Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.15 MB
2008-11-12 15:08:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
466
2173
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Kanizsa 1997. 014-017 szám - április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

RÉVÉSZ DIADALA
A fővárosban, a Komjádi uszodában rendezték meg a hagyományos Csík Ferenc úszó emlékversenyt. A nők mezőnyében ott voltak Kiss László szövetségi kapitány válogatottjai, köztük Révész Katalin, a CWG-Vízmű SE kiválósága, a válogatott keret tagja.
A kanizsai úszókirálynő kiváló eredményt ért cl, aki 100 m gyorson tovább javította egyéni csúcsát, nagyszerű időeredménnyel végzett az élen a válogatott kerettagok előtt.
Az élcsoport végeredményei:
1. Révész Katalin 58,90 mp (új megyei felnőtt csúcs),
2. Klocker 59,25, 3. Kata-tics (mind a kettő Bp. Spartacus) 1:00,32 mp.
(Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.)
KÖRNYEZETI NEVELÉSI KONFERENCIA
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Zala Megyei Csoportja szervezésében került sor a tavaszi szünet első napján arra a regionális konferenciára, melynek a Bat-
A regionális konferenciát támogatta a Soros Alapítvány, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Coca-Cola Amatil Kft., de az ülésteremben csak a Saubermacher és a Sau-bermacher-Ryno Kft. transzparensei függtek.
thyány-gim\'názium adott otthont. Elsőként Benedek Miklós megyei egyesületi elnök köszöntötte a szépszámú egybegyűltél, majd Suhai Sándor, városunk polgármestere mondott megnyitó beszédet, hangsúlyozva a környezeti nevelésnek a mindennapjainkban érvényesülő vagy csorbát szenvedő hatásait. Vásárhelyi Tamás, az MKNE elnöke, a Magyar Természettudományi Múzeum igazgatója a világ kerekségéről, Kotnyek István, a ZMPI igazgatója a régi magyar iskolákban folyó környezeti nevelésről tartott előadást. A biológia- és kémiaórákon folyó kör-
nyezeti nevelés lehetőségeiről Tól-gyesné Kovács Katalin, az erdei iskolában folytatható környezeti nevelési tevékenységről pedig Adorján Rita beszélt. Időképek és a környezeti nevelés címmel Havas Péter adott elő. Ferencz József, a Nagykanizsa - Saubermacher-Ryno Hulladéklerakót üzemeltető Kft. ügyvezetője Környezet, amelyben érdemes élni, környezeti nevelés Stájerországban témakörben adott elő a konferencia résztvevőinek. Csoportmunka-bemutatóra is sor került, Albert Judit és Victor András programjai zárták a rendezvényt.
MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Telefon/fa*
(93) 312-305
Tarif«.;


ALAPÍTVA: 1981.
IX. évfolyam 14. szám 1997. április 4.
SZDSZ MÉRLEG
Röst János hangsúlyozta, a polgármester hiteltelenné vált a pártoknál, a civil szervezeteknél, a gazdasági élet szereplőinél. A közgyűlési döntéseket eseti, egyéni érdekeken alapuló paktumokkal, kliensrendszer kiépítésével és nyomásgyakorlással kívánja elérni. Visszatért a szolgalelkűség iránti,.ejvárás.
A Szabad Demokraták sajtótájékoztatójáról lapunk 7. oldalán szá-mólunk be.
99
ARANY, AMI BŰZLIK
Az első probléma a kilencvenes évek elején merül fel. Ekkor az önkormányzat az elemi működéshez szükséges pénzt sem tudta a költségvetési üzemnek, ennek átalakulása után a városgazdálkodási intézménynek folyósítani.
1995 nyarán a Saubermacher-Ryno Kft. pályázatában csak éppen a toronyórát lánccal nem ígérte meg. Akkor úgy hallottuk, hogy a cég a lerakót a lehető legmagasabb szintre emeli, feladatát pedig szintén felsőfokon látja
majd el. Az önkormányzat és a kft. között létrejött szerződés nem került nyilvánosságra. Arról csak a jegyzőnő tudna felvilágosítást adni. A pályázat azonban nyilvános volt, ebben ígérték, hogy folyamatosan takarják és kompak-
torral tömörítik a hulladékot -mondja többek között Püspök Rudolf, a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság elnökigazgatója.
A somogyi szemétgondokkal lapunk 6. oldalán foglalkozunk.
ROMA KÉPVISELŐK
Az 1994-es választások, a rendszerváltás utáni második alkalom valamiben újat is hoztak. Ekkor tartották meg országszerte először a kisebbségi önkormányzati választásokat. Kanizsán is felállt a cigány kisebbség önkormányzata, melynek elnökéül Teleki Lászlót
választották. Helyettese Váradi Istvánné lett, a képviselőtestület tagjai pedig Csontos Józsefné, Molnár Jenőné és Ferkovics József. Az elmúlt közel két és fél évben sorozatos sikereikről, eredményességükről adott hírt a tömegkommunikáció. Lapunk kérésére arról meséltek, hogyan élték meg maguk és családjuk azt a változást, amit a CKÖ jelentett.
A velük készült beszélgetést lapunk 12. oldalán adjuk közre.
A BALESET OKA
A légiszakértő megállapítása szerint: az Apolló C 15 Delta Jet a mai legmodernebb hazai motoros sárkány. Nagyteljesítményű, világ- és Európa-bajnokságokra való, a legmagasabb képzettségű pilóták számára készült.
Koczfán Zoltán - pilótatársai
egyértelmű véleménye szerint -nagyon jó képességű és tehetséges pilóta volt.
A vizsgálat megállapítása szerint viszont nem rendelkezett akkora rutinnal, hogy váratlan veszélyhelyzet esetén úrrá legyen az említett típusú sárkányrepülőgép manővere felett.
Részletekkel lapunk 7. oldalán szolgálunk.
2 ( KANIZSA - gcfotítodft ctééteé ) 1997. április 4.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Élettér egyesület
Nyugdíjasház
mmmmmmmmmmmmmmm
A bizottság első napirendként az Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel kötött megállapodási szerződés módosításáról tárgyalt. A költségvetésben az egyesület részére biztosított háromszázezer forintos támogatás mellett az önkormányzat két közhasznú létszámkeretet finanszíroz április elsejétől. A szerződés módosítását a bizottság elfogadta.
Ezt követően a Nyugdíjasház kivitelezési szerződéséről vitázott a bizottság. Az előterjesztésre reagálva dr. Kerekes József rámutatott, hogyan lehet az, hogy időbeli csúszás van az építkezésen, amikor annyi a munkanélküli. Imre Béla, a hivatal műszaki osztályának vezetője válaszában elmondta, hogy a téli idő miatt csúszik a kivitelezés, de nem annyira, hogy a vállalkozó határidő-módosítást kért volna. Azt is közölte, hogy a beruházó a kivitelezőt felszólította arra, hogy bővítse a létszámát. Czupi Gyula afelől érdeklődött, hogy a szerződés miért akkor és úgy került a bizottság elé, miért nem látta szerződéskötés előtt a tervezetet az ÜJKB. Szerinte többen úgy érezték, hogy oka volt annak, hogy a szerződés nem került a bizottság elé. Kérte annak megvizsgálását, hogy a közgyűlési határozatok, döntések és a szerződések aláírása szinkronban voltak-e egymással. Czupi Gyula Imre Béla kérdésére válaszolva elmondta, az a céljuk, hogy kiderüljön, az ügymenet megfelelt-e az önkormányzat szabályainak, a beruházási szabályzatnak, a vagyonrendeletnek, az SZMSZ-nek. Megjegyezte azt is, hogy sokkal
kisebb összegről döntött a közgyűlés, mint amennyiről a szerződést megkötötték. Imre Béla szerint az összeg akkor növekedett meg, amikor a beruházás két ütemét összevonták. Béres Márton kérdésére válaszolva az osztályvezető kifejtette, hogy lehetséges, hogy hiba volt úgy szerződést kötni, hogy az ÜJKB nem látta a tervezetet, de a szerződések előzetes vizsgálatának gyakorlata csak ez év januárjától folyik az SZMSZ-ben foglaltak szerint. Tarnóczky Attila emlékeztette a bizottság tagjait és a hivatal munkatársait arra, hogy a közgyűlés 157 millió forintos beruházásra adta áldását, ennek ellenére a szerződést 194 millió forintról írta alá Suhai Sándor polgármester. Erről öt hónapon át nem tájékoztatta a közgyűlést, annak ellenére, hogy a szabályzatokban foglaltak szerint ekkora eltérés esetén újra közgyűlés elé kellett volna vinni a módosítást. A képviselő hozzátette, nem az illetékes osztályt hibáztatja, hanem a polgármesteri szándékot hiányolja, a helyzet feltárására. Halász Gyula arra kérdezett rá, hogy az eljárás megfelelt-e a közbeszerzési törvény előírásainak. Imre Béla szerint megfelelt, annak ellenére, hogy nem hirdettek új pályázatot, hanem egy pályázatot korrigáltak és így nem hátráltatták a kivitelezés elkezdését. Tarnóczky Attila rámutatott, hogy a tervnél drágább építkezésbe kezdtek, amikor álltak a falak, a tervezőt átterveztetésre kérték. Imre Béla szerint - ha olyan jó tervezők vannak Kanizsán - jól kellett volna megbecsülni, mennyibe kerül a tervek kivitelezése. A bíráló bizottságban a bizottsági elnökök és osztályvezetők vettek részt - a második fordulóban nem volt jelen a VKB elnöke -, és a közbeszerzési rendelet hiánya miatt a beruházási szabályzat alapján hozták meg dönté-
FOGADOORA Papp Ferenc önkormányzati képviselő értesíti a nagykani- . zsai 4. számú választókerület I polgárait, hogy szokásos foga-dónapját április 4-én (péntek) S 16-18 óráig tartja a HSMK | földszinti irodájában.
FOGADÓÓRA
Dr. Bárányi Enikő képviselő 1997. április 9-én, szerdán I 17 órakor a Nagyrác úti Álta- * lános Iskola ebédlőjében várja 3 fogadóóráján választókörzeté- i nek lakóit.
_I
süket. Dr. Takács Anikó jegyző szerint a szerződéskötés nem tartozott a vagyonrendelet hatálya alá, így a bizottság állásfoglalása alapján e rendelet megsértése nem történt meg. Véleményük szerint azonban megsértette a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Dr. Fodor Csaba javaslatára átnézik a polgármesteri tájékoztatókat, hogy valóban nem történt-e meg a polgármester részéről a közgyűlés tájékoztatása.
Ezt követően a sajtó kizárásával, zárt ülésen tárgyalt a bizottság az önkormányzati szerződések tervezetéről.
Sokadszor tekintette át a bizottság a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint az önkormányzati külkapcsolatok szabályozásának egyes kérdéseiről szóló rendelettervezetéket.
_L. I.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Válaszlevelek
Kanizsai enciklopédia
Kanizsa is fesztiválváros
Kulturális alap
Beiratkozások
Közoktatásfejlesztési terv
Napirend előtt a bizottság elnöke, dr. Horváth György a tagság véleményét kérte az ügyben, hogy reagálni kíván Balogh Antal azon cikkére, melyet a Nemzeti Sportban írt. Ebben a szerző azt állította, hogy az önkormányzat drasztikusan csökkentette a Nagykanizsai Olajbányász SE támogatását. Hasonlóképpen felvetette azt is, hogy lapunkban és a megyei hírlapban is megjelentek nyilatkozatok a Zrínyi-iskolával kapcsolatban, melyek hangvétele a bizottságot sértheti, ezért reagálni kellene rájuk. A bizottság elnöke elküldés előtt ismerteti a levelek tartalmát a tagokkal.
Dr. Horváth György tájékoztatta az OKSB-t arról, hogy Rikli Ferenc kéréssel fordult hozzá, a
bizottság támogassa a jövőben megjelentetni kívánt Kanizsai Enciklopédiát. Az elnök arra kért választ, a bizottság javasolná-e az anyagi támogatást, és ha igen, mekkora összeggel. Horváth Ferenc szerint a város történelmét, múltját, jelenét, művészeti és kulturális életét bemutató enciklopédiát, amelyet neves tanulmányok szerzői is írnak az adott szituációban támogatni kell. Zsoldos Ferenc kérte, hogy részletes tájékoztatást kapjon a bizottság mielőtt állást foglalna, mert fényűzés lenne a Monográfiával párhuzamosan hasonló jellegű és tartalmú kiadványhoz milliókat adni. Papp Ferenc is részletes információkat várna, szerinte egy albizottságnak kellene megvizsgálnia, hogyan és mennyivel támogatnák az enciklopédiát. A képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy ha azok készítik, szerkesztik, akik a Zalai Ki Kicsodát, akkor meg lehet bízni bennük.
Papp Ferenc tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a Magyar Művészeti Fesztiválok közgyűlésén a Hevesi Sándor Művelődési Központ Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban programját felvették a fesztiválok sorába, így megtörtént az első lépés afelé, hogy Nagykanizsa jövőre a kilencedik fesztiválvárosként a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz csatlakozhat Kanizsai Tavaszi Fesztivál néven.
Ezt követően a bizottság a Kulturális Alap felosztásáról döntött. Halmos Csaba kultúrreferens ismertette az elosztás fő szempontjait. Mint elmondta, 1,2 millió forintos művészeti alapot képeztek, a nemzetközi kiskanizsai alkotótábor, a Z"ART kör és a Janus Kör is százötvenezer forintos támogatást kap. A városi nagyrendezvények közül a Jazzfesztivál kilencszázezer, az Identitás Szabadegyetem háromszázezer forintos támogatásban részesül. Lehota János tanulmánykötetéhez ötszázezer forinttal, a Pannon Tükör kiadásához háromszázezer forinttal, a film- és videofesztiválhoz nyolcszázezer forinttal járul hozzá az önkormányzat, amennyiben a bizottság áldását adja a javaslatra. Horváth Ferencnek szemet szúrt az, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház a tavalyi hatszázezer forintos támogatásnál is kevesebbet, négyszáznyolcvanezer forintot kapna a tervezet szerint. Azt kérte, hogy belső átcsoportosítást
1997. aprili* 4. ( KANIZSA - Stytttoávi ütéAeá ) 3
hajtson végre a bizottság. Ezt követően százezer forinttal többet szavazott meg az OKSB a Móricznak. A Kiskastély rendezvényeire négyszázezer forintot irányoztak elő. Mivel a bizottságnak nem voltak információi a Kiskastéllyal kapcsolatban, tájékoztatást kértek. Halmos Csaba elmondta, hogy április elsejétől a HSMK-hoz kerül a Kiskastély, és Horányi Iván részmunkaidősként lesz a gazdája. Papp Ferenc ezt kiegészítette azzal, hogy a HSMK megkapta a szakmai feladatot, költségvetési támogatás nélkül, de reméli, hogy a hónap folyamán ez rendeződni fog. Mayer Ferenc nemtetszését fejezte ki, mert szerinte nem létező intézmény ismeretlen rendezvényeire adna a bizottság négyszázezer forintot akkor, amikor részletesen kimunkált pályázatokat, iskolák tíz-húszezer forintos kéréseit utasítják vissza. Dr. Horváth György és Hajgató Sándor felszólalása arra világított rá, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Kanizsa Hagyományápoló Egyesület, valamint a Polgári Olvasókör pályázatai nem választhatók szét. Sabján Imre szerint irreálisan kevés támogatást javasolnak a középiskolások nagy tömegeit vonzó, szeszmentes hely, a HELY Klub részére. A bizottság ezt akceptálta, növelte a középiskolás klub támogatását. A Zeneiskola Kamarakórusának CD-felvételei-hez kért támogatást elutasította a bizottság, Zsoldos Ferenc rámutatott, hogy más pályázók esetében sem támogattak CD-kiadást. A képviselő kérdezett rá a Kanizsai Műsorfüzettel kapcsolatos támogatás körüli tényekre, hivatkozva a lapunkban megjelent írásokra. Papp Ferenc szerint a Kanizsa és az Extra közötti személyes és szakmai ellentétek áldozata lett a kiadó. A négyszázezer forintos támogatáshoz hozzá kell tennie a HSMK-nak, mert évente több mint hatszázezer forintba került a műsorfüzet. Elmondta, hogy a Szuperinfó és az Extra ajánlatát mérlegelve utóbbiét tartották a jobbnak. így minden olyan lakásba eljut a Műsorfüzet, ahova az Extra. Zsoldos Ferenc szerint így viszont nem indokolt a Műsorfüzet párhuzamos megjelentetése a hagyományos formában. Papp Ferenc szerint az intézmények részéről erre is igény mutatkozik. Kisebb módosításokkal a bizottság elfogadta az előterjesztést.
Második napirendként a beiratkozások utáni helyzetről tájékoztatta a művelődési osztály a bizottságot. Ezt figyelembe véve a bizottság úgy döntött, hogy három első osztályos tanulócsoport indulhat a Zrínyi-iskolában. A Hunyadi EKP-programjára tíz beiratkozó volt, így az eredeti előterjesztés szerint nem indul első osztály a Hunyadiban. A Körösiben két osztály indulhat, az el-utasítottakkal fel lehet tölteni a Hevesi- és a Péterfy-iskolát, ahová ötvenhármán illetve negyvenhármán jelentkeztek.
Utolsó napirendként a közoktatás-fejlesztési tervvel ismerkedett meg a bizottság, melyet április tizenötig a közgyűlés elé kell terjeszteni, majd a megyei fejlesztési tanács elé kerül. E terv alapjául a város oktatási koncepciói szolgálnak.
_L. I.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Piac körüli üzletek
Nem, az ajánlatra
Városüzemeltetés
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal megtartott közös napirend megtárgyalása után a GVB telekeladásokról tárgyalt. Ez követően az élelmiszerpiac jelenlegi funkciójának megváltozásáról vitázott a bizottság. Mivel a vásárcsarnok átadásával a kosaras piacot megszüntetné az önkormányzat, a gondot a piac körüli üzletek jelentik. Ezek egy részét érintette a privatizáció, és az önkormányzat tulajdonában lévő telkeken épült felépítmények bérleti jogát megszerezték a tulajdonosok. Ha az üzletek felszámolására kerülne sor, vagy több százmillió forintos kártérítést kellene fizetnie az önkormányzatnak, vagy bírósági perek várnának rá. A hivatal által készített előterjesztés szerint az előprivatizált üzletek kivételével a bérleti szerződéseket fel kellene mondani, a mobil pavilonok a vásárcsarnok üzembe helyezésével a jelenlegi piactéren tovább nem működhetnének. A piacbelső hasznosítására két javaslatot tett a (Folytatás a 4. oldalon.)
Mit ér az ünnep?
A kérdést már évekkel ezelőtt feltette a dalszerző, de akkor talán alig voltak páran, akik elgondolkodtak a kérdésen. Nagyszüleink fiatal korában, a boldog békeidőkben, a búcsúk, a szent ünnepek és a népünnepélyek - mind-mind más okból - tömegeket vonzottak A regi öregek még ma is visszaemlékeznek körmenetekre, ünnepi zarándoklatokra, vagy éppen arra, amikor egy jeles napon a Nevető Laci a Főút felett kötéltáncolt. Akkor íze volt az ünnepnek, mélyen az emlékezetbe vésődött. Később más ünnepek is maradandó nyomot hagytak sokak emlékezetében. Fényes április negyedikek, pazar tömegméretű május elsejei felvonulások, a van kokárda-nincs kokárdás március tizenötödikék, a keletről irányt mutató november hetedikek, nem is beszélve a karácsonyokról és a húsvétokról. Ez utóbbiak a sokat hangoztatott eszmei mondanivaló mellett a nagy világégés és a világgá menés után azért is szépnek tűnhettek, mert már nem egy szem tojáscukrot kellett harmadolni a gyerekeknek, és igazi karácsonyfadíszekkel lehetett díszíteni a fenyőt. November hetedike nem férkőzött oly mélyen a szívekbe - vajh, miért? -, de diákként az sem volt mellékes, hogy a NOSZF-évforduló tájékán szovjet nagyfilmet nézhettünk Szaki bácsi számtanórái vagy Gizi néni gyakorlati órái helyett. A filmet nemigen nézte senki, de a mozi varázslatos sötétsége más élmények miatt tette emlékezetessé az ...ünnepet. Május elseje? Népitáncok, tornabemutatók, kedvesen integető jótevőink, no és a sör meg a virsli, nem beszélve a természet lágy öléről és az orgonaillatról, amely vérpezsdítőén hatott, az ünnep nyomán sorra születtek a februári gyermekek. Április negyedike talán a tanulóifjúság egyik legszeretettebb ünnepe volt. Hiába volt márciusban a Húsvét - lehet, hogy nem is volt? -, a tavaszi szünettel meg kellett várni felszabadulásunk évfordulóját, hogy minden iskolában, óvodában, de még a bölcsikben is méltóképpen megemlékezzünk felszabadítóinkról. Na de utána! Tíz nap édes semmittevés, tavaszi szünet, ezt hozta április negyedike, amikor a nyuszitól csak csokitojást kaphattunk. Márciusban ma már senkit sem vernek nem lesz dokumentumfotó egy későbbi pártvezérből sem. Nem emlékszem, mikor nem lehetett kokárdát tűzni a kabáthajtókákra, de hát ez már bizonyára a gulyáskommunizmus lazasága volt. Aztán minden jobb és szebb lett, már sorba lehetett állni órák hosszat két banánért, negyed kiló narancsért, és ez megint olyan emlékezetessé tette az ünnepeket. Most? Sorbaállás másutt van, november hetedike fekete betűs lett, nem énekeljük azt, hogy Messze, távol a hómezőn... A moziban az a kevés néző a drága belépő miatt szinte csak a filmre figyel, meg hogy nehogy elvessze a fonalat, amikor a kungfusok, meg a tajcsisek meg a tekvandósok mozgáskoordinációi viszik előre a történetet. Nincs már Szerjózsa, aki a kolhoz hőse volt, talán már igazi mozi sincs, nemhogy annak a romantikája. Vannak új ünnepeink, amelyekre nemcsak azért nem emlékszik a kutya se, mert nem jó a szónok Manapság az ember elvonulni, nem felvonulni kíván, a legkevésbé sem érdekli, kinek a kitüntetései fölött alkudoznak a pártok, billogot nyomva a kiválasztottaknak nem tartott konszenzusteremtette kiérdemesültekre. Nem tud ünnepelni a magyar? Vigadni se? Mit csinál március tizenötödikén, április negyedikén, május elsején? Valószínűleg éppen azt, amit szeptember harmadikán vagy december másodikán. Felteszi a kérdési: mit ér az ünnep? Nem dalolja, esetleg a Kicsit szomorkás a hangulatom máma című leporoltál, csak úgy dünnyögve. Hol vannak a jó kis felvonulások, hol van az Önök kérték, egy jó verés március idusán, ami elképzelhetetlen ma, amikor a város napján, az ünnepet egy ünnepi közgyűlés jelenti. Sej, a mi lobogónkat másfajta szellők fújják!
!!!1111
** 1997. április 4.
(Folytatás a 3. oldalról.)
hivatal. E szerint az egyik megoldás heti kirakóvásár lenne, a másik pedig az, hogy fizetőparkolót alakítanának ki és hasznosításra átadásra kerülne a VIA Kanizsa Kft.-nek. Röst János szerint először a közgyűlés egy korábbi határozatának megfelelően a polgármester számoltassa be az Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetőjét a kft. helyzetéről, a vásárcsarnok beruházásról, erről tájékoztassa a közgyűlést, ezt követően - a VIA Kanizsa Kft. beszámolójával összevetve - tárgyaljanak a piac sorsáról. Halász Károly nem javasolta azt, hogy kártérítést fizessenek bárkinek. Kovács János szerint az egész piac tevékenységét komplexen kell kezelni, az üzletek tulajdonosaival pedig egyezségre kellene jutni. Bicsak Miklós emlékeztetett arra, hogy a vásárcsarnok átadásával megszüntetik a piacot, de azért nagy az ellenállás, mert valakik súgnak az üzlettulajdonosoknak. Dávid Zoltán, a Piacfelügyelet vezetője szerint vagy a közelben kellene az üzlettulajdonosoknak új üzletet felajánlani, vagy a vásárcsarnokban vegyen üzleteket az önkormányzat, és azokat adja az előprivatizált üzletek bérleti jogáért cserébe. Elhangzott az is, hogy az ajánlatot visszautasítva az önkormányzat nem élt a privatizáció során vételi jogával, a polgármester visszautasította ezt. Marton István szerint nincs megfelelő anyagi erő ahhoz, hogy a tulajdonosok igényét kielégítse a város. Stahl György azt kérte, legyen következetes a közgyűlés. Palotás Tibor elmondta, kezdeményezni fogja a polgármesternél Dávid Zoltán felmentését, mert a Piacfelügyelet vezetője nem az önkormányzat céljait szolgálja, amikor az üzlettulajdonosok igényeinek kielégítéséről nyilatkozik a bizottság előtt. A képviselő valószínűnek tartotta azt, hogy Dávid Zoltán nem a város érdekeit képviseli. A bizottság a vitát lezárta, a polgármester tájékoztatója után térnek vissza a piac kérdésére.
Ezt követően egy ajánlatot utasított vissza bizottság, amely szerint egy pécsi társaság kínálta mo-delljavaslatát országos szervezésű lakásépítési programhoz.
Utolsó napirendként a városüzemeltetés költségvetési előirányzatainak felhasználási üteméről tárgyalt a bizottság.
_L.I.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Fizetőparkolók
Szabadhegy
Rákóczi 63.
Összeférhetetlenség
Külkapcsolatok
Vasemberház
Környezetvédelmi Felügyelet
UllJllii!iHiiiiiiiilliiIiMI!ll]llHttiIi3iliHiiiiM!nUliananiilHiJlJJillliiiiiii!liliiinriiii Csütörtökön délután a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tagjaival közösen kezdte meg munkáját a VKB. Mint dr. Fodor Csaba elmondta, a parkolás helyzete, a fizetőparkolók bővítésének kérdései a két bizottság együttes hatásköre, együttes döntést kíván, ezért került sor a közös tanácskozásra. A bevezető után a polgármester, Suhai Sándor kért szót, s azt javasolta a bizottságoknak, hogy a témát vegyék le napirendről, ugyanis az ügyvezető, Gáspár András nem egyeztetett a kft. taggyűlésével, és az anyag mind a gazdasági, mind a műszaki osztály előtt ismeretlen. Mint elmondta, az ügyvezető fizetett alkalmazott, s mint ilyen, függelemsértést követett el, s ezért felelősségre kell vonni. Dr. Fodor Csaba a polgármester által elmondottakra válaszolva elmondta, hogy a két bizottság együttes kérése volt, hogy Gáspár András terjessze elébük az anyagot, s ha nem tette vblna, akkor követ el jogsértést. A dolgok rendje egyébként is, hogy az önkormányzat dönt, és azt teszi a hivatal, nem pedig a farok csóválja a kutyát. Ezután a jelenlévők kézfelemeléssel döntöttek arról, tárgyalni kívánják a parkolási helyzetet. A szavazást követően a polgármester elhagyta az üléstermet. Már a napirend elején döntöttek a jelenlévők arról, hogy a kft. részletes beszámolója előtt pénzügyi kérdésekben nem hoznak döntést. Többen azon a véleményen voltak, egyszerre kellene kezdeni a fizetőparkolók üzemeltetését, s ehhez kellene forrást találni, ugyanis a részleges bevezetés a be nem vont területeket terhelné
túl. Többen is támogatták a parkolóórás megoldást, de ennek anyagi kérdéseiről most nem eshetett szó. Minden érv és vélemény elhangzása után a jelenlévők úgy döntöttek, az előterjesztésben foglalt területekre ki kell terjeszteni a fizetőparkolás rendszerét, ennek módját a szakemberek dolgozzák ki, gazdasági kérdései harminc napon belül kerüljenek a GVB elé. A parkolás helyzetét taglaló napirend megtárgyalása után külön folytatta a munkáját a VKB. Elsőként a napirend előtti felszólalásokra került sor. Krémer József a Szabadhegyen lakók kérését tolmácsolta, eszerint az ott lakók szeretnék, ha az idei fejlesztésekre szánt pénzekből járda épülhetne Szabadhegy és a keleti városrész között. Jó lenne az is, mondta a képviselő, ha az önerőből kiépített vízvezeték-hálózatot átvenné a Vízmű, s a városi hálózat részeként üzemeltetné. A napirend előtti felszólalás után a Rákóczi 63. sorsáról döntött a bizottság, miután a tervező a bizottság javaslata alapján módosított a terven, a bizottság javasolja az építési engedély kiadását. Az összeférhetetlenségről szóló rendelettervezetet a bizottság vita és kiegészítés nélkül fogadta el, és közgyűlési tárgyalására tett javaslatot. Az önkormányzati külkapcsolatokkal foglalkozó anyagot a következő ülésére halasztotta a bizottság, ugyanis elmaradt - az érintettekkel való egyeztetés. Ezt követően az Erzsébet tér 1. számú ingatlan -közismert nevén a Vasemberház -felújítási programjáról tárgyalt a bizottság. A felújítást az IKJ finanszírozza a nem lakáscélú bérlemények bevételéből. Mint Só-nicz István elmondta, az épület állaga miatt a felújítás már sokáig nem halogatható. A homlokzatra a mostani vakolat eltávolítása után lélegzővakolat kerül, a lábazat töredezett burkolatát is kijavítják, illetve kicserélik. A felújítás során új kirakatszekrények kerülnek ki, a cégtáblák pedig egységesen konzolra kerülnek, és a fal síkjára merőlegesen nyernek kihelyezést. A felújítás során a Vasemberház a mostanival megegyező színt kap, a térburkolat hibáit is kijavítják. Dr. Fodor Csaba azt javasolta, hogy a felújítással párhuzamosan vizsgálják meg az árkádsor jobb megvilágítható-ságának lehetőségét is. Balassa Béla azt javasolta, hogy a beruházó a festés előtt fordítson gondot a műszaki ellenőrzésre, hiszen
több épület esetében is komoly gondot jelent a vizes falra felvitt festék gyors lepergése. A felvetésre reagálva Kómán László, az IKI vezetője csak annyit mondott, a Kiskastély és a Rozgonyi 1. esetében éppen ennek isszák a levét. A bizottság a javaslatokkal kiegészítve elfogadta az előterjesztést. Ezt követően Kulbencz Ferenc tájékoztatta a bizottságot a Környezetvédelmi Felügyelet munkájáról. Mint elmondta, minden önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése a felügyelet hatáskörébe tartozik, s mind az intézkedések számában, mind a bevételekben az első helyen állnak a Környezetvédelmi Felügyeletek között. Mint az előadó elmondta, a kerékbilincseléseket a rendőrséggel közösen végzik. Munkájuk hatékonyságát növeli a Zsigmon-dy-Winkler középiskola nemrégiben akkreditált laborja, hiszen a szennyvízzel kapcsolatos vitás kérdésekben hamar van a bírsághoz mellékelhető bizonyíték. Komoly gond a kóbor kutyák ügye, ugyanis a Felügyelet nem rendel-¦ kezik semmilyen eszközzel a gond hathatós rendezéséhez, jóllehet többször is kértek anyagi eszközöket két altatópisztoly megvásárlásához. A bizottság javasolta, hogy a Felügyelet, amennyiben lehetséges, szerezzen be még több tehergépjárműre szerezhető kerékbilincset, hiszen csak ezzel lehet visszaszorítani a keleti városrészben a telephelyezést. Többen is kérték, hogy a bilincselés alól ne legyenek kivételek, így az az úr se úszhassa meg az ezzel járó tortúrát, aki rendszeresen parkolónak tekinti a Dél-Zalai Áruház előtti járdát, és ezzel teljesen megbénítja az ottani gyalogosforgalmat. Kulbencz Ferenc ígéretet tett a gyors intézkedésre. Az illegális szemétlerakás kérdése kapcsán elmondta, hogy próbálnak gátat vetni az újabb telepek kialakulásának, s mivel a kiszabható bírság összege nevetségesen alacsony a környezeti kárral szemben, a felügyelők többnyire összepakolásra és a lerakott mennyiség kétszeresének elszállítására kötelezik az elkövetőket. A bizottság azt javasolta a téma kapcsán, hogy azokat a szemete-lőket, akiknek esetében már megvan a jogerős ítélet, nyilvánosan a sajtóban nevezzék meg. Ennek bizonyára nagyobb visszatartó ereje lenne, mint a bírságnak. Tudatosítani kell a lakossággal, hogy egy köbméter lakossági szemét ingye-
(Folytatás a 6. oldalon.)


1997. áp rilií !4
I
KANIZSA - ^todetéá,
I
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ÉRTESÍTI A VÁROS LAKOSSÁGÁT,
hogy a felnőtt és a gyermek orvosi ügyeleti szolgálat helye 1997. MÁRCIUS 28-TÓL MEGVÁLTOZOTT!
Az új ügyelet helye: Nagykanizsa, Petőfi Sándor út 5.
(volt Fiúkollégium épületének jobb szárnyán).
ÜGYELETI IDŐ:
Felnőttorvosi ügyelet: hétközben 16.00-07.00-ig,
hétvégén péntek 16.00-
hétfő 07.00 óráig.
Gyermekorvosi ügyelet: hétközben 17.00-07.00-ig,
hétvégén péntek 17.00-
hétfő 07.00 óráig.
ÜGYELETI IDŐBEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:
Felnőttorvosi ügyelet: 313-274 Gyermekorvosi ügyelet: 313-380
ÜGYVEZETŐ PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap kiadására létrehozott Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
Feltételek: felsőfokú iskolai végzettség; legalább három év újságírói gyakorlat; erkölcsi feddhetetlenség. A munkakör 1997. június 1-jétől tölthető be. Bérezés megállapodás szerint.
A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 1997. május 2. napjáig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI
a Nagykanizsa-Palin városrészben lévő lakótelkeket
Versenytárgyalás ideje: 1997. április 22. 10.00 óra Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. irodájában vehető át.
Általános tűzgyújtási tilalom!
Az elmúlt időszakban - a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi felelőtlenség, gondatlanság következtében - az erdőkben avar és erdőtüzek keletkeztek.
A további erdőtüzek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen -a kijelölt tűzrakó helyen is -, valamint a közút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, ÁTMENETI IDŐRE TILOS!
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el!
Felhívjuk az erdőkben kirándulók, valamint a mezőgazdaságban dolgozók figyelmét arra, hogy égő dohányneműt eldobni nem szabad, azt gondosan el kell oltani. Kérjük továbbá a vonaton és gépjárművön utazókat, hogy égő cigarettacsikket, gyufát ne dobjon ki az ablakon!
A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúlásával későbbi időpontban intézkedik a Földművelésügyi Minisztérium.
A tüzet jobb megelőzni, mint oltani!
Tájékoztatásul közöljük az új közérdekű hívószámokat: Rendőrség 107 — Tűzoltóság 105 — Mentők 104
TAVASZI TISZTASÁGI NAPOK
VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS: 1997. ÁPRILIS 11., 12.
Kérünk minden városlakót, közösséget, hogy saját környezetük rendbetételével tegyék teljessé a tavaszi nagytakarítást.
A Tavaszi Tisztasági Napok alatt együttműködő közösségek részére egyeztetett módon és mértékben segítség igényelhető a Környezetvédelmi Információs Irodánál. (Nagykanizsa, Deák tér 5. Tel.: 310-692)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati biztosnak jelölhető személyek részére. Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű, magyar állampolgárok, akik felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat benyújtható 1997. április 15-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázaton megfelelő személyek kiválasztása után azok nevét, költségvetési gyakorlatuk szakirányát közleményben a helyben szokásos módon tesszük közzé.
Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeknek a konkrét kirendeléskor meg kell felelni a 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/A. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak is.
Érdeklődni és felvilágosítást kérni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztályán lehet személyesen, illetve a 311-048-as telefonon.
HIRDETMÉNY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 1997. április 4-10. között a kora reggeli és az esti órákban a Sétakertben vetési varjak fészkeinek vízsugaras eltávolítására, az azt követő napokban pedig a madarak vaktöltényes elriasztására kerül sor.
A környék lakóinak megértését ezúton is köszönjük.
( KANIZSA-/i>uuut, *#u... )
1997, április 4.
A nagyatádi szeméttelep Püspök Rudolf, a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság elnök-igazgatója szerint nem alkalmas körzeti funkció ellátására.
Püspök a Nagyatád-környéki települések polgármestereinek írt levelében megkérdőjelezi még a Rinya-parti kisvárosban keletkező kommunális hulladék kezelésének és fogadásának szakszerűségét is. A nagyatádi szemétszállítással foglalkozó Saubermacher-Ryno Kit üzleti érdeke ennek ellenére az lenne, hogy a csurgóiak hulladéka is Atádra kerüljön.
Toronyóra aranylánccal
- A nagyatádi hulladéklerakót a költségvetési üzem a nyolcvanas években saját beruházásban készítette - mondja Bakos József nagyatádi lakos, akinek egykori munkahelye éppen ez a költségvetési üzem volt, most pedig a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaságnál dolgozik. - Abban az időszakban megfelelt a kor követelményeinek ez a lerakó. Ezek után egyre inkább romlott a város anyagi helyzete, s egy fillért sem költöttek a szeméttelep fejlesztésére. Még a szükséges járulékos beruházások sem készültek el. Többek között a szilárd burkolatú bekötőútra gondolok, hogy a járművek ne hordják ki a sarat a főútra. Az első probléma a kilencvenes évek elején merül fel. Ekkor az önkormányzat az elemi működéshez szükséges pénzt sem tudta a költségvetési üzemnek, ennek átalakulása után a városgazdálkodási intézménynek folyósítani. 1995 nyarán a Saubermacher-Ryno Kft. pályázatában csak éppen a toronyórát lánccal nem ígérte meg. Akkor úgy hallottuk, hogy a cég a lerakót a lehető legmagasabb szintre emeli, feladatát pedig szintén felsőfokon látja majd el. Az önkormányzat és a kft. között létrejött szerződés nem került nyilvánosságra. Arról csak a jegyzőnő tudna felvilágosítást
ARANY,
AMI BŰZLIK...
adni. A pályázat azonban nyilvános volt, ebben ígérték, hogy folyamatosan takarják és kompaktorral tömörítik a hulladékot.
Őrző-védő, szemétőrző
- Öv-árokrendszert is ígértek -folytatja Bakos - az elszivárgó víz összegyűjtésére. Arról is szó volt, hogy ezt a vizet visszaszivattyúzzák a lerakóra. ígértek magasított kerítést, osztrák know-how-t, monitoring rendszert. Ezt egy már működő lerakón nem lehet megvalósítani. Elektronikus rendszer figyelné a modern kor követelményeinek megfelelően a lerakó alászigetelt-ségét. Nagyatádon vicc erről beszélni. Egyetlenegy képviselő -Kovács Gábor - volt a testületben, aki több figyelmet szentelt ennek az ügynek annak idején. Tavaly Kovács Gábor városatyával Franciaországban megtekintettük, hogyan néz ki a modern hulladékkezelés. A nagyatádi pályáztatáskor mindketten hangot adtunk nemtetszésünknek. Olyan referenciákra hivatkoztak a Saubermacher-Ryno esetében, amiket mi nem láttunk, mégis alulmaradtunk a véleményünkkel. Az azóta eltelt idő minket igazolt. Öt hónap alatt az égvilágon semmi sem történt a lerakóval. Az ötödik hónapban őrző-védő szolgálatot állítottak oda. Az önkormányzat több mint kétszázezer forintot fizet havonta a szeméttelep működéséért.
Nincs döntés Csurgó szemetéről
- A térségben hatósági engedéllyel rendelkező szeméttelep a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság csökölyi lerakója - teszi hozzá Püspök Rudolf, az Rt. elnök-igazgatója -, amely hosszú távon alkalmas kommunális hulladék kezelésére, ártalmatlanítására. A barcsi szeméttelepen megkezdett munkálatok befejeztével, kompaktoros szeméttömörítéssel néhány héten belül mintegy tíz-tizenöt éves - regionális beszállításra is alkalmas - kapacitást biztosít a KVG Rt., mint a szeméttelep üzemeletetője.
- A múlt év novemberében a csurgói önkormányzattól megkeresték a nagyatádi polgármestert -emlékezik vissza Bakos József -azzal a szándékkal, hogy van-e lehetőség Csurgó és vonzáskörzetének szemételhelyezésére az atádi telepen. Ezután a Pécsi Környezetvédelmi Felügyelőség megírta az önkormányzatnak, hogy nem alkalmas regionális feladatok ellátására az itteni szeméttelep. Különböző feltételekhez kötötték, hogy az ilyen célra alkalmassá tegyék. A nagyatádi képviselő-testület nem döntött arról, hogy ideengedi-e Csurgó szemetét -mondja Ágoston Gábor, Rinya-parti városatya. - A Saubermacher-Ryno Kft. szakemberei szerint még ötven évig alkalmas szemétlerakásra az atádi lerakóhely.
Ezt az előző testületi ülésen tárta elénk a cég képviselője.
Ha így folytatják...
- Ha így folytatják a szemétkezelést, akkor öt év múlva sem lesz alkalmas szemét elhelyezésére az atádi szeméttelep! - cáfol Bakos József.
- Az elkövetkező időszakban a Saubermacher-Ryno saját költségén a Pécsi Környezetvédelmi Fe-lügyelősséggel vizsgálatot végeztet, ami majd bebizonyítja, hogy a szeméttelep alkalmas-e regionális feladatok ellátására - teszi hozzá Ágoston Gábor atádi képviselő. - Tudomásom szerint most folyik a szeméttelepen a hulladék tömörítése.
- Nekünk érdekünk az együttműködés fenntartása és esetleges bővítése a környező településekkel - vélekedik dr. Fábián Csaba nagyatádi orvos képviselő.
Megkérdeztük Tátrai Jenőt, a Saubermacher-Ryno nagyatádi igazgatóját, aki szerint nincs olyan dokumentum, hogy alkalmatlan a nagyatádi szeméttelep regionális feladatok ellátására, s ami nincs, arról nyilatkozni sem kíván.
A Pécsi Környezetvédelmi Felügyelőség környezetvédelmi osztályvezetője szerint viszont megvizsgálták a nagyatádi szeméttelepet, s annak környezetében enyhe fokú talajszennyeződést észleltek.
_ Vass Kata
SOMOGYI KRÓNIKA 1997. március 6.
(Folytatás a 4. oldalról)
nesen lerakható a szeméttelepen, ha ez kimegy a köztudatba, akkor talán nem bővülnek az illegális lerakók. Nem igazán tisztázott kérdés az építési törmelék sorsa, a városnak mielőbb ki kellene jelölnie egy területet ezeknek az anyagoknak az elhelyezésére. A bizottság azt javasolta, hogy legyen ezentúl a használatbavételi engedély feltétele, hogy az építkező elszámol az építkezés során keletkező hulladékról, vagyis bizonyít-
sa, hogy nem szabálytalanul helyezte el. Szintén az illegális lerakók számát csökkentené Krémer József szerint, ha évente nemcsak egyszer rendezne a város lim-lom akciót. Ennek lehet, hogy látszólag nem térülne meg az ára, de ezáltal nem növekedne az illegális lerakók száma, már bizonyosan nullszaldós lenne a próbálkozás. Egymillió forintot szavazott meg a bizottság a Sétakert felújítási programjához, a szakemberek eztán döntenek majd, ebből a pénzből milyen feladatok finanszíroz-
hatók. A bizottság szerint szerencsés lenne, ha a II. Világháborúban elesett katonák emlékműve a temetőben nyerne elhelyezést, más stílusban és szerényebb kivitelben, mint amilyen az ötletpályázaton nyertes Rétfalvy-Mé-szöly tervben felvázolásra került. Pályázat kerül hamarosan kiírásra azon lakóközösségek és magánszemélyek támogatására, akik a helyi védelem alá eső épületek megőrzéséért áldozatot vállaltak. Utolsó napirendként folyamatban lévő, a városképet érintő ügyeket
tárgyalt a bizottság. E téma kapcsán vetődött fel, hogy a bizottság ablakíveket és ajtóhelyeket érintőn kénytelen olykor beleszólni a tervezők munkájába - a hivatal jóvoltából -, ám a nagy horderejű kérdésekben nem kérik ki a bizottság véleményét, vagy ha mégis, a kivitelezés gyakran eltér az elfogadott tervekben foglaltaktól. E témában egyszer a VKB szeretne találkozni az Építész Kamara képviselőivel.
B. D. É.
1W7. április 4.
( KANIZSA - Ttténiey )
Az önkormányzat elmúlt közel két és fél évét értékelő sajtótájékoztatón Krémer József és Röst János mondta el pártjuk és képviselőcsoportjuk véleményét az önkormányzati ciklus első feléről, problémáiról, hiányosságairól. Mint Krémer József rámutatott, az értékelést korábbról, még az előző önkormányzat idejéből kell kezdeni, hogy tisztán láthatóak legyenek az elmúlt két év történései. Hangsúlyozta, hogy az 1990-es választásokat követően a város gazdasági szerkezete jelentős átalakulás előtt állt, ennek első lépése a gazdasági átalakulás piacgazdasági keretein belül nem jól működő intézményhálózat átalakítása volt. Az eredmények között említette a Városgazdálkodási Vállalat átalakítását, az Út- Híd, Karbantartó Vállalat privatizációját, az IKV átszervezését, a Vízmű részleges átalakítását, az oktatási rendszer átvilágítását, valamint az infrastrukturális beruházásokat, a tornatermek építését, a csatornázásokat és a kórházrekonstrukciót. Az SZDSZ szerint azonban ezek a pozitív folyamatok megszakadtak, az idei költségvetés hosszabb távon a város gazdasági stabilitását veszélyezteti. Ennek részleteiként Krémer József kifejtette azt, hogy a költségvetés főösszege elmarad az 1996. évi módosítottól. A nagymértékű és soha vissza nem térő privatizációs bevételek felhasználása, az értékpapír értékesítés a mobilizálható vagyon jelentős részének átstrukturálódásához vezet. Ez lényegében vagyonfelélés, mert a mobil vagyon inmobillá válik. A pártcsoport véleménye az, hogy a bevételek elmaradása
Az SZDSZ értékelt
komoly egyensúlyi problémákat okozhat, az önkormányzat hitelképessége így már nem garantált. Mivel a működési kiadások változatlanok, a város számára hosszú távú hátrányokat jelent. Az intézményhálózatról elhangzott, hogy az ebben a szerkezetében teljesen leszegényített egységekből áll és elszegényedése a következő évekbe is tovább fog folytatódni. Krémer József rámutatott arra, hogy a város elenyésző pályázati töbletforráshoz jut, a PHARE pályázatokon a többi megyei régióval ellentétben egyáltalán nem vesz részt. A tavalyi költségvetésre utalva elmondta, hogy a szocialistákkal közösen kidolgozott költségvetés elvárásait nem követték tettek, ezért véleményük szerint a pangás idén is folytatódik. A szocialista városvezetés passzív gazdaságpolitikája miatt Nagykanizsa egyre jobban lemarad a fejlődésben. Az SZDSZ ezt a gazdaságpolitikát nem támogatja, konstruktív javaslataikat azonban a közgyűléseken ismertetik. Kiemelt célnak tekintik az új munkahelyteremtő beruházások támogatását, az ipartelepítést, az infrastrukturális beruházások bővítését, az új hulladéklerakó minél korábbi megépítését, a városmenedzselést, a munkanélküliség kezelését, a közmunka-program beindítását, a rászorult családok segítését, és a lakáshoz jutás és a lakhatási feltételek javítását.
Röst János az elmúlt időszak politikai jelenségeit értékelte,
mely szerint a város jelenlegi állapotát nagymértékben befolyásolja a közgyűlés politikai megosztottsága, a politikai instabilitás, amely alól egy rövidebb időszak volt kivétel. Ez az időszak az MSZP és az SZDSZ közötti költségvetési megállapodás ideje volt. A politikai megosztottság alapvető feszültségforrásának Suhai Sándor polgármester eddigi tevékenységét tartják. Véleményük szerint a polgármesterrel szemben a kollégiumügy óta kialakult bizalomvesztés, az antidemokratikus kézivezérlésű munkastílus, a konszenzusteremtés igényének hiánya, a helyi és országos jogszabályok folyamatos megsértése vezettek a mostani helyzethez. Röst János hangsúlyozta, hogy a polgármester hiteltelenné vált a helyi pártoknál, a civil szervezeteknél, a gazdasági élet szereplőinél. A közgyűlési döntéseket nem programok egyeztetésével, konszenzussal, hanem eseti, egyéni érdekeken alapuló paktumokkal, kliensrendszer kiépítésével és nyomásgyakorlással kívánja elérni. Visszatért a szolgalelkűség iránti elvárás. Ezen jelenségek ellen kíván az SZDSZ fellépni. A közgyűlésben szorgalmazni kívánja azt, hogy a pártok közötti alapkérdésekben a közgyűlés konszenzusra jusson. Kezdeményezik egy városi politikai kerekasztal összehívását a konszenzus megteremtéséért.
Lapunk kérdésére válaszolva Krémer József elmondta, hogy a
A baleset oka: rutintalanság
A Zala Megyei Rendőr Főkapitányság sajtóreferense, Völgyi Ferenc tájékoztatta a sajtó munkatársait a kiskanizsai sárkányrepülő baleset kapcsán. Ezek szerint 1997. február 9-én Koczfán Zoltán 33 éves kanizsai lakos, a Nagykanizsai Hungária Sportrepülő Egyesület pilótája körülbelül 16.40-kor a nagykanizsai repülőtérről felszállt egy Apolló C 15 Delta Jet típusú sárkányrepülővel. Utasként Popellár Jenő 43 éves kanizsai lakost, az egyesület titkárát szállította.
A szakértői vélemény szerint a felszállás után mintegy öt-tíz perccel, közel százötven méter magasságból, Kiskanizsa belterülete felett a sárkányrepülőgép egy fordulatot tett vissza a reptér felé. Ezt követően, a forduló után hirtelen előre bukva,
meredek szögben, orsózó mozgással a föld felé tartott. Néhány másodperces meredek zuhanás után - Kiska-nizsán a Bajcsai út egyik lakóházának hátsó udvarán - a földbe csapódott. A baleset következtében a sárkányrepülőgép pilótája és utasa a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség a baleset okait igazságügyi orvosszakértő és eseti légiszakértő bevonásával vizsgálta.
Az orvosszakértő megállapította, hogy a pilótának és utasának halálát egyértelműen a becsapódás - lezuhanás - okozta.
A légi szakértő megállapítása szerint: az Apolló C 15 Del te Jet a mai legmodernebb hazai motoros sárkány. Nagyteljesítményű, világ- és Európa-bajnokságokra való, a legma-
gasabb képzettségű pilóták számára készült.
Koczfán Zoltán - pilótatársai egyértelmű véleménye szerint - nagyon jó képességű és tehetséges pilóta volt.
A vizsgálat megállapítása szerint viszont nem rendelkezett akkora rutinnal, hogy váratlan veszélyhelyzet esetén úrrá legyen az említett típusú sárkányrepülőgép manővere felett.
A Közlekedési Főfelügyelet Repülési Felügyelete az egyesület tevékenységét további intézkedésig felfüggesztette, és a repülőtéren mindennemű repülési tevékenységet megtiltott.
Az ügyet a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedési Osztálya - büntethetőséget megszüntető ok miatt - lezárta.
tavalyi költségvetési megállapodást követő szdsz-es felszólításra -, amely szerint nem teljesülés esetén kezdeményezték volna a polgármester illetve a közgyűlés lemondását - azért nem került sor, mert ez rendkívül radikális lépés lett volna, de a folyamatok olyan irányban hatnak, hogy az SZDSZ később is fontolóra veszi a kérdést. Az előző ciklus eredményeit nem azért látja szebbnek az SZDSZ, mert akkor többségben volt a közgyűlésben - mondta Krémer József. Röst János szerint kiviláglik, hogy az utóbbi két és fél évben a várt eredmények elmaradtak. A Kanizsa megkérdezte azt is, hogy a képviselők által említett polgármesteri hiteltelen-ség mennyiben befolyásolta a város lemaradását. Röst János szerint alapvető befolyással bír a polgármester, lényeges befolyást gyakorol a közgyűlési döntésekre. Krémer József szerint városhatárokon kívül is hátrányokat jelentett Suhai Sándor személye. Az intézményátalakítások utáni helyzetről, az utódszervezetekről elmondta, hogy mindegyik végzi a dolgát, ami megmaradt neki, ma már nem a szervezethez keresnek feladatokat, hanem a feladatok ellátására alkalmas intézmények, társaságok végzik a volt mamutintézmények tevékenységét.
L.I.
Az újságírói munkához kedvet érző
fiatalok jelentkezését
várjuk!
gyakornoki idő után 1 főállású foglalkoztatós 1 lehetséges.
ftővebb felvilágosítás ] a 93/312-305 |sa93/310-54(Ms ietefonszámomokon.
8
I
KANIZSA
1
1997. április 4.
Betörtek, feltörték, éjszaka kirámolták, fényes nappal ki-fosztották- nincs nape kellemetlen hírek nélkül. Már az sem igaz, hogy mindent el-visznek, ami nincs odabeto-nozva, hiszen kelendők lettek a beépített kapuk, ajtók, ablakok. Vajon lehetünk-e nyugodtak, amíg a másét viszik? Aligha, hiszen ki tudja... E gondolatokkal kezdődött beszélgetésünk egy kanizsai bemutatón Rada Tamással, a MOH II,-Biztonságtechnika vállalkozás üzletkötőjével.
la kínálatát a gyártó - egy németországi vállalat - megtoldva eddig nem látott praktikus dolgokkal. Hogy milyenek ezek? Végtelen egyszerűek. Beszerelésükhöz, elhelyezésükhöz nem kell különösebb szakértelem, nem igényelnek napokig tartó fúrást-faragást, nem az ajtókra, ablakokra, falakra szerelt érzékelők halmaza. Könnyen kezelhetők és megbízhatók Por és nedvességállók, megszakításbiztosak sőt, áramkimaradás esetén bizonyos ideig működőképesek Nem utolsó szempont az sem, hogy mindezek mellett az árak is kedvezőek -három hónaptól égy évig tartó garanciával.
- Mit jelent esetükben a MOBIL megjelölés?
zések pár négyzetmétertől közel háromszáz négyzetméterig képesek átfogni egy családi ház lakóterét, ami lehet akár többszintes is. Variálható belső és külső hang, vagy fényjelzéssel. A telefonos riasztó változat már képes több helyre is riasztani. Mikroprocesszora rövid segélykérő szöveget továbbít a választott készülékekhez. Ha egyik nem jelez vissza, sorra veszi a lehetséges többit - mindezt szép csendben, a betörő tudta nélkül. Ezek alkalmasak rövid üzenetek rögzítésére is a családtagok részére. Ehhez használható egy gyufásdoboz nagyságú távirányító is, ami jó akkor, ha valaki ugyan otthon tartózkodik, de mozgásában korlátozott, vagy nincs ideje ar-
amely feltörés esetén érzékeli a belső légnyomásváltozást, és akkor jön működésbe. A személyvédők akár övre, vagy éppen a kézitáskába téve védik tulajdonosát, erős hang- és fényjelzéssel meglepve a támadót. Némely változata feledékeny tulajdonosának rövid szöveg rögzítésére is alkalmas, de lehet egyben zseblámpa is. Ha valaki nem szereti, ha íróasztalának fiókjában, bőröndjében, táskájában kotorásznak illetéktelenek, e készülék kiegészítő tartozékkal riaszt. Mindegyik riasztóberendezés - legyen az kábellel, vagy anélkül szerelve - kívánság szerint jelez hang, vagy fényjelzéssel, egyszer vagy többször, türelmi ideje tetszés szerint állítható.
HA JÖN A BETÖRŐ
- Ami a védelmet illeti, van-e még új a nap alatt?
- A válaszom határozott igen. Mint más üzletág, a miénk is a körülményekhez igazodik így kerül mindinkább előtérbe a lakások, nyaralók hegyi pincék hétvégi házak, kis üzletek védelme. Már nemcsak az autók a motorkerékpárok kerékpárok védelme is indokolt. Ez a kör aztán tovább bővült a személyvédő eszközökkel, a nők, a gyermekek idősek érdekében, összességében erre alapoz-
- Nincsenek egy fix helyhez kötve. Egy családi házon belül bármikor át-teleplthetők a kritikusabb helyekre. Onnan, mondjuk télen a nem annyira látogatott nyaralóba, hegyi pincébe, vagy éppen a garázsunkba, és költözéskor az új lakásba. Attelepíthetők egyik kocsiból a másikba, minden különösebb szerelés nélkül.
- És mit tudnak akkor, ha jön a betörő?
- A vezeték nélküli riasztóberende-
ra, hogy elérje a telefont. A nyakba akasztott, vagy a közelben lévő készüléken elég egy gombnyomás a riasztáshoz.
Sajnos már a kerékpárokat is védeni kell. A kis készülék bármihez rögzíthe-. tő biztonsági zsinórral véd és riaszt, akár mozdítás vagy annak átvágása esetén is. A hang és fényjelzés tetszés szerint állítható, a hozzá való kulccsal üzembehelyezhető és hatástalanítható. Nagyon praktikus a gépkocsi-riasztó,
- A nem betörő hol találkozhat ezekkel a készülékekkel?
- Egyelőre csak Letenyén a Kárpáti utca ötvenegyben, de telefonon vagy levélben történő érdeklődés esetén szívesen tartok helyszíni bemutatót. Szaktanácsadás, a készülékek elhelyezése, esetleges szerelési munkák elvégzése már csak természetes. A telefonszám pedig: 06-60/364-088.
Tóth Ferenc
A Horváth-Hús
CÉLUNK, JÓ MINŐSÉGET ADNI VEVŐINKNEK
Horváth Zoltán cégtulajdonos-vállalkozó a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari iskola hároméves húsipari ágazatán szerzett szakképesítést. Szakmai gyakorlata huszonhét év. Gyakorlati képzésen a kanizsai vágóhídon volt és idős Gazdag Géza jóhírfi hentesmesternél sajátította el a szakma alapfogalmait Utána dolgozott az Afész üzleteiben, majd a volt Városi Tanács piaci húsboltjában, ezt követően pedig Zalaszentbalázson.
- Már három éve vagyok vállalkozó - mondja a szakember. - Egy ideig béreltem a zalaszentbalázsi vágóhidat, majd azt követően megvettem a gatamboki vágóhidat és átálltunk a normát vágásra. Ez azt jelenti, hogy folyamatos a sertésfelvásárlás, ritkán szarvasmarhából is veszek napi áron.
- Milyen réteget céloztak meg termékeikkel?
- Nálunk bárki vásárolhat, célunk az egyszerűbb emberektől az igényesebbekig a precíz kiszolgálás, elérhető áron. Az év minden időszakában sok a vidéki vásárlónk is. A Somogy megyéből hozott sertések nagyüzemi telepről kerülnek hozzánk, jó minőségben. Nem zsírosak, szép a húsuk. A Galam-
bokon üzemelő vágóhídról naponta friss termékek kerülnek a kanizsai és a kiskanizsai üzleteinkbe.
- Hogyan érzékeli a konkurencia jelenlétét?
- Ha mindig és folyamatosan jó és szép termékkel jelentkezünk, akkor nem lehemek gondjaink. Évek óta január és február hónapokban a forgalom a házi disznóvágások miatt
visszaesik Ez elmondható most is. Mi a két üzletben a bevásárló turizmus hatásait nem érzékeljük, őszintén szólva a Petőfi úti üzlet jobb forgalmat bonyolít az év minden időszakában. A kiskanizsai üzletünk mellett van a Forrás Diszkont, de a mi termékeink olcsóbbak.
- Milyen a drágább és az olcsóbb árukaránya?
- Éles vonalat nem lehet vonni, mivel a vásárlók igényei is meghatározóak. Egészséges törekvésünk az évek folyamán kialakította azt a vevő réteget, amely a tőkehús mellett egyéb termékeinket is szívesen vásárolja. A két üzletnél kialakult a közületek és a folyamatosan visszatérő vevők köre. ők képezik állandó vásárló rétegünket.
- Mennyire biztosított az alapanyag, a hús és a segédanyag ellátás?
- Szerződésem van az előbbiekben említett somogyi céggel, ők szükség
és igény szerint szállítják az állatokat a galamboki vágóhidunkra. A kis egység jól felszerelt, külön kialakított magaspálya segíti a vágási-feldolgozási feladatok végrehajtását. Persze ebben a szakmában a fizikai munkát teljesen kikapcsolni nem lehet, de egy-egy gép beállítása bizony gyorsítja a munkánkat. A segédanyagokból nincs hiány.
- Az üzletei eladóinak a szakértelme és udvariassága közismert. Ön erre külön felhívja a figyelmüket?
- Folyamatosan felhívom kollégáim figyelmét a megkülönböztetett udvariasságra. Ez az egyik záloga annak, hogy a többség visszatérő vevőnk legyen. Na, és van egy másik dolog is, a pontos kiszolgálás és csak a termék súlyának megfelelő számlázás...
- Milyen akciókra lehet számítani boltjaikban?
- Az akciókat az élő sertések mindenkori ára befolyásolja, de ha lehet élünk a lehetőséggel. Például a húsoknál nem ritka ez az esemény, de ilyen esetekben minden termékünk kilónként harminc-negyven forinttal olcsóbb. Ilyen volt a legutóbbi nyugdíjas-akciónk, ahol kedvező engedménnyel árusítottunk
_Bödör Béla
( ÍZ A rVrfZC A ^7l-__f~*z* 1 0
1997 . április 4. §1 KAIN IXö A — iY</vcCete^ J
JAVASLAT
sportrendezvények pályázati támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága pályázatot hirdetett az 1997. évi városi sportrendezvények támogatására.
A korábbi gyakorlattól eltérően a pályázatokat nem folyamatosan, hanem záros határidőig (1997. január 30.) nyújthatták be az oktatási intézmények, iskolai sportkörök, sportegyesületek és egyéb sport szervek.
Az újrendszerű pályáztatással célunk az volt, hogy a város költségvetésének elfogadását követően, a sporttámogatások felosztásának időszakában összevethessük a felmerülő igényeket és lehetőségeket. Ennek alapján teszünk javaslatot a verseny- és élsport, valamint a diáksport támogatására meghatározott összegekből a pályázati alap nagyságrendjére.
A felhívásra harrnincnyolc sportegyesületi és harminckét iskolai illetve intézményi pályázat érkezett. A rendezvények teljes költsége megközelíti a 18 millió forintot, a támogatási igény 2.589.000 forintot tesz ki.
A tényleges támogatások nagyságrendjének meghatározásánál szakbizottságunk elsőként azt vette figyelembe, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretekből elsősorban a sportegyesületek, iskolai sportkörök zavartalan működését kell biztosítani, ezt követően segíthetjük a pályázati célok eredményes megvalósítását.
Ennek alapján a sportegyesületi rendezvények támogatására 800.000 forint, az iskolai rendezvények támogatására 600.000 forint elkülönítését tartjuk indokoltnak.
Az egyes rendezvények támogatásánál egységesen a következő rendező elveket vettük figyelembe:
I. Kategória: oktatási intézmények, iskolai sportkörök
-50.000 Ft támogatásban részesülnek a 101.000 forint költség feletti rendezvények,
- 30.000 Ft támogatásban részesülnek a 70.000-100.000 forint költség közötti rendezvények,
- 20.000 Ft támogatásban részesülnek a 40.000-70.000 forint költség közötti rendezvények,
- 10.000 Ft támogatásban részesülnek a 40.000 forint költség alatti rendezvények.
II. Kategória: sportegyesületek, egyéb sportszervek
- 40.000 Ft támogatásban részesülnek az 500.000 forint költség feletti rendezvények,
- 30.000 Ft támogatásban részesülnek a 200.000-500.000 forint költség közötti rendezvények,
- 20.000 Ft támogatásban részesülnek a 100.000-200.000 forint költség közötti rendezvények,
- 10.000 Ft támogatásban részesülnek a 100.000 forint költség alatti rendezvények,
-két pályázat benyújtása esetén egy pályázó szerv a két rendezvényre maximum 60.000 forint támogatást nyerhet el.
Nagyrác ISK 20
Játékos sportvetélkedő II. Snickers Kupa 40
kispályás labdarúgó toma {Zemplén ISE)
Javaslat az iskolai, intézményi pályázatok támogatására
Tervezett költség Igényeli támogatás Javasolt támogatás
Russay Kupa 100 50 30
fiú, leány kosárlabda torna (Thury ISK)
Szántó Kupa 55 50 20
fiú, leány kosárlabda toma (Dr. Mezi ISK)
Zsigmondy-Winkter Kupa 35 25 10
középiskolás labdarúgó torna
Zsigmondy-Wúikler Kupa 70 50 30
terílleti kosárlabda toma
Fekete Kupa 25 20 10
teremlabdarúgó toma (Cserháti ISK)
Cserháti Kupa 25 20 10
kosárlabda torna
Széchenyi Kupa 40 25 10
pedagógus asztalitenisz verseny
Körzeti Kosárlabda 30 25 10
toma (Miklósfa ISK)
Mikulás Kupa 40 35 10
teremlabdarúgó toma (Miklósfa ISK)
Zrínyi Kupa 70 50 30
Nemzetközi kispályás labdarúgó toma
Jubileumi Kupa 70 50 30
kézilabda toma (Zrínyi ISK)
Kanizsa Kupa ¦Xi \'33 20
kosárlabda toma (Körösi ISE)
V. Kőrös! Kupa 40 35 10
kispályás labdarúgó toma
Hunyadi Kupa 50 40 20
váltó és sorversenyek
III. Hunyadi Kupa 50 40 20
kosárlabda toma
Nemzetközi Sportakrobata 240 50 50
verseny (Hevesi ISE)
Területi tomaverseny 45 20 20
(Hevesi ISE)
Fogyatékos gyermekek 40 30 10
labdarúgó tornája (Rózsa úti Ált. Iskola)
Bolya! ISE 100 50 30
Városi többfordulós úszóversenye
Bolyai Ált. Iskola 35 30 10
Tó-Váltó futóverseny
Bolyai Ált. Iskola 25 20 10
Strcctball verseny
Rozgonyi Ált Iskola 80 50 .10
városi gyermek labdarúgó bajnokság Péterfy Ált Iskola
43 38 20
Péterfy Kupa városi kispályás labdarúgó toma
Péterfy Ált Iskola 30 15 10
Városi Kosárlabda toma
Városi és városkörnyéki 36 18 10
pedagógusok asztalitenisz verseny (Péterfy Ált. Isk. Szakszerv.)
Lendülj ISK 100 50 30
területi kosárlabda toma
TV. Solti Kupa 100 50 30
területi tomaverseny (Lendülj ISK)
Zemplén Sportnap Városi Kispályás
labdarúgó torna (Palin Ált. Iskola) Kerékpáros ügyességi
és terepverseny (Palin Ált. Iskola) Ös
70 35
1.802
20 10
25 10
40 30
15 10
15 10
1.084 600
Sportrendezvények támogatása
Rendezvény Tervezett költség Igényelt támogatás Javasolt támogatás
Országos Lovas Military 1.230 50 20
Bajnokság (Lovas Klub)
Nemzetközi Lovas Military 2.900 50 40
Bajnokság (Lovas Klub)
III. Tungsram Batthyány 1.000 50 40
Kupa Nemzetközi Diák Sakkverseny (IZZÓ SE) Kupa
Ált. és Középiskolás 400 50 20
kézilabda verseny (IZZÓ SE)
Országos Görkorcsolya 1.000 50 30
Kupa (Ryno Kult.I.)
Országos Grundkosárlabda 622 50 20
Kupa (Ryno Kult. Iroda)
Thury Kupa 85 35 10
Természetjáró Egyesület, túraverseny
Rockenbauer Túrák 75 15 10
(Kanizsa T.B.)
Kanizsa Kupa Országos 85 35 10
teniszverseny (Olajb.Tcn.K.)
Területi ÁFÉSZ Kupa 390 50 30
(7 sportágban)
V. Nagykanizsai Áerobik 250 50 30
Fesztivál (Fittncs Club)
Városi óvodák versenye 180 50 20
(Fittncs Club)
Meghívásos Box 35 25 10
verseny (Box Klub)
Meghívásos Box 35 25 10
verseny (Box Klub)
Országos Bajnok! Autócross 580 50 30
Futam (Autócross Team)
OB. Autócross Futam 580 50 30
(Autócross Team)
Schwim-Csepel Keringő 500 50 30
Kerékpáros verseny (Kerékpáros Klub)
IV. Zala Kupa Országos 120 20 20
Kerékpáros verseny (Kerékpáros Klub)
V. Kanizsa Kupa Országos 540 50 30
Triatlon verseny (Tri-co Triatlon Klub)
Sprinttávú Duatlon 240 40 20
verseny (Tri-Co Triatlon Klub)
Nemzetközi Úszóverseny 320 50 30
(Vízmű SE)
Nemzetköz! Vízilabda Torna 260 50 30
(Vízmű SE)
Hungary Open Nemzetközi 1.050 50 40
motocross verseny (Motocross Klub)
Területi Kosárlabda Toma 30 25 10
rendezése ált. iskolások részére (KDKK)
Országos Kadett Kosárlabda 370 50 .10
Döntő (KDKK)
Fegyveres testületek sportnapja 60 20 10
(Thury SE)
Amatőr teniszverseny 80 30 10
(Thury SE)
Ml. Olajos Kupa 127 50 20
Országos maratoni távú kajak-kenu verseny (Kajak Klub)
Városi Kajak-kenu tábor 86 50 10
(Kajak Klub)
Kadett vívóverseny 48 20 10
(férfi tőr) (MÁV NTE)
Újonc vívóverseny 48 20 10
(kard) (MÁV NTE)
Területi gyermek 50 30 10
Vívóverseny (Vívó Szöv.)
Természetbarát fotókiállítás 20 10 10
rendezése (Olajip. Term. SE)
Kanizsai Napok \'97 50 35 10
gyalogos és kerékpáros túraverseny (Olajip. Term. SE)
Bányász Kupa 500 20 20
Országos horgászverseny (DKG Horgász Egyesület)
Repülőnap 27(1 50 20
(Sportrepülő SE)
I. Mura Kupa 1.500 50 30
XXIII. Móricz Kupa 210 50 30
Kiskanizsai utcák-terek labdarúgó bajnoksága (Kiskanizsai Sáskák SE)
Összesen: 15.926 800 1.505
Nagykanizsa, 1997. március 04.
Ferenczy Zoltán sk.
Kiss György sk.
Sabján Imre sk.
10
( KANIZSA - Pán?ev$éd )
1997. április 4.
Ki beszél már a
műsorfüzetről
Molnár László: Extra új év
Mi nem fogunk a hirdetők mennyiségétől függően játszani a méretekkel és az oldalszámmal (többek lehetünk, de kevesebbek nem!), - nesze neked Zalai Hírlap - nem próbáljuk a konkurenciát oly módon besározni, hogy a nevében osztunk soha be nem váltható ígéreteket. Megkapta a Szuperinfó is? Azaz másokkal nem, csak az olvasókkal foglalkozunk. Kivétel a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap?
Megjegyzések - D. J.
Kanizsa Újság Kft
Dóró János ügyvezető-főszerkesztő
Tisztelt Dóró János!
Lapotok március 21 -i számában részletesen foglalkoztatok a kanizsai műsorfüzet dolgaival, illetve a Kanizsa és Vidéke Extra háza táján történt változásokkal. Úgy véljük, ilyen helyzetben indokolt igényt, hogy a megjelentekre reagálhassunk.
Mellékelten küldjük az összeállítással kapcsolatos észrevételeinket. Kérlek, hogy az anyagot változtatás nél-
kül jelentesd meg újságotok március 28-i számában!
Molnár László
cégvezető
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap március 21-i száma MŰSORFÜZET -Lenni vagy nem lenni című írásával, illetve a 12-13. oldalon található összeállítással kapcsolatosan a következőkre szeretnénk a szerkesztőség, illetve az olvasók figyelmét felhívni:
1. A Szuperinfóval szemben a Kanizsa és Vidéke Extrában 1996 ele-
je óta olvasható a heti kulturális programok listája, emellett rendszeresen külön cikkekben foglalkozunk a város és környéke kulturális életével - minden különösebb, ezzel kapcsolatos öntömjénezés nélkül. Mindemellett a lap megalakulása óta folyamatosan segítjük a város intézményeit, civil szervezeteit azzal, hogy közleményeiket térítésmentesen jelentetjük meg.
2. Az ötlet, mármint a Műsorfüzet átalakításának ötlete nem új. Kiadónk évekkel korábban egy sajnos csak mutatványszámmal jelentkező kulturális folyóirat - Mérleg - mellékleteként már próbálkozott hasonlóval. Az Extra szerkesztősége ezen a „piacon" nem most jelent meg először.
3. A Kanizsa és Vidéke Extra soha nem volt pécsi vállalkozás. Tulajdonosai részben kanizsaiak, részben pécsiek, illetve budapestiek. Tény, a lapot kiadó társaság központja Pécsett van. A cikk szerzőjének logikája szerint a megyei napilapok egy része osztrák vagy német újság lenne. A
Kanizsa és Vidéke Extra kanizsai lap, dél-zalai kitekintéssel. Ennek könnyű bizonyítékát találni: el kell olvasni az újságot.
4. A kiadó nem havonta 54 ezer forintért, és nem évente 700 ezerért, hanem alkalmanként 45.000 Ft+ÁFA összegért jelenteti meg már e héttől a műsonnellékletet. Ez az összeg kevesebb, mint a felmerülő nyomdaköltség, az egyéb költségeket nem is kalkulálva.
5. A Kanizsa és Vidéke Extra minden héten eljut Kanizsa valamennyi lakásába, ez 20.310 példány, emellett további 11 ezer példány a városkörnyék 28 települése lakóinak szolgáltat információt. Ez összesen 31 ezer példány, a Szuperinfó a fejlécén olvashatóan 20 ezer példányban jelenik meg. A különbség több mint 10.000 példány, körülbelül ötszöröse a Kanizsa hetilap alkalmankénti példányszámának. A csúsztatásnál is több e számok tükrében közel azonos példányról beszélni. Ha ebben kételkednek, kérdezzék meg a Versenyhivatalt, pereskedés során „mit ér" egy ilyen tévedés?
6. A Kanizsa és Vidéke Extra nem egyszerűen a Műsorfüzet oldalainak újraközlésére vállalkozott. A különbség megítélésére ajánlom a szerkesztőség és az olvasók figyelmébe az e heti Extrát.
7. Hogy az intézmények milyen forrásból fedezik a melléklet megjelentetésének díját, maguk döntik el. De az biztos, hogy az új helyzetben a
Akaratom ellenére megszólítattam. Akaratom ellenére, mert úgy gondolom, „igazságot tenni", „véleményt formálni" nem az újságíró, hanem az olvasó feladata. Az olvasó dönt, ha akar, ítélkezik. Mi, a tájékoztatásban dolgozók csak segíthetünk ebben azzal, hogy az adatok, a tények, a folyamatok minősítés nélküli rögzítésével, közlésével hozzásegítjük őket olyan információkhoz, amellyel döntési, véleményformálási helyzetbe kerülhetnek. Ezt jómagam a sajtó elsődleges és legfontosabb feladatának tartom.
Azért sem ínyemre való ez a megszólítás, mert nem szeretem, ha a sajtó munkatársai, saját dolgaikkal terhelik
az olvasót, és főként elítélem, ha a szerkesztő, a főszerkesztő valamiféle közlési kényszerből teleírja a rábízott lapot. Nem az a dolga, úgy cselekszik helyesen, ha a lehető legszélesebb rétegeknek biztosítja a megszólalási lehetőséget.
Nem utolsó sorban pedig nem tudok mit kezdeni Molnár László viselkedésével, hiszen amint az az általa kifogásolt összeállításunkból is kitűnik, lehetőséget kapott a megszólalásra, ám ő nem válaszolt a kérdéseinkre, most viszont tizenegy pontból álló észrevételsor megjelentetését kéri. Legyen - ugyan semmi sem kötelez rá,
de ígéretemet bírja -, viszont a válaszra igényt tartok.
1. Nem kívánok olyasmiben vitatkozni, amelynek nem tudok utána nézni. Mivel az EXTRA nem újság, így nincs meg az a lehetőségem, hogy a könyvtárban visszalapozzam számait. Ani azt a magam napi dolgaiból tudom, kétségek gyötörnek amiatt, hogy elegendő-e az a legkevesebb háromszáz sor, amit a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap hétről-hétre a város és eseüeg városkörnyék kulturális életére tud szentelni. Ennyit erre, az EXTRA emlékezetem szerint egyetlen „száma" sem biztosított. Az intézmények közleményeinek térítésmentes közléséről nekem más információim vannak. Arra azonban az EXTRA olvasói is emlékezhetnek, hogy amikor a polgármesteri hivatal nem volt hajlandó fizetni, az EXTRA megszüntette a Városháza című összeállítását. Felteszem a kérdést, az önkormányzat híreinél mi lehet közérdekűbb?
2. A Mérleg próbaszámáról a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap is tudósított, így emlékszünk arra is, hogy a kulturális folyóirat melléklete nem újabb csatornáját akarta kínálni az információ áramlásának, hanem a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Műsorfüzet megszüntetését kívánta.
3. Ha egy cégnek Pécsett van a
központja, többségi tulajdonosai ott laknak, Kanizsán folytatott üzleü tevékenységének eredményei oda folynak be, akkor bizony az nem kanizsai vállalkozás.
4. Ha Molnár László válaszolt volna kérdéseinkre, akkor eloszlathatta volna a homályt. Mindenesetre a 45.000 Ft + ÁFA, valamint az 54.000 Ft között nem nagy az eltérés. Az, hogy ez mire elég, már vita tárgya lehet.
5. Ezzel az észrevétellel nem tudok mit kezdeni. Ha csak közönséges sanda szándékot nem tételezek fel mögötte. Minden esetre extra zavart érzek akkor, amikor egyik állításotok szerint 28, másszor 63 településen jelentek meg. Véleményem szerint egyébként nem a hirdetés megjelent példányszámától függ, hogy hányan mennek el egy rendezvényre.
6. A szerkesztőség részéről megnéztük. Nem láttunk lényeges eltérést.
7. A kérdés továbbra is áll. Ha a Műsorfüzet kiadásai költségeit többségében a Kulturális Alap állja (400.000 Ft), akkor miért nem az EXTRA pályázott? Hogy a KANIZSA Dél-Zalai Heülap mennyiért vállalná - de nem ez a célja -, az az ügyvezető hatásköre. Mindenesetre tudnék kedvezőbb ajánlatot tenni. A
Veszélyes hulladékgyűjtési akció
1. április 11. 14.45-15.15 Katonarét Táncsics tér
2. április 11. 15.30-16.30 Hevesi ABC
3. április 11. 16.45-17.45 Rózsa u. Kispiac
4. április 11. 18.00-19.00 Alsótemplom előttí parkoló
5. április 12. 8.00- 9.00 Palin, Szálfa u.
6. április 12. 9.15-10.15 Napraforgó tér
7. április 12. 10.30-11.30 Petőfi u.-Honvéd u. sarok
8. április 12. 11.45-12.45 Kazinczy u.
9. április 12. 13.00-14.00 Kiskanizsa, Templom tér
10. április 12. 14.15-15.15 HSMK-parkoló
11. április 12. 15.30-16.30 Miklósfa ABC
12. április 12. 16.45-17.15 Olaj ABC
Környezetvédelmi Információs Iroda
1997. április 4.
C KANIZSA - Pánéev&l )
11
helyi kulturális intézmények programkínálata alkalmanként több példányban lát napvilágot, mint a Szuperinfó, a Kanizsa hetilap és a Műsorfüzet együttesen. Az esetenkénti nettó 45.000 Ft-ért 31.000 példányban négy A/4-es oldalon jelenik meg a melléklet. A Kanizsa hetilap 2.000 körüli példányban ezt az ismert árain körülbelül kétszer ennyiért tudná vállalni. Ez csak az anyagi oldala a kérdésnek, a hatékonyságról nem is beszélve.
8. A Műsorfüzet kapcsán a 12. oldalon külön keretben újból fölmelegíti az újság a Szuperinfó és a VIA Kanizsa Kft. egyezségét. De mi köze van ehhez az Extrának?
Egyébként a VIA Kanizsa Kft. az Extrát soha nem támogatta. Támogatói a Kanizsa hetilapnak vannak, felsorolásuk megtalálható a március 21-i szám 22. oldalán. Az Extrával a hirdetők üzleti kapcsolatban állnak, a lap meghatározott árlista alapján szolgáltat a vele kapcsolatban lévő cégeknek.
9. A 13. oldalon található EXTRA VÁLTOZÁSOK kapcsán kiadónk számára egyszerűen érthetetlen, hogy milyen szerkesztői megfontolások alapján lehet újságtéma, ha egy társaságnál beosztotti szinten változások történnek. De ha már így van, szeretnénk felhívni a Kanizsa újság szerkesztőinek figyelmét, hogy hasonló változásról, ami a Kanizsánál következett be Gombás Imre reklámszervező távozásakor, elfelejtettek beszámolni.
10. A Kanizsa hetilapban megjelent összeállítás sokféle összefüggést sejtet az olvasóval. Remélhetőleg az olvasók figyelmét az sem kerülte el, hogy a Szuperinfó és a Kanizsa hetilap között is van nem tagadható kapcsolat. A Szuperinfó is ott található a 22. oldalon a támogatók között, a Kanizsa újság hirdetése pedig rendszeresen olvasható a Szuperinfóban.
11. Visszatérve a MŰSORFÜZET-ről szóló cikkhez. Szerzője azt feszegeti, hogy az önkormányzat pénze, a Kulturális Alap egy része ily módon egy újság kiadójához kerül. Bizony így van. Másik részét meg kifizeti a művelődési központ színészre, előadóművészre, nyomdára, villanyszámlára, takarítóra, azaz minden olyanra, mely szükséges az intézmény normális működéséhez. De ha már arról van szó, hogy az önkormányzati támogatás miként hasznosul és hova kerül, nem érne-e meg néhány gondolatot az is, hogy a Kanizsa újság jól sáfárkodik-e az önkormányzat több milliós TÁMOGATÁSÁVAL akkor, amikor más cégek szenzációmentes belügyeiben vájkál? Ez a dolga egy várospolitikai hetilapnak? Ezért kell a városnak e lap miatt hetente közel 120 ezer forintos veszteséget elkönyvelnie? A Kanizsa heti veszteségéből az EXTRA két alkalommal megjelenteti a műsormellékletet, és még szép summa marad a harmadik havi mellékletre is.
Az olvasók iránti tisztelettel: Molnár László Ki kii Ferenc cégvezető főszerkesztő
hatékonyságról valóban beszélhetnénk. Néha el szoktam gondolkodni azon, hogy akinek újságra se telik, milyen fejvesztve rohanhat sarkított képcsöves televíziót vásárolni hirdetések nyomán, vagy milyen roham indulhat mikrohullámú sütőért azokból a városkörnyéki falvakból, ahol még fával és szénnel tüzelnek.
8. Szó szerint ezt írtuk: „hirdetőként támogatta a Kanizsa és Vidéke Extra városüzemeltetési oldalát". Egyébként a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap támogatója „meghatározott árlista alapján" lehet valaki.
9. Tudomásom szerint társaságotoknál nem egyszerű beosztotti szintű változás történt, hanem tulajdonosváltás. Ez pedig egészen más. Gombás Imre lapunktól való távozását - mint alkalmazott - tíz-tizenöt újságíró előtt jelentette be. Ti is ott voltatok.
10. Valóban megállapodás van a Szuperinfó és lapunk között, mint ahogy országos szinten a Cégmutatóval is. Indoka, hogy nálatok fizetnünk kellene a közérdekű lapszemlénkért.
11. Ha Ti is úgy látjátok, hogy a Műsorfüzetről írtunk cikket, akkor mire ez a felhajtás? Miért érzitek támadva magatokat? Egyébkénét ha a Ti ügyeitekkel akarnánk foglalkozni,
akkor annak járnánk utána, hogy valóban igaz-e, hogy az EXTRA kiszámláz „meghatározott árlista alapján" olyan hirdetéseket, amelyeket meg sem rendeltek.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap az önkormányzat tulajdona, így fenntartásáról is gondoskodnia kell. Mint ahogy azt iskoláival, művelődési és a többi intézményével is teszi, és mint ahogy azt munkaadótokkal, a közszolgálati Magyar Rádió Rt.-vel is teszi az állam. Ezért nektek is, nekem is egyet kell szolgálnom, a nyilvánosságot. Annak része az, hogy hogyan lesz a közpénzekből magánvagyon. Ez pedig csak a Ti értelmezésetekben, „más cégek szenzációmentes belügyeiben való vájkálás". Ennek oka talán abban keresendő, hogy nehéz lehet összeegyeztetni számotokra, hogy az akitől egyik nap a Kanizsa és Vidéke Extrába hirdetést kértek, a másik nap közérdeklődésre számot tartó hír negatív szereplője is lehet a Magyar Rádióban. Ezért lehet az is, hogy főszerkesztője van egy olyan kiadványnak, amely impresszumotok szerint lapengedéllyel sem rendelkezik, így nem is újság.
A hiteles tájékoztatás őszinte szándékával:
Dóró János
Tisztelt Dóró János!
Az 1997. március 28-i KANIZSA újságban „Remélem, hogy a helyi sajtó szabad marad" címmel megjelent Fodor Gáborral készült interjúban elhangzott riporteri állítás és kérdés, amely személyemet érintette, nem felel meg a valóságnak.
Szerencsésebb lett volna engem megkérdezni. A válasz mindig a kérdéstől függ (E.P.).
A KANIZSA újság önkormányzati 100%-os tulajdonú Kft.) átalakulása - jövője vitáiban (TV-vita, bizottsági, közgyűlés) a véleményem közismert. Ahhoz, hogy az újság független legyen, az alábbiak a legfontosabbak:
l.) Anyagi függetlenség, ami úgy valósítható meg, hogy a pénzügyifinanszírozás hosszú távon biztosított legyen, garanciákkal.
2.) A mindenkori helyi politikai hatalomtól (városvezetés) való függetlenség: a tulajdonosi jogok nagy részét át kell ruházni egy kuratóriumra, amely létrejöhet az önkormányzatba bekerült pártok paritásos alapon javasolt szakértőiből.
A kuratóriumnak természetesen nem az a feladata (és ezt mindenki, aki a demokratikus sajtóval foglalkozik, tudja), hogy cenzúrázzon és írásokat elemezzen, hanem az, hogy a sajtó függetlenségét és működését biztosítsa.
Ha nem ez történik, akkor a mindenkori helyi hatalom (polgármester) egy személyben gyakorolja a tulajdonosi jogokat (jóllehet van olyan újságíró, akinek ehhez van affinitása), így a függetlenségre még egy demokratikus beállítottságú polgármesternél sincs garancia.
A fentiekhez szükségeltetik az újságnál: szakmailag jól felkészült, objektív, a demokrácia iránt elkötelezett főszerkesztő és újságírói gárda.
A riportot készítő újságírónő nem volt jelen azon a bizottsági ülésen, ahol a KANIZSA újságot tárgyaltuk, az újságírónőt a kérdés feltevésére - saját elmondása szerint - a főszerkesztő utasította. A jelenlévők, bizottsági elnök, bizottsági tagok az általam elmondottakat igazolhatják A sajtószabadság, mint a demokrácia egyik legfontosabb pillére mellett mindig is elkötelezett voltam és vagyok. (A Charta \'92 kanizsai szervezői, aláírói és felvállalói közzé tartoztam, és a térségben talán egyedül emeltem szót a sajtószabadságot veszélyeztető „csurkanizálódás" ellen).
A sajtószabadság fogalma mögé bújva persze gyakran jelennek meg rágalmazó, torzító, féligazságokat tartalmazó írások, de ezt nem nevezzük hiteles újságírásnak.
Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak joga és kötelessége, a helyi sajtó anyagi és politikai függetlenségének biztosítása, de az is, hogy megszabja, hogy hiteles, objektív polgári hetilapot vagy Kacsa - magazint kíván működtetni. ~
Nagykanizsa, 1997. március 28.
Röst János
Tisztelt Röst János!
Az értelmetlen vita elkerülése végett ide másolom a Gazdasági Bizottság február 27-én tartott ülésének tudósítás részletét.
„Ezt követően a Kanizsa Újság Kft. gazdasági vizsgálata került napirendre. [...] Röst János szerint már ki kellett volna írni a pályázatot, és meg kellett volna kezdeni annak a hosszú távú elképzelésnek a kidolgozását, amely az újság működtetését biztosítja. Szerinte inflációkövető támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdasági függetlenséggel politikailag is független lehessen a lap. Elképzelhetőnek tartotta azt, hogy egy bizottság a megjelent írásokat ellenőrizze független, pártalapon delegált szakértőkkel. A képviselő Szerint a közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy kell-e a városnak ez az újság, hogyan működtessék, és ez a kft. adja-e ki."
Úgy gondolom, ennyiből is világosan kitűnik, mit idézett kérdésében az újságírónő. Ezek a tények. Nekem az újságírónő azt mondta, egy későbbi, Önnel való találkozás alkalmával csak arra került sor, hogy Ön magyarázatot próbált adni az idézett kijelentésére. Egyébként mi a főszerkesztő feladata, ha nem utasíthat, nem határozhatja meg a feladatokat. A többire nem kívánok reagálni, mert a megállapítások mögött nem érzem a szándékot. Ha ez számít, akkor ide írom, jómagam is aláírója és szervezője voltam a Charta \'92-nek. Ez nem Kacsa
Dóró János
12
[[ KANIZSA- T&tMtátte* )
Az 1994-es választások, a rendszerváltás utáni második alkalom valamiben újat is hoztak. Ekkor tartották meg országszerte először a kisebbségi önkormányzati választásokat Kanizsán is felállt a cigány kisebbség önkormányzata, melynek elnökéül Teleki Lászlót választották. Helyettese Váradi Istvánná lett, a képviselő-testület tagjai pedig Csontos József-né, Molnár Jenőné és Ferkovics József. Az elmúlt közel két és fél évben sorozatos sikereikről, eredményességükről adott hírt a tömegkommunikáció. Lapunk kérésére arról meséltek, hogyan élték meg maguk és családjuk azt a változást, amit a CKÖ jelentett
nációt a bőrünkön érezzük, és sokat kell még ahhoz tennie a kisebbségi önkormányzatnak hogy a probléma oldódjon, optimális esetben megszűnjön.
- A helyi cigányság hogyan fogadta el az önkormányzatiságot, mennyiben vallja magáénak a kisebbségi önkormányzatot?
- Tudni kell azt, hogy az önkormányzati választások előtt több cigány szervezet is működött Kanizsán, eléggé megosztottak voltunk. Nehezen tudtunk érvényesülni, mert nem munkával töltöttük az időt, hanem veszekedéssel, és azzal, hogy bebizonyítsuk a másikról, mi rosszat tett. Az önkormányzatisággal újfajta politizálásba kellett kezdeni. A szervezetek fennmaradtak, de - talán
ROMA
KÉPVISELŐK
is vannak, szinte mindig a fejükre olvassák a cigányságukat - nem pozitív töltettel. Mi - bármilyen pozícióban voltunk - mindig emelt fővel mentünk végig az utcán. Ez nem azt jelenti, hogy én, aki vállalom a cigányságomat, azonosulnék a betörőkkel, cigány származású bűnelkövetőkkel. Az ilyen csak egy név a tömegben, de sajnos akik rendes családi életet akarnak élni, beilleszkedve a társadalomba, azokat is gyakran egy kalap alá veszik azokkal a cigányokkal, akiket mi is megtagadunk.
- Miért tud sikereket elkönyvelni a CKÖ a nehézségek ellenére is? Könnyebben tudnak bánni a magukfajtával?
- Mi másképpen próbálunk meg a cigány emberekhez közeledni, mert ismerjük a szokásaikat. Mi értjük a cigány mentalitást, tolerálni tudunk olyan viselkedésformákat, életmódot is, ami egy más hivatal esetében nem zökkenőmentes. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lenne az ügyfelek között
iiffiffilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Teleki László
- Mennyiben változott meg az életmódja, amióta 1994 decemberében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökévé választották?
- A kisebbségi önkormányzatok létrehozása egy folyamatos és fokozatos változást hozott minden kisebbségi önkormányzat, így a kanizsai CKÖ életében is. Az én életemben következtek be pozitív és negatív változások is. A szavazás napján, az eredményhirdetéskor bebizonyosodott, hogy ebben a városban nemcsak a cigányok, hanem a nem cigányok is olyan érdekvédelmet kívántak elemi cigány származásúakkal, amellyel azt ismerték el, hogy nekünk, romáknak is jogunk van beleszólni sorsunk irányításába. Amíg ez nem volt lehetséges, sokszor éreztem a cigány mivoltomból adódó negatívumokat. Azáltal, hogy a kisebbségi önkormányzati munka során találkoztam olyan emberekkel, akik el tudták fogadni a létünket, működésünket, talán mondhatom azt is, hogy új barátokra találtam még a hivatalokban is. Sajnos továbbra is sújt bennünket az, hogyha egy cigány bűnt követ el, akkor nem azt mondják, hogy X.Y., hanem azt hangsúlyozzák, hogy cigány. Ezt a fajta diszkrimi-
azért is, mert a települési önkormányzat sok hatáskört átadott a kisebbségi önkormányzatnak - a cigányok egyre inkább a CKÖ felé orientálódtak Mindegyikünkhöz kapcsolódtak új és új emberek, úgy érzem, a személyemhez is sokan ragaszkodnak Partnerként kezeljük a hozzánk fordulókat, egyet sem hagyunk úgy elmenni a kisebbségi önkormányzat hivatalából, hogy vagy ne segítenénk, vagy ne hallgatnánk meg a panaszait. Az első időkben nehezen jöttek hozzánk azok a cigányok, akik korábban nem a mi szervezetünkbe tömörültek, de egy idő után felismerték a kisebbségi önkormányzatban rejlő lehetőséget és erőket.
- Valamivel többek, jobbak voltak a mostani képviselők a cigányság többségénél, hogy felvállalták a közélet gondjait is és a választók ezt elismerve választották meg kisebbségi képviselőnek őket?
- Ezzel nem tudok azonosulni. Mindig azt mondják, mi vagyunk a cigányság krémje - ez nem igaz. Mi felvállaltuk a cigányságunkat, de tudjuk, hogy nem mi vagyunk a legértelmesebb cigányok Kanizsán. Vannak nálunk értelmesebbek is, csak nem vállalják fel a cigányságukat. Ez önmagában nem lenne baj, de bármilyen közegben
olyan, akit én sem tartok arra méltónak, hogy segítsünk rajta. Vannak, akiknek hiába ajánlok fel munkát, visszautasítják. Ez bennem is ugyanolyan ellenszenvet kelt, mint egyéb más hivatalokban.
- Az ön személyét hogyan fogadták el a cigányok?
- Nem könnyű a helyzetem. Ha arra gondolok hogy a kisebbségnek kell megfelelnem, egy hullámhosszra kívánok adott esetben jutni velük, akkor.nem biztos, hogy jól jön a fehér ing, nyakkendő, öltöny. Viszont ha a többségi társadalomnak, hivataloknak, tisztségviselőknek akarok megfelelni, akkor nem elég a jómodor, külsőségekben is meg kell nyilvánulnia a tiszteletnek és a pozíciónak is. Emiatt a cigányok közül egyesek azt mondják: a Teleki magas polcon van, látni is rajta. Azért a többség örül annak, hogy a vezetőjük ilyen, látják ennek az előnyeit, tapasztalják, hogy partnerként kezelnek akár a polgármesteri hivatalban, akár más hivatalos helyeken. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon kemény rendszert vezettem be a kisebbségi önkormányzatnál, de a képviselőtársaimban is partnerre találtam e téren. A munkák vezérlő elve: mindenekelőtt az ügyfél.
1997. április 4.
- A kisebbségi önkormányzat megválasztott képviselői úgy dolgoznak reggel nyolctól délután négyig, mint a hivatalnokok, a munkaidő után pedig megválasztott képviselőként késő estig. Ezt hogyan lehet hosszú távon teljesíteni? Erős kéz, meggyőzés vagy csupán hajlandóság kérdése?
- A hajlandóság mindegyikünkben megvan. Akik itt ülünk, mindegyikünk vállalta ezt a feladatot. Hála Istennek, idén januárban is látszott, hogy sok munkánk lesz Ezt jól át kell gondolni, hogyan bírjuk fizikailag, idegileg és a család hogyan tudja tolerálni a sok távollétet, a kimerültséget, mert biztos, nyugodt családi háttér nélkül, támogatásuk nélkül feladatainkat nem tudnánk úgy ellátni, ahogyan az eredmények ismeretében mára már el is várják tőlünk
- Milyen anyagi1 elismerésben részesül a kisebbségi önkormányzat vezetője?
- Én úgy érzem, nem vagyok túlfizetve. Havonta harmincezer forintot viszek haza. Magam fizetem a TB-t, ennyi marad a tiszteletdíjból. Hogy ez sok vagy kevés? A mai árak mellett - azt hiszem -ez magáért beszél. Képviselőtársaim ennél jóval kevesebbet kapnak. Mindehhez hozzátartozik hogy két éve nem voltam szabadságon és azt is tudni lehet, hogy december huszadikán még osztjuk a szeretetcsomagokat, hétvégeken dolgozunk, mert tartani kell pályázati és egyéb határidőket, vagy éppen rendezvényünk van, vagy más rendezvényeken kell résztvennünk.
Ferkovics József
- Hogyan lehet összeegyeztetni egy kisebbségi képviselői munkát azzal, hogy valaki alkotóművész? Ön ma is elsősorban festőművésznek tartja magát?
- Mindenekelőtt festőművésznek és azt hiszem máig is jobban ismernek ilyen minőségemben, mint képviselőként. Amikor megválasztottak, nagyon jó érzés, nagy öröm volt az, hogy sokan szavaztak ránk és megalakulhatott a kisebbségi önkormányzat. Úgy érzem, az első év volt az, amelyet a nagy önkormányzat és a polgármesteri hivatal is próbaidőnek tekintett velünk kapcsolatban. Ez az első év eredményekkel zárult, sikeres volt, kiálltuk a próbát. Nemcsak a városban, de országosan is elismerik a kanizsai kisebbségi önkormányzat tevékenységét.
- Ez az újfajta ismertség mennyiben játszott közre abban, hogy mint művész nagyobb nevet tudott szerezni?
1997. április 4. ( KANIZSA - XíaAŐ^ÁeH, )¦-.,., 13
- Mivel korábban Pesten laktam, voltak korábbi kapcsolataim is, de az, hogy meg kellett fordulni sok helyen ahhoz, hogy pályázatokon sikeresen szerepeljünk, hogy információkhoz jussunk, bizonyára segített abban, hogy művészként is többet forogjon a nevem.
- Milyen változást hozott az Ön számára az 1997-es év?
- Míg a képviselőtársaim továbbra is ugyanolyan kemény tempóban dolgoznak, mint korábban, én kevesebbet vállalok Igazából ma a Tehetségpártoló Alapítvány vezetőjeként dolgozom. Tapasztaltam, hogy egyre többen jönnek a kisebbségi önkormányzathoz segítségért és nemcsak cigányok. A szociális rászorultság nemcsak a cigányokra jellemző, hanem egyre inkább a társadalom nagy részére. Az Alapítvány létrehozásakor az volt az elgondolásunk hogy általános és középiskolások számára - majd később, ha sok pénzünk lesz főiskolásoknak is - támogassuk a tanulmányait, ha művészeti, képzőművészeti vagy éppen artistaiskolában szándékozik továbbtanulni. Bombázom a cégeket, kisebb-nagyobb sikerrel. Próbálnak a lehetőségeikhez mérten támogatni, vannak állandó támogatóink is. Igaz, nem könnyű a szponzorok helyzete, mert rengeteg alapítvány próbál meg pénzt szerezni tőlük de mindenkinek végesek a lehetőségei.
- Hogyan fogadják el a romák és hogyan a művészek Ferkovics Józsefet?
-Azért nehéz erre válaszolnom, mert megvan a már kialakult baráti köröm. Mivel nemrég lakom Kanizsán, a cigány családokat nem nagyon ismerem, itt, a hivatalban találkozom velük. Közvetlenül tudunk kommunikálni, de igazi, bensőséges kapcsolat nem alakul ki köztünk. A legszorosab-bak a munkakapcsolataim. A helyi művészvilág? Ha Zalaegerszegen megyek az utcán, találkozom művészkollégákkal, akkor elmegyünk egyet valahova, iszunk, beszélgetünk. Kanizsán nincs ilyen, nem érzek igazi művészvilágot, közösséget, nincs egy mag, egy kör, ahol kicserélhetnénk a gondolatainkat. Itt senki nem tartozik senkihez
Molnár Jenőné, Kati
- Amikor eldőlt, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke lesz, nem érezte, hogy valamilyen hatalmas fába vágta a fejszéjét? Nem tartotta erején felülinek a megbízatást?
- Nagy kihívásnak éreztem, tudtam, hogy a cigánygyerekek
nagy hátrányban vannak a nem cigányokhoz képest. A családok legnagyobb része eleve nem tudja biztosítani azt a szociális hátteret, amelyet egy normál család. Azt is tudtam, hogy hatnunk kell nemcsak a cigány-, hanem a többségi társadalom gyermekeire is a másság elfogadása szempontjából. Mindannyian tisztában voltunk azzal is, hogy lépni kellene azért is, hogy a felzárkóztató hálózattal vagy a tehetséggondozással azok a gyerekeink magasabbra juthassanak, akik nem a „helyükön" vannak. Ha kell, a pozitív diszkrimináció révén is muszáj eljuttatnunk ezeket a gyerekeket egy olyan szintre, hogy később ne legyen annyi munkanélküli, hátrányos helyzetű ember, aminek a következményei továbbgyűrűznek más szociális problémákba is.
- Volt Önöknek tapasztalatuk a klubrendszer működtetése révén, de oktatási szakmai kérdésekben tapasztalatlanok voltak. Miből indultak ki, honnan kellett kezdeni a munkát?
- Máig sem tudjuk, hogyan jutottunk el idáig, a mai napig tanulunk. Ötleteket lesünk el, és ha kell éjszakákon át olvassuk a szakkönyveket. Tudjuk, hogy képességeink nem magas szintűek, nem vagyunk egyetemi végzettségűek, nincs iskolában tanult szaktudásunk, de ezt önképzéssel és lelkesedéssel megpróbáljuk pótolni. Soha életemben nem voltam gazdasági szakember, most rávitt minket az önkormányzatiság arra, hogy ilyen kérdésekkel is foglalkozzunk. Én is forgatok ilyen szakkönyveket, utánajárok gazdasági-eljárási szabályoknak Ugyanis nem tudtunk még gazdasági szakembert foglalkoztatni - hiába hiszik sokan, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszerben nagy pénzek vannak.
- Úgy érzi, azzal, hogy a feladatnak meg tudjon, meg tudjanak felelni, többek is lettek azáltal, hogy sok addig ismeretlen tudást el kellett sajátítani?
- Ezért és azért is, mert korábban nem volt szükségünk ilyen tudásra, ismeretekre. Nem, mi nem igényeltük volna ezt, hanem a társadalomnak nem volt rá szüksége. Nem volt lehetőség arra, hogy mai feladatainkat szervezett formában felvállaljuk
- A kisebbségi önkormányzat tagjai közül Önről lehet a leginkább megállapítani, hogy jól érzi magát a bőrében, á leginkább testhezálló feladatra talált. Valóban így van ez?
- Sokszínű a munkám, a mindennapos gazdasági és adminisztrációs feladatok mellett járom az
iskolákat, napi kapcsolatom van az igazgatókkal, nevelőkkel. A többség partnerként kezel. Emellett a társadalmi pártfogó-hálózat tagja is vagyok, egy gyivis gyermeket is figyelemmel kísérek, akinek nem lehetek pártfogója, pályázatokat készítünk a kollégákkal - ez mind színesíteni, mozgalmassá teszi a munkámat. Hozzá kell tenni, hogy több sikerélmény is van ezen a területen, mint például a szociális területen, ahol leginkább a gond és a baj, a rászorultság nyomja rá a bélyegét a munkára is.
Csontos Józsefné, Erzsi
A szociális bizottság elnökének munkájában valóban kevesebb a sikerélmény?
- Nem sok sikerélményt adhat az a munka, amit végzek, mert a szociális háló annyira lyukas, hogy szinte széjjelfoszlik. Nemhogy javulás mutatkozna, hanem egyre nagyobb gondokkal kell küzdeni az emberek nagy részének az élet minden területén. A cigányság nagy részének el is megy az életkedve. Amikor a téeszek még működtek, kevés olyan cigány volt a falvakban, aki ne vett volna részt a munkában. Megálltak a helyüket. Ahogyan a lehetőség megszűnt, faluhelyen jövedelem nélkül maradtak, a jövedelempótló támogatásból pedig nem lehet megélni. Nehezen tudják iskolába járatni a gyerekeket, mert egyre többet kér az iskola, nem tudnak több anyagi áldozatot hozni.
- A városi cigányoknak más a helyzetük?
- Ugyanolyan helyzetben vannak a városiak is, hiszen megszűntek a cégek, a cigányok is alkalmi munkából élnek, vállalkozóknak kiszolgáltatva.
- Egyre többen kérik a segélyeket, élelmiszert, lakásproblémáik megoldását. Mennyiben tud az egyre növekvő igényeknek eleget tenni a kisebbségi önkormányzat?
- Nagyon nehéz. A városi költségvetésen is látható, hogy a szociális területre nem jut annyi pénz, amennyire szükség lenne. Amikor bejön hozzánk egy ügyfél és elmondja, hogy már két napja nem evett semmit, mert csak fél kiló kenyere volt és van neki két gyereke - elszorul a szívem. Sokkal többet adnék nekik, mert tudom, ha kap egy ezerötszáz forintos vásárlási utalványt, a mai árakat ismerve alig tud két-három napra megfőzni a gyerekeknek.
- Mennyire érzi saját problémájának ezeket, hiszen ha jól tudjuk, munkanélküli jövedelempótlós-ként képviselő?
- Volt részem és van is a szegénységből. Tudom mi az, egyedül eltartani két gyereket, lakást fenntartani havi huszonnégyezer forintból. Ebben az összegben a jövedelempótló mellett benne van a tiszteletdíj és a családi pótlék is.
Molnár Jenőné, Kati
- Az első évben úgy dolgoztunk a kisebbségi önkormányzatnál, hogy hatezerötszáz forint tiszteletdíjat és jövedelempótló támogatást kaptunk. Ez utóbbit meg akarták szüntetni, mert a jogszabály kimondta, hogy nem, tiszteletdíj mellett nem kaphatjuk meg. A tiszteletdíjunk ma bruttó kilencezerháromszáz forint, ebből hétezerkettőszáz forintot kapunk kézhez. Az első évben tizenkétezer forintért napi tizenkét-tizennégy órát is dolgoztunk Ötünknek egy adminisztrátor segített, tapasztalatlanok is voltunk, rengeteg ismeretet kellett elsajátítani - ehhez idő kellett és sok munka.
- Nem vették önök sokkal komolyabban ezt a feladatot, mint amit bárki elvárt volna?
- Lehet, de itt az eredménye. Az ország cigány kisebbségi önkormányzatai legjobbjai között tartanak számon bennünket. Talán azért, mert mi a szívünkkel dolgoztunk Az iskolákból olyan gyerekek is rámköszönnek, akiknek semmi közük a cigányokhoz, de a vándorkiállítások alkalmával találkoztak velem. Mostanában sokszor visszahalljuk azt, hogy menynyi pénzt nyernek pályázaton a cigányok. Ez azért lehetséges, mert nagyon sok pályázatot adunk be. Minden energiánkat a kisebbségi önkormányzat munkájába fektetjük bele. Sok-sok alapítvánnyal vettük fel és tartjuk a kapcsolatot. Ha sikerékről beszélünk, annak a forrása a munka.
Csontos Józsefné, Erzsi
- Amikor elindultunk a választáson, fel sem tudtuk mérni, hogy ez milyen kötöttséggel, elhivatottsággal jár. Volt korábbi elhivatottság, meg akartuk mutatni, mit lehet tenni, ha a lehetőség adott a közéleti munkára. Természetesen azt sem tudtunk, hogy mennyi tiszteletdíjért végezzük majd a munkát. Amikor megtudtunk mennyi lesz a díj, fél világ omlott össze bennünk, de úgy gondoltuk ennyiért is csinálni kell. Azóta sem lett jobb a helyzetünk, de még mindig itt vagyunk. Az ugyanis elmondhatatlan érzés, ha bejön hozzánk egy mélyen létminimum alatt élő ügyfél és kap valamilyen segítsé-
(Folytatás a 14. oldalon.)
14
( KANIZSA - TCéMéfoéyttK )
1997. április 4.
(Folytatás a 13. oldalról.) get - akkor megcsókolja a kezünket.
- Esténként mások szociális problémáival hajtja álomra a fejét?
- Szinte minden éjszaka ezzel küszködöm. Mondok egy példát. Szerettem volna egy család lakáshelyzetén segíteni, de tudtam, hogy szinte lehetetlen, mert ők maguk is hibát követtek el. Éjszakákon át törtem a fejem, próbálkoztam, de sajnos nem sikerült megoldani a helyzetet, pedig nagyon nagy bajban voltak Most már túltettem magam egy kicsit, de ezek az esetek nem múlnak el nyomtalanul. Azt se szabad elhallgatni, hogy vannak olyan ügyfelek is, akik még semmilyen munkát nem fogadtak el, kétszeri segélyezés után harmadszor is visszajöttek és nem tudtunk adni egy hét múlva újabb segélyt - szidnak, átkoznak bennünket, aláírásokat gyűjtenek ellenünk. Hozzáteszem, hogy még ezeket az embereket is meg tudom érteni, beleérzek a problémájukba, mert a semmiből nem lehet gyerekeket nevelni.
Váradi Istvánná, Kati
- Nem egyszer nyúltunk már a saját zsebünkbe, amikor könyörögtek, hogy segítsünk. Nemrég egy olyan asszony járt nálunk akinek Pécsen halt meg az édesanyja és nem tudott elutazni, hogy elintézze a hivatalos dolgokat a haláleset után és hazahozassa az elhunytat. Nerh tudtam mást tenni, mint a saját pénzemből adtam neki ezerhétszáz forintot és az Erzsitől kértünk még ezret. Másutt sehol nem fogadták, mert túllépte már a segélyezési keretet. Az ilyen zsebből adott segítség vagy visszajön vagy nem. Az Erzsivel végzett munkánk sok szomorúsággal teli, de ha visszajönnek, hogy lelki problémát okoz, hogy nekünk tartoznak az sokszor megindítja a mi könnyeinket is.
Csontos Józsefné, Erzsi
- Nem várunk hálát, köszönetet, sokkal nagyobb köszönetnek érzem, ha az utcán megismernek üdvözölnek vagy megállítanak hogy a problémáikat elmondják az emberek. Ha az utcán találkozunk mi tanácsot adunk nekik, akkor a konkrét segítségkéréssel bátrabban jönnek be az irodába. Megnyílnak előttünk, mert látják hogy - ha nem minden esetben is tudunk segíteni - megtesszük amit lehet. Hozzám is jött már olyan beteg fiatalember, aki nem tudta kiváltani a gyógyszerét és még hazamenni sem tudott. Én
sem tudtam többet adni neki, mint száz forintot. Ilyen esetekben mit tehetünk? Emberileg nincsen más megoldás. De nemcsak a szociális területen mozdul meg valami a szívünk körül. Én a klubrendszerben cigány nyelvet tanítok. Nem kis sikerélmény számomra, hogy a fiam barátai közül is - akik nem cigányok - tanulják a beás nyelvet.
Váradi Istvánná, Kati
- Képviselőtársainak - annak ellenére, hogy tevékenykedtek vagy a klubéletben vagy a cigányszervezetekben - új kihívás volt az önkormányzatisággal mint feladatrendszerrel való találkozás. Ön viszont a megyei kulturális szövetség elnökeként nem kevés tapasztalatot gyűjtött, kiépült kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Ez előnyt jelentett?
- Annyiban voltam előnyben képviselőtársaimmal szemben, hogy szerveztem táborokat, foglalkoztam gyerekekkel, felnőttekkel. A kulturális szövetséggel nem értem el annyi célt, mint most a kisebbségi önkormányzattal, nem fogadtak el bennünket úgy, mint most. Rendezvényeink voltak táborok de azt meg lehetett csinálni munka mellett. Az önkormányzatiság olyan változást hozott az életemben, hogy huszonöt éves munkaviszonyt adtam fel az új feladat miatt. Úgy gondolom, ez egy család életében nem kis kockázat, hiszen a kisebbségi önkormányzaton kívül nincs más munkahelyem. Nem kis ár ez azért, hogy a cigányság sorsát felvállaltam, de megtettem, mert szeretem csinálni, látom értelmét az áldozatnak Volt tapasztalatom, kapcsolatrendszerem, de egyikünk sem értelmiségi. Ennek ellenére úgy gondoltuk, felvállalhatunk bizonyos dolgokat, mert értelmes emberek vagyunk. Abban vitatkoznék a kollégáimmal, hogy korábban nem volt szükség a munkánkra. Szükség volt, a kulturális szövetségen belül tevékenykedtünk, kiforrt bennünk hogy tenni kell magunkért és a cigányságnak szüksége is volt erre. Az igaz, hogy olyan szervezeti lehetőség, mint a kisebbségi önkormányzat, nem volt.
- A mindennapi önkormányzati munka mellett mi maradt a kulturális területből?
- Mindig a gyerekekhez vonzódtam inkább, mert úgy éreztem, hogy a felnőttet nagyon nehéz meggyőzni, megváltoztatni, jó útra terelni, de a gyerek jól formálható és nagyon hálás. Most az irodalmi színkört vezetem Horváth Istvánnal és látom, hogy a
versmondó lányaink milyen változáson mentek keresztül amióta elkezdtük a munkát. Helyi és országos versenyeken indulnak, rendezvényeken lépnek fel, és le lehet mérni, hogy mindenhol megfelelnek.
- Az, hogy Teleki László helyetteseként vezető beosztású, mit jelent a hétköznapi munkában?
- Gyakorlatilag semmit, mert azt vallom, hogy mindegyikünk a cigányságért dolgozik.
- Még nincsen elege a családnak az aktivitásból?
- Vannak apróbb viták Ez érthető is, mert többet vagyunk a munkahelyen, rendezvényen, mint otthon. Komolyabb gond azonban nincsen, mert annak idején, amikor a kulturális szövetségbeli munkát felvállaltam, a férjemmel megegyeztünk abban, hogy az teljes értékű munkát igényel. Ha nehezen is viseli el a család a sok távollétet, azért büszkék rám.
Molnár Jenőné, Kati
- Nálunk a családban ma már azért könnyebb ilyen szempontból a helyzet, mert a gyerekeim megnőttek iskolába járnak. Édesanyám nyugdíjas lett, a háztartási munkából sokat átvállal helyettem. . Azonban amikor este hétnyolc óra körül hazamegyek, elsősorban anya és háziasszonyként lépek be a lakásba. Ellenőrzöm a házi feladatokat, vacsorázunk, amivel mindig megvárnak.
- Nem fordul elő lelkiismeret-furdalás néhanapján?
- Tudjuk hogy a gyerekeink hátrányt szenvednek De azokon a napokon, amikor otthon vagyunk megpróbáljuk úgy beosztani az időnket, hogy minél többet legyünk a gyerekekkel. Lehet, hogy úgy, hogy együtt mosunk, de legalább akkor a fürdőszobában együtt vagyunk
- A tradicionális cigány családokban elképzelhetetlen így a nők helyzete. A romák hogyan fogadták a cigány kisebbségi önkormányzat képviselőnőit?
- Olykor megfogalmazódik az, hogy mi itt az önkormányzatnál valamilyen előnyöket élvezünk, ez nekünk szórakozást, utazgatást jelent. Azt azonban nem mondják az így fogalmazók, hogy mennyi munkával, lemondással jár a tevékenységünk, hogy éjszaka mosunk éjszaka főzünk, hogy a család soha ne érezze azt, hogy elhanyagoljuk Mi feleségek, anyák maradtunk, büszkék vagyunk arra, hogy nő létünkre idáig eljutottunk hogy képviselni tudjuk a cigányság érdekeit.
_Lukács Ibolya
A városi sportegyesületek, a kiemelt klubok sorozatban tartják az egyesületi beszámolókat, górcső alá veszik az egyesületiszakosztályi mérleget, számot adnak a tagságnak a végzett munkákról, a gazdálkodásról, a feltételekről és megjelölik a kiemelt tennivalókat
VÍZMŰ SE
Beszámoló közgyűlésüket az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház nagytermében tartották meg a vizesek, amelyen Németh István SE elnök kedvező összegezését követően Sümegi László értékelte az eredményes tömegsport munkát.
Az úszó szakág munkájáról Horváth Gyula szakosztályelnök adott részletes beszámolót. Ez magába foglalta a versenysport, az utánpótlássport helyzetét, a kiemelt szakosztályi, versenyzői eredményeket hazai és nemzetközi színtéren. Kiemelte az alapok fontosságát, a bázisokat, köztük a Körösi- és Péterfy-iskolákat, a „kiscsoport" mellé beállított új edzőt, Domina Erzsébet személyében.
- A jelentős előrelépésben szembetűnő, hogy az országos bajnokságon tizenegy versenyzőnk vett részt, közülük három fő egyéniben és négy fő a váltóban szerepelt az A-döntőben - hangoztatta az elnök.
Kiemelték és megjutalmazták a szakosztály legjobbjait, közülük a kitűnt Révész Katalin, Holló Adrienn, Major Zsófia, a serdülő fiú váltó, Mikovics Gábor, Németh Péter, Balázs Attila, Gerencsér István, valamint Németh Katalin, Süle Orsolya, Balázs Attila, Németh Gergely, Kovács Patrícia, Magyar Márton, Domina Tamás Kovács Roland kapott elismerést.
Az egyre szebben fejlődő vízilabda szakág több csapattal is érdekelt a különböző korcsoportos bajnokságokban. A felnőtt bajnokságban, a serdülő- és gyermekbajnokságban szereplő csapa-
Cserhátis sikerek
Több sikert értek el a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola diákjai tanulmányi versenyeken. Az Országos Műszaki Tanaimányi Versenyen a gépészeknél Kun Richárd első, míg Hajós Attila hetedik helyezést éri el. A gyártástechnológia szakmában Czigány Szabolcs hatodik lett, Czmerk András pedig a nyolcadik helyen végzett Mind a négy IV.
1997. április 4 ( KANIZSA- IKénieveá,, endanéHc^ ) 15
Sportegyesületi közgyűlések
MERLEGEK SOROZATBAN
tok igazolták a tett erőfeszítéseket, amelyek révén a kanizsai szakág bíztató eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. A gyermek-korcsoportban Kaszper Gábor és Bagi Zsolt bekerült a válogatott keretbe.
- A szakosztály rendezett viszonyok között, nagy lelkesedéssel és jó szakmai munkával végzi a sajátosfeladatokat. Az edzőtáborozás, a végzett munka, a segítés az eredmények forrása, no és az, hogy jelentős segítséget kapunk az Uszoda Kft. vezetésétől, nevezetesen Jakabfi Sándor ügyvezető igazgatótól. A szakmai munkát Szölősi Csaba vezeti-irányítja, míg február elejétől Gaál László edző munkáját Lőrincz János vette át - magyarázta Karácsony József, a szakág technikai vezetője.
Domina István, a számvizsgáló bizottság elnöke a takarékos, precíz gazdálkodásról számolt be. A bizottság nevében megállapította, hogy az egyesület a mintegy négy millió forintos költségvetéssel jól gazdálkodott, amelyhez jelentős támogatást adott az önkormányzat, a szponzorok.
IZZÓ SE
A több mint féléves múltra visszatekintő egyesület munkájáról szóló beszámolókat a fény és árnyék jellemezte.
Sakksportágban az utóbbi időszak egyik legsikeresebb évét zárták a minőségi versenyzők és az utánpótlásTnevelésben jeleskedő fiatalok. Ribliék és Bagonyaiék remek eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet, bár a szakágnál is komoly anyagi gondokkal küszködnek.
Az egyesületi árnyékba sajnos az egyik legkedveltebb szakág, a férfi kézilabda került be, amely éveken át az NB I-ben jeleskedett.
osztályos tanuló kiváló eredményei nhipján felvételi kedvezményben részesül.
Az Irinyi János Kémiaverseny területi fordulójában, amelyet Keszthelyen rendeztek meg, a szakközépiskolások kategóriájában Leveli András első osztályos tanuló második helyezett lett-
MEZŐS SIKEREK
Kémiából az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny har-
Most felkészültek a búcsúra, hiszen úgy alakultak a dolgok, a hátterek, hogy nincs tovább az egykor meghatározó lámpagyári minőség. Tulajdonképpen, már elbúcsúztak az élvonaltól, azaz megkezdődött az építés, ami az alacsonyabb osztályra, az NB I B-re vonatkozik. A tanulságokat viszont le kell vonni, hiszen az ötéves élvonalbeli múlt erre bőven szolgál adalékot.
Döntött a közgyűlés abban is, hogy Béres Bálintot visszahívják, aki korábban elnökségi tagként, kézilabda szakosztályvezetőként és alapítványi elnöki tisztséget betöltő aktivistaként tevékenykedett.
OLAJBÁNYÁSZ SE
Az elnöksége legutóbbi ülésén - amelyen részt vett Kápolnás Zoltán, a polgármesteri hivatal városi sportcsoportvezetője is -elsőként megvitatta és egyhangúlag jóváhagyta az alapszabály módosítási tervezetét. Az elnökség zárt ülésen döntött arról, hogy április negyedikére összehívják az SE küldöttgyűlését, amelyen beszámolót tartanak a végzett munkáról, elnökségi nyilatkozatot adnak ki az aktuális, szinte mindenkit foglalkoztató témákról. Döntés született arról is, hogy az 1999 decemberig megválasztott SE elnökség lemond egyhangúlag az eddig választott tisztségéről, a társadalmi munkában végzett tevékenységről.
Vita után az OSE elnöksége abban maradt, hogy előkészítik a közgyűlést, azon részt vesznek és elköszönnek a választóktól, a versenyzőktől, játékosoktól, akik bizalmából végezték eddigi feladatukat. Napjainkban a szakosztályok készítik a beszámolókat, küldötteket választanak a közgyűlésre, majd a jövő hét elején újabb
madik fordulójába jutott Kans Zoltán, a dr. Mező Ferenc Gimnázium negyedik osztályos tanuló.
A Keszthelyen megrendezett Irinyi János Középiskolai Kémia yerseny megyei fordulóján a második osztályosok közül első helyezést ért el Horváth Marcell, míg harmadik lett Fiiak László tanulók.
Horváth Aliz negyedik osztályos tanuló a külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített idegen nyelvi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott.
OSE elnökségi ülésre, az utolsóra kerül sor.
Baranyai István, az OSE többszörösen kitüntetett elnöke végezetül így összegezett.
- Április negyedikén délután négy órakor az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház színháztermében tartjuk a küldöttközgyűlést, amelyre a szakágak az elnökség is felkészül. Mi felelősséggel, s úgy készítjük elő a küldött-közgyűlést, hogy valójában tiszta képet, zöld utat kapjon az olajos-sport, és majd mindent a jövő igazol. Megtartjuk a beszámolót, valamennyien lemondunk és tisztességesen elköszönünk Második napirendként megvitatásra, majd elfogadásra kerül az OSE új alapszabálya, azt követően sor kerül a klubok közgyűlé-
sére, ahol megválasztják a vezetőséget, élén a klubelnökökkel. A harmadik, befejező szakaszban sor kerül az OSE újabb küldöttközgyűlésére, ahol végül is 11 tagú elnökség kerül megválasztásra, s ezzel kezdetét veszi az új korszak Ebben aztán gondozni kell az NB H-es labdarúgó csapatokat - az első nyolcba készülő gárdát, a két-két NB ll-es ifjúsági és serdülő csapatot -, az NB I B-ben szereplő női kézilabdázókat, az OB I-ben működő női teniszezőket, az OB II-ben szereplő férfi-csapatot, valamint az atlétikai szakágat, no és az OSE szervezeti, működési és tartalmi munkáját, s egyéb kiemelt feladatokat.
Balogh Antal
Ismét dobogón a kanizsai Rover Mazsorettcsoport
Március huszonkettedikén szombaton vacogtató hidegben, de a napfényes Andrásy úton és a Hősök tere adta csodálatos történelmi környezetben zajlott le a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül szervezett Országos Mazsorettparádé- és verseny. Az erős mezőnyben a kanizsai Honvéd Kaszinó Rover Mazsorettcsoportja a harmadik helyen végzett. A lányok, s az egyszem kisfiú, valamint szakmai vezetőjük, a zalaegerszegi Molnár Ágnes nagyon örült a szép eredménynek, mely arra ösztönzi a csapatot, hogy teljes erőbedobással, lelkesedéssel és jókedvvel készüljenek a következő megmérettetésre, s természetesen minden ez évi fellépésre. Másnap, huszonharmadikán vasárnap, ennek előszelét azonnal érezhették mindazok, akik a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Zala Megyei Gyermek-amatőr Művészeti Fesztivál elődöntőjén látták a kanizsai mazsorettek produkcióit, melyek - sok-sok más kanizsai gyermekprodukcióval együtt, többek között a szintén Honvéd Kaszinó Aranyvessző gyermek-néptánccsoporttal együtt - bekerültek a zalaegerszegi döntőbe.
Ernszt Katalin
16
( KANIZSA - TKapvjcH, )
1997. április 4.
BOLHA
A FÜLBE
Fergeteges vígjátékkal búcsúzott Nagykanizsa közönségétől az 1996/97-es évadban a Csiky Gergely Színház. Feydeau Bolha a fülbe című darabját mutatta be a kaposvári társulat két este a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Georges Feydeau francia drámaíró a 19-20. század fordulóján élt. Első darabját 1873-ban mutatták be, de iga-
zi sikersorozata csak két évtizeddel később kezdődött. A párizsi vaude-ville - énekes bohózat vagy vígjáték -műfajának legünnepeltebb művelője lett. Darabjaiban a bonyolult és leleményesen kidolgozott cselekmény va-lószerűtlenségét szellemes replikák és pergő bonyodalmak álcázzák. Sok művét ma is játsszák világszerte, közülük a legismertebb az Osztrigás
Mici és a Bolha a fülbe. Utóbbi célja a feltétel nélküli szórakoztatás, az élet vidám oldaláról történő megközelítése, a férfi-nő, szerető-barát kapcsolat Mfigurázása. Mindez jól megrajzolt jellemekkel, mulatságos karakter-alakokkal, a helyzetkomikumok sokaságával jelenik meg a bemutatott színdarabban. Maga a történet nem érdemel különösebb figyelmet - amolyan Feydeau-i: megcsalja-e a férj a feleségét, avagy nem? Ami azonban közben történik - a kérdésfeltevés és a válaszadás között -, az izgalmas, mulattató, kacagtató.
A kaposvári bemutató nagy sikeréhez azonban mindez kevés lett volna, kellett hozzá Mohácsi János leleménye, pergő és lüktető előadás-vezetése, az ízlés határát nem súroló rendezése. Ügyesen használta ki a hatalmas díszletek rejtette lehetőségeket és tehetséges színészeinek játékkedvét.
A megcsalt (vagy nem) feleség sze-
repében Bodor Erzsébet nem is olyan ártatlan. Kiválóan játszik rajta kívül gyakorlatilag az egész csapat, mégis ki kell emelni az „őrült" spanyolt alakító Tóth Gézát, a remekül beszédhibás Némedi Árpádot, az „orvos" Znamenák Istvánt és a francia-spanyol feleséget megjelenítő Márton Esztert. Kettős szerepet játszott Kovács Zsolt, nehéz eldönteni, hogy férjként jobb-e vagy a kupleráj mindeneseként. A közönségnek mindkettőben nagyon tetszett, mint ahogy a második felvonás végén a nagy lövöldözés is. Kitűnően megkoreografált eseménysor volt - ez is, akár az előadás többi része. Szép búcsú az évadtól, jövőre valami hasonló folytatást várunk.
De ebben az évben lesz még színház Kanizsán, Egerszegről Janika, Veszprémből pedig Dollármama érkezik. Előbbi éppen kedd este, s marad szerdára is.
„A SZÍNHÁZ CSODALATOS DOLOG..."
Spindler Béla kedvencei
Mi az Ön kedvenc országa?
- Olaszország. ...könyve?
- Nincs. Ha kedvem van olyasai, bármit előveszek, de „visszajáró" könyvem nincs. Nagyra értékelem viszont Hamvas Béla munkásságát.
...filmje?
- Persze, hogy vannak... Sok éven keresztül szívesen néztem a Don Quijote filmváltozatát Péter OToollal.
„.autója?
- Peugeot~m van. Az olyan kocsit szeretem, amely gyors, teherbíró is keveset fogyaszt.
...zeneszerzője?
- Mozart és Beethoven, attól függ, hol tartok lelkileg...
...állata? -Kutya. „.politikusa?
- Nincs! ...sportolója?
- Egerszegi Krisztina volt. „.színe?
-Barna. „.évszaka?
- Tavasz. „.itala?
- Sörös vagyok, de mást sem vetek meg.
„.szerepe?
- Nincs, pontosabban mindig az, amit éppen játszom és meg tudom csinálni.
„.kolléganője?
- Szeretem a kolléganőimet ...kérdése?
- A munkából adódóan; Miért? Hol? Mit? Mikor? Ezek a színészel alapvető koordinátái
Évek óta látjuk a kanizsai színpadon - zenés és prózai darabokban egyaránt -, elsősorban főszerepekben. Ma már a kaposvári Csiky Gergely Színház vezető művésze Spindler Béla, aki legutóbb a Bolha a fülbe című Feydeau-vígjátékban vendégszerepelt városunkban. Ez alkalomból beszélgettünk vele -róla, színházról és filmről, sikerekről és a népszerűségről.
- Tegnap este, amikor a mai találkozóban megegyeztünk, Ön azt mondta, hogy a Kisváros forgatásáról fog érkezni. Hogyan érzi magát ebben a sorozatban?
- Nagyon-nagyon szeretem, egészen más, mint a színház. Néha nem árt váltani, új kollégákkal dolgozni, hiszen én húszf!) éve vagyok Kaposvárott, s nincs alkalom, lehetőség mást megismerni. A forgatásra viszont az ország minden tájáról jönnek, nagyon jó a stáb.
- Hogyan került Ön a sorozatba?
- Várkonyi Gábor - aki sajnos közben már elhunyt - kezdte rendezni a Kisvárost, 6 hívott engem tizenöt évvel ezelőtt próbafelvételre egy másik filmhez. Aztán sok esztendő után telefonon hívott a filmgyár, hogy menjek ruhapróbára. Azt hittem, nem hallok jól... Negyedik éve készítjük a sorozatot. A forgatás helyszínei Szigetvár és Szentlőrinc, s több kaposvári, valamint pécsi színész is játszik a Kisvárosban, nemcsak gazdasági okok miatt...
- Ön főszerepek sorát játszotta el a kaposvári színházban, mégis ezzel a filmsorozattal vált országosan ismertté. Igazságosnak tartja ezt?
