy periratot 15 napnál hosszabb időre kiadni nem lehet.
A város és az uradalom között -mint szinte mindenért - a bíráskodás jogáért is pereskedés folyt. A város végül már csak ahhoz ragaszkodott, hogy lehetőleg a polgári perekben a korlátlan ítélkezés fóruma lehessen, hiszen a főbenjáró bűnök az uradalom ügyésze elé kerültek. A „vérhatalmas kanizsai Uradalom" úriszékének tagjai, a táblabíró, a jegyző, a közbíró rettegett személyek voltak.
Az a bizonyos, már az előzőkben is említett 181 l-es szerződés ezekre a kérdésekre is kitért, de mivel a helyzet továbbra sem lehetett egyértelmű, ezért az ellentétek nem csitultak el. A 30-as években az ún. „zsidópör" meg egyenesen elmérgesítette a helyzetet, az eddigi két vitázó félhez egy harmadik, a város zsidósága is csatlakozott. Az uradalom a város tanácsát a bíráskodásra felkészületlennek és részrehajlónak tartotta, sőt az eddigi gyakorlatról, mint visszaélésről beszélt. A város azzal vágott visz-sza, hogy az úriszék számtalan esetben nemcsak elismerte a város bírói döntésének helyességét, hanem még az ítéletet is végrehajtotta: „Nintsen és nem is lehet tehát semmi ok Tanátsunkra kentt Értetlensége miatt sem ezen városi akármiféle lakosoknak magok személyét, hitelét és bötsületét félteni, sem pedig az idegeneknek keblünkben való bé költözétül el rettenni..."
A zsidópör hosszú évekig húzódott, de a várost nem tántorította el attól, hogy az eddigi ítélkezési joggyakorlatán változtasson. Annyi újítás történt csak, hogy a tárgyalásokon a két tanácsos mellett megjelentek a „hitesek". A két esküdtet nevezték így.
Büki Erzsébet
1997. október 10.
I
KANIZSA - 7a*Low
1
Az alábbiakban leírt eseményen Nagykanizsát Kovács Béla és Nemes Lajos, a Gépgyári Dolgozók Független Szakszervezete és a LIGA Dél-zalai Szövetsége ügyvivői képviselték.
Szeptember utolsó hetében a LIGA két szakmai szövetségének 15 képviselője németországi tanulmányúton vett részt, amely a Munka Világa Alapítvány támogatásával vált lehetségessé. A konföderáció Bányaipari Szakszervezeti Szövetsége és a Vas- és Fémipari Szövetség egyhetes programjának előkészítője, szervezője a bányászok elnöke. Varga Miklós volt.
A tizenhét órás utazást követően Allenbach festői környezetében elhelyezkedő Haus Képpel Evangélikus-Szociális Képző, mint a leendő táborhely fogadta a magyar szakszervezeti delegációt. A vendéglátó szerepében Günter Hensch, a Ház oktatásszervezője mutatta be az intézményt az első alkalommal ide érkezőknek. (A bányászok több tagja már „visszájátoknak" számított.)
A program a helyszínen kezdődött: a későbbi összejövetelek hasznosíthatósága érdekében két előadó (Günter mellett Willi Brase, DGB járási elnök) nyújtott történelmi áttekintést a német munkavállalók szervezett mozgalmáról, valamint a jelenlegi szakszervezeti struktúráról és a munka világára vonatkozó törvényrendszerről.
Ezután vette kezdetét egy fél magyarországnyi terület méretének megfelelő vidék bejárása. A vándorlássorozat első állomása Düsseldorf volt, ahol az Észak-Raj na-Westfália Tartományi Parlamentjében Loke Memizka, SPD képviselő tartott előadást a helyi struktúraváltás tapasztalatairól, a szociálpolitika sajátosságairól és a kivívott eredményekről. Itt a parlament elnökének fogadásával zárult a látogatás, majd a DGB területi székházában Frank Hantke, a szakszervezetek nemzetközi együttműködésének lehetőségeiről cserélt véleményt a magyar csoporttal. Frankfurtban az IG Metall felépítésével, Dortmund mellett a Ruhrkohle Herne bánya külszíni bejárása után a helyi üze-
mi tanács tevékenységével, Sie-genben az ADtranz Vagongyár termelési folyamatával ismerkedett meg a delegáció. Mór tüneményes testvérvárosában, Freu-denbergben a polgármester fogadta a csoport egyik felét, míg ugyanekkor a vasasok képviselői a Krupp Műveknél jártak.
Ami szinte valamennyi találkozás, beszélgetés folyamán kiderült: a munkavállalókat érintő gondok, kezelésre váró feladatok Németországban szintúgy fellelhetők, mint nálunk. (Ezekben viszont az eljárás összehasonlíthatatlanul nyugodtabb, stabilabb feltételek között, kedvezőbb szociális és törvényi háttérben történik.) Kiderült az is, hogy az Európai Unióhoz való integrálódásunk kapcsán jóval óvatosabban fogalmazzák meg az érveket, mint ahogyan azt a hazai politikai fennhangjaiból itthon megszokhattuk.
Egyetértenek ugyan csatlakozási törekvéseinkkel, de ezt felgyor-sítottnak érzik. Nem áltattak, nem udvariaskodtak, amikor felkészültségünket illetően az EU-tag-ság nem óhajtott, de kikerülhetetlen, kényszerű következményeire is felhívták a figyelmet.
A munkavállalói érdekképviselet kérdéseinek egyeztetése, a megoldások közös végrehajtása viszont a német kollégák szerint is szükséges. A kapcsolattartás az alapját jelenti az együttműködési lehetőségeknek, például a külföldi tulajdonlású cégeknél a munkahelyi érdekérvényesítés hatékonyságát szolgálhatja.
Érdekesség: a német szakszervezeti struktúra tervezett átalakítása során egyes ágazatok önállóságát alárendelik az érdekvédelmi erőpolitikának, így egymástól merőben eltérő szakmák összevont képviselete is létrehozásra kerül.
Az egy hét alatt szerzett számos újszerű tapasztalatot ezidőben összegzik a tanulmányúton résztvevők szakmai és regionális csoportjai. Remélhetően minél iöbb olyan ötletet sikerül a továbbiakban „szinkronizálni", feldolgozni és átültetni, amely az érdekvédelem terén a magyar gyakorlatban is hasznosan bevethető lehet.
N. L.
Vásárcsarnok-átadás
Mint ismeretes, szeptember harmincadikán meg kellett történnie az épülő kanizsai vásárcsarnok műszaki átadásának. Erről október másodikán Stahl György - a beruházásért felelős Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetőigazgatója - nyilatkozott:
- Október l-jével megkezdtük az épület műszaki átadását, mely folyamat tizenötödikével lezárul. Az átadásról folyamatosan jegyzőkönyv készül, melyben minden - az átadás során esetlegesen felmerülő - problémát rögzítünk Ekkorra feltételezhetően minden járulékos munkával elkészülnek, s a csarnok teljesen ellenőrizhető lesz. A csarnok megnyitásának időpontja egyelőre kérdőjeles, erről az október hetedikéi közgyűlés dönt. Az október huszonkettedikéi hivatalos avatás biztosítva van, ekkorra a kosaras piac átvitele is lehetséges lesz A jelenleg folyó műszaki átadás során nem merült fel meglepetésszerű hiba, ha esetleg mégis felmerülne, természetesen a készülő jegyzőkönyvbe kerül.
4
Idősek Hete
Október tizenharmadikán veszi kezdetét és tizenhetedikéig fog tartani az „Idősek hete" rendezvénysorozat. Az első, hétfői napon a Zrínyi Miklós úton található Idősek Klubjában jelentik be a „Segíts az élet alkonyán" alapítvány létrejöttét, melyet a Családi Iroda ünnepi műsora követ majd. Másnap, október tizennegyedikén a Templom téri Gondozóházban adnak műsort az idősek számára a Nagyrác úti Általános Iskola tanulói. Október tizenötödikén a Szent Imre úti Időskorúak Otthonában Németh László plébános lelki gyakorlata után az ugyanezen úti óvodások adnak ünnepi műsort. Október tizenhatodikán a Corvin utca 2. szám alatt található Gondozóházban Vidám Percek címmel videofilmmel és a Tungsram Fényforrás Gyár kórusának szórakoztató műsorával várják a látogatókat. A rendezvénysorozatot október tizenhetedikén a Honvéd Kaszinóban fővárosi művészek közreműködésével rendezett záróesttel fejezik be, ahol is hajnalig tartó zenés-táncos mulatság várja a vigadni vágyókat.
Együttműködési megállapodás
A DKG-EAST Rt. tanműhelyve-zetójc arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy a sokéves együttműködésre alapozva megállapodást kötöttek a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskolával, hogy szeptember 22-tŐl tizenkilenc elsőéves esztergályos és tizenhárom - ugyancsak elsőéves - szerkezetlakatos tanuló kiegészítő gyakorlati foglalkoztatását megszervezik és bonyoh\'tják. Az együttműködés új formája a város szakképzésének is az előnyére válik. A tanulók már az első évfolyamban korszerű eszközökkel, szerszámokkal dolgozva sajátítják el a szakmai alapokat Mi a tapasztalatuk? - vetettük közbe: - A tanulók szívesen jönnek gyakorlatra üzemünkbe, látva a gyár korszerű termelési technológiáját. Reméljük, hogy a többségük a szakvizsgák után is gyárunk hasznos munkása lesz-
Bödör Béla
Átalakulóban a MÁV tanulóképzése
A hagyományokat folytatva az 1997/98-as tanévben is részt veszünk a szakképzési reform programjának a megvalósításában -említette bevezetőjében Kudecz István a MÁV Rt. Nagykanizsai Tanműhelyének vezetője.
- A folyó tanévre tizennégy elsőéves vasútvillamossági szerelő tanulót iskoláztunk be. ők, itt az üzem tanműhelyében az első évfolyamban fémipari alapképzésen vesznek részt, a vasúti járműszerelő és a villamosipari szakmai alapfogásokat sajátítják el, szakoktatók irányításával. Fő feladatunk, az Országos Szakképzési Jegyzés alapján a speciális szakmákra történő áttérés a vasút igényei alapján. Az elsőévesek a szakmai alapfortélyokat ismerik meg az első év folyamán. A hat fi! másodéves vasútijárműszerelő a vasúti kocsik javítása mellett hegesztési ismeretek elsajátítására is szert tesz Ez utóbbi szakmában egyre javuló tendenciák jutnak érvényre. Ezt bizonyítja a többirányú fejlesztés, melynek értéke eléri a több millió forintot. Cégünk korszerű hegesztőgépeket, kézi szerszámokat vásárolt. Hangsúlyozni szeretném, hogy az új nemzeti alaptanterv bevezetésével egyidőben még szorosabb együttműködést kívánunk kialakítani az iskolával. Fontos terület az iskolarendszerű képzés, melynek tárgyi és szakmai feltételei biztosítottak. A másik fő vonal az iskola rendszeren kívüli képzés, ahol a munkaügyi központok segítségét vesszük igénybe,. például a felnőttképzésben.
Kovács Imre szakoktató örömmel újságolta, hogy az üzembe átütött finn gyártmányú hegesztőberendezés a legkorszerűbb technikát képviseü. Napirenden van a szakoktatók rendszeres gyakorlati továbbképzése, mivel a MÁV-on belül az egyes szakterületeken máris óriási változások tapasztalhatók.
Bödör Béla
4 Q KANIZSA - Öaáa>utáuuf$<vt y 1997. október 10.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az első napirend kapcsán a polgármesteri tájékoztatóban szereplő Vásárcsarnok-ügyet értékelve Kalmár István javasolta, hogy a beruházás befejeztével a kosaras piac átköltöztetésére csak akkor kerüljön sor, amikor a működési engedélyeket - akár ideigleneseket is - megkapják. Dr. Csákai Iván decemberi átköltöztetésre tett javaslatot, Marton István szerint az lenne á legjobb, ha január elsejével kezdené meg működését a kosaras piac a Vásárcsarnokban. Hederics Árpád, az üzlettulajdonosok nevében elmondta, hogy sok pénzük fekszik a csarnokban, szeretnék már a birtokbavétel után a pénzük hozadékát is viszontlátni. Bizonytalanok, mert azt sem tudják, mikorra és mennyi árut rendeljenek az induláshoz. Stahl György szerint minden a menetrend szerint folyik és ha nem is tizennegyedikén, de október utolsó hetében átköltözhet a. kosaras piac. A közgyűlés Kalmár István javaslatit fogadta cl: költözés az engedélyek megléte esetén.
A testület döntött arról is, hogy három illetve négyfős delegáció utazik Toljattiba és Akkoba. Bicsak Miklós képviselő a Garay utca lakói nevében interpellált, sürgetve, hogy oldódjon meg az M7-es főútvonal által okozott zaj, szmog és egyéb ártalmak ügye. Hajgató András a Fasori dűlővel kapcsolatos megsemmisítő határo-
zat kapcsán érdeklődött, hogy az önkormányzat hogyan oldja meg azt a problémát, hogy már kifizetések történtek a vélt tulajdonosok részére. Tüttő István polgármester elmondta, hogy a megoldásra vannak elképzelések, de ezek egyelőre nem nyilvánosak. Közölte azt is, hogy az önkormányzat nem, de a termelőszövetkezet megfellebbezte az FM Hivatal határozatát. Tarnóczky Attila Magyar József egy korábbi felvetéséhez kapcsolódva kérte, készüljön átfogó terv, mert a városban kevés a hulladékgyűjtő edény. Kelemen Z Pál kérdése arra irányult, hogy az illetékesek szerint biztonságos-e a Nyugdíjasház, hiszen se kerítés, se ablakrácsok nem védik az idős beköltözőket.
Az interpellációkat, kérdéseket követően az alpolgármester megválasztására került sor. Tüttő István Krémer József személyére tett javaslatát - mint az dr. Baranyai Enikő elmondta - az ellenzék nem tudta elfogadni. A júniusban megkötött koalíciós megállapodás szerint az SZDSZ-frakció soraiból kerülhetett ki az új alpolgármester. Dr. Baranyai Enikő kérte, szavazzanak arról, hogy a jelölt részt vehet-e a szavazásban. Kisebb vita kerekedett emiatt, hiszen korábban egyik alpolgármester-jelöltet sem zárták ki a voksolásból. Krémer József szerint méltatlan volt az önkormányzathoz ez
a vita, és lemondott a szavazás lehetőségéről. Titkos szavazással a huszonkét érvényes szavazat közül tizennégy igennel választotta meg a testület Krémer Józsefet Kanizsa új alpolgármesterévé, aki az eskütétel után lemondott városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági tagságáról és a nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi ügyek tanácsnoki címéről is, de Tarnóczky Attila kifogására ez nem kerülhetett megszavazásra, mert az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak kell előterjesztenie.
Zárt ülésen döntött a közgyűlés arról, hogy mely pénzintézet legyen az önkormányzat és intézményeinek számlavezetője. A döntés az OTP Kereskedelmi és Hitelbank Nagykanizsai Fiókjának kedvezett.
A városi gyámhivatal elhelyezésére a közgyűlés az IKI-udvart találta a legalkalmasabbnak a javaslatok közül, annak ellenére, hogy dr. Takács Anikó jegyző aggodalmainak adott hangot az ottani bérlők és irodák kiköltöztetése és a sürgető határidő miatt.
A testület elfogadta a felsőoktatási intézményekben tanuló kanizsai fiatalok tanulmányi ösztöndíját szabályozó rendeletet és a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepciót a képviselők javaslatainak beépítésével.
L. I.
PERVESZTES - DE A RENDELET...
Ferincz Jenő illetve a Zemplén 3/B. első fokon pert vesztett a Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft-vel szemben a hulla-dékdíj nem vagy részleges fizetése miatt. Azonban a bírói ítélet a hulladék-rendeletre illetve az alkalmazására nézve érdekességeket is tartalmaz.
Talán mégsincs minden rendben?
A per során a bíróság nem tette vitássá, hogy az önkormányzati rendeletek egymásnak ellentmondóak. Azt, hogy a saját rendeletét az önkormányzat nem tartja be, és
ettől eltérő díjszabást ír elő, az Alkotmánybíróság bírálhatja felül, és ezen kérdés felülbírálta nem tartozik a polgári bíróság hatáskörébe. (A Közigazgatási Hivatalnak az alpereshez írt levele viszont polgári peres ügynek minősítette az esetet.) Tény az is, hogy az önkormányzat az Önkormányzati Törvény értelmében az állampolgárokra kötelező rendelkezést csak rendelet formájában hozhat, a határozat legfeljebb az önkormányzati szervekre és intézményre kötelezőek. Az önkormányzat a 23/1995. számú határo-
zatban szabta meg a beszedendő díjakat.
A bíróság az üggyel kapcsolatban észrevételezte azt is, hogy a pernek nem volt tárgya a felperesi vállalat és az önkormányzat által kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata sem, ilyen körülmények között nem foglalkozott azzal a kérdéssel sem, hogy a vállalat korábban miért nem érvényesítette a meg nem fizetett díjakat az alperessel szemben, azt az önkormányzat milyen címen fizette ki az alperes helyett közpénzből.
TUNGSRAMÜNNEP
A napokban ünnepli a Tungsram Rt. helyi Ribbon üveggyára 25. születésnapját. 1972-ben egy amerikai cég olyan korszerű technológiát hozott Nagykanizsára, mely lehetővé tette, hogy a helyi lámpagyártás egyszerre megfelelő mennyiségű és minőségű burához jusson. A gyártósor segítségével percenként 1000, az eltelt 25 év alatt 16 milliárd darabot készítettek. Előkelő szerepüket a piacon a vezetés megújuló készségének, a műszaki szakembergárdának, valamint a magas fokú fegyelemnek köszönhetően a mai napig megőrizték.
Mára megérett az idő és a piaci igény arra, hogy Európa második hasonló üveggyárát is felépítsék. A 15 millió dolláros beruházás vélhetően több fényforrás-gyár összefogásával valósul majd meg, s a remények szerint Nagykanizsát gazdagítja majd.
T.J.
Köszönet a támogatásérti
A Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola megköszöni mindazon személyek, szervek támogatását, akik az 1996. évi személyi jövedelemadójának 1%-ával segítették az iskola tevékenységét.
Az iskola vezetése
( 17" A \\Tf7C A J . Y
1997. ökleibe 110. ^ KAJNlZöA- Jívtdeteá, J
FELHÍVÁS
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy veszélyes hulladékgyűjtési akciót szervezünk. A háztartásokban összegyűlt akkumulátorokat, szárazelemeket, gyógyszer-, vegyszer- és olajhulladékokat az alábbi időpontokban és helyszíneken megjelenő mobil gyűjtőállomáson díjmentesen lehet leadni:
1. október 10. 14.45-15 15 Katonarét, Táncsics tér
2. október 10. 15.30-16 30 Hevesi ABC
3. október 10. 16.45-17 45 Rózsa u. Kispiac
4. október 10. 18.00-19 00 Alsótemplom előtti parkoló
5. október 11. 8.00- 9 00 Palin, Szálfa u.
6. október 11. 9.15-10 15 Napraforgó tér
7. október 11. 10.30-11 30 Petőfi u., Honvéd u. sarok
8. október 11. 11.45-12 45 Kazinczy u.
9. október 11. 13.00-14 00 Kiskanizsa, Templom tér
10. október 11. 14.15-15 15 HSMK-parkoló
11. október 11. 15.30-16 30 Miklósfa ABC
12. október 11. 16.45-17 15 Olaj ABC
Kérjük, hogy a háztartásban előforduló ún. veszélyes hulladékokat g. KIZÁRÓLAG a fenti időpontokban és helyszíneken adják le a Hul- 1 ladékgyűjtő Kft.-nek. Az akcióban ipari eredetű és mennyiségű hulla- ° dék nem adható le. 1
Környezetvédelmi Információs Iroda *
EBOLTAS
1997. október 10. 14 00-17.00 Nagykanizsa,
Izraelita temető bújóhíd
1997. október 10. 14 00-17.00 Nagykanizsa, Szent Flórián tér
1997. október 11. 7 00-12.00 Nagykanizsa, Rózsa u. Kispiac
1997. október 11. 7 00-12.00 Nagykanizsa, Szent Flórián tér
1997. október 11. 7 30- 9.00 Miklósfa, Kápolna tér
1997. október 13. 7 00- 8.00 Nagykanizsa-Korpavár
1997. október 13. 8 30-10.30 Nagykanizsa-Palin,
Tücsök presszó
1997. október 13. 11 00-12.00 Nagykanizsa-Palin,
Újtelep sportpálya
1997. október 14. 7 00- 9,00 Nagykanizsa-Bajcsa városrész
1997. október 14. 8 00-12.00 Nagykanizsa-Sánc
1997. október 14. 14 00-17.00 Nagykanizsa, Petőfi u. víztoron
1997. október Í8. 7 00- 9.30 Nagykanizsa-Bagola
1997. október 18. 10 00-12.00 Nagykanizsa
Kisfakos-Nagyfakos
Pótlások:
1997. október 12. 8 00- 9.00 Nagykanizsa-Miklósfa
1997. október 17. 14 00-17.00 Nagykanizsa, Rózsa u. Kispiac
1
1997. október 17. 14.00-17.00 Nagykanizsa, Szent Flórián tér Az eboltás díja 400 Ft + 50 Ft azonosító biléta.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Förhénc utca-Szarvas utca sarkán lévő 4365/94 hrsz-ú., kereskedelem-szolgáltató funkció telepítésére alkalmas 549 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanát.
Versenytárgyalás ideje:
1997. október 16.9.00 óra.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme.
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
j
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt területek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. | U. emelet 15. ajtó) 2
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata i
FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
1997. OKTÓBER 15. í
i
í
Nagykanizsa Megyei Jogú Város j Polgármesteri Hivatala\'
6 K ÁNIZS A - \'2r\'trtdeté4, J 1997. október 10.

A ZALA PATYOLAT KFT.
AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÁLL A CÉGEK, A VÁLLALKOZÓK ÉS A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE:
$ szalonmosás extra minőségben igényes megrendelők részére
* mosás, vegytisztítás
* bőrruházat tisztítása
* tolltisztítás
* textilfestés
Profilunkba tartozó egyedi igényeket is kielégítünk!
KÖZPONTI ÜZEM:
Nagykanizsa, Magyar u. 86.
FELVEVŐ ÜZLETEK:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Nagykanizsa, Hevesi út 6. Nagykanizsa, Magyar u. 86. Zalaegerszeg, Landorhegyi út 4. Zalaegerszeg, Köztársaság útja 65-67. Keszthely, Bercsényi út-Kócsag út sarok
VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT ÖN IS!
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson bontásra értékesíti a Nagykanizsa, Május 1. u. g. 19. szám alatt álló volt üveggyári kultúrház és tekepálya épületét. 1 Versenytárgyalás ideje: 1997. október 30. 9.00 óra. á
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme 3
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. 1 és 10. sz. irodáiban vehető át.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Városi Gyámhivatal vezetői munkakörének betöltésére. Feltételek:
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség,
- gyámügyi szakmai, vezetői gyakorlat előnyt jelent,
- erkölcsi feddhetetlenség.
Feladatkör: a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként (osztályaként) működő Gyámhivatal vezetése.
A Gyámhivatal illetékességi területe Nagykanizsa város és a jogszabályban meghatározott körzete. Illetmény a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 20. A pályázatok elbírálásának határideje: 1997. október 29. .
A munkakör 1997. november l-jétől tölthető be. 1
A pályázatokat a szükséges melléklettel együtt (önéletrajz, képesí- a tési iratok, gyakorlat igazolása, erkölcsi bizonyítvány) dr. Takács | Anikó jegyzőnek, kell benyújtani. (NMJV Polgármesteri Hivatala, * 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) ¦
ZEMPLÉN-SIKEREK
A Zemplén Győző Általános Iskola diákjai megismételve a tavalyi tanév siker sorozatát az Izsák Imre Képzőtársaság által meghirdetett pályázaton irodalmi, képzőművészeti és természettudományi kategóriában kiemelkedően szerepeltek.
Irodalmi kategória:
Balatonyi Judit 3. hely
Természettudományi kategória:
Balatonyi Judit 1. hely
Erdődi Balázs 2. hely
Pakó Veronika-Tóth Bernadett 2. hely
Kanizsai László 3. hely
Somogyi Szabolcs különdíj
Képzőművészeti kategória:
Balatonyi Judit, Erdődi Éva és Hajnal Vera munkáit jutalmazták.
Felkészítő tanárok:
Halász Katalin Lancsákné Dukai Gyöngyi Lukács Judit Szmodics Józsefné Rajtuk kívül eredményesen szerepeltek a Hevesi Általános Iskola tanulói képzőművészeti kategóriában.
ím október 10. C KANIZSA - Tdxitún*, )

Vendégünk:
AZ INDIAI NAGYKÖVET
Indiai hangulat, dallamok, táncok és ízek várták a múlt hét szombatján a Szőlőskert Fogadó vendégeit az indiai est alkalmából. A rendezvényen részt vett Satnam Jit Singh úr, India magyarországi nagykövete, akivel a vacsora és a kulturális műsor után beszélgettünk.
- Mióta tölti be Ön a nagyköveti tisztet Magyarországon?
- Két esztendővel ezelőtt jöttem Magyarországra.
- Hogyan került Ön erre a pályára?
- Indiában hosszú éveken keresztül a különügyekkel foglalkoztam, aztán mint utazó nagykövet dolgoztam korábban más országokban, teszem ezt most az önök hazájában, s a jövőben is nagykövetként fogok tevékenykedni.
- Hogyan tudják Önök ápolni és bővíteni a magyar-indiai kapcsolatokat?
- Hagyományosan nagyon jó a kapcsolat a két ország között, s ez az előző rendszerben is így volt. A mostani kormány megpróbál új kapcsolatokat keresni az ázsiai részen, ehhez igyekszünk a követségen minden segítséget megadni - politikai, gazdasági, kulturális és egyéb téren.
- Mennyire sikerült Önnek megismernie hazánkat, amióta itt tartózkodik?
- Nagyon szeretem a magyar népet és Magyarországot. Ennek egyik bizonyítéka, hogy már két éve tanulom a magyar nyelvet. Emellett igyekszem eljutni az ország különböző részeibe, hogy megismerjem az ott élő embereket.
- Magyarország mely részét ajánlaná hazája fiának, ha hozzánk látogatna?
- Nagyon sok helyet láttam már Önöknél, s mindegyiknek megvan a maga sajátos szépsége. Leginkább Budapest bizonyos részei, Sopron, Keszthely és környéke tetszik, így ezeket ajánlanám felkeresni. És természetesen Nagykanizsát is, amely azért fontos, mert két festőmű-
vészt adott Indiának, a kanizsai születésű Brunner Erzsébetet és Sass Brunner Erzsébetet.
- Volt-e olyan dolog nálunk, amelyet nehéz volt megszoknia?
- Nem volt nehéz megszoknom Magyarországot, rengeteg hasonlóságot találok az Önök országa és a mienk között. Az egyik az ételek, a konyhaművészet, a másik pedig az emberek egymáshoz való viszonyulása, filozófiája, gondolkodásmódja.
- Milyen különbséget lát a két ország között?
- Különbséget csak a földrajzi elhelyezkedésben, máshollétben találok, de mivel több ezer évvel ezelőtt a magyarok és az indiaiak valószínűleg Ázsia azonos részéről jöttek, így érthető a két nép közötti sok hasonlóság. Az is igaz, hogy Magyarország az Európai Unió felé tart, ezért változnak a szokások, de úgy gondolom, a két ország ragaszkodik hagyományai ápolásához, és van benne hajlandóság arra, hogy megismerje a másik történelmét, kultúráját. Indiában nagyon népszerű a magyar intézet, Budapesten pedig öt esztendővel ezelőtt a nagykövetségen elkezdődött egy program azzal a céllal, hogy a közönséggel az indiai kultúrát megismertesse, s lehetőség nyílt arra is, hogy ingyen tanulhassák az érdeklődők tanfolyamon a hindi nyelvet. Ez nagyon nagy népszerűségnek örvend, annak ellenére, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen évtizedek óta lehet hindit tanulni.
- Milyennek látja Ön a mai estét?
- Először szeretnék köszönetet mondani a rendezvényért -különösen Ács László úrnak a szervezésért -, nagyon boldog vagyok, hogy Nagykanizsán ilyen estre kerülhetett sor. Fontosnak és jelentősnek tartom a programot azért, mert az ország eléggé Budapest-centrikus, így azonban más helyeken is megismerhetik az emberek Indiát, az indiai kultúrát, s értékelhetik annak fontosságát.
Horváth Ilona
Kártyavár
Az I. Dél-Dunántúli Telefonkártya-Börzére invitálta az érdeklődőket a Hevesi Sándor Művelődési Központ szeptember 27-én. A kártyamánia futótűzként terjed, s tömegbázisa még nem éri el ugyan a bélyegesekét, népszerűsége már vetekszik vele. Ezt a kanizsai rendezvény is jól példázza.
Délelőtt nagy volt a forgalom a standok körül. Valójában inkább a gyűjtők kerülgették egymást az asztaloknál, az érdeklődők, kik csak betértek egy kicsit nézelődni, kevesebben voltak. Talán ennek is tudható be a váltnál mérsékeltebb érdeklődés. Pedig a kínálatra nem lehet panasz. A MATAV, a rendezvény fő támogatója Internet-szolgáltatással, telefonkártya ellenőrző- és vizsgáló berendezéssel, illetve számítógépes telefonkártya böngésző és ismertető programmal várta az érdeklődőket.
Aki eljött, jól érezte magát. A számítógépnél főleg a fiatalok, kisgyerekek sürgölődtek. Milei László, a MATÁV munkatársa segítségével élő képen megtekinthették például Siófoknál a Balaton vizét, s információkat kaphattak az időjárásról, de megnézhették az éppen forgalomban lévő telefonkártyák képét is(t vagy az Interneten kalandozva letölthettek a HSMK aktuális programját, amin éppen részt vertek ők is. Az asztaloknál többezres gyűjtemények „kerültek terítékre", kicsik, nagyok, sőt, családok érkeztek, s alkudtak, cseréltek, vásároltak kifulladásig. Az élel-mesebbje kindertojás bábukat is kínált, de lehetett kapni telefones hitelkártya katalógust árjegyzékkel, többfajta kártyatokot, sőt, kártyás puzzle kirakót is. A kártyák ára minőségtől, nemzetiségtől, sorozattól, kiadott példányszámtól és évjárattól függően húsz forinttól többezer forintig terjedt. Elképesztő, hogy a fiatalok is milyen tájékozottak voltak a kártyákat illetően, s profin alkudoztak.
Az ebédidő gyökeres fordulatot hozott a börzén, délután alig akadt érdeklődő. Négy óra után, mikor „bezárt a bazár", újabb invázió terhelte volna a. HSMK csarnokát, ám akkor már hiába. A későn érkezőknek, s a szervezőknek is tanulság lehet ez, s jövőre biztosan okulnak a tapasztalatokból, mert \'98-ban sem hiányozhat a kínálatból ez a színes program.
Horváth Zoltán
drogmentes disco
Ez nem &z a lekvár
Sokan panaszkodnak szülők s pedagógusok, hogy a kocsmába, meg az alkoholtól egyáltalán nem mentes szórakozóhelyekre járnak a fiatalok, nem jó ez így. Ugyanakkor, ha a gyerek azt kérdi, lehet-e máshová menni, igazat kell adnunk neki. A megyeszékhelyen nem is egy drogmentes diszkó működik, és úgy fest, Kanizsa is hasonló kezdeményezés otthona lesz.
Telefonon időpontot egyeztetünk, pontosan érkezik. Nem így képzeltem el DJ. JAM-et. Nem szeretem a diszkókat, már csak az ott forgalmazott zenék miatt sem, de ezzel sokan vagyunk így. A mi tudatunkban a didzsék hűje poénokat röfögnek a mikrofonba, húzogatják a lemezt a lejátszón vagy csak kapcsolgatják a motyó gombjait. Na és ahogy kinéznek... Ez bizony negatív előítélet. És akkor idejön nekem egy fazon Zalaegerszegről (na még ez is!), olyan bakancsban, olyan fejjel és ruhában, mégis valahogy szimpatikus. Kezet rázunk, és beszélgetünk... illetve beszél, mert én csak nézek, hogy mi van. 20 éves, népművelőnek készül. (???) Bár egy kicsit habozik, hiszen a megye egyik legkeresettebb műsorvezetőjeként rengeteg munkája van. Most azon gondolkodik, hogyan tudná egyeztetni a kettőt. És dolgozik szakadatlan. A diszkó zenét nem is szereti, a műsorvezetést imádja. Amikor többszáz ember az ő munkájából kifolyólag jól érzi magát. Zenészfamíliából származik, és imád bábozni, ez a hobbija. A drogmentes diszkókat nagyon szereti, mert ezek tiszták, itt tényleg „csak a zene van". Tanácsokat ad, így szervezzem a biztonsági személyzetet, innen és innen kérjek segítséget, ilyen meg olyan vetélkedő, ajándékok, büfé és kiegészítő programok legyenek. Ne féljek a csütörtöki naptól, még túl nagy a csábítás a hétvégén a másik irányba. Nem szabad egyből ekkora próbának kitenni ezt az értékes kezdeményezést, s ha beindul, működik csütörtökön is. A HSMK színházi előcsarnoka különösen tetszik neki.
Szóval, kedves kanizsai fiatalok! Október 16-án 18.00-22.00-ig a HSMK-ban kerül sor az első, egyelőre még Drogmentes Diszkó munkacímen futó rendezvényre, ahová csak diákigazolvánnyal tudtok belépni. Házigazda: D. J. Jam!
Hosszú
8 ( KANIZSA -43tosu«A t*j* ) 1997. iklóbl\' ¦10.
.....>< ¦: s NEM TUDJAK, ^^ns
HOGY ELADTÁK A LAKÁSUKAT
- Szociális bérlakást a helyi rendelet előírásai alapján csak pályázat útján ítélhetünk oda az azt igénylő számára. Ilyen pályázatot eddig két alkalommal hirdettünk meg, sikeresen. A pályázaton kívül két csoport felé van elhelyezési kötelezettségünk, ők a kilencvenhárom előtti kérelmezők, és az úgynevezett bérlakás névjegyzéken szerepelnek. Ezen kívül a kényszerbérlők - az ötvenes években államigazgatási határozattal magánlakásba kényszerített személyek - kategóriája is idetartozik Mindezeken kívül sajnos eléggé elöregedett a megmaradt kanizsai lakásállományunk - épp az elmúlt héten kellett életveszélyessé nyilvánítani egy házat. Ezeket az épületeket ki kell üríteni, az addig ott lakókat el kell helyezni. Elvileg vannak a városnak átmeneti lakásai, például a Rozgonyi 2-es számú házban, de ezek az átmeneti szállások fel lettek töltve. Ezeket folyamatosan ürítenünk kell, s ha megfelelő lakást tudunk felajánlani - olyant, amilyet el is fogadnak az átmeneti szálláson lakók -, akkor igyekszünk is ennek eleget tenni. Meg kell mondanom, hogy általában az a tapasztalatunk, hogy a szükséglakások ürülnek meg. Ezek a lakások általában nem felelnek meg a köznapi értelemben vett „lakás" fogalomnak, hiszen sokszor csak egyetlen helyiségből álló, fűtési lehetőséggel rendelkező helyiségekről van szó. Az a tapasztalat, hogy még ezekre a lakásokra is többen pályáznak, s közöttük a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönti el, hogy ki kapja a lakást. Ez a helyzet azért nagyon rossz, mert szociális bérlakás nem épült Kanizsán az elmúlt időszakban. Ehhez járul hozzá, hogy a bérlakások szintjén nem indult meg mozgás. Ezen kívül még egy lakáshoz jutási lehetőség létezik, ez az úgynevezett polgármesteri keret. Ez egy évben tizenöt lakást jelent, amit a város szempontjából fontos emberek kaphatnak. Tehát olyan emberek, akiknél a város érdeke, hogy itt letelepedjen. Az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy a polgár-
Nagykanizsán az utóbbi években az önkormányzat nagymértékű lakáseladást hajtott végre. A kanizsai szociális bérlakáshelyzetet nem látja túl jónak a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, dr. Nemesvári Márta sem, aki először a bérlakáshoz jutás feltételeiről beszélt:
mester tulajdonképpen csak a szükséglakásokat tudta odaadni átmenetileg vagy véglegesen, de igazából ez a polgármesteri keret nem volt a funkciójának megfelelő. Az utóbbi időkben ugyanis összesen négy-öt, a város számára fontos ember kapott e keretből nem szociális jellegű lakást, az összes többi szociális alapon került kiosztásra. Egyszóval az utóbbi öt évben nem épült szociális bérlakás, s ez mellett nagyon sok önkormányzati tulajdonban lévő lakást ajánlottak fel eladásra, melyeket aki tudta, meg is vette. És sajnos, mivel nincs korlátja annak, hogy a megvételtől kezdve mennyi idő után lehet eladni a lakást - hisz akár másnap is eladhatja -, nagyon sok idős embertől megvásárolták a lakását. Tették ezt oly módon, hogy ráígértek az önkormányzati árra még egy-két százezer forintot, mely árdrágulás nagyon szépen hangzik, ha csak egy-két napja vették meg azt a lakást olcsóbban. Olyan szerződést kötöttek, hogy élete végéig az eredeti, idős tulajdonos benn lakhat a lakásban. Általában nem is tudják ezek az idős emberek, hogy milyen szerződést kötöttek. Ez különösen jól érzékelhető most, amikor többen jelentkeznek úgy a leendő nyugdíjasok bérházába, és nem is tudják, hogy eladták a lakásukat. Jóhiszeműen jönnek hozzánk, azt feltételezve, hogy visszaadhatják a lakásukat az önkormányzat számára, mivel az fölött ők rendelkeznek. És ezt a jóhiszeműséget nagyon sokan kihasználták. Mikor eljön az az idő, hogy ezek az idős emberek nem tudnak gondoskodni magukról, akkor az őróluk való gondoskodás természetesen az önkormányzat gondja, de a lakás ezeknek a szerződéseknek köszönhetően nem jut vissza az önkormányzat tulajdonába. Nagyon sokan - akár azért, mert
nem képesek rá, akár akarattal -nem fizetnek sem bért, sem a különböző közműdíjakat. Ezt a közművállalatok úgy oldják meg, hogy kikapcsolják, vagy leveszik a villany-, gázórát. Azonban a központi fűtést nem lehet lezárni, a vízdíjat, szemétdíjat kiszámlázzák az IKl részére, így az Intézmény kintlevőségeinek összege tetemes. Ezekkel a lakókkal nem sok mindent lehet kezdeni, hiszen nincs hová őket kiköltöztetni. Bár meg kell hogy mondjam, több más önkormányzatról lehetett hallani a híreket, hogy milyen szigorú intézkedéseket hoztak, szükség esetén akár ki is költöztették az ilyen lakókat
Sürgősen el kellene kezdeni építeni néhány alacsonyabb komfortfokozatú szociális bérlakást, s ezekbe költöztetni a bért, közművet nem fizetőket. Azt hiszem, ezt a kérdést sokáig nem kerülgetheti a város. Eddig a lakáskoncepció másik végét fogta meg a város -azt, mely az első lakáshoz jutókat, valamint a többlépcsős lakáshoz jutókat részesítette előnyben. Erre a költségvetésben negyvenmillió forint állt rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy nagyon kevés összeget tudnak ma juttatni egy-egy támogatást igénylő pályázó számára, ez nem valami nagy segítség. Ez a száz-kétszázezer forintnyi összeg egy két-hárommilliós lakásnál nem sokat számít. Ennek az összegnek a kicsiny mivolta inkább irritálja a pályázókat.
A lakáshoz jutás támogatásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt, és úgy tapasztaljuk, hogy nagymértékben felemelkedtek a lakásárak Más városokban hasonló területen dolgozó kollégáimtól tudom, hogy még Szegeden, Kecskeméten sincsenek ilyen magas árak. mint amelyek Nagykanizsára napjainkban jellemzőek. Visszatérve a lakbér fize-
tés-nem fizetés problémájához: Úgy gondolom, ez rendkívül szorosan összefügg az elszegényedéssel. Egyfajta mutatója az emberek anyagi helyzetének, hogy képesek-e fizetni a lakbérüket, víz-, villany-, gázszámlájukat. Saját hibájukon kívül is kerülhetnek családok, emberek olyan helyzetbe, hogy nem képesek kifizetni a lakásuk fenntartásával járó költségeket. Ez a munkanélküliséggel, alacsony bérekkel, magas árakkal feltétlenül és elsődleges ok-okozati kapcsolatban áll. Sajnos mindaddig, míg nem lesz nagymérvű munkahelyteremtés a városban, ezeken a területeken sem lesz számottevő elmozdulás, a lakásköltségekkel felmerülő problémák ügyében sem lesz javulás.
Nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt Nagykanizsán, a huszadik század végén még léteznek, és szükség van szükséglakásokra. És ezeket megpályáztatni, sőt elvárni, hogy a beköltöző hozza is rendbe... Mindehhez hozzátartozik, hogy főleg a Dózsa u. 73-75. számú komplexumnál, de máshol is számos alkalommal merül fel az önkényes lakásfoglalás. Ezek között is vannak jóhiszeműek. Aki lakástfeltör, és így válik rosszhiszemű lakásfoglalóvá, azt az IKI őrző-védői kiteszik a szabad ég alá -jogosan, és 5 évig nem kaphat szociális bérlakást, ha egyébként megfelel a feltételeknek, őróluk merült fel az az ötlet, hogy a lakást önkényesen elfoglalóknak, viszont lakbért rendesen fizetőknek biztosítsunk lakáshasználatot. Ezt egyelőre a bizottság nem fogadta el, mondván, ne törvényesítsük a törvénytelenséget. Én viszont azt mondom, valahol végre meg kell húznunk a vonalat, ami jelzi az eddigi időszak lezárását, és teljesen új időszakot kell kezdenünk. Ügy vélem, előrelépés csak ebben az esetben lesz lehetséges. Mindezek mellett egy ekkora nagyságrendű városban legalább tíz szociális jellegű lakást üresen kellene tartani, hogy bármilyen rendkívüli történés esetén el tudjuk ideiglenesen helyezni a rászorulókat.
Sz. A.
1997. október 10.
( KANIZSA - Tűm cmá itS6«e& )
A POLITIKUS-SZÍNÉSZNŐ PÉCSI ILDIKÓ
Politikusok, színészek - népszerű, ismert emberek, akik szinte folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak, akiket rendszeresen figyel, csodál és bírál a közvélemény. Pécsi Ildikó, a sikeres és közkedvelt színésznő országgyűlési képviselőként (is) próbál segíteni az embereknek. Feladatairól, politikai pályafutásáról nagykanizsai látogatása alkalmával beszélgettünk.
- Egy sikeres és népszerű színésznő, aki közben ír és rendez, miért fordul a politikához? Hogyan kezdődött?
- Azt hiszem, tulajdonképpen minden ember politizál, minden tettünkkel politizálunk, mert amikor a jót válaszíjuk, akkor jól politizálunk, amikor a rosszat, akkor rosszul...
Én a főiskola után a szakszervezeti mozgalommal kezdtem, olyan emberek mint Básti Lajos, Sulyok Mária voltak többek között az elnökség tagjai, amikor én is az elnökségbe kerültem.
Világéletemben érdekelt - akkor még nem tudtam, hogy (gy hívják - a szociálpolitika. Aztán az előző választások előtt megkeresett Lendvai Ildikó, akinek a papája a híres színházigazgató, Lendvai Ferenc, s ez volt az a kapcsolat, amelyik működött. Majd a jelenlegi miniszterelnök úr, Horn Gyula hívott fel - őt szintén mint színész ismertem, hiszen akkoriban, az úgynevezett „átkos" időszakban nekünk nem volt olyan rossz dolgunk, felléptünk azokon a bizonyos népünnepélyeken november 7-én, április 4-én, ott találkoztunk -, és megkérdezte, nincs-e kedvem, s akkor azt mondtam, hogy igen, van. De az ember igazából csak a későbbiekben tudja meg, mit je-
lent ez, mert csak a történelemkönyvekben olvashatta, hogyan vitatkozott egymással Kossuth és Széchenyi, két azonos parlamentben ülő politikus...
- Jól érzi magát, amikor politikával foglalkozik?
- Én nem igazán vagyok igazi politikus... Miután az életem legnagyobb részét színészként töltöttem el és töltöm, és ha rendezek, mint színész rendezek, ha írok, akkor is furcsa módon eljátszom az összes figurát, amíg elkészül a mű, így tehát mindennek az alapmotivációja a színészet. De ha az oktatási-kulturális bizottság tagjaként - az igazi politikusok segítségével -sikerül bizonyos dolgokat elérni, akkor az nagyon jó érzés. Ilyen volt a művészek korkedvezményes nyugdíjának bevezetése, az érdemes és kiváló művészi cím visszaállítása.
- A munkája hány százalékát teszi ki a politikával való foglalkozás?
- Ez nem ilyen egyszerű. Az éjszakáim maradnak arra, hogy kedvenc hobbimmal, a színészettel foglalkozzam, hiszen az országgyűlés csütörtökig lefoglal. A közelmúltban két darabot csináltam, a Vidám Színpadon a „Furcsa pár" című művet rendeztem és játszom is benne, valamint a Józsefvárosi Színházbán megy egy zenés vígjáték, a „Hármasban", amelyet én írtam, s szerepem is van. Ez a két előadás egy hónapban hat estémet veszi el. Nyáron rendeztem Kisfaludy Károly „Kérők" című darabját, amelyben viszont nem játszom ősztől azonban a parlamenti munka minden bizonnyal keményebb lesz
- Hosszú távúra tervezi a politikai pályafutását?
- Nem szeretnék indulni a következő választásokon, ha erre gondol, de természetesen úgy gondolom, ez a négy év eléggé meghatározó az életemben Másféleképpen látom a világot, a politikát és a politikusokat, nem irigylésre méltó emberek.
- Milyen Ön szerint a jó politikus?
- A jó politikus nagyon érdekes gyurmája kell, hogy legyen az embernek Feltétlenül legyen szociális érzékenysége, hiszen a politika mindig az emberek életéről dönt valamilyen szinten, ugyanakkor az érzékenység mellett kell benne lennie elég keménységnek mint egy családban a családfőnek Vannak bizonyos pillanatok, amikor azért szükséges keményebben dönteni, hogy a család elkerülje az összeomlást. Nem valószínű, hogy mindegyik anya szereti felpofozni a gyermekét, de időnként mégis meg kell tenni. Emellett a jó politikus IQ és tudásszintje is legyen magas.
- Valóban olyan rossz az ország helyzete, ahogy azt - mondjuk - az ellenzék állítja?
- Én csak azt tudom, ahogy megnézem a körülöttünk lévő országokat, hogy még most is fantasztikus az emberek tűrőképessége és akarása, ki akarnak lábalni ebből a nehéz helyzetből, amelybe tulajdonképpen egész Európa belekeveredett. Azi hiszem, az ellenzéknek az a dolga, hogy olyanokat mondjon, amilyeneket mond, azért ő az ellenzék. De azért meg kellene fontolni minden állítást, mert ha állítok valamit, győzök és kiderül, ez az állításom nem igaz, akkor nagyon nehéz lesz egy országgal szembenézni... A mostani koalícióban azt érzékelem.
főleg a saját padsorainkban, hogy nem titkolunk el problémákat, bajokat, hanem egyszerűen megpróbáljuk feltárni a valós helyzetet, és az emberek segítségét kérjük ezek megoldásában.
- Milyennek látja a színház jövőjét?
- Feltétlenül bízom abban - hiszen annyiszor volt már válságban a színház (világviszonylatban is) -, hogy feléled, kilábal ebből a gödörből. A színház pillanatnyi varázsát ugyanis semmi nem pótolhatja, ami a néző és a színész kettőséből jön létre, az soha meg nem ismételhető.
- A fia is a színészi pálya felé kacsintgat...
- Oda megy, ahova én küldözgetem szegényt...
- Mennyi az Ön ösztönző szerepe?
- Maximális, neki esze ágában sem volt színészettel foglalkozni, sokáig ellen is állt. De én nagyon tehetségesnek tartom, ezt változatlanul állítom is, s úgy gondolom, ez előbb-utóbb be is fog igazolódni.
- Az új évadban milyen művészi feladatok várnak rád?
- A nyáron belefogtam egy filmbe, ennek az első epizódját leforgattam, továbbiakat azonban nem tudok. És bármennyire is azt mondom, hogy nem indulok a következő választásokon, nyilvánvalóan nehéz időszak lesz Elindulnak a kampányok, s ezekben részt kell venni, hiszen nem lenne jó, ha most is gyökeres változás következne be. Négyévenként nem lehet megváltoztatni egy ország életét.
Horváth Dona
SZŰCS CSABA: „A FIAM AZ IGEN!
A népszerű színésznő, Pécsi Ildikó és az ismert futballista, Szűcs Lajos fia kezdetben nem túlságosan érdeklődött szülei pályája iránt. Aztán történt, hogy Szűcs Csaba mégis édesanyja nyomdokaiba lépett Ma már elismert műsorvezető, különböző produkciók részese. Úgy gondolja, helyesen döntött, amikor ezt választotta.
- Édesanyád az imént említette, hogy maximális szerepe volt abban, hogy te is a művészi pályára léptél...
- így van, csak neki van ebben szerepe, a kitartásának köszönhető. Engem először nem érdekelt a színészet, de aztán ez megváltozott, ő ugyanis soha nem adta fel, hogy színész legyen belőlem.
- Volt valami, ami elriasztott a színháztól?
- Nem, de a mai napig azt vallom -pedig most már hat éve vezetek műsort -, még mindig nem érzem azt igazán magamban, hogy meg akarnám mutatni másoknak. A jó értelemben vett ma-
gamutogatás hiányzik belőlem, és ez nagyon fontos dolog, visszafelé is lökődött mindig. Úgy érzem, bár nagyon szeretem a színházat, színházi színészként nem tudnék működni. A film, az igen!
- Tanultad-tanulód valahol a színészetet?
- 27 éve Pécsi Ildikó „színitanodájába" járok, az nekem elég...
- Gyakran látunk a „Szerencsepercekben" vasárnap délben. Hol vezetsz még műsorokat?
-A TV l-en a „Multimédiák" című számítástechnikai adást vezetem Kisebb tévéknél dolgoztam és dolgozom elég sokat, amelyek elsősorban pesti vonzáskörzetűek, s több terv is van műsorokról. Ezek közül lenne olyan, amelyet a feleségemmel, Pártos Csillával vezemék, mint a „Szerencseperceket". A műsorvezetés ugyan nem színészi feladat, de szép munka. Nem könnyű normálisan, érthetően levezetni egy adást, nem könnyű ébren tarta-
ni a nézők figyelmét a műsorszámok között.
- Édesanyád említett egy filmet, amelyet most készítettetek. Tudnál erről többet mondani?
- A régi harcunk, hogy filmszínész- \' ként próbáljam ki magam... Ez a film ennek a végkifejlete. Egyszer azt mondtam édesanyámnak - megnéztünk valamilyen klassz amerikai filmet, talán a „Kutyám, Jerry Lee"-t -, hogyha lenne egy ilyen film, akkor azt biztosan nagyon szívesen megcsinálnám. Rengeteget dolgozott vele. Ott tartunk, hogy elkészült 15 forgatókönyv az ő gondozásában, megvan hozzá egy szuper főszereplő, egy csodálatos rendőrkutya, s az első rész napokon belül kész lesz, most már merem mondani. Remélem, meg tudjuk csinálni mind a 15-öt.
- A Magyar Televízió számára...
- Hát, azt majd meglátjuk... Most „Hajrá, médiatörvény!" jeligére működik minden, de mi nagyon nyitottak vagyunk...
- Mikor láthatjuk majd várhatóan az első epizódot?
- Mi tényleg sorozatnak tervezzük ezt, így annak nincs értelme, liogy most egy epizódot levetítsünk Legalább öt-hat résznek kész kellene lennie ahhoz, hogy el tudjon indulni, ehhez viszont támogatók, pénz és egyéb dolgok szükségesek, egy hely, ahol majd levetítik Nem nagyon merem azt mondani, hogy\' télen milyen klassz lesz, ez még tényleg csak az eleje a dolgoknak.
-Témája?
- Az első részben annyi történik, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki szintén rendőr, s neki van egy nagyszerű rendőrkutyája. A barátom áldozatul esik egy csúnya maffiózó-támadásnak, így a kutya és én is magunkra maradunk. Aztán egymásra találunk, s együtt igyekszünk a rosszfiúkat megtalálni. Végülis ez egy rendőrfilm: rendőrkutyás, nyomozás, különleges ügyosztályos.
Horváth Dona
10 _ \\ KANIZSA - 7te*K Cá^Á K&átteé ) _1997. október lu.
ÁLLATVÉDELEM
í é ^ - Ne csak a világnapján <Í ^ S
Az emberiség nagy valószínűséggel azért találta ki a világnapokat, hogy lelkiismeretével békében élhessen. Lassan már minden dolognak van világnapja, azon a napon kicsit többet beszélünk róla, mint az ünnepeltről szokás, talán még fontos dolgok is történnek, aztán a világnap elmúltával minden megy tovább a maga útján. Sajnos nincs ez másként az állatokkal, az állatvédelemmel sem. Persze vannak -még szerencse, hogy vannak
- olyan emberek, akik olykor hivatástudatból, máskor pedig belső adottságaikból eredően nap mint nap foglalkoznak e kérdéskörrel. Ezek közé tartozik Dr. Tóth Géza állatorvos is.
- Az állatvédelem kérdésével nem szabad kiragadottan foglalkozni, hiszen e kérdéskör része a környezetvédelem, a természetvédelem kérdéskörének is. Az állatok védelme sem csupán az élő állatok védelmét jelenti, az állatot -tán nem tűnik szentségtörésnek -az emberhez hasonlóan a fogantatás pillanatától az elmúlásig -amely lehet természetes, vagy feldolgozást megelőző -, védelem illeti meg. Egyaránt védeni kell a legkisebb rovart és a szürkemarhát - amely hazánk talán legnagyobb testű állata - hiszen bármely faj pusztul is ki, az emberiség egy világgal lesz szegényebb. Tudom, sok törvény megszületése fontos, elengedhetetlen, de én úgy vélem, az állatvédelemmel kapcsolatos törvények megalkotása sem halasztható már soká. Persze ezeket a törvényeket, jogszabályokat már úgy kell megalkotni, hogy harmóniában legyenek az Európai Közösség hasonló törvényeivel.
- Az állatok védelme kapcsán nagyon sok ember csupán a kóbor ebekre és gazdátlan cicákra asszociál. Vajon miért?
- Talán azért, mert ezek a gondok azok, amelyek mindannyiunknak szemet szúrnak. A gazdátlan macska és kutya egyaránt ismerős jelenség mindenütt. Nálunk Kanizsán ez a kérdés - úgy tűnik -megoldódni látszik hiszen néhány nagyon lelkes állatbarát, levéve a gondot a város válláról létrehozta az állatmenhelyet, ahol időt, fáradságot és pénzt nem kímélve próbálnak segíteni a gazdátlanná vált állatokon. Ezek az állatok orvosi ellátásban részesülnek, bekerülésükkor megfigyelik őket, s azok, amelyek a menhely lakóivá válnak nem jelenthetnek többé veszélyt senkire. Hamarosan eljön az eboltások ideje, ilyenkor mindig megnő a kivert kutyák száma, vagyis még több munka vár a menhely önkénteseire.
(m .rÓ AZ ÁLLATNAK?)
- Nem találja furának, hogy századok óta társa a magyar embernek a kutya, és mégis vannak, akik elűzik a derék négylábút?
- Való igaz, hogy a magyar ember vonzódik a kutyához - a második legkedveltebb állat a ló -, s Európában mi vagyunk a második legnagyobb kutyás nemzet, csak a franciák előznek meg bennünket. Egy kutya gazdátlanná válásának számos oka lehet. Engem az szomorít el leginkább, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen körülmények között lehet kutyát tartani, s melyek azok, amelyek nem valók az állatnak. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az ami jó nekik, jó a kutyának is. Ez tévedés. Tömblakásokban tartják a nagytestű, nagy mozgásigényű ebeket, amelyekről azt hiszik, az esti sétáitatás elég nekik Az ilyen körülmények között tartott ebek ugyanolyan civilizációs betegségekkel küzdenek gyakran, mint gazdáik. Rengeteg emésztőrendszeri megbetegedés, rákos megbetegedés található a városi ebek körében, amely elenyésző szinte a
látszólag rosszabb körülmények között tartott falun élő kutyák körében. A lakásban tartott kutyák önállótlanná válnak, ha magukra maradnak, nem igazán tudnak élni a szabadságukkal, autók elé rohannak, vagy éppen a bicikliző gyerekekkel ütközve okoznak balesetet.
- A kóbor ebek miként kerülnek a menhelyre?
- Mára már szerencsére a múlté a hurkos befogás, altatópisztollyal kábítják el őket, aztán befogásra kerülnek. \'Ez véleményen szerint az egyik minimum az állatvédelmet illetően.
BETEG ÁLLATOK
- Az állatvédelem kérdéskörébe tartozik az állat gyógyítása, illetve a megbetegedések megelőzése.
- így van. A megelőzés egyik nagy vívmánya a veszettség ellen végzett orális immunizáció. amely-lyel a rókákat kezeljük. Hihetetlenül nagy eredményeket hozott ez a veszettséggel szemben vívott harcban, amely már nemcsak állatvédelem, hanem az emberiség védelme is, hiszen a veszettség legalább annyira veszélyes az emberre, mint az állatra. Igaz oltás van ellene, de még közel sem annyira tökéletes, mint szeretnénk, és a veszettségből még senki nem gyógyult ki, legalábbis ebben a században nem. A beteg állat gyógyíttatása minden gazda kötelessége, legyen az bármilyen állat. Az állategészségügyi szabályzat ezekről a dolgokról kőkeményen rendelkezik. Minden gazda köteles szervezett és állandó állatorvosi ellátásról gondoskodni állala(i) számára. Köteles mindenki az állat betegségéről, illetve annak gyanújáról tájékoztatni az illetékes állatorvost, és annak utasításait végrehajtani. Ma már jogszabályok rendelkeznek arról, hogy miként tarthatók az egyes állatok, melyek azok a körülmények, amelyek tartásukhoz
biztosítandók. milyen járműveken szállíthatók, miként kell a szállítás során róluk gondoskodni, milyen időközönként kell etetni, sétáltatni őket. Ma már jogszabályok tiltják az állatkínzást.
NE SZENVEDJENEK^
- Milyen utasításokat tartalmaznak ezek az előírások az állatok leölésére vonatkozóan?
- Az állatot a kivéreztetést megelőzően tilos szenvedtetni, a vágást megelőzően eszméletét kell veszítenie. A letaglózás ma már nem alkalmazható, előtte, hogy ne szenvedjen, az állatot - jogszabályban szabott arányú - széndioxiddal elkábítják, hogy ne kínlódjon.
- Miként vélekedik Ön az állatkertekről?
- Nem tudok egyértelműen ellenük, vagy mellettük nyilatkozni. Tudom, hogy nagyon fontos génbankok, tudom, hogy számos kihalásra ítélt faj segítségükkel vált megmenthetővé. Szóval jó. hogy vannak, de ha a kifejezéstelen tekintetű állalokra gondolok, ha eszembe jut létük értelmetlensége, a rácsok, amelyek között élni kénytelenek, összeszorul a szívem, és azt mondom, kell hogy legyen valami más. ennél megfelelőbb megoldás. Az állatkerteknél én jobb megoldásnak tartom a vadasparkokat, ahol az állatoknak legalább a mozgásterük nagyobb.
- Véleményen szerint az állatvédelem körébe tartozik az állatokkal való fekete kereskedés ellen vívott harc is.
- A nemrégiben bevezetett marhalevelekkel a lovakat, a szarvasmarhákat igyekeztünk nyomon követni tulajdonosról tulajdonosra. A korszerű technika mára már lehetővé teszi a mikrochipekkel. hogy fájdalommentesen jelöljük meg egy életre az állatot. Persze, hogy a rendszer jól működhessen ahhoz a kapcsolódó számítógéphálózatot is ki kell építeni.
1997. október 10.
( KANIZSA - *&Ue& )
11
Ha állatorvos lehet nő, asszisztens, szaknyelven szólva technikus, miért ne lehetne? Legalábbis így vélekedett egykor az Állatkórház vezetője, amikor lehetővé tette Vucsek Annának, hogy asszisztensként dolgozzon. Ennek immár negyedszázada, de Pannika úgy tűnik, nem bánta meg a választást
- A hetvenes években kerültem Nagykanizsára, a Mezőgazdasági Teclmikumban végeztem és az Allat-kárházbaft kaptam laborosi állást. Kövér doktor mellett volt alkalmam az állatok gyógyítását közelről figyelemmel kísérni, s amikor megüresedett egy technikusi állás, úgy döntöttem, megpróbálom Akkoriban kicsit vékonyabb testalkatú voltam, egy-egy ló illetve szarvasmarha ellátása nem kis kihívást jelentett. Amikor Kövér doktor nyugdíjba ment, Pálfi doktor vette át az állatkórház vezetését, és én vele dolgoztatn tovább.
- Nem hiányzik az álíatkórház?
- De igen. Nagyon jó volt ott dolgozni, a benntartásra ítélt állatok csodás körülmények közölt lábadozhattak, a park, benne a fák és a bokrok otthonukra emlékeztették őket. Persze bárhogyan is fáj az ember szíve, tudomásul kell venni, hogy azÁllatkórház-nak abban a formában nem volt jövője, finanszírozása megoldatlan volt,
TEVÉT IS ÁPOLT
hiszen a biztosítási rendszer megváltozott.
- Ha emlékeim nem csalnak, még állatok is éltek az egykori állatkórház udvarán...
- Igen, volt egy gólyánk sérülten került hozzánk, le kellett amputálni a szárnyát, így többé nem repülhetett el. Telente az istállóban lakott, és egészen jól alkalmazkodott az itteni klímához. Emlékszem, társai minden évben a közelben raktak fészket, s minden költözéskor bíztatták, keljen útra velük. Lakott nálunk őzike és szarvas is. Ez utóbbit egy állatkertnek ajándékoztuk mert gyakran megszökött, olykor autó elé szaladt.
- Van kedvenc állata?
- Én mindegyik állatot nagyon szeretem, legyen az egészen aprócska vagy hatalmas. Mindegyiknek segíteni próbálok, kínját enyhítem, ha kell, szomját oltom, ha kell, etetem.
- Milyen állatot tart otthon?
- Semmilyel. Panellakásban lakunk, és a nap nagy részét távol töltjük. Ha valaki állatot visz az otthoná-
ba, annak tudomásul kell vennie, hogy az állat is kíván törődést, kell neki az emberi közelség. A szüleim tanyáján persze vannak állatok.
- Milyen különleges állatokkal volt eddig dolga?
- Ha egy cirkusz vendégszerepelt a városban, akkor előfordult már, hogy az ott fellépő állatok egyike-másika orvosi ellátásra szorult. Így volt már dolgom egy beteg tevével is.
- Sosem félt az állatoktól?
- Azt hiszem nem. Az ember érzi, hogyan fordulhat az állathoz, hiszen az idegen helyen, betegen az ember szívét is szorítja a félelem miért lenne más az állat. Én minden esetben szeretettel, türelemmel igyekszem hozzájukfordulni, néha ülő kell ahhoz, hogy a gyógyítás megkezdéséhez szükséges légkör megteremtődjék. Sok visszatérő „páciensünk" van, ők már tudják hogy nem bántjuk őket, mi több, kínjaikat enyhítjük, s ha okosan viselkednek még egy-két jutalomfalatka is előkerül. Egyébként az állatok megérzik, félve közelítünk-e hozzájuk, és persze
vannak balesetvédelmi szabályok amelyeket be kell tartani.
- Vannak árnyoldalai is az ön hivatásának...
- Olykor olyan állatot hoznak, amelyet már nem tudunk megmenteni, nagyon rossz, de nagy öröm, ha az utolsó pillanatban érkezettnek még visszaadhatjuk az éleiét. Ahogy a beteg embernek is van egy jellegzetes szaga, így a beteg állatok daganatai, sebei igencsak kellemetlenek tudnak lenni.
- Nem fáj a szíve, amikor a sok kóbor állatot látja?
- Felelőtlenek az emberek hiszen nem tájékozódnak, mielőtt otthonukba állatot fogadnak, pedig szaktanácsadással minden állatorvos szívesen szolgál. Fontos lenne, hogy a leendő gazdik felmérjék azt is, tudják-e vállalni az állattartás anyagi nehézségeit, hiszen az oltások és a gyógyszerek borzasztó drágák és az állatot etetni is kell. Időben kellene védekezni a nem kívánt szaporulat ellen is, ma már vannak injekciók és gyógyszerek is erre. Ha pedig valaki úgy dönt, nem tud többé gondoskodni állatáról, hozza el, s mi fájdalommentesen és ingyen elaltatjuk. Nem mondom, hogy ez a legjobb megoldás, de még mindig humánusabb talán, mint kiverni az állatot.
D.É.
- Most második alkalommal rendeztük meg ezt a kis állatbemutatót, melyet nagyon lelkesen fogadtak a gyerekek. Az egész rendezvénnyel azt a célt próbáljuk szolgálni, hogy a gyerekek egyáltalán tudják - van Állatok Világnapja, megismerjék és megszeressék ezeket az állatokat.
S a gyerekek - mint az képeinken is jól látszik - valóban nagy szeretettel vették körbe ezeket az állatokat. Melyek nagy izgalommal, némely közülük - különösen a macskák a sok kutya láttán -őszinte rettenettel vették tudomásul a rendezvényt.
Péntek délután különös, iskolában nem szokványos hangokra lehettek figyelmesek a Petőfi-Vécsey Altalános Iskola Vécsey utcai részlegének környékén lakók. A terület csendjét déltől kutyaugatás, macskanyávogás, madárcsivitelés törte meg ugyanis. S az egész hangzavar az Iskolából származott, melynek udvarát gyerek- és állatsereglet lepte el. Az ok: az Állatok Világnapja alkalmából szervezett állatbemutató volt, mely rendezvény Kozics Zoltánná pedagógus szerint idén jobban sikerült, mint a tavalyi debütálás:
12
( KANIZSA - Item USáneá^)
1997. október 10.
LEESHET AZ ORROM?
Mindennapi világunkban egyre nagyobb szerepet kapott az utóbbi években a szépség. „Macsó" férfiak, csodaszép hölgyek hadseregével találkozhatunk a reklámokban, filmekben - és néha a hétköznapi életben. Ezeket a hölgyeket, férfiakat általános irigység és csodálat veszi körül: a saját nembeli sárgul az irigységtói, míg az ellenkező nem képviselője rajongva veszi tudomásul a látványt Pedig az ilyen szépségsztároknak e hatás eléréséért sokszor nem kellett mást tennie, csak elegendő pénzzel befeküdnie egy jó plasztikai sebészhez, s mikor elbúcsúzott tőle, el is dobhatta az addigi fényképeit Ma már csodálatos dolgokra képes az orvostudomány - ezek közé tartozik az is, hogy egy ember számára akár teljesen új külsőt is képes kialakítani. A Nagykanizsán élő és dolgozó plasztikai sebész, dr. Kelemen Ottó szerint a plasztikai sebészetet elsősorban nem arra kell használni, hogy minden férfiból Schwarze-neggert, hölgyből pedig Claudia Schillert formáljanak, hanem a különféle sérülések, betegségek okozta működési zavarokat és alaki károsodásokat helyreállítsanak.
- Ha valaki bejönne Önhöz, és felmutatna egy Arnold Schwarzenegger posztert, mondván: „Ilyen szeretnék lenni!", mit tenne?
- Ilyen típusú emberek időnként megjelennek - hála Istennek kevés van belőlük. A sors iróniája, hogy egyszer szinte ugyanezen szavakkal keresett meg egy úr. ő ugyan képet nem hozott magával, de szó szerint azt mondta, hogy „Szeretnék Shwarzeneggerhez hasonlítani!". Természetesen kellő intellektussal rendelkezett ahhoz, hogy tudja, soha nem lehet Schwarzenegger. Tudta, hogy ehhez azért neki is kellett volna tennie valamit - nevezetesen fogynia. A második találkozásunk fél év múlva történt, ekkor még nem hasonlított a szóban forgó sztárhoz, de már na-
gyon sokat fogyott. Ha valakinek ilyen igényei vannak önmagával szemben - tehát valamelyik sztárhoz vagy ismertebb személyhez szeretne hasonlítani, akkor elsősorban saját magával kell bizonyos ténykedéseket megtennie. Gondolok itt főleg az étkezési és a mozgási kultúra megváltoztatására. Schwarzenegger nem azért lett világsztár, mert csak szépfiú. Benne olyan átlagon felüli akaraterő volt, amivel el lehetett érni a bodybillding világbajnoki szintet. Ezután a bulvárlapok és a népszerűség magával hozta a filmsztárrá válás lehetőségét. Más kérdés, hogy esztétikailag ki milyennek látja őt. Ebben nagyon nagy a szubjektivitás. Én például férfiszemmel nem tudom őt jóképű-nek tartani - de mindenképpen egy markáns egyéniség. Tetszenek a filmjei, mert szórakoztatóak. De nagyon kevés embernek adatik meg, hogy ilyen tehetséges és kitartó legyen, s elsősorban ekkora akaraterővel rendelkezzen. Nagyon sokan próbálják őt utánozni, divat tett ez egy időben a fiatalok között - kellő akaraterő hiányában közülük sokan fordultak különböző szteroidokhoz és egyéb szerekhez, melyeknek igen káros következményei lettek. Sok évi kemény munka kell ahhoz, hogy valaki ha nem is Schwarzenegger, de jól kigyúrt alkatú lehessen. Ez távol áll a plasztikai sebészettől.
- A plasztikai sebészettel kapcsolatban veszélyekről is beszélnek. Előfordulhat olyan - úgy gondolom, meglehetősen kínos -esemény, hogy egy ilyen műtét után megyek az utcán, és
LEESIK AZ ORROM?
- Az orr nem eshet le egy plasztikai műtét után, mert a szakma szabályait betartva ez nem fordulhat elő. Előfordulhatnak orrplasztika után komoly szövődmények. Véleményem szerint az esztétikai-plasztikai sebészeten belül a legnehezebb feladat az orrplasztika, mivel három dimenzióban gondolkodva, és az esetek nagy részében zártan - az orr külső felületét érintetlenül hagyva - kell a műtétet végezni. Ha nagyon nehéz az eset, természetesen van rá lehetőség, hogy nyitottan végezzük el a műtétet, s ekkor szemellenőrzés alapján lehet dolgozni. Viszont még nyitott módon végezve is az egyik legnehezebb esztétikai-
sebészeti beavatkozás. De a kérdésben felvetett eset nem fordulhat elő, nem is fordult elő a világtörténelemben. Még akkor sem történt ilyen, amikor az I870-es években egy Diejfenbach nevű sebész elvégezte az első orrplasztikai műtétet. Ezt a műtétet egy sasorrú emberen hajtotta végre, amikor a kiálló részt kívülről egy metszéssel eltávolította, ő látható heget hagyott, ez manapság már elképzelhetetlen, hiszen az általában orrnyílásokon át belülről történik a beavatkozás, s így az orr bőrén nem keletkezik sérülés. Az orr felépítése látszólag nagyon egyszerű. Tulajdonképpen csak néhány porcról van szó, de vannak ott izmok is, és ezen terület vérellátása nagyon bőséges. Ismételt műtétek kapcsán - mint egy ismert popsztár esetében is - történhet ezen a területen a baj. Őnála több műtét hatására - az orra egészen európai, szögletes és pici lett. Ennek következtében az orrbőre zsugorodott, majd ki is lyukadt. Ezt a lyukat egy úgynevezett „orrprotézissel" pótolja. Ezt jól el lehet kendőzni, de néhány koncertjén közelről mutatták, s lehetett látni, hogy az orrcsúcs egyik részén szövethiány van. Ez jellegzetes állapota egy túl sokszor operált orrnak. Magam részéről úgy gondolom, hogy amit ezek a sztárok és az általuk rettenetesen megfizetett plasztikai sebészek művelnek, az túlmegy a szakma határain, és egyfajta ext-rémitást jelent.
AZ UTCÁN NEM
- Ön már elég hosszú ideje tevékenykedik, mint plasztikai sebész. Ez mennyire fertőzte meg a látásmódját -, ha kimegy az utcára, felméri a szembejövőkön, hogy mit kellene rajtuk átoperálni?
- Úgy gondolom, hogy minden ember megnézi a szembejövőt, és bizonyos fokig felméri, hogy mi a szép benne és mi az esetleges hibája. Nem kell ahhoz a plasztikai sebészek tudását bírni, hogy szépérzékünk legyen, bizonyos dolgokat szépnek vagy csúnyának lássunk. Vannak kirívó esetek amelyeket az emberek döntő többsége esztétikailag csúnyának minősít, függetlenül attól, hogy ezek az emberek laikusok vagy plasztikai sebészek. A kettő között az a különbség, hogy ha egy megégett ar-
cú embert lát valaki, rá egészen más hatással van az eset. mint amikor egy orvos látja ugyanezt az embert. Igyekszem az orvost és a magánembert a hétköznapi életben szétválasztani. Tehát a személyes szépérzékem nem párosul olyan szakmai fanatizmussal, hogy ha valahol meglátok objektív módon látható elváltozással, sérüléssel rendelkező embert, akkor azon kezdjek el gondolkodni, hogy hogyan lehetne megoperálni. Úgy gondolom, hogy ez már szakmai ártalom lenne. Természetesen, ha látok egy csinos hölgyet a strandon, akkor én is megállapítom magamban, hogy jó alakja van. Ha viszont meglátok egy olyan embert, akin például egy sérülés nyoma látható, csak akkor kezdek el rajta gondolkodni, ha más nem köti le a gondolataimat. Ez eddigi életemben egyszer-kétszer fordult elő, de ezek nagyon kirívó esetek voltak Nem tudóm elképzelni magamról, hogy bárhol is odamenjek egy ilyen emberhez és felajánljam, hogy megoperálom. Ez úgy kell, hogy működjön, hogy a beteg keressen fel, és ekkor tárja föl intim és diszkrét módon azokat a problémáit, melyeket szeretne\' valamilyen módon megváltoztatni.
- Hogyan fogadják a megműtött személyek a változást?
- Ez a munkánk legizgalmasabb része - mikor az eredményt a beteg meglátja. Az orrplasztikánál maradva, mikor a műtét kész van. de „nyers" még a dolog -azért nyers, mert a varrat még bennt van, és az operált orrot gipszsín fedi, nem gyógyult meg teljesen -, viszont a sebész a műtét végén már látja, hogy ez az orr milyenre sikerült. Nagyon izgalmas, hogy mikor a betegek ezt meglátják, órákig el tudják nézegetni magukat a tükörben, s bizony előfordul, hogy elégedetlenek, s visszajönnek apróbb kis módosítást kérni. Ez az esetek nagy részében objektív. Előforduló jogos panasz, a leggyakoribb probléma: a szimmetria. Ilyenkor a probléma hátterében általában az áll, hogy a test tengelyéhez viszonyítva nem teljesen szimmetrikus az adott testrész. Például volt olyan betegem, aki kifogásolta, hogy az orra a műtétet követően sem lett teljesen szimmetrikus. Igaza volt. Viszont fel kellett hívnom a figyelmét arra, hogy az egyik arcfele fejlettebb volt, mint n másik - rnnétfnpvn n- arca sem
1997. október 10.
( KANIZSA - Tje** cá*6 *i&á*te& )
13
volt szimmetrikus. A szimmetria örök gond, törekszünk rá, de abszolút pontossággal nem lehet megcsinálni. Már csak azért sem, mert nagyon ritka a teljesen szabályos testű, arcú ember. A sebész „hozott" anyaggal dolgozik. Erre a műtét előtt a betegnek a figyelmét fel kell hívni. Nemcsak arról kell tájékoztatni, hogy mi minden történhet az érzéstelenítés és a műtét alatt -, ha ezzel kezdenénk, mindenki elfutna a beavatkozás elől. Elsősorban arról kell beszélni, hogy milyen lesz a műtét után a beteg, milyen eredményt tudunk ígérni.
BELE MER NÉZNI A TÜKÖRBE
- Minden ember törekszik arra, hogy szép legyen, ez gondolom Önre is igaz. Viszont Ön beszélt arról, hogy a plasztikai sebészben kialakul egyfajta szakmai szépérzék is, tehát Önben mindkettő jelen van. Ezek után engedje meg, hogy megkérdezzem, bele mer nézni a tükörbe, vagy egyből azt nézné önmagán, hogy mit operálna át?
- Érdekes kérdés. Ha belenézek a tükörbe, elfogadom azt a képet, mely onnan visszanéz rám. Elfogadom önmagamat - minden jellegzetességemmel, adottságommal együtt. Tudom önmagamról, hogy rajtam mit lehetne korrigálni, s ennek módjával is tisztában vagyok. Nem szoktam ilyesmivel foglalkozni. Akik fontosak számomra, szerencsére úgy szeretnek, amilyen vagyok. Egy plasztikai sebész sikeressége úgy gondolom, hogy nem a külső megjelenésén múlik...
TAR MIHÁLY JELENTI...
0 0 0
terítési dijak
Megyei Jogú Város Kórháza, Nagykanizsa
1. Arc-nyak ráncplasztika 40.000 Ft
2. Felső szemhéj ráncplasztika 7.500 Ft
3. Alsó szemhéj ráncplasztika 15.000 Ft
4. Emlő nagyobbítás (proth-esis nélkül) 15.000 Ft
5. Liposuctio (zsírleszívás) 7.000 Ft
A térítési díjak esztétikai javallatok esetében érvényesek! Orvosi (helyreállító) javallat esetén térítésmentesek a műtétek.
Nincs könnyű helyzetben a riporter, ha alanya egy kolléga, hiszen minden kérdés mögött ott a kétség, ő vajon hogyan tenné fel, és mit válaszolnék én. Nem hálás feladat akasztani a hóhért!
- Amikor én megismertelek, már ismert helyi tévés személyiség voltál, de hogyan is kezdődött? ¦
- Olvastam a képújságban, hogy az akkori Városi Televízió felsőfokú végzettséggel szerkesztő riportereket keres. Jelentkeztem, és már másnap úgynevezett egyperceseket gyártottam, aztán megkaptam a sportműsort. Első feladataim egyikeként egy interjút is kellett készítenem Solt Ottíliával, valami társadalombiztosítással kapcsolatos változásról. Három percnyi anyagot vártak tőlem, és én vagy másfél órás beszélgetést készítettem a témáról, amelyről én a napilapokból a lehető legnagyobb alapossággal készültem fel. Nem kis megpróbáltatás várt rám a vágásnál, nem maradt más, mint a kilencven percnyi beszédfolyamból kivágtunk olyan három percnyi anyagot, ahol Solt Ottttia beszélt.
- Hogyan született az „Utca embere"?
- Nem én voltam a kitalálója, de Kanizsán én voltam az első, aki mikrofonnal, kamerával lement az utcára és megkérdezte az embereket,- mit gondolnak egyes dolgokról, jelenségekről.
- Szinte folyamatosan tanítottál, mialatt a hangzó és képes médiumoknak dolgoztál...
- Szerettem tanítani, de nem pénzért tettem, és szerettem és szeretek televíziózni, de ezekből nem lehetett megélni. Egyébként a tanítással akkor szakítottam végleg, amikor a Kanizsa Rádió stúdióvezetője lettem. Ekkor szakítottam a televíziózással is, ugyanis a televízió akkori és jelenlegi vezetője úgy gondolta, a két dolog egymással nem fér össze.
- Miként kerültél a Győri Rádióhoz?
- Még tévés koromban jelentkeztem náluk, próbatudósítást kértek, és beváltam. Kezdetben csak kevés anyagot kértek tőlem kevés juttatásért, aztán a stúdió átalakult, és az új vezető megkeresett. Napi két-három anyagot vártak tőlem, lassan lett magnóm, irodám is Egerszegen. Közben időnként írtam a Mai Napnak és a Magyar Hírlap Dél-Dunántúli mellékletének.
- Hogyan kerültél az RTL Klubhoz?
- Éppen Győrben jártam, amikor az ottani munkatársaim az RTL Klub által kiírt pályázatra válaszoltak, és rövid rábeszélés után engem is meggyőztek, hogy pályázzak. A pesti tárgyalásokat követően már rajzolódni kezdett a kép,- én leszek az RTL nyugat-magyarországi tudósítója.
- Mit kell e feladat ellátásához tudni?
- Ezt egy fejtágító keretében mondták el, de nem sok újat tanítottak ott, inkább a régi dolgokat elevenítettem fel általa. Talán hihetetlen, de nem a név, nem az a három betű csábított az RTL-hez, inkább a másság, amelyet ígérnek. A híranyagokat, amelyet október végétől már mindenki láthat, nem a protokoll jellemzi majd, nekünk a hír egészen mást jelent, mi másként szeretnénk megközelíteni a valóságot.
- Tanultad valaha ezt a szakmát?
- Ha az újságíró iskolára gondolsz akkor nem, de jó tanítómesterem volt az élet, ahol élesben minden dolgot kipróbálhattam, és eddig még mindig meg tudtam felelni a kihívásoknak. Remélem, ez így lesz ezután is. Mindenkinek azt tudom ajánlani, soha ne adja fel, ha valami nem megy, változtasson bátran. Nem minden a jó állás, pláne a főállás. Sokszor váltottam én is, mindig a jobb reményében. Néha talán nem ágy jöttek be a dolgok, de mindig ott van a változtatás lehetősége, s ab-
ban mindig lehet hinni, hogy az új jobbat hoz
- A nosztalgia-vonat nem médium...
- Valóban nem, de nekem sok örömet adott. Még sohasem volt rá alkalmam, tehát most kell megtennem, hogy megköszönjem Röst János képviselő úrnak az ötletet. Ugyanis ő volt az, aki ehhez a dologhoz megadta a végső lökést. Én már akkoriban egy jó ideje terveztem, hogy a Millecentená-rium évében valamilyen járművel útrakelek, de eredetileg ekhós szekérrel tettem volna. Am amikor egy közgyűlésen Röst képviselő elmondta, hogy a Barbarits monográfiában azt olvasta, hogy a Millenium évében egy vonatnyi kereskedő és iparos ment Pestre gőzössel, az ötlet megfogalmazódott bennem.
- Újságíró találkozók...
- Lentiben zajlott az első, hatvan résztvevővel, erre sajnos a helyi lapok helyhiány miatt nem kaphattak meghívást. Az ötletet én vetettem fel Lenti polgármesterének, a pályázatot én írtam és sikerrel jártam. Most a folytatáson dolgozom, szeretném ezt Lentivel és Lendvával közösen megszervezni. A másik nagy álmom a báli szezonban a Festetics Kastélyban újságíró bált szervezni.
- Mit szeretnél még elérni?
- Szeretnék hetven éves és egy napos lenni, hogy ingyen utazhassak a tömegközlekedési eszközökön, hogy bejárhassam velük azon részeit a világnak, ahol még nem jártam. Szeretnék olyan szellemi frissességnek örvendeni akkor, mint például Zenthe Ferenc.
- Család, magánélet...
- Sajnos csak közhelyekben tudom megfogalmazni, de ettől igaz. hogy ezt a pályát csak egy kiegyensúlyozott, meleg családi háttér mellett lehet jól csinálni. Nekem ez megadatott, az anyagi biztonságot igyekszem megteremteni számukra, a többiről ők gondoskodnak,
D.É.
14
( KANIZSA - 1te*t cmiÁ n&áteá, )
1997. október 10.
HARSÁNY!
Ki hinne, hogy Maros Gábor szeptemberben immár 50 éves lesz. Talán pályája csúcsán távozott a Fővárosi Operett Színházból az operába, majd lett vidéki színész. Most - szabadfoglalkozásúként - Ismét jelentős előadások, estek részese. Legutóbb Seress Rezső életét dolgozta fel, s mutálja be önálló műsorában. Kanizsai fellépése előtt nem csak erről beszélgettünk.
- Hogyan talált rá Seress Rezsőre?
- Seress - azt hiszem - „a lélek fércnöke", fantasztikusan tudott bánni a telkekkel, ettől is lett világhírű. Ha megnézzük a „Schindler listája" című kilenc Oscar-díjjal jutalmazott filmet, amelyet Spielberg úr rendezett, akkor a mű elején hallunk egy dallamot. A rendező azt hitte, hogy ez ősi jiddis dal, azlán kiderüli. Seress „Szomorú vasárnap" című szerzeményéről van szó. Később kellett jogdíjat fizetni... Ilyen utóélete van ennek az embernek. Seress rettenetesen a mienk. Annyit kell tudni róla, hogy a VII. kerületből ki nem tette a lábát, holott milliós nagyságrendű jogdíja volt New York-i bankokban. Persze az ötven-hatvanas években nem lehetett kiszaladgálni... Ami az est pikantériája, hogy a dalok előadása mellett Seress életét is elmesélem. Tanulságként, hogy soha többet ne legyenek ilyen évek ebben az országban, a zsenik ne így haljanak meg. 6 maga öngyilkos lett...
- Mennyire fontos az Ön számára ez a munka?
- Sok mindent markolok ezzel, hiszen lassan 30 éve vagyok a pályán, és próbálok sáfárkodni azzal a marsallbottal, amelyet Nádasdy Kálmán adott nekem a főiskolán. Szeretnék megmutatni egy-egy értéket, és Seress nagy érték. Igaz, nem vált se Colé Porterré, se Kálmán Imrévé, de Kálmánnak is el kellett mennie... Seress itt maradt, csak a mi szívünkben van, és én nem akarom, hogy elfelejtsék.
- Vannak hasonló tervei?
- Hogyne! A következő úr maga Zerkovitz Vele úgy bánt Budapest, hogy elnevezték „Lopkovitz"-nak, mert minden dala az első hallásra gyanúsan sláger volt. És ez neki nagy fájdalom volt élete végéig. A Zerkovitz-életmű feldolgozása már munka alatt van, de szeretnék Horváth Jenővel is foglalkozni, meg mindenkivel, aki a mienk Isteni zenei hagyományunk van.
- A nyári színház Önnek nem csak a Seress-estet jelenti...
GÁBORRAL
- Tegnap még énekeltem a „Marica grófhőt" a Városmajori Szabadtéri Színpadon, amelyet én is rendeztem -ez egyébként életem harmadik rendezése -, s tíz előadásra vette meg a színpad. Az első három előadást megtartottuk, nem esett az eső, nagyon sokan voltak és szerették az előadást. Remélem, továbbra is így lesz Nem régen jöttem meg New York-bál, ahol szintén a Seress-estet énekeltem, és Ausztráliába megyek majd a darabbal tovább.
- Milyen fogadtatása volt kint az előadásnak?
- Messziről jött ember... Frenetikus sikere volt. Nem nekem. Seress Rezsőnek Elmondhatatlan, hogy a mai napig mennyire szeretik ezt az embert.
- Mit hoz a jövő évad?
- A soproni színházban vagyok évi két szerepre szerződve. Szombathy Gyuszi rendezi Heltai „Nafialin" című müvét, amelyben Gázon Gyula híres szerepét játszom. Szőke Pista pedig egy belga darabot - ősbemutató lesz -, visz színre, ideiglenes címe van csak, ezért nem mondom. Utóbbinak október végén már premierje van. Erre a két darabra kell most készülnöm, és aztán, amit tudok, rendezek.
- A „Marica grófhőt" Ön nemcsak rendezte és az egyik főszerepet alakítja az operettben, hanem producere is az előadásnak. Gondolkodik még ilyen összetett feladatokban?
- A rendezés legenda. Nem akarok senkit megsérteni, de egy jó rendezőnek jó darabot és szereplőket kell választania, jó hangulatot kell teremtenie, s hagynia kell a színészeket. Ez a „hagyás művészete", bízni kell a színészben, nem akar az rosszat csinálni. De jobb, ha az ember remekmüvekhez nyúl, a kísérletezés inkább az amatőr társulatok feladata, s biztos vagyok benne, hogy ezt támogatni kell. Ma azonban kevés a pénz, a néző viszont vágyik a szórakozásra, akkor pedig nagyon kiváló darabokat kell választani.
- Jól érzi ma magát?
- Általában ha három napig nincs valami, amin dolgozni kell, akkor rosszul érzem magam Éjjel-nappal szeretek valamit csinálni, s csak akkor vagyok jól, ha van munkám. Mint ma.
Horváth Ilona
Színpadi és filmszerepek, tévés sorozatok jelentős alakításai, két színműve és könyvei jelzik a népszerű színművész, Harsányt Gábor pályafutását, aki önálló műsorával Miklósfán lépett fel egy választási programban. Az est előtt arról beszélgettük, hogyan él és mit dolgozik ma a közkedvelt művész.
- Mennyit foglalkozik Ön politikával?
- Politikával annyit foglalkozom, mint egy átlagpolgár. Figyelem a környezetemet, figyelem a változásokat, az élet és a gazdaság alakulását.
- Mivel telt el a nyara: dolgozott vagy pihent?
- Is-is. Kicsit nyaraltam népes családommal - három gyermekem van, két leányom és egy fiam -, a Balaton és a Velencei-tó környékén voltunk, és ami munka volt, azt megcsináltam. Rádióztam, a Szabó családban Ernő szerepét vettem át, elég sokat szinkronizáltam, tévéfilm nem volt, s fellépéseknek tettem eleget még.
