Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.72 MB
2008-11-12 15:38:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
840
1482
Rövid leírás | Teljes leírás (1.06 MB)

Kanizsa 1997. 045-048. szám - november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
Még a képviselők sincsenek birtokában azoknak az információknak a Vásárcsarnok-beruházással kapcsolatban, amelyek ahhoz hiányoznak, hogy érdemi döntést hozzanak az önkormányzatot érintő finanszírozási és majdani üzemeltetési problémák megoldására. Ez derült ki azok után. hogy a testület többsége úgy döntött, hogy zárt ajtók mögött tárgyalják meg az Alfától az Omegáig Kft. végelszámolásának kérdéseit. Kifogások merültek fel a képviselők egy részében azért, meri semmiféle előzetes vagy írásos előterjesztést nem kaptak, igaz -többek állítása szerint - érdemi információhoz a napirend tárgyalása során sem jutottak. Mint Krémer József alpolgármester a zárt ülést követően elmondta, a kft. vezetőjétől másnapra a közgyűlés bekérte az összes dokumentum - szerződések, megállapodások, számlák - másolatát, hogy végre tiszta képet kapjanak, hogyan is áll valójában a beruházás. Az ülésről távozó Slahl György szerint immár politikai síkra terelődött az ügy és nem cáfolta, hogy a napokban nem volt hajlandó átvenni az alpolgármestertől egy hivatalos levelet.
A városban szárnyra kaptak olyan információk is. amelyek szerint a végelszámolás megkezdését követően is megkíséreltek üzleteket értékesíteni, továbbra is folytatták megyei és helyi sajtóorgánumokban az értékesítési-hirdetéseket. Krémer József elmondta, hogy sok hír szállong a Vásárcsarnokkal kapcsolatban és egyik-nek-másiknak lehet is alapja de nem bizonyítható, a városvezetés nem tud konkrétumokról. A beruházás összköltségéről csak a végelszámolás lezárását követően lehet biztosat tudni. Valószínűleg ez érvényes a tulajdonosok illetve a megnyíló üzletek körére, profiljára vonatkozóan is. ugyanis erről sem tud szinte semmit a közgyűlés.
A zárt ülésen résztvevő Kómán László jelenléte sem volt véletlen. Krémer József szerint valószínűsíthető, hogy a társasházként működő majdani Vásárcsarnok üzemeltetője az IKI lesz. mint ahogy a csarnok melletti parkolót a VIA Kanizsa Kft. fogja működtetni. A testület és a városvezetés azt szeretné, ha az eddig tisztázatlan dolgok tisztázása után. a szabályszerű eljárások lefolytatásával minél hamarabb biilokba vehető, üzemeltethető lenne a vásárcsarnok.
HIVATALI VISSZAÉLÉS
A rendőrség lezárta a nyomozást Suhai Sándor Kanizsa volt polgármestere ügyében. Emlékezetes, hogy Suhai a bajcsai lakásépítők egyikétől hivatali szobájában pénzt vett át, amelyet valószínűleg sajál céljára használt fel. Legalábbis ezt bizonyítja az a
tény, hogy az elmúlt év augusztusától elkezdte törleszteni az OTP-nek csekken azt az összeget, amelyei az ügy kirobbantója, egy fiatalasszony nem kívánt hitelként felvenni.
A közgyűlés által elrendelt vizsgálat után lemondott polgármestert a Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője feljelentette a Megyei Rendőrkapitányságon, amely lezárva az ügyet, az ügyészségnek áladta vádemelési javaslattal a nyomozás eredményéi, hiszen a vizsgálat során sikkasztás és hivatali visszaélés gyanúja merült lel.
UJABB IPARCIKKPIAC? NEM LEHET FELLEBBEZNI?
A volt MÉH-telep iparcikkpiacként történő üzemeltetését immár államigazgatási eljárás keretében nem tudja megakadályozni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal. A nyilvántartásba vételi határozatot megfellebbezte ugyan a jegyző, de a közigazgatá-
si hivatal az ügyiratokat visszaküldte az illetékes jegyzőnek, mert uz indoklás szerint az államigazgatási ügyben nincs lehetősége annak fellebbezni, aki nem volt alanya az eljárásnak.
A majdani iparcikkpiacol üzemeltető vállalkozó elképzelései
szerint hamarosan készen állnak azok fogadására, akik az általuk biztosított feltételekkel élni kivannak. Információink szerint rendkívül kedve/menyes ajanlatot kaptak, a piacozók további elképzeléseiről következő heti számunkban -/aniolunk be.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ARA: 35 Ft
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa, len u. 3.
Telefon/Tax:
(93)312-305
IX. évfolyam 45. szám 1997. november 7,
EMLÉKEZTÜNK
Kinek ne lenne fájdalmas az emlékezés, amikor eltávozott szeretteink jönnek szóba családi beszélgetések alkalmával? Kinek ne kellene nagyol nyelnie, amikor valami hátrahagyott tárgy, felidézett hangsúly nyomán még nagyobb lesz az űr egy elhunyt családtag, barát ulán? Sokan nap mint nap emlékezünk rájuk, nem egy mintha ma is közlünk lenne, és ha halványul is arcuk képe, hiányuk egyre nő. Mert egyre többen lesznek a földi világot elhagyók és sajnos egyre közelebbi kapcsolatokat enni a halai, ahogy múlik felettünk az idő. Amikor már csak halványabban idézhető fel egy-egy-arc. még mindig emlegetjük. A régmúltat, amikor még hiánytalanul együtt volt a család, amikor még nagyi sütötte1 a kalácsot, a nagypapa szidta a politikusokat, Irma néni vagy Jenő bácsi pedig állandóan meglepetésszerű látogatásokat teli.
Rájuk emlékeztünk. Azokra, akik már rég itthagytak minket, azokra, akikkel egy-két éve még gyakorta találkoztunk és azokra, akik a tavasszal még köszönthet-ték az újjászülető természetet, de az őszi gyertyagyújtást már nem érhették meg. Énük égtek a gyertyák, közös emlékeink szorították a torkunkat, hiányuk csali könnyekéi a szemünkbe. Nyugodjanak békében!
I
KANIZSA - Ott^uc
I
1997. november 7.
PER/PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
„Nagykanizsai olvasónk egy ikergarázs Telének a tulajdonosa. Két évvel ezelőtt a másik tulajdonos minden előzetes értesítés nélkül, önkényesen választotta le garázsát - ahol később üzlethelyiséget alakítottak ki - úgy, hogy az átalakítással nagy mértékben megnehezítette olvasó gépjárműtárolójának használatát"
Szerény véleményem szerint, mivel a szomszéd magatartása akadályozza olvasónkat a tulajdonát képező garázsának rendeltetésszerű használatában, célszerű lenne első lépésként a szomszédot határidő kitűzése mellett mihamarább írásban felszólítani, az eredeti - tehát az építkezés előtti - állapot visszaállítására, és emellett alternatívaként felkínálnám számára az átalakítással akadályozott garázsrész eladását, egy megfelelő és konkrétan meghatározott ár mellett.
Amennyiben felszólítása nem vezet eredményre, (vagyis a szomszéd nem állítja helyre határidőn belül az eredeti állapotot, vagy nem fogadja el a garázs közölt áron történt megvételét), úgy igazát - személyesen vagy ügyvédje útján - peres eljárás keretében bíróságon érvényesítheti.
Egyébként olvasónk leveléből az is kiderült, miszerint az építési munkálatokkal kapcsolatban nem kapott előzetes hatósági (és egyáltalán semmilyen) értesítést, ami arra enged következtetni, hogy szomszédja nem rendelkezett a szükséges építési engedéllyel - figyelemmel az 12/1986. (XII. 30.) ÉVM r. 19. § (I) bek. e) pontjára -, annak ellenére, hogy az
épület olyan átalakítása, amely az épületben lévő önálló rendeltetési egységek számának, rendeltetésének megváltoztatásával jár, csak építési engedély alapján végezhető [12/1986.(Xn. 30.) ÉVM r. 8. § 2. pl. Itt jegyzem meg, azt a gépjárműtárolók kialakításánál alapvető követelményt, hogy a gépjárműtároló alapterülete és szabad belmagassága tegye lehetővé az elhelyezendő gépjármű biztonságos beállítását, a vezetőfülke ajtajának teljes kinyílását és a tárolt jármű legalább 0,50 m széles sávon történő körüljárását, ami az átalakítást követő helyzetre is vonatkozik [2/1986. (II. 27.) ÉVM r. 151. §(3) bek.]
Kitüntetések
Az \'56-os forradalom évfordulójának tiszteletére a Magyar Köztársaság elnöke kitűntette a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt katonai tagozatával Sasvári Gábor határőr alezredest, a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság főnyomozóját. A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét dr. Slraub Boldizsár, a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola tanára vehette át.
EMLÉKEZÉS a doni bajtársakra, hősökre
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportja a temető északi bejárata közelében levő „Doni emlékoszlopnál" megemlékező koszorúzást és gyertyagyújtást tartott, megemlékezve az 55 esztendővel ezelőtt az orosz hadszíntéren elesett hősökről. Egy szál virággal, gyertyagyújtással is felhívták városunk lakossága és az elhunyt hősök hozzátartozóinak figyelmét a történtekre.
Honvéd Hagyományőrző Egyesület
EBOLTAS - EB ZÁRLAT IDEJÉN
Több olvasónk is meghökkenve telefonált be szerkesztőségünkbe, mert felfigyeltek lapunk két héttel ezelőtti számának címlapján egy felhívásra. Ebben október huszonharmadikától november harmadikáig ebzárlatot hirdettek ki. Erről kérdezték panaszos olvasóink: Tulajdonképpen mit jelent az ebzárlat? A másik felmerülő kérdés az volt, hogy ebzárlat idején hogyan lehetett elrendelni a veszettség elleni eboltások végrehajtását? A kérdésekkel dr. Tóth Géza kerületi főállator-vost kerestük meg, aki elmondta:
- Ebzárlatot veszettség esetén kell elrendelni. Gyakorlatilag a mostani helyzet nem erről szól - hála Istennek nem egy esetleges veszettség miatt kellett elrendelni - bár a napilapban tévesen jelent meg, mivel nem én rendeltem el, hanem a területileg illetékes hatósági állatorvos. Tulajdonképpen a rókák veszettség elleni oltóanyaggal való beetetése miatt került most sor erre az intézkedésre. Ebben a folyamatban ugyanis a rókák számára olyan csalikat szórnak a területekre, amiben veszettség-vakcina vírust tartalmazó kapszula van. Ez komolyabb fertőzést nem tud okozni, vi-
szont olyan anyagba van burkolva, amelynek illata rendkívül ingerlő a rókák számára, s azok könnyedén meg tudják találni. Ez a kutyákra is vonatkozik, hiszen az ő szimatuk sem lebecsülendő. Viszont a kutyák valósággal habzsolnak, nem rágják szét az ételt alaposan, így a kapszula a gyomrukbu kerül, ahol a gyomorsav pillanatok alatt végez ezzel a rendkívül legyengített vírussal - szemben a rókákkal, melyek alaposan megrágnak minden falatot, így közvetlenül a nyálkahártyájukra juthat a vírus, s elláthalja a feladatát. S aki lakott területen kívül jár, tudja, hogy nagyon sok kutya elcsatangol a lakóházától, s kóborol egy keveset. Ezt kelleti kiszűrni, ennek volt az oka az ebzárlat elrendelése.
Milyen jogszabályok lépnek életbe ebzárlat esetére? Különbözik egyáltalán valamiben az ebzárlat az amúgy is élő jogszabályoktól?
- Csak kevésben. Tulajdonképpen ilyenkor is ki lehet vinni az utcára sétálni az ebeket, de még a természetbe is, kötelezően használva a nyakörvet, pórázt. Illetve, ha a kutya munkát végez, melyben akadályozná a póráz -például pásztor és vadász ebek -, szá-
mukra csak á szájkosár kötelező. Végül is ugyanazok a büntetések alkalmazhatók mint „békeidőben" - a kóbor kutyákat a gyepmesternek be kell fognia, a vadászoknak pedig kötelező agyonlőnie. A városon belüli kutyafuttató terek nincsenek lezárva, el lehet vinni sétálni az ebeket. Ezért is lehetett elrendelni ilyenkorra az eboltáso-kai is, hiszen ha valamikor pórázra vannak fogva a kutyák, az a veszettség elleni oltások időszaka. Póráz nélkül azonnal összeverekednének a kutyák, így a gazdájuk inkább szorosan megköti őket. Ez pedig biztosítékot jelent arra nézve is, hogy nem fognak elcsavarogni a kutyák.
A tulajdonosra nézve pedig a helyi ebtartási rendelet ítélkezik. Tulajdonképpen ez csak egy szó, hogy ebren-delet, azok a szabályok érvényesek, melyek az ebtartási rendeletben foglalnak helyet. A városon kívüli kutyafuttatóknál merül fel egyedül plusz dolog, ugyanis ezek a helyek le vannak zárva, illetve, ha valaki nagyon ott akarja sétáltatni a kutyáját, akkor csak szájkosárral teheti azt.
_Sz.A.
PIROSTEGLAS UTCASOROK
Az ezcrnyolcszázas évek elején az a szóbeszéd járta Kanizsán, hogy a Mura összes kavicsa is kevés lenne a feneketlen városi sár betömésére. Pedig a város és az erre a célra választott Szépítő Bizottság, élén Chinorányi Boldizsár elnökkel, mindent megtett, hogy a csatornázatlan, kövezetlen, világosítás nélküli várost kiemelje helyzetéből. Amikor már nem bírták tovább az emberek, hogy a szekerek alá rő-zsekötegeket rakjanak, járda helyett meg gerendákat, megszületett a pirostéglás utcák ideája. 1810-ben meg is kezdődött ez a munka, de nem volt elég tégla. Hirtelen szakadt az emberek nyakába az a kötelezettség, hogy mindenkinek a háza előtt nemcsak a járdát, hanem az árkot és a hidat is ki kell tégláznia. A munka lassan haladt, pedig a város kölcsönt vett fel, a lakosság pedig nagy értékű fuvart és kézimunkát ajánlott fel, és Varasdról hat flaszterozót hívott. A Fő utca és az Ispitál utca (ma Ady Endre utca) volt az első, aztán folytatódott a sor tovább.
A bizottság másik nehéz, de eredményes munkája volt a város világításának megszervezése. Először a piac körül lakó harmincnégy kereskedő kapott engedélyt arra, h»gy saját költségén két lámpás éjjeliőrt fogadjon, később ide és a városháza elé állólámpák kerültek.
A Szépítő Bizottság nevéhez fűződik az újabb és újabb utcák megnyitása is: az urasági szekerek bevett útvonalát, az Ispitál utcát meghosszabbították Kapronczai néven, majd ezt a forgalmat elterelték az Iván utca megnyitásával (Csengcry utca). Kiszélesítették a Légrádi (mai Kazinczy) és Szeglet utcát (Kölcsey utca), és engedélyezték, sőt bíztatták a lakosságot, hogy építkezzen, s így alakult ki lassan, a század végére az a sok-sok kis keresztutca, amelyik már a mai városképnek is része.
1997. november 7.
KANIZSA -
I
®KÍKÍͧÍP2
- Hatvanmilliós bevételkiesés?
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság múlt heti ülésén tűzte napirendjére az ünnepi vásár tartásával kapcsolatos kérdéseket. Rákhely Árpád a kereskedők képviseletében elmondta, hogy két hete került sor egy egyeztetésre, amelyen a város képviselői és a kereskedők képviselői ültek asztalhoz, hogy a vásártartással kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A megbeszélésen érdemi döntés nem született, pedig az ünnepi vásár kezdésének időpontja nagyon közel. Rákhely Árpádtól megtudhattuk azt is, hogy a Vásárcsarnok déli oldalán elterülő magánterület tulajdonosa az önkormányzatnak fizetett ár feléért ad módot és főként helyet a kereskedőknek. Amennyiben a város nem teszi meg idejében a maga ajánlatát a kereskedőknek, abban az esetben könnyen elveszítheti azt a hatvanmilliós bevételt jövőre, amelyet a standok bérletéért az idén kapott. Imre Béla válaszában elmondta, hogy a város nyilván nem szeretné elveszíteni sem a kereskedők bizalmát, sem a bevételt, ám az ajánlat megtételéhez az illetékes osztályoknak is pontos információkra van szükségük, nevezetesen hány kereskedőt érint a dolog, mekkora standok szükségesek. Az osztályvezető elmondta, hogy a parkoló melletti területen nyerhet elhelyezést az ünnepi vásár, a területet december elsejétől vehetnék igénybe a kereskedők. A téma kapcsán megtudhattuk, hogy január elsejétől új helyen kerülne kialakításra az iparcikk-piac, igaz ez még nem a végleges elhelyezést jelenti, hiszen annak kialakításához nem állnak megfelelő anyagi eszközök a város rendelkezésére. Az iparcikk-piac a tervek szerint a Király utca 23-ban várja majd az érdeklődőket jövőre, s csak az azt követő évben költözne végleges helyére a Vásárcsarnok közelébe.
D. É.
A RENDSZER ELÉRTE CÉLJÁT
„Nem érzem, hogy olyan súlyos gondokat okozott volna a fizető parkolók bevezetése a városban, mint az a képviselői indítványokból kitetszik. Sem magam, sem pedig a parkolóőrök nem tapasztaljuk azokat a problémákat, amelyeket Magyar József képviselő felvetett. Mi több a fizető parkolók rendszerének bevezetése elérte a célját, hiszen relatív parkolószám-emelkedést eredményezett, és a belváros leterheltsége is mérséklődött" - mondta el Gáspár András a Via Kanizsa Kft. ügyvezetője a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Megtudhattuk azt is, hogy a parkolóórás rendszer bevezetése az adott körzetekben egyszerre történik majd. Továbbra is félóra lesz az alapidő. Rendezetlen kérdés az iparcikk-piac kereskedőinek parkolószámlája. A társaságnak ötmilliós bevételkiesést eredményezett Suhai Sándor egykori polgármester azon ígérete, hogy a fent említett kereskedők ingyenesen vehetik igénybe a KÖGAZ-parkolót, s ezt a város majd valamilyen módon rendezi az üzemeltetővel. A bevétel elmaradt, s hogy kin lehetne behajtani, azt egyelőre senki sem tudja. D. É.
MI LESZ VELED?
- Nagyrác úti iskolaépület
Nem támogatta a Bozsoki Imre műszaki osztályvezető-helyettes által a volt Nagyrác utcai Általános Iskola „A" épületeként ismert építmény hasznosítására előterjesztett terveket a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A tervek szerint az épületet szociáüs otthonként hasznosíthatták volna, a készítőjük szerint egyelőre harminc harmincöt főre kialakítva. Ez a jövőben korlátlanul bővíthető lenne, s így megoldásra kerülhetne az a \'9l-es - máig érvényben lévő -közgyűlési határozat is, mely szerint a lazsnakpusztai és a Szent Imre úti szociális otthonokat egy teljesen új otthonba költöztetnék egybe. A bizottság - dr. Bárányi Enikő indítványára - döntésében kimondta azt is, hogy jelenleg Nagykanizsán egy, legalább százötven férőhelyes szociáüs otthonra lenne szükség.
* * *
Megtárgyalásra alkalmasnak találta, és vitaindító elképzelésként támogatta Béres Márton Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos önálló képviselői indítványát a Szociáüs és Egészségügyi Bizottság. Az előterjesztő szándékai szerint egy kövületet kívánt megszűntetni, önmaga jellemzése szerint is vitaindítónak szánta indítványát. A képviselő elképzelése szerint az intézmény közhasznú társaságként működne a továbbiakban, melyre Magyarországon már van adott példa. Ezekkel a nézetekkel, a kht-ként való működtetéssel dr. Ber-linger Henrikné, a Szociális Foglalkoztató igazgatója nem ért egyet. Szerinte egyrészt nagy anyagi kiadásokkal járna egy átalakulás, másrészről nemhogy nyernének, inkább veszítenek a pályázható területekből.
KEVÉS A MUNKA
Nagykanizsán évek óta a Szociális Foglalkoztató anyagi gondokkal küzd, miközben folyamatosan nő az általa foglalkoztatottak létszáma. Bár ebbe a létszámba nemcsak azok kerülnek, akiknél a csökkent munkaképesség miatt lett szükségszerű az intézményben való foglalkoztatásuk.
- Jelenleg hány százalékban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket? -kérdeztük dr. Berlinger Henrik-nétől.
- Két csoportra osztható az általunk foglakoztatott létszám, ennek egyik csoportja a legalább negyven százalékban megváltozott munkaképességűek. Az arányuk a többiekhez képest húsz-, huszonöt százalék, ez főre vetítve harmincöt, negyven embert jelent. Természetesen, ha a munkahelyeken nézem ezeket az arányokat, már módosulnak a számok, hiszen például a varrodában a munkavégzés megköveteli azt, hogy viszonylag megfelelő egészségi állapottal rendelkezzenek az ott dolgozók. Ezen a területen leginkább a többgyerekes családanyák dolgoznak, ők is - anyaságukból adódóan csak napi három-négy órás részmunkaidőben. Ez körülbelül nyolctíz főt jelent. Léteznek szociálisan rászondlak is. Náluk előfordulhat, hogy már nagyobbak a gyerekek, de a család jövedelme annyira alacsony, hogy \'rászorulnak a foglalkoztatásunkra, s nem tudnak több műszakot vállalni. Hosszú ideje munkanélkülieket is foglalkoztatunk, általában szintén szociálisan rászond-takat. Egy bizonyos létszámot -mintegy negyven főt - folyamatosan kiközvetítünk a Tungsram felé, de mivel három műszakban kell dolgozniuk, oda csak egészséges embereket tudunk küldeni - ide megint csak a hosszú ideje munkanélküliek közül válogatunk, főleg azokat, akiknek már a jövedelempótló segély is lejárt.
- Milyen és mennyi munkát tudnak számukra biztosítani?
- Itt megint részlegenként kell végignézni a dolgokat. A varro-
dai tevékenységünknél szerencsére egész évben folyamatos volt a munka ellátottság. Igaz, hogy a saját magunk általi értékesítésre gyártott termékek -munkaruhák, lakástextíliák - kisebb arányt képviseltek, de bérmunkákkal ki tudtuk pótolni a keletkező munkahiányt, s folyamatosan le tudtuk kötni az általunk itt foglalkoztatott munkaerőt. Ennek is köszönhető, hogy egész évben tudtunk hirdetni varrónő felvételt. A nyomdában már időnként felmerülnek kapacitás-lekötési problémáink, de viszonylag folyamatos ott is a munka. Szeretném, ha teljesen ki lenne használva a nyomdai munkaképesség, ezért próbálunk mindenfelé jelentkezni - cégeknél, intézményeknél -, s szeretnénk elérni, hogy lekössék a teljes kapacitásunkat. Úgy érzem, hogy még mindig nem túl jó a társintézmények és a hivatal hozzáállása ehhez a témához. Mindenki tudja, hogy csak a polgármesteri hivatalban rengeteg nyomdai termékre, munkára lenne szükség, melyet mi el tudnánk vállalni. Ezt a lehetőséget azonban nem használják ki. Ez kisebb mértékben ugyan, de vonatkozik a különböző intézményekre is. Gondolok itt elsősorban az iskolákra, ahol szintén nagyon sok munkalehetőség lenne nyomdánk számára - elég, ha a ballagási meghívókra, évkönyvekre gondolok. Szerintem ezen a téren még sok lehetőségünk létezik, meg kell találnunk az együttműködés útját. A rehabilitációs részlegünk, mely gyújtó összeszereléssel, fejválogatással foglalkozik, egész évben tudott munkát biztosítani, viszonylag folyamatosan adott volt a munka. Viszont az itt lévő létszám elég alacsony, ezért változatlanul keresünk olyan céget, mely kézi munkát tudna számunkra biztosítani. Jelenleg Kanizsán nincs ilyen cég, Kaposvárról kapunk munkát. Pedig ez a munkaterület a megváltozott munkaképességűek számára a legkedvezőbb, hiszen ezt akár otthon is lehet végezni.
Sz. A.
4 Q KANIZSA- Ö$íévi4HáKw*t ) 1997. november 7.
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ffiii
A napirend meghatározásával kezdte munkáját a soros ülését tartó kanizsai közgyűlés.
Ezt követően napirend előtti felszólalásában Tarnóczky Attila a Kanizsa hetilap múlt heti számának címlapján megjelent „Csak a második volt az igazi" című cikk állításaira kérdezett rá. Tüttő István polgármester válaszában kifejtette, az ügyben vizsgálatot folytatnak, az eredményről tájékoztatást fog kapni a testület.
Papp Ferenc az Iharos község közelében helyet kapó gázturbinás hőerőmű ügyében kérte a polgármestert, hogy biztosítsa a megfelelő tájékoztatást a polgárok számára. Ezt a polgármester megígérte.
Első napirendi pontként a polgármesteri tájékoztatót tárgyalta meg a képviselő-testület. Tarnóczky Attila a Kórház utca 5. szám alatti épület ügyében kérte a polgármesteri hivataltól az ingatlanra vonatkozó elképzelések kidolgozását. A képviselő sajnálatát fejezte ki amiatt az immár több alkalommal is előforduló eset miatt, hogy az Architekt GM munkát nyert el a vásárcsarnok körüli építkezéseknél, s a vállalt feladatait nem teljesítette. Rost János ennek kapcsán a fizetendő kötbérre kérdezett rá, valamint részletes tájékoztatást kért az Architekt GM által az elmúlt évben elnyert munkákról. A kérdésre válaszolva Karmazin József közölte: a hivatal egymillió négyszázezer forintos kötbérigénnyel fordult az Architekt GM felé, aki eddig ezen kötelezettségét nem teljesítette. A kért tájékoztatást a képviselők számára el fogják készíteni. Deiszinger József a Kalmár u.-Arany János u. összekötő útszaka-
szának, valamint a kanizsai kórház átvilágításának költségeire kérdezett rá. Az összekötő út ügyében Imre Béla műszaki osztályvezető elmondta - a beruházás 23 millió nyolcszázezer forintba került, s ehhez még járulékos munkákra mintegy nyolcszázezer fo-rintot kellett fordítani. Dr. Nemesvári Márta a szociális és egészségügyi osztály vezetője a kórház átvilágítási költségeit kétmillió forint nettó összegben határozta meg, s elmondta, hogy az átvilágítással december nyolcadikára végeznek.
Dr. Csákjai Iván az élelmiszerpiacon található pavilonok lebontásáról szóló határozat határidejére kérdezett rá. A határozatban megjelölt november harmincadikát végül is a műszaki osztályvezető megkérdezése után Kalmár István javaslatára december harmincegyedikére módosította a testület.
Béres Márton a több mint két hónappal ezelőtt Zalakaros és Letenye városaival közösen aláírt együttműködési megállapodás fejleményeiről érdeklődött. Tüttő István elmondta, a megállapodást mindkét város képviselő-testülete elfogadta, erről azonban írásos értesítést nem küldtek.
A vita lezárása után a polgármesteri tájékoztatót a testület elfogadta.
Minthogy interpellációt és kérdést egy képviselő sem nyújtott be, a közgyűlés a harmadik napirendi pont megtárgyalásával folytatta munkáját. A nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló rendelet vitájában először dr. Bárányi Enikő kért szót. Kérése a komoly értékű ingatlant felajánlók számára további lakbértámogatásra irányult. Tarnóczky Attila a rendelet második paragrafusát
k„.......iiify.-\'
kérte módosítani, az eredeti szöveg szerint ugyanis házaspárok esetében mindkét személynek képesnek kell lennie önmaga ellátására. Ezt a közgyűlés oly módon módosította, hogy házaspár esetében elég legalább az egyik házastárs legyen önmaga ellátására képes. Deiszinger József a házban működő nyugdíjas klub működéséről érdeklődött, hogy kiterjed-e az egész városrészre. Erre dr. Nemesvári Mártától igenlő választ kapott.
Marton István indítványozta, hogy a ház lakásainak betelepítését csak megfelelő számú minimálisan húsz - jelentkező esetén indítsák el, hisz nem szabad vállalni azt, hogy a ház lakásainak esetleg a fele sem lesz lakott. A javaslatra reagálva Zsoldos Ferenc kérte társait, hogy azt semmiképpen se fogadják el. Béres Márton felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket, hogy a rendelettervezet heves vitát váltott ki bizottsági szinten is. Ebből le kell szűrni a következtetéseket, hogy a jövőben ne szükséghatározatokkal próbálják az utolsó pillanatokban továbbvinni az eredeti elképzelésekel.
Dr. Nemesvári Márta elmondta: nem elképzelhetetlen, hogy fél év múlva szociális intézménnyé váljon az épület. Mint közölte, más városokban csak egymillió forintos adományt kértek hasonló esetekben, s kérdéses, hogy egyáltalán van-e kétmillió forint értékű önkormányzati bérlakás nyugdíjas birtokában, hisz ilyen lakások felújítására évek óta nem költölt semmit az önkormányzat. Ekkor Tüttő István a vitát lezárta, s szavazást rendelt el. A képviselő-testület Marton István indítványán kívül valamennyi módosítással a rendeletet elfogadta.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Legutóbbi ülésén elnöki beszámolójában Teleki László CKÖ-elnök elmondta, hogy létrehoztak egy jogvédő irodát, amelyhez megnyitása után jogi, diszkriminációs sérelmeikkel fordulhatnak a panaszosok.
A tehetséggondozásra jelentkezettek számát kevésnek tartja a kisebbségi önkormányzat. Mivel nincs anyagi kihatása a szülőkre, érthetetlennek tartják, hogy nem használják ki a lehetőséget a gyerekek.
A kanizsai az egyedüli kisebbségi önkormányzat, amely önállóan Internet-programot nyert számítógéppel együtt. A CKÖ az Internethez való hozzáférés lehetőségét mindenki számára biztosítja.
Közösségi ház működtetésére pályázott a CKÖ, amelynek indításához már egymillió forintot el is nyertek. A kiszemelt épület a Teleki utca volt Petőfí-iskolai épület, de mint Teleki László elmondta, információ szerint más is pályázik az ingatlanra, a Vöröskereszt igényéről már tudni lehet.
Karácsonyi élelmiszercsomagok osztását is tervezi a CKÖ a legrászorultabbaknak, ehhez mintegy háromszázezer forintra lenne szükség, amelyet a meglévő pénzkeretekből kellene megoldani.
December 11-én Nemzetiségi Nap lesz, I7-én pedig a nyugdíjasoknak kedveskednek ajándékokkal és kulturális műsorral.
Az elmúlt évben sikert aratott mullikulturális ismeretek immár vetélkedő formájában jutnak el azokhoz, akik a CKÖ felhívására a játékra jelentkeztek. Hét iskola kilenc csoportja és két egyéni pályázó vállalta, hogy részt vesz a fordulókban, megméretteti tudását, amelyhez információkat, tudnivalókat a helytörténeti gyűjteményből szerezhetnek.
A CKÖ által összeállított vándorkiállítás anyagát egyre több oktatási-nevelési intézmény kérte, ezen kívül rajz és irodalom órai közreműködésre jeleztek igényt egy iskolából.
Rövid szünet után Nagykanizsa felsőoktatási intézmény alapítási lehetőségének megtárgyalásával zárt ülésen folytatta munkáját a közgyűlés. A vita és szavazás végén Tüttő István polgármester tájékoztatásában közölte: a közgyűlés határozatában kimondta, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város felsőoktatási intézményt kíván alapítani. A felsőoktatási intézmény formája a nagykanizsai önkormányzat által létrehozott alapítvány által fenntartott, államilag elismert, de nem állami felsőoktatási intézmény lesz.
Az alapítandó főiskola elhelyezésére vonatkozóan a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak kell javaslatol terjesztenie a közgyűlés elé. Az alapítással kapcsolatban felmerülő költségeket a jövő évi költségvetés terhére biztosítják. A főiskola alapításának érdekében az önkormányzat előkészítő bizottságot hozott létre, mely feladatául az akkreditáció és a főiskolai működés előkészítését kapta. Egyben a közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a főiskola alapításának érdekében kezdjen tárgyalásokat és tegyen javaslatot alapítvány e célra történő létrehozására.
Ezt követően nyílt üléssel folytatódott a közgyűlés. A városatyák elfogadták az Északi Városrész Részletes Rendezési Tervét, majd az önkormányzati kincstár bevezetésére vonatkozó javaslatot. Visszautasította a testület a területi nyugdíjpénztár alapításával kapcsolatos szándék kifejezésére vonatkozó javaslatot, majd jóváhagyta a városüzemeltelés terén 1995-1997 közötti időszakban elért eredmények-„ről szóló beszámolót. Szintén elfogadták a képviselők a pénzmaradványok átcsoportosításáról és felhasználásáról szóló javaslatot, valamint a jelen tanév indításáról és jövő tanévben indítandó osztályokról szóló tájékoztatót. Nem kívánt foglalkozni a Humán GESZ átszervezésével a közgyűlés, valamint elnapolta a Honvéd Thury SE és az önkormányzat közötti megállapodás felmondásának vitáját is.
Elfogadta ugyanakkor a Nagykanizsa Labdarúgásáért Alapítvány alapító okiratának módosítását, valamint Zala Megyei Tűzoltóparancsnoksággal való megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot. Nem támogatták a képviselők az Apor Vilmos Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést, majd elfogadták a Vasemberház beruházási programjának módosítását. A fasori dűlő ügyében a képviselő-testület döntése értelmében a megyei főügyészségre nyújt be törvényességi kérelmet a kanizsai önkormányzat.
Sz. A.
1997. október 31. C KANIZSA - Wotdeté* ) 5

KÖZMEGHALLGATÁS
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselő-testülete az Önkormányzati Törvény előírásainak megfelelően 1997. november 18-án kedden 16 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
KÖZLEMÉNY
A Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksága
értesíti Nagykanizsa város és
környéke lakosságát, hogy ügyfélszolgálati irodája Nagykanizsa, Teleki út 3. szám alá költözött.
Katonai igazgatási ügyekben
(változás bejelentés, szolgálathalasztás, igazolás katonai szolgálatról stb.)
A FÉLFOGADÁS IDEJE: szerdán 8-tól 17 óráig.
TISZTSÉGVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
TÜTTŐ ISTVÁN polgármester november 12-én szerdán 8és »
1
12 óra között, J
DR. TAKÁCS ANIKÓ jegyző november 26-án szerdán 8 és 12 | óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat. ^
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
¦
PAPP FERENC képviselő november 7-én pénteken 16-tól 18 óráig várja fogadóóráján a 4. számú választókerület pol- | gárait a HSMK földszinti irodájában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI
a Nagykanizsa, Téglagyári utcai műhelysoron található
TERÜLETÉT.
Versenytárgyalás ideje: 1997. november 13. 9.00 óra. Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN BÉRBE ADJA
a Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. szám alatt található, 65 m1 alapterületű
PINCEHELYISÉGET.
A pályázatok benyújtási határideje: 1997. november 12.16.00 óra. Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6., 9. és 10. számú irodájában vehető át.
KÖSZÖNET
azoknak a volt és jelenlegi szülőknek, barátoknak és támogatóknak a segítségéért, akik adójuk 1 %-át a NAGYRÁC ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY javára felajánlották.
[[ KANIZSA - PetUyóyi*, J
1997. novemlíer 7.
Meditációk a NAT (nemzeti alaptanterv) bevezetése előtt
Az elmúlt évtizedekben egymást „kergették" az ún. oktatási törvények. A szerzők mindegyiket magabiztosan ajánlották - természetesen kötelező érvénnyel -az érintettek figyelmébe, akik egykedvűen részt vettek a tervezet „vitájában" is, többnyire akkor, amikor már nyomtatásban olvashatták az oktatás új „alaptörvényét". A legújabb elképzeléseket éppen napjainkban emelte kötelezővé az országgyűlés nem csekély ellenkezés, tiltakozás kíséretében. Ez a kis dolgozat nem kíván az ellentétes érdekek vitájába beleszólni, inkább igyekszik összeszedni, megmenteni olyan íratlan törvényeket, melyek világégések, forradalmak, örökkévalónak hirdetett tanok egyeduralmának és bukásának idején is őrizték és képviselték azokat az értékeket, amelyek a több mint 225 éves nagykanizsai Batthyány Gimnázium rangját és tekintélyét is jelentik.
I. Amikor az intézet névadója, gróf Batthyány Lajos iskolát alapított a kegyestanítórendi (piarista) atyák szolgálatával a környék szellemi gyarapításának céljára, adott volt az új intézmény szellemisége: a keresztény latin kultúra, amely hazánkat az államalapítás óta a Nyugathoz kapcsolta és kapcsolja. Az alapeszméhez való természetes ragaszkodás azonban soha nem jelentette az új gondolatok iránti érdeklődés vagy befogadás megtagadását, ugyanakkor ellenállott a szélsőséges vagy a felforgató eszmék eluralkodásának. Különösen vonzó példa az a tolerancia, amely szeretettel fogadta be az intézmény falai közé pl. a nem katolikus vallású fiatalságot is. És nem csak a református vagy evangélikus hitű tanuló számára volt ez az iskola alma mater, de az izraelita vallású tanulók is jelentős százalékot képviseltek már az XX. század elejétől.
A „másik ember" más meggyőződésének tudomásul vétele ugyanakkor sohasem jelentett önfeladást ebben az iskolában, noha az elmúlt négy évtized nem tűrt meg az egyeduralkodó ideológia mellett még „elhajlásokat" sem. Néhány szélsőséges ember buz-gólkodása ellenére igenis élt tovább az alapító atyák eszméiből
mindaz, amit egyetlen radikális fordulat sem tudott kiirtani: a szociális érzékenység, a tehetségek felkarolása, az okos hazafiság eszméje, a megmaradás, akár tisztességes kompromisszumok árán is stb.
II. A város és „iskolája":
Az intézet sok évtizeden át a környék és a település legrangosabb szellemi műhelye volt. Ennek a ténynek objektív bizonyítéka az a sok kiváló ember, akiket ez az iskola bocsátott szárnyaira. Nemes és jó értelemben vett rang volt itt diáknak lenni, és ezt így tudta a város vezetése és minden bölcs polgára. (Fél évszázaddal ezelőtt magam is tapasztalhattam az elmondottakat!)
Talán nincs is Magyarországon ilyen lélekszámú város főiskola nélkül, csak a miénk. (Zalaegerszeg két főiskolát mondhat magáénak!) Igaz, a század második felében alaposan megnőtt az új középiskolák száma Kanizsán is, de főiskola hiányában ez az intézmény maradt az „iskola", a mérce, a példa, még akkor is, ha felejthető periódusai is akadtak.
A leírt minősítésben nincs túlzott magabiztosság, nincs és nem is lehet semmi gőg, ugyanakkor igenis van benne fogódzó, példa, hagyomány, amelyhez lehet is és kell is ragaszkodnunk.
III. A megőrzésre méltó hagyományokról és néhány megfontolandó javaslatról
1. Az iskola vezetése
Hosszú időn át a felsőbb hatóságok választották és nevezték ki az intézmény vezetőjét. Napjainkban a tantestület választja meg pályázat alapján az igazgatót, az eredményt jóváhagyja az önkormányzat. Nincs szándékomban minősíteni a hatályos rendelkezéseket, de néhány észrevétel megkerülhetetlen.
Valódi választás csak akkor lehetséges, ha a funkcióban lévő igazgató céltudatosan segíti a tantestület azon tagjait, akik erőt és tehetséget éreznek a vezetői posztra. így nagyobb esélyt kapnak -joggal - mint a külső pályázók.
Megfontolandó a vezetői beosztás időtartama. Két ötéves pe-
riódus látszik a legideálisabbnak. Ez az idő elegendő eredmények felmutatására, s biztosíték arra is, hogy az elkerülhetetlen elfáradás, esetleg torzulás ne uralkodjék el.
Jobban érvényesülhet az intézmény hagyományvilága, ha a testület saját soraiból választja vezetőségét, azt a vezetőt, aki szolgálni akar és nem uralkodni, ugyanakkor következetesen és keményen őrködik mindazon értékek megtartásáért, amelyhez szükséges egy összetartó, a jót természetes odaadással szolgáló tantestület.
2. A testületi élet
Négy évtizedes tanári pályámon arról győződtem meg, hogy a tantestület céltudatos építését gyakran megzavarta a létszámhiány gyors, halasztást nem tűrő pótlása. A minőség kiválasztása helyett a mennyiség megoldás került időnként előtérbe.
Az iskola egykori tanulóinak alkalmazása megőrzésre méltó hagyomány! Várható, hogy a közeljövőben választási lehetőség is kínálkozik, ezért sürgősen kidolgozandó egy igazságos, körültekintő alkalmazási kódex (a rátermettség, a tanulmányi eredmények minősége stb.).
Megtartandó hagyomány a fiatalok beilleszkedésének körültekintő segítése. Ide tartozik az anyagi segítség mellett a tantárgyfelosztás kedvező elkészítése, az idősebb kollégák önzetlen segítsége, tapasztalatátadása, az iskola vezetőinek higgadt, de igényes ellenőrző munkája. A gyors beilleszkedés, az intézet hagyományainak önként vállalt elfogadása, a saját egyéniség megőrzése mellett tehát alkalmazkodási készség, mind-mind szükséges a vágyott tantestületi egység kialakulásához.
Természetesen a fiatalság lendülete, megalkuvásokhoz még nem igazodó természetes nyíltsága is rendkívül fontos az intézmény szellemiségének állandó frissüléséhez.
Ha az idősebbek a jövendőt tisztelik a fiatal kollégákban, a még helyenként megnyilvánuló szertelenségeiket is szeretettel képesek fogadni, akkor harmonikus lesz a munkahely légköre.
A tanári szoba békéjének -
természetesen - még számtalan összetevője létezik. Mindezek összeszedése akár egy könyv terjedelmét is igényelné, néhány tényező említése azonban elkerülhetetlen, akkor is, ha nem találkozhat teljes egyetértéssel.
A közalkalmazotti törvény elfogadásával és alkalmazásával -talán - megszűnik a fizetések ősidőktől érvényes demoralizáló hatása. A téma érdemi kifejtése itt lehetetlen. Mégis azt ajánlom, hogy differenciált bérek helyett vissza kell térni a fizetési osztályokhoz, az évtizedekig érvényes jutalmazási rendszer kártékony volta pedig tagadhatatlan. Az anyagi juttatások rendjének kimunkálása sürgős feladat!
A tantestület harmóniája nem létezhet a kölcsönös megbecsülés, a kollegiális segítségadás és a szolidaritás nélkül. Különösen az utóbbi fogalom körüljárása látszik fontosnak, pedig magától értetődő érzésről van szó.
A másik ember munkájának leszólása, lekicsinylése, a pletykálkodás, az iskolai élet bizalmas ügyeinek, dolgainak kifecsegése, a mindenkiben meglévő emberi esendőség terjesztése legyen megbocsáthatatlan etikai vétség.
A tanári szoba békéjének nem elhanyagolható tényezője a tantárgyak egyenrangúsága. A magyar nyelv és irodalom is csak a „primus inter pares" minősítést kaphatja, de azt meg kell kapnia minden divat ellenére. És itt a pillanat, hogy kimondjam: meggondolatlan lépésnek tartom a „kétnyelvű" iskolák rendszerét. Az idegen nyelv tanulásának az nem lehet az útja, noha idegen nyelv alapos ismerete nélkül a holnap embere „félkarú óriás" csupán. A körülöttünk lévő országokban kisebbségben élő magyarság elsorvasztásának éppen ez az iskolatípus az egyik rafinált eszköze. A világ minden józan országa anyanyelvén tanítja gyermekeit, ha nem ezt teszi, akkor Sütő András szép szavával kell majd könyörögnie: „Engedjétek hozzám jönni a szavakat".
És még mindig a tantárgyak egyenjogúságáról beszélünk, ha kimondjuk, hogy a kor és a világ fejlődésének megfelelően előtérbe
1997. november 7.
( KANIZSA - PetU^ia, Jj
került természettudományi tantárgyak mellett nekünk fontos és egyenrangú a képzőművészetben szárnyait bontogató tehetség, a kiemelkedő sportteljesítmény, a gyalázatosan elhanyagolt énekzene kultúra nálunk sok-sok dicsőséges eredménye. Másként fogalmazva: mindnyájunk kebelét dagaszthatja az országos tanulmányi versenyeken elért dokumentált sikerek hosszú sora, de szólni kell azokról is, akik nem kiugróan tehetségesek, későn érnek, 16 éves korukban nem „mini-tudósok", és - csodák csodája - közülük is számosan kiemelkedő emberré érhetnek. Kimondom a vitát vagy akár vihart kavaró gondolatomat: a versenyistálló típusú iskola helyett a sokoldalú emberideál az eszményem a középiskolában. Azaz, úgy fölkészíteni a diákjainkat a továbblépésre, hogy mindent birtokba vehessenek, tudósi magaslatokra jussanak, de fiatalon, fiatalok maradjanak...
A szülői ház és a tanári kar kapcsolata is átalakulóban van. Sok formalitás és üresjárat mellett jó és hasznos motívumok is jellemezték az elmúlt évtizedeket. A mértéktartó tanár-szülő kapcsolat ellenállt a politika erőszakolt „népművelő" feladatainak,
ugyanakkor a mélypontra süllyedt a közös nevelés megannyi erőfeszítése. A felvételi rendszer jóvoltából az utóbbi 30 évben egyetlen szülő sem kérdezte, hogy milyen ember lesz az én gyermekem, csak annyit: hányast kap ebből a tantárgyból.
Ha valaha szükséges volt az iskola és a szülői ház összefogása, akkor ma igazán aktuális. Ez a téma is megérne egy misét, de most maradjunk csak a tanári szobában, s nézzük magunkba!
Békés ember vagyok, de ölni tudnék, ha csak úgy „általában" szidják a pedagógusokat, szidják az ostoba újgazdagok, szidták régebben azok, akik magas polcon ültek, de gyakran nehezükre esett egy tőmondat megfogalmazása is. Szóval a „Cyrano-effektus" szerint mi, magunk között azért csak nézzünk szembe a makacs tényekkel!
A pedagógus társadalom jelentős százalékának kilátástalan anyagi helyzete is elősegíti, hogy a diplomával bizonyított „tele hordó" szép lassan ki ürül. (Most nem azokról szólok, akiknek ez nem fáj, vidáman lubickolnak a mindent befedő szürkeségben...) Tudom, ismét ingoványos talajon vagyunk, de ki kell mondanunk, hogy tekintélyünk egyetlen aranyfedezete az elismert tudás. Ha ez nincs birtokunkban, nincs olyan hatalom, rendszer, igazgató, pénz, amely számunkra tekintélyt, pénzt és megbecsülést adjon.
Olyan feloldhatatlan ellentmondások feszülnek itt, amelyet a tudós pedagógia, a nagyhangú szociológia sem tudott és soká nem tud feloldani. Ugyanis nem szabad a „pozitív őrültek" vékony rétegének példáját diadalmasan mutogatni.
Ők ugyanis képesek 2-3 gyerek mellett, esetleg szegényen is, a kor anyagi színvonalától messze leszakadva is maradandót alkotni, de mi, a többség, nem vagyunk ilyenek. Mi arra vágyunk, hogy fiatal kollégáink ne roskadozzanak már az első években dupla óraszám alatt, a középgeneráció is kapjon tisztességes bért, az idősek pedig ne menjenek megalázó összeggel nyugdíjba. Újra meg újra visszakanyarodunk az anyagiakhoz! Igen! Látom a jövőt, amikor tisztességes, emberséges (nem magas) fizetéshez majd kemény elvárások csatlakoznak, s ennek meg kell felelnünk!
Az iskola és a szülői ház kapcsolatában sötét felhőket látok közeledni! (A Cassandrák szerepe hálátlan szerep...") Rohamos gyorsasággal alakul egy szűk réteg, amely gazdag és gátlástalan, a pénz birtokában mindent meg-vehetőnek tart, így minket is. Büszkén mondom és tanúsítom, hogy ez az iskola az elmúlt 40 évben bölcsen és diplomatikusan ellenállt néhány „politikai tótum-faktum" nyomásnak, s itt jegyeket senki nem diktálhatott kívülről.
Adja az Isten, hogy ez a dicsérendő hagyomány megmaradjon, s Júdás-pénzért soha senki ne legyen megvásárolható.
Tanárok és diákok kapcsolata - talán a legfontosabb tényezők egyike az iskolai életben. Forrongó, átalakulóban lévő, ellentmondásos, nehéz, de ugyanakkor a tanári hivatás egyik legszebb, legnehezebb területe ez. Ezernyi példa lapul tarsolyomban, amely négy évtizedes pályámon felhalmozódott. Félve, de mértéktartó büszkeséggel, halkan kimondom, hogy túlnyomó többségük szívmelengető emlék, s a fiaskók, sikertelenségek, utólag belátott tévedések sem voltak oly súlyosak, hogy az évek múlásával ne szelídültek volna tanulsággá.
A kialakítható, minden kolléga által elfogadható, tanítványaink érdekeit szolgáló tantestületi közmegegyezés halaszthatatlan feladat, mert megítélésem szerint ez hiányzik a tanári szobából.
A számtalan akna, amelyet a századvég telepít, a politika változásait feldolgozni alig képes társadalom, az állami vagyon magánkézbe adásának a történelemben nem tapasztalt „szabad a gazda" mámora és sokak számára nyomorúsága, a szülővé érett beatnemzedék talajtalansága, a fiatal
nemzedékre zúduló irgalmatlan mennyiségű csábítás csak kis része annak a veszedelmes útnak, amelyen hajónk Schülla és Charybdis közt hánykódik. Az iskola, amelynek váró révnek, kikötőnek kellene lennie, ugyancsak viharos.
Okos, minden emberi érzékenységet figyelembe veendő, nemzedékek között feszülő ellentét feloldása szükségeltetik. Ne legyintsenek az idősebbek a fiatalok látszólagos szabadságára, ne mosolyogják le a fiatalok az idősebbek konzervatívnak látszó rigolyáit. Tételezzük föl egymásról a jószándékot, s akkor képesek leszünk egyetérteni a legfőbb dolgokban. Például abban, hogy a következetes munkát mi is elvégezzük, így jogunk lesz tanítványainkkal is elvégeztetni, hogy a másik embert megértő és tisztelgő szigorúság mellett nem hiányzik belőlünk a megbocsátó szeretet sem. Ezek az elvek jelenthetik az alapját annak a paragrafus-gyűjteménynek, amelyre a tanulók feladata, kötelessége és joga épülhet. (Elkészítendő!)
A tanár példája, személyisége, munkája minden pillanatban a bírálatok pergőtüzében áll. Óvok mindenkit a tévedhetetlen tanár pózától, ugyanis évtizedek alatt hajlamosak vagyunk elhinni, hogy sokat tudunk, (ez nem igaz...) és ha az egyéniségünk nehezen tűri még a jó szándékú ellentmondást is, akkor áthidalhatatlan szakadék támad tanár és tanítvány között.
A tévedni, sőt bukni is tudó tanár esendősége soha nem látott szolidaritást is indukálhat! IV. Miért érdemes ide járni iskolába?
Az elmondottak nem tartalmaznak ismeretlen gondolatokat. Töprengések, belső meditációk szólaltak meg, s szándékosan vitára buzdítanak. A szándék tiszta és világos: mindnyájan azt szeretnénk, hogy ez az iskola legyen a legvonzóbb műhely a városban, ide jöjjenek a legtehetségesebb gyerekek, innét induljanak a magas ormok meghódítására. De úgy jöjjenek ide, hogy tudják, mire számíthatnak, tudják, hogy mit várnak el tőlük, de tudják azt is, hogy az itt eltöltött évek értékes útipoggyászt adnak. Igenis, legyen szigorú iskola ez, tegye magasra a mércét, de azt is garantálja, hogy tanítványai képesek lesznek a századvég kusza világában emberségben, tudásban, hazaszeretetben versenyképesek maradni.
Harkány László tanár
Példabeszéd Angyalföldön
Egyszer, még 8 10 éves koromban, az elemi iskolában a munkáról beszélgettünk. Mária tanító néni ott Angyalföldön az emberek összefogását, egymásra utaltságát a fogaskerékhez hasonlította. „...Ha egy kis fog eltörik, akadozni kezd a nagy kerék forgása, sérül a többi szerkezet, majd megáll a kerék." - így próbálta a tanító néni a kemény fejű nebulókkal megértetni a jó és becsületesen végzett munka fontosságát.
Azóta, ha találkozom olyan valakivel, aki nem csak elvégzi, hanem szereü is munkáját, e gyermekkorban hallott példázatra emlékezem. A minap Bedő Zoltánnal találkoztam, aki bognár-faeszter-gályos munkáját nagy szakértelemmel végzi. Próbálom követni a folyamatot, amit naponta teljesít fáradhatatlanul. Reggel korán indul a vásárba, a környező községekben, városokban árulja portékáit. Kora délután már otthon találjuk kis műhelyében Kiskanizsán, a Dobó utcában. Javítja a szerszámokat, élezi, köszörüli, nyeleket esztergál. Háztartási eszközöket és minden famunkát készít. Este későn összegezi teljesítményét, előkészíti a munkadarabokat másnapra, s pár órás alvás után kezdődik minden elölről. Családtagjai ügyes kezű, lelkes segítőtársak, csak az a kár, hogy kislánya nem folytatja az ősi mesterségét, cukrásznak készül. A mester egyébként vidám, elégedett ember. Kedvesen fogad mindenkit, ki bekopog hozzá. „Majd én elviszem a lakásukra a szerszámokat, nem kell újra kijönniük érte. Tudják, én azt szeretem, ha elégedett a megrendelő -, akkor bízhatok abban, hogy máskor is hozzám fordul."
így búcsúzott el tőlünk, s másnap pontosan tizenegy prakor hozta a kerti szerszámokat.
Mária tanító néni ott Angyalföldön, ha beszélgethetnénk újra. én elmondanám: találkoztam megint egy olyan emberrel, aki eszembe juttatta a fogaskerék-példázatot.
Dr. Dobó László
(Örülünk annak, ha egymástól függetlenül az újságíró és a városlakó ugyanarra figyel fel. Ez talán azt is igazolja, hogy lapunk olyan témákkal, olyan emberekkel foglalkozik, amelyek/akik másokat is érdekelnek. -A szerk.)
8
^_KANIZSA - TQjyétet_2_1997. november 7.
Nem nosztalgikus visszavágyó
Bauer a NATO-ról
A NATO-csatlakozás kérdéseiről tartott sajtótájékoztatót Nagykanizsán Bauer Tamás, az SZDSZ országgyűlési képviselője. Mint a képviselő hangoztatta, az ezerkilencszáznyolcvankilencben elindult folyamatok teremtették meg annak az esélyét, hogy Magyarország a szabad és demokraú-kus euro-atlanti államok részévé váljon. A november tizenhatodikára kiírt népszavazás kérdése arról fog szólni, hogy belépjünk-e egy kollektív európai biztonsági rendszerbe, mely nem fenyegető jellegű, hanem csak a potenciális veszélyek ellen irányuló védelmet biztosít. Magyarország számára a NATO a biztonság kulcsa. Vannak olyan nagyon gazdag országok, mint Svájc és Norvégia, melyek megengedhetik maguknak a semlegesség luxusát, Magyarország azonban nem ezen államok közé tartozik. A népszavazást a csatlakozás kérdéséről Bauer Tamás szerint több ok is szükségessé teszi, ezek közül az egyik a történelmünkben keresendő. Ez pedig az ezernyolcszáznegyvennyolcas tizenkét pontra visszavezethető idegenkedés a más országokkal közösen létesített katonai rendszerektől. Ezt erősítette meg a képviselő szerint Magyarország két világháborúbeli és három katonai tömbbeli értelmetlen részvétele. A másik ok a Munkáspárt által két éve összegyűjtött több mint százezer aláírás. Mint a képviselő elmondta: Magyarország népe az államalakítás óta eltelt ezeregyszáz év alatt most először nyilváníthatja ki akaratát fontos nagypolitikai döntésben. Mint ismeretes, a közelmúltban Bárczi László, a MIÉP nagykanizsi szervezetének elnöke a Die Presse német lapra hivatkozva a NATO csatlakozás költségeit tizenhétmillárd dollárra becsülte. Erre reagálva Bauer Tamás elmondta, hogy szerinte ezt ma Magyarországon senki sem tudja pontosan, de még megbecsülni sem.
Sz.A.
Közéletünk szereplőitől az alábbi két kérdésre vártunk választ:
1. Számít-e még meglepetésekre a vásárcsarnok kapcsán?
2. Ön szerint miből finanszírozható a hiány?
DR. BÁRÁNYI ENIKŐ:
1. Remélem, hogy nem vár ránk újabb meglepetés, és azt is remélem, hogy nem derül fény etikai összeférhetetlenségre sem a képviselő-testületet illetően.
2. Ismét vagyonfelélés következik be, ismételten kényszerpályára került az önkormányzat, hiszen, bár nem vagyok gazdasági szakember, úgy gondolom, liogy ezt a hiányt csak a város tulajdonában lévő értékpapírok értékesítéséből lehet fedezni.
ŐRI SÁNDOR:
1. Úgy érzm, nem érhetnek már
Beszélgetés dr. Bányász Rezső nyugalmazott nagykövettel arról, amit ma sem mond másként.
A Munkáspárt kanizsai szervezete előadónak hívta meg Bányász Rezsőt. Logikus, jól felépített, tartalmas előadásában nem csalódtak azok, akik ezen az estén zsúfolásig megtöltötték a Honvéd Kaszinó tükörtermél. Az érdeklődők kérdései elsősorban a NA-TO-hoz való csatlakozásunkkal és a jelenlegi belpolitikai helyzettel foglalkoztak, de az újságíró a diplomatát kereste, azt az embert, aki 30 évig különböző beosztásokban - az előző rendszer töretlen bizalma közepette Magyarország külképviseletében dolgozott.
- Kit tisztelhetünk ma Bányász Rezsőben? - kérdeztem, mert az ő személyéről is mindenféle feltételezések keringenek.
- Nyugdíjas nagykövet vagyok egyetlen tisztséggel, a Semleges Magyarországért" alapítvány kuratóriumi elnökének választottak meg. S ha arra céloz, hogy az MSZMP által vezetett Magyarországot képviseltem, akkor erre csak azt mondliatom, liogy mindig Magyarországnak voltam az elkötelezettje, mindig arra törekedtem, hogy semmilyen csoporthoz ne tartozzak. Engem nem emlegettek soha XY-nak, vagy Z-nek a csatában. Ha ezt mások másként ítélik meg, lelkük rajta, akkor nem a tényekkel és főként nem a lényeggel foglalkoznak. A fent említett alapítvány Magyarország semlegességéért száll síkra, azt hirdetjük - s itteni előadásomban is erről szóltam -, hogy mi magyarok csak ezt az utat választhatjuk, mert ez nagyobb erő lehel, mint az elkötelezettség. Jelenleg a semlegesség nemzetközi státuszának elnyerésére nekünk minden lehetőségünk adott: az ország kívülről nem fenyegetett, a béke, a haladás oldalán áll, s nem gyakorolhat ránk nyomást gazdasági kényszer sem.
Nézze, a világnak mintegy 200 semleges állama van - közöttünk nagyhatalmak, gazdag országok -, s milyen
újabb meglepetések, én azt remélem, már minden információnak birtokában vagyunk.
2. Vagy értékpapír eladásból vagy hitelfelvételből. Természetesen amellett döntünk, amelynek jobb a pozíciója, amely kisebb sérülés árán oldja meg a problémát. KELEMEN Z. PÁL:
1. Eddig sem ért különösebb meglepetés, és úgy gondolom meglepődésre azoknak volt okuk akik azt hitték, hogy vállalkozói alapon fel lehet építeni egy ilyen dolgot.
2. A hiány szerintem a részvények eladásából finanszírozható. Ami azért sem baj, mert legalább jó helyre kerülnek s a városnak is lesz valamije. Évek óta nem épített a város semmit, és most sokan csodálkoznak, hogy ez pénzbe kerül. Én nem tudom, hogy ho-
jól „elvergődnek" a különféle tömbök között, de főleg a NATO nélkül.
- Itteni előadásában azonban más ellenérveket is felhozott...
- Az alternatívák megismertetését hiányoltam, amikor azt mondtam, hogy fontosnak tartom a népszavazást, de nem így előkészítve, nem felületes tájékoztatásra alapozva. Véleményemmel megkerestem régi munkahelyemet, a Külügyminisztériumot is, sőt magát a Köztársasági Elnök urat is, de kioktatlak hogy a NATO-hoz való csatlakozásunk alapvető nemzeti ügy. Most azt várják a néptől - amikor a fél ülepe egyébként is kilóg a nadrágból -, hogy döntsön, pedig nincs teljességgel tisztában azz.al, liogy milyen terheket vállal. A másik: a Kárpátmedence kérdése. Ugye, egyetlen szomszédunkat sem hívták meg a NA-TO-ba. Ha tegnap esetleg ezek az országok baráti érzülettel viseltettek irányunkban, ma gyanakodtiak, holnap talán ellenségeink lesznek. Fegyverkeznek, mert azt senki nem tagadhatja, hogy ezeknek a dolgoknak sajnos megvan a maguk logikája. Már most is tapasztalhatók bizonyos hidegháborúsjelek.
- Hogyan értékeli a közelmúlt változásait, amelyeknek az első években tevékeny résztvevője volt?
- Magamról csak annyit, hogy nem voltam ejtőernyős a külügyben, felsőfokú nyelvvizsgám van angolból, németből, svédből, beszélek oroszul és franciául, a három évtizedes diplomata szolgálat alatt hatalmas tapasztalatot szereztem, mégsem volt rám szükség. Harag azonban nincs bennem azért, hogy az előző kormány hazahívott Ottawából, majd nyugdíjazott.
Inkább az ország jövőjéről mondanék véleményt. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon csakis a többpárti demokrácia lehet eredményes.
Az én eszményem az angol demokrácia, ahol mindig egy erős konzervatív párttal egy erős munkáspárt áll szemben, és még van egy liberális párt is. így a lakosság mindig új pártot juttathat be a kormányba, míg a
gyan hihette valaki, hogy a magántőke városi feladatokat finanszíroz majd. DEISZINGER JŐZSEF:
1. Remélem, már minden előjött. Nem számítok újabb meglepetésekre.
2. Megmondtuk már a kezdet kezdetén is, hogy az eredeti ötszázhetven millióból nem lehet kihozni ezt a vásárcsarnokot. Vagy további hitelfelvételre szorulunk, vagy - bár ez nem valószínű - a költségvetésben sikerül találnunk valami fedezetet. MARTON ISTVÁN:
1. Meglepetés ebben az ügyben már annyi volt, liogy újabbak lehetőségét nem lehet kizárni.
2. A felmerülő hiányra, hogy lton-nan lesz fedezet, ma még emberfia nem tudja megmondani, hisz a Dédász.-rész.vényeket már eladtuk, a Kögáz-részvényeket pedig száztíz százalék alatti értéken - a közgyűlési döntés értelmében - nem lehel eladni. Most ezek a részvények kilencvenöt
másik folyamatosan ellenőrizheti unnak tevékenységét. Az angol típusú demokrácia alapvető eleme a kisebbségi vélemények megbecsülése. Ha az embernek más a véleménye, akkor abból ne lehessen messzemenő következtetéseket levonni, és nyugodtan betölt-hessen bármilyen állást, ha arra alkalmas.
Még azt is meg kívánom jegyezni, hogy véleményem szerint Európát igazán csak a gazdasági fejlődés fogja integrálni, s Magyaroszágnak ezen a téren kellene bizonyítania.
- Úgy tűnik, az angliai nagyköveti státusz mély nyomokat hagyott Önben.
- így igaz. 1981 júliusában lettem Londonban (s egyben Dublinban is) nagykövet. Ez a megbízatás nem jött elsietve, ekkor ötven éves voltam és húsz éve diplomata, két doktorátussal rendelkeztem, és néhány könyv viselte már a nevemet. Magyar kitüntetésem ugyan nem volt: sem Péter János utódával, sem a párt KB külügyi frontjával nem volt ehhez elég jó a viszonyom. Viszont ezt megelőzően Portugália és Argentína is magas kitüntetéssel honorálta diplomáciai munkámat.
Nem tartom magam semmilyen téren nosztalgikus visszavágyónak de London egész diplomata életemre a legnagyobb benyomást tette. Megismertem és megszerettem Nagy-Britanniát: az embereket, a politikai kultúrát, amelynek alapeleme a nálunk fá-jóan hiányzó tolerancia. Örülök, liogy az én nagyköveti időszakom alatt gyors ütemben fejlődésnek indultak a magyar-angol kapcsolatok, és sor került a történelmileg első csúcstalálkozóra is: elkísérhettem Mrs. Thatchert 19S4 februárjában Magyarországra.
A diplomata-sors sokfelé elviszi az embert, sok mindent lát, hall, átél veszélyeket, csalódásokat, de gyönyörű barátságokat is köt, s életét, jellemét alakító egyéniségekkel is találkozhat.
Büki Erzsébet
százalékon állnak, s a tőzsde jelenlegi állása szerint látványos emelkedésre nincs reális esély ebben az évben. Egyébként ezévi hitelfelvételi lehetőségeink is kimerültek. TARNÓCZKY ATTILA:
1. A további meglepetéseket nem lehet kizárni, hiszen amióta az Alfától az Omegáig Kft. elkezdte a beruházást, a képviselő-testület tájékoztatása kritikán aluli volt. Újabb és újabb adatokat kapunk véglegesnek minősítve, majd megint felülbírálják ezeket. Talán a kft. felszámolásáról hozott legutóbbi döntésünk következtében reális képet nyerhetünk a valós helyzetről.
2. A költségek egy része ki lett már fizetve, a többi a beruházókat terheli. Talán el lehet adni az eddig eladatlan üzleteket is. így a fennmaradó összegre egy beruházás visszafogása vagy részvények eladása fedezetet nyújthat.
( KANI7SA - *7fj>Ass/A ^ 9

VARGA TÜNDE
TÉKOZLÓ FIÚ
Só\'tér van.
Meztelen bőrömre rozsdás csatornavíz
Szememből nem egy könny, de tíz
Csorog.
Hideg a föld. Aranyam az utat róva Szereteted, mint üstökös csóva Vesztettem el.
Minden csendes. Nem a város zaját De lelkem tiszta szavát Hallani.
Mentaillat száll. Remegő kezem kezedre Bocsánatom örök-igaz mérlegedre Teszem.
Paczuk Péter fabulája:
A kisegér és a kaméleon
A kisegér sohasem volt elégedett önmagával. Legjobban egyhangú szürkesége bosszantotta, valamint ide-oda szaladgáló, kapkodó természete. Vágyakozva gondolt arra, hogy szép tarka bundája legyen, s egyszer megfontoltan, kimért nyugodtsággal tudja dolgait intézni.
Talán ezért kereste a kaméleon barátságát, aki órákig is képes volt mozdulatlanul maradni, színeit változtatni, akár az ősz minden árnyalatát megjeleníteni. Történt egyszer, hogy amíg az egér várakozott a kaméleonra, meglátott egy csillogó követ, amely szinte megbabonázta. Ez a kő úgy fénylett, hogy a kisegér mind közelebb merészkedett hozzá, hogy megcsodálhassa. Természetesen nagyon peckesen, olyan úriasan közelített a kő felé.
Am ekkor egy hosszú láng csapott felé, és elkapta a nagyravágyó kisegeret. Szaladt volna már gyorsan, de nem tudott menekülni, mivel a kaméleon a nyelvével elkapta.
A kisegér társai már tudják azóta, jobb a becsületes szürkeség, mint a kétszínű tarkaság. Színeváltoztatót pedig ne válasszunk barátunknak!
(P. P. BLG, 5.B)
Úszkáló törpök
Ha napjainkban az uszodába indul valaki, fel kell készülnie arra, hogy számos „méreten aluli" csöppséggel találkozhat a délelőtti órákban. Ottjártunk-kor is éppen ellepték a sekély medencét az apróságok, melyek szemmel láthatóan nagyon élvezték a lubickolást. Mint az őket kísérő elmondta, a Hevesi utcai Óvodából jöttek:
© Ma harmadik napja, hogy elkezdtünk uszodába járni. Mindegyik kisgyerek nagyon élvezi a vizet, bár vannak köztük bátortalanabbak is. Ma már tudnak siklani, és ez talán annak is köszönhető, hogy nem kellett őket külön még szoktatni is a vízhez. Kettő közülük tudott úszni is már, dé
úszómester vigyáz rájuk, a mi szerepünk csak a gyerekek ellátására, \' levetkőztetésére és felöltöztetésére szorítkozik. Jelenleg is ilyen foglalkozás folyik a medencében, a gyerekek játékosan tanulnak úszni. Jó negyven, negyvenöt percen keresztül tartózkodnak a vízben. De van úgy, hogy kicsit több időt engedélyez a számukra, ilyenkor játszhatnak, kedvükre úszkálhatnak. Rendkívül élvezik bár a végére általában nagyon elfá-
volt köztük olyan is, aki a szüleivel, ha jött uszodába, sírt - így, a társaival együtt pedig örömmel megy a medencébe. A vízben
radnak. A buszon - mikor visszafelé tartunk az óvodába - vigyáznunk is kell, nehogy valamelyikük elaludjon és fennmaradjon. Bár
szerintem, ha lehetne, még maradnának is. Tíz alkalommal tudunk jönni, ezt három hétre osztottuk be. 4
Megkérdeztük magukat az ovisokat is, az egyik kisfiú, Zsoldos Bence így válaszolt: - Én egész nap itt maradnék!
***
A beszélgetés alatt figyeltünk fel egy, a társaitól különállóan úszkáló kislányra. Érdeklődésünkre Böröcz Zsolt .úszómester elmondta, hogy nem büntetésből van elkülönítve a Fülöp Petra névre hallgató kislány, hanem jó úszástudása miatt felkészítik arra az időre, mikor a nagykanizsai Úszó Szakosztály verseny-előkészítő csoportjának munkájába be tud majd állni.
Sz.A
10
KANIZSA - TUtceU
I
1997. november 7.
Alma meg a fája
Az iskolaújságok mindannyiunk diákkorának kedves emlékei közé tartoznak. Ezek legkülönbözőbb műfajokat felvonultató, olykor titkos iratok mindig a diákok tartotta görbe tükrök voltak. Nem minden oktatási intézmény dicsekedhet iskolaújsággal, de azért ma sem példanélküli a dolog. De hogy egy osztályközösségnek legyen lapja, nos ez ebben a városban példátlan. Molnár Gergely (képünkön) ennek a lapnak a főszerkesztője negyedik éve. - Miért álltál neki psztályújságot szerkeszteni?
U Ez, szerintem egy nagyon jó közösségteremtő eszköz. Volt hogy a fél
osztály részt vett a dologban, persze a legtöbb dolgot egy ennél szűkebb mag végzi. Jó dolog olyan dolgokat megkérdezni például a tanároktól, amelyeket az ember egyébként nem kérdezne meg, s szerintem az is jó, hogy az írások által jobban megismerhetjük egymást.
- Milyen időközönként jelentetek meg?
gj Általában évi két alkalommal, karácsony előtt, s\'valamikor a második félévben.
- Hány példányban készült a lap? jf 40-45 darab készült belőle, így
minden osztálytársunknak jutott, és a minket tanító tanárok is kaptak belőle.
- Voltak-e állandó rovatok?
0 Természetesen, az egyik ilyen a tanárnyúzó volt, ebben a tanárok véleményét kérdeztük rólunk, a minket érdeklő kérdésekről, a fiatal tanárokat arról, hogyan érzik magukat...
- A technikai megvalósítást miként oldottátok meg?
(f Én otthon összeszerkesztettem, egy másik osztálytársam pedig lefénymásolta.
- Hogyan tanultad meg a szerkesztés ütkait?
(ff Édesapám újságíró, tőle kaptam a szerkesztésre vonatkozóan tanácsokat.
- Úgy tudom az idén már megbízást kaptatok a suliújság elkészítésére is...
így van, a dolog már szervezés alatt áll, már megkerestük a nálunk kisebbeket, s most várjuk az anyagok beérkeztét.
- Milyen iskolaújságot szeretnétek készíteni?
jj Jó lenne, ha a diákok készíthetnék a diákoknak, a mi gondjainkról szólnának az írások, a minket érintő kérdésekről esne szó benne. Persze fontos az is, hogy legyen egyfajta diá- . kos könnyedsége is, legyen benne mindaz amitől iskolaújság az iskolaújság. Már kaptunk javaslatot arra, hogy legyen irodalmi melléklete a lapnak, vagyis bemutatkozási lehetőséget kapjanak az iskola irodalmárai is.
- A tanuló évek befejeztével is ezt a pályát választod majd?
ff Még nem tudom, de mindenképpen valamilyen értelmiségi pályára készülök.
D.É.
Egyre több iskolában - általános és közép - indul be a diákok tájékoztatását célzó iskolaújság. Ezeket az újságokat természetesen maguk a diákok írják, szerkeszük, a tanárok - tételezzük fel a legjobb esetet - csak segítenek munkájukban. A Zemplén Győző Általános Iskolában is megkapták ezt a lehetőséget a kisdiákok, s szorgalmasan élnek is vele. Négyen ülnek velem szemben - talán a jövendő újságíró nemzedéke. A legfélénkebbnek látszó kislány kezdte bemutatkozását:
- Takács Zsófiának hívnak, hetedik osztályos tanuló vagyok Az iskolaújsághoz tavaly kerültem. Szóltak, hogy kellene segíteni anyagokat gyűjteni, s hoztam különböző keresztrejtvényeket, írásokat.
• Honnan jött az újságírás ötlete? Szeretsz írni?
- Nagyon. Az egyik kedvenc tantárgyam az irodalom, de nem csak fogalmazni szeretek hanem keresztrejtvényt, logikai rejtvényeket fejteni. Többek között ezért is lett az én feladatom az iskolaújság rejtvényeinek az összegyűjtése. De ez mellett bármilyen feladatot elvégeznék, ha rám bíznék.
- Én is hetedik osztályba járok -veszi át a szót Tóth Csaba - a társammal - Deés Attila mellette ül, s közben bólogat -, az igazgatónőt, a tanárainkat szoktuk megkérdezni, bemutatni az iskolatársaink számára.
• Hogy zajlik egy ilyen riport?
- Odamegyünk a megkérdezendő tanár bácsihoz, tanár nénihez, leírjuk a legfontosabb dolgokat, beadjuk, ott átnézik, átdolgozzák, legépelik.
• Honnan jönnek a témáitok?
- Kell írnunk kérdéseket, azokat átnézik, kiválogatják, s azt teszik be az iskolaújságba, amelyek a legjobbak voltak.
• Kik azok, akik átnézik, átválogatják, átdolgozzák?
- Az iskolaújságnál vannak emberek, ők teszik ezeket. De ők is diákok.
• Milyen témákat szeretsz te megkérdezni?
- Hogy miért lett belőlük tanár, milyen az életük, hová szeremek menni szórakozni, hová mennének el nyaralni...
• Kényes kérdéseket is föl mernél tenni a tanáraidnak?
- Még nem tettem fel semmi ilyent, de idén lehet, hogy megteszem.
- Szerintem az iskola történetében még soha nem raktak fel kényes kérdést - véli Balatonyi Judit - de most, hogy fejlődnek a diákönkormányzatok erre is megnyílt az esély. A diákönkormányzatunk életéről én próbálok meg tájékoztatást adni, de szeretek rajzolni, verseket, novellákat írni, ezeket is le szokta közölni a suliújságunk. A tanáraink megmondják, hogy milyen témát kellene megírni, s ezt megpróbálom novella vagy vers alakjában megírni. Vagy ha van valamilyen túra - mint például nemrég egy biciklitúra -, ezekről is írni szoktam egy kis tájékoztató jellegű cikket. De van még sportrovatos is, ő az iskola sportrendezvényeiről, eseményeiről írogat, csak most nincs jelen.
• Mennyire állnak veletek szóba a tanáraitok?
- Mint tanár a diákkal mindig szóba álltak velünk, s bármilyen kérdésünk volt eddig feléjük, megválaszol-
ták. Még aki újólag érkezik az iskolánkba, ő is fogad minket, s soha nem zárkóztak el semmitől.
• Ha esetleg olyant írnál egy tanárodról, hogy az neki nem tetszik, kell valamilyen következménnyel számolnod?
- Olyan nem szokott történni. Van egy tanár, aki patronál minket, segíti a munkánkat, s azért ő eldönti, hogy milyen dolgok kerülhetnek be az újságba. Természetesen mi sem szoktunk olyan mélyre kutakodni, ezért általában minden bekerül. Adott témán belül mi döntjük el, hogy miről szóljon a riport.
• Mennyire komoly a szerkesztőségi munka?
- Nagyon komoly - ismét Balatonyi Judité a szó. - Össze szoktunk ülni, elosztjuk a különböző feladutokat. Ki van adva, liogy ki melyik területet viszi az újságban. Ez idén még nem igazán alakult ki, de tavaly havonként ültünk össze, s kéthavonta jelent meg az újság. Mindig megpróbáltunk olyanokat írni, melyeket nem csak a tanárok szerettek volna látni, hanem a diákok is. Külön gondoltunk az alsósokra is, számukra önálló rovatot indítottunk Természetesen a tananyaghoz is kapcsolódtunk bizonyos fokig, hiszen például leközöltünk egy német nyelvi tesztet is. Igyekeztünk úgy készíteni, liogy mindenkinek tetsszen.
• Van köztetek valaki, aki szeretne majd felnőttként is újságíró lenni?
- Nem - hangzik a válasz. - Ez csak hobbi.
Sz. A.
Suliújság a Rozgonyiban is
Az előkészületek már tavaly megkezdődtek Tulok József tanár úr jóvoltából, ám a rozgonyis iskolaújság első számával csak ebben áz évben találkozhatnak majd a gyerekek. Az írásokat jórészt a riporter szakkör tagjai készítik, persze külső munkatársai is vannak a lapnak. A tervek szerint 10-16 oldalas lesz majd a kiadvány, amelyben riportokat, érdekes írásokat közölnek, de természetesen lesznek benne viccek, tréfák és versek is.
varga Tündi;
(Ratthyttny-gimn. 12/a)
TŰZ LEÁNYA
Rongyaim közt fájócsontjaim vacognak.
Jövel\'tűz leánya, tűsvirága melegséggel,
Kinek köntöséhez ember nem ér kézzel.
Buzdítsd vérem, olvaszd jegét karomnak.
Bolyongok magamban sötétjén a vadonnak.
Jövel tűz leánya, tűz virága melegséggel,
Ki pusztít ha kel! vad kegyetlenséggel.
Világítsd gondolatnim. láttasd vonásait arcomnak.
Jövel tűz csodája, csalogánya elembe.
Vörös tarisznyádban legyen ropogós sült kappan. Arany helyett száraz fát adok cseréhe.
Születsz ott hol szerelém először lobban,
Elsz mélyen a föld izzó méhében. Halni tűz leánya ott fogsz, hol üresség robban.
KESERŰ KÁVÉ
Szemed tünde-tavába merültem, liénn á mélyen kutatok Egy szürke kavics után. A. pincérrel erős kávét hozatok. Fény sem hatol ál\'a vízen. Tovább úszom lefelé. Azért, mit tegnap kezembe ejtettél.
Kávét kortyolok, s nézek magam i ¦\'<
Hínár, zöld iszapban járok. Nem leszek jó falat, Nektek, ti nyirkos halak. Megforgatom kávémban a kanalat.
Elől nem látni erre,
Hova most sodródott testem.
Nincs tovább. Elveszett.
Már csak a kávézaccvt keverem.
Szemed tünde-tavában látom, Benne hideg-fehér gyöngy lebeg. Nincs a forró-szürke kavics. Pincér, számlát, fizetek.
1997. november 7.
I
KANIZSA - VU6«a
I
11
Vastag Lívia (képünkön) a Bolyai János Általános Iskola büszkeségei közé tartozik, hisz több területen is kiemelkedő eredményeket ért - és ér - el, miközben folyamatosan kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik. Bár hamarosan elhagyja az általános iskolai padokat, hogy egy szinttel feljebb folytassa tanulmányait. - Melyek azok az eredményeid, melyekre különösen büszke vagy?
0 Eddig minden évben kitűnő lett a bizonyítványom, erre nagyon büszke
VERSEL ES VEGYESZKEDIK
vagyok. Mindig örömmel tudtam átvenni év végén a bizonyítványt. Ezen kívül többször is indultam különböző versenyeken - matematika, versíró, kémia, német nyelvi versenyeken vettem részt, és talán nem is szerepeltem túl rosszul. Tavaly például két országos kémia versenyen is megpróbálkoztam kamatoztatni a tudásomat, az egyiken országos ötödik, a másikon -pedig talán ez volt a nehezebb - országos második helyezést sikerült elérnem. Ezen kívül a megyei német nyelvi versenyen harmadik lettem,
- Honnan a kedv ezekhez a tantárgyakhoz?
¦ A szüleim vegyészek, így aztán talán nem is volt olyan váratlan, hogy én is megszerettem a kémiát. De egyébként is nagyon érdekes dolog megismerni, hogy az előttünk lévő tárgyak miből vannak. Mielőtt elkezdtünk volna tanulni kémiát, ennél az oknál fogva már olvastam is ilyen könyveket. Matematikából pedig nagyon jó
érzés, mikor nekiállok egy nehéz feladatnak és sikerül megoldanom. Ez miatt kedveltem meg főként ezt a tantárgyat.
- De te verseket is írsz...
¦ Már nem annyira... Volt olyan időszaka az életemnek, mikor gondjaim voltak iskolában, magánéletben -és írtam egy-két verset. Ezek csak úgy jöttek, megszülettek bennem a gondolatok, én meg leírtam őket.
- Mennyit tanulsz naponta?
¦ Úgy átlagban másfél órát szoktam tanulni, de azt rendkívül keményen. Ha kimondom, hogy most valamit megtanulok, azt mindenképen meg fogom tanulni - de eddig még soha nem volt bajom egy anyaggal sem.
-Szabadidőd?
¦ Nagyon szeretek kirándulni, rendkívül kedvelem a természetet -akár gyalogosan, akár biciklivel. Biciklizni különösen szeretek. Magyarországon elég sokfelé voltam már, de nemrég sikerült kijutnom — ha nem is
biciklivel, hanem autóval - Horvátországba is. Könyveket nagyon szeretek olvasni, de csak olyanokat, melyek érdekelnek. Például kedvelem az orvosi krimiket, science-fiction-ket. A legkedvesebb szórakozásom olvasás közben valamilyen lágy zenét hallgatni, ami képes arra, hogy teljesen kikapcsoljon.
- Barátok?
Q Alsóban sok barátnőm volt, most felsőben egy kicsit megcsappantak mivel diszkóba, moziba nemigen járok. Azért vannak, és szeretem őket. Volt barátom is, egész hatodikig, de most per pillanat nincs...
- Átlag gyereknek tartod magadat? G Igen, azt hiszem, nincs bennem
semmi rendkívüli. Szeretek ágy élni mint a többiek - jól, szépen, és legfőképpen úgy, ahogy legjobban érzem magam. Azt hiszem, ilyen téren igencsak az ösztöneim vezetnek. De ez talán nem baj?
_i_Sz. A.
Balatonyi Judit (képünkön) a Zemplén Általános Iskola tanulója. Na és? - kérdezhetnénk, hisz mindenki - vagy majdnem mindenki volt tanuló. Csakhogy tizennégy évesen már több országos tanulmányi versenyt nyert, versei jelentek meg egy kötetben, és egyáltalán - az átlagiskolásokhoz képest sokkal élénkebb, kiemelkedőbb életet folytat, mint társai. - Ha be akarnád mutatni magad, mi lenne az, amit fontosnak találnál magadról elmondani?
5». Nyolcadik osztályba járok. Rendkívül szeretem az irodalmat, s ezzel kapcsolatban mindent - a drámáktól a legkisebb versekig. Szeretem a képzőművészetet, főként a rajz érdekel. A zene iránt sem vagyok közömbös, hiszen hegedülök, énekelek - ebből inkább az éneklés a fontosabb. Nagykanizsán élek, és épp most állunk költözés előtt. Nagyon szeretem az állatokat. Kedvenc tantárgyaim a biológia és a kémia - orvos szeretnék lenni
a későbbiek során. Azt hiszem, megmaradok az irodalomnál is, mindig szeretnék írni. Verseim általában az emberekről, tulajdonságaikról szólnak de összehozom őket a természeti képekkel is. Úgy mutatom be, hogy közben a táj szépségeit is leírom - attól függően, hogy milyen az az ember.
- Milyen egyéniségnek tartod magadat?
Is. Ez nagyon nehéz-Nagyon szeretem az embereket, attól függetlenül, hogy milyenek. Eddig elég mostoha volt a sors velem, hisz a képességeimet, eredményeimet nemigen ismerték el az osztálytársaim. Vagy ha el is ismerték, mindig csak a féltékenység jött ki belőlük. Igazából ebben az osztályban még nem kaptam szeretetet. Egy barátnőm van, őt nagyon szeretem. Vele szoktuk megvitatni ügyes bajos dolgainkat - s ő is rendkívül tehetséges lány, fuvolázik zongorázik, énekel.
- Honnan jött a verseléshez a kedved?
is, A nagypapámtól, aki több verset is írt az újságok számára. Volt egy könyvünk, melyet vele kettesben állítottunk össze - bár ez még szponzorok hiányában nem jelenhetett meg. Nekem már megjelentek verseim egy kötetben, melyet tavaly decemberben adtak ki. Ezek a versek a karácsonyról szóltak.
Rajzoláshoz a kedvem édesanyámtól származik, aki itt az iskolában rajztanár, s már kisgyerekkoromtól rengeteget rajzoltam. Főleg úgy szeretek rajzolni, hogy kiülök valahová, s lerajzolok valamit - legyen az templom, vagy csak sima víz. Minden meg tud fogni, attól függően, hogy milyen kedvem van. Egyszóval nem csak vers-
pályázatokon indulok, hanem rajzokon is.
- Tudom, hogy minden eredményedet nem lehetne felsorolni, olyan hosszú lenne a lista. De mely eredményeidet tartod kiemelkedőbbnek?
is. Talán idesorolnám azt a nemzetközi pályázatot, melyet a honfoglalás millecentenáriumára hirdettek meg Egerben. Erre írtam egy novellát, mely a negyedik helyet érte el. Ezen kívül megyei első helyezést értem el természettudományi kutatómunkából. Irodalomból harmadik lettem, szintén egy honfoglalásról szóló novellával. A „Táltos utazása" című novella egy táltos álmán keresztül írja le a honfoglalást. Ez az egyik kedvencem. A másiknak a „Sziget" címet adtam, mely arról szól, hogy egy sziget miképpen képes gyilkolni - hajótörést előidézni -, s hogyan képes megmenteni az embert. Végül is az ember és a természet barátságáról és ellenségeskedéséről szól. Rajzból tavaly három nagy versenyen értem el nagyon jó helyezést. Mindezek mellett nagyon jól megy a tanulás. A biológiát nagyon szeretem, s ebben nagy szerepe volt a tanáromnak, Ixincsákné Tukolyi Gyöngyinek. Neki nagyon sokat köszönhetek, mindenben segített. Például a tavalyi természettudományi munkámban is, melyei a Kis-Balatonról írtam - arról, hogy az ember milyen sokat pusztított, hogy mennyire fontos lenne Magyarország természeti értékeinek megőrzése.
- Mint költőnek, van már múzsád?
is. A természet... Majdnem mindenről képes vagyok írni. Általában csak úgy, magától jön - ilyenkor leülök, és írok, és írok, és írok..
- Szabadidődet mivel töltöd?
is. Van egy palotapincsim - Pa* macs névre hallgat -, vele nagyon szeretek foglalkozni. Nagyon szeretek olvasni regényekel, novellákat - most például Shakespeare-ért vagyok telje-
sen oda. Mindemellett rengeteget rajzolok, és természetesen tanulnom is kell. így aztán nagyon gyorsan elmegy az időm. Azt hiszem, ezekkel tudom legjobban lekötni magam.
- Terveid alakulnak már a jövőre nézve?
is. Minden évben kialakítottam magamban valamit - például az ismeretségi körben felbukkant egy jogász, és akkor elhatároztam, hogy én is jogász leszek. Vagy most például az orvosi pálya nagyon érdekel, de az irodalmat is meg akarom tartani. Nagyon szeretnék bekerülni a Mező Ferenc Gimnázium természettudományi osztályába jövőre.
Sz. A.
Világkép
a torz földi hangok képe lassan
már parázs, égetően fáj a lassú elmúlás
megalkuvás, szemem vigyázva két csillagot
követ, mely pár fájdalmas méltósága beragyogja
az eget. a tűz is élni akar még, ha reá
vizet öntenek az ember is küzd ahogy bír de
győzni már,
nem lehet.
Ha küldetését véghez vitte,
egyszer csak, kihuny, de ha hagyott valamit
maga után, már érdemes volt a hosszá út. Gyűlöletből barátság lesz. szent,
s szól egy életen át, bárki megtudhatja mily
csodás
ha megbocsájt.
(Balatonyi Judit)
12
KANIZSA - TUfaU
I
J 997. november 7.
Majorettek • Majorettek • Majorettek • Majorettek • Majorettek
Egy ÍMsDSMu egy ÍM^á^...
Kgy évtizeddel ezelőtt a majorett szó még keveseknek esengett ismerősen. Amerikai változatai már ismertek voltak a filmek jóvoltából, óm élőben még nem nagyon találkozhattunk a táncos lábú, boszorkányosan ügyes kezű, válogatott, szép lányokkal. Már városunknak is van majorett-csoportja, s a gyakori fellépések, az országos elismerések azt mutatják, nem is akármilyen. Majorett-nek lenni nem könnyű feladat, a próbák és a fellépések nem akármilyen erőnlétet kívánnak. A nagykanizsai majorett-cso-port két legkisebbje Miskó Stefánia és Arany Szilárd kilenc és tíz évesek.
© Egy éve vagyok a csoport tagja - meséli Stefi -, az unokatestvéreim már korábban a csoport tagjai voltak, és tetszett, amit meséltek.
- Mi kell ahhoz, hogy az ember jó majorett legyen?
© Ritmusérzék, fegyelem, szép tartás.
- Nehéz megtanulni a lépéseket, illetve a forgatásokat?
© Nem egyformán nehezek vagy könnyűek. Van, amit nagyon gyorsan meg lehet tanulni, de van olyan is, amihez sok gyakorlás kell.
- Mennyi időt töltetek gyakorlással?
© Nyáron inkább fellépések vannak, telente pedig erősttünk. gyakorolunk, új számokat tanulunk be. Van, hogy fél órát gyakorolunk, de előfordult már, hogy két és fél órán át próbáltunk.
- Mennyi idő alatt tanultok be egy új számot?
© Nyáron volt a táborban egy szám, amelyet tíz nap alatt tanultunk be. de akkor egész idő alatt délelőtt és délután egyfolytában gyakoroltunk.
- Mivel töltöd a szabadidődet?
© Rajzolni szeretek, szeretek játszani a számítógéppel, imádom a tévét. Múltkor pedig írtam egy mesét. Van egy papagájom is, már hatéves. Igaz, én kaptam, de közös, és nagyon szeretem.
- Mit szeretnél csinálni, ha felnősz?
© Még nem tudom, talán fodrász, talán tanító néni szeretnék lenni. Egyelőre nagyon szeretem a majorettkedést.
© A tesóm tanított meg a forgatásokra, és nagyon tetszett a zene és tetszett a tánc is, így aztán elkezdtem három évvel ezelőtt én is. A fonyódligeti táborban álltam be először - meséli Szilárd.
- Nem fura egy szál fiúként ebben a csoportban?
© Nem a miénk az egyetlen csoport, amelyben van fiú. A suliban a fiúk olykor heccelődnek, de inkább az irigység beszél belőlük. A csoporton belül pedig egészen jó dolog, hiszen vannak olyan számok - amelyekben én szerepelek -, amelyeket rólam neveztek el. Ezek nagyon szép szá-
mok, kellemes a dallamuk, szeretem őket.
- Mit csinálsz, amikor nem majorettkedsz?
© A Körösi Csorna S.- Általános Iskolában focizom. Szeretek vezetni, vagy egy járművem, amelyet az apukám készített nekem, persze az igazi autókat is szeretem. Emellett szeretem a matematikát és a számítógépet.
- Mi van, ha meccs van a suliban?
© Akkor inkább focizni megyek, sajnos olykor ütköznek a majorett-csoport próbáival a meccsek. Nehéz választani.
- Mi szeretnél lenni, ha megnősz?
© Repülővezető. A számítógépen van egy játék, ami egy kicsit hasonlít a valódi repüléshez. Nagyon szeretek játszani vele. Talán emiatt szeretnék repülőt vezetni, de az is igaz, hogy nagyon jó lehet ott a magasban.
D.É.
1997. november 7.
I
KANIZSA - TUfaU
I
13
Mi lett veled tátikás SzandiP
Bizonyára sokan vannak még, akik emlékeznek arra a kislányra, aki a „Tátika korszak" idején hatalmas sikerrel szerepelt mind Kanizsán, mind Budapesten. A kislány immáron nagyobbacskává lett, a Kozgonyi-iskola hatodik osztályos tanulója, de a zene, a mozgás iránti vonzalma máig megmaradt. Leg-
alábbis ez derült ki a Bártfai Adriennel készített beszélgetésből.
- Hogyan is kezdődölt a „Tátikázás"?
<S> Úgy emlékszem, az anyukám javaslatára kezdtünk bele. Akkoriban Szandi volt a sztár, én is nagyon szerettem, ezért is választottam őt. Persze a tánc betanításában szintén
az anyukámtól kaptam segítséget.
- Nem csak a városban volt hatalmas sikered...
^ Szandival is színpadra léphettem, és azt hiszem, ez akkoriban igazán nagy dolognak számított. Hívtak Pestre, hogy táncoljak, ám ez azt jelentette volna, hogy minden hétvégén oda kellett volna utaznunk, és ezt nem tudtam vállalni.
- Milyen érzés volt egy sztárral együtt szerepelni?
® Akkoriban fel sem tudtam mérni,
ma már tudom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, még ma is nagyon jó dolog visszagondolni rá. Nemrégiben a kezembe kerültek azok a meghívók, táviratok, amelyek abban az időben keletkeztek. Most értem meg, mit jelentettek...
- Teljesen abbahagytad a táncolást?
ffl Igen, egy darabig gondolkoztam azon, hogy megpróbálom az Eraklinnel, de az nem jött össze, nem igazán volt kedvem hozzá. Jártam tánctanfolyamra a HSMK-ba, de ez elsősorban arra volt jó, hogy a táncokkal megismerkedjek. Szerettünk volna egy magán tánctanárt találni, aki csak velem foglalkozik, de ez nem sikerült.
- Mivel foglalkoztál a „Tátika" után?
® Hat éven át jártam akrobatikus tornára, egy időben csoportot változtattam. Olyan csoporthoz kerültem, ahol még nem tudtak annyit, mint én, így nem volt igazán jó, s amikor visszakerültem az eredeti csoportomhoz, akkor meg tőlük maradtam le, így aztán abbamaradt az egész.
Most mit sportolsz? Kosárlabdázom, és tetszik is a dolog. Persze mostanában megpróbálok a tanulásra koncentrálni, mert szeretnék jó jegyeket kapni, hiszen ez fontos a továbbtanuláshoz. Szeretnék a Batthyányban továbbtanulni, utána pedig ügyvédként szeretném a kenyeremet keresni.
- Mit csinálsz a szabadidődben?
© A barátnőmmel, Nikivel
dalokat írunk, s zenét próbálunk szerezni hozzá. Már van néhány saját szerzeményem, egyszer majd szeretnénk egy olyan együttest, akikkel ezek a dalok előadhatók lesznek. Persze lehet, hogy nem igazi zenekart akarunk, inkább csak kazettáról szóljon a zene, és mi énekeljünk rá.
Jársz zeneiskolába? Nem, az az igazság, hogy nem is nagyon akarok, persze tudom, hogy kellene a zenei képzés, de még nem tudom, mit is szeretnék igazán...
- A nagyközönség ma is láthat a színpadon?
w Akik gyermekdivat bemutatókra járnak, valóban találkozhatnak velem, hiszen az édesanyám jóvoltából csinos ruhákat mutathatok be.
- Szereted a szép ruhákat?
® Igen. Igaz, az anyukámmal többnyire megbeszéljük, milyen ruhákat veszek fel\', de nincs ebben semmi különös, hiszen az ízlésünk teljesen megegyezik. Mindketten a sportosan elegáns divatot kedveljük.
_D. É.
14 ( KANIZSA - TtdujU ) 1997. némber 7.
Törékeny, szőke kislány. Egy kicsit riadtan nézett, amikor az első kérdéseket hallotta, ám amikor a versekre terelődött a szó, Flóra szeme felcsillant Mesélt arról, miként kezdődött, hogyan vetette papírra első alkotásait. Tóth Flóra a Batthyány Gimnázium hatodikos tanulója.
(11 Négy- vagy ötéves voltam, amikor megtanultam írni. Az egész úgy kezdődött, hogy pici testvérem mellett gyakran unatkoztam, így az anyukámtól kérdeztem, melyik milyen betű. Balkezes lévén először visszafelé írtam, aztán megtaláltam hamar a helyes irányt is. Ói-hatéves koromban már voltak saját szerzeményeim, igaz, ezeket akkoriban még nem írtam le, de gyakran .•¦ mondogattam őket.
- Mikor született az első költeményed?
Q Hét évesen. Ma sincs túl sok, mert a versíráshoz hangulat kell. Persze a megfelelő pillanatban több költemény is születik egymás után.
- Miről szólnak a költeményeid?
Lü. A szerelemről, s egy az embereket nagyon foglalkoztató gondolatról, a halálról. Szívesen írok a téli ünnepekről, a velük kapcsolatos érzésekről.
- Ki a kedvenc költőd?
d József Attila. De az az igazság, hogy én úgy egészében nagyon szeretem az irodalmat.
- Költő szeretnél lenni?
d Nem hiszem. Abból nem lehet megélni, inkább igyekszem olyan pályát választani majd. aminek köze van az irodalomhoz. Talán műfordító vagy tolmács
TÓTH FIDRA:
Mikor fekete felhő jő az égre
Régen mikor játszottam a ré~ tett.
Egy harang dongott az égen. Mint a harangszó délben. 1 -•/</\'n egy csepp víz cseppent a fejemre,
S magamban azt kérdeztem: Mit oltunk el ma este, Talán egy házat vagy egy ts» kólát? Nem tudom.
De kis idő múlva rájöttem, Hogy se házat se iskolát. Csak az esb* csepereg a fekete felhőn át.
(Az első alkotást 7 évesen irta.)
Reménytelen remény
Egyszer láttam, mosolygott, Két szép szeme csillogott. Visszamosolyogtam, de már késő,
Kár arra gondolni, kogy én és «!?
De...de talán mégis, Ő is és én is... ...Reménykedem abban mi reménytelen,
És amiben reménykedem az a Szerelem.
Szerelem.„ki szerelmes. Később megbánja, mert a szerelem
VESZEDELMES!...
Boldogtalan
Oh, ha örökké élhetnék. Télen virágot szedhetnék. Ha éjjel a napot láthatnám. Ha nappal a holdat bámulnám, Akkor boldog lennék, igazán?
Sokat kérnék...?
Sokat kérnék, sokat Ha kérem a holdat, A holdat, a napot. Az összes csillagot?
Mit nekem csillag. Mit nekem nap. Azt kérem, hogy Ragyogjak, Ragyogjak!
Ragyogjak, akár a nap, Csillogjak, mint a csillag, Ragyogok, csillagok S rózsává változók!
Szép a nap, a csillag
S a rózsa is gyönyörű.
De lehet, hogy az életűk keserül
szeretnék lenni. Még nem tudom pontosan.
- Eszerint kedveled az idegen nyelveket is?
d A suliban angolul tanulok, emellett külön németre is járok.
- Úgy tudom, sportolsz is...
LLJ Teniszezem már két éve. igaz, eredetileg vívni vagy kajakozni szerettem volna, de ahhoz gyenge volta csuklóm. Mivel volt labdaérzékem. így megpróbálkoztam a tenisszel. Nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy a Kanizsa Kupán - ami egy országos verseny - harmadik helyen végeztem, hiszen ez volt életem első versenye.
- Mennyit kell ehhez az eredményhez edzeni?
d Télen heti két alkalommal másfél-két óra az edzés, jó időben naponta ugyanennyi.
- Mire marad időd még?
ÍH Zeneiskolába járok, fuvolázok. Ót éven át furulyáztam, de azt már meguntam. A fuvola izgalmasabb hangszer, több mindent lehet vele csinálni, bonyolultabb, érdekesebb. Emellett szívesen hallgatok zenét, nem mindig a legmodernebbet, a kicsit régebbieket is kedvelem.
- Nem túl fárasztó ennyi elfoglaltság?
d Hogy ennyi mindent meg tudok csinálni, azt sokban a szüleimnek köszönhetem, akik mindig, mindenben segítségemre vannak. Minden gondomat megoszthatom velük, mindig meghallgatnak. Még a versírás kapcsán is kikérhetem a véleményüket, és a teniszversenyen is szurkolnak nekem. Nagyon szeretem őket.
D. É.
Lélek nélkül
Csak fekszik, nem szói egy szót sem,
A szemében csillogó könny sincsen.
Teste van, de lelke nincs, Ez már nem ember, csak kincs.
Kincs, ami megmaradt egy élőből,
De ez a test már búcsút vett a lélektől.
Olyan, mint egy fa, ami az előbb még virágzott, terjeszkedett,
De ezt a boldogságot is tönkretették az emberek!
Ö!8ft< itovember 7.
I
KANIZSA - "HeÁuU
I
15
- avagy a művészet felé egy másik úton?
Első ízben tavaly találkozhatott a közönség a Csokonai-iskola kiállításán Babati Csaba tanár úr diákjainak számítógéppel készült alkotásaival. Az alkotók akkor voltak elsősök, s akkoriban kezdtek ismerkedni a számítógéppel.
li A célom az volt - meséli Babati Csaba -, hogy a gyereket úgy ismertessem meg a számítógéppel, hogy közben játszhasson, és az alkotás örömének is élhessen. Ez ebben a korban még nem tananyag, hiszen a NAT csak a felső tagozatosoknak írja majd elő — ha bevezetésre kerül - a mozgóképismeretet és egy média is-
meretét. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ezt előbb is el lehet kezdeni, hiszen a gyerekek ebben a korban végtelenül fogékonyak az új dolgokra, játszva tanulnak, észre sem veszik, milyen ismeretekre tesznek szert.
- Milyen keretben foglalkozik a gyerekekkel?
S Az iskolában vannak úgynevezett szabadidős programok, ennek keretében tehát ez nem szakkör, és nem tanóra, inkább játék,
- Hány gyerekkel foglalkozik?
ii Az egész osztállyal, vagyis mind a harminc diákomnak volt módja ebbe belekós-
tolni, és ma is örömmel csinálják.
- Egy-egy gyermek alkotásai ezek a művek?
B Általában négy-öt gyermek közreműködésével jönnek létre ezek a képek.
- Ezek amolyan PC-pacák... hogyan tovább?
ö Ha lesz tovább is, akkor egyszerű, téri ábrázolásokkal folytatódik a dolog, téri fotográfiákba helyezhetnek majd alakokat, és néhány év múltán talán már lesznek olyan alkotók is, akik kisebb filmeket készíthetnek ezzel a módszerrel.
D. É.
16
I
KANIZSA - ItetttU
1
1997 november 7.

Gü©3) teaam^aj
A főzés, a konyhai feladatok ellátása évezredek óta a nők feladata, az emberi élet nagy eseményeit övező szertartásos lakomákat is többnyire úgynevezett főzőasszonyok készítették századok óta, ám ha neves ét-
? Eredetileg cukrász szerettem volna lenni, ám abban az évben, amikor én jelentkeztem, éppen nem indult ez a szak, így aztán szakácsnak jelentkeztem.
- Hogyan jutott eszedbe egyáltalán ez a dolog?
? Hatodikos vagy hetedikes általános iskolás lehettem, amikor először próbálkoztam sütéssel, úgy egyből kaláccsal indítottam.
- Mindig sikerrel jártál?
? Az első-második alkalommal többnyire összejöttek a dolgok, amikor az ember egy recepttel kísérletezik, még nagyon figyel, így aztán sikerül is. Am a harmadik-negyedik alkalommal lankad a figyelme, és a tészta sem lesz ugyanolyan szép, mint az előzőkben.
- Van kedvenc recepted?
? Nincs, szinte bármit szívesen megfőzök, de a családom kedvence a máglyarakás.
- Volt a családban más is, aki ezt a pályát választotta?
? A nagypapám testvére szintén szakács volt. de én ezt már csak később tudtam meg.
- Otthon is szoktál főzni?
? Többnyire csak akkor, ha kedvem van hozzá, parancsra nem megy a dolog. Van, hogy mindennap készítek valamit, de előfordul az is, hogy egy héten csak egyszer főzök otthon.
- Kinyitod a szakácskönyvet és nekiállsz?
? Fejből főzök. Harmadikos létemre minden alapreceptet illik ismernem. Elsőben a köreteket, mártásokat, recepteket tanulja a szakács, másodikban a húsok különböző fajtáiból készített ételekkel ismerkedik, a harmadik év a tésztáké és az előételeké.
- Ezek szerint van olyan óra, ahol a receptekből áll a felelet?
? Kisarkítva igen. Az ételkészítési alapismeretek elnevezésű tárgy ilyen dolgokat foglal magába, ott elméletben megtanuljuk, aztán gyakorlati héten meg is főzzük.
termek, királyi udvartartások kerülnek szóba, a főszakács szerepében többnyire férfit találunk. Interjúalanyunk Göndics Balázs, a Thury Kereskedelmi Szakközépiskola harmadéves szakács szakmunkás tanulója.
- Számít-e, hol van gyakorlaton a tanonc?
? Szerintem igen, ha valaki egy olyan étterembe jár gyakorlatra, mint én, ahol sokféle ételt készítenek, sokféle módon, sokkal nagyobb eséllyel tanulja meg a szakmát, mint egy kisebb étteremben.
- Hogyan zajlik a Kiskakasban egy gyakorlati nap?
? Ha reggel hétkor kezdek, akkor főzéssel indul a nap, mint mindenkié, megfőzzük az aznapra szánt ételeket, fél tíz-tíz órától melegítünk, aztán készülünk délre, a frissensülteket készítjük. A délután a következő napra való előkészületekkel telik. Saláta alapanyagokat készítünk, húsokat vágunk össze.
- Hány étel készül az étteremben naponta?
? Általában tizenöt-húsz féle köretekkel együtt.
- Melyik a legnépszerűbb étel a Kiskakasban?
? Az én tapasztalataim szerint a pacalpörkölt és változatai.
- Mi lesz, ha befejeződik az iskola?
? Szeretnék elhelyezkedni a szakmában. Talán sikerül a mostani helyemen állást kapni. Ha majd egyszer elegendő gyakorlatom lesz és pénzem is, szeretnék egy önálló éttermet nyitni, de ez még a jövő zenéje, mert bár az ember elméletben mindent megtanul egy étterem vezetéséről a suliban, ez korántsem elég az élethez...
D. É.
RECEPTEK
Elesik b konyhában
Szinte minden gyerek szeret a konyhában tevékenykedni, ne űzzük ki őket, inkább próbáljunk meg testhezálló feladatot adni nekik. A kisebbek az ételkészítés egy-egy fázisában is nagy örömet lelnek, a nagyobbak már önállóan is készíthetnek egy-egy finomságot. íme két recept a szárnypróbálgatásokhoz:
Banános joghurtital:
Hozzávalók: 1 túlérett banán, 2 dl gyümölcsjoghurt, 5 dl tej, 2 gombóc vaníliafagylalt, 2 teáskanál méz.
A meghámozott banánt tegyük egy tálba, majd fakanállal zúzzuk pépessé. Egy másik, az előbbinél nagyobb tálban keverjük össze a tejet, a gyümölcsjoghurtot és a mézet. Adjuk hozzá a banánpé-
pet, majd a vaníliafagylaltot és azonnal tálaljuk.
Szendvicshajók:
Hozzávalók: 4 egyenes, nagyobb méretű kifli, 2 pár virsli, 2 közepes paradicsom, 2 szelet lapka sajt, vaj, mustár, 4 rövidebb hurkapálcika.
A virslit tegyük két-három percre lohogó vízbe, míg fő, addig a kifliket vágjuk ketté hosszában, majd belső felületét vajazzuk ki, vékonyan kenjük be mustárral. A megfőzött virsliket fektessük bele. A lapkasajtokat vágjuk ketté, a sajtháromszögeket fűzzük fel két-három szúrással a hurkapálcikákra, a kettévágott paradicsomokat gömbölyű részeikkel a sajt felé szintén szúrjuk fel, majd a pálcikákat szútjuk a virslibe úgy. hogy a paradicsom ráüljön a töltött kiflire.
FIATALOK KÖRÍBEN NÉPSZERŰ FRANCIA l\'RÓ (1828; 1305)
MAGÁNYOS KOLOSTOR
vasgya\' ros
(a\'braha\'m)
FRANCIA
l\'RÓ
S7ENDVICS< fajta
TÖRVÉNYES
AIR ... (LÉGIPOSTA)
AZ IRO EGYIK REGÉ NVE
osztrák autójel
VEOÓ\'-RÉTEG
NEMET NŐI NÉV
A
EGYHANGÚ\' SA\'G
ERTEKÉ :
3.1*.
HEVES M-l LAKOS ~7~
AMERIKAI l\'RÓ, KÖLTŐ
VERSENYT HIRDETŐ\'
-y—
ta\'ncot
JA1 Ró
L.OBETEG-SÉS
-v—
AUG. -16-A\'N VAN
KIEJTETT BETŰ
-v—
AZONOS BETŰK
ÁLLAMI BEVÉTEL
NEVELŐ -1-
férfinév
~v—
ARRAFELE!
KENŐANYAG -V-
NAPSZAK
ILYEN HANGSZER
A CSELLÓ -v- \'
KJE MET AUTÓJEL
CSÖKKENŐ (VÍZSZINT)
-v-
REGI
VA\'NDOR-1PAROS
1997. novemher 7.
I
KANIZSA - TUfats
I
17
Beszélni nehéz, szépen beszélni pedig még annál is nehezebb, Erre csak ritkán gondolunk a hétköznapokban, amikor hebehurgyán, olykor helytelen mondatokkal, szavakkal, rossz helyre illesztett hibás ragokkal próbáljuk embertársaink tudomására hozni gondolatainkat. Nyakra-rőre csökevénye-síleni igyekszünk nyelvünket, ezért is öröm arról hallani, hogy vannak még olyan fellegvárai e hazának, ahol megkövetelik és el is ismerik a szép beszédet. Egy ilyen fellegvárban járt nemrég egy kanizsai középiskolás lány, Kúiovics Dalmű (képünkön), a Batlhyány-gimnázium 11VF oszt. tanulója.
Ü Október 17-19. között rendezték meg Sátoraljaújhelyen az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati versenyt, amelyen a tíz elismert közé engem is beválasztott a zsűri. Ezen a versenyen nem osztanak ki helyezéseket, hanem a tíz legjobbat ismerik el oklevéllel és plakettel.
- Hogyan készültél erre a versenyre?
jH! Tiavaly tavasszal hívta fel rá a figyelmet Dormán Zsófia, a magyartanárom. A megyei versenyen második helyezést sikerült elérnem, s ez azt jelentette, hogy részt vehetek az országos vetélkedőn. Már a nyáron elkezdtük a felké-
szülést, ebben Harkány László tanár úr is segítségemre volt.
- Miből áll egy ilyen verseny?
I^j írásbeli és szóbeli része is van. Az írásbeli nyelvtani ismereteket kér számon, van mondatelemzés és szómagyarázat tájszavakat és idegen szavakat kell megmagyarázni példáid. A szóbeli verseny egy-egy meghatározott témában három perces felszólalást kell tartani meghatározott műfajban. A szóbeli feladat megoldására mindenki kap 15 perc gondolkodási időt, ezalatt vázlatot készíthet, átgondolhatja, aztán három perce van az előadásra. Ha valaki túllépi a megadott időt,
azt nagyon komoly hibának tartják. A fogalmazást nem lehet leírni, a vázlatot nem szabad felolvasni.
- Mikortól érezted, hogy az elismertek közé kerülsz majd?
Bl A szóbeli után sejtettem már.
- Úgy tudom, volt ennek a versenynek egy különlegessége is...
^ 25 éve rendeztek először ilyen vetélkedést, ezért ez a mostani a többihez képest ünnepélyesebb volt.
- Szüleid hogyan fogadták az elismerést?
H( Nagyon örültek, ők is elkísértek a versenyre, mivel vegetá-
riánus létemre az ellátásom három napon át nem volt másként megoldható.
- A magyar nyelven kívül más nyelveket is beszélsz ilyen szépen?
H| Németből középfokú nyelvvizsgám van, és speciális angolt tanulok. Szeretném megszerezni a német felsőfokú nyelvvizsgát, és angolból a középfokút. Emellett héberül tanulók a Zsidó Hitközségen az ott tanító egyetemistáktól.
- A nyelvekre alapozod a jövődet?
|§ Diplomata szeretnék lenni, ehhez nagyon fontos a nyelvtudás. Nem szeretem az egyhangú dolgokat, nem szeretek egy helyben lenni, vonz ennek a pályának a változatossága, az utazási lehetőségek.
- Mivel foglalkozol még a nyelvek tanulása mellett?
ü§ A tanulmányi versenyekre való felkészülés mellett az Antigonét próbálom Harkány tanár úrral és persze a többi szereplővel. Én játszom lszménét. Emellett csillagászattal és asztrológiával foglalkozom, tanulom a horoszkópkészítés fortélyait. Emellett szívesen rajzolgatok és olvasgatok.
_1). É.
Hársfalvi Péter versei
Az alföldi pusztákon élő, ügyes, fürge: Bizony, ez a kis kedves rágcsáló az ürge. Éberen figyel, családját őrizve, Szemében vibrál egy alföldi falucska képe.
A parlagi sas, s a vércse veszélyes ellenség. Ezt a kis apró védtelent üldözik rég. Hajlékony testével gyorsan a lyukban terem, Az ürgelyuk mély, kanyargós járat, mint egy verem.
Szarvas
Gyertyános tölgyesek öreg fái alatt rejtezik a szarvas, Főleg akkor látjuk e nemes vadat, ha a természet fehér,
hamvas.
Bozótos sűrűben él a lakhelyén,
ősszel, csatára késsülve hatalmas koronát visel a fején.
Erdei utakon, ösvényen megannyi patanyom,
A csorda vonulása látszik a bokrokon, fákon.
Ősszel, párzás előtt megküzd az ünőért,
Hangos bőgés, agancsok csattogása jelzi: fogat, fogért...
Srirti sas
Büszkén leszáll egy hegyoromra.
Vagy egy ősrégi inka-romra.
Kémleli a vidéket, zsákmányra lelve,
Vagy mi van a Machu-Picchu romjaira vésve.
Az Andok szirtjei között hajszolja a vikunyát. Szárnyával kettőt csap, s követi a szurdokon át. lecsap rá, megöli, zsákmánya elpusztul A nagy csendben komor hegyek árnya tornyosul,
Előttünk a Börzsöny tölgyes és bükkös erdei.
Az elhagyott holléfészekben a kerecsen pelyhes fiókáit eteti.
öreg kétágú bükkfán a kerecsenfészek méteres,
Az öreg tojó a közeli égerlápon varjúra, szajkóra les.
De rajzás idején a cserebogár is étlapjára kerül, S előle a hörcsög, ürge, pocok sem menekül. A fiókák buzgón várják az eleséget,
A szitáló tojó, s a lombkoronaszint felett a májusi Nap éget.
18 -. KANIZSA - 7U6«U 1997. november 7.

MADARÁSZOK A KIS-BALATONNÁL
Október 4-én egy kis csapat gyülekezett a Kis-Balaton Újszabar felöli végén. A társaságnál az átlagostól eltérően nem horgászfelszerelés, hanem távcsövek lapultak a hátizsákok alján, de ezek sem maradtak rejtve
sokáig, mivel a fiatalokból álló csapat madármegfigye-lésre érkezett ide. A túrát -melyre bárki jöhetett, aki úgy érezte, hogy bírni fogja a 15 km-es távot -, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület zalai helyi csoportja szervezte az Európai Madármegfigyelő Nap alkalmából, mely szervesen kapcsolódott az Allatok Világnapjához.
A megfigyelésnek két fő célja volt:
Az első, hogy részt vegyen, s adatot szolgáltasson az európai programhoz. Ezen a napon itt és az ország más pontjain megfigyelt madarak adatai összesítésre kerültek az országos központban, s ezt az országos adatot hasonlították össze a többi résztvevő ország adataival. Ezekből az eredményekből nagyon érdekes vonulási és területfoglalási következtetések vonhatók le.
A nap második célja pedig az volt, hogy minél több emberrel, gyermekkel megismertessük a Kis-Balaton természeti szépségeit, megszerettessük velük a természet csodáit, melyekből akadt bőven aa új és régi Kis-Balatonon tett séta során. A 12-13 éves madarászpalánták - akik kiválóan bírták a terepet, és nagy lelkesedéssel voltak a dolog iránt - több tucat madárfaj többezer példányát figyelték és számolták meg. Voltak köztük különböző récék, gémek, kócsagok, ludak, ragadozómadarak, s a nap szenzációja a Magyarországon nagyon ritka vendég rózsás gödény, másnéven pelikán. Természetesen még nagyon sok más látnivaló
is akadt az út során. Reménykedjünk, hogy egyre több emberi sikerül ráébresztenünk arra, hogy mit is jelent szá-
munkra - a/, ember számára -egy-egy természetvédelmi érték.
Tóth Krisztián
199?. november 7.
KANIZSA - lUSuU
19
A zene csodákra képes, belső kapukat nyit meg bennünk, s ha nem is vagyunk vájtfülű zeneértők, mindannyiunknak ad valamit. Jobbá, igazabbá tesz bennünket, általa fogékonyabbá válunk a világ dolgaira. Nem baj, ha azt a zeneművet nem a legdrágább hangszeren, nem a legavatottabb kezek játsszák, a lényeg a zenén van. A zenéhez nem szem, fül, vagy száj kell, hanem lélek, amellyel mindannyian megáldattunk... Hogy ez mennyire igaz, arról nem Beethoven és nem Steve Wonder példája győzött meg, hanem az a tizenkét éves kislány, Gyűrűs Anikó, aki a Rózsa Utcai Altalános Iskola hatodikosa, akivel az alábbi beszélgetés készült.
-Anyukám és apukám adventista lelkészek, a Thury ABC mellett lakunk az adventista imaházban, ők. a bátyám meg én.
- Mióta zenélsz?
- Harmadikos koromban kezdtem furulyázni, utána piko-lőztam. most pedig fuvolázom.
- Miért kezdtél zenélni?
- Csodaszép hangja van a fuvolának, nagyon jó rajta játszani, és csodálatos érzés lesz egyszer színpadra állni, díjakat nyerni. A fuvola szerintem nagyon nőies hangszer, könnyebb tanulni, mint mondjuk a zongorát, ahol akkordok is vannak például.
- Más is zenél a családodban?
- A bátyáin zongorázik, és régen az anyu játszott azon a furulyán, amelyiken én is tanulni kezdtem.
- Zeneiskolába jársz?
A
MUZSIKA HATALMA
- Igen. Barálh Adriennél tanulok. Persze emellett sokat gyakorlok otthon, sokszor órákat.
- Mi számodra a legnehezebb a zenetanulásban?
- A szolfézs. Nagyon sokat kínlódom vele. rengeteget tanulom, de nem mindig sikerül. Sokszor kérdez tőlem az énektanár itt a suliban olyan dolgokat, amiket nekem tudnom kellene, de én sajnos nem mindig ludok ezekre a kérdésekre válaszolni, pedig nagyon igyekszem. Remélem egyszer majd minden kérdésére sikerül helyesen válaszolni, én legalább mindent megteszek ezért.
- Sosem jutott eszedbe, hogy feladd?
- De igen. egyszer már majdnem abbahagytam az egészet, mert nem úgy mentek a dolgok, mint én azt szerettem volna, de az akaratom felülkerekedett.
- Egyedül sikerült legyőzni a kétségeket?
- Nem. a családom is segített. Nagyon jó hogy számíthatok rájuk.
- Felléptél már valahol?
- Itt a suliban. Ballagáskor és karácsonykor is előadtam egy-egy kisebb művet, igazán nem mindig az ünnephez illőt, mert annyi darabol nem ismerek még.
- Mivel foglalkozol még a zenélésen kívül?
- Zenét hallgatok, ha a rádióban zene szól. mindig meghallgatom, szeretem a festészetet, magam is szívesen festegetek, de a nagy művészek képeit is szívesen nézegetem. Kedvenc filmem a Sivatagi Show, a fűmben látható tájakat is megfestettem már. Szeretem az állatokat, mindegyik megérdemli, hogy szeressük. Szeretem a verseket is. kedvencem Petőfi Sándor ..Szeptember végén" című költeménye. Olyan bús-szomorkás hangulata van. mint a kedvenc fuvoladarabomnak.
D.É.
ROBI, ANDI, LAJOS ÉS A NÉGYTUSA
Orsós Róbert, Orsolya Andrea és Németh Lajos volt annak a négytusázó csapatnak egy-egy tagja, amely az elmúlt tanévben az alternatív tantervű általános iskolák nemzetközi négytusa bajnokságán i nagy sikerrel szerepeltek. Mindhárman a Rózsa utcai általános, iskola tanulói.
- Mit takar ez a szó: négytusa?
- A fiúknak nyolcszáz inét elfutást, a lányoknak fele ennyit, távolugrást és kislabdahajílást - válaszol Robi.
ország különböző városaiban kerülnek megrendezésre -mondja Lajos.
- Hogyan készültök a versenyekre?
- Rengeteg edzéssel, reggel tanítás előtt, a testnevelés órákon, és délutánonként is. Ha közeleg a verseny időpontja, akkor elkérnek bennünket a tanórákról is, mert akkor a versenyre való felkészülés a legfontosabb - válaszol Andi.
-"Amikor a versenyekre utaztok, mire gondoltok?
- Én az ellenfeleken gondolkozom. Kíváncsi vagyok, mii tudnak, jobbak-e nálunk -mondja Robi.
- Én arra gondolok, vajon mi leszünk-e megint a legjobbak -válaszol Lajos.
- Milyen érzés a versenyek után hazajönni?
- Nagyon klassz, hiszen többnyire nyerünk, és ilyenkor a suliban mindenki büszke ránk. ez nagyon-nagyon jó érzés.
- Kanizsán van-e módotok versenyezni?
- Nem nagyon kapunk meghívást a többi sulitól, nincsenek közös versenyek, pedig jó lenne...
- Mióta sportoltok?
- Mindannyiunkat harmadikos korunkban választott ki a testnevelő tanár, talán azért, mert jól is mentek ezek a dolgok, meg mert volt is kedvünk csinálni - meséli Andi.
- Mit jelent nektek a sport?
- Testi-lelki egészségei, hogy harmonikusan fejlődjünk, örömet, a mozgás örömét. És persze az utazások nyájtolta örömet is. hiszen a versenyek az
- Ti befejeztétek az általános iskolát, lassan véget ér az a két év is, arnit itt tölthettek még, mi lesz a sporttal utána?
- Erre a kérdésre talán egyikünk sem tud válaszolni, nincsenek lehetőségek, vagy ha vannak is. nehéz megtalálni őket - mondja Andi és Robi.
- Szeretnétek sportolni?
-Én szeretnék focista lenni -mondja Lajos.
D.É.
20
KANIZSA - TUáuls
1997. november 7.
TUL A SZAVAKON
Hult szavakat élővé formálni, leiket adni a nyomtatott betűknek nem kis feladat, hogy mennyire nem az, azt csak az tudja igazán, aki akár csak pár szót is próbált már közönség elé állva előadni. Persze ez a dolog is tanulható, de ha valami hiányzik ott legbelül, mit sem ér a legjobb mester. Ha viszont a szavak a lélek mélyéből fakadnak, hamar szívekig érhet a megtestesült gondolat.
- Már egészen kicsi koromban szavaltam, az óvodában és az általános iskolában is kaptam verseket, de azok a „fellépések" és a mostaniak szinte összehasonlít-hallanak - kezdi „verses" történetét Váradi Bea, a Cigány Kisebbségi önkormányzat Versmondó Körének versmondója.
- Mióta vagy a versmondó kör tagja?
- Nem régóta létezik maga a versmondó kör sem, de az elejétől, tavaly óta vagyok tagja.
- Mennyiben más egy profitól tanulni a szavalást?
- Talán azt is mondhatnám, mindenben. Horváth István segítségével a helyükre kerülnek a költemények, nemcsak a szövegben vagyunk biztosak, hanem a gondolatok jelentésében is. Segítségével értelmezzük a versekel, nemcsak megtanuljuk.
- Hogyan zajlik egy próba?
- Gyakoroljuk a feladott versel, mindaddig amíg nem válik a vérünkké. Persze nemcsak az új költemények gyakorlásával lelik a próba, hanem a régi versek is előkerülnek.
- Hány versből áll a repertoárod\'.\'
- Harminc-harmincöt. Ezek között vannak magyar és cigány költők alkotásai. A verseket az édesanyám és Horváth István segítségével válaszlom ki, persze előfordult már, hogy egyik-másik vers direkt az. én javaslatomra került kiválasztásra.
lát.
Van kedvenc szerződ? Nagyon szerelem József Atti-
- Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy vers megérjen benned?
- Legalább egy hónapra van szükség ahhoz, hogy egy versel annyira ismerjek, tudjak, annyira az enyém legyen, hogy színpadra álljak vele.
- Milyen gyakran van próba?
- Kéthetente két alkalommal. Ez talán kevésnek líínik, de az iskolai elfoglaltság mellett ez. éppen elég, és a két próba között a feladott versekel is meg kell tanulni.
- Hol léptetek fel eddig a versmondó körrel?
- Nem sokkal a megalakulás után Pécseit léptünk fel a Nemzetközi Sztnházfesztiválon. Mi voltunk az egyetlen csapat, akik versekkel léptünk fel. s a zsűri nagyon elismerően beszélt rólunk. Megvallom nekem is nagy élmény volt. Voltunk már Barcson és Babócsán a nemzetiségi napokon. Erdőkeresztesen egy nemzetközi versmondó fesztiválon, Szepetneken a Tolerancia Napokon léptünk fel, ezenkívül Pécsell a Gandhi Gimnáziumban és Zalaegerszegen is volt már fellépésünk.
- Kanizsán?
- /// is felkérnek bennünket, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy az édesanyám olykor-olykor menedzsel bennünket. enélkül lehel, hogy elmaradnának a felkérések.
- Ritka az ilyen kulturális szerveződés mint a tietek...
- Zalalövőn a nemzetiségi napokon meg is lepődlek, hiszen a cigányoktól többnyire zenét és táncot várnak.
- Ért-e már csalódás?
- A középiskolában, ahova járok meghirdetlek egy Krúdy versenyt, amire felkészültem, ám a versenyre mégsem jutottam el valami oknál fogva.
- Szeretnéd, ha majd ez lenne a kenyérkereső foglalkozásod?
- Még nem gondolkoztam ezen. Én elsősorban a középiskolát szeretném befejezni, és ha lehel továbbtanulni. Talán furán hangzik ez az én számból, hiszen nem tudom hogyan fogadják el a másságomul, és a törekvéseiméi, mert ha nem is mondják ki, mindig érezlelik velem azj. hogy más vagyok, mini a többiek. Nekem ugyanazokért a dolgokén, elismerésekéri kétszer annyit kell meglennem, mint a többieknek, de ez engem nem elkeserít, inkább ösztönöz.
D.É.
NEM CSODABOGÁR
Napról napra bővül az emberiség tudásanyaga, nem könnyű akárcsak egyetlen dologban a legjobbnak lenni, ahhoz érteni. Nem csoda hát, hogyha csodabogárnak tartaná a legtöbb ember azt a tizenhat éves fiatalembert, aki imádja a könyvtárat, három hangszeren játszik, kedvencei közé tartozik a művészettörténet, de ha kell, megfelel a matektanár vagy a fizikatanár kérdéseire is. Nos Szoliva Gábor talán tényleg nem csodabogár. De akkor mi? Döntsék el önök.
- Mióta zenélsz?
- Altalános iskola második osztályában kezdtem zongorázni. Volt a zeneiskolában egy gyakorló tanár, aki fuvolázott, és hamar sikerült e hangszer szereidével is megfertőznie. Egészen jó ha az ember két hangszeren is játszik. A fuvolái azért szeretem, mert lehet vele egy ült zenélni, közösségei teremt, és a közösség tagjai közölt harmóniát. Nagyon szeretem az egytttthangzó dolgokat, szerintem sokkal jobb. mint a szólózás.
- Melyik zenekarban játszol?
- Eddig a növendékzenekarban játszottam, most azonban meghívást kaptam a felnőnek hez. Még nem voll próbám, de nagyon várom, milyen is lehet velük játszani.
- Ha ennyire vonz a zene. miért nem zenei irányba tanultál tovább?
- Amikor nyolcadikos lettem, elmem ünk meghallgatásokra, aztán valami mégis letérített a pályáról. Talán az. hogy nem szeretnék kiégni, mini az a hivatásosokkal gyakran megtörténik. Állítólag iszonyatos a könyöklés a zene világában is. és én nem vágyom erre. Nekem öröm a zene.
- Ismét megfertőződtél egy hangszer szeretetével?
- Hál igen. így is mondható. Együtt kamarazenéltem mái-több alkalommal Marionné Németh Mária tanárnővel, és az 6 hatására kezdtem el ismerkedni a kiskaniz.sai templomban az orgonával, az orgonálással.
- Ki a kedvenc zeneszerződ?
- Bach és Bartók. Tudom, nem közelálló világ, de én még is e kél szerzőt szeretem a leg jobban. Bánóktól egy kicsit
idegenkednek. Amikor Bartókot kezdtem játszani a zeneiskolában - emlékszem - Barinh Zoltán egy kicsit meglepődön, de az örömének is hangot adott.
- Mivel foglalkozol a zenén kívül?
- Imádom a könyvtárat, a könyvek közölt csodálatos dolog a könyvtár világában elbúj ni. Szeretem a történelmet és a művészettörténetet is.
- Hogyan viseli a csaladod szerteágazó érdeklődési körödet?
- Ebből többnyire csak an\\ -nyit vesznek észre, hogy ritkán vagyok otthon. Egyébként a gyakorlással töllött órák pilla-natok alatt elrepülnek, hiszen a magam örömére gyakorlok, és nem munkákéul jogom fel.
- Mit szeretnél csinálni, ha majd befejeződnek az iskolás évek?
- Hangmérnökként szerelnék dolgozni, hiszen így továbbra is kapcsolatban maradhatok a zenével, a zenészekkel, ugyanakkor távol maradhatok a zenészek könyöklős világától.
- Ehhez a pályához azért reál tantárgyak is szükségesek...
- A matematika és a fizika is része a tananyagnak, és én igyekszem minden elvárásnak megfelelni, de ne hidd. hogy otthon például matekversenyre készülnék.
- Csodabogárnak tartod magad?
- Semmiképpen sem. nem hiszem hogy nagyobb csoda lennék a többieknél. En inkább bizonytalannak érzem magam. Félek, túl sok felé szakadok, igaz ez ma még semmiben nem akadályoz.
D.É.
1997. november 7.
KANIZSA - 7U6*ds.
21
LISZOBOL A TENGERENTÚLRA
Orsós Zoltán tavaly a kanadai-magyar ifjúsági csereprogram egyik részeseként több hónapot tölthetett el Kanadában.
- Hogyan fogadtak benneteket odakint, Kanadában?
- Azt tudni kell,, hogy ez a program csak Magyarországon jár új cipőben, Kanadában tavaly ünnepelték a program fennállásának huszonötödik évfordulóját. Szeptember közepén megérkeztünk, elvittek minket egy tíznapos táborba, ahol a „játékszabályokat" tisztáztuk. Ezt követően három részre osztottak minket, s elküldtek minket három városba - melyek ettől kezdve elszigetelődtek egymástól, tehát nem volt szabad felvennünk a kapcsolatot más városbeli társainkkal. A három és fél hónapos szakasz közepén szrrveztek csak a mi városunk csapatának egy úgynevezett kiérté-
nála, és a társaság amolyan igazi internacionalista volt, hisz egyetlen azonos nemzetiségű sem volt köztük. Viszont onnan el kellett költöznünk mintegy másfél hónap után, ugyanis a hölgy férjhez ment, és a férje pont a másik közösségben lakott, ahová nekünk nem volt szabad mennünk. Elkezdtünk villámgyorsan másik családot keresni, egy nap alatt találtunk is. A második család szituén egy egyedülálló hölgy volt, de neki volt egy hatéves kisfia. Egy kétszintes villában lakott, és fogtechnikus mellett volt asszisztens -nem is látogattam meg soha a munkahelyén. A kisfia pedig egy magániskola-szerűségbe járt, amely már nem volt óvoda, de még nem is iskola.
- Téged azzal ajánlottak a figyelmembe, hogy te voltál a csoport bohóca...Igaz ez?
kelő tábort. Ekkor elmentünk a városunktól mintegy negyven kilométerre, a hegyek közé, s egy hétvégét rászántunk arra, hogy kiértékeljük addigi tetteinkéi. Visszatértünk a városba, majd az ott tartózkodásunk utolsó hetében ismét összekerül tünk a többiekkel Vancouverben. Ili egy hét alall bemutattuk egymásnak, mit tanultunk, ismertünk meg. Majd hazajöttünk, és két napot itthon tölthettünk a szüleinkkel. Ezután felkerültünk Csillebércre, s innen indult tovább a program hazai része.
- Mennyire volt nehéz megszoknod a kanadai életmódot?
- Először egy egyedülálló magyar származású idős hölgyhöz kerültem, aki szinte teljesen beszélte nyelvünket. Külön kémem is kellett, hogx inkább angolul beszéljünk, hisz abból tudok tanulni. így aztán ö gyorsan beleszoktatott a kanadai életmódba. Például magyar és kanadai ételeket főzött felváltva, hogy még azt ü hamarabb megszokjam. Akkor állandóan nagy társaság volt
- Mondtak rám ilyesmiket... Rengeteget leheteti nevelni, nagyon vidámak voltunk mindenkor. Személy szerint én is vidám voltam, - mondták is rám, hogy még soha sem láttak szomorúnak. Erre csak az a válaszom, hogy miért lennék szomorú\'/ Nagyon jó volt minden, persze hogy örültem.
- Most az idő elmúltával hogy értékeled magadban kanadai „vendégszereplésedet", mennyire volt hasznos további életed szempontjából?
- Rengeteg hasznos dolgot tanultam, ugyanakkor nagyon sok mindent meg is mutathattam. A csoportvezetőm szerint sokat komolyodtam is, de ezzel nem voltam egyedül. Például volt egy lány, akit a program elején abszolút nem jól vettem - a három hónap végén mái ő volt a csapatban a legjobb barátom. Szóval emberileg és tudásanyagban is rengeteget profitáltunk ebből a programból.
Sz. A.
KANIZSAI LANY WHITE ROCKBAN
Gábris Hajnalka tavaly három és fél hónapot tölthetett Kanadában, a világ egyik jóléti társadalmában egy ifjúsági csereprogram jóvoltából.
- Hogy kerültél kapcsolatba a programmal?
- Az utolsó pillanatban, az. újsághirdetésből szereztem tudomást erről a programról - valamikor június vége felé. Gyorsan berohantam a polgármesteri hivatalba, megkérdezni, hogy mégis mit takar a hirdetés. Kaptam egy jelentkezési nyomtatványt, melyet kitöltöttem, és ekkor közölték, hogy rögtől! másnap lesz. az. az elbeszélgetés, ahol döntenek a résztvevőkről is. Erre elmenlem, és először külön mindenkivel félórában elbeszélgettek. Itt találkoztam először a leendő csoportvezetővel és az alapítvány igazgatónőjével. A beszélgetés után kaptunk egy kis szünetet, majd délután behívlak egyszerre az egész, csoportot. Tizenöten voltunk, és különböző csoportos feladatokat kelleti elvégeznünk, melyekkel a csoportvezetői, alkalmazkodási képességeinkel vizsgállak. Rá egy hétre pedig megkaptam az értesítési, hogy mehetek...
- Mivel foglalkoztál odakint?
- Egy „ Extended Care" elnevezésű munkahelyre osztónak be - ehhez. Magyarországon talán az. idősek otthona áll legközelebb, de a kórházon belül működött -tehát egybe van kötve orvosi ellátással is. Nagyon jól felszerelt hely, s jellemző rá, hogy az idősek kérhetik, hogy egy vagy kél. esetleg három-négy ágyas szobában kapjanak helyet. Minden idős-nyolcvan és száz év közötti, és egyetlen öreg hölgy kivételével valamennyiük tolókocsis volt. Velük kelleti foglalkoznom - mondjuk ez. főleg abban merült ki, hogy beszélgetni vágylak, de azért akadt más tennivaló is.
- A három és fél hónap alatt mennyire tudtál belemélyedni a társadalmukba, életükbe - hisz tulajdonképpen ez volt az egyik feladat?
- Elég jól meg lehetett ismerni, hisz. nagyon nyílt társadalmi rendszerrel rendelkeznek. Minden héten négy napol dolgoztunk, majd az ötödik napon közös csoportfoglalkozást tartottunk. Erre a napra mindig ki kelleti dolgoznunk különböz.ő léniákat - melyek leheltek politikaiak, gazdasággal összefüggő, nemek közli különbséggel foglalkozók. Ebből válasz-
A képen elöl Gábris Hajnalka
lőttünk magunknak, és az. oktatási napon kellelt előadást tartanunk a témából. Ezeken a napokon egy páros szerepelt mindig, de hívhattunk külső előadókat is. Ezek az. előadások rendkívül hasznosak voltak, hisz. számos olyan kérdésre kaphattunk választ, melyek érdekellek minket. A társammal például a fogyatékosokról tartottunk előadást - a különböz.ő lehetőségekről a foglalkoztatásuk terén. S zárásként összehasonlítottuk a magyarországi tényekkel az oltani adatokat. De gyakorlatilag minden téren dolgoztunk és szereztünk isme reteket.
- Mára főiskolás lettél, valószínűleg kialakítottad a saját életedről az elképzeléseidet. Meny nyire tudod felhasználni mindazon tapasztalatot, tudási, melyet a program segítségével szereztél?
- Egyelőre raktározódik mindez, s valószínűleg csak egyes konkrét szituációkban fognak előjönni. Pozitívumként tudom megemlíteni, hogy számtalan alkalommal doblak minket a mélyvízbe, feladva egy kérdést, hogy oldjuk meg saját magunk. Sok esetben ezt csak az.érl telték, hogy kipróbálhassuk magunkat, önbizalmai kapjunk. Ma úgy énem, hogy nagyon nagy segítség ez.. Például két évvel ezelőtt nemigen inertem volna bemenni csak úgy valahová, hogy megkérdezzek valamit, vagy ha dun\'án válaszoltak volna, egyszerűen kisompolyogtam volna. Ma már visszakérdezek, mindenhová be merek menni. Talán ezt emelném ki különösképpen, mint a program nagy eredményét.
Sz. A.
22
KANIZSA - SfiAtt
1997. november 7.
NOTESZLAPOK...
LABDARÚGÁS -Győztes csapaton ne változtass?
Nem kis feladat hárult a múlt vasárnap az N. Olajbányász FC futballistáira, akik NB I/B-s bajnoki mérkőzésen a Tiszavasvári együttesét fogadták, s nem azért, mert a vendéggárda az élvonalba tartozna, hanem az elvárás miatt... Nem egyszerű dolog sorozatban „szállítani" az eredményeket, már pedig a kanizsaiak az elmúlt hetekben ezt tették. Látványosan, biztosan nyertek a listavezető III. Kerület ellen, pontot szereztek Sopronban, az utólag, hétközben lejátszott Rákóczi FC Kaposcukor ellen idegenben is nyertek. Meddig lehet egy ilyen sorozatot folytatni, botlás nélkül? Meddig lehet hozni az elvárt eredményeket? - ezek a kérdések vetődtek fel a találkozó előtt, ugyanakkor azonban egyértelmű volt, hogy hazai pályán, a hazai közönség előtt nyerni kell. Végül nyert is a csapat, de hogyan?
Bár küzdöttek Kin Pistáék az első félidőben, a játék viszont rendkívül görcsös volt, s érezte a szurkoló, no meg Madár Gábor is, hogy a mutatott teljesítmény kevés! A félidőben ezért igyekezett „felspa-nolni" játékosait, akik. „tettek is a tűzre egy lapáttal". Aztán 50 perc után számolni kellett azzal, hogy módosítani kell a felálláson, még annak ellenére is, hogy győztes csapaton - akik előzőleg sikereket produkáltak - nem szívesen változtatnak a trénerek. Somogyit Pálfi váltotta fel, az a Pálfi, aki az előző meccseken kezdő ember volt, aztán a Kaposvár ellen sárga lapok miatt nem szerepelt, s most újra vissza kellett küzdenie magát a gárdába. Csapatbaállításával Agies támadóbb feladatokat kaphatott, s az Olajbányász mezőnyfölénye még tovább nőtt, aminek hamarosan meg is lett az eredménye. Horváth László remek labdájával kiugró Visnovics a 16-oson belülre cselezte be magát, majd megnézte hova is kell lőni azt a fránya pettyest, s be is helyezte
KÉZILABDA
AZ IZZÁS IDEGENBEN MÉG HIÁNYZIK...
Tatabánya-N. Izzó SE 3S-27 (21-13)
Tatabánya, 400 néző. Jv.: Szentesi Zs„ Szentesi V. NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
N. Izzó SE: Nagyvizeli - Cseh 3, Hungler 7, Rodek 7, Berta 3. Bazsó 5, Bánlaki 2. Csere: Kálóczy (kapus). Siti, Nézics. Edző: Ojtó Tamás.
A kanizsaiaknál ezúttal mái\' pályára lépett a visszaigazolt Hungler Rudolf, ellenijén hiányzott Felde, Szíva és Monostori. Az utóbbinak a játékára nem tart igényt a klub, Mu-sits Ferenc elnök elköszöni a kézilabdáitól.
Tavaly még mindkét együttes az élvonalban szerepelt, most viszont már egymás ellen egy osztállyal lejjebb mérték össze tudásukat. A hazaiaknál látszott, hogy őket ez a visz-szaesés nem zavarta meg annyira mint az izzásokat, akik az első tíz percben még egyenlő ellenfelek voltak, aztán fokozatosan nőtt a két gárda közötti különbség úgy a játékban, mint az eredményben. Támadásban és védekezésben is a tatabányaiak nyújtollak többet, így a 11 gólos különbség egyértelműen jelzi a mutatott teljesítményeket. Egyedül a visszaigazolt Hungler és Rodek gólerőssége dicsérhető.
A LÁNYOKNAK SIKERÜLT
N. Olajbányász KC-Postás SE 18-16 (9-7)
Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Hor-
nyik, Pusztai. NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász: Nagy - Gombor 5, Horváthné 4, Tóth, Vass 5, László 3, Buza 1. Csere: Horváth N. (kapus), Kiss, Kámán. Edző: Varga József.
Jól kezdett a hazai csapat, fokozatosan gyűjtögette góljait és elhúzott 5-l-re, amely eredmény annyira megzavarta Gomborékal, hogy sorra maradtak ki a ziccerek és felzárkózott a Postás együttese (5-5). Az első félidő 20. percében egy betörésnél ütközöl! a kanizsaiak irányítója, Buza Anikó az egyik védővel, s any-nyira szerencsétlenül esett, hogy mentőt kellett hívni, aki a játékost kórházba szállította (a mérkőzés végére visszatért egy kötéssel a vállán). Rendezte sorait az olajos csapat. Horváthné vezetésével remek gólokat lőve előnnyel térhettek egy rövid pihenőre.
A második játékrészben felváltva estek a találatok, mindkél csapat érezte, hogy van keresnivalója ezen az összecsapáson, ahol végül a fegyelmezetten védekező és a végjátékban jól összpontosító kanizsai csapat értékes győzelmet aratott.
Varga József edző: - A védekezésünkkel nem volt gond, ezt jelzi, hogy csak 16 gólt koptunk, s ez ebben az osztályban nem lebecsülendő dolog. A Postás együttese kemény zárásokkal igyekezett gátat vetni a támadásainknak, \\ tudjuk, hogy ők egy-két oválisunkkal szemben jobbak lesznek. Remélem, hogy a mai győzelem erőt ad a lányoknak, s most már idegenben is képesek leszünk valami hasonló játékra és pontszerzésre.
Deregi László
mintegy 14 méterről a hálóba. A gól aztán feloldotta az eddigi görcsöket, s egyértelművé vált, hogy a kanizsai fiúk jobb csapatot alkotnak. A nyolcvanadik percben pályára lépett aztán Kovács Tamás is. aki bebiztosította az eredményt. Az ilyen cserére szokták azt mondani, hogy aranyat ér. Ha nem is aranyat, de gólt egyértelműen!
A Kovács-találat után láthatott a közönség egy örömtáncot is a gólszerzőtől, aki nem leplezte boldogságát, amit igyekezett megosztani is a jelenlévőkkel.
Természetesen Madár Gábor edző ráncai is simultak valamit a találkozót követően: - A vártnál gyengébb első félidei teljesítményünket a második játékrészben valamelyest kompenzáltuk, amikor már egy kicsit játszottunk is. Végül azonban a határtalan győzni akarás hozta meg számunkra a rendkívül fontos három pontot - hangoztatta a tréner.
KAJAK KENU -Értékelték a klubokat
A hideg idő. a folyók, tavak hőmérsékletének csökkenése, terembe küldi a kajak-kenusokat is, s így lettek a kanizsai kajakosok is, akiknél konditermekben, a csarnokokban való foglalkoztatások kerültek előtérbe.
- Az erősítő jellegű edzések, a feltöltődés vette kezdetét - avatott be bennünket életükbe lléder István edző. Ugyanakkor arra is van egy kis ideje most a szövetségnek és nekünk is, hogy mérleget készítsünk erről az évről.
- Országosan megtörtént a szakosztályok értékelése?
- Igen. A hatvannégy szakosztály között a helyen végeztünk, amely figyelembevéve nagyságrendünket, nem rossz. A felnőtt férfiak közölt a 22., míg a nők között a 15.
helyen zártunk, itt Varga Gábornak és Fodor Krisztinának a nevét kell külön is kiemelni. A juniorok között Varga Gábor révén a 15. helyre kerültünk, míg a serdülőknél a huszonharmadikra.
- Ebben a korosztályban ki hozta az eredményeket?
- Szabó Gábor teljesítménye kívánkozik az. élre, v még Cserjés Károly, Réti András, Sabján Eszter, Cserjés Veronika nevét is érdemes megemlíteni, akik a kölyök és gyermek kategóriában hozták a helyezéseket.
- Első osztályú minősítést ért el valaki?
- Kelten is, Varga Gábor és Fodor Krisztina - utóbbi lett idén a klub legeredméynesebb sportolója - is büszkélkedhet ezzel a címmel.
- A válogatott keretbe bekerüli valaki.\'
- Rettentő nagy most a hajtás ez.en a téren, ebben az esztendőben Szabó Gábornak sikerült beverekednie magát a legjobbak közé, a serdülő válogatottba - mondta táj-jékozialásul Héder István, a Kanizsa Kajak Klub edzője.
KOSÁRLABDA -Pályán a diákok
Nem unatkoztak az elmúlt napokban a kanizsai diákkosárlabdázók, akik sorozatban játszották mérkőzéseikel. Gábor Erzsébet lányai az Országos Ifjúsági Kupa selejtezőjén kikaplak ugyan II ponttal (61-72) a GYSEV Soprontól, de a továbbjutást jelentő níeccsen a Z. Volán ellen nyertek 76-64-re. Az NB I/B-s ifjúsági (alálkozón, ahol Gróf, Göncz és Bem volt a legeredményesebb. 72-56 arányban voltak jobbak, s az NB Il-es lányok is remekül küzdöllek, majd győzlek is a Veszprémi ügyelem SC ellen. Ugy szép az élei. ha zajlik...
Deregi László
VIVAS
LJONC F1U TOR NAGYKANIZSÁN
Tizenkél szakosztály 50 versenyzője indult a versenyen. A magyar ranglista legjobbjai léptek pástra.
A nagyszerűen vívó zalaegerszegi Uukai Attila holtverseny után nyeri. A döntőben négy UTÉ-s, két csepeli és két hódmezővásárhelyi fiú vívott még.
A nagykanizsaiak jobb eredményei: 16. Barlha Péter, 25. Krisztián Tamás.
Jól szervezeti, rendezett, színvonalas verseny volt.
H.Gy.
* * *
Az első magyar női kardverseny másnapján a Rózsa úti vívóleiemben a MÁV NTK és a Városi Vívó Szakszövetség szervezésében az ország újonc férfi tő-rözői adtak egymásnak randevúi. A tizenegy magyar és egy szlovák együttest felvonultató viadalt a zalaegerszegi Dukai Attila nyerte. A MÁV NTH legeredményesebb vívói Barlha Péter (16. hely) és Krisztián Tamás (25.) voltak.
H.Z.
JUDO
A zalaegerszegi Dózsa iskolában megyei judo-versenyt rendezlek. A MÁV NTE versenyzői szép eredményekel értek el.
Serdülők, második helyezettek: Rácz Mária. Molnár Tamás. Har-
madik helyezetlek: Németh József, Hóbár Péter.
Diák A-, B-, (\'-kategória, győztesek: Pinterics Attila. Vörös Enikő. Második helyezeitek: Petőházi Zoltán, Mester Marcell, Pinterics Péter. Harmadik helyezeti: Rácz Norbert.
1997. november 7. KANIZSA - Sfu»u 23

LABDARÚGÁS
NEGYEDIK AZ OLAJBÁNYÁSZ!
Rákóczi KFC-N. Olajbányász FC 0-1 (0-1)
Kaposvár, 1000 néző. Jv.: Megyebíró. NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés.
Olajbányász: Czigóth -Agics, Kiss, Crnomarkovics -Farkas, Csörnyei (Szálai, 87.), Horváth J., Visnovics (Balogh, 77.), Somogyi -Horváth L.. Horváth Gy. Edző: Madár Gábor.
A nehéz talajon eseménytelen játék íolyt az első félórában, a félidő végére azonban nagyot változott a kép. Előbb a hazaiak hagytak ki két helyzetet, majd a Bányászon volt á sor. A különbség csak any-nyi, hogy Horváth Gy. révén a 36. percben egyet értékesítettek (0-1). Fordulás után a Kaposvár ragadta magához a kezdeményezést, de a kanizsaiak hamar felébredtek. Nyílt lett a találkozó, nagy elánnal támadtak a csapatok, de a játékosok sorra elpuskázták a helyzeteket. A játék összképe alapján a mieink megérdemelten hozták el a három pontot.
N. Olajbányász FC-Tiszaújváros SC 2-0 (0-0)
Nagykanizsa, 1200 néző. Jv.: Molnár .1. NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés.
Olajbányász: Czigóth -Kiss - Agics. Crnomarkovics - Farkas, Csörnyei (Gersics, 58.), Horváth .1.. Visnovics, Somogyi (Pálfi, 58.), Horváth L, (Kovács T„ 78.), Horváth Gy. Edző: Madár Gábor. /Jobbára a középpályán zajlott a játék a Bányász enyhe mezőnyfölénye mellett. Az első valamire való hazai helyzet a 25. percben adódott, de Horváth Gy. senkitől sem zavartatva a kapuba lőtt. Sokáig kellett várni a válaszra, a 42. percben egyéni akció végén alig durrantott fölé. A második negyvenöt perc Bányász rohamokkal kezdődött, fölényét azonban csak a 68. percben tudta gólra váltani a Madár-legénység. Ekkor Horváth L. beadásából Visnovics 14 méterről lőtt a kapuba. Megjött a Bányász kedve, de pontatlanul támadtak. Az ellenfél azonban nem adta fel, s a lesre játszó hazai védőket megtréfálva majdnem kiegyenlítettek. A pontot az i-re az utolsó percben Kovács T. tet-
te fel, aki egy lecsorgó labdát közelről juttatott a hálóba. A kanizsaiak 15 mérkőzésen szerzett 26 pontjukkal már a tabella negyedik helyén állnak!
MAV NTE-Pécsi Postás 2-1 (0-1)
Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Barna. NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Dráva-csoport.
MÁV NTE: Kovács Z. -Rév, Grabant, Boa, Szentgyörgyvölgyi, Pongrácz (Nagy T.), Kalinics, Kovács J., Korpics, Borda (Dezső), Németh I. (Szőke). Edző: Szálai Zoltán.
Ráijesztett szurkolóira a Vasút, hiszen az első; félidőben nem csak jobban játszott a Pécs, de a 28. percben a vezetést is megszerezte. Fordulás után mintha egy másik NTE futott volna ki a gyepre, óriási lelkesedéssel a maga javára fordította az eredményt. Először a 64. percben zördült meg a vendégek hálója, mikor Németh 11 méterről bombázott a bal sarokba. A győztes gólt a szemfüles Pongrácz szerezte a 75. percben, egy lecsorgó labdát vágott közelről a hálóba.
A MÁV NTE legjobbjai: Németh I., Pongrácz, Grabant.
Kiskanizsa Sáskák-Páka 8-4 (2-2)
Kiskanizsa, 100 néző. Jv.: Drávecz. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Két ellentétes félidő után ilyen arányban is megérdemelten nyert a kanizsai csapat.
A Sáskák gólszerzői: Vass (2), Ács (2), "Soós (2), Anek, Fazekas.
A Sáskák közül minden játékos dicséretet érdemel.
Miklósfa-Zalalövő 1-2 (0-0)
Miklósfa, 150 néző. Jv.: Göncz. Megyei I. o. labdarúgó-mérkőzés.
Egyenlő erők küzdelmében a nagyobb lelkesedéssel játszó gárda nyert.
A Miklósfa gólszerzője: Mózes.
A Miklósfa legjobbjai: Kovács Sz., László, Németh.
USZAS, VÍZILABDA
A III. Mini Diákolimpia Városi Úszóverseny második fordulóját rendezték Nagykanizsán, a városi uszodában. A viadal a bolyaisok elsöprő sikerét hozta.
Eredmények. Győztesek: 2. osztályosok, 25 m leány mell: Szakony Sára (Körösi), fiúk: Tamás Dávid (Bolyai). 25 m leány hát Gaál Johanna (Hevesi), fiúk: Bem Gábor (Bolyai). 3. osztályosok, 50 m leány mell: Pintér Kitti (Bolyai), fiúk: Papp Gábor (Zrínyi). 50 m leány hát: Pintér Kitti (Bolyai), fiúk: Miholics Szabolcs (Zemplén). 4. osztályosok, 50 m leány mell: Kcrcsmarics Marietta (Bolyai), fiúk: Császár Krisztián (Körösi). 50 m leány hát: Takács Tímea (Bolyai), fiúk: Magyar Márton (Bolyai). 5. osztályosok, 50 m leány mell: Cserjés Vera (Bolyai), fiúk: Bálint Balázs (Bolyai) és Németh Gergely (Zrínyi). 50 m leány hát: Cserjés Veronika (Bolyai), fiúk: Németh Gergely (Zrínyi).
Legeredményesebb versenyzők: Gaál Johanna. Tamás Dávid (2. osztályosok), Pintéi-Kitti, Gödinek László (3. oszt.), Takács Tímea, Magyar Márton (4. oszt.). Cserjés Veronika, Bálint Balázs (5. oszt.).
A pontversenyben a Bolyai Általános Iskola végzett az élen. második a Zrínyi Miklós Általános Iskola, harmadik pedig a Körösi Csorna Sándor Általános Iskola lett.
Pécsett november l-jén rendezték meg a meghívásos I. Hullám Kupa Nemzetközi Úszóverseny és Vízilabdatornát, ahol a 200 úszó közül egy kanizsai is felállhatott a dobogó legfelső fokára. A \'85-ben születettek között a nagykanizsai Papp Viktória 50 m mellúszásban utasította maga mögé ellenfeleit. A Bolyai DSE úszója teljesítményét a szervezők tiszteletdíjjal is értékelték.
Vízilabdásaink is öregbítették városunk hírnevét, hiszen a torna második\' legjobb csapata lettek.
Eredményeik:
CWG-NVSE-Eszék (hor-váth) 15:3 (3:0, 5:0, 4:0. 3:3). Gólszerzők: Szabó 5, Szőlősi 3, Karácsony 2, Szemerédi 2, Horváth 2, dr. Csetneki.
CWG-NVSE-Szeged VK I 1:7 (2:2, 4:2. 3:1, 2:2). Gólszerzők: Szabó 3. Szemerédi 2, Karácsony 2, Herke. Szőlősi, Tóth, Horváth.
Pécs-CWG-NVSE 11:4 (2:1. 3:1, 4:0, 3:2). Gólszerzők: Tóth, Ludvig, Szőlősi, Szabó.
A horvát együttes nem volt egy súlycsoportban a kanizsaiakkal, a volt OB l-es játékosokat szerepeltető Szeged ellen pedig Kiss Csaba kapusteljesítménye és dr. Csetneki Gábor védőmunkája volt az a bizonyos szükséges plusz. A döntő mérkőzésre sajnos elfáradt a kanizsai csapat.
A CWG-NVSE a következő játékosokkal szerepelt a tornán: Kiss Csaba, Karácsony Tibor, Ludvig Viktor, Tóth László, dr. Csetneki Gábor. Herke Zoltán, Szemerédi András, Szabó Szilárd, Horváth Roland, Szabó Dénes, Szőlősi Csaba (edző-játékos).
A legtechnikásabb játékosnak járó különdíjat Szabó Dénes kapta. A kanizsai pólós a góllövőlistán is előkelő helyen, másodikként végzett. A vízilabdázók 4x50 m-es gyorsváltóján a Szőlősi - Ludvig -Szemerédi - Szabó négyes a , harmadik helyet szerezte meg.
A kanizsai uszodában rendezték az OB Il-es felnőtt vízilabda-bajnokság utolsó őszi fordulóját. A házigazda CWG-NVSE egy edzőtábor után teslben és lélekben egyaránt megerősödve vetette magát a küzdelmekbe, s mindhárom mérkőzését megnyerte. A győzelmek kiharcolásában oroszlánrészt vállalt Kiss Csaba, a hazaiak kapusa.
Az. NVSE mindhárom találkozón a következő összeállításban szállt a vízbe: Kiss Csaba - Karácsony Tibor. Révész Tamás. Szőlősi Csaba, Herke Zoltán, Szabó Dénes. Ka.szper Dániel.
(\'sere: Csetneki Gábor, Sze-\' meredi András, Ludvig Viktor, Horváth Péter, Horváth Roland, Tóth László. Edző: Szőlősi, Csaba. 1
A kanizsaiak eredményei:
CWG-NVSE-Mórahalom 24-7 (5-2, 8-1. 6-3, 5-1). Góllövők: Szabó 7, Karácsony 4. Kaszper 3, Révész 2, Szőlősi 2, Csetneki 2, Herke 2, Tóth 2.
CWG-NVSE-Pécsi TÁSI 11-10 (2-3. 3-2, 3-2, 3-3). Góllövők: Ludvig 3. Kaszper 2, Horváth 2, Szőlősi I, Herke I. Révész 1, Szabó I.
CWG-NVSE-Szegedi VE 7-6 (l-l, 3.-2, l-l, 2-2). Góllövők: Tóth 2, Ludvig 2, Révész I, Herke 1, Kaszper 1.
Hármas győzelmükkel a kanizsaiak csoportjukban átvették a vezetést. Az őszi forduló végeredménye: 1., CWG-NVSE. 2., Pécsi TÁSI, 3., Szegedi VE, 4., Mórahalom,
24
r
KANIZSA - m
1997. november 7.
HOGY MIK VANNAK...?
CRUISE
A LEVEGŐBEN
A világszerte sikert aratott Top üun után Tom Cruise ismét a levegőbe emelkedik, ő lesz a Kék fényben című film pilóta főszereplője. A film egyébként két férfiről szól, akiknek nem kis viszontagságok közepette kell majd megtennie az utat New York és Párizs között. A stáb már készen áll, csupán Cruisera várnak, aki éppen egy másik filmet forgat.
GIBSON ÉS
A PINCÉRLÁNY
A legfrissebb hollywoodi sztárpletykák főszereplője Mel Gibson, illetve a színészrendező házassága. Feleségével 16 éve házasok, hat gyermekük van, s eddig mindig azt hihették Gibsonról, hogy példás családapa és hűséges férj. A most lábrakapott híresztelések ezt megcáfolni látszanak. Mel Gibson legfrissebb kedvese egy pincérnő, aki a híresztelések
szerint nemcsak e feladatra alkalmas, sejthető ez abból, hogy Gibson legújabb filmjében neki szánja a női főszerepet.
JOCKEY VISSZATÉR
Hogy mi lett Jockeyval, a Dallas utolsó másodperceiben eldördülő fegyver vele végzett vagy más életét oltotta ki, nem tudni. Hogy mi történt? Nos, a film készítői egy másfél órás filmváltozatban elmondják. A film decembertől már kölcsönözhető lesz a videotékákban.
VÉSZHELYZET, ÉLESBEN
Nemcsak a nézők, maguk a színészek is hitetlenkedtek az NBC nem mindennapi ötletén, nevezetcsen az új sorozatot élesben a chicagói East River kórház sürgősségi osztályáról élőben adják. Az ötletet a sorozat Ross doktora. George Clonny adta, és többen a stábból emialt kissé nehezteltek rá.
Noah Wyle, Carter doktor kezdetben teljesen elképzelhetetlennek tartotta a dolgot, utólag nem győzött lelkendezni, feledve, hogy nemrég még kiirtással fenyegette.
EMMY-DÍ J SCULL Y-NAK
Gillian Anderson az X-akták sztárja kapta az idén a női kategóriában az Emmy-díjat. Az átadásra Gillian egészen új partnere, Rodney Rowland oldalán jelent meg. A fogadáson Dávid Duchovny is megjelent, májusban oítál elé vezetett, szintén színésznő felesége oldalán.
KIRK DOUGLAS, MINT ÍRÓ
Immáron a második kötete látott nemrégiben napvilágot az egykoron híres színésznek, aki túl a nyolcvanadik születésnapján még mindig igen friss szellemileg. Nemrégiben kijelentette, hogy szenvedélyévé vált az írás, s ieencsak szóra-
koztatónak tartja, hogy maga teremtette figurái mindegyikének tetszése szerint a bőrébe bújhat. A kötet bemutatásakor tréfásan jelentette ki. amennyiben még életében film készülne alkotásaiból, jogot formál a főszereplő megformálására. Az idős színésznek csupán egyetlen álma van, Michael fiával együtt filmezni.
MÉG ELEMIBB ÖSZTÖN?
Ha lehet hinni a United Artists háza tájáról érkező pletykáknak, akkor tervezik az elemi ösztön folytatását. Hogy miről is szól majd a film, még nem szivárgott ki. de nagy valószínűséggel ismét tanúi lehetünk a legelemibb ösztönök képi megformálásának. Azt sem sikerült megtudni, hogy a régi kettős. Sharon Stone és Michael Doug-las játssza-e a két főszerepei, de hát a fent emlegetett ösztönök megjelenítésére bőven akad még nagyágyú Hollywood háza táján.
A francia l\'ró, moralista szavai a számmal jelölt francia költő, \\\'aé Clou is) Nől NÉV FÖLD alatti ÜREG német l\'ró saját finanszírozású megjelenteti (pl. újjágot) V % go n DO -zatlam meg jelekés hullWm-töró\' gát buda! (szóla\'s) pilótát kilövő szerkezet TERMÉszetkedvelők
meny ét-féle szélhár-fa kád szelei!
-ke gramm szel
&an olvashaTÓK \\ 1 V > V V V v V \\ V V V V V
csala\'Dl jubileumi ünnepség ˇ > p.akanyai község l\'tium >
pl ATA > RÉGI hosszkért > énekelget > V
amerikai zenekar ÜRESSÉ 1e Sí mohamed. jogtudós
L helyet foglalt v új DIVAtú V plutónium >
in.dítéx római pe HZ volt Ruténium
egykori gazdag indiai VÁROS > sütemiínY-kellék > v v matematikai kifejezés íapek MŰvr v >
verona folyója európai nép
r v csekély mérte\'k-ben > azonos betűk * V bál, muri páratlanul zsákol ! V
torténe\'s napszak
NÉPIES A\'CYNEMŰ > Ska\'la-hangok > V kiejtett betű > ta\'vol sárréti részlet! > v v NÉMA utas ! >
KELVIN szekrényben van.1 l A\'M óra BETŰI
r V iskola, tréfásak V garázdál HüDo > v v tárgyrag >
TOvA bór,kén tantál
Főva\'Rosi sport egy. > I V v az á ját többször kinyitá > V
IPŐ& fe\'rfi GAUSS
L K —te- v 4 kelet-indiai pálinka ... -Móe >
Beküldési határidő: 1997. A kis dolgok nagy helyet vánné, Sárközi Aladár olva-november 14. foglalnak el életünkben. sóink nyertek negyedéves Ka-Lapunk 43. számában meg- A sorsoláson Bagics Mi- ni/.sa Dél-Zalai Hetilap eh\'ífi-jelent keresztrejtvény helyes hályné, Gerőczy Ferenc, zetést, melyet szerkesztősémegfejtése: Kristóf Konrád, Kenyér" Ist- günkben vehetnek át.
CHAMFORT MEGÁLLAPÍTÁSA
HOROSZKÓP
A 46. HÉTRE
1997. november 7.
KANIZSA - TKix
KOCZA ANDRÁS
\' " """""~ v
Skorpió havában született
Tizenhárom éves korában a Kanizsa Táncegyüttesben kezdte a néptáncot, a fiatalon meghalt Papp László vezetése mellett. Mestere halála után 1990-ben vette át a Dél-Zalai Táncegyüttest, amelynek 1996-ig volt vezetője.
Számos hazai és külföldi fellépés európai országokban, s az országos 1993-as „Ki Mit Tud" középdöntője van mögötte és mögöttük... Testvére, Attila szintén néptáncos, nagyon hasonlítanak egymásra. A Honvéd Kaszinóban jönnek össze a régi táncosok, ahol Kóczáné Horváth Piroska az intézmény vezetője, ad helyet a gyakorlásnak, együttes táncolásnak.
Legutoljára az Igricek jubileumi ünnepi műsorán láttuk őket. Négy pár szerepelt, műsorukon Kalotaszegi legényes, szatmári csárdás a Patkó Banda zenéjére, s az Igricek egyik dalára forgatóst táncoltak.
Másnap este „Tánczház" volt, összejöhettek a néptánc kedvelői, fiatalok és barátaik.
A nagy együttesekből ..kiöregedett" tagok most egy „senior" csoportot hoztak létre, s abban folytatják azt az életmódot. Hetente, kéthetente összejönnek.
Táncolni szívderítő, örömet szerző elfoglaltság. A
nézőközönségnek is felcsillan a szeme ha látja, hallja a hagyományőrző, szépet és jót ötvöző táncot és zenét.
Kócza András polgári foglalkozása? Dízelmotor-szerelő. Jókedvet, egészséget kívánunk neki és a csoport tagjainak, hogy folytaihassák munkájukat. Nagykanizsa kulturális életének további sikerére és örömére.
egy közmondás olvasható a
számmal jelölt
sorok
kan
kalap-a\'ru s nő
erre a helyre tevő
dutyi
SZÓBESZÉD TÁRGYA
newton
MACSKA ÉS NYÚL IS VAN ILYEN
kapitány (a mo&y
DICK C. REGÉNY
hőse)
énekes minoenn* Pl gya-
korla\'sa
mecseki
hegycsúcs
csillagaszati talppont
spanyol autójel
na de
ilyet!
úr
női név
kiejtett betű
kubai l\'RÓ, költő (jose\') -V-
talán —v-
hibát vét
épületszárny
"v—
svájci
távirati
iroda
férfinév
-v—
fél alak! >
noveny támasztéka
SZEM ÉLY-NÉvMÁS
kaoka\'zusi re\'s,zlet! 1-
NEHÉZFÉM
madar kicsinye
N
megjele-HÉ si forma
-7-
Beküldési határidő: 1997. november 14.
Lapunk 43. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Marseille
A sorsoláson Csertő Veronika, Grúzi Károly, Lajtos Karolina, Kemec-zei Kristóf, Vági Vilma olvasóink nyertek negyedéves Kanizsa Dél-Zala i Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
3&L
Kos; III. 2I-IV. 20.
Nemcsak az a bolond, aki ma poétává le.sz e kis honban, hanem az is, aki önmagát magas pókra helyezi és még onnan .sem látja át tisztán saját helyzetét.
Bik;i: IV. 21-V. 20.
A rajtad megjelenő vörös foltok valóban alkalmasak rá, hogy felkeltsék irántad a figyelmet De biztos vagy abban, hogy ez ennek a legmegfelelőbb módja?
Ikrek; V. 21-VI. 21.
Egy fél gyógyulás még nem felg y óg y u lás. Ű g y lát szi k ezt elfelejtetted. (Arra gondolni is rossz, hogy szándékosan akarsz visszaesni.) A szövődményekkel nem árt, ha számolsz.
Rák; VI. 22-VII. 22.
Csak annak van igazán PElLiS^ nagy szerencséje a szeren-[/L^VTjJ csejátékokhan, akinek
wdniM csöpp szerencséje sincs a szerelemben. Mondd, te melyiket akarod igazán?
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Csak egyszer próbáld meg. hogy ne a visszásságokra koncentrálj, hanem az előtted álló feladatokra. Lásd be, hogyha próbák érted vannak. Teher alatt nő a pálma.
Szűz: VIII. 24-IX. 23
Közel állsz a tökéleteshez.
ÍL Lassan olyan profi kámfor-aV művésszé válsz, hogy em-h 1 ber legyen a talpán aki meglel. A gondokkal pedig célszerűbb volna szembenézni.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Ideje volna fontossági sorrendet felállítanod és el döntened az egészség hol foglaljon helyet. Még nem késő azonnal tenni az ágynakdőlés ellen.
Skorpió: X. 24-XI. 22 WflpSl Most úgy érzed kiégtél és [ítf^* nincs mái" tovább. Ne líffuííiJÉ süllyedj depresszióba, in-kiwv kább nyit.sd ki végre a szemed. Ez nem a vég, hanem csak egy pillanatnyi áramszünet.
Nyilas: XI. 23-XIL 22.
Muszáj lesz beletörődnöd, hogy mindenki a maga életét éli, s te ebbe - még ha családtagról van is szó -nem szólhatsz bele. Hideg falakat emelni pedig teljesen értelmetlen.
Bak: XII. 23-1. 20.
Egy-egy telefon vagy futó üdvözlés nem elegendő azoknak, akiknek a szeme és a szíve egyre szomjasabb rád A rohanás oltárán nem érdemes ilyen kapcsolatokat feláldozni.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Keskeny, váltaidon túl sok a teher, melyeket tovább egyedül már képtelen vagy hordozni. Nézz körül. Lehet, valaki régóta melletted halad, hogy segítsen a cipekeclésben
Halak: II. 21-111. 20.
A túl fesz ített hü i m cg -bosszulja magát és te leszel ennek elszenvedője. Sürgősen keress fel egy orvost, mert egészséged minden másnál többet ér.
26 ( KANIZSA- j 1997. november 7.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefoni 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KOQAZ
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Ci;izszi\\;iriu\\uk. gázömlések bejelentési; 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00 17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSAIÁD ELÉGEDETT
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • TBi FON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK• KÜLFÖLDI PARTNEREK• TELEPHELYEK • MIT? • HOL?• KEHES KÍNÁL
...INFORMÁCIÓ
INDENRÖL
INDENKINEK
INDENNAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ
PARTNER
TelJfax: 92/317-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM
értesíti a nyelvvizsgázni kívánókat, hogy a
NYELVVIZSGÁRA JELENTKEZES HATÁRIDEJE 1997. NOVEMBER 14.
Az írásbeli vizsgák időpontjai _az alábbiak:_
1997. 12. 06. angol, német nyelv alap- és középfok Írásbeli és labor
A SZÓBELI VIZSGA IDŐPONTJÁT LEVÉLBEN KÖZÖLJÜK!
Jelentkezési lapot a gimnázium portáján lehet kapni.
1997. november 7.
KANIZSA - A+*
27
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG HNOO Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS EL ADÓKNAK-VI: VÖKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartásii: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Kiskanizsan 20 éves, 3 szcbás, 100 nm-es. egyed \'lazfüleses család ház garázzsal, 1070 nm-es felekkel eladó Irányár: 4,6
mR Kód: 284/97 (23652 K)_
Nk-an a belvárosban 37 nm-es. 1 szabás, egyedi gázfűtéses, vízórás, redőnyös. 1. emeleli, legesen telOjlcfllakás eladó Irányár
1,8 mR Kód 315/37 (23910 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 lebzobas. 69 nm-es. étkezős, vízórás, 3 emeleti lakás eladó kányáf 3,8mR. Kód: 376/97. (24510K)
Kiskanizsan 3 szobás. 98 nm-es. egyed gázfűtéses család ház, 14 nm-es pincével, meléképOlellei. 2232 nm-es telekkel, 15 m le-tekszeiesseggel eladó Irányár 5,5 mR Kód: 388/97 (24531 K) Kiskanizsan 3+1 félszobás, 120 nm-es. egyed gázfűtéses család ház, 160 nm-es melléképülettől, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével 3000 nm-es telekkel eladó Irányár: 5.2 mR Kód 393/37
(?4732 Kj_
Nk-n a Ltszl utcában 54 nm-es, 2 szobás. 2 erkélyes. 4 emeleti, központi (üléses lakás eladó tányér 1.8 mR Kód: 395/97
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vrz-órás. 2 emeleti, erkélyes lakás, prcerésszel eladó Irányár: 401/97 (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 félszobás, 61 nnves, étkezős, közporti fűtéses, vizorás, redőnyös, toldsznti lakás dadó Irányár.
2,55 mR Kod-41367. (23741 K)_
Kiskanizsan 3 + 1 félszobás, 70 nm-es komtorlos család ház. 900 nm telekkel, melléképületekkel eladó Irányár 3,8 mR. Kód:
425/97 (23841 K)_
Nagyrécsen 2 éves. 114 nm-es, 4+1 félszobás, tetöterbeepléses, teraszos, garázsos, pincés, 2 lűrdőszobás. központi fűtéses, iker család ház egyk (ele, 1828 nm-es telekkel eladó Irányár: 6 mR.
Kod 435^7 jfew K)_
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi fűtéses, vizórás, lefújton, fotósán! lakás eladó. Irányár 1,95 mR Köd:
442/97 (23846 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 félszobás. 2tuidőszobasJ 191 nm-es, 2 szintes. 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es telekkel eladó vagy 1 !1 2 lakásra cserélie-
ló Irányár 9 mR Kod 459#7. (24865 K)_
Miklosfán 100 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház meléképuletekkel 2232 nnves telekkel eladód, tányér 4,6 mR
Kod 46697 (24963 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 180 nm-es, 4 szobás, igényesen febn-tott család ház 20 nm-es pincével, garázzsal, terasszal, kis telekkel eladó. Köd: 482/97 (25042 K)_
Nk-n 53 nm-es. 2 szobás, egyed gázfűtéses, lefcijiott kozos udvari lakás, csendes, nyugod helyen eladó Irányár: 1.7 mR. Köd:
495/97. (25139 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi lűléses. 3 emeleli erkélyes, vizórás lakás eladó Irányár 1,8 mR. Kód:
497/97 (25141 K) _
Nk-n a Berzsenyi utcában i szobás. 59 nm-es erkétyes ...-<,.. «.jyed gázfűtéses. 3 emeleti lakás eladó. Irányár- 2,6 mR Kod:
531/97 (25146 K)_
Nagykanizsán a Liszt F utcában 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, vizorás. letújlotl, 3. emeleti lakás eladó Irányár: 2 mR Kód
537/97 (?5245 K)_
Nk-an a Zemptón utcában 3 szobás. 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, lelú|tott lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 félszobás lakásra cseréhelö értékegyezleléssel kanyar: 2.2 mR Kód. 538/97. (25247 K)_
Nk-án a belvároshoz közei, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 léi-szobás, 2 szirtes. 2 fürdőszobás családi ház, ónál5. komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó Irányár: 15,5
mR. Kód- 543/97 (25248 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vizorás. 5 emeleti, központi lűléses lakás eladó rányar 22 mR.
Kod 553/97 ( 25321 K)_
Mikfósta központéban 2 szobás. 60 nnves. egyed gázfűtéses, komfortos család ház meléképűleltel, 720 nnves telekkel eladó Irányár 3j mR. Kód 55SS7. (25322 K)_
Nk-án a Garay utcában 2 szobás, 54 nnves, 3. emeleti, egyed gázfűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 225 mR. Kód: 500/97.
(25471 K)_
Nk-án a belvárosban 92 nm-es. 3 szobás, 30 eves, egyed gázfűtéses, amerkai konyhás család ház, vállalkozásra is alkalmas telekkel, 62 nm-es rríeléképuletlel, műhelyei, pincével, 627 nm-es
telekkel eladó. Irányár 9 mR Köd 58117 (25472 K)_
Nk-in a Kodály utcában 2 szobás, 57 nm-es egyed gázfűtéses, veórás, Iszi lakás eladó Irányár 2,15 mR Köd- 576$7 (25473
K)_
Nk-án a Kh vrészben 67 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, első emeleti, vizórás, egyed crkofűléses lakás 4 nm-es külön tárolóval
eladó, rányár 3,5 mR. Kód: 578/97 (25474 K)_
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyed gázfűtéses, étkezős, gafénázható. ebó emeleti lakás eladó Irányár 3.5 mR
Kód: 483/97. (25476 K)__
Nk-n a Városkapu krt-cn 62 nnves, 2+1 lélszobás, erkélyes, vízórái, 4 emeleti, megkrnéH állapotú lakás eladó vagy értekegyez-lelessel kisebb lakásra cseréliető. Irányár: 2.15 mR. Kód. 599/97
\'25588 Ki_
Szépetneken 27 éves, 3 szobás, 120 nm-es, komtorlos. egyed wzfutéses család ház melléképülettel. 1440 n öl telekkel eladó
Irányár. 32 mR Kod 607,37 (25660 K)_
Paknban 9 éves, 105 nm-es. 3+2 télszobás, letáérbeéptéses. 2 fürdőszobás, egyed központi fűtéses család sorház, 20 nm-es garázzsal 200 nm-es leiekkel eladó kányár 7 mfi Kód 609«7 (25662 K)
Nk-n a belvároshoz közel 3 szobás, 90 nm-es, egyed gázfűtéses, leikomfortos, közös udvari család ház. garázzsal eladó. Irányár
2,5 mR Kód 595^7. (25590 K)_
Kiskanizsan 17 éves, 2+2 félszobás. 120 nm-es. letólérbeepié-
ses. garázsos család ház. 300 nm-es telekkel eladó tányér: 52 mR Kod 594/97 (?5591 K)_
Nk-an a Garay ulcában 2 szcbás. egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös. 4 emeleti, kitűnő állapotú, felúitofl lakás, külön bejáratú szobákkal, telefen vonallal eladó Irányár 2,5 mR Kód: 61587
(25663 K)_
Nagykanizsa-Szabadiegyen 2094 nm-es, 21 m széles telek, ráköthető közművekkel eladó Irányár: 1.6 mR Kód 620/97 (25666
KJ_
Zalacsányban 30 éves. 100 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, garázsos család ház, gazdasági épülettel ipari árammal, 2160 nm-es felekkel eladó Irányár: 3.9 mR Kód: 596A37. (25667 K) Nk-n a Zemplén utcában IX emeleti,167 nm-es, 3 szobás, erké-fyes, vizórás. igényesen feJűilctt, kitűnő állapotú lakás telefcnnal eladó vagy 1+1 lélszobás lakásra cseréltető ériékegy ezt etessél.
Irányár- 2,7 mR Kód 624/97. (25765 K)_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, új éplésű, 70 nnves, 2+1 félszobás, étkezős, erkotűteses, tetőtéri lakás szx poJ támo-galással eladó Irányár 5,1 mR Kód: 627/97. (25766 K)_
Nk-n az épülő vásárcsarnok melleit. 74 nnves. 1+3 félszobás, crkofűléses, erkélyes, nagy konyhás, tetőién lakás, különáló pincé-/el elad ¦¦ ¦ . í i \'¦\' Kj 1 97 , ¦"H Nk-án a Liszt ulcában 54 nm-es, 2 szobás, kp. fűtéses, erkélyes, 2 emeleti lakás eladó, tányár: 1.95 mR Köd: 641/97. (25867K) Nk-an az északi v részben, csendes helyen 2+1 lélszobás, 64 nm-es, erkélyes, vizórás, egyed gázfűtéses. 1 emeleli lakás különálló pincével, padlásrésszel, 70 nm-es konyhakertlel eladó tányár: 3,5 mR. Kód 642/97 (?5888 K)_
Sopron-Lővérekben, 2 szobás. 1 hetes (6 éjszakás), szállodai apartman, örökös üdülőhasználati joga eladó, tányár: 250 eft.
Kod. 660/97 ( 25889 K)_
Budapeslen a Sas Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes 16 éjszakás) örökös üdülőhasználati joa eladó. Irányár: 150 eR Kód: 647*7.
(25890 K)_
Nk-an a Kazán I * krl-on 2+2lélszota: i emeleti kp fűtéses la-
kás eladó. Irányár 2.4 mR. Köd 63297 (25891 K)_
\\k-nn ,t Kalcn.vetefi ?00 nm-es G szobás l sanle:. 2 konyhás, 1 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház 25 nm-es garázzsal, 20 nm-es pneévet, 2 műhelyei 150 n öl leiekkel eladó. Kód: 589.
(25893 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, 2 szobás, letújlott. 67 nm-es, egyed gázfűtéses, komfortos család házrész, 20 nm-es pincével eladó
Irányár: 2,3 mR Kód 680. (25917 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel, 130 nm-es, 4 szobás, komfortos. fekj|Íolt család ház, 40 nnves garázzsal, 657 nnves telekkel eladó tányár 6,2 mR Kod. 634 (25953 K)_
Nk-n a belvárosban 74 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses. I. errv leti, qalenázhato lakás, 30 II. 24 nm-es, egymásba nyió parkettá-zott szobákkal eladó, tarryár. 3 mR Kod: 608/97 (25955 K) Nk-n 49 nm-es. 2 szobás, erkélyes, külön fürdőszobás, központi fűtéses, refuxas, 6 emeleti lakás eladó Irányár: 1,65 mR Kód: 659/97. (25956 K)_
Palnban 9 éves, 100 nm-es. 2+3 télszobás, letőtébeépleses, 2 fürdőszobás, egyed központi fűtéses család sorház, 20 nm-es garázzsal. 500 nm-es leiekkel eladó Irányár 7,4 mR Kód 661/97 (25557 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes utcában. 250 nnves, egyszintes. 4+2 félszobás. 2 hallos, 2 különálló lakrésszé alakiolt család ház, 120 nnves műhelyet, aknás garázzsal. 580 nnves leiekkel ei-
adó. Kód. 663/97 ( 25958 K)_
Nk-n a Piafán soron 2 szobás. 70 nm-es, egyed gázfűtéses, nagy konyhás, erkélyes, vizorás lakás, nagykanizsai il palri család házra cseréliető értékeqyeztefésseT Irányár: 2,7 mR Kód:
664/97. (25969 K)_
Nk-n a Katón arettíi a sportpályánál, 110 nm-es, lobb sznles, 2+3 lélszobás, 2 fürdőszobás, garázsos, pincés, sorházi lakás, kis 1e-lekkel eladó. Irányár 72 mR. Kód 665/97 (25960 K)_
BÉRLEMÉNYEK:
Nk-n a belvároshoz közel, 62 nnves, üzlethelyiség, szociális blokkal, 2 bejárattal. 2 különálló üzletnek rs bérbeadó. Havi béreleti dí:
36 eR + AFA Kód 654*7 (25919 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség, szocalts blokkal, bérbeadó. Havi bérlet dj: 36 eR + ÁFA Kód 655/97 (25920
K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 140 nm-es, il 75 nm-es raklarhetyisé-¦:iek, szociális blokkal, zárt udvaru parkolással, bérbeadó. Havi bérleti dj: 70 eR + ÁFA, ti. 25 eR + AFA. Kód PL/97 (25921 K)
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel. 15 nm-es, udvari garázs bérlet jooa
eladó, tányár 200 eR Kód: 347/97. (25260 K)_
Nk-án a K-i vrészben 30 nm-es, lúthelö kergarázs. bevezethető
vízzel eladó Irányár 1 mR. Kód: 562/97. (25475 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás, 57 m-es. egyed gázfűtéses, vizorás erkélyes, redőnyös, 3 emeleti lakás garázzsal eladó
Irányár 4 mR Kod 669/97 (26032 K)_
Nk-án az Attia ulcában 1+1 lélszobás, 45 m-es, egyed gázfűtéses, vizórás, rneqkrnél állapotú, redőnyös. 4 emeleli lakás eladó
Irányár 1,95 mtf. Kód: 674/97. (26033 X) _
Nagykanizsán frekventál helyen 86 m-es. 3 szobás, étkezős, erkélyes, vizórás, egysed fűtéses. 2 emeleti lakás eladó tányár 6 mR Kód: 346/97 (26034 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„IngatIanok becsi ésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG.
Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Olcsó Lakás Nagykanizsán Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi fűtéses udvari lakás eladó. Irányár: 1,1 mFt.
Hird.sz: 30 (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úlon 55 nm-es. 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszobás, egyedi lűléses földszinti fakás eladó Irányár 1,4 mR (25326 K) Lakás Nagykanizsán Maori telepen 4.-emeleten 38 nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses lakás kifogástalan állapotban eladó. Irányár 1,650 mFt (25327 Kj_
Lakás Nagykanizsán Hevesi úlon 2 szobás. 48 nm-es, telükön, földszinti lelelonos lakat. Irányár 2 mFl Hirdsz-
54 (25328 K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery ül elején, III emelelen 50 nm-es, egy szobás, egyedi lűléses lakás eladó Irányár
2.4 mfi Hirdsz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán Teleki u elején. 8 emeleten. 2 szobás, 55 nm-es. központi fűtéses lakás eladó kányár: 2,1
mfi. Hird.sz 47. (25330 K}_
Lakás Nagykanizsán Liszt F. utcában. 4 emeleten. 2 szobás, 54 nm-es, központi lűléses teleionos lakás eladó. Irányár: 2.2 mR Hirdsz 16 + garázs 650 eFl (25331 K) Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy ulcában. 7 emeleten, 76 nm-es. nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó Irányár 2,35 mFf
Hir sz: 34 (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán Munkás utcában 1+2 félszobás, I emeleti. 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár: 2.3 mFt. Hird.sz: 54. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy. ulcában 4 emelelen, 3 szobás, 67 nm-es. erkélyes, raluxás, telefonos, korszerű lakás eladó Irányár 2.55 mFt Hirdsz: 18 (25334 K) Lakás Nagykanizsán Városkapuban 2+2 lélszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozott
lakás. Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 40. (25335 K)_
Lakás Nagykanizsán. Platán sor elején, első emeleti, 70 \' nm-es. felű|itoff. 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó
Irányár: 3 mfi. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad utcában 80 nm-es. 2 emeleti. 2+2 félszobás, központi fűtéses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó. Irányár: 6,5 mR. (25337 K) Lakás Nagykanizsán Maori telepen kétszintes társas házban, 110 nm-es. 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal, tárolóval eladó Irányár: 11 mFt. Hirdsz: 15 (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery ül elején 80 nm-es, és 3 komtorlos. 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarresszel Üzletnek irodának is alkalmas. Irányár 8,5 mFl Garázs nélkül 7,7 mFt.
"a-i sz í? ;5j-;6 K._____
Lakás Nagykanizsán Sugár úlon 104 nm-es. 1 emeleli. 3 szobás, ebádős, külön WC, lürdŐszoba. kamra, pince, osztatlan kozos udvarrész. egyed lűléses kányár 6 mFl.
Hird.sz: 70. (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán Király utcán 108 nm-es. 1 emeleti. 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi lűléses, parkettás lakás Galeri ázható, irodáknak, BT.nek, KFT-nek. üzletnek Irányár: 4 mFt Hird sz: 74.
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán. Levente utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC. 125 nm-es. kétszintes lakás + garázs, pince Irányár 8 mfi Hird.sz: 71 (25543 K) Lakás Nagykanizsán a Teleki ulcában 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, lűrdőszobás, felújított, udvari lakás kányár: megegyezés szerml Hird.sz 73 (25544 K)
Eladó lakás Berzsenyi úton 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges. külön WC-s, kamrás lakás Irányár: 2.2
mFt. Hird. sz.: 76 (25616 K)_
Családiház Nagykanizsán. Szemere ulcában közös udvarban, 2 lakásos 1+lélszobás. és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó. Irányár: 4 mFt Hird sz 49. (25339 K)_
Csaladihaz Nagykanizsán Sikátor utcában 2 szintes, 102 125 nm-es. 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-kertel. kányár: 14 mR Hird sz: 20 (25340 K)_
Albérlet 86 nm-es. 3 szobás, első emeleli lakás garázzsal együtt lakásnak vagy irodának lehetőleg számlával rendet-
kezének bérbeadó (25341 K)_
Családiház Nagykanizsa Sánc Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás. 2 lűrdőszobás. 300 n-öl telken Irányár:
5.5 mfi Hird.sz 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán. 150 n-ól sarok lelken. 6 szobás, 2 lűrdőszobás, 2 WC, 2 étkező. 2 műhely garázzsal (óbb célú lelhasználásü, pl panzió, irodaház. Kfi-nek.
Irányár: 14 mFl. Hird.sz: 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es. kétszintes. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély. 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehelőséggel Irányár: 16 mfi Hird.sz 50
(25344 K)_
Családiház Miklósián 60 nm-es régi típusú talusiház. 2 szobás lűrdőszobás, 200 n-ól területlel Irányár 3 mFt Hird.sz: 33 (25345 K)
Csaladihaz Keszthelyen Ikerház egyben is és megosztva is. 8 szoba. 2 konyha, 2 lürdő, 2 nappali. 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lűléses összkomfortos, eladó vagy önálló bakom nyaralóra cserélhető Irányár 10 mR Egy-
ben20mfi Hird sz 44 ( 25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Üdültetés "ei|ai3 alkalma kétszin-les. 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van. Iránáyr
4.6 mFt Hirdsz: 12 ( 25347 K)_
Családiház Szepetneken 5 éve épült, kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázfűtéses két teraszos Irányár 3,5 mR Hirdsz: 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberenyben 2 szintes. 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, fürdőszobás. 2100 nm teru-
lettel. Irányár: 5,5 mR Hirdsz. 34 (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 lűrdőszobás. igényesen, megéplett, garázsos teljesen ú| családház Irányár: 5.5 mFl Hird.sz: 35. (25350 K)
Családiház Zalaújlakon. Szoc.pol kedvezmény igénybeve-hetó, félkész állapotú csaladihaz 4 szobás. 2 lűrdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó Irányár: 2,2 mFl Hird sz: 6
(25351 K)_
Családiház Eszleregnyen 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi fűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel Irányár: 2 mfi Hirdsz 19 (25352 K) Családiház Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás, beépíthető tetőtérrel. 5 éve épütt úg család ház 4000 nm l^mlpt
lel. Irányár: 2,5 mFt Hird sz 7 ( 25354 K)_
Családiház Poloskán 80 nm-es alapterületű, 2 szobás, lűrdőszobás, nagy nappali kamra pince, központi fűtéses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-öl telekkel Irányár 1.6
mfi Hirdsz 63 ( 25355 K)_
Családiház Nemesdéden 120 nm-es. újonnan épüN 3 szobás, lűrdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház
Irányár: 3 mFt Hird.sz: 57. (25368 K)_
Családiház Iharosban 2 szoba konyhás, lűrdőszobás. 100 nm-es. lakólerületlel, melléképülelekkel 2554 nm összterület rendezeti családház eladó Irányár: 1 mFl Hird sz 67
(25357 K)_
Családi ház. nyaraló Zalakaroson 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás. 2 fürdőszobás. 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp fűtéses, vegyes tüzelést kazán nagyié-rasz kábel tévé. csatornázott, parkosított udvar Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár 11 mFt Hird sz 77
(25614 K(_
Családi ház Kiskanizsan Kétlakásos, két különálló házzal 70+70 m-es. 2 szoba, hall, fürdőszobás, külön WC. 400 n ól telekkel nagy üvegház fóksálor, mellék épületek Irány
ár Kulon 3.5 mFl Hird sz _ " 25C15 K,_
Ép Kést telek Surdon. 30 méter szeles api esi lelek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva Irányár 650 eFl Hird.sz 51
(25358 K)_
Epitai lelek Pécsen Kismérvólgyi úton rendezett környe-zetben érvényes épMési engedéllyel 840 nm-es közművesi-lefl leruletlel Irányár 520 eR Hird.sz. 30. (25359 Kl Építési telek Magyarszenimiklóson Az elágazóban kóz-ponli helyen lő úl mellett. 800 n-öl kőzműveslett lelek ipari céka is pl üzemanyag IÖHŐ állomás, kamionos pihenő, étterem, víz. villany van Irányár megegyezés szerint
Hird sz 62. (25360 K)_
Épiési lelek Kacorlakon. 3224 nm-es lerület szoba-kony-has lóméshaz, 1200 n-öl be van kerítve víz, villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal együtt kányái\' 700 eFl
Hird.sz 61 (25361 K)_
Lalőhegyen szóló gyümölcsös 800 n-rjl térülőnél, szóló, gyümölcsös, málna, konyhakert. 30 nm lakóépület, alatta pince, víz. villany van Irányár: 600 eFl Hird.sz 64.
(25362 K)_,\' _
Szent györgyvári hegyen Ingatlan. „ÉDENBEN" Fizetési kónnylóssel 650 n-ól terület. 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyha, pince, terasszal, gyumőlcslákkal. víz, villany, van es köves ül Irányár: 900 eFl Hird sz 43 (25363 K) Csertői hegyen szÖlŐ 1200 n-ól területen kordonmúvelesi szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével leljes felszereléssel Irányár 450 eFl Hird sz 37
Í25364 K)_
Oregförhencen szőlő 1100 n-ól lúgos szőlő gyümölcsössel lakható épületiéi leljes lelszereléssel, terméssel együll vi<
lany van Irányár: 800 eFl. Hird.sz: 65. (25365 K)_
Olcsó lakás 55 nm-es. 2 szobás, fürdőszobás, külön WC, földszinti lakás a Liszt F ulcában eladó Irányár: 1 650
mfi Hsz 80 ( 25848 K) _
Családi haz Eszleregnyen 2 szoba, konyha, kamrás, előszoba 1400 n.ói leiekkel, gyümölcsössel eladó kányár. 700 eFl Hird sz 79. (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 n öl bokoriéit záriként ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó Irányár 210 ezer Ft
Hird. sz.. 78. (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy. úlon 67 nm-es. 3 szobás. III emeleti. 2 erkélyes padószőnyeges. vizórás. kp fűtéses, lomkamrás lakás eladó kanyar 2,5 mR Hird.sz 81 (25851 K)___
KANIZSA - /ifi*
1997. november 7.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉSFELVEVÖ HELYE AZ Ab-aegon biztosító épületében
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokai, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK:
korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tartas»: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
Szabadhegyen 20 m széles, 2600 nm lerülelü, megoszlha-lo ép«esi lelek közműcsatlakozásokkal eladó. Irányár. 2,3
mR. T/12 (22649 K) _
Balalonmáría-fürdő központi részén 2 szoba-hallos, 44 nm-es, jó állapotú, összközmúves ikernyaraló-rész az udvarban lévó 1 szobás különálló épülettel. 90 n öl telekkel eladó. Irányár. 3,4 mR Tel 93/310-504. (NY/14) (23294
K)_
Gyékényesi szőlőhegyen a bányalóhoz közel, csendes, nyugodl helyen régi pince 400 n-ól panorámás területtel, lermö gesztenyéiával eladó Irányár 145 eFi. (T/03} Tel.:
93/310-504. (23717 K)_
Kiskanizsan 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm osszalapieruletű. erkélyes, igényes belső kialakítású, 6 éves családi ház garázzsal. 1035 nm-es le-lekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár: 10,0 mFl
(C-s/73) (24783 K)_
Városkapu köfúlon 2 emeleten 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi tűléses teljesen felújítóit lakás Iriss feslés-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó Irányár: 2,75 mFl (L7254) Tel.: 93/310-504. (25165 K)_
Eladó vállalkozásra is kiválóan alkalmas belvárosi 3 szobás, 90 nm-es, egyedi gázas, parkellás. amenkai konyhás, családi ház 65 nm-es raktárként is használható garázzsal és műhellyel 670 nm-es leiekkel, széles gépkocsibejárat-tal, jó parkolási lehetőséggel Irányár: 9,0 mFl. (Cs/143)
Tel 93/310-504. (25167 K)__
Kalonaréten 2 szobás, 80 nm-es, parkellás, egyedi gázas. déli tekvésü családi haz garázzsal, melléképülelékkel, Iá-gas udvarral, széles gépkocsi bej ár állal, 150 n-öl telekkel eladó Irányár. 5.2 mFl. (Cs/141) Tel 93/310-504 (25169
K)_
Katonarélen 6 szobás két szintes, 2x100 nm-es, 2 generációs családi ház 2 konyhával, 2 lúrdöszobával, széles erkéllyel, garázzsal, műhellyel, lelölérbeépíési lehetőséggel, 160 n-öl leiekkel eladó. Irányár. 13.5 mR. (Cs/145) Tel,
93/310-504 (25173 K)_
Platán soron 2 emeleten 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, parkellás, nagykonyhas lakás eladó Irányár: 2,78 mR (L/278) Tel 93/310-504. (25411 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es. tetőt érbeépHéses, 17 éves családt ház garázzsal, 300 nm-es letekkel eladó Irányár: 5.1 mR. (CS/150) Tel. 93/310-504. (25416 K)
Belvárosban 2 emeleten, 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, lelújlotl, szőnyegpadlós, központi lűtéses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegyeztetessél Irányár. 5,0 mR (L/286) Tel. 93/310-504. (25563 K)
Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járólapozott, 0| szőnyegpadlós, igényesen lelújlott, 9. emeleti lakás eladó. Irányár. 2,5 mR. (L/285). Tel 93/310-504. (25564 Ki__
Corvin utcában 3. emeleten 2+1 lélszobás, 61 nm-es, egyedi gázas, parkellás. lúkörcsempékkel. igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalakítva eladó Irányár: 3,5 mR (L/284) Tel.: 93/310-504-es teleionon.
(25565 K)_
Garay utcában 2 szobás. 54 nm-es, egyedi gázas,parkolás, erkélyes, vizórás, megkíméli, jó állapotban lévő, 3. emeleti lakás eladó Irányár: 2,25 mR. (L/291) (25687 K) Galambok! tóhoz közel 894 nm zártkerti terület gyü-mólcslákkal, régi pincével, valamint 477 nm kiterjedésű lia-lal erdő egyben eladó. Ár: 350 eR. (T/024) (25694 K) Szepelneken 4 szoba+hallos, amerikai konyhás, tetőiéibe-épüéses. 210 nm összalapterületű, 1/3 részben alápincézett, 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+vegyestüze-lésű közp (ütéssel, igenyes belső burkolatokkal, garázs-zsal, műhellyel. 300 n öl telekkel eladó (25695 K) Gyékényest vasútállomás közvetlen közelében, központi helyen, a bányalóhoz 1,5 km-re, lóul mellett 1000 nm-es ep\'lési telek eladó Irányár 680 eFl. (T06) (25800 K) Palm-Újtelepen 2+3 félszobás, lel ót érbe épít és es sorházban 100 nm-es, teljesen lelújHoll, cirkogejzires lakás igényes járólapokkal, parkellás földszinti szobákkal, új konyhabútorral, garázzsal. 150 nm-es udvarral eladó Irányár
6,5 mFl. (L/299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es építési telek 1/3 részben beültetett, 170 cm-es lucfenyőkkel, vízórával, villany-gáz bekötési lehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mFt (T/25) (25805
K)_
Gyékényes központjában 1,5 szobás, 70 nm-es, tégla fala-zatu parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n öl telekkel eladó. Irányár\' 1,5 mR (CS/148) Tel..
93/310-504. (25806 K)_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szobát nappalis, étkezős, 145 nm-es, 2 fürdőszobás, tetölérbeépleses, két család részére is alkalmas családi ház garázzsal, mellék épületekkel, 800 nm-es telekkel eladó Irányár: 7,4 mFl (CS/108) Tel. 93/310-504. (25810 K)
Gyékényesen, lőút mellett 3 szobás. 120 nm-es. felújításra szoruló családi ház eladó. Irányár: 2,0 mFl (CS/113)
(25809 K)_
Belváros közvetlen közelében frekventált helyen, csendes, nyugalmas környezetben, 220 nm ésszalapterületű, tető-térbeépítéses, 5 szoba + nappalis, L fürdőszobás, 3 WC-s. régi tipusü. kétgenerációs családi haz 80 nm összalapterü-letű, többféle ipari vagy egyéb hasznosításra is alkalmas műhelyekkel es garázzsal, ipari árammal, 585 nm-es lelek-
kel eladó Irányarr: 27 mR. (CS. 160) (?5811 Ki_
Berzsenyi utcában 2. emeleten, 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, redőnyös, lelelonos lakás eladó. Irány-
ar: 3,0 mR. (L\'300) Tet.: 93/310-504. (25906 K)_
Liszt utcában 2. emeleten, 2 szobás, erkélyes, szőnyegpadlós. központi fűtéses, vizórás. lelelonos kábel TV-s, fó állapolú lakás eladó. Irányár 1,88 mFl. (LO03) Tel:
93310-504 (25907 K)_
Belváros szivében kis forgalmú utcában 3 szobás, 90 nm-es, D-i lekvósű, egyedi gázos, parkettás, felújított fürdőszobás, lelelonos, közös kapubejáralü és udvarú kisebb felújítási igénylő családi házrész eladó Irányár: 5,2 mFt.
(Cs/157). Tel: 93/310-504. (25908 K)_
Péterfai utcában 2. emeleten 1+2 félszobás, 55 nm-es, központi lűtéses, felújított lakás új szőnyegpadlókkal, új tapétákkal, jó állapotban eladó Irányár 2,6 mFt. (L/305)
Tel.: 93/310-504. (25909 K)_
Északi városrészben 3 szobás + étkezős, 80 nm-es, egyedi gázas, redőnyös, lelelonos. 10 éves sorházi lakás, 50 nm-es előkerttel, garázzsal eladó, vagy 231, 2+2 lélszobás lakásra cserélhető 1 em-ig Irányár: 3 98 mFt (L/216)
Tel.. 93/310-504. (25910 K)_
Nagykanizsa halárában, fó közlekedési ül közelében, melegkonyhás vendéglátóegységként űzemeletelhelő 2 x 65 nm + letőlérbeépiléses, 70 %-os készültségű ingatlan eladó, 45 nm-es, üzlettérrel, konyhával, vizesblokkal, 3 szoba + nappali + étkezős, fürdőszobás lakószinttel, parkolóval, az üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel. Irányár: 4,9 mR. (Ny/54). Tel.: 93/310-504. (25911 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, vizórás, redőnyös, felújított, földszinti lakás eladó Irányár:
2,4 mR. (L/290). Tel.: 93/310-504. (25912 K)_
Csengery utcában a belvároshoz közel 1 szobás. 33 nm-es. parkettás, egyedi lűtéses. vízórás, felújított udvari lakás pincével, kertrésszel eladó Irányár: 1.35 mFt. (L/307) (25961 K)_
Fő úton 1. emeleten, patinás, felújított épületben 3 szobás, 90 nm-es, parkettás, egyedi fűtéses, galériás, járólapozott lakás új gázkonvektorokkal eladó. Irányár- 5,5 mFt. (L&06) (25962 K)_
Nagyváthy utcában 3 szobás, 75 nm-es, egyedi fűtéses, igényesen lelújiolt, járólapozott, 4 emeleti lakás új gázbojlerrel, uj beépített szekrényekkel eladó Irányár. 3,8
mR. (L/310) (25963 K)_
Ady utcában 1 emeleten 1 szobás. 37 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, redőnyös, K-i fekvésű, szépen felújított lakás
eladó Irányár: 1,8 mR. (Ü312) (25964 K)_
Csengery utcában 1 szobás, 33 nm-es. parkettás, egyedi gázas. udvari lakás pincerésszel, kertrésszel eladó Irány-
ár. 1,4 mR (L/309) (25965 K)_
Kodály utcában 2 szobás, 59 nm-es, kp lűtéses, 2 erkélyes, vízórás, felújíott, 3 emeleli lakás eladód Irányár: 1,75 mFl (L/275) (25966 K)_
Keleti városrészben 3x30 nm ósszalaplerülelű üzlethelyiség eladó. Alsó szinten raktar+vizesblokk. középső és lel-ső szint 30-30 nm-es üzlettér, melyek külön bejáratúvá
alakíthatók Irányár: 7 mR ÁFÁ-val. (25967 K)_
Fő úton 1. emeleten 2+1 félszobás, 63 m egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, azonnal beköltözhető lakás eladó
Irányár. 3.7 mR.(U317) (25983 K)_
Városkapu körúton 1 emeleten 2+2 félszobás, 67 nm-es, kp lűtéses. szőnyegpadlós, vizórás, francia erkélyes lakás eladó Irányár: 2,9 mR+alatta garázs 700 eFt (L/314)
(25984 K)_
Attila utcában 1.5 szobás, 42 nm-es, egyedi lűtéses, parkettás, vizórás. frissen lesieti löldszinli lakás eladó Irány-
ar: 1,98 mR. (L/313) (25985 K)_
Belvárosban 2+1 félszobás, 59 m-es, egyedi lülóses, pad-lószőnyeges. 4. emeleli lelőtén lakás eladó. 3-4 mR kész-pénz+szociálpolitikai kedvezmény Irányár 5,1 mFt
(L/296) (25986 K)_
Olajtelep közelében, zöldövezetben 2 szobás, 56 m-es parkellás családi ház lelújHoll lelőszerkezellet, beépíthető tetőtérrel, a szuterénban kialakiotl 1 szoba konyhás, fürdőszobás. 50 m-es lakással, garázzsal 300 m-es telekkel
eladó Irányár. 5,5 mR. (25987 K)_
VÓrsön a Kisbalalon közelében 2 szobás, 70 m-es tégla és vályogfalazatú parasztház fürdőszobával, vezetékes gazzal, új konvektorokkal, telefonnal. 4640 m-es telekkel eladó Irányár: 2,1 mFl. (CS/156) (25988 K}
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
t
Nagykanizsa, Ka/anlak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvellen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodáhan.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd állal írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12: 14-17 óráig.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhas, spajzos. 1200 n.ol telkes családi ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélendő Viz van, fürdőszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak Irányár
1.7mR Hív sz CS134. (24715 K)_
Pogányszenlpéleren lelőlerbeepléses, 2 család külön lakhatását biztosüo családi ház 230 nm-es lakterületi el. pincével, garázzsal, melléképülelekkel, 1400 n öl telekkel eladó Nk-i lakást beszámilok Irányár. 3,7 mR Hív sz: CS95 (22991 K) Pogányszenlpéteren 3 szobás, 140 nm-es, lelölér beepíéses, lelelonos, 1980-ban epük családi ház eladó A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. fűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szönyegpadósak. Padlás és pince is található, a ház alalt dupla garázs. A telek 480 n Ól nagyságú, veteményes és málna található, valamint garázs és melléképület. Irányár: 4j3*TriFl Kantzsai családi ház csere is érdekel 6,5mR-ig Hív, szám CS121. (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás. 2 fürdőszobás, tet&érbeépíléses, gázfűtéses, cserépkályhás, 8 éves családi ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR Hsz.: CS116.
(23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es telek eladó Jelenleg szőlővel van betelepítve Éplesre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos üt Irányár: 800000 R. Htv. sz.: NY01. (23657
K}_
3 szobás összkomfortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lom-kamrás, reluxás a konyha előszoba bottves lakás 10 emeletes házban eladó Irányár 2.5 mR Hiv szám: LAK 76 (23774 K) Uikíósfán 74-ben épült, 3 szobás, egyedi gázfűtéses, lürdószc-bás. nagykonyhas, jo álapotú családi ház 650 n öl leiekkel eladó. A ház alatt pince, a lelken nyarikonyha, melléképületek
vannak Irányár- 4.600 000. Hsz CS122. (23355 K)_
Csónakázó-tónál a Szőlőskert Fogadótól 3 percre 360 n öl telek a rajta lévó alápincézeti laházzal eladó. Víz-vilany van, és aszfaltos út, buszjárat. A lelken konténeres garázs is megtalálható, ami vagy a telekkel vagy külön eladó. Telek ára 1 mFl, a aará-
zsé pedg 100.000 R. Hív, sz.. T35. (24171 K)_[_
2+1 télszobás, összkomfortos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY fekvésű, erkélyes, vizórás, beköltözhető álapot-ban eladó a K-i városrészben Irányár: 2.5 mR Hív szám: LAK
B2 (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos, gázfűtéses, álmenyezeles, galériázhaló családi ház jellegű lakás eladó. A lakás alatt boltNes pince 12 nm-es garázs, 240 nm-es. udvarrész, padásbeépíheló. A házban 3 lakó lakja, kanyar 8.8
mR. Hiw.szám- Cs128. (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari családi házrész eladó 2 szobás, konyhás, spájzos. fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vizórás, ga-rázsos, melléképülel es és 300 n-ölelkes Irányár: 2,9 mR.
Hiv.szám: CS129. (24369 K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen. Építésre akalmas, villany, viz megoldható, aszfaltos üt van. Irányár: 700.000 fl
Hiv.sz: NY 01 (24491 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV hegyhátán 6500 n-öl telek, gyü-mölcslákkal, tégla hétvégi házzal eladó. A ház alápincézeti, szintes, beton. Gazdasági épületekkel, fizetési kedvezménnyel elvi; Állán J; lakoé-pulétk etil ií használhat c (24492 K) Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, galériázhaló lakás eladó
Irányár: 2,4 mR Hr/sz LAK 186. (24533 K)_
2+1 lélszobás, IV emeletes házban lévő II. emeleti összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben felújlott lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR Hívsz: LAK 87.
, (24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es, parkosított lelek a rajta lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, telesített nyaralóval el-adó. Aszfalozotl út van Irányár: 2 mR. H.sz.:T39. (24717 K) Puszlamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, családi ház gazdasági épületekkel, 1200 n öl telekkel eladó Irányár. 3
mfl.Hsz.: CS135 (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 n öl telek a rajta lévő „cseh" 2 szobás, elöteres, teraszos faházzal eladó. Fürdő kialakítható, viz. vtiany. aszfaltos üt és horgászati lehetőség, nyaraltatási lehetőség van Irányár 1.1 mR Hsz T37 (24719K)_
Galamboki-halastónál 260 n-öl telek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi laházzal, panorámás területtel eladó. Viz, villany, asz-
laHosúlvan Irányár 1,3 mR Hiv.sz: T3B (24809 K)_
Miklósfán 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kiala-kithaló. 980.000 R-os irányáron eladó H. sz.: CS138 (24860 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos családi házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vizórás, tetőtér és különálló pince tartozik hozzá A lakás utcafronti, 4 lakó van. Irányár: 2,9 mR,
H.sz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-t v részben 3 szobás. 67 nm-es, összkomfortos,lekj|i tásra szoruló, Ny-t lekvésű, 7 emeleli lakás eladó. Irányár 2 200 000 FI Hsz. LAK89 (24862 K)_
ÖTeoJömérra-hegyen 940 n öl terület. szoba+onyfias. teraszos, igényesen kialakiotl téglaépülettel eladó Villany, ciszterna van Teljes leiszereléssel és terméssel eladó. Irányár: 850.000 R H sz:T41 (24863 K)_
2 szobás, egyedi gázfűtéses, vizórás, erkélyes, belvároshoz közeli lakótelepen, IV emeleti házban a III. emeleten lévő lakás sürgősen eladó. Irányár 2,6 mkR Hk sz LAK 199. (24968 K) Keleti városrészben 2+1 félszobás, összkomfortos, erkélyes redőnyös, Ny-i lekvésű, nagy konyhás, külön lomkamras, négy emeletes házban a IV emeleten lévó lakás sürgősen eladó Irányár: 2.5 mR. Hiv.sz.: LAK 91 (24969 K)_
2 szobás, 56 nm-es, egyedi gazlűléses, erkélyes, vizórás, redőnyös, hevederzáras, IV emeleten levő lakás eladó a Keleti Yá-tosrészben. kanyar: 2,2 mR. Hiv.sz LAK 201 (25386 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamras lakás eladó a keleti városrészben a IV \'emeleten, X emeletes
házban, frányár: 2,2 mR. Hrv.sz: LAK 92. (25389 K)_
Sáncban, szinl+tetőtérbeépiéses családi ház 505 n cl leiekkel eladó. Irányár 6,5mR Hrv.sz CS61 (251899 K)_
3 szobás, összkomfortos, X emeletes házban lévő, 4 emeleti lakás eladó. Irányár: 2.2 mR. Hrv sz. LAK92 (25190 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos, |ó állapotú, egyedi gázfűtéses, ulcalronli családi házrész eladó letőtérbeépílésí lehetőséggel. Irányár: 2,9 mR. Hrv. sz.: CS137 (25192 K) 2+1 félszobás, összkomfortos, igényes kivitelezésű, 4 emeletes házban lévó, 3. emeleti, erkélyes, nylászárókon reluxa, napellenzős lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2,7 mR. H.sz.:
LAK 98. (25477 K)_
2 szobás, összkomfortos, vízórás, erkélyes, IV emeletes házban 2 emeleten kévo lakás eladó a K-i vrészben kanyar 2.1 mR
Hsz.. LAK 203. (25478 K)_
Belvároshoz közeli lakótelepen egyedi gázfűtéses, 2 szobás, teleionos, erkélyes, vízórás. parkellás, IV emeleti lakás 4 emele-les házban eladó Irányár- 2,3 mR. H sz.: LAK 202. (25479 K) 52 nm-es. belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyedi cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó Irányár: 3,6 mR
Hsz : LAK 205. (25675 K)_.
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeletes házban lévő. 1. emeleti lakás egyedi gázfűtéses, vizórás, spájzos+lároló helyiségekkel eladó a K-i v részben. Irányár. 2,4 mR Hsz.LAK 206 (25676 K) 2+1 lélszobás, igényesen lelújlotl, egyedi tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkorntortos lakás eladó 4 emeletes ház 3. emeletén Irányár: 2,7 mR H sz.LAK 98 (25677 K) 1+2 télszobás, összkomfortos, 4 emóleles házban az 1 emeleten lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v részben Irányár: 2.6 mR. Vidéki család házra cserélhető, igény esetén. H.sz: LAK 97. (25678 K) 2 szobás, összkomfortos. 56 nm-es, teljesen MújtON, fsz-i lakás
4 emeletes házban eladó. Irányár 1,95 mR Hsz: LAK 207
(25679 K)_
Miklóstán 2 szobás, fürdőszobás, előszobás, konyhás, egyed gázfűtéses, 60 nm-es család haz eladó, a ház alalt pince 1020 nm-es telekkel, nyán konyha, kamra, garázs-megoldással Irány-
ár:3,5mR H sz.:CS 139. (25680 K)_
Zalakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, teríteti, lakhaló hétvéai ház 450 nm-es leiekkel eladó Irányár 2 mR
Hrv.sz.: T 39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, fürdőszobás, nagy konyhás, spájzos. redőnyös, gazdasági épületekkel, 400 n-ol telekkel család ház eí-
adó kányár 6 mR. Hiv.sz.: Cs 140. (25771 K)_
2 szobás, 4 emeletes ház III emeletén lévő ósszkomlodos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spájzos. teleionos lakás eladó a Keleti városrészben. Irányár: 3 mR. Hiv.sz.: 208 (25772 K) 1+2 télszobás, 4. emeletes házban lévő Összkomfortos III. emeleti, felújításra szoruló lakás sürgősen eladó Irányár- 1,75 mR
Hív sz.. LAK 93 (25773 K)_
Zalakaroson 2 szintes, telújiásra váró nyaraló eladó Irányár: 3.5
mR Hsz. T40 (25795K)_
Zalakaroson 200 n Öl építési telek eladó, kész tervrajzzal Iránv-
ár 1 mR. Hsz. T42 (25796K)_
Nk. északi v részében építési lelek 340 nm-es, eladó A lelken pajta és istáló található. Irányár 3,2 mR Hsz.: T43 (25797 K)
1 szobás, összkomfortos, teljesen lelújlotl. erkélyes, loidsznti lakás eladó a keleti v részben, kanyar 1,6 mR. H.sz : L38. !25798
K)_
Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázfűtéses, 2 emeleten lévő, lelelonos, felújított lakás pincerósszel eladó. Irányár 3 mR. Hsz LAK209 (25799 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vilanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó Irányár. 380.000.-fl Hiv sz: 609
(24969 K)_
Munkás üti garázssoron aknás, nagyméretű garázs eladó kány-ár: 550.000,-R. Hiv.sz: 610 (24970 K)_
ALBÉRLET:
Szobák kozos konyha-lürdő hasznalattal 10.000 Ft-ért. uzlethe-lyiségek a belvárosban 30.000 R-lól kiadók. (25684 K)
1997. november 7.
KANIZSA - ?pié.
29
312-058
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA; 1991-ben. TELJESKÖR Ű LEBONYOLÍTÁS
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan cinakiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés
Szerződés jogszabályok szerint. 5 6 éves szakmai tapasztalat 4
NYITVA: munkanapokon jjj 8-17 óráig_|
,A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, 4. emeleti. 4 emeletesben lévő, vizórás, redőnyös, a tulajdonos által nem lakott lakás. Irányár: 2,5 mFl Hiv.szám: SIKER 1666. (25941 K) Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, 4. emeleti, 4 emeletesben lévő, nem lakott, azonnal beköltözhető lakás. Irányár: 2 mFt. Rendkívül előnyös vétel! Hiv.szám: SIKER 1978.
(25942 K)_
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, 3 emelet, 4 emeletesben lévő lakás Irányár: 2,6 mFt. Hiv.szám: SIKER 1998
¦J5944 K\'1__
Egyedi gázfűtésű, konvektoros lakás eladó Nk. déli városrészében, 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes. 2. emeleti, vizórás, parkettázott, festett falú, nyugati fekvésű, kábeltévés. 3 emeletes épületben. Irányár: 1,8
mFl. Hiv. szám: SIKER 2053. (25771 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros, sorházi lakás eladó Nk, északi városrészében, 3 szobás, 83 nm-es, 1 szintes, tégla falazatú, vizórás, parkettázott, tapétázott, parabola antennás, beépített szekrényes, 50 nm-es telekkel rendelkező, 12 lakásos sorházban. Irányár. 4,4 mFt. A lakáshoz a későbbiekben egy garázs is megvásárolható lesz. Hivatkozási szám: SIKER 2069
(25782 K)_
Lakás eladó Nk keleti városrészében, 2 szobás, 59 nm-es, 2 erkélyes, 3. emeleti, közponü fűtésű, víz-órás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő. Irányár: 1,7
mFt. Hív, szám SIKER 2080. {25792 K)_
Szabadhegyen eladó 400 n-ól, belterületi építési telek, rajta 1985-ben épült, 1 szoba-konyhás, fürdőszobás, 30 nm-es, egyedi gázfűtésű, konvektoros, kiépített telefonvonallal rendelkező családi házzal, pincével, nyári konyhával, kamrával, disznóóllal, tehermen-tesen. Irányár: 3 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2084. (25924 K) Udvari lakás Nk-n eladó, 1 szoba-konyhás, teljesen felújított Fürdőszoba nincs. Gáz, víz, villany van. Irányár: 850 eFl. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL!
Hivatkozási szám: SIKER 2086. (25926 K)_
Iker családi ház eladó Nk. északi városrészében, 4 szobás (+2 szerkezetkész szoba), 105 nm-es, tetőtér-beépítéses egyedi gázfűtésű, 2 fürdőszobás, erkélyes, teraszos, telefonos, kábeltévés, 2 garázsos, 550 nm-es telekkel, parkosított udvarral, kerttel, gyümölcsfákkal. Irányár: 9,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2*087,
(25927 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2,5 szobás, 59 nm-es, földszinti, központi fűtésű, 4 emeletes épületben lévő, szép világos, fehértapétás, fehér nyilászá-rós, új konyhabútorral rendelkező, járólapozott, relu-xás, szőnyegpadlós, hevederzáras, beépített szekrényes, lomkamrás, tehermentes, nem lakott, azonnal beköltözhető, Irányár: 2.8 mFt. Hiv.sz.: SIKER 2088.
(2S928 K)_
Szepetneken eladó 1 szintes, 2 szobás, 76 nm-es, tégla falazatú. 45 éves, teljesen felújított családi ház, új ajtókkal, új ablakokkal, új szigeteléssel, cserépkályhával, fatúzeléssel, szőnyegpadlóval, meszelt falakkal, nagy 9 méter széles telekkel, tehermentesen Irányár: 1,6 mFt. Hiv.szám: SIKER 2089. (25929 K) Lakás eladó Nk. keleb városrészében, 1,5 szobás, 40 nm-es, erkélyes, 4. emeleti, liftes, 10 emeletesben lévő, központi fűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, nem lakott, azonnal beköltözhető. Irányár: 1,65 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2090. (25930 K)_
Újförhéncen eladó 850 n-ÖI zártkerti ingatlan, szőlővel veteményessel, kaszálóval, 1986-ban épült, tégla falazatú pinceépülettel, 1 szobával, konyhával, szerszámtárolóval, földpincével, tehermentesen. Irányár:
300 eFt. Hiv.szám: SIKER 2091. (25946 K)_
Kiskanizsan eladó 3 szobás, 1 szintes, 100 m-es, tégla falazatii, felújított, teraszos, egyedi, konvektoros gázfűtésű, szőnyegpadlós, meszelt falú, kábeltévés, palatetős, hőszigetelt vakolatú családi ház, 1499 m telekkel, garázzsal, műhellyel, pajtával, nyári konyhá-
val, tehermentesen. Irányár: 4,2 mFt. Hiv. szám: Sl-KER 2093. (26011 K)_
Lakás eladó Nk. keleb városrészében, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 m-es, kp. fűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, felújított, 4. emeleb, 4 emeletes épületben. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: SIKER
2094. (26012 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 1. emeleti, 3 szobás, 67 m-es. 2 erkélyes, telefonos, kp. fűtésű, tapétázott, szőnyegpadlós. kábeltévés, beépített szekrényes, K-Ny fekvésű, 4 emeletes épületben lévő, Irányár: 2,9 mFt. Hiv. szám: SIKER 2095. (26013 K) Nagyradán családi ház eladó, 2 szobás, 85 m-es, ve-gyestúzelésű, jó állapotú, hajópadlós, vfzórás, 1366 m-es telekkel. Irányár: 2,5 mFt. Hiv. szám: SIKER
2096. (26014 K)_
Garaboncon családi ház eladó, 4 szobás, 110 m-es, tégla falazatú, jó állapotú, vegyestüzelésű, nagy pincével. 7950 m-es telekkel. Irányár: 6,5 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2097. (26015 K) _
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 3 szobás, 63 m-es, 2 erkélyes, 2. emeleti, telefonos, kábeltévés, reluxás, kp. fűtésű, vfzórás, új szőnyegpadlós, tapétázott, járólapozott, csempézett, beépített szekrényes, felújított, új konyhaszekrénnyel, 3x3,5 .méteres konyhával, 10 emeletesben, tehermentesen. Irányár: 2,7
mFt, Hiv. szám: SIKER 2098. (26016 K)_
Nagybagolai-hegyen eladó 230 n.öl zártkerti ingatlan, gépkocsival jól megközelíthető helyen, kocsibejáróval, buszmegállóhoz is közel, konyhakerttel, 8 éves, 2 szintes+tetőteres, 42 mes épülettel, befejezendő tetőtérrel, tehermentesen. Víz, villany a telken. Irányár: 1,25 mFt. Hiv. szám: SIKER 2099. (26017 K) Becsehelyen családi ház eladó, 1 szoba-konyhás, 60 m-es, zárt teraszos, egyedi gázfűtésű, 20 éves, hosszú fekvésű épület, járólapozott helyiségekkel, szerelvényezés nélküli fürdőszobával, 700 n öl bekerített telekkel, termő alma-, dió-, gesztenyefákkal, málnással. Irányár: 1,5 mFt. Hiv. szám: SIKER 2100. (2j>018_K]__
1. emeleb, 2 szobás, 48 m-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, festett falú, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő lakás eladó Nk. keleb városrészében, 2,1x4 méteres konyhával, nyugab fekvéssel. Irányár:
-\'.3 mFl. Hiv szám. SIKER 2101 (26019 K)_
Söröző és családi ház eladó Nk-án, teljes felszereléssel, alagsori vendéglátó egységgel, 6 szobával+nap-palival, 2x100 m alapterülettel, egyedi gázfűtéssel, telefonnal, kábeltévével, 2 fürdővel, 2 WC-vel, 3 garázzsal, pincével, 35 m-es terasszal, erkéllyel, K-Ny fekvéssel. Irányár: 35 mFt. Hiv. szám: SIKER 2102.
(26020 K)_
Kiskanizsan családi ház eladó, 2 szobás, 65 m-es, hallos, zárt teraszos, egyedi fűtésű, fürdőszoba nélküli, hajópadlós, 3,5x3,5 méteres konyhával, 1518 m-es telekkel. Irányár: 5,7 mFt. Hiv. szám: SIKER 2103.
(26021 K)_
Becsehelyen családi ház eladó, 1 szintes, 5 szoba + padlásszobás, 120 m-es, tégla falazatú, erkélyes, fürdőszobás, 4x3 méteres konyhával rendelkező, szőnyegpadlós, festett falú, fatüzelésű, 400 n.ÖI, bekerített telekkel, szántóval, veteményessel. Irányár: 5 mFt. Vagy cserélhető Kanizsa közelében lévő, 3 szo-bás házra. Hiv. szám: SIKER 2104. (26022 K)
ALBÉRLETEK:
1 szoba-konyhás, fürdőszobás, egyedi, konvektoros gázfűtésű, bútorozott udvari lakás kiadó Nk belvárosában. Bérleti díj: 14.000 Ft+rezsi/hó. Hiv. szám: Sl-
KER A/353. (26023 K)_
Telefonos, 3 szobás, egyedi gázfűtésű, vizórás, bútorozatlan, földszinb, 4 emeletes épületben lévő lakás, Nk. belvárosának közelében kiadó. Bérleti díj: 25.000 FUrezsi/hó. Hiv. szám: SIKER A/351. (26024 K) Bútorozott, 2 szobás, központi fűtésű, 6. emeleti, Nk. keleb városrészében lévő lakás kiadó. Bérleti dlj: 20.000 Ft. Hivatkozási szám: SIKER A/352. (26025 K)_
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakásuk, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat.
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartású: hétfőtől péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Keresünk Nk-án és kornyékén egyed lűlésű lakásokai, telkeket, csatád házakat, önkormányzali lakásokai Nálunk a közvetítői díj csak az irányár iVa Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeleles házának löldszintjén. a Napsugár Presszó hátsó be|aralával szemben (11385 K) Nk-n (LE402) K-i vrészben 2,5 szobás, 62 nm-es. kp. fűtéses, vizórás. erkélyes. III emeleti lakás eladó Irányár.
2,6 mFt. (24922 K}_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n oi telek 30 nm-es épülettel, pincével, gyümölcsössel, felszereléssel együtt eladó.
Irányár 650 000 R. (24923 K)_
Nk-n (LE400) K-i v részben 2 szobás. 54 nm-es. egyedi lűléses 4 emeleli lakás eladó Irányár 2,3 mFt (24925
K)_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es. 2 szoba-hallos, egyedi lűléses, vizórás, teljesen lehjjiloll udvari lakás eladó Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas Irányár 3,8 mFt
(24926 K)_
Nk-lól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nm-es családi ház 400 n öl felekkel, melléképületekkel, aknás garázzsal eladó. Irányár 4,5 mR. (24928 K) Nk-tól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres épíési telek el-adó a Kisbalalon közelében Irányár 2 mFt (25114 K)
Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás. 42 nm-es. egyedi lűléses. 4 emeleti lakás eladó Irányár 1.6
mFt. (25115 K)_
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes, 4 szobás, 2 nappalis, kb 200 nm-es család haz garázzsal, műhellyel. 100 n-öl ferúlellel azonnal eladó Irányár 22 mFt (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi lűléses, vizórás, erkélyes III emeleli lakás eladó
Irányár 3,2 mR (25118 K)_
Nk-n .(LE 409) bek/árosban 2 szobás. 104 nm-es, egyedi lűléses, étkezős. I emeleli lakás eladó vagy családi házra cserélhető Irányár: 3.5 mFl. (25119 K) Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás, 58 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes (felújíott) III emeleti la-
kás eladó Irányár 2.9 mR (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, vizórás. üzemel élesben lévő lakás. 1.5 szo-
bas lakásra cserélhető (25121 K)_
Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás. 63 nm-es. központi lűléses. vizórás, 2 erkélyes lakás tízemeletes ópülel-ben eladó Irányár: 2,2 mFt. (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás. 48 nm-es, egyed fűtéses vizorás. 4 emeleti lakás eladó Irányár 3.6 mFl
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es. 3 szobás. ebédlÖs. egyedi lűléses, parkettás, telujíolt lakás eladö vagy kisebb (1.5 - 2 szobás) lakásra cserélheló Irányár 5.5 mFt.
(25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es. egyedi fűtéses, vizórás, parkettás, udvari lakás kis kertiéi, 2 db faházzal együtt eladó, Irányár: 1,6 mFl. (25125 K)
Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 m-es. 2 szobás családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó Irányár 4,5 mFt (25244 K)_
Balaton déli parl|án (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb 70%-os) ikervilla lele 100 n öl telekkel azonnal eladó Irányát 5,5 mFt (25245
Kj_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes család) ház 286 n-ól telekkel eladó Irányai. 6 mR (25312 K) Nagykanizsán (LE 423) K-i városrészben 3 szobás. 63 Kies, központi tűléses, vízórás. 4 emeleti lakás eladó Irány-
ár 2,2 mFl. (25470 Kj_
Nk-n (LE 430) K-i varosrészben 2,5 szobás, 62 nm-es. központi fűtéses, vizórás, felújított. II emeleli lakás eladó
Irányár 2.7 mR (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2.5 szobás. 63 nm-es. központi fűtéses. 1eiú|iton. II emeleti lakás eladó vagy sa-ladi házra cserélheti Irányár- 2.85 mFt. (25751 K)
Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-öl telek, épülettel, pincével, szőlővel, felszereléssel együtt eladó Irányár 850 000,-Ft
(25753 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, lelelonos családi ház nagy pincével. 2500-3000 nm-es telken. 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető. Minden megoldás érdekel kanyar 1.8 mFt [25756 K)_
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed lűléses, I emeleti, lomkamrás lakás eladó. Irányár 1,8 mFt.
(25755 K)_
Nk-lól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás. 2 szintes, egyedi kozponli fűtéses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosiotl leiekkel eladó. Irányár. 7 mFl. (25757 K) Rába pariján (CSE 204) lévő hélvégi ház, nyaralóöve zel-ben. csendes helyen eladó Irányár- 3 mR (25758 K) Szent györgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás. 40 nm-es családi ház jellegű épúlel, 600 n-ól letekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhető. Irányár 1.2
mFl (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás. 30 nm-es. egyed fűtéses, vizórás, 1 emeleti lakás eladó irányár 1,6 mFt
¦ 25760 K)_
Nk-n (LE 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás. 4 emeleti lakás eladó vagy na-
gyobbra cserélhető kányár: 2 mR (25762 K|_
Nk-lól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl lelek, szőlő, szántó, erdő. fenyőfákkal, épülettel, építőanyaggal együtt eladó
Irányár: 700 000,-Fl, (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i v részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, telek nélkül eladó Irányár 23 mR (25840 K) Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb 76 nm-es. telújiott családi ház 100 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3,8 mFl (25841 K) Nk-án (LE435) É-i vrészben 2,5 szobás. 61 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes, felújítói!, III emeleli lakás, garázzsal együtt eladó Irányár: 3.2 mFt+garazs 800 000 Ft
(25842 K)_
Nk n ICSE207) 4 szoba nappalis kb 120-130 nm-es család ház műhellyel, garázzsal, meHéképulelekkel. 770 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhelő Irányár 5,2 mFl (25643 K)
Miklósfan (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár
3,55 mFl (25644 K)_
Nk án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás udvari lakás
garázzsal eladó Irányár 6 mFl (25845 K)_
Győrben (CSE200) 220 nm-es, 2 szintes. 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel. 220 n Öl lelek-
kel élado. Irányár 12 mFt. (25846 K)_
Nk-n (LE 225) Eh varosrésézben 2 szobás. 67 nm-es. egyedi lűléses. utcafronti udvari lakás eladó Irányár 2.3
mFl. (25916 K) _
Nk-n (LE 437) 2+3 félszobás, 100 nm-es, 2 szintes, egyedi központi lűléses, vízórás. sorházi lakás 450 nm-es telekkel
és garázzsal eladó. Irányár: 7,4 mR. (25948 K)_
Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1,5 szobás, kb 50 nm-es udvari lakás az E-i városrészben Irányár. 1.15 mFt
(25949 K)_
Nk-n (LE 293) belvároshoz közel 1 szobás, kb 40 nm-es. X emeleti lakás eladó Irányár: 1.5 mFl (25950 K) Nk-tol (CSE 208) 15 km-re 5 szobás. 120-130 nm-es családi ház. 2100 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas
Irányár 2,6 mR (25951 Kj_
Nk-án (CSE209) É-i v részben 6 szobás család ház zárt udvarral eladó Irányár: 9,5 mFt. (26026 K) Nk-án (LE117) K-i v részben 2 szobás, 54 m-es, egyedi fűtéses, vizorás. felújlotl, III emeleti lakás eladó vagy ki-
sebbre cserélhető Irányár: 2.6 mR (26028 K)_
Nk-tól (CSE210) 10 km-re 52 m-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, összkomfortos családi ház, szép környezetben 12 m-es melléképülettel. 1341 m-es telken, amely megoszlható építési telekre eladó vagy nagykanizsai lakásra r ;.e/elhe
tó kányár 2 mFt (26029 K)_
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás, 57 m-es, egyedi fűtéses, parkettás erkélyes, jó állapotban lévő. III emeleti lakás garázzsal együtt eladó Irányár 3 mR+garázs 1 mFl (26030 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE 32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs eladó Irányár 400 000.-R (25 7 54 K)_
BÉRLET
Nk-án belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség novem-ber l-lól kiadó Bérleti dj: 36.000 Fl + rezsi (25847 K) Nk-án 62 m-es üzlethelyiség belvároshoz közel kiadó Bér-leti dij 70 000 Ft/hó (26027 K)_
30
KANIZSA - rfptÁ
1997. november 7.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. Tcl./füx: 93/31 0-B04
Nyitva: H-Ca S-l 7, P 8-16, Sio 8-1 2 öraig
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség ,^^mi \'T\' ív
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -forgalmazás ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
¦ belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
¦ külföldi megbízóink szániára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VETÉL
CSERE - BÉRBEADÁS - EPITES FELÚJÍTÁS
Mk É-i városrészben 150 nm-es nagyságú, kétszintes, gáztüléses, re-obnyös, lelelonos, \'84-ben épült társasház eladó. A pinceszinten garázs, pince, mosókonyha, a löldszinlen wc, nappali, konyha, a második szirten 3 szoba, fürdőszoba, erkély, a tetőtérben 2 szobás lakrész kialakítható. Ar 6,5 mFt. (25931 K)
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappais, gázfűtéses családi ház garázzsal, meléképJetlel, 536 nm területen eladó Irányár 8,7 mFt. (25572 K)_
Kiskanizsán, 145 nm-es, 2 sznies (Külön lakásként is használható) 6 szoba, 2 nappal, 2 konyha, étkező. 2 turdötzoba, 2 leiasz, ebte egyedi tütéses családi ház garázzsal, műhelyet, meletépútelekM, 300 nm területen eladó. Irányár 7,5 mR (25573 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás. 2 konyhás. 1 nappats, 2 fürdőszobás. 2 zuhanyzós. 3 WC-vef, 2 erkélyes, étkezős, teraszos család ház garázzsal, pincével, romépületekkel. 512 nm területen eladó Iranyar 16 mFl (25576 K)_
Rákóczi u (2 bkás) összesen 53 nmes. 2*2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-veL gázlütéses család ház, kis faházzal (1 szoba) (tatarozásra
szonio) eladó. Irányár 2,5 mFt. (25577 K)_,_
fik belváros közeieben 2 szintes, 200 nm-es, cirko lűtéses, 4 szobás, étkezős, gardrobos, 2 nappais, 2 fürdőszobás család haz műhelyei, garázzsal, pincével. 400 nm területen eladó Irányár 20,3 mFt. v25578 K)_
Nagykanizsa, Maori telep meletl 150 m területen levő. 116 nm-es. 3 szobás, hallos, étkezős, egyedi központi gázfűtéses, ónálló területtel rendelkező társasház garázzsal pincével eladó Irányár 8 mFt
(25813 K)_
Nagykanizsa, Csengery utcában 75 m-es, 3 szobás, konyhás, egyedi gázfűtéses, tefújlasra szoruló lakás pincével, garázzsal eladó. Irany-
ár3,5 mFt (25814 K)_
Mk. Dózsa Gy utcában 36 m-es, 1 szobás, konyhás, egyedi fűtéses lakás pincével, garázzsal eladó. Irányár 1,5 mR+650 eFt (25815 K) Fő u 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, etkéfyes, gázfűtéses lakás pincevei, zárt udvarral, kiváló alapotban eladó. Irányár. 3,8 mR. (25580 K) Nk Eötvös téren 48 nm-es, 2 szobás, amenkai típusú konyha, erkélyes, cirko gejzír fűtéses kiépített lelelonos, jó állapotú lakás, larolov.il eladó, frányát 3,6 mFl (25581 K)
Nk Berzsenyi utcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed gázfűtéses, vfzóras lakás eladó. Irányár 2.6 mFt. (25397 K) tik Erkel utcában 20 nm-es garázs műhelynek, gépekkel kiadó.
Irányár 10eFI/hó. (25396 K)_
Nk Krrzsi utcában 53 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, vizórás. redőnyös, jó álapotú udvari lakás eladó. Irányár 1,8 mR. (25400 K) Nk Magyar utcában 26 nm-es, 1 szobás, gázfűtéses udvari takas eladó Iranyar 1.25 mFl 125401 Ki
Nk Kaán Károly utcában ti7 nm-es, 3+2 félszobás, étkezős, 2 erkélyes, egyed ciikofúteses. telefonos, társasház lakás pncevel. garázsnál eladó Irányár 7 mFt. (25402 K)
Nk Levente utcában 125 nm-es, 5 szobás. 2 erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizőras, redőnyös társasházi lakás pncevel, ga-
razzsal p állapotban eladó. Irányár 8 mFt (25403 K)_
Miklóstan 3 szobás, 75-ben épült, gázfűtéses, redőnyös családi ház 2200 nm lerütelen melléképületekkel eladó. Irányár. 4,5 mR. (25404
Nk Péleriai utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, lür-dó\'szobás, cirkotútéses, vizórás, redőnyös, telefonos. 1992-ben épül, krváló álapotú sorházi lakás pincével, garázzsal eladó. Padlástér be-
eplhetó Irányár 10 mR (25405 K)_
Nk Rózsa utcában III emeleti, 62 nm-es. 2+1 lélszobás. erkélyes, kp (üléses, jo álapotú Likas bmkamrával eladó Irányár 2.4 mFt (25406
KJ_
Nk Zemplén utcában I emeleti. 57 nm-es, 2 szobás, kp. tütéses, vizórás, letuftott bkás bmkamrával eladó Irányár 2 mFt (25407 K) Sáncban 118 nm-es, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gázfűtéses, vfzorás, redőnyös. leletonos, 1985-ben épül, tedett teraszos, fó álapotú család haz garázzsal eladó. Irányár 9 mFt. (25408
K)_
Nk-n a Városközpontban 1. emeleti, 72 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár. 3,3 mFl. (24577 K)_
Petriventén 3300 nm-es letek eladó (közmüvek a ház előtt). Irányár
330 eFt. (24579 K)_
Nk-n a Fó ulon 60 nm-es, 2 szobás, cirko fűtéses, vizórás, teljesen lamberiázotl. tetőtéri 80 %-os készüHségü lakás eladó. Irányár 2,5
mFl (24582 K)_
Nk-n a Muskátli garazssoron 16 nm-es. aknás, phcés garázs eladó
Iranyar 350 eFt. (24583 K)_
Nk-n a Nagyváthy utcában 1 emi. 75 nm-es. 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, Wetonos, parkettás, jó állapotú b-
kas garázzsal eladó Irányár 5,2 mR. (24584 K)_
Gelsen 35 nm-es üzlethelyiség raktárral, 394 nm lerütelen eladó vagy
hado Iranyar 600 eFt (24586 K)_¦
Zemplén Gy. u, 74 nm-es. 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp lűtéses, testesre szonio takas. Jomkamraval eladó Irányár 2 mFl
(24310 K)_
Nk Kodály Z u 7. alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp tuteses, bmtaiobs. krtüno állapotban tevő lakás cserélhető E-K-i v részben lévő 1-2. emeteli lakásra. Irányár 1,5 mFt. (23804 K)
Palrban az újtelepen 1992-ben épület, 301 nmes területen levő, 2 szintes, 260 nmes. kp, gázfűtéses, telefonos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú család ház eladó. Az alsó színien üzlet üzemeletésere alkal-mashetyiseg található, a letső szinten 3 szoba, hal, étkező. fünli
ba Iranyar 20 mFl (24587 K)_
Nk Zemplén utcában 7 emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy ebszobás, kp. lűtéses, bmkamras, fetujrtott lakás el-ii li in-, ,r ; •¦ ¦¦ R o-.-^ y
Utóhegyen 752 nmes zártkert (vilannyal) eladó Iranyar. 300 eFt.
(24590 K)_
Palni Fór henc hegyen 2160 nm területen 32 nmes, 1 szobás, teraszos pince, szólóvei gyürnolcslákkal eladó Irányár 400 eFt (24591
Kj_
SzertgyÖtgyvari hegyen 900 nm terüteten, 35 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, 36-ban épül pince eladó Irányár 1.2 mFt (24594
K)_
Palinban az újtelepen 706 nm területen 39-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappalis, gázfűtéses, reluxás, telefonos, parkettás, jo álapotú csatád ház pincééi, garázzsal, melékepJetekkel, terasszal eladó
Irányár 9,5 mFt. (24595 K)_
Belvárosban 60 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses lakás, üztetnyilási engedélyekkel, ulcatrontra nyíhal kiakallal eladó (24597 K)
Fityeházán 113 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, latüzelesű, család haz. meléképutotlel 2340 nm lerulelen eladó Iranyar 1,85 mFt (24314 K)
Nk Vörösmarty utcában 275 m leriieten 76 nmes bkoterütetu. 2 szobás, konyhás, egyed lűtésu, garázsos. jó álapotú udvan családi
haz meltekeputetlel etado Irányár 2 mfí (23806 K)_.
Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, brhben-as, 77-ben épül gázfűtéses es cserépkalyhás csaád ház 2700 nm leriieten gyümófcsössea 15.000 db ttjával eladó Irányár 8,2 mFl.
(23678 K)__
Nk Csokonai utcában 54 nm-es. 2 szobás, eikfttyes, egyedi fűtéses, vizórás bkás ebdó Irányár 2,4 mFt (23679 K)
Kalonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses család ház. pincével, garázsai, 360 nm területen eladó Irányár 5 mR, (23504 K) \' Magyar u 100 nmes, 2 szobás, konyhás, fürdószobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épúl csabdi ház eladó. Irányár: 3,6 mR. (23507 K) Nk Berzsenyi D. utcában 4 emeletes epütetben 4. emeleti, 55 nmes. 2 szobás, eikelyes, egyedi fűtéses bkás parkettás szobákkal, lestelt labkkal. K-NVh lekvésű ablakokkal, beeplett szekrényekkel eladó
Irányár 2.5 mR Kód: LAK 100. (22390 K)_
Nk Hunyadi utcában 3 emeleti. 10 hónapos épületben lévó, 60 nmes, 2 szobás, halos, cirkogejzr fűtéses lakás ebdő. Irányár 3,7 mR. Garázzsal együtt 4,5 mFt Kod LAK 108 i223KK.
Nk Király utcában kétszintes. 3. emeleti, 120 nm-es. egyedi fűtéses lakás pinceresszel, garázzsal vagy anekJ eladó. Irányár 6 mR +
500 eFI garázs. Kód. LAK 109 (22399 K)_
Nk Nagyvalhy uleában 4. emeleti, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás. redőnyös, telefonos bkas parkettás szobákkal, lesieti tálakkal, K-Nyn fekvésű ablakokkal, pinceresz-szet garázzsal vagy anékül eladó Irányár 4mFt + 600 eFI garázs
Kód LAK 110 (22400 K)_
Nk. Űrhajós úton 48 nm-es, dupla garázsból kjabkftotl, 2 aknás műhely. 3 fázisú arammal vízzel, vilannyal eladó Irányár 1,2 mFl. Kód:
M100. (22408 K)_
Mkbsfan "95-ben épül. 170 nmes. 5 szobás, 2 fürdőszobás, haibs. étkezős, erkélyes, 70Vos keszütlsegű családi haz preevel, garázs-zsal, műhellyel, 800 nmes lerütelen ebdő. Irányár 6,2 mFl. Kód: CSAL 211 (22545 Ki
Nk Knrzsi Jcában 3 szobás, 120 nmes, halos. teljesen tekilott csabdi ház 1500 nmes telekkel, 60 nmes pincevei. melléképülettel
eladó Iranyar 12 mFt. Kod CS202. (22411 K)_
Palhban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb telűji\'-tásra szonio családi ház 1400 nmes területtel, műhellyel, faskamra-val tek-tefbeeplea lehetőséggel ebdo Irányár 3.6 mFl Kód
CS208. (22416 K)_.
Palinban az nletepen 240 nmes. kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben epüt családi ház 40 nmes pincevei, garázzsal. 900 nm-es teriieten eladó Az épület készültségi toka 90%.
Iranyar 12 mR. Kód CS209. (22417 K)_
Mkbsfán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, tetetonos, családi ház, melléképületekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mR.
KOdCs 211 (22420 K)_
Mfcbslán 160 nm-es. 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos. egész fűtéses, telefonos, 1986-ban epül csabdi fáz, szutenmel, garázzsal. 1000 nm-es lenieten eladó Irányár 13.5 mFt. Kód: Cs 212 (22421
Kj_
Sáncban 2 család reszére megtelelő. 120 nm-es, 4 szobás, 2 lűrdó-szobás, 2 konyhás csabd ház, garázzsal, preevel, melle kepu lettel
eladó Iranyar 6,5 mFl Kód Cs 213 (22422 K)_
Nk Kodály Z Jcában 54 mes. 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp. fűtéses, bmkamras, jó álapotú bkas eladő Ár 1,5 mFt. (259B9K) Nk Ürhaps utcában 150 m lerütelen kb 100 m laMenieltel 3 szobás, nappalis, erkélyes, teraszos, egyedi gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos, pincés, garázsos, jó álbpotú társasházi lakás, beépíthető\' padlástérrel eladod Ar 6,5 mFt. (25990 K)_
INGATLAN
Bagola Zártkertben eladó 400 n-öl telek. Irányár: 450.000,-R. Érd.: 383-117-es teleionon. (25930 K)_
Nagykanizsán a Bartók utcában, tízemeletesben, 4. emeleti, redőnyös, vízórákkal felszerelve, egyedi kp. fűtéses lakásomat, valamint garázsomat eladnám. Tel.: 322-146. (25969 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, étkezős, egyedi gázas, redőnyös, felújított, 85 nm-es lakás eladó. Érd.: Petőfi u. 112/C/8. Tel.: 30/371-593. (25970 K?__
Szenlgyórgyvári hegy IV. hegyháton 236 n.öl terület eladó. Tel.: 320-239. (25991
KJ_
Nagykanizsa belvárosában irodának is alkalmas, 1,5 szobás, étkezős lakás eladó. Érd.: Kórház u, 10. 1/1. Petes Je-nő. (25992 K)_
E v: 2 szobás, vízórás, egyedi elszámolású, központi fűtéses, 7. emeleti lakás a keleti városrészben. Érd.: 06/60/371-384. (25993 K)_
Kiskanizsán, a Jakabkuti utcában téliesen felújított, kibővített, „hosszú", 3 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5 mFt. 2 szobás, összkomfortos lakást beszámítok 2,5 mFt-ig. Cím a szerkesztőségben. (25994 K) Nagykanizsán, Attila utcában 4. emeleti, másfél szobás, egyedi gázfűtésű lakás eladó. Érd.: 323-256 telefonon 10 órától 17 óráig. (25995 K)_
Az észak-keleti városrészben 69 m-es, 1+3 félszobás, egyedi fűtésű, vízórás, III. emeleti lakás. Érdeklődni: hétfőtől-péntekig, 10-18 óráig a 93/317-137 te-
lefonon. (25996 K)_
Eladó központi helyen, buszállomásnál, iskolával szemben, vásárcsarnok közelében, 500 m-es telken 140 m-es ház. Ebből 3 szoba, 80 m utcafronti, üzletnek alkalmas. Parkolás biztosított. Épület megszüntethető, telken többszintes áruház építhető. Nagykanizsa, Báthory u. 8. Óvári Zoltán. (25997 K)_
Nagykanizsán, Városkapu körúton 20 m-es garázs eladó. Érd.: esti órákban, tel.: 321-021. (25998 K)_
Nagykanizsán családi ház és lakás el-adó. Érd.: 06/20/219-642. (25999 K)
Nagykanizsán 1,5 és 2 szobás lakások eladók. Érd.: 93/321-343. !26000 Ki
Szőkedencsen régi típusú, nagyon jó állapotú, lakott családi ház melléképületekkel, nagy kerttel, 2,3 mFt-os irá-nyáron eladó. (26001 K)_
Zalakaroson hétvégi ház kis telekkel eladó. Irányár 3,3 mFt. Érd.: 93/320-805, naponta 18-20 óráig. (26031 K)_
GARÁZS
Nagyméretű garázs eladó Kazanlak krt. 14/B. alatt, valamint natúr, kombinálható gyermekágy és MARCO PRINC babakocsi is. Érd: 317-501 (25976 K) _
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZIi című kiadványban is
Nagykanizsán a Muskátli utcai garázssoron aknás, pincés garázs eladó. Tel.: 313-140/71-288 mellék vagy 323-282. (26010 K)_
JARMU
\'84-es évjáratú, fehér színű Trabant jó állapotban eladó. Tel.: 93/316-763. (26009 K)
BÉRLEMÉNY
Nagykanizsán a Vásárcsarnokban 8 nmes üzlet kiadó. Érd.: Nk, Ba|csy-Zs. E. úl 2/a. Tel.: 93/319-455. (25926 K)
Üzlet kiadó a Vásárcsarnokban, földszinten a bejárat mellett. Eladó jó állapotban lévő automata mosógép. Információ: Nagykanizsa, Sugár út 74. (25932 K)_
Kiadó központi helyen 54 m-es, két egymásba nyíló, utcafronti szoba. Tetszés szerint átalakítható, üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek. Ráfordított költség bérből levonható. Buszállomásra néző, világított reklámtábla elhelyezhető. Parkolás biztosított. Nagykanizsa, Báthory u. 8. Óvári Zoltán. (26008 K)
VEGYLS
1,2 köbméter hőszigetelő vakolat, 4 zsák középzöld színezövel eladó ÁFA-nélkül. Érd.: 334-310-es teleionon az esti órákban. (25935 K)
Üzembiztos nagykocsival fenyőfa-szállítást vállalok. Tel.: 93/371-324 vagy 06/60/364-215 telefonon, Nagyrécse, Petőfi üt 72. (25975 K)_
Antik bútorra vagy festményre cserélném egy hetes örökölhető üdülési jogomat Sopronban és Budapesten. Érd.: Telefonon az esti órákban: 93/323-257. (26002 K)_
Jó állapotban lévő gyermekkerékpár áron alul eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 20. számon, Némethnénél lehet. (26003 K)
Jó állapotban lévő gyermekkerékpár áron alul eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 20. számon, Némethnénél lehet. (26004 K) Gyermekfelügyeletet állandóra vagy időszakosan egy-két órára is vállalok. Megbízható. Érdeklődni: 93/314-939 telelo-
non. (26005 K)_
Piros színű dióbél eladó. Érd.: 93/318-
701. (26006 K)_
Eladó: gnllezős mikrohullámú sütő, digitális kijelzővel. Érd.: 321-566 telefonon. (26007 K) _
PARTNERKERESŐ
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pl.: 154-re. (25914 K)_¦
43 éves, romantikus kisugárzású, diplomás nő igényes szabadidőpartnert keres magas, gáláns férfi személyeben. Leveleket „Csoda-partner jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérem. (25870 K) _
1997. november 7. KANIZSA - Afins 31

Szeretettel hívjuk a „Felfedezések a próféciában" . című programunkra november 7-től minden pénteken 18.00 és szombaton 17.00 órakor a „Segítség Házá"-ba. (Nagykanizsa, Csokonai u. l/a.)
Tegyen néhány lépést egészségéért és lelki egy ensúlyáért!
Adventista Gyülekezet
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. Tel/fax: (93)310-282, (93)312-138
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola az 1998/99-es tanév beiskolázásával kapcsolatos nyílt napot tart 1997 november 14-én. 14 órától az első osztályok iránt érdeklődőket (nyolcadikosok). 16 órától a szakképesítő évfolyam iránt érdeklődőket várjuk.
Eqy rieikp, amít szem dón
tói TARTANI
KÖNYVTARAK DÉL-ZALÁBAN
Letenye, Nagykanizsa, Zalakaros város és környéke könyvtári
rendszerének együttes bemutatkozása.
Az első kiállítás megnyitására 1997. november 3-án 11 órakor kerül sor a Városi Könyvtárban.
Megtekinthető (változó kiállítási anyaggal) a Városi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt 1997. december 31-ig (utána vándorkiállítássá alakul)
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
55 696
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55 696 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tíz csecsemő született Nagykanizsán, ebből három nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán huszonegy polgár halálozott el, köztük tizennégyen kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizenegy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. Hétvégén hat párt esketett az. anyakönyvvezető, ebből nyolc fő nagykanizsai illetőségű..
M KLL<; BURKOLÁS! Parketta, PVC, Sz öny egpadló Tel: 321-011
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
Egy alkalommal IS szóig 50 forint.
9900 KtfrUt^p*. $«jÁ*a(+.l.u*da
HAZAK, LAKASOK. TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK. IRODÁK. ÜZLETEK BÉRBEADÁSA. ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; AI .B F RI.HTKÖ/VETÍTÉS: CSALÁDI HAZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA. KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJES KÖRŰ LEBON YOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS. JOGI KÉPVISELET: HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS. DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén. 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, félig kész tetőtérbeépltéssel. 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek \'3 szoba étkező, előszoba, konyha, spájz IV emeletig 2 szobás lakást beszámítok. Ára: 7.2 mFt. (24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes. 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nappali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz. 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Berendezésekkel együtt 19 mFt. (24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, kőzművesftve: Irányár: 1.2 mFt. (24649 K)_
Keresünk belvárosi máslél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig. (24833
K)_
Galambok központjában 300 n-ól telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló. Ára. 2,6 mFt. (23989 K)_
Orosztonyban 500 női telken, jó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő spájz, melléképületek Ára 2.6 mFt
(23990 K)_
Orosztonyban 400 n-ól telken jó állapotban lévő családi ház 2 szoba, előszoba, fürdő, konyha, spájz melléképületek. Ára: 2.6 mFt. (23991 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba ga-rézs. Ára: 2,9 mFt. (23992 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nmen pince az átalakításhoz építési engedély Ára: 2.1 mFt. (23993 K)_
Zalakaros fölött panorámás telek eladó. Ár: g000.-FVn-ol. (VIz. villany van.) (23994 K)
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 530.000 Ft (24992 K)_
Csapi öreghegyen panorámás telek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, űj téglapincével. Ára: 1.1 mFl. (25064 K)_
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re, 700 n-öl területen. 500 nm-es félkész családi ház. (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000.-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl területen. 72 nm-es családi ház földszint 2 szoba, nappali fürdő WC. spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4 6 mFt. (25067
K) _
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n öl eladó Ára: 1.2 mFt (25186 K)_
Eladó Nk-án a Csengery úton 70 nm-es. I emeleti. 2.5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, telefon van (fégla épület). Ára: 4.2 mFl. Minden megoldás érdekel. (Cserelehetőség!. (25188 K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-ól kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba. terasz. Ára: 3.6 mFt (25068 K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n.öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel alul borospince, leiül 2 szoba, terasz. Ára: 3.6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n öl eladó Ara 1.2 mFt. (25186 K)_^_
Nagykanizsán a belvárosban családi ház. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó Ára: 5.1 mFt, (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás. 64 nm-es. 2 erkélyes vizórás felújított X. emeleli lakás eladó Vagy megegyezés szerint 2 szobás III emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2.3 mFt, (25315 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince |ó ál-lapotban eladó. Ára 1,65 mFt (25433 K)
Galambokon 1160 n-öl gyümölcsös. 1500 db fenyővel, közművesítve eladó Ára: 1.2 mFt
(25549 K)_
Zalakaroson 227 n-ól területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba előtér, konyha. 1.8 mFt\'-ért eladó VIz. villany van. (25550 K)
Eladó 1 ha szántó 1 mFt-ért. (25551 K) Eladó 6.5 ha legelő 2 ha fiatal erdővel Ár: 1
mFt. (25552 K)_
Eladó 10 ha 16 éves égeres. Ár: 1 mFl
(25553 K)_
Eladó 1.5 ha 32 éves égeres. Ár: 1 mFt.
(25554 K)__
Eladó 1 ha iparterület 100 nm-es épülettel. Ár:
megegyezés szerint, (25555 K)_
Eladó Miháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba konyha, terasz.
pince Ára: 4 mFt. (25556 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es. I. emeleti lakás. 2 szoba kamra, konyha. étkező, fürdőszoba Ára: 3.5 mFt (25617 K) Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.ól telken 3 éves. bepucolatlan, 110 m családi ház Nappali, ebédlő. WC. fürdő spájz, melléképületek, terasz Vegyes kazántúzelésű. Ára:
3.5 mFt. (25618 K)_
Eladó 22 ha szántó Ár 1,5 mFt. (25978 K) Eladó 130 nm-es. 2 szintes, befejezetlen haz
melléképülettel. (25979 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 12 m-es üzlet ki-
adó. (25980 K)__
Zalakaroson 1200 n.öl telken, a főutcában ház eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszó-
ba. Ára: 7,2 mFt, (25981 K) _
Nagykanizsán a Rózsa út 15. alatt 2 szobás, vízórás. bútorozott lakás kiadó. Rezsi+20.000 FtJhő. (25982 K)_
32
KANIZSA -
1997. november 7.
Küzdelem a szemét ellen!
Mi, a Bolyai János Általános Iskola 6. g osztályos tanulói elhatároztuk, hogy benevezünk egy olyan versenybe, melyben azt emelik ki: NE SZEMETELJÜNK!
Ezt a gondolatot azért vetettük fel, mert városunk és egyben iskolánk környéke is nagyon szemeles. A Bolyai iskola a nagykanizsai buszállomás mellett helyezkedik el, így naponta látjuk, hogy az emberek sok hulladékot dobálnak szerte-szét. Nem kerülne (óbb energiába az sem, ha a kijelölt szemetesbe dobnák a hulladékot. Oda sem figyelnek a szemetesekre. Igaz. hogy a szemetes kukák rossz állapotban vannak, de a szemét tárolására még alkalmasak. Ezzel a cikkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tiszta környezet jó közérzetet és esztéti-kusabb látványt nyújt. Ezért: Ne szemeteljenek!
Bolyai János Általános Iskola 6. g
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgála!, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 7-in 19 órakor: KOVÁCS ENDRE ORGONAESTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN (BACH ORGONABÉRLET)
- 7-én 19 órakor: A TUDAT MEZSGYÉJÉN ALAPÍTVÁNY KULTURÁLIS ESTJE
- H-án 75 órakor: JÁTSZÓHÁZ -Indián copf készítése
- ll-én 19 órakor: A HETVENKEDŐ KATONA - vígjáték (HEVESI-BÉRLET)
•A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
- ll-én 19 órakor: A HETVENKEDŐ KATONA - vígjáték (BRÓDY-BÉRLET)
- 14-én 18 órakor: ÜNNEPNAPOK ÉS HÉTKÖZNAPOK FINNORSZÁGBAN
Előadó: Mánk Katalin egyetemi tanár
KANIZSAI NÉZELŐDÉS IV.
MULTAT TALÁLVA
ALSÓVÁROSI TEMPLOM ES KOLOSTOR
Az Ady Endre utca (Horthy Miklós, Kazinczy utca) és Zrínyi Miklós utca (Kisnémet utca) közötti területen, a Zárda utca melleit látható a város legértékesebb műemléke. 1702-1714 között épült a lebontott vár tégláiból, a ferencesrendi szerzetesek számára. A csonkán maradt tornyot 1816-ban fejezték be. A torony óráit Hit-zelberger Károly készítette 1823-ban. Jelenleg kél harang van a toronyban. A Szent József templom főhajós és mellékhajós rendszerű. A szenteltvíztartó Mustafa aga sírkövéből lett faragva. A főoltár képet G. F. Sambach festette 1770 körül. A kétszintes kolostor közvetlenül a templomhoz épüli.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
KANIZSA MŰSOR
NOVEMBER 8. SZOMBAT
15 óra: Játszóház a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elnök különgépe Stúdió mozi: 18.15 óra: A nagy dobás
NOVEMBER 9. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elnök különgépe Stúdió mozi: 18.15 óra: A nagy dobás
NOVEMBER 10. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az. elnök különgépe Stúdió mozi: 18.15 óra: A selyem sikolya
C2-es kábelen KANIZSA TV\': 1\')
óra: - Hírek; - Sporthírek; I.át-szög - Ifjúsági műsor; - Celeste argentin filmsorozat (27. rész); - Csevegő Barta Máría vegyésztaiiár; Felel a kormány
NOVEMBER 11. KEDD
19 óra: A hetvenkedő katona - vígjáték a HSMK-ban (Hevesi-bérlet)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elnök különgépe
Stúdió mozi: 18.15 óra: A nagy dobás
NOVEMBER 12. SZERDA
19 óra: A hetvenkedő katona - vígjáték a HSMK-ban (Bródy-nérlet)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az elnök különgépe
Stúdió mozi: 18,15 óra: A nagy dobás
C2-es kábelen KANIZSA TV: 1\') óra: Mozaik; - Sport; - Jel-kép Balogh Tibor református lelkésszel
NOVEMBER 13. CSÜTÖRTÖK
Apolló mozi: 16. 3 8 és 20 óra: Beán Stúdió mozi: 18.15 óra: Intim részek 19 óra: Hírek; - Paletta kulturális hírműsor; Rend-hen friss rendőrségi hírek, információk; Természetünk - természetvédelmi magazinműsor; - Jövő-7 - kötelező gépjármű biztosítás; Régió; - NATO
NOVEMBER 14. PÉNTEK
17 óra: Olajipari dolgozók és nyugdíjasok ultiversenye az Erkel-ben
IX óra: Aktualitások „A felvidéki magyarság helyzete" - előadás a Móricz Zs. Műv. Házban
18 óra: Ünnepnapok és hétköznapok Finnországban előadás a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Beán Slúdió mozi: 18.15 óra: Inlim részek
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szakiban Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh László, Bodor Béla, Deregi László, Horváth Ilona, Horváth Zoltán, Mészáros Bálint, Szirovicza Miklós, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért. Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja u Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyal\' Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
AMI AZ EMBERNEK A SZERETET, AZ A TERMÉSZETNEK A KÍMÉLET.
HIRDETMÉNY
Értesítjük Nagykanizsa Megyei Jogú Város választójoggal
rendelkező állampolgárait, hogy a Köztársaság elnöke
1997. november 16. napjára (vasárnapra)
kitűzte az országos népszavazást.
A szavazókörök
1997. november 16-án reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tartanak nyitva.
Kérjük a választójoggal
rendelkező állampolgárokat,
hogy a népszavazáson eldöntött kérdés fontosságára való tekintettel minél többen éljenek jogukkal és menjenek el szavazni.
Nagykanizsa, 1997. november 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
KORHÁZ A" ÉPÜLET-REKONSTRUKCIÓ
Mint a beruházásért felelős Bozsoki Imre műszaki osztályvezető-helyettes elmondta, az épület jelen pillanatban bontási szakaszban áll, az előztes terveknek megfelelően. Az épület rekonstrukciójára az előirányzott költségvetés 590 millió forint a közgyűlés jóváhagyása alapján. Az épület rekonstrukciós tervei elkészítésekor az egészségügy reformja kapcsán felmerülő változásokat is tekintetbe vették. A munkálatok során létrehozandó létesítmény belgyógyászati szárnya lesz a Városi Kórháznak, két emeleti szintjén fekvőbeteg-ellátásra kialakított területekkel, míg a földszinten kap helyet a járóbeteg-ellátáshoz szükséges rendelők sora.
Többekben is felmerült a gondolat, s lapunk felé is jelezték olvasóink azon kételyeiket, hogy szükséges volt-e ilyen mértékben lebontani az épüle-
tet. Mint az osztályvezető-helyettes elmondta, az épület ilyen mértékű bontását műszaki szempontok alapján ítélték szükségszerűnek, hisz a meglévő falakat is megtarthatták volna, ám ezek megerősítést igényeltek. Ez pedig gazdaságosság szempontjából rosszabb megoldás lett volna, mint az épületet nagyobb mértékben visszabontva, arra új épületet emelni. Mint megtudhattuk, ezt a verziót támasztotta alá az is, hogy ebben az esetben meg-szüntethetővé vált az eredeti majdnem ötméteres belmagasság, mely az épület üzemeltetési, főként fűtési költségeit nagymértékben megnövelte. Az új épületszerkezet kialakításával szintenként mintegy száz négyzetméter területet is nyernek, mely plusz gyógyászati célokra felhasználhatóvá válik -ez szintenként két új kórtermet jelent. Az építkezés terveinek felülvizsgálatávaj megbízott
Pannon Project társaság tanulmányát ily módon végrehajtva, az építési költségek kevesebbe kerülnek, a különbözetet a rekonstrukcióval kapcsolatos gépműszer beszerzésre fordítják. Maga a bontás az önkormányzat számára semmibe sem kerül, azt a kórház rendelte meg. Az építkezés a bontási munkálatok elvégzése után, várhatóan november harmincadikán kezdhető meg. Az építkezés során pillérvázas új szerkezeti rendszerű épületet hoznak létre, mely középfolyosós kialakítással, a kórházi parkra néző betegszobákkal készül el. Két liftet is el kívánnak helyezni a régi-új épületben, a beteg és látogató közlekedés megkönnyítésének érdekében. A közbeszerzési törvény értelmében pályázatot írtak ki az építkezés kivitelezésére, ottj áriunkkor az osztályvezető-helyettes elmondta, hogy minősíthető pályázat beérkezéséről tudott beszámolni.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
DEL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa. Ter» u. 3. Telefon/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
IX. évfolyam 4(5. szám 1997. november 14.
VÁSÁRCSARNOK, PIACOK, TÁJÉKOZTATÓK
A kosaras piac átköltöztetésére - és a vásárcsarnok megnyitására -t a tervek szerint a múlt heti tájékoztatót követő héten kerül sor. Várhatóan az épület használatbavételi engedélyét lapunk megjelentékor már meg is adják.
A jelenlegi kosaraspiacon áruló - maguknak ott pavilont építő - kereskedők ugyanazt a lehetőséget kapják termékeik árusítására \'a vásárcsarnokban
létesített piacon, mint az őstermelők.
A csarnoki piacon ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, mint a jelenlegin.
Az iparcikkpiac Király u. 23. szám alá történő tervezett költöztetésével kapcsolatban Imre Béla szerint maradhat az évi százötvenezer forintos helybiztosítási, valamint a havi húszezer forintos díj - amennyiben a jelenlegi (Zrínyi u. 20. szám
alatt található) iparcikk kereskedői piacon árusítók egységesen költöznek át.
A volt MÉH-telep helyén a vásárcsarnok szomszédságában létesítendő iparcikkpiacon Víg Attila évi százötvenezres helybiztosítási és havi húszezer forintos helyhasználati díjat kér a kereskedőktől, viszont licitet nem fog tartani. Parkolót biztosít jóval a felmerülő igény fölött, így nemcsak a kereskedők,
de a vásárlátogatók számára is lesz ingyenes parkolási lehetőség, egyszerre két parkolóban is. Eddig a kiadó kereskedői helyek hetven százalékára kötött szerződést.
A polgármesteri hivatal igazgatási osztályának munkatársa a vásárcsarnokban lévő üzletek működési engedélyeinek megszerzésére vonatkozó engedélyezési eljárásról tájékoztatta a tájékoztatón megjelenteket. Mint elmondta, minden vállalkozó soronkívüliséget fog élvezni, gyorsított eljárás keretében kívánják megadni számukra az igényelt engedélyeket.
A resztetekről bővebben a hetedik oldalon olvashatnak olvasóink.
I
KANIZSA - Vtt&o*
2
1997. november 14.
PER/PATVAR
Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk szülei kisgyermekkorában elváltak, édesanyjához került, édesapjával nem tartott fent kapcsolatot Édesapja elhunyt és ennek kapcsán kérdi, hogy a temetés lebonyolítására, mint örökös kötelezhető?
Édesapjának eltemettetésével kapcsolatban aszerint alakulnak olvasónk kötelezettségei, hogy Édesapjának volt-e további házassága, élettársa stb., ugyanis az elhalt eltemettetésére kötelezett személyek sorrendjét a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 10/1970.(IV. 27.) ÉVM-EüM rendeletnek a 7/1983.(V. 22.) ÉVM-EüM rendelet 3. §-val módosított 11. §-a határozza meg.
Eszerint az elhalt személy elsősorban együttélő házastársa, illetőleg a halál előtt legalább 6 hónapon, a vele együttélő élettársa köteles, ennek hiányában egyéb közeli hozzátartozói (gyermekei, szülei stb.) kötelesek eltemettetni.
A temetés költségeinek a viselésére (függetlenül az eltemettetésre kötelezettek sorrendjétől) a Ptk. 677-679. §-ának alapján az örökös(ök) egyetemlege-
sen kötelezettek a reáíjuk) szállott örökség erejéig. A temetési költségek magukba foglalják a koporsó, sírhely (urna vagy urnafülke) költségét, az egyházi szertartás költségét, a virágok, koszorúk, továbbá az esetleges szállítási költségeket.
Nem kötelezhető az örökös a temetés költségeinek viselésére, ha tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződés az eltartó kötelezettségévé teszi. Ha az örökhagyó halála valamely károkozó magatartás folytán következett be, úgy a temetés költségét kártérítési kötelezettsége körében a károkozó köteles viselni.
ÜNNEPI FÉNYEK
Tavaly csak félsikerrel zárult s város ünnepi díszbe öltöztetése, ennek egyik oka az akció késet kezdése volt. Mint Kormazin József főépítésztől megtudhattuk, a város díszfénybe öltözte, tését az idén is tervezik, már felvették a kapcsolatot egy vállalkozóval e léniában. A tervek szerint átfeszített díszek is kihelyezésre kerülnek majd a Fő utcán, az Erzsébet téren és talán az Ady utcában is. A General Elektric Nagykanizsai gyárát ezután tervezik meg" keresni a témával kapcsa, latban, mert egyes információk szerint a GE is gyárt ilven termékeket.
Mm
Önkormányzati ingatlanértékesítés
Részletre történő vásárlással értékesítették a Rózsa u. 22/b és 22/d alatt található üzlethelyiségeket, valamint az alkotmány u. 51. szám alatti gyógyszertár helyiséget. Az ingatlanok eladását az Ingatlankezelési Intézmény bonyolította le, s a további ügyintézésről - törlesztő részletek utalása, havi elszámolás - is gondoskodik.
Vásárcsarnok és környéke RRT
A terv készítésére vállalkozó Architekt GM. többszöri teljesítési határidő módosítás
egyeztetés és felszólítás ellenére sem végezte el a feladatát. Erre tekintettel - a hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel - október kilencedikén a vállalkozási szerződést felbontották, s a polgármesteri hivatal kötbér igénnyel fordult a vállalkozó felé. A Részletes Rendezési Terv várhatóan jövőre készülhet el.
Zöldterület felülvizsgálat
Két ajánlat érkezett arra a pályázatra, melyet a polgármesteri hivatal Nagykanizsa átfogó zöldterületi koncepciójának elkészítésére írt ki. A beérkezett ajánlatok azonban olyan magas anyagi költségeket jelentettek, hogy a bíráló bizottság eredménytelennek nyilvánította a pályázatot - ezzel párhuzamosan javaslatot tett arra, hogy a város zöldterületi koncepcióját négy ütemben - éves bontásokban - készítsék el. Mindemellett a Polgármesteri Hivatal egyelőre nem látja indokoltnak önálló főkertészi munkakör létrehozását.
Logisztikai Központ
Az országban már csak a tizedik - Zala megyében elhelyezendő - logisztikai központ helye nincs véglegesen eldöntve. Erre nézve ismételten vizsgálati anyagot készített a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, mely vizsgálat ismételten Nagykanizsát találja kedvezőbbnek logisztikai központ létesítésére Zalaegerszeggel szemben. Az immár második vizsgálat ellenére még mindig nincs Nagykanizsa város birtokában a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogató nyilatkozata, ezt a közeljövőben kívánják beszerezni. A központ elhelyezésének ügyében a VÁTI KHT. városrendezési tanulmányt készít, mely feladata az elhelyezés rendezési tervi megalapozása.
Orosz föderáció képviselete
Túl nagynak tartotta a közgyűlés által számára odaítélt Rozgonyi u. 1. szám alatt található irodát az Orosz föderáció, s kisebbet kért. A bérmentesítéssel felajánlott iroda helyett az Ingatlankezelési Intézmény másik - kisebb - helyiséget próbál biztosíta-
VÁROSNÉZŐ SÉTA A MÚLT SZAZAD KÖZEPÉN
Aki a múlt század negyvenes éveiben őszidőben megállt az akkori Fő téren (mai Deák tér), először a lába alá nézett mert a novemberi sár lehúzta a csizmáját. 1843-ra csak az Ispita utca (ma Ady Endre) volt nagyjából téglával kirakva. A tér legszebb háza az 5. szám alatti klasszicista stílusú 1817-ben épült Axenti bőrkereskedő háza volt. Itt nyílt meg a város első Takarékpénztára. Az 1824-ben megnagyobbított Nepomuki Szent Jánosról elnevezett barokk faszobrokkal díszített, temetőkápolnából kialakított (ma: Felsővárosi) hívei istentisztelet után még nem a mai fasor között, hanem piaci forgatagban sétálhattak.
A Fő utcát az 5. szám alatti nagy L-alakú épület, az úgynevezett hercegi vár uralta. A vár köveiből rakott barokk épület (1705-12) a Batthyány-család kanizsai rezidenciája volt. Vele szemben az utcafronttól kicsit beljebb, 1821-től egy egyszerű klasszicista zsinagóga hirdette a város zsidóságának jómódját. Akkori sétánk során már láthattuk volna a Fő út 6. számú neves vonalvezetésű épületet, valamint kicsit távolabb a Vaí^ ember házat, amit később, 1850-ben átépítettek. Földszintjén üzletek voltak, emeleten uradalmi tisztviselők laktak. A Fő tér és a Fő utca többi épülete kis zsuppfedeles házacska volt, de valamennyi házszámmal ellátva, mert 1844-ben ezt kötelezővé tették.
Ezután a város igazi szívébe érkezhettünk volna (1753-ban Piarczi utca, 1864-ben Gabo-napiacz), amelyik két fontos útkereszteződésben fokozatosan épült ki, itt a vár tégláiból egymás után emelkedtek a szép polgárházak. A déli oldalon (a Dél-Zala Áruházzal szemben) a legelső városbíró egyemeletes háza volt, majd Észak felé indulva megpihenhettünk volna a kvártélyház vendégfogadójában (Bolyai-iskola).
\\
1.997. november 14.
I
KANIZSA - *)tt6o*t
I
3
Tehetséggondozás minden szinten
Azzal szinte mindenki egyetért kivétel nélkül, hogy a tehetségekkel törődni kell. Képességeik fejlesztése közügy, ám az erre irányuló próbálkozások többnyire elcsúsznak valahol, csak egy szintig jutnak el. Vagyis pontosan a leg-érintettebb, a fejlesztendő nem részesül az e célra „felhalmozott" javakból, vagy legalábbis nem olyan mértékben, ahogy az szükséges lenne. Nagykanizsán többféle módja van a tehetséggondozásnak, a város által koordinált formái az alábbiak.
Pályázat útján az Oktatási Kulturális és Sportbizottság döntése alapján szakköröket támogatnak az erre elkülönített céltartalékból. A hagyományos tagozatos osztályok felmenőrendszerének megvalósulását is lehetővé teszi a város oly módon, hogy a törvényi órakereteken felül igényelt óraszámokat is biztosítja. A költségvetésből támogatják a Hevesi Altalános Iskolában folyó szakoktatást. A tehetséggondozás egy formája a városon kívül megrendezésre kerülő versenyek nagykanizsai helyezettjei díjazása. A szociálisan rászoruló tehetséges gyermekeket 5.600 forint/fő támogatásban részesítette a város a balatonmáriai szaktáborban. Külön ünnepség keretében jutalmazzák az országos versenyeken eredményesen szereplő diákokat és felkészítő tanáraikat. A felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai fiatalok pályázat útján tanulmányi ösztöndíjhoz juthatnak a jövő év júliusától, kiváló vagy jó eredményeik alapján.
A Családsegítő Központ egy alapítvány segítségével támogatja a tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekeket. Az alapítvány bevé-teh forrását elsősorban az évenként megrendezett bál adja. A gyermekek oktatási intézményeik javaslata alapján juthatnak e támogatási formához. A gyermek a megítélt támogatást közvetlen formában kapja meg, tavaly 21 tanuló és egy csoport részesült a kuratórium által odaítélt pénzben, összesen 150 ezer forint értékben. A támogatásokat minden évben kicsiny ünnepség keretében adják át.
A CKÖ is a \'97-98-as tanévben elindította az általa szervezett tehetséggondozási programot.
D.É.
Immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Csengey Dénes Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny. A rendezvényt a Nemzeti Alapítvány támogatja félmillió forinttal, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hetvenezer forinttal, valamint a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. A rendezvény célja az egyetemes magyar irodalom népszerűsítése, tehetséges előadók felkutatása, Csengey Dénes szellemiségének ápolása. Az érdeklődők két kategóriában nevezhetnek, . 14-18 évesek, és 18 év felett. Öt verssel lehet nevezni, illetve prózával az egyetemes magyar nyelvű irodalomból. A nevezéseket december 12-ig lehet eljuttatni a szervezőkhöz. Az elődöntőkre a jövő é\\ februárjában és márciusában kerül majd sor, az elődöntők helyszínein ugyanaz a három fő zsűrizik majd, Schimdt István, Bedő Csaba és Horváth István. A döntőre a tervek szerint a jövő év áprilisában kerül majd sor Nagykanizsán, s a szervezők azt szeretnék, ha felvételről a Duna Televízió is közvetítené a versenyt.
Hatodik alkalommal került sor a Petőfi-Vécsey Altalános Iskolában a Kalmár Csaba fizikaversenyre, amelyen hetedikes és nyolcadikos tanulók vehettek részt a városi és városkörnyéki iskolákból. A feladatokat Kutí László állította össze, s megoldásukhoz nem volt elegendő csupán a tananyag ismerete, a feladatokat azok oldhatták meg sikerrel, akik a számítási példákat sokat gyakorolták. A verseny minden résztvevőjét megvendégelték és oklevelet kaptak, a legjobbak fizikával foglalkozó könyveket, kazettákat vihettek haza. A hetedikesek versenyében első helyen Szentes András, a Batthyány-gimnázium tanulója végzett, második helyen a zrínyis Hetyei Lilla, a harmadik helyet Silló Mátyás, a kiskanizsai Altalános Iskola tanulója mondhatja magáénak. A nyolcadikosok versenyét Jesch Dávid, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója nyerte, második Beke Dávid lett a Zrínyiből, a megosztott harmadik helyet Csepella Judit, Darvas Gyöngyi, a Petőfi-Vécsey tanulói, valamint Horváth András zrínyis és Vass Tímea bázakerettyei tanulók kapták. A vetélkedést az Eötvös Lóránd Fizikai Társaság Nagykanizsai Szervezete, a rendező Petőfi-Vécsey Altalános Iskola és a METESZ támogatta.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A novemberi népszavazáson az dől el, hogy csak névleg akarjuk-e Magyarország visszatérését Európába, vagy komolyan arra törekszünk, hogy országunk a szabad nemzetek demokratikus közösségének tagjává váljon, bekerüljön a nyugati intézményrendszerekbe, és annyi történelmi hányattatás után végre megtalálja helyét a győztesek oldalán.
A NATO-csatlakozással Magyarország hosszú időre garantálhatja biztonságát. Az önálló védelem megszervezése sokkal nagyobb költségeket róna ránk és sokkal kisebb biztonságot nyújtana. A csatlakozással tovább csökkenthetjük fegyveres erőink létszámát, ugyanakkor növelhetjük hadseregünk hatékonyságát. Az előttünk álló népszavazás kiváló alkalom arra, hogy a választópolgárok gyakorolják a demokráciát. Hogy tapasztalják: komoly és felelősségteljes mérlegeléssel kialakított szavazatunk döntő szó lehet az ország sorsában, az életükben.
A Szabad Demokraták Szövetsége számára mindig is fontos volt a népszavazás intézménye. 1989 őszén az SZDSZ az élére állt annak a mozgalomnak, amely meg kívánta akadályozni, hogy a szabad-
ság és a demokrácia félmegoldásokkal, alantas alkukkal terhelten szülessen meg. 1989. szeptember 18-án, a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásainak lezárultakor mertünk nemet mondani, hogy aztán a polgárok igent mondhassanak: négy igent a valódi rendszerváltásra. 1989-ben az volt a döntő kérdés, hogy az átmenet vajon valódi változást hoz-e.a polgárok számára. Akkor az ország múltjáról mondott ítéletet a népszavazás.
Most hazánk jövőjét kell mérlegre tennünk.
Magyarországot a NATO a csatlakozási okmány madridi átnyújtásával ünnepélyesen meghívta tagjai közé. Most nekünk kell érett és higgadt politikai lépéssel bizonyítanunk, hogy nem véletlenül esett ránk a választás.
A népszavazás már a következő évezred Magyarországa számára teremthet új, biztonságosabb világot. A novemberi referendum igazi tétje - s ez messze túlmutat a mai politikai csetepatékon -, hogy hazánk egyenrangú tagja legyen-e a korítinens biztonságáért felelős szervezetnek, a NATO-nak. Ez a valódi kérdés. A rá adott válasz pedig meghatározza Magyarország jövőjét.
A lehetőség valóban történelmi. Mint ahogy elszalasztása is történelmi mulasztás volna.
Az SZDSZ arra kéri az ország összes polgárát, hogy november 16-án menjenek el szavazni és mondjanak igent. Mondjanak igent a NATO-ra. Hazánk biztonságára. A stabilitásra. A modern, európai Magyarországra.
Kuncze Gábor az SZDSZ elnöke belügyminiszter
I
KANIZSA - *)tt6o*t

) 1997. IIOV ember h
KÉRDŐÍVEK
A lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra jó lehetőséget biztosított a Kanizsai Napok rendezvénysorozat. A lakossági vélemények megismeréséhez három témakörben (városfejlesztés, vagyongazdálkodás, hulladékgazdálkodás) adtak ki kérdőíveket.
A kérdőíveken adott lakossági vélemények alapján valószínűsíthető, hogy az egyes témakörökkel kapcsolatos kis arányú érdeklődés az információk hiányának következménye. Ugyanakkor egyes munkák előkészítésébe a lakosság sem kapcsolódik be lehetőségeihez mérten. Ezért a megalapozottabb döntések előkészítéséhez a lakossággal való kapcsolattartást tovább kívánja erősíteni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal.
VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE
1.) Megfelelő, elegendő volt-e az eddigi és a mostani tájékoztatás az új Vásárcsarnokkal kapcsolatban?
Igen 12 Nem 17
2.) Fontosnak tartja-e, hogy ezentúl fedett, esztétikus épületben, kulturált körülmények között vásárolhat /ha Ön kereskedő; árusíthat/?
Igen 28 Nem 1
3.) Milyen aggályok merültek fel Önben azzal kapcsolatban, hogy a piac áttelepül a Vásárcsarnokban? (PL: árak, stb.) Emelkednek az árak, nem szűnik meg a jelenlegi piac, az árusok maradisága, a területeket egy szűk kör vásárolhatja fel, a Vásárcsarnok mellett ne legyen fizetőparkoló
4.) Milyen további információkra kíváncsi az új Vásárcsarnokkal, illetve a piac áttelepülésével kapcsolatban? Közlekedéssel, parkolással kapcsolatos, mikortól üzemel az új Vásárcsarnok? Milyen áruféleségek kaphatók az új csarnokban, milyen árakon? Megmaradhat-e a jelenlegi piac? Milyen formában fog üzemelni az új Vásárcsarnok?
5.) A régi piac helyén kialakítandó új bevásárlónegyedben milyen típusú üzleteket tartana leginkább kívánatosnak? Kereskedelem, szolgáltatás (szolgáltató jellegű, olcsó üzletek) divat, sírköves, zenebolt, lakberendezés, növényáruház, lakástextil, illatszer, exkluzív, autószalon/utazási iroda), lakások, parkolók, jelenlegi felhasználás, zöldövezet, park, ne legyenek parkolók.
6.) Milyen sport- szabadidő és egyéb szórakozási lehetőségek kialakítását tartja fontosnak, a Csónakázó-tónál? Szabad strand, termál fürdő, ke-
rékpárút, sportpályák (tenisz, jég-korcsolya, labdajátékok, tornaszerek, tömegsport) kemping, lóversenypálya, sportcsarnok, ne legyen több parkoló, zenei klub, kajak-kenu pálya.
7.) Igényt tart-e arra, hogy az önkormányzat, illetve a megalakuló Területfejlesztési Tanács részletesen és szemléletesen bemutassa, ismertesse a városfejlesztési és városarculat-alakító elképzeléseket? Igen 28 Nem 1
8.) Ha igen, milyen formában? Rendszeresen a helyi lapokban:
14
Egy-egy elképzelés bemutatása a helyi TV-ben: 8
Lakossági fórumon, konzultációs formában: 9
Szemléltető ábrán, maketten közszemlére bocsátva: 16
9.) Szívesen venné-e, ha ezekről a tervekről, elképzelésekről rendszeresen megkérdeznék az Ön véleményét? Igen 25 Nem 3
10.) Szívesen bekapcsolódna-e önkéntesen egy-egy konkrét elképzelés, terv kapcsán a tanács munkájába? Pl.: véleményének elmondásával, környezet véleményének összegyűjtésével, stb.)
Igen 14 Nem 1
Nagykanizsa, 1997. szeptember
A nemzet ellen?
November 6-án került sor a MIÉP sajtótájékoztatójára, a nagykanizsai szervezet irodájában. Bárczi László elsőként a nemzeti pártok összefogásának hiányáról beszélt, illetve arról, hogy ha ez az összefogás létre is jött, az nem a nemzet érdekében, hanem a nemzet ellen, legalábbis a MIÉP így látja. A MBÉP továbbra is észérvekkel, számokkal és tényekkel a NATO-csatlakozás ellen buzdít, a nemzet „maradék lelkiismereteként". A tájékoztató második pontjaként demokratikus jogaink gyakorlásáról esett szó a METESZ tüntetés tükrében. Bárczi László úgy vélte, a tájékoztatásból sok minden kimaradt, ennek talán az volt a célja, hogy bizonyos embereket akaratukon kívül használtak fel. Az 1990-es taxisblokádról szólva került szóba, hogy akkor közkegyelemre számíthatott minden résztvevő, a METESZ tüntetés résztvevői esetében ez eddig nem merült fel, holott ez a tüntetés sokkal békésebb volt a taxisblokádnál. Provokátorok mindenütt vannak, de az többnyire nem derül ki, ki küldte őket, miért teszik, amit tesznek. A MIÉP rendezvényei általában rendezetten zajlanak, az \'56-os rendezvények, a tüntetések, a NATO csatlakozás ellen szervezett programok rendbontás nélkül bonyolódtak le, bár a sajtó kevés nyilvánosságot adott ezeknek.
ZEMPLÉN NAPOK + ARANYECSET
A Zemplén Győző Általános Iskola által hirdetett környezetvédelmi verseny végeredménye (Védett területek, nemzeti parkok):
1. Németh Zsolt (Zalakomár), 2. Tamás András (Palin), 3. Pethő Szabolcs (Zalakomár)
Környezetismeret - környezetvédelem vetélkedő
3. osztály: Az élő természet: az erdő Helyezések: 1. Lutor Zsófia (Zalakomár), 2. Horváth Hajnalka (Zrínyi M. Ált. Isk. Nk.) 3. Jakabfi Zsolt (Péterfy S. Ált. Isk. Nk.)
4. osztály: A vizek és vízpartok élővilága és védelme
Helyezések: 1. Balassa Zsófia (Bolyai Ált. Isk. Nk.), 2. Imre Orsolya
(Borsfa), 2. Sándor Máté (Zalakaros), 3. Harmath Adrienn (Zalakomár) 5. osztály: Élet a hazai tájakon
Helyezések: 1. Bőcskei Barnabás (Bolyai Ált. Isk. Nk.), 2. Tóth Zsófia (Bolyai Alt. Isk. Nk.), 3. Zsin Julianna (Letenye)
Fizika Pályázat ., \\ kerékpár fizikus szemmel"
1. „Macgyver" Szerdahelyi Ádám (Bázakerettye Ált. Isk.) „Leonardo" Balatonyi Judit (zemplén Gy. Ált. Isk. Nk.) „Schwimm" Takács Zsuzsanna (Eötvös J. Ált. Isk. Zeg.) 3. „Két keréken" Darvas Gyöngyi (Petőfi-Vécsey Ált. Isk. Nk.)
* * *
A Zemplén Győző Általános Iskola
harmadik alkalommal hirdette meg ARANYECSET c. rajzversenyét a város és város környék általános iskoláinak 4-8. oszt. tanulói számára.
A verseny két fordulós.
A beküldött munkák témája, technikája szabadon választható volt. Nagyon szép, színvonalas pályamunkák érkeztek a Kiskanizsa Ált. Iskolából, Zalaszentbalázsról, a Péterfy Ált. Iskolából, Zalakomárról, és a Hevesi Ált. Iskolából.
Az alkotásokból a zsűri: Ludvig Zoltán, Varga Klára, Babati Csaba választotta ki a legjobbnak vélt munkákat, melyeknek alkotóit hívtuk meg a verseny H. fordulójára. Itt részben szabadkompozíció, illetve modell után
festettek és rajzoltak a gyerekek, de voltak akik vers illusztrációt készítettek.
Helyezések: 1. Marics Attila (Zalaszentbalázs), 2. Miilei Aliz (Kiskanizsa), 3. Szőlősi Lívia (Péterfy Ált. Isk. Nk.), 3. Silló Mátyás (Kiskanizsa), 3. Kele Anita (Kiskanizsa)
A Zemplén Győző Ált. Iskola tanulói közül a versenyen heten vettek részt. Bekő László 5. b, Pöcze Edit 6. b, Gomány Nikoletta 6. b, Hajnal Vera 7. a, Takács Zsófia 7. a, Szabó Mónika 8. b, Takó Vivien 8. b.
Munkájukat a zsűri külön értékelte. 1. Takács Zsófia 7. a és Pőcze Edit 6. b, 2. Hajnal Vera 7. a és Takó Viviven 8. b, 3. Szabó Mónika 8. b
Nemcsak a gyerekek, hanem az őket felkészítő pedagógusok munkáját is köszönjük.
1997. november 14. C KANIZSA - *&0uUté& ) 5

KÖZMEGHALLGATÁS
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselő-testülete az Önkormányzati Törvény előírásainak megfelelően 1997. november 18-án kedden 16 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek » képviselői közérdekű kérdést és ja- í vaslatot tehetnek.
KÖZLEMÉNY
A Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksága
értesíti Nagykanizsa város és
környéke lakosságát, hogy ügyfélszolgálati irodája Nagykanizsa, Teleki út 3. szám alá költözött.
Katonai igazgatási ügyekben
(változás bejelentés, szolgálathalasztás, igazolás katonai szolgálatról stb.)
A FÉLFOGADÁS IDEJE: szerdán 8-tói 17 óráig.
TISZTSÉGVISELŐI FOGADÓÓRA
InI
DR. TAKÁCS ANIKÓ jegyző november 26-án szerdán 8 és 12 S óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
1997. november 19-én (szerdán) 16.30 órától
a Polgármesteri Hivatal alagsori tanácskozótermében (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART
Nagykanizsa Palin Új Városrész (Alkotmány u. - Napsugár u. déli telekvegek - Felsőerdő u. keleti telckvégek - kertészet által határolt terület) Szabályozási terv módosításának tárgya-1 ban, amelyre tisztelettel meghívjuk Önöket. A terv megtekinthető és véleményezhető 1997. november % 12-től 21-ig munkanapokon 8-16 óra között a Polgármes-| teri Hivatal előcsarnokában.
AZ ALPOK-ADRIA MKB NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL SZPONZORAI VOLTAK:
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Népszabadság Rt., KÖGÁZ Rt., Dreher Sörgyárak Rt., Zalaerdő Rt., Áb-Aegon Rt., Dél-Zalai Áruház, Central Kft., Alkotmány TSZ., Westel Rádiótelefon Kft., Irodatech Bt., I. Sz. Téglagyár Kft., Vám-Zool Consulting Bt., Zala Patyolat Kft., Pillér-I. Kft., Kanizsai Nyomda Kft., Villányi Borászat Rt., Fókusz Üzletház, Mol Rt. Nk.-i Bányászati Üzem, Szőlőskert Fogadó, Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet, Park Kft., Rubau Kft., DÉDÁSZ Rt., Audi Schmell-Novák Márkakereskedés, Nk.-i Autójavító Kft., Autó Kanizsa Kft. Ford Márkaképviselet, Coca-Cola Amatil Kft., Kissné Dobri Noémi Szépségszalon, Flamtronic Hőtechnikai Kft., Krémer József, Gejzír Szerviz, Geoinform Kft., Füstfaragók Kft., Pannonpipe Kft., HC Byte, Dráva Piért Rt.. Szatócs Bt., Hóman Zoltán, Bicsak Miklós, Kromo Kft., Zalahús Rt., Kábeltel Kanizsa Kft., Strabag Hungária Rt., Dél-Zalai Vízmű, TIT Öveges József Ism. Terj. Egyesület, Mezőbank Rt., Balassa Épülettervező Stúdió, Zala Volán Rt., Navotex, Nyugat Kereskedelmi Kft., CWG Hungary Kft., Kanizsa Fűrész Kft., Járgányjavító Kft., Kanizsa Kft., Kanizsa Áruház, Csemege Július Meinl, Célpont Üzletház, Kanizsatrans Rt., Nap Áruház, Kanizsatex Ker. Kft., Kanizsa És Vidéke Extra, Nk.-i Szuperinfo, Bonbonelti Rt., Imperátor Kft., Zala-Petroltrans Kft., Erdei Zoltán, Máv Rt.. Balance Gmk, Kanizsa Trend Kft., Szemafor-Clean Kft., Tüzép Rt., D-Ég Nagykanizsa Kft., Tóth Sándor, Kanizsaber Kft., Murafém Kft., j. Fekete Rózsa Bt., G.E. Tungsram Rt., Kanizsa Domus Áruház, J Sicnet Informatikai Kft., Kristóf és Kristóf, Rotary Fúrási Rt.
Tisztelettel megköszönöm támogatásukat. Papp Ferenc, a HSMK igazgatója.
J
( KANIZSA- (IcdiieuvK )
1997. november 14.
TIZENÖT EV
Nagykanizsa kultúrájának egyik legjelentősebb intézménye a Hevesi Sándor Művelődési Központ Az intézmény mára országos hírnévre tett szert - gondolva itt például a nemrég lezajlott Alpok-Adria Jazz-fesztiválra. A központ igazgatója, Papp Ferenc immár tizenötödik éve tölti be ezen pozícióját Ennek kapcsán kértük az elmúlt tizenöt év értékelésére:
- Annak idején nagy örömmel, ugyanakkor nagy várakozásokkal jöttem Nagykanizsára. A Hevesi Sándor Művelődési Központról hallottam már korábbi munkahelyemen is. Úgy gondoltam, hogy az ország egyik legszebb művelődési központja itt van Kanizsán. Szakmai és emberi kihívásnak is tartottam egyszerre, hogy a meghirdetett álláshelyet megpályáztam. Azon kevés igazgatók közé tartozom, akik -a város történetében talán a legelsők között - pályázattal kerültek munkahelyükre. Korábban valószínűleg nem csak szakmai szempontok alapján dőlt el, hogy ki töltse be a vezetői pozíciót. Mivel Kanizsán személyesen szinte senki sem ismert, így csak a korábbi szakmai munkám elismertsége és hitele lehetett meggyőző. Idekerülésemkor abból indultam ki, hogy szisztematikus, tervszerű és folyamatos szakmai tevékenységgel szükséges megújítani az intézmény munkáját. Az itteni tevékenységről természetesen nem volt rossz véleményem, hisz a korábbi vezető mindent elvégzett munkája érdekében - viszont úgy éreztem, bizonyos területeken szükség lesz szemléletváltozásra is. Az egyik ilyen volt a ház városi elismertségének és menedzselésének megoldása.
Ideérkezésem után egy év alatt meglátogattam a város valamennyi jelentősebb üzemének vezetőjét. Megkerestem továbbá a város összes oktatási intézményének az igazgatóját. Sikerült partnerként elfogadtatnom magam egy olyan kulturális tevékenység-
ben, mely természetéből adódóan nem szűkíthető le egy intézmény belső szakmai tevékenységére. Annak idején úgy fogalmaztam, hogy a HSMK egy félkarú óriás a város kulturális életében. A másik kart a munkahelyek, oktatási és egyéb intézmények adták. Magamban ezért kettős célt fogalmaztam meg. Egyrészt az épületen belüli intézményi tevékenység megújítását, másrészt pedig kilépve az intézményi keretekből, a város egész kulturális életében gondolkodva partnereket, kapcsolatokat kialakítani, melyek a kölcsönösség elvén működnek. Már a kezdet kezdetén - pedig tizenöt évvel ezelőtt a szponzorálás nem volt elfogadott támogatási forma - úgy éreztem, hogy olyan együttműködést kell kialakítani a vállalatokkal, mely kölcsönös előnyökön alapul. Nem pénzt kértem, nem kunyerálni mentem -együttműködést ajánlottam. Először megfogalmaztam, hogy az adott vállalat tevékenységének ellátásához milyen segítséget tud adni ez az intézmény. Akár a kultúrát, akár a brigádmozgalmat nézem, de a munkahelyi oktatás terén is képesek voltunk segíteni.
Ezt a fajta személyes nyitottságomat nagyon pozitívan fogadták a vállalatok. Ennek eredményeképpen azokat a korábban kialakult formákat -melyek addig is jól működtek - tovább tudtuk fejleszteni, néhány új dolgot ki tudtunk találni. Ilyen volt például az a kezdeményezés, mely lehetővé tette, hogy az intézmény falain belül néhány éven keresztül a város összes jelentős vállalata a termékeivel, dokumentációs anyagaival bemutatkozhatott a város közönségének. Ez abban az időszakban körülbelül tizenöt vállalatot ölelt fel. De segítettük a vállalatok volt nyugdíjasai részére szervezett különböző kulturális események, összejövetelek lebonyolítását, megszervezését. Mindemellett nagyon fontos volt a közép- és általános iskolákkal való kapcsolat. Szeptember elején személyesen kerestem fel minden középiskola vezetőjét, valamint az általános iskolai igazgatók jórészét is. Ez több éve rendszer nálunk. Ilyen találkozásokra mindig vittem magammal a HSMK komplett programját, s ezt az iskolák beépíthették a tanév kulturális szolgáltatásai közé. Ennek a kapcsolatnak volt egy olyan formája is, hogy rendszeresen megszondáztam az isko-
lák tanárait, kikértem véleményüket a HSMK rendezvényeivel kapcsolatban. Mindig fogadtam azokat a véleményeket, melyek tanácsot adtak, hogy melyek azok a területek, korosztályok melyekre nagyobb hangsúlyt kell fektessünk. Ha valaki jelezte, hogy bizonyos embercsoportok számára nincs megfelelő program a városban, minden esetben megpróbáltam javítani a helyzeten.
( Szerencsés a város^
- Vallom nagyon régóta, hogy Nagykanizsa a kultúrában szerencsésebb helyzetben van, mint Zalaegerszeg vagy Kaposvár, hisz a Dunántúl legjobb régiójában fekszik a legjobb színházi produkciók közül válogathatnak lakói. így a lehető legjobb előadások kerülnek Nagykanizsára, mind a környező színházakból - Kaposvár, Zalaegerszeg - mind a távolabbi városokból - Tatabánya, Veszprém. Számos új kezdeményezést indítottunk be, illetve vittünk tovább az előző vezetés időszakából. Törekvésünk volt, hogy a ház programjának összeállításába bevonjuk a város lakóit is. Ez csúcsosodott ki például az „Én gyűjteményem" sorozatban, melyben magánemberek gyűjteményét mutatjuk be - s hasonló látogatottsággal rendelkezik, mint egy művészeti kiállításé, melyet a Galériában rendezünk. Ugyancsak ide tartozik a város lakói számára élménybeszámoló lehetőségének biztosítása. De elmondhatom, hogy tevékenységem ideje alatt mindenféleképpen igyekeztük megoldani a központ tevékenységének lakosság körében való népsze-
( Fontos feladatok ^
- Vezetői feladatai között többször is hangoztatta a nyitottság és csapatmunka fontosságát Milyen egyéb szempontok vezérelték munkája során?
- Egyik fontos törekvésem volt, hogy a kollégáimat folyamatosan ösztönözzem a szakmai képzésre és továbbképzésre. Egy ilyen intézményben, melynek egyik feladata a munkaerőpiaci képzésben való részvétel, az ilyen folyamatokban résztvevőkkel szemben - úgy hiszem - jogos elvárás, hogy önmaguk szakmai továbbképzését is biztosítsák Ennek megfelelően idekerülésem után né-
hány év alatt sikerült elérnem, hogy csak felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező népművelők dolgoznak itt. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy rendszeresen részt vegyünk különböző szakmai szervezetek által meghirdetett továbbképzéseken.
Másik nagyon fontos törekvésem, hogy a belső szakmai kapcsolatrendszert úgy alakítsam ki, hogy még szorosabb együttműködés legyen a különböző szakmai csoportok és területek között. Ugyanolyan fontosnak érzem a házban dolgozó technikai munkatársakat, mint a népművelőket, nálunk nincsenek alá- vagy fölérendelt csoportok. Vallom, hogy a munkamegosztásból, iskolai végzettségből adódóan a maga munkaterületén ki-ki próbáljon meg olyan értékes munkát végezni, amellyel a ház hasznára válhat. Mindenkitől elvárom, hogy képes legyen együttműködni, a konfrontáció helyett mindig is á kooperációt részesítettem előnyben. Az elmúlt néhány évben kialakult itt egy olyan csapat, mely a háznak mind városi, mind megyei és országos szinten hírnevet hozott.
( Nyitottság ^
- Nagyon fontosnak tartom a központ reklámtevékenységének hatékonyabbá tételét. Az utóbbi években nagyon sokan tapasztalhatták hogy a nyitottság jegyében látványosan megújult a HSMK kulturális marketing- és reklámtevékenysége. A kultúra nem áru, az utóbbi néhány évben viszont áruként viselkedik. Ennek következménye, hogy nekünk is nagyobb figyelmet kellett szentelnünk a kulturális „piacnak". Ennek kapcsán folyamatosan szondázzuk az idejáró vendégeket, iskolákat. Kibővítettük reklámtevékenységünket is, hogy eljuthassunk minden kanizsai polgárhoz kivétel nélkül. Megjelenhettünk például az Interneten is, de a teletext szolgáltatás 289. lapján is jelen vagyunk. A HSMK-t felvették a Magyar Fesztiválok Országos Szövetségébe, így lehetővé vált, hogy jövőre megrendezésre kerüljön a Tavaszi Zenei Fesztivál. Ezzel Nagykanizsa a fesztiválvárosok sorába is bekerült. A ház szakmai, szervezeti, emberi nyitottsága - úgy hiszem - még inkább fontossá fog válni, s akkor mondhatjuk majd csak el, hogy nem hiába dolgoztunk, ha ezen célokat maradéktalanul elfogjuk érni.
Sz.A.
I
ím november 14. ( K ÁNIZS A - ^/^-^ ) 7
PIAC-OK
Péntek délben tartotta kihelyezett ülését a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kiskereskedelmi Tagozata. Az ülésen vendégként részt vett és a megjelent kanizsai kiskereskedők számára tájékoztatást adott Imre Béla, a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetője, valamint Dávid Zoltán, a piacfelügyelőségi csoport vezetője. Mint Imre Béla elmondta, a kosaras piac átköltöztetésére - és a vásárcsarnok megnyitására - a tervek szerint a tájékoztatót követő héten kerül sor. Mint közölte, a csarnok ügyében az első fokú építési hatóság a zalaegerszegi polgármesteri hivatal, várhatóan az épület használatbavételi engedélyét lapunk megjelentékor már meg is adja. A kereskedők kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi kosaras piacon áruló - maguknak ott pavilont építő - kereskedők ugyanazt a lehetőséget kapják termékeik árusítására a vásárcsarnokban létesített piacon, mint az őstermelők. Az elárusító asztalok elosztása Imre Béla szerint kétharmad-egyharmad arányban lesz az őstermelők javára, a csarnok épületén kívülre asztalt nem helyeznek. így összesen kettőszáztizenhat asztalt kívánnak telepíteni. A kereskedők megtudhatták azt is, hogy a csarnoki piacon ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, mint a jelenlegin.
Az ülésen jelenlévő Fenyves Jenő mindezekre reagálva közölte: szerinte elképzelheteüen határidő az egy, de még a két héten belüli nyitás is, hiszen a tájékoztató időpontjában - ezt a műszaki osztályvezető is elismerte - az engedélyek még csak kérvényezési stádiumban vannak. Válaszul az osztályvezető közölte: az engedélyeket kedden (november 11.) várhatóan megadják a szakhatóságok.
Az iparcikkpiac Király u. 23. szám alá történő tervezett költöztetésével kapcsolatban Imre Béla szerint maradhat az évi százötvenezer forintos helybiztosítási, valamint a havi húszezer forintos díj - amennyiben a jelenlegi (Zrínyi u. 20. szám alatt található) iparcikk kereskedői piacon árusítók egységesen költöznek át. Erre reagálva több kereskedő is a jelenlegi helyükön maradás mellett foglalt állást, s kérték az osztályvezetőt, tolmácsolja ezen kérésüket az önkormányzat felé. Válaszában Imre Béla elmondta: neki kötelessége a kereskedők igényét visszavinni az illetékes bizottság elé, viszont azt kijelentheti, hogy nincs reális esély arra, hogy a Zrínyi úton maradjon az iparcikkpiac.
A kereskedők bejelentették azon igényüket is, hogy a jelenlévő Dávid Zoltán mondja el elképzeléseit a csarnokbeli piac működésével kapcsolat-
ban. Dávid Zoltán viszont kifejtette, semmi újat nem tud mondani mindahhoz képest, mint amelyeket az osztály vezetője elmondott. Megtudhatták a kereskedők, hogy a csarnokban a kosaras piac nem lesz teljes skálájú, így például pékárut nem lehet majd árulni.
Az osztályvezető közölte: a csarnokhoz kétszáznegyven férőhelyes parkoló csatlakozik - ezt Imre Béla elegendő számúnak vélte. Az ülésen résztvevő kereskedők rámutattak - ez a parkolószám sokkal kevesebb, mint az általuk törvényileg is előírtnak vélt legalább négyszáz férőhelynél. Úgy vélték, az esetleges kijátszásuk megelőzése érdekében költözésük esetére garanciát kémének a város vezetőitől, hogy jelenlegi területükre - Zrínyi 20. - nem költözik semmilyen újabb iparcikkpiac.
Ezt Imre Béla megfontolhatónak minősítette, majd kérte, hogy a továbbiakban ne nyolcvanan tárgyaljanak vele, hanem jelöljenek ki maguk között három érdekeiket képviselő kereskedőt, akikkel a további tárgyalásokat folytatni lehet.
Péntek délután három órakor tartotta tájékoztatóját a kanizsai kereskedők részére Víg Attila nagykanizsai vállalkozó. A tájékoztató témája az általa, a volt MEH-telep helyén a vásárcsarnok szomszédságában létesítendő iparcikkpiac lehetőségeinek ismertetése volt. Mint Víg Attila elmondta, helyárait kedvező módon állapította meg, évi százötvenezres helybiztosítási és havi húszezer forintos helyhasználati díjat kér a kereskedőktől, viszont licitet nem fog tartani. Egyéves szerződést köt minden hozzáforduló kereskedővel, mely igény esetén jogfolytonossággal meghosszabbítható. Mint azt lapunk kérdésére közölte, parkolót biztosít jóval a felmerülő igény fölött, így nemcsak a kereskedők, de a vásárlátogatók számára is lesz ingyenes parkolási lehetőség, egyszerre két parkolóban is. Eddig a kiadó kereskedői helyek hetven százalékára kötött szerződést. A piacoknál törvény által előírt wc-helyiséget mobil toalettekkel biztosítja. Az iparcikkpiac területe várhatóan november tizenötödikére elkészül, a vállalkozó az üzembe helyezéssel meg kívánja várni a vásárcsarnok nyitását. Lapunk kérdésére Víg Attila elmondta: telekkönyvi szomszédként nem kíván élni törvényadta jogával, tehát nem fog tiltakozni a vásárcsarnok megnyitása ellen. Ezzel szemben viszont a kanizsai önkormányzattól vár további - ellene irányuló - akadályozó lépéseket. Érdeklődésünkre - miszerint mit fog kezdeni, ha az önkormányzat kerítéssel zár-
ja el a vásárcsarnok területétől - közölte: örömmel veszi, ha az önkormányzat ilyenre fogja költeni a pénzét, így legalább lesz egy szép kerítése, mely számára semmibe sem kerül - viszont a teleki szolgalommal kapcsolatos jogszabály alapján elbontja ezt, vagy legalábbis egy részét. * * *
Péntek délután öt órakor vette kezdetét az a tájékoztató, melyet a nagykanizsai önkormányzat tartott a vásárcsarnokban üzlethelyiséget vásárló vállalkozók számára. Mint arról Tüttő István polgármester a megjelenteket tájékoztatta, reményeik szerint a tájékoztatót követő két hét múlva megnyithatják a vásárcsarnokot, az ünnepélyes megnyitót pedig december elejére szervezik. Ezzel a jelenlévő Imre Béla műszaki osztályvezető is egyetértett, s elmondta, tudomása szerint az engedélyek kiadásában illetékes zalaegerszegi polgármesteri hivatal munkatársai soron kívül, gyorsított eljárásban intézik az engedélyeztetést. Ezzel párhuzamosan már beindult a csarnok próbaüzeme. A különböző szakhatósági engedélyek intézéséről szólva az osztályvezető elmondta, a folyamatot elindították. A tűzvédelmi felülvizsgálat eredménytelen volt néhány tűzjelző hibája miatt, ezért a tűzvédelmi hatósági engedélyt nem kapták még meg, a hibák elhárítása után erre is sor kerülhet. Az üzlettulajdonosok kérdésére válaszolva Imre Béla elmondta, valóban nem lenne etikus a kosaras piacra ugyanolyan feltételekkel beengedni kereskedőket, mint az őstermelőket. Palotás Tibor az üzlettulajdonosok nevében konkrétumokat kért a polgármestertől az épület nyitására vonatkozóan. A nagy tetszésnyilvánítást arató kérdésre válaszolva Tüttő István elmondta, mindent megtesznek a kéthetes határidő betartására, de ez nem csak a polgármesteri hivatalon múlik, hiszen az engedélyeket az ÁNTSZ-től, a Tűzoltóságtól, valamint más külső hatóságoktól kell beszerezni. A találkozón megjelent dr, Horváth Lászlóné, a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának munkatársa is, aki az üzletek működési engedélyeinek megszerzésére vonatkozó engedélyezési eljárásról tájékoztatta a megjelenteket. Mint elmondta, minden vállalkozó soronkívüliséget fog élvezni, gyorsított eljárás keretében kívánják megadni számukra az igényelt engedélyeket. Ezen a tájékoztatón jelentette be Fenyves Jenő az általa képviselt kosaras piaci kereskedők nevében - hajlandóak a megegyezésre. Amennyiben a polgármester kész tárgyalni velük, szándékukban áll áttelepülni jelenlegi helyükről a vásárcsarnok épületébe. Ezt Tüttő István elfogadta, továbbá felkérte a megjelent üzlettulajdonosokat, válasszanak ki maguk közül öt személyt, akik a további tárgyalások során érdekeiket képviselni fogják.
Sz.A.
A vevő nem ajánl!
Két héttel ezelőtt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság ülésén Imre Béla, a Műszaki Osztály vezetője ígéretet tett a jelenlevő érdekképviseleti és érdekérvényesítő szervek képviselőinek, miszerint az iparcikkpiac kereskedői levelet kapnak két héten belül, amelyben a város tájékoztatja őket arról, milyen körülmények között, és milyen áron szerezhetnek standot az ünnepi vásáron. Lapunk kérdésére mind a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, Szili Győző, mind a KISOSZ-t képviselő Rákhely Árpád elmondta, hogy ilyen tartalmú levél az általuk képviselt kereskedőkhöz még nem érkezett. Az okokról szólva úgy fogalmaztak, hogy a polgármesteri hivatalban azt várják, hogy a kereskedők tegyenek ajánlatot, holott ez eddig mindig az eladó feladata volt. A kereskedők fele komolyan foglalkozik azzal, hogy elfogadja annak a magánszemélynek az ajánlatát, aki az önkormányzatnál előnyösebb feltételekkel kínál standot. A másik fele a mostani helyén szeretne maradni, mondván, az egy már jól bejáratott hely, s az önkormányzat által az ünnepi vásár számára felajánlott hely sem lenne végleges. Szili Győző úgy vélekedett, talán a legjobb megoldás az lenne, hogy az érvényben lévő szerződések szerint ez év végéig minden maradjon a helyén, s a változtatásokra csak akkor kerüljön sor, ha már kialakultak a Vásárcsarnok körüli területek tulajdonviszonyai. Nagyon fontosnak tartja, hogy az kialakításra kerülő terület megfeleljen a kor kívánalmainak, mind az eladók, mind a vevők szempontjából. Arra a kérdésre, hogy miért halogatja a város az iparcikkpiac végleges helyének kialakítását, Szili Győző ekképpen válaszolt: „Először is azzal kezdeném, hogy vajon miért nincs még készen a Vásárcsarnok? Lehet, hogy azért, mert vannak olyan emberek, akiknek az az érdekük, hogy ezáltal minél tovább legyen munkájuk? De lehet hogy azért, nincs még végleges helye az iparcikkpiacnak mert egyes kereskedők a régi helyükön szeretnének maradni. S e klikk partnerretalált..."
8 ( KANIZSA -TU^ühú &>*üt! ) 1997. november 14.
Közhasznú munka
- van, volt, lesz?
Városunkban egyre több munkanélküli próbál valamiképpen munkához - ennél fogva megélhetéshez jutni. Országszerte tapasztalható, hogy a helyi önkormányzatok és a munkaügyi központok különböző közhasznú társaságokban igyekeznek legalább ideiglenes jelleggel munkát találni számukra. Ez így történik Nagykanizsán is, ahol az önkormányzat részéről Értékes Katalin foglalkoztatási előadó foglalkozik az érintettek számára közhasznú munka biztosításáról:
- Közhasznú foglalkoztatás \'95 óta alakult városunkban, s célja valóban a város érdekében álló munkák elvégzése. A közhasznú munkások bérét a munkaügyi központ hetven százalékban támogatja, cserébe meghatározzák, hogy évente hány ilyen munkást foglalkoztathatunk. Jelen pillanatban hatvanhat közhasznú dolgozót foglalkoztatunk, ebből ötvenöt főt nevezhetünk tartós munkanélkülinek. Elsősorban nekik a kirendeltségeken, illetve a peremterületeken biztosítunk munkát, ahol rendszeresen a buszmegállók környékének, a játszóterek rendezését, a temetők karbantartását bízzuk rájuk. \'96-ban létrejött az úgynevezett Csónakázó-tó Gondnokság, ott nagyon sok közhasznú dolgozót tud foglalkoztatni a város. Természetesen mindig változik a létszámuk, a legnagyobb létszámuk húsz fő volt, most nyolcan dolgoznak ott. A foglalkoztatásuk meglehetősen nagy szervezőmunkát igényel, hisz el kell őket látni szerszámokkal, munkaruhával. Ezeket az eszközöket a polgármesteri hivatal megvette számukra, viszont azóta amortizálódtak ezek a gépek. Mert egy mindennap
használt fűnyírógép természetszerűleg nem olyan állapotú, mint egy alig használt. Mindenféleképpen szeretném elérni a \'98-as költségvetésben, hogy egyrészt több közhasznú munkást foglalkoztathassunk, másrészt az anyagi kiadásokra is fordíthassunk valamivel több pénzt. Sajnos jelenleg Kanizsán mintegy háromezer munkanélküli található, az ő számukra meg kellene oldani valamilyen formában a munkalehetőséget.
Az utóbbi időkben egyre jobban támogatják ezen a téren is az úgynevezett project-jellegű foglalkoztatásokat. Ilyenre már van példa itt Kanizsán is, hiszen így próbáljuk meg foglalkoztatni néhány dolgozónkat a volt, Thury- laktanyában is, ahol a hasznosítási munkák előtt bizonyos munkákat elvégezhetünk. Például kerítést építhetünk hisz nem az egész létesítményt kapta meg a város.
Mindenesetre nagyon bízom abban, hogy összességében jövőre több közhasznú munkanélkülit tudunk foglalkoztatni - kihangsúlyozva, hogy a munkanélküliséget új munkahelyek teremtésével kell megoldani. Remélem, hogy ezen a
téren a jövőben fejlődés várható.
Sz. A.
Thury-laktanya
- mi lesz ott?
Mint ismeretes, a kárpótlás során kerülhetett vissza Nagykanizsán a Piarista Iskola a Sugár utcai Hunyadi Iskolába, valamint az ott található egyéb oktatási intézmények épületébe. Cserébe a város számára az ÁPV Rt. a Thury György laktanya területének egy részét ajánlotta fel. Ezt követően jutott az a feladat a városra, hogy kialakítsa a frissen megszerzett terület hasznosításával kapcsolatos koncepcióját. Több ötlet is felmerült, információink szerint a legvalószínűbb a Széchenyi István Szakmunkásképző és Középiskola tanműhelyeinek erre a területre való össze-
csoportosítása látszik. A Polgármesteri Hivatalban való érdeklődésünkre reagálva Káló-cziné Éberling Márta, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője elmondta, önkormányzati döntés hiányában semmilyen érdemi információt nem tud erről a témqról mondani. A művelődési osztályvezető, dr. Pintérné Grundmann Frida érdeklődésünkre közölte, sajnos nem ők az illetékesek ebben az ügyben, őket semmilyen döntési jog a Thury-laktanyával kapcsolatban nem illeti meg, mindenesetre szívesen és nagy örömmel vennék a területen egy oktatóbázis kialakítását.
CSONAKAZO-TO
A mostanában kilátogatok örömmel vehetik tudomásul, hogy egyre szépül a közkedvelt kanizsai kirándulóhely környéke. Mint azt Nemes Annától, a Csónakázó-tó gondnokságával megbízott illetékestől megtudhattuk, teljes erővel dolgoznak az év végén szokásos lombeltakarítási, gyep- és erdőgondozási munkálatok elvégzésén, s ezeket várhatóan az első hó leeséséig be is fejezik. Nemes Anna a gyerekek körében népszerű „Indiánvár" ügyében is jó hírekkel szolgált. Mint elmondta, az idei pillanatnyi állagmegóvási és életveszély
elhárító munkálatokat vállaló kanizsai fafaragók elvégezték munkájukat, így egyelőre közvetlen veszélyt nem jelent senkire sem a vár állapota. Jövőre elindulhat a várva várt felújítási munka, melynek során végre ismét eredeti állapotába kerül visz-sza a gyerekek közkedvelt csatázó- és bújócskázó helye. Ottjár-tunkkor éppen két kisgyerek vette ismét birtokába a favárat, s édesanyjuk szerint óriásit vesztene minden kisgyerek, ha nem tudnák őket szüleik ebbe a valóban szép és kedves várba játszani kihozni.
TOLVAJOK, VANDÁLOK
Újra tolvajok jártak a miklósfai arborétum területén. Mint az arborétum fenntartója, Vast László érdeklődésünkre elmondta, az arborétum tulajdonképpen csak eszmei kárt szenvedett, de ebből a szempontból jelentfis a veszteség. A tolvajok megcsonkították a (enyves- és lujaiillelé-seket. rendkívül nagy kárt okozva a/ arborétum látványában. Mint a miklósfai tsz elnöke kijelentette, idén már nem is hívtak rendőrt, hisz az eset nem először fordult elő a parkerdő történetében, s n/ eddigi nyomozások rendre sikertele-
nül zárultak. Megoldást a folyamatos őrizet jelenthetné, erre viszont a termelőszövetkezetnek pénze nincs, tekintve, hogy egy biztonságszolgálati cég egy hónapra háromszázezer forintért vállalta volna el a terület állandó őrizetét Az elnök szerint társadalmi összefogásra lenne inkább szükség, hisz elképzelhetetlen, hogy egy faluban ne figyelt volna fel senki a tolvajokra. S hogy miért nem jelentkeztek az esetleges szemtanúk? Az elnök szerint az ok a félelemben keresendő.

1997. novemtae :Í4.
KANIZSA -WtruUté*
2
ssss _ _
OTEVES A HORVÁTH KERT VENDÉGLŐ
NAGYKANIZSA, MIKLÓSFAIU. 70.
Érdeklődni: 93/312-183-as telefonon.
ÚJ ÚT
MEZŐGAZDASÁGI SZÚVETKEZET NAGYKANIZSA
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre meghirdeti a Nagykanizsa-Korpavár városrészben, az Egerszegi u. 1. szám alatt található
7617 hrsz-ú (volt általános iskola),
7615 hrsz-ú (beépítetlen terület),
7616 hrsz-ú (beépítetlen terület) ingatlanait.
Az értékesítésre kerülő ingatlanok teljes nagysága 4.647 m2.
Versenytárgyalás ideje: 1997. november 27. 9.00 óra.
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalóterme.
Részletes versenytárgyalási kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehető át.
Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola, Nagykanizsa, Sugár u. 13.
1997. NOVEMBER 20-ÁN 15 ÓRÁTÓL
NYÍLT NAPON
szeretettel várja a gépészet-energetika vegyészet-környezetvédelem inforrnatika-számítástechnika
szakok iránt érdeklődő tanulókat és szüleiket!
1992. június 6-án nyitott a Horváth Kert Vendéglő, mely rövid idő alatt közkedvelt lett a kanizsaiak körében. Horváth Tibor üzletvezetőt arról kérdeztem mi történt az elmúlt öt év alatt.
Mindig szívesen gondolok a kezdetekre. Viszonylag kevés tapasztalattal, de nagy elszántsággal, a maihoz hasonló elképzelésekkel nyitottuk meg vendéglőnket, ahol csak ketten dolgoztunk a feleségemmel. Már az első napokban kiderült, hogy szeretik az emberek ezt a környezetet és az ételeinket. Világossá vált az is, hogy ha az igényeknek hosszabb távon is meg akarunk felelni, akkor bővíteni kell a vendégteret, a konyhát, a személyzetet. Lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesztünk, hiszen egy üzlet soha sincs igazán kész. Dolgozóink mindannyian szakképzettek és jó csapatmunkát végeznek. Szemléletünk mindig is vendégközpontú volt, talán ennek is köszönhető a számomra nagyon szimpatikus
vendégkör, melynek összetételében a csecsemőktől a kilencvenedik születésnapját ünneplő dédpa-páig mindenkit megtalálunk. Jelenleg már a szilveszterre készülünk, hogy kellőképpen tudjuk búcsúztatni az óévet. Nyitva tartásunk:
mindennap 12-22 óráig. Asztalfoglalás: 06-30/477-507-es telefonszámon hívható.
Horváth Kert Vendéglő az ínyencek és a családok kedvelt vendéglője.
BUTOR-LAKASTEXTIL
LERÁNT LAKBERENDEZÉS:
- NAGYKANIZSA, KINIZSI utca 58.
- bolt: ZALAKOMÁR, PETŐFI u. 10.
AJANLATUNK:
+ kárpitos bútorok (garnitúrák, heverők, franciaágyak, ülőkék) + paplanok, párnák, ablakpárnák nagy választékban
Szép kiállítású boltunkban még vásárolhatók: szekrénysorok, kiegészítő kisbútorok, szöveteladás. Nézzen be hozzánk, segítünk berendezni lakását, talán Önnek sem mindegy mennyiért...
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig Telefon: 93/314-815
Bolt nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig Telefon: 93/386-022
BUTOR-LAKASTEXTIL
10
( KANIZSA-
1997. november 14.
FONTOS A FELVILÁGOSÍTÁS
A rendszerváltás óta egyre inkább felerősödött a rendőrség azon törekvése, hogy a bűncselekmények ellen megelőzést folytasson. Erre számos jó példa adott, elég ha az iskolások körét tájékoztató jelleggel megcélzó DADA programra, vagy a különböző - rendőrség által szervezett - közlekedési vetélkedőkre gondolunk. Ma Magyarországon a bűncselekmények nagy hányadát a cigány kisebbségbe tartozó személyek követik el, s a statisztikák szerint ez - sajnos - egyre romló arányt mutat. Pedig számukra is volna kiút, őket is elkerülhetné a bűn -nem lenne muszáj számukra bűnöző életmódot folytatni. Az egész országban tapasztalható irányvonal útmutatása szerint a nagykanizsai rendőrkapitányság is felismerte, hogy szükség van a cigány kisebbségbe tartozó fiatalokkal való foglalkozásra, fel kell őket is világosítani azokról a veszélyekről, melyek minden embert fenyegetnek, ha a bűn közelébe sodorja őket az életük. Ennek jegyében kötötték meg azt az együttműködési megállapodást a nagykanizsai Rendőrkapitányság és a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között, melynek keretében nemrég drogellenes felvilágosító előadásokat tartottak cigány fiatalok részére. A rendezvény egyik előadója a nagykanizsai rendőrkapitány, Horváth István alezredes volt, aki szerint mindkét félnek érdeke a kanizsai közbiztonság fenntartása:
- Tudjuk, hogy a cigány kisebbség milyen gondokkal és problémákkal küzd, s mindemellett hiszek abban, hogy nem csorbítjuk a „kardunk" élét azzal, ha egy kicsit túllátunk a hatáskörünk perifériáján. Foglalkoznunk kell a bűnmegelőzés keretén belül bizonyos kérdésekkel, melyek lehetnek a bűnözővé, sértetté válás, a gyermek és fiatalkorúak által elkövetett deviáns magatartás kérdései.
Ebben a felvilágosító munkában a kanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tiszteletreméltó munkát végez, s ebben minden tisztességes embernek segíteni kell őket. Magam részéről hiszek abban, hogy segédkezet tudunk nyújtani az érintett fiataloknak Tizennyolcadikán, ennek a szellemében került sor egy rendezvénysorozatra, ahol orvosnő, pedagógusnő és én nyújtottunk tájékoztatót a káros szenvedélyekről, hatásaikról, a hozzájuk kapcsolódó deviáns magatartásról. Igyekeztünk kihangsúlyozni, hogy a droggal kapcsolatban csak egy válasz képzelhető el - NEM kóstolni meg, NEM próbálni ki. Világjelenség a kábítószer-bűnözés elterjedése, s ez a magyar hétköznapok fekete ága is. Ezekkel a felvilágosító előadásokkal ha a bűnözői oldalt nem is fenyegetjük közvetlenül, de a keresleti oldalt - tehát a főként fenyegetett kamasz és fiatalkorú embereket - eltántoríthatjuk attól, hogy tönkretegyék magukat, s ez már jelentős eredmény lenne a munkánkban. Ezekben a körökben minden alkalmat meg kell ragadnunk hogy a gyerekeket, fiatalokat rádöbbentsük a drog veszélyeire. Sajnos azonban azoknak a lelketlen gazembereknek, akik számára milliárdokat hoz a kábítószer, mára óriási vagyonuk, ennek révén befolyásuk is keletkezett. A magyarnál sokkal jobban megszervezett rendőrségek se tudják ezeket tökéletesen visszaszorítani - ezért kell a veszélyeztetett fiatalokat minél hathatósabb eszközök segítségével tájékoztatni mindarról a veszélyről, ami rájuk vár. ha a drog, a kábítószer uralma alá kerülnek. Ebben a munkában nagyonfontos szerepe lenne a családok visszatartó erejének - ez sajnos ma, Magyarországon kevésnek tűnik, így újabb és újabb módszereket kell kitalálni a megelőzés érdekében.
Sz. A.
A BAJ NEM JAR EGYEDÜL NE ÖN LEGYEN A SOFŐRJE!
A vakmerők gyorsan célhoz érnek, de az óvatosak tovább élnek!
- Gondoljon arra, hogy a személyi sérüléses balesetek többsége a sebesség helytelen megválasztása miatt következik be!
Ha kánikulában sohasem hord bundát, télre miért nem cseréli le nyári gumiját?!
- A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben csökkenek.
- Mindig az útviszonyoknak megfelelő összetételű és mintázatú gumiabroncsokkal közlekedjen!
Kopott gumi, gyenge fék - balesethez mi kell még?!
- Figyeljen arra, ne csak a baleset után derüljön ki, hogy a gumiabroncs futófelületének profimélysége nem éri el az 1,6 mm-t, illetve nem megfelelő a gépjármű fékhatása!
A szürke szamár nem látszik a ködben, és az Ön járműve?
- Ellenőriztesse gépjárműve világító berendezéseinek működőképességét, megfelelő beállítását! Gondoskodjon tartalék izzókról!
- Kerékpárját is szerelje fel lámpákkal, fényvisszaverőkkel!
Óvakodjon az állatoktól, ha inni mennek, és az emberektől, ha inni voltak!
- Vegye komolyan a „vadveszélyt" jelző táblák figyelmeztetését! Ügyeljen az úton gyalogosan közlekedőkre!
- Döntse el, iszik vagy vezet! Ne bízza életét ittas sofőrre!
Ha a vonat előtt nem áll meg, az élet akkor is tovább megy... De már Ön nélkül!
- Ne adjon esélyt a vonatnak, fokozott óvatossággal közelítse meg a vasúti átjárót!
Lassan a testtel - ha jön a jeges este!
- Felüljárókon, hidakon számoljon az út jegesedésével és ennek figyelembevételével válassza meg sebességét!
Az autó nem értékmegőrző és nem is kirakat!
- Értékeinek a gépkocsiban hagyásával ne csábítsa a bűnözőket gépkocsija feltörésére!
- Ne hagyja értékeit a lezárt gépkocsiban sem, mert azzal lehetőséget ad bűnözőknek!
Legolcsóbb autójavítás az óvatosság.
- Minden elindulás előtt gondoljon arra, hogy Önt haza várják!
Kérjük fogadja meg tanácsainkat!
Balesetmentes közlekedést kívánnak Önnek:
Zala megye rendőrei Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
1997. november 14.
( KANIZSA - VfitruUtoHéHv )
11
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárait, hogy az 1997. november 16-i népszavazáshoz alakult választási szervek a következők:
Szavazatszámláló Bizottságok
1. szavazókör:
Palini Altalános Iskola, Alkotmány u. 81.313-737
Elnök: Seres Zoltán, Alkotmány 126/A
Titkár: Almás Béla, Alkotmány u. 126.
Tagok: Pirbus Lászlóné, Magvető u. 4.
Töreki Sándomé, Felsőerdő u. 80
Németh Imre, Napsugár u. 28. Munkáspárt ALMÁS BÉLÁNÉ
2. szavazókör:
Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.313-737 Elnök: Értékes Katalin, Vadalmás u. 2/1.
Titkár: Paizs Tiborné, Szálfa u. 14. Tagok: Takács Lajosné, Felsőerdő u. 54.
Kappel József, Rákóczi u. 47. FKGP
Bársony Gyuláné, Napsugár u. 28. Munkáspárt Lukács Ferenc, Herkules u. 72. MIÉP SCHMIDT LÁSZLÓ
3. szavazókör:
TUNGSRAM Étterem, Kinizsi u. 97.311-300 Elnök: Ladeczkyné Horváth
Zsuzsanna, Garai u. 7. Titkár: Paizs Tibor, Szálfa u. 14. Tagok: Cseh György, Fáy u. 5.
Dolezsár Ferenc, Ifjúság u.
19. FKGP
Lipódi László, Űrhajós u. 14/B. Munkáspárt MAGYARNÉ LUKÁCS MÁRTA
4. szavazókör:
TUNGSRAM Étterem, Kinizsi u. 97. 311-300 Elnök: Soósné Fábián Rita, Garay u. 27B
Titkár: Kisgergely Ferencné, Magyar u. 107.
Tagok: Szegedi Béla, Magyar u. 83.
Békési Zoltán, Ifjúság u. 1-
15. Munkáspárt MELLES ISTVÁNNÉ
5. szavazókör:
Bonbonetti Rt. Étterem, Kinizsi u. 95.311-151 Elnök: Erdélyi András, BelusJ. 10. Titkár: Varga Jánosné, Corvin u. 3/D
Tagok: Sütő László, Corvin u. 8.
Kárpát Géza, Árpád u. 30. FKGP
Horváth Imréné, Garay u. 12/D Munkáspárt KISS CSILLA
6. szavazókör:
KANIZSATEX Étterem, EgryJ. u. 314-550 Elnök: Harasztosi Vincéné, Egry J. u. 18.
Titkár: Dr. Nagy Kálmán, Bolyai u. 11. Tagok: Soós Hajnalka Zsófia, Dózsa Gy. u. 87/A
Halász István, Kinizsi u. 72. Munkáspárt SZAMOSI GÁBOR
7. szavazókör: Hunyadi J. Ált. Iskola, Sugár u. 13.312-167
Elnök: Nyakas István, Magyar u. 25. Titkár: Dezső Ferenc, Erkel u. 2. Tagok: Sárempek István, Magyar u. 147.
Márton AntaL Jókai a 73. MIÉP GERENCSÉR TIBOR
8. szavazókör:
Zeneiskola, Sugár u. 18. 313-321 Elnök: Kota Miklós, Május 1. u. 29. Titkár: Balogh Imre, Dózsa u. 18. Tagok: Erdélyi Andrásné, Belus J. 10.
Bárczi László, Corvin u. 8. MIÉP
PARTINÉ DR. SZMODICS GYÖRGYI
9. szavazókör:
Zeneiskola, Sugarú. 18. 313-321 Elnök: Orosz László, Ady u. 11. Titkár: Koronczai Erzsébet, Múzeum tér 2.
Tagok: Szálai Sándomé, Rákóczi u. 3/A
Papp Tibor, Magyar u. 5. FKGP
Molnár Miklósné, Rákóczi u. 57. MIÉP
Mátai József, Sugár u. 16/A. Munkáspárt DR. NEMESVÁRI MÁRTA
10. szavazókör:
Széchenyi Ipari Szakmunkásképző Int. Hunyadi 18.314-330 Elnök: Pucsák Katalin, Sugár u. 1. Titkár: Tüske Tibor, Csengery u. 10/D
Tagok: Tóth Ferenc, Király u. 53.
Herczeg Andrásné, Berzsenyi
u. 4. FKGP DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ
11. szavazókör: Rozgonyi Altalános Iskola, Rozgonyi u. 25. 311-543
Elnök: Dr. Bacsa Gábor, Berzsenyi u. 6.
Titkár: Bánáti Lajos, Sugár u. 1.
Tagok: Molnár Adrienn, Batthyány u. 14.
Orbán Ferenc, Arany J. u. 12. TÁRNOK FERENC
12. szavazókör:
Tűzoltó Laktanya Kossuth u. 25.311-367 Elnök: Kónya Antal, Mária u. 17. Titkár: Kovácsné, Papp Éva, Bartók B. u. 8.
Tagok: Dr. Tolnai Sándomé, Kossuth tér 25.
Mihalics Józsefné, Berzsenyi u. 4. FKGP
Farkas György, Csengery u. 14. Munkáspárt MIKLAIGYULÁNÉ
13. szavazókör:
Dr. Mező F. Gimnázium
Platán sor 3. 310-282
Elnök: Báünt Angéla, Platán sor 12.
Titkár Devecseri Józsefné, Platán sor 5.
Tagok: Dr. Kerék Imre, Kórház u. 8.
Mihalics József, Berzsenyi u.
4. FKGP
Fürtös Zoltán, Csokonai u. 67A. MIÉP
Csizmadia Lajos, Bartók B. u. 3. Munkáspárt NAGY FERENCNÉ
14. szavazókör:
Dr. Mező F. Gimnázium
Platán sor 3. 310-282
Elnök: Hóbomé Vincze Teréz, Platán sor 10/A
Titkár: Steinhard Dénes, Attila u. 6.
Tagok: Krénusz László, Platán sor 9. Dömötör Miklós, Berzsenyi u. 2. FKGP
Alexander József, Platán sor 8/A. Munkáspárt Németh József, Teleld u. 9/A MIÉP
SIMÁNNÉ MILE ÉVA
15. szavazókör:
Középiskolai Leánykollégium Petőfi u. 5.
Elnök: Ebergényi Józsefné,
Batthyány u. 10. Titkár: Devecseri József, Platán sor 5. Tagok: Krénusz Lászlóné, Platán sor 9.
Főző Endréné, Berzsenyi u.
4. FKGP
Lukács György, Csokonai u. 8/B Munkáspárt MARKÓ LÁSZLÓ
16. szavazókör: Péterfy S. Ált. Iskola Attila u. 2. 311-099
Elnök: Kahotek Ferenc, Platán sor 5/A
Titkár: Kopházi Józsefné, Attila u. 8. Tagok: Bedének Györgyné, Petőfi u. 53.
Molnár István, Csokonai 6/B.
Munkáspárt GERENCSÉR MÁRIA
17. szavazókör: Rózsa úti Ált. Iskola Rózsa u. 9. 314-026
Elnök: Tollár Ildikó, Rózsa u. 13. VII/47.
Titkár: Kovács Józsefné, Bartók B. u. 7. Tagok: Megyesi Tibor, Teleki u. I l/B.
Körmendi Andor, Bartók B. u. 3. TISZAI BORBÁLA
18. szavazókör:
Körösi Cs. Sándor Ált. Iskola Csokonai u. 1. 313-026 Elnök: Bicsak Imre, Kaán K. u. 5. Titkár: Szőke Zsuzsanna, Tavasz u. 23.
Tagok: Sziva Ferencné, Platán sor 5. Főző Endre, Berzsenyi u. 4. FKGP
Bedő János, Levente u. 25.
Munkáspárt KERCSMARICSNÉ KÖVENDI IBOLYA
19. szavazókör:
Körösi Cs. Sándor Ált. Iskola Csokonai u. 1. 313-026 Elnök: Kopházi József, Attila u. 8. Titkár: Mika József, Berzsenyi u. 14. Tagok: Dr. Bátky Erika, Teleki u. 13.
Pergel Krisztina, Bartók B. u. 5.
Gerencsér Tamás, Kaposvári
u. 48. Munkáspárt KRISTON SÁNDORNÉ
20. szavazókör:
Zemplén Gy. Ált. Iskola, Rózsa u. 9. Elnök: Szakony György, Kodály u. 4. Titkár: Ambrus Pálné, Platán sor 9/A. Tagok: Marton Zoltán, Kazanlak 1/C. 1.1.
Tóth Jánosné, Kodály Z. u. 5. FKGP
Földesi János, Csokonai u. 10/C. Munkáspárt SIMONRA LÁSZLÓNÉ
21. szavazókör:
Hevesi S. Ált. Iskola Hevesi u. 2.311-265 Elnök: Zelovichné Lukács Erika,
Kazanlak krt. l/B Titkár: Bertók Balázs, Kazanlak kit 10. Tagok: Megyesi Tibor, Teleki u. 1 l/B
Busa István, Rózsa u. 12. FKGP
Bajnóczi Gyula, Hevesi u.
l/A. Munkáspárt BUDAI ISTVÁNNÉ
22. szavazókör: Rózsa uti Ált. Iskola Rózsa u. 9. 314-026
Elnök: Bolla Lászlóné, Liszt F. 6/C Titkár: Sziva Ferenc, Platán sor 5. Tagok: Kötő Jenőné, Munkás u. 2.
Nyírő József, Csokonai u.
2/A. Munkáspárt DR. GYERGYÁK KRISZTINA
23. szavazókör:
Vívócsarnok, Rózsa u. 9.
Elnök: Báüts Károly, Rózsa u. 4.
Titkár: Dr. Kelemen Ottóné,
Berzsenyi u. 14. Tagok: Sorok Ferenc, Berzsenyi u.
1/C
SCHOTT ZSUZSANNA
{Folytatás a 12. oldalon)
12
( KANIZSA- WindetoOHtfi )
1997. november 14.
(Folytatás a 11. oldalról)
24. szavazókör:
Hevesi S. Ált. Iskola Hevesi u. 2. 311-265 Elnök: Csiki Gyuláné, Kazanlak krt. 10.
Titkár: Borbás Árpádné, Kazanlak krt. 10/C
Tagok: Póka Lászlóné, Kazanlak krt. 2/C
Horváth Gyula, Levente u. 45/A. Munkáspárt RUSZKA TIBORNÉ
25. szavazókör:
Zemplén Gy. Alt. Iskola, Rózsa u. 9. Elnök: Baracskai László, Városkapu 16.
Titkár: Árvái János, Postakert u. 9. Tagok: Balogh Miklós, Kazanlak
kert. 9/C. V1NCZEK IBOLYA
26. szavazókör:
Hevesi S. Ált. Iskola Hevesi u. 2.311-265 Elnök: Békési Józsefné, Bartók B. u. 7.
Titkár: Kővári Lászlóné, Városkapu krt. 16/D
Tagok: ifj. Marton Zoltán, Kazanlak krt. 1/C
Szirovicza Miklós, Kodály Z.
u. 7. DR. NEMESNÉ DR. NAGY GABRIELLA
27. szavazókör:
Hevesi S. Ált. Iskola
Hevesi.u. 2.311-265
Elnök: Nagy Sándor, Bajza u. 15.
Titkár: Ribarics Jánosné, Zemplén
Gy. u. 1 l/A. Tagok: Erdős Péter, Zemplén u.
11/A.
Péntek László, Munkás u. 7. MIÉP
Vlasics Istvánné, Kazanlak 3/A. Munkáspárt BUKOVICS LÁSZLÓNÉ
28. szavazókör:
Hevesi úti Óvoda
Rózsa u. 17/B. 314-274
Elnök: Torma Lászlóné, Péterfai u. 3.
Titkár: Bolla Zsuzsa, Huszti tér 5.
Tagok: Bolla Orsolya, Rózsa u. 8.
B. Szabó Sándor, Csokonai u.
10. Munkáspárt HORVÁTH ESZTER
29. szavazókör:
Fiókkönyvtár, Hevesi u. 6. Elnök: Osváth Sándorné, Péterfai u. 11.
Titkár: Mátyásné Anek Judit, Városkapu 10/A
Tagok: Németh Istvánné, Zemplén Gy. u. 9/B
Sási Zoltán, Téglagyári u. 12. FKGP
JAKABFINÉ VARGA ERIKA
30. szavazókör:
Kultúrterem Bagola Bagoly u. 15.
Elnök: Kraskovics Lászlóné, Bagoly u. 54.
Titkár: Tóth Ferenc, Kazanlak krt. 12/C.
Tagok: Csányi Józsefné, Bagoly u. 37.
Poprádi Zoltán, Bagoly u. 26. Gelencsér Lászlóné, Bagoly u.71. HÁRI LÁSZLÓ
31. szavazókör:
Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11. Elnök: Dávid Zoltán, József A. u. 25/A
Titkár: Keller József, József A. u. 7. Tagok: Dervalits Balázs, Erdész u. 47/11.
Mecséri József, József A. u. 3. MIÉP
Gerencsér Ottó, Kaposvári u. 48. Munkáspárt
32. szavazókör: RYNOKFT.
Téglagyári u. 20. 314-744 Elnök: Dr. Pintemé Grundmann
Frida, Levente u. 9. Titkár: Lancsák Lajos, Téglagyári u.
19.
Tagok: Betlehemné Marton Ildikó, Péterfai u. 5/E. Dr. Dolmányos István, Teleki u. 16. FKGP
Vers Ferenc, Teleki u. 120. Munkáspárt VAJDA GÉZÁNÉ
33. szavazókör:
Dr. Mező F. Gimnázium Platán sor 3. 310-282 Elnök: Dr. Kerék Imréné, Kórház u. 8.
Titkár: Bakonyi Tamás, Kisberki u.
5.
Tagok: Molnár Istvánné, Platán sor 4.
Varga Zoltán, Bagolai sor 17. FKGP GÁL MIKLÓS
34. szavazókör:
Petőn S. Ált. Iskola Zrínyi u. 33.311-169 Elnök: Fartig Ferencné, Csengery u. 27. Titkár: Ivády Árpádné, Ady E. u. 5. Tagok: Ecsedi Sándorné, Sugár u. 2/B.
Pásztori Mária, Csengeiy u. 27. Fekete József, Zrínyi u. 34. FKGP
Fábián László, Csengery u. 14. Munkáspárt DR. PAÁL TIBORNÉ
35. szavazókör:
Zrínyi M. Ált. Iskola
Zrínyi M. u. 38. 312-078
Elnök: Ebergényi József, Battyány u.
10. Perlaky Lajosné Titkár: Kónya István, Kisfaludy u. 17/B Tagok: Mohácsi Ferencné, Kisfaludy
u. 17/C
Jankó István, Kisfaludy u. 8. FKGP
Simon Zoltáln, Kisfaludy u. 17/C. Munkáspárt Szabó Béla, Csengery u. 10/C MSZP PERLAKY LAJOSNÉ
36. szavazókör: Bolyai Altalános Iskola Erzsébet tér 9. 311-298
Elnök: Orosz Lászlóné, Ady u. 11.
Osváth Sándorné Titkár: Gabnai Sándor, Bartók B. u. 10. \' Tagok: Ferincz Jenő, Báthory u. 3.
Dömötör Miklósné, Ady u. 1.
FKGP
Nóvák Lajos, Erzsébet tér 8. Munkáspárt
Fenyves Jenő, Király u. 31. MSZP OSVÁTH SÁNDORNÉ
37. szavazókör:
Olajipari Kollégium, Zárda u. 2. Elnök: Kriston Józsefné, Magyar u. 2. Titkár: Róka József, Király u. 53. Tagok: Pásztor Lajos, Munkás u. 7/C. \\ Kappel Józsefné, Rákóczi u. 47. FKGP JUNGER MÓNIKA
38. szavazókör:
Kodály Zoltán Művelődési Ház Csengery u. 67. 311-195 Elnök: Dominkó Józsefné, Csengery u.46.
Titkár: Mónai Zsuzsanna, Kodály Z. u. 8/B.
Tagok: Kulbencz Ferenc, Városkapu krt. 5/C
Plánky Ferencné, Nagyváthy u. l.FKGP MÁTAI JÓZSEFNÉ
39. szavazókör:
Vécsey Általános Iskola Vécseyu.6. 311-069 Elnök: Rózsás János, Csengery u. 52. Titkár: Salamon Lászlóné, Erdész u. 23. Tagok: Kristóf Anna, Platán sor 7.
Plánky Ferenc Nagyváthy u.
1. FKGP
Miklós Gyula, Olaj u. 12. Munkáspárt DUSNOKI ÁGNES
40. szavazókör:
Városgazdálkodás Kft. Csengery u. 89.
Elnök: Dömötör László, Erdész u. 51. Titkár: Mihály Lajosné, Múzeum tér 5. Tagok: Bogáty Józsefné, Babóchay u.49.
KULBENCZFERENCNÉ
41. szavazókör:
Általános Iskola
Iskola u. 11.318-206
Elnök: Spollár Istvánné, Iskola u. 23.
Titkár: Bazár Elemérné, Iskola u. 11.
Tagok: Kovács Brigitta, Gárdonyi u. 18. Péntek Lászlóné, Iskola u. 14. Szukics László, Szentgyörgyvári u. 26. FKGP
DÁVIDNÉ HÁRI IRÉN
42. szavazókör:
Általános Iskola, Iskola u. 11. 318-206 Elnök: Pozsgainé Szörcsök Erika,
Nagyváthy u. 3. Titkár: Kovács Istvánné,
Szentgyörgy vári u. 11. Tagok: Szollár István, Miklósfa u. 83.
Milávecz József, Szent-
györgyvári u. 29. FKGP IMRE BÉLA
43. szavazókör: Általános Iskola Nagyrác u. 26.319-230
Elnök: Magasdi Istvánné, Pivári u. 78.
Titkár: Glavák Károly, Dobó u. 44. Tagok: Ebergényi Zoltánná, Pivári u. 116.
Vuk Anita, Nagyrác u. 20. Karosi László, Nagyrác u. 29/A
DR. MÜLLER JÁNOS
44. szavazókör:
Általános Iskola Nagyrác u. 26. 319-230 Elnök: Karosi Lászlóné, Nagyrác u. 29/A.
Titkár: Pálfi Pálné, Dobó u. 5. Tagok: Kamenár Gézáné, Alsótemető u. 11.
Kovács Éva, Alsótemető u. 4. Horváth Ferencné, Jakabkuü u. 56. MIÉP HEGEDŰS MIKLÓSNÉ
45. szavazókör:
Általános Iskola
Templom tér 5. 319-217
Elnök: Szmodics Ferencné, Bajcsi
Zs. u. 52. Titkár: Vidóczy Zoltán, Cigány u.
1/B
Tagok: Husz Józsefné, Templom tér 2.
Szokol László, Zsigárdi köz 9. Munkáspárt NÉMETH JÓZSEFNÉ
46. szavazókör:
Móricz Zs. Művelődési Ház HajgatóS. u. 1.319-202 Elnök: Gátszegi Zoltán, Körmös u. 2/B
Titkár: Varga Mária, Bajcsai u. 51.
Tagok: Kele Imréné, Zsigárdi köz 6.
Vajda Amália, Bajcsai u. 48. Szokol Sándor, Bajcsi-Zsilinszky u. 27. Munkáspárt
NÉMETH JÓZSEFNÉ
47. szavazókör:
Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége Szent Flórián tér 30. 319-206 Elnök: Knausz József, Hajgató S. u. 23.
Titkár: Gátszeginé Gorontay Gertrúd, Körmös u. 2/B
Tagok: Mátay Mónika, Bajcsai u. 15. Dénes Sándor, Bajcsai u. 46. Török Ildikó, Hunyadi tér 7.
KÉMNÉ MILE ÉVA
48. szavazókör: Kultúrterem
Törökvári u. 65. 322-848
Elnök: Anekné Grabant Márta, Törökvári u. 154.
Titkár: Pókecz Józsefné, Törökvári u. 13.
Tagok: Tanberger Miklósné, Törökvári u. 1.
Rózsahegyi József, Vöröshegyi u. 3. FKGP BOZSOKI IMRE
Nagykanizsa, 1997. november 10.
Dr. Takács Anikó sk.
jegyző
1997. november 14.
( KANIZSA - 7eatc-tetÁt eyéayiéy )
13
Mit hol találunk a kórházban?
Jelenleg négy épületben találhatók a betegek ellátását nyújtó osztályok, mellettük természetesen a napi betegellátást lebonyolító SZTK-rendelés a régi helyén. Főépület: Alagsor:
- közponü laboratórium Földszint:
- Fül-orr-gégészet, szemészet Első emelet:
- gyerekosztály, gyerekinten-zív részleg, központi röntgen
Második emelet:
ortopéd-traumatológia, intenzív részleg
Harmadik emelet:
- szülészet, újszülött részleg, szülészeü műtők,
Negyedik emelet:
- nőgyógyászat, terhespatológia, posztoperaüv ébredő
Ötödik emelet:
általános sebészet, műtők Hatodik emelet:
- általános sebészet, urológia „B" épület:
Földszint:
- gerontológia*, reumatológia - részleges üzemeléssel, fíziotherápiai osztály
Első emelet:
- Idegosztály Második emelet:
- Pszichiátria „F" (fertőző) épület:
II. belgyógyászati osztály* „C" épület:
I. belgyógyászati osztály* A *-gal jelölt osztályok csak átmenetileg, az „A" épület rekonstrukciós munkáinak elvégzéséig kapták jelenlegi elhelyezésüket.
TESTI-LELKI
E heti számunk egészségügyi témájához csatlakozva kikéltük az utca emberének véleményét is, két kérdést intézve az emberekhez: 1. Hogyan vigyáz Ön az egészségére? 2. Van-e az egészségügyi, szociális ellátásnak olyan területe, mely Ön szerint elhanyagolt, vagy rosszul kialakított?
Pintér Ferencné: 1. - Természetes, hogy vigyázok az egészségemre, persze csak apróságokkal tudok, mivel dolgozom, háztartást vezetek. De ilyeneket meg tudok tenni, hogy például húsz percnyire lakom a munkahelyemtől, így gyalog járok. Vagy vásárlás esetén úgy szervezem a programom, hogy buszmegálló közelében vásároljak, ezáltal is kímélve magamat, hisz nem kell nagy terhet kézben cipelnem. Egyébként minden alkalmat megragadok, hogy egy kicsit egészségesebben élhessek. 2. - Szerintem nem túl jó dolog, hogy a fogászati rendelőt lehelyezték a Szent Imre utcába, az orvosi ellátás többi része pedig a Petőfi úton kapott helyet. Viszont a tüdőgondozó meg a Rozgonyi utcában található. Vagy például a lányomnak gyógytornára kellene járnia, és úgy néz ki, hogy a Batthyányba kellene járnia, az pedig nagyon messze van tőlünk, meg az orvostól is.
Sajdik István: - Ahogy lehet, vigyázok. Megpróbálok normálisan étkezni - inni egy kis bort lehet, de csak mértékkel. Meg a munkával is mindig
CKÖ egészségügyi felvilágosító programok
A tréning programjának tervezete 8-14 éves kor között:
- Karos szenvedélyek hatásai a szervezetre (dohányzás, alkohol, drog)
- Az egészséges életmódra nevelés (mozgás, pihenés, táplálkozás) 14-20 éves kor között:
- Szexuális felvüágosítás lányok és fiúk részére Egészséges szexuális kapcsolatok
Nemi úton terjedő fertőző betegségek (AJDS)
- Káros szenvedélyek hatásai a szervezetre (dohányzás, alkohol, drog)
- Környezet és lakáshigiéniai ismeretek és személyi higiénia
- Fertőzések elleni védekezés 20-50 éves kor között:
- Környezet és lakáshigiénia Személyi higiénia Fertőzések elleni védekezés
- Káros szenvedélyek hatásai a szervezetre (dohányzás, alkohol, drog)
- Egészséges szexuális kapcsolatok Nemi úton terjedő fertőző betegségek
- Egészséges életmódra nevelés (mozgás, pihenés, táplálkozás) 50 év felett:
- Felkészítés az öregkorra
Az egészséges étkezés fontossága az idős korban
- Az egészséges életmód fontossága az idős korban
vigyázok, hogy nehogy valami baj legyen. Merthogy olyan helyen dolgozom, ahol könnyen megemelheti magát az ember - aztán nyöghet az ágyban. 2. - Szerintem nem törődnek azokkal, akik hajléktalanul tengenek-lengenek. Meg valamit kellene tenni azoknak a gyógyítására is, akik állandóan züllenek - hisz ezek is betegek, az alkohol betegei.
Horváth János: - Az egészség olyan dolog, hogy mindenkinek más és más a problémája. Nekem például a szívemmel van bajom, úgyhogy vigyáznom kell magamra. De manapság már nem annyira. Hentes voltam, úgyhogy munka közben kisportoltam magamat. Amikor a száztíz kilós negyedmarhát fel kellett venni, az gondoskodott arról, hogy sportosak legyünk. Meg kaszálgattunk, ha nagyon unatkoztunk volna és sok energia szorult belénk. Mikor katona voltam, különbek voltunk, mint a mai nyámnyilák. 2. - Mirajtunk már nem segít senki. Elmehet bárki az orvoshoz, csak akkor gyógyulhatunk meg, ha mi akarunk meggyógyulni. A mai rendszerben csak szegény ember van, meg gazdag ember. A szegényeken pedig nem segít senki.
Kiss Gyula: - El szoktam járni a konditerembe, ott edzek két-három órát. Ez mellett nemigen jut időm magammal törődni, hacsak az nem, hogy ügyelek a tisztaságomra, rend-
szeresen fürdők. Szeretnék többet is sportolni, de minthogy tanuló vagyok, nem jut időm rá. 2. - Szerintem Nagykanizsán egész jó a helyzet ilyen téren, a nyáron ugyanis kint nyaraltam a horvát tengerparton, s mikor megfájdult a fogam, körülbelül három órába telt, mire fogorvost találtunk. Ehhez képest itt Kanizsán jól van megszervezve az orvosi hálózat.
Kovács Ágnes: - A barátnőimmel együtt rendszeresen járok kondicionáló tornákra, s otthon is szobabiciklizem. Ez mellett igyekszem minél egészségesebb étrendet összeállítani a magam számára - kevés zsír, kolesz-terinmenles kaják. Azt hiszem, így tudok csak elemi is valamit. 2. - Szerintem nagyon rossz, hogy a háziorvosok nem tudnak vér és egyéb vizsgálatokat végezni, pedig már vannak olyan gépek nagyon régóta, melyek pillanatok alatt kiadják például egy vérminta eredményeit. És most már nem is olyan drágák ezek a gépek. Ennek ellenére a legegyszerűbb belső vizsgálatot - vér, vizelet - is csak a kórházban tudják elvégezni - arra pedig rámegy az egész nap, hogyha valakit ki kell vizsgálni. Ha csak egy torokgyulladást tud megállapítani az orvos, minek végzi el az orvosi egyetemet? Mért nem csak egy torokgyulladást felismerő tanfolyamot?
Sz. A.
Se ovi, se csoport?
mm
Az egykori Ady utcai Óvoda egyik csoportja asztmás gyerekek segítésére szakosodott. Volt orvosi háttere, a gyerekek rendszeresen úszni jártak. A közgyűlés gazdaságossági okokból bezáratta az Ady utcai Óvodát néhány éve. Az asztmás gyerekekkel foglalkozó csoportot nem kívánták feloszlatni, ezért óvónőstől, gyermekestől áthelyezték a Kisfaludy-óvodába. Mint Dusnoki Ágnestől, a művelődési osztály vezető-helyettesétől megtudhattuk, az áthelyezésre sor került, ám a program gyakorlatilag nem működik. Megszűnt az orvosi, védőnői háttér,
az egészségügyi szférából nem érkezett jelzés, hogy folytatni kellene a dolgot. E feladat ellátása nem kimondottan oktatási feladat, az egészségügy támogatása nélkül kivitelezhetetlen.
Zalavári Lászlónélól, a Kisfaludy utcai Óvoda vezetőjétől megtudhattuk, az asztmás csoport nem azért nem működik, mert nincs egészségügyi háttér, hanem azért nem, mert az a csoport, amelybe az asztmás gyerekeket járatták, feloszlott, a szülők gyermekeiket máshová íratták. Hozzájuk egy egészen más csoport került.
14
( KANIZSA - 7e*tí-íeiát et&w*? )
1997. november 14.
NYOGDIJ
mmmmmmSm
Ki ne tudná, napjaink egyik szociálisan legérzékenyebb rétegét a nyugdíjasok alkotják, köztük is főként a kis nyugdíjjal rendelkezők. Egyre több idős embert látni, amint valami alkalmi munkával - papírgyűjtés, takarítás - kiegészítve próbálja meg élni szűkös körülmények között életét - miközben havonta 18-20 ezer forintból kell eltartsa magát a növekvő rezsiköltségek és élelmiszer, ruházati árak mellett. Megkerestünk néhány idős embert, arról kérdezve őket, mire elég a nyugdíjuk.
Mohácsi Jenő hatvanöt százalékos rokkantként havi tizenkilencezer forintból igyekszik fenntartani családja életét - feleségével él együtt.
- Elég ez az összeg egyhavi kiadásaikra?
- Hogy\' lenne elég?.\' Hiszen csak vásárlásra elmegy majdnem tizenötezer havonta! Aztán jön a villany, a gáz, a víz. Szerencsére Kiskanizsán élünk, a kertben elég sok mindent meg tudunk termelni magunknak ez is csökkenti a kiadásokat. De a múltkor is becsöngetett ide egy fiatalember, azzal, hogy kössünk biztosítást. Mondtam is neki, ha olyan biztosítást tud ajánlani, amit mások kifizetnek helyettütik, üsse kő - megkötöm Na erre már lehervadt, aztán sürgősen elment más helyekre -, de mit is akart ez olyanoknál, akik a kis nyugdíjukból tengetik magukat. Még azt is meg kell tízszer néznem, hogy a legolcsóbb cipőt megvehetem-e magamnak, nemhogy biztosításokra költekezzek.. És akkor nemrég azt mondták, hogy nekem milyen jó dolgom van, mert nyugdíjasként otthon csak ülök várom a postást a pénzzel, meg időnként elmegyek beszélgetni. Hát aki ezt hiszi, annak ajánlom, hogy próbálja ki, meg tudna-e élni a nyugdíjából, ha most elmenne nyugdíjba! Mert az emberek jó része azt hiszi, hogy nyugdíjasként olyan könnyű az élet. Na ja, aki addig százmilliókat sikkasztott, meg lopott, annak biztos hogy most is aranyélete van. De ha valaki becsületesen élt, dolgozott látástól vakulásig, annak most is csak a becsületes nyugdíja van meg, abból pedig nem lehet megélni.
- Mennyivel lesz jobb a megígért nyugdíjemelés után?
- Hallottam már róla, de hogy pontosan mennyivel fogok többet kapni, nem tudom. Az biztos, hogy akármennyit, jól fog jönni, hisz minden fillérnek megvan a maga helye. De annyit nem hiszem, hogy fogok kapni, hogy minden másnap fenn vacsoráz-
zam a Vigadóban. Azért szerencsém van, mert a gyerekeim segítenek Im kell valami drágább holmi - például most egy melegebb télikabát - azt megveszik nekünk, de nem várhatunk el tőlük sem túl sokat, hiszen nekik is ott vannak a saját gyerekeik, iskolások, s ma az iskola annyira ingyenes, hogy egy család fél keresete rámegy. De nem panaszkodom, élek, hál\' isten, az egészség megvan Ha az megmarad, nincs olyan nagy baj. Nem igaz?
Sipos Istvánt & Zala Volántól száza-lékolták le harmincegy évi Volánnál -illetve TEFU-nál - eltöltött munkaviszony, két gyomorműtét és egy szívinfarktus után:
- Ezerkilencszáznyolcvannyolcban, mikor a két gyomormútétemen már túlestem, elkapott egy nagyon erős szívinfarktus, melynek hatásait máig szenvedem. Marékszám eszem a gyógyszert nap mint nap, s hatvanöt százalékos rokkanttá lettem nyilvánítva. Azóta nyugdíjas vagyok, havi ti-zenhétezer-ötszáz forintot kapok Négy éve elhunyt a feleségem is, azóta egyedül vagyok, a gyerekeim családjai nélkül senkim sem lenne.
- Mire elég ez az összeg?
- Szinte semmire! Fizetnem kell a lakás rezsijét - udvari lakásban élek, a gyerekeim megvásárolták számomra, így legalább lakbért nem kell fizetnem -, de így is ki kell egyenlítenem a víz, gáz, villany számlákat, plusz a közös költség. Marad összesen talán tízezer forintom, ezt kell beosztanom élelmiszerre, néha valami ruhára, egyéb dolgokra. De nagyon drága már minden, ha veszek egy kiló kenyeret és egy liter tejet, már elköltöttem kétszáz forintot. Ezt pedig naponta meg kell vennem, hiszen élnem is kellene. De ha tovább számolok, ebben az összegben még nincsen felszámolva egy ebéd költsége, ami szintén legalább ennyibe kerül, még ha valamelyik üzemi konyhán fizetek is elő. Még nem is említettem a gyógyszerárakat, pedig egy marék gyógyszert kell beszednem minden este a szívemre, az sem kerül két fillérbe. Volán nyugdíjasaként ingyen utazhatok a buszokon, legalább ennyit megspórolok de a tízezer forintom úgy elszáll hónap végére, mintha nem is lett volna.
- Ki tudja ezt a nyugdíjat valamivel egészíteni?
- Valamikor papírt gyűjtöttem, s azt elvittem a MÉH-be, ez hozott pár forintot. De most már lietven éves vagyok, nem tudok annyit gyalogolni, mint a fiatalok Nem olyan nagyon nehéz munka a papírgyűjtés, meg annak
a kiskocsinak az elhúzása, de nem bírom már azt sem. Pedig valamikor olyan legény voltam, azért kerültem a magyarszerdahelyi rendőrőrsre, hogy azt mondták én vagyok az egyedüli, aki ott rendet bír majd tartani. Amikor meg bementem a kocsmába, mert verekedtek, inkább kifutottak onnan a bitangok. Ma meg...
- A közeljövőben várható nyugdíjemelés segíteni fog a gondjain?
- Egy kicsit igen, mert az a háromezer forint is számít majd. Mert körülbelül annyival fogok többet kapni. De ez a nyugdíjemelés is megint csak azoknak igazán jó, akiknek eddig is magas volt a nyugdíja, hisz az én tizenhétezer forintomat megemelve tizenkilenc százalékkal húszezret fogok kapni, viszont akinek harminc meg negyvenezer forint volt eddig is, az most hat, meg nyolcezerrel fog többet kapni. Szóval ezzel sem azoknak segítenek, akik igazán rászorulnak hanem a volt igazgatóknak párttitkároknak, hajbókoló Jancsiknak. Én meg továbbra is osszam be magamnak a pénzecském. Szeretném, ha csak egy évre, de azoknak is ennyi pénzből kellene megélniük, akik olyan nyugodtan kimondják odafönt, hogy ez a pénz mi mindenre elég. Vegyen havi húszezerből a Gyula Mercedes gépkocsit, meg budai kastélyt magának!
Szokol Katalint a Finommechanika vállalatától százalékolták le, jelenleg huszonegyezer forintos nyugdíjából
éldegél. Szerinte ez az összeg az éhen-haláshoz éppen elég:
- Nem több ez, mint kegyelemkenyér. A havi ötszázezres, meg egymilliós fizetéseket felvevő politikusok odadobták nekünk, mint valami koncot: - nesztek, csak aztán hallgassatok! Ezért a pénzért dolgoztam évtizedeken keresztül? Ha egy kicsit visszaszámolok, többszörösét vonták le a fizetésemből annak a pénznek, mint amelyet nyugdíjasként megkaphatok.
Ha nagyon beosztom, kenyérre meg vízre elég ez a pénz is. De azt a börtönben is kapnék, és ott nem is kell villanyszámlát, meg gázszámlát fizetnem. Mert azt elfelejtették közölni, meg nagydobra verni, hogy a nyugdíjemelés mellett nekünk is kell ilyeneket fizetnünk, márpedig ezeket is folyamatosan emelik - előre rettegek, mennyire fogják emelni az árakat január elsejével. S a gáz-, villany-, vízdíj-emelés magával hozza az élelmiszer árainak emelését - akkor pedig megmondaná valaki nagyon okos ember, liogy miként éljek meg ennyi pénzből? Mert én már nem tudom! Azt is elhiheti, hogy nem ok nélkül százalékolták le, több gyógyszert szedek mint amennyi kenyeret eszem. Meggyűlt a bajom a vérnyomásommal, a szívemmel, a tüdőmmel - s a gyógyszert nekem kell megvenni. Persze igyekszik a doktor is segíteni, olyan gyógyszereket próbál felírni, amelyekért nem kell fizetni. De ő sem tud csodát tenni, és mintliogy ilyen gyógyszer alig van már, havonta félre kell tennem háromezer forintot mindenképpen ilyenekre. Pedig az csak tabletta, attól nem lakom jól! Gyerekeim nincsenek, férjem rég meghalt, a többi rokonomra meg nem számíthatok.. Teljesen egyedül élek, igaz, hogy nincs semmim, de akkor is rettegek, hogy ezért a semmiért is meggyilkolhatnak, így mennek a napjaim, ki tudja, meddig még...
Sz.A.
JÖVŐRE JÁRADÉK
1998. január elsejétől lép életbe az időskorúak járadéka, amely a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak számára nyújt majd támogatást. A támogatást a terüleüleg illetékes önkormányzat folyósítja, és a jogosultság megállapításában is illetékes szerv. Az időskorúak járadékára az a személy jogosult, aki betöltötte 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhalárt, és havi jövedelme, illetve a vele együtllakó házastársának, élettársának jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (ez jelenleg havi 11.500 forint) 80%-át. Egyedülálló esetében 95%-át. Az időskorúak járadékára vonatkozó jogosultságot
az illetékes önkormányzat kétévente felülvizsgálja.\'Az időskorúak járadékával kapcsolatos teendőket szabályozó helyi rendelet még ezután születik meg, előkészítési munkálatai folyamatban vannak. Mint Koronczai Erzsébettől, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályának dolgozójától megtudhattuk, a járadékkal kapcsolatosan ,már húsz személy kapott értesítést, ám köztük több olyan beteg ember is van, aki még a nyomtatványok visszajuttatását sem képes megoldani, így azok begyűjtése a hivatal feladatait fogja majd szaporítani. Valószínűleg ennél több jogosult is él a városban, ennek felmérése folyamatban van.
1997. november 14. ( KANIZSA - *7e4U-teÜU e^U^ ) 15
NAPJAIK...
Ma, Magyarországon a lakosság mintegy húsz százaléka - körülbelül kétmillió ember - nyugdíjasként éli mindennapjait. Nagy embertömegről van szó tehát - olyan emberekről, akik életkoruknál fogva valamennyien választójoggal rendelkeznek. S a nagy létszámukból adódik - ha egy kérdésben egységesen lépnek fel, könnyen elérhetik céljaik megvalósítását. Tudja ezt természetesen a kormány is, ezt észrevehettük mindazon ígéretekből, melyek a nyugdíjasok jövő évi szavazatainak megszerzésére irányultak. Idetartozik például a nyugdíjemelésének kérdése is. Ebben a kérdésben először húsz százalékos emelésre hangzott el ígéret, majd tizenkilenc százalékra, s egy későbbi plusz két százalékos emelésre módosult ez... Közben a nyugdíjasok élik életüket, ki jobban, ki rosszabbul. Az utóbbi kategóriába tehetőek azok az emberek, akik hosszabb-rövidebb munkaviszony után jelenleg tizennyolc és húszezer forint közötti nyugdíjjal rendelkeznek. Három ilyen kisnyugdíjast kerestünk meg, életvitelükről, mindennapi gondjaikról faggatva őket.
Deli Anna - Annus néni - készségesen fogad, hisz - mint mondja -szürke és egyhangú életében felüdülést jelent valakivel beszélgetni, egy kicsit kiönteni mindazt, mi szívét nyomja:
- Most már közel tizenötödik éve, hogy nyugdíjba vonultam, előtte számos munkahelyen megfordultam. Nem azért, mert rossz munkaerő lettem volna - sőt, nagyon sokszor kaptam jutalmat. Egyszerűen igyekeztem oda menni, ahol többet fizettek Talán ezért van az, hogy most ilyen kevés a nyugdíjam, de nem érdemes törnöm ezen a fejemet, ennyi van és kész. Persze hogy jobb lenne többet kapni, de soha sem voltam kapzsi vagy mohó. Most egyedül éldegélek, nagy igényeim nincsenek - most már nem is várható, hogy lesznek - élni végül is megtudok ennyiből is. Persze nagy beosztással, mindent fillérre kiszámolva, de ez már csak így van..
- Mivel telnek a mindennapjai?
- Reggel felkelek, iszom egy csésze tejet vagy főzök teát. Akkor szép komótosan felöltözöm - ráérek, úgy sincs senki, aki sürgetne. Összegondolom, hogy mit kellene megvásárolnom (ennek felét kihúzom - teszi hozzá nevetve), majd elsétálok a boltba. Nincs túl messze, talán két saroknyira, mégis olyan két órán keresztül elhúzom a be-
vásárlást - közben beszélgetek ismerősökkel, leülök egy padra és élvezem a napsütést - már ha van. Ilyenkor, tél közeledtével meg mit is tudnék csinálni? Lerövidítem ezt az időt félórára, és inkább elmegyek a barátnőimhez, a gyerekeimhez. Délre azért mindig hazajövök, mert az egyik leányom befizetett számomra egy konyhán, és az unokáim egyike ilyenkor hozza el nekem az ebédet. Délután aztán ha jó az idő, ki szoktam megint ülni valamelyik padra, etetem a galambokat - vannak köztük kedvenceim is, ezek több kiflit kapnak... Ha pedig rossz az idő, itthon maradok, nézem a tévét. Vannak kedvenc sorozataim is, ezeket nagyon szeretem nézni - nem is tudom még, hogy mit csinálok a Dallas nélkül.
- Mennyire elég a nyugdíja?
- Egy nagyon szerény életre. Már nagyon régóla csak tejet vagy teát iszom reggelire meg vacsorára, így tudok spórolni az ételen, hisz a lányom fizeti helyettem az ebédemet. Takarékoskodom a gázzal is, amikor elmegyek otthonról, azonnal gyújtólángra veszem. De ha otthon vagyok, akkor is inkább jó melegen betakarózom, hogy ne kelljen felcsavarnom a konvektort -ezzel is megtakarítok pénzt. Akkor a fürdővizemet nem engedem csak úgy le - jó az arra is, hogy felmossam vele a követ. Gyógyszereken nem tudok spórolni, ott amennyit kérnek ki kell fizetnem - így inkább nem is megyek el az orvoshoz, megpróbálok egészséges maradni. A tévét is fizetem, de az egyetlen szórakozásomat jelenti. Havonta szokott is még maradni ezer forintom, ezt összegyűjtöm, és év végén, karácsonyra meglepem magamat azzal, hogy veszek magamnak néhány ruhát a turkálóban. De számlával adós még soha az életben nem maradtam senkinek. Néhanapján meglátogatnak a gyerekeim az unokákkal, olyankor nagy vidámság van, meg öröm - mindig sütni is szoktam nekik valami finomat. Van a gyerekeimnek egy kis kertjük, ahonnan szoktak hozni nekem gyümölcsöket enni is, meg befőzni. Azt az időszakot nagyon szeretem, mert nagyon finom illatok vannak - meg az unokáim is gyakrabban látogatnak meg egy kis extra lekvár reményében.
* * *
Szentgyörgyvári Istvánné szerint az egészség sokkal fontosabb, mint az anyagiak:
- A kiskanizsai tsz-ben dolgoztam le egész életemet, onnan mentem nyugdíjba is. Nincs sok nyugdíjam, ti-
zennyolcezer forint fölött van valamivel, de nekem elég. Nincs is mire sokat költenem.\' A régi ruháim jó anyagból készültek, újat nem kell vennem, hatvannyolc évesen meg mire kívánkoznék? Ami kel! - paprika, paradicsom, zöldség, krumpli, megtermelem magamnak a kertben, egy kilós kenyér három napig is kitart nálam A tejel, kis húst meg ott veszem meg, ahol a legolcsóbb, vagy levágom valamelyik tyúkomat. Tojást tojnak a tyúkok, azt sem kell vennem - a nyugdíj mellett meg eddig minden évben ültettem egy kis virágot - árvácskát, krizantémot. Ezeket eladom a piacon - nem nagy pénz, de valamicskét jelent az is. így aztán - ha szűköcskén is, de elég a nyugdíj egy magamfajta életére. Igaz, lehetne azért több is, hisz van kiadás is épp elég, de itt is spórolok, ahol lehet. Gázt például csak a tűzhelyen használok - a vőm betett egy fáskályhát, a fűtési az adja. Vizet a kútból húzok, azt megmelegítve lehet fürdeni, inni meg alig iszom a csapból. Villany - az kell, mert már az én szemem sem a régi, meg szeretek tévét is nézni.
- Mivel tölü mindennapjait?
- Mindig megvan a napi munkám, attól soha sem kellett félnem, hogy elunom magam. Ha van valamit árulnom, már kora reggel felkelek, összekészítem a piacra - aztán vagy busszal, vagy biciklivel bemegyek a városba. Délben aztán általában hazajövök, egy kicsit lepihenek majd ki a kertbe. Ha meg nincs mit árulnom, elnézek a barátnéimhoz, traccsolunk velük egy kicsit. Jól kibeszéljük az utcában lakókat! Néhanapján felkerekedek egy kicsit hosszabb útra is - a gyerekemék Zalaegerszegen laknak őket látogatom meg. Máshová már nemigen járok csak az orvost szoktam még nmglálogatni, azt is inkább azért, hogy kibeszélgessem magam az ottani ismerősökkel. De a szomszédba is átnézek néha, a Mariskához. Esténkén! bekapcsolom a tévét vagy a rádiót, azt nézem vagy hallgatom De például a Sándort nagyon szeretem, ki nem hagynám a műsorát! Amit az művel... Hetente el szoktam járni a temetőbe is, sajnos már nagyon sok ismerősöm ott lelte meg a nyugodalmát. Meg eljárok templomba minden vasárnap, az is viszi az időt. De ezeken kívül még nagyon sok mindent lehet csinálni - és kell is. Gyerekkorom óta rászoktatott az édesanyám, hogy tétlenül ne álldogáljak mai napig nem teszem ezt. Akármennyi munkával végeztem, mindig találok újat, még elkészületlent.
MEGINT NYUGDÍJASHÁZ
A közgyűlés munkáját figyelők felkaphatták a fejüket arra a heves szócsatára, melyet a november harmadikai közgyűlésen dr. Bárányi Enikő váltott képviselőtársaival a nyugdíjasház bérlakásainak bérletéről alkotott rendelet kapcsán. Ehhez csatlakozva kértük meg a képviselőasszonyt, véleményezze a testület által most megalkotott rendeletet:
- Komoly aggályaim vannak a rendelettel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy azok a nyugdíjasok, akik önkormányzati bérlakásban élnek, és valóban gondoskodásra szorulnának, akik szeretnének hasonló életkorú, életvitelű, gondolkodású emberek közösségében élni - pont ők lesznek azok, akik kirekesztődnek a nyugdíjasházból, s nem fognak tudni oda bejutni. Gyakorlatilag számukra most jelentős mértékben megnehezítették a bejutást. Egyetlen áthidaló megoldás merül fel a szerintem most rosszul elfogadott rendelet után - ez pedig az, hogy az önkormányzat a leadandó lakások forgalmi értékét úgy határozza meg, hogy cserére képes legyen a lakásbérlő nyugdíjas. Nem várható el ezektől az emberektől, hogy annyi pénzzel rendelkezzenek, hogy százezer forintokat még hozzá tudjanak toldani a lakás értékéhez. A döntés következményeivel kizárjuk azokat a fiatalokat is, akik meg tudták volna szerezni a felszabaduló lakásokat. így most kétszeres öngólt rúgtunk. Sajnos a vita során nem éreztem azt a fajta szociális érzékenységet, amely egy ilyen témában elvárható lett volna. Vannak az életnek olyan területei, ahol talán nem a gazdaságosság kell, hogy legyen az elsődleges szempont. Talán azért nem fog üresen maradni a ház... Nagy hibát követne el a testület, ha nem tudná ilyen előzmények miatt megtölteni a lakásokat.
Sz. A.
( KANIZSA - 7eúti-te??? eyásyié^)
\\WI. november 14.
A SILLO-TRIO
A Silló-gyerekek nevét kanizsai sportberkekben jól ismerik, hiszen fiatal koruk ellenére több jó eredmény birtokosai napjainkra. A trió - mely egy kislányból és két fiúból áll - a kanizsai sport szinte valamennyi területén sikeresen szerepel.
- A kerékpározás a kedvencem -kezdi mondanivalóját Silló Dorottya -, kerékpárügyességi nemzetközi versenyen korosztályomban ötödik lettem Ezen kívül úszni járok, ebben városi diákolimpián harmadik helyezést értem el. Duatlonozom, triatlonozom Számos versenyen indultam ezekben a sportágakban, s az eredményeim is rendkívül vegyesek lettek. Volt, ahol győztem, de hátrébb is végeztem már. Ezeket a rosszabb eredményeimet sem
szégyellem, hisz a sportban szerintem a részvétel a fontos, s nem csak a győzelem. Nem azt mondom, hogy olyan rossz dolog lenne győzni...
Ezen kívül kosárlabdázom is, bár ezt csak itt az iskola keretein belül. A tanulmányaimmal sincsenek gondjaim, rendszeresen neveznek tanulmányi versenyekre is, ahol elég sikeresen szerepelek. Szeretem a rajzot és a környezetet, ezekből a tárgyakból nemrég versenyen is voltam - bár nem túl fényes siker zárta a környezet versenyt.
- Negyedik osztályos vagyok, s számomra az úszás az egyik kedvenc sportág - veszi át a szót Silló Dániel. - Szeptemberben Lentiben indultam egy úszóversenyen, ott második lettem. Szeretek kerékpározni, voltam megyei
és országos versenyen is, a megyeit megnyertem, az országosan második lettem. Ezek mellett - azt hiszem -elég jó a tanulmányi átlagom is. Tavaly matematikai tanulmányi versenyen ötödik lettem, de elindultam szavalóversenyen is. Kitűnő leit az átla- \' gom. Nemrég bonyolították le a Mini ; Diákolimpia versenyeit, ahol úszásban második helyezett lettem Kosárlabdázom, tornázom - s mindebből már több jó eredménnyel rendelkezem
- Én is az úszást tekintem fő sportágamnak - ezt már Silló Mátyás, a legidősebb fiú mondja -, de emellett kosarazom, tornázom, futballozom Kosárlabdában országos harmadik helyezettek lettünk a csapatommal - ez óriási sikernek számít, hiszen több olyan csapatot is megelőztünk, melyek nagyon régi kosárlabdamúlttal rendelkező iskolákból jöttek S az, hogy az ország harmadik legjobb csapata lettünk, azt hiszem szép elismerés az egész város számára is. Megyei tornaversenyen első helyezett lettem, országos úszóbajnokságon csapatban hetedik helyre értünk be. Balatonfűzfőn egyéni bajnokságban ezüst és bronzérmet szereztem Triatlonban pedig az országban nyolcadik lettem. De ezen kívül számos egyéni eredményt tudok felmutatni. Azt hiszem, nem vagyok sem rossz sportoló, sem rossz tanuló.
- Mit tartotok a legszebbnek a sportban?
- Azt, hogy nemcsak a győzelem a
fontos, hanem a verseny, a küzdelem maga. Nagyon jó érzés együtt küszködni a társakkal, de a legszebb azért mégiscsak az, hogyha elsőként tudok célba érni. Akkor is sportolnánk, ha sohasem tudnánk nyerni, hiszen mióta űzzük sportágainkat, kevesebb bajunk van az egészségünkkel, rendszerezettebb lett az életünk. Persze jó érz.és, ha büszkék ránk, akár szüléinkről, akár barátainkról van szó.
- Vannak példaképeitek?
- Minden sportágban megvan a kedvencünk. Kosárlabdában például Michael Jordán, úszásban Güttler Károly és Egerszegi Krisztina, tornában pedig Ónodi Henrietta.
- Tervezitek, hogy egyszer majd profi sportolók lesztek?
- Egyelőre ilyenekre nem gondoltunk. Lehet, hogy a jövőben kifog alakulni a hírnév utáni vágy bennünk is, most inkább csak azért edzünk, ver-senyzünk, mert nagyon szeretjük a sportolást. De azért nem lenne rossz mondjuk NBA-sztárnak lenni...
Sz.A.
ANDRÁS NŐVÉR
Az egészségügy mindinkább elnőiesedik, nem éppen hölgyeknek való posztokon lányokat, asszonyokat látunk, akik férfi módra birkóznak meg nap mint nap feladataikkal. Nem csoda hát, ha meglepődik a beteg, s a hozzátartozó, ha a kórházi kórteremben, s a folyosón olyan fiatalemberrel találkozik, aki nővéri teendőket lát el. A városi kórház II. számú Belgyógyászati Osztálya két ilyen fiatalemberrel is büszkélkedhet. Egyikük Balogi András ekképpen mesélt magáról:
- Eredetileg kőfaragónak tanultam egy budapesti iskolában, ám gerincproblémáim miatt nem végezhetek ilyen munkát. Betegségemből kifolyólag katona sem lehetek. Amikor ez kitudódott, mindenképpen kellett valami megoldást találni. Az édesanyámnak jutott eszébe ez a lehetőség. Lehet, hogy azért, mert maga is egészségügyi pályán dolgozik, védőnő.
- Mióta dolgozik itt?
- Hamarosan egy éve lesz. Egyáltalán nem bántam meg a dolgot, az emberekkel sokkal jobban boldogulok mint a kövekkel, nem olyan ridegek. Igaz, ez egy egészen más világ, semmihez sem hasonlítható, de ezt csak az tudja, aki belülről tapasztalja meg.
- Hogyan fogadják a betegek a „férfi-nővért"?
- Van aki meglepődik, és nem nagyon tud elsőre mit kezdeni velem. Van aki nővérkének szólít, s nem tulajdonít különösebb jelentőséget a dolognak Egyesek szerint mi vagyunk a „tökös nővérek". Van, aki orvosnak hisz, és csak nehezen tudja elképzelni, hogy nővéri teendőket látok el. Összesenben én úgy érzem, szeretnek a be-
tegek, és én is nagyon szeretem, amit csinálok.
- A női vagy a férfi betegek szeretik jobban?
- Ezt így nem lehet különválasztani. Tapasztalatom szerint nagyon kedvelnek a középkorú hölgyek, és az idős bácsik akiknek olykor kellemetlen a nővérektől kérni. Persze azért nem lehet teljesen általánosítani a dolgot. Vannak olyan betegek, akik azt mondják, hogy többet érünk, mint a női ápolók Egy biztos, számomra mindennél fonto-sabbak a kórtermek lakói, itt a kórliáz-ban mindenki több szeretetre vágyik, több odafigyelést igényel, hiszen beteg. Amúgy ideges természet vagyok, de ha a betegről van szó, türelmem végtelen. Persze erre szükség is van.
- A kollégái is ennyire kedvelik?
- Olykor egyesek kihasználnak bennünket, nem mindenki nézi jó szemmel az ittlétünket. Jó lenne, Ita emberszámba vennék a segédápolót is.
- Mit szólnak a haverok a foglalkozásához?
- Van aki egyszerűen nem akarja elhinni, hogy segédápoló vagyok. Egyszerűen nem nézik ki belőlem. Mások meg azon csodálkoznak, hogy micsoda dolgokkal foglalkozunk itt az osztályon. Az a véleményük, hogy ők aztán ezt nem tudnák végigcsinálni. A kívülállók nehezen tudják elképzelni, mi mindennel foglalkozik egy segédápoló, leginkább úgy gondolják, hogy felvesszük a feliérköpenyt, és lébeco-lünk.
- Szeretne a pályán maradni?
- Mindenképpen. Szeretném ha lenne lehetőségem ez irányú képzettséget szerezni.
D.É.
1997. november 14.
( KANIZSA - teatc-teÜk egég^é? )
17
MARIA A VILLÁMHÁRÍTÓ
®»»*»®®®®»*«®®®**«®®®®»»«®®®»*®«®®®»**«®®
Fiatal, vidám teremtés, meleg barna szeme bizalmat sugároz, ő Kelemen Mária, Marcsi, a Szociális Otthon lakóinak testvére, anyukája, unokája, akinek mindenki kiöntheti a szívét, lelkét, gondja-baja megoldást lel, az ellentétek elsimulnak.
- Egy éve dolgozom hitoktató, foglalkoztató nővérként az Egyesített Szociális Intézményben. Eredetileg a tanítóképző főiskolán szereztem diplomát, emellett tanultam a veszprémi Hittudományi Egyetem kihelyezett szakán is. Mindig érdekeltek az emberek gondjai, problémái, minél esettebb volt az illető, én annál inkább szerettem volna gondján segíteni, annál jobban vonzott a feladat megoldása.
- Tanítóként az idősek között? Nem erre képezték.
- Valóban nem az idősek ellátására szakosodtam eredetileg, de gondoljon csak bele, gyermek vagy idős ember,
& ® ®
mindkettő támogatásra, segítségre szorul, mindkettőnek szüksége van arra, hogy problémái megoldásában valaki közreműködjön.
- Ön lelkészi feladatokat is ellát, miért nem felszentelt papra bízzák ezeket a teendőket?
- Az idős ember számára nagyon fontos, hogy olyan valakivel ossza meg problémáját, aki közel áll hozzá. Minden nap találkoznak velem, nemcsak lelki gondjaikkal, hanem apró-cseprő ügyeikkel is hozzám fordulnak. Egynek éreznek maguk közül, így könnyebben tárják fel a szívüket nekem, és én - mert ismerem őket -könnyebben segíthetek, mint egy kívülálló. Van, aki testvérének hisz, van, aki az anyukájának szólít, és olyan is van, aki azt hiszi, én vagyok a dédunokája. Ez egy ideig járható is, ám amikor olyan feladatok ellátását várják tőlem, ami nem az én hatásköröm, akkor kénytelen vagyok egy kicsit helyre tenni a dolgokat. Ebből nincsenek kényelmetlenségek de azért be kell tartani a dolgok rendjét.
- És ön miért nem választott a hittel jobban összefüggő hivatást?
- Amikor végeztem, bevallom, megfordult a fejemben, és volt is rá lehetőség, hogy továbbképezzem magam Németországban, de aztán a magánéle-
te & &
tem úgy alakult, hogy inkább ilyen hivatást választottam.
- Miből áll az ön munkája?
- Amellett, hogy a hittel, a Bibliával, az Istennel kapcsolatos kérdésekkel fordulnak hozzám az itt lakók akár szervezett foglalkozás keretében, akár csak beszélgetésekben, rendszeresen szervezek számukra videózásokat, ágyuk mellett felolvasok és segítem a többi munkatársammal együtt megoldani az együttlakásból származó gondokat. Az itt élő embereknek ez az otthona, itt töltik életüket, s ahogy a családtagok között is, itt, a szobatársak között támadnak olykor ellentétek Ezeket a gondokat is igyekszünk elsimítani, megoldani, amennyire csak tőlünk telik
- Hány bentlakóval foglalkozik?
- Harminchat idős emberrel. Persze ritkán az is előfordul, hogy a hozzátartozók is hozzám fordulnak.
- A foglalkozások szervezésénél mi jelenti a legnagyobb gondot?
- A hely. Sajnos itt nincs egy olyan hely, ahová mindenkit egyszerre össze tudunk gyűjteni. Az ebédlő talán alkalmas lenne, de ott nagy a forgalom, időnként orvosi rendelő, máskor ügy-felfogadó. Egyszóval nem könnyű.
- Nem okoz-e lehetetlen terhet ilyen fiatalon a mások gondjával bajlódni?
® & &
- Nem, a hit sok mindenen átsegít. Mindenki csak annyi feladatot kap az élettől, amennyivel képes megbirkózni, ha néha úgy is érzem, hogy nem tudok a kihívásnak megfelelni, ha lázadozom is, tudom, csak annyit kaptam, amennyit elbírok
- Hogyan küzdi le kételyeit?
- Amelyekre magamban nem találok megoldást, azt megosztom a családommal. Mindig van megoldás, még akkor is, ha nehéz meglelni.
- Mikor fordult a hit felé?
- Már majdnem felnőtt voltam, tizennyolc évesen keresztelkedtem meg, akkor kezdődött. Néha úgy érzem, hogy nincs más, aki nem csal meg, csak az Isten, a belé vetett bizalmam sosem rendült még meg.
- Milyen embernek tartja magát?
- Zárkózott vagyok, magamról nem igazán szeretek beszélni, engem a mások gondja érdekel, én másokat hallgatok szívesen.
- Mivel tölti szabadidejét?
- Zenét hallgatok, olvasok, vagy kézimunkázom. Bármilyen hímzéssel foglalkozom, amíg a minta kivarrásá-ra ügyelek, arra, hogy a lehető legszebb legyen, nem foglalkozom mással. Ez számomra a legpihentetőbb dolog, ilyenkor a gondok lassanként eltávolodnak tőlem.
D. É.
MÁSODIK OTTHONUK
Több mint három évtizede működik a város legrégebbi nyugdíjas klubja, valamivel több mint félszáz idős ember második otthonaként Strazsek Botondné, a klub vezetője mesélt lapunknak az intézmény mindennapjairól, terveikről, örömeikről.
- Miért választotta ezt a pályát?
- Család nélkül nőttem fel, eredetileg fodrász szerettem volna lenni, de abban az időben ehhez a pályához protekció kellett, ezért aztán férfi szabónak tanultam. Közben férjhez mentem, megszületett a gyermekem. A gyermekvédőkhöz hívott az akkori vezető, dr. Kiss Lajos. Öt éven át dolgoztam ott. Amikor a fiam iskolába került, egymüszakos állást kerestem, igaz, eredetileg bölcsődei gondozónő szereltem volna lenni, de akkor erre éppen nem volt lehetőség, így kerültem a klubba. Hogy az itt adódó feladatokat el tudjam látni, tanulnom kellett, tanfolyamokra, továbbképzésekre jártam.
- Hány idős embert lát el a klub?
- Ötven klubtagunk van, és hatvanan hordják innen az ebédet.
- Növekszik ez a létszám?
- Bármilyen furcsa, nem. Az ember azt hinné, hogy elöregedő városunkban egyre többen jelentkeznek a klubba, de nem így van. Az utóbbi években az emberek egyre zárkózottabbá váltak, ottlionaikba húzódnak.
- Milyen a klub nyitva tartása?
- Nyolctól tizenhat óráig vagyunk nyitva, szombaton és vasárnap és természetesen ünnepnapokon is, hiszen vannak itt olyan klubtagok, akihu^k mi vagyunk a családja, mert az övéi vagy messze vannak vagy már nem élnek
- Férfiak vagy nők járnak többen a klubba?
- Többen vannak a nők, de a jelentkezők között egyre több a férfi. Az egyedül maradó idős férfiak többnyire nem képesek ellátni magukat, a főzés, a mosogatás, a bevásárlás megoldhatatlannak tűnő feladatok elé állítja őket, ezért is jönnek hozzánk. A nők inkább az egyedüllét ellen. Idős korban egyedül maradni mindenkinek borzalmas, mi itt igyekszünk enyhíteni az egyedüllét fájdalmát, a másik elvesztése felett érzett kínt.
- Mivel töltik itt az időt a klubtagok?
- Újságot olvashatnak kézimunkázhatnak, beszélgethetnek, megoszthatják egymással emlékeiket, tapasztalataikat. A vallásos klubtagoknak van módja arra, hogy hitükről, a Bibliáról szervezett foglalkozás keretében beszélgessenek Délutánonként kártyázni szoktunk, ebbe a klub dolgozói is beszállnak.
- Milyen ünnepeket ülnek meg közösen?
- Névnapokon egy-egy szelet csokoládéval köszöntjük az ünnepeltekel, régen virággal is köszöntöttek bennünket és egymást is, de mostanra ez már megfizethetetlen számukra. Természetesen van karácsonyi ünnepség is, minden klubtag kap egy kis ajándékot, ennek költségeit a pince bérbeadásából fedezzük.
- Szövődnek-e szerelmek a klubban?
- Igen, bár ezt a szerelmet már nem lehet a húszévesek szerelmével mérni, de volt már olyan klubtagunk, aki itt talált öreg napjaira társat. A magány egyes embereket önmagába zár, má-
sokat nyitottá tesz a másik ember problémáira, a másik ember érzéseire.
- A Zrínyi utca 40. eredetileg nem erre a célra épült...
- Valóban nem, az eredetileg egy polgárház, de mi ennek is örülünk Igaz, ránk férne egy kis szépítés, ha más nem, legalább új bútorok, amelyek kényelmesebbek, de lehet, hogy ezek a mostani rozogák már csak akkor lesznek kicserélve, mire mi is idekerülünk Persze próbáljuk a szűkös keretekből szépíteni az intézményt, hiszen az idejáróknak ez a második otthona, és ki ne szeretné napjai nagy részét egy szép környezetben eltölteni.
- Hogyan lehet valaki a klub tagja?
- Bejön, jelentkezik, egy orvosi igazolás és a nyugdíjas szelvénye szükséges hozzá.
D.É.
18
KANIZSA - leatc-UÜU
1997. november 14.
HETVENÉVESEN IS GYŐZNI TUD
Acs Pista bácsit szinte minden hazai kerékpározásban járatos sportember ismeri. Lapunk is több alkalommal adhatott hírt eredményeiről, még napjainkban is, hisz Pista báesi az „öregember -nem vénember" elvet vallva nálánál húsz, harminc évvel fiatalabbakat megszégyenítve áll fel még ma is a dobogó különböző fokaira kerékpárversenyek eredményhirdetésekor.
válogatott mellett edzhettem. De persze mindig kerékpáron járt az eszem, és azzal jártam még munkába a nyugati pályaudvarra is. \'50-ben hazajöttünk, s úgy gondoltam, hogy meg kellene alapítani Nagykanizsán is a kerékpárszakosztályt. Sikerült, a felsőbb vezetés áldását adta az ügyre - s egészen \'82-ig az általam alapított szakosztályban versenyeztem. Ezt követően a Bányász, is megalapította a maga egyesülelét - s a nálunk jól szereplő fiatalokat rendre odavitték. Mindig újra kellett kezdenem a fiata-
- Hogy\' is kezdődött mindez?
- 1943-ban, pontosan ötvennégy éve kezdtem el sportolni, az akkori levente keretein belül. Először allétizáltam. de negyvennégyben szerveztek egy járási kerékpárversenyt - ezen elindultam és megnyertem. Pedig az. nem a mai országúti verseny volt! Sokkal inkább terepversenynek minősült, hisz a Magyar utca végén indultunk el, be az erdőbe — aztán valahol a régi hetesen bukkantunk ki. s onnan vissza a célig. Rá egy hónapra a levente hadlestbajnokságon összesítés -ben harmadik lettem. Ekkor alakult ki bennem a kerékpár iránti szeretet, bár ettől függetlenül megmaradtam az allélikánál. Felkerültem Pestre, ott egy szakszervezeti kerékpárversenyen lettem úgy második, hogy csak egy igazolt versenyző tudott megverni. Ez a verseny direkt csak amatőröknek szólt. így ő elviekben el sem indulhatott volna. De még ő is csak úgy tudott nyerni egy másodperccel, hogy nem ismertem az Mai - akkor kerültem fel Pestre életemben először -, s szóltam neki, hogy menjen előre, én meg követem - mutassa az Utat. Ebben az időben én már igazolt atlétája voltam a Testvériség Sportegyesületnek, ahol számos
lókkal való foglalkozást, de ma azt mondom, hogy megérte. Ezt a foglalkozást \'82-ig vittük, ekkor a pártbizottság elhatározta, hogy összevonják a Bányászba a szakosztályunkat. Ott meg négy év múlva felszámoltak minket. Én azonban folytattam tovább - biciklim volt, így a seniorok közölt sok versenyt megnyertem. Volt olyan versenyző, hogy azért nem indult el. mert azt mondta, hogy úgyis tudja, hogy én nyerek - akkor meg ő minek oda?
Sose felejtem el, egy fóti versenyen jó alaposan elhúztam a mezőnytől. Körülbelül hat kilométerre a céltól viszont lelyukadtam. Aki ült biciklin, az tudja, hogy lyukas gumival kerekezni kínkeserves dolog. Ennek ellenére tekertem tovább, s be is értem a célba elsőként. Amikor beért a második, s látta, hogy lelyukadtam útközben, elkezdte vakarni a fejét, hogy ha ezt tudta volna, belehúz - s akkor minden bizonnyal ő győzött volna. Talán az egyik legnagyobb élményem volt, mikor \'75-ben először kerültem ki a senior világbajnokságra. Ott már nyolcvannégy kilométeres távol kellett teljesíteni, s eleve óriási hátrányban voltam, hisz a profikhoz képest mi alig versenyzünk. Ennek ellenére a középmezőny-
ben végeztem, s ezt nagyon jó eredménynek tartom mind a mai napig. Utána csak háromévente mehettem ki - a rendszer csak ilyen időközökben adott útlevelet. Legutoljára idén kerültem ki. s azt lehet mondani, hogy most értem el az eddigi legjobb helyezésemet - huszonegyedik lettem. De annyival ott könyebb volt a. dolgom, hogy a magyar gyakorlattól eltérően nem kellett ötvenévesekkel kiállnom, hanem ötéves intervallumokkal van felosztva a mezőny. Hogy újra mikor tudok kimenni, fogalmam sincs, hisz teljesen saját költségen kerülök ki, engem már az égvilágon senki sem támogat. A nyugdíjból, meg nem sokat tudok félretenni. Október ötödikén a székesfehérvári magyar Senior bajnokságra utaztam el. ott én voltam a legidősebb versenyző, a többiek inkább ötven körüliek voltak. Ennek ellenére harmadik lettem. Idén ez volt az utolsó versenyem, s még ezt megelőzően megnyertem a Zala Kupát is.
- Lehet arra válaszolni, hogy miért kezd el valaki kerékpározni versenyszerűen\'.\'
- Mást nem tudok mondani, minthogy szeretetből. Mindenkinek megvan a saját hobbija, van. aki horgászni szerel, vannak súlyemelők például - én jobban szerettem az atlétikánál a kerékpárt. Ez mellett maradtam meg, s ezt szeretném csinálni mindaddig, míg az egészség engedi. Ezt csak szeretetből csinálom, mindegy, hogy mennyibe kerül. Meg az egészség is megkívánja.
- Ha már az egészséget említette, mennyiben játszik szerepet az egészséges életben a kerékpározás?
- Nagyon elősegíti, hisz egy sportoló egész más ember egészségileg és szellemileg is, mint mások. A kerékpáros tanítványaimat is mindig arra oktattam, hogy a sportoló mindig egy fokkal műveltebb a nem sportolóknál. Másodsorban egy sportoló -lényegtelenül, hogy milyen sportot űz - fizikailag megterheli a szervezetét. így természetesen ellenállóbb is lesz Állandóan halljuk a rádióban, televízióban, hogy a fiatalok nagy hányada nem válik be katonának. Erre csak azt tudom mondani, hogy ez természetes is. hisz nem sportolnak. Aki csak teheti, az sportoljon, hisz egész más az életfelfogása, egészsége egy sportolónak, mint aki diszkóba meg csavarogni jár csak.
- Saját gyerekeit is ennek szellemében nevelte?
- Igen. megpróbáltam mind a négyüket. Nagyon fontosnak tartottam, hogy az iskola mellett mindenképpen valamilyen sporttal foglalkozzanak, hisz, ép testben ép lélek - és ez nagyon igaz közmondás. Mert aki csak a tanulással törődik, abból soha sem lesz igazi ember, mert egy idő után veszi észre azt, hogy elhanyagolta magát -. s akkor fog kétségbeesetten kapkodni mindenféle tabletták, meg szalonok után, s közben meg a tanulást mulasztja el. A kettői mindig együtt kell végezni, lehetőleg teljes odaadással.
- A többi sporthoz viszonyítva hová helyezné egy képzeletbeli sorrendben a kerékpározást?
- Szerintem a legnehezebb fizikai sportág a kerékpározás. Mondjuk nehéz a súlyemelés is, de ott csak egy pillanatnyi terhelésről, van szó. Nálunk pedig mondjuk száz kilométert kell letekernünk, harmincas - negyvenes tempóban. Ezt semmilyen másik sporthoz nem lehet hasonlítani. De itt Magyarországon sajnos rettentően el. vagyunk maradva a nemzetközi színvonalhoz képest. Nem olyanok az edzéseink, nincsenek megterhelve eléggé a magyar sportolók. S ez nemcsak a kerékpározókra igaz, hisz a mostani egy-hét (Magyarország-Jugoszlávia) fényesen bizonyítja, hogy labdarúgásban is valahol a rangsor legvégén kullogunk. Ha egy magyar labdarúgót kivisznek nyugatra, nem tud megélni. A mi sportolóink épphogy csak fenn vannak a pályán. Talán hosszú évek múlva előreléphetünk. Esetleg...
Sz. A.
1997. november 14.
KANIZSA - VeaU-Utái eyévpéy
19
Nem nőies pálya az orvosi, s a gyógyításnak is vannak olyan ágai, amelyek nem kimondottan nőknek valók, mégis egyre több nő dolgozik ott. Ilyen pálya a neurológia is, amelynek csínját-bínját immáron második éve tanulja dr. Varga Zsuzsanna, a városi kórház Neurológiai Osztályának fiatal orvosa.
- Egy Somogy megyei kis faluban, a hímzéseiről híres Buzsákon születtem, majd a fonyódi gimnáziumban érettségiztem. Nagyon szép évek voltak azok, igazán élveztem őket. Elsőre felvettek a pécsi orvosi egyetemre, az ott töltölt évekre is szívesen emlékszem vissza, hiszen kevés dolog lehet olyan jó, mint felnőttként diáknak lenni...
BELÜLRŐL EGESZÉN MÁS VILÁG
- Miérl leli orvos?
- Gyermekkori élmények hatására választottam ezt a pályát, betegként tetszett meg a gyógyítás világa, amelyről ma már tudom, egészen más, mint azt akkoriban gondoltam. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy csalódtam, mert nem így van. Egy pillanatra sem bántam meg a pályaválasztásomat, csupán azt, hogy belülről egészen más világ ez, mint azt sokan gondolják.
- Mikor döntött a neurológia mellett?
- Ötöd-hatod évben kell mindenkinek meghoznia ezt a döntést, akkor döntöttem én is. Emlékszem, akkoriban több csoporttársam is meglepődött a választásomon. Véleményem szerint ez az egyik legszebb része az orvostudománynak. Egzakt ága ez az orvoslásnak, a tünetek alapján nagy bizonyossággal következtethetünk a betegségre, és a betegeink is jól gyógyíthatók, természetesen ez azért függ az alaphelyzettől is. Ha valaki azt a szót hallja, ideggyógyászat, többnyire az agyvérzés, illetve a fejfájós betegek jutnak eszébe. Ennél azért többről van szó.
- Mennyivel igényelnek több tö-
rődést az önök betegei, mint a többi beteg?
- Ezt összehasonlítani nem igen lehet, de egy biztos: a nálunk ápolt betegek igénylik a törődést, a kedvességet. Ezektől a betegektől gyakran tartanak az emberek, állapotuk kétségbeejti a nagy többséget, de én szeretem azt amit csinálok, örömmel törődöm velük. A mi betegeink állapota többnyire súlyos, betegségük összetett, az ideggyógyászati problémák mellett gyakoriak az egyéb belgyógyászati bajok, magas vérnyomás, szívproblémák, cukorbetegség. Ezek az emberek folyamatos gondozást igényelnek.
- Nem túl sok feladat-e ez egy kezdőnek?
- Az ügyeleti teendők nem kis fizikai állóképességet kívánnak, s egy kezdő csak egész emberként képes ellátni az itteni feladatokat. A negyvennyolc ágyas osztályon többnyire negyven ágy foglalt, és az osztályon vetem együtt négy orvos dolgozik. A fekvőbeteg-ellátás mellett szakrendelés is folyik itt, ami szintén egész embert kíván.
- A férje is orvos. Hazaviszik kórházi gondjaikat?
- Valóban orvos a férjem, és én
úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy többnyire orvosnak orvos a párja, hiszen a hivatásunk ránk rótta terheket csak egy olyan ember érezheti át, aki maga is megtapasztalja. Igen, hazahordjuk gondjainkat, otthon átbeszéljük őket, és. megvallom én sokat tanulok ezekből a beszélgetésekből.
- Mennyi idejük van egymásra?
- Igyekszünk az ügyeleti időket úgy beosztani, hogy egyszerre ügyeljünk, és egyszerre legyünk szabadok. Ez egyelőre egy bevált módszer.
- Van ideje háziasszonykodni?
- Önálló háztartást vezetek, többnyire ízletes egytálételek kerülnek az asztalra. Főzni tudok és talán szeretek is, de sajnálom rá az időt. Többnyire csak hétvégéken vagyok a konyhában.
- Kevés szabadidejét mivel tölti?
- Idégennyelvíí szaki roda Ima t és szépirodalmat olvasgatok, megpróbálok minél többet mozogni, aero-bicozom, futok. A mozgáskényszer még a középiskolás évekből maradt rám, amikor versenyszerűen kézilabdáztam, az egyetemre ebből már csak diáksportköri részvétel maradt.
D.É.
Egy pályakezdő orvos sorsa sohasem könnyű. Az egyetem évei után jönnek a munkahelykeresés, a lakás, a berendezkedés gondjai, majd az éveken át tartó felkészülés a szakvizsgára. Hogy ki mennyi mindent sajátíthat el a munkahelyén, adottságai mellett az adott hely sajátosságaitól is függ. Beszélgetőtársam, dr. Horváth Judit a városi kórház II. Belgyógyászatának fiatal orvosa megtapasztalhatta már ezeket a dolgokat, hiszen mielőtt Nagykanizsára került, Komlón dolgozott.
- A családom fele egészségügyi dolgozó, édesanyám kisgyermekko-
A GASZTROENTEROLOGIA VONZÁSÁBAN
romban a kórházban dolgozott, ma orvosi aszisztens. Talán ez volt az az élmény, ami engem elindított ezen a pályán.
- Kanizsai származású?
- Nem, Kaposváron születtem, a középiskoláimat is ott végeztem, majd a I\'OTÉ -n szereztem diplomát. Igaz, nem elsőre vettek fel, ezért mint segédápoló helyezkedtem el az egyetem által kijelölt intézményben, s a három műszakban végzett munkám mellett rendszeresen bejártam az egyetemre felkészítőre. Biofizikát, kémiát, biológiát tanultunk, majd év végén vizsgát teltem, annak az eredménye és a munkahelyi véleményezés alapján, külön felvételi nélkül Jutottam be az egyetemre.
- Eredetileg is belgógyász szeretett volna lenni?
- Nem, gyermekoi-vosnak készültem, majd a gyermekintenzív osztályon szerettem volna elhelyezkedni. Később egyértelműen az intenzív osztályon végzett munka vonzott, aztán beláttam, nem nőnek való feladatok ezek. Mivel ezekhez a dolgokhoz legközelebb a belgyógyászat áll, emellett döntöttem. Amikor
idekerültem, volt módom bepillantani mindkét belgyógyászati osztály munkájába, és a II. sz. Belgyógyászatot választottam. Megvallom, a kardiológia kissé távolabb áll tőlem, viszont a gasztroenterológia a szívemhez nőtt.
- Mi vonzotta ebben?
- A pálya racionalitása. A gyomor és a bélrendszer betegségei, a hasnyálmirigy és a máj problémái régóta foglalkoztatnak, szívesen tanulom ezt.
- Hol kezdett dolgozni?
- Az egyetem után Komlón helyezkedtem el. Az ottani kórház sokkal kisebb, mint a kanizsai, kevesebb dologra van lehetőség. Arról nem is beszélve, hogy Komlóhoz képest egy világváros Kanizsa, a maga pezsgő életével.
- Eszerint szereti ezt a várost?
- Igen, megszerettem, szeretnék itt letelepedni, szeretem a szép épületeket, azt, hogy hangulata van ennek a városnak:
- Ha jól értem, még nincs önálló otthona?
- Valóban nincs, a férjemmel, aki szintén orvos, az intenzív osztályon dolgozik, a szállón, két szobá-
ban lakunk. Reményeink szerint hamarosan lesz. saját otthonunk, természetesen szülői segítséggel.
- Hány éve Van még a szakvizsgáig?
- 1999-ben szakvizsgázom majd, ha minden jól megy. Addig szeretnék családot, legalább egy gyermeket, a férjemmel úgy beszéltük meg, hogy ő a „karrierjét" építi, én a családot vállalom.
- Két orvos élhet-e a klasszikus értelemben családi életet?
- Az ügyeletek miatt elég nehéz közösen eltölthető időt találni, de talán nem megoldhatatlan. A klasszikus háziasszonykodás is csak nehezen kivitelezhető, idő hiányában csak ritkán sikerül többfogásos ételeket készíteni, esténként gyors vacsoraételeket készítek, vagy hideg kerül az. asztalra. Igaz, nem is vagyok egy nagy szakács, de. már tanulok főzni. Eddig nem igazán volt erre szükség, az. egyetemi évek alatt nincs is rá idő, otthon meg a testvérem volt a szakács, aki hivatásszerűen foglalkozik a főzéssel.
D. É.
20 —t ^ KANIZSA - 7eAtc-teláí c^Uf 1997 . november 14
EGY ÉVTIZED A CSALADOKÉRT
Tíz éve, amikor a nagykanizsai Családsegítő Központ megalakult, a családok, a bajbajutottak segítésének ez a formája még mm Volt mindennapos.
- 1987. október elsején alakult az intézmény, részben társadalmi okokból. Amikor mi indultunk, akkor még csak az Alföldön és Budapesten voltak családsegítő központok. Az első két év a módszertani útkeresés időszaka volt. Abban az időben nagyon sokat dolgoztunk a tömegkommunikációs eszközökkel, mindent megtettünk, hogy „belopjuk" a köztudatba, hogy már Kanizsán is van családsegítő központ. A korábban megalakult intézményektől természetesen kaptunk segítséget, de a helyi sajátosságok nagyban befolyásolják a munkánkat, és erre előre nem lehet készülni — meséli a kezdetekről dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő Központ vezetője.
- Ön hol dolgozott azelőtt?
- A klinikámban dolgoztam, de mindig vágytam arra, hogy megpróbáljam az új utakat, új teriileteket.
- Miből áll az ön munkája?
- A vezetés feladatai mellett a családsegítők munkájában is részt veszek, pszichológusi feladatokat is ellátok, szakértői munkát látok el, alkalmassági vizsgálatokat végzek. Nekem nagyon fontos, hogy még akkor tudjak segíteni, amikor még nincs szükség orvosra. A szakmai munka mellett komoly részt vállalunk a dél-dunántúli régió, Tolna, Baranya, Somogy és természetesen Zala családsegítő központjainak szervezendő szakmai összejövetelek, továbbképzések előkészítéséből.
- Ön szerint milyen egy jó vezető?
- Egy vezető feladata, hogy összefogja a keze alatt dolgozó teamet, hogy összes munkatársára egyenlő elvárásokat fogalmazzon meg, hogy olyan légkört biztosítson, ftmely lehetővé teszi a minél
magasabb szintű munkavégzést. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert a rossz légkör nagy pszichés terhet ró a munkatársakra, és mi amúgy is többnyire olyan emberekkel találkozunk a munkánk során, akik rengeteg lelki gonddal is küzdenek.
- Hogyan lehet valaki egyszerre kívülálló és empatikus a másik ember problémájával?
- Az empátia nem azonosulás, nem szabad azonosulni a segített problémájával. Nem hiszem, hogy az segíteni tud, aki együtt sír a síróval. A mi feladatunk az, hogy az utat mutassuk, azt az utat, amely a hozzánk fordulónak a legjárhatóbb. Egyébként ezekre a dolgokra mi tréningeken készítjük fel a munkatársainkat.
ma Klub szervezése. A leendő és gyakorló anyukák nagyon szívesen jönnek a klubba, hiszen számos olyan kérdésre kapnak választ, amelyet olykor fel sem mernek tenni. A szülész szakorvosok mellett találkozhatnak védőnőkkel és társadalombiztosítási szakemberekkel is, akik az éppen aktuális változásokról is tájékoztatják őket. A Kismama Klub ad keretet az apás szülésekre való felkészüléseknek, és természetesen találkozhatnak gyermekgyógyász szakemberrel is,
- Mi a feladata a mentálhigiénés népfőiskolának?
- Tizenhárom-tizenhat éves fiatalok gondjait próbáljuk megoldani,- önismereti tréningekkel, játékokkal, személyiségfejlesztő programokkal.
- Mielőtt a Családsegítő Központ munkatársa lettem, bölcsődei gondozónő voltam. Munkám során sok család életébe nyertem bepillantást, és már akkor is nyilvánvaló volt, rengeteg család küzd gondokkal, olyanokkal is, amelyeket önerőből képtelenek megoldani. Megvallom, örömmel töltött el tíz évvel ezelőtt, hogy születőben van egy intézmény, amely a fent említett problémák megoldására lesz hivatott. Űrömmel jöttem ide, s ma sem bánom már a pályamódosítást - meséli Vukics Józsefné a kezdetekről.
- Ha valakinek gondja akad, miként fordulhat a családsegítőkhöz?
- Önkéntességi alapon működik a dolog, ha valaki segítséget kér tőlünk, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk segíteni őt. Elvünk az, hogy nemcsak lehajolunk, hanem felemelni igyekszünk a segítségre várót.
- Milyen gyakran találkoznak a segítségre várókkal?
- Az mindig a problémától függ, van, aki hetente jön, de van olyan is, akivel egy hónapban csak egyszer találkozunk.
- Milyen feladatokat lát el?
- A családsegítés általános feladatai mellett az egyik, számomra nagyon kedves feladatom a Kisma-
- Én valamivel később kerültem a Családsegítő Központba, az 1991-ben megszűnt Ifjúsági Házból. Akkor ez a választás kényszerpályának tűnt, ma már nem bánom. Azóta már sikerült szociális munkás diplomát is szereztem, ami a napi munkavégzésemet is segíti -mondja el Nagy János.
- Milyen férfiként ez a pálya?
- A mintakövetéshez fontos, hogy a segítségre várók férfiakkal is találkozhassanak, arról nem is beszélve, hogy van néhány feladat, amellyel egy férfi könnyebben megbirkózhat. Gondolok itt például a hajléktalanokkal összefüggő feladatokra. És vannak olyan segítségre szorulók is, akik a problémáikat csak férfival tudják megosztani.
- Ön hogyan ítéli meg az itt végzett munkát?
- Nem vagyunk mindenhatók, az itt jelentkező gondok mindegyikét nem tudjuk egyedül megoldani, ezért is igyekszünk a többi segítő intézménnyel együttműködni.
- Házon belül is bővül az önök feladatköre a gyermekjóléti szolgálat feladataival. Mit jelent ez?
- A gyermekjóléti szolgálatok feladata a gyermekek testi, lelki egészségének megőrzése, a gyerekek veszélyeztetettségének megelő-
zése, az észlelő rendszer működtetése. A családból kikerült gyermekek visszahelyezése.
- Ezek szép szavak, de mi rejlik mögöttük?
- Ha a dolgok pénzügyi vonzatára gondol, nem tudom milyen anyagi kondícióink lesznek a feladatok megoldásához, de ezeket a dolgokat törvények szabályozzák majd. Ha arra gondol, hogy a családsegítőknek nem lehet feladatul szabni a társadalmi problémák megoldását — igaza van~
- Az akkori tanács gyámügyi osztályán dolgoztam, hivatalból kerültem át a tíz éve megalakult Családsegítő Központhoz. Újszerű pálya volt ez az addigi feladataimhoz képest, de nem bántam meg a döntésemet - mesél dr. Bátki Erika a kezdetekről.
- Változott-e az elmúlt tíz év alatt feladatai összetétele?
- Munkám elején rengeteg válással volt dolgom, mára csökkent a válások száma, de ez sajnos nem arról szól, hogy nagyobb lenne a harmónia, a béke a családokban, hanem arról, hogy az. emberek nem tudják finanszírozni a válást, és a külön életvitelt.
- Ön végez itt jogsegélyezési feladatokat is?
- Jogi végzettségem felhatalmaz erre, és bizony a hozzánk forduló ügyfeleknek sok gondjuk-bajuk van a jogszabályok útvesztőivel, igyekszem segíteni, ahol tudok. Előfordul az is, hogy egy hivatalos levelet, egy kérvényt kell megfogalmazni, és ebben az emberek gyakran járatlanok. Vannak olyanok, akik gyermektartási ügyekkel fordulnak hozzám. Az a tapasztalatom, a legtöbb embert megriasztja a bíróságon való megjelenés ténye, nem tudják hogyan kell viselkedniük, mik a jogaik, kötelességeik. Ebben is igyekszem segítségükre lenni.
- Ingyenes szolgáltatás ez?
- Ha a probléma nem kíván ügyvédi közreműködést, és házon belül megoldható, akkor igen. i
D. É.
1997. november 14. -j-, KANIZSA - nUuUu,-&**cf 21

A duó egyik fé le: A duó másik fele:
a NÁDAS a BONCZ
Volt egyszer egy kituno humorista-páros. Ez a duó sziporkázó ötleteivel, érzékeny, lényegretörő eniberáb rázol ásóval, remek paródiáival könnyesre nevettette közönségét. Ma már nincs Markos-Nádas-duó, ma már Markos— Selmeczi (lásd Szatelit) és Nádas-Boncz-páros van. Utóbbival kanizsai vendégszereplésük alkalmával beszélgettünk. A duó egyik fele: Nádas György, a fiatalon, súlyos betegségben elhunyt kituno zeneszerző. Nádas Gábor fia. A beszélgetés témája pedig a humor, a humorista mai munkája.
- Lehet arról beszélni, miért szűnt meg a Markos-Nádas-duó?
~ Nyugodtan beszélhetünk róla. Szerintern azért, mert mi tíz éven keresztül nagyon-nagyon össze voltunk zán\'a, állandóan dolgoznunk kellett. Aztán az ember akkor okos, amikor egészségesen megérzi ltogy ennyi volt. Éti úgy érzem, ebben tényleg ennyi volt, de lehet, hogy egy-két esztendő múlva megint lesz valami. A tiílzott hajtás, még ez is legyen, az is. amaz is. még tovább, tovább, gyengébb produkciót eredményezhetett volna, és azt a nimbuszt, amelyet - nem mi - a közönség körülöttünk kialakított, nem szabad lerombolni.
- Ön most Boncz Gézával dolgozik együtt. Közösen írják a számaikat?
- Abszolút közösen. A Géza nagyszerű alkotó ember. Önmagából építkező, én inkább gegelni szeretek hozzá, de ezek kiegészítik egymást:
- Milyen témákat szeret ma egy humorista?
- Ez jó kérdés... Bármit, csak ne politika legyen. Nyilván egy picit muszáj reflektálni arra. hogy kinek mi a véleménye a politikával kapcsolatban, de inkább az emberi butaságokat, a kisemberek gondjait választják témául - a természetgyógyászattól kezdve a nadrágfelvarrásig minden olyan szélsőséggel foglalkozunk, amely érint egy középpolgárt.
- Kihangsúlyozta, hogy politikáról nem beszélnek. Nem érdemes? Vagy.más oka van?
- Sokkal nagyobb dolog volt politikáról beszélni, amikor egypártrendszer volt, mert akkor mi hősöknek voltunk kinyilvánítva. Most viszont azt érzem, hogy egy többpárti rendszerben - tényleg egy demokráciában - nincs értelme viccelődni egyik párttal, másik párttal. Mert mind-
egyik pártnak megvan a maga bázisa, és ezt ők megteszik a parlamenten belül... Mi csak nyugtázzuk, hogy mi történik, esetleg néha egy-egy vicc kikerül, abból három-négy percig tudunk élni.
- Hol láthatók Önök a közeljövőben együtt?
- Ha minden igaz. ősszel indul közös műsorunk az MTV l-es csatornáján „Rézgálic" címmel. De ha nem igaz, mert ma a Magyar Televíziónál minden megtörténhet, akkor ugyanazzal a műsorral egy másik csatomán találkozhatnak. Valahova biztosan el fog kerülni.
- Rádiózás?
- Rádiókabaré van, de egyre nehezebb a kihívás, mert a rádiókabaré megköveteli a politikai indíttatásokat, és ahogy már említettem, mi ezt nem szeretjük.
- Mennyi fellépésük van egy-egy hónapban, amikor el tudnak menni a közönséghez?
- Mit vár tőlem? Szerénytelen legyek, szerény vagy őszinte ?
-Utóbbi...
- Kevés. Nagyon meg kell küzdeni ma már a közönségért, és .... ennyit tudok mondani... Tíz évre visszamenően, visszavetítve J/JO-e a fellépéseink száma...
- Mitől jó ma egy humorista? Mit kell tudnia?
- Nagyon egyszerű a válasz: a közönség nevessen és szórakozzon... És igyekezzék ne az altesti humorral foglalkozni...
- Ön a kabarén, humoresteken kívül folytat más tevékenységet is?
- Muszáj. Ezer dologgal kell foglalkoznom ahhoz, hogy fenntartsam a két gyermekemet, magamat, az édesanyámat, valamint a két elvált feleségemet meg a kedvesemet. Háttérmunkát végzek a show-business környékén. Ha egyszer lesz egy kis szerencsém, akkor meg tudom teremteni a saját magam körzeti rádióját, ahol lakom. Ezt szeretném, de most még nem sok esély van rá, mert rettentő nagy a hiéna-harc a piacon. Viszont ősszel megjelenik az új anyagunk, a hidas Matyi című lap megalakult kiadójának ez lesz az első kazettája. .
- Szabadidejét hogyan tölti?
- Igyekszem aludni és a két gyermekemmel foglalkozni. Ennyi az életem. Ugyanúgy élek. mint bárki más.
Nádas György kedvencei
Mi az Ön kedvenc országa?
- Amerika egyik állama, Hawaii. Egyszer volt szerencsém ott lenni két hétig öt évvel ezelőtt, azóta is vágyom vissza. Ha minden igaz, Géza barátommal februárban visszatérünk oda.
...könyve?
- Kerouac „Úton" cfmű regényét még 14-15 évesen olvastam először, amikor az ember még nem érti ezt. Aztán utána három-négy évente újraolvassa, és kezd kiábrándulni az életből...
...filmje?
- Nagyon sok filmet nézek. Talán a „Schindler listája".
...autója?
- Most is egy Seat Cordobában ülök, amelyet imádok, egyébként BMW-rajon-gó vagyok.
...állata?
- Kutyái nagyon tartanék, de nem tudok, mivel kis helyen lakom. Macskám három volt, szerettem őket. Minden állatul szeretek, még a kollégáimat is...
...sportolója?
- Nagyon nagyra tartom Egerszegi Krisztinát, de Kovács Ágit is most már. Egyébként szerintem Balczó Andrástól kezdődik az igazi magyar hitsport. amikor az ember az életét teszi rá
...politikusa?
- Ki az, aki szimpatikus igazából mint politikus? ...Nagyon kedvelem Jánosi Györgyöt.
...évszaka?
- Még nem nyár, mái\' nem tavasz. ...színe?
- Vidám zöld. ...itala?
- Könnyű borokai fogyasztok. ...kollégája?
- Boncz Géza. Nála jobbat most egyelőre nem tudok mondani.
...szerzeménye?
- Azt mindig a közönség dönti el. ...kérdése?
- Mikor lesz vége a riportnak? És hol a pénztár?
Horváth Ilona
Évek óta jelen van „kabarétör-ténelmünkben" a duó másik fele: Boncz Géza. Ha nem is olyan látványosan, mint Hofi, Sas vagy Gálvölgyi, de „számolnunk" kell vele folyamatosan. Sinkó Péter, a műfaj szintén jeles képviselője Bnnczot a „kabaré Mikes Kelemenjé"-nek nevezte egy rádióműsorban, hiszen levelei ma már a „kabarémúzeum" emlékezetes darabjai. Boncz azonban nemcsak jól ír jókat, hanem jelentős előadó is.
- Miben közösek Önök Nádas Györggyel, hogy ilyen jó párost alkotnak?
- Nagyon régóta ismerjük egymást, azonos a humorunk, egyforma a stílusunk. Barátok is vagyunk, a kisfiamnak ő a keresztapja. 1993-ban egy amerikai vendégszereplés alkalmával határoz.-luk el, hogy azután párosan fogunk fellépni. Mi azonban nem kényszerből vagyunk együtt, mint volt a Markos-Nádas-duó, őket így várta a közönség. Kettőnk között nincs muszáj, amióta együtt dolgozunk, hangos szó nem hangzott el köztünk. Külön-külön is fellépünk, de nagyon élvezzük a páros szereplést is. Gyuri egyébként Magyarországon az egyedüli legjobb unterman, a legjobb kérdező. Kevesen tudják, hogy nem elsősorban az a jó, aki poént mond.
- .Szakmai kérdésekben sem szoktak vitatkozni?
- Ilyen nincs. Általában én írogatok, a Gyuri átnézi, és ennek nagyon örülök. O jobban lát a közönség szemével.
- Említette, hogy Nádas
Györggyel egyforma a stílusuk. Mit jelent ez?
- Az én stílusom olyan, hogy 180, sőt 360 fokos fordulatokkal dolgozom, ezért előfordul, hogy nehezen értenek. Mindig is azt mondtam, hogy nem a közönség a rossz, hanem bennem van a hiba, ha nem nevetnek. Nekem ilyen az agyam, s ez jellemző Gyurira is.
- Sokat rögtönöznek?
- Előfordul, de ez nagyon nehéz, rettenetesen nehéz. Jó lenne többet improvizálni.
- Hogyan válogatják össze a műsorszámokat egy-egy fellépésre? Van erre valamilyen szempont, hiszen a közönséget előre nem ismerik?
- Van két-három poén, vicc, amelyet az ember elmond, és akkor tudja, milyen a közönség, milyen irányba kell továbbmenni. A közönség egyébként mindig jóindulatú, és annak, aki felmegy a színpadra, az. a feladata, küldetése - ha lehet nagy szavakat használni -, hogy megneveltesse.
- Amikor nem dolgozik, akkor mivel foglalkozik Ön?
- Akkor is dolgozom. Mindig eszembe jut valami, nem lehet kikapcsolni. Az. embernek az álma is a humor, ez. valószínűleg azért van, mert szeretem, amit csinálok. Más szemmel is nézem a világot, hiszen amit más kegyetlennek lát, abból gonosznak tűnő, de nagyon kellemes humort lehet csinálni.
- Tehát ha eszébe jut valami, akkor leírja?
- Sajnos nem. A kollégáim megjegyzik, és ők mondják el...
Boncz Géza kedvencei
Mi az Ön kedvenc országa?
- Magyarország. Ha nem ez lenne a kedvenc országom, nem itt élnék. Már régen nem.
...könyve?
- Millió. Nagyon szerelem az útleírásokat, a szakmámmal kapcsolatos könyveket Szilágyi Györgytől Karinthyig, akik a tanítómestereim, de mindent olvasok. Most hetyárballadákkal és -mondákkal foglalkozom, mert Rózsa Sándorról szeretnénk készíteni egy musicalt. Érdekel az indiai filozófia is.
...filmje?
- Picasso kalandjai. És szerintem, ha filmről beszélünk, akkor abban Feliini a legnagyobb. Zseniális.
...autója?
- Volvo, mert ez van nekem. ...állata?
- Vadászkutya, ...sportolója?
- Csapó Gábor, személyesen is ismerem.
...politikusa?
- Nem nagyon van, viszont érdekes, hogy a rendszerváltás után mennyi értelmes és intelligens ember bukkant elő. Politikus? Horn Gyula nagyon jó politikus, de valami miatt nem igen szeretik, még párton belül sem. Ám történelmi dolgokat vitt végbe.
...színe?
- Piros, fekete. ...évszaka?
- Tavasz. ...kollégája?
- A Nádas Gyuri, nyilvánvaló. ...itala?
- Békés (Itala)... Az ásványvizet szeretem, nem iszom már hat éve.
...szerzeménye?
- Van. így kezdődik: „Hideg szél söpört végig az utcán, rá a lapátra, majd bele a vödörbe..."
...kérdése?
- Mit csinál ezután?
Horváth Ilona
22
KANIZSA - Sfivu
1997. november 14.
LABDARÚGÁS -Gyerünk tovább fiúk!...
Az elmúlt hetekben nyújtott eredményes szereplése alapján csak elismeréssel beszélhetünk a N. Olajbányász FC NB I/B-s labdarúgócsapatáról, akik sorozatban gyűjtögették - reméljük a folytatás sem marad el - az értékesnél értékesebb bajnoki pontokat. A listavezető III. Kerület legyőzése után olyannyira összerázódott a társaság, hogy azóta még nem akadt gárda, amelyik meghiúsította volna a kanizsaiak pontszerzését. A Készei Ferenc dirigálta Matáv SC-Sopron ellen idegenben is értékes döntetlent értek el, majd a „pótolandó" Rákóczi Kaposcu-kor otthonából is elhozták a három pontot, mivel Horváth Gyula góljával 1 -0-ra legyőzték őket. Következett a Tiszaújváros elleni összecsapás, melytől tartott mindenki, még Madár Gábor edző is, mivel ez amolyan „kötelezően nyerni kell!..." meccs volt. Bár az első félidőben „görcsöltek" a fiúk, a végelszámolással nem volt gond: Visnovics. majd a csereként pályára lépő - első NB I/B-s gólját lövő - Kovács Tamás találatával 2-Ö-ra nyert a Bányász.
- A határtalan győzniakarás hozta meg számunkra az értékes győzelmet - hangoztatta a találkozót követően a tréner.
- Már erre is képesek a kanizsai fiúk, hogy határtalan lelkesedéssel játsszanak! Úgy látszik, hogy igen, mivel az elmúlt héten, a „sötét ló", a Komló ellen is megmutatták.
NOTESZLAPOK
hogy ki a legény a gáton... Először Crnomarkovics tizenegyesből, majd Horváth Gyula akcióból volt eredményes. Lassan úgy tűnik, hogy Visnovics góljára egyre gyakrabban számíthatunk, ezúttal a 35. percben volt eredményes. Végül újabb huszárcsínyt, bravúrt hajtott végre a Bányász és újabb győzelmet szerzett.
Érdemes rátekinteni a labdarúgó NB I/B tabellájára, ahol Kiss Pistáék már a harmadik helyen tanyáznak 29 szerzett pontjukkal úgy, hogy a listavezető III. Kerületnek és a második Nyíregyházának 33-33 van, tehát csupán négy pont az előnyük. Igaz, hogy utána is sűrű az állás, mivel a Matáv SC-nek és a Dunaferrnek egyaránt 27-27 bajnoki pontja van. Figyelemre méltó azonban az is. hogy a MATÁV SC hangzatosan hirdeti, hogy az élvonalba tör, amíg az Olajbányász „csak" teszi a dolgát: sorozatban nyer! Gyerünk tovább fiúk!
REPÜLÉS
Amikor a repülésről, a levegőbe emelkedésről van szó, az embereknek akarva-akaratlanul egy kicsit „összeszorul" a gyomra, mivel a légtérben elkövetett hibáknak vagy műszaki problémáknak katasztrofális lehet a következménye. Sajnos erre az elmúlt években Nagykanizsán bőven volt példa...
Nem szabad azonban csak a
veszélyre gondolni, mert ugyanakkor a szárnyalás, a repülés, a „nyílt" égbolt csodálatos dolog, s ezért jócskán akadnak, akik a sportrepülés szerelmeseivé válnak. így van ezzel Ferinc Vince is, kinek1 neve már nagyon jól cseng a sárkányrepülősök körében úgy hazai, mint nemzetközi szinten. Legutóbb Miskolcon, a motoros sárkányrepülősök Bazul Kupáján mutatta meg felkészültségét, ahol a Hungária Sportrepülő Egyesület pilótája a világbajnok mögött második lett. Gratulálunk!
FITNESS -
Lehet valaki próféta
a saját hazájában?
Erre a kérdésre a fitness és aerobik sportágon belül hamarosan választ és ízelítőt kaphatunk, ugyanis az V. Kanizsai Aerobik és Fitness Fesztivál keretén belül a HSMK-ban színpadra lép több híresség - mint például Kállai Ildikó Fitness Európa-bajnok - mellett november 15-én a „Duó Denvy" sportakrobata páros tagjaként egy kanizsai hölgy: Kiss Melinda is. Melinda kanizsai születésű, azóta is - a gálák és műsorok miatt azért gyakran van távol - Kanizsán él, de nyugodtan elmondhatjuk róla, hogy igazi sztár lett. Párjával, Lacival már nem csak Magyarországon, hanem Olaszországban, Németországban. Franciaor-
szágban, Portugáliában és Angliában is elismert sportakrohata duó, akik a trapézon ámulatos dolgokra képesek. Igaz, hogy idehaza ritkán lépnek fel. most azonban kivételt tesznek, mert tisztában vannak azzal, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog az ismerősöknek, hozzátartozóknak, rokonoknak, családtagoknak megmutatni azt, hogy mire is képesek, mit is tudnak. Ugyanakkor a legnehezebb is!
Sakk -
Eredményesen ketyeg az óra
A Nemzeti Bajnokság I. osztályában szereplő N. Izzó Sakk Klub játékosai az elmúlt fordulóban újra kitettek magukéit, mivel a kisebb huzavona után lejátszott MTK elleni találkozójukon is nyertek 7-5-re. Rihli döntetlent, Stohl győzelmet. Faragó vereséget, Horváth P. döntetlent, Krulti győzelmet. Schneider vereséget. Szilágyi vereséget. Bagonyai győzelmet. Tamás döntetlent, Flumhorl döntetlent, Papp győzelmet könyvelhetett el magának és természetesen csapatának. így az egyórás késéssel kezdődő, félórás időhátrányban megegyező két gárda összecsapásán bravúrt elérő kanizsai sakkozók menetelnek továbbra is előre. A következő mérkőzésükre november 29-én kerül sor Nagykanizsán a Paks ellen, 30-án pedig Budapesten az éllovas Elektromos ellen ülnek asztalhoz, bízva a további jó szereplésben.
Deregi László
KÉZILABDA
NAGYRA SIKEREDETT A ZAKÓ
Malév SC-Olajbányász KC 32-15 (17-8)
Budapest, 100 néző. Jv.: Szik-szay, Péterfy. NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász: Nagy J.- Gombor 5, Kámán 1, Tóth 2, Vass 7. Kiss M., Horváth M.
Csere: Horváth N. (kapus), György, Hederics. Edző: Varga József.
Tartalékosán léptek pályára a kanizsai hölgyek Budapesten, mivel Buza Anikó vállsérülése miatt hosszú időre kidőlt a sorból, s nem tartott ezúttal sem a csapattal Horváthné. Sőt még László Renáta is hiányzott, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem utazott a csapattársaival.
Ennek ellenére az első 18 perc-
ben egyenrangú ellenfelek tudtak lenni Gomborék (8-6), de amikor 10 percig nem tudtak betalálni az ellenfél hálójába, már látni lehetett, hogy baj lesz... Fokozatosan nőtt a két csapat játéka és az eredményessége közötti különbség olyannyira, hogy az első félidő végére hétgólos előnyre tettek szert a hazaiak.
Két gyors góllal kezdték a második játékrészt a zalaiak, azt azonban senki sem gondolta, hogy ezt követően 10 percig gólképtelenek lesznek, amit ki is használtak a fővárosiak. Amikor pedig sérülés miatt Tóth és Kiss M. i.s kivált a gárdából, hitehagyott lett az olajosok együttese. Nem csoda, hiszen ekkorra már öt ifista alkotta Varga edző csapatát, s csupán Gombor é.s Vass Bea zörgette meg időnként a maiévesek hálóját.
Végül nagyarányú vereséggel, kicsit nagyraszabott „zakóval" léitek haza a kanizsaiak.
Varga József edző: - Ha nem ennyire tartalékosán lépnek a lányok pályára, biztos, hogy nem 17
gólos különbséggel kaptunk volna ki. Egyszerűen nem volt irányító játékosunk, hiszen Buza sérült, László Renáta pedig nem tudott eljönni velünk, így felforgatott volt a csapat is. Remélem az esztergomiak ellen, hazai pályán javítani tudunk.
NEM TÖRTÉNT MEGLEPETÉS
Várpalotai Bányász SE-N. Izzó SE 32-25 (18-13)
Várpalota, 150 néző. Jv.: Balogh, Heitter, NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
Izzó SE.: Nagyvizeli - Cseh 5, Felde 3, Rodek 3, Bánlaki 1, Hungler 6, Bazsó 6, Csere: Ká-lóczy (kapus), Berta, Sziva, Siti 1. Edző: Ojtó Tamás.
Lassan már koreográfia lesz az izzósok idegenbeli mérkőzésén, hogy az első húsz percben egyenrangú ellenfelei a hazai csapatnak Rodekék, aztán fokozatosan összeesnek és megadják magukat. Ez a színpadi mű ezúttal i.s hasonlóan
játszódott le, 10-7-ig felváltva estek a gólok, majd a várpalotaiak kihasználva az emberelőnyüket, növelték előnyüket. Elsősorban az volt szembetűnő, mennyire nehezen tudták tartani a kanizsai fiúk az ellenfél átlövőit, akik nem „kegyelmeztek".
Az ötgólos első félidei hazai vezetés után megpróbálta rendezni csapatának sorait Ojtó Tamás edző, de azt az NB I/B-ben nem lehet bünletlenül megtenni, hogy sorozatos technikai hibák jelentkezzenek egy együttesnél! Márpedig az izzós fiúk ebbe eslek bele, s a technikai hibák miatti labdavesztésekéi, elvételeket a várpalotaiak kihasználták és meggyőző fölénnyel nyerték meg a találkozót.
Ojtó Tamás edző: - Van még bőven tennivaló minden téren. Küzdenek ugyan a fiúk, de a játékba még sok hiba csúszik, ennek a társaságnak össze kell érnie ahhoz., hogy eredményesek lehessünk idegenben. Hungler és Bazsó gólképességét tudom csak kiemelni.
1997. novetnbe r 14. KANIZSA - Sfiont } 23

LABDARÚGÁS
DOBOGÓN A BÁNYÁSZ!
Komló-N. Olajbányász FC 2-3 (1-3)
Komló, 500 néző. Jv.: Hidasi. NB I/B-s labdarúgómérkőzés.
Olajbányász: Czigóth - Pál-fi (Kovács T., 46.), Kiss, Crnomarkovics - Agics, Farkas, Visnovics (Gyulai, 76.), Horváth - Horváth L., Csör-nyei, Horváth Gy. (Gordián, 75.). Edző: Madár Gábor.
Fantasztikusan kezdett a kanizsai csapat, hiszen tíz perc alatt cnár két góllal vezetett. A 4. percben a bíró egy szerelést buktatásnak ítélt, a büntetőt Crnomarkovics a kapu közepébe lőtte (0-1). Hat perccel a kétes eset után ismét megrezdült a hazai háló. Csörnyei Horváth Gyulához passzolt, a visszakapott labdát pedig váratlanul kapura suhintotta. A nem túl erős lövés a meglepett Ádám felett hullott a kapuba (0-2). A Komló azonban nem adta fel, s kitűnő pontrúgásaik egyike meghozta az eredményt. A 20. percben egy kapu elé ívelt szabadrúgással Stern lefordult Pálfiról, s az ötösről a léc alá bombázott (1-2). A hajrá a zalaiaknak sikerült jobban, hiszen újabb gólt lőttek. A 35. percben a kapura törő Horváth Gyulát nem merték bántani, a csatár ezt kihasználva közelről a kapus fölött a hálóba helyezett (1-3). Fordulás után nagyon belekezdett
a Komló, de próbálkozásait csak a 71. percben koronázta siker. Ekkor Visnovics eladott egy labdát, Gálfy pedig huszonkét méterről nagy gólt zúdított a jobb alsó sarokba.
A mérkőzésen a mezőnyből kimagasló Crnomarkovics mellett Kiss és Agics tett legtöbbet a győzelemért. Az Olajbányász folytatja nagy őszi menetelését, ezzel a győzelmével, s huszonkilenc szerzett pontjával már harmadik a tabellán. Az előtte tanyázó két csapatnak, az első III. Kerületnek és a második Nyíregyházának egyaránt harminchárom pontja van. A hétvégi fordulón ez utóbbi csapat látogat Nagykanizsára, s ezen a mindkét fél számára nagyon fontos találkozón óriási küzdelem várható.
Marcali VSE-MÁV NTE 2-0 (1-0)
Marcali, 300 néző. Jv.: Bei-dek. NB III-as labdarúgómérkőzés, Dráva-csoport.
MÁV NTE: Kovács -Nagy, Szentgyörgyvölgyi, Boda, Pongrácz - Réz (Szőke), Boda, Dezső, Grabant -Kalinics, Németh. Edző: Szálai Zoltán.
Az első félidőben jobb volt a hazai csapat, fordulás után azonban változott a játék képe. A MÁV feltámadása sajnos nem hozott eredményt, a Marcali a hajrában felülkerekedett.
A MÁV NTE legjobbjai: Kovács, Németh, Grabant.
Ifjúsági: Marcali-MÁV NTE 0-2.
VIVAS
VIVERE - UJ KURATÓRIUMMAL
Mandátuma lejárta előtt a vívók kuratóriumának választására került sor.
Márkus István elnök a kuratórium tevékenységét ismertette, összegezte az elmúlt három év eredményeit. Cserti Tibor alelnök a pénzügyi helyzetről beszélt, az alapítványi tőke emelésének lehetőségeiről. Dr. Horváth György az alapítvány által szervezett kulturális és szabadidős programokat ismertette az alapítókkal és a kuratóriumi tagokkal. Bálits Károly - a törvényi előírásoknak megfelelően - javaslatot tett az alapszabály módosítására.
A beszámolókat, tájékoz-
tatókat elfogadták, illetőleg tudomásul vették a jelenlévők. Kápolnás Zoltán levezető elnök - a régi elnökség lemondása után - elrendelte a szavazást. Az alapítók nevében Vukman Kornélia tett javaslatot az új kuratóriumi elnökségre.
Az elkövetkezendő három évben a következők fogják irányítani a Vivere működését: Márkus István elnök, Cserti Tibor alelnök, Bálits Károly titkár. Tagok: Bozsoki Imre. dr. Horváth György. Kiss György. Magyar József. Nemesi László.
Új körülmények között új feladatok állnak a kuratórium előtt, amelyeknek úgy kell megfelelni, ahogy eddig működött a testület.
H. Gy.
USZAS
Székesfehérváron rendezték a Vármegyék Utánpótlás Csapatbajnokság III. fordulóját. A viadalon a Dunántúl 14 csapata 250 versenyzővel vett részt. A Bolyai DSE 5 fős küldöttségből valamennyien pontszerzők voltak.
A \'89-ben született Gödinek László 50 m pillangón 4., 50 m hátúszásban a 7. lett. Both Péter (\'88) 50 m pillangón a 16. helyen. Petényi Ádám 100 m pillangón 5.. 100 m háton a 11. helyen végzett. A lányok között a \'88-as születésű Pintér Kitti 50 m pillangón 1.. Korcsmáros Ágnes a 12. lett, 100 m háton Pintér Kitti a 9. helyen végzett.
Az egyéni pontversenyben a három forduló alap-
ján a hat egyéni versenyszámából hármat megnyerő (50 m gyors, 100 m gyors, 50 m pillangó) Pintér Kitti (képünkön a Bolyai DSE versenyzője) végzett az élen. A sportolók edzője Papp Miklós. A zalai úszósport képviselői közül ebben a versenyrendszerben először Pintér Kitti nyerte1 el a korosztályának legjobbja címet, s a vele járó serleget.
KOSÁRLABDA
MAV NTE-TFSE 83-78 (42-39)
Nagykanizsa, MÁV NTE-csarnok. 200 néző. Jv.: Csizmadia, Csabai. NB I/B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (18/6), Simonné (14), Joó (11), Zsolnai (27), Bedő (4). Csere: Lackner (7/6), Gróf (2). Edző: Kovács Nándor.
Idegesen, kapkodva kezdtek a csapatok, egyikük sem tudott megnyugtató előnyre szert tenni. A Vasutat megzavarta a vendégek letámadása, nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. A második játékrészben Zsolnai remeklésének köszönhetően tartósan a hazaiaknál volt az előny, s a szívvel-lélekkel küzdő Vasutas csapat ezt már ki sem engedte a kezéből. Az NTE 8 mérkőzésből hatot
nyerve a csoport élmezőnyében tanyázik.
A MÁV NTE legjobbjai: Zsolnai, Torna. Simon.
Kanizsa KK-DKG EAST-Pápa KC 107-80 (60-40)
Nagykanizsa. MÁV NTE-csarnok, 150 néző. Jv.: Hei-ling, Szalmási. NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzés.
KKK: Antalics (11), Török (7), Kovács (10), Földe-si (11). Gosztotiyi (5/3). Csere: Farkas (17/6), Czifra (4), Mádé (2). Kulcsár (16/12), Tóth Á. (24/9). Edző: Silló Zsolt,
Tavaly Pápán furcsa körülmények is közrejátszottak a KKK pár.pontos vereségében, tehát volt mit törleszteni. A találkozó azonban a vártnál simábban alakult, uz első félidő végén és a második játékrészben a csere-sor is könnyedén őrizte az előnyt.
24 KANIZSA - Tfüx
1997. novetnbe r 14.
HOGY MIK VANNAK...?
AZ ASSZONY VERVE JÓ
Házassági útmutatót adott ki az egyik török kisváros iszlám polgármestere. A könyvecske szerint a férjek gyengéden verhetik feleségükei, ha úgy ítélik meg, hogy az hatékony lehet. A könyv azért okozott általános megdöbbenést, mert a török bíróságoknak rengeteg munkát adnak a verekedős férjek, akik többnyire túlértelmezik a gyengéd fenyítést.
MÜLÁBÚ MADÁR
A madarak történelmében talán első alkalom, hogy egy madár műlábát kap. Az eset szenvedő alanya egy flamingó, aki egy baleset következtében felsértette a bal lábát, amelyet aztán le kellett vágni. A trauma az orni-tológusok szerint a madár végét jelenthette volna, ám az állatkerti főállatorvos úgy elöntött, egy műláhhal megpróbálják megmenteni a madár életét. Az
egyik művégtaggyártó cég készítette el divatos műanyagból a műlábát, amelyet a sérült flamingó gyorsan elfogadott és megszokta a használatát.
A MÉHEK CSODÁJA
Amerikában már ismerik, nálunk csak ezután kerül forgalomba az az anyag, amelyet eddig a kutatók kizárólag a méh-királynő táplálékaként ismertek. Az anyagot a dolgozók állítják elő, és ezzel táplálják azt a nőnemű lárvát, amely ettől az anyagtól válik kifejlett királynővé. Az anyag hatására a királynő akár hat évig is élhet, a dolgozók hat hónapig tartó életével szemben. A Royal Jelly néven ismeretes anyag a királynő termékenységét is növeli, hatására napi kétezer petét is képes lerakni. Most a kutatók kiderítették, hogy a szóbanforgó anyag az emberre is jó hatással van, ezért kapszulákba
zárva már megvásárolható. Erősíti a szervezet immunrendszerét, javítja a haj és a körmök állapotát, elűzi a fáradékonyságot, oldja a stresszt.
LISTAVEZETŐ HÚSLEVES
A GFK-Hungária Piackutató Intézet nemrégiben reprezentatív felmérést készített a magyar étkezési szokásokról. Kiderült, hogy a lakosság jelentős része a meleg ebéd mellett voksol. Ezen belül is a magyar gyomor számára legkedvesebb éteknek a húsleves mondatott ki. Levest a lakosság 91%-a fogyaszt heti legalább két alkalommal. A 41 féle élelmiszert felvonultató toplista élén helyezkedik el a csirke, a pulyka, a burgonya és gyümölcs. Csak ezután következik a fehér kenyér, amelynek népszerűsége folyamatosan csökken. A szódavíz kedveltségi mutatója is lefele tart, míg a barnakenvér és az ásványvíz
mind kedveltebb a magyar fogyasztók körében.
REPÜLŐ CSODÁK
Wales északi részén évenként rendeznek léggömbtalálkozókat, amelyekre a légi sport szerelmesei mindenféle formájú repülőcsodákkal érkeznek. Vannak dinó formájúak, kutya- és macskafejek, Donald Kacsák. Rex és Mary Talbot ezen találkozók egyikén kötött házasságot, templomot formázó saját léggömbjén.
KORRUPCIÓÉRT HALÁL
Kínában kenőpénz elfogadásáért halálra ítéltek egy hivatalnokot, aki a pénzért cserébe vezetői engedélyeket állított ki. rendszámtáblákat adott el törvénytelenül. Az ügy bíróság elé került, az elítélt fellebbezett, de elutasították kérvényét, és az ítéletet végrehajtották.
h. land teltala\'-ló meg-
a\'llapi\'-ta\'sa
francia filozófus (hip polyte)
ezüstfehér fém-mel be -
származás
ókori romai pénzegység
építőanyag
felületére MA\'Zol
s| , ango lul
Sonka\'t tartósít
az adige partjai1.
hidrogén, réz
1 >
Y
közismert szeme\'lv
ii m hazi k\'l l at
va\'ndor-
mada\'r
ta\'hal természet tudós
a mav ügyfele
balga -7-
ide - oda mozog -v-
lantos
see.evtyen kiva\'lóan szerepel
ázsiai orsza\'g
névelős
ha\'ziszar.
nyas
l-«-
fél ót !
a gépkocsi feltalálója
MOTOR RÉSZE1.
S7ÍNESZ (nicki
ANGOL ŰRMÉRTÉK RÉZ•ÓN ÖTVÖZET
hasonló
. neep
(dicken s-
HŐS) -7-"
a bakonv hata\'rai
szolmz. hang
kanadai szöv. ter
tanac sko
za\'s
labdarúgó (Ferenc)
(o l a vz éne ke si
doble
(ta\'rsas-
ta nc1,
vízbe ma\'rt
fogy a tartalma
felvág pa\'ros ret.
toldalékkal el-l A\'ToTT
némán rakl ~7-
angol férfinév
termelés saja\'tos módja
united states -s-
direkt te r mc
Borszó\'lő
tallium -v-
;oha\'sza-ri ter-
M
nagy mennyiségben gyűjtő
Lapunk 44. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: A jó barát drágább az aranynál. Ki rossz után fut, a pokolba jut.
GYORS VÁLTOZÁS
HOROSZKÓP
A 47. HÉTRE
1997. november 14.
KANIZSA - m
Gayer Ildikó)
Skorpió havában született
Nagykanizsán a Rozgonyi II. általános iskoláhan, párhuzamosan a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban kezdte tanári munkáját, s délutánonként a Zsigmondy-Winklcrbeii taní-tott. Képzettsége matematika-rajz, számítástechnika szakos tanai. Szombathelyen és Pécsett végzett. Jelenleg a Zrínyi Miklós és a Piarista Általános Iskolákban taiűtja szaktárgyait
A tanításon kívül a Természetjáró Sportkör, a Zrínyi TSK alapító tagja. A gyermekekkel sokat kirándulnak, táboroznak, vízitúráznak. Az Országos Kék \'I urát (OKT) járják verne. Ez Kőszénen az frottkőnél kezdődik, az ország másik
végéig, a Nagy Milicig tart. 1034 km-nyi utal tesznek meg. A régi tanítványok is visszajárnak közéjük Októberben 13 túravezető vizsgázott le a gyermekek közül. Az utánpótlás léhát biztosított. Hétvégeken ez a programja.
Az aulában, tárlókban helytörténeti kiállítást rendez. Nyolcadikosoknak önálló helytörténeti kutatásai láthatók itt, képekkel, fényképekkel illusztrálva. Hhhez könyviárba, múzeumba kell járni. Sajnos, sokszor nehézségeik vannak. A Barbarits-féle könyv felhasználható, de kevés. Fontos lenne egy hézagpótló mű kiadása, anu az időszerű lényekel tattal -mázná. Fel kellene keresni azokat, akik sok mindenből tudnának meséim, míg nem késő... Ez komoly, felnőtt munka lenne.
A Zrínyi-iskola emeletén helytörténeti kiállítás látható. ,,A polgán fiúiskola története." Kuiucs Zsuzsa muzeológus és Gayer Ildikó együtt készítették a 125 éves jubileumra. 1997-re. Akinek van ezzel kapcsolatos anyaga (ép. korabeli tárgyak, egyenruha, könyv, bizonyítvány stb.), annak segítségét az iskola, múzeum szívesen fogadja. A kiállítás tanítási idő alalt mindig látogatható. Szerelettel várják az érdeklődőket.
Pályázati nyertesek az Életrevaló Plusz pályázaton. Lakóhelyükön szemétgyűjtésre vonultak ki október 29-én. Gayer Ildikó osztályfőnök, túravezető, szakkörvezető, továbbképzésre jár. alig bírjuk jegyezni. Boldog születésnapot és további lelkesedést és sikereket kívánunk\'
tekerés, magyar város okul körmölés —v 2 való SZÍ-nüleg a\'lmos Dunántúli va\'Roi
fektelen, heves orosz repülőgép
L V V V V
déligyümölcs >
baromfi B > d. túl i csatorna nem is föléi >
csendes gála ! > bácsika V halk ütem ! fehérnemű >
nagyon régi > arab férfinév v > V 4 &elgium autójele >
arra a helyre LÓgETEG-
könnyű kis cipő > V v
Xl.la.mi bevétel > e -gat, előre megsejt >
> osztrák pénznem, rovidi\'t-ve V azonos BETŰK papírra ve te >
időmérő japán autójele > se c ézett aranka torino határai ! V > V ke\'rdó\'-szócska tova >
ma\'s. útra ira\'nyi\'t > V V
teniszező (ía\'ndosO > 3
A számozott négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy afrikai állat nevét kapjuk.
Lapunk 44. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Könnyű beszélni, nehéz megtenni.
W
Kos: III. 21-IV. 20.
Kár a benzinért. Hiába rovod ki.s köreidet, attól most már az égvilágon semmi sem változik. Uj - legális -utak felé kéne végre venni az irányt.
Bika: IV. 21-V. 20.
Örvendetes családi esemény, nálad úgy fest, egyenlő a túlzásba vitt aggódással, ami ezúttal sem veZet jó eredményre. Nem muszáj a családot hetekkel előre kibontani.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Naptártól független kezdő-tj dik nálad a böjt ideje. Az m okokat kivételesen ne ma-FXCiV™ gadban\' keresd. S a fejedet .se verd a falba. Nemesebb célokra hivatott.
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦^i? Nagy fába vágod újfent a PV*\\%^I fejszédet, jól gondold meg [/yalii nítt\' mie\'"tl nekilátsz. De m^mjM azt ne feledd, fél gőzzel ezt sem érdemes elkezdeni.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
A tolerancia ugyan nem erősséged, de nem ártana picit gyakorolnod, ha némi anyagi előnyhoz is akarsz jutni. Ne szalaszd el az alkalmat a biztos jövő megalapozása érdekében.
Szűz: VIII. 24-IX. 23 ipr Roppantul kedveled a
^ „szürke szamár és a köd" figurát, hogy ismét alkal-WÁ\\ mázod. A közeli barátokhoz rokonokhoz még a kísértetek is visszajárnak, nemhogy az élők.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Költözési vágyad új táptalajra talált. így az új otthonról való reményeid is ismét éledezni kezdenek. Az ajánlatokat azonban fontold meg, s ne csak az ösztöneidre hallgass
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Aki nyílt lapokkal játszik, nem koppan akkorát, mint l<f<TofejÍ amekkorái hamarosan te ¦M&^H fogsz. Hiába, vannak mazochista alkatok, akik szeretnek sűrűn arcukra hullni.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Nagy és szép tervekel dédelgetsz, amelyek igazán megérdemelnék, hogy megvalósuljanak. Vesd be hát nem csekély meggyőző erődet, hogy a kulcsfigurák is egvet akarjanak veled
Bak: XII. 23-1. 20.
Pénztárcádat ismét nehéz feladat elé állítja gyarapodó termeted. Talán olcsóbb lenne egy gyors szabó-varró tanfolyamra beiratkozni, hogy újra egyenesbe kerülj.
Vízöntő: I. 21-11. 20
Fogd vissza párod, mert megint olyan lábosokban kavargat, amik nem az ő konyháján rotyognak. Átkokat csak akkor von mindez fejedre, ha hiszel benne. Vagy ki tudja\'\'
Halak: II. 21-111. 20.
Pénzmagocskád - ha jó talajba veted - lassacskán szárba szökik, s hamarosan bő termést is remélhetsz belőle. Ezt az időt azonban türelemmel kell kivárnod.
26
I
KANIZSA-
2
1997. november 14.
TÁM OGA TÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
JP
KÖZÉPDUNÁNTÚLr GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00 17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00 15.00
KANIZSA
Trend Kft
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
KANIZSA
MUtMJMHtnU»
ALWffV*. IMI.
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • Hí FON • FAX • BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TEKMEKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KERES KÍNÁL
...INFORMÁCIÓ
INDENR0L
INDENKINEK
INDENNAP...
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ Tl^^317-287* 8906 Zalaegerszeg 6«
Pf.:65
CÉGMUTATÓ ZALAI KÉPVISELET
A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM
értesíti a nyelwizsgázni kívánókat, hogy a
NYELVVIZSGÁRA JELENTKEZES HATÁRIDEJE 1997. NOVEMBER 14.
Az írásbeli vizsgák időpontjai _az alábbiak:_
1997. 12. 06. angol, német nyelv alap- és középfok írásbeli és labor
A SZÓBELI VIZSGA IDŐPONTJÁT LEVÉLBEN KÖZÖLJÜK!
Jelentkezési lapot a gimnázium portáján lehet kapni.
1997. november 14.
KANIZSA - /ífm*
27
CS0SZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS EL ADÓKNAK-VE VÖKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becsi ésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Kiskanizsán 20 éves, 3 szobás, 100 nmes, egyed gázfűtéses család ház garázzsal. 1070 nmes telekkel eladó. Irányár: 4.6
mR. Kód- 284/97.(23652 K)_
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed gázlütéses, víz-óras. redőnyös, 1 emeleti, telesen lelújlofl lakás eladó kanyar
1,6 mR. Kód 315/97. (23510 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 félszobás, 69 nm-es, étkezős, vízórás, 3 emeleli lakás eladó. Irányár: 3,3 mR, Kód: 376/97 ( 24510 K) Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es. egyed gaztűleses család ház. 14 nm-es pincével, meléképülettel. 2232 nm-es leiekkel, 15 m ie-lekszélességgel eladó, kányár. 5.5 mR Kód 386/97. (24531 K) Kiskamzsán 3+1 lólszobás 120 nm-es, egyed gázfűtéses család ház, 160 nm-es meléMpÓNftj dupla \'jarazzsaí, 18 nm-es pircé-vel. 3000 nm-es leiekkel eladó. Irányár 5.2 mR. Kód: 393/97
(24732 K)_
Nk-n a Liszl utcában 54 nm-es. 2 szobás, 2 erkélyes, 4 emeleti, központi fűtéses lakás eladó, kányái: 1,8 mR. Kod. 395/37
(23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyed gázfűtéses, vrz-órás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerésszel eladó, kányár:
401/97 (23735 K)__
Nk-n a Munkás ulcában 2+1 felszobás, 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses, vizoras redőnyös, löldsznti lakás eladó Irányár
2,55 mR. Kód. 413/97 ( 23741 K)_
Kiskanizsán 3 + 1 félszobás, 70 nm-es, komfortos család ház, 900 nm telekkel, melléképületekkel eladó Irányár: 3,8 mR Kód:
425/97 (23841 K)_
Nagyrécsén 2 éves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, tetáérbeépleses, teraszos, garázsos. pincés. 2 fürdőszobás központi fűtéses, iker család ház egyk fele. 1828 nm-es leiekkel eladó Irányár: 6 mR
Kód: 435797. (23844 K)_
Nk-n a Keleti városi észben 2 szobás, 48 nm-es, központi fűtéses, vizórás. lelúj\'üott, lóldszinfi lakás eladó Irányár 1.95 mR. Kód:
442/97 (23346 K)_
Nk-an a belvároshoz közel 17 éves. 2+2 félszobás, 2 lúidöszobásJ 191 nm-es, 2 szntes, 2 garázsos, egyed gázfúléses. bővíhelo család ház 570 nm-es leiekkel eladó vagy 1 il 2 lakásra cserótie-
ló Irányár 9 mR Kód: 459/37. (24865 K)_
Miklósfán 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses család ház melekepületekkel, 2232 nm-es telekkel eladód kányár: 4,6 mR.
Kód-466^7. (24963 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 180 nm-es. 4 szobás, igényesen felúji-Ictl család ház 20 nm-es pincével, garázzsal, lerasszal, kis
kel eladó. Kód 482*)7 (25042 K)_*_
Nk-n 53 nm-es. 2 szobás, egyed gázfúleses, feJú|üott közös udvari lakás, csendes, nyugod helyen eladó. Irányár: 1,7 mR. Kód:
495/97. (25139 K)_
Nk-n a Rózsa ulcaban 2 szobás, 54 nm-es, központi lűteses 3 emeleti, erkélyes, vrzórás lakás eladó. Irányár: 1.8 mR. Kód:
497/97. (25141 K)_¦
Nk-n a Berzsenyi utcában 2 szobás, 59 nmes, erkélyes, vizórás. egyed gázfúleses, 3 emeleti lakás eladó. Irányár: 2,6 mR Kód:
531/97.(25146 K)_
Nagykanizsán a Liszt F utcában 2 szobás 54 nm-es. erkélyes, vrzorás, letúitoll, 3. emeleti lakás eladó Irányár: 2 mR Köd:
537/97. (25246 K)_
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás, 2 erkélyes, redőnyös, telujldl lakás eladó vagy 2+1 il. 1+2 lólszobás lakásra cserélhető értókegyezletéssel kányár: 2,2 mR. Kód:
538/97 (25247 K) _\'_
Nk-án a belvároshoz közel, csendes ulcaban, 150 nm-es. 3+1 léi-szobás, 2 sznles, 2 fürdőszobás család haz önáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó. Irányár 15,5 mR Kód-543/97 (25248 K)_
Nk-n a belvároshoz közel. 67 nm-es. 3 szobás 2 erkélyes, vízórás, 5. emeleli, központi fűtéses lakás eladó kányár: 2.2 mR
Kód: 653*7. (25321 K)_
Mikióda központjában 2 szobás 60 nmes, egyed gázfűtéses, komfortos családi ház meléképüleflel. 720 nm-es telekkel eladó.
Irányár. 3,2 mR. Kód 559/97. (25322 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 57 nm-es. egyed gázfűtéses, vcórás, Isz-i lakás eladó Irányár 2.15 mR Kód: 576/97. (25473
K)_;_
Nk-an a K-i v részben 67 nm-es. 1+2 lólszobás, étkezős, elsÓ emeleti, vizórás, egyed cirkofűteses lakás 4 nm-es külön lárolóval
eladó, kányár 3.5 mR. Kód- 576/97. (25474 K)__
Nk-án a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es egyed gázfűtéses, étkezős, galériázható, első emeleli lakás eiado. Irányár 3.5 mR. Kod 483*7 (25476 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkék/es. víz-órás, 4 emeleti megkmett állapotú lakás eladó vagy értekegyez-leléssel kisebb lakásra cserétietó. Irányár: 2,15 mR. Kód B8W7.
(25588 K)_\'_
Kiskanizsán 17 éves 2+2 létszobás. 120 nmes, tetőlórbeéplé-ses. garázsos családi ház, 300 nm-es telekkel eladó, kányár: 5.2
mR. Kód: 594/97. (25591 K)_
Szepetneken 27 eves, 3 szcbás, 120 nm-es, komfortos, egyedi gáz/üléses család ház mdlék épülettel, 1440 n öl lékekkel eladó
íranyár. 3,2 mR. Kód 607*7. (25660 K)_
Paknban 9 éves. Í05 nm-es, 3+2 létszobás. letáérbeépiéses, 2 fürdőszobás, egyed közponli fűtéses család sorház 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es leiekkel eladó Irányár 7 mR Kod: 609*7.
f25662K)_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, úi éplésű, 70 nm-es, 2+1 félszobás, étkezős, cirkofűteses, letotén lakás szocpol. támogatassa! eladó kányár 5.1 mR Kod-6^7W !25766 K)_
Nk-án a Liszl utcában 54 nm-es, 2 szobás, kp. lűéses, erkélyes, 2 emeleti lakás eladó, kányár. 1.95 mR Kod 641*7. (25887K)
Nk-án az északi v részben, csendes helyen 2+1 félszobás, 64 nmes, erkélyes, vizórás, egyed gázfűtéses, 1 emeleli lakás különálló pincével, padasrésszel,, 0 nm-es konyhakerttel eladó kányár: 3,5 mR. Kód 642/97 (2588ÍK)
Nk-n az épülő vásárcsarnok mellett, 74 nmes, 1+3 félszobás, cr-kofűtéses, erkélyes, nagy konyhás, lelőféri lakás, különáló pincé-vel dadó Irányár 5.5 mR. Kód 630*7 (25769 K)_
Sopron-Lóvérekben. 2 szobás 1 hetes (6 éjszakás), szállodai apartman, örökös üdülőhasználati |oga eladó, kányár 250 eR.
Kód: 650/97. (25889 K)_
Budapesfen a Sas Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes (6 éjszakás) örökös üdülőhasználati iog eladó. Irányár: 150 eR Kód 647*7.
(25890 K)_\'_
Nk-ar, i Kazjn lak M-:r i*i lelsz\'.bas 4 emeleli kp lülesesla-
kás eladó. Irányai 2.4 mR Kód 632*7 (25891 K)_
Nk-án a Kalonareten 200 nm-es 6 szobás. 2 szintes, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család ház 25 nmes garázzsal, 20 nmes pincével. 2 műhelyei, 150 n ól leiekkel eladó Kód; 589.
(25893 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 2 szobás, fefú|itott, 67 nm-es. egyed gázfűtéses, komfortos család házrész, 20 nmes pncével eladó
Irányár 2,3 mR Kód 680. (25917 K)_
Nagykanizsán a belvároshoz közel. 130 nn>es, 4 szobás, komfor-tos, fekijíott család ház, 40 nm-es garázzsal, 657 nm-es leiekkel
eladó kányár: 6,2 mR Kód: 634. (25953 K)_
Nk-n a belvárosban 74 nmes. 2 szobás, egyed gázfűtéses, I. em-leti, galóriazhaló lakás, 30 il. 24 nm-es, egymásba nyió parkettá-zotl szobákkal eladó, kányár: 3 mR Kód: 608*7. (25955 K) Nk-n 49 nm-es, 2 szobás, erkélyes, külön fürdőszobás, közponli fűtéses, reluxás, 6 emeleli lakás eladó Irányár: 1,65 mR Kód:
659/97 (25956 K)_
Paknban 9 éves. 100 nmes, 2+3 leiszobás, tetótebeépléses, 2 lürdőszobás egyed központi fűtéses család sorház, 20 nm-es garázzsal, 500 nmes telekkel eladó. Irányár 7,4 mR Kód:
661/97. (25957 K)_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes ulcában, 250 nm-es, egyszn-¦ tes, 4+2 félszobás 2 hallos. 2 különálló lakrésszó alakított család ház, 120 nmes műhelyei, aknás garázzsal. 580 nmes telekkel el-
adó Kód: 663/97 (25958 K)_
Nk-n a Plalan sorcn 2 szobás, 70 nm-es egyed gázfűtéses, nagy konyhás, erkélyes, vizórás lakás, nagykanizsai 11 palin családi házra cseréhelö, órtékegyezletéssef Irányár; 2,7 mR, Kód:
664/97. (25959 K)_
Nk-n a Katonaréten a sportpályánál, 110 nm-es, löbb szhles. 2+3 lólszobás, 2 fürdőszobás, garázsos. pncés, sorházi lakás, kis teleket ela-dc- Irányár 7.2 m» Kod 66=**7 (25960 Kl_
BÉRLEMÉNYEK:
Nk-n a belvároshoz közel, 62 nmes, üzlethelyiség, szociális blokkal, 2 bejárattal, 2 különálló üzletnek is bérbeadó."Havi bóreleti dl; 36 eR ¦ AFA Kód: 654*7. (25919 K)_
Nk-n a t-^.an .i.-; k:~ M -n-- i:!tHhe!.is*".i --z^iti* Ll:k-kai. bérbeadó Havi bérleti d|; 36 eR + ÁFA. Kód 655/97 (25920
K)_ _
Nk-n a belvároshoz közel. 140 nm-es, ül 75 nmes raktárhelyiségek, szociális blokkal, zárt udvaru parkolással, bérbeadó. Havi bér-feti dj: 70 eR + AFA, ül. 25 eR + AFA. Kód: PL/97 (25921 K) Nk-án a Berzsenyi ulcában 2 szcbás, 57 m-es. egyed gaztűleses. vizórás. erkélyes, redőnyös, 3 emeleli lakás garázzsal eladó
Iránya: 4 mR. Kod 669/97. (26032 K)_
Nk-án az Atlla utcában 1+1 félszobás. 45 mes, egyed gázfűtéses, vizórás, mejk\'mét állapotú, redőnyös. 4. emeleli lakás eladó.
Irányár-1,95 mFt Kód 674/97 (26033 K)_
Nagykanizsán frekventál helyen 86 m-es, 3 szobás, étkezős, erkék/es, vizórás, egysed lűléses, 2 emeleti lakás eladó, kanyar: 6 mR. Kód-346/97. (26034 K)_
Nagykanizsán 10 éves. 160 nm-es. 5 szobás, 2 sanles, 2 fürdőszobás, egyed gázfűtéses család ház, 36 nmes garázzsal, 900 nm-es (etekkel, 80 nnves mellékepuletlel eladó. Irányár 15 mR.
Kód. 575 (26114 K)_
Zalakaroson a fürdőhöz közel, 1088 nmes építési lelek, közművekkel a telek szélén eladó, kányár: 3,1 mR. Kód 672/97 (26115
K)_
Nk-n az északi városrészben 64 nm-es, 1+2 félszobás, egyed gázfűtéses, étkezős nagy erkélyes. 1 emeleti lakás eladó kányár:
3,2 mR.Kód 679*7 (26116 K)_
Murakereszlúr 2 sznles. 1+2 félszobás. 103 nmes, összkomfortos étkezős társasházi lakás, garázzsal, 200 nmes telekkel, be-épihető tetőtérrel eladó II. éri ékegyezl el essél nagykanizsai lakásra cserétietö. 2 emeletig. Irányár: 2,6 mR. Kócf 683*7 (26117
Kómyen (Tatai-tóhoz közel) 12 éves 100 nm-es. összkomfortos. 3 szobás, család ház, 1006 nm-es leiekkel, 80 nmes pincével el-
adó. Irányár 2,6 mH. Kód: 684*7 (26118 K)_
Nk-n 110 nmes, 3 szobás, hallos, étkezős, nagy konyhás, egyedi gázfűtéses család ház, 20 nm-es pincével, 20 nm-es garázzsal, az udvarban különáló szoba + konyha lakrésszel, 540 nmes le-lekkel eladó Irányár 12 mR Kód CEO 97 (26119 Kj Nk-n az északi városrészben 82 nmes. 3 szobás, egyed gázfűtéses, igényesen fetújilott és álalaklotl, leraszos, pincés, garázsos larsasházi lakás, kis telekkel eladó Irányár: 6.3 mR Kod 691*7 (26120 K)_|_1_
NK-n a belvároshoz közel, 48 nmes, 1+1 félszobás erkélyes, egyedi gáztüléses vizórás, pincés, 3. emeleli, leJújiloll lakás eladó.
Irányár: 2,5 mR. Kód 692*7. (26121 K)_
Miktósfán 11 éves, 220 nmes, 3 sznles, 7+1 lólszobás, konyha + étkezős, egyedi gázfűtéses, 2 cserépkályhás, erkélyes, leraszos, 2 türdőszobasd, garázsos igényes kialaklású család ház, 2880 nmes leiekkel + parkosított udvarral eladó Irányár; 16 mR. Kód: 694/97. (26122 K)__
GARÁZS
Nk-án a bek/ároshoz közel, 15 nm-es, udvan garázs bérleti joga
eladó, kányár: 200 eR. Kód: 347/97. (25260 K)_
Nk-an a K-i yi<-7Í-n ;<! nm-e* IntM: ü-.erqara;:. bevezethető vízzel eladó Irányy. 1 mR Kód. 582/97 (25475 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán, Egy szoba, konyha, lürdőszo-ba. egyedi lűléses udvari lakás eladó Irányár; 1,1 mFl.
Hird.sz- 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úton 55 nm-es. 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, lürdőszobás, egyedi lűléses lóldszinli lakás eladó Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Hevesi úfon 2 szobás, 48 nm-es, felújított, földszinti, telefonos lakás. Irányár: 2 mFt. Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán Csengery üt eleien III emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi luléses lakás eladó Irányár:
2,4 mFl Hird.sz: S/a (?5329 K)_
Lakás Nagykanizsán Teleki u elején. 8 emeleten. 2 szobás. 55 nm-es, központi fűtéses lakás eladó. Irányár 2.1
mFt. Hird.sz: 47 (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán Liszt F ulcában. 4 emeleten. 2 szobás, 54 nmes. központi fűtéses lelelonos lakás eladó. Irányár: 2.2 mR Hird.sz: 16 + garázs 650 eFl. (25331 K)
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában, 7 emeleten, 76 nm-es. nagy előszobával, 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó Irányár: 2,35 mFt
Hirsz 34 (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás utcában 1+2 félszobás, I emeleti, 57 nmes eladó vagy kisebbre cserélhető Irányár:
2,3 mFt Hirdsz 54 (25333 Kl_
Lakás Nagykanizsán Zemplén Gy. ulcában 4 emeleten. 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás. lelelonos, korszerű lakás eladó Irányár. 2.55 mFt Hird sz- 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 télszobás, étkezős, első emeleti. 68 nm-es, Közponli lűléses, gondozott
lakás Irányár: 3 mFl, Hird.sz: 40. (25335 K) _
Lakás Nagykanizsán. Platán sor elején, első emeleli, 70 nm-es. lelú|i1o1l. 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó.
Irányár; 3 mFt. Hird.sz: 5. (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán Hunyad ulcában 80 nm-es, 2 emeleti, 2+2 félszobás, közponli lűléses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó Irányár: 6,5 mR (25337 K)_
Lakás Nagykanizsán Maort telepen kétszintes larsas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal. lárolóval eladó Irányár: 11 mR. Hirdsz: 15. (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery úl elején 80 nm-es, és 3 komtorlos, 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, ud/arrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas Irányár: 8.5 mFt Garázs nélkül 7.7 mFl.
Hird.sz. 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán. Sugár uton 104 nm-es, 1 emeleti. 3 szobás, ebédlös, külön WC, lürdöszoba. kamra, pince, osztatlan közös udvarrész. egyed lűléses Irányár 6 mFl Hird.sz 70. [25367 K)_
Lakás Nagykanizsán. Király utcán 108 nm-es, 1 emeleli. 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, lürdöszoba, kamra, egyedi fűtéses, parkettás lakás. Galóriazhaló. irodáknak, BTnek, KFT-nek. üzlelnek. Irányár: 4 mFt. Hird.sz: 74.
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán Levente utcai sorházban 5 szobás, lürdőszobás. 2 WC 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs pince. Irányár: 8 mFt. Hird.sz: 71. (25543 K) Lakás Nagykanizsán a Teleki ulcában. 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, lürdőszobás, lelújttoll, udvari lakás. Irányár: megegyezés szerint Hird sz 73 (25544 K)__
Eladó lakás. Berzsenyi úton 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külön WC-s. kamrás lakás Irányár: 2,2 mFl Hird. sz.. 76. (25616 K)_
Eladó lakás. 64 nm-es, 3 szobás, lóldszinli lakás, kél bejárattal üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető. Hird.sz.
65.(26051 K)_
Eladó lakás B5 nm-es 2+félszobás földszinti e!-:si:ta< fürdő, külön WC, szmteltolásos, egyedi fűtéses, parkettás, lárölapos lakás. Irányár. 3,5 mFt. Hird.sz.. 66. (26052 K) Családiház Nagykanizsán. Szemere ulcában közös udvarban, 2 lakásos 1+félszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg terasszal eladó. Irányár 4 mFl Hirdsz:
49 (25339 K) _
Családiház Nagykanizsán Sikátor utcában 2 szintes. 102 + 125 nm-es, 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó. 1300 nm összterülettel, baromfi udvar és konyha-kertel. Irányár: 14 mR. Hird.sz: 20. (25340 K) Családiház Nagykanizsa Sánc. Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás. 2 fürdőszobás, 300 n-ol lelken. Irányár
6 mFl Hird sz. 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán 150 n-öl sarok telken. 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező. 2 műhely garázzsal több célü felhasználású, pl. panzió, irodaház, KFl-nek Irányár: 14 mFl Hird.sz 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es, kétszintes. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó, 20 nm erkély, 20 nm pince. engedéTyezeti vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehelőséggel. Irányár: 16 mFt. Hird.sz: 50 (25344 K)_
Családíház Miklósfán 60 nm-es régi típusú lalusiház, 2 szobás fürdőszobás, 200 n-ól területieL Irányár 3 mFl
Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családi ház Eszleregnyén Kétszobás, konyhás, lürdőszobás, gázas, víz. villany van. WC. bent van Irányár: 700 eFl. Hird.sz.. 83. (26049 K)_
Családi ház. 2800 n-ol telken, 120 nm-es, 4 szoba,.előszoba, lürdőszobás, külön WC. fél ház alali pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsfák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas családíház Irányár 6 mFl
Hird sz : 84.(26050 K________
Családiház Keszthelyen Ikerház egyben is és megosztva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi lűléses összkomfortos, eladó vagy Ónálló baltoni nyaralóra cserélhető Irányár 10 mR Egy-
ben 20 mR Hird sz- 44. (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával. 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van Iránáyr 4,6 mFl. Hirdsz: 12. (25347 K)_
Családiház Szepetneken. 5 éve épüli, kétszobás, összkomfortos. 100 nm-es, garázsos egyedi gázlütéses két leraszos. Irányár 3.5 mR Hirdsz: 58 (25348 K} Családiház Iharosberényben 2 szintes, 5 szobás, erkélyes nagy teraszos, 100+70 nm-es, fürdőszobás, 2100 nm lerü-lellel. Irányár: 5,5 mR. Hird.sz: 34 (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon. Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megéplett. garázsos teljesen új .-¦a.ajit-iaz Irányár ^ mFt. Hird.sz 35 (25350 K) Családiház Zalaújlakon Szcc poi kedvezmény igénybevehető, félkész állapotú családihaz 4 szobás. 2 lürdőszobás. 2000 nm összterülettel eladó Irányár 2,2 mFt. Hird.sz. 6
(25351 K)_
Családiház Eszleregnyén. 114 nm-es, 3 szobás, lürdőszobás, központi fűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel. Irányár: 2 mFt. Hird.sz; 19. (25352 K)
Családiház Nemesdéden 3 szobás, fürdőszobás, beépí-hető tetőtérrel, 5 éve épüft új családi ház 4000 nm terület-
lel Irányár: 2,5 mFt Hird.sz 7. (25354 K)_
Családiház Pölóskén. 80 nm-es alapterületű. 2 szobás, lürdőszobás, na^y nappali kamra pince, központi lűléses, vegyes lüzeiésű kaznnal, 200 n-öl telekkel. Irányár. 1.6 mFt. Hird.sz: 63. (25355 K)_<_
Családiház Nemesdéden. 120 nm-es, ú|onnan épült 3 szobás, lürdőszobás, előszoba, kamra, leraszos családi ház Irányár 3 mFt Hird.sz: 57 [2- - K Családiház Iharosban 2 szoba konyhás, lürdőszobás, 100 nm-es. lakólerülellel, melléképületekkel 2554 nm összlerü-let rendezett családhaz eladó Irányár 1 mFt Hirdsz: 67.
(25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 lürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp luléses, vegyes tüzelési kazán, nagyle-rasz kábel téve. csatornázott, parkosított udvar Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár 11 mFl Hird sz.. 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskamzsán Kétlakásos, kél különálló házzal 70+70 mes. 2 szoba, hall, lürdőszobás. külön WC. 400 n ól telekkel nagy üvegház lólisátor, melléképületek Irány-
ar Külön. 3,5 mR. Hird. sz. 75 (25615 K)_
Epiési lelek Surdon. 30 méter széles épüési telek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva Irányár 650 ©Ft. Hird.sz 51 (25358 K)_
Éplési telek Pécsen. Kismérvölgyi uton rendezel! környe-zelben érvényes épüési engedéllyel 840 nm-es közmüvesi-letl területtel Irányár 520 eR. Hirdsz; 30. (25359 K) Építési lelek M agy a rs zeni mik I oson Az elágazóban kcz-ponti helyen lő üt melleit, 800 n-öl közművesített lelek ipari célra is pl: uzemenyag töltő állomás, kamionos pihenő, étterem, víz, villany van. Irányár megegyezés szerint
Hirdsz: 62. (25360 K)__
Épüési telek Kacorlakon. 3224 nm-es terülel szoba-kony-has lömésház, 1200 n-öl be van kerítve víz, villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal együtt Irányár: 700 eFt
Hird.sz: 61. (25361 K)_
Látóhegyen szőlő gyümölcsös 800 n-öl területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert. 30 nm lakóépület, alalia pince, víz, villany van Irányár: 900 eFl, Hird.sz; 64.
(25362 K)__
Szenlgyörgyván hegyen Ingatlan. „ÉDENBEN" Fizetési konnyléssel 650 n-öl terület. 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyha, pince, terasszal, gyümólcslákkal, víz, villany, van és köves ül. Irányár; 900 eH. Hird.sz. 43. (25363 K) Csertői hegyen szŐIÖ 1200 n-öl területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes felszereléssel Irányár 450 eFl Hird.sz 37
(25364 K)___
öreglorhéncen szőlő. 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakhaló épületiéi teljes felszereléssel, terméssel együtt vii lany van. Irányár 800 eFl. Hird.sz 65. (25365 K) Olcsó lakás 55 nm-es, 2 szobás, lürdőszobás, külön WC, löldszinti lakás a Liszl F. utcában eladó Irányár 1 650
mFl H sz.: 80 (25848 K)_
Családi ház Eszleregnyén 2 szoba, konyha, kamrás, előszoba 1400 n öl leiekkel, gyümölcsössel eladó Irányár
700 eFt. Hird. sz 79. (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 n öl bekerüel! zártkerti ingatlan gyümölcsös és konyhakert eladó Irányár 210 ezer Fi
Hird. sz - 78 (25850 K)_
Lakás Nk. Zemplén Gy úton 67 nm-es, 3 szobás, III emeleti, 2 erkélyes, padószőnyeges. vizórás, kp. fűtéses, lomkamrás lakás eladó Irányár: 2.5 mR Hird.sz : 81. (25851 K)
28
KANIZSA - /tfin?
-y
A.
1997. november 14.
aNORÁM
IN KÖZ
IGATLANKÖZVETfTÍ
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FELVEVŐ HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tiirtása: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
Gyékényesi szólóhegyen a bányatóhoz közei, csendes, nyugodl helyen régi pince 400 n-ól panorámás lerülettel. termő gesztenyefával eladó Irányár: 145 eFl (T/03) Tel
93/310-504 (23717 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás. 2 szintes, 200 nm ósszalapterületű, erkélyes, igényes belső kialakilású. 6 éves család ház garázzsal, 1035 nm-es telekkel, parkosítod udvarral eladó. Irányár: 10,0 mFt
|Cs/73) (24783 K)_
Városkapu körúlon 2. emeleten 3 szobás, 67 nm-es. erkélyes, központi lútéses leljesen felújioll lakás friss festés-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75
mFt. (L/254) Tel 93/310-504. (25165 K)_
Katonaréten 2 szobás, 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli fekvésű családi ház garázzsal, melléképülelekkel, tágas udvarral, széles gépkocsi bej arattál, 100 n-öi leiekkel eladó. Irányár: 5.2 mFl (Cs/141) Tel/ 93/310-504. (25169
K)_
Kiskanizsán 4 szobás, 100 nm-es, lelőlérbeép\'rtéses. 17 éves családi ház garázzsal. 300 nm-es telekkel eladó Irányár: 5,1 mR. (CS/150) Tel.: 93/310-504. (25416 K) Belvárosban 2 emeleten. 3+1 félszobás, 76 nm-es, étkezős, felújított, szőnyegpadi ós, központi lűléses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető érlékegyezleléssel Irányár. 5.0 mR (L/286) Tel.: 93/010-504. (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járólapo-zofl. új szőnyegpadlós. igényesen felújíott. 9. emeleli lakás eladó kányár 2,5 mFl. (L/285). Tel.: 93/310-504.
(25564 K)_
Corvin utcában 3 emeleten 2+1 félszobás, 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, lükörcsempékkel, igényes burkolatokkal, márványlapokkal felújítva és átalakítva eladó Irányár 3.5 mR (L\'284) Tel: 93Ű10-504-es telefonon
(25565 K)_¦
Galamboki tóhoz közel 894 nm zártkerti terület gyümölcsfákkal, regi pincevei, valamint 477 nm kiterjedésű tia-lal erdő egyben eladó Ár: 350 eR (T/024) (25694 K) Szepelneken 4 szoba+hallos, amerikai konyhás, tetőtérbe-epitéses, 210 nm ósszalapterületű, 1/3 részben alápincézett, 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+ vegyestüzé-lésú közp fülessel, igényes belső burkolatokkal, garázs-zsal, műhellyel, 300 n.öl telekkel eladó. (25695 K) Gyékényesi vasútállomás közvetlen közelében, központi helyen, a bányalóhoz 1,5 km-re, főút mellett 1000 nm-es épiési telek eladó Irányár 680 eFt. (T06) (25800 K) Palin-Újtelepen 2+3 lélszobás, tetőtérbeéprléses sorházban 100 nm-es, téliesen felújított, cirkogejzires lakás igényes járólapokkal, parkettás földszinti szobákkal, új konyhabútorral, garázzsal, 150 nm-es udvarral eladó Irányár
6,5 mR (U299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es ópilósi lelek 1/3 részben beültetett, 170 cm-es lucfenyőkkel, vízórával, villany-gáz bekötési lehelőséggel, eladó Irányár: 1,65 mFl (T/25) (25805 K) Gyékényes központjában 1,5 szobás, 70 nm-es, tégla lala-zalú parasztház nyári konyhával, faházzal. istállóval, pacával 600 n.öl telekkel eladó. Irányár: 1.5 mFt (CS/148) Tel.: 93/310-504 (25806 K)_
Gyékényesen, lőút mellett 3 szobás. 120 nm-es, felújításra szoruló családi ház eladó Irányár: 2,0 mFt. (CS/113)
(25609 Ki_
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappalis, étkezős, 145 nm-es, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépüéses, ké! család részére is alkalmas családi ház garázzsal, melléképülelekkel. 800 nm-es telekkel eladó. Irányár: 7,2 mFt. (CS/108) Tel.:
93/310-504. (25810 K)_
Belváros szivében kis lorgalmú utcában 3 szobás. 90 nm-es, D-i lekvésű, egyedi gázos, parkettás, felújított fürdőszobás, teleionos, közös kapubejáralú és udvarit kisebb felújítási igénylő családi házrész eladó. Irányár: 5.2 mFl.
(Cs/157) Tel.- 93/310-504. (25908 K)_
Péterlai utcában 2 emeleten 1 + 2 lélszobás, 55 nm-es, központi tűléses, lelú|itotl lakás új szőnyegpadlókkal, új tapétákkal, jó állapotban eladó. Irányár 2,6 mFt. (L/305)
Tel: 93/310-504 (25909 K)_
Északi városrészben 3 szobás + étkezős, 80 nm-es. egyedi gázas. redőnyös, teleionos, 10 eves sorházi lakás. 50 nm-es előkerttel, garázzsal eladó, vagy 231, 2+2 lélszobás lakásra cserélhető. lemng. Irányár: 3.98 mFt (L/216) Tel.. 93/310-504. (25910 K)_
Berzsenyi utcában 2. emeleten, 2 szobás, egyedi lűléses, parkettás, erkélyes, redőnyös, teleionos lakás eladó. Irányát 3,0 mFt (U30Q) Tel.- 93/310-504. (25906 K)_
Liszt utcában 2 emelelen, 2 szobás, erkélyes, szőnyeg-pados, központi fűtéses, vizórás. telefonos kábel TV-s. jó állapotú lakás eladó Irányár: 1.88 mFl. (L/303) Tel.: 93/310-504. (25907 K)_
Csokonai ulcában 2 szobás, egyedi fűtéses, parkettás, víz-órás, redőnyös, lelújított, földszinti lakás eladó. Irányár:
2,4 mR. (L/290). Tel: 93/310-504 (25912 K)_
Fő úton 1 emeleten, patinás, lelújilott épületben 3 szobás. 90 nm-es, parkettás, egyed lűléses, galériás, járólapozoll takásúj-aázkonveklorokkal eladó Irányár: 5.5 mFl. (L/306)
(25962 K) ~~_
Nagyváthy ulcában 3 szobás, 75 nm-es, egyed tűléses, igényesen felújioll. járólapozott, 4. emeleti lakás új gázbojlerrel, új beépüelt szekrényekkel eladó Irányár: 3,8
mFl. (L/310) (25963 K)_
Ady ulcában 1. emeleten 1 szobás, 37 nm-es, egyedi lűléses, vizórás, redőnyös, K-i lekvésű, szépen lelújilotl lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. (L/312) (25964 K)_
Csengery ulcában 1 szobás, 33 nm-es. parkettás, egyedi gazas, udvari lakás pincerésszel, kertrésszel eladó. Irány-
ar: 1,4 mR (L/309) (25965 K)_
Kodály ulcában 2 szobás, 59 nm-es, kp. fűtéses, 2 erkélyes, vízórás, felújioll, 3 emeleli lakás eladód Irányár:
1,75 mFt. (L/275) (25966 K)_
Fö úton 1, emeleten 2+1 lélszobás, 63 nm egyedi fűtéses, parkettás, erkélyes, azonnal beköltözhető lakás eladó.
Irányár: 3,7 mR. (L/317) (25983 K)_
Városkapu körúlon 1. emeleten 2+2 félszobás, 67 nm-es, kp fűtéses, szőnyegpadlós, vízórás, francia erkélyes lakás eladó Irányár 2.9 mR+alalla garázs 700 eFl. (L/314)
(25984 K)_
Aftila utcában 1.5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vízórás, Irissen festett földszinti lakás eladó. Irány-
ar í ,98 mR (L/313) (25985 Ki______
Belvárosban 2+1 lélszobás, 59 nm-es, egyedi lűléses, padószőnyeges, 4. emeleli tetőt éri lakás eladó, 3-4 mFl készpénz+szociálpolitikaí kedvezmény. Irányár: 5,1 mFl.
(L/296) (25966 K)_
Olajtelep közelében, zöldövezetben 2 szobás. 56 nm-es parkettás család ház felújított tetőszerkezettel, beépíthető letol érrel, a szuterénban kialakított 1 szoba konyhás, fürdőszobás. 50 nm-es lakással, garázzsal 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,5 mR (25987 K)_
Vörsön a Kisbalaton közelében 2 szobás, 70 nm-es légla és vályogfalazatú parasztház fürdőszobával, vezetékes gázzal, új konvektorokkal, telefonnal, 4640 nm-es telekkel
eladó. Irányár: 2,1 mR. (CS/156) (25988 K)_
Csokonai ulcában 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, Irissen feslett, tapétázod, jó állapotú 4 emeleti lakás eladó Irányár: 2,3 mR Tel: 93/310-504 (L/321) (26095 K) Északi városrészben 2 szoba+amerikai konyhás 80 nm-es. nagyon igényesen lelújHoll, egyedi módon átalakított sorházi lakás udvarral, etökerllel, aknás-pincés garázzsal el-ado. Irányár. 6,8 mR. Tel.. 93/310-504 (L/320) (26096 K) Csengery ulcában 1 emeleten 3 sobás. 110 nm-es parkettás, egyed gázas, teljesen felújított, amerikai konyhás, r eprezent el rv lakás az udvarban lévő garázzsal, pincével eladó. Irányár- 4,7 mR, (L/319) Tel.: 93/310-504. (26097
K)_
Kalonaréten 2 szobás, Bű nm-es, parkettás. Dh lekvésű család ház garázzsal, széles gk bejáróval. 100 n-ól leiekkel eladó Irányár: 5.2 mR (Cs/141) Tel.: 93/310-504
(26098 K)_
Kiskanizsán 4 szoba+nappahs 100 nm-es egyedi gázas. parkettás családi ház garázzsal, melléképületekkel, 765 nm leiekkel eladó Irányár- 5 mFt. (CS/165) Tel.: 93/310-
504. (26099 K)_
Belváros közelében 2 szobás, 60 nm-es, felújításra szoruló, vagy lebontható cs.ház 100 n-öl telekkel, gk bejárattal eladó. Irányár: 3.2 mFt, (CS/168) Tel.: 93/310-504. (26100
K)_|_
Maori telepen 2 szobás, 75 nm-es. lelújított csaláá házrész nagy üvegezetl terasszal, kerttel, pincével, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 7,6 mR. (CS/166) Tel.: 93/310-504 ( 26101 K)_
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő ház sarokirodaban.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12; 14-17 óráig.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Nagylakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos. 1200 n.öl lelkes család ház eladó vagy Nk-t lakásra cserélendő. Víz van, fürdőszoba kialakítható. Garázs, gazdasági épületek vannak, kanyar
1,7mR Hiv sz: CS134. (24715 K)_
Pogányszentpéteren tetőtérbeepleses, 2 család külön lakhatásai bizlosió család ház 230 nm-es lakterülettel, pincével, garázzsal, melléképületekkel, 1400 nói leiekkel eladó Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3.7 mR Hiv. sz.: CS95. (22991 K) Pogányszentpéteren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépléses, telefonos, 1980-ban épül család ház eladó A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. lútéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szönyegpadósak. Padlás és pince is található, a ház alati dupla garázs A telek 480 n.öl nagyságú, véleményes és málna található, valamint garázs és melléképület. Irányár 4,3 mR Kanizsai család haz csere is
erdekei 6.5 mR-ig. Hrv. szám. CS121. (23313K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, lefölórbeépióses, gáz-lűleses, cserépkáryhás. 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116
(23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplesre kiválóan alkalmas lerület, villany, víz van és aszfaltos út. Irányár: 800 000 Fi Hrv. sz.: NY01. (23657 K)_
3 szobás összkorrtortos nagy előszobás, 1 erkélyes, külön lomkamrás, reluxás a konyha előszoba bortwes lakás 10 emeletes házban eladó Irányár 2,5 mR Hrv.szám LAK 76. (23774 K) MiHóslán 74-ben épült, 3 szobás, egyed gázfűtéses, lürdöszo-bás, nagykonyhás, jó álapotú család haz 650 nói letekkel eladó. A ház alatt pince, a lelten nyárikonyha, melléképületek vannak kanyar: 4.600O00. Hsz.: CS122. (23855 K)_
2+1 félszobás, összkomJqrtos, 4. emeletes házban lévő I. emeleti lakás K-NY lekvésű, erkélyes, vizórás, beköflózhetó álapot-ban eladó a K-i városrészben. Irányár: 2,5 mR, Hív szám: LAK (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-es. 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos. gázfűtéses, átmenyezetes, galénázható család ház jellegű lakás eladó. A lakás alati bollrves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es. udvarrész, padásbeépiheló A házban 3 lakó lakja, kányár: 8,8 mR Hiw.szám: Cs128 (24368 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari család házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos, fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vízórás. ga-rázsos, melleképületes és 300 n-ölelkes Irányár: 2,9 mR.
Hrv.szám: CS129. (24369K)_
1292 nm-es telek eladó a Zalakarosi hegyen. Építésre akalmas. villany, víz megoktialó, aszfallos ül van Irányár. 700000 R.
Hívsz: NY 01. (24491 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhátán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, légla hétvégi házzal eladó A haz alápincézed, szintes, beton. Gazdaság épületekkel, lizelesi kedvezménnyel eladó Állandó lakóépületként is használhaló (24492 K) Budapesten 2 szobás, fürdőszobás, galénázható lakás eladó Irányár: 2,4 mR Hvsz: LAK 186 (24533 K)___
2+1 félszobás, IV emeleles házban lévő II emeleti Összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben felújíott lakás eladó a keleti városrészben. Irányár: 2.6 mR Hivsz: LAK 87
(24535 K)_
Zalakaroson43ehiáknál 450 nm-es. parkosított lelek a rajta lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, telesített nyaralóval eladó Aszfalozott ul van Irányár 2mR Hsz.T39 (24717 K)
Puszlamagyaródon 90 nm-es. 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasaq épületekkel, 1200 nói telekkel eladó Irányár: 3 mR Hsz CS135. (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 noi lelek a rafia lévő ..cseh" 2 szobás, előteres, teraszos faházzal eladó. Fürdő kialakítható, víz, vJlany, aszlaltos ül és horgászati lehetőség, nyaraHalási le-helöség van. Irányár: 1,1 mR. Hsz.. T37. (24719 K)_
Galamboki-halastónál 260 n-ől telek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás területtel eladó. Ve, vilany. asz-
laflos ül van. Irányár: 1,3 mR. Hrv sz: T38. (24609 K)_
Miklósián 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kiala-klhalö, 980.000 R-os irányáron eladó H sz : C$138. (24660 K) 2 szobás. 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó A lakás jó állapotú, vizórás. tetőtér és különálló pince tartozk hozzá A lakás utcafronti, 4 lakó van Irányár: 2.9 mR
Hsz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomfortos, fekjjí-lásra szoruló. Nyn fekvésű, 7 emeleli lakás eladó Irányár.
2.200.000 R. H.sz.: LAK89. (24862 K)_
öreglörhénci-hegyen 940 n.öl lerület, szoba-konyhás, teraszos, igényesen kialakított téglaépülettel eladó Villany, ciszterna van Teljes leiszereléssel és terméssel eladó Irányár 850.000 R
H.sz T41. (24863 K)_
Keleti városrészben 2+1 félszobás, ősszkomlorlos, erkélyes redőnyös. Nyn fekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeletes házban a IV emelelen lévő lakás sürgősen eladó Irányár-2.5 mR Hiv sz LAK 91 (2496Q K\'_
2 szobás, 56 nm-es, egyed gázfűtéses, erkélyes, vízórás, redőnyös, hevedéi záras. IV emeleten lévő lakás eladó a Keleti városrészben kányár: 2,2 mR Hív sz: LAK 201 (25388 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV emeleten. X. emeletes házban kányár: 2,2 mR. Hrv.sz: LAK 92 (25389 K)
Sáncban, szint+tetőférbeépléses család ház 505 n.öl letekkel eladó. Irányár: 6,5 mR Hív, sz.: CS61 (25189 K)
3 szobás, ősszkomlorlos, X emeleles házban lévő, 4 emeleti lakás eladó. Irányár. 2,2 mR. Hiv. sz.: LAK92. (25190 K)
2 szobás. 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos. jó állapotú, egyed gázlüléses. utcafronti család házrész eladó tetÖférbeépiési le-hetóséggel. Irányár: 2,9 mR. Hív, sz.: CS137 (25192 K)
52 nm-es. belvárosi, ú| házban lévő. 2 szobás, erkélyes, egyed cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó Irányár 3.6 mR
HSZ : LAK 205. (25675 K)_
2 szobás, 50 nm-es, 4. emeleles házban leve, 1 emeleti lakás egyed gázfűtéses, vizórás. spájzos+fároló helyiségekkel eladó a Kh v.részben. Irányár: 2,4 mR Hsz.tAK 206 (25676 K) 2+1 félszobás, igényesen lekjjlofl. egyed tervezésű konyha, erkélyes, reluxás, napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 eme-letesház i emeletén Irányai 2.7 mR H sz LAK 98 (25677 K) 1+2 félszobás, ősszkomlorlos, 4 emeletes házban az 1 emeleten lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v részben Irányár: 2,6 mR Vidéki család házra cserétielŐ, igény esetén H.sz.: LAK 97. (25678 K) 2 szobás, ősszkomlorlos, 56 nm-es, teljesen leJújíotl, tsz-i lakás
4 emeletes házban eladó. Irányár- 1,95 mR Hsz.: LAK 207.
(25679 K)_
Zalakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, terletl. lakható hétvégi ház 450 nm-es leiekkel eladó Irányár 2 mR
Hrv.sz.. T 39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, fürdőszobás, napy konyhás, spájzos, redőnyös, gazdaság épületekkel, 400 n-ol telekkel család ház el-adó. kányár: 6 mR. Hívsz. Cs 140 (25771 K)_
2 szobás. 4 emeletes ház III emeletén lévő ősszkomlorlos, erkélyes, redőnyös, nagy konyhás, spájzos, telefonos lakás eladó a Keleti városrészben, rányár 3 mR. Hiv sz 208. (25772 K) Zalakaroson 2 szintes, lelújíásra váró nyaraló eladó, rányár: 3,5
mR H.sz.: T40. (25795 K)_
Zalakaroson 200 n Ól épiési telek eladó, kész tervrajzzal kany-
ár. 1 mR H.sz.. T42. (25796K)_
Nk északi v részében épiési lelek 340 nm-es, eladó A telken pajta és istáló található. Irányár 3,2 mR Hsz T43. (25797 K)
1 szobás, összkomfortos, teljesen lelújloll. erkélyes, töidszinti lakás eladó a keJeti v.részben kanyar-1,6 mR H sz: L38. (25798
KI_
Berzsenyi ulcában 2 szobás, egyed gázfűtéses. 2 emelelen lévő, teleionos. fekj|lotl lakás pincerésszel eladó Irányár 3 mR Hsz . LAK209 (25799 K)_
3 szobás. 110 nm-es, parkettás, gázfűtéses, étkeós. nagy teraszos, redőnyös, pincés, garázsos, 120 n-ól. lekes család ház eladó Nk-n Irányár 13 mR Hrv sz Cs 142 ( 26103 Ki
120 nm-es család ház eladó Kiskanizsán 4 szobás, nappalis, nagy konyhás, garázsos, egyed gázas, 765 nm-es telekkel eladó, kányár 5,2 mR Hiv sz. Cs 141 (26104 K)_
3 szobás, 82 nm-es lársasházjellegü család ház, 80 nm-es udvarral, garázzsal, gázfűtéssel teljes lelújlottan eladó az Északi városrészben Hrv szám LAK 103 kányár 6.8 mR (26105 K)
2 szobás, ősszkomlorlos lefjes telújlotl 56 nm-es, erkélyes, víz-órás, teleionos lakás eladó a belvároshoz közel lakótelepen. Irányár: 2,25 mR. Hn szám. 212 (26106 K)_
2 szobás, ősszkomlorlos, vizórás, redőnyös, IV emeleles ház
III emelelen lévő erkélyes lakás eladó kányár: 2,15 mR Hrv.szám: LAK 211. (26107 K)_
Zalakaroson építési telek eladó késztervrajzzal, a lelek 200 n-öl
Irányár: 1 mR. Hiv szám T42. (26107K)_
67 nm-es, összkomfortos 3 szobás, lelújilotl, 4 emeleles házban az első emeleten lévő telefonos, új konyhabútoros lakás el-
adö kányár. 2.9 mR. Hfv.sz: LAK 99. (26108 K)_
62 nm-es, teljes lelú|iásra szoruló lakás eladó 4 em házban a
IV emeleten Irányár: 1,7 mR. (26109 K)_
GARÁZS:
Kaán Károly úti garázssoron aknás garázs, vllanyos garázs sürgősen kedvező áron eladó. Irányár: 360000,-R Hívsz: 609
(24969 K)_
Munkás úli garázssoron aknás, nagymérelű garázs eladó. Irány-ár 550000,-R.Hrvsz 610. (24970 K)_
ALBÉRLET:
Szobák közös konyha-lürdő használattal 10.000 R-ert, üzlethe-\',..->+ a iivarosban 30000 R-tól kiadok (25684 K) Fiatalasszonynak 1 gyermekkel abédeti szoba kiadó kánvár 12 000,-R rezsivel (26110 K)_
1997. november 14.
KANIZSA - /tpiS.
29
Ingatlanközvetítő Iroda
"NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
ALAPÍTVA: 1991-ben. teljeskörű lebonyolítás
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan címkíadás, díj talán bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. .5 6 éves szakmai tapasztalat. ^
NYITVA: munkanapokon _ 8—17 óráig 53
312-058
„A mi sikerünk: ha Önnek sikerül!"
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505
(Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, hérheadása és értékhecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. Az iroda nyitva tartása: héttotói péntekig 9.00-16.00-ig, szombaton 10.00-12.00-ig.
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, 4. emeleli, 4 emeletesben lévő, vízórás, redőnyös, a tulajdonos által nem lakolt lakás. Irányár: 2,5 mFt. Hiv.szám: SJKER 1666.
(25941 K)_[_
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletesben lévő lakás. Irányár: 2,6 mFl. Hiv.szám: SIKER 1998.
(25944 K) _•
Pátrón eladó 2 családi ház, egymás melleit, 2 szoba - hallos, konyhás, fürdőszobás, pincés, boltíves és 1 szoba-konyhás, pincés, nyári konyhás, nagy telekkel, korszerű istállóval. Együttes irányáruk: 1,9 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2045. (25973 K)_,
Egyedi gázfűtésű, konvektoros lakás eladó Nk. déli városrészében, 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, vízórás, parkettázott, festett falú, nyugati fekvésű, kábeltévés, 3 emeletes épületben. Irányár: 1,8
mFt. Hiv. szám: SIKER 2053. (25771 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 59 nm-es, 2 erkélyes, 3. emeleti, központi fűtésű, vízórás, kábeltévés, szŐnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 4 emeletes épületijén lévő. Irányár: 1,7
mFt. Hiv. szám: SIKER 2080. (25792 K)_
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 1 szintes; 100 nm-es, tégla falazatú, felújított, teraszos, egyedi, konvektoros gázfűtésű, szŐnyegpadlós, meszelt falú, kábeltévés, palatetős, hőszigetelt vakolatú családi ház, 1499 nm telekkel, garázzsal, műhellyel, pajtával, nyári konyhával, tehermentesen, Irányár: 4,2 mFt. Hiv. szám: Sí-
KER 2093. (26011 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm-es, kp, fűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, szŐnyegpadlós, felújított, 4. emeleti, 4 emeletes épületben. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: SIKER
2094. (26012 K)_
1, emelet, 2 szobás, 4fl nm-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, festett falú, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2,1x4 méteres konyhával, nyugati fekvéssel, Irányár:
2,3 mFt. Hiv. szám: SIKER 2101. (26019 K)_
Söröző és családi ház eladó Nk-án, teljes felszereléssel, alagsori vendéglátó egységgel, 6 szobával+nap-palival, 2x100 nm alapterülettel, egyedi gázfűtéssel, telefonnal, kábeltévével, 2 fürdővel, 2 WC-vel, 3 garázzsal, pincével, 35 nm-es terasszal, erkéllyel, K-Ny fekvéssel. Irányár: 25 mFt. Hiv. szám: SIKER 2102.
(26020 K)__
Kiskanizsán családi ház eladó, 2 szobás, 65 nm-es, hallos, zári teraszos, egyedi fűtésű, fürdőszoba nélküli, hajópadlós, 3,5x3,5 méteres konyhával, 1518 nm + 1553 nm-es telekkel, Irányár: 5,3 mFt. Hiv. szám: SIKER 2103. (26021 K)_
Étterem tulajdonjoga Nagykanizsa belvárosában 16 m Ft-ért, vagy bérleti joga 5 évre, teljes berendezéssel, felszereléssel 6 mFt-ért + 180 eFt/hó bérleti díjért
eladó. Hiv.szám: SIKER 2105. (26074 K)_
Nagyradán, Szellemi-hegyen 800 n-öl, balatoni panorámás, zártkerti ingatlan eladó, kordonos szőlővel, villannyal, köves úton télen-nyáron megközelíthető helyen, tehermentesen. A telek két helyrajzi számon szerepel, fele-fele arányban megosztva is eladó. Együttes irányár: 1 mFt. Hiv.szám: SIKER 2106.
(26075 K)_
Sáncban eladó 11 éves, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, 5 szobás, gázfűtésű, vízórás, kábeltévés, para-bolaantennás, egyedi antennarendszerű, erkélyes, fedett teraszos, hőszigetelt falazatú, parkettázott, festett falú, 5x3 méteres konyhával rendelkező, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintjén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található..A telken egy 11 x 9 méteres, különálló, szerkezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszél. Irányár: 9 mFt. Hiv.szám: SIKER 2107.
(26076 K}_
Gelsén eladó családi ház, 1 szintes + padlásszobás, 4 szobás, tégla falazatú, erkélyes, vegyestúzelésu, parkettázott, festett falú, fürdőszobás, 4x5 méteres konyhával rendelkező, garázzsal, gazdasági épületekkel, kocsibejáróval, 1300 nm-es, 10 méter széles, bekerített telekkel, tehermentesen. Irányár: 5,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2108. (26077\'K)_
Kiskanizsán családi ház eladó, 1 szint + tetőteres, 96 + 65 nm-es, 2 szoba-nappalis + 1 szobás, az alsó és a felső szinten 2 külön bejáratú lakrésszel, erkéllyel. Telefonnal, kábeltévével, csatornabekötéssel, 3 fázisú árammal, műhellyel, garázsai, hőszigetelt falakkal, szigetelt padlástérrel, 519 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 6 mFt. Hiv.szám: SIKER 2109. (26078 K)
Egyedi cirkogejzír fűtésű lakás eladó Nk, keleti városrészében, 1+2 félszobával, 67 nm-rel, erkéllyel, 1. emeleten, 8 évesen, kiépített telefonvonallal, vízórával, szőnyegpadlóval, tapétával, reluxával, beépített szekrénnyel, kábeltévével, 3x3 méteres konyhával, külön bejáratú szobákkal, lomkamrával, tehermentesen. Irányár: 3,4 mFt. Hiv.szám: SIKER 2110. (26079
K)_
Zalakaros - Behiáki almáskertben eladó 4264 nm területű zártkerti ingatlan, 20 aranykorona értékben. Irányár: 1,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2111. (26080 K) Zalakomárban eladó családi ház, egyedi konvektoros gázfűtésű, 10 éves, 6 szobás, 2 hallos, 3 szintes, 2 erkélyes, 2 konyhás, 2 garázsos, úszómedencés. Irányár: 8,5 mFt. Hiv.szám: SIKER 2114. (26081 K) Beleznán eladó családi ház, 6 szobás, 136 nm-es 1 szint + tetőteres, erkélyes, 2 zárt teraszos, központi kazánfűtésü, vegyestüzelésű. Épület alatt pincével, különálló garázzsal, melléképületekkel, 800 n-öl telek-kel. Irányár: 6 mFt. Hiv.szám: SIKER 2115. (26062 K) Üzeletet vennék Nk-án, forgalmas helyen, 20-30 nmes alapterülettel, 3-5 mFt értékben. Hiv.szám: SIKER
2116. (26083 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros, 1,5 sobás, 45 nm-es, franciaerkélyes (kilépős), redőnyös, 4. emeleti, 4 emeletes tégla épületben lévő, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettzott, tapétázott, jó állapotú, tehermentes lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, mennyezetig csempézett fürdővel, Nk. belvárosához közel eladó. Beköltözhető 1 hónapon belül. Irányár: 1,95 mFt. Hiv.szám: SIKER 2117. (26084 K)_
1. emeleti, 3 szobás, 95 nm-es, galériás, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, mindhárom szobában kábeltévés, kőris parkettázott, tapétázott, új konvektoros, nagy pincerekeszes, tehermentes lakás, Nk. szívében eladó, Irányár: 5,5 mFt Hiv.szám: Sl-KER 2118. (26085 K)_
GARÁZSOK:
Garázs eladó a Kaposvári út közelében, garázssorban, tégla épületben, akna nélkül, új ajtóval, kerítéssel lezárt területen. Irányár: 550 eFt, Fizetési könnyítés lehetséges. Hivatkozási szám: SIKER 2112." (26086 K)_
Garázst vennék, vagy bérelnék a Zemplén u. közelé-ben. Hiv.szám: SIKER 2113 (26087 K)_
ALBÉRLETEK:
Telefonos, 3 szobás, egyedi gázfűtésű, vízórás, bútorozatlan, földszinti, 4 emeletes épületben lévő lakás, Nk. belvárosának közelében kiadó. Bérleti dij: 25.000 Ft+rezsi/hó. Hiv. szám: SIKER A/351, (26024 Kj 1,5 szobás, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, földszinti, emeletes épületben lévő lakás kiadó, Nk. északi városrészében, 1 fekhellyel, beépített szekrénnyel, konyhabútorral. Csak megbízhatóaknak! Bérleti díj: 18.000,-Ft + rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/354.
(26088 K)_
1 szobás, bútorozott, egyedi, konvektoros gázfűtésű, földszinti lakás kiadó Nk. belvárosában, emeletes épületben. Bérleti díj: 15,000,-Ft+rezsi/hó. Hivatkozási
szám: SIKER A/355. (26089 K)_
1 szobás, bútorozott, egyedi gázfűtésű lakás kiadó Nk-án, 1 fő részére. Bérleti dlj: 12.000,-FI + rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/356. (26090 K)_
1 szoba-konyhás, egyedi fűtésű, bútorozott udvari lakás kiadó Nk. északi városrészében, házaspár részére, Bérleti dlj: 8.000,-Ft + rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/357. (26091 K)_
Szoba kiadó bútorozva, közös konyha-, fürdő-, wc-használattal, 1 fiatal férfinak. Bérleti dij: 9.000,-Ft. Rezsi nincs! Vagy fiatal párnak. Ekkor bérleti dfj: 11.000,-Ft. Hiv.gzám: SIKER A/358. (26092 K) 1 férfi bérlőtársat keresek, bútorozott szobabérlethez, közös konyha-, fürdő-, wc-használattal, Bérleti díj: 6.500,-Ft. Rezsi nincs! Hiv.szám: SIKER A/359. (26093 K)_
Keresünk Nk-án és környékén egyedi lűlésű lakásokai, telkeket, családiházakat, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői dij csak az irányár 1%-a. Meglalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának löldszinljén, a Napsugár Presszó hál só bejáraiéval szemben (11385 K) Nk-n (LE4021 K-i v.részben 2,5 szobás, 62 nm-es, kp lűléses, vízórás, erkélyes, III. emeleli lakás eladó. Irányár:
2,8 mFl. (24922 K)_
Nk-hoz (TE94) közel 940 n öl telek 30 nm-es épületiéi, pincével, gyümölcsössel, felszereléssel együtt eladó.
Irányár: 85o\'.000 R. (24923 Kj_
Nk-n (LE400) K-i v részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi fűtéses, 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,3 mFl (24925
K)_
Nk-n (LE405) belvárosban 72 nm-es, 2 szoba-hallos, egyedi lűléses, vizórás, teljesen felújitott udvari lakás eladó. Vállalkozáshoz is kiválóan alkalmas. Irányár: 3,8 mFt.
124926 K)____
Nk-tól (CSE195) 20 km-re 3 szobás, kb. 80 nm-es családi ház 400 n Öl telekkel, melléképülelekkel, aknás garázzsal
eladó. Irányár: 4,5 mR. (24928 K)_
Nk-tól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres építési telek el-adó a Kisbalalon közelében. Irányár: 2 mFt. (25114 K) Csurgón (LE 413) belvároshoz közel 1,5 szobás, 42 nmes, egyedi fűtéses, 4 emeleli lakás eladó. Irányár: 1,6 mFt. (25115 K)_
Nk-n (CSE 197} belvárosban 2 szinles, 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es családi ház garázzsal, műhellyel, 100 n-öl lerülettel azonnal eladó. Irányár: 22 mFt. (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi luléses, vizórás, erkélyes, III emeleli lakás eladó.
Irányár: 3.2 mR. (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős, I emeleli lakás eladó vagy családi házra
cserélhető Irányár: 3,5 mFl, (25119 K)_____
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás. 58 nm-es. egyedi lűléses, vízórás, erkélyes (felújítóit) III emeleti la-
kás eladó. Irányár 2,9 mFt. (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi fűtéses, vízórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 szobás lakásra cserélhető (25121 K) Nk-n (LE 412) K-i városrészben 3 szobás, 63 nm-es, közponli lűléses, vízórás, 2 erkélyes lakás tízemeletes épület-
ben eladó. Irányár: 2,2 mFt. (25122 K)_
Nk-n (LE 419) belvárosban 2 szobás, 48 nm-es, egyedi fű-es, vízórás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 3,6 mFt.
(25123 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es, 3 szobás. ebédlŐs, egyedi lűléses, parkellás, felújított lakás eladó vagy kisebb 5 - 2 szobás) lakásra cserélhető. Irányár: 5,5 mFl.
(25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás, 35 nm-es, egyedi luléses. vizórás, parkettás, udvari lakás kis kerttel, 2 db faházzal együtt eladó. Irányár: 1,6 mR. (25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb. 100 m-es, 2 szobás családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó. Irányár: 4,5 mFt. (25244 K)_
Balaton déli partján (CSE199) 58 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervilla fele 100 n.öl telekkel azonnal eladó. Irányár: 5,5 mFl. (25245
K)_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szinles családi ház
286 n-öl telekkel eladó. Irányár: 6 mR. (25312 K)_
Nagykanizsán (LE 423) K-i városrészben 3 szobás, 63 m-es, közponli lűléses. vizórás, 4. emeleti lakás eladó. Irány-
ár: 2,2 mFt. (25470 K)_
Nk-n (LE 430) K-i városrészben 2,5 szobás, 62 nm-es, központi fűtéses, vizórás, felújiloll, II emeleli lakás eladó.
Irányár: 2,7 mR. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2,5 szobás, 63 nm-es, közponli lűléses, lekijitott, II. emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár: 2,85 mFt. (25751 K)
Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-öl telek, épületlel, pincével, szőlővel, (elszereléssel együtt eladó. Irányár: 850.000,-Ft.
(25753 K)_
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, lelelonos családi ház nagy pincével, 2500-3000 nm-es lelken, 1 szoba, konyhás melléképülettel, istállóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető Minden megoldás érdekel Irányár: 1,8 mFt. (25756 K) ._
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtéses, I. emeleli, lomkamrás lakás eladó Irányár: 1,8 mFl
(25755 K)_
Nk-tól (CSE S) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás. 2 szinles. egyedi központi lűtóses családi ház garázzsal, 1200 n-öl parkosított leiekkel eladó. Irányár: 7 mFl. (25757 K) Rába partján (CSE 204) lévő hétvégi ház, nyaralóövezel-ben, csendes helyen eladó. Irányár: 3 mFl. (25758 K) Szent györgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás. 40 nm-es családi ház jellegű épület, 600 n-öl leiekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhető Irányár: 1,2 mFl. (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás, 30 nm-es, egyedi lűtóses, vizórás, I. emeleli lakás eladó Irányár: 1.6 mFt. (25760 K)_
Nk-n (LE 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, 4. emeleli lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető. Irányár: 2 mFt, (25762 K) Nk-lól (TE 105) 10 km-re 1500 n-öl lelek, szőlő, szántó, erdő, fenyőfákkal, épületiéi, építőanyaggal együtt eladó.
Irányár: 700.000,-Ft (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i v.részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, lelek nélkül eladó. Irányár: 2,5 mR. (25840 K) Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 75 nm-es, lelújiotl családi ház 100 n ól letekkel eladó. Irányár: 3.8 mFt. (25841 K) Nk-án (LE435) É-i v.részben 2,5 szobás, 61 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, erkélyes, lelújitotl, III. emeleli lakás, garázzsal együtt eladó. Irányár: 3,2 mFl+garázs: 900 000 Ft, (25842 K)_
Nk-n {CSE207) 4 szoba, nappalis, kb 120-130 nm-es családi ház műhellyel, garázzsal, melléképületekkel, 770 nm-es leiekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserólhe-lő. Irányár: 5,2 mFl (25843 K)_
Miklósfán (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár: 3",55 mFl. (25844 K)
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás garázzsal eladó Irányár: 6 mFl. (25845 K) Győrben (CSE200) 220 nm-es. 2 szintes, 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképületlel. 220 n öl lelek -
kel eladó. Irányár: 12 mFt. (25846 K)_
Nk-n (LE 225) É-i városrósézben 2 szobás, 67 nm-es. egyedi fűtéses, utcafronti udvari lakás eladó Irányár 2,3
mFl. (25916 K)_
Nk-n (LE 437) 2+3 lólszobás. 100 nm-es, 2 szinles, egyedi közponli lütéses, vízórás, sorházi lakás 450 nm-es leiekkel ej gar ázz: il elad: Irányai \' 4 mR 2594E KI Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1.5 szobás, kb. 50 nm-es, udvari lakás az É-i városrészben. Irányár: 1,15 mFt
(25949 K)_
Nk-n (LE 293) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 40 nm-es, X emeleti lakás eladó Irányai 1,5 mFl (25950 K)
Nk-tól (CSE 208) 15 km-re 5 szobás, 120-130 nm-es családi ház, 2100 nm-es telekkel, garázzsal, melléképülelekkel eladó Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas
Irányár: 2,6 mR. (25951 K)_
Nk-án (CSE209) É-i v.részben 6 szobás családi haz zárt udvarral eladó Irányár 9.5 mFl. (26026 K) Nk-án (LE117) K-i v.részben 2 szobás, 54 m-es, egyedi fűtéses, vízórás. felújiloll, III. emeleti lakás eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár: 2,6 mR. (26028 K) Nk-lól (CSE210) 10 km-re 52 m-es, 2 szobás, egyedi lütéses. összkomfortos családi ház. szép környezetben 12 tries melléképületlel. 1341 m-es telken, amely megoszthaló építési telekre, eladó vagy nagykanizsai lakásra ¦ erélhe
tö. Irányár: 2 mFl. (26029 K)_
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás, 57 m-es. egyedi lűléses, parkellás, erkélyes, jó állapotban lévő, III emeleti lakás garázzsal együtt eladó Irányár: 3 mR+garázs 1 mFt. (26030 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE 32) K-i városrészben 17 nm-es, aknás garázs eladó. Irányár: 400.000.-Ft. (25754 K)_
BÉRLET
Nk-án belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség november Hői kiadó. Bérleti dij: 36.000 Ft + rezsi. (2 5847 K) Nk-án 62 m-es üzlelhelyiség belvároshoz közel kiadó Bér-leti díj: 70.000 Fl/hó. (26027 K)_
30
KANIZSA - /ífins
1997. november 14.
TOMPA
NAGYKANIZSA, MAGYAR ÚT 12-14. T«!l./f«Jt: 93/31 0-B84
Nyitva: H-Ct» S-l 7, P S-l 6, Sao S-12 öralg
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar ^
érdekeltség \' ¦\' i *i|
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásokat
- belvárosi kiadé> üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó családi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VETÉL
CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS FELÚJÍTÁS
Nk. Csengery ulcában 66 nmes, 2+iélszobás. konyha + étkezős, kp lűléses. redőnyös, jo albpotu lakás pinoével, zári udvarral eladó. Irányár 3,5 mR (26044 K)_
lik. Zemplén ulcában 7 emeleti, 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, uj konynabuloros, központi lűléses, vizórás, redőnyös lakás eladó
Irányár 1,95 mFl. (26045 K)_
Nk, Babóchay Jcában 575 nm-es leiekkel, 55 nm«s, 2 szobás, gáz-lűléses, vizórás család ház házrész garázzsal eladó. Irányár 2,5
mFt Irányár 2,5 mFt. (26046 K)_
Nk. Pelei! utcában 450 nm«s kerttel, 96 nm-es. 3 szobás, étkezős, garrűteses, redőnyös, letúflott társas családi haz padbstér beéprlesi
lehelóseggel eladó. Irányár 5,5 mFt. (26047 K)_
NK Maort telepen 660 nm-es leiekkel, 108 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, teraszos, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos, lelújrtott megosztott család ház eladó. Irányár: 7,3 mFt. (26048 K) Nk É-i városiészben 150 nm-es nagyságú, kétszintes, gazlJeses. re-dónyós. telefonos, \'84-ben épült társasház eladó A pinceszinten garázs, pince, frtosokcriyha. a toktszrten wc, nappali, konyha, a második szinten3 szoba, fürdőszoba, erkély, a tetőtérben 2 szobás lakrész
kialakfthalá- Ar.: 6,5 rrfl (25931 K)_
Kiskanizsán 126 nm-es, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappais. gaz-lűtéses családi ház garázzsal, meléképdetlel, 536 nm területen el-
adó Irányár 8,7 mFl. (25572 K)_
Kiskanizsán, 145 nm-es, 2 szntes (Külön lakáskeni is használható} 6 szoba, 2 nappal. 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, előter, egyed fűtéses családi ház garázzsal, műhelyei, meftekepütetekket,
800 nm területen ebdo. Irányár 7.2 mR (25573 K)_
Palin 210 nm-es, 6 szobás, 2 konyhás, 1 nappais, 2 lúrdöszobás, 2 zuhanyzós, 3 WC-vel, 2 erkélyes, étkezős, teraszos család haz garázzsal, pincével, melléképületekkel, 512 nm lenüelen ebdó Irányár
16 mFl (25576 K)_
Rákóczi u. (2 lakás) összesen 53 nm-es, 2+2 szobás, 2 konyhás, kinti WC-vel gázfűtéses családi ház, kis faházzal (1 szoba) (tatarozásra
szorJó) eladó Irányár 2,5 mFt (25577 K)_
Nk bek/áros közelében 2 szintes, 200 nm-es, erkofűtéses. 4 szobás, étkezős, gardobos, 2 nappais, 2 lürdőszobás család ház műhelyei, garázzsal, pincével, 400 nm területen eladó. Irányár 20,3 mFl.
!25578 K)__
Nagykanizsa, Maort telep melett 150 m területen lévő, 116 nm-es, 3 szobás, halos, étkezős, egyed központi gázfűtéses, önálló terűlettel rendelkező társasház garázzsal, pincével eladó Irányár. 8 mR,
(25813 K)_
Nagykanizsa, Csengery ulcában 75 m-es, 3 szobás, konyhás, egyedi gázfűtéses, Mújiásra szoruló lakás pincével, garázzsal ebdó Irányár 3,5 mR. (25814 K)
Nk, Dózsa Gy. ulcában36 m-es. 1 szobás, konyhás, egyed fűtéses lakás pincével, garázzsal ebdó Iraryar 1,5 mR->650 eR. (25815 K)
Fő u 50 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gaztuteses lakás pincével, zárt udvarral kiváló álapotban ebdó. Irányár 4 mR. (25580 K) Nk Eötvös leren 48 nm-es, 2 szobás, amerikai típusú konyha, erkélyes, cirko gejzír fűtéses kiépített teleionos, jő állapotú lakás, tárolóval
eladó Irányár 3,6 mR. (25581 K)_
Nk Berzsenyi ulcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed gáztüté-
ses. vizórás lakás ebdó Irányár 2.6 mR. (25397 K)_
Nk Erkel ulcában 20 nm-es garázs műhelynek, gépekkel kiadó.
Irányár IQeRM (25396 K)_
Nk Kinizsi Jcában 53 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, vizórás, redőnyös, jó álapclú udvari lakás eladó Irányár t ,8 mFt (25400 K)
Nk Magyar ulcában 26 nm-es, 1 szobás, gázfűtéses udvari lakás el-
adó. Irányár 1,25 mFl. (25401 K)_
Nk Kaán Károly utcában 117 nm-es, 3+2 lélszobás, étkezős, 2 erkélyes, egyed cirkofűléses, tetelonos, társasház bkás pincével garázs-
zsal eladó. Irányár 7 mR (25402 K)_
Nk Levente ulcában 125 nm-es, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös társasházi bkás pincével, garázzsal jó álbpotban ebdó. Irányár 8 mFl. (25403 K) Miklósién 3 szobás, 75-ben épült, gázfűtéses, redőnyös csabai ház 2200 nm területen melléképületekkel eladó. Irányár 4,5 mFt. (25404
K)_
Nk Péterlai utcában 120 nm-es, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cirkofűléses. vizórás, redőnyös, teleionos, 1992-ben epül, kiváló álapotü sortiázi lakás pincével, garázzsal eladó Padéstér beépíttető Irányár 10 mR. (25405 K)
Nk Rózsa utcában III. emeleti, 62 nm-es, 2+1 lélszobás, erkélyes, kp. fűtéses, jó álapolú bkás brritamrával ebdó. Irányár: 2,4 mFt. (25406
KJ_
Nk Zemplén Jcában I. emeleti. 57 nm-es, 2 szobás, kp lütéses, víz oras, letüjrtot! lakás bmkamravat ebdo Irányár 2 mR. (25407 K) Sáncban 118 nm-es. 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, lürdőszobás, gázfűtéses, vizórás. redőnyös, teleionos, 1985-ben epül, leden teraszos, jó álapotü család ház garázzsal ebob. Irányár 9 mFt (25108
K)_
Nk-n a Városkozponlban t. emeleti, 72 nmes, 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó Irányár. 3,3 mFt (24577 K)_
r^riverién 3300 nm-es lelek eladó (közmüvek a ház elótí). Irányár.
330 eR (24579 K)_
Nk-n a Fő úton 60 nmes, 2 szobás, cirko fűtéses, vizórás, teljesen lambenazolt, tetőtéri 80 %-os készüttségú lakás eladó Irányár 2,5 mR. (24582 K)
Palinban az újtelepen 1992-ben épület. 801 nmes területen lévő. 2 szntes. 260 nm-es, kp. gázfűtéses, telefonos pincés 3 garázsos. jó állapotú csabd ház ebdó. Az alsó szirten üzlet üzemetetésére ¦§¦_ mashel/iseg lalalhato, a lelső szirtien ) sz- iba, hal, étkező, lürdőszo
ba. Irányár: 20 mFt. (24587 K)_
Gelsén 35 nmes üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó. Irányár: 600 eFl. (24566 K)_
Zemplén Gy. u. 74 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp.lüteses, testesre szoruló bkás, lomkamrával ebdó Irányár. 2 mFl
(24310 K)_
Nk Kodály ín i alatt 54 nmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp fűtéses, bmtáiobs, kitűnő álbpolban lévő bkás cserélhető E-K-r v.részben levó 1-2 emeleti lakásra. Irányár 1,5 rrfl. (23804 K)
Nk. Zemplén ulcában 7, emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, nagy előszobás, kp. fűtéses, bmkamrás, felújított lakás el ado. Irányár 2,2 mFl. (23605 K. _
Latohegyen 752 nmes zártkert Ivilannyal) etadó. Irányár 300 eR (24590 Kj
Palm Főrhénc hegyen 2160 nm terijfeten 32 nmes. I szobás, lera-szos piree, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó Irárr/ar 400 eR. {24591
K)_
Szentgyörgyvári hegyen 900 nm területen, 35 nmes. 1 szobás, étkezős, zuhanyzós, -6-ban épül pince ebdó. Irányár 1,2 mFt. (24594
K)_
Palinban az újtelepen 706 nm területen 39-ben épült. 3,5 szobás, étkezős, nappais, gázfűtéses, reluxás, telefonos, parkettás, fő álapotü csabd ház pincééi garázzsal, melekérxJetekkel. terasszal eladó.
Innyar 9.5 mR 124595 Ki________
Belvárosban 80 nm-es. 2.5 szobás, gaz)Jeses lakás, üztelnyitási engedélyekkel, utcafrontra nyütwl kirakattal *lad.-> (24597 Ki Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, latüzelésű, csabd ház, meleképJettel, 234C" nm területen eladó. Irányár 1,85 mFl (24314 K)
Nk Vörösmarty Jcában 275 m területen 76 nmes takóterJetu 2 38 szobás, konyhás, egyed tflésü. garázsos, jo álapotü udvari családi " haz melléképútettel ebdó. Irányár 2 mFt (23806 K, Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, brnbéri-ás, 77-ben epii gáztJéses és cserépkályhás csaád ház 2700 nm lerülelen gyümöfcsössen, 15.000 db tujával ebdó. Irányár 8,2 mFt
(23678 Ki_
Nk Csokonai utcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, egyed lütéses, vizórás bkás ebdó Irányár 24 mR (23679 K) Katonaréten 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, ebszobás, \'60-ban épül, gázfűtéses család ház. pincével, garázsai. 360 nm területen el-
adó. Irányár 5 mR (23504 K>_
Magyar u. 100 nmes, 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, étkezős, gázfűtéses, \'67-ben épül család ház eladó. Irányár 3,6 mR. (23507 K) Nk Berzsenyi D. Jcában 4 emeletes épületben 4 emeleti. 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás parkettás szobákkal, festett falakkal. K-NY-i tekvesu abbkokkal, beépített szekrényekkel eladó
Irányár 2,5 mFt. Kod: LAK 100. (22390 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3. emeleti 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anefkJ eladó. Irányár 6 mFt + 500 eR garázs. Kód: LAK 109. (22399 K)
Nk Nagyvalliy ulcában 4 emeleti. 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, tetetonos bkás parkettás szobákkal, festett falakkal, K-Ny-i fekvésű ablakokkal, pincerész-szel. garázzsal vagy anélkül ebob. Irányár 4mR + 600 eFl garázs.
Kód LAK 110 (22400 K)_
Nk Űrhajós Jon 48 nm-es, dupla garázsból laabkloti, 2 aknás műhely, 3 fázisú arammal, vízzel, vilarmyal eladó Irányár 1,2 mFt Kód:
M100 (22408 K)_
Mfcbstán 95-ben epül, 170 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs. étkezős, erkélyes, 70%-os keszuHségu családi ház pincével, garázs-zsal, műhellyel, 800 nmes területen ebdó. Irányár 6,2 mFl Kod:
CSAL 211. (22545 Kj__________ _
Nk Kinizsi Jcában 3 szobás, 120 nmes, halos, leljesen telújlof! csabd haz 1500 nmes letekkel, 60 nmes pincével, melléképülettel eladó Irányár: 12 mFt Kőd CS202 (22411 K)_
Palinban 73 nmes, 2 szobás. 2 előszobás, gazt üléses, kisebb lekip lasra szorJö család haz 1400 nmes területtel, műhellyel, laskamra--vi I. lelóterbeeplesi lehetőséggel ebdo kanyar. 3,6 mFt. Kód.
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos. étkezős, kp. lűléses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nm-es lerülelen eladó. Az épület készültségi loka 90%.
Irányár 12 mR Kőd CS206. (22417 K)_
Mkbsfán 73 nm-es. 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, csabdi haz, meteképúletekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mFl.
KÓd Cs 211.(22420 K)_
Mkbsfán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkélyes, 2 halos, egész fűtéses, telefonos, 1986-ban épül család ház, szJennnel, garázzsal, 1000 nm-es lerülelen eladó Irányár 13,5 mR. Kod Cs 212 (22421
INGATLAN
Kiskanizsán a Jakabkuti utcában teljesen felújított, kibővített, „hosszú", 3 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5 mFt. Kétszobás, összkomfortos lakást beszámítok 2,2 mFt-ig. Érd.: Cím a szerkesztőségben. (26125 K)_
Nk-n a Kisberki utcában 1+3 félszobás, egyedi fűtéses lakás el-adó. Tel.: 93/320-530. (26054 K)
Bagola Zártkertben eladó 400 n-öl telek. Irányár: 450.000,-Ft. Érd.: 383-117-es telefonon. (25930 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 236 n.öl terület eladó. Tel.:
320-239. (25991 K)_
Nagykanizsán családi ház és lakás eladó. Érd.: 06/20/219-642. (25999 K)_
Murakereszlúron 1,5 szobás, konyhás, fürdőszobás, cserépkályhás, családi ház eladó kis udvarral. Irányár: 750 eFt. Érd.: Ál-lomás tér 1. Balassa. (26053 K) Szepetneki családi házamat elcserélném Nk-i lakásra. Érd.: Hevesi úti Champion kutyaboltban. (26054 K)_
1989-ben épült családi ház eladó Palin új telepen. Ugyunilt Förhin-ci telek is eladó. Érd.: Herkules 52. vagy a 315-342-es telefonon. (26055 K)_
Letenyén eladó összkomfortos, telefonos parasztház, építkezésre alkalmas nagy telekkel. Elcserélhető nagykanizsai ingatlanra. Érd.: 93/344-099. (26056 K) Bartók B. utcában 4. emeleti, 2 szobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.: 17 óra után a 318-882-es telefonon. (26057 K)_
Nagykanizsán a Hermán O. utcában 1 szobás, egyedi gázfűtéses, IV. emeleti lakás eladó. Érd.: 17 óru után a 93/317-622-es telefonon. (26058 K)
GARÁZS
Nk-n a Városkapu krt-on 20 nmes garázs eladó. Érd.: az esti órákban a 321-02l-es telefonon. (26059 K)_
Nagykanizsán a Muskátli utcai garázssorban garázs eladó. Érd.: 17 óra után 93/317-622 telefo-
non. (26060 K)_
Belvárosi garázs hosszabb időre sürgősen kiadó. Ugyanott 2 személyes gyermek
Nk-n a Muskátli garázssoron irányár 350 eFH.24583 K)
i, aknás, preás garázs eladó
Nk-n a Nagyváttiy Jcában 1 em-f 75 nm-es, 3 szobás, étkezős, er-kékes, egyed gázfűtéses, vizórás. teleforos, parkettás, t: állapotú lakás garázzsá! e_o trabar 5,2 mfí (2*584 K)
Sáncban 2 család részére megletető, 120 nnves. 4 szobás, 2 fürdó-szobás, 2 konyhás csatád ház, garázzsal ptncével melléképületlel
elaob Irányár 6,5 mFt Kód Cs 213 (22422 K)_
Nk Kodály 2. ulcában 54 m-es, 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp lütéses, bmkamrás. jó álapotü bkás eladó. Ar 1,5 mFt. (25989
___SS
Nk. Űrhá|ós ulcában 150 m tenjtelen kp 100 m laktetiJetM 3 szobás, tuppalis, erkélyes teraszos, egyedi gázfűtéses, vfzóras, redőnyös, te-tetoros. pincés, garázsos, jó állapotú társasházi lakás, beépthetó padlástérrel eladód Ár 6,5 mR (25990 K)
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
szobabútor eladó. Érd.: 06-30/569-530-as telefonon. (26061 K)
JARMtJ
FORD Escort, gyári állapotú kifogástalan állapotban 120 000 km-rel eladó. Érd.: Tótszerdahely, Gasparich u. 14. Tel.: 93/383-736. (26062 K)_
126-os Polski Fiat, piros színű, kitűnő állapotban 9 éves, friss műszakival eladó. Érd.: Nk. Zemplén 3/A. 6/38. (26063 K)
ALBÉRLET
Nk. a Liszt F. utcában bútorozott albérleti szoba, konyha, fürdőszoba használattal. Tel.: 316-839-es telefonon. (26064 K)
BÉRLEMÉNY
Nagykanizsa. Király u. 31/0. I. emeleti 50 nm-es helyiség irodának kiadó. Érd.: 93/311-441 vagy a 93/318-412-es telefonon. (26065 K)
VEGYES
Üzembiztos nagykocsival fenyő-fa-szállílásl vállalok. Tel.: 93/371-324 vagy 06/60/364-215 telefonon. Nagyrécse. Petőfi út 72. (25975 K)"_
Antik bútorra vagy festményre cserélném egy hetes örökölhető üdülési jogomat Sopronban és Budapesten. Érd.: Telefonon az esti órákban: 93/323-257. (26002
K)_
Gyermekiéi ügyel etet állandóra vagy időszakosan egy-két órára is vállalok. Megbízható. Érdeklődni: 93/314-939 telefonon. (26005 K)_
Piros színű dióbél eladó. Érd.: 93/318-701. (26006 K)_
600 db. 1-2 méteres lucfenyő eladó. Érd.: 93/335-176 vagy Nk, Újélet u. 18. (26066 K)
Gyermekek német és magyar nyelv tanítását, korrepetálását olcsón vállalom. Érd.: 93/310-973-as telefonon (26071 K)
Vakolásból megmaradt 1 köbméter LB hőszigetelő alapvakolat eladó. Érd.: 391-232-es vagy a 356-1 18-as telefonon. (26067
Kj_
Lucfenyő és douglas nagy tételben eladó. Érd.: 93/313-883-as telefonon. (26068 K)_
Ezüstfenyő karácsonyfának eladó. Érd.: Nk, Csengery u. 46.
Varga. (26069 K) _
4 éves kapálógép, egy permetezőgép, 2 db fotel eladók. Érd.: Nk, Árpád u. 8. (26069 K)
KANIZSA - /tpié. } 31
HÁZAK, LAKÁSOK, TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
1997. november 14.
Forgótárcsás mosógép alkatrészként, egyben eladó. Erd.: 17 órától a 93/316-675-ös telefonon. (26070 K)_
PARTNERKERESŐ
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re.
(25914 K)_
43 éves, romantikus kisugárzású, diplomás nő igényes szabadidőpartnert keres magas, gáláns férfi személyében. Leveleket „Csoda-partner" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérem. (25870 K)_
Ha tartós kapcsolatra vágysz, várja válaszod egy 43 éves, kedves, értelmiségi nő. Leveleket „Megérzés" jeligére a Pf. 154-be várom. (26072 K)_
11-én 13 óra körül találtam egy kulcscsomót, kocsikulcs is van rajta.
Érdeklődni: 311-500/272 melléken, Angyalkám-nál.
A Zalaerdő Hevesi DSE vezetősége ezúton köszöni azon magánszemélyek, szülők, vállalkozók támogatását,
akik adójuk 1%-át a Diák Sport Egyesületnek ajánlották fel.
Eqy ritrÍAp, amít szem eIőtt IceII tartaní
40/172/68 független diplomás úr szabadidejét megosztaná nem dohányzó, filigrán kanizsai hölgygyei. „Halak" jeligére Nk. Plán-der Hirdetőbe várok levelet. (26111 K)_
50 éves hölgy keresi társát független férfi személyében „Kereslek" jeligére. Levelet Nk. Kazan-lak 9. Plánder Hirdetőbe várok. (26112 K)_
24/170 csinos hölgy keresi barátját intelligens úr személyében. „Vidámság" jeligére levelet a Nk. Plánder Hirdetőbe várok. (26113 K)_
Csinosnak mondott 48 éves független hölgy, társaság hiányában megismerkedne, korban hozzáillő, jólszituált egzisztenciával rendelkező úrral. Levelet „Téli napsugár" jeligére a Nk. Pf. 154-re várok. (26123 K)_
55 708
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55708 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenhat csecsemő született Nagykanizsán, ebből nyolc nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán harminchárom polgár halálozott el, köztük húszan kanizsaiak voltak. A hét folyamán huszonnégy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni. Hétvégén hét párt esketett az anyakönyvvezető, ebből tizenegy fő nagykanizsai illetőségű.
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
Lakossági
apróhirdetés
FELADHATÓ:
Nagykanizsa, Terv u. 3. 8-16 óráig
Egy alkalommal
IS szóig 50 forint.
Eladó Nagyrécsén, 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, félig kész tetőtérbeépltéssel, 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz IV. emeletig. 2 szobás lakást beszámítok. Ara: 7.2 mFt.
(24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nappali, kondlterem. mosókonyha, konyha-étkezö. spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Berendezésekkel együtt 19 mFt.
(24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1,2 mFt.
(24649 K[_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig. (24833
K)_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló.
Ára. 2.8 mFt. (23989 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképületek. Ára: 2,6 mFt.
(23990 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl lelek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-
rázs. Ára: 2.9 mFt. (23992 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nm-en pince az átalakításhoz építési engedély. Ára:
2.1 mFt. (23993 K)_
Munkás üti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára: 530.000
Ft. (24992 K)_
Csapi öreghegyen panorámás lelek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, új téglapincé-
vei. Ára: 1,1 mFt. (25064 K)_
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re. 700 n-öl területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár: 14.000.000.-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl területen, 72 nmes családi ház, földszint 2 szoba, nappali, fürdő, WC, spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4.6 mFt. (25067
K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szoba,
terasz. Ára: 3,6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n.öl eladó. Ára: 1.2
mFl. (25186 K)_
Eladó Nk-án a Csengery úton 70 nm-es, I emeleti. 2,5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, lelefon van (tégla épület). Ára: 4,2 mFt. Minden megoldás érdekel. (Cserelehetőség).
(25188 K)_
Nagykanizsán a belvárosban családi ház, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó. Ára:
5,1 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás. 64 nm-es.\' 2 erkélyes, vizórás. felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás III. emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2.3 mFl
(25315 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó ál-lapotban eladó. Ára: 1,65 mFl. (25433 K)
Galambokon 1160 n-öl gyümölcsös, 1500 db fenyővel, közművesítve eladó. Ára: 1,2 mFt. (25549 K)_
Zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba, előtér, konyha. 1,8 mFt-ért eladó. Víz, villany, van. (25550 K) Eladó 1 ha szántó 1 mFt-ért. (25551 K) Eladó 6.5 ha legelő, 2 ha fiatal erdővel. Ár: 1
mFt. (25552 K)_
Eladó 10 ha 16 éves égeres. Ár: 1 mFt,
(25553 K)_
Eladó 1.5 ha 32 éves égeres. Ár: 1 mFt. (25554 K)_
Eladó 1 ha iparterület 100 nm-es épülettel. Ár: megegyezés szerint, (25555 K)_
Eladó Miháldon 400 n-ól területen családi ház
75 nm-es. 2 szoba, előszoba, konyha, terasz. pince. Ára: 4 mFl, (25556 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nmes, I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, étkező, fürdőszoba. Ára: 3.5 mFt. (25617 K)__
Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.öl lelken 3 éves, bepucolatlan. 110 m családi ház. Nappali, ebédlő. WC, fürdő, spájz, melléképületek, terasz. Vegyes kazántüzelésű. Ára:
3.5 mFl. (25618 K)_
Eladó 22 ha szántó. Ár: 1.5 mFl. (25978 K) Eladó 130 nm-es, 2 szintes, befejezetlen ház
melléképülettel. (25979 K)_
Zalakaroson 1200 n.öl lelken, a főutcában ház eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszo-
ba. Ára: 7.2 mFt. (25981 K)_
Nagykanizsán a Rózsa út 15. alatt 2 szobás, vizórás, bútorozott lakás kiadó. Rezsi+20.000
Ft/hó. (25982 K)_
Fenyvesen az Úttörő utcában 150 n-öl telek eladó közművesítve. Irányár: 1,2 mFt (26035
K)_
Balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen, tapétás, 15 nm-es nappali, étkező, konyha, terasz. WC. fürdő. Emeleten 2 szoba, erkély, WC, mosdó, 15 nm-es. melléképület. Gáz az udvarban Ára: 4 mFt. (26036 K)_
Nk-n a Munkás úti garázssoron garázs kiadó. (26037 K)_
Balatonfenyvesen 386 nm-es telken 52 nm-es lakás eladó. Telefon van. Ára: 4.3 mFt. (26038 K)_
Fenyvesen 53 nm-es felújított kúlönbejáratú villa eladó 180 n-öl telekkel. Ára: 4.8 mFt. (26039 K)_
B.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-es Ára:
3.8 mFt. (26039 K)_
Nagykanizsán a Kodály Z. úton 2 szobás, 49 nm-es lakás eladó. Ára: 1.8 mFt. (26040 K) B.mária alsón villa eladó 100 nm-es társasház fele. 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdő, WC, mosdó. Ár.: 3,3 mFt. (26041 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 850 n-öl szőlő, gyümölcsös, kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolók. Villany, fúrtkút van. Felszereléssel
együtt 650 eFt. (26042 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi úton I emeleti. 56 nm-es. 2 szobás lakás eladó. Ára: 2.2 mFt. (26043 K)_
Keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített te-lek eladó Ara. 1 mFt (26044 K)__
7- KANIZSA - *&tkcé
32 1997. november 14.
Gróf Bethlen Kanizsán
A Paneuropa Unió nagykanizsai egyesülete az elmúlt hét szerdáján tartotta soros összejövetelét, amelynek vendég előadója a városban már több ízben is megforduló gróf Bethlen István volt. Az egyesület helyi vezetősége azért országos elnökét kélte fel a jelenleg legfontosabbnak ítélt politikai kérdésben, a népszavazásban a véleménynyilvánításra, mert a hiányos ismeretek bizonytalanságot okoznak a tagság körében.
Gróf Bethlen István NATO csatlakozásunkat egyenrangú európai és magvai" érdeknek tartva, egy szabad nemzet, szabad akaratából történő döntés állampolgári megnyilvánulására Ösztönözte a jelenlévőket. Véleménye szerint végre 11 f>0 év után Magyarország úgy érezheti majd valódi biztonságban magát. A termőföld kérdésében viszont egyértelműen elutasította a külső beavatkozást, a külföldiek ml aj donszerzés ét, s olyan kormányzati intézkedéseket sürgetett, amelyek visszavezethetik a jelenleg egyre nagyobb .számú gyö-kéilelenné váló tömeget a biztos megélhetést nyújtó földhöz.
B.E.
KANIZSAI NÉZELŐDÉS V.
MÚLTAT TALÁLVA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 31 1-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 14-én IS órakor: ÜNNEPNAPOK ÉS HÉTKÖZNAPOK FINNORSZÁGBAN
Mánk Katalin egyetemi tanai" előadása
A Magyai-Firui Baráti Kör rendezvénye
- 14-én \' 20 órától: OLD MIX KLUB
Vendég: a FLAMINGÓ TRIÓ A Draskovics Barkácsbolt támogatásával
- IS-én IS órakor: JÁTSZÓHÁZ -babaház-készítás
- 15-én IS órakor: V. RYNO LAND AEROBIC ÉS FITNESS FESZTIVÁL
- 17-én 17 órakor: SUPERBOOK CLUB
- 17-én 19 órakor: ZÁMBÓ JIMMY KONCERT
KISKANIZSAI TEMPLOM
A Homokkomaromi út és Templom tér (Tanácsköztársaság. Templom. Piaci tér) találkozásánál áll a Sarlós Boldogasszony templom. A kiskanizsaiak 1761-ben építették fel első kápolnájukat. 1826-tól folyamatosan napirenden volt a nagyobbítás. Az új templom akkor épült fel, amikor Kiskanizsa elvált Nagykanizsától, és önálló mezőváros lett. 1874-ben szentelte fel Pribék István felszentelt püspök. A templom freskóit és stuccoit Éber Sándor bajai festőművész készítette. A régi harangokat 1926-ban cserélték le, amelyeket Szlezák Rafael öntött, akárcsak a református templom harangjait. 1950-ben épült fel a plébánia.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
KflNIZSfl MŰSOR
NOVEMBER 15. SZOMBAT
10 óra: Játszóház a Honvéd Kaszinóban (Csuhébaba készítés) 15 óra: Játszóház a HSMK-ban 15 óra: V. RYNO LAND AEROBIC ÉS FTTNESS FESZTIVÁL a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: BEÁN Stúdió mozi: 18,15 óra: Intim részek
NOVEMBER 16. VASÁRNAP Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: BEÁN Stúdió mozi: 18.15 óra: Intim részek
NOVEMBER 17. HÉTFŐ
19 óra: Zámbó Jinimy koncert Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: BEÁN Stúdió mozi: 18.15 óra: A cigányuk ideje
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19
óra: - Hírek; - Sporthírek; - Tinipercek; - Celeste; - Tükör.
NOVEMBER 18. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: BEÁN Stúdió mozi: 18.15 óra:\'Intim részek C2-es kábelen KANIZSA TV: 17
óra: Közmeghallgatás és az önkormányzati ülés közvetítése felvételről.
NOVEMBER 19. SZERDA
9 óra: A polgári védelmi felkészítés -előadás a Honvéd Kaszinóban
18 óra: „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" - egészségügyi előadás a Móricz Zs. MŰv. Házban. Előadó: dr. Bárányi Enikő főorvos
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: BEÁN Stúdió mozi: 18.15 óra: Intim részek C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - MOZAIK; - Sport; - Jel-kép.
NOVEMBER 20. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az
őserdő hőse Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Paletta; - Rendőrségi hírek; - Természetünk; - Jövő-7.
NOVEMBER 21. PÉNTEK
17 óra: Gólyabál az Erkel-ben, a Zsig-mondy-Winkier Műszaki Középiskola szervezésében
19 óra: A Bojtár és a Patkó Banda népzenei együttesek koncertje a Honvéd Kaszinóban, utána táncház,
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Az
őserdő hőse Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh László, Bödör Béla, Deregi László. Horváth Ilona, Horváth Zoltán, Mészáros Bálint, Szirovicza Miklós, Varga György, Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia Borda Menyhért, Fuga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. i. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
NÖVÉNYI EREDETŰ HULLADÉKOK LEGCÉLSZERŰBB HASZNOSÍTÁSA A KOMPOSZTÁLÁS.
Az elmúlt héten Krémer József alpolgármester és Röst János, az SZDSZ helyi elnöke sajtótájékoztatóra várta az írott és elektronikus sajtó munkatársait.
Eddigi tapasztalatai alapján Krémer József úgy ítéli meg, hogy a polgármesterrel való kapcsolata és együttműködése jónak minősíthető.
A polgármesteri hivatalban nem érték meglepetések, várakozásának megfelelő közegben végzi napi munkáját.
Terveiről szólva elmondta, hogy az SZDSZ és az MSZP kanizsai szervezetei közötti megállapodás már kijelölte a jövő feladatait. Ezek közül nagy
KANIZSA IS A
CSATLAKOZÁSRA VOKSOLT
A NATO-csatlakozás kérdésében kiírt ügydöntő népszavazáson Nagykanizsa illetve a 2. számú választókerület is többségében igennel voksolt.
Az előzetes adatok szerint a szavazásra jogosult 48.925 választópolgár közül 22.772 jelent meg a szavazófülkékben. Ez a jogosultak 46,54 százaléka.
Az érvényes szavazatok száma 22.605, az érvényteleneké 145. Az érvényes szavazatok közül 19.539 az igen, 3.066 a nem.
Dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző tájékoztatása szerint a szavazás körül semmilyen szabálytalanság, rendbontás nem történt.
A szavazókörzetek egyikébőlmásikából mozgóurnát vittek azokhoz, akik nem tudtak megjelenni a szavazóhelyiségekben. Jártak magánlakáson, kórházban, de még a rendőrségi fogdában is. Az előzetesben lévők közül ketten is élni kívántak szavazati jogukkal. Mivel éppen aznap játszották az Olajbányász-Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzést és a távolból jöttéknek nem volt lehetőségük másutt szavazni, voksaikat városunkban adták le.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN AZ ALPOLGÁRMESTERREL
hangsúlyt kap az alpolgármester munkájában is a város közép- és hosszútá-vú programjának elkészítése, egy új lakáskoncepció kidolgozása, a városra vonatkozó úgynevezett egészségterv kidolgozása és az ifjúságpolitikai koncepció elkészítése. Továbbra is napirenden kell hogy maradjon a munkahelyteremtő beruházások elősegítése, az új hulladéklerakó megvalósítása. Krémer József fontos feladatként említette még az oktatási koncepcióban megfogalmazottak végrehajtását és a helyi média gazdasági és politikai függetlenségének biztosítását, a helyi adórendszer alapjainak és a jövő évi költségvetésnek az előkészítését. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra - mondta az alpolgármester -, hogy a polgármesteri hivatalban csak olyanok dolgozzanak, akik feddhetetlenek. A jó munkaerőket meg kell becsülni, a nem megfelelőktől pedig meg kell válni.
A Vásárcsarnokkal kapcsolatban Röst János elmondta, hogy az SZDSZ-frakció tiszta vizet akar önteni a pohárba. A frakció a Vásárcsarnok-beru-
házást mint városi célt támogatta, amely a tervek szerint vállalkozói alapon, önkormányzati segítséggel valósult volna meg. Ehelyett mára mamutberuházássá nőtt a Vásárcsarnok. Az 575 millió forint plusz áfa helyett (a jelzett hatvanmilliós járulékos költséggel) ismereteik szerint a beruházás meghaladja a kilencszázmillió forint plusz áfa árat is. A bizonytalanság abból adódik, hogy a sajtótájékoztató napjáig sem sikerült tiszta képet kapniuk.
A beruházás tervezetlenségéről Röst János elmondta, hogy még a kivitelezési tervek is hiányosak, nem mérték fel az igényeket, nem készült korrekt lieruházási terv, hatástanulmány. A szerződések versenytárgyalás nélkül köttettek, előlegfizetésekkel, a megrendelő oldaláról nem éppen előnyös feltételekkel. Ha az önkormányzat a már garantált finanszírozási hozzájárulást, támogatást teljesíti is, mintegy kétszázmillió forintos hiány prognosztizálható. Ezek a kiadások azt jelentik, hogy a város lakossága háztartáson-
ként ötven-hatvanezer forinttal járul hozzá a Vásárcsarnok megvalósításához. A hiány abból adódik, hogy az üzletek egy része eladatlan, a kiadások egy része fedezetlen. A kötelezettségvállalás kérdésében el kell gondolkodni azon - mondta Röst János -, hogy azt ki viselje: egyedül az önkormányzat vagy a társasház közössége együtt. A jogi rendezetlenség miatt ugyanis az sem egyértelmű, hogy az üzleteket vásárlók milyen minőségben léptek be a Vásárcsarnok-beruházásba. A beruházás befejezését akadályozó tényezőként nevezte meg a műszaki ellenőrzést végző Architekt GM-et. Az SZDSZ teljesmértékű és köm vizsgálatot kér a pénzügyi bizottság vizsgálata mellett műszaki szakértővel. A frakció szerint tisztán kell látni abban, hogy történt-e károkozás a várost, a kereskedőket és a vállalkozókat illetően. Az SZDSZ szerint az Architekt és az Alfától az Omegáig Kit. az oka annak, hogy máig nem történt meg a Vásárcsarnok üzembehelyezése.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ARA: 35 Ft
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAp
Nagykanizsa. Terv u. 3.
Telelon/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA: 1983.
IX. évfolyam 47. szám 1997. november 21.
A KERESKEDŐK A MEGEGYEZÉST KERESIK
Elmúlt hét péntekén a kanizsai kosaraspiacon áruló tizenkét kereskedő nevében sajtótájékoztatót tartott Fenyves Jenő kereskedő. Mint elmondta, az általa képviselt kereskedők csoportja több hónapon keresztül vívott egyoldalú és látszólag kilátástalan harcot vélt igazuk érvényesítése érdekében. Ezen cél érdekében kívántak most a sajtó nyilvánosságához fordulni. Mint a sajtótájékoztatón részt vevő Marton István képviselő a sajtó képviselőit tájékoztatta, vásárcsarnok ügyben megkérdőjeleződött az újabb, jövő hét végén lejáró megnyitásra vonatkozó határidő, ugyanis tudomására jutott, miszerint az ügyben telekkialakítási engedéllyel sem rendelkezik az építtető. Ennek hiányában viszont nem adható ki az épület használatbavételi engedélye. Fenyves Jenő elmondta: a kosaras piac bezárásáról szóló első hírek napvilágot látásakor felvette a kapcsolatot az ak-
kor még alpolgármesterként - illetve megbízott polgármesterként - tevékenykedő 7iV7ío Istvánnal. Már ekkor kérte a megegyezést, jelezve: az általa képviselt kereskedők hajlandóak átmenni az épülő vásárcsarnok piaci részére. A tárgyalások eredménytelenek voltak, illetve ennek eredményének lehet tekinteni azt, hogy a műszaki osztályvezető felmondólevelet küldött ki a Fenyves Jenő által képviselt kereskedők számára, melyben felszólította őket a helyük elhagyására és üzletpavilonjaik lebontására, a díjmegállapodási szerződés 1. pontja alapján. Ez a pont viszont azt tartalmazza, hogy a kérdéses üzlet alapterülete hány négyzetméter. Téves indokkal mondták fel tehát a szerződést, majd miután ezt jelezték a kereskedők a polgármesteri hivatal felé, egy újabb - szintén jogtalannak tartott - indok alapján megerősítették a felmondási határozatot, ismételten osz-
tályvezetői aláírással. A kereskedők véleménye szerint viszont a polgármester által megkötött szerződést csak a polgármester mondhatja fel, arra osztályvezető nem jogosult. Mindeközben - a felmondási határozat körüli huzavona alatt - Fenyves Jenő a saját épületére használatbavételi engedélyt kért, mely kérelem indokául üzlete működésének biztosítását jelölte meg. Ezt az engedélyt ugyanaz a műszaki osztály adta meg, mely előzőleg kiértesítette az üzlete lebontási kötelezettségéről. Ezt követően a polgármesteri hivatal egy újabb osztálya - igazgatási - következett, mely az üzlet működési engedélyét adta meg határozatlan időre, így most csak a jegyző zárathatja be -a megfelelő jogi procedúra véghezvitelével - az üzletet. Mint Fenyves Jenő elmondta, gyakorlatilag a polgármesteri hivatal összes osztálya belekerült az ügybe - a Gyámügyi Hivatal talán
csak azért nem, mert csak most alakult meg. A hivatali osztályok közötti ösz-szehangolatlanságért Fenyves Jenő a jegyzőnőt hibáztatja. Mint mondta, kereskedőként, ha a temetés után napokkal vinné ki a megrendelt virágot - levonná a következtetéseket, s visszaadná működési engedélyét. Ezt elvárná jelen esetben a másik oldaltól is. Mindezek után - mivel úgy érezték, hogy nem komolyan tárgyalnak velük
- jogi segítséget kértek dr. Henczi Edit ügyvédtől. Az ügyvédnő elmondta, jogi tudása és tapasztalatai alapján vállalta a kereskedők érdekeinek képviseletét. Szándékában elsődlegesen a megegyezés elősegítése áll, de ennek elmaradása esetén készek bírósági útra terelni az ügyet. Fenyves Jenő szerint a megegyezés feltétele számukra mindössze annyi, hogy helyet kapjanak
- akár másfélszeres áron is - a vásárcsarnokban létesítendő kosaras piacon.
I
KANIZSA -
I
1997. november 21.
PER / PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
Olvasónk 8 éve élettársi kapcsolatban él saját tulajdonában lévő lakásában. Viszonya élettársával sajnálatos módon megromlott, ezzel kapcsolatban kérdezi:
1. Mennyiben számít házasságnak a 8 éves élettársi viszony?
2. A kapcsolat felbontása milyen anyagi terheket jelent számára, kötelezhető-e vagyon megosztásra?
1. Az élettársi viszony, függetlenül annak hosszától nem számít házasságnak. Igaz azonban az, hogy házastársakat megillető jogosultságokból a jogalkotó az élettársi kapcsolatban élőnek is juttatott néhányat (így pl. az egyébként házastársat megillető szociális juttatást).
2. Olvasónk második kérdésére a Ptk. 578/G §-a adja meg a választ. Eszerint az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös vagyont. Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, azt azonos mértékűnek kell tekinteni. A háztartásban végzett munka a szerzésben való közreműködésnek számít.
- Tehát olvasónkat csak a közösen, az élettársaság alatt bekövetkezett, elért vagyonszaporulat tekintetében terheb a megosztás, az élettársi közreműködés arányában azzal, hogy a különvagyonból elért gyarapodás, így pl. a lakás kiadásából származó jövedelem a tulajdonos
élettárs különvagyonát, nem pedig a közös vagyont gyarapítja.
Mivel az élettársi vagyonközösség felbomlása sok vitára adhat okot, ezért a gyakorlatban az a legcélravezetőbb, ha a (volt) élettársak a teljes és végleges rendezés végett vagyonmérleget állítanak fel. Ezzel kapcsolatosan tisztázni kell azt, hogy a közös gazdálkodás megkezdésekor, milyen vagyonnal rendelkeztek a felek (hiszen ezek a vagyontárgyak mindvégig külön tulajdonban maradnak), a vagyonkapcso-lat létrejöttét, illetve milyen mértékben segítette elő külön-külön a felek vagyona és milyen mértékben a közösség tagjainak munkája.
Osztrák vendégek
A hagyományokat követve ismét diákcsoportot látott vendégül a Batthyány Lajos Gimnázium Fürsten-feldből, az osztrák partneriskolából. A 17 tanuló és két kísérőjük 3 napos látogatásra érkeztek városunkba: városnézésen, iskolalátogatáson vettek részt, és a vendéglátókkal Pécsre kirándultak. Folytatás következik tavasszal, amikor a magyar diákok utaznak majd Ausztriába.
BLG
Engedély nélkül
Hiába a tíltás, a kiszabható bírság, városszerte szaporodnak az engedély nélküli építkezések, táblakihelyezések. Nem tudni, hogy az érintettek alultájékozottsága az oka (bár a törvények nem ismerete nem mentesít) vagy az ügyintézések hosszadalmassága, hogy a polgárok olykor az illetékes hivatal áldása nélkül dekorálják falaikat, építik házaikat. Engedély nélkül került ki a legújabb műszaki áruház hirdetőtáblája, nem akárhová, szemben a polgármesteri hivatallal. Nincs engedélye a Fő utcai Hírlap-boltnak sem, hogy homlokzatán amerikai füstölnivalót reklámozzon, tájékoztatott bennünket Imre Béla a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetője. Engedély nélkül került tető a Vásárcsarnok déli oldalán lévő két udvar tetejére is. A szóban forgó esetekben megvizsgálják majd a fennmaradási engedély-kérelmeket, akár bontásra is sor kerülhet, volt már példa rá. A kiszabható bírság maximális összege 30 ezer forint. Ennek bizony nincs túl nagy visszatartó ereje.
D. É.
1997. november 10-én a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola „MINI GALÉRIÁJÁBAN" kiállítás nyílt Csonka Katalin zalaegerszegi
művész képeiből. A diákok hangulatos műsora után a tárlatot Bndav Mihalv festőművész nyitotta meg bematatva az alkotót és képelt
Csonka Katalin 1984 óta dolgozik a textil-szakmában. Sok, kezéből kikerült munka lett zsűrizett termék.
A rajzolás, festés számára nem a megélhetés eszköze, hanem mindig az öröm forrása volt. Korábban olajképeket készített, de a textilfestő szakoklevél megszerzése óta a selyemfestés lett hangulatai, érzelmei, gondolatai kifejezésének igazi eszköze. Szereti a színek, formák rejtelmes kavargását, a vonalak kusza, mégis lírai ölelkezését.
Hisz az emberekben, a jóságban, a szeretet mindent legyőző erejében. Ajándéknak tekinti, amikor képeinél elmerengve állnak meg egy törékeny pillanatra, s ha csöppnyi boldogságot lophat velük a látogatók szívébe.
A kiállítás 1997. november 28-ig 8.00-16.00-ig tekinthető meg.
VAROS KONTRA ZSIDÓK
Kanizsán - lévén kereskedőváros - a zsidóság hamar megtelepedett. A Lackeubach, a Löwen-stein, a Benzian, a Blau, a Scherz, avagy a Pressburger családok a 19. század elejére a városban és a megyében elismert nevet szereztek maguknak gabonakereskedéssel, bőrkereskedéssel, fűszer botijaikkal és lóistállóikkal.
A pörlekedés 1810-ben azzal kezdődött, hogy lakossági nyomásra az elöljáróság megvonta a zsidóságnak azt a jogát, hogy a közmunkát és a hosszúfuvar kötelezettségét pénzben megválthassák.
Alig húsz év múlva már a zsidók a panaszosak, akik több más között a helypénzszedést és a borárulás jogától való eltiltást sérelmezték. A másik súlyos érvágás az volt, hogy a zsidó mester keresztény tanoncot nem alkalmazhatott, pedig: „A tapasztalás ezen Városban azt mutatja, hogy több mesterségeknél a zsidók ügyessége - kitűnik, és igen kár volna a Keresztény Legényeket mindegy azzal büntetni, hogy ezektől ne tanulhassanak." A városban azért is hatalmassá dagadt ez az ügy, mert a zsidóság általában nem adta gyermekét ipari pályára.
A forspont és a helypénz ügyében valahogyan megtörtént az egyezség, de nem így a tanonc kérdésben, mert a város akaratát még egy királyi végzés is megerősítette. A pör harmadik részét tette ki a pecsét kérdés. A kanizsaiak valóságos dicsjegyként használták az 1690-ben érdemeik elismeréséül kapott várospecsétet, s egyáltalán nem nézték jószemmel, ha azt a zsidók is használták. Pedig a zsidó hitközség igen akkurátusan végezte dolgát, iratait rendezetten tartotta, s minden hivatalos iratát ezzel a pecséttel látta el. Végrendeletüket is hiába nyújtották volna be, a városi levéltár elutasította azokat. Keresztény cselédet nem tarthattak, megtelepedésük ellen a város véd és dacszövetséggel állt ellen. A törvénykezés terén is jelentős különbségek alakultak ki. Ezek között a legfontosabb az volt, hogy míg a keresztény tanútól elfogadták, ha a tárgyalási teremben, a tanács előtt megesküdött vallomása igazságára, addig a zsidó tanúnak csak a templomában tett esküjét fogadták perdöntőnek.
A megkülönböztetéseket 1846-ban törölte el egy királyi rendelet.
1997. november 21.
I
KANIZSA - *)tt&o*t
1
Bűnmegelőzés
ZSEBTOLVAJOK
Napjaink egyik legelterjedtebb bűncselekménye a zsebtolvajlás. A tolvajok szempontjából viszonylag könnyű végrehajtani - annál nehezebb felderíteni. így nem csoda, ha folyamatosan küzdeniük kell a rend őreinek a zsebtolvajok ellen. E küzdelem nehézségeiről próbált rövid vázlatot adni Horváth István őrnagy, a kanizsai rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportvezetője:
- Az elmúlt egy hónap alatt Nagykanizsán tizenegy zsebtolvajlással elkövetett bűncselekményt követtek el ismeretlen tettesek. Ez az egy hónap október hét és november négy közötti időszakot öleli át. Mindkét napon nagyvásárt tartottak Kanizsán, s e két napon a tizenegyből hat bűncselekményt követtek el. Kettőt a 32-es buszon, a többit a bevásárlók által nagy létszámban látogatott területeken. Ezzel a tizenegy bűncselekménnyelfélmilliós kárt okoztak
MÓDSZER
- Jellemző a zsebesekre, hogy sohasem egyedül dolgoznak. Mindig van legalább egy-két társa. Kedvenc trükkjük, hogy meglökve a kiszemelt áldozatot, annak zavarát kihasználva egyikük belenyúl az áldozat táskájába, majd az onnan kiemelt tárcát átadja a harmadik segítőtársnak. Jellemző módszerük még, hogy valamivel leöntik az áldozat ruháját, s így elterelik a figyelmét értékeikről. Mindig az elterelő hadművelettel vonják el a sértett figyelmét, hisz amíg a meglökött ember visszanyeri az egyensúlyát, a figyelem elvonással megbízott cinkos bocsánatot kér, idő telik el. Ezt az időt használják aztán ki, a maguk szempontjából a lehető leghatékonyabban. De pillanatok alatt intézik ezt, hiszen begyakorolt figuráról van szó. Az is jellemző, hogy a tizenegy esetből tíz női sértett volt, s minden esetben vállra akaszthatós táskából lopták el az értékeket.
MEGRLŐ7ÉS
- Bármilyen jól szervezettek és ügyesek ezek a zsebesek, mindig vannak hasznos dolgok, melyekkel ki lehet kerülni az áldozattá válás
kellemetlenségét. Ez most különösen időszerű, hisz december másodikán ismét nagyvásár lesz, s várható az újabb zsebes bandák feltűnése. Ezúton is figyelmeztetnék mindenkit, hogy nagyon vigyázzon az értékeire, hisz más városokból is várunk bűnözőket sajnos. Észbe kell vésni, hogy leggyakrabban tömegben ügyködnek, s ilyen helyeken fokozottan figyelni kell. Nagyon fontos, hogy ne vállra akaszthatós táskát vigyenek magukkal a pénzük számára, hanem sokkal inkább a biztonságosabb övtáskát, melybe szinte lehetetlen belenyúlni. Ha ilyen nincs, csak a ruha belső zsebében szabad pénzt, csekket, hitelkártyát magunknál tartani, azt is lehetőleg több részre osztva. Felhúzott zipzání dzseki belső zsebébe lehetetlen észrevétlenül benyúlni - ezt a zsebes is jól tudja! Ha csak kézitáskája van valakinek, azt mindig zárva tartsa, és jó szorosan szorítsa a hóna alá. Többször ellenőrizze táskáját! Soha ne tegyen senki bevásárlókocsiba semmilyen értéket, mert pillanatok alatt elveszítheti mindenét. Ha valakit oldalba löknek, vagy látszólag véletlenül leöntik valamivel, azonnal kapjon az értékei után - ez legyen a legfontosabb teendője. Ha pedig úgy veszi valaki észre, azonnal hangosan kiabáljon segítség után. Biztos, hogy az első tolvaj azonnal továbbadja a pénztárcát, s társaival együtt menekülőre fogja a dolgot. Viszont ilyen esetben a rendőr ha hallja, hogy lopás történt, és látja a futó embereket, azonnal intézkedni tud. Márpedig a nagyvásárokban nagy erőkkel szoktunk részt venni.
FELDERÍTÉS
- Ezek a legnehezebben tetten érhető és bizonyítható bűncselekmények. Ez annak köszönhető, hogy észre sem veszik általában az emberek, hogy mikor és hol lopják meg őket. Azért kapitányságunk munkáját segíti, hogy a feltételezhető elkövetőket ismerjük, így figyelni tudjuk őket. Ha mégis elkapjuk őket, zsebtolvajlásért két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők
Sz. A.
I------------1
KEDVES SZÜLŐK!
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagykanizsai Városi Intézet szervezésében
1997. november 27-én csütörtökön 17.00-19.30 óráig a Zsigmondy-Winkler Műszaki Szakközépiskolában
és
1997. december 4-én csütörtökön 17.00-19.30 óráig a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában
„DROG-TAN SZÜLŐKNEK*\'
címmel előadássorozatot tartunk.
Az előadások megtartásának célja, hogy a szülők képet kapjanak a jelenlegi droghelyzetről, annak egészségügyi és rendőri megelőzhe-tőségéről, valamint a szülői szerep és feladatok megismertetése a drogmegelőzés területén.
Előadók:
1.) Dr. Búzás Judit városi tisztifőorvos.
2.) Dr. Bedő Ddikó pszichiáter, a nagykanizsai TÁMASZ addik-
tológiai szakembere 3.) Horváth István városi rendőrfőkapitány.
Az előadások látogatása díjtalan!
A téma fontosságára való tekintettel várjuk a Kedves Szülőket!
SZERVEZŐI^
Ünnepi fények Zugszennyezők
ÚJRA NYITOTT A GYERMEKKÖNYVTÁR
Új helyen nyitotta meg kapuit a gyermekkönyvtár, a Kereskedelmi Szakközépiskola egykori, Zrínyi utcai épületében talált otthonra. Mint Pintér Béla igazgatótól
megtudhattuk, a költözködést 14 közhasznú munkás segítségével végezték. A könyvtár az eddig megszokott nyitvatartási időben várja majd ifjú olvasóit.
A tervek szerint december 6-tól január 6-ig világítanak majd az ünnepi, fákra szerelhető fények a város központjában, amelyeket a polgármesteri hivatal rakat fel a Dédász Rt. munkatársaival. A városközpontban lévő üzletek tulajdonosai túlnyomórészt már kinyilvánították vásárlási szándékukat azokra a szettekre, amelyeket majd az üzleteik előtt álló fákra tesznek fel. A füzéreket a közvilágításról látják majd el villamos energiával, ennek költségeit a város fedezi majd. A DÉDÁSZ a felrakás és leszedés, valamint a karbantartás költségeit vállalja fel.
Sulikoncert
A Tanári fúvósötös, dr. Horváth László és Baráth Yvette közreműködésével adott koncertet a Péterfy Sándor Általános Iskola aulájában az elmúlt héten. Az iskola diákjai számára szervezett előadáson Kodály Zoltán Hárí János című daljátékából hallgathattak meg részleteket.
Elsősorban környezetvédelmi témák kerültek terítékre a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szerdai ülésén. Nem először esett szó a szennyvízproblémákról, a zugbekötésekről, illetve a zugkivezetésekről. Felmérhetetlen környezeti károkat okoznak azok az emberek, akik a háztartásaikban keletkező folyékony hulladékot az élő vizekbe engedik, illetve kiskertjeik öntözésére használják. Sajnos a jelenségre mindeddig nem sikerült hathatós megoldást találni, holott a VKB több tagjának véleménye szerint nem kellene mást tenni, mint összevetni azt a listát, amely a Vízműnél található, és a csatornadíjat is fizető polgárok neveit tartalmazza, azzal a listával, amelyet a folyékony hulladékot szállító kisiparos számlatömbjéből állítottak össze. Azok a polgárok, akik egyik helyen sem szerepelnek, már kérdőre vonhatók, talán a törvény által is: vajon hová teszik, leginkább hová vezetik folyékony hulladékukat. Azokon a területeken, ahol van kiépített szennyvízcsatorna, a tulajdonosok érvényes rendeletek alapján kötelezhetők a rákötésre.
! a
1997 . november 21.
Ülésezett az önkormányzat
A napirend megállapításával kezdte soron kívüli ülését a nagykanizsai képviselő-testület. Mint Tüttő István polgármester hozzászólásában jelezte, több napirendi pont megtárgyalhatatlanná vált, mivel a végelszámolás alatt álló Alfától az Omegáig Kft. legutolsó ügyvezetője Stahl György nem adta át a vásárcsarnokkal kapcsolatos valamennyi iratot és váratlan esemény is hátráltatja az ügyet.
A napirend módosítása után az Alfától az Omegáig Kft. és az önkormányzat közötti földterület-csere ügyét tárgyalta meg a testület. Partiné Szmodics Györgyi igazgatási osztályvezető arról tájékoztatta a képviselőket, hogy amennyiben a cserére nem került volna sor, bizonyos földterületek, melyeket az Alfától az Omegáig Kft. eladott, önkormányzati tulajdonok lettek volna, így jogi probléma merült volna fel.
Marton István arra kérdezett rá, hogyan lehetett nem létező telken épült csarnokra bármilyen engedélyt kérni, mivel tudomása sze-
rint a vásárcsarnok földterületére lelekkialakítási engedélyt nem kértek, azzal senki sem rendelkezik. Palotás Tibor erre reagálva elmondta, hogy a korábbi RRT alapján készült a telekkialakítási engedélykérelem, időközben viszont módosult az RRT, így új kérelmet kellett volna készíteni. Tüttő István polgármester szerint folyamatosan dolgoznak a kft. iratainak feldolgozásán, azonban csak akkor remélhető tisztánlátás az ügyben, ha minden irat rendelkezésükre fog állni. Rost János javasolta, a közgyűlés határozatban bízza meg a polgármestert, hogy legkésőbb a közgyűlést követő egy napon belül saját hatáskörében intézkedjen a lehetséges eszközök igénybevételével a szóban forgó iratok benyúj tatása érdekében. Ehhez csatlakozott Marton István is.
A vita lezárása után az előterjesztést és Rost János javaslatát a közgyűlés elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület független magánvállalkozó
AZONNALI BELÉPESSÉL KERESÜNK
decemberben nyitó nagykanizsai, fotócikkeket és szórakoztató elektronikát forgalmazó
érettségizett munkatársakat üzletvezetői és eladói munkakörbe
(részmunkaidőben is).
Eladói gyakorlat előny!
Jelentkezni lehet önéletrajzzal levélben vagy személyesen:
FŐFQTÓ KFT.
Humánpolitikai Osztály 1075 Budapest, Madách tér 7.
Tel.: 06/1-342-7142
megbízásáról döntött. A vállalkozó feladata a vásárcsarnok beruházásának felülvizsgálata során az önkormányzat Pénzügyi Bizottságával való együttműködés, a bizottsági jelentés elkészítésében való közreműködés lesz.
Következő napirendi pontként az Ingatlankezelési Intézmény által beterjesztett, a vásárcsarnok üzemeltetéséről szóló tervezetet vitatták meg a képviselők. Az előterjesztő Kámán László intézményvezető közölte: szerinte a vásárcsarnok alapító okiratában mindenképpen tisztázni kell a tulajdoni hányadok kérdését, mivel a tervezet elkészítésének idején ezen kérdés tisztázatlan.
Palotás Tibor mindenekelőtt arra a kérdésre kívánt feleletet, hogy miért itt tárgyalják a vásárcsarnok nyitvatartási idejét. Rámutatott, hogy a tervezet szerint az önkormányzat 250 millió forintért 1396 m2 területet vásárolt magának a csarnokban.
Dr. Csákai Iván a tervezetbe szereplő, a számokra vonatkozó
„megközelítő" jelző ellen emelt kifogást, mint mondotta, konkrét számokra lenne ez ügyben szükség a tisztánlátás érdekében, Tarnóczky Attila szerint az önkormányzatnak meg kell fontolnia azt, hogy egyáltalán eladjon-e vásárcsarnokban található üzleteiből. A képviselő választ várt arra a kérdésre is, hogy kinek a jogköre a vásárcsarnok - mint társasház - üzemelési szabályzatát megalkotni. Erre válaszolva dr. Takács Anikó jegyző elmondta, ez a jogkör a tulajdonosokat illeti meg. Dr. Baranyai Enikő szerint az épületbeli szemételhelyezési és szállítási gondok még mindig nincsenek megoldva, azokat sürgősen orvosolni kell. Ezt követően Palotás Tibor képviselőként, mint a vásárcsarnokban üzletet vásárolt kereskedők szóvivője kért szót. s közölte a tulajdonosok üzemeltetéssel kapcsolatos módosító indítványait. Erre reagálva Balogh György, az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke kérte az ülésvezető polgármestert, ezentúl mindig kérdezze meg Palotás Tibortól, hogy milyen minőségben kíván szólni. Ezt követően több módosítással az átmeneti Működési Szabályzatot a közgyűlés elfogadta.
Kedden került sor a nagykanizsai polgárok észrevételeinek meghallgatására. A szót először Kelemen Péter kapta meg, aki Bognár László általa feltételezett „poütikai szélhámosságára" hívta fel a közgyűlés figyelmét. Tüttő István arra kéne a felszólalót, az ügy súlyosságára való tekintettel írásban tegye meg panaszát, s ígéretet tett annak kivizsgálására.
Több felszólaló - köztük Kovácsné Horváth Éva, Oláh Károlyné - a nagykanizsai diszkók által okozott éjszakai zajok elviselhetetlenségével kapcsolatban tett panaszt. A polgármester elmondta: valamennyi vizsgált kanizsai diszkónál szabálytalanságot állapítottak meg a csendrendelettel kapcsolatban, ám a kormány által hozott jogszabályok nem teszik lehetővé a kívánt mértékű komoly büntetés kiszabását.
Bagonyai József figyelmeztette a közgyűlést, hogy a Fasori-dűlő ügyével nem zárul le a földkiadási visszaélések általa is bolygatott ügye, mivel ugyanezen visszaélések tapasztalhatók a szabadhegyi földterületek ügyében is. Tüttő István ígéretet tett az ügy kivizsgálására.
Békési László, Bartók Béla úti lakos az Ingatlankezelési Intézmény ellen tett panaszt. Mint mondta, évek óta húzódik az ügye, melynek során hol pénzt követelnek rajta jog nélkül,
hol kideríük, hogy túlfizetésben van, s a fölösleget hat hónap után sem kapta még vissza. Ezzel szemben - közölte - ha ő csak egy hetet késne bármilyen fizetéssel az IKI felé, felmondanák a bérleti szerződést. A polgármester Jcérte Békési Lászlót, hogy az ügy kivizsgálása érdekébe írásban is tegye meg panaszát.
Horváth Lászlóné szerint Nagykanizsa városa egyre szemetesebbé kezd válm, ez ellen tenni kell valamit. Szükségesnek érezte tovább, hogy a Posta közponü épületének Zrínyi utcai részén szüntessék meg a megállási tílalmat, valamiféle parkolót biztosítva ott. Szerinte törődnie kellene a kanizsai utcákon sétáltatott kutyák által okozott piszokkal is. Tüttő István elmondta, mindent elkövetnek, hogy Kanizsa közterületei jó állapotúak maradjanak. A Postánál viszont nem lát lehetőséget parkoló kialakítására.
Ezek után Bátki József a Honvéd Hagyományőrző Egyesület nevében a n. világháborús emlékmű problémájára hívta fel a közgyűlés figyelmét. Ferincz Jenő a hulladékszállítás ügyében szólalt fel. Horváth Péter buszmegállókban elhelyezendő szemeteseket igényelt Nagykanizsán. Czári Ist-vánné a Nagyváthy utcai lakótelep lakói megbízásából jelentett be ismételten tiltakozást a volt MHSZ-lőtéren felépített diszkó ellen.
1997. ftrtvpitlhí.r ( KANIZSA - \'Zt&tdetéá, 5

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szerveket, hogy városunk közgyűlése 1998-ban is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket adományozza:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitűnető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitűnető cím
- „ Paizs Ferenc Díj " közigazgatási kitüntető cím
- „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe.
A kitüntetésekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, valamint a Kisebbségi Önkormányzat tehetnek javaslatot. A dőlt betűvel írott kitüntető címek odaítélését magánszemélyek is javasolhatják.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a 18/1997. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy részletesen megindokolt kitüntetési javaslataikat legkésőbb 1998. január 20-ig nyújtsák be Tüttő István polgármester úrhoz (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Nagykanizsa, 1997. november 13.
dr. Takács Anikó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa város és a környező települések lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városi Gyámhivatala 1997. november 1. napjától Nagykanizsa és 46 városkörnyéki település illetékességi területére vonatkozóan látja el a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
A Város Gyámhivatal székhelye:
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. -, amely a Deák tér 5. szám felől is megközelíthető.
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra |
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra 1
Péntek: 8.00-12.00 óra
dr. Takács Anikó p
jegyző 5
FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város arculattervének elkészítésére. %
I
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Me-gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán ° (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. no- I vember 17-től munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig.
TISZTSÉGVISELŐI FOGADÓÓRA
DR. TAKÁCS ANIKÓ jegyző november 26-án szerdán 8 és 12 óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat.
KÖZLEMÉNY
A Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksága
értesíti Nagykanizsa város és
környéke lakosságát, hogy ügyfélszolgálati irodája Nagykanizsa, Teleki út 3. szám alá költözött.
Katonai igazgatási ügyekben
(változás bejelentés, szolgálathalasztás, igazolás katonai szolgálatról stb.)
A FÉLFOGADÁS IDEJE: szerdán 8-tól 17 óráig.
6
( KANIZSA - VUf$ü«6 éönül! )
1997. november 21.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE
1. Elegendő információkat kapott-e a város vagyongazdálkodásáról?
Igen 4 Nem 20
2. Volt-e lehetősége megismerni a vagyongazdálkodási terveket?
Igen 5 Nem 10
3. Ha igen, milyen formában?
Részben 8
Helyi tv: Rádió: Sajtó: Kiadvány: Lakossági fórum: Egyéb:
4. Volt-e eddig lehetősége arra, hogy megismerve egy-egy elképzelést, elmondja véleményét, észrevételeit?
Igen 6 Nem 18
5. Ha igen, tapasztalta-e, hogy a véleményét, észrevételeit figyelembe vették a döntésnél, esetleg módosult az eredeti elképzelés?
Nem 12 Volt rá példa 4
6. Igényli-e, hogy a közvetlen lakókörnyezetét érintő vagyongazdálkodási elképzelésekkel (pl.: ingatlaneladások, területek, épületek hasznosítása, befektetők betelepülése, stb.) kapcsolatos döntésekbe, mint önkéntes, érintett lakost bevonják?
Igen 15
Nem 4
Nagyobb horderejű 6
7. Ha a város közeljövőben konkrétan is kíván foglalkozni egy vállalkozói övezet kialakításával, milyen vállalkozókat, befektetőket látna ott szívesen?
Termelő üzemek, gyáripar, munkahelyteremtő!!! Ipari, mezőgazdasági, zöldmezős ipartelepítés.
- Nagykanizsa, 1997 szeptember -
3» mM* mmM
Ön szerint mi legyen a jelenlegi piac helyén?
Soós István: - Beszélnek arról, fog}\' egy nagy bevásárló központot létesítenének a helyén. Szerintem is jó törekvés lenne ez, de ügyelni kellene arra, hogy ne botrányos módon valósuljon meg.
Balázs János: - Nem ártana lakóházakat építeni, de olyanokat, melyek nem kerülnek tíz millióforintba az emberek számára.
Kocsis Szilvia: - Fogalmam sincs, az önkormányzat döntse el, mit csinál vele. Ha én dönthetnek, amolyan keszhelyi módra egy sétálóutcát valósítanék meg.
Szabó József: - Egy kis parkot létesítenék. Igazán üdítő látvány
lenne a város szívében egy összefüggő zöldterület, ahol egyben a gyerekek is kikapcsolódhatnának Arról nem is beszélve, hogy lassan teljesen szmogos lesz a belvárosunk, így nagyon nagy szükség lenne egy ilyen területre.
Sipos György: - Szerintem lakásokat kellene odaépíteni. Meg lehetne valósítani azon a területen több száz ember lakásigényét - nem beszélve arról, hogy a jelenlegi kanizsai lakások mennyire elavultak. Persze lakások mellé munkahelyet is kellene teremteni, de üzletházat már ne építsenek többet. Abból így is épp elég van.
Kell nekünk újabb beruházás?
Hamarosan lezárul egy fejezet Nagykanizsa életében. A városban több nagy beruházás is elindult az utóbbi években - Rozgonyi 1., Nyugdíjasház, Vásárcsarnok - s várhatóan a közeljövőben pont kerül ezek történetére. Megkérdeztünk több kanizsai személyt: A nagykanizsai nagyberuházások lezárása után Ön milyen új beruházásba kezdene?
Balassa Béla: - Nagyberuházásokra nem hiszem, hogy szükség lenne. A városi költségvetés nincs olyan kondícióban, hogy belátható időn belül újabb nagyberuházásokba fogjon a város. A vásárcsarnok környékén nyilvánvalóan meg fog indulni egy folyamat, mely lehetőséget nyújt további építkezések elkezdésére. Szerintem azonban elsősorban infrastrukturális téren kellene elindítani valamit. Például az M7-es autópálya, vasút-villamosítás, logisztikai központ ügyében kellene megmozgatni minden anyagi és szellemi erőt. Egy hatmilliár-~~dos költségvetés nem minden évben bír el 1-2 milliárdos beruházásokat. Sok mindenre lenne szükség, de az óhajok nincsenek átfedésben a városi költségvetés financiális állapotával. Nem valószínű, hogy a kergetett vágyálmok megvalósulnak.
Béres Márton: - Egyértelműen szociális otthont építenék.
Bicsak Miklós: - Vállalkozás és munkahelyteremtő beruházásba vágnék Egy olyan komplexumot hoznék létre, melybe a betelepülő cégek legalább húsz, harminc munkahelyet biztosítanának. Másik tervem, hogy átalakítanék egy épületet - gondolva itt a Széchenyi volt fiúkollégiumára - szociális otthonnak. Nagyon sok lehetőség adott, melyek megvalósítóit támogatni kellene.
Palotás Tibor: - A következő, vagy utána következő polgármesterrel megépíttetnék egy sportpalotát, mely Kanizsa sportéletének méltó színhelyet biztosítana. Ez mellett nekilátnék, hogy a Szokol-dombi lakótelep minél előbb meg-
épüljön. Ez vállalkozók összeszervezésével az önkormányzat nélkül is nagyon gyorsan megépülhetne. Erre annál is inkább szükség lenne, mert a Fasori-dűlő jövője bizonytalan.
Papp Győző: - Feltétlenül csak termelő beruházásba kezdenék az önkormányzat helyében. Az illetékeseknek menniük kellene olyan beruházók után. melyek hajlandók volnának Nagykanizsán munkahelyteremtéssel együttjáró beruházást elindítani. Jó és követendő példádnak tartom Tatabánya és Székesfehérvár önkormányzatának ilyen jellegű ügyködését.
S mindehhez mit szói az utca embere?
Balázs János: - Szerintem nincs is pénze a városnak. Ha lenne, talán valamilyen üzemet kellene építeni.
Kunics Ágota: - Szerintem itt Kanizsán már minden szükséges megtalálható, minden téren. Talán a meglévő épületek felújításába kellene belefogni, de az egész városban, nem csak egy két ponton.
Papp Lászlóné: - Fel kellene újítani az Olajbányász stadiont. Egyszerűen szörnyű, ahogy kinéz. Meg akarjuk rendezni a futball Európa-bajnokságot, de a pályák pocsékak. Szükség lenne fedett stadionokra, nem csak itt Kanizsán, hanem egész Magyarországon. Itt helyben egy normális kézilabda csarnokra is szükség lenne - már amennyiben a kézi-sek nem esnek ki még ebből az osztályból is.
1997. november 21. ( KANIZSA - PfR ) 7
Városunkban és környékén elsősorban nyelvoktatásáról ismerjük a Batthyány-gimnázium épületében működő Perfekt Kft-t. A nyáron új ügyvezető igazgatója lett a káeftének Békési József személyében, s ezzel együtt bővült a cég profilja, kínálata. Békési József úrral a Perfekt Kft. életében bekövetkezett változásokról, az új lehetőségekről beszélgettünk:
? Július l-jével történt a vezetőváltás - mondja Békési úr. -Azzal a céllal folytattuk a munkát, hogy a régi mellett új tevékenységi formákat is meghonosítsunk. Alapvető feladatunk továbbra is a nyelvoktatás és az ehhez szorosan kapcsolódó fordítás. A nyelvtanfolyamokat továbbra is részben vállalatok részben egyéni jelentkezők számára szervezzük Ebben az évben angol, német, orosz, olasz, francia és horvát nyelvre hirdettük meg a kurzusokat kezdő, középhaladó, haladó, nyelvvizsga-előkészítő és társalgási szinten. Az érdeklődés azonban egyelőre nem minden nyelv iránt egyforma, angol, német és horvát nyelvre vannak jelentkezők. A csoportokat maximum 8-10 fővel indítjuk, mert efölött az a tapasztalatunk hogy nem olyan hatékony a nyelvoktatás. De ha a cégek vagy az egyéni jelentkezők vállalják, akkor valamivel magasabb óradíjért kisebb létszámú csoportokat is tudunk indítani. Vannak most is 5-6 fős csoportjaink. Szeretném még hozzátenni, hogy a tanári kart nagyon jól felkészült középiskolai tanárok alkotják
- A horvát nyelv tanulságának a lehetősége, ugye, újdonság?
? Igen, és kezdő szinten már „működik" is a csoport. Remélem, annak ellenére, hogy a horvát bevásárló turizmus kezd visszaesni, azért lesznek majd érdeklődők a horvát nyelv iránt a későbbiekben is.
- Milyen új lehetőségeket kínálnak Önök?
? Bővíteni kívánjuk a káefté tevékenységét egyéb oktatási, felnőttképzési lehetőségekkel. A hetvenes-nyolcvanas években először a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságnak, majd a ME-TESZ-nek, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetségének voltam a városi vezetője társadalmi munkában. Ennek keretében nagyon sok felnőtt-tanfolyamot szerveztem Kanizsán, mondhatom, legalább 2500 embernek a továbbképzését intéztem ilyen tanfolyami formában. Amikor megpályáztam itt az ügyvezető igazgatói állást, arra gondoltam, hogy annak idején szerettem, tetszett, ment is, megpróbálom újra. A szakmai tanfolyamok szervezésében szerzett gyakorlatomat szeretném most hasznosítani a Perfekt Kft. keretében. Az elmúlt rövid időszakban - tehát július 1-je óta - személyes kapcsolatot létesítettem több olyan országos oktatási vállalat vezetőjével, akik tematikát, tananyagot tudnak biztosítani, és hasznos tanácsokkal járulhatnak hozzá a tanfolyamok indításához. Emellett nagyon lényeges, hogy vizsgajoggal rendelkeznek s állami, hivatalos bizonyítványt adhatnak ezekhez a tanfolyami végzettségekhez
Terveink szerint a városnak és a városkörnyéknek olyan oktatási központja szeretnénk lenni, amely mindenféle oktatási formában lehetőséget tud nyújtani; olyan tanfolyamokra, amilyenekre igény jelentkezik a vállalatoknál, magánszemélyeknél, vállalkozóknál. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a munkaügyi központtal is, s igény esetén segítenénk a Kamarát, az Ipartestületet, a KISOSZ-t is. Elsőként pályázatot fogunk benyújtani a megyei munkaügyi központnál az általuk finanszírozott munkanélküli tanfolyamok egy részére; még most alakul ki, mihez tudunk bizonyítványt adni, mire tudunk pályázni. Minden olyan szakmai tanfolyam megszervezésére képesek vagyunk és vizsgalehetőséget tudunk biztosítani, illetőleg képzettséget igazoló dokumentumot adni, amely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel. Több lehetőséget már meg is hirdettünk, például: valutapénztáros, anyag- és áruforgalmi ügyintéző, középfokú raktárgazdálkodó, kazánfűtő, kazánkezelő, minőségellenőr, targoncavezető, könnyűgépkezelő, hegesztő (ez utóbbit a gépgyárral végeznénk közösen). Úgy néz ki, elsőként egy mérlegképes könyvelői tanfolyam szervezése valósul meg a városban,
amelyet a zalaegerszegi Perfekt Kft-vel közösen csinálunk.
A továbbiakban segítségére szeretnénk lenni a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozóknak illetőleg szervezeteknek hiszen augusztus végéig volt kötelező a működési engedélyek megújítása, s tapasztalatom szerint nagyon sok dolgozónak hiányzik az előírt képzettsége és végzettsége. Ezért a keszthelyi vendéglátó szakközépiskola segítségével kereskedelmi boltvezetői és vendéglátó üzletvezető tanfolyamot próbálunk szervezni. Előkészítés alatt van egy pénztárgépkezelő tanfolyam a vonalkódos pénztárgépekre, amely alapfokú számítástechnikai ismereteket is nyújtana.
Be akarunk kapcsolódni a pedagógus továbbképzési programba is, bízom benne, sikerül kihelyezett tanfolyamokat szerveznünk. Segíteni szeretnénk vonzáskörzetünk két kisebb városának -
Zalakarosra és Letenyére gondolok - helyi nyelv - és/vagy szakmai tanfolyamok szervezésével. Ha igény lenne rá, akkor helyben tudnánk megoldani az oktatást, a tanulóknak nem kellene Nagykanizsára utazniuk.
- Mi a távlati célja a káeftének?
? Összefoglalva azt tudnám mondani, azon dolgozunk, hogy egy-két éven belül már ne csak nyelviskolaként ismerjék a régióban, tehát Dél-Zalában a Perfekt Kft-t, hanem a felnőttképzés és a továbbképzés területi központjaként, ahol minden érdeklődő felnőtt megtalálja a neki megfelelő tanidási lehetőséget. És Kanizsán megvan az a szellemi bázis, amely szükséges ezen képzési módon előadói részére, így a tanfolyamok nagy részét velük meg tudjuk oldani.
Horváth Ilona
PERFEKT
OKTATÁS-SZERVEZÉSI KFT.
AZ ALÁBBI TANFOLYAMOKAT INDÍTJA - megfelelő számú jelentkező esetén:
¦> kereskedő-boltvezető (44.000,-+ 6.000,-Ft)
¦> vendéglátó-üzletvezető (44.000-+ 6.000-Ft)
¦» számviteli ügyintéző (36.000 - + 12.000- Ft)
vállalkozási ügyintéző (36.000,-+ 12.000-Ft)
¦» targoncavezető, könnyűgépkezelő (20.000-24.000 - Ft)
nehézgép-földmunkagépkezelő (30.000-35.000-Ft)
emelőgépek (kismunkagépek) kezelése
(10.000-15.000- Ft)
-» gázos járművek szerelése, javítása (55.000-60.000-Ft) + ipari gáz- és olaj tüzelőberendezéses szerelő, karbantartó, javító (60.000-65.000 - Ft)
motorfűrész-kezelő (15.000-20.000-Ft)
darukötöző (8.000-10.000-Ft)
tűzvédelmi szakvizsga (15.000-20.000-Ft)
alapfokú közegészségügyi tanfolyam (vegyszer-méregkezelő) (20.000-25.000 - Ft)
Érdeklődés - jelentkezés: PERFEKT KFT.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. (Batthyány-gimn.) Tel.: 93/311-390/14 m. vagy 06/467-601
8
I
KANIZSA-^
I
1997. novemberit.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetése önkormányzatokat érintő kérdéseivel kapcsolatban az alábbi javaslatokat hozta:
1. Fenntartva és elfogadva az Önkormányzati Szövetségek Tanácsának az 1998. évi költségvetési elképzelésekkel kapcsolatosan 13 pontban megfogalmazott véleményét és javaslatait, utólagosan is sajnálatosnak tartjuk, hogy az 1998. évi költségvetési irányelvek, illetve törvényjavaslat szakmai előkészítésében az Önkormányzati Szövetségek érdemben nem tudtak részt venni.
2. Ugyanakkor elfogadva az 1998. évi költségvetési törvényjavaslat realitásait és megismerve az emögött húzódó gazdasági stabilitást elősegítő makrogazdasági célokat az önkormányzatok és a helyi társadalmak gazdasági stabilitását és működőképességét elsődleges célnak tekintve a fenti törvényjavaslat korrekcióját tartjuk szükségesnek, az alábbi területeken:
- A közalkalmazottak 1998. évi 18%-os kereset növekményére vonatkozó - az Önkormányzati Szövetségek kihagyásával megkötött - megállapodási szövetségünk a tervezett formában és módon nem tudja elfogadni. Alapvetően hibás a 2%-os létszámleépítésből eredő forrásbiztosításra vonatkozó elképzelés, hisz az ágazati törvények ezt nem támasztják alá, éppen ellentétes folyamatokat gerjesztenek, ezért kezdeményezzük és javasoljuk, hogy a közalkalmazotti bérfejlesztés forrását a kormányzat teljes körűen biztosítja olymódon, hogy azt az oktatási normatívába építse be.
- Az önkormányzati alrendszer 1998. évi forrásainak megállapításakor az iparűzési adóbevétel 1,5%-os kulccsal számított összege került a költségvetési tervezetbe. Az iparűzési adóbevétel az önkormányzatok legjelentősebb adóbevétele, így természetes az az elvárásunk, hogy az adószabályozás változása ne eredményezze ezen adóbevétel csökkenését. A kellő modellezés hiányában készült módosító javaslat sem bizonyos, hogy a fenti elvárásnak megfelelt volna. Az viszont tény, hogy a parlament legmagasabb adókulcsra vonatkozó módosító javaslata alapján számításaink szerint az érintett önkormányzatok 9,3 milliárd forint bevételi kieséssel kell, hogy számoljanak. Kérjük a Kormányt, hogy az így kieső önkormányzati forrást az érintett önkormányzatok számára az önkormányzati alrendszer jelenlegi finanszírozásán kívül eső forrásokból biztosítsa.
- Önkormányzaü Szövetségünk támogatja azt a képviselői indítványt, miszerint az intézmények kapjanak lehetőséget a minőségi munka eüsmerésére, differenciált bérfejlesztésre. Kérjük azonban, hogy a minőségi bérfejlesztés fedezetét a költségvetés teljes egészében központi költségvetési forrásokból biztosítsa és annak felosztásánál tartsa tiszteletben a munkáltatói jogosítványokat.
Zalaegerszeg, 1997. november 8.
Csabai Lászlóné MJVSZ társelnöke
1. Az országos önkormányzati szövetségek a lakásgazdálkodásban érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával kezdeményezik a lakásalap felhasználását szabályozó törvény módosítását aszerint, hogy a helyi társadalmak széles rétegeit érintő szociális feszültségek enyhítése érdekében az olcsóbb, szabadpiaci lakásvásárlásra is felhasználható legyen a lakásalap. Szükséges továbbá annak biztosítása, hogy a címzett támogatási rendszeren belül a helyi lakásépítési, beruházási programok is pályázhatóak legyenek.
2. Célszerű és hasznos lenne, ha minden megyei jogú város rendelkezne az egész város területére kiterjedő közép- és hosszú távú lakáskoncepcióval.
3. Az egyes megyei jogú városokban kialakult követendő gyakorlati módszerek és tapasztalatok átadása, valamint a tudatos tervezés, egymás informálása és tájékoztatása érdekében szükséges tovább folytatni az MJVSZ keretein belül a lakásgazdálkodással foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjét, az egyes részterületekről is.
4. Szükséges hosszú távú központi lakáspolitikai koncepció kidolgozása és elfogadása, valamint az ehhez szükséges közponü anyagi szerepvállalás. Az állam szerepvállalása elsősorban a koordináló feladatokban kell, hogy megtestesüljön.
5. Gyorsítani szükséges az érdekegyeztetést, a lakásgazdálkodást szabályozó rendeletekkel kapcsolatos kormányzati szervekkel való kapcsolattartás elengedhetetlen.
6. Rendezni kell az albérlet jogi feltételeit, a szociálpolitikai kedvezmény hasznosításának minél hatékonyabb módját, központilag is segíteni kell az átmeneti lakáselhelyezést biztosító albérlők házát, fiatalok házát, stb.
7. A Megyei Jogú Városok Önkormányzati Szövetsége tegye lehetővé, hogy a lakásgazdálkodással kapcsolatos egyes városokban meglévő adatok, rendeletek, állásfoglalások az Internet útján minden szövetségi taghoz eljuthassanak.
Csabai Lászlóné MJVSZ társelnöke
ITT AZ UJABB KIREKESZTÉS?
Ha Magyarország térképén Szentgotthárd, Dunaújváros és Kunszentmiklós településeken át húzunk egy vízszines vonalat, akkor az országot kettéosztottuk. Mégpedig e képzeletbeli határtól E-ra helyezkedik az ország 28 ipari parkjának 80%-a, ettől D-re csak Marcali, Paks és a dél-alföldi Mórhalom egy-egy létesítménye viselheti ezt a címet. Az ország tehát ismét kettévált. Csak most nem Kelet- és Nyugat-Magyarországról beszélünk, hanem.... Pontosan nem tudható az új elnevezés, de lesz, az biztos!
Zala\' és sajnos Nagykanizsa helyén is egy fehér folt éktelenkedik, mert ezen a területen nincsenek ipari parkok. Se külföldi tőkével, se hazai vállalkozói kedvvel. A pályázat feltételei között szerepelt, hogy a pályázó legalább tízhektáros beépíthető iparterületnek a tulajdonosa legyen, vagy rendelkezzék annak tartós használati jogával. Csatolni kellett a megvalósíthatósági tanulmányt, a hároméves üzleti tervet és a tervezett szolgáltatások leírását. Alapkövetelmény volt a megyei területfejlesztési tanács támogató nyilatkozata.
Hogy a feltételek kemények voltak, nem tagadható, de hogy ez az új hiányhelyzet Nagykanizsán is holnap, avagy holnapután égető problémákat hozhat felszínre, sajnálattal jelezhető. A város gazdasági kirekesztésének azért is újabb bizkonyítékának tűnhet ez a tény, mert a települések infrastrukturális fejlesztésére szánt összegeknek jelentős részét a közeljövőben mintegy 800 millió forintot ezek a már működő ipari parkok fogják kapni.
Büki Erzsébet
3
BUTOR-LAKÁSTEXTIL
LERÁNT LAKBERENDEZÉS:
- NAGYKANIZSA, KINIZSI utca 58.
- bolt: ZALAKOMÁR, PETŐFI u. 10.
AJANLATUNK:
+ kárpitos bútorok (garnitúrák, heverők, franciaágyak, ülőkék) +\' paplanok, párnák, ablakpárnák nagy választékban
Szép kiállítású boltunkban még vásárolhatók: szekrénysorok, kiegészítő kisbútorok, szöveteladás. Nézzen be hozzánk, segítünk berendezni lakását, talán Önnek sem mindegy mennyiért...
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig Telefon: 93/314-815
Bolt nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óráig Telefon: 93/386-022
BUTOR-LAKASTEXTIL
1997. november 21.
( KANIZSA - mtjyiké tjhiit )
AHOL VÖRÖS MEG A CSILLAG
Mint ismeretes, a magyar országgyűlés 1993-ban betiltotta az önkényuralmi jelképek használatát. Az ez évben hozott törvény szerint: „Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarlókalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet közszemlére tesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. Nem büntethető ezen cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy A TÖRTÉNELEM, illetve a jelenkor ESEMÉNYEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL követi el."
Nagykanizsán a törvény ellenére is található még mindig önkényuralmi jelkép - éppenséggel most a vörös csillagok. Bár mondhatja erre az olvasó, hogy horogkeresztet is firkáltak épp eleget normálisabb szórakozást kitalálni nem tudó elemek a különböző házfalakra - főként a keleti városrészben. Meglehetősen visszás helyzetet teremtett a törvény például a temetőkben is, hiszen - mint képünkön látható - a kanizsai köztemetőben is található olyan, még a pártállam idejéből származó síremlék, melyen mai napig ott díszeleg a vörös csillag, nem bántva senki szemét - hisz emberi érzéseink inkább az elhunytra emlékeznek - de mégis törvénytelen állapotot idézve elő. Egy síremléknél ugyanis szó sem lehet történelmi vagy jelenkori eseményekről szóló tájékoztatásról.
A Bartók Béla úton sokan járnak. Egy olvasónk hívta fel figyelmünket arra a tényre is, hogy az itt található tízemeletes épület mögött egy emlékpark fekszik, melynek közepén egy kis emlékmű áll. Az emlékmű melletti pa-
dot már sikercsen lebontották és elvitték - vélhetően ismeretlen egyének - ám nem volt ilyen keletje az emlékművön található vörös csillagnak, melyet szemmel láthatóan nem szakember festett legutóbb szép rikító vörösre. Megpróbáltuk kikérni a közterületekkel foglalkozó illetékes véleményét, ám számára felettesei nem engedélyezték a nyilatkozattételt - mert politikai kérdésnek tartották. Más forrásokból azonban mégis megtudtuk, hogy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya szerint az általam kiemelt törvényrészlet vonatkozik erre az emlékműre. Megkérdőjelezhető azonban, hogy a szobor tetején található márványlapok szövege és dátuma mellett milyen történelmi vagy jelenkori eseményekről szóló tájékoztatást tud nyújtani egy vörös csillag? Manapság az emberek kibékültek már a múlttal, a volt kommunista pártállam emlékeivel. Nem követelik zajos és dühödt felvonulásokon a volt rendszer jelképeinek összezúzá-sát, elégetését, elkobzását. A rendszerváltás után meghozott törvény is csak egy pillanatnyi dühöt volt hivatott lecsillapítani -viszont érvényben van ma is. Az érvényben lévő törvényeket pedig - ha már ezt az utca kisembereitől nap mint nap, lépten-nyomon megkövetelik - mindenki be kell hogy tartsa. S ne abból mutassunk példát az állampolgárok számára, hogy miként kell kibúvókat keresnünk. Mert kiskapuk mindig vannak, voltak, de lesznek is. És ha majd úgy gondolják az emberek, hogy eleget tanulták a kiskapuk megtalálásának módszerét, alkalmazni is fogják őket!
Sajnos Nagykanizsán nem csak
olyan önkényuralmi jelképek láthatók, melyeket még elvisel a közízlés. Bár szinte már hozzászokhattunk, hogy az utcára kilépve mást sem láthatunk, mint falfirkákat, köztük „Mari! I LOV JOU"-típusúakat, melyek csak mosolyogtatóak a járókelő számára - bár nem hiszem, hogy az eltüntetésükért felelős személyek is ugyanígy mosolyognak a temérdek munka láttán. Változatos a megjelenési hely, a színezet, a kivitelezés - és a repertoár is. Sajnos a „Pilimaci szeretlek!" feliratok mellett egyre több az 01! szócska, valamint az Európában fasiszta ocsmánysággá alacsonyított horogkereszt is - a jelkép őshazájában, Indiában egészen más, sokkal szebb jelentéssel bír, és közkedvelt -, mellyel magukat ezáltal bizonyára nagyobbnak, szebbnek, bátrabbnak, erősebbnek hívő illetők díszítették fel kéretlenül a házak falait. Bár mára eljutottunk oda, hogy ezek a feliratok szinte beleolvadtak hétköznapjainkba, az utcán sétáló emberek figyelemre sem méltatva őket teszik dolgaikat. Mi már megszoktuk... Nemrégiben egy svéd házaspár érkezett városunkba, s első sétájuk során hüledezve vették tudomásul a számukra meglehetősen szokatlan „festmény"-árada-tot, mely a házak faláról ömlött feléjük. A meglepő számukra nem is igazán a falfirkák voltak, hiszen grafiti náluk is létezik. Sokkal inkább azon a kulturális különbségen lepődtek meg, mely az otthoni (linköpingi) grafikák és az itteni ocsmányságok „szellemisé-ge"(?) között létezik. Mindegy? Nekünk, kanizsaiaknak ez is megteszi?
Sz. A.
Ami nekem nem jár
Abszolút hátrányos helyzetűnek érzem magam már egy ideje. Mivel aktív korú, munkaképes, munkával rendelkező egyed vagyok, engem nyakrafőre hátrányos megkülönböztetések émek, mondván nekem van jövedelmem. így hát fizessek ki belőle mindent. Lehetőleg teljes áron, nem baj, ha keresetem olykor elmarad, más, más jogcímen szerzett anyagi juttatásaitól. Nekem teljes áron adják a kenyeret, a tejet, másnak akciós zsemlyét, ha nem nevelek legalább három gyereket, vagy ha éveim száma még nincs túl az ötödik ikszen. Én teljes árat fizetek a buszon, a vonaton, s nem karonülő dedemért is nekem kell állnom a cehet, ha netán együtt kelünk útra. Nekem ott - bár teljes árat fizetek - ülőhely sem jár, még akkor sem, ha a kisgyermekkel utazok, és a piktogrammal jelzetlen nekem lenntartott helyen kedvezményes áron utazó bámul rám kifejezéstelen szemmel. Nekem akkor sem jár olcsóbb jegy, se bérlet, ha jövedelmemet állami áldással azok minimum juttatásaiból számlálják, akik kedvezményesen teszik meg az utat az egyik megállótól a másikig. Én teljes áron eszem és a gyermekeim után fizetendő teljesárú térítésből (is) fedezik azokat a hiányzó költségeket, amelyeket azok után fizetek én (is) akik fizetés helyett más juttatásból élnek, (sokszor) fényesebben, mint én. Én nem vásárolhatok szociális diszkontban, mert az a jogcím, amelyen juttatásomat kapom, nem teszi lehetővé. Nekem nem jár olcsóbb színházjegy, s a moziban is teljes árat fizetnék. A vi-deokölcsönzős is csak akkor ad kevesebbért filmet, ha klubjába lépek, vagyis pluszban fizetendő tagsági díjért. Én teljes áron tévézek, nézek, gyógyulok, épülök, s teszek még millió dolgot addig, míg végleg hátrányos helyzetbe nem kerülök, s ha mind oda kerülünk, akkor a mi félárunk másik felét ki fizeti meg???
D. É.
10
( KANIZSA - TOijéUt )
1997. november 21.
MULT ES JELEN TANUJA
Zsoldos Ferenc neve szinte minden kanizsai számára ismerősen cseng, ki tanárként, ki osztályvezetőként, ki tanácselnökként emlékszik vissza rá, s aki napjaink közéletét is figyelemmel kíséri, tudja, hogy ma is aktív tagja annak a testületnek, amelynek döntései tízezrek sorsál befolyásolják Kanizsán.
- 1945 óta élek Nagykanizsán, itt végeztem a középiskoláimat, utána egyetemista lettem. Az ELTE Természettudományi Karán szereztem földrajz-geológia szakos diplomát, majd levelezőn a történelem szakot is elvégeztem. 1956-ban államvizsgáztam, majd saját kérésemre visszakerültem Nagykanizsára, az akkori Irányi Dániel Gimnázium tanára lettem. Nem volt könnyű időszak, rengeteg tanár kollégát tartóztattak le. 1960-ig tanárkodtam, akkor a Járási Tanács Művelődési Osztálya- • link lettem osztályvezetője. Amikor az általam nagyrabecsült Csergei László nyugdíjba ment, a Megyei Művelődési Osztály kérésére elvállaltam a gimnázium irányítását. 1977-ig voltam a gimnázium igazgatója, majd átkerültem a Városi Tanácshoz, és 1989 elejéig tanácselnök helyettesként, majd a helyhatósági választásokig tanácselnökként dolgoztam.
? Az Ön által elmondottak három évtizedet öleltek fel, ez idő alatt gondolom a magánéletében is változások történtek...
- 1962-ben kötöttem házasságot, a feleségem a Landlerben tanított, majd az igazgatóvá való kinevezésem után a Mező-gimnázium tanára lett. 1965-ben születtek meg a fiaink, Péter és Tamás. Péter Szombathelyen végzett rajztörténelem szakon, illetve tavaly megszerezte a középiskolai tanár diplomát is az ELTE-n. Tamás az újudvari tévétoronyban dolgozik, és utolsó éves főiskolás hírközlési mérnök szakon. Mindkét menyem pedagógus, és immáron kétszeres nagypapa vagyok Az egyik unokám jövőre megy iskolába, a másik akkor lesz óvodás. 1990 óta vagyok nyugdíjas, 1993-ban vá-
ratlanul elveszítettem a feleségemet, azóta egyedül élek.
? Jóllehet hét éve már, hogy nyugdíjas, ma is aktív résztvevője a közéletnek...
- így van. A Városvédő Egyesület alelnöke vagyok, a Vivere Alapítvány kuratóriumának elnöke voltam éveken keresztül. Az 1994-es helyhatósági választásokon a Városvédő Egyesület színeiben és az egyesület biztatására indultam, illetve indultunk többen, így lettem a közgyűlés tagja.
? Mennyiben volt más az 1990-es évekig a város irányítása, mint a rendszerváltást követő években?
- A korábbi rendszer erőteljesebben szabályozott volt. A városi tanácsok mozgásterét erősen leszűkítették a megyei tanácsok, illetve politikai vonatkozásban a pártbizottságok, bár ez utóbbi hatása Nagykanizsán kevéssé érződött. A nagykanizsai pártbizottság
- ezt nyugodt szívvel mondhatom
- nem avatkozott be sem a tanácstestület, sem a végrehajtó bizottság munkájába. Nagyon sok vitánk volt ellenben a megyei tanáccsal. Tulajdonképpen mindenbe kétszeres energiát kellett fektetni, mai szóval egyszerre kellett lobbizni a megyénél, és az illetékes szakminisztériumokban. A megyei tanácsok a helyi testületek és a kormány között, mint egy összekötő kapocs működtek. Az állami támogatások, amelyeket sikerült kiverekedni, mind a megyei tanácson keresztül érkeztek.
? A legendásan rossz kapcsolat, amely Zalaegerszeget és Nagykanizsát jellemezte, ezekből az időkből, vagy Ön szerint korábbi időszakból eredeztethető?
- Véleményem szerint ez korábbi időszakból ered, még 1945 előttről. A vármegyeháza már a századforduló előtt is Zalaegerszegen volt. Jóllehet Kanizsának akkor még nagyobb önállósága volt, de a megyét érintő kérdésekben már akkor is Zalaegerszegen döntöttek. Kanizsa sorsát akkoriban nem befolyásolta olyan mértékben ez a tény, mint néhány évtizeddel később, hiszen városunk akkoriban egy élénk kereskedővá-
ros volt, a kor szintjének megfelelő iparral is rendelkezett és lélekszámát illetően is nagyobb volt, mint Zalaegerszeg. Egerszegnek abban az időben, mint közigazgatási központnak volt szerepe. Az ötvenes éveket követően a magyar államigazgatás a megyeközpontok szerepét növelte, Nagykanizsa a határhoz való közelsége miatt háttérbe szorult. A beruházások nagy részét Zalaegerszeg kapta, így az virágzásnak indulhatott, míg Kanizsán ugyanebben az időszakban a népesség fogyatkozásának lehettünk tanúi.
? Mikor kezdődtek el azok a fejlesztések, amelyeknek köszönhetően azért iparosodni kezdett a város?
- Míg Egerszeg erőteljes fejlesztése már az ötvenes évek elején megkezdődött, addig ugyanezek a jelenségek Kanizsán csak a hatvanas évek elejétől voltak tapasztalhatók. Akkor indulhatott be ismét a Sörgyár termelése - hiszen azt a háború alatt leszerelték -, akkor indult az Egyesült Izzó, akkor futtatták fel a Bútorgyárat. Nagyarányú fejlesztések voltak az üveggyárban, csarnokok épültek Az ipar fejlődése aztán a városba vonzotta a környező falvakban élőket, megkezdődtek a lakótelepi építkezések Míg Egerszegen az ebben és az ezt megelőző időszakban beindult iparosodási folyamat merőben új volt, addig Kanizsán jórészt meglévő iparágakra épült rá minden, sok gyárnak megvolt a polgárosodás idejéből az elődje.
? Ön szerint továbbra is egyenlőtlen az elosztás Zalaegerszegjavára?
- Ma már helyzeti előnyben van Egerszeg, hiszen bár a két város jogállása azonos, a megyei intézmények túlsúlyban Egerszegen vannak a közös feladatok finanszírozására szánt pénzek a fent említett okokból Egerszegen kerülnek elköltésre. A megyei szint egy sokkal szélesebb körű kapcsolatrendszert tud kiépíteni, s a város is építi a magáét, és persze ezeket nagyon bölcsen össze is hangolják. Csak egy példát mondanék, ha nevezetesen egy külföldi delegáció érkezik a megyébe,
amely befektetési lehetőséget keres, a fogadóbizottságban a város első emberei közül is jelen van valaki, és így nagyon hamar eldőlhet a befektetés helye és sorsa.
? Ma, vagy a rendszerváltás előtt nehezebb részt venni a város irányításában?
- Véleményem szerint a két 4o-log nem hasonlítható össze, mindkét időszaknak megvan, megvolt a maga szépsége és nehézsége is. A képviselő-testület nemcsak rendeleteket alkot és hoz hanem azok végrehajtásában is közreműködik. Egy dolgot nem látok szerencsésnek, és úgy gondolom, ez nemcsak a nagykanizsai képviselő-testület munkájára jellemző; sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a bizottsági munkára, és sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a bizottsági munkára, és sokkal nagyobb tisztelettel kellene a bizottságok javaslatait kezelni. A bizottságokban 90%-ban szakemberek ülnek, az adott terület szakemberei. Nagyon gyakran előfordul az, hogy képviselő kolléga -aki az adott bizottság javaslatának kidolgozásában közreműködött - hosszú szónoklásba kezd, és vitatja a bizottság által többségi véleményként javasolt dolgot. Ez rengeteg időt felemészt, olykor a közgyűlésen apró kérdéseken órákig elvitatkozunk, a fontos döntések, amelyek tízezrek sorsát érintik percek alatt dőlnek el.
? Az egyes képviselők más és más pártokhoz való tartozása mennyiben befolyásolja Ön szerint az érdemi munkát?
- Én érzem a törekvést abba az irányba, hogy ha körvonalazódik egy konszenzus, egy bizonyos megegyezés, akkor mindenáron, csak az elkülönülés, és a leszűkített, szűkebb sávban mozgó politikai érdek azért mereven nem jelenik meg. Én igyekszem mindig reálisan tenni azt, amit a saját lelkiismeretemmel összeegyeztethetőnek tartok. Én a rendszerváltást követően sem kerültem olyan helyzetbe, hogy az emberek elfordultak volna tőlem, nem köszöntek volna, vagy átmentek volna az utca túloldalára. Erre nem volt okuk, mert nem adtam rá okot.
D. É.
I9W, november 21.
( KANIZSA - 7U*k cmá «s6hc6... )
11
Bíróné Kopár Adrienne mindössze tíz évvel ezelőtt kezdett el kézműveskedni.
- A Városkapu körúton van egy kis fazekas műhely. Egyszer arra sétáltam és odacsábított az agyag illata. Először visszatartott valami, aztán erőt vettem magamon, bementem és kértem egy darabot belőle. Akkor volt talán először a kezemben agyag, és egy életre rabul ejtett. Először csak apróbb dolgokat készítettem, ékszereket, használati tárgyakat. Míg nem volt kemencém az előbb említett műhelyben égették ki a tárgyaimat - mesélt a kezdetről Adrienne.
- Hogyan tanulta meg a szakma elméleti oldalait?
- Rengeteget bújtam a könyveket, napokat töltöttem a könyvtárban. Több fazekast is felkerestem hogy az agyag égetési titkait megismerhessen. Az anyagbeszerzési fortélyokat is ilyen módon tanultam ki.
- Csak ebből él?
- Hat éve ez a főállásom, s jelenleg a családom szinte kizárólagos jövedelemforrása is.
- Egyedül végez minden munkát?
- Vannak segítőim, akik a babám öltöztetésénél segítenek, illetve a férjem is besegít, hiszen számos olyan dolog van, ami nem gyenge nő kezének való. Sokat segít a szállítások körül is. Vándorélet a miénk, vásárról vásárra járunk, ott is elkel a férfi.
- Gondolom ma már önálló műhelye van...
- Ahogy vesszük. A kisebb tárgyak eladásából először egy kisebb, utána már nagyobb kemencét is sikerült vásárolnom. Ma már én segíthetek másoknak, ha valami apróbb dolgot szeretnének kiégetni.
- Azonnal babákkal folytatta az ékszerek után?
- Nem, készítettem maszkokat is, és készítek ma is, ha megren-
delő azt szeretne. Egyébként bármi mást is készítek. Ha kell használati tárgyakra festek bármit, amit csak a megrendelő kér, mert a művészet mellett meg is kell élni valamiből. Dolgoztam bőrrel, textillel, mindenféle, a természetben található dolgokkal.
- És a babák?
- Összes munkám 80%-át a babakészítés teszi ki, erről az oldalamról már külföldön is ismernek hiszen a turista központokban rendezett vásárokon elsősorban külföldiek vásárolnak. Nagyon szeretem a babákat, szinte mindegyiket gyermekemnek érzem, a legtöbb nevet is kap, és sajog a szívem, amikor vevőre találnak.
- Milyen babákat készít?
- Arcuk, kezük, lábuk porcelán, hajuk olykor mű, máskor valódi emberi haj. Vannak babák, amelyek a különböző korok ruháit viselik. Van egy kékfestő sorozatom, vannak tájjelegű ruhákba öltöztetettek, vannak gyerekeknek készített változatok, úgynevezett „Dödék". vannak porcelánarcú boszorkányaim is. Vannak karneváli bábáim, amelyek az Olaszországban láthatókhoz hasonlatosak, vannak fantáziababáim is, amelyeket a hangulatom szerint öltöztetek, karácsony közeledtén bársonyban pompáznak a babák, ünnepi ruhájuk is az ünnep fényét tükrözi.
- Minden műveletet Ön végez?
- A parókakészítést most tanulom, így egy távoli város színházának kellékese segít be a parókakészítésben, de a ruhák jelentős részét én varrom. Egy időben én varrtam a tájjellegű babák hímzett holmiját is, én böködtem a kékfestő kelmét, ma már bedolgoznak nekem, mert rájöttem,
sokkal élethűbb, ha azon a helyen készítik a baba ruháját, amelyik táj öltözetét viseli.
- Mikor alkot?
- Mivel három gyermek édesanyja vagyok, a nappalokat igénybe veszi a család ellátása, hiszen a gyermekeim nem szenvedhetnek kárt az anyagi törődésben. Miután megbeszéltük a napi dolgokat, megtanultuk a leckét, és megvolt a mese is, az aprónép aludni tér, én akkor gyújtom be a kemencét.
- Hány babát készített eddig?
- Nem is tudom pontosan. Valamivel több mint ezret, azt hiszem.
- Nálunk nagy divatja van a bevált dolgok másolásának. Az Ön babái nem esnek ennek áldozatul?
- Sajnos hamisítják a babáimat. Persze, ha valaki látott már valódit, hamar rájön, hogy be akarják csapni. Ezek a „másolók" komoly károkat okoztak már nekem, de folyamatban van termékeim jogvédelem alá helyeztetése, ami ugyan nem akadályozza meg a hamisítást, de lehetővé teszi a vétkesek bíróság elé állítta-tását, törvényi felelősségrevonását.
- Önt mi motiválta, hogy belekezdjen a babakészítésbe?
- Egyrészt a GYES alatti semmittevéstől való félelem, másrészt talán az, hogy egy évtizede elveszítettem egy balesetben a családomat. A babákkal igyekszem családom létszámát növelni, én mindegyiket családom tagjaként szeretem, és remélem azok is övéiknek érzik őket, akik tőlem vásárolnak.
D. É.
11
\\ KAÍNlZnSA — tf<í^ tumntete... J 1997. november
MISTO® ©©^IS
A házasságkötéseket mióta ember az ember, ünnepélyes aktus övezte. Mindegy, hogy sámán, varázsló, törzsfőnök vagy földesúr, netán pap szentesítette a frigyet, az ünnepélyesség egyaránt jellemzője ennek az eseménynek, éppúgy, mint az emberélet többi nagy sorsfordulójának.
A huszadik századvég házasulni - legalábbis nálunk -polgári és egyházi szertartás keretében kötik össze életüket. A polgári szertartás „papja" az anyakönyvvezető. Matyota Petemé lassan hét éve lát el anyakönyvveze-tői feladatokat az Anyakönyvi Hivatalban.
- Hány házasság kötetett ez alatt a hét év alatt Ön által?
O 1054 házasságot kötöttem, s ebből mindössze hatvan pár vált el, de volt olyan is, akik azóta ismét összekötötték az életüket. Emlékszem, azt terveztem, hogy az ezredik házasságkötésemet meg-ünneplem majd, az ifjú párt megajándékozom, aztán annyira szárnyára vett az idő, hogy csak a minap döbbentem rá, hogy régen túl vagyok az, ezredik frigyen. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan eljön ez az idő.
- Emlékszik még az első napra?
Olgen. Tizenkét esküvő volt aznap, és én csak mondtam, mondtam a szövegemet, próbáltam természetes lenni, de legbelül végtelen izgatott voltam.
- Ma is izgul még?
O Ha ismerős az összeadandó pár, netán a szülők, akkor még ma is összeszorul a torkom. Meg kell mondanom, az a tudat, hogy van olyan a teremben, aki még nálam is jobban izgul, sok erőt ad.
- Hogyan lett anyakönyvvezető?
O A Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd a Népesség-nyilvántartó Csoportnál kezdtem dolgozni. Anyakönyvi szakvizsgát tettem, majd ezt követően láthattam el anyakönyvvezetőifeladatokat.
- Az Ön házasságkötését ki szentesítette?
O Dr. Spingár László volt akkor az anyakönyvvezető.
- Hogyan változtak az esküvői szokások az elmúlt években?
? Külsőségeiben sokkal látványosabb lelt, a menyasszonyok
ruhája csodaszép, a csokrok gyönyörűek, szóval mindenki igyekszik, anyagi lehetőségeihez mérten emelni az ünnep fényét. Persze azért vannak szürkébb, viseltesebb ruhák is, és szolidabban öltözött násznép is olykor.
- Csökkent-e az esküvők száma?
O Igen, egyre kevesebb házasságot kötnek mostanában. Nálunk is van szezon, májustól októberig, és holt idő is, de egy egész év átlagát tekintve is csökken a házasságkötések száma. Ez azért is furcsa, mert a demográfiai hullám idején születettek most értek házasulandó sorba.
- Minden esküvőre külön-külön készül?
O Igen is, meg nem is. Van néhány előre megírt beszédem, ezek közül választom ki azt, amelyik leginkább az ifjú párra illik Ez akkor könnyebb, ha a pár nálam jelenti be házasodási szándékát. Akkor egy kicsit jobban megismerhetem őket, ez egy támpont.
- Önt mennyire érintik meg ezek a dolgok?
O Ha az ifjú pár úgy reagál, akkor nagyon meg tudok hatódni, ha a beszéd alatt megfogják egymás kezét, ha érződik a kettejük közötti szeretet, ha sikerül szemkontaktust teremteni, akkor nagyon mélyenbelémivódnak ezek a dolgok. A szülőköszöntő percei, ha ismerem a szülőket, nagyon meg tud hatni.
- Milyen korú volt a legifjabb és a legidősebb pár, akiket összeadott?
O így hirtelen nem igazán tudnám megmondani, de tizenhat évesnél fiatalabb semmiképpen nem lehet a pár egyik tagja sem,
hiszen a gyámhatóság engedélye is szükséges a fiatalkorúak esetében, s ezt az engedélyt tizenhat éves kor alatt nem adják meg. De megjegyzem, ilyen pár volt már, tán nem is egy az elmúlt hét év alatt. A legidősebb ifjú pár ötven feletti volt, de nem első házasságuk volt. Olyan is előfordult már, hogy a menyasszony volt egy évtizeddel idősebb, de nem példanélküli az idős férfi fiatal lánnyal kötött házassága sem. Nagyon meghatóak az aranylakodalmak, ötven év ma sok esetben életkornak is hosszú, ha a halandósági arányt tekintem, hát még házasságból.
- Voltak-e ebben a hét évben emlékezetes malőrök?
O Nem nagyon, olyan előfordult nem egy alkalommal, hogy a menyasszony csokra otthon maradt.
- És a gyűrűk?
O Ez nem kötelező kellék szokás a gyűrűhúzás, de nem kötelező aktusa a házasságkötésnek nem első házasság alkalmával olykor el is tekintenek ettől a felek
- Mi lesz, amikor az Ön gyermekei kötnek majd házasságot?
O Sokszor gondolkoztam már rajta, annak ellenére, hogy viszonylag fiatalok még a gyermekeim. Tűnődtem már rajta, tetszik-e majd a menyasszony, tudok-e majd a sokat látott-tapasztalt szemével nézni rá. Szóval, már eszembe jutott.
D. É.
Minek nevezzelek?
Nemrégiben látott napvilágot az Új Magyar Utónévkönyv, amelynek segítségével választhatnak utódjaiknak nevet a magyar nemzetiségű magyar állampolgárok.
Azok, akik valamely nemzetiséghez tartozóknak vallják magukat, gyermekeiknek nemcsak az érvényes utónévkönyvből, hanem szinte tetszőlegesen választhatnak nevet. A magyar nemzetiségű állampolgár nem kérheti például, hogy lánya Elizabeth, Alice vagy Jeanette legyen, fiát pedig nem anyakönyveztetheti Dávidnak, Marconák vagy Cristo-phernek. Lehet viszont a gyermek Zsanett, Dávid, Aliz és akár Krisztofer is. A névadással kapcsolatos kérdések többnyire a lányos szülők esetében vetődnek fel, a fiúk névadási divatjában a régi magyar nevek dominálnak mostanság. Az utónév egy alkalommal tizennégy éves korig szülői engedéllyel megváltoztatható, ha valaki két keresztnevet kapott, azok sorrendjének megváltoztatására is van lehetősége, illetve e kettőnél több utónévből is kiválaszthatja, amelyiket hivatalossá kívánja tenni. Ha valaki egynél több esetben kíván valamely okból a névváltoztatás lehetőségével élni, ezt a Belügyminiszterrel kell engedélyeztetnie.
A vezetéknév megváltoztatására is van mód, ez esetben egyetlen megkötés van csupán: a felvenni szándékozott név nem sértheti senki személyiségi jogait. Az elvált, illetve megözvegyült hölgyeknek is van lehetősége egy alkalommal a tetszőleges névváltoztatásra. Mind Karádi János, anyakönyvvezető elmondta, a névváltoztatáshoz egy űrlap, személyi iratok, illetve ezer forint értékű illetékbélyeg szükséges.
A házasságkötés nyilvános és ünnepélyes aktus, s az alapszolgáltatás illeték- és költségmentes. Az alapszolgáltatás magában foglalja az ünnepélyes külsőségeket, a házasságkötőterem eleganciáját, az anyakönyvvezető ünnepélyes öltözetét, illetve a gépzene alkalmazását. Minden más, a házasságkötést még ünnepélyesebbé tévő dologért, virágdíszért, pezsgőzésért, gyertyagyújtásért szabott árat kell fizetni, amely már nem az Anyakönyvi Hivatal, hanem a Családi Iroda hatásköre.
11
1997. november 21. i j
Megfogalmazható, meg\' bonthatatlan kapocs kelet-
a szülés pillanataiban. Olyan kapcsolat, amilyen
het, talán leginkább anya és leánya közötti viszony*
csolat ez.
- Harminchat éve vagyok a pályán, s egy hét van már csak hátra a nyugdíjba vonulásomig - meséli Gurtman Já-nosné, a kanizsai kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának főmadámja.
• Miért választotta ezt a pályát?
- Talán családi indíttatásból, hiszen a nagynéném falusi bábaasszony volt. Ő még a hagyományos körülmények között, többnyire a házaknál végezte a munkáját.
• Hol tanítják az Ön szakmáját?
- Én még Szombathelyen, kétéves bentlakásos iskolában szereztem meg a munkámhoz szükséges tudást. Azt hiszem képzésünknek ez a formája nagyon jó dolog volt. Nem nagyon tudtam egyetérteni azzal, hogy egy időben tíz hónap alatt szerezhetett valaki szülésznői szakképesítést.
• Önöket még arra képezték, hogy akár egyedül is levezessenek egy szülést?
- Igen, hiszen amikor mi tanultunk, még sokan szültek otthon. Nem intézményben születtek a gyerekek, több osztálytársam is volt, aki falura ment, vagy körzeti szülésznőnek Ma már csak a vajúdás végéig kísérjük egyedül a szülést, a születés pillanatában az orvos is
jelen van, illetve ha komplikáció adódik.
• Miben változott ez a szakma, a közel négy évtized alatt?
- A technikai eszközök sokat változtak. Ultrahang, monitorok állnak a szakemberek rendelkezésére ahhoz, hogy mind a magzat, mind az anya állapotának változását figyelemmel kísérhessék. Ma már van mód arra, hogy az apukák jelen lehessenek gyermekük világrajöttekor és az anyukák a nappali órákban gyermekeikkel lehessenek Nemcsak táplálásukban, hanem gondozásukban is részt vehessenek amennyiben anya is, gyermeke is egészséges.
• Ön tizennyolc éve főma-dám, mit jelent ez?
- Én már csak ritkán dolgozom a szülőszobán, többnyire csak akkor, ha egy időben több szülés folyik Az én munkám most már adminisztratív jellegű. Mint egy háziasszonynak, mindenről gondoskodnom kell, egészen onnantól, hogy a betegnek hol legyen az ágya, egészen odáig, hogy legyen mit ennie. Az én feladatom a szülésznők munkabeosztásának elkészítése, és persze folyamatosan tartom a kapcsolatot az osztályon fekvőkkel.
• Önök mindennap megélhetik a születés csodáját...
- Igen, ez a csoda megadatott nekünk. De ezt nemcsak mi éljük át, hanem az anyák is, hiszen a szülőszoba fájdalmai gyorsan tovaszállnak, és már csak a születés, a gyermek öröme marad. A siker öröme. Mind az anya sikere, mind a miénk.
• A szülő nő és a szülésznő között egy életre szóló kapcsolat születik...
- Ez így igaz, még évek múl-
va is emlékeznek ránk, köszöntenek az utcán, a gyerekek, akik időközben felnőnek, szégyenlősen néznek, mert talán érzik, tudják hogy mi láttuk, végigkísérhettük őket azon a csodán, amit születésnek hívunk. Sok gyermekkel, akit én a világra segítettem, már leendő anyukaként találkozom, a leendő nagymamák mindig megismernek s úgy beszélnek rólam, és hozzám, mintha családjuk tagja lennék. A szülő nők nagyon hálásak tudnak lenni egy-egy jó szóért, egy simogatásért, egy bíztatásért. A vajúdás idején szinte mindenki kiszolgáltatottnak érzi magát, nagyon fontos olyankor, hogy szeretettel, megértéssel forduljunk a leendő anyukához.
• Ön is megélte már belülről ezeket a dolgokat?
- Igen, én magam is voltam egykor leendő anya, vajúdó asszony. Én magam is átéltem már azt, ami egy asszonyra vár a szülőágyon. Persze mindenki másként éli át ezeket a dolgokat. Tréfásan azt szoktam mondani, hogy csak akkor
menjen valaki be a szülőszobára, ha már maga is átélte.
• Már csak hét nap az esztendő...
- Én igyekszem csak a legszebb dolgokra emlékezni, persze nem csak ebből állt ez a harminchat év, de a többi nem számít. Rossz lesz, ha majd már nem kell bejönnöm az osztályra, de igyekszem elfoglalni magam. Már rengeteg elvégzendő dolgot találtam ki az elkövetkezendőkre.
• Mit kíván az Ön után itt maradóknak?
- Hogy ugyanolyan szeretettel tudjanak a betegekkel foglalkozni, mint én, hogy tiszta szívvel, szeretettel viseltessenek a világ dolgai iránt. Ezen a pályán, mind a betegekkel, mind a kollégákkal szemben kell a türelem, a megértés, az elfogadás. Nagyon hálás vagyok a kollektívának, az osztályvezető főorvos úrnak, dr. Szabó Szilárdnak a szép napokért, a sok-sok segítségéért, amit munkám elvégzéséhez kaptam. Nélkülük nem sikerülhetett volna.
D. É.
14
( KANIZSA - cao& «8&teÁ... )
1997. november 21.
Részeges Izidor és társai
Vendéglátós család sarjaként született, hiszen anyai ágon számos vendéglőst számlálhatott a família. Ám ő egy kicsit mégis eltért a családi hagyományoktól, amikor ifjan úgy döntött, cukrásznak áll.
- Már kicsiny gyermekként is nagyon szerettem az édességet, talán ez is késztetett arra, hogy cukrásznak tanuljak - meséli Pálfi Zsuzsa, mestercukrász.
- Hol tanulta a szakmát?
- Zalaegerszegre jártam, s olyan mestereket mondhatok magaménak, akik még Gundeléktől és Dobos József keze alatt tanultak. Emlékszem, bejárt az iskolába egy nagyon öreg, ősz bácsika, sokat tanultam tőle, ő aztán mindent tudott a szakmáról.
- Azonnal elhelyezkedett a szakmában?
- Nem, két év kitérő után tértem vissza a pályára. Tizenkét évig voltam az ÁFÉSZ cukrászüzemének vezetője. Ez nem egy könnyű szakma, gyorsan elhasználja az embert.
- Mikor tett mestervizsgát?
- 1983-ban, majd a Belkereskedelmi Minisztertől megkaptam a Mestercukrász „címet", s ezzel a városban én dicsekedhetnék egyedül, de a megyében is csak néhányan vagyunk.
- Változott-e a szakma az elmúlt néhány évben?
- Igen, és meg kell mondanom, sajnos nem előnyére. A kinyíló határok miatt telítődött a magyar piac is az előre gyártott termékekkel és alapanyagokkal, amelyeknek ma már kevés köze van a művészethez. A termékek egyízűek, s egyetlen dolog a cél, hogy a levegőt és a vizet lehetőleg minél drágábban adhassák el. A sütemények lazává váltak tele vannak levegővel, viszont ehhez rengeteg kémiai anyagból készült állományjavítóra van szükség, amely nagyon sok allergiás reakciót vált ki. Ezekkel a kérdésekkel már a Gasztronómia Szövetség is egyre behatóbban foglalkozik
- Mi lett a sorsa a legendásan jó magyar alapanyagoknak?
- A vaj, a liszt ma mind nagyobb arányban szorul háttérbe, a sütemények zsákokból kiöntött, összekevert porokból készülnek, a cukrászok pe-
dig egyre gyakrabban feledik el a szakma eredeti fogásait.
- Egyre díszesebbek a boltokban, cukrászdákban kapható készítmények...
- Valóban ebben is számos változást tapasztalhattunk az utóbbi néhány évben. A sütemények olykor vásári holmikra emlékeztetnek, egyre több rajtuk az ehetetlen kiegészítő, a gyöngyök, a tüllök és a műanyagok. A színek is egyre rikítóbbak, pedig talán nem titok, az ételfestékek számos rákkeltőanyagot is tartalmaznak
- Miként vélekednek külföldön a magyar cukrászokról?
- Jó a szakma híre, ott, ahol már elfeledték, milyen az igazi alapanyagokból készített tészta, bizony csodájára járnak a készítményeinknek. Amikor az Alpok-Adria Mesterlegények találkozóján voltam a tanítványaimmal, bizony már a meglett cukrászok is megcsodálták a gyerekeink tudását. Tanítványaim bármelyik osztrák mesterlegénnyel felveszik a versenyt. Csodálják külföldön, hogy az általunk készített süteményekben van még valódi vanília, igazi csokoládé és citrom is.
- Hol tanítja a szakma fogásait?
- A kereskedelmi szakközépiskolában, vannak szakközépiskolás és szakmunkástanulóim is.
- Ön mit süt a legszívesebben?
- A gyúrt mézes tészták a kedvenceim, amelyeket aztán különféle pudingokkal töltök, gyümölcsökkel díszítek. A lányom Győrben tanul, a szobatársai szinte minden hétvégén kérnek, hogy valami igazi finomsággal küldjem vissza őt a kollégiumba. Általában egy kelttészta és egy krémes sütemény a „rendelés".
- Kedvenc receptje?
- Az egyik kedvencem a karácsonyi sütemény, Részeges Izidor névre hallgat. Nem olcsó, de megéri az árát, nem is beszélve arról, hogy néhány cukrászdái sütemény árából egy egész tepsivel készíthető.
Részeges Izidor: Egy normál nagyságú tepsit sütőpapírral béleljünk ki. 4 tojás sárgáját, 15 dkg vajjal vagy margarinnal keverjünk ki habosra. Én a vajat javaslom, mert ettől sokkal omlósabb lesz a tészta. 8 dkg porcukrot, 2 evőkanál kakaót, 4 tojásfehérjét 7 dkg cukorral verjünk kemény habbá, 15 dkg lisztet 1 csomag sütőport keverjünk hozzá, majd adjuk a habosra kevert vajhoz. Ezt süssük meg a kibélelt tepsiben. Sütés után lisztezzük meg a tetejét, borítsuk ki, és húzzuk le róla a papírt. Fordítsuk vissza a tésztát, majd kenjük meg a tetejét baracklekvárral. Keverjünk össze 25 dkg pörkölt, darált mogyorót vagy diót 15 dkg porcukorral és 1 dl rummal. Ezt a masszát kenjük a tésztára. 4 egész tojást 6 evőkanál cukorral és 1 evőkanál kakaóval gőz felett sűrűre főzzük. Ha kihűlt, adjuk hozzá 25 dkg habosra kevert vajhoz. Tegyük a tészta tetejére, amelyet dermesztés után tortadarával vagy csokoládéval díszíthetünk.
D. É.
Mestersége címere - baracktorta
Németh Sándorné soha sem tanulta iskolában a főzés művészetét. Ennek ellenére „munkái" oly ízletesek és finomak, hogy Nagykanizsán élő ismerősei számtalan esetben keresik meg nevezetesebb alkalmakra való ételek elkészítésére való kérésükkel:
- Baráti alapon csinálom az egészet. Ha idejön valamelyik rokonom, vagy ismerősöm, és arra kér, hogy segítsek be a különböző sütésekbe - nem szokásom nemet mondani. Még fiatal lány koromból maradt meg bennem a sütés iránti szeretet. Mindig ott sün-dörögtem-forgolódtam a szakácsnők körül, ellestem a sütés-főzés csínját, bínját. Úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy szeretem csinálni, s aki így áll hozzá, az szerintem tudja is. Persze ha valaki nekilát sütni, a szívvel-lélekkel kell, hogy hozzálásson. De kell a jó tésztaanyag is, meg természetesen a jó szerszámok. Ma már én is géppel, mixerekkel dolgozom - valamikor gyerekkoromban bizony még kézzel kellett habot verni. Szeretem sterilen végezni a munkámat, mely nem jelent különösebben újdonságot a mindennapi életemben, hisz\' hat unokám van. Számukra mindig kell valami finomságot sümöm... Ha valamilyen iskolai rendezvényük van, oda is sütni szoktam egy kis tortát, ezt-azt. De szoktam barátoknak, rokonoknak is vállalni születésnapi édességek elkészítését.
- Milyenek az átlag megrendelők kívánságai?
- Általában az időjárás is belejátszik a kívánságok alakulásába. Ha melegebb az éghajlat, a gyúrt tésztákat kedvelik, hisz olyankor a krémek könnyebben felolvadnak. Hűvösebb éghajlatnál pedig jobban kérik a krémes tésztákat. Vegyesen csinálom a tésztákat, ebből is, abból is. De például a múltkor is készítettem egy ismerősöm számára süteményeket, ő inkább a krémes tésztákat kérte. Meg is voltak elégedve.
- Volt már valakinek különleges kívánsága?
- Nemigen. Szoktam sütni néha baracktortát, melyet cukrozok díszítek Ha valaki ismeri ezt a süteményemet, mindig kérni szokta. Nagyon szeretem elkészíteni. De voltak akik mézes pu-szedlit kértek lakodalomra - mellék-süteményként ezt is meg csináltam. Mondták is, hogy sokkal finomabb, mint amilyent a boltban lehet kapni.
- A megrendelők közül általában a vőlegény vagy a menyasszony határozza meg, hogy milyen süteményt rendeljenek? (Ki az úr a háznál?)
- Általában párosával jönnek el hozzám, tehát mindketten elmondják hogy mit szeremének. De azért a nők mégis többet határoznak meg a rendelt süteményekből - viszont volt már olyan eset is, amikor valamennyi édességet a fiú diktálta, s a menyasszony - mondván, neki mindegy -mindent ráhagyott. De a többség úgy áll a kérdéshez, hogy ha van kedvencük azt rendelik meg. De előfordult már az is, hogy egyszerűen nem tudtak megegyezni, és inkább rámbízták
Az esetek nagy többsége pedig úgy zajlik, hogy hozzám valamelyik szülő jön el, s azzal, hogy: „Mamika, magára bízom, süssön sokat, és finomat.\'", teljes egészében rámbíznak mindent. Tulajdonképpen az a nagyon fontos, hogy minél több legyen - lehessen pakolni a lakodalom végén a búcsúzó vendégeknek.
- El is szokott menni a lakodalmakba, hogy megnézze, mennyire ízlik a süteménye?
- Néha elmegyek. Nagyon jó érzés látni, hogy más örül annak a süteménynek melyet én sütöttem Eddig még senki sem szólta meg az én édességeimet - annál többen mondják, hogy sokkal finomabb a házisüteményem, mint a cukrászdában készítettek,
- Honnan veszi a receptjeit?
- Gyűjtögettem őket. Valaki mondott egy receptet, leírtam, kipróbáltam. S általában ezt átvariálgatom. Teszek hozzá egy kicsit ebből, elveszek egy kicsit abból - s a vége egy szinte teljesen új sütemény lesz, amivel meg kell hogy legyek elégedve -minden szempontból. Mindig az a lényeg, hogy könnyű legyen a tészta, és finom a töltelék, krém hozzá.
Sz. A.
* * *
Puncsos - rumos sütemény
Hat tojás fehérjét felverünk, majd tovább verjük 21 deka porcukorral. Hozzáadjuk a tojások sárgáját, és végül a négy csomag puncs ízű pudingport. Ezt tésztának megsütjük.
Krém: 15 deka margarin, 15 deka cukor, három tojássárgáját összekeverünk alaposan, amíg krémet nem kapunk. Rummal ízlés szerint ízesítjük. Ezzel a tésztát megkenjük. Tetejére reszelt csokit, vagy citromot teszünk, esetleg három tojásfehérjéből és 15 deka cukorból kemény habot - mázt készítünk.
* * *
Diós kevert
Hozzávalók: négy tojássárgája, 30 deka cukor, két csomag vaníliás cukor, tíz kanál víz. Ezt kikeverjük, hozzáadunk 20 deka Usztet, 10 deka diót, egy csomag sütőport, s a végén a négy tojás fehérjéből kivert habot. Ezt megsütjük.
Németh Sándorné tanácsa: a két tésztát megsütve, kettőjük közé krémet kenve illesszük össze őket, ezáltal egy új, rendkívül ízletes süteményt kapunk. Ajánlott a puncskrém.
1997.november21._Q KANIZSA — Tjem tto6neL... J_15
Csere Erzsébet neve sokak előtt nem ismeretlen Kanizsán, hiszen sokan járnak hozzá a „Moccanj" Fitness Stúdiójába. A közelmúltban a nagyközönség is megismerhette nevét Nádudvari Petra (országos 6. helyezett lett korosztályában) sikerének kapcsán, akinek felkészítő edzője volt a Fit Kid \'97 elnevezésű I. Junior Fitness Bajnokságon. Az olvasók egy utalást találhattak is Petra nyilatkozatában annak idején a sajtóban, hogy a selejtező után edzőt váltott.
- Mikor a selejtezőn láttam Petrát, akkor már tudtam, hogy a kislányból többet lehetne kihozni, mint amit mutat a gyakorlatában, és azt is tudtam, hogy ez kevés a továbbiakhoz, az elődöntőhöz. Hát így került hozzám Petra, aztán tulajdonképpen három kemény hónap után sikerült felkészítenem úgy, hogy előtte nem is ismertem - kezdte a beszélgetést Csere Erzsébet, az edző.
¦ A stúdiódban azonban nem csak a versenysportot űzők fordulnak meg, hanem széles rétegeket mozgatsz meg, az óvódásoktól kezdve egészen a negyven-ötvenesekig. Úgy hallottam, annyian járnak hozzád, hogy csak bejelentkezéses alapon jöhetnek órára. Nagyon felkapott hely lett rövid időn belül, alig egy év alatt.
- Igen, bár a kezdet nem volt túl nehéz, hiszen korábbi munkahelyemről, a Florida klubból már sokan ismertek tehát aki idejött, tudta, hogy mit fog kapni a pénzéért. A callanetics-től a step aero-bikig itt mindenki megtalálhatja a neki valót. Hárman adunk órákat,
és valóban, telt házzal működünk, még a nyáron sem álltunk le.
¦ Aerobik-edzői szakon végeztél a Testnevelési Főiskolán. Már a kezdetektől erre a pályára készültél?
- A Landler Jenő Gimnázium (ma Batthyány) egészségügyi szakán végezve mindenáron gyógytornásznak szerettem volna továbbtanulni, a túljelentkezések miatt azonban nem vettek fel. A csalódás nagy volt, mással pedig akkor nem próbálkoztam. Dolgoztam gyógyszertárban, a Társadalombiztosításnál ellenőr voltam, de a torna folyamatosan jelen volt az életemben - még kicsi koromban fertőződtem meg vele. Igazolt szertornász voltam az Olajbányásznál. Torna mellett elkezdtem foglalkozni az aerobikkal, később már órákat is adtam a Zrínyi-iskolában, majd jött a Florida Klub, négy évre ott is ragadtam. Ekkor már komolyan érdekelt a dolog. Tudtam, hogy el kell végeznem valamit, ha ezt tovább akarom csinálni. Ekkor jelentkeztem a TF aerobik-edzői szakára, ott nagyon sokat tanultam. Most már tudom, hogy anélkül az elméleti és gyakorlati tudás nélkül, amit ott elsajátítottam, ma nem élhetnék meg ebben a szakmában. En enélkül nem is engednék senkinek órákat tartani. Sokan azt hiszik, hogy testnevelő tanárként dolgozunk, holott ez merőben más. Más egy testnevelő tanári, és megint más egy aerobik-edzői diploma. (Ez a szak egyébként 4-5 éve van a TF-en.) Örülök, hogy megcsináltam, kemény két éves munka volt. Ekkor kerültem be olyan közegbe, hogy már tudtam, kikhez kell járni továbbképzésre. Ebben a szakmában sincs leállás, folyamatosan képezni kell magunkat, két-három havonta megyünk, viszem a lányokat is - a másik két óraadó hölgyet - Budapestre. \'98-tól már meg fogják szervezni négy-öt vidéki városban is a továbbképzést, hisz\' tudják, hogy milyen sokan foglalkoznak ezzel szakképzetlenül.
¦ Melyik az a korosztály, amelyik jön rendszeresen mozogni, és melyik az a generáció, amelyikben itt hiány van?
- Sajnos nagyon nagy űr van a 12-16 éveseknél, a tinik egyáltalán nem jönnek. Aztán még egy jellemző dolog, hogy a fiúk férfi-
ak is „hiánycikkek" itt, pedig ez Pécsen, Budapesten, Szombathelyen egyáltalán nincs így, sőt, az aerobik-oktatók között is sok a férfi. Fitness aerobik torna már óvódás kortól van. Rá kell nevelni a gyerekeket a rendszeres mozgásra, és itt van a szülőnek nagyon nagy szerepe. A tipikus testnevelés óra pedig, ami az iskolában van, az kevés ahhoz, hogy a gyerekek szeressék és igényeljék a rendszeres testmozgást. Ha tudatosan nincs ránevelve a gyermek, akkor később sem jön. Aztán, mikor felszed néhány kilót, akkor eljár, de nem lesz kitartása és elmarad - ez a szomorú. Egyébként a középkorosztály a leghálásabb, ha ők azt mondják, hogy járnak akkor tényleg rendszeresen jönnek is. Nekik indítunk is a közeljövőben egy előadás-sorozatot a helyes táplálkozásról, életmódról. Erre nagy igény van, sok kérdés merül fel, amit órák között nem tudunk megbeszélni, nincs idő mindenkivel külön foglalkozni. Ezért havonta egy szombati napon összejövünk majd hogy beszélgessünk és megoldást találjunk problémáikra. Most már eljutottunk odáig, hogy nemcsak azért jönnek, hogy fogyjanak, hanem mert tudják, ez ugyanúgy kell, mint bármi más. A mozgásigény egy természetes dolog.
¦ Mit érzel nagyobb sikernek, a versenysportban elért eredményeket, vagy ha mind nagyobb tömegeket mozgatsz meg?
- Természetesen az utóbbit érzem nagyobb sikernek. És az is a célom, hogy minél több gyereket vonzzák ide. Elképesztő, hogy a legtöbb gyerek túlsúlyos és semmit nem mozog. A szülőnek ez általában nem pénzkérdés, ha neki nincs igénye rá, akkor a fiát, lányát sem küldi, az biztos. A jövő nyárra pedig sporttábort is szervezünk gyermekeknek, amelynek keretében elvinnénk őket sokfelé, nem csak a teremben lennénk. A tehetséges gyermekeket pedig nem hagyjuk elkallódni. Abból a körből, akik hozzánk járnak, igyekszünk felismerni azokat, akikkel érdemes versenyszinten foglalkozni- Kevés sportág van, ahol kanizsai szinten eredményt lehet elérni, de azt hiszem, nagyon nagy jövője lehet a fitness aerobiknak itt Nagykanizsán.
Ezeknek a fiataloknak azonban meg kell tanulniuk a helyes életmódot, a helyes táplálkozást, különben ebben a sportágban semmit sem fognak elérni. Itt a tehetség ugyanis kevés. A versenysportban az alakot is produkálni kell, hogy a zsűri megfelelően értékelje a produktumot. Ha egy tizenéves gyerek megérti ezt, és követi az útmutatásaimat, akkor már úgy érzem, tényleg van értelme ennek az egésznek
¦ Jelenleg készülnek-e valamilyen versenyre a „gyerekeid"?
- Igen, \'98 tavaszán a Fit Kid országos bajnokság selejtezőjére öt versenyzőt küldök. Ez egy nagy kihívás nekem, és természetesen sikernek érezném, ha az őszi döntőn minél többen ott lennének ebből az ötből. Sőt, célunk, hogy a Fit Kid \'98 egyik országos selejtezőjének is Nagykanizsa adjon otthon a „Moccanj" Fitness Stúdió szervezésében, a város támogatásával.
¦ Az elmúlt hétvégén volt városunkban az V. Fitness fesztivál sok neves vendéggel, benneteket azonban nem lehetett látni. Kaptatok egyáltalán meghívást erre?
- Nem kaptunk, amit elég furcsának tartok, hiszen mi a sportág másik helyi képviselői vagyunk. Eredményeinkről tudhatnak, hisz\' a sajtó számot adott mindegyikről. Az, hogy volt egy kanizsai lány az idei Fit Kid országos bajnokságon, aki elért valamit, az mintha meg sem történt volna. Tudjuk, „senki sem lehet próféta saját hazájában". Én egészséges konkurenciának tartom a Fitness Centert (a fesztivál rendezőjét) -ők lehet, hogy nem így látják. Az eredmények azonban magukért beszélnek
Bencze Ildikó
16
( KANIZSA - *Ke»t, ca*6 kSáneá... )
1997. november 21.
Galina, a messziről jött
Másfél évtizede él Magyarországon, feleségként érkezett Zalába Barbaries Galina, aki a Rózsa Utcai Általános Iskola testnevelője.
• Nyugat-Ukrajnában születtem, az a terület egy időben az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, de a történelem viharaiban olykor lengyel, máskor meg szovjet terület volt. A szüleim egyszerű emberek voltak, apám erdészként dolgozott, a család sokat vándorolt. Én is egy úton, két település között születtem. Jórészt a nagyszüleim neveltek, a nagyapám a Monarchia tisztje volt egykor, aki németül, lengyelül, ukránul és - mint a férjemmel való találkozásunkkor kiderült -magyarul is jól beszélt. Ezt a tudását addig ha nem is titkolta, el nem árulta. Amikor a férjemmel találkoztak, nagy volt a meglepetés, amikor magyarul kezdtek beszélgetni, s kiderült, a nagyapám mostani lakóhelyem környékén is szolgált. Miután eldőlt, hogy magyar lesz a jövendőbelim, megtudtam azt is, hogy a nagyapám milyen mély tiszteletet érez a magyarok iránt. Emlékszem, azt mondta, „ lányom becsüld és tiszteld ezt az embert szívedből".
- Testvérei vannak?
• Van egy húgom és egy bátyám. A húgom egy angol-ukrán nyelvű gimnáziumban tanít, a bátyám magas rangú katonatiszt. Sajnos velük is és a szüleimmel is eltávolodtunk egymástól.
- A Szovjetunióban milyen iskolát kell annak végeznie, aki testnevelő tanár akar lenni?
• Az általános iskola után középiskoláimat egy Kőszeg nagyságú kisvárosban végeztem, majd a testnevelési technikumba tanultam, utána Lembergben jártam egyetemre. Az egyetem elvégzése után Kijevbe közvetített ki a minisztérium, ott kaptam állást.
- Aktívan sportol?
• Atlétizáltam, az ukrán ifjúsági válogatottnak voltam tagja, emellett síeltem és tornáztam is, egészen jó eredményeim voltak.
- Kijevben ismerkedett meg a férjével is?
• Igen, ő ott tanult a katonai akadémián. Emlékszem, egy színházi előadáson találkoztunk, egy sorba szólt a jegyünk.
- Milyen nyelven udvarolt?
• Oroszul. Jóllehet az anyanyelvem ukrán, már a középiskolai továbbtanuláshoz is szükség volt arra, hogy oroszul is anyanyelvi szinten beszéljek. Emellett tanultam németül is, igaz ezt a sportolás miatt abbahagytam, de még ma is sok mindent megértek, egyszóval eladni nem tudnak.
- Milyen körülmények között élt ott két értelmiségi?
• Nagyon rosszak voltak a körülményeink, az ott egy egészen más világ, elmesélhetetlen. Kijev amúgy csodaszép város, rengeteg gyönyörű, régi épülete van. Amennyire tőlem tellett, igyekeztem segíteni a férjemnek, hiszen az akadémia rengeteg energiáját emésztette fel, éjszakába nyúló tanulások, könyvtári jegyzetelések.
- Mikor kezdett magyarul tanulni?
• Kint Kijevben, amikor eldőlt, hogy összeházasodunk, én már megkezdtem a magyar szavak gyakorlását.
- Kint kötöttek házasságot?
• Igen, hiszen másként nem is jöhettünk volna Magyarországra. Amikor megtudták, hogy elhagyom majd az akkori Szovjetuniót többen elfordultak tőlem, beírattak a marxista-leninista egyetemre. Jó csomó használhatatlan ismerettel tömték tele a fejemet.
- Milyen volt a magyarországi fogadtatása?
• Felemás. Az új családom elfogadott, de az emberekben féktelen gyűlölet élt az iránt az ország iránt, ahonnan jöttem. Én magam nem tehettem azokért a dolgokért, amelyeket az akkori Szovjetunió elkövetett a magyarok ellen, de azért is engem tettek felelőssé. Kint nem vállalhattunk még gyermeket, itthon pedig éveket dolgoztam a GYES- és GYED-jogosult-ságért, így tapasztalhattam jót is. rosszat is. A zalaegerszegi húsüzemben dolgoztam, már mindent megértettem, de nagyon nehezen álltak számra a magyar szavak, a
kolléganőim rengeteget mulattak rajtam. Amikor a nagyobbik fiamat bölcsődébe írattam, nap mint nap meg kellett magyaráznom a kicsiny gyermeknek, miért hívják „kis ruszkinak", olykor „kis Brezsnyevnek". Talán ez is az egyik oka annak, hogy a gyermekeim kevésbé beszélnek oroszul.
- Milyen nyelven álmodik?
• Már magyarul, s többnyire ezen a nyelven gondolkozom is. Imádkozni is tudok már magyarul.
- Eszerint vallásos?
• Igen, vallásos nevelést kaptam, görög katolikus vagyok.
- Volt mód a vallásgyakorlásra a kommunizmus idején?
• A nagyanyám templomba járt, s amikor hatévesen először elvitt a templomba az ott látott csodáktól kikerekedett a szemem. Amikor iskolás lettem, már nem jártam istentiszteletre, ugyanis azokat a gyerekeket, akiket templomba járáson kaptak, nagyon megszégyenítették.
- Már itt születtek a gyermekei. Nem okozott nehézséget nevelésük?
• Egy idegen országban, kevéske nyelvtudással, tapasztalatlan anyaként tényleg nem könnyű, de én mindig igyekeztem egyedül megoldani a dolgaimat. Nem mindenkitől fogadok el segítséget, és ezt nem mindenki szereti. Valóban voltak nehézségeim, egy katona feleség sokat van egyedül. Emlékszem a dr. Spocke könyvéből, egy szótár segítségével sütöttem ki, mire is van szüksége egy kicsinek, hogyan, mivel tápláljam. Először azt sem tudtam, milyen nyelven szóljak hozzá.
- Ha újra végiggondolhatná másfél évtizede hozott döntését, mit tenne?
• Nem tudom, de nem biztos, hogy így döntenék. Szeretem a férjemet, amikor idejöttünk, nekem senki másom nem volt, mint ő. És szeretem a fiaimat is. Mindig azt mondom, hogy elvettem egy férfit ettől az országtól, de kettőt szültem helyelte.
- Mesél a fiainak arról az or-
szágiéi, ahol a gyermekkorát töltötte?
• Igen, gyakran. Tavasszal -ha igaz - hazalátogatunk.
- Tartja még hazája szokásait?
• A lehetőségekhez képest igen. Persze itt sok minden más. mint ott volt. Mi például nem szoktunk karácsonykor ajándékozni, igaz odahaza az asztalra huszonkét féle étel kerül, s mi ezzel ünnepelünk. A Mikulás mifelénk nem a cipőkbe, hanem a párnák alá teszi ajándékait.
- Melyik az az ünnep, amelyen megajándékozzák egymást?
• A születésnap. Nálunk nem ünnepeljük a névnapot, de a születésnapok nagy ünnepek. Nagyon örültem, amikor az itteni utónévkönyvben meglelték a kolléganőim a Galina nevet.
- Főz-e még olyan ételeket, amelyek Ukrajnába is az asztalra kerültek?
• Igen. A fiaim kedvence a pirosleves, amelyet itt céklalevesnek neveznének, mi borscsnak hívjuk. Az alapja erős csontleves, amely készülhet disznóhúsból vagy marhából. 2 db sárgarépa és 2 db fehérrépa szükséges hozzá, 4-5 közepes burgonya, kockákra vágva, fél fej nyers fehér káposzta feldarabolva, I db nagyobbacska cékla, 1 egész hagyma. A céklát és a káposztát összekeverve olajjal és paradicsompürével meg-fonnyasztjuk, majd a többi hozzávalóval összekeverjük, babérlevéllel, sóval, borssal fűszerezhetjük. Amikor az összes hozzávaló megfőtt, tányérakba merítjük, egy-egy kanál tejföllel és rászórt petrezselyemmel tálalhatjuk. Aki hússal szereti, a leveshúst is a lébe apríthatja. Egy éjszakára hűtőszekrénybe téve a legfinomabb.
D. É.
(
ember 21.
( KANIZSA - 7te*» cá*6 tiöáudí... )
17
IMÁDOK
Ki kell élnem az összes elfojtásomat még abból az időből, amikor még nem éltünk fogyasztói társadalomban. Néhány éve már minden megvan a boltok polcain, ami nekem a nőnemű fogyasztónak szemét száját és még mi mindenemet ingerli - olykor még az ízlésemet is! Mert hát én vagyok az abszolút fogyasztó, az összes reklámot nekem kreálták, legyen az férfi dezodor, pelenka és mindenféle betét. Az már maga a csoda, ha a reklámfilmekben látott termékeket kezembe foghatom a boltban. Persze a párom már idegesen tipródik, amire végigolvasom mi a különbség a polcon található összes samponok, balzsamok és mindenféle hajápolók közölt. De hát ez a vásárlás abszolút része, arról nem is beszélve, legyen bármilyen impozáns is a reklámalkotás, a sampon illatát általa meg nem tapasztalhatom. Szóval az illatszeres polcokat abszolúte imádom, nem véletlen, hogy a boltok legvilágosabb, helyein nyernek elhelyezést, mert hát mi, nők ott szeretünk leginkább vásárolni, ahol a legtöbb a fény. Imádom a mosószeres polcokat, igaz, bárhogy kutattam is, eddig még nem találkoztam a lenyalt haj, és hülye balettruha nélkül talán impozáns színes erővel, de én nem adom fel. Egyszer talán még a többi csoda is előkerül a mosóporok közül, de én ott a dolgok illatát is imádom. Naphosszat elkutakodnék az olcsó és drága, de egyaránt tisztaságillatot árasztó termékek között. Mire kiválasztom, melyik ami nekem kell, ami mindenféle tisztasági kívánalmamnak eleget tesz, beletelik néhány perc. Dehát az ilyen kardinális kérdést nem lehet elsi-
Ön miért turkál?
etni. Szívesen álldogálok a hűtőpultok előtt, nézni is csodás a sok színes holmiba bújtatott terméket, és elképzelni, milyen lesz az a világ, ahol a konyhai szemét jórészét a csomagoló anyag teszi ki. Persze nemcsak megnézem, át is olvasom, melyik termékről mit lehet és kell is tudni, mi a különbség az egyik és másik, azonos célra használható között. Szeretek a nagyáruházak húsospolcai előtt bámészkodni, az előrecsomagolt, konyhakész dolgok még nagyon újdonságok nekem kisvárosinak, ezért hát szívesen nézegetem is őket, s nemcsak a nyálcsorgatás, hanem az esztétikum kedvéért is. Igazi ragadozó vággyal válogatok a tejtermékek között mert igazán nem mindegy, hogy mennyi zsírt, mennyi cukrot és én nem tudom mit tartalmaznak. Nekem nem mindegy az sem, milyen a tej doboza, mert először az ejti rabul a tekintetemet, és persze az sem közömbös, hogy a tejfölt mibe csomagolták. Imádom azokat a szupermarketeket, ahol tartalmas, világos, az édességeket felvonultató polc roskadozik. Bár nem vagyok kifejezetten édesszájú, ám a szememet szívesen legeltetem a csokicsodákon. Közömbösek nekem a szeszes polcok, s a kenyerek közé is csak muszájból megyek. Imádok vásárolni, akkor is végignézem az összes fent említett polcsort, ha csak egy kifliért megyek, mert nekem a bolt látványossága, a vásárlás program. Lehet hogy azért, mert nő vagyok, de az is lehet, hogy azért, mert a vásárlás amúgy is többnyire az én, illetve sorstársaim dolga. Miért ne keresnénk élvezetet benne.
D.É.
Turkálni egyesek szerint szenvedély, mások szerint szükség, s megint mások alantas tevékenységnek tartják, egyenesen viszolyognak attól, hogy mások levetett holmijait hordják. Lapunk a város egyik népszerű „luri-bu-ükjában" tette fel a kérdési a vásárlóknak.
egy jól öltözött, elegáns hölgy:
- Én azért járok ide, mert kis szerencsével itt ugyanolyan divatos hol-
mikra akadhatok, mint a drága butitokban, ugyanakkor ezek a holmik egyediek, nem jönnek szembe velem az utcán. Véleményem szerint a turkálókból is lehet elegánsan öltözni. Egyes butikosok is a turkálókból szerzik be árukészletük egyrészét, hogy aztán némi tisztogatás és tízszeres áron sózzák a tapasztalatlan vásárlókra. Ha valami ízléstelen, ez az.
UTALOK
nem szeretek bevásárolni. határozóit ezen véleményem, hisz\' utalom már !1 nngv m-kikcszülő-désl, elindulási procedúrákat is. mert ilyenkor mindenki gondolkozik - mi maradt ki a listából? s rajtam kérik számon, hogy nem tudom, mennyi liszt, inkor, kenyér van otthon. holott nem a/ én gondom a család pénzügyi fedezete, így soha életemben nem tudtam, mire van pénzünk, s mire nincs. ennélfogva azt sem tartom számon, miből mi kell - mondván, úgyis más tudja... azért valahogy eljutunk a boltba, ahol megint kezdődik az erő kihasználása. érdekes, hogy a boltban hirtelen szükség lesz ránk, férfiakra - ha másra nem is. kosarat cipelni, bevásárlókocsit tolni jók vagyunk? ilyenkor rendszeresen megszégyenülök - élő ember létemre nem tudom, mit hol érdemes venni. leveszek egy konzervet, s máris kapom a feddő hangsúlyt: „majd a következő boltban, itt drága, nem látod?" aztán tolhatom tovább - ezúttal nem a biciklit, hanem a bevásárlókocsit. fel s alá a sorok, állványok között, látszólag - számomra - cél nélkül jobbra fordulni olt. ahol balra vannak az engem érdeklő dolgok.
bevásárolunk egy hétre elegendő lejei, üdítői. egy hónapra elég a liszt, cukor, melyekel berakok bevásárlókocsimba, ennek ellenérc jövő hélen újra jövünk, s ezl tudom előre. halálosan unom már az egész katasztrófái, melyet művelünk, összevissza rohangálva pulitól puliig. de csinálom. elmegyek még a női fehérnemű részlegre is, bár élénk érdeklődési kell jelenlétem - én meg csinálom a közönyöst, mini aki nincs is olt. csak úgy látszik. közben válogatunk, időnként még azt is megkérdezik tőlem, melyiket venném meg. az-lán - tudom, akármelyikre szavaznék, így lenne - a másikai vesszük meg. merthogy én férfi vagyok, rossz az ízlésem, az a jobb. amelyikei nem választanám. időnként pech. hogy később derül ki - mégis nekem volt igazam. de még ilyen-
középkorú, fáradt asszony:
- A férjem is, én is munkanélküliek vagyunk, nekünk nem telik a nagy áruházakban kapható ruhákra. Ha ezeket kimosom, senki meg nem mondja, hogy honnan valók. középiskolás lány:
-Szerintem tök jó cuccokat lehel itl találni, de legalábbis egyedieket. Kevés pénzből sok ruhát vehetek, változatosan öltözködhetek kisgyerekes anyuka, babakocsival:
- Nagyon drágák a gyerekholmik, a kicsik nagyon gyorsan kinövik s egy
kor sem ismerik el ezl. egyszerűen le van tudva azzal, hogy nem volt szerencsénk.
közben jut időm férfitársaimat is figyelni. van. aki határozottan élvezi az eseményeket, s van, akiről egyszerűen lesül az undor. ili és most uralkodnak rajiunk a gyengébbik nem oly sokszor erő-sebb képviselői, mi csak mellékszereplők vagyunk egy bevásárlás című tragikomédiában. fel, le. samponok, szalámik és egyéb áruk közöli válogatunk, semmi sem jó. hangosan leszóljuk az adott termékel.
ennél már csak egy rosszabb. egyedül menni - cetlivel a kézben - bevásárolni. felírva áruk tömege, hosszú a lista. fogalmam sincs, mii hol keressek, csak nézelődök. hisz a közös bevásárlásoknál időm sincs megfigyelni a különböző áruk különböző helyeit. menj el az x. utca y. boltjába, olt vedd meg ezt. majd tovább a következő boltba, ott is keress egy bizonyos terméket. bemegyek, be bizony. csak odabent döbbenek rá, fogalmam sincs az egészről. egyvalamire mindig jó a bevásárlás. rájövök, milyen kismiskák vagyunk mi a háztartási vezető hölgyek mellett. s ez iszonyú érzés. nem vagyok egyenrangú partnere egy nőnek? férfiúi sovinizmusom éle teljesen kicsorbul. meg kellene tanulnom ezl. mely csak az ő vérükben adott. soha nem kaptam még bevásárlási lázat, talán éppen azért, mert utálok vásárolni. utálom, mert fel alá rohangálhatok, ahelyett, hogy otthon a jó meleg fotelben csak összeállítanám a listái, megnyomnám a gombot, s mire egy jó focimeccset végig nézek, már meg is jött a termékekkel az automata a bevásárlásból. mikor vásárolunk, mindig ez jár a fejemben. közben mellettem egy másik pár hölgytagja is éppen válogat. összenézünk a férfivel - elgyötört lekinlelünk nevelésre ingerel mindkeltőnkel. hiába no, vásárolunk...
sz. a.
fizetésből még megélni is nehéz, nem ruházkodni. Arról nem is beszélve, hogy a gyereknek otthon csúszni-mászni jó a viseltesebb holmi is. harmincas hölgy:
- Én a minőség miatt járok ide. Ezek többnyire kipróbált holmik, nem nyúlnak már, és nem mennek össze. Már a színűk sem változik általában, vagyis nem zsákbamacska, mint a butikokban kapható holmik egyrésze. Sajnos azokkal sokszor volt legalább olyan rossz tapasztalatom, mint a vásári, úgymond „occsó Iwlmikkal".
18
KANIZSA - Went cmUÍ
1997. november 21.
NŐI RUHÁK MŰVÉSZE
Kinyitva egy divatlapot, egy átlagférfinak általában tátva marad a szája, annyi csodálatos és esetenként bizarr ruha-költemény tűnik bámuló szemei elé. Meglehetősen drágák ezek az alkotások. S valóban alkotásokról van szó, hisz\' tervezőik agyából napok hossza, megfeszített gondolkodása után pattan ki az isteni sziporka -már ami például Pierre Cardint illeti. Elég kevés embernek adatott | meg a lehetőség, hogy a i világ divatának irányvo-I nalait diktálhassák, ám I egy kanizsai fiatalember I - egyelőre még titokban ! - az ő nyomdokaikba I szeretne lépni. Ehhez az 1 első lépések már adottak j is. Pozsgai Tamás ugyan-I is több éven keresztül I kitanulta a ruhakészítés I legapróbb fortélyait is, 1 így most már akár saját I remekműveit is ajánl-I hatja a hozzá fordulók-I nak:
- Allatában ismerősök útján tudják meg az emberek, hogy nálam lehet ilyen estélyi ruhákat beszerezni. így jutnak el tehát hozzám, s elmondják az igényeikel. Egy nő sem jön hozzám felkészületlenül, szinte teljesen tisztában szoktak lenni az elképzeléseikkel: például hogy abroncsos legyen a ruha, vagy szűk. Ennek megfelelően nagyjából kialakításra kerül a ruhavázlat. Ezután meg kell fontolnia a megrendelőnek, hogy mennyit szán rá, hiszen ez elég húzós tud lenni. Egy jobb minőségű csipke métere harmincezer forint, de akár a hatvanat is eléri. A selyem pedig öl-hat ezer forint méterenként. Egy nagy abroncsos ruhába pedig tíz méter fölött kell anyag, így köny-nyen kiszámítható, hogy százezer körül jön ki az anyag ára. Utána jön a fazonkiválasztás. Általában tíz modellt tervezek egy embernek, s közösen kielemezzük, hogy melyikben mi tetszik. Ily módon a tízből készítünk egyet. Személyre szabottan nem szoktam tervezni, mert ab-
ból, hogy félórái beszélgetünk, nem lehet megismerni az embereket. Az egyéniségüket általában nem tudom kifejezni.
- Magad számára saját ruhákat tervezel?
- Nem. Férfiruhánál a készítés és kivitelezés nagyon bonyolult dolog. Női ruhánál viszont ez viszonylag egyszerű. Személyesen is a női ruhákhoz állok közelebb. Férfi ruháknál vannak kötöttségek, míg a nőieknél jobban lehet bonyolítani a dolgokat. Ezen kívül a férfi divat elég konzervatív, nem lehet benne különösképpen ugrándozni. A férfiak nem vesznek fel mindent...
- Mitől van az, hogy a nagy női divatdiktátorok többsége férfi?
- Talán azért, mert a férfiak nem hordanak női ruhákat, így rá mernek adni a nőkre szinte mindent. Ezzel ellentétben a női tervezők általában kényelmes, egyszerű vonalvezetésű, praktikus ruhákat készítenek, olyanokat, melyeket szívesen hordanának ők maguk is. Ez alól talán Vivien Westwood az egyedüli kivétel. A férfiaknak viszont nincs ilyen problémájuk, tehát csak azt nézik, hogy mi a szép. Szóval fűzik a nőket, szoknyát, abroncsot tesznek rájuk. Nem gond számukra, hogy befűzik a nőt negyvencentis derékra, ráadnak egy tízcentis cipőt, és még vonszolnia is kell maga után több méter anyagot. Ez nem egy kényelmes dolog, viszont ez kimarad a férfiak életéből, úgyhogy könnyebben terveznek a nők számúra ilyeneket.
- Említetted,, hogy mikor elmegy hozzád egy hölgy, már vannak elképzelései. Mennyire próbálod ezekbe belefűzni a saját gondolataidat?
- Ez tőle is függ. meg az anyagiaktól, valamint hogy milyen alkalomra kellene a ruha. Tervezek kosztümöt, meg más ruhákat is, de általában estélyi ruhákra van igény. Ezeknél viszont több a szabadság is, s a megrendelők is nagyobb teret adnak a fantáziának. Egy kosztümnél a kiegészítők dobják fel a kinézetet, estélyi ruhánál viszont maga a ruha is mindent magába foglalhat. Minden tervbe igyekszem a saját elképzeléseimet belefoglalni.
Van, amikor sikerül, s van, amikor nem...
- A Rómából, Párizsból, Londonból diktált divatstílusok mennyire befolyásolják a hozzád forduló embereket?
- Elég szűk az a réteg, mely napról napra figyelemmel kíséri a divat alakulását. Ez főleg a középkorúakra jellemző, \'a fiatalok egyáltalán\'nem viszonyulnak hozzá. Egyszerűen borzalmasan néznek ki. A harminc év közeli hölgyek viszont már lapozgatják a divatlapokat, s igyekeznek alakítani magukat. Ehhez szerencsére ma már adott az alapfeltétel, a jobb divatlapokat néhány napos késéssel he lehet szerezni itthon is. A lehetőség tehát megvan, csak szűk még az a réteg, mely veszi is ezeket a lapokat. Még szűkebb azoknak a száma, akik ruhát is csináltatnak belőle. Azért úgy érzem, egyre javul ebből a szempontból a hazai tendencia, kezdünk felzárkózni a nyugathoz.
- Személyesen rád mennyire hatnak ezek az irányzatok?
- Igyekszem egyfajta saját stílust megteremteni magamban. Nincs olyan, hogy kinézem mondjuk a Chanel divatházat, s akkor az ő nyomdokaiban járok... Mindent figyelembe veszek. Szerintem kötelességem is,
hogy az összes vezető divatház kollekcióját végignézzem. Ebből az egyvelegből válik ki az a vonal, mely nekem is tetszik. Mondjuk a számtalan kosztüm kiad egy alapkontúrt, melyet levéve és átvariálva egész jó dolgokat lehet létrehozni.
- Manapság milyennek kell lennie egy szép és divatos ruhának\'\'
- Ez nagyon bonyolult kérdés, hiszen mindenkinek a saját ízlése alapján kell öltözködnie. De most úgy néz ki, hogy felkapott lesz a barna, és egyáltalán, a földszínek. Egyszerűbb vonalvezetésű ruháknál jó minőségű legyen az anyag, bonyolultabb szerkesztésű ruhánál már kevésbé dominál ez. Most konkrétan a magasan záródó blézerek, a nadrág és a hosszúszoknya lesz egy darabig divatos. Színben a főszín a barna lesz, ehhez a közelálló színek, valamint a kék. zöld és a sárga mint kiegészítő vetődik fel. Estélyi ruhákban pedig előjönnek az anyagok fontosságai, peleiéiül nagyon divatos a tizenhatodik századi technikával készült csipke. Ezeket is be lehet szerezni, de méregdrágák. Stílusban a . negyvenes, nyolcvanas évek felé tendálnak a dolgok. Egy estélyi ruha ma inkább amolyan alsóruha jellegű, vé-konypántos kombinéra hasonlít.
- Mennyire időigényes egy estélyi ruha elkészítése?
- Ez megint a megrendelő ízlését tükrözi - mennyit áldoz rá, milyent szeretne magának. Szeretem a finom, részletgazdag ruhákat, kézihímzéssel, gyöngyözéssel ellátva. Ha így készül, akkor csak a díszítés hetekbe telik. Maga a ruhavarrás ma már nem kézzel történik, tehát gyorsan elkészül. Viszont a csipke, melynél még arra is vigyázni kell, hogy a minta ne törjön meg összedolgozásnál, rendkívül időigényes. De ezt nem is fizetik meg, mert nálunk még nem látják, hogy mennyivel szebb úgy a ruha, ha a szabásvonal nem látszik. Maga az igény adott, de mikor meghallják az árat, visszahőkölnek.
Sz. A.
1997. november 21.
KANIZSA - We*K c**é KSéteÁ
19
IQ-teszt
1. írja be a hiányzó számot!
2 5 8 1 1
2. Húzza alá az oda nem illő szót!
ház kunyhó bungaló hivatal vityilló
3. Találja ki a hiányzó számokat!
7 10 9 12 11
4. Húzza alá az oda nem illő szót!
hering bálna cápa ponty harcsa
5. Húzza alá, melyik nem autómárka! ROFD
NERTUL KDAOS INGOEB TAIF
6. írja be a zárójelből hiányzó szót!
Szürcsöl (szív) kór értelem (.......) kísértet
7. Melyik az a szó, amellyel mind az első, mind a második zárójelen kívüli szótag egy-egy értelmes szót alkot? (kulcsszó: házasfelek)
GyO (...) NA
8. A hat számozott ábra közül melyik kerül az üres négyzetbe? írja oda a számát?
10. Melyik a hiányzó szám? írja be!
9. A hat számozott ábra közül melyik kerül az üres négyzetbe? írja oda a számát!
11. Húzza alá azt az ábrát, amely nem illik a többi közé!
12. írja be a hiányzó számokat!
KANIZSA - 7um <u*á HSánet,
20
1997. november 21.
13. Mi a hiányzó betű?
É Gy J Ly O
14. Melyik az a szó, amely a zárójelen kívüli betűkkel összeolvasva is értelmes szót ad?
15. Milyen szavak kerülnek a zárójelek közé?
L + (magányos) = (rovarkezdemény)
16. Melyik a hiányzó szám?
2 5 7\' 4 7 5
3 6
17. Melyik az a szó az alsó sorban találhatók közül, amely a felső sorban található szavakhoz logikailag hozzátartozik? Húzza alá!
FENÉK KÉK PART könyv ország szem fül ipar málna
18. A hat számozott ábra közül melyik illik az üres négyzetbe? írja oda a számát!
21. Mi a hiányzó szám?
22. Egészítse ki a zárójelben lévő szót! PE (PEREMRE) RM
KS (.Á.T.Á.) RY
23. Melyik az a szó amely ugyanazt jelenti mint a zárójelen kívüliek?
RETTEG (...) KLIENS
24. Melyik ábra nem illik a többi közé? Húzza alá!
25. Melyikük nem híres zeneszerző? Húzza alá! ZOTRAM
SATSURS
REVID
MALESO
26. Melyik a hiányzó betű? K N H
P Sz O í Ly _
27. A számozott ábrák közül melyik illik a kihagyott helyre? írja oda a számát!
19. írja be azt a szót, amellyel mind a zárójel előtt, mind a zárójel után álló betű egy-egy értelmes szót alkot! (kulcsszó: jog)
E(...)C
20. Ki nem híres költő az alábbiak közül? Húzza alá! YRAAN
LISABSA ANSOKIOC ITFŐPE TUSKOSH
1997. november 21.
KANIZSA - We*K «StneA
21
28. Az alsó, számozott ábrák közül melyik kerüljön a kihagyott helyre? írja oda a számát!
29. írja be a zárójelbe a hiányzó szót!
bárka (orca) csonk kérem (....) eléd
30. írja be azt a szót, amellyel mind a zárójel előtt, mind a zárójel után álló betűk egy-egy értelmes szavakat alkotnak! (kulcsszó: temető)
Z(...)T
31. Az öt számozott ábra közül melyik illik az üres négyzetbe? írja oda a számát!
33. írja be a hiányzó számot!
7 9 5 11 4 15 12 7 13 8 11
34. Húzza alá, melyik város nem illik a többiek közé! Canberra Washington London Párizs New York Stockholm Ottawa
35. írja be a hiányzó számot!
37. Melyik az a szó, amellyel mind az első, mind a második zárójelen kívüli szótag értelmes szót alkot? (kulcsszó: bútor)
TA(...)LÁS
38. írja be a hiányzó számot!
10 14 18 _ 34 50 66
39. írja be a sorozat következő betűjét!
ABACADADzsAGA.
40. írja be a hiányzó számot!
2 7 24 77
32. A hat számozott ábra közül melyik illik az üres négyzetbe? írja oda a számát!
A HELYES VÁLASZOKAT A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN KÖZÖLJÜK.
22
KANIZSA - 79ux
1997. november 21.
HOGY MIK VANNAK... ?
NINCS AZ ÉVNEK EMBERE
Elsőként a BBC nem tudott „győztest" választani az „év első embere" versenyében, a hallgatók szavazatai alapján, igaz ez már tavaly is gondot okozott, amikor a választásra készülő angol pártok legjobbjaikat akarták megválasztatni. Vélhetően a Times is így jár majd, kétségbeesett felhívást tett immáron közzé a világ polgárai felé, szavazzák már meg, ki a világ első embere. Az Interneten leadható voksok azért nem vehetők figyelembe, mert azok jórészt egyetlen ország, szinte egyetlen közösségétől érkeznek, és győztesnek a török Attatürköt kívánják látni.
ELHALLGATOTT JÖVEDELMEK
Január elsejéig még minden indiai tehetős polgárnak van módja korrigálni jövede-
lembevallását, aztán ha elmulasztotta, már nem számít bocsánatos bűnnek, mi több kemény büntetés várható. Eddig a magánalkalmazottak mintegy öt százaléka volt erre hajlandó, nos most betelt a pohár. Az adóhatóságok bekérik és bekérhetik az luxusklubok tagjainak névsorát, a mobiltelefonok számláit, s ha kiderül, hogy egyes urak többet költöttek e célokra, mint éves jövedelmük, akkor lesz miről magyarázkodniuk.
KISZOLGÁLTATOTT ERÖSEBB NEM
Eddig csak a hölgyek tiltakoztak a szexista reklámok ellen, nos emancipálódó korunk elhozta azt az időt is, hogy a férfiak legyenek kénytelenek hangot emelni az ellen, hogy bizonyos reklámalkotásokban nők szerepeljenek holmi szexuális tárgyként. Ok teljességgel elfogadhatatlannak ítélnek néhány olyan reklámot,
amelyben mezítelen férfiak reklámoznak farmert, vagy egyéb holmit. A reklámkészítők minden esetben igyekeznek felhívni a tiltakozók figyelmét, hogy az ilyen módon hirdetett holmik osztatlan sikerre számíthatnak a hölgyek körében, örömmel vásárolják őket.
JÓZAN
RÉSZEGEST SE!
Kínos meglepetés ért két yorkshire-i polgárt, amikor az egyik italkimérésben a kocsmáros nem akarta kiszolgálni ¦őket, s egy körözvényt nyomott az orruk alá. A pecsétes papír minden megrögzött iszákos kiszolgálását tiltja, függetlenül attól, hogy az adott pillanatban józan vagy ittas-e az illető. Az egyik yorkshire-i rendőrnek egy napon sajátos ötlete támadt, addig böngészte a könyvtárban a régi a paragrafusokat, amíg egy máig érvényben lévőt
nem talált, amely kimondja, hogy a megrögzött alkoholistákat el lehet tiltani az alkohol vásárlásától. A részegeseknek eztán nem marad más lehetősége mint az, hogy egy másik megyében lesznek kénytelenek alkoholt vételezni.
TÉVÉ
SZENT ILONÁN
A Brit Birodalom nemigen foglalozott Szent Ilona szigetével sem Napóleon száműzetése előtt, sem azután. Meg is látszik a szigeten, mind a mai napig nincs repülőtere, négynapos hajóúttal lehet megközelíteni Fokvárosból. A sziget mindössze hatezer lakója mégsem maradhat ki a világ nagy dolgaiból, a civilizáció első áldásaként mostantól élvezhetik a televízió áldásait. A hírek szerint az első televíziót abban a házban kapcsolták be, amelyben Napóleon töltötte napjait.
sacha guitrv szavai olvasha tok a fősorokban
(zsargon ban)
ifjabt. latin szóval -7-
az sztk elődje
cseh teherautó ma\'fika
ittrium,
kXlium
fehérjék Építőanyaga
termelőszövetkezet*
földre zuhana\'s
csak így tovább!
torok. kubai gk;jel
. pradesh (indiai szövetségi a\'llam)
dadogás
T"
csiszolt kőkor
magasztos érzele
verskellék -y-
becézett férfinév
petrov
rótársa -y-
szúrós szagú ga\'z
dupla\'n: édesség
francia noi név
nyűg gót király -7—
czuczor g a\'lneve
tévesen jegyző
illat es zamat
etikett --^-
jack
(brit
lobogó)
felé tekint
TA\'RGY RAGJA
isteni, latinul
levegő. németül
hosszú idő <íta
angol férfinél
girhes ló
-1-
szél félő ll oldal -7-
panel ¦ darab|
francia \\\'rónő
földbe temete
némán
művelő! -7-
késnek van
trícium.
szelén
-v—
ÜVEGES VULKÁNI ALKÁLI KŐZET
puha fém
fél öt|
paro s
szám ! -
ruténium T
a fold élettere
newton
-v—
ZAJOSAN C SIPOGÓ
z
Lapunk 45. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: A bűnöknek is megvan a maguk tökéletessége.
LEHETETLEN
HOROSZKÓP
A 48. HÉTRE
1997. november 21.
KANIZSA - TKcx
dr. Kigyóssy Lászlóné
Skorpió havában született
Akik könyvtárba járó emberek, gyakorta találkoznak vele, jelenleg a segédkönyvtár tájékán.
A Városi Könyvtár régi, Sugár úti épületében kezdte meg a munkát. 1960 óta folyamatosan dolgozik, szívvel-lélekkel. Az olvasószolgálat vezetőjeként a zenei könyvtár alapjainak lerakása őt dicséri. Különféle könyvtárakkal való kapcsolatok, tapasztalaok alapján gyarapodott a hangzóanyag, s nagy eredmény volt a zenei részleg megnyitása 1980-ban.
Családjából hozta a zene iránti érzéket. Édesapja a régi Városháza üzletsorán hangszerüzlet tulajdonosa volt. hangszerkészítő és javítóként dolgozott. Ladeczky Emilia - a fiatalabbaknak Mili néni -zongoristaként, a zeneakadémiára készült. Máshogyan alakult az élete. Irodalom és képzőművészet iránti rajongás; s egy boldog házasság, három gyermek mellett kezdődött meg könyvtárosi pályafutása. Felsőfokú könyvtárosi és zenei könyvtárosi tanulmányokat folytatott.
Figyelemre méltó, hogy mennyit tud a könyvtár, város életéről. Nem csak az irodalom érdekli, az élet is. Férjével sokat utaztak. Hangversenyek, színház, kiállítások látogatása része az életüknek.
Egyik fia ma is tagja a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarnak, mint gordonkás.
Ugyan már elmúlt októberben a születésnapja, de kívánjuk, hogy még sokáig legyen öröme mindenben, ami az életet széppé és vonzóvá teszi, őrizze meg mosolyát...
Egy álmának megvalósulásához kevés a reménye. Szerette volna megérni az új könyvtárépület birtokbavételét. A város olvasóközössége megérdemelné a remek állomány méltó elhelyezését.
fit LÉ S TE -LEN Dl\'-SZÍTÉSŰ
A VICC POÉNJA
ÚTVONAL MEGHATA\'-ROZOTT RÉSZE
CSOKI-MA\'RKA
natrium >
FELÜLRŐL SZEMMEL TART
-FUT
HIDROGÉN
A HCT Ó\'sVE ZÉR EGYIKE
EPÜLETET LEBONTÓ, TERÜLETET RENDEZŐ
S
KÖVÉRRE TA\'PLA\'LÓ
ÉGÖV. Rf-GIESEN
FARAGÓ BOGÁR
SVÁJCI ÓRAMA\'RKA
ALATET
része!
ELŐKELŐ\' >
OROSZ RE PÜLÓ\'GÉP-Tl\'PUS
KOVER HAS
KIS VER SENYAUTÓ
FLUOR
BELGIUMI VA\'ROS -5-
HAGYMASZELET!
IZOMRÖG ZÍTŐ
ELOD
HAB7S0L-JA, RÉGIESEN
-5-
IRAT
EGYIK
FELE!
félfa!
AKAC JELZŐJE
MŰSOR IDŐTARTAMA
- Jean, fejje meg a disznót!
- Minek uram?
(A poén a rejtvényben.)
Lapunk 45. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Nem mind okos, aki tanult.
III. 21-IV. 20.
A hit sokat segíthet életedben. Kiegyensúlyozottságot, magabiztosságot adhat. Ráadásul másképp látod majd az embereket is.
Bika: IV. 21-V. 20.
Feszültséged fölösleges túlzott magabiztossággal ellensúlyoznod. Fezzel a segítő kezeket is eltaszítod magadtól.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
Békére, nyugalomra lelsz ezen a héten. Bár nem olyanfajta, mint amit te vársz, de becsüld meg. helyzetedben ennél jobbra úgy sem számíthatsz.
Rák: VI. 22-VII. 22. ¦CSjS Mindaz, amit eddig csi-
Rj^Kl náltál, csak pótcselekvés. [/jTjTjjj Barátaid ismerik hibáid.
mégis elfogadnak, akkor minek a máz?
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Nehéz hét áll. mögötted. Úgy érzed, mindent elvesztettél, amiért küzdötte). Rafináltabb vagy annál, hogy ilyen könnyen föladd.
Szűz: VIII. 24-IX. 23
Az élet apró örömöket nyújt neked ezen a héten. Ha észre veszed őket, kellemes heted lesz.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Kapcsolataid mélységét még mindig túlértékeled. Sokat akarsz adni magadból, hogy a magánytól való félelmed elleplezd.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ha többet figyelnél mások nyavalyáira, több ba-líf(E?(ÉJ| rátra lelnél. Kivagyiságod ¦a^afl kevesen értékelik. Próbál) megértő lenni.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Anyagi problémáid túlnőnek rajtad. Ha megoldásukban nem kapkodnál, könnyebben viselnéd el az ebből fakadó feszültségeket.
Bak: XII. 23-1. 20. ^bt.;^ Laza hét után, sokan ke-fiEjH iv.-ik jókedved lnk.nl. )S|Msj Bármennyire csábító könnyelműnek lenni, ezen a héten már csak a munkádra koncentrálj.
Vízöntő: I. 21—11. 20.
Oldani kellene feszültségedet. Az utóbbi idők terhei megviselték idegeidet. Ne utasítsd vissza mások segítő szándékát sem.
Halak: II. 21-111. 20.
Az önmagunkkal való szembenézés kínos lehet számunkra, de meg kell tenni. ha változtatni akarsz. Eredményeként szeretetre méltóbb leszel.
24
KANIZSA - Sfi««t
1997. november 21.
LABDARÚGÁS Elpuskázott lehetőség
A borús, esős idő ellenére szép számú nézősereg volt kíváncsi az előző hét végén lejátszott N. Olajbányász FC-Nyíregyháza NB I/B-s bajnoki labdarúgó-mérkőzésre, ahol végül meg kellett elégednie a 0-0-s döntetlennel a hazai közönségnek. A tét pedig óriási volt - ennek megfelelően küzdöttek is a csapatok -, hiszen a bajnoki tabella második helyén állt a találkozó előtt -utána is - a Nyíregyháza együttese, míg az olajos fiúk egy hellyel követték őket. Úgynevezett hatpontos összecsapásnak is nevezhettük volna, amely után azonban csak egy-egy ponttal lett gazdagabb mindkét gárda. A meccsen pedig a kanizsaiak kezében volt a győzelem lehetősége, pontosabban Crnomarkovics „lábában", aki Horváth József által az 54. percben kiharcolt büntetőt rúgta a kapusba, majd a visszapattanó labdát csúnyán fölé. Ezt a kínálkozó alkalmat kihagyni vétek, óriási hiba volt! Még később is volt helyzet a gólszerzésre, mint például Gordiánnak az 58. percben, de ezúttal a góllövő cipő szegre akasztva maradt az öltözőben... Hasonló véleménnyel volt a meccsről Madár Gábor is, amikor a mérkőzés végén a ,,mestermérleg" elkészítéséhez mondta el benyomásait.
- Az NB I-be tartó és jelenleg a második helyen álló Nyíregyháza ellen szereztünk pontot úgy, hogy közben kihagytuk a helyzeteinkel és még büntetőt is hibáztunk ezen a küzdelmes találkozón. Nagy kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha Crnomarkovics berúgja a tizenegyest?
Vlaszák Géza az Atalantánál!
A N. Olajbányász FC ifjúsági ,,B" korosztályos labdarúgócsapata sorozatban nyerte meg meccseit, s
NOTESZLAPOK
így nem véletlen, hogy az első helyre küzdötte fel magát. Már csak egy őszi mérkőzésük van hátra, a Komló ellen, s ha azt az ösz-szecsapást is „hozni" tudják, akkor egy remek őszt zárnak. Edzőjük, Vlaszák Géza a szövetség és a klub támogatásával az elmúlt héten négy napot Olaszországban, Bergamoban az Atalanta utánpótlás központjában töltött el.
- Fantasztikus szervezettségnek és kitűnő szakmai munkának lehettünk a tanúi az Atalantánál - hangoztatta a szakember. Két nap alatt hat korosztály edzéseit néztük meg mi, ötvenegyen, akik Magyarországról részt vettünk ezen a továbbképzésen. Volt bőven mit jegyzetelni...
Panghy újra Nagykanizsán
A tavalyi bajnoki évben a magasságával is - jó nagyra nőtt! - no meg a játékával is kiemelkedett az NB II nyugati csoportjából egy kanizsai labdarúgó: Panghy Gergely, kinek jelentős része volt abban, hogy az Olajbányász csapata feljutott az NB I/B-be. Hiába marasztalták a vezetők, nem maradt Nagykanizsán, hanem Diósgyőrbe tette át székhelyét, aztán a közelmúltban újra felbukkant a városunkban.
- November negyedikén jöttem vissza, s azóta már együtt edzeni a fiúkkal - válaszolta, amikor vallatóra fogtuk.
- Pályára is lépsz kanizsai színekben?
- Minden valószínűség szerint igen, de arra csak a tavaszi bajnokságban lesz már lehetőségem, mivel én valójában a Szekszárd játékosa vagyok, akit kölcsönadtak a diósgyőrieknek, akik azonban
egyoldalú szerződésszegést követtek el, ezért jöttem el tőlük.
- Hogyan látod az Olajbányász második vonalbeli szereplését?
- Örülök, hogy összerázódott a gárda és már jönnek az eredmények is, ahhoz azonban, hogy még előrébb lépjen az együttes kell még néhány bravúr és jónéhány bajnoki pont. Remélem mindehhez én is hozzájárulok majd.
Mi is szeretnénk!
SPORTAKROBATIKA Arattak a Hevesiben!
Már az is nagy dolog, hogy Nagykanizsa város egyik iskolája -a Hevesi - adott otthont szombaton a sportakrobaták ez évi országos bajnokságának, az pedig külön öröm, hogy ezen a rangos megmérettetésen remekeltek a kanizsaiak. Nem titok, hogy elsősorban Gajcsi József testnevelő tanárnak, edzőnek és természetesen segítőinek, patró-nusainak köszönhető az, hogy Budapest, Cegléd, Abony városai után Nagykanizsa fogadhatta a sportág országos legjobbjait, akik között a Zalaerdő-Hevesi sportakrobatái — Gajcsi József és Takács András tanítványai - hét magyar bajnoki címet szereztek. A kitűnően megrendezett, színvonalas versenyen egy bajnoki címet a Zsigmondy-Wink-ler női hármasa is elért.
ÚSZÁS
A zalaegerszegi fedett uszoda adott otthont a II. Országos Rövidpályás Úszó Vidékbajnokságnak, melyen az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezett úszók mérték össze - november 14— 16-ig - a tudásukat. Ott voltak a bajnokságon
a kanizsai úszó klubok versenyzői is, de mivel a legjobbakat nélkülözniük kellett - betegség és más ok miatt hiányoztak - ezért a dobogós helyezések ezúttal elmaradtak.
KOSÁRLABDA Diákok a palánk alatt
A hűvös, esős idő beálltával a teremsportágak kerülnek fokozatosan előtérbe úgy a felnőttek, mint a diákok körében. Megkezdődött a városi középiskolás kosárlabda-bajnokság, melyen egyre több csapat vesz részt, jelezve ezzel is a sportág népszerűségét a fiatalok körében.
Az I. forduló eredményei
Dr. Mező Gimnáziuni-Thury Szakközépiskola 58-56 (24-26)
Legtöbb dobók: Arany (23), Be-dő (15), Kiss (10) illetve Göncz (17), Bognár (15), Radics (13).
Batthyány Gimnázium-Kanizsa K.K. (fiú serdülő) 43-49 (31-23)
I.d.: Krancz (16), Bartók (12) ÜT. Bunczon (9), Gózner (8), Talabér (8).
Dr. Mező Gimnázium-Batthyány Gimnázium 66-35 (25-18)
Ld.: Arany (20), Bem (14), Zad-ravecz (13), !11. Krancz (10), Bartók (10).
Thury Szakközépiskola-Kanizsa KK. (fiú serdülő) 67-37 (31-20)
Ld.: Martinecz (15), Bognár (14), Göncz (11), ill. Talabér (14), Gózner (10).
Kanizsa DKK (serdülő)-Thury Szakközépiskola 49-61 (22-29)
Mátyás (14), Németh (11), Zso-vár (8). Góber (7) illetve Martinecz (17), Horváth Zs. (10), Göncz (10).
A második fordulóra - melyre nagyon készülnek a diákok, hiszen kezdenek már kikristályosodni az erőviszonyok - november 30-án a Batthyány Gimnáziumban kerül sor.
Deregi László
KÉZILABDA
CSAK EGY SZERÉNY PONT AZ EREDMÉNY
Megszerzi-e második hazai győzelmét a N. Izzó SE NB l/B-s férfi kézilabdacsapata? -ez volt a kérdés a kézilabdá-sok körében, s erre volt kíváncsi az a 100 néző is, aki kilátogatott az Olajbányász csarnokába a hét végén. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola gárdája ellen pályára lépő kanizsai fiúknak ugyanis égetően nagy szükség van minden bajnoki pontra, ha nem akarnak már ebben az osztályban is végveszélybe kerülni, a kiesés ellen küzdeni. A várt biztos győzelem azonban ezúttal is elmaradt, sőt egy pontot is csak „sírból" tudtak visszahozni Nagyvizeliék.
N. Izzó SE-Szombathelyi TKF 26-26 (14-12)
Olajbányász csarnok, 100 néző. Jv.: Belső, Marosi. NB I/B-s kézilabda-mérkőzés.
N. Izzó SE: Nagy vizeli -Cseh, Felde (9), Hungler 4, Bazsó 4, Berta 2, Bánlaki. Csere: Kálóczy (kapus), Rodek 1. Sziva. .Edző: Ojtó Tamás.
Az első húsz percben nem bírt egymással a két együttes, mindkét oldalon potyogtak a gólok, majd a magára talált hazai csapat vette kezébe az irányítást és a 28. percben öt gólos vezetéshez (13-8) jutott. Mivel azonban a félidő végére kiengedtek Hungleiék, ez az előny csökkent (14-12).
A második játékrész elején fokozatosan felkeményedett a játék, komoly szerepkört vállaltak a játékvezetők is, amely a vendégeknek kedvezett.
Újabb ötgólos különbséget mutatott az eredményjelző, csakhogy most a szombathelyiek javára. Rszbekaptak ekkor Feldéék, megértve, hogy a pontokért nagyon meg kell küzdeni, s a hármas sípszó végére kiegyenlítettek.
Hazai pályán léptek pályára a kanizsai lányok, akik NB I/B-s mérkőzésen az esztergomiakat fogadták. Mindenki azt várta, hogy javít a mérlegén a Gombor Ágnes csapatkapitány által vezetett Olajbányász gárdája, csak hogy nem ez történt!
N. Olajbányász KC-Esztergom 23-25 (10-15)
Olajbányász csarnok, 100 néző. Jv.: Balaskó, Somogyvá-ri. NB I/B-s kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász KC: Gombor 3, Tóth 1, László 9, Horváthné
3, Vass 3, Kiss M. 1. Csere Horváth N. (kapus), Kámán 3. Edző: Varga József.
A mérkőzés első részében úgy tűnt nem hangolódott rá kellőképpen a kanizsai csapat erre a találkozóra - pszichikai felkészítés hiánya? -, mert csak „bandukolt" a vendégek után. Hiányzott a védekezés összhangja és a támadások eredményes befejezése is, amit kihasznált az Esztergom, s a 25. percben már hatgólos előnyre tettek szert.
Szünet után felpörögtek Lászlóék - miért nem így játszottak már az elejétől kezdve? - és csökkentették egy gólra a hátrányukat. Hiba nélkül, kiélezett szituációkban nem lehet azonban játszani, így a vendégek két ponttal gazdagabban távoztak Nagykanizsáról. Sajnos!
1997. november 21.
KANIZSA - Sfuvu
25
LABDARÚGÁS
N. Olajbányász-Nyíregyházai FC 0-0
Nagykanizsa, Olajbányász stadion, 2500 néző. Jv.: Dub-raviczky.
Az Olajbányász összeállítása: Czigóth - Kiss - Pálfi, Crnomarkovics (Gyulai, 85.), Farkas, Agics, Csörnyei, Horváth J., Visnovics (Balogh, 67) - Horváth L., Horváth Gy. (Gordian, 46.). Edző: Madár Gábor.
MAV NTE-Dunaföldvár 2-2 (2-0)
Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Mohai.
A MÁV NTE összeállítása: Kovács Z. - Nagy T., Gra-bant, Szentgyörgyvölgyi, Réz, Pongrácz (Kovács J.), Kali-nics, Korpics, Dezső, Borda, Németh I. Edző: Szálai Zoltán.
A MÁV NTE góllövői: Borda, Kalinics (1 l-esből). Kiállítva: Nagy T.
ASZTALITENISZ
A Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából november 14-én, pénteken városi pedagógus asztalitenisz-bajnokságot rendezett. Az iskola tornatermében 18 versenyző színvonalas mérkőzéseket vívott a helyezésekért. A helyezettek oklevél-, és jutalomtárgy-díj ázásban részesültek. A verseny rövid megemlékezéssel kezdődött; régi kollégájukra, sporttársukra, Bozso-ki Imrére emlékeztek a versenyzők.
Eredmények:
Férfi egyéni: 1. Gondi Zoltán (Thury), 2. Dobó László (Péterfy), 3. Marton Géza (Széchenyi).
Női egyéni: Tokorcsi Edit (Hunyadi), 2. Ory Sándorné (Péterfy), 3. Horváth Gáborné (Péterfy).
Férfi páros: 1. Nádasi-Do-bó (Péterfy), 2. Marton-Szé-csi (Széchenyi), 3. Gondi-Sziva (Thury).
Vegyes páros: 1. Dobó E.-Gondi (Thury), 2. Oryné-Ba-rabás (Péterfy), 3. Horváth-né-Kurcz (Péterfy).
A csapatversenyt 14 ponttal a Péterfy-iskola versenyzői nyerték.
DIÁKOLIMPIA
Az atlétika-ötpróba diákolimpia kanizsai városi bajnokságának eredményei:
III. korcsoport: Egyéni ösz-szetett verseny, lányok: 1. Horváth Zsuzsanna, 2. Tálosi Zsófia, 3. Tóth Marianna (mindhárom Péterfy). Fiúk: 1. Deme Imre, 2. Szabadi Gábor, 3. Kri-chenbaum G. (mindhárom Péterfy).
Iskolák versenye, lányok: 1. Péterfy, 2. Körösi, 3. Zrínyi. Fiúk: 1. Péterfy, 2. Hunyadi, 3. Kiskanizsa.
Egyes versenyszámokban elért legjobb eredmények: 100 m futás: Tálosi Zsófia 14,7 mp (Péterfy), Krichenbaum G. 13,6 mp (Péterfy). Távolugrás: Horváth Zsuzsa 399 cm (Péterfy), Erdei Tamás 479 cm (Hunyadi). Kislabdahajítás: Baj Gabriella 46 m (Körösi), Nagy Norbert 68 m (Hunyadi). Súlylökés: Tóth Marianna 833 cm (Péterfy), Rajnai Mihály 928 cm (Petőfi-Vécsey). 800 m futás: Németh Nóra 2:41,1 (Kiskanizsa), Bárányi Gergő 2:17,9 (Körösi).
A városkörnyéki bajnokság eredményei:
Egyéni összetett verseny, lányok: 1. Szemes Szabina (Nagyrada), 2. Réfi Noémi (Galambok), 3. Béda Beáta (Galambok). Fiúk: Horváth János (Miklósfa), 2. Orsós Sándor (Csapi), 3. Jónum József (Csapi).
Iskolák versenye, lányok: 1. Galambok, 2. Zalakaros, 3. Miklósfa. Fiúk: Miklósfa, 2. Csapi, 3. Nagyrécse.
Egyes versenyszámokban elért legjobb eredmények:
100 m futás: Réfi Noémi 14,7 mp (Galambok), Horváth János 13,1 mp (Miklósfa). Távolugrás: Réfi Noémi 395 cm (Galambok), Horváth János 470 cm (Miklósfa). Kislabdahajítás: Szekeres Sz. 54 m (Nagyrada), Orsós Sándor 62 m (Csapi). Súlylökés: Szekeres Sz. 933 cm (Nagyrada), Horváth János 10 m (Miklósfa). 800 m futás: Tálosi Nikoletta 2:46,2 (Galambok), Jónum József 2:27,8 (Csapi).
A világ színpadán
KANIZSÁRÓL INDULT S NEM VOLT MINTAGYEREK*...
»»
A „gyökereit" az emberek általában nem szakítják el, még akkor sem, ha rövidebb, vagy hosszabb időre megválnak, elszakadnak a szülőhelyüktől, szülővárosuktól, így van ezzel egy kanizsai hölgy is, aki a „Duó Denvy" artistapáros tagjaként mára már Németországtól Angliáig ismert, igazi sztár lett, s akit Kiss Melindának hívnak.
- Nagykanizsán születtem, s ma is ez a város az otthonom, annak ellenére, hogy nagyon sokat vagyok távol - kezdte bemutatkozását Melinda. Édesanyámmal élek együtt, sajnos apukám egy évvel ezelőtt meghalt.
- Az általános iskolát Nagykanizsán végezte?
- Igen, s nem is egy, hanem több iskolában is jártam, mivel sehol sem tudták elviselni azt, hogy sportolok és nem csak a tanulásra koncentrálok. Jártam a Hevesi-iskolába, ahonnan átraktak a Rozgonyi-ba, majd következett a Péterfy-iskola testnevelés tagozata.
- A nyolcadik osztályt azonban már nem ott végezte el.
- Valóban, mivel felvettek az artistaképzőbe, ezért Budapestre kerültem, s ott fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat.
- Mikor kezdett el foglalkozni a tornával, a sportakrobatikával.
- Elsős voltam a Hevesiben, amikor Bévárdi Gyula kiválasztottja lettem, s az általa irányított edzésekre jártam az iskolában és az Olajbányászhoz. A szertornával kezdtem, majd átkerültem a sportakrobatákhoz, ahol vegyespárosban — Kovács Zsolttal - szereztünk bajnoki címet. Utoljára ebben a sportágban 1987-ben versenyeztem.
- Hogyan alakultak a budapesti évek?
- Amikor felkerültem a fővárosba, az első esztendőben délelőtt az iskolában voltam, délután pedig az artistákkal készültem. Az artista iskola ötéves lett volna számomra is, de én két év után eljöttem, mivel beszakosítottak egy csoportba, amely társaság hat hónap gyakorlás után elutazott turnézni, s én is velük tartottam. Ez egy ugró csoport volt, akikkel egy szezont dolgoztam végig, majd az együttes „szétment". Ez volt az oka annak, hogy végül az artista iskolát nem,
de a gimnáziumot levelező tagozaton befejeztem.
- Mi történt ezután?
- Bekerültem egy másik csoportba, a trapézon mutattam be a gyakorlataimat, s jártuk az országokat, majd megismerkedtem a jelenlegi patneremmel, Lacival.
- Mikor volt ez?
- Öt évvel ezelőtt kezdtük el a közös gyakorlásokat, majd megalakítottuk a duónkat, s két évig gyakoroltunk azért, hogy eljussunk a jelenlegi szintünkre.
- Miből éltek két évig?
- A szüleink segítségére voltunk utalva, mivel a gyakorlatok, az edzések teljesen kitöltötték napjainkat.
- Az utóbbi három évben azonban jelentősen megváltozott az életük.
- Az októbert és novembert itthon, Nagykanizsán töltjük, majd következnek a karácsonyi és szilveszteri gálák. A januári, februári hónapok próbákkal, edzésekkel telnek el, nmjd tnárciustól „szezon" van nálunk.
- Merre jártak eddig?
- Olaszországban, Németországban, Franciaországban mutattuk he műsorainkat, s legutóbb három szezont Angliában töltöttünk.
- A fellépéseiket ki szervezi?
- Az ügynökeink útján kötjük a szerződéseket, s nagyon örülünk annak, hogy legutóbb hét hónapot tölthettünk el Angliában, s nagyon színvonalas, szép műsor keretében léphettünk fel a Grand színházban, s mutathattuk he akrobatikus számainkat.
- A hazai közönség mikor láthatja a „Duo Denvy" párost?
- November 15-én mutattuk be a kanizsai közönségnek az akrobatikus műsorunkat az V. Ryno Land Aerobic és Fitness Fesztivál keretében, a HSMK színpadán.
- A sok munka, a rengeteg tréning arányban van az eredményekkel?
- Engem az elismerés, a siker éltet, egyelőre el sem tudnám képzelni, hogy nuíst csináljak. Fantasztikus érzés kivívni két-, háromezer ember elismerését, örömét - köszönt el sztárvendégünk, Kiss Melinda.
Deregi László
Megjelent
KANIZSAI
SPORTW
-han
26 ( KANIZSA- PR ) 1997. november 21.

TÁMOGATÓNK:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSAI
Reklámiroda: Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
KOQ^Z
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00 15.00
KANIZSA Trend Kf
EREZZE JOL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT

A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését tördelését valamint nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CÉGFORMA • CÍM • I Eli FON •FAX* BANKKAPCSOLATOK • TEVÉKENYSÉG • TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK • KÜLFÖLDI PARTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEKES-KÍNÁL
v_>
.INFORMÁCIÓ
és ké
INDENKINEK INDENNAP...
3ae szerint
ÉGWUTATÓ 92/317-287
8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ
PARTNER ZALAI KÉPVISELET
m-m
ME8JELEWK MHJEi fEMTEKEM
KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP ^8 »antmtat,Tnt.l IÍp9 mntm W ALAPÍTVA:
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN LEHET. NAGYKANIZSA, TERV U. 3.
1997. november 21.
KANIZSA - zipts
21
CSflSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása
KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P.: 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. TeL: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSERE-BÉRBEADÁS-,.Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek részére megbízáshój.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb feltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óláig.
Kiskanizsán 20 eves. 3 szobás, 100 nm-es, egyed gázfűtéses család ház garázzsal, 1070 nm-es (ölekkel eladó, kanyar: 4,6 mR Kód 284/97 (23652 K)
Nk-án a belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyei gázfűléses, vizórás, redőnyös, 1. emeleti, teljesen lelj tolt lakás eladó. Irányár.
1,8 mR.Kód315/37. (23910 K)_
Nk-n az lilás utcában 1+3 félszobás, 69 nm-es, étkezős, vizórás, 3 emeleti lakás eladó, kanyar: 3,8 mR. Kód: 376/97. (24510 K) Kiskanízsán 3 szobás, 98 nnves. egyed gázfűtéses családi ház, 14 nm-es pincevei, meléképülettél. 2232 nm-es leiekkel, 15 m telekszélesseggel eladó. Irányár 5,5 mR. Kód: 388/97 (24531 K)
Kiskanízsán 3+1 félszobás, 120 nm-es, egyed gázfűtéses családi ház, 160 nm-es melléképülettel dupla garázzsal, 18 nm-es pincével. 3000 nm-es leiekkel eladó. Irányár 5.2 mR. Kód: 393#7
(24732 K)_
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 4. emeleti, központi lűtéses lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód: 395*7. (23734 K)_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűléses, víz-órás, 2. emeleti, erkélyes lakás, pincerésszel eladó ranyar
401/97. (23735 K)_
Nk-n a Munkás utcában 2+1 félszobás, 61 nm-es, étkezős, központi fűtéses, vízórás, redőnyös, földszinti lakás eladó Irányár:
2,55 mR. Kód: 413^97. (23741 K)__
Kiskanizsán 3 +1 leiszobás, 70 nm-es, komfortos családi ház, 900 nm telekkel, melléképülelekkel eladó. Irányár: 3,8 mR Kód: 425/97. (23641 K)_
Nagyrécsén 2 éves, 114 nm-es, 4+1 félszobás, tet&érbeéplóses, teraszos, garázsos, pincés, 2 fürdőszobás központi fűtéses, iker család ház egyk lele, 1828 nm-es telekkel eladó. Irányár: 6 mR
Kód. 435*7. [23844 K)__
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 48 nm-es, központi lűteses, vizórás. lelúiitott. földszinti lakás eladó Irányár: 1,95 mR. Kód:
442/97 (23846 K)_
Nk-án a belvároshoz közel 17 éves, 2+2 félszobás, 2 fürdőszobás, 191 nm-es, 2 szintes, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bővíthető család ház 570 nm-es leiekkel eladó vagy 1 il 2 lakásra cserélhe-
ló. Irányár 9 mR. Kód 459/97. (24865 K)_
Miklósién 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűléses család haz meléképOlelekkel. 2232 nnves telekkel eladód Irányár: 4,6 mR. Kód 466/97. (24963 K)___
Nk-n a bek/ároshoz közel. 180 nm-es, 4 szobás, iqényes&n lelúií-loti család ház 20 nnves pincével, garázzsal, lerasszaJ, kis lelek-
kel eladó. Köd: 482*7. (25042 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 54 nm-es, központi lűtéses 3 emeleti, erkélyes, vízórás lakás eladó. Irányár: 1,8 mR. Kód:
497/97. (25141 K)_
Nagykanizsán a Liszt F utcában 2 szobás. 54 nm-es, erkélyes, vizórás. fekjjiotl, 3. emeleti lakás eladó. Irányár 2 mR. Kód: 537/97 (25246 K)__
Nk-án a Zemplén utcában 3 szobás, 63 nm-es, vízórás, 2 erkélyes, redőnyös, Mújlolt lakás eladó vagy 2+111+2 félszobás lakásra cserétielö értókegyezteléssel kanyar: 2.2 mR. Kód:
53&-97. (25247 K)___
Nk-án a belvároshoz kőzd, csendes utcában, 150 nnves, 3+1 léi-szobás, 2 szintes, 2 lürdoszobás család haz, önáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó. Irányár: 15,5 mR. Kód 543/97 ! 25248 K)_\'\'_
Nk-n a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, víz-órás, 5. emeleti, központi lűtéses lakás eladó, kanyar: 2,2 mR.
Kód: 563/97. (2S321 K)_
Miklósa központjában 2 szobás 60 nm-es, egyed gázfűtéses, komlortos család ház meJéképüíettel, 720 nm-es leiekkel eladó.
Irányé/: 3j mR. Kód 559*7. (25322 K)_
Nk-án a Kodály utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vízórás. Isz-i lakás eladó. Irányár 2,15 mR. Kód: 576/97. (25473
Kj ,_[___
Nk-an a Kh v részben 67 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, első emeleti, vizórás, egyed cirkofűtéses lakás 4 nm-es külön tárolóval
eladó. Ványár: 3.5 mR Kód: 578/97. (25474 K)_
Nk-an a belvárosban 2 szobás. 104 nm-es egyed gázfűtéses, étkezős, galériázható. első emeleti lakás eladó. Irányár 3,2 mR
Kód 483*7 (25476 K)_
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nnves, 2+1 félszobás, erkélyes, vizórás. 4, emeleti, megkínált állapotú lakás eladó vagy értekegyez-teféssel kisebb lakásra c&erehetö Irányár: 2,15 mFÍ Kód 599/97
(25588 K)_\'_
Kiskanizsán 17 éves, 2+2 lébzobás, 120 nm-es, letŐtérbeépité-ses, gaiázsos család ház, 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,2 mFl. Kód: 594/97. (25591 k)___
Szepetneken 27 éves, 3 szobás, 120 nm-es, komfortos, egyed gázfűléses család ház melléképülettel, 1440 n.ól leiekkel eladó
Irányár: 3,2 mR. Kód 607*7. (25660 K)_
Paínban 9 éves, 105 nnves, 3+2 félszobás, letölérbeépíéses, 2 lürdoszobás, egyed központi ruleses család sorház 20 nm-es garázzsal. 200 nm-es telekkel eladó Irányár 7 mR. Kód: 609/97.
(25662 K)_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, ui éptósű. 70 nm-es, 2+1 télszobás, étkezős, cirkoruléses, tételén lakás szocpol. lámo-gatással eladó. Irányár: 5,1 mR. Kód- 627/97. (25766 K)
Nk-n az épülő vásárcsarnok meHett, 74 nnves, 1+3 félszobás, cir-kotűléses, erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, külónáló pfrtre-vel eladó. Irányár: 5,5 mR. Kód 630/97. (25769 K) Nk-án az északi v.részban, csendes helyen 2+1 félszobás. 64 nm-es, erkélyes, vízórás, egyedi gázfűtéses, 1. emeleti lakás különálló pncével, padásrósszel, 70 nnves konyhakerttel eladó. Irányár: 3.5
mR. Kód-642/97. (25888 K)___
Sopron-Lővérekben, 2 szobás 1 hefes (6 éjszakás), szállodai apartman, örökös üdülŐhasználali foga eladó. Irányár: 250 efl Kód: 650*7.(25889 K)
Nk-an a Uszl ulcában 54 nm-es, 2 szobás, kp. fűtéses, erkélyes 2. emeleti lakás eladó. Irányai 1,95 mR Kod 641/97. (25887 K) Budapesten a Sas Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes !6 éjszakás) örökös üdülőhasználati jog eladó Irányár 150 eR Kód: 647/37 (25890 K)_
Nk-án a Kazán lak krl-on 2+2 félszobás, 4. emeleti, kp. lűtéses la-kás eladó. Irányár: 2,4 mR. Kód: 632*7. (25891 K)_
Nk-án a Katonarélen 200 nm-es 6 szobás, 2 szintes, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, étkezős, erkélyes család haz 25 nnves garázzsal, 20 nm-es prtcóvel, 2 műhelyei, 150 n.ól telekkel eladó. Kód: 589. (25893 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 2 szobás, lefcjjíoll, 67 nm-es. egyed gázlülóses. komlortos család házrész, 20 nm-es pincével eladó. fránya 2,3 mR Kód 680 (25917 K)_
Nk-n 49 nm-es. 2 szobás, erkéh/es, külön fürdőszobás, központi fűtéses, reluxás, 6. emeleli lakás eladó. Irányár: 1,65 mR. Kód:
659/97. (25956 K)_
Painban 9 éves, 100 nnves, 2+3 félszobás, lelftóbeépléses, 2 fürdőszobás, egyed közponli fűtéses család sorház, 20\'nnves garázzsal, 500 nm-es telekkel eladó. Irányár: 7,4 mR. Kód: 661/97. (25957 K)_\'_
Nk-n a belvároshoz közel, csendes utcában, 250 nm-es, egyszintes, 4+2 félszobás 2 hallos, 2 különálló lakrésszé alakított család ház, 120 nm-es műhelyei, aknás garázzsal, 580 nnves telekkel el-
adó. Kód: 663/97. (25958 K) _
Nk-n a Piaián soron 2 szobás, 70 nm-es egyed gázfűtéses, nagy konyhás, erkélyes, vízórás lakás, nagykanizsai TI. paini család házra cseréhéto, értékegyeztetesseC Irányár: 2,7 mR. Kód:
664/97. (25959 K)_
Nk-n a Kalonaréten a sportpályánál, 110 nm-es, több szintes, 2+3 leiszobás, 2 lürdoszobás, garázsos, pincés, sorházi lakás, kis te-
lekkel eladó. Irányár: 7,2 mR Kód: 665/37. (25960 K)_
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázíűléses, vizórás, erkélyes, redőnyös, 3. emeleli lakás garázzsal eladó Irányár: 3,8 mR Kód 669/37 (26032 K)_
Nk-an az Atilla ulcában 1+1 félszobás. 45 nm-es, egyed gázfűtéses, vízórás, meokrnéH állapotú, redőnyös, 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 1,9 mR Kód 674/37. (26033 K)_
Nagykanrzsán IrekvenláH helyen 86 nnves, 3 szobás, étkezős, erkélyes, vizórás, egysed fűtéses, 2 emeleti lakás eladó, kanyar: 6
mFl. Kód: 346/97 (26034 K)_\'_
Zalakaroson a fürdőhöz közel, 1088 nnves ébüési lelek, közmüvekkel a lelek szélén eladó, kányár: 3,1 mR Kód 672/97 (26115
k)_;___
Murakeresztúr 2 szintes 1+2 félszobás 103 nm-es, összkomfor-tos, étkezős, társasházi lakás, garázzsal, 200 nm-es telekkel, be-éplhető tetőtérrel eladó il. értékegyeztetéssel nagykanizsai lakásra cserétiefő. 2- emeletig Irányár 2,6 mR. Kód 683/97. (26117
K)_
Környén (Tatai-tóhoz közel) 12 éves 100 nm-es, összkomlortos, 3 szobás, család ház, 1006 nm-es leiekkel, 80 nm-es pincével eladó Irányár: 2.8 mR. Kód: 684/97. (26118 K)_
Nk-n 110 nnves, 3 szobás, hallos, étkezős, nagy konyhás, egyed gázfűtéses család ház, 20 nnves pincével, 20 nnves garázzsal, az udvarban külónáló szoba + konyha lakrésszel, 540 nm-es le-
lekkel eladó. Irányár: 12 mR. Kód: 690/97. (26119 K)_
Nk-n az északi városrészben 82 nm-es. 3 szobás, egyed gázfűtéses, igényesen fekjjiotl és átalaklolt, teraszos, pincés, garázsos társasház! lakás, kis telekkel eladó Irányár: 6,8 mR. Kod 691/97.
(26120 K)_\'_
NK-n a belvároshoz közel, 48 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, egyedi gázfűléses vízórás, pincés, 3. emeleti, fefújüott lakás eladó.
Iránya-: 2,5 mR. Kód 692*7. (26121 Kj _
Miklósfán 11 éves, 220 nm-es. 3 szirtes. 7+1 félszobás, konyha + étkezős, egyed gázfűtéses, 2 cserépkályhás, erkélyes, teraszos, 2 türdőszobasd, garázsos igényes kjalakiasú család ház, 2880 nm-es telekkel + parkos toflTudvarral eladó. Irányár: 16 mR. Kód: 694/97. (26122 K)_
Bánokszentgyörgyön 3 szobás, egyed gázíűléses dupla garázsos családi náz 40 nm-es pincével, 60 nm-es üzlethelyiséggel, 1100 nm-es telekkel, 28 m-es telekszelesseggel eladó. Irányár: 2,8
mR. Kód: 696/97 (26183 K)_____
Nagykanizsa-Szabadhegyen 2094 nnves, 21 m szeles telek, ráköthető közművekkel eladó Irányár 1,6 mfi Kód 620*7, (26184
Nk-án a Garay utcában 2 szobás, egyed gázíűléses, vizórás, redőnyös, 4. emeleti, kitűnő állapotú, felújítón lakás, külön bejáratú szobákkal, telefonvonallal eladó Irányár: 2,5 mR. Kód: 615*7. (26185 K)___
Nk-án a Katonaréten 95 nm-es, 2 szobás, teraszos család ház 2 garázzsal, műhellyel, 400 n öl leiekkel eladó, kányár: 8,5 mR.
Kód: 558*7. (26186 K)_
Balatonkeresztúron 60 nm-es, 2 szintes, 2+2 félszobás, komfortos. 25 éves nyaraló 360 nnves leiekkel eladó. Irányár: 3,5 mR. Kód: 546/97. (26187 K)____
garázs
Nk-án a belvároshoz közel, 15 mves, udvari garázs bérleti joga
eladó, kányár: 200 eR Kód: 347/97. (25260 K)_
Nk-án a K-i vrészben 30 nm-es, lűlhelő fcergarázs, bevezethető vízzel eladó. Irányár 1 mR. Kód: 582/97. (25475K)_
bérlemények:
Nk-n a belvároshoz közel. 62 nm-es, üzlethelyiség, szociális blokkal, 2 bejárattal, 2 különálló üzletnek is bérbeadó "Havi béreleti dj: 36 eR + ÁFA. Kód: 654*7. (25919 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség, szociális blok- ¦ kai. bérbeadó. Havi bérleti dj: 36 eR + ÁFA. Kód 655/97 (25920
K)___
Nk-n a belvároshoz közel, 140 nm-es, il 75 nm-es raklámelyisé-gek, szociáls blokkal zárt ud/aru parkolással bérbeadók. Havi bérleti dj: 70 eR + ÁFA. Kód PL/97. (25921 K)
Olcsó Lakás Nagykanizsán. Egy szoba, konyha, lürdöszo-ba, egyedi fűtéses udvari lakás eladó. Irányár: 1,1 mFl.
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery úton 55 nm-es, 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, lürdoszobás, egyedi lűtéses földszinti lakás eladó. Irányár: 1.4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán. Hevesi úlon 2 szobás, 48 nm-es, fel-: újíloll, löldszinli. telefonos lakás. Irányár: 2 mFt. Hird.sz:
54.(25328 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején. III emeletén 50 nm-es. egy szobás, egyedi lüléses lakás eladó. Irányár:
2,4 mFl. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán. Teleki u elején, 8 emeleten, 2 szobás, 55 nm-es, központi lüléses lakás eladó. Irányár: 2,1
mFt. Hird.sz: 47. (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F. ulcában, 4 emeleten, 2 szobás, 54 nm-es, közponli lűtéses telefonos lakás eladó. Irányár: 2,2 mR. Hird.sz: 16 + garázs 650 eFl. (25331 K) Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. utcában. 7 emeleten, 76 nm-es, nagy előszobával, 3 szobás erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó, irányár: 2,35 mFl.
Hir.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás utcában 1+2 félszobás, I. emeleti, 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár:
2,3 mFt. Hird.sz: 54. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy. ulcában 4. emeleten, 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás, telefonos, korszerű lakás eladó. Irányár: 2,55 mFt. Hird.sz: 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 félszobás, étkezős, első emeleli, 68 nm-es, központi fűtéses, gondozod lakás. Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 40. (25335 K) Lakás Nagykanizsán Platán sor elején, első emeleti, 70 nm-es, lelu|itoll, 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó. Irányár: 3 mFl. Hird.sz 5 (25336 K)_
Lakás Nagykanizsán. Hunyad ulcában 80 nm-es, 2 emeleli, 2+2 félszobás, központi lüléses lakás 18 nm-es. garázzsal együtt eladó Irányár: 6,5 mR. (25337 K)
Lakás Nagykanizsán Maori telepen kétszintes társas házban, 110 nm-es, 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal, tárolóval eladó Irányár: 11 mFl Hird.sz: 15. (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery út elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba, konyha, lürdőszoba. kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel Üzletnek irodának is alkalmas Irányár: 8,5 mFt. Garázs nélkül 7,7 mFl.
Hird.sz: 69. (25366 K)_
Lakás Nagykanizsán Sugár úton 104 nm-es, 1 emeleti. 3 szobás, ebédős, külön WC, lürdőszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész, egyed fűtéses. Irányár: 6 mFt.
Hird sz: 70 (25367 K)_
Lakás Nagykanizsán Király utcán 108 nm-es, 1 emeleti. 2 szoba, előszoba, élkező, konyha, lürdőszoba, kamra, egyedi fűtéses, parkettás lakás. Galériázható, irodáknak, BTnek, KFT-nek, üzletnek. Irányár: 4 mFl Hird.sz: 74.
(25542 K)_
Lakás Nagykanizsán. Levente utcai sorházban 5 szobás, fürdőszobás, 2 WC 125 nm-es, kétszintes lakás + garázs, pince. Irányár: 8 mFt. Hird.sz: 71. (25543 K)_
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában. 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, fürdőszobás, telújüolt, udvari lakás. Irányár: megegyezés szerint. Hird.sz 73. (25544 K)_
Eladó lakás. Berzsenyi úlon 59 m-es, 2 szobás, erkélyes, padószőnyeges, külön WC-s, kamrás lakás. Irányár: 2,2 mFl. Hird. sz_. 76. (25616 K)_
Eladó lakás. 64 nm-es. 3 szobás, földszinti lakásokét bejárán al üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető Hird.sz.
". (26051 K)_
Eladó lakás. 85 nm-es, 2+lélszobás, földszinti előszobás, lürdŐ, külön WC. szinlellolásos, egyedi lüléses. parkettás, járóiapos lakás. Irányár: 3.5 mFl. Hird.sz.: 86. (26052 K) Családiház Nagykanizsán. Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos 1+lélszobás, és egy 2 szobás, különálló lakással közös üveg lerasszal eladó. Irányár 4 mFt Hird.sz:
49.(25339 K) _
Családiház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 szintes, 102 + 125 nm-es, 6 szobás, 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó. 1300 nm összterülettel, baromli udvar ós konyha-kertel. kanyar 14 mR.Hirdsz: 20. (25340 K)_
Családiház Nagykanizsa Sanc. Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdoszobás, 300 n-öl telken Irányár:
6 mFl. Hird.sz: 26. (25342 K)_
Családiház Nagykanizsán 150 n-öl sarok telken. 6 szobás, 2 fürdőszobás, 2 WC, 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célű felhasználású, pl panzió, irodaház, KFl-nek.
Irányár: 14 mFl. Hird.sz. 53. (25343 K)_
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es, kétszintes, 4 szoba, 2 fürdőszoba. 60 nm-es presszó. 20 nm erkély, 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapjai lerakva, nagy parkolási lehetőséggel. Irányár: 16 mFt. Hird.sz: 50. (25344 K)_
Családiház Miklósfán. 60 nm-es régi tipusú latusiház, 2 szobás fürdőszobás, 200 n-öl területiéi. Irányár: 3 mFt.
Hird.sz: 33. (25345 K)_
Családi ház Eszteregnyén. Kétszobás, konyhás, fürdőszobás, gázas, víz, villany van. WC. bent van. Irányár: 700 eFl. Hird.sz.. 83. (26049 K}
Családi ház. 2800 n-ÖI lelken, 120 nm-es, 4 szoba, előszoba, fürdőszobás, külön WC. léi ház aiall pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsiák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas csaladiház Irányár: 6 mFl. Hird sz. 84 (26050 K)_
Családiház Keszthelyen Ikerház egyben is és megoszlva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi fűtéses összkomlorlos, eladó vagy Önálló bahoni nyaralóra cserélhető. Irányár 10 mR Egy-
ben 20 mFt. Hird.sz 44 (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson Üdültetés céljára alkalmas kétszintes, 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es területtel közművesítve, gáz a kapunál van Iránáyi
4,6 mFt. Hirdsz- 12. (25347 K)_
Csaladiház Szepetneken 5 eve épüli kétszobás, összkomfortos, 100 nm-es, garázsos egyedi gázlűtéses két te-
raszos. Irányár: 3,5 mR. Hird.sz: 58. (25348 K)_
Családiház Iharosberényben, 2 szinles, 5 szobás, erkélyes nagy teraszos. 100+70 nm-es, lürdoszobás, 2100 nm lerü-
I el lel Irányár: 5,5 mR Hirdsz 34 (25349 K)_
Csaladiház Zalaújlakon. Tetőtér beépítéses 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényesen, megépílell, garázsos leljesen új családház. Irányár: 5,5 mFt. Hird.sz: 35 ( 25350 K) Családiház Zalaújlakon. Szoc pol kedvezmény igénybevehető, léikész állapotú csaladiház 4 szobás. 2 fürdőszobás, 2000 nm összterülettel eladó Irányár: 2,2 mFt. Hird.sz: 6.
(25351 K)_
Csaladiház Eszteregnyén 114 nm-es, 3 szobás, lürdoszobás, központi (üléses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területlel Irányár: 2 mFt. Hird.sz: 19 (25352 K)
Családiház Nem&sdéden. 3 szobás, lürdoszobás, beépíthető 1 előtérrel. 5 éve épült új családi ház 4000 nm terüíel-
lel Irányár: 2,5 mFt, Hird.sz: 7. (25354 K)_
Családiház Poloskán, 80 nm-es alapterületű. 2 szobás, lürdoszobás, nagy nappali kamra pince, központi lüléses, vegyes tüzelésű kaznnal, 200 n-ol telekkel Irányár 1,6 mFl. Hirdsz: 63. (25355 K)_
Családiház Nemesdéden 120 nm-es, újonnan épült 3 szobás, fürdőszobás, előszoba, kamra, teraszos családi ház.
Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 57. (25368 K)_
Családiház Iharosban 2 szoba konyhás, lürdoszobás, 100 nm-es, lakóterületlel, mellék épü let ékkel 2554 nm összterület rendezett családház eladó Irányár: 1 mFl Hird sz: 67
(25357 K)_
Családi ház, nyaraló Zalakaroson. 800 m-es területen 140 m-es 5 szobás, konyhás, 2 fürdőszobás, 2 WC-s galériás, nagy nappali, kp luleses, vegyes tüzelési kazán, nagyte-lasz kábel lévé, csatornázott, parkosítod udvar. Üdülőnek, család háznak alkalmas Irányár: 11 mFt Hird. sz.: 77 (25614 K)_
Családi ház Kiskanizsán Kétlakásos, kél különálló házzal. 70+70 m-es. 2 szoba, hall, fürdőszobás, külön WC. 400 n öl leiekkel nagy üvegház lólisálor, melléképületek frány-
ár: Külön: 3,5 mFl Hird.sz 75 (25615 K)_
Építési lelek Surdon 30 méter széles építési lelek 1664 nm közművesített terület, érvényes építési engedéllyel a ház alapja levan betonozva Irányár: 650 eFt. Hird.sz: 51 (25358 K)__
Építési lelek Pécsen. Kismérvölgyi űlon rendezett környe-zetben érvényes építési engedéllyel 840 nm-es közművesített területiéi Irányár 520 eR Hirdsz 30 (25359 K) Építési lelek Magyarszenlmiklóson. Az elágazóban közponli helyen lő úl mellett, 800 n-öl kózművestett lelek ipari célra is pl: üzemenyag töltő állomás, kamionos pihenő, éllerem, víz. villany van Irányár megegyezés szerinl.
Hird.sz: 62. (25360 K)_
Épiési telek Kacorlakon 3224 nm-es terület szoba-kony-has lömósház, 1200 n-ól be van kerítve viz, villany, csatornázás, felszerelési tárgyakkal egyúll. Irányár: 700 eFl.
Hird.sz: 61. (25361 K)_
Látóhegyen szőlő gyümölcsös. 800 n-öl területtel, szőlő, gyümölcsös, málna, konyhakert, 30 nm lakóépület, alatta pince, viz. villany van. Irányár: 900 eFl. Hird.sz: 64.
(25362 K)__
Szent györgyvári hegyen Ingatlan. „ÉDENBEN" Fizetési könnyítéssel 650 n-öl terület, 40 nm-es lakóházzal, szoba-konyna, pince, lerasszal, gyümölcsfákkal, viz, villany, van és köves ül. Irányár: 900 eR. Hird.sz: 43. (25363 K) Csertői hegyen szőlő 1200 n-ÖÍ területen kordonművelési szőlő jó karban lévő présházzal, szoba-konyhás, kamrás pincével teljes leiszereléssel. Irányár: 450 eFl. Hird.sz: 37
(25364 K)_
öreglörhéncen szőlő. 1100 n-öl lúgos szőlő gyümölcsössel lakhaló épülettel teljes felszereléssel, terméssel együtt villany van. Irányár: 800 eFt. Hird.sz 65 (25365 K) Olcsó lakás 55 nm-es, 2 szobás, lürdoszobás, külön WC. földszinti lakás a Liszt F ulcában eladó Irányár: 1 650
mFl. H.sz.: 80. (25848 K)_
Családi ház Eszteregnyén 2 szoba, konyha, kamrás, előszoba 1400 n.ol telekkel, gyümölcsössel eladó. Irányár: 700 eFl. Hird. sz.: 79. (25849 K)_
Nagybagolai hegyen 223 nöl bekeríteti zártkerti ingatlan gyümölcsös ós konyhakert eladó Irányár: 210 ezer Fl.
Hird. sz : 78, (25850 K)_
Lakás Nk Zemplén Gy úton 67 nm-es, 3 szobás, III emeleti. 2 erkélyes, padószőnyeges, vizórás, kp. lűtéses, lom-kamrás lakás eladó. Irányár: 2,5 mR. Hird.sz,: 81 (25851 K)
28
KANIZSA - /4p*
1997. november 21.
NK., EOTVOS TER 16. TEL.: (93) 310-504, 30/573-104
A KANIZSA ÉS VIDÉKE EXTRA HIRDETÉS FÉLVE VÖ~ HELYE AZ AB-AEGON BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉBEN
AZ IRODA KERES-KINAL:
Eladó: családi házakat, lakásokat, nyaralókat, garázsokat, telkeket Kiadó: lakásokat, albérleteket, üzlethelyiségeket, irodákat (bérbeadónak díjtalan lebonyolítás)
KEDVEZŐ KÖZVETÍTÉSI FELTÉTELEK: korrekt, teljeskörű ügyintézés jogi képviselettel, értékbecslés, földmérés
Az iroda nyitva tarlósa: munkanapokon 8-12; 13-16 óráig.
Gyékényesi szőlőhegyen a bányatóhoz közel, csendes, nyugodt helyen régi pince 400 n-öl panorámás lefüleltél, lermó geszlenyelával eladó. Irányár: 145 ©Ft. (T/03) Tel. 93010-504 (23717 K)_
Kiskanizsán 4 szobás, amerikai konyhás. 2 fürdőszobás, 2 szintes, 200 nm Összalapterülelü. erkélyes, igényes belső kialakítású. € éves családi ház garázzsal, 1035 nm-es le-lekkel, parkosított udvarral eladó Irányár: 10,0 mR.
(Cs/73) (24783 K)_
Városkapu kórúlon 2. emeleten 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, központi lűtéses teljesen lelú|Üott lakás friss festés-sel-mázolással új padlószőnyeggel eladó. Irányár: 2,75
mR. (U254) Tel. 93/310-504. (25165 K)_
Katonaréten 2 szobás, 80 nm-es, parkettás, egyedi gázas, déli fekvésű családi ház garázzsal, melléképületekkei. tágas udvarral, széles gépkocsibejárattal, 100 n-öl telekkel eladó. Irányár: 5.2 mR. (Cs/141) Tel.. 93/310-504. (25169
K)_
Kiskanizsán 4 szobás. 100 nm-es, lelÖtérbeépiléses, 17 éves családi ház garázzsal, 300 nm-es telekkel eladó. Irányár: 5,1 mR. (CS/150) Tel.: 93/310-504. (25416 K) Belvárosban 2. emeleten, 3+1 lélszobás, 76 nm-es. étkezős, lelújíloll, szönyegpadlós, központi lúléses lakás eladó, vagy családi házra cserélhető értékegy ezteiéssel. Irányár 5.0 mR (1/286) Tel : 93/310-504 (25563 K) Zemplén utcában 3 szobás, 64 nm-es, vizórás, járólapo-zoll, új szönyegpadlós. igényesen felújított, 9 emeleli lakás eladó. Irányár: 2.5 mR. (L/285). Tel.: 93/310-504.
(25564 K)_
Corvin utcában 3. emeleten 2+1 félszobás. 61 nm-es, egyedi gázas, parkettás, lükőrcsempékkel. igényes burkolatokkal, márványlapokkaí lelújrtva es átalakítva eladó Irányár 3.5 mR (L/284) Tel.. 93O10-504-es telefonon
(25565 K)_
Galamboki lóhoz közel 894 nm zártkerlí terület gyú-mölcslákkal, régi pincével, valamint 477 nm kiterjedésű fia-lal erdő egyben eladó Ár: 350 eR. (T/024) (25694 K)
Szepetneken 4 szoba+hallos. amerikai konyhás, lelőlérbe-épíéses. 210 nm összalapterülelü, 1/3 részben alápincézett, 7 éves családi ház 2 fürdőszobával, gáz+ vegyeslüze-lésű közp. fülessel, igényes belső burkolatokkal, garázs-zsal, műhellyel, 300 n.öl telekkel eladó. (25695 K) Gyékényesi vasútállomás közvetlen közelében, központi helyen, a bányalóhoz 1,5 km-re. lóul melleit 1000 nm-es épüési lelek eladó Irányár: 660 eR. (T06) (25800 K) Palin-Újtelepen 2+3 lélszobás, tetőtérbeépíléses sorházban 100 nm-es, teljesen felújított, cirkogejzíres lakás igényes járólapokkal, parkettás löldszinti szobákkal, új konyhabútorral, garázzsal, 150 nm-es udvarral eladó. Irányár:
6,5 mR. (L/299) (25801 K)_
Szabadhegyen 923 nm-es építési lelek 10 részben beülle-lalt, 170 cm-es luclenyőkkel. vízórával, villany-gáz beköié-si tehetőséggel, eladó. Irányár: 1,65 mR. (T/25) (25805 K) Gyékényes központjában 1,5 szobás, 70 nm-es, tégla falazatú parasztház nyári konyhával, faházzal, istállóval, pajtával 800 n.öl telekkel eladó. Irányár: 1,5 mR (CS/148) Tel.: 93/310-504 ( 25806 K)_
Gyékényesen, lout mellett 3 szobás, 120 nm-es, felújításra szoruló család ház eladó Irányár- 2,0 mR. (CS/113)
(25808 K) _
Kiskanizsán 7 éves, 4 szoba+nappalís, étkezős, 145 nm-es, 2 fürdőszobás, letótérbeópüéses. két család részére is alkalmas családi ház garázzsal, melléképületekkel, 800 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 7,2 mR. (CS/108) Tel.:
93/310-504. (25810 K)_
Belváros szivében kis lorgalmú ulcában 3 szobás, 90 nm-es, D-i fekvésű, egyedi gázos, parkettás, leJújitott fürdőszobás, teleionos, közös kapubejárafú és udvarú kisebb felújítást igénylő családi házrész eladó. Irányár: 5,2 mR.
(Cs/157). Tel - 93/310-504. (25908 K)_
Pélerlai utcában 2. emeleten 1+2 félszobás, 55 nm-es, központi fűtéses, felújitoll lakás új szőnyegpadlókkal, új tapétákkal, jó állapotban eladó. Irányár: 2.6 mR. (L/305)
Tel 93/310-504 (25909 K)_
Északi városrészben 3 szobás + étkezős, 80 nm-es, egyedi gázas, redőnyös, lelelonos, 10 éves sorházi lakás, 50 nm-es előkerllel, garázzsal eladó, vagy 231, 2+2 télszobás lakásra cserélhető l.em-ig. Irányár: 3,98 mR. (L/216). Tel.: 93/310-504. (25910 K)_
Berzsenyi ulcában 2. emeleten, 2 szobás, egyedi (üléses, parkettás, erkélyes, redőnyös, telefonos lakás eladó. Irány-
ár: 3,0 mR. (L/300) Tel.: 93/310-504. (25906 K)_
Liszt ulcában 2. emeleten. 2 szobás, erkélyes, szönyegpadlós, központi fűtéses, vízórás. lelelonos kábel TV-s. jó állapotú lakás eladó Irányár: 1,88 mR (L/303). Tel.: 93010-504 (25907 K)_
Csokonai utcában 2 szobás, egyedi lűtéses, parkettás, víz-órás, redőnyös, felújított, löldszinti lakás eladó. Irányár:
2,4 mR (L/290). Tel: 93/310-504 (25912 K)_
Fö úton 1, emelelen, patinás, lelújíloll épületben 3 szobás, 90 nm-es, parkettás, egyedi fűtéses, galériás, járólapozoll lakás új gázkonvektorokkal eladó. Irányár: 5.5 mR. (L/306)
(25962 K)_
Nagyváthy ulcában 3 szobás, 75 nm-es, egyedi lúléses, igényesen telújlolt, járólapozott, 4. emeleli