Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.72 MB
2008-11-12 15:42:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
464
1494
Rövid leírás | Teljes leírás (1.02 MB)

Kanizsa 1997. 049-052. szám - december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


VÁSÁRCSARNOK, PIAC
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY
Megszületett a kanizsai vásárcsarnok használatbavételi engedélye. A zalaegerszegi polgármesteri hivatal műszaki osztályán érdeklődésünkre Tálos Tamás ügyintéző elmondta, az engedély készen van, jelenleg a nyilvántartásba vételét intézik. Az ezzel megbízott Tóth József szerint az engedély és a különböző szakhatósági szakvélemények kézhezvétele után soron
betörés
Mint a rendőrségi illetékesektől megtudtuk, hétfő reggel virradóra betörtek a kanizsai Deák tér 5. szám alatt lévő [KI—udvarban található több irodába is. A betörők ajtóbefe-szítés módszerével jutottak be a Környezetvédelmi Felügyelet, az Irodatech Bt., a Zrínyi Horgászegyesület és az Alfától az Omegáig Kft. irodájába. Az előzetes felmérések szerint lopási kár egyedül ez utóbbi kft-nél nem keletkezett, a többi irodában a rongálási káron kívül mintegy kétmillió forintra tehető az ellopott érték.
kívül, kiemelten fogja nyilvántartásba venni az engedélyt, valamint törvényi lehetőségeivel élve azonnal jogerőre emeli -elhagyva a jogorvoslati lehetőséget. Lapzártánkig a különböző szakvélemények közül a Zala Megyei Növényvédelmi Hatóságé, valamint a nagykanizsai közgyűlés piacok és vásárok működéséről szóló, módosított rendelete nem állt az ügyintéző rendelkezésére. A polgármeseri hivatal illetékesétől származó információ szerint piacköltözte-
tés a jövő héten. Tüttő István polgármester lapzártánkkor azt a tájékoztatást adta, hogy a kosaras piac e hét végén költözik, a Vásárcsarnok ünnepélyes megnyitója pedig december tizenharmadikán lesz.
A KERESKEDŐK PERELNEK?
December 9. az utolsó határidő, amikor a kereskedők még ebben az évben hajlandók- beköltözni a Vásárcsarnokban. Ha ez nem jöhet létre, akkor már csak
a jövő évben lehet szó a költöz-.ködésről. Amennyiben a beköltözésre a fennt említett időpontig nem kerülhet sor, a kereskedők kártérítési pert kívánnak indítani. A működési szabályzatot - mondta el lapunk kérdésére Hederics Árpád - azért nem fogadják el, mert az erőfölényből meghozott, rájuk erőltetett döntések számukra elfogadhatatlanok. Az erőfölények helyett, a teljes egyetértésben hozott döntéseket tudják csak támogatni.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ARA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Ten u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
A1APÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 49. szám 1997. december 5.
ANTIGONE
EGYKOR ÉS MA
BEMUTATÓ:
5-én 19 órakor a HSMK-ban
I
KANIZSA - 1tt?«*i
I
1997. december 5.
Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk családi házban több mint tíz éve iparosműhelyt üzemeltet. Szomszédja - aki az üzemeltetésbe beleegyezett - nemrégiben eladta ingatlanát, és az új tulajdonos most, hivatkozással a nagy zajra, követeli a műhely bezárását
Ennek kapcsán kérdezi levélírónk:
Kötelezhető-e a költözésre, és ha igen, ki téríti meg a kárát?
A Ptk. 100. §-a előírja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez a tilalom összefügg az emberi környezet védelmével is. Az erre vonatkozó külön előírásokat (PTK. 108. § (3) bek.) az emberi környezet védelméről szóló 1995. évi I. m. tv. rendelkezései tartalmazzák.
A települési környezet védelme kiterjed a lakóterületekre. Nem szabad üzemben tartani a települési környezetben olyan gépeket, amelyek káros mértékű zajt okoznak. Káros mértékűnek kell tekinteni általában azt a zajt, amely meghaladja az előírt határértékeket A zaj- és rezg...