- Úgy érzem, engem megszeretett a közönség, számomra ez a fontos. Az viszont soha nem érdekelt, hogy a kaposvári főutcán vagya „nagykörúton" ismernek-e fel. Azért menjek Pestre, hogy népszerű legyek? Én jó színházban jó rendezőkkel szeretnék dolgozni, bár nincsenek szerepálmaim, mindent megkaptam a színháztól.
- A Tíz kicsi néger bemutatója kapcsán írtam le lapunkban, hogy a kaposvári színház már nem a régi. Egyetért ezzel?
- Én nem érzem úgy. A kaposvári színház szelleme változatlan, töretlen a munkafelfogása, viszonya az élethez. Az igaz, hogy szeretett kollégák elmentek - Pogány Judit, Jordán Tamás, Koltay Róbert, Lázár Kati, Lukáts Andor, Kulka János, Helyey László. -, nekik el kellett menniük mert az éle-
, tük másképpen alakult. De ettől még a színház szelleme nem szűnt meg létezni. Itt maradt Bezerédy Zoli, Molnár Piroska, hozzánk szerződött Kovács Zsolt Győrből, és rengeteg olyan fiatal tehetség van, akikre a következő tíz-tizenöt évet alapozni lehet. Úgy tartják, hogy a színház harmadik generációja dolgozik most Kaposvárott.
- Mégis - húsz esztendő után -nem érzi úgy, hogy váltania kellett volna?
- Gondoltam erre, de az utolsó pillanatban mindig visszaléptem. Megfontoltam, mit nyerek, mit veszítek azzal, ha máshová szerződöm. Úgy döntöttem, szó sem lehet arról, hogy elmenjek. A szakma szerint egészséges váltásra három-négy évente van szükség, de én egyáltalán nem bánom, hogy itt maradtam.
- Ön általában főszerepeket játszik, a Feydeau-darabban viszont a kuplerájos alakjában karakterszerepe van. Mennyire áll közel Önhöz ez a figura?
- Minden szerep közel áll hozzám, amelyet meg tudok csinálni. A kuplerájost jó játszani, különleges karakter, persze az életben én nem ilyen vagyok... A közönség is nagyon szereti a darabot. A színházban engem mindig is az a misztérium foglalkoztatott, hogyha felmegy a függöny, akkor a nézőkkel együtt jön létre az előadás, s így minden este valami mást ad a színész számára. A színház csodálatos dolog...
- Milyen tervei vannak még az évad hátralévő részében és a nyárra?
- Nagyon sokat dolgoztam ebben az idényben, és még lesz egy bemutatóm, Hamvai Kornél fiatal szerző Körvadászat című darabjában játszom a főszerepet, s ez már az ötödik lesz ebben az évben... Nyáron pihenni szeretnék a forgatások ugyan folynak, s valószínűleg háromszor előadjuk Szentendrén a Bolha a fülbe című vígjátékot. Elég ennyi a nyárra, mert a következő évadot pihenten kell kezdeni.
- Mivel foglalkozik, amikor nem játszik?
- Horgászom - a fiammal együtt -, ez a szenvedélyem. Régebben sokat vezettem, ma már kevesebbet, mert sok pénzbe kerül. De a horgászás kikapcsol, feltölt, és a természettel együtt lenni nagyszerű dolog.
_ Hováth Ilona
1997. április 4.
( KANIZSA - Tfafofüt )
17
Kényszerleszállás • Malária # Háború
AFRIKÁBÓL JÖTTÜNK
A szerencsés hazatérés után nem volt könnyű a találkozás régi ismerősünkkel, Hivekovics Ákos nagyrécsei fiatalemberrel, aki - mint arról korábban hírt adtunk - tagja volt a Ca-merunban járt Magyar Tudományos Esőerdő expedíciónak. A GATE másodéves hallgatóját, leendő ornitológust a családon, a barátokon kívül várták a vizsgák, ráadásul az afrikai őserdők megannyi megpróbáltatásánál erősebbnek bizonyult egy hazai influenza. Aztán a kemény tanulás, a tudományos megfigyelések anyagainak feldolgozása fogyasztotta tovább a hétköznapokat. így hát a húsvéti szünetet használtuk ki, hogy rögzítsük izgalmas útjuk eseményeit
- Normális embernek valószínűleg eszébe sem jutna, hogy Nyugat-Afrika őserdeinek élővilágát tanulmányozza, ám ha mégis erre a lépésre szánná el magát, nyilvánvalóan meg sem állna a legközelebbi videotékáig, hogy aztán a dzsungel varázslatos élővilágát a sarkított képernyőre varázsolva nézegethesse kényelmes karosszékéből. A mentális társadalom másik oldala viszont -melybe bennünket is tartozni vélnek - ilyenkor pályázatot ír Mount Camoroon Project vezetőségéhez, annak rendje és módja szerint elnyeri az öthetes ornitológiai kutatás lehetőségét, majd másfél éven át szöcske módjára ide-oda ugrál az országban, hogy megtalálja azokat a személyeket, akik magukra vállalják az egész őrültség financiális terhét.
Az előkészületeket ezerkilencszázkilencvenhat október tizenegyedikén zártuk le végleg, amikor társaimmal - a budapesti Palatitz Péterrel és a gelseszigeti Bozzay Balázzsal - elbúcsúztunk az indulásunk miatt összesereglett tömegtől, s az Egipt Air gépével elhagytuk Magyarország légterét. Szerencsénk volt az egyiptomiakkal, mert Kairóból csak két nap múlva tudták biztosítani csatlakozásunkat, és így két éjszakát a légitársaság költségén tölthettünk a piramisok városában. Az évezredes emlékekben nem kellett csalódnunk, mert azok valóban hatalmasak és lenyűgözőek voltak. A
sokat emlegetett nílusi panoráma viszont kiábrándító volt, mert a mindent beborító szmogtól alig láttunk valamit, és jó, hogy meg nem fulladtunk. Kairót tizenharmadikán hagytuk el, s Nigéria fővárosa, Lagosz felé vettük az irányt. Ám egy műszaki hiba és egy koromfekete fellegeket kergető ádáz trópusi vihar miatt egy másik nigériai városban, Kanoban voltunk kénytelenek kényszerleszállást végrehajtani. A pánikszerű hangulat, és a közvetlen életveszély elmúltával mintegy nyolc órás késéssel felraktak bennünket egy másik légitársaság Lagoszba induló gépére, ahova éjfél után egy órakor érkeztünk meg. Követségünk emberei csak délután négykor tudtak értünk jönni, addig a repülőtér várótermében tartózkodtunk. Itt sem múlt az idő esemény nélkül, mert kis híján letartóztattak bennünket - lefényképeztük a katonai objektumnak számító repülőteret.
Végül is egyetlen éjszakát töltöttünk Lagoszban, majd egy belföldi légitársaság gépével ismét a levegőbe emelkedtünk. Célunk ezúttal Kaduna, egy közép-nigériai város volt. Mert ki hinné, létezik ott ugyanis egy magyar cég, melynek egyik tulajdonosa még a szervezés időszakában felajánlotta segítségét. Megígérte nekünk, hogy kölcsönad egy terepjáró gépkocsit, mellyel olcsóbban eljuthatunk majd Kamerunba. A kadunai repülőtéren várt bennünket a cég sofőrje egy vadonatúj, légkondicionált terepjáróval. Akkor még egyáltalán nem sejtettük, hogy a megbeszéltek ellenére sem a cég tulajdonosa nem tartózkodik a városban, sem olyan autó nem létezik, melyet még Magyarországon ígértek nekünk. Szállást azért szerencsére kaptunk egy gyönyörű kerttel, fürdőmedencével rendelkező épületben. Sajnos kilátástalan helyzetünk miatt nem nagyon élvezhettük az afrikai úri élet apró gyönyöreit. Sőt, helyzetünk egyenesen kilátástalan volt: késésben voltunk, mint említettem, kis híján lezuhantunk, aztán Péter hátizsákja az út során elveszett, nem volt autónk, amivel elindulhattunk volna, ráadásul néhány napra rá Péter maláriát kapott, és erősen belázasodott. Eb-
ben a szorult helyzetben a cég egy másik tulajdonosa sietett segítségünkre. Munkatársaival összefogva felújítottak és megjavíttattak egy totálkáros, működőképes Toyota kisbuszt. Összesen tíz napot tartózkodtunk Kadunában, mire elkészült járművünk. Közben élveztük a feketék vendégszeretetét, és ismerkedtünk az ott élő magyar kolónia mindennapi életével. Végül október huszonhatodikán tudtuk elhagyni a várost, ahonnan ismét Lagosz felé kellett vennünk az útirányt, mert a követség dolgozói időközben előkerítették az elveszett hátizsákot. Másfél napunkba telt, hogy megtettük a hétszáz kilométeres utat, melynek során jócskán kijutott a közlekedést harminc-negyven kilométerenként ellenőrző rendőrökből. Lagoszban ezúttal a követség vendégszobájában töltöttük az éjszakát, s terveink szerint másnap szerettük volna elérni Calabart, a még Nigériában lévő határvárost. Ám a jó öreg Toyota óránként többször is lerobbant, így csak a legközelebbi várost, Bénin City-t értük cl, ahol egy katolikus misszió fogadott be minket éjszakára. Másnap pontosan ismétlődtek a történtek. A rengeteg szerelés és javítás miatt csak Aba városáig jutottunk, ahol szintén egy missziónál töltöttük az éjszakát. Calabart csak a harmadik nap éjszakáján sikerült elérnünk, ahol viszont egy, a calabari egyetemen tengerbiológiát tanító, német professzor fogadott bennünket. A városban székelő kameruni konzultól aztán lesújtó híreket kaptunk: a két ország közt a Bakassi-félszi-get miatt kirobbant háborús feszültség következtében lezárták a határokat. Újabb három napunkba telt, mire sikerült megtalálni a további megoldást: bérlünk egy csónakot, mely a kétszáz kilométeres tengeri úton úgy juttat el bennünket Kamerunba, hogy kikerüli a frontvonalakat és a határőrség ellenőrző pontjait. A dolog félig-meddig legális volt ugyan, mi mégis kilépő pecsét nélkül hagytuk el az országot, ami egy diktatórikus jellegű katonai államban ugyancsak főbejáró bűn.
Tóth Ferenc (Folytatjuk)
KfiMZSfil MŰSOR
ÁPRILIS 5. SZOMBAT 10 óra: Telefonkártya és kinder-
figura börze a HSMK-ban 10 óra: Játszóház a Móricz Zs.
Műv. Házban 22.30 óra: Éhező apácák - koncert
a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Csillagok háborúja Stúdió mozi: 18.15 óra: Támad a
Mars!
ÁPRILIS 6. VASÁRNAP
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Csillagok háborúja
Stúdió mozi: 18.15 óra: Támad a Mars!
ÁPRILIS 7. HÉTFŐ
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Csillagok háborúja
Stúdió mozi: 18.15 óra: Feküdj le kutyákkal
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; Ifjúsági Magazin; - Jövő 7, közéleti magazin; - Iránytű, összeállítás Zala megye gazdaságáról
ÁPRILIS 8. KEDD
19 óra: Janika - vidám játék három felvonásban, HSMK (Hevesi bérlet)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Csillagok háborúja
Stúdió mozi: 18.15 óra: Támad a Mars!
ÁPRILIS 9. SZERDA 19 óra: Janika - vidám játék
három felvonásban, HSMK
(Bródy-bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Csillagok háborúja \' Stúdió mozi: 18.15 óra: Támad a
Mars!
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Mozaik; - Sport; - Jel-Kép.
ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK
17 óra: A Nagyszentmiklósi Kincs II. - Pap Gábor művészettörténész előadása a HELY klubban
19 óra: Hobo Blues Band, Ferenczi György és Herfli Davidson koncertje a Kodály Z. Műv. Házban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: Dayüght
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta, kulturális híradó; - Hölgy-válasz; -X-Asztal
ÁPRILIS 11. PÉNTEK 16.30 óra: Somogyi Zsuzsa kerámia és Tukszár Andrea szőttes kiállításának megnyitója az Erkel-ben
18 óra: „Szabad ötletek...", a j Költészet Napja-HSMK 1
20 óra: Old Mix Club - nyitó buli ti a HSMK-ban 3
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: | Dante pokla 3
Stúdió mozi: 18.15 óra: Dayüght i
18
KANIZSA - 7K?*
Î997. április 4.
VÉDTELEN KICSIK
Az öt éven aluli gyermekek helyzete világszerte nem sokat javult az elmúlt években - állapítja meg az UNICEF. Bár ma már a világ öt évnél fiatalabb gyermekeinek nyolcvan százalékát beoltják a leggyakoribb fertőző betegségek ellen, a húsz százaléknyi kisebbség számára továbbra sem tudják hozzáférhetővé tenni a védőoltásokat. Biztató, hogy 1995-ben már egymillióval csökkent a gyermekhalálozás 1990-hez képest, elborzasztó ugyanakkor, hogy az alultápláltság és a védőoltások hiánya miatt még mindig 12 millió azon gyermekek száma, akik nem érik meg a felnőtt kort.
ALMAKÚRA
Együnk minél több almát, javasolják a német kutatók, mert az alma nemcsak finom, hanem véd a betegségektől is. Javít a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotán, magas vérnyomásra, és a vese egyes betegségeire is hatásos. Az alma falvonoid tartalmának köszönheti jótékony hatását, ez az anyag viszont csak a héjban illetve annak közelében találha-
tó. Nagyanyáinknak nem kellett tudományos vizsgálódások eredményeire várni, ők már régen tudták, héjában a vitamin.
CASANOVA
IRIGYLÖI
Az észak-csehországi Duchov Casanova nevű kastélyába a világ minden tájáról érkeznek a férfiak azóta, hogy tavaly megnyílt a velencei költő és kalandor, Giacoma Girolama Casanova emlékének szentelt kiállítás. A férfiak meggyőződése, hogy szerelmi sikereiket növeli a találkozás a nagy hódító szellemével. A szellem pedig - hirdetik az öles plakátok - ma is érezhető a kastélyban.
ALLERGIASZOFTVER
Magyarországon, csaknem másfél millió ember szenved allergiás megbetegedésekben. A betegségek számának növekedésével csak nehezen tud lépést tartani az orvosképzés, ennek az ágazatnak alig valamivel több, mint száz specialistája van. Nemrégiben rendeztek hazánkban allergológiai kongresszust. A szakmai programok során mutatták be azt az új al-
lergiaszoftvert, amely alkalmas arra, hogy országszerte azonos szempontok szerint végezzék az allergiadiagnosztikát és a kiváltó tényezők felderítését.
BETEG ANGYAL
Másfél éve járt hazánkban, s akkor még semmi sem látszott a hatvanhat esztendős Roger Moore-on, ám az utóbbi időben riasztó hírek érkeznek az állapotáról. A Los Angeles-i Co-dars Sinai kórházban specialistákból álló orvoscsoport vizsgálta meg, s kiderült, halálos veszedelem fenyegeti Angyalt, testében több rosszindulatú daganatot is találtak. Roger Moore ennek ellenére bizakodik, nemrégiben ugyanis tüdejében találtak rákos daganatot, ám abból kigyógyult. Most is meggyőződése, hogy győzedelmeskedik a betegség felett, és nem lesz belőle angyal.
MAGAS ÁR,
KEVÉS VEVŐ
A korábbi terveknek alig tíz százalékát sikerült teljesítenie a DF1 tévétársaságnak, a tervezett kétszázezer előfizető helyett mindössze húszezret mondhat a magáénak. A probléma nemcak a rendkívül ma-
gas árakban keresendő, hanem abban is, hogy a vételhez szükséges d-bokszhoz rendkívül nehéz hozzájutni. Bár vannak olyan műsorok is, amelyek előfizetői kártya nélkül is nézhetők, a kereskedők - mivel óvatosságból csak keveset rendelnek - kizárólag kártyával árusítják a vevőkészüléket.
SANDRA ÚJ SZEREPE
Szerelemben és háborúban a címe Richárd Attenborough új filmjének, amely Hemingway ifjúkori szerelmi történetét dolgozza fel. A női főszerepet az életrajzi filmek specialistája, Sandra Bullock kapta meg, míg a férfi főhőst Chris O\'Donnel alakítja.
ÚT HAT ÓRA ALATT
Közismert, hogy a beton huszonnyolc nap alatt köt meg teljesen. Minden útépítő álma az a beton, amelyet nemrégiben fejlesztettek ki Németországban. Ez az újfajta beton hat óra alatt megköt, 175-210 kg/cm2 nyomást bír ki, hajlítószilárdsá-ga 21-25 kg/cm , és ezt a keménységet megtartja. Ha min-
tessék. vedd el!
la rochefoucauld megállapít" a\'sa olvasható a sza\'mo-zott sorokban
balatoni helyse\'g
orosz tagada\'s
néhai miniszterelnök (józsef)
föld ala rejt
körül" hata\'rol
helyra& "v-
kavet fo&vasz-
edes szeszes ital 1-
mohon szik
ellenze\'-kl kerekasztal
jara\'n autók
jelze\'se
pradesh (indiai a\'llah
teniszezés kelle\'ke
1>
NY
K
elhamarkodva cselekszik
költó (a\'rpa\'d)
nagi-mac ska
a\'lomba ring at as
mezogazd. eszköz
az elején
orlz egynemű betűi
e-rtelm]
ke\'pesség
. . . muri
\'móricz)
pu mti t ~v-
egvreIbór termesze
tesebb-nek erez
svájc l moralista
vita-részlet
verskellek
zsákutca kezdete
japan va\'ros
lábbeliké sz itő
vagyont elkölt
orosz vadászrepülőgép
étel1ze-sl\'tő
s.zor1to eszköz
névelős vasúti pa\'lya
dupla\'n;
édesség
lege l m a ritó a\'gyú
per sze\' replője
osztra\'k autójel
butor -darab
zsíros le
heves m közsé6
general
motors
company
antf. isko. lava\'ros
állami bevétel
fényes bevonat,
nvl-vel\'
ne met va\'ros
színpad
ta\'ncosnö
óda kezdete!
united
kingdom
azonosak
forro égövi növény
kotoszo -T
1ntíz-méwy felügyelő hatósa\'ga
N
T
Beküldési határidő: 1997, április 11.
Lapunk 12. számában
megjelent keresztrejtvény
az elme mindennapos tisztálkodása,
A sorsoláson Baranyai Péter, Béke Henriett, Lukács Ta-
helyes megfejtése: A humor másné, Péter Zsuzsanna es
Rajnai Levente oh ásóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, mehet szerkesztőségünkben vehetnek át.
Gyarlóság
HOROSZKÓP
A 15. HÉTRE
1997. április 4.
KANIZSA - m
den jól megy, hamarosan világszerte alkalmazzák az új keveréket, s ennek eredményeként megszűnnek a hosszú időre lezárt, javítás alá vett útszakaszok.
ÚJ FEKÉLY-
DIAGNOSZTIKA
Az USA-ban jelenleg folyik a fekélyt okozó Helicobacter pylori baktérium légzésmintából való kimutatását igazoló kísérletsorozat. E baktérium egyik enzime a karbamid nevű anyagcsereterméket ammóniára és szén-dioxidra bontja szét. Az orvos felveszi a paciens szén-dioxid alapszintjét, aztán a beteg bizonyos szénizotóppal dúsított karbamidos oldatot iszik. Ha az izotóp koncentrációja feldúsul a lélegzeten, ez azt jelenti, hogy a H. pylori működik, vagyis a beteg fekélyes.
SZÍNPADRÓL
A PAPHOZ
Joanna Woodward és Paul Newman 1952 nyarán találkoztak, Joanna dublőrként, Paul pedig másodszerepben lépett színre a Picnic című darabban. Meghitt barátság és mély szerelem szövődött kettejük kö-
zött, ám Paulnak, hogy szíve hölgyét elvehesse előbb ki kellett evickélnie előző házasságából. Amikor végre sikerült egy este előadás után egyenesen a paphoz illetve az anyakönyvvezetőhöz mentek.
ALLERGIA ÉS C02
A növekvő szén-dioxid koncentráció nemcsak a globális felmelegedésért tehető felelőssé, hanem a szénanátháért is. Egy kanadai botanikus szerint a szén-dioxid koncentrációjának megkétszereződése a tüsszentést kiváltó gombák spóráinak megnégyszereződését eredményezi. Az iparosítás előtt a levegő szén-dioxid koncentrációja 280 ppm volt, ez mára 355 ppm-re nőtt, s megkétszereződhet a jövő század közepéig. A megnövekedett szén-dioxid hatását a rezgőnyárfán vizsgálták. Azt tapasztalták, hogy a fák alatt élő gombák elbontják a lehulló leveleket és egyéb más mállási
termékeket, és nagy tömegben állítanak elő spórákat, amelyek az emberek millióinak okoznak szénanáthát. A széndioxidban gazdag atmoszférában jóval több spórát találtak, ez valószínűleg azért van így, mert a gomba kevésbé tápláló élelme ellenére fokozott erőfeszítéseket tesz a szaporodásért. A szén-dioxidban gazdag atmoszférában csökken a növények nitrogéntermelése, amelynek az az eredménye, hogy a gombák szegényesebb táplálékot kapnak
HOGY MIK
VANNAK.
frédi és. béni. a két ko-_korszaki ...
saja\'tkezüleg, rövioi\'tve feje\'r me&yci települe\'s
a vicc poe\'nja
az uticel irányába
haladva
ezzel van megkenve a ravasz ember
vanadium, nikkel
fiu, an -gólul
svéd autójel
kettőzve: városunk
elesik a motoros
... es salaam
(tanzania fővárosa)
o
i ras
kezdete !
sza\'ndéko za\'
ellenőr, röv,
ésszel felfogó
iskolai figyelmeztetés
ceruza
-v—
növekszik fejlődik
folyadékot tölt
kettő 5 betű
piaci árus
iran
fővarosa -1--
közterület
határozott
névelő
romai
500
lusta lomha
ta\'rgyak osztálya
F
- Doktor úr, megint fáj a karom.
- Tegyen rá hideg borogatást.
- De a múl) héten meleget tetszett javasolni!
(Az orvos válasza a rejtvényben olvasható)
Beküldési határidő: 1997. április II.
Lapunk 12. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Kdeiig még senki sem panaszkodott.
A sorsoláson Bakonyi Emese, Csabai Dániel, Kerekes Béla, Nagy Valéria és I\'etres Károly olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Xalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek ál.
Kos: III. 21-IV. 20.
Sikereid és kudarcaid ma még kiegyenlítik egymást. A következő hetekben sok minden függhet attól, hogyan cselekszel a kicsi kérdésekben. Jövődet apró tyúklépésekben építheted fel.
Bika:
fajjal
HT
IV. 21-V. 20.
A tavasz beköszöntével azon gondolkodsz, hogyan lehetne életedet megreformálni. Mindenhez pénz kell, és ha ez nem jön esőstől, legalább a megfontoltság határozza meg gazdálkodásodat. Rózsaszín álmokat ne kergess, nem most van az ideje.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Manapság határozatlanabbnak, kévé sbé ke mén y ne k tű nsz. Lehe t. hogy ez csak a látszat, és a háttérben valami munkálkodik benned? Maradj racionális, a sziáraJluröket mellőzd!
Rák: VI. 22-VII. 22.
^BJtj5H Biztatásodra, kiállásodra szüksége PV\\ffS van környezetednek. Ennek ellenére ne éld bele magad abba. hogy sok előnyre számíthatsz, hiszen a végső szó tőled független kezekben van.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
~ Sokkal tobb onfeledtségre van szükséged. Igaz. most izgalmas, kissé gondterhelt.időszak következik számodra, de ne csüggedj, az idő mellett talán más is neked dolgozik.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Hamarosan döntened kell abban. ^^^S hogy családi körülményeidben változtass-e. hosszú évekre meg-f}\\ tiaiározd. hogyan tovább. Ideje lenne már annak, hogy a holnaputáni építsd.
Mérleg: XI. 24-X. 23.
Meglepetésre számíthatsz munkahelyeden. Hogy az pozitív vagy negatív kicsengésű lesz-e, eldönti, hogy a szívedre hallgatsz-e vagy az eszedre. A mérleg nyelve a döntésed hátterében álló magán- vagy közérdek.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Semmi nem indokolja azt, hogy többre tartsd magad másoknál. Ytf&^M Sem sértódottséget, sem lenézést ¦¦!^¦1 neni mutatnod a/ok felé.
akiktől még jót várhatsz. A közeli napokban ne vágj bele új dolgokba, vállalkozásba, inkább kisebbnek tűnő lehetőségeidet használd ki. Talán így előbbre jutsz.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Ha egy ideje szomorúbb vagy annál, mim korábban, itt az ideje a szorongást, keserűséget előidéző állapot felszámolásának. Igaz, a csillagok állása nem jelez segítő erőket, de magadra legalább számíthatsz,, ha te is akarod.
Bak: XII. 23-1. 20.
Nem lehel a legjobb alkalomra és időpontra várni minden esetben, mert csak a megtörtént események döntik el. melyik volt a legjobb. Döntésedet ne halogasd, nehogy hátulról kelljen a lehetőségek után futnod.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Sok fejtörés után most hamarosan rálelsz régi gondod megoldására. Ha ez sikerül, előtted a jövő. Igaz, sokat kell tanulnod, tapasztalatokat szerezned, hogy helyt állj, de megéri.
Halak: II. 21-111. 20.
Érdekeidet védd, jobban, mint eddig. Nem kell ahhoz nagyot akarni, hogy sikerüljön, ami minden Mfjfi^l erőfeszítés nélkül is megjár. Tartsd eszedben az egyenlő jogok és kötelességek elvét.
20
KANIZSA - TUm cW «a^é
199?, április 4.
MI MEGFOG
Ha találkozunk egy eleddig ismeretlen személlyel, néhány perc alatt eldöntjük, rokonszenves-e számunkra az illető, és az összbenyomás szinte azonnal kialakul.
A pszichológusok szerint nincs ebben semmi különös.
Hiszen az, hogy valaki tetszeni fog-e vagy sem, nem az elménkre tartozik. Sokkal inkább egyfajta ösztönös megérzésről van szó, amely felett az ész nem gyakorol hatalmat. Senki nem hallott még ilyet: „Elhatároztam, hogy ebbe és
PÉNZ ES SZERELEM
A jó anyagi körülmények között élő házaspároknak nemcsak az autójuk szebb és a házuk nagyobb, hanem a szerelmi életük is boldogabb, mint kevésbé tehetős társaiké. A Health című amerikai egészségügyi folyóirat beszámol arról a felmérésről, amelynek keretében 436 - harmincöt és ötvenkilenc év közötti - asszonyt kérdeztek meg szexuális szokásaikról. A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a gazdagok, a nagy jövedelműek több gyönyörűségüket lelik az ágyban, és gyakrabban élik át az orgazmust, mint a szegényebbek A vizsgálatot vezető pszichológus két okkal magyarázza a tapasztaltakat: rossz anyagi helyzetben lévők partnerkapcsolatát megterhelik szociális gondjaik, ráadásul a tehetősebb házaspároknak több szabadidejük van, hogy egymással törődjenek.
ebbe az emberbe szerelmes leszek."
Leendő partnerünk kiválasztásánál szóba jöhetnek a külső „paraméterek". Hiába tagadja a nagy többség, mindannyiunkban \' kialakult az ideális társ mozaikképe. Van férfi, aki a nagy mellű, kék szemű szőkékre esküszik, mások a zörgő csontú barnát választják. A hölgyek rajonghatnak a dagadó izmú, bronzbarna latin szeretőért, ugyanakkor láttuk már azt a nőt is, aki háromszor nézte végig Woody Allén filmjeit, nem kifejezetten a történet kedvéért. De miután valaki átlépi a kamaszkor küszöbét, egyre kevésbé a külső alapján választ: előtérbe kerülnek a leendő társ jellembeli, szellemi, de legfőképpen érzelmi tulajdonságai.
FELEJTHETŐ AKTUSOK
Mire gondol ön az édes együttlét perceiben? A kérdésre sok nő azonnal rávágja: „Hogyhogy mire?! Természetesen arra, amit éppen csinálok." Aztán pár perc elmúltával hozzáteszi: „Ó, néha tényleg eszébe jut valami más is..." A végén pedig bevallja: „Tiszta őrület, mennyi minden eszébe jut az embernek közben."
Ugye, önnel is előfordult, hogy „közben" az járt a fejében: „Úristen, mindjárt odaég a sütőben a torta!", vagy: „félóra múlva bezár a bolt, és nincs itthon semmi ennivaló!" Hétköznapon sokaknak nincs ideje, hogy hirtelen „felkészüljenek" a szerelemre, hiszen rengeteg az elintéznivalójuk - telefonok, főzés, bevásárlás stb. És ezekről a feladatokról szeretkezés közben sem könnyű elfeledkezni. Többekkel előfordul, hogy nem csupán másra gondolnak, de rettentően unatkoznak is. Ilyenkor jut idő a bútorok megfigyelésére, jobban szemügyre vehető a tapéta mintázata. Férfiak, figyelem! Az asszony biztosan nem érezte időutazásnak a szeretkezést, ha utána nem sokkal bejelenti: „Apukám! Ideje lenne már ki-tapétáztatni."
VÁGYOTT ORGAZMUS
Sokakat foglalkoztat szeretkezés közben az orgazmus. Van, aki az egészet versenynek fogja fel, és az érdekli: „Ki lesz az első?" Más -rossz tapasztalatai miatt - azt kérdezi közben magától: „Vajon ma nekem is jó lesz?" Sokan egyszerűen csak megpróbálnak koncentrálni, hátha akkor, „hamarabb jön".
De mi van, ha a gyönyör nem érkezik meg időben? A legtöbben - jobb híján - fan-táziálgatni kezdenek, esetleg önmagukat képzelik egy híres film főszereplőjének. Ilyenkor azt is elfelejthetik rövid időre: hol is vannak tulajdonképpen. Gyakori, hogy valaki arra gondol: mit szólna az anyja vagy a kollégája, ha látná! Ezek a gondolatok persze főleg akkor jelentkeznek, ha nem otthon, a hitvesi ágyban kerül sor a szeretkezésre, hanem egy szokatlan helyen -parkban, autóban vagy a strand kabinjában.
ROSSZ
AZ ALAKOM
Sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy nem tökéletes a testük, vagy hogy súlyfeleslegük van. Aggodalmukat csak fo-
kozza, hogy azt képzelik, partnerük is éppen most döbben rá a fogyatékosságukra. Ha így gondolja, akkor tegyen ellene: fogyózzon és mozogjon.
ELSZAKADT AZ ÓVSZER?!
„Mi van, ha nem voltam elég jó?" Ez sokak aggodalma. Üj és régi kapcsolatban egyaránt előfordul. A kétség persze leginkább azokat foglalkoztatja, akikkel először esett meg a dolog. Érthetően sokan félnek az AIDS-től, a terhességtől. Önnek hányszor jutott már eszébe, amikor először volt együtt valakivel: „Uramisten, mi ez az érzés, csak nem elszakadt az óvszer?!"
Az anyák rettegnek, hogy a gyerek meglátja őket. Sokan annyira félnek ettől, hogy visszautasítják férjük közeledését. Ez az érzés akkor is megmarad, amikor a kicsi már felnőtt. Igaz, a mamák ekkor már nemcsak attól tartanak, hogy a lányuk-fiuk meglátja őket, hanem attól is: ők szintén rajtakaphatják gyermeküket...
Mindezek mellett a nőkben időről időre felvetődik egy számukra mindennél fontosabb kérdés: „vajon mire gondol közben a férfi?"
Ha az összbenyomás pozitív, még akkor is kell lennie valami plusznak. Nehéz megfogalmazni, mi ez. Olyan lehet, mint amikor az elektromos szikra átcsap egyik elektródáról a másikra. A szív táján enyhe remegés szaladgál, és látjuk, hogy a másik is érzi azt a mágneses vonzerőt, amely minket is magával ragadott.
A hétköznapokban szerencsére ritkán ura életnek-halál-nak a szerelem, de a hirtelen érzelemhullámokat nehéz elkerülni. Akad, aki azonnal beleveti magát.
De olyan is van, aki elképzelhetetlennek tartja, hogy az ember lelkében minden előzetes benyomás, élmény nélkül kialakuljon az egyik legerősebb emberi érzelem. Pontosabban az a nagy kérdés, melyik pillanatot tekinthetjük elsőnek: azt, amelyikben fizikai értelemben a látókörünkbe kerül valaki, vagy azt - és ez bekövetkezhet többéves ismeretség után is -, amikor kinyílik rá a szemünk?
SEMMI KÖZE HOZZÁ
Vannak kizárólagos női ügyek, amelyekhez a partnernek, szeresse bármennyire, semmi köze. No nem nagy dolgok ezek, de nélkülük más lenne a kapcsolat, ön nem lenne olyan érzéki vagy szexi... Feltétlenül csukja be a fürdőszoba ajtaját, ha fogat mos, vagy egyéb szájápolási teendőket végez. Ha pattanásokat nyomkod, ha szőrtelenít. Nem kell a férfinek tudnia, mitől sima a teste, mint a márvány, csak az eredménynek örüljön. Ne rohangáljon arcpakolással, hajcsavarókkal, ne akkor csavarja fogyasztásra ítélt testfelületeit folpackba, amikor a férfi otthon van. A hajfestés és az ondolálás sem férfi léleknek való látvány. Csak a végeredménnyel bűvölje el a társát. Ne a szeme láttára selejtezzen a retiküljében, taknyos papírzsebkendőkhöz, régi kedvesek címét tartalmazó noteszhez nincs köze. Ne előtte töltögesse a női magazinok tesztjeit, és az eredményt ne hagyja a dohányzóasztalon, hiszen nincs a férfinek köze hozzá, hány és milyen orgazmusa volt, hány emberrel feküdt le előtte, vagy a kapcsolatuk alatt. Ezek és az ehhez hasonlók maradjanak az ön titkai.
1 / \\ V A 1VTTríF O A fiát J „ > ^
április 4. KANIZSA - 7U*k cuUí k&buA 21 1
PÁSZTORÓRÁK IDEJE
A szexet a legtöbben az estével, az éjszakával hozzák összefüggésbe. Holott egyáltalán nem biztos, hogy az intim együttlét csak az est óráiban vagy éjjel lehet boldog. Vannak egészen korán fekvők, hajnalban ébredők, akik a Napnál előbb kelnek, s vannak éjjeli baglyok, és a szélsőségeken belül is számtalan variációja van az alvási ritmusnak, szokásnak. Szervezetünk bioritmusa is befolyásolja vágyainkat, a szexuális tetterőt. Nem szólva a családi és lakáskörülményeinkről. Ha csak e néhány szempontot vesszük figyelembe, melyek lehetnek a szerelem legszebb órái?
Reggel: a 6-tól 8 óráig tartó időszak a legideálisabb a sze-relmeskedésre. A férfi ivarmirigyek ilyenkor produkálják a legtöbb nemi hormont. A nőknél is a legmagasabb a vágykeltő hormonok szintje - különösen a peteérés előtti napokon. Persze a pásztoróra akkor lehet tökéletes, ha van idő a lustálkodásra, s a gyerekek már elmentek az iskolába.
Délelőtt: az orvostudomány, illetve kronobiológusok szerint 11 órakor éri el az ember a nap első teljesítménycsúcsát.
Ekkor vagyunk legfittebbek, ekkor a legmagasabb az adrenalinszint (a mellékvesében lévő vérelosztást szabályozó hormon). Akik ilyenkor tudnak - és akarnak - időt szakítani egy szép pásztorórára, teljes szerelmi öröm részesei lehetnek.
Délidőben: 14 óráig a szervezetünk elfárad, eltunyul, leginkább evés utáni pihentető szundizásra vágyik - egyedül. Nem jó időszak a szexre, legfeljebb a „lopott szerelemre".
Délután: érzékszerveink -különösen a szaglás - a legkifinomultabban működnek. Szervezetünk a nap második teljesítménycsúcsán van. A bőrspecialisták és a dermato-lógusok szerint 6 óra körül a legérzékenyebb a bőrünk, hevesen reagál a szerető simo-gatásra. Ez a tény ötletet sugallhat a „rendes" lefekvés előtti szerelmeskedésre.
Este: 22 óra után az anyagcsere mechanizmusa, a szív- és érrendszer ritmusa lassul, mégis
ez lehet az érzéki szerelem legizgalmasabb órája. Tudományos magyarázat nincs erre, de valójában ekkor találja meg egymást a legtöbb pár az ágyban, szerelemben egyesülve.
Éjjel: az éjfél utáni órák nem a legkedvezőbbek a forró szeretkezéshez. Szervezetünk nyugalomra, nem pedig izgalomra van beállítva, minden tagunk, testrészünk félgőzzel dolgozik, mozgásunk korlátozott. Legjobb megvárni a reggelt.
EGY FIU ES EGY LANY
Kétféle nő van, az egyik, akinek van fiútestvére, és a másik, aki szeretné, ha lenne. Az egy fiúból és egy kislányból álló testvérpár kapcsolata nagyon jó útravaló mindkettőjüknek a másik nem megértéséhez. Míg a fiútestvér önvédelemre tanít, addig a lánytól a vitatkozás, az érvelés művészete leshető el egy-egy testvéri birkózás, veszekedés során. A lányok rájönnek, hogy a fiúk is sérülékenyek, ha fáj nekik valami, éppúgy képesek sírni, mint a lányok. Hamar megtanulják a lányok, hogy védelmet, se-
gítséget remélhetnek a másik nemtől, és ez egy életre szóló tapasztalat. A fiúk lánytestvérüknél tapasztalt dolgok alapján igyekeznek majd más nőket is megközelíteni. Tudják, hogy a hölgyek olykor védelemre, segítségre szorulnak, még akkor is, ha megpróbálnak hősködni. A fiú lánytestvérétől tanulhatja meg legelőször, miért nem kell feltétlenül a medencébe vágni a néha napján tiltakozó lányt. Szintén lánytestvérétől lesheti el az egyes kellékek, ruhadarabok rendeltetését, s ez talán kevesebb
idétlenkedést, és több őszinte megértést eredményez, mintha a haveroktól hall róla. A lányok megszokják, hogy a férfinép kritikus fajta, s ha bírálatra kerül sor, sírás helyett visszavágnak. A civakodások, kibékülések során mindketten elsajátítják, hogy egy kapcsolatnak vannak mélypontjai. A különböző nemű testvérek hamar szembesülnek a nemek különbségeivel, és ez lehetővé teszi, hogy egy életen át elfogulatlanul tudjanak viselkedni a másik nemmel.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* Ha tejszínhabporból készítünk habot, keményebb és tartósabb lesz az, ha hideg, de forralt tejet használunk fei, természetesen föle nélkül.
* Ha a felvert tojásha-bot az Üstben egy percig állni hagyjuk, az üstöt gyengén ütögetve, egyben kicsúsztatjuk belőle a habot, nem ragad bele, nem kell kapargatni.
* Használat után a teflonedényeket belül mosószeres vízzel és puba ruhával mossuk ki, a külsejüket erősen súrolhatjuk - akár alumíniumszivaccsal is -, mert csak a belső bevonatra kell nagyon ügyelni.
* A római tálban készíthetünk zöldséget, halat, húst, szárnyast és az ezekből készült rakott ételeket, de kitűnő benne bármilyen sült édesség is.
Hozzávalók: 26 dkg burgonya, 2 evőkanál olaj, IS dkg leveszöldség, l hagyma, pirospaprika, só, zöldpaprika, paradicsom, gulyáskrém, csipet? ke.
A hagymát apró kockákra, a zöldséget karikákra, a burgonyát kockákra vágjuk. A hagymát a zsiradékban fedő alatt megpirítjuk, rászórjuk a paprikát, hozzáadjuk a zöldséget, amit fedő alatt félpuhára párolunk. Beletesz-szük a burgonyát, az ízesítőket, vízzel felengedjük és csendesen addig főzzük, amíg a burgonya megpuhult. Csipetkét főzünk bele.
Hozzávalók: 60 dkg sertés-lapocka vagy oldalas, 3 evőkanál olaj, 80 dkg savanya káposzta, paprika, l fej hagyma, I dl tejföl, 2 dkg liszt, só,
A sertéshúst kockákra vágjuk és apróra vágott hagymát zsiradékon paprikával pörköltet készítünk.
Amikor a hús félig puhára főtt, hozzáadjuk a káposztát és annyi meleg vizet, amennyi eltépi. Csendesen puhára főzzük. Ha kész, a liszttel meg a tejföllel habarást készítünk, és ezzel pár percig főzzük. Tálaláskor tejföllet meglocsoljuk.
Hozzávalók: 40 dkg marha-pacsni, t fej vöröshagyma, 1 evőkanál zsiradék, I evőkanál pirospaprika, 25 dkg savanyu káposzta, 3 dkg rizs, só, 1 gerezd fokhagyma, I kávéskanál köménymag, 1 dl tejföl.
A megforrósított zsiradékban - fedő alatt - megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, meghintjük a pirospaprikával, beletesszük a kockára vágott húst, a fok-hagymagerezdet és a köményt. Felengedjük fél liter vízzel, és lefedve másfél órá-
ig pároljuk- Ekkor tesszük bele a hordós káposztát, a rizst, és még annyi vizet adunk hozzá, hogy bőven ellepje Az egészet jó puhára főzzük, és tejföllel meglocsolva tálaljuk.
Hozzávalók: 56 dkg marha-hús, .1 evőkanál olaj, 1 fej hagyma, 80 dkg burgonya, zöldpaprika, l db paradicsom, pirospaprika, só, csipetke,
A húst úgy készítjük el, mint a pörköltet. Mikor a hús majdnem puha, bőven felengedjük vízzel és kockára vágott burgonyát teszünk bele, amellyel csendesen tovább főzzük Befejezés előtt néhány perccet csipetkét főzünk bele, s vigyázva kevergetjük, hogy a burgonya és a csipetke egyenletesen legyen elosztva.
22
( KANIZSA - J
1997. április 4.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
r
m
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • dM • TELEFON • FAX • IAMKKAPCSO LATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KÉKES-KÍNÁI
.INFORMÁCIÓ
INDENRŐL INDENKINEK DENNAP...
yy:y:y:yyyyyy.yyyy,y:yj.yyy:y^.........y///-\' ¦¦ ¦.\' ¦¦\'." ¦¦ : .¦ :\'¦>:¦>-¦:
os képössöQö szörini
LILI.
ÉGMUTATÓ Töi-rtaűc 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAI KÉPVISELET
-
8SÍÍSSÍ
mmmMm\'m
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZ6A ÚJSÁG KTT.
újságok
nyomtatványok
srórólapok • névjegykártyák i • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
9
KCX^Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
*Lg=g^ - Akar Ón kulturált
körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
..Ji.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
mssmsm
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60) 399-196
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31, Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. április 4.
KANIZSA - Sfi*u
23
SZÁNTÓ EMLÉKTORNA
A dr. Mező Ferenc Gimnázium tornatermében a forgatókönyvnek megfelelően rendezték meg a Szántó Zoltán kosárlabda emléktornát, amelyen hat-hat leány és fiúcsapat szerepelt többszakaszos rendszerben.
A példásan előkészített és szervezett emléktornán - amelyet immár hetedik alkalommal bonyolítottak le - adóztak Szántó tanár úr emlékének, a hajdani testnevelő tanárnak, a nagyszerű kosaras edzőnek, szakszövetségi vezetőnek, az embernek.
A kétnapos hagyományos tornán folytatódtak a hagyományok. A lányok mezőnyében ismét és immár hatodik alkalommal lett kupagyőztes a dr. Mező Gimnázium együttese, míg a fiúknál újra az egerszegi Ganz SZKI csapata végzett az élen.
Mind a két mezőnyben résztvevő csapatokat a versenybíróság két hármas csoportba sorsolta, azon belül körmérkőzéses rendszerben zajlottak a küzdelmek, majd a csoportok azonos helyezettei vívták a helyosztókat.
A lányoknál a harmadik helyért sorra került Z. Munká-csi-Zsigmondy Winkler SZKI találkozót az egerszegiek 53:38 arányban nyerték. A döntőben Dr. Mező-Batt-hyány 77-56.
A fiúk mezőnyében a harmadik helyet a Cserháti SZKI csapat szerezte meg, miután a helyosztón 54:46 arányban nyertek a Thury SZKI csapat ellen. A döntőben: Z. Ganz-Zsigmondy-Winkler SZKI 78-41.
Az ünnepélyes eredményhirdetés során tiszteletdíjat kaptak a legjobb teljesítményt nyújtók, köztük a következő kanizsaiak.
Legjobb védőjátékos: Molnár Dóra (Batthyány) és Békési Attila (Zsigmondy-Wink-ler). Kosárkirály: Góber Eszter (Zsigmondy-Winkler). Legjobb játékos: Bedő Vera (dr. Mező). Különdíjat kapott Gábor Erzsébet, a győztes női csapat edzője és a Thury SZKI férfi csapata, a legsport-szerűbb együttes.
A TRI-Co Triatlon Klub, az elkötelezett szervezők rendezésében megkezdődött az idei versenyévad, melynek nyitó eseményét a hagyományos Nyuszi Duatlon jelentette.
A főszervező Csőgör János és lelkes segítőtársai a Sétakertben s annak környékén bonyolították le a jól sikerült rendezvényt, amelyen a kedvezőtlen időjárás ellenére több mint százan rajtoltak.
Az óvodás futamban (200 m futás - 800 m kerékpározás -100 m futás) Fehér Csilla végzett az élen Varga Diana (mind a kettő Hevesi) és Pin-terics Veronika (Csokonai) előtt. A fiúknál Deregi Ádám (Rozgonyi) nyert Szeli Miklós (Hevesi és Kuhár Bálint (Vasutas) előtt.
A 7-8 évesek mezőnyében (200-800-100 m) jeleskedtek a kiskanizsaiak. Fiúknál Gurdo-nyi Márton, Dénes Kálmán (mind a kettő Kiskanizsa), Cserháti Gergely (Piarista) sorrend alakult ki, míg a lá-
IDÉNYNYITÓ A SÉTAKERTBEN
nyoknál: 1. Simon Bernadett (Kiskanizsa), 2. Tikos Fanni (Körösi), 3. Dömötörfi Dóra (Piarista).
A 9-10 éveseknél a gelsei iskolások tűntek ki (400-1600-200 m). A lányoknál Takó Helga nyert a bolyais Takács Tímea és a kiskanizsai Silló Dorottya előtt. A fiúknál Csizmadia Szilárd nyert az iskolatárs Cziráki István és Imreh András (Piarista) előtt.
A 11-12 évesek mezőnyében (táv: 800-3400-400 m) a kiskanizsai Silló Mátyás végzett az élen a gelsei Gál Zsolt és Csizmadia Norbert előtt. A lányoknál Horányi Eszter (Rozgonyi) lett a győztes.
A 13-14 éveseknél (800-3400-400 m) a bolyais Schaff-hauser Yvett győzött a rozgo-
nyis Kigyóssy Zsófia előtt. A fiúknál: 1. Lülök Péter, 2. Ká-lóczi Árpád (mind a kettő Gelse), 3. Borsos Dénes (Rozgonyi).
A 15-18 évesek mezőnyében (táv: 1600-8000-800 m) Biharvári József, Nagy Bozsoki Péter, (mind a kettő Batthyány), Hans György (Cserháti) élsor-rend alakult ki nagy küzdelemben. A 19-40 éveseknél (táv egyező az előbbivel) Ká-lovics Tamás (TRI-CO) győzött Szabó Szilárd (Pannonvíz Győr) és Jáger Gábor (Kanizsa Kerékpáros Klub) előtt.
A hobby futamot (táv: 200-800-100) Stumpf Nóra (TRI-CO) és Gyarmati Tibor (Mik-lósfa) nyerte._
B.A.
Megkezdődött az 1996/97. évi bajnokságban, a sakk OB I-ben az alapbajnokság hajrája, és fokozódnak a küzdelmek a felső, illetve az alsóházban. A kanizsai férficsapat ragyogó szereplése következtében az előbbiben érdekelt, amely a vezető négyes mögött tanyázik.
A lámpagyáriak kitűnő pozíciója tovább erősödött, hiszen a bajnokságban, az utóbbi dupla fordulóban nagyszerűen vették az akadályt az idegenben, zalaegerszegi „pályán" sorra került kettős viadalon. Az izzósok begyűjtöttek tizenöt és fél bajnoki pontot, kettős győzelmet arattak.
Kitűnően szerepelt és két-két pontot szerzett Krutti - az \' idei bajnokságban veretlen -és Szilágyi, másfél ponttal gazdagodott Ribli, Faragó, Horváth, Bodó, Papp és Flum-bort. Ugyanakkor csak fél
DUPLÁZTAK A SAKKOZÓK
pontot szerzett Végh, Bago-nyai és Csonkics Tünde nemzetközi nagymester.
A kanizsaiak a Kecskemét ellen fölényes, 9:3 arányú győzelmet arattak, amelyhez győzelemmel járult hozzá Ribli, Krutti, Horváth, Schneider, Szilágyi, Bodó, Papp és Flum-bort. Döntetlent ért el Faragó és Csonkics, míg vereséget szenvedett Végh és Bagonyai.
Az erős középmezőnyben tanyázó Statisztika PSC ellen hatalmas küzdelemben kerekedtek felül 6,5:5,5 arányban. Bravúros győzelmet aratott Faragó, Krutti és Szilágyi. Fél
pontot szerzett Ribli, Végh, Horváth, Bagonyai, Papp. Bodó és Flumbort. Vesztett: Scheider és Csonkics.
Az alapbajnokság élcsoportjának állása két fordulóval a zárás előtt: 1. Miskolc 102, 2. Elektromos 99,5, 3. MTK Budalakk Titán 98,5, 4. Honvéd Mediflóra 92,5, 5. Izzó 90, 6. Postás és a Z. Csuti 86-86, 8. Statisztika PSC 76 pont.
A bajnoki címért az 1-4. helyen végzett csapatok vívnak majd rájátszást._
B.A.
A sakk OB II. Asztalos-csoportjában remekül szereplő Nyu-gatker Kft. férfi csapata tovább folytatta sikeres menetelését, bár az utóbbi fordulóban „csak" döntetlent értek el a jegyzett Z. Csuti SK II. csapat ellen (6-6).
- Rendkívül éles és szoros játékot hozott a megyei rangadó. Mi is a győzelemre törtünk, néhányan kockáztattunk is a siker érdekében, de jó csapat az egerszegi is, s így értékesnek tartom a szerzett hat pontot - mondta Kercsmarics József csapatkapitány, majd így folytatta:
DÖNTETLEN A RANGADÓN
mm
- Bravúrosan szerepelt a szlovén Kovac valamint Kassai, dr. Pintér, Lenkey és Szabó Virág, akik szép győzelmet arattak, míg döntetlent ért el a szlovén Gerencsér, valamint Ragats.
A bajnoki címért nagy a versenyfutás. A listavezető Lenti TE csapatának-68, a kanizsaiaknak és a pécsieknek 67,5-67,5 pontjuk van._
B.A.
1 ^\\ A -. ,
\\ 24 KAJNIZ»A - Spant 1997. április 4.
ÖTÖT RÚGTAK IDEGENBEN
A labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában szereplő Olajbányász a veszprémi hazai kisiklás után javított mérlegén, amely a tavaszi idény soron következő idegenbeli találkozóján megszerezte a kötelező győzelmet az alsóházi vendéglátók ellen.
Tatabánya-Olajbányász 3-5 (0-0)
A széltől támogatott olajosok nyomban átvették a játék irányítását, de a hazai kapu nem forgott veszélyben. A huszonkettedik percben aztán megfogyatkoztak a tatabányaiak, akik közül Hutvágner joggal kapott piros lapot, aki utolsó emberként szabálytalankodott.
A piros-kékek fölénye tovább tartott. Vidóczi szabadrúgással veszélyeztetett, míg a másik kapunál Czigóth lábbal mentett egy veszélyes akciót. Az olajosok mezőnyfölényben játszottak a félidő befejező részében is, de elmaradtak a lövések.
Szünet után nagyot változott a játék képe. A vendégek fölénye az ötvenötödik percben érett góllá, amikor Vidóczi kényszerítőzött Gordiánnal, s a visszakapott labdát a középpályás tizennégy méterről lőtte a kapuba. 0-1. A találkozó sorsa tulajdonképpen négy perc alatt, szép támadások végén eldőlt, amikor sorozatban lőtték a gólokat a piroskékek.
A hatvannyolcadik percben Gordián volt eredményes (0-2), majd aztán két perccel később ismét az idegenlégiós lőtt szép gólt (0-3). Ujabb két perc után Balogh Cs. helyezett a kapuba, s ezzel már 4-0-ra vezettek a vendégek.
A hazaiak a hetvenötödik percben szépítettek (1-4), majd Vidóczi labdáját nyolc perccel később Pécsi lőtte kapuba (1-5). A befejező öt percben az olajos-védők kihagytak, amikor a hazaiak újabb két góllal terhelték meg Czigóth kapuját, s rontották el
a még szebb húsvéti ünnepeket.
A közepes iramú és színvonalú mérkőzésen az emberfölényben játszó olajosok a második félidőben sikerrel használták ki helyzeteiket, akik végül is könnyen jutottak a három bajnoki ponthoz a szerény képességű hazaiak ellen.
A győztes csapat: Czigóth (5) - Szálai (5), Koller (5), Balogh Cs. (6) - Kovács (5), Vidóczi (7), Gyulai (5), Agics (5), Visnovics (5) - Pécsi (6), Gordián (7). Csereként szerepelt Csörnyei, Farkas és Gazda (Gyulai, Kovács és Visnovics helyett).
A bajnokság élcsoportjának állása:
1. Gázszer FC 42, 2. Duna-ferr 37, 3. Rákóczi KFC 35, 4. Soproni FAC 34, 5. Pécs \'96 FC 34, 6. Paks 33, 7. Érd 32, 8. BKV Előre 31, 9. Olajbányász 30, 10. Matáv Sopron 29 pont._
Balogh Antal
PALYAN
AZ OLAJOS SERDÜLŐK
A labdarúgó NB Il-ben az elmúlt ősszel - a Magyar Labdarúgó Szövetség határozatára - megkezdődött a serdülő bajnokság, melynek Dél-Nyugat csoportjában szerepelnek az Olajbányász csapatai.
Az U-15 évesek (serdülő A-csapat) Zöldvári István edző vezetésével, míg az U-14 évesek (B-csapat) Faller Zoltán edző irányításával vesznek részt a bajnokságban, akik holnap - szombaton - a tavaszi idény hazai bemutatkozásán a Rákóczi KFC fiataljaival mérkőznek a Volán-Dózsa pályán. A B-csapatok tizenegy, míg az A-csapatok tizenhárom órakor kezdenek.
Az olajosok további hazai menetrendje a következő: Április 19-én: Olajbányász-Érdi VSE. Május 3-án: Olajbányász-Szekszárd. Május 17-én: Olajbányász-Pécsi Mecsek FC. Május 31-én: Olajbá-
nyász-Dunaferr.__
B. A.
BÚCSÚZOTT AZ IZZO
A kézilabda NB I-ben, a lámpagyáriak ötödik bajnoki évadjukban utolsó előtti találkozóján végleg eldőlt, hogy a város minőségi csapatainak száma eggyel csökkent. Vereséget szenvedett az Izzó gárdája, amely hazai környezetben méltatlanul búcsúzott az élvonaltól, az egykor lelkes, a kézilabdát szerető szurkolóktól. Kikaptak, s így nem emelt fővel köszöntek el az NB I-től. Sereghajtó maradt a kiesett lámpagyári gárda, melynek hazai búcsúelőadására alig százötvenen voltak csak kíváncsiak.
A találkozó előtt egy nappal már végleg eldőlt a kiesésük az izzósoknak, miután a matematikai esély is eltűnt a pécsiek sikerével, így aztán a csapat háza táján legalább a szép búcsúban, a győzelemben bíztak, de ebből sem lett semmi.
Izzó SE-Nk. Hungária 28-30 (15-15)
Az NB l-es búcsúmérkőzésen a Ladiszlay-Tavarnai kettős fújta a sípot - jóval meghaladta a csapatok színvonalát a nemzetközi páros -, amelyen gyat-
Döntőben a KDKK
Az Országos Kosárlabda Mini Kupa egyik leány középdöntőjét a házigazda KDKK rendezte meg a Thury tornateremben. A Kovács-csapat nagy sikerrel vette az akadályt, amely második helyen bejutott az országos dön-
tőbe. A kanizsai kislányok ugyan hat ponttal kikaptak a Pécsi TASI csapatától, de két ponttal nyertek a kanizsai győztes Szekszárd ellen, és hosszabbítás után egy ponttal kerekedtek felül az FTC ellenében.
rán mutatkoztak be a hazaiak. A harmadik percben a vendégek lőtték az első gólt, akik az ötödik percben még vezettek, miközben Szabó hétméterest hibázott.
A folytatásban Rodek-percek és gólok következtek, s elmentek az izzósok két góllal, de az előny gyorsan elfogyott, mert minden lövés góllal zárult. Ba-zsó, majd Monostori góljaival újabb kétgólos előnyhöz jutott az Izzó, majd a félidő közepén újabb lehetőségek adódtak, de hétméterest hibáztak.
Háromgólos vezetés után emberelőnyhöz jutottak az izzósok, ám ennek ellenére a vendégek lőtték a gólokat a gyengén védekező hazaiaknak, akik újból felálltak.
Szünet után Szabó vezérletével egy új Izzó lépett a pályára. Játszottak, látványos gólokat lőttek az állva hagyott vendégeknek. Működött a gépezet, és egyre nőtt az előny (5. perc: 21-16, 15. perc: 25-19). Úgy
tűnt, hogy sima lesz a befejezés, meglesz a remélt győztes elköszönés.
A lámpagyáriak azonban mindent elrontottak. Lesüllyedtek, kapkodtak, labdát adtak el. Az ellenfél pedig vérszemet kapott, amely egyre jobban megközelítette a hazaiakat. Az előny a mérkőzés vége előtt hét perccel elfogyott (27-27), s ezután már nem tudott újítani a lámpagyári gárda.
Visszavette a vezetést az újonc, amely izgalmas véghajrában, okos játékkal biztosította be győzelmét a tehetetlen kanizsaiak ellen. Ezzel Kanizsa kiesett, a tabellaszomszédnak még némi esélye maradt a befejező hétvégi fordulóban, hogy megkapaszkodjon az NB I-ben.
A vesztes csapat: Vártok -Petrovics (4), Szabó (10), Hungler, Rodek (4), Kovacse-vics (2), Bazsó (4). Csere: Mészáros (kapus). Monostori (4), Csermák. Edző: Jéki Zoltán.
Az Izzó szétesett csapata hétvégén Komlón fejezi be a baj-noki küzdelemsorozatot._
Balogh Antal
1997. április 4.
KANIZSA - Sfiont
25
- Helycsere az élen. A városkörnyéki I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idények eddigi négy fordulójában megtorpant az ószi bajnok Galambok s a remekül játszó Felsőrajk vette át a vezetést. Érdekesebb eredmények: Bá-zakerettye-Zalakaros 1-2, Be-lezna-Bajcsa 0-1, Miháld-Ga-lambok 2-2, Belezna-Bázake-rettye 3t3, Bázakerettye-Pusz-tamagyaíód 1-2, Bajcsa-Felső-rajk 0-3, Zalakaros-Galambok l-l. Élen: 1. Felsőrajk 42, 2. Galambok 41, 3. Bajcsa 34 pont.
- Újonc kard Nagykanizsán. Öt szakosztály huszonkét kardozója lépett pástra a MÁV NTE által rendezett versenyen, melyen budapesti és gödöllői szakosztályok is részt vettek. A hazaiak két versenyzője került a kilencvenes döntőbe. Koros András a hatodik helyet szerezte meg három győzelemmel - jobb tusaránnyal negyedik is lehetett volna -, míg Krisztián Milán a kilencedik lett.
- Kajak. Kialakult a szakág idei versenyprogramja, melynek egyik kiemelt versenyére, a Kőolaj Kupa meghívásos nemzetközi versenyre szeptember 6-7-én kerül sor a Csónakázó-tó versenypályáján.
- Kerékpárosok sikere. A
fővárosban rendezett időfutambajnokságon kitűnően szerepelt a Kanizsa Kerékpáros Klub két kiválósága. Kiskó Gábor felnőtt és abszolút kategóriában nyert bajnoki címet, míg Biharvári József a juniorok mezőnyében végzett az élen a tizennyolc kilométeres távon.
- Sporthorgászat. Május 31-én és június l-jén a Csónakázó-tónál rendezik meg az Országos Bányász-Vegyész-és Villamos Horgász Kupát. A napokban tartott kupabizottsági ülésen a kanizsai olajos-házigazdák elmondták, hogy a közel negyven csapat, köztük három külföldi együttes öt versenyszámban (technikai és halfogó verseny) verseng.
- Bicsak a vívóklubban. A
vívókhoz a könyvkötő és restaurátor mester látogatott el. A foglalkozáson a könyvkötészetről, a munka szépségeiről és nehézségeiről beszélt Bicsak Miklós majd bevezette az érdeklődőket a szakma alapvető ismereteibe. Az előadás és beszélgetés végeztével az érdeklődő vívókat gyakorlati bemutatóra hívta meg a könyvkötészetébe.
MEZEI FUTÓK DÖNTŐJE
::.:-::x-;:::;
A Gelsei Általános Iskola rendezte meg a mezei futók Zala megyei diákolimpiai döntőjét. A hideg, szeles időben 639 versenyző mérte össze tudását ötvenegy iskola képviseletében. A II-V. korcsoportosok küzdelmének tétje a bajnoki címek eldöntésén túl az országos döntőbe jutás kiharcolása volt. Az első-második helyezett egyéni versenyzők és csapatok állhatnak rajthoz április 17-én Kecskeméten megyénk képviseletében.
Nagykanizsa és környéke iskoláinak jobb eredményei:
Az 1-2. osztályos lányok csapatversenyében 1. Gelse. A
fiúknál egyéniben 2. Körösi Miklós (Molnári), Csapatban 1. Gelse, 2. Nk, Kiskanizsa Általános Iskola.
I. korcsoport, lányok (70 induló): 1. Kaj Mónika (Zalaszentbalázs); 2. Papp Mónika (Gelse).
II. korcsoport, lányok (91 induló): 1. Tamás Nikolett (Becsehely). Csapatban 3. Galambok.
II. korcsoport, fiúk (101 induló): 1. Faggyas Péter ^Galambok); 2. Bárányi Áron (Nk, Körösi) Csapatban 3. Nagykanizsa, Körösi.
III. korcsoport, lányok (66 induló): 2. Vittman Marina
NÉGY MÉRKŐZÉSBŐL HÁROM VERESÉG
A kosárlabda NB II. Nyugati csoportjában szereplő kanizsai csapatoknak az utóbbi két fordulóban nem sok babér termett. A lányok egy fölényes győzelemmel és egy minimális vereséggel zártak, míg a fiúk-férfiak szoros találkozón vesztettek egy, illetve két kosárral.
A KDKK női együttese Bonyhádon esélyesként lépett a küzdőtérre, a félidőben még vezettek, ám a hajrában a hazaiak kerekedtek felük, akik 74:73 arányban vesztettek. Legeredményesebb játékosok: Horváth A. és Radics 19-19, Góber (13). Legutóbb a KKK Szombathely volt a kanizsai diákok vendége és nem okozott gondot a fölényes, 105:57 arányú győzelem. Ehhez Horváth A. 47 (!),
Gróf 17, Bem 12, Molnár 11 ponttal járult hozzá.
A Kanizsa KK férfi együttese a bajnokjelölt Marcali vendégeként közel állt a bravúrhoz. A rendes játékidőben 84-84 volt az állás, majd a hosszabbításban a hazaiak 98:94 arányban bizonyultak jobbnak. Legjobb dobók: Antalics és Kulcsár (21:21), Vörös (16), Farkas (14). Legutóbb hazai környezetben (Zsigmondy-Winkler tornacsarnok) a Kaposvári Gazdász együttesét fogadták Sillóék. A ka-nizsiak derekasan küzdöttek, de nem tudták semlegesíteni a gólzsákokat és a vendégek nagy küzdelemben 77:75 arányban nyertek. Legjobb dobók: Farkas 15, Török 13, Bukics és Kulcsár 12-12 pont.
B.A.
- A Zrínyi Miklós Általános Iskola 125 éves alapításának tiszteletére rendezett Nemzetközi Jubileumi Labdarúgó Kupa eredményei:
II. Korcsoport: 1. Zala-szentgrót. 2. Zrínyi Nagykanizsa. 3. Leibnitz (osztrák). Gólkirály: Zsiga Péter Zrínyi és Szakonyi Péter (Zgrót). Legjobb játékos: Rácz Szabolcs (Zrínyi). Legjobb kapus: Farkas Zoltán (Zrínyi).
III. Korcsoport: 1. Zala-szentgrót. 2. Zrínyi Nagykanizsa. 3. Leibnitz. 4. Keszthely. Gólkirály: Kiss Balázs (Keszthely), Bene Gábor (Zrínyi), Lukács József (Zrínyi). Legjobb játékos: Martinecz József (Zrínyi). Legjobb kapus: Lamprecht Christoph (Leibnitz).
TÖRÜLKÖZŐ IS VAN
A vívóteremben ismeretlen úr kereste Szmodics Zoltánt. Elmondta, hogy tudomása szerint ő volt az első zalai, aki járt a Kanári-szigeteken turistaként. Ott többek között törülközőket is vásárolt, amikből egyet elhozott Zolinak. Mint mondta: el ne tévedjen! A törülközőn ugyanis a főváros térképe látható. Köszönjük, igazán kedves-volt. Csak remélni merjük, hogy Zoli a páston is tudni fogja a helyes utat._
H.Gy.
(Becsehely). Csapatban 3. Galambok.
III. korcsoport, fiúk (83 induló): 2. Lülök Péter (Gelse). Csapatban 1. Gelse, 2. Mik-lósfa.
IV. korcsoport, lányok: Csapatban 2. Nagykanizsa, Széchenyi.
V. korcsoport, lányok: Csapatban 2. Nk, Széchenyi.
V. korcsoport, fiúk: 1. Hans György (Nk, Batthyány); 3. Biharvári József (Batthyány) Csapatban: 1. Batthyány, 2. Dr. Mező, 3. Széchenyi (Nagykanizsa)_
J.CS.
Sporthétvége
PÉNTEK
Labdarúgás. Városi kispályás (IV. osztály, senior), Mindenki Sportpályája, 17.00.
SZOMBAT
Asztalitenisz. NB II. Férfiak: Sörgyár-Székesfehérvár, Sörgyári edzőterem, 11.00. NB III. Férfiak: Sörgyár II.-Mosonmagyaróvár, Sörgyári edzőterem, 14.00.
Kézilabda. NB I. B. Nők: Olajbányász-Dunaújvárosi AC, Olajbányász munkacsarnok, 16.00.
Kosárlabda. NB II. Férfiak: Kanizsa KK-Pápai Petőfi, Zsigmondy-Winkler tornacsarnok, 11.00.
Labdarúgás. NB II. Serdülők: Olajbányász-Rákóczi KFC, Volán-Dózsa pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Megyei: MÁV NTE-Zalaszent-györgy, MÁV NTE pálya, 15.30.
Ökölvívás. Meghívásos mérkőzés: Kanizsa Box Klub-Kőszeg, Russay sportcsarnok, 16.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. NB II.: Olajbányász-Pécs \'96 FC, Olajbányász pálya, 16.30. Megyei: Miklósfa-Letenye, 15.30. Városkörnyék (kezdési idő: 15.00): Galambok-Belezna, Murakeresztúr-B ázakerettye, Gelse-Miháld, Eszteregnye-Palin. Police-Zalakomár,
Thury pálya, 10.00.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás, II. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás, I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
26
r
KANIZSA - /Ifin*
199?. április 4.
GATLAN-
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on, 67 nnvts 2+2 félszobás, 4. enrle ti lakás i-ladó vagy kisebb lakásra cserélheti értékegyeztetéssel.
Irányár: 2,4 mR Kód: 559. U9826JC)_
Kiskanizsán 2+1 félszobás, 95 nnves. 16 éves családi ház garázzsal, pincével, trtőtérbeépltési tehet Őséggel, 846 nm telekkel
eladó. Irányár: 5,2 mR Kód: 413. (20774 K)_
Murakercsztúron 100 nnves, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, melléképületekkel, 1065 nm-es parkosított, ellátott, rendezett telekkel eladó. Irány ¦
ár: 4,2 rnR Köd: 452. (20931 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nnves, 4 szobás, kontfortos családi ház, 40 nnves garázzsal, 657 nnves telekkel eladó. Irány-
ár: 5.5 mR Kád: 634. (70937 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleli, redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár: 1,7 mR. Kod:\'692.
(20938 K)_
Hahóton 3 szobás, újonnan épttlt családi ház, egyénileg kialakítható (előtérrel, 2447 timr-. telekkel, fizetési könnyítéssel eladó. Irányár; 2,9 niR. Kód: 431. (21076 K)_
Kiskanizsán 120 nm-es, 3 szobás, 19 éves 2 szintes, erkélyes, teraszos családi ház, 20 nm-es garázzsal, melléképülettel, 540 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,5 mFt. Kód: 609. (21082 K) Palinban 260 nm-es, 4 szobás. 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kialakított üzletrésszel, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm leiekkel eladó.
Irányár: 13 mR. Kód: 612. (21083 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel, 3000 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai Ifi, miklósíai családi házra cserélheti. Irányár: 3,5 mR.
Kód: 669. (21088 K)_
Nk-n a K-i városrészben 2+1 félszobás, 66 nm-es,, erkélyes, központi fűtéses, azonnal beköltözhető 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 2,15 mFt. Kód: 737. (21100 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 48 nm-es, I szoba+hálóflilkés, egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. El-adási ár: 1.6 mR Kód: 53/97, (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nnves, 1+1 félszobás, erkélves, vlzórás, 2. enrkti lakás eladó. Irányár: 2,4 mR Kód: 55/97.
(21671 Kj_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 2
mR. Kód: 28/97. (21673 K)_
Sandon 75 nm-es, 2 szobás, komfort nélküli, régi Upusú családi áz, 820 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Iranvár: 9501 cFt. Kód: 708. (21805 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1 + 1 félszobás, egyedi gázfűtéses, vlzórás, pincés, földszinti lakás eladó. Irányár; 1,7 mR
Kód: 79/97. (21810 K)_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleti 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 2,2 rriFt Kód;
83/97. (21812 K)_
Nk-n 6 éves 198 nnves, 5 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, teraszos családi ház. 720 nnves telekkel, 60 nm-es pincével, 24 nm-es garázzsal eladó. Irányár; 15 mFt. Kód;
86/97. (21813 K)_
Nk án a belvároshoz közel, 67 nnves, 3 szobás, erkélyes, vízórás, 8. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Irányár: 2,1 mR. Kod: 105/97. (21938 K)_
Felsorajkon 30 éves, 2 .szobás, 80 nm-es családi ház műhellyel, 20 nnves garázzsal, 1800 nnves telekkel eladó, ill. értékegyez-tetéssel Nk i max. 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélne -tó 2. enrleüg. Irányár: 2,7 mFt Kód: 41/97. (21941 K) Nk-án az Irtás utcában 2+1 félszobás, 2. enrleti, étkezős, erké lyes, vízórás, egyedi cirkofűtéses lakás Nk-i családi házra cse-
rélheta értékegyeztetéssel. Kód: 763. (21945 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, felújított, 67 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész 20 nm-es pincével eladó vagy felújításra .szoruló Nk-i családi házra cserélhető. Irányár: 3,3 mR Kód: 680. (21948 K)_
Nk-án a Platán soron ül. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk-i családi házra
cserélhető. Irányár 2,2 mR. Kód: 371. (21953 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nnves, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 2.5 mR. Kód:
131/97. (22200 K)_
Nk-án a Városkapu krt-oh 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vlzórás. I. emeleti lakás eladó. Irányár: 235 mR Kód; 126797.
(22202 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 54 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 1.9 mR Kód: 127/97.
(22203 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában 60 éves, 60 nnves, 2 szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház 3 db szo-ba+konyha lakrésszel, garázzsal, 462 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 5 mR, Kód: 128/97. (22204 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nm-es, erkélyes, vlzórás, 4. emeleti lakás, Nk-i egyedi gázfűtéses 1 + 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 2.3 niR
Kód: 31/97. (72205 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, 56 nnves, 9. enrleti, felújított, 2 erkélyes, vízórás lakás eladó vagy nagyobbra cserél-hetO. értékegyeztetéssel. Irányár: 2.2 niR. Kód: 641. (22207 K)
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleti, 3 szobás, 70 nm-es, vlzórás, erkélyes lakás eladó vagy ráfizetéssel Nk-i családi házra
cserélhető. Irányár: 2,6 mR Kód: 411. (22209 K)_
Nagykanizsán 140 nnves, 5 szobás, 40 éves, 2 szintes családi ház, 30 nm-es pincével, közös bejárattal, 120 nnves telekkel eladó. Irányár. 6,8 mFt. Kód: 500. (22339 K)_,
Nk-n a belvárosban 104 nnves, 3 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, igényesen felújított! galériázhatö, erkélyes, 1 emeleti
lakás eladó. Irányár: 8 mFt. Kód: 69/97 (22348 K)_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vlzórás, erkélves, egyedi gázfűtéses, első emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár: 3.5 mR. Kód: 138/97. (22351 K)_
Letenyén 2 szobás, 80 nm-es, 50 éves, komfort nélküli családi ház, gazdasági épületekkel, műhellyel. 1833 nnves telekkel el-
adó. Irányár: 1,7 mR. Kód; 139/97 (22352 K)_
Nk-n a Kazanlak krt-on 62 nnves, 2+1 félszobás, vlzórás, erkélyes, 3. emeleti lakás, garázzsal, rövid időn belüli kiköltözéssel, eladó. Irányár: 2,3 niR + garázs 450 eR. Kód: 140/97. (22353 K)_
Nk-án a Bartók B. utcában I. enrleti 54 nnves, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vlzórás lakás eladó. Irányár. 2.2 mR Kód: 83/97.
(22530 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es. 2+1 félszobás, felújított, vlzórás, erkélyes, 3. enrleti lakás eladó. Irányár 2,55 nft +
garázs 700 ePt Kód: 157/97. (22531 Kl_
Nk-án a belvárosban 88 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, felújított, vlzórás, 2. enrleti lakás tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Irányár; 5,5 mR Kód: 158/97. (22532 K)_
Nk-án a belvárosban 60 nm-es, 2 szobás, 3 emeleti, egyedi gázfűtéses, vízórás, teljesen és igényesen felújított, erkélyes la-kás eladó. Eladási ár: 3,5 mR. Kód: 57/97. (22534 K) Nk án a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 62 nm-es, 3. enrleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 615. i2253.S Ki_
Nagykanizsától 10 knvre 106 nm-es, bevezetett vegyesbolt, teljes berendezéssel, raktárhelyiségekkel, nasztóval felszerelve
eladó Irányár 2 mR Kód: 483. (22537 K)_
Zalakaroson 210 nnves, 9 szobás, 7 éves, összkontfortos, telefonos, 3 szintes, 3 fürdőszobás családi ház 1100 nm-es parkosí-lott telekkel eladó. Irányár; 16 mR, Kód: 383. (22539 K)
Gvékénvesen a tóhoz közel, 100 nnves 2 szobás. 30 éves családi ház, különálló 40 nnves épülettel, 6000 nnves telekkel, te lek nélkül is eladó. Irányár: 4 mR. Kód: 463. (22674 K) Kiskanizsán 150 nnves, 4 szobás, 20 éves komfortos családi ház, 75 nm-es gazdasági épülettel, 200 nm-es zárt tárolóval, pincével, garázzsal, 2700 nm-es telekkel parkosított udvarral eladó. Irányár. 10 mR Kód: 509. (22675 K)_
Palinban 5 szobás, 146 nm-es, 5 éves, 2 szintes, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 3 garázsos családi ház terasszal, pincével, 114 nm-es vállalkozásra is alkalmas üzletrésszel, 800 nm-es telekkel, tehemrntesen eladó. Irányár: 18 mR Kód: 513.
(22676 K)_
Palinban 8 éves, 121 nm-es, 6 szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás, pincés, 2 garázsos családi ház, csendes helyen, 600 nm-es te-
lekkel eladó. Irányát: 16 mR. Kod: 525. (22677 K)_
Nagyrécsén 1256 nnves, 19 m széles telek érvényes építési engedéllyel eladó. Irányár: 500 eR. Kód; 540. (22678 K)
Nagykanizsán 10 éves, 160 nnves, 5 szobás, 2 szinles, 2 fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház, 36 nm-es garázzsal, 900 nnves telekkel 80 nnves nrlléképtílettel eladó. Irányár 14
mR. (22679 K)_
Esztercgnyén 3 szobás, 120 nnves, 45 éves összkomfortos családi ház, 200 nnves telekkel, 20 nnves garázzsal, mellék-épülettel eladó. Irányár: 2,6 mR. Kód: 637. (22680 K) Palinban 210 nm-es, 6+2 félszobás, 9 éves, 3 szintes, 3 fürdőszobás, egyedi fűtéses családi ház, 40 nm-es pincével, 25 nm-es garázzsal, 2148 nm-es telekkel eladó. Irányár: 12 mR.
(22681 K)_
Kisrécsén az Ádám hegyen 4200 nnves zártkert, 1 szobás, teraszos tégla épülettel eladó. Irányár: 200 eR. Kód: 129/97.
(22682 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszinti udvari lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kód: 164/97. (22683 K)_
Snrdon 1664 nnves építési telek, beton alappal, lebetonozott gépkocsi bejáróval, a telekre vitt köznevekkel eladó. Irányár:
650 eR Kód: 165/97. (22684 K)_\'
Keszthelyen 102 nm-es, 2+2 félszobás, dupla fürdő ill. WC-vel, erkéllyel, 985 nnves telekkel, teljes közművel, ikemyaraló fele eladó. Irányár: 8 mR. Kód: 166/97. (22685 K)_
Nk-n a Keleti városrészben 63 nnves, 3 szobás, vlzórás, felújított, földszinti lakás eladó. Irányár 2,2 mR Kód; 170/97.
(22686 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vízórás, 4. enrleti lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel eladó. Irán)
ár: 2.25 mR Kod: 178/97. (22773 K)_
Nk án a Rózsa utcában 54 nnves, 2 szobás, erkélyes, vízórás, kifogástalan állapotú, nagy konyhás, 3. enrleti, kp. fűtéses la
kás eladó. Irányár: 1,9 niR Kód: 179/97. (22774 K)_
Miklósfán 60 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, komfort nélküli családi ház 630 n.öl telekkel, melléképületekkel eladó.
Irányár: 2,2 mR. Kód: 183/97. (22775 K)_
Zalakaros és Galambok között a főúttól 900 m-re 12 éves. 65 nm-es, 2+1 félszobás, 2 szintes, komfortos, garázsos, teraszos zártkerti ház 3350 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,5 mR Kód;
184/97. (22776 K)_
Kiskanizsán 17 éves, 2+3 félszobás, 136 nnves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, dupla garázsos családi ház, műhellyel, pincével, 540 nnves telekkel eladó, Irányár; 9,5 mft, Kód; 186797 (22850 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Cserfőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan két tagból áll, nrlyben 300 n-öl szőlő, gyümölcsfákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cenrntlapos. A gazdaság kitűnőién gondozott, igen jő állapotban van. A pincéhez portalanított üt vezet, a panoráma
igen tetszetős. Irányár: 300 eR (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kanra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n.öl. nrlven 900 db 4 éves fenyő és kb 300 n.öl berekfás erdő is van. Irányár: 15 MFt. (14868 K) Zalaszentjakabon 200 nnves épület eladó, Az épületen belül 70 nnves. 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része köznűvesített, osztatlan bármilyen (vállalkozási) célra kialakítható. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántóföld Összesen: 6.600 nm. Az objektum a falu belterületén, jó helyen van. Irányár; 2.8 MR. (14875 K)
Építési tekk Szeretne ken a Ki ska rúzsa felőli részen 430 r. ,.i eladó. A telek köznűvesített, az utca portalanított Irányár 500 eFT .(18714 K)
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi építésű - 102 nm alapterülettel boltíves, téglapincével eladó. A házban víz, gáz, *&• lany van. Udvar, kert 130 n-öl. Irányár: 5J mR (187I7-K) Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi közponü fűtéses, kb. 30 éve épült palatetOs kifogástalan állapotban. Elcserélni Nagykani zsán legalább 2^5 szobás lakassál. Irányár 2,5 mR (18719 K) Látóhegyen a Kaposvári út mellett 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó. A ház 2 szintes, mellette is lakóépületek vannak. Két szintes tusoló, Wc van. Irányár: 2,7 mR. (18720
K)__
Gyenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szintes, teljesen új, modern, Az ÖszterUIet 480 n.öl a beépített 50 n.öl. A kert, udvar gondozott, kultúrált, esztétikus. Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Irányár 30
MFt. (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkertlel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár: 7,2 mR
(16079 K) _
Balatoníenyvesen 20 éve épüli, 2 szobás, főzőfülkés, 57 nm-es családi ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár 4 MR. (17391
K)_
Borsfa Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nm összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-öl terület tartozik 4 éves fenyőcsemetékkel. (A csenrtés 600 n-öl. Irányár:
3,5 mR. (18537 K)_
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses, 4. enrleü lakás d-adó. Irányár: 2,2 mR. (18973 K)_
Kodálv Z. utcában 2.5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár: 1,7 mR. (18999 K) Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár: 300 eR, (19122
K)_
Nenrsdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 nm területtel eladó. A ház újonnan épült, kifogástalan állapotú. Irány-
ár: 2.5 mR (19413 K)_
Zalaújlakon 4 szobás, tetőtérbeépítéses ikerház fele félkész á1 lapotban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szcc pol. kedvezmény igénybe vehető. Irányár 2.5 nFt (19415 K Építési telek Kiskanizsán 320 n-öl közművesítettt környezetben
eladó. Irányár: 720 eR. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürdőszobás tetőtérbeépítéses 120 nm-es családi ház, garázzsal, nrlléképületekkel, erkéllyel eladó. Összterület 300 n-öl. A ház kitűnő állapotban van. Irányár 5,5
mR. (19765 K)__
Katonaréten 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó állapotban 160 n-öl összterülettel eladó. Irányár 5,8 mR (19769 K) Eötvös téten 42 nnves, 1 szoba konyha fürdőszobás földszinti lakás eladó. Elcserélhető nagyobbra is (csak földszínű) értéke -
gyeztetéssel. Irányár; 2 mR. (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyedi fűtéses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár: 2.250 eR.
(19772 K)_
Csengery utca elején, a F6 útnál 1 szobás, 50 nnves lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász Üzlet kialakítására alkalmas. A szoba belmérete magas, így galéria kialakítására is
van lehetőség. Irányár; 2 mR (20022 K)_
Csengery utc_a elején 3 szobás, 110 nnves, egyedi fűtéses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. eme-
leten eladó. Irányár: 4,6 mR. (20025 K)_
Pogányszenlpéteren, a Fő út melletl 2 szobás, fürdőszobás, 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 n.öl összterülettel eladó. Irányár: 2,4 mR. (20026 K)_
Platán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nnves egyedi fűtéses, 1. enrleü lakás eladó felújítva. Irányár; 3 mR. (20127
K)__
Gelsén a vasútállomáshoz és busznrgállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal, garázzsal 700 n-öl területtel eladó. Irányár: 1,8 mR. (20131 K)_
MAORT telepen 1 szobás, 4. enrleü, 38 nnves, egyedi fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) eladó. Irányár 1.650.000 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi fűtéses lakásért a K-i
v.részben értékegyeztetéssel. (20502 K)_
Eötvös térnél 1. enrleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1. emeleti, 70 nm-es lakás egyedi fűtéssel eladó. Irányár; 2,5 mFt.
(20503 K)_
Cserfői szőlőbirtok 674 n.öl, felújított téglapincével, hordókkal, munkagépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irányár. 450 eR.
(20504 K)_
Miklósfán 2 szobás, 60 nnves, régi építésű ház jó állapotban eladó. A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 nnves melléképület. A ház a falu közepén, ápolt, kulturált környezetben van. A házban 20 éve épttlt fürdőszoba van. Irányár; 3 mR. (20505 K)__
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG
Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012, 06/30/592-254
Családi házak, lakások, telkek nyaralók, üzlethelyiségek, irodák, raktárak, garázsok vétele, eladása, bérbeadása. Értékbecslés.
MEGBÍZÁSOKAT 1 ÉVES IDŐTARTAMRA VÁLLALUNK, AKÁR DÍJMENTESEN IS. A NAGYKANIZSAI IRODA NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig: 9.00-17.00-ig.
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
MI AZ ÖNÖK IGÉNYEIT KS K KDKK KIT TARTJUK S/KM ELŐTT,
1991. április 4.
KANIZSA - /ifaná
27
Miklósfán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épült családi ház tetőtér beépítési lchctí^ggel, 400 n.öl területtel jó helyen eladó. A ház kjvükffl nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Víz,
gáz, villany, telefon van. Irányár: 4,5 mPt. (21362 K)_
Bajcsán 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázs zsal, iiúhellyel nagy telekkel eladó. Irányár: 3,5 nft (21363 K) Liszt P. utcában 2 szobás, 54 nm-es, 4. emeleti lakás felújítva eladó. Irányár: 2 niFt. Ugyanitt IS nm-es tégla garázs aknával eladó. Irányár Ó50 eR. (21365 K)
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) ftltésssel, lakás alatti garázzsal, 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült repezenUÜv kivitelben. Irányár: 11 mR. f21366 K) Varrton 1200 n-öl szóló jó állapotban lévő pincével (szoba, konyha, kamra présház külön gazdasági épület, ciszterna). A szóló gondozott, kordonnllvelésű. Teljes felszereléssel eladó. Irányár: 450 eR. (22336 K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi fűtéses lakás elcserélhető 1 szobás szintén egyedi fűtésűre, lehetőleg a Keleti városrészben.
Imyár: 2,250 mR. (22337 K)_
CserfOn 400 n-öl szóló pincehasználattal bérbeadó, Bérlet dfj: megegyezés szerint (21503 K)
Miklósfa határában a Mórichelyi dűlőben 1000 n-öl ingatlan benne 400 n-öl szőlővel, foldpincés présházzal, teljes felszere léssel együtt eladó. Irányár: 500 eR (21504 K)_
Zalaujlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsos, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház (ikerház fele) 2009 nm összterület-lel eladó. Kivtlbról nincs bevakolva. Irányár: 55 mR. (21641 K)
Rákosszentrrihályon (Budapest, 16. kér) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas ga-rázzsal, kerthasználattal eladó. Irányár: 45 mR (21642 K) Balatonmária-alsón 200 n-öl telek régi faházzal eladó. Irányár:
1,3 mPt. (22057 K)_
Eszteregnyén a 7-es főúthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve épület garázsos ház jó állapotban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak, és 900 n-öl terület tartozik. Irányár: 1,5 mR. (22058 K) _
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504,30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház melléképUtelekkrl, garázzsal, 500 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,6 mR. CS/36.
(19502 K)_
Nagyrécsén, üj lakóövezetben 18 m széles, 1256 nm területű lelek eladó, Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Irány-ár: 530 eR.T/9, (19789 K)_
Balatonmariafüdő központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es összkozműves, jó állapotd ikernyaraló-rész 90 n-öl telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épülettel együtt eladó. Irányár: 3.4 mR NY/14 (19963 K)_
Balatonfenyves-alsón 1 szobás, fürdőszobás, 42 nm alapterületű, összkozműves nyaraló 220 n.öl telekkel, teljes herriKlrzé*
sel eladó. Irányár: 1*98 mR. NYAH. (20497 K)_
Nk-án a belváros szívében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1, emrleti, erkélyes, nagy belnngasságű lakás eladó. Irányár: 4,1 mH. Hrl városi, egyszobás lakás beszállítható. L/70. (20498 K)
Nk-n Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskia-lakJUsi lehetőséggel 100 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,5 niFt Cs/S. (20862 K)_
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nnv-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vízórás, földszintes társasházi lakás eladó
Irányár; 33 mR 17109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nnves nettó alapterületei, igényes belső kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kerttel, eladó.
Irányát: 13.0 mR CS/66. (21748 K)_
Kiskanizsán üj lakóövezetben 4 szoba + nappalis, tetőtérbeépí-léses, 130 nm osszálapterületű 18 éves, jó állapod! családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,98 niFt. Cs/46 (21749 K)_,
Gyékényest Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási le lietŐséggel eladó. Irányár: 3 mR. (21750 K) _
Gyékényest Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgászta-nva terasszal, stéggel eladó. Irányár. 2,1 mR (21752 K) Gyékényesi Kotrópart közveüen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, nűhellyel. 700 n-öl telekkel eladó. Irányár: 1.5 mR CS/67 (21753 K)_
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nnves, rehi-xás, lomkamrás, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 2,15 mR. L/119. (21754 K)
Nagykanizsán a belváros szívében. 1. emeleten, 2 szoba+étke zós 72 nm-es, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos Is kás eladó. Irányár: 3,7 mR L/88 (21758 K)_
Nk-án a belváros közelében 2 szobás, étkezős, 70 nnves, egyedi gázas, szőnyegpadlós, vízórás, erkélyes, 6. emeleti lakás 10 em. épületben eladó vagy 2 kisebb lakásra cserélhető. Irányár:
2.8 mR. L/123. (21839 K)_
Nk-án a belváros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nnves, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított Ikaás -4 emeletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó.
Irányár: 4,1 mR L/126. (21842 K)_
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm összalapterUletű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, két generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezetkész állapotú, 100 nm osszalapterületd, 2 szintes, 2 beál-lós garázsú, önálló épülettel, 524 nm telekkel eladó. Irányár:
8.9 ml-t. Építési telek vagy 2 szobás lakás beszámítható.
CS/71. (21845 K)_
Kiskanizsán 25 szobás, 80 nnves, fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló családi ház melléképülettel, kis telekkel el-
adód. Irányár; 2,5 mR. CS/67. (21846 K)_
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nnves parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas
lakás eladó. Irányár 4,5 mR. L/129. (22036 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali +ebédlós, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm összalapterUletű erkélyes, igényes belső kialakítású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nnves telekkel, parkosítoü
udvarral eladó. Irányár 10,0 mR CS/73 (22038 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 különálló, erősen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal eladó. Irányár: 3,0 mR CSf75. (22040 K)_
Letenyén 3 szobás 100 nm alapterületű 5 éves családi ház beépíthető tetőtérrel, egyedi gázfűtéssel. 265 n öl telekkel eladó.
Irányár: 3,7 mft. CS/76. (22042 K)_
Nagykanizsán Katonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 n-öl (elekkel eladó. Irányár: 5,98 mR 2 szobás lakás,. 1,7
mR-ig beszámítható. Cs/74. (22044 K)_
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1.5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG. 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELETIG. TEL.: 93/310-504, 93/314-234.
(22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, keresett helyen, 3 szobás, 75 nnves, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás a pincéből megközelíthető garázzsal eladó. Irányár: 3,9 mR+garázs
700 eR. L/136. (22125 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szinteltolásos, 120 nm alapterületű, igényes belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 6,9 nft, U137. (22126 K)
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, cirkogejzíres társasházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 7,5 mR.
(22127 K)_¦
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nnves, erkélyes, vízórás, redőnyös, taposós, teljesen felújított, jó állapom, 7. emele-ti lakás eladó. Irányár: 2.2 mR 17135. (22128 K>_
Szépet ne ken 3 szobás, 145 nnves, 12 éves, részben alápincézett családi ház cirko fűtéssel, garázzsal, melléképületekkel, gondozott kerttel, 1020 nnves telekkel, tehermentesen eladó.
Irányár: 65 mR CS/81. (22129 K)_
Palinöan, kp. helyen 8200 nm telek ealdó. Közművek a (elek közvetlen közelében. Irányár: 3,0 mR. T/U. (22130 K) Zalakaros kp. részéhez közel 300 n.öl összkozműves telek el-
adó. Irányár: 2,2 mR. T/10. (22131 K)_
Keresünk eladó vízparti, vagy a vízpart közvetlen közelében lévó nyaralókat Balatonbertny és Fonyód között. (22132 K) K-i városrészben 10 emeletes épületben, vállalkozásra is alkalmas, 2 szobás 54 nnves, erkélyes, vízórás, földszinti lakás el-
adó. Irányár: 1,55 mR L/133. (22317 K)_
Becsehelyen főút mellett, 2 szobás, 76 nnves felújításra szoruló, vagy kibontható ház 1060 n-öl telekkel eladó. Irányár: 1,2
mR. CS/77, (22319 K)_
Áron alul, sürgősen eladó a Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összalapterUletű, 70 %-os készultségú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel, 526 n-öl telekkel, Irányár; 3.5 mR. NY/19. (22320 K)
Miklósfán a központhoz közel 3 szobás. 110 nnves igényes belső kialakítású családi ház garázzsal. 800 n-öl telekkel eladó.
Irányár 3,5 mR CS/27, (22321 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 1. emeleten 1 szobás, 42 nm-es erkélyes, redőnyös, vízórás felújított lakás eladó. Irány-
ár: 152 mR. L/141. (22322 K)__
Fonyód-Bélatelepen 5 szobás, 91 nm összalapterUletű teljes fe híj íiott tetOtérbeépítéses nyaraló teljes berendezéssel. 200 n-öl telekkel eladó. Irányár 7,0 mR NY/15 (22324 K)_
Balatonberényben 2 szoba+hallos, 56 nm-es nyaraló, 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó. Irányár: 4,0 mR NY/26, (22326 K)_
Budapesten szeretne ingatlant vásárolni? Keresse a PANORÁMA INKÖZ Ingatlanközvetítő sodati Partnerirodáinkkal nagy választékban kínálunk pesti belvárosi lakásokat 2,1 mR-tól budai társasházi lakásokat 35 mR-tól, budai villákat, Budaörsön, Szentendrén építési telket, Budapest környékén családi házakat, hétvégi hazakat. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22638 K) Nagykanizsa belvárosában 10 em. épületben, 3 szobás, 67 nm-es, vízórás, lonácanxás, reluxás 3. enrleti kp.fűtéses lakás eV adó. Irányár: 2,8 mR. L/106 (22639 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 2+1 félszobás 62 nm-es, új járólapos, redőnyös, erkélyes, vízórás 3. emeleti lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 2,55 mR + garázs 700 eR L/146.
(22640 K)_
Nk-n az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő
lakás eladó, Irányár 4,25 mR. L/154. (22641 K)_
Nagykanizsán a belváros D-i részéhez közel 1. emeleten, 2+1 félszobás 70 nnves egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított
lakás eladó. Irányár. 4,0 mR L/156. (22643 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nnves, jó állapotú egyedi fűtéses, 5. eme leü lakás. Irányár. 2,5 mR. L/152, (22644 K)_
Nagykanizsán a Kodály utcában 2. emeleten 2 szobás, 50 nm-es teljesen felújított erkélyes, vízórás, kp. fűtéses lakás eladó.
Ár: 1.6 mR L/141. (22645 K)_
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2+1 félszobás 62 nnves, erkélyes, redőnyös NY-i fekvésű, központi fűtéses, 4. emeleü lakás
eladó. Irányár: 2,15. L/75 (22646 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdó, WC - 1,5 éves Összközntives nyaraló 560 nm-es. panorámás telekkel eladó. Irányár: 7,0 mR.
NYfll. (22647 K)_
Galaniboki-tónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdó, pince, 75 nm összalapterUletű, tetőtérbeéplttses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. ViUany van, vízbekötés ntegoldható (kerti csap van). Irányár; 1,75 mR. NY/29. (22648 K) Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm területű, m-goszthatö építési telek köznUcsatlakozásokkal eladó, Irányár: 2,3 mR. T/12
(22649 K)_
Nk-án Kazanlak körúton 2 szobás, 52 nm alapterületű kp, íflté-ses, földszínű lakás eladó. Irányár 1,58 mR L/159. (22779 K) Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 félszobás, 57 nnves, erkélyes, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. L/158. (22780 K)_
Kisfakos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm területű családi ház gazd.-i épületekkel, 680 n.öl telekkel eladó.
Irányár; 1,8 mR. CS/84. (22781 K)_
Nk-án, belváros ÉK-i részéhez közel 2 szobás, 50 nm alapterületű, egyedi, gázas családi ház pincével, 318 nm-es telekkel et-
adó. Irányár: 3,2 mR. CS/90. (22782 K)_
Palin-Újtele pei) 4 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépl-léses, 1/3 részben alápincézett, igényes belső kialakítású, 200 nm összalapterUletű családi ház garázzsal, 434 nm telekkel, az udvarban lévő 1 szoba, komfortos, 36 nm alapterületű, önálló lakással eladó. Irányár: 16 mR. 2 db 2 szobás, egyedi gázas la-kás beszámítható. CS/88. (22783 K)_
Nk-án, Szabadhegyen 1 szobás, fürdőszobás, 30 nm alapterületű, teljesen alápincézett, 16 éves családi ház 30 nm-es szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 500 n.öl területtel eladó. Irányár. 3 mR. CS/87. (22784 K)
Nk-Miklósfán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, nű-helryel, pincével, 514 n.öl utcafront felé megosztható és beépíthető telekkel eladó. Irányár: 5,2 mR CS/85. (22785 K)
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás, 25 nm alapterületű, régi családi ház 500 nnves telekkel eladó. Irányár: 1,25
mR. CS/86. (22786 K)_
Balatonfenyvesen 2 szoba+nappalis, 92 nnves, 20 éves iker-családi házrész garázzsal, melléképületekkel, 400 nm-es telekkel eladó. Irányár: 35 mR NY/33. Nk-i 2 szobás, belváros környéki lakás 2. em-ig, vagy udvari lakás beszámítható.
(22787 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, mdhely-lyel, gazdálkodásra alkalmas nwllékérXIletekkel, 850 n.öl telek-kel eladó. Irányár: 3,49 nft CS/08. (22788 K)_
PLANDER Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/D. Is/172. Tel.: 93/320-111
505 n.öl telken beültetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlő vei, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszo-
bás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, mellék épületekkel, a nyílászárók redőnnvel felszereltek. Irányár 6,5 mR. (18954 K)_
Szepetneken eladó tetOtérbeépítéses családi ház. Az alsó szint 113 nnves, 1 szoba, társalgó, konyha+étkező, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nnves, 3 szoba, fifeM WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik.
Irányár: 65 mR. (19579 K)_
4 .szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűtéses. 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, beveze lett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mR ért vagy kisebb családi házra cserélnénk értékegyezte léssel.
(19848 K)_
2+félszobás, 80 nm-es, nagykonyhás, előszobás, fürdőszobás, erkélyes, redőnyös, egyedi gázfűtéses, parkettás, 4 lakásos társasházban lévő, 1. emeleti lakás hozzá tartozó garázzsal, földpincével, kis kerttel eladó Nk. déli vrészében, Irányár; 4.5
mR. (20326 K)_
2+íélszobás, teljesen felújított, nagykonyhás. külön spájzos, külön lomkamrás, erkélyes, közlekedő laposóval lerakva, IV, enrleti lakás OTP házban eladó, kínálunk kisebb családi házat Miháklon. Igény esetén a két ingatlanért kb. 3 szobás családi házat cserélnék, akár felújításra szoruló is lehet. Hiv.szám;
LAK03 (20330 K)_
KiscserfŐn 310 n.öl telek 50 nnves fóldpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Villany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók, prés stb. Irányár: 230ŰOO R Hiv. sz.; NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i vrészben 2+2 félszobás, 70 nnves, belső téri átépített lakás 4 emeletes ház 3. emeletén. A lakás felújított taposl-val lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszeretve
Irányár: 2.9 mR. Hiv. sz.: CS80. (20816 K)_
Kínálunk Palinban kis családi házat telekkel. A telken víz-gáz villany van. Ház lakható de építkezésre is kiválóan alkalmas a tenile). Imnv.it: 2.2 mH. Hiv.szám ¦¦ \'ss \\ <:0K\'Xi Ki_
Balatonkeresztúr, E-NY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végét út határolja. Iránvár 600.000 R. Hiv. sz.; T03. (21127 K)_
Balatonkeresztúron 2158 nm-es építési belterület eladó. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600.000 R. Hiv.szám:
T03. (21343 K)_
Hahót-Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak eladók. 500.000 R-tól 1,5 mR-ig. Hivraám: CS71,CS87. (21346 K)_
2*2 fflszobas, tsz-i lakás eladó a K-i v.részben. Redő nyös, pincés, külön lomkamrás. Irányár: 2,6 mR. (21400
K)_
33 nnves, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csenpé-zett fürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksra.
Irányár: 1,6 mR (21576 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladó. 2 garázs, 1 műhely, melléképületek, kutyakarámma\' 1400 nnves telekkel
eladó. Irányár 4,5 mFt. Hiv. sz.: CS93, (21659 K)_
1+2 félszobás, 57 nm-es, felújított lakás IV. emeletes házban4. emeleten eladó. A lakás összkomfortos, kilépő*, igény esetén 2 szobás lakást+700.000 R-ot beszámítok. Hiv. sz.: LAK51. (21660 K)_
2 szobás, összkomfortos, 54 nnves, vízórás, K-i vekvésú, 2 erkélyes, jó állapotú, IV, emeletes házban 3. emeleti lakás eladó.
Irányár: 1,9 mR Hiv. sz.: LAK143. (21661 K)_
Balatongyörökön 1375 nnves külterület, rajta lévő lakható fa házzal eladó, Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített, víz. villany van. Irányár: 2000 R/nm. Hiv,; T04
(21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve és málnalugassal eladó. Irányár: 60.000 Ft Hiv. sz.: T05.
(21663 K)_
2* I félszobás erkélves IV. enrleti lakás eladó a ke leü város-részben. Irányár: 2.2 mR. Hiv-szám: LAK53 (21769 K)
2+1 félszobás fszt-i K-i fekvésű vízórás. összkomfortos lakás eladó a keleü városrészben. Irányár: 2,2 mR. Hiv.szám: LAK 54. Kiválóan alkalnas üzlet kialakításának. (21770 K)
3 szobás erkélyes, vlzórás, Összkomfortos, felújított lakás, nagy előszobával ami taposóval van lerakva, szintén taposos a konyha és fürdőszoba, 10 emeletes házban. Irányár; 2,2 mR
Hiv-szám: LAK 55 (21771 K)_
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított, erkélyes, vízórás. he-vederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, taposóval lerakva, csempés fürdő, Összkoníortos. Irányár: 2,65 mR. Hiv-szám LAK 50 (21772 K)_\'
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazántuzeléses futésŰ,íe1újflott családiház, telefonnal, pincével, padlással, garázzsal, gazdasá-giépUlctekkel, 1.800 n-öl telekkel eladó Kacorlakon. Igény esc tén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774 K)_
NK., EQTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE AZ ÁB-AEQON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
PLANDER Ingatlanközvetítő Hirdető Iroda
Nagykanizsa, Kazanlak Krt. 9.D. Fsz-
Tel.: 93/320-111 (A Jerikó melletti buszmegállónál)
ELADÁS * VETÉL * CSERE * ALBÉRLET
A Belügyminisztérium által előírt ingatlanközveítői, értékbecslői szakvizsgával rendelkezik.
Irodánk teljeskörű lebonyolítással, ügyvéd által írt szerződéssel, korrekt ügyintézéssel várja önöket. Díjtalan hirdetés az iroda hirdetőtábláján. DÍJTALAN CÍMKIADÁS, LEGALACSONYABB
KÖZVETÍTÉSI DÍJJAL DOLGOZIK. 2
<
Már csütörtökön kapható a KANIZSA újság az Irodában. 3
5
NYITVA TARTÁS: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig. 1
Az iroda nyitva tartása: munkanapokon 8-12; 13—16 órái;;.
28 KANIZSA - A?* 1997, április 4.
Bánokszentgyörgyön Nk-hoz 24km-re 69 nnves, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítást igényifi családi ház, gazdasági épületekkel, nagy telekkel eladő. Irányár; 1,5 niFl. Hiv.száni;
Cs96. (21776 K)_
Nk-n a déli városrészben épülfi benzinkntnál trafik és ajándék boltként működő üzlet eladó, Irányár 350.000 R (21777 K)
Szentgyörgyván hegy IV, hegyháton, mindenki sportpályájátfii 5 percre bekerített, 1304 nm-es zártkerti telek eladfi. (21922 Kl
Nk, D-i viészében üzemelő vegyesbolt eladfi. 117 nnves, igény esetén bérbeadö. Irányár; 1.2 mR, Hív. sz.: U.01. (21924
K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladfi lakásokat Nk-án ¦ K-i v.részben legkedvezőbb közvetítési feltételekkel, (21926
K)_
3 szobás, egyedi ckkogejzíres, erkélyes lakás eladfi a Péterfai utcában a D. emeleten. Irányár; 4 mR LAK 57. (21928 K)
3 szobás, 86 nnves, telefonos, egyedi gázfűtéses lakás kiadö iroda részére a városközpontban. Irányár. 50.000,-R/hö. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő, Nagykanizsa, Kazanlak kit. 9/ú. Tel.: 93/320-111. Hétfőtől-péntekig: 9-12 , 14-17-ig, (22060 K) 43 nnves, 1 szobás, 1 emeleti, telefonos lakás iroda részére kiadó. Irányár: 30.000,-Rvhó. Érd.; Plánder IngaUanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/d. Tel.: 93/320-111. Hétfőtől-
péntckig 9-12; 14-17-ig. (22061 K)_
Nk. Sáncban kis régi családi ház 600 n öl telekkel, 1.000 db. 5 éves fenyővel, eladfi. Irányár: 2,2 mR. Lak60 (22063 K)
3 szobás, 74 nnves, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzír fűté ¦a. erkélyei lakás eladfi. A K-i városrészben. A lakás 1 emek-ü, jfi állapotú. A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányár: 3.950,000,- A ház alatt lévő garázs egyUUi irányár. 4.900.000.
R. Hiv.szám: LAK 61. (22065 K)_
Ojnéppuiztán 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 n-öl telkes családi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy falusi turizniu kialakításához. Irányár: 1,2 mR Hiv.szám: CS100. (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobái, vegyes kazán központi) fűtéses családi ház dupla garázzsal 600 n-öl telekkel eladfi GaMnt-okon. Irányár: 8.5 mR Hiv.szám: Cs/70. (22069
K)_
2+1 félszobás, 4 emeletes házban lévő 4. emekli felújított, összkonfortos lakás átépített konyhával, Umbériázva. fürdő csempééivé eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár; 2,3 mR garázs
450,000 R Hivszám: LAK 59. (22071 K)_
2+1 félszobás, felújított, erkélyes külön lomkamrás lakás 4 emeletes ház II. emektén eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő értékegyeztetéssel. Irányár:
2,6 mR. Hiv.*zám: 58. (22072 K)_
l+íflnobás, 42 nm-es, összkomfortos, redőnyös, erkélyes, igényesen felújított lakás 10 emeletes épületben eladfi. Irányár:
L5 mR. IIsz-; L16 (22099 K) _
Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton 360 n.öl telek hétvégi házzal, czerszámtárolóva] eladó. A telken lugas és hagyományos szőlő van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince található. Irányár. 400.000 R. Hsz.; T02, (22101 K)
Szabadhegyen közművesített és nem köznűvesített telek eladó egymás mellett. A közművesített telek 1342 nm, a nem köznű vesjtett tekk 1949 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K) Kiscserfön 310 n.öl telek 50 nnves földpincével, építési engedéllyel, rajzzal, teljes felszereléssel eladó. A telken gyü-möksfák, szőlő van. Villany, köves út van. A buszmegálló 300 m-re található. Irányár: 230.000 R Hsz; NY60, (22103 K) 2 szobás, 55 nm-es, kp, fűtéses, I erkélyes, vízórás, 6, emeleti lakás eladó t városközponthoz köze]. Irányár 1,75 mR Hsz.. LAK 150, (22105 Kj_
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, fürdőszobás, udvari lakás eladő a Csengery utcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert, pince és padlásrész is tartozik. Irányár: 1,5 mR Hsz: LAK 149. (22106 K)_
3 szobás. 74 nnves, egyedi cirkogejzír fűtésű, étkezős, vízórás, erkélyes, 1, enrleti, jó állapotú lakás eladfi a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alaUi garázs is eladfi. Irányár garázzsal együtt 4,9 mR csak a lakás irányára: 3,95 mR. Hsz.: LAK
61. (22108 K)_
2+2 iflizobás, vízórás, redőnyös lakás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-i viészben. 2 szobás, gázas csere is érde-kel. Irányár 2,8 mR CS/96. (22221 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszínű, vízórás, jó állapotú, új konyhaszekrénves lakás eladó a Hevesi úton. Irányár: 1,9 mR
LAK/152. (22222 K)_
Szcntgyörgyvári-hegyen 100 n-öl, hobby kertem használadtra oda adnám rászoruló szerény családnak. Érd.. 93/320-111 Plánder Ingatlanközvetítő Irodában Nk. Kazanlak 9. (22367 K)
3 szobás belsőtéri átalakított, feMjftott családi ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padlásos, sátotetős központi fűtéses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, melléképületekkel, telefonnal, cl-adó Kacorlakon 1800 n-öl telken. Irányár; 3 mR. (22368 K)
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyedi gázfűtéses, II. emeleti, telefonos, külön fürdőszobás, WC-s nagy konyhás laks eladő, pinccrésszel. Irányár: 3,2 mR. Hiv.szám Lak 153. (22369 Kl
84 nnves, üzenrlö vegyesbolt berendezéssel (pultok, hűtő, faliállvány) eladő. Eladótér, szárazraktir, vegyiraktár, mosdó, WC tartozik hozzá, telefonos. Irányár. 6 mR. Az üzlet a K-i v,részben található. (22515 K) _
7 éves, 4 emeletes házban lévő IV. emeleti 1+félszobás, erkélyes, redőnyös, spájzszekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás lakás eladfi a K-i v részben, Irányár: 2 mR. Igény esetén a lakás teljeb berendezéssel ts eladó. A berendezés modem,
ára: 200,000 R, Hív, sz.: L22 (22517 K)_
Nagyradán frekventált helyen 1209 nm nagyságú zártkerti ingatlan eladó. Irányár: 300.000 R. Hív. sz.; T10. (22518
K)_
Zálakarosi öreghegyen 2991 nm-es zártkerti ingaüan rajta lévő tégla hétvégi házzal, melléképülettel eladó. Irányár; 16 mR
Hiv. sz.: T.09 (22519 K)_
Keszthelyen 1.137 nm telek régi épülettel eladó a kastély mögött. Víz, villany van. Irányár: 2,7 nft. Hiv.szám: T08. (22658
K)_
1+2 félszobás II. emeleti, Összkomfortos lakás, IV. emeletes házban, nagy konyhával, erkéllyel, külön tomkamrával eladő a keleü városrészben. Irányár: 1,9 mR Hlv.sz.: LAK 52. (22660
K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres csere nem megvásárolt Önkormányzati lakásokat. Eladó lakásokat Nkanizsán, családi házakat Nagykanizsán és vonzáskörzetében. Érd.: Plánder In
gatlanközvetító. Tel.; 93/320-111. (22661 K)_
Inkén 2 szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, ipari áram. ipari kút, családi ház eladfi. Irányár; 4 mR. Hiv.szám: LA09
(22662 K)_
Mfirichely-hegyen a tora néző oldalon 518 n.öl telek, anin szőlő és szántó van, 3 helyiségből álló pincével, berendezéssel eladő. Villany és köves itt van. Irányár: 5O0Ű00 R, Hiv, szám:
Tll, (22763 K)_
Hahóton 2 szobás, fürdőszobás, étkezős családi ház 200 nm-es telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értékegyeztetéssel.
Irányár: 3 mR. Hiv, szám: CS112, (22764 K)_
1+2 félszobás, összkomfortos, erkélyes, vízórás, nagy konyhás, külön lomkamrás, felújított lakás 4 emeletes ház 4. emeletén sürgősen eladó. Irányár: 2 mR. Hiv.sz.:
LAK66. (22765 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszinti lakás 4 emeletes házban eladó a K-i vrészben, A lakás teljesen felújított, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkettázott, a bejárati ajtó lambériázva.
Irányár: 23 mR Hiv. sz.: LAK157, (22766 K)_
2 szobás, lakás 10 emeletes ház 2. emeletén eladó a K-i v.rész-ben. A lakás teljesen felújított, erkélyes, új konyhabútorral el
adó. Irányár; 1,9 mR, Hiv. sz.: L125, (22767 K)_
Nk. É-i vrészében 1 szoba, konyha, fürdőszobás, utcafronti családi házrész 500 nm-es leiekkel, udvaron lévő faházzal, nrlléképülettel, egyedi gázfűtéssel eladó. Irányár: 1,2 mR.
Hiv. az.: CSU3. (22768 K)_
Bicskán 80 nm-es, felújításra váró családi ház melléképületekké], 400 n.öl leiekkel eladó. Irányár 550.000 R. Hiv, sz.: CS1U. (22769 K)_
2 szobás, nagykonyhás, fürdőszobás, egyedi gázas családi ház 4000 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladő Bánokszentgyörgyön, vagy Nk-i 2 szobás lakásra cserélendő, akár nem megvásárolható önkormányzati is érdekelne. Hiv. sz.: CS110.
(22770 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nnves. nagykonyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, pincés, teljesen felújított családi ház 600 n.öl telekkel eladó. Melléképületek, gazd-i épületek vannak. Irányai, ;.3 mR Hiv. sz. CS1OT (22771 Ki
3 szobás, földszinti, teljesen felújított lakás eladó a K-i viészben. A lakás összkomfortos, Irányár: 2,25 mR Hiv. szám;
CS108. (22772 K)_
2 szobás, összkomfortos, X. e. házban lévő belvárosi Dl, envi lakás kedvező fizetéssel eladó. Irányár: 1,6 mR Hiv .szám;
LAK 159. (22870 K)_
Újudvaron szint + tetőteres, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 3 WC, 40 nm-es nappalis, konyha + étkezős, 6 éves családi ház félkész állapotú gazdasági épületekkel, 1051 nm-es telekkel, telefonnal, gázfűtéses közponü fűtéssel eladó. Igény esetén Nkanizsai 2 szobás, földszinti vagy 1 em-i egyedi gázas lakást beszarni
lok. Irányár: 5,9 nft. Hivszám: Cs 114. (22871 K)_
Kisfakosi 2 szobás, fürdőszobás, családi házunkat ekserélnénk Nkanizsai I+fél vagy 2 szobás lakásra. Önkormányzati lakás is
érdekel. Igény esetén eladó a családi ház. (22872 K)_
Keresünk 1 vagy 1+félszobás egyedi gázfűtéses lakást Nkanizsán készpénzfizetéssel. Plánder Ingatlanközvelítő Iroda, Tel.;
92/320-111. (22873 K)_
Egyedi gázfűtéses, pincés, garázsos, 2 szobás, társasházi lakás kis kerttel eladó az Északi városrészben. A lakás felújított.
Irányár: 3,8 mR. Hiv.szám: LAK 160 (22874 K)_
70.000 R kölcsönt kamat visszafizetéssel sürgősen kérek. Fedezetet adok .Megbízható" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder
Hirdetőbe kérem. (22875 K)_
Ozenrlő vegyesbolt eladő teljes berendezéssel a déli városrészben. Irányár: 1 mR. Érd.: Plánder Ingat!anközveUtŐ Iroda Nk. Kazanlak 9. (22876 K)_
SIKER
Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. TcL/fax: 93/312-058
Eladó Nk. keleü városrészében 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, redőnyös, közponü fűtésű, beépített, szekrényes, új állapotú, 4 emeletes épületben lévő lakás. Ara: 1,8 mR. Hiv.szám: SIKEk
1523 (22856 K)_
Eladó Nk. keleü városrészében 2,5 szobás, 64 nm-es, rrliixAs, vlzórás, közponü fűtésű, földszinti, 4 emeletes épületben lévő lakás- Irányár 1.85 mR. Hiv.szám: SIKER 1647. (22857 K) Eladó Nk. belvárosában 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkettázott, festett, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, tehermentes udvari lakás, közös pincével, padlással, az udvarban garázzsal, kocsibejáróval. Irányár 2,5 mR
Hiv. szám: SIKER 1674, (22496 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 2+2 félszobás, 2 erkélyes, 88 nnves, I. emeleti, vízórás, kp. fűtésű, déli fekvésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kiépített telefonvonallal rendelkező lakás, kizárólag a lakástulajdonos által használható, 30 nm-es terasszal. Irányár: 5,3 mR. Hiv
szint SIKER 1675. (22497 K)_
Eladfi Kisrécsén 2 szoba-konyhás, tégla- és vályogfalazatú családi ház jfi állapotú tetőszerkezettel, tégla falazatú melléképülettel, 400 n.öl sík telken. Víz az udvarban. Irányár: 750 eR. Hiv. szám: SIKER 1678. (22499 K)_
Elndö Nk. északi vrészében 2 szobás, 54 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, pnrkettázott, 3. emeleü lakás 4 emeletes é|¦>< létben. Irányár: 2,5 mFt. Hiv. szám: SIKER 1679. (22500 K) Eladó Nk. K-i vrészében 2 szobás, 60 nm-es, 2 erkélyes, 1. enrleü, kp. fűtésű, szőnyegpadi ós, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 1,9 mR. Hiv. szám: SIKER 1680, (22501 K) Eladó Nk. K-i vrészében 1. enrleti, 1+2 félszobás, erkélyes, 56 nm-es, redőnyös, lambériázott, beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes, kp. fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. A 2 fél szoba BZŐnyegpadlós, a nagyszoba parkettázott, A falak fehérre festettek. Irányár 2,2 mR. Hiv, szám: SIKER 1681,
(22502 K)_
Eladó Nk. Ki v részében 2,5 szobás, erkélyes, 62 nnves, vlzórás, kp. fűtésű, szőnyegpadi ós, Járólapozott, K-Ny-i fekvésű, 3. enrleti lakás 4 enrletes épületben. Irányár: 2,3 nft Azonnali, egyösszegű készpénzfizetés esetén 2 mFt. Hiv. szám: SI-
KER 1682. (22503 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtésű, parkettázott és szónyegpadlfis, előszobás, fürdőszobás, szerényen felújított udvari lakás, Irányár 3 mR Hiv. szám: SI-KER Í684. (22504 K)_
Eladfi Szepetneken 4 szoba-hallos, 120 nnves, fürdőszobás, pincés, jól szigetelt, 1970-ben épület, 1985-ben bővített családi ház vízzel, villannyal, vegyes tüzelésű kályhákkal, kis kerttel. A telek 22 m széles, Irányár: 3,6 mR Hiv. szám: SIKER 1685. (22503 K)_
Eladó Nk-án a főúttól északra 200 n.öl, bekerített építési tekk vízzel, villannyal, gépkocsibejáróval, folyamatban lévő csatornabekötéssel, tehermentesen. A telken 2 db régi, 1 szobás, lebontandó épület áll. Irányár 3,2 mR Hiv. szám: SIKER 1686. (22506 K)_
Eladó Nk-án a Kaposvári út közelében 84 nnves üzlet- és rak-lárhelyiség, utcára nyíló bejárattal, 2 kirakattal, berendezéssel, telefonnal. Irányár: 5,9 mR, Hiv. szám; SIKER 1687. (22507
K)_
Eladó Balatonmária-alsón 120 n.öl bekerített építési telek vízzel, villannyal, csatornabekötéssel, a telek előtt gáz- és telefonvezetékkel, A telken 2 szintes épület számára készített beton alapon 3 szoba+hallos faház, valamint tégla falazatú épületben konyha, fürdő, WC, csónaktároló. Az ingatlan tehernrntes, a régi és az új 7-es üt között fekszik a vízparttól 10 percre. Irányár: 2,6 mR Hiv. szám: SIKER 1688. (21508 K)
Eladó Nk, északi városrészében 2 szobás, 80 nm-es, fürdőszo bás, egyedi gázfűtésű, megosztott lelken lévő családi ház, garázzsal, műhellyel, gazdasági lielyiBégekkel, 500 nnves kerttel,
Irányár: 33 mFt. Hiv.szám: SIKER 1689. (22607 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 2 szoba - konyhás, fürdőszobás lakrésszel + külön bejáratú 1 szoba - konyhás lakrésszel Összesen 100 nm-es, egyedi gázfűtésű családi ház, 250 nm-es telekkel. Irányár: 3.6 mR. Hiv.szám: SIKER 1690.(22608 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívétien 1. enrleü, 2 szobás, 72 nm-es, egyedi gázfűtésű, telefonos lakás, pincével, padlással, zárt autóparkolóval. Irányár. 3,7 mR. Hiv.szám: SIKER 1691. (22609 K)
Eladó Zalakarosban 4 szoba + előszobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépítéses, pincés, 15 éves, nem teljesen kész ikemyaraló, kocsibejáróval, az épület előtt füvesített, 2064 nm-es telekkel, üdülőövezetben. Irányár: 8,2 nfl. Beszámítható 1,5 mR-ig 2 szobás kanizsai lakás, vagy autó, vagy mindkettő. Hjv.szám: SIKER 1692. (22610 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2,5 szobás, 67 nm-es, erkélyes, redőnyös, szőnyegpadlós, közponü fűtésű, 4. enrleü, 4 emeletes épületben lévő lakás, kitűnő állapotban. Irányár: 2,3 mR
Hiv.szám: SIKER 1693. (22611 K)_
Eladó Bagó-hegyen (Nk-tól 14 km-re) 4154 nmes bekerítetlen zártkerti ingatlan. Villany beköthető. Irányár; 90 ezer R
Hiv.száni: SIKER 1694. (22612 K)_
Eladó Újuévaron 5 szoba - hallos, 120 nnves, tetőtérbeépítéses, 6 éves, telefonos családi ház, ipari árammal, 130 nm-es félkész nrüéképületlcl, parkosított, 1400 nnves leiekkel. Irány ár: 5,9 mR Hjv.szám: SIKER 1695. (22613 K)_
Eladó Nk. kekti városészében 1+2 félszobás, 57 nm-es, központi fűtésű, 4. enrleti, 4 enrletes épületben lévő, beépített szekrényes, szőnyegpadlós, új tapétás, új lambériás, új reluxás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, tehermentes la-k.Vv Irányár. 2,05 niR Hiv.szám: SIKER 1696 {22M-i Ki Eladó Rigyácon (Nk-tól 10 km-re) 2 és félszobás, konyhás, für dőszobás. előszobás, teraszos, tégla falazatú családi ház, vízzel, villannyal, gázzal, gazdasági melléképületekkel, 3258 nm te lekkel, kocsibejáróval. Irányár 1,85 R. Hivüzám: SIKER 1697. (22615 K)_
Eladó a Csónakázó-tó közelében, Látóhegyen 3600 nnves, tehernrntes szőlő- és szántóterület, 1 szintes téglaépülettel, benne 1 szobával, előtérrel, alatta pincével, nrllctte présházzal. A házban villany, a telken ásott kút van. Az ingatlan megosztva is eladó. Irányár: 2 nft Hiv. szám SIKER 1698. (22736 K) Eladó Sormáson 3 szobás, 90 nnves, 1 szintes, emeltszintű, 18 éves, 2 éve belülről felújított családi ház, vízzel, villannyal, gázzal, csatornabekötéssel, ipari árimmal, az épület alatt garázzsal, műhellyel. A telek 500 n.öl, megosztható, építési tétekként is hasznosítható. Az épület gázkazánnal fűtött, A ház mellett gazdasági nrlléképületek Ulálhatók. Irányár: 1,5 nft Hiv.
szám: SIKER 1699. (22737 K)_
Eladó Bánokszentgyörgyön 1,5 szobás, fürdőszobás, 55 nnves, tégla- és vályogfalazatú, 1954-ben épült családi ház vízzel, villannyal, gázzal, telefonnal, 15 nnves nyári konyhával, 20 nm-es kamrával, 550 n.öl telekkel, kocsibejáróval, tehemrntesen. Irányár: 800 eR. Hiv. szám: SIKER 1700, (22738 K) Eladő Nk. K-i v.részében 2 szobás, erkélyes, 54 nm-es, redőnyös, vízórás, kifogástalan állapotú, beépített szekrényes, szőnyegpadlós, tapétázott, kábeltévés, tehermentes, kp. fűtésű, 3. enrkti. 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár 1,85 mR
Hiv. szám: SIKER 1701. (22739 K) _
Eladő Nk, K-i vrészében 2 szobás, erkélyes, 54 nm-es. vízórás, kp. fűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, tehermentes, kiépített telefonvonallal rendelkező, 4. enrleti, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár: 1,65 mR.
Hiv. szám: SIKER 1702, (22740 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 48 nnves, kp. fűtésű, sza lagparkettás, egyedileg átalakítón, kifogástalan, redőnyös, beépített szekrényes, kábeltévés, földszinti lakás, 4 enrletes épü létben, faragott konyhabúlorral, új gáaflzhetlyel, új csaptelepekkel, új káddal, új mosdóval, mennyezetig csempézett fürdő vei. Irányár: 2,3 mFt. Hiv. szánt SIKER 1703. (22741 K)
Eladó Nk. K-i vrészében 2 szobás, 57 nnves, egyedi gázfűtésű, felújított, parkettázott, tapétázott, lambériázott, külön bejáratú szobákkal rendelkező, beépített szekrényes, kábeltévés, tehernrntes, földszinti lakás. Irányár: 2,6 mR Hiv. szám: SI-
KER 1704, (22742 K)_
Eladó Eszteregnyén félig kész családi ház, melyből jelenleg csak a Urtófatak állnak. A tetőszerkezet és a válaszfalak még hiányoznak. A tervrajz szerint alul garázsos, tetőtérbeépítéses lesz az épülel. A telek 25 m széles és 56 ir. hosszú, bekerítet
len. Lányai 2.5 uJ\'t Hiv. i/áiiL SIKER 17uS. i227-H K,__
Eladó Nk. K-i vrészében 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, egyedi konvektoros gázfűtésű, parkettázott, szépen felújított, 4. enrle-ü lakás, 4 enrletes, tégla falazatú épületben, Irányár: 2,5 niR. Hiv. .szám: SIKER 17tH». !22744 K)_
Eladó Nk, belvárosában 1,5 szobás, 75 nnves, felújításra szoruló, közös udvarban lévő családi ház 247 nmes telken. Irányár: 2.2 mR. Hiv, szám: SIKER 1707. (22745 Kj_
Eladó Miklósfán 2 szoba-konyhás, egyedi gázfűtésű családi ház garázzsal, nrnéképületekkel, 550 n.öl telekkel. A szobák külön bei Aratnak. Fürdőszoba kialakítható. Irányár: 2.2 mR. Hiv. szám; SIKER 1708. (22746 K)_
Eladó Nk. K-i v .részében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, kiépített telefonvonallal rendelkező, szőnyegpadlós, tapétázott, 2 beépített szekrényes, vízórás, kp. fűtésű, nyugaü fekvésű, kábeltévés, liftes, 6. enrleü lakás. Irányár; 2,15 mR. Hiv. szám SI-KER 1709. (22747 K)_
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 36 nm-es, felújított, redőnyös, vízórás, egyedi fűtésű, földszinti lakás, 3 emeletes épületben. Irányár; 1,95 mR. A lakás mozgáskori ál o-zottak részére is tökéletesen megfelel. Hiv. szám; SIKER
1710. (22748 Kj_
Nk, belvárosában 53 nm-es, 3 szobás, erkélyes, kézmosóval és wc-vei rendelkező, 1. enrleü, szőnyegpadlós, fehérre festeti falú iroda eladfi, számlával. Ára ÁFÁ-val együtt 3.5 mR. Hiv. szám: SIKER 1711. (22749 K)_
Eladó Nk. K-i vrészében 2,5 szobás, 62 nnves, erkélyes, 2. enrleti, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kp. fűtésű, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár: 2.5 mR. Hiv. szám: SIKER 1713. (22751 K)
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rend őrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKÖM Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan cínikiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK\'
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig,
szombaton 10.00-12.00-ig.
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerűi!
1997.
apri
KANIZSA - rfpns
29
Eladó Eszteregnyén 3 szobás, 1 szintes, 124 nnves, vegyestü-zelésfl, kp. kazánffltésfl, vlzórás, szOnyegpadlós, festeU falazatú, K-Ny fekvésű családi ház 2000 n.öl telekkel, nrly 15 ni széles. Irányár: 2,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1714. (22752 K) Eladó a Nk. keleti városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es erkélyes, 2. emeleti, szOnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, központi fűtésű, kelet-nyugati fekvésű, 4 emeletes épületben kívó lakás. Irányára: 2,2 mR. Hiv,szám:
SIKER 1715. (22858 K)_
Eladó Szabadhegyen 2 szintes, 1 szobás, 3Ű nm-es, tégla falazati!, egyedi gázfűtésű, teraszos, keleti fekvésű hegyi pince és hétvégi ház, 500 n-öl, 14 m széles, bekerített telekkel. Irányár:
3,2 mR Hiv-szám: SIKER 1716. (22859 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 2+2 félszobás, 67 nm-es, szOnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, keleti fekvésű, kábeltévés, központi fűtésű, 4. enrleti, 4 emeletes épületben kívó lakás. Irányár: 2.5 mR. Hiv.szám: SIKER 1717. (22860 K) Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 55 nnves, 2 erkélyes, redőnyös, kábeltévés, keleti fekvésű, felújított, központi fűtésű, de egyedi elszámolású (nem általányos), liftes, 9. emeleti lakás. Irányár: 2,1 mR Kiköltözés októberben. Szükséges foglaló
500 eR, Hivatkozási szám: SIKLK 17IS. (22861 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 1. emeleti, 1,5 szobás, 56 nm-es, egyedi gázfűtésű, parkettázott, kábeltévés lakás, pincével + az udvaronlévő garázs bérleti jogával. Irányár: 3,2 niR
Hiv.szám: SrKER 1719. (22862 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 1 szobás, lebontandó családi ház, 140 n-öl telekkel, kocsibejáróval. Irányár: 2,7 mR Hiv.szftm: SIKER 1720. (22863 K)_
Eladó Bázakerettyén 2 szobás, 53 nm-es, 1 szintes, egyedi gázfűtésű, vlzórás, telefonos, kábeltévés, szOnyegpadlós és parkettázott, kelet-nyugat fekvésű, tehermentes ikerlakás, terasszal, 35 nm-es garázzsal, 80 nnves telekkel. Irányán 1,15 mR. + ga-
tázs 250 cFL Hiv-szám: SIKER 1721 (22864 K)_
Eladó Nk. keleti városrészében 3 szobás, 63 nnves, 2 erkélyes, vízórás, telefonos, beépített szekrényes, szOnyegpadlós, tapétázott, kábeltévés, központi fűtésű, nyugati fekvésű, liftes, 4, enrleti lakás, 10 emeletes épületben. Irányár: 2.15 mR
Hiv.szám; SiKEK 1722. (22865 K)_
Eladó Balatonmária-alsón, a Balatontól 5 percre 194 n-Öl építési telek, rajta 17 nnves, palatetós, faszerkezetű épület és gyü-mölcsfák. Irányár: 1,1 mR. Hiv-szám: SIKER 1723. (22866 K) Eladó Nk. keleti városrészében 2,5 szobás, 64 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, telefonos, beépített szekrényes, keleti fekvésű, központi fűtésű, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár 2,6 mR
Hiv-szám: SIKER 1724. (22867 K)_
Eladó Nk. belvárosában, a központtól 300 méterre, 2 szobás, 51 nm-es, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos, beépített szekrényes, parkettázott, kábeltévés, mélyfóldszinti, 4 emeletes tégla épületben lévő lakás. Irányár: 2,1 mR. HivJZám: SIKER
1725. (22868 K)_
Eladó Miklósfán 4 szoba-hallos, 2 szintes, 2 erkélyes, 160 nm-es, fiatal, 12 éves, egyedi, konvektoros gázfűtésű, telefonos, kábeltévés, szOnyegpadlós, tapétázott, keleti és déli fekvésű szobákkal rendelkező családi ház, 20 nm-es garázzsal, ml hellyel, ipari aranynál, 300 n-öl, 20 m széles telekkel. Irányár: 13,5 mR, Hiv.szám: SIKER 1726. (22869 K)_
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-cmeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával .szemben. (11385 K)_
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nnves, családi ház 145 n-öl telekkel eladó. Irányár: 2,7 mR (19478 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nnves családi ház, 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR. (19784 K) Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nnves, felújf-tott családi ház eladó. Irányár: 2,45 mR. (20510 K)_
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nnves családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 3,6 mR
(20511 K)_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nm-es központi fűtéses, földszinti lakás eladó, Irányár: 2,8 mR (20872
k)_;_\'
Nk-án (CSE158) 1546 nm-es telek régi parasztházzal, építőanyagokkal, építési engedéllyel, pincével, pajtával eladó. Irányár: ti mR (21144 K)_
Nk-án (CSE93) belvároshoz közel 70 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, felújított, udvari lakás eladó. Irányár: 2J> mR (21149 K)_
Nk-tól (CSE 159) 30 km-re, 2 szobás családi ház mellék épületekkel, garázzsal, műhellyel, kb. 1380 nm-es telken eladó.
Irányár: 4 niR. (21222 K)_
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2,5 szobás, 64 nnves. erkélyes, vízórás, 4. emeleti központi fűtéses lakás eladó. Irányár:
2 mR (21313 K)_
Nk4ioz (CSE 161} közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nm es, családi ház, 2400 n-öl területen eladó. Irányár: 2,5 mR
(21314 K)_
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs eladó.
Irányár: 550.000,-R (21315 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nnves, központi fűtéses, vlzórás, felújított, földszínű lakás eladó. Irányár: 2,25
mR. (21316 K)_
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyedi fűtéses, vlzórás, parkettás, felújított udvari lakás garázzsal
együtt eladó. Irányár: 2,25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezetkész családi ház 750
nm-es területen eladó. Irányár. 12 mR (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es, 2 szobás, csaldi ház, 1067 nnves telken eladó. Irányár. 1,5 mR (21522 K) Nk-n (LE 346) belvárosában 1.5 szobás, 51 nnves, egyedi fűtéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 2,5 mR (21524 K)_
Nk-án (LE349) K-i vxészben 2,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, redőnyös, vízórás, földszinti lakás eladó. Irányár: 2.6 mR. (21637 K)_
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás. 90 nm-es, egyedi fűtéses, I. emeleti lakás eladó. Irányár 6.5 mR (21744 K)
Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl telek, 3x4 m-es faházzal eladó. Vezetékes víz, villany van. Irányár: 450.000,-R (21745 K) Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetOtérbeépítéses családi ház nagy telekkel eladó. Panziónak, presszónak alkalmas,
Irányár: 7.5 mR (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i vxészben 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Irányár; 2,2 mR
(21854 K)_
Nk-án (LE352) K-i vxészben 2.5 szobás, 64 nnves, kp, fűtéses, vízórás, teljesen felújíttt. Tű. emeleti lakás eladó 18 nm-es garázzsal együtt. Irányár: 2,55 mR + garázs: 700.000 R. (21855 K)
Zalakarosban (TB81) 300 i mR. (21856 K)_
I üres telek eladó. Irányár: 2,2
Nk-tól (CSE163) 15 km-re 135 nm-es, 2 szintes családi ház 2194 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár; 5,7
mR. (22114 K)_
Nk-n (CSE167) 210 nnves, 3 szintes, 8 szobás családi ház 2150 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó. Irány-
ár; 12 mR. (22115 K)_
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 nnves. egyedi fűtéses, vízórás, udvari lakás eladó. Irányár: 1 nfL (22116
K)_
Nk. (C5E166) közelében 2+3 félszobás, 120 nnves családi ház 1200 n.öl telekkel, dupla garázzsal, neszek kempinggel eladó.
Irányár: 10 mR. (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i vrészben 2,5 szobás, 64 nnves, kp. fűtéses, erkélyes, felújított, II. emeleti lakás, a ház alatt garázzsaal el-
adó. Irányár: 3 mR. (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.részben 2 szobás, 57 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, erkélyes, Hl enrleti lakás eladó. Irányár: 2 mR
(22119 K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nnves telek, 160 nnves, régi házzal eladó. Befektetők, vállalkozók részére kiválóan alkal
mas. Irányár: 7000 Ft/nm.(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappalis, 170 nm-es, egyedi kp. fűtéses, családi ház 500 nm-es, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtt eladó. Irányár: 15 mR (22121
K)_
Nk-n (LE357) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. Irányár;
2^83 mR. (22123 K)_
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyedi fűtéses, udvari ház melléképülettel, garázzsal és műhellyel eladó. Irányár 3 nPl (22124
K)_
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nnves, központi fűtéses, vízórás, 7. emeleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR.
(22300 K)_
Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nnves, központi fűtéses, vízórás, felújított. 5. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.3
mR. (22301 K)_
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nnves, 3 szobás családi ház 500 nnves telekkel eladó. Irányár: 4,5 mR. (22529 K) Nk-tól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás családi ház, kisebb telekkel eladó, Irányár: 1,65 mR. (22594
k)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház, 400 n-öl telekkel, műhellyel, ipari árammal eladó. Irányár: 5,2 mFt, (22596 K)_
NK-n (LE 359) É-K-i városrészben 2+2 félszobás, 76 nnves, egyedi központi fűtéses, vlzórás, in. enrleti lakás eladó. Irány-
ár: 3,2 mR (22597 K)_
Galanfcoki halastónál (CSE 172) 200 n-öl telek, faházzal el-
adó. Irányár: 1 mR. (22598 K)_
Nk-n (LE360) belvárosban 2 szobás, 53 nm-es, egyedi fűtéses, vlzórás, földszinti lakás eladó. Irányár; 3 mR (22732 K) Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nm-es családi ház 1 hold telekkel, gyümölcsössel, nrüéképületekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 1,5 mR
(22733 K)__
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 félszobás, 88 nm-es, kp. fűtéses, vlzórás, 2 erkélyes, I. emeleti lakás eladó. Irányár 5,4 mR
(22734 K)_
Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es, családi ház 1200-1300 n-öl telekkel, melléképületekkel eladó. Irányár:
2.7 mR, (22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-i városrészben 2 szobás, központi fűtéses, vlzórás, I. enrleti lakás eladó. Irányár: 1,9 mR (22847 K) Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi fűtéses, felújított, 4. erreleü lakás, tízemeletes házban eladó. Irányár:
2,5 mR. (22848 K)_
NK-n (LE 362) K-i városrész belvárosához közel 1,5 szobás, 40 nnves, egyedi fűtéses, földszinti lakás eladó. Irányár 1,9 mR (22849 K)_
TERRA-MJX 2001
Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3.1. cm. 1. ToUfav: 93/310-482
Terra-Mix Kft. keres Balatoni, igényesen kialakított, vízparttól maximum 300 m távolságra lévő nyaralókat Keszthelytől Fonyódig. Az ingatlanokat fotózás után külföldi ügyfeleinknek
közvetítjük. (20972 K) _
Terra-Mix Kft. vállalja családi házak, társashazak, tetŐtérbeépí-tések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig. (20981 K)_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közművesítettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár; 8 mR (kód: 55)
(20747 K)_
Fonyódtól 6 km-re, csendes faluban, 600 n.öl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Irányár: 2,5 niR
(kód: 57) (20749 K)_
Balatonfenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel eladó. Irányár: 7 mR (kód: 60) (20752
k)_
Eladó NK.-Bagolán 136 nm-es. családi ház, 5 szoba+nappali. két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Irányár: 7,5 MFt
(17336 K)__
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított, 4 szobás családi ház nagy telekkel, nrllétópttletekkel. A melléképület önálló lakássá átalakítható. Telek 756 n.öl összkozműves, gazdálkodásra
alkalmas. Irányár 11 MR. Kód: 21. (17363 K)_
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nm-es épület, 3 hálófülke, nagy nappali, 1 ÍPzŐfUlke, 1 fürdőszoba + WC, terasz. 6x4-es csónakház. Irányár: 5 mFt.
Kód: 20. (17730 K)_
Eladó Miklósfán 110 nm-es, 2 szobás, új családi ház tetőtétbe -építési lehetőséggel 400 n.öl telken. Irányár; 7 mR.. Kód: 4.
(18061 K)__
Nk. belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jó állapotban lévő, első enrleti lakás. Irányár: 2,7 mR. Kód: 35. (18656 K) Eladó Nk. Csónakázó-tó legszebb részén, a lóra néző panorámás, 6000 nnves, jól megközelíthető, beépíthető telek, nrly megvásárlás után megosztható. Irányár: 1,6
mFt. (18967 K)_
Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi ház 390 n.öl telekkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a
házban. Irányár: 6,2 mFt. Kód: 44. (19143 K)_
Nk. D-i v.részben 3 szobás, egyedi fűtéses családi ház garázs-zsal és barkácsnűhellyel eladó. Irányár: 7,5 mR. Kód: 32.
(19146 K)__
Nk. központjában 52 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri
lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (kód: 55) (20290 K)
Nk. belvárosában 5 szobás, 2 szintes, Batthyány utcai új lakás
eladó. Irányár: 7,5 mR (20974 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladó. Az ingatlanon víz és vil-
lany van. Irányár; 1,5 niR. (20975 K)_
Terra-Mix Kft keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nagykanizsa Keleti városrészében 2-szobás, egyedi fűtéses lakás blokktéglás épületben eladó. Irányár: 2,2 mFt.
(21303 K)_
Badacsonyban 360 nnves telek 82 nm-es épülettel, 38 nnves luxusterasszal, teljes közművesítettséggel eladó. Irányár: 5,5
mR. (21306 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások előjegyezhetek. Szerkezetkész vagy befejezett állapotban.
(21446 K)_
Palinban igényesen kialakított 210 nm-es, 6 szobás családi ház 540 nm-es telken eladó. Irányár: 16 nú7t. (21447
K)_
Kiskanizsán 2 önálló lakrészből álló, egyenként 2 szobás családi ház telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR. (21448 K) Nk. K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. enrleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár: 1,5 mR. (kód: 93)
(21628 K)_
Nk. K-i v.részében 4. enrleti 1+2 félszobás, kp. fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. (kód: 94. (21629
k) _
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nnves telken, teljes köznUvesíBís lehetőséggel eladó. Irányár:
1,7 mR. (kód: 92) (21631 K)_
Balatonkeresztúron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó. Telek mire
te; 1460 nm. Irányár: 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nnves, 2+félszobás, nappalis nyaraló eladó. Irányár 3,5 mR. (kód: 97) (21633 K) Nk. központjához közel 120 nm-es családi ház 500 nm telken eladó. Az épületben 3 szoba, 2 konyha, 2 kanra található.
Irányár: 4,9 mR (kód: 89) (21634 K)_
Nk-Katonaréten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 niFt, (kód:
69) (21635 K)_
Zalakarosban 140 nnves, két szintes, új épület garázzsal, 30 nnves pincével eladó. Telek 1100 nm-es. Irányár: 12 mR
(22051 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új épület 200 n-öl telken eladó. Irányár:
6 nf t. (22052 K) _
Balatonkeresztúron 200 nm-es nyaraló 1460 nm-es telken el-
adó. Irányár: 11 mR. (22053 K)_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nnves nyaraló eladó.
Irányár: 3,5 mR (22054 K)_
Balatonberényben 135 n-öl telken 56 nnves, nyaraló eladó. Irányár: 4 mR. (22055 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 I jegyezhetők. (22181 K)
s lakótelkek irodánkban elő-
Nk-Szabadhegyen 250 n.öl lelek 45 nm alapterületű családi házzal eladó, Az épületben szoba, konyha, fürdő van, a tetőtérben 2 szoba kialakítható. Irányár: 2.8 mR (Kód: 106) (22183 K)_
MikJósfán 150 nnves, 4 szobás, 2 hallos, 2 fürdőszobás családi ház műhellyel, garázzsal eladó. Irányár. 12 nít (Kód: 105)
(22184 K)_
Nk. K-i V jé izében 54 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, 4. enr-leti lakás eladó. Irányár: 2,7 niR (Kód: 104) (22185 K) Balatonmárián 170 n.öl telken 36 nnves alapterületű, alápincé zett, szobát, főzőfülkét, zuhanyzót tartalmazó nyaraló eladó.
Irányár: 3 mR. (Kód: 82) (22186 K)_
Zalakaroson 215 n.öl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp, fűtéses nyaralóval eladó. Irányár: 11 mR. (Kód: 100)
(22187 K)_
Zalaszentbalázs községben, FÓ üt mellett 3197 nm terület gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 800 ezer R (Kód: 101)
(22188 K)_
Nk. belvárosához közel egyedi fűtéses, 2 szobás, 4. enrleti la-
kás eladó. Irányár: 2,5 mR (22189 K)_
Nk. K-i vxészében 1. enrleti. 3 szobás, 67 nm-es, kéterkélyes, egyedi kivitelben teljesen felújított, kp. fűtéses lakás eladó.
Irányár; 2,7 mR (22520 K)_
Nk. K-i vxészében 3, enrleti, 2 szobás, 52 nnves, kp. fűtéses
lakás eladó. Irányár: 1,^ mR. (22521 K)_
Nk. K-i v,részében földszinti, 2 szobás, kp. fűtéses lakás eladó.
Irányár: 1,8 mR (22522 K)_
Nk. központjában 32 nnves földszinti üzlethelyiség eladó.
Irányár: 2,5 mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk. központjában 60 nnves vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es. 1 szobás lakással együtt eladó. Irányár: 10
niR+ÁFA. (22524 K)_
Balatonkeresztúr központjában régi típusú nyaralóépület eladó.
Irányár: 3,5 mR. (22525 K)_._
Középcserfőn 669 n.öl telek, szőlővel, borospincével, teljes be-
rendezéssel eladó. Irányár: 500 eR. (22526 K)_
Balatonberényben 200 n,öl telek kb. 50 nm alapterületű nyaralóval, a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadstrand mellett eladó. Irányár: 5 mR (22527 K)__
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97._
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörfí jogi képviselet
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰT 12-14. Tmijtmx: »3/310-084
Nyitva: H-C« 8-17, P S-l 6, Sso 8-12 óráig
Ingatlanforgalmi ]
német-magyar érdekeltség ^ÉSöL
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KEKESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSEKK - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - ?pié.
1997. április 4.
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft.
Nagykanizsa, Magyar u. 14. ¦\'Ii-Utax: 93/310-884
Nk-án, Rozsa utcában 4. emeleti, 66 nm-es, 2+1 félszobás, nagykonyhás, erkélyes, kp. fűtéses lakás, padlószonyeges szobákkal, tapétás falakkal D-i és NY i fekvésű ablakokkal eladó.
Irányár: 2,15 mFt. (22789 K)_
Ügyfelünk vásárolna 10 enrletes épületben 2.5 vagy 3 szobás
lakást 1,8 nft ig. (22541 K)_
Ügyfelünk sürgősen vásárolna 2 szobás, egyedi fűtéses, magas-földszinti vagy 1. enrleü lakást maximum 2 nft-ig, április eleji teljes vételár kifizetéssel. (Északi ablakok kizárva.)
(22542 K)_
Nk. Kodály Z. utcában földszínű, 58 nnves, 2 szobás, kp. fűté a-s lakás eladó. Irányár: 1.5 mR. Kód: LAK117. (22543 K) Nk. Berzsenyi D. utcában 4 enrletes épületben 4. enrleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépített szekrényekkel eladő. Irányár: 2,5 nft Kód: LAK 100. (22390
K) _
Nk. Dózsa (iy, utcában földszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses lakás pincerésszel eladó. Irányár: 1,5 mR. Kód: LAK
km. (223\')4 Ki_
Nk. Dózsa Gy. utcában földszinti, 57 nnves, 2 szobás, gázfűtéses, üzktnek is alkalmas lakás pincerésszel, aknás garázzsal el
adó. Irányár: 3,5 mR. Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk. Hunyadi utcában 3. enrleü. 10 hónapos épületben lévő, 60 nm-es, 2 szobás, hallos, ckkogejzlr fűtéses lakás eladó. Irányár: 3.7 mR. Garázzsal együtt 4,8 mR Kód; LAK 108. (22398 K) kii.ilv utcában kétszintes, 3. enrkti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladő. Irány-ar; 6,5 mR. Köd: I AK 109 1.22399 K\\_
Nk. Nagyváthy utcában 4 enrleü, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vlzórás, redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, feslett tálakkal, K-Ny-i fekvésű ab lakokkal, pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár:
4,6 niR. Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk. Szenrre utcában fsz i, 81 nnves, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, redőnyös, parkettás, felújításra szoruló lakás, külön bejárati! konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás lakásra cseréllieló. Irányár: 2,5 mR. LAK 113. (22403 K)_
Nk. Sugár úton a belvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó ál lapotn lakás pincerésszel eladó. Irányár: 5 nft. Kód: LAK
114. (22404 K)_
Nk. Teleki utón 10 enrletes épületben 4. enrkti, 64 nnves, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vlzórás, redőnyös lakás padlószonyeges és járólapos padlóburkolattal, festett falakkal, boltívekkel, beépített szekrénvekkel, felújított állapotban eladó. Irányár: 2,6 nft Kód: 1 AK 115. (22405 Kt Nk Teleki úton földszinti, 30 nnves, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, jő állapotú udvari lakás Ny-i fekvésű ablakokkal, közös tárolóval eladó. Iránvár. 1 nft. Kód: LAK
117.(22407 K)_
Nk. Űrhajós úton 48 nnves, dupla garázsból kialakított 2 ak nás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, villannyal eladó. Irányár:
1.2 mR. Kód: MI00. (22408 K)_
Palinban 1993-ban épüli, 2 szobás, hallos, teraszos, kp. fűtéses, parkettás, járólapos, festett falakkal, K-i. Ny-i fekvésű ablakokkal, garázzsal, parabola antennával, fő állapotban eladó. Irány-ár: 9,5 mR (22790 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, hallos, előteres, 2 fürdőszobás, ebédlős, konyhás, pincés, melléképületes, parkettás, járólapos, teraszos, kp-i fűtéses családi ház eladó. Irányár: 6 mR. (22791
K)_
Zákányban 97 nm-es, 3 szobás, konvhás, étkezős, garázsos, pincés, kp. fűtéses ház, eladó. Irányár: 4,3 mR (22792 K) Mtirakeresztúron 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az udvar on killlal eladó. Irányát: 500 eR. (22793 K)_
Galambokon 1 szobás, hallos, konyhás, botospincés. gázfűtéses
hétvégi ház eladó. Irányár: 1,8 nft (22794 K)_¦
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (linó leuni\'s) ház nrlléképüktekkel ill. nyári konyhával, az udvaron kúttal, szántófölddel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Irányár;
550 eR (22795 K)__
Zalakaroson 2400 nm-es területen I szobás, erkélyes, kályhafű-téses ház présházzal, új telepítésű szőlővel eladó. Irányár: 2.5
mR. (227% K)_
Miklósíán \'95 ben épüli, 170 nm-es, 5 szobás, 2 fürdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 70%-os készültségfl családi ház pincével, garázzsal, műhellyel, 800 nm-es területen eladó. Irányár:
6,2 nft. KM: CSAL. 2l\'l. (22545 K)_
Nk. Dózsa Gy, utcában 100 nnves, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1950-ben épült, jő állapotú családi ház boltíves pincével, műhellyel, 860 nm területen eladó. Kód: CS200. (22409 K)_
Nk. Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari lakás 20 nnves terasszal, teljesen felújított állapotban eladő.
[r.lnv.li ml-t. KM. CS:U1. i,22-HO Kl_
Nk. Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es, hallos, teljesen felújított családi ház 1500 nm-es telekkel, 60 nm-es pincével, nrlléképükltel eladó Irányár: 12 nft. Kód: CS202. (22411 K) Kossuth téren 170 nm-es, 6 szobás, 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, redőnyös, 1936-ban épült, felújításra szoruló családi ház pincével, garázzsal, 495 nnves telekkel (több generáció ré-szére is megfelel)eladó. Irányár: 6 nft. Kód: CS203. (22412 K) Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, hallos, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, 1981-ben épült családi ház, parkettás és járólapos padlóburkolattal, szuterénnel (mű hellyel 380 V ipari áram) eladó. Irányár: 7 mR. Kőd: CS205.
(22414 K) _
Palinban az újtelepen 1991-ben épült, -80 nnves, 1 szobás, hallos, étkezős, kp. lűtéses családi ház beépíthető, 50 nnves tetőtérrel, 900 nm-es felületen garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mR
Kód: CS207. (22415 K)_
Palinban 73 nnves, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb felújításra szoruló családi ház 1400 nm-es területtel, műhellyel, fáskamrával, tetőtértwépftési lehetőséggel eladó. Irányár: 3,6
nft. Kőd: CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses. 1989-ben épült családi ház 40 nnves pincével, garázzsal. 900 nm-es területen eladó. Az épükt készült ségi foka 90%. Irányár; 14 nft. Kód: CS209. (22417 K) Palinban 95 nm-es, 2 szobás, előszobás, parasztház kályha fű léssel, 8200 nm-es területen eladó. Irányár: 2 mRKód: Cs
210. (22419 K)_____
Miklósfán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, nrlléképuletekkrl, 3400 nnves területen eladó. Irányár: 5 nft. Kód: Cs 211. (22420 K)_
Miklósfán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 hallos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épült családi ház, szuterin-nel, garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár; 12 nft
Kód: Cs 212 !22421 K)_
Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nnves, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás családi ház, garázzsal, pincével, nrl-léképuletlel eladó. Irftnyár: 5,9 nft. Köd: Cs 213. (22422 Kl Gyékényesen 3100 nm területen 120 nm-es, 95-ben épült ven déglátó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal, hűtőkamrával eladó. IRányár: 5,8\'nft. Kód: Ü100. (22423 K)_
Zalakaroson 1980-ban épület, 60 nnves, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatlan 800 nnves területen eladó. Irányár: 2,1 nft. Kód: Sz 301. (22423 K)_
Bagolán a főúton 3 sobás, (1 parkettás, 2 szőnyegpadlós) étkezős, nagykonyhás, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, •76-ban épüK családi ház D-i fekvésű ablakokkal, nrlkk-épületekkel, ipari árammal, 2800 nm-es területen eladó. Iránv ár: 33 niR Kód: KÖRNY 300 [22424 K)__
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás, 100 nnves, étkezős, központi fűtéses, családi ház nrnéképületekkel, 2400 nnves tek-rilleten eladó. IRányár; 2,7 nft Kód: KÖRNY 301. (22425 K)
Homokkomaromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épület családi ház nrlléképüktekkel, 24 nm-es pincével, kályhafűtéssel, 3600 nnves terükten eladő. IRányár: 3 nft. Az ingaUan gazdálkodásra is alkalmas. KÓD: KÖRNY 302.
(22426 K)_
Letenyén 1972-ben épület 144 nm-es, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi fűtéses, családi ház parkettás, padlószonyeges, járólapos, padlóburkolattal, 1100 nnves terükten eladó. Irányár: 5,9 nft Kód: KÖRNY 303. (22427 K)_
Murakeresztúron 100 nm-es. 4 szobás. 1965-ben épült fürdőszobás családi ház, 2800 nnves területen eladó. IrányárA: 1.7
mR. KÓD: KÖRNY 304. (22428 K)_
Újudvaron 1980-ban épület, 140 nnves, 5 szobás, hallos, étkezős, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, családi ház, nagy pincével nrlléképüktekkel, akknás garázzsal, ipari árammal, 42 nm-es Üzlethelyiséggel eladó. Irányár: 9 nft. Kód: KÖRNY 305.
i k>_
Zalaszenlbalázson 80 nm-es, 2 szobás, 1960-ban épükt családi ház cserépkályha fűtéssel, nrlléképülettel, 1800 nnves terük len eladó. IRányár: 1,8 nft. Kód: KÖRNY 307. (22431 K) Zalakaroson Behiák pusztán zártkerti gyUmöksös, (körte) el-adó. Irányár: 800 eR Kód: T 300. (22432 K)_
Torosa Ingatlanforgalmi Kft. keres kiadó albérleti lakásokat, családi házakat, garázsokat, kiadó részéről díjtalan közvetítéssel. Keresse fel irodánkat személyesen. Nk. Magyar út 14. H-Cs.: 8-16; P.: 8-17; Szo.: 8-12 óráig. (22433 K)_
SZABADPIAC
Kise se rí ón 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, felszereléssel áron alul eladó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Benc
ze. (18887 K)__
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési tekk eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd.: 93/319-759 teklonon. Farkas Antal (18114 K)_
Nk-tól 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számi téglapince teljes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kasza ló áron alul eladő. Érd.: 93/319-804-es telefonszámon. (18116 ¦
K)_
Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt lévő komfortos, szobás, konyhás, lelakott kertes lakás eladó. Érd.: a fenti cínrn. Nénrth Ist vánnál. (21028 K)_
Belvárosi. 1 szobás, összkoníortos, parkettás, egyedi fűtéses, 1. enrleti, önkormányzati lakásomat 2 szobásra cserélném Ajánlatokat levélben, „Városközpont" jeligére. Nk Ff.: 154-be
kérek (21648 K)_
Nagykanizsa belvárosában 2+2 félszobás, kétszintes, 3. enrleti lakás, 86 nnves, sürgősen eladó. Érd.: Nk. Erzsébet tér 2. Éber
hardth, este 18 óra után. (22688 K)_
Liszón kis ház (szoba, konyha, előszoba, kanra) tv rendezéssel, nrlléképüktekkel, nagy földterükuel, gyümölcsfákkal 550.000
R-ért eladó. Érd.: 314-972 tel. (226S\'j K)_
Nagyrécsén 3 szobás, összkoníortos családi ház garázzsal.
nagy terükttel eladó. Tel.: 93/37M24. (22690 K)_
Zalakaroson 300 n.öl telek faházzal eladó. Víz, villany, betonút van. Értékegyeztetéssel aknás garázsra vagy kisebb űzleÜVtyí
ségrr cserélhető. Tel.: 06-60/364-260. (22691 K)_
Nk-án a Csónakázó lónál igényesen kialakított, 3 szintes, lak ható épület 205 n.öl telken, gyümöksössel, kis faházzal beke rltve eladó. Víz, villany van. Etd.: 93/319-047. (22692 K) Nk-án a Teleki utca elején igényesen felújított 3 .szobás, föld-
Bzinti lakás eladó. Érd,. 93/311-149. (22693 K)_
Nk-án a Vörösmarty utcában 3 szobás családi ház eladó. Érd.;
93/311-149 telefonon. (22694 K)_
Nk. Dankő u. 3. alatü családi ház 1200 n.öl gazdálkodásra al kalmas területtel eladó vagy nrisfél szobás lakótelepi lakásra cserélendő. Érd.: helyszínen vagy a 318 817 , 310-601 és a 06-
20/416-835-os telefonon. (22695 K)_
Nk-án a Dózsa Gy. utcában 2 szobás ház 300 nnves telekkel eladó. Érd.: Nk. Honvéd út 24. vagy 321-473 telefonon. (22696
K)_ .
Beluáki gyümölcsösben 4200 nm-es körtés eladó. Érd.: 60/399-
772 (22697 K)_
Honvéd utcában nagy telken két régi ház eladó vagy új családi
házra cserélhető. Érd.: esti órákban, 315-814. (22697 K)
Nk. belvárosában 100 nnves lakás (iroda + lakásnak is kiala-
kltható) garázzsal eladó. Érd.: 310-610. (22698 K)_
2 szobás, vízórás, egyedi fűtésű lakást vásárolnék. Tel.:
93/321-186. (22699 Kj_
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm gyümöksös-szőlő kétszintes épülettel: 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, für-dő-WC, galéria - villannyal, hidroforral, cserépkályhával - új berendezéssel - kilátással a városra. Azonnal beköltözhető. Irányár; 2,5 mR. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig.
(22700 K)_
Zalaegerszegtől 8 knvre 5 éves családi ház 4500 nm-es telken eladő. Háromszintes: pince, földszintes tetőtér - két lakószinten bt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzelésű kp. fűtéssel, tekfonnaL kábeltévével + 30 nnves fedett terasszal, garázzsal. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár: 8.5 nft.
(22701 K)_
Lálóhegyen a Csónakázó-tóhoz közel 650 n.öl rendezett telken lévő 80 nm-es, 2 szintes, lakható (víz, villany) 95% ig kész hétvégi ház eladó. Érd.: 93/318-521 telefonon. (22702 K)
Nk-án, Király utcában utcafronti, 77 nnves, üzlethelyiségnek is alkalmas lakás eladó. Érd.: 318-406 tekfonon. (22797 K)
2 szobás, kp. fűtéses, fökfszinü lakás eladő a Kazanlak krt-on.
Ár. 1,55 nft Érd.: 317-667 telefonon. (22798 Kj_
Nk-án 2 szobás, összkomfortos lakás az első emeleten eladó.
Irányár: 1,9 mR Tel.: 317-386. (22799 K)_
Nk-án, Berzsenyi D. utcában 4 enrletes épületben, 2, emeleten
3 szobás, 70 nnves, erkélyes, egysedi fűtéses lakás eladó 3,5 mR-ért Érd.: 18-20 óráig a 93/320-948 telefonon. (22800 K)
Zalakaros községben 180 n.öl közművesített építési tekk eladó. Bővebbet: Bfró ügyvédnél 93/311-409, nnnkaidőben.
(22801 K)_
Galamboki halastó végében 400.000 R^rt terület házzal eladő.
Érd.: 18 óra után, 315 758 telefonon. (22802 K)_
Mórkhelyi-hegyen szőlő téglapincével, teljes felszereléssel el-adó. Érd.: Donia István Miklósfa, Szentendrei u. 20. (22813 K)
Nagykanizsa-Miklösfa városrész ekjén ELADÓ kétgenerációs, telefonos, 4 szobás, 2 fürdő, 2 hall. 1 enrletes, szuterénban garázs, rnűhety, önálló családi ház 300 n-öl parkosított telken. Ár; 13,5 nfL Érd.: 93/317 338 vagy a 318 022« tekfonszánm.
(22814 K)_
Balatonfenyvesen 57 nm-es nyaraló eladó vagy kanizsai csalá di házra cserélhető. Érd.: 375-151-es tekfonszámon . (22815 K) Nk. Zenplén Gy. u. 7/B. IV/27. alatt 41 nnves, 1.5 szobás, erkélyes, vlzórás lakás eladó 1,45 mR-ért Érd.: helyszínen
(22816 K)_
Miklósfán 1944 nm zártkerti ingatlan, 2100 db fenyőfával (3 8 év) eladó. Érd.: 93/318-730-as telefonszámon. (22817 K) Belvároshoz közel, 2 szobás, 67 nm-es, pincés, egyedi fűtéses házrész, beépíthető tetőtérrel eladó. Érd.: 93/322-073-as telefonszámon. (22818 K)
Szepetneken 3 szobás, hallos, fürdőszobás családi ház kerttel, garázzsal, nrlléképülettel eladó. Irányár. 3.900.000 R 1,5-2 szobás lakást beszámítunk. Érd.; Szépeinek Jókai u. 15.
(22819 K)_
Hadó Szepetneken kertes családi ház Petőfi üt 4. szám alatt Érd.: Nk, Kinizsi út 18. vagy a 323-762-es tetefonszánvn. (22820 K)_
Nagykanizsán, a belváros közelében, a Teleki út 3. sz. alatl (nyokadik emeleten) másfél szobás bútorozott lakás igényesnek hosszútávra kiadó. Érdeklődni lehet minden nap 17 óra után a 93/314-952-es tekfonon. (22821 K)_
Egy szobás, összkoníortos, vízórás, egyedi fűtéses lakás hosszabb távra kiadó. Érd.: 320-283-as tekfonszámon, (22822
K)_
Szentgyörgyvári hegy Hl. hegyhátán 2880 nnves zártkerti ingatlanon lévő lugas szőlő, gyümölcsös, szántóföld, lakható tég-laépüktfel, sok nrlléképülettel (állattartásra, gazdálkodásra alkalmas) sürgősen, áron alul eladő vagy Nk. Attila utcai garázsra cserélhető. Érd.: Balogh Gyuláné Nk, Bartók B. út 6. VII. em. vagy a 93/322-328-as telefonon 19 óra után. (22823 K)
Másfélszobás tanácsi lakást cserélnék nagyobb tanácsira lakás-
ra.Érd.: 323-210-es tekfonon. (22843 K)_
Nk-hoz közel szőlő pincével, nagy területtel áron alul eladó. Érd.: 317^17-es vagya 375 373 as telefonszámon. (22844 K) Bartók 8. sz. alatt, 7. enrleü, félkomfortos, 2 szobás, lomkanv rás lakás eladó. Érd.: 317 916-os tekfonon. (22854 K) Látóhegyen 200 n-öl nagyságú telek 20 nnves hétvégi házzal, pincével, külön szerszámoskamrával, kordonos szőlővel eladó. Víz, villany van. Irányár: 600 eR. Érd.: 17 óra után 93/317-512 vagy a 06-30/592-179-es tekfonszámon. (22855 K)_
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v részben, ház alatt. Érd.. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111.
(21664 K)_
Nk. Hársfa utcában 19 nm-es, udvari garázs eladó. Irányár: 500 eR. Kód: 6105. Érd.: Tonpa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-884. (22546 Kj _
Űrhajós üti garázssoron 48 nm-es dupla garázsból kialakított 2 aknás autószerelő nűhely (víz, villany, 3 fázisú áram, mosdó, vvc) eladő. Irányár: 1,2 mR. Érd.: Tonpa IngaUanforgalmi Kft. Nk.. Magyar u. 14. Tel./Fax: 93/310-884. (20254 K)
Nagyváthy utcában 20 nnves aknás garázs eladő. Irányár; 700 eR. Kód: G 101. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Ma-gyar u. 14. Tel ./fax: 93/310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nnves dupla garázs villannyal, vízzel, fű léssel, pókokkal eladó. Irányár; 900 eR. Kőd: G 102 Érd.; Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. TeljJax; 93/310-884. (21005 K)_
Űrhajós úü garázssoron 20 nm-es aknás garázs (víz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 650 ezer R. Kód: G 103 Érd.: Tonv pa IngaUanforgalmi Kft. Nk., Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310-
884.(20255 K)_
Űrhajós úü 20 nm-es garázs (vlz, villany, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R Kőd: G 104. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk., Magyar u. 14. TeL/fax: 93/310-884.
(20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 570 R. Kód: G 100. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk., Magyar u. 14. Tel./fax.: 93/310-884. (22418 K) Nagyméretű, fűtött garázs eladó a K-i v.részben. A garázs ház alatti. Irányár; 800 eR Érd.: Plánder Ingatlanközvetftó Iroda, Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 órá
ig. (21930 K)_
Munkás úü garzssoron akna nélküli garázs sürgősen eladó. Irányár; 450.000 R Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Értékbecs-18 Iroda, Nk, Kazanlak 9. tel. 93/320-111. (22073 K)_
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly úti garázssoron. Irány ár: 500.000 R és 350.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközveütő
Iroda, Nk. Kazanlak krt 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs eladó a Kaán K. úti garázssoron. Irányár: 350.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazán lak krt- 9, Tel.: 93/320-111. (22761 K)_
Űrhajós utcában 20 nnves, dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mR Érd.: Tompa In-gatlanforgalni Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. Tel/fax:
93/310-884.(20136 K)_
Nk-án az Olaj utcában 16 nm-es, villannyal ellátott, beton garázs eladó. Irányár: 500 eR Kód: 107/97\'Érd.: CSASZI Ingat-lanforgalmi Kft. Nagykanizsa. Magyar u. 19.(21955 K) Nagykanizsán a Munkás úti garázssoron garázs eladó. Eladási ár: 500 eR Kód: 664. CSASZI Ingatlanforgalni Kft. Nk. Ma
gyar u. 19 (22090 K)_
Nk-án az Űrhajós úti garázssoron 22 nm-es, aknás garázs, be vezetett vízzel, villannyal, kialakított WC-vel, csatornázva eladó vagy bérbevehetö. Eladási ár: 550 eR. Érd.: CSASZI Ingatlanforgalmi Kft Nk. Magyar u. 19. Kód: 660. (22217 K)
18 nnves, ház alatü garázs a K-i v.részben eladó. Irányár; 800.000 R.ÉRd.: Plánder lngaüanközveütó IRoda, Nk, Kazán lak 9. Tel,: 93/320-111. (22109 K)_
Munkás úü garázssoron a Városkapu krt-i oldalon kiadó ga rázst ajánlunk 500 R-os irányáron, Érd.: Plánder Ingat-
lanközveütó Nk Kazanlak 9. 93/320-111. (22370 K)_
Hársfa utcában garázs eladó. Irányár: 500.000 R. Kaán Károly úti garázs soron garázs eladó. Irányár; 350.000 R. Érd.: Plán der Ingatlanközvetítő Iroda Nk. Kazanlak 9. Munkanapokon 9-
12, 14-17 órajg. Tel.: 93/320-111. (22877 K)_
Anyagi okok miatt garázs sürgősen eladó, nrly 20 nnves, még raktárnak és műhelynek is kialakítható. Érd.: Nk., Sugár út 74,
(22731 K)_
Nk-n (GE30) É-i viészben 19 nm-es garázs eladő. Irányár: 500.000 R. Érd.: Tekk IngaUanközvetítö Iroda, Nk. Teteki 5/a. Fsz. Tel.; 93/317-505. (22735 K)_
Nk-án, Bethten utcában garázs kiadó. Érd : Beüikri G. ti. 2.
Demeter Ferencné. (22803 K)_
Nk-n a Csokonai úton aknás garázs eladó. Érd.: 93/316-609 (16 óra után) (22825 K)
JARMU
Aranynrtál színű Honda Accord új gumikkal, 1600 errű-as, •85 ös kiadású, 2 év műszakival kitűnő állapotban 500 eR-ért eladő. Tel.; 93/316-514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi eladő. Érd.: Nk Sánc, Oj Étet u. 61.
(20043 K)_
Lada 1300-as, 7 éves, megkímélt állapotban, első kézből, vonóhoroggal eladő. Érd.; esti órákban, Nk. Dobó u. 34, Tel.: 93/319-193. (22727 K)_
125/1. Skoda 1989-es, jó állapotban eladó. Érd.; Nk Zemplén Gy. 4/D. ÍV/14. (22728 K)_
Wartburg Coni>i 1998-ig nflszakizott, jó állapotban 80.000 R
os irányáron eladó. Érd.: 93A20-239. (22729 K)_
50 ccm-es segédmotorkerékpárok (Jawa Babetta és Puck) jó állapotban, valamint 5 személyes, sport Mitshubishi, 88-as évjá ratü, katalizátoros, eladő, eselteg olcsóbb autót beszállítok. Ugyanitt eladő 2 személyes büfékocsi teljes felszereléssel, területtel, eseüeg bérbeadó, vagy személygépkocsira cserélhető. Erd.: 93/312-256, vagy Zalakaros. Kossuth u. 2. (Hősök tere).
(22730 K)_
Hal voltos Trabant egy év műszakival olcsón eladó. Tel ;
93/315-865. (22804 K)_
LADA 1200-as friss nílszakival, vonóhoroggal eladó. Tel,; 06760/399-602. (22805 K)_
Eladó nagyon jó állapotban lévő S51 NH SIMSON motorkerékpár. Érd.; H-K-SZ-GS napokon 17 óta után a 312086-os te
lefonon. (22825 K)_
Simson Svarbli eladó. Érd.: 3t8-730-as telefonszámon. (22826
K)_
Peugeot 505. 1979-es 20 hónap nílszakival, Polski 126-os, 1981-es 22 hónap műszakival jó állapotban áron alul sürgősen
eladók. Érd.: 318-730-as telefonszámon. (22827 K)_
7 éves, SR50 Simson rogogő nrgkínr"lt állapotban eladő. Irányár: 70 eR. Érd.: 323-210-es telefonszámon. (22842 K) Felújított állapotban lévő, 1978-as, 2000 cnű-as, V6-os, Ford Taunus műszakival eladó. Irányár. 200.000 R Érd.; 93/316-851-es telefonon, (22845 K)
ALBÉRLET
Plánder IngaUanközveUtŐ Iroda keres kiadó albérteti lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak díjtalan bérlőközveti-lésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk. Kazanlak 9 Tel.: 93/320-111 munkanapokon 9-12, 14-17 óráig. (21652 K) Keresünk kiadó albérkteket, lakásokat, családi házakat, bútoro-zottan vagy anélkül. Telek Ingatlanközvetítő Iroda. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505, Nyitva: H-P-ig; 9-16 óráig, Sz.:
10-12 óráig. (12028 K)_
Albérktet keres kínál az ÉGISZ IngaUanközveUtŐ Iroda a vá ros különböző pontjain. (Teljes lakásokat; szobát lakáson belül fürdőszoba és konyhahasználaltal; egyedi v, kp. fűtéssel.) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teteki u. 16. alatt az Égisz irodában. (20507 K)
Nagykanizsán a Katonaréten 5 szobás bútorozott családi ház. egyedi gázfűtéssel, udvarral, garázsai, hosszt! távra kiadó. Bér-leü díj: 30000. R+rezsiflió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ IN GATLANKÖZVETfrŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310 504. (21763
K)_
Nagykanizsán a Platán soron 2 szobás, egyedi gázas redőnyös, vlzórás, bútorozatlan lakás kiadó. BérleÜ díj: 18.000,-R+re-zsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület Fsz.) Tel.: 93/310-504. (22331 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyedi gázas, bútorozatlan lakás kiadó. Bérleti díj; 19.000. - Ft+rezsi/hó. Érd.; PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épüld fsz.) Tel.: 93/310-504. (22332 K)_
Nagykanizsa belvárosában 1. enrleten, 2+1 félszobás, 63 nm-es, bútorozott lakás teljes lakásfelszereléssel kiadó. Sérteti díj: 30.000. -R+rezsi/hó. ád.: PANORÁMA INKÖZ INGAT LAN KÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosító Épükt fsz.) Tel.: 93/310-504. (22334 K) Ady utcában, 1 enrkten 1 szobás, egyedi gázas bútorozott lakás teljes felszereléssel kiadó. Bérleü díj; 15.000. R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosíló Épület
fsz.) Tel: 93/310-504. (22652 K)_
Munkás utcában 1+2 félszobás, 3 enrleü közponü fűtéses, bútorozatlan lakás kiadó. Bérleü díj; 15.000.-R+rezsi/hő. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
fsz.) Tel.: 93/310-504. (22654 K)_
Sormáson 4 szoba hallos, tetőtérbeépítéses 120 nm alapterületű családi ház bútorozva, vagy bútorozaüanul, garázzsal, hosszú távra kiadó. Bérleü díj: 30.000,-Ft+rezsi/hó. Érd.; PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület (sz.) Tel: 93/310-504. (22655 K)_
Nk. városközpontban. 2 enrkten, 1+2 félszobás bútorozott lakás teljes lakásfelszereléssel kiadó. Bérleü díj: 20.000. R+rezsi/hó. Érd.; PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító
Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22656 K)_
Nk án a K-i vjészben 7. emeleten 1,5 szobás, kp. fűtéses, bútorozoü lakás kiadó. Közös költséget nem kell fizetni. Bérleti díj: 16.000 R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA IN KÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22777 K) _
Nk-án a belváros közelében 1 szoobás, bútorozott udvari lakás kiadö. Fürdő nincs. Bérleti díj rezsivel együtt 12.000 Fbhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
fsz.) Tel.: 93/310-504. (22778 K)_
Kiadö Nk. belvárosától 300 méterre 2 szobás, bútorozatlan, egyedi gázfűtésű, 4. emeleti, azonnal beköltözhető, 4 emeletes épületben lévő lakás, gyermekeseknek is. Bérleti díj; 15.000,-Ft + rezsi/hó. Érd.; SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk. Terv u. 4. Tel,: 93/312-058, munkanapokon 8-17 óráig.
HÍv.szÁm: SIKER A/284. (22312 K)_
Kiadó Nk. belvárosához közel egyedi gázfűtésű, vízórás, bútorozott, 2, emeleti, 4 enrletes épületben lévő, teljesen felszerelt, edényekkel ellátott lakás, május 1-től. Bérleti díj: 15.000 Ft+re-zsi/hó. Tévével együtt 16.000 Ft+rezsiAió. A lakóközösségi közös költség 1500 Ft/hó. Érd.: SIKER Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Terv u. 4. Tel.: 93/312-058, minkanapókon 8-17 óráig.
Hiv. szám: SIKER, A/290. (22754 K)__
2 szobás, étkezős, fürdőszobás, igényes családi ház, albérletbe kiadó, megbízható család részére. A konyha búrozva a szobák bűtozva, a szobák bútorozatlanok. Egyedi gáz és vlzórás. Garázs pince használattal. IP anyán 30.000 Ft + rezsi. Plánder Ingatlanközvetítő Iroda. Nk. Kazanlak 9. Munkanapokon 8-12,
14-17 óráig. TEL. 93/320-111. (22380 K)__
2 szobás, föklszinü, összkomfotos bútorozatlan lakás kiadó a keleti városrészben. Irányár; 13,000 Ft+ rezsi, 1 + félszobás egyedi gázfűtéses lakás bútorozva vagy bútorok nélkül kiadó szintén a keleti városrészben. Irányár: bútorozva 17.000 Ft + rezsi, bútorozatlanul; 15.000 R+ rezsi. ÉRd.: Plánder Ingatlanközvetítő IRoda. Nk, Kazanlak 9/D. Tel.: 93/320-111.
(22381 K)_
Irodának, telefonos, 1 szobás, és 3 szobás belvárosi lakások kiadók. ÉRd.: Plánder Ingatlanközvetítő Nk. Kazanlak 9/D. Tel.:
93/320-111. (22384 K)_
11 nnves, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb távra. Érd,; 320-111. Plánder IngaUanközvetítÖ Iroda. Nk. Kazanlak 9. (21931
K)__
Használatra oda adom Szentgyörgyvári hegyen lévő hobi kertemet. „Petrezselyem" jeligére kérem a jelentkezőket a Plánder Ingatlanközvetítő Irodában. Nk, Kazanlak Krt. 9. Tel.: 93/320-
111. (22664 K)_
Zalakaroson, frekventált helyen külön bejáratú lakrész üzletnek, utazási irodának, esetleg más célra kiadó. fid.. 93/312-256 telefonon, vagy Zalakaros, Kossuth u. 2. (Hősök tere).
(22724 K)_
Albérleti szoba kiadó hölgy részén-. Érd.: Nk. Erkel F. n. 9. I.
eml 3. (22725 K)_
Nk. K-i v.részben másfélszobás, összkonfortos, bútorozott lakás hosszabb távra kiadó. Érd.; Kiss József, Nk., Corvin u.
4/D, (17 óra után.) (22726 K)_
Bútorozott szoba kiadó egy hölgynek vagy diáklánynak 12 eFt-ért rezsivel együtt Nk. Kazanlak krt 3/C. 2/9. Göncz, (22806 K)_
K-i városrészben 2 szoba kiadó. Érd.: 375-373-as telefonszámon. (22841 K)
VEGYES
SOK SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDÓT AZ ANONYMUS ZENEKAR BEMUTATKOZÓ KONCERTJÉRE HELYE: ZEMPLÉN GYŐZŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (volt Űttörőház), IDEJE 1997, ÁPRILIS
12.17 ÓRA. Belépődíj 50 Ft. (22881 K)_
Fagyai, sövény, iskolázott luc és csavaros fűz (dísz fűz) eladó. Érd.: Kiskanizsa, Nagyrácz u. 45/A. Tel.: 319-624. (21887 K) CD írás 500 Ft, lenrzzel együtt csak 2.000 Ft. Űj Super Nintendo gép 22000 Ft. Hívj.: a 06-30/462-199-es telefonszámon. (21055 K)_
Gitár, tangóharmonika, szintetizátor, zongora oktatást vállalok. Ugyanitt angol nyelvű szövegek fordítását is vállalom Érd.: Kiss Levente, Nk-Sánc, Új Elet u. 61. Hétfőn 20 óra után.
(20603 K)
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Vég Lászlóné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Sándor Andrásnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Fordán Károlyné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Szladics Sinionné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szintű, merőben új rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket „Új fegyverrel a rák ellen" jeligére a Pf.;
154-be kérek. (21612 K)_,_
Matematika tanárt keresek vizsgára való felkészítés céljából. Érd.: minden nap 18 óra után a 360-351-es telefonon. (22585
K) \'_
Gyermekbicikli - 3 éves kortól kétkerekűvé alakítható -. kont rafékes, balonos, tartalékguuival újszerű állapotban, az új ár feléért, 7000 Ft-ért eladó. Érd.: napközben a 310-680 telefo non, Strauszné. (22703 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Építők figyelem! Nagyon olcsón juthat használt, jó állapotú, 2 db telt, 2 db üveges ajtóhoz és 60 nm-es házról leszedett palához, melyek tárolás miatt sürgősen eladók. Irányár: ajtó: 5000 Fttíb; pala: 15 Ft/db. Érd.: Bajcsa, Törökvári u. 140. Csütörtök, szombat vasárnap 9-18 óráig, vagy 322-827-es telefonszámon.
(22704 K)_
Háztartásban besegitéfct, takarítást, gyerekfelügyeletct vállalok. . Cím a szerkesztőségben. (22705 K)_
200 liter rizlingszilványi és 200 liter kékfrankos eladó. Ár 100 R 85/339-465, (22706 K)_
1997. április 12-én, szombaton 17 órától a Zemplén Gy. Általános Iskolában (volt Úttörőház) ANONYMUS EGYÜTTES bemutatkozó koncertjére kerül sor. Minden érdeklődőt szere -tettel varunk! Bek\'pődíj: 50 R (22707 K) _
BELYEGKERESKEDES
Nagykanizsa, Fő út 2.1. em. 7. (Kanizsa Áruház fölött) Telefon: 93/313-815 NYITVA: H., Sze., Cs.: 9-11 és 13-17 óráig; K., P.: 9-11; 15-18 óráig; Szo.: 9-12 óráig. ELADÁS - VÉTEL - ÉRTÉKBECSLÉS
Ha Ön, Kedves Gyűjtőtárs, olcsón, jó minőségben akar magyar (és külföldi) bélyeget vásárolni, úgy várom személyes vagy levélbeni jelentkezését
Március 1-tol minden eddiginél nagyobb árengedmény!
Jöjjön, nem bánja meg!
Iparcikk piacon 6x2 m-es bódé hellyel együtt eladó. Érd.: Er-zsébet tér 2. Éberhardth. 18 óra után. (22708 K)__
Fimí6 új, kétrészes, hőszigetelt, oldalt nyíló, bukó, 180x150 cm-es ablak. Ár. 18 ezer Ft Érd.: Nk. Magyar u. 157. Párfi. (22709 K)_
Vásárolnék jő állapotban lévő pelenkázót, fotelágyat és kisméretű kanapét Tel.: 93/317-120. (22710 K)_
Munkát vállal egy 41 éves hölgy. Házimunka, takarítás, főzés, kerti munka, idős enberek gondozása, hétvégeken gyermekié -lügyelet. Ajánlatokat a 323-204 telefonra kérek. (227 li K) Eladó elektromos házi fúrógép és hosszabbító; 2 ajtós akasztós szekrény, fényezett asztal, csillár, kemping ágy. 93/311-739.
(22712 K)_
1000 pengős. 1945-ös kiadású eladó. Érd.; 93/320-239. (22713
K)_
Súlyzókészlet. 220 kg-os eladó. Irányán 25.000 Ft. Házhoz vj
szem. Érd.; 93/320-239. (22714 K)_
Eladó asztal Ülőkékkel, akasztós szekrény, kenping ágy, csillár, ajtóhoz szalagfliggöny. Tel.; 93/311-739. (22715 K) Lucfenyő csemete, 4 éves, iskolázott, 2500 db eladó. Érd.:
93/346-218. az esti órákban. (22716 K)_
2xl40-es erősítő, hangfalak keverőkkel kompletten eladók. Érd.: 93/312-256, vagy Zalakaros, Kossuth u. 2. (Hősök tere)
(22717 K)_
2 db BMX kerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 320-557.
(22718 K)_
Keresem egykori katonatársaimat, azokat a kanizsai tüzéreket akik 1943-ban Szolnokon kaptak kiképzést. Majd 1944-ben Ukrajnába kerültek a frontra. Kovács László (kürtös) 16/1-es tüzérosztály. Érd.: 93/320-598. (22719 K)_
Jó állapotban lévő automata mosógép eladó. Érd.; 322-918.
(22720 K) _
Eladó: 1 pár női félcipő, 1 pár szandálcipő, újak, 39-es méretűek, valamint 1 pár görkorcsolya és egy férfi szürke Öltöny, Az összes áru kifogástalan minőségben. Érd.: 317-916 telefonon.
(22721 K)_
Új, nagykerekű, mózeskosaras babakocsi eladó 15 ezer forintért. Ugyanitt Marco, 3 funkciós babakocsi eladó 7 ezer FWrt
Érd.: 323-597 telefonon. (22722 K)__
Téglakerítésen hirdetésnek helyet biztosítok a Nk.-Bp. vasútvonal mellett, Nagykanizsán. Ajánlatokat .Helyreállítás" jeU-
gére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (22723 K)_
Ágynenítartós heverők, két fotel, komód eladók. Tel.: 93/315-
865.(22808 K)_
Eladó 1 db OMRON típusú pénztárgép, 2 db szikvízes ballon. Vennék 1 db MOZAIK típusú, kétajtós akasztós szekrényt
Érd.: Nk. Maort u. 20/3. Takács V. (22809 K)_
270 literes, Whirpool hűtőláda új állapotban eladó. Irányár: 25 eR. Tel.: 322-537 vagy 323-637. (22810 K)_
2 funkciós, összecsukható babakocsi megkímélt állapotban el
adó. Érd.: 319-241. (22811 K)_
Kéményes gázkonvektor, világoskék öntvényfürdőkád, kétszárnyú, lém kertikapu, kisajtó és egy db kerítésmezó, zárt, lenr-zelt eladó. Nk. Szigeti u, 19. Tel.: 319-047. (22812 K)
3 platnisgáztűzhely palackra is köthető eladó. Érd.: 323-210-es telefonszámon. (22828 K)_
Jó állapotban lévő vérnyomás mérő eladó! Érd.: 317^02-es te
lefonszámon. (22829 K)_
Megbízható személy takarítást vállalna. Érd.: 323-210-es tele-fonszámon. (22830 K)_
Eladó sürgősen szövetkezeti üzletrész névreszóló értékpapír. Kibocsátása 1992. július 1, Ára.:180.000R.kézpénz vagy csere is érdekelne. Ár megállapodás szerint. Érd.:8-19 óráig Nk. Ka-zanlak l/C. 4/3. (22831 K)_
Eladó 2 db 3/4-es zöld, fehér férfiköpenyek akciós áron 800 FtAJb és ágy fölé helyezhető fuggönykamis, ára: 2.800 R megegyezés szerint Érd.: Nk. Kazanlak l/C. 4/3. 8-19 óráig. (22832 K)_
Delfines vízibiciklik tartozékokkal sürgősen eladók. Érd.: 375-151-es telefonon. (22833 K)_
Tetőszervízl Régi tetők javítása, ereszcsatorna tisztítása, tetőfedő és bádogos ntinkák végzése. Érd.: 18 óra után a 93/322-
073-as telefonszámon. (22834 K)_
Matematika korrepetálást vállalnék általános iskolások részére.
Érd. 323-313-as telefonszámon. (22840 K)_
Diplomás, intelligens hölgy 6-8 órás álláslehetőséget keres. Érd.: 7-8-ig 1718-ig a 323 126-os telefonon. Dr. Horváth.
(22851 K)_
Drapp színú műbőr ülőgarnitúra eladó. Érd.: 06-30/560-150 v.
323-366-os telefonszámon. (22852 K)_,
Új gyermekheverő eladó. Érd: 317-916-os teleionszámon.
(22853 K)_
17 szál 8-as és 25 szál 6-os betonvas eladó. Érd.: Nk, Hermán O, u. 5. (22880 K)
PARTNERKERESŐ
50 éves, független, csinosnak mondott, jőlszjtuált hölgy megismerkedne 55 éves korig hasonló adottságokkal rendelkező úrral Leveleket „Találjuk nrg egymást" jeligére Nk. Plánder Hirdetőbe Nk, Kazanlak 9/D. Fszt-be várok. (21931 K) Keresem 55 éves korig azt az urat, aki keres egy 46 éves, házi as, otthont szerető, független dolgozó hölgyet komoly kapcsolat céljából. Leveleket „Ketten könnyebb" jeligére, Nk. Kazan-
lak krt 9/D. Plánder Hirdetőbe kérem, (21933 K)_
33 éves, 180 cm nagas, függeUen fiatalember komoly kapcsolat céljából keresi igazi társál független, kedves hölgy .személyében. Egy gyérnek nem akadály. Leveleket „Állítsuk meg az időt" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek.
(21936 K)_
36 éves függeflen kisgyeriitkével élő értelmiségi nem dohányzó hölgy ntgismerkedne korban hozzá illő úrral 45 éves korig. „Várlak" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok le-
velet. (21778 K)_
50 éves, csinos hölgy rendezett anyagiakkal megismerkedne 55 éves korig korrekt stabil egzisztenciával rendelkező úrral komoly kapcsolat kialakítása céljából. Leveleket ,Mülő idő" jeli-gére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek. (22512 K) 48/160 cm magas kellemes megjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy várja független hasonló adottságokkal rendelkező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves korig. „Talán még nem késtem el" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plán-
der Hirdetőbe várok levelet (21782 K)_
50 éves, független, csinos, jó nügjelenésű, kedves hölgy keresi korban hozzáillő, hasonló tulajdonságokkal rendelkező úriember ismeretségét ,J»4ájusi esff" jeligére a Plánder Hirdetőben (Nagykanizsa, Kazanlak 9/D) alá várom a leveleket. (22076
K)_
49/163/62, szeretetre vágyó, egyedülálló hölgy keresi olyan 49-52 év közötti, fiatalos, jómodorú, intelligens, független, rendezett anyagiakkal rendelkező, korrekt férfi ismeretségét, aki ma gányát megosztaná velem. Leveleket „Boldogságra vágyom" jeligére a Plánder IngaUanközvetítÖ Irodába kérem, Nk!. Kazan-
lakkrt 9/D.(22077 K)_
35 éves, 164 cm nagas értelmiségi, nem dohányzó nő 1 gyermekkel társat keres. „ÚJ tavasz" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plán-der Hirdetőbe várok levelet. (22377 K)_
45/157/53 elvált hölgy megismerkedne független, jó megjelenésű úrral tartós kapcsolat céljából. Levelekel „Piros rózsa" je-ligére, Nk. Pf.: 154-re várok, (22591 K)_
40 éves 180 cm magas elvált, lakással, munkahellyel rendelkező lelkiekben gazdag fiatalember keres hasonló adottságokkal rendelkező teltkarcsú hölgyet, 4045 éves korig. „Szeretnélek megtalálni" jeligére a Nk. Pf. 154-re varok levelet. (22626 K)
41 éves független .szakmunkás fiatalenixr társat keres 41 éves korig. „Kemény dió" jeligér Nk. Kazanlak 9. Plánder HirdetŐ-
be várok levelet (22666 K)_
.„Megtalállak még" jeligére várom vidéki leányok vagy elvált hölgyek levelét 28 éves korig, Én egy 28 éves független, vidéken élő űatalentier vagyok. Levelet Nk. Plánder Hirdetőbe várok, Kazanlak 9/D. (22667 K)_
29 éves, 173 cm nagas, barna hajú, kék szenifi, független fiú, függeUen hölgy társaságát keresi. Leveleket „Valaki kell ne-
kem is" jeligére várok a Nk. Pf. 154-re. (22687 K)_
37/156 cm nagas, független, barna hajú, házias hölgy, akinek a hobbija az olvasás, keresi korban hozzáillő, hasonló adottságokkal rendelkező úr ismeretségét. Leveleket „Kereslek" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9-be, Plánder Hirdetőbe kérek. (22755
K)_
Ha szeretné, hogy szeressék, és tud viszont szeretni, kiegyensúlyozott, vidám, intelligens, független, fiatalos, 1942 után született férfi - írjon! Kalandorok kímíijenek.„Hargita" jeligére, Nk.
55 762
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 66762 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt hét folyamán tizenöt csecsemő látta meg a napvilágot Kanizsán és vonzáskörzetében, ebből a létszámból tíz apróságot jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán húsz polgárt kísértek utolsó útjára, városunk lakossága tizennégy fővel csökkent. A hét folyamán nyolc fő jelezte, szeretne városunkba költözni, s harmincnyolcan költöztek el Nagykanizsáról. Hétvégén egy párt esketett az anyakönnyv-vezető, akik nem Nagykanizsai illetőségűek.
Kazanlak krt 9. Plánder Hirdetőbe várom a leveleket (22756
K)_
40/172/68 független, diplomás, egyedül élő úr keresi egy nemdohányzó, vékony testalkatú hölgy ismeretségét házasság céljából. Levelét „Pongó" jeligére várom, Nk. Kazanlak krt. 9.
Plánder Hirdető. (22757 K)_
.Húsvét" jeligére várom független, kedves hölgy levelét 32 éves korig egy 32 éves, független, magas, értelmiségi, mások szerint jő megjelenésű fiatalember. Nk. Kazanlak 9. Plánder
Hirdető. (22758 K)_
41 éves, független, 165 cm nagas fiatalember rendezett anyagiakkal korban hozzáillő hölgy levelét várja. Gyermek nem akadály. Leveleket .Együtt egymásért" jeligére várom Plánder
Hirdetőbe.Nk. Kazanlak 9. (22759 K)_
Megismerkednék egy komoly gondolkodású, tartós kapcsolatra vágyó hölggyel 23-35 éves korig. Távolság nem akadály. Le-veleket .Május" jeligére várok a Nk. If. 154-be. (22835 K) 52 éves 60/160 szőke, kékszeníl özvegyasszony társat vagy barátot keres 55 éves korig. „Lila akác" jeligére leveleket a Nk. Pf. 154-re varok. (22836 K)_
54 éves elvált asszony társat keres józan életű férfi személyében, élettárs-kapcsolat céljából. „Szép tavasz" jeligére levete-ket a Nk. Pf. 154-re varok. (22837 K)_"
55 éves, 165 cm nagas, 75 kg, jó szituált hölgy, csinos, hűséges, korrekt urat keres élettárs vagy házasság céljából. „Örök hűség" jeligére leveleket a Nk. Pf. 154-re varok. (22838 K) Oryan férfit keresek társamnak, aki hűséges, Őszinte, korban hozzá miliő, nem a gazdagságra és kalandra vágyik. 47 éves asszony vagyok. Leveleket „Becsület" jeligére, Nk. Pf. 154-re
várok. (22839 K)_
„Orgona" jeligére várom a leveleket független 40-50 év közötti jó megjelenésű fiatalembertől, egy csinosnak mondott független 42 éves értelmiségi hölgy. Leveleket Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várom. (22878 K)
Tisztelt uram ha Ön 58-60 év körüli független, meleg otthonra vágyó, akkor Önt keresi egy független, 52 éves, egzisztenciával rendelkező, kedves házias hölgy. „Közös otthon" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe varok levelet (22879 K)
41 éves függeUen szakmunkás űatalaember társat keres 41 éves korig. „Kemény dió" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőben várok levelet (22883 K)_
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük fajtiszta schnauzer szukakutyák, német vizsla kan- és szukakutyák, angol szetter kan, valamint keverék házőrző kutyusok.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként » bekerülésükkor oltást kapnak, s 1 pontosan nyilvántartottak - n szombatonként délután kettőtől ° háromig - költségtérítési díj fi- § zetése ellenében - elvihetők a 1 Sáncban, a Thury-laktanya mö- , gött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
tíagyXarüzsa, Terv u. 3. TKLKíOHr
93/310-340, 312-305
té&SAZDMSÓffOZf
ijtifít, t-m t <a*m*fz&riffajl>&t*i
if fiit ktrtUtAtd. nfav
awír iifjil\' lintlcuuiiI iiríjtfkt
32
KANIZSA -
1997. április 4.
Ajánlják a HSMK-t
A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége legutóbbi közgyűlésén a HSMK Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban elnevezésű programjával tagja lett a Szövetségnek. Az azóta eltelt időben két ajánló is megerősítette Papp Ferenc igazgató azon kérelmét, amelyben a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz való csatlakozást kérte Kanizsai Tavaszi Fesztivál elnevezéssel. Az egyik
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 3-án 17 órakor: 44. ORSZÁGOS FÜGGETLEN FILMES VIDEOFESZTIVÁL
A fesztivált megnyitja: Suhai
Sándor polgármester
A fesztivál zárónapja április 6.
- S-én 10 órakor: TELEFONKÁRTYA ÉS KINDERFIGU-RA BÖRZE
- 8-án 19 órakor: JANIKA -vidám játék három felvonásban (Hevesi-bérlet)
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
- 9-én 19 órakor: JANIKA -vidám játék három felvonásban (Bródy-bérlet)
- 9-én: A Rozgonyi úti Általános Iskola tanulóinak kiállítá- L sa az Ifjúsági Galériában
- 11-én 18 órakor: „Szabad öt- q letek..." - A KÖLTÉSZET n NAPJA
Közreműködnek: Kocsis Edit, Nagy Tímea, Tóthné Hegedűs Erzsébet versmondók, Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Czirákiné Kiss Ildikó.
ajánló, a Pécsi Szimfonikus Zenekar, melynek nevében Szkladá-nyi Péter szerint mély, kulturális tradíciójú város jelentkezik csatlakozási szándékkal, a műsorelképzelések színesek és egybecsengenek a Tavaszi Fesztivál hagyományos nyitottságával. Király Zoltán kaposvári AMK igazgató szóbeli ajánlását kiegészítve írta azt, hogy a nagykanizsai polgároknak a kultúra, a művé-
ÍSífíSSÍSiíSíiíííííSÍÍÍÍÍSÍÍ:::
szetek iránti érdeklődése megköveteli, a Hevesi Sándor Művelődési Központ évek óta tapasztalt színvonalas művelődészszervező tevékenysége pedig lehetővé teszi, hogy Nagykanizsa - úgy is mint a fesztiválszövetség tagja -beléphessen az úgynevezett tavaszi városok sorába. Meggyőződése szerint a Kanizsai Tavaszi Fesztivál a magyar kultúra nagy nyeresége lehet.
REMÉNYI MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT
ként miért nem szólították fel az összeférhetetlenség felszámolására. Székelyné Pásztor Erzsébet igazgatóhelyettes azt a tájékoztatást adta, hogy Reményi István munkaviszonyát 1997. március 24-vel megszüntette a MOL Rt., de más, az üggyel összefüggő részletet nem kíván nyilvánosságra hozni.
:::::::::::::.............:...............:...... : ::::::
wwwmmmm
A MOL Rt. - miután egy vizsgálat lezárását követően - felmondott a kanizsai bányászati üzem igazgatójának, Reményi Istvánnak. A MOL Rt. igazgatóságának lapunk azt a kérdést tette fel, hogy amennyiben Reményi István társaival beosztásával összeférhetetlen tevékenységet folytatott, első lépés-
KANIZSAI SIKEREK A MEGYEI KAZINCZY-VERSENYEN
A „Szép Magyar Beszéd Verseny" megyei döntőjét a Batthyány Lajos Gimnáziumban rendezték meg. Ezen a régi hagyományokkal rendelkező „Kazinczy-versenyen" ismét szép kanizsai sikerek születtek.
A gimnáziumok és szakközépiskolák kategóriájában: második helyezett Antal Gábor, a Bat-thyány-gimnázium tanulója lett, tanára Kőműves Rita. A szakmunkásképzők kategóriájában: első helyen Bácskai Zsuzsanna, a Thury-szakközépiskola tanulója végzett, felkészítő tanára Göncz Ferenc volt.
Mind a két „szépbeszédű" fiatalember részt vehet a győri országos döntőn, ahol jó eséllyel indulnak a Kazinczy-érmekért.
B. L.
Tavaszváró MDNP
Április 11-én, pénteken 17 órától a HSMK-ban tartja országos programjának megyei bemutatóját az MDNP Tavaszváró program címmel. Farkas Gabriella és Katona Tamás országgyűlési képviselők ismertetik a párt programját, majd felkért előadók mondanak róla véleményt: Bálás Béla megyés püspök, Fekete György szállodaigazgató, Koczka Csaba, a Fidesz-MPP megyei elnöke, Papp Lajos szívsebészprofesszor és Szántó Miklós nagykanizsai vállalkozó. A1 házigazda Tarnóczky Attila, az MDNP megyei választmányának elnöke. A rendezvényt kulturális műsor kíséri. Az est rendezője a Magyar Szabadság Alapítvány.
— Tisztelt Szerkesztőség!-
Bárcsak mindig húsvét lenne!
Húsvéthétfőre ébredtünk. A rádió az idegborzolgató hírek helyett kellemes, fülbemászó dalokat sugároz. Ezt hallgatva arra gondolok, hogy a pártok acsarkodása, egymás szidalmazása nélkül milyen szép még ez a magyar szegényes világ is. Az utcán apák és fiúk kölnisüveggel a kézben mennek locsolkodni. Sok sikerélményt szereznek ezen a szép napon a gyermekek, a fiúk is, akik locsolkodnak, a leányok is, akiket meglocsolnak. Sok jókívánság hangzik el e napon.....kinek öntök a fejére, váljon az egészségére." E szép hagyomány nagyban hozzájárul a már lazuló kapcsolatok erősítéséhez, elősegíti az egymásra való odafigyelést. A mai napon a vállunkra nehezedő terheket is könnyebben érezzük. A szép nap kellemes emlékei elkísérnek bennünket a következő napokon is, amíg el nem kopnak megszépítik életünket. Sok-sok ilyen napra volna szükség a mai nem könnyű életben 1
A tojás az újjászületés jelképe. A gyermekek kezében lévő szatyorból kikandikáló pirostojásokat látva bizakodjunk, hogy lesz még magyar újjászületés. Király János
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap--
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatárs: Dukát Éva, Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf: 154. Tel: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel,: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
NEM ELEG FÁKAT ÜLTETNI, FOLYAMATOSAN ÓVNI, ÁPOLNI IS
KELL ŐKET.
PALOTÁS TIBOR VÉGLEG KIZÁRVA
Az első és másodfokon a pártból kizárt Palotás Tibornak a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt Országos Fegyelmi Bizottságához benyújtott fellebbezését elutasították. Dr. Homoki János, az OFB elnöke indoklásában kifejtette, hogy a Független Kisgazdapárt Alkotmánya részét képező Fegyelmi Szabályzat kimondja azt, hogy a másodfokon eljáró megyei fegyelmi bizottságok határozatai ellen további fellebbezésnek helye nincs. így a Palotás Tibort a párt soraiból kizáró határozat a másodfok helybenhagyása után jogerős és végrehajtható.
(K)ABEL
A RENGETEGBEN
A Versenyhivatal munkatársa, dr. Krepsz Jenő szemléletesen világosít fel.
- Ha a meghatározott piacon, meghatározott körben sokan árusítanak vajat vagy helyettesítő termékként margarint, gazdasági erőfölény nem léphet fel, a vásárló igényei és pénztárcája szerint válogathat a kínálatból, választhat, kitől veszi meg az árut. De például tankot árulni egészen más. Nincs helyettesítő termék, egyedüli árusítója van. Ha ilyen helyzet áll
elő, vagy egy szolgáltatást alternatívaként csak az ország másik felében vehet igénybe az ügyfél, előfordulhat gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, mert a helyzet lehetőséget ad erre. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés nem más, mint az, hogy az eladói, szolgáltatói pozícióban lévő fél a vásárlónak, szolgáltatást igénybe vevőnek kedvezőtlen árakat szab, monopolhelyzetével visszaél. A versenytörvény szerint ez akkor is fennáll, ha az erőfölényben
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN

ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
Telefon/fax:
(93) 312-385
IX. évfolyam 15. szám 1997. április 11.
48-as emlékhely lehetne
Szeretném, ha a forradalom és szabadságharc kitörésének százötvenedik évfordulójára -1998. március 15-ére - az emlékmű elkészülne, s méltón ünnepelhetné a város ezzel is az ősök emlékét - mondta többek között lapunknak Karácsony József.
A Városvédő Egyesület MHB-számlaszáma, ahova szívesen fogadják a támogatást, a cél megjelölésével: 10200768-49310355, a Hitelbankban pedig személyesen Parrag Katalint lehet keresni a ,,\'48-as sírhely" ügyében.
írásunk a lap .?. oldalán olvasható.
UJ HELYEN AZ ORVOSI ÜGYELET
A múlt héten került sor az orvosi ügyelet új helyiségeinek ünnepélyes átadására a megürült fiúkollégium Petőfi utca felöli részén. Március huszonnyolcadikától a rászorulók itt részesülhetnek orvosi ellátásban ügyeleti időben. Mint Su-hai Sándor polgármester megnyitó beszédében elmondta, az ilyen kicsiny ünnepségeknek is megvan a maguk fontossága. A beruházás költsége mindössze hárommillió forint volt -, hiszen a most átadásra került helyiségek kialakítása legalább olyan súlyú a város életében, mint volt a kórházrekonstruk-
ció. A frissiben kialakított ellátó helyen két rendelő - egy gyermek és egy felnőtt -, pihenőszobák, egy teakonyha kapott helyet. Dr. Nemesvári Mártától megtudhattuk azt is, hogy a mostani beruházás csak az első lépés az alapellátás körülményeinek javításában, hiszen erre az évre tervezik a védőnői szolgálat a kor kívánalmainak jobban megfelelő helyiségének kialakítását, a Csokonai utcai bölcsőde egy megürült pavilonjában, valamint er-, re az évre tervezik a Tavasz utcai gyermekkörzetek tanácsadó helyiségének kialakításai is.
lévő magatartása miatt másnak nehéz belépni az érintett piacra. Amennyiben ilyen magatartással kapcsolatos bejelentés érkezik, a Gazdasági Versenyhivatal harmincnapos tájékozódási idő után meghallgatásra hívhatja a Teleket és ennek következtében elrendelheti a vizsgálat elindítását. Bejelentést bárki tehet, magánszemély, hivatalos és civil szervezet vagy akár a sajtó is.
A kanizsai kábelhelyzt\'tró\'l lapunk 10. oldalán adjuk közre írásainkat.
Szmodics: VB-terv teljesítve
Teljesítette a kanizsai szakvezetők - és a saját maga - által kitűzött tervet Szmodics Zoltán, a MÁV NTE sportolója, ugyanis a Kanári-szigeteken megrendezett kadett vívó világbajnokságon bejutott a legjobb harminckettő közé. A férfi tőrözők hetvennyolc fős mezőnyében a huszonhetedik helyet szerezte meg. de kis szerencsével bekerülhetett volna az első tizenhatba is. A versenyen szerzett tapasztalatairól Szmodics így számolt be. - A csoportmérkőzések során három győzelmet szereztem és háromszor vereséget szenvedtem, ezzel jutottam be a 64-es táblára. A hatannégy között egy mexikói vívót megvertem, de utána sajnos kikaptam a VB-n végül harmadik helyezést elért olasz fiútól. Mivel egyenes kieséses rendszer van, nem folytathattam a versenyt, s huszonhetedik lettem. Az olasz jobb volt nálam, de úgy érzem, szorosabb mérkőzést is vívhattam volna. A VB előtt elégedett lettem volna a harminckettő közé kerüléssel, de így utólag azt mondom, végezhettem volna előbbre is. A verseny szervezésén látszott, hogy Tenerifében nem gyakran rendeznek vívó világbajnokságot, a hangulat azonban nagyon jó volt. Sportludositásatnk a lap 2.1-24. és 25. oldalán olvashatók.
( KANIZSA - ScyotUéLyí üíéteÁ
1997. április 11.
2 _
hetetlenek -, utána döntsenek az eladásról. Kalmár István felhívta a figyelmet arra, hogy a kamatfizetést is várják ki. Marton István szerint azon is el kellene gondolkodni, hogy adjanak-e el részvényeket, mert ha az energiaszektor két nagy részvénycsomagját értékesítik, az önkormányzat túlteljesíti a részvényekből származó tervezett bevételeket. Véleménye szerint az értékpapírokkal való gazdálkodásról, a portfóliótisztí-tás további lehetőségeiről és a befektetésekről egy stratégiai tervet kellene készíteni. Kálócziné Eberling Márta tájékoztatta a bizottságot arról, hogy folyamatban van egy terv elkészítése, hamarosan a bizottság elé kerülhet a dokumentum. Az irodavezető szerint szükség lenne a környező önkormányzatok között olyan részvénycserékre, amelyek mindenkinek előnyösek lennének, a több kis részvényből csere folytán minden fél nagyobb csomaggal rendelkezne egy-két részvényből. Marton István felvetette, hogy a megye városainak portfolióval foglalkozó szakembereivel, bizottsági elnökeivel tárgyalásokat kellene kezdeményezni. A szakmai kerekasztaloknak Kanizsa lehetne a házigazdája.
A bizottság úgy döntött, hiába érkezett a Július Meinl részvényekre száztíz százalékos ajánlat, az eladást nem javasolják.
L. I.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Szociális Foglalkoztató
Szociális rendelet
Napirend előtt dr. Berlinger Henrikné adott tájékoztatást a Szociális Foglalkoztató helyzetéről. Mint elmondta, januárban elkészültek az üzleti tervezéssel, a tervet a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elé terjesztették. A GVB azt egyhangúlag el is fogadta. Az intézményvezető elmondta, hogy rövid távon a biztos működtetést, hosszabb távon a célszervezetté való átalakulást tűzték ki. Az első negyedévben több mint tizenhétmillió forint a foglalkoztató árbevétele, ami azt jelenti, hogy a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva havonta a kétszeresét tudják produkálni. Az idei költségvetési előirányzatból hatmillió forintot vettek igénybe, amely fele a tavalyi első negyedévinek. Dr. Berlinger Henrikné elmondta, azt várja a bizottságtól, hogy úgy szavazzon, hogy a közgyűlés vegye tudomásul a foglalkoztatónak nyújtott tizenötmillió forintos támogatást, mert ezt az összeget visszafizetni nem tudják. Szerinte a pályázatokon elnyerhető pénzösszegekből és a bevételekből az önkormányzat támogatása mellett a foglalkoztató működőképes lesz, ha mégsem, újra kell tárgyalni a támogatás összegéről. Béres Márton afelől érdeklődött, hogy a közelmúltban az önkormányzat által jóváhagyott 6,8 millió forintos pályázatnak mi lett a sorsa. Dr. Berlinger Henrikné azt válaszolta, saját hatáskörében úgy döntött, hogy nem nyújtják be a pályázatot, mert az irreális volt. Helyette elkészítettek egy hárommillió forintos pályázatot, amelyhez húsz százalék saját erő kell, és a támogatásnak van vissza nem térítendő része is. Béres Márton arra a kérdésre is választ várt, hogy a rövid időn belül elért eredmények birtokában a korábbi sikertelenség személyi konzekvenciáit is levonta-e a Foglalkoztató. Ehhez csatlakozva Zsoldos Ferenc azt kérdezte, milyen szervezeti váltpztatásra készül a vezető. Az igazgatónő elmondta, hogy az adminisztratív létszámot csökkentették, emellett a volt főkönyvelőt nyugdíjazták, és nyugdíj mellett foglalkoztatják. Ez kevesebbe kerül a Szociális Foglalkoztatónak. A kereskedelmi igazgató munkaviszonyát is megszüntették, aki vállalkozóként, jutalékért végzi a tevékenységet. Marton István a célszervezetté alakulás feltételeit boncolgatta. Azt tudakolta, hány főt kellene felvenni a
mai, nem korlátozottan munkaképtelen munkavállalók mellé, ha a célszervezetté alakuláshoz szükséges hatvan százaléknyi korlátozottan munkaképes foglalkozta-totti arányt el kellene érni. Dr. Berlinger Henrikné erre nem tudott válaszolni, mert az elképzelések szerint állandó munkaerőmozgással is alakítani kívánják a százalékos arányt. Ma a száznyolcvan foglalkoztatott húsz-huszonöt százaléka korlátozottan munkaképtelen. A bizottság elfogadta a szóbeli tájékoztatót.
Még napirend előtt hallgatták meg dr. Megyés Ágnes jogi főmunkatársat, aki tájékoztatta a bizottság tagjait a szociális törvény módosításáról, amelynek következtében kell a helyi önkormányzatoknak megalkotniuk illetve módosítaniuk saját szociális rendeletüket. A változások között szerepel többek között az, hogy rendszeres szociális segélyt kaphatnak azok az együttműködő munkanélküliek, akik más ellátásra nem jogosultak. A lakásfenntartási támogatás rendszerében is változást jelent az, hogy nemcsak egész évre, hanem hat hónapra (fűtési idényre) is lehet támogatást megállapítani. Mivel a gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével a rendszeres nevelési segélyezés rendszere megváltozik, a szakosztály azt javasolja az önkormányzatnak, hogy indokolt lenne a segélynem felülvizsgálata, és inkább a térítési díjkedvezmény-rendszer kiterjesztése a jogosult körre. Az átmeneti segély szabályainál új támogatási forma a tankönyvtámogatás. Dr. Megyés Ágnes az elfogadott idei költségvetési előirányzatokat, illetve a jogszabályok alapján kiszámítható szükséges költségeket egybevetve azt a megállapítást tette, hogy nem volt elég körültekintő a tervezés, dr. Bárányi Enikő kérdésére válaszolva a jogi főmunkatárs tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a számítások alapján az eltérés huszonhatmillió forint. Dr. Nemesvári Márta elmondta - és ezt erősítette meg dr. Csákai Iván bizottsági elnök is -, hogy részletesen megtervezték a szükséges költségvetést, a tervezet százhetvenhárom-millió forint volt. A bizottság elnöke hiába jelezte a költségvetési vita során, hogy a közgyűlés által elfogadott százmillió forint kevés lesz, a testület a lefaragott összeget fogadta el. A jelentős törvényi változás miatt a szociális és egészségügyi osztály a rendelet újraalkotását végezte el. A dokumentum a nem csatolt mellékletei miatt újra a bizottság elé kerül. Ezt követően a lakástulajdonhoz jutás helyi támogatásáról szóló rendeletmódosítást fogadta el a bizottság, így azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
L. I.
Molnár Judit 8800 Nk. Bartók B. u. 6. Kele Miklós 8800 Nk. Fő u. 7.
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság üléséről a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1996. február 14-én megjelent cikkére benyújtott tiltakozással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom: Tárgyi beadványukat 1997. március 13-án beterjesztettük a bizottság elé, mivel az a bizottság döntése elleni tiltakozást tartalmazta. A bizottság a korábbi álláspontját megerősítette, melyben az esetleges pavilonhelyek hasznosítására tett javaslatot. E véleményben a bizottság területek hasznosítását egyszeri területigénybevételi díj és közterülethasználati díj megállapításával javasolja. A pavilonhelyek kijelölése több előkészítést és vizsgálatot igényel tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem kívánja a pavilonok számátjelentős mértékben növelni.
A kijelölésre kerülő területek nyilvánosan meghirdetésre kerülnek, s így mindenki számára egyenlő esélyeket kívánunk biztosítani. Egyedi igény úgy a területre mint a pavilon típusára vonatkozóan egyedi elbírálás tárgyát képezi természetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével és a tulajdonosi állásfoglalás figyelembevételével. Kérem fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.
Nagykanizsa, 1997. március 24.
Tisztelettel:
Suhai Sándor
Pénzügyi Bizottság
Részvények eladása
mmmmmmmmmmmmmmmmm
A Marton István elnökletével ülésező bizottság egyetlen napirendet tárgyalt: az önkormányzat tulajdonában lévő egyes részvények értékesítéséről döntött a testület. Mint Kálócziné Eberling Márta, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője elmondta, 2,3 millió forint értékben jutott az önkormányzat kárpótlási jegyhez privatizációs bevételként. A kárpótlási jegyek tőzsdei árfolyama jelenleg háromszázharminc forint körül mozog. Marton István javaslatára a bizottság úgy foglalt állást, hogy ha a kárpótlási jegyek nyolcvan százalékos áron értékesíthetők lesznek, az illetékesek értékesíthetik azokat. Mint korábban lapunk is hírt adott róla, a lakáseladásokból származó kárpótlási jegyeket az önkormányzat a HB Westminster II. részvényeibe fektette be ötvenegymillió forint értékben. Ennek tíz százaléka kamatozó részvény, kilencven százaléka pedig törzsrészvény. A kamatozó részvényekre vételi ajánlatot kapott az önkormányzat, hetven százalékos áron vennék meg ezeket. Marton István azt javasolta, várják meg a részvénytársaság közgyűlését - mivel az osztályvezető szerint nincsenek pontos információik a társaságról és elér-
ím április 11.
( KANIZSA - g^ggjggg ütueá, 3
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Többen gyűjtik szelektíven
Országos területfejlesztési koncepció
Első napirendi pontként a szelektív hulladékgyűjtés további kiterjesztésére mondtak igent a bizottság tagjai. Mint Erdős Péter, a Környezetvédelmi Információs Iroda vezetője elmondta, a rendszer kiterjesztése az eredetileg tervezettnél lassúbb, ennek elsősorban anyagi okai vannak. A költségvetésben e célra tervezett hárommillió forint körülbelül hatszáz lakás bevonását teszi lehetővé. Gyalókai Zoltán azt kívánta tudni, miért a családi házas övezetekben került előbb bevezetésre a rendszer, hiszen elvileg a sűrűbben lakott körzetekben az edény-zet jobban telítődne. Mint Erdős Péter válaszából kiderült a nyugati példákon okulva lett ez a bevezetés sorrendje, hiszen a nálunk sokkal régebben szelektíven gyűjtő Nyugat-Európába sem sikerült a tömbházas övezetekben maradéktalanul bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést. Balassa Béla kérdésére adott válaszból kiderült, annak nincs akadálya, hogy a város különböző pontjain kihelyezett papír- illetve üveggyűjtő edényzetbe bárki elhelyezze kiválogatott hulladékát. Palotás Tibor azon javaslatát - miszerint a keleti városrészben kerüljenek kihelyezésre üveg és papírgyűjtő edények -, a szakemberrel egyetértésben támogatta a bizottság. A szelektív hulladékgyűjtési rendszert 1997-ben a Magyar utca az Űrhajós utca a Kinizsi utca és a Dózsa György utca által határolt területekre kívánja kiterjeszteni a város. A VKB támogatta azt az ingaüanértékesítést, amely a Hevesi út és a 7-es út kereszteződésében valósul meg. A vásárló autószalont kíván létesíteni a megvásárolt területen, tudhattuk meg. Sónicz István javaslatára a bizottság az engedélyezési dokumentáció kiadása előtt megtekinti a majdani szalon látványterveit és helyszínrajzát.
Harmadik napirendi pontként a bizottság az Országos Területfejlesztési Koncepciót véleményezte. Mint az előadó Tüttő István alpolgármester elmondta, az anyag
csak vízszintesen képes régiókat elképzelni, így nincs benne egy esetleges nyugat-dunántúli régió lehetősége sem. Az anyag megyénket automatikusan a dél-dunántúli régióhoz kapcsolja. Zala megye nem tartozik ebben az anyagban a preferált területek közé. Az anyag térképvázlatain felvonultatott elképzelések olykor eltérnek a szöveges részekben foglaltaktól. Zala innovációs szempontból semmilyen módon nem szerepel, ez ellen mindenképpen kifogást kell emelni, mint ahogy azt sem szabad hagyni, hogy Budapest legyen az egyetlen kiemelt terület, a Balatonra legalább annyira figyelmet kell fordítani - mondta az előadó. Nagykanizsának fontos lenne megfogalmazni az autópálya szükségességét is, hangzott el javaslatként. A véleményezést követően a Thury-laktanya egyes részeinek hasznosítására beadott ajánlatokról informálódott a bizottság. Tartalmában a Kanizsaterv munkáját tartották a legmegfelelőbbnek, azt javasolták, hogy a többi pályázótól is kérjenek az általuk felsoroltakra árajánlatot. A talajszennyezettséget mindenképpen vizsgálni kell, mert ez mindenképpen befolyásolja a hasznosítást, mondta dr. Fodor Csaba.
A napirendek megtárgyalása után Palotás Tibor tájékoztatta a VKB-t a múlt héten a GVB ülésén elhangzott, a Vásárcsarnokot is érintő kérdésekről. A bizottság azért kért tájékoztatást a témáról, mert mind a mai piac sorsa, mind a vásárcsarnoké a városképet befolyásoló tényezők. Mint Palotás Tibor elmondta, a műszaki osztály egy elképzelést tárt a GVB elé, miszerint le lehetne zárni és sétáló utcává lehetne alakítani a Zárda utca a piaccal párhuzamos részét. Az előterjesztők maguk sem értettek egyet az előterjesztéssel - mondta el Palotás Tibor, hiszen ez a város érdeke ellen szól. A témával kapcsolatban dr. Fodor Csaba eképpen vélekedett: a vásárcsarnok megépülése 1992 óta nyílt titok. A mostani piac területére születtek határozatok, a területnek érvényes RRT-je és beépítési terve van, ezeken senki nem változtatott, vagyis ma is érvényben vannak. Ezen dokumentumok szabályozzák most és a jövőben is az ott folyó építkezéseket, ezen szempontok figyelembevételével kapott engedélyt a Célpont üzletház, és eszerint készültek a Posta-Matáv területbeépítési tervei is.
_ B. D. É.
Egy \'48-as emlékműért
Bar tos József, aki önként jelentkezett az 1848-49-es szabadságharcba, a második hannoveri ezred huszár-főhadnagya volt. A szabadságharc bukása után gazdatisztként, majd bognárként dolgozott a Batthyány-birtokon, ezt követően hivatalszolga volt Nagykanizsán. Hét gyermeket nevelt. 1982-ben hunyt el városunkban, itt is helyezték örök nyugalomra.
Kriptáját és emlékművét azonban az utóbbi években benőtte a gaz, szinte láthatatlanná vált, hiszen az utolsó temetés 1953-ban volt a családi sírban, akkor a főhadnagy leszármazottját, Bartos Szidóniát temették el.
Néhány hónapja azonban valami történt. Erről számolt be lapunknak Karácsony József - bízva abban, hogy ez még csak a történet kezdete:
- Három évvel ezelőtt hallottam családi jóbarátunktól, Kerecsényi Erzsi nénitől, hogy a kanizsai temetőben van egy 1848-as emlékmű -teljesen elhanyagolt állapotban, s jó lenne, ha nem kerülne feledésbe a kripta. Akkor határoztam el - engem különben is mindig vonzottak a \'48-as eszmék -, hogy meg kellene menteni a sírt. Kikerestem a kriptakönyvből a helyét, megtekintettem és valóban szomorú látvány fogadott. Három esztendővel ezelőtt különböző okok miatt nem történt előrelépés, most viszont igen. Elmentem Gerencsér Tiborhoz, a hivatal főmunkatársához, akinek tetszett az ötlet, erkölcsileg támogatott, és megígérte, segít abban, hogy a sírt védetté nyilvánítsák. Temesi László miklósfai sírköves pedig felajánlotta, hogy munkatár-, saival rendbe teszi a kriptát és környékét, csak az anyagokat biztosítsam hozzá. Segítséget nyújtott Lovrencsics Lajos, a Városvédő Egyesület elnöke is, engedélyezte, hogy az anyagi támogatás az egylet MHB-számlaszámára kerüljön. Két iskola - a piaristák és a Batthyány-gimnázium - vállalta azt, hogy évente kétszer - március tizenötödikére és halottak napjára - diákjaik kitisztítják, megigazítják a sírt.
Szeretném, ha a forradalom és szabadságharc kitörésének 150. évfordulójára - 1998. március 15-ére - az emlékmű elkészülne, s méltóan ünnepelhetné a város ezzel is az ősök emlékét.
A Városvédő Egyesület MHB-számlaszáma, ahová szívesen fogadják a támogatást a cél megjelölésével: 10200768-49310355, a Hitelbankban pedig személyesen Parrag Katalint lehet keresni a „ \'48-as sírhely" ügyében.
Horváth Ilona
KANIZSA — 7Lé&JVé*Ufe& )_1997. április 11.
ELADHATÓK A RÉSZVÉNYEK
4
A város közgyűlése két héttel ezelőtt döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő DÉDÁSZ- és KÖGÁZ-rész-vényeket értékesíti, amennyiben egy limitált árat elérnek a papírok. A döntés részleteiről nem sikerült semmit megtudni, hiszen a vita zárt ülésen folyt
A pénzügyi bizottság elnökét, Marton Istvánt kérdezte lapunk az értékesítés lényéről, a vitatott kérdésekről.
- Amennyiben elmaradnak a privatizációs pénzbevételek, valóban szükség van a DÉDÁSZ- és a KÖGÁZ-részvények eladására?
- Meggyőződésem, hogy az értékpapír-értékesítésből a költségvetésbe tervezett 296 millió forintot ki lehet váltani. Megoldás lehetne a két természetes monopóliumot megtestesítő energetikai részvény helyett a kisebb értéket képviselő részvényeink eladásánakfelgyorsítása - nem kampányjelleggel, hiszen ez stratégiai kérdés. Ezzel mintegy ötvenmillió forintra tudna szert tenni a város. A hiányzó összeg felét a zakó újra-gombolásával, konkrétan a betervezett beruházások megvalósításának átütemezésével, esetleg elhagyásával lehetne megnyerni. Gondolok itt az ötvenmillió forintos hulladéklerakóra, amely rendkívül tisztességtelen módon a folyamatban lévő beruházások között fut, amikor az induló beruházások között sem futhatna, mivel az előkészítettség szintje egyenlő a nullával. Felelőtlenség lenne elindítani a beruházást, hiszen ez azt jelentené, hogy lemondanánk a parlamenti harminc százalékos támogatásról. Ezen túlmenően -ahogy bizottsági üléseken és a közgyűlésben is kifejlettem -, indokolatlannak tartom az YBL-te-lep közművesítését, a palini iskola építését sem kezdeném el, de az egyéb földvásárlásokra eltett tíz-
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Terv utca nyugaü oldalán lévő 14x18 m nagyságú területet.
A versenytárgyalás ideje:
1997. április 29.9.00 óra A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, |
Erzsébet tér 7.) n
á
Részletes kiírási anyag a Polgár- S mesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és jj 10. számú irodájában vehető át.
millió forintot sem használnám fel. így újabb mintegy ötvenmillió forintot nyernénk
- Az egyéb részvények eladását is említette, ugyanakkor többször elhangzott már az, hogy részvényeink többsége nem vagy rendkívül alacsony áron értékesíthető. Nincs itt valamilyen ellentmondás?
- Ezért lehetne csak viszonylag kisebb összeget összeszednünk ezekből. Sajnos a Kanizsa Bútorgyár 44,5 milliója nem ér semmit, de a Balaton Fűszert névértéken majdnem ötvenmillió és inkább ezt értékesítsük, ha kell, mint az energiaszektor részvényeit. Meg kellene próbálkozni a szintén ötvenmillió forint névértékű HB Westminster !1.-részvények eladásával vagy a Zalaiparker-, a ZAEV-, a ZÉTA-részvények eladásával is. Ezek nem túl értékesek, de ha az az ára annak hogy a két nagy részvénycsomag megmaradjon, fel kell áldoznunk őket.
A hiányzó pénzösszeg másik felét pedig a költségvetés alultervezéséből adódó tartalék teszi ki. Ha a beruházásokat és az alultervezést veszem figyelembe, talán nem is kellene részvényeket eladni. A zárt ülésen elhangzottakról nem beszélhetek, de a saját véleményemet elmondhatom. Ott azt mondtam, ha rajtam állna vagy bukna az ügy, még a következő testületnek is megtiltanám az energiaszektor részvényeinek eladását. Ezeket öt-hat éven belül nem szabadna eladni, ugyanis a „talált" pénzeket sikerült nagyon nagy mértékben fölemészteni, a költségvetésben a lyukak betömködésére felhasználni. Ezek után ennek a városnak, a következő testületeknek érdemi tartaléka nem lesz,
- Mire alapozza azt az optimizmusát, hogy pár év múlva, ha tőzsdére viszik a papírokat, akkor haszna lehet a városnak? A papírokból, az akkori értékesítésből keletkező haszonra gondol?
- Az esetleges osztalékra és az értékesítésre is. Aki részvényekkel foglalkozik, az tudja, hogy kétféle értéket testesít meg: az árfolyamértéket és az osztalékot. A MOL-részvény a tavalyi évben még az egy százalékot sem fizette ki, mert mindössze 0,9 százalék volt az
osztaléka. A tőzsdére vezetés óta az értéke a névértéknek több mint háromszorosára nőtt annak ellenére, hogy a MOL privatizációjának nagyobbik fele még hátravan. Ezelőtt három éve három MOL-részvényt lehetett kapni két kárpótlási jegyért. A sikerrészvények közül két és fél éve az Egist kétezerhuszonöt forintért lehetett megvenni, most több, mint tízezernyolcszáz forintot ér. A Richtert ezerháromszázharmincért adták most tizenegyezer forinton áll. Nem mondom, hogy a természetes monopóliumok ezt öt-hat év alatt biztosan elérik, de ennek lehetőségét ki sem lehet zárni.
- A közgyűlés zárt ülésén milyen arányban támogatták a részvénycsomagok értékesítését?
- Egy szavazaton múlt. A két részvénycsomag-együttes limitált eladási ára -, amelyet elérve a bróker azonnal értékesítheti a részvényeket - nem éri el a névértéket.
- Milyen privatizációs bevételekhez jutott, mennyi bevételt produkált a város értékpapírokból, részvényekből az elmúlt években?
- Az eladott és még meglévő részvényekből és üzletrészekből, a készpénzben megkapott belterületi földérték után közel 1,2 milliárd forint „talált" pénzhez jutott a város. Ha ehhez hozzáadjuk a lakáseladásokat - 1993-tól napjainkig nyolcszázmillió forint felett van -talán minden olvasó érzi, hogy ez a kétmilliárd forint mit jelenthetett volna a városnak
- Ezzel arra kíván rámutatni, hogy nem gazdasági, hanem politikai döntés született?
- Már az előterjesztés stádiumában azt éreztem, amit a Napkirály mondott: Utánam a vízözön.
Ugyanez mondható el a Nyugdíjasházról is. Nem az a kérdés, hogy kell-e Nyugdíjasház, hanem a beruházás módszere, a szerződéskötési eljárás, a kivitelezési ár megváltoztatása az, amit elutasítok.
- A már említett lakáseladásból mennyi bevételt várhat a város? Azon kívül, hogy az ÁSZ visszapótlási kötelezettséget állapított meg e területen, hogyan sáfárkodott az önkormányzat a lakáseladásból származó bevételekkel?
- Érdemi bevételt a lakáseladás ez évben már nem jelent. Az 1995. év végi dömping után ma a részletfizetésekkel együtt hatvanmillió forint van betervezve a költségvetésbe, ez talán realizálódik. A részemről is presztízsberuházásként számon tartott Nyugdíjasházra fordítani kétszázmillió forintból sok középületet rendbe lehetett volna hozni. De emellett is megmarad százmillió forint, amit a törvény értelmében vissza kell pótolni, ami évi húszmilliós részleteket jelent a következő önkormányzatnak 2002-ig.
- Kanyarodjunk vissza a két nagy részvénycsomag eladásához. Ön szerint kinek jobb értékesíteni: a tulajdonosnak vagy másnak?
- A tulajdonosnak való értékesítéstől óvnék Mindez nem is lenne érdekes, ha nem adnánk el e részvényeket. A limitált árat ezek a részvények pillanatok alatt elérik. Amint eladásra kerülnek, nincs tovább mihez nyúlnia a városnak.
- Amennyiben nem szavazták volna meg az eladást, minek kellett volna bekövetkeznie, hogy ön is igent mondjon az értékesítésre a következő két-három éven belül?
- A nagyfokú szegénység és egyes intézményeknek a tisztességtelenség határát átlépő alulfinanszírozása mellett megmutatkozik a jelen gazdálkodásában a féktelen pazarlás. Említettem a Nyugdíjasház beruházási-eljárási formáját, de akár a vásárcsarnokot is mondhatnám. Utóbbit megszavaztam, de támogatásom ma már nem lenne egyértelműen pozitív. Úgy néz ki, a költségek túllépik a tervezettet, de pontos adattal még sajnos nem rendelkezünk, meg kell várnunk polgármester úr e havi tájékoztatását.
Sokszor érzem úgy a közgyűlésben, hogy nem vagyunk döntési helyzetben és annyira nem tudok a dolgokról semmit, hogy sem igent, sem nemet nem tudok felelősséggel mondani. Mondom én, aki az átlagot meghaladóan ott vagyok a bizottságok stratégiai kérdéseket eldöntő ülésein és nemcsak a közgyűlési előterjesztésekből informálódok.
__L. I.

1997. április 11
KANIZSA - ^cndetéA
1
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ÉRTESÍTI A VÁROS LAKOSSÁGÁT,
hogy a felnőtt és a gyermek orvosi ügyeleti szolgálat helye 1997. MÁRCIUS 28-TÓL MEGVÁLTOZOTT!
Az új ügyelet helye: Nagykanizsa, Petőfi Sándor út 5.
(volt Fiúkollégium épületének jobb szárnyán).
ÜGYELETI IDŐ:
Felnőttorvosi ügyelet: hétközben 16.00-07.00-ig,
hétvégén péntek 16.00-
hétfő 07.00 óráig.
Gyermekorvosi ügyelet: hétközben 17.00-07.00-ig,
hétvégén péntek 17.00-
hétfő 07.00 óráig.
ÜGYELETI IDŐBEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:
Felnőttorvosi ügyelet: 313-274 Gyermekorvosi ügyelet: 313-380
ÜGYVEZETŐ PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap kiadására létrehozott Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
Feltételek: felsőfokú iskolai végzettség; legalább három év újságírói gyakorlat; erkölcsi feddhetetlenség. A munkakör 1997. június l-jétől tölthető be. Bérezés megállapodás szerint.
A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 1997. május 2. napjáig.
Altalános tűzgyújtási tilalom!
Az elmúlt időszakban - a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi felelőtlenség, gondaüanság következtében - az erdőkben avar és erdőtüzek keletkeztek.
A további erdőtüzek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen -a kijelölt tűzrakó helyen is -, valamint a közút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, ÁTMENETI IDŐRE TILOS!
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el!
Felhívjuk az erdőkben kirándulók, valamint a mezőgazdaságban dolgozók figyelmét arra, hogy égő dohányneműt eldobni nem szabad, azt gondosan el kell oltani. Kérjük továbbá a vonaton és gépjárművön utazókat, hogy égő cigarettacsikket, gyufát ne dobjon ki az ablakon!
A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúlásával későbbi időpontban intézkedik a Földművelésügyi Minisztérium.
A tüzet jobb megelőzni, mint oltani!
Tájékoztatásul közöljük az új közérdekű hívószámokat: Rendőrség 107 — Tűzoltóság 105 — Mentők 104
FELHÍVÁS
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy veszélyes hulladékgyűjtési akciót szervezünk. A háztartásokban összegyűlt akkumulátorokat, szárazelemeket, gyógyszer-, vegyszer- és olajhulladcko-kat az alábbi időpontokban és helyszíneken megjelenő mobil gyűjtőállomáson díjmentesen lehet leadni:
1. április 11. 14.45- ¦15.15 Katonarét Táncsics tét-
2. április 11. 15.30- -16.30 Hevesi ABC
3. április 11. 16.45- -17.45 Rózsa u. Kispiac
4. április 11. 18.00- -19.00 Alsótemplom előtti parkoló
5. április 12. 8.00- - 9.00 Palin, Szálfa u.
6. április 12. 9.15- -10.15 Napraforgó tér
7. április 12. 10.30- -11.30 Petőfi u.,-Honvéd u. sarok
8. április 12. 11.45- -12.45 Kazincy u.
9. április 12. 13.00- -14.00 Kiskanizsa Templom tér
10. április 12. 14.15- -15.15 HSMK parkoló
11. április 12. 15.30- -16.30 Miklósfa ABC
12. április 12. 16.45- -17.15 Olaj ABC
I
Kérjük, hogy a háztartásban előforduló ún. veszélyes hulladékokat kizárólag a fenti időpontokban és helyszíneken adják le a Hulladékgyűjtő Kft.-nek. Az akcióban ipari eredetű és mennyiségű hulladék nem adható le.
Környezetvédelmi Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI
a Nagykanizsa-Palin városrészben lévő lakótelkeket
Versenytárgyalás ideje: 1997. április 22. 10.00 óra Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyaló- j terme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) jj
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. iro- | dájában vehető át. 2
D
íe\\ső tc*on\\ QltxMtkzztei pt
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Áraink diszkrétek
- Döntés előtt győződjön meg árainkról!
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény!
XT t . c , , ... 0 Ügyeleti telefon:
Nagykanizsa, Széchenyi ter 3. 93/317-768 Tel.: 93/310486 93/311-572
93/312-821
6 ( KANIZSA-J^ ) 1997. április 11.

1994. Júliusában Bölecz László, Cserti József és Nádast Tamás egy régebbi ismeretséget és gondolatot mintegy megkoronázva, a Ford márka autóértékesítése mellett döntölt. A három ügyvezető által irányított Auio-Kn-ní/.sa Kft. ötlete és a Ford Hungária Kft. kezdeményezése találkozott, amit az augusztusi szer-ződésaláírás, majd a szeptemberi Eötvös téri bemutatóterem nyitása követett.
- A Forddal aláírt szerződésben vállaltuk, hogy rövid időn belül egy új autószalont és szervizt építünk, - kaptuk az információt a három ügyvezetőtől - Bölecz-Cserti-Nádasi - vezetőtriótól. 7995 telén vázoltuk először elképzeléseinket, majd 1996 januárjában már végleges terveink voltak Megvásároltuk a Balaton úton lévő területet, az első kapavágásokat a többször átdolgozott terven a múlt év nyarán kezdtük el.
Az épület tervezését a Balassa Béla által irányított tervező kollektíva vitte papírra, a szalon arculatának, belső képének a kialakítása Ludvig Zoltán és Willieim Gábor elképzeléseit tükrözi. Az alapozó, tereprendező és az útépítő munka a Prizma Gmk feladata
Auto-Kanizsa Kft.
FORD SZALON ÉS SZERVIZ A BALATONI ÚTON
volt, a Lindab rendszerű könnyűszerkezetes épület a Rutin Kft. munkáját dicséri. A kivitelezési munkákat és a műszaki ellenőrzést a Kanizsaber Kft. végezte Peszleg Ferenc irányításával. A kényszerű téli leállás ellenére - az áprilisra vállalt határidőre - elkészült a nyolcszáz négyzetméteres épületkomplexum. A szervizben az építkezéssel párhuzamosan már dolgozlak a szerelőink.
A korszerűen felszerelt háromszázötven négyzetméter alapterületű szervizben egyszerre kilenc autó javítása valósulhat meg. Az új berendezésekkel, célszerszámokkal, mérőműszerekkel, diagnosztikai eszközökkel, speciális Ford szerszámokkal, a magas nívójú munkavégzési céloztuk meg. Alkatrészkészletünk optimális, a hiányzó gépelemet számítógépes rendszerükkel három napon belül beszerezzük.
A szalon galériás kialakítású, emeletén irodák és tárgyaló helyiségek szolgálják a dolgozók munkáját. A
szalon alapterülete kétszázötven négyzetméter. A szalon hét-nyolc autó bemutatását teszi lehetővé egyidőben. Az ügyfelek és a javításra vállalkozók külön pihenőrészen foglalhatnak helyet. Az egyik sarokrészen alkatrészeket, autós-felszerelési cikkeket, tartozékokat tekinthemek meg a betérő ügyfeleink. Az autó- és alkatrész-rendeléseket számítógépek rögzítik, ez a gyorsabb hatékonyabb munkavégzést szolgálja. Az épület körüli területen, mintegy száz autó parkolhat egy időben, a bejárat előtti teriilet parkosított. Hátul elkülönített részen használt autótelep üzemel a közeljövőben, sőt autópiac működtetésére is sor kerül. Egyeztetett időpontban június 30-ig - megbontás nélküli állapotfelmérést is készítenek szakembereink a liasznált kocsikról. Bejelentés alapján szombat, vasárnap is nyitva tartunk. Egységünk összterülete egyébként hatezer négyzetméter!
- Mi lesz a sorsa az Eötvös téri eddigi értékesítő-bemutató termüknek?
- Az Eötvös téri egységünk csak bemutató terem marad, de új funkciókkal bővül. Forgalmas helyen létesült, beváltotta elképzeléseinket. Az ünnepélyes megnyitót követően, aki egy hónapon belül vesz nálunk autót, annak kifizetjük az egyéves casco és köteles biztosítási díját. Cégeknek ajánljuk hogy a hét közben üzemelő személyautóikat, haszongépjárműveiket - többet is - elhozhatják a hétvégi szerviznapokra.
Öt autószerelőnk, két autóvillamossági szerelőnk és két tanulónk, hét közben 8.00-17.00, szombaton 8.00-13.00 között áll ügyfeleink rendelkezésére. Az ipari kapuk közül kettő motoros, kettő kézi működtetésű. A számítógépesfutómű ellenőrző berendezése, a lengéscsillapító és fékhatásmérőpad, az automata gumiszerelő készülék, a kerékkiegyensúlyozó minden igényt kielégít - mondta befejezésül a vezető trió.
Bödör Béla
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épületében kialakított 7 db tetőtéri lakást. A versenytárgyalás ideje: 1997. május 06.10.00 óra
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. szám alatt található, 65 nm alapterületű pincehelyiséget.
A pályázatok benyújtási határideje: 1997. április 23.16.00 óra :
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és! 10. számú irodájában vehető át.
J
a».*,*».». ¦ ¦•( KANIZSA - ?g ) ~7
Szerelőműhely az Erdész utcában
Katalizátorszerelés autókba
Az ipar területén egyre többen rendelkeznek kettő vagy három szakmával. A ve-zetők behatárolása szerint ezek a szakemberek viszonylag széles skálán foglalkoztathatók, számukra sem jelent gondot az üzem másik területén végzett munkavégzés. Ezt egyre többen ismerik fel és az első szakma megszerzése után pár évvel, már egy másik szakmából újból vizsgára jelentkeznek, a többségük ezt az akadályt Ls veszi. Ezek közé tartozik Tóth Károly, aki az autószerelő szakmát Fonyódon tanulta huszonhat éve, utána a Siófoki szakközépiskolában érettségizett, majd Kaposváron technikusi tanulmányokat folytatott de vele párhuzamosan az autó* villamossági műszerész szakmát is kitanulta.
- Kanizsára 1982. januárjában kerültem, vállalatnál dolgoztam 1991. júliusáig. Önálló tevékenységemet hat éve kezdtem itt Nagykanizsán az Erdész utca 53. szám alatti szerelőműhelyben. Folya-
Lengyel György a Fuba-Thomson Márka-, és Antenna Szerviz ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy Nagykanizsán négyen foglalkoznak szerviztevékenységgel. Ketten a tévék, műholdvevők, hifitornyok szerelésével bizonyítanak, kolléganőjük a könyvelést intézi, míg a negyedik társuk Münchenben a vállalkozási teendőket látja el. Négy éve indultak egy evig betéti társasági formában, majd utána káeftére váltották.
- Nagyobb lehetőséget láttunk a káeftés megjelenésben, a munkavállalás, a kábeltelevíziós formák kialakításában, szerelésében - ez utóbbit tekintve két falut látunk el az említett rendszerben -, továbbá garanciális javításokat
maiban van a jelenlegi műhely bővítése, még egy kocsibeállóval bővül a kis egység.
- Szerelő berkekben hallottuk, hogy katalizátorok felszerelésével is foglalkozik.
- A szakma autós és villamosszerelői munkái mellett két éve katalizátorok felszerelésével is foglalkozom. A kész katalizátorok Budapestről a BRUCNER ÉS FODOR Kft-től szerzem be. A katalizátorok beszerelésével kevesebb szennyezőanyag jut a légtérbe, olcsóbb benzinnel üzemel, de a fogyasztás bizony kissé megemelkedik. A fővárosból beszerzett katalizátorok az összes keleti és nyugati gyártmányú személygépkocsira felszerelhetők. A léghűtéses motoroknál szakmailag is indokolhatóan nem javaslom a felszerelést, mivel a motor üzemi hőfoka kissé megemelkedik ez káros és a motor élettartamát csökkenti.
- Mi a katalizátor szerepe?
- A kipufogó gáz szűrése, újra égetése, tisztítása. Szerkezetét tekintve a fém burkolatába egy kerámiarács van beépítve, ez feliz-zik a keresztül áramló gázban, ennek következtében az éghető
végzünk a Thomsom és a Fuba cég részére. A két cég jelzése a minőséget fejezi ki - fogalmazott tömören a műszerész szakember.
A munkaellátottság jó, ennek jegyében tervezzük a jelenleg Csengery út 33. alatt működő szervizünk bővítését, mintegy hetven négyzetméter területtel. A kialakítást ez év nyarán hajtjuk végre. Négyfős létszámbővítést is tervezünk, rádió-, és tévé műszerészeket veszünk fel. Igényünket már jeleztük a Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségének. Autórádiókat, hangszórókat, antennákat és a műholdvevők összes típusát forgalmazzuk Foglalkozunk használt tévék, ezen belül a fekete-fehér és a színes változatok minden típusának az árusításával. Tervezzük a műholdvevők beltéri egységeinek a javítását is.
- Az ügyfeleik milyen gondokkal keresik fel önöket?
anyagmaradvány is elég. A gyakorlatban ezt úgy oldjuk meg, hogy a kipufogórendszer elejébe iktatjuk be, - fix rögzítéssel. A katalizátor ára benzines Trabantra tizenhatezer-nyolcszáz, szereléssel tizenkilencezer-háromszáz forint. Nyugati kocsikra az alapár huszonkilcencezer-százhúsz forint, szerelve harmincháromezer -ötszáz forint. A keleti gyártmányú négyüteműeknél tizenkilencezerhatszáz forint, szerelve: huszon-kétezer-hatszáz forint. A jelzett árak erre az évre garantáltak A beszerzés előtt fontos követelményként támasztjuk, hogy a motor jó műszaki állapotú legyen, ellenkező esetben a katalizátor tönkre megy, főleg akkor, ha a motor olajfogyasztása nagy. A műhely nyitva tartása kedd-pén-teki munkanapokon 9-18 óra között, szombaton 9-12 óra között áll ügyfeleink rendelkezésére.
A mester beszélgetésünk záró-gondolatainál elmondta, hogy az érdeklődés felfelé ível az öregedő katalizátoros autók miatt is. Egyébként a katalizátor cserélhető, garanciája egy év, vagy ötvenezer kilométer megtett út.
Bödör Béla
- Sajátos problémáik abból adódnak hogy a parabola műholdvevő antennákat saját maguk barkácsolják, nem tudják jól beállítani, ebből adódik az a gond, hogy utána bennünket keresnek fel, mi a hibát műszeres beállítással küszöböljük ki...
- Milyen mértékben változott a szakma?
- Óriási a változás! A négy évvel ezelőtt vásárolt készülékek technikailag elavultak. Sokan modernebb változatúra cserélik készülékeiket, abból a megfontolásból, hogy a magyar tévé kettes programja is felkerül a műholdra és ennek a vételét csak többsávos fejjel lehet fogni. Szervizünkben az említett „fejek" megvásárolhatók. Nyitvatartásunk 8-17 óra között - hétközben - a nagyobb ünnepek előtt és a munkacsúcsok idején szombaton is biztosított.
Bödör Béla
Zöld út a villamosításnak
- A villamosítási program ez év őszén indul térségünkben, a befejező munkálatokra a menetrend változással egy időben 1998. májusában kerül sor, - mondta bevezetőjében Illés Endre mérnök a MÁV Nagykanizsai Vontatatás főnöke.
- Ezzel párhuzamosan Budapest - Nagykanizsa közölt Inter City szerelvények indítására kerül sor. Ez egy magasabb komfort fokozatot, rövidebb menetidőt fog jelenteni utazóink számára. Várhatóan rövidül a menetidő a főváros és városunk között, az említett vonattípusnál. Pillanatnyilag az alálloinás és a villamos vonal tervezése folyik. Ezek a munkák előrehaladott stádiumban vannak Nagykanizsa minden szempontból felkészült a villamos járművek fogadására, ez együttesen a műszaki és a forgalmi felkészültséget is magában foglalja.
- Külön örömünkre szolgál, hogy sokévi hagyományokat folytatva, a Szakma Kiváló Tanulója versenyek Pécsett rendezett országos döntőjében, két tanulónk Takács Attila a vasút járműszerelő szakmában a negyedik, míg Szívós Olivér a nagyvasúti villamos járműszerelők nemes vetélkedőjén a hatodik helyet szerezte meg. Ezúton is köszönetemet fejezem ki Kudecz István tanműhelyvezetőnknek. Kovács Imre és Kauten József oktató kollégáknak az alapos felkészítésért. Két tanulónk a sikeres szereplés eredményeként jeles eredménnyel tett szakmunkásvizsgát és társaiknál három hónappal előbb vehetik át a szakképesítést nyújtó bizonyítványt.
Bödör Béla
Az újságírói
munkához
kedvet érző
fiatalok jelentkezését
várjuk!
Gyakornoki idő ntan főállású foglalkoztatás lehetséges.
Bővebb felvilágosítás »93/312-305 ésa93/310-540-es telefonszámokon.
A pár évvel ezelőtt vásárolt készülékek technikailag elavultak
FUBA-THOMSON Márka- és Antenna Szerviz
< v \\
ö \\ K A JN1ZS A -&e&%eíjü«t6. !• 1ÓOZ J 1997. április 11.
Beszéljünk róla
DROG, ALKOHOL, CIGARETTA
A nagykanizsai középiskolai tanulók körében 1995-ben a drogfogyasztási szokások felmérésére került sor, mely alapvetően a megelőző munka meghatározására irányult.
A drogokkal kapcsolatos ismeretek és attitűdök
A kérdezett, vizsgált szerek ismeretségük alapjaikét csoportra oszthatók:
- A többség által ismert szerek a heroin, kokain, marihuána, nyugtatók, LSD - mintegy 90 százalékban ismerik. A lányok között többen ismerik, mint a fiúk.
A kevésbé ismert szerek közé az extasyt, a cracket, az ampheta-mint, a methadont sorolták. A lányok ezeket a szereket kevesebben ismerik, mint a fiúk.
- Valamennyi szer ismertsége meghaladja a nagykanizsai fiataloknál az országos átlagot. Különösen így van ez az extasy esetében. További vizsgálatot igényel, hogy ez miért így van, miért ismerik jobban az extasyt a kanizsai fiatalok.
- Az egyes szerek fogyasztását helytelenítők aránya igen magas.
- A szerek különböző fogyasztásában (kipróbálás, alkalmankénti fogyasztás, rendszeres fogyasztás) különbséget tudnak tenni, de a differenciálás igen alacsony.
- A vizsgált szerek fogyasztóinak megítélésében - a marihuána kivételével általában a lányok engedékenyebbek. A kanizsai lányok kissé elfogadóbb attitűdjei visszaköszönnek a fogyasztási adatokban is az országos adatokhoz viszonyítva.
A drogok veszélyességével kapcsolatos attitűdök
- A nagykanizsai középiskolások körében is igen kismértékben differenciálódott a kábítószerekről kialakult kép, bár ez a differenciálódás valamelyest meghaladja az országos átlagot.
- A fogyasztói magatartással és a szerrel kapcsolatos attitűdök között leginkább feltűnő eltérés a marihuána esetén figyelhető meg, a kipróbálok megítélése szerint az alsó elítélési tartományba szere-
pel, ugyanakkor az egyik legveszélyesebbnek tartott szer.
- A rendszeres és kipróbálás szintű fogyasztás veszélyessége alapján képzett szersorrend nem különbözik jelentősen egymástól. Mindkét mezőnyt a kokain illetve marihuána vezeti, de a többi legális hozzá nem férhető szer fogyasztásának megítélése sem marad el jelentősen. Ugyanakkor a legális szerek stabilan a veszélyességi rangsor végén találhatók.
Drogfogyasztás
Tiltott drogok (marihuána, amphetaminok, LSD, crach, kokain, heroin, extasy)
- fogyasztásának életprevalen-ciája 16 éveseknél 4,3%
- fiúknál 4,9%
- lányoknál, 3,9%
- ha a marihuána és hasis fogyasztását nem számítjuk az érték 1%.
- fecskendővel bevitt drogfogyasztásról 7 fő számolt be.
- marihuána, hasis teljes élet-prevalenciája 4,3%
MDNP megyei programismertető
Ma délután 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ színházterme ad otthont a Magyar Demokrata Néppárt országos programját ismertető rendezvényének. Amint azt Tar-nóczky Attila, a Zala megyei választmány elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, az eseményen részt vesz Farkas Gabriella és Katona Tamás, a Néppárt országgyűlési képviselője. Az ő programismertetőjük után felkért hozzászólóként Bálás Béla megyés püspök, Fekete György szállodaigazgató, Koczka Csaba, a Fidesz-MPP megyei elnöke, dr. Papp Lajos szívsebész professzor és Szántó Miklós vállalkozó mondja, el véleményét. A rendezvény, amelyet a Magyar Szabadság Alapítvány támogat, kulturális műsorral zárul. Ezt követően Czupi Gyula, a helyi szervezet elnöke szólt, aki kifejtette, természetesen egyetlen nem MDNP-s előadótól sem várjuk, hogy dicsérjék programunkat, az azonban biztos, hogy a Néppárt olyan szervezet szemükben, melynek
programismertetőjén fontosnak találják gondolataik elmondását.
Miklósfai igen a termálprogramra
Őri Sándor szocialista képviselő vendégeként Suhai Sándor polgármester lakossági fórumon vett részt Miklósfán. A Mindenki Házában megtartott rendezvényen Őri Sándor többek között elmondta, hogy a városrész csatornázása a jövő évben valóra válhat, hiszen a lakossági önrészt vállalók mintegy hetven százalékos aránya lehetőséget ad a pályázati pénzek megszerzésére. Suhai Sándor beszédében szólt a polgármesterségének ideje alatt elindult lakásprogramról, a város pénzügyi-gazdasági helyzetéről, valamint ismertette azt az egyelőre még csak elképzelés szinten létező termálprogramot, melynek során az eddig lezárt, miklósfai termálkútra alapozva fürdővárossá válhat Kanizsa. Ehhez persze szükség van nagybefektetőre -amelyre remények szerint a brüsszeli kiállításon és tanácskozáson találnak rá, ám, ha ez meglesz, a város költségvetése négyöt év alatt Zalakaros nagyságren-
dű komplexum kialakítását képes támogatni. A megjelent érdeklődők a részletek kidolgozásához számos ötletet, tanácsot adtak és az előzetes híreszteléseket cáfolandó, támogatásukról biztosították az elképzelés végrehajtóit. A lakossági fórumon számos helyi probléma is felvetődött, ezek megválaszolására illetve belátható időn belüli megoldására Őri Sándor képviselő, Suhai Sándor polgármester és Imre Béla, a hivatal műszaki osztályának vezetője ígéretet tett.
Foglalkoztatási referens
A polgármesteri hivatal pályázatot hirdetett foglalkoztatási referensi munkakör betöltésére. Annak ellenére, hogy kilencen pályáztak, egyik pályázat sem felelt meg a kiírásnak, ezért azt eredménytelennek nyilvánították. Ezt követően pályáztatás nélkül töltötte be az állást a hivatal. Április elsejétől egy év határozott időre Értékes Katalint bízták meg a foglalkoztatási referens feladatkörével. A referens széles körű városismerettel, vezetői gyakorlattal rendelkező közgazdász.
- LSD 1,3%
- Nyugtató orvosi recept nélküli fogyasztásának életprevalen-ciája 6,6%
- lányoknál nyugtató fogyasztás
9,4%
- fiúknál nyugtató fogyasztás
3,4%
Szipózás életprevalenciája 5,4%, érdekes módon lányoknál többször fordult elő. Alkohol és gyógyszer együttes fogyasztása 8,4%-ban fordult elő, lányoknál ez 9,2% fiúknál 7,3%.
A többi szerfogyasztáshoz képest ez többszöri fogyasztást jelent.
A marihuána és a nyugtató valamint az alkohol-gyógyszer kombináció fogyasztás alatta van az országos átlagnak, a többi szernél azzal megegyezik.
Lányok fogyasztási rátája az országos átlaghoz képest kisebb. Marihuána nyugtató alkohol - gyógyszer esetében, viszont a szipózás magasabb arányú.
KÖLTÉSZET NAPJA
„Szabad ötletek..."
Belépés díjtalan!

1997. április 1 \\ KANIZSA - W&utete& J
1997. évi Kulturális feladatok - összesen: 15 millió Ft
Szakbizottság javaslata OKSB jóváhagyása ^^rti
EPt EFt
1. Művészeti Alap 1200
2. Kulturális Alap 5750
3. Eseti Tartalék 900 Táborok
1. Nemzetközi alkotótábor Kiskanizsa 150
2. Zárt Kör alkotótábor Valkonya 150
3. Janus Kör alkotótábor Valkonya 150 Városszépítő Egyesület
l.Miklósfa 1200
2. Sánc 150
3. Bagola 150
4. Palin 150 Városi nagyrendezvények
1. Alpok-Adria Nemzetközi Jazz Fesztivál 900
2. Identitás Szabadegyetem 300
3. Nemzetközi Néptánc fesztivál Könyvkiadás
1. Monográfia D. (Polgármesteri Hivatal
béralapjában 500 ezer) 200
2. Lebota János: Bánk Bán (150 ezer) 500
3. Tuskés - ősze monográfia
4. Kanizsai Almanach (Pályázva) -
5. Kustár Zsuzsa: Álomfejtés 300
6. MiUecentenáriumi történész konferencia-
tanulmány (Hivatal béralapban 100) 500
7. Nagykanizsa szerepe 1848-as forradalom és szabadságharc (Hermán-Molnár)
(Polgármesteri Hivatalba betervezve 400)
8. Pannon Tükör 300 Egyedi kulturális rendezvények
1. Országos Amatűr Filmszemle 800
2. Népek a Mura mentén nemz. történész konf. 400
3. Zenepártok Egyesülete 750
4. Pedagógus nőikar üjjászervezése 100
5. Kiskastély kulturábs rendezvény támogatása 400
1997. évi Kulturális Alap felosztása
Pályázó A cél megnevezése Tervezett Kérelem a OKSB. Szakb.
költség Kuli.Alaptól jóváhagyása Ft Ft Ft
Erkel M.H. Képzőművészeti Alkotók Klubjának működtetése 240000 80000
Erkel M-H. Irodalmi Kávéhz és Kanizsai Műhely rendezvényei 260000 100000 30000
Eraklin táncklub A táncklub önálló estje 20000 90000 30000
Zenepártolók Egyesülete Tanán Fúvósötös Ifjúsági HangversenyeinekTám. 156000 156000 100000
Zeneiskola A Fftn Licksa Ifjúsági 145000 110000 Nemtcstvérv.
Zencpártolók Egyesülete Szimfonikus Zenekar újévi koncertjének támogatósa 609000 250000 jövő év
Zeneiskoláért Alapítvány Az V. Kanizsai Művészed Napok pénzügyi támogatósa 255000 100000 50000
Családi Iroda Négy előadásból álló irodalmi rendezvény 59800 100000
Kisebbségi Önkormányzat Dél-nyugat Dunántúli Cigány Közgyűjtemény 80000 50000 20000
Kisebbségi önkormányzat Cigány Kisebbségi önkormányzat versmondóköre 180000 90000
Rozgonyi Ált. Isk. .Arany János" városi szavalóverseny 30000 20000 20000
Vakok Szövetsége Kulturális rendezvények Nk-án és megyénkben belül 120000 60000 30000
Hevesi ÁlL Isk. Hevesi Sándor Ált. Isk. 15 éves évforduló megünneplése 70000 50000 Nemévf.
Tbury Múzeum Az 1848-49iorradalom és szabadsághard eml.vetélk. 225000 50000 50000
TUNGSRAM Versmondók Nk-án megrend. kerülő irodalmi rend., társ. ünnep, szerp. 50000 50000
Hunyadi ÁlL Isk. Bárczi Géza megyei hetyesfrási verseny 115000 50000 oktatás
Zalai írók Egyesülete Dl. Kanizsai Irodalmi Napok 220000 220000
Városi Vegyeskar Vegyes kar támogatása 1050000 460000 230000
HSMK Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban 600000 200000 200000
HSMK Kanizsai Nyári Színház 400000 180000 1 20000
HSMK Bazár Udvar Zenei Esték 450000 160000 130000
HSMK Kápolna koncertek 240000 160000 100000
HSMK ZOXÓ - kötelező lyukasóra osztályfőnöki segédlettel 90000 75000
HSMK Középiskolások színházi bérletvásárlásának támogatása 180000 180000 180000
HSMK Humánökológiai Szabadegyetem 50000 40000 oktatás
HSMK Orgonahangverseny a Felsőtemplomban 95000 40000 30000
HSMK Jazz hangversenyek támogatása 150000 100000 100000
HSMK Vakációzz velünk! 70000 50000
HSMK Gycair^zínházi bedet 960000 150000 150000
HELY Klub és ART M. Zsigmondy Galéria folyamatos működtetéseié 200000
HELY-Klubés ART M. Zeneművészet 400000 350000
Kanizsai Fotóklub A KANIZSA FOTÓKLUB 40 éves jubileumi kiállítása 70000 50000 20000
Zemplén ÁlL Isk. Művészettörténeti vetélkedő 35000 20000 20000
Zemplén Ált. Isk. Rajzpályázat - kiállítás 35000 25000 10000
Zemplén Ált. Isk. Színjátszó Találkozó 25000 15000 24000
Zemplén Ált. Isk. Bábfesztivál 40000 30000 30000
Batthyány Gimn. HYÁNY rendezvények 40000 40000
Batthyány Gimn. Rendkívüli magyar órák 40000 40000
Bojtár Együttes A Bojtár Együttes koncertje a Patkó együttessel 45000 40000 20000
Bojtár Együttes Népzenei hangszerbemutatók óvodákban 8000 8000 8000
Körösi Ák. Isk. Kodály Zoltón Kórus találkozó 8000 8000 8000
Körösi Alt Isk. Ált. iskolai színjátszó találkozó 38000 30000
Móricz M. H. Népzenei koncertsorozat hivatásos együttesekkel 432000 122000 60000
Móricz M. R Kiskanizsai Gyermeknap 60000 40000
Móricz M. R Pódiumműsorok megrendezése 465000 120000 120000
Móricz M. R Tavaszi és őszi gyermekszínházi előadások 330000 130000 90000
„KANIZSA" Hagy.6rző A Kanizsa Táncegyüttes 25 éves évfordulója 430000 250000 100000
,,KANIZSA" Hagy.őraÖ VI. Gyermek néptáncverseny 60000 60000 50000
„KANIZSA" Hagy.őrző Szakmai táborok 140000 60000
Kodály M. H Várótermi Tárlat 300000 100000 40000
Kodály M. R Bábegyüttes működtetése 250000 100000 20000
Erkel Kamarakórus Minősítő hangverseny 50000 35000
Rózsa Úti Óvoda Az óvoda 20 éves évfordulójára udvari játékok készítése 350000 20000
Igricek Jubileumi koncert 85000 60000 30000
Ryn Szent Iván Éji Vigasságok a Csónakázó-tó szigetén 350000 80000 40000
Városszépítő Egyesület-Palin
Kulturális rendezvények szervezése 150000 150000 tervezve
Nagyrác DSK „Nagyrác Kupa" városi és városkörnyék labdarúgás 40000 35000 sport
Tehetségpártoló Alap. A 100 tagú Cigányzenekar Alapítvány Koncertje 727500 80000
Fafaragók Gyermek játszóterek és szobrok készítése 450000 350000 200000
Darvas F. Portyázások az osztály környékén 137200 50000 30000
Sikervonal E. Európa Nap és Szókincs tréning 680000 130000 oktatás
Dr. Dobó L. Színjátszó-rendező tanfolyam 145000 55000
Polgári Olvasókör Kiskanizsai Polgán Olvasókör rendezvényei 160000 120000 60000
Rózsaóvoda 20 éves jubileum az egészséges életmód jegyében 310000 260000 nemjub.
Erkel M. H. Dél Zalai Néptánc Együttes 350000 100000 100000
Erkel M. H. Olajbányász Fúvószenekar 750000 300000 150000
Szikla Ifjúsági köz Világ Ifjúsági Találkozón való részvétel 1800000 300000
Zeneiskola Kamarakórus Horvátországi vendégszereplése 220000 70000
Rover Majorettcsoport Hazai fesztiválokon, csoportversenyeken való részvétel 360000 160000 Veterán Tűzoltós-
autókért Egyesület Nemzetközi Csillagtúra 1000000 200000
TUNGSRAM Versmond. Vcxsrnondókör-feszti válókon való részvétel 120000 120000
Kanizsa Csillagai Külföldi és belföldi szereplések 200000 195000 50000
Nyugdíjas Dalkör Szereplések támogatása, útiköltség 300000 100000 80000
,Aianyvessző" néptánc Szakmai „edzőtábor" szervezése 279400 159400
„Aranyvessző" néptánc Fesztiválokon való szakmai, művészeti munka 558400 398400
Bojtói Együttes Részvétel magyarországi fesztiválokon 35000 30000 30000
„KANIZSA" Hagy.ápoló Fesztiválokon valórészvétel 340000 170000 70000
Erkel Ifj. Kamarakórus Részvétel a veszprémi Ifjúsági Kórustalálkozón 70000 60000 30000
Igricek Magyarországi fesztiválokon valórészvétel 150000 80000 40000
FAVORIT Tánc és Tornafcsztivál Ausztria 155000 110000 sportalap
Fehér Kigyó Együttes Mo-i fellépések, utiktg., utazásra, Orsz. feszt, részvét 200000 200000 50000
Búzavirág Néptánc Rendezvényeken való szereplések 70000 60000 20000
PetŐfi-Vécsey L Énekkara Fertőrákosi ÁlL Isk. kórusának vendéglátósa 85000 50000 20000
Magyar Környezeti Ncv. „MI VILÁGUNK" Orsz. Környezeti Nevelés 230000 50000 oktatás
KAMERA 67 Aülmszcm. Országos Független Film és Videofesztivál 300000 200000
Rózsa Úti Ált. Isk. Megyei Gyermekjáték és tánctalálkozó 150000 70000 20000
MCKSZZ. M-iTagszöv. VIII. Kulturális és sportnap 480000 100000 40000
Kisebbségi Önkormányzat Hl. Roma Kulturális Nap 200000 40000 20000t
Kisebbségi Önkormányzat Holocaust Emléknap 165000 80000 ncmkult.
Rover Majorcttcs. Majorett-találkozó 170000 150000
Sikervonal Egyesület Nemzetközi és Országos Eszp. Kerekasztal 170000 40000 oktatás
Polgári Olvasókör Csengcry Dénes vers és prózamondó verseny 650000 200000 70000
Móricz M. R VIII. Nemzetközi Néptáncfcsztivál 450000 350000 250000
Móricz M. H. III. Nemzetközifestőművész telep 210000 170000 50000
Móricz M. H. II. Országos Ulcaművész Fesztivál 240000 96000
Erkel Kamarakórus Steierische Gesangverein Dobi -i kórus vendéglátása 40000 25000
Z\'ART KÖR Alkotótábor 300000 200000
Batthyány Raj2s2akkör Szakköri működés támogatása 50000 50000 oktatás
HYÁNY Galéria HYÁNY Galéria 90000 50000
Nagycsaládosok Nagykanizsai regionális találkozó 250000 100000 30000
ELFTNK. Csoportja Kanizsai tizikusnapok Kalamár Csaba emlékverseny 50000 25000 oktatásy
Városvédő Egyesület Honismereti füzetek 15. kötet 110000 50000
Városvédő Egyesület Honismereti füzetek 16. kötet 150000 70000 70000
Városvédő Egyesület Honismereti füzetek 17. kötet 210000 100000
Batthyány Gimnázium Középiskolai filmklub szervezése 30000 30000
Körösi Áll.Isk. Módszertani kiállítós rendezése 37000 22000 kiállítás
Körösi Ált. Isk. Országos képzőművészeti pályázat kiírása 140000 64000 30000
Zeneiskola Kamarakórus CD-fel vételének támogatása 275000 \' 150000
Horváth Krisztina Kanizsai Almanach 1992 93. c. köt. kiadása 785000 350000
Péterfy Ált Isk. OVI-SULI 61000 41000 oktatás
Kis János Kanizsai Olimpikonok (könyv) 205000 150000
Tbury György Múzeum Századfordulós képeslapok reprint kiadása 160000 6000 20000
Thury György Múzeum Nk-Bilkei dűlői későbronzkori telep fcllárárása 600000 300000 200000
Thury György Múzeum Szerencsi Képeslap-m.ban lévő kzs i városkép, rcprózása 40000 30000 20000
TIT Csillagaszati Szabadegyetem 80000 60000 30000
Honvéd Kaszinóért Alap. „Ismered-c HlaiónátT\' mesejáték 225000 180000
Honvéd Kaszinóért Alap. „Táncolj velem, Mr. Drogmentes!" 282000 162000
HSMK Városi műsorfüzet kiadása 850000 400000 400000
HSMK A „Város vonzásában" c. könyv kiadására 123000 40000 20000
Könyvtárápoló Alapítvány A KA LAP című Kanizsa Diáklap támogatása 344000 100000 nem hatkör
Városi Könyvtár A város és kömy. teljes könyvtárrcndsz.nck egy. bemuL 800000 600000 200000
Szóivá j. (Pannon Tükör) Szoliva János verseskötete 250000 250000
HELY KLUB Közművelődési folyamatok megvalósítása 800000 600000 200000
HELY KLUB Középiskolások klubja 400000 300000 100000
Informatika Kiadói Bt. Nk. város 1996. évi sportévkönyvénck kiadása 750000 200000
Kotnyek István „Talált Tájaim Zalában" c. fek.-feh. fotóalbum kotségci 800000 190000
Sikervonal Egyesület Civil Segítő és Oktatóközpont 176800 200000
„Kanizsa" műhely írócs. „KANIZSAI FÜZETEK"2 150000 150000
Kodály M. H. Vasúttörténeti klub 250000 80000 20000
Kodály M. H. A nagykanizsai vasutös társas élet képeskönyve 400000 150000
Kodály M. H. Népi kismesterségekmúhelye-klub 250000 70000 20000
Zalai írók Egyesülete A Pannon Tükör c. folyóirat 1997/2 költségei 400000 400000
Thury Múzeum 1996. okL nemz. tört. tud. helyt, konf. előad. megjelenL 600000 600000 500000
Thury Múzeum Az 1998. évi Diák-hallgató Találk. támogatása 49500 29500 -
Czupi Gyula Kanizsai Almanach 1996-ról c. kötet kiadása 750000 35ÖOO0 150000
Czupi Gyula Szertics László munkájának kiadása 900000 147000
Igricek Gyermekkazetta kiadása 350000 60000
Z\'ART KÖR Egyesület működése 180000 1 00000
VárosvédőE. Városvédő Egyesület 10 éves tevékenysége 310000 100000 25000
Szabadi Tibor Tények a Gulágról Magyarok a Gulág Büntető lág.-ben 350000 120000
Ryno Testvérvárosi Gasztronómiai Napok 260000 50000
Ryno IV. Dél-Zalai Tanszer-tankönyv.
Taneszköz Kiállítás és Vásár 335000 60000
Ryno Országos és Nemz.-i Lovas Military Bajn. ill. Kupa 450000 200000 sport q,
Városi fiókkönyvtár Helytörténeti és közhasznú előadások 60000 40000 20000 Í
Kanizsa Csillagai CD-lemez és hangkazetta felvételek 245000 210000 - K
Járási Ddikó \' Kiáltílas saját anyagomból 20000 20000 - Lj
Egry József Galéria Kiállítások szervezése 60000 60000 - « Kanizsai Képző- a
Iparművészek Egyesülete Kanizsa ART Képzőművészeti könyvkiadás 1400000 500000 - ^
Fehér Kígyó Együttes Hanganyag kiadásának támogatása és CD 250000 250000
_I
10
( KANIZSA - TCáteti fiin^uMvt )
1997. április 11.
KIS
KÁBELTÖRTÉNET
Nagy Lajos, a NELKA 1991-ben eltávolított volt igazgatója szerint 1986 óta nem volt érdemi fejlesztés a kanizsai kábelrendszeren. Akkor már tizenháromezer-hatszáz lakásban volt bevezetve a tévékábel Kanizsán, a peremkerületek közül Palinban, Miklósfán és kis számban Kiskanizsán. A tanácsi lakások esetében a város, az OTP-, társas- és magánházak esetében maguk a tulajdonosok fizették ki a fejlesztés költségeit úgy, hogy a NELKA saját nyereségét visszaforgatva elvégezte a beruházást és annak egy meghatározott részét fizettette ki a tulajdonosokkal. Három árkategóriái alkalmaztak, a maximum tizenkétezer forint volt. Vitára adhat okot az, hogy ki lett a tulajdonos. Nagy Lajos szerint a tulajdonosok ugyanis nem tulajdonjogot vásároltak, hanem a köz-múhasználati díjhoz hasonló hozzájárulást fizettek. Nagykanizsán egy méter alépítmény ötszáz forintba került, míg Zalaegerszegen ugyanez a Világbanki program által támogatva kettő forint harminc fillérből is kijött a beruházónak. A rendszerváltás és a privatizáció szele nem kerülte el a NELKA-t sem, 1990-ben kísérletet tettek a cég magánosítására. Nagy Lajos azonban - látva azt, Iwgy messze a valós értéke alatt kívánták privatizálni a céget - 1991 március 6-án, az utolsó tárgyalás napján nem írta alá a szerződést.
Nagy Lajost 1991-ben eltávolították a NELKA-tól, majd egy év múlva az egyre fizetésképtelenebbé váló cég ellen felszámolási eljárást indítottak. Ez két évig zajlott, egészen addig, amíg 1993-ban tizennyolcmillió forintén egy külföldi -nem szakmai befektető - társaság kezébe került a tulajdon, a kábelrendszer tulajdona is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát is foglalkoztatta a kérdés, de a tárgyalásokat követően a város nem tudta megvásárolni a kábelrendszert. Hiába az új tulajdonos, a befektetőnek csalódnia kellett, vállalkozása nem lett rentábilis, ismét tulajdonosváltásra került sor. Nagy Lajos elmondása szerint az egyelőre nem tisztázott, hogy ma kinek a tulajdonában van a kanizsai kábelrendszer. \'
KABEL
A RENGETEGBEN
Amikor mi még...
Éppen negyven éve szerencséltet bennünket a Magyar Televízió - éppen eleget halljuk nap mint nap a kerek évfordulóra való em-lékeztetést. A hatvanas évek elején már egyre több háztartásba költözött be a huszadik század tárgyiasult istene, a tévékészülék. Akkor még antennáról nézték a tévétulajdonosoknál összegyűlt szomszédok, még nemzetközi kitekintésük is lett, hiszen „a grá-con" olyant is láthattak, amilyent korábban csak az idegenbe szakadt hazánk fiai. Aztán eljött az a kor is, amikor már antennahegyek nőttek a háztetőkön, az államilag biztosított magyar és testvéradókon kívül a határ mentén akár egy villával is lehetett fogni szomszédságunk műsorait. Már kérkedni is lehetett, készültek a hagyományos mellett a kör- és gömbantennák, szobaantennák, a honi nyugat-balkáni technikai fejlődésből ennyire telt. Városunk sem volt kivétel ilyen szempontból, tartottuk a lépést, némely területeken előbbre is jártunk, mint az országhatárokon belüli kelet-balkán
települései. Később ebbe a lehetőségeket számyaltató idillbe belerondított az újabb technikai fejlődés, a kábeltelevízió és hogy, hogy nem a kilencvenes évek első felében már senki sem tudta(?), hova tűnt a sok antenna, kié lett a földkábel tulajdonjoga. Az járt jól, aki mint magántulajdonát, továbbra is megőrizte a tetők korábbi sztárját, az antennát vagy nem ölt pénzt az önerős kábelfejlesztésbe.
Az antennarendszer az előző önkormányzat részére is felajánlásra került - mondta Marton István képviselő -, de a közgyűlés nem élt a vásárlás lehetőségével. Ha ez megtörtént volna, akkor nem alakult volna ki a jelenlegi helyzet. Evekkel később érzik meg ennek hatásait azok az állampolgárok, akiknek semmilyen befolyásuk nem volt a döntésre. (Részlet a kanizsai közgyűlés 1997. március 18-i jegyzőkönyvéből)
Kábeli zűrzavar
Lapunk több alkalommal foglalkozott már azzal a helyzettel, amely a kábelrendszernek a csil-
lagpontos rendszerre való áttérése nyomán alakult ki Kanizsán. A korábbi, úgynevezett soros rendszeren már több külföldi csatornát nézhettünk, és bizony dekóderrel lopni lehetett az HBO adásait is. A Kábeltel Kft. nem tudott a helyzeten úrrá lenni, így ahol tudta, kiépítette a csillagpontos, kijátsz-hatatlan rendszerét. Ebben a formában valóban csak azt nézheti a szolgáltatást igénybe vevő, amiért fizet. Korábbi cikkeinkben felvetődött, hogy a jobb technikát, a magasabb árat, a megoldást jelentő rendszert miért csak a város egy részére kényszerítik rá. Hogyan teheti meg a szolgáltató azt, hogy nem biztosít választási lehetőséget, monopolhelyzetével visszaél, diszkriminál. Bagladi íó-zsef akkori nyilatkozata szerint mindenki anyagi kondíciója, igényei szerint döntheti el, milyen televíziós csatornát néz majd otthonában. Ez nem igazán így történt, mert a kívánt programok helyett kínált programcsomagokat kapott a lakosság becsillagpontozott része, mindhárom csomagban elhelyezett mézesmadzagokkal, ami-
Kelemen Z. Pál önkormányzati képviselő több alkalommal felszólalt kábel-ügyben a közgyűléseken, 1996 január 12-én megjelent lapszámunkban pedig interjút adott a kérdésről, melyet Kábeli zűrzavar címmel közöltünk. Ebben említést tett arról, hogy szorgalmazta azt, hogy a város önkormányzata járjon közbe azért, hogy a közszolgálati Duna Televízió és a Kanizsa Televízió adásait az alapcsomagban nézhesse a város lakossága. A képviselő szerint a nyilvánosság korlátozását jelenti az az eljárási mód, hogy a kínálat szerint az alapcsomag a két országos magyar adó mellett egy-egy osztrák, horvát adó műsorát illetve a kábeltelevíziót üzemeltetők reklámját tartalmazza. - Nehezen lehet elfogadni, hogy a lengővezetéktől kezdve a nyilvánosság, a közszolgálatiság kor-
PRIMITIV MEGOLDÁS
látozásáig problémákat okoz a városnak a kábeltelevíziós társaság - mondta nyilatkozatában Kelemen Z. Pál. - A vezetékek kérdésében már felszólaltam, akkor a városképi gondok mellett arra is utaltam, hogy kárt okoztak azzal, hogy úgy vitelezték ki, ahogyan. Műszakilag primitív a megoldás (később a műszaki osztály már nem is engedélyezte), józan, műszaki ember ilyent nem alkalmaz, amikor kábelcsatornák vannak a földben. Lehet, hogy rossz állapotúak, de karban kell őket tartani. Ha valaki fölmegy egy háztetőre, azt látja, hogy a villámvédelemre rá van kötve a kábel, van, ahol el is van vágva a villámvédelem. A tetőn mászkáló emberek mindig károkat okoznak, következik a
beázás. Olyan nagy károkat tudnak okozni ezekkel a dolgokkal, hogy ma még nem látjuk a végét. Lehet, hogy egyes társasházaknak egymillió forintjukba is kerül a károk helyreállítása. A kár okozójának felelősségét azonban csak nagy harc árán lehet bizonyítani, hiszen nem volt munkaterület átadás-átvétel. Ez szintén szabálytalan. A szerelők fölmentek a tetőre, összefirkálták a lépcsőházakat, mi meg már csak takarítottunk utánuk... Minden az eszi-nem eszi, nem kap mástalapon történt. Mint önkormányzati képviselő nem tudtam, mi fog történni. Én eléggé jól értesült ember vagyok, elképzelhető, hogy a hozzám hasonló több tízezer ember sem tudott semmit.
1997. április 11.
( KANIZSA - TCáÁeU $un%cujwi )
11
ért nem nagyon maradtak meg az ügyvezető szerint csak szociális csomagnak nevezett kínálat mellett. Ebbe egyébként nem fért bele sem a városi televízió, sem a Duna TV adása. Akkor a Kábel tel Kft. azt ígérte, hogy a díj követi ugyan az inflációt, de nem lesz sokkal magasabb, mint akkor. A rendszer keménységébe az is belefért, hogy értesítés nélkül huza-loztak be házakat, gázvezetékek és villanyórák társbérletébe került a kábel - és a csillagosoknak sokkal több pénzébe az, amiért a soros rendszeren kevesebbért nézhették azokat az adókat, amit csak bírtak, lophatták továbbra is a mozicsatornát. Néhol kisebb háború robbant ki a fogyasztók és a társaság között, előkerültek a parabolaantennák és elővarázsolták a régi jó tetőantennákat is, hogy legalább a magyar adókat lássák a százas nagyságrendű külföldi adó mellett.
Pozitív diszkrimináció tehetetlenségből?
Hiába volt lehetőség a csillagpontoson akárhány, rap-zenét játszó adó vételére, a csillagosok irigykedtek a sorosokra, akiktől fejlesztés és bővebb programkínálat címén továbbra sem tudott több pénzt beszedni a kft. Igazából senki emberfia nem tudja, mennyibe kerül valójában a szolgáltatás, ezt nem lehet kilóra, literre, centire mérni, csak a haszon rátájával mérhető, amit a szolgáltató rákényszeríthet a fogyasztóra. Megszületett a nagy ötlet is, amely-lyel a soros rendszeren tévézőkből is újabb pénzeket lehet kicsikarni.
Nem tudta megoldani a Kábeltel azt, hogy csomagolja a soros kínálatot és kódolja a mozicsatornát? Minek kellett volna, hiszen indoklás nélkül is felemelheti több mint nyolcvan százalékkal a díjat anélkül, hogy hátránya származna belőle: nincs más égen-földön, aki kábeltévés lenne szűkebb pátriánkban.
Inflációkövető, de nem sokkal több
1991-ben még a Nagykanizsai Elektromos Karbantartó Vállalat (NELKA) üzemeltetési szerződése szerint negyedévente kettőszáznyolcvannyolc forintot - havi 82,67 forintot - kellett fizetni lakásonként. Ennek fejében a szolgáltató a tulajdonát képező és általa üzemeletetett antennarendszerről nyolc földi, három műholdas, egy mozicsatorna és hat rádióadó vételi lehetőségét biztosította a használónak. A díjemelés mértékéről a szerződés azt tartalmazta, hogy a szolgáltató minden év márciusáig az üzemeltetési díjat felülvizsgálja és a Statisztikai Hivatal által megadott áremelkedés mértékével - tíz forintra kerekítve - módosítja.
1993-ban már a Kábeltel Kft. kötötte meg a szolgáltatási szerződéseket a tulajdonát képező és az általa üzemeltetett antennarendszerről vételi lehetőséget biztosítva a használónak. Kötelezettséget vállalt a Magyar Televízió 1. és 2. programjának, a Magyar Rádió URH sávban sugárzott műsorainak vételére. „Lehetőségek függvényében biztosít földi és műholdas TV és rádió programokat."
(idézet a szolgáltatási szerződésből) A szerződés továbbra is tartalmazta a korábbi szerződés azon kitételeit, mely szerint a szolgáltató a díjat minden év márciusában a KSH által megadott áremelkedés mértékével módosítja. A szerződésbe foglaltak szerint az év május és június hónapjában lakásonként havonta nyolcvan forintot fizettek a használók a szolgáltatásért, amelynek díja július elsejétől százötven forintra emelkedett. Ez 87,5 százalékos áremelést jelentett.
1995. áprilisától ugyanazért a kínálatért a fogyasztónak lakásonként havi kétszázharminc forintot kellett fizetnie a Kábeltel Kft. felé, amely ötvenhárom százalékos díjemelést jelentett. A garanciák és kötelezettségek a korábbi szerződésekével megegyeztek.
1996-ban a soros rendszer kínálatáért már háromszáz forintot fizettek a fogyasztók, amely harminc százalékkal volt több az előző évinél.
A Kábeltel Kft. ez évi díjemelésről szóló értesítése szerint április elsejétől ötszázötven forintra emelkedik a díj. Ez több, mint nyolcvanhárom százalékos áremelést jelent, igaz, a soros rendszeren is nézhető a TV3 adása.
A Kábeltel megköszönte... és díjat emelt
Tisztelt Előfizetőnk!
Az 1997. év elején ezúton szeretnénk megköszönni, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. A városban kiépítés alatt álló új an-
(Folytatás a 12. oldalon)
MÁSHOL IS GOND
Zalaegerszeg Város Önkormányzata és az egerszegi kábelrendszert üzemeltető társaság közötti tulajdonjogi vita az igazságszolgáltatás elé került. A. perre azért került sor, mert a kábelrendszert mintegy kilencvenöt százalékban a volt tanács illetve a lakosság finanszírozta, a Zelka jogelődje csak üzemeltetője volt a rendszernek. Dr. Tóth László, Zalaegerszeg jegyzője 1995. augusztus 11-én megjelent lapszámunkban nyilatkozatában elmondta, hogy a vállalat átalakulása során szinte minden átmenet nélkül tulajdonának kezdte tekinteni a kábelrendszert. A per egészen- a Legfelsőbb Bíróságig jutott, de közben a felek egyezséget kötöttek. Mint azt dr. Györké Gyöngyi, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal jogi irodájának vezetője elmondta, a problémakör kettős volt. A Zelka jogelődje ugyanis közérdekű felajánlással a városnak adta az antennahálózatot. Az eljárás során azonban formai hiba történt, ezért a Zelka nem ismerte el a felajánlás tényét. Mivel a volt tanács beruházása volt a kábelrendszer kiépítése, a kérdés az, hogyan kerülhetett a Zelka könyvelésébe a kábelva-gyon. Az egyezség révén az önkormányzat tulajdonába került a törzskábel-rész egyharmada, a Zelka Kft.-é maradt a fennmaradó törzskábel-vagyonrész illetve a primer hálózat és csaüakozó rendszer. Lakáson belül a tulajdonosoké a kábel tulajdonjoga is, de időközben a Zelka a rendszer egy részét megszüntette és kiépítette csillagpontos kábelrendszerét.
KISZOLGÁLTATOTT TEVENEZOK
Igazuk lett azoknak, akik megjósolták: sokba fog kerülni a kaposvári polgároknak a helyi televíziós és rádiós műsortovábbító kábelrendszer magánosítása. Nemrég a fejlesztés reményében leválasztották a városi ingatlankezelő cégről a korábbi antennaüzemet, és eladták egy idegen érdekeltségű vállalkozásnak.
Egyesek sejthettek valamit a városházán is a jövendőről, hiszen a szindikátusi szerződésbe belefoglalták, hogy a rendszert átvevő és fejlesztő Kaposkábel Kft. 1997. december 31-ig nem emelheti a szolgáltatás árát és a kaposvári díjaknak mindig a legolcsóbbnak kell lenniük az országos rangsorban.
Szerződés ide vagy oda, a cég
máris áremelési javaslattal kopogtatott a városházán, hivatkozva mindenféle előre nem látható körülményekre.
A közgyűlés - mint árhatóság - furcsa megoldást választott: helybenhagyta az áremelést, de azonnal fel is függesztette a döntést, és tárgyalást kezd a kft.-vel, amelynek során további garanciákat kíván kapni rá, hogy a kaposvári polgárok tízezrei nem lesznek kiszolgáltatva az új szolgáltató kényének-kedvének.
Eső után köpönyeg, legyintenek erre a városlakók, akik azt tapasztalták, hogy a régebbi, a lakásokkal együtt általuk megvásárolt vagy utóbb kiépített kábelrendszer helyett az ő megkérdezésük nélkül egy azzal párhuza-
mos, úgynevezett csillagpontos rendszert épít ki a Kaposkábel Kft. (értsd: ha nem engeded behúzni az új, fekete kábelt, akkor majd nem nézel tévét), azután az addig működő rendszeren önkényesen, minden korábbi szerződést fölrúgva egyszerűen megszünteti a szolgáltatást.
Az új kábelen alapáron meghagyták az embereknek a Magyar Televízió két programját, a Duna TV-t és a városi televíziót, az összes többi műsor vétele (háromféle variációban) viszont már több száz forintba kerül, és most ezt az összeget rögvest emelni is akarják.
Mellesleg: akinek régi tévéje van, annak, ha nem is cseréli ki, legalább bele kell építtetnie egy nem éppen olcsó, új alkatrészt,
különben hiába is keres jó néhány programot. A városvédők máris féltik a települést a végzetes elcsúfítástól, ugyanis a gátlástalan áremelésről szóló jóslatok miatt a városlakók csoportjai azon gondolkodnak: kisebb közösségekbe összeállva vásárolnak egy-egy vevőrendszert és nem kérnek a Kaposkábelből.
A tényekhez tartozik: a Kaposkábel Kft. ügyvezetője ugyanaz a személy, aki az előző helyhatósági választáson a szocialista párt polgármesterjelöltje volt mint bombabiztos favorit, ám csalódnia kellett, mert elsöprő többséggel nyert előtte a Fidesz és a konzervatívok embere. Viszont a testület szocialista többségű. A városi pletykák pedig afféle kárpótlásról szólnak antennaüzem ügyben.
(elpé)
12
( KANIZSA - TCáóeU >juw$euwt )
1997. április 11.
(Folytatás a 11. oldalról.)
tennarendszer folyamatos üzembe helyezésével 1996-ban megítélésünk szerint lényegesen tudtunk javítani szolgáltatásunk minőségén, előfizetői nyilvántartásunk korszerűsítésével, díjbeszedői hálózatunk kialakításával ügyfélkapcsolatainkjelentősen javultak.
Az 1997-es év a kábeltelevíziózás területén jelentős változásokat hoz. Mint bizonyára Ön is tudja, 1996-ban elfogadták a médiatörvényt, amely a kábelhálózatok üzemeltetőire - s így előfizetőire is - díjfizetési kötelezettséget ír elő. így a köztünk fennálló Szolgáltatási Szerződés díjfizetésére vonatkozó részei szerint az előfizetési díjak - figyelembe véve az 1996 évi inflációt is - 1997. április 01-től az alábbiak szerint módosulnak.
Soros rendszer antennadíj 300,-Ft-ról 550,-Ft-ra,
HBO szolgáltatás 924,-Ft-ról 1.220,-Ft-ra.
Szolgáltatási díjaink emelkedése miatt előfizetőinkre háruló terheket vállalkozásunk igyekszik szélesebb műsorválasztékkal ellensúlyozni. Kínálatunkban több új, többségében magyar nyelvű, csak kábelrendszereken nézhető csatorna jelent meg.
¦ így szélesebb körben, tehát a soros rendszerben is nézhető a TV3 műsora.
¦ 1997 év elejétől magyar nyelvű közvetítésekkel bővült a Euro-sport kínálata.
¦ Várhatóan ez évi indulásától kezdődően városunkban is nézhető lesz egy magyar nyelvű zenei csatorna.
Reméljük, hogy kibővített műsorválasztékunk, ajánlataink kedvező fogadtatásra találnak, s Ön továbbra is előfizetőnk marad.
Nagykanizsa, 1997. március 10.
Üdvözlettel:
Bagladi József
ügyvezető
- Egy idős nagykanizsai polgár megmutatta azt a közleményt, amelyet a Kábeltel Kft.-tői kapott díjemelés kapcsán. Végignéztem a számokat és ezek szerint a soros rendszerű antennadíj háromszáz forintról ötszázötven forintra emelkedik. Ez olyan irreális díjemelés, ami semmiféle indokkal nem támasztható alá. - mondta Tarnóczky Attila képviselő a közgyűlés március 18-i ülésén.
- ...Tegnap kaptam meg a Kábeltel díjemelését és engem is megdöbbentett. Választ fogunk kérni a Kábeltel Kft.-tői. - válaszolta Suhai Sándor polgármester a képviselőnek.
A polgármester levelét megírta
Tisztelt Bagladi Úr!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. március 18-i közgyűlésén Tarnóczky Attila képviselő úr felvetette, hogy több idős állampolgár megkereste a KÁBELTEL Kft-től kapott díjemelés ügyében.
A közgyűlés irreális mértékű díjemelésnek tartja például a 300 Ft-ról 550 Ft-ra történő emelést.
Kérem, hogy a díjemelés mértékéről, annak emelési indokairól részletes tájékoztatást szíveskedjen küldeni részemre, hogy az állampolgárokat és a közgyűlést arról tájékoztatni tudjam.
Nagykanizsa, 1997. március 21.
Tisztelettel:
Suhai Sándor
Erkölcstelen vagy törvényt sért?
- Lehetősége lenne-e a városnak arra, hogy az önkorlátozás nélküli díjemelések esetében a Versenyhivatalhoz forduljon, és megpróbálja mértéktartásra ösztönözni az adott városi céget? - folytatta kérdését Tarnóczky Attila.
- Egy monopolhelyzetben lévő kft.-vel állunk szemben, ezért tevékenységüket erkölcstelennek tudjuk minősíteni ugyan, de egyéb intézkedések megtételére nincs lehetőségünk. - válaszolta Suhai Sándor polgármester.
Gazdasági Versenyhivatal
A Versenyhivatal munkatársa, dr. Krepsz Jenő szemléletesen világosít fel:
- Ha a meghatározott piacon, meghatározott körben sokan árusítanak vajat vagy helyettesítő termékként margarint, gazdasági erőfölény nem léphet fel, a vásárló igényei és pénztárcája szerint válogathat a kínálatból, választhat, kitől veszi meg az árut. De például tankot árulni egészen más. Nincs helyettesítő termék, egyedüli árusítója van. Ha ilyen helyzet áll elő, vagy egy szolgáltatást alternatívaként csak az ország másik felében vehet igénybe az ügyfél, előfordulhat gazdasági erőfölénnyel való visszaélés. Mert a helyzet lehetőséget ad erre. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés nem más, mint az, hogy az eladói, szolgáltatói pozícióban lévő fél a vásárlónak szolgáltatást igénybe vevőnek kedvezőtlen árakat szab, monopolhelyzetével visszaél. A versenytörvény szerint ez akkor is fennáll, ha az erőfö-
lényben lévő magatartása miatt másnak nehéz belépni az érintett piacra. Amennyiben ilyen magatartással kapcsolatos bejelentés érkezik, a Gazdasági Versenyhivatal harminc napos tájékozódási idő után meghallgatásra hívhatja a feleket és ennek következtében elrendelheti a vizsgálat elindítását. Bejelentést bárki tehet, magánszemély, hivatalos és civil szervezet vagy akár a sajtó is.
1996. évi LVII. törvény
A törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról tavaly július tizedikén került kihirdetésre, hatályba lépésének időpontja 1997. január elseje volt.
„A gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek, továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az állam jogi szabályozással biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát."
I. fejezet - a tisztességtelen verseny tilalma
„Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni."
n. fejezet - a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
„Tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása..."
V. fejezet - a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
„Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:
a) az üzleti kapcsolatokban -ideértve az általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.
Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon:
a) az, akinek az áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni, vagy aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül fobytatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársai-
nak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására."
Kinek, mennyi?
A soros rendszeren adott jelért havi ötszázötven forintot kell fizetni.
A csillagpontos rendszer első csomagja 170, második csomagja 490, harmadik csomagja 790 forintba kerül Kanizsán. Az HBO mozicsatorna havi díja ezerkétszázhúsz forint.
De mindenütt ennyi a havi díj?
Miklósfán más a helyzet. Hol van már az a kor, amikor Csepel szigetén olcsóbb volt minden, mint bárhol az országban? Annak politikai oka volt, a miklósfaiak viszont leleményesen meg tudtak alkudni a szolgáltatóval. Igaz, ezt egy elégedetlenebb korszak előzte meg, amikor sok hiba volt a vételi lehetőséggel. Még az is felvetődött, hogy szakítson a városrész a Kábeltellel és építsen ki önálló kábeltévé-rendszert. Most - úgy néz ki - megegyezésre jutott a kft. és a városszépítő egyesület.
- Mindenki mondta a magáét, hogy rossz a kép, baj van a csatornákkal - kezdte Kövér László-né, a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület alkalmazottja, a Mindenki Háza vezetője. - Bagladi József, a Kábeltel Kft. ügyvezetője szerint tavaly mindössze tíz esetben érkezett hozzájuk jelzés, ennyiszer hívtak szerelőt a vételi problémák miatt a miklós-faak. Miklósfa hatszáz házából négyszáz kábelen nézi az adást. Hogy kié a kábel? A Kábeltelé. Állítólag még Dömötörfy Sándor, az előző önkormányzati képviselő átjátszotta a Kábeltel kezére azt, ami előtte Miklósfáé volt.
Most azért morgolódnak az emberek, hogy miért emelték fel a kábeldíjakat kettőszáznegyvenről háromszázötvenforintra. A TV3 nincs a kínálat között, de Bagladi úr megígérte, hogy az MSAT-ot ráteszik a kábelre. A Kanizsa TV-t nem tudjuk nézni, de van PR07, RTL.
Hogy Palinban, Kiskanizsán, Miklósfán, Bagolán és Nagykanizsa belterületén - ahol szintén eltérőek a vételi lehetőségek, egyik utca kábelezett, a másik már csillagpontos is, a másikban tetőantennát használnak - mikor lehet kiigazodni kábel-ügyben? Mikor kapja ugyanannyiért a szolgáltatást minden háztartás? Ki tudja? Addig az ember olyan, mint a sűrűbe tévedt, elveszett: KÁBEL a rengetegben.
_Lukács Ibolya
11
1997.; prilis 11. jtvAINI^öA — ^efGC&cp J
A Liga szolgáltató szakszervezet. Ezt a megállapítást nem elég kijelenteni, igazolni is szükséges a mindennapok gyakorlata során.
A Dél-zalai Szövetség által működtetett jogsegélyszolgálat immár hatodik éve fogadja ügyfeleit. Erről a tevékenységről kérdeztük meg Dr. Hajnalka Adriennt, a kanizsai székhelyű szövetség megbízott jogászát.
- Milyen megfontolás alapján működteti a jogsegélyszolgálatot?
- A Dél-zalai Liga, mint szakszervezeti szövetség, egyik fontos feladatának tekinti, hogy tagjai tisztában legyenek az élet- és munkakörülményeiket szabályozó, befolyásoló rendelkezésekkel. Cél, hogy ne egyoldalú szempontok szerint a munkáltatóktól, hatóságoktól kapjanak jogszabálykivonatokat, hanem saját érdekeik érvényesítéséhez is megismerjék a kiterjedtebb törvényi lehetőségeiket. Szükséges követni a törvények változásait, ezek ismerete fontos szerepet játszik - például - az érdekvédelmi stratégiák meghatározásánál is. A tisztségviselők munkájához, a tagok érdeklődéséhez igényelt jogi témakörű konzultációkon túl nyitott szolgáltatásként a tagságon kívüliekkel, a régió lakosságának ügyeivel is foglalkozunk
- Ezek szerint bárki, különböző ügyekkel felkeresheti az ügyfélszolgálatot?
- Igen, heti két alkalommal várjuk a tanácsra szorulókat, polgári ügyekben, személyes problémáikban is segítünk a hozzánk fordu-
lóknak Bizalommal érkeznek, ezért is igyekszünk a legtöbbet megtenni útmutatásokkal a megoldásokért. A Liga tagjai munka-
SEGÍTSÉG A PARAGRAFUSOK
KÖZÖTT
ügyi problémák esetén olyan előnyöket élveznek, hogy sürgős esetben folyamatosan, mondhatni éjjel-nappal jelezhetik, ha segítségre van szükségük. Velük kapcsolatos munkaügyi peres ügyekben a képviselet költségeit felvállalja a szövetség.
- Milyen problémákban érintettek leggyakrabban az ügyfelek?
- A munkahelyekről jöttek elsősorban a jogértelmezésben kérnek segítséget. Konkrét ügyeink - és ilyenekből jellemzően több is van -, hogy a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit nem ismeri, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a munkáltató. Megtagadja a munkaviszonnyal összefüggő tájékoztatást, nem biztosítja a munkaidőkedvezményt, nem akar tudni a munkajogi védelemről. A tagsága érdekében következetesen eljáró, csoportérdeket képviselni szándékozó szakszervezeti vezetőtől, mint számára kellemetlen kényszerpartnertől elbocsátás útján igyekszik megszabadulni. Ezek már-már tipikus események, mégis ott alakul ki több jogvita, ahol nem működik szervezett munkahelyi érdekvédelem. A Dél-zalai Liga a munkanélküliek érdekvédelmét is
Szakmai Nap \'97
n:gi;i!!!in;!!!!;!;;;;i;;8!!!!!!!!!!^
- Hatéves hagyomány, hogy iskolánk a különböző szakmacsoportokban úgynevezett szakmai napot szervez. E rendezvények célja a szakképző intézmény és a gazdasági szféra kapcsolatának erősítése, - mondta bevezetőjében a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola igazgatója, Tóth László. -További célunk az iskola nyíltságának fokozása és nem utolsó sorban a leendő szakmunkások tájékoztatása a legújabb anyagokról, technológiákról, gyártmányokról. Az idén - második alkalommal - a KANIZSA Kft. Mérnöki Építővállalkozás ötlete és közreműködése alapján építőipari és épületgépészen programokra került sor március 24-én az iskolában. A különböző anyagok, előre gyártott elemek, technikai megoldások bemutatásával, videofilmek vetítésével, szakmai elő-
;;í;íH!!ÍIÍ!ííí= adásokkal és az azt követő konzultációkkal kombinált esemény nagy sikert aratott. Száznál több szakiparos és tanuló kísérte figyelemmel a rendezvényt. A jelenlévők sok új ismeretet szereztek, amit a napi munkájukban kamatoztatni tudnak. Az iskola vezetése ezúton is köszönetét fejezi ki a lebonyolításban közreműködő KANIZSA Kft.-nek, és a szakmai programokat lebonyolító - Balaton Téglagyár Kft., a Scheidel Kft. (kémény-, és tüzeléstechnika), Con Tac Trade Kft. (Zsindelytechnológia), Rigips Hungária Gipszkarton Kft., Teupen Hungária Kft. (emelőgép berendezések), Marmorit Öntöttmárvány Gyártó Kft. megjelent vezető képviselőinek, - mondta befejezésül az intézmény igazgatója.
B.B.
felvállalta, sokan, rendszeresen keresnek fel bennünket. Sajátos eseteik, hogy úgymond gyanús körülmények között kellett megválniuk munkahelyeiktől. Több esetben jártunk sikerrel, amikor a munkaügyi bíróság kimondta a felmondás jogszerűtlenségét. Gyakori probléma a végkielégítés mértékének helytelen megállapítása, a ki nem fizetett munkabér, a szabadság pénzbeni megváltásának „elfeledése", vagy az új, lehetséges munkahelyen kínált munkaszerződések körüli jogi hiányosságok sora. A lakosság részéről családi, közösségi, hivatali ügyekben egyaránt érkeznek tanácsot, segítséget várva tőlünk.
- Mekkora az érdeklődés, milyen a szolgáltatás eredményessége?
- Ügyfélszolgálatonként öt-tíz személy jelenik meg, az éves mértékben mintegy hatszáz ügyfelet jelent. Ha elég a jogtanács, már segítettünk, amennyiben ezen túl egyeztetésekre van szükség, akkor
Jó kereseti lehetőséggel lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPPBÉR+ JUTALÉKOS RENDSZEREN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305, 93/310-540.
azt kezdeményezzük. A viták ezen a szinten legtöbbször rendeződnek, de ha így sem születik\\megol-dós, peres eljárás indítására kényszerülünk és ezen a téren közel százszázalékos az eddigi eredményünk.
- Önerőből finanszírozott szolgáltatás ez, vagy támogatóik is vannak az anyagi hátteret illető-eb?
- A Liga budapesti központja tavaly májusban megszüntette a több éve funkcionáló vidéki jogsegélyszolgálatainak fenntartását. A nagykanizsai tagság szolidaritásaként azonban folyamatos maradhatott a jól bevált szolgáltatás, majd az elmúlt év őszétől az Országos Foglalkoztatási Alapítvány helyi érdekvédelmi programja és a Munka Világa Alapítvány támogatása révén működhet városunkban a nyitott, díjtalan ügyfélszolgálat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől függetlenül. Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 9 db
Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely.
^Versenytárgyalás ideje:
1997. április 24. 10.00 óra Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a polgármesteri hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
14
( KANIZSA - Swtéttetéteá )
1997. április 11
Kecskemét után Nagykanizsán
Reformkörösök a tűzvonalban
„Még időben vagyunk. - Tenni, nem latolgatni! - Új szövetséget! - Meg kell nyerni a választást! - Szakértők helyett pártvezetők jöttek. - Kiegyezést - ezekkel?" - idézetek a kecskeméti lapok tudósításaiból azt követően, hogy nyolc év után ismét ebben a városban adtak egymásnak találkozót a hazai reformkörösök. A kanizsai kezdeményezők, dr. Izsák Attila és dr. Dúll Gábor élesztették újjá a tüzet, hogy a szegedi Géczi Józseffel és Lovászi Józseffel, a
kecskeméti Kerényi Györggyel és Brúszel Lászlóval valamint a kaposvári Mészáros Balázzsal és a szentesi Keserű Imrével együtt szervezzék együtt a politikai érzelmeket jócskán felkavaró országos találkozót. A politikai bomba - mert így is titulálták az eseményeket - még nem robbant. Talán éppen Nagykanizsa lesz a helyszín? Mert a soron következő találkozóé, az már biztos. A történtekről nyilatkozott lapunknak Izsák Attila, aki a harcbahíváson túl ugyancsak „bekeményített" a találkozón elhangzott referátumával. - A kecskeméti találkozóval egyértelmű cél volt a reformkörösök mozgalmának újjáélesztése, a jelen elemzése, és a jövő meghatározása. A múlttal nem foglal-
óidra titkolom, kezdettől fogva a szuverenitás türelmetlen, s - reformkörös barátaim szemében talán utópisztikusnak tűnő - elképzelésének hordozója voltam.
Mozgalmunkat a „megcsalatva és elhagyatva" szavak jellemzik.
Fő ellenségeink elfoglalták azt a pártalakzatot, amely a rendszerváltásban keserűen csalódott tömegek, kiábrándult emberek szavazataival kormányzópárttá vált.
Mi tudjuk azonban azt, hogy a kommunista pártapparátus által vezérelt és idézőjelben mondott szociáldemokrata jellegű párt kik által vezérelt s kik által vezetett:
a kommunista vagyonátmentés új tőkései, s a kommunista párt csi-novnyikjai, a kommunista ifjúsági szövetség felső és középszintű fondorlatos vezetői ezek a Janus arcú, a szociáldemokráciához soha közük nem volt emberek, a reformkörösöket szívük mélyén gyűlölő, s mai napság is tőlük rettegő toportyánok gyülekezete.
Én úgy gondolom, hogy az első pillanattól kezdve programunk szociáldemokrata volt.
„A szociáldemokrata a hatékonyság, a teljesítményelv szempontjait elismeri, de a társadalmi-gazdasági egyensúly érdekében a gazdaság fölötti demokratikus ellenőrzésre törekszik."
Társadalmunk morális válságot él.
Beigazolódott az, hogy hazug választási jelszavakkal a „szociáldemokraták" valóságos tőkés hatalmi elitet hoztak létre, ami fojtogatja, megfojtja a magyar nemzet gazdaságát, s végső soron a magyar népet.
A közelmúltban Erdélyben jártam, Székelyföldön.
Hadd búcsúzzam Tőletek felszólalásom végén Darvas Csaba Barátunk szavaival, ki a kanizsai reformkörösöktől 1997. március 15-én ekként búcsúzott Kézdivásárhelyen, s amit valamennyien megértetek:
„Legyetek jók, s szót ne fogadjatok senkinek!"
MEGHÍVÓ
A Batthyány Lajos Gimnázium szeretettel várja az érdeklődőket . , áprilisi „Hyány-rendezvényére", mellyel egyben a Költészet Napját is köszöntjük!
A műsor: .KÉSZ A LELTÁR" - irodalmi zenés összeállítás
Előadják: a CSURGÓI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY REFORMÁTUS GIMNÁZIUM diákjai
Időpont: 1997. április 11., péntek 17.00
Helyszín: Batthyány Gimnázium nagyaulája
kozott, hiszen az ismert és dokumentált. Pontosan százöt résztvevője volt a találkozónak, köztük húsz MSZP-s országgyűlési képviselővel. Az arányból kiderül a reform-mozgalom egyik jellemzője: a szimpatizánsok kisebb része belépett az MSZP-be, ott folytatott politikai tevékenységet, a másik nagyobb része pedig semmilyen pártba nem lépett be. Ez utóbbi társaságnak ugyanis nem volt ínyére egyetlen politikai formáció sem. A mozgalmat egyébként úgy lehet aposztrofálni, hogy a kommunista párton belüli szociáldemokrata-radikális képződmény volt, kimondottan szociáldemokrata programmal. Olyan képződmény a párton belül, amelyik élharcosa volt a kommunista párt szétverésének, a kongresszus összehívásának, majd ez a mozgalom volt a kovásza annak az erjedésnek, ami végül is az MSZP-t létrehozta. A bajok forrása közben az lett, hogy ez a párt nem kifejezetten szociáldemokrata programokkal lépett elő.
Dúll Gábor barátommal azért tettünk javaslatot a mozgalom úgymond újjáélesztésére, mert mi is úgy látjuk, - az eltelt idő is ezt bizonyította - hogy az MSZP nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem szociáldemokrata beállítottságú az MSZP, még ha ilyen jegyekkel rendelkezik is. Azt viszont már mások is látják, hogy a mozgalom választási szinten történő egybegyűjtésére és egy szociáldemokrata választási szövetség létrehozására óriási lehetőség van - hasonlóan a romániai eseményekhez. Az már csak egyéni dilemmám - ami a választások előtt tisztázandó -, hogy a szociáldemokrata egyesítés önállóan indítson-e jelölteket, vagy valamelyik választási pártegyesüléshez, vagy szövetségéhez csatlakozzon. Fontos kérdés, mert reális esélye van egy jobboldali -egyesek szerint szélsőjobboldali -színezetű kormány alakításának, a magyarországi választások eredményeként. A mi véleményünk ugyanis az, hogy a szocialista párt sem programjában, sem az eltelt idő alatt nem vállalta azokat a kötelezettségeket, - sőt szembefordult azokkal -, melyek egy szociáldemokrata párt kötelezettségei. Gondolok itt a szociális védőháló hiányára, az elszegényedett rétegek felkarolására, az adó, a TB, és egyéb terhek növekedésének súlyára. Ez nem szociáldemokrata gondolkodásmód! Már egy korábbi riport kapcsán is em-
lítettem, Antall Józsefet azért tiszteltem mélységesen, mert szerinte egy modern polgári demokrácia elképzelhetetlen szociáldemokrata párt nélkül. Ezt bizonyítja egy sor külföldi példa is, éppen itt Európában.
A kecskeméti tanácskozáson többen szorgalmazták a reformmozgalom politikai párttá történő megszervezését, de volt olyan is, aki egyesületi formát javasolt politikai célokkal. A konkrét eredmény inkább az volt, hogy sikerült meghatározni a mozgalom főbb irányvonalait: - Újjá kell éleszteni a reformköri mozgalmat, szinte a sejtjeitől kezdve a munkát. - Ez év szeptemberében újabb tanácskozást, azaz országos gyűlést kell tartani, ezúttal itt Nagykanizsán. - Erre az összejövetelre meg kell hívni a Magyarországon működő összes szociáldemokrata pártot, hiszen több is van ilyen. - Fel kell venni a kapcsolatot az osztrák és az olasz szociáldemokrata pártokkal, hogy ha nem is magas, de valamilyen szinten képviseltessék magukat.
A találkozó munkáját összefoglalva úgy érzem, elérte amit eddig akartunk. Célunk volt, hogy felkeltsük az ország érdeklődést a mozgalom iránt, és meg akartuk tudni, akarunk-e továbblépni. Egyértelmű, hogy akarunk hiszen többen már májusban szerették volna a soron következő országos találkozót. Marad a szeptember, ahol viszont már el kell döntenünk, hogy meddig kedves számunkra a Magyar Szocialista Párt. A szociáldemokrata egyesülés új színt jelentene a hazai politikában - erre igény is van -ezért kell egyesíteni erőinket, szinte összegereblyézni a velünk együtt hasonlóan gondolkodó embereket.
Tóth Ferenc
GOKART \'97
Hatévi töretlen lelkesedés, a motorsport iránti hihetetlen szeretet, kudarcokat feledtető új tervek - így összegezhetnénk a kanizsai gokartosok eddigi munkáját Változatos út volt sikertelen futamokkal, dobogókkal, babérkoszorúkkal, megannyi „begyűjtött" serleggel. Az idén, a hetedik évben kategóriát váltottak. Erről beszélgettünk Miklós Szabolcs versenyzővel.
1997. április 11.
( KANIZSA - *7* WMtVlüUK
15
- Mit jelentett számotokra a versenyévad előtti változás?
- Közös döntés volt, hogy hat év után váltunk a Nemzeti-C-ből a Formula-C kategóriába. Ennek technikai feltétele volt egy százhuszonöt köbcentis, vízhűtéses, hat sebességes, negyvenöt lóerős motorral épített versenygép. Jól tuningolva - legalábbis ezt hittük - ezzel indultunk az első fordulón. Ami a versenyzés emberi oldalát illeti, jó felkészültséget, sok éves tapasztalatot és gyakorlatot kíván a vezetésben, alapos szakmai tudást a versenygéppel foglalkozó szerelő társaimtól.
- Mint említette, túl vannak az első megpróbáltatásokon.
- Igen. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Gokart Szakága már a tél folyamán meghirdette a kilencvenhét évi bajnokságokat. A versenynaptár szerint a márciusit Kecskeméten, az áprilisit Debrecenben, a júniusit Nyíregyházán, a júliusit megint Kecskeméten, az augusztusi meghívásosat Budapesten, és a szeptemberit ugyancsak Kecskeméten tervezték megrendezni. Az idei start számunkra nem jól kezdődött. Már az edzőfutamon megszorult a dugattyú. Hiába cseréltük újra, rejtélyes módon nem jött össze a folytatás sem akkor, sem a verseny napjára. Küzködtünk még az utolsó pillanatban is - hát, így jöttünk haza. Rosszul kezdődött, de bíznunk kell a jobb folytatásban, hiszen itt sem kisebb az elképzelt végeredmény, mint valahol az első három helyen.
- Hogy állnak most a segítőkkel, vagy ha úgy tetszik a szponzorokkal?
- Kanizsai szponzorok híján továbbra is a székesfehérvári Szász Motorsport SE színeiben versenyzünk. Olyan embertől kaptunk ott segítséget - névsze-rint Száz Lászlótól - aki maga is megszállott versenyző a Formula 3000-ben. Közvetlen segítőim a társaim. Molnár Zoli a motor szakértője, Czimre Attiláé pedig ami azonkívül marad a versenygépen. Sokat segített a tuningolás során Varga Endre kanizsai esztergályos mester. Persze az sem elhanyagolható, sőt, amit a családi vállalkozás elbírt, hogy folytathassuk.
A nagy álom pedig - mondta búcsúzóul Miklós Szabolcs - egy külföldi meghívásos verseny, mert ebben a kategóriában ez számunkra a jövő.
Tóth Ferenc
VECSEY GYÖRGY
Elhunyt a kiváló úszó utánpótlás vezetőedző, aki legutóbb Szombathelyen, a Vízmű SC-nél tevékenykedett s aki korábban alázatos és áldozatos munkával lerakta a kanizsai vízilabda sportalapjait. Eveken át tevékenykedett a szakmában elismert megszállottként, akit a gyerekek imádtak, a neve fogalom lett. Szerény és szűkös feltételek mellett dolgozott az akkori Andrejka tanuszodában. A tervszerű és következetes szervezeti-szakmai munka, a szülőkgyerekek nagyszerű hozzáállása nyomán egyre szebb eredményeket ért el a kanizsai úszósport. Megindultak a felfelé vezető úton, a fedett uszoda átadásával, a feltételek ugrásszerű javításával nagy lépésre készültek. Terveztek, reménykedtek és nagy terveket kovácsoltak. Nos, ezek a Vecsey-tervek nem valósulhattak meg, mert a sikeredzőt eltanácsolták, aki tapasztalatait a vasi fővárosban kamatoztatta. Új csapatával gyakori vendég volt a kanizsai versenyeken, akivel az elmúlt év végi viadalon készült az a riport, melyet most közreadunk, s amely utolsónak bizonyult.
- Mintegy hatvan éve vagyok elkötelezettje, rabja az úszósportnak. Húsz éven át, nevezetesen 1937-1957 között úsztam, vízilabdáztam - kezdte Vecsey György.
- Milyen jobb eredményeket értei?
- Az én számom a 100 és 200 méter pillangó volt. Rengeteget dolgoztam, kiváló edzők oktattak. A dél-magyarországi versenyektől az országos bajnokságig, vidék-bajnokságig hoztam az eredményeket, de voltam hadseregbajnok idehaza, meg Szovjetunióban is. Vízilabdáztam az OB l-ben, szerepeltem az FTC színeiben, de a hazai, pécsi csapatban is igen jól ment a játék.
- Mikor kezdődött az edzői pályafutása?
- A szükséges alapokat már versenyzőként elsajátítottam s amikor visszavonultam, akkor azonnal edző lettem a Pécsi Urán SC-nél. Ott hosszú időt töltöttem el, majd a fővárosban hívtak és én örömmel mentem. A Honvédnál, majd a Spartacus-nál tevékenykedtem, utóbbinál a
kitűnően ismert Kiss Lacival dolgoztam együtt.
- Mikor került Kanizsára?
- A zalai kötődés 1976-ban kezdődött, hiszen én a ZTE-nél hét szép esztendőt töltöttem el s utána kerültem ide. Itt az úszásnak kérem múltja volt és én 1983-ban nagy reményekkel jöttem az új bázisra.
- Akkor milyenek voltak a feltételek?
- A lehetőséget az Andrejka általános iskola tanuszodája jelentette, ahol hozzáláttunk az alapok lerakásához, amelyből aztán profitált az úszás és a vízilabdasport is.
- Melyek voltak a kezdeti tapasztalatok?
- Sok szeretet, gondoskodás vett körül. A szülők, a tanítványok mindig is ragyogó partnerok voltak. Az Andrejka tanuszoda pedig egy külön világot jelentett. Abban az időben hazánkban mintegy félszáz tanuszoda volt, de mi, Ladányi Évával, meg a többi lelkes emberrel olyan csúcsteljesítményt értünk el, amire joggal lehet büszke a város.
- Hallhatnánk erről?
- A bevezetett kötelező úszásoktatás, a magasszínvonalú, kemény szakmai munka tartalmát igazolta, hogy az Arany Üst versenyeket az Andrejka, Péterfy, Petőfi iskolások, a tanítványok tizennégy alkalommal végeztek az élen, a dr. Mező-gimnázium tanulói is számos érmet szereztek az országos közpiskolás versenyeken. Ebben a tanuszodában alapoztuk meg és 1983-ban újjáélesztettük a négy évtizede szünetelő vízilabdasportot s amíg engedtek a srácokkal foglalkozni, abban a három évben tanítványaim legyőzték Tatabánya, Szeged, Szolnok csapatait is.
- Kik szállították az eredményeket?
- Először is arról, hogy tessék figyelembe venni, hogy az elért eredményeket a tanuszoda keretein belül alapoztuk meg, s azokért fantasztikusan sokat kellett tenni. Másodszor, a rangsorolás igen nehéz, hiszen számosan tűntek ki a kanizsai éveim alatt. Így aztán csak a legjobbakat említem, köztük Domina Erzsébet, Zadravecz Bea, Vilmos Ágnes, Búza Virág, a Törgyekes-
testvérek, Edina és Szabolcs, Németh Judit, Vágvölgyi Viktória, Németh Ildikó, Czakó Tímea, Szőlösi Csaba, Paulicsek László, Kertész Tamás, Markó László, Kurucz Attila, Gruttó István és társaik, akik jeleskedtek az úszó-vízilabdasportban.
- A sikerek közben felállították!
- Néhányan alig várták, hogy betöltsem a hatvanadik évet s azonnal lehúzták a „rolót". Pedig még szerettem volna dolgozni az új, ideális feltételt biztosító fedett uszodában, ahol minden adott volt. Nem lehetett, mert érvényesült egy nagyon szűk réteg diktatúrája. Én mindig és mindenkor a jobbért, az eredményekért szálltam síkra. Tény, hogy nem vagyok egy könnyű pali, de szakmában nincs megalkuvás. A szakmai hozzáértést nélkülöző, erkölcsi normát be nem tartókkal szemben mindig küzdöttem. Szemtől-szemben ütköztettem a nézeteket. A munkában nem volt pardon, az eredményekért tenni kellett s örömmel tölt el, hogy a kanizsai befejező évek alatt három kitüntetést is kaptam. A legnagyobb kitüntetést viszont a kitartó versenyzők, szülők, az elért eredmények adták
- Szombathely befogadta!
- Kanizsán néhány emberben óriásit csalódtam, de a letörtségem feloldódott, amikor rövid pihenő után a vasiak rám találtak. Szombathelyen új iskolát építettünk ahol kamatoztatom a sikeres kanizsai tapasztalataimat. Gyerekeimre igen büszke vagyok. Vezetőedzőként, megbecsült szakemberként dolgozom, sikerrel tevékenykedünk s mellette tagja vagyok az úszó-szövetség utánpótlás bizottságának. Egyébként örömmel jövök a kanizsai meghívásos versenyekre, a területi bajnokságokra, hiszen sok szép emlék, nagy siker fűz ehhez a sportot szerető délzalai városhoz, ahol néhány év óta új szellem, légkör van az új vezetés, Horváth Gyula elnök úr irányításával s ahol nagy eredményekkel tűnnek ki a kanizsai úszók és vízilabdázók, akiknek nagyon sok sikert kívánok Csókolom a kanizsai sportbarátokat s üzenem, hogy vigyázzanak az értékekre.
Balogh Antal
OLD
Ma este a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében nyitó buliját tartja az OLD MIX együttes, s az érdeklődő és szórakozni vágyók a hatvanas évek zenéjét hallhatják élőben. Az együttes - gyakorlatilag -újjáalakulásáról, a jövő terveiről Bacskay Zoltán zenekarvezetővel beszélgettünk.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Kamera 67 Filmklub volt a házigazdája az elmúlt hét második felében negyvennegyedik alkalommal megrendezett Országos Független Film- és Vi-deofesztiválnak. Papp Ferenc köszöntő szavai után Suhai Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere mondott megnyitó beszédet. Kiemelte, hogy a HSMK és az általa fenntartott Kamera 67 Filmklub nem először részesült abban az elismerésben, hogy a fesztivál rendezője legyen, hiszen húsz évvel ezelőtt a huszonegyedik országos fesztiválnak is Kanizsa volt a házigazdája. Az akkor még szinte vadonatúj művelődési központ már abban az időben is, húsz éve működtette a
MIX
- Mit kell tudni az együttes múltjáról?
- Először 1991-ben állt össze a \'60-as években különböző zenekarokban játszó, ma már „öregfiúk" csapata - akkor még „LOYDS" néven. Mészáros József, az együttes ritmus gitárosa több ismert kanizsai zenekarban játszott, én pedig a kazincbarcikai Cyklon
film eme sajátosan egyéni hangvételű, sokszor néma, néha csak fényeffektusokkal, máskor ragyogó színekkel, esetenként komoly történésekkel operáló ágának egyik sejtjét, a ma harmincadik születésnapját ünneplő filmklubot - mondta Suhai Sándor. Az elmúlt harminc év alatt számtalan elismerés és siker igazolta, hogy itt, Délnyugat-Dunántúl közepén, nem Pesten és folyamatosan működő klub - bár természetes rotációval, de töretlen lelkesedéssel alkot és szerez felejthetetlen pillanatokat elsősorban magának az alkotógárdának, de ma már elismerten Nagykanizsának, a város egészének. A polgármester arra is rámutatott, hogy a Filmklub országos elismertsége nyomán ren-
\'65. majd FH-SOKK és a miskolci MSE szólógitárosa voltam. A \'70-es évek óta dolgozunk együtt az OGIL olajipari kutató laboratóriumban, s gyakran szó esett közöttünk a régi nagy bulikról. Tervezgettük az együttes létrehozását, azt, hogy a régen lejátszott számokat „leporolva" felidéznénk a legendás \'60-as éveket. A „LOYDS" egykori gitárosa, Horváth László váratlanul elhunyt közben, s ez a sajnálatos esemény tette aktuálissá egy emlékkoncert létrehozását. Az egykori „LOYDS" el is kezdte az emlékkoncert műsorának összeállítását, a Flamingó dobosának, Molnár Attilának a közreműködésével. Az első nyilvános szereplés 1991. december 28-án volt - nagy sikerrel, tapssal, füttyel és ovációval a Shadows és a Spotnicks dalait felidézve. Ezt követően több alkalommal és helyen léptünk fel. A személyi összetételben az első változás Miskó János basszusgitáros kiválása volt, helyére Solti Károly került, és ekkor lett az együttes neve OLD M1X, jelezve, hogy korábban különböző csapatokban játszolt zenészek alkotják a bandát. Közben Molnár Attila elköltözött, helyére a Vigadó zenekar dobosa, Vukics László jött. Utána ismét kényszerszünet következett, mivel Solti Károlyt munkája Prágába szólította. Aztán megoldódott a basszusgitáros személye a
dezhetik meg másodszor a fesztivált.
Első nap az elmúlt év díjazott filmjeiből láthattak válogatást a nézők, a második napon pedig elkezdődött a versenyfilmek vetítése. A fotókiállítással, koncerttel, szakmai eszmecserével és kötetlen kvaterkázással színesített program zárásaként került sor a fesztivál-díjak átadására. A Balogh Gábor, Durst György, Kövesi Gábor, Káplán Géza és Mispál Attila alkotta zsűri megosztott első díjjal jutalmazta Kotnyek Istvánt illetve Búzás Mi-hály-Szolnoki József szerzőpárost, második díjat kapott a HSMK által is jutalmazott Szűcs István, harmadik díjjal ismerték el Gáspár Csongor versenyfilmjét.
1997. április 11
Kováts Tamás révén, aki szintén a Vigadóban játszott.
- Mikor kezdtek el az OLD MIX mostani koncertjére készülni?
- 1996 október végén indultak a próbák az új összetételben, közben természetesen a létrehozandó OLD MIX CLUB-ról is sok szó esett. 1997 februárjában csatlakozott Szántó László billentyűs a zenekarhoz, és ezzel lehetővé vált a nagyzenekari hangzás megszólaltatása is. Az „új" együttes a következő tagokból áll: Kováts Tamás basszusgitár. Mészáros József ritmusgitár, Szántó László szintetizátor, Vukics László dob, magam pedig szólógitáron játszom.
- Milyen közelebbi és távolabbi tervei vannak a zenekarnak?
- 1997. április 11-én este nyolc órakor nyit az OLD MIX CLUB a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahová a város szórakozni vágyó lakosságál várja sok szeretettel az együttes. Április 13-án a FORD SZALON megnyitójának gálaestjén lépünk fel 17 órától. Májusban további két koncertre szól meghívás a havonta egy alkalommal jelentkező OLD MIX CLUB mellett. Távolabbi tervekről még nem szeretnénk nyilatkozni, de hogy több kellemes meglepetéssel szeretnénk szolgálni a zeneszerető közönségnek, nem titkoljuk.
Horváth Ilona
A Magyar Éremgyűjtök
Egyesületének Nagykanizsai Csoportja
és a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
meghívja Önt a III.
KANIZSAI NUMIZMATIKAI NAPOK
rendezvényeire.
Időpont: 1997. április 12-13. 10-18 óra
Helyszín: HSMK
A kiállítás témája: Ferenc József magyar és osztrák típusú érmei
1
A kiállítást megnyitja: 1 Papp Ferenc
a HSMK igazgatója
*\\
NEGYVENNEGYEDIK
ORSZÁGOS FÜGGETLEN FILM- ÉS VTOEOFESZTIVÁL
KfiMZSfil MŰSOR
1997. április 11.
( KANIZSA - -nU^iH )
• Madarak gyűrűzve • Sátor szétrágva
AFRIKÁBÓL JÖTTÜNK
A nigériai baklövéseket és az igencsak izgalmas tengeri utazást túlélve, soknapos késéssel és a megpróbáltatásoktól holtfáradtan november elsején értük el Kamerun partjait, ahol addigi balszerencsés utazásunk végre normális kerékvágásba terelődött - folytatta élménybeszámolóját Hi\'veko-vics Ákos.
Idenaoban, egy aprócska halászfaluban kötöttünk ki, itt estünk át az útlevél ellenőrzésen is, majd innen taxival jutottunk tovább utazásunk tulajdonképpeni végcéljához, a Kamerun vulkán tövében épült Limbébe. Az itt található botanikus kertben van a Mount Cameroon Project központja, érkezésünkkor ott szállásoltak el bennünket is. Még aznap megbeszélést tartottunk dr. Glyn Davies-szel, a Project vezetőjével, aki négy napot kért arra, hogy megszervezze az általunk végzendő kutatás apró részleteit is, majd bemutatott a Project madarászának, O\'Kah-nak.
Vele gyorsan összebarátkoztunk, ugyanis három hónappal találkozásunk előtt járt Magyarországon egy európai szakmai továbbképzés keretében, s a nálunk végzett munkája során mondhatni szívébe zárta a magyarokat. Sokat meséltünk neki hazánkról, ő pedig szépen, lassan elmondott nekünk mindent a saját országáról, népéről, a Projectről.
Közben dr. Davies összesen öt mintavételi területet jelölt ki számunkra a Kamerun hegyen, s mindegyik terület felmérésére hat
nap állt rendelkezésünkre. Minden kedden kiszállítottak bennünket a dzsungelbe, ahol felállítottuk a madárfogó hálókat, és sátrainkat. Csapatunk nyolc főből állt, O\'Kah-n és hármunkon kívül Michael a szakács, Péter a lep-kész, valamint M\'bella és Njiea két guidc-unk (vezető) tartott velünk minden héten az éppen esedékes kutatási ponthoz.
Az első vizsgálandó terület a Njonji-tó és környéke volt. Itt egy teljesen szűz primer erdőben építettük fel táborunkat, és állítottuk fel függönyhálóinkat. Terepen végzett munkánk abból állt, hogy pirkadattól alkonyatig óránként ellenőriztük a hálókat, kivettük belőlük a belegabalyodott madarakat, majd a gyűrűző helyen meghatároztuk őket, gyűrűt helyeztünk a lábukra, felírtuk adataikat (kor, nem, tömeg, szárnyhossz, ...), majd szabadon engedtük őket. Célunk elsősorban az volt, hogy olyan ritka és veszélyeztetett fajokat is találjunk, melyeket a Project fel tud használni arra, hogy alátámassza a vulkán nemzeti parkká nyilvánításának jelentőségét és sürgősségét. A tó környékén végzett munkánk helyenként még kissé akadozott, nem igazán ismertük egymást, és az őserdei körülmények között végzett munka is idegen volt még számukra. Néhány nap alatt azonban mindenbe beletanultunk, s attól kezdve sorozatosan fogtuk az érdekesebbnél érdekesebb madárfajokat.
A tábori körülmények között a
táplálkozási szokásokat tudtuk legnehezebben megszokni, ugyanis fő táplálékunk a rizs, manióka, a főzőbanán volt. Hús címszó alatt csak egy-egy kis darab szárított, és félig romlott halat kaptunk, desszertnek pedig egy narancsot, vagy egy szelet ananászt. Michael a körülményekhez képest tisztán és finoman főzött, mi pedig még akkor is dicsértük munkáját, ha éppenséggel alig tudtuk legyűrni a szánkban lévő falatot. így hamarosan összebarátkoztunk állandó szakácsunkkal, aki attól kezdve a nagyobb és finomabb falatokat válogatta ki számunkra.
Itt a Njonji-tónál volt az első igazán megdöbbentő dzsungel-élményünk. Egyik éjszaka vándorhangyák milliói lepték el sátrunk belső, szúnyoghálóból varrt hálófülkéjét. Ezer, meg ezer helyén berágták magukat, s mi már csak akkor ébredtünk fel, amikor hosszú tömött sorokban özönlöttek be hálóhelyünkre. Villámsebesen kimenekültünk, s beköltöztünk a feketék ponyvája alá, akik idejekorán észrevették a veszélyt, s petróleummal körüllocsolták lakhelyüket. Egész éjszaka egy szál alsónadrágban gubbasztottunk a petróleumlámpák fényénél, és vártuk, hogy az apró ízeltlábúak serege továbbvonuljon. Egyszer aztán, szinte egyik pillanatról a másikra továbbálltak, csodával határos módon egyetlen hírmondót sem találtunk belőlük a sátorban.
Tóth Ferenc
(Folytatjuk)
ÁPRILIS 12. SZOMBAT
10 óra: Hupikék törpikék - A Lópici Produkciós és Reklámiroda gyermekműsora a HSMK-ban
19 óra: A 25 éves Kanizsa Táncegyüttes jubileumi gálaműsora a HSMK-ban
19 óra: Kaszinónyitó Virágbál a Honvéd Kaszinóban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: Daylight ÁPRILIS 13. VASÁRNAP
9.50 óra: Őrizzük meg magunkat a világ szennyétől (Jehova Tanúi) - előadás az Erkel-ben
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: Daylight ÁPRILIS 14. HÉTFŐ
18 óra: Mester és tanítvány - Gádor Emil festőművész és Hajós Hollanda Éva festőművész kiállítása a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: A vád C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Csevegő Kincses Sándorral; - Jövő 7, közéleti magazin; - Diagnózis, megyei egészségügyi magazin
ÁPRILIS 15. KEDD 19 óra: Cserga Blues Band - zenekari
koncert a HELY klubban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante
pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: Daylight C2-es kábelen KANIZSA TV: 17 óra: Önkormányzati közgyűlés közvetítése felvételről
ÁPRILIS 16. SZERDA 15 óra: „Sok bölcsek irtanak..." - Kátai Zoltán énekmondó előadása a Zemplén Gy. Ált. Iskolában 17 óra: Humánökológiai szabadegyetem - Föld napi rendezvény a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Dante pokla
Stúdió mozi: 18.15 óra: Daylight
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik, szórakoztató magazin élő, telefonos játékkal. ÁPRILIS 17. CSÜTÖRTÖK
10 és 14J0 óra: CSIPI-CSUPI Bábszínháza - báb- és színpadi játék a Zemplén Gy. Alt Iskolában
19 óra: „MONDOM AZ URAMNAK, TIBI!" - kabaré két részben a HSMK-ban
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: Akaiandor C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta, kulturális híradó; - Régió, a megyei televíziók összeállítása; - Vendégváró, idegenforgalmi magazinműsor a keszthelyi televízió összeállításában
ÁPRILIS 18. PÉNTEK 17 óra: „Házi" kaszinónyitó a Honvéd
Kaszinóban Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis
nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: A kalandor
18
KANIZSA - \'Mix
1997. április 11.
KABULI
VAKABLAKOK
Még az iszlám világában is megrökönyödést keltenek az Afganisztán kétharmadát kezükben tartó talebánok hetente bevezetésre kerülő újabb és újabb tilalmai. Kabulban nemrégiben kötelezték a taxisokat, hogy csak olyan nőket szállíthatnak, akik csadort viselnek, most újabb intézkedés született az asszonyok eltakarására. Avatatlan szemek otthonaikban is megleshetik az asszonyokat, amikor nem viselnek csadort, ezért kötelezővé tették az ablakok befestését. Hogy valójában miként festenek ezek az ablakok, nem tudni, ugyanis a fotózást is betiltották, egyetlen kivétel az útlevélkép.
NEM ÉPÍTÉSZ,
DE ÉPÍT
Valószínűleg a mi törvényeink sem teszik lehetővé, hogy megbízást kapjon a világ legrangosabb autodidakta építésze, még akkor sem, ha egyébként díjat díjra halmoz, s szerte a világban elismerik Ando Tadao munkásságát. Miközben a japán tervező szebbnél szebb épületeit, főként templomait csodálják világszerte, fel sem merül sokakban, hogy ez az ember a világ leg-
több országában nem nevezhetné magát építésznek. Ando Tadao legutóbb a legrangosabb brit építészeti kitüntetést vehette át, amelyet először 1848-ban adtak át egy oxfordi építésznek, és Le Corbusier is átvehette.
A VILÁG ÚJ GAZDAGJAI
A huli pápua törzs tulajdonában van az az olaj- és gázmező, amely könnyen válhat a déli félteke legnagyobb tartalékává, s ezzel együtt a hűlik hihetetlenül gazdaggá. Minden kitermelt hordó olaj után ugyanis két százalék üti a markukat. A harci díszben járkáló hűlik élete hamarosan megváltozik, igaz, ma még kedélyes rituális csatározásokkal töltik hétköznapjaikat, nincs messze az az idő, amikor saját helikopterjeiken indulnak útnak, hogy ezt-azt bevásároljanak a nagyobb városokban, vagy, hogy megebédeljenek valahol. A világ legdrágább helyein hamarosan megjelennek majd a dúsgazdag olajsejkek mellett az olajpápuák
KISDOLGOK A LIFTBEN
Azt már rég tudjuk, hogy súlyos büntetés jár a szemetelőnek és a
köpködőnek Szingapúrban, de azzal bizonyára csak kevesen vannak tisztában, hogy a liftben kisdolgozókat bíróság elé állítják. Tavalyelőtt negyven ilyen esetben hozott ítéletet a bíróság, tavaly már csak tizenegyben, no ne higgyük, hogy ilyen gyors javulás állt be a dologban. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy kikapcsolták az érzékelőket, amelyek túlságosan gyakran riogatták feleslegesen, vagyis bősz vij-jogásba kezdtek és bezárták a vélt tettest. Szóval nem tudni, mi áll a javuló tendencia mögött, de a jövő év elején már többet tudhatnak az illetékesek, ugyanis új érzékelőkkel látták el a lifteket.
OROSZ BOSZORKÁNYOK
Kalapáccsal vert agyon két orosz férfi egy dél-oroszországi faluban egy asszonyt, mondván, boszorkány. Az asszony jóslással kereste kenyerét, de hogy valójában boszorkány lett volna, arról senki sem tud. A két férfit egyébként az bőszítette fel, vallották később a bíróságon, hogy a boszorkány jóslatai sohasem teljesültek. Ez még úgy ahogy megállja a helyét, de az már mégsem járja, hogy az asszony
családja is áldozatul esett, idősebb lányát az intenzív osztályon ápolják, s sokak szerint csak a csoda segíthet felépülésében. Egyébként az eset nem ritka, mint ahogy az sem, hogy az egykori Szovjetunió területén nagyon sokan keresik kenyerüket földöntúli tudományokkal.
JAMES BOND ÉS A MÉDIA
A hidegháború megszűnte óta bizony nem könnyű megfelelő ellenfelet találni a 007-es ügynöknek, nem csatázhat piti kis gazemberekkel, neki minimum a világot, ha nem az egész galaxist kell megmentenie valami kimondhatatlan nagy borzalomtól. Meglódult hát a filmesek fantáziája, és rátaláltak a nagy-nagy ellenségre, a több újságot, tévéhálózatot magáénak mondó médiamogulra, mint legfőbb gonoszra. A sajtómágnást Jonathan Price alakítja majd.
A DIPLOMATA SEM KIVÉTEL
Április elsejétől New Yorkban sincs többé pardon a tilosban parkoló diplomataautóknak. Tulajdonosuk vagy fizet, vagy repül haza. Sok éves huzavona áll a döntés mögött, de New York
voltaire a\'liíta\'sa olvadható
az k,l.
sorokban
FŐVÁROSI Sz/lLODA
FEWER
a\'ttetsző a\'sva\'ny
lelakatoltat
CITROEN Tl\'PUS_
kepzőmuy. alkota\'s
VAR, NÉMETÜL.
Bogot
kot Ra\',
re\'giesen
SAJTo-SZEMEL"
LYEN a\'rus is van
DEHOGY
-7-
jugo-
szla\'v
légitársaság 1-
ABLAKKEKET!
DUWA\'NTUll HEGYSÉG
A
TORRE feE NEM E NO EDE
PORció-ZA\'s
radium,
oxige\'n
at,tay-irat&an
azon A helyen
mos szu időszak
fele tüzel 1-
NEMET AUTÓKLUB
NEM
szárad!
ODWATÚ
LEPEK KAMRA\'CS-
Kai
hannibal portas
ócska\'va\' va\'la\'s -ç-
zenei függelék
MATILD S.ECE\'ZVE --7-
nagy költőnk
targy-rag
VERSENYLOVAS
műanyag
gy/rtAs
fontos a.nsaga
OXIGÉN,
JŐD,
trícium
fél sajt»
FÉLSZ !
RECÉZETT miklós
h at va m folyója
Posztó-t> Arab |
részben nvomja!
-VAL PA\'RJA
kapkodva lélegző\'
HIRES MUSICAL -rj-
francia arany
ISTEN ... (RÉGI ESKÜDÖZÉS)
KAROL
KIEJTETT betű\'
-y
VEGYE
nek!Cca\'oor)
Szí j ko
zepe!
NEDVES LESZ
a felületére csavarodik
V
rovar okozta
„kellemet\' lense\'g\'
Beküldési határidő; 1997. menjek, amikor egész évben mos és Tóth Szilveszter ól-április 18. maguknak dolgoztam, vasótnk nyertek negyedéves
Lapunk 13. számában A sorsoláson Kuli Anikó Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
megjelent keresztrejtvény (tatai), Gyurkó Henriett, előfizetést, melyet szerkesz-
helyes megfejtése: Hova Mánfai Petemé, Polák Vil» tőségünkben vehetnek át.
1997. április 11.
KANIZSA - 79Ux
19
lakossága már régóta lázongott a szabálytalanul parkoló diplomataautók miatt. Némely ENSZ-misszió több millió dollárnyi kifizetetlen parkolási büntetést halmozott fel, s ezt már Washingtonban is megelégelték. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor egy orosz és egy belorusz diplomata nekirontott annak a közegnek, aki a tűzcsapnál szabálytalanul parkoló autójukra éppen büntetőcédulát helyezett el.
HOL LEGYEN A HAB ALJA
Kitört a brit sörháború, ami a választási kampány csalhatatlan jele Nagy-Britanniában. A Munkáspárt szóvivője közhírré tette, hogy amennyiben ők jutnak kormányra, akkor kötelezik a pubo-kat, hogy a sört a korsó pereméig töltsék, vagyis a teljes pintet adják oda. S hogy a hab se csorduljon ki, kéretik nagyobbra cserélni a mostani korsókat, s megjelölni rajtuk a pintet. Ez úgy tűnik, megfeküdte a toryk gyomrát, ők azt terjesztik, hogy ha a Munkáspárt kerül hatalomra, akkor a minimálbér emelése a sör árának emelését is magával vonja. A pubok szövetsége pedig a korsócsere ellen ágál, mond-
ván, ha erre kötelezik őket, ezt kénytelenek lesznek a sör árában is érvényesíteni.
SULI AZ ELITNEK
Valaha az a mondás járta, hogy az etoni oskolában nevelik a királynő minisztereit. Most egy sommerseti, elegáns, bizton-ságilag elzárt, mindentől távol épült oktatási intézet, a millfiel-di suli ad otthont az elit gyerr mekeknek. Az itt tanuló diákok nem őfelsége kormányába készülnek, hanem családtagjaik vezetnek kormányokat, országokat. Itt tanul Jelcin unokája, Teng fogadott unokája, az orosz elnök stábfőnökének leánykája, és még megannyi keleti neves vagy nevesebb politikus gyermeke.
SÍELŐ SZULTÁN
Imád síelni a hírek szerint az ománi szultán, de legyen bármilyen gazdag is, otthon nem hódolhat ennek a szenvedélyének.
Svájc hegyeit szokta e célból népes családjával meglátogatni, s cz a tény nem szokta különösebb örömmel eltölteni az éppen akkor ott telelő egyszerű turistákat. Míg a Jordán király hajlandó csak úgy egyszerűen felmenni a többiek által használt liften a csúcsra, addig a szultánnak csak a saját aranyozott gondolája felel meg, amelybe az idénre már hősugárzót és hifi berendezést is szereltetett. A drága gondolát nem lehet napokszám csak úgy lógatni, nap mint nap le- és felszerelik, s ezalatt az egyszerű turisták várni kényszerülnek.
HOGY MIK
VANNAK.
-MONDJA URAM, MIÉRT ÜL MAGA FOLYTON EZEN A BENZINEkHORDÓN?
(VA\'LAM A /( RUTVÉWBEN)_
A VAS VEGYJELE
FOKOZATOSAN MEGSZŰNIK,
ve\'get e\'r
OSZTRA\'K ES SPANYOLAUTo\'jEL
LOMBOS NÖVÉNY
SEBHELY FORRADAS
IGA\'SLÓ
SZERSZA\'-
MA
VIZZEL a\'t ITATOTT
Y
ritka női név
BOLÍVIA FŐVA\'ROSA
gondosan vizsgál -1-
AZONOS BETŰK
ANTALKA
GYEREKET FENYÍTŐ\'
Szó
-17-
ÜTŐKÁRTYA
KOCSI
közepe!
MÁTKA
—V—
MONGOL URALKODÓ
SAVKEVE. RÉK 1
HAZBOL ELTULAJDONÍTÓ
HIDROGÉN, KA\'LIUM
nyomda\'sz Cizidor) -v"-
középkor!
ilyen
SZÁNDÉK IS VAN
pettyes hXtú
ROGA\'R
R
Romai 50
-V-
Beküldési határidő: 1997. április 18.
Lapunk 13. szániában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Ott maradt a fogorvosnál.
A sorsoláson Beke Mariann, Hodosi Gábor, Ku-nizs Ágnes, Szálai Zsuzsanna és Végh Györgyi olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
W
HOROSZKÓP
A 16. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20.
Egyedül nem megy. Ha ezi nem vagy képes felfogni, ha nem tudsz szövetségeseket szerezni, egyszál magadban nem leszel nyerő. Ne bízz túlságosan azokban, akikre ma még számi ihatsz. A csillagok állása szerint egy nagy agymosásra lenne most szükséged. Bika: IV. 21-V. 20.
Szép szerelem, sok pénz. kedvet hozó munka a vágyad. Mindegyikre ne számíts, hiszen az már a rózsaszín álmokat jelentené, de munkahelyeden kedvező változásokat tapasztalhatsz. Igaz, ezt te magad is előidézheted. Segíts magadon, az Isten is megsegít
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Lehet, hogy mostanában nem vagy eléggé összefogott, kapkodsz, vagy itil sok kicsi dologba vágsz bele. Ez a kényszerű" pótcselekvés nem jár előnyökkel, szakíts vele. Te nagyobb dolgokra szulettél, ne hagyd, hogy a mocsár magába rántson
Rák: VI. 22-VII. 22.
A nagy elhatározásokat sokszor keresztülvágja az élet, de amíg nem muszáj, ne mondj le az álmokról! Ráérsz akkor is bánkódni, ha az elképzelt tervek nem sikerülnek. A közeljövőben valószínűleg kisebb csalódások érnek, de hát ez inspirál újabb tervek kovácsolására.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Családi félreértések. nézeteltérések mindenhol lehetnek, nem kell nagyobb Ügyeket csinálni abból, hogy ki miért és miért nem normális és mit gondol. Rajtad mindig csak azt lássák, hogy elégedett vagy. búsuljon más.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Ha valaki vállalkozásba akar bevonni, jól gondold meg. fontold meg az ajánlat szakmai és gazdasági értékét. Ha a legkisebb előnynyel kecsegtet, használd ki, legalább addig, amíg profitálhatsz belőle
Mérleg: IX. 24-X. 23.
A2 elkövetkezendő hetekben még ráérsz gondolkodni azon, hogy mit kezdj magaddal, de nem ártana koncepciót gyártani a jövődről. Biztos alapokon nyugszik ugyan, de tartalommal, konkrétumokkal és izgalmas dolgokkal neked kell megtoltened. Keress vala-milyen kreatív tevékenységet!
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ne csüggedj, ha nem hoznak sikert az április eleji hetek, mert most számodra a felkészülés nyu-Uffr^WJÉ godtabb napjai Írhatók Ne ¦¦^^H emeld túl magasra a lécet, meri lassú, kis léptekkel sokkal biztosabbat) haladhatsz előre. Sokszor nézz a tükörbe, hogy pontosan tudd mindig, hogy kivel is állsz szemben.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Ha jó hírek nyomán kedved még mindig nem eléggé bizakodó, akkor talán veled lehet a baj. Csak nem magad sikertelenségét, tehetetlenségét akarod azzal igazolni, hogy nem elég jó a világ? A savanyú a szőlőeffektus nem hiteles magyarázat.
Bak: XII. 23-1. 20.
Adj egyértelmű válaszokat, ha kérdeznek, és ne kerülgesd a for-^1 ró kását, ha mondani akarsz vala-fg^^KJ mit. Tátott szájjal uem szabad a sultgalambra várni, mert egy idő után ezt nem mamlaszságnak, hanem mögöttes szándéknak fogják tulajdonítani, akik ismernek.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
örülj a legkevesebb kedves szónak is, mert erre manapság nagy szükséged van. Valószínűleg segítségre szorulsz egy ügy miatt, de vigyázz, ne fogadd el mindenkitől a segítőkezet, mert sötét gondolatokkal akarnak megkörnyékezni.
Halak: II. 21-111. 20.
Most, hogy egy kicsit megnyu-Bmr/.^ godtál, kisebb terveid megvalósí-ffSSfflfl \'dozl atsz rennékeny
I ffíW^M időszakod következik, minden WámSá^^ percét használd ki. Ha segédeszközre és segéderőre van szükséged, most ezek sorban állnak, egyesítsétek erőiteket!
20
KANIZSA - ItcHi, KSáneé
1997. április 11.
NŐPÁRTI TERMÉSZET
KÉZZEL FOGHATÓ
Kgyik gyengénk a mell. A hölgyek többsége elégedetlen u sajátjával (is). Szeretnénk, ha ÖU az elégedett kisebbséghez tartozzon. Nem kell mást tennie, mint megfogadni tanácsain-U.¦ t. Pár hónap, és kézzel fogható lesz az eredményei A mell borét is kre-mezni kell, mert ha száraz, csökken a rugalmassága. Kísérletezze ki, melyik krém az igazán önnek valót A nagyon* száraz bőrííek Imii utálói használjanak.
* Ha nyáron mélyen kivágott ruhát akar felvenni, készüljön föl rá. Krémezze be kebleit, majd jégkucká-val néhány körkörös mozdulattal, alulról felfelé, aztán kívülről befelé masszírozza meg finoman! t i.hi.i nagyon üdének fogja érezni magát.
* Ráncot látott a keblén? Este zuhanyozás után krémezze be vastagon. Szivaccsal vagy frottír mosdó-kesztyűvel erősebben is megdörzsölheti, masszírozhatja.
* Reggelente a sportosabb hölgyek mosakodjanak hideg vízzel. így növelhető a kötőszövet rugalmassága.
Ha napoz ik vagy szoláriumba megy, ne feledkezzen el a fényvédőről, a testápoló és hidratáló krémről! Hiszen a mell hőre különösen érzékeny.
* Igyon sok ásványvizet! Üdén tartja bőrét, és kimossa a szervezetből a káros anyagok nagy részét. I-s mindig hallasztanyag-ban gazdag ételeket fogyasszon.
* Ne tartson drasztikus diétát! Attól a bőr viharos gyorsasággal elveszti rugalmasságát, és i :uií ns lesz.
* Viseljen alakjához, méretéhez, személyiségéhez illő melltartót! Jó formát ad, ráadásul pihenteti a kötőszövetet.
* Ha kivágott estélyi ruhát vesz fel, tegyen a keblére és a vállára kevés aranyport! A fényben remekül érvényesülnek majd ápolt mellei.
A Biblia a férfit említi első emberteremtményként: Teremte tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremte őt: férfiúvá és asszonnyá teremte őket...
(Mózes l. könyve)
A férfi örökléstani selejt. Ádám a természet tévedése - állítják a kutatók.
Biológusok szerint a természet alapvetően a női nemet részesíti előnyben. Nézzük csak a mindent - az ember nemét is - meghatározó kromoszómákat! A „derékban karcsú" X-kromoszóma a nőé, az Y pedig a férfié.
- Az örökletes tulajdonságokat hordozó sejtbeli férfianyag (Y-kromoszóma) alig tartalmaz értékelhető információkat - publikálta nemrégiben egy francia professzor. - A férfivé válás a természet leggyakoribb genetikai selejtje. Ha ez a bonyolult folyamat zavartalan, akkor az addig eldönthetetlen nemű magzat a hetedik héten kezd fiú lenni.
Egy amerikai hormonkutató is megpróbálta bebizonyítani a természet nőpártiságát. Elmondta: ha egy emlősállat embrióját ivar-talanította, az mindig nőnemű lett.
A jelentéktelen Y-kromoszóma akkor hogyan győzi le az ősi nő-imádatot? Borzasztó nehezen. Ám ha sikerül neki (nagyjában-egészében minden második esetben), akkor már nincs megállás -az Évák legnagyobb gyönyörűségére.
Állítólag a nemek harca élesíti a nők eszét. Orvosok ezzel indokolják, hogy a hölgyeknek több az idegpályája az agy két féltekéjét összekötő kérges testben. Nekik tehát biztosan nem is olyan bonyolult a teremtődés előbbi magyarázata.
VETELYTARSTALANITO
A kiválasztott férfi megszerzésére sokan valóságos haditervet dolgoznak ki, de néha még ők is összeomlanak, ha vetélytárssal kell szembenézniük. Pedig ha valamiért érdemes küzdeni, akkor az a szerelem. Ha a férfi döntésképtelen, akkor még inkább harcoljon. Persze mielőtt felveszi a kesztyűt, jó, ha tisztázza magában az erőviszonyokat. Ki a szebb kettőjük közül? Ha egyértelműen a vetélytárs, ne kivágott blúzokban és miniszoknyákban próbálja felkelteni az úr figyelmét. Hiszen ebben a versenyben az ellenfél előnnyel indulhat. Keresse inkább a hölgy gyenge pontjait, és azokat bombázza!
Tehát felejtse el a/az
- közönyt!
„Menjetek csak el a koncertre, jól fogjátok magatokat érezni... Fényképezd csak le őt, fotogénebb az arca." Ez a legrosszabb, amit tehet. A másik győzelméhez vezet, ő ugyanis nem fog udvariaskodni az ön kedvéért!
- dramatizálást!
„Te szóba állsz azzal az alávaló kis hülyével? O, hogy gyűlöllek titeket, férfiakat!" Ha igazán meg akarja nevettetni vetélytársát, erősebben is fogalmazhat, de azzal csak saját magát hozná kényelmetlen helyzetbe.
- ultimátumot!
„Figyelmeztetlek, ez az utolsó szavam! Válassz: vagy ő, vagy én!" És ha az úr mosolyogva azt mondja: „Már régen őt választottam!" Ne adja föl a labdát!
- félrelépést!
„Megcsalom, úgy állok bosszút rajta." Lehet, hogy ez visszaadná önbizalmát, de számos veszélye van. Például megtudja a férfi. Még rosszabb, ha
a vetélytárs kiszimatolja, és saját hasznára fordítja.
Ne keseredjen el! Vannak régi, bevált trükkök, amelyekkel vetélytársát kiütheti a nyeregből. Figyeljen csak:
Uralkodjon az érzelmein! Soha ne veszítse el a fejét! Ne ugorjon ki a földszinti ablakon azt kiabálva: „Nekem már mindegy", ne nézzen égő tekintettel vetélytársa szemébe. És persze ne próbáljon a férfinak „árulkodni" a kis bestiáról. Sokkal célravezetőbb, ha néha-néha elejt egy ártatlannak tűnő megjegyzést, például: Te tudtad, hogy Anna (vagy Mari, Erzsi stb.) parókát visel?
Maradjon független! Esténként ne várjon otthon a telefonra. Menjen el, szórakozzon, és erről számoljon is be a férfinak, ha találkoznak!
Mulassa ki érzelmeit! Ahhoz, hogy a férfi kezdeményezzen, tudnia kell az ön érzéseiről. Ne tegyen neki szerelmi vallomást, de mindenképpen éreztesse vele, hogy érdemes próbálkoznia.
Megkönnyítheti saját dolgát, ha stratégiáját a vetélytárséhoz igazítja. Legtöbb esélye akkor lehet, ha egy félénk teremtéssel áll szemben. Könnyen elküldheti a színről egy egyszerű „Kopj le, édesem!" kíséretében.- Ha a férfi igazi macho, még könnyebb a helyzet. Elég, ha néha megemlíti, hogy vetélytársnője még mindig inkább alszik kedvenc plüss-mackójával, mint férfiakkal.
Ha együttérző a vetélytárs, játsszon az emberségére: „Jaj, értsd meg, belehalok, ha nem lehet az enyém. Olyan rég voltam szerelmes, és érzem, hogy ő az igazi. Te még olyan fiatal vagy, úgy irigyellek." Előfordulhat, hogy megesik magán a másik szíve, és félreáll.
Legkönnyebb a helyzet, ha a hölgy együgyű. Vele tegyen úgy, mintha segíteni akarna, és beszélje tele a fejét a legképtelenebb dolgokkal. Mondja el, mi az, aminek a férfi örülne, ha hallaná (valójában ki fog tőle ugrani az ablakon).
Ha a fentiekből semmi nem jönne be, akkor se búslakodjon. Hiszen a szerelem nem tart örökké. És amikor a férfi néhány hónap múlva kidobja a vetélytársat, ön már egy másik férfi karjai közül nevethet rá!
FÉRFIAS VÁGYAK
A szerelmesek eleinte még csak-csak megtárgyalják, de az idő múlásával szégyellnek egymással beszélni szexuális életükről. Különösen a férfiak szemérmesek. Ezért vállaltuk, hogy „elmondjuk" helyettük, mi a szívük-testük vágya.
=t= A férfiak szívéhez vezelő ¦ út a gyomrukon keresztül vezet. Ez már a múlté! A stresszes konyhatündérnél jobban szeretik a szerelmet kedvelő, kiegyensúlyozott feleséget. 1 =N A magazinokban látható csábos hölgyek nem veszélyesek a feleségekre. Étvágygerjesztőnek kiválóak, a férfiak mégis otthon szeretnek jóllakni.
* Az urak szeretik, ha gyengéden bánnak legnemesebb testrészükkel. Bár erősnek tűnik, mégsem szereti a kemény mozdulatokat.
* A „csapatmunka" nagyon fontos. A teremtés koronái sem gondolatolvasók. Sőt! Nem tud-

1997. a prilli ; 11
~r
-L.
KANIZSA - Wen*, cá*6 kStneé,
21
A KOFFEIN NEM BŰNÖS
A kávéfogyasztást úgyszólván minden betegséggel összefüggésbe hozzák. Migrén, magas vérnyomás, szívbetegség esetén a koffein rendre bűnösnek találtatott. Holott nem az. Itt az ideje, hogy rehabilitáljuk. Ehhez jobban kell ismernünk.
A koffeint kétszáz évvel ezelőtt még senki sem ismerte, csak 1827-ben nevezte meg a tudomány. Hamar megkedvelték, mert élénkít. Legismertebb hordozója a babkávé és a tea. de koffeintartalma hatvannál több növénynek van.
KÓLÁBAN, KAKAÓBAN
Az élvezeti cikkek közül egy csészényi őrült kávé 115 milligramm koffeint tartalmaz, egy csészényi tea negyvenet. Egy tíz-dekás tábla fekete csokiban 80 milligramm van belőle, ugyanannyi, mint egy doboz Red Buliban. Viszonylag sok (43-65 mg) koffein van egy kis üveg kólában, jóval kevesebb (10-17 mg) egy bögre kakaóban. Egy bögré-nyi csokoládéital koffeintartalma
ják kitalálni, mit szeretne éppen a feleségük. Jobb, ha az asz-szony elárulja, mit akar, és közösen tesznek az „ügy" érdekében.
* A férfiak nemcsak sötétben szeretnek szeretkezni. Nem kell fényárban úszni a hálószobának. Néha azonban szívesen nézik -közben! - szívük hölgyét.
* A férfiak nem kedvelik, ha a nők félreérthető jeleket küldenek. Hölgyeim, ne vetkőzzenek le férjük előtt, hacsak nem akartak tőle valamit. A férfiaknak a sztriptíz felhívást jelent a keringőre.
* Az idősebb uraknak elkel a segítség. Akkor már nem sikerül minden alkalommal egy csapásra. Kis segítség csodát tehet. Csak türelem.
* A férfiaknak a szeretkezés nem egyenlő a szerelemmel. Tudják, hogy a félrelépés nem a legszebb dolog. Egy kis szex azonban még nem szerelem. Bocsássanak meg nekik ezért.
* A férfiak jó néven veszik, ha feleségük nyitott a kísérletezésre. Nem kell félreérteni! Csak szívesen próbálnak ki új dolgokat is.
elhanyagolható, éppen annyi (3 mg), amennyit a koffeinmerites-nek nevezett kávé és tea tartalmaz. Viszont egyetlen kapszula fájdalomcsillapítóban 60 milli-grammnyi is lehet ebből az értékes alkaloidából.
MÉRTÉKKEL
Az orvosok szerint általában napi három-négy csésze kávé -vagy ennek megfelelő koffeintartalmú készítmény - nem károsítja a szervezetet. Magas vérnyomásban, premenstruációs szindrómában, vesebajban és migréntől szenvedők naponta csak egy kávét igyanak. A szívbetegek is tartsanak mértéket.
Tévhit, hogy a friss kávé növeli a koleszterinszintet. (A koleszterinszintet csak az a kávé növeli, ami előzőleg órákig termoszban állt, ez azonban nem a koffeinnek, hanem a meleg hatására képződő más alkotóelemeknek „köszönhető". Okkal javasolják az orvosok, hogy érzékeny gyomrú-ak, terhesek és szoptatós anyák ne fogyasszanak koffeintartalmú italokat. A túlzott mértékű koffeinfogyasztás mindenkinek árt.
JÓTÉKONY IS
A koffein nagyon gyorsan és szinte teljesen felszívódik a szervezetben. A vérrel a test minden pontjára eljut. Jelenléte a nyálban és az ondóban egyaránt kimutatható. Csaknem minden szervre hat.
Az agyi idegeket serkenti, növeli a koncentrálóképességet, javítja a szellemi teljesítményt. Éberebbé, aktívabbá tesz. A szívizmot gyorsabb munkára készteti. A vesék működését felgyorsítja, kiváló vizelethajtó. Gyor-.sítja az anyagcserét, ezért a fogyókúra-tablettákban is benne van. A fájdalomcsillapító tabletták hatását negyven százalékkal növeli.
A kávéivást - és egyáltalán a koffeinfogyasztást - káros hirtelen abbahagyni. Ebben az esetben gyakoriak az elvonási tünetek: a fejfájás, a fáradtság, az idegesség, az izgatottság. Akinek kimutathatóan ártalmas a koffein, annak is célszerű fokozatosan csökkenteni a napi adagot.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* A tojásfehérje felveré-sével a tojáshab mindig keményebb lesz, ami cukor hozzáadásával még fokozható. A habverés akkor fejeződik be, amikor a habverőn megáll a hab. A tojásfehérje közé vizet is verhetünk, egy tojásfehérjéhez egy kanál víz, egy csipet só is segít a habverésben.
* Zselatinnal az ételeket lehetőleg ne főzzük, mert az étel enyves ízű lesz. Lehűtés után a kocsonyásított készítményeket nem keverhetjük, mert c/óltul a dermedésben levő anyag ösz-szetörik.
* Ha zavaros húslevest, kocsonyát, aszpikot tisztává, átlátszóvá akarunk Unni, tojásfehérjével tisztítsuk. Ez a derítési eljárás. A tojásfehérjéből kevés víz hozzáadásával gyenge habot verünk, és a folyadékot állandó kavarás mellett lassan hozzáöntjük a felvert tojáshabhoz. Az ételt ezután visszatesszük a tűzre, és -liárom-négy percig forraljuk, levéve a tűzről ülepedni hagyjuk, majd sűrű levesszűrőn keresztül lassan átengedjük a folyadékot.
BROKKOLIT MIRELITBŐL
BROKKOLIKRÉMLEVES
Hozzávalók: 25 dkg brokkoli, 6 dl húsleves, 2 dl tejföl, 4 dkg vaj, l csapott evőkanul tiszt, 1 mokkáskanál törött feketebors, ízlés szerint só.
A vajat mély mikroedénybe tesszük, egy perc alatt megolvasztjuk. Utána belekeverjük á lisztet, «\'-s apránként, folytonos kavarás közben ráöntjük a levest. Ha már teljesen sima, belerakjuk a darabokra vágott brokkolit (fagyosan). Sózzuk, borsozzuk. Az edényt befedjük, és négy percig niik-robultámozzuk. Pőrévé turmi-xoijuk, majd a tejfölt is belekeverjük. Az egészet vissza-töltjük a mikroedénybe, s további két percig főzzük. Tálalás előtt jól felkeverjük, csészékben kínáljuk.
MORZSÁS BROKKOLI
Hozzávalók: 80 dkg brokkoli, 15 dkg zsemlemorzsa, 2 dl
tejföl, 8 dkg vaj, l teáskanál só,
A brokkolit fagyosan vagdaljuk fel, nagy mikroedénybe tesszük, megsózzuk és összerázzuk, hogy a só mindenütt egyenletesen elérje. Öt evőkanálnyi vizet öntünk rá, majd az edényt befedjük és 9 percre a mikrohullámú készülékbe tesszük. Fedő alatt tíz percig állni hagyjuk. Közben egy másik, kisebb mikroedénybe tesszük a vajat, és egy percig olvasztjuk. Ezután rászórjuk a zsemlemorzsát, jól összekeverjük és fedetlenül két percig mikrohullá-iim//nk. A brokkolit tányérokra adagoljuk, megszórjuk a vajas morzsával és a tejföllel meglocsolva tálaljuk.
BROKKOLIVAL
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 2 rozszsemte, 4 tojás, 40 dkg brokkoli, 15 dkg főtt sonka, 12,5 dkg puha fó\'zó\'vaj, só, őrölt bors, reszelt szerecsendió.
I teáskanál morzsolt majoránna, 1 evőkanál apróra vagdalt zöldpetrezselyem, 3 dkg vaj, 5 dkg zsemlemorzsa.
A burgonyát megmossuk, annyi vízben tesszük fel főzni, hogy éppen ellepje, puhára főzzük, lehámozzuk, burgo-nyanyomún azonnal átnyomjuk. A két rozszseni lét vízbe áztatjuk, a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét felverjük. A brokkolit rózsákra szedjük, forrásban levő sós vízben négy percig blansírozzuk. A sonkát csíkokra vágjuk, a fő-zővajat habosra keverjük, a tojássárgáját, zsemle- és Imr-gonyamasszát belekeverjük, majd a brokkolit, sonkát és a tojás kémény babját beleforgatjuk. Sóval, őrölt borssal, szerecsendlóval és majoránnával ízesítjük, a zöldpetrezselymet belekeverjük. A masszát kikent, tűzálló tálba öntjük, a vajat felolvasztjuk, a zsemlemorzsát belekeverjük és a felfújt tetején elosztjuk. A tálat a hideg sütő rácsára helyezzük és 45 percig sütjük.
22
|[ KANIZSA - léUHö^usA )
1997. április 11.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TEUFON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁITATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES-KÍNÁL
.INFORMÁCIÓ
ÍNDENNAP.
és képGSsécjG szGrint
ÉGMÜTATÓ Tel ./fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6,
Pf.: 65
PARTNER ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövctcs garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZÓA ÚJÓÁG KTT.
vállalja:
újságok • szórólapok # névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek # meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ AR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
m
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
- Akar Ön kulturált
körülmények között étkezni,
fagyizni?
Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LEGYEN A PARTNERUNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. TelVfax: (93)310-461 Westel: (60)399-196

X NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: (Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997, április 11.
KANIZSA - Sfi**t
23
uszo
OSZTÁLYOK TALÁLKOZÓJA
A hatodik alkalommal megrendezett versenyen a kanizsai színeket a Bolyai-iskola tanulói képviselték. Szereztek két arany-, hat ezüst- és két bronzérmet.
A lányok mezőnyében Cserjés Vera nyert 50 m pillangón, ezüstérmes lett 50 m gyorson és 100 m vegyesen. Pintér Kitti ötödik helyen végzett 50 m gyorson és pillangón, Takács Tímea hetedik 50 m mellen, Németh Péter nyolcadik 50 m háton. A 4x50 m gyors és vegyesváltóban második helyen végeztek a kanizsaiak (Cser-jés-Németh-Takács-Pintér).
A fiúknál Domina Tamás nyerte az 50 m mellúszást, negyedik 100 m vegyesen, ötödik 50 m pillangón. Bálint Balázs bronzérmes lett 50 m gyorson és 100 m vegyesen, hatodik 50 m háton. Perényi Ádám hatodik 50 m gyorson, Magyar Márton hetedik 50 m háton. A 4x50 m gyors- és vegyesváltó-ban egyaránt ezüstérmesek lettek a kanizsaiak (Domina-Ma-gyar-Perényi-Bálint).
A csapatversenyben a Bolyai-iskolás lányok és a fiúk is a második helyen végeztek.
KÉZILABDÁS VERESÉGEK
A kézilabda NB I-ben április harmadikán vívta utolsó mérkőzését az élvonalból kiesett Izzó SE férfi gárdája. Ötévi NB l-es múlt után estek ki a legjobbak mezőnyéből, s lezárult az egykor sikeres időszak, melynek tanulságaira remélhetőleg visszatérnek az illetékesek...
A lámpagyáriak a bányász-városban vívták a befejező élvonalbeli mérkőzésüket.
Komló-Izzó SE 34-21 (19-8)
A kanizsaiak öt percig még tartották magukat, de aztán a hazaiaknak nem okozott gondot a fölényes győzelem kiharcolása. Mindenesetre a vendégek jó edzőpartnernak bizonyultak, nem sok vizet zavartak.
Az élvonalból búcsúzó kanizsai csapat: Mészáros - Hungler (2), Szabó (1), Rodek (3), Juhász (1), Kovacsevics (9), Burán. Csere: Vártok és Nagyvizeli (kapusok), Monostori (1), Petrovics (1), Cser-
HAT PONTRA CSÖKKENT AZ ELŐNY
A megyei labdarúgó-bajnokság utóbbi két fordulójában a kiskani-zsaiak nagyszerűen folytatták a sikersorozatot, akik begyűjtötték mind a hat pontot. A listavezetőt újból „elkapták" ezúttal a Becsehely gárdája győzte le Skublicsé-kat, akik ezt a szakaszt három ponttal zárták, akárcsak az újonc balázsiak és a vasutasok.
Eredmények:
Becsehely-Miklósfa 1-0 (1-0). A listavezető ellen tovább folytatták tavaszi menetelésüket Fuiszék. Z. Volán-Teskánd-MÁV NTE 3-2 (l-l). Meglepő, de megérdemelt hazai siker született. Gól: Németh (2). Kiskanizsa-Tótszentmárton 3-1 (2-0). A jobb helyzetkihasználás hozta meg a biztos sikert. Zala-szentbalázs-Gyenesdiás 1-0 (0-0). Elszántság = győzelem! Gól: Pozsgai.
Az utóbbi fordulóban Tótszerdahelyen nyert a Kiskanizsa 4-1 (l-l) arányban, ahol eredménye-
sen hajráztak a Sáskák. Gól: Vass (2), Anek, Mezei. A MÁV NTE hazai környezetben fogadta a korábban Miklósfát verő Zalaszentgyörgy csapatát, amely ellen 2:0 arányban kerekedtek felül Szőké-ék. Gól: Borda, Nagy T. Cseszt-regen léptek pályára a balázsiak, ahol 2-1-re nyertek a hazaiak a jól küzdő újonc ellen. Gól: Péter.
A bajnoki forduló slágermérkőzésére Miklósfán került sor, ahol a listavezető a Letenye gárdáját fogadta kétszázötven néző előtt. A végig jóiramú találkozón a bajnokjelölt jobb helyzetkihasználással tűnt ki, s így biztosan született meg 3-l-es félidő után a 4-2-es végeredmény. Gól: Mózes (2), Kapus, Molnár.
A bajnokság élcsoportjában: 1. Miklósfa 55, 2. Kiskanizsa 49, 3. MÁV NTE 47 ponttal._
B. A.
mák (3), Bazsó. Edző: Jéki Zoltán.
Az izzósok sereghajtóként zárták az 1996/97. évi bajnokságot, de hogy mit hoz a jövő, arról még nincs döntés.
A kézilabda NB I B Nyugati csoportjában szereplő Olajbányász női együttese a tavaszi idény utóbbi két fordulójában egyaránt vereséget szenvedett.
Esztergomban, az újonctól 32:29 (16:10) arányban maradtak alul, ahol a kanizsaiak legeredményesebb játékosai: Gonibor 12, Vass 5, Kiss 4.
Horválhné és Szakonyi is hiányzott, s ezt megérezték a vendégek, akik legjobb felállásban begyűjtötték volna tavaszi második győzelmüket. A találkozó már az első félórában eldőlt. Szünet után Gomborék feljavultak, de csak a vereség különbségét tudták csökkenteni.
A javítás a hazai pályán sem
járt sikerrel, amikor a Dunaújvárosi AC volt a vendég az Olajbányász munkacsarnokban. Ezúttal is hiányzott Szakonyi, valamint nem állt Varga József edző rendelkezésére Szabó sem. Az olajosok 23:22 (10:10) arányban vesztettek. Legjobb dobók: Gombor (5), László és Vass (4-4).
A mérkőzés negyvenöt percen át változatos, fordulatokban bővelkedő összecsapást hozott. Szünet után a hazaiak három góllal elmentek, de a félidő közepén a vendégek ledolgozták a hátrányt (19-19). A befejező negyedóra újra a dunaújvárosiaké volt, akiknek meg kellett küzdeni a minimális arányú, szerencsés győzelemért. A döntetlen eredményre rászolgált volna az Olaj, amely tavasszal még adós a pont-terméssel, hiszen öt fordulóból csupán két pontot gyűjtöttek.
Balogh Antal
V
NEVE
LÁBTOLL" LAJbDA ¦MCLYC\'
VÍVÓC/ARNOK. IDEJE\'
tltTTÖ I«ta-I5M
iztRDA 1H*- 1530
RÉSZTVEVŐK-. 6-8- OSZT. f iökTc* lánvoi EROEKlŐOriCTS2 < TAKÁCS TA/AÁSK/Ál
A 2EMPLÉM 6Y. ÁlT. ISK.-BAM
TEL.: OI*b-37<í
24 KANIZSA - Sfiuvtt 1997, ápri lis 11.
Új struktúra az olajosoknál
TÁVOZOTT A VEZÉRKAR
Rendhagyó eseményre került sor az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház színháztermében, ahol küldött-közgyűlését tartotta a több mint félévszázados klub, az Olajbányász Sportegyesület. A tanácskozáson a küldöttek több mint kilencven százaléka vett részt. Az eseményen megjelent Kápolnás Zoltán, a városi sportcsoport vezetője, Sabján Imre, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja és több érdeklődő.
Dr. Fenyves János levezető elnök, az OSE elnökségi tag-
Sporthétvége
PÉNTEK
Kosárlabda. NB I. Nők: Rájátszás az A-csoportba kerülésért: MÁV NTE-Nagykőrös, MÁV NTE munkacsarnok, 17.00.
Labdarúgás. Városi kispályás. IV. osztály (négy mérkőzés), 17.00. Öregfiúk (négy mérkőzés), 18.30. Mindenki Sportpályája, Diákolimpia, városkörnyéki döntő (I. korcsoport), Mindenki Sportpályája, 9.00.
SZOMBAT
Kosárlabda. NB II. Nők: Thury KDKK-Komló, Thury tornaterem, 11.00.
Úszás. Megyei utánpótlás és ifjúsági bajnokság (2. forduló). Városi fedett uszoda, 10.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. Megyei: Kis-kanizsa-Becsehely, Kiskani-zsa, 10.45. Zalaszentbalázs-Bagod, Zalaszentbalázs, 15.30. Városkörnyék: Bajcsa-Gelse, 15.30. Palin-Nemespátró
15.30.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: autóbusz-állomás, 7.52. Gyalogtúra: Bocska - Kútfeji forrás -Márkirét - Várkút forrás -Óbornak - Eszteregnye. Táv: 15.00. Visszaérkezés: 17.20.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás, II. osztály (hat mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás, I. osztály (hat mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
jának megnyitóját követően Baranyai István egyesületi elnök ismertette a közel két és fél éves munkáról készített beszámolót. Bevezetőként szólt a rendhagyó esemény előzményeivel kapcsolatos elnökségi állásfoglalással - amelyet kivonatosan közlünk -, felelevenítette a közel huszonhárom éves elnöki tisztséggel összefüggő eredményeket, gondokat, a tett erőfeszítéseket. Nagy elismeréssel beszélt a korábbi és az utóbbi időszakban kiemelkedő segítőtársakról, mindazokról, akik jóban és rosszban, a nehéz helyzetben is kiálltak az OSE mellett. Bejelentette, hogy az OSE elnökség utóbbi ülésén egyhangúlag döntöttek abban, hogy lemondanak tisztségükről.
A szakosztályok félidős beszámolóját az atlétikával kezdték, amely az utóbbi szakaszban leszálló ágra került. A
szűkös versenyzői körből Kárász Krisztián és főként Parti Brigitta eredményei jegyzettek, s utóbbi az ifjúságiak mezőnyében Budapest bajnok hármasugrásban, ezüstérmes távolban.
Kézilabdában az NB I B-s női csapat teljesítette a minimális elvárásokat Varga József edző vezetésével, biztosította a második vonalbeli tagság megtartását. A beszámoló széles teret szentelt az utánpótlásnak:
- A szakmai, szervezeti téren van kimunkált koncepció, hosszútávú terv. A gond a végrehajtásban van, s ehhez hiányoznak az anyagi eszközök, pedig alapvető érdek lenne a. megvalósítás. Ugyanis a felnőtt csapatnak csak akkor van esélye a minőségi működésre, ha megfelelő háttér van - említette az elnök. Dicsérte a megyeiben szereplő csapat
edzőjét, Willmann Zsoltot, részletesen szólt a beszámoló az NB I B-s ifjúsági csapat bemutatkozásáról, az edzői tisztet felvállalt Fekete Zoltán-né építő munkájáról.
Labdarúgásban a beszámolási időszak első éve fénnyel indult, hiszen az NB I-ben újonc olaj kedvező pozícióban várta az 1995-ös tavaszi idényt. Aztán megromlott a kapcsolat a szakosztályvezetés és a vezetőedző, valamint a régi, sikerkovács játékosok és a vezetőedző között, s ez megpecsételte a csapat sorsát, amely Szabó Imre vezetésével búcsúzott. Jött újból az NB II-es mezőny, no meg a negyedik hely, pedig, egy kis ráerő-sítéssel meg lehetett volna az NB I-be való visszakerülés. A mostani évadban Madár Gábor edző vezetésével a nagy feladat a második vonalbeli tagság megtartása. Utánpótlásban
DÖNTETLEN A DÉLDUNÁNTÚLI RANGADÓN
A labdarúgó NB II-ben, a Nyugati csoport utóbbi fordulójában a Zárda úti stadionban bonyolították le a déldunántúli rangadót. Az olajosok ellenfelei a több NB l-es játékossal megerősített egykori gázos csapat volt, a Rónai legénység. A vendégek 34 ponttal, az olajosok 30 ponttal várták a rangadó-jellegű találkozót, amelyen a papírformának megfelelően döntetlen eredmény született.
Olajbányász-Pécs \'96 FC l-l (l-l)
A mérkőzés előtt.
Pátkai József a leköszönt egyesületi elnökségi tag: - A hideg, szeles időben azt várom a csapattól, hogy a jegyzett pécsiekkel szemben itthon marad a három bajnoki póni. Szerintem több góllal nyerünk.
Mintegy hétszáz néző előtt kezdődött el a találkozó. Az erős széltől támogatott vendégek léptek fel támadólág a legjobb összeállításban szereplő piros-kékek ellen. Az élvonalból jól ismert Tököli már a negyedik percben helyzetbe került, de Farkasnak sikerült mentenie. Jöttek a pécsiek, ám a tizedik percben Gordián rázta meg magát, akinek gólbatartó labdáját a védők kivágták a mezőnybe.
Küzdelmes játék után, a huszonnyolcadik percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Sipos harcolt a védőkkel, majd kapura lőtt, amelyet Czigóth bravúrral kiütött, de az visszakerült a pécsi játékoshoz, aki tíz méterről nem hibázott. 0-1. Nem sokáig örülhetett a vezetésnek a pécsi gárda, hiszen két perccel ké-
sőbb egyenlített a hazai csapat. Agics labdájával Vidóczi remekül húzott el a szélen, akinek labdáját az érkező Gordián hat méterről fejelte a jobb sarokba, l-l. Remek támadás, szép gól volt.
A folytatásban a küzdelem a két tizenhatos között folyt, ám a kapuk nem kerültek veszélybe. A félidő utolsó percében viszont Koller előtt kínálkozott gólszerzési lehetőség, de a középpályás, senkitől sem zavartatva tizenöt méterről mellé bombázott.
Szünet után Tököli veszélyeztetett először, aki tizenkét méterről, szorongatott helyzetben mellé lőtt. A másik kapunál Pécsi került kecsegtető helyzetbe, ám közelről az oldalhálóba lőtt. Az ötvenötödik percben Szálai tört előre, aki ütközött az önfeláldozóan ki-
1997. április 11.
KANIZSA - Sfu»u
25
sikeresen tevékenykednek a szakvezetők (Vlaszák Géza, Czebei Tibor), ügyesek a gyerekek az ifi-mezőnyben, míg az NB H-es serdülők új bajnoki rendszere is reményekre jogosít. A fiatalokkal a rutinos Zöld vári István (U-15) és a kiváló nevelőedző Faller Zoltán (U-14 évesek) foglalkozik.
Tenisz sportágban a minőséget az OB l-es női, az OB Il-es férfi csapat, valamint a nemzetközi és hazai színtéren is kitűnt versenyzők adják. Kiemelték Nóvák Béla (női szakág), Márton József nagyszerű szervezési, szakmai munkáját, a vidék- és országos bajnokságokon érmes helyezést elért csapatokat, játékosokat.
A beszámolót követő vitában Horváth Sándor elnökségi tag többek között kifejtette, hogy a struktúraváltás szükséges, meg az is, hogy a leköszönt elnökségi tagok valamennyien távozzanak, és ne kapjanak szerepet az új, felálló vezetésben.
A küldöttek a beszámolót, az elnökségi tagok lemondását egyhangúlag elfogadták. Az
önkormányzat képviseletében Suhai Sándor polgármester megbízásából Kápolnás Zoltán a leköszönt elnökségi tagoknak ajándékokat adott át. Baranyai István, dr. Fenyves János, Horváth Sándor, Farkas Zoltán, Szálai Géza, Györkös Lajos, Pátkai József, Márton József, Simon Imre részesült elismerésben.
Az alapszabály módosításának vitájában többen is részt vettek. Kifogásolták, hogy nem ismerik a tervezetet, így ennek lényegét dr. Fenyves János, majd Kápolnás Zoltán foglalta csokorba. Végül egy tartózkodással elfogadták az OSE új alapszabályát.
Befejezésként a küldöttközgyűlés három tagú intézőbizottságot választott - Farkas Zoltán, Sabján Imre, Kápolnás Zoltán személyében -, melynek legfőbb feladata, hogy április 25-ig levezényelje a szakosztályok önálló klubokká tör-
ténő átalakulását.__
Balogh Antal
vetődő kapussal. A pécsi játékost a mentők kórházba szállították, aki agyrázkódást szenvedett.
Támadott az Olaj, de kevés veszélyt jelentettek a vendégek kapujára. Nem használták ki a nagy szél erősségét sem, elmaradtak a távoli lövések, s így a cserekapus is munkanélküli lett.
A találkozó hajrájában felgyorsultak az események. A nyolcvanadik percben Gordián elől mentettek a pécsiek. Nyomott az Olaj, mindenki támadott. Ugyanakkor a hosszabbításban - sérülés miatt négy perccel tovább játszottak a csapatok - fellazult a védelem, s ekkor három nagy helyzetük volt a vendégeknek. Szálai önfeláldozóan mentett, meg is sérült, míg Czigóth ragyogóan mentett kétszer is Tököli ordító helyzeténél. Nagy bravúrokkal hárította a közeli lövéseket, s nagy része volt abban, hogy meglett a bajnoki pont.
A mérkőzés végén.
Madár Gábor, az olajosok mestere.
- Az orkánszerű szélhez nehezen alkalmazkodtak a csapatok. Ennek ellenére mind a két oldalon született egy-egy gól. A többi idő viszont me-
zőnyjátékkal telt el, amiben úgy érzem, hogy egyik oldalon sem volt bent a győzelem lehetősége; bár mind a két kapunál azért voltak helyzetek.
Farkas Zoltán szakosztályigazgató.
- A döntetlent jó eredménynek tartom a nagyszerű pécsiek ellen. A játékosok mentek, hajtottak, és kár, hogy a második negyvenöt percben a nagy szél támogatását nem használták ki, és nem vállalkoztak távoli lövésekre. A csapatból Czigóth, Szálai, Balogh Cs., Gordián és Vidóczi dicsérhető.
A játékosok érdemjegyei a tízes skálán: Czigóth (8) -Szálai (7), Kiss (5), Balogh Cs. (7) - Agics (5), Koller (5) - Farkas (5), Vidóczi (5), Vis-novics (5) - Pécsi (5), Gordián (6). Csereként szerepelt Csörnyei, Kovács és Gyulai (Visnovics, Farkas és Gyulai).
Az olajosok a nyolcas mezőnyt üldözők táborában tanyáznak, akik holnap - szombaton - a Kaposvár vendégei lesznek. A találkozó a tv-közvetítések miatt délután három órakor kezdődik, amelyen nagy feladat vár a kanizsai piros-kékekre.
Balogh Antal
Az Olajbányász SE leköszönt elnökségének állásfoglalása
Ismert, hogy 1994. november 17-én tartott küldött-közgyűlésen az elnökség öt évre kapott bizalmat, amely rendhagyó módon már a félidőben kénytelen felállni, búcsúzni a választóktól. A beszámolási időszak első évében a főszponzorrá előlépett önkormányzattal rendszeres kapcsolat alakult ki. Bekerültek az elnökségbe, labdarúgó szakosztályvezetésbe önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, akik figyelemmel kísérhették a klub, a szakosztályok működését, a gazdálkodás, tartalmi munka alakulását.
Az NB 1-be feljutott focicsapat mellé mindenki felsorakozott. Az akkori önkormányzat példaértékű, 36 millió forintos támogatást biztosított. Jelentős szponzor volt a MOL Rt., a helyi olajipari cégek, köztük a DKG-EAST, Kögáz Rt., valamint a Sörgyár, és felsorakoztak a vállalkozók is. A focivarázsból aztán profitált az időközben OB l-es női, OB Il-es férfi tenisz, az NB I B-s kézilabda.
Az élvonalból történt kiesés után kezdetét vette egy nehéz időszak. A támogatások drasztikusan csökkentek, az adósságok növekedtek, de azért sikerült a talponmaradás. Az NB Il-ben a Szabó-csapat negyedik helyen végzett, miközben ötmillió forint kellett volna ahhoz, hogy meghatározó játékosok átigazolásával esély lehetett volna a visszakerülésre.
A problémákat rendszeresen jeleztük, de a szegénység folytatódott. A fáradhatatlanul dolgozó elnökségi tagok nagy erőket mozgattak meg, de azok nem jártak számottevő sikerrel. Kaptunk némi segítséget, hitelt, de a cégeknél egyre jobban beszűkültek a lehetőségek.
Az anyagiak rajtunk kívülálló okok miatt hiányoztak, viszont az elvárások növekedtek. Nem tudtuk az NB Il-es csapatot erősíteni. Aki jártas a sport- és fociberkekben, az jól tudja, hogy az akarat és a lehetőség eltérő kategóriák. A nincsből nem lehet építkezni, feltételek nélkül nincs eredmény. Összefogás, támogatás kell a közösségi feladatok végrehajtásához.
Folyamatosan nőttek az APEH- és TB-adósságok, a kifizetetlen számlák. Kikapcsolták a két olajos telefont, veszélybe került a gázszolgáltatás, munkabér, a prémium. Számos esetben jeleztük a gondokat a pénzzel, támogatással rendelkező önkormányzati szeneknek, -a helyzettel aztán foglalkozott az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Az ülésen - elmúlt év novemberében - Farkas Zoltán elnökségi taggal együtt vettem részt, de az érdemi tárgyalás a mi kirekesztésünkkel, zárt ülésen kezdődött. Rólunk, az egyesületről tárgyaltak, de nélkülünk. Folyt az új helyzet előkészítése az elnökség mellőzésével. Döntöttek, és egyoldalú, ultimátumszerű ajánlást tettek. Kikötötték, hogy ha azokat az elnökség nem teljesíti, akkor az önkormányzat beszünteti az OSE támogatását.
Az önkormányzat, az OKSB az erőpozícióból lépett fel, drasztikusan beavatkozott a szervezeti életbe, a tartalmi munkába. Mi nem az új, hanem a módszer ellen tiltakozunk. Tény, hogy nem kaptuk meg az év elején a korábban rendszeresen megelőlegezett éves támogatás időarányos részét. Nem tudtuk itt tartani a kiszemelt középhátvédet (Madár Gábornak az utolsó pillanatban kellett átszervezni a rajtoló csapatot, s azóta sincs igazi tengely a védelemben), mert nem volt 350 ezer forint, nem tudtuk úgy megerősíteni a csapatot, hogy minél jobb feltételekkel vágjon neki a tavaszi idénynek. Pedig ismert, hogy az ősszel induló húszcsapatos, egycsoportos OB H-he készülünk. Mindenesetre a jövő mindent igazol.
Elnökségünk - az egyesület, működését előtérben tartva - nem tudott mást tenni, mint elfogadni az OKSB előterjesztését, benne az új struktúrát, amely új korszak kezdetét jelenti. Az, hogy ez tartalomban, minőségben mit hoz, arra majd az idő ad választ. Mi azt akarjuk, hogy az OSE éljen, minél jobban működjön. Mi, a hírekkel ellentétben nem ragaszkodunk a székünkhöz, s az utóbbi ülésen egyhangúlag döntöttünk a lemondásról és a mai küldött-közgyűlésen mi emelt fővel távozunk.
Ez alkalmat felhasználjuk arra is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik eddig az egyesület, a szakosztályok munkájában részt vettek, munkánkat segítették, támogatták. Az új klub- és egyesületi vezetésnek, valamint a csapatoknak, versenyzőknek kívánunk sikeres működést, akiktől búcsúzunk a mi hagyományos bányászköszöntésünkkel: Jószerencsét!
Nagykanizsa, 1997. április 4.
A leköszönt elnökség nevében
Baranyai István
26
r
KANIZSA - /ípné.
1997. április 11.
LATM-
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk ii a Kazanlak krt-on, 67 nm-es 2+2 félszobás, 4. enrleü lakás eladó vagy kisebb lakásra cserélheti érté kegyeztc léssel. Irányár: 2,4 mR. Kod: 559. (19826 K)_
Kiskaiuzsán 2+1 félszobás, 95 nnves, 16 éves családi ház garázzsal, pincével, telőtérbeépftési lehetőséggel, 846 nnt telekkel
eladó. Irányár: 5,2 mFt. Kód; 413. (2Q774 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 130 nmes, 4 szobás, koniortos családi biz, 40 nmes garázzsal, 657 nnves telekkel eladó. Irány
ár: 5,5 rnR Kod: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rozsa utcában, 54 nnves, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vlzorás lakás eladó. Irányár: 1.7 mR Kod: 692.
(20938 K)_
faunban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szintes, 2 fürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 éves családi ház, 60 nm-es kialakított üzletrésszel, 20 nnves garázzsal, 2900 nm telekkel eladó.
Irányár: 13 niR. Kod: 612. (21083 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház urlléképületekkel, 3000 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai in. miklósfai csa-ládi házra cseréttietó. Irányár: 3,5 mR Kod: 669. (21088 K) Nk-n a K-i városrészben 2 + 1 félszobás, 66 nm-es, erkélyes, központi fotó se s. azonnal beköltözhető 4. emeleü lakás eladó.
Irányár: 2,15 mR. Kod: 737. (21100 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 48 nnves, 1 szoba+hálófiíl kés, egyedi gázfűtéses, komfortos, magas földszinti lakás eladó. El
adási ár 1,6 nFl. Köd: 53/97. (21670 K)_
Nk-án a Munkás utcában 57 nnves, 1+1 félszobás, erkélyes, vfzórás, 2. eraatttl lakás eladó. Irányár. 2.4 mR. Kod: 55/97.
(21671 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 64 nnves, 3 szobás, 2 erkélyes, 3, emeleti lakás eladö vagy 2 szobás lakásra cseréltető. Iránvár: 2
mR. Köd: 2S/\'>7. .21?73 K)_\'
Sandon 75 nincs, 2 szobás,komfort nélküli, régi típusúcsaládi áz, 820 nm-es telekkel, nelléképületekkel eladó. Irányár: 950
eR. Kod: 708. (21805 K)_
Nk-n a Csengery utcában 48 nm-es, 1 + 1 félszobás, egyedi gáz-ffltéses, vlzorás, pincés, földszinti lakás eladó. Irányár: 1,7 mR.
Kód: 79/97. (21810 Kj_
Nk-n a Bartók B. utcában első emeleli 54 nnves, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vlzorás lakás eladó. Irányár; 2.2 utft. Kód:
83/97, (21812 KI_
Nk-án a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vlzorás, 8. emeleti, kp. ftlléaes lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 2,1 mR. Kód: 105/97. (21938 K)_
Felsőrajkon 30 éves. 2 szobás, 80 nm-es családi ház műhellyel, 20 nmes garázzsal, 1800 nm-es telekkel eladö, ill. írté ke gye zte lessel Nk-i max. 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár: 2,7 mR. Kod; 41/97. (21941 K)__
Nk-án az Irtás utcában 2+1 félszobás, 2. emeleti, étkezős, rrké lyes, vízórás, egyedi cu"koffltéses lakás Nk i családi házra cse
rélhetóértékegyeztetéssel. Kód: 763, (2I945 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, felújított, 67 nmes egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész 20 nmes pincével eladó vagy felújításra szoruló Nk-i családi házra cserélhető.
Irányár: 33 niR. Kód: 680. (21948 K)_
Nk-án a Platán soron III. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, pincés, egyedi gázfűtéses lakás eladó vagy kisebb Nk i családi házra cserélhető. Irányár: 2.2 niB. Kód: 371. (21953 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nmes, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 2.5 niR. Kód:
131/97. (22200 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, vízórás. I, emelet] lakás eladó. Irányár; 2,25 mR. Kód: 126/97. (22202 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, 54 nnves, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. enrleü, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 1.75 mR. Kód:
127/97. (22203 K)_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában 60 éves, 60 nm-es, 2 szobás, komfortos, felújításra szoruló családi ház 3 db szo-ba+konyha lakrésszel, garázzsal, 462 nnves telekkel eladó.
Irányár: 5 niR, Kód: 128/97. (22204 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 2+1 félszobás, 67 nnves, erkélyes, vlzorás, 4. emeleti lakás, Nk-i egyedi gázfűtéses 1 + 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető érti kegye zte léssel. Irányár; 2.3 niR.
Kód: 31/97. (22205 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleti, 3 szobás, 70 nmes, víz-órás, erkélyes lakás eladó vagy ráfizetéssel Nk-i családi házra
cserélhető."Irányár: 2.6 mR, Kód: 411. (22209 K)_
Nk-n a Csengery utcában 80 nm-es, 3 szobás, vlzorás, erké Íves, egyedi gázfűtéses, első enrk-ü lakás garázzsal eladó.
Irányár: 3.5 niR- Kód: 138/97. (22351 K)_
Lelenyén 2 szobás. 80 nm-es, 50 éves, komfort nélküli családi ház, gazdasági epületekkel, uflhellyel, 1833 nmes telekkel el
adó. Irányár: 1,7 mR. Kód. 139/97 (22352 K)_
Nk-n a KaZanlak krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, vlzorás, erkélyes, 3. emeleti lakás, garázzsal, rövid időn belüli kiköltözéssel, eladó. Irányár: 2,3 mR + garázs 450 eR Kód: 140/97. (22353
K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nnves. 2+1 félszobás, felújított, vlzorás, erkélyes, 3. emeleti lakás eladó. Iránvár; 2,55 uft +
garázs 700 eFl. Kód: 157/97. (22531 K)_
Nk-án a belvárosban 88 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, felújítón, vízórás, 2. emeleti lakás tetőtérbeépitési lehetőséggel
eladó. Irányár: 5,5 mFt. Kód: 158/97. (22532 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 62 nm-es, 3. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Kód: 615,
(22535 K)_
Kisrécsén az Ádám hegyen 4200 nm-es zártkert, 1 szobás, teraszos tégla épülettel eladó. Irányár: 200 eR. Kód. 129/97. (22682 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 50 nnves, 2 szobás, egyedi gázffl téses, földszínű udvari lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Kód:
164/97. (22683 K)_
Surdon 1664 nm-es építési telek, beton alappal, lebetonozott gépkocsi bejáróval, a telekre vin köznevekkel eladó. Iránvár; 650 eR. Kód: 165/97. (22684 K)
Keszthelyen 102 nm-es. 2+2 félszobás, dupla fürdő ill. WC vei, erkéllyel, 985 nm-es leiekkel, teljes közmflvel, ikemyaraló
fele eladó. Irányár: 8 mR. Kód; 166/97. (22685 K)_
Nk-n a Keleü városrészben 63 nm-es, 3 szobás, vízórás, felújítón, földszínű lakás eladó. Iránvár; 2,2 mR. Kód: 170/97. (22686 K)_
Nkán a Kazanlak krt-on 1+2 félszobás, erkélyes, vízórás. 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kiköltözéssel eladó. Iránv-
ár: 2,25 mR. Kód; 178/97. (22773 K)__
Nk-án a Rózsa utcában 54 nnves, 2 szobás, erkélyes, vízórás, kifogástalan állapotú, nagy konvhás, 3. emeleti, kp. fűtéses la-kás eladó. Irányár: 1,9 n\'iR. Kód: 179/97, (22774 K)_
Miklósfán 60 míves. 2 szobás, egyedi gázfűtéses, komfort nél küh családi ház 630 n.ól telekkel, nVl léképületekkel eladó. Irányár: 1.95 mR. Kód: 183/97. (22775 K)
Zalakaros és Galanbok között a főúttól 900 m-re 12 éves, 65 nm-es, 2+1 félszobás, 2 szintes, komfortos, garázsos. teraszos zártkerti ház 3350 nnves telekkel eladó. Irányár: 3.5 mR Kód:
184/97. (22776 K)_
Kiskanizsán 17 éves 2+3 félszobás, 136 nnves. 2 szintes. 2 fürdőszobás, dupla garázsos családi ház, műhellyel, pincével, 540 nm-es telekkel eiadó. Irányár: 9,5 mfl. Kód: 186/97 (22850 K)
Szabadhegyen-90 nm-es 3 szobás, pincés, befejezés előö álló családi ház 1080 nm telekkel, részletfizetési kedvezménnyel el adó. Irányár: 3,3 mR. Kód: 190/97. (22900 K)_
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szintes családi ház 2880 nnves telekkel, pincével, garázs+nnlhellvel eladó. Irány-
ár: 6.5 mR Kód: 189/97. (22901 K)_
Nagykanizsán a Hunyadi utcában 3+1 félszobás, 110 nm-es, cirkoffltéses, I. emeleti lakás 2 fürdőszobával, 2 WC-vel, 2 er kél Ive!, dupla garázzsal eladó. Irányár: 7 niR+garázs I mR.
Kód: 193/97. (22902 K)_
A Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a lelken gyümöksíákkal, 2x2-es fa szerszámos tárolóval, 30 m lekkszélességgel eladó. Közmű: Víz a telken, villany a telek szélén. Irányár: 250 eR Kód: 196/97. (22903 K)_
Szépet nekr n 75 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses családi ház garázzsal, melléképületekké], 700 nm-es telekkel eladó. Irány
ár: 1.8 mR Kód: 115/97. (22904 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 72 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, erkélyes vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód: 118/97. (22905 K)_
Iharosberényben 100 nm-es 5 szobás, hallos, garázsos, 2 szintes családi ház 2160 nnves telekkel eladó vagy értékégyezte-léssel Nk-i lakásra cserélhető. Iránvár 4,2 mR. Kód: 113/97. (22905 K)
Behiákpusztán 4321 nm Kód: 52/97. (22906 K)
> gyümölcsös eladó. Irányár; 1 mR.
Nk-tól 8 km-re 5 éves, 160 nm-es bevezeted vegyes élelmiszer üzlet 48 nm-es butik résszel eladó. Irányár: 4,5 mR. Kód: 764. (22907 K)_
Nk án a Rózsa utcában 50 nnves, 2 szobás, egyedi cirkoffltéses. 2. emeleü. vízórás lakás eladö. Iránvár; 2.2 mR. Kód: 723.
(22908 K)_
Nk-án a Zenplén utcában 64 nnves, 3 szobás, 2. emeleti, felújítón lakás extra konyhabútorral, garázzsal vagy anélkül el-adó. Irányár; 2,7 mR (garázs nélkül). Kód: 709. (22909 K) Nk-Szabadhegyen 13 éves, 1 szobás, fürdőszobás, komfortos, zártkerti ház, különálló 1 szoba, konyha lakrésszel, 20 nm-es pincével, 935 nnves telekkel eladó. Irányár: 2,8 mR, Kód: 676. (22910 K)_\'
Nk-án 10 éves, 160 nm-es, 5 .szobás, 2 szintes, 2 fürdőszobás egyedi gázfűtéses családi ház 36 nm-es garázzsal, 900 nm-es telekkel, 80 nnves nrlKképületlel eladód. Irányár: 14 mR.
Kód: 575. (22911 K)_
Nk-án a Katonaréten 3 szobás, 90 nnves, egyedi gázfűtéses 40 éves családi ház 300 nnves telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető érté kegye Hetessel. Irányár: 3,2 mR. (22912 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda Csertőn 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az in gatlan két tagból áll, melyben 300 n-öl szőlő, gyümöksíákkal van telepítve. A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cemrntlapos. A gazdaság kitűnőién gondozón, igen jó állapotban van. A pincéhez portalanított üt vezet, a panoráma
igen tetszetős. Iranyar. 300 eFt. (18713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kanra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 éves a fürdő és előszoba 2 éves, A hozzátartozó terület kb. 1,400 n.öl, melyen 900 db 4 éves fenvő és kb 300 n.öl berekfás erdő is van. Irányár: 1.5 MR. (14868 K)
Zalaszentjakabon 200 nnves épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1.5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű lakás van. Az épület többi része közn íl ve s ítélt, osztatlan bármilyen (vállalkozási) célra kialakítható. Az ingaUanhoz tartozik udvar, kert szántófökl összesen: 6.600 nm Az objektum a falu belterületén, jó helyen van. Irányár: 2.8 MR. (14875 K) Építési telek Szepetneken a Kiskamzsa felőli részen 430 n-öl eladó. A telek köznűvesltett, az utca portalanított. Irányár. 500
eFT .(18714 K)_\'
Belvárosban 3 szobás családi ház - régi épílésfl - 102 nm alap terűiénél boltíves, léglapincével eladó. A házban víz, gáz. vil-lany van. Udvar, kert 130 n Öl. Irányár: 5,5 mR. (18717 Kj
Haliótoii 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyedi központi fűtéses, kb. 30 éve épült palatelős kifogástalan állapotban. Ekserélni Nagykani-zsán legalá!* 2.5 szobás lakással. Irányár: 2.5 nf-Y (18719 K) Látóhegyen a Kaposvári ül mellen 2 szobás, családi ház 1540 nm leiekkel eladó. A ház 2 szintes mellette is lakóépületek vannak. Két szirtes tusoló, Wc van. Irányár: 2.7 mR. (18720 K) Gvenesdiáson lakóház bárhelyiséggel eladó.- Az épület 2 szintes, teljesen nj. modern. Az öszterülel 480 n.öl a beépített 50 n.öl A kert, udvar gondozott, kulturált, esztétikus. Az ingatlan a főútvonal mellett a Balatonhoz közel fekszik. Iránvár: 30
MR (14899 K)_
Vécsey utcában 5 szobás, fürdőszobás ház kis előkerttel eladó. Az épület teljes nagyságában alápincézett. Irányár; 7.2 mR. (16079 K)_
Balatonfenyvesen 20 éve épült, 2 szobás, ÍŐzŐfÜlkés, 57 nm-es családi ház eladó. Összterület 350 nm Irányár. 4 MR. (17391
K)_
Borsfa Főutcájában 4 szoba hallos, tetőtér beépítéses, fürdőszobás, befejezetlen családi ház eladó. A ház alapterülete 110 nm összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 n-ol terület tartozik 4 éves fenvőcsemetékkel. (A csemelés 600 ii-ol. Irányár;
3,5 mR. (18537 K)__
Kazanlak krt-on 2+2 félszobás, kp. fűtéses. 4. emeleti lakás el
adó. Irányár: 2.2 mR. (18973 K)_
Kodálv /.. utcában 2,5 szobás, kp fűtéses lakás a \'). emeleten \' eladó. A lakás felújításra szorul. Irányár: 1.7 mR iixvvi k| Földingatlan a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár: 300 eR. (19122
KJ_
Nenesdéden 3 szobás, fürdőszobás családi ház 4000 nm lerii lene! eladó. A ház újonnan épült, kifogástalan állapotú. Iránv
ár: 2,5 mR. (19413 K)__
Zalaújlakon 4 szobás, tetőtérbeépltéses ikerház fele félkész ál lapotban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol kedvezmény igénybe vehető. Irányár: 2,5 niF\'l. <194I5 K Építési telek Kiskaiuzsán 320 n-öl kózntfivesitettt környezetben
eladó. Irányár. 720 eR. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás 2 fürdőszobás tetótérbeépfléses 120 nm-es családi ház, garázzsal, melléképületekkel, erkéllyel eladó. Összterület 300 n-öl. A ház kilflnő állapotban van. Iránvár. 5,5
mR. (19765 K)_
Katonaréleii 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, jó állapotban 160 n-ÖI összterülettel eladó. Irányár: 5,8 nfl. (19769 K)
Eötvös téren 42 nnves I szoba konyha fürdőszobás földszinti lakás eladó. Elcserélhető nagyobbra is (csak földszínű} értéke gyeztetéssel. Irányár: 2 mR. (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nnves e0edi fCiléses jó beosztású étkezős lakás eladó. Irányár; 2.250 eR. (19772 K)
Csengery utca elején, a FŐ útnál 1 szobás, 50 nmes lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik fürdőszoba van. Iroda, kozmetikus, fodrász üzlet kialakít ására alkalmas. A szoba belmérete magas, így galéna kialakítására is van lehetőség. Irányár; 2 nfl. (20022 K) Csengery ulca elején 3 .szobás. 110 nnves, egyedi (üléses, tégla épületben lévő, reprezentatív lakás nagy konvhával az 1, enr-leten eladó. Irányár: 4.6 mR. (20025 K) _
Pogányszenlpéteren. a FŐ üt mellett 2 szobás ftudószobás. 80 nnves, új családi ház két garázzsal 650 n.öl összterülenel el adó. Irányár: 2,4 mR. (20026 K)__
Halán sor elején az Eötvös térnél 2 szobás, 70 nm-es egyedi fűtéses, 1. emeleti lakás eladó felújítva. Irányár. 3 mR. (20127
K)_
Gelsén a vasútállomáshoz és buszmegállóhoz közel 2 szoba, konyha, fürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal, gaiázzsal
700 n-öl terűiénél eladó. Irányár; 1.8 mR. (20131 K)_
MADRT telepen I szobás, 4. enrleü. 38 nm-es. egyedi fötésfl. fürdőszobás lakás (önkormányzati) eladö. Irányár: 1.650.00(1 eR. Vagy elcserélhető 1 szobás, egyedi fűtéses lakáséit ¦ K-i
v.részben értékegyeztetésse). (20502 K)_
Eötvös lérnél 1. enrleü, 2 szobás fürdőszobás, I. enrleü, 70 nm-es lakás egyedi ffltésset eladó. Irányár: 2,5 mR. (20503 K) CserfŐi szőlőbirtok 674 n.öl, felújított téglapincével, hordókkal, luinkagépekkel. teljes felszereléssel eladó Irányár; 450 eR. 120504 K)_
Miklősfán 2 szobás 60 nnves, régi épílésfl ház jó állapotban eladó. A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 nmes melléképület. A ház a falu közepén. fooJt, kulturált környezel ben van. A házban 20 éve épült fürdőszoba van Irányár: 3 mR. (20505 K)
Miklósfán 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve éjtill családi ház telő tér beépítési lehetőséggé], 400 n.ol területtel jó tielyen eladó. A ház kívülről nincs bepucolva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Vlz. cáz, villany, telefon van. Irányár. 4,5 mR. !21362 Ki
Bajcsán 100 nnves 3 szobás, fürdőszobás családi ház garázs-zsal, nfiheltvel nagy telekkel eladó. Irányár: 3,5 mR. (21363
K) _
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nmes, 4. enrleü lakás felújítva eladó. Irányár: 2 mR. Ugyanitt 18 nnves tégla garázs aknával
eladó. Irányár: 650 eR. (21365 K)_
4 lakásos, zöldövezeü társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszobás), fürdőszobás lakás etázs (egyedi) ffHésssel, lakás alatti garázzsal. 50 Hihet konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentatív kivitrltx-n. Irányár 11 mR, (21366 K) Cserfőn 1200 n-öl szőlő jó állapotban lévő pincével (szoba, konyha, kanra présház külön gazdasági épület, ciszterna). A szőlő gondozott, kordoiiníívelésfi. Teljes felszereléssel eladó. Irányár: 450 eR. (22336 K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyedi fűtéses lakás elcserélltető l SZObát szintén egyedi fűtésűre, letietőieg a Keleü városrészben
fcnyár: 2,250 mR (22337 K)_
CsrrfŐn 400 n-öl szőlő pincehasználanal bérbeadó Bíilet díj:
megegyezés szerint (21503 Kl_
Miklósfa határában a Mórjclielyi dűlőben 1000 n öl ingatlan benne 400 n ol szőlővel, foldpincés présházzal, teljes felszere léssel együtt eladó- Irányár; 500 eFl. (2I5Q4 K)_
ELADÁS * VETÉL * CSERE
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8X00 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.00-12.00-ig 13.30-17.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki út. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel). Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
Zalaújlakon tetőtér beépítéses, 2 garázsra, 2 fürdőszobás, igényesen megépített lakóház (ikerház fele) 2009 nm Összterületlel eladó. Kívülről nincs he vakolva. Irányár: 5,5 mR- (21641 K)
k ákosszent mihályon (Budapest, 16. ker) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, fürdőszobás, loggiás lakás, az udvaron fémvázas ga rázzsal, kerthasználattal eladó. Irányár: 4fi mR. (21642 K) Balatonmária-alsón 200 n-ól telek regi faházzal eladó. Irányár;
1,3 rnFt. (22057 K)_
Eszteregnyén a 7-es főúthoz közel, 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 íve épület garázsra ház jő állapotban eladó. A házhoz állattartásra alkalmas ólak, és 900 n Öl terület tartozik. Iránvár: 1.5 niFt. (22058 K)_
PANORAMA-INKOZ Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504, 30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás, 86 nm-es családi ház metléképületekkel, garázzsal, 500 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3,6 mR. CS/36,
(19502 K)_
Balatonu&iafüdő központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 nm-es összközntOves, jó állapotú ikemyaraló-rész 90 n-ot telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kialakított különálló épülettel együtt eladó. Irányár: 3,4 mR.
NY/14 (19963 K)_
Nk-án a belváros szivében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár: 4,1 mR Belvárosi, i-gy.íz.\'bás lakás U-s/aiiífluUV IJin. tHW-m Kj
Nk-11 Katonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapteriiletíl családi ház 1/3 részben alápincézve, garázskia lakftási lelietőséggel 100 n öl telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR.
Cs/5. (20862 K)_
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, tele ionos, egyedi gázas, vízórás, földszintes tarsa.sházi lakás eladó.
Irányár: 3,3 mR L/109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belsó kialakítású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árarmial, 1027 nmes gondozott kerttel, eladó. Irányár: 13,0 mR CS/66. (21748 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappalis, tetőtérbeépj-léses, 130 nm összalapterületö 18 éves, jó állapotú családi ház garázzsal, ipari árammal, melléképületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5,98 nf l. Cs/46 (21749 K)_
Gyékényesi Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépf-tett terasszal, pincével, napozóval, stéggel, állandó lakhatási le-
hetőséggel eladó. Irányár: 3 mR. (21750 K)_
Gyékénvesi Kotróparton 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal, stéggel eladó. Irányár: 2,1 niFt. (21752 K) Gyékényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 mii alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, nűhellyei, 700 n-öl telekkel eladó. Iránvár: 1,5 mR CS/67 {21753 K)_
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, relu-xás, lonikanxás, vízórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár: 2.15
iiiR.L/119. (21754 K)_
Nagykanizsán a belváros szívében, 1. emeleten, 2 szoba+étke zös 72 nm-es, parkettás, felújított, egyedi fűtéses, telefonos la-
kás eladó. Irányár: 3,7 mR. L/88 (21758 K)_^_
Nk-án a bclyáros közelében földszinten, 3 szobás, 74 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított lkaás -4 emeletes társasházban - egyedi tervezesd konyhabútorral és beépített szekrénvekkel, igényes belső burkolatokkal eladó. Irányár: 4.1 mR t/126. (21842 K)_^_
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm összalapterületfl, 5 szobás, 2 fürdőszobás, két generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezetkész állapotú, 100 nm összalapterületfl. 2 szintes, 2 Ix-ál lós garázsu, önálló épülettel, 524 nm telekkel eladó. Irányár: 8,9 mR. Építési telek vagy 2 szobás lakás beszámítható. CS/71, (21845 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es, fürdőszobás, egyedi gázas, felújításra szoruló családi ház melléképülettel, kis telekkel eladód. Irányár; 2,5 mR. CS/67. (21846 K)
Nagykanizsán a városközpontban frekventált helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnvös, erkétves egyedi gázas
lakás eladó. Irányár: 4,5 mR L/129. (22036 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali+ebédlős, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm összalapterületfl erkélyes, igényes belső kialakítású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosított
udvarral eladó. Irányár: 10,0 mFt. CS/73 (22038 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 különálló, erősen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás ré-
gi házzal eladó, Irányár. 3,0 mR CS/7S. (22040 K)_
Nagykanizsán Katonaréteti 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal, 15 m széles, 286 n-öl telekkel eladó. Irányár.; 5,98 mR 2 szobás lakás, 1,7 mR-ig beszámflható. Cs/74. (22044 K) _
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EMELETIG. TEL.: 93/310-504, 93/314-234.
(22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, keresett helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás a pincéből megközelíthető garázzsal eladó. Irányár: 3,9 mR+garázs
700 eR L/136. (22125 K)_
Nk-án, Katonaréten 5 szobás, szinteltolásos, 120 niu alapterületű, igényes belső kialakítású, cirkogejzfres társasházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 6,9 niR L/137. (22126
K)_
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappalis, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyedi belső kialakítású, cirkogejzfres tarsa.sházi lakás garázzsal, pincével, kerttel eladó. Irányár: 7,5 mR.
(22127 K)_
Szepetneken 3 szobás, 145 nm-es, 12 éves, részben alápincé-zett családi ház cirko fűtéssel, garázzsal, melléképületekkel, gondozott kerttel, 1020 nm-es telekkel, tehermentesen eladó.
Irányár: 6.5 mR CS/81. (22129 K)_
Zalakaros kp. részéhez közel 300 n.öl Összköznílves telek el-
adó. Irányár: 2,2 niR. T/10. (22131 K)_
Áron alul, sürgősen eladó a Csónakázó tónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összalapterillet.O, 70 %-os készültségú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel, 526 n-öl telekkel. Irányár; 3,5 mR. NY/19. (22320 K)_
Miklósfán a központhoz közel 3 szobás, 110 nm-es igényes belső kialakítású családi ház garázzsal, 800 n-öl telekkel eladó Irányár: 5.5 mR CS/27. (22321 K)_
Fonyód-Bélatelepen 5 szobás, 91 nm összalapterületfl teljes felújított tetőtérbeépítéses nvaralő teljes berendezéssel, 200 n-öl telekkel eladó. Irányár: 7,0 mFl. NY/15 (22324 K) Balatonberényben 2 szoba-fhallos, 56\'nm-es nyaraló, 136 n-öl parkosított udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épülettel eladó.
Irányár: 40 mR. NY/26. (22326 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 2+1 félszobás 62 nm-es, új járólapos, redőnyös, erkélyes, vízórás 3. emeleti lakás új konyhabútorral eladó. Irányár; 2,55 mR + garázs 700 eR L/146.
(22640 K)__
N\'k-ti az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapteriiletíl parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás eladó. Irányár: 4,25 mR. L/154. (22641 K) Nagykanizsán a belváros D-i részéhez közel 1. emeleten, 2+1 félszobás 70 nm-es egyedi gázas, parkettás, teljesen felújított
lakás eladó. Irányár. 4,0 uFt. L/156. (22643 K)_
Fizetési könnyítéssel eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, jő állapotú egyedi fűtéses, 5. enr-
leü lakás. Irányár 2,5 mR. L/152. (22644 K)_
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2+1 félszobás 62 nm-es, erké-lves, redőnyös NY-i fekvésű, központi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Irányár: 2,15. L/75 (22646 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összköznűves nya raló 560 nm-es, panorámás telekkel eladó. Iránvár: 7,0 mR. NY/01. (22647 K)
Galamboki-tónál 1 szoba + nappali, konyha, fürdő, pince, 75 nm összalapterületfl, tetőtérbeépítéses. 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. Villany van, vízbekötés megoldható (kerti csap van). Irányár: 1,75 mR. NY/29. (22648 K) Szabadhegyen 20 111 széles, 2600 nm lentien!, megosztható építési telek közníicsatlakozásokka! eladó. Irányár; 2,3 niR. T/12 (22649 K)_
Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses lakás eladó. Iránvár: 2,2 mR. L/158.
(22780 K)_
Kisfakos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm területű családi ház gazd.-i épületekkel, 680 n.öl telekkel eladó. Irányár; 1,8 mR. CS/84. (22781 K)
Nk-án, belváros ÉK-i részéhez közel 2 szobás, 50 nm alapterületű, egyedi, gázas családi ház pincével, 318 nmes telekkel el adó. Irányár: 3,2 mR. CS/90. (22782 K)_
Palin-Újtelepen 4 szoba+nappáUs, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépítéses, 1/3 níszben alápincézett, igényes belső kialakítású, 200 nm összalapterületfl családi ház garázzsal, 434 nm telekkel, az udvarban lévő 1 szoba, komfortos, 36 nm alapterületű, önálló lakással eladó. Irányár: 16 mR. 2 db 2 szobás, egyedi gázas la
kás beszámítható. CS/88. (22783 K)_
Nk-án, Szabadhegyen I .szobás, fürdőszobás, 30 nm alapterületű, teljesen alápincézett, 16 éves családi ház 30 nm-es szerkezetkész tetőtérrel, garázzsal, 500 n.öl területtel eladó. Irányár: 3 mR. CS/87. (22784 K)_
Nk-Miklősfán 3,5 szobás, 90 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, pincével, 514 n.öl utcafront felé megosztható és beépíthető telekkel eladó. Irányár: 5:2 mR. CS/85.
(22785 K)_
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás, 25 nm alapterületű, régi családi ház 500 nnves telekkel eladó. Irányár: 1,25
mR. CS/86. (22786 K)_
Balatonfenyvesen 2 szoba+nappalis, 92 nm-es, 20 éves iker-családi házrész garázzsal, melléképületekkel, 400 nm-es telekkel eladó. Irányár: 3,5 mR. NY/33. Nk i 2 .szobás, belváros körnvéki lakás 2. em-ig, vagy udvari lakás beszámítható. (22787 K)_
Nagyrécse központjához közel, 110 nm alapterületű, 2 szobás, fürdőszobás, egyedi gázfűléses családi ház garázzsal, mffhely-lyel, gazdálkodásra alkalmas nielléképiilet ékkel, 850 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,49 mFt. CS/08. (22788 K) Nk-án Kazanlak körúton 2. emeleti, 1+2 félszobás, üvegezett erkélyes, reluxás, vízórás, kp. fűtéses, telefonos, 1 éve felújított lakás jó parkolási lehetőséggel, a közelben lévő ikergarázzsal vagy anélkül sürgősen eladó. Irányár: 2,4 niFt+garázs: 1 mR.
L/146. (22966 K) _
Nk-án a belvároshoz közel, földszinti, 1,5 szobás, 44 nm-es, egyedi gázas, parkettás, redőnyös, vízórás. telefonos lakás el-adó. Irányár: 1,85 mR. L/168. (22967 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1. emeleten 4 szobás, étkezős, 100 nnves. 2 erkélyes, cirkogejzírrs lakás eladó. Irányár: 7 mR+dupla garázs 1.2 mR. L/175. (22968 K)_\'
Nk-án a Belváros közelében földszinten 3 szobás, 74 nm-es, egyedi gázas, parkettás, teljesen átalakított és felújított lakás -4 etitletes társasházban - egyedi tervezésű konyhabútorral és beépített szekrényekkel, igényes belső burkolatokkal eladó.
Irányár: 4,1 mR L/126. (22969 K)_
Nk-án az Olajtelep közvetlen közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappali+étkezős, 2 erkélyes, igényesen kialakított 120 nmes lakás garázzsal, pincével, gondozott kerttel eladó. Irányár; 13 mFl. L/169. (22970 K)_
Nk-án Katonaréten 3 szobás, 100 nm-es, felújított, jő állapotú családi ház garázzsal, pincével, 170 n.öl megosztható telekkel eladó. li.ü.\\.V 7.1 niR. CS/\'K. {22\'>~\\ K>
Palin-Újtelepen eladó 170 nm összalapterületfl, egyedi tervezesd, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egylégterfl nappali-ebédlő-konyhával, cserépkályhával, 3 tetőtéri szobával, garázzsal, ápolt udvarral. Irányár: 9 mFt. CS/92. (22972 K)_
Gyékényesi bányatóra néző, főút közelében lévő, jól megközelíthető, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó. Irányár:
125 eR. T/15. (22973 K)_
Zákánytelepen a Drávához közel gazdálkodásra vagy hétvégi házként is használható 3 szoba+étkezós, fürdőszobás, 100 nmes, teljesen felújított családi ház gazdasági épületekkel, 2QO0 nm-es telekkel eladó, Irányár: 1,8 mR. CS/91. (22974 K)
Gyékényesi Kotrópart közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű, felújításra szoruló ikerház-rész ga rázzsal, mfihe!lvel. 700 n.öl telekkel eladó. Irányár: 1,5 mR.
CS/83. (22975 K)_
Zalakaroson 3 szoba+étkezős, tetőtérbeépítéses, 70+35 nm-es. egyedi gázas, telefonos, nagyon jó állapotban lévő nyaraló 134 n.öl ápolt telekkel eladó.d Irányár: 7,6 mR. NY/35. (22976 K) Nk-án belváros közelében 2,5 szobás, 80 nm-es, felújítást igénylő családi ház 2 garázzsal, 500 nnves telekkel eladó.
CS/3L (22977 K)_
Nk-án D-i v.részben 2 szobás. 80 nm-es, felújításra szomló családi ház pincével, 368 nnves telekkel eladód. Irányár: 3,5 mR. CS/94. (22978 K)
PLANDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/D. fszt./2. Tel.: 93/320-111
505 n.ÖI telken beültetett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlő vei, a rajta lévő szintes családi házzal eladó Sáncban. A családi ház egyedi gáz és kp. rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, melléképületekkel, a nvílászárók redőnnvel felszereltek. Iránvár: 6,5
mR. (18954 K)_\'
Szepetneken eladó tetőtérbeépítéses családi ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha vétkező, spájz, közlekedő, fürdő, WC. A tetőtér 113 nm-es. 3 szoba, fürdő, WC, előtér, erkély. A ház egyedi gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoklás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik. Irányár; 6.5 mR. (19579 K)
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyedi gázfűléses, 2 fürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú családi ház garázzsal, bevezetett ipari árammal 536 nm + telekkel eladó Kiskanizsán 6 mR-ért vagy kisebb családi házra cserélnénk érté kegye ztetéssel. (19848 K)
Kiscserfőn 310 n.öl telek 50 nnves fóldpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, építési engedéllyel, rajzzal eladó. Vjllanv, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelés adnánk, hordók, prés stb. Irányár; 230.000 R. Hív. sz.: NY60. (20580 K)_
Eladó a K-i vjészben 2+2 félszobás, 70 nnves, belső téri átépített lakás 4 emeletes ház 3. enrletén. A lakás felújított taposí-val lerakva, étkező kialakítva, az ablakokra redőny felszerelve.
Irányár: 2,9 mR. Hív, sz.: CS80. (20816 Kl _
Balatonkeresztür, ÉNY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Építési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600.000 R. Hiv. sz.: T03. (21127 K) _.__
Balatonkeresztüron 2158 nm-es építési belterület eladó. Az in gatlan két végét üt határolja. Irányár: 600.000 R. Hiv.száni:
T03. (21343 K)_
Hahót-Alsófakospusztán és Gelseszigeten 2 szobás családi házak eladók. 500.000 R-tól 1,5 mR-ig. Hiv .szám: CS71.CS87.
(21346 K)_
2+2 félszobás, fsz-i lakás eladó a K-i v.részben. Redőnvös, pincés, külön lomkanrás. Irányár: 2,6 mR. (21400 K) 33 nm-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézett fürdőszobás, összkomfortos. 1 .szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi laksra.
Irányár: 1,6 mR. (21576 K)_
Zalakoniárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújított, egyedi gázfűtéses, telefonos, családi ház eladó. 2 garázs, 1 ntThefy, melléképületek, ktityakarámmal, 1400 nm-es telekkel eladó, Irányár: 4,5 11FL Hiv, sz.: C$93, (21659 Kl_
I +2 félszobás, 57 nm-es, felújított lakás IV. emeletes házban 4. enrleten eladó. A lakás összkomfortra, kilépős. igény esetén 2 szobás lakást beszámítok. Hiv. sz.: LAK51. (21660 K) Balatongyörökön 1375 nm-es külterület, rajta lévő lakható faházzal eladó. Jelenleg szőlő és veteményessel van beültetve. Közművesített, víz villany van. Irányár: 2000 R/nm. Hiv.: T04
(21662 K)_
Pogányszentpéteren 450 n.öl telek szőlővel beültetve és málna-lugassal eladó. Irányár: 60.000 R Hiv. sz.: T05. (21663 K) 2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás eladó a keleti város-részben. Irányár: 2,2 mR. Hiv „szám: LAK53 (21769 K)
2+1 félszobás fszt-i K-i fekvésű vízórás, Összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,2 mR. Hiv .szám LAK 54. Kiválóan alkalmas üzlet kialakításának. (21770 K)
Belvárosi 3 szobás, igényesen felújított, erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, ta-posóval lerakva, csempés fürdő, összkomfortos. Irányár: 2,65
mR. Hiv.szánv LAK 50 (21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazán tüzeléses flitésfl .felújított családiház, telefonnal, pincével, padlással, garázzsal, gazdasági épületekkel, 1.800 n-ol (elekkel eladó Kacorlakon. Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy I emeleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Irányár. 3 mR. Hjv.száni; CS99.
(21774 K)_
Bánokszentgyörgyön Nk-hoz 24knvre 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítási igényli\' családi ház. gazdasági épületekkel, nagy telekkel eladó. Iránvár: 1,5 mR. Hjv.szám:
Cs96, (21776 K)_
Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafik és ajándék-boltként niflkódő üzlet eladó. Irányár: 350.000 Ft. (21777 K) Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 percre bekéri tett, 1304 nm-es zártkerti telek eladó. (21922 K) Nk. D-i vrészében üzemelő vegyesbolt eladó. 117 nm-es. igény esetén bérbeadó. Irányár: 1.2 mR. Hiv. sz; Ü.01. (21924 K)_
Ilánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó lakásokat Nk-án a K-i viészben legkedvezőbb közvetítési feltételekkel. (21926 K) 3 szobás, egyedi cirkogejzíres, erkélves lakás eladó a Péterfai utcában a IT. emeleten."Irányár: 4 mR. LAK 57. (21928 K) 3 szobás, 86 nm-es, telefonos, egyedi gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközpontban. Irányár: 50.000,-Ft/hó. Érd.; Plánder IngatlanközveÜtö, Nagykanizsa, Kazanlak krt v/d. Tel.: 93/320-111. Hétfőtől-péntekig; 9-12 ; 1417-ig. (22060 K) 43 nm-es, 1 szobás, 1 emeleti, telefonos lakás iroda lészére kiadó. Irányár: 30.000,-Ft/hó. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/d. Tel.: 93/320-111. HétfŐtől-
péntekig 9-12; 1417-ig. (22061 K)_
Nk. Sáncban kis régi családi ház 600 n öl telekkel, 1.000 db. 5 éves fenyővel, eladó, irányár: 2.2 mR. Lak.fiO (2206i K)
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyedi cirkogejzír fűtésűi, erkélyes lakás eladó. A K-i városrészben. A lakás 1 emeleti, jő állapotú. A konyha és étkező járólappal lerakott. Irányai: 3.950.000,- A ház alatt lévó garázs együtti iránvár. 4.900,000.
R. Hiv.száni: LAK 61. (22065 K)_
ÖjneCTOSZtán 2 szobás, fürdőszobás, pincés 900 n-öl telkes családi ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy falusi turiznns kialakításához. Irányár: 1.2 mR. Hiv.szám: CS100. (22068 K)_
4 szobás padlástér beépített, 2 fürdőszobás, vegyes kazán központú fűtéses családi ház dupla garázzsal 600 n-öl telekkel el-adó Galambokon. Irányár: 8,5 mR, Hivszám: Cs/70. (22069 K)
2+1 félszobás. 4 emeletes házban lévő 4. emeleti felújított, összkontfortos lakás átépített konyhával, lambériázva. fürdő csempéézve eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás üti garÁzssorban. Lakás, irányár: 2,3 mR, garázs
450.000 Ft. Hivszám: LAK 59. (22071 K)_
2)1 lélszobás. lelújitott, erkehes külön lonikamrás lakás -t emeletes ház n. emeletén eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő éné kegye ztetéssel. Irányár;
2,6 mR. Hiv-szám: 58. (22072 K)_
1+félszobás, 42 nm-es, összkomfortra, redőnyös, erkélyes, igé
II vesén felújított lakás 10 emeletes épületben eladó. Irányár;
L5 mR. Hsz.: L.16 !22099 K)_
Szentgyörgyvári liegy II. hegyháton 360 n.öl telek hétvégi házzal, szerszántárolóval eladó. A telken lugas és hagyorttínyos szőlő van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz. pince található. Irányár: 400.000 R. Hsz.: T02. (22101 K)
NK., E0TV0S TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ES VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE
AZ ÁB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETEBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,.
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
A/, iroda nyitva tartásai munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
KANIZSA - ?fin*

] 99
1997. április 11.
Szabadi legyen közművesített és nem köznűvesltetl telek eladö egymás mellett. A köznílvesített telek 1342 nm, a nem köznű veslten telek 1949 nm nagyságú. Hsz.: TOI. (22102 K) Kiscserfőn 310 n.ol telek 50 nnves fóldpincévcl. építési engedéllyel, rajzzal, teljes felszereléssel eladó. A telken gyíl möksfák, szóló van. Villany, köves üt van. A buszmegálló 300 mre található Irányai: 2:X)\'000 Ft- Hsz: NY60. (22103 k) 2 szobás, 55 nm-es, kp. fűtéses 1 erkélyes, vfzórás. 6. enrleü lakás eladó a városközponthoz közel. Irányár 1,75 tiiFt- Hsz.:
1 AK 150. 122105 Ki__
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, fürdőszobás, udvari lakás eladó a Csengery utcában. Az udvarban 5 lakás van, a lakáshoz kert, pince és padlásrész is tartozik. Irányár 1,5 mFt. Hsz: LAK 149. (22106 K)_
3 szobás, 74 nmes, egyedi cirkogejzí tütésű, étkezős, vlzorás, erkélyes, 1. emeleti, jó állapotú lakás eladó a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alatü garázs is eladó. Irányár garázzsal együtt; 4.9 mFt. csak a lakás irányára: 3,95 mFt. Hsz,; LAK 61. (22108 K)_
2+2 félszobás, vlzorás, redőnyös lakás IV. emeletes ház 3. etirfctén eladó a Ki v.részben, 2 szobás, gázas csere is érdé kel. Irányár: 2,8 rtgL CS/96. (22221 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszínű, vlzorás jó állapotú, új konyhaszekréiives lakás eladö a Hevesi úton. Irányár 1,9 mFt.
LAK/152. (22222 K)_
Szentgyórgyvári hegyen 100 n-öl, hobby kertem használadtxa oda adnám rászoruló szerénv családnak Érd.: 93/320 111 Ilándet Ingatlanközvetítő Irodában Nk. Kazanlak 9, (22367 K)
3 szobás belsőtéri átalakított. felújított családi ház fürdőszobás, konyhás, pincés, padtásos sátotelós központi ffltéses, vegyes ttizclésO kazánnal, garázzsal. Melléképületekkel, telefonnal, el-adó Kacorlakon 1800 n-öl telken. Irányár: 3 mFt. (22368 K)
2 szobás, 70 nmes, belvárosi, egyedi gázfűtéses. 11. emeleti, telefonos külön filrdőszobás, WC-s nagy konyhás laks eladó, pinccress/el. lrany.li. >,2 ml-V Hiv.száui lak 153. (22369 K) 7 éves 4 emeletes házban lévő IV. enrleü 1+félszobás, erké lyes redőnyös, spájzszekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás lakás eladó a K-i Vrészben. Irányár; 2 mR. Igény esetén a lakás teljes berendezéssel is eladó. A berendezés modem. Ai.i. 2m.!.(KXi II. Hív, sz.: L22 (22517 K)_
Nagyradán.frekventált lielyen 1209 nm nagyságii zártkerti in gatiati eladó, Irányai: -.oo.ÚK) H. Iliv sz.. Tlü.\'|2251X K>
Zalakarosi öreghegyen 2991 nmes zártkerti ingatlan rajta lévő tégla hétvégi házzal, nrl lé képűiénél eladó. Irányár; 16 mR,
Hív, sz.: T.09 (22519 K)_
Keszthelyen 1,137 nm telek regi épülettel eladó a kastély nv götL Víz. villany van. Irányár: 2,7 mFt Hiv.szám: T08. (22658 Kj_
1+2 félszobás D. enrleü, összkomfortos lakás [V. emeletes ház ban, nagy konvhával. erkéllyel, kütön lomkantával eladó a keleü városrészben.\'irányár: 1,9 JuFt. Hívsz.: 1 AK 52. (22660 K)
Mórichely-hegyen a tóra néző oldaton 518 n.öl telek anin szőlő és szánló van, 3 helyiségből álló pincével, berendezéssel eladó. Villany és köves út van. Iránvár 500.000 R. Hiv. szám: Tll. (22763 K)_
Hahótól 2 szobás fürdőszobás, étkezős családi ház 200 nnves telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értékegyeztetéssel. Irányár: 3 mR lüv s/.ün; IMI2. (227M K)_
1+2 félszobás, összkomfortos, erkélyes, vlzorás, nagykonyhás külön tomkanrás, felújított lakás 4 enrletes ház 4. emeletén sürgősen eladó. Irányár: 2 mR. Hiv.sz,: LAK66. (22765 K) 2 szobás, összkomfortos, földszinti lakás 4 enrletes házban eladö a K-i vrészben. A lakás teljesen felújított, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkettázotf. a bejárati ajtó lantvriázva.
Irányár: 2.3 mR Hiv. sz,: LAK157. (22766 K)_
2 szobás, lakás 10 enrletes ház 2. emeletén eladó a K-i v.rész-ben. A lakás teljesen felújított, erkélves, új konyhabútorral el
adó. Irányár: 1,9 mR Hiv sz.: I 125. |22767 K)_
Nk. É-i vrészébcn 1 szoba, konyha, fürdőszobás utcafronti családi házrész 500 nm-es telekkel, udvaron lévő faházzal, nrlléképúlettel, egyedi gázfűtéssel eladó. Irányár; 1,2 mR.
Hiv. sz.: CS113. (22768 K)_
Bocskán 80 nm-es, felújításra váró családi ház melléképületekkel. 400 n.ol telekkel eladó, Iránvár; 550 000 R. Hiv sz.: CS111. (22769 K)_
2 szobás nagykonyhás fürdőszobás, egyedi gázas családi ház 4000 nnves telekkél. gazdasági épületekkel eladó Bánokszent-györgyön, vagy Nk-i 2 szobás lakásra cserélendő, akár nem nrgvásárolhalő önkonnányzaü is érdekelne. Hiv. sz.: CS110.
122770 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nmes, nagykonyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, pincés, leljesen lelüjlloti CSaládJ\'háZ 600 n.öl telekkel eladó. Melléképületek gazd.-i épületek vannak Irányár: 2,3 mR Hiv. sz.: CS109. (22771 K)_
3 szobás, földszínű, teljesen felújított lakás eladó a K-i vrészben. A lakás összkomfortos. Iránvár; 2,25 mR. Hiv. szám; CS108. (22772 Kj_
Újudvaron szint + tetőteres, 5 szobás, 2 fürdőszobás. 3 WC. 40 nmes nappalis, konyha + étkezős, 6 éves családi ház félkész állapotú gazdasági épületekkel, 1051 nnves telekkel, telefonnal, gázfűtéses kózponü fűtéssel eladó. Igény esetén Nkaruzsai 2 szobás földszinti vagy I enn egyedi gázas lakást beszámítok. Irányár: 5.9 uft. Hívjszáni: Cs 114. (22871 K)_
Kisfa kosi 2 szobás, fürdőszobás, családi házunkat ekserélnénk Nkaruzsai 1 +fél vagy 2 szobás lakásra. Önkormányzab lakás is
érdekel. Igény cselén eladó a ..saládi ház. (22872 K>_
Egyedi gázfűtéses, pincés, garázsos, 2 szobás, társasházi lakás kis kerttel eladó az Északi városrészben, A lakás felújított.
Irányár: 3.8 mR. Hiv.szám: LAK Í60 (22874 K)_
Üzemelő vegyesbolt eladó teljes berendezéssel a déli városrészbén. Irányár; 1 mR Érd.: nánder IngatlanközveUtö Iroda
Nk. Kazanlak 9. (22876 K)_
2+2 félszobás, 67 nnves, redőnyös, telefonos, összkomfortos lakás eladó a K-i vrészben 4 enrletes ház 3. emeletén. Iránv ár; 2,55 mR Hiv. sz.; L A10. (22985 K) Sürgősen eladó Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, tetőtér beépítéses, gázfűtéses, cserépkályha fűtéses, 8 éves családi ház 2893 nm telekkel. Igény esetén teljes bútorzattal is: Irányár: 5,5 mR. bútorzattal 6 mFt. Hiv. sz.: CSU6. (22986 K)
Zalakaroson társasházi, igényes családi ház parkosított udvarral bekerítve eladó. Irányár: 8 mR. A ház szint+tetŐtér, belsőtéri eltolásos modern kivitelezésű, Hiv. sz.: CS115. (22987 K) Keresünk eladó lakásokat Nk. K-i v .résében: lelakolt 2 szoba-sat, beköltözhető állapotú 2. 1+2 fél, 2+1 fél, 3 szobásakat. Hánder Ingatlanközvetítő Iroda. (22988 K)_
Nk-án vegyesboltként üzemelő, 84 nmes üzlet eladö. Bánu\'lv tevékenységre átalakítható. Telefonos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó, WC. Teljes berendezéssel irányár: 6 mR. Hiv. sz.: Ü10. (22989 K)
Zalakaros előtt. Behiákpusztán 12 éves, 3 szobás 2 szintes, zuhanyzós, lakható nyaraló eladó 3350 nnves telekkel. Garázs van. Igény esetén teljes berendezéssel, felszereléssel. Irányár:
3,5 mR, berendezve 5 mFt Hiv. sz.: T15. (22990 Kj_
rogaiivs/<nl|vleicn tetőtérivé pite se s, 2 os.il.VI knlon lakhatását biztosító családi ház 230 nnves taktemleUet, pincével, garázs-zsal. nrlléképiiVtekkel, 1400 n.ol telekkel eladó. Nk-i lakást IvszáinJlok. Irányár; 3,7 ml-t. Hiv. sz.: CS95. (22991 K)
Sormáson 2 szobás, fürdőszobás, felújított, egyedi gázfűtéses, nagy konyhás, spájzos, gazdasági épületekkel, 600 n.öl telekkel, termő, fiatal gyümölcsössel eladö. .Az ingaUan teljesen felújítón. Nk-i lakáscsere is érdekel. Iránvár: 2,3 R. Hiv. sz.:
CSU7, (22992 KI_
2 szobás, összkomfortos, 10 enrletes házban lévő, 4. enrleü lakás nagy előszobával, külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-i vrészben. Irányár: 1.7 mR. Hiv. sz.: LAK163. (22993 Kj 2 .szobás, kp. fűtéses, erkélyes, telefonos, jő állapotú, 3. enrleü lakás 4 emeletei épületben a K-i vrészben eladó. Irányár: 1.9
mR. Hiv. sz.: LAK 164. (22994 K)_
Szabadhegyen 500 n-öl telek 1 szoba, konyha, fürdőszoba, spájzos.gázfűtéses családi házzal eladó. Melléképületek, pince és bekerített, közműves terület tartozik hozzá, telefon bekötlie
tő. Irányár: 3 mR. Hiv. sz.: T14. 122995 Ki_
Zalakaros -Behiákban 600 n.öl telek eladó. Iránvár: 600.000 R. Hiv. szám: T13. (22996 Kj
SIKER Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. Telefax: 93/312-058
Eladó Nk. keleü városrészében I. emeleü, 2 .szobás, erkélyes, redőnyös közponü fűtésű, beépített, szekrényes, új állapotú, 4 emeletes épületben lévő lakás. Ára: 1,8 mR Hív szánt SIKER
1523 (22856 K)_
FJadő Miklósfán 110 nm-es, 2 szoba+nappalis, gázfűtéses+cse cépkályhás. belülről leljesen felújított családi ház üj konyhabútorral, garázzsal, 800 n.öl telekkel. Iránvár; 5 mR. Hiv.\'szám:
SIKEK 1667. (22913 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 2+2 félszobás, 2 erkélyes. 88 nm-es, 1. enrleü, vízórás, kp. fűtésű, déli fekvésű, szőnyeg padlós tapétázott, beépített szekrényes kábeltévés, kiépített te lefonvonallal rendelkező lakás, kizárólag a lakáshilajdonos állal használható. 30 nm-es terasszal. Iránvár: 5.3 mR. Hiv.
szám: SIKER 1675. (22497 K)_
Eladó Kisrécsén 2 szoba-konyhás, tégla- és vályogfalazatú családi ház jó állapotú tetőszerkezettel, tégla falazatú nellék épülettel, 400 n.öl sík telken. Víz az udvarban. Iránvár; 750
eR. Hiv. .szám: SIKEK 1678. (22499 K)_\'
Eladó Nk. északi v.részében 2 szobás, 54 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, parkettázott, 3. enrleü lakás 4 enrletes épü-Ictlvn. Irany.M: 2,5 mR. Hív, szám: SIKER 1679. (22500 K) Klado Nk K i v.részében 2 szobás, 60 nm-es, 2 erkélyes. 1. emeleü, kp. ÍOtésfl. szőnyegpadlós, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár: 1,9 mFt. Hiv. szám; SIKER 1680,
(22501 K)__
Eladó Nk. K-i viészében I. enrleü. 1+2 félszobát, erkélyes. 56 nm-es, redőnyös, lambériázotl, beépített szekrényes, kábel tévés tehermentes, kp. fűtésű, 4 enrletes épületben lévő lakás. A 2 fél szoba szőnyegpadlós, a nagyszoba parkett ázott. A falak felvéne festettek. Irányár: 2,05 mR. Hív. szám: SIKER 1681. (22502 K>_
Eladó Nk. Ki v.részében 2,5 szobáss erkélyes. 62 nnves, víz-órás kp. fűtésű, szőnyegpadlós. jarölapozott, K-Ny-i fekvésű, 3. enrleti lakás 4 enrletes épületben. Irányár; 2,3 niR; Azon nali, egyösszegű készpénzfizélés esetén 2 nft. Hiv. szám: SI KU< l\'.s:. 122503 Kt
Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás. 90 nnves, egyedi gáz fűtésű, parkettázott és szőnyegpadlós. előszobás, fürdőszobás, szerényen felújítón udvari lakás. Ara 2mR, Hiv. szám: SIKER
1684. (22504 K,_
Eladó Szepeűveken 4 szoba-hallos, 120 nm-es, fürdőszobás pincés, jól szigetelt, 1970-ben épület, 1985-ben bővíteti családi ház vízzel, villannyal, vegyes lüzelésfl kályhákkal, kis kerttel. A telek 22 m széles. Iránvár: 3,6 mR. Hiv. szám: SIKER 1685. (22505 K)_
Eladó Nk án a főúttól északra 200 n.öl, bekerített építési telek vízzel, villannyal, gépkocsibejáróval, folyamatban lévő csatornabekötéssel, lehemrntesen. A telken 2 db régi. 1 szobás, lebontandó épület áll. Irányár: 3,2 mFt, Hiv. szám; SIKER 1686, (22506 K)_
FJadő Nk-án a Kaposvári üt közelében 84 nm-es üzlet és rak tárhelyiség, utcára nvílő bejárattal, 2 kirakattal, lerendezéssel, telefonnal. Irányár: 5.9 mR. Hiv. szám SIKER 1687. (22507 K) Eladó Balatonmána alsón 120 n.öl bekerített építési telek víz zel, villannyal, esaloriiabekötéssel, a telek élőn gaz- és telefonvezetékkel . A telken 2 szintes épület számára készített beton alapon 3 szoba+hallos faház, valamint tégla falazatú épületben konyha, fürdő. WC, csónaktároló. Az ingatlan tehermentes, a régi és az új 7-cs üt között fekszik, a vízparttól 10 percre. Irányár: 2.6 mR. Hiv. szám: SIKER 1688. (22508 K)
Eladó Nk. északi városrészében 2 szobás. 80 nmes. fürdöszo bás, egyedi gázfűtésű, megosztott telken lévő családi ház, garázzsal, ntfflielrvel. gazdasági helyiségekkel, 500 nnves kerttel. Irányár; 33 mR. Hiv.szám: SIKER if.89. <22«C K, Eladö Nk. északi városrészében 2 szoba - konyhás, fürdőszobás lakrésszel + külön bejáratú 1 szoba - konyhás lakrésszel összesen 100 nnves, egyedi gázfűtésű családi ház, 250 nm-es telekkel, Irányár: 3.6 n\'iFt. Hiv.száin: SIKER lt.9U i22(-üs K)
Eladó Nk. belvárosának szívében 1, emeleü, 2 szobás, 72 nmes, egyedi gázfűtésű, telefonos lakás, pintével, padlással, zárt autóparkolóval. Irányár: 3,7 mR. Hiv.szám: SIKER 1691.
(22609 K)_
Éledd Zalakaroshan 4 szoba + előszobás, 2 konyhás, 2 fürdő szobás tetótérbeéplléses, pincés, 15 éves nem teljesen kész ikemvaraló. kocsibejáróval, az épület előtt füvesített, 2064 nm es telekkel, tyuiöovezellvn. Irányár: 8.2 lüR Beszámítható 1,5 mR-ig 2 szobás kanizsai lakás, vagy autó, vagy mindkettő, Hiv szám. sIKIK l\'-\'>2. <22<-lú K. _\'
FJadő Nk. keleti városrészében 2.5 szobás 67 nnves erkélyes redőnyös, szőnyegpadlós, közponü fűtésű. 4. enrleü, 4 enrletes épületben lévő lakás, kitűnő állapotban. Irányár: 2.3 mR.
Hiv.szám: SIKER |6m3. (22611 K)_
Eladó Bagó-hegyen (Nk-lől 14 km-re) 4154 nmes bckerüellen zártkerti ingatlan. Villany beköthető. Iránvár: 90 ezer R.
Hiv.szám: SIKER 1*94. i22fd2 K)_
Eladó Újudvaron 5 szoba - hallos. 120 nmes, telőlérbeépílé ses, 6 éves. telefonos családi ház. ipari árammal, 130 nm-es félkész nrlléképúlettel, parkosított. 1400 nm es telekkel. Iránv M: V\' ml-t. Hiv.s/ám: SIKl-iK 16"5. t226l s Ki_
Eladó Nk. keleü városrészében 1+2 félszobás, 57 nm-es, köz ponü fűtésű, 4. emeleti, 4 enrletes épületben lévő, beépített szekrényes, szőnyeg]1 ad lós, új tartás, új lamivnás. üj reltuás, kiépített, telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, tehermentes la-kás. Irányár: 2,05 ml-V Hiv.szánt: SIKEK 169C. f226H K, Eladö Rigyácon (Nk-töl 10 km re) 2 és félszobás, ki>iiyliás, lm dőszobás, előszobás teraszos, tégla lalazatü családi ház, vízzel, villannyal, gázzal, gazdasági nrlléképüktekkel, 3158 nm telekkel, kocsibejáróval. Irányár; 1.85 Ft. Hivszám; SIKER
1697. 122615 K)_
FJadő a Csónakázó-tó közelében, Látóhegyen 3600 nmes, te Ikrnrnles szőlő- és szántóterület, 1 szintes téglaépülettel, ben ne I szobával, előtérrel, alatta pincével, mellette présházzal. A házban villany, a telken ásott kút van. Az ingaUan megosztva is eladó. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: SIKER 1698. (22736 K) FJadő Sormáson 3 szobás, 90 nm-es, 1 szintes, emeltszintű. 18 éves, 2 éve beltüfől felújított családi ház. vízzel, villannyal, gázzal, csatornabekötéssel, ipari árammal, az épület alatt ga rázzsal, nűhellyel. A telek 500 n.öl, urgoszthatő, építési telekként is hasznosímatö. Az épület gázkazánnal fűtött A ház mellett gazdasági melléképületek találhatók. Iránvár: 4.5 mR Hiv.
szám: SIKER |w;. (22737 K)_
FJadő Bánokszentgyörgyön 1,5 szobás, fürdőszobás, 55 nme.), tégla- és vályogfalazatú, 1954-ben épült családi ház vízzel, villannyal, gázzal, telefonnal, 15 nnves nyári konyhával, 20 nmes kamrával, 550 n.öl telekkel, kocsibejáróval, tehermentesen. Irányár: 800 eR. Hiv. szám: SIKER 1700. (22738 K) FJadő Nk. K-i v.részében 2 szobás, erkélyes, 54 nm-es, redőnyös, vlzorás. kifogástalan álla]xMíl, beépített szekrényes, sző nyegpadlös tapétázott, kábeltévés, tehermentes, kp. fűtésű. 3. enrleü, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár; 1,85 mR.
Hiv. szám: SIKER 1701. (2273\'\' K)_
Eladó Nk. K i v.részében 2 szobás 48 nm-es. kp. fűtésű, sza-lagparkettás, egyedileg átalakított, kifogástalan, redőnyös, beépített szekrényes, kábeltévés, földszínű lakás, 4 enrletes épületben, faragott konyhabútorral, üj gáztfizliellyel. üj csaptelepekkel, üj káddal, új imsdövai. nrnnvczelic csempézett fürdővel. Irányár; 2.3 mR Hiv. szám SIKER 1703. (22741 K)
Eladó Nk. K-i viészében 2 szobás, 57 nnves, egyedi gázfűtésű, felújított, parkettázott, tapétázón, lambériázolt, külön bejá ratü szobákkal rendelkező, beépített szekrényes, kábeltévés, te-hemrntes, földszínű lakás. Irányár: 2,6 niR, Hiv. szám: SI-
KEK 1704. (22742 K)_
Eladö Eszteregnyén félig kész családi ház, urlybő] jelenleg csak a tartófalak állnak A tetőszerkezet és a válaszfalak míg hiányoznak. A tervrajz szerint alul garázsos, tetőtér beépítéses lesz az épület. A telek 25 m széles és 56 m hosszú, bekerítet len. Irányár 2,5 uft. Hiv. szám SIKLIK 1705. (22743 K)
FJadő Nk. K-i vrészébcn 2 szobás. 57 nnves, erkélyes, egyedi konvektoros gázfűtésű, parkettázotf, szépen felújitori, 4; enrle-ü lakás, 4 enrletes, tégla falazatú épületben. Iránvár: 2.5 mR. Iliv szám: SIKER 1706. (22744 K)
Eladó Nk. belvárosában 1,5 szobás 75 nmes, lelújításra szom lő, közös udvarban lévő családi ház 247 nnves telken. Irányár:
2,2 mR. Hiv. szám: SIKER 1707. (22715 K)_
FJadő Miklósfán 2 szoba-konyhás, egyedi gázfűtésű családi ház garázzsal, melléképületekkel, 550 n.öl telekkel, A szobák külön bejáratúak Fürdőszoba kialakíüiató. Irányár: 1,95 niR.
Hiv v.\\n\\: MkKk |7i)s. i227-lf. K,____
FJadő Nk. K-i v.részében 3 szobás 67 nnves, erkélyes, kiépített telefonvonallal rendelkező, szőnyegpadlós, lapét ázott, 2 be épített szekrényes, vízórás. kp. fűtésö. n\'yugau fekvésű, kábellé-vés. liftes 6. enrleü lakás, Iránvár: 2.15 mR. Hiv. szánr. Sl KER 1709. (22747 K)_
Eladö Nk. belvárosában I szakis. ¦<> nmes, lelniiMi. u-dó nyös, vfzórás egyedi fűtésű, földszínű lakás. 3 enrletes épületben. Irányár 1,95 mFt A lakás mozgáskorlátozottak részére is tökéletesen nrglelel. Hiv. sz^iu SIKJ-3t 1710. (22748 K) Nk. belvárosában 53 nm-es, 3 szobás, erkélyes, kézmosóval és wc-vel rendelkező, 1. enrleü. szőnyegpadlós, felvínv feslett falú iroda eladó, számlával. Ára AFÁ-val együtt 3r5 mR Hiv.
szám; SLjVEK 1711. (22749 K)_
EJadö Eszteregnyén 3 szobás, 1 .szintes, 124 nnves. vegyestu zelésfi, kp. kazánfűtésO, vlzorás, szönyegj\'adlós lestett falaza tú, K-Ny fekvésű családi ház 2000 n.ol leiekkel, mely 15 ni ¦¦¦/él.-. : r .¦¦. .1 2,5 uJV Iliv :./,1iii SIKIJv 1711 i::7S: Kt Eladó a Nk. keleü városrészben 1+2 félszobás, 57 nm-es erkélyes 2. emeleü, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes kábeltévés, központi fűtésű, kelct-iiyiigaü fekvésű, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányára: 2,2 mR Hiv.száin;
SIKER 1715. (22858 K)_
Eladó Szabadhegyen 2 szintes, 1 szobás, 30 nmes, tégla falazatú, egyedi gázfűtésű, teraszos, keleti lekvésű hegyi pince és hétvégi ház, 500 n-öl, 14 m széles, bekeiített tekkkel. Iránvár: 3,2 niR. Hiv.szám: SIKER 1716. 122859 K)
FJadő Nk. keleü városiészében 2+2 félszobás 67 nm-es. szőnyegpadlós tapétázott, beépített szekrényes keleü fekvésű, kábeltévés, közponü fűtésű, 4. enrleü, 4 enrletes épületben lévő lakás. Irányár: 2,5 mR. Hiv.szám: SIKEK 1717. (22860 Ki
Eladó Nk. keleü városrészében 2 szobás 55 nmes, 2 erkélyes redőnyös kábeltévés, keleü fekvésű, felújított, közponü fűtésű, de egyedi elszámolású (nem állalányos). Iilles, 9, enrleü lakás. Irányár: 1.95 mR. Kiköltözés I hónapon belül. Hivatkozási
szám SIKER 1718. (22861 K)_
Eladó Nk. belvárosának szivében I enrleti, I.S s/,.Ki:.. Si. nm-es, egyedi gázfűtésű, parkcttázotl, kábeltévéi lakás, pincével t az udvaronléVŐ garázs bérleti jogával. Iránvár. 3,2 mR.
Hiv.szám: SIKER 1719. (22862 Kj_
Eladö Nk. északi városrészélvn I szobás, lebontandó családi ház, 140 n-öl telekkel, kocsibejáróval. lránySi" 2,7 mR.
Hiv.szám: SIKER 1720. (22863 K)_
Eladó Nk. keleü városrészében 3 szobás \'63 nm-es, 2 erkélyes, vízórás, telefonos, beépített szekrényes, szőnyegpikllós, tapétázott, kábeltévés, közponü fűtésű, nyugati fekvésű, liftes, 4. enrleü lakás 10 enrletes épületben. Irányár: 2,15 mR. Hiv.szám: SIKER 1722. (22865 K)
Eladó Bala(onmária-alsón, a Balatontól 5 percre 194 n ol építési telek, lajla 17 nnves. palaletós, faszerkezetű épület és gyu mölcsfák Irányár: 1.1 mR. Hív-szám: SIKER 1723. 122866 K) EJadö Nk. keleti városrészélv ti 2,5 szobás, 64 nm es, erkélyes 2 enrleti. lek-Ionos, beépített szekrényes, keleü lekvésű, koz ponti fűtésű. 4 enrletes épuleflVn lévő lakás. Iránvár 2,6 mR. Hiv,.szám: SIKER 1724. (22867 Kj
Hadö Nk lel városába n. a kozponttöl 3«) nrlcue, 2 sz.bás, 51 nm-es, egyedi gázfűtésű, vfzórás, telefonos, beépített szekrényes parkettázott, kábeltévés, mélvföldszinti, 4 enrletes tégla épületben lévő lakás. Iránvár: 2^1 mR. Hiv.szám: SIKER 1725, (22868 K)_
Eladö Miklóslán 4 szoba-hallos. 2 szintes 2 erkélyes, 160 nmes, fiatal, 12 éves, egyedi, konvektoros gázfűtésű, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós. tapétázott, keleti és déli lekvésű szobákkal rendelkező családi ház, 20 nm-es garázzsal, nŰ-liellyel, ipari áraimul. 300 n-öl, 20 in széles telekkel. Irányár: 13.5 mR Ihv ./;>:. SIKER Mit,. ;22K(.9 K)__
Eladó Nk. belvárosának szívélvii 2 sz^ás 59 nnves, etkélyes 2. enrleü. egyedi gázfűtésű, parkettázott és szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, déü fekvésű. 4 enrletes, tégla falazatú épületben lévő lakás, Iránvár; 3,45 mR. Hiv. szánt Sl
KER 1727. (22914 K)_
Eladó Badacsonytoiikajon 4 szobát étkezős, 200 nnves 2 szintes fialal, 10 éves, déli lekvésű, panorámás családi ház ga rázzsal. 210 n.öl telekkel. Iránvár: 15 mR. Hiv, szám: SIKER 1728.(22915 K)
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ö LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan széxáltögépts nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan cimkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztalat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. 5 Az iroda nvitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, 1
10.00-12.00-ig. \\
szombaton
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!

1997. április 11. KANIZSA - /í^kí 29
Eladó Bajcsán 2,5 szobás, 94 nm-es, 1 szintes, egyedi fűtésű családi ház 2890 nnves, 20 m széles telekkel. Irányár: 3,3 mR Hiv. szám: SIKER 1729. (22916 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 1,5 szobás, 52 nnves, 2 erkélyes, egyedi gázfűtésű, vízórás, parkét Iázott, tapétázott, kábeltévés. K-Ny fekvésű, 3. emeleti lakás. Irányár: 2,8 mR. Hiv. s/ám. SIKER 1730. (22917 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 2 szobás, 59 nnves, erkélyes, egyedi gázfűtésű, telefonso, parkettázott, beépített szekrénves, kábeltévés, dél-keleti fekvésű, 4. enrleti, 4 emeletes tégla épületben lévő lakás, 3x3 méteres konyhával, 3 nm-es pincével. Irányár: 2,7 mR. Hiv. szám; SIKER 1731. (22918 K) Kiadó Balatonmarián 2 üzlethelyiség, 2x50 nm, kereskedelmi vagy iroda célra. Bérleli díj 1 szezonra: 80 eR+rezsi/hő. Hiv,
szám; SIKER 1733. (22919 K)_
Eladó Nk, K-i v részében 1+2 félszobás, erkélyes, 57 nnves, 1. emeleti, telefonos, vízórás, kp. fűtésű, szőnyegpadlős, tapétázott beépített szekrényes, kábeltévés, nyugati fekvésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár; 2,3 mR Hiv. szám SIKER
1734. (22920 K) _
Eladó Nk, belvárosához közel 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm-es, telefonos, vízórás, kp. fűtésű, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, déli fekvésű, 4. eneleti, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 1.8 mR Hiv. szám: SIKER 1735. (22921 K)
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án és környékén egyedi fűtésű lakásokat, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a. Megtalál bennünket a Teleki u. első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. (11385 K)
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nm-es, családi ház 145 n-öl telekkel eladó. Irányár: 2,7 mFt. (19478 K)_
Nk-n (CSE 138) É-i városrészben 100 nnves családi ház, 200 n-öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 2,4 mR. (19784 K)
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel I szobás, 43 nhves. felújított családi ház eladó. Irányár: 2,45 mR. (20510 K)
Nk-án (CSE 146) belvároshoz közel 3 szobás, 74 nnves családi ház garázzsal, nr 11 éké pillétekkel eladó. Iránvár: 3,6 mR.
(20511 K)_
Nk-n (LE 181) K-i városrészben 2+2 félszobás, 68 nm-es köz-pontj fűtéses, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,8 mR. (20872 K) Nk-tól (CSE 159) 30 km-re. 2 szobás családi ház nrllék épületekkel, garázzsal, műhellyel, kb. 1380 nm-es telken eladó. Irányár: 4 mR. (21222 K) _
Nk-n (LE 339) K-i városrészben 2.5 szobás, 64 nnves, erké lyes, vízórás, 4. emeleti, központi fűtéses lakás eladó. Irányár:
2 mFt. (21313 K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál, 2 szobás, 80 nmes, családi ház 2400 n-öl területen eladó. Irányár: 2,5 mR (21314 K)_
Nk-n (GE 27) a K-i városrészben 17 nm-es, garázs eladó. Irányár: 550.000,-R (21315 K)_
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűtéses, vízórás, íehijltott, földszinti lakás eladó. Irányár: 2,25
mR. (21316 K)_
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nnves, egyedi fűtéses, vízórás, parkettás, felújított udvari lakás garázzsal
együtt eladó. Irányár: 2,25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es. szerkezetkész családi ház 750 nm-es területen eladó. Irányár 12 mR (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es, 2 szobás, csakli ház, 1067 nnves telken eladó. Irányár: 1,5 mR. (21522 K)
Nk-n (LE 346) belvárosában 1.5 szobás, 51 nnves. egyedi fúté ses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 2,5 mR (21524 K)_
Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, redőnvös. vízórás, földszinti lakás eladó. Irányár; 2.6
mR- (21637 K)_
Nk-n (LE 344) D-i városrészben 3 szobás, 90 nm-es, egyedi fűtéses. 1. enrleti lakás eladó. Irányár: 6,5 niFt. (21744 K) Látóhegyen (TE 2) 450 n-öl telek, 3x4 m-es faházzal eladó. Vezetékes víz villany van. Irányár: 450.000,-R (21745 K)
Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, tetőtér beépítéses családi ház nagy telekkel eladó. Panziónak, presszónak alkalmas. Irányár: 7,5 mR. (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i vjészben 2 szobás, 54 nnves, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, I. emeleli lakás eladó. Irányár 2.2 mR
(21854 K)_
Nk-án (LE352) K-i v részben 2.5 szobás, 64 nnves, kp. fűtéses, vízórás. teljesen felújíttt, EH. emeleti lakás eladó 18 nm-es garázzsal együtt. Irányár 2,55 mR + garázs: 700.000 R Í2I855\'K)
Zalakarosban (TE81) 300 n.öl üres telek eladó. Irányár; 2,2
mR, (21856 K)_
Nk-tól (CSE163) 15 km-re 135 nm-es, 2 szintes családi ház 2194 nm-es telekkel, melléképületekkel eladó. Iránvár 5,7
mR. (22114 K)_
Nk-n (CSE167) 210 nm-es. 3 szintes, 8 szobás családi ház 2150 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 12 mR. (22115 K)
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 nnves, egyedi fűtéses, vízórás, udvari lakás eladó. Irányár: 1 mR (22116
K)_
Nk. (CSE166) közelében 2+3 félszobás, 120 nnves családi ház 1200 n.öl telekkel, dupla garázzsal, maszek kempinggel eladó.
Irányár: 10 mR. (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i vrészben 25 szobás, 64 nnves, kp. fűtéses, erkélyes, felújított, H emeleti lakás, a ház alatt garázzsaal ev
adó. Irányár: 3 mR. (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.részben 2 szobás, 57 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás. erkélyes, ül. emeleti lakás eladó. Iránvár 2 mR.
(22U9K)_
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 nnves telek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, vállalkozók részére kiválóan alkal-
mas. Irányár 7000 RAim.(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappalis, 170 nmes, egyedi kp. fűtéses, családi ház 500 nnves, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtt eladó. Irányár: 15 niFt. (22121
K)_
Nk-n (LE357) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. Iránvár:
2,585 mR. (22123 K)_
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyedi fűtéses, udvan ház nrllék-épülettel, garázzsal és műhellyel eladó. Irányár; 3 mFt. (22124
K)_
Nk-n (LE 358) belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 7. entletí lakás eladó. Irányár: 1,9 mR.
(22300 K)_
Nk-n (LE 153) be Ivaroshoz^ közel 3 szobás, 67 nm-es, központi fűtéses, vízórás. felújított, 5. emeleti lakás eladó. Irányár; 2,3 mR. (22301 K)
Nk-n (CSE56) belvárosban 100 nmes, 3 szobás családi ház 500 nnves lek-kkel eladó. Irányár: 4,5 nft. (22529 K) Nk-tól !5 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás családi ház, kisebb telekkel eladó. Irányár: 1,65 mR. (22594 K) Nk-n (CSE 173) 4 szobás, családi ház, 400 n-öl telekkel, ntfl-heltyel, ipari árammal eladó. Irányár 5,2 mR. (22596 K) NK n (LE 359) ÉK i városrészben 2+2 félszobás, 76 nm-es, egyedi központi fűtéses, vízórás, IQ. enrleti lakás eladó. Iránv-
ár: 3,2 mR. (22597 K)_
Galamrtiki halastónál (CSE 172) 200 n-öl telek, faházzal eladó. Irányár: I mR, (22598 K)_
Nk-n (IE360) belvárosban 2 szobás, 53 nnves, egyedi fűtéses. vízórás, foki-szinti lakás eladó, Irányár: 3 mFt. (22732 K) Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nm-es családi ház 1 hold telekkel, gyümölcsössel, melléképületekkel együtt eladó illetve I vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 1.5 niR,
(22733 K)_
Nk-n (LE361) belvárosban 2+2 félszobás, 88 nm-es, kp. fűtéses, vízórás, 2 erkélves. I. emeleti lakás eladó. Irányár; 5,4 mR. (2273-1 K)_
Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 nm-es, családi ház 1200-1300 n-öl telekkel, nelléképületekkel eladó. Iránvár: 2,7 mR. (22846 K)__
Nk-n (LE 363) K-i városrészben 2 szobás, központi fűtéses, vízórás, I. emckti lakás eladó, hányat: 1,9 mR. (22847 K)
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi fűtéses, felújított, 4. emeleti lakás, tízemeletes házban eladó. Irányár;
2,5 mR. (22848 K)_._
NK n (LE 362) K-i városrész belvárosához közel 1,5 szobás, 40 nnves, egyedi fűtéses, földszinti lakás eladó. Iránvár; 1,9 mR. (22849 K)
Nk-n (LE280) belvároshoz közel 2 szobás+étkezös, 70 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Iránvár; 2,7 mR. (22964 K)_
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, kp. fűtéses, vízórás, lomkamrás, teljesen felújított lakás tízemeletes épületben eladó. Irányár: 1,95 mR. (22965 K)_
TERRA-MIX 2001
Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. 1. eni. 1. Teljrax: 93/310-482
Terra-Mix Kft. vállalja családi házak, társasházak, tetötérbeépi-tések kivitelezését, bonyolítását a tervezéstől a kulcsátadásig. (20981 Ki -_
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyedi gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes köziuflvesítettséggel rendelkező új lakás önálló telekrésszel eladó. Irányár: 8 mR. (kód: 55)
(20747 K)_
Fonyódtól 6 km-re, csendes faluban, 600 n.öl gyümölcsöst tartalmazó telek 2 szobás családi házzal eladó. Iránvár; 2.5 mR.
(kód: 57) (20749 K)__ •
Balatonfenwes-alsőn 2 szobás, 2 nappaliszobás nyaraló ga rázzsal. nagy telekkel eladó. Irányár: 7 mR. (kód. 60) (20752
K)_
Eladó NK.-Bagoián 136 nnves, családi ház, 5 szoba+nappah, két fürdőszoba, garázs, egyedi központi fűtés. Irányár: 7,5 MFt
(17336 K)_
Eladó Kiskanizsán igényesen kialakított, 4 szobás családi ház nagy telekkel, melléképületekkel. A nrlléképület önálló lakássá átalakítható. Telek 756 n.öl összközműves, gazdálkodásra
alkalmas. Irányár: 11 MR. Kőd: 21. (17363 K)_
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 n-öl telek, 68 nnves épület, 3 hálófülke, nagy nappali, 1 főzőfülke, 1 fürdőszoba + WC. terasz 6x4-es csónakház. Irányár: 5 mR Kód; 20. (17730 K) Eladó Miklósfán 110 nm-es, 2 szobás, új családi ház tetőtérbe -építési lehetőséggel 400 n.öl telken. Irányár: 7 mR. Kód: 4,
(18061 K)_
Nk. belvárosában eladó 74 nm-es, nagyon jő állapotban lévő, első emeleti lakás. Irányár: 2,7 mR. Kód: 35. (18656 K) Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyedi fűtésű családi - ház 390 n.öl telekkel eladő. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a
házban. Irányár; 6,2 mR. Köd: 4-4. (19143 K)_
Nk. központjában 52 nnves, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri
lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (kód: 55) (20290 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl telekkel eladő. Az ingatlanon víz és víl-
lany van. Irányár: 1,5 mR. (20975 K)_
Terra-Mix Kft, keres kiadó bútorozott vagy bútorozatlan lakásokat, házakat, a bérbeadó részére díjtalan közvetítéssel. (20979 K)_
Nagykanizsa KeleÜ városrészében 2 szobás, egyedi fűtéses lakás blokktégiás épületben eladó. Irányár: 2,2 liiR. (21303 K)
Nagykanizsán a belvároshoz közel tervezett olcsó tetőtéri lakások előjegyezhet Ők. Szerkezet kész vagy befejezett állapotban.
(21446 K)_
Kiskanizsán 2 önálló lakrészből álló, egyenként 2 szobás csalá-di ház, telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR. (21448 K)_
Nk. K-i v .részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár 1.5 mR. (KAI: 93) (21628 K) Nk. K-i v.részében 4. entleti 1 +2 félszobás, kp. fűtéses, felüjí lotl lakás eladó, Irányár; 1,9 mR. (kód: 94. (21629 K) Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézett családi ház 1374 nm-es telken, teljes közntflvesílés lehetőséggel eladő. Irányár;
1.7 mR. (kőd: 92) (21631 K)_"___
Balatonkeresztüron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal eladó. Telek mére-
te: 1460 nm. Irányár: 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nm-es, 2+félszobás, nappalis nyaraló eladó. Irányár 3,5 mR. (kód: 97i (21633 Ki Nk-Katonaréten 5 .szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyedi gázfűtéses családi ház udvarral eladó. Irányár: 13 mR. (kód:
60) |2I63.5 K)_\'__
Zalakarosban 140 nnves, két szintes, új épület garázzsal, 30 nnves pincével eladó. Telek 1100 nm-es. Irányár; 12 mR
(22051 K)_
Balatonkeresztüron 200 nm-es nvaralő 1460 nm-es telken el
adó. Irányár: 11 mFt. (22053 K) \'_
Balatonfenyvesen 486 nm-es telken 60 nm-es nyaraló eladó.
Irányár: 3.5 mR (22054 K)_
Balatonberénvben 135 n-öl telken 56 nmes, nyaraló eladő.
Irányár: 4 mR. !22055 K)_
Nk-án kialakítandó kb. 1400 nm-es lakótelkek irodánkban elő-
jegyezlietók. (22181 K) _^_
Nk-Szabadhegyen 250 n.ol telek 15 nm alapteiületű . saládi házzal eladő. Az épületben szoba, konyha, fürdő van. a tetőtérben 2 szoba kialakítható. Irányár: 2,8 mR. (Kód: 106) (22183
K)_
Nk. K-i v.részében 54 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses. 4. ent-leli lakás eladó. Irányár; 2.7 mR. (Kód: 104) (22185 K) Zalakaroson 215 n.öl telek 230 nmes, 7 szobás, 2 fürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladő. Iránvár; 11 mR. (Kód: 100} (22187 K)
Zalaszentbaláz.s községben. Fő üt nellett 3197 nm terület gaz dasági épületekkel eladó. Iránvár; 800 ezer R. (Kőd: 101)
(22188 K)_
Nk. belvárosához közel egyedi fűtéses. 2 szobás, 4. emeleti la-
kás eladó. Irányár: 2-5 mFt. (22189 K)_
Nk. K-i v.részében 1. emeleti. 3 szobás, 67 nm-es. kéterkélyes, egyedi kivitelben teljesen felújított, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,7 mR. (22520 K)
Nk. K-i v.részében 3. emeleti. 2 szobás, 52 nnves, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár: 1,9 mR. (22521 K)
Nk. K-i v.részében földszinti, 2 szobás, kp. fűtéses lakás eladó.
Irányár: 1,8 mR. (22522 K)_
Nk. központjában 32 nm-es föklszinü üzlethelyiség eladő.
Irányár: 23 mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk. központjában 60 nm-es vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, I szobás lakással együtt eladó. Irányár: 10
niR+ÁFA. (22524 K)_
Középcserfőn 669 n.öl telek, szőlővel, borospincével, teljes be-
re[idézéssel eladó. Irányai: 500 1K)_
Balatoni vrényhen 2<X\'> n.öl lelek kb. 50 nm alapterületű nyara lóval, a vízparttól kb. 100 ni távolságra, szabadstrand mellett
eladó. Irányár: 5 niR. (22527 K)_
Miklósfán 300 n.ól saroktelken 150 nnves, 4 szobás, 2 hallos, 2 fürdőszobás, I konyhás+étkezős, 1984-ben épült családi ház eladó. Az épület alápincézett, a pincében garázs és nííhelv található. Fűtése egyedi gázfűtés. Irányár: 13 mR, (kőd: 105)
(22953 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 n.öl telken eladó. Az épület szintenként II apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából állnak. A szintek önállóan, egymástól függetlenül használhatók. Irányár; 6 mR
(kőd; 108) (22954 K)_
Zalas/x-ntjakab községlvn 5(100 nm terület -15 nmes épülettel, 25 nm-es pincével eladó. Az ingatlanon víz és villanv van.
Irányár: l mR. ikAVlQo) (22955 K)_
Nk. zöldövezeti részén 6 szobás, 3 szintes, 240 nnves családi ház eladó. Az épület igényesen kialakított, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es nvlléképületet is tartalmaz. A telek 540
nm paikpsílptt. Irányár: 16 mFt. (kód:72| (22956 K)_
Nk. központjában 2. emeleti, 120 nm-es, egyedi kialakítású, igényesen kivitelezett, egyedi kp. fűtésű, új lakás eladó. Iránv-
ár; 7^ mR. (Kód:77) (22957 K)__
Nk. d-i v részében 75 nnves, 3 szoba+előszobás, egyedi gázfűtésű\', 1. emeleti, egyedi gázfűtéses társasházi lakás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban található. Iránvár; 3.5
mR. (kód: 113) (22958 K)_\'
Zalakarostól néhány km-re jó állapotban lévő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, alápincézve, beépíthető tetőiénél, szakszerűen gondozott óriási parkkal eladó. Az ingatlanon víz, villany van, fűtése szilárd tüzelésű. Iránvár 18 röFl (köd:86) (22959 K)_
Nk. centrunriban irodaháznak, s/állnlának alkalmas tek\'k el-
adó. Irányár: 14 mR. (kód:90) (22960 K)_
Keszthely zöldövezeti rés/én 240 n.ol építési lelek, télies koz-művesltési lehetőséggel eladó, Irányár: 2.5 mR. (köd:56)
(22961 K)_
Balatoni nyaralókai, telkeket kínálunk közveüenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az ingatlanok megtekintését, a helyszíni kalauzolást biztosiig. Keressen mnket a Balatonon is. Cím:
Balatonmaria-alsó, Hulláin ti. \'\'7 [::¦»,: Ki_
Meglévő gyemrkei után a szoc.pol kedvezményi segítségünkkel Ón még igénybe veheti. Közel a belvároshoz, új, tetőtéri lakások építését tervezzük, melyekre korlátozod számban előjegyzést még elfogadunk. Várható befejezési határidő: 1997. október-november. További iníonuációért keresse irodánkat! (22963 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TeL/fax: 93/310-884
Nk-án, Rózsa-utcában 4. emeleti, 66 nm-es, 2+1 -félszobás, nagykonyhás, erkélyes, kp. fűtéses lakás, pad löszön véges szobákkal, tapétás falakkal D-i és NY-i fekvésű ablakokkal eladó. Irányár: 2,15 mR. (22789 K) _
Ügyfelünk vásárolna 10 emeletes épületben 2,5 vagy 3 szobás la\'kási 1,8 luFt-ig. (22541 K)_
Ügyfelünk sürgősen vásárolna 2 szobás, egyedi fűtéses, magas földszínű vagy 1. emeleti lakást maximum 2 mR-ig, április eleji teljes vételár kifizetéssel. (Északi ablakok kizárva.) (22542 K) ;_
Nk. Kodály Z, utcában földszinti, 58 nnves, 2 szobás, kp. fűtéses lakás eladó, Irányár 1.5 mR. Kód: LAKI 17. (22543 K)
Nk. Berzsenyi D. utcában 4 emeletes épülelben 4. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás parkettás szobákkal, festett falakkal. K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépflett szek-rényekkel eladó. Irányár; 2,5 mR. Kőd: LAK 100, (22390 Kl Nk. Dózsa Gy, utcában földszinti, 36 nnves, 1 szobás, egyedi fűtéses lakás pincerésszel eladó. Iránvái: 1,5 mR. Kód; LAK 104. (22394 K)_
Nk. Dózsa Gy. Utcában föklsziMi, 57 nnves, 2 szobás, gázfűtéses, üzlet nek is alkalmas lakás pincei ésszel, aknás garázzsal el-
adó. Irányár: 3.5 mR. Kód: LAK 105. (22305 K) \'_
Nk. I lunyadi utcában 3. emeleti, 10 hónapos épületben lévő. 60 nnves, 2 szobás, hallos, cirkogejzir fűtéses lakás eladó. Irányár: 3,7 mFt. Garázzsal együtt 4,8 mR. KAI; LAK 108. (22398 K)
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97.
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyolítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek kialakítását, közművesítésük bonyolítását; épületek bontását.
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
TOMPA\'
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tel./fax: »3/310-884
Nyitva: H-Cs 8-17, P 8-16, Sro 8-1 2 óráig
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30 KANIZSA - /tpuj. 1997, április 11.
Nk. Király utcában kétszintes. 3. emeleti, 120 nmes, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irány
ár: 6.5 ruR Kod: LAK 109. (22399 K)_
Nk. NagyváÖiy ulcában 4. enrleti, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűtéses, vízórás. redőnyös, telefonos lakás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal pincerésszel, garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár:
4.6 mFt. Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk. Szemére utcában fsz-i, 81 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, redőnyös, parkettás, felújításra szoruló lakás, külön bejára-tü konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 félszobás laka:.
ra .seréllictó. Irányár: 2,5 mR. LAK 113. (22403 K)_
Nk. Sugár ütőn a belvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó állapon! lakás pinceiésszel eladő. Irányár: 5 mR. Kód: LAK
114. (22404 K)_
Nk. Teleki úton 10 emeletes épületben 4, emeleti, 64 nmes, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vízórás, redőnyös lakás padló-szőnyeges és járólapé* padlóburkolattat. festett falakkal, boltívekkel, beépített szekrényekkel, felújított állapotban eladő.
Irányár: 2,6 niR. Kód; LAK 115. (22405 K)_
Nk. Teleki úton földszinti, 30 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, jó állapotú udvari lakás Ny-i fekvésű ablakokkal, közös tárolóval eladó. Irányár; 1 mR Kód: LAK
117.(22407 K)_
Nk. Űrhajós úton 48 nnves, dupla garázsból kialakított, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, villannyal eladó. Irányár;
1,2 mR Kód; M100. !22408 K)_
Palinban I9934>an épült, 2 szobás, hallos, teraszos, kp. fűtéses, parkettás, járólapos, festett falakkal, K-i, Ny-i fekvésű ablakok kai, garázzsal, parabola antennával, jó állapotban eladó. Irány-
ár: 9,5 mR (22790 K)_
Csurgón 160 nnves, 4 szobás, hallos, előteres, 2 fürdőszobás, ebédlőé, konyhás, pincés, neüéképületes. parkettás, járólapos, teraszos, kp-i fűtéses családi ház eladó. Irányár: 6 mR. (22791
Kl_
Zákányban 97 nmes, 3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés, kp. fűtéses ház eladó. Irányár: 43 niFt (22792 K)
Murakeiesztúron 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az ud-
varoii kúttal eladó. Irányár: 500 eR. (22793 K)_
Galanr<okon 1 szobás, hallos, konyhás, borospincés, gázfűtéses
hétvégi ház eladó. Irányár: 1,8 mFl. (22794 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (linó-leunt>s) ház melléképületekkel !1, nyári konyhával, az udvaron kúttal, szántófölddel, szőlővel, gyümölcsössel eladó. Iránvár: 550 eR (22795 K)_
Zalakaroson 2400 nnves tenllelen l szobás, erkélyes, kályhaffl téses ház présházzal, új telepítésű szőlővel eladő. Irányár: 2.5
mR. (22796 K)_
Miklósfán \'95 ben épült, 170 nnves, 5 szobás, 2 fürdőszobás, hallos, étkezős, erkélyes, 70%-os készUltségfl családi ház pincével, garázzsal, nűhellyel, 800 nm-es területen eladő. Irányár;
6,2 mR. Kód: CSAL 211. (22S45 K)_
Nk. Dózsa Gy. utcában 100 nnves, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, I9504vn épült, jó állapotú családi ház boltíves pincével, műhellyel. 860 nm területen eladó. Kód: CS200.
(22409 K)_
Nk. Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari lakás 20 nnves terasszal, teljesen felújított állapotban eladő.
Irányár: 3 mR. Kód: CS201. (22410 K)_
Nk. Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nnves, hallos, teljesen felújított családi ház 1500 nnves telekkel, 60 nnves pincével, melléképülettel eladó. Irányár 12 mR. Kód: CS202. (22411 K)
Kossuth téren 170 nnves, 6 szobás. 3 konyhás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, redőnyös, 1936-ban épült, felújításra szoruló családi ház pincével, garázzsal, 495 nm-es telekkel (több generáció ré szén; is megfelel) eladó. Irányár: 6 mR. Kód: CS203. (22412
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, hallos. 2 fürdőszobás. 2 er kélyes. gázfűtéses, redőnyös, telefonos. 1981 ben épült családi ház, parkettás és járólapos padlóburkolattal, szuterénnel (nfl hellyel 380 V ipari áram) eladó. Irányár: 7 niR Kód: CS205.
(22414 K)_
Palinban az újtelepen 1991-ben épült, 80 nnves, 1 szobás, hallos, étkezős, kp. fűtéses családi ház beépíthető. 50 nnves tetőtérrel, 900 nnves területen garázzsal eladó. Iránvár: 4,5 mR. Kori: CS207. (22415 K)_
Palinban 73 nnves, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb felújításra szoruló családi ház 1400 nnves területtel, műhellyel, fáskancával, tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Iránvár 3,6
mR. Kód: CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nnves, kétszintes, 3 szobás, hallás, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épült családi ház 40 nnves pincével, garázzsal, 900 nm-es területen eladó. Az épület kenuit ségi foka 90%. Irányár. 14 mR. Kód: CS209. (22417 K) Palinban 95 nm-es, 2 szobás, előszobás, parasztház kályha fű téssel, 8200 nmes területen eladó. Iránvár: 2 mR Kód; Cs
210. (22419 K)_
Miklósfán 73 nm-es, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház, nrlKképületekkel. 3400 nm es területen eladó.
Irányár: 5 mR. KŐd: Cs 211. (22420 K)_
Miklósfán 160 nmes. 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 hallos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épült családi ház színeimnél, garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irányár: 12 mR.
Kőd: Cs 212 (22421 K)_
Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nnves, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konvhás családi ház, garázzsal, pincével, mel-léképükttel eladó. Irányár: 5,9 mR Kőd: Cs 213. (22422 K) Gyékényesen 3100 nm területen 120 nnves, 954?en épült ven déglátó egység, női-férfi zuhanyzóval, WC vei raktárhelyiséggel, 3 fázisú áramual, hOtőkanVával eladó. Btánvár: 5,8 mR
Kőd: Ü100. (22423 K)_
Zalakaroson 19804>an épület, 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatlan 800 nnves területen eladó.
Irányár: 2,1 mR. Kód: Sz 301. (22423 K)_
Bagolán a főúton 3 sobás. (1 parkettás, 2 szőnyegpadlős) étkezős, nagykonvhás, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, telefonos, •76-ban épült\' családi ház D-i fekvésű ablakokkal, nrllék-épületekkcl, ipari árammal, 2800 nm-es területen eladó. Irány-
ár: 33 mR Kód: KÖRNY 300 (22424 K) _
Szepetneken \'45-ben épült, 3 szobás. 100 nnves, étkezős, központi fűtéses, családi ház nrlléképületekkel, 2400 nnves tele-rületen eladó. IRányar: 2,7 mFt Kód: KÖRNY 301. (22425 K) Hontokkoiiriromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épület családi ház melléképületekkel, 24 nm-es pincével, kályhafűtéssel, 3600 nnves területen eladő. IRányár: 3 mR. Az ingatlan gazdálkodásra is alkalmas. KÓD: KÖRNY 302.
(22426 K)_
Letenyén 1972 ben épület 144 nm-es, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi fűtéses, családi ház parkettás, padlószőnyeges, járólapos, padlóburkolattal, 1100 nm-es területen eladó. Irányár. 5,o mR. Kód: KPKNV 303. (224:7 Ki_
Murakeresztúron 100 nm-es, 4 szobás. 1965 ben épült fürdőszobás családi ház, 2800 nnves területen eladó. IrányárA: 1,7
mR. KÓD: KÖRNY 304. (22428 K)_
Újudvaron 1980-ban épület, 140 nnves, 5 .szobás, hallos, étke zős, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, családi ház, nagy pincével, melléképületekkel, akknás garázzsal, ipari árammal, 42 nnves üz-lethelviséggel eladő. Irányár: 9 mR. Kód; KÖRNY 305. (22429 K)_
Zalaszentbalázson 80 nm-es, 2 szobás, 1960-ban épület családi ház cserépkályha fűtéssel, melléképülettel, 1800 nm-es teriile-ten eladó. IRányar: 1,8 nfl. Kód: KÖRNY 307. (22431 K) Zalakaroson Behiák pusztán zártkerti gyümölcsös, (körte) el-
adó. Irányár: 800 cFt. Kód: T 300. (22432 K)_
Totnpa IngaUanfccgalmi Kft. keres kiadó albérleti lakásokat, családi házakat, garázsokat, kiadó részéről díjtalan közvetítéssel. Keresse fel irodánkat személyesen. Nk. Magyar út 14. H-Cs.: 8-16; P.: 8-17; Szo.: 8-12 óráig. (22433 K)_
SZABADPIAC
Kiskanizsai temető K-i oldalán 500 n.öl belterületi ingatlan
bérbeadó eseüeg kiadó. Érd.: 312-973. (23017 K)_
Kiscserfőn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös téglapincével, felszereléssel áron alul eladő. Érd.: Kiskanizsa. Őrtorony u. 3. Benc-
ze. (18887 K)_
Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm építési telek eladó. Villany, gáz beköthető, vízakna, vízóra van. Érd.: 93/319-759
telefonon. Farkas Antal (18114 K)_
Nk-tól 6 km-re a Cserfői hegyen 173-as számi téglapince tel jes felszereléssel, 300 n-öl szőlővel, szántóval, valamint kasza ló áron alul eladó. Érd.: 93/319-804 es telefonszámon. (18116
K)__
Eladó a Batthyány n. 4. sz. alatt lévő komfortos, szobás, kony-hás, lelakott kertes lakás eladő. Érd.: a fenti címen, Nénrth Ist-vánnál. (21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkonrortos, parkettás, egyedi fűtéses, I. emeleti, Önkormányzati lakásomat 2 szobásra cserélném. Ajánlatokat levélben, „Városközpont" jeligére, Nk. Pf.: 154-be
kérek. (21648 K)_
Nagykanizsa belvárosában 2+2 félszobás, kétszintes, 3. emeleti lakás, 86 nm-es, sürgősen eladó. Érd.; Nk. Erzsébet tér 2. Éber-
hardlh, este 18 óra után. (22688 K)_
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm gyümölcsös-szőlő kétszintes épülettel: 4 helyiséges pince, felette szoba, konyha, für-dŐ-WC. galéria - villannyal, hidroforral, cserépkáfyhával - új berendezéssel - kilátással a városra. Azonnal beköltözliető Irányár: 2,5 mR. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig.
(22700 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves családi ház 4500 nmes telken eladő. Háromszintes: pince, földszint és tetőtér - két lakószinten öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzelésO kp. fűtéssel, telefonnal, kábeltévével + 30 nmes fedett terasszal, garázzsal. Érd.: 92/317-287 telefonon 18-19 óráig. Irányár: 8.5 mR
(22701 K)_
Mórichelyi-hegyen szőlő téglapincével, teljes felszereléssel el-adó. Érd.: Doma István Miklósfa, Szentendrei u. 20. (22813 K) Nagykanizsa-Miki ósfa városrész elején ELADŐ kétgenerációs, telefonos, 4 szobás, 2 fllrdő, 2 hall, 1 emeletes, szuterénban garázs, műhely, önálló családi ház 300 n-öl parkosított telken. Ar; 13,5 nft. Érd.: 93/317-338 vagy a 318 022es telefonszámon.
(22814 K)_
Balatoniénwesen 57 nmes nyaraló eladó vagy kanizsai csalá di házra cseréttíető. Érd.; 375-15les telefonszámon . (22815
K)_
Nk. Zenplén Gy. u. 7/B. IV/27. alatt 41 nnves, 1,5 szobás, erkélyes, vízórás lakás eladó 1,45 mRe^rt. Érd.: helvszlnen (22816 K)__
Miklősfán 1944 nm zártkerti ingatlan, 2100 db fenyőfával (3-8 év) eladó. Érd.; 93/318-730-as telefönszánton. (22817 K)
Belvároshoz közel. 2 szobás, 67 nmes, pincés, egyedi fűtéses házrész, beépíthető tetőtérrel eladó. Érd.: 93/322-073-as tele-
fonszámon. (22818 K)_
Szepetneken 3 szobás, hallos, fürdőszobás családi ház kerttel, garázzsal, nrl léképülettel eladó. Irányár: 3.900.000 R. 1.5 2 szobás lakást beszámítunk. Érd.: Szépeinek. Jókai u. 15.
(22819 K)_
Eladó Szepetneken kertes családi ház Petőfi üt 4. szám alatt. Érd.: Nk, Kinizsi üt 18. vagy a 323-762 es telefonszámon.
(22820 K)_
Nagykanizsán, a belváros közeléten, a Teleki üt 3. sz. alatt (nyolcadik enrleten) másfél szobás bútorozott lakás igényesnek hosszútávra kiadó. Érdeklődni lehet minden nap 17 óra
után a 93/314-952es telefonon. (22821 K)_
Szentgyörgyvári hegy Dl. hegyhátán 2880 nm-es zártkerti ingatlanon lévő lugas szőlő. gyümölcsi>s, szántóföld, lakható tég-iaépülellel, sok nrlléképülenel (állattartásra, gazdálkodásra al kahiBS) sürgősen, áron alul eladó vagy Nk. Attila utcai garázsra cserélhető. Érd.: Balogh Gyuláné Nk, Bartók B. üt 6. VII. em- vagy a 93/322-328-as telefonon 19 óra után. (22823 K) Másfélszobás tanácsi lakást cserélnék nagyobb tanácsira lakás-
ra. Érd.: 323-2IOes telefonon. (22843 K| _
Nk-hoz közel.szőlő pincével, nagy területtel áron alul eladó. Érd.: 317-417-es vagya 375-373-as telefonszámon. (22844 K) Bartók 8. sz. alatt, 7. enrleü, félkomfortos, 2 szobás, lomkanv rás lakás eladó. Érd.: 317 916 os telefonon. (22854 K) Látóhegyen 200 n-öl nagyságú telek 20 nmes hétvégi házzal, pincével, külön szerszámoskamrával, kordonos szőlővel eladó. Víz. viűanv van. Irányár; 600 eR. Érd.: 17 óra után 93/317 512 v.igv .Un-, 30/592 17->es telefonszáma. (22855 K|_
Nk. k-V,ii ii. 13. Vn/ló. alatti lakásoimt elcserélném családi házra Kanizsa vonzáskörzetében. (22900 K)_
Nk-i, 60 nmes. 2 szobás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakáso mat és falusi házamat Fityeházán (Rákóczi u 32.) - 3 szoba + konyha, spájz, kanra, lomkanra, előtér, 600 n.öl udvarral, 118 nmes kerttel - Nk-i családi házra, minimum 3 szobásra cserélném. Lehet kiskanizsai is. Érd.: Nk. Liszt F. 2/C. IV/1. (22901
K)_
400 n.öl terület a Csónakázó tói Látó-hegyen haláleset miatt eladó. Víz, villany van. Érd.: 322-223, 16-19 óra között.\'
(22902 K)_
Letenyén 140 nmes családi ház 630 n.öl telken eladó. A ház felújításra szorul, vízzel, gázzal, villannval ellátott. Ar 1,3
mR. Érd.: 93/322-585. (22903 K) _
Nk án a Csengery utcában 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses lakás eladő. Erd.; 15 óra után a 93/314 670es telefonon.
(22904 K)_
Nk-án 2+2 félszobás, tehernrntes öröklakás eladó. Érd.: Nk.
Kazanlak krt. 11/B. Fsz/1. Bánhegyi. (22905 K)_
Nk-án a Csokonai 4. alatt 4. enrleü, 2 szobás, egyedi gázfflté ses, vízórás, telefonos, felújított lakás eladó. Tel.\': 93/318-971.
(22906 K)_
Nk. Rózsa utcában III. enrleü, 55 nnves, 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, felújított lakás 4 emeletes épületben eladó. Irányár: 2,5 mR. érd.: 93/316-319 telefonon. (22907 K) Gyékényesi hegyen, panorámás helyen, a kotróhoz 1.5 kiu-re szőlő, 3 helyiségből álló pincével (amit tatarozni kell) nagy gesztenyefával, 450 n.öl területtel eladó. Érd.: Borcsek József. Gyékényes, Hunyadi u. 15. (22908 K)_
Zalakarostől 15-20 percnyi járásra eladő vagy nrlvelésre kiadó 4200 nm terület 900 tő kordonos szőlővel. ÉkL: 93/386-098
vagy 993/386-276 telefonon, 17 óra után. (22909 K)_
Nk. Rózsa u. 12. alatt I. emeleti, 63 nmes, 2 szobás, teraszos, étkezős, parkettás, egyedi gázfűtéses, redőnyös, vízórás lakás
eladó. Érd.: 93/322-174. (22910 K)_
Pogá ny szent pétere n építési telek kis házzal a Fő út mellett el-adó. Érd.: 93/317-731, vagy 06/60/464-733. (22911 K) Nk-án vagy közvetlen környékén régi családi házat vennék telekkel együtt vagy a mostani 3 szobás, igényesen felújított, I. enrleü lakásomra cserélném. Érd.: 93/323-233, 19 óra után.
(22912 K)_
2 szobás, egyedi fűtéses, reluxás, vízórás lakás eladő. Tel.: 317-916. 17-19 óráig. (22913 K)
Nk-án a Teleki úton I. emeleti, 3 szobás, felújított lakás eladó. Érd,: esti órákban a 316-452 vagy a 313-689-es telefonon.
(22914 K)_
Nk án a Berzsenyi lakótelepen IV. enrleü 55 nmes lakás el-
adó. Érd.: 313-009. (22915 K)_
Nk-án a K-i v.részben 7. enrleti, 2 szobás, felújított, vízórás, redőnyös, telefonos lakás eladó. Érd.: 93/321 382. (22916 K)
Nk. Dózsa Gy. utcában 2 szobás ház eladő, Érd.: Nk. Honvéd u. 24-, 321-473 telefonon. (22917 K)_
Zalakaroson 97 n.ol telek ÉRDÉRT faházzal reális áron eladó. Víz, villany van. Érd.: Nénrth Károlyné, Nk. Kazanlak krt. l/D. Munkanapokon 7-14 óráig, tel.; 93/312-010/108 nrllék.
(22947 K)_
Nk. Kisberki u. 15. Fsz/2. alatt 41 nmes, 1 szobás, cirkogejzir fűtéses lakás eladó vagy elcserélhető. Érd.; 316-497. vagy a
helyszínen, esti órákban. (22948 K)_
Egyedi fűtéses, összkomfortos, 2 szobás, vízórás, kábeltévés, udvari lakás kerttel együtt eladő. Irányár 1.5 mR. Érd.: 322-
040. (22949 K)_
Csornyefóldén 2 szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Érd.:
93/316-283 telefonon. (22950 K)_
Letenyén 2 szobás, fürdőszobás, konvektoros, kábeltévés, régi típusú ház pincével, garázzsal 2000 nm tertlleten eladó vagy elcserélhető Nk-i gázas lakásra. Érd.: 93/320-239 telefonon.
(22951 K)_
Nk-án I szobás, tetőtéri lakás eladó. Érd.: FŐ üt 1. 4. em. Cse-hát. (22952 K)_
1 v2 félszobás lakás eladó. Erd.: 93/312-889. (23010 K)
Nk-tól 7 km re téglaépftésfl, alápincézeti, palatelős ház nagy telekkel, kordonos szőlővel, portalanított úttal alkalm áron eladó, esetleg személygépkocsi beszámítható. Ár: 350 eR. Tel.:
93/322-609. (23011 K)_
Nk. Zemplén Gy. 5/B. V/30, alatt 1,5 szobás lakás eladó. Érd.:
18 óra után. (23012 K)_.
57 nmes, 2 szobás, konyhás, kamrás, fürdőszobás, plusz garázsos, vízórás, telefonos udvari lakás a belvárosban eladő. Erd.;
313-934, (23013 K)_
Nagybakőnaktól nem urssze, Alsódávoriban szőlő, gazd. alkalmas terület pincével, felszere léssel és felül lakható épülettel eladó. Ár: 400 eR. Érd.; 323-597. (23014 K)_
Keszthelytől 4 km-re, Alsó-Gyenesdiáson 340 nmes területű telek eladő. Közel a Balatonhoz, vasútállomáshoz, busznrgál
lóhoz. Ár. 1,5 mR. Tel.: 323-597. (2:1015 K)_
Nk. Rózsa utcában 2. enrleti, 2 szobás, kp. fűtéses, vízórás la kás eladó. Ár. 1,95 mFl. Érd.: 320-791. (23016 K)_
2 és félszobás, igényes kivitelű, 2. enrleti lakás, alatta garázs-zsal vagy anélkül eladó. Érd.: Nk. Munkás u. 7/A. 2/8. Tel.: 93/316-763. (23019 K)____
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i vrészben, ház alatt. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111.
(21664 K)__
Nk. Hársfa utcában 19 nnves, udvari garázs eladó. Iránvár: 500 eR. Kód; 6105. Erd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar
ti. 14. Tel./fax: 93/310-884. (22546 K)_
Űriiajós úü garázssoron 48 nmes dupla garázsból kialakított 2 aknás autószerelő núhelv (víz, villany, 3 fázisú áram. mosdó, wc) eladó. Irányár: 1.2 mFt. Érd.; Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk, Magyar u.\'l4. Tel ./Fax: 93/310-884. (20254 K)_
Nagyváthy utcában 20 nnves aknás garázs eladő. Irányár 700 eR. Kód; G 101. Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Ma gyár ». 14. Tel./fax: 93/310 884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 nnves dupla garázs villannyal, vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár: 900 eR. Kőd: G 102 Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. TelJfax;
93/310-S84. (21005 K)_
Űrhajós úti garázssoron 20 nnves aknás garázs (víz, villany, szennyvíz) eladő. Irányár; 650 ezer R. Kód: G 103 Érd.: Tompa IngaUanforgalmi Kft. Nk. Magyar u. 14. Tel./fax; 93/310-
884. (20255 K)_
Űrhajós úü 20 nnves garázs (víz villanv, szennyvíz) eladó. Irányár: 550 ezer R. Kőd: G 104. Erd.: Tonya Ingat laníorgalmi Kft. Nk, Magyar u. 14. Tel./fax: 93/310 884.
(20256 K)_
Nk-n Munkás üti garázssoron 18 nnves, aknás garázs eladó. Iránvár: 570 R Kód; G 100. Érd.: Tonya Ingatlanforgalmi Kfl.\'Nk., Magyar ». 14. Tel./fax.: 93/310 884. (22418 K) Nagynrretfl, fűtött garázs eladó a K-i v .részben. A garázs ház alatti. Irányár 800 eR. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak 9. 93/320-111. Munkanapokon 8-12, 14-17 órá-
ig. (21930 K)_
Munkás úü garzssoron akna nélküli garázs sürgősen eladó. Irányár; 450.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő foékbecs-
ló Iroda, Nk. Kazanlak 9. tel. 93/320"- III. (22073 K)_
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly úti garázssoron. Iránvár: 500.000 R és 350.000 R. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő
Iroda, Nk. Kazanlak krt. \'>. Tel: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs eladó a Kaán K. úti garázssoron. Irányár: 350.000 R. Érd.; Plánder Ingat]anközveülő Iroda. Nk. Kazan-
lak krt. 9. Tel.: 93/320-111. (22761 K)_
Űriiajós utcában 20 nm-es. dupla garázs (egyik aknás) víz, villany, szennyvíz bevezetve. Irányár: 1,2 mR Érd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa. Magyar u. 14. Tel/fax:
93/310-884. (20136 K) _
18 nm-es, ház alalü garázs a K-i v.részben eladő. Irányár; 800.000 R. ÉRd.: Plánder IncaUanközveUtŐ Iroda. Nk, Kazan-
lak 9. Tel.: 93/320-111.(22109 K)_
Munkás úü garázssoron a Városkapu krt-i oldalon kiadó garázst ajánlunk 500 R os irányáron. Érd.: Plánder Ingat-
lanközveütő Nk, Kazanlak 9. 93/320-111. (22370 K)_
Hársfa utcában garázs eladó. Irányár; 500.000 R. Kaán Károly űü garázs soron garázs eladó. Irányár: 350.000 R. Érd.: Plánder Ingaüanközvetílő Iroda Nk. Kazanlak 9. Munkanapokon 9-
12, 14-17 óráig. Tel: 93/320-111. (22877 K)_
Nk-n (GE301 É-i v.részben 19 nmes garázs eladó. Irányár; 500.000 R. Erd.; Telek Ingatlanközveütő Iroda. Nk. Teleki 5/a. FszTcl: 93/317-505. (22735 K)_
Nk-n a Csokonai úton aknás garázs eladó. Érd.: 93/316-609
(16 óra után) (22825 K)_
Garázs sürgősen eladó anyagi okok miatt az Űrhajós utcában, Mérete: 20 nm, melv uftiielynek és raktárnak is kiválóan alkal
mas. Érd.: Nk. Sugár út 74. (22922 K)_
K-i viészben lévő garázs bérleti jogát elcserélném belvárosira.
Érd.; 317-013, (16 óra után). (22923 Kj
Nk-án a Hermán n O. utcában garázs kiadó. Erd.; 313-
140/71431 melléken, 17 óra után. (22924 K)_
Aknás garázs kiadó 4 ezer Ft/hó díjért a Téglagyári úü garázssoron. Erd.: 16 óra után, Nk. Kazanlak krt. 12/B. Lakatosáé.
(22925 K)_
Téglagyári úti garázssoron (Dózsa-laktanyához közel) garázs eladó vagy hosszú távra kiadó, akár raktározás céljráa is. Érd.; 93/322-146 vagy Nk. Bartók B. u. 6. IV, em. 4. Fauplné. (22926 K)_
JÁRMŰ
Aranymetál színű Honda Accord új gumikkal, 1600 cm3-as, \'85 ös kiadású, 2 év nrlszakival kitűnő állapotban 500 eR-ért
eladó. Tel.: 93/316 514. (21966 K)_
Mercedes tehergépkocsi eladó. Érd.; Nk-Sánc, Űj Élet u. 61
(20043 K)_
Eladó nagyon jó állapotban lévő S51 NH SIMSON molorke rékpár. Érd.: H-K-SZ-CS napokon 17 óta után a 312 086-os le-
lefonon. (22825 K)_
Simson Svarbli eladó. Érd.: 318-730-as telefonszámon. (22826
Kj_
Peugeot 505. 1979-es 20 hónap nrlszakival, Polski 126-os. 1981-es 22 hónap nrlszakival jó állapotban áron alul sürgősen
eladók. Érd.: 318-730-as telefonszámon. (22827 K)_
7 éves, SR50 Simson rogogó nrgkínrfH állapotban eladó. Irányár: 70 eR. Érd.: 323 210-cs telefonszán k-n. (22842 K) Felújított állapotban lévő. 1978-as, 2000 cm3-as. V6-os, Ford Taurus nrlszakival eladő. Irányár: 200.000 R. Érd.: 93/316
851 es telefonon. (22845 K)_
1970-es, piros, 3 ajtós, 205-ös Peugeot friss nrlszakival eladő. Űj köpenyek, spojler, színezett üveg. Ar; 830 eR. Érd.: 93/313-883, 16 óra után. (22932 K)
1980-as kiadású. KOMÁR-MOPED nagyon jó műszaki álla pótban, bolü számlával eladó. Ár: 15Ű00 R. Érd.: 93/322-585.
(22933 K)_
Eladó 50 c.cnves, piros, Yamaha Tray uiotorkerékpár. Érd.: hétköznap 15 óráig a 93/313 ¦ 140/710-06-os telefonszámon. (22934 K)_
BMW 325 D. 1986-os évj. egyetlen télen sem használt, sértet len, exkluzív kivitelű, nrtál zöld színű, kifogástalan, megkímélt állapotban MNM könnyűfém felnikkel, Michelin, MXV 10.000 kni-t futott gumikkal, Audio mach autórádióval, riasztóval, kp.i zárral, vonóhoroggal, nem használt téli kerékgarnitúra val, magyar nyelvű ápolási, karbantartási, javítási kézikönyvvel 1.1 tuRért eladó. Érd.: 93/317-316 vagy u6/20/562\'-tO5.
(22935 K)_
VW folo Fox 13 DSL fehér színű. 89es évj. 71,000 km-rel, friss nrlszakival, 14.000 kru az új motorban, vonóhoroggaal, ÉLI kerékgarnitúrával, BLA1JPIJNKT rádiónngnóval. megkímélt állapotban 750 eR-ért eladó. Érd.: 93/317 316 vagy 20/562-405. (22936 K)_
Polski Fiat 126-os friss nrlszakival. jó állapotban eladő. Érd.:
93/317-731. (22945 K)_
BMX kerékpár újszerű állapotban (keveset használt), kontráié kes eladő 8.000 R ért. Érd.; 93/316-066 telefonon 18 óra után. (22-M6 K)_
ALBÉRLET
Plánder Ingatlanközveütő Iroda keres kiadó albérleü lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat, a kiadónak díjtalan bérlőközvetí-tésssel. Keressen személyesen vagy telefonon. Nk. Kazanlak 9. Tel.: 93/320-111 munkanapokon 9-12. 14-17 óráig. (21652 K) Keresünk kiadó albérleteket, lakásokai, családi házakat, bútoro-zottan vagy anélkül. Telek Ingatlanközvetítő Iroda. Megtalál bennünket a Teleki utca első négyenrletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben. Nk. Teleki u. 5/A. Fsz. Tel.: 93/317-505. Nyitva: H-P-ig: 9-16 óráig, Sz..
10-12 óráig. (12028 K) _
Albérletet keres-klnál az ÉGISZ IngaUanközvetitő Iroda a város különböző pontjain. (Teljes lakásokat; szobát lakáson belül fürdőszoba és konvhahasználattal. egyedi v. kp. fűtéssel.) Érd.: 313-371 telefonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. alatt az
Égisz irodában. (20507 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1 sobás, egyedi gázas, udvari lakás kiadó. Fürdő nincs. Bérleti díj rezsivel együtt: 12.000-R/lió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRO DA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épü
let tsz ) Tel: 93/310-504. (22979 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1,5 szobás, telefonos, kp. fűtéses, bútorozott, 8. enrleti lakás kiadó. Bérleti díj: 19.000, R+re zsi/hó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító
épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22980 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 szobás, egyedi gázas, bútorozatlan lakás kiadó. Bérleü díj: 19.000-R+rezsi/hő. Érd.; PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Te),: 93/310 504. (22332 K)_
Letenyén 1. emeleten 1+2 félszobás, 65 nm-es, parkettás, egyedi gázas, erkélyes, vízórás lakás kiadó. Bérleü díj; 18.000.-R+rezsi/hó. Érd.; PANORÁMA INKÖZ INGAT LANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.; 93/310-504.
(22981 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1,5 szobás, kp. fűtéses, 5. enrleü. bútorozott lakás kiadó. Bérleü díj; 15.000,-R+rezsirtió. Érd.: PANORÁMA INKÖZ DN ATL.AN KÖZ VETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-504. (22982 K)_
Munkás utcában 1+2 félszobás, 3. enrleü közponü fűtéses, bútorozatlan lakás kiadó. Bérleü díj: 15.000.-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310-504. (22654 K)_
Sormáson 4 szoba hallos, tetőtérbeépítéses 120 nm alapterületű családi ház bútorozva, vagy bútorozaUanul, garázzsal, hosszú távra kiadó. Bérleü díj: 30.000.-R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310
504. (22655 K)_
Palinban kétszintes családi ház alsó szintjén 2+1 félszobás lakás bútorozva vagv anélkül kiadó. Bérleü díj: 20.000.-Ft+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel.: 93/310 504. (22983 K)_
1997.
ap
ilis II,
KANIZSA - /Íj**
31
Nk-An a belvárosban 2 szobás, egyedi gázas, bútorozatlan családi ház garázzsal kiadó. BérleU díj: 30.000 R+rezsi/hó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLAN KÖZ VKIlTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös (ér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület
fsz.) Tel.: 93/310-504. q2984 K)_
Kiadó Nk belvárosától 300 míterre 2 .szobás, bútorozatlan, egyedi gázfűtésű, 4. emeleti, azonnal beköltözhető, 4 emeletes épületben lévő lakás, gyeriiekeseknek is. Bérleti díj: 15.000, Ft + rezsi/hó. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk. Terv u. 4. Tel.: 93/312-058, niinkanapokon 8-17 óráig.
Hiv.szÁiu SIKER A/284. (22312 K)__
Kiadó Nk. belvárosához közel egyedi gázfűtésű, vlzorás, büto-rozott, 2, emeleti, 4 emeletes épületijén lévő, teljesen felszerelt, edényekkel ellátott lakás, május 1-títl. Bérleti díj: 15.000 R+rezsi/hó. Tévével együtt 16.000 R+rezsi/hó. A lakóközösségi közös költség 1.500 Ft/hó. Érd.: SIKER Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Terv u. 4. Tel.: 93/312-058, nunkanapokon 8-17 óráig. Hiv. szám: SIKER, A/290. (22754 K)_
Irodának telefonos, 1 szobás és 3 szobás belvárosi lakások kiadók. ÉRd.: Plánder IngaUanközveUtŐ Nk: Kazanlak 9/D. Tel.: 93/320-111. (22384 K)
II nm-es, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb távra. Érd.: 320-111. Plánder IngaUanközveUtŐ Iroda, Nk. Kazanlak 9. (21931
K)_
1 + 1 félszobás, bútorozatlan, telefonos, egyedi cirkogejzír fűtésű lakás kiadó a K-i v.részben. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nk. Kazanlak krl. 9. Tel.: 93/320-111. (22997 K)_
1 szobás, bútorozott, 1. emeleti, kp. fűtéses lakás kiadó. Egy fő részére rezsivel 18.000 Ft, 2 fő részére 20.000 Ft Érd.: Plánder IngaUanközveUtŐ Iroda. Nk. Kazanlak krt. 9. Tel.: 93/320-111. (22998 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás albérletbe kiadó, az egyik szoba bülorozva, a másik bútorozatlanul. Érd.: Plánder Ingat-lankÖzveUtö Iroda, Nk. Kazanlak krt. 9. Tel.: 93/320-111. (22999 K)_
Használatra oda adom Szcntgyörgyvári hegyen lévő hobbi kertemet. „Petrezselyem" jeligére kérem a jelentkezőket a Plánder IngaÜBnközveÜtő\'Irodában. Nk Kazanlak Krt. 9. Tel,: 93/320-
111. (22664 K)_
K-i városrészben 2 szoba kiadó. Érd.: 375-373-as telefonszá-
mon. (22841 K)_
Nk-án a PAPÍR KIRÁLY földszintjén 75 nm-es helyiség kiadó június 1-tóL Érd.: 93/310-653 telefonon. (22929 K) Albérleti szoba kiadó I fő részére. Érd.; de. 10-ig v. este 19-20 óra között. Nk. Hátán sor 7/A. II. Iph. l/L hétvégén egész nap.
(22930 K)_
Belvárosi, komfortos, bútorozott lakás reális áron kiadó, több havi díjat előre kérek. Tel.: 312-677. (22931 K)_
VEGYES
SOK \'SZERETETTEL. MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT AZ ANONYMUS ZENEKAR BEMUTATKOZÓ KONCERTJÉRE. HELYE: ZEMPLÉN GYŐZŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (volt Úttörőház), IDEJE: 1997, ÁPRILIS 12. 17 ÓRA. Belépődíj 50 R. (22881 K)_
Fagyai, sövény, iskolázott luc és csavaros fűz (dísz fűz) eladó. Érd.: Kiskanizsa, Nagyrácz u. 45/A. Tel,: 319-624.
(21887 K)_
CD írás 500 R, knezzel együtt csak 2.000 R. Új Süf«r Nintendo gép 22000 R. Hívj.: a 06-30/462-199-es telefonszámon. (21055 K)_
Gitár, tangóharmonika, szinteüzálor, zongora oktatást vállalok. Ugyanitt angol nvefvű szövegek fordítását is vállalom. Érd.: Kiss Levente, Nk-Sánc, Űj Elet u. 61. Hétfőn 20 óra után.
(20603 K)__
Szponzori vagy befektetőt keresek egy találmányi szintű, merőben üj rendszerű, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket „Új fegyverrel a rák ellen" jeligére a Ff.: 154-be kérek. (20604 K)_
t
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Borsányi Zoltán
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló csajád
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Hajgató Sándornét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Mátrai Lajosné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Szakacsits János ne
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
1997. április 12-én, szombaton 17 órától a Zemplén Gy. Általános Iskolában (volt ŰttörŐház) ANONYMUS EGYÜTTES bemutatkozó koncertjére kertit sor. Minden érdeklődőt szere-
teHel várunk! Belépődíj; 50 R. (22707 K)_
Keresem egykori katonatársaimat, azokat a kanizsai tüzéreket, akik 1943-ban Szolnokon kaptak kiképzést. Majd 1944-ben Ukrajnába kerültek a frontra. Kovács László (kürtös) 16/1-es tüzérosztály. Érd.: 93/320-598. (22719 K)___
3 platnis gáztűzhely palackra is köthető eladó. Érd.: 323-210-es telefonszámon. (22828 K)
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Jó állapotban lévő vérnyomás mérő eladó! Érd.: 317-402-es te-
lefonszámon. (22829 K)_
Megbízható személy takarítást vállalna. Érd.; 323-210-es tele
fonszámon. (22830 K)_
Eladó 2 db 3/4-es zöld. fehér férfiköpenyek akciós áron 800 Ft/db és ágy fölé helyezhető függönykamis, ára: 2,800 Ft, megegyezés szerint. Érd.: Nk. Kazanlak 1/C. 4/3. 8-19 óráig.
(22832 K)_
Delfines vízibiciklik tartozékokkal sürgősen eladók. Érd.: 375-151-es telefonon. (22833 K)
BELYEGKERESKEDES
Nagykanizsa, Fő út 2. I. em. 7. (Kanizsa Áruház fölött) Telefon: 93/313-815 NYITVA: H., Sze., Cs.: 9-11 és 13-17 óráig; K., P.: 9-11; 15-18 óráig; Szo.: 9-12 óráig. ELADÁS - VÉTEL - ÉRTÉKBECSLÉS
Ha Ön, Kedves Gyűjtőtárs, olcsón, jó minőségben akar magyar (és külföldi) bélyeget vásárolni, úgy várom személyes vagy levél-beni jelentkezését. Március 1-től minden eddiginél nagyobb árengedmény! Jöjjön, nem bánja meg!
Tetőszervfzt Régi tetők javítása, ereszcsatorna tisztítása, tetőfedő és bádogos nunkák végzése. Érd.; 18 óra után a 93/322-073-as telefonszámon. (22834 K)
Matematika korrepetálást vállalnék általános iskolások részére.
Érd. 323-313-as telefonszalon. (22840 K)_
Diplomás, intelligens hölgy 6-8 órás álláslehetőséget keres. Érd.: 7-8-ig 17-18-ig a 323 126-os telefonon. Dr. Horváth.
(22851 K)_
Drapp színű műbőr ülőgarnitúra eladó. Érd.: 06-30/560-150 v. 323-366-os tekfonszámon. (22852 K)_
Új gyerriiekheverő eladó. Érd: 317-916-os telefonszámon. (22853 K)_
17 szál 8-as és 25 szál 6-os betonvas eladó. Érd.: Nk Hermán
0. u. 5. Tóth Béla. (22880 K)_
Szakdolizók figyelem! Nincs aki legépelje a szakdolidat? Keress engem, én vagyok a megn«entőd! Igényes, gyors munkára számíthatsz. Amit kínálok még; helyeslráskontroll, design, színes mellékletek, kedvező árak. Ahol megtalálsz: Nk. Kazanlak krt. 7/A., TV/14., hétköznap 10-15, hétvégén 8-13 óráig.
(22884 K)_
Vállalom épületek komplett kivitelezését, régiek felújítását, burkolást, lapos-tetők szigetelését, sátortetők felújítását. Tel.:
93/320-847, 18 óra után. (22885 K)_
Zalakarosi nyaraló berendezési tárgyai eladók Tel.: 93/314-
570. (22886 K)_
Építkezéshez olcsón juthat használt, jő állapotú, 2 db telt, 2 db üveges, fehér ajtóhoz és 60 nm-es házról leszedett palához, melyek tárolás miatt sürgősen eladók. Érd.: Bajcsa, Törökvári u. 140. Csitt., szombat, vas. 9-18 óráig vagy 322-827 telefo
non. (22887 K)__
Apolló Hauck Twin teítvérbahakocsi {ikreknek is jó) egymás mögötti ülésekkel jó állapotban eladó. Tel.: 320-474. (22888
KI_
Forgótárcsás mosógép, centrifuga és fűnyíró jó állapotban et-
adók. Tel: 320^174. (22889 K)_
Kutyaház (120x80x1 lOcm) fenyődészkából, barnára festett 2500 R-ért eladó. Tel.: 18 óra után: 93/314-884. (22890 K) Bélyeggyfljteiuénvt. képeslapokat azonnali készpénzfizetéssel veszek. Tel.: 93/3\'l4-884. 18 óra után. (22891 K)_
Kétfunkciós babakocsi megkímélt állapotban jutányos áron eladó (összecsukható). Irányár: 10.000 R. Érd.: 319-241, egész nap. (22892 K)_
Kétfunkciós babakocsi reális áron eladó. Érd.: Nk. Kazanlak
krt. 9/C. 1/7. Tel.: 320-132. (22893 K)_
240 literes, jó állapotban lévő hűtőszekrény fagyasztórésszel reális áron eladó. Érd.: 06-30/370-706, (22894 K) Várjuk olyan fiatal párok jelentkezését, akik fizetésüket, szabadidejükben plusz keresetlel egészítenék ki. Érd.: 06-30/370--
706. (22895 K)_
Fehér bútorlapból készült 25-30 nm-es üzletberendezés oksőn
eladó. Érd.: 371-460. (22896 K)_
Eladó 180xl50-es, 6 szárnyas ablak jő állapotban, beüvegezve. Irányár: 17.000 Ft. Érd,: Miklősfa, Nagy Lajos n. 5. Szollár János.\'(22897 K)
Gyerekágy kiváló állapotban, fauintázatú 5.000 R-ért sürgősen
eladó. Érd.: 322-085, (22898 K)_
Eladó parkosításra alkalmas luc- és normán fenyő. Gallynak jegenye és lucfenvő nagy tételben is. Tel.: 93/313-883, 16 óra
után. (22899 K)_
Egy db kihúzható, üj gyerekheverő eladó. Érd.: 17-19 óráig a
317-916 telefonon. (22937 K)__
Szorgalmas, független, ügyes, fiatal (19-25 éves) hölgyeket keresek bevásárlásra, takarítási munkálatokra. Rövid bemutatkozó leveleket várok „Szorgalom" jeligére, Nk. Ff.: 154-be. (22938
K)_;
Szövetkezeü üzletrész eladó, névreszóló értékpapír. Iránvár: 100.000 R kp, vagy bárminemű csere. Érd,: Nk, Kazanlak\'krt. 1/C. 4/3. 8,30-18 óráig. (22939 K) _
Elveszett Alex névre hallgató, aranyszínű Coccer spániel kutyám Kérem a megtalálót, értesítsen a 313-140/710-06 telefo-
non. (22940 K)_
SHARP 2 kazettás CD és music. center eladó. Iránvár: 25.(.XX\'i
R. Érd.: 93/314-434. (22941 K)_
ETA garanciális szőnvegüsztítógép eladó. Iránvár: 28.000 R,
Érd.: 93/314-434. (22942 K)__
Nokia Telecom rádiótelefon eladó. Irányár; 25.000 Ft. Érd.:
93/314-134. (22943 K)_
Fagyiző és presszó megnyitásához és beruházásához befektetőt vagy csendestársat keresek. Köksön-megoldás is érdekel. Kérem hagyjon üzenetet a Plánder IngaUanközveUtŐ Irodában „Újra indítanánk" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Te].: 93/320-
111. (23000 K)_
Keresek megbízható kőművest kisebb kőműves munkákra. Számlát nem kérek, menő vállalkozók jelentkezését nem vá rom Ajánlatát betonozás, falbepucolás, j áraké szíté si munkákra „Áprilisi elfoglaltak-" icücére Plánder hirdetőbe, Nk Kazanlak
krt. 9. címre kérek. (23001 K)_
Zalakaroson 1 vagy 2 hetes Üdülési jogot vásárolnék. Ajánlatokat Plánder IngaUanközveUtŐ Iroda címére kérem, Nk. Kazan-
lakkrt 9. Tel.: 93/320-111. (23002 K)_
Nagykerekfl, mózeskosaras babakocsi eladó 15 eR-ért. Ugyanit! Markő 3 funkciós babakocsi eladó 7 eR-ért. Érd.: 323-597. (23009 K)__
Fehér kiságy és kétajtós pelenkázós szekrény eladö. Érd.; 318-343 telefonon. (23018 K)
PARTNERKERESŐ
48/160 cm magas kellemes megjelenésű független egzisztenciával rendelkező hölgy várja függeUen hasonló adottságokkal rendelkező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves kong. „Talán míg nem késtem el" jeligére Nk, Kazanlak 9, Plán-
der Hirdetőbe várok levelet. (21782 K)_
35 éves, 164 cm magas értelmiségi, nem dohányzó nő 1 gyermekkel társat keres. „ÚJ tavasz" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe várok levelet. (22377 K) 45/157/53 elvált hölgy megismerkedne független, jő megjelenésű úrra] tartós kapcsolal i eljából. Leveleket „Piros rózsa" je-
ligére, Nk. PL: 154-re varok. (22591 K)_
41 éves függeUen szakmunkás fiatalember társat keres 41 éves korig. „Kemény dió" jeligér Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőibe várok levelet. (22666 K)
.Megtalállak még" jeligére várom vidéki leányok vagy elvált hölgyek levelét 28 éves korig, Én egy 28 éves független, vidéken élő fiataleiüber vagyok. Levelet Nk. Plánder Hirdetőbe vá-
rok Kazanlak 9/D. (22667 K)_¦
37/156 cm magas, független, barna hajú, házias hölgy, akinek a hobbija az olvasás, keresi korban hozzáillő, hasonló adottságokkal rendelkező úr ismeretségét. leveleket „Kereslek" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9 be, Plánder Hirdetőbe kérek. (22755
K)_
40/172/68 független, diplomás, egyedül élő úr keresi egy nem dohányzó, vékony testalkatú hölgy ismeretségét házasság célja ból. Levelét „Pongó" jeligére várom, Nk. Kazanlak krt. 9,
Plánder Hirdető. [22757 K)_
41 éves független, 165 cm magas fiatalember rendezett anyagiakkal korban hozzáillő hölgy levelét várja. Gyermek nem akadály. Leveleket .Együtt egymásért" jeligén- várom Ilánder HkdetŐbe.Nk. Kazanlak 9. (22759 K)
Megismerkednék egy komoly gondolkodású, tartós kapcsolatra vágyó hölggyel 23-35 éves korig. Távolság nem akadály. Le-veleket .Május" jeligére várok a Nk. Ff. 154-be. (22835 K) 52 éves 60/160 szőke, kékszeuű özvegyasszony társat, vagy barátot keres 55 éves korig. ,JJ]a akác" jeligére leveleket a Nk. Pf. 154-re várok. (22836 K)
54 éves elvált asszony társat keres józan életű férfi személyében, élettárs-kapcsolal céljából. „Szép tavasz" jeligére levele -ket a Nk. Pf. 154-re várok. (22837 K)_
55 éves, 165 cm magas, 75 kg, jó szituált hölgy, csinos, hűséges, korrekt urat keres élettárs vagy házasság céljából. „Örök hűség" jetigére leveleket a Nk. Pf. 154-re várok. (22838 K) Obyan fétfit keresek társamnak aki hűséges, őszinte, korban hozzámillő, nem a gazdagságra és kalandra vágyik. 47 éves asz szonv vagyok. Leveleket .Becsület" jeligére, Nk. Ff. 154-re
várok. (22839 K)_
„Orgona" jeligére várom a leveleket független 40-50 év közötti jó megjelenésű fiatalembertől, egy csinosnak mondott függet len 42 éves értelmiségi hölgy. Leveleket Nk. Kazanlak 9. Plán-
der Hirdetőbe várom. (22878 K)_
Tisztelt uram ha Ön 58-60 év körüli függellen. meleg otthonra vágyó, akkor Önt keresi egy független, 52 éves, egzisztenciával rendelkező, kedves házias hölgy. „Közös otthon" jeligére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe\'várok levelet. (22879 K)
55 784
A legújabb adatok szerint jelenleg 55784 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenkettő csecsemő született Nagykanizsán és vonzáskörzetében, ebből tizenkettőt jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán huszonkettő polgár halálozott el, városunk lakossága huszonkettő fővel nőtt. A hét folyamán huszonnyolc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. Hétvégén tizenkettő párt esketett az anyakönyvvezető, ebből tizenhárom fő nagykanizsai illetőségű.
41 éves függeüen szakmunkás üatalaember társat keres 41 éves korig, „Kemény dió" jeligére Nk, Kazanlak 9. Plánder Hii-detólv\'ii varok levelel (22hrí Kj _
Lakással, kocsival rendelkező, egyedülálló, 37 éves hölgy kedves, intelligens úr levelét várja „Tavaszi találkozás" jeligére,
Nk, Pf.; 154-be. (22927 K)_
Keresek 60-as urat, aki igaz társra vágyik. Leveleket Nk. Pf.;
154-be kérek „Őszinte" jeligére. (22928 K)_
49 éves, elvált, gyermekét egyedül nevelő, fiatalos hölgy saját lakással komoly szándékú férfi ismeretségét keresi. Leveleket „Ketten könnyebb" jeligére. Nk. Pf.: 154-be kérem. (22944 k)
Olyan férfit keresek társnak aki Őszinte, csak engem akar, aki mindenben társként velem van. Nem baj, ha jó megjelenésű, ha gazdag, ha van hobbija. Én 43 éves, független, jó megjelenésű, sokoldalú, rendezett anyagiakkal rendel kezem. Leveleket „Társuljunk" jeligére, Nk. kazanlak krt. 9. Ilánder Hirdetőbe kérem. (23003 K)
A multat elfeledtem, előre nézek, szeretnék végre egy olyan barátot találni, akinek legfontosabb a saját és társa boldogsága. Szeretetét nem rejti el, figyelmes, kiegyensúlyozott, intelligens, vidám természetű. Legyen független, rendezett életvitelű, fiatalos, 52 év körüli. Leveleket „Egymásért mindent" jeligére, Nk. Kazanlak krt, 9. Plán-
der Hirdetőbe kérek. (23004 K)_
38 éves, 165 cm magas, független, nemdohányzó, egzisztenciával, biztos\'anyagi háttérrel rendelkező fiatalember keresi korban hozzáillő, filigrán, kedves hölgy ismeretségét komoly kapcsolat kialakításának céljából. Leveleket „Lanaely" jeligére, Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdető-
be kérek. (23005 K)_
43 éves, 176 cm magas, függeUen, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező fiatalember komoly kapcsolat céljából várja a leveleket korban hozzáillő hölgyektől, egy gyermek nem akadály. ,.Együtt lenni lenne jó!" jeligére, Ilánder Hirde-tőbe, Nk. Kazanlak krt. 9. (23006 K)_
Kedves Uram! Ha nem lépte túl az. 50-et, magányos, vágyik egy komoly kapcsolat kialakítására, akkor írjon egy 43 éves függeUen, csinosnak mondott, vállakózás terén mozgó, 165 cm magas hölgynek „Kövkl az idő, amit még élhetünk" jeligére. Ilánder Hirdetőbe. Nk. Kazanlak krt. 9. !23007 K)_
Élettársat szeretnék 35 éves korig várom hölgyek levelét. Jó lenne, ha hozzám költöznél. Légy molett, s nagyon vidám! Szeress és tisztelj! Levelekel „Vörös rózsa" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (23008 K)
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük kis -és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, s pontosan nyilvántartottak - szombatonként délután kettőtől háromig -költségtérítési díj fizetése ellenében - elvihetők\' a Sáncban, a Thury-laktanya mögött található menhelyről.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3.
TELEFON:
93/310-S40, 312-305
KÉRÉS AZOll/ASOHOZ/
32
w~
ÜL.
KANIZSA - Wckeé
llW. április 11.
VISSZAADJA MEGBÍZATÁSÁT?
A* Családi Iroda vezetője, Tóthné Hegedűs Erzsébet intézményvezetői megbízatásáról lemondva a Hevesi Sándor Művelődési Központ munkatársa lesz. A HSMK kikérője már megérkezett a munkáltatóhoz. A megbízatás visszavonására a közgyűlés jogosult. Amennyiben erre április tizenötödikén sor kerül, Tóthné Hegedűs Erzsébet másnap a HSMK munkatársa lehet.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 12-én 10 órakor: HUPIKÉK TÖRPIKÉK - BULI VAN APRAJAFALVÁN
A LÓpici Produkciós és Reklámiroda gyermekműsora
- 12-én 19 órakor: A 25 ÉVES KANIZSA TÁNCEGYÜTTES JUBILEUMI GÁLAMŰSORA
- 12-13: NUMIZMATIKAI NAPOK - FERENC JÓZSEF MAGYAR ÉS OSZTRÁK TÍPUSÚ ÉRMEI - KIÁLLÍTÁS Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
- 14-én 18 órakor: „MESTER ÉS TANÍTVÁNY"
Gádor Emil és Hajós Hollandi Éva festőművészek kiállítása
Megtekinthető: május 3-áig
- 16-án 17 órakor: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM - FÖLD NAPI RENDEZVÉNY
„Zala megyei természeti értékei" — diaképes előadás
- 17-én 19 órakor: „MONDOM AZ URAMNAK, TIBI!" - kabaré két részben Szereplők: Usztics Mátyás, Fábri Sándor, Bornemissza Mária. Vendég: Jászai Joli né-
KÖRÖSI-NAPOK
KOVÁSZNÁN
Az erdélyi születésű világutazó, Körösi Csorna Sándor tiszteletére rendezték meg Kovásznán és környékén az emléknapokat. A hagyományosan évente megtartott ünnepségen városunk ebben az esztendőben is képviseltette magát kulturális küldöttséggel.
A rendezvénysorozatra a Dél-zalai Táncegyüttes, a Patkó Banda és a nyugdíjas dalkör, valamint Horváth István versmondó utazott el, hogy a megemlékezés helyszínein Nagykanizsát képviselve vendégszerepeljen. Az ugyanekkor - a diákok számára - megrendezett kerékasztal-konferenciára pedig a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tanulói készültek fel: Prisztács Edit, Boa Ágota. Bettiol Lilla.
A kanizsai küldöttség kovásznai látogatása folytatása a két város közötti jó kapcsolatnak, a kulturális és baráti együttműködésnek.
CSEREÜDÜLTETÉS KOVÁSZNÁVAL
A Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület kulturális és közösségi programjai mellett más területek rendezvényeinek is helyt ad. Tavaly nagysikerű környezeti nevelési táborok zajlottak a Mindenki Házában, immár hagyományosan megrendezésre kerül a mezőgazdasági kiállítás és vásár. Idén ismét új, nagy fába vágták fejszéjüket. Cseleüdültetést szerveznek Nagykanizsa erdélyi testvérvárosával, Kovásznával, elsősorban általános iskolás korú gyermekek számára. A tizenötezer forintos részvételi díj magában foglalja az utazás, a szállás és az ellátás költségeit. A táborozók Kovásznán, a Körösi Csorna Sándor Iskolaközpontban kapnak szállási lehetőséget. A szervezők programjában szerepel a Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum, Bálványosfürdő és a Szent Anna tó megtekintése. Ellátogatnak a Körösi Csorna-emlékházba és Zágonra, Mikes Kelemen szülőfalujába. Megtekintik a. Benedek Elek-emlékházat, a Székely Nemzeti Múzeumot és a bibarcfalvi borvíztöltödét. Mindezeken túl terveik szerint még gya-
logtúrák, sportversenyek, kürtöskalácssütés és táncprogramok is várják a csereüdültetésben résztvevőket. Mint Kövér Lászlóné, a Mindenki Háza vezetője elmondta, a
jelentkezőknek akár részletfizetési kedvezményt is adnak. Kérik az érdeklődő szülőket, a jelentkezési szándékot május harmincadikáig jelezzék.
HOVA LETT A NOSZTALGIAVONAT?
A nyári ezeregyszáz kilométeres nosztalgiavonatozás sikerén felbuzdulva a szervezők idén tavasszal erdélyi út szervezésébe fogtak. Lapunk február tizennegyedikén megjeleni számában tudósítottunk arról, hogy Tar Mihály és Tarabó Éva főszervezők dízel vontatású vonata Kovászná-ig vitte volna az utazás résztvevőit. A programmal egyidőben azonban városi küldöttség utazott autóbusszal a Körösi Csorna Emléknapokra. Lapunk érdeklődésére válaszolva Tarabó bva el-mondla, hogy technikai okok mi-
att maradt el a nosztalgiavonatprogram, melyben közrejátszottak anyagi támogatási gondok és az is, hogy a város által szervezett utazás egybeesett volna az általuk szervezett úttal. A küldöttséggel utaztak azok a kulturális csoportok és előadók, akiket a nosztalgiavonalra vártak a sok jelentkező és a kisebb léi-számú városi küldöttség mellé. Tarabó Éva az elmondottakat kiegészítette azzal is, hogy tervükről nem mondtak le, valószínűleg jövőre Erdélybe visz a nosztalgiavonat útja.
- Tisztelt Szerkesztőség!-
A HAZUDÓS
KIRAKAT
Mi lesz ebből a világból, ha a sok-sok emberi hazugság mellett már egyes üzletek kirakatai is hazudnak. Szép „szavakkal" csábítják be az üzletekbe az embert és csalódást okoznak. Engedve a csábításnak, kétszer mentem be a város pereméről a belvárosba. Először amikor megpillantottam a Csengery utca sarkán lévő üzlet kirakatában a keresett tárgyat, rácsodálkoztam. Mintha észrevette volna hitellenkedő pillantásom, mert hívogatóan tekintett felém. Bementem az üzletbe, de sem a polcon, sem a raktárban nem volt belőle. Rendeltünk, jöjjön be. egy hét múlva - mondták. Újra bementem, de nem volt. Megkérdeztem, hogy a kirakatban lévő tárgyak a készletükhöz tartoznak-e, s ha igen, megvásárolhatók-e? Közölték, hogy a kirakatban lévő tárgyak a készletükhöz tartoznak, de nem vehetik azokat be. Nem értem, miért „hirdetnek" a kirakatban olyan tárgyakat, amelyek\' hosszabb ideje nem kaphatók? Miért nem eladók a kirakatban lévő tárgyak\'.\'
Király János
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatárs: Dukál Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal. Balogh László. Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila. Szirovieza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kfl. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kfl. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenési megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
r- SMT) i; %TJ#r^ HASZNÁLJA KI AZ INGYENES VESZÉLYE? >
_A*_ MEGSZABADULHA NAGYKANIZSA YUJTESI AK^iui! T E HULLADÉKAITÓL. i * --1
A VAROS NAPJA
Nagykanizsa földrajzi helyzetéből adódik, hogy keresztülmegy rajta a tizenhetedik hosszúsági kör - szinte a város közepén. A Városvédő Egyesület egy korábbi tervét tett követte, melynek eredményeként e hét végén, a Város Napján kerül felavatásra, átadásra e földrajzi érdekességet megörökítő emlékmű.
Az Eötvös téren, a közutak-tól határolt kis háromszögben ezentúl földgömböt szimbolizáló alkotás jelöli meg azt, hogy városunkat átszeli a tizenhetedik hosz-szúsági kör. De nemcsak ezt. Részletesebb tájékoztatást Lovrencsics Lajostól, a Városvédő Egyesület elnökétől kaptunk. - Erre a területre szinte kívánkozott valamilyen alkotás, talán a sors hozta úgy, hogy éppen a tizenhetedik hosszúsági kört megörökítő emlékműre várt ez a szerep. Egyesületünk úgy döntött, hogy olyan maradandó emléket állítunk, amely a látványosság és a reprezentatív megjelenés szempontjából is a város esztétikai értékeit növeli. A stilizált földgömbön kiemeljük a tizenhetedik hosszúsági kört, ez a kiemelés abban áll, hogy aranyozott bevonattal látjuk el. Kis háromszögek jelzik majd, hogy hol megy át a kör. Nem országokat, hanem városokat jelölünk meg, ahol Kanizsához hasonlóan a nyolc várost átszeli \' a tizenhetedik hosszúsági kör. Magának a földgömbnek az elkészítése századmilliméteres pontosságot kívánt meg. Kézi munkával készült, nem kevés részlet kimunkálásával. Nagy köszönet és tisztelet illeti meg a DKG-EAST kollektíváját a precíz munkáért, a gépgyár nem először bizonyította, hogy mind szellemiségében, mind anyagiakban, mind munkában segíti az egyesület munkáját, amely által az egész város gyarapodik. Az új emlékmű talapzatán megörökítjük a kilenc város nevét, az állítót és az állítás időpontját valamint a kivitelező nevét. Reméljük, hogy az egyesület közreműködésével helyreállított vagy emeltetett műalkotáshoz hasonlóan ez is a kanizsaiak megelégedésére szolgál és Kanizsa városképének, esztétikai megítélésének pozitívuma lesz.
Tarnóczky Attila önkormányzati képviselő nyolcszáz- A ezer forint kalandos történetét ismertette a keddi köz-gyűlésen. Az ügy legfontosabb résztvevője egy Bajcsán
POLGÁRMESTER
PÉNZÜGYI MANŐVERE
építkező háromgyermekes hölgy, valamint Suhai Sándor polgár mester.
A részletekről lapunk 4. oldalán számolunk be.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, Terv u. 3.
TeletoR/lax:
(93)312-385
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 16. szám 1997. április 18.
DRAGA VOLT
Kevésnek bizonyult az a tizenhat és fél millió forint, melyet az önkormányzat a múlt év végi, ez év eleji téli hóeltakarításra szánt. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a Ferencz József többségi tulajdonában lévő Ryno Kft. több, mint hárommillió forintról szóló pótszámlát nyújtott be a polgármesteri hivatalhoz. Az illetékes szakosztály a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ezt az összeget indokolatlannak tartja. A kérdés várhatóan a gazdasági bizottság elé kerül, ahol is a városüzemeltetési albizottságnak a téli hóeltakarításra
A TEL?
vonatkozóan elhangzott képviselőtestületi kritikák nyomán amúgy is felül kell vizsgálni a Ryno Kft-vel való szerződést. A számla jogosságáról így a Ferencz József vezette albizottság javaslata alapján s/ülctik meg a döntés.
Az idén a tizennegyedik életévüket betöltöttek részére a közeim altban adták át éietiik első személyi igazolványát. Több iskolában a személyi számol igazoló betétlap nélkül kapták meg a gyerekek igazolványukat- Mint megtudtuk) a oj mn-látványokból nem állt rendelkezésre elegendő, mert a korábbi tájékoztatás szerint ez év január elsejétől megszűnt volna a személyi szám. A betétlap nélkül maradottaknak azonban nem kelt aggódniuk, néni kell ezer forintot leróva a Né-pesscgnyitvántartótól igényelni, mert a Rendőrkapitányság pótolni tudja az okiratot. Aki még nem kapta még a személyi számot igazoló okmányt, munkaidőben? ügyfélfogadási időn kívül is beszerezheti a kanizsai rendőrkapitányságon.
ELKEZDŐDÖTT CZOBOR ZOLTÁN PERE
Mint ez év január tizenhetedikéi számunkban fairt adtunk róla, a Nagykanizsai Városi Ügyészség vádat emelt Czobor Zoltán volt szabaddemokrata képviselő ellen, akit csalás és okirathumísítás bűntettével vádolt. Az ügyben április 15-én a Nagykanizsai Városi Bíróságon megtartották az első tárgyalást, melyen a vádlottak; Czobor Zoltán elsőrendű, Vassné Uary Rita másodrendű és Tollár Ist-viiimc harmadrendű vádlott meghallgatására került sor. Tollár István vádlott nem jelent inéi; a bíróság előtt. Az ügyben ítélet, várhatóan május végén születik.
2
( KANIZSA - Svpttááyl iUé&eá J
1997. április 18.
MIÉRT
Nyílt levél a Kulturális Alap felosztását végző bizottságnak
Tisztelt Barátaim!
Több mint harminc éve veszek részt Nagykanizsa kulturális közéletében, megéltem ezt-azt, dühöngtem vagy legyintettem csak, ötödfél éve azonban kifejezetten feszengek, s nem magam miatt: a Kulturális Alapot felosztók módszerükkel vagy azt hirdetik, hogy részrehajlók vagy nem ismerik a valódi kanizsai viszonyokat. Miután azonban a felosztásból kimaradtak közé tartozom, óvatosan kérdezek (mert érvelni másutt fogok).
A Kulturális Alap bizonnyal azok támogatását szolgálja, akik - önálló bevétellel nem rendelkez-
ve is - olyan akciókba fognak, melyek tetemes költséget görgetnek ugyan, de a nagyobb közösségnek (esetünkben a városnak) erkölcsi vagy anyagi hasznot hoznak, országos elismerést biztosítanak, hozzájárulva az egészséges lokálpatriotizmus formálásához.
Kérdezem ezért - bármennyire is szűkös költségvetésből gazdálkodik -, miért kell a HSMK egyes programjait, közel egymillióval támogatni, amikor a bérleti rendszerrel, az eseti bevételekkel és a jól kiválasztott, olcsó produkciókkal bármelyik sorozat életben tartható? Nem beszélve arról, hogy a kisközösségekre építő ZOXÓ és a Vakációzz velünk!
(szintén HSMK pályázatok) egy fillért sem kaptak, mert a Bazár Udvari Zenei Esték például évek óta a könnyebb szórakozást kereső törzsközönség előtt zajlik, míg az utóbbi kettő a kultúra jövendőbeli „fogyasztóira" épített volna, nem kevés pedagógiai hasznot remélve.
De nem kívánom a HSMK-n elverni a port, nem róla van szó, munkája minden elismerést megérdemel. Ám a fentiek érvényesek az Erkel M. H. pályázatainak elbírálására, a kifejezetten profitorientált Ryno támogatására, s némiképp a Móricz M. H. folyamodványaira is.
Szemet szúr, hogy nem kaptak támogatást a szakmai táborok sem. Miért? Nem tudja a bizottság, hogy az ottani eredmények évek múltán mérhetők csak, s hogy mérhetők?
Hol kószált a szakértelem, amikor a HYÁNY Galériát vagy a Z\'ART KÖR-t kellett volna értékhordozónak minősíteni.
Hogyan lehetséges, hogy kihúzatott a honismereti hagyományt
felkaroló, a város múltbeli és jelenlegi értékeit megjelenítő kiadványok sora, a kanizsai olimpikonokról szóló könyv, a sportévkönyv, a vasutas társaséletet bemutató kötet? Ezek nem a kanizsai identitástudatot erősítik?
Vagy miért kapott a Honismeretifüzetek 16. kötete támogatást, a 15. és a 17. viszont nem? Érdekesebb a téma? Jelentősebb a szerző? Ki tudja?
Nyilvános magyarázatot kíván az is, hogy a város művészeti életét reprezentáló szerzők (Szoliva János költő, a Kanizsa Art képzőművészei, Kotnyek István fotóművész, az önálló CD, ill. hangkazetta-kiadványok) miért nem szerepelnek a támogatottak között, amikor Darvas Ferenc, a más égtájról származó verselgető egymaga 30 ezer Ft-ot kapott? Olvasott és értékelt már Darvas Ferenctől valaki egy sort is?
Amint anomália az is, hogy a város kisközösségeinek (főként művészeti csoportjainak iskoláinak) külkapcsolatait is lehetetlenné teszi a garaskodás. (L. a Zene-
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Alapítványok okirata
SZMSZ-módosítás
Nyugdíjasház
Első napirendként a Zala Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának elfogadásáról tárgyalt a bizottság. Mint azt Antlics Dezső, a művelődési osztály munkatársa elmondta, az állami normatíván felül 7,8 millió forintos állami támogatást kaphat az alapítvány. A kuratórium összetételéről nagy vita folyt. A megegyezés szerint kuratóriumi tagságra jelölik a megyei közgyűlés elnökét és mindhárom alapító önkormányzat két-két javasolt szakemberét. Emellett két szakértő is tagja lesz a kuratóriumnak a megyei közgyűlés részéről. A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatta.
Ezt követően dr. Fodor Csaba kérésére a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány alapító okiratának módosításához járult hozzá az ÜJKB. A módosítás értelmében írásba foglalva is szere-
pel az okiratban az, hogy az alapítvány nem támogat politikai szervezetet, pártot, nem indít képviselőket a választásokon. így az alapítvány részére fel lehet ajánlani az adózók személyi jövedelemadójának egy százalékát. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását kezdeményezte az egészségügyi és szociális osztály, mert a mindenkori nyugdíjakhoz kellett igazítani az ellátásokkal kapcsolatos pénzösszegeket. A rendelet mellékletének módosítását a bizottság elfogadta.
A következő napirend témája nagy vitát kavart. Suhai Sándor polgármester javaslatot tett arra, hogy az SZMSZ mellékletének azon részét, mely az ügyrendi bizottságot az önkormányzati szerződések véleményezésére jogosítja fel, módosítsák annyiban, hogy a bizottság elé csak a közgyűlési döntést kívánó szerződések kerüljenek, így gyorsabb és kevésbé bürokratikus lenne az ügyintézés. Halász Gyula szerint sok pozitív észrevételt tettek a bizottság tagjai a szerződésekkel kapcsolatban, ezért legalább a választási ciklus végéig nem tartotta célszerűnek a rendeletmódosítást. Az időveszteségre reagálva azt mondta, a bizottság rendkívüli esetben sürgősség miatt összehívható. Dr. Kerekes József szerint kompromisszumot kell találni. Ezt osztotta Bé-
res Márton is, aki szerint a polgármester saját hatáskörében megkötött szerződéseknek nem, de a közgyűlés hatáskörébe tartozóknak a bizottság elé kellene kerülnie előzetes véleményezésre. Suhai Sándor támogatta azt, hogy -az önkormányzat bizottságai és a közgyűlés elé kerülő szerződéseket az ÜJKB továbbra is véleményezze. Balogh György, a bizottság "elnöke ellenvéleményének adott hangot. Szerinte nem szükséges módosítani a rendeletet, hiszen az, hogy az ügyrendi bizottság elé kerültek a szerződések, egyfajta nyilvánosságot is kaptak. Emellett kiemelte még azt is, hogy így a felelősség is megosz-* lik, áttekinthetőbb, tervszerűbb lett a szerződésekkel kapcsolatos hivatali eljárás. A bizottsági tagok véleményének szellemében újrafogalmazzák az előterjesztést, amely a közgyűlés elé kerül.-
Ezt követően zárt ülésen tárgyalt a bizottság a legújabb szerződéstervezetekről. Ezek között volt egy megállapodás az 1. számú háziorvosi szolgálat támogatásáról, a HOR Kft. és az önkormányzat közti gépjármű-eladásról, Kárpáti Sebestyén Balatoni úti telkének telekbővítéséről, a könyvtár felújításával kapcsolatos terv aktualizálásról, a Rózsa utca 13-ban lebonyolításra váró ingatlancseréről, a Baptista Egyház
bérleti szerződéséről és garázshelyek értékesítéséről.
Ötödik napirendként került megtárgyalásra a Nyugdíjasház kivitelezői szerződéskötésének körülményei kapcsán elindított bizottsági vizsgálódás eredménye. Suhai Sándor elmondta, hogy a bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja a hivatal azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy több alkalommal tájékoztatta a közgyűlést a polgármester a Nyugdíjasházzal kapcsolatos tárgyalásokról, a beruházás költségeinek alakulásáról. Véleménye szerint illegális információgyűjtés folyik az ügyrendi bizottság részéről, amely a polgármester személyiségi jogait is sérti. Mint a Suhai Sándor elmondta, az újságból értesült csupán arról, hogy a bizottság vizsgálatot folytat, ugyanakkor vele nem közölték, miért, milyen formában és milyen céllal és ki rendelt el vizsgálatot. Rámutatott arra is, hogy a bizottság egyes tagjai valótlanságokat állítottak, amely nyilvánosságot is kapott. A polgármester szerint a Nyugdíjasház ügyének lebegtetése egyrészt bizonytalanságot okoz az érdeklődőkben, másrészt a polgármester lejáratására irányul. Balogh György elmondta, hogy nem vizsgálat, hanem vizsgálódás folyik, amely a felvetődő jogszerűtlenségek esetén nemcsak joga, de kötelessége is a bizottságnak.
mn. április 18.
( KANIZSA - Sifottoéifi üiéáeÁ y
iskola Kamarakórusának horvátországi vendégszereplését, a Dobl-i Kórus vendéglátását, a finn kórus fogadását é.i.t.)
Annál örvendetesebb viszont, hogy a kisebbségi csoportok jelentős juttatásban részesültek. Ma ez így helyes.
Tisztelt Barátaim!
Lehetne persze e levél a „savanyú szőlő" szindróma egy tünete is. E sorok írójának azonban -noha az általa kínált program kihúzatott - személyes panasza nincs; három könyvéhez kapott városi támogatást, amiért köszönettel tartozik. Most azonban a közösség érdekeit védi. A bizottság nem tudta függetleníteni magát elkötelezettségétől, nem volt objektív és előrelátó. .
(írom ezt annak ellenére, hogy a Pannon Tükör regionális folyóirat a jövőben is e bizottság jóindulatára szorul. C\'est la vie!)
Üdvözlettel:
Nagykanizsa, 1997. április 11-
Béres Márton szerint a képviselők is bizonytalanok a Nyugdíjasházzal kapcsolatosan. Tar-nóczky Attila hangsúlyozta, hogy a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott szóbeli válaszokat nem lehet tájékoztatásnak tekinteni. A szerződés aláírására nem volt jogosult a polgármester, mert ^z érvényes rendeletek értelmében a közgyűlési határozat módosítása után készülhetett volna el az új szerződés, amelyet előzetesen az ügyrendi bizottság elé kellett volna vinni. Suhai Sándor a felvetettekre reagálva elmondta, hogy nem volt közbeszerzési rendeletük, így a törvény szellemében, a beruházási szabályzat alapján jártak el. A zsűri eredményt hirdetett, amely azt jelentette, hogy a legjobb ajánlatot adott pályázó az eredményhirdetéssel elnyerte a megbízást. A polgármester egyet tehetett: beépített egy limitet, amelyet nem léphetett át a beruházás. Ehhez árat kellett csökkenteni, át kellett terveztetni az épületeket. A bizottság úgy foglalt állást, hogy véleménye szerint a tárgyszerű tájékoztatás nem történt meg a Nyugdíjasház-beruházással kapcsolatban a költségvetésben megszavazott tételű előirányzat elfogadása után.
K.Alap - holdfényben
Kapni jó! Mondják még néhanapján - csupán néhányan - és a gyermekkorú nemzedéknek a nem a való életre nevelő naivabb pedagógusok tanítják is, hogy adni még jobb. Hát... Egyre nehezebben adunk, egyre kisebb ajándékokat, mert lapos a pénztárcánk és a zsebünk és így nem dobálózhatunk nagy adományokkal. A gyermekek és a már említett pedagógusok funkcionális örömöt kiváltó ajándékozásán kívül gyomorszorító kínkeservet okoznak az élet szabta méretű adományok - annak is, aki adja és annak is, aki kapja. A Kulturális Alap felosztói valószínűleg úgy jártak, mint a mindenkori Ki mit tud?-ok zsűrije: nehéz helyzetben voltak. Legalábbis a döntés eredményét vizsgálók és az adományban részesítettek minimálisan azt remélik, hogy nehéz helyzetben voltak. Csak ez lehet némi magyarázat arra, hogyan került felosztásra az az összeg, amelynek egyes darabjai támogatásnak csak nagyon merészen nevezhetők. Ha a felosztás okozott álmatlan éjszakákat a bizottságnak, talán elsősorban amiatt forgolódtak a döntéshozók hogy milyen elvek alapján osszanak-szorozzanak. Mert a végeredmény bizony osztás-szorzás eredménye. Kinek adjunk menynyit, miért és mire? Első kérdés a kinek. Fontos tény az, hogy ismerjük ki fogja elkölteni a pénzt, személyes ismeretség egyenlő a bizalommal. Ma már nem kell elvtársnak lenni, elég, ha együtt őriztünk egy-két libát a mesebeli kultúrsztrádán. Tudjuk-e, hogy a liba lila vagy rózsaszín, elkapja-e más is avagy nem. A kényszer szülte támogatások szabdalása-kor azt sem szabad figyelmen kívül hagynia a kiválasztott kínszenvedőknek hogy Kanizsa önkormányzatának vannak olyan közművelődési intézményei, amelyek az éves költségvetési támogatásból egyetlen rendezvényt sem tudnak megrendezni. Igaz, megpályázhatják a Kulturális Alapot, ahonnét vagy megfinan-
szírozzák a szakmai tevékenységet vagy áttételesen, a pénzosztáson keresztül beleszólhatnak az intézmény szakmai önállóságába. Mert az osztogatók mást nem tehetnek. Így lesz az emberi gusztusra nem éppen pozitívan ható az, hogy a HSMK programjai, klubjai a második milliót döngetik, a Móricz Művelődési Ház pedig a bizottság szerint megpróbál huncutkodni, négerek nevén pályázik. De ők mégis a mi kölykeink ha egyszer bevarrtuk a zsebünket velük szemben, kénytelenek vagyunk a bélést bontogatni és oldalzsebből adni, amit korábban rajtuk megspórolni véltünk No de kinek adjunk még? Iskoláknak? Az utóbbi évek tapasztalataira alapozva egyre kevesebb iskola, óvoda pályázik a kimutatásokból visszakereshető, miért. Ha kértek, vagy nem illet kérésük a kiírásba vagy egy-egy nagyobb rendezvényükhöz kaptak annyi aprópénzt, amennyi még az intézményi farzsebben is lapult. Ma már miért pályáznának? Miért, ha azt látják, hogy a pályázott összegek minimális hányadát lehet megkapni a K.Alap-tói, annyit, ami arra elég, hogy levélben lemondják az eltervezett programot. Ördögi kör, ki tudja, melyik volt előbb: a háromszorosát pályázzák a pályázók, tudva, hogy a döntéshozók úgyis ötödölő módszerekkel dolgoznak, vagy azért farag a bizottság, mert sunyiságot feltételez a számok mögött. Ennek eredményeként a szakma, a kezdeményezőkészség csorbul - a bizalom nem, mert már rég elveszett. Minden korosztály igényére gondolniuk kell az osztóknak kell operett és táncdal és kell csótói dizsi Szent Iván éjjelén, de nem szabadna feledni azt a tényt, hogy ezekkel ellentétben a legkisebbek kulturált, szabadidejének kitöltésére nem lehet belépődíjat szedni vakációs játszótereken, sem az aszfalton, ha rajzversenyez és nem játéktermet látogat a kulcsban folytatódó nyakú gyermek. És hol marad az irodalom? A vers,
könyvben és szóban. Nem támogatandó, ha a költészet gyöngyszemeit szavalja értően és szakmai pallérozok által kísérve a cigány? Nem kell a verseskötet, amit a legritkább esetben szponzorál butikos, hurkasütő, amely nem születhet meg, mert a magyar nemigen ismeri a mecenatúrafogalmát és a reklámhordozótól való különbözőséget? Nem fontos, ha középiskolásaink kulturális intézményben tudnak beszélgetni az élet dolgairól olyanokkal, akik irányt mutathatnak ma, amikor már nem beszélünk példaképekről, de a példaszerepek nélkül semmibe vész fiataljaink jövő- és énképe? Rosszat nem akart és nem akarhatott a K.Alapból osztó bizottság. A felosztás, a pályáztatás mai rendszerében csak úgy végezheti dolgát, hogy a pályázókban tüske marad. Akkor is, ha mindenkinek ad egy keveset, akkor is, ha a kérelemnek megfelelően, a programot, annak költségvetését elismerve a kért támogatást egyeseknek megadja, másoknak nem. Nem jók a pályázatok? Nem elég figyelmesek a pályázók? Jó ok ez arra, hogy elutasítsanak, de nem indokolva, a hiányosságokra rámutatva teszik, hogy a pórul járt tanuljon a saját kárából, így csak a következő évben is nyűglődnek a pályázók, elbírálók egyaránt. Ha nem jó a rendszer - nem jó, ha mindenkinek csak gondot okoz -, változtatni kell rajta. Áttekinteni, hogy a kultúra fogalmát milyen szélesen értelmezzük, belefér-e ebbe a szórakoztatás - nem a pályázó saját szórakozása, esetleg haszna -, átlátható-e a támogatás révén mi az, ami fejlődés, érték - támogatás hiányában űr, fogyasztói társadalmi antikultúra, amelyben a gyermek azt kérdezi az égre nézve; apám, mit reklámoz a hold?
L. I.
Pénzügyi Bizottság
Közhasznú foglalkoztatás
Célvizsgálat a hivatalban
A Marton István elnökletével ülésező bizottság első napirendként a tar-
tós közhasznú foglalkoztatás létszámkeretének ötvenötről nyolcvanra való emeléséről tárgyalt. Mint azt Arvai János, a hivatal műszaki osztályának főmunkatársa elmondta, hogy a plusz létszámkeretből húsz fő halmozottan hátrányos helyzetű, tíz pedig előnyugdíjra való jogosultságát tudja ilyen módon megszerezni. A bizottság elviekben egyetértett az előterjesztéssel, de rövid számolás és a költségvetéssel való egybevetés után kiderült, hogy nem egyértelmű az előterjesztés
számszaki oldala. így annak pontosítására kérték fel a hivatalt.
Marton István azt javasolta, hogy a közgyűlés vegye napirendjére a közeljövőben az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok beszámolóit. Ezt a bizottság támogatta.
A bizottság elnökének javaslatára célvizsgálatot kér a bizottság a polgármesteri hivatal elmúlt években lebonyolított számítástechnikai beszerzései tárgyában.
L.I.
Q KANIZSA- ÖH&Vl*H4UUtyit )
1997. ál H*ÜÍS 18.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
"1 \'\'\'\'{ÜIRIIlWlfflQSIilrl\'9111
4
Napirend előtti hozzászólásában Papp Ferenc arra kérte Suhai Sándor polgármestert, hogy a választói által továbbra is panaszolt Kábeltel-szolgáltatás díjemelése miatt a levelezést váltsa fel személyes megkeresés, mielőtt sokan a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulnak. [Jajgató Sándor a bajosai templomépítéshez kért a településrész számára újabb másfél millió forintos támogatást. Zsoldos Ferenc a Kórház utca elején átadás elótt álló Country-klubbal kapcsolatban vetette fel, hogy a sarok közelében lévő kis házakra elidegenítési tilalom van, az AKT szerint azok lebontásra kerülnek. A képviselő azt kérdezte, hogy kapott-e engedélyt a vállalkozó a folyamatban lévő átalakításra. Az illetékes válasza szerint - akinek nem volt tudomása az engedélyeztetésről -, amennyiben adtak engedélyt, akkor az mindenképpen ideiglenes lehet. Zsoldos Ferenc azt is javasolta, hogy az Eötvös tér déli és északi oldalán lévő elöregedett fák pótlását, a balesetveszély elhárítását végezze el az önkormányzat. Tamóczky Attila napirend előtti felszólalásában arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy információi szerint egy lakástámogatási ügyben visszaélés történt Suhai Sándor polgármester részéről. A képviselő elmondta, hogy az illetékes bizottság által ötszázezer forintos támogatásban részesített hölgy július 29-én a polgármester irodájában Beznicza Miklós gazdasági osztályvezető jelenlétében a tulajdonában lévő lakás eladásáért megkapta az egymillió-háromszázötvenezer forintot. Az osztályvezető távozása után Suhai Sándorral közölte azt, hogy van pénze, nem akarja felvenni az ötszázezer forintot. Elmondása szerint ezt az összeget átadta Suhai Sándornak. A polgármester közölte vele, hogy mivel saját tulajdonú lakása volt, nem jár neki az ingyenes telek, azért háromszázezer forintot kell fizetnie. Ezt az összeget a hölgy átadta Suhai Sándornak, de nem kapott elismervényt a pénz átadásáról. Szeptember elején sikerült újra a polgármesterhez bejutnia, amikor Suhai Sándor közölte vele, hogy csak kétszázezer forintba került a telek, mert a kamatmentes kölcsönt a hölgy nem vette igénybe. Ekkor a hölgynek visszafizetett százezer forintot, elismervény nem rögzítette a tranzakciót. Október elején telefonon értesítették az érintettet arról, hogy visszakap ötszázezer forintot. Suhai Sándor négyszázhetvenötezer forintot leszámolt és mellé tett három csekket, amelyek azt igazolták, hogy augusztus hatodikán, szeptember tizenegyedikén és október tizenegyedikén valaki törlesztőrészleteket fizetett be a kölcsöntartozásra. Mivel a panaszos szerint visszajárt még neki kétszázezer
forint, felkereste a gazdasági osztályvezetőt, aki azt mondta, hogy a történtekről semmit nem tud, menjen vissza másnap a hölgy. Másnap, december tizedikén a hivatalban visszakapta a hiányzó kétszázezer forintot. Az április tizennegyedikén átvizsgált bizonylatok szerint Suhai Sándor december kilencedikén a panaszos javára kétszázezer forintot befizetett az önkormányzat kasszájába. Tarnóczky Attila szerint a történtek elég okot szolgáltatnak arra, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezzék a bajcsai lakásépítési akció pénzügyi eljárási módjának a tisztázása céljából. Suhai Sándor válaszában közölte, hogy a történet alapmagja valós, de nem az elmondottak szerint folytatódott. Rámutatott, hogy Tarnóczky Attila és képviselőcsoportja az elmúlt öt hónapban már a negyedik vizsgálatot kezdeményezi ellene. A polgármester írásban szeretné látni a vádakat, hogy feljelenthesse a vádaskodókat. A rendkívüli közgyűlésnek áll elébe - mondta. Visszautasította az elhangzottakat, hangsúlyozta, hogy nem volt szó a sejtetett pénzügyi visszaélésről.
Ezt követően Hajgató Sándor a Kisgazdapártból kizárt Palotás Tibort szólította fel lemondásra.
A napirend szerinti témák közül elsőként a polgármesteri tájékoztatóról tárgyalt a közgyűlés. Tamóczky Attila afelől érdeklődött, hogy Tolna, Baranya és Somogy megye által szerveződő idegenforgalmi társuláshoz való csatlakozást miért nem szorgalmazta városunk. Suhai Sándor elmondta, hogy nincs tudomása ilyen tájékoztatásról, de utánanéznek, volt-e szándéknyilatkozat-kérés. Krémer József a Rozgonyi utca 4. szám alatti ominózus telekkel kapcsolatos per mellett rámutatott a MEH-telep megvásárlásának meghiúsulásának szerinte rendkívül dilettáns tárgyalási módszereire, amelyet a városvezetés tanúsított az ügyben. A polgármester azt válaszolta, hogy Papp Győző az eset tárgyalásakor azt jelentette ki a közgyűlés előtt, hogy minden további igényéről lemond, az önkormányzat erre hivatkozhat a perben. A MÉH-telep eladásáról azzal az ügyvédnővel tárgyaltak, aki teljhatalmú megbízott volt, és aki később előszerződést félretéve másnak értékesítette a területet. Krémer József rámutatott, hogy
nem nézték meg a tulajdoni lapot, amelyről egyértelműen kiderült volna, hogy nem a tulajdonossal tárgyaltak. Suhai Sándor szerint úgy tudták, hogy az ERECO a tulajdonos, ő nem látta a tulajdoni lapot, de a vagyongazdálkodási csoportnak és az ügyvédnek látnia kellett. Véleménye szerint nem ezen, hanem az önkormányzat lassúságán csúszott el az ügy, de felvetette azt is, hogy esetleg valaki információt szolgáltatott ki a későbbi vevőknek. Ezt követően a tájékoztatót és a beszámolót a testület elfogadta. A korábbi interpellációkra adott válaszok közül Magyar Józsefnek a garázsépítésekkel kapcsolatban adott választ sem a képviselő, sem a közgyűlés nem fogadta el. így tett dr. Kerekes József is, aki a Környezetvédelmi Felügyelet munkáját kifogásolta interpellációjában. Tarnóczky Attila a Kábeltel díjemelését kifogásoló korábbi felszólalásához hozzáfűzte, hogy a versenytörvény az erőfölénnyel való visszaélést tiltja, ezért az önkormányzatnak a Gazdasági Versenyhivatalhoz kellene fordulnia. A polgármester ígéretet tett arra, hogy lépéseket tesznek ez ügyben, ha a személyes megbeszélés nem vezet eredményre. Kelemen Z. Pál interpellációja szerint a \'93 óta hatszázötven százalékkal emelt díjakat nem lehet alátámasztani az inflációval. Véleménye szerint az önkormányzat késztetheti a kft.-t a tisztességes piaci magatartásra, de nem esélytelen az ügy a Gazdasági Versenyhivatalnál sem. A szóban elmondott interpellációk között Papp Ferenc a Csónakázó-tó partján lévő palánkvár megmentése érdekében, Krémer József a Péterfai utcát a Szabadheggyel összekötő földút gyalogjárdává alakítása előmozdításáért emelt szót. Dr. Csákai Iván rámutatott arra, hogy hetekig hever az utakon a fölvágott aszfalt, amiért a felelőst meg kell keresni. Kérte, hogy a balesetveszélyt hárítsák el, és korlátozzák a lakótelep útjain a kamionforgalmat. Magyar József szerint hiába volt egyeztető fórum diszkó-ügyben, az nem hozott eredményt a zaj és a randalírozás terén. Mint elmondta, százötven aláíró tiltakozik a Nagyváthy utcai lakóteleptől párszáz méterre nyíló újabb diszkó ellen, amely nem rendelkezik építési és működési engedéllyel. A képviselőt már megfenyegették, hogy hagyja abba akcióját, mert
\' [^M^ílíiííliliííliiííHíílliiliyUtííilíillllíUüUitUi^iiiitiliilííiliitílU^Mi
baj éri a családját. Magyar József rámutatott, hogy a lakosság jogosan elégedetlen, amikor azt látja, hogy garázsépítési igényeit nem lehet kielégíteni, de diszkó nyílhat a közelben. Marton István azt sürgette, hogy a Rozgonyi utca 1. számú épület beruházásával kapcsolatban induljon vizsgálat. Suhai Sándor szerint az építkezés csapnivaló, tervezési és kivitelezési problémák adódtak. A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, mely szerint két független szakértő felkérésével a vizsgálatot elindítják. Ezt követően a közgyűlés nem fogadta el az SZMSZ módosítására tett javaslatot, amely szerint nem minden önkormányzati szerződés került volna az ügyrendi bizottság elé. Elfogadta a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénye vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet. A helyi kitüntetésekről szóló rendelettervezet egy módosítással - képviselőt nem lehet kitüntetni - került elfogadásra. A kórházi mosoda megszüntetésére a szolgáltatási pályázat kiírására engedélyt adott a közgyűlés. Hiába jelentett be törvényességi észrevételt a jegyző, a testület elfogadta az összeférhetetlenségről szóló határozatot az SZDSZ képviselőcsoportja és Zsoldos Ferenc tiltakozása ellenére. A határozat elfogadása napjától \'98 december elsejéig hatályos. Nem vonatkozik az önkormányzat nem képviselő bizottsági tagjaira és a közalkalmazott képviselőkre, családtagjaira. Ezt követően elfogadta a közgyűlés a város közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési középtávú tervét, a megyei közoktatási alapítvány alapító okiratát és a kuratóriumi tagságra jelöl Mayer Ferenc és Merksz Andor delegálását. A Kiskastély működtetésével a HSMK-t bízták meg, a finanszírozás az energia- és egyéb áremelésekből keletkező feszültségek levezetésére félretett pénzalapból történik. A Családi Iroda vezetőjét, Tóthné Hegedűs Erzsébetet saját kérésére felmentették beosztásából, Tarabó Évát bízták meg az intézmény vezetésével. A Családi Iroda működtetésének átalakítására bizottsági előterjesztést készítenek. A testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a könyvvizsgálói tevékenység végzésére.
L. I.
/
] 997. április 1 8. (
KANIZSA - *%ouUtéá,
I
Jó kereseti lehetőséggel lehetőleg gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre képes
HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresünk azonnali belépéssel.
FIZETÉS ALAPPBÉR+ JUTALÉKOS RENDSZEBEN.
Bővebb felvilágosítás: 93/312-305, 93/310-540.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Postakert utcában kialakított 1847/30 hrsz-ú ingatlanának önkormányzati tulajdonú részét kizárólag garázsépítés céljára. A versenytárgyaláson részt vehet bármely természetes személy lakóhelytől függetlenül. Értékesítésre kerülő garázshelyek száma: 9 db
Kikiáltási ár: 100.000 Ft/garázshely.
Versenytárgyalás ideje:
1997. április 24. 10.00 óra Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a polgármesteri hivatal I. emelet 6. és 10. számú irodájában vehető át.
„EGY NAP EGÉSZSÉG" április 20-án, a város napján a HSMK-ban és környékén várunk mindenkit!
A résztvevők sorsoláson vesznek részt — Értékes nyeremények PROGRAM:
10 óra:
10.30 óra:
1130 óra:
12 30 óra:
13 óra: 1330 óra:
14 óra: 1430 óra:
15 óra: 15.45 óra:
16 óra: 1630 óra:
17 óra:
18 óra:
Megnyitó Rover Majorett Csoport bemutatója
Játszóházak (Discovery-Toys, repülők, rakéták, stb. készítése) Futóverseny a Mindenki Sportpályán 6-99 éveseknek
Gyülekező 10 órakor a HSMK előtt Gyalogtúra - útvonal:
HSMK-Szentgyörgyvári hegy-Romvár-Miklósfai arborétum-HSMK Kerékpáros ügyességi vetélkedő (ált. iskolásoknak) „Az egészségesebb XXI. századért" rajzpályázat eredményhiidetése Kanizsa Box Club MÁV NTE JUDO bemutató Péterfy Általános Iskola aerobic bemutatója MÁV NTE vívó bemutató Játékos ügyességi sorverseny 7-10 éveseknek Fitness Center gyermekcsoport bemutatója Eraklin Táncklub műsora Zalaerdő Hevesi DSE akrobata bemutatója Aranyvessző gyermektánccsoport műsora és táncháza Sorsolás
ÉLETMÓD NAP - HSMK KAMARATEREM
10-18 óráig:
Természetgyógyászaü bemutató; Számítógépes írisz és talpvizsgálat; Ezoterikus könyv és kő bemutató; Számítógépes tenyérelemzés; Ingyenes talpmasszázs; Aura fotó; Natura bemutató; Vérnyomásmérés 15 órakor:
AMI RAJTUNK MÚLIK címmel Kártyikné Benke Etka és Császárné Benke Mária előadása és bemutatója Segítő: AURA-REFLEX Stúdió
HSMK BALETT TEREM
11 óra: Ovis torna
12 óra: Idősek tornája
13 óra: CALLANETICS
14 óra: Salsa aerobic
15 óra: Funky-step aerobic
16 óra: Zenés női torna
HSMK FELNŐTT KLUB
DROG STOP-kiállítás 14 órától: CSAPDÁK...
- beszélgetés, filmvetítés a dohányzásról, alkoholról, drogokról
PROGRAMJAINK INGYENESEK
Szakmai segítség önkormányzatok számára a költségvetés-készítés és pénzügyi igazgatás területén
Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) segítséget kíván nyújtani a magyar önkormányzatoknak a költségvetés-készítés és a pénzügyi igazgatás színvonalának javításában. E célból az Úrban Institute és a Városkutatás Kft. - a USAID partnerszervezetei - 1996-ban, szakértők bevonásával szemináriumsorozatot indítottak az önkormányzatok pénzügyi munkatársai részére. A program az 1997-98-as költségvetési évben folytatódik.
A program során elsajátítható technikák a következők:
• Költségvetés-készítés koncepciók, stratégiák - „Programköltségvetés"
• Pénzügyi jelentések, pénzügyi mutatók alkalmazása, elemzések készítése
• Teljesítménymérés, hatékonyság, költség-, haszonelemzés
• Előrejelzési módszerek, trendek
• Adatgyűjtés, elemzés, számítógépes feldolgozás
• Beruházások tervezése és költségvetésének elkészítése
A program első évének tapasztalataira építve az 1997-es képzési program a költségvetés-tervezési technikákat egy-egy „ágazat" példáján viszi végig, amelynek tapasztalatai az 1998-as költségvetés elkészítése során már hasznosíthatóak lesznek. A résztvevő önkormányzatok az alábbi szakmai területek közül választhatják ki azt, amelyre szeretnének programot megfogalmazni - vagy már meglévő programot továbbfejleszteni - és ahhoz kapcsolódó programszemléletű költségvetést készíteni:
1. Oktatás 3. Kommunális szolgáltatások
2. Szociálpolitika 4. Lakásgazdálkodás
A cél az, hogy a tanfolyam végére a résztvevő önkormányzatokban a kidolgozott pénzügyi tervezési illetve igazgatási módok, gyakorlatok megvalósuljanak, illetve a választott és kidolgozott szakmai területekre leírt programok készüljenek, melyek hátterébe a tanult módszerekkel készített „szektorelemzések" állnak, s a helyi költségvetésben mindez program-szemléletben megjelenjen.
A programban résztvevő önkormányzatok 6-8 hetente fognak találkozni a szakértőkkel, amikor az adott szeminárium témájának tárgyalásán túl felülvizsgálják, meddig jutottak saját munkájukkal, esetleges problémákat oldanak meg, és megvitatják gondjaikat.
Az első műhelymunkára 1997 májusában kerül sor, ezután további öt alkalommal szervezünk találkozókat, melyeken az önkormányzati költségvetési év adott időszakának megfelelő témával foglalkozunk majd. Az utolsó találkozón, amely 1998 februárjában lesz az önkormányzatok bemutatják „új" költségvetésüket, amely a program során kidolgozott új módszereket és megoldásokat fogja tartalmazni.
A szemináriumsorozatra jelentkező önkormányzatok részvételi díja 40.000 Ft településenként, amely részleges költségtérítés, lévén a program költségeinek jelentős részét a USAID vállalja.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
Tönkő Andrea — Városkutatás Kft.
1093 Budapest, Lónyai u. 34. Telefon: (1) 216-0578; (1) 217-9041 Fax: (1) 216-3001
E-mail: mri@mri.hu tonko@mri.hu
( KANIZSA - \'Bcyyttúd^í üté&eá *J
1997. április 18.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Ingatlanértékesítések
Image-teremtés
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság első napirendi pontként a Kalmár és az Arany János utca összekötésére tett javaslatról tárgyalt. Mint a műszaki osztály képviselője elmondta, az útnak a.Vásárcsarnok október 23-i átadására el kell készülnie. Az időpont közelisége kapcsán több bizottsági tag is kifogásolta, hogy a Magyar utca Báthory utca, Arany János utca és a Kalmár utca ilyen módon kialakuló csomópontjának terve még nem szerepelt a bizottság előtt. Második napirendi pontként ingatlanértékesítési kérdésekben tett javaslatot a bizottság. A VKB nem támogatta, hogy Palinban lakótelkeket adjon el a város mezőgazdasági művelés céljára. A szóban forgó telkek közművesítet-lenek, s ha valaha a város közmű-
vesíteni kívánja, hogy a környező telkek beépíthetőkké váljanak, a tulajdonba adott telkek után nem kaphatja meg a kívánt mértékű közműfejlesztési hozzájárulást, arról nem is beszélve, hogy ezzel a döntéssel esetleg nem kívánatos állapotokat konzerválnának hosszú időre. Amennyiben azonban az érintett helyen tömeges érdeklődés lenne a telkek ilyen formában való megvásárlására, az új helyzetet teremt, s az esetben a témával újból foglalkozik a bizottság, így azonban azt javasolja, maradjon fenn továbbra a bérleti jogviszony, és a bérlő továbbra is folytassa mezőgazdasági tevékenységét a bérelt földön. A város image-nek kialakítása kapcsán a VKB úgy foglalt állást, hogy igenis szükség van arra, hogy a város szakemberek által tervezett egységes arculatba jelenjen meg minden kiadványán. Ennek megtervezésére a város írjon ki pályázatot. Fontos lenne - hangzott el az ülésen - ha az illetékesek felvennék azon magyar városokkal a kapcsolatot, amelyek már előttünk járnak e téren. A beérkezett pályázatokból kiállítást lehetne
rendezni a Kanizsa Napokon a Főépítészi Iroda standján - hangzott el egy ötlet arra, miként lehetne megszondázni a lakosság véleményét a beérkezett pályamunkákról.
_ B. D. É.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Első lakáshoz jutók támogatása
A Szociális és Egészségügyi Bizottság első napirendi pontja egy május 23-24-én megrendezésre kerülő drogellenes koncert támogatására irányuló kérelem megtárgyalása volt. Mint a szervező team-tói megtudhattuk a programot egy budapesti szervezőiroda ajánlata alapján állítják össze, a szponzorok által biztosított pénz függvényében. Mint az általuk adott tájékoztatóból kiderült, eddig már hatvan támogatója van a kezdeményezésnek, ám szeretnének mind több szponzort találni, és azt is, hogy a város, is támogassa a kezdeményezést. Mint
dr. Nemesvári Márta elmondta, hamarosan kiírásra kerül az a pályázat, amely az ilyen kezdeményezéseket kívánja támogatni, s erre a Vöröskereszten keresztül ez a team is pályázhat. A zenén kívül természetesen a két nap programjának komoly részét tenné ki a drogellenes felvilágosítóprogram, amelyben a szakemberek mellett egykori kábítószeresek is részt vennének. Második napirendi pontkét a Családsegítő Központ megváltozott feladatairól tanácskozott a bizottság. Mint ismeretes, a családegsegítő központok munkája hatósági feladatok ellátásával bővül. Ennek lesznek tárgyi és személyi feltételbeli kívánalmai is, hangzott el az ülésen. Ennek anyagi fedezetére lehet pályázni, de abban az esetben, ha nyer a város, öt évig garantálni kell a működést, ha nem, akkor a fejlesztést saját erőből kell finanszírozni. Ezt követően az érintettek eldönthetik, hogy a Munkaügyi Központtal vagy a Családsegítő Központtal kívánnak együttműködni. Ez után dől el az is, hogy a megfelelő együttműködés ellenében ki folyósítja járandósá-
Válaszol a KÁBELTEL KANIZSA KFT.
Tisztelt Suhai Sándor Polgármester Url
t
A fenti hivatkozási számú levelében felkért, (- ezt lapunk április 11-i számában közöltük - A szerk.) hogy mint a KÁBELTEL Kft. ügyvezetője adjak Önnek illetve a közgyűlésnek és ezen keresztül Kanizsa polgárainak tájékoztatást a bevezetett díjemelés indokairól és mértékéről.
Köszönettel vettem érdeklődését és az alábbiakban tájékoztatom azokról az okokról, amelyek ilyen mértékű díjemelésre kényszerítették cégünket:
1) Mellékelten megküldöm azt a szolgáltatási szerződésmintát, amelyből kiderül, hogy a korábbi években milyen feltételekkel vállalkoztunk. E megállapodás 2. pontja szerint a Kft-nek az MTV I. és 2. programjának, az MR URH sávban sugárzott műsorainak továbbítására vállalt kötelezettséget, valamint a lehetőségei függvényében további meg nem jelölt számú földi és műholdas tv- és rádióprogram vételét biztosítja. Akkoriban ez összesen 10 tv- és 5 rádióadás vételét jelentette. A mai napon 18 tv- és 10 rádiócsatorna vételét biztosítja cégünk, amelyből látható, hogy milyen jelentős számban emelkedett a szolgáltatott csatornák száma az induláshoz képest.
2) Az adások számának növekedését a díjak emelése nem követte
ugyanilyen arányban, hiszen 1997-ig évente csak az infláció összegével nőtt az előfizetési díj. A szerződés értékarányossága tehát felborult, vagyis a lakosság sokkal több szolgáltatást kapott, mint amennyiért ténylegesenfizetett. Ez a helyzet azonban nem tartható fenn sokáig, mivel a tulajdonosok azt várják el - gondolom ez természetes is -, hogy a céget nyereségesen működtessük.
A díjemelés mértékében ez volt az egyik legdöntőbb szempont, s ezen kívül még a következők játszottak szerepet:
• a KÁBELTEL Kft. több új szolgáltatást is bevezetett a csatornák számának bővítésén kívül, például a képújság, teletext stb.;
• a kft. korszerűsítette a hálózatot, nagyobb teljesítményű berendezésekkel szerelte fel a fejállomását:
• a médiatörvény elfogadásával a magyar és a külföldi műsorszolgáltatókkal szerződéseket kellett kötni, különben megszűnt volna ezen csatornák vételi lehetősége. A műsorszolgáltatók helyzeti előnybe kerültek, ennek folytán az eddig nekik fizetett díjak a sokszorosára emelkedtek. Velük a szerződéseket 1997. január 1-jével kellett megkömi és a díjfizetési kötelezettség is ettől az időponttól
terhelte cégünket, aminek finanszírozását meg kellett oldani. Ennek természetesen kamatköltségei voltak a március végéig terjedő időszakra, hiszen mi csak 1997 áprilisától vezettük be a díjemelést:
• sajnos a mai időszakban megszokottnak mondható jelentős mértékű infláció volt az egyik következő ok, ami az említett lépésre kényszerített bennünket, az} hiszem ez nem igényel további magyarázatot:
• a KÁBELTEL Kft. számára jelentős költséggel jár, hogy mindenféle térítési díj nélkül közvetíti a város lakossága számára az önkormányzati üléseket és a városi televízió adásait. (A Polgármester Úrral a VTV-vel felmerült problémák megoldásakor személyes tárgyalásokat is folytattunk ebben az ügyben, tehát ebben a körben rendelkezik megfelelő információkkal. Jelen zárójeles mondatrészre és a költségekre, árajánlatunkra vonatkozóan - cégünk üzleti érdekei miatt - kérjük mellőzni a nyilvánosságra hozatalt, ahhoz nem járulunk hozzá);
• ugyancsak a városi televízióhoz kapcsolódik a következő fejlesztésünk Közvetlen összeköttetést építettünk Iá a VTV-stúdió és a saját központunk között, aminek folytán egyenes, élő adást sugározhat a televízió, megmenekülve a másolási, a kazetták
szállítási, valamint egyéb költségeitől;
A fentiekben felsorolt indokaink remélem meggyőzték Önt arról, hogy nem volt elhamarkodott és megalapozatlan a szolgáltatási díjak ilyen mértékű emelése.
Levele tartalmazza továbbá azt, hogy a közgyűlés állást foglal ebben az ügyben, és arról hozott határozatot, hogy irreális mértékű a díjemelés. Lehet, hogy nem pontosak az információink - és ha ez így van, akkor szíves elnézését kérjük -, de tudtunkkal nem döntött ebben a kérdésben a közgyűlés, hiszen a KÁBELTEL Kft, az önkormányzattól független gazdálkodó szervezet, amely a cég tulajdonosainak döntése alapján működik és ilyen módon nem tartozik a testület hatáskörébe.
Reméljük, hogy az adott válaszunk meggyőzte Önt arról, célunk a lakosság mind teljesebb körű és színvonalas kiszolgálása, s az ezért beszedett díj arányában áll az általunk nyújtott szolgáltatással. Amennyiben tényekkel alátámasztott érveink meggyőzték Önt, szabad legyen kérnünk tolmácsolja e véleményét Tarnóczky Attila képviselő úrnak, a közgyűlésnek és a város lakosságának Megértő támogatását köszönjük! Nagykanizsa, 1997. április 07.
Tisztelettel:
KÁBELTEL KANIZSA KFT.
Bagladi József ügyvezető ig.
1997. április 18.
( KANIZSA - S(&>ttoÁ4i üiéMÁ )
gukat. Mindkét szerveződésnek lesznek programjai, tréningjei, tanfolyamai, amelyek az adott élethelyzet elviselését segítik, illetve a munkába visszakerülés esélyeit javítják. Mivel a tanácskozáson a Családsegítő Központ vezetője nem tudott részt venni, így a bizottság azt javasolta, a következő ülésen térjenek vissza a témára, és erre kapjon meghívást a Munkaügyi Központ vezetője is. Második napirendi pontként a bizottság az első lakáshoz jutók támogatásáról döntött. A téma kapcsán többen, köztük dr. Bárányi Enikő is kifogásolták az előterjesztett anyagok hiányosságait, és a pályázók olykor nem pontos adatközléseit. A bizottság következő folytatólagos ülésén szociális segélykérelmekről hoz döntést.
_B. D. É.
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Kiskastély
Közoktatásfejlesztési
Első napirendként vita és hozzászólás nélkül elfogadta a bizottság a Kiskastély - Művészetek Háza üzemeltetésére tett előterjesztést. Ennek értelmében a Kiskastély a HSMK-hoz kerül, és az ez évi energia- és egyéb áremelések feszültségeinek kezelésére a költségvetésbe betervezett huszonnégymillió forintos céltartalékból oldja meg az önkormányzat a finanszírozását.
Ezt követően a város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintésére került sor, melyben részt vettek az általános-és középiskolák igazgatói is. A bizottság a tervet elfogadta. Támogatta az OKSB a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány létrehozására tett javaslatot is, amelynek kuratóriumába Merksz Andort és Mayer Ferencet javasolják.
Záró napirendként a Családi Iroda került sorra. Az intézmény vezetője, Tóthné Hegedűs Erzsébet kérte a felmentését és áthelyezését a HSMK-ba. Ezt a bizottság javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. A Családi Iroda vezetői ál-
lásának betöltése attól függ, hogy a közgyűlés miként dönt az intézmény további sorsáról. A bizottság javaslata szerint a működtetés áttekintésére legkésőbb május 15-ig sort kell keríteni.
L. I.
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Kiskastély
Országos Területfejlesztési Koncepció
Euroholding kérelme
Űj Opel Szalon
Közhasznú foglalkoztatás
mmmmmmmmmmmmmmm
Első napirendként a Kiskastély üzemeltetésére készített előterjesztést tárgyalta meg a bizottság. Vita nélkül támogatták azt az elképzelést, hogy az 1997. évi energia- és egyéb áremelésekből adódó feszültségek kezelésére céltartalékba helyezett huszonnégymillió forintból kerüljön sor a finanszírozásra. Ferencz József javasolta, hogy a kezdés évében gondolják meg, érdemes-e belépődíjat szedni a kiállítások és rendezvények látogatóitól. Szerinte ingyenes belépést kellene biztosítani az érdeklődőknek. A bizottság tagjai ezt támogatták, ezzel a módosítással javasolták a közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést.
Ezt követően az Országos Területfejlesztési Koncepció tárgyalása során Tüttő István elmondta, hogy az Európa Tanácstól akkor lehet pénzbeni támogatást várni, ha a város illetve a megye valamelyik" régióhoz csatlakozik, hiszen statisztikai alapon veszik figyelembe az egyes régiókat. Az alpolgármester vázolta a város régiós és területfejlesztési elképzeléseit, amelynek részletese kidolgozása folyamatban van.
Vita nélkül fogadta el a GVB a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány megalakításával és a közoktatás-fejlesztési tervvel kapcsolatos előterjesztéseket.
Ezt követően hozzájárulását adta a tagság egy, a Rózsa utca 13. számú házban lebonyolítandó ingatlancseréhez.
Nem támogatta a bizottság az EUROHOLDING azon kérését, mely szerint versenytárgyalás nélkül értékesítsen a város egy területet részükre. A Kisberki-Honvéd-Dózsa utcák által határolt terület versenytárgyalás során kerül értékesítésre. Az észak-keleti városrészben - az eddigi érdeklődés hiányára hivatkozva - versenytárgyalás nélkül adnak el egy telket a vevőnek ha a bizottság véleményét a közgyűlés is megerősíti. A háromezemyolcszáz forint négyzetméterenkénti árért értékesítésre kerülő területen új Opel-szalont épít a Kiss-Gerencsér Autóház.
A telekeladásokat követően foglalkoztatási kérdés került napirendre. A tartós közhasznú foglalkoztatottak létszámkeretének emelésére tett előterjesztés szerint húsz halmozottan hátrányos helyzetű, és tíz előnyugdíj-jogosultságot megszerző foglalkoztatottal ötvenöt főről nyolcvanra bővül a létszám. Ferencz József szerint egy éve már, hogy közhasznú foglalkoztatott nem vesz részt az utcák-terek rendbentartásában, és soha nem is vett részt a hulladékgyűjtésben. Halász Károly afelől érdeklődött, hogy a vállalkozói szféra foglalkoztathatná-e a létszám egy részét. Árvái Jánostól erre nemleges választ kapott. Imre Béla műszaki osztályvezető szerint a nyolcvanöt főnek biztosított a foglalkoztatása. A bizottság elfogadta az előterjesztést.
A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésére tett alternatív megoldások közül azonban nem választott a bizottság. A hivatal által megjelölt két terület mindegyikére javasolták a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését. Amennyiben a közgyűlés csak az egyik vagy másik változatot fogadná el, a bizottság javasolja - a VKB-hoz hasonlóan - azt, hogy a maradék pénzösszegből az északi városrész edényellátottságának javítására fordítsák.
A GVB áldását adta az Arany János és Kalmár utcák meghosszabbításának beruházási programjára, majd lakástámogatások odaítéléséről döntött.
L7l
Garázsértékesítés
Legutóbb a Postakert utcai garázstömbben versenytárgyaláson került értékesítésre tizennégy garázshely. A százezer forintos kikiáltási árhoz képest garázshelyenként maximum százhuszonötezer forintért keltek el az ingatlanok. Eddig három versenytárgyalásra került sor, melyen negyvenkilenc garázshelyből huszonhetet értékesítettek.
Per a MÉH-telepért
Az önkormányzatnak a volt MÉH telephelyre vonatkozó vételi szándéka meghiúsult, a bonyolítással megbízott ügyvéd az ingatlant értékesítette egy nagykanizsai lakosnak. Az adásvétel meghiúsulása miatt pert indít a város az ERECO Rt. ellen.
Perlik a várost
A volt Bolhás-mozi területének új tulajdonosa, Papp Győző 3,8 millió forintos kártérítési igénnyel pert indított az önkormányzat ellen a Rozgonyi utca 4. szám alatti ingatlan értékesítésének elhúzódása miatt. Keresetében kamat, tervezési költség és elmaradt haszon megtérítését kéri.
Szociális pályázatok
Suhai Sándor polgármester tárgyalást folytatott Kovács Tiborral, a Vöröskereszt megyei elnökével. Áttekintettek több pályázati lehetőséget, melynek célja anya és gyermek átmeneti szállás illetve kedvezményes áron árusító diszkont bolt kialakítása a városban.
Magasfeszültségű elosztó Kanizsán
A Balatonkeresztúr-Mura-keresztúr vasútszakasz villamosítása kapcsán Balatonszentgyörgy nem fogadta a magasfeszültség elosztó állomását, ezért ez az alállomás Nagykanizsán kerül elhelyezésre. A villamosítás koncesszióba adása megtörtént, az előzetes tervek szerint jövő év júniusáig befejeződnek a munkálatok. Nagykanizsa ismét vasúti csomópont besorolást kapott, melynek értelmében Siófoktól a határig a kanizsai állomás koordinálja a szállítási feladatokat.
8 ( KANIZSA-^ 1
A menedzserek alábecsülik:
EMBERI TÉNYEZŐ
liljiilil—^
Csak minden tizedik vezető tartja fontosnak a dolgozók továbbképzését
Az innovációs javaslatok kétharmada a papírkosárban landol!
Minden vállalati menedzsmenttel foglalkozó tankönyv kiemeli az „emberi tényező", vagyis a dolgozók elkötelezettségének fontosságát a vállalati sikerben. Emellett - legalább szóban -hitet tesz a legtöbb gyakorlati szakember is. A Czipin & Partner tanácsadó cég legutóbbi felméréséből mégis úgy tűnik, hogy a magyar vállalatvezetők nagy része alábecsüli a dolgozók sikerhez való hozzájárulásának mértékét: nem tartják fontosnak beosztottjaik továbbképzését, s innovációs javaslataikat többnyire lesöprik az asztalról.
1996 novemberében az osztrák ter-
melékenységi tanácsadó cég személyes megkérdezések során 200 magyar iparvállalati vezetőt interjúvolt meg.
Az eredmények sok tekintetben megdöbbentőek: kiderült, hogy csak az iparvállalatok egynegyede tartja az oktatást és képzést fontosnak, s csupán minden tizedik vállalatvezető véli úgy, hogy a vállalati hatékonyság és a dolgozók képzése között szoros összefüggés van.
Ugyanakkor saját tanfolyamaikat már sokkal fontosabbnak találják a menedzserek: több mint egyharmaduk gondolja úgy, hogy a vezetők továbbképzése rendkívül fontos a vállalat sikeressége szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a menedzserek négyszer kisebb jelentőséget tulajdonítanak a dolgozók oktatásának és képzésének, mint a sajátjuknak.
A nagyvállalati menedzserek megkérdezésével nyert információk megegyeznek a Czipin & Partner tapasztalataival, amelyet az elmúlt közel hét év során végzett magyarországi termelékenységjavító projektjeik során dokumentált adatokból szűrtek le. Eszerint ugyanis a magyar vezetők
munkaidejüknek kevesebb mint három százalékát töltik a dolgozók képzésével illetve oktatásával. „Ez nagyon kevés ahhoz, hogy a munkahelyen olyan légkör alakuljon ki, amely ténylegesen előreviszi a vállalatot" -értékeli a tendenciát Klaus Harrer, a tanácsadó cég magyarországi ügyvezetője.
Nemigen veszik komolyan a magyar vezetők beosztottjaik jobbító javaslatait sem. A megkérdezés során ugyanis arra is fény derült, hogy a vállalatok egyharmada kap rendszeresen javaslatokat saját dolgozóitól arra, hogy hogyan lehetne a termelékenységet növelni. A vezetők azonban e javaslatoknak közel kétharmadát azonnal elutasítják.
„A behatárolt erőforrású piacok megnyeréséhez a vállalatoknak mindig jelentős erőfeszítéseket kell tenniük. Márpedig a munkaerőpiac éppen ilyen piac, így a cégeknek mindent meg kellene tenniük, hogy dolgozóikat minden tekintetben maguk mögé állítsák. Tapasztalataink szerint a dolgozói fluktuáció kevésbé gyökerezik az anyagi tényezőkben, sokkal inkább
1997. április 18.
köthető más, érzelmi jellegű problémákhoz, amelyekkel egy adott munkahelyen valami nincsen rendben" -mondja Klaus Harrer.
Az osztrák tanácsadó cég filozófiája szerint a dolgozóknak érezniük kell, hogy nem csupán „termelési tényezők", hanem a „siker meghatározói", így nagyobb elkötelezettséggel dolgoznak majd a közös célokért, s növekszik a készségük is, hogy az időnként óhatatlanul fellépő kellemetlen-ségeket elviseljék.
Milyen mértékben járult hozzá a vállalatuk termelékenységében bekövetkezett javuláshoz a dolgozók képzése? (a válaszadók százaléká-
ban)
Nagymértékben javította: 9%
Kismértékbenjavította: 55%
Nem javította: 36%
Kap-e Ön nem vezető beosztású dolgozóitól javaslatokat a hatékonyság növelésére? (a válaszadók százalékában)
Rendszeresen 32%
Alkalmanként 59%
Nem 9 %
Milyen mértékben javult a vállalati hatékonyság ezek következtében?
Jelentéktelen mértékben 64 % Jelentősen 36 %
CZIPIN & PARTNER
SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA
IffllilHilffllllílílimiffilIffllffi;
A Művelődési és Oktatási Minisztérium, a szakminisztériumok, a Nem-zetí Szakképzési Intézet által meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyeknek hazánk fővárosa és az ország több oktatási intézménye adott otthont. A március 18—április 1 l-e között bonyolított vetélkedőkön a vártnak megfelelően jól szerepeltek a kanizsai Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola tanulói. Jeles és kitűnő vizsgaeredményeik alapján társaiknál három hónappal előbb öregbíthették az iskola és munkáltató-
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. szám alatt található, 65 nm alapterületű pincehelyiséget
A pályázatok benyújtási határideje: 1997. április 23. |
16.00 óra 3
a
Részletes kiírási anyag a Pol- $ gármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. 1 és 10. számú irodájában vehető át.
ik jó hírét. A szerkezetlakatosok közül Takács Zsolt (Kögáz Rt.) a 4. helyen, Cser Lajos (DKG-EAST) a 7. helyen, Orsós János (DKG-EAST) a 9. helyen végzett. Elméleti felkészítőik: Juhász László—Weinhoffer László, gyakorlati oktatóik: Hajas János, Kóbor József, Somogyi Attila. A hegesztő szakmában Lovró Ferenc (DKG-EAST) a 4. helyen végzett. Elméleti felkészítője: Juhász László, gyakorlati: Tóth Antal. Az esztergályos szakma 11. helyén Kósa Balázs (DKG-EAST) végzett. Elméleti fel-
A Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola a Kanizsa Trend fő támogatásával, valamint a város fa-, és kárpitosipari mestereinek a segítségével április 10—11-én rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos - elméleti és gyakorlati - vetélkedőjét a kárpitos szakmában.
- Az ország tíz városából húsz végzős fiatal vett részt a nagy érdeklődéssel kísért versenyen - kaptuk a tájékoztatást Merksz Andor műszaki igaz-
készítője: Mészáros Imre, gyakorlati: Horváth Sándor. A vasúti járműszere-lők pécsi döntőjében Takács Attila (MÁV Nk.) a 4. helyet érte el. Elmélet felkészítője: Kudecz István, gyakorlati: Kovács Imre. A nagyvasúti villamos járműszerelők között Szívós Olivér (MÁV Nk.) a 6. helyen végzett. Elmélet felkészítő: Horváth István, gyakorlati Kauten József. A karosszéria lakatosok győri döntőjében Szollár Márk (Püspök József kisiparos tanulója) a 10. helyet érte el. Elméleti felkészítői: Bödör Béla-Dobri
gatóhelyettestől. A Nemzeti Szakképzési Intézet által meghirdetett és irányított verseny elméleti és gyakorlati részből tevődött össze. Az írásbelik 1-11. .helyezettje, jutott a gyakorlatival kiegészülő döntőbe. A szakmunkás szintet elérő, legjobban felkészült tanulók társaiknál három hónappal előbb vehették át a szakmunkás-bizonyítványt. Eredményhirdetésre 11-én a kora délutáni órákban került sor. Átütő kanizsai siker született. Az első helyen Németh Andrea (Nagykani-
Imre. A kárpitosok Kanizsán rendezett döntőjében az első helyen Németh Andrea végzett. Elméleti felkészítői: Bódi Sándor-Németh Alajos, gyakorlati Szertics Lajos. A negyedik helyen Kardos Lajos, a hetedik helyen Svélecz Lajos végzett. Az előbbi munkahelye Kardos Imre kisiparos, az utóbbi helyen végzett fiatal szakemberé Szertics Lajos. Elméleti felkészítőik: Bódi Sándor-Németh Alajos voltak.
_ B. T. M.
zsa), másodikon Édes Gábor (Székesfehérvár), harmadikon Nyíri Csaba (Gyula), a negyediken Kardos Imre (Nagykanizsa), a hetediken Svélecz Lajos (Nagykanizsa) végzett.
A tizenegy végzett tanuló értékes jutalmakat vehetett át a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Kanizsa Trend, az Iparkamara, a Városi Önkormányzat és a rendező Széchenyi Ipari Szakmunkásképző vezetőitől.
B.B.
Kárpitos tanulók országos vetélkedője
1997. április IS.
KANIZSA - 7>R
2
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
a Nagykanizsa, Terv utca nyugati oldalán lévő 14x18 m nagyságú területet.
A versenytárgyalás ideje:
1997. ápriüs 29. 9.00 óra A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori
tárgyalóterme (Nagykanizsa, J
Erzsébet tér 7.) n
a
Részletes kiírási anyag a Polgár-1 mesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 3 10. számú irodájában vehető át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti épületében kialakított 7 db tetőtéri lakást A versenytárgyalás ideje: 1997. május 6. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
AKCIÓ A GRÁCIA ÁRUHÁZBAN A KÉSZLET EREJÉIG
régi ár újár
Házi cérnametélt, kiskocka 66,- 59,-
Glóbus különleges vagdalt 130 g. 86,- 72,-
BB spumante pezsgő 0,75 1 421,- 305,-+ü.
Barack őszilé 11 132,- 112,-
Biopon automata 2,4 kg 894,- 716,-
Domestos vízkőoldó 500 ml 219,- 188,-
Tip mosogató 11 232,- 198,-
Pampers Baby Dry pelenkák 897,- 749,-
C+C Kereskedők áruházában viszonteladóink fenti akciós árakból további 8% engedményt kapnak.
AJÁNLJUK MAGUNKAT
BALATON FŰSZERT Rt.
Csengery u. 119.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI
a Nagykanizsa-Palin városrészben lévő lakótelkeket.
Versenytárgyalás ideje:
1997. április 22. 10.00 óra
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. irodájában vehető át.
ÜGYVEZETŐ PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Kanizsa Dél-Zalai Heülap kiadására létrehozott Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
Feltételek: felsőfokú iskolai végzettség; legalább három év újságírói gyakorlat; erkölcsi feddheteüenség. A munkakör 1997. június l-jétől tölthető be. Bérezés megállapodás szerint. ^
A kft. illetve a heülap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és szakmai | elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes fj erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) < Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének (8800 Nagykanizsa, Er- | zsebet tér 7.) kell benyújtani 1997. május 2. napjáig. « _I
D
fe\\söf<*on\' mtmBtUzztm pt-
- Teljes körű kegyeleti szolgáltatás
- Áraink diszkrétek
- Döntés előtt győződjön meg árainkról!
- Kamatmentes részletfizetési kedvezmény!
XT i • c \' i. iii o Ügyeleti telefon: \\
Nagykanizsa, Széchenyi ter 3. 93/317-768 \\ Tel.: 93/310486 93/311-572 \\
93/312-821 ,
PAPIRKIRALY
NAGYKER AJÁNLATA
Nagykanizsa, Király u. 29. Telefax: 93/310-653
Viszonteladói kedvezmény Nagyker ár -5% 5 doboz feletti vásárlás esetén PÉNZTÁRGÉPSZALAG:
- 44/60/1 28,80 Ft+ÁF A/tekercs
- 57,5/60/1 36,- Ft + ÁFA
- 57,5/60/2 74,40 Ft + ÁFA
FÉNYMÁSOLÓ PAPÍROK
- A/4 80 gr. COPYREX
550 Ft+ÁFA
- LESER COPY A/4 80 gr.
600 Ft+ÁFA
LEPORELLÓ TOP SCAN
- A/4 1-24 2.032+ÁF A/doboz
- A/4 2-24 3.624+ÁFA/doboz
- A/4 3-24 5.144+ÁF A/doboz
- A/44-24 4.812+ÁF A/doboz
KITŰNŐ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG!
.10 L KANIZSA - PcMMHdei$véHqtá ) 1997. április 11
FAGYOS ÉVEK
TAVASZA?
- Tavasz, tavasz..., visszavonhatatlanul tavasz. A fagyos éveknek lassan vége, eljön a tavasz, ha készek vagyunk érte tenni - kezdte bevezető beszédét Tamóczky Attila, a Magyar Demokrata Néppárt Zala Megyei Választmányának elnöke a párt pénteki rendezvényén.
A Tavaszhozó Program címet kapott MDNP-estre a HSMK nézőterét megtöltő érdeklődő volt kíváncsi. A meghívóban beharangozott Katona Tamás polgármesteri, dr. Papp Lajos szívsebész pedig más elfoglaltsága miatt nem tudott Kanizsára jönni. Az országgyűlési képviselő helyett Barsiné Pataky Etelka beszélt a Tavaszhozó Program születéséről és főként annak egy szeletéről, a kis- és középvállalkozásokról. Mint elmondta, az MDNP - amely második generációs pártként, súlyos politikai válság termékeként alakult - elutasít minden program nélküli radikalizmust. Céljuk, hogy az eltorzult, politikai kultúrát minőségileg meghaladva a parlamenti demokrácia hiteles erejévé váljanak. Rámutatott arra, hogy a mai kormánypártok megbuktatása azon múlik, hogy a középen álló pártok összefognak-e. Az MDNP-hez legközelebb a Fi-desz-MPP és annak elképzelései állnak. Pártjuk programjáról elmondta, hogy az nemcsak vágyakról szól, a gondokra van megoldás. Beszélt a Parlament botrányokkal, bizonytalansággal tarkított nyugalmi állapotairól és kijelentette, hogy a Horn-kormány kormányzási kísérlete nem sikerült. Szomorú tudomány, ami által mindig szegényebbek leszünk - mondta. A rendszerváltozás hajnalára emlékeztetve Barsiné Pataky Etelka szólt a kis-és középvállalkozások gyökeret eresztő feltételrendszeréről és arról is, hogy még jobb minőségre, technológiai fejlesztésre, marketingre lenne szükség a talpon maradáshoz. Arra is rámutatott, hogy e réteg életéből is eltűnt a távlat, hiányzik a minőség és a
műszaki fejlesztés, pedig az Európai Unióba való csatlakozás miatt nem lehet kikerülni a szabályozók változtatását és azoknak a vállalkozókkal való megismertetését. Az MDNP szerint Magyarország kis-.és középvállalkozóinak nem áll rendelkezésére tőke, nem kívánatos ügyfelek a bankoknál.
Farkas Gabriella országgyűlési képviselő szerint a választópolgárok szemében egyre érthetetlenebb, miért kell a demokrácia, ha az ilyen ronda. Rámutatott, hogy nem kell Európába való tartásról beszélni, hiszen ott van a magyarság azóta, hogy Szent István felvette a kereszténységet. Az Alkotó ember, emelkedő nemzet címet viselő programra utalva elmondta, hogy az alkotó ember sok ismerettel rendelkezik, együtt dolgozik embertársaival a közös célokért, képes felelősséget vállalni, elfogadó, toleráns, és utódjaira úgy
hagyja az országot, hogy tett érte valamit. A Tavaszhozó Program nyomán alakulhat ki az MDNP választási programja, amelynek elveit a \'98-as választásokat követően szeretnék megvalósítani - tekintett a jövőbe Farkas Gabriella. Hangsúlyozta, hogy egyedüli pártként az MDNP reagált a kormány agrárprogramjára azóta, hogy ránk sütött Nagy Frigyes NAP-ja. A programot mindenféle vágyak óhajok sóhajok nyolc oldalaként értékelte az országgyűlési képviselő. Egy valódi, nemzeti agrárprogram létrehozására nemzeti kerekasztal összehívását kezdeményezi a Néppárt. Tiltakoznak az ellen, hogy külföldi tulajdonba kerülhessen termőföld, hogy belföldi székhelyű külföldi érdekeltségű társaságok vásárolhassanak földterületeket.
Bálás Béla megyéspüspök -mint mondta - szimbólumnak, gesztusnak szánta a programhoz való hozzászólását egy tiszteletreméltó közügy irányába. Beszélt az Isten adta hatalomról, pozíciókról, amelyet azért kaptak birtokosaik, hogy szolgáljanak. Örömét fejezte
ki azért, hogy a Néppárt kinyilvánította, hogy nem akar új erőcentrumot létrehozni. Rámutatott arra, hogy néha az elszakadás szükséges és jó, de az alapvető, sorsformáló kérdésekben összetartásra van szükség, a sok értékes pártprogram egyeztetése nélkül nem lesz egység a politikai erők között. A megyéspüspök szerint a római katolikusoknak meg kell gyónniuk, ha nem mennek el választani.
Fekete György szállodaigazgató nem egyszerű kérdést feszegetett hozzászólásában. Nevezetesen azt, hogy az adócsökkentések hogyan hatnak a vállalkozásokra és hogyan az ország és az önkormányzatok költségvetéseire. A programot elemezve azt ajánlotta, hogy nagy hangsúlyt fektessenek a prioritásokra. Rámutatott arra, hogy a nyugat-európai demokráciák konszenzusteremtette sikereit szem előtt tartva az apró lépésekkel való előbbre haladásban gondolkodjon a párt. Pozitív választást, és nem a pártok által egymás lejáratásán alapuló választás szükségességére mutatott rá.
Koczka Csaba, a Fidesz-MPP megyei elnöke a program kritikájaként elmondta, hogy a szabad választásokat követő első négy éves ciklus kormányzati múltjához való viszonyt nem tisztázta a Néppárt. Programja nem tér ki a
KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRSALKODÓ
A nagykanizsai HELY klub látta vendégül azokat az érdeklődőket, akiket a FIDESZ hívott soron következő rendezvényére. A téma ezúttal a környezetvédelem volt, „Az ember és közveüen környezete" címmel, melynek előadójaként érkezett városunkba dr. Illés Zoltán, a Környezetgazdálkodási Továbbképző Központ igazgatója, a FIDESZ alelnöke. Az összejövetel célját a beszélgetést vezető Gyalókai Zoltán, a FIDESZ helyi elnöke fogalmazta meg lapunknak.
- A FIDESZ, melynek programja most mindenkihez szól, rendkívül fontosnak tartja a környezetvédelmet itt a városban. Talán meglepő, de háromnégyszáz olyan környezetvédelmi törvény szükséges, amely az „Európába jutás" feltétele. Ennek előkészítője ez a beszélgetéssorozat is. Meghívtuk az ellenzéki pártok képviselőit és a város olyan vezetőit, vállalatok vállalkozások vezetőit, akik tudnak és a törvé-
nyek kapcsán kell is majd tenniük a környezet védelméért. Felkészülés arra az esetre, ha majd a végtermék vagy csomagolás környezetbarát kell hogy legyen, hiszen Nyugat-Európában csak ilyet lehet eladni. Érdemes erre odafigyelni, hiszen a tíz-húsz százalékos többletköltség elhanyagolása ennek akár sokszorosa is lehet. A fórumnak természetesen folytatása is lesz, e témán kívül gazdasági, közgazdasági kérdésekről, sőt a szó jobbik értelmében kívánunk lobbyzni a városért - politikától függetlenül. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy Kanizsára és környékére olyan ipart és kereskedelmet hozni, amely lendületet ad a város gazdasági életének, munkahelyteremtő beruházásokkal.
A gondolatsort beszédében dr. Illés Zoltán folytatta, aki másfél évig dolgozott az Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériumában.
- A környezetvédelem manapság a
legdinamikusabban fejlődő szakágazat a turizmus után. Világméretekben fejlődő, beleértve az ipart, a háttéripart, a szolgáltatást, az oktatást vagy tanácsadást, nem utolsósorban a veszélyek elhárítását. Összetett feladat, melynek megoldása szükséges gyermekeinkért, mindnyájunkért, a jövő nemzedékeiért. Ami ezen belül nagyon fontos: nem csak részelemeket kell kiemelni, hanem összességében kell vizsgálni a kitűzött célt. Konkrét példa erre Budapest közlekedési rendjének átalakítása jó néhány évvel ezelőtt, amely csak a lámpák átállításával nagyon rosszul sült el. Ami pedig a megvalósítás határait illeti, azok is eltolódhatnak regionálisan, országosan, vagy azon túl is.
Világszerte fontos terület lett a környezetvédelem. Vajon van-e különbség a kapitalista és a volt szocialista berendezkedésű államok környezeti állapota között? Csak egy nagy különbség van, a nyilvánosság kérdése. Mert tény, hogy mind a két rendszer károsította környezetét, de a nyugati világban a nyilvánosság adott nagyobb lehetőséget a megoldásokra. A környezetvédelmet mi jó ideig amolyan nyu-
( KANIZSA - Péint>ieHde$vé*ute6 ) _llj
ESÉLY A LOGISZTIKAI KÖZPONTRA
IW7. április lg.
kárpótlás, az adósságkonszolidáció kérdéseire. Mint mondta, értékválasztásra kiválóan alkalmas a program, kiemelkedően foglalkozik a korrupció megszüntetésével, a politikai-gazdasági hatalom megvesztegethetetlenségének megteremtésével.
Szántó Miklós nagykanizsai vállalkozó kiemelte, hogy a program nem érdekcsoportokban gondolkodik. Nem egyezett a véleménye a programban leírt apátia meglétével, ennek bizonyítékául az országszerte megmozdulásokat kiváltó agrárdemonstrációra emlékeztetett. Szerinte a kormány a jövőképet szándékosan rombolja le. A magyar dolgos nemzet - mondta -, a magyar munkás képzett, de ennek bizonyítása csak akkor lehetséges, ha a kormány biztosítja a feltételeket. A gazdaságot olyan piramisjátékhoz hasonlította, amely egyszer összeomlik. Véleménye szerint azért nem alakulnak termelő cégek, mert hiányzik az a tőke, amelynek minimális részéből bele lehet vágni kereskedelembe, szolgáltatásba.
A Tavaszhozó Programot kulturális műsor is kísérte, kanizsai költők versei, népdalok hangzottak el a politikai rendezvény keretében.
_L. I.
gáti huncutságnak tekintettük. Hiszen valósággal harcolni kellett, amikor a levegőszennyezettségi mulatókat nyilvánosságra akartuk hozni, Budapesten elhelyezeti jelzőberendezésekkel. Amolyan lazításnak tekintették azt, ami ma már természetes - ez a demokrácia egyik fontos eleme.
Az Európa Unióhoz való csatlakozás Magyarország számára elengedhetetlen, melynek ugyancsak fontos része a környezetvédelem. Ma már tudjuk, hogy a kezdet kezdetén, azaz a kilencvenes évektől kellett volna indítani a felkészülést. Az állapot ma egy zöld lufi. Annyit jelent, hogy a rendeletek, törvények semmit nem szabályoznak, inkább amolyan kívánságlista az egész Hogy ki, mikor, milyen pénzzel és hogyan végezze tennivalóit, ez nincs megoldva. Ha az anyagi alap megvan, a megoldás törvényi háttere hiányzik. Ma a tárcának tizenhét milliárd forintja van környezetvédelmi célokra, szemben a kilencvenes időszak előtti három-négy milliárdjával szemben. Ez csupán anyagi fedezet, felhasználási gondokkal. A miniszternek ugyanis a tizenhét milliárdból szabad felhasználási kerete háromegész egytized milliárd forint. Ami ennél is érdekesebb, hogy ebből egy milliárdot fordítanak majd a minisztériumi épület felújítására, amikor a pénz égetően szükséges lenne mondjuk a garéi hulladéklerakó
A helyi SZDSZ szervezet meghívására városunkba érkezett Kovács Kálmán, a Közlekedési, Hírközlési- és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára. Az államtitkár a nap során tárgyalt Suhai Sándor polgármesterrel is, majd tájékoztatót tartott a sajtó képviselőinek. A sajtótájékoztatót Kré-mer József nyitotta meg, aki rövid beszédében üdvözölte az államtitkárt. Kovács Kálmán beszédében városunkat napjainkban a leginkább érintő kérdésekről szólt. El-
Az \'56-os Szövetség Zala Megyei Szervezete a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartotta tisztújító közgyűlését, melyen részt vett Sinko-vics Gyula az országos szervezet ügyvezető elnöke is. A rendezvény számos napirendi pontja közül a legnagyobb hangsúlyt a régi vezetőség le-
fejlesztéséhez A rossz döntések majd halmazati büntetésként jelentkeznek a további munkában.
Egy másik jelenség az Európa Unióhoz való csatlakozás előtt az úgynevezett ökogyarmatosítás. Nyugat-Európából és a tengerentúlról rengeteg olyan termék került Magyarországra, amely kiszorult a nyugat-európai piacokról. Például azért, mert gazdaságtalan, túl sok energia kell előállításukhoz, sok a hulladék, és. elhelyezési gondokat okoz, vagy eleve azok a technológiák a környezetre az adott országban betiltottak. Hazai példa erre egy holland festékgyártó cég, amelyik jó vándorként jött Magyarországra, és most itt gyárt ólomalapú festékeket. Nyugaton a lakosság, a politikusok környezettudatossága miatt megvan az a politikai nyomás, hogy a szabályok betartása szigorúbb. Emiatt azok a cégek, amelyek nem tehetik meg, hogy környezetszennyező technológiájukat tovább folytathassák, egyszerűen továbbállnak új területeket keresve. Hasonló példa arra, hogy mennyire kell odafigyelni, a környezetvédelmi gondok időtállóságára: a hajdani Nyugat-Németországban óriási pénzeket fizettek azért, hogy veszélyes hulladékaikat a kelet-német szomszédok vegyék át. A Berlini-fal leomlásával aztán a gond ismét a régi lett.
mondta, miszerint Kanizsára jó hírrel érkezhetett, a Pénzügyminisztériumban ugyanis jóváhagyták és aláírták azt a szerződéstervezetet, amely biztosítja a MÁV vasútvonal-fejlesztésének következő ütemét, így a közeljövőben sor kerülhet a kanizsai vasútvonal teljes villamosítására is. Az M7-es autópálya építésével kapcsolatban az államtitkár kifejtette: az autópálya nyomvonala Nagykanizsa felé vezet, a tervek gyakorlatilag készen vannak, de a pénzügyi
mondása, az új vezetőség megválasztása kapta.
Ezek szerint a lemondott Szmodics Géza megyei elnök munkáját Piff József veszi át. Borsos Katalin megyei titkár teendőit a jövőben Háncs Lajos fogja ellátni. Menczingár Sándor, Bodnár Béla, Seres Péter, Ádám Sándor alelnökök illetve elnökségi tagok pedig
Dr. Illés Zoltán záró gondolatként megemlítette, hogy a jelenlegi ad-hoc jellegű környezetvédelmi megoldások helyett szükség van a hosszabb távra szóló komolyabb szabályokra, törvényekre, azok megfelelő illesztésére az Európa Unió követelményrendszerének megfelelően. A soron következő választások után remélhető változások kapcsán ez fontos feladata lesz a környezetvédelmi tárcának. Ennek persze nem csak személyi, szakmai feltételei is vannak - amiről jelen pillanatban aligha beszélhetünk.
A meghívottak közül csak kevesen voltak kíváncsiak arra, ami nem másért, mint az emberért kell, hogy jobb legyen. A vitában részt vevők közül Rajnai Miklós - egyik szervezője a rendezvénynek - utalt arra, hogy a környezetvédelem emberi tényező, magatartásforma függvénye, s a szakértelemhez még egyfajta nemzed elkötelezettség is szükségeltetik. Mások szóltak a Kis-Balaton állapotáról, mely a dilettantizmus, a szakmai tájékozatlanság miatt olyan, amilyen. Jó elképzelés és szükséges is az M7-es autópálya folytatása a Balaton déli oldalán, ha a megoldás az ottani nemzeti, természeti értékekhez igazodó. Kérdésként az is elhangzott: ha se Paks, se Bős-Nagymaros, akkor talán marad a gyertya? A Paksi Atomerőmű az országos villamosenergia-szükség-
finanszírozás még megoldatlan. Erről várhatóan április 30-án születik döntés. A megyénkben létesítendő logisztikai központról az államtitkár elmondta, szakmai szempontok alapján Kanizsa jobb mutatókkal rendelkezik, mint a másik pályázó Zalaegerszeg, de a végső döntést a regionális hovatartozásról csak a gazdasági-társadalmi kötődések tükrében lehet meghozni.
_Sz. A.
Bodnár Attilának, Gedeon Ferencnek, Harmat Kadosának, Arányi Józsefnek és Varga Zoltánnak adják át feladataikat. A szervezett funkcionáriusainak fiatalítása ezzel nem ért véget, mert előreláthatólag a városi tisztújító közgyűlésekre május hónapban kerül sor.
_A
létének negyvenhárom százalékát biztosítja, de ha baj van, akkor ez nem előny, sőt hátrány. Ha figyelembe vesszük a gazdaságosságot, a környezeti hatás tényezőit, és a veszélyes hulladékok elhelyezésének hosszabb távú gondjait, akkor pláne, hogy az. Előnyösebb a hazai tartalékokat feltárni, és az energia importra alapozni -volt a válasz.
Hasonló kérdés volt a Lentiben építendő gázturbinás erőmű sorsa. A FIDESZ - mint elhangzott - nem támogatja az elképzelt olasz-orosz konstrukciót, mely a hazai tartalékokat képező őrségi gázkészletekre épülne -így nem elfogadható. Nem kisebb gond - tette még hozzá az előadó - a hazai hulladékok elégetése, megsemmisítése. Nem árt az óvatosság e tekintetben sem, hiszen a veszélyes hulladékok égetésének újabb lehetőségei úgymond konzerválnák a jelenlegi ipar szerkezetét, ami azt jelenti, hogy továbbra is lehet gyártani a veszélyes hulladékokat növelő termékeket.
A fórumot követően - program szerint - közös szemétgyűjtésre került volna sor. Elmaradt az érdekes és jócskán elhúzódó vita miatt, de nem is volt rá szükség, mert a belváros aznap szokatlanul tiszta volt - amit csak lehetett, elvitt az előző nap tomboló északi szél.
_Tóth Ferenc
Szmodics is lemondott
\'56-OS TISZTÚJÍTÁS
12
( KANIZSA - VttAo* )
1997. április 18.
NYITÓ BAU
ROCK CHARME, NÉPTÁNC, ŐRJÁRAT
A Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület a Mindenki Házában egyre szélesebb művelődési, szabadidős és szórakoztató programkínálattal várja látogatóit. A már tevékenykedő néptánccsoport mellett - melynek vezetője Tótfalusi Istvánná - a Ház vezetője csuhébaba-készítést tanít az általános iskolásoknak, befejeződött egy kosárfonó tanfolyam és egy ideje működik a Rock Charme elnevezésű program is. Ez utóbbi minden pénteken azokat a fiatalokat várja, akik Deák Bili-, Hobo-, P. Mobil rajongók, kedvelik a bluest, rock-t, és rock n\' rollt. Kövér Lászlóné azt szervezi, hogy két, arra alkalmas fiatalt beiskoláznak őrző-védő tanfolyamra, akik a rendfenntartásért felelnének. Négyfős közbiztonsági őrjárat felállítását is tervezik, akik a miklósfai városrészben járőrözve megpróbálnák megelőzni az utóbbi időben elszaporodott bűnelkövetéseket. Az őrjárat fenntartásához a lakosság hozzájárulását várják, hiszen mindenkinek érdeke a közrend fenntartása, a biztonság. Az előzetes számítások szerint két-háromszáz forintos havi hozzájárulást várnak a miklósfaiaktól.
^_L^I.
ÖTÖDIKHATODIK HELYEN
\'^^nllllllllllllHwIlllllllffl
A Megyei Területfejleszfési Tanács első fokon elbírálta a PHA-RE-hoz 1997-re beadott pályázatokat. A beérkezett tizenkét pályázat közül kettő volt Nagykanizsáé, a hulladéklerakó építésére beadott pályázatot ötödik, a város dél-keleti elkerülő útjának tervezésére benyújtott anyagot pedig a hatodik helyre rangsorolta a tanács. E pályázatoknak alapfeltétele a határon átnyúló hatás igazolása, amelyre a hulladéklerakó esetében Nagykanizsának szinte kizárólagosan az osztrák tulajdonostársra való tekintettel van esélye.
Szombaton került sor a kámzsái Honvéd Kaszinó nyitó ünnepélyére. Ez alkalommal a szervezők Zsámár Józsefné, Tarabó Éva és Kóczáné Horváth Piroska az ünnep fényének emelésére virágbált rendeztek, mely fővédnökségét városunk polgármestere, Suhai Sándor vállalta magára. A jó hangulat megteremtéséről a zalaegerszegi "Fél tucat Paródia" művészeti csoport gondoskodott, az izgalomról pedig az a virágkötészeti verseny, melynek győztese, Bocskomé Darab Dóra a Mol-Travel jóvoltából Hollandiába utazhat. A második helyen Németh Eszter végzett, nyereménye egy jegy a Debrecen-Eger nosztalgiavonatra, míg a harmadik helyért járó vacsorameghívást a sor-mási István-fogadóba Dávidovics
Idén is rangsorolták Magyarország középiskoláit. A sorrendet a felsőoktatásba felvett diákok aránya határozta meg az osztálylétszámokhoz viszonyítva. A vegyes középiskolák listája alapján az első helyet a gödöllői Török Ignác Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola foglalja el, a második a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, harmadik a taiahá-
AVÁROS NAPJA
PROGRAM
ÁPRILIS 19. DEÁK TÉR
8.30 óra Térzenét ad az Olajbányász Fúvózenekar
9.00 óra A városzászló ünnepélyes felvonása
HUSZTI TÉR
9.30 óra A Városvédő Egyesület által készíttetett GLÓBUSZ átadása a város lakóinak
KISKASTÉLY (Erzsébet tér 15.)
10.00 óra Z. SOÓS ISTVÁN festőművész kiállításának megnyitója
ÁPRILIS 20. (VASÁRNAP)
HELYŐRSÉGI KLUB
10.00 óra Ünnepi közgyűlés
DEÁK TÉR
18.00 óra A Városzászló ünnepélyes bevonása
Edina kapta. Az est folyamán a zenéről az a Pax-Trió gondoskodott,
nyai Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, negyedik az esztergomi Szent István Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola, ötödik a pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, hatodik az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola, a hetedik a nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola, nyolcadik a székesfehérvári Vasvári
amely ez alkalomból átkeresztelte magát Kaszinó-Trió névre.
Pál Gimnázium és Szakközépiskola, kilencedik a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola, tizedik a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. Sajnálatos, hogy a városunkban oly nagy múlttal rendelkező Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola valamilyen okból kimaradt a felsorolásból.
TERMÉKEK A KANIZSA TREND-TOL
A Kanizsa Trend Ady utcai bemutató üzletében a velük kapcsolatban álló, mintegy kétszáz kereskedelmi partnere számára Házvásári termékismertető \'97 tavasz címmel termékbemutatót rendezett. Az osztrák, horvát, szlovén és magyar partnerek négy kategóriában tizenkét új modellel ismerkedhetnek meg a magas színvonalú termékbemutatón, mely szeptemberig tekinthető meg.
ISKOLAI RANGSOR
1997. április 18.
I
KANIZSA -
I
13
Húszezer érdeklődő
AZ AUTO-KANIZSA KFT.
FORD SZALON ÉS SZERVIZ AVATÓJÁN
Az avató ünnepség lezajlása után a tapasztalatokról kérdeztük a cég ügyvezetőit.
- A háromnapos rendezvény vállalkozásunk életében mérföldkőnek tekinthető. Az Eötvös téri kis alapterületű szalonból átköltöztünk egy modern, a kor műszaki követelményeinek megfelelő, új, komplex szolgáltatásokat nyújtó létesítménybe. Az ünnepség iránti érdeklődés minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen a rossz idő ellenére a három nap során rengetegen megfordultak nálunk. Igyekeztünk különleges és nagyszabású programokkal szórakoztami kedves érdeklődőinket - tájékoztatott az Auto-Kanizsa Kft. tulajdonos triója. - Rendkívül sokan vettek részt a különféle nyereményjátékainkban, melyek jutalmaként a magyar és külföldi ügyfeleink, érdeklődőink között két kétszemélyes krétai repülőgépes utat, öt Blaupunkt rádiós-magnót, valamint mintegy 150 ajándékcsomagot sorsoltunk ki. A rendezvény kiemelkedő eseménye volt a Ka-nak a bemutatása, ugyanis nem kis büszkeségünkre a Ford új kisautójának az országos premierje a pénteki napon nálunk történt meg. A Ka nagy sikert aratott, nagyon sokan szerették volna próbaútra elvinni, de az időhiány miatt csak 750 tesztvezetést tudtunk lebonyolítani. Ezúton kérünk elnézést azoktól, akiknek nem sikerült a tervük, várjuk őket és az újabb érdeklődőket a következő napokban. Az autós felvonulásunkon 260 különféle típusú és évjáratú Ford személy-, valamint haszonjármű vett részt, a különleges veterán- és versenyautók mellett még fúróskocsi is felvonult. Számunkra megható volt, hogy sokan az 1.500 Ft-os benzinutalványt nem vették át, véleményük szerint ők csak az irántunk való tisztelet vagy az érdekesnek ígérkező program miatt vetlek részt a felvonuláson. Már
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános pályázat útján BÉRBE ADJA a Nagykanizsa, Batthyány u. 2. szám alatü társasház 16 m\' alapterületű műhelyhelyiséget. A pályázatok benyújtási határideje: 1997. május 5. 16.00 óra.
Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
a vasárnapi napon jöttek új autórendelések, kedvező áraink mellett ösztönző a vásárlás mellé részünkről adott, a Sziráki Kastélyszállóban két személyre szóló plusz hétvége. Szombaton a külföldi, elsősorban horvát vásárlóink tiszteltek meg bennünket, több mint háromszáz, az elmúlt időszakban nálunk vásárolt gépjárművel jelentek meg rendezvényünkön.
A három napos monstre programban a vasárnapi közönségnapot a magyar érdeklődőknek szerveztük a legszínvonalasabb programokat is erre a napra tettük Nem szeretnénk kiemelni egyetlen előadót sem, a nagynevű művészek zenészek mellett a nagykanizsai kollégáik ugyanúgy kitettek magukért. Külön öröm volt számunkra, hogy a megnyitón jelen lévő hars Blom úr, a Ford kelet-európai igazgatója szerint hírünk az ország határain is túljutott. Mi azért elsősorban azt szeretnénk, ha
városunknak és tágabb környezetének „autós társadalmát" szolgálhatnánk meglévő eszközeinkkel, munkatársainkkal Nagykanizsán. Alig három éve van jelen a Ford, a világ egyik legnagyobb cége, és büszkék vagyunk rá, hogy a márkát szűkebb régiónkban mi képviselhetjük A rendkívül versenyképes árakkal és kiváló műszaki paraméterekkel rendelkező autóink iránt egyre nagyobb az érdeklődés, aminek nagyon örülünk.
Szereménk megköszönni a beruházóinknak a programban résztvevőknek szervezőknek, a rendőrségnek, és minden kedves érdeklődőnek a rendezvényhez nyújtott segítséget. ígérjük hogy lehetőségeink függvényében a jövőben több hasonló jellegű rendezvény lebonyolítására is sor kerül majd - hangsúlyozták a cég vezetői.
Bödör Béla
Általános tűzgyújtási tilalom!
Az elmúlt időszakban - a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi felelőtlenség, gondatlanság következtében - az erdőkben avar és erdőtüzek keletkeztek.
A további erdőtüzek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen -a kijelölt tűzrakó helyen is -, valamint a közút menü fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, ÁTMENETI IDŐRE TILOS!
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el!
Felhívjuk az erdőkben kirándulók, valamint a mezőgazdaságban dolgozók figyelmét arra, hogy égő dohányneműt eldobni nem szabad, azt gondosan el kell oltani. Kérjük továbbá a vonaton és gépjárművön utazókat, hogy égő cigarettacsikket, gyufát ne dobjon ki az ablakon!
A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúlásával későbbi időpontban intézkedik a Földművelésügyi Minisztérium.
A tüzet jobb megelőzni, mint oltani!
Tájékoztatásul közöljük az új közérdekű hívószámokat: Rendőrség 107 — Tűzoltóság 105 — Mentők 104
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános pályázat útján
BÉRBEADJA
a Nagykanizsa, Csengery u. 18/b szám alatti ingatlan 25 nf alapterületű alagsori helyiségét. A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 1997. április 28. 16.00 óra. !
i
Részletes kiírási anyag a Polgár- j mesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és ; 10. számú irodájában vehető át.
J
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános pályázat útján BÉRBE ADJA a Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 28/b szám alatti társasház 6 m2 alapterületű alagsori tárolóhelyiséget. A pályázatok benyújtási határ-1
ideje: 1997. április 28. 16.00 óra. ^
a
Részletes kiírási anyag a Polgár- | mesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és § 10. számú irodájában vehető át.
Kanizsai sikerek a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
Az idén is jól szerepeltek a nagykanizsai diákok a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában! A következők kerültek egyéniben az első tíz, csapatban az első három helyezettek közé.
3. évfolyam:
Egyéniben: 1. Pesü Verotúka (Zrínyi Ált. Isk.), 5. Nagy Richárd (Zrínyi), 10. Bücs Róbert (Zrínyi). Csapatban 1. Zrínyi Ált. Isk.
4. évfolyam:
Egyéniben: 6. Csertí Róbert (Körösi Csorna Alt. Isk.).
5. évfolyam:
Egyéniben: 1. Hegyháti Máté (Batthyány-gimn.), 5. Bakonyi Andrea (Batthyány), 8. Oláh Réka (Batthyány). Csapatban: 1. Batthyány-gimn.
6. évfolyam:
Egyéniben: 2. Dombi Balázs (Batthyány), 7. Gál András (Batthyány). Csapatban: 1. Batthyány-gimn.
7. évfolyam:
Egyéniben: 1. Jesch Dávid (Batthyány), 2. Spanczér Ilona (Batthyány), 3. Gémesi Gabriella (Péterfy Ált. Isk.), 4. Apáthy Borbála (Batthyány), 5. Harangozó Judit (Körösi Csorna Alt. Isk.). Csapatban: 1. Batthyány-gimn.
8. évfolyam:
Egyéniben: 1. Pesü Gábor (Batthyány), 4. Dávid Róbert (Batthyány), 6. Varga Károly (Batthyány), 7. Molnár\' Zoltán (Batthyány), 10. Bartha Tamás (Batthyány). Csapatban: 1. Batthyány-gimn.
Az
Állami Zeneiskola
1997. június 17-18-án 10.00-12.00-ig és 14.00-18.00-ig mindkét napon FELVÉTELT HIRDET.
Feltétel: Sikeres felvételi, vagy az előző tanévről szóló, megfelelő eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása. (A részletes feltételrendszer és az oktatással kapcsolatos információk a zeneiskola kapubejárójában kifüggesztve megtalálhatók.) Érdeklődni:
Állami Zeneiskola 8800 g Nagykanizsa, Sugár u. 18. S címen, és a 93/313-321-es | telefonszámon lehet. _I
Az 1972-ben alakított Kanizsa Táncegyüttes neve egybeforrt a kis kanizsai városrészével és a Móricz Művelődési Házéval. A bronztól az Arany II. minősítési fokozatig eljutott együttes idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját, a negyedszázados jubileumot A táncosok évről évre bemutatkoznak a kanizsai közönség előtt, fellépnek országhatárokon belül és kívül. A Kanizsa Táncegyüttes történetét Vizeli Dezső a húszéves jubileum alkalmából dolgozta fel. Ma, öt évvel később Tóth István, a táncegyüttes tagja, a Móricz Művelődési Ház népművelője szakdolgozata témájául választotta az együttes huszonöt éves múltját Vele beszélgettünk e kettős aktualitás jegyében.
- Most számunkra az a legnagyobb feladat, hogy felkészüljünk a huszonöt éves évforduló alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi műsorunkra. Új koreográfiákat készítenek a csoport vezetői: lesz egy új somogyi táncunk egy hortobágyi pásztorbotoló és felújítunk egy magyarvölgyi koreográfiát is. Emellett a régi koreográfiákból is bemutatjuk a legsikeresebbeket.
- A húszéves jubileum óta mennyiben újult meg az együttes összetételében és repertoárjában?
- Mind táncban, mind a személyekben felfrissült az együttes. Van egy-két koreográfia, amellyel szerepeltünk a húszéves jubileumon is - főleg azok amelyeket a közönség nagyon szeret -, de szinte teljesen megújultak a táncaink A táncosok egy-két kivételtől eltekintve teljesen kicserélődtek az elmúlt öt év alatt.
- Milyen korosztály táncol ma a Kanizsa Táncegyüttesben?
- A tizennégy évestől a huszonhét éves korosztály alkotja az együttest. Úgy érzem, elég széles a skála. A gyerekek körében továbbra is elég népszerű a néptánc, több utánpótláscsoport működik Örömmel jönnek, szívesen csinálják vidámak - bízunk abban, hogy biztos utánpótlásbázisa van a Táncegyüttesnek
- Ki készíti az együttes fellépőruháit?
- Furik Rita az egyik ruhatervezőnk és készítőnk. Most több új ruhát is készít számunkra, amelyek elég drágák, de nem nagyon lehet spórolni, mert a ruha színvonala leronthatja az egész produkciót, ha nem megfelelő tartása, teherbírása van, ha hiányzik belőle a jó anyag, amitől az szép és jó, valamint az adott tánchoz illő.
- Miből tartja fenn magát a Kanizsa Táncegyüttes?
- A Táncegyüttest a Kanizsa Hagyományápoló Egyesület működteti. Pályázatokon veszünk részt, megpróbáljuk ilyen úton gyarapítani azt a pénzmennyiséget, amely a fenntartáshoz, az utazásokhoz, a fellépésekhez szükséges. Ehhez járul még az a pénz, amely az együttes fellépéseinek bevételeiből folyik be.
- Az elmúlt esztendőben merre járt, hol lépett fel határainkon belül és azokon kívül a Kanizsa Táncegyüttes?
- Magyarországon főleg a Dunántúlon, a környező falvakban, városokban léptünk közönség elé. Fesztiválokon is szerepeltünk, Balatonföldváron, Győrben, Egerszegen. Külföldön Ausztriában és Németországban szerepeltünk, partnereink meghívásának tettünk eleget.
- A TV1 Zenebutik műsorában, a Nagykanizsa zenei életét bemutató adásban szerepelt a Kanizsa Táncegyüttes is. Első alkalom volt ez?
- A Magyar Televíziónak ez volt velünk az első felvétele, de a Pécsi Körzeti Stúdió készített Budafáról egy műsort és abban mi is bemutatkoztunk Mindenkinek nagy élmény volt a tévéfelvétel, hiszen ilyenben még korábban nem volt részünk. A maga szokat-lanságával is érdekes volt, aztán hamar belerázódtunk a felvételbe.
- Tóth István a Kanizsa Táncegyüttes régi táncosai közé tartozik. Mióta tart a kapcsolat?
- 1986-tól táncolok az együttesben. Részemről úgy kezdődött a néptánc, hogy a Winkler Műszaki Szakközépiskolában indult egy tánccsoport az akkori tánckarve-
zető, Hetési László vezetésével, és én is kíváncsi voltam a dologra. Megtetszett, ott ragadtam. Miután befejeződött a tanév, áthívott a Kanizsa Táncegyüttesbe.
- Most a szakdolgozatát az együttes huszonöt éves történetéből úja. Miért ezt a témát választotta?
- Benne élek, ismerem a témát, így ez könnyebbséget jelent a szakdolgozat elkészítésében, amellett, hogy az együtteshez való kötődésem is szoros.
- Milyen forrásmunkák segítették a saját élmények tapasztalatok mellett?
- Vezetünk nyilvántartást az együttes fellépéseiről, megőrizzük a rólunk megjelent újságcikkeket, albumba foglaljuk azokat az eseményeket, amelyeken részt vettünk, fotókat gyűjtünk, munkanaplót vezetünk A Kanizsa Táncegyüttes múltja dokumentumokba van foglalva.
- Tóth István számára még meddig jelenti a jövőt a Kanizsa Táncegyüttes?
- Nem tudom előre megmondani, de amíg fizikailag bírom, addig táncolni fogok. Emellett gondolkozom abban is, hogy táncoktatóként is a néptánc közelében maradok. Már jó ideje foglalkozom gyerekcsoportokkal, van néptáncoktatói vizsgám. Iskolákban, Vesén, Inkén tanítom a gyerekeket.
- Kanizsán is van utánpótlásnevelés?
-Az együttes vezetői foglalkoznak több iskolai tánccsoporttal. A Kanizsa Táncegyüttes utánpótláscsoportja, a Rozmaring fellépett velünk a jubileumi esten is. De van már náluk fiatalabb táncegyüttesünk is, a Búzavirág Táncegyüttes, amely alsó tagozatos iskolásokból áll.
- Mely életkorban érdemes elkezdeni a néptáncoktatást?
- Már óvodás korban. Sajnos
Az utóbbi időben egyre több kanizsai focista szerepel idegen pályákon. A volt NB l-es olajosok, az alacsonyabb osztályban szereplő szomszédos horvátországi csapatokban küzdenek. A
1997. április 18.
ilyen kezdeményezés nem jellemző Kanizsán. Egyik-másik óvodában az óvónők foglalkoznak ilyesmivel, de táncoktatóról nem tudok.
- Drága műfaj a néptánc?
- Bizony, elég drága, sokba kerülnek a viseletek Egy pár csizma tizenöt-tizenhatezer forint.
- Milyen elfoglaltsággal jár a Kanizsa Táncegyüttesben táncolni?
- Szinte a teljes szabadidőnket erre fordítjuk, heti két alkalommal három-három órát gyakorlunk. Tavasztól őszig rendszeresek a fellépéseink, elég zsúfolt a programunk, télen kevesebb meghívásunk van. A legnagyobb érdeklődés természetesen nyáron van a néptánc iránt, az idegenforgalomban jelentős programokat jelentenek a néptáncbemutatók Idén is szeretnénk réstt venni a Balaton környéki fesztiválokon, Földváron, Badacsonyban, és ha sikerül, külföldi szereplésen is bemutatkoznánk
- Népművelői munkája egy része is a népművészethez kötődik. Hosszútávon is erősíteni kívánja ezt a tevékenységet?
- A táncoktatás mellett szívesen foglalkoznék valamilyen népművészeti kismesterséggel. Sok területe, ága van a népművészetnek, ami érdekel, a gyöngyfűzéstől a tojásfestésen át a fafaragásig. A Móricz Művelődési Ház elég jól felkarolta a népművészetet, a táncon kívül népzenei programjaink is vannak, kiállításaink nagy része valamilyen népművész, népi iparművész munkáját mutatja be. Ezek szerves kiegészítő rendezvényei a táncházi programjainknak és a neves népzenei együttesek által adott műsorainknak Tervezünk nyári kézművestábort is, ahonnét nem fog kimaradni az adott kismesterségek mellett a néptánc sem.
Lukács Ibolya
horvát bajnokság I/B osztályában szereplő NK Csáktornya csapatát két, a II. osztályú NK Budocnost Hódosán együttesét három kanizsai fiú erősíti, akik játékát legutóbb a Horvát Kupa
| 14 ( KANIZSA - gedfétfetéaeé J
Jubileum és szakdolgozat
Huszonöt éves a Kanizsa Táncegyüttes
Kanizsaiak a szomszédban
1997. április 18.
| KANIZSA - Se^éí^té^eá ]
15
regionális döntőjében kísértük ügyelőmmel Hodosanban. Egymás ellen küzdöttek az egykori játszótársak, akik közül Kepe és Iványi a csáktornyai, Hegedűs, Kutson és az újra visszatért Svélecz a hódosán i színekben kamatoztatja tudását. A kisközségben igazi ünnepet jelentett a kupadöntő. A mérkőzésre az importált belicai fúvószenekar hangolt és közel ezren töltötték meg az állóhelyet A bírói hármast, a kupamérkőzés ellenőrét csinos hazai lányok virágcsokorral köszöntötték. Bemutatás után a vendég Kepéék, az esélyes csapat vette át a játék irányítását, akik a félidőben már 2-0-ra vezettek. Szünet után a húzódást szenvedett Hegedűs nélkül rohamoztak a hazaiak, akik előbb szépítettek, majd a befejező percben Svélecz előrevágott labdájából született meg a hazai egyenlítés. Egyből büntetőrúgások következtek, kanizsai szereplőkkel. Svélecz és Külsőn, valamint Kepe is betalált, vagyis a mieink a feladatot sikerrel oldották meg. Fej-fej mellett haladt a két csapat 6-6-ig. Ezután a hazai kapus jóvátette korábbi hibáját, aki büntetőt hárított, s mivel a játékostárs eredményes volt, így nagy meglepetésre a hodosani csapat nyerte a büntetőpárbajt, és ezzel a regionális kupadöntőt
- Nagyon el vagyunk keseredve - mondta Kepe Tibor. - Ezt a meccset hoznunk kellett volna, de szünet után bizony alaposan leeresztettünk. Svéleczék vérszemet kaptak, akik joggal örülhetnek, mi pedig várhatjuk a büntetést.
- Mit kell tudni a csáktornyai csapatról?
- Mi az I/B osztályban vagyunk a középmezőnyben, a nyolcadik helyen tanyázunk a tizenhat csapatos csoportban.
- Mi a különbség a magyar és a horvát foci között?
- Csáktornyán, az I/B-ben döntő a fizikai állóképesség. Kemény, de sportszerű, gyors a játék, de inkább a játék küzdőjellege a meghatározó. A különbséget elsősorban a mentalitásban, munkában, fizikálisan lehet mérni, s ebben itt előny van.
- Beilleszkedés?
- Nem jelent gondot. A labda itt is gömbölyű és azzal bánni kell.
- Ingáznak?
- Az edzésekre és a hazai mérkőzésekre rendszeresen kijárunk. Úgy megyünk Iványival, mintha Zalaegerszegre utaznánk, vagyis a távolság nem gond. Idegenbeli és távoli mérkőzések előtt viszont összetartás van.
- Milyen az elismertség?
- Kezdő emberek vagyunk s mivel hozzuk a formát, segítjük a csapatot, így az elismerés is összefügg a nyújtott teljesítménynyel.
- Konkrétan?
- Tessék azzal beérni, hogy itt lehet a jövőt alapozni, mivel a munkát, a teljesítményt, az eredményt itt többszörösen elismerik, dotálják
- Ezek szerint jól választottak.
- így igaz, csak jóval előbb kellett volna váltani.
- Milyen a látogatottság?
- A legutóbbi hazai derbin, amikor a harmadik helyen álló csapatot fogadtuk ezer néző volt a stadionban s ez itt komoly nézőszámot jelent. Egyébként 0-0-ra végeztünk a védelem megtette a magáét.
- Hogyan tovább?
- Folytatni szeretnénk itt a játékot, a horvát I/B osztályában és reményeink szerint ennek nem lesz akadálya, mivel Iványival együtt kedvezőnek ítélik meg a vezetők a teljesítményünket.
Hegedűs László, a kanizsai piros-kékek sokat szidott-dicsért játékosa újjászületett a hodasani csapatnál.
- Most joggal ünnepelünk, hiszen a mi kis csaptunk nagy bravúrt hajtott végre. Csak azt sajnálom, hogy nem lehettem ott a pályán a második félidőben, amikor a társak feltámadtak.
- Mi a szerepkörük az új csapatnál?
- Kütsön csatárt játszik, Svélecz ha kell, akkor „takarít", máskor a középpályát erősíti, míg én inkább a játék szervezésében kapok feladatot.
- Hogy „muzsikálnak" a magyarok?
- Ezt inkább a trénertől kellene kérdezni. Én csak annyit mondhatok hogy a Buducnost a horvát II. osztályban listavezető, s ebben alaposan benne van a mi teljesítményünk is.
- Mi a bajnoki cél?
- A kisközség nagy álma, hogy kerüljünk fel az I/B osztályba, azaz a Kepéék mezőnyébe. Nos, ez nem egy könnyű dolog, de itt mindenki összefogott és mi mindent
elkövetünk, hogy a terv teljesüljön.
- Itt nem szidtak benneteket!
- Nos, én Kanizsán kaptam hi-deget-meleget, de itt egy más világ van. Mielőtt erre rátérnék, azért el kell mondanom, hogy nagy-nagy köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették hogy itt folytassam pályafutásomat. Köszönöm! Hálás vagyok! No, itt értékelik a tudást, a teljesítményt és egy rossz átadás, vagy helyzetkihagyás után nem küldenek el bennünket, nem kezdenek ki bennünket a szurkolók Van bizalom, segítőszándék, itt az ember felszabadultan játszhat s ez a teljesítményben is bőven megmutatkozik.
- Hogy érzik magukat Hodo-
sanban? Nem fárasztó-e az ingázás, a sok munka?
- Hárman jövünk, megyünk Mintegy harminc kilométer a távolság s ezzel nem is érdemes foglalkozni. A munka az más dolog, azért kell hatékonyan dolgozni, hogy a teljesítményünket hozni tudjuk. Minket ide erősítésnek hoztak, a teljesítményt elismerik értékelik, azaz a borítékban nem fillérek vannak Tehát itt nagyon jó lenni, még akkor is, ha mind a hármunknak sokat kell tenni a sikerért, déhát munka nélkül nem megy semmi. Mi, itt rálettünk egy „lapáttal", ami a csapatnak, magunknak, a családunknak is előnyére válik.
Balogh Antal
MENTSÜK MEG A SÉTAKERTET!
Közvélemény-kutatás
A Petőfi-Vécsey Általános Iskola 8/a és 8/b osztályos tanulói közvélemény-kutatást végeztek, mint a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület tagjai. Harmincnyolc tanuló kapcsolódott a munkába. Egyszerű, célratörő kérdésekkel igyekeztek felmérni és megtudni az emberek véleményét. Kérdés nélkül kódolták a válaszoló nemét (férfi 1, nő 2) és körülbelüli életkorát, (l-es 0-30 évig, 2-es 30-60 évig 3-as 60 év felett). Ezután következett a két kérdés:
1. Hogy van megelégedve a Sétakert jelenlegi állapotával?
2. Milyen változtatást javasol?
172 férfi és 144 nő válaszolt a kérdésekre.
A megkérdezettek között voltak külföldiek és helyismerettel nem rendelkező idegenek, akiknek válaszait illetve nem válaszait nem vették figyelembe. A kor szerinti megoszlás a következőképpen alakul: Első korcsoport 38 %, második korcsoport 54 %, harmadik korcsoport 8 %.
Az első kérdésre, melyben az elégedettségre kérdeztek rá, a válaszadók több mint 90 %-a elégedetlenségét hangsúlyozta, míg közel 6 %-uk elégedett volt, illetve érdektelenséget tanúsított a kérdés irányában.
Jellemzőek voltak a következő válaszok: „Rendetlen", „Elhanyagolt", „Siralmas", „Le van robbanva", „Rá kell nézni", „Sehogy", „Ez nem is Sétakert".
Mit tenne Ön, milyen változtatást javasol kérdésekre rengeteg javaslat érkezett, a gyakoriság szempontjából a legfontosabb teendőnk a következő:
Rengetegen panaszkodnak póráz nélkül sétáltatott kutyákra, a nyilvános WC állapotára, a rend és tisztaság helyzetére, a szökőkút, a padok, a közvilágítás, a focipálya, a játszókert, az utak problémáira.
Többen javasolták az öreg fák gondozását és újak ültetését, a növényzet ápolását, a gyöngykavicsos utak felújítását, általános nagytakarítást, a varjak kiűzését. Nagyon sokan célként jelölték meg a sétakert biztonságosabbá tételét, melynek megoldását a terület állandó őrzésében, a rendőri ellenőrzések gyakoritásában látják. Mindössze néhányan jelezték a válaszadók közül kocsma, vendéglátó egység létrehozását. Sokan örülnének, ha a játszóteret környezetbarát módon építenék újjá. Többen javasolták munkanélküliek foglalkoztatását a park rendbetételére:
16 ( KANI7SA - 20%^ ::::::::::;it*tiuW\'
i\'Vy/ IO. :
Régi idők zenéje
Régi idők zenéjét idézte fel a múlt pénteken este a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében az OLD MIX együttes. A - tervek szerint - hagyományteremtő klubesten (éjszakán) az öttagú zenekar - Bacskay Zoltán, Kováts Tamás, Mészáros József, Szántó László és Vukics László - jó hangulatot teremtett, s kellemesen szórakoztatta a nosztalgiázni, táncolni és kikapcsolódni vágyó közönséget.
Nívódíjak
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ ez évi művészeti nívódíját a Kanizsa Táncegyüttes kapta, amelyet 25 éves jubileumi műsorukon vettek át, a város és Zala megye művészeti életében betöltött kiemelkedő tevékenységükért.
Ugyancsak ebben az elismerésben részesült a KAMERA \'67 Filmstúdió, a hazai- és a nemzetközi filmszemléken elért eredményeiért, valamint a 44. Országos Független Film és Videó Fesztivál színvonalas megrendezéséért.
Az elismeréseket Papp Ferenc, a HSMK igazgatója adta át.
Z. Magazin
Ismét megjelent a Zenei Magazin legfrissebb száma, melyben - mint minden számban - többféle zenei műfaj megtalálható. A hírek és érdekességek mellett a legítülönfélébb olvasói levelekről, koncertelőzetesekről és idézetekről, azaz a hónap megjegyzéseiről is olvashatunk. Ebben a hónapban jelenik meg az INXS új albuma, amelynek zenéje ismerős, de mégis más, mint amit megszoktunk az együttestől -hogy miért? -, a velük a készült riportból ezt is megtudhatjuk, mint ahogy a Wet Wet Wet új albumáról készült beszélgetést is. Majd a magabiztos, nyílt és ugyanakkor realista, a pályán töltött több, mint egy évtized után Ákos a Beavatás című új albuma megjelenése kapcsán is interjút adott az újságnak. Továbbá olvashatunk még a fájdalmas, de mégis őszinte U2-ról, az első lemezével meglepően hamar ismerté vált magyar együttesről a Publo Hunny-ról, a második lemezét megjelentető Black Outról, Blur-ról, Jamiroquai-ról, a Csinibaba zenéjét megéneklő Kispál és a Borzról, és még, de nem utolsó sorban a nyolcvanas években megszűnt Karthágó együttes-rőL
„NEM VAGYOK KIRAKATI BÁBU...
A Szomszédok című teleregény tette országszerte ismertté és népszerűvé Epres Attilát, aki a tavalyi évadtól Zalaegerszegen játszik. Színházról, szerepekről, népszerűségről és magánéletről beszélgettünk a Janika kanizsai előadása előtt
EPRES ATTILA KEDVENCEI
- Mi az Ön kedvenc országa?
- Nehéz kérdés, nem igen tudok választani. Szeretnék sok helyre elutazni. Tavaly nyáron néhány napot Hollandiában töltöttem, az nagyon tetszett Az biztos, ha hosszabb utat terveznék, nem délre, hanem északra mennék.
- Könyve?
- A gyűrűk ura Tokkientől, valamint Dosztojevszkijtől A félkegyelmű.
- Filmje?
- Bertolucci: Huszadik század. -Politikusa?
- Nincs. Nem kedvelem a politikát
- Sportolója?
- Magyar Zoltán. -Színe? -Zöld. -Évszakja?
- Ta v asz. -Autója?
- Citroen. -Állata?
- Nehéz választant, mondjuk a ló.
- Zeneszerzője?
- Mozart. -Színdarabja?
- Csak közhelyeket lehet válaszolni. Talán a Hamlet.. -Szerepe?
- Schiller „Haramiák" című darabjában Franz Moort alakítottam.
- Kolléganője?
- A párom, Kéner Gabriella. Sajnos ritkán játszunk együtt most viszont nagyon örülök, hogy a „.Janiká\'-ban mind a ketten szerepelünk. Egyébkent más kollégák is kedvelik öt. jó társ, és a szmházhoz sokkal több toleranciája van, mint nekem. -Kérdése?
- Hogyan határozta el, hogy színész lesz? Mert ez az a kérdés, amelyre szerintem nem lehet válaszolni.
- Ön országosan ismert és népszerű színész. Miért szerződött Zalaegerszegre, amely nem a világ közepe?
- De nem is a világ vége... Én hiszek abban, hogy vidéken kell színházat csinálni. Egerben kezdtem a pályámat, ahol négy évet töltöttem, majd két-két esztendőig voltam Kecskeméten és Szolnokon, s Zalaegerszegen is második éve vagyok. Halasi Imre hívott -vele tárgyaltam már régebben is -, és mikor Szolnokon megváltozott a helyzet, ez tűnt jó ajánlatnak. Nem is csalódtam benne, bár most kicsit zavarosak á viszonyok. Egy évadban kétszerepet játszom, ez volt a megállapodás. Tavaly a Kakukkfészekben alakítottam Harding doktort, valamint a Semmi szexet... című vígjátékban a főszerepet. Ebben az évadban a Liliomban az égi fogalmazó szerepe az enyém, a Janikában pedig János, az író vagyok.
- Egerszegi feladatai és a Szomszédok forgatásai - gondolom - nem teszik ki minden idejét. Mivel foglalkozik még?
- Játszom Budapesten is - a József Attila Színházban - Spiró György Viresaft című darabjában.
- Említette, hogy az utóbbi időben két-két évet töltött egy helyen. Marad továbbra is Zalaegerszegen?
- Ez még bizonytalan. Most van a szerződtetési szezon, direktorváltás lesz, s a vezetői elképzelések mindig megváltoztatják a hierarchiát. Hogy maradok-e, függ a szerepajánlattól, s attól, mik erre a garanciák
- Hogyan viseli el a Szomszédok által szerzett népszerűségét?
- A népszerűségnek két oldala van. Nagyon kellemes, hogy a vendéglátósok a szolgáltatóipar - beleértve a rendőröket is - kedvesek velem, nem kell sorba állnom. Elég kellemetlen viszont, ha az utcán megállítanak, a hát-baveregetős stílust nem szeretem. Nem vagyok kirakati bábu. Tréfás esetek is adódnak tavaly egy erdész barátommal voltam, s a va-
ff
dász ismerőse azt mondta nekem, hogy nagyon hasonlítok egy színészre. Akkor nem jött rá, ki vagyok, talán ma már tudja.
- Világéletében színész szeretett volna lenni?
- Nem, erdésznek készültem, a soproni erdészeti technikumba jártam. A helyi Fintor Színpad kebelében csábultam el a színjátszás felé, és nem az erdészeti egyetemre, hanem a színművészeti főiskolára jelentkeztem. Nem bántam meg, mert ma már az erdészet sem idilli szakma, ott is kevés a pénz, és megbízhatatlan a munkaerő.
- Mivel tölti a szabadidejét?
- Két pici gyermekem van, Kornélia hat, Albert nyolc éves. Ha van szabadnapom, velük vagyok, s a barátaimmal töltöm az időt Kámáncspusztán, járjuk az erdőt.
- Közeledik a nyár. Dolgozni és pihenni fog?
- Is-is. Két szereplehetőséget kaptam, most kell választanom. Emellett azonban számomra fontos a kikapcsolódás. A régi barátaimmal evezős vízi túrát tervezünk a Tisza-tavon, szeretném meglátogatni a Balatonlellén élő szüleimet, és szeretnék minél több időt eltölteni a gyermekeimmel.
- Ön arra utalt, hogy az erdészet sincs jobb helyzetben ma, mint a színház. Hogyan látja az utóbbi jövőjét?
- Azt szokták mondani: velem minden megoldódna. Ez persze csak vicc. A völgy mélye felé haladunk... Minden attól függ, mennyire veszi komolyan a vezetés a közművelődés fontosságát. Jó lenne, ha támogatnák a színházat (is). Az amerikai, a nyugati stílusok begyűrűzése helyett a nemzeti hagyományokon alapuló kultúrára kell fektetni a hangsúlyt. Fontos a hagyományőrzés, az identitástudat. Sajnos nincs kikristályosodott magyar színház, fel kellene támadnia álcaállapotából, és szép volna, ha a jövőben működőképes lenne.
Horváth Ilona
1997. április 18.
( KANIZSA - -TH^^t )
17
• Füstifecske • Rák fazékban
AFRIKÁBÓL JÖTTÜNK
Következő táborunkat egy ezerkilencszázhuszonkettedik évi lávafolyáson állítottuk fel, ahol nem a hangyák, hanem az állandóan szakadó eső hátráltatta munkánkat. Itt három olyan fajt is sikerült befognunk, melyek nagyon fontosak lehetnek a Project munkájához, sőt találkoztunk két olyan európai vonuló fajjal is -füsti fecskével és nádirigóval -amelyek viszont a mi munkánk szempontjából voltak igazán érdekesek - folytatta a beszámolót Hivekovics Ákos.
Harmadik táborhelyünk közvetlenül a tengerparton, a De-bundsha-tó közelében volt. Az itt magasodó sziklán épült egy világítótorony is, ennek őre Banabas bácsi látott bennünket vendégül. Madárfogás szempontjából ez a terület nem bizonyult kimondottan érdekesnek, viszont felejthetetlen élményt nyújtott számunkra, hogy a torony csúcsából felülről szemlélhettük a dús trópusi őserdőben zajló és zsibongó életét. Az erdő talaját képező sziklákon pedig hatalmas, vörös színű rákok tömegei éltek. Banabas bácsi megtanított bennünket hogyan kell rákra vadászni. Az eredmény az lett, hogy néhány óra leforgása alatt összeszedtünk belőlük majd egy zsáknyit - szegényeknek nem volt szerencséjük, mert amúgy nyugalmas életüket Michael fazekában végezték.
A következő táborhelyünk összehasonlíthatatlan volt minden más eddiginél, hiszen egészen magasan, pontosan kétezerötszáz méteren építettük fel. Ez a magasság az úgynevezett köderdő felső
határa, fölötte már csak a szavannának nevezett végtelen és monoton füves régió található. Itt merőben más madarakkal találkoztunk, mint az alacsonyabban fekvő dzsungelekben. Fogtunk többek között három endemikus, azaz kizárólag a Kamerun hegyen éló madárfajt is. Itt találkoztunk ismét európai vonulóval, a fitiszfüzíke személyében. Itt sikerült regisztrálnunk egy olyan adatot is, mely kisebbfajta szenzációt keltett a madarász berkekben. Ez a szenzációs madár egy Eleonórasólyom volt, mely köztudottan mediterrán fészkelő, s telelni Kelet-Afrikába vonul Madagaszkárig. Nyugat-Afrikában még soha nem látták, ilyen irányú elterjedéséről mi szolgáltattuk a legelső adatot.
Amikor december másodikán a hegyről leereszkedve visszatértünk a botanikus kertbe, egy rég várt találkozásnak lehettünk részesei: Kamerunba érkezett az expedíció második csoportja - Hácz Tamás és Kőszegi Gábor lepké-szek, Sáfrány József operatőr és MTV Natura szerkesztőségétől, és dr. Vojnits András zoológus -, akikkel két hetet töltöttünk együtt. Ok egyébként hazautazásunk után még egy hónapos kameruni körutazásra és forgatásra indultak. Közös afrikai tartózkodásunk első hetében ellátogattunk a Korup Nemzeti Parkba, ahol gorillákat szerettünk volna filmezni, ám a szerencse nem szegődött mellénk, mert minden fáradozásunk hiábavaló volt. Onnan visszatérve elkísértek bennünket utolsó mintavételi területünkre, a
Bakingili falu mellett elterülő másodlagos erdőkbe. Safi, azaz Sáfrány József barátunk filmre vette munkánkat és a megfogott madarakat, majd ismét visszatértünk a botanikuskertbe. Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy afrikai kutatómunkánk, ottani utazásunk ezzel véget ért. December tizennyolcadikán Doualából visszarepültünk Lagoszba, ahonnan ismét az egyiptomiakkal szerettünk volna továbbutazni. Ez nem sikerült, mert váratlanul bejelentették, hogy az Accrából induló gépük nem száll le a nigériai fővárosban, mert futóműve olyan rossz állapotban van, hogy csak egyszer képes biztonságosan landolni. Végül egy napos késéssel december huszonegyedikén jutottunk haza Budapestre, s léptünk örömmel ismét magyar földre. A hazatérés lázas öröme azonban néhány hét alatt elmúlt, mert szívünk azóta is egyfolytában Afrikába vágyik.
Az afrikai expedíció zalai résztvevői ezúton mondanak köszönetet segítőiknek: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Coca-Cola Amatil Kft-nek, a DÉDÁSZ Rt-nek, a Kanizsa Ablak Kft-nek, a Kanizsatej Rt-nek, a Kanizsa Trend Kft-nek, a Lenti Fűrész Kft-nek, a Légtechnika Bt-nek, a gelsei Március 15. Gazdálkodók Szövetkezetének, a MOL Rt. .Üdültetési és Szállodai Üzletág Nagykanizsai Igazgatóságának, Nagyrécse Önkormányzatának, a Providencia Biztosító Rt-nek, a Ryno Kft-nek és a Ther-moszerviz Kft-nek.
Tóth Ferenc
KflNIZSfil MŰSOR
ÁPRILIS 19. SZOMBAT
10 óra: Játszóház a Móricz Zs. Műv. Házban
20 óra: „Töltsön nálunk egy estét" -Műsoros est vacsorával, asztalfoglalással a Móricz Zs. Műv.Házban
20 óra: Virágbál a HSMK-ban. Vendég: Délhúsa Gjon
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: A kalandor ÁPRILIS 20. VASÁRNAP
9.50 óra: A Biblia nézőpontja a spiritiszta szokásokról - Jehova Tanúi előadás az Erkel-ben
20 óra: Kápolna koncertek: AUER vonósnégyes hangversenye a Kórház kápolnában
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: A kalandor
ÁPRILIS 21. HÉTFŐ Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis
nap! 20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: Titkok és
hazugságok C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Látogatás Kovásznán; - Látszög, ifjúsági magazin; - JövŐ-7, közéleli magazin; - Tükör - összeállítás Zala megye gazdaságáról
ÁPRILIS 22. KEDD 18 óra: A szőlőtermesztés aktuális kérdései - előadás a Móricz Zs. Műv. Házban
18 óra: Érdekes tájak, nyári élmények -görögországi élménybeszámoló a HSMK-ban
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: A kalandor . ÁPRILIS 23. SZERDA
10, 12.45 és 14.30 óra: BABSZEM JANKÓ - zenés mesejáték a HSMK-ban
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szép kis nap!
20 óra: Sleepers
Stúdió mozi: 18.15 óra: A kalandor C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik, szórakoztató magazin; - Sport; - Jel-Kép ÁPRILIS 24. CSÜTÖRTÖK
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Amokfutam
Stúdió mozi: 18.15 óra: Fejjel a falnak
C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta; - Hölgyválasz; - Szivárvány, sztármagazin ÁPRILIS 25. PÉNTEK
17 óra: Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Baráti Körök Országos Találkozója a ZSIGMONDY GALÉRIÁBAN
18 óra: Irodalmi Kávéház az Erkel F. Olajipari Művelődési Házban
19 óra: A budapesti Egyszólani Együttes népzenei koncertje a Móricz Zs. ^ Műv. Házban, utána táncház s
21 óra: Blues van, babám! - Bocskay j"! István, Vas Zoltán és Vladár Károly 5 a MOJO CLUB-ban jS
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: g Amokfutam 5
Stúdió mozi: 18.15 óra: Fejjel a falnak i
KANIZSA - Ito*
1997. április líf.
MEGHÖKKENTŐ ADÓK
No nem tippeket akarunk adni az adóhatóságoknak, csupán az érdekesség kedvéért adunk hírt a múltban szedett nem mindennapi adókról. A fürdési adót a múlt században szedték az Egyesült Államokban. A virginiai kormány úgy határozott, hogy a fürdés úri huncutság, ami az európaiakhoz illik, de nem egy olyan demokratikus néphez, mint az amerikai. Aki tehát fürödni akar, fizessen érte. A für-dőkádankénti harminc dollárt az orvosok is támogatták, mondván a fürdés egészségtelen. Az ablakadót az angolok fizették, abban az időben, amikor az Amerikában folyó háborúzások majdnem százmillió fontos adósságba kergették Angliát. Pitt, az akkor huszonnégy éves miniszterelnök vezetette be a nem mindennapi adónemet, elrendelve, hogy házanként hat ablak adómentes, a többiért fizetni kellett, ha utcára nyílott, ha nem, még akkor is, ha lakáson belül egyik szobáról a másikra. Az 1793-as ablakadót csak 1851-ben törölték el, de még sokáig őrizték emlékét a befalazott, komor vakablakok. Széladót Afrikában szedtek. Az a tartomány volt köteles megfi-
zetni, amelyik felé sodorta a szél a kertjében sétáló uralkodó fejéről a turbánt a szél. Magyarországon az első egységes országos adót I. Károly vezette be 1342-ben. így próbálta ellensúlyozni a pénzhamisításokból eredő veszteséget. Az adó nem minden parasztportára kivethető volt, pontosabban minden olyan kapura, amelyen szénával illetve gabonával terhelt szekér áthaladhatott. A franciaországi Dijon-ban a helyi tanács ötven livre si-kertelenségi adót rendelt el 1386-ban. Ez az összeg igencsak nagynak számított akkoriban. Ezt az adót annak kellett megfizetnie, aki nem tudta tisztességesen elvégezni, amit vállalt.
SZERELEM ÉS CELSIUSOK
Angol szexológusok elkészítették Európa szerelmi hőmérőjét, a Celsius-rendszer alapján felmérték a kontinens néhány országában a teremtés koronáinak szerelmi érdeklődését. Bármilyen hihetetlen is a papírforma diadalmaskodott. Az első helyen kilencvenkilenc fokkal az olasz férfiak végeztek. A felmérés tanúsága \'szerint Itália fiai tudják leginkább mi kell egy nőnek és ezt heti három alkalommal bizo-
nyítják is. Egyszer a feleségnél illetve állandó partnerüknél, és két alkalommal mással is próbálkoznak. Második helyen a dán férfiak végeztek, szerelmi lázuk nyolcvanhét fokos. Harmadik helyen a spanyolok, mindössze három fokkal maradtak le a dánok mögött. A negyedik helyen a franciák végeztek hetvenkilenc fokos minősítéssel, s azzal a dicsérettel, hogy náluk az együttlét egy egész estét betöltő program, amelyben a szex csak olyan szerepet tölt be, mint az üstdob a nagyzenekarban. Az ötödikek hatvanhét fokkal a görögök, heti egy alkalommal hódolnak a szerelem gyönyöreinek, bár azt állítják, hogy naponta, ám a felmérések más tanúsítanak. Az angol urak harminc fokot kaptak, s róluk csak annyit, hogy térkép nélkül azt sem tudják, hol vannak az erogén zónák. A felmérés szerint a legtöbb luxemburgi úr nem is emlékezett arra, mikor volt utoljára nővel, de hát arra a szánalmas harminc másodpercre ugyan ki emlékezhet igazán, A magyarok helyezéséről sajnos nem tudunk tájékoztatást adni, mert a felmérést csak az Európai Unió országaira terjesztették ki.
FILMES HÍREK
A filmgyártók háza tájáról kapott lábra az a hír, miszerint újabb alkotás készül a Titanic katasztrófájáról. A 100 milliós költségvetéssel készülő alkotás rendezője James Cameron. Steven Spielberg már nekifogott a Jurassic Park folytatásának. Az Elveszett világ a tervek szerint tíz hónap múlva kerül a mozikba. Máris kasszasikert ígér Joel Schumaher Batman és Robin című filmje. Erre a legfőbb garancia a szereposztás: George Cloo-ney, Alicia Silverstone, Urna Thurman és* Arnold Schwarzenegger.
TARTOZIK ÉS KÖVETEL
Tizenhárommillió dollárnyi
adóssága van Burt Reynoldsnak, pedig fénykorában ötvenhárom csodaautót és hét kacsalábon forgó luxusvillát mondhatott a magáénak. A vagyonhoz tartozott még egy ötszáz alkotásból álló festménygyűjtemény és százharminchat ló is. A nehezen felbecsülhető vagyonnak mára csak a híre maradt, mert a sztár igencsak rossz befektetőnek bi-, zonyult. Priscilla Presley nem kevesebb mint ötmillió dollárt
egy VISELKEDÉS Jd TANA\'C s OLVASHATÓ A FŐSOROKBAN
ro&bano anyag
arad folyója
földkéreg felszíne
jatek kezdete
ham
&etúi
keverve
svájci
va\'ros
megfogja a nap
kelta néptörzs
NEM TER-
hata\'sú
hangza\'s
női név
ittrium tamta\'l
a görög mitológiában ai alvi-lag kira\'lya
buddhis-tXK FŐ- r
"feketén bőungat
serleg -ren van!
európai
fó\'va\'ros
orvos
betege
fe\'l perci
ritka
férfinév
japan őslako
Vi sa\'v
a 8. utas. ang. címe
(idegen)
JAPAN AU-TÓIMA\'RKA
orosz v/ros
nema liba!
szen es
lanta\'n
zona angolul
tv-be monDO (gaboí
KANSAS RÉSZE !
hatalmas-sa\'g
nyúl jelzője
ta\'csahoz Rúga\' a
labdát
oxigént igénylő
balkezes -9-
kén
NEMET AUTÓJEL
iskolai foglalkozás
juttat
izraeli
le\'gita\'rs.
attól az időtóíl fogva -9-
ZENEI STl\'LUS
ZoLD FEL-DRÁGAKŐ T7-
megnyit, a\'tad -v-
DÉLSZLÁV fe\'rfine\'v
HÓCSALAt*
csorba fazék !
részben
a\'tsorol!
kerek
sz/m
A
kettős 6ETU
Folyadékba ma\'rt
nitrogén
—~v-
nemleges voks
határozott névelő
Beküldési határidő: 1997. elfelejtjük hibáinkat, ha mi
április 25. magunk tudunk csak róluk.
Lapunk 14. számában A sorsoláson Czvetkó La-
megjelent keresztrejtvény josné. Halasi Mariann, Hc-
helyes megfejtése: Könnyen gyí Andrásnc, Öszterman
Imre és Parázs Mónika olvasóink nyertek negyedéves Kiiiii/su Dél-Zalai Hetilap előfiíetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
F€U€P€S K€RD€S€
HOROSZKÓP
A 17. HÉTRE
1997. április 18.
KANIZSA - 79UX
követel attól az újságírótól, aki egy cikkében azt állította, hogy S volt aki a szex rejtelmeibe bevezette Priscillát. Hogy pimaszság vagy vallomás a dolog, nem tudni, itt az ár a lényeg.
MISSION: IMPOSSIBLE II.
Tom Cruise és Olivér Stone barátsága nem újkeletű, a Született július negyedikén forgatásán kezdódött. Tom most nem kevesebbet szeretne elérni, mint azt, hogy Olivér Stone vállalja el a Mission: Impossible második részének rendezését. Lehet, hogy nem is kell nagyon győzködnie a híres rendezőt, hiszen a folytatás is komoly sikereket ígér.
MAGÁNYOS SHARON
Hamarosan a könyvesboltok polcaira kerül Sharon Stone életregénye, amelyet Frank Sanello vetett papírra. A könyv már a megjelenése előtt botrányt ígér, hiszen a szerző már előzetesen elárulja hőséről, hogy Hollywood egyik legbájosabb sztárjának azért nem volt még komolyabb kapcsolata, mert égen-földön nem leli azt az urat, aki igényei-
nek megfelelne. Esténként inkább otthon videózik és magányán kesereg.
KOMOLY KÖNNYŰZENÉSZ
Az Angol Királyi Zeneakadémia tiszteletbeli tagjává választotta Elton Johnt, aki a hatvanas években az intézmény falai között tanult, és legszebb álma az volt, hogy híres komolyzenész lehessen.
LEGKÖZELEBB MIRAGE-ZSAL VADÁSZIK?
Nemrég bíróság előtt kellett Dassault-nak, a Mirage feltalálójának arra válaszolnia, hogy miért űzte magán vadasparkja vadjait jeepjéből Rambo-módra. A hetvenegy éves repülőgépgyáros úgy védekezett, hogy nincs ideje a hagyományos vadászatra, ám a vadászat örömei nélkül nem tud élni.
ROSS DOKI MEG AZ ANGYAL
Nem a kor számít, állítják sokan, pláne akkor nem, ha az ember csillagokat lát a szerelemtől, így gondolta ezt Farrah Favvcett is, aki nemrégiben vált el Ryan O\'Neiltől, amikor meglátta George Clooneyt. Az ötven évesen is vonzó exangyal is mély benyomást tett Hollywood legfelkapottabb üdvöskéjére, így aztán nem is késlekedett igent mondani a csábító ajánlatra.
HOGY MIK
VANNAK.
SZÍNMŰVÉSZNŐ (MARIANNA)
A POÉN A SZA\'MO-ZOTT SOROKBAN
TELI A\'LMOT ALVÓ HEGYI RA\'GCSA\'LÓ
RITKA , FÉRFINÉV
RÁDIUSZ
BORSOD MEGYEI KÖZSÉG
SAJTFAJ TA
ARRAFELE]
KATONAI DIKTATÚRA
RÉSZBEN MAGYAR1.
ALACSONY
SPOR.T-
sza\'nkó
A
TAGOL A\'
ARRA A HELYRE TOL
HA\'ROM -ELEKTRÓDOD ELEKTRONCSŐ
FÓ\'VA\'ROSA: BAGDAD
BABONA\'S TILALOM -9-
GLEDA
IMA
BETŰI
KEVERVE
ERDÉLYI FOLYÓ
SoR VEGE -1-
VÍZZEL ÚJRA MEGTISZTÍT
FEL VOLT !
NEVELŐ >
KENŐANYAG
SVÉD, BELGA AUTÓJEL
OXIGÉN
Könnyűzenei DAL,
NVL-VEL
TAPOGATÓZVA KERESGÉLŐ
N
- Jcan, rúgja be a motort!
- ...(a válasz a rejtvényben olvasható)
Beküldési határidő: 1997. április 25.
Lapunk 14. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Azóta fejlődött az orvostudomány.
A sorsoláson Hódi Márton, Borsos Ágnes, Garamvölgyi Beáta, Grózncr Kva és Nemes András olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
ti
Kos: III. 21-IV. 20.
A vonzó külső még nem minden, hiszen te is tudod nagyon jól, hogy a szépen csillogó alma is lehet belülről rohadt és kukacos Figyelj rá.
Bika: IV. 21-V. 20. rVPfUKV tévedsz, a nyelvpótlék nem annak jár, aki naphosszat B»«fl pörgeti a nyelvét, hanem
I^HKK^H annak, aki nyelvvizsgával rendelkezik Ez utóbbit nem a szomszédban tesztelik
Ikrek: V. 21-VI. 21.
A tréfa bizony olykor nem j tréfadolog. Vigyázz, mikor járatod valakivel a bolondját és ő milyen hangulatban van éppen. így elkerülhető a hosszúlejáratú harag.
Rák: VI. 22-VII. 22. I^B^jS Ha szeretetre vágysz, talán HüfRI \'\'\'111 árt. ha visszahúzod a karmaidat, mert így nem hogy megölelni, de igazából megközelíteni sem lehet.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Béke, szeretet és a virágzó fák illata. Kell ennél több? A magánéleti boldogságod egyelőre nem veszélyezteti semmi, ha apróságoktól nem hagyod elragadtatni magad.
Szűz: VIII. 24-IX. 23.
Ki mint vet. úgy arat. Jókora mennyiségű konkolyt kevertél a búza közé. hát ne csodáld, hogy ebből csak méreg lesz és nem ehető kenyér.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Kis értelmező kéziszótáradban nem ártana ismét néhány definíciót pontosítani. Nem kis kellemetlenségtől menekülhetnél meg általa!
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Tudhatnád jól, hogy amelyik kutya ugat, az nem ha-BEM&É raP VaLy legalábbis egy-¦fe»^H szerre nem teszi mindkettőt. Gyakorold a visszamorgást tekintélyed érdekében.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Látod, látod, ha .szabadon engede\'d a madarat, nem is akar már olyan messzire repülni. A szeretet erősebb a pórázoknál, bízz benne bátran.
Bak: XII. 23-1. 20.
v:* Aki boldog, ammk még *\'/M nem kell feltétlen figyelmetlennek lennie másokkal szemben. Még nem estél ebbe a hibába, de hintázol a szakadék szélén.
Vízöntíí: I. 21-11. 20.
Tavaszi szél vizet áraszt, de nem agyvizet. Nyugalom, fontold meg még egyszer hűvös fejjel a kérdést. Indulatokkal nehéz jó döntést hozni.
Halak: II. 21-111. 20.
A hal szárazon nem sokáig él meg, legfeljebb akkor, ha tüdCvel rendelkezik. Egy távoli tengerszem téged is felfrissíthetne és föltölthetne.
20
KANIZSA - Tient, <W MSáteéí
1997. április 18.
SZERELMI HOROSZKÓP
Mindenki kíváncsi arra, mit hoz számára a jövő. Pénzt? Karrriert? Netán szerelmet? Ez utóbbi azokat is foglalkoztatja, akik már megtalálták a párjukat. Am még inkább az egyedüllévőket. Hogy meglelik-e mostanában a társukat, biztosan mi sem tudjuk, de azt sejtjük: a boldogsághoz többnyire kerülő utak vezetnek. Néha persze egyenesek
KOS
(március 21-április 20.)
Egyedülálló: Vége az egyedül töltött éjszakáknak. Szenvedé-lyességével új partnert talál. E
hónapban vigyázzon: valaki nem veszi önt komolyan. Nagy esélye van rá, hogy ebben az évben megtalálja élete párját.
Párban élő: Veszekedéseknek néz elébe. Ne essen kétségbe: a családi viszály még jobban összekovácsolja önöket. Próbáljon meg többször bókolni. Duplán kapja majd vissza.
Előrejelzés: Minden elképzelhető - eljegyzés, házasság, gyerek. Örülhet: szerelmi ügyekben nem lesz gondja.
BIKA
(április 21-május 20.) Egyedülálló: Az ön jelenlété-
ET-VAGY
Bizonyára hallott már a népszerű vágyserkentő szerekről, krémekfői, kapszulákról. Mielőtt költségbe verné magát, próbálkozzon egyszerűbb megoldásokkal, fme hét étvágygerjesztő tipp.
1. Lelkesedjen a szerelemért!
Nevessen, legyen vidám. Igyekezzen minden mozdulatával a nőiességét, vágyakozását kimutatni. Sose törődjön azzal, hogy az alakja nem tökéletes. Kevés Claudia Schiffer futkos a világon. Gondoljon arra, hogy a párja sem éppen Arnold Schwarzenegger. A kapcsolatban nem a külső a fontos, hanem az, hogy megtalálják a közös nevezőt.
2. Az étvágy és a vágy összefügg! ¦
A férfiak nem szeretik a nőket, akik csak csipegetnek az ételből. Úgy gondolják, a jó étvágy a szerelmi vágy bizonyítéka. Ha a hölgy nem jön zavarba az asztalnál, felszabadult az ágyban is. Ráadásul az urak többsége kifejezetten kedveli a töltött galambot. A sovány manökeneket csak nézegetni szeretik, a telt idomokat pedig simogatni.
3. Mutassa meg, van önbizalma
Állítólag a jó nő már a járásáról is felismerhető. Szégyenlős és gátlásos, aki ejtett vállal, lehajtott fejjel jön-megy. A magabiztosságot sugárzó megjelenéshez egyenes tartás szükséges. Sportoljon hát, vagy táncoljon rendszeresen. Önbizalmát pedig flörtöléssel növelheti. Csak vigyázzon, nehogy túlzásba vigye!
4. A jó illat izgató lehet
Mielőtt ágyba bújna, tegyen kevés parfümöt testének néhány pontjára. A mell alá, a térdhajlatba vagy éppen a fülcimpára helyzett cseppek nagyon hatásosak. A tiszta test és a parfüm illatának bódító keveréke megvadítja a férfiakat.
5. A szép bőr rendkívül vonzó
A ruhából kivillanó bársonyos bőr beindítja a férfi fantáziáját. A diszkréten kikandikáló kebel arról árulkodik, hogy „tulajdonosa" a lelkét is ki akarja tárni. Az urak kedvelik a különlegeset. Így a szokásos mély dekoltázsnál jobban izgatja őket a meztelen hát vagy a csupasz váll.
6. Sminkeljen mértékkel
Az arc a nő legfontosabb fegyvere. Vigyázzon, mert a feltűnő smink taszító, míg a teljesen festetlen arc sokaknak előnytelen. Tippünk: hangsúlyozza a vonásait termesztés hatású, szolid sminkkel. A férfiak a csillogó szemekre és a kipirult orcákra buknak. így elég, ha csak szemceruzát és arcpírt használ. Rúzs helyett tegyen az ajkaira kevés illatos ajakírt, vagy szájfényt.
7. A puha fényes haj megbolondít
Minden férfi szereti a selymes tapintású frizurát. Szinte játékszernek tekiti. Leghatásosabb, ha gyümölcsillatú samponnal mos hajat. Partnerét ezzel biztosan leveszi a lábáról.
ben mindenkinek megdobban a szíve. De élvezze (még) szabadságát! Áprilisban valaki meg akarja fogni.
Párban élő: A Vénusz és a Mars bolygó felfűti szerelmi életét. Szervezzen minél hamarabb közös utazást. Akár csak hétvégére. Flörtveszély júliusban - el a kezekkel!
Előrejelzés: Nemcsak a szóló emberek jönnek lázba. Házaspárok is újraélhetik „régi" szerelmüket.
IKREK
(május 21-június 21.)
Egyedülálló: Féktelenül flörtöl egész évben. Ha elege van a magányos életből, próbálkozzon májusban vagy októberben. Talán még ebben az évben házasodhat.
Párban élő: Hozza egy kicsit előrébb az ünnapnapokat. Kedveskedjen ajándékkal, szerelmi vallomással. Áprilisban kedvese kicsit szabadulni akar a kötöttségből. Engedje! És: kis dolgokon ne vitatkozzanak.
Előrejelzés: Makacssága néha zavaró. De aki igazán meg akarja önt ismerni, áthatol rajta. Ebben az évben számíthat rá, hogy valaki megtalálja az utat szívéhez.
RAK
(június 22-július 22.)
Egyedülálló: Minden esélye megvan a nagy találkozásra. Főleg májusban és júniusban. Csak önön múlik. Párban élők: Kapcsolatuk olyan szoros lesz, mint még soha. Nyugtalan hetekre csak év vége felé számíthat. Egy Skorpió akar önök közé állni! Előrejelzés: Ebben az évben vegyes érzelmekre számíthat. Valószínűleg Ön kerül ki győztesen.
OROSZLÁN
(július 23-augusztus 23.) Egyedülálló: Szerelmi élete a csúcson van. Csak egy kérdésre válaszoljon: biztos benne, hogy fel akarja adni a függetlenségét?
Párban élő: Kicsit megszokottá vált kapcsolatuk. Tegyen valamit ellene! Partnere tenyerén hordozza, ön mégis többet akar. Próbáljon több meglepetést szerezni. A lényeg: ki a hétköznapokból. Előrejelzés: A magányos oroszlánokból doromboló cicák válnak. A régi szerelem is előkerül.
SZŰZ
(augusztus 24-szeptember 23.) Egyedülálló: Ne legyen szé-
Párizs utcáin sétálgatva igencsak szembetűnő, hogy az ottani •kicsik többnyire apukájukkal sétálgatnak. A kicsiket -gondos eleganciával öltöztetik, rongyos, szakadt ruhában még a játszótérre sem viszik le őket. A papák is öltönyben és nyakkendőben őrködnek a homokozó kicsik felett. A társadalom egésze is megpróbál a kicsikről illetve szüléikről gondoskodni, s ennek nemcsak anyagi jelei tapasztalhatók. A legtöbb étteremben van gyermekszék, és a gyermek adag fogalma is ismerszik, vannak játszósarkok és játszószobák, ahol a kicsikre ügyelnek, míg szüleik az asztalok mellett étkeznek, netán beszélgetnek, s nem kell azon aggódniuk, hogy a gyermek lebontja az éttermet, míg az ételt kihozzák. A franciák számára nem luxus az étteremben étkezés, és jó befektetés a gyerekes szülőkre gondolni. A szupermarketekben sem meglepő a kisgyermekes szülő, a legkisebbek a speciális bevá-
FRANCIA BABÁK
sárló kocsikban ülve járják a polcsorokat, a nagyobbak maguk is kocsit tolnak, amivel jó móka a bevásárlás. Valamennyi múzeumban szerveznek gyermekprogramokat is, a könyvtáraknak pedig van olyan olvasóterme, ahová együtt érkezik a baba és a mama. A legtöbb játszótér körbekerített, és sokhelyütt fizetni kell a belépésért, de cserébe van gyermekmegőrzés, elsősegélyhely, és nincs kutyagumi a homokban, mivel az ebeket és gazdáikat ide nem engedik be. A játszótér a másutt megszokott, jobb teniszpályákhoz hasonlóan műanyag borítású, így a gyermek ott nem sérülhet meg. A körültekintő játszótér-kialakításnak egy példája végül: a csúszdák tetejénél, ahol a gyerekek tülekedni szoktak, színes, tologatható elemekből álló kirakójátékot építettek be az oldalsó korlátba.
1997. április 18.
KANIZSA - 7lt4K cW HSáneÁ
21
gyenlős. Április és június között jó lehetőségei nyílnak a kibontakozásra. Használja ki báját. Telefonon keresztül hosszú távú ismeretséget fog kötni.
Párban élő: Az ön kapcsolata kiváló. Az erotika világában új dolgokat fedez fel. Az egyedüli bosszantó, kár, hogy nem előbb jött rá.
Előrejelzés: Ha kimondja titkos vágyait, nem lesz nehéz dolga. Kívánságai teljesülnek, csak legyen bátor.
MÉRLEG
(szeptember 24-október 23.)
Egyedülálló: Ne féljen. Felejtse el a tavalyi csalódást, nyissa ki szívét. Áprilisban új lehetőség adódik. Talán egy Oroszlán alakjában.
Párban élő: Vigyázat, áprilisban nagy lesz a kísértés. Jól gondolja meg, érdemes-e kockára tenni a régi jó kapcsolatot.
Előrejelzés: Beszéljen őszintén kívánságairól. Ha több szabadságra vágyik, mondja el. Meglátja, megértik. Később csak nevetni fog az egészen.
SKORPIÓ
(október 24-november 22.)
Egyedülálló: Sok élményben lesz része. Legszívesebben minden hónapban újra szerelmes lenne. Vigyázat: májusban egy Szűz komolyabb kapcsolatot szeretne.
LEGENYBUCSU NÉPVISELETBEN
Maria Shriver 1977-ben találkozott először Arnold Schwarzeneggerrel, aki egy pillanat alatt elkápráztatta őt, de a lány először tanulmányait kívánta befejezni, s csak aztán szerelmi ügyekbe bonyolódni. Miután tévés műsorvezető lett, nézett utána az időközben filmsztárrá érett bodybuil-dernek. Arnold hazavitte őt, hogy bemutassa szüleinek, s egy tavon, csónakázás közben kérte meg a lány kezét. AZ\' 1987-ben megtartott esküvő előtti napon Svarci igazán próbára tette a legénybúcsúra meghívottak nevetőizmait, ugyanis hazája nevezetes ételeit tiroli bőr rövidnadrágban és tollas kalapban szolgálta fel.
Párban élő: Jól tette, hogy döntött valaki mellett. Biztosan megtalálta élete párját. Fogadja az idegen bókokat, de csak otthon viszonozza őket.
Előrejelzés: Tökéletes év vár önre. Szerelem dolgában semmi sem állíthatja meg.
NYILAS
(november 23-december 21.)
Egyedülálló: Ne üljön mindig otthon. Mozduljon ki, menjen el szórakozni, élvezze az életet! Egy véletlen ismerkedésből már tavasszal komoly kapcsolat alakulhat ki.
Párban élő: Ne vadásszon idegen területen. Párja észre fogja venni. Élvezze inkább a hazai boldogságot. Ne felejtse el, milyen jó dolga van. Előrejelzés: Ha a gyűrűsujja még üres, ez rövidesen megváltozhat. Házastársak szerelme még jobban lángol.
BAK
(december 22-január 20.)
Egyedülálló: Vadászösztöne ismét jelentkezik. A cél: hosszú távú kapcsolat. Már nem csábítják a kalandok. Egy áprilisi telefonhívás többet is jelenthet. Élvezze, amíg szabad.
Párban élő: Ne vegye komolyan a márciusi veszekedést partnerével. Beszéljen érzéseiről, és tisztázzák a problémát. Kerülje a kicsapongásokat. Áprilistól szerelmük erősebb, mint valaha.
Hozzávalók: 1 kis fej vörös* hagyma, I kávéskanál tiszt, 1 evőltafiát olaj, 40 dkg paraj, zöldpetrezselyem, kevés kapor, so, 1 evőkanál jogkari.
A vöröshagymát finomra vágjuk, és a liszttel az olajban világossárgára pirítjuk. A parajt felvágjuk és nyerseit a rántáshoz keverjük, A petrezselymet finomra vágjuk és hozzáadjuk a kaporral együtt, majd sózzuk. 10 percig pároljak, ezután vízzel feleresztjük és fél óráig lassan főzzük. Tá-laláskur keverjük bele a jog-húrtól.
VEGYES TAVASZI FŐZELÉK
Hozzávalók; 30 dkg sárgarépa, 30 dkg karalábé, 40 dkg kifejtett zöldborsó, petrezselyemzöld, 2,5 dl tej, olaj, liszt, cukor.
A sárgarépát és a karalábét fél citi-cs kockákra vágjuk, l-l evőkanál olajon külön lábosban
Előrejelzés: Márciusban még nyugtalan napokat élt át. Ne ijedjen meg: áprilistól minden megváltozik.
VÍZÖNTŐ
(január 21-jebruár 20.)
Egyedülálló: Kiszabadul önből a vad lázadó: nem szereti a korlátokat. Vigyázzon, nehogy elszalassza áprilisban a jó lehetőséget. Egy májusi flört mindent tönkretehet. Döntsön: szabadság vagy házasság? Szeptemberben egy Mérleg vár önre.
Párban élő: Szerencséje van. Partnere ragaszkodik önhöz. Élvezze a boldogságot.
Előrejelzés: Csak úgy duzzad az erőtől. Összpontosítson arra, amit igazán szeretne. Meglátja, csodálatos éve lesz.
HALAK
(február 21-március 20.)
Egyedülálló: Ne csak ábrándozzon a nagy boldogságról. Tegyen is valamit érte. Csak így érheti el célját. Év közepétől valakiért lángol majd a szíve. Egy Szűz rajong önért. Ne akarjon mindent egyszerre.
Párban élő: Vigyázat! Szerelmi háromszög van kialakulóban. Ne hagyja magát, még ha csábító is az ajánlat. Beszéljen nyíltan partnerével.
Előrejelzés: Ne pihenjen sokáig. Kezdeményező kedvvel minden célt képes elérni.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
* Hu az ételeket közvetlenül a tálalás előtt fejezzük be, vigyázzunk arra, hogy eltaláljuk a kelló\' idó\'t. Ez vonatkozik a levestészták befőzésére, a mártások hígítására, a tejföl hozzáadására, a főtt tészták vegyítésére, a sütemények felvágására és kibontására. Ha túl korán végezzük el az utolsó simításokat, az ételek élvezeti értéke csökken: a levestészta elázik, a mártás lusűrűsödik, a pecsenyék, köretek kiszáradnak, a meleg tészták kihűlnek.
* A teflonedény belsejét ajánlatos időnként vékonyan beolajozni, mert az meghosszabbítja az élettartamát. A teflonedényeket használat után azonnal tisztogassuk meg, soha ne tartsunk bennük maradékot.
* A terített asztalra tegyünk mindig díszítésül néhány szál virágot, lehetőleg rövid szárút, hogy ne takarja el a szemben ülőt.
* A rostsütőnél ügyeljünk arra, hogy a rostot -mielőtt búrmit is rátennénk — olajozzuk meg vagy dörzsöljük be a szalonnabőrke belső, zsíros felével, így később könnyebben letisztíthatjuk.
TAVASZVA
40 +
DA
megpároljuk. Megpároljuk a zöldborsót is. Mikor mindhárom zsírjára sült, összevtgyít-jük, 5 dkg liszttel meghintjük, s előbb hideg vízzel, majd a tejjel felengedjük, 8-10 percig főzzük. Petrezselyemzölddel -: és ízlés szerint - cukorral ízesítjük, \'
TAVASZI BORJÚSZELET
Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa, t karfiol, 20 dkg zöldborsó, 20 dkg karalábé, só, zöldpetrezselyem, 4 natúrszelet,
A sárgarépát megtisztítjuk és apró kockákra vágva kevés zsíron sóval megpároljuk. A karfiolt megmossuk, apró rózsáira szedjük és gyenge, sós vízben megfőzzük. Á zöldborsót kevés petrezselymes zsírban puhára pároljuk, majd a un-télire vágóit karalábét is külön
zsírban pároljuk puhára. A zsíri feleresztjük kevés vízzel, felforraljuk « az Összes zöldséget hozzátesszük. (A karfiolt természetesen előbb leszűrjük.) Tálaláskor ezzel öntjük le a kész natúrszeleteket.
Hozzávalók: 1 adag francia fejes saláta, 10 dkg ementáli sajt, 10 dkg sonka, 2 alma, 2 kémény tojás, í csotíió apró> szent él, piros retek.
A kész francia fejes salátába belekeverjük a kockára vágott sajtói, a sonkái, a meghátno-/"li almát és cikkekre vágva a kemény tojást- Végül az egészét az egészhen hagyott vagy cikkekre vágott retekkel díszítjük. Frissen tálaljuk.
22
^ KANIZSA - tám*?***, ^)
1997. aprili» 1$.
A KANIZSA Dél-Zalai Hetilap támogatói:
r
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGfOMIU • ClM • TQIFON • (AX • UNKKAKSOUTOK • TBrÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZ01GÁLT«ÁS0K • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEHES-KÍNÁI
——
..INFORMÁCIÓ
INDENRŐL
INDENKINEK
1NDENNAP...
és képessége szerint
A PARTNER
Tel ./fax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.: 65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
KANIZSA
Trend Kf
EREZZE JOL MAGÁT A Ml BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157 VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
A KANIZ&A ÚJ6ÁG KIT.
vállalja;
újságok • szórólapok • névjegykártyák • nyomtatványok • könyvek • meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését valaijiint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
*
KOQKL
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Dél-zalai Üzemigazgatóság Nagykanizsa, Király u. 2.
Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 311-442 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00 15.00
- Akar Ón kulturált körülmények között étkezni, fagyizni? Térjen be hozzánk!
Légkondicionált, 40 férőhelyes reprezentatív vadásztermünkben külön rendezvények tartására is rendelkezésére állunk.
KREMZNER RESTAURANT
Nagykanizsa, Deák tér 11. Telefon: 93/313-057
M W
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
janssassfis&a
LEGYEN A PARTNERÜNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését, adóbevallásának elkészítését,
adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést, belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399:196
Reklámiroda; Nagykanizsa, Király u. 31 Telefon: 93/310-91 7
HIRDETÉSFELVÉTEL
1997. április 1«.
KANIZSA - Sp&u
23
PONTRABLAS A SZOMSZÉDBÓL
A labdarúgó NB II-ben megkezdődött a hosszú hajrá a további második vonalbeli szereplést jelentő „nyolcak" társaságáért. Ebben a harcban érdekelt az Olajbányász gárdája is, amely -a rossz tavaszi kezdés miatt hátrányba került. A csapatból hiányzik két meghatározó játékos, de legfőképpen egy középhátvéd, hiszen Kiss István kényszerűségből került a tengelybe.
Napjainkban már folyik az új klubvezetés kialakítása és remélhetőleg mielőbb összeáll az új elnökség. Addig is sürgősen meg kell erősíteni az olajos-gárdát, különben veszélybe kerülhet az egycsoportos NB Il-es tagság kiharcolása.
Az olajosok a bajnokság utóbbi fordulójában szomszédvári rangadót vívtak, akik a harmadik helyen álló somogyiaknál vendégeskedtek. A közel négyezer hazai érthetően győzelmet remélt, míg az egytucat kanizsai szurkoló bízott a pontszerzésben. Nos, ez utóbbiak reménye vált valóra.
Rákóczi Kaposcukor FC-Olajbányász 0-0
A mérkőzés előtt Madár Gábor, a kanizsaiak mestere így vélekedett:
- Javában benne vagyunk a hosszú hajrában, s így egyre nagyobb szükség van a pontokra Most az a lényeg, hogy pontosan menjünk haza, de ezért a csapatnak sokat kell tenni. Ma az a legfontosabb, hogy a hazaiak lendületét megtörjük, hatékony védőjátékkal mentsük kapunkat a góltól, majd az adódó kontrákból mi kerüljünk ki győztesként.
A kaposváriak lendületesen, rendkívül veszélyesen kezdtek. Már az ötödik percben vezetést szerezhettek volna, de Vajda öt méterről fölé bombázott. Öt
perccel később Kiss hibájából -ez volt az egyedüli nagy megingása - az idegenlégiós Csernyi-jenkó ment el a bal \'oldalon, akinek beadását tíz méterről, senkitől sem akadályoztatotot Waltner bombázta kapu fölé.
A piros-kékek "a szorításból az első negyedóra után jöttek ki. A jól „muzsikáló" Vidóczi veszélyeztetett előbb, majd nem sokkal később pazar támadást vezetett, melynek végén Gordi-án kapáslövése alig zúgott el a kapu mellett. Visnovics került ezután nagy helyzetbe, de ügyetlennek bizonyult.
Jó iramú, változatos volt a mérkőzés. A 25. percben Horváth a harmadik ordító kaposvári ziccert hagyta ki, míg a másik kapunál Visnovics szerezhetett volna vezetést, de óriási helyzetben a kapu fölé lőtt.
A szünetben Pátkai József, az OSE leköszönt elnökségi tagja így összegezte véleményét:
- Nagyon nyom a Kaposvár. Volt néhány megingásunk, de szerencsénkre a helyzetek kimaradtak. Nos, ebben Visnovics is partner lett, mert 6 is kihagyott két nagy lehetőséget. A döntetlenre jók vagyunk.
Szünet után a széltől támogatott hazaiak gyakori kísérleteit jól szűrték meg Agicsék, s így Czigóthnak sem volt meleg helyzete a kapuban. A másik oldalon Visnovics kapott „forintos" labdát, de a középpályás megint ügyetlenkedett. Gordián gyakran megkavarta a Rákóczi védelmét, akit Mező többször is durván szerelt, de elmaradt a sárga lap. A másik oldalon Gyulai egy belépő után viszont besárgult.
A félidő közepén a hazaiak hármas cserével kísérleteztek, de ez sem járt eredménnyel a határozott védőjátékot nyújtó
olajosok ellen. Madár edző kettes cserét határozott el. A megsérült Gordián helyett első bajnoki mérkőzésén mutatkozott be a ZTE csapatától átigazolt Horváth Gyula (két hónapon át sérüléssel bajlódott), míg Vis-novicsot Csörnyei váltotta fel -húsz perc után a cserejátékost Kovács váltotta fel, akinek nem ment a játék. A hajrában a hazaiak támadgattak, de sikerrel romboltak az olajosok.
A végig jó iramú, küzdelmes mérkőzésen a kanizsaiak tervezett pontos hazatérése sikerrel járt. Nagy volt a küzdelem, szoros emberfogással tűntek ki a vendégek, akik a hazaiakhoz hasonlóan több helyzetet is elügyetlenkedtek.
A mérkőzés után Farkas Zoltán szakosztályigazgató így összegzett:
- Jó mérkőzésen jó csapatteljesítményt nyújtottunk. Megfogtuk a hazaiakat, taktikusan játszottunk, és rászolgáltunk a bajnoki pontra.
Madár Gábor kétmondatos értékelése:
- A Kaposvár volt az esélyes, de mi szervezett védekezéssel elértük célunkat. Kár, hogy helyzetkihasználásunk nem járt sikerrel.
A pontos csapat: Czigóth (6) - Gyulai (5), Kiss (6), Agics (6), Balogh Cs. (6) - Farkas (5), Vidóczi (6), Koller (5), Visnovics (5) - Pécsi (5), Gordián (6).
A kanizsaiak maradtak a tizedik helyen, akik vasárnap újabb rangadót vívnak a Zárda úti stadionban, 17 órai kezdettel. Ellenfelük a második helyen álló, NB I-be készülő Dunaferr csapata lesz. Remélhetőleg lényegesen emelkedik a nézőszám, és a szurkolók segítik a csapa-tot a győzelem kiharcolásában.
Balogh Antal
TART A VERSENYFUTÁS
A városkörnyéki I. osztályú labdarúgó-bajnokságban élesedik a küzdelem, tovább tart a versenyfutás.
Az utóbbi fordulók érdekesebb eredményei: Felsőrajk—Zalakaros
2-1, Borsfa-Liszó 0-1, Galambok-Belezna 5-1, Murakeresztúr-Báza-kerettye l-l, Zalakomár-Borsfa 1-0, Miháld-Police 1-2, Bajcsa-Gel-se 1-2, Belezna-Felsőrajk 0-2, Murakeresztúr-Galambok 0-3. Bá-
zakerettye-Molnári 1-0. Az élcsoport: 1. Felsőrajk 48, 2. Galambok 47, 3. Bajcsa 37, 4. Gelse 36, 5. Bázakerettye 34 pont._
B. Á.
Négyest kapott a
listavezető
A megyei labdarúgó-bajnokság negatív szenzációját az őszi bajnok, a listavezető Miklósfa szolgáltatta a bajnokság utóbbi fordulójában. Ismét kikapott a bajnokjelölt, nagy „zakót" kaptak Skubli-csék, akiket a középcsapat, a pákai legénység egy négyessel küldött haza. A Sáskák folytatták remek sorozatukat, akik a sikeresen menetelő Fuiszé-kat győzték le. Értékes győzelmet aratott idegenben a kanizsai vasút és hazai pályán az újonc balázsiak.
Nagy érdeklődés, több mint háromszáz néző előtt rendezték meg a Páka-Miklósfa találkozót, amelyen a hazaiak kiütötték a listavezetőt, miután 4:0 arányban kerekedtek felül Csákiék ellen.
Kiskanizsán vendégszerepelt a becsehelyi gárda, amely legutóbb a miklósfaiakat győzte le. Nos, ezúttal a Sáskák bizonyították, hogy ügyes, jó csapat állt össze, akik Anek és Vass találatával 2:0 arányban győztek.
Pacsán lépett pályára a MÁV NTE együttese, ahol egy küzdelmes, fordulatos mérkőzésen, 0-0-ás félidő után a hazaiak szereztek vezetést, de aztán Borda és Szőke góljával a vasutasok fordítottak, akik 2-1-re nyertek.
A Zalaszentbalázs együttese a Bagód csapatát fogadta. A félidőben még a vendégek vezettek 1-0-ra. Szünet után nagyot változott a játék képe, amikor Horváth L. két, valamint Martinkovics és Szekeres góljával született meg a 4-1-es hazai siker.
Egyre jobban „sűrűsödik" az élmezőny, egyre jobban fogy a miklósfai előny, hiszen a Balogh-csapatnak már úgy lefogyott a nagy fölénye, hogy csak három ponttal vezet a Sáskák és öt ponttal a vasutasok előtt. Az élcsoport: 1. Miklósfa 55, 2. Kiskanizsa 52, 3. MÁV NTE 50 pont (a negyedik Kemendollár 43 pontos). Az újonc balázsiak huszonkilenc ponttal a középme-
zőnyben tanyáznak._
B. A.
24 KANIZSA - Spont aprili s 18.
A kosárlabda NB l-es mezőny B-csoportjában szereplő MÁV NTE női együttese az 1-6. helyért sorra kerülő rájátszás utóbbi fordulói során hátrányba került a két nagy riválissal szemben. Ezzel ismét eltávolodtak az A-csoportos tervektől, hiszen a listavezető Szarvas csapatát, a volt MTK-s játékosokkal megerősített együttest nem lehet befogni. A kiadó második helyért, az újabb megmérettetési lehetőségért a Szeged csapatával folytatnak versenyfutást. A helyzetük viszont rendkívül nehéz, hiszen a Tisza-partiak a rájátszás során Kanizsán és hazai pályán is legyőzték To-máékat. így aztán a hosszú időn át listavezető kanizsaiakat a Szarvas mellett a Szeged is megelőzte a bajnoki tabellán. Ugyan van még némi
KISIKLOTT A VASÚT
mmmmmm
remény, de ez egyre halványabb.
Az utóbbi sorozatot Szarvason kezdték a kanizsai lányok, ahol 68:45 (31:25) arányban a hazaiak nyertek. A rangadón az első húsz perc szoros játékot hozott. Ezt követően a listavezető biztosan használta ki a vendégek megingásait, gyorsan elhúztak és biztos győzelmet arattak. Legjobb dobók: Simonná 11, Torna 10 pont.
Monoron javítottak a vasutasok, ahol 80:75 (40:33) arányban nyertek. Ld.: Torna 22, Simonné 16, Lackner 14, Zsolnai 13.
- Érvényesüli a papírforma, végig mi tartottuk kézben a
mérkőzést és nem forgott veszélyben a győzelem - mondta Vágvölgyi Tamás edző.
Az újabb rangadóra Szegeden került sor, melynek során a hazaiak 84-79 (41-38)-ra nyertek.
- A találkozó izgalmakban, fordulatokban bővelkedő játékot hozott. Szünet után a szegediek tizenhat pontos előnyre tettek szert, ami után mi rákapcsoltunk és a mérkőzés vége előtt két perccel egy pontra felzárkóztunk. A hajrában azonban a hazaiak voltak pontosabbak.
Legjobb dobók: Simonné 21, Szabó 21, Zsolnai 12, Lackner 10.
Legutóbb a Nagykőrös volt a vasutasok vendége a munkacsarnokban, ahol alig ötven néző kísérte figyelemmel a játékot. Nyertek a kanizsaiak 87-75-re, akik a mérkőzés vége előtt már huszonnégy ponttal vezettek, ám a hajrában kihagytak. Legjobb dobók: Torna 26, Bogyai 16, Brand 14 pont.
Holnap - szombaton - délután 5 órakor, a rájátszás befejező mérkőzésén hazai környezetben mérkőzik a MÁV NTE e\'gyüttese, amely a már A-csoportos Szarvas csapatát fogadja a MÁV NTE munka-csarnokban._
Balogh Antal
ÖTÖDIK HELLYEL KEZDTEK A SERDÜLÖK
A kosárlabda utánpótlás mezőnyében, négy korcsoportban zajlanak az országos csatározások. Ezekben a jegyzett versenyekben ott vannak a kanizsai fiatalok, köztük a Gábor- és Kovács-, valamint a Silló-tanítványok, akik igazolják a tett helyi erőfeszítéseket.
Országos Serdülő Kupa nyolcas döntőjében a Kanizsai Diák Kosárlabda Klub leány együttese nagyszerűen képviselte a zalaikanizsai szakágat. A döntő egyik résztvevője volt a KDKK, a finálé legfiatalabb csapata, amely a célkitűzésnek megfelelően remekül helytállt. A Gábor Erzsébet edző vezette együttes az 5-8. helyek egyikét tervezte, végül is a második négyes mezőny legjobbjaként az ötödik helyet szerezte meg.
A döntőt két négyes csoportban kezdték a csapatok. A kani-
yyyyy-y: y:y:-yyyyyyyyy}yyyyyyy;yyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
zsai kislányok az erősebb csoportba kerültek, akik a jegyzett BSE csapatától 60:33, az FTC-től 65:46 arányban szenvedtek vereséget. A Kögáz ellen 60-57-re nyertek Gorontai ponterős játékával.
Az 5-8. helyért sorra került folytatásban biztosan verték 62-41-re az Ikarus csapatát (legjobb dobók: Horváth Zs. 17, Bartók D. 14), majd nagy küzdelemben, 67-60 arányban kerekedtek felül a Debrecen ellen (ld.: Arany 18, Bedő F. 15, Tálosi 10 pont).
Az ötödik helyen végzett KDKK csapatában a következők szerepeltek: Horváth Zsuzsa, Arany Alexandra, Bedő Franciska, Tálosi Zsófia, Bartók Dóra, Bartók Judit, Gorontai Andrea, Horgasi Szabina, Sós Eszter, Zsovár Orsolya, Juhász Ágnes, Nagy Adrienn.
Országos Mini Kupa
egyik fiú középdöntőjében Silló Zsolt együttese, a Lendülj DSK-Kanizsa KK ügyes csapata követte a lányokat. A kiskanizsai Templom téri iskola, a főbázisú nevelőklubban folyó munka érettségét jelzi, hogy a kanizsai fiúk is finalisták lettek.
A mini sorozat egyik középdöntőjét a házigazda Sillóék rendezték meg, akik a szervezés mellett jeleskedtek a küzdőtéren is. Legyőzték a Sopron csapatát 66-57-re (legjobb dobók: Tala-bér 35, Silló M. 12). a Szombathely Falcó csapatát 88-72-re (Talabér 34, Silló M. 17 pont), Havas 16 (és a zárómérkőzésen a Kaposvár együttesét 65-6l-re (Talabér 30, Havas 12 pont), azaz veretlenül jutottak be az országos döntőbe.
A sikercsapat: Silló Mátyás, Polgári Péter, Visnovics István,
Molnár Gábor, Szollár Tamás, Marczin Szabolcs, Széplaki József, Rózsás Viktor, Lassú Gábor, Dolmányos László, Talabér Péter (a torna legeredményesebb játékosa) és Havas Róbert (a csapat legjobbja).
i
Nyuszi Kupa 1
A Templom Téri Általános Iskola tornatermében bonyolították le a Nyuszi Kupa mini kosárlabdatornát. A kupát a kiskanizsai iskola - „Lendülj" DSK - Kanizsa Kosárlabda Klub - mini csapata nyerte a zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, a Körmend KK és a Fehérvár KC mini csapatai előtt.
Végeredmény:
1. Kiskanizsa Ált. Iskola -KKK 6 pont 191:145; 2. ZTE Landorhegy 4 pont 156:163; 3. Fehérvár KC 4 pont 149:173; Körmend KC 4 pont 149:63.
A győztes kanizsai csapat tagjai: Nagy Attila, Polgári Péter, Silló Mátyás, Marczin Szabolcs, Széplaki József, Molnár Gábor, Dolmányos László, Rózsás Viktor, Szollár Tamás, Talabér Péter, Visnovics István, Silló Dániel.
B. A.
FLUMBORT BRONZÉRME
Az utánpótlás sakkozók minőségi mezőnye, a hazai tehetségek legjobbjai Pakson mérkőztek a korcsoportos magyar bajnokság döntőjében, ahol százhúsz ifjú reménység mérte össze tudását.
Korcsoportonként tíz-tíz versenyző kezdte a bajnoki küzdel-
meket a kilencnapos fináléban, akik közül hiányzott a finalista Domina Ágnes (18 évesek mezőnyében), így is öt izzós tehetség és Kiss Judit (egyesületen kívüli) képviselte a kanizsai szakágat, akik közül nagyszerűen szerepelt és bronzérmet szer-
zett Flumbort András, az előkelő negyedik helyen végzett Bisko-pics Boglárka.
A tízéves lányok mezőnyébe 6,5 ponttal holtversenyben a 3-4. helyen zárt Biskopics Boglárka, aki rosszabb mezőnyértékkel szorult a negyedik helyre.
A tizennégy éves fiúknál Flumbort András hét pontot gyűjtött s ezzel holtversenyben a második-harmadik helyen zárt, de a rosszabb mezőnyértékkel végül is a bronzérmet szerezte meg. A lányok mezőnyében Szabó Virág ötödik lett 5 ponttal. A tizenhat éves lányoknál Kiss
Judit 3,5 ponttal a hetedik lett. A húszéves fiúknál Tamás Norbert négy ponttal a hatodik, Sipos János egy ponttal a tizedik lett.
- A versenyzők teljesítményével bőven elégedett vagyok, bár a szerencse nem állt mellénk. Nagyra értékelem Flumbort és Biskopics teljesítményét. Szabó rossz rajt után feltámadt, viszont Tamás jó rajt után a hajrára visszaesett. Az. összkép mindenesetre biztató - összegezett röviden Bagonyai Attila, az izzó-sok kiváló nevelőedzője._
B.A.
1997. április 18.
KANIZSA - Sfiott
25
DÖNTŐ FÖLÉNY
A Kanizsa Box Klub versenyzői felkészülésének újabb állomása a kőszegiek ellen volt, amikor a Korpics-tanítvá-nyok meghívásos csapatmérkőzésen mérték össze tudásukat. A serdülő és felnőtt korcsoportban sorra került barátságos viadalon a bemutatók mellett kemény összecsapások voltak, melynek során többségében kanizsai sikerek születtek.
KBK-Kőszegi JSE 13-7
A Russay sportcsarnokban, közel háromszáz néző előtt vívták az újabb kanizsai mérkőzést. A versenybíróság elnöki tisztét Ferinc Jenő (Nagykanizsa) töltötte be. Vezető bíró: Magyar Imre (Zalaegerszeg), Salamon László (Nagykanizsa). Pontoztak: Szakács Imre (Szombathely), Horváth Edit, Dolmányos József, Kővári István (Nagykanizsa).
A serdülők mezőnyében rosz-szul kezdett a hazai csapat. Korpics István (30 kg) és Bella Imre (38 kg) is vereséget szenvedett s így a vendégek 4:0 arányú vezetésre tettek szert. A folytatásban javítottak a kanizsai fiúk. Kelemen Gergő (49 kg) és Szekeres László (60 kg) egyaránt döntő fölénynyel nyert - második menetben - s ezzel 4-4-re alakult a találkozó.
A felnőtteknél Török Krisztián (51 kg) révén előnyt szereztek a vendéglátók, akinek ellenfele az első menetben feladta a küzdelmet (6-4), majd 60 kg-ban Bogdán Zoltán ösz-szecsapása döntetlennel zárult (7-5). Az újabb súlycsoportban (63,5 kg) Szabó László növelte az előnyt - ellenfele a második menetben feladta -, majd Balogh Szilárd (67 kg) már a
második menetben meghajolt a nagyobb tudás előtt (9-7). A befejező két párban a kanizsai fiúk bebiztosították a megérdemelt győzelmet. Kucsebár Zsolt (71 kg-ban) döntő fölénynyel (harmadik menetben), míg 75 kg-os súlycsoportban Lepsényi Zoltán pontozással nyert s így alakult ki a végeredmény (13-7).
- Ütemesen megyünk előre, miközben jól tudjuk, hogy még sokat kell tenni. A srácok többsége fogékony, ügyesen dolgoznak s versenyeznek. Szerekes. Török, Kucsebár és társaik bizonyítottak, akik hazai pályán legközelebb április 26-án lépnek a szorítóba -említette Korpics Miklós, a kanizsaiak vezetőedzője.
Balogh Antal
A teke NB I-ben már javában tart a bajnoki évad hajrája, amelyben színeinket a Sörgyár női és férfi csapata képviseli. Mind a két együttesnek egy a célja, hogy sikerrel vegyék az akadályokat, biztosítsák a további élvonalbeli tagságot. Nos, úgy tűnik, hogy a kanizsaiakat már nem fenyegeti veszély. Ugyanis az utóbbi két fordulóban a férfi gárda a bajnoki címre is esélyes riválisok ellen bravúrosan szerepeltek, begyűjtöttek három bajnoki pontot, míg a lányok két ponttal gyarapodtak.
A Sörgyár férfi gárdája előbb a bajnokaspiráns Scarbantia (Sopron) csapatát fogadta. A vendégek hosszú időn át fölényesen vezették a bajnoki tabellát, akik dobogósként érkeztek a sörgyári csarnokba. Nos, a papírforma felborult, a hazaiak egy izgalmas találkozón 5:3 (3883-3840) arányban kerekedtek felül. Ebben döntő részt vállalt az egyéni pontszerző, Zömbik (682 fa), Illés (672) és Bende (669 fa), míg a csapatsikerhez Tavaszi 642, Lukvár 618(!) és Németh S. 600 fával járult hozzá. Az NB I-es ifjúsági csapat 3:1 arányban nyert (Tóth 648, Fi 546 fa).
OT PONT
SÖRGYÁRIAKNAK
Legutóbb, a hétközi mérkőzésen az ugyancsak a bajnoki címre törő élcsoportos DDGáz Pécs volt a vendég. A hazaiaknál négyen bizonyultak pontszerzőnek (Zömbik 669, Lukvár 664, Kovács 659, Bende 657 fa), a vendégeknél ketten, de a pécsiek jobb csapatfával pontot mentettek: 4-4 (3928-3934). Az ifik 3-1-re vesztettek (Fi 602, Pázsit 584 fa).
Az NB l-es női együttes Szánkon folytatta a bajnokságot, ahol a rutinos Majorosné mellett ifjúsági és serdülő játékosok gurítottak, köztük a tizenéves Balogh-testvérek. Az esélyeknek megfelelően az olajosok 6:2 (2342-2167) arányban szerezték meg a győzelmet. A sörgyáriak közül Majorosné 412, Bakos Eszter
384 fával lett pontszerző, míg a többiek eredményei: Bakos Ildikó 377, Balogh E. 343, Balogh H. 327, Balogh D. 324 fa. Az NB l-es ifi csapat 3-1-re vesztett (Beke 349, Horváth 302 fa).
Legutóbb a Csorna csapatával mérkőztek a sörgyári pályán, ahol együtt volt a nagy-csapat, a rutin és a fiatalság. Dőltek is a bábuk, és biztosan született meg a 6:2 (2347-2256) arányú sörös siker. Némethné 412, Balogh E. 408, Vágvölgyiné 397, Tubolyné 396 fával lett egyéni pontszerző, a csb-sikerhez Majorosné 368, Bakos I. 365 fát gurított. Az ifik 3-1-re nyertek (Balogh H.a 361, Balogh D. 305 fa).
B. A.
SZEPETNEKI CSELGÁNCS SIKER
A hétvégén rendezték meg a Dél-Nyugat Magyarországi Regionális Cselgáncs rangsor versenyt Nagyatádon. A tizenegy csapat között Horvátország és Szlovénia is képviseltette magát. A nagykanizsai
Honvéd Thury SE szepetneki csapatának kilenc versenyzője sikeresen szerepelt a százhetven induló között. Kalányos Roland, Diák „B" I. 32 kg. Orsós József, Diák „D" II. 30 kg. Orsós Gábor, Diák „D" II.
22 kg. Orsós György, Diák „B" III. 35 kg. Kalányos Sándor, Diák „A" III. 45 kg. Nagy István, Mini I. 22 kg. Edző: Horváth Tibor, Nagy István._
M. E.
Sporthétvége
PÉNTEK
Labdarúgás. Városi kispályás, Mindenki Sportpályája. IV. osztály, 17.00. Senior: 18.30.
SZOMBAT
Asztalitenisz. NB III.
Férfiak: Sörgyár II.-Pápa, Sörgyári edzőterem, 11.00.
Kézilabda. NB I B. Nők. Olajbányász-Tolnai SE, Olajbányász munkacsarnok, 16.00.
Kosárlabda. NB I. Nők. B-csoport. Rájátszás:
MÁV NTE-Szarvas, MÁV NTE munkacsarnok, 17.00. NB II. Nők: Thury KDKK-PEAC, Thury tornaterem. 11.30.
Labdarúgás. NB II. Serdülők: Olajbányász-Érdi VSE, Volán-Dózsa pálya, 13.00 (B-csapat: 11.00). Megyei: MÁV NTE-Lete-nye, MÁV NTE pálya, 16.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. NB II.: Olajbányász-Dunaferr SE, Olajbányász pálya, 17.00. Megyei: Miklósfa-Rédics, Miklósfa, 16.00. Városkörnyék (kezdési idő: 16.00): Galambok-Bá-zakerettye, Gelse-Zalaka-ros, Eszteregnye-Petriven-te, Nagyrécse-Zalaszentja-kab, Nk. LK-Palin, Volán-Dózsa pálya, Police-Baj-csa (Thury pálya, 10.00).
Sakk. OB I. Férfi: Izzó SE-Vasas, Helyőrségi
Klub, 10.00. OB n. Férfi: Nyugatker Kft - Nagyatád, Helyőrségi Klub, 10.00.
Természetjárás. Az Olajipari TBE túrája. Indulás: Kögáz parkoló, 7.00. Gyalogtúra: Hegyesd-Sátorma-puszta-Csobánc-Oyulake-szi. Táv: 15 km. Visszaérkezés: 19.00.
HÉTFŐ
Labdarúgás. Városi kispályás, II. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
KEDD
Labdarúgás. Városi kispályás, I. osztály (6 mérkőzés), Mindenki Sportpályája, 17.00.
I
KANIZSA -/Ifin*
1997. április 18.
CSASZI Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
Nk-n a Kazanlak krt-on. 67 nm-es 2+2 télszobás, 4. emeteti lakás eladó vagy kisebb lakásra cseréhető értékegyezletéssel hányár 2,4 mft Kod: 559. (19826 K)_
Kiskanizsán 2+1 leiszobás. 95 nm-es, 16 eves családi ház garázzsal, pincével, tetötéfbeéortesi lehetőséggel, 546 nm leiekkel eladó. Iiany-ár 5,2 mR. Kód: 413. (20774 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komlortos családi ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es telekkel eladó. Irányár 5,5 mFl. Kód: 634. (20937 K)_
Nk-n a Rózsa utcában, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, redőnyös, vízórás lakás eladó. Irányár 1,7 mFt. Kód: 692.
(20936 K)_
Palinban 260 nm-es, 4 szobás, 12 éves, 2 szirtes, 2 lürdőszobás, erkélyes, étkezős, 12 eves családi ház, 60 nm-es kialakított üzletrész szél, 20 nm-es garázzsal, 2900 nm telekkel eladó Irányár 13 mFl Kód: 612. (21083 K)_
Beleznán 4 szobás, 120 nm-es, családi ház melléképületekkel, 3000 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai !1 mUóstai családi házra
cserélhető. Irányár. 3,5 mFt. Kód 669. (21088 K)_
Nk-án a Mirnkás utcában 57 nm-es, 1+1 leiszobás, erkélyes, vfzórás. 2. emeleti Likas eiafr Irányár 2,4 mFl Kód 55/97 (21671 K)
Nk-án a Zemplén utcában 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, 3. emeleti lakás eladó vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár 2 mFl Kód:
28L7. (21673 K)_
Nk-n a Csengery utcában 46 nm-es, 1+1 leiszobás, egyedi gázfűtéses, vfzórás, pincés, tokJszhti lakás eladó. Irányár 1,7 mFt. Kód:
79<97. (21810 K) _
Nk-n a Bartók B utcában első emeleli 54 nm-es, egyedi gázfűtéses, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár 2,2 mFl. Kód:
83/97. (21812 K)_
Nk-án a bek/aroshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, erkélyes, vízórás, S. emeleti, kp. fűtéses lakás azonnal beköltözéssel eladó. Irányár. 2,1 mFl Köd: 10S97. (21936 K)_
Felsőrajkon 30 éves, 2 szobás, 60 nm-es családi ház műhellyel, 20 nm-es garázzsal, 1600 nm-es telekkel eladó, il. értékegyezletéssel Nk-i max, 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakásra cserélhető 2. emete-Iq. Irányár 2,7 mFt. Kód: 41/97. (21941 K)_
Nk-án az Irtás utcában 2+1 télszobás, 2. emeleli étkezős, erkélyes, vízórás, egyedi drkolüléses lakás Nk-i családi házra cserélhető érté-
kegyezletésset Kód: 763. (21945 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 2 szobás, lelújflotl, 67 nm-es, egyedi gázfűtéses, komfortos családi házrész 20 nm-es pincével etado vagy felújításra szonió Nk-i családi házra cserérheló. Irányár 3,3 mFl. Kód:
680. (21946 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 4. emeleti, egyed gázfűtéses lakás eladó. Irányár Z5 mFl. Kód 131/97. (22200
K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 1+2 télszobás, 57 nm-es, erkélyes, vfzóras. I. emeleti lakás eladó. Irányár 2.25 mFl Kód 12697. (22202
Nk-án a belvároshoz közel, 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 6. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó. Irányár 1.75 mFl. Kód 127/97. (22203
K) _
Nk-án a Kazárnak ktl-on 2+1 félszobás, 67 nm-es. erkélyes, vizórés, 4. emeleti lakás, Nk-i egyedi gáztüléses 1+1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető értékegyezletéssel. Irányár Z3 mFt. Kód: 31/97. (22205 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 4. emeleti, 3 szobás, 70 nm-es, vfzórás, erkélyes lakás eladó vagy ráfizetéssel Nk-i családi házra cserétiető. Irányár 2,6 mFl Kód: 411. (22209 K)_
Nk-n a Csengery utcában 60 nm-es, 3 szobás, vfzórás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, első emeleti lakás garázzsal eladó. Irányár 3,5
mFl. Kód: 136^97. (22351 K)_
Nk-n a Kazarrlak krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, vfzórás, erkélyes, 3. emeleli lakás, garázzsal, rövid időn belüli kiköltözéssel, eladó Irány
ár: 2,3 mFl + garázs 450 eR. Köd: 140/97. (22353 K)_
Nk-án a Városkapu krt-on 64 nm-es, 2+1 félszobás, letújrtott, vfzórás, erkélyes, 3. emeleli lakás eladó. Irányár 2,55 mFt + garázs 700 eFl. Kód: 157/97. (22531 K)
Nk-án a belvárosban 68 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, feJújf-tott, vfzórás, 2. emeleti lakás tetőtérbeéptési lehetőséggel eladó. Irányár 5,5 mFt. Kód: 158/97. (22532 K)_¦
Nk-án a Városkapu krt-on 2+1 félszobás, 62 nm-es, 3. emeleti, erké lyes, felújított lakás eladó. Irányár: 2,5 mFt. Kod: 615. (22535 K) Nagykanizsán a belvárosban 50 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses, földszinti udvari lakás eladó. Irányár 2,2 mFt. Kód 16497. (22683 K) Surdon 1664 nm-es epiést telek, beton alappal, lebetonozott gépkocsi bejáróval, a leiekre vitt közmüvekkel eladj. Irányár 650 eFl Kód:
16&97. (22664 K)_,_
Keszthelyen 102 nm-es, 2+2 félszobás, dupla fürdő il. WC-vel erkélyei, 965 nm-es leiekkel, teljes közművel, ikemyarab fele eladó.
Irányár 8 mFt. Kód: 16EV97. (22685 K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 1+2 télszobás, erkélyes, vfzórás, 4. emeleti lakás garázzsal, szeptemberi kkölözéssel eladó. Irányár 2,25 mFl.
Kód: 178/97. (22773 K)_
Nk-án a Rózsa utcában 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, vízórás, kifogástalan álapotú, nagy konyhás, 3. emeleti, kp. fűtéses lakás eladó.
Irányár. 1.9 mFt. Kód: 179/97 (22774 K)_
Mkbsfán 60 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, komfort nélküli családi ház 630 a ól telekkel, melléképületekkel etadó. Irányár. 1,8
mFl Kód: 163/97. (22775 K)_
Zalakaros és Galambok közöli a lóuttól 900 m-re 12 éves, 65 nm-es, 2+1 félszobás, 2 szintes, komlortos, garázsos, teraszos zártkerti ház 3350 nm-es leiekkel eladó. Irányár 3,5 mFl. Kód:
184/97. (22776 K)_
Kiskanizsán 17 éves, 2+3 lélszobás, 136 nm-es. 2 szintes, 2 lürdőszobás, dupla garázsos családi ház. műhellyel, pincevei, 540 nm-es
leiekkel eladó. Irányár 8.7 mit. Kód 18697 (22850 K)_
Szabadhegyen 90 nm-es, 3 szobás, pincés, befejezés előli álb család ház 1080 nm telekkel. rssztetJizetési kedvezménnyel eladó.
Irányár. 3,3 mFt. Kód: 190/97. (22900 K) _
Sormáson 17 éves, 5 szobás, 130 nm-es, 2 szirtes családi ház 2880 nm-es telekkel, pincével, garazs+mühefyel eladó Irányár 6,5 mFl.
Kód: 189/97. (22901 K)_
Nagykanizsán a Hunyadi utcában 3+1 lélszobás, 110 nm-es, cirkolü-téses, I. emeleti lakás 2 fürdőszobával, 2 WC-vel, 2 erkélyei, dupla garázzsal eladó. Irányár 7 mFt+garázs 1 mFl. Kód 193A7. (22902
K)_
A Szentgyőrgyvári hegy IV. hegyhátán 1044 nm-es zártkert, a tekén gy\'úmoteslákkai, 2x2es la szerszámos tárolóval, 30 m leiekszeles-seggel eladó. Közmű: Vfz a telken, vitany a telek szélén. Irányár 250
eFt. Kod: 196&7. (22903 K)_
Nk-án a Rózsa utcában 50 nm-es, 2 szobás, egyedi cirkofűtéses, 2. emeleti, vfzórás lakás eladó. Irányár 2,2 mFt Kód: 723. (22906 K) Nk-Szabadhegyen 13 éves, t szobás, fürdőszobás, komfortos csalá-d ház, MÜonállö 1 szoba, konyha lakrésszel, 20 nm-es pincével, 935 nm-es telekkel eladó. Irányár 2,8 mFt. Kód 676. (22910 K)
Nk-án 10 eves, 160 nm-es, 5 szobás, 2 szirtes, 2 fürdőszobás, egyed gázfűtéses család ház 36 nm-es garázzsal, 900 nm-es telekkel 80 nm-es melóképülettel eladód Irán/ár 14 mFt. Kód: 575.
(22911 K)_
Nk-án a Katonaréten 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázlűléses, 40 éves családi ház 300 nm-es telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserél-
helő értékegyeztetéssel Irányár 3,2 mFt. (22912 K)_
Nk-n a Csokonai utcában 52 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, 3. emeleti lakás eladó vagy nagyobb, egyed fűtése^ lakásra cserétieVJ,
ráfizetéssel Irányár 2.1 mFl Kód 10 (23186 K)_
Nk-n a Keleti városrészben 10 emeletes épületben, 1 emeleti, 65 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, redőnyös, vfzórás lakás etadó. Irányár 2,7 mft Kód: 26. (23167 K)_
Mkbsfán 4 szobás, 170 nm-es, tetőtérbeépléses, 2 fürdőszobás, 7 éves, étkezős család ház, pincével, műhellyel, garázzsal 900 nm-es
leiekkel eladó. Irányár 5,4 mFl. Kód: 69. (23188 K)_
Dióskálon 85 nm-es, 3 szobás, garázsos komfortos családi ház, parkosított udvarral melléképületekkel, 3500 nm-es telekkel eladó. Irány-
ár4,5 mR. Kód 393. (23189 K)_
Hahóton 3 szobás, újonnan épül család ház, egyénileg kiaJaktthaló tetőnél, 2447 nm-es leiekkel, fizetési könny léssel eladó. Irányár 2,9
mFl Kód: 431 (23190 K)_
Mura kere szí non 100 nm-es, 4 szobás, 2 szintes, erkélyes, 15 éves család ház. 2 garázzsal műhellyel meléképületekkel, 1065 nm-es parkostott, ellátott, rendezeti telekkel eladó. Irányár 4,2 mFl Kód:
452. (23191 K)_
Gyékényesen a tóhoz közel, 100 nm-es, 2 szobás, 30 eves családi ház, külonáló 40 nm-es épülettel. 6000 nm-es letekkel, lelek nélkül is
eladó. Irányár 4 mFt. Kód 463. (23192 K)_
Nk-n a Zemplén utcában 3 szobás, 67 nm-es, teljesen fetújftott, erkélyes, vfzórás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 3 mFl Kód: 464.
(23193 K)_
Eszteregnyén 3 szobás, 120 nm-es, 45 éves, összkomfortos családi ha:, 2000 nm-es telekkel, 20 nm-es garázzsal melekepüettel eladó.
Irányár 2,6 mFl Kód: 637. (23194 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, 9. emeleti felújlott, 2 erkélyes, vfzórás lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető, értékegyez-letessél. Irányár: 2,2 mFl. Kérj 641 (23195 K)_
Nagybakónakon 60 nm-es, 2 szobás, 60 éves, összkomfortos, felújításra szonió család ház 694 nm-es letekkel, meleképuletlel eladó. Irányár 700 eFl. Kód: 691 (23196 K)_
Galambokon 110 nm-es, 3 szobás család ház, 1440 nm-es telekkel, nyári konyhával melléképülettel eladó. Irányár: 4,5 mFt. Kód: 212/97.
(23197 K)_
A Csónakázó-tónál 10 éves, 108 nm-es, 3 szintes, 3 szobás, tőzőfül-kés, zuhanyzó + WC-vel ellátott zártkerti ház, 736 nm-es patkosflott
letekkel eladó. Irányár 3 mFl. Kód 213/97. (23198 K)_
A Lálóhegyen 50 m telekszélességgel, 2340 nm-es, 1 szobás, 20 nm-es, alápincézett, téglaépülettel, bevezetett vilamyal, zártkerti ház
eladó. Irányár 1.35 mR. Kód 214,97. (23199 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, vfzórás, redőnyös. 4. emeleti lakás eladó. Irányár 1.8 mFt. Kód: 215*7. (23200
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Vajda-Csertön 700 n-öl ingatlan pincével együtt eladó. Az ingatlan kél tagból áll mérvben 300 n-öl szőlő, gyümólcslakkal van telepítve A pincén három helyiség, melyből a présház és a szoba cemertb-pos. A gazdaság klúhőien gondozott, igen jó állapotban van. A pincéhez portatanlotl út vezet, a panoráma igen tetszetős. Irányár 300 eFl. (13713 K)_
Sandon két szoba, konyha, kamra, fürdőszobás, előszobás ház eladó. A ház kb 40 eves a fürdő és előszoba 2 éves. A hozzátartozó terület kb. 1.400 n.öl, melyen 900 db 4 éves fenyő és kb 300 n.öl berekfás erdő is van Irányár 1.5 MFl (14868 K)_¦
ZaJászentjakabon 200 nm-es épület eladó. Az épületen belül 70 nm-es, 1,5 szobás fürdőszobás, külön WC-es egyedi fűtésű rakás van. Az épület többi része közművesített, osztatlan bármilyen (yálbkozási) célra kiatakflhaló. Az ingatlanhoz tartozik udvar, kert szántóföld ősz-szesen: 6.600 nm. Az objektum a falu bellerütetén. jo helyen van.
Irányár 2.8 MFl. (14875 K)_
Építési telek Szepelneken a Kiskanizsa letőf részen 430 rvöl eladó. A telek közmüvesWt, az utca portalanlotl. Irányár. 500 eFT (18714
k)_
Belvárosban 3 szobás család ház - régi építésű - 102 nm alapterülettel botfves, léglapincével eladó. A házban vfz gáz, vitany van Ud-
var, kert 130 rvöl Irányár 5,5 mFl (18717 K)_
Hahóton 3 szobás, fürdőszobás garázsos 120 nm alapterületű családi ház eladó. A ház egyed központi fűtéses, kb. 30 éve épül palate-tös kifogástalan állapotban. Elcserélni Nagykanizsán legalább 2,5 szobás lakássaL Irányár 2,5 mR (18719 K)
Utóhegyen a Kaposvári út merteti 2 szobás, családi ház 1540 nm telekkel eladó. A ház 2 szintes, mattolté is lakóépületek varnak. Két
szintes tusoló, Wc vaa Irányár 2,7 mFl. (18720 K)_
Gyenesdiáson lakóház hartiek/iseggel eladó.- Az épület 2 szirtes, teljesen új, modem. Az öszterütot 460 női a beépített 50 nöl A kert, udvar gondozott, kultúrán, eszletrkus. Az ingatton a főútvonal metett a Batafc\'nhoz közel !eks:rk Irányár MFt ,HS*K>
Vécsey utcában 5 szobás, lürdőszobás ház kis előkerttol eladó. Az épület teljes nr^ságában alápincézett. Irányár: 7,2 mR. (16079 K) Balatonfenyvesen 20 éve épüit, 2 szobás, tözölülkés, 57 nm-es csa-lád ház eladó. Összterület 350 nm. Irányár 4 MR. (17391 K) Borsfa Főutcájában 4 szoba halos, tetőtér beépítéses, lürdőszobás, befejezetlen család ház eladó. A ház alapterülete 110 nm, összterület tetőtérrel 170 nm. A házhoz 1,200 rvöl terület lartozrk 4 éves le-nyőcsemetékkel (A csemelés 600 n-öL Irányár 3,5 mR (18537 K) Kazanlak krt-on 2+2 lélszobás, kp. fűtéses. 4. emeleti lakás eladó. Irányár 2,2 mFt. (18973 K)_
Kodály l utcában 2,5 szobás, kp. fűtéses lakás a 9. emeleten eladó A lakás tetújAásra szoruL Irányár 1,7 mFl. (18999 K) Fökingatran a Csónakázó-tónál, 1900 n.öl, gazdálkodásra vagy hétvégi ház kialakítására kiválóan alkalmas. Közművesítés a szomszédban, buszmegálló 5 percre. Irányár 300 eFl. (19122 K)_
Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás család ház 4000 nm területtel eladó. A ház úbnrran épült, kifogástalan álapotú Irányár 2,5 mFl
(19413 K)_
Zalaújlakon 4 szobás, telőlérbeéprtéses ikerház fele térkész áltapot-ban 2009 nm összterülettel eladó. Jogos igény esetén szoc. pol. ked-
vezmény igénybe vehető. Irányár 2,5 mR. (19415 K_
Építési lelek Kiskanizsán 320 rvöl közművesitettt környezetben eladó.
Irányár 720 eFt. (19763 K)_
Sáncban 4 szobás, 2 fürriószobás totféfbeépAéses 120 nm-es család ház, garázzsal, meleképübtekkel, erkélyei eladó. Ósszterutel 300 n-öl A ház klűnő álapotban van. Irányár: 5,5 mFl. (19765 K) Katonaréten 3 szobás, 2 lürdőszobás családi ház, jó álapotban 160
rvöl összterülettel etadó. Irányár 5,8 mR (19769 K)_
Eötvös téren 42 nm-es, 1 szoba konyha fürdőszobás földszirti lakás eladó. Elcsererhetö nagyobbra is (csak földszinti) értékegyeztotessel Irányár. 2 mR. (19770 K)_
Rózsa utcában 2. emeleten 2 szobás 50 nm-es egyed fűtéses jó be-osztású étkezős lakás eladó. Irányár 2.250 eFt. (19772 K) Csengery utca elején, a Fő útnál 1 szobás, 50 nm-es lakás eladó. A lakás nagyméretű szobával és konyhával rendelkezik, fürdőszoba van. Iroda, kozmetkus, fodrász üzlet kialakítására alkalmas. A szoba betmérete magas, fgy galéria kiataklására is van lehetőség. Irányár
2 mR. (20022 K)_
Csengery utca elején 3 szobás, 110 nm-es, egyedi fűtéses, tégla épületben levő, reprezentatív lakás nagy konyhával az 1. emeleten
eladó. Irányár 4,6 mR. (20025 K)_
Poganyszentpéteren, a FŐ út molett 2 szobás, fürdőszobás, 80 nm-es, új családi ház két garázzsal 650 nöl összterülettel eladó. Irányár 2,4 mR. (20026 K)_
Platán sor elején az Eötvös térrel 2 szobás, 70 nm-es egyed fűté-ses, 1. emeleti tokás ebdó felújítva. Irányár 3 mR (20127 K) Gelsén a vasútátbmáshoz és buszmegálóhoz közel 2 szoba, konyha, lürdőszobás, 68 nm-es családi ház terasszal garázzsal 700 n-öl területtel eladó Irányár 1,6 mFt (20131 K)_
MAORT telepen 1 szobás, 4. emeleti, 38 nm-es, egyed fűtésű, fürdőszobás lakás (önkormányzati) etadó. Irányár 1.650.000 eFl Vagy elcserélhető 1 szobás, egyed (üléses tokásért a K-i v.reszben értéke-
"gyoztetétsel (20502 K)_
Eötvös térnél 1. emeleti, 2 szobás, fürdőszobás, 1 emeleti. 70 nm-es
lakás egyed fűtéssel eladó. Irányár 2.5 mFt. (20503 K|_
Csertői szétóbrrlok 674 n.öl, felújított léglapincével, hordókkal, mun-kagépekkel, teljes felszereléssel eladó. Irányár 450 oFt. (20504 K) Mrkbstan 2 szobás, 60 nm-es. régi eprtesu ház jó állapotban etado A házhoz 200 n.öl terület tartozik. Az udvaron 24 nm-es mellek éputol A ház a falu közepén, ápol, kurturáit környezetben van, A házban 20 éve épült fürdőszoba van. Irányár 3 mR. (20505 K)
Mkbstón 3 szobás, fürdőszobás, 20 éve épül család ház tetőtér be építési tehetőséggel, 400 n.ól területlel jó helyen etadó. A ház kívülről nincs bepucotva. Cserelakás Nk-án is érdekel. Vfz, gáz, vitany, tete-Ion van. Irányár 4,5 mR. (21362 K)_
Bajosan 100 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás család ház garázzsal, műhelyei nagy letekkel eladó. Irányár. 3,5 mR. (21363 K)
Liszt F. utcában 2 szobás, 54 nm-es, 4. emeleti lakás felújítva eladó. Irányár 2 mR Ugyanitt 18 nm-es tégla garázs aknával eladó. Irány-ár 650 eR (21365 K) _
4 lakásos, zöldövezeti társasházban 2 szintes, 4 szobás (2+2 félszo bás), lürdőszobás lakás etáz* (egyed) tütésssel. lakás alatti garázs-zsaí 50 nm-es konyhakerttel eladó. A ház 14 éve épült reprezentatív kivitelben. Irányár 11 mFt (21366 K)
Csertőn 1200 n-öl szőlő jó állapotban lévő pincével (szoba, konyha, kamra présház kúton gazdasági épület, ciszterna). A szőlő gondozott, kordonművelésü. Terjes felszereléssel eladó. Irányár 450 eR. (22336
K)_
Rózsa utcában 50 nm-es, egyed fűtéses lakás efcseréhelö 1 szobás szirtén egyedi fűtésűre, lehetőleg a Ke teli városrészben Irnyár 2,250 mR. (22337 K)_
Csertőn 400 rvöl szőlő pincehasználattal bérbeadó. Bérlet dfr. meg-
egyezés szerint (21503 K)_
Miklósra határában a Mórichelyi dűlőben 1000 nöl ingatlan benne 400 nöl szőlővel, lötípincés présházzal, teljes leiszerelessel együtt
eladó. Irányár 500 eR. (21504 K)_
Zalaújlakon tetőtér beépléses, 2 garázsos, 2 lürdőszobás, igényesen megépített lakóház Ikerház fele) 2009 nm összterülettel eladó. Kívülről nincs bevakolva. Irányár 5,5 mR. (21641 K)_
Ftákosszertrriháh/on (Budapest, 16. ker) 50 nm-es, 1 szobás, erkélyes, lürdőszobás, loggiás tokás, az udvaron fémvázas garázzsal, kerthasznátaflal eladó. Irányár 4,5 mR (21642 K) Balatonmaria^teón 200 rvöl telek regi faházzal eraob Irarryar 1,3 mR. (22057 K)_
\' Eszteregnyén a 7-es főúthoz közel 2 szoba, konyha, nagykamrás, 30 éve éputol garázsos ház b álapotban etado. A házhoz alatlartásra ártalmas ótok, és 900 rvöl terútet tartóik Irányár. 1,5 mFl. (22056 K) Budapesten a XIV. ker. Várna utcában magaslorJszinti 1 szobás 37 nm-es lakás kis kerttel eladó. Irányár 2 mR. (23172 K) Rózsa utcában 50 nm-es. egyed fűtéses, két szobás, 1 emeleti tokás etcserérhetö, szirtén egyed fűtésűre, lehetőleg a Keleti városrészben. (23173 K)_
CSflSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.00-12.00-ig 13.30-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
NYITVA: munkanapokon 10-12 és 14-18 óráig
Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók, telkek és mindennemű egyéb ingatlan ADÁSVÉTELÉT, cseréjét, bérbeadását. Széles választékunk bővítése érdekében keresek és kínálok zalakarosi nyaralókat, családi házakat (Nagykanizsán és környékén), albérleteket, (bérbeadóknak ingyenes vállalás), lakásokat (központi- és egyedi fűtéssel).
Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett irodánkban ellátom a szorosan vett forgalmazási teendőkön túlmenően a szükséges mindennemű jogi teendőt.
1997. április 18.
KANIZSA - ?pt&
27
A Galambok] halaslónál közvetlenül az út maiéi! 2 szobás, komfortos nyaraló nagy terasszal 300 nol letekkel, melyen kicsi szőlő és gyümölcsös van eladó. Ár megegyezés szeriit. (23174 K) Zemplén Gy utcában a 9. emeleten 3 szobás, 67 rvn-es, központi fűtéses leblonos, retuxas, erkélyes lakás jó á lapot ban eladó. Irányár
2550 eR. (23175 K)_
Esztoregnyén a falu központjában 3 szobás, 114 nm-es, központi fűtéses, 3 szobás csalid ház nagy terasszal, IsláJóval, 2 db ólai, 2.200 n-öl összterülettel eladó. A ház kb. 30 éves küünó alapotbari Irányár 2,5 mR. (23176 K)_
PANORAMA-INKÓZ Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel.: 93/310-504, 30/573-104
Kiskanizsán 3 szobás, 66 rm-es családi ház melléképületekkel, garázzsal, 500 rtöl telekkel ebdó. Irányár 3,6 mR. CS/36. (19502 K) Balalcmariafüdő központi részén, a Balatontól 5 percre 2 szoba hallos, 44 rvn-es összközműves, jó állapotú ikernyaraló-rész 90 n-öl telekkel, az udvarban 1 szoba, konyha és fürdőszoba kblakftolt különálló épütettel együtt eladó. Irányár 3,4 mR. NY/14 (19963 K) Nk-án a belváros szivében patinás épületben 3 szobás, 110 nm-es, irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas, 1. emeleti, erkélyes, nagy belmagasságú lakás eladó. Irányár 4,1 mR. Belvárosi, egyszobás lakás beszámlhaló* L/70. (20496 K)
Nk-n Kalonaréten 3 szobás, nagy előszobás, fürdőszobás 100 nm alapterületű családi ház 1 <3 észben alápincézve, garázskialakftási ie-hetöséggel 100 n-ol telekkel eladó. Irányár 5,5 mFt. Cs/5. (20662 K)
Nagykanizsa belvárosában 4 szobás, 97 nm-es parkettás, telefonos, egyedi gázas, vfzórás, földszintes társasházi lakás eladó. Irányár 3,3
mFt 17109. (21506 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 140 nm-es nettó alapterületű, igényes belső kialakftású, 1/3 részben alápincézett, teraszos, erkélyes, 10 éves családi ház garázzsal, ipari árammal, 1027 nm-es gondozott kertlel, eladó. Irányár; 13,0
mR CS/66. (21746 K)_
Kiskanizsán új lakóövezetben 4 szoba + nappats, tetólérbeépléses, 130 nm osszabplerüielú 18 evei, jó álapotú család ház garázzsal, ipari árammal, melléképülelekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Irányár;
5,96 mR. Cs/46 (21749 K)_
övékényesi Kotróparton 2 szintes, vízparti horgásztanya beépített terasszal, pincével, napozóval, stéggel, álandó lakhatási lehetőséggel
eladó, kanyar 3 mR. (21750 K)_
Gyékényesi Kotióparlon 2 szintes, erkélyes, vízparti horgásztanya terasszal stéggel ebdó Irányár 2,1 mR. (21752 K)_
Gyékényesi Kotrópari közvetlen közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű felújításra szoruló ikerház-rész garázzsal, műhellyel, 700 n-öl telekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. CS/67 (21753 K)_
Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, 57 nm-es, reluxás, lomkamrás, vfzórás, 2. emeleti lakás eladó. Irányár 2,15 mR. L/119.
(21754 K)_
Nagykanizsán a belváros szivében, 1. emeleten, 2 szoba+étkezős 72 nm-es, parkettás, felújlott, egyedi fűtéses, telefonos lakás eladó.
Irányár 3,7 mR. L/66 (21758 K)_
Kiskanizsán 2 szintes, 136 nm ossz alapterületű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, két generációs családi ház, az udvarban lévő szerkezeikész állapotú, 100 nm összalapterülelü, 2 szintes, 2 beáibs garázsú, önálló épülettel, 524 nm leiekkel eladó. Irányár 8,9 mR. Építési telek vagy 2 szobás lakás beszámítható. CS/71 (21845 K)_
Kiskanizsán 2,5 szobás, 80 nm-es, lürdőszobás, egyedi gázas, íelújf-tásra szonJó család ház melléképülettel, kis telekkel eladód. Irányár:
2,5 mR. CS/67. (21846 K)_j_
Nagykanizsán a varoL+özpemlban frekventál! helyen 3 szoba + étkezős 94 nm-es parkettás, redőnyös, erkélyes egyedi gázas lakás el-
adó. Irányár: 4,5 mFt. L/129. (22036 K)_
Kiskanizsán 4 szobás nappali+ebédlös, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm óssalapterületit erkélyes, igényes belső kialakítású 6 éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es letekkel, parkosflott udvarral eladó. Irányár 10,0 mR. CS/73 (22036 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 192 n-öl telek 2 különálló, erősen felújításra szoruló, vagy lebontható 1 szoba-konyhás régi házzal el-adó. Irányár: 3,0 mFt. CS/75. (22040 K)_
Nagykanizsán Kalonaréten 5 szobás, 120 nm alapterületű családi ház szerkezetkész tetőtérrel, pincés garázzsal 15 m széles, 286 n-öl leiekkel eladó. Irányár 5,98 mR 2 szobás lakás, 1,7 mFt-ig beszá-rniható Cs/74. (22044 K)
A KELETI VÁROSRÉSZBEN KERESÜNK ELADÓ 1-1,5 SZOBÁS LAKÁSOKAT 1,5 MFT-IG, 2 SZOBÁSAT 4 EMELETESBEN 3. EME-LÉTIG. TEL: 93010-504, 90014-234. (22045 K)_
Nk-án a belváros D-i részéhez közel, kereseti helyen, 3 szobás, 75 nm-es, parkettás, vízórás, redőnyös, 4. emeleti lakás a pincéből meg-közellhető garázzsal eladó. Irányár 3,9 mR+garázs 700 eFt. L/136. (22125 K)_
Nk-án, Kalonaréten 5 szobás, színleltolásos, 120 nm alapterületű, igényes belső kialakftású, cirkogejzlres társasházi lakás garázzsal, pincével, kertlel eladó. Irányár 6,9 mFt. L/137. (22126 K)_
Nk-án Katonaréten 4 szobás, nagy nappals, 3 szintes, 130 nm alapterületű, egyed belső kialakftású. cirkogejzrres társasházi lakás garázzsal pincével, kerttel eladó. Irányár 7,5 mFt. (22127 K)
Szepelneken 3 szobás, 145 nm-es, 12 éves, részben alápincézett családi ház cirko fűtéssel, garázzsal, mellékepületekkel, gondozott kerttel, 1020 nm-es telekkei tehermentesen eladó. Irányár 6,5 mR.
CS/81. (22129 K)_
Zalakaros kp. részéhez közel 300 női összközműves telek eladó. Irányár 2,2 mR. T/10. (22131 K)_
Áron aki, sürgősen ebdó a Csónakázó lónál 4 szintes, 5 szobás, 240 nm összabpterübtű, 70 %-os készülségú hétvégi ház pincével, garázzsal, melléképülettel, 526 n-ÖI letekkel Irányár 3,5 mR NY/19. (22320 K)_
Mklóslán a központhoz közel 3 szobás, 110 nm-es igényes belső kialakítású családi ház garázzsal, 800 n-öl telekkel eladó. Irányár 5,5
mFt CS/27. (22321 K)_
Fonyód- Belatelepen 5 szobás, 91 nm összahptenHetű tefes felújított lelőlérbeópléses nyaraló te(es berendezéssel, 200 rvol tebkkel el-
adó- Irányár 7,0 mR. NY/15 (22324 K)_
r3alalortbereriyben 2 szoba+halos, 56 nm-es nyarate, 136 n-ol parkosflott udvarral, 1 szoba-konyhás különálló épübttel eladó. Irányár 4,0 rr.Fl NY/26, (22326 K)_
Nagykanizsán a Városkapu körúton 2+1 félszobás 62 nm-es, új járólapos, redőnyös, erkélyes, vlzórás 3. emeteli lakás új konyhabútorral eladó. Irányár 2,55 rrfl + garázs 700 eR. L/146. (22640 K) Nk-n az Erzsébet téren 1. emeleten 3 szobás, nagy előszobás, 97 nm alapterületű parkettás, egyedi gázas, felújítást igénylő lakás el-
adó. Irányár 4,25 mR. L/154. (22641 K)_
Nagykanizsán a belváros D-i részéhez közel 1. emeleten, 2+1 félszobás 70 nm-es egyed gázas, parkettás, teljesen lelújAotl lakás eladó Irányár. 4,0 mR. L/156. (22643 K)
Fizetési könnyítesse! eladó Nagykanizsa belvárosához közel 2 szoba + étkezős, 72 nm-es, fi álapotú egyedi fűtéses, 5. emebti lakás.
Irányár 2,5 mR. L/152. (22644 K)_
Nagykanizsán a Rózsa utcában 2+1 félszobás 62 nm-es, erkélyes, redőnyös NY-i fekvésű, központi fűtéses, 4. emebti lakás eladó.
Irányár 2,15. L/75 (22646 K)_
Zalakaroson 3x75 nm alapterületű 3 szintes - mindegyik szinten 2 szoba, konyha, fürdő, WC - 1,5 éves összközműves nyaraló 560 nm-es, panorámás tétekkel eladó. Irányár 7,0 mFt. NY/01. (22647 K)
GalambokMónál 1 szoba + nappali, konyha, lürdő, pince, 75 nm összalapterütetú, tetőlerbeépfléses, 17 éves hétvégi ház 1067 nm területtel eladó. Vilany van, vízbekötés megoldható (kerti csap van}.
Irányár 1,75 mR. NY/29. (22648 K)_
Szabadhegyen 20 m szébs, 2600 nm terüblü, megosztható épilési tetak közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár 2,3 mR. T/12 (22649 K)
Nk-án Kazanlak krt-on 2. emeleten 1+2 félszobás, 57 nm-es, erkélyes, kp. fűtéses bkás ebdó. Irányár 2,2 mR. L/158. (22780 K)
Kisfakos központjához közel 2 szobás, fürdőszobás, 70 nm terüblü család ház gazd-i épületekkel, 680 n.öl telekkel eladó. Irányár 1,8 mFt. CS/84. (22781 K)_
Palin-Újlelepen 4 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, lelőterbeépléses. 1/3 részben alápincézett, igényes belső kialakítású, 200 nm ossza-lapterületű család ház garázzsal, 434 nm telekkel, az udvarban lévő 1 szoba, komfortos, 36 nm alapterületű, önáló lakással ebdó. Irányár 14 mFt. 2 db 2 szobás, egyedi gázas lakás beszámítható. CSL8. (22783 K)_
Nk-án, Szabadhegyen 1 szobás, lürdőszobás, 30 nm abrArületű, teljesen alápincézett, 16 éves család ház 30 nm-es szerkezetkósz tetőtérrel, garázzsal, 500 nöl lerübttol eladó. Irányár 3 mR. CS«7. (22784 K)_
Nk-Miklóslán 3,5 szobás, 90 nm-es család ház garázzsal, műhelyei, pincevei, 514 n.öl utcafront felé megosztható és beéplhető letekkel
eladó. Irányár 5,2 mR. CS/85. (22785 K)_
Nk-án, belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás, 25 nm alapterületű, régi család ház 500 nm-es tebkkel eladó. Irányár 1,25 mR. C-S/86.
(22786 K)_
Balatonfenyvesen 2 szoba+nappalis, 92 nm-es, 20 éves iker-családi házrész garázzsal, meiteképü leiekkel, 400 nm-es tebkkel eladó. Irányár 3,5 mR. NY?J3. Nk-i 2 szobás, belváros környéki bkás 2. em-tg, vagy udvari lakás beszámlhaló. (22787 K) Nagyrécse központjához közel. 110 nm alapterületű, 2 szobás, lürdőszobás, egyed gázfűtéses családi ház garázzsal műhellyel, gazdálkodásra akalmas melbképütetekkel. 850 nöl tebkkel eladó. Irányár: 3,49 mn. CS08. (22788 K)_
Nk-án Kazanlak körúton 2. emeleti, 1+2 félszobás, üvegezett erkélyes, reluxás, vfzórás, kp. fűtéses, teleionos, 1 éve felújított lakás jó parkolási lehetőséggel, a közelben lévő ikergarázzsal vagy anélkül sürgősen eladó. Irányár: 2,4 mFt.+garázs:
1 mR. L/168. (22966 K)___
Nk-án a belvároshoz közel 1. emebten 4 szobás, étkezős, 100 nm-es, 2 erkélyes, cirkogejzíres lakás ebdó. Irányár 7 mR+dupla garázs 1,2 mFt. L/175. (22968 K)_
Nk-án az Olajtelep közvetten közelében, zöldövezetben 3 szoba, nappali+étkezŐs, 2 erkélyes, igényesen kiabkíotl 120 nm-es bkás garázzsal, pincével gondozott kertlel ebdó. Irányár 13 mR L/169.
(22970 K)_
Nk-án Katonaréten 3 szobás, 100 nm-es, felújított, jó álbpolú családi ház garázzsal, pincével, 170 nöl megosztható telekkel eladó. Irány ár: 7,1 rrfl. c$m. (22971 K)_
Palin-Újlelepen ebdó 170 nm ossza bptefütelü, egyed tervezésű, 2 fürdőszobás családi ház 65 nm-es egytegterű nappai-ebédtö-korr/há-val, cserepkalyhával, 3 tetőtéri szobával, garázzsal, ápolt udvarral. Irányár 9 mR. CS/92. (22972 K)__
Gyékényesi bányalóra néző, főút közelében tevő, p\\ megközeHhelő, panorámás, 3597 nm-es, zártkerti telek eladó. Irányár 125 eR. T/15. (22973 K)_
Zákánytetepen a Drávához közel gazdálkodásra vagy hétvégi tűzként is használiató 3 szoba+étkezős, lürdőszobás, 100 nm-es, teljesen felújlott család ház gazdasági épületekkel, 2000 nm-es letekkel
eladó. Irányár 1,BmFl. CS/91. (22974 K)_
Gyékényest Kotrópart közvetten közelében 2 szobás, fürdőszobás, 100 nm alapterületű, felújításra szoruló Serház-rész garázzsal, mű helyei, 700 n.öl letekkel eladó. Irányár 1,5 mFt. CS/B3. (22975 K) Zalakaroson 3 szoba+étkezős, telőtérbeéplléses, 70+35 nm-es, egyed gázas, telefonos, nagyon jó álapolban lévő nyaraló 134 nol
ápol tétekkel eladó.d Irányár 7,6 rrfl. NY35. (22976 K)_
Belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, 2 üvegezett erkélyes, központi fűtéses, 10 emeteli lakás ebdó. Irányár 1,57 mR. (L/180) (23107 K)_
Belvároshoz közel 1 szobás, fürdőszobás 36 nm-es, egyed gázas udvari bkás, pincével, nyári konyhával eladó. Irányár 1,25 mR.
(L/177) (23108 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, 54 nm-es, egyedi (üléses, parkettás, erkélyes, vízórás felújlott 4. emeleti lakás ebdó. Irányár 2,2 MR,
(L/143) (23109 K)__
Kazanlak körúton a földszinten, 2 szobás. 51 nm-es, közponli \'üléses, letujrtott lakás új konyhabülorral ebdó. irányár 1,95 mFt. (L/167)
(23110 K)_
Rózsa utcában földszinten, 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázas, parkettás, vízórás, tekijttotl bkás ebdó. Imyár 2.6 mR. (L/165) (23111
K>_
Belvárosban 3 szobás-élkezős, 80 nm-es, cirkogejzlres, 3. emebti tetőtéri, igényes kialakítású bkás eladó. Irányár 5,5 mR + garázs 1,0
mR. (L/178) (23112 K)_
Rózsa utcában 1. emebten, 2 szobás. 54 nm-es, 2 erkélyes, redőnyös tettesen felújlott közponli fűtéses lakás ebdó. Irányár 2,0 mFt.
(17178) (23113 K)_
Belváros közelében 3 szobás, 75 nmes, egyed gázas felújítási igénylő családi ház 200 nm-es, közös udvarral, meléképübtekkel el
adó. Irányár: 3,5 mR. (CSv99) (23113 K) _
Nagyrécse központjában 3 szobás, amerikai konyhás-étkezős, 140 nm-es, tekijiloti család ház 450 n-öl tebkkel ebdó, vagy nagykanizsai, zalakarol ingatlanra cserélhető. Irányár 4,5 mFt. (CS/97) (23114
K)_
Kiskanizsán 3 szobás, 90 nm-es, 17 éves család ház ebdó. Irányár: 5,6 mR. (C&80) (23114 K)
PLANDER
Ingatlanközvetítő Iroda Nk., Kazanlak krt. 9/1). fs/.l J2. Tel.: 93/320-111
505 n.öl leken beületett, értékesíthető fenyővel, lugas szőlővel, a rajta lévő szintes család házzal ebdó Sáncban A család ház egyedi gáz és kp, rendszerű, 5 szobás, étkezős, 2 lürdőszobás, erkélyes, külön mosókonyhás, 2 garázsos, melléképületekkel a nyílászárók redőnnyel lelszerelek Irányár 6,5 mFt. (18954 K}
Szepetrreken ebdó tetőtérbeéplóses család ház. Az alsó szint 113 nm-es, 1 szoba, társalgó, konyha+étkező, spájz, közbkedő, lürdő, WC. A tetőtér 113 nm-es, 3 szoba, lürdő. WC, előtér, erkély. A ház egyed gázfűtéses, de vegyes tüzelésű megoldás is bent van a házban. Az ingatlanhoz 1100 nm telek tartozik Irányár 6,5 mR. (19579
K>_
4 szobás, 2 szintes, erkélyes + teraszos, egyed gázfűtéses, 2 lürdőszobás, WC-s és 2 bejáratú család ház garázzsal bevezetett ipari árammal 536 nm + tebkkel eladó Kiskanizsán 6 mFt-ért vagy kisebb csabd házra cserélnénk értékegyeztetéssel. (19848 K) Kiscserfőn 310 nöl telek 50 nm-es földpincével, gyümölcsfákkal, lugas szőlővel, épitesi engedélyei, rajzzal eladó. Vilany, köves út van. Buszjárat és kút is van. Teljes felszerelést adnánk, hordók prés stb. Irányár 230.000 R. Hiv. sz.: NY60, (20580 K)
Eladó a K-i v.részben 2+2 lélszobás, 70 nm-es, belső léri átépletl tokás 4 emeletes ház 3. emeleten. A lakás telújlóll laposfval lerakva, étkező kbbklva, az ablakokra redőny felszerelve. Irányár 2,9 mR. Hiv. sz.: CS60. (20816 K)_
Balatonkeresztúr, É-NY-i irányban, a faluhoz közel 2185 nm belterület eladó. A telek 24 m széles, üres. Panorámás kilátás a Balatonra és a falura. Épilési lehetőség akár vállalkozásnak is. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600.000 Ft. Hiv.
sz.: T03. (21127 K)_
Balatonkereszt úron 2158 nm-es építési bellerütel eladó. Az ingatlan két végét út határolja. Irányár: 600.000 FI. Hiv.szám:
T03. (21343 K>_
Hahót-Alsófakospusztán és Gelseszigelen 2 szobás családi házak eladók. 500.000 Ft-tól 1,5 mFI-ig. Hiv.szám: CS71.CS8.7.
(21346 K)_
2+2 félszobás, Isz-i lakás ebdó a K-i v.részben. Redőnyös, pincés, külön fomkamrás. Irányár 2,6 mR (21400 K)
33 nm-es, igényesen felújított, nagy konyhás, spájzos, csempézett lürdőszobás, összkomfortos, 1 szobás laks eladó a keleti városrészben, vagy elcserélném hasonló veszprémi bksra. Irányár 1,6 mFt. (21576 K)_
Zalakomárban 3 szobás, fürdőszobás, belülről igényesen felújrtotl, egyed gázfűtéses, telefonos, család ház ebdó. 2 garázs, 1 műhely, mellekepiilelek, kutyatárammal 1400 nm-es telekkel eladó. Irányár
4,5 mR. Hiv. sz.: CS90. (21659 K)_
1+2 lélszobás, 57 nm-es, lefújrtott lakás IV. emeletes házban 4. emeleten ebdó. A lakás Összkomfortos, klépős, igény esetén 2 szobás
lakást beszámítok Hrv. sz.: LAK51. (21660 K)_
Balatongyörökön 1375 nm-es küflerübt, rajta lévő bkhaló faházzal eladó, Jelenleg szőlő és veteményessel van beületve. Közművesí-tetl, vfz, vilany van Irányár: 2000 Ft/nm. Hiv.: T04 (21662 K) Pogányszenlpéteren 450 nöl lelek szőlővel beületve és málnalugas-
sal ebdó. Irányár 60.000 R. Hrv. sz.: T05. (21663 K)_
2+1 félszobás erkélyes IV. emeleti lakás ebdó a kebti városrészben.
Irányár 2,2 mR. Hiv.szám: LAK53 (21769 K)_
2+1 félszobás fszt-i K-i fekvésű vízórás, összkomfortos lakás eladó a keleti városrészben. Irányár 2,2 mR. Hiv.szám: LAK 54. Kiválóan alkalmas üzlet kbbklásának (21770 K)
Belvárosi 3 szobás, igényesen lelújftott, erkélyes, vízórás, hevederzár felszerelve, konyha nappali boltívvel összekötve, tapo sóval terakva, csempós fürdő, Összkomlortos. Irányár 2.65 mFt. Hrv. szám: LAK 50
(21772 K)_
3 szobás, fürdőszobás, vegyes kazántüzebses fütésü,1elújltott csáb-dház, telefonnal, pincevei padással garázzsal, gazdaságiépübtek-kel, 1.800 n-ol telekkel eladó Kacorbkon Igény esetén Nagykanizsai 3 szobás földszinti, vagy 1 emeleti lakásra cserélném ertekegyezte¦
léssel Irányár. 3 mR. Hiv.szám: CS99. (21774 K)_
Bártokszertgyórgyön Nk-noz 24km-re 69 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, felújítási (fénylő család ház, gazdasági epületek -kel, nagy telekkel ebdó. Irányár 1,5 mR. Hiv.szám: Cs96. (21776 K) Nk-n a déli városrészben épülő benzinkútnál trafik és ajándékbolkénl működő üzbt ebdó. Irányár: 350.000 FI. (21777 K) _
Szertgyörgyvári hegy IV. hegyháton, mindenki sportpályájától 5 perc-re bekeríteti, 1304 nm-es zártkerti telek ebcfe. (21922 K)_
Nk D-l v.részében üzemelő vegyesből eladó. 117 nm-es, igény ese-
tén bérbeadó. Irányár 1.2 mR. Hív, sz.: Ü 01. (21924 K)_
Plánder IngatlanközvetlŐ Iroda keres eladó lakásokat Nk-án a K-i v.részben legkedvezőbb közvetítési fellétetekkel. (21926 K) 3 szobás, egyedi cirkogejzlres, erkélyes tokás ebdó a Péterlai utcában a II. emebten. Irányár 4 mR. LAK 57. (21928 K)
3 szobás, 86 nm-es, tebfonos, egyed gázfűtéses lakás kiadó iroda részére a városközpontban. Irányár. 50.000,-Fbhó. Érd.: Pbnder IngatlanközvetlŐ, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/d. Tel.: 93/320-111. Hettótül-pentekrj 9-12 : 14-17-g. (22060 K)_
43 nm-es, 1 szobás, 1 emebti, telelonos bkás iroda részére kiadó. Irányár 30.000,-R/hó. Érd: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda, Nagykanizsa. Kazanlak krt. 9/d Tel.: 93,320-111. HéHötol-pénlekig 9-12; 14-
17-ig. (22061 K)_
Nk Sáncban kis régi család ház 600 n-öl tétekkel, 1.000 db, 5 éves fenyővel, ebdó. Irányár: 2,2 mFt. Lak60 (22063 K)
3 szobás, 74 nm-es, étkezős, erkélyes, egyed cirkogejzír fűtésű, erkélyes bkás eladó. A K-i városrészbea A bkás 1 emebti jó álapo-lú A konyha és étkező jánólappal lerakott. Irányár 3.950.000,- A ház alatt lévő garázs együtti irányár 4.900.000,- Ft. Hrv.szám: LAK 61. (22065 K) _
Újnéppusztán 2 szobás, lürdőszobás, pincés 900 n-öl tekes családi, ház eladó. Kiválóan alkalmas akár nyaraló vagy falusi turizmus kiab-kftásához. Irányár 1,2 mFt. Hiv.szám: CS100. (22068 K)
4 szobás padlástér beépflell, 2 lürdőszobás, vegyes kazán közporti fűtéses család ház dupto garázzsal 600 n-öl leiekkel ebdó Gatombo
kon. Irányár: 8,5 mR. Hiv.szám Cs/70. (22069 K)_
2+1 lélszobás, 4 emeletes házban lévő 4, emebti felújlott, összkomlortos lakás átépíteti konyhával, lambériázva, lürdő csempéézve eladó. A lakáshoz garázs is megvásárolható a Munkás úti garázssorban. Lakás, irányár 2,3 mFt, garázs 450.000 Ft. Hiv.szám: LAK 59.
(22071 K)_
2+1 félszobás, felújított, erkélyes külön bmkamrás lakás 4 emeletes ház II. emebten eladó a keleti városrészben, igény esetén 2 szobás lakásra cserélendő értékegyeztetéssel Irányár 2,6 mFl. Hrv.szám: 58. (22072 K)_
1+félszobás, 42 nm-es, összkomfortos, redőnyös, erkélyes, igényesen felújloll lakás 10 emeletes épüblben ehdó. Irányár 1,5 mFt. Hs:.: L16 (22099 K)
Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton 360 nöl letek hétvégi házzal, szerszamlárotóval ebdó. A leken lugas es hagyományos szőlő van. A házban egy 4x4-es szoba, 4x3-as konyha, spájz, pince találtató. Irányár 400.000 Ft. Hsz.: T02. (22101 K)_
Szabadhegyen közművesített és nem közmúveslett telek eladó egymás meltett. A közműveslett tétek 1342 nm, a nem közműveslett te-
lek 1949 nm nagyságú. Hsz.: T01. (22102 K)_
Kiscserfőn 310 nöl telek 50 nm-es földpincével, épflési engedélyei, rajzzal bljes felszereléssel ebdó. A telken gyümölcsfák szőlő van. Vilany, köves út van. A buszmegálló 300 m-re labhaló. Irányár
230.000 FI. Hsz: NY60. (22100 K)_ _
2 szobás, 55 nm-es, kp. lűtéses, 1 erkélyes, vlzórás, 6 emeleti bkás eladó a városközponthoz közeL Irányár 1,75 mFt. Hsz.: LAK 150. (22105 K)_
2 szobás, 45 nm-es, gázfűtéses, lürdőszobás, udvari bkás eladó a Csengery utcában. Az udvarban 5 bkás van, a lakáshoz kert, pince és padbsréft is tartozk. Irányár 1,5 mR. Hsz: LAK 149. (22106 K)
3 szobás, 74 nm-es, egyedi cirkogejzír lűtésű, étkezős, víz-órás, erkélyes. 1. emeleli, ió állapotú lakás eladó a K-i v.részben. A lakással együtt a ház alatti garázs is eladó. Irányár garázzsal együtt: 4,9 mFl, csak a bkás irányára: 3,95 mFt. Hsz.: LAK 61. (22108 K)_
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVO HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket
Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű. ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, .földmérés.
A/, iroda nyitva tintása: munkanapokon 8—12; 13—16 órát);.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalaan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig,
Csütörtökön már kapható
a KANIZSA Dél-Zalai Hetilap!
28 KANIZSA - ?éná. V ?97. j prills 18.
2+2 télszobás, vízórás, redőnyös lakás IV. emeletes ház 3. emeletén eladó a K-i v.részben. 2 szobás, gézas csere is érdekel. Irányár. 2,8 mR. CS/96. (22221 K)_
2 szobás, összkomlortos, küdszriti, vfzórás, jó álapotú, új konyha-szekrényes lakás eladó a Hevesi úton. Irányár 1,9 mR. LAK/152.
(22222 K) _
Szentgyörgyvári-hegyen 100 n-öL hobby kertem használadra oda adnám rászoruló szerény családnak. Érd.: 93/320-111 Plánder Ingal-lanközvetló Irodában Nk Kazanlak 9. (22367 K)_
3 szobás belsőtéri átalakított, tetújlöH családi ház lürdőszobás, konyhás, pincés, paclásos, sálotetős központi lútéses, vegyes tüzelésű kazánnal, garázzsal, melléképületekkel lelelonnal, eladó Kacorlakon
1800 nöl tekén. Irányár 3 mR (22368 K)_
2 szobás, 70 nm-es, belvárosi, egyed gázlüléses, II. emeleti, teleionos, külön fürdőszobás. WC-s nagy konyhás laks eladó, pincerész-
szet Irányár 3,2 mR. Hivszám: Lak 153. (22369 K)_
7 éves, 4 emeletes házban lévő IV. emeleti 1+fébzobás, erkélyes, redőnyös, spápszekrényes, közepes nagyságú, tágas konyhás rakás eladó a K-i v.részben Irányár 2 mR Igény esetén a lakás tertes berendezéssel is eladó. A berendezés modem, ára: 200.000 R. Hrv.
sz.: L22 (22517 K)_
Magyradán frekventál helyen 1209 nm nagyságú zártkerti ingatlan el-
adó. Irányár 300.000 R Hiv. sz.: T10. (22518 K)_
Zalakarosi öreghegyen 2991 nm-es zártkerti ingatlan rajta lévő tégla hétvégi házzal, rneléképüretlel eladó. Irányár 16 mR Hív. sz.: T.09
(22519 K) _
Keszthelyen 1.137 nm leiek régi épülettel eladó a kastély mögött. Vfz, vitany van. Irányár 2,7 mR Hiv.szám: T08. (22658 K)
1+2 lélszobás II. emeleti, összkomlortos lakás, IV. emeletes házban, nagy konyhával, erkélyei, külön lomkamrával eladó a keleti város-
részben Irányár 1,9 mfí. Hrv.sz.: LAK 52. (22660 K)_
rViórichely-hegyen a tóra néző oldalon 518 nöl telek, amin szőlő és szántó van, 3 helyiségből álló pincével, berendezéssel eladó. Vitany és köves út van Irányár 500.000 R Hiv. szám: T11. (22763 K)
Hahóton 2 szobás, lürdőszobás, étkezős családi ház 200 nm-es telekkel eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő értékegyeztetéssel Irány-
ár 3 mR. Hrv. szám: CS112. (22764 K)_
1+2 lélszobás, összkcmrortos, erkélyes, vfzórás, nagykonyhás, külön lomkamrás, fellátott lakás 4 emeletes ház 4. emeletén sürgősen el-adó. Irányár 2 mFt Hrv.sz.: LAK66. (22765 K)_
2 szobás, összkomfortos, földszinti lakás 4 emeletes házban eladó a K-i v.részben A lakás teljesen lelújrlolt, új konyhabútor, tűzhely, a nagyszoba parkeltázotl, a bejárati ajtó lambériázva. Irányár 2.3 mR.
Hiv. sz.: LAK157. (22766 K)_
2 szobás, lakás 10 emeletes ház 2, emeletén eladó a K-i v.részben, A lakás teljesen felújított, erkélyes, új konyliabutorral eladó. Irányár
1,9 mR. Hiv. sz.: L125. (22767 K)_
Nk É-I v.részében 1 szoba, konyha, lürdőszobás, utcafronti családi házrész 500 nm-es telekkel, udvaron lévő faházzal, meleképuletlel, egyed gázlútéssel eladó. Irányár 1,2 mFl Hiv. sz.: CS113. (22768 K)
Bocskán 80 nm-es, felújlásra váró család ház melekepurelekkel, 400 nöl tétekkel eladó. Irányár 550.000 Fl Hrv. sz.: CS111. (22769 K)
2 szobás, nagykonyhás, lürdőszobás, egyed gázas család ház 4000 nm-es telekkel, gazdasági épületekkel eladó Bárttkszertgyörgyön, vagy Nk-i 2 szobás lakásra cseréierdő, akár nem megvásárolható
Önkormányzati is érdekeire. Hiv. sz.: CS110. (22770 K)_
Sormáson 2 szobás, kb. 100 nm-es, rwe^onyhás, lürdőszobás, egyed gázfűtéses, pincés, teljesen felújított család ház 600 nöl telekkel eladó Melléképületek, gazd.-i épüetek vannak Irányár 2,3 mR Hiv. sz.: CS109. (22771 K}_
3 szobás, földszinti, teljesen lelúftott lakás eladó a K-i v.részben A lakás összkomlortos. Irányár 2,25 mFl Hiv. szám: CS108. (22772 K)
Újudvaron szint + tetőteres, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 3 WC, 40 nm-es nappais, konyha + étkezős, 6 éves család ház félkész álapotú gazdasági epületekkel, 1051 nm-es leiekkel, telefonnal, gázfűtéses központi liftessel eladó. Igény eseten Nkanizsai 2 szobás, löldszinti vagy 1 em-i egyedi gázas lakást beszámítok. Irányár 5,9 mR.
Hiv.szám: Cs 114. (22871 K)_
Kistakosi 2 szobás, lürdőszobás, család házunkat efcseréhónk Nkanizsai 1+féf vagy 2 szobás lakásra. Önkormányzati lakás is érdekel.
Igény esetén eladó a csatád hál (22872 K)_
Egyed gázlüléses, pincés, garázsos, 2 szobás, társasházi lakás kis kertlel eladó az Északi városrészben A lakás fetújlotl Irányár 3,8
mR Hiv.szám: LAK 160 (22874 K)_
Üzemelő vegyesbolt eladó teljes berendezéssel a dél városrészben. Irányár 1 mR. Érd.: Plánder Ingatlanközvetítő Iroda Nk Kazanlak 9.
(22876 K)_
2+2 lélszobás, 67 nm-es, redőnyös, teleionos, összkomlortos lakás eladó a K-i v.részben 4 emeletes ház 3. emeletén Irányár 2,55 mR.
Hrv. sz.: LA10. (22985 K)_
Sürgősen eladó Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, letőlérbeé-pileses, gázfűtéses, cserépkályha fűtéses, 8 éves család ház 2893 nm leiekkel. Igény esetén teljes bútorzattal is: Irányár. 5,5 mR, bú-
torzattal 6 mR. Hiv. sz: CS116. (22986 K)_
Zalakaroson társasházi, igényes családi ház parkosított udvarral bekerítve eladó. Irányár 8 mR A ház szint+tetőtér, belsőtéri ettotásos modem lovitetezésú Hiv. sz: CS115. (22987 K)_
Keresünk eladó rakásokat Nk. K-i v.részében: telakott 2 szobásat, bekötözhető állapotú 2, 1+2 fél, 2+1 fél, 3 szobásakat. Ptáfider Inc^t-lanközvetlő Iroda. (22988 K)_
Nk-án vegyesbolkénl üzemelő, 84 nm-es üztel eladó. Bármely tevékenységre átalaklható. Teefonos, gázfűtéses, eladótér, száraz raktár, vegyi raktár, irodahelyiség, mosdó, WC. Teljes berendezéssel irányár 6 mR. Hiv. sz.: Ü10. (22989 K)_
ZaJakaros előtt, Behiákpusztán 12 éves, 3 szobás, 2 szintes, zuhanyzós, lakhaló nyaraló eladó 3350 nm-es terekkel Garázs van Igény esetén teljes berendezéssel felszereléssel. Irányár 3,5 mFt, beren-
dezve 5 mR Hiv. sz.: T15. (22990 K)_
Pogánys zentpéteren tetölérbeépfléses, 2 család külön lakhatását biztosító család ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel. 1400 nöl letekkel eladó. Nk-i lakást beszámítok.
Irányár 3,7 mR. Hiv. sz.: CS95. (22991 K)_
Sormáson 2 szobás, lürdőszobás, letujrlofl, egyed gázfűtéses, nagy konyhás, spájzos, gazdasági epületekkel, 600 n.öl leiekkel, termő, Italai gyümölcsössel eladó. Az ingatlan tefesen fellátott. Nk-i lakás-csere is érdekel. Irányár 2,3 R. Hiv. sz.: CS117. (22992 K)
2 szobás, összkomfortos, 10 emeletes házban lévő, 4. emeleti lakás nagy előszobával külön lomkamrával, erkéllyel eladó a K-i v.részben.
Irányár 1.7 mR Hiv. sz: LAK163. (22993 K)_
2 szobás, kp. fűtéses, erkélyes, telefonos, jó állapotú, 3. emeteti lakás 4 emeletes épületben a K-i v.részben eladó. Irányár 1,9 mR.
Hiv. sz:LAK 164. (22994 K)_
Szabadhegyen 500 n-öl telek 1 szoba, konyha, fürdőszoba, spáj-zos,gázfütéses család házzal eladó. Melléképütetek, pince és bekerített, közirrüves terület tartozk hozzá, teleion beköthető. Irányár 3
mR. Hiv. sz.: T14. (22995 K)_
Zalakaros-Bettakban 600 nöl telek eladó. Irányár 600.000 Ft. Hiv.
szám: T13. (22996 K)_
2 szobás, összkomlortos, felújított, nagykonyhás, 54 nm-es lakás eladó vagy Budapesti lakásra cserélendő. Irányár 1,7 mFl Hrv.szám:
LAK 165. (23157 K)_
Zalakaros-Behiáknál 932 nm-es telek a rajt evő arpincézett 46 nm-es alapterületű lakrész + teraszos hétvégi házzal garázzsal meltek-épületekkel etadó. Vfz, vilany, aszfaltos út van Irányár 2,4 mR. Hiv.szám: T16.(2315BK)_
Nk bek/árosához közeli 1 szoba, konyha, lürdő, kis lekes udvari házrész eladó. Irányár 1,25 mR. Hrv.szám; CS118. (23159 K) 2+1 lélszobás, összkomlortos 4 emeletes házban, a 3. emeleten redőnyös, vfzórás, erkélyes, csempés lürdőszobás, a konyhában elszívóval 63 nm-es lakás eladó a kereti városrészben Irányár 2,4 mFl.
Hiv.szám: LAK 70. (23160 K>_\'
1+2 télszobás, összkomfortos, reluxas. redőnyös lakás, 7 éves, 4 emeletes házban a 3, emeleten bekötözhető álapotban eladó. Irány-ár:2,3 mR. Hiv.szám: LAK 69. (23161 K)_
Készpénz fizetéssel keresek egyed gázas 1+fél vagy 1 szobás lakást. Plánder Ingatranközvetlő Iroda Nk Kazanlak 9. Tel.: 93/320-
111. (23162 K)_
Plánder Ingatlanközvetítő Iroda keres eladó garázst a Péterfai vagy a Kisberki, Irtás utcák környékén. Érd.: Nk, Kazanlak 9. Tel/üzeret-
rogz.: 93020-111. (23163 K)_
2 szobás összkomfortos, 10 emeletes házban lévő erkélyes kükön lomkamrás, X. emeleten lakás eladó áron alul sürgősen Hrv.szám: LAK 166. (23164 K)_
1+2 lélszobás, összkomlortos IV. emeleti házban a II. amseién lévő erkélyes, telefonos, vfzórás, Ny. tekvesü, jó álapotú lakás eladó. Irányár 2,3 mR. Hiv.szm: LAK 71. (23165 K) _
SIKER Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Terv u. 4. Telefax: 93/312-058
Eladó Nk keleti városrészében 1. emeleti 2 szobás, erkélyes, redőnyös, központi fűtésű, beépített, szekrényes, új állapotú. 4 emeletes épületben lévő lakás. Ara: 1,8 mR. Hrv.szám: SIKER 1523 (22856 K) Eladó Nk. keleti városrészében 3 szobás, 74 nm-es, erkélyes, 1. emeleti egyedi cirkogejzfr fűtésű, vfzórás, szőnyegpadlóé, 8 éves lakás, garázzsal, vagy anélkül. Irányár 3,9 mFt. + garázs 1 mR.
Hiv.szm: SIKER 1651. (23122 K) _
Eladó Miklósion 110 nm-es, 2 szoba+nappalis, gázfűléses+cserép-kályhás, belülről teljesen felújrtotl család ház új konyhabútorral garázzsal 800 n.öl telekkel Irányár 5 mR Hiv szám: SIKER 1667.
(22913 K)_
Eladó Nk K4 v.részében 2,5 szobás, erkélyes, 62 nm-es, vfzórás, kp. fűtésű, szőrryegpadós, járólapozott, K-Ny-i fekvésű, 3. emeleti lakás 4 emeletes épületben Irányár 2,3 mR Azonnali egyösszegű kész-pénzfizetés esetén 2 mR. Hiv. szám: SIKER 1682. (22503 K) Eladó Nk. belvárosához közel 2 szobás, 90 nm-es, egyedi gázfűtésű, parkettázott és szőrryegpadós, előszobás, lürdőszobás, szerényen felújítóit udvari lakás. Ára 2mR. Hrv. szám: SIKER 1684. (22504 K) Eladó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 67 nm-es, erkélyes, redőnyös, szőnyegpadós, központi fűtésű, 4. emeteti 4 emeletes épületben lévő lakás, kitűnő álapotban. Irányár: 2,3 mFt. Hiv.szám: Sl
KER 1693. (22611 K)_
Eladó Rigyácon (Nk-tól 10 km-re) 2 és lélszobás. konyhás, lürdőszobás, előszobás, teraszos, legta lalazalu család ház, vízzel, vilamyal, gázzal, gazdasági meleképütelekket, 3258 nm telekkel, kccsibejáró-
vat Irányár 1,85 R. Hiv.szám: SIKER 1697. (22615 K)_
Eladó a Csónakázó-tó közelében, Látóhegyen 3600 nm-es, tehermentes szőlő- és szántóterület, 1 szintes téglaépülettel, benne 1 szobával, előtérrel, alatta pincével, melette présházzal. A házban vilany, a tekén ásott kút van. Az ingatlan megosztva is eladó. Irányár 2 mR. Hiv. szám: SIKER 1698. (22736 K)_
Eladó Sormáson 3 szobás, 90 nm-es, 1 szintes, emelszintú, 18 éves, 2 éve belülről ferujlott családi ház, vízzel, vilamyal, gázzal, csatornabekötéssel ipari árammal, az épület alatt garázzsal, műhelye). A telek 500 nöl megosztható, éplési terekként is hasznosl-ható. Az épület gázkazánnal fűtött. A ház merteti gazdasági mellek -építelek találhatók Irányár: 4,5 mR. Hiv. szám: SIKER 1699. (22737
Eladó Bárckszertg^örgyön 1,5 szobás, lürdőszobás, 55 nm-es, tégla- és vályogfalazatú, 1954-ben épüli család ház vízzel, vilamyal, gázzal, telefonnal, 15 nmes nyári konyhával, 20 nm-es kamrával, 550 n.öl telekkel kocsibejáróval tehermentesen. Irányár: 300 eFt. Hiv. szám: SIKER 1700. (22738 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 2 szobás, 48 nmes, kp. fűtésű, szalagparkettás, egyedileg atabklott, kifogástalan, redőnyös, beépített szekrényes, kábeltévés, főldszrnli lakás, 4 emeletes épületben, faragott konyhabúlorral, új gáztűzhelyei, új csaptelepekkel új káddal új mosdóval, mennyezetig csempézett lurdővel. Irányár 2,3 mR. Hiv. szám:
SIKER 1703. (22741 K)__
Eladó Nk. K-I v.részében 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázfűtésű, felújított, parkeltázotl, tapétázóit, lambériázott, külön bejáratú szobákkal rendelkező, beépitetl szekrényes, kábeltévés, tehermentes, lökJszinli lakás. Irányár 2,6 mFt. Hiv. szám: Sl-
KER 1704. (22742 K)_
Eladó Eszteregnyén léig kész család ház, melyből jelenleg csak a lartólalak álnak. A tetőszerkezet és a válaszfalak még hiányoznak A lervrajz szerint aki garázsos, tetólérbeépltéses lesz az épület A lelek 25 m széles és 56 m hosszú, bekerítetlen Irányár 2,5 mR. Hrv. szám: SIKER 1705. (22743 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, egyed kon-vekloros gázfűtésű, parkeltázotl, szépen felujrtott, 4. emeteti lakás, 4 emeletes, tégla falazatú épületben. Irányár 2,5 mR. Hiv. szám: Sl-
KER 1706. (22744 K)_
Eladó Nk belvárosában 1,5 szobás, 75 nmes, letújlásra szoruló, közös udvarban lévő család ház 247 nmes lelken Irányár 2,2 mFt.
Hiv. szám: SIKER 1707. (22745 K)_
Eladó Miklósfán 2 szoba-konyhás, egyed gázfűtésű csatád ház garázzsal melóképületekkel, 550 nöl telekkel A szobák külön beiára-lúak Fürdőszoba kialakítható. Irányár 1,95 mR. Hiv. szám: SIKER
1708. (22746 K)_
Eladó Nk. K-i v.részében 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, kjépftell lete-lonvonalral rendelkező, szonyegpadlós, tapétázott, 2 beépített szekrényes, vfzórás, kp. lűtésü, nyugati fekvésű, kábelévés, Illés, 6. emeleti lakás. Irányár: 2,15 mR. Hiv. szám: SIKER 1709. (22747 K)
Eladó Nk belvárosában 1 szobás, 36 nmes, felújított, redőnyös, vfzórás, egyed fűtésű, löJdszhli lakás. 3 emeletes épületben Irányár 1,95 mFt. A lakás mozgáskorlátozottak részére is tökéletesen megfe-lel Hiv. szám: SIKER 1710. (22748 K)_
Nk. belvárosában 53 nmes, 3 szobás, erkélyes, kézmosóval és wc-vel rendelkező, 1. emeleti szőnyegpadós, fehérre festeti falú iroda eladó, számlával. Ára ÁFÁ-val együtt 3,5 mR. Hiv. szám: SIKER
1711. (22749 K)_
Eladó Eszteregnyén 3 szobás, 1 szintes. 124 nmes, vegyestüzetésü, kp. kazánfütesü, vízórás, szőnyegpadós, festett falazatú, K-Ny fekvésű család ház 2000 nöl telekkel, mefy 15 m széles. Irányár 2,5 mR.
Hiv. szám: SIKER 1714. (22752 K)_
Eladó a Nk keleti városrészben 1 +2 lélszobás, 57 rímes erkélyes, 2. emeleti szonyegpadlós, tapétázott, beépletl szekrényes, kábelévés, központi fűtésű, keret-nyugati fekvésű, 4 emeletes épületben lévő la kás. Irányára: 2,2 mR Hiv.szám: SIKER 1715. (22858 K) Eladó Szabadhegyen 2 szintes, 1 szobás, 30 nm-es, tégla falazatú, egyed gázfűtésű, teraszos, keleti fekvésű hegyi pince és hétvégi ház 500 nöl, 14 m széles, bekeríteti terekkel. Irányár 3,2 mFl.
Hiv.szám: SIKER 1716 (22859 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2+2 félszobás, 67 nmes, szőnyegpadós, tapétázott, beépletl szekrényes, keleti fekvésű, kábelévés, központi fűtésű. 4. emeteli, 4 emeletes épületben lévő rakás. Irányár.
2,5 mR. Hiv.szám: SIKER 1717. (22860 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 55 nmes, 2 erkélyes, redőnyös, kábeltévés, keleti fekvésű, ferujlott, központi fűtésű, de egyed elszámolású (nem álalányos), liftes. 9. emeleti lakás. Irányár 1,95 mR Kkölözés 1 hónapon belül Hivatkozási szám: SIKER
1718. (22861 K)_
Eladó\' Nk belvárosának szrvében 1. emeleti, 1,5 szobás, 56 nmes, egyed gázfűtésű, parkettázott, kábeflévés lakás, pincével + az udva-ronrévő garázs bérleti jogával. Irányár 3,2 mFt. Hrv.szám: SIKER
1719. (22862 K)_
Eladó Nk. északi városrészében 1 szobás, lebontandó családi ház, 140 n-öl telekkel, kocsfcejárövaL Irányár 2,7 mR Hiv.szám: SIKER
1720. (22863 K)_
Eladó Nk keleti városrészeben 3 szobás, 63 nmes, 2 erkélyes, vfzórás, telefonos, beépitetl szekrényes, szőnyegpadós, lapelázott, kábelévés, központi fűtésű, nyugati fekvésű, liftes, 4. emeleli lakás, 10 emeletes épületben. Irányár 2,15 mR. Hiv.szám: SIKER 1722.
(22865 K)_
Eladó Balatonmária-alsón, a Balatontól 5 percre 194 n-öl építési lelek ra|la 17 nmes, palatetös. laszerkezetű épület ós gyümörcslák.
Irányár 1,1 mFt. Hiv.szám: SIKER 1723. (22866 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 2,5 szobás, 64 nmes, erkélyes, 2. emeleli telefonos, beépitetl szekrényes, keleti fekvésű, központi fűtésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 2,6 mFt. Hiv.szám: Sl-
KER 1724. (22867 K)_
Eladó Mrklosfan 4 szoba-halos, 2 szintes, 2 erkélyes, 160 nmes, fiatal, 12 éves, egyed, konvekloros gázlűJésű, telefonos, kábelévés, szonyegpadlós, lapétázott, keleti és déli lekvésű szobákkal rendeke-ző családi ház, 20 nmes garázzsal műhellyel pari árammal, 300 n-öl, 20 m széles letekkel. Irányár 13,5 mR. Hrv.szám: SIKER 1726. (22869 K)__
Eladó Nk belvárosának szívében 2 szobás, 59 nmes, erkélyes, 2. emeleti egyed gázfűtésű, parkettázotl és szőnyegpadós, tapétázott, beépített szekrényes, déli fekvésű, 4 emeletes, tégla lalazalu épülel-ben lévő lakás Irányár: 3,45 mR. Hiv. szám: SIKER 1727. (22914 K) Eladó Badacsonytomajon 4 szoba+étkezős, 200 nm-es, 2 szintes, fiatal, 10 éves, déli fekvésű, panorámás családi ház garázzsal, 210 n.öl tétekkel. Iranyar v, mFt. Hiv szám slKER 1 728 (22915 K"j Eladó Bajcsán 2,5 szobás, 94 nm-es, 1 szintes, egyed fűtésű családi ház 2890 nm-es, 20 m széles telekkel. Irányár 3,3 mFl. Hiv. szám:
SlKER 1729. (22916 K)_
Eladó Nk. belvárosának szrvében 1,5 szobás, 52 nm-es, 2 erkélyes, egyed gázfűtésű, vízórás, parketlázott, tapétázóit, kábellévés, K-Ny fekvésű, 3. emeteti lakás. Irányár: 2,8 mFt Hiv. szám: SlKER 1730.
(22917 K)_
Eladó Nk. belvárosának szívében 2 szobás, 59 nmes, erkélyes, egyed gázfűtésű, tetefonso, parkeltázotl, beépletl szekrényes, kábelévés, dél-keleti fekvésű, 4. emeleti, 4 emeletes tégla épületben lévő lakás, 3x3 méteres konyhával 3 nmes pincével. Irányár 2,7
mR Hiv. szám: SlKER 1731. (22918 K)_
Kiadó Baralonmárián 2 üzlethelyiség, 2x50 nm, kereskedelmi vagy iroda célra. Bérleti dtj 1 szezonra: 80 eFt+rezsitió. Hiv szám: SlKER
1733. (22919 K)_
Eladó Nk K-i v.részében 1+2 lélszobás, erkélyes, 57 nm-es, 1, emeleti, letefcmos, vízórás, kp. fűtésű, szonyegpadlós, tapétázóit, beépített szekrényes, kábelévés, nyugati fekvésű, 4 emeletes épületben lévő lakás. Irányár 2,3 mR. Hiv szám: SlKER 1734 (22920 K) Eladó Nk belvárosához közel 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nmes, telefonos, vfzórás, kp. fűtésű, szonyegpadlós, tapétázott, beépletl szekrényes, deli fekvésű,. 4. emeteti, 4 emeletes épületben lévő lakás.
Irányár 1,8 mR. Hiv. szám: SlKER 1735, (22921 K)_
Eladó Újudvaron 2 szintes, összesen 140 nmes, szerkezetkész család ház, az épületben garázzsal, 1500 nm telekkel. Irányár:
3.500.000,-R. Hiv.szám: SlKER 1736. (23123 K)_
Eladó Nk. belvárosához közel, sokak álal kereseti, kedvelt utcában, 1,5 szobás, 43 nmes, egyed gá2fütésü, vízórás, telefonos, beépletl szekrényes, kábeltévéi, igényesen lelújítotl, 4. emeteti, 4 emeletes tégla épületben kévő lakás. Irányár 2,15 mFt. Hrv.szám: SIKER 1737
(23124 K)_
Eladó Nk keleti városrészében 3 szobás, 63 nmes, 2 erkélyes, telefonos, vfzórás, közponli fűtésű, beépletl szekrényes, szőnyegpadkJs, tapétázón, déi- és keleti fekvésű, 4. emeteti, liftes lakás, 10 emeletes épütelben Irányár: 2,6 mFt. Hiv.szám: SlKER 1738 (23125 K)
Eladó Kiscserfőn (Nk-tól 6 km-re) 3500 n eR. Hiv.szám: SlKER 1740. (23126 K)
szárióterütet. Irányár: 35
Eladó Olároon 2 szobás, 60 nmes, 1 szintes, tégla lalazalu, konyhás, előszobás, kamrás, fatüzeiésű, hajópadlós, lesieti és meszelt család ház garázzsal, földpincével, gazdasági meléképületekkel, a leken vízvezetékekkel és ásott kúttal fóliavázzal, 40 db gyümölcsfával, 800 db 5 éves fenyővel, 3500 nm terekkel. Irányár 1,2
mR. Hiv.szám: SIKER 1741 (23127 K)_¦
Eladó Nk. belvárosában 2 szobás, 60 nmes, 1. emeleti, egyed gázfűtésű, vízórás, redőnyös, telújlott, parkettázott, festeti, kábelévés, kiépített tetetőnvonalal rendelkező lakás. Irányár: 3 mFt. Hiv.szám:
SlKER 1742. (23128 K)_
Eladó Balatonfenyvesen, a 7es úflól délre, 1 szintes, 1,5 szobás, 92 nmes, parkettás, kábellévés, teraszos, vízórás, dél fekvésű, 20 éves nyaraló, garázzsal, melléképülettel, konyhakerttel. Irányár 3,6 mFl.
Hrv.szám: SlKER 1743. (23129 K) _
Eladó Keszthelyen 2 szobás, 63 nm-es, 1. emeleti, 4 lakásos társasházban tévő, egyedi gázfűtésű, vízórás, redőnyös, beépitetl szekrényes, parkettázott, festett falú, körbejárhaló szobákkal rendelkező, ketel-nyugal lekvésű, kábeltévés lakás, 60 nm-es udvarral Irányár: 3,4 mFt. Beszámllható nagykanizsai 1,5-2 szobás, egyed lűtésü ta-
kás 2,2 mR-ig. Hiv.szm: SlKER 1744. (23130 K)_
Eladó Nk. belvárosának szrveben 3 szobás, 76 nm-es, 2. emeteti, telefonos, vízórás, szőnyegpadós, tapétázott, központi lűtésü lakás. Iroda, orvosi rendelő céljára is alkalmas. Irányár 4,2 mFt. Hrv.szám:
SlKER 1746 (23131 K)_
Eladó Fűzvölgyön 3 szintes, 330 nmes verxeglátó egység, 80 nmes kerthelyiséggeL 3300 nm-es terekkel. Irányár 14 mFl. Hrv.szám:
SlKER 1747. (23132 K)_
Eladó Magyarszerdahelyen 3 szobás, 80 éves, hajópadlós, festett, tégla falazatú család ház, vilamyal, 2670 nm telekkel. VIz az udva-ron. Irányár: 450 eFl Hivatkozási szám: SlKER 1748 (23133 K) Eladó Nk. keleti városrészében 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, 2. emelti, képlett telefonvonallal rendelkező, vízórás, közponli lűtésü, szonyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, északdél lekvésű, 4 emeletes épütelben lévő lakás. Irányár: 1,95 mFt.
Hiv.szám: SlKER 1749. (23134 K)_
Eladó Nk belvárosában 2 szobás, 53 nm-es, egyed gázfűtésű vfzórás, telefonos, parkettázott, tapétázott, beépített szekrényes, kábeltévés, kelet-nyugat fekvésű, magasföldszirrli lakás, 3 szintes tégla épüetben Irányár: 2,9 mFt. Hiv.szám: SlKER 1750. (23135 K) Eladó Nk keleti városrészében 2 szobás, 54 nmes, erkélyes, telefonos, vízórás, közporrli lűtésü, beépített szekrényes, 3. emeteti észak-déli lekvésű, 4 emeletes épületben tevő lakás Irányár 1,9 mFl.
Hiv.szám: SlKER 1751. (23136 K)_
Eladó Nk belvárosának szrVeben reprezentatív, 4 szeparálható és nagyrészt egybenyitható szobával kialakított, 145 nmes, 1. emeteti, egyed, konvekloros gázfűtésű, vízórás, kieplett telefonvonalai, önálló prclietyiseggel rendekező, észak-déli lekvésű, teraszos, parkettázotl, lehér falú, teher nyílászárókkal bíró, 2 cjardrobos, esztélikus, új, világos lapokkal járólapozoll, lehajított, 6x3,5 méteres konyhával rendekező, polgári lakás, irodának, rendelőnek is ideális. Irányár 7,2 mR Hiv.szm: SlKER 1752. (23137 K)
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. TELJESKOR Ő LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali Ügyintézés.
312-058
Szerződés jogszabályok szerint. 6 éves szakmai tapasztálat.
NYITVA: munkanapokon 8-17 óráig
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lukások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA.
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig,
szombaton 10.00-12.Ö0-ig.
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!
1997. április 18.
KANIZSA - /ípná
29
„TELEK" Ingatlanközvetítő Iroda Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. fsz. Tel.: 93/317-505
Keresünk Nk-án ás kornyéken egyedi lülésü lakásokat, telkeket, családiházakat, onkcírnányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői dfj csak az irányár 1 Va. Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben.
(11385 K)_
Nk-n (CSE 81) 3 szobás, kb. 100 nm-es, családi ház 145 n-öl tetek-kel ebdó. Irányár 2,7 mR. (19478 K)_
Nk-n (CSE 138} É-i városrészben 100 nm-es családi ház, 200 n-ol tebkkel azomaí ebdó. Irányár 2,4 mR. (19784 K)_
Nk-án (CSE 147) belvároshoz közel 1 szobás, 43 nm-es, telújlotl
csabd házrész ebdó. Irányár 2,45 mR. (20510 K)_
Nk-hoz (CSE 161) közel a Csónakázó-tónál 2 szobás, 80 nm-es, csabd ház, 2400 n-öl területen eladó. Irányár 2,5 mR, (21314 K)
Nk-n (LE 341) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, központi fűtéses, vfzórás, felújftoH, földszinti lakás eladó. Irányár 2,25 mR.
(21316 K)_
Nk-n (LE 342) belvárosához közel 2 szobás, 57 nm-es, egyed (üléses, vfzórás, parkettás, lelújlott udvari lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár 2,25 mR. (21318 K)_
Nk-án (CSE 157) 280 nm-es, szerkezetkész családi ház 750 nm-es lenjeién ebdó. Irányár. 12 mR (21375 K)_
Nk-tól (CSE 162) 27 km-re, 69 nm-es, 2 szobás, csald ház, 1067 nm-es leken ebdó. Irányár 1,5 mR. (21522 K)
Nk-n (LE 346) belvárosában 1,5 szobás, 51 nm-es, egyed lütéses, udvari lakás garázzsal együtt eladó. Irányár 2,5 mFl (21524 K) Nk-án (LE349) K-i v.részben 2,5 szobás, egyed (üléses, parkettás, redőnyös, vlzórás, lóJdszirti bkás eladd Irányár 2,6 mFt. (21637 K} Nk-tól (CSE165) 15 km-re 2 szintes, letőtérbeépléses család ház nagy telekkel ebdó. Panziónak, presszónak akalmas. Irányár. 7,5
mR (21853 K)_
Nk-án (LE352) K-i v.részben 2 szobás, 54 nm-es, egyed (üléses, parkettás, vfzórás, I. emebti bkás ebdó. Irányár 2,2 mR. (21854 K)
Nk-án (LE352) K-i v.részben 2,5 szobás, 64 nm-es, kp. fűtéses, víz-órás, teljesen fetújltl, III. emeleti lakás ebdó 18 nm-es garázzsal együtt. Irányár 2.55 mR + garázs: 700 000 R. (21855 K)_
Nk-tól (CSE163} 15 km-re 135 rvn-es, 2 szintes családi ház 2194 nm-es tebkkel, meléképüfetekkel eladó. Irányár 5,7 mR. (22114 K) Nk-n (CSE167) 210 nm-es, 3 szintes, 8 szobás család ház 2150 nm-es tebkkel, garázzsal melbképübtekkel eladó. Irányár 12 mR.
(22115 K)_
Nk-n (LE355) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 30 rvn-es, egyed füte-
ses, vlzórás, udvari lakás eladő. Irányár 1 mR, (22116 K)_
Nk (CSE166) közelében 2+3 félszobás. 120 nm-es család ház 1200 nöl telekkel, dupla garázzsal maszek kempinggel eladő. Irányár: 10
mR (22117 K)_
Nk-n (LE356) K-i v.részben 25 szobás. 64 nm-es, kp. fűtéses, erkélyes, felújítotl. II. emebti lakás, a ház abtt garázzsaal ebdó. Irárryár.
3 rrfl. (22118 K)_
Nk-án (LE289) É-i v.részben 2 szobás, 57 nm-es, egyed fűtéses, víz-órás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó. Irányár 2 rrfl. (22119 K)
Nk-n (CSE168) belvárosban 3500 rm-es letek, 160 nm-es, régi házzal eladó. Befektetők, válbkozok részére kiválóan akalmas. Irányár
7000FtAim(22120 K)_
Nk-n (CSE 169) belvároshoz közel 4 szoba+nappals, 170 nm-es, egyed kp. fűtéses, családi ház 500 rm-es, parkosított udvarral, dupla garázzsal együtt eladó. Irányár 15 mR (22121 K)
Nk-n (CSE170) 2 szobás, egyed fűtéses, udvari ház meléképutettel,
garázzsal és műhellyel ebdó. Irányár 3 mR (22124 K)_
Nk-n (LE 358} Ikervároshoz közel 2 szobás, 56 nm-es, központi lüló-ses, vízórás, 7. emebti bkás ebdó. Irárryár. 1,9 mR. (22300 K) Nk-n (LE 153) belvároshoz közel 3 szobás, 67 nm-es, közponli lütéses, vízórás, feiúflott. 5. emeleti lakás ebdó. Irányár 2,3 mR. (22301
K)_
Nk-n (CSE56} belvárosban 100 rm-es, 3 szobás család ház 500
nm-es tebkkel eladó. Irányár 4,5 mR. (22529 K)_
Nk-tól 15 km-re (CSE 174) 3 szobás, nagy konyhás család ház, kisebb letekkel ebdó Irányár 1,65 mR (22594 K)_
Nk-n (CSE 173) 4 szobás, család ház, 400 n-öl tebkkel, műhelyei, ipari árammal ebdó Irányár 5,2 mR (22596 K)_
NK-n (LE 359) É-K-i városrészben 2+2 félszobás, 76 nm-es, egyedi közponli (üléses, vízórás, III. emeleti lakás eladó. Irányár 3,2 mR.
(22597 K)_
Galamboki habstónál (CSE 172) 200 n-öl telek taházzal eladó.
Irányár 1 mR (22598 K)_
Nk-n (LE360) belvárosban 2 szobás, 53 nm-es, egyed fűtéses, víz-
órás, törJsznti bkás ebdó. Irányár 3 mFt (22732 K)_
Nk-tól (CSE175) 25 km-re 2 szobás, 74 nm-es családi ház 1 hold telekkel, gyümölcsössel, melléképületekkel együtt eladó illetve 1 vagy 2 szobás lakásra cserélhető. Irányár 700 eFt. (22733 K)_
Nk-n ÍLE361) belvárosban 2+2 lélszobás, 88 nm-es, kp. fűtéses, víz-órás. 2 erkélyes, I. emebti bkás ebdó. Irányár 5,4 mR. (22734 K)
Nk-tól (CSE 179) kb. 15 km-re 2 szobás, kb. 90 rm-es, család ház 1200-1300 női telekkel meteképütetekkel ebdó. Irányár 2,7 mR.
(22846 K)_
Nk-n (LE 363) K-i városrészben 2 szobás, központi (üléses, vfzórás, I. emebti bkás ebdó. Irányár: 1,9 rrft. (22847 K)_
Nk-n (LE 365) K-i városrészben 3 szobás, központi lütéses, lelújrtott. 4. emeleti lakás, ttzemebtes házban eladó. Iráryár 2,5 mR. (22848 K) NK-n (LE 362) K-i városrész belvárosához közel 1,5 szobás, 40 rm-es, egyedi lütéses, földszinti lakás eladó. Irányár 1,9 mR. (22849 K) Nk-n (LE280) belvároshoz közel 2 szobás+étkezős, 70 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, 1. emeleti lakás eladó. Irányár 27 mR. (22964 K)
Nk-n (LE366) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, kf>. fűtéses, vizórás, bmkamrás, teljesen felújított bkás tízemeletes épületben el-adó. Irányár 1,95mR (22965 K)_
Keszthelyen (LE 368) 2 szobás, 63 nm-es, egyed (üléses, vizórás, parkettás udvari bkás eladó vagy Nk-i bkásra cseréltető. Irárryár:
3,2 mR. (23096 K)_
Nk-n (CSE 177) D-i városrészben 3 szobás, 100 nm-es, egyed lüté-ses udvari házrész eladó. Irányár 2,8 mR. (23097 K)_
Nk-n (LE 369) a belvároshoz közel 2 szobás, étkezős, 70 nm-es, egyed (üléses, vizórás, erkélyes, I. emeleti bkás ebdó. Irárryár 3,2
mR. (23098 K)_
Nk-hoz közel (CSE 181) 1600 nm-es.lebk. téglaépülettel, eladó.
Irányár 1,6 mR (23099 K)_
Nk-hoz közel (CSE 182) 5200 nm-es telek épübttel szőlővel gyümölcsössel, gazdasági épületekkel és me lette 1200 nm-es gyeppel
eladó. Irányár 1,1 mR. (23100 K)_
Nk-tól 13 km-re (CSE 183} 1200 rvol tebk, tomésMzzaJ. pincével, fa-épületekkel, tefes leiszereléssel azonnal ebdó. Irányár 350 eFt.
(23101 K)_
Zalakarosban (TE 63) 300 női közműveslelt telek faházzal ebdó
vagy garázsra cseréfriető. Irányár 900.000,-R. (23102 K)_
Nk-n (LE 269) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, egyed tüté-ses, I. emeleti lakás eladó. Irányár. 2.5 mFt (23103 K)_
Nk-n (LE 372) belvároshoz közel 2 szobás, 54 nm-es, központi fűtéses, 2 erkélyes bkás tízemeletes épületben eladó. Irányár 1,6 mR. (23104 K)_
TERRA-MIX 2001
Ingatlanforgalmi és Beruházási Kft. Nk., Széchenyi tér 3. 1. cm. 1. TeL/faju 93/310-482
Terra-Mix KII. válb|a család házak, társasházak, tetőtérbeépitések kivitelezését, borryoHását a tervezéstől a kiicsátadásrj. (20981 K)
Zalakaros elegáns negyedében 5 szobás, egyed gázfűtéses, 2 fürdőszobás, telefonos, teljes közműves lett seggel rendelkező új bkás ónalo Ielekrésszel ebdó. Irányár 8 mR (kód 55) (20747 K) Balalontenyves-alsón 2 szobás, 2 nappaiszobás nyaraló garázzsal, nagy telekkel ebdó. Irányár 7 mR- (kód: 60) (20752 K)_
Eladó NK.-Bagolán 136 rm-es, család ház, 5 szoba+nappaí, két fürdőszoba, garázs, egyed közponli (ütés. Irányár 7,5 MR (17336 K)
Balatonkeresztúron nyaraló eladó 200 nöl telek, 68 nm-es épület, 3 hálóíülke, nagy nappal, 1 lőzőfülke, 1 fürdőszoba + WC, lerasz, 6x4-
es csónakhál Irányár 5 mR. Kód: 20. (17730 K)_/
Eladó Mktósfán 110 nm-es, 2 szobás, új család ház tetőtérbeéprtesi
lehelőséggel 400 nöl tekeri Irányár: 7 mR. Kód: 4. (18061 K)
Nk belvárosában ebdó 74 nm-es, nagyon jó alapot ban lévő, első
emeleti lakás. Irányár 2,7 mFt. Kőd: 35. (18656 K)_
Nk-Sánc v.részben 130 nm alapterületű, egyed fűtésű család ház 390 nöl tebkkel eladó. 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC van a házban.
Irányár 6,2 mR. Kód: 44. (19143 K)_
Nk központjában 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses tetőtéri bkás eladó. Irányár 2,7 mR. (kód: 55) (20290 K)_
Zalakaros gyógyfürdőtől 10 km-re, Sand községben 2 szobás családi ház 200 n.öl letekkel eladó. Az ingatbnon víz és vibny van Irányár. 1,5 mR. (20675 K)_
Terra-Mix Kft. keres kiadó bútorozott vagy bútorozatbn lakásokat, házakai, a bérbeadó részére djtalan közvetítessél (20979 K)
Nk K-i v.részében 1 szobás, 37 nm-es, 4. emeleti egyedi fűtéses, jó állapotban lévő bkás eladó vagy 1,5-2 szobás lakásra cserélhető 2. emeletig. Irányár 1,5 mR. (kód 93) (21628 K)_
Nk K-i v.részében 4. emeleli 1+2 félszobás, kp. fűtéses, telújlotl b-
kás eladó Irányár 1,9 mR. (kód 94. (21629 K)_
Nk-tól kb. 15 km-re 3 szobás, alápincézeti csabdi ház 1374 nm-es tekén, lefes közművesítés tehetőséggel eladó. Irányár 1,7 mR.
(kód 92) (21631 K)_
Balatonkeresztüron 3 szobás, 3 szintes, 140 nm-es nyaraló 60 nm-es melléképülettel, a pincében garázzsal ebdó. Tebk mérete: 1460 nm.
Irányár 11 mR. (kód: 96) (21632 K)_
Nk-Kalonareten 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos, egyed gázfűtéses család ház udvarral ebdó. Irányár 13 mR (kód; 69) (21635
Baiai onke resztúron 200 nm Irányár 11 rrfl. (22053 K)
; nyaraló 1460 nm-es telken eladó.
Nk-án kialakítandó kb. 1400 n hőtök. (22181 K)_
s bkótekek irodánkban előjegyez~
Nk-Szabadhegyen 250 női tebk 45 nm alapterületű család házzal eladó. Az épületben szoba, konyha, lürdő van, a tetőtérben 2 szoba
kialakítható. Irányár 2,8 mR (Kód: 106) (22183 K)_
Nk K-t v.részében 54 rm-es, 2 szobás, egyed lütéses, 4. emeleti b-
kás eladó. Irányár: 2,7 rrfl. (Kód 104) (22185 K>_
Zalakaroson 215 nöl telek 230 nm-es, 7 szobás, 2 lürdőszobás, kp. fűtéses nyaralóval eladő. Irányár 11 rrfl. (Kóct 100) (22187 K)
Zalaszentbalázs községben FŐ iá mellett 3197 nm terület gazdasági
épületekkel eladó. Irányár 800 ezer R. (Kód 101) (22188 K)
Nk belvárosához közel egyedi fűtéses, 2 szobás, 4. emeleti bkás el
adó. Irárryár 2,5 mFt. (22189 K)_
Nk központjában 32 nm-es földszinti üzlethelyiség eladó. Irányár 2,5
mR + ÁFA. (22523 K)_
Nk központjában 60 nm-es vendéglátó egység teljes berendezéssel, 40 nm-es, 1 szobás bkással együtt ebdó. Irányár 10 mFt+ÁFA.
(22524 K)_
Középcsertön 669 n.öl telek, szőlővel borospincével teljes berende-
zéssel eladó. Irányár 500 eFt. (22526 K)_
Babtonberényben 200 nöl telek kb. 50 nm abpterübfü nyaralóval a vízparttól kb. 100 m távolságra, szabadstrand meletl ebdó. Irányár 5 mR. (22527 K)_
Mkbslán 300 nöl saroktelken 150 nm-es, 4 szobás, 2 hallos. 2 fürdőszobás, 1 konyhás+étkezős, 1984-ben épül csabd ház ebdó. Az épület alápincézett, a pincében garázs és műhely tablható. Fűtése
egyed gázfűtés. Irányár 13 mR. (kód; 105) (22953 K)_
Zalakarosban 3 szintes, új nyaraló 200 nöl lelken eladó. Az épület szrlenkérl 1-1 apartmant tartalmaz, melyek 1 szobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából álnak. A szilek önállóan, egymástól füg-
gettenúj használatok. Irányár 6 mFt. (kód:108) (22954 K)_
Zalaszentjakab községben 5000 nm terület 45 nm-es épütettel, 25 nm-es pincével ebdó. Az ingatbnon víz és vibny van Irányár 1
mR. (kód109) (22955 K)_
Nk zöldövezeti részén 6 szobás, 3 szintes, 240 nm-es család ház eladó. Az épütel igényesen kialakrWt, az ingatlan garázst, pincét és 45 nm-es mellekepületet is tartalmaz. A lelek 540 nm, parkosított.
Irányár 16 rrfl. (kód:72) (22956 K)_
Nk d-i v.részében 75 rm-es, 3 szoba+előszobás, egyed gázfűtésű, 1. emeleti, egyed gázfűtéses társasházi bkás 4 lakásos épületben eladó. Garázs az udvarban tablható. Irányár 3,5 mFt. (kód:113)
(22958 K)_
Zalakarostól néhány km-re jó álapolban lévő kúria 2 szobával, előszobával, szalonnal, abphcézve, beéplhető tetőtérrel, szakszerűen gondozott órbsi parkkal ebdó. Az ingatlanon víz, vibny van, fűtése
sziárd tüzelésű. Irányár 18 mR. (kóct86) (22559 K)_
Nk centrumában irodaháznak szállodának alkalmas tebk eladó.
Irányár 14 mFt. (kód:90) (22960 K)_
Keszthely zöldövezeti részén 240 n.öl éplósi tebk,, teljes tözmüvesí-tési tehetőséggel eladó. Irárryár 2,5 mR (kód56) (22961 K) Balatoni nyaralókat, lékeket kínálunk közvetlenül balatoni irodánkból. Munkatársunk az hgatbnok megtekrtését, a helyszíni kalauzolást biztosítja Keressen minket a Balatonon is. Cím: Balatormária-alsó,
Hulbm u 97. (22962 K)_
Megtevő gyermekei lián a szoc.pol kedvezményt segítségünkkel Ön még igénybe veheti Közel a belvároshoz, új, tetőtéri lakások éplését tervezzük, melyekre korblozotl számban előjegyzési még elfogadunk Várható befejezési haláridő; 1997. ortóbw-revember. További
irfcrmációért keresse irodánkat! (22963 K)_
Balatonmárián vízparttól kb. 300 m-re 400 n-ol letek, 150 nm nyarab-épütettel ebdó. Irányár 14 mFt. Érd: Balalonmária-alsó, Hulbm út
97. (23144 K)_
Balatonmárián 400 n-öl telek, 260 nm-es nyaralóval ebdó. Irányár:
20 mR. Érd: Babtonmária-alsó, Hullám u. 97. (23145 K)_
Balatonmárián 109 n-öl vízparti telek 65 nm-es, 3 szobás faházzal el adó. Irányár 5 mR. Érd: Babtormária-alsó, Hulám u. 97. (23146 K) Balatonmárián 90 nm-es új nyaralóépület 550 nm-es tebkkel eladó. Irányár 7 mR. Érd: Balatormária-alsó, Hulám u 97. (23147 K) Balatonmárián 1400 nm-es telken, 25 nm-es nyaraló ebdó. Irányár: 5,5 mR. Érd: Balatonmária-abó, Hulám u. 97. (23148 K)_
Balalonmárián iker nyaraló minkét fele - külön-külön is - eladó. Egyik részhez garázs b tartozik Irányár: 3,5 mFt\'egység. Érdeklődni.
Balalonmária-alsó, Hullám u. 97. (23149 K)_
Nagykanizsa központjában, család házas övezetben igényesen megópletL 1. emeleti, cirkofutéses, 120 nm-es új bkás ebdó. Irány-
ár 7,5 mFt. (Kód 97) (23150 K)_
Kiskanizsán 2 bkásból áló, egyenként 2 szobát, konyhát, fürdőszobát tartalmazó csabdi ház nagy kerttel ebdó. A tekén gyümöbsös és szántó található, gazdálkodásra akalmas. Irányár 5,5 mR. (Kód:
73) (23151 K)_
Zalakaros család házas övezetében 1100 nm-es letek, rajta 140 nm-es, 2 szintes család ház garázzsal, pincével eladó. Irányár 12 mR.
(Kád .107) (23152 K)_
Balatonbererryben 135 n-öl leken 56 nm-es nyaraló meltekepütettel eladó. A ház 1980-ban épüli, 2 szobát, lürdőszobál, lőzőlülkél, nappalt tartalmaz. Vízpart az bgalbnlól kb. 300 m-re Irányár 4 mFl.
(Kód 98) (23153 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében 3 szobás, 67 nm-es, 2 erkélyes, egyedi kivitelben teljesen telújlotl, 1. emebti központi lütéses bkás eladó. Irányár 2,7 mR. (Kód 110) (23154 K)_
Nagykanizsa köteti városrészében 52 nm-es, 2 szobás, 3. emebti erkélyes, központi lütéses bkás ebdó. Irányár 1,65 mR (Kód: 111)
(23155 K)_
Nagykanizsa keleti városrészében földszinti 2 szobás. 52 nm-es központi lűléses bkás ebdo Irányár: 1,7 mR. (Kód 112) (23156 K)
TOMPA Ingatlanforgalmi Kft. Nagykanizsa, Magyar u. 14. TelVfax: 93/310-884
Nk-n a Zemplén Gy. utcában 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, központi fűtéses bkás ebdó. Irányár 2 mFl. Csere is teliét-
séges kisebb bkásra. (23184 K)_
Zemplén Gy. utcában 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, lomkamrás, új konyhabútoros bkás eladó. Irányár 1,95 mR. (23055
K>_,_
Zárda utcában magasfÖkJszinti, 53 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, spájzos, egyed fűtéses, parkettás, linobumos, pincés, gardrobos b-
kás eladó. Irányár 3 mFt. (23086 K)_
Nk-án, Rózsa utcában 4. emeteti 66 nm-es, 2+1 lélszobás, nagy-konyhás, erkélyes, kp. lűléses lakás, padószónyeges szobákkal, tapétás tálakkal D-i és NY-i lekvésü abbkokkal ebdó. Irányár 2,15
mR. (22789 K)_
Ügylelünk vásárolna 10 emebtes épübtben 2,5 vagy 3 szobás lakást
1,8mR4g. (22541 K)_
Nk Kodály Z. utcában löldszrili, 58 rm-es, 2 szobás, kp. fűtéses b-
kás eladó. Irányár 1,5 mFl. Kód LAK117. (22543 K)_
Nk Berzsenyi D. utcában 4 emebtes épületben 4. emeteti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed fűtéses lakás parkettás szobákkal, lestett falakkal K-NY-i fekvésű abbkokkal beépített szekrényekkel eladó. Irányár 2,5 mFt. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában földszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses bkás pixerésszel eladó. Irányár: 1,5 rrfl. Kód: LAK 104.
(22394 K)_
Nk Dózsa Gy. utcában földszinti 57 nm-es, 2 szobás, gázliléses, üzletnek is akalmas lakás pincerésszel aknás garázzsal eladó.
Irányár. 3,5 mR. Kód: LAK 105. (22395 K)_
Nk Hunyadi utcában 3. emebti, 10 hónapos épületben lévő, 60 nm-es, 2 szobás, halos, cirkogejzír fűtéses lakás ebdó. Irányár 3,7 mFt.
Garázzsal együtt 4,8 mFl. Kód: LAK 106. (22398 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6,5 mFt.
Kód: LAK 109. (22399 K)_
Nk Nagyváthy utcában 4. emeleli, 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telelonos bkás parkettás szobákkal, festell falakkal K-Ny-i lekvesü ablakokkal, pincerész-szel garázzsal vagy anékül ebdó. Irányár 4,6 mR Kód LAK 110.
(22400 K)_
Nk Szemere utcában lsz-i 81 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, redőnyös, parkettás, lelújAásra szoruló bkás, kiión bejáratú konyhával és fürdőszobával eladó vagy 1+2 télszobás lakásra cserólietó
Irányár 2.5 mR. LAK 113. (22403 K)_
Nk. Sugár úton a belvároshoz közel 90 nm-es, 3 szobás, jó ál-lapolú lakás pincerésszel ebdó Irányár 5 mFt. Kód: LAK 114
(22404 K)_
Nk. Teleki úton 10 emebtes épületben 4 emeleti, 64 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, vízórás, redőnyös lakás padószónyeges és járólapos padlóburkolattal, testeit tatokkal, bolfvekkei, beépiett szekrényekkel, fetüjloll állapotban eladó. Irányár 1,5 mR. Kód LAK
115. (22405 K)_
Nk. Teleki úton földszinti, 30 nm-es, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös, jó állapotú udvari lakás Ny-i lekvésü ablakokkal, közös tárolóval ebdó. Irányár: 1 mFt. Kód: LAK
117 (22407 K)_
Nk Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kiabklott. 2 aknás műhely 3 fázisú árammal vízzel, vilannyal eladó. Irányár 1,2 mR Kód:
M100. (22408 K)_
Palinban 1993-ban épül, 2 szobás, halbs, teraszos, kp. fűtéses, parkettás, járólapos, festett latokkal. K-i, Ny-i lekvésü abbkokkal garázzsal, parabola antennával fi álapolban eladó. Irányár 9.5 mFt.
(22790 K)_
Csurgón 160 nm-es, 4 szobás, halos, ebteres, 2 lürdőszobás, ebéd-los konyhás, pincés, mellékepütetes, parkettás, járóbpos, teraszos, kp-i fűtéses csabd ház ebdó. Irányár 6 mR. (22791 K)_
Zákányban 97 rm-es, \'3 szobás, konyhás, étkezős, garázsos, pincés,
kp. fűtéses ház eladó. Irányár 4,3 mR. (22792 K) _
Murakeresztúron 1 szobás, konyhás, spejzos családi ház az udvaron
kúttal ebdo. Irányár 500 eFt. (22793 K)_
Galambokon 1 szobás, halbs, konyhás, borospincés, gázfűtéses hét-
végi ház ebdó. Irányár 1,8 mR (22794 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 3. hegyháton 1 szobás, konyhás (lhóbu-mos) ház melléképületekkel il. nyári konyhával az udvaron kúttal, szánlólölddel, szŐbvel. gyümölcsössel ebdó Irányár 550 eFt.
(22795 K)_
Zalakaroson 2400 nm-es térdeién 1 szobás, erkélyes, kátyhafütoses ház présházzal, új telepítésű szőlővel ebdó. Irányár 2,5 mFt. (22796
TERRA-MIX
Ingatlanközvetítő és Építési Iroda
Nagykanizsa, Széchényi tér 3. Tel./fax: 93/310-482 Balatonmária-alsó, Hullám u. 97. _
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK: eladó családi házakat, lakásokat; üzlethelységeket bérelhető lakásokat; balatoni nyaralókat; építési telkeket.
VÁLLALJUK: beruházások szervezését, bonyolítását; új épületek és épületfelújítások teljeskörű bonyo- I lítását tervezéstől a kulcsátadásig; lakótelkek ki- $ alakítását, köziriűvesítésük bonyolítását; épületek < bontását. i
Ingyenes hirdetés, teljeskörű jogi képviselet
Ingatlanforgalmi
német-magyar érdekeltség
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. T.l./fax: 93/310-884
Nyitva: H-Cm 8-17, P 8-16, Sso 8-12 órala
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat) nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS -ÉPÍTÉS - FELÚJÍTÁS
30
KANIZSA - Ap*
1997. április 18.
Mkbslán 95-ben épül. 170 nm-es, 5 szobás, 2 lürdőszobás. halbs, étkezős, erkélyes. 70%-os készúttségü családi ház phcevel, garázs-zsaL műhellyel 800 nm-es terüWen ebdó. Irányár 6.2 mFt Kód:
CSAL 211, (22545 K)_
Nk Dózsa Gy utcában 100 nm-es, 3 szobás, gázfűtéses, redőnyös, lebtonos, 1950-ben épül. p álapotú családi ház bdlves pincével, műhelyei, 860 nm terúbten eladó. Kód: CS2C0. (22409 K) Nk Csengery utcában 87 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses udvari bkás 20 nm-es terasszal leljesen telújlotl álapolban eladó. Irányár 3 mR.
Kód: CS201. (22410 K)_
Nk Kinizsi utcában 3 szobás, 120 nm-es. halos, teljesen nlújAott családi ház 1500 nm-es tebkkel, 60 nm-es phcével, melbképübttel
eladó. Irányár 12 mR. Kód: CS202- (22411 K)_
Kiskanizsán 140 nm-es, 3 szobás, halbs, 2 lürdőszobás, 2 erkélyes, gáztüléses, redőnyös, lebtonos, 1961-ben épült csabdi ház, parkettás és járóbpos padbburkobtlal szilerémeJ (műhelyei 380 V ipari áram) eladó. Irányár 7 mR. Kod CS206. (22414 Kj Faluban az újtelepen 1991 -ben épül, 80 nm-es, 1 szobás, halbs, étkezős, kp lütéses családi ház beépíthető, 50 rvn-es tetőtérrel, 900 fvr.es területen garázzsal ebdó. Irányár: 4,5 mFt. Kod CS207
(22415 K)_
Palriban 73 nm-es. 2 szobás, 2 előszobás, gázt üléses, kisebb fektjí-lásra szoruló családi ház 1400 nm-es területtel, műhellyel fáskamrával letótérbeéplést lehetőséggel ebdó. Irányár 3,6 mFl Kód:
CS208. (22416 K)_
Faluban az újtelepen 240 nm-es, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nm-es pincével, garázzsal 900 nm-es területen eladó. Az épület készültségi foka 90%.
Irányár 14 mR. Kód CS209. (22417 K)_
Palinban 95 nm-es, 2 szobás, ebszobás, parasztház kályha fülessel, 8200 nm-es területen ebdó Irányár 2 mFt Kód: Ca 210. (22419 K)
Mkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csabdi ház, melékepUetekkel, 3400 nm-es terúbten eladó. Irányár 5 mR
KCd Cs 211. (22420 K)_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos. egész lütéses, telet ónos, 1986-ban épült családi ház, szilerimel garázzsal, 1000 nm-es területen ebdó. Irányár 12 mFt Kód Cs 212 i.22421 K)
Sáncban 2 család részére megtelelő, 120 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 konyhás családi ház. garázzsal récével melbképübttel eladó Irányár 5,9 mFt. Kód Cs 213 (22422 K)_
Gyékényesen 3100 nm területen 120 nm-es, 95-ben épül vendégtoló egység, női-férfi zuhanyzóval, WC-vel raktárhelyiséggel, 3 fázisú árammal hűtőkamrával ebdó IRányár 5.8 mR Kód 11100 (22423
K)_
Zalakaroson 1980-ban épület, 60 nm-es, 2 szobás, konyhás, teraszos, erkélyes, szőlőhegyi ingatlan 800 nm-es terúbten eladó, hairy
ár 2,1 mR. Kód Sz 301. (22423 K)_
Molnáriban 1990-ben épül, 1880 nm területű, 92 nm bkólerübtü, 3 szobás, összkomfortos, pircés, kp. fűtéses családi ház ebdó. Irany-ár 3,5 mR. (23087 K)_
Hahóton 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, garázsos, műhelyes, jó állapotú, 2800 nm területű családi ház eladó. (23088 K)_
Bagotán a lőüton 3 sobás, (1 parkettás. 2 szőnyegpadbs) étkezős, ragykonyhas, teraszos, gázfűtéses, redőnyös, lebtonos, 76-ban épül csabdi ház D-i fekvésű ablakokkal, melléképületekkel, ipari árammal 2800 rvn-es terúbten ebdó. Irányár. 3,3 mR Kód KÓRNY
300 (22424 K)_
Szepetneken \'45-ben épüli, 3 szobás. 100 rvn-es, étkezős, közponli fűtéses, családi ház melléképületekkel 2400 rvn-es tekvüteten eladó. IRányár 2,7 mR Kód KÓRNY 301. (22425 K)_
Homokkomaromban 4 szobás, 3 konyhás, fürdőszobás, 1960-ban épúbt családi ház meibképúbtekkel 24 nm-es pincevei, kályhafűtéssel 3600 nm-es területen ebdó. Irányár 2,4 mR Az ingatlan gazdálkodásra is alkalmas. KÓD: KÓRNY 302 (22426 K)_
Leienyen 1972-ben épület 144 nm-es, 4 szobás, étkezős, telefonos, központi lúléses, családi ház parkettás, padószőnyeges, prólapos. padbburkobtlal 1100 nmes terúbten eladó. Irányár 5,9 mR. Kód:
KÓRNY 303. (22427 Kj_
Mura kére szluron 100 nm-es, 4 szobás, 1965-ben épül fürdőszobás csabdi ház, 2800 rm-es tenJelen ebdó. IrányárA 1.7 mR KÓD:
KÓRNY 304 (22428 Kj_¦
Zalaszentbalázson 80 nmes, 2 szobás, 1960-ban épület csabdi ház cserépkályha fűtéssel, melbképületM, 1800 nmes terúbten eladó.
IRányár 1,8 mFt Köd KÓRNY 307. (22431 K)_
Tompa Ingattartorgalmi Kit. keres kiadó albérleti lakásokai, családi házakat, garázsokat, kiadó részéről d|tabn közvetítéssel Keresse lel irodánkal személyesen Nk Magyar ül 14. H-Cs.: 8-16; P.: 8-17; Szo.: 8-12 óráig. (22433 K)_____
SZABAD-
PIAC
Kiskanizsai temető K-i obabn 500 nöl belerületi ingatlan bérbeadó
esetleg fedő Érd: 312-973 (23017 K)_
KiscseffŐn 400 nöl szőlő és gyümöfcsös téglapincével felszereléssel árc-n alti eladó. Érd: Krskanizsa. Őrtorony u. 3. Bencze (18887 K) Nagyrécsén a Haladás utcában 1256 nm épRési telek eladó. Vilany, gáz teköthefe, vizákra, vizóra van Érd: 93/319-759 telelonon Far-
kas Arial (18114 K)_
Nk-tól 6 km-re a Csertői togyen 173-as számú légbpince lelfes lei-szereléssel 300 n-öl szőlővel szántóval, valambt kaszab áron akii
eladó Érd: 93/319-804-es lebfonszámon (18116 K)_
Eladó a Batthyány u. 4. sz. alatt bvő komfortos, szobás, konyhás, b-lakofl kertes bkás eladó. Érd: a fen* elmen, Németh Istvánnál.
(21028 K)_
Belvárosi, 1 szobás, összkomfortos, parkettás, egyed fűtéses, 1 emeleti, önkormányzati bkasomat 2 szobásra cserélném. Ajántatokal levélben, .Városközpont- jekgére, Nk Pl.: 154-be kérek (21648 K) Nagykanizsa belvárosában 2*2 félszobás, kétszntes, 3. emeleti tokás, 86 nm-es, sürgősen eladó. Érd.: Nk Erzsébet lér 2. Éberhardh,
este 18 óra után. (22688 K)_
Zalaegerszeg-Csacsi hegyen 900 nm gyümölcsös-szőb kétszintes eputotlet 4 helyiséges pince, felelte szoba, konyha, lürob-WC. gab-na - vilaivryal, hidroforral cserépkályhaval - új berendezéssel - táblással a városra. Azonnal beköltözhető. Irányár 2,5 mR. Érd: 92317-287 tebtonon 18-19 óráig. (22700 K)_
Zalaegerszegtől 8 km-re 5 éves csabd ház 4500 nm-es tekén eladó. Háromsznles: pince, lökJszint és tetőtér - két bkószinen öt szoba, 2 fürdőszoba, gáz- és vegyestüzebsű kp. fűtéssel, teteIonnal, kábeltévével + 30 nm-es fedeti terasszal garázzsal Érd: 92-317-287
tebtonon 18-19 óráig. Irányár 8,5 mR (22701 K)_
Nk Rózsa u. 13. VNM6 alatti lakasomai elcserélném család házra Kancsa vonzáskörzetében (22900 K)_
Nk-L 60 nmes, 2 szobás, vfzórás, redőnyös, 4. emeleti bkasomat és lakisi házamat Frlyeházán (Rákóczi u 32.) - 3 szoba + konyha, spájz, kamra, bmkarnra, előtér, 600 nöl udvarral 118 nm-es kerttel -Nk-i csabdi házra, mirwnum 3 szobásra cseréhém. Lehet kiskanizsai
is. Érd:Nk. Liszl F. 2/c. IV/1. (22901 K)_
400 nöl terület a Csónaké zó-tó-i Látó-hegyen habbset miatt eladó VIz, vibny van Érd: 322-223, 16-19 óra közölt. (22902 K) Letenyén 140 rm-es családi ház 630 nöl leken eladó. A ház lekii\'-lásra szorul, vízzel, gázzal, vlbmyal elátotl. Ar 1,3 mR. Érd: 90/322-585. (22903 K)__
Nk-án a Csengery utcában 2 szobás, 56 rm-es, egyed fűtéses tokás eladó. Érd: 15 óra utána 90/314-670-es teleionon. (22904 K) Nk-án 2+2 lélszobás, tehermentes öröklakás ebdó. Érd: Nk Kazán-
lak krt 11fi. Fsz/1. Bánhegyi. (22905 K)_
Nk-án a Csokonai 4. alatt 4. emeteti 2 szobás, egyed gázfűtéses, vizórás, telefonos, telújlotl lakás eladó. Tel: 93318371. (22906 kj Nk Rózsa utcában Eli. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, telújlotl lakás 4 emeletes épületben ebdó Irányár 2,5
mR érd: 93316319 tebtonon (22907 K)_
Gyékényesi hegyen, panorámás helyen, a kotróhoz 1,5 km-re szőb, 3 helyiségből álb pincével (ami tatarozni kel) nagy gesztenyefával, 450 n.öl területtel ebdó. Érd.: Borcsek Józset, Gyékényes, Hunyadi
u. 15. (22908 K)_.
Zalakaroslól 15-20 percnyi járásra eladó vagy művelésre kbdó 4200 nm terület 900 lő kordonos szőlővel. Érd: 93/386-098 vagy 993386-
276 tebtonon 17 óra után (22909 K)_¦
Nk Rózsa u 12 atotl I. emebti, 63 nm-es, 2 szobás, teraszos, étkezős, parkettás, egyed gázfűtéses, redőnyös, vfzórás lakás eladó.
Érd: 93322-174. (22910 K)_\'
Poganys zentpéteren épftesi tebk kis házzal a Fő üt mellett eladó.
Érd.; 93/317-731, vagy 06760/464-733. (22911 K)_
Nk-án vagy közvetlen környékén régi csabdi házat vennék telekkel együtt vagy a mostani 3 szobás, igényesen felújított, I. emebti laka-somra cserélném. Érd: 93/323-233, 19 óra után. (22912 K) 2 szobás, egyedi fűtéses, reluxás. vizórás Lakás ebdó. TeL; 317-916,
17-19 óráig. (22913 K)_
Nk-án a Teleki úton I. emebli, 3 szobás, fekijrblt takas ebdo Érd: esti órákban a 316452 vagy a 313-689-es telefonon (22914 K)
Nk-án a Berzsenyi lakótelepen IV. emebti 55 nm-es lakás eladó. Érd.: 313-009. (22915 K)_
Nk-án a K-i v.részben 7. emeleti, 2 szobás, lelújlott, vfzórás, redő-
nyös. telefonos lakás eladó. Érd.: 93/321 -382. (22916 K)_
Nk Dózsa Gy utcában 2 szobás ház ebdó. Érd.: Nk. Honvéd u. 24..
321-473 tebtonon (22917 K) _
Zalakaroson 97 n.öl tebk ÉRDÉRT faházzal reáfs áron eladó. Vfz, vilany van Érd: Németh Károlyié, Nk. Kazanlak kit 1/D. Munkára-
pókon 7-14 érág. tel: 93/312-010408 meték (22947 K)_
Nk Kisberki u 15. Fsz/2. alatt 41 rm-es, 1 szobás, crtogejzfr lűléses lakás eladó vagy elcserélhető Érd: 316-497, vagy a helyszínen, esti órákban. (22948 K)_
Egyed fűtéses, összkomfortos, 2 szobás, vfzórás, kábeltévés, udvari lakás kerttel együtt eladó. Irányár 1,5 mR. Érd.: 322-040. (22949 K)
CsömyefcWén 2 szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Érd: 93316-
283 tebtonon (22950 K)_
Letenyén 2 szobás, lürdőszobás, konvektoros, kábeltévés, régi tbusú ház pincével, garázzsal 2000 nm terúbten eladó vagy ebserélhető
Nk i gazas tokásra Érd: 93320-239 telefonon (22951 K)_
Nk-án 1 szobás, tetőtéri bkás ebdó. Érd: Fő út 1. 4. em. Csehát. (22952 K)_
SABA
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Sugár út 4. Tel.: 93/310-990; 93/316-615
KIADÁSRA KÍNÁL: Családi házat Zalakaroson 3,2 m Ft-os cs 5,8
ml 1-oN áron; Kajkon cs (íalambo-kon 2,8 mFt értékű ingatlanokat; telkit Zalakaroson 2.00» l\'l/n.ol áron, valamint Nagykanizsán 2 szobás, 57 nm-es lakást 1,85 mFt-ért; Csapi Öreghegyen gyümölcsöst pilléével, szántóval. KKRKS: belvárosi, 1-1,5-2 szobás, egyedi gázf\'ííléses lakásokat.
1+2 télszobás lakás eladó. Érd: 93312-889. (23010 K)_
Nk-tól 7 km-re tégbépftésű, alápincézeti, palaletos ház nagy telekkel, kordonos szőlővel, portalanított úttal alkalmi áron eladó, esetleg személygépkocsi beszámítható. Ár 350 eFt Tel.:
93/322-609. (23011 K)_
Nk Zempbn Gy. 5/B. V30. alatt 1,5 szobás bkás eladó. Érd: 18 óra
után (23012 K)_
57 nm-es, 2 szobás, konyhás, kamrás, lürdőszobás, plusz garázsos, vízórás, telefonos udvari lakás a belvárosban ebdó Érd: 313-934.
(23013 K)_
Nagybakónaklói nem messze, Alsódávoriban szőb, gazd alkalmas terület pitével, lelszerebsset és felül lakhaló épübttel eladó. Ár
400 eFt. Érd.: 323-597. (23014 K)_
Keszthelytói 4 km-re, Alsó-Gyenesdáson 340 nm-es területű letek eladó. Közel a Balatonhoz, vasútálomáshoz, buszmogálbhoz. Ár 1,5
mRTel.: 323-597. (23015 K)_
Nk Rózsa utcában 2. emebti, 2 szobás, kp. fűtéses, vizórás tokás eladó. Ár: 1,95 mR Érd: 320-791. (23016 K)_
2 és félszobás, igényes kivitelű. 2. emeleti lakás, alatta garázzsal vagy anékül eladó Érd Nk Munkás u 7/A. 2/8. Tel: 90/316-763.
(23019 Ki_
Oflárc, Petőfi J 67. sz. alatti 2 szobás ház udvari épületekkel, garázzsal 800 db fenyőfával, 3500 nm lerütettol eladó. Érd: 93319-624-es telefonszámon. (23056 K)_
2 szobás család házrész, udvarral ebdó. Érd.: Nagykanizsa. Király u. 15. sz. ablt (középső csengő). (23057 K)
Inkén eladó emeletes, 5 szobás, 2 lürdőszobás, garázsos csabdi ház, központi fűtéssel Ipari víz, bari áram van, valamint 1 ha kert és gazdálkodásra akalmas melékepütel. Irányár: 3,6 mFl Érd.: Rákóczi u. 160. Péter Jözset. (23058 K)_
Igényeseknek eladó a zalaszervbab zsi hegyen egy nagy területű, szép fekvésű, jól megközelíthető tebk panorámás klátással. A telekhez tartozik szőb, gyümölcsös, zöldterület, lökbince,\' szoba-konyha-présház berendezéssel, (elszereléssel Az ingatlan mind hegyi munkára, mbd phenósre kiválóan akalmas. Irányár 450 ezer Ft. TeL:
93391-014. (23059 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi utcában 2 sobás. egyed fűtéses, vizórás lebtonos bkás eladó vagy 1 szobásra cseréllek. Irányár 2.000.000.-Ft Érd: 323-468-as telefonon 18 óra után. (23060 K) Nagykanizsán a Zemplén Gy. utcában felújlott 67 nm-es, 3 szobás lakás ebdó vagy 4 szobásra cserétietó. Irányár. 2.150.000,-R. Érd: 322442-es tebfonszárnon (23061 K)_
3 szobás, 67 nm-es, vizórás, redőnyös, IX. em-í bkás reaís áron el-adó. Érd: 317-&6e-os tefetonszimon 18 óra után (23062 K) Getseszigeten a Fő u. 61. szám alatti csabd ház telekkel együtt eladó. Érd: Nk-MikJósta, Szentendrei U 50. Tel.: 318-343-as tebfonszárnon (23063 K) _
Berzsenyi lakótelepen, 2 szobás, egyed gázfűtéses, 4 emebti bkás
elaob. Érd: 320-945-ös lebfonszámon (23064 K)_
Ebdó 1 szobás, erkélyes, gázfűtésű, vfzórás, redőnyös, városközponthoz közei lakás. A lakás nagyméretű és azonnal rákötözhető. Erd munkaidőben a 93314-559-es, 17 óra után a 318-898-as tete-
fonon. (23065 K)_
Nk-n Platán soron 4. em. mástélszobás, egyedi fűtéses bkás eladó.
Érd.: 311-149-es telefonszámon (23066 K)_
Zalakaroson közművesített üdútótelek eladó. Érd: 311-149-es telető non (23067 K)_
Eladnám vagy ertekegyezletessei két szobásra cseréltem nagykanizsai 2,5 szobás jóálapotú másodk emeleti bkasomat. Csak lelújftolt, jó állapotban lévő érdekel max. négy emebtesben lévő, köteti városrész környéki lehetőleg írd.: Nagykanizsa, Kazanbk 3/C. 2/9. Göncz
(23068 K)_
Nagyrécsén 3 szobás család ház eladó. Lakást beszámítok az Irtás, a Postakert vagy a Kisberki utca kornyékéről. Érd.: 93/371-424-es te-tefonszámon lehet. (23069 K)_
56 nm-es, kétszobás, központi lűléses lakás ebdó. Irányár 1,9 mR
Érd.: 316-938*s telefonszámon lehet (23070 K)_,
Nk-tól 18 km-re Tótszerdaheryen, kétszobás, lürdőszobás család ház eladó. Érd: 93323-401 es telefonszámon 17 óra után. (23073 K) Nagykanizsán a belvároshoz közel 2 szobás, egyedi elszámolású le -hermentes lakás ebdó. Érd: Teleki 9/B. 1X63. egész nap. (23074 K) Nk-n a Rózsa u 12. II tp./lszi. ebdó egy 57 nm-es, parkettás, egye d gázfűtéses, tehermentes, egyed vízórás lelújftoll bkás. Irányár 2,6 mR. Érd: hétvégéken 14-19 óráiga lenti címen Sipos Györgyre-
nél lehel (23080 K)_
Önkormány zalt, komfort nélküli 1 szoba-konyhás lakás eladó. Irányár: 850 eR Erd: Bukj József, Nk Hunyad út 23. (23081 K)_
Nk-n kettőszobás, I. emeleti, egyedi lütéses. vfzórás lakás a Csokonai úton eladó. Erd: 93/318-903-as telefonszámon az esti órákban.
Nk-n a Rózsa u. 22/C. Hl/9. 2 szobás, összkomfortos lakás eladó. Érd.: a hely színen vagy a 93312Q92es leteIonon (23083 K)
Becsehelyen a Kossuth L. u. 277. szám alatt 65 rm-es, komfortos család ház pincével, 30 nm-es üvegházzal és 140 n-öl telekkel eladó. A terület kedvező heryen van táslott, jó gazdálkodási lehető-seggel Érd: a helyszínen Balogh Istvánnál 279. szám abtt. vagy a
93319-435-ös lebfonszámon (23084 K)_
Rózsa uti 4 emeletes házban a 4. emebten egyed fűtésű, 62 nm-es. kétszobás lakás eladó. Irányár: 2,6 mR. Érd: 93316-942-es teteton-
számon (23089 K)_
Belvárosi 84 nm-es, két szobás, nagy konyhás, egyed fűtéses, reprezentatív öröklakás ebdó. (Orvosi rendebnek irodának akalmas). Imyár 4,6 mR. Érd: 93/314-229-es tetetonszámon vagy szemétye-
sen a Csengery u 2. lile. 12 alatt. (23090 K) ._
Csengery u 10-ben, 58 rm-es, magasfötdszinll központi fűtéses, 2,5 szobás, redőnyös, azonnal beköltözhető lakás eladó. Irányár 3,6 mR Érd: 93/316-942 vagy a 93314-229-es telefonszámon (23091 K) 2 és félszobás, halbs, parkettás, drkogejzres, vfzórás, társasházi tokás igényesen felújtva, tároló + pincével eladó a Péterlai utcában. Irányár 4,2 mFt Érd.: 316-516-os tetetonszámon lehel (23092 K) Eladó Nk Csengery u. 66. sz. ablt levő 1 szobás, komfortos, udvari lakás reális áron Erd: a helyszínen az esti órákban Kobricsnénál
vagy a 318-390-es tetetonszámon (23093 K)_
Nk-n a Városkapu 11/A. II. emeleti 1+2 félszobás, 55 nm-es, központi lűléses, vizórás, reluxás, jó álapolban bvő tokás ebdó. Érd.: 93318-
433-as tetetonszámon (23105 K)_
Eladő Szepetneken kertes családi ház a Petőfi út 4. szám alatt. Érd.: NK Kinizsi ut 18. vagy a 323-762-es tetetonszámon (23106 K)
2+2 félszobás tehermentes Összkomfortos bkás a keleti városrészben 2 bmkamrával eladó. Érd: 17 óra után a 06/20/565-069-es lebfonszámon (a hol végén egész nap). (23121 K)
2 szobás, központi fűtéses, vlzórás, 6. emeleti bkás eladó. Érd: egész nap a Kodály Z. u 5. 6.em 40. Németh Zolárwál (23178 K)
Nk-n a Kodály Z utcában 6 emeleti. 2 szobás. 53 nm-es. étkezős, lomkamrás, kp. fűtéses és vízórás lakás ebdó. Érd: Kodály u. 7
861. Bezrvcza Fererc. (23179 K)_
Zalakaroson közművesített lerüteten la ház, szőlővel és gyümölcsössel ebdo Cserébe garázs vagy kisebb üzlethelyiség érdeket. Érd.: 06-607364-260-as telefonszámon (23180 K)
3 szobás család házért belvárosi lakásomat eb seré rém. Érd: 06-
60364-260-as teblonszámon (23181 K)_
Nagykanizsán a Városkapu krt-on 2/B. INA szám alatt 2+félszobás lakás ebdó, vagy másfél szobásra cserélhető, értékegyeztetéssel A lakás központi fűtéses, kelet-nyugat fekvésű, felújított. Ugyanit garázs is eladó. Érd.: a helyszínen vagy a 315-499-es tebtonszámon.
(23162 K)_
Zalakarosfurdotől 15-20 percnyi járásra ebdó vagy művebsre kbdó 420 rm-es terület. 90 tő gorebnos szőlővel, 21 nm-es, 2 szobás tégla épübttel Érd.: 17 óra után a 93386-098 vagy 93386-276«s teteton-
számon. (23183 K)_
Vajdacserfoi hegyen szőlő pincével, felszerebssel eladó. Érd: vasárnap egész nap Nk Pbtán sor 4. III. em. 20. Szerdahelyi. (23201 K)
GARÁZS
Ikergarázs egyben eladó a K-i v.részben, ház abtt. Érd: Plánder In gallanközvetló Iroda, Nk Kazanbk 9. Tel: 93320-111 (21664 K) Nk Hársfa utcában 19 rm-es, udvari garázs eladó. Irányár 500 eR. Kód: 6105. Érd.; Tompa IrvjafJanforgalrni -Kft. Nk Magyar u. 14.
Telefax: 93310-884. (22546 K)_
Űrhajós üli garázssoron 48 nm-es dupla garázsból ktabklott 2 aknás aulószereb műhely (víz, vilany, 3 fázisú áram, mosdó, wc) eladó. Irányár 1,2 mR Érd: Tompa Ingaltonforgalmi Kft. Nk, Magyar u 14.
Tel/Fax: 93310-884. (20254 K)_
Nagyválfry utcában 20 nm-es aknás garázs eladó. Irányár: 700 eR. Kód: G 101. Érd: Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nk Magyar u 14. Tel,1ax: 93310-884. (21004 K)_
Városkapu krt-on 22 rm-es dupla garázs vilarvwal vízzel, fűtéssel, polcokkal eladó. Irányár. 900 eR. Kód G 102 Érd.: Tompa Ingat-bnforgami Kft. Nk Magyar u 14. Tel/lax: 93310-884. (21005 K)
Űrhajós úti garázssoron 20 nm-es aknás garázs (vfz, vilany, szennyvíz) ebdó. Irányár 650 ezer R. Kód G 103 Érd; Tompa I lanlorgalmi Kft. Nk., Magyar u. 14. TeUax: 93/310-884. (20255
Űrhajós úti 20 nm-es garázs (víz, vilany, szennyvíz) eladó. Irányár. 550 ezer Ft. Kód: G 104. Érd: Tompa Irmtlarlorgalmi Kft. Nk, Magyar u. 14. TaUax: 93310-884. (20256 K)_
Nk-n Munkás úti garázssoron 18 rm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 570 R Kód G 100, Erd.: Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Nk, Magyar
14. TeMax.: 93310484. (22418 K)_
Nagyméretű, lütött garázs eladó a K-i v.részben A garázs ház alatti. Irányár. 600 eR Érd: Pb\'rder Ingatlanközvet lő Iroda, Nk Kazanlak 9 93320-111. Murv<flnapokon 8-12, 14-17 óráig. (21930 K) Munkáé lé garzssoron akna nélküli garázs sürgősen ebdó. Irányár 450.000 R. Érd.: Plánder IngaHankörvetlő Értékbecslő Iroda, Nk,
Kazanlak 9 tel. 93320-111 (22073 K)_
Garázs eladó a Hársfa és a Kaán Károly úti garázssoron Irányár: 500.000 R és 350.000 R. Érd: PlárvJer Ingalankőzvetflő Iroda, Nk.
Kazanlak krt. 9. Tel.: 320-111. (22760 K)_
Aknás garázs ebdó a Kaán K. úti garázssoron. Irányár 350.000 R. Érd.: Plánder Ingalbnközvetlő Iroda, Nk. Kazanlak krt 9. Tel:
93320-111. (22761 K)_
Űrhajós utcában 20 nm-es, du^a garázs (egyik aknás) vfz, vilany, szennyvíz bevezetve. Irányár 1,2 mFl Érd.; Tompa Ingatlanforgalmi Kft Nagykanizsa, Magyar u. 14. TeMax: 93/310-884. (20136 K)
18 nm-es, ház alatti garázs a K-i v.részben ebdó. Irányár 800.000 R. ÉRd: Plánder Ingalbnközvetlő Iroda, Nk Kazanbk 9. Tel:
93320-111. (22109 K)_
Munkás úti garázssoron a Városkapu krt-i obabn kbdó garázst ajánlunk 500 R-os irányáron Érd: Plánder Ingalankőzvetflő Nk, Kazan-
bk9 93320-111. (22370 K)_
Hársfa utcában garázs eladó. Irányár 500000 R. Kaán Károly úti garázs soron garázs ebdó. Irányár 350.000 R Érd: Plánder Ingalbnközvetlő Iroda Nk Kazanbk 9. Munkanapokon 9-12. 14-17 órág.
Tel: 93320-111. (22877 K)_
Nk-n (GE30) É-i v.részben 19 nm-es garázs eladó. Irányár 500.000 R. Érd.: Tebk Ingatbnközvetflő Iroda, Nk. Teleki 5/a. Fsz. Tel:
93317-505. (22735 K)_
Garázs sürgősen ebdó anyagi okok mell az Uihajos ubában Mérete: 20 nm, mety műhelynek és raktárnak is kiválóan alkalmas. Érd;
Nk Sugarút74. (22922K)_
K-i v.részben lévő garázs bérleti jogát elcserélném belvárosira. Érd:
317-013, (16 óra után). (22923 K)_
Nk-án a Hermám 0. ubában garázs kbdó. Érd: 313-140/71431 melWten, 17 óra uláa (22924 K)_
Aknás garázs kiadó 4 ezer Ftho dférl a Tégbgyári uti garázssoron. Erd : 16 óra után Nk Kazanbk krt. 12/B. Lakalosné. (22925 K)
Téglagyári uti garázssoron (Dózsa-tokianyához közel) garázs ebdó vagy hosszú távra kiadó, akár raktározás céljráa is. Érd: 93322-146
végy Nk. Bartók B. u 6. IV. em. 4. Fauphé. (22926 K)_
Garázst vásárolnék a Csokonai ubában vagy környékén Ugyanit eladó vagy ebserétietó a Muskátli uh, aknás, pincés garázs Ajánlatokat napközben a 314-559<s, 17 óra után a 318-898-as tetetonszá-mon várok (23029 KJ_
JARMÜ
Aranymetál színű Honda Accord új gumikkal, 1600 cm3-as, 85-os kiadású, 2 év műszakival krtűnő álapolban 500 eFt-éri eladó. Tel:
93316-514. (21966 K)_
rVlercedes tetwgepkocsi ebdó. Érd: Nk-Sánc, Uj Ébt u. 61 (20043 K) 1990-es. piros. 3 ajtós, 205-ös Peugeot friss műszakival ebdó Új kö-perryek, spojter. színezett üveg. Ár 830 eR. Érd: 93313483,16 óra
után (22932 K)_
1960-as kiadású, KOMÁR-MOPED nagyon b műszaki álapolban, boli szármával eladó. Ár. 15 000 R Érd: 903 22-585. (22933 K)
Eladó 50 ccm-es, piros, Yamaha Tray rnobrkerekpár Érd: hétköznap 15 óráig a 93313-140/710-06-os teblonszámon (22934 K)
BMW 325 D. 1986-os évj. egyetbn téten sem használt sértetlen, exkluzív kivitelű, metál zöld színű, klogaslalan, megkíméli állapotban MNM könnyűfém felnikkel, Michelin. MXV 10.000 km-t futott gurukkal Audo mach autcVádóval, riasztóval, kp i zárral, vonóhoroggal, nem használ tél kerékgarntúraval, magyar rryekrü ápolási, karbantartási, javítási kézikönyvvel 1,1 mFt ért ebdó. Érd: 93317-316 vagy
06/20662405. (22935 K)_
VW Pob Fox 1.3 DSL teher színű, 89-es évj. 71,000 km-rel Iriss műszakival, 14.000 km az új motorban vonóhoroggaal ÉLI kerékgarnitúrává! BLAUPUNKT rádtomagnóval. ír^írrteFálbrxXban 750 eR-
ért ebdó. Érd: 93317316 vagy 20/562-405. (22936 K)_
Polski Rét 126-os friss műszakival jó álapolban ebdó Érd: 93317-731 (22945 K)_
BMX kerékpár újszerű álapolban (keveset használ), kontralékes el-adó 8.000 R-érl. Erd: 90316066 tebtonon 18 óra Ján. (22946 K)
Audi 80-as autó alkatrészként eladó. Éra 06-307369 -004-es letető-non (2X30 K)_
Polski Fbt 126-os. 1984-es és 1981 -es, jó állapotban eladók. Irányár 80.000 Ft. és 110.000 Ft. Érd: 318-730-as teblonszámon (23031 K) Kaz 69-es terepjáró bukócsővel, forgalmi engedélyei, jó álapolban, részteMizetessel is sürgősen ebdó Irányár 250 eR (23079 K)
ALBÉRLET
Plánder Ingatlanközvetlő Iroda keres kbdó átértet lakásokat, házakat, szobákat, garázsokat a kiadónak djtaJan bértokózvetlésssel. Keressen személyesen vagy telefonon Nk Kazanbk 9. Tel: 93320-111 murtanapoton 9-12,14-17 őréig. (21652 K)_
Keresünk kiadó albérleteket, bkásokai, csabd házakat, bútorozottan vagy anékül Tebk Ingalbnközvetlő Iroda. Meglatol bennünket a Teleki uba első négy emebtes házának töbszritjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben Nk Teleki u 5/A. Fsz Tel: 93317-505, Nytva: H-P-jrj 9-16 őréig, Sz.: 10-12 óráig. (12028 K) Albérletet keres-kfnál az ÉGISZ Ingalbnközvetlő Iroda a város különböző pontjain (Teles lakásokat; szobái tokáson belül lirdőszoba és konyha használattal, egyedi v kp. fülessel.) Érd: 313371 tebtonon 14-18 óráig, vagy Teleki u. 16. abtt az Égisz lodában (20507 K) Nk-án a belvároshoz közel 1 szobás, egyed gázas, udvari bkás kiadó. Fürdő nrcs Bérleti dj rezsrvel együtt 12.000.-Ft/hó. Érd: PANORÁMA INKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON Biztosló Épület Isi) Tel: 93310-504. (22979 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1,5 szobás, telefonos, kp. lúléses, bútorozott, 8. emeteti bkás kiadó Bérleti d"p 19.000, R+rezsVhó. PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító épület tsz.) Tel.: 93310-504. (22980 K) Nagykanizsán a Berzsenyi ufcaban 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan bkás kiadó. Bértelid} 39.000-Ft+rezsVrb. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16, (ÁB AEGON Biztosló Épület Isz.) Tel.: 93310-504. (22332 K) Letenyén 1. emebten 1+2 félszobás, 65 nm-es, parkettás, egyed gázas, erkélyes, vizórás lakás kiadó. Bérteli dj: 18,000. -R+rezsvhó Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykar* zsa. Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épület tsz) Tel: 93310-
504. (22981 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 1,5 szobás, kp. fűtéses 5 emeteti bútorozott lakás bado Bérteli dj- 15.000.fl+rezsii» Érd: PANORÁMA INKÖZ INATLANKÖZVETÍTO IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épúbt tsz) Tel: 93310-504. (22982 K)
Munkás utcában 1+2 lélszobás, 3. emeleti közponli fűtéses, bútorozatlan bkás kiadó. Bérleti d\'f. 15.000.-Ft+rezsmó. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös lér 16. (ÁB AEGON Biztosló Épúbt fsz.) Tel.: 93310-504. (22654 K) Sormáson 4 szoba halos, letőtérbeépléses 120 nm alapterületű család ház bútorozva, vagy butorozalhnii, garázzsal hosszú távra kiadó. Bétteti dl: 30.000,-Ft+rezsvhó. Érd.: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AE-
GON Biztosito Épület Isz.) Tel 93310-504. (22655 K)_
Palbban kétszintes csabdi ház alsó szrijén 2+1 lélszobás tokás bútorozva vagy anékül kadó. Bérteli dv 2Q.O00 -Fl+rozsrho Érd: PANORÁMA ftJKOZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykarizsa, Eötvös tér 16. (ÁB AEGON Biztosító Épület fsz.) Tel: 93/310-504.
(22983 K)_
Nk-án a belvárosban 2 szobás, egyed gázas, bútorozatlan csabdi ház garázzsal kiadó. Bérteli dj: 30,000 Ft+rezsvtb. Érd: PANORÁMA INKÖZ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nagykanizsa, Eötvös tér 16 (ÁB AEGON BiztoslóEpübt Isz)TeL: 93310-504 (22964 K)
Kiadó Nk belvárosához közel csendes helyen, új épületben. 2. emeleti, 4 szobás, 100 nm-es, 2 erkélyes, bútorozott, egyed crkogejzif fűtésű, vfzórás, szőnyegpadós és parkeltazoll. festeti falú, kábeltévés, igényes bkás. Bérteli dj: 100.000,-R + rezsrtb, számlával Elsősorban válakpzások üzteternberek céljára. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA, Nk, Terv u, 4., Tel: 312-058, muikarapo-kon 8-17 óráig. Hiv.szám: SIKER A/291. (23140 K)_
1997. április 18.
KANIZSA - zip*
31
Kiadó Nk belvárosához közel 1,5 szobás, bútorozalbn, központi fűtésű, 5. emeteti lakás Bérleti ti 15.000,-R + rezsji/hó A rezsi 3 lőre kb. 4.000,-ft. Érd: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA. Nk Terv u 4., Tel: 312-058, mifkanapokon 8-17 óráig Hiv.szám: SlKER
A/292 (23141 K)_
Kiadó Nk keleti városrésze ben 1. emeleti 1 +2 felszobás, erkélyes, központi lűtésü, vfzórás, beépített szekrényes, szonyegpadlós, tapétázott 4 emeletes épületben lévő lakás, igény szerint bútorral vagy anékCi Bérleti drj bútor nélkül: 13.500.-R + rezsi/hó, bútorral 16.0%R+rezsjfhó. Hiv.szám SlKER A/293. Érd.: SIKER INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Nk, Terv u 4, Tel: 312-058, minkanapo-
kon 8-17 óráig. (23142 K)_
Irodának telefonos. 1 szobás, és 3 szobás belvárosi rakások kiadók. ER4: Plánder Ingatlanközvetlő Nk Kazanlak 9-0. Tel.: 93/320-111
(22384 K)_
11 nmes, belvárosi üzlethelyiség mosdóval kiadó irodának vagy vállalkozási tevékenységnek hosszabb távra. Érd: 320-111. Plánder In-
gaBankózvetilő Iroda, Nk. Kazanlak 9. (21931 K)_
1+1 félszobás, bútorozatlan, telefonos, egyed cÉkogejzfr lűtésü lakás kiadó a K-i v.részben. Érd: Plánder IngatlanközveMŐ Iroda. Nk Kazanbk krt. 9. Tel 93/320-111. (22997 K)_
1 szobás, bútorozott, 1. emeleti, kp. fűtéses lakás kiadó. Egy fő részére rezsivel 18.000 R, 2 tő részére 20.000 Ft Érd.: Plánder Ingat-lanközvetló Iroda, Nk Kazanlak Irt. 9. Tel: 93/320-111. (22998 K)
2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás abértetbe kiadó, az egyik szoba bútorozva, a másik bútofozaSanul Érd.: Plarcter Ingatlanközvetítő Iro-
da, Nk Kazanlak krt. 9. Tel: 93020-111. (22999 K)_
Használatra oda adom Szentgyörgyvári hegyen lévő hobbi kertemet, petrezselyem\' jerkjém kérem a jelentkezőket a Plánder Ingat-lanközveltiő Irodában Nk Kazanlak Krt. 9 Tel: 93320-111 (221564
K)_
K-i városrészben 2 szoba kiadó. Érd: 375-373-as teleionszámon.
(22841 K)__
Nk-án a PAPÍR KIRÁLY bktsznljén 75 nmes helyiség kiadó |únius 1-től. Érd: 93/310Í53 telefonon. (22929 K)
Albérleti szoba kiadó 1 lő részére. Érd.: de. 10-ig v. este 19-20 óra között Nk Platán sor 7/A. II. Iph II. hétvégén egész nap. (22930
K)_
Belvárosi, komlortos, bútorozott rakás reáís áron kiadó, több havi díjai előre kérek. Tel: 312-677. (22931 K)_
Albérleti szoba kiadó. Érd Nk. Erkel F. u 9 l.em. 3. (23032 K)
Bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba használattal oksón kiadó egy nőnek vagy clákiánynak, ietve nő + egy gyermek részére, (Nem dohányzók előnyben.) Érd: Nk, Kazanlak 3/c. 2/9. Göncz (23033 K) Belvároshoz közeli, ónálló, butorozalbn, egyedi futésu. fürdőszobás, konyhás, lakás, alacsony rezsi kölséggel abértetbe hossszabb távra kiadó Érd.: napközben a 314-559-es. 17 óra után a 318-898-as tele-
lonszámon (23034 K)_
Nagykanizsa belvárosában egyszobás, egyedi fűtésű, vfzórás, bútorozott lakás hosszabb távra kiadó Érd: az esti órákba a 315-596-os
felefonszamon. (23071 K)_
Belvárost, telefonos, kétszobás, részben bútorozott albérlet május 1-lől kiadó. Két hónap előre fizetendő. Érd. 311-045ÖS telefonszámon péntek 18 órától vasárnapig. (23094 K)_
VEGYES
Fagyai, sövény, iskolázott luc és csavaros tűz (dísz fűz) eladó. Érd: Kiskanizsa, Nagyrácz u. 45/A. Tel: 319-624 (21887 K)_
CD írás 500 Ft, emezzel együtt csak 2.000 Ft. Új Sn»r Nintendo gép 22.000 R. Hfvj.: a 06-30Á62-199e« telefonszámon. (21055 K) Gitár, tanctóharmonka, szinletizáfor, zongora oktatást válbbk. Ugyanitt angol nyelvű szövegek tordftásal is válbtom. Érd: Kiss Le-venle, Nk-Sárc, Új Élet u. 61. Héttőn 20 óra után (20603 K)
Szponzort vagy befektetőt keresek egy találmányi szrtfl merőben új mndszenj, egészségügyi készülék prototípusának elkészítéséhez. Leveleket ,Uj fegyverrel a rák ellen\' jelgére a Pl.: 154-be kérek (20604
K)_
Keresem egykori kalonalársaimal. azokat a kanizsai tüzéreket, akik 1943-ban Szolnokon kaptak kiképzést. Majd 1944-ben Ukrajnába kerüllek a Ironlra. Kovács László (kürtös) 16/1es füzétosztály. Érd: 93/320598. (22719 K)
t
Hálás szívvel mondunk, köszönetet mindazoknak, akik
Belső Istvánné
temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat
Tislér Györgynét
utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait helyezték, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Szabó Jenőné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
Sajni Józsefné
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Szakdolizók figyelem! Nincs aki legépe^e a szakdolidal? Keress engem, én vagyok a megmentöcl Igényes, gyors muikára számíthatsz. Ami krhábk még helyesfráskontroll design, színes metektetek kedvező árak Ahol megtalálsz Nk Kazartak krt. 7/A., IV/14.. hétköznap 10-15, hétvégén 8-13 órág. (22864 K)_
Vállalom épületek komplett kivitelezését, régek terujlását, burkolást, laposletők szigetelését, sátortetők felújítását. Tel: 93320-847,18 óra után (22885 K)_
Zalakarosi nyaraló berendezési tárgyai eladók Tel.: 93/314-570.
(22886 K)_
Építkezéshez olcsón juthat használ, ló alapok), 2 db telt 2 db üveges, fehér ajtóhoz és 60 nm-es házról leszedett palához, melyek tárolás miatt sürgősen eladok Érd.: Babsa, Törökvári u 140. Csüt, szombat, vas. 9-18 óráig vagy 322-627 tetefonón. (22887 K)
Ápoló Hauck Twin leslvérbabakocsi (ikreknek is jó) egymás mögötti
ülésekkel jó állapotban eladó. Tel.: 320-474. (22888 K)_
Forgótárcsás mosógép, centrifuga és füny+ó jó álapotban eladók.
Tel.: 320474. (22889 K)_
KJyaház (120x80x110cm) fenyődeszkából, barnára leslett 2500 Fl-
ért eladó. Tel: 18 óra után: 9^314-884. (22890 K)_
Belyeggyüjteményt, képeslapokat azonnali készpénzfizetéssel veszek Tel: 937314-884,18 óra után (22891 K)_
Kétfunkciós babakocsi megkímélt állapotban jutányos áron eladó (összecsukható). Irányár 10.000 Ft Érd: 319-241, egész nap.
(22892 K)_
Kétfunkciós babakocsi reális áron eladó. Érd.: Nk Kazanlak kit. 9/C.
1/7. Tel.: 320-13E (22893 K)_
240 heres, jó állapotban lévő hűtőszekrény lagyasztórésszel reáfs
áron eladó. Érd: 0630370-706. (22894 K)_
Várjuk olyan fiatal párok jelentkezését, akik fizetésüket szabadidejükben plusz keresettel egészlenék ki. Érd: 06-30/370-706 (22895 K)
Fehér bülortapból készüli 25-30 nmes üzletberendezés ofcson el-
adó. Éld: 371460. (22696 K)_
Eladó 160x150es, 6 szárnyas ablak jó állapotban, beüvegezve. Irányár 17.000 Ff. Érd: MrWosfa, Nagy Lajos u 5. Szollár János. (22897 K)__
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Gyerekágy kiváló állapotban, lamnlázatu 5.000 Ftért sürgősen el-
adó. Érd: 322-085. (22698 K)_
Eladó parkoslásra alkalmas ruc- és normán fenyő. Gaívnak jegenye és ludenyő nagy tételen is. Tel.: 93313-883, 16 óra után (22899
K)_
Egy db ktiüzhaló, új gyerekheverő eladó. Érd: 17-19 óráig a 317-
916 bretonon. (22937 K)_
Szorgalmas, lüggeHen, ügyes, Iratai (19-25 éves) hölgyekel keresek bevásárlásra, takarítási munkalatokra Rövid bemutatkozó leveleket
várok .Szorgalom\' jetgére, Nk Pl.: 154-be. (22938 K)_
Szövetkezeti üzletrész eladó, névreszób értékpapír. Irányár 100.000 R kp, vagy bárminemű csere. Érd.: Nk Kazárnak krt 1/C. 4/3. 8.30-
18 óráig. (22939 K)_
SHARP 2 kazettás CD és music center eladó. Irányár 25.000 R. Érd.: 93/314434. (22941 K)_
ETA cBianctáls sz&iyegtBzMógep eladó. Irányár 28.000 R. Érd: 93/314434. (22942 K)_
Nokia Telecom rádtótetefon eladó Irányár 25.000 Ft Érd: 93/314-
434. (22943 K)_
Fagyizó és presszó megnyitásához és beruházásához befektetői vagy csendestársat keresek. Kctosorv megoldás is érdekel Kérem, hagyjon üzenetet a Plánder Ingatlanközvetítő Irodában .Újra indfta-nánk-jeligére, Nk Kazanlak krt. 9. Tel.: 93,320-111. (23000 K) Keresek megbízható kőművest kisebb kőműves munkákra. Számlál nem kérek menő vállalkozók jelentkezését nem várom. Ajánlatai betonozás, falbepucotás, járakészlési munkákra „Ápnksr elfoglaltság" jelijére Plarrier hirdetőbe Nk. Kazanlak krt 9 címre kerek. (23001 K)
Zalakaroson 1 vagy 2 hetes üdülési jogot vásárolnék Ajánlatokat Plánder IngatlankózvetftŐ Iroda elmére kérem, Nk Kazanlak kit 9.
Tel.: 93320-111. (23002 K)_
Nagykerekú, mózeskosaras babakocsi eladó 15 efi-ért. Ugyanit Marké 3 funkciós babakocsi eladó 7 eFtért Érd: 323-597. (23009 K)
Fehér kiságy és kétajtós pebnkázós szekrény eladó Érd.: 318-343
tetefonon. (23018 K)_
Magasan kvaifika.ll. adó- és pénzügyekben, munkajogban jártas szakemberek válla|ák egyéni vállatkozók jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, mezőgazdasági kis- és őstermelők, valamint egyéb önáló tevékenységet végzők könyvvezetését, tekískörü adó, TB munkajogi ügyintézését. Szakértetem, precizlás, diszkrécb. Tel: 93317-024, 93/316488. (23035 K)_
Eladó 1 db Orion 50 programot színes televízió. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: minden nap 17 órától Cím: Nk. Király u. 21. 2. ajtó (23036 K)
17 éves dráklány munkát keres azonnal belépéssel augusztus 25-ig. Ajánlatokat „Napsugár" jeligére várok a Nk Pl. 154-be. (23037 K)
Középkorú hölgy munkai keres. Minden atánral érdekel. Érd.: 93/322-
349es telefonon (23038 K)_
Használt Robotron 202-es típusú vilanyfrogép 8000 Ft éri eladó.
Érd.: 93/322-349es teleionszámon (23039 K)_
1 db 3x2 m-s szőnyeg, 2 db rézkarc, 1 db konyhai gázboyter eladó.
Érd: 316488-as telefonon. !23040 K)_
Eladó jó állapotban tévő Hajdú Enegromai automata mosógép. Érd:
az esti órákban a 323-651 es teblonszámon (23041 K)_
380/2200 W 1400 tonVmn és 380/750 W 1390 tort/mrh vibnymolor
eladó. Érd: 93/371-301es teblonszámon (23042 K)_
Robotron S 6125-ös ebktronrkus írógép monitorral eladó. Érd: 93,371-301 es teblonszámon (23043 K)
Lehet 200 les hűtőszekrény jó álapotban eladó. Érd: Nk, Corvin u. 4/D. 1 em. 3. Kardos. (23044 K)_
Eladó 2 db 3/4«s fértiköpenyek. zöld fehetsznberv 800 db és zöttí-szfnü pireérmelény 1 db 2300 Rért. Éld.: Nk. Kazanlak 1/C. 4/3. 8.30-18.30-ig. (23045 K)_
Eladó szövetkezeti üzletrész névreszób értékpapír sürgősen Azonnal átírással és lebonyollássaL Ara: 135000 R. kp. Vagy ingatlanra cserélném és műszaki dolgokra. Érd.: Nk Kazanlak 1/C. 40. 8.30-18.30-ig. Ar rrw^gallapodás szerint (23046 K)_
Szorgalmas, dolgozni szerelő fiatal 19-29 évesig magabiztos sok szabadidővel rendelkező hölgyeket sürgősen keresek. Magas kereseti lehetőségekkel. Vidékiek előnyben Lakás rriegoldhaló. Várom mielőbbi választevelüket. .Szorgalom\' jeligére a Nk Pt 154-be várok
levelet, (23047 K)_
Nagyon olcsó áron jó álapotban lévő hűtőláda eladó. Érd: Nk. Mun-
kásu 12/AFsz/l. (23048 K)_
Dekorációs rekömgrafka és gyermekszobák lesteset vállalom. Érd: 323-210es telefonszámon (23049 K)
Ipari árammal működő betonkeverő és tápfceverőgép eladó. Éld: 356-243-*« tetefonszámon (23050 K)
Minőségi fehérbor nagyobb létében eladó. Érd: 356-243-as telefon-
számon (23051 K)_
Ha jó minőségű kozmetikai terméket akarsz vásárolni megtetelö áron,
akkor hty. Tel.: 93.322-196. (23052 K)_
Tetetonügyeletet válalok Érd.: 93/322-196-os telefonszámon. (23053 K)
Személygépkocsik alvázvédelmét, testes javiását. műszak) vizsgáztatását, rövid hertétidővel váWom. Érd: Gelse, Kossuth u. 51. vagy a
360-287-es tebfonszárooa !23054 K)_
Kezdő mezőgazdasági gépész muikát vállalna Kanizsa körzetében. Érd.: 06-30/369-004-es telefonszámon (23055 K) Egy idős magányos bácsi vagy nénit, aki magát ellátni nem tudja, ápolással, gondozassa! lakásért válrabm. Ajánlatokat .Szeretet\' j»i-gere varok: a Nk. Pl 1 S4-re .\'23056 Ki_
Eladnám 3 db használt konvektoromat kedvező áron, Itetve ugyanit eladó mély babakocsi mozeskosaras és kiságy. Érd: 322-196-os le-
letonszámon. (23072 K)_
Gyermek fa etetőszék eladó. Irányár 5.000 Ft. Érd: 321 -984es lete-lonon. (23075 K)_
Sok szabadidővel rendekező agiis, 18-28 éves korig hölgyekel alkalmaznék Vidéki hölgyek jelentkezéséi is várom. Magas kereseti lehetőségek Vidékieknek lakás megoktató Jelentkezéseket korlátozott számban fogadok el Fénykép és letetonszám előny. „Korrekt" jelige-
re teveleket várok a Nk Pl. 154-be. (23076 K) _
Idős személyek gondozását elálását, terjes diszkrécióval bizalommal válabk Lakás elenében Egészségügyi bizonyítvánnyal érettségivel és nagy gyakorlattal rendekező személy vagyok .Diszkrécb* jeligére
Nk Pl. 154-re várok tevétekéi. (23077 K)_
Nk-n a Városkapu 10. környékén elvesztettem arany karláncomat. A becsületes megtalálói jutalomban részesítem Érd.: 06-20/273-720-as
tetefonszámon. (23078 K)_
Eladó 2 ajtós akasztós szekrény, fényezett asztal csllár, etoktromos kézi itiogep és rosszabbító Érd: 93/311-739-es totetonszamon te-
het (23095 K)_
Plusz kereseti tehetőség, amit muntaictejéhez, eloglalságához kedve szerint igazinál. Érd: 17 óra után a 06-20fi65O69es letefonon
(hét végén egész nap). (23118 K)_
Albatrosz belső diszperziós lalesték reklám áron kapható 25 kg-os, 2160 R+ ÁFA Érd: LOMBQUE BT. Nk, Takarék út 7. vagy a
93/320-6O5ÖS tetefonszámon. (23119 K)_
Jó álapotban lévő, régi típusú, kombinál dbfabútor asztallal, székekkel ebdó Érd.: 18 ora után a 93/31 7-390«s tebjenon (23120 Kj EVRIKA automata mosógép üzemképes állapotban 10 eFt-ért eladó. Érd.: 13 óra után a 316-509-es tetefonszámon. (23177 K)_
Friss műszakis nyerges Rába fuvarfeladattal eladó. Érd 93/320-084-es teblonszámon. (23185 K)_
l\'ARTNKRKKRESO
48/160 cm rnagas kelemes megjelenésű lüggetlen egzisztenciával rendelkező hölgy varia független hasonb adottságokkal rendekező káros szenvedélytől mentes úr levelét 58 éves korig. .Talán még nem késtem eT bigére Nk. Kazanlak 9. Pfárxbr Hirdetőbe várok levetet. (21782 K)_
45-15753 elvált hölgy megismerkedne független, fó megjelenésű úrral tartós kapcsobl céljából. Leveleket .Piros rozsa\' jelgére, Nk Pl.:
154-re várok (22591 K)_
41 éves független szakmunkás lialafember társat keres 41 éves korig. „Kemény dó\' feiger Nk. Kazanlak 9 Plánder Hirdetőbe várok te-
vetet. (22666 K)_
.Megtaláltak még" jelgére várom vidéki leányok vagy elvált hölgyek levelét 28 éves korig. Én egy 28 éves független, vidéken élő fiatalember vagyok Levetel Nk Ptánder Hirdetőbe várok, Kazanlak 9/D. (22667 K)_
37/156 cm magas, lüggetlen, barna hajú, házias hölgy, akinek a hobbija az olvasás, keresi korban hozzailö, hasonló aclottságokkal rendekező úr ismeretségét. Leveleket „Kereslek" bigére, Nk Kazanlak krt. 9-be. Plánder Hirdetőbe kérek. (22755 K)_
40/I72/B8 független, dpbmás, egyedül élő úr keresi egy nemdohányzó, vékony testakatú hölgy ismeretségét házasság céljából Levelét .Pongó" jeligére várom, Nk Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdető.
(22757 K)_
41 éves, független, 165 cm magas fiatalember rendezeti anyagiakkal korban hozzailö hölgy bvetel vána. Gyemnek nem akadály. Leveleket „Együtt egymásérf jeligére várom Plánder Hidelőbe.Nk, Kazan-Iak9. (22759 K)_
Olyan férfit keresek társamnak aki hűséges, őszinte, korban nozza-mitő, nem a gazdagságra és kalandra vágyk 47 éves asszony va-gyok Leveleket ^súlef bigére, Nk. Pl. 154-m várok. (22839 K) .Orgona" bigére várom a tevéteket független 40-50 év közötti jó megjelenésű llalalembertől, egy csírósnak mondott független 42 éves értelmiségi hölgy. Leveleket Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe
várom. (22878 K)_
Tiszlel uram ha Ön 58-60 év körúti független, meteg otthonra vágyó, akkor Önt keresi egy független, 52 éves, egzisztenciával rendelkező, kedves házias hölgy „Közös otthon" |ekgére Nk Kazanlak 9. Plánder
Hirdetőbe várok levetet. (22879 K)_
41 éves független szakmtrkás fiatara ember társat keres 41 éves korig. .Kemény dkV jelgére Nk Kazanbk 9. Plánder Hirdetőben várok
levelet. (22883 K)_
Lakással kocsival rendelkező, egyedürálb, 37 éves hölgy kedves, rh-leligens úr levelét várja .Tavaszi tabkozás" Jeligéié, Nk Pl.: 154-be.
(22927 K)_
Keresek 60as urat, aki igaz társra vágyik Leveleket Nk Pl.: 154-be kérek „Őszinte" jeligére. (22928 K)
49 éves, elvalt gyermekét egyedül nevelő, Iralalos hölgy saját lakással komory szándékú férfi ismeretségét keresi. Leveleket „Ketten könnyebb" jeligére, Nk Pl.: 154-be kérem. (22944 K)
A múltat eletedlem, előre nézek szerelnék végre egy olyan barátot lakatni, akinek legfontosabb a saját és társa boldogsága. Szeretetét nem rejti el, figyelmes, kiegyen súlyozott, inteligens, vidám természetű. Legyen független, rendezett életvitelű, fiatalos, 52 év körül.
Leveleket így másért mindenT jeligére. Nk. Kazanlak krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek (23004 K)_
38 éves, 165 cm magas, független, rwrrtdohányzö, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező fiatalember keresi korban hozzáírj fiigran, kedves hölgy ismeretsége! komory kapcsolat kJataklásának cé{ábóí. Levelekéi iaiuely" jeÜgére, Nk Kazanlak. krt. 9. Plánder Hirdetőbe kérek (23005 K)_
55 809
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55809 állandó lakhellyel rendelkező polgár él valósunkban és környékén. Az elmúlt hét folyamán huszonnégy csecsemő látta meg a napvilágot Kanizsán és vonzáskörzetében, ebből a létszámból nyolc apróságot jelentettek be nagykanizsai lakcímre. A mögöttünk álló hét folyamán tizenkilenc polgárt kísértek utolsó útjára, városunk lakossága huszonöt fővel nőtt. A hét folyamán huszonhat fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. A hétvégén öt párt esketett az anyakönyvvezető, akik közül tíz nagykanizsai illetőségű.
43 éves. 176 cm magas, független, egzisztenciával, biztos anyagi háttérrel rendelkező fiatalember komoly kapcsobl céljából várja a tevéteket korban rezzáilo hölgyektől, egy gyermek nem akadály „Együtt lenni lenre jól" jelgére, Plánder Hidetőbe, Nk Kazanlak krt.
9 (23006 K)__
Élettársat szeretnék 35 éves korig várom tölgyek bvetel Jó lenne, ha hozzám kölöznéL Légy molett, s nagyon vidám! Szeress és tisz ¦ lej! Leveleket „Vörös rozsa" jeligére, Nk. Pl: 154-be kérek (23008 K)
42 éves 160 cm magas független vidéken élő fbtatember keresi kor. bari hozzá llő hölgy levelét, aki rendezett otthonába költözne de legalábbis tarlós kapcsolatra vágyik „Együtt-Egymásért" bigére Nk Ka^ zanbk 9. Plánder Hirdetőbe. (23166 K)_
„Tavaszi találkozás" jeligére várom független, 47 éves korig olyan hölgy levelét, aki minden htommal elogadna, igazi társra vágyó független 47 éves férfi vagyok Gyermek nem akadály. Nk Kazanbk 9.
Plánder Hirdetőbe várom a leveleket (23167 K)_
34 éves független magas jó megjebnesü fbtatember keresi élete párját komory kedves csinos hölgy személyében. .Júniáls\' jeligére Nk. Kazanlak van;* levetet l2:i16S K.
36/164 cm magas elvált diplomás hölgy, rendezett anyagrakkai keresi korban hozzá ilő elVál fatál ember levetél tartós kapcsobl kialakítása céIából. „Búzavirág; jelgére Nk. Kazanlak 9. Plánder Hirdetőbe
várok bvetel (23169 K)_
144/7CV56 éves fiatalos, káros szerx/edérVtől mentes, igényes özvegy férfi keresi azt a nem dohányzó, arányos testalkatú igényes hölgyet, aki otthonába költözne, fényképet kérek, amit visszaküldők „Szere-tef jeltgére Nk. Kazanbk 9. Plánder Hirdetőbe várok tevelet. (23170
K)_
28 éves 166 cm magas, kék szemű, káros szenvedélytől mentes, barna hajú, inteligens, lügaetten fiatalember keresi élete párját. Olyan hölgy személyében, aki nem a királyfit várja a fehér lovon, hanem a fokion élő Ijút. Kizárólag vidéki hölgyek bbntkezésének .M élet együtt könnyebb" jeígere Plánder Hirdetőbe Nk Kazanbk 9. várok levelet. (23171 K)__
93/314-672
Az Élettér Egyesület által működtetett állatmenhelyen csaknem száz talált vagy elkóborolt eb vár gazdára, köztük kis- és nagytestű keverék házőrzők és fajtiszta kutyák.
A talált kutyák hétfőtől péntekig, nyolctól tizenegyig adhatók le a menhelyen. A gazdátlan kutyusok - akik egyébként bekerülésükkor oltást kapnak, orvosi ellátásban részesülnek, s pontosan nyilvántartottak - | szombatonként délután kettőtől | háromig - költégtérítési díj fi- ^ zetése ellenében - elvihetők " Sáncban, a Thúry-laktanya mö- !5 gött található menhelyről. Fel- 5 hívjuk a gazdik figyelmét, hogy az elveszett vagy elkóborolt kutyusaikat elsősorban a menhelyünkön keresse.
INGYENES
lakossági apró
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. TELEFON:
93/310-840, 312-308
JeJfif, tk * OfittttkififJtákí U mit iírJttáéil »(tri íréitíbíiéit
MftÁttaimn.
32
KANIZSA -
1997. április IX.
LOPÁS A TUNGSRAMNÁL
Március 29-én éjszaka tetőmegbontás módszerével két raklapnyi alkatrészt loptak el a Tungsram kanizsai fényforrásgyárának raktárából. A hetvennyolc doboz közel húszezer darab energiatakarékos izzó előállításához szükséges elektronikai egységet tartalmazott. A gyár volt dolgozói és az akkor még alkalmazásban álló társaik a lopott árut egyikük lakására vitték, április negyedikén a rendőrök az alkatrészek mintegy nyolcvanöt százalékát meg is találták. Az el-
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93)\' 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 19-én 20 órakor: VIRÁG-BÁL. A műsor vendége: Délhúsa Gjon. Zene: Maros Família
- 20-án 10 órától: „EGY NAP EGÉSZSÉG" - rendezvénysorozat
Futóverseny, sportbemutatók, kiállítások, túra, fórum, előadások
- 20-án 20 órakor: KÁPOLNA KONCERT - AZ AUER VONÓSNÉGYES HANGVERSENYE
- 22-én 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
„Görögország földjén" - diaképes útiélmény-beszámoló
- 23-án 10 órakor: BABSZEM g JANKÓ - zenés mesejáték - | MAZSOLA-BÉRLET ™ A Meseszínpad Budapest ó előadásában *j 12.45 órakor: BABSZEM § JANKÓ - TAPSI-BÉRLET 14.30 órakor: BABSZEM JANKÓ - MANÓ-BÉRLET
fogott öt személyből négyet letartóztattak. A nyomozók feltételezése szerint az önmagában használhatatlan elektronikai egységek mellett az energiatakarékos izzó összeállításához szükséges más alkatrészeket is lophattak a tettesek, vagy erre készültek. A kompakt fénycsövek esetében is történhetett hasonló, hiszen ezekből a feketepiacon már megjelentek a házilag gyártott áruk. A gyárban biztonsági szolgálatot ellátóknak - annak ellenére, hogy egyes biztonsági őröket többször megkörnyékeztek - nem volt közük a lopáshoz, a kérdéses időben a gyár más pontján gyanús körülményeket vizsgáltak. Az elkövetés után pár nappal videós betörésvédelmi rendszer kiépítését tervezték, a feltételezések szerint az utolsó napok lehetőségét használták ki a tolvajok.
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
A „Liberális Nagykanizsáért"
Alapítvány meghívja Önöket DEÁK FERENC SZOBRÁNAK AVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE.
Időpont:
1997. április 18. (péntek) 15.00 óra Helyszín: Nagykanizsa, Deák tér 5. sz. épület Avatóbeszédet mond: Dr. Kóródi Mária, az Országgyűlés alelnöke
DOLT A FA!
A múlt hét végén az Attila utcában, négyemeletes háznak dőlt egy a szél erejétől megtépázott juharfa, míg a Király utcában fenyőfa borult egy melléképületre.
VOLT NINCS
A hétvégén sem pihentek a betörni vágyók. A Bagolai soron egy lakásban jártak betörők, ahonnét arany ékszereket tulajdonítottak el. A kár mintegy egymillió forint. A Kisberki utcában is jártak lakásbetörők, a kár százezer forint készpénz. Egy Dózsa úti házról elloptak egy 25 ezer forintot érő parabolaantennát.
Hivatlan látogatók jártak egy újságárus pavilonjában is, ahonnét újságokat és cigarettákat vittek el mintegy 150 ezer forint értékben.
AZ ÉVSZAK IS KEDVEZ
A Nagykanizsai Határőrigazgatóság által őrzött határszaka-
szokon az elmúlt héten hatvanhetén próbáltak meg jogellenes módon határt átlépni illetve illegálisan hazánkban tartózkodni. Úgy látszik, a tavasz kedvez a zöldhatárátlépési kedvnek, mert a főleg románokból álló gyanúsítottak tömegesen kísérelték meg az átkelést Magyarországról Szlovéniába. Egy kisebb csoportot némi zsebpénzért - előre fizetett négyszáz-négyszáz DM-ért -segítő kezek kalauzolták kis hibával a magyar és szlovén határőrök karjaiba. Az úticél Olaszország lett volna.
HONTALANOK A PADLÁSTÉRBEN
A gyékényesi vasúti átkelő helyen állampolgárságra való tekintet nélkül próbálkoznak embertársaink a padlástérben való elrejtőzködéssel. A román és iraki karcsú emberek mellett két hontalan is menedéket keresett a vonat keskeny tetőterében. A bravúr nem járt sikerrel, a határőrök szemfülesek voltak.
r— Tisztelt Szerkesztó\'ség!
A PICI
Elnéztem szép, formás alakját, harmonikus mozgását, nagyra értékeltem töretlen hűségét. Ha rám nézett szép, meleget sugár;/), ruigy, barna szemével, minden csínytevését elfelejtettem. Amikor az út mellől hozzánk került, picike volt, nagyobb fűben, botladozva járt. Kis termete miatt a Pici nevet kapta. Leányom nevelgette, így legjobban hozzá ködődött. Öröme nagy volt, amikor munkából hazaérkezett, körülugrándozta, mellébújt, fejét ölébe hajtotta. Igazi házőrző lett belőle, idegenek a kerítés közelébe sem jöhettek, mert megugatta őket. Ezt tette, mert féltve őrizte gazdáját, a portát, a házat. Kívülállóknak - szigor, mérges ugatását hallva - úgy tűnt. hogy ez egy érzelem nélküli, kegyetlen, vad kutya, pedig gazdája felé végtelen nagy szeretetet sugárzott, egy érzelemgazdag kutya volt. Amikor az idegeneket ugatta, csak kötelességél teljesítette. Valakinek nem tetszett maradéktalan kötelességteljesítése. Este még vidáman, ugrándozva búcsúzott el gazdájától, reggel már mozdulatlanul feküdt. Hogy mi történt vele az éjszaka, talán sohasem fogjuk megtudni. Nem halljuk többé ugatását, nem bújik többé simogalásra vána a leányom ölébe. De talán még egyszer rossz álma lesz annak, aki ezt tette vele, kegyetlenül meg fogja ugatni.
Király János
¦\'ciiCAirfl*
-- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatárs: Dukát Éva. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305, Menyhárt Reklámiroda Nagykanizsa, Fö út 10. Tel./fax: 93/322-539. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3K7"
NAGYKANIZSA
FÖLDÜNK NAPJA, VAROSUNK - A MI NAPUNK, JÖVŐNK IS TEGYÜNK ÉRTE!
35.
Közgazdász Vándorgyűlés
A hétvégén városunk ad otthon a Magyar Közgazdasági Társaság háromnapos rendezvényének. Ennek középponti témája az EU-hoz való csatlakozásig terjedő időszak gazdasági stratégiája lesz. Időszerűségét önmagában már az is aláhúzza, hogy ez év első felében a csatlakozásunk keretfeltételeit meghatározó, számos döntés várható az Unión belül. Ráadásul a brüsszeli bizottság idei munkaprogramja olyan,\'bennünket közelebbről érintő kulcsterületeket emel ki, mint például a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság és az euró bevezetésének ügye. Meghatározó gondolatköre lesz a vándorgyűlés plenáris és szekcióüléseinek a csatlakozási esélyek növelése, az addig vezető utat lerövidítő, s a fenntartható növekedési pályát biztosító reformlépések sora. Államháztartás, szociális ellátó rendszerek, az infláció visszaszorítása és a többi. Szó lesz a termelő-gazdálkodó szektor széles körű alkalmazkodásának tényezőiről, a kormányzat és a köztestületi kamarák által összehangolandó, s a kis-és középvállalkozásokat érdemben segítő támogatási, képzési és információs programokról. Nagy figyelmet kap a fórumon a gazdaságfejlesztésnek az Unióban kulcsszerepet játszó területi-térségi szemléletű megközelítése is, nemkülönben az agrár-és élelmiszergazdaság csatlakozásképessé alakítása.
Remélhető, hogy a közgazdász tanácskozáson születnek olyan gyakorlatias ajánlások is, amelyek a fő tennivalók pontosabb kitűzését segítik elő - tájékoztatta lapunkat Lukács József, a vándorgyűlés sajtótitkára.
MAGUKRA
HAGYATVA
Kilenc, több gyermekes család várja sorsa jobbra fordulását Bajcsán. Várja, mert egy befejezetlen építkezéssel a nyakukban, adóssággal terhelten pénz nélkül állnak egyszál magukban. Az „ingyen lakás" mára elviselhetetlen teherként nehezedik többségükre. Rajtuk már csak egy mindenre kiterjedő tényfeltáró önkormányzati vizsgálat, illetve ügyészségirendőrségi-bírósági eljárás segítene. Ez azonban várat magára. Lapzártánkkor ugyanis még mindenki csak a polgármester lemondásával foglalkozik, a hivatalos ügyintézés még váratott magára.
A részletekről lapunk 10. oldalútól számolunk be.
BÍRÓSÁGI
ÜGY VÁRHATÓ
Amerinyiben beigazolódnak a vádak, Suhai Sándor három évig terjedő szabadságvesztéssel és pénzbüntetéssel sújtható, az egyik bajcsai építkezővel kapcsolatos cselekményei miatt. Az eddig felmerült információk alapján ugyanis alapos a gyanú, hogy a volt polgármester megvalósíthatta a BTK 317. illetve 318. szakasza szerinti sikkasztás illetve csalás bűntettét.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykaoizss. Tenni, 3, Telefon/lax: (93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 17. szám 1997. április 25.
AUER VONÓSNÉGYES A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN
Csodálatos élményben volt része annak a kisszámú lelkes érdeklődőnek, aki az április végi tél ellenére ellátogatott a kamaramuzsikák nagykanizsai szentélyébe. Az eredetileg a húsvéti ünnepre tervezett és akkor egy baleset miatt elmaradt előadás mostani ismétlésén, a XVIII. század három zene-óriásának egy-egy nagyszerű vonósnégyesét hallhattuk.
Először a vonósnégyes műfajának egyik legjelentősebb zeneszerzőjének Joseph Haydn-nak G-dúr vonósnégyesét, majd ezt követően Wolfgang AmaJ deus Mozart G-dúr vonósnégyesét játszotta az együttes. Rövid szünet után Ludwig van Beethoven a-moll vonósnégyese következett. Az Auer vonósnégyes jelentős nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet, hisz jónéhány külföldi fesztiválon, versenyen szerepelt sikeresen. A quartett fiatal tagjai Kanizsán is bizonyították rászolgáltak hírnevükre, nagyszerű előadást produkáltak.
Erősít az Olaj
»míí».........-mm
A labdarúgás különböző osztályaiban sűrűsödnek az események. A hét végén olajos-rangadóra kerül sor Százhalombattán, ahol az Olajbányász gárdája lép pályára. A tabellaszomszédok - 11. helyen állnak a battaiak - találkozóján nagy a tét. A kanizsaiaknak csak akkor lehet esélye az első nyolcas mezőnybeli helyfoglalásra, ha ezt a rangadót sikerrel veszik. A hírek szerint a piros-kékek megerősített csapattal készülnek a hatpontos találkozóra. Sporttudósitásaink a lap 23-24. és 25. oldalán adjuk közre.
( KANIZSA - S?$4ttoáf? ?Ué?e& ~J
1997. április 18.
AVAROS NAPJA
Ezt követően Szíj Rezső művészettörténész és Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria nyugalmazott főigazgatója ajánlotta az alkotásokat az érdeklődők, jelenlévők figyelmébe.
Ünnepi közgyűlés
A Város Napján, április huszadikán formabontó, ünnepi közgyűlésre került sor a megszokott helyszíntől eltérően a Helyőrségi Klub tükörtermében. Tüttő István,
Z. Soós István: Kaposvár visszavétele
Helyén a glóbusz
A Város Napja ünnepi programjai kezdetén az Olajbányász Fúvószenekar térzenéje és az ünnepélyes zászlófelvonást követően a Rover Majorettcsoport vezetésével az Eötvös térre vonultak az ünneplők és érdeklődők, hogy a városunkat átszelő tizenhetedik hosszúsági körnek emléket állító alkotás avatásán részt vegyenek. A földrajzi érdekességet megjelenítő alkotás egy stilizált földgömb, amelyen kiemelték a tizenhetedik hosszúsági kört és azokat az európai városokat, amelyeket átszel. Ünnepi köszöntőt mondott Lovrencsics Lajos, az alkotást elkészíttető Városvédő Egyesület elnöke, melyben hangsúlyozta, hogy nemcsak esztétikai látványosságnak, idegenforgalmi szempontból értékes és érdekes városi műalkotásnak szánták a glóbuszt, de egyben a hazánkban és városunkban elkezdődött világ felé nyitás szimbólumának is. Az avatási ünnepségen jelen lévő Gleisdorf polgármestere is elismeréssel szólt az emeltetők kezdeményezéséről és az elkészült alkotásról. Lovrencsics Lajos köszönetét fejezte ki a glóbuszt készítő DKG EAST kollektívájának és mindazoknak, akik a tervezéstől a kivitelezésig közreműködtek a munkákban.
Kanizsai galérianyitó Kaposvár visszavételével
Az október huszonharmadikán átadott felújított Kiskastély a galérianyitó ünnepséggel Képzőművészetek Házává lépett elő. A falakon Z. Soós István azon alkotásainak egy része látható szombattól, melyeket életműve részeként adományozott szülővárosának, Nagykanizsának. A Fúvósötös muzsikájával az első zenei előadásra is sor került egyben, majd a város önkormányzata és polgármesteri hivatala nevében Zsoldos Ferenc önkormányzati képviselő mondott avató beszédet. Hangsúlyozta a város erőfeszítéseit és akaratát, amely eredményeképpen felújításra került a Kiskastély, és amellett, hogy állandó képzőművészeti kiállításoknak ad helyet, a kultúra más ágainak is befogadó helye lehet. Kiemelte Z. Soós István kitartását is, amellyel a művész elérte, hogy Kanizsán és arra alkalmas helyen kerüljön kiállításra életműve. A felbecsülhetetlen értékű adományért köszönetet mondott az alkotónak és azért is, mert adománya kapcsán a város megmentett egy értékes, de már nagyon rossz állaptú épületet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a testületet és az ünnepi közgyűlés résztvevőit. Beszédében felelevenítette 1995. április huszadikát, amikor a közgyűlés e napot a Város Napjává emelte. A város múltját felidézve elmondta, hogy az ahhoz méltó szerephez kell juttatni ma is a várost. Értékelte az első szabad választásokat követő önkormányzat városmegújító
eredményeit és a jelenleg funkcióban lévő testület által tett erőfeszítések nyomán épülő, szépülő és fejlődő városi beruházásokat. Rámutatott, hogy az eredmények mellett továbbra is nagy gond a munkanélküliség kezelése. A Város Napja alkalmából köszöntötte Kanizsa lakóit és Kossuth szavaival élve - mely szerint szolgái és nem urai vagyunk a nemzetnek (és a városnak) - fejezte be ünnepi köszöntőjét. Ezt követően dr. Takács Anikó jegyző ismertette a közgyűlés határozatait, mely szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Városért Díjban részesíti Kotnyek Istvánt a festészet, a fotó és a filmművészet terén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, az elismerés mellé emlékplakett és nettó ötvenezer forint jár. Ugyanebben a díjban és nettó százezer forint jutalomban részesült a Szimfonikus Zenekar a város kulturális életében a fennállása óta, háromnegyedévszázad alatt kifejtett munkájáért.
A város díjainak átadása után a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, dr. Fodor Csaba adta át a természetes és épített környezet védelmében élenjáró polgároknak és közösségeknek az alapítvány elismeréseit. A díjazottak: Lencsés Gábor, Hegedűs Pál - a Szentgyörgyvári hegyi út fásításáért -, dr. Matoltsyné dr. Horváth Ágnes - a Rozgonyi utca 6. felújításáért -, Balogh Istvánné - a Kisfaludy utca 1. felújításáért -, ás a Sugár út 2. számú ház lakóközössége az épület homlokzatának helyreállításáért.
L. I.
Európai Vándorlegény Vetélkedő
Múlt hét péntekén az Alpok-Adria térség szakképzési együttműködés keretében megrendezték „A szakma ifjú mestere, európai vándorlegény vetélkedő" versenyét. Az Európai Közösséghez való közeledés jegyében létrehozott vetélkedő legfontosabb célja az E. K.-hez csatlakozó országok területén az oktatási rendszerek közelítésének és a közös munkaerőpiacba való bekapcsolódás előkészítése. A vetélkedőt szervező vagy abban résztvevő iskolára a Munkaügyi Minisztérium tpsz javaslatot, s ebben az évben városunk iskolájára, a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskolára esett a választás. Az is-
kola képviseletében Kovács Mónika, Muller Zsuzsanna és Anfer Tímea második és harmadik osztályos tanulók által alkotott csapat Pálfi Zsuzsanna szakoktató felkészítése mellett a versenyben kitűzött feladatot teljesítette, s ebben még az sem tudta megzavarni őket, hogy az eredetileg kiírt hidegkonyhai ételek bemutatása helyett (mivel a határon nem vihették át az elkészítéshez szükséges húskészítményeket) cukrászsütemények, -készítmények bemutatóját kellett megtartaniuk és elkészíteniük. Hazatértük után az iskolájuk tanéttermében tartott állófogadás keretében, több illusztris vendég jelenlétében a Munkaügyi Minisztérium képviselőjétől sike-
1997. á{ írifis 18. ¦( KANIZSA - Si$ott4á<?i üLéMi6 ) 3
Domborműavatás a Deák téren
A Liberális Nagykanizsát Alapítvány megalakulása óta - 1992 - a kultúra szinte valamennyi területén rendezett és támogatott jelentós rendezvényeket. Ezek sorában irodalmi kávéház, képzőművészeti pályázatok, történelmi előadások, zenei programok voltak.
Az alapítvány tagjai úgy határoztak, hogy 1997-ben - a kiegyezés 130. évfordulója évében egy dombormű elkészítésével tisztelegnek a haza bölcse emlékének. A dombormű elkészítésével a zalaegerszegi Fischer György szobrászművészt bízták meg, akinek előzőleg önálló kiállításai dunántúli nagyvárosokban illetve Kecskeméten és Balassagyarmaton voltak. A Deák-dom-bormű ünnepélyes avatására 1997. április 18-án került sor a Deák tér 5. szám alatt található Ingatlankezelési Intézménynél.
Az ünnepség alkalmából Nagykanizsára látogatott Dr. Kóródi Mária az országgyűlés alelnöke, aki a helyi SZDSZ irodában tartott sajtótájékoztatót, aktuális politikai kérdésekről és a törvényhozás időszerű feladatairól.
Hangsúlyozta, hogy a jogbiztonság, a jogérvényesítés lehetőségei nem igazán adottak. Ezért nagyon fontos a biztonságérzet
wfflmmmmmmmmmmmmmm
megerősítése érdekében az igazságügyi reformcsomag megfelelő előkészítése. A parlament alelnöke rendkívül fontosnak tartja a fogyasztóvédelmi törvény megalkotását a piacgazdaság fejlődése érdekében. Az összeférhetetlenségi törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az országgyűlési képviselőknek - május 4-ig - kell eldönteniük, hogy a mandátumokhoz vagy egyéb pozíciójukhoz ragaszkodnak-e. Eddig mintegy