- Említette gyermekeit. Az Ön pályáját követik majd?
- Ezt nem tudom így... A nagyobbik leány és a kisfiam gyanús, tehetséget érzek bennük. De a fiú csak hétéves, a leány pedig úgy döntött, először elvégez egy egyetemei, őt még az izgatja, amit „egyszemélyes stáb"-nak neveznek A Színművészeti Akadémián van ilyen, a Vitray csinálja, s az a lényege, hogy operatőrnek, szerkesztőnek rendezőnek egyszerre képezik ki a hallgatót.
- Évad elején vagyunk. Biztosan tud már a jövőbeni feladatairól...
- A Vidám Színpad égisze alatt játszom kettőt - két Camolettit -, a József Attila Színházban a Liliomfiban fogok szerepelni, a vendéglőst alakítom, és még szó van egy másik szerepről is, de arról korai volna beszélni.
- Könyvet ír?
- írogatok, de most egyelőre asztalfióknak A kiadás egy kicsit megnehezedett. Egy musical készül színpadra, filmre, a háromnegyedénél vagyunk. Döme Zsolt a zeneszerző, de tulajdonképpen együtt csinálunk mindent, a zenét, a prózát. Még sok min-
den lehet belőle, lehet belőle jó is... Hogy hol lesz bemutatta, nem tudom, néhány színházzal már folytattunk előtárgyalást, de először látni kell, milyen lesz a mű.
- Témájáról hallhatnánk valamit?
- Nem szívesen beszélnék róla, legfeljebb annyit, hogy a téma mai, nagyon-nagyon mai, korunkban játszódik és izgalmas.
- Az előbbiekben azt mondta, hogy a nyáron nem volt tévéfilmben feladata. Ennyire rossz a helyzet?
- Igen! Nagyon kevés a tv-felkérés, ez többek között azért van, mert kevés a tv-játék. Nekem volt egy sorozatom, az öregberény, ez sajnos megszűnt, és újabb sorozatba - a Szomszédokba, a Famttia Kft-be - pedig nem sikerült bejutnom, nem kaptam felkérést. Ezeken kívül meg gyakorlatilag nincs munka. Talán a kereskedelmi adók beindulásával majd több tv-játék lesz
- Ha már sorozatokról volt szó... Most ismétli a Magyar Televízió a Linda-filmeket. Hogyan emlékszik vissza ezekre?
- Nagyon szerettem a sorozatot, de úgy gondolom, nemcsak én szerettem, hanem a fiatalság is. Most egy új generáció ismer meg ezeken a filmeken keresztül, bár eddigi pályafutásom során - és ezt mindig szívesen mondom el, mert büszke vagyok rá - elég sok mindent eljátszottam: a Jó estét nyár, jó estét szerelemtől kezdve - az Egy óra múlva itt vágyókon át - egészen a Linda-sorozatig, de voltak keményebb munkák is: Brechtnek az Állítsátok meg Arturo Uil című műve, Kosztolányi Néró-adaptációja vagy Németh Lászlótól az Irgalom. Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, komoly életmű áll mögöttem, természetesen nem érzem befejezettnek. Várom a lehetőségeket, és azok csurrannak-csep-penek is. Dacára annak, hogy kemény éveket élünk..
- Ennek ellenére - úgy tűnik - elégedett ember Ön...
- A művész soha nem lehet elégedett, mindig új feladatokra vár, meg akarja mutatni magát egyre nagyobb sikerrel. Végül azt mondhatom, nem lehet panaszra okom, nyitva hagyom még azokat a bizonyos lehetőségeket, és remélem, lesznek is.
Horváth Ilona
1997. október 10.
( KANIZSA - 7U*k cú*Á HSéneá, )
UGYANAZ A TUZ
ura itt a Manhattan
Új feláUásban, de újra játszik a tinilányok kedvenc csapata, a Manhattan zenekar. Az átalakult együttes a kanizsai sportfesztiválon is bemutatkozott, s a közelmúltban megjelent album dalaiból adott elő, valamint a Manhattan régi, nagy slágereit szólaltatta meg. Szereplésük után az együttes vezetőjével, Vilmányi Gáborral beszélgettünk.
- Új felállásban zenéltek. Mi ennek az oka?
- Rengetek oka van...
- Akkor mondj legalább egyet! -A jóisten az oka...
- Konkrétabban?
- Egy meghatározott út van kitűzve számunkra, és ez az út így alakult...
- Hogyan került az együttesbe Kele?
- Kelemen Tamás úgy került a zenekarba, hogy felhívtam telefonon... Ezt halál komolyan mondom... 1996. október 11-én - verőfényes délután volt - úgy határoztunk - a testület, én mint ügyvezető igazgató -, hogy az egyik alkalmazottunktól gyorsan megszabadulunk, és kellene egy másik alkalmazott...
- Dobi Sanyi volt ez az alkalmazott...
- Hívjuk inkább egy rossz jelenségnek.. Az a lényeg, hogy ő nem az az ember volt már, aki előre tolta volna a zenekar szekerét, hanem inkább hátra. Mi pedig előre szeretnénk menni. Én még voltam kisdobos és úttörő - Előre! -, és ez megmaradt bennem. Nekem előre kell mennem, s ehhez erre a lépésre volt szükség. Tamást régóta figyeltem, 16 éves korában egy tehetségkutató versenyen ő már nyert egy gitárt.
Egyébként Kele Szolnokról került Pestre, s először Délhúsa Gjon zenekarában játszott másfél évig, majd a Love együttesbe került, amelynek megjelent egy nagylemeze, utána megjelent volna még egy... Amikor a Love tagja volt, fogalmam sem volt arról, hogy ő lesz majd egyszer a Manhattanban, de tavaly októberben Tamás volt az első ember, akire gondoltam. Aztán vérszerződést kötöttünk, felálltam a dob tetejére, mint annak idején Gojko Mitic, összetettük a csuklónkat, és örök hűséget fogadtunk egymásnak. Ez most az új Manhattan.
- Változott valamit, valamiben az együttes Kele belépésével?
- Természetesen, hiszen négy
szerzeménye van az új lemezünkön, Tamás ezzel került be a „nagykönyvbe", azaz a Szerzői Jogvédő Hivatalba. Én is írtam erre a korongra három számot, úgy emlékszem, előtte 1991-ben szereztem egy dalt, de korábban évente legalább kettőt.
- Miért ilyen keveset?
- Nem érzem magam zeneszerző-típusnak.
- Tíz esztendő múlva hogyan képzeled el a Manhattan zenekart?
- Remélem, ugyanígy lesz minden, esetleg kicsit kevesebb hajunk lesz, de akkor majd leborotváljuk a fejünket, napbarnított arc, fülbevaló, kismotor, napszemüveg és megy tovább minden...
15
- Te személy szerint csak zenével foglalkozol?
- A családommal is foglalkozom. Van két gyermekem, egy feleségem. Imádom őket. Ezen kívül még az M SAT televízióban dolgozom.
- Mit szeretsz a tévézésben?
- Hát, a Dallast nagyon szeretem, mindig megnézem...
- De úgy hallottam, most már vége lesz...
- Akkor megnézem azt, amit eddig felvettem... Szóval szeretek az emberekkel beszélgetni. Ez egész egyszerűen tök jó. Nem beszélve arról, hogy ezáltal a zenekaromat is tudom népszerűsíteni.
- Vannak koncertterveitek?
- Tervek mindig vannak, csak manapság már nagyon nehéz élőben koncertezni, mert drága. Idén nyáron volt három koncertünk, az egyik a Manhattan-tábor keretén belül, amely négynapos program volt Agárdon, a rajongóknak találtuk ki. Ott aztán nem maradt semmi aláíratlanul...
- Nehéz elviselnetek a népszerűséget?
- Ha utánam kiabálnak az utcán, az zavar, ha felismernek, azt meg nem veszem észre.
- Miért?
- Nem tudom. Azt mondják, narkózom, pedig nem igaz. Szűklátókörű vagyok...
- Milyen az új lemezetek fogadtatása?
- Azon vagyunk, hogy megismertessük a nagyérdeművel. Júniusban jelent meg - az uborkaszezon kellős elején -, és ez nem volt túl szerencsés. Azt kell, hogy mondjam - ez most egy őszinte vallomás -, nagyon nehéz volt az újrakezdés, mert nem tudtuk, a közönség hogyan fogad bennünket. Olyan számokat írtunk, amelyek nekünk tetszenek, és nem gondolkodtunk azon, milyen dalok vannak a toplistákon. A mi zenénk „túlélő" zene, reméljük, maradandót alkottunk, hiszen mi a számainkkal, a fellépéseinkkel mindig az őszinteségre törekszünk.
Horváth Ilona
16
( KANIZSA - TU** ca*6 n&6*teÁ )
1997. október 10.
FEHEREN-FEKETEN
Hetven országból kb. 5500 résztvevő érkezett ebbe a nemrég még -apartheid politikája miatt - elzárt országba, Dél-Afrikába a XII. Veterán , Atlétikai VB-re, Durban-be. Ma már pozitív értelemben is sokat hallat magáról Dél-Afrika, a fekete földrész leggazdagabb országaként. A 2004-es olimpiára is pályáztak és saját szememmel láthattam, van erő bennük. A feketék, kik a lakosság 6/8-t teszik ki, javuló lehetőségek előtt állnak, de az 1/8-d irányít. Egyik oldalon az ész, a pénz, a fegyver, másik oldalon két kézzel kapnak a kétkezi munka után. S bár sokat köszönhetnek egymásnak ebben a felállásban, én mégis a feketék oldalán állnék a távoli jövőt illetően.
Felkészülésem jelezte, idén nem terem babér, mert itt-ott fájt - ami miatt csak ugrani és gyorsan futni nem tudtam - és egy kicsit megijedtem, hogy most már csak labdarúgónak leszek jó. Végül is 7. lettem hármasugrásban, 9. távolban, a gátat pedig kihagytam. Az athéni atlétikai VB adta vissza kedvem, mert láthattam - a tévén éjfél felé és a focimeccs szünetében -, hogy nem igazán tolakodtak magyarok a nyolc között.
Érdekes, hogy a versenyek iránt érdeklődők első kérdése mindig, hogy mennyi pénzt kapok ezért? Semmit. Sőt fizetem a nevezést, utazást, szállást, étkezést, egyebeket. Most például a meg nem köszönt 40 képeslapot. Ez az út kb. 250 ezer forint volt - a kíváncsiak kedvéért. Szívesen elmondom, hogy\' kell összegyűjteni. No nem a havi fizetésem egy részét kell félretenni mint egyeseknek, hanem nem kell dohányozni, inni, feketekávézni, enni, öltözködni. Ami megmarad, az a fizetésed és az pont elég a rezsire, egy névnapra, egy színházjegyre és 30 Uter benzinre. Ebből jól latsaik, kis hazámban én a pedagógus tartozom a 6/8-d fekete közé.
Dúrba, Dél-Afrika harmadik városa az Indiai óceán partján. Az afrikai télben jókat napoztam és fürödtem a Marino Parádén és amit a szemem és lábam engedett, azt mind megnéztem és bejártam. Itt minden választási kampány ellenére hamar belátható, hogy a víz az úr. A látogatásra nem ajánlott kereskedelmi kikötő daruerdejével kezdtem felfedező utam, az árbócsűrű yacht kikötő vitorlás nevei szórakoztattak, a tengerészeti múzeumban pedig végképp eldöntöttem, az a jó, ha két lábbal a földön maradok. Piszkos Fred a kapitány itt mosópor reklám is lehetett volna, olyan fazonokba botlottam - szó szerint.
A helyi történeti múzeum, természettudományi múzeum és művészeti múzeum - kis túlzással -, nem adott annyit, mint a kanizsai Vasemberház-
¦>:¦ ¦•.¦w oo. a 43. //. m ao. «
5. \'88\' 88* ^8 SS" vS! QH 88* "W isi (89
ban mutatottak, de a Kanizsa Napoknak megfelelő kiállítás megtekintése talán a legnagyobb élményt jelentette. Végtelen térben láthattam, ami a szem-szájnak ingere és mindent, ami elképzelhetetlen, hogy esztétikus környezetben jól éljünk. A város közepén álló fitness center is irigylésre méltó volt, de legfőképp a benne edző emberek, különösen, ha összehasonlítom őket a szeptemberi felmérésen haldokló iskolásaimmal, akik a távolugrás legkülönfélébb technikai újdonságaival ismertettek meg pl.: hogyan ugorjak a gödör meUé úgy, hogy ne legyen homokos a zokni.
Templomok, boltok, áruházak, bankok, szórakozóhelyek, földalatti par-
Nagyrécse, vagy Galambok. Az itteni feketék láttán elszorult a szívem. Kopasz dombokon laktak, bádogtetős, egy helyiségből álló házakban. Víz, gáz és villanyszámla nem fenyegette őket. Olyan ketrecszerű teherautókba zsúfolva utaztak és kaptam fenyegető kézmozdulatokat, ha fényképeztem őket. Láttam, cukornád-ültetvény végtelenjében iskolába mezítláb gyalogló gyerekek hadát egységes ruhában, ami nálunk nem tud összejönni évnyitóra fehér blúz formájában, mert úgymond szegények vagyunk és tombol a demokrácia.
Jobb volt inkább egyedülálló érdekes alakú fákra koncentrálni, inkább
kólók, stadionok, piacok, gyönyörű parkok, felhőkarcolók, száUodák váltogatták egymást szédülésig^ Ami szép volt és drága, ott fehér volt és fegyver, ami kosz, olcsó és vacak az fekete, kettő között az indiaiak. A piac a kedvenc területeim egyike mindenhol. Fantasztikus sok birkafej nézett rám. Egy kicsit otüion érezhettem magam, mert a kanizsai piac szerveződése körül olvasok ennyi birkáról, birkától.
A közbiztonság otthonosan félelmetes volt.
Nem ily aprólékosan, de szerencsére láthattam felülről a Kalahári sivatagot, nyugat-kelet irányú törésvonalaival, a főváros Pretoriát, Johannesburgot, meddőhányókat, a bádogháztetőkkel uniformizált Sowetót, a Kwa-Zulu Natal tartomány jó részét, az érdekes formátumú, itt-ott havas Dra-kensberg hegységet.
Közelebbről Hluhlue nevű rezervátumban orrszarvukat, gnúkat, zebrákat, impalákat, kiszáradt növényekkel borított hegyeket láttam, de tetszettek a helységnevek is: Mtuba-tuba, Ndundulu, Dukuduku, Empan-geni, Pongola. Gondolom annyit jelenthettek mint Miklósfa,
azok maradjanak meg a fejemben annak reményében, azért mégsem leszek fafejű.
Egy másik kitérő Zululand egyik területére vitt.
Portugál felfedezés után, holland bevándorlók, a burok léptek fokvárosnál erre a földre, kiirtva a vadászatból élő busmanokat és a pásztorkodó hottentottákat. Őket az angolok szorították észak felé. Itt a bantu törzsekkel találkoztak, akikkel szintén háborúskodtak. Szép ez a történelem nem? A bantuk egyik ötmilliós törzse a Zuluk, kik Natal tartományban élnek. Ők a hegyek között kraalokban élnek. Ez egy kerítéssel körülvett gazdasági és családi egység. Egy ilyet tekintettem meg és egy folklorisztikus bemutatón láthattam, hogy laknak, élnek, kérik meg a lány kezét, tehenekkel megfizetve. Táncokban és jó ritmusokban élvezkedhettem. Számukra is nyitva az út az újvilágba, mint ahogy számunkra is adott a meggazdagodás lehetősége. Gyakorlatban, tisztességgel, úgyszólván sehogy.
Ha hangulatos útleíráshoz volna kedvük, úgy ez nem az. Hanem ajánlom az augusztusi 2000 c. folyóirat Fülöp-szigetekről írottak elolvasását,
amely sokban megegyezik a tapasztaltakkal, csak különbség van a cikkírók között, hátrányomra.
A napokban bambultam a Csónakázó-tónál. Kettő és három között 24 repülőgépet számoltam. Gondolatban mindegyiken fent voltam és tudtam, hogy a tó szinte észrevehetetlenül pici. A repülés és az azt körülvevő infrastruktúra csodálatos. Visszafelé utazván három okból nem láthattam Zimbabwét, Zambiát, Zairét, a Közép-Afrikai Köztársaságot, Csádot és Lybiát. Éjjel volt, felhős volt és szárny fölött ültem. Olyan igazi közalkalmazotti távlatokat láüiattam. De Tripoü-Frankfurt vonal felett már láthattam Szicíliát, Romától a szárazföldet, benne az Alpokat. Tiszta földrajz óra volt, szerettem volna, ha az összes iskolás mellettem ülhetne.
10000 méterről láthattam kis szülőföldem, szinte kiláttam az északi és déli határon, felezve a Balatonnal. Bécs-Budapest reptében 20 perc. Azóta eltelt két hónap fenyvesi és kanizsai újságolvasás és tv-nézés közben, iskolakezdéssel, no és persze polgármester-választással, így felnézve az égre és a gépre odaképzelve ismét magam, azon tűnődöm, hogy lehet ilyen pici országban ennyi kicsinyes, távlatokban gondolkodni nem tudó, saját zsebével törődő, érthetetlen törvényeket alkotó, azt betartani és betartatni nem tudó, eszével, testével nem törődő 1/10 teü, 9/10 ezt tűrő üres zse-bű ember? Itt mindenki magyarul beszél, mégsem értjük egymást. A Dél-Afrikai Köztársaság 40 milliója, a fajták és népek színes mozaikja ha nem értené egymást az azért volna, mert a következő nyelveket beszélik: Zulu, Xhosa, Afrikaans, North Sotho, English, Tswana, South Sotho, Tsonga, Swazi, Ndebele és Venda.
Jövőre Riminiben EB, vagy Portlandban (USA, Oregon) Világjátékok, amit Budapest szeretne 2002-ben. Szeretnék jobb eredményt elemi, mint idén. Új és régi edzésmódszer szerint készülhetek: (új) minél több pénz szerezni, (régi) sokat mozogni. Megmaradok a réginél és ajánlom a mai „sportolók" szíves figyelmébe.
Mikor a dolgozat végére értünk és beadtuk volna, a tanár úr mindig azt mondta, olvassuk el még egyszer, hátha... Elolvastam. Nem sok Dél-Afrika van benne, mégkevesebb verseny. Eszembe juttatja a fiam első olyan levelét, melyben nem a történéseket írta le, hanem az avval kapcsolatos gondolatait. Akkor éreztem először, hogy felnőtt fiam van. Én is egyre inkább így vagyok ezekkel a versenyekkel, utakkal. Ezek gondolatokat ébresztenek és szívesen megosztom azokkal, kiket érdekel. De én egyre inkább úgy érzem - bocsánat - de nem érdekel senkit. Senkit semmi. IUetve a benzin literje úgy 80-90 Ft között volt. Szegény South Africa. Pedig ott még kőolaj sincs, mint Zalában.
Béres Sándor
1997. október 10.
[ KANIZSA-m^^ )
17
TANULOMATROZBOL
;;:::::::::::ö::::::\'¦ ¦ \'¦ \'¦: : .
KORMÁNYOS
avagy rendhagyó életrajz és élménybeszámoló egy tengeri medvévelr
Egy tengerésszel legstílusosab-ban egy kocsmában lehet beszélgetni.
Még az éjfél is ott talált minket az egyik kocsma teraszán, mert Csibi, a Kanizsára vissza-visszatérő, világlátott tengerész élménybeszámolói - előre látható módon - kifogyhatatlannak tűntek. Mindenesetre a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb kérdés:
- Hogyan lesz valakiből tengerész? - És innentől kezdve nem nagyon volt szükség a beszélgetést előrelendítő kérdésekre, mert Csibi készségesen beszélt mindenről, ami egy haladó embert érdekelhet a tengerészcttcl kapcsolatban. De azért az elejéről kezdte.
- Semmi közöm nem volt a hajózáshoz régebben. Igazából egy véletlen folytán csöppentem bele az egészbe egy ismerősöm folytán, aki a MAHART-hoz akart beajánlani folyami hajósnak. De mivel azon a napon, amikor ez ügyben Csepelre mentünk, egy illetékest sem találtunk, ellenben az egyik ajtóra nagy belükkel ki volt írva: TENGERÉSZFELVÉTEL, megpecsételődött a sorsom. Bár a jelentkezésemet követően még jó ideig nem hívtak dolgozni, és már elfeledkeztem volna a dologról, mikor egy napon megérkezett a munkahelyemre az átkérés a MAHART-hoz. Ekkor 22 éves voltam.
- Csibi ma túl van a harmincon, de hogy rajta is fog az idő, azt semmi egyéb nem mutatja, mint két markáns barázda az arcán. Úgy látszik, a sós tengeri levegő fiatalítja az embert, öles termete, bozontos, szőke haja, kecskesza-kálla láttán lehet, hogy sokakban felsejlenek régi tengerésztörténe-tek, de szeme fiatalon csillog, ahogy beszél:
- Egyhetes dunai kiképzés következett a felvétel után. Ezalatt semmi egyebet nem csináltunk, csak havat lapátoltunk és a hajókat söprögettük.
- Milyen beosztásban kerültél a MAHART-hoz?
- Tanulómatrózként. Ezt „szaknyelven " deck-boynak mondjuk.
- Merre vitt az első utad?
- Rijekából Olaszországba és a Közel-Keletre. Egy 66 méter hosszú hajón szolgáltam ebben a deck-boy-i minőségemben, ami azt jelentette, hogy minden takarítási munkát nekem kellett végeznem. Egyszemélyben. A munkaidő papíron 8 óra és reggel hattól kezdődik, de egy hajón ezt nem lehet betartani. Nem volt kellemes meló, de a létrát csak így lehet megmászni.
- Ő ma kormányos, aminek elérése saját bevallása szerint rengeteg munkával, tanulással, vizsgával járt. A régi idők kormányosaival szemben, akik naphosszat a kormánykerék mögött álltak és szigorú tekintettel meredtek a kékségbe, Csibinek annyival van könnyebb dolga, hogy a mostani hajók fel vannak szerelve mindenféle navigációs eszközökkel és általában automata iránykövetővel is el vannak látva. A csillagtérkép és a szektáns ideje ugyan leáldozott, de a mostani műszerek kezelése éppolyan odafigyelést és tanulást igényel, és a felelősség sem kisebb, mint régen.
- Hogy telik az idő egy-egy idegen országban, míg a hajó kirakodása folyik?
,- Kikötői szolgálatot akkor is kell tartanunk - válaszolt, letéve söröspoharát. - Mindemellett persze jut némi idő a nézelődésre. Az ember már a kikötőhöz közeledve hamar megtudja, miféle népség veszi majd körül a parton, mert a mozgóárusok a csónakjaikkal falkában veszik körül a hajót, és hozzák a kétes származású áruikat. Amellett, hogy szigorúan megkapjuk a legfontosabb védőoltásokat, sok helyen azért vigyázni kell, mit eszünk és iszunk meg. Indiában például az ivóvízellátás olyan szinten van, hogy az esős időszakban a vízgyűjtőkben összegyűjtött vizet isszák, használják tisztálkodásra és főzésre. Az ott élők szinte immúnisak a fertőzésekre, egy európai viszont
könnyedén összeszedhet akármilyen nyavalyát ilyen helyen. Bom-bayban valóban látni sok érdekességet, de egy idő után elmegy a kedved a nézelődéstől, mert egyrészt a klíma folytán perceken belül tetőtől talpig kiver a víz, másrészt akkora a tömeg az utcákon, hogy lassú lépésben, tolongva tudsz csak előrejutni, és ez elég fárasztó és idegesítő. De például érdekes volt látni egy állatvásárt, ahol disznók, baromfik, lovak mellett vagy helyett elefántot, kígyót, majmot, papagájt árulnak Amit ők lónak neveznek, az sem igazán olyan, mint nálunk: sokkal kisebb és egész öszvérszerű benyomást kelt.
- Nehezen lehet kiragadni egyet a sokféle esemény közül, ami külföldi, a mi fogalmaink szerint egzotikus útjai során érte, egy sztori azonban az életébe is kerülhetett volna.
- Malajziában majdnem a tudatlanság áldozata lettem. Egy folyótorkolatban horgásztak a hajóról, s ahogy a fedélzeten mászkáltam este, láttam, hogy mozog a kapásjelzőként funkcionáló konzervdoboz. Kirántottam hát a vízből, és hal helyett egy tengeri kígyó tekergett a végén, teljesen belegabalyodva a damilba. Gyönyörű bőre volt, gondoltam, megnyúzom. Fenntartás nélkül megfogtam, lefejeztem, megnyúztam, a bőre még ma is megvan. Még nem takarítottam el a maradványokat, amikor a többiek meglátták, mit fogdostam. Később világosítottak fel, hogy a tengeri kígyó a világ egyik legveszélyesebb kígyója, és ha megmart volna, már nem beszélhetnénk itt. Később belenéztem a vízbe, és láttam, hogy nyüzsög a kígyóktól. A dagállyal jöttek fel tengerből.
- Mennyire veszélyesek a viharok a mostani hajókon?
- Szerintem éppolyan kellemetlenek és veszélyesek, mint régen.
- Milyen érzés viharban szembenézni egy tízméteres hullámmal?
- Szembe még jó. de oldalról már rosszabb. Ha oldalról jön a hullám, az átcsap a fedélzeten, és megrázza a hajót a tér minden irányában. Volt egy többhetes ciklonunk a Karib-tengeren, ami azt jelentette, hogy a vihar idején nem lehetett kimenni a fedélzetre, nem tudtak főzni, mert még az edény sem állt meg a tűzhelyen, és pihenni is csak úgy tudtam a kabinban, hogy kitámasztottam magam a kezemmel is a lábammal. Ebből a szempontból jó. hogy végigérem az ágyamat. Csak mellesleg teszem hozzá, hogy ez a hajó, amiről beszéltem, nemrégiben süllyedt el az afrikai partok közelében. Felfutott egy hajóroncsra...
- Csibi most már bátran elmondhatja, hogy bejárta a világot. Még újabb napokat vett volna igénybe, ha mesél azokról az országokról, ahol a magyar teherha-jók fedélzetén megfordult: a Földközi-tenger országai, Észak-Európa, Oroszország, a Közel-Kelet, Szenegál, Marokkó, Elefántcsontpart, Dél-Afrika, Kína, Hong-Kong, Thaiföld, az USA, Dél-Amerika, melyeknek említése bizonyára megdobogtatja az utazni szeretők szívét. Mesélt a New Orleans-i kikötőről, kocsmákról az őserdő mélyén, az arab vallási harcokról, gyönyörű orosz városokról, norvég fjordokról, de mindamellett, hogy élete csupa kalandot és rengeteg újat tartogat számára, az ember elgondolkozik, vajon felvállalná-e ezt az életformát? Csibi becsehelyi születésű, és Nagykanizsa egy olyan állomás számára, ahová egy-egy hosszú útja során valamiért mindig visszatér.
- Legutóbbi utamról, Indiából májusban értem haza - mondta állandó bajuszpödörgetés közepette - de már szóltak, hogy néhány hét múlva ismét indulnom kell. Még nem tudni, hová, nem tudni, milyen hosszú időre. Nemsokára úgy is kiderül...
Tóth Gabriella
18
iL
K ÁNIZS A - Wem cW hSÁhc&
1997. október 10.
A gyorséttermek, a mikrohullámú sütőkben ki-inelegített ételek világában talán egyre kevésbé jutnak eszünkbe anyáink, nagyanyáink receptjei, konyhai praktikái. A húszas, kora harmincas korosztály már a menzák világában töltötte étkezései nagyrészét, és sokan immár asszonyfejjel kénytelenek a rántás és habarás közötti különbségeket elsajátítani, már ha sikerül. A kudarcok, a sikertelen próbálkozások hamar kedvét szeghetik a konyhapénzzel mindinkább spórolni kénytelen há-zi-asszonynak, pedig a főzésy konyhai munka lehet öröm és kikapcsolódás. Ezt vallom magam is, és ez derült ki dr. Horváth Antalné (képünkön) szavaiból is, aki nemcsak profi háziasszony, hanem a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipar! Szakközépiskola tankonyhájának vezetó\'je Is.
- A legtöbb asszony előbb vagy utóbb megtanul főzni, de hogy hivatásul a főzés okítását válassza, azért nem olyan gyakori.
- Engem részben talán a családi tradíciók vezéreltek e pályára, hiszen a nagyanyám számtalan lakodalmat kifőzött, nagyszerű háziasszony és szakács révén. Eredetileg a tanítványaimhoz hasonlóan jómagam is szakközépiskolába jártam Keszthelyre, a zalaapáti általános iskola elvégzése után. 1971-ben érettségiztem, majd a Centrálban kaptam állást. A létra legalsó fokáról indulva mindent megismerhettem, mindenbe belekóstolhattam. ami csak előfordul a vendéglátós pályán, dolgoztam a termelés, az értékesítés, az adminisztráció területén. Közben férjhez mentem és két gyermeket szültem.
- Hány évet hagyott ki?
- öt évig voltam otthon, de egy percre sem hagytam fel a szakmával, már ami a főzést illeti. Az iskolában és a munkahelyemen számtalan dolgot megtanultam, ám a gyakorlat és a kísérletezés öröme hiányzott. Otthon aztán kiélhettem ez irányú vágyaimat. Rengeteg mindent kipróbáltam az öt év alatt, és meg kell mondanom, a család mindenben partnerem volt.
- Hogyan került kapcsolatba a mostani munkahelyével?
- A Central, miután ismét munkába álltam, hamarosan átalakult, üzletvezető-helyettesként dolgoztam, s külsős oktató-
A FŐZÉS ÖRÖME
ként részt vettem az eladóképzésben. Abban az időben a gyerekek a gyakorlati oktatásokat külső munkahelyeken, így többek között a Centrálban kapták, tehát így is kapcsolatban voltam az iskolával. Aztán, amikor megürült itt egy oktatói állás, a család rábeszélésére szakítottam a vendéglátós munkával.
- Könnyű döntés volt?
- Nem igazán, de a családomnak szüksége volt rám, gondoskodnom kelleti a gyermekeim ellátásáról, összességében három férfi ellátása nem egyszerű feladat. Egyébként a munkám nem lett sokkal kevesebb, igaz, itt az iskolában nem kelleti három műszakban dolgozni. De hogy magammal szembe tudjak nézni, s hogy másokkal szemben se legyen kisebbségi érzésem, jelentkeztem a Vendéglátóipart Főiskolára, amelyet 1987-ben fejeztem be. Nem volt könnyű időszak, ugyanis az iskola mellett olykor napi 12 órában tanítottam elméletet a szakma szinte minden területéről.
- Közben az iskola életében is változások történtek...
- Átadásra került a tankonyha, és tanárból a konyha vezetője lettem. Az életem kissé kiüresedett, hiányérzetem támadt a főiskola után. így aztán a reformkonyhába ástam bele magam, rejlexológiával kezdtem foglalkozni. Egy időre vegetáriánus lettem, s az otthoni asztalra is gyakran került egy-egy lejönnétek. Mivel mindannyiunknak gyakran vannak kiló-gondjaink, így nem tiltakoztak. A vegetáriánus korszak elmúltával is híve maradtam a fehér húsokból készíteti egészséges ételeknek.
- Melyik konyha a kedvence?
- A könnyed, egészséges francia, és megvallom, a magyar konyha receptjeiből is azokat kedvelem leginkább, amelyeken érződik a múlt századi francia hatás.
- Könyvből vagy fejből főz?
- ls-is. Ha valamit kétszer ugyanúgy akarok elkészíteni, muszáj az írásos forma, mert a szájhagyomány útján terjeszteti receptek egy-egy alkotórészét olykor elfeledem, és helyette valami rám jellemző dologgal pótolom. így aztán egészen más fő illetve sül ki a dologból, mini aminek eredetileg indult.
- Kedveli-e a háztartás modern eszközeit?
- Ha a mikrohullámú sütőre gondol, én elsősorban melegítésre használom. Nem igazán tanulmányoztam ez idáig a mikrohullámú ételkészítés fortélyait, talán azért sem. mert nekem bevált a Zepter edénycsalád, korszerűen, kevés zsiradék Jel-használásával, kevés fűszerrel, minimális sóval ízletes ételeket készíthetek benne.
- Valahol azt olvastam, hogy a magyar konyha válságban van, alapanyagait, ízeit illetően fejlődésre képtelen és korszerűtlen. Ön miként vélekedik erről?
- Nem hinném, hogy erről van szó. Hagyományos ételeink valóban nehezek egy kicsit, de hát gondoljunk arra, hogy ezeknek jó része nehéz fizikai munkál végző emberek számára készültek. .Egyébként mint már mondtam, a magyar konyhának is van egy franciás vonulata, amely a múlt században alakult ki, és van egy olaszos vonulat is, amely még Mátyás korában, Beatrix hatására alakult ki. Ha valaki ismeri minden csínját-bínját a magyar konyhának, nem hiszem, hogy így vélekedik, hiszen gondoljunk csak a nyári savanyított könnyű levesekre, amelyek üdítően hatoltak a szervezetre vagy a böjti ételekre. Valóban teher lehet a magyar konyha a gyomorra, ha valaki csak azt a 4-5 hagyományosan nehéz ételt ismeri, és ha csak a sülthús váltja a fasírtot és a rántotthúst a vasárnapi terített asztalon.
- Mi a véleménye a mai átlagháziasszony képességeiről?
- Én azt hiszem, megjelelő adottságokat örököltünk mindannyian, hogy a legtöbb háztartásban mégis hétről hétre ugyanaz kerül az asztalra, s a vasárnapi menü is a megszokott, én úgy gondolom pénzkérdés. Nagyon drágák az alapanyagok, kevés ideje van a dolgozó nőnek a kísérletezésre, s a menzákon felnőtt nemzedékek sem vágyják a változatosságot. Ma már persze rengeteg folyóirat áll a háziasszonyok rendelkezésére, de én azt hiszem, kevés kivételtől eltekintve ezek nem nagyon felelnek meg a célnak.
- Úgy tudom, két héten át közelről tanulmányozhatja a francia konyhát...
Huszonegy diákommal Franciaországba utazunk, ahol a francia vendéglátással ismerkedünk. Persze mi is megmulat-
juk, mit tudunk, ötven jő részére készítünk vacsorál. Meg kell mondanom, nagy várakozással nézek a dolog elé.
- Mit tálalnak az ízlésükről híres franciáknak?
- Tyúkhúslevest cérnametélttel, amelyhez a színét adó sáfrányt innen visszük, és a cérnametéltei is, amely Nantes környékén, de talán egész Franciaországban ismeretlen. Ezt követően a levesben fölt, úgynevezett vastag húsokból (mellből és combból) készített töltelékkel megtöltőit palacsintát tálalunk paprikás mártással, majd párolt sertésbordái Budapest raguval. Hozzá párolt rizst, töl tölt paradicsomot és hagymái szolgálunk Jel. Süteményként Rigó Jancsii készítünk. Azért esett erre a süteményre a választás, mert egyszerre van francia és magyar kapcsolata. A legenda szerint Rigó János kanizsai születésű prímás volt, aki egy belga főrend lányát csábította el. s egy ideig a francia Riviérán éllek. Frigyükből gyermek nem, de a sütemény megszületett. A tálaláskor mind a prímásra, mind a lányra emlékeztetünk, a sütemény mellé hegedűt hintünk kakaópor ból, és egy habkorona emlékeztet majd az elcsábított hercegnőre. Az itallapon Tokaji Szamorodni és Vilmoskörte szerepel, a meleg előételhez Villányi Rosél szolgálunk fel, míg a főételhez Egri Bikavér illetve Ba-latonboglári Muskotály kerül az asztalra.
- Az elmondottakból az derül ki, él-hal a hivatásáért, mi az, amit még el szeretne érni?
- Ismét tanulni szeretnék, a borászat, az italkínálás rejtelmeibe .szeretnék beletanulni. Nagyon szerelném profik szintjén tudni, melyik éleihez milyen ital illik, s azt olyan hozzáértő módon felkínálni a vendégnek, mini azt a tavaly itl vendégeskedő franciáktól láthattam.
ü. É.
1997. október 10. KANIZSA - ntcm <W kSáhc*, 19

Receptek Dr. Horváth Antalnétól
Areceptek négy személyre szólnak. Az elsőhöz vágjunk fel durvára egy fej vöröshagymát, pároljuk üvegesre, majd 1 kg tisztított, dominó alakúra vágott tököt, vagy cukkinit tegyünk hozzá, pároljuk meg, közben borssal, kevés vegetával fűszerezzük meg. Ha megpárolódott, szórjuk meg sok-sok friss kaporral és máris fogyasztható. Ha valaki kiadósabb ételt szeretne, szórjon rá nyers tehéntúrót. A fenti étek önmagában is csodálatos, de köretként is használhatjuk kevés borban, illetve citromlében párolt halfiléhez. Ez az étel könnyű, nem mindennapos ízei még a legkényesebb ízlést is kielégíthetik.
* * *
Ünnepi asztal dísze lehet a háromféleképpen is elkészíthető aszaltszilvás pulykamell. A mellett felszeleteltem, kikloffo-lom, megsózom, kevés borsot hintek rá, majd egy szelet sonkát, egy szelet sajtot fektetek a hússzeletekre, majd néhány szem kimagozott, előzőleg beáztatott aszaltszilvát. A húst csavarjuk össze, majd bepanírozva is kisüthetjük, alufóliába is csavarhatjuk, ekkor egy párolt jellegű húsételt kapunk, vagy összegöngyölve, megkötözve pirosra is süthetjük.
* * *
Végezetül egy saláta. Vágjunk kockákra egy doboz ananászkonzervet, egy piros vagy zöld almát héjastul, ízlés szerinti mennyiségben gépsonkát, és az egészet öntsük nyakon egy ecetes tormával megbolondított tartármártással, amelybe némi kaprot is belekevertünk. Egy óra alatt csodás ízekké érnek össze az alapanyagok a hűtőszekrényben.
FÉL ÓRA FŐZÉS
TOJÁS FÉSZEKBEN
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 4 zsemle, 4 tojás, 10 dkg füstölt sonka vagy parasztkolbász, 2 dkg vaj, metélőhagyma.
A zsemlék tetejét levágjuk, belsejét kikaparjuk úgy, hogy 1 centis széle maradjon. Az üregeket kivajazzuk, a zsemle külső héját egyhén bevizezzük, így a sütés során friss ropogóssá válik. Az üregek alját kirakjuk a vékonyan felkarikázott kolbásszal vagy a kockára vágott sonkával. Beleöntünk l-l tojást és forró sütőbe toljuk. Addig sütjük, míg a tojások fehérje megdermed, de a sárgája még lágy marad. Frissen vágott metélő-hagymával megszórva tálaljuk, ketchupot és friss vegyes salátát kínálunk hozzá.
OSZTRÁK BURGONYA
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 1 doboz burgonyapüré, 25 dkg brokkoli, 8 szelet főtt füstölt tarja, 5 dkg füstölt sajt, 2 dl tej, 5 dkg vaj, só.
A burgonyapürét tejjel és vajjal készítjük el, a brokkolit sós vízben megfőzzük, majd alaposan lecsöpögtetjük és villával kissé összetörjük. Egy tűzálló tálat kibélelünk a tarjaszeletek-kel, ráfektetjük a brokkolit és beborítjuk a reszelt sajttal elkevert burgonyapürével. A tetejét villával kicifrázzuk, olvasztott vajjal meglocsoljuk és a sütőben átpirítjuk.
H.I.
Zellerkrémleves
A kockára vágott zellert vajban, fedő alatt pároljuk, liszttel megszórjuk, majd csontlével vagy vízzel felengedjük. Fűszerezzük sóval, kevés cukorral és fehér borssal. Atforralás után passzírozzuk. majd kevés lej színnel felengedjük. Vajon pirított zsemlekockával tálaljuk.
Karfiol barna vajjal
Két közepes nagyságú karfiolt főzelékben vagy húslevesben megfőzünk. Ha puha, tálra tesszük, 3 dkg reszelt sajttal és nagyon finomra vágott zöklpelrezselyemmel megszórjuk. Közben kis lábasban vajat melegítünk, s amint barnulni kezd. a karfiolra öntjük. Azonnal tálaljuk.
Kolgársaláta
Személyenként 1 -2 szép húsos paprikát vékony szeletekre vágunk. 1-2 paradicsomot, 1-2 héjában főtt, megtisztított burgonyát, kevés vöröshagymát karikára vágunk. Mindezt sorban lerakjuk a salátás tálba. Két rész vízből, egy rész ecetből, egy kis sóval salátalét készítünk, s ezzel leöntjük a salátát. Tetejét vékony szeletekre vágott keménytojással díszítjük.
ALMASZEZON
Almás palacsinta
Kissé sűrűbb palacsintatésztát készítünk a rendes lisztmennyi-ségből, majd személyenként fél darab almát meghámozva, almareszelőn lereszelve a palacsintatésztához keverünk. Púpozott evőkanalanként forró bő zsírban kisütjük és\'vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.
Joghurtos almasaláta
Fél kg érett puha almát meghámozunk, vékony szeletekre vágjuk. Két dl joghurtot egy evőkanál mézzel habosra verünk és az almaszeletekre öntjük. Üvegtálba helyezzük, dióval megszórjuk.
Almapüré
Az almát annyi vízzel öntjük le. amennyi ellepi, és citromhéjjal meg cukorral ízesítjük. Addig forraljuk, amíg nagyon puhává nem válik, majd a levéből kiszedve áttörjük vagy turmixgépben szétverjük. Ehhez a masszához annyi főzőlevet adunk, hogy sűrű máriást kapjunk. Hidegen tálaljuk.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
A fólia nélkül sütött nyársonsült ízét változatossá tehetjük, ha sütés közben tört fokhagymával összekevert olajjal kenegetjük, esetleg az olajos fokhagymát még kevés pirospaprikával is elkerverjük.
Fehérmázat úgy készítünk, hogy 2 tojásfehérjét 15 dkg finomra szitált porcukorral és néhány csepp citromlével (vagy ecettel) kemény habbá vetünk. Ráöntjük a tortára és egyenletesre elsimítjuk.
A mézes tészta mindig könnyebb, ha gyúrás után pár óráig pihentetjük, de még jobb a sütés előtti este összegyúrni. Egyenletes, középhőmérsékletű tűznél süssük, de ne túl barnára, mert az íze keserűvé válik.
Málnaöntet készítésekor 8 dkg cukorból 1 dl szirupot főzünk, s ehhez 2 dl málnaszörpöt adunk.
Főzésre legalkalmasabb halak a fogas, a süllő, a csuka, a compó. A főzésre szánl hal legalább egy kg súlyú legyen. Ha azt akarjuk, hogy főzés közben ne menjen szét, fehér tüllhe kötve főzzük.
H.I.
20 : - : r
L
KANIZSA - \'7U*k cW «aá*<^
1997. október 1«.
GYERMEKEINK
ff
KOLYOKSAROK
99
....... ¦ KANIZSA - Spnt
1997, október 10. >- 21
DIVATJA
A fotókon látható divatos gyermekruhákat és a helyszint a Célpont Üzletházban található
KÖLYÖK-SAROK
biztosította a fotózáshoz.
KOLYÖKSAROK 8aba- és gyermekü/leí - a Célpontban
KÜLDJÖN EGY FOTÓT!
Keressük a legszebb, legkedvesebb gyermekeket!
Küldjön képet kisgyermekéről, zsűrink kiválasztja a „Kanizsa" gyermekét! A „kiválasztottakai nyeremény illeti! Tudjuk, hogy Önnek a sajátja a legszebb, legaranyosabb, hátha nekünk is ő tetszik a legjobban.
Részvélel 3-tól 6 éves korig.
Beküldési határidő: december 1.
Játsszunk együtt!
Fotók: Varga György
22_I_KANIZSA - Sfi*u
LABDARÚGÁS -
L&padl6ia NOTESZLAPOK
A labdarúgó-mérkőzések rendszeres látogatója számára is megdöbbentő, szomorú mozzanatok játszódtak le az N. Olajbányász FC-Kabai FC-Hajdúszoboszló NB I/B-s bajnoki mérkőzés (4-l-re nyert a Bányász) 39. percében. Horváth Gyula remek indításával lépett ki a védők közül a kanizsaiak idegenlégiósa, Agics a hozzákerült labdát el is fejelte a kifutó kapus mellett, majd a cerberussal való ütközés után a fejéhez kapott és elvágódott a füvön. Aki látta az eseményt, érezte, hogy ennek az összecsapásnak sérülés lett az eredménye. Az is lett! A pályára azonnal befutott az orvos, előkerült a hordágy is, Agi-csot pedig vérző fejjel támogatták le az alapvonal mellé. Hamarosan megérkezett a mentő is, amíg Crno-markovicsnak sikerült a tizenegyes rúgás után hozzá visszapattant labdát a hálóba továbbítani, addig a sérült labdarúgót a kórházba szállították.
A találkozó végén, amikor már az edzők nyilatkoztak a sajtó képviselőinek, megérkezett az öltözőfolyosóra Agics is, egy jókora „szalaggal" a fején.
- Mi történt?
- Összevarrták a felszakadt fejbőrt - mutatott rá a kötésre, amely négy öltést takart.
- És a pályán?
- Nem emlékszem semmire -mondta lassan (már egészen jól beszéli nyelvünket). - Csak az maradt
BASEBALL
ÚJRA BAJNOK AZ ANTS-BJ ROTARY!
Szentendre Sleepwalkers-Anls-IU Rotary 8-12
Szentendre, 100 néző. OB l-es baseball bajnoki döntő, 4. mérkőzés.
Ants: Darabos, Yamada, Szili, Móricz, Ivanics, Koréin, Nakagawa, Murányi. Kaufmann, Gondi. Csere: Szécsényi, Poprádi, Barbalics. Wei-nausz.
A tavalyi döntőhöz hasonlóan újra e két csapat vívta a baseball bajnoki döntőt, ráadásul a végső győzelmet ismét idegenben sikerült kiharcolnia a hangyáknak A nem mindennapi bravúrt Gondi Zoltán csapatvezető eképpen kommentálta:
- Támadó szellemben léptünk pályára, ütésre készültünk. Tudtuk, hogy jól dobnak, tehát pontokat kell szereznünk, és sikerült is meglepnünk őket. A 12 pont önmagáért beszél. Ők három jó dobóval álltak ki, sőt a cseresorból is behoztak egyet, nálunk megint végig Darabos Gábor dobott, újra kiválóan. Nagyon jól kezdtünk hiszen a 3. ining végén már 7-2-re vezettünk, • a 6. játékrész után is ez volt az eredmény. A következő menetben azonban meginogtunk, 8-7-re átvették a vezetést, de össze tudtuk szedni magunkat, s
meg bennem, hogy előttem van a labda, fejelek, s jön felém Fekete Róbert kapus, aztán se kép, se hang... Valószínű, hogy könyökével ütötte meg a fejemet, amely felrepedt. Nem volt szerencsém...
Nincs szerencséje Kovács Lászlónak, az Olajbányász másik futballistájának sem, aki azon a találkozón már csak a pálya szélérő] figyelte társai mutatványait.
- Komoly a sérülésem, részleges izomszakadásom van - hangoztatta. - Egy ártalmatlan helyzetben, nyúltam a labdáéit, hogy elrúgjam, amikor hatalmas fájdalmat éreztem. Sajnos pontosan egy olyan izomcsoportról van szó, amely teljes mértékben akadályozza, hogy a pályára lépjek.
- Műtétre is sor kerül?
- Szerencsére nem, de a rehabilitáció elhúzódik egy kis ideig, emiatt ki kell hagynom néhány mérkőzést.
A Kaba elleni találkozó összképe után nem véletlen, hogy többen gratuláltak Madár Gábor edzőnek, fiai teljesítményét dicsérve. A mester így morfondírozott:
- Nagyon fontos mérkőzésen vagyunk túl, í a tét nagyságát mutatta az is, hogy a szervezetten védekező ellenfél védelmét csak az első félidő után tudtuk feltörni. Az a gól - a már említett Agics-féle - rendkívül fontos időszakban született. A második félidei gólerős játékunkkal meg-
magabiztos játékkal megérdemelt győzelmet arattunk.
- Tudtuk, hogy nyemi kell, dűlőre kell vinnünk a dolgot, már csak a sérülések miatt is. Egyébként Barbalics Laci térde nem egészséges, nem tudja teljesen kinyújtani. Készen állt a játékra, de szerencsére nem kellett szerepeltetnem. A srácok halálosan elfáradtak, teljesen kijátszották magukat. Nem is maradt erejük ünnepelni, végig aludtak hazafelé a buszban, mint a gyerekek.
- A szövetség elnöke és a szövet-> ségi kapitány is megtekintette az
összecsapást, s mindketten nagyon dicsérték a csapatot. Értékelték, hogy mennyire felülmotivált a gárda - itt nem az anyagiakra gondolok -, mennyire együtt vannak a fiúk. A jelenlegi válogatott keret oszlopát az Ants adja, a \'98-as Eb magyar válogatottja a mi fiainkra épül.
A csapatvezető végül elmondta, hogy a közeljövő egyik legfontosabb feladata, hogy a Thury-pályá-nak végleges formát adva minőségi baseball játékteret alakítsanak ki ott. Ebbe valószínűleg a váras is besegít, szükség is lesz rá, hiszen a következő év júniusában megrendezésre kerülő BEK csatározásoknak Nagykanizsa ad otthont. Ez óriási lehetőség a hangyáknak, hiszen saját közönség előtt bizonyíthatják, hogy nemcsak hazánk legjobbjai, de nemzetközi szinten is megállják a helyüket.
, "H. Z.
érdemelten, nyertük meg a találkozót.
BASEBALL
A kanizsai „hangyák", - az Ants-BJ Rotary baseball csapatáról van szó - nem húzták, cifrázták túlságosan a dolgot, mármint a Szentendrei Sleepwalkers elleni páros harcukat, mely a magyar bajnoki címért folyt, hanem a negyedik összecsapáson döntésre vitték, hogy ki is a jobb...
Fantasztikus teljesítmény ez, hiszen már másodszor lettek magyar bajnokok, másodszor vívták ki az az országos elismerést, hogy ők a legjobbak kis hazánkban. Elsőnek szereztek Nagykanizsa városának csapatbajnoki címet, s ők az elsők abban is, hogy megvédték az elsőségüket. Egy igazi kis csapatról van szó - Darabos, Barbalics, Szili, Széchenyi, Móricz, Ivanics, Koréin, Poprádi, Murányi, Kaufmann, Gondi, Koiohi Yamada -, akik egymást segítve, nógatva, biztatva, oktatva küzdöttek végig a bajnoki évet, s elérték a kitűzött céljukat. Ha kellett sérülten, pályán és pályán kívül hajtottak azért, hogy megmutassák mire is képesek, s ha kellett, a japán fiút - Koichit - az sem riasztotta vissza a csapat érdekében, hogy hazájából jöjjön vissza három mérkőzésre azokhoz, akik az ő segítségével tanulták meg a sportág sajátosságait. .
Mi is gratulálunk, szép volt fiúk!
1997. október 10.
ATLÉTIKA
Csupán fél éve annak, hogy az Olajbányász Sportegyesületén belül önálló klubot alakítottak a labdarúgók, teniszezők, atléták és a női ké-zilabdások, s minden klub élére elnökség és elnök is került. A sportok királynőjénél, az atlétikánál úgy látszik nincs minden a legnagyobb rendben, mert a különböző megerősített és meg nem erősített információk szerint az Olajbányász Atlétikai Club elnöke, Steindl József beadta a lemondását. A „miért"-re még visszatérünk...
FITNESS - Petra hatodik lett
Budapesten az Erkel Színházban rendezték meg október hatodikán a Ms. Fitness magyar bajnokságot és az első Fit Kid junior fitnest, s az utóbbinak a döntőjébe bekerült egy kanizsai kislány, Nádudvari Petra is.
- Petra ezúttal nem tudta a maximumot nyújtani, azt, amire egyébként képes, de így is elismerő teljesítményt produkált és végül kategóriájában a hatodik helyen végzett -mondta a versenyt követő napon edzője, Csere Erzsébet.
- Hogyan tovább?
- Dolgozunk, készülünk és nagyon keményen, mivel ott is megmu-takozott, hogy az eredményt, az elismerést nem adják ingyen. Ugyanakkor várjuk a Hevesi úti „Moccanj" stúdiónkba azokat a fiatalokat, akik torna, vagy sportakrobatt-kai előképzettséggel rendelkeznek és szívesen bekapcsolódnának a fitness versenyekbe.
Deregi László
KÉZILABDA
EGYIKNEK SEM SIKERÜLT
A második vonalban szereplő kézilabdacsápataink közül a N. Olajbányász KC lányai hazai pályán, míg az Izzó SÉ fiai idegenben léptek pályára az előző hét végén. Sajnos egyikük szereplését sem kísérte siker, mert mindkét együttes végül vesztesen jött le a porondról.
Eredmények
N. Olajbányász KC-Győri ETO II 19-23 (10-13)
Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Ba-laskó, Somogyvári.
Olajbányász: Nagy - Kiss 1, Gombot 5, Buza 6, Horváthné 1, Vass 2, László 2. Csere: Horváth N., Krichenbaumné (kapusok), Kamin 2. Edző: Varga József.
Jól kezdtek a kanizsai lányok, s ehhez ismét hozzájárult Nagy J. kapus bravúrjaival (4-2), majd alábbhagyott a lendületük, amit természetesen kihasználtak a győriek, s fokozatosan kiegyenlítetté vált a játék. Kilenc-kilenc után már a vendégek irányították a mérkőzés menetét és a szünetig háromgólos előnyre tettek szert.
A második játékrész elején nagyobb sebességre kapcsoltak Bu-záék. ki is egyenlítettek, de a
harmatos támadójátékuk miatt nem tudták „hozni" a mérkőzést. Kár ezért a hazai fiaskóért...
Honvéd Szondi SE-N. Izzó SE 30-24 (17-15)
Székesfehérvár, 200 néző. Jv.: Márczi, Skriba.
N. Izzó SE: Nagyvizeli - Cseh 2, Felde 5, Rodek 3, Bánlaki 3, Berta 4, Bazsó 7. Edző: Ojtó Tamás
A közepes színvonalú mérkőzés első félidejében fej-fej mellett haladt a két csapat, de mindkét oldalon sok hibával játszottak a fiúk. A szünet előtti percben 16-15-nél a Kanizsai Bazsót szó szerint leterítették a fehér1 váriak, de a sípme.sterek némák maradtak.
A második játékrészben ziccerek sokasága maradt ki a kanizsaiaknál, ennek meg is lett a kára. Fokozatosan elhúzott a Szondi, mely elsősorban a már említett rendkívül gyenge helyzetkihasználatlanságnak és az összeszokottság hiányának tudható be.
Ojtó Tamás edző: - Az a csapat, amely a helyzeteit nem tudja értékesíteni, nem nyerhet. Ugyanakkor továbbra is hangsúlyozom, hogy már a játékban lépegetünk előre, melynek előbb - vagy utóbb meg kell, hogy legyen az eredménye.
- deregi -
1997. október 10. KANIZSA - Spy* 23

LABDARÚGÁS
MEGNYUGTATÓ EREDMÉNY
N. Olajbányász FC-KCFC-Hajdúszoboszló 4-1 (1-0)
Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, 1500 néző. NB I/B-s labdarúgómérkőzés. Jv.: Hanacsek.
Olajbányász: Gelencsér - Pálfi, Horváth J., Kiss, Cniomarkovics -Farkas, Csöniyei (Kovács T., 77.), Agics (Somogyi, 41.), Visnovics (Szálai, 64.) - Gordian, Horváth Gy. Edző: Madár Gábor.
Hajdúszoboszló: Fekete R. -Molnár, Usmajev, Szügyi - Lúgost (Nagy, 64.), Fekete A., Csipkár, Balogh, Bába - Csehi Z., Anania. Edző: Eich László.
Nem tűnt megilletődöttnek a vendégcsapat, az első tíz percben csak Farkas megmozdulásai jelentettek veszélyt a kapujára. Először egy cselsorozat végén a védőbe lőtt, majd egy tőle indult akció végén Horváth Gy. az oldalhálót találta el. .Jobban tapadt" a labda a kabaiak-hoz, a helyzeteket - ha voltak -mégis inkább a Bányász alakította ki. A félidő derekán Gordiáil lőtt 17 m-ről kicsivel mellé, a következő említésre méltó esemény pedig a 37. percben történt. Egy középen magasan előreívelt labdára Agics startolt rá, elfejelte a kapus mellett, a labda azonban a bal kapufa mellett elhagyta a játékteret. Az összecsapásnál a kanizsai játékas megsérült, a kapus sárgalapot kapott (furcsa ítélet), az Olajbányász pedig büntetőhöz jutott. A tizenegyest Crnomar-kovics a hálóőrbe rúgta, a kipattanót azonban a kapuba vágta (1-0).
Mintha egy másik Olajbányász futott volna ki a gyepre a második játékrészben. Már a 48. percben újabb gólnak tapsolhatott a publikum. Az erőszakos Gordián a jó helyzetben álló Horváth Gy. elé tálalt, aki 12 m-ről a kapu bal oldalába lőtt (2-0). Ezután érdekes módon a vendégek voltak a kezdeményezők, sorra vezették támadásaikat. Egyik akciójuk végén a rendre üresen álló Anania a mozdulni sem tudó Gelencsér mellett a bal pipába zúdította a bogyót (2-1). Kicsit megzavarta a hazaiakat a gól. de pár perc „kihagyás" után végleg a maguk javára fordították a mérkőzést. A 66. percben Kiss fejjel Crnomar-kovics elé játszott, akinek beadásába egy védő kézzel beleütött. A meg-
ítélt büntetőt Crnomarkovics most már elsőre berúgta (3-1). A gól után már a Bányász játszott fölényben, s ez a 83. percben újabb gólt eredményezett. Egy jobb oldali beadás több lábat érintve végül Horváth Gy. elé jutott, aki öt méterről a jobb sarokba kotorta a labdát. Az Olajbányász 16 pontjával a tabella tizedik helyét foglalja el.
ALSÓBB OSZTÁLYOK
Balatonlelle-MÁV NTE 2-0 (2-0)
Balatonlelle, 250 néző. NB Ill-as labdarúgó-mérkőzés. Jv.: Beidek.
MÁV NTE: Kovács Z. - Nagy, Szentgyörgyvölgyi, Boa, Pongrácz, Kovács J., Kalinics, Korpics, Gra-bant, Borda, Németh. Edző: Szálai Zoltán.
Az első félidőben a lendületesebben játszó hazaiak megnyugtató előnyhöz jutottak. A második játékrészben már partiban volt a Vasút, de az eredményen változtatni nem tudott.
A kanizsaiak legjobbjai: Szentgyörgyvölgyi, Kovács J., Németh.
Kiállítva: Grabant.
Ifjúsági: Balatonlelle-MÁV NTE 0-4.
Kiskanizsai Sáskák-Csesztreg 2-3 (2-1).
Kiskaiúzsa, 100 néző. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés. Jv.: Csatlós.
A kétgólos hátrányból nagy küzdelemben fel tudott állni a vendégcsapat, s megérdemelten vitte haza a pontokat.
A Sáskák gólszerzői: Fazekas, Mátyás.
A kiskanizsai csapatból csak Mátyás dicsérhető.
Ifjúsági: Kiskanizsai Sáskák-Csesztreg 8-0.
Becsehely-Miklósfa 2-3 (0-2)
Becsehely, 300 néző. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés. J.v.: Varga L.
A játék képe alapján az iksz reálisabb eredmény lett volna, a hazaiaknak tanulság: ezt a játékot továbbra is gólokra játsszák.
A Miklósfa gólszerzői: Fábián (1 l-esből). Kovács K., Mózsi.
A Miklósfa legjobbjai: Hoffmann, Fábián, Mózes.
Ifjúsági: Becsehely-Miklósfa 2-11.
SZOMBAT
Aulocross. Országos Bajnokság. 8. forduló. Szabad időmérő edzések, Csóna-kázó-tavi pálya, 13.00-16.00. Autós, kamionos felvonulás, városközpont. 16.00-18.00
Kézilabda. Férfiak, NB 1/B: Izzó SE-Gödöllő, Olajbányász-csarnok, 18.00
VASÁRNAP
Aulocross. Országos Bajnokság, 8. forduló. Megnyitó, 8.50: előfutamok, 9.00; hőlégballon bemutató, roncsderbi és
SPORTMŰSOR
kamion futamok, 12.00-13.00; döntő. 13.00. \' *
Labdarúgás. NB ül: MÁV NTE-Bonyhád, MÁV, NTE-pálya, 14.00. Megyei I. o.: Miklósfa-Cyenesdiás, Miklósfa, 14.00
SZERDA
Kosárlabda. Férfiak, NB U.: Kanizsa KK-DKG EAST-Veszprémi Egyetem, MÁV NTE-csarnok. 18.30.
KOSÁRLABDA
Thury KDKK-Bonyliád 58-83 (38-39)
Nagykanizsa, MÁV NTE-csarnok, 80 néző. NB Il-es női kosárlabda-mérkőzés. Jv.: Eber-gényi, Csontos.
MÁV NTE: Bem (9/3), Zad-ravecz (2), Göncz (19), Szabó (4), Bartók. Csere: Horváth (6), Bedő (10), Zsovár (2), Tálosi (2), István (4). Edző: Gábor Erzsébet
A nagyobb rutin és tudásbeli különbség a vendégek győzelmét ígérte, s az eredmény is e szerint alakult. Vendégtalálatokkal kezdődött a találkozó, a hazaiak 7-19 után a ponterős Göncz vezérletével egyre jobban megközelítették ellenfelüket. A második játékrész elején sikerült az egyenlítés (50-50), de a Bonyhád innentől állva hagyta a fiatal kanizsai lányokat.
Kanizsa KK-DKG EAST-Sárvár-Bősze KC 76-66 (41-30)
Nagykanizsa, MÁV NTE-csarnok, 120 néző. NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzés. Jv.: Csabai, Franyó.
KKK: Török (6), Kovács (34/6), Földesi (12), Kulcsár (6/6), Farkas. Csere: Antalics (8), Mádé, Tóth (1), Gosztonyi (9/6). Remenár. Edző: Silló Zsolt.
Tavaly kétszer is legyőzte a Sárvárt a kanizsai , csapat. A KKK azóta erősödött, ellenfele nem. a papírforma hazai sikert ígért. Kovács triplával és kél duplával nyitott, s elhúzott a kanizsai csapat, de pontatlanságai miatt gyorsan elvesztette előnyét. Kovács technikait kapott, de az ezt követő cserék sem hoztak új színt a játékba. A félidő hajrájában Török ügyes megoldásai és Kovács pontjai juttatták újra előnyhöz a
KKK-t. A második játékrészben a Sárvár zsinórban három triplát dobott (44-41), s eztán is fürgébben játszott, de nem bírta megfordítani a mérkőzést. Ujabb jó Kovács sorozat után megint Török villogott, majd Földesi pontjai következtek (70-54). A sárváriak szívósan kapaszkodtak, s egy ponttal nyerték ugyan a második játékrészt, de ez kevés volt az üdvösséghez.
MÁV NTE-Biogal-Vadkakasok Debrecen 128-51 (67-17)
Nagykanizsa, MÁV NTE-csarnok, 120 néző. NB l/B-s női kosárlabda-mérkőzés. Jv.: Csizmadia, Fekete.
MÁV NTE: Torna (11/3), Joó (13/3), Gróf (10), Góber (10). Bedő (26). Csere: Bem (15/6), Kránicz (17), Lackner (6/6), Zsolnai (20), Hujber. Edző: Kovács Nándor.
Kapkodva kezdtek a csapatok, de a hazaiak előbb ébredtek, és Bedő vezérletével a 9. percben már 29-9-re vezettek. A különbség egyre nőtt. pedig a Vasút nagy öregjei, Zsolnai és Kránicz csak a félidő hajrájában léptek pályára.
A játék képe a második játékrészben sem változott, a hazaiak dobóedzést tartottak a vendégek ellen. Sok hibával játszott a Vasút is,- de a rendkívül fiatal vendégektől ezen a találkozón csak ennyire tellett.
Kovács Nándor: Nem friss feljutó a Debrecen, csak jelentősen meggyengültek, szinte ifik. Ezért voltam biztos a győzelmünkben, és most többet szerepeltettem a fiataljaimat. A számszerű eredmény mellettünk szól, de rossz volt a védekezésünk. Túl sokat dobhatott az ellenfél, egy erősebb, rutinosabb csapat ennyi helyzetből sokkal többet értékesített volna.
H. Z.
USZAS
Több, mint 40 egyesület, közel 400 versenyző részvételével immár negyedik alkalommal rendezték meg Balatonfűzfőn a Nitrokémia úszó Sprintbajnokságot. Az október 4-i viadalon a Balaton Uszodában nagykanizsai
sportolók is vízbe szálltak.
Eredményeik: Lányok, 1988-89-es születésűek: 50 m pillangó: 5., Pintér Kitti (Bolyai DSE). 50 m gyors: 7.. Pintér Kitti (Bolyai). 50 m
mell: 11., Korcsmáros Ágnes (Bolyai). 1984 előtt születettek, 50 m gyors: 1., Révész Kata, 7. (CWG-NSVE). 50 m hát: 1.: Révész Kata (CWG). 50 m mell.: 5.: Révész Kata, 7., Kovács Patrícia (mindkettő CWG). 50 m pillangó: 1.. Révész Kata (CWG). Fiúk. 1986-87-es\\születésűek, 50 m mell: 7., Domina Tamás (CWG). 50 m pillangó: 8., Németh Gergely (CWG).
A verseny legeredményesebb versenyzője Révész Kata (CWG-Nagykanizsai Vízmű SE) lett 2825 ponttal.
24
KANIZSA - -nUx
]

1997, októbei • 1 0
HOGY MIK VANNAK...?
ÁTKERESZTELÉS LE PEN MÓDRA
Pár hónappal választási sikere után Vitrolles Le Pen-ista polgármestere máris hozzáfogott a város „franciasításához". Elsőként az utcaneveket, a közintézmények neveit kívánta megváltoztatni, így aztán megszűnt létezni utcanévként Olof Palme, Nelson Mandela, és megannyi más híresség, kikről köztudott, hogy nem franciák. Helyüket kétes hírnevet szerzett terroristák, fegyvercsempészek, és más Le Pen párti elhunyt kiválóság vette át. A közkönyvtárakból kiszelektálták a baloldali és a liberális műveket, a zsidó és muzulmán gyerekek vallásához igazodó közétkeztetést beszüntette. Mi jöhet még???
AMIT A SZEM
NEM LÁT?
Nyolcvanéves korában, nemrégiben hunyt el Csang Kaj-sek fogadott fia, aki maga is tábornokságig vitte a Kuomingtang-hadseregben. Csian még a harmincas években találkozott Hitlerrel, amikor kato-
nai akadémiára járt Németországban. Emlékei szerint a náci vezér roppant kedves volt vele, így azóta sem volt hajlandó semmi rosszat sem mondani Hitlerről. Amikor a második világháború borzalmai kapcsán kérdezték véleményét, azt válaszolta, ő addig semmi rosszat nem hajlandó feltételezni senkiről, amíg a saját szemével meg nem győződött róla, hogy valóban elkövette. Vajon miért nem kereste fel a haláltáborok valamelyikét?
KOR ÉS NEM
Ha valaki elsőszülöttként fiút szeretne, kössön házasságot minél fiatalabb asszonnyal. Minél nagyobb a kettejük közötti korkülönbség, annál nagyobb a fiú születésének esélye, legalábbis ekép-pen vélekednek a kaliforniai egyetem tudósai. A kutatók ebben vélik megtalálni annak a már ismert jelenségnek is a magyarázatát, hogy miért született jóval több fiú a két világháború éveiben. E kijelentések többszáz család tanulmányozása után fogalmazódtak meg. Szintén e kérdőívekből kö-
vetkeztették, hogy amennyiben idősebb a feleség, nagyobb valószínűséggel születik leánygyermek elsőként.
GATES HÁZA
Nemrégiben készült el a világ leg-gazdagabbjának ismert Bili Gates-nek Siattle-i háza. Az építmény ötvenmillió dollárba került, 9 ez ma Amerika legpazarabb magánháza. A tulajdonos máris adókedvezményért folyamodott, persze a vita valószínűleg elvi marad. Gates háza természetesen teljesen komputerizált, a vendégek saját kódjukkal nyithatják csukhajták az ajtókat, szabályozhatják a légkondicionálást és a zenegépeket is.
NYOMKERESŐ UBORKÁK
A Brit Környezetvédelmi Hivatal ötszáz uborkát hajigáltatott az ír-tengerbe, hogy segítségükkel kiderítse, honnan érkezik rendszeresen a birkaürülék a brit partokra. A szakemberek szerint az uborka nagyszerű erre a célra, hiszen nemsokkal a felszín alatt
úszik, nem téríti el a szél. Az immáron tengerivé lett salátaalap-anyagok öt különböző színre festetten indultak el különböző starthelyekről, hogy küldetésüket teljesítsék.
TRÓNFOSZTOTT KIRÁLYNŐK
Az idén már másodszor kell visszavonni a legszebbnek kijáró koronát kanadai hölgytől. Az első trónfosztására nemsokkal koronázása után került sor, a hölgy ugyanis csetepatéba keveredett, amelyből bírósági ügy lett, mi több a hölgyet el is ítélték. A második hölgy még koronátlan korában tett oly dolgot, amely most fejékébe és címének megvonásába került. A szóbanforgó hölgyről ugyanis nemsokkal megkoronázása után kiderült, hogy hiányos öltözetű reklámfotókat hagyott maga után. A két trónfosztás legfőbb oka - vallják a szervezők -, hogy a szépségkirálynőnek nemcsak a legszebbnek, hanem feddhetetlennek is kell lennie.
a 6ekül-dendő megfejtés üdülési JESr 7 tésztát nyújtő ... boles-lav (a skodák városa) vonatkozó név-ma\'s pártfogó nélküli szín a francia kártyában lanka félsz! ,ebcs0nt (szólás) a lábához sza\'mára fiatal növémyi hajta\'s mámorban úszó
meleg rumos ital gyalogjárda
helyrag rénium
\\. 1 > v V ¦ V V V V V V V V V
őst magyar totem-a\'llat ˇ > házastárs K.o-val győz >
. . . tea (egykori rádióműsor) > atléta-, viselet > v Dl\'SZÍTI >
európai nép hozzálát
zalaegerszeghez közeli község > előtag-ként:új- v > jód és radon > V okmány >
d u p l a\'n * városunk takar ugyanaz
bajnokok liga\'ja > nőnemű gyermek megtapasztal jutalmat ad > v balaton... Belga va-log. focista (luc) > v V ausztria röviden, sportban fűtőanyag *
[ V V csavar része. mvl. v eur. sport-trófea > V tantál >
jogos örökség szövetFAJTA sürgető szó
vegyileg eltávo-u\'t pa\'ratla-nul EL-l\'rja ! > V női név LXz betűi, keverve > \'GSM \\ Kl\'gyó szenve -dés v v sve\'d autőjel >
tanuló > füűg csuk
\\ V V romai 50 kiejtett betű közösségből kitaszító [mo tornárka v >
csaknem eszméletlen > I v v juttat, régiesen >
magvar rege\'ny-l\'Rd fél év\'
E nulla > v
Beküldési határidő: 1997. Minden új hatalom mcgkö- Lajos, Vukk Melinda olvasóoktóber 17. vetéli a maga áldozatait. ínk nyertek negyedéves Kani-
I apunk 39. számában meg- A sorsoláson Bíró Kelc- zsa Dél-Zalai Hetilap előfize-jelent keresztrejtvény helyes ménné, Czeglédi Sarolta, tést, melyet szerkesztősé-megfejtése: Gyermely Ignácné, Vaskos günkbeu vehetnek át.
Közmondás
HOROSZKÓP
A 42. HÉTRE
1997. október 10.
KANIZSA - TtUx
A Városi Könyvtárban dolgozik 33 éve. A középnemzedékhez tartozik. Gyermekei túl vannak a serdülőkoron. Sokat tapasztalt, letisztult a véleménye.
Az, hogy a könyvtár helyzete milyen, régóta téma, mint a bős-nagymarosi vízierőmű. A régi könyvtárépület életveszélyes. Ezt az ideiglenes helyet, ahol vannak, nem erre a célra építették. A könyvek javarésze raktárban halmozódik. Kilométereket kell gyalogolni, hogy az olvasókat kiszol-
KODELA ! LAJOSNÉ I
Mérleg havában született
gálják. Sajnos, eddig nincs olyan VALAKI ebben a városban, mint a legnagyobb magyar, Széchenyi István, aki felajánlotta egyévi jövedelmét nemes célra. .Csak gyűlésezünk, csak beszélünk, de amikor tettekre kerül a sor. mindig elodázódik az ügy. Várjuk meg, míg jön egy földrengés, vagy vízözön, ami eltemeti a múltat? Talán akkor...?
Vörösmarty Mihály: „Gondolatok a könyvtárban" című művéből kiragadva: „Országok rongya, könyvtár a neved."
Nagykanizsán: gondolatok a könyvtárról.
Eme szavak után Kodela Lajosné ennyit mond: Ez van!
Mit tehetünk pénz nélkül? Ez bizony már az a helyzet, mint mikor IV. Béla király végighordoztatta a véres kardot az országban. Jönnek a tatárok! Igaz, aztán elmenlek. A király a romok helyén újra országot teremtett, várakat építtetett. Ne mindig csak siránkozzunk. Talán nem tehetünk semmit? Igen? Mondjuk rá, hogy igen, a könyvtár-ügy Csáki szalmája.
tag A 5 helyiség
(iBSEN
dra\'ma\'ja)
OPU-S RÖVIDÍTVE
alig érthetően beszélő
URUGUAYI, FRANCIA
Autójel
KATLANBAN VAN
DERRICK TESZI
üldözési ma\'mia\'ban szenvedő
FIATAL MAGYAR popzene hAR
FÉRFINÉV
A
BOSSZÚT A\'LL
NÉVA EGY-NEMŰ BET
MOSZKVA LAKÓI
bekescsa ba re\'sze !
mondatrész !
-1-
LEKVÁRBAN VAN|
puha fem >
KÖNYÖRÖG
kocsis zolta\'n hangszere
E
ligy ismert szólás rejtőzik a fősorokban.
Beküldési határidő: 1997. október 17.
Lapunk 39. számába megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Hiszen már tudja. O van alatta.
A sorsoláson Alex Miklós, Dénes Virág, Kapusi Viktor, Nyíró\' Melinda, Zsolnecz Krisztián olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Rika
Kos: III. 21-IV. 20.
Sosem voltál az a híresen türelmes fajta, de az utóbbi napok tatárjárásra emlékeztető vendégazönének köszönhető-en finom kis rángások futnak át az arcodon. A megoldás egyszerű: ne nyiss ajtót:
IV. 21-V. 20.
Az még nem ok a depresszióra, hogy egy-egy családtagod időnként kikerül a látóteredből. Rossz pénz nem vész el. ugye? Fölösleges hát az aggodalmad. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Jó dolog a szüret, még ha kicsit fárasztó is. Áril a mustnak is - túlfogyasztás esetén - akadnak kellemetlen tulajdonságai. Nihil nimis, vagy jöhet a kamilla-kúra.
22-VII. 22.
Váratlan dtlhkitöréseiddel még mindig képes vagy meg-epni ismerőseidet. Bár a te korodban az ember már többnyire képes uralkodni az érzelmein, érettségét demonstrálandó.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Semmi sem hosszant jobban, mint az emberi butaság, korlátoltság. Emelkedj felül rajtuk, nem éri meg a rá pazarolt áradságot. Szívügyeid most sokkal fon-tosabbak ennél. Szűz: VIII. 24-IX. 23 l^r — Ismét hol belelendülsz, hol meg leengedsz. Ez a rapszó-í>> dikus munkatempó megint sö-fji tétebb árnyalatokkal gazdagította portréd. Döntsd el végre mit akarsz, s ha belevágtál, ne hagyd többé abba!
Mérleg: IX. 24-X. 23.
A vörösboros piskótád vitán felül nyerő. Ne dőlj be hát azoknak, akik konyhaművészetedet cikizik. Valójában kontár mindahány.
Skorpió: X. 24-XI. 22
Vigyázz, lassan körmödre égnek tennivalóid. Legendás lftt»IÍÜÉ pontosságodnak nyoma sincs mL2ai az utóbbi napokban. Mi történt, hogy a magad készítette időbeosztást képtelen vagy követni1 Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Végre minden a helyére ke-rUl, legújabb - ezúttal tartósnak ígérkező - fellágolásod révén. Életre kelt munkakedvedet csak az influenza törheti le. ha nem vagy óvatos.
Bak: XII. 23-1. 20.
Bizony, bizony nem hiába tartja a mondás, hogy a szépségért meg kell szenvedni. A kínokat még derekasan túród, de ennél többre vagy hivatott, csak láss is. ne csak nézz!
Vízöntő: I. 21-11. 20
Hiába vagy vizes jegy szülötte, azért a bőven ömlő égi áldásnak még te sem tudsz maradéktalanul . örülni. Különösen bőrig ázás után. Egy kád forró víz és ismét a régi vagy. Halak: II. 21-111. 20.
Kiadós pihenésre lenne szükséged, különben lassan a tartalék energiatelepeid is lemerülnek. Ne vedd félvállról, mert készülő nyavalyád nem tréladolog
m
26
I
KANIZSA -PG
2
1997. október 10.
TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa. Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KÖG\\Z
KÖ2ÍPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA Trend Kf
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
KANIZSA
rtunuwiumu*
jurtn*
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TEUTON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK I SZOLGÁLTATASOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KÉKES-KÍNÁI
.INFORMÁCIÓ
és képessége szerint
A PARTNER
TelJfax: 92/317-287
8906 Zalaegerszege, pf ; 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
_
KELLEMES KÖRNYEZET, SZÍNVONALAS VENDÉGLÁTÁS
Bankettek, üzleti ebédek, vacsorák, esküvők, családi rendezvények lebonyolítására válassza Nagykanizsán
a CENTRAL ÉTTERMET.
CENTRAL
CENTRAL HOTEL á A ál/
H-8800 Nagykanizsa, HtJO^^
Erzsébet tér 23. *
Tel.: (0036) 93/314-000 Fax: (0036)93/310-111
LÉGKONDICIONÁLT * AIR CONDITIONED
1997. október 1«.
KANIZSA - /tp*
27
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8S00 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS EL ADÓKNAK-VE VÖKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Nk-án a Kodak/ utcában 2 szobás 2 erketyes.. 57 nm-es, vizórás. redőnyös, II emeleti lakás eladó Irányár 1,95 mR. Kód: 251*7
(23351k)_\' _
Kiskanizsán 20 eves, 3 szcbas, 100 nm-es. egyedi gázfűtéses család ház gafázzsal, 1070 nm-es leiekkel eladó, Irányár 4,6
mR.Kód 264/97. (23652 K)_
Nk-án a bejáróéban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, víz-órás, redőnyös, 1. emeleli, telesen lekijioii lakás eíadó íletve lökf-szint, 1 vagy 1+1 lélszobás lakásra cserélhető. Irányár: 1,9 mR
Kód: 315*7 (23910K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 3+1 lélszobás, 96 nm-ee, 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleli lakás, zuhanyfülkével, külön lürdőszobával, 2 wc-vel, garázzsá eladó. Irányár: 5.8 mR. + 900 »R garázs Kód
&Hv7 \\2AM Ki_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen, 100 nm-es. 3 szobás, étkezős, garazsos, pincés család ház, szerkezeikész letótéíbeépt-lesel, 562 nm-es leiekkel eladó Irányár 10 mR. Kód 375/97
(24509 K)_
Nk-n az Mas utcában 1+3 lélszobás, 69 nm-es, élkezós. vrzórás. 3 emeleli lakás eladó rányár 3,6 mR Kód\'376/97 ( 24510K)
Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es, egyed gázfűtése© családi ház, 14 nm-es pincével, meléképűetlel, 2232 nm-es leiekkel. 15 m le-lekszélesseggat eladó, kanyar: 5,5 mR. Kód 388/97. (24531 K) Nk-n a belvároshoz közel, 102 nm-es, 3 szobás, részben (elüjlotl, válalkozásra akalmas családi ház, 20 nm-es pincével, 470 nm-es leiekkel eladó Irányár 5,1 mR. Kód: 26697. (24731 K) Kiíkaniís^i .3+1 félszobás 120 nm-es, egyed gázfűléses családi ház, 160 nm-es meléképuleflei, dipla garázzsal 18 nm-es pineé-v*l, 3000 rm-es teletel eladó Irányár 5.2 mR. Kód: 390^7.
(24732 K)_
Nk-n « Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes. 4 emeleti, központi üléses lakás eladó fránya/: 1,8 mR. Kód: 395/97.
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórái, 2. emeleti, erkélyes lakás, pncerésszel eladó, kanyar
401/97. (23735 K)_
Nk-n a Munkás ulcában 2+1 lélszobás, 61 nm-es, étkezős, köz-ponti fűtéses, vizórás, redőnyös, löldszinlt lakás eladó. Irányár:
2,55 mR, Kód: 41397. (23741 K)_
Kiskanizsán 3+ 1 lélszobás 70 nm-es. komfortos családi ház. 900 nm leiekkel, melléképületekkel eladó Irányár. 3.8 mR Kód.
425/97. (23841 K)_
Naqyrécsén 2 éves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, lelőlérbeépléses, teraszos, garazsos pincés, 2 lürdőszobás. központi fűtéses, iker család haz egy* lele. 1828 nm-es telekkei eladó Irányár 6 mR
Kód-435*7 Í23844K)_
Nk-n a Keleti városr tízben 2 szobás, 48 nm-es, kózponli fűtéses, vizórás, lelújloM. fókjszinli lakás eladó Irányár 1.95 mR. Kód:
442/97 (23846 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 lélszobás, 2 fürdőszebás, 191 nm-es, 2 szrtles, 2 garazsos, egyedi gázfűléses, bővíthető család ház 570 nm-es telekkel eladó vagy 11, 2 lakásra cserétie-
ió. Irányár: 9 mR. Kód 459*7. (24866 K)_
MikJoslán 100 nm-es. 3 szobás, egyedi gázfűléses család ház meléképulelekkel. 2232 nm-es leiekkel eladód Irányár: 4,6 mR
Kód 466*7 (24963 K)_
Nagykanizsán a Csokonai ulcában 2+1 lélszobás, 58 nm-es, •• ?.- I fűtéses, Iszl-t vizórás lakás eladó. Irányár: 2.6 mR. Kód:
260/97(25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen tekiií-loti családi ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis telek-
kel eladó. Kód: 482*7.(25042 K)_
Nk-n a Katonaréten, 200 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 lürdőszobás, étkezős, erkélyes család haz, 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pincével, 2 műhelyei, 150 n-öl telekkel eladó. Kód: 589.
(25130 K)_
Nagykanizsán a betvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos Metujioll családi ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es leiekkel eladó, rányár 6.2 mR Kód 634 (25131 K)_
Nk-n 53 nm-es. I szobás, egyed gázfűtéses, lefcjjlotl közös uoVari lakás, csendes, nyugod helyen eladó Irányár: 1,8 mR Kód:
495/97 (25139 k)_
Nk-n az Irtás ulcában 1+2 leiszobás, crko lűtésee, 3. emeleti lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cseréfnetó ertékegyezletéesel. Irány-
ár:3mR.Kód:496*7 (25140K)_
Nk-n a Rózsa ulcában 2 szobás. 54 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleli, etkéfyes, vízórás lakás eladó Irányár. 1,8 mR Kód:
497/97 (25141 K)_
rjJ- n v.v -skapij krt-on 62 nm-es 2+1 Mszoh* . erkefy*s vc-órás. redőnyös, 4. emeleti lakás eladó Irányár- 2.1 mR. Kód:
500/97. (25142 K)_
Nk-n a belvároshoz kózeí, 75 nm-es, 2 szobás, vrzórás, nagy konyhás, egyed gázfűtéses, 1 emeleti, lekj|lofl lakás eladó 1 nagykanizsai, mikíostai, palni családi házra csererietö 3 mR-ig
Irányár- 3,7 mR Kód 515*7 (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi ulcában 2 szobás, 59 nm-es. erkélyes, vizórás, egyed gázfűléses, 3 emeleti lakás eladó Irányár: 2,6 mR. Kód: ¦31/97 (2M46K)_
Nk-n 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses család ház, 580 nm-es telekkel, beóplhetö tetötetrel, leda melléképülettel é-
ado. Irányár. 3,4 mR. Kod: 532*7. (25147 K)_
Nagykanizsán a Liszl F. ulcában 2 szobás 54 nm-es, erkélyes, vrzórás lefcjjíott 3 emeleti lakás eladó, rányár: 2 mR. Kód: 537/97 (25246 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vrzórás. 2 erkélyes, redőnyös, (elújlotl lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 lélszobás lakásra cserétielő értékegyezteléssel kanyar 2.2 mR Kód: 538/97. (25247 K) _
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 félszobás, 2 szintes, 2 lúrdószobás családi haz. ónáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó Irányár 15,5
mR Kód 543/97 (25248 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes helyen, 56 nm-es, 2 szobás, nagy kkonyhás, egyed gázfűtéséé, pincés. 2 emeleti, erkéfyes, vizórás lakás dada Irányár: 2.6 mR. Kód 432*7 (25250 K) Sormáson ?0 nm-es. 2 szobás, komtcílc* :-al.tj haz 1080 nm-es telekkel, melléképület ékkel eladó. Gáz beköthető Irányár- 1,25
mR.Kód: 316^ (25254 K)_
üelsen 72 nm-es, 2 szobás, étkezős, komfortos család haz terasszal, garázzsal. 1800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,5 mR Kód: 2S0A7. (25255 K) _
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyedi gázfűtéses, tár sasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkoslott udvarral eladó Irányár 6,5 mR Kód 265*7 (25256 Kf
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás. 2 erkélyes, vizórás. 5. emeleli, központi fűtéses lakás eladó Irányár: 22 mR
Kód: 553*7. (25321 K) _
Miklósfa központjában 2 szobás. 60 nm-es. egyed gázfűléses. komfortos család ház meléképülettel. 720 nm-es leiekkel eladó
Irányár. 3,2 mR. Kód 559*7. (25322 K)_
Nk-an a Garay utcában 2 szobás, 54 nm-es, 3 emeleli. egyed gázfűléses, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. Kód: 580*7.
(25471 K)_
Nk-án a belvárosban 92 nm-es, 3 szobás, 30 éves, egyed gázfűléses, amerikai konyhás család ház, vállalkozásra is alkalmas telekkel, 62 nm-es meléképülettel, műhelyei, pincével, 627 nm-es
leiekkel eladó Irányár: 9 mR. Kod 581*7 (25472 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázlűtéses, vizórás, fsz-i lakás eladó, kanyar- 2.2 mR Kód: 576&7. (25473
K)_
Nk-án a K-i v részben 67 nrrves, 1+2 lélszobás, étkezős, elsÓ emeleti, vízórás, egyed crkofütéses lakás 4 nm-es kdön tárolóval
eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód: 578/97. (25474 K)_
Nk-án a bek/árosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed gázfűléses, étkezős, galériázható, lelüjlásra váró, első emeleti lakás eladó.
Irányár: 3,9 mfí. Kód 483*7 (25476 K]_
Nagykanizsán a Zemplén ulcában 3 szobás, 63 nm-es, 4. emeleti, vízorás, 2 etkék/es lakás eladó. Irányár: 2.15 mR Kod. 601*7.
126687 Ki_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, vizórás, 4 emeleti, meqkméH állapotú lakás eladó rányár: 2,25 mR.
Kód. 599*7 (25588 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 3 szobás. m nm-es egyed gázfűléses, léfkomforfos, közös udvan család ház, garázzsal eladó. Irányár:
25 mR. Kórt 595*7. (25590 K)_
Kiskanizsán 17 éves, 2+2 lélszobás, 120 nm-es, tetőléfbeépilé-ses, garazsos család ház, 300 nm-es telekkel eladó rányár: 52
mR Kód: 594/97. (25691 K) _
Szepetneken 27 éves, 3 szobás. 120 nm-es, komfortot, egyedi
B\'zfutéses család ház melléképüleltei, 1440 n.öl telekkel eladó nyár. 32 mR. Kód 607*7 (25660 K)_
Painban 9 éves, 105 nm-es, 3+2 félszobás, tetótétbeépíléses. 2 lúrdószobás, egyed kózponli fűtéses család serház, 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es telekkel eladó irányár. 7 mR Kód: 609*7
(25662 K)_
Nk-án a Garay ulcában 2 szobás, egyed gázfűtéses, vízorás. redőnyös 4 emeleli, kilúnó állapotú, felújítóit lakás, külön bejáratú szobákkal, telefonvonallal eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 615*7.
(25663 K)_
Nagykanizsa-Szabadhegyen 2094 nm-es, 21 m széles telek, ráköthető közművekkel eladó. Ir.
>. Irányár: 1,6 mR. Kód: 620*7. (25666
Zatacsanyban 30 éves. 100 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, garazsos családi ház, gazdasági épületiéi, ipari árammal, ?160 nm-es Ivekkel eladó Irányár 3,9 mR. Kód: 596*7. (25667 K) Bocskán a lóütvonal meletl 17 éves. 2+1 lélszobás. 80 nm-es, komfortos család ház, 2786 nm-ee leiekkel, melléképülettel eladó
Irányár. 2.5 mR (25764 K)_
Nk-n a Zemplén utcában IX. emeleti, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, igényesen lelúilott. kitűnő állapotú lakás telefonnal eladó vagy 1+1 félszobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 2,7 mR. Kód 624*7 (25765 K)_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, ú| éplésű. 70 nm-es, 2+1 félszobás, étkezős, rirkofútéses. lelőtéri lakás eladó rányár:
5.1 mR Kód 627* 7 (25766 K)_
Painban 10 éves, 160 nm-es, 4 szobás, amenkai konyhás, 2 szn-les. teraszos, erkélyes, igényesen kialaklotl család ház 30 nm-ee pincével 40 nm dupla garázzsal. 560 nm-es telekkel eladó. Irány-
ár: 12 mR. Kód 628*7 (25767 K)_
MikJóstán 75 nm-es, 2 szobás, egyed gáztűléses, étkezős család ház, meléképülettel. nyári konyhával, 6 nm-es prcével, 1020 nm-es telekkel eladó. Irányár 3,55 mR. Kód: 629*7. (25768 K) Nk-n az épülő vásárcsarnok mellett, 74 nm-es, 1+3 lélszobás, crkofűtéses, erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, kulönáló pince-
vel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód 630*7. (25766 K)_
Zalakaroscn 86 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 15 éves, zártkerti ház, 1256 nm-es telekkel, a fürdőtől 15 percre el-adó Irányár. 4 mR Kód 633*7. (25770 K)_
garázs
Nk-an a belvároshoz közel, 15 nm-es, udvari garázs bérleti joga eladó, rányár 200 eR. Kód. 347/97. (25260 K)_
Nk-án a K-i vrészben 30 nm-es, fűthető kergarázs. bevezethető vízzel eladó, kanyar 1 mR. Kód: 582/97. (25475 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16+ Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becsi ésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi lűléses udvari lakás eladó Irányár: 1,1 mR.
Hird.sz: 30 (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úlon 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi lűléses földszinti lakás eladó Irányár- 1.4 mR (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Maori telepen 4.-emeleten 38 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás kilogástalan állapotban
eladó. Irányár 1,650 mR. (25327 K)_
Lakás Nagykanizsán Hevesi úlon 2 szobás, 48 nm-es, felújított, földszinti, lelelonos lakás. Irányár 2 mR Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery úl elején, III emeleten 50 nm-es. egy szobás, egyedi fűtéses lakás eladó Irányár
2.4 mR Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u elején, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses lakás eladó kanyar 2.1 mR Hirdsz 47 (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszl F ulcában, 4 emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, kózponli lűtéses telefonos lakás eladó Irányár: 2,2 mR. Hird.sz: 16 + garázs 650 eR. (25331 K)
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában. 7 emeleten. 76 nm-es, nagy előszobával. 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,35 mR
Hir.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán Munkás ulcában 1+2 félszobás. I emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár
2.3 mR Hirdsz. 54 (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy. utcában 4 emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, telefonos, korszerű lakás eladó Irányár 2.55 mR Hirdsz: 18 (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 félszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozott lakás. Irányár\' 3 mR. Hird.sz: 40. (25335 K)_
Lakás Nagykanizsán Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es. felújítóit, 2 szobás, élkezős, egyedi lűléses eladó.
Irányár-3 mR Hirdsz. 5 (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad ulcában 80 nm-es, 2 emeleti. 2+2 félszobás, központi lűtéses lakás 18 nm-es, ga-
rázzsal együtt eladó Irányár: 6,5 mR. (25337 K)_
Lakás Nagykanizsán. Maort telepen kétszintes társas házban. 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal tárolóval eladó Irányár: 11 mR Hirdsz: 15 (25338
KJ_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mR. Garázs nélkül 7,7 mR.
Hird s: 125366 K)_
Lakás Nagykanizsán Sugár úton 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, ebédős, külön WC. fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész, egyed fűtéses kanyar 6 mR
Hird.sz: 70. (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán Király utcán 108 nm-es. 1 emeleti. 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi lűléses. parkettás lakás. Galériázható, irodáknak, BTnek, KF T-nek. üzletnek. Irányár: 4 mR Hirdsz 74
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán Levente utcai sorházban 5 szobás, lürdőszobás. 2 WC, 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince Irányát 8 mR Hirdsz 71. (25543 K)_
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, felújított, udvari lakás Irányár megegyezés szerint Hird.sz: 73 (25544 K) Eladó lakás. Berzsenyi úton 59 m-es. 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külön WC-s, kamrás lakás Irányár: 2.2
mR. Hird. sz.: 76. (25616 K)_
Családiház Nagykanizsán Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos 1+lélszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó Irányár 4 mR Hird.sz.
49 (25339 K)_
Családiház Nagykanizsán Sikátor ulcában 2 szintes. 102 + 125 nm-es. 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha
kertel kányár: 14 mR Hird.sz: 20 (25340 K)_
Albérlet. 86 nm-es, 3 szobás, első emeleti lakás garázzsal együtt lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával rendel-
kezönek bérbeadó. (25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc TelŐtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás. 300 n-öl lelken Irányár
5.5 mR. Hird.sz: 26. (25342 K)__
Családiház Nagykanizsán. 150 n-öl sarok lelken, 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező. 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl panzió, irodaház, KFl-nek
Irányár: 14 mR. Hird.sz: 53 ( 25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es. kétszintes, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó. 20 nm erkély. 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehelőséggel Irányár: 16 mR Hirdsz: 50 (25344 K) _
Családiház Miklósfán. 60 nm-es régi típusú lalusiház, 2 szobás lürdőszobás, 200 n-öl területtel Irányár: 3 mR
Hird sz. 33. (25345 K)_
Családiház Keszthelyen Ikerház egyben is és megosztva Is, 8 szoba. 2 konyha, 2 fürdő. 2 nappali, 4 WC. 2 zuhanyzó, garázs egyedi lűléses összkomfortos, eladó vagy ónálló balloni nyaralóra cserélhető kányár 10 mR Egy-
ben 20 mR. Hird.sz: 44 ( 25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson. Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van. Iránáyr 4.6 mR Hird.sz. 12. (25347 K)_
Családiház Szepetneken 5 éve épült, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garazsos egyedi gázfűtéses két teraszos Irányár 3,5 mR. Hirdsz: 58. (25348 Kf
Családiház Iharosberényben. 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy teraszos. 100+70 nm-es, fürdőszobás, 2100 nm terü-
I el lel Irányár: 5,5 mR Hird.sz: 34. (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon. Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 lürdőszobás, igényesen, megépített, garazsos teljesen új csaiádház Irányár 5.5 mR Hird sz: 35. (25350 K) Családiház Zalaújlakon Szoc.pol kedvezmény igénybevehető, félkész állapotú családiház 4 szobás. 2 fürdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó Irányár 2,2 mR Hirdsz 6 (25351 K)_
Családiház Esztereghyén. 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi lűléses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm lefüleli el Irányár: 2 mR Hirdsz: 19. (25352 K) Családiház Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel, 5 éve épült új családi ház 4000 nm terület-tel. Irányár: 2,5 mR. Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családihaz Pólosken 80 nm-es alapterületű 2 szobás, fürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi fúléses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-öl telekkel Irányár 1,6
mR. Hird.sz: 63. (25355 K)_
Családiház Hahóton. Családi okok miall 90 %-ig kész, 52 nm-es, 1+3 félszobás, fürdőszobás, étkezős, központi lűtéses. telepiéit gázt art áJtyal, egy évre szóló gázmennyiséggel, sürgősen eladó Irányár 1.950 mFl Hirdsz. 59
(25356 K)_ /_
Családiház Nemesdéden 120 nm-es, újonnan épült 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi haz
Irányár 3 mR Hird sz 57. (25368 K)_
Családiház Iharosban. 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, mellék épület ékkel 2554 nm összterület rendezett csaiádház eladó Irányár: 1 mFt Hird sz: 67 (25357 K)_
Családi ház. nyaraló Zalakaroson. 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás. 2 fürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp fűtéses, vegyes tüzelési kazán, nagyterasz kábel tévé, csatornázott, parkosított udvar Üdülőnek, család háznak alkalmas kányár 11 mFl Hird sz 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán Kétlakásos, két különálló házzal 70+70 m-es. 2 szoba, hall. fürdőszobás, külön WC 400 n.öl leiekkel nagy üvegház lólisálor, melléképúi elek Irány-
ár: Külön: 3,5 mR. Hird. sz.. 75. (25615 K)_
Családi ház Pogányszenlpéteren. 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, kamra, garázs, melléképülelekkel, 800 n-öl telek-kel Irányai 850 eR Hird sz 72 ( 25548 K)_
Éplési lelek Surdon 30 méter széles építési lelek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva Irányár: 650 eFl Hirdsz 51
(25358 K)_
Építési telek Pécsen KismervöJgyi úton rendezett környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es közművesi-lell területtel Irányár 520 eR Hirdsz 30 |2535i*K
Építési telek Magyarszenlmiklóson. Az elágazóban központi helyen fő út mellett, 800 n-öl közműveslett telek ipari célra is pl: űzemenyag lottó állomás, kamionos pihenő, étierem, víz, villany van. Irányár megegyezés szennl
Hird.sz 62 (25360 K)_
Épiósi lelek Kacorlakon. 3224 nm-es terület szoba-konyhás töméshez. 1200 n-öl be van kerítve víz. villany, csatornázás, leiszerelést tárgyakkal együtt, kányár: 700 eFl.
Hird.sz: 61 (25361 K)_
Látóhegyen szőlő gyümölcsös 800 n-ól lerülettel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert. 30 nm lakóépület, alatta pince, viz, villany van Irányár: 900 eFl Hird.sz: 64
(25362 K)__
Szent györgyvári hegyen Ingatlan „ÉDENBEN" Fizetési könnyíéssel 650 n-ÖI lerület, 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyha, pince, terasszal, gyümölcsiákkal, viz, villany, van és köves Út. Irányár: 900 eR Hird sz: 43 (25363 K) Csertői hegyen szőlő. 1200 n-öl területen kor donművelési szótő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes Ielszereléssel Irányár: 450 eR Hird.sz 37 (25364 K)_
Oregforhéncen szőlő 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakhaló épületiéi leljes felszereléssel, terméssel együtt vil-lanyvan Irányár 800 eR Hirdsz 65. (25365 K)
28
KANIZSA - /tp*
15)97. október 1».
NGATLANKÖZVETÍTlT IRODA
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
a kanizsa és vidéke extra hirdetésfelvevb helye az ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8—12; 13-16 óráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig. \'
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, megoszlha-ló épiósí lelek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3
mFl. T/12 (22649 K)_
Nagyrócse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázlűléses családi ház garázzsal, műhellyel, gazdálkodásra alkalmas melleképülelekkel, 650 n.ól leiekkel eladó. Irányár: 3,49 mFl.
CS/08. (22788 K)_
Gyékényes! bányatóra néző, lőút közelében lévő, jól meg-közeHhelő, panorámás, 3597 nm-es, zárlkerli lelek eladó.
Irányár 125 eFt T/15 (22973 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy, üvegezeit veran-dás, egyedi gázas családi ház €50 nm-es telekkel, gazdaság épületekkel eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, löldszínli lakásra cserélhető ért ék egy eztel éssel. Irányár: 3,8 mFl. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23283 K)_
Balatonmária-lürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, ió állapotú, összközműyes ikernyaraló-rósz az udvarban lévő 1 szobás különálló épülettel, 90 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,4 mfi. Tel: 93010-504 (NY/14) (23294
K]_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 félszobás, 70 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított lakás eladó Irányár: 4,0m R. (L/156) Tel.: 93010-504. (23538 K) Nagybagolai hegyen 30 nm-es lelőlérbeépítéses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás telekkel eladó. Irányár: 1,2 mFl. (Ny09) Tel.: 93O10-
504. (23542 K)__
Gyékónyesi szőlőhegyen a bányalóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-ÖI panorámás területtel, lermő gesztenyefával eladó. Irányár: 145 eFt. (T/031 Tel.:
93.310-104. (23717 Kj_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es, egyedi gázas, felújításra szoruló, vagy lebontható családi haz, 70 nm-es, 10 éves melléképülettel, 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6
mFl. (Cs/121). Tel.: 93/310-504. (24277 K)_
Gyékónyesi bányatónál vízparti horgásztanyák eladók Irányár: 2.1 mR-4,2 mR-ig. Tel.: 93/310-504. (24282 K) Ady utcában 1, emeleten 2 szobás, parkettás, nagykony-hás, 73 nm-es lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is
alkalmas Irányár: 2,8 mFt. (L/140) (24725 K)_
Belvárosban 1. emeleten 3 szobás, parkettás, 100 nm-es, amerikai lip nappalis, igényesen kialakított, erkélyes lakás garázzsal eladó Irányár: 7.2 mFl+lmFl garázs (L/241)
f24726 K)_\'_____
Belváros közelében 1 szobás, egyedi gázas, fürdőszobás, 28 nm-es, udvari garzonlakas eladó. Irányár: 1,3 mFt
(L/236) Tel.: 93/310-504. (24743 K)_
Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felúirlást igénylő lakás eladó Irányár: 4,25 mFl. (L/154)
(24779 K)_
Miklósán 4Í- nm-es- felújításra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel, 10 nm-es férfi, női és személyzeti mosdóval, 500 n-öl telekkel eladó. Irányár: 1,3
mFl. (L/247) (24 7 62 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szintes. 200 nm osszál api erúlelü, erkélyes, igényes belső kialakítású, 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár: 10,0 mFl.
(Cs/73) (24783 K)_.
Belváros szívében, csendes, nyugalmas környezetben, 1 szoba+hálólülkós, 43 nm-es. egyedi gázas, erkélyes, parkettás, vízórás. telefonos 3 emeleti lakás pincevei, tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó Irányár: 2,3 mFl (L/246)
(24786 K)_
Teleki utcában 3. emeleten 2 szobás, 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázas, vizórás.padószőnyeges lakás eladó. Irany-ár: 3,2 mFl. (L/256 ) TEL: 913/310-504. (24787 K)
Városkapu körúlon 2. emeleten 3 szobás, 67 nm-es. erkélyes, központi lűléses teljesen felújított lakás Iriss leslés-sel-mázof ássál új padlószőnyeggel eladó Irányár: 2,75 mFf. (L/254) Tel. 93/310-504. (25165 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás családi ház 65 nm-es raktárként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es telekkel, széles gépkocsibejárat-tal, jó parkolási lehetőséggel Irányár: 9,0 mFt. (Cs/143)
Tel 93/310-504. (25167 K)_
Pálinban léikész állapotban lévő, 80 nm alapterületű, 1 hálószobás, nappalis, étkezős, könnyűszerkezetes elemekből épült, 3 szoba kialakítására alkalmas 50 nm-es szerekezetkész tetőterű családi ház cirko lűléssel. 900 nm-es le-lekkel, eladó. Irányár: 3,8 mR. (Cs/142). Tel.: 93010-504
(25558 K)__
Katonaréfen 2 szobás, 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli lekvésű családi ház garázzsal, melléképületekkel, tágas udvarral, széles gépkocsi bej arattál, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5.5 mFl. (Cs/141) Tel.: 93010-504. (25169
K)_
Homokkomáromban 2 szobás, 80 nm-es nagykonyhás, teraszos, 47 éves, tégla falazatú családi ház nyári konyhával, istállóval, földpincével, 150 n-öl telekkel, valamint egy 400 n-öl területű különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó. Fürdőszoba nincs kialakítva. Irányár: 1,1 mFl.
(CS/140) Tel 93/310-504. (25170 K)_
Kalonarólen 6 szobás kél szintes, 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával, 2 fürdőszobával, szeles erkéllyel, garázzsal, műhellyel, telőlórbeépüési lehetőséggel, 160 n-öf leiekkel eladó. Irányár: 13,5 mR (Cs/145)Tel. 93/310-504. (25173 K)_
Belváros közelében 10 emeletes épület 3. emeletén 3 szobás 68 nm-es, erkélyes, központi fűtéses, vízórás lakás el-adó Irányár 2,3 mFl (L/155). Tel. 93/310-504 (25172 K) Sormáson 2x1 szobás, parkettás, 2x55 nm-es felújításra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, fürdővel, külön WC-vel, tetszés szerint áthelyezhető válaszfalakkal, 2200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2,5 mFt, (L/218) Tel,:
93/310-504. (25174 K)_
Berzsenyi utcában 1, emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, vízórás, redőnyös, jó állapotban lévő lakás eladó. Irányár: 3.1 mFt. (L/280) Tel.: 93010-504.
(25409 K)___
Platán soron 2. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, nagykonyhás lakás eladó. Irányár: 2,78
mFl. (L/278) Tel. 937310-504. (25411 K)_
Berzsenyi utcában 3 emeleten 2 szobás, egyedi gázas, parkettás, erkélyes, vízórás, redőnyös lakás eladó Irányár:
3.1 mFt. (L/279) Tel.- 93/310-504. (25412 K)_
Északi városrészben 3 szoba+nappalts 100 nm-es, szinlel-tolásos társasházi lakás 50 nm-es garázzsal, pincével, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 6,5 mFl. (L281) Tel.:
93/310-504. (25414 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, tetőtérbeépitéses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó Irányár- 5,1 mR. (CS/150) Tel, 93/310-504. (25416 K) Északi városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázas, vízórás, erkélyes, teljesen lelújioll 2. emeleti lakás parkettás, kűlönbejaratú szobákkal eladó. Ár: 2,4 mR. (L/288)
Tel.: 93/310-504. (25559 K)__
Zalaegerszeg központjában 1. emeleten 3 db üzlelhelyiség üzletnek, vagy irodának eladó, vagy bérbe adó. Tel.: 93/310-504. f25560K)_
Fonyód-Béláielep központi részén, frekventált helyen 45 nm-es üzlethelyiség és hozzátartozó 45 nm-es légkondicionált apartman, valamint ugyanitt 18 nm-es üzlethelyiség egyben eladó. Gépkocsi 2,0 mFt-ig beszámítható. Irányár:
8,8 mFl. Tel.: 93/310-504. (25561 K)_
Keleti városrészben 2 szobás, 50 nm-es. erkélyes, központi fűtéses, reluxás, 6. emeleli lakás sürgősen eladó. Irányár: 1,65 mFl. (L/287). Tel.: 93/310-504 !25562 K) Belvárosban 2. emeleten, 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, felújiotl, szőnyegpadlós, központi fűtéses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegyezi etessél Irányár: 5.0 mR, (L/286) Tel.: 93010-604. (25563 K)
Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járólapozott, új szőnyegpadlós, igényesen lelújioll, 9. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.5 mFl. (L/285). Tel.: 93010-504.
(25564 K)_
Corvin utcában 3 emeleten 2+1 félszobás, 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, tükörcsempékkef. igényes burkolatokkal, márványlap okkal felújítva és átalaklva eladó Irányár: 3,5 mFt (L/284) Tel: 93O10-504-es telefonon (25565 K)_
Városkapu körúton 1. emeleten, 2+1 félszobás, 61 nm-es, teljesen lelújíott, központi lűléses, erkélyes, lakás iker garázsrésszel eladó Irányár: 2,5 mFl+ ikergarázs fele 450 eR.(L/283) Tel.: 93O10-504. (25566 K)_
Városkapu körúton 1 szobás, 37 nm-es. leljesen lelújrloll új szőnyegpadlós, új tapétás, reluxás frissen leslelt 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 1,55 mR. (L/273) Tel.:
93010-504, (25567 K)_
Ady utcában 1 szobás, 32 nm-es. 3 emeleli lelújioll garzonlakás, úi fürdőszobával, új tapétával eladó irányár: 1.4 mFt. (L/267) Tel : 93/310-504. (25568 K)_
Garay utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi gázas.parket-tás, erkélyes, vízórás, megkímélt, jó állapotban levő, 3. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. (L/291) (25687 K) Belváros közelében 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vizórás, redőnyös, lelújíloll, földszsinti lakás el-
adó. Irányár: 2,6 mFt. (L/290) (25688 K)_
Keleti v.részben 1 emeleten 2 szobás, 50 nm-es, egyedi gázas, parkettás, nagykonyhás, beépített szekrényes, lakás sürgősen eladó. Irányár: 2,2 mR. (L/289) (25689 K) Keleti v.részben 2 szobás, 2 erkélyes,59 nm-es, szőnyegpadlós, kp. fűtéses, 3, emeleti lakás eladó. Ár: 1,7 mR.
(L/275). (?5690 K)_
Városkapu krt-on 1+2 lélszobás, 57 nm-es, erkélyes vízórás, szőnyegpadlós. jó állapotban lévő 3 emeleli lakás
eladó. Irányár 2,4 mR. (L/292). (25691 K)_
Belvároshoz közel 3 szobás, 75 nm-es, egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás családi ház igényes belső felújítással, pincével, qarazzsal. kis udvarraíeladó. Irányár: 5.1
mFt. (CS/154) (25692 K)_
Babóchay utcában 2 szobás, 65 nm-es, felújításra szoruló családi ház pincével, bővítési lehetőséggel jo lekvésű, 386 nm-es telekkel eladó. Irányár: 4.2 mFt. (CS/139) (25693
K)_
Galamboki lóhoz közel 894 nm zárlkerli terület gyümölcsfákkal, régi pincével, valamin! 477 nm kiterjedésű fia-lal erdő egyben eladó. Ár: 350 eR. (T/024) (25694 K) Szepetneken 4 szoba+hallos. amerikai konyhás. tetÖtérbe-epíeses, 210 nm összalapterületű, 1/3 részben alápincézett, 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+vegyestüze-lésű kozp, fűtéssel, igényes belső burkolatokkal", garázs-zsal, műhellyel, 300 n.öl leiekkel eladó. (25695 K) Kazanlak körúton 1. emeleten 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses lakás, csempézett, járólapozoll lürdŐszo-bával eladó. Irányár: 1.9 mFt. (L/294) (25696 K)_
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spajzos, 1200 n.öl lelkes családi ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő Víz van, fürdőszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak. Irányár
1,7 mR.Hrv sz CS134 ( 24715 K)_
Pogányszenlpéleren lelőtérbeépléses, 2 család külön lakhatását bizlosíló családi ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n.öl telekkel eladó. Nk-i lakást beszámlok. Irányár: 3,7 mR. Hív, sz.: CS95. (22991 K) Pogányszenlpéleren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépüéses, telefonos, 1980-ban épüli családi ház eladó A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spajzos. kp. fűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szőnyegpadlósak Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs. A telek 480 n.öl nagyságú, veteményes és málna található, valamint garázs és melléképület. Irányár: 43 mR. Kanizsai családi ház csere is
érdekel 6,5 mR4g. Hn szám CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépiéses, gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR Bútorokkal együtt 6 mR, Hsz.: CS116.
(23314 K)_
Miklósién 2 szobás, nagykonyhás családi ház 600 n.ól telekkel eladó Egyedi gázfűtéses, garázsos, gazd -i épületekkel Irányár:
1,55mR.Hiv. sz:CSl20. (23656 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es telek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve Éplésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos út. Irányár: 800.000 R. Hív. sz.: NY01. (23657
K)_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lom-kamrás, reluxás a konyha előszoba boltves lakás 10 emeletes házban eladó. Irányár: 2,5 mR Hrv.szám: LAK 76 ( 23774 K) Miklósién 74-ben épült. 3 szobás, egyedi gázlűléses. lürdőszo-bás, nagykonyhás, jó álapotú családi ház 650 n.öl leiekkel eladó A ház alatt pince, a telken nyárikonyha, melléképülelek
vannak fanyar: 4.600.000 Hsz : CS122 (23855 K)_
1 szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás, 80 nm-es családi ház 300 női telekkel eladó Sormáson. Irányár: 1.3 mR. Hiv. szám
CS126. (24169 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.öl telek a rajta lévő alápincézeti laházzal eladó. Viz-vülany van, és aszfaltos út, buszjárat. A telken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a leiekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mR, a jara-
zsé pedg 100.000 R. Hiv. sz T35. (24171 K)_
2+1 lélszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I, emeleti lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető állapotban eladó a K-i városrészben. Irányár: 2,5 mR. Hiv szám: LAK
82 (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-«s, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spajzos, gázlűléses, álmenyezetes, galériázhaló családi ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padásbeépihető. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,8
mR Hiw.szám:Cs128 (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari családi házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spajzos, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, garázsos, melleképületes és 300 n-ÖÜelkes. Irányár: 2,9 mR.
Hív.szám: CS129. (24369 K)_
Keleti városrészben 4 emeletes házban lévő 3 emeleti, 2 szobás. 2 erkélyes, nagy konyhás, összkomlortos, vizórás. reluxás lakás kevező áron eladó. Ára: 1,8 mR, igény esetén fóldszriti la
kasra elcserélendő Hiv.szam: LAK 181. (24370 K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen Építésre alkalmas, villany, víz megoktialó, aszfaltos út van. Irányár: 700.000 R.
Hívsz. NY 01. (24491 K)_
Szenl györgyvárt hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézeti, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható. (24492 K) Budapesten 2 szobás, lürdöszobás, galériázhaló lakás eladó.
Irányár: 2,4 mR. Hrvsz: LAK 186. (24533 K)_
2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II emeleti összkomfor->, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben lelújioll lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR Hívsz: LAK 87
(24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított telek a rafia lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, léíesíetl nyaralóval el-adó. Aszfaltozott üt van Irányár: 2 mR. H.sz.:T39. (24717 K) Pusztamagyaródon 90 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, családi ház gazdasági épületekkel, 1200 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3
mR. H.sz.: CS135 (24718 K)_
Galambokon a halaslónál 200 n.öl telek a rajla lévő „cseh" 2 szobás, elöteres, leraszos laházzal eladó. Fürdő kialakítható, víz, villany, aszfaltos ül és horgászati lehetőség, nyaraltalási le-
hetóségvan. Irányár: 1,1 mR.Hsz.: T37. (24719 K)_
GalambokJ-halastónal 260 n-öl telek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi laházzal. panorámás területiéi eladó Ve, vilany, asz-
lallos út van. Irányár 1,3 mR. Hívsz: T38. (24809 K)_
1 szobás, lürdöszobás, előszobás, lomkamrás, belvárosi, 1 emeleti, egyedi gázas, vízórás lakás eladó vagy elcserélném
I löldsziili, 1 szobás, egyedi gázas lakásra 10 emeletes házban.
\' 2 emeletig tányér 1,7 mR Hsz.L33 (24859 K>_
Miklósfán 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kíala-kílhaló, 980.000 R-os irányáron eladó. H. sz. CS138. (24860 K) 2 szobás, 67 nm-es, lürdöszobás. spajzos családi házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vízórás. tetőtér és különálló pince tartozk hozzá A lakás utcalronli, 4 lakó van. Irányár: 2,9 mR.
H.sz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfortos, fetúji-lásra szoruló, Ny-i fekvésű, 7. emeleti lakás eladó. Irányár 2 200 000 Ft. H.sz: LAKS9. (24662 K)_
óregförhénci-hegyen 940 n.öl terület, szoba4(onyhás, leraszos, igényesen kialakított téglaépülettel eladó. Villany, ciszterna van. Teljes leiszereléssel és terméssel eladó. Irányár: 850.000 R.
H.sz:T41.(24S63 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen. IV emeleti házban a III. emeleten lévő lakás sürgősen eladó Irányár: 2,6 mkR Hiv.sz: LAK 199. (24968 K)
Keleti városrészben 2+1 félszobás, összkomlortos, erkélyes redőnyös, Ny-i fekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeletes házban a IV. emeleten lévő lakás sürgősen eladó Irányár: 2,5 mR. Hw.sz.: LAK 91. (24869 K)_
2 szobás, 56 nm-es. egyedi gázlűléses. erkélyes, vízórás, redőnyös, hevederzáras. IV. emeleten lévő lakás eladó a Keleti vá-rosrészben Irányár- 2.2mR. Hívsz- LAK 201. (25386 K)
3 szobás, Összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV. emeleten, X. emeletes
házban. Irányár: 2.2mR. Hívsz: LAK 92. (25389 K)_
Sáncban, szint+tetőlérbeépiléses családi ház 505 n.öl telekkel eladó. Irányár: 6,5 mR. Hiv. sz. CS61. (251899 K)_
3 szobás, összkomfortos, X. emeletes házban lévő. 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,2 mR Hiv. sz.: LAK92. (25190 K)
2 szobás, 67 nm-es, lürdöszobás, spajzos, jó állapotú, egyedi gázlűléses, utcalronli családi házrész eladó letőiérbeépílési lehetőséggel. Irányár: 2.9 mR. Hw. sz.: CS137 (25192 K) 2+1 lélszobás, összkomfortos, igényes kivitelezésű, 4 emeletes házban lévő, 3. emeleti, erkélyes, nylászárókon reluxa, napellenzős lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,7 mR H.sz. LAK98. (25477 K)_
2 szobás, összkomlortos, vizórás, erkélyes. IV. emeletes házban 2 emeleten lévő lakás eladó a K-i v.részben Irányár: 2,1 mR
Hsz.: LAK 203. (25478 K)_
Belvároshoz közeli lakótelepen egyedi gázfűtéses, 2 szobás, telefonos, erkélyes, vízórás, parkettás, IV. emeleti lakás 4 emele-tes házban eladó. Irányár: 2,3 mR. H. sz.: LAK 202. (25479 K) 52 nm-es. belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyedi cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó Irányár- 3,6 mR. Hsz : LAK 205 (25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeletes házban lévő, 1 emeleti lakás egyedi gázlűléses, vízórás, spájzos+tároló helyiségekkel eladó a K-i v.részben. Irányár: 2,4 mR. Hsz.:LAK 206. (25676 K) 2+1 lélszobás, igényesen lelújíott, egyedi tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 eme-letes ház 3 emeletén. Irányár: 2.7 mR H.sz.LAK 98. (25677 K) 1+2 félszobás, Összkomlortos, 4 emeletes házban az 1 emeleten lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett lürdöszobás lakás eladó a K-i v részben. Irányár- 2,6 mR Vidéki család házra cserélielő, igény esetén H.sz.: LAK 97 (25676 K) 2 szobás, összkomlortos, 56 nm-es, teljesen feJújÜotl. tsz-i lakás
4 emeletes házban eladó. Irányár: 1,95 mR. Hsz. LAK 207
(25679 K)_
Miklósfán 2 szobás, lürdöszobás, előszobás, konyhás, egyed gázfűtéses, 80 nm-es család ház eladó, a ház alall pince 1020 nm-es telekkel, nyári konyha, kamra, garázs-megoldással Irány-
ár: 3,5 mR. H.sz.:CSl39. (25680 K)_
Zalakaros-Behiákon 3 szobás, lürdöszobás, teraszos, terített, lakható hétvégi ház 450 nm-es leiekkel eladó Irányár: 2 mR.
Hfv.sz.:T39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, fürdőszobás, nagy konyhás, spajzos, redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-öl leiekkel család ház ef-
adó. Irányár 6 mR. Hiv.sz.: Cs 140 (25771 K)_
2 szebás. 4 emeletes ház III emeletén lévő összkomfortos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spárzos, teleionos lakás eladó a Keleti városrészben Irányár: 3 mR Hív.sz.: 208. (25772 K) 1+2 lélszobás, 4. emeletes házban lévÖ összkomfortos III. emeleti, lelú|ilásra szoruló lakás sürgősen eladó. Irányár: 1,75 mR. Hiv.sz.: LAK 93. (25773 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres készpénz lizetóssel 1,4 mR-ért 10 emeletes házban 2 vagy 1+lélszobás lakást ami be-köHözheló. (25773 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vilanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó Irányár: 380.000,-R Hiv.sz 609
("24969 K)_
Munkás úti garázssoron aknás, nagyméretű garázs eladó Irány-ár: 550.000,-R. Hiv.sz: 610. (24970 K)_
ALBÉRLET:
Szobák közös konyha-fürdő használattal 10.000 R-ért, üzlethelyiségek a belvárosban 30.000 R-tól kiadók. (25684 K)
1997. október 1«.
KANIZSA - /tpté.
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: I991»ben. TELJESKÖR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
312-058
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
Eladó Katonaréten 1 szintes, 105 nm-es, 2 lakásos, 1 ¦ 2 félszobás és 2 szobás, 2 külön bejáratú, tégla falazatú, régi hosszú fekvésű, felújíandó családi ház, egyedi gázfűtéssel, kábeltévével, parkettázott, meszelt falú szobákkal, terasszal, keleti fekvéssel, 2 konyhával, melyek 2,5 x 2,5 és 3,2 x 2,8 méteresek. A fürdő és a wc egy helyiségen belül van. A telek 8 méter széles, 240 nm-es, bekerített. Az ingatlan tehermentes. Irányár: 4 mFt, Hiv.szám: SIKER 2037
(25597 K) _
Eladó Nk. \'belvárosához közel 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, központi fűtésű, vizórás, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kiépített telefonvonallal rendelkező, dél-keleti fekvésű, liftes, 8. emeleti, teljesen felújított, igényes, szép lakás, tehermentesen. A fürdő és a wc külön-külön helyiségben van. A szobák külön nyílnak. Irányár: 2,4 mFt. A közös költség 2.500,-Ft + fűtés egyedi elszámolással
Hiv.sz.. SIKER 2038 (25598 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 1. emeleti, 3 szobás,
2 erkélyes, 67nm-es, központi fűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező szőnyegpadlós, festett falú, beépített szekrényes, kábeltévés, teljesen felújított, szép lakás, egyedileg gyártatott, L-alakú konyhabútorral, boltíves, túköffelületű szobaajtókkal, járólapozott, csempézett konyhával, fürdővel, wc-ve, 10 emeletes épületben, egyedi elszámolású, nem átalánydíjas fűtéssel, tehermentesen. Fűtési díj: 1.400-6.500,-Ft/hó, évszaktól függően. Közös költség: 2.700,-Ft/hó+vlz, villany fogyasztás szerint. Irányár:
2.9mFt. Hiv.sz.: SIKER 2041. (25601 K)_
Eladó Nk. északi városrészében, csendes helyen, belvároshoz közel, 2,5 szobás, 61 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, egyedi konvektoros gázfűtésű, vizórás, parkettázott, telefonos, igényesen felújított lakás, bentmaradó konyha- és fürdőszobaberendezéssel Irányár 3,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2047. (25607 K) Eladó Nk. északi v.részében 3 szobás, 82 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, étkezős, kábeltévés lakás, 4 emeletes épületben, az épület udvarán garázzsal. A nappali parkettázott, a másik 2 szoba szőnyegpadlós. A konyha az étkezővel 4x4 méteres. A fürdő és a WC külön helyiségben van. A lakás déli és északi fekvésű, az északi oldalon redőnyös. Irányár: 4,65 mFt. Hivatko-
zási szám: SIKER 2052, (2S646 K)_
Eladod Nk. déli v.részében 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű, víz-órás, parkettázott, festett falú, nyugati fekvésű, kábeltévés, 3 emeletes épületben lévő lakás, 2,5 x 3 méteres konyhával, Irányár: 1,8 mFt. Hiv. szám: SIKER 2053. (25647 K)_
Eladó Nk keleti v részében 3 szintes, összesen 110 nm-es, 6 éves, tégla falazatú, teljes közművel, riasztóval ellátott, 2 m3-es hűtőkamrával rendelkező üzlet,
3 m-es utcai területtel. Irányár: ÁFÁ-val együtt 7 mFt.
Hiv. szám: SIKER 2055. (25649 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 1,5 szobás, 41 m-es, erkélyes, 2. emeleti, központi fűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, liftes, 10 emeletes épületben lévő, tehermentes, lomkamrás lakás, 2x1,5 méteres konyhával. A szobák az előszobából külön bejárattal nyílnak. A lürdő és a wc külön helyiségben van. Irányár: 1.59 mFt. Hiv. szám: SIKER
2056. (25650 K)_
Eladó Porrogszentkirályon 1 szoba-konyhás, előteres, parkettás, fatüzelésű, fürdőszoba nélküli családi ház, 600 n.öl telekkel. Irányár: 380 eFt. Hiv. szám: SIKER
2057. (25651 K)_
Eladó a Szentgyörgyvári-hegyen (Rigó-közben) 1619 m-es, zártkerti ingatlan, 1 szoba-konyhás, alápincézett, villannyal ellátott, 6 éves, lakható épülettel, szőlővel, konyhakerttel, gyümölcsössel kaszálóval. A szőlő 200 n.öl. Irányár: 800 eFt. Hiv. szám: SIKER
205S. (25652 K)_
Eladó Zákányban 3 szobás, parkettázott, 85 m-es, vegyestüzelésű, 2 cserépkályhás, 60 éves, K-NY fekvésű családi ház, 984 m-es telekkel, melléképületekkel, 2 nyári konyhával, műhellyel, pajtával. Vezetékes víz és kút az udvaron. Ipari áram a házban, Irányár: 1,95 mFt. Hiv. szám: SIKER 2059.
(25653 K)_
Eladó Úszóban 6 éves, 2 szintes, 7 szoba+hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, telefonos, nagy garázsos, pincés családi ház, konyhával és ebédlővel, túzelőtá-rolóval, 3200 m-es, panorámás telekkel, fenyővel, hobbikerttel, szántóval, kaszálóval. 2 generációnak is alkalmas. Irányár: 6 mFt, Hiv. szám: SIKER 2061. (25655 K)_
Eladó Nk. keleti v.részében 1 szintes, 77 m-es üzlethelyiség. Irányár: 4 mFt. Vagy kiadó. Bérleti díj: 60
eFt. Hiv. szám: SIKER 2060, (25654 K)_
Eladó Zalakarosban 417 n.öl, bekerített, zártkerti ingatlan, szőlővel, tégla falazatú pinceépülettel, benne présházzal, konyhával, fürdővel, villannyal, ciszternával, teljes gazdasági felszereléssel, tehermentesen. Irányár: 6 mFt. Hiv. szám: SIKER 2062. (25656 K) Eladó Sormáson 7 éves, 125 m-es, az alsó szinten 2 szoba-konyhás, étkezős, fürdőszobás, szőnyegpadlós, festett falú, fatüzelésű (kazán van), a felső szinten beépíthető tetőteres, jó állapotú, teraszos családi ház, kívül vakolatlanul, melléképületekkel, faházakkal, garázshoz építési engedéllyel, 960 m-es\' telekkel. Irányár: 3,5 mFt. Hiv. szám: SIKER 2063, (25657 K)
Eladó Miklósfán 1 szintes, 2 szobás, 35 éves, felújított, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, telefonos, szőnyegpadlós, meszelt falú, a mennyezeten fa-gerendás, kábeltévés, tehermentes ingatlan, 2200 m-es telekkel, 1 hónapon belül beköltözhetően, különálló, kialakítható lakrésszel, 2 család részére is alkalmasan. Irányár: 3,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2064.
(25656 K)_
Eladó a Szentgyörgyvári-hegyen, a II. hegyháton 250 n-ól zártkerti ingatlan, szőlővel, 15 éves, tégla falazatú pinceépülettel, villannyal, teljes felszereléssel, tehermentesen. Irányár: 750 eFt. Hiv.szám: SIKER
2065. (25739 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 50 nm-es, 1. emeleti, egyedi, konvektoros gázfűtésű, parkettázott, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, lomkamrás, kiépített telefonvonallal rendelkező, 4 emeletes épületben lévő, tehermentes lakás. Irányár: 2,4 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2066 (25740 K)_
Eladó Nk. belvárosában 1 szintes, 3 szobás, 90 nm-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, alápincézett, zárt kapualjú, közös gépkocsibejárós, 30 nm-es udvarral rendelkező, tehermentes családi ház, 3x4 méteres konyhával, teljes közművel. A szobák egymásba nyílnak. A fürdő és a wc egy helyiségen belül van. Irány-
ár: 5,2 mFt, Hiv.sz.: SIKER 2067, (25741 K)_
Eladó Sáncban 11 éves, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, 5 szobás, tégla falazatú, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, kábeltévés, paraboiaantennás, egyedi antennarendszerű, erkélyes, fedett teraszos, hőszigetelt Falazatú, parkettázott, festett falú, 5x3 méteres konyhával rendelkező, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva, 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintjén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található. A telken egy 11x9 méteres, különálló, szerkezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszel. Irányár: 9 mFt. Hiv.sz.:
SIKER 2068 (25742 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 3 szobás, 83 nm-es, 1 szintes, tégla falazatú, egyedi konvektoros gázfűtésű, vízórás, parkettázott, tapétázott, parabola antennás, beépített szekrényes, 50 nm-es telekkel rendelkező, sorházi lakás, 12 lakásos sorházban, A szobák nem egymásba nyílnak, A konyha 2,5 x 4 méteres. Az ebédlő 3 x 3, a spájz, 2 x 2 méteres. A fürdő és a wc külön - külön helyiségben van. Irányár; 4,4 mFt, A lakáshoz a későbbiekben egy garázs is megvásarol-hatólesz Htv sz SIKER 2069 .J5743 K\' Eladó Somogysámsonban (Nk-tól 25 km-re, a Balatontol 20 km-re) 2 szobás, előszobás, konyhás, 55 nm-es, tégla falazatú, meszelt falú, régi, hosszú fekvésű, parasztház jellegű, fatüzelésű, villannyal rendelkező családi ház, az udvarban vízzel, kerti csappal, vízórával, 2400 n-öl, bekerítetlen telekkel, gyümölcsfákkal, szántóval, tehermentesen, Irányár: 1,5
mFt, Hiv.sz.: SIKER 2070. (25744 K)_
Eladó Somogysámsonban (Nk-tól 25 km-re, a Balatontól 20 km-re), a falu központjában, felújítandó, javítandó, jelenleg is lakott, 6 helyiségből álló, vízzel, villannyal rendelkező családi ház, fürdőszoba nélkül, 2000 n-öl telekkel, szántóval, disznóóllal, istállóval, tehermentesen. Irányár: 850 eFt. Gyógyszertár, busz-megállló, bank a közelben. Hiv.szám.: SIKER 2071.
(25745 K)_
Eladó Palinban 10 éves, 4 szoba + nappalis, 160 nm-es, 1 szint + tetőteres, teraszos, erkélyes, egyedi cir-kogejzfr fűtésű + cserépkályhás, telefonos, kábeltévés, paraboiaantennás, parkettázott, illetve szőnyegpadlós, az alsó szinten festett falú, a tetőtérben tapétázott családi ház, 5x6 méteres pincével, különálló, 42 nm-es, dupla garázzsal, alatta pincével, 560 n-es, parkosított telekkel, tehermentesen. Irányár: 12 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2072. (25746 K)
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakásók megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00—16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáraiéval szemben. (11385 K) Nk-n (CSE 5) belvárostól 5 percre. 130 nm-es. 5 szobás, családi ház. 410 n-ól leiekkel eladó Irányár: 15 mFl.
(24232 K)_
Nk-n (LE 390) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vízórás, felújítóit lakás tízemeletes épületben
eladó. Irányár: 2,4 mR (24331 K)_
Nk-tól (CSE 191) 16 km-re 2 szobás. 50 nm-es. téliesen felújított családi ház melléképülettel, kentei, garázzsal együtt eladó, vagy lakásra cserélhető Irányár: 2,1 mFt.
(24332 K)_
Nk-n (LE 360) a belvárosban 3 szobás, 80 nm-es, nagy belmagasságú lakás 240 nm-es udvari tulajdonnal. 12 nm-es garázzsal eladó. Üzleti célra kiválóan alkalmas. Irányár
8,8 mR. (24333 K)_
Nk-n (LE 392) belvárosához közel 1+3 lélszobás, 96 nm-es, egyedi központi lűléses, vízórás lakás az épület alal 21 nm-es garázzsal együtt eladó Irányár 5.9 mFt + ga-
rázs; 1.1 mR (24470 K)_
Nk-n (LE 393) belvároshoz közel 3 szobás, 60 nm-es. egyedi központi fűtéses, vízórás lakás, a ház alatt garázs-zsal eladó. Irányár: 3,7 mR + garázs: 800.000,-Fl (24471
K)_
Nk-n (LE 50} belvároshoz közel 1 szobás, 42 nm-es, egyedi lűléses. erkélyes, parkettás, I emeleti lakás eladó
Irányár: 2.05 mFl, (24473 K)_
Nk-n (CSE 192) belvároshoz közel 100 nm-es, 3,5 szobás, egyedi lűléses, parkettás családi házrész 250 nm-es udvarral eladó ÖsszekóltözŐk részére kiváló Irányár 4 mFt (24474 K)_
Galamboki halastónál (TE 90} 260 n-öl telek, gyümölcsössel, faházzal együtt eladó. Irányár: 1,3 mFt. (24475 K)_
Nk-án (LE396) D-i városrészben 1 szobás. 55 nm-es, egyedi lűléses. udvari lakás kis kerttel eladód Irányár 1.4 mFl. (24477 K)_
Nk-n (LE 401) K-i városrészben 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, vizórás, felújloll, 6. emeleli lakás eladó. Irányár 1 3 mFt (24837 Ki_
Nk-n (LE 399) K-i városrészben 2,5 szobás, étkezős, 61 nm-es, központi fűtéses, vizórás, lelújioll, löldszínli lakás
eladó. Irányár: 2,65 mFl. (24838 K)_
Nk-tól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es telek, borospincével, kb 30 nm-es helyiséggel eladó Irányár. 450 000,-Fl (24839 K)_
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1,5 szobás, 70 nm-es, egyedi lűléses, udvari lakás eladó. Irányár: 3,5 mFl, (24918 K)_
Nk-hoz (TE95) közel 280 n.ól telken 2 szintes. 120 nm-es. 3 szobás epulel eladó Irányár. 4 mR (24919 K)_
Azonnal eladó (CSE196) Miklósién családi ház. Irányár: ¦ .5 mFl i ?4920 K)_
Nk-n (LE402) K-i v.részben 2,5 szobás, 62 nm-es, kp lű-téses, vízórás, erkélyes, III emeleti lakás eladó. Irányár 2,8 mFl. (24922 K)_
Nk-hoz (TE64) közel 940 n.öl lelek 30 nm-es épülettel, pincével, gyümölcsössel, lelszereléssel együtt eladó.
Irányár 850.000 R. (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűléses 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,3 mR. (24926
K)_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es. 2 szoba-hallos, egyedi fűtéses, vizórás, teljesen lelújiloll udvari lakás eladó Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas. Irányár: 3,8 mFt
(24626 KI_
Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nm-es családi ház 400 n.öl leiekkel, melléképületekkel, aknás garázzsal eladó Irányár: 4.6 mR (24928 K)_
Csurgón (LE 413} belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi lűléses, 4 emeleti lakás eladó Irányár: 1,6
mFt (25115 K)_
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes, 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, 100 n-ól lerületlel azonnal eladó. Irányár: 22 mFl (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi lűléses, vízórás, erkélyes. III. emeleti lakás eladó Irányár: 3,2 mR. (25118 K)_
Nk-tól 25 km-re (TE 98) 6600 nm-es üres épiési telek el-adó a Kisbalaton kézelében Irányár: 2 mR. (25114 K) Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi lűléses, étkezős, I. emeleti lakás eladó vagy családi házra
cseréihaló. Irányár: 3.5 mFl (25119 KI_
Nk-n (LE 411} belvároshoz közel 2 szobás, 58 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes (felújlotl) III emeleti la-
kás eladó. Irányár: 2.9 mR. (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi lűléses, vízórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 9Zo
bás lakásra cserélhető (25121 K)_
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás. 63 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 2 erkélyes lakás tízemeletes epulet-ben eladó Irányár: 2,2 mFt. (25122 K)_
Nk-n (LE 419} belvárosban 2 szobás, 48 nm-es, egyedi lűléses. vizórás. 4 emeleti lakás eladó Irányár: 3,6 mFl (25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlös, egyedi lűléses, parkettás felújított lakás eladó. Irányár:
5,5 mFl. (25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, udvari lakás kts kerttel, 2 db faházzal együtt eladó, Irányár: 1,6 mR. (25125 K) Nk-hoz (CSE196) közel kb. 100 m-es, 2 szobás családi ház nagy leiekkel, garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mFt
(25244 K)_
Balaton déli partján (CSE 196) 58 m-es, 2 szobás, nappalis. 2 szinles. nem teljesen kész (kb 70%-os) ikervilla tele 100 n öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFl. (25245
K)_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi haz 286 n-ól telekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K) Nk-n (LE47) É-K-i városrészben 1+3 lélszobás, 74 nm-es, egyedi központi lűléses lakás eladó vagy nagykanizsai családi házra cserélhető. Irányár: 4,1 mR, (25466 K)
Nagykanizsán (LE 423} K-i városrészben 3 szobás, 63 m-es, központi lűléses, vizórás. 4 emeleti lakás eladó Irány
ár. 2,2 mR. (25470 K)_
Nk-n (LE 430) K-t városrészben 2,5 szobás, 62 nm-es. közponli lűléses, vizórás, teíújílolt, II. emeleti lakás eladó. Irányár. 2,7 mR. (25760 K)_
NK-n (LE 429} K-i városrészben 2,5 szobás. 63 nm-es. központi fűtéses, felújított II emeleti lakás eladó vagy csa-ládi házra cserélhető. Irányár: 2,85 mR. (25751 K)
Nk-n (LE 432) É-i városrészben 1,5 szobás, 40-50 nm-ss, uJvan házrész eladó Irányár 1 mFl 12575^ K)_
Nk-hoz közel \'TE 102.. 250 n-ól teiek. épülettel pincével szőlővel, lelszereléssel együtt eladó Irányár: 850.000,-Ft (25/53 K)_
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses, I. emeleli. lomkamrás lakás eladó Irányár: 1,9 mFt.
(25755 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, telefonos családi ház nagy pincével, 2600-3000 nm-es telken, 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó
Irányár 2.2 mR. (25756 K)_
Nk-tól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, egyedi közponli lűléses családi ház garázzsal, 1200 n-ól parkosított lelekksl sladó Irányár: 7 mR. (25757 K) Rába padján (CSE 204) lévő hétvégi ház, nyaralóővszst-ben, cssndss helyen sladó Irányár: 3 mR. (25758 K) Szenlgyőrgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás. 40 nm-es családi ház jellegű épület, 600 n-ól telekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhető Irányár: 1.2
mR. (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás, 30 nm-es, egyedi 10-téses, vizórás, I. emeled lakás eladó Irányár: 1,6 mFt
(25760 K)_
Nk-n (LE 433) K-i városrészben 1 szobás, 42 nm-ss, központi fűtéses, erkélyes, löldszinti lakás eladó. Irányár: 1,55
mFl. (25761 K)_
Nk-n (LE 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-ss, egyedi fűtéses, vizórás, 4 emeleti lakás eladó vagy na-
gyóbbra cserélhető. Irányár: 2 mR. (25762 K)_
Nk-tól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl telek, szőlő, szánló, erdő, fenyőfákkal, épülettel, építőanyaggal •gyűlt eladó Irányár- 700 000,-R. (25763 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE 32) É-i városrészben 17 nm-es. aknás garázs eladó. Irányár: 400.000,-R. (25754 K)_
30
KANIZSA - /Ifin*
15>S>7. október 10.
TOMPA*
Ingatlanforgalmi Kft,
német—magyar érdekeltség ^^^j1 S
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tel./fax: »3/310-884
Nyitva: H-Ca 3-17, P 3-13, Sio 8-12 öraig
- ingatlanközvetítés, -forgalmazás értékbecslés - befektetési tanácsadás
KIÍRESUNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásukat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSEKK - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS -FELÚJÍTÁS
Arany J. u. 220 nmes, 2 szintes. 6 szobás, 2 konyha, 2 lürdőszoba, 2 terasz, egyedi lűléses családi ház műhellyel, pincével, kábel Tv-vel. 560 nm lerülelen eladó Irányár 27 mFl (25571 K)_
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappaís, gázfűtéses családi ház garázzsal, meléképülettel. 536 nm lerülelen eladó. Irányár 7,7 mFl. (25572 K)_
Kiskanizsán, 145 nm-es, 2 szirtes (Külön lakásként is használható) 6 szoba, 2 nappal, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, eBler, egyedi fűtéses család haz garázzsal, műhelyei, meléképiifelekkel,
300 nm tefüteten eladó. Irányár 7,7 mR. (25573 K)__
Magyar u. 220 nm-es, 3 bkrészes, 6 szobás, nappalis, teraszos, gaidrobos, etöleres, 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, családi ház, 2 garázzsal. Z meléképülettel, pincével eladó Irányár 35 mFl
(25574 K)_
Miklósién 49 nm-es, 1 szobás, konyhás, lúrdószobás családi ház,
nagy területtel eladó. Irányár 930 eFl. (25575 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás, 2 konyhás, 1 nappaff, 2 fürdőszobás. 2 zuhanyzós, 3 WC-vel, 2 erkélyes, étkezős, teraszos családi ház garázzsal, pincével, mdléképületekkel, 512 nm letuMen eladó.. Irányár:
16 mFl. (25576 K)_
Rákóczi u (2 bkás) összesen 53 nm-es. 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vel gázfűtéses családi ház, kis faházzal (1 szoba) (tatarozásra
SZ.XU6) eladó Irányár 2.5 mFt. (25577 K)_
Rozgoryi u 2 ízrtes. 200 nm-es, cirko lűtéses, 4 szobás, étkezős, gardrobós, 2 nappalis. 2 fürdőszobás család ház műhelyei, garázs-:sal, pincével, 400 nm területen elaclo. Irányár: 20 mFl. (25578 K) Sáncban 155 nm-es, 5 szoba + gardrób, étkezős, nappalis, erkélyes, gázkonvektor fűtéses, család ház pincével, garázzsal, mellék eprietekkel, 3000 nm területen eladó Irányár 6,5 mFt. (25579 Kj
Fő u 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gázlutéses lakás pincével, zart udvarral, kiváló álapotban eladó. Irányár 3,3 mFt. (25560 K) Kórház u (4 em) 48 nm-es, 2 szobás, amerikai típusú konyha, erkélyes, cirko gejzír fűtéses kiépfteii telefonos. jó állapotú lakás, tárolóval
eladó Irányár 3,6 mR. (25531 K)_
Munkás u 53 nm-es, 1 + leiszobás, konyhás, egyed tüléses, vizórás, reluxás, közepes alapotú bkás eladó. Irányár 2,1 mFt. (25562 K)
u cc. nm 2 szobás, nagy konyhás. 2 erkélyes, központi fűtéses, lelújlotl bkás bmkamrával eladó. Végső ár 2 mFt. (25583 K) fik Ady úton 75 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös lakás parkettás és járólapos padózalburkolal-tal, pincerésszel, parkolási lehetőséggel eladó Irányár 3,7 mR. !25305 k)_
Mk Berzsenyi utcában 57 nm-es, 2 szobáé, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás lakás eladó. Irányár 2,6 mFt (L5397 K)_
Mk Erkel ulcában 20 nm-es garázs műhelynek, gépekkel kiadó
Irányár IQeRJhó. (25398 K) _
Nk Kinizsi ulcában 53 nm-es, 2 szobás, gázfűléses, vizórás, redő-i, . . ,ll4vlu LíJvari lakás eladó. Irányár. 1,6 mR. (25400 K)
Mk Magyar utcában 26 nm-es, 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás el-
.do kanyar. 1.25 mFl. (25401 K)_
Nk Kaán Károly ulcában 117 nm-es, 3+2 lélszobás, étkezős, 2 erkélyes, egyed cirkotüléses, letetonos. társasház kakás pincével, garázs-
zsal ctaob Irányár 7 mFt. (25402 K)_
Mk Levente utcában 125 nmes, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyed gázfűléses, vrzórás, redőnyös társasházi bkás pincével, garázzsal álbpofcan eladó. Irányár 8 mR. (25403 K)_
Miklóson 3 szobás, 75-ben épül, gázlutéses, redőnyös csabdi ház 2200 nm terütelen melléképülelekkel eladó. Irányár 4,5 mR. (25404
K)_
Mk Poterfai ulcában 120 nmes, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cirkolűtéses, vrzórás, redőnyös, telefonos, 1932-ben épül, kiváló alapok! sorházi lakás pincével, garázzsal eladó. Padlástér beépíthető Irányár 10 mR. (25405 K)
Mk Rózsa utcában III. emeleti, 62 nmes, 2+1 félszobás, erkélyes, kp fűtéses, jó álapolu bkás bmkamrával eladó. Irányár: 2,2 mFt. 125406
k)___
tik Zemplén ulcában I. emeleti, 57 nmes, 2 szobás, kp. fűtéses, viz oras. letújHotl takas bmkamrával etadó. Irányár 2 mFt. (25407 K) Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gázfűtéses, vízorás. redőnyös, telefonos, 1985-ben épül, ledetl teraszos, ró álapolú család ház garázzsal eladó. Irányár 9 mFt. {25408
k)_;_
Nk-n a Városközpontban 1. emeleti, 72 nmes, 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár 3,3 mR (24577 K)__
Pelriventén 3300 nmes lelek eladó (közmüvek a ház előtt). Irányár
330 eR (24579 K)_
Nk-n a Fő úton 60 nmes. 2 szobás, cirko tüléses, vizórás, leljesen lamberiázotl, tetőtéri 80 %-os készűttségú lakás etadó. Irányár 2,5
mR. (245B2K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nmes, aknás, pincés garázs eladó
Irarryar. 350 eFl (24583 K)_
Nk-n a Nagyváthy ulcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűléses, vizórás, telefonos, parkettás, jó állapotú la-kas garázzsal eladó Irányár 5,2 mR. (24584 K)_
Palinban az utelepen 1992-ben épület, 801 nmes területen lévő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gázlütéses, telefonos, pincés, 3 garazsos, jo aibpotu család ház eladó. Az alsó szinten üzlet üzemeltetésére alkal-mashelyiség találtató, a felső szinten 3 szoba, hal, étkező, fürdőszoba Irányár. 20 mFt. (24567 K)
Gelsón 35 nm-es üzlethelyiség raktárral, 394 n
kiadó Irányár: 600 eR. (24588 K)_
területen eladó vagy
Zemplén Gy. u. 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp lűléses, leslésre szonio bkás, lomkamrával ebdó. Irányár 2 mFt.
(24310 K)_
Nk Kodály Z. u. 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp fűtéses, brrtárobs. krtürtó álbpotban lévő bkás cserélhető E-K-i v.reszben lévő 1-2. emeteli lakásra. Irányár 1,5 mFl. (23804 K) Nk Zemplén ulcában 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes nagy előszobás, kp fűtéses, lomkamrás, lelújftotl lakás eladó. Irányár 2,2 mFl. (23805 K)_
Nk-án, Csengery úton 1. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, egyedi lűléses lakás pincével eladó. Végső ár: 3,3 mR (garázzsal). (23802 K)
Latohegyen 752 nmes zártkert (vilannyal) eladó Irányár 300 eR. (24590 K>_
Palini Főrhénc hegyen 2160 nm területen 32 nmes, 1 szobás, teraszos [Hite. szőlővet gyümoksiakkat etadó. Irányár: 400 eR (24591
K)__
Szentgyörgyvári hegyen 900 nm lerülelen, 35 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, "86-ban épül pince eladó Irányár. 1.2 mR. (24594
. K)_
Palinban az újtelepen 706 nm terütelen 89-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappalis, gázfűtéses, reluxás, telefonos, parkettás, jó álapolu csabdi ház pincééi, garázzsal. melekepUetekkel. terasszal eladó.
Irányár 9,5 mFl (24595 K)_
Uzlei (presszó) Kiskanizsán 218 nm területen, terasszal, szociális helyiségekkel, közművekkel, teljes berendezéssel, lakrésszel eladó.
Irányár 8 mFt. (24596 K)_
Belvárosban 30 nm-ea, 2,5 szobás, gázfűléses lakás, üzletnyitási en-
gödölyékkel, utcalronlra nyühol kirakattal ebdo. (24597 K)_
Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappals, teraszos, falüzelésü, család ház, meléképülettel, 2340 nm területen eladó. Irányár 1,85
mR. (24314 K)_
Nk Vörösmarty ulcában 275 m területen 76 nmes bkóterülelü, 2 szobás, konyhás, egyed tílésű, garazsos, b álapolú udvari csabdi ráz melléképülettel ebdó. Irányár 2 mR. (23806 K)_
Nk Kórház közelében vállakózásra is alkalmas, 102 nm-es, 4 szobás, gázfűléses, kívülről telesen lelújfjolt. ab szigetei, belülről leJúji-tásra szoruló család ház 480 nm terütelen eladó Irányár. 5,1 mFl
(23677 K)_
Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, élkezös, bmbéri-ás, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkáfyhás csaád ház 2700 nm területen gyümöbsössen, 15.000 db tufával ebdó. Irányár 8,2 mR.
(23678 K)_
Mk, Csokonai ulcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses, vizórás bkas ebdó Irányár 2.4 mFt. (23679 K)
Nk Deák téren 72 nmes, 2 szobás, étkezős, egyed (üléses, vizórás, redőnyös, pincés udvari csabd ház új fürdőszoba .berendezésekkel, új burkolatokkal, 2 éve lelújlotl vezetékekkel ebdó. Üzletnek és irodának is akatmas. Ar.: 4 mFt (23680 K)
Katonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses család ház, pincével, garázsai, 360 nm lerülelen el-adó. Irányár 4,5 mR (23504 K)_
Magyar u 100 nmes, 2 szobás, konyhás, lürdőszobás, élkezös. gaz-lüléses, \'67-ben épül csabd haz eladó. Irányár: 3,6 mR. (23507 K) Zemplén Gy. ulcában 63 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. lűléses, lomkamrás, új konyhabútoros bkás eladó. Irányár 1,95 mFl. (23085
K>_,_
Nk Berzsenyi D. ulcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, festett (alakkal. K-NY-i fekvésű abbkokkal, beéptett szekrényekkel eladó
Irányár 2,5 mR. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emeleli, 10 hónapos épületben lévő, 60 nmes, 2 szobás, hallos, cirkogejzír lűléses lakás ebdó Irányár 3,7 mR Garázzsal együtt 4.5 mR. Kód: LAK 106 (22396 K)_
Nk Király ulcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nmes, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár 6 mR +
500 eFl garázs Kád: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyválhy ulcában 4. emeleli, 75 nmes, 3 szobás, elkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vrzórás, redőnyös, leletonos bkás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pincerész-szeL garázzsal vagy anélkül eladó Irányár 4mR + 600 eR garázs
Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úlon 48 nm-es, dupla garázsból kiabklloll, 2 aknás rmi-hefy, 3 fázisú árammal, vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mFl Kőd:
Mt-> Ki
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 lürdőszobás, ebéd-lős, konyhás, pincés, mellékepüleles, parkettás, iaróbpos. teraszos,
kp-i fűtéses család ház ebdó. Irányár 6 mR. (22791 K)_
Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garazsos, pincés,
kp. tüléses haz etadó. Irányár 4,3 mFl. (22792 K)_
Mikbsfán 95-ben épül. 170 nmes. 5 szobás, 2 lürdőszobás, halbs. étkezős, erkélyes. 70%-os készüHségü családi ház pincével, garazs-zsal, műhellyel, 800 nmes lerülelen eladó. Irányár 6,2 mFt. Kód:
CSAL 211. (22545 K)_
Nk Dózsa Gy. ulcában 100 nmes, 3 szobás, gázfűléses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épül, b álapolu család ház bolrves pincével, műhelyei. 860 tvn területen eladó. Ar: 6,5 mFl Kód CS200. (22409
K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen lelújlotl csabd há: 1500 nmes telekkel, 60 nmes pincevei. mellekepületlel
elacb. Irányár: 12 mFl. Kőd: CS202. (22411 Kj_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűléses, kisebb letüji-tasra szoruló család ház 1400 nmes területlel, műhellyel, fáskamrával, tetóterbeéplési lehetőséggel ebdó Irányár 3,6 mR Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újlelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi loka 90V
Irányár 12 mR. Kód: CS20S. (22417 K)_
Mkbslan 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, teleionos, családi ház, meleképiietekker, 3400 nm-es lerülelen eladó Irányár 5 mFl
KCd: Cs 211. (22420 K)_
Mkfeslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész lűtéses, telefonos, 1986-ban épül család ház, szuterinnel, garázzsal, 1000 nm-es lerülelen eladó Irányár. 13,5 mR. Kód Cs 212 (22421
K)_
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdőszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, pincével, melléképülettel
eladó. Irányár 6,5 mFl Kód: Cs 213. (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm lenjlelen 120 nmes, 95-ben épül vendégbló egység, női-féríi zuhanyzóval. WC-vel raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával eladó. IRányar 5,8 mR Kód U100 (22423
INGATLAN
Nagykanizsán kisebb felújításra szoruló családi házat keresek. Érd.: 93/315-800, vagy a 60/399-561-es telefonon.
(25705 K)_
Munkás úton 2 szobás, 54 nmes, 2 erkélyes, vízórás, telefonos, jó állapotban lévő, IV. emeleti lakás eladó. Érd.: 93/324-185. (25724 K)_
Tótszerdahelyen 2 éve felújított, bővített ház 1 mFt-ért eladó. Fürdőszoba van, gáz, telefon, csatorna az udvarban. Tel.: 93/383-741. (25725 K)_
Nagykanizsán családi ház és lakás eladó. Érd.: 06-20/219-642-
es telefonon. (25697 K)_
Eladó 80 nm-es családi ház kelttel, gyümölcsössel, 650 n-öl telekkel vagy Nk-i lakásra cserélhető. Érd.: Pogányszenpéter. Bajcsy-Zs. u. 62. Szabó Dezső-né." (25698 K)_
Palinban 1989-ben épült 3+2 félszobás kertes családi ház pincével, garázzsal eladó. Érd.: 315-341-es telefonon. (25699
K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 1 szoba, konyha, fürdőszoba, felújított családi házrész eladó. Irányár: 1,200.000,-Ft. Érd.:06-60/327-591 (25700 K)
4 szobás, családi ház eladó vagy elcserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: Szent Rókus u. 55.
(25701 K)_
Nk-n a Keleti városrészben II. emeleti, központi fűtésű, 2 és félszobás, felújított lakás eladó. Érd.: 18 óra után a .316-713-as telefonon. (25702 K)_
Eladó 1+3 félszobás 69 nm-es. egyedi fűtésű, vízórás lakás az észak-keleti városrészben. Érd.: hétfőtől-péntekig a 93/311-333/13-as melléken. Szólákné. (25705 K)_
Nagykanizsán az Ady utcában 2. emeleti, zöldövezetre néző, 2 szobás, 53 nm-es, parkettás, teljesen felújított, egyedi, igényes belső kialakítású lakás eladó. Ár: 3,7 mFt. Érd.: 93/323-257.
(25706 K)_
Nk. központjában 4 szobás, 74 nm-es, egyedi fűtéses lakás eladó vagy értékegyeztetéssel kisebbre cserélhető. Érd.: hétköznap 8-17.30-ig a 93/310-715-ös telefonon. (25717 K) Kiskanizsán, a Kőrisfa u. 63. sz. alatt tetőtérheépítéses, külön bejáratú, 2 család részére családi ház, felújításra szoruló műhellyel, ipari árammal, családi okok miatt eladó. Érd.: 93/319-182 vagy a 06-60/399-762-es telefonon. (25718 K)
Nk-n a Szemere u. 6. sz. alatt. 3 szobás, utcafronti házrész eladó. Irányár: 2.9 mFt. Horváth (25703 K)_
Nagykanizsán a Keleti városrészben 2,5 szobás, földszinti, igényesen felújított lakás eladó. Érd.: 93/314-325. (25704 K)_
Murakeresztúron 1,5 szobás lakás, cserépkályhás, fürdőszoba. WC, kis területtel eladó. Irányár: 800 eFt vagy 550 eFt + 200 eFt OTP átvállalás. Érd.: Állomás tér 1. Balassa. (25719
K)_
Eladó Nagykanizsán a Csónakázó-tóhoz közel, a kaposvári út mellett telek. Fonyódon a hetes út mellett, a kempinggel szemben 4 szobás, emeletes villa telekkel, eladó. Érd.: 93/312-216-
os telefonon. (25735 K)_
52 nm-es, gázas, vízórás, étkezős lakás eladó. Ar: 2.2 mFt. Tel.: 93/325-611. (25747 K)
GARÁZS
Űrhajós úti garázssorban 20 nm-es, aknás garázs eladó. Víz van. Érd.: 93/310-619. (25672
K)_
Ikergarázs kiadó vagy eladó az Űrhajós utcában. Érd.: 93/312-370-es telefonon. (25727 KI
Kazanlak krt. 14. alatt a 15-ös számú nagyméretű garázs eladó. Érd.: 93/317-501-es telefonon. (25728 K)
JARMU
\'82-es Opel Kadett D, benzines, 1200-as, sárga eladó. Érd.: 93/322-379-es telefonon. (25716 K)_
2 tonnás, zárt Mercedes Kisteherautó. 1979-es évjáratú olcsón eladó. Érd.: naponta 17 óra után. Érd.: Nk.Sánc. Új Élet u. 61. (25720 K)_
\'90-es évjáratú Renault 5-ös eladó. Érd.: 93/312-889-es telefo-
non. (25732 K)_
Samara 1300-as, \'88-as évjáratú eladó. Érd.: 93/311-903-as tele-fonon. (25736 K)_
Moszkvics Alekó 7 éves eladó. Érd.: 93/314-177-es telefonon 18 óra után. (25737 K)
ALBÉRLET
Fiatal házaspár két gyermekkel Nk-n egyedi fűtéses, egy vagy másfél-szobás albérletet keres. Ajánlatokat a 315-519-es telefonszámra várunk az esti órákban. (25707 K)
mi. október 10.
T"
KANIZSA - /tfins
I
31
BÉRLEMÉNY
Dél-Zalával szemben üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Érd.: 310-667-es telefonon. (25726
K)_
Nk. Király u. 21. sz. alatti, 60 nm-es üzlet bármilyen célra kiadó. Érd.: Király u. 19. alatti Műszaki boltban személyesen. (25733 K)_
Vásárcsarnokban földszinti, 19 nm-es üzlet kiadó. Érd.: Nk. Király u. 21. alatti Élelmiszerboltban személyesen. (25734 K)
VEGYES
Pelenkázós kiságy jó állapotban eladó. Érd.: 93/319-414. (25730
K)_
RÉVAI Nagylexikon 17, 19, 20. kötetet vennék, cserélnék új Révaira, Magyar Lexikonra. Érd.: 311-047-es telefonon. (25731 K)_
Autós biztonsági gyerekülés eladó. Érd.: 93/314-043-as telefo-
non. (25732 K)_
PÁV III-as B. kategóriás jogosítvánnyal, rutinos, 34 éves fiatalember, napi nettó 2000,-Ft-eii munkát vállal. Érd.: Nk, Magyar út. 157. 2. ajtó. (25728 K)_
3 részes ülőgarnitúra kitűnő állapotban, v-alamint menyasszonyi ruha eladó. Érd.: 20 órától a 312-755-ös telefonon. Kiss (25709 K)_
Kiadók: 3 tégelyes hűtős sön-téspult, 2 körös Cornélius sörh-űtő és emblémás söröspoharak, korsók. Tel.: 321-052. (25710
K)_
Lucfenyő 800 db karácsonyfának eladó 1-2 m-ig. Érd.: 93/322-379-es telefonon. (25711 K)_
AKUPRESSZÚRÁS cipőbetét megrendelhető, megvásárolható. Érd.: Nagykanizsa, Platán sor 9/b. Mészégető. H-K.: 14-17-ig. Tel.: 93/313-817. (25712
K)_
Papírfát szállításra kész állapotban nagy tételben vásárolok. Érd.: 93/323-257-es telefonon. (25713 K)___
Fehér szétnyitható konyhaasztal, centrifuga, 3 férfi öltöny 50-es méretben, üveges szobaajtó, sürgősen eladó. Érd.: 93/316-28 l-es telefonon. (25714 K)_
Újszerű állapotban, kisipari fa-eszterga 220/1100 W-os 28000,-Ft-os irányáron eladó. Érd: Benke Lajos Kiskanizsa, Bornemissza 5.\' (25715 K)
100 éves faprés eladó. Irányár: 300 eFt. Érd.: 06-30/691-155-
ös telefonon. (25708 K)_
Otthonában végezhető munkát ajánlok. Válaszborítékért tájékoztatom. Érd.: Kis Tamásné, Nagykanizsa, Új Élet u. 61. 8809. (25721 K)\'_
BOSCH típusú fagyasztószekrény, 150 literes, sürgősen eladó. Irányár: 17.000,-Ft. Alkatrészként Hajdú automata mosógép 7.000.-Ft-ért eladó. Érd.: 16 óra után a 316-054-es tele-fonon. (25722 K)_
Babysittery állást vállalna diáklány napközbeni elfoglaltságra hétfő, kedd kivételével. Érd.: 316-054-es telefonon. (25723
K)_
Kétszemélyes rekamié 5000,-Ft-ért, egyszemélyes heverő 2000,-Ft-ért, automata mosógép hibásan 5000,-Ft-ért eladó. Érd.: Nk, Magyar út. 157. 2. aj-tó. (25729 K) _
Eladó 600 db szürke tetőpala. Érd.: 93/312-216-os telefonon.
(25738 K)_
550 db új hagyományos tetőcserép eladó. Erd.: 322-523-as telefonon. (25748 K)
PARTNKUKKKESO
Középkorú, diplomás özvegyasszony igaz társat keres „Egy életre". Levelet 8801, Nk. Pf.:
503. várok. (25643 K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom Nk. Pf.: 154-re. (25671 K)
Szerelemre vágyó, rubensi ala-katú 28 éves, szépnek mondott elvált asszony megismerkedne legalább 180 cm magas, tiszta jellemű férfival tartós kapcsolat céljából. Leveleket „Kék madár" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re. (25749 K)_
44 éves rendezett anyagiakkal független hölgy, tartós kapcsolat céljából keresi hasonló adottságú úr ismeretségét 52 éves korig. „Októberka" jeligére Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9-be várok levelet. (25770 K)__
45 éves értelmiségi hölgy keresi társát 50 éves korig. „Kereslek" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (25771 K) _
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
Szuperinfo Bál
a Honvéd
Kaszinóban
1997. október 18-án
szombaton 19 órától.
Bővebb felvilágosítás és belépőjegy vásárlása a Szuperinfo Reklámirodában, Nagykanizsa, Király u. 3 l/F. sz. alatt. Telefon: 93/310-917
55 627
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55 627 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonhárom csecsemő született Nagykanizsán, ebből hat nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán húsz polgár halálozott el, köztük tizennégyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán hat fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma pedig hetven fő. Hétvégén kilenc párt esketett az anyakönyvvezető, ebből tizennégy fő nagykanizsai illetőségű.
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-18 óráig
Egy alkalommal IS szóig se forint.
32
KANIZSA - Wvut
Jl
1997. október. 1.0.
Avar és pajta égett
Nyugalmai hétköznapok után vasárnapra maradt a munka a tűzoltóság számára. Október ötödikén két helyre is kellett vonulniuk ugyanis. Először Kiskanizsán, a Cigány utcában gyulladt ki egy pajta, s bár a tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, ötezer forint kár keletkezén. Ugyanezen nap délutánján kapta a bejelentési a kanizsai tűzoltóság, miszerint meggyulladt az újudvari tv-torony-hoz vezető út mentén az erdő. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt szél. így - Indonéziától eltérően - sikerült elkerülni a nagyobb bajt.
A határőrök mindig
éberek
Magángépkocsival indultak Tor-nyiszentmiklósról Nagykanizsára a helyi kirendeltség járőrei, ltjukat azonban - mely egy továbbképzésre vezeteti volna, megszakították, mikor felfigyeltek egy nyolc fős csoportra.
melynek tagjai a határ felé igyekeztek. Szolgálatba helyezték magukat, s igazoltatták - volna - az idegeneket, viszont ezen kísérletük, minthogy a csoport tagjainál semmiféle okmány nem volt, meghiúsult. így a négy iraki, két libériai és két dél-afrikai állampolgárt letartóztatták, s ellenük a kanizsai Határőr Igazgatóság az idegenrendészeti eljárást lefolytatta.
Becsehelyi lopott Sormáson
Egy sormási polgárőr fedezte fel a helyi presszóba történi behatolás nyomait, melyet követően értesítette a nagykanizsai rendőrkapitányságot. A hamarosan kiérkező rendőrök a színhely közelében elfogtak egy gyanúsan viselkedő becsehelyi férfit, akit a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújával őrizetbe vettek. A presszóból egyébként mintegy tizenötezer forint énekben cigaretta, ital és váltópénz tűnt el.
Festményeket és fát
loptak
Kárba veszett az. egyik Nagykanizsa közeli erdőben dolgozó favágók munkája. Az általuk kitermelt fahasáboknak csak a hűlt helyét találták ugyanis másnap. A kár harmincezer forintra becsülhető. Nagyobb a kára annak az Alsó-Szabadhegyi lakástulajdonosnak, kinek ingatlanába eddig ismeretlen tettesek betörtek. Az. illetéktelen behatolók festményeket és aranyékszereket zsákmányolva, mintegy kétmillió forinttal károsították meg a tulajdonost.
Festmény és készpénz volt a zsákmány
Hívatlan látogató járt kedden délelőtt egy Kisfaludy utcai lakásban. Az. illetéktelen behatoló ajtóbe-fes/.ítés módszerével jutott be, s onnan egy értékes festményt, valamint készpénzt zsákmányolt, mintegy kétszázezer forint énekben.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 10-én 19 órakor: LEHOTA GÁBOR ORGONAESTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN
- 10-én 1930 órakor: ALPOK-ADRIA MKB NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL
- 11-én 19.30 órakor: ALPOK-ADRIA MKB NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL
- 14-én 17 órakor: „MEGYEK A VERS UTÁN" - NAGY GÁSPÁR SZERZŐI ESTJE
- 14-én 19 órakor: CALIGULA HELYTARTÓJA - színmű -HEVESI-BÉRLET
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
- 15-én 19 órakor: CALIGULA HELYTARTÓJA - színmű -RÁTKAI-BÉRELT
- 16-án 19 órakor: DROGMENTES DISZKÓ
CSERHATI-GANZ SPORTNAP
Tíz esztendővel ezelőtt indult útjára az. a sportnap, amelyen a zalaegerszegi Ganz és a nagykanizsai Cserháti szakközépiskola tanulói vesznek részt. A rendezvény, melyet ebben az évben a Cserháti szervezett meg, ismét teljesítette azt a célt, hogy a két hasonló profilú iskola tanulói és tanárai a sport révén közelebb kerüljenek egymáshoz, a sportkapcsolatok ápolásán túl szakmai és személyes barátságiikat szerezzenek, kössenek. i
Az. 1997/98-as tanév közelmúltban lezajlott versenyéről a sportnap fő szervezőjét, Hennán Józsefet, a Cserháti szakközépiskola tanárát kérdeztük:
- Milyen versenyszámokban mérték össze erejüket a diákok és a pedagógusok?
- A két város között futóversenyt tartottunk a 46 km-es távolságot 2 km-enkénti váltással tették meg a tanulók. Emelett iskolánk Russay Olivér Tornacsarnokában a diákok
számára kézilabda, labdarúgás és kosárlabda szerepelt a programban, a kollégák pedig labdarúgásban és kosárlabdában versenyezhettek. A két kosárlabda-számban vegyes csapatok indullak, így a futás mellett itt a hölgyek is lehetőséget kaptak a szereplésre.
- Milyen eredmények születtek\'.\'
- A Ganz szakközépiskola összesítésben 3:2-re győzött, egy döntetlen volt: a kézilabda-mérkőzés. A futást - nagyon kicsi különbséggel -. a diák kosárlabdát és a tanár focit Zalaegerszeg nyerte, míg a diák focit és a tanár kosárlabdát a Cserháti.
- Várható-e folytatása a sportnapnak\'.\'
- Most már hagyománnyá vált. hogy évente valamelyik iskola megrendezi a Ganz-Cserháti sportnapot, így lesz folytatás annak reményében, hogy a jövőben is a diákok és a tanárok számára a sport, a barátságok ápolása-építése lesz a lényeg.
Horváth Ilona
KANIZSA MŰSOR
OKTÓBER 11. SZOMBAT
9 óra: Játszóház ;i Móricz Zs. MiW. Házban (bőrmunkák II.)
19 órai Zenés láncest a 60-70-es ívek zenijére az Erkel F. Olajipari Mflv. Házban
19.30 óra: Jazzfesztivál a HSMK-ban
Apoll.\'. mozi: 16, 1« és 20 óra: Az elveszel! világ: Jurassic Park
Stúdió mozi: 18.15 óra: Káma-szútra
OKTÓBER 12. VASÁRNAP
Apolló* mnzi: 16. 18 és 20 óra: Az elveszeit
világ: Jurassic Park Stúdió mozi: 18.15 óra: Kama-szulra
OKTÓBER 13. HÉTFŐ
13.30 óra: ..SzamárftiKes)" - gyermeki nfl.wr a Móricz Zs. MűV Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elveszeti világ: Jurassic Park
Stúdió mozi: 18.15 óra: Rablóhal
C2-« kál«ltn KANIZSA TV: 19 óra: -- Hírek; - Sporthírek: - Látszog - ifjúsági imi-sor: - Csevegő - Dómján Károly nyugal-mazoll őrnagy; (eleste argentin filmso-;¦-/.!¦ (23. rész>; Pelei a kormány
OKTÓBER 14. KEDD
17 óra: „Megyek a vers után" - Nagy Ciáspál szerzői esije a HSMK-ban
19 óra: Caligula helytartója - színim! a HSMK-ban (Hevési-bérlet)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elveszeti világ: Jurassic Park
Stúdió mozi: IN.15 óra: Káma-szulra
C2-« kábrlrn KANIZSA TV\'.- 17 óra. Önkormányzati Illés közvetítése felvételről
OKTÓBER 15. SZERDA
17 óra: Szél Károly festő es lyafikusnill vész kiállításának megnyitója a HELY klubban
18 óra: „Ep testben ép lélek" - egészségügyi előadás a Móricz Zs, Mflv. Házban
19 óra: Caligula lielytartója - színmű a HSMK-ban (Rálkai-bérlel)
Apolló mozi: 16, 18 és 2\') óra: Az elveszett
világ: Jurassic Park Stúdió mozi: 18,15 óra. Káma-szúira C2.es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: Sport: JelKep - Balogh Tibor református lelkésszel: Rejiélyes balesel amerikai krimi,
OKTÓBER 16. CSÜTÖRTÖK
17 óra: Európa biztonsága Hazánk biztonsága - Kerekasztal beszélgetés Magyarország NATO csatlakozásáról a Honvéd Kaszinóban
19 óra: Drogmentes diszkó a HSMK-ban
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Az elveszelt világ: Jurassic Park
Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie
C2-t« kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek. - Paletta - kulturális hírműsor; -Rend-ben friss rendőrségi hírek, információk; Természetünk - természetvédelmi magazinműsor; - Régid.
OKTÓBER 17. PÉNTEK
18 óra: Nagykanizsa és kornyéke amatőr zenekarainak lalálkozója a HELY klubban. Házigazda: a KRITIKUS PONT Együttes
19 óra: Tankcsapda koncert a Kodály 7. Mflv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elveszeti
világ: Jurassic Park Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie
- KANIZSA I)él-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársuk: Dukát Éva, Szaluban Altila. Titkárságvezető: Benezc Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh László, Bödör Béla, Deregi László, Horváth Ilona, Mészáros Bálint, SzirovicZfl Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft, Nagykanizsa, Terv u. 3„ Kiadja ¦ Kanizsa fj\'jlág Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kit. Ügyvezetője Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető\' igazgató. Terjeszti u Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-.3K79
NAGYKANIZSA
A MEGHIRDETETT HULLADÉKGYŰJTÉSI
AKCIÓ KERETÉBEN DÍJMENTESEN ADHATJA LE VESZÉLYES HULLADÉKAIT!
Kiskanizsai bélyeggyűjtők
A tavalyi tanévben még létezett az Általános Iskola Kiskanizsa Nagyrác úti tagiskolájában a gyerekek számára szervezett bélyeggyűjtő szakkör. Mint Dömötör Miklósné igazgatóhelyettes elmondta, e szakkör elismeréseképpen kaptak meghívót az iskola hatodik osztályos tanulói a háromnapos rendezvénysorozatra, amelyre a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szervezetének hetvenöt éves évfordulója alkalmából került sor. A gyerekek utazási költségeit teljes egészében a Magyar Posta térítette, ez tette lehetővé a kirándulást, melynek során megtekintették a Magyar Kultúra Alapítvány székházában található, nemzetközi jubileumi bélyegkiállítást. A 70. Bélyegnap címet kapott kiállításon több mint száztízezer bélyeget, képeslapot, borítékot tekintettek meg a kisdiákok, kik kísérő tanáruk. Seres Julianna szerint rendkívül élvezték a kirándulást. A bélyegnap alkalmából versenyt szerveztek az ország nyolc iskolájából érkezett csapatok számára - melyen a kiskanizsai fiatalok remekül helytálltak. A versenyfeladatok során - mint például több ezer bélyeg közül kikeresni az azonosakat, bélyegek alapján felismerni állatokat, sportágakat, drágaköveket - a legjobb húsz közé is jutott kiskanizsai tanuló Scheier Attila személyében. Nagy élményt jelentett a kiállítás megtekintése után a gyerekek számára a Hadtörténeti Múzeum és a Budái Vár megtekintése, de az igazi fénypontot - a tanárok és diákok egybehangzó állítása szerint - a McDonalds étteremben tett látogatás jelentette. Mint Dömötör Miklósné igazgatóhelyettes elmondta, a bélyegszakkör szakmai elismeréseképpen kiérdemelt kirándulás a legjobb időben érkezett az iskola számára, hiszen a sikeres tavalyi év után idén nem indítottak hasonló szakköri foglalkozást, most viszont - országos elismerésüket látva - az iskola vezetése egyetért az újraindítás gondolatával.
Sz.A.
VÁSÁRCSARNOK
Tüttő István polgármester és Stahl György képviselte a vásárcsarnok építtetői oldalát azon a találkozón, melyen a nagykanizsai őstermelők és a kereskedők tehették fel kérdéseiket a csarnok üzemeltetésével kapcsolatban. A nagy számban megjelent érintettek számára az első kérdést mégis Tüttő István tette fel, a vásárcsarnok megnyitásának időpontját illetően. A jelenlévők többsége a november elsejei nyitás mellett foglalt állást. Mint a polgármester tájékoztatójában elmondta, a csarnokbeli kulturáltabb körülményekért a piaci árusoknak egyelőre nem kell többet áldozniuk. A polgármester ígéretet tett arra is, hogy minden helyi járatú busz át fog haladni a vásárcsarnok mellett mindennap. Az épület-
hez tartozó parkoló a rendelet előírásai szerint ingyenes lesz, abban még az esetleges bevásárló turistákat szállító buszok is megállhatnak. A csarnok kultúrált, emberi körülmények közötti árusítást tesz lehetővé - hangoztatta, ugyanakkor megnyugtatta az érdeklődőket: semmilyen peres ügy nem fogja elhúzni a nyitás időpontját. A jelenlegi piac területén előprivatizált üzlettel rendelkező tulajdonosokkal tárgyalásokat kezdenek, s igényeiket rendkívül kedvező ajánlattal kívánják kielégíteni. A csarnok teljes mértékben üzemképes lesz nagyon rövid időn belül, s ezt követően hivatalosan is megnyithatják. Ehhez a véleményhez csatlakozott a beruházó Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője, Stahl György is, aki sze-
rint garantált, hogy az épület műszaki átadása október tizenötödikére befejeződik. Az épület közvetlen környezetének rendbetétele bizonyos közmű-munkálatok miatt késik, erre az ügyvezető szerint az utolsó néhány napban kerül sor. Dávid Zoltán, a piacfelügyelőség vezetője a kereskedők kérdéseire válaszolva elmondta, hogy nem várható helypénzáremelés, továbbra is a jelenleg érvényes rendelet meghatározásai alapján szabják ki a díjakat. Árvái János, a polgármesteri hivatal munkatársa szerint a csarnok működtetéséről jelenleg sok mindent elmondani nem lehet, a mielőbbi üzemeltetés indításának alapfeltétele, hogy ideiglenes működési szabályzatot fogadjanak el a társasházi alapító okirat elkészültéig.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Ttn u. 3.
Telelon/Tax:
(98,312-305
alapítva: 1989.
IX. évfolyam 42. szám 1997. október 17.
Bizottsági szakaszban, előkészítés alatt van a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló rendelet. A közel két éve húzódó ügy végkifejlete felé halad, a műszaki átadás előtt áll a beruházó és a kivitelező. Mivel a sok hercehurcát megélt két házzal kapcsolatban változás a változást követte, kissé meglepő, hogy az utolsó pillanatban, szinte a beköltözés előtt még megoldásra váró, alapvető problémák jelentkeznek.
Ilyen az, hogy a korábbi ígéretekhez képest, nem egyedi gázfűtésű lakásokba költöznek\' az időskorú bérlők, hanem egyedi cirkogejzíres illetve az egyik házban központi fűtés biztosítja majd a meleget számukra. Utóbbi esetben nincs szakaszolás, így nem kevés vitás eset elé néznek a lakók. A konyhák egyike-másika gáztűzhellyel lesz felszerelve, több lakás viszont villanytűzhellyel, igaz volt, aki kérte is ezt a megoldást. A kérdés felmerülhet: az esetleg kis nyugdíjjal rendelkezők bírják-e a műszaki megoldásokból adódó költségeket, biztosan olyan lakásba kerülnek-e, amelynek felszereltsége nekik a legmegfelelőbb? A nem önkormányzati cserelekással a házba kerülők ugyanis licitálhatnak a lakásokra - ki tudja ma, hogy melyikbe kerül? Felvetődött, hogy az eddig tájékoztatásként közölt lakásárakat fel kellene emelni illetve négyzetméterará-nyosan kellene kiszámolni. Ezt azonban a jelentkezők csak a közgyűlés
:<-::-x:l-:vX-:-:-:-:-:v:-::-:w-:
Meglepő viták a nyugdíjasház körül
végleges döntése után tudják meg, ahol véglegesen eldönti a testület az adomány mértékét. A tervek szerint adomány néven fogják befizetni a lakások árát, amelynek ötven százalékát visszakapják, ha valamilyen ok folytán két éven belül el kívánják hagyni a nyugdíjasházat.
Az önkormányzati lakásukat csereként felajánlók is új feltételekkel nézhetnek szembe, olyanokkal, amilyeneket eddig senki nem állított eléjük követelményként. Javaslatok születtek arra nézve, hogy cserelakást csak akkor fogadjanak el tőlük, ha annak foü-galmi értéke eléri az új lakás vételárat helyettesítő adomány mértékét. Félő az - ahogyan azt az egyik illetékes mondta -, hogy mindezen új feltételeket hallva, töblien visszalépnek. Az önkormányzat gazdasági szakemberei viszont attól tartanak, hogy sok beteg, idős ember ápolását, gondozását fogja ellátni egy-két éven belül a ház illetve az ott működő klub, így a drága beruházásként megépült bérlakások szociális otthon-jellegűvé válnak. Alapítványi, intézményi működtetésről is szó lehet rövid időn belül, sőt az is felve-
tődött, hogy majd idővel gondozóházzá minősítik azt, ami nyugdíjasok bérlakásaiként kezdi meg működését az IKI üzemeltetésében. Hogy mit szól mindehhez a huszonnyolc jelentkező, aki egyáltalán nem erre készült és volt felkészítve? Nem ezen feltételek alapján osztott-szorzott. kezdte el felszámolni többévtizede.s életfeltételeit? Vajon gondozóházba, alapítványi működtetésű intézménybe készült az, akinek azt mondták eddig, hogy ugyanolyan bérlő lesz, mint bárki más, a többi önkormányzati bérlakásban? Lehet-e egyáltalán egy bérlakásba beköltözőt később gondozóházban élővé, szociális intézményben elhelyezetté nyilvánítani - átminősíteni? A közgyűlés döntése erről is szól, nemcsak arról, hogy egy mély ingoványból hogyan lehet - másokkal nem törődve - valahogyan kikecmeregni.
Valószínűleg ez nem megy olyan könnyen, niint ahogyan a földszinten majdan lakók szobájuk erkélyéről korlátlanul - szó szerint - a közterületre léphetnek az erkélyrácsok hiányában.
L. I.
I
KANIZSA - *)tcAo*t
2
1997. október 17.
PER/PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
„Egy társasházban lakom jó ideje. Odaköltözésem óta fizetem a felújítási alapba a rám eső részt, ami egyre gyarapodik, halmozódik, kamatozik. Ha most eladnám a lakásomat kivehetem-e a pénzemet."
Nem, mivel a felújítási alapba befizetett pénzösszeg, véleményem szerint már a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül, így erről csak a tulajdonostársak közgyűlése dönthet az alapszabályban meghatározott korlátokkal, azaz a felújítási alap céljaival ellentétes módon nem használhatják fel.
Másrészt nem érdemes a befizetett összeget a felújítási alapból kivenni, hiszen az mintegy tartozásként terhelné az ingatlant, ezzel csökkentve az ingatlan vételárát, mert a tulajdonostársak a közös tulajdon szabályai alapján, akár bírósági úton is követelhetik az adós tulajdonostárstól - vagy a lakás eladása esetén annak új tulajdonosától - a felújításra fordított összegnek az adós tulajdoni hányadára eső részét.
A válasz megértéséhez tudni kell, hogy a társastulajdon egy olyan, legalább két lakásos ingatlanon fennálló sajátos tulajdonközösség, ahol a tulajdonjog a társasház alapító okiratában meghatározott arányban a tulajdonostársakat az épületingatlan meghatározott részein - elsősorban a lakásokon - külön-külön önállóan, míg az épület többi része tekintetében - pl. lépcsőház, - mint társasház-közösséget illeti meg. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek - garázs, mosókonyha stb. - a társasház alapító okirata szerint lehetnek közös, vagy külön tulajdonban. . ,
A külön lakással, vagy nem lakás
céljára szolgáló épületrésszel a tulajdonostársak önállóan rendelkeznek, szemben a közös épületrészekkel, ahol a közös tulajdonra vonatkozó általános szabályok érvényesülnek, így a tulajdonostársakat a közös épületrészek üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával stb. járó kiadások - ha az alapító okirat ettől eltérően nem rendelkezik - a tulajdoni hányaduk arányában terhelik.
Ezen kötelezettségek teljesítésének módjáról az alapító okiratban kell rendelkezni, melynek leggyakoribb formája a felújítási alap képzése.
Egyben, itt szeretném felhívni a társasházban lakást vásárlók figyelmét arra, hogy a későbbi viták elkerülése érdekében, a vásárlás előtt feltétlenül kérdezzék meg a társasház közös képviselőjét a lakás tulajdonosának a társasház-közösségével szemben fennálló eseüeges tartozásairól.
Tanulmányi ösztöndíj
Ismeretes, hogy Nagykanizsa önkormányzata öt pécsi kollégiumi férőhely kijelölési jogával rendelkezik, melyek odaítélésénél elsősorban szociális szempontok döntenek. Mindezek tükrében az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság indokoltnak látta a különösen tehetséges tanulók ösztöndíjjal történő támogatását. Az ösztöndíjat - a kollégiumi férőhelyekkel ellentétben - a tanulmányi és szakmai eredmények alapján ítélik majd oda. Az ösztöndíjra évente pályázhat majd minden harminc évnél fiatalabb állandó nagykanizsai lakos, ha az ország bármely államilag elismert felsőoktatási intézményének nappali
tagozatos hallgatója és az első évfolyamot minimum 4,51-es tanulmányi eredménnyel zárta. Nem részesülhet ösztöndíjban más önkormányzat hasonló célú ösztöndíját, vagy az önkormányzat által birtokolt kollégiumi férőhelyet elnyert hallgató. Az ösztöndíj öt hónapra szól, mely a feltételek teljesítése esetén további öt hónappal meghosszabbítódik. Mértéke minimálisan ötezer forint havonta, maximálisan a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjjal egyező összeg. A pályázatokat minden év augusztus tizenötödikéig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára.
ÜNNEPSÉG
a teljesség jegyében
Nemes ünnepségre hívott a szép meghívó. Uwe Freshe gondolatai adták a mottót: „Nekünk nem egy óvón fölénk boruló ernyőre, hanem olyan világra van szükségünk, amelyben képesek vagyunk élni."
Az Erkel Ferenc Művelődési Ház adott otthont a Nagykanizsai Családsegítő Központ és a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő ünnepségre.
Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő Központ vezetője nyitotta meg a rendezvényt. Ezután Tüttő István polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Többek között így üdvözölte a mozgássérülteket: „Önök bizonyítják, hogy minden körülmények között lehet élni, lehet jól élni."
A város a továbbiakban is arra fog törekedni, hogy „A szeretetteljes környezet még jobban kiteljesedjen. Önök viszont feldolgozták problémájukat."
Szabó János, a MEOSZ főtitkára lépett a polgármester úr után a mikrofon elé. Az országos vezető a szövetség üdvözletét hozta, elismerését fejezte ki a nagykanizsai kiválóan működő szervezetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy „Maguk a fogyatékos emberek mutassák meg értékeiket." Útmutatásként, feladatként így fogalmazott: „A környezetet úgy kell kialakítani, hogy az mindenki számára használható legyen."
Dr. Kaszás Gizella a másság elfogadását hangsúlyozta. Ebben a szellemben kell tevékenykedni a városban is.
A köszöntőket színvonalas, szívből jövő műsor követte. Jakubovics Árpád vezetésével az ifjúsági vonószenekar adott nagyszerű művészi műsort. Majd Bedő Csaba versmondó Spiró György gondolatait tolmácsolta a hallgató-
Russay Olivémé vezetésével a Vakok és Gyengénlátók Kórusa köszöntötte az ünnepelteket. Szívből, lélekből jött az ének, és a szívekbe, lelkekbe talált.
Debreczeni Attila, a helyi szervezet agilis vezetője Köszöntőjében összegezett is. Olyan világ kell, ahol képesek élni a mozgássérültek, és nem helyettük gondolkodnak. Olyan feltételeket kell teremteni, hogy tudjanak élni emberi és állampolgári jogaikkal. Az állam és a kormány sokat tett érdekükben, de még nagyon sok problémát kell megoldani életvitelükben.
A sérült ember sokkal több szeretetre, melegségre vágyik. Sok akadályt kell legyőznie, önállóvá kell lennie.
A köszöntőket, a műsort családias megvendégelés követte. Szép délután és este volt. (A tánc sem maradt el.) Az EMBER ünnepe.
Horváth György
Nagy- és Kiskanizsa
Kiskanizsának, mint külön városrésznek a keletkezése a török időkre nyúlik vissza. A vár körül éppen úgy letelepedtek az emberek, mint a falakon belül. A tulajdonképpeni város az úri családokkal, cselédségükkel, a hadinépekkel, az iparosokkal mindig a várban élt; akik már csak kívül találtak helyet maguknak, azok nem éppen módos emberek voltak. Itt főként földművesek, szegény iparosok és kereskedők építettek aprócska házakat. Amikor a várat lerombolták, ez a külváros maradt meg, a nagyobb, közvedenül a volt vár melletti rész Nagykanizsa, a távolabbi Kiskanizsa nevet kapta. Lassan foglalkozás szerint is elkülönült a két település, a kereskedők az előbbiben eresztettek gyökeret, míg az utóbbi lakói földet műveltek.
Valami nagyon erős kapcsolat nem fűzte össze a két városrész lakóit, hacsak az nem, hogy az uradalom sanyargatásait egyformán tűrniük kellett. A városi ügyek intézéséből a kiskanizsaiak soha nem engedték kiszorítani magukat, lehetőleg létszámarányosan küldtek képviselőket a városi tanácsba. Ez a tény azonban nem tudta kiküszöbölni az állandó súrlódásokat, amelyek megkeserítették az emberek életét. Kiskanizsa szeretett volna külön „szabadalmas Mezző Város" lenni, tehát rangban Nagykanizsa mellé kerülni. De nem is a rang, hanem a település fejletlensége ösztökélte a „sáskákat", az állítólagos magyar, német, szerb és török faji kereszteződés által kitermelődött nyughatatlan, de világos fejű és nyílt eszű embereket. Úgy vélték, ha egyszer közterheket viselnek, akkor ne Nagykanizsa fejlődéséért adózzanak. A szétválás 1868-ban meg is történt.
Addig azonban új birtokfelmérést végeztek, mert szerettek volna telekkönyvileg is elhatárolódni. Több saját mészárszéket, pékséget és borkimérést létesítettek, protestáltak a városházán vadászati jog ügyében és a berek kiszárítása nyomán felparcellázott földek arányán. Egy kérdésben nem volt vita: mégpedig abban, hogy az országos és hetivásárokat Nagykanizsán tartsák, de a helypénz és a vám megfizetését már jogtalannak tartották.
Büki Erzsébet
1997. október 17.
I
KANIZSA - 1tt6*«
I
Embercsorda avagy, hogy szolgál a Zala Volán
„Hé az öreguraknak is szól, felszállás az első ajtón" - hangzik az „udvarias" felszólítás a buszvezető részéről, így utasítja rendre az idősebb korosztályt, akikről tisztán és világosan, egyértelműen látható, betöltötték már a hetvenet. Erre szokták mondani, „még a vak is látja" csak ő, a poszt, a hatalom nem. Akinek ilyen gyenge a látása, hogyan is rendelkezhet jogosítvánnyal? - hangzott el a mellettem álló utas részéről. Meglepően szép ez a város a szinte egymásba érő tereivel, szép régen megépített épületeivel, de a közlekedése az katasztrofális. A vendég itt Kanizsán - amit e területen tapasztal - felháborítja. Sosem tudtam miért hívják ezt a megyét „sötét Zalának", meg akartam kérdezni, de már felesleges. Ott ahol ilyen megalázó módon bánnak a lakossággal, helyivel, vidékivel, külföldivel, ott kérdés nélkül megkaptam a választ. Ahonnan ő jött, ismeretlen az ilyen intézkedés, nem is tűrnék el a pénzükért. Tökéletesen igaza van.
Ezeket pedig én a levél írója teszem szóvá, a magam és a mindennap utazók nevében, ami e területen folyik az gyalázat. Megalázása azoknak, akii? a pénzükkel a buszbérlet megvásárlásával megelőlegezik a járatok működését, hozzájárulva azok fenntartásához. A Zala Volán ezért cserébe, odatereü őket, mint a csordát az első ajtóhoz, esőben, sárban szélviharban, hóban, jól összefagyva, teljesen megalázva. Ez nem szolgálat, hanem az erőhelyzet fitogtatása, egyszerűen uralkodói magatartás. Az utazó közönség semmibe vétele, teljes kiszolgáltatottsága. Ezt bizonyítja továbbá az is, hogy egyetlen járaton korábban sem volt, és ma sincs tájékoztatás az utasok jogai-
ról, ami nem kevés. Csak a kötelességeikről. Arról nem történ mulasztás. Ez a szándékos egyoldalú félretájékoztatás az utasoknak a félrevezetés, ne tudják mi történik ha őket a Volán hátrányos helyzetbe hozza. Mi a joga ha késik, ha kimarad, ha akadályoztatva van a további utazásban, ha durván, sértően viselkednek vele szemben stb. Ő csak vegye meg a bérletet, és utazzék úgy, ahogy a Volán kényekedve szerint megengedi. A pénzünkért örülni kell, hogy felszállhatunk a járatokra, azokra a buszokra, amelyek legalább annyira a miénkek, mint az ilyen megalázó intézkedést hozóké. Sőt több pénzünk is van benne, hisz azok közös szerzemények. A dolgozó nagy többség pénzéből származnak.
A jegy illetve a bérlet megvásárlása esetén szerződés jön létre a Volán és az utasok között. Amely kötelezi mindkét felet a szerződés szigorú betartására. Ezt szegi meg mindennap a Volán, amikor késik, márpedig ez rendszeres. Amikor kimarad, és akadályoztatja az utast, akinek érvényes utazási bérlete van, de nem tud utazni. A meneúdő szigorú és pontos betartása az autóbuszvezető munkaköri kötelessége, és nem kegy az utasok felé. Az 1997. aug. 13-án a megyei lapban megjelent vezérigazgatói nyilatkozat tele volt valótlan állításokkal. „Az új felszállási rend bevezetése eredményezett ugyan egy-két perces menetidő eltolódást, de nem késnek jellemzően a járatok". Ez sosem volt igaz, mindig is késtek és kimaradtak. Most meg a valós tény, a 32-es illetve a 32/A-s járatonkénti késése öt-tízperc. És nem csak csúcsidőben, éppen ennek az intézkedésnek köszönhetően. Az említett nyilatkozatban utalás tör-
ténik: az ország több városában évek óta él az elsőajtós felszállás. Tehát nem mindenhol, ilyen központi intézkedés nem született. Nem is születhetett, mert ez sérti az utasok jogait. Ezek helyben született hatalmi túlten-gésbe szenvedőktől eredtek. Ahol nem vezették be, ott nyilván a „szakemberek" megtalálták a bliccelőkkel szemben, hogyan kell a tisztességes utasokat szolgáim. Ott nem büntetik a becsületes utast a becstelennel együtt. Tudatukban él: ők vannak az utasokért, és nem fordítva. Arról nem is szólva, hogy ez a teljesen megalázó intézkedés kiszolgáltatottá teszi az utasokat. Mi teszi indokolttá, hogy mozgásukban korlátozza őket, úgy a felszállásnál mint a leszállás esetében. Mi jogosítja fel a Volánt, hogy a leszálló utast addig nem engedi leszállni, amíg az első ajtón meg nem történik a felszállás. Nyilván semmi, hisz a leszálló utas minden tekintetben teljesítette az utazás feltételeit. Mi alapján sérti meg a jeggyel, bérlettel rendelkező tisztességes utast önérzetében, hogy ugyan olyan elbírálásban részesíti, mint a potyázókat. És ezért türelmet, megértést, és kulturált magatartást vár el. Ő meg átnéz az utasokon, megbélyegezve őket. Ami a Volán kárát illeti - mert erre hivatkozott a vezérigazgató - nekünk utasoknak semmi közünk. Az a Volán problémája, oldják meg, azért kapják a nem kevés fizetést. De ne a tisztességes utasok kárára, és azok hátrányára. A korábbi időszakokban sokat emlegetett belső tartalékok felhasználásával, átirányításával. Érdemes lenne elgondolkodni, mi lenne, ha az utazók egy jelentős ideig nem vennének helyi járatú bérletet. Akkor is így „szolgálna" a Volán.
Valószínű nem, hisz ez megbénítaná a közlekedést. Akkor miért ez a gyalázat?
Elérkezett az ideje - mert az utasok nagy többsége igényli -, hogy ettől a vállalattól függetlenül kellene egy szellemiségében más, az utasokért dolgozó, őket partnereknek tekintő és kiszolgáló konkurens. Aki korrekt módon elvárná a munkatársaitól a kulturált magatartást, hogy azt ők is viszont megkaphassák. Aki felmérné, hogy ebből akar megélni és biztosítani a tisztességes feltételeket a munkatársainak. Nem három munkakört betölteni, az utasok és az ők kárára. Ahol nem az erőhelyzet, az utasok kijátszása a cél. Ahol a buszvezető nem hü-lyézheti le az utast. Ugyan ő nem ült-hatja meg a bérlettel rendelkezőnek, hogy majd csak visszafelé szállhat fel, mert ő csak akkor engedi meg. Majd arcátlanul kioktatja, hova mehet panaszra. Ahol nem történhet meg, hogy az ilyen magatartást tanúsító buszvezetőt a vezetője írásos ígéretei ellenére visszahelyezi ugyan arra a járatra, ahelyett, hogy betartaná ígéretét. És még sok egyéb, ami helyhiány miatt nem kerülhet a nyilvánosság elé. Az már csak csokoládés hab a tortán, hogy ezt a rendelkezést csak Kanizsán vezették be, mi vagyunk a kísérleü bárányok kedves utastársak. Kísérleü jelleggel most akarják bevezetni Egerszegen, remélem sikertelenül, ők nem lesznek ilyen birka türelműek.
Volt még egy szembetűnő része a vezérigazgatói nyilatkozatnak, „célunk nem az utazóközönség kiszolgálási színvonalának csökkentése". Ebben tökéletesen igaza van, valóban nem csökkent, ilyen is volt. Az ilyen intézkedést és annak hatásait kiszolgálásnak vagy kiszolgálási színvonalnak nevezni arcáüanság. Az egyén és az emberi közösség megsértése, embercsordává való terelése.
_ Szálai Ferenc
EGY DÖNTÉS EREDMÉNYEI
Június tizenhatodikától új felszállási rendet vezetett be a Zala Volán Rt nagykanizsai helyi-járatain. Hogy az új rendszer mennyire vált be, Horváth Ferencné helyijárati üzemvezetőt kérdeztük:
- Erre a kényszerű intézkedésre elsősorban a bliccelők sokasága indított minket. Egyre zsúfoltabbak voltak a buszok, s érdekes módon a bevételeink fordított arányban egyre inkább csökkentek. Ahogy az ország legtöbb városában, úgy Nagykanizsán is ez a módszer látszott célravezetőnek. Most már négy hónap eltelt, s úgy érzem, hogy a kezdeti kisebb-nagyobb döccenők után mára jól folyik az egyajtós rendszerű
felszállítás. Igaz, hogy mind a gépkocsivezetők, mind az utasok türelme próbára lett téve, de még a szeptemberi iskolakezdés is baj nélkül zajlott le. Gond csak csúcsidőben jelentkezik, ekkor viszont a gépkocsivezetők önállóan dönthetik el az egyes megállókban, hogy elsőajtóznak avagy sem Bérletváltási időszakban a sofőrök általában betartják az egyajtós felszállást, hiszen ha valakinek ekkor van havi bérlete, a hónap végén is lesz. Az eltelt időszak kimutatása szerint mintegy huszonöt százalékkal megnőtt a menetjegyet vásárlók száma, s a bérletet váltók tábora is folyamatosan gyarapszik. Tehát mindenképpen pozi-
tív a hatás - mindemellett negatív észrevétel nagyon csekély számban érkezett. Ha érkezik egy ilyen panasz próbáljuk az illetőt megnyugtatni. Tudvalévő, hogy ezeket a kellemetlenségeket kölcsönösen fel kell vállalnunk. * * *
Megkérdeztünk két buszsofőrt is, miként vélekedik az elsőajtós felszállási rendszerről. Bár nevüket - érthető okból - elárulni nem kívánták, annyit elmondtak: a rendszer maga jó ötlet, hiszen rengeteg bliccelő vált most törvényes utazóvá. Viszont ily módon a felszállás-leszállás procedúrája számottevően lelassult, melynek következtében néha egyszerűen fizikailag képtelenség számukra a menetidő tartása. Szerintük az emberek többsége belenyugodott a döntésbe, viszont még mindig vannak, akik a hátsó ajtó szükségszerű kinyitására várnak, s ott szállnak fel. Ezt pedig teljesen kiszűrni a jelenlegi rendszerrel leheteüen.
Csütörtök délután két órakor a Dél-Zalai Áruháznál lévő buszmegállóban
kérdeztünk meg több várakozót. Szinte egybehangzó véleményük volt, hogy ha kinyílik a hátsó ajtó, inkább odamennek, és ott szállnak fel, minthogy elől tolongjanak. További problémaként merült fel, hogy a felszállás közvetlen befejezésekor megindul a busz, s a főként elől összegyűlt tömegnek nincs ideje hátrahúzódni, hiszen elesnének. Tehát a Volán lehetetlent kíván tőlük, vagy pedig várjon a sofőr legalább egy percet, amíg mindenki elhelyezkedik. (Igaz, így még tovább nő a menetidő.) Egy középiskolás tanuló szerint minek bemutatni a bérletet a sofőrnek, hiszen még mindig vannak ellenőrzések. Vagy a saját kollégájuk ellenére megy ki a játék? Egyébként sincs ideje egy felszállásnál a sofőrnek alaposan megnézni egy felvillanó bérletet, az nyugodtan lehet egy régi is. Egyébként a fiú elismeri, ő is így közlekedik, s még soha sem bukott le.
Sz. A.
C ÜT A "NITT C A Á„j:.^
4 1997 október 17.
Nem a múlt heti ülés folytatásával kezdte meg munkáját kedden a kanizsai közgyűlés. Soron kívüli közgyűlésre került sor, melyen három napirendet tárgyaltak meg zárt ülésen a képviselők. Elsőként az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásáról határoztak. Tüttő István az ülést követően elmondta, hogy a kft. közgyűlésén tisztázni kell, milyen számlákat kell még teljesíteni. Erre azért van szükség, mert a kivitelező által benyújtott számlák nem egyeznek a kft. vezetője által közöltekkel, valamint azért, mert más alvállalkozóknak, cégeknek is vannak kifizetetlen számláik. Igaz, hogy még nem befolyt tervezett bevétele is van a kft.-nek és az önkormányzat is tartozik nekik. A végelszámolást kezdeményező önkormányzat azért lépett, hogy ne más kezdeményezze azt. A tisztánlátás birtokában az önkormányzat dönt arról, hogy milyen formában oldja meg az információink több mint kétszázötven millió forintos hiány kezelését, hiszen a közgyűlés a korábbi kezességvállalásokhoz
hasonlóan felvállalta a teljesítést. Az Alfától az Omegáig Kft. ugyanis nem tudja kifizetni a számlákat. A polgármester elmon-
ÜLÉSEZETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
dása szerint mindezek nem befolyásolják a műszaki átadást és a Vásárcsarnok üzembe helyezését, nem érintik hátrányosan a befektetőket és a kivitelezésben közreműködő partnereket.
A beruházás végösszegét tekintve Tüttő István szerint az nem éri el az eredeti ötszázhetvenöt milliós költségvetési tervek kétszeresét, de - ahogy mondta - sok lesz.
Szintén zárt ülésen döntött a testület a Vivere Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a kuratóriumi tagságának változásáról.
Döntés született arról is, hogy a versenysport támogatására újabb tízmillió forintot biztosít az ön-
mammm
KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY
Tüttő István polgármester részére Nagykanizsa
Tisztelt Polgármester Úr!
Az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítására az alábbi indítványt terjesztem elő:
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének ... sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló 30/1997 (VII. 1.) számú rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
l.§
A R. 2. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3), (4), (5) bekezdés számozása értelemszerűen változik:
(3) A helyi védelem alá tartozó épületek esetében az önkormányzati bérlakás elidegenítéséhez a Városfejlesztési és Körneyzetvédelmi Bizottság előzetes engedélye szükséges.
Eljárás során a Bizottság - az IKI véleményének kikérésével -megtagadja az engedélyezést, ha a bérlemény elidegenítése veszélyezteti a védett érték megőrzését, illetve, ha a bérlemény belsőépítészeti érdekei indokolttá teszik az önkormányzati tulajdonban tartást.
2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Indoklás
A védett értékek megőrzésének biztosítása indokolttá teheti az ingatlan önkormányzati tuldajdonban tartását, biztosítva a megfelelő kezelést, felújítást. Egyes bérlemények pedig olyan várostörténeti, építészeti értékeket hordoznak - magam is tudok ilyenről -, amelyek szükségessé teszik a városi tulajdonban tartást és adott esetben más, akár közösségi célokat szolgáló későbbi hasznosítást.
Nagykanizsa, 1997. szeptember
Tisztelettel:
Tarnóczky Attila
kormányzat. Kilencmillió forintot az iparűzési adóból erre a célra elkülönített többletbevételekből, egymillió forintot a gépjárműadó többletbevételéből fedez az önkormányzat.
A folytatólagos ülés keretében a Piarista Renddel kötendő megállapodás tervezetére mondott igent a közgyűlés. Ennek értelmében a Zsigmondy-Winkler Műszaki Szakközépiskola - amely a Piarista Rend tulajdonába került - elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. A végleges elhelyezésről a Gazdasági és Városüzemeltetési, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság terjeszt elő javaslatot. Beruházási Szabályzat módosítására tett javaslatot az önkormányzat nem fogadta el, más megoldást javasolt a jegyzőnek arra, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok beruházásait, beszerzéseit hogyan felügyelje az önkormányzat. Dr. Takács Anikó jegyző bejelentette, hogy törvényességi kifogást emeli a rendelettel szemben. Ezt követően a Móricz Zsigmond Művelődési Ház önálló költségvetési intézményként történő működtetéséről döntött a közgyűlés, majd megszavazta a Kanizsai Enciklopédia 1,2 millió forintos támogatására tett javaslatot. A pénzügyi bizottsági tagságáról lemondott Beke János helyett Boa Sándort választották meg, majd módosították a gyermekháziorvosi körzetek és a fogászati alapellátás körzethatárát. A Szociális Foglalkoztató első félévi beszámolóját, illetve a 6-8 millió forintos további támogatási igényt hallva dr. Fodor Csaba javaslatára munkabizottság felállítását fogadta el a közgyűlés. Ennek értelmében a Gazdasági és Egészségügyi Bizottság egy tagjából és a Szociális Foglalkoztató két szakemberéből álló team áttekinti a Foglalkoztató működését., további működésének lehetőségeit és mindezeket figye-
lembe véve elkészíti a jövő évi üzleti tervét. A javasolt négy, illetve hat-nyolcmilliós támogatást egyelőre a hivatal nem folyósítja, de a működőképesség biztosításához szükséges összegeket az eddigiekhez hasonlóan igen. Béres Márton önálló képviselői indítványát, amely a Foglalkoztató átalakítására irányult, bizottsági szakaszba helyezte a közgyűlés.
Ezt követően újabb zárt ülésekre került sor, amelyen megtárgyalásra került a Thury György Laktanya átvételével kapcsolatos közhasznú foglalkoztatás, kitüntetésekre tett személyi javaslat, a TB-irodaház megvásárlása, a Zemplén utcai és a Vasemberházban működő gyógyszertár megvásárlása, az Olajbányász-sporttelep és a Vár úti teniszpálya megvásárlási lehetősége és a volt MHSZ-lőtér átvétele, valamint kérelmek és fellebbezések.
Nyílt ülésen folytatva a munkát a képviselők döntöttek a 2. számú transzformátorállomás nevéről, ingatlanértékesítésekről, majd tájékoztatót hallgattak meg a Környezetvédelmi Felügyelet munkájáról, különös tekintettel az ebtar-tási rendelet betartásáról. Beszámolóra is sor került: a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról kiemelve a hatósági tevékenységet.
Bicsak Miklós képviselő önálló indítványban korábban kérte a korpavári volt iskolaépület hasznosítását, miután kiderült, hogy a korábbi javaslatként felvetődött közösségi célú hasznosításra nincs igény. A Vagyongazdálkodási Iroda megvizsgálta a problémát és azt a javaslatot tette, hogy az épületet minősítsék át a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből a forgalomképes vagyontárgyak közé és kerüljön értékesítésre az ingatlan a vagyonrendelet alapján. A kikiáltási árat a Városüzemeltetési Bizottság állapítja majd meg.
L.I.

IW.október 17. \\ KANIZSA - *%t*detéá, ) 5
felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. IT. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
1997. OKTÓBER 15. \\
i c
Nagykanizsa Megyei Jogú Város \\ Polgármesteri Hivatala
versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson bontásra értékesíti a Nagykanizsa, Május 1. u. 19. szám alatt álló volt üveggyári kultúrház és tekepálya épületét.
Versenytárgyalás ideje: 1997. október 30. 9.00 óra. Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
J
pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Városi Gyámhivatal vezetői munkakörének betöltésére. Feltételek:
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség,
- gyámügyi szakmai, vezetői gyakorlat előnyt jelent,
- erkölcsi feddhetetlenség.
Feladatkör: a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként (osztályaként) működő Gyámhivatal vezetése.
A Gyámhivatal illetékességi területe Nagykanizsa város és a jogszabályban meghatározott körzete. Illetmény a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 20. A pályázatok elbírálásának határideje: 1997. október 29. «
A munkakör 1997. november l-jétől tölthető be. 1
A pályázatokat a szükséges melléklettel együtt (önéletrajz, képesí- a tési iratok, gyakorlat igazolása, erkölcsi bizonyítvány) dr. Takács | Anikó jegyzőnek kell benyújtani. (NMJV Polgármesteri Hivatala, * 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt területek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. | II. emelet 15. ajtó) á
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza. i
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata .
tisztségviselők fogadóórája!
ej
DR. TAKÁCS ANIKÓ jegyző október 22-én szerdán 8 és 12 j óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat.
tlhívás!
A nagy sikerre való tekintettel a Bonbonettí Rt a kenyér és zsemle akcióját 1997. november 30-ig meghosszabbítja.
Szakboltjainkban minden Kedves Vásárlónkat szeretettel várunk.
KANIZSA - éVitaá&u& mep! ) 1997. október 17.
Ki vásárolf ha nincs elég munkahely?
Nagykanizsán évek óta érzékelheti az átlagpolgár a kereskedelmi hálózat folyamatos növekedését Elég, ha végigsétálunk a város egy-egy frek-ventáltabb utcáján, s léptennyomon butikokba, üzletekbe botlunk. Az utóbbi időkben számtalan kisebb és közepes méretű üzlet mellett három nagy áruházunk nyílt, s hozzájuk fog csatlakozni hamarosan a szintén kereskedelmet folytató Vásárcsarnok, s egy újabb multinacionális cég áruháza. Mindezek mellett Nagykanizsa ipara jelentősen visszaesett, hiszen óriási létszámleépítések következtek be az Üveggyárban, a Rotarynál, de folytathatnánk a sort a Kögáz, a DKG, a Sörgyár vállalataival. Számos ember került a munkanélküliek sorsára a volt Bútorgyár átalakulásakor is - ugyanakkor jelentős nagyvállalat nem alakult Kanizsán az utóbbi években. A folyamat eredményeképpen a kereskedelem és az ipar között városi szinten nagymértékű távolság keletkezett. Ez bi-
zonyos fokig talán érthető is, hisz a kereskedelemből - ha jól működik - gyorsabban meg lehet gazdagodni, mint az iparból. A kanizsai folyamat azonban oda vezetett, hogy ma már maguk a kereskedők is rájönnek, baj van. Kevés a vásárlóerő, visszaesett a horvát bevásárlóturízmus(?), az üzletek „panganak". Helyenként és időnként még mindig megindul egy-egy üzletben a vásárlók rohama, ma már azonban egyértelműnek látszik a helyzet: a kanizsai kereskedelmi piac túltelített, s emellett nincs olyan ipari háttere a városnak, mely megfelelő mértékben lenne képes működő tőke előállítására. Megkérdeztük városunk kereskedelmének és iparának öt prominens személyiségét, mi a véleménye erről a folyamatról (1.), illetve milyen lépéseket kellene tenni városi szinten a helyzet kezelésének érdekében? (2.)
Lőrincz László, a Dél-Zalai Áruház igazgatója: (1.) - Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt években Nagykanizsa ipara nagymértékben visszaesett. Kanizsának az elmúlt időszakban nagyon jelentős ipara volt - mondhatnánk azt is, hogy iparilag fejlett régió volt. Ma viszont - egykét jól prosperáló céget leszámítva - nagyon szerény Nagy%anfzsa ipari háttere. Személyesen is látom a csíráját kibontakozó ipari létesítményeknek, de korántsem olyan mértékben, mint amely a Nagykanizsán meglévő munkásállománynak megfelelő munkahelyet tudna biztosítani. Nyilvánvaló, hogy a horvát bevásárlóturizmusra épülve nagyon jelentős ke-
reskedelmi fejlesztés történt, melyből a magánvállalkozók is alaposan kivették részüket, hiszen a belváros - a nem szűk értelemben vett belváros - összefolyó üzletsort mutat. Mindezek mellett megjelentek a multinacionális cégek is. Ehhez kapcsolódott a véleményem szerint nem elég szerencsés befejezést mutató Vásárcsarnok építésének megvalósítása. Itt arra gondolok, hogy a város a közpénzekből is a kereskedelem fejlesztésébe invesztált, hiszen a vásárcsarnok szükségessége nem lehet vita kérdése, de ahogy a befejezés látszik, nagyon jelentős városi pénz került befektetésre. Jelen pillanatban a város kereskedelmi hálózata túlfejlesztett. Ezt
az állítást igazolják napjaink is, amikor a horvát vásárlók érdeklődése megcsappant, az üzletek fél, vagy negyed forgalommal dolgoznak. Várható - ha ez a tendencia marad - hogy az üzletek életképessége megkérdőjeleződik.
(2.) - Gyakorlatilag a kereskedelem szervezetének formálásában a város vezetésének semleges magatartást kellene tanúsítania. Ez alatt azt értem, hogy ne támogasson különböző cégeket és szervezeteket, hiszen a kereskedelem nem az a szektor, amelybe egy városnak be kellene fektetnie. Ide vezetődik vissza az is, hogy szerencsétlen döntés volt a város vásárcsarnokbeli többszázmilliós beruházása is. A másik oldalról viszont az iparfejlesztést az eddigi\' mértékben meghaladó módon kellene szorgalmazni, a város minden lehetőségét ezen célnak alárendelve. Nagyon fontos lenne az ipar erősödése a munkahelyteremtés, munkabér-alakulás szempontjából. A lakosság számára az újratermelés hozhat többletjövedelmet, és ebből tud a kereskedelem is profitálni. Mi, kereskedők nem a\\apozhatiuik ugyanis a külföldi vásárlókra, csak a helyiekre - nekik viszont jövedelmet kell szerezniük, hogy költeni tudjanak Erre egy lehetőség az ipar bővítése, illetve új cégek letelepítése. Ezt már több város, térség is felismerte, így kellene tennie Nagykanizsa vezetésének is.
• o •
Pataki Károly, a ZÉTA Rt. vezérigazgatója: (1.) - Ez a tendencia az ipar megszűnése, a termelő tőke kivonulása a térségből, nem csak Kanizsán figyelhető meg. A külföldi kereskedelem pedig olyan mértékben lepte el az országot, hogy világviszonylatban is párját ritkítja. Valószínű, hogy nincs még egy ilyen szűk és rövidlátó gazdaságpolitikával rendelkező ország, mint Magyarország, mely a rablótőkét - külföldi kereskedel-
mi tőke - ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékben beengedte a totális gyarmatosítás mielőbbi véghezviteléhez. Gyakorlatilag egyértelműen annak köszönhető ez a helyzet, hogy a külföldi tőkét működő tőkének nevesítik, s ennek minél nagyobb mértékű beáramlását tartják kívánatosnak a hatalmon lévő közgazdászainak. Pedig a működő tőkét több szempont szerint meg kell különböztetni egymástól. Irányultságát tekintve, az egyik ágon termelő tőkére, a másik ágon spekulatív tőkére lehet bontani, ahova tartozik a kereskedelmi tőke is. Az országnak, ezen belül Nagykanizsának is mindenekelőtt termelő tőkére lenne szüksége, ám ezek nem látszanak. Egy-két város van hazánkban, ahol a termelő tőke aránya jelentős, ám az ország egészére jellemző, hogy döntően csak a külföldi kereskedelmi tőke áramlott be, mely az én értelmezésemben rablótőke. Azért nevezem így, mert pl. - mint, ahogy azt kinyilatkoztatták - egy germán lánc „filléres marketjei" két éven belül mindenáron megkívánja a magyar piac legalább 25%-át szerezni. Ebből következik, hogy olyan diszkriminatív, és meggyőződésem szerint versenytörvénybe ütköző árakat is alkalmaznak, mellyel a lakosságnak átmenetileg valóban olcsón árut kínálnak de hosszabb távon ez visszaüt. Nem utolsósorban alapjaiban zilálja szét a magyar élelmiszeripart, s ezáltal teljesen kiszolgáltatott helyzetbe fog kerülni a magyar mezőgazdaság is. Ehhez kapnak adókedvezményt, helyi adókedvezményt és foglalkoztatási alaptámogatást, noha semmivel sem lesz több foglalkoztatott a kereskedelemben, és évek óta az országos statisztika azt mutatja, hogy folyamatosan csökken a fogyasztás. Nagykanizsán, vagy a régióban ennyivel jobb a foglalkoztatási helyzet?, itt ennyivel
19*7. Ok lóber 17.
KANIZSA - <Vit*Mu6 me±j
kontra W>Ml?
többet keresnek az emberek? Én sajnos nem ezt tapasztaltam. Hosszútávon, véleményem szerint a vázolt folyamat rendkívül káros és minden eszközzel meggátolandó. Ezzel együtt vallom azt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvések kívánatosak. Azonban ilyen mértékű kiszolgáltatottság egyetlen egy piacgazdasági beállítottságú országban sem következett be. Nem a külföldiek ellen vagyok, de látni kell azt, hogy minden normális piacgazdaságú országban a piacot és ezen belül az ipart is védik a fölösleges többletkapacitásoktól. Teszik ezt azért, hogy a helyi, már meglévő vállalkozások erősödjenek meg, hiszen csak az erős vállalkozások adóiból tudnak működni az önkormányzatok.
(2.) - A jövőt csak abban a megközelítésben tudom elképzelni, ha az előbb vázoltaknak megfelelően racionális irányban alakul át a magyar gazdasági irányítás - mindenekelőtt a helyi önkormányzatok felismerik a vázolt problémákat -, s egyik indikátora lehet a gazdasági fejlődésnek. Ezeket a lépéseket elősegítendő a magyar kormány meg tudná lépni a szükséges változtatásokat, hiszen nagy fölényben vannak a Parlamentben. Az önkormányzatok elsősorban politikai csatározások színterévé váltak. Az adót valójában megtermelő gazdasági szereplők nem jutnak szóhoz. Ez a folyamat alapvetően sehol máshol nem tapasztalható, ennyire disszonáns megközelítés az 1990 előtti rendszerben sem volt ilyen mértékben jelen, hiszen akkor a gazdaság szereplői sokkal nagyobb súllyal vehettek részt a helyi gazdaságirányításban, mint most. Attól függetlenül, hogy számos vonatkozásban demokratikus átalakulás ment végbe a nem kívánatos tendenciákat miért kell erőltetni? Miért nem lehet változtatásokat végrehajtani?
• o •
Hiesz Miklós, a Satronic GmbH/Kft igazgatója: (1.) - Ezt a
folyamatot az egész országban tapasztalható kereskedelem felé való eltolódás okozza. Sajnos vagy nem, a magyarországi ipar átstrukturálódott. Itt Nagykanizsán annyiban különleges a helyzet, hogy legjobb tudomásom szerint a város semmilyen különleges módszerrel nem támogatja a termelő üzemek, vállalatok letelepedését. Számukra semmilyen kedvezményes ajánlatot nem nyújt, piaci áron kénytelenek az idetelepedni szándékozó vállalatok területet vásárolni. Ráadásul ez a piaci ár körülbelül tíz százalékkal több, mint a keletebbre eső területeken. Ebből következik, hogy semmilyen plusz sem merül fel Nagykanizsa neve mellett, ha egy letelepülési döntést hoz meg egy ipari termelő cég vezetése. A másik oka ennek a folyamatnak, hogy termelő beruházásokhoz viszonylag nagyobb összegeket kell mozgósítani, mint egy kereskedelmi üzlet vagy bármi más funkciót ellátó létesítmény beindításához. Valahol talán az is szerepet játszik, hogy egy termelő iparág teljesen más haszonkulcsokkal dolgozik, mint a kereskedelem. Ez arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy inkább a kereskedelmi területen fektessenek be. Nem túl súlyos a helyzet, hiszen hosszú távon a gazdaság ezt az eltolódást kiegyenlíti. Olyan szempontból viszont súlyos, hogy egy kereskedelmi létesítmény mindig kevesebb alkalmazottat tud foglalkoztatni, mint egy ipari üzem. így egyre erősödik a munkanélküliek problémája. Ezt a kérdést gyorsan megoldani - hathatós támogatás nélkül - nem lehet.
(2.) - Először is ki kellene dolgozni az egész helyzet kezelésére egy stratégiát. Meg kell nézni, hogy hol vagyunk, melyek a lehetőségeink, milyen módszerekkel lehetne idecsábítani a termelő vállalatokat. A kedvezményezés különböző formáit ki kell dolgozni. Például felmerült a polgármester-választás kapcsán, hogy ingyen telket osztanának a vállalatok számára. Nem vagyok biztos egy ilyen lépés eredményességé-
ben. Ha ezt a stratégiát kidolgozzák, tudatosítani kell a beruházók irányába. Egyre több helyen fel kell lépni egy úgynevezett ajánlati listával, mely tartalmazza a város befektetési forgatókönyvét. Ebből mindenki tájékozódni tudna, hogy letelepedése esetén mely lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy telket vásároljon, engedélyeket szerezzen - tehát egy ipari létesítmény telepítésének komplett folyamatát. Mindezek mellé fel kell tüntetni az esetleges kedvezményeket, hogy ezekhez milyen feltételeket kell teljesíteni. Mindezt természetesen több nyelven kell kiadni, hogy külföldi és belföldi befektető egyaránt tájékozódni tudjon belőle. Nagyon fontos lenne, hogy a kedvezményeket megkapják a vállalkozók, de csak ha a feltételeket, - melyeket a város diktál és számon kér - teljesítik.
• o •
Horváth Miklós, a GE Tungsram nagykanizsai gyárának igazgatója: (1.) - Ezt a két dolgot teljesen külön kell választani, mivel szerintem egyáltalán nem függnek össze. Az, hogy a kereskedelmi piac túltelítetté vált, természetesen fájdalmat okoz a kereskedőknek -ugyanakkor örömöt okoz a vásárlóknak. A néhány évvel ezelőtti keresleti piac fellendülésnek köszönhetően a kanizsai árak a csillagos egekbe szöktek. Erre konkrét tapasztalataink vannak Nyilvánvalóan ez a kereskedők számára volt csak előnyös. Az. hogy két nagy kereskedelmi cég - Billa, Spar - is nagyon gyorsan idetelepült, s hamarosan érkezik a harmadik is, már öröm á vásárlók számára. Megmondom őszintén, személy szerint is rendkívül élvezem a hétvégi bevásárlásokat ezekben az üzletekben. Ezek a multinacionális cégek a vásárlási kultúrát egyből három lépcsőfokkal emelték meg. Ez a folyamat egyébként Nyugat-Európában évekkel ezelőtt elindult. Huszonöt évvel ezelőtt az USA-ban egy négyezres városkában két ilyen üzlet is volt. Tehát ez a folyamat
7
elsődlegesen a piacgazdaságnak köszönhető. Az is tény, hogy ez a folyamat az eladók számára hátrányos - ők vannak-háromszázan. A másik hatvanezer lakos számára pedig kifejezettén előnyös, hiszen az árak már érezhetően csökkennek Nagyon divatos a multikat átkozni manapság. Én a város történetében a jelenlegi fejezetnek azt a címet adnám, hogy „A multik adnak blokkot!". Konkrétan tudom, hogy a kereskedelemből befolyt adó láttán a város vezetése nagyon szomorú volt. Tehát az egész város nem látta hasznát a nagy forgalomnak, csak néhány ember. Ezt hívják kaszálásnak. Mindenesetre az ipar teljesen független ettől. Sajnos a bútorgyár, finommechanika története egy morális csődről szólt. Annak lett az eredménye az a leépülés, ami ott kialakult. Ez történt a sörgyárnál is. Óriási hiba volt egy messziről jött idegennel üzletet kezdeni - még akkor is, ha szép ruhája volt. A bútorgyárnál a beruházás ment csődbe -, ki hallott még több éven át félkész épületekben tartolt pénzzel gazdálkodni? És sajnos ez több kanizsai vállalatnál megtörtént, így volt lehetősége a város ipari potenciáljának lecsökkenni.
(2.) - Nem kell temetni Nagykanizsát, hiszen a magyarországi átlagnál jobb helyzetben van. Például a Tungsram megduplázta teljesítményét, éves szinten százötven milliót fizetünk Nagykanizsa városának Feltétlenül romlott a helyzet a nyolcvanas évek óta. de nem reménytelen. Roppant fontos lenne, hogy városi szinten prioritást kapjanak a ténylegesen ipari beruházások. Nagyon szerencsétlen dolognak tartom, hogy a város olyan beruházásokba fektet pénzt, melyek nem hoznak vissza pénzt, és nem teremtenek munkahelyeket sem. Sokkal inkább kellene mindezt a termelő üzemek idecsalogatására, letelepítésére fordítaniuk. Nem biztos, hogy nagy cégeket tudunk idehozni, de ha csak kisvállalkozás is, előbb-utóbb adót fog fizetni. És az adó létkérdés egy város számára. Ezért kellene az ipart támogatni, ahelyett, hogy a nem produktív cégeket látják el mindenféle kedvezményekkel.
_Szálában Attila
8
C KANIZSA -gtfífeytít^ )
1997. október 17.
MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTER Papp Ferenc igazgató
Hevesi Sándor Művelődési Központ Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 8800
Budapest, 1997. október 8.
Tisztelt Igazgató Úr!
Mint előzetesen jeleztem, idén nem tudok részt venni az Alpok-Adria MKB jazzfesztiválon, ezért kérem tolmácsolja az egybegyűlteknek alábbi gondolataimat.
Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsaiak! Kedves Jazzbarátok!
Tudom, Önök már türelmetlenül várják, hogy felhangozzon a zene és kezdetét vegye az idei fesztivál, ezért csak pár szóval szeretném üdvözölni Önöket.
Amikor tavaly felkértek, hogy vállaljam el a feszüvál fővédnök-ségét, örömmel mondtam igent. Örültem, hogy olyan programon vehetek részt, amely igen közel áll személyes érdeklődésemhez, ízlésemhez, de még inkább örültem annak, hogy megismerhetem a rendezvény létrehozóit, támogatóit és Kanizsa zenekedvelő polgárait, tehát mindazokat, akik részesei annak, hogy ez a fesztivál ilyen fontos szerepet tölt be a város kulturális életében.
Manapság sokan széttárják a kezüket és azt mondják, nincs pénz a kultúrára, mert a kultúra nem jó befektetés. Én hiszem és tudom, hogy az. Ezt bizonyítja az a rengeteg színvonalas rendezvény, értékes produkció, amelyet az országot járva látok. A győri Mediawave fesztiváltól kezdve egészen a Békési Nemzetközi Művésztelepig hosszan sorolhatnám ezeket.
Tudom, hogy vidéken nemegyszer sokkal több szervezőmunka és nagyobb áldozatvállalás szükséges egy ilyen rangos esemény létrehozásához, mint a fővárosban. Ezért különösen tiszteletreméltó és nagyszerű dolog az, hogy Önök évről évre szervezőként, támogatóként vagy hallgatóként szerepet vállalnak a jazz-kultúra ápolásában és e hagyomány fenntartásában.
Biztos vagyok abban, hogy jövőre a fesztivál negyedszázados évfordulóját az ideihez hasonlóan színes programmal és lelkes közönséggel ünnepli a város.
Ehhez kívánok sok sikert, a most következőkhöz pedig jó szórakozást.
Dr. Magyar Bálint
ALPOK-ADRIA MKB •
NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL
Felfokozott várakozás előzte meg az idei jazzfesztivált. Az országos és helyi média eddig soha nem tapasztalt módon reklámozták a kanizsai programot. Talán nem véletlenül, hisz egy éló legenda Archie Shepp magyarországi debütálásáról szóltak a híradások. Megmozdult a hazai jazztár-sadalom, és ez hihetetlenül nagy dolog manapság, amikor Budapest Európa egyik kulturális központjává vált, s hetente csábít a fővárosban világhírességeket.
Régi mulasztást pótoltak a kanizsai szervezők azzal, hogy idén meghívták a Szekszárdi Jazz Quartettet. A vidéki jazzegyüttesek közül a szekszárdiak az utóbbi években jelentős sikereket értek el. Ontják az újabbnál újabb CD-ket. Ezek a külföldi piacokon, Dél-Amerikában, Japánban és Olaszországban is jelen vannak. A Modern Jazz Quartett nyomdokain haladva sikerült saját stílust kialakítaniuk. Kelemen Endre vibrafonos, Hiúin István zongorista, Béres János gitáros és Soponyai József alkotta kamarazenekar nagyszerű programmal lepte meg a közönséget. Nagy kár, hogy a média kettétörte programjukat.
Az Unga-Bunga and the Funky Horns fedőnévvel ellátott In Line zenekar a változatosság kedvéért funky-pop zenei anyaggal jelentkezett. Az alapítóatyákon kívül Zsemlye Sándor szaxofonos, Schreck Ferenc harsonás remekelt. Úgy tűnik, hogy az In Line -akárcsak a viccben az Unga Bunga - Nagykanizsán elmaradhatatlan. A végig kitűnően hangszerelt számok interpretálása azonban még nem elég kiforrott.
Profi csapatot ismerhettünk meg az osztrák Erich Klein-schustert helyettesítő Andreas Mittermayer pozanos, Harald Neuwirth zongorista, Pege Aladár bőgős, az olasz Nevio Zaninotto
szaxofonos és Enzo Carpentieri dobos alkotta Alpok-Adria Work-shop műsorát hallgatva. Kétségtelen, hogy a pénteki nap legsikeresebb, teltházas produkcióját mondhatják magukénak.
Az MTV felvétele miatt a Pleszkán trió éjszakai koncertjére is a nagyteremben került sor. A közönség nagy része nem akceptálta ezt a hagyománytörő újítást, ami idegenül hatott a jam ses-sionok hangulatát várókra. Pleszkán ezúttal sem okozott csalódást. Játékban egyre inkább fellelhető a technikai bravúr és a témagazdagság kényes egyensúlya. Gyárfás István gitáros és Hárs Viktor bőgős játéka kellemes perceket szerzett a késői órákig kitartóknak. * * *
Szombaton megteltek a HSMK környéki parkolók. Ausztriából, Szlovéniából és Horvátországból is megjöttek a kanizsai fesztiválok rendszeres látogatói. Megérkezett a prágai csapat is Soltiakkal az élen. A Dunántúl és az Alföld szinte valamennyi nagyvárosából, de kisvárosokból régi és új jazz-kedvelők voltak kíváncsiak a programokra. Érdekes a máskor megszokott zalaegerszegi csapat távolmaradása.
A Shabu-shabu zenekart nem kell bemutatni, hisz tagjai valamennyien gyakori látogatói az itteni jazzeseményeknek. Képzett, kitűnő zenészek, s ennek megfelelően igényes programmal rukkoltak ki. A közreműködő Berki Tamás még mindig az egyik legjobb magyar jazzénekes, de semmi új szín nincs előadásában.
A következő Archie Shepp koncertről csak szuperlatívuszok-ban lehet szólni. Sheppék európai turnéjuk egyik állomásaként jártak Nagykanizsán. Az archaikus jazz gyökereihez visszanyúló, mainstream és bop elemekkel felépített számok lenyűgözően hatottak. Shepp nem egy
Pavarotti formátumú énekes, de pontosan ismeri korlátait és ezen belül kiváló. Partnerei közül ezen az estén Steve McCraven dobos, a régi harcostárs játéka emelkedett ki. Az első blokk utáni szünetben már többen Keith Jarrett 1972-es székesfehérvári, Don Cherry \'80-as évekbeli Varsói Jazz Jamboreen előadott és az Art Enseble of Chicago koncertjeinek frenetikus sikereihez hasonlították Sheppék nagykanizsai koncertjét. Igen, ilyen együttesek kellenek a jazz megszerettetéséhez.
Ezek után bárkinek nehéz lett volna pódiumra lépni. Mégsem csalódhattunk a világtalan We-szely Ernő zongorista és együttesének fesztiválbúcsúztatóján. Sramkó János dobos mellett Hárs Viktor bogozott. Vendégművészként Tomsits Rudolf trombitásnak és Tisza Bea énekesnőnek tapsolhattunk.
A két nap mérlegét megvonva, minden kellemetlenség ellenére sikeres, jó színvonalú volt a fesztivál. Fényesen beigazolódott az, hogy olyan sztárzenekart kell meghívni, amelyik világhírű és még nem volt Magyarországon. Csak így őrizheti meg Nagykanizsa a hazai jazzéletben elfoglalt helyét és rangját és csak így tud a média és a hazai jazztábor érdeklődési körébe kerülni.
Lehet, hogy célszerű lenne jövőre a Kanizsa Napokat is a jazz-fesztivál idején tartani, hiszen akkortájt vannak itt a partnervárosi küldöttségek.
Azt hiszem hálásak lehetünk mind a szervezőknek, mind a támogatóknak különösen a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nek, a városi önkormányzatnak és minden olyan személynek, aki hozzájárult az idei fesztivál sikeres lebonyolításához. Reméljük, ez a trend jövőre is folytatódik.
Halász Gyula
1997. október 17.
[|[ KANIZSA - (U^e^tcuaí 1
NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVAL
llilil!;!!;
ANDREAS MITTERMA YER
If you are a serious musician you always want to be better than you are right now... (Ha komoly zenész vagy, mindig jobb akarsz lenni, mint amilyen éppen most vagy...)
Az október 10-11-én megrendezésre került Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztivál sok neves vendéget hozott Nagykanizsára. A Hevesi Sándor Művelődési Központ a XVIII. Jazzfesztivált rendezte városunkban. Az első est kiemelkedő zenei élménye a Nemzetközi Workshop nevéhez fűződik. Az erre az alkalomra összeállt csapat pozanosa, Andreas Mittermayer (Ausztria) adott interjút a KANIZSA hetilapnak.
- Szeretettel köszöntelek Nagykanizsán, a KANIZSA hetilap nevében... Ma este a felállást látva main stream-et vártunk és kaptunk...
- Igen, main stream-et játszottunk, és persze egy kicsi mindenből volt benne, mint például a hard bop.
- Hány éves korodban kezdtél zenélni, és mikor döntötted el, hogy a jazz lesz az a zenei műfaj, amit játszani szeretnél?
- Huszonegy éves voltam, amikor pozanon kezdtem játszani. Ekkor lettem a Grazi Zeneművészeti Főiskola hallgatója, és akkor határoztam el, hogy jazz zenész leszek.
- Hatással volt-e zenédre Albert Mangelsdorf? Vagy inkább úgy kérdezem: kik azok a zenészek, akik pályafutásodban meghatározó szerepet játszottak?
- Albert Mangelsdorf? Nos, bizonyos szempontból igen. Úgy gondolom azonban, hogy vannak pozanosok, akik hatása sokkal erősebben jelen volt... Nagyon kedvelem Frank Rosolino-t... A hatás azáltal alakul ki, hogy hall-
gatom az albumokat, részt veszek koncerteken, játszom a tanárommal... Ilyen és ehhez hasonló dolgok alakítják az ízlésvilágot...
- Mesélj a nagyobb sikereidről, vagy mondj néhány érdekes történetet...
- Legnagyobb sikerem? Hú... Ez egy nagyon nehéz kérdés... Vagy óriási történet? Várj, gondolkodnom kell... Lehet, hogy képes leszek emlékezni, de most nem jön össze... Kérdezd meg öt perc múlva...
- Miben látod a jazz jelentőségét napjainkban?
- Úgy gondolom, a legfontosabb, hogy a jazz minőségi zene. Valóban ilyen szempontból nagy a különbség a jazz, és azon zenék között, amelyek manapság népszerűek, mint a techno... Szerintem a jazz az emberek szívébe kell, hogy hatoljon, a minősége miatt is... Hogy ezt a zenét megértsd, eggyé kell válnod vele, sokat kell hallgatnod...
- A népzenével van-e találkozási pont, és beépül-e zenei világodba?
- Nos, nálam is a gyökerek a népzenéig vezethetők vissza, mert amikor gyerek voltam, a testvéreimmel és szüleimmel népzenét játszottunk, énekeltünk. Ez kitörölhetetlenül bennem van... Először tizennyolc éves koromban találkoztam a jazz-zel...
- Tapasztalataid szerint Európában mennyire népszerű a jazz?
- Nagyon népszerű. Viccesen hangzik, de Európában majdnem népszerűbb, mint Amerikában. Két évig tanultam az USA-ban, és azt láttam, hogy az emberek többsége majdhogynem semmit sem tud a jazzről. Ez meglepő, de igaz. Ott az emberek elfogadják azt a zenei világot, ami körülveszi őket... Európában a jazz népszerűségében jelentős szerepe van a médiának. A jazz-zel foglalkozó újságok mel-
lett a rádió és TV is sokat tesz a műfaj népszerűsítéséért. Ausztriában ugyanez a helyzet, és nagyon sokan kedvelik a jazz zenét.
- Mit jelent számodra Nagykanizsa, illetve az Alpok-Adria Nemzetközi Jazzfesztivál?
- Ez egy óriási lehetőség, amely hatással van a jövőre is, hiszen itt nagy zenészekkel játszhatom együtt. Ezenkívül sokat jelent a szép környezet, a szép koncertterem, és a sok kedves ember...
- A koncertteremben, vagy egy kisebb klubban érzed otthonosabban magad?
- Valójában mindkettőt kedvelem, habár a kétféle helyszín feel-ing-je között van különbség. A közönséggel mindenhogyan kontaktust kell létrehozni. A klubban általában ez könnyebb. A koncerteken ehhez jobban kell figyelni, koncentrálni.
- Kérlek, mutasd be zenésztársaid...
- Harry Neuwirth valamikor régen, huszonegy éves koromban, tanárom volt a főiskolán, ő akkor számomra a nagy professzor volt, most pedig egy nagyon jó barát. Hosszú évek alakították a barátságot. Most kollégák is vagyunk, hiszen a klagenfurti konzervatóriumban tanítunk. Ő a legnagyobb zongoristák egyike, akit valaha is ismertem... Ali Pegével (Pege Aladár) már másfél éve is játszottam egy quartettben. Egy hihetetlenül nagy zenészt ismertem meg benne. Muzikalitása felfoghatatlanul jó... Nevio Zaninott? Szintén nagyon jó zenész, de egy kicsit "őrülten" játszik. Mondtam is magamban a színpadon, mikor szólózott: "Istenem! Olyan megszállottan játszik, hogy várok még. és inkább később kezdek"... Az olasz származású Enzo Carpentieri pedig egy kiváló dobos... Összességében nagyon jó volt velük játszani.
- Szeretném, ha mondanál valamit a terveidről...
- A tervem mindig az, hogy jobban játsszak, mint ahogy most teszem. Mindig sokat gyakorlok, keményen dolgozom. Ha komoly zenész vagy, mindig jobb akarsz lenni, mint amilyen éppen most vagy. Soha nem szabad megelégedni a jelenlegi képességekkel... Egy más jellegű tervem, hogy létrehozok egy fusion bandet, aminek olyan emberek a képviselői, mint Miles Davis, Marcus Miller. Toto... Persze manapság nehéz bármit megszervezni, hiszen kevés a pénz a kultúrára. Próbáltam már néhány éve is. Sok szervezőnek küldtem kazettát, de csak egy volt érdekelve, hogy csapatunkat koncerteztesse. Szóval nagyon nehéz, de nem adtam fel, tovább próbálkozom.
- Van olyan álmod, amit valóra szeretnél váltani?
- Van egy álmom, de ez nem a zenéhez kapcsolható. Az álmom az, hogy az emberek kezdjenek el többet gondolni világszerte a környezetre. (My dream is that peo-ple all over the world start to think more about ecology.) Azért szükséges ez, mert amit most csinálnak, azzal elpusztítják a saját jövőjüket, a létezés alapjait. Ha nem változtatunk hamarosan, akkor egy összeomlás fog bekövetkezni, és ez ellen tenni, hogy a veszély megszűnjön, az az én álmom... Amikor gyermek voltam, mindig tudós szerettem volna lenni. A zene csak hobbi volt számomra. Mára ez felcserélődött. Most profi zenész vagyok, és a hobbim a tudomány... A magánéletemben azért küzdök, hogy az emberek felismerjék a környezetpusztítás tarthatatlanságát, és mindenki a maga területén azt tegye, ami szükséges...
- Köszönöm az interjút. -Én köszönöm...
Mészáros Bálint
10
( KANIZSA - T&yütScti* )
1997. október 17.
Régi szép és egyben szomorú hagyomány Halottak Napján kilátogatni a temetőkbe, elhunyt rokonok, ismerősök, barátok sírját meglátogatni, rájuk emlékezni, lelki üdvükért
lassan tíz éve árulja virágait a kanizsai piacon.
- Miért kezdett el árvácskával foglalkozni?
- Mert ez másodnövény, melyet nem tavasszal kell ültetni.
gyertyát gyújtani. Az ezt megelőző idők az ünnepre való felkészülés jegyében zajlanak, a családok felújítják a sírokat, lemossák a követ, a márványt, virágokat ültetnek. A leggyakrabban az árvácska virágját lehet felfedezni ezeken a sírokon, de olykor előfordul más virág is. S hol lehet beszerezni az ehhez szükséges árvácska mennyiséget? Hát a piacon, ahol főleg kiskanizsai, vagy falusi nénik kínálják a szivárvány minden színében e virágot. Egy közülük Harangozó Ferencné - Rozika néni -, ki
Mikor kiszedjük a krumplit, a dughagymát, hogy ne legyen üres a föld - beültetjük árvácskával. Ezt aztán elvisszük a piacra. De sajnos, az idén nem megy. Az is lehet, hogy jövőre nem ültetek. Nagyon nagy idén a szárazság, meg sok sírt lefedettek, így aztán sokkal kevesebb árvácskát vesznek, mint tavaly. Most örülünk, Juj öt-hat forintért el tudjuk adni csomóját, nagyon jó, ha valaki kilenc forintot is megad érte. A katalinnak harminc forintért adom csokrát. Ma már nem éri meg a földdel
foglalkozni. Ha ez így megy tovább, nem fogunk termelni, csak a magunk részére. Akkor majd rájön a városi nép, hogy önmagával szúrt ki, nem velünk. Teljesen elnyomják a mezőgazdaságot, de ezzel senki sem törődik. Pedig mennyit kell dolgozni, hogy az ember felnevelje az árvácskát! Magot szedni, azt kipucolni, elültetni, állandóan nedvesen tartani, napjában többször öntözni. Sokkal jobb annak, aki tanul, de a tanulásból nem lehet enni. A papír nem laktató, kenyeret is kell termelni.
Egy másik piaci árus - Kati néni - szerint is rosszabb a kereslet, mint tavaly:
- Nagyon kevesen vesznek virágot, pedig gyönyörű is, meg olcsó is. Ennél olcsóbban már nem tudom adni - nekem is élnem kell valamiből. Meg hát azt a rengeteg vizet, amit rá kell locsolnom a kánikulában, szintén nem ingyen adják. Általában az előző, évben vásárlók visszajöttek idén is, de Pestre is vittünk fel, és ott is nagyon panaszkodtak. Meg sokan inkább lefedetik a sírokat, azzal kevesebb a gond. Nem érnek rá ezek az emberek arra, hogy elültessenek egy kis virágot a szeretteik sírján -pedig mennyivel szebb, mint a rideg kő.
Sz. A.
( KANIZSA - "Xé/jttOiveMÁ ) 11
FÉLRE AZ ÖNÖS ÉRDEKEKKEL!
Beszélgetés Halász Károllyal
1997. október 17.
Jószerével csak foglalkozásáról, mesterségéről ismerjük Halász Károly nagykanizsai vállalkozót, aki az önkormányzat gazdasági és városüzemeltetési bizottságának is tagja. Közismert róla, hogy munkáját alaposan felkészülve, precízen végzi mindenkor - talán ez volt az egyik szempont, mely miatt a Zala Megyei Kézműves Kamara megalapításakor őt választották meg a kamara első elnökévé. Beszélgetésünk elején e tevékenységének jellemzésére és értékelésére kértem:
- Három éve történt, hogy a törvény előírásainak megfelelően el kellett indítanunk a Kamara működését. Természetszerűen volt egy olyan törvényi háttér, mely alapján ezt viszonylag szabályozott módon lehetett volna lebonyolítani. Azonban - mint más esetekben is előfordult már - a törvényt a törvényhozó nem tartotta be. Gondolok itt olyan részletekre, hogy a törvény előírásai szerint a kormánynak gondoskodnia kell a kamarák elhelyezéséről, ezt finanszírozni kell éveken keresztül, át kellett volna adni bizonyos jogosítványokat. Ezeket a törvényalkotó - okkal, ok nélkül -nem hajtotta végre. Bekövetkezett a kamarák elindulásának időpontja, megszerveztük - bár nem túl jó szívvel. Tudtuk mindannyian, hogy ami kötelező, az nem túl jó dolog, valamint a tagdíj is közrejátszott abban, hogy teljesen rossz hangulat jellemezte a kamara indulását, így tehát a kamara társadalmi vezetésének el kellett döntenie, hogy mit csináljon. Először is egy szervezetet kellett létrehozni a semmiből - majd ezt a szervezetet fel kellett töltenie szakemberekkel. Továbbá a tagok felé megfelelő szolgáltatásokat, kínálatot is biztosítani kellett. Hogy ez sikeres volt, vagy sem? Szerintem a három év alapján nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sikeres volt, hiszen három év után a Zalai Kézműves Kamara az országban az elsők között található. Alapvető feladatát - a tagjai felé szolgáltatást - maradéktalanul, vagy majdnem tökéletesen ellátta. Természetesen ezzel a szolgáltatással is vannak bajok. Mikor már tudtunk nyújtani viszontszolgáltatásokat, ezeket újra és újra, havonta megismételjük tagjaink számára. Itt kezdődtek a gondjaink, például az is, hogy a vállalkozók egy jelentős része nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek, vagy a tagkör rossz eloszlása miatt nem nálunk tag - vagy\'sehol sem az, ebből kö-
vetkezően pedig sehol sem fizet. Szintén a vállalkozók egy jelentős része elveszik az úgynevezett szürkegazdaságban, sehol sincs regisztrálva. Ezen objektív tényezők között kellett a kamarának talpon maradnia és megerősödnie. Ma már elmondhatom, hogy talpon maradt, a helyét megkereste. Részben azt is elmondhatom, hogy az önkormányzatokkal eredményesen együttműködünk. Például a nagykanizsai önkormányzat nagyon jó partner. Biztosít a számunkra képzőhelyeket, valamint az önkormányzati tevékenység számtalan területén egyre inkább beépülnek a kamara gazdasági szakemberei. Amit a törvény előírt, jobbára a különböző szervezetben létrehozott képviseleteink érték el. Az első év után normalizálódott a helyzetünk, s idén végre eljutottunk oda, hogy a mi viszonylatunkban nagy összegnek számító hatmillió forintot el tudtunk különíteni műszaki fejlesztésre. S mint kiderült, ez nagyon jó pályázati lehetőséget kínált, hiszen sokkal többen pályáztak erre a pénzre, mint amennyit ki tudtunk osztani. Lehetőségünk van a területfejlesztési alapokra is pályázni. Ezt a munkaerőfejlesztési, termékfejlesztési területeken a jövőben is gondolkodó tagjaink tehetik meg, rajtuk sok mindenben tudunk segíteni. Alapvető gondunk, hogy nem jelentkezett annyi igény, mint amennyit a jelenlegi szakapparátusunk ki tudna elégíteni. Most novemberben például továbbképzést fogunk tartani a német partnerkamaránk segítségével. Itt személyi vezetőképzést tartunk, melyen meg lehet tanulni a különböző kalkulációk készítését, de felkészítést kapnak a résztvevők az Európa Unióból is, konkrét tapasztalatok alapján. Nagyon sajnálatos dolog, hogy erre a képzésre nincs elég jelentkezőnk pillanatnyilag. Ez azért nagyon szomorú, mert szakmai szempontból nagyon rövid az az idő, mely alatt elérkezhetünk az Unióba. Akkor pedig ott fognak
állni a hasonló képzéseken részt venni nem szándékozók mindenféle tudás, ismeretanyag nélkül. Újból fel fog merülni az az üzleti életben hagyományos gond, hogy teljesen új helyzetben találják magukat a vállalkozók, s egy ismeretlen terepen ismeretlen viszonyok között mozogni az üzleti világban életveszélyes. A kamarának pontosan az a célja, hogy mire elérkezünk ehhez az időponthoz, felkészülten tehessük ezt.
- Személy szerint Ön is aktív szerepet vállal a kanizsai önkormányzat munkájában. E tevékenysége során felkészültségről, sőt vállalkozó létére szociális érzékenységéről tett bizonyságot. Hogyan látja Ön, mint kamarai elnök, vállalkozó és mint bizottsági tag a kanizsai önkormányzat munkáját?
- A város nagyságából következik, hogy ha rám bíznák, nem így végezném a város vezetését. Túl sok időt fecsérlünk olyan dolgokra, ahol a felelősségi határok jobban elhatárolódhatnának Tehát sokkal jobban el kellene határolni a felelősségszinteket. Mit értek ez alatt? A polgármesteri hivatal szakapparátusának több jogosítványt kellene adni, de ezért többet is kell elvárni tőlük. Bizottsági ülésekre már olyan alternatív és modellezett anyag kerülhetne, mely feltételezné, hogy azokat nem a bizottságoknak kellene kitalálni, így a bizottság döntési helyzetbe tudna kerülni - és dönthetne is. így a bizottsági munka eredményesebb lenne. Ebből pedig - meglátásom szerint - következik, hogy a közgyűlés munkája is eredményesebb, gördülékenyebb lehetne. Másrészt túl sok a személyes, egyéni sérelem a képviselők között. Egy város nagyságából következik, hogy mekkora testülettel lehet eredményesen irányítani. Itt Nagykanizsán, az adott képviselő-testülettel és szakapparátussal bőségesen átfoghatok lennének a feladatok, ha az együttműködés, összedolgozás képessége jól működne. Túl sok a pártoskodás is - ezt városérdekek
kérdéseiben el kellene hagyni. Ne az döntsön, hogy mely párt melyik oldalon ül. Mindig úgy látom, hogy a saját meggyőződésemnél sokkal nagyobb érdek is létezik, s ez a város érdeke. Az én szemléletemben az a képviselő, aki valóban a szó igazi, nemes értelmében képvisel. Képviseli a választói, a polgárok és a városa érdekeit - s ennek alárendeli az egyéni, esetleg pártos érdekeit is. Másrészt mindig kifogásoltam, hogy rossz az időbeosztásunk. Viszonylag kevés információ alapján kell döntenünk, s nincs elég lehetőségünk arra, hogy egy döntésünket nem csak a modellezési stádiumban kísérjük figyelemmel, hanem a kivitelezéskor is. Például a volt ipartestületi székház ügyénél abban látom a gondot, hogy összhanghiány keletkezett. Nagyon nagy hiánynak tartom a bizottságunk működése során, hogy nincsenek értékeléseink. Nincs időnk és energiánk arra, hogy kiértékeljünk helyzeteket, ezek után következtetéseket vonjunk le, majd az új célok megvilágításánál ezeket felhasználjuk így az esetlegesen felmerülő hibákat a későbbiekben el tudjuk kerülni. Régi szívfájdalmam, hogy amennyiben adódik egy feladat, melyet meg kell oldania a képviselő-testületnek és a hivatali apparátusnak, a munkamegosztásokkal nagyon nagy gondok adódnak. Nincs konkretizálva, hogy kinek mi a dolga. A képviselő-testület dolgozik a hivatal helyett, és fordítva. Megítélésem szerint ennek ellenére Nagykanizsa városa az utóbbi évtizedek legsikeresebb éveit hagyja maga után - minden ellenkező híreszteléssel szemben. Mindezek mellett ki kellene dolgozni a munkamegosztás módszerét, függetleníteni kellene a város érdekében végzett munkától azt, hogy melyik párt melyik oldalon foglal helyet. Ha ezekre képesek leszünk az egész város javára fog szolgálni, és lényegesen javul a város érdekében végzett munkánk hatékonysága.
Sz. A.
12
( KANIZSA - 7Cjty*üíwae& )
1997. október 17.
ÓRÁK TITKÁNAK TUDÓJA
Major Zoltán órásmester nevére még nagyapám hívta fel a figyelmem. Azóta több mint tizenöt év telt el, de az órást hirdető cégtábla még mindig ott látható a Fő úti kapualjnál, jelezve: a mester dolgozik. Mikor belépek az órák szentélyébe, azonnal elbűvöl a számtalan óra különféle hangja, ketyegése. A mester órásdinasztiába született, hiszen édesapja is órás volt, nagybátyja is, de öccse is ezt a szakmát választotta magának: - Gyakorlatilag édesapám tanított ki bennünket erre a szakmára, még valamikor a Finommechanika néven működő vállalatnál. Hatvannégyben kezdtem a szakmát, s mivel apám mellett tanultam, dolgoztam, menekülni akartam ki a cégtől - merthogy nekem kevesebbet engedett meg, mint a többi tanulónak, inasnak. Akkor még Kanizsán úgy működtek a dolgok, hogy iparengedélyt csak összeköttetésekkel rendelkezőknek adtak ki. Ezt nem tudtam megol-
dani, így Letenyére jártam ki hetventől hetvenháromig. Itt Nagykanizsán azzal az indokkal, hogy ki van elégítve a lakosság, több alkalommal is elutasítottak. Ez a régi rendszerben még így működött, azért is volt kevés vállalkozó azokban az időkben. Miután Lete-nyén megszűnt az az ingatlan, ahol addig dolgoztam, visszajöttem Nagykanizsára. Visszamentem a Finommechanikához, ott egy darabig küszködtem, majd elmentem az Izzóba egy évig. Ez egy ugródeszka volt, amit csak azért használtam fel, hogy onnan meg tudtam szerezni az iparengedélyt. Ezerkilencszázhetvennyolc november elseje óta itt dolgozom.
- Azonkívül, hogy családi hagyományai voltak mesterségének, még mi vezette az órásszakma ki-tanulására?
- Nemcsak az óra vonzolt, hanem az autószerelés és a lakatos szakma. Nagyon szerettem akkor bütykölgetni, de talán az apróság fogott meg ebben a szakmában legjobban. Az, hogy nagyon apró dolgokkal kellett foglakozni, job-
i # • * #v» * ¦ # » ban vonzott, mint az autók. Talán ezért választottam az órákat...
- Mennyire tölti ki a hivatása az életét?
- Vannak még hobbijaim: vadászat, horgászat. A szabadidőmet nagyon szeretem a természetben tölteni. Amivel a szakmámon belül különösképpen szerettem foglakozni, azok az antik órák voltak. Az olyan órák adták a krémjét ennek a szakmának, a régi mechanikus órákkal - akár ütősök, zenélők, Doxa zsebórák voltak - öröm volt dolgozni. Mert ha egy olyan óra szerkezetébe nézett bele az ember, órát látott. Ezek a mai kvarcórák olyan gyenge minőségben készülnek, hogy meg sem közelítik a régi szintet. Szinte mindenük műanyag, s a műanyag eleve nem bírja ugyanazt, mint egy régi precíziós munkájú óra. De ma nem is az a cél, hogy jót gyártsanak, hanem mint mindenben, itt is készítenek egy tucatterméket, amit viseljen a vásárlója egy-két évig, aztán dobja el és vegyen újat.
- Ezekhez az apró, precíz szerkezetekhez óriási türelem, pontosság kell. Lehet azt mondani, hogy az órás szakmában a mesterség neveli az embert?
- Mindenképpen lehet mondani. Ha valaki éveken át órákkal foglalkozik, és nem un bele idő előtt, feltétlenül rá kell hogy szokjon a pontosságra, precízségre, türelemre. Nyugodt kéz kell hozzá, tehát ha valaki ideges természetű, az jobb, ha hozzá sem lát egy órához. Mindezek melleit ehhez a szakmában csak kevés ilyen adottság szükségeltetik, ezekbe bele is lehet szokni, nem feltétlenül muszáj alaptermészeténél fogva pontosnak lennie valakinek, ez az évek során kialakul benne.
- Mennyit kell tanulni ahhoz, hogy valaki igazán profi órásmester lehessen?
- Mint minden szakmában, itt is kevés a tanulóévek száma. Állandóan lehet valamit tanulni - sőt nemcsak lehet, de kell is. Megmondom őszintén, vannak még számomra is új dolgok, de az ember ezeket meg kell hogy tudja tanulni. Mint ahogy meg lehetett tanulni az elektronikus órák szerkezetét is, mikor áttért rájuk az emberek zöme a hagyományos órákról. Megjelentek most már az úgv-
####### % $ ¦># # ¦nevezett atomórák is, melyek tulajdonképpen csuklón hordott vevőkészülékek Ezekbe a vevőkbe rádiójeleken át érkezik az időjelzés.
- Ezek az órák is elromolhatnak?
- Hogyne, mint minden. Hozzám javításra ugyan még nem hoztak ilyenfajta órát, Magyarországon meglehetősen kevés van belőle. Őszintén szólva nem is tudom, hogy itt Magyarországon mennyire megbízható egy ilyen óra, hisz a legközelebbi adótorony Németországban van. Hogy ilyen messze, egy árnyékoltabb vasbeton épületben mennyit csalnának ezek az órák, nem tudom.
- El tudja képzelni, hogy jöjjön olyan kor, amikor nem lesz szükség órásokra?
- Nem hiszem, hogy valaha is munka nélkül maradnának az órások. Nagyon sokan ma veszik elő régi jól bevált Pobeda, Rakéta típusú órájukat, melyeket hoznak beállíttatni, megjavítatni. Nagyon sokan csalódnak ezekben a silány minőségű műanyag órákban.
- Milyen órákat szeret legjobban javítani?
- Volt egy-két nagyon szép. gyönyörűen faragott és szerkezetileg is csodálatosan elkészített antik óra, melyeket élmény volt még megnézni is. De ezt szavakkal nem is lehet elmondani, hiszen ha behoznak egy ilyesmi órát, amit szétszedek, és újra életre keltek, az nagyon nagy kihívás. Ezek a szerkezetek nem olyanok, hogy csak úgy benyúlok a fiókba, és előszedem a hiányzó alkatrészt. Azt nagyon sokszor saját kezűleg kell legyártanom. És pontosan ez adja az órásmesterség gyönyörűségét - amikor nem csak szétszedem és összerakom, hanem mikor én készítem el a szerkezet egy alkatrészét.
- Lesz a családban folytatója a mesterségnek?
- Nem. Sajnos eddig úgy alakult, hogy a fiam autófényezőnek tanult, a lányom pedig a kereskedelmi iskolába jár. Nem is gondoltam rá soha, hogy én mondjam meg számukra, milyen szakmát válasszanak. Válasszák azt. amihez kedvük van.
Sznlahnn Attila
1997. október 17.
( KANIZSA - 7C&$*üíve&e4, )
- Miért választotta ezt a pályát?
- Már kisgyermek koromban virágok vettek körül. \'A kiskanizsai „messzi mama" piacra nevelte a virágokat, és ha a szüleimmel meglátogattuk, nekem az volt az első, hogy a virágok közé mentem. Gyűjtögettem a szebbnél szebb virágokat, s a magam módján -amennyire egy három-négy éves gyerektől telik - próbáltam csokrokat kötni. Először csak játék volt, aztán kezdett a dolognak súlya lenni, hiszen az általam kötött csokrok piacra kerültek, és mindig gazdára is leltek. A bevétel, amit a mami az én csokraimért kapott 1-2 forinttal megtoldva mindig az enyém lett. Amikor pályaválasztásra került sor, én már biztos voltam benne, hogy virágokkal szeretnék dolgozni. Először a Nagyrác iskolába jártam a kétéves palántanevelő
szakiskolába, majd ennek elvégzése után Zalaegerszegre jelentkeztem a virágkötészeti speciális szakiskolába.
- Lehet ezt a szakmát iskolában tanítani?
- Az alapok megtanulhatók és állítom meg is tanultuk a szakma minden csínját-bínját a kertészeti gyakorlaton, és abban a virágboltban, ahol dolgoztunk Persze a fantáziát semmilyen tanulással nem lehet pótolni.
- Immáron végzett virágkötő, ez lesz*a hivatása is?
- Az idén júliusban fejeződött be az iskola, és én természetesen szeretnék a szakmában dolgozni, hiszen nekem a virágok nagyon kedvesek Úgy tűnik leSz is módom rá, hiszen jövendőbeli otthonomat úgy alakították ki Zalakaroson, hogy elfér benne egy virágüzlet is.
Még a nyáron rendezték meg Keszthelyen azt a Virágkötő és Szárazkompozíció-készítő versenyt, amelynek egyik nyertese a szakma számára addig ismeretlen húsz éves lány, Plánder Laura lett. A zsűri díját nyerte el kompozíciójával.
- Milyen érzés volt profik között kezdőként nyerni?
- Csodálatos és hihetetlen. Amíg a verseny zajlott, sok-sok fogást elleshettem a nálam gya-korlottabbaktól, így nemcsak verseny volt számomra, hanem egy alkalom a tanulásra. Megvallom, ha nekem kellett volna döntenem, én nem tudtam volna annyi gyönyörű kompozíció közül a legszebbet kiválasztani. Amikor a zsűri engem nevezett meg győztesként, nem akartam hinni a fülemnek.
- Nagy divatját éljük a szárazvirág kompozícióknak, honnan jut alapanyaghoz?
- Meg kell mondanom, ezek a kompozíciók azért olyan drágák, mert az alapanyagaik is borzasztó sokba kerülnek. Egy-egy szép kosár elkészítése többnyire meghaladja az én anyagi erőforrásaimat, szüleimtől és testvéremtől, illetve ismerős virágboltosoktól
- Selyemvirág kompozíciókat nem készít?
- De igen, amennyiben a megrendelő úgy kívánja. Én magam jobban vonzódom a száraz és élő virágokhoz, mint a selymekhez ám a megrendelői igényt is szem előtt kell tartani. Egyébként selyemvirágokból is lehet ízléses kompozíciót készíteni, sok múlik a formán és a színek harmóniáján. Egyébként én megrendelésre bármit hajlandó vagyok elkészíteni, legyen az csokor, talpas dísz, vagy más egyéb.
- Mennyi idő alatt készül el a mű?
- Az a megrendelő" kívánságától függ elsősorban, de egy óránál nem nagyon vesz több időt igénybe.
- Úgy tudom élete egy sorsdöntő eseményére kerül sor hamarosan...
- Novemberben lesz az esküvőm, és az a legnagyobb bánatom, hogy a csokromat babonák miatt nem én magam készíthetem
kapott kompozíciókért cserébe alapanyagot. Ezúton is szeretnék ezért köszönetet mondani a Teleki virágboltnak, a Krisztina és a Célpont virágüzletek tulajdonosainak.
el. Azt szeretném ha a menny-asszonyi csokrom fehér rózsából készülne és csepp alakú lenne. Remélem sikerül más kezeknek az én álmomat megvalósítani.
D. É.
( KANIZSA - KtyH&ueMÁ )
1997. október 17.
TÜCHERT-KOVACS
Nagykanizsán sokan ismerik Tüchert Lajos nevét A most már kilencvenéves idős bácsi még a világháború előtti rendszerben tanulta ki szakmáját, s munkájának minőségét a grófok is és - ahogy mondja - a kommunisták is megbecsülték.
- Letenyén születtem, apám iparos volt. Gyermekkorom azzal telt el, hogy irigykedtem az Andrássy gróf kovács-műhelyében dolgozó inasokra. Végül teljesült az álmom, s elverődtem közéjük, mint kovácsinas, én is patkolhattam a gróf lovait. Ott szabadultam fel, s ezután kerültem el Nagykanizsára. Itt egy Bazsó nevű kocsigyárba kerültem, ahol nagyon jó beosztásom volt. Innen indultam aztán egy olyan vándorútra, aminek egyik állomása Kecskemét volt. Ott kikötöttem egy nagyon jónevü műhelyben, s ott ért egy kovács-kiállítás is. Erre a kiállításra készítettem egy forgózsámolyt, amivel megnyertem az aranyérmet. Harminckettőben jöttem vissza Kanizsára, s megvettem a Bazsó kocsigyártó mű-lielyt, s elindultam a mesteri pályán. Itt a szorgalom, a vevőkör meghozta az eredményét - tizennyolc fiákeres csak nálam javíttatta a kocsiját. De az Esterházyak az Andrássyak is bármijük elromlott, még Somogyból is hozzám hozatták annyira bíztak a tudásomban. De akkor már volt, hogy négyen-öten is dolgoztunk a műhelyben.
Segítőtárs mindig kellett. Voltak tanítványaim, akiket mindenhol nagyon szívesen láttak a gyárakban. Aki a Tüchertnél tanult, az tudott dolgozni, mozogni, imádkozni. Az volt nálunk a szokás, hogy ebéd előtt mindenki keresztet vetett. Utána aztán mindenki annyit vett a tálból, amennyit csak meg tudott enni. Ha nincs jóllakva az ember, nem tud dolgozni - márpedig az én segédeim tudtak. Még a háború alatt is jóllakattam a nálam dolgozókat, pedig akkor kenyérhiány volt. Reggelire kukoricakása tejföllel, töpörtyűvé! Egy évben négy disznót vágtunk le, hogy legyen bőségesen élelem. A mi munkásaink sohasem éheztek De úgy tudtak dolgozni, hogy ember lett belőlük. Egyszer például meglátogatott egy volt segédem, a Révész Gyurka. Lejött egy nagy kocsival, sofőrrel, meg egy művésznővel. Kérdem tőle: Te Gyura, ki ez? A titkárnőm! Kiderült, hogy egy nagy gyár igazgatója lett. Azokban a Rákosi-féle időkben is úgy megbecsüllek, hogy beválasztottak a tanácsba is. Pedig csak annyit tettem, hogy mindig tiszteltem a törvényt és Istent.
Aztán megöregedtem. Most már nem tudok menni sem. Két bottal járok, nyolcvanhatban beadtam az iparengedélyt is. Megváltozott minden - a kocsikat leváltották a gépcsodák, a lovakat kimustrálták nem kellett már a kovács. Most itthon vagyok a felségemmel, és csak várok.
- Mit szeretett legjobban a szakmájában?
- Nálunk, kovácsoknál a legnagyobb értéke a hintók forgózsámolyának a zsöllye kikovácsolásának volt. Ahhoz nagyon nagy hozzáértés és gyakorlat volt szükséges. De most már nincs, aki ebben az országban olyat ki tudna kovácsolni. Vonszolni alig tudom magamat. De nem olyan régen idejött valaki, hogy egy munkát senki sem tud megcsinálni - vállalnám-e? Hát vállaltam. Megraktam a tüzet,
odavánszorogtam az üllőhöz és megcsináltam. Előfordult, hogy mire odaért az üllőhöz a vas, már kihűlt, s újra fel kellett hevítenem, de akkor is megcsináltam. Szívesen, örömmel dogoz-nék, az volt mindenem - a munka. Még ma is naphosszat ott üldögélek a műhelyem előtt, és gondolkozom a régi szép időkön. Szeretnék dolgozni, de nem tudok.
- Összesen hány embert tanított meg a kovácsmesterségre?
- Többet is. Legalább hatan lettek mesterei ennek a szakmának, de mindről azt mondták: könnyű volt nekik, mert a Tüchertnél tanultak. Sokan mentek el Kanizsáról máshol keresni a boldogulásukat, de mind megköszönte, amennyit törődtem velük. Mert volt, hogy azt mondtam nekik tízszer is, hogy: nem jó, csináld meg újra. És mikor tizedszer megcsinálta úgy, hogy az tényleg jó volt, legközelebb már tudta, hogyan lesz jó. És megtanulták hogy csak szépet és tökéletest adtak ki a kezük közül, ha munkáról volt szó.
- Ma a civilizáció fejlődésével egyre inkább háttérbe szorul a kovácsszakma. Hogyan éli meg ezt a változást egy kovácsmester?
- Nem vettem örömmel, mert máig jobban szeretem a lófogatot. Azokkal volt a munkánk nagy része. Dehát fejlődött a technika, kiszorultak a lovak. Dehát ez az élet rendje, minden halad előre, folyamatosan. A lovakat felváltották az autók, a traktorok, a kovácsokat meg felváltják a robotok Megújul az egész világ, és ha szép is volt a régi, csak volt. A mai kor nemzedéke nem ér rá törődni a lovakkal - nekik a leváltható gépek kellenek. Ha egy gép elromlik, lecserélik egy újabbra, annak nincs lelke, mint egy állatnak. És ha nincsenek lovak nincs szükség kovácsokra sem.
- A családon belül sincs folytatója a szakmának?
- Egy festőművész fiúnk él Bécsben, ő Ausztria egyik leghíresebb festője. A lányunkat baleset érte, megrokkant. A másik fiam mérnöki diplomát szerzett, őt leszázalékolták. Számos unokánk is van, de már megszülettek a dédunokáink is. Hogy kovács lenne még valaki, nem hinném.
Szálában Attila
kiskanizsa kovácsa volt
Peresztegi Gyula bácsit szinte mindenki ismerte annak idején Kiskanizsán a Templom téren. Ott volt ugyanis kis műhelye, ahol 1934-1983-ig, szinte halála napjáig lovakat patkolt, ekevasat, kapát, ásót élezett, formálta az izzó vasat - a korunkban lassan kihalóban lévő kovács kismesterséget űzte.
E felvételt még a Tanácsköztársaság téri Általános Iskola (Kiskanizsai Általános Iskola) bonismereti szakköre készítette, ami a Gyula bácsiról és mesterségéről készült füzetet illusztrálta.
i9»7.ofctoter i7. Q KANIZSA - \'Ktytuatedeé )\' 15
Kicsinyke üzlet, kellemes bőrű- ^s. / lat, az új cipők kicsit kesernyés, de semmi \\. \' máshoz nem hasonlítható illata. Cinész műhely a x
belvárosban, ahol lábbelik készülnek valami olyan miliőben, amelyről rohanó korunk emberének már csak a sárgás, fekete-fehér fílmkópiák mesélnek. A vevő betér, és i ha a/ ajtót behajtja, évtizedeket hagy maga mögött j \\. az utcán. Nos, valami ilyen hangulat lengi / \\. Körül Simon Péter üzletét
- Önt látva az ember azt hinné, ezt a magatartást, ezt a kedvességet csak olyan valaki produkálhatja, aki már az anyatejjel szívta magába a mesterséget...
- Pedig nem így van. Egy háromgyermekes csonkacsalád legkisebb fia vagyok, mint a mesében, aki azért választotta ezt a pályát, mert itt ingyen ebédet kaphatott.
- Ha jól értem, Ön még mester mellen leste el a szakma titkait\'.\'
- így igaz, én még békebeli mester mellett voltam ipari tanuló. Ma már elképzelhetetlen az a mód, ahogy akkoriban tanítottak bennünket. Én még pihenésként kitakarítottam a mesteremmel az udvart, hogy ne csak a műhely legyen mindig rendes.
- Nem okozott-e gondot az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején ilyen hagyományos módon tanulni?
- De igen, ennek főként a vizsgakor láttam kárát, míg a többiek KTSZ-keretben vizsgáztak, addig nekem mesternél kellett számot adni a tudásomról. A "többiek papírforma szerint mind jobban vizsgáztak nálam, ám már szinte senki nincs közülük a szakmában.
- Ön is elhagyta már a kaptafát...
- így igaz, a kényszer vitt rá, ugyanis olyan keveset kerestem, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ebből nem tarthatom el a családomat. Tanulni kezdtem, amit nem néztek jó szemmel, ezért elhagytam a pályát. Az akkori Egyesült
Izzóban kaptam állást, ahol lehetővé tették a tanulást is. Azonban ennek is ára volt, éveket kértek cserébe, vagyis szerződést kellett volna kötnöm velük a tanulás befejeztet követő három évre. Nem vállaltam. Akkor döntöttem: a magam ura leszek
- Hogyan vágott bele?
- Kialakítottam ezt a mostani műhelyt, és bevallom, tradíciót szerettem volna teremteni. A feleségem itt dolgozott, és magam mellé akartam venni az egyik lányomat is, ám ez lehetetlenné vált.
-Miért?
- Ez az épület, ahol a műhelyem van, húsz éve lebontásra vár, ennek ellenére a bérleti díjamat egyik évről a másikra tízszeresre emelték. Ez pontosan abban az évben történt, amikor én megkerestem a Társadalombiztosítást egy szerződésajánlattal, miszerint én elvállalnám az ortopéd-cipész feladatait. Benyújtottam az árkalkulációt, amelyet ők kedvezőnek tartottak már-már sikerült a dolog, amikor jött a bérleti díj emelése. A módosított kalkulációt -arra hivatkozva, hogy más városokban ezt a tevékenységet kedvezményekkel támogatja az önkormányzat - nem fogadták el. A dolog tehát befulladt, így a család többi tagja más megélhetés után nézett. Én meg hosszú talpalás, folytonos tárgyalások után négyszeresére mérsékeltettem a bérleti díjat.
- Az Ön műhelyében megkü-
lönböztetett figyelem jár a sérült lábúaknak...
- Az, hogy ortopéd cipész lettem, talán annak is köszönhetem, hogy a mesterem egy hibás lábú ember volt, így hamar elkezdett foglalkoztatni az anatómia Nagyonfontosnak tartom, hogy az az ember is hordhasson szép cipőt, akinek a lábával baj van, épp elég szenvedés a beteg láb.
- Az Ön műhelyében csak új cipők készülnek?
- Nem foglalkozom javítással. Ha nem lennék egyedül, akkor természetesen vállalnám ezt a munkát is, de így egyedül csak az új cipők elkészítésére marad időm. Nekem nagyon fontos, hogy a lábbeli a megígért időre elkészüljön, ide nem kell kétszer jönnie egy megrendelőnek sem. Hiszen én magam sem szeretném, ha valaki más az én időmmel gazdálkodna.
- Mennyi idót vesz igénybe egy cipő elkészítése?
- Az a megrendelő igényétől függ elsősorban, de általában 8-20 munkaóra fekszik egy cipőben.
- Ma ezt Kanizsán meg lehet fizettetni?
- Sajnos nem. Míg pesti és Ba-laton-melléki pályatársaim egy rámánvarrott cipőért 37.000-40.000 forintot is el mernek kérni, én ugyanezért legfeljebb 17.000 forintot kérhetek. Ott van fizetőképes kereslet, az alapanyagok is olcsóbban és helyben szerezhetők be.
- Van állandó vevőköre?
- Igen, de ez persze úgy néz ki, hogy van olyan, aki tíz éve varratott nálam cipőt, már leszakad a lábáról, de nem- telik neki újra. Hozzám elsősorban azok az emberek jönnek el, akik valami oknál fogva nem kapnak az üzletekben cipőt, vagy túl kicsi, vagy túl nagy a lábuk vagy túlságosan keskeny, illetve széles. Akik Kanizsán meg tudnák fizetni az általam készített cipőket, át sem gondolják, hogy itt is készíttethetnék, inkább a
nagyvárosokban, leginkább Budapesten vásárolnak.
- Divatos és elegáns cipők is kikerülnek az Ön műhelyéből...
- Folyamatosan követem a divatot, a legfrissebb katalógusok állnak a megrendelő rendelkezésére, ezekből is kiválaszthatja a vevő, milyen lábbelit szeretne.
- Miként vélekedik az aktuális cipődivatról?
- A most aktuális divat egyes darabjai is lehetnek kényelmesek, jól viselhetők, ha megvan a cipő gördülékenysége, akkor az kényelmes. Ám, aki ezeknek a most divatos cipőknek a nagyobb hányadát megtervezte, azzal kellene elhordatni, és meg kellene vele fizettetni azt is, hogy az egészséges lábakat tönkreteszi. Egyszóval; nem a divat, hanem az egyes cipők ellen vagyok.
- Mi a véleménye arról, hogy ma már valaki gyorstalpaló tanfolyam elvégzése után is lehet cipész?
- Munkája minősítheti leginkább az ilyen cipészt. De hadd mondjam el. hogy nemrégiben cipésztanulókat vizsgáztattam Keszthelyen. Nem kis gondot okozott nekem ez az egész, ugyanis nem tudtam eldönteni, ki a felelős a tanulók alulképzettségéért, ők maguk nem tanulták meg, amit kellett, vagy a szakmai oktatást végzők nem tanították meg őket tisztességesen. Egyébként, ha ma pályát kellene választanom, nem választanám ezt, ebből megélni szinte lehetetlen, ha elölről kezdhetném, pénzzé tennék mindent, és valami másba kezdenék Valami olyanba, ahol nem nyúz ezerféle adó és költség, mindenféle díjak. Én ezt a mesterséget már csak megszállottságból művelem.
D.É.
1
16
( KANIZSA - Ké$*uZve&e4, )
1997. október 17.
TÉGED IS „ÁTVÁGHAT"
Ki ne ismerné a fiatalok közül városunkban azt a fiatal férfiút, aki fodrászként arra vállalkozott, hogy „megőrjíti" a fiatalok - elsősorban a lányok, asszonyok frizuráját Galambos Ferencről van szó, aki 21 évesen, az iskola befejezése után egy fodrász üzletet nyitott, melyben kamatoztatni tudja tudását Erről kérdeztem meg, a Figaro \'96 Bt tulajdonosát, Ferit a figarót
9*2 Mikor gondoltál először arra, hogy fodrász leszel?
- Tudat alatt már régóta foglalkozhattam a gondolattal, mert az általános iskolában, amikor kidobáltam a könyveimet - emlékszem az orosz könyveimre - tele voltak rajzolva frizurákkal. De úgy igazán a pályaválasztás alkalmával került rá sor, mikor választanom kellett. Ugyanolyan voltam mint a többiek, mint a legtöbb srác, én is mindig a sportolással voltam elfoglalva, állandóan sportoltam. Nem voltam nőies típus. Nem úgy mozgott a kezem. Amikor nyolcadikba a haverok megtudták, hogy fodrász akarok lenni, kiröhögtek. Addig a pillanatig nem hitték el, amíg nem hallottak rólam a szakmában.
$>• Technika- és rajz órán is kellett egy kis kézügyesség...
- Igen. De én abszolút nem voltam ilyen. Sokan azt hiszik, hogy ez egy nőies szakma. Szerintem nem az. Kiskoromban én nagyon szerettem egyedül fodrász üzletbe
járni. Varga Laci bá-hoz, a Keleti városrészben, a Kodály-szalagház
földszintjére jártam. Nem féltem a
fodrásztól, mint ahogy gyermekkorba többen is, mert ott mindig
jó volt a hangulat.
K Női- vagy férfifodrász vagy, vagy vegyesen mindegyik?
- Vegyes vagyok, de a vendégeim többsége nő. A férfi vendégeket azért szeretem, mert egy kicsit vegyítem a társaságot. Nem jó, ha csak nők vagy csak férfiak járnak az üzletbe. Nekem is jobb, és a hölgy vendégeknek is jobb, ha 3-4 nő után végre jön valaki... Azt hiszem semmi nem döntötte el, hogy férfi vagy női fodrász leszek, mert mindegyiket szeretem csinálni. De ami inkább több kreativitást igényel, az a női része. Tehát ha elkap egy „szíj" akkor valószínű, hogy női hajat fogok csinálni, nem férfi hajat. A férfi hajakat inkább pihenésre tartogatom.
3^ Hova jártál iskolába és ki volt a mestered?
- Zalaegerszegre jártam suliba, volt egy-két fodrász osztály, de talán ma már nem is létezik az iskola, úgy tudom megszűnt. Vida János volt a főnököm, de mellette elsős fodrász koromtól elmentem Pestre, a legnagyobb bemutatókra, továbbképzésekre, mondhatni, hogy én voltam a legfiatalabb, mikor bementem a terembe vagy stúdióba, a komoly szakemberek közé.
K Büszke voltál magadra?
- Nem voltam büszke, inkább csak tetszett, hogy 14-15 évesen ott lehettem a nagymenők között.
9<L A városban maradsz vagy nagyobb körökben szeretnél dolgozni, mint a Hajasék?
- Hajasékhoz járok továbbképzésekre a Wella Stúdióba. Wellafodrászként én is a Wella-termé-keket használom, így a Wellával kapcsolatban állok, tehát ismerem a Wella Top Team fodrászait. Nem elégedek meg a kanizsai vendégekkel, azaz nem is a vendégekkel, hanem inkább úgy gondolom, ha az ember fellép a második lépcsőre, akkor lépjen a harmadikra is. Ha a terveimet ebből a szakmából anyagilag ki lehet hozni, akkor lehet, hogy egyik lépcsőről a másikra lépek. Feljebb akarok kerülni, nem elég ez a kisváros.
3<s Beszélnél egy kicsit a mesterfodrászatról?
- A mestervizsga? Merem állítani, hogy - mint Kanizsán is -, tucat számra vannak fodrászok, akik rendelkeznek mestervizsgával, de a szakmai tudásuk egyenesen a nulla szintjén van. Eddig nem volt időm megcsinálni, de most meg szeretném csinálni. Feltételeiről annyit kell tudni, hogy a vizsga anyagait elméletben, gyakorlatban tudni kell. Úgy gondolom, hogy a vizsgaanyagot tudom, de nem Egerszegen szeretném letenni - mert tudomásom szerint -az egy elég gyenge szintű vizsga, hanem kicsit komolyabb körökben. Ott viszont nagyon nehéz leszid Versenyeken való részvételeid?
- Versenyeken inkább mint néző jelenek meg, ismerkedni a többi fodrásszal, fodrászmesterrel. A kis versenyeket leszámítva, a „nagyokon" azért nem indultam, mert már a verseny elején megvannak azok a jelöltek, akik be fognak kerülni. Azt hiszem ez az ország egy szemét hely. Vehetjük például a művészetet is. A nővérem operaénekes, neki is ki kell menni külföldre ahhoz, hogy bizonyítson.
Azt hiszem ezt nem kell magyarázni. Nem, én ilyen versenyekre nem pocsékolom az időmet, majd amikor bent vagyok a körben, akkor valószínűleg majd én is indulok egy-két versenyen. Persze megbecsülöm, mert lentről kerültem be.
9>5 Vetélytársaiddal milyen a kapcsolatod?
- Az ismertebb fodrászokkal látszólag jó a viszonyom. Ezt különösebben nem firtatnám.
Fodrászként szeretnek a
nők?
- Hát, talán tőlük kellene megkérdezni, de maradjunk annyiban, hogy járnak hozzám.
S-s Gondoltál már arra, hogy esetleg hajszobrász lesz belőled?
- Néha az ember egy kicsit megőrül, akkor csinál kinti, laikus szemmel nézve őrült dolgokat. Valaki a szakmáját is csinálhatja úgy, mint egy szakmát, de csinálhatja úgy is, mint művészetet. Ha egy fodrász művészként műveli, akkor az átlag frizurái is stílusosabbak, kreatívabbak. Azt hiszem, hogy igen, lennék hajszobrász, bár egyelőre még nem gondolkodtam rajta. Itt nálunk, az országban nem igazán lehet belőle megélni. Show-kat lehet csinálni, azt megfizetik, de nem hiszem, hogy van az országban nálunk olyan szakember, aki csak a hajszobrászattal foglalkozik.
8"L Miért van az, hogy a hajszobrászok férfiak?
- Mondhatni, hogy a jobb fodrászok többsége férfi, ez vonatkozik a fodrászatra és a hajszobrászatra egyaránt. A férfiaknak több idejük van, vagy lehet, hogy több kreativitásuk. A titka talán az, hogy férfiszemmel nézik a nőt és nem női szemmel. Az ilyen dolgok mint például az irigység, vagy „már csak azért sem leszel szebb, mint én "- gondolatok nálunk nem játszanak közre.
SK Beszélné] a mai hajdivatról?
- Mindenkinek az a divat, ami jól áll. Nem a merev frizurák inkább a szabad, laza, természetes frizurák, de mindenképpen a színes frizurák Szín nélkül egy hajvágás nem ér semmit. Ha bejön hozzám egy vendég, akkor a hajvágása után próbálom rábeszélni, hogy egy jó színt is csináljunk. A színes frizurák, a melírok a hajban, ma nagyon divatosak Lapokat, tincseket, kontúrokat, kiemelni a vágást, kiemelni a szemnek a színét - szóval lehet őrjíteni a frizurát.
§<•: Mennyire fiatalok és mennyire idősek a kuncsaftok?
- Nem vagyok megelégedve a fiatalok bátorságával. Talán nem is a fiatalok konzervatívak, hanem az iskolák kényszerítik a tanulókra. A batthyánys lányok nem mernek színes hajakkal elmenni tőlem, mennének de nem mernek Merem állítani, hogy ők nagyon félnek a tanáraiktól. A mezősök -azt hiszem -, ilyen téren egy kicsit lazábbak A srácok is tartózkodóak ők se merészek igazán.
9«? A vágás vagy inkább a színezés a profilod?
- Azt szeretem, amikor egy nőből vagy egy lányból, sikerül kihoznom azt, amit szeretnék Hogy ezt mivel értem el? Valószínű egy vágással, vagy egy színezéssel. Ritka az, amikor bejön egy vendég hozzám a saját hajszínével vagy egy festett hajszínnel, és az nekem elég ahhoz, hogy csak levágjam és kész a frizura. Hajvágást mindenképpen szeretek feldobni a színekkel. Fiataloknál szeretem a színe-zőket. Általában a színezők a melírok miatt inkább tartósabbak de vannak gyengébb színezők is, amelyek 6-8 mosás után lejönnek. Ha csak egy gyengébb színezőt teszek fel, a hajnak már akkor is más a fénye, hangsúlyosabb lesz a vágás, tehát él a frizura. Ha levágsz egy hajat, ott áll egy kopott, hamvas haj, semmit sem lát a laikus ember.
K A rövidebb vagy a hosszú frizurát kedveled?
- Mindegyiket szeretem, azt hiszem, hogy nincs kedvenc hajviseletem. Vannak fodrászok, akik azt csinálják hogy bejön egy sorozat
- mint a ruháknál egy új kollekció
- és akkor sorozatgyártásban minden vendéget újra „átvágnak", és átfestenek Én nem. Vannak vendégek, akiknek az egy-két évvel ezelőtti divatot készítem, és lehet, hogy a mai festési technikákkal, de ugyanez előfordulhat fordítva is.
Miilei Szilvia
( KANIZSA - XfyHucAeaeé ) 17
jktQberl7.
ESZTÉTIKAI ÉRZÉKKEL - A GIPSZ SEGÍTSÉGÉVEL
¦m LENIN, KRISZTUS JÖHET, HITLER, SZTÁLIN ~ NEM
Az utcákon haladva, ismerősök lakásait, házait látogatva egyre több helyen lehet észrevenni különböző díszítéseket, szobrokat, melyek az általuk érintett terek díszére válnak. Ám néha csak a szakavatott szem képes felismerni, hegy ezek a faldíszítések, szobrok egy teljesen hétköznapi anyagból, gipszből készülnek. Napjaink egyik sikeranya-gárol van pedig szó, hiszen amellett, hogy a gipsz könnyen megmunkálható, rendkívül díszessé lehet vele tenni a lakást Na persze csak akkor, ha a szükséges mértéket nem eltúlozva tesszük ezt, máskülönben - mint minden más anyagnál is -giccsessé válhat - vallja Kozma László, a Renova Bt tulajdonosa, aki tavaly ősz óta a gipszöntés „tudományának" is művelője:
- Tavaly óta foglakozom határozottan a gipszöntéssel, de addig is - mint kiegészítő tevékenységet - gyakoroltam, hiszen lakásfelújításokat, karbantartásokat vállaltam, melynek keretében eddig is felhasználtam a gipszben rejlő lehetőségeket.
Szinte teljes egészében kézzel vé-
gezzük a munkánkat, a gépek nagyon keveset tudnak ebben a szakmában szóhoz jutni. Maga a gipszöntés művelete szóban elmondva elég egyszerűnek tűnik: először készítünk gumiból egy öntőformát, majd ennek a segítségével kiontjuk a kívánt terméket. Ezt a terméket aztán lecsiszoljuk, retusáljuk, esetleg lefestjük - és máris fel lehet használni, amire csak akarjuk.
- Milyen célokra lehet felhasználni ezeket a gipszöntvényeket?
- Elsősorban térszépítési célokra használják fel őket, tehát szobák, termek mennyezetének, oldalfalainak kiemelésére, bizonyos területek - mondjuk egy sarok szépítésére. Nagyon hangulatos lehel például egy sarokba állványra beállított szobor, mely mögött mondjuk egy zöldnövény-zuhata-got helyezünk el. De lehet használni tükrök beépítésére, bizonyos elemek -mondjuk egy gázcső - elrejtésére, hiányosságok pótlására, eltüntetésére is. Nyugodtan mondhatjuk hogy ha valaki rendelkezik kellő esztétikai érzékkel, megfelelő térlátással, az nagyon sok célra tudja felhasználni ezeket a gipszből készült elemeket. Egy szobát
rendkívül hangulatossá lehet varázsolni a segítségükkel.
- Csak sablonok alapján dolgozik, vagy vállal egyedi kéréseket is -mondjuk, ha a saját szobromat szeretném elkészíteni, fordulhatnék-e Önhöz?
- Megoldható lenne egy ilyen kérés is, hozzátéve azonban azt is, hogy még nem fordultak hozzám hasonló igénynyel. Lehetne készítem bárkiről szobrot, akár teljes életnagyságút is, mindössze türelem kellene hozzá. Géz segítségével könnyen le lehet venni egy emberi alakról a formát, maga a folyamat nem ismeretlen előttem, el tudnám végezni. Még eddig ez az ötlet senkinek sem jutott eszébe, ezért nem is készítettem ilyen szobrot.
A fő profilunk díszlécek, dísztárgyak készítése, a gipszszob\'rokkal kimondottan mellékesen foglalkozom, amolyan hobbiszinten.
- Mennyire családi a vállalkozása?
- Családinak lehet mondani, mert lényegében a feleségem a betéti társaságunk - Renova Bt. - kültagja, én pedig a beltag. De mellettünk itt dolgozik még tizenöt ember, velük együtt végezzük a munkánkat.
- Honnan jött az ötlet, hogy gipszöntéssel foglalkozzon?
- Jött egy körlevél, mely a gipszöntéssel való foglalkozási hirdette, mint olyan vállalkozást, melybe érdemes belevágni. Ennek a körlevélnek volt egy trükkje, miszerint húsz négyzetméter elég ezen vállalkozás beindításához Hogy ez mennyire nem volt igaz, arra a kezdetekkor jöttem rá, hisz ez a terület még a beindításhoz sem volt elég, nemhogy a működéshez. De akkor már nem volt visszaút, belevágtam, tehát folytatni kellett tovább. Most már száz-százhúsz négyzetméter alapterületnél tartok, és még mindig kevés.
- Ezek szerint nő a kereslet a gipsztárgyakra?
- Igen, valamennyire mindenképpen nő a kereslet. De ez is olyan, mint a hetvenes években a tapéta volt. Akkor is sokan ellenezték a tapétát, sokan pedig üdvözölték, mint újat és jót. Most is valahogy így állunk a gipsszel, minél többet készítek annál többen jönnek az igényeikkel, és fedezik fel a gipsz által nyújtott lehetőségeket.
- A dekoratív elemek mellett számos figurát is látok itt - állatokat, mell-, Krisztus- és Mária-szobrokat. Melyek a legkeresettebb szobrok?
- Tulajdonképpen nem foglalkoztam vele, hogy melyik figurát vitték el a legtöbben. Többen ajánlották már, hogy vásári és más kereskedők segítségével ezeket a figurákat is próbál-
jam meg nagyobb számban értékesíteni. Lehet, hogy lesz ebből a tervből valami, de addig nem szándékozom nagymértékben foglalkozni ezzel a kérdéssel, marad egyelőre hobbiszinten. Kivételt jelent persze, ha valaki bejön és lead egy rendelést ötven-száz ilyen figurára. De ezek még egyedi esetek. Télen majd valószínűleg készítek egy nagyobb raktárkészletet. Vé-gülis az öntőformáim megvannak, s ebben a szakmában addig drága valami, amíg ez az öntőforma el nem készül.
- Mennyiben más egy ilyen figura elkészítése, mint mondjuk egy saroklécé?
- Annyiban egyezik hogy itt is öntőformákkal dolgozunk Van egy nagyon ügyes kezű fiú, ő készíti el azt a negatívot - általában gyurmából -, mely segítségével el tudjuk készíteni a figura öntőgumi-sablonját. Ez sokkal nehezebb feladat, mint egy sarokléc elkészítése, hiszen egy figurának három dimenziós öntőformája - nemcsak eleje, hanem hátlapja is - yan. A lényegi időt az öntőforma elkészítése veszi el, de ez minden alaknál más és más.\'
Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog?
Miközben beszélgetünk, végighaladunk az egész műhelyen. Mindent belep a gipszpor, de a mesteren látszik, otthon van. Mesél, mutogat, magyaráz. Bemutatja az egész műhely berendezését, röviden, pár szóban igyekszik megismertetni mesterségének alapfogásaival. Látszik rajta, minden mozdulatán, szaván, tökéletesen ismeri ezt a fehér port, amiből csodálatos istennőket, mitológiai alakokat képes készíteni. Mikor belépünk az úgynevezett retusáló műhelybe - itt végzik a kész, ámde még nyers öntvények tisztítását, csiszolását -, egy ismerős embert ábrázoló fejszobron akad meg a szemem. Egy frissen elkészült Lenin szobor!
- Van még igény Lenin szoborra?
- Nosztalgiából úgy döntött az illető, hogy készíttet magának egy ilyen szobrot. Nem azért, mert annyira szerette, inkább csak emlékeztetőül a régi időkre. Én pedig természetesen elvállaltam, miért is ne tettem volna? Egyedül Hitlert és Sztálint nem vállalnám el, meg természetesen, ha valaki undorító dolgot - mondjuk egy sátánkeresztet kívánna tőlem. Ha normális kéréssel fordulnak hozzám, azt természetesen szívesen megcsinálom, kivételt csak az előbb említett dolgok jelentenek.
Szálában Attila
l
" ....................... r \\-¦-
18 ^_KANIZSA - 7Zfy«tŰU€átá_^ 1997. október 17.
A UTAT AU (~íT TV/^|^T*13^\'P
Egykor egy igazán jól-öltözöt hölgy semmilyen körülmények között nem lépett az utcára kalap nélkül, tudva hogy a kalap pótolja a frizura esetleges hiányosságait, ellensúlyozza a ruha hiányos eleganciáját, fényt ad a szürke öltözetnek, egyszóval a kalap öltöztet. Másrészt társadalmi elvárás is fűződött a kalap viseléséhez. Abban az időben még számos kalaposműhely létezett Kanizsán is, ám az idő nemcsak a kalap divatját feledtette egy időre, hanem a kalapkészítők is kihaltak lassan. Kései utódjuk Hári Ferencné.
- Amikor kislány voltam, működött az udvarunkban egy kalapos, igazán kedves, barátságos hölgy volt. Én mindig csodálattal figyeltem a munkáját, s már akkor elhatároztam, hogy ez lesz a kenyérkereső foglalkozásom. Sajnos álmom megvalósulására sokkal többet kellett várnom, mint azt hittem volna, de hát a sors így akarta.
- Mivel foglalkozott korábban?
- Hosszú éveken át dadaként dolgoztam több óvodában is. Elsősorban a biztos kereset érdekében választottam ezt a hivatást, de nagyon megszerettem, életemnek egy nagyon boldog időszaka volt. Sajnos az élet nem volt kegyes hozzám, beteg lettem, a vesém miatt előbb abba kellett hagynom az aktív munkát, mint azt szerettem volna. Tudja, valami egészen csodálatos do-
log a gyerekek között dolgozni, mindannyian szeretetre méltók, mindannyian egyformán kedvesek, függetlenül attól, milyen családból is származnak. Persze már abban az időben is sokszor „kézműve skedtem\'\', a csoportban többnyire tű és cérna volt nálam, ha beültem, s hamarosan új ruhát, elegáns kalapot viseltek a játékbabák.
- Bizonyára ismeretlen fogalom az ön számára az unalom...
- Három gyermek édesanyjaként valóban sohasem volt időm unatkozni, hiszen az én gyermekeim idejében még teknőben mostam, mindennap meleg ebéddel vártam a családot, többnyire kitakarított otthonban. Miután a házimunkát elvégeztem, biciklire ültem, és irány a munkahelyem, ahol szintén nem volt időm unatkozni.
- Nem okozott gondot a kényszerű otthonlét?
- Mindig találok munkát magamnak. Először varrni kezdtem, de megmondom őszintén az nem jelentett felhőtlen örömet nekem. Valahogy mindig az volt az érzésem, hogy egyes emberek nehezen ismerik fel mi áll jól nekik, mi az, amiben igazán jól néznek ki. Szóval egy idő múlva szakítottam ezzel, ruhák legfeljebb a családom tagjai számára készülnek.
- Hol tanulta ki végül a kalapos szakmát?
- Pesten, elegáns üzletek előtt meg-megállva szemléltem a szebbnél szebb kalapokat, s ahol a legszebbeket láttam,, oda bekéredzkedtem. Persze nem juthattam
azonnal be a műhelyekbe, de idővel azok is megnyíltak előttem. Lassacskán kitanulhattam a szakma minden csínját-bínját, s magam is kalapkészítésbe kezdhettem.
- Bármilyen kalapot elkészít?
- Csak olyat, amelyhez van úgynevezett tompom. Ez egy speciális faszerkezet, amelyet csak különleges esztergapadon lehet elkészíteni, s csak rátermett mester készít igazán jót. Nos erre húzom az anyagot, formálom, alakítom, kedvemre, és a megrendelő kedvére. Merevítem, keményítem az anyagot. Egyébként igyekszem a megrendelőnek tanácsot adni, közösen választunk, és még sohasem fordult elő, hogy valaki itthagyta volna a kalapját.
- Hamarosan kezdődik a tél, ilyenkor több a megrendelő, mint az év többi időszakában?
- Ebben a szakmában többnyire csak ilyenkor van megrendelő. Ilyenkor hozzák el a hölgyek a tisztításra, nagyobbításra váró fejfedőket, hiszen hamarosan szükségük van rá. Karácsonyig le is zárul az idény, amit addig nem vesznek meg az emberek, azt már csak jövőre próbálhatom meg eladni. Ha kisüt a nap januárban, ne adj isten februárban, akkor már mindenki a tavaszt várja, a sapkaidénynek befellegzett.
- Csak itt a Szekeres József utcában fogadja a megrendelőket?
- Igen, én nem árulok a piacon, nincs kapcsolatom az üzletekkel, csak itt helyben szolgálom ki a megren-
delőket. A betérő megtekintheti a kínálatot, vagy mégrendelheti, amit elképzelt, s ha tetszik, akkor fizet.
- Nem fárasztó ez a munka?
- Nekem ez a világon a legnagyobb öröm, a napi munka elvégzése után ülök le az én kicsiny műhelyembe, megálmodok valami szépet, és elkészítem. Higgye el nincs annál nagyobb boldogság, ha valami olyat csinál az ember, amiben kedvét leli. Nekem ilyen a kalapkészítés, nem pénzért csinálom a kalapokat, a magam örömére dolgozom, persze a pénz is jól jön, hiszen évi három alkalommal 14 családtagnak veszek ajándékot. Talán azért is dolgozom, hogy adni tudjak. Nem vagyok már fiatal, keveset vállalok, hiszen azt szeretném, hogy a megrendelő örömét lelje a munkában, és a pénzéért joggal várhatja, hogy a lehető legszebben végezzem el azt, amivel megbízott.
- Ma ismét divat lett a kalap?
- A kalap mindig is része volt a jólöltözöttségnek. Egyszer egy hölgy, aki nálam rendelt kalapot, azt mondta, nem tudja megérteni a mai nőket, miként tudnak meglenni a kalap eleganciája nélkül. Nos, ezzel valahogy így vagyok magam is. Egy elegáns kabát, legyen bármilyen szép is, nem sokat ér egy elegáns kalap nélkül. Ezt ma már egyre többen felismerik. A gyászruha kiegészítőjeként is egyre gyakrabban hordanak a hölgyek kalapot, idősek és fiatalok egyaránt.
D.É.
1997. október 17. -—— KANIZSA - T^mttacátA \\- 19

AZ IGAZI SZERSZÁMNYÉL...
A bognármesterség eredete valahová a nagyon régmúltba vezet vissza. Még a legősibb mondákban is találhatunk utalást olyan személyekről, kik révén lehetséges volt „az balta nyelét megjavíttatván" típusú mondatok leírása. Mert ezt a inunk.it a bognárok végezték. Ok voltak azoknak a kaszanyeleknek a készítői, melyeket Dózsa jobbágy harcosai fegyverként használtak, s ők készítették azokat a kapákat is, melyekkel II. József parasztjai földjüket művelték. Napjainkban egyre kevesebben művelik ezt az ősi mesterséget, közéjük tartozik Bedő Zoltán is, ki édesapjától örökölte a szakma szeretetét:
- Borsfaiak voltunk, édesapám is bognár volt. Tőle tanultam meg a szakma minden csínját-bínját. Jól emlékszem, még kézi hajtású, lendkerekes esztergapadunk volt, azon tanultam meg esztergálni. Nagyon megtetszett a famunka. ezért szegődtem el ebben a szakmában tanulónak. Ez még ötvenhétben történt, amikor éppen a téeszszervezések folytak. Ez azzal is járt, hogy ami a fő munkánk volt - a szekerek -. azok nagyrészéi kidobták. Nem ment sokáig így a munka, felkerültem Pestre, a textilipari fa-keréktermelőhöz. A katonaság után egy darabig a kefegyárban dolgoztam mint fűrészes, majd a bútorgyárba kerültem. Ott tizenkét ével töltöttem el. majd megnyílt a Kanizsa Domus. Ez
egy újabb munkalehetőséget jelentett. Ott is több mint tizenhat évet dolgoztam, ez idő alatt szedtem össze minden munkaszerszámomat a saját erőmből. Közben pedig csak úgy hobbi szinten bognárkodtam, • merthogy a tétlenséget, az utcajáró linkeskedést nem szeretem. Valamit mindig meg kellett csinálnom. Kilencvenben döntöttem úgy, hogy megpróbálom amolyan másodállásban kiváltani az ipart, és kipróbálom, hogyan menne ez nekem. Ott, kellett hagynom a Dornust, mert megszűnt ott a munkahelyem, azóta főállásban tevékenykedem. Bíztam benne, hogy meg tudok keresni annyit, amennyi a megélhetéshez kell a családomnak. Ez nem jött be. mert minimális összeget kerestem, abszolút ráfizetéses volt az utóbbi két év. Még kölcsönt is kellett kérnem, hogy az adósságaimai meg tudjam fizetni. Az SZTK úgy megemelte a költségeimet, hogy el-adósodtam, ha nem jön egy váratlan örökség, fogalmam sincs, hogy mihez kezdtem volna. Most ebben az évben megint ugyanez a helyzet. Állandóan zaklatnak, például ez a legújabb adóbevallás is. Akkor rendkívül kikészített idegileg az is, hogy a szomszédom évekig nem egyezett bele ennek a műhelynek a működésébe. Közben jöttek halálozások a családban, s úgy megviselt mindez, hogy gyakorlatilag csődbe mentem. Minthogy azonban szeretem a fát, a szakmámat, csinálom tovább.
- Ma, a robottechnika korában mennyire életképesek ezek a hagyományos mesterségek?
- Szeretem a technikát, és szükségesnek is tartom. De én a
mai napig nem tudom a szakmámat elvégezni a mai nagy technikával - márcsak azért sem, mert nincs rá pénzem. Ha technikával valahogy kapcsolatba kerülök, az a vásárokon történik, olt ugyanis számológépen szoktam megmutatni a horvátoknak az adott termék árát. Nincs manapság túl nagy szükség a bognárokra, viszont például nemrég keresett egy holland cég szekérgyártó szakembereket. Valószínűleg kiállításra kellene, és nagyon szívesen elvállalnám, ha a munkák elkészültéig lenne anyagi fedezetem. Most viszont nagyon gyengén állok ebből a szempontból. Lenne még ilyesmi tervem több is. például megszereztem két te-henes szekeret, melyekel valamikor Borsfán használtak. Ezeket szeretném feljavítani, akár kiállításra is alkalmassá tenni. Persze kellene valaki a szükséges pénzmennyiség biztosításához.
- Tulajdonképpen mit készít egy bognár?
- Főként szerszámnyeleket, hisz azokra mindig szükség lesz. Hiába próbálják meg elkészíteni a legjobb műanyagból, az igazi szerszámnyél csak jóból lesz jó. Ezenkívül háztartási faárukat - gyúródeszkát, sodró -fát, Jő\'zőkanalakat -, lépcsőkorlátokat is készítek. Teraszokra, erkélyekre díszítő elemeket,
majdnem mindent, ami egy lakásban fából előfordulhat, természetesen a bútorok kivételével.
- Lesz a családban folytatója a szakmának?
- Jelen pillanatban nincs ilyen a családomban. Nagyon szívesen vállaltam volna tanulót, akit kitanítottam volna a szakmára, mert akárhogy is, de szép ez a szakma. Szerettem volna valakit tanítani, de ennek akadálya volt: nem mertem vállalni, hisz saját bőrömön tapasztaltam, hogy sok bevétel nincs ebből a szakmából. Egy tanuló fiatalt semmiképpen sem szeretnék belevinni egy olyan csődbe, mint amilyenben magam is vagyok. Körülbelül három éve volt egy szakmunkástanulóm, ő az egerszegi iskolába járt - amúgy becsehelyi volt. Két hétre jött hozzám gyakorlatra, de mikor letelt az idő, megkérdezte, hogy eljöhet-e továbbra is. A kél hét alatt többel tanult, mint egy évig az iskolában. Előtte nem is látott esztergapadot, mert a szakoktatója nem engedte a közelébe. Úgy kellett megmutatni mindent külön-külön a számára. Talán majd ő folytatni fogja ezt a szakmát, hiszen már belekóstolt, s szerintem aki egyszer megszereti a fával való munkát, az mással, nem kezd soha,
Sz.A.
20 KANIZSA — \'Kifmüve&eÁ 1997. október 17.
A VASEMBER ATYJA
Ha Nagykanizsa nevezetes épületeit sorolná fel egy helyi lakos, okvetlenül megemlítené a Vas-emberházat, mely nevét a homlokzatát díszítő vasemberről - páncélos lovagról - kapta. A lovagot elkészítő személy nevét már kevesebben ismerik, pedig Senkó József kovácsmester már több kovácsolással is hozzájárult Nagykanizsa épületeinek szebbé tételéhez.
- Ezerkilencszázötvenháromban befejeztem az általános iskolai tanulmányaimat. Akkor még nagy öröm volt, hogy ha valaki el tudott helyezkedni inasként, de minthogy munkáscsaládból származtam, ez volt az egyetlen lehetőségem. Nem akartam kovács lenni, de túljelentkezés volt a lakalosszakmá-ban. Akkor kerültem be Nagykanizsára, mint ipari tanuló. A győri vagongyárban szabadultam végül fel mint kovács. Mi voltunk egyébként az utolsó kétéves ipari tanulók. Pontosan azon a napon - július tizenhetedikén - töltöttem be a tizenhatodik születésnapomat, mikor önálló kovács lettem. Azóta folyamatosan ebben a szakmában dolgozom, tizenhét évig mint a Kőolajipari Gépgyár munkása, négy évet az Izzóban, majd az utolsó tizenkét évemet az IKV-nál töltöttem el. Az IKV megszűnésekor (valójában csak átalakításról volt szó) nyugdíjba mentem, s most már csak itthon dolgozgatok. Végig a kovács szakmában dolgoztam, az az igazság, hogy megszerettem, soha sem lettem hűtlen hozzá. Most is szeretem, de sajnos megöregedtem, nem tudnék már úgy dolgozni, mint fiatalkoromban.
- Ma, a robotok korában mennyire életképes a kovácsszakma?
- A kovácsszakmát nem lehet nélkülözni. Vannak és mindig lesznek is olyan cirádás, egyéb munkálatok, ahol messziről le-sír, hogy azt a munkát gép végezte, vagy lakatos, esetleg kovács. Merem mondani, hogy
egy anyagot senki nem tud úgy megmunkálni, mint egy kovács. Ezt se gép, se lakatos nem tudja elvégezni, akármilyen technikát is használ. Nagyon sokáig így lesz ez, s ahogy újra minden maszek alapon zajlik, nagy szükség lesz u kovácsokra. Csak sajnos már nem lesznek kovácsok.
- Ön nemcsak szerszámokat kovácsolt, hanem különböző kanizsai épületeken láthatók az alkotásai is. Ilyen például a vasemberházon található vasember...
- Valóban én készítettem, de ezenkívül a bazárudvarban látható korlátokat is mind. Az IKV kebelén belül több ilyen munkát elvégeztem, s nagyon sokról fogalmuk sincs az embereknek, hogy ki és miképp csinálta azokat. Az a páncélos vitéz is nagyon nagy feladat volt, ma már el se merném vállalni. Az újpe-recektől kezdve a cipőgombokig mindent külön kellett kikovácsolni, összeforrasztani. Óriási
munka volt, amit jelez az is. hogy ketten együtt egy hónapig készítettük - de akkor volt egy fiatal segítőm is.
- A visszavonulása ellenére foglalkozik még a kovácsolással?
- Hobbiszinten még valamennyit dolgozom, de ezt már csak magamnak teszem, kedvteléből - vagy jóbarátoknak, rokonoknak szívességből. De úgy már nem szándékozom dolgozni, hogy adót kelljen rá fizetnem, hiszen fizettem már elegei. Ami kell valakinek, térítés nélkül, haveri alapon megcsinálom - és kész.
- Van különösen kedves munkája - olyan, mely kiemelkedik a többi közül?
- Több is. A házamtól négy háznyira egy barátom él. A házának a kerítését én készítettem el. Nem sajnáltam rá a munkát, jó barátom az illető, meg mindig a szép munkára törekedtem. Annak a kerítésnek csodájára jártak a falubeliek, ágy sike-
rült. Ha a szívemnek legkedvesebb munkát kérdezik, ezt választom. De őszintén szólva mikor készítem, mindig az éppen
\' aktuális a kedvenc. Ezenkívül van egy nagyon jó ellenőröm. Ha ő azt mondja egy munkám-
¦ ra, hogy jó, akkor azt mindenkinek oda merem adni - soha senki sem adta még vissza, hogy rossz, vagy csúnya, az a munka. Ez a revizorom a jeleségem, akivel hosszú évek sorát töltöttem együtt. Sőt. mikor például volt egy ausztriai megrendelésem, az illető azt mondta, rábízza a döntést. Ha ő azt mondja, hogy szép. akkor biztos hogy szép.
- Minden szakmáról úgy tartják, hogy megvan a saját varázsa. A kovács szakmában is lehet erről beszélni?
- A kovács szinte teremt. Egy idomtalan anyagból kialakít valami használhatót, szépet -olyan dolgot, mely hozzájárul a többiek éleiéhez is. Gondoljunk bele - patkók nélkül nem tudnánk lovagolni és ez is a kovácsoknak köszönhető. Hallottam olyan faluról, ahol a kovácsoknak olyan lisztelet jár. hogy még házasságkötést is végeznek (a skóciai Gretna Green faluról van szó). Egy vasdarabból kész terméket előállítani, óriási feladat. S.mindemelleti nem mindegy annak az anyagnak, hogy miiven melegen, mekkora erővel és hová ütök. A vas olyan a kovácsnak, mini az asszonyoknak a tészta. Gyúrom-gyúrom, csak nem mindegy, hogyan. Mindent meg lehel csinálni, csak szeretetet kell adni a vas számára is.
- Lesz folytatója a mesterségének a családban?
- Sajnos nem. Esetleg az unokám, akinek nagyon jár a szája, mikor az apját szidja, hogy nem tanult meg mellettem kovácsolni. De mindig azzal vigasztal, hogy ő majd megtanul, és akkor nem kell odaadni senkinek sem a szerszámaimat. Dehál <ő még csak ötödikes, hogy mi lesz belőle a későbbiekben, nem tudhatjuk. Ha kovács lesz, biztos, hogy segíteni fogom.
Szálában Attila
1997. Október 17.
KANIZSA - -KiUácHts:
21
NEM BUDAPESTRŐL JL/C/XlC/ 1
[a siker kevésbé ismert arcát Hímer Bertalan mutatja bej j
Pár éve, mikor lapunk zenei rovatot indított, a Rockinform volt az első a szakma részéről, mely segítő kezet nyújtott. Pedig akkor még e miskolci lap is gyerekcipőben járt. Azóta azonban, ha nem is látványos, de fejlődése töretlen, s mára az ország egyik vezető rockzenei szaklapjává nőtte ki magát. Az idén ötéves újság főszerkesztőjét, Hímer Bertalant telefonon faggattuk a jubileummal kapcsolatban.
- Gratulálunk, hiszen több sikertelen próbálkozással ellentétben a Rockinform nem múlt ki, sőt egyre fényesebben csillog a hazai rocksajtó palettáján.
- Csillogásról túlzás lenne beszélni. Meló van, jó. sok, és szépen jönnek az eredmények. Ezalatt azt értem, hogy ma már közel hatvan oldalon, egész jó kivitelben jelenünk meg, a szakma elismer minket, s egész szépen fogy a lap.
- Hogyan indultatok?
- Totyik Robival és Henzler Pistával, aki most a Különjáratban dolgozik, hármasban indítottuk\'a Rockinformot. 20 oldalon kétszín nyomással kezdtünk, most az 56 oldal között akadnak színesek is. Öt év alatt tulajdonképpen megháromszoroztuk az oldalszámunkat, ezt csak mi tudtuk produkálni.
- Mit takar a lap neve?
- A Rockinform egy gyűjtőnév: mindenről írunk, aminek egy kis köze is van a rockzenéhez. Rajtam kívül jelenleg ketten dolgoznak az irodában, és az országban szerteszét úgy huszonöt fős gárda külsőzik ide. Ennyi az apparátus.
- A lap egésze nem a „ki, ha nem én" hozzáállásról tanúskodik. Semmi felesleges feltűnős-ködés, semmi csicsa, ellenben van ízléses, harmonikus szerkesztés, és rengeteg információ. Jó ez így?
- így a jó. Bár ez kétoldalú dolog. Egyrészt az olvasók pont azért veszik a lapot, amit nyújtunk nekik: információtenger sokféle stílusról, előadóról, egy inkább tartalmában, mint küllemében színes kiadványban. De
ebben rejlik a vonzereje. A gazdag kínálat, a korrekt információ mindenféle extremitásnál többet ér. Másrészt ez a rockszaksajtósdi egyáltalán nem nagy üzlet.
- Kifejtenéd ezt bővebben?
- Az utóbbi időben csökkent az érdeklődés a rockzene iránt. Csak az igazán nagy csapatok tudnak teltházas bulikat csinál-, ni, a többieknek bukta a koncertezés. Itthon előfordul - sajnos elég sűrűn -, hogy tizenöt ember mászik be egy bulira. Ez a jelenség visszahat ránk, a szaksajtóra is. Persze a hazai piacra az emberek pénztelensége is rossz hatással van. Sajnos az a tendencia, hogy a srácok lemennek a diszkóba, nem kell figyelniük senkire, semmire, kötetlenül igénytelenkedhetnek. Inkább két sör, mint egy újság vagy buli. A koncertek látogatása mellett a. lapokat is kevesebben veszik, de mi nem panaszkodunk. Eleve rossz időben, akkor indultunk, mikor az a tendencia jelentkezett. Úgy voltunk vele, ettől rosszabb csak nem lesz. És lessék: megmaradtunk.
- Milyen a kapcsolatotok a szakmával?
- Összességében korrekt a kapcsolatunk laptársainkkal, a kiadókkal és az előadókkal egyaránt. Keresnek bennünket, ma már természetes, hogy a Rockinformnak mindenről tudnia és tájékoztatnia kell. Azért vannak kirívó esetek is. Előfordult - főleg olyan zenekarokkal, melyekkel baráti, mindennapos a kapcsolatunk -, hogy a \' negatív kritikára megsértődtek\'. Lecsesztek, részrehajlással vádoltak minket. A Marilyn énekese ma is haragszik ránk. Kél magyar kiadóval is megromlott a kapcsolatunk, és az EMI is nagyon furcsán viselkedik. Állandóan letagadlatják magukat vagy faxra van állítva a készülékük, hébe-hóba küldenek információt, kiadványokat. Egy ízben Boros Attila azzal vádaskodott, hogy mennyire lehúztuk az általuk kiadott hon Maidén lemezt. Utánanéztem, arról a lemezről nem írtunk, de nem is tehettük ezt, hiszen el sem küldték nekünk. És mindez pusztán azért, mert egyesek azt hiszik, a
sajtó azért van, hogy mindenről és mindenkiről kizárólag jót írjon. Persze ezek a szélsőségek, a szakma képviselőinek zömével nagyon korrekt a kapcsolatunk.
- Az olvasóközönségre mennyire figyeltek?
- Nagyon, és elmondhatom, ennek meg is van az eredménye. Nemrég felmérést végeztünk a lapot illetően: kell-e bele több színes oldal? Meglepődtünk a vélemények megoszlásán. Az olvasók örülnének a színes oldalaknak, de ez nem feltétele a vásárlásnak. Leginkább az érdekes cikkekét, a sok információt értékelik, tehát azt, hogy „olvasmányos" a lap. Ezt támasztják alá az értékesítési mutatók is. A kinyomott tízezer példány 80%-a mindig elfogy. Egyre nő az előfizetők száma, de az utcán is sokan vásárolják a Rockinformot. Érdekes, hogy nyáron 10%-kal megugranak az eladások. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok útravalónak is szívesen veszik a lapot. Egy magyar cégen keresztül - mely magyar sajtótermékeket szállít Romániába - a remittendánk sem a MÉH-be, hanem lelkes olvasókhoz kerül.
- Tudom, hogy a szerkesztőség tagjaiból zenekart verbuváltál... (
- Sajnos ez is sok félreértés alapja. Nem szerkesztőségi zenekar vagyunk! Jement már meg rólunk írás a Zenészmagazín-ban, és a Metál Hammer is bemutatott minket, de ez utóbbiak a szerkesztőséghez kötik a zenekart. Mi azonban nem szeretnénk, ha ez így vonulna be a köztudatba. Igen, Gyurcsán Szabolcs szerkesztőtársam basszusozik, a sógorom, Kiss László dobol, Perényi Dénes és jómagam pedig gitározunk. Dénes egyébként testvérzenekarunkban, a Katéterben (volt Atomic) bogozik, s ott szintén Laci a dobos. Mi a Spacema-kers instrumentális rockzenekar vagyunk, másfél éve .működik. Hard rockot játszunk progresszív hozzáállással, Rock and rollos alapokra variáltabb megoldásokat nyomunk, vannak többtételes dalaink. Koncepciónk: nem akarunk korlátokat, minden ötletet befogadunk, feldolgozunk. A durvább, de a
jazz-es elemeket is be tudjuk építeni a zenénkbe. Van egy négyszámos demónk, melynek mindkét oldalán ugyanaz a műsor szerepel, kicsit másképp keverve, más megoldásokkal. Ezt a Rockinform címén lehet megrendelni. Egyébként én ZAX néven - tehát nem a. saját nevemen - szerepeltem zenés tévéműsorokban, mint a zenekar vezetője. Pont azért így, hogy ne velem, a Rockinformmal kössék össze a csapatot.
- A koncertezéssel hogy álltok? Lesz lemez?
- Persze nem csak négy nótánk van, folyamatosan írjuk a dalokat. Szeretünk koncertezni, de nagyon kevés időnk van rá az újság miatt. Legutóbb a Szigeten léptünk fel. Jól fogadott minket a közönség, pedig nem voltunk tökéletesek. Keveset tudtunk gyakorolni, a legtöbbet
- elárulom - én hibáztam. Persze nem ez a jellemző. Vannak meghívásaink, ezeket egyébként a szerkesztőségbe várjuk. Nem sztárgázsival dolgozunk, s remélem, hamarosan Kanizsára is eljutunk azzal a komplett műsorral, ami már a lemezre készül. A klipünk alapján ajánlatot kaptunk a Periferic Re-cords/Stereo Kft-től. Ők adták ki például az After Crying és Török Ádámék legutóbbi albumát. Tíz dalt teszünk a lemezre. Én elég nehezen tanulom ezeket, hiszen kevés az időm. de még az idén stúdióba vonulunk. Az év végére vagy a jövő év elejére már a boltokban lesz az anyag.
- S végül, milyen terveitek vannak a jövőt illetően?
- Meló, meló és meló. Körülbelül most, öt év alatt értük el azt, amit eredetileg célul tűztünk ki. Innen - ahogy eddig is tettük - csak araszolva lehet előrelépni. Elsősorban oldalszámemelésben gondolkodunk. Évek múlva szeretném azt elérni, ami a nyugati rockmagazinokai jellemzi: anyagfüggő terjedelemben megjelenni kb. 120-140 oldalon. De ez még nagyon messze van. Addig marad ez d
- reméljük a kanizsaiaknak is jó - minőség.
Horváth Zoltán
22
KANIZSA - Sfi*>u
I
1997. október 17.
NOTESZLAPOK
LABDARÚGÁS -Lehet, hogy így jobb?
Igazi csemegének ígérkezett a Rákóczi Kaposcukor-Olajbányász FC NB l/B-s bajnoki labdarúgó-mérkőzés, mivel a foci szempontjából két, már régóta „hadban álló" szomszédvár találkozója volt kilátásban. A várt nagy összecsapás végül elmaradt, mivel a mérkőzés napjának hajnalán felhőszakadás volt Kaposvárott, ami annyira feláztatta a pálya talaját, hogy délután a két egyesület vezetőinek jelenlétében Megyebíró János játékvezető -partjelzőivel és az ellenőrrel egyeztetve - úgy foglalt állást, hogy az játékra alkalmatlan.
Ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, vajon ez a külső körülmény, az elmaradt mérkőzés melyik csapatnak kedvez?
Az előzetes ismeretek szerint, az Olajbányász FC-nek nem jött rosz-szul! Rengeteg ugyanis a sérült játékos az olajos gárdánál. Kezdhetjük a sort Agiccsal, aki a Kabai Cukor ellen megsérült, s nemcsak az öltésekkel összevarrt fejbőre miatt nem vállalta volna a játékot, hanem mivel a mellkasát is fájlalja. Ezen a meccsen nem állt volna Madár Gábor edző rendelkezésére az izomsé-rüléssel bajlódó Kovács László és Gyulai sem, valamint gondjai voltak Horváth Gyulának is. Sőt bacilusok is támadtak meg néhány focistát a csapatból, gondolunk itt Crnomarkovicsra és Kovács Tamásra. Ez lassan egy fél csapatra való játékos, s ezek után valóban érdemes elgondolkodni, hogy nem jobb-e
így?
A két csapat vezetői már meg is egyeztek a mérkőzés új időpontjában - ehhez azonban még kell a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyása is, mely szerint a két szomszédvár együttese október 29-én, szerdán „pótolja" ezt az elmaradt csatát. Addigra biztos, hogy felgyógyulnak az említett játékosok, de a pakliban benne van az is, hogy jöhetnek viszont újabb problémák -ezeket szívesen elhagynánk -, egy dolog biztos, hogy a „besárgult" Horváth Jóska most sem játszhatott volna és akkor sem léphet pályára.
AUTÓKROSSZ -Tízévesen a dobogón
Nagy volt a tétje a hét végén Nagykanizsán megrendezett nyolcadik országos autókrossz bajnoki futamnak, melyet Nagykanizsán a Csónakázó-tónál rendezett meg -szponzorainál^ támogatásával - a Magic Autócross Team. Elsősorban természetesen a jelenlévők arra voltak kíváncsiak, hogyan vizsgáznak a hazai pilóták, akik közül ott volt a rajtnál Radák Attila, Papp Sándor és az ifjúsági kategóriában a 10 éves Balta Ferike is. Mivel ez a futam az országos bajnokság befejező rendezvénye is volt egyben, a pontok számolgatása is fontos volt, márcsak azért is, mivel Radák Attil-nák az volt a nagy kérdés, hogy
meg tudja-e előzni Farkas Tibort (K-Sped), s ezzel a bajnoki ezüst is az ő nyakába kerül?
Nem sikerült! Úgy látszik számára a kanizsai pálya egyfajta „mumus", mivel a hazai közönség előtt sorra mond csődöt az autója, mely ezt tette most is. Hiába ment a legjobb edzési időt, hiába remekelt az első előfutamban, a másodikban a motor hajtókarja - elveszítve „kalapját", a dugattyút - ismét „kikönyökölt" a blokk falán, s ezzel jelezte, hogy Attila számára befejeződött a verseny. A döntőt már csak a nézőközönség soraiból figyelhette, mely azt is jelentette, hogy nem sikerült az ezüst, sőt lecsúszott az összesített ötödik helyére.
- A már szokásos kanizsai betegség ezúttal is jelentkezett - mondta elkeseredve. - Most egy kicsit félretesszük az autókrosszt, majd télen újra nekigyürkőzünk a motor rendbetételének - mondta keserűen.
A döntők után nem bánkódott viszont Balta Ferike, a kanizsai futam ifjúsági kategóriájának győztese, aki a bajnokságban a dobogó második fokára küzdötte fel magát.
- Tavaly még csak ismerkedtem ezzel a sportággal - mondta széles mosollyal az ifjabbik Balta Ferenc, csak a nyolcadik helyen végeztem, idén viszont sikerült minden. Az apuéknak köszönhetően az autóm is kifogástalan, így nem maradt el az eredményem sem. Nagyon örülök a mostani győzelemnek, alig tudtam fogadni a sok ember gratulációját.
Mi lett volna, ha nem ilyen kegyetlen az időjárás a kanizsai versennyel szemben, melyet sajnos a korábbiakhoz képest sokkal kevesebb néző kísérte figyelemmel, mivel a döntőre már igencsak megeredt az eső, így az csúszós, sáros pálya keményen próbára tette a pilóták tudását is.
SAKK -
Gyerünk tovább!
- Nehezen felülmúlható évet produkált a csapat 1996-ban - mondta az izzósok évzáró bankettjén Takács Zoltán, a DÉDASZ kanizsai igazgatója, az újjáalakult Izzó Sakk Klub elnöke. - Ha a Ribli Zoltán vezette NB l-es csapatunk hasonló helyezést el tud érni 1997-ben is, akkor már nagyon boldogok lehetünk.
- Nos, az új bajnoki év első két mérkőzése azt igazolja, hogy továbbra is jó úton haladnak, mert a hét végén már második mérkőzésüket is megnyerték a szlovák Stohl nagymesterrel megerősített kanizsaiak. Ezúttal a szombathelyiek ellen voltak jobbak úgy, hogy az összecsapásról még hiányzott is a „főnök", Ribli Zoltán. Nincs olyan szénás kocsi, amelyre még ne lehetne rakni egy kicsit - mondják a tapasztaltak, lehet, hogy ha folytatódik ez a sorozat, akkor esetleg még az előző évet is felül lehet múlni...?
Deregi László
Gyarmati és
Aki egy sportágba igazán „belekóstol", az előbb-utóbb - az elért eredményei függvényében - megfogalmazza magának azt a célt, amelyet nagyon szeretne elérni, így vannak ezzel azok is, akik a játékvezetéssel kötnek barátságot, sípmesterként szeretnének a csúcsra jutni. A labdarúgásban a játékvezetők előtt egy bűvös négy betű lebeg, amely nem más, mint a FIFA, pontosabban annak a kerettagsága. Nagykanizsáról egy fiatalember, Gyarmati Tibor elérte, hogy a közelmúltban jelölték a FIFA játékvezető asszisztensi keretébe.
- Hogyan kerültél a futball közelségébe, hol kezdődött labdarúgó pályafutásod\'.\' - kerestük meg kérdésünkkel Gyarmati Tibort.
- Soha nem voltam „ komoly" szintit játékos, a legmagasabb osztály, ahol rúgtam a labdát, az NB III volt, mégpedig 1985-86-ban, a MAV NTE színeiben. Előtte a megyeiben kergettem a pettyest Becsehelyen és Tótszerdahelyen. Valójában Becsehelyen kötöttem barátságot a focival, ahol nevelkedtem, majd az általános iskola elvégzése után Zalaegerszegre kerültem a Ságvári-gimnáziumba, ahol biológia tagozaton tanultam tovább. A középiskolái évek után egy évet dolgoztam Tótszerdahelyen, majd felvételt nyeltem a Pécsi Tanárképző Főiskolára.
- A főiskolás évek alatt is a foci volt a sportági középpontban?
- Mint minden lestnevelés szakos hallgató, én is végigízlelgettem minden sportágat, játszottam a főiskolás focicsapatban, de mivel minden hétvégén jöttem haza, ezért inkább csak az edzésekre jártam Pécsett.
- A főiskola elvégzése, 1982 után mi következett?
- Egy ével katonáskodtam, utána MurakereSztúrra kerültem tanítani, majd 1985-ben jöttem át a miklósfai általános iskolába, s azóta ott dolgozom.
- Mikor döntöttél a játékvezetés mellett?
- Egy komoly sérülésem - porc
és szalagszakadás - sürgette az aktív játék befejezését, így 1989-ben váltottam át a játékvezetésre.
- Végigjártad az úgynevezett „szamárlétrát".
- Járási szinten én nem működtem, rögtön a megyei labdarúgó-bajnokságban debütáltam, majd egy év múlva már az NB III-as keretben voltam. Ketten versenyeztünk, akkor Gergely Sanyival az utánpótlás játékvezetői címért -megyénként egy fő kerülhetett ezen a címen az országos keretbe -, s az akkori vezetés Sanyi mellett döntött.
- Gergely Sándor később továbblépett.
- Igen, s akkor én vehettem át a helyét, mégpedig 1992-ben. Sajnos azonban egy újabb sérülés és műtét megálljt parancsolt, ami egy év kihagyást eredményezett. Felgyógyulásom után újra próbálkoztam, s újra megsérültem, ezért „le is vettek", mint utánpótlás játékvezetőt. Egy időre elfelejtettek... Ez másfél évig tartott!
- Mikor kezdted újra?
- 1994 őszén, de ekkor már a legalacsonyabb szinten, a járásiban kipróbálhattam, hogy milyen is a térdem, hogyan bírja a terhelési. Hamar visszatértem a megyei keretbe, majd egy olyan lehetőség volt, hogy beindult az úgynevezett asszisztensi keret, melyben való működést felajánlották nekem.
- Nem voltál csalódott, hogy „csak" mint partjelző számítanak rád magasabb szinten?
- Dehogynem, fájt, hogy nem játékvezetőként tartanak igényt rám, de több, mint harmincöt évesen lenyeltem ezt a dolgot. Nagyon komolyam vették akkor,, hogy harmincöt év alatt ajánlottak csak játékvezetői Zala megyéből az országos keretbe. Hivatalosan 1996 januárjától vagyok az országos partjelzői - ma már asszisztensi - keret tagja.
- Ez azt jelenti, hogy jelenleg az NB I, NB I/B és az NB II-ben működsz közre?
- Pontosan, bár mivel nem a tűz közelében, hanem a déli határnál lakom, ezért kevesebb meccset kapok az első osztályban. A küldési szisztéma miatt NB l-be az egyetlen Zalai játékvezetővel, Molnár Lászlóval küldenek elsősorban, s ugyanakkor a távolságokat is figyelembe veszik, s a közelben első vonalbeli együttes Zalaegerszegen, Szombathelyen, Siófokon és Győrben van. Ilyen szempontból - Zalaegerszegre nem küldhetik - a küldés számomra nagyon nehéz.
- Azért, ha lassan is, de eljutsz a legtöbb NB l-es csapat otthonába is.
- Valóban. Jártam már Akasztón, a Stadlernél is, Vácott, s több helyen Budapesten, a Videotonnál, Siófokon, de a legelső élvonalbeli
1997. október 17.
KANIZSA - Sfi*U
23
meccsemet soha nem felejtem el, amely Szombathelyen volt.
- Pontosan hány NB l-es mérkőzésen működtél közre asszisztensként?
- Eddig kilencen, de ott voltam a tavalyi Magyar Kupa döntő első mérkőzésén az MTK-Vác találkozón is.
- Hogyan került sor a FIFA kerettagságba történő javaslatra?
- A tavalyi évem nagyon jól sikerült, minden szempontból, gondolok a szezonban való működésre és a tesztekre is. Először nagyon meglepődtem, hogy a Videoton-Békéscsaba mérkőzésre leküldték egy adatlapot, hogy töltsem ki, mint FI-FA-jelölt, akit felterjesztenek az elnökség elé. Aztán fokozatosan megbarátkoztam a gondolattal, hogy az MLSZ játékvezetői testülete többsége engem és Székely Ferit jelölt.
- Az MLSZ elnöksége jóváhagyta a jelölést.
- A Népsportból értesültem erről, s most már a FIFA döntésére kell még vámom, amire az ősszel került sor.
- Pozitív esetben küldhető leszel bármilyen kupamérkőzésre, bajnokok ligájára, VB-selejtezőre?
- A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a játékvezetőket a FIFA kéri név szerint, míg a partjelzőket az országos szövetség delegálja hozzájuk. Igen, küldhető leszek bármilyen nemzetközi mérkőzésre is.
- Szakmai berkekben és a közvélemény vonatkozásában is ez egy komoly elismerést jelent.
- Ha csak egy mérkőzésen működöm is közre, mint FlFA-asszisz-tens, már akkor is csodálatos dolog lesz, s megérte. Remélem, hogy azért nem csak egy meccsem lesz... - mondta Gyarmati Tibor, akiről köztudott, hogy eddig is nagyon készült minden mérkőzésére, ezután pedig még jobban fog.
Deregi László
SPORTMŰSOR
SZOMBAT
Kosárlabda. Nők, NB I/B: MÁV NTE-Monor, MÁV NTE-csarnok, 17.00.
Asztalitenisz. Nők, NB II: Kőrösi-Kanizsa-Beremendi Építők, sörgyári csarnok, 11.00.
VASÁRNAP
Kézilabda. Nők, NB I/B: N. Olajbányász SE-Dunaúj-városi ÁC,. Olajbányász-csarnok, 11.00.
Labdarúgás. NB I/B: N. Olajbányász FC-III. Kerületi TTVE, Olajbányász-pálya, 14.30.
CSÜTÖRTÖK
Labdarúgás. Megyei I. o.: Kiskanizsai Sáskák-Gyenes-diás, Kiskanizsa, 10.45; Mik-lósfa-Páka, Miklósfa, 13.30.
LABDARÚGÁS
A Rákóczi-Kaposcukor-N. Olajbányász FC NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt A találkozóra október 29-én került sor.
ALSÓBB OSZTÁLYOK
MÁV NTE-Bonyhád 4-1 (2-0)
Nagykanizsa, MÁV NTE-pá-lya, 200 néző. Jv.: Ábel. NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Dráva-csoport.
MÁV NTE: Kovács Z. (Kiss R.) - Réz Szőke, Szentgyörgyvölgyi, Boa, Pongrácz, Kalinics, Kovács J., Korpics, Borda (Dezső), Németh I. Edző: Szálai Zoltán.
A sereghajtó ellen a Vasút az idény eddigi legjobb játékát produkálta.
Gólszerzők: Korpics (22. és 34. perc), Kovács J. (54. p.), Pongrácz (82. p.), illetve Darabos (70. p.).
A hazaiak legjobbjai: Réz, Korpics, Kalinics, Németh I. Miklósfa-Gyenescliás 3-3 (0-1)
Miklósfa, 150 néző. Jv.: Horváth P. Megyei I. o. labdarúgómérkőzés.
Óriási küzdelemben igazságos pontasztozás született.
Hazai gólszerzők: Mózsi, Mó-zer (11 -esből), Kovács K.
A Miklósfa legjobbjai: Mózsi, Kovács K.
Ifjúsági: Miklósfa-Gyenesdiás 2-0.
FC Keszthely-Kiskanizsai Sáskák 5-0 (2-0)
Keszthely, 300 néző. Jv.: Laki. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai csapat a gyenge napot kifogó Sáskák ellen, akik közül senki nem dicsérhető.
Ifjúsági: FC Keszthely-Kiskanizsai Sáskák 4-0.
H.Z.
KOSÁRLABDA
BEAC-MAV NTE 88-53 (32-30)
Budapest, 100 néző. Jv.: Morvái L., Nagy L. NB l/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (7/3), Si-monné (5), Joó (8), Zsolnai (19), Bedő (2). Csere: Lackner (3/3), Gróf (6), Góbéi.
Edző: Kovács Nándor.
Nagyon bátran kezdett a Vasutas csapat az erősebb, tapasztaltabb házigazdák ellen. Agresszív védekezéssel, pontos akciókkal, fegyelmezett játékkal sokáig vezettek az első félidőben a kanizsai lányok, a láthatóan meglepett fővárosiak ellen. A szünet után fordult a kocka. Összeszedte magát a BEAC, s az egyre fáradó, kulcsjátékosait is elvesztő (Torna és Simonná kipontozódott) MÁV ellen könnyedén szerezte pontjait.
H.Z.
KÉZILABDA
ÚJRA NINCS BAJNOKI PONT
HIÁNYZIK A GYŐZELEM A KÉZISEKNÉL
Fortuna ezúttal sem fogadta keblére a kanizsai kézilabdá-sokat, akik közül az előző hét végén az Izzó NB I/B-s férfi csapata játszott hazai pályán, de nem búslakodtunk volna akkor sem, ha az Olajbányász lányai szereztek volna idegenből bravúrral pontokat. Elmaradt azonban mindkét részről a győzelem, s emiatt savanyú lett a szőlő... Igazi gond azonban a fiúknál mutatkozik, akik az első négy fordulóban egyetlen pontocskát sem tudtak szerezni, s október 19-én Budapesten a Honvéd SE ellen léptek pályára. Nézzük a legutóbbi eredményeket.
Izzó SE-Gödöllő SE 18-21 (10-10)
Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Tari, Tóth
Izzó SE: Nagyvizeli - Ba-zsó 1, Rodek 6, Berta 2, Fel-de 7, Bánlaki, Cseh 1, Csere: Monostori, Sziva 1. Edző: Ojtó Tamás.
A hazai együttes kezdő lendületével ezúttal sem volt gond, sőt újabb lökést adhatott volna számukra az, hogy a gödöllőiek kapusát, Horvá-thot piros lappal küldték az öltözőbe a játékvezetők. Ennek ellenére ez az incidens inkább az ellenfelet nyugtatta meg, így nem volt meglepetés a kiegyensúlyozott játék és a döntetlennel záródott első játékrész, amelyben a kanizsaiak közül inkább csak Rodek és Felde játéka volt biztató.
A szünetet, a pihenőt a vendégek használták ki jobban, nagy elánnal kezdték a második harminc percet, s hamarosan tetemes előnyre tettek szert, 17-10-re elhúztak. Közben Monostorit egy szabálytalanságot követően kiállították a bírók.
f
- Jogos volt a piros lap -ismerte el a játékos -. figyelmetlen voltam és elvesztettem a fejem, s emiatt hátrányba kerültünk.
Nem adták fel azonban a hazaiak, már már úgy tűnt, hogy huszáros hajrával fordítani is tudnak - 18-19-re feljöttek -, de sajnos döntő szi-
tuációban Felde hétméterest hibázott, ami után alábbhagyott Rodekék kedve és lelkesedése: Az utolsó percekben már nem engedte ki kezéből a győzelmet a Gödöllő együttese.
Szabó Balázs, az izzósok technikai vezetője: - Amíg a csapat a külső körülményekkel foglalkozik és nem a játékkal, addig nem fog számottevő eredményt elérni. Bár időnként biztató játékot is láthattunk, de ha csak egy csapatban három ember - Nagyvizeli (kapus), Felde és Rodek - képes jó teljesítményre, az még kevés az eredményességhez. Most is kiderült, hogy a játékosállomány erősítésre szorul, hiszen alig van cserejátékosunk...
Tolna SE-N. Olajbányász KC 22-18 (8-12)
Tolna, 250 néző. Jv.: Becsi. Kabos.
Nagykanizsa: Nagy - Gombol 7, Tóth 2. Horváthné 2. Vass 1. Buza 4, László 2, Csere: Horváth N (kapus), Kiss M.. Kámán. Edző: Varga József.
Horváthné Juhász Irén is vállalta, hogy utazik a kanizsai csapattal, így a tervezett legjobb összeállításban léphettek idegenben is pályára az olajos hölgyek. Az első játékrészben ennek kézzel és az eredménnyel is fogható jelei voltak, hiszen lendületes játékkal és fegyelmezett védekezéssel Gomborék irányították a mérkőzést.
A négygólos félidei vezetés azonban nem volt elég, mert feljött a Tolna együttese és fokozatosan csökkentette hátrányát, majd vezetést is szerzett, ehhez azonban az is kellett, hogy a vendégek ziccereket és hétméterest hibázzanak. Kiélezett küzdelem folyt a pályán, melyből a hazai együttes jött ki győztesen, így elmaradt a bravúr Buzáék ré-s.zéről, bár közel álltak ahhoz, hogy a tolnaiaktól megszerezzék a bajnoki pontokat. Késő bánat...
Gombár Ágnes csapatkapitány: - Nem érdemeltünk vereséget, a hibák ellenére nem játszoti rosszul a csapatunk. Sajnos azonban a külső körülmények is a hazaiakat segítették, akik élvezhették azt. hogy otthon szerepelhettek...
Deregi László
24
KANIZSA - Tfax
I
1997. október 17.
HOGY MIK VANNAK...?
CLINTON ÉS
A ZAKLATOTTAK
Egy-két hete öt arkansasi hirdető tábláján nem mindennapi hirdetés olvasható, miszerint egy keddtől péntekig hívható telefonon azok a hölgyek jelentkezhetnek, akiket Bili Clinton egykor szexuálisan zaklatott. A hírek szerint a hirdetésre már az első héten tízezer hívás érkezett. Ha az ellenzéknek bejön - mert hát ki más állna a dolog hátterében -, akkor Clintonnak gyakorta akad majd dolga mandátuma lejártával a bíróságon.
KORSZERŰBB HALÁL
Gyakran jelennek meg fotók a világsajtóban a kínai kivégzésekről, amikor a szerencsétlen elítélt kénytelen farkasszemet nézni a kivégzőosztaggal. Kína úgy tűnik a korszerűsítés útjára lépett. No nem a halálbüntetést kívánják elvetni.
csak annak formáját korszerűsítik. Az injekció általi hálál már több tartományban bevált, a halálraítéltek is nagy megelégedéssel fogadták - állítják Kínában.
POLANSKI ÉS HOLLYWOOD
Két évtizede immár, hogy Román Polanski Párizsban kénytelen élni, hiszen annak idején Los Angelesből a börtön elől menekült el, ugyanis egy kiskorú lánnyal folytatott nemi viszonya miatt akár ötven év börtönbüntetést is kaphatott volna. Az eltelt húsz évben Polanskinak arra is ügyelnie kellett, nehogy olyan országba menjen, amelynek kiadatási egyezménye van az USA-val. Most kelt lábra a hír, miszerint a rendező, visszatér Hollywoodba, ugyanis az ügyésszel sikerült egyezséget kötni, és az immáron 33 éves megrontott hölgy sem emelt kifogást.
NÉPESEDÉSSZABÁLYOZÓ BORBÉLYOK
India népessége még mindig hatalmas léptekkel nő, az ezredfordulóra meghaladja az egymilliárdot, egyes becslések szerint. Jóllehet, a nők egyharmadát sterilizálták, de ez még mindig nem hozta meg a várt eredményt. A férfiak meggyőzését szolgáló próbálkozások is rendre kudarcot vallanak. Az AIDS megelőzésére szolgáló ingyen osztogatott óvszerek használatától is elzárkóznak, most a falusi borbélyok felvilágosításába kezdtek. Őket látják el óvszerekkel, s nekik kellene rávenniük pácienseiket azok használatára.
HAMIS SZÁMLÁK
Senkinek nem jutott eszébe kételkedni a benyújtott tisztítószámlák jogosságában, hiszen azon még húsz font sem
szerepelt. A számla szerint az öltöny egy jónevű szabóságban készült, így hát a szállodák rendre fizettek, s nem kutatták ki van a megadott postafiók mögött. Tán még most is tartana a tisztítószámla biznisz, ha kiagyalója, egy piti kis szélhámos egy másik bulija kapcsán meg nem bukik.
FELPOFOZOTT ELNÖKNÉ (
Éppen Tíz év és ötvennégy nap című könyvét dedikálta Dimitra Papandreu, aki annak idején légikisasszonyból lett elnökné, s ma sem éli az özvegyek szokványos életét, hiszen aktfotói nap mint nap díszítik a bulvárlapokat, amikor egy háromgyermekes, foglalkozására nézve adóellenőr felpofozta. Dimitra meglepődött, de az első megrázkódtatáson túl nem kívánt feljelentést tenni.
a beküldendő megfejtés a fó\'-sorok kan
MOSOTT RUHA\'KAT AGGAT SZA\'RADNI
UJJÁVAL RA\'BÓK -7-
sürgetés -7-
CSAVAR TARTOZÉKA
MELEGET EDÉNY)
FŐVÁROSI Sport egy.
BELGIUM AUTo\'JELE
FINOM KORAI GYÜMÖLCS
SZÁJAT
ta\'gra
NYITJA
nema
TANÚ!
pradesh (indiai
a\'llam)
PAPP LACI
EDZŐJE
(ZSIGMOND)
NAGY SA\'NOoR NEMZETISÉGE
OLVASHATÓ
1>
L
KEDVTELÉSBŐL VALÓ KO-
Dl\'SZÍTcf SZALAG
a fizika a\'ga
-:-
ELŐFORDULHAT
PÉNZÜGY
botrányok
KÉZZEL JELEZ
JAPAN
vXros
Betűi
mra\'zsa
gyümölcs-HAL --
SZIVAR VA\'NY ALKOTÓRÉSZEI "T-
HEVES M-LAKOS
színész nő (NÓRA)
teljesen benedvesít
részben kóstol!
ismert magazin
JAPA\'N
Ja\'te\'k
újpesti focista
lapos EDtTNY
cseh teherautó
ünnepélyesen megnyit
puttony ban van!
szóban közöL
IGEN. NÉMETÜL
ACÉLSZÜRKE tó VA\'ny
oxigén, radon
Pettyes
(kendő)
rideggé\'
va\'likI
czuczor CEftGELY
a\'lneve
ab . . (eleve} >
par ...(lé gipo-sta)
zsak&an van !
új latin nyelvű nép
fe\'lelen!
a földre
T-
ÉRTÉKELŐ VÉLEMÉNY. KRITIKA
MÁSFELE TERELŐ
B
fölfele Mozgat
Beküldési határidő: 1997. október 24.
Lapunk 40. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
A nagy áldozatok olykor könnyebbek a kicsinyeknél.
A sorsoláson Bárdoss Aurél, Czeglédi Kristófné, Gombás Ottóné, Jeges Má-
ria, Szőke Mihály olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
VOLTAIRE SZAVAI
HOROSZKÓP
A 43. HÉTRE
1997. október 17.
KANIZSA - -Mi*
Dr. Tolnai Sándor
Mérleg havában született
1986-tól a nagykanizsai tűzoltóság parancsnoka. Körmenden érettségizett. Tisztviselőként kezdte, majd tűzoltói szolgálatba lépett. Előző állomáshelyei: Esztergom, Budapest, Tatabánya, Zalaegerszeg. Elvégezte a Tűzoltótiszti iskolát és az Állam- és Jogtudományi Egyetemet.
Állandó kiállítással és egy kiadványban képekkel feldolgozta a körzet tűzvédelmét 1690-től. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület alapító tagja; a Honismereti kör egyik szervezője; a körzeti önkéntes tűzoltó egyesületek pártfogója; a Dél-Zala Tűzvédelméért Alapítvány titkára; a Letenyei Derű Zeneegyesület tagja.
Az 1995-ös Kanizsai Almanachban dobosként láthatjuk, a könnyűzenei élet egyik szereplője, a „Nagy Generáció" tagja. Édesapja kádárműhelyében nőtt fel. A fához különösen kötődik. Maga is farag. Citeráján játszik. Érdeklődése sokoldalú. Verseket is ír, de inkább csak magának. A közeljövőben megjelenő „Kanizsai Almanach" munkatársaként újra szerepel.
Ha körülnézünk a tűzoltóság állomáshelyén, rendet, fegyelmet látunk. A Vörös Kakas állandó készültséget igényel... A tűzoltók röplabdapályán, s egyéb sportokkal őrzik, fejlesztik erőnlétüket. Ehhez a munkához stabil emberek kellenek fizikailag, lelkileg. Beszélgetünk
még sok mindenről. Uj tűzoltólétra is kellene. Pénzkérdés. Lakása falain szép akvarelleket látunk. Barátságosan búcsúzunk. Egy uí/>>ltó munkatárs kedves verseskötetét is megkapjuk ajándékba.
Tolnai Sándor vallja, hogy az ember számára a társadalom szolgálata a fontos, nem élhetünk elefántcsonttoronyban.
csomagolóanyag
EZ IS SZINWA\'zl FELADAT
a köz-MONDA\'S
MEGLovA SITÓ
lORÓKA" PA\'LINKA
konok, önfejű
hazi -állat
A LELÁTÓN ÜL
ÁTKAROLJA>
érzékeny"
színész (pe\'ter)
helyeslő va\'lasz
hove ny
ta\'mavz-te\'ka
STRÁZSA
~v—
belügyminis. ité rium
ARAB
férfine\'v
beszédhangot képez
fel alak!
-v—
perzsa uralkodó
édesvízi hal
földet forgat
saslik
Része!
=1
Romai 1000
PINCEAJTÓ
FŐVÁROSI
PÁLYAUD
VAR
5
Egy közmondás rejtőzik a fő sorban.
Beküldési határidő: 1997. október 24.
Lapunk 40. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Beethoven
A sorsoláson Bódrics Klaudia, Csempe Iván, Cyörck Kornél, Tamás Gergely, Tyúk Ivett olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos: III. 21-IV. 20.
Még egy utolsó hazárdíro-I zás és nem kongani fog fe-
letted a vészharang, hanem a fejedre zuhan Azonnali száznyolcvan fokos fordulatot javall-
nék.
Bika: IV. 21-V. 20.
Jól gondold meg, mit kívánsz, mert még valóra válik. Elképzelésed igazán csodálatos, de megvalósulását nem kevés könny és harag követné.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Magától semmi sem múlik el, erre ne is válj. A konfliktusokat neked kell megoldani. Ám, ha mégsem sikerülne, nyugodj meg, a hiba nem a te készülékedben van.
Rák: VI. 22-VII. 22.
Nap, mint nap kellemes BpíVjíj csalódást okozol a körötted iÍSStJ és távolahb élőknek. Csak fírji Hm \'gy tovább, de ne feledd, ha másokért teszel is, saját személyiségedet nem kell feladni.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Igazán értékes és szeretetre méltó ember vagy, még akkor is, ha ezt depresszióba merülve nem vagy hajlandó elismerni. Merd végre szavakba önteni vágyaidat.
Szűz: VIII. 24-IX. 23
Egy szívednek oly kedves személy a közeljövőben hvN olyan elhatározásra készül. fj\\ ami fenekestül forgatja fel a róla alkotott képet. Ne ítéld el ezért, ő is csak ember
Mérleg: IX. 24-X. 23.
A korlátok arra valók, hogy áthágják őket. Előtted is új távlatok nyíltak, de ne feledd el alaposan megvizsgálni őket. ha meg akarod előzni a rossz döntéseket
Skorpió: X. 24-XI. 22
Nos, aki sokat markol, az bizony keveset fog. A nagy akarás közben ujjaid között kicsorgott a változtatást ígérő lehetőség. Okolnod magadon kívül mást fölösleges.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
A fordulatot, ami készül, ne nézd rossz szemmel. Inkább légy nyitott és érdeklődő. Erveidet sorold, vitatkozz, de bármi légyen is, ne ápolj haragot
Bak: XII. 23-1. 20.
Még mindig nem hoz az \' megoldást, ha homokba dugod a fejed. Merj végre szembenézni a tényekkel Csak így múlhat el az az iszonyú gombóc a gyomrodból.
Vízöntő: I. 21-11. 20
Ismét frissen, kipihenten, s ami nem mellékes, egészségesen foghatsz munkához. Akármennyire is hajt azonban a lelkesedés, ne feledd, tarts mértéket
I Halak: II. 21-111. 20.
Hát a lottónyereniényről lecsúsztál, annyi szent. Úgy látszik, Fortuna asszony kegyének keresése helyett valami kézzel foghatóbb önsegélyezés után kéne nézni.
26
[ KANIZSA)
1997. október 17
TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSAI
KCK^Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 51, Telefoni 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÉREZZE JÓL MACÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szóvetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
IZSA Trend Kft
KANIZSA
lurinfc
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedéséL tördeléséL valamint nyomdai kivitelezéséL
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS -
CÉGFORMA • CIM • IFJiFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES-KINAL
INFORMÁCIÓ
INDENRÖL NIK DENNAP...
és képessége szerint
lufi??
égmutató Te,-/Íax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pl: 65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KELLEMES KÖRNYEZET, SZÍNVONALAS VENDÉGLÁTÁS
Bankettek, üzleti ebédek, vacsorák, esküvők, családi rendezvények lebonyolítására válassza Nagykanizsán a CENTRAL ÉTTERMET.
ir
CENTRAI
CENTRAL HOTEL
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. Tel.: (0036) 93/314-000 Fax: (0036)93/310-111
LÉGKONDICIONÁLT * AIR CONDITIONED
1997. október 17.
KANIZSA - /tpxá
27
CSflSZI CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés\'
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás 2 erkélyes, 57 nm-es vízórás, redőnyös, II emeleti lakás eladó. Irányár: 1,95 mR Kód* 251/97 (23358 K)_
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nnves, egyed gázfűtéses családi ház garázzsal, 1070 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 4,6
mR. Kod: 284/97. (23652 K)_
Nk-án a bed/árosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vtz-órás, redőnyös, 1. emeleli, legesen lelLjlcfl lakás eladó. Irányár:
1,8 mR. Kód 315^7. (23910 K)_
Nk-n a bek/ároshoz közel, 3+1 félszobás. 96 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, 3. emeleti lakás, zuhanyfülkevei, külön fürdőszobával, 2 wc-vel, garázzsal eladó. Irányár: 5,8 mR. + 900 eR garázs. Kőd:
350/97. (24288 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes helyen, 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, garázsos, pincés család ház, szerkezetkész tetötéfbeépi-tésel, 562 nm-es lejekkel eladó. Irányár 10 mR. Kód: 375/97
(24509 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 félszobás, 69 nnves, étkezős, vízórás, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,8 mR. Kód: 376/97. (24510 K) Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es, egyed gázlűtéses családi ház. 14 nm-es pincével, rneléképülettel, 2232 nm-es leiekkel. 15 m te-lekszéjességge) eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód: 388/97. (24531 K) Nk-n a belvároshoz közel. 102 nm-es, 3 szobás, részben telújtott, válaJkozásra akarnas családi ház, 20 nm-es pincével. 470 nm-es lejekkel eladó. Irányár: 5,1 mR. Kód. 26&97. (24731 K) Kiskanizsán 3+1 fótezcbás, 120 nm-es, egyed gázfűtéses családi ház, 160 nnves meléképűleflel, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével, 3000 nm-es lejekkel eladó. Irányár: 5,2 mR. Kód: 390/97.
(24732 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleti, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 395/97
(23734 K)__
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, víz-órás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerésszel eladó. Irányár:
401/97. (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 lelszobás, 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses; vízórás, redőnyös, löldszinti lakás eladó, rányár:
2,55 mR. Kód: 413CT. (23741 K}_
Kiskanizsán 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos családi ház, 900 nm telekkel, mdlékécületekkeí eladó. Irányár: 3,8 mR. Kód:
425/97. (23841 K)_
Nagyrécsén 2 eves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, tetotérbeépléses, leraszos, garázsos, pincés, 2 fürdőszobás, központi fűtéses, iker család ház egy*, fele, 1828 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 6 mR.
Kód: 43597. (23844 K)_,_
Nk-n a Keleli városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi lűtéses, vízórás, leJújiott, löldszinli lakás eladó. Irányár: 1,95 mR. Kod: 442/97. (23846 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 félszobás, 2 lűrdöszobás, 191 nm-es, 2 szintes, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es teleikkel eladó vagy 1 fi. 2 lakásra cserefhe-tő Irányár: 9 mR. Kód: 459/97. (24865 K)_
Miklósfán 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázlűléses család ház meléképúlelekkel, 2232 nm-es leiekkel eladód. Irányár: 4,6 mR. Kód: 466.97. (24963 K)_
Nagykanizsán a Csokonai utcában 2+1 lelszobás, 58 nm-es, egyedi (üléses, fszl-i vízórás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
260/97 (25039 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen felúií-tott családi ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis leJek-
keJ eladó. Kód: 482/97. (25042 K)_
Nk-n 53 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, lekjjüotl közös udvari lakás, csendes, nyugod helyen eladó Irányár: 1,7 mR. Kód: 49ST97. (25139 K)__\'_
Nk-n az Irtás ulcában 1+2 félszobás, crko lűtéses, 3. emeleti lakás eladó vagy 3 szobás lakásra cserélhető érlékegyezteléssel. Irányár: 3 mR.Kód: 496/97. (25140 K)_
Nk-n a Rózsa ulcában 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, 3. emeleti, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 497/97. (25141 K)_
Nk-n a Városkapu kri-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, vízórás, redőnyös, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,1 mR. Kód: 500/97. (25142 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 75 nm-es, 2 szobás, vízórás, nagy konyhás, egyed gázlűtéses, 1. emeleti, lefújlott lakás eladó a. nagykanizsai, mfclósfai, palini család házra cseréltető 3 mR-ig.
Irányár: 3,7 mR. Kod 51567, (25144 K)_
Nk-n a Berzsenyi ulcában 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, vízórás, egyedi gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód:
531/97. (25146 K)_
Nagykanizsán a Uszl F. ulcában 2 szobás 54 nm-es, erkélyes, vízórás, fekjjlott, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR. Kód: 537/97. (25246 K)_
Nk-án a Zemplén ulcában 3 szobás, 63 nnves, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, leJújloR lakás eladó vagy 2+1 íl. 1+2 lelszobás lakásra cserélhető érlékegyezteléssel. Irányár: 2,2 mR. Kód:
53S/97. (25247 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes helyen, 56 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, eqyerj gázfűtéses, pincés, 2. emeleli, erkélyes, víz-órás lakás eJadJ^rányar: 2,5 mR. Kód 432/97. (25250 K) Sormáson 80 nnves, 2 szobás, komfortos család ház 1080 nnves telekkel, melléképülelekkel eladó. Gáz beköthető. Irányár: 1,25
mR. Kód: 316/91 (25254 K)_
GeJsen 72 nnves, 2 szobás, étkezős, koniorlos család ház terasszal, garázzsal, 1800 nnves telekkel eladó. Irányár: 2,5 mR.
Kód: 280%7. (25255 K)__
Nk-án 87 nm-es, 1+3 félszobás, 2 szintes, egyed gázfűtéses, társasházi lakás garázzsal, 150 nm-es parkosid! udvarral eladó. Irányár: 6,5 mR. Kód 265/97. (25256 K}
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nnves, 3+1 tél-szobás, 2 szintes. 2 fürdőszobás család ház, őnáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis leiekkel eladó. Irányár: 15,5
mR. Kód: 543/97. (25248 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vízórás, 5. emeleti, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mR.
Kőd: 553/97. (25321 K)_
Miklósfa központiában 2 szobás, 60 nm-es, egyed gázfűtéses, komfortos családi ház meléképüiellel, 720 nm-es leiekkel eladó
Irányár- 3,2 mR. Kód 559/97. (25322 K)_
Nk-án a Garay ulcában 2 szobás, 54 nnves, 3. emeleti, egyed gázfűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 225 mR. Kód: 580/97.
[25471 K)_
Nk-án a belvárosban 92 nm-es, 3 szobás, 30 éves, egyed gázfűtéses, amerikai konyhás család ház, vállalkozásra is alkalmas le-lekkel, 62 nm-es rrieJéképülettel, műhelyei, pincével, 627 nnves tejekkel eladó. Irányár: 9 mR. Kód: 581/97. (25472 K) Nk-án a Kodály ulcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vizórás, Isz-i lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kőd: 576/97. (25473 K) Nk-án a K-i vjészben 67 nnves, 1+2 lelszobás, étkezős, első emeleli, vizórás, egyed crkofütéses lakás 4 nm-es külön tárolóval
eladó. Irányár: 3,5 mR. Köd: 578/97. (25474 K) _
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed gázfűtéses, étkezős, galériázható, felújításra váró, első emeleti lakás eladó.
Irányáf: 5,9 mR. Kód 4B&97. (25476 K)_
Nagykanizsán a Zemplén ulcában 3 szobás. 63 nm-es, 4. emeleti, vízórás, 2 erkélyes lakás eladó. Irányár: 2,15 mR. Kód.: 601&7.
(255B7 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, vízórás, 4. emeleti, megk\'rnélt állapotú lakás eladó. Irányár: 2,25 mR.
Kőd: 599/97. (25588 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 3 szobás, 90 nm-es, egyed gázlűléses, félkomfortos, közös udvari család ház, garázzsal eladó. Irányár: 2,5 mR.Kód 595/97. (25590 K)_
Kiskanizsán 17 éves, 2+2 félszobás, 120 nm-es, letŐlérbeépité-ses, garázsos család ház, 300 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 5,2
mR Kod 5M/97. (25591 K)_
Szepetneken 27 éves, 3 szobás, 120 nm-es, komfortos, egyedi gázfűtéses család ház melléképülettel, 1440 ncJ telekkel eladó.
Irányár: 3,2 mR. Kód 607/97. (25660 K)_
Painban 9 éves, 105 nm-es, 3+2 lelszobás, lelölérbeépitéses. 2 fürdőszobás, egyed közponli fűtéses család sorház, 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 7 mR. Kód: 609/97. (25662 K)_
Nk-án a Garay utcában 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, 4. emeleti, kitűnő állapotú, felújított lakás, külön bejáratú szobákkal, telefonvonallal eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 6i5/97. (25663 K)_
Nagykanizsa-Szabadhegyen 2094 nm-es, 21 m szóles lelek, rá-kolhelŐ közművekkel eladó. Irányár: 1,6 mR. Kód 620/97. (25666
Kj_
Zalacsányban 30 éves, 100 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, garázsos család ház, gazdasági épülettel, ipari árammal, 2160 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,9 mR. Kód: 596ft7. (25667 K) Nk-n a Zemplén utcában IX. emeletij 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, igényesen lekijlott, kitűnő állapotú lakás lelefonnal eladó vagy 1+1 lelszobás lakásra cseréfieto értékegyezfetéssel.
Irányár: 2,7 mR. Kód 624/97. (25765 K)_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, új éplésű, 70 nm-es, 2+1 félszobás, étkezős, cirkofűtéses. tetőtéri lakás eladó. Irányár:
5.1 mR.Kód 627/97. (25766 K)_
Painban 10 éves, 160 nnves, 4 szobás, amerikai konyhás, 2 szintes, teraszos, erkélyes, igényesen kialaklotl család ház 30 nm-es pincével, 40 nm dupla garázzsal, 560 nm-es telekkel eladó. Irány-
ár: 12 mR.Kód 628/97. (25767 K)_
Miklósfán 75 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, étkezős család ház, meléképülettel, nyári konyhával, 6 nnves pficéveJ, 1020 nm-es telekkel eladó. Irányár 3,55 mR. Kőd 629/97. (25768 K)
Nk-n az épülő vásárcsarnok melletl, 74 nnves, 1+3 lelszobás, crkofűtéses, erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, különálló pincé-
vel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód: 630/97. (25769 K)_
Nk-án a Liszt ulcában 54 nnves, 2 szobás, kp. lűtéses, erkélyes. 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 2 mR. Kód: 641/97. (25887 K) Nk-án az északi v részben, csendes helyen 2+1 félszobás, 64 nm-es, erkélyes, vízórás, egyed gázfűtéses, 1. emeleti lakás különálló pincével, padásrésszel, 70 nnves konyhakertlel eladó. Irányár: 3.5 mR.Kód: 642/97.(25888K)_
Sopfon-Lővérékben, 2 szobás, 1 hetes (6 éjszakás), szállodai apartman, örökös üdülőhasználati joga eladó. Irányár: 250 eR.
Kód: 650/97. (25889 K)_
Budapesten a Sas Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes (6 éjszakás) örökös üdülőhasználati jog eladó. Irányár: 150 eR. Kód: 647/97. (25890 K)_
Nk-án a Kazán lak krt-on 2+2 félszobás, 4. emeleli, kp. fűtéses la-
kás eladó. Irányár: 2,4 mR. Kód: 632S7. (25891 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel 130 nm-es, 4 szobás, komfortos, felületi család ház 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eakfó. rányár. 6,2 mR, Kód: 634. (25892 K)_
Nk-án a Katonaréten 200 nnves 6 szobás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház 25 nnves garázzsal, 20 nm-es pincével, 2 műhelyei, 150 n.öl leiekkel eladó. Kód: 589. (25893K)_
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nnves, udvari garázs bérleti joga
eladó, rányár: 200 eR. Kód: 347/97. (25260 K)_
Nk-án a K-i v/észben 30 nm-es, fűthető kergarázs, bevezethető vízzel eladó. Irányár: 1 mR. Kód: 582/97. (25475 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat ¦
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi fűtéses udvari lakás eladó. Irányár: 1,1 mR.
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úlon 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, lűrdöszobás, egyedi lűtéses löldszinli lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Maort telepen 4.-emeleten 38 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás kifogástalan állapotban eíadó. Irányár: 1,650 mR. (25327 K)
Lakás Nagykanizsán. Hevesi úlon 2 szobás, 48 nm-es, felújított, földszinti, lelelonos lakás. Irányár: 2 mR, Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején, III. emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u. elején, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,1 mR. Hird.sz: 47. (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F. ulcában, 4. emelelen, 2 szobás, 54 nm-es, központi lűtéses telefonos lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Hird.sz: 16+ garázs 650 eR. (25331 K) Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában, 7 emeleten, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, iomkam-rás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,35 mR
Hir.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás ulcában 1+2 félszobás, I. emeleli, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár:
2,3 mR. Hird.sz: 54. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában 4. emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, lelefonos. korszerű lakás eladó. Irányár: 2,55 mR. Hird.sz: 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 télszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozotl lakás. Irányár: 3 mR. Hird.sz: 40, (25335 K) Lakás Nagykanizsán. Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es, felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi lűtéses eladó.
Irányár: 3 mR. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán. Hunyad ulcában 80 nm-es, 2 emeleti, 2+2 felszobás, közponli fűtéses lakás 18 nm-es, garázzsal egyűll eladó. Irányár: 6,5 mR. (25337 K) Lakás Nagykanizsán. Maort telepen kétszintes társas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal. tárolóval eladó. Irányár: 11 mR. Hird.sz: 15. (25338
KJ_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, lürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár: 8,5 mR. Garázs nélkül 7,7 mR. Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár úton 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, ebédös, külön WC, fürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész, egyed fűtéses. Irányár: 6 mR.
Hird.sz: 70. (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán. Király ulcán 108 nm-es, 1 emeleli, 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi lűtéses, parkettás lakás. Galériázható, irodáknak, BT.nek, KFT-nek, üzletnek. Irányár: 4 mR. Hird.sz: 74.
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán. Levenle utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC, 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs,
pince. Irányár: 8 mFt. Hird.sz: 71. (25543 K)_
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában. 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, felújított, udvari lakás. Irányár: megegyezés szerint. Hird.sz: 73. (25544 K)
Eladó lakás. Berzsenyi úlon 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külŐn WC-s, kamrás lakás. Irányár: 2,2
mR. Hird, sz.: 76 (25616 K) _
Családiház Nagykanizsán. Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos 1+félszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó. Irányár: 4 mFt. Hird.sz:
49.(25339 K)_
Családiház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 színles, 102 + 125 nm-es, 6 szobás, 2 lűrdöszobás, aknás garázzsal eladó, 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-
kertel, Irányár: 14 mR. Hird.sz: 20. (25340 K)_
Albérlet, 86 nm-es, 3 szobás, első emeleti lakás garázzsal együtt lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával rendelkezőnek bérbeadó.~(25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc. Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 300 n-öl telken. Irányár:
5,5 mR. Hird.sz: 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán 150 n-öl sarok lelken, 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház, KFt-nek Irányár: 14 mR. Hird.sz: 53. (25343 K) _
Családiház Nagykanizsa-Palin. 260 nm-es, kétszintes, 4 szoba, 2 lürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel. Irányár: 16 mFl. Hird.sz: 50.
(25344 K)_
Családiház Miklósián. 60 nm-es régi típusú falusiház, 2 szobás lűrdöszobás, 200 n-ÖI területtel. Irányár: 3 mFl. Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családiház Keszthelyen. Ikerház egyben is és megosztva is, 8 szoba. 2 konyha, 2 lürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lűtéses összkomfortos, eladó vagy önálló baltoni nyaralóra cserólhelő. Irányár: 10 mR. Egy-
ben 20 mR. Hird.sz. 44. (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós lürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van. Iránáyr:
4,6 mR. Hird.sz: 12. (25347 K)_
Családiház Szepelneken. 5 éve épüli, kétszobás, össz-komlorlos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázlűtéses két le-
raszos. Irányár: 3,5 mR. Hird.sz: 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberényben, 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, lűrdöszobás, 2100 nm területtel. Irányár: 5,5 mR. Hird.sz: 34. (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon. Tetőtér beépiléses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megépítell. garázsos teljesen új családház. Irányár: 5,5 mFl. Hird.sz: 35. (25350 K}
Családiház Zalaújlakon. Szoc.pol kedvezmény igénybevehető, félkész állapotú családihaz 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó. Irányár: 2,2 mFt. Hird.sz: 6.
(25351.K)_
Családiház Eszleregnyén. 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi lűtéses istállóval mellékhelyiségekkei 2200 nm területtel. Irányár: 2 mFl. Hird.sz: 19. (25352 K) Családiház Nemesdóden. 3 szobás, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel, 5 éve épült új családi ház 4000 nm terüTet~ lel Irányár: 2,5 mR. Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családiház Pőlöskén 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi lűtéses, vegyes lüzelésű kaznnal, 200 n-öl leiekkel. Irányár: 1,6
mFl. Hird.sz: 63. (25355 K)_
Családiház Nemesdéden. 120 nm-es, újonnan épült 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház.
Irányár: 3 mR. Hird.sz: 57. (25368 K)_
Családiház Iharosban. 2 szoba konyhás, fürdőszobás, 100 nm-es, lakóterülettel, melléképületekkel 2554 nm összterület rendezett családház eladó. Irányár 1 mFl. Hird.sz: 67
(25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson. 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 lűrdöszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp. luléses, vegyes tüzelési kazán, nagyle-rasz kábel lévé, csatornázott, parkosított udvar. Üdülőnek, család háznak alkalmas. Irányár: 11 mR. Hird, sz.: 77.
(25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán. Kétlakásos, két különálló házzal. 70+70 m-es. 2 szoba, hall, fürdőszobás, külön WC. 400 n.öl telekkel nagy üvegház fólisátor, melléképületek Irány-
ár: Külön: 3,5 mR. Hird. sz.: 75. (25615 K)_
ÉpÜósi lelek Surdon. 30 méter szeles épiési lelek 1664 nm közművesitell terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva. Irányár: 650 eFt. Hird.sz. 51. (25358 Kj_
ési telek Pécsen Kismérvölgyi úton rendezett környezetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es közművesitell területtel. Irányár: 520 eR. Hird.sz: 30. (25359 K) Építési telek Magyarszenlmikloson Az elágazóban központi helyen ló út melleit, 800 n-öl közművesített lelek ipari célra is pl: üzemenyag töltő állomás, kamionos pihenő, étterem, víz, villany van. Irányár megegyezés szerint.
Hird.sz: 62. (25360 K)_
Építési lelek Kacorlakon. 3224 nm-es lerülel szoba-kony-hás lömésház, 1200 n-öl be van kerítve víz, villany, csatornázás, leiszerelési tárgyakkal együtt Irányár: 700 eFt. Hird.sz: 61. (25361 K)_
Látóhegyen szőlő gyümölcsös. 800 n-öl területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatta pince, víz, villany van. Irányár: 900 eFt Hird.sz: 64.
(25362 K)__
Szenlgyötgyvári hegyen Ingatlan, „ÉDENBEN". Fizetési könnyüóssel 650 n-öl terület, 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyna, pince, terasszal, gyümölcsfákkal, víz. villany, van és köves út. Irányár: 900 eFt. Hird.sz: 43. (25363 K) Csertői hegyen szőlő. 1200 n-öl területen kor donművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével leljes felszereléssel. Irányár: 450 eFt. Hird.sz: 37.
(25364 K)_
Öregförhéncen szőlő. 1100 n-ÖI lúgos szőlő gyümölcsössel lakhaló épületiéi leljes (elszereléssel, terméssel együtt villany van. Irányár: 800 eR. Hird.sz: 65. (25365 K) Olcsó lakás 55 nm-es, 2 szobás, fürdőszobás, külön WC, löldszinli lakás a Liszl F. ulcában eladó. Irányár: 1.650
mFl. H.sz.: 80. (25848 K)__
Családi ház Eszleregnyén 2 szoba, konyna, kamrás, előszoba 1400 n.öl leiekkel, gyümölcsössel eladó Irányár:
700 eFt. Hird. sz.: 79. (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 n.öl bekerített zártkerti ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó. Irányár: 210 ezer Ft.
Hird. sz.: 78. (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy. úton 67 nm-es, 3 szobás, III. emeleti, 2 erkélyes, padószőnyeges, vizórás, kp. fűtéses, lomkamrás lakás eladó. Irányár: 2,5 mFt. Hird.sz.: 81. (25851 K)
28
¦
KANIZSA - ?pié.
1997. október 17.
paiMORAiVi
fTÖ
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
a kanizsa es vidéke extra hirdetésfelvevs helye az Ab-aebon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13-16 uráig.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodaban.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig. \' ,
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Szabadhegyen 20 m szóles, 2600 nm területű, megosztható építési Telek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár: 2,3
mFl. T/12 (22649 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 75 nm-es, nagy. üvegezett veran-dás, egyedi gázas családi ház 650 nm-es telekkel, gazdasági épületetekéi eladó vagy 1,5 szobás, egyedi gázas, lólaszinli lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár:
3,8 mFl. Tel.: 93/310-504. (CS/102) (23293 K)_
Balalonmária-lürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó állapotú, Összközmüves ikerny arai ó-rész az udvarban lévő 1 szobás különálló épüleltel. 90 n öl telekkel eladó. Irányár: 3,4 mFt. Tel.: 93/310-504. (NY/14) (23294
K)_
Csengery utcában 1 emeleten, 2+1 lólszobás, 70 nm-es. egyedi gázas, parkettás, téliesen teluiíott lakás eladó. Irányár. 4,0m R. (L/156) Tel.: 93/3,10-504 (23538 K) NagybagcJai hegyen 30 nm-es tetőtérbeépítóses hétvégi ház pincével, 1500 nm-es városra néző gondozott panorámás leiekkel eladó. Irányár: 1,2 mFt. (Ny/39) Tel.: 93/310-
504. (23542 K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás területtel, termő gesztenye!ával eladó. Irányár: 145 eFt. (T/03) Tel.:
93/310-504. (23717 K)_
Kiskanizsán 1 szoba, 32 nm-es, egyedi gázas, lelújitásra szoruló, vagy lebontható családi haz, 70 nm-es. 10 éves melléképülettel. 304 nm-es telekkel eladó. Irányár: 1,6
mFl. (Cs/121). Tel.: 93/310-504. (24277 K)_
Gyékényesi bányalónál vízparti horgászlanyák eladók. Irányár 2,1 mFt-4,2 mR-ig. Tel.: 93/310-504. (24282 K)
Ady utcában 1. emeleten 2 szobás, parkettás, nagykony-hás, 73 nm-es lakás eladó Irodának, orvosi rendelőnek is
alkalmas. Irányár: 2,8 mFl. (L/140) (24725 K)_
Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás eladó. Irányár: 4,25 mFt. (L/154)
(24779 K)_
Miklósién 49 nm-es felújlásra szoruló, presszónak átalakított lakás 39 nm-es üzlettérrel, 10 nm-es lérti, női ós személyzeti mosdóval, 500 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 1,3
mFt. (L/247) (24782 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 lürdőszobás, 2 szintes, 200 nm összalapterületű, erkélyes, igényes belső kialakítású, S éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es le-lekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár: 10,0 mFt. (Cs/73) (24783 K)_
Belváros szivében, csendes, nyugalmas környezetben, 1 szoba+hálólűlkés, 43 nm-es, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, vízórás, telefonos 3. emeleti lakás pincével, lelolér-beepitési lehelőséggel eladó. Irányár: 2,3 mFt. (L/246)
(24786 K)_
Teleki utcában 3. emeleten 2 szobás. 60 nm-es, erkélyes, egyedi gázas, vízórás. padószőnyeges lakás eladó. Irányár 3,2 mFt (L/256 I TEI 913/310-5Ö4 (247Ő7 K)_
Városkapu körúton 2. emeleten 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi fűtéses teljesen felújított lakás Iríss festés-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75
mFt. (L/254) Tel.: 93/310-504. (25165 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás. 90 nm-es. egyedi gázas, parkettás, amerikai konyhás, családi ház 65 nm-es raklárkenl is használható garázzsal ós műhellyel 670 nm-es leiekkel, széles gépkocsibejáró-lal, jó parkolási lehetőséggel. Irányár: 9,0 mFt. (Cs/143) Tel.: 93/310-504, (25167 K)_
Palinban léikész állapotban lévő, 80 nm alapterületű. 1 hálószobás, nappalis, étkezős, könnyűszerkezetes elemekből épült, 3 szoba kialakítására alkalmas 50 nm-es szerekezeikész tetőterű családi ház cirko fűtéssel. 900 nm-es telekkel, eladó. Irányár; 3.8 mR. (Cs/142). Tel.: 93/310-504. (2555B K)_
Katonaréten 2 szobás, 80 nm-es, parkellás, egyedi gázas, déli lekvésű családi ház garázzsal, melléképületekkel, tágas udvarral, szóles gépkocsi bej ár állal, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR. (Cs/141) Tel.: 93/310-504. (25169
Kj_
Homokkomáromban 2 szobás, 80 nm-es, nagykonyhás, teraszos. 47 éves. tégla lalazatú családi ház nyári konyhával, istállóval, löldpincóvel, 150 n-ÖI telekkel, valamint egy 400 n-öl területű különálló zártkerti ingatlannal együtt egyben eladó. Fürdőszoba nincs kialakítva. Irányár: 1,1 mFl,
(CS/140) Tel.. 93/310-504. (25170 K)_
Kalonaróten 6 szobás két szintes, 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával, 2 fürdőszobával, szeles erkéllyel, garázzsal, műhellyel, letőtétbeóplósi lehetőséggel. 160 n-öí telekkel eladó. Irányár: 13.5 mR. (Cs/145) Tel.: 93/310-504. (25173 K)_
Sormáson 2x1 szobás, parkettás, 2x55 nm-es felújításra szoruló, egybenyitható ikerház konyhával, fürdővel, külön WC-vel, tetszés szerint áthelyezhető válaszfalakkal, 2200 nm-es leiekkel eladó. Irányár; 2,5 mFt. (L/218) Tel,:
93/310-504. (25174 K)_
Platán soron 2. emeleten 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, parkettás, nagykonyhás lakás eladó Irányár: 2,78
mR (L/278) Tel.: 937310-504. (25411 K)_
Északi városrészben 3 szoba+nappalis 100 nm-es, szintel-lolásos társasházi lakás 50 nm-es garázzsal, pincével, beépíthető letőlórrel eladó. Irányár: 6,5 mFl (L281) Tel.: 93/310-504. (25414 K)
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, tetőtórbeópitóses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,1 mR. (C5/150) Tel.: 93/310-504. (25416 K) Északi városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi gázas, vízórás, erkélyes, teljesen lelújiotl 2 emeleti lakás parkettás, különbejaratú szobákkal eladó Ár: 2.4 mFl. (L/288) Tel.: 93/310-504. (25559 K)_
Belvárosban 2. emeleten, 3+1 félszobás. 76 nm-es, étkezős, felújloll. szőnyegpadlós, központi fűtéses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,0 mR. (L/286) Tel.: 93/310-504. (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, jarólapo-zoll, új szőnyegpadlós, igényesen lelújiotl, 9. emeleli lakás eladó. Irányár: 2.5 mFl. (L/285). Tel.: 93/310-504.
(25564 K)_
Corvin utcában 3. emeleten 2+1 lólszobás, 61 nm-egyedi gázas. parkettás, lükőrcsempékkel, igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalakítva eladó. Irányár: 3,5 mFl (L/284) Tel.: 93/310-504-es telefonon.
(25565 K)_
Garay utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi gázas parkellás. erkélyes, vízórás, megkímélt, jó állapotban levő. 3 emeleli lakás eladó. Irányár: 2,25 mR. (L/291) (25687 K)
Belváros közelében 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűlóses, parkellás, vízórás, redőnyös, felújított, lóldszsinli lakás i\'
adó. Irányár: 2,6 mFt (L/290) (25688 K)_
Keleti v.részben 1. emeleten 2 szobás. 50 nm-es, egyedi gázas, parkellás, nagykonyhás, beépített szekrényes, lakás suiyosen eladó Irányár: 2,2 mFt. (L/289) (25689 K)
Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes vízórás, szőnyegpadlós, jó állapotban lévő 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. (L/292). (25691 K)_
Galamboki tóhoz közel 894 nm zártkerti terület gyümölcsfákkal, régi pincével, valaminl 477 nm kiterjedésű fia-tal erdő egyben eladó. Ár: 350 eR. (T/024) (25694 K)
Szepetneken 4 szoba+hallos, amerikai konyhás, tetŐtérbe-ópieses,\'210 nm összalapterületű, 1/3 részben alápincézett, 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+vegyestüzelésű kózp fűtéssel, igényes belső burkolatokkal, garázs-zsal. műhellyel 300 n ol telekkel eladó (25695 K) Gyékényesi vasútállomás közvetlen közelében, közponli helyen, a bányatóhoz 1.5 km-re, lóul mellell 1000 nm-es építési telek eladó. Irányár: 680 eFt. (T06) (25800 K) Palin-Ujtelepen 2+3 félszobás, tetőtérbeép\'rtéses sorházban 100 nm-es, teljesen felújított, cirkogejzíres lakás igényes járólapokkal, parkettás földszinti szobákkal, új konyhabútorral, garázzsal, 150 nm-es udvarral eladó Irányár:
7.5 mFl (L/299) (25801 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2+1 lólszobás, igényesen, egyedi módon lelújlott. járólapozott lakás új konyhabútorral, új szőnyegpadlókkal eladó. Irányár: 2,75 mFt. (L/297) (25602 K)_
Pólerlai utcában 1 emeleten 1+2 félszobás, 68 nm-es. szőnyegpadlós, vízórás, redőnyös, cirkogejzíres, jó állapot-ban lévő lakás eladó. Irányár: 3,8 mFt. (L/298) {25803\'K) Belvárosban 2+1 félszobás, 70 nm-es, amerikai konyhás, padószőnyeges. 4 emeleti, tetőtéri, új lakás eladó. Irányár: 5,1 mFt. (1296) (25804 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es építési telek 1/3 részben beültetett, 170 cm-es lucfenyőkkel, vízórával, villany-gáz bekötési lehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mFl. (T/25) (25805
KJ__
Gyékényes központjában 1,5 szobás, 70 nm-es, tégla lalazatú parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 1,5 mR (CS/148) Tel.:
93/310-504. (25806 K)_
¦ Szent györgyvári hegy 2. hegyháton 3 szintes, padlófűté-ses, 35 nm alapterületű, igényes kialakítású, iker hétvégi házrész pincével, zuhanyzóval, WC-vel, konyha-étkezővel, a tetőtérben 2 szőnyegpadlós szobával, ciszternával, ipari árammal, 2326 nm-es területtel eladó. Irányár: 1.7 mFt. (Ny/53) (25807 K)
Kiskanizsán 3 szobás, 80 nm alapterületű, lürdőszobás. egyedi gázas, 25 éves család ház 985 nm-es telekkel el-
adó. Irányár; 2.95 mFl. (CS/89) (25808 K)_
Gyékényesen, főül mellett 3 szobás, 120 nm-es, felújításra szoruló család ház eladó. Irányár: 2,0 mFt. (CS/113)
(25809 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappalis. étkezős, 145 nm-es, 2 fürdőszobás, tetötórbeépleses, két család részére is alkalmas család ház garázzsal, melléképületekkel, 800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 7,9 mFt. (CS/108) Tel.:
93/310-504. (25810 K)_
Belváros közvetlen közelében frekventált helyen, csendes, nyugalmas környezetben, 220 nm összalapterületű. telö-terbeepíleses, 5 szoba + nappalis, 2 lürdőszobás, 3 WC-s, rágj típusú, kétgenerációs család ház 80 nm összalapterületű, többféle ipari vagy egyéb hasznosításra is alkalmas műhelyekkel és garázzsal, ipari árammal, 585 nm-es lelek ¦
kel eladó. Irányárr: 27 mFt. (CS/160) (25811 K)_
Alkalmi vétel! Tótszerdahelyen 2 szoba+hallos, 80 nm-es. 1 éve lelújiotl, redőnyös családi ház 26 m széles telekkel, új fürdőszobával, új nyílászárókkal, összközművel (gáz a ház faláig bevezetve) gazdálkodásra alkalmas telekkel és melléképületekkel eladó. Irányár: 1,0 mR (CS/155) (25812 K)
Nagylakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n.öl lelkes család ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak. Irányár:
1.7 mR.Hiv. sz.: CS134. (24715 K)_
Pogányszentpéteren tetŐtérbeépléses, 2 család külön lakhatását biztosié család ház 230 nm-es takterülettef, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 n.öl telekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok Irányár- 3,7 mR Hív sz. CS95 (22991 K) Pogányszentpéteren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépítéses, telefonos, 1980-ban épül család ház eladó, A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es}.nagy konyhás, spápos, kp. lűlóses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szónyegpadósak. Pad-\' tás és pince is található, a ház alall dupla garázs. A lelek 480 n.öl nagyságü, veteményes és málna található, valamint garázs és melléképület. Irányár: 4,3 mR. Kanizsai család ház csere is érdekel 6,5 mR-ig. Hw-szám: CS121. (23313 K) Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, letőtérbeépíléses, gázfűtéses, cserépkályhás. 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116. (23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplósre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos út Irányár: 800.000 Ft, Hív. sz.: NY01, (23657
K)_,
3 szobás ósszkorríotlos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lomkamrás, reluxás a konyha előszoba boltíves lakás 10 emeletes házban eladó Irányár 2,5 mR Hí, szam LAK 7C !?3774 K, Miklósién 74-ben épült, 3 szobás, egyed gázfűtéses, lürdőszobás, nagykonyhás, jó álapotú család ház 650 n ol telekkel eladó. A ház alatt pince, a leken nyárikonyha, melléképületek
vannak. Irányár: 4.600 000 Hsz CS122. (23355 Kj_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n.öl lelek a rajta lévő alápincézett laházzal eladó. Víz-villany van, és aszfaltos út, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a telekkel vagy külön eladó Telek ára 1 mFt. a gará-zse pedig 100 000 R Hív, sz . T35. (24171 K)_
2+1 lólszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető álapof-ban eladó a Kh városrészben rányár: 2,5 mR. Hív. szám: LAK
62. (24172K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spárzos, gázlütéses, álmenyezetes, galériázhaló család ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrósz, padásbeéplhető A házban 3 lakó lakja Irányár: 8,8
mR. Hiw.szám Cs128 (24368 Ki _
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spá|Zos, lürdőszobás, egyed gázfűtéses, vízórás, ga-rázsos, mellékepüleles és 300 n-öflelkes Irányár: 2,9 mR
Hiv.szám: CS129 (24369 K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen. Építésre akalmas. villany, víz megoldhaló, aszfaltos út van. Irányár 700.000 R.
Hiv.sz. NY 01.(24491 K)\'_
Szent györgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl telek, gyü-mölcslákkal. tégla hétvégi házzal eladó A ház alápincézeti, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, lizelési kedvezménnyel eladó. Állandó lakóépületként is használható. (24492 K)
Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, galóriázható lakás eladó. Irányár: 2,4 mR. Hívsz: LAK 186 ( 24533 K)_
2+1 félszobás, IV emeletes házban lévő II. emeleti összkomfortos, erkélyes, vrzorás, redőnyös, reluxás. részben telújlott lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,6 mR Hívsz: LAK 87.
(24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es. parkosított telek a rajta lévé tégla. 3 szobás, lürdőszobás, teraszos, telesített nyaralóval eladó. Aszfalozotf Út van. Irányár: 2mR. H.SZ.T39 (24717 K) Pusziamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3
mR. Hsz.: CS135. (24718K)_
Galambokon a halaslónál 200 nol telek a rajta lévő „cseh" 2 szobás, elóleres, teraszos faházzal eladó Fürdő kialakítható, víz. vilany, aszfaltos üt ós horgászati lehetőség, nyarallatási lehelőség van. Irányár: 1,1 mR.H sz: T37. (24719 K} Galamboki-halastónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás területtel eladó. Víz, vilany. aszfaltos út van. Irányár: 1,3 mR. Hrv sz T38. (24809 K) Miklósién 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kiala-kihaló, 980.000 R-os irányáron eladó. H. sz.: CS138. (24860 K) 2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vízórás, tetőtér es különálló ptnce tartozk hozzá. A lakás utcalronü, 4 lakó van Irányár: 2,9 mR.
H.sz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-rv.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfotlos, lelúji-tásra szoruló, Ny-i lekvésű, 7 emeleti lakás eladó Irányár
2.200.000 R. H.sz.: LAK89. (24862 K)_
Öfegtörhénci-hegyen 940 n.öl terület, szoba-konyhás, teraszos, igényesen kialakított téglaépülettel eladó. Villany, ciszterna van. Teljes leiszereléssel és terméssel eladó. Irányár: 850.000 R. HszT41. (24863 K)
2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen, IV. emeleti házban a III. emeleten lévő lakás sürgősen eladó. Irányár: 2,6 mkR, Hiv.sz: LAK 199. (24968 K) Keleli városrészben 2+1 télszobás, összkomfortos, erkélyes redőnyös, Ny-i lekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeletes házban a IV emeleten lévő lakás sürgősen eladó Irányár: 2,5 mR. Hiv.sz.: LAK 91, (24969 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzáras, rv. emeleten lévő lakás eladó a Keleti vá-rosrészben. Irányár: 2,2 mR. Hiv.sz- LAK 201. (25388 K)
3 szobás, Összkomfortos, erkélyes, relg/ás, külön lomkamrás lakás eladó a keleli városrészben a IV. emeleten, X emeletes
házban. Irányár: 2,2 mR. Hiv.sz: LAK 92 (25389 K)_
Sáncban, szinl+tetőtérbeépilóses család ház 505 n öl letekkel eladó. Irányár: 6,5 mR. Hív, sz.: CS61. (251899 K)_
3 szobás, Összkomfortos, X. emeletes házban lévő, 4 emeleti lakás eladó. Irányár; 2,2 mFl. Hív, sz.: LAK92. (25190 K)
2 szobás. 67 nm-es, lürdőszobás. spájzos, jó állapotú, egyed gázfűtéses, utcafronti család házrész eladó letőtérbeepiési le-hetóséggel. Irányár: 2,9 mR. Hrv. sz.. CS137. (25192 K) 2+1 félszobás, összkomfortos, igényes kivitelezésű, 4 emeleles házban lévő. 3. emeleti, erkélyes, nylászárókon reluxa, napellenzős lakás eladó a keleti városrészben, Irányár: 2,7 mR H sz
LAK98. (25477 K)_
2 szobás, összkomfortos, vizórás. erkélyes, IV emeletes házban 2. emeleten lévő lakás eladó a K-i v.részben Irányár 2,1 mR Hsz.: LAK 203 (25478 K)_
Belvároshoz közeli lakótelepen egyed gázlütéses, 2 szobás, telefonos, erkélyes, vízórás. parkettás, IV. emeleti lakás 4 emele-tes házban eladó, rányár 2,3 mR. H sz. LAK 202. (25479 K) 52 nm-es, belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyed cirkegejzres (3 év garanciával) lakás eladó. Irányár: 3.6 mR
Hsz. LAK 205. (25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4 emeletes házban levő, 1 emeleti lakás egyed gázfűtéses, vizórás, spájzos+lároló helyiségekkel eladó a K-i v.részben. Irányár: 2,4 mFt Hsz ;LAK 206 (25676 K) 2+1 félszobás, igényesen lelújiotl. egyed tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 emeleles ház 3. emeletén. Irányár: 2,7 mR. H.SZ:LAK 98. (25677 K) 1+2 lólszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban az 1 emeleten lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v.részben. Irányár: 2,6 mR Vidéki család házra cserétietó, igény eseten. H.sz LAK 97. (25678 K) 2 szobás, összkomfortos, 56 nm-es, teljesen fekíjilott, tsz-i lakás
4 emeleles házban eladó Irányár: 1,95 mR. Hsz.. LAK 207 (25679 Kj
Miklósfán 2 szobás, fürdőszobás, előszobás, konyhás, egyed gázfűtéses, 80 nm-es család ház eladó, a ház alatt pince 1020 nm-es telekkel, nyán konyha, kamra, garázs-megoldással Irány-
ár: 3.5 mR. H.sz.:CS139. (25680 K)_
Zalakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, terlett, lakhaló hétvégi ház 450 nm-es telekkel eladó. Irányár: 2 mR
Hiv.sz. T 39. (25770 K)_;_
Galambokon 3 szobás, fürdőszobás, nagy konyhás, spárzos, redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-öl letekkel család ház el-
adó, rányár: 6 mR. Hívsz.; Cs 140. (25771 K)_
2 szobás. 4 emeletes ház 111 emeletén tevő összkomfortos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spájzos, teleionos lakás eladó a Keleti varosrészben Irányár; 3 mR. Hrv sz.: 208. (25772 K) 1+2 félszobás, 4 emeletes házban lévő Összkomfortos III emeleti, felújításra szoruló lakás sürgősen eladó Irányár: 1,75 mR.
Hiv.sz.; LAK 93 (25773 Kj_
Zalakaroson 2 szinles, felújításra váró nyaraló eladó, kanyar 3,5
mR Hsz: T40. (25795 K)_
Zalakaroson 200 n.öl építési telek eladó, kész tervrajzzal Irány-ar 1 mR Hsz T42. (25796K)_
Nk. északi v.részében óplési lelek 340 nm-es, eladó. A telken pajta és islálo található Irányár 3,2 mR Hsz T43 (25797K)
1 szobás, összkomfortos, teljesen feíú|Íott, erkélyes, földsznli lakás eladó a keleti v.részben rányár: 1.6 mR. Hsz.. L38. (25798
K)_
Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázfűtéses, 2. emeleten lévő, telefonos, lelújiloll lakás pincerésszel eladó Irányár: 3 mR. Hsz: LAK209. (25799 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vilanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó Irányár; 380.000,-R Hiv.sz 609
(24969 K)_
Munkás úti garázssoron aknás, nagyméretű garázs eladó Irany-ár 550000.-R Hív sz: 610. (24970 K)_
ALBÉRLET:
Szobák közös konyha-fürdő használattal 10.000 R-óri, üzlethelyiségek a belvárosban 30.000 R-lol kiadók. (25684 K)
1997. októb«r 17.
KANIZSA - /4p*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TBUÉSKÖR 0 LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali Ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint, f. 6 éves szakmai tapasztalat. &
NYITVA: munkanapokon 2 8-17 óráig |
312-058
„A mi sikerülik: ha Önnek sikerül!"
Nk. belvárosában 1 szobás, 37 m-es, 1. emeleti, gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 1.8 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 1840. (25839 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros lakás eladó Nk. déli városrészében, 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, vízórás, parkettázott, festett falú, nyugati fekvésű, kábeltévés, 3 emeletes épületben. Irányár: 1,8
mFt. Hiv. szám: SIKER 2053. (25771 K)_
SzentgyÓrgyvári-hegyen (Rigó-közben) eladó 1619 nm-es, zártkerti ingatlan, 1 szoba-konyhás, alápincézett, villannyal ellátott, 6 éves, lakható épülettel, konyhakerttel, gyümölcsössel, kaszálóval, 200 n.öl szőlővel. Irányár: 800 eFt. Hiv szám: SIKER 2058. (25772 K)_
Üzlethelyiség eladó Nk. keleti városrészében, t szintes. 77 nm-es. Irányár: 4 mFt. Vagy kiadó. Bérleti dfj:
60 eFt. Hiv. szám: SIKER 2060. (25773 K)_
Liszóban eladó 6 éves, 2 szintes, 7 szoba+hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, telefonos, nagy garázsos, pincés családi ház konyhával és ebédlővel, tüzelőtá-rolóval. 3200 nm-es, panorámás telekkel, fenyővel, hobbikerttel, szántóval, kaszálóval. 2 generációnak is alkalmas. Irányár 6 mFt. Hiv. szám: SIKER 2061.
(25774 K)___>_
Zalakarosban eladó 417 n.öl, bekerített, zártkerti ingatlan, szőlővel, tégla falazatú pinceépülettel, benne présházzal, konyhával, fürdővel, villannyal, ciszternával, teljes gazdasági felszereléssel, tehermentesen. Irányár: 6 mFl. Hiv. szám: SIKER 2062. (25775 K) Sormáson eladó 7 éves, 125 nm-es, az alsó szinten 2 szoba-konyhás, étkezős, fürdőszobás, szőnyegpad-lós. festett falú, fatüzelésű (kazán van), a felső szinten beépíthető tetőteres, jó állapotú, teraszos családi ház, kívül vakolatlanul, melléképületekkel, faházakkal, garázshoz építési engedéllyel, 960 nm-es telekkel Irányár 3,5 mFl. Hiv. szám: SIKER 2063. (25.776 K) Miklósfán eladó 1 szintes, 2 szobás, 35 éves, felújított, egyedi, konvektoros gázfűtgésű, vizórás, telefonos, szőnyegpadi ós, meszelt falú, a mennyezeten fa-gerendás, kábeltévés, tehermentes ingatlan, konyhával, fürdővel, 2263 nm-es telekkel, különálló, kialakítható lakrésszel, összesen 90 nm lakóterülettel, 2 család részére is alkalmasan. Irányár: 3,4 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2064, (25777 K)__L
Szentgyörgyvári-hegyen, a II. hegyháton eladó 250 n.öl zártkerti ingatlan, szőlővel, 15 éves, tégla falazatú pinceépúlettél, villannyal, teljes felszereléssel, tehermentesen. Irányár: 750 e Ft. Hiv. szám: SIKER
2065. (25778 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros lakás eladó Nk. keleti városrészben, 2 szobás, 50 nm-es, 1. emeleti, parkettázott, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, lomkamrás, kiépített telefonvonallal rendelkező, 4 emeletes épületben lévő, tehermentes. Irányár: 2,4
mFl. Hív, szám: SIKER 2066. (25779 K)_
Családi ház eladó Nk. belvárosában, 1 szintes, 3 szobás, 90 nm-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, alápincézett, zárt kapualjú, közös gépkocsibej áros, 30 nm-es udvarral rendelkező, tehermentes, teljes közművel. Irányár: 5,2 mFt. Hiv. szám: SIKER 2067.
(25780 K)_
Sáncban eladó 11 éves, 120 nm-es, 1 szint+tetőte-res, 5 szobás, tégla falazatú, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, kábeltévés, parabolaantennás, egyedi antennarendszerű, erkélyes, fedett teraszos, hőszigetelt falazatú, parkettázott, festett falú, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva, 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintjén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található. A telken egy 11x9 méteres, különálló, szerkezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszel. Irányár: 9
mFt. Hiv. szám: SIKER 2068. (25781 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros, sorházi lakás eladó Nk. északi városrészében, 3 szobás, 83 nm-es, 1 szintes, tégla falazatú, vizórás. parkettázott, tapétázott, parabola antennás, beépített szekrényes, 50 nm-es telekkel rendelkező, 12 lakásos sorházban. Irányár: 4,4 mFt. A lakáshoz a későbbiekben egy garázs is megvásárolható lesz. Hivatkozási szám: SIKER 2069.
(25782 K)_
Somogysámsonban (Nk-tól 25 km-re, a Balatontól 20 km-re) eladó 2 szobás, előszobás, konyhás, 55 nm-es, tégla falazatú, meszelt falú, régi, hosszú fekvésű, parasztház jellegű, fatüzelésű, villannyal rendelkező
családi ház, az udvarban vízzel, kerti csappal, vízórával, 2400 n.öl, bekerítetlen telekkel, gyümölcsfákkal, szántóval, tehermentesen. Irányár: 1,5 mFt. Hiv
szám: SIKER 2070. (25783 K)_
Somogysámsonban (Nk-tól 25 km-re, a Balatontól 20 km-re), a falu központjában eladó felújítandó, javítandó, jelenleg is lakott, 6 helyiségből álló, vízzel, villannyal rendelkező családi ház, fürdőszoba nélkül, 2000 n.öl telekkei, szántóval, disznóóllal, istállóval, tehermentesen. Irányár: 850 eFt. Gyógyszertár, buszmegálló, bank a közelben. Hiv. szám: SIKER 2071. (25784 K)_
Palinban eladó 10 éves, 4 szoba+nappalis, 160 nm-es, 1 szint+tetőteres, teraszos, erkélyes, egyedi cirko-gejzfr fűtésű+cserépkályhás, telefonos, kábeltévés, parabolaantennás, parkettázott, illetve szőnyegpad-lós, az alsó szinten festett falú, a tetőtérben tapétázott családi ház, 5x6 méteres pincével, különálló, 42 nm-es, dupla garázzsal, alatta pincével, 560 nm-es, parkosított telekkel, tehermentesen. Irányár: 12 mFt.
Hiv. szám: SIKER 2072. (25785 K)_
Családi ház eladó Nk. északi városrészében 1 szintes, 2 szobás, kb 60 éves, tégla falazatú, teljesen felújftott, egyedi gázfűtésű, konvektoros, illetve cserépkályhás, parkettázott, festett falú, alászigetelt, pincés, padlásos, fürdőszobás családi ház, garázzsal, melléképületekkel, 490 nm-es, bekerített telekkel, tehermentesen. Irányár: 5,2 mFt. Hiv. szám: SIKER
2073. (25786 K)_
Szepetneken eladó 3 szoba-hallos, 100 nm-es, tégla falazatú, egyedi gázfűtésű, vizórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, fürdőszobás, spájzos családi ház, 200 n.öl, bekerített telekkel. Irányár: 3,5
mFt. Hiv. szám: SIKER 2074 (25787 K)_
Kiskanizsán eladó 1 szinl+tetőleres, 130 nm alapterületei (+ tetőtér}, 4 szoba-hallos, teraszos, erkélyes, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, egyedi gázfűtésű, konvekto-ros-fcserépkályhás, szőnyegpadlód meszelt falú, boltíves közlekedő térrel rendelkező, kábeltévés, 2 család részére is alkalmas családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, melléképületekkel, 570 n.öl, az utcafronton 15 méter széles telekkel, tehermentesen. Irányár: 9,5 mFt. Beszámítható 2 szobás lakás, 2,5 mFt-ig. Hiv.
szám: SIKER 2076. (25788 K)_
Családi ház eladó Nk. déli városrészében 1 szintes, 2,5 szobás, 80 nm-es, 27 éves, utcafronton 3 ablakos, tégla falazatú, egysedi gázfűtésű, konvektoros, telefonos, kábeltévés, parkettázott, festett falú családi ház. Az épület alápincézett. Az udvaron lakható melléképület, valamint különálló garázs található. A telek 1521 nm-es, bekerített, az utcafronton 20 méter széles. Az ingatlan tehermentes. Irányár: 6 mFt. Hiv. szám: SIKER 2077. (25789 K)_
Bagó-hegyen (Nagybakónak) eladó 6469 nm-es, zártkerti ingatlan, 1 szoba-konyhás, 3 éves, tégla falazatú, 3 szintes épülettel, fóldpincével, tehermentesen. A telek 3 részre megosztható: 1366 nm szőlő és fenyves, 2651 nm gyümölcsös, 2452 nm szántó Irányár:
900 eFt. Hiv. szám: SIKER 2078. (25790 K)_
Nagybajomban eladó 2,5 szobás, 1 szint+tetőteres, 80 nm-es, egyedi gázfűtésű, parkettázott, tapétázott, konyhás, fürdőszobás családi ház, 2200 nm-es. 16 méter széles, bekerített telekkel. A tetőtér nincs készen. Irányár: 2,7 mFt. Hiv. szám: SIKER 2079.
(25791 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 59 nm-es, 2 erkélyes, 3. emeleti, központi lűtésű, vízórás, kábeltévés, szŐnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő Irányár: 1,7
mFt. Hiv. szám: SIEKR 2080. (25792 K)_
Ujudvari-hegyen eladó 400 n.öl bekerítetlen, zártkerti ingatlan, 200 n.öl szőlővel és 200 n.öl szántóval, 20 éves, tégla falazatú, 2 helyiségből álló pinceépülettel, melyben présház és borospince van, teljes felszereléssel, tehermentesen, gépkocsival megközelíthető helyen. Irányár: 130 eFt. Hiv. szám: SIKER 2081.
(25793 K)_
Homokkomáromi Kurta-hegyen eladód 900 n.öl zártkerti ingában, kordonos szőlővel, kiskerttel, villannyal, kúttal, vályog falazatú pinceépülettel, melyben 1 szoba, présház és 5x8 méteres földpince található, teljes felszereléssel, tehermentesen, köves úton megközelíthető helyen. Irányár: 600 eFt. Hiv. szám: SIKER 2082. (25794 K)_
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
1
Keresünk Nk-an es környékén egyedi lülésű íakásokal. lelkekel. csalárjházakat. önkormányzati lakásokai Nálunk a közvetítői dí| csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának földszintién, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K) Galamboki halastónál (TE 90) 260 n-ól telek, gyümölcsössel, faházzal együtt eladó. Irányár: 1,3 mFt (24475 K)_
Nk-án (LE398) Dn városrészben 1 szobás. 55 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás kis kertiéi eladód Irányár 1,4 mFl (24477 K) _
Nk-n (LE 401) K-i varosrészben 2 szobás, 54 nm-es, központi lűtéses. vizórás. felújiott. 6 emeleti lakás eladó
Irányár 1.8 mR. (24837 K)_,_
Nk-n (LE 399) K-i városrészben 2,5 szobás, étkezés, 61 nm-es. közponli fűtéses, vízórás. fekíjüctl. földszinti lakás eladó. Irányár: 2,65 mFl. (24838 K) Nk-lól (TE 92) 10 km-re 6000 nm-es telek, borospincével, kb. 30 nm-es helyiséggel eladó Irányár. 450000,-Ft.
(24839 K)__
Nk-n (LE408) belvároshoz közel 1,5 szobás, 70 nm-es, egyedi fűtéses, udvari lakás eladó Irányár 3,5 mFl
(24918 K)_
Nk-hoz (TE95) közel 280 n.öl lelken 2 szintes. 120 nm-es.
3 szobás épület eladó Irányár 4 mR (24919 K)_
Azonnal eladó (CSE196) Miklósién családi ház Irányár 6.5 mFl (24920 K)_
Nk-n (LE402) K-i v.részben 2,5 szobás, 62 nm-es, kp. tű-leses, vízórás. erkélyes. III. emeleti lakás eladó Irányár
2,8 mFt (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n ol lelek 30 nm-es épülettel, pincével, gyümölcsössel, leiszerelessel együrl eladó
Irányár. 650.000 R. (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűtéses. 4 emeleti lakás eladó Irányár: 2,3 mFl (24925
K)_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es, 2 szoba-hallos, egyedi lűtéses vrzórás, teljesen tehjjitoll udvari lakás eladó Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas Irányár 3,8 mFl
(24926 K)\'_
Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb 80 nm-es családi ház 400 n.öl leiekkel, melléképületekkel, aknás garázzsal
eladó Irányár 4,5 mR. (24928 K)_
Nk-lól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres építési telek eladó a Kisbalaion közelében. Irányár 2 mFl. (25114 K) Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, 4 emeleti lakás eladó Irányár: 1,6
mFl (25115 K)_
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes. 4 szobás. 2 nappalis, kb 200 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, 100 n-öl területtel azonnal eladó\'Irányár 22 mFt (25117 K)
Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás. erkélyes, III emeleti lakás eladó Irányár 3.2 mR (25116 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős, I emeleli lakás eladó vagy családi házra cser élt elő Irányár: 3,5 mFt (25119 K)
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás. erkélyes (lelüjiott) III. emeleli la-kás eladó Irányár 2,9 mFl. (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás. 55 nm-es. közponli lüiéses. vízórás. lizemeletesben lévő lakás, 1,5 szobás lakásra cserélhető. (25121 K) Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es. központi fűtéses, vizórás. 2 erkélyes lakás tízemeletes épulet-
ben eladó Irányár. 2,2 mFl. (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás. 48 nm-es. egyedi lüiéses. vrzórás. 4 emeleti lakás eladó Irányár: 3.6 mFl
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás, ebédlős, egyedi fűtéses, parkettás, felújított lakás eladó Irányár
5,5 mR [25124 K)_
Nk-hoz (CSE198) kőzet kb. 100 m-es. 2 szobás családi ház nagy leiekkel, garázzsal eladó Irányár: 4,5 mFt
(25244 K)_
Balaton déli partján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis. 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervilla fele 100 n.öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFt (25245 K) _
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es egyedi lüleses. vizórás. parkettás. uoVen lakás kis kerttel. 2 db laházzal együtt eladó Irányár 1.6 mFl (25125 K)
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi ház 286 n-ól leiekkel eladó. Irányár: 6 mR (25312 K) . Nk-n (LE47) E-K-i városrészben 1+3 lelszobás, 74 nm-es egyedi központi fűtéses lakás eladó vagy nagykanizsai család házra cserélhető Irányár 4.1 mR (25469 K) Nagykanizsán (LE 423) K-i városrészben 3 szobás, 63 rn-es. közponli lüiéses. vizórás. 4 emeleti lakás eladó Irany-
ar 2.2 mFl (25470 K)_
Nk-n (LE 430) K-t városrészben 2.5 szobás. 62 nm-es. központi lűtéses. vizórás. felüjrtoll. II emeleti lakás eladó
Irányár: 2.7 mR. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2.5 szobás, 63 nm-es. központi fűtéses letudott II emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető kányát 2,85 mFl. (25751 K)
Nk-n (LE 432) É-i városrészben 1,5 szobás. 40-50 nm-es, udvart házrész eladó. Irányár 1 mFl. (25752 K) Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-ól lelek, épületté!, pincével szőlővel, felszereléssel együtt eladó. Irányár: 850.000,-Ft
(25753 K)_
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es. 1 szobás, egyed fűtéses. I emeleli. lomkamrás lakás eladó. Irányár: 1.8 mFl (25755 K)_
Nk-lól ICSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos. leMonos családi ház nagy pincevei. 2500-3000 nm-es telken. 1 szoba konyhás melléképülettel, télállóval, nyári konyhával eladó Irányár: 2.2 mR. (25756 K)_
Nk-tól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás. 2 szintes, egyedi központi fűtéses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosított telekkel eladó.
Irányár 7 mFt. (25757 K)_
Rába partján (CSE 204) lévő hétvégi ház, nyaralóövezetben, csendes helyen eladó. Irányár: 3
mFt, (25758 K)_
Szentgyörgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás. 40 nm-es családi ház jellegű épület, 600 n-ól telekkel eladó vagy Nagykanizsán t szobás, udvari lakásra cserélhető. Irányár: 1,2 mFt. (25759 K) Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás 30 nm-es egyedi fűtéses, vizórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,6 mFl. (25760 K)_
Nk-n (LE 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás. 4. emeleti lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető. Irányár: 2
mFt. (25762 K)_
Nk-lól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl felek, szőlő szántó, erdő. fenyőfákkal, épülettel, építőanyag gal egyútl eladó. Irányár: 700.000.-Ft. (25763 K)
GARÁZS
Nk-n (GE 32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 400.000,-Ft. (25754 K) Nk-án (CSE206) É-i v.részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, telek nélkül eladó. Irányár:
2,5 mFt. (25840 K)___
Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 76 nm-es. felújított családi ház 100 n.öl telekkel eladó. Irányár:
3,8 mFl. (25841 K) _
Nk-án (LE435) É-i v.részben 2,5 szobás. 61 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes, felújított. III. emeleti lakás, garázzsal együtt eladó. Irány-ár: 3.2 mFI-i-garázs: 600.000 Ft. (25842 K) Nk-n (CSE207) 4 szoba, nappalis, kb 120-130 nm-es család ház műhellyel, garázzsal, melléképülelekkel. 770 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cseréibe-tó Irányár: 5,2 mFl (25843 K)_
Miklósién (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár
3,55 mFl. (25844 K)_
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás
garázzsal eladó kányát: 6 mR. (25845 K)_
Győrben (CSE200) 220 nm-es. 2 szintes. 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel, 220 n.öl telek-
kel eladó Irányár. 12 mFt. (25846 K)_
Nk-án belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség novem-ber Mól kiadó. Bétleli di| 36 000 FI ¦ rezsi. (25847 K)
30
KANIZSA - /ép*
1997. október 17.
Ingatlanforgalmi Kft
német-magyar érdekeltség
TOMPA
NAGYKANIZSA. MAGYAR ÚT 12-14. Tel.tfax: 93/31 »«84
Nyitva: H-Cs S-l 7, P S-l 6, Sio S-12 óralg
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KIÍRESUNK
- 2-3 szobás, egyedi (üléses lakásokai
- belvárosi kiadó ü/.lellielyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó esaládi bázakat, nyaralókai Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS FELÚJÍTÁS
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, leraszos nappais, gaz (üléses családi ház garázzsal. metéképiietlel, 536 nm területen el
adó. Irányár 7,7 mFl. (25572 Kj_
Kiskanizsán. 145 nm-es. 2 szinles (Kilón bkaskenl is használható) 6 szoba, 2 nappal, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, előtér, egyed lütéses családi ház garázzsal műhelyei, maleképütetekkel.
500 nm területen efado. Irányár 7,7 mFt. (25573 K)_
Palii 210 nm-es, 6 szobás, 2 konyhái, 1 nappais. 2 lürdőszobás, 2 zuhanyzós, 3 WC-ver, 2 erkélyes, étkezős, teraszos családi ház garázzsal, pincével, meNéképuMektel. 512 nm területen eladó Irányár
16 mFt (25576 Ki_
Rákóczi u (2 lakás) összesen 53 nm-es, 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vel, gázlütéses családi ház. kis faházzal (1 szoba) (tatarozásra
szonJo) eladó Irányár 2,5 mR (25577 Kj_
Rozgonyi u. 2 szinles, 200 nm-es, cirko lütéses, 4 szobás, étkezős, gaidrobos. 2 nappalis. 2 lürdőszobás családi ház műhelyei, garajs-zsal pncével. 400 nm területen eladó Iránya/ 20.3 mFl J2557B K) _ Nagykanizsa. Bősze-köz 150 m területen lévő, 150 nm-es, 3 szobás, halos, étkezős, egyedi központi gázfűtéses lakás garázzsal pincével eladod, irányár 8 mR. (25613 K)_
Nagykanizsa, Csengery ulcában 75 m-es. 3 szobás, konyhás, egyedi gázlütéses, telújlásra szorub lakás pncével. garázzsal eladó Irány-
ar: 3,5 mR (25814 K)_
Nk. Dózsa Gy. ulcában 36 m-es, 1 szobás, konyhás, egyedi (üléses lakás pincevei, garázzsal eladó. Irányár 1,5 mFl+650eFt (25815 K)
Fő u 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gázfűtéses lakás pincé-vel, zárt udvarral kiváló álapotban eladó. Irányár 3,8 mFt. (25580 K) Kórház u. (4. em) 48 nm-es, 2 szobás, amerikai típusű konyha, erkélyes, cirko gejzír lütéses kiépítell telefonos, jó állapotú lakás, tárolóval
eladó. Irányár: 3,6 mR (25581 K)_
Munkás u. 53 nm-es, 1 + félszobás, konyhás, egyedi Kiesés, vfzórás, reluxás, közepes álapotú lakás eladó. Irányár 2,1 mR. (25582 Kj Nk Berzsenyi ulcában 57 nm-es, 2 szobás, erkék/es, egyedi gázfűtéses, vizórás Lakás eladó. Irányár 2,6 mFl. (25397 K) Nk Erkel ulcában 20 nm-es garázs műhelynek, gépekkel kiadó.
Irányár 10 eRfro. i253&5 K)_
Nk Kinizsi utcában 53 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, vizórás. redőnyös, jó álapotu udvari lakás eladó. Irányár 1,8 mR (25400 K) Nk Magyar utcában 26 nm-es. 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás ei-
adó. Irányár. 1.25 mR. (25401 K)_
Nk Kaán Károly utcában 117 nm-es, 3+2 félszobás, étkezős. 2 erkélyt*; egyedi ctrkotűtéses, letelonos, társasház lakás pncével, garázs-
zsal eladó. Irányár 7 mFl (25402 K)_
Nk Levente ulcában 125 nm-es, 5 szobás. 2 erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vfzórás, redőnyös társasházi lakás pincével, garázzsal jó állapotban eladó. Irányár 8 mR (25403 K)_
Mklósfan 3 szobás, 75-ben épül, gázfűtéses, redőnyös családi ház 2200 nm tenieten melteképületekkel eladó. Irányár 4.5 mR. (25404
K)_
Nk Pelerfai utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fur-dószebás, cirkolúléses. vizórás. redőnyös, telefonos. 1992-ben épül, kiváló átapotu sorházi lakás pincével, garázzsal eladó. Padáster be-
epihetó Irányár 10 mFt (25405 K)_
Nk Rózsa ulcában III. emeleti, 62 nm-es, 2+1 felszobás, erkélyes, kp lütéses, jó álapotú lakás bmkamrával eladó. Irányár 2,4 mFt. (25406
K)_
Nk Zemplén ulcában I emelet. 57 nm-es, 2 szobás, kp. tűléses. vizórás. lefújton, lakás bmkamrával eladó. Irányár 2 mR. (25407 K) Sáncban 118 nm-es. 6 szobás, éfcezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gázfűtéses, voóras, redőnyös, leMonos. 1985-ben épül, fedett teraszos. |ő álapotu családi haz garázzsal etado Irányár 9 mFt (25408
K)_
Nk-n a Varosközpontban 1. emeleti, 72 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár. 3,3 mFt (24577 K)_
Petríventén 3300 nm-es telek eladó (közművek a ház előtt). Irányár:
330 eFt. (24579 K)_
Nk-n a Fő ülőn 60 nm-es, 2 szobás, cirko fűtéses, vizórás, teljesen lamberiázott, tetőtéri 80 %-os készutlségű lakás eladó. Irányár 2,5
mFt. (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nm-es, aknás, pncés garázs eladó Irányár 350 eFt (24583 K)_
Nk-n a Nagyváthy ulcában 1. em-l 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás, telefonos, parkellás, jó állapotú la
kas garázzsal eladó. Irányár 5,2 mR (24584 K)_
Palinban az újtelepen 1992-ben épület, 801 nm-es területen lévő, 2 szinles, 260 nm-es, kp gázfűtéses, telefonos, pincés. 3 garázsos, jó állapotú családi ház eladó Az alsó szinten úzfel üzemelefésére alkalmashelyiség található, a lebő szinten 3 szoba, hal, étkező, fürdőszo-
ba. Irányár 20 mR. (24587 K)_
Gebén 35 nm-es üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó. Irányár 600 eFt. (24588 K)_
Zemplén Gy u 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp.lútéses, festésre szoruló lakás, lomkamrával eladó Irányár 2 mR
(24310 K)_
Nk-an, Csengery utón 1 emeleti, 75 nm-es. 3 szobás, egyed tűléses lakás pincével eladó Végső ar 3,3 mR (garázzsal). (23602 K)
Nk Kodály Z. u 7. alatt 54 nm-es, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp. lütéses. bmtarofcs. kitűnő állapotban levő lakás cserélhető É-K-i v.részben levő 1-2. emeleti lakásra. Irányár 1,5 mR. (23804 K) Nk Zemplén ulcában 7. emeleti, 67 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp. fűtéses, bmkamrás. lefojtott lakás eladó Irányár 2,2 mFl (23805 K|
Látóhegyen 752 nm-es zártken (vilannyal) eladó Irányár 300 eFt (24590 K)_
Palini Fórhénc hegyen 2160 nm tenieten 32 nm-es. 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár 400 eR (24591
K>_
Szentgyörgyván hegyen 900 nm lenJelen, 35 nm-es, 1 szobás, étto-Zős. zuhanyzós. Be-ben épül pince eladó. Irányár 1.2 mFt (24594
K)_^_
Palhban az újtelepen 706 nm területen 39-ben épült. 3.5 szobás, étkezős, nappais, gázfűtéses, reluxás, letelonos. parkettás, jó álapotu család haz pincééi garázzsal melekepütetekkel. terasszal eladó
Irányár. 9,5 mFl. (24595 K)_
Belvárosban 80 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses lakás, üzMrryrtási engedélyekkel utcafrontra nythat kirakattal eladó. (24597 K) Fityeházán 118 nmes. 3 szoba + 1 nappais, teraszos, tatüzetesú, család ház, meleképútellel 2340 nm területen eladó Irányár 1,85
mR (24314 K)_____
Nk Vörösmarty ulcában 275 m tenieten 76 nm-es lakóterületű, 2 szobás, konyhás, egyed fűtésű, garázsos, jó álapotú udvari családi
ház melléképülettel eladó. Irányár 2 mFl. (23306 K)_
Kiskanizsán 156 nm-es, 4 szobás, üveges leraszos, étkezős, lambéri-ás, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkályhás csaád ház 2700 nm területen gyümofcsössen, 15.000 db tujával eladó. Irányár 8,2 mR.
(23678 K)_
Nk Csokonai ulcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses,
vfzórás lakás ebdó. Irányár 2,4 mR. (23679 K)_
Katonaréfen 120 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül. gázlütéses család ház, pincével, garázsai. 360 nm tenieten el-
adó. Irányár 4,5 mR. (23504 K)_
Magyar u 100 nm-es, 2 szobás, konyhás, lürdőszobás. étkezős, gáz-fütéses, "67-ben épül család haz eladó. Irányár: 3.6 mFt (23507 K) Zemplén Gy ulcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, lomkamrás, üj konyhabutoros bkas eladó. Irányár 1,95 mR (23085
K)_
Nk Berzsenyi D ulcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nm-2 szobás, erkélyes, egyedi tűléses lakás parkettás szobákkal festeti falakkal, k-NY-i fekvésű ablakokkal beéplett szekrényekkel eladó.
Irányár 2,5 mFt. Köd: LAK fOO. (22390 KI_
Nk Hunyadi utcában 3. emeleti 10 hónapos épületben levő, 60 nm-es, 2 szobás, halos, drkogejzfr fűtéses lakás eladó Irányár 3.7 mFt. Garázzsal együtt 4,5 mR Kód: LAK 108. (22398 K) Nk Kráfy ulcában kétszintes. 3 emeleti. 120 nm-es. egyedi fűtéses lakás ptrceresszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6 mR +
500eR garázs Kod: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4 emeleti, 75 nm-es. 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vizórás. redőnyös, teleionos lakás parkettás szobákkal, festeti falakkal K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pinceresz-szel, garázzsal vagy anékül ebdó. Irányár 4mFI + 600 eR garázs.
Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból laalaUott 2 aknás műhely, 3 lazisu árammal vízzel, vilannyal eladó Irányár 1.2 mR Kód:
M100. (22406 Kj_
Mkbsfán 95-ben épül, 170 nmes, 5 szobás. 2 fürdőszobás, halbs, étkezős, erkélyes, 70%-os készutlségű családi ház pncével. garazs-zsal műhellyel 800 nmes területen ebdó Irányár 6,2 mR. Kód:
CSAL 211 (22545 K)_
Nk Dózsa Gy ulcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épül, tő álapotú család ház bolfves pincével, műhelyei. 860 nm területen eladó. Ár: 6.5 mR. Kód CS200. (22409
Kj_
Nk Kinizsi ulcában 3 szobás, 120 nm-es, halos, teljesen fefújlott család ház 1500 nmes letekkel, 60 nm-es pincével, melléképülettel
eladó. Irányár: 12 mFl. Kód: CS202. (22411 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázlütéses. kisebb felújításra szoruló család ház 1400 nmes területiéi, műhellyel fáskamrával tetőterbeéplési lehetőséggel eladó. Irányár 3,6 mR. Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nm-es pincevei, garázzsal 900 nm-es területen eladó Az épület készültségi foka 90%.
Irányár. 12 mR Kod CS209. (22417 K)_
MMóslan 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, melekepüMekkei, 3400 nm-es teruteten eladó Irányár 5 mR
Kúd Cs 211 (22420 K)_
Mkbsfán 160 nmes, 4 szobás, étkezős, erkélyes. 2 halos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül csatád ház. szutennrcl. garázzsal, 1000 nm-es lerúleten eladó Irányár 13,5 mR. Kód: Cs 212 (22421
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás család ház. garázzsal pincével, melléképülettel eladó. Irányár 6,5 mR. Kód: Cs 213 (22422 K)_
INGATLAN
Kazanlak krt. 14 alatt a 15-ös számú, nagyméretű garázs eladó. Érd.: 93/317-
501 teleionon. (25816 K)_
Nk-án családi ház és lakás eladó.
06/20/219-642. (25617 K)_
Nk-án Ady utcában 2. emeleti, zöldövezetre néző, 2 szobás, 53 nm-es, parkettás, teljesen felújított, egyedi, Igényes belső kialakítású lakás eladó. Ar: 3,7
mFt. 93/323-257. (25616 K)_
Nk-án Szemere u. 6. alatt 3 szobás, utcafronti házrész eladó. Irányár: 2,9 mFt. Horváth. (25819 K)_
1+3 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű, vízórás lakás az É-K-i v.részben. Érd.: hétfőtől-péntekig 93/311-333/13 mellék.
Szólákné. (25820 K)_
Kiskanizsán, Kőrlsfa u. 63. alatt tetőtér-beépítéses, külön bejáratú, 2 család részére családi ház eladó felújításra szoruló műhellyel, Ipari árammal, családi okok miatt eladó. Érd.: 93/319-182, 06/60/399-762. (25821 K)_
Tótszerdahelyen 2 éve felújított, bővített ház 1 mFt-éret eladó. Fürdőszoba van, gáz, telefon, csatorna az udvarban. Tel.: 93/383-741. (25822 K)_
Nk-án K-i v.részben 2,5 szobás, 2. emeleti, felújított lakás eladó. Érd.: 18 óra után, 93/316-713. (25823 K)_
Nagykanizsa, 2 szobás, gázas, társasházi lakás budapestire vagy környékire cserélhető megegyezéssel. Tel.: 93/315-516, 21 óra után. (25824 K)_
1,5 szobás, egysedl gázfűtéses, vízórás, felújított lakás eladó. Nk. Attila u. 10. II. Iph. Fsz/1. Irányár: 2 mFt. Érd.: 19-20
óra között. (25825 K)_
Nk-án 2 szobás, 54 nm-es, 1. emeleti, egyedi fűtéses lakás jó állapotban eladó. Tel.: 06/30/691-155, 19 óra után:
93/316-310. (25826 K)_
Zalakaroson, a fürdőtől 15 percre 84 nm-es .nyaraló családi okok miatt eladó. Víz, villany, út van. Irányár: 4 mFt. Érd.: 311-300/45-83-as melléken, Szabó Györgyné, 8-12 óráig. (25827 K)
Nagykanizsán 2+2 félszobás lakás eladó vagy kisebbre cserélhető. Érd.: Szabó Györgyné, 311-300/45-83-as mel-
léken, 8-12 óráig. (25828 K)_
Palin, Alkotmány utcában kétszobás családiház, közművesített, 560 n.öl területtel eladó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas. Érd.: Nagykanizsa, Múze-um tér 4. H/6. Horváth. (25829 K) Nagykanizsán, Berzsenyi lakótelepen 2 szobás, I. emeleti lakás eladó. Tel.: 93/315-718. (25830 K)_
Nagykanizsán, Bartók úton 10 emeletesben 4. emeleti, liftes lakásomat, valamint Erika táskaírógépemet eladnám. Telefonszám: 322-146. (25831 K) 1+3 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű, vízórás lakás eladó az É-K-i v.részben. Érd.: 10-19 óráig a 93/317-137 telefonon. (25832 K)_
1+félszobás, gázas, vízórás lakás eladó. Érd.: Nk. Bartók B. 8. IX/3. 18 óra után.
(25833 K)_
Galamboki-Ftigóhegyen, a régi 7-es út mellett 500 n.öl birtok teljes felszereléssel eladó. Irányár: 1,2 mFt. Érd.: Nk. Pi-vári u. 37. Tel.: 319-373. (25835 K)
Nagykanizsán 2 szobás, egyedi elszámolású, központi fűtéses, vízórás, redőnyös, telefonos, 7. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: Zemplén 3/A. VII/47., 19 óra után. (25834 K)_
Nagykanizsán, Hársfa utcában 58 nm-es (fsz) 2 szobás, egyedi fűtéses lakás+ga-rázs eladó. Érd.: 93/314-997, 93/310-
502.(25836 K)_
Nk-Sáncban teljesen felújított, exkluzív kivitelű családi ház eladó. Érd.: 93/314-997, 93/310-502. (25837 K)_
Nk-án a Csokonai utcában 54 nm-es, erkélyes, parkettás, gázas, telefonos, redőnyös lakás eladó. Érd.: 93/323-555, 17 óra után. (25838 K)_
GARÁZS
Véndiófánál garázs eladó. Tel.: 320-870, 06/60/463-220. (25886 K)_
JÁRMŰ
\'82-es Opel Kadett D, benzines, 1200-as, sárga eladó. 93/322-379. (25879 K)
Skoda 105 S 1955-ös évjáratú nagyon jó állapotban eladó. Irányár: 140.000 Ft. Érd.: 20 óra ulán, 312-313. (25880 K) Toyota Starlet 240 eFt-ért eladó. Érd.: 20 óra után, 312-313. (25881 K) Skoda 120-as 15 éves eladó. Tel.: 320-
870, 06/60/463-220. (25882 K)_
Kínai traktor újszerű állapotban, 25 LE-s eladó munkagépekkel együtt. Irányár: 1 mFt. Érd.: Hírlapboltban, Nk. Fő út 1. (25883 K)_
Lada 1200-as, fehér színű, 20 éves eladó. Érd,: 93/321-268, esti órákban.
(25884 K)_
Moszkvics, 1986-ban gyártott, első tulajdonostól, friss műszakival, nagyon megkímélt állapotban eladó. Ár: 150.000 Ft. Tel.: 93/318-794. (25885 K)
ALBÉRLET
Nagykanizsán 3 szobás, telefonos, földszinti, belvárosi lakás kiadó. Érd.: 18 óra után, 320-016-os telefonon lehet. Fölföldmé. (25872 K)_I
Lakható hétvégi ház Nk-Látóhegyten művelhető területtel kiadó. 93/315-516. 21 óra után. (25873 Kj_
BÉRLEMÉNY
Nk. Király u. 21. sz. alatti, 60 nm-es üzlet bármilyen célra kiadó. Érd.: Király u. 19. Műzsaki boltban, személyesen.
(25876 K)_
Vásárcsarnokban földszinti, 19 nm-es üzlet kiadó. Érd.: Nk. Király u. 21. Élelmiszerboltban, személyesen. (25877 K)
Dél-Zalával szemben üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Tel.: 310-667. (25878 K)
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
1997. október 17.
KANIZSA - /Ifiú
I
31
VEGYES
Matematikából, fizikából középiskolásoknak, levelezősöknek korrpelálás korrekt áron. Érd.: Nagykanizsa, Batthyány u. 19. Tel.: 93/311-704. (25852 K) Kandallóanyag eladó: Érd.: Újudvar, Ország út 116/2. 17 óra után. Tel.:
06/60/492-627. (25853 K)_
Kivehető autós magnós rádió eladó. Irányár: 7 ezer Ft. Érd.: 93/313-290. (25854 K)_
Matematika-kémia szakos tanár korrepetálási vállal általános és középiskolásoknak. Érd.: 93/311-341 telefonon.
(25855 K)_
Mindenszentekre koszorúnak, illetve karácsonyi kivágásra fenyő eladó különböző méretben. Érd.: 17 óra után, 93/315-530 telefonon. (25856 K) Eladó új franciaágy és fekete színű, Szandra-ll. szekrénysor króm díszítéssel. Érd.: 93/313-140/710-06 telefonon. (25857 K)_
Lucfenyő 350-400 db, 1,5-2 méteresek eladók 400 Ft/db-os irányáron a belez-nai nagydombon. Tel.: 93/316-474. (25858 K)_
Értékpapírokhoz és tőzsdéhez értő személyt keresek konzultáció céljából. 93/315-516, 21 óra után. (25859 K)
Akupresszúrás cipőbetét megrendelhető, megvásárolható. Nagykanizsa, Platán sor 9/B. Mészégető. H-K. 14-17 óráig, tel.: 93/313-817. (25860 K)
Újszerű állapotban kisipari faeszterga 220/1100 Wattos, 28.000 Ft-os irányáron eladó. Benke Lajos, Kiskanizsa,
Bornemissza u. 5. (25861 K)_
Papírfát szállításra kész állapotban nagy léteiben vásárolok. 93/323-257. (25862 K)_
Lucfenyő 800 db karácsonyfának eladó 1-2 m-ig. Érd.: 93/322-379. (25863 K)
55 716
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55 716 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenhét csecsemő született Nagykanizsán, ebből tizenegy nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizennégy polgár halálozott el, köztük tizenegyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizenhét fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, kijelentkezés nem volt. Hétvégén nyolc párt esketett az anyakönyvvezető, ebből tizenkettő fő nagykanizsai illetőségű.
100 éves faprés eladó. Irányár: 300 eFt. Érd.: 06-30/691-155. (25864 K)
Eladók: 3 tégelyes. hűtős söntéspult, 2 körös Cornélius sörhűtő és emblémás söröspoharak, korsók. Tel.: 321-052. (25865 K)_
Révai nagylexikon 17, 19, 20 köteteket vennék, cserélnék új Révai Magyar Nagylexikonra. Tel.: 311-047. (25866
K)_
PARTNKKKKRKSO
Szerelemre vágyó, Rubens-i alkatú, 28 éves, szépnek mondott, elvált asszony megismerkedne legalább 180 cm magas, tiszta jellemű férfival tartós kapcsolat céljából. Leveleket „Kék madár" jeligére, Nk. Pf.: 154 címre kérem. (25867 K)_
Középkorú, diplomás özvegyasszony igaz társat keres. „Egy életre". 8801 Nagykanizsa, Pf.: 503. (25868 K) 170/70 51 éves független férfi keresi korban hozzáillő hölgy ismeretségét. Leveleket „Magány" jeligére, Nk. Pf.: 154-be várok. (25869 K)_
43 éves, romantikus kisugárzású, diplomás nő igényes szabadidőpartnert keres magas, gáláns férfi személyében. Leveleket „Csoda-partner" jeligére, Nk.
Pf.: 1S4-be kérem. (25870 K)_
29/176/68 fiatalember megismerkedne korban hozzáillő, vallásos lánnyal tartós kapcsolat illetve házasság céljából. Leveleket „Életem párja" jeligére kérem Nk. Pf.: 154-be kérek. (25871 K) „Orchideák" jeligére várja független úr levelét egy 63 éves özvegyasszony. Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdető. (25874 K)_
45 éves, független hölgy keresi párját
46 éves korig. „Ébredés" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdető. (25875 K)__
SZEMETSZÁLLÍTÁSI IDŐPONT AZ ÜNNEP ALATT!
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy az október 23-án esedékes szemétszállítást változatlan időpontban elvégzik.
Környezetvédelmi Információs Iroda
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
9900 %M^íf.l.L.f^
HAZAK, LAKASOK. TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK. IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS: CSALÁDI HÁZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRÜ LEBONYOLÍTÁS. KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrácsén, 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, léiig kész lelólérbeéprléssel. 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV emeletig, 2 szobás lakást beszarni-lok. Ára: 12 mR. (24542 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n ól eladó Ára: 1.2 mFt (25186 K)
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nappali, kondilerem, mosókonyha, konyha-élkezö. spájz, 2 lürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola anlenna, lelefon, gáz van Berendezésekkel együtt 19 mFl. (24543 K)_
Eladó Nk-án a Csengery úton 70 nm-es, I emeleti. 2.5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, lelefon van (légla épület) Ára 4,2 mFt II. emelelig S0 nm-es. belvárosi, erkélyes, nagykonyhás, belvárosi lakásra cserélném ráfizetéssel. (25168 K)
Fenyvesalsón, az Úttörő ulcában 150 n.öl telek eladó. közművesitve: Irányár: 1.2 mFl. (24649 K)_
Nagykanizsán a belvárosban parkettás, konvekloros lakás, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés családi ház, ledetl bejáróval, telefonnal eladó. Ára: 5,1 mFl (25314 K)
Keresünk belvárosi máslél és kétszobás egyedi gázlű-téaea lakásokat a 4. emeletig. (24633 K)
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló. Ára. 2,8 mFt (23989 K)_
Nagykanizsán 3 szobás. 64 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, felújítón X emeleli lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára 2.3 mFl. (25315 K)
Albérleti szoba kiadó nő részére; Nő ós gyermek részére kiadó szobák a SÁBA Hirdetőben (25317 K)
Oroszlonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, mellek épületek. Ára: 2,6 mFl. (23990 K)_
Oroszlonyban 500 n.öl lelken |ó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, lürdo, spájz, gazdálko-dáshoz melléképülelek. Ára: 2.6 mFt. (25432 K)
Oroszlonyban 400 n-öl lelken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz, mel-léképúlelek. Ára: 2,6 mFl. (23991 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó, 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó Ara: 1.65 mFl (25433 K)
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, garázs. Ára: 2,9 mFt (23992 K)
20 m-es üzlethelyiség kiadó oklóber 1-től Ára 30.000 Ft/hó. (25434 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en pince az átalakláshoz épüési engedély. Ára: 2,1 mFl (23993 K)
Galambokon 1160 n-öl gyümölcsös, 1500 db fenyővel. közművesítve eladó. Ara: 1,2 mFt, (25549 K)_
Zalakaros lőiött panorámás telek eladó Ár: 2000,-Fl/n-öl (23994 K) _
Zaiakaroson 227 n-ól területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba, előtér, konyha, 1.8 mFt-érl eladó VÍZ, villany, van. (25550 K)_
Zalakarosi hegyen 190 n-öl panorámás lelek eladó (VÍZ, villany van. (23996 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 530.000 H. (24992 K)
Sárszegen a gyümölcsösre nyúló 220 n.öl telken ű| téglapince berendezéssel együtt eladó; kétszintes -nappali, háló, fürdő, pince, konyha, kamra -. villany és ásott kút van Ára: 1.8 mFl (24996 K)
Eladó Csapi öreghegyen 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló. u| légi apinceve! Ára 1,1 mFt (25064 K)
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re, 700 n-öl lerúleten. 500 nm-es félkész csaláá ház, (galériás) garázzsal Irányár: 14 000.000.-Ft. (25066 K)
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl lerúlelen. 72 nm-es családi ház, lőldszinl 2 szoba, nappali, fürdő, WC, spájz, konyha, lelőlér, féligkész állapotban, gáz az udvarban Ár. 4,6 mR. (25067 K)
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, leljes berendezéssel, alul botospince, leiül 2 szoba, terasz Áia 3,6 mR (25068 K)
Eladó 1 ha szántó 1 m Ft-ért Somogymegy eben
(25551 K)_
Eladó 6,5 ha legelő. 2 ha fiatal erdővel Ár 1 mFl
(25552 K)_
Eladó 10 ha 16 éves égeres Ár: 1 mR. (25653 K) Eladó 1,5 ha 32 éves égeres. Ár 1 mFl (25554 K) Eladó 1 ha iparterület 100 nm-es épülettel Ár: meg-egyezés szerint. (25555 K)
Eladó Miháldon 400 n-ol területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba, konyha, teiasz, pince. Ára 4
mFl (25556 K)_
Zalakaroson a cenlrumhoz közel 2 szintes nyaralónak átalakítható jó állapotban lévő pince eladó. Ára\' 4
mFT Viz, villany, van (25557 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es, I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, élkező, fürdö-
szoba. Ára 3.5 mFl (25617 K)_
Eladó Bocskán 500 n.öl lelken 3 éves, bepucolallan, 110 m családi ház Nappali, ebédlő, WC, fürdő, spájz, melléképűletek, terasz Vegyes kazánlüzelésű. Ára. 3.5 mFl (25618 K)
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
Egy alkalommal 15 szóig SO forint.
32
KANIZSA - VtoúÁ
-y
1997. október 17.
THURY GYÖRGY MÚZEUM
Fő út 5. Telefon: 314-596
„ERDŐ ÉS EMBER ZALÁBAN" -Állandó kiállítás „A MAGYAR KIRÁLYI 17. HONVÉD GYALOGEZRED ÉS ZÁSZLÓALJÁNAK TÖRTÉNETE" Megtekinthető: keddtől szombatig: 10-17 óráig; vasárnap és hétfőn szünnap. Belépődíj: felnőtteknek 120 Ft; diákoknak, nyugdíjasoknak 60 Ft
Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes.
FEJEZETEK KANIZSA NAGY KORSZAKAIBÓL
VÁROSI KÉPTÁR (VASEMBERHÁZ) A kiállítás bezárt!
Min
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 21-én 19 árakor: „ÉLŐ SZATELIT"
MARKOS GYÖRGY ÉS SELMECZI TIBOR HUMORESTJE
- 24-én 16 órakor: „ÉDEN" . - egészségügyi előadás 1 Előadó: Dr. Róbert Lyons N orvos ° Az ÖKONET Rt. és as HSMK közös szervezésé- < ben i
KANIZSAI NÉZELŐDÉS I.
MULTAT TALÁLVA
REFORMÁTUS TEMPLOM
A Hunyadi utca, Rozgonyi utca és Kölcsey utca találkozásánál, Vécsey Barnabás tervei szerint épült 18 méter magas toronnyal, vörös terméskő alapzattal. Az építkezés 1933-ban kezdődött éS 1934-ben fejeződött be. 1937-ben készült el a templomhoz kapcsolódó paplak. A Szlezák Rafael által öntött 120 kg-os harangot Molnár József, Nagykanizsáról származó rákosszentmihályi lakos vette meg a sashalmi gyülekezettől, és ajándékozta 1965-ben a református templomnak.
(Kép és szöveg: Mészáros Bálint) - KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
KANIZSA MŰSOR
OKTÓBER 18. SZOMBAT Apolló mozi: 15.45, 18 é-s 20.15 óra: Az elveszel! világ: Jurassic Púik
Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie
OKTÓBER 19. VASÁRNAP 9.50 óra: Családi élet, amely felmelegíti a szívet címmel előadás az Erkel-ben (Jehova Tanúi) Apolló mozi: 15.45, 18 és 20.15 óra: Az elveszeti világ: Jurassic Park
Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie
OKTÓBER 20. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Anaconda St i\'ulió mozi: 18.15 óra: Witman
fiúk
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Hírek; Sporthírek; - Tinipercek; - Iránytű; Celeste (argentin filmsorozat)
OKTÓBER 21. KEDD
19 óra: „Élő Szatelit" Markos Oyörgy és Selmeczi Tibor humor-estje a HSMK-bah
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Anaconda
Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie
OKTÓBER 22. SZERDA Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra:
Anaconda Stúdió mozi: 18.15 óra: Eddie C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Spori; Jel-kép - vallási
műsor
OKTÓBER 23. CSÜTÖRTÖK
16 óra: Táncház az Erkel F. Olajipari Művelődési Há/lntn
19 óra: Népzenei koncert és táncház a Bojtár Együttes közreműködésével a Móricz Zs. Műv. Házban
19 óra: Hajdók Judit orgonaestje a Felsővárosi Templomban
Apolló mozi: 16, IS ós 20 óra: Az ötödik elem
Stúdió mozi: 1 S. ] > .u.i\' Meglesni és megszeretni
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Híradó; Paletta kulturális hírműsor; - Rend-ben rendőrségi hírek; Természetünk -természetvédelmi, magazinműsor; Jövő-7.
OKTÓBER 24. PÉNTEK Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Az
Ötödik elem Stúdió mozi: 18.15 óra: Meglesni
és megszeretni
Főszerkesztő: Lukacs Ibolya. Munkatársak: Dukál Éva. Szalahán Altila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Millei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh László. Bodor Béla. Deregi László. Horváth Ilona. Horváth Zoltán, Mészáros Bálint, Szirovicza Miklós. Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia. Borda Menyhért. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa l.jság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Ljság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kit. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 141) Ft. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
UGYE TUDJA, HOGY AZ ÜNNEPNAP ELLENÉRE LESZ SZEMÉTSZÁLLÍTÁS?
Deák emlékkoszorúzás
Múlt hét péntekén - tizenhetedikén - Deák Ferenc születésnapjának százki-lencvennegyedik évfordulóján bensőséges hangulatú koszorúzásra került sor a nagykanizsai Deák-szobornál. Az SZDSZ nagykanizsai szervezete és -,a Liberális Nagykanizsáért alapítvány nevében Röst János és Krémer József alpolgármester helyezte el emlékező koszorúját.
Kulturális díjalapítás
Új kulturális díjat alapít a Liberális Nagykanizsáért Alapítvány. A Deák Ferenc Kulturális Díjat először januárban fogják odaítélni az arra érdemeseknek. A díj hamarosan meghirdetésre kerül.
A Megyei Kerületi Főállatorvos felhívása alapján tájékoztatjuk a\'lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
1997. október 13-tól november 3-ig
EBZÁRLAT LÉPETT ÉLETBE.
A tilalom oka a rókák veszettség elleni immunizá-lása.
Kérjük a lakosságot, hogy a helyi állatorvosnak jelentsék az elhullott vadakat.
Gyermeknevelési intézmények a jelzett időszakban Nagykanizsa külterületein kirándulást ne szervezzenek.
Megértő közreműködésüket köszönjük.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
Ha október 23-át kell ünnepelni, valahogy, valakik mindig zavarban vannak. No, nem akkor, ha a köztársaság ünnepére gondolnak, hanem inkább akkor, ha a forradaloméra. Mert hát a köztársaság az ugye, egy nemes, fennkölt fogalom volt mindig ebben az országban. Különösen 1946-ban, amikor először szakított véglegesen egy demokratikus választáson a legitim törvényhozás, mint alkotmányozó hatalom a monarchikus, történelmi alkotmánnyal. Bíbó István szerint: „Ezzel a közjogi ideiglenesség utolsó nyomai is megszűntek, s a stabilizálódásnak egy újabb, komoly lépését tette meg az ország". Mindnyájan tudjuk, hogy az a bizonyos stabilizálódás hogyan sikerült, milyen irányt vett. Aztán 1989. és az 1990. május 2-i szabadon választott Országgyűlés újabb mérföldkőként, új államrendet, a legutóbbi köztársaságot eredményezte. Igaz, már nem igen emlegetjük történelmi alakként Szűrös Mátyást, aki a Parlament erkélyéről a korszakot jelentő jogi változást bejelentette, de a Magyar Köztársaság neve, rangja, fénye nyolc év után sem tűnik kopottnak. Csak a történelem során már oly sokszor kipróbált „európai helykereső játék" ne
KÖZTÁRSASÁG
ÉS FORRADALOM
erősödne fel nálunk újra és újra! Akkor rendezhetnénk igazán méltó ünnepet köztársaságunknak, mert ennél szebb állam- és kormányformát a világ még nem talált ki.
Egészen más a helyzet a forradalom, főként 1956 ünneplésével. Ezt az időszakot sokan a magyar, sőt az európai történelem fényes eseményének nevezik, pedig a mai magyar köztudatban a négy évtizedes forradalom értéke alig mérhető 1848-hoz. 1956-ban - egy ideig -volt egy történelmileg ritka nemzeti egység, az ország apraja-nagyja, falu és város, munkás és értelmiségi egyet akart. Nem néhányan, nem egy\' szűk csoport, hanem tömegek jelölték ki a politikai mozgások irányát. Ezért is furcsa, hogy azóta többször - napjainkban is -, szinte az a forradalommal kapcsolatos legfőbb kérdés: kié 1956? Ha valóban világcsoda az az október, akkor a mámoros nemzeti egység
napját kellene ünnepelnünk, s nem csöndes acsargással néznünk egymásra. Több politikus, történész megfogalmazta már, hogy nehéz ebből a napból ünnepet csinálni. Nemcsak azért, mert korunkban az „ünnep" többnyire felülről jött, hanem azért is, mert akik most élnek, azoknak az 56-os személyes stratégiáik még hatnak. Az se biztos, hogy az erők alkalmazásának egybehangolása ma jobbra vagy balra húz.
A naptárak is végtelen diplomáciával jelölik október 23-át: NEMZETI ÜNNEP. Még az a néhány évvel ezelőtti megjelölés: a Köztársaság Napja is teljesen kikopott. A vita is elült, hogy helyes volt-e március 15-e avagy augusztus 20-a helyett pont ezt a napot emelni a hivatalos állami ünnep rangjára. S hogy száz év múlva a magyar köztudat számára felértékelődik-e 1956? Vajh, ki tudja!
Büki Erzsébet
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa. Terv u. 3.
Telefon/T«:
(93)312-305
ALAPÍTVA:
IX. évfolyam 43. szám 1997. október 24.
KULTURÁLTABB ÜGYFÉLFOGADÁS
Régi probléma volt a kanizsai rendőrkapitányság épületén belül az ügyfélfogadó terület leromlottsága. Napjainkban értek véget azok a munkálatok, melyek során az igazgatásrendészet teljes ügyfélfogadó területét felújították -köszönhetően a nagykanizsai önkormányzat hárommillió forintos célirányosított támogatásának. Az augusztus huszonkilencedike óta tartó munkálatok során nemcsak az érintett terület felújítását tudták végrehajtani, de a pénzbeli támogatás lehetőséget adott az irodák, az ügyfél rendelkezésére álló területen elhelyezendő bútorzat korszerűbbre cserélésére is. Bár a munkák elvégzésének ideje alatt nem tudott az- ügyfélszolgálat teljes hatékonysággal működni, várható, hogy a mostani európaibb körülmények kárpótolják az esetlegesen felmerült kellemetlensé-
gekért az. Ügyfeleket. A valóban színvonalemelő munkák elvégzé-
se egyébként nagykanizsai vállalkozót dicsér.
I
KANIZSA-^rVíW
I
1997. október 24.
PER/PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
Milyen jogai vannak a munkáltatónak a munkavállalóval kapcsolatban, ha nincs megelégedve a munkájával (pl.: kell-e próbaidőre bocsátani.)
Amennyiben a munkáltató nincs megelégedve a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, ill. képességeivel, úgy rendes felmondással szüntetheti meg a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát. A felmondás közlése előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből követően az a munkáltatótól nem várható el (pl.: ha a munkavállalót lopás közben tetten érték).
A munkáltató felmondását köteles megindokolni, amelyből a felmondás indokának ki kell tűnnie -az okot összefoglalóan is meg lehet jelölni a részletes leírás helyett (pl.: alkalmatlanság) - vita esetén ugyanis az indok valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítani.
A munkáltató, a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát is megszüntetheti felmondással, a munkavállalót azonban egyévi, ha a határozott időből még a hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete illeti meg.
A munkáltató a munkavállaló -mind a határozatlan, mind a határozott időre létesített - munkaviszonyát megszüntetheti rendkívüli felmondással, ha az:
- a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi vagy,
- olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné teszi.
A munkáltató a rendkívüli felmondás jogával, a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül élhet.
A munkáltató köteles rendkívüli
felmondást megindokolni. Az indoklásból a rendkívüli felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén itt is a munkáltatónak kell bizonyítania az indok valóságát és okszerűségét. A felmondás közlése előtt a rendes felmondásnál már leírtaknak megfelelően kell eljárni.
A munkaviszonyból származó kötelezettségnek a munkavállaló által történt vétkes megszegése esetén a kollektív szerződés egyéb jogkövetkezményeket is alkalmazhat. így a kollektív szerződés a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén - a rendkívüli felmondás mellett - egyéb jogkövetkezményeket is megállapíthat, pi.: szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények csökkentése vagy megvonása, ill. személyi alapbércsökkentés, áthelyezés (más munkakörbe ill. más munkahelyre).
Amennyiben a dolgozó a próba idejét tölti, munkaviszonyát a munkáltatója - indokolás nélkül - bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidőt a munkaszerződésben kell kitölteni. A próbaidő tartama 30 nap, a felek azonban ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidőt tilos meghosszabbítani.
Kollégiumi férőhelyek
Összesen negyvenhárom pályázat érkezett a nagykanizsai önkormányzat által Pécsett fenntartott kilenc főiskolai kollégiumi férőhelyre. A kérelmezők között a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság húsz főig sorrendet állított fel, mely alapján megtörtént a kollégiumi férőhelyek odaítélése.
Kapcsolattartás a lakossággal
A Kanizsai Napok kiállításán Nagykanizsa Önkormányzata információs pavilont működtetett, melyet nagy érdeklődés övezett. Az érdeklődők városfejlesztésről, vagyongazdálkodásról és hulladékgazdálkodásról kaphattak tájékoztatást. Mindemellett kérdőíveket is kitölthettek, melynek tapasztalatait a hivatal fel kívánja használni a lakossággal való további kapcsolattartás fejlesztésének érdekében.
Osztálylétszám-gondok
A törvényi előírásoknak megfelelően szervezték és indították el a nagykanizsai középiskolák tanulócsoportjait. Az iskolák - és a művelődési osztály - gondjait azonban szaporította az évismétlésre kényszerülő tanulók létszáma. Ennek következtében helyenként ugyanis akár újabb tanulócsoportok indítása is indokolt lett volna. A törvény által maximált létszámot meghaladó osztálylétszámok is indultak a folyó tanévben.
Vízmű-átalakítás
Október közepén a Dél-Zalai Vízmű Vállalat négy alapító önkormányzatának tárgyalásán a vállalat átalakításáról esik majd szó. Az átalakítást Zalakomár és Letenye képviselő-testülete, valamint a Zala Megyei Önkormányzat nem támogatja, ám a megyei határozat arról rendelkezik, hogy ha a vállalat négy alapító önkormányzata az átalakítás mellett dönt, a megyei önkormányzat is támogatja ezt a tervet. A Vízmű vezetése már elkészítette az új Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés tervezetét. Az Országgyűlés hamarosan tárgyalni fogja azt a társasági törvénymódosítást, mely a közművek társaságainak működését szabályozza.
Sugár út 3.
Mint ismeretes, a Fix-pont és Pergamon Bt. egymillió forintos vásárlási ajánlatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba, a Sugár út 3. számú épületre - vplt Városi Gyermekkönyvtár - vonatkozóan. Azóta húszmilliós ajánlat is érkezett a hivatalba, ám ezeket a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyelőre elutasította, s úgy döntött, hogy az épület könyvtár céljára történő felújítására vonatkozó támogatási igény elbírálásáig el kell végezni az életveszélyt elhárító munkákat. Amennyiben a támogatási kérelmet elutasítják, a bizottság döntése alapján az értékesítésre nyilvános pályáztatás útján még sor kerülhet.
AZ ERKÖLCSI ES VAGYONI REND BIZTOSÍTÁSA
A kor erkölcseit, szokásait, mindennapi életét és gondolkodásmódját a különböző törvénykezési bejegyzések nyomán is elképzelhetjük. A városnak legszigorúbban az erkölcsökre és a vagyonbiztonságra kellett ügyelnie.
Az éjszakai csavargókat, dorbézolókat, fajtalankodókat áristomba vitték, s jó ha pálcá-zással, vagy pénzbírsággal megúszták. A notóriusabb randalírozókat vasra verték, s akitől a város meg akart szabadulni, azt katonának adták. Ez szörnyű büntetés volt, mert évtizedekig, sőt egy életen át is tarthatott. A ledér nőszemé-lyekre sem várt a hajdúk simogató keze, inkább a felső templom előtti pellengér. Akivel már sok baja volt a városnak, azt korbácsolás közepette űzték el. Ezt nevezték „kitsa-patás"-nak. A tömeg köpdöste, rúgta, göröngyökkel, kövekkel hajigálta a szerencsétlen nőt, s ha nem idevalósi volt, idő múltával sem térhetett vissza. Azt a családot is szigorúan elmarasztalták, amelyik egy ilyen büntetés alatt álló feslett életű némbert elbújtatott, vagy házába fogadott. A 19. század 30-as éveitől a kicsapatás megszűnt, a pellengért is lebontották, megelégedtek a megkorbá-csolás büntetéssel.
Akkortájt házastársi panaszokkal is a városi tanács elé mentek az emberek. A pálca, áristom, vagyonelkobzás napirenden volt, hiszen mindig akadt házsártos, durva, hűtlen, illegitim viszonyban élő férfi és nő. De a jobb érzésű ember is ötször megfontolta, mielőtt tolvajlásra adta volna fejét, illetve nyújtotta volna ki a kezét, mert könnyűszerrel nyakában egy táblával, hordóra állítva találta volna magát.
A városi tanács szigorúan őrködött afelett is, nehogy a mesteremberek megkárosítsák vevőiket. Ha a szappanos rövidre mártotta a gyertyát, ha kicsire sikeredett a péksütemény, ha a mészárszék legényének nem jól fogott a mérlege, a mértékvizsgálók elkapták, s valamelyik városi tokában megmártogatták. Magára valamit is adó kereskedő, iparos jól meggondolta, el merje-e követni azt a főbenjáró vétket, hogy a városi polgárt, de akár egy csavargót is megkárosítson.
Büki Erzsébet
im október 24.
KANIZSA - IttA**
I
SZECHENYI-NAP
:% Wim
FEHER BOT
Október 22-én kerül sor a Széchenyi István Ipari és Szakmunkásképző Szakiskola Széchenyinapi rendezvényeire. A sportversenyek melleit lesz műveltségi ve-
télkedő, fodrászbemutató és közlekedési vetélkedő. Kiállítják a tanulók legszebb fém- és faipari munkáit. A napot a HSMK-ban megrendezésre kerülő gólyabál zárja.
Az átalakulóban lévő szakképzés mellékzöngéi
Több kisiparos, vállalkozó értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy a felvett elsőéves autószerelő, asztalos, ruhakészítő tanulóik ebben az új tanévben már nem vesznek részt gyakorlati oktatáson. Ennek kapcsán érdeklődtünk a Széchenyi István Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatójától, Tóth Lászlótól és néhány érdekelt kisiparostól.
- Miért vált szükségessé ez az intézkedés, mi az igazság?
- Ez a tendencia tovább folytatódik a jövőben a szakmák területén - hangsúlyozta bevezetőjében az iskola igazgatója. - Az első felvetés kapcsán elmondhatom, hogy igaza van az észrevételezőknek, mivel !997 szeptemberétől iskolánk az említett három szakmában rátért az új rendszerű szakmunkásképzésre, amelyet az 1993-ban megjelent közoktatási, illetve szakképzési törvény határozott meg. Az is tény, hogy az iskolák a bevezetés időpontját szabadon választhatták meg, de 1998 szeptemberétől már csak az új rendszerben lehet beiskolázni szakmunkástanulókat. Mi az érintett szakmákban az illetékes mestereket a tavasszal több alkalommal összehívtuk tájékoztatás céljából. Feltehető, hogy a problémát felvetők ezeken a tájékoztatókon nem vettek részt.
- Mit jelent az új rendszerű képzés?
- Az új rendszer lényege, hogy szakképzés csak a tankötelezettség teljesítése után (általában a tizedik osztály) illetve a középiskola elvégzése után szervezhető. Ebből adódik, hogy a nyolcadik osztályt végzett tanulókat szakmai orientációjukat figyelembe véve a kilencedik-tizedik osztály elvégzésére iskolázzuk be. Az említett kategóriákban csak közismereti oktatás és néhárty órában szakmai orientációs tárgyak oktatása folyik. Tehát az említett két évben sem szakmai, sem szakmai elméleti tárgyak oktatására nem kerül sor. A tizedik osztály elvégzése után a tanu-
lók választhatnak, hogy érettségire vagy szakmunkás vizsgára kívánnak-e felkészülni. Ez a szakasz ismét két ével jelent (a tizenegy-tizenkettedik osztályt). Az érettségit sikeresen tevők ezután újabb két év alatt készülhetnek fel a szakmunkásvizsgára vagy a technikusminősítőre, vagy a felsőfokú tanulmányok folytatására. Szakmai elmélet és szakmai gyakorlat csak ebben a kétéves szakképző szakaszban lesz, itt viszont a tanulók nem tanulnak közismereti tárgyakat. Az új rendszerhez tartozik, hogy több szakma csak középiskolai végzettséggel tanulható - az autószerelő, a dízel-, és villamosmozdony-szerelő, többek között. Az előbbiekből adódik, hogy a jövő tanévtől valamennyi szakma képzése felmenő rendszerben, az új szituáció szerint történhet. Ez azt jelenti, hogy az új rendszerbe beiskolázott elsősök 1999-2000-ben kezdik meg a szakképzési évfolyamon a gyakorlati oktatást. Az áttérés az új rendszerre nemcsak a kisiparosoknak okoz gondot (két évig nem lesz tanulójuk!), hanem az iskola szakoktatóinak és műszaki tanárainak a foglalkoztatásában is.
Az igazgató észrevételeit meghallgatva kíváncsiak voltunk a Kézműves Kamara, az IPOSZ és az AJAKSZ prominens képviselőinek a véleményére is. Sző szerint idézzük a tömör véleményeket:( „A Kézműves Kamara és az érdekképviseleti szervek megkérdezése nélkül döntöttek... Kitolnak a szülőkkel és a gyerekekkel is... Két évig az állományunkban van a fiatal, de nem is látjuk a munkapadnál, csak a havi körülbelül kettőezer forintos társadalombiztosítást fizetjük utána... Lényegében nem nekünk hiányzik a tanuló!. ...a későbbiekben a gyerekeknél jelentkezik a negatív hatás... Miért? - ...az alapismereteket sem szerzik meg a szakmáról, ebből adódóan hogyan várható el a szakma szeretete hosszú távon?..."
Bödör Béla
40 év telt el azóta, hogy megyénkben, azon belül városunkban megalakult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete. Ezen évfordulóra, valamint október 14-re, a „Fehér bot" napjára emlékezve tartottak ünnepséget csütörtökön délelőtt a Zemplén Győző Altalános Iskolában. A megjelenteket Zsoldos Ferenc
képviselő köszöntötte. Beszédében az egyesület tagjainak példaértékű magatartására és tevékenységére hívta fel a figyelmet. Majd munkája elismeréseként Sirok János, a Zala Volán képviseletében pedig a segítségnyújtásért Ekler István Louis Bruille-emlékérmet vehetett át.
T.J.
CSALÁDSEGÍTŐ tréning
A Családsegítő Központ szervezésében október 6-án és 7-én vezetői hatékonyságot és együttműködést fejlesztő tréninget tartott dr. Kaszás Gizella pszichológus és dr. Varga Gábor pszichiáter a városban működő szociális és egészségügyi intézmények vezetőinek. A tréning célja volt olyan gyakorlati, módszertani ismereteket nyújtani, melyek elsajátítása révén hatékonyabban és könnyebben el tudnak igazodni az intézmények szerkezeti és személyi problémáinak megoldásá-
ban. Lehetőséget nyújtott emellett arra, hogy a résztvevők megismerhessék a legkorszerűbb vezetési stílust, valamint iránymutatót adott az elsajátított módszerek alkalmazásához. Hogy e kétnapos tréning milyen hatékonysági fokkal mérhető, azt csak a későbbi eredmények tudják igazolni. Az viszont már biztos, hogy a megjelent intézményvezetők között jó, a jövőbeni együttműködést segítő kollegális kapcsolat alakult ki.
T.J.
SZAKMAI LÁTOGATÁS
A kanizsai és a zalaegerszegi kisiparosok autószerelőkből, karosszéria-lakatosokból és autófényezőkből álló harmincöt fős csoportja október 13-án a BPW-RÁ-BA Szombathelyi Futóműgyárát kereste fel. A járműalkatrészeket előállító és összeszerelő modem
munkacsarnokokban az európai szintű technológiát ismerhették meg a zalai mesterek. Az 1998-as év tavaszán a SUZUKI esztergomi gyárában szerezhetnek tapasztalatot a szakmai változásokra fogékony szakemberek.
Bödör Béla
SAJTÓNYILATKOZAT
A kormánypártok népszavazással kapcsolatos viszolygást keltő üzelmei azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a NATO-csatlakozás ügyében a népszavazás az állampolgárok távolmaradása miatt érvénytelen lesz.
Ha ez megtörténik, és ezért nem válhatunk a NATO tagjává, olyan alkalmat hagyunk kihasználatlanul, amely korántsem biztos, hogy valaha is újra adódik. E lehetőség elszalasztása gazdasági fejlődésünket súlyosan, biztonsági helyzetünket pedig végzetesen érintené.
A Magyar Demokrata Néppárt Nagykanizsai Szervezete felhívja a parlamenti túlsúlyban levő politikai erők figyelmét történelmi felelősségükre, és önmérsékletre, az ország érdekeit tisztelő józan belátásra inti őket.
Kívánságunk úgy lehet jámbor óhaj marad - mégis bízunk abban, hogy a magyar nép többsége bölcsebbnek bizonyul mai vezetőinél és megjelenésével, szavazatával támogatja a NATO-csatlakozás ügyét.
Magyar Demokrata Néppárt Nagykanizsai Szervezete
( KANIZSA- <ktto» )
4 1997. október 24.
Arany Tallér a Zétának
Idén szeptember huszonhatodikán a budapesti Stefánia Palotában vehették át először kitüntetésüket az Arany Tallér-díjazottjai. A Mai Piac szerkesztősége által alapított díjat a szakmájukban kiváló teljesítményt nyújtó cégek, intézmények és személyiségek elismerésére szánják. A díjat négy kategóriában - cégek kiskereskedelemben, nagykereskedelemben és iparban nyújtott kimagasló teljesítményéért, valamint személyek és intézmények szakmai érdemeiért -ítélték oda a magyar gazdasági társadalom prominens személyeiből összeállt zsűri tagjai. A díj alapításával a kereskedelem "szemüvegén" át vizsgálva kívánták nemcsak díjazni, hanem ösztönözni is a kitüntetett cégeket, vállalatokat, személyeket. A díj a kereskedők istenét, Hermészt ábrázolja. Alapítói szeretnék, ha - az ezentúl minden évben az arra érdemesnek odaítélhető - kitüntetés igazi szakmai értékké, s a kereskedelmi szakma értékadó elismerésévé válna. Idén a nagykanizsai központú Zéta Kereskedelmi Részvénytársaság kapta a kitüntetést az elmúlt évben kiskereskedelmi területen nyújtott kimagasló tevékenységéért. Rajtuk kívül nagykereskedelemben a Mecsek Fűszert, iparban a Gyermely Rt., szakmai érdemeiért Dévényi Zoltán részesült a rangos elismerésben.
Száz bejelentés
-emelés előtt
Mint egy korábbi lapszámunkban hírt adtunk róla, aki azt szeretné, hogy villanyórája két áremelés között is leolvasásra kerüljön, magának kell cselekednie, vagyis a mérőóra állását ne ki kell az áramszolgáltató vállalat tudomására hoznia. Mivel október elejétől ismételten többet kell fizetnünk a villamosenergiáért, megtudakoltuk a DÉDÁSZ Rt.-nél, hányan is éltek ezzel a lehetőséggel.
Mint Szakasits Árpád sajtóreferens elmondta, a hatvanötezer fogyasztóból még a százat sem érte
el azoknak a száma, akik mérőóra-állásukat bejelentették. Megtudhattuk azt is, hogy az úgynevezett önleolvasásra a Népszabadságban hívták fel a lakosság figyelmét. (Nem tudták megmondani, melyik számban!) A referens szerint az, hogy ennyire kevesen éltek ezzel, nem a felhívás eredménytelenségének tudható be, hanem az áremelés viszonylag alacsony mértékének. Egy 30-40%-os emelés esetén valószínűleg többen éltek volna ezzel a lehetőséggel - vélte az illetékes.
mm
Október 13-án, hétfőn délután került sor az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő „Idősek hete" programsorozat nyitóünnepségére. A meghívott vendégeket az Idősek Világnapja alkalmából dr. Nemesvári Márta, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője köszöntötte, majd a „Segíts az élet alkonyán" alapítvány létrejöttének bejelentésére került sor, mely a szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítását, a dolgozók szakmai továbbképzését, az ott élők szürke hétköznapjainak programokkal való színesítését szolgálja majd. Az elmúlt egy hétben az Idősek Klubjában, a gondozóházakban valamint az Időskorúak Otthonában számos rendezvénnyel várták az érdeklődőket.
Pénteken került sor a vidám zárórendezvényre, amelyet a Honvéd Kaszinóban, fővárosi művészek közreműködésével tartottak. Mint Roller Judit, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője lapunknak elmondta, ez volt az eddigi négy év legsikeresebb rendezvénysorozata, A több helyszínen zajló, különféle programok a sokféle igény kielégítésére szolgáltak. A rendezvényeken több, mint háromszáz látogatót számláltak. Az idén első alkalommal az Olajos Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek a rendezvényeken, és a városból is elfogadtak jelentkezőket. Jövőre ötéves jubileumát ünnepli az Öregek Hete rendezvénysorozat, s ezt már az erre a célra szervezen alapítványból is támogatni kívánják. Október 31-én kerül sor a zalaegerszegi Idősek Otthonában a megyében lévő otthonok számára rendezendő kulturáüs seregszemlére, amelyen az ESZI kultúresoportja is részt vesz, játékos epizódokat mutatnak be. Zenével, tánccal készülnek a megmérettetésre Sziva Je-nőné segítségével.
VÉGRE MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁS
Harmadik magyarországi üzemét nyitotta meg pénteken az Eybl Krems Textilművek. A nagykanizsai telephelyen a tervek szerint német autómárkákhoz fognak üléshuzatokat készíteni. A beruházás révén több mint háromszáz új munkahely létesül Kanizsán. Az Eybl Krems első magyarországi üzemét 1993-ban nyitotta meg Jánosházán, s még \'96-ban vásárolta meg - kedvezmények nélkül - nagykanizsai üzemte-rületüket. Amint az Eybl Krems vezetősége a nagykanizsai üzem megnyitása alkalmá-
ból rendezett sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az Eybl Krems immár harmadik magyarországi üzeme a vállalatcsoport stratégiájának átszerveződését jelenti. Az üzem letelepedésével Nagykanizsa iparához csatlakozott az európai autóipar három legjelentősebb textilszállítójának egyike. Mint a sajtótájékoztatón, megjelent Reinhard Stein igazgatósági tag elmondta, a Zala megyében eddig végrehajtott több mint egymilliárdos beruházás révén létrejött üzemektől idén 60 millió forintos nyereséget várnak.
Idén átadják
Folyamatban van a Csokonai utcai bölcsődében az az átalakítás, amelynek eredményeként ott nyer majd elhelyezést a Tavasz utca gyermekorvosi rendelő tanácsadó helyisége, valamint a védőnők számára kialakítandó helyiségek is.
Mint Szányiné Kovács Máriától, a polgármesteri hivatal munkatársától megtudhattuk, a beruházás azért vált szükségessé, mert a Tavasz utcai orvosi rendelőben nincsenek meg a csecsemő-tanácsadás feltételei, hiszen azok a betegrendelések szünetében folynak a betegellátásra szakosodott helyiségekben. Ezek a körülmények pedig nem felelnek meg az elbírálásoknak. A kétmilliós beruházás várhatóan még az idén befejeződik.
A Nagyrác utcai orvosi rendelőben is folynak munkálatok, az átalakítás költségeire 300 ezer forintot nyertek pályázaton a Népjóléti Minisztériumtól. Ezek a munkálatok is az év végéig fejeződnek be.
A DÉDÁSZ Rt. várhatóan 1998. januárjától kíván áttérni a csekkes áramdíj-befizetésre, ám ennek gyakorlati megvalósulásával várhatóan áprilistól találkozhatnak a fogyasztók Nagykanizsán. A tervek szerint egyszerre két csekket kapnak majd a fogyasztók a részszámlákkal egy borítékban, ám ennek gyakorlati megvalósítását még ezután dolgozzák ki az illetékesek. Szakasits Árpád annyit még elárult, hogy a jövő hónapban kap a cég egy csekkborítékoló automatát.
Költözik a TB?
Mar beszámoltunk arról, hogy a Társadalombiztosítás kanizsai kirendeltsége kiköltözés esetén felajánlja iroda* házát megvételre a városnak. Hogy hová költözik majd a TB, ínég az illetékes Gyöngy Sándor sem tudta megmondani, hiszen a tárgyalások folyamatban .vannak. Atneny-nyiben ingatlanvásárlás mellett döntenek, a leginkább alkalmas ingatlannak az Állami Biztosító épülete mutatkozik. Ha erre nem kerülhet sor, akkor a mostani irodaházat kellene felújítani, illetve emeletráépítéssel bővíteni. Megtudhattuk azt is, hogy leginkább az Ol l\' szorgal» mázza a dolgot, hiszen ebben az évben még tennének anj;i-gi eszközei erre, a jövő évet illetően viszont nem biztos.
Kiállítás őszi hangulatban
Károly Éva festőművész kiállítását nyitotta meg Bánfy György érdemes kiváló művész az Egry József Galériában. A kiállítás címe: Az őszi hangulat -, amely nekünk is üzen az elmúló nyár után a napfényes táj csillapító nyugalmával. A kiállított képek egyfajta életderűt sugároznak a tárlatlátogatóknak. A művésznő nemcsak a képalkotó tudását, hanem az emberekre ható sajátos, belső derűjét is bemutatja mindenki legnagyobb gyönyörűségére. A képek október 25-ig tekinthetők meg a nyitvatartás ideje alatt.
(Következő számunkban interjút olvashatnak a két művésze.)
1997. október 24. C KANIZSA - Ríndete* ) 5

felhívás pályázatra
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 20/1992. (XI. 23.) sz. „Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről" szóló közgyűlési rendelettel érintett, helyi építészeti értékként megjelölt épületek felújításának támogatására.
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. Telefon/fax: 93/312-283) munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
1997. OKTÓBER 15.
i
, i
Nagykanizsa Megyei Jogú Város | Polgármesteri Hivatala
pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA a helyi természetvédelmi oltalomra jelölt területek vizsgálatára, javaslat kidolgozására vonatkozó tervezői ajánlattétel.
A pályázati kiírás 1997. szeptember 15-től vehető át a Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodájában. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. * II. emelet 15. ajtó) <
A pályázattal kapcsolatos határidőket a kiírás tartalmazza.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata \'
versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson bontásra értékesíti a Nagykanizsa, Május 1. u. . 19. szám alatt álló volt üveggyár) kultúrház és tekepálya épületét. 1 Versenytárgyalás ideje: 1997. október 30.9.00 óra. t
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme |
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. \\ és 10. sz. irodáiban vehető át.
Terjeszkedik a Providencia
R
A Providencia Biztosító Nagykanizsai Kirendeltsége egész Dél-Zala területét átfogja közel negyven fős állománya által. Úgy látják, egy-egy biztosítási tanácsadó legfeljebb 4-500 ügyfél biztosítási ügyeit képes megfelelő minőségben gondozni...
Szentes Lászlóval, a nagykanizsai kirendeltség vezetőjével a Providencia terveiről, jövőjéről beszélgettünk:
- Milyennek látszik a harmadik negyedév végén az eddig eltelt idő?\'
- Az év a tervezettnek megfelelően alakult, így a nagykanizsai kirendeltség is hozza az éves vállalt tervét, melyen belül megnövekedett a nyugdíjhoz kötődő életbiztosítások szerepe. Már a Providencia Biztosítónak is megjelent a nyugdíjpénztára, az ÉVGYŰRŰK. 1998 januárjától már lehet tagokat toborozni ebbe a magán-nyugdíjpénztárba.
- A vagyonbiztosítások most a látómező szélére kerültek?
- A vagyonbiztosítások most valóban nincsenek annyira előtérben, de ez nem jelenti azt, hogy háttérbe szorultak volna. A lakásbiztosítások terén például most kezdtünk el egy akciót. Tömbházbiztosításokat kötünk.
Egy-egy ház lakói közösen köthetnek lakásbiztosítást. Ez lényegesen olcsóbb biztosítási díjat jelent lakásonként, havonta mindössze 2-300 forint. Ez a díj tekinthető a közös költség részének is, hiszen általa minden elemi kárra és üvegtörésre van fedezet. Óhaj szerint kiegészíthető betörési biztosítással is. Kedvezmény, hogy minden harmincadik tömbházsorsolással visszanyerheti éves biztosítási díját.
- A gépkocsikkal kapcsolatos biztosításokkal mi a helyzet? Mi a Providencia álláspontja?
- A közeljövőben ugyan még nem lesz a kötelező-biztosítás szabadáras, de az engedélyezett plusz/mínusz öt százalék is díjkülönbségeket fognak eredményezni. A mi részünkről viszont bizonyos, hogy a mínusz öt százalékot fogja eredményezni. Tehát mi nem emeljük, hanem csökkentjük az árat. A másik a Casco. A legtöbb biztosító kivonult a nagyvárosokból, például Budapestről, mi nem. Továbbra is kötünk Casco-biztosítást, viszont a nagyvárosokban emeltünk, míg vidéken, például Nagykanizsán is és falvakban is csökkentettük az árakat. Díjszámításunk ugyanis elsősorban a kárhányad
függvénye. Emellett típustól is, évjárattól is függ természetesen.
- A nyugdíjbiztosítási rendszer változásával életkortól függően többféle lehetősége lesz a munkavállalóknak...
- Természetesen mi is készülünk erre. Mint már említettem, \'98 januárjától indul az önkéntes nyugdíjpénztárunk. Addig is bárki, bármikor köthet pluszként is nyugdíjkiegészítő jellegű biztosítást. Több ilyen előtakarékossági rendszer választható. Előnye, hogy a befizetett összeg nem vész el semmiképpen, mert örökölhető is.
Fontos azonban jótanácsként megjegyeznem a következőt: ha valaki már elkezdett egy ilyen előtakarékossági formát valamely biztosítónál, nem tanácsos felmondania, bármilyen jónak tűnik is egy új konstrukció. Érdemes utánaszámolni, a korábbival sem jár rosszabbul. Számunkra az ügyfél érdeke a fontos. A biztosítási tanácsadónak úgy kell kialakítania ügyfélkörét, hogy a kölcsönös bizalom biztos alapokon nyugodjék. A mi elképzelésünk az, hogy minden faluban legyen közvetítőnk, akár főállású megbízott, akár vállalkozó, aki segíteni tud a hozzá fordulóknak. Nálunk az ügyintézés a helyszí-
nen folyik, hiszen az országos számítógépes rendszerünk ezt lehetővé teszi. Gyakorlatilag egy telefonnal mindent le tud bonyolítani az ügyintéző. Nagykanizsán bővüléssel lehet számolni. Jelenleg 30 főállású üzletkötőnk van, de szeretnénk még többel felvenni. 1998. január l-jével pedig megnyitjuk a letenyei fiókunkat is. Egyelőre Jámbor György fiókvezetővel négy fő szolgálja ki a területet. Most még csak képviseletként működik a ZALATOUR-ral közösen bérelt irodában. Viszont már vesszük fel a terület falvaiból. Tótszerdahelyről, Tótszentmártonból, Becsehelyről, illetve környékéről a leendő munkatársakat.
A letenyei fiókot is teljesen felszereljük infrastruktúrával, számítógéppel. Utána pedig szeretnénk Zalakaroson is, Báza-kerettyén is képviseletet nyitni. Mindez része annak, hogy szeretnénk minél közelebb kerülni az ügyfelekhez Ennek érdekében a biztosítási tanácsadónak úgy kell kiépítenie a hálózatát, hogy az együttműködésben ő is megtalálja a számítását, és az ügyfele is elégedett legyen.
Gombás Károly
( KANIZSA - ?r%**4 asfo, )
1997. október 24.
NULLADIK ORA
A közelmúltban tartotta alakuló ülését Nagykanizsán a Városi Diákönkormányzat. Az első tanácskozás alkalmával máris felvetődött egy probléma, melyről nagyon sok diák gondolta, hogy ez úgy helyes, ahogy elrendelték számukra. A jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás szerint ugyanis a hivatalos oktatás reggel nyolc órakor indulhat meg. Mint az alakuló ülésen résztvevő egyik diáktól a jelenlévők - köztük a művelődési osztály képviselője -hallhatták, Nagykanizsa szinte mindegyik iskolájában tartanak reggel hét órakor kezdődő, úgynevezett „nulladik" órákat. Hogyan lehetséges ez, kérdeztük Pintérné dr. Grundmann Fridától, a Polgármesteri Hivatal művelődési osztályvezetőjétől:
- A rendelet szabályozása szerint az elméleti oktatási órákat nyolc órától, tizenkilenc óráig, a szakképző évfolyamokon húsz óráig terjedő időszakon belül lehet megtartani. Az első tanítási órát az iskolaszék egyeztetésével az elsőtől hatodik évfolyamon legfeljebb tizenöt perccel, az iskola többi évfolyamán legfeljebb harminc, szakképző évfolyamokon negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. Ez azt jelenti, hogy ha nulladiknak nevez valaki egy órát, és negyed nyolckor kezdi, akkor a rendeletet nem szegte meg, ha szakképző évfolyamról van szó. Ez jelen pillanatban a szakközépiskolák ötödévét és hatodévét jelenti. A rendelet esetleges megszegéséről akkor szerzünk tudomást, ha az órarendet megtekintjük - ez az idei tanévben még nem történt meg, így ebben a kérdésben hivatalból nyilatkozni nem tudunk Az iskola igazgatója egyébként önálló, egyéni felelőssége a rendelet betartása. A rendelet megszegése esetén elvileg élhetnénk szankciókkal, nyilvánvalóan fel kell szólítanunk a törvénytelen állapot megszűntetésére.
Az ügyben megkerestük több általános iskola igazgatóját, igazgató-helyettesét, arról érdeklődve, létezik-e bármilyen oktatás náluk hét órától.
Szilajka József, a Bolyai János Általános Iskola igazgatója: -Komplett tanórák nincsenek hét órától kezdődően, csak szakköri
órák, mint például a számítástechnika.
Földi Miklósné, a Petőfi- Vécsey Általános Iskola igazgatóhelyettese: - Semmilyen tanórát sem tartunk reggel hét órától, egyedül korrepetálás jelleggel szervezünk néhány tanuló részére, de ez engedélyezett.
Barabás László, a Péterfy Általános Iskola igazgatója: - Évek óta semmilyen tanórát sem kezdünk héttől.
Soósné Kutasi Margit, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója: - A szertornaversenyen induló hatodik osztályosoknak - a sportosztálynak - tartunk edzést oly módon, hogy az heti egy alkalommal hét órától kezdődik. Tanórát semmilyent sem tartunk nulladik órában.
Szmodics Józsefné, a Zemplén Győző Általános Iskola igazgatója: - Egyetlen alkalommal tartunk testnevelés órát negyed nyolcas kezdettel, de ezt kényszerből tesszük, mivel az Olajbányászcsarnok bérlését csak ily módon voltunk képesek megoldani. Tanórát nem tartunk ilyen korai kezdettel.
Lázár Elemérné, a Miklósfai Általános Iskola igazgatóhelyettese: - Két-három éve teljesen megszűntettük a nulladik órában való oktatást.
Perendy László, a Piarista Iskola igazgatója: - Heti négy alkalommal muszájból tartunk testnevelésórákat reggel héttől kezdődően. Erre az kényszerít minket, hogy a testnevelés csarnokot közösen használjuk a Hunyadi Általános Iskolával, s az időrendünkben ehhez kell viszonyulnunk.
Mayer Ferenc, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója: - Sajnos létezik, hisz az idegennyelvi órákat csak úgy tudjuk megoldani, hogy ha a résztvevők egy évfolyamon belül több csoportból tevődnek össze, nyilvánvalóan csak az órarend szélére -tehát nulladik vagy kilencedik órára - tehetjük ki. Ezen kívül a diákok saját hatáskörükben megegyezhetnek a tanárukkal, hogy esetleg a legutolsó órát előre hozzák hét órás kezdetre, úgynevezett nulladik órára.
Sz. A.
KI A JOGOSULT?
Nemrégen feltűnt lapunk hasábjain egy felhívás, melyben a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya az önkormányzat rendeletére hivatkozva egy lakbértámogatási lehetőséget hoz a Nagykanizsa közigazgatási területén élő lakásbérlők tudomására. A hirdetésben több esetben is hivatkoznak a 22/1997. számú rendelet mellékleteire. Több olvasónk is jelezte azonban felénk: nem tudják, mit takarnak ezek a mellékletek, a hirdetésből senki nem tudja megállapítani jogosultságát. Nos, a rendelet kimondja, hogy:
lakbértámogatásra jogosult az a bérlő, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- Akinek a lakás alapterülete nem haladja meg a rendelet 1. számú mellékletében meghatározón mértéket. Ez a mérték összkomfortos, egykét szobás lakásnál 60 m2. Komfortos két és fél szobás lakásig 68 m!, félkomfortos lakásnál: három szobásig 76 m\'; három és fél szobásig 84 m\'; négy szobánál 90 m\'. A komfort nélküli lakásoknál egy-két szoba esetén 70 m!; két és fél szoba esetén 80 m\'; három szoba esetén 90 ni; három és fél szoba esetén 95 m\'; míg négy szobánál a maximális alapterület száz négyzetméter lehel.
Lakbértámogatási kedvezmény mértéke %-ban
Család esetén
11.500 Ft egy főre jutó Összkomfort Komfort
jövedelem alatt 70 60
Félkomfon Komfort nélküli
50 40
11.501-13.000 között Összkomfort Komfort
60 50
Félkomfort Komfort nélküli
40 30
13.001-14.500 között Összkomfort Komfort
50 40
Félkomfort Komfort nélküü
30 20
Gyermekét egyedül nevelő
11.500 alatt Összkomfort Komfort
70 60
Félkomfort Komfort nélküü
50 40
11.501-13.000 Összkomfort Komfort
60 50
Félkomfort Komfort nélküü
40 30
13.001-14.500 Összkomfort Komfort
50 40
Félkomfort Komfort nélküli
30 20
Egyedül élő személynél
14.500 Ft nettó Összkomfort Komfort
jövedelem alatt 60 50
Félkomfort Komfort nélküli
40 30
14.501-16.000 Összkomfort Komfort
jövedelem közön 50 40
Félkomfort Komfort nélküli
30 20
16.001-18.000 nettó Összkomfort Komfort
jövedelem között 30 20
Félkomfort Komfort nélküli
10 10
Fedett parkoló magánkézben?
Szerdán délután tárgyaiul a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kórház utca 10. lakóinak kérését. Mint ismeretes a lakóközösség szeretné megvásárolni, illetve tartós bérletbe venni a fedett parkolót. A bizottság a bérletbe adást támogatta, és azt javasolta, hogy a VIA Kanizsa Kft.-t bízzák meg a parkoló átalakításával.
1997. október 24._KANIZSA - "PtUiUátU fad&fíttt&t )
EURÓPA - HAZÁNK
A napokban a nagykanizsai Honvéd Kaszinó szervezésében „Európa biztonsága - hazánk biztonsága" címmel kerekasztal beszélgetést rendeztek, melyre vendégül várták Gyuricza Béla nyugalmazott tábornokot, a Fidesz-MPP országgyűlési képviselőjét. Szerinte ma is van jelentősége az egyes képviselők által végzett munkának, ha ez nem is túlságosan nagy.
- A magyar parlamentarizmusban mára kialakult, hogy az egyes képviselők munkájának eredményessége csak a különböző frakciókon belül képzelhető el. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy független képviselők is dolgozhassanak a magyar Parlamentben, de a lehetőségeik eleve korlátozottabbak. Ilyen például a bizottsági munkában való részvétel is. Mivel a magyar parlamentarizmus alapvető dolgai kötődnek a politikai pártokhoz, valamint a tartalmi munkák javarésze a bizottságokon belül folyik, ennek következtében elég nehéz egy független képviselőnek boldogulnia. Természetesen lehet, és az előbb elmondottak nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy saját választókörzete érdekeit ne képviselje, egészséges módon ne lobbizzon azokért. A parlament elé kerülő minden vitában van szólási lehetősége bárkinek, bár ez a jog elég korlátozott.
- Ön az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának is tagja. Az utóbbi időkben viszont a honvédelem több ügyet is adott a közvélemény számára - ilyen például a Kalasnyikov-ügy, a honvédségi bérek ügye és természetesen a legnagyobb port kavaró NATO-csatlakozás körüli vita. Várható, hogy a honvédelem lesz a közeljövő „botránygyártó ágazata"?
- Azt hiszem, hogy nem. Ha az összes többi területet vesszük, talán a honvédelem témakörében létezik a legnagyobb konszenzus a különböző politikai pártok között. Talán pont itt vannak olyan ügyek, melyek a többi területekhez képest a legkevesebb gondot, problémát jelentik, hiszen a magyar fegyveres erők átalakítása terén számos átfogó törvény született mind az elmúlt, mind a je-
lenlegi ciklusban. Az máshová tartozik, hogy ezen törvények magasabb politikai erők konszenzusán alapuló koncepciója nem született meg - s ez természetszerűleg rányomja a bélyegét ezekre a törvényekre. Nem arról van szó, hogy rosszak ezek a törvények! Egyszerűen nincsenek összehangolva, s a törvényekben megszabottfeltételek, követelések nincsenek szinkronban.
- Magyarországról az utóbbi években nagyon pozitívan nyilatkoztak más országok politikusai, szakemberei. Mennyire fogja rossz irányba terelni Magyarország pozitív megítélését a NATO-csatlakozás körül kialakult huzavona?
- Az a politika, amely Magyarországot jellemezte a délszláv-válság kezelésében, az Euro-Atlanti csatlakozásban, számos területen nemzetközi elismerést váltott ki. Nyilvánvaló, hogy ennek a kialakult imagének nem tesz jót az a politikai csatározás, mely napjainkban történik. Bár meg kell mondanom: igaz, hogy az emberek általában a legutolsó napok történéseire koncentrálnak, de ha az egész folyamatot nézi felelősségteljes gondolkodásmóddal egy ember, egy politikát figyelő választópolgár tudja, hogy nem lett volna szükség ennek a folyamatnak a kialakulására. Ez most már a tyúk és a tojás történetének tűnhet - lényeg az, hogy bízom a józan észben, mely elviszi a politikai erőket a megoldáshoz. Alapvető célunk, hogy ezt az Euro-Atlanti integrációt, ezen belül a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozást véghez vigyük. Azt hiszem, hogy józan államfői, politikusi érvekkel, gondolkodásmóddal a megoldást meg lehet találni. Itt azonban azt is el kell mondani
— dé ez magánvéleményem -, hogy mindkét félnek néznie kell, hogy melyik útról indult el. Ezt pedig tegye nagyon kritikusan. Nem kellene azt mondani, hogy most minden ráborul - teszem azt
- az ellenzékre. Előtte meg Alkotmánybíróság, most megint vissza az Alkotmánybíróság elé. Azt hiszem hogy érettebbnek kellene lennie a magyar politikai életnek,
sem hogy ilyen dolgok történhessenek, ha figyelembe vesszük azt, hogy nem kívánjuk kihasználni a joghézagokat egy fölényben lévő hatalom ellen. Ez a helyzet önmérsékletet és józan gondolkodást követelne minden politikai erőtől.
- Amióta a kormány előterjesztette javaslatát népszavazás ügyben, az ellenzék gyakorlatilag egyesítette erőit. Elképzelhetővé válik ezen ügy kapcsán, hogy a pesszimistább jóslatokkal ellentétben nem kétpólusú ellenzék áll ki a jövő évi választásokon, hanem egységes?
- Azt hiszem, hogy a magyar társadalomnak az lenne végső soron az érdeke, hogy kialakuljanak az úgynevezett erős pólusok. Ezt téve úgy, hogy mind az ötvenszázalékos, mind a kétharmados törvényekben a parlamenti erőknek folyamatosan konszenzust kelljen teremteniük. Ez a magyar polgárok érdeke. Ez lenne az egyik legfontosabb dolog a magyar politikában.
- Mint az egyik országos napilapban olvasható volt, Orbán Viktor, a Fidesz-MPP elnöke feltételezhetőnek tartotta a választási csalást is. Mennyiben volt ez politikai sakkhúzás a kormány lejáratására, vagy valós figyelmeztetés?
- Hadd ne kelljen kommentálnom Orbán Viktor ebbeni kijelentéseit. Könnyű kiragadni egy-két szót, és ezeket félremagyarázni -hiszen jelen esetben is erről van szó. Összességében a tények azt mutatják, hogy ha a körülmények, a lehetőségek, a törvényi hézagok olyanok, hogy nem lehet kizárni ilyen vagy olyan lehetőségeket, akkor arra az okos gondolkodású embereknek - a politikusoknak még inkább - oda kell figyelni. A preventivitás a politikában azt jelenti, hogy az ember kizárja azokat a körülményeket, melyek egy jogállami demokráciában valamilyen formában gondot jelenthetnek. Azt hiszem, hogy az a túlsúly, ami a jelenlegi parlamentet jellemzi, már érzékeltette annak lehetőségét, hogy az ekkora hatalmat birtokló egy-egy szituációban nyúlhatna olyan módszerhez, mely sem egy jogállamban, sem egy de-
7
mokráciában elviekben nem lehetséges.
- Ön volt főtisztként és országgyűlési képviselőként is tájékozott Magyarország honvédelmi ügyeiben. Mennyire felkészült Magyarország egy esetleges NATO-csatlakozásra?
- A NATO öt követelményt támaszt a belépni szándékozó országok irányában. Az első és legfontosabb, hogy olyan demokratikus fejlődés indult meg az adott országban, hogy a jogállamisággá fejlődés folyamata már visszafordíthatatlanná vált. Ezt a követelményt már teljesítettük, még akkor is, ha olykor adódik egy kis probléma. A második, hogy a piacgazdaság kialakulásának és stabillá válásának folyamata ugyancsak visszafordíthatatlanná vált. És ha az ipar belső szerkezeti átalakulására, a nemzeti jövedelem döntő többségének magántulajdonná való átalakulására gondolok, úgy látom, ezt a feltételt is teljesítettük. Természetesen számos tennivalónk van még, de megfelelünk a követelményeknek, s ennek így is kell maradnia. A harmadik az úgynevezett honvédelmi politikával összefüggően: a fegyveres erők átfogó polgári irányítása és reformja. Erre úgy érzem, hogy határozott lépések történtek, a jogi feltételek adottak. A következő követelmény a katonai költségvetés átláthatósága. Ez is nagyon sokat változott az elmúlt időkben, úgy néz ki, hogy a megkövetelt irányban haladunk. Az ötödik követelmény arra vonatkozik, hogy mindezeket a társadalom átlássa, érzékelje és elfogadja. Bár ezen két utóbbi feltételnél - úgy érzem - gondok vannak, de összességében azt hiszem, ki lehet jelenteni, hogy Magyarország felkészült a belépésre. A másik oldalon pedig az IFOR és SFOR erőkben való részvételünk biztosította, hogy részünkről megvan az együttműködési készség.
- Összegezve mindezt. Ön szerint lesz november 16-án népszavazás NATO ügyben, s ha lesz, milyen eredményű?
- Optimista vagyok, így abban bízom, hogy lesz népszavazás. A folyamat olyan, hogy abból kilépni már nem lenne célszerű. Kimenetelét tekintve pedig hiszem, hogy a magyar állampolgárok döntő többsége el fog menni szavazni, s felismerik majd, hogy jövőjük szempontjából vissza nem térő alkalom. Ez miatt a felelősség gyerekeink, unokáink felé sokkal nagyobb, semmint hogy ne mennénk el, s ne szavaznánk pozitívan.
Szálában Attila
8
( KANIZSA -ReHdok&éy )
1997. október 24.
VESZÉLYBEN A HEGYI PINCÉK
Nagykanizsa környékén - de egész Zala megyében - elterjedt szokás hétvégi telket, hegyi pincét vásárolni. Nagykanizsa környékén öt dombvonulat hullámait is tarkítják a kisebb-nagyobb házak, bungalók színfoltjai - Förhénc, Látó-hegy, Homokkomárom, Szentgyörgyvári-hegy, Cserfő. Bár ezek között is akadnak a helyüket a kanizsai belvárosban önálló lakóházként megállni képes épületek, melyeken messziről látható: a tulajdonos nem kevés pénze fekszik az ingatlanban. Jó jel például a parabola antenna is, de ennek látványa nemcsak a tulajdonos kényelmét - hanem a betörő számára a remélhető nagy zsákmányt is jelentheti. Márpedig ezek a házak sohasem lesznek tökéletesen megvédhetők, s míg ez így marad, a hétvégi pincék feltöréseiről szóló híradások elmarad-hatatlanok lesznek a rendőrségi híranyagokban - véli Gersei István százados, megbízott alosztályvezető. Mint mondja, munkájuk eredményeképpen a hegyi pince feltörések felderítésében az országos átlag fölött teljesítenek -ez egyébként az ötven százalékot jelenti.
- Mennyire gyakoriak manapság a hegyi pincefeltörések?
- A korábbi évekhez képest sajnos ezeknek a bűncselekmény-kategóriáknak is megemelkedett a száma. Az utóbbi időkben jelentősen megnövekedett az utazó bűnözés - más megyékből jönnek ide Zalába hegyi hajlékokat feltörni. Erről konkrét példákat tudok mondani, hisz csak a közelmúltban két esetben is Somogyból jöttek át az elkövetők autókkal. Egyébként ezek a személyek valószínűleg hamarosan nálunk fejezik be pályafutásukat. Jellemző bűncselekmény ez tavasszal és ősszel, a szüretelés időszakában. Ilyenkor sajnos a tulajdonosok az egyébként otthon tárolt dolgaikat - szerszámok, rádió - felviszik a pincéikbe, s ezzel nagy - és viszonylag egyszerű - zsákmányszerzési lehetőséget kínálnak fel.
Nagy kárértékek keletkeznek ezekben az időszakokban - akár az ingóságok eltüntetésével, akár a rombolással okozott kárra gondolunk. A legjelentősebb esetekben előfordult, hogy több százezer forintra rúgott a tulajdonos kára.
- Olyan házakról is szó van, amelyeket napokig, de akár hónapokig sem látogat meg a tulajdonosuk. Mit tehetnek ók, hogy birtokuk védett legyen?
- Nyilvánvaló, hogy a legelső, legelemibb teendő a birtokon lévő építmény tisztességes zárása. Több esetben előfordult, hogy félrezárták a pince zárszerkezetét, de nagyon sokszor egyszerűen csak trehányul állt ehhez a kérdéshez a tulajdonos - így lett belőle kárvallott. Ezen kívül nagyon sok hegyháton már megindult a polgárőri szolgálat. Velük fel kell venni a kapcsolatot, el kell magyarázni számukra, hogy melyik pincéről van szó - s ezt tisztességesen nézzék meg. Ezek a
polgárőrök nagyon jól működnek - csak még (talán nem sokáig) nagyon kevés a létszámuk. A működésük egyébként a bűnmegelőzés területén nagyon fontos szempont.
- Ha valakinek hosszabb ideje üresen álló pincéjébe illetéktelenek beköltöznek, mit tehet
ellenük? Kérheti a rendőrség segítségét?
- Természetesen. Amennyiben illetéktelen költözik be más tulajdonába, azzal magánlaksértést követ el. Ebben az ügyben nyilvánvalóan eljárás indul, s ennek keretében lehet a megfelelő intézkedéseket foganatosítani.
- Amennyiben a jogszerű tulajdonos saját maga próbálja meg kiköltöztetni az illegális lakókat, önbíráskodásnak minősül?
- Igen, önbíráskodásnak és ez jogrendszerünkkel ellenkezik. Mindenképpen igénybe kell venni a rendőrhatóság közreműködését az eljárás lefolytatása végett.
- Mennyi idő egy ilyen jellegű eljárás lefolytatásának ideje?
- Nyomozati szempontból kettő hónapot kapunk, mint nyomozási határidőt. Ezt a helyi ügyészség meghosszabbíthatja újabb kettő hónappal. Viszont ilyen jogtalan beköltözéses esetek soron kívüliséget élveznek a rendőrség munkájában is.
A hegyi pincék elhagyatottsá-guk miatt különösen nagy érdeklődést válthatnak ki hajléktalan személyeknél, akár családoknál is. Az utóbbi években egyre gyakrabban kérik ki a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának segítségét. Partiné dr. Szmodics Györgyi, az igazgatási osztály vezetőjének tájékozta-
/
1997. ((klóit er 24. ; \\
( KANIZSA - gWft^ 1
tása szerint a tavaly felmerült néhány ügyben maradéktalanul sikerült a határozatokat meghozni.
- Az ilyen ügyekben mindenekelőtt mindkét felet meg kell hallgatnunk, szükség szerint a két fél által felsorakoztatott tanúkat is. A feleknek be kell bizonyítaniuk a maguk igazát, csak ennek fényében tudunk dönteni.
- Nem elég, ha a jogos tulajdonos papírokkal igazolja, hogy a szóban forgó ingatlan a tulajdona?
- Előfordulhat, hogy szóbeli megállapodás köttetett a két fél között, s ezt a tulajdonos által illetéktelen behatolónak minősített személy vagy család tanúkkal tudja igazolni. Ezért nagyon fontos az ügy feltétlenül pártatlan szemlélése részünkről.
* * *
Az igazgatási osztályvezető véleményét arra vonatkozóan is kikértük, hogy önbíráskodásnak számít-e, ha valaki a saját birtokára beköltözők eltávolítása érdekében erőszakhoz, esetleg őrző-védő
kft. segítségéhez nyúl. Nos, Partiné dr. Szmodics Györgyi szerint a jog tartalmaz bizonyos önhatalomra való feljogosítást a saját tulajdon megvédésének érdekében. Ez azonban a tulajdon elleni - annak esetleges elvételére irányuló -támadás elhárítására szorítkozhat. Amennyiben valaki a birtoka visszafoglalására önhatalmúlag erőszakot alkalmaz, kimeríti az önbíráskodás fogalmát, mely büntetendő cselekmény jogunk szerint. A legjobb megoldásnak az osztályvezető asszony a hatósághoz - igazgatási osztályhoz, bírósághoz, rendőrséghez - való fordulást tartja.
Sz. A.
OTT, TUL A RÁCSON
Bűnös ember nincs, csak lebukott - vallják magukról a büntetés-végrehajtási intézetek - közismert néven börtönök - lakói. Természetesen odakerülésüket megelőzi egy viszonylag hosszadalmas folyamat, az úgynevezett felderítési, bizonyítási eljárás. A nyomozás történetében nagy sikernek könyvelik el a gyanúsított letartóztatását, őrizetbe vételét Ezt követően akár hosszú hónapokig fogdában töltheti az illető napjait - bár erre mondhatják, kapnak ételt, italt, fekhelyet. Bogdán István szintén a nagykanizsai fogdában tölti letartóztatását, ezt viszont cseppet sem örömmel teszi. Vele készült interjúnk rácsos ajtók mögött, négyszemközt készült, bár a riport lehetőségét biztosító Horváth István alezredes, Nagykanizsa rendőrkapitánya biztosít róla: - az ajtó mögött két rendőr is készen áll, hisz a velem szemben ülő ember
- harminc év körüli - életének tizenhárom évét börtönben, rácsok mögött töltötte.
- Mivel gyanúsítják jelenleg?
- Betörésekkel, kisebbfajta vétségekkel. Nem olyan sokkal.
- Úgy tudom, már volt büntetve. Mennyit ült eddig?
- Ezzel együtt már több mint tizenhárom évet ültem. Szinte már rutinom van.
- Megérte a törvénnyel ujjat húzni?
- Nem érte meg, persze hogy nem. De megvolt az indoka. Fogalmuk sincs, milyen életet kell hogy éljek. Anyámat megölték karácsonykor, apám meghalt. Bent voltam két hónapig most is előzetesben, nem tudtam rendbe rakni a házamat. Ezalatt az
idő alatt betörtek hozzám, kirámoltak mindent, az ablakot-aj-tót széttörték, ágyakat széthordták, szóval abszolút felforgatták az egészet. Két hónap után kiengedtek, most pedig kaptam egy idézést, amire önként megjelentem, beismerő vallomást tettem, magamtól mondtam el a bűncselekményemet / is, erre mégis lefogtak. Pedig csak háj rom betörésem van, vétség az egész, és ez végett lefogtak.
- Megbánta, amit tett?
- Nagyon. Most is egyedül vagyok, és mar a lelkiismeret, nem hagy nyugodni.
- Családja van?
- Két mostohagyerekem volt, de már ők sincsenek.
- Iskolai végzettsége?
- Hat általánost végeztem.
- Dolgozott valahol?
- A sörgyárnál, az erdészetnél. Meg alkalmi munkákat, ha volt valami. Most nincs munkahelyem. De nem ez a nagyobb baj. Hanem az, hogy senki, a társadalom nem akar rajtam segíteni. Mondják, hogy a társadalomba be lehet illeszkedni. Be lehet, persze. De nem úgy, hogy mikor szabadul az ember egy fillér nélkül, és segítséget kér a polgármestertől, kisebbségi önkormányzattól, mindenki elfordul, hogy oldjam meg magam. Akkor most egyedül, egymagam hogyan kezdjek neki az életnek? Hogy álljak talpra? Most megszereztem azt a négyöt doboz cigit - mert annyit vittem el abból a kibaszott üzletből, az ilyen nagy bűn? Az nem nagy bűn, mikor milliókat és milliárdokat lopnak, csalnak, sikkasztanak, rabolnak? Meg elveszik öt forintért mások életét? Akkor olyan nagy bűn, ha betörök egy kirakatot és kiveszek magamnak pár üveg italt, meg néhány doboz cigit?
- Gondolom szeretne most szabadon lenni...?
- Persze, nagyon szeretnék! Minden ember szeretne szabadon élni, miért lennék kivétel. Nagyon hiányzik a külvilág, egész éjszakákat nem alszom. Csak forgolódom, ver a víz, hányingerem van - abszolút bánt, hogy itt kell lennem. Az eddigi életemet is végigtengődtem. De nagyon rossz itt bent.
- Mit csinál itt bent, mikor éppen nem hallgatják ki?
- Semmit, feküdni sem bírok már, olvasni sem tudok, nincs könyv vagy ilyesmi. Csak ülök, állok és közben gondolkozom.
- Nem lenne érdemesebb becsületes életmódot folytatni?
- Dehogynem. De hogyan? Ha szabadulok, a becsehelyi polgármester abszolút nem segít rajtam - szóba sem akar állni velem. Nemhogy ő, az égadta földvilágon senki sem segítene. .Nem adják oda a betegkártyámat sem, akármi bajom lenne, kihez fordulhatnék? Mindenkinek jár a betegkártya, nekem azt mondták, vegyem meg.
- Megbélyegzett embernek tartja magát?
- Annak, persze.
- Most mire számít, meddig kell bentmaradnia?
- Fogalmam sincs, majd ők eldöntik
- Hogy lesz tovább, ha kiszabadul?
- Nagyon sokat gondolkoztam ezen. Lehet, hogy el kellene hagynom még ezt a megyét is. Új életet kell kezdenem. Talán kapnék egy ágyat valami munkásszállón. Megpróbálnék megjavulni, muszáj, mert nem bírom már. Elmegyek fel Pestre, vagy valahová.
# * *
Az interjú elkészülte után a nagykanizsai Városi Bíróság Bogdán Istvánt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.
Sz.A.
10
( KANIZSA - T&siui «w<u*t6 )
1997. október 24.
StelMteiriMllS - kösz, megvagyunk?
Nagykanizsán sétálva számos rendkívül szép dolgot találhat az ember -olyanokat is, melyek igazán gyönyörködtetik szépérzékünket. Ilyenek a gondozott parkok, lenyírt gyep, ápolt, karbantartott játszóterek, sima utak, járdák. S miközben sétálunk, eszünkbe sem jut, hogy mindezen területek szépségéért emberek százai dolgoznak nap mint nap. De sajnos tapasztalhatunk elszomorító jelenségeket is, ilyen például a nagyon sokáig elhagyatottan álló, a város mostohagyerekeként kezelt Indián vár ügye, a Nagyváthy utcai lakótelepen létesített játszótér -melyen ottjártunkkor lekaszálták ugyan a füvet, de csak felében. Pont a játszótér közepe - mint azt felvételeink is tanúsítják - gazzal, csalánnal benőtten maradt, a hinta tépetten jajdult az odafigyelő ember felé: Nézd, mit tettek! De ha gépkocsiba ülünk, szintén tévedhetünk olyan útszakaszokra, melyeken inkább nem hajtunk keresztül. Valamit tenni kell, de nem lenne szabad megmaradni az állagmegóvásnál, hiszen évről évre nagyobb összegeket emészt fel, de valójában csak látszatmunkáról van szó. Építhetünk csodálatos épületeket százmilliókért - ha a környéke gazos, hozzá rossz út vezet, az épület értéke is csökkenni fog. S így van ez a városok esetében is - ha egy városba érkező befektető kocsija tengelytörést szenved a kátyúkban, valószínűsíthető, hogy nem fog örülni. De hogy is állunk utcafronton? - tettük fel kérdésünket Gáspár Andrásnak, a Via Kanizsa Kft. ügyvezetőjének.
- Röviden válaszolva rosszul. Bővebben: nagyon rosszul. Év elején elvégeztük a járdák és az utak állapotfelvételi vizsgálatát. Ebben felmértük az utcákat úgy, hogy a felmérésben minden hiba vagy állapoti jellemző szerepelt. Ezen kívül készült egy szubjektív felmérés is, figyelembe vettük a forgalom mértékének tényezőjét, s ezek alapján egy számítógépes program segítségével rendszereztük és minősítettük az utakat. Az eredmények ismeretében mondhamám azt is, hogy tragikus az állapot, hisz. összesen kétszázhuszonegy útszakaszt vizsgáltunk, s ebből mintegy nyolcvan felújításához záros határidőn belül hozzá kellene látnunk Ez viszont már nem takarhatja csak a kátyúzást, hanem egész utak, útszakaszok valamikori technológiai hiányosságok, vízelvezetési gondok miatti teljes cseréjére volna szükség. Hasonlattal élve, ha egy nadrág nyolcvan százaléka már foltból áll ki, az egyértelműén\'jelzi az új nadrág megvételének szükségességét. Az utakat egyébként is tizenöt évente célszerű lenne felújítás jellegű munkáknak alávetni. Azért kell így fogalmaznom,
mert minden út más helyreállítást kíván. Legtöbb esetben minimális követelmény lenne az új aszfaltréteg terítése, valamint a vízelvezetés megoldása.
* * *
A város tíz legrosszabb minőségű utcája, útszakasza:
1. Hunyadi u. (Rozgonyi-Rákóczi közötti szakasz)
2. Dózsa Gy. u. (Petőfi-Honvéd közötti szakasz)
3. Királyi Pál u.
4. Tripammeru.
5. Bagoly u.
6. Toldi M. u.
7. Úttörő u.
8. Szent Flórián tér
9. CsikyG.u.
10. Március 15. tér
* * *
- Ön szerint az úthálózatnak mintegy harminc százalékának felújítását el kell kezdeni, mert a helyzet tarthatatlanná válhat. Mindezek körülbelül mennyi pénzébe kerülnének az önkormányzatnak?
- Ezeket a munkákat egy-két év alatt nem lehet megcsinálni. Ha az önkormányzat kitűzne egy tizenöt éves programot és kitűzné célul, hogy az utak ötven százalékát felújítja ez idő alatt, mintegy hetvenmillió forintba kerülne éves szinten. Az önkormányzat költségvetése olyan összetett dolog, hogy nem tudnám megmondani, volna e lehetőség ennyi pénz ilyen célra való elkülönítésére. Mindenesetre ebből a pénzből el lehetne érni, hogy tizenöt év alatt az utak ötven százaléka felújításra kerülne. Ennek pedig lenne pozitív anyagi vonzata is, hiszen a felújítások által egyre kevesebbe kerülnének az utak fenntartási költségei. Ily módon el lehetne jutni olyan szintre, hogy a fenntartási költségek reálértéke az ideinek csak mintegy húsz-harminc százalékát tenné ki. És ebbe beleszámoltam a járulékos feladatokat is, mint például a jelzőtáblák, rendőrlámpák felállítását, karbantartását. Anyagilag igazából ott érné meg a városnak, ha az úthálózat jelenlegi értékét próbálná megőrizni, hiszen ha ez nem sikerül, aránytalanul nagyobb összeget kell majd egyszer ráfordítani.
- Eddig csak fenntartásokról beszéltünk. Szükség volna esetleg fejlesztésekre is? Várhatók ilyen úthálózat fejlesztések?
- Úgy érzem, hogy önkormányzati pénzből úthálózat fejlesztés csak ott lehetséges, ahol esetleg új lakótelepeket épít az önkormányzat. Valamint lehetséges részben önkormányzati - részben vállalkozói pénzből megoldani ilyen fejlesztést - mondjuk ott, ahol egy nagyobb áruház érkezik a területre. Igazából csak itt várható útépítés. Biztos, hogy a város általános rendezési tervé-
ben sok út szerepel, de ezek általában olyan utak melyek egy adott területhez kötődnek - például egy esetleges lakótelep megközelítését szolgálnák A város jelenlegi úthálózata kiépítettségében az országban az elsők között található. Erre jó példát láttam Békéscsabán és Debrecenben, ahol egy a belváros és külváros közötti összekötő út sima legyalult, téglatörmelékkel leszórt földút. Ezzel kell összevetni, hogy Kanizsán az utak kilencvenöt százaléka kiépített, burkolt út.
Járdák, kerékpárutak
- Milyen állapotúak a kanizsai gyalogosjárdák?
- A járdák ügyében is elvégeztük az utakhoz hasonló felmérést. Ez is elég rossz helyzetet tárt a szemünk elé. Ahhoz, hogy a város járdáin esőben, hóban közlekedni lehessen - tehát jó szintre hozzuk őket, mintegy nyolcvan millió forintra szükségünk lenne. Ezzel az elinduláshoz rendelkeznünk kellene, ugyanis körülbelül ekkora összeget emésztene fel a jelenleg járhatatlan állapotban lévő járdák felújítása. Az erről készült lista alapján a város három legrosszabb állapotban lévő járdája az Alsótemető úton, az Iskola úton és a Szentgyörgyvári úton található. Ezek nem csak az aszfaltburkolatra vonatkozik hanem a mellette lévő zöldszőnyeg nyírására és egyéb munkákra is. De nagyon sok járda került bajba, amikor azt mondták, hogy gyorsan húzzunk rá egy aszfaltborítást. Ily módon betonjárdákra, salakos alapokra is aszfaltburkolat került. Ez pedig nem bírta az idő próbáját. Sajnos a kanizsai járdák állapota ismét csak visszavezethető a korábbi hibás technológiai döntésekre.
- Kerékpárutak terén várhatók további fejlesztések?
- Biztos, hogy várhaló. Úgy érzem, egyszer mindenképpen el kell készíteni egy olyan kerékpárút-hálózat tervet, mely teljesen behálózná a nagykanizsai lakó- és szabadidős területeket. Ez a terv részleteiben már létezik, de ezt összesíteni kellene, megállapítani a kivitelezés ütemeit. A jelenlegi kerékpárutak a célnak megfelelnek, hiszen használat alatt állnak, baleset eddig nem történt - de mégsem igazi kerékpárutak ezek. Szükség van komoly, valódi kerékpárút-rendszer kiépítésére, ez nem vita kérdése. Biztos vagyok abban, hogy az önkormányzat sort kerít erre a területre is, hiszen a kerékpározás egyre nagyobb divat lesz városunkban.
Parkolók
J
- Parkolási téren mennyire megfelelő és elégséges a város jelenlegi parkolóterülete?
- Általában elegendő. Ez alatt azt az időszakot értem, mikor nem jelentkezik a horvát bevásárló turizmus forgalom növelő hatása. Mikor a városközpont fizetőparkolóvá alakult át, relatív parkolóhely-növekedés következett be. Ez abban jelentkezik, hogy a városba igyekvők egyrészt hamarabb elhagyják a parkolóhelyüket, másrészt pedig be sem jönnek autóval a városközpontba. Most végig lehet menni a városon, mindenhol található üres parkolóhely - még a korábban le gzsúfoltóbbnak számító Csengery úton. Sugár úton is. Ez a relatív parkolóhely szám tovább fog növekedni a vásárcsarnok beüzemelésével, hiszen a piac elég nagy vonzása legalább részben megszűnik. Világos, hogy ez is a városközpont forgalom alóli felszabadulásának folyamatát fogja erősíteni - ennek pedig nagyon rövid időn belüli, a polgárok közérzetére jótékony hatású jelei fognak mutatkozni.
1997. október 24.
C KANIZSA - \'Ka^ üwútá
11
ZÖLDTERÜLETEK
Nagykanizsa városban kötelező" jelleggel elvégzendő városüzemeltetési feladatok között egyik legfontosabb, a város lakossága által legjobban érzékelhető, azonban a pénzügyi lehetőségek szűkössége miatt egyre problémásabb feladatcsoport a városi zöldterületek gondozása, fenntartása.
Városunk polgárainak természetes igénye a tiszta, virágos és gondozott városkép, illetve egészséges életkörülményeket biztosító, szűkebb értelemben vett kulturált lakókörnyezet.
Az utóbbi években a város költségvetésének szűkösségére hivatkozva a város zöldterületeinek, parkjainak, játszótereinek pihenést szolgáló természeti értékeinek gondozása csak a meglévő állapotot stabilizáló, fenntartási jellegű munkák fedezete volt biztosított.
A felújítási és beruházási igények évről évre történő elutasítása a meglévő növényállomány egyre nagyobb romlásához, leépüléséhez vezet, és ugyanez vonatkozik a parkokban, játszótereken található eszközökre is. Feladatok fedezethiányra hivatkozással való elodázása jelentősen megnöveli a későbbi megvalósítás költségeit, ugyanakkor egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki a környezetükre igényes polgárokból.
A parkgondozással foglalkozó kollégákat és magát a parkfenntartást végző vállalkozót még közelebbről érinti elégedetlenül a pénzhiány, de meg kell alkudnia a tényekkel.
A város 104 hektárnyi zöldterületét, közparkját, parkfáit, utcasorfáit, díszfáit, évelőit, örökzöldjeit, sövényeit, köztéri parkberendezési tárgyait, szökőkútjait, ivókútjait, egynyári virágfelügyeleteit, gyöngykavicsos, járdalapos, viacolor bur-kolatos sétaútjait a legszükségesebb növényvédelmi permetezési munkával, szemétszedéssel, növény- ésfaápolási munkákkal, őszi lombeltakarítással együtt fajlagosan 36 Ft/nm áron végezteti.
Nagykanizsa mai zöldfelületi állapota természetesen nem hiba nélküli, de alapvetően kielégítő, tekintettel arra is, hogy a telepítés régi, egyre erőteljesebb a használata és a ráfordítható költség relatíve kevés.
Van elképzelésünk, szépérzékünk és igényünk még szebb zöldfelületi rendszer megteremtéséhez.
Mindehhez rendkívül jó partner a zöldterületi rendszer fenntartását végző Park Kft. vezetése és kollektívája.
A városnak van egy régebben készült zöldterület-fejlesztési koncepciója, de jövőre ütemezve, ez felülvizsgálatra szorul; meg kell határozni az utcafásítási, parkfelújítási sorrendet, tekintettel arra, hogy elöregedett a faállomány, és időben szakmailag megalapozott pótlásáról már gondoskodni kell.
Át kell tekinteni a játszóterek sorsát, helyét, áttelepítéseket, megszüntetéseket, a demográfiai jellemzőket figyelembe véve, újakat is kell építeni.
Az Eötvös téren elkészült egy új játszótér látványterve, igény is lenne rá, még pénzt kell hozzá találni.
Már előrehaladott fázisban van a sétakert felújítása, és pályázatot nyújtottunk be az FM Erdészeti Hivatalhoz a Nagykanizsa Thury György téren (12 hektár) emlékpark megépítéséhez anyagi támogatásra.
A városban viszonylagosan szép számú a védett növényzet, amelyet helyi rendeletben szabályoztunk.
Védett növényzet: Bajza u. GYIVI Batthyány u. Deák tér Erzsébet tér
1. 2. .1 4.
5. 6.
7.
8. 9.
Eötvös tér Izraelita temető
Károlyi kert Kossuth tér Milleneumi sétakert
Park területe, növényzete Mindkét oldali fasor A tér teljes területe, növényzete A tér teljes területe, növényzete, burkolata, utcabútorai
A tér teljes területe, növényzete A temető kerítésen belüli teljes területe, növényzete, síremlékei
Teljes területe, növényzete, burkolatai A tér területe, növényzete
Teljes területe, növényzete, képzőművészeti alkotá-
10. Maort-telep
II. 12. 1.1 14. 15.
Palini Szociális Otthon Palini Altalános Iskola Platán sor Vécsey utca Tripammer u.
A lakótelep melléklet szerinti területén a fák, növényzet, utcai kerítések, telekosztások Az Otthon területe, növényzete Területe, növényzete Az utca mindkét oldali fasora Mindkét oldali platánsor
A temető kegyeleti parki részének teljes területe, növényzete
A temető egész területén fasorok Helyi természetvédelmi terület: Hevesi Sándor Általános Iskola kertje
A további intézkedésekhez részben rendelkezésre állnak az állapotfelmérések növényállományra és műtárgyakra vonatkozóan, teljes utca fásítások, illetve cserék kezdődnek (Akácfa u„ Szekeres u.) és megtörtént a Május 1. utcában.
Vásároltunk esztétikus 20 db padot, szeméttárolót, fejlesztjük az évelőágyak nagyságát az ÉK-i városrészben és a Sétakertben.
Támogatjuk a lakosságot ingyenes és kedvezményes virágpalánta, illetve muskátlihoz jutáshoz, ami a virágos városkép megjelenésében kedvező.
Megkezdtük az élősködő fagyöngy irtását, amiből rengeteg van és kosaras kocsival rendkívül költséges. A fagyöngyöt - a lábán megragadással - terjesztő varjakfészkeinek irtását is elvégeztük.
Reméljük hogy a következő év költségvetésében a szakfeladatra egy kicsivel több pénz jut, nem marad figyelmen kívül, hogy a zöldterület-fenntartás kötelező, önkormányzati feladat.
A hivatal és a munkát elvégző Park Kft. céljai megegyeznek a városát szerető, az elvégzett munkát csak kicsit is megbecsülő emberekével.
A problémákat mi is látjuk, de szeretnénk ha minden területet gondozásba tudnánk vonni, egy száraz fa sem lenne, minden évben minden fa növényápolási munkái ősszel, tavasszal megtörténhetnének, nem lenne villanyvezetékbe nőtt növényzet, mindig tiszta lenne a város, az elültetett növényeket nem szednék ki másnapra, a padokat és játszószereket úgy használnák, ahogy kell, nem törnék össze, nem helyeznék önkényesen át, nem vennék „kölcsön", a szemetest használnák nem gyújtanák meg, a kutyákat megfelelő helyen futtatnák az autók nem a zöldterületekre állnának hogy a lombot és a szemetet azonnal összeszedheménk
ősszel nem bombáznák a hivatalt a sok fa indokolatlan kivágási igényével, hogy együtt szeressük a saját környezetünket, hiszen ez mindannyiunk jó közérzetére visszahat.
Vannak természetesen a lakosság körében rendkívüli jó példák - igényesség és érzékenység - lakókörnyezetünk széppé tételében, rendezettségében - amit ezúton is szeretnénk megköszönni -, remélve a még szélesebb körben csatlakozást a szebb, kulturáltabb Nagykanizsáért.
Elmondta: Nagy Ferencné főmunkatárs
12
( KANIZSA - Se^ugatjuá\' • • )
1997. október 24.
BEMUTATJUK
NEMCSAK BANKÁR, LELKES LOKÁLPATRIÓTA IS
A kanizsai polgárok többsége - valamilyen ügyből kifolyólag -ismeri dr. Polay Józsefet. Akár az OTP-Bank fiókigazgatójaként, akár városunk kultúrájának, művészetének, sportjának lelkes támogatójaként Tősgyökeres kanizsai, kinek egész életét befonja szülővárosáért való törekvése.
- A Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Édesapám ötvenhatos tevékenysége miatt nem vettek fel egyetemre, így ezerkilencszázhatvannyolctól a takarékpénztárnál dolgoztam. Ezt a munkámat folytatom máig is. Közben elég sok mindennel foglalkoztam, többek között a városi honismereti szakkör és az ifjúsági klub vezetői feladatát is elvállaltam. Hatvankilencben bevonultam Zalaegerszegre, ott töltöttem le az akkor még két évnyi katonai szolgálatot. Később a takarékpénztár keretén belül sikerült beiratkoznom a Pénzügyi Főiskolára, melynek elvégzésekor, hetvenhétben neveztek ki az OTP igazgatójává. Huszonhét évesen az ország legfiatalabb igazgatója lettem, s mindezt pártonkívüliként értem el. Persze ehhez a dolgok szerencsés közrejátszása is kellett, hiszen pontosan ebben az időben változott az a szemlélet, hogy egy kinevezéshez párttámogatásra is szükség volt. Ettől kezdve megpróbáltuk a dolgunkat jól végezni, kicsit mást - másképp. Akkoriban divatosak voltak a munkaversenyek, melyekben kiváló eredményeket értünk el. Pedig csak annyi volt a döntő tényező, hogy ha valaki el szeretett volna menni moziba, mindig volt, aki vállalta a beugrást arra az időre. Szakmailag és emberileg nagyon jó kapcsolatok alakultak ki a munkatársak között, nagyon sokat megtettünk egymásért. Ezen munkának egyenes következménye volt a nagykanizsai fiók országos presztízsének rohamos emelkedése, sokszor kaptunk Kiváló Kollektíva kitüntetést. Minden újat kipróbáltunk. Nagyon sokszor, ha az országos vezetőség ki akart próbálni valamit, azt ránk bízta. Volt egy elég hosszú időszak, mely jellemzője volt, hogy ha
valakit kineveztek fiókigazgatóvá akkor lejött Nagykanizsára szakmai tapasztalatcserére.
- Önt Kanizsán több alapítvány alapító tagjaként, elnökeként ismerik. Ezen kívül támogatja a kultúrát, a művészetet, rendezvényeket szervez. Mi motiválja ebben a rendkívül aktív közéletiség-ben?
- Nagyon erős lokálpatrióta vagyok, itt születtem. A szüleim is, én is itt éltem le eddigi életemet. Úgy gondolom, egy városlakó polgártól nem elég, hogy csak várja, amíg kap valamit - tenni is kell a város helyzetének javításáért. Erre mindig megvolt bennem a készség. Már ifjúsági klubvezetőként is ennek szellemében tevékenykedtem: megpróbáltuk más városokban is ismerté tenni Nagykanizsát, a város művészetét, tehetséges polgárait. Nagyon szerettünk más városokkal kulturális és egyéb vetélkedőkön versenyezni. Rendszeresem neveztünk például a megyei vetélkedőkre - s maga a részvétel is rendkívül fontos volt, de az eredményeink miatt sem kellett szégyenkeznünk. Úgy gondolom, egy lokálpatriótának kötelessége aktívan tenni a városért. Ha valakinek olyan helyzete adódik, hogy a város érdekében tehet valamit, azt ki kell használnia. A takarékpénztár olyan intézmény, mely az emberekkel szoros kapcsolatban van - közöttük pedig szép számmal fordulnak meg befolyásos és tehetséges személyek. Ezeket a kapcsolatokat fel lehetett s talán kellett is használni a város érdekében. Az OTP helyi történetében mindig visszaköszönt, hogy a vezetés igyekezett mindent megtenni a városért. Sok mindent megtettünk, amiben lehetett, részt vettünk. A kultúra és az egészségügy támogatása mindig különösen kiemelt és fontos területe volt tevékenységünknek. Annak idején a takarékpénztár nagyon sokat segített abban, hogy számos orvos választotta lakóhelyéül Nagykanizsát. Emellett saját kezdeményezéseim is indultak, például október végén művészeti vetélkedőket szerveztünk - melynek továbbfejlesztése lett a
Kanizsai Művészeti Napok De ezen tevékenységeim mellett megemlíthetném az Autóklub helyi szervezetének elnöki tisztségét is. melyet hat éven át én láttam el, s talán egy kicsit nekem is köszönhető, hogy a jelenlegi telep megépülhetett. Számos - a város érdekében működő - alapítvány tagja és elnöke vagyok.
- A kultúra és a művészet támogatása mellett a sport területén is otthonosan mozog, hiszen például megalapította a „Canissa" sportklubot is. Sportembernek tartja önmagát?
- Sportszeretetemben közrejátszott, hogy a házunk mellett egy sporttelep volt található. Ott rendszeresen fociztam, sportoltam. Édesapám is aktív sportember volt, aranysípos futballbíró. Vezetett még Puskás Öcsiéknek is meccset. Ilyen szempontból volt előttem követhető példa. Fiatalkorom végén, hetvenhétben úgy gondoltam jó néhány társammal együtt, fel kellene mozgatnunk magunkat. Ebből a célból hoztuk létre a „Canissa" sportklubot. Ott egy nagyon jó kis csapatot sikerült összeverbuválnunk, van köztünk taxis, orvos, igazgató. Velük minden hétfőn a Cserháti-sportcsarnokban focizunk. Több kapcsolatunk is kialakult, gyakorlatilag egy Nagykanizsán dolgozó orvos közvetítésével merült fel Cipruson is a kispályás labdarúgóbajnokság beindítása. Az ottani bajnokság elindulásakor pedig meghívtak bennünket is egy-két barátságos mérkőzésre. t
- A bankárokat általában hidegfejű, számokban gondolkodó embereknek tartják. Mennyiben különbözik a bankár, a művészetet pártoló lelkes lokálpatrióta és a magánember?
- Valóban a bankárokról kialakult egy szokványos nézet, mely szerint pocakosok, szivaroznak, hidegfejűek és csak a saját hasznuk számít. Ez a fajta bankár a századelőn volt aktuális, ma már inkább egy menedzseréletet élünk Kétségkívül igaz, hogy a bankármunka állandó tanulást és maxi-malitást igényel. Többek között ezért tartottam szükségeinek a jo-
gi egyetemen megszerezni másoddiplomámat, hiszen egyre több jogi kérdés merül fel munkám során, s ezekre meg kell felelnem. Egy bankár racionalitása ott mutatkozik meg, hogy ha bejön egy ügyfél, s egy bizonyos cél érdekében bizonyos hitelt akar felvenni, meg kell mondanunk, hogy szerintünk jó vagy rossz az elképzelése. Ha azt mondjuk, hogy nem jó, nyilvánvalóan a bankárt csak számok alapján gondolkodónak, fantáziátlannak fogják tekinteni. Egyik barátom mondta erre azt a hasonlatot, hogy kettő meg kettő az a matematikában és a gazdaságban négy, csak a dalban lehet belőle öt. Jó pár ember, aki nem hallgatott a bankárok, például akár az én tanácsaimra, csődbe ment. Utána pedig eljött, és elismerte, hogy igazam volt. Nyilván a bankárnak érdeke, hogy az ügyfele sikeres legyen - ez velem is így van. Nem azért küldöm el az-ügyfelet, mert hatalmaskodni akarnék felette. A bank az ügyfelekből él. Önmagam ellen dolgoznék. Másik oldalon ugyanakkor a bankár is ember. Én is élek, vannak érzéseim. Általában tapasztalható az is, hogy az igazi bankárok támogatják a művészetet. Ebben a családi háttér is szerepet játszik. Volt egyfajta belső affinitásom is a művészetek, az irodalom felé. Irodalmi színpadot hoztam létre, újságot szerkesztettem. Zalaegerszegen a Reflex Színpad alapjait is én raktam le, még a katonaéveim alatt. Ez időben ugyanis megszerveztem egy kis társulatot, melyet később emeltek igazán profi szintre Merő Béláék Mindig azt gondoltam, hogy egy emberi élet akkor lehet igazán teljes, ha megfelelő kultúra áll mögötte.
- Szabadidejét mivel tölti szívesen?
- Mivel határozatlan munkaidőben dolgozom, tulajdonképpen csak a hétvégéimet tudom ilyen célra fordítani. Hétfőn délután eljárok focizni, a hétvégéket pedig a családommal töltöm. Szívesen hallgatok zenét, de rendszeresen eljárunk ezen kívül a balatoni telkünkre is.
St. \\.
i \\T A rVTTr7C A T)-++z l w
1997. október 24. \\^ JrvAJMl AaA — r<MfaK*tw>l )
Az állatok ünnepeltek
Iskolánkban, a Petőfi-Vécsey Általános Iskolában kiemelt nevelési terület a környezeti nevelés. Elgépiesedett világunkban egyre távolabb kerülünk a természettől -növényektől - állatoktól, s ebből következően sajnos mi emberek is egymástól. A nevelési területek közül első helyre emelt környezed neveléssel éppen ezt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink a természethez közelebb kerülve jobban megismerjék azt, s szeressék, védjék az élőlényeket, tiszteljék embertársaikat. Céljaink megvalósulását segítik a túrák, kirándulások, a nyaranta megszerzett vándortábor és az erdei iskolai tanulmányok. A természethez, pontosabban az állatokhoz való közelebb kerülést szolgálja az Allatok Világnapja alkalmával megrendezett állatbemutató és rajzpályázat is.
Az 1996/97-es tanévben történt először megemlékezés iskolánkban az állatokról.
A tanulók megismerkedtek az állatok védőszentjének Assisi Szent Ferencnek élettörténetével. Tudják, hogy éppen ezért mindig október hónapban Ferenc naphoz kötődik az állatok ünnepe.
Ebben az évben október 3-ára hirdettük meg az állatbemutatót. Plakátokon hívtuk fel a tanulók figyelmét a közelgő ünnepre, s arra, hogy ezen a napon a tavalyihoz hasonlóan - elhozhatják kedvenceiket az iskolába.
A rajzpályázat pedig lehetőséget adott számukra ahhoz, hogy rajzban mutassák be az általuk legjobban kedvelt állatokat.
A pénteki ünnepnapon 11 órakor indulhattak haza az iskolából azok a tanulók, akik nevük felírásával jelezték, hogy bemutatják állataikat. 12 órára érkeztek vissza, s elhelyezték kedvenceiket az iskola udvarán felállított padokra, székekre. A gyönyörű, napsütéses időben festői látványt nyújtott a színes állatsereglet.
Ragyogóra takarított kaütkában papagájok, pintyek hivalkodtak színpompás tollruhájukban. Szomszédságukban csillogó üvegkádból ékszerteknősök tekintgettek csodálkozva a világra. Másutt faforgáccsal telehintett üresnek tűnő üvegedény mellett álldogáltak a gyerekek. Mint kiderült, az aranyhörcsög-lakót próbálták előcsalogatni rejtekéből. Régen kapott ennyi simogatást az a lepketarka nyuszika, amelyik finom, illatos szénával bélelt kosárkában üldögélt gazdája védelmező karjai között. Az anyai örömök elé néző tengerimalac-mama mellett szakszerű előadást tartott kisgazdája az új alom gondozásáról. Sok csodálója volt a tarisznyaráknak, amely
egy természetes befőttes üvegben trónolt.
A bemutató igazi sztárja a kutyák és a macskák voltak.
A hatalmas juhász kutyától a csöppnyi kínai pincsiig számtalan változat futkározott, csaholt, viháncolt az udvarban. Kitűnően érezték magukat, lubickoltak a gyerekekből feléjük áradó szeretetben. A kisgazdák elmélyült eszmecserét folytattak állataik gondozásáról, bíztatták „kutyátlan" társaikat, hogy bátran vágjanak bele ők is az állattartásba. Bizony sok sóvár, irigykedő tekintetet is el lehetett csípni azoknak a gyerekeknek az arcán, akiknek nincs állatuk.
Külön örömmel töltötte el a gyerekeket az, hogy a nevelők is megnézték, megsimogatták állataikat, érdeklődtek tartásuk felöl.
A bemutató végén a tanulók emléklapot kapták, majd hazavitték állataikat. A gyerekek érdeklődését, csillogó tekintetét látva reméljük, hogy a jövő évi bemutatóig még több tanuló kér és kap állatot szüleitől, s váük majd belőle az állatokat, s ebből következően, az embereket is jobban megértő-szerető melegszívű felnőtt.
Köszönjük a szülők támogatását.
Külön köszönet illeti azokat a számunkra ismeretlen „szomszéd néniket és bácsikat", akik megengedték azt, hogy tanulóink - saját állat híján - az ő állataikkal mutatkozzanak be iskolánkban.
A kiállítás megnyitásán megjelent Nagykanizsa város Állatvédő Egyesületének ütkára, Karmazin Jó-zsefné személyében.
A rengeteg rajz a gyermekek állatszeretetének példája.
Az értékelést végző zsűri szempontja volt: a minőségi, színvonalas teljesítmény.
A helyezettek és különdíjasok közül többen, több munkával és különböző technikával is dolgoztak eredményesen, változatosan.
A képek tartalmában megnyilvánult az állatok iránü szeretetük, megbecsülésük. Az egész alakos komponálás több tudásról árulkodik, mint például egy fejtanulmány. A csoportalkotás összetett feladat, különböző gondolatokat is tükröz.
A zsűri a Petőfi-Vécsey Általános Iskola humán munkaközösségében dolgozó, rajzot oktató szaktanárok csoportja volt. Az átgondolt értékelő munkát ők végezték.
Minden pályázó intézmény kiérdemelt l-l helyezést, vagy különdíjat.
Nagykanizsa, 1997. október 9.
Kozics Zoltánné Ballá Jánosné
szaktanár szaktanár
Petőfi-Vécsey Általános Iskola Nagykanizsa
NYUGATI KELETIEK
« ® :§ # #• : •# ás *
Nagykanizsa keleti városrészéről vetem papírra benyomásaimat így 1997-es esztendő őszén.
A városnak ebben a részében többszintes házakban többezren élnek. A loggiás, összkomfortos lakások kényelmesek, jó beosztásúak. A lépcsőházakat tisztán tartják. Szomorú, hogy néhány fiatal piszkolja, firkálja a szép fehér falat, csak tudnám, miért teszik, hiszen ez az Ő otthonuk is!
Tágas, levegős ez a városrész. A négy- és tízemeletes épületek között fás, bokros parkokat, játszótereket alakítottak ki. Az itt élő családok többségére a befelé fordulás a jellemző. Itt nem szokás a szomszédolás, a másokra való odafigyelés. Többször okoznak egymásnak bosszúságot, mint örömet. A tíz óra utáni zubogó fürdővíz zaja sokszor legszebb álmából ébreszü fel a szomszédokat. A felső loggiákról az alsókra hulló futómuskátü szirmok állandó takarításra késztetik a szenvedő alanyokat. Javasolták már, hogy más, ugyancsak késő őszig virágzó, szirmaikat nem hullató virágokkal díszítsék loggiájukat, de ezeket a javaslatokat meg sem hallják, sőt megsértődnek. Esténként sokszor éjszakába nyúlóan hangoskodnak fiatalok egyes lépcsőházak előtt. Tehetik, hiszen munkanélküliek, így a délelőttöt átaludhatják. Hol vannak ezeknek a fiataloknak a szüleik? Ma már többszöri javaslatunk ellenére nem létesítenek itt rendőrőrsöt, legalább a járőrkocsi a késő esti órákban erre is eljöhetne. A munkanélküliség megszokásából hogyan lesz munkaszeretet?
A városrész ellátása jónak mondható. A Spar, a Forrás, az ABC mellett a sok kis üzletben készségesen állnak a vásárlók rendelkezésére. Jó az élelmiszer és a zöldségellátás, friss húst is folyamatosan lehet kap^ ni. A nyugdíjasok körében nagy a kereslet a húsoscsont iránt, hiszen
ebből készülhet a vasárnapi ebéd. Műszaki cikkek is vásárolhatók, a virágboltok kínálata is megfelelő. A javítgatásokhoz szükséges eszközök megvásárolhatók. A bútorvásárlók igényeit is ki tudják elégíteni. Nem kell messzire menni, ha valaki ruhát akar varratni, tiszü\'ttatni, mosatni vagy cipőt javíttatni, esetleg zárat szereltetni. A különböző háztartási gépeket gyorsan megjavítják az itt élő szakemberek. Megjelentek a szépségszalonok, több fodrász áll a hölgyek és urak rendelkezésére. A betegek percek alatt elérik a rendelőket, ahol türelmesen foglalkoznak velük. A gyermekorvosok is kulturált környezetben várják kis betegeiket. A szép gyógyszertárunkban gyors, udvarias a kiszolgálás. A fogfájósok is hamar orvoshoz kerülhetnek, nem kell beutazni a belvárosba, különösen most, amikor csaknem duplájára nőtt a menetidő az egyajtós felszállás miatt. Idegesítő, amikor harminc ember áll.sorba az egy ajtónál. Jó lenne visszaállítani a többajtós felszállást!
A szórakozni vágyókat várják a presszók és az éttermek. Az óvodák és iskola pár perc alatt elérhetők. Kár, hogy nagyon sok tanuló nem fogyaszthatja a finom, jóízű ételeket, mivel erre nem igen teük a család kasszájából. A könyvtár is megfelelő nyitva tartással áll az olvasni vágyók rendelkezésére. Az újságos pavilonokban naponta vásárolhatók friss újságok, sőt a lottót és a totót is átveszik.
Mi az, ami itt keleten változtatást igényelne? Elsősorban az emberek magatartásán kellene változtatni! Jobban figyeljenek oda egymásra, tapintatosabbnak, alkalmazkodók-nak, jobbszándékúaknak kellene lenniük az itt élőknek. A változtatáshoz pénz nem szükséges, csak egy kis akarat.
Király János
OVONOK-TANITONOK TAPASZTALATCSERÉJE
1997. október 15-én a Péterfy Sándor Altalános Iskola első osztályaiban vendégeskedtek az elsősök óvónénijei. Az iskola hagyományteremtő szándékkal
megrendezett tapasztalatcseréjén, óralátogatásokon és szakmai beszélgetésen a MÁV, Hevesi, Rózsa, Rozgonyi és Attila Óvoda óvónői vettek részt.
14
I
KANIZSA-
I
1997. október 24.
NAGYKANIZSA KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATÁNAK CSATORNAKIOSZTÁSA
a. s s
i IS
9 10
lt
12
13 14 15
16 17
18
19
2<> 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
32:
«7 Horvát TV 1 nemzeti / horvát
09 DoriüTV «18 Magyar TV t 5 Olt Magyar TV 2 jjenwett/ magyar
C2 OH 03 04 OS
s$
Nt>
S7
SS
S9
S10
Pl
F2
F3
F4
F5
F6 F7 F8 F<> U2I
Kanizsa TV ORF 2 OftF 1 PRO 7 8AT1 M6
z+ "f.:\'::;
CNN
EÜROSPORT
RTL
Tartalék
Tartalék SZÍV TV íartalrk TV 2 Tartalék RTL Klub I artali k
TV3 Tartalék
RTL 2
TJ23 TVE
TJ24 VOX
U25 RA1
U26 MCM
U27 MVZZIK
U28 VIVA
t\'29 M-SAT
U30 Spektrum/Fix TV szórak.-erot. / magyar
városi / magyar nemzeti / német nemzeti/német szórakoztató / nemet szórakozf ató / német szórakoztató / francia zenei / magyar bír / angol
spuri /inagyar-angol szórakoztató / német
szórakoztató / magyar
szórakoztató / magyar
szórakoztató / magyar
szórakoztató / magyar
szórakoztató / német nemzeti / spanyol szórakoztató / német nemzeti / olasz zenei / francia komolyzenei / francia zenei / német szórakoztató/ magyar
1)32 TraveJ TV
Ü33 TARA TV
U34 Cartoon-TNT
TJ35 ShopplngTV
Csillagpontos rendszer - Szociális csomag Csillagpontos rendszer - Alap csomag Csillagpontos rendszer - Bővített csomag Soros rendszer
utazási / angol
szórakoztató / angol
gyermek / angol
vásárlói / magyar
170Ft | 490 Ft | 790 Ft 550 Ft
Az HBO mozicsatorna előfizetési díja 1220 Ft, ami hozzáadódik a választott műsorcsomag díjához!
T-VET
A Hot Bird 3 beköltözött a mindennapjainkba. Kinek azért, mert a műhold közvetítésével láthatja a Magyar Televízió 2-es műsorát, kinek azért, mert kisebb zűrzavart okozott a műholdas adás, és a nagyi nem tudja tovább figyelemmel kísérni James Onedin hazardíro-zását a szabadversenyes kapitalizmus korában, nem is beszélve a magyar szabadversenyes kapitalizmus országgyűlésének hazardí-rozásairól.
Hogy Nagykanizsát - beleértve Miklósfát, Kiskanizsát és Palint is - hogyan érinti a televíziózás forradalma, a kereskedelmi csatornák megjelenése, bővülése, melyeknek házunk táján a vételi viszonyok, a Kanizsa olvasóit Bagladi József, a Kábeltel Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta:
- Sokan felkerestek bennünket azzal, hogy miért késve kezdtük meg a két kereskedelmi televízió kábelen való adását. Egyrészt az az oka ennek, hogy a két nagy magyarországi kábeltelevíziós szövetség egységesen megegyezett a két nagy kereskedelmi adó tulajdonosaival. Nem akarták egyiket sem előnyben részesíteni. Másrészt technikailag erre az időpontra tudott minden kábeltelevíziós hálózat elkészülni. Mi ehhez a megállapodáshoz tartottuk magunkat. Kiskanizsán elkészült, Miklósfán, Palinban hamarosan megérkezik a fejállomásokhoz szükséges technika, és két héten belül ott is vehető lesz az adás. Elég későn dőlt el, milyen programcsomagban, kiknek lesznek láthatóak a kereskedelmi tévék, az MTV 2 mindegyik helyszínen látható. Igazából négy kereskedelmi adókról kell beszélni, hiszen a TV 2 és az RTL Klub mellett a Szív TV és a TV 3 is az, arculatváltás várható mindkét csatornán miután tőkeerős cégek szálltak be a működtetésbe. A kábelszövetségek mind a négy tévének ugyanazokat a feltételeket biztosították. Ez azt jelenti, hogy Nagykanizsán a négy kereskedelmi adó a legdrágább programcsomagban van, a soros rendszeren pedig bárki nézheti.
Aki nem az extra programcsomagra fizetett elő, az azt érzékelheti, hogy a TV 3 eltűnt. A magyarázat az, hogy a szociális és az alapcsomag éppen az egyenlő esélyek miatt nem tartalmazza.
- A soros rendszeren tévézők látják, a csillagpontoson viszont csak azok, akik az extrára fizetnek elő. Az előbbi 550 forint, az utóbbi 790. Ez vitatható.
- Az extra csomagot vásárlók viszont ezen felül számos olyan külföldi adót láthatnak, amit a soros rendszeren nem lehet fogni. A csillagpontos extra csomag harminchárom adó vételére nyújt lehetőséget.
- Mondhatja erre a csillagpontos rendszeren tévéző, hogy a fenét érdekli a többi húsz külföldi adó, amikor több mint tíz magyar nyelvűből választhat, így viszont rákényszerül a legdrágább csomag előfizetésére, ha legalább azt akarja látni, amit a soros rendszeren bárki láthat minden extra-díj nélkül. Az árak maradnak? Folyik-e tovább a csillagpontos rendszer kiépítése?
- Egyelőre nem lesz árváltozás, januártól húsz százalék emelésre lehet számítani. Most még négyezer lakásban van soros rendszerű kábeltévé, de idén átadunk újabb ezernégyszáz csillagpontosat, jövőre pedig a szűk belváros kivételével megszűnik a soros rendszeren való adás. Folyik az optikai rendszer kiépítése, tizenhat ilyen végpont épül ki a városban. Jövőre már Kiskanizsán is lehet programcsomagokat nézni, \'98 végén vagy \'99 elején Palin és Miklósfa is sorra kerül. A csomagokról: az egész országban a hármas csomag értékesítése folyik, de nyugaton nincs is három csomag, csak egy szociális és a másik. Erről nem is tudok mást mondani, nem valószínű, hogy a koncepció változna Magyarországon. A magam részéről - és nem voltam vele egyedül - nagyon nem értettem egyet azzal, hogy a soros rendszeren fogható legyen a négy kereskedelmi tévé, hiszen azok egy plusz szolgáltatást jelentenek. Hozzá kell tennem, hogy igazak
1997. október 24.
I
KANIZSA - l-t/étei
I
15
EL
azok a vélemények, hogy a TV 2 és az RTL Klub adásai a legegyszerűbb technikai megoldással is. nézhetők, foghatja őket bárki. A kábeltévéknek az lenne előnyös, ha ez a szolgáltatás több pénzért, plusz szolgáltatásként lehetne csak fogható és csak kábelen, aki pedig megelégedik az antennás, szobaantennás, dróthuzalq^ megoldással, az nézhesse azt, amit azokkal a technikai megoldásokkal tud.
- Milyen visszajelzések vannak az MTV 2 műholdas sugárzását illetően? Akad vételi probléma Kanizsán is?
- Ahol nincs kábel, illetve önálló parabolaantenna, ott nem látható. Akinek nem megfelelő a parabolája, annak is jó pár ezer forintba belekerül, hogy a vételre alkalmassá tegye. Sajnos vannak a városnak olyan részei, ahol csak egyéni parabola antennával tudják megoldani a problémát, de vannak olyan helyek is, ahol most akciósán hétezerötszáz forintért beköthetik a lakásba a kábelt. Erre ott van lehetőség, ahol a kábel ki van építve, de nincs behúzva a családi házba, társasházba. A vételi lehetőségekről tájékoztatjuk a hozzánk fordulókat, és az újságon keresztül is közöljük, mit hol találnak meg, mely adásoknak változott meg a vételi helye.
* * *
Szerkesztőségünkhöz is több panasz érkezik nap mint nap. Van, aki arra panaszkodik, hogy hiába van antenna a házon, nem látják a két kereskedelmi adót, van, aki még a mai napig nem érti, melyik kettes adóról is van szó, melyiket látja, melyiket nem. Felkeresett bennünket drága pénzért a közelmúltban parabola antennát vásárló, aki azzal sem tudja nézni a műholdas .kettest", mert nem tájékoztatták, hogy a szerkezet mire elég és mire nem. Azt pedig, hogy valakinek a tévékészüléke nem képes arra, hogy nézze rajta a csillagpontos extra csomagját, hiába fizette elő - az ő készülékében van a Inba...
L.I.

CSATORNAKIOSZTAS
TV sáv Csatornaszám Mfisor
KISKAN1ZSA KTV
VHFI C2 Horvát TV 1
VHFI 02 Euró sport
VHFII 03 Osztrák TV 2
VHFII 04 Szlovén TV 1
VHFII 05 PRO 7 \'
Alsó kábel A6 VrVATV
Alsó kábel A7 RTL 2
Alsó kábel A8 Duna TV
VHFIII 06 Kanizsa TV
VHFIU 07 Magyar TV 1
VHF in 08 SAT 1
VHF 111 09 Osztrák TV 1
VHF m 0 10 RTL
VHF m 0 11 Magyar TV 2
VHF m O 12
(¦JKLÓSFA K rv
VHFI C2 Osztrák TV 2
VHFI 02 Magyar TV 2
VHF II 03 Horvát TV 2
VHFII 05 Képújság
Alsó kábel A7 Kanizsa TV
Alsó Kábel A8 Duna TV
VHF in C5 Eurosport
VHFin C6 RTL
VHF m C7 Osztrák TV 1
VHFIH C8 PRO 7
VHF ín C9 Horvát TV 1
VHF m C 10 SAT 1
VHF in 0 12 Magyar TV 1
PALIN KTV
\' VHFI 02 Magyar TV 2
VHFII 03 Osztrák TV 2
VHFII 04 Duna TV
VHFII 05 Horvát TV 2
Alsó kábel A8 Kanizsa TV
VHF in C5 RTL
VHF III C6 PRO 7
VHF in C7 Osztrák TV 1
VHF m C8 Eurosport
VHF m C9 Horvát TV 1
VHF in C 10 SAT 1
VHF in O 12 Magyar TV 1
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy a nagykanizsai kábeltelevíziós hálózaton október 13-tól az új kereskedelmi csatornák bekapcsolása miatt a programkínálat az alábbiak szerint módosul:
Csatorna
05 FI F2 F4 F6 F8 U21 U23 U32 U33 U34 U35
Régi TV-műsor
TV3 SAT1 SZÍV TV/VIVA TV CARTOON-TNT RTL2 TVE
Új TV-műsor
SAT1 Tartalék SZÍV TV TV2 RTL KLUB TV3 RTL2 TVE TRAVEL TV TARA TV CARTOON-TNT SHOPPING TV
A SZÍV TV új 24 órás műsora október 13-tól az F2-es csatomán fogható.
Miklósfa, Palin, Kiskanizsa kábeltelevíziós rendszereinken az új kereskedelmi adók vételét a közeljövőben szintén biztosítani fogjuk.
Meggyőződésünk, hogy a több szolgáltatást nyújtó új műsorkínálatunk előfizetőink tetszését is elnyeri.
A Kiskatii/sai Általános Iskola Környezetvédelmi szakköre környezetvédelmi levele-zős játékot szervez 7. osztályosok részére a Zsigmondy Vilmos-Winkler Lajos Műszaki Középiskola és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap közreműködésével.
„Iskolánkért, környezetünkért, városunkért, településünkért" címmel.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
A jelentkezéssel együtt kérjük az első feladat megoldásának beküldését is.
1 feladat: A csapatok válasszanak nevet és készítsék el az emblémájukat (az embléma mérete A/4-es méretű lap és a rajz bármely technikával elkészíthető. Beküldési határidő: 1997. november 7.
A játék 3 fordulóból áll, amelyek további feladatait a jelentkezés után küldjük el a résztvevőknek.
A beérkezett feladatokat a játékot támogatók (Városvédő Egyesület elnöke,
Lovrencsics Lajos, Park Szolgáltató Kft., Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft.) és a közreműködők bírálják. A beérkezett munkákból a Zsigmondy Vilmos-Winkler Lajos Műszaki Középiskola „Hely Galériájában" rendezünk kiállítást és vetélkedőt 1988. IV. 17-én.
Érdeklődésükre számítva, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Nagykanizsa, 1997. okt. 17.
Balogh András
igazgató SUló Zsolt igazgató Antal ics Dezső szakmai vezető Dömötör MJklósné szakkörvezető
16
( KANIZSA-^^^ )

J 997. október 24.

Hej, JEGYISZEJ!?
A napokban került kezemhez Nagykanizsa MJV Közgyűlésének az Épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 32/97 VII. 1 sz. rendelete Elgondolkodtató, ezen a címen érintett-i R/2. § - Irányító és szervező városi főépítész
R/3. § - A hatósági feladatot ellátó Polgármesteri Hivatal - építési részleg -
R 4. § - A Városfejlesztési Bizottság
- A közgyűlési jóváhagyásra ítéltetett rendelet alpolgármesteri és jegyzői aláírással hitelesített „eredménye".
Nem csoda, hogy mindez a többszörösen módosított 22/93 28/94 15/95 17/96 47/96 6/97 (anyagból véve) rendelet - átdolgozásának - felületes kezelése, mely után a mostani 32/97 sz. ötéves munkálkodás téma szerinti jubileumi kiadását élte meg. Tele hibákkal, hiányosságokkal.
Azokután, hogy 1993-ban (okt. hóban) a Kanizsa Extra újságban közzétett rendeletre a MJV Önkormányzatához címezve átvétellel igazolt észrevételt (kifogást, hiánypótlási javaslatot) juttatott el a Magyarok Nemzeti Szövetsége helyi szervezete \'93. okt. 18-án.
Emlékeztetőül változtatás nélkül közlöm a \'93. évi beadvány sorait. (Id. a levél mellett)
Döbbenetesnek tűnik, hogy az abban foglaltak még ma is aktualitással bírnak.
S ha már a vörös rémuralmi diktatúra „emlékei" felett titkos összekacsingatás-sal, vagy felületesség miatt nem érzékelik sok nagykanizsai polgár önbecsülését sértő táblák súlyát, gondoljanak a városunkat látogató idegenforgalomra. Hisz a rendelettel szavazatukat adták ezen „eszmeiség" örök hirdetésére.
Ugyanakkor arra méltó értékek nem kerültek a védett alkotások kategóriájának listájára (Kanizsa Dorottya, Hild érem,...),
Fenti okok miatt állampolgári és a rendeletben foglalt jogomnál fogva -4. § 2, „védetté nyilvánításra ill. annak törlésére bárki javaslatot tehet" élni kívánok.
S mivel a korábbi beadvány tartalmi felülvizsgálata nem történt meg fordulok a hivatali úton kívül a sajtó nyilvánosságához.
Egyúttal értesítem az illetékeseket arról, hogy közakaratból-önkormányzati I erővel is megtámogatva került eredeti helyére az Erzsébet térre négy éve a 20-as -Honvéd gyalogezred emlékműve.
így módosítandó - a Rendelet mell. 23. pont. - mely szerint 20-as emlékmű: j helye Sétakert?!
- a Rendelet mell. 19. pont. - Hős jegyiszeji partizán Pank Vilmos \'. Több mint három éve leszerelve. így az már nem díszítheti a Szemere 2. alattí
német tulajdonú cég utca felöli frontjának falát. <
- De ha már \'56-ban egyszer köpönyeget váltó főtéri Iván szobor másodszor is ] földre szállt, s varázserejét elvesztve szembetalálkozhat a jelen problémáival an- [ nak kivédését javaslom. Mindezt teszem a jelenlegi méltányos és csendes szerepe ; és felbecsülhetetlen értékű színesfém tartama szempontjából is. »
Kérem a rendelet mellékleteinek felülvizsgálatát és a javaslat értékelése után a szükséges módosítások eszközlését. ,
Nagykanizsa, 1997. okt. 20.
PÓCZA ATTILA
6 15
20
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tárgy: Helyi értékek védelméről szóló rendelet észrevételezése.
A napokban nyilvánosságot látott a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/1993. (IX. 20) sz. rendelettel módosított 2011992. (XI. 23.) számú, az építészeti értékek helyi1 védelméről szóló rendeletének módosítása és kiegészítése, mellyel kapcsolatban Szövetségünk az alábbi észrevételt teszi:
A város történelmi múltját idéző, és egyúttal az ott élők önbecsülését elősegítő emléktáblák védelme közös érdekünk és feladatunk. Nem tartoznak ezek körébe az alábbiak, ezért kérjük leszerelésüket!
Emléktáblák: (A felsorolt 22-ből 6 db.)
3. sorszámú: Hamburger-Sneff dicsősége
4. sorszámú: MKP-MSZMP Győzött az eszme sorszámú: 1919 Tanácsköztársaság dicsősége sorszámú: Bolgár felszabadítás
16. sorszámú: Landler elvtárs, a dicső tanácsköztársaság főparancsnoka sorszámú: Pauk Vilmos jenyiszeji partizán
Szobrok; (A felsorolt 37-ből I db.)
12, sorszámú: A Tanácsköztársaság emlékműve
Domborművek: (A felsorolt 8-ból 1 db.) 7. sorszámú: Landler Jenő arckép
A fentiek egy letűnt kor borzadály át felidéző „művek", ennélfogva javasoljuk, azokat elrettentő példaként, bemutatás céljából egy kanizsai múzeumi részlegbe elhelyezni, mivel védettségüket - a közfelháborodás erősödésével a rendszerváltozás után három évvel - már csak zárt intézeti elhelyezéssel látjuk biztosítottnak.
Ugyanakkor nem tudtuk felfedezni, ezért javasoljuk a 2. számú mellékletbe felvenni:
1. Sétákért; Kanizsai Dorottya szobra
2. Bajcsa: I. világháborús emlékmű
3. Vasemberház: É-i kapuban elhelyezett Hild érem plasztikája
Megjegyezni kívánjuk, hogy a sétakerti bejárásunk alkalmával észleltük, hogy a puchheimi partnervárosi kapcsolatokat szimbolizáló két szál rózsát - feltehetően vandál kezek - letörték és eltulajdonították.
Kérjük javaslatunk értékelését, illetve az önkormányzati testülettel való megtárgyaltatását.
Tisztelettel:
Pócza Attila MNSZ Zala Megyei Szervezetének elnöke
Nagykanizsa, 1993. okt. 14.
BÚTOR-LAKÁSTEXTIL BÚTOR-LAKÁSTEXTIL BÚTOR-LAKÁSTEXTIL
^ ^ LERÁNT LAKBERENDEZÉS: - Nagykanizsa, kinizsi utca 58.
LERÁNT )) - bolt ZALAKOMÁR, PETŐFI u. 10.
AJÁNLATUNK:
+ kárpitos bútorok (garnitúrák, heverők, franciaágyak, ülőkék) + paplanok, párnák, ablakpárnák nagy választékban
Szép kiállítású boltunkban még vásárolhatók: szekrénysorok, kiegészítő kisbútorok, szöveteladás. Nézzen be hozzánk, segítünk berendezni lakását, talán Önnek sem mindegy mennyiért...
9-17 óráig
Nyitva tartás: Telefon: 93/314-815 Bolt nyitva tartás: Telefon: 93/386-022
hétfő-péntek hétfő-péntek
9-17 óráig
BÚTOR-LAKÁSTEXTH, BÚTOR-LAKÁSTEXTIL BÚTOR-LAKÁSTEXTIL
Q KANIZSA - Sf*nt*K*4*$tK ) 17
SPORTMAGAZIN
Az utca ördögei...
1997. október 24.
Görkorcsolya: négy kis keréken gördülő, korcsolyaszerűen használatos játékszer. Legalábbis az Értelmező Kéziszótár szerint. És hogy vélekedik erről az, aki nap mint nap játszik ezzel a kis játékszerrel.
- Hogy állunk ezzel a sporttal?
- Nálunk még fejlődőben van a korizás, a nyugati országok viszont hat évvel előttünk járnak. Csak most kezd beindulni igazán. Eddig a ftttneskori volt jellemző, de mostanra a legtöbb srác már mutatni akar valamit.
- Mióta foglalkoztok komolyabban a görivel, és hogy jött össze a csapat?
- Csak \'96 tavasza óta korizunk úgy igazán. Van, aki a gördeszkát váltotta fel a korira. A csapat egész véletlenül verbuválódott össze. Néhányan koriztak a városban, találkoztak, elkezdtek beszélgetni, majd újra találkoztak, együtt koriztak; a többit már el lehet képzelni.
- Honnan tanultátok meg a figurákat és az ugrásokat?
- Furcsán hangzik, de sokat néztük a tévét. A EUROSPORT-on az X-games sok olyan dolgot tanított, amit egy kis gyakorlás után mi is meg tudtunk csinálni és ez nagyon jó érzés. De vannak figurák, amiket magunknak találunk ki. Ez még jobb érzést kelt.
- Mennyi időt vesz igénybe az edzés - ha nevezhetjük így - annak, aki komolyan foglalkozik vele?
- Napi 4-5 óra kell naponta, ha igazán jó akarsz lenni.
- Igazán jó? Milyen egy igazán jó kőris? Egyáltalán hol a határ?
- Most már nagyon magas. A
profi és az amatőr között minimális a különbség. Egy ügyes amatőr a profik között is megállja a helyét. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy az amatőr nagyon tág határok között mozog. Amatőr az is, aki csak boltba jár görivel, de amatőr bajnokságok is vannak, ahol már muszáj produkálni valamit.
- Mitől lesz profi valaki?
- Ugyanúgy, mint a többi sportnál, itt is elmondható, hogy profi az, aki ebből él. Fizetnek a fellépésekért, a bemutatókért, és teljes mértékben támogatják a szponzorai.
- Ha jól tudom, némi támogatást ti is kaptok.
- Igen, így van. \'96 nyarától vagyunk a RYNO görkorícsapata. A másik szponzor Halász Károly, aki épített egy úgynevezett FUN BOX-ot, amin tudunk gyakorolni. De csak nyáron. A helyet a Zsigmondy-iskola biztosítja, ők így segítenek. Köszönjük. (És koszi Olga néni!) A probléma akkor kezdődik, mikor már nagyon hideg van és leesik a hó. így télen egyáltalán nincs kori a lábunkon. Max a jégen. Viszont a tó sem fagy be mindig. Az az igazság, hogy kellene egy saját park. ahol
nem zavarnánk senkit. Télen pedig egy régi, már nem használt hangár; csak a fedettség miatt, így nem esnénk ki a formából. Hogy ez mind megvalósuljon, még több szponzor és rengeteg pénz szükséges. Nyugaton már a nagyobb falvakban is van park. Szóval itt tartunk.
- Igaz, hogy el vagyunk maradva, de azért vannak lehetőségek, igaz? Milyen versenyeket rendeznek általában?
- A városban is volt egy országos szintű amatőr verseny, de a legrangosabb az Országos Roller-blade Kupa. Ez szeptember 6-án volt a Görzenálban és mi is ott voltunk Ez amatőr és profi verseny egyaránt.
- Milyen eredménnyel tértetek haza?
- Domaföldi Péter (Pepe) első STREET kategóriában, ami a legösszetettebb kategória. Ugyanitt Ozorai Máté harmadik és Hosszú Krisztián ötödik helyezés.
- Ez nagyon jó. Nem minden nap nyer az ember országos versenyt. Gratulálok! Milyen a verseny hangulata? Azt hallottam, hogy egy triatlonversenynek egyedi varázsa van. Mi igaz a korira?
- A verseny kész parádé. Nehéz elmondani. Egyszerűen csak legyél ott és megtudod.
- Ha jól tudom, elég állandó a csapat. Kit említenétek meg, ha össze kellene szedni azokat, akik tényleg komolyan veszik?
- Pepe, Hosszú Krisztián. Ozorai Máté, Németh Balázs és Jármai Gergő, ők „ igazi" korisok
- Tudjuk, mi a helyzet nyugaton. És nálunk? Vannak olyan helyek, városok, amelyekre különösen jellemző a korizás?
- Persze. Ilyen például Dunaújváros, Pécs, Eger, Debrecen, Kecskemét, Szeged és Budapest. Ami még fontos lehet, hogy a világ kori fővárosának Amszterdamot tekinthetjük. Vannak fedett pályák, medencék, amit el tudsz képzelni.
- Visszatérve a versenyhez, milyen kategóriákba sorolhatók a korisok?
- Mit már az elején mondtam, van fitness-korizás, ezen kívül görhokey, félcső; Street- és terepkori (DOWNHILL).
- Utolsó kérdésem: Meddig lehet ezt csinálni?
- Egyszerű. Amíg a sérülések engedik
Kovács Krisztina
18
KANIZSA - Sfu3*t*t*wi»
-y
ím. október 24.
Először az
országban női kardverseny
A Magyar Vívó Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatta a női kardvívás bevezetését.
A MÁV NTE vívó szakosztálya vállalta, hogy az első országos nyílt versenyt (korhatár nélkül mindenki indulhat) megrendezi. A viadalon az MVSZ magas rangú tisztségviselőkkel képviselteti magát.
A rendezés sikere érclekében támogatást vállalt a Magyar Külkereskedelmi Bank nagykanizsai fiókigazgatója, a város polgármestere, a VIVERE alapítvány kuratóriuma.
A verseny jelentőségét növeli az a tény is, hogy Samaranch úr, a NOB elnöke is pozitívan nyilatkozott a versenyág olimpiai sportággá emelése ügyében, ugyanis jelenleg a részvételi arány 7:3 a férfiak javára.
Kiss György, a MÁV NTE vezetőedzője bízik a női kard sikerében.
1998 májusában Nagykanizsa vállalja - az országban elsőként - egy nemzetközi verseny szervezését. Az edző hiszi, hogy a Fabik Kupák révén éppen Nagykanizsa volt elindítója a korosztályos világbajnokságoknak, talán ez a város lesz kiinduló alapja annak a folyamatnak, amelynek a végén a női kard olimpiai sportág lesz.
Az első magyar női kard-verseny 1997. október 25-én 10 órakor lesz ,a Rózsa úti vívóteremben.
Horváth György
VIVOVERSENYEK IDEJE
1997. október 25. 10 óra
Országos nyílt női kard
Rózsa úti vívóterem
1997. október 26. 9 óra
Országos fiú gyermek tőr
Rózsa úti vívóterem
A labdajátékok többsége őszi, tavaszí rendszerű, mely azt jelenti, hogy a nyári szünetet - mely egyben az átigazolási időszak is - követi a bajnoki rajt. A nagykanizsai Olajbányász KC NB I/B-s női kézilabdacsapatánál ezen a nyáron nem volt több mozgás, mint általában, de azért volt, amelyre érdemes volt odafigyelnünk (meg is tettük), s amelyek új erőviszonyokat, új színt hoztak a csapat életében. Az egyike volt ezeknek a változásoknak, hogy visszatért az együtteshez az a Buza Anikó, kinek neve korábban nem hiányozhatott a kanizsai együttes összeállításából. Merre járt, mit csinált, hogyan került sor a visszajöve-telére? - ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor beszélgetésre invitáltuk a kézilabdás hölgyet.
- Egyike vagy azoknak, akik az Olajbányász fénykorabeli -amikor az NB I-ben szerepelt a csapat - együttesében is játszottál. Mennyire más a mostani gárda?
- Teljesen átalakult minden, hiszen elment Mátyás Auguszta, Siti Beáta, Siti Eszti - ma mindannyian NB l-es. s válogatott kerettag-játékosok - már akkor teljesen más játékra kellett nekünk is átallnunk, így kerültem be én is a szélső pozícióból irányítóba. Nem kis fe-
Junior válogató
tőrverseny Zalaegerszegen
A vívás gépezete indul az új versenyévaddal. A Zalaegerszegi Vívó Egyletet érte a megtiszteltetés, hogy az első korosztályos versenyt rendezze az évadban. A fiúk mezőnyében 63 induló volt. A kanizsaiak eredményei: 12. Szmodics Zoltán, 27. Horváth József. 32. Bagonyai László.
H.Gy.
VISSZATÉRNI SEM KÖNNYŰ...
lelősség hárult ránk, akik maradtunk (Juhász Irén, Gombor Ágnes, Vass Bea, Buza Anikó. Krichenbaum Tiborné).
- Igaz, hogy rövid időre, de eligazoltál a csapattól.
- Valóban, ezelőtt két évvel. 1995-ben átkerültem Fonyódra.
- Miért volt szükség a váltásra?
- Valójában én már akkor abba akartam hagyni az aktív sportolást, mivel az Olajbányász együttese nem tudott nekem abban segíteni, hogy munkahelyem legyen - munkanélküli voltam -, csak később találtam munkalehetőséget. Ez időben érkezett a Jónyódiak ajánlata, mely alapján megváltoztattam a véleményemet, s folytattam a kézilabdázást, s pusztán az anyagi okok miatt (ma már másképpen van), így lettem a balatonpartiak játékosa. Olyan szerződést ajánlottak, melyei egy akkor 28 éves játékosnak, kinek leáldozóban van a csillaga, butaság lett volna visszautasítania. Tudni kell azt is, hogy mi az Olajbányásznál, az NB l-en kívül többségében mindannyian csupán szeretetből játszottunk. Ebből azonban nem könnyű megélni...
- Most sem egyszerű.
- A mai világban már olyan munkahelyet sem könnyű találni, ahonnan elengednek edzésekre, tolerálják azt. hogy valaki élsportoló, vagy az élsporthoz közel áll, mérkőzéseken kell részt vennie. Szerencsére én találtam ilyet - a Kék Harkály étteremben dolgozom -, s azért tudtam visszajönni kézilabdázni az Olajbányász csapatába.
- Közben megváltozott a fo-nyódiak ajánlata, már nem volt
VIVERE KURATÓRIUMI
ÜLÉS
A VIVERE alapítvány kuratóriumi ülését 1997. október 27-én 17 óra 30 perckor tartja a Rózsa úti vívóteremben. A vezetőségválasztó gyűlésre tisztelettel meghívjuk az alapítókat és a kuratórium tagjait.
A kuratórium vezetősége
olyan kedvező, ami miatt megérte volna maradni?
- Nem változott meg. magánjellegű problémák merültek fel.
- Milyen érzés volt visszatérni a régi sikerek színhelyére?
- Nagyon nehéz. Augusztus ötödikén kezdtük el az edzéseket, akkor kellett volna lejönnöm edzésre, s én csak két héttel később jöttem le az első tréningre, ugyanis nem tudtam, hogy mi fog fogadni, tartottam ettől.
- Miért?
- Elég furcsa módon távoztam. Amikor elmenlem. olyan hangokat is hallottam, hogy cserbenhagytam a csapatol. a lányok a távozásomat másképpen ítélték meg. mint a valós ok... Pedig, ha bárki belegondol, akkor a távozásom előtt az új csapat szerveződésében keményen kivettem a részem.
- Milyen most a csapat?
- A legfontosabb, hogy megszűntek a belső, kisebb csoportok, ci korosztályok széttagozó-dása. a nagyon nagy véleménykülönbségek.
- Visszajöttél, játszol. Meddig?
- Úgy tervezem, hogy mindaddig, amíg össze nem esek a pályán, amíg bírja a térdem. Ha továbbra is olyan munkahelyem marad, ahonnan el tudok jönni edzésekre, mérkőzésekre, akkor még nem akarom abbahagyni. Bár többször előfordul az is - mini a mostani héten is -, hogy kevesebbel tudok edzeni, vagy egyszerűen le sem tudok menni a csarnokba gyakorlásra. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy családom, hetedik osztályos fiam van, ezért nem tudok ágy és annyit edzeni, mint amennyire szükségem lenne.
- A kézilabdázás, a játék már az életed velejárója?
- Igen, erről van szó. Nagykanizsára, az NB l-es csapatba 1988-ban jöttem Uzsoki László javaslalára - Csankovszky Pál volt akkor az edző - s azóta folyamatosan játszom, s játszani is szeretnék. Nekem ez már valóban hozzátartozik az élelemhez.
Deregi László
-;-j- 1997. október 24. KANIZSA - Sft&itmAfAfÍH 19

Adrienn Kanizsára igazolt
Amikor néhány évvel ezelőtt egy zalaegerszegi kézilabdakapus, Horváth Nikoletta személyében Nagykanizsára igazolt, talán még meglepetésnek tűnt a dolog, ugyanis a korábbi gyakorlat inkább az volt, hogy Nagykanizsáról próbáltak elvinni sportolókat a megyeszékhelyre. Főleg pedig az tűnhetett furcsának, hogy a cerberus azért választotta a kanizsai együttest - különösebb anyagi ellenszolgáltatás nélkül -, mert játéklehetőséget keresett. Aztán, amikor az idei nyáron egy újabb egerszegi kislánnyal: Ká-mán Adriennel bővült az Olajbányász kézilabdacsapata, már annyira nem is kapták fel fejüket az emberek. Ki is valójában Kámán Adrienn?
- Augusztus elején kaptam Nagykanizsáról egy telefonhívást a régi caolás csapattársamtól, Horváth Nikitől, hogy ha úgy gondolom, akkor szívesen látnának a nagykanizsai
csapatban - pörgette vissza az eseményeket Adrienn.
- Mióta kézilabdázol?
- Már az általános iskola negyedik osztályában megismerkedtem ezzel a sportággal, a Caolában. Horváth \\József edző irányítása alatt aztán múltak az évek, amikor a Báthoryba jártam, akkor is végig játszottam, s most eljutottam odáig, hogy döntenem kellett. Igaz, hogy NB l-es igazolásom is volt. mégsem kaptam kellő játéklehetőséget Egerszegen, ezért úgy éreztem, el kell jönnöm onnan. Kapóra jött az Olajbányász hívása, most tanulás mellett - a zalaegerszegi Kinizsi-iskola kétéves intenzív nappali tagozatára járok - vállaltam a bejárást és a játékot Kanizsán.
- Nem lehetett egyszerű a döntés.
- A nyáron megfogadtam, hogy akármi is történik, nem maradok az egerszegi csapatban, ahol túl sok volt az ígéret, amiből kevés valósult meg. Nem láttam a fejlődésem útját, hiányzott a játék.
- Kölcsönben kerültél ide.
vagy véglegesen az Olajbányász játékosa lettél?
- A két sportkör megegyezett, segítette a megállapodást, hogy Nagykanizsáról az egerszegiek-hez került Szakonyi Nikolett, így engem véglegesen átigazolhattak.
- Milyen volt a fogadtatás?
- Izgultam, aztán a lányok aranyosak voltak, a jelelem alaptalan volt. Más ez a gárda, mint a korábbi, ahol mindenki el volt szigetelve a másiktól, saját maga körül élt, egyszerűen nem foglalkozott a másikkal, itt nem így van. Ha el is rontok valamit, nem a ledorongolás jön, hanem a biztatás: - próbáld meg máshogy csinálni! Más ez a közösség, jobban összetart, s ami a legfontosabb, hogy játszok.
- Hányszor tudsz együtt tréningezni a csapattal?
- Hetente kétszer jövünk autóval Nikivel együtt az edzésekre, s ehhez jön még hozzá a bajnoki mérkőzés.
- Hogyan tovább?
- Egy darabig biztos, hogy maradok Nagykanizsán, s az is. hogy még sokáig akarok kézilabdázni. Felmerült annak a gondolata\' is. hogy abbahagyom, aztán amikor felszedtem jó néhány kilót is. gyorsan megváltozott a véleményem.
- Az Olajbányász csapata véleményed szerint mire lehet képes eredményesség szempontjából ebben a bajnoki évben?
- A legfontosabb, hogy minél több meccset nyerjünk meg! A középmezőny elejére kell befutnunk a bajnokság végére, a magam szempontjából pedig azt szeretném, hogy sokat játsszak, sok mérkőzésen szerepeljek eredményesen, s a kitűzött cél eléréséhez én is kellő mértékben járuljak hozzá - mondta az olajosok új szerzeménye, Ká-mán Adrienn.
Deregi László
KÖSZÖNET
A Kanizsa Diák Kosárlabda Klub vezetősége ezúton köszöni azoknak a volt és jelenlegi kosaras társaknak, szülőknek, barátoknak és támogatóknak a segítségét, akik adójuk 1%-át a klub működéséhez ajánlották fel.
SAKK
Haladás VSE-N. Izzó SK 5-7
Szombathely. NB l-es férfi sakkbajnokság, II. forduló.
Eredmények (hátul a kanizsai versenyzők): Ruck R.-Stohl döntetlen, Kiss A.-Faragó 1-0, Korpics-Horváth P. döntetlen, Kovács G.-Krutti döntetlen. Ezsöl-Végh döntetlen.
Ruck T.-Schneider 1-0. Tomcsányi-Szilágyi 0-1, Pergel-Bagonyai döntetlen, Soponyai-Tamás N. döntetlen. Nagy A.-Bodó 0-1. Csonka-Flumbort 0-1, Németh M.-Papp 0-1. Tartalékosán utaztak Szombathelyre a kanizsaiak, rosszul is kezdtek, de a hátsó táblákon remek teljesítményt nyújtva megszerezték a győzelmet.
TEKE
Kanizsa Sörgyár-Szolnoki MÁV 6-2 (2282:2206)
Nagykanizsa, NB l-es női tekemérkőzés.
Kanizsai pontszerzők: Tu-bolyné 399. Vágvölgyiné 389, Majorosné 384, Bakos I. 372 la.
A kanizsai hölgyek hozták a kötelező győzelmet a szintén a középmezőnyben tanyázó vendégek ellen.
Ifjúsági: Kanizsa Sörgyár-Szolnok 1-3 (700:751)
USZAS
Október 11-én Balatonfűzfőn rendezték az Olimpiai Reménységek Versenyének III. fordulóját. A II. korcsoportos fiúk (1985-86-ban születettek) között szép eredményeket értek el a CWG-NVSE sportolói.
50 m gyors: 2. Silló Mátyás; 100 m pillangó: 3. Silló Mátyás, 4. Horváth Balázs: 100 m mell: 4. Domina Tamás, 10. Császár Márk: 400 m gyors: 5. Pusztai Zsolt, 9. Horváth Balázs; 400 m vegyes: 9. Pusztai Zsolt. 10. Németh Gergely; 4x200 m gyors váltó: 4. CWG-NVSE (Silló Mátyás, Pusztai Zsolt, Magyar Máté, Horváth Balázs).
A versenyen a Dunaién mögött második lett a kanizsai csapat, a három forduló során pedig a régióban a negyedik lett.
H. Z.
20
KANIZSA — SfwnUtutyxqí*
1997. október 24.
Visszatekintő
Városunk egyik legsikeresebb rendezvénye szeptember hónapban az első kanizsai sportfesztivál volt. Az egész napos programon több ezren vettek részt, nézték meg a sportversenyeket, szórakoztak a különféle kulturális műsorokon, amelyeken neves fővárosi művészek szerepeltek. A fesztivál visszaidézésére, az események értékelésére a rendezvény egyik fő szervezőjét, ?H Szabó Balázst kértük meg:
- Hogyan találtad ki a sport-fesztivál megszervezését?
- Fekete Zoli bácsi még a tanárom és edzőm volt, s az ő emlékére rendeztük meg a kézilabdatornát. Akkor vetődött fel az ötlet, hogy csináljunk egy nagyobb volumenű, egész várost megmozgató rendezvényt. Köbli Attilával. Veres Gáborral meg Nagy Erikával - utóbbi kettő az Atlantis Pizzéria tulajdonosa - összefogtunk, nekiálltunk szervezkedni, és közben úgy alakult, hogy egyre komolyabb és komolyabb eseményben gondolkodtunk. Végül már ott tartottunk, hogy sörfesztivál jellegű műsor alakult ki sport- és kulturális programokkal. Terveztünk szurkolói meccset, kézilabda-, kispályás és nagypályás focimérkőzést többek között. A szórakoztató programba pedig olyan művészeket sikerüli megnyerni az M SAT TV-n keresztül, akik szívükön viselik a sportot, ezért kedvezőbb árakkal vállalták a fellépést.
- Miként jött létre a kapcsolat az M SAT tévével?
- Édesapám egyik kollégája segítségével, akinek rokona Vincze Béla az M SAT alelnöke. Felkerestem őt Budapesten, s ígéretet lett arra. Iwgy segít nekünk. Ez elsősorban zenekarokban nyilvánult meg, akik a televízió forgatóstábjával és műsorvezetőivel együtt jöttek el Kanizsára. A jól sikerült fesztivál után Vincze Béla megígérte, hogy jövőre sokkal komolyabban tudnak majd segíteni a szervezésben.
- Ezek szerint lesz folytatás. Hasonló formában?
- Igen, de jövőre teljesen máshogy fogunk nekiállni, sok mindent máiképp csinálunk majd. Hasznosítani fogjuk az első fesztiválon szerzett tapasztalatainkat, reméljük, kevesebb hiba lesz, mint az idén, tehát jobban futószalagon követik majd egymást az események
- Mi volt a célja tulajdonképpen ennek a rendezvénynek?
AZ ELSŐ KANIZSAI SPORTFESZTIVÁL
- A cél az utánpótlás támogatása volt. ez abban nyilvánult meg. hogy az öregfiúk mérkőzésének bevételét a labdarúgó utánpótlásnak ajánlottuk jel. Ez nem volt nagy összeg, de jövőre már alapítványi fonnában kívánjuk ezt megoldani. A lényeg azonban továbbra is az utánpótlás támogatása lesz. azt szeretnénk, hogy a kinevelt tehetségek maradjanak Nagykanizsán, s itt legyenek az utánpótlásból nagy játékosok. Tehetségeink eddig is voltak, gondoljunk csak a városból elszármazott neves sportolókra, a kézilabdás Németh Helgára, Siti Beára. Mátyás Augusztára vagy a fociban Keller Józsira. Vlaszák Gézára, aki most a Zetében véd.
- Melyiket tartottad a legsikeresebb sportrendezvénynek, amely a fesztivál keretében volt?
- Nagyon nehéz ezt megmondani. A kézilabda iránt nagy volt az érdeklődés még akkor is, hogy az Izzó sajnos nem tudott elindulni. A két szurkolótábor közötti meccs azért volt jó, mert Kanizsa-Egerszeg ellentét mindig volt, mindig lesz, az öregjiúk-mérkó\'zésen pedig a közönség nemcsak a Fradira, hanem a régi kanizsai játékosokra is kíváncsi volt.
- Kulturális rendezvények is kiegészítették a fesztivált. Melyek voltak a legfontosabbak ezek közül\'.\'
- A kulturális program délelőtt indult a folklórműsorral, délután a Chip & Dale-lel folytatódott, majd az Irigy Hónaljmirigy következett, ez volt az egyik legsikeresebb szám. Fellépett még Anita. Kontár Laci és a Manhattan, a köztes időben pedig a várpalotai Casino Band játszott, ők össze tudták fogni az emberekel. hogy maradjanak. Összességében úgy látom, a szereplők mindent megtettek azért, hogy a nagy létszámú közönség jól érezze magát.
- Kik segítettek a fesztivál létrehozásában?
- Az a „négyes", akit már az elején említettem, nagyon sokat segített édesapám. Szabó Ferenc, a szemezők családja, az Atlantis Pizzéria; a Rubau Kft. volt az egyik főszponzor; jelentős mellékben támogatott bennünket a Glória Biztosító, a Tungsram Rt., az Adidas, a Mol Rt., a Zalahív;. Ki kell emelni még a Brau-Union Kft-t. a Szuperinjót. a Kanizsa Trendet, a Ford Autó Kanizsát, Berezvai Tibort, valamint Bicsak Miklós és Gaál János vállalkozó-
kat, de köszönettel tartozunk azoknak a kisebb vállalatoknak, káef-téknek is, akik valamennyien hozzájárultak a fesztivál lebonyolításához
- Eltelt már egy kevés idő a rendezvény óta. Hogyan értékeled így utólag?
- Mindenképpen jónak értékelem. Öröm volt végigmenni utána az utcán, az emberek gratuláltak. De csínján kell bánni a dicsérettel, mert néluiny embernek „legjobb öröm a káröröm", és sokan azt várták, azt szerették volna, hogy a fesztivál ne sikerüljön... Mi be akartuk bizonyítani azt, hogy Kanizsán úgy is lehet fesztivált rendezni, ahogy mi csináltuk -team-munkával. És azt gondolom, az emberek jól érezték magukat egész nap.
- Honnan származik a sportszereteted, a kézilabda iránti elkötelezettséged?
- A hobbim a játékvezetés, s a Tungsram kézilabdacsapatának vagyok az egyik vezetője. Régebben játszottam is, de egy sérülés miatt a játékvezetést választottam - épp most lettem NB Il-es bíró -. hogy azért benne maradjak a sportban. A kézilabda- és a sport-szeretetből nem lehel csak úgy egyszerűen kilépni. Szeretném még megköszönni a sportfesztivállal kapcsolatban mindenkinek a segítségét azzal, ahogy Rába Tímea, az egykori Miss Hungaiy búcsúzott a közönségtől: „Jövőre, veletek, ugyanitt!"
A beszélgetés végére megérkezik egy másik szervező is. Veres Gábor, aki a jövő évi fesztivállal kapcsolatban még a következőket mondja el:
- 1998-ban még több embert megmozgató, még színvonalasabb programot szeretnénk szetvezni. Már most tervezzük, hogy gulyás-jőzőversenyt tartunk, amelynek szponzorálására a Zalahúil kérjük fel. Az idei rendezvény egyik fő támogatója a Brau-Union Kft., jövőre az ő segítségükkel gyorsasági sörivó-versenyt -kívánunk szervezni, s itt nem a megivott meny-nyiségen, hanem a gyorsaságon lenne a hangsúly, ezzel is a jó hangulatot szeretnénk megteremteni. A második kanizsai sportfesztivál még színvonalasabbá tételéhez azonban szívesen várunk további segítséget.
Horváth Ilona
Steindl József lemondott
Ki lesz az utód
az elnöki székben •?
Amikor az Olajbányász Sportegyesület korábbi teljes elnöksége lemondott, s megkezdődött a sportklubok újjászerveződése, az atléták is léptek. Megalakult az Olajbányász Atlétikai Club, melynek élére a tagság elnökséget választott, akik az elnöki posztra az ismert kanizsai sportembert, Steindl Józsefet delegálták. Nem volt könnyű a munka beindítása, mivel rendkívül kevés Nagykanizsán az igazolt atléták száma,] az pedig köztudott a „sportok királynőjét" ismerők és űzők számára, hogy itt nem egyszerű és látványos az eredményesség, minden centiméterért, minden másodpercért keményen meg kell küzdeni. Ugyanakkor az Olajbányász atlétikai pályája az elmúlt években annyira tönkrement, hogy mindenképpen komoly felújításra szotul, amelynek anyagi, munkaerő-vonzatai is vannak. Nem kis feladatok várnak tehát az elnökségre, főleg, ha komolyan gondoljuk, hogy vissza kívánjuk szerezni a kanizsai atlétika régi rangját és elismertségét.
Ezért hatott meglepően az a közelmúltban napvilágol látott hír, mely szerint Steindl József, aki közben az NB I/B-s laMaiú-gócsapat kondicionális edzéseit is irányítja, lemondott az atlétikai klubnál az elnöki posztjáról. Igyekeztünk utánajárni a híresztelésnek.
- Valóban igaz a hír, hogy én egy hónappal ezelőtt beadtam a lemondásomat - ismerte el a szó-beszéd valódiságát Steindl József.
- Mi történt azóta?
- Nem tudom, mert már nem vagyok ott az atlétáknál.
- Milyen indokkal adta be a lemondását?
- Munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudom tovább ellátni az elnöki feladatkört.
- E mögött valójában mi rejtőzködik?
- Maradjunk a munkahelyi elfoglaltság mellett...
- Nem fáj a szíve, hogy ilyen rövid idő után adja fel?
- De, nagyon!
- Amikor megválasztották elnöknek, nem volt ismert számára, hogy a munkája mennyire köti le, s ebből mennyit szánhat az atlétikára?
- De, igen. Nem akarok azonban a dolgok hátteréről beszélni... Nem gondoltam át mindent eléggé. Nem minden úgy alakult, sok minden másképpen történt.
- Egy klub életében nem az elnök elképzelései az irányadók?
- Annak kellene, hogy legyenek - köszöni el Steindl József, az Olajbányász AC leköszönt elnöke.
- dercgi -
1997. október 24.
kanizsa - Sfi**c*t*f*ic*
21
2200 KM 2X2 KEREKEN
A kerékpározás az utóbbi években ismét előtérbe került hétköznapjainkban. Mert sportos, mert egészséges, szórakoztat, kikapcsol és mert olcsóbb, mint beülni a négykerekűbe. Sokan azonban nemcsak a mindennapi életben használják a járgányt, hanem komolyabb, nagyobb utak megtételére is vállalkoznak vele. Egy nyugdíjas és egy diák azt határozta el, hogy körbekerékpározza az országot. Ferenczi Antal és Kiss Norbert 2200 km-t tett meg a nyáron úgy, hogy az országhatárhoz legközelebb eső úton járták be Magyarországot. A túrán szerzett tapasztalataikról, élményeikről Ferenczi Antallal beszélgettünk:
- Mióta készülsz erre az útra?
- öt éve tervezem - de lehet, van több is -, hogy körbekerékpározom az országot. A cél az volt, hogy minél közelebb tudjak menni az országhatár mellett.
- Fiatal társadra hogyan találtál rá?
- Gyakran túrázom, kerékpározom, s egy alkalommal ajánlották a 15 éves Norbit azért, mert ő is szívesen teljesítené ezt az utat.
- Hogyan készültetek fel az útra?
- Hetente kétszer, háromszor ötven-hatvan kilométert bicikliztünk, emellett pedig futottunk. Nagyon pontosan megterveztük az utat turistatérképek segítségével, s még földutakon is haladtunk, hogy a lehető legrövidebb távon haladjunk
- Mennyi idő alatt teljesítették a túrát?
- Öt hét alatt, de egy hét kényszerszünetel kellett tartanunk a nagyon kedvezőtlen időjárás miatt Rajkán.
Utalok sorín mennyire
tudtatok megismerkedni az országgal?
- Minden negyedik nap pihentünk, s megnéztük a nevezetességeket. A határ melletti nagyvárosok közül megtekintettük Barcsot, Szegedet, Komáromot, Salgótarjánt, Győrt, Esztergomot, Vácot, Sopront, Kőszeget.
- Hogyan oldottátok meg a szállást?
- A gyermekvédő intézet pedagógusaként mentem nyugdíjba, és a kanizsai intézmény igazgatójától kértem ajánlólevelet azzal a szándékkal, hogy az egyes helyeken segítsenek bennünket szállással, élelemmel, fürdési lehelőséggel. Az esetek nagy részében segítettek is, szinte csak pozitív tapasztalataiul vannak, és voltak olyan helyek, ahol meg is vendégeltek bennünket. Nagyon sok jóindulatú emberrel találkoztunk.
- Hány kilóméiért teltetek meg naponta?
- Ez sok mindentől függött, a tereptől, az időjárási viszonyoktól. Az Alföldön hátszélben 160 km volt a legnagyobb
távolság, az aggteleki karsztvidéken pedig 54 km-t tudtunk csak letekerni.
- Volt-e valamilyen kellemetlen élményetek a 2200 km során?
- Nem tudok ilyent mondani, csak a természeti dolgokkal kellett „megküzdénünk". Néha nagy meleg volt, időnként szembeszél, s előfordult, hogy felégtem, de a Richtoj\'it krém segített... A kerékpározás okozta fáradalmakat azonban reggelre sikerült kipihennünk.
- Mire emlékszel vissza szívesen az öthetes útból?
- Arra, hogy akiktől valamit kértünk, azok a tőlük telhető legtöbbet nyújtották nekünk, biztatást, szeretetet adtak. Sokkal több elutasításra számítottunk az út során,! ezzel szemben volt részünk az igazi magyaros vendégszeretetben.
- Te és társad két egészen
eltérő korosztályt képviseltek. Hogyan „jöttetek ki" egymással a túra ideje alatt?
- Norbi rendkívül jól tud tájékozódni, ez sokat segített ten\'Unk sikeres teljesítésében, én pedig arra törekedtem, hogy megismertessem őt az állatokkal és a növényekkel, amelyekkel hosszú utunk során „találkoztunk"
- Van-e valamilyen hosz-szabb távú terved a. jövőre nézve?
- 1998-ban szeretnék végigkerékpározni a Tisza-gáton -oda-vissza. De van egy nagyon nagy tervem, álmom, ennek megvalósulása azonban még tényleg a jövő, sok mindentől függ. Szeretném körbekerékpározni a Földközi-tengert. Ez legalább egy esztendőt venne igénybe, hiszen a távolság több mint 20 ezer kilométer... De hogy ki segítene, azt nem tudom.
Horváth Ilona
22
KANIZSA - Sf*ntm*psifcK
1997. október 24.
NOTESZLAPOK...
LABDARÚGÁS -Születésnapi ajándék
Az NB I/B-s labdarúgó-bajnokság listavezetője, a III. Ker. TVE együttese látogatott az elmúlt hét végén Nagykanizsára. Az összecsapás mindkét résztvevőjének nagy volt a tét: a hazaiaknál az volt a kérdés, vajon folytatni tudják-e az elmúlt hetek jó sorozatát, s ezzel megállítják a budapestieket, akik még eddig sehol nem kaptak ki. A vendégek pedig természetesen - feljogosítva őket az eddig eredményeik - ezúttal is győzni akartak. Melyik gárdának az elképzelése válik valóra? - erre a kérdésre várt a mintegy kétezer néző is. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy remek mérkőzés volt és nem csak azért, mert végül kanizsai győzelem született, hanem mivel jó iramú, lüktető volt a játék, többször forogtak, mindkét oldalon veszélyben a kapuk, s látszott, hogy az aka-
rással sincs gond egyik oldalon sem.
Nem csalódtak azok, akik ezen a vasárnapon délután úgy döntöttek, hogy Visnovicsék játékának figyelemmel kísérését választják egy kirándulás vagy a kerti munka helyett. Az Olajbányász gárdája kétszer is vesztett helyzetből állt talpra, és végül 3-2-re nyert, nagy-nagy örömet okozva ezzel az e napon 59. születésnapját ünneplő mesternek, Madár Gábornak, aki így nyilatkozott lapunknak a találkozót követően. - A mérkőzés előtt nem mertem mondani senkinek, hogy ma. van a születésnapom, mivel hátha ez zavart keltett volna, azt most már elmondhatom, hogy öl játékosom kilencesre játszott. A sors igazságtalansága lenne, ha ezen találkozó után akár egy ponttal is „ rövidebbek" lettünk volna. Hatalmas elánnal küz-\' dőltek a fiúk. s időnként jó játékot is nyújtónak. Sajnos a helyzetek döntő többségét ezúttal sem tudtuk értékesíteni, a csapatnak az erejére utal azonban, hogy kétszer is tudtunk szépíteni, majd a döntő pillanatban meg tudtuk szerezni a győzelmet jelentő harmadik gólunkat is.
- Ünnepelheti csapata győzelmét is és születésnapját is ezen a napon. Utóbbival kapcsolatban mi az, ami elsőként felvetődik önben?
- Csütörtökön felhívott telefonon Dr. Torsa Gábor ügyvéd, aki jelenleg Hévízen dolgozik
és játszik is. s aki nekem 20 évvel ezelőtt volt ifisia játékosom. Gratulált a szülelésnapom alkalmával. Úgy érzem fantasztikus dolog, nagy elismerés, ha 20 év távlatából egy játékos emlékezik az edzője szüle-lésnapjára!
- Tizenöt évet dolgozott az első vagy második vonalban edzőként. Miként maradtak meg ezek az időszakok?
- Nagykanizsán edzősködtem ebből már összesen nyolc évet. először hármat, majd jött két év kitérő (Sopron és Kaposvár), majd újra Nagykanizsa, s ismét három évre. Folytatódott pályafutásom Zalaegerszegen, melyben benne volt két NB/I-es feljutás is. majd a mostani már ismét a második év. Ez összesen (Zalaegerszegen négy év) eléri a tizenöt esztendőt, amely nem kevés...
- Lassan már nem csak azt mondhatja hogy zalai, hanem azt, hogy nagykanizsai...
- Igen - nevette el magát -, azt pedig igazán kevesen tudják, hogy 1957-ben Vácról jöttem a megyébe.
Mindehhez már mi tesszük hozzá, hogy keveseknek adatik meg, hogy nem csak jó egészséggel, örömmel, hanem sikerrel ünnepelheti születésnapját. A csapat hozzásegítette ehhez a mestert. Boldog születésnapot Madár Gábor!
KOSÁRLABDA
A MÁV NTE NB I/B-s női
csapata rendkívül kiélezett, kemény, végig szoros mérkőzési játszott Nagykanizsán a Monor gárdája ellen. Jól kezdtek a hazaiak, s ezért úgy tűnt különösebb nehézség nélkül veszik az újabb akadályt, amikor feljött a vendégcsapat, sőt már csak percek voltak vissza, s még mindig a monoriak vezettek. A hajrában aztán Bedő Veráék remek koncentrálással a maguk javára fordították a mérkőzés sorsát és értékes bajnoki pontokat szereztek.
Nézzük, miként vélekedett erről a találkozóról Kovács Nándor edző:
- Nagyon fontos mérkőzés volt ez, s úgy érzem a lányok túlságosan tartottak az ellenféltől. A BEAC-on kívül még csoportunkban négy csapat pályázik a legjobb négybe kerülésbe: a Szeged, a Szolnok, a Monor és mi.
- Most előnyt tudtak szerezni a monoriakkal szemben...
- Igen. s ezért volt túl nagy a tét. Lépéselőnybe kerültünk velük szemben, annak ellenére legyőztük, hogy nagyon kellemetlen stílusban játszottak.
- A támadójátékba sok hiba csúszott, a védekezésben viszont összhang volt.
- Ez volt a döntő, többek között ennek köszönhető a 63-60-as győzelmünk. Elsősorban Bedő Vera, Torna Zita és Lackner Henriett játékát emelhetem ki, akik meghatározói voltak csapatunknak. Az eredményesség szempontjából hasonló folytatást várunk!
Deregi László
KEZILAI5DA
N. Olajbányász KC-Dunaferr AC 21-17 (10-10)
Nagykanizsa, Olajbányász csarnok, 100 néző. J.v.: Gáspár Fordán.
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász: Nagy J. - Gombor (7), Tóth K., Buza (2), Juhász (3), Vass (5), László (2). Csere: Horváth N. (kapus), Kis M. (1), György, Hohl, Hederics, Kámán (1). Edző: Varga József.
Meglepetésre a vendégcsapat kezdett jobban, a 12. percben már három góllal (4-7) vezettek. Elsősorban a sok befejezetlen támadás akadályozta az olajos lányokat abban, hogy kiegyenlítsék a találkozót. A 20. perctől kezdve azonban elsősorban a védekezésének köszönhetően feljavult a kanizsai lányok teljesítménye, Gombor, Juhász majd ismét Gombor volt eredményes, és döntetlenre módosították az eredményt (26. perc: 9-9). Az első 30. perc végjátéka kiélezetté
vált, ez a keménységben is megnyilatkozott. A második félidő első öt percében(!) nem esett gól, ez elsősorban a játéktéren kialakult feszültségnek volt tükre, mindkét oldalon kimaradtak a ziccerek. A 40. perctől sorozatban lőtte góljait a hazai csapat, Gombár hetesből, Kámán beállós pozícióból, Buza betörésből, majd a csereként beállt Vass Bea átlövésből volt eredményes. Mindez az eredmény alakulásában is tükröződött, s amikor Horváthné Juhász Irén az 52. percben beállásból volt eredményes, már 19-16-ra vezettek a kanizsai lányok. Ez az előny megnyugtatta Bu-záékat, míg kapkodóvá tette az ellenfél játékosait, akik ziccert is, 7-méte-rest is hibáztak. Végül négy góllal, a második félidei játékok alapján megérdemelten nyerték meg az olajosok a számukra rendkívül fontos találkozót.
Varga József edző: - Végre megfordult a kocka, az utolsó tíz perc feszült játékát is elbírtuk, mindez inkább a lányok lelkesedésének volt köszönhető, mint az edzettségi állapo-
tuknak, mivel a héten több olyan ké-zilabdásunk is volt, akik edzésen egyáltalán nem vettek részt. Előnyünk után a játék képe is megváltozott, támadásainkat eredményesen fejeztük be, s a védekezésünk is feljavult.
Budapesti Honvéd SE-Nagykanizsai Izzó SE 32-26 (17-12)
Budapest, Klapka u. Néző: 150. Játékvezető: Fekete-Kovács.
Izzó SE: Nagyvizeli - Cseh (5), Felde (3), Rodek (4), Berta (2), Bánlaki (1), Bazsó (11). Csere: Ifj. Ká-lóczi (kapus), Monostori, Babati, Cséplő. Edző: Ojtó Tamás.
Az Izzó együttese a hosszú út fáradalmait nem pihente ki, álmosan kezdtek, ezt jól használta ki a Honvéd együttese és tetemes előnyre tettek szert.
Sajnos csak időszakonként rendezte sorait a kanizsai együttes, ez viszont csak ana volt jó, hogy a nagyarányú, első játékbeli különbséget csökkentse. Úgy védekezésben, mint
támadásban elmaradtak a fiúk tudásuktól.
A második játékrész elején feljavult a vendégegyüttes védekezése, de ekkor a támadás-befejezésekbe csúszott sok hiba, így egyértelművé vált a találkozó vég.ső kimenetele. A hajrában még megpróbálta a tisztes helytállást Ojtó Tamás együttese, de most is kiderült, hogy a csapat játékosállománya megerősítésre szorul, elsősorban az átlövők vonatkozásában. Zsinórban már ötödik vereségét szenvedte el ezzel az izzó.s gárda, ami figyelmeztető a csapat s a vezetők részére egyaránt.
Ojtó Tamás edző: - Valójában csak a tizenegy gólt sz.en.ett Bazsó teljesítményét tudom kiemelni, felállt fal ellen erőtlenek voltunk, jónéhány játékosnak komolyabban kellene vennie azt, amit csinál. A sorozatos vereségekből megpróbáljuk leszűrni a tanulságokat, reméljük, sikeríil Hung-lert visszaigazolnunk Nagykanizsára, inert ott tartunk, hogy minden poszton erősítenünk kell.
Deregi László
199?. október 1A KANIZSA - S^antma^**** 23

LABDARÚGÁS
Játék a
javából
Nagykanizsai Olajbányász FC-III. ker. TVE 3-2 (0-1)
Nagykanizsa, 2000 néző. Jv.: Tóth.V. NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés.
Olajbányász: Czigóth - Pál-fi, Kiss, Crnomarkovics -Agics. Horváth J.. Csörnye (Farkas, 75.), Visnovics, Somogyi (Kovács T., 90.) -Gordian (Horváth L., 63.), Horváth Gy. Edző: Madár Gábor
Az első pillanattól fogva nagy küzdelem alakult ki a játéktéren, nyílt sisakkal játszottak a csapatok. Mindkét oldalon akadták helyzetek, az első gólra sem kellett sokáig várni. A 18. percben egy jói-irányzott Vendég szabadrúgás a tehetetlen Czigóth mellett vágódott a kapuba (1-0). A gól nem vetette vissza a Bányászt, a hazaiak nekiestek a pestieknek. A félidő végén tűzijátékot rendeztek Agicsék, de egy kapufánál többet nem értek el. Fordulás után az 53. percben egy szögletet követően a szemfüles Kiss juttatta a labdát közelről a hálóba (1-1). Tíz perccel később újra vezetést szerzett a vendég csapat. Morvay észrevette, hogy a hazai hálóőr kinn áll, és 16 méterről felette a kapuba ívelt (1-2). Újabb tíz perc múlva már hazai gólnak tapsolhatott a publikum. Ekkor Horváth Gy. labdájával Visnovics megugrott, lerázta védőjét, s 11 méterről nagy gólt lőtt (2-2). A Bányász elfáradt, s a következő percekben nagyon szorongatott a TVE, de ekkor ismét fordulat következett. A 83. percben Farkas szöktette Horváth L-t, aki két védőt megkerülve 8 m-ről a kapu bal oldalába vágta a labdát (3-2).
A közönség végre azt kapta a Bányásztól, amit várt. A ka-\'
nizsai játékosok kifulladásig hajtottak, vert helyzetből többször felálltak, s egy izgalmas, jó iramú mérkőzés végén zsebre vághatták a győzelemért járó pontokat. A Kanizsa az eddig veretlen listavezetőt verve 19 pontjával a 9. helyen áll.
ALSÓBB OSZTÁLYOK
Kaposfüred-MÁV NTE 1-2 (0-2)
Kaposfüred. 300 néző. Jv.: Szabó. NB III-as labdarúgómérkőzés.
MÁV NTE: Kovács Z. -Réz, Grabant, Boa, Szentgyörgyvölgyi - Pongrácz, Kovács J., Kalinics, Korpics - Borda (Dezső), Németh (Nagy T.). Edző: Szálai Zoltán.
Meglepően jól kezdett a vasutas csapat, szervezett védekezésből gyors kontrákat vezettek. A házigazdák csak a második játékrészben tudtak újítani, de nem akadályozhatták meg a kanizsai játékosok feltétlenül kiérdemelt győzelmét.
A MÁV NTE gólszerzői: Kovács J., Németh.
A MÁV NTE legjobbjai: Kovács Z., Grabant, Kalinics, Németh.
Zalaszentgyörgy-Miklósfa 3-2 (3-1)
Zalaszentgyörgy, 200 néző. Jv.: Bányai. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak kicsivel nagyobb akarása és helyzetkihasználása döntötte el a pontok sorsát.
A Miklósfa gólszerzője: Fekete (2).
A Miklósfa legjobbjai: Hoffmann, Fekete.
Becsehely-Kiskanizsai Sáskák 7-2 (4-0)
Becsehely, 300 néző. Jv.: Földszin. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
A hazaiaknak szinte minden bejött ezen a találkozón.
A Kiskanizsa gólszerzői: Horváth, Pintér.
A Kiskanizsa legjobbjai: Horváth, Soós.
tisztes helytállás a kupában
Győri ETO FC-Nagykanizsai Olajbányász FC 3-1 (2-0)
Győr, 3000 néző. Jv.: Pillér. Labdarúgó Samsung Magyar Kupa mérkőzés, a legjobb 16 közé kerülésért.
Olajbányász: Czigóth Agics, Pálfi, Crnomarkovics - Gersics (Kovács T.), Kiss, Csörnyei (Horváth L.), Somogyi, Visnovics (Farkas) -Gordian, Horváth Gy. Edző: Madár Gábor.
Kanizsai szempontból nagyon rosszul kezdődött a ta-
lálkozó, hiszen Kiss a 25. és a 28. percben is öngólt vétett. A Bányász nem hagyta annyiban a dolgot, erejéből azonban csak a szépítésre futotta. A 60. percben Visnovics lőtte a becsületgólt, amire húsz perccel később a győriek újabbal válaszoltak. A mérkőzés esélyese a házigazda csapat volt. de a kanizsai játékosok nem feltartott kézzel mentek ki a pályára. Helyenként jól futballozva megnehezítették az ETO dolgát.
H.Z.
KOSÁRLABDA
MAV NTE-Monor 63-60 (34-27)
Nagykanizsa, MÁV NTE-csarnok, 100 néző. Jv.; Parádi, Pestalily. NB l/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (13/3), Kránicz (5), Joó (8), Zsolnai (7), Bedő (22). Csere: Bem. Lackner (6/6), Borsi, Gróf, Góber (2). Edző: Kovács Nándor.
Háromesélyes volt a találkozó, ennek megfelelően megnyugtató előnyt egyik csapat sem tudott elérni. A vendégek kezdtek jobban, a kanizsai lányok a 6. percben vették át a vezetést. Sok apró hibával játszottak Tomáék, de a 7-10 pontos különbséget a félidő végéig tartani tudták. Fordulás után a Monor agresszív védekezése megzavarta a kanizsaiakat, három perc múlva egyenlő volt (34-34) az állás. A gödörből Bedő kosarai húzták ki a Vasutat, de a meccs továbbra is nyílt volt. A MÁV NTE
álmosan, a Monor frissebben vetette magát a küzdelembe. Öt perccel a vége előtt újra a vendégek vezettek (50-52), de Lakcner triplával fordított, s ezután a végig jól játszó Bedő főszereplésével az izgalmas végjátékban meg tudta őrizni minimális előnyét a hazai csapat.
Veszprémi Egyetem SC-Thury-Kanizsa DKK 63-70 (37-37)
Veszprém. 50 néző. Jv.: Brieger, Mosonyi. NB Il-es női kosárlabda-mérkőzés.
KDKK: Bem (9). Szabó (8), Gróf (13), Hujber (9), Göncz (4). Csere: Arany. Horváth (2), Simon, Zadravecz (8). Bedő F. (9), Knausz (8). Edző: Gábor Erzsébet.
A megállapodás értelmében 11 kanizsai léphetett pályára, de nem ez döntötte el a találkozót. A KDKK utánpótlás korú lányai a mérkőzés egészében nagyon ügyesen játszottak. A Thury legjobbjai: Knausz. Zadravecz, Bedő.
USZAS
ADORJÁN EMLÉKVERSENY
Kaposvár okt. 18.
10 csapat 250 versenyző!
Zala megyét a CWG-NVSE és a LENTI TE képviselte. A CWG-NVSE csapata a két hazai csapat mögött a harmadik helyet szerezte meg!
EREDMÉNYEK
100 gyors (\'83-ban születettek és idősebbek) 1. Révész Kata 1:00,96 CWG-NVSE
100 pillangó (\'83-ban születettek és idősebbek) 1. Révész Kata CWG-NVSE 1:05,44
100 gyors (\'84-85-ös .születésűek) 1. Kovács Patrícia CWG-NVSE 1:05,48
100 mell (\'88-89-es születésűek) 1. Császár Krisztián CWG-NVSE 1:39,43
100 mell (\'86-87-es születésűek) 2. Domina Tamás CWG-NVSE 1:26,48
100 gyors (\'88-89-es születésűek) 4. Silló Dániel CWG-NVSE 1:23,69
4x50 gyors váltó 3. CWG-NVSE 2:16,66 Kovács Patrícia, Molnár Mariann, Németh Eszter, Miatta Mercédesz
A LEN PONTTÁBLÁZAT ALAPJÁN A LEGEREDMÉNYESEBB NŐI VERSENYZŐ KÜLÖNDÍJÁT RÉVÉSZ KATA KAPTA A 100 PILLANGÓN ELÉRT EREDMÉNYÉÉRT.
1 24 KANIZSA - TKix } I
1997. október 24.
HOGY MIK VANNAK...?
NYELVÚJÍTÁS A VATIKÁNBAN
Majd negyven éve már, hogy nem kötelező a latin a katolikus egyházi szertartásoknál, viszont a nyelv maga változatlanul hivatalos a Vatikánban. Minden iratot, a pápa valamennyi beszédét le kell fordítani latinra, amely mostanáig szinte megoldhatatlannak látszó feladat elé állította az ezzel foglalkozó maroknyi csapatot. Nyolc év megfeszített munka után végre napvilágot látott a legújabb latin szótár, amely már a huszadik századra jellemző szavakat és kifejezéseket is tartalmaz, úgy mint tenisz, sampon vagy bicikli, sőt a szótár a papoktól és az apácáktól oly messze eső kifejezéseket is tartalmaz, mint a playboy vagy a sztriptíz.
a múzeum birtokában levő Van üogh kép valódiságát illetően. Evek óta tartja magát a pletyka, miszerint Dr. Gachet, aki a háborodott elméjű- festő gondját viselte annak öngyilkossága előtt kissé megszaporította a hagyatékot. Mivel a Museé d\'Orsay is vásárolt a Gachet családtól képeket, okot láttak a vizsgálatra. Annál inkább is, mert egyes becslések szerint több mint száz hamis Van Gogh is létezik, az egyikről éppen tavaly derült ki, hogy Gachet doktor fiának alkotása. Mivel Van Gogh életében senkinek nem kellettek az alkotásai, ezért senki sem tudja megmondani milyen képeket és pontosan hányat készített a mester, akinek halála után már két évtizeddel annyit értek az alkotásai, hogy megérte hamisítani őket.
HAMIS VAGY SEM HIÚ CSALFA FÉRJ
Megelégelte a párizsi Museé d\'Orsay a vádakat, vizsgálatot kezdeményezett huszonhárom.
Hamarosan újabb leleplező könyv jelenik meg az USA-ban John Kehnedy-ről, s a kötetben
a bájos Jacqueline-ról is kiderül néhány turpisság, többek között, hogy csalta a férjét, és kapcsolata Onassissal még házassága és nem özvegysége idején született. A könyv egyébként szól a csapodár férj nőügyeiről is, azt is megtudhatjuk, hogy a Fehér Házba is csempésztek be munkatársai szórakoztatására prostituáltakat. A könyv szerint John tudott felesége félrelépéséről, s csupán a hiúságát bántotta, hogy Jac-queline nálánál csúnyább férfival csalja őt.
ÉHEZŐ PARIPÁK
Két éve halt meg a dinasztia harmadik nemzedékéhez tartozó 64 éves Paolo Gucci, akinek hobbija volt a nemes lovak tartása. Az úr nem mindennapi végrendeletet hagyhatott maga után, ugyanis alig hunyta le a szemét az örökösök máris egymásnak estek, élükön Gucci 28 éves szeretőjével. A hölgyet annyira lekötötte a dolog, hogy nem ért rá törődni az arabs mé-
nekkel, így azokból egy szabályosan éhen halt, s a többit is el kellett pusztítani. Az örökösödési hercehurca még nem ért véget, de a hölgyet már eltiltották az olasz hatóságok a lótar-tástól.
MILYEN CLINTON ÁGYÉKA?
Ez a kérdés foglalkoztatja mostanában Amerikát, annál is inkább, mert májusban lehet, hogy mindenki megtudhatja. Legalábbis ezt remélik Paula Jones ügyvédei, akik az elnököt szexuális zaklatásért akarják bíróság elé rángatni. A vádló ügyvédjei eddig nem igazán akarták k/d ni kezükből a perdöntő ismérveket felsoroló paksamétát, ám most valami oknál fogva mégis megkaphatta azt az alperes jogi képviselője, aki máris igyekezett kijelenteni Jones kisasszony rosszul emlékszik az elnöki ágyékra, így talán van mód a peren kívüli egyezségre is.
A FRANCIA fRÓ
megállapítása olvas ható a fasorokban
ABBA AZ RANYBA
UŐ\\ NÉV
H ala\'s 2 ha-lót Vi\'Z be dob
—V—
3aJTFAJ TA
GERMANIUM RAGADOZ?
mada\'r -7—
DANI A AUTÓJELE -7-
helyére rakja
gyomnövény ^7-
Dutyi,
FOGDA
tenoeri vi
r a\'ga\'ll at -y—
a férfi
sorsa
színpadi kar7án-cosnó\'
konyv-részltt
&zóbeszé-DEK
kitten-
KA\'lMÁN l: ez volt
L
élőlény >
INDIAI
KÖLTŐ -Ç—
katonaszökevény
épinal folyója -v"-
thai. német, srxny. autójel
kelta néptörzs
a végén
unalmas!
ara BETŰ KEVERVE
ibériai folyó
kezet fog
nemet zeneszerző
melyre hajit
FEL öl!
ztne-dara.ä!
nemet cirkusz "9-
a cink vegyjele
presser 0. zenekara volt
pl. a
tita\'n
lövegek -ç-
francia folyó -t;-
latinos zenei
ira\'nyzat
ablakkeret!
visszariad
ZRAELI L ég i tár-SASA\'G
nigériai
KIKÖTŐ
ázsiai ország
kilogramm
SPANYOL EXKIRÁLY.
CITROM.
BANA\'N --
foszfor antimon
monológ
részlet!
egyik fele !
vita-részlet!
mustár-ga\'z
ADÉL EGY. NEMŰ BET
mangan -1-
szolmiz HANG
anyag -cserefolyamat
mutató névma\'s
-V—
K
RAVASZDI ÁLL AT
Beküldési határidő: 1997. október 31.
Lapunk 41. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Egy marék szerencse többet ér egy zsák észnél.
A sorsoláson Csontos Zsoltné, Kerecsényi Lajosné, Leveli Andrea, Mokkri Ger-
gő, Szegesd Mihályné olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
ANATOLE FRANCE SZAVAI
HOROSZKÓP
A 44. HÉTRE
1997. október 24.
KANIZSA - *nUx
J3I!/jtvEsO
MÁRTON
Skorpió havában született
Nagykanizsa a szülőhelye. A Winkler Lajos Vegyipari Technikumban érettségizett 1969-ben.
Az olajiparban kezdett dolgozni, aztán a Finommechanikánál és annak a jogutódjainál folytatta.
Ion-cserés vízkezelésben volt specialista.
Felesége az Attila utcai óvodában óvodapedagógus. Két gyermeke már végzős. Lánya, Virág a Miskolci Nehézipari Egyetem Dunaújvárosba kihelyezett főiskolai karán államvizsgára készül. Fia, Tamás Márton Pécsett művészeti szakközépiskolában végzős ötvös, akinek a Kanizsa Trend-ben rendezett kiállításon munkái élénk sajtóvisszhangot keltettek. Egyébként remek manuális készségével szívesen barkácsol is.
Béres Márton az önkormányzat Ügyrendi illetve Szociális és Egészségügyi bizottságának tagja. Ő volt az, akinek legtöbb indítványát elfogadta a közgyűlés, ahogy kiderült egy kimutatásból a közelmúltban. Vegyipari tanulmányai után felsőfokú fővállalkozói képesítést szerzett. Vállalkozásszervezői és szociális ökonómiai menedzserképzésben vett részt.
Kikapcsolódásként szívesen főz, süt. Krumplispogácsájának a családban és családon kívül is sikere van, örömöt szerez vele. A Balatonon többet is horgászna, de mostanában sok elfoglaltsággal jár a vállalt közéleti munka.
Köszönjük a beszélgetést, eredményes munkát kívánunk továbbra is!
brazil
kikotó-város
japán
VIRÁGKÖTÉSZET
KONZERVA. LŐ SZER
UDITO ITAL
a dinamo feltaláló ja(ányos)
fe\'l jegy!
tanzánia része!
anna, becézve
spanyol autójel
régebbi fiat-ti>us
DEL-AME-Rl KAI FoLYO
KONYHA SZEKRÉNY
kige\'n
fe\'rfinév
pont a judoban
becézett zsombor
kelmefes tő eljá-ra\'s
tuskés a\'llat
nevelő
¦V—
római 50-f
szolnoki részlet!
kaliforniai kikötő va\'ros
FINN AUTÓJEL
hím juh "v-
Filcdarab!
elod
alom
EGYNEMŰ
betűi
szerbia
város
RÁDIUSZ
kézbesítő\' személy
-v-
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva, egy francia kikötőváros nevét kapjuk.
Beküldési határidő:
1997. október 31.
Lapunk 41. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Egyszer volt Budán kutyavásár.
A sorsoláson Bodek Kriszta, Györgyi Miklós, la/ékos Norbert, Keresztúri Kitty, Nagyi Ivett olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Déi-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Kos:
III. 21-IV. 20.
A pontosság
• minden tévhittel ellentétben - nem csupán a királyok udvarias-_ sága. Jó lenne ezt az elvet szem előtt tartanod, ha jövő hétre nem vágysz kínos konfliktusokra. Bika: IV. 21-V. 20.
Nem túlzott egy kicsit ez a sürgés-forgás, legyen bár szó rég nem látott jóbarát-ről? Vedd le a lábad a gázról, nehogy átess a ló túloldalára
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Igazán nagy kegyben állsz odafönn. Legalábbis ezt bi-zonyítja részleges pályamó-fLuH dosftásod. Tudod, hogy képes leszel megállni a helyed, de mégse bfzd el magad. Rák: VI. 22-VII. 22. ¦K*-,\'*--! Néha elég, ha ?12 ember C^^Sl megváltoztat valamit a kiil-rTJ^ ""J sején és mindjárt kisimul-j&UJf nak gondoktól zilált idegei Van azonban, hogy ez sem elég Jobb módszert kéne lelned.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Nem elég széles a te vállad ennyi teherhez. Pakolj le belőle egy kicsit, ha nem _ akarsz huzamosabb ideig ágyhoz kötve lenni A hegyeket apránként is el lehet hordani.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
hjji Ismét túlpórgetted a motort s csak kis híja. hogy nem lett komolyabb baj belőle. fi\\ Ideje féket tenni a pacik szájára, mert van akinek szükségük van rád. Nem önző okokból.
IX. 24-X. 23.
Természetesen roppant fontos dolog a designnal is törődni, ám emellett nem szabad elfeledkezni az egészség megóvásáról sem A szervezeted ennyit megérdemel, nem? Skorpió: X. 24-XI. 22. ¦na Ne gabalyodj bele túlzottan P^r^-Sl a rád váró legújabb feladat-Mtm&M \'\'\'\'\' 111 e" * veszélye
^¦L^1 annak, hogy észrevétlenül, ám annál biztosabban elveszel a részletekben.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Ismét tőled független események húzzák keresztül a számításodat. Kár is dühön-gened ezen pocsékba ment energia miau Kezdj inkább gyors válságmenedzselésbe\'
Bak: XII. 23-1. 20.
Nem szép dolog munkára hivatkozva lerázni családtagjaidat. Úgyis rájönnek, hogy nem ez áll a háttérben. Nem lenne egyszerűbb végre színt vallani?
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Hiába öntöttéi tiszta vizet a pohárba senki sem hitt neked. Várható volt mellesleg, lévén aki gyakran kiált farkast - hiába - előbb-utóbb biztosan elveszti a hitét. ,
Halak: II. 21-111. 20.
Óvakodj az elkövetkező héten a szőrös, négylábú, hegyesfülű és karmú állatoktól, így zavarmentes lesz végre gyógyulásod Pláne, ha a hegyesnyelvű emberféléktől is tartózkodsz
Mérleg:
iá*
26 ( KANIZSA - 7>R ) 1997.


TÁ/VfOGATOTYK;
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KCX^Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 \\ Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
^^^^^^^^^^^
KANIZSA Trend Kft
ÉREZZE JÓL MACÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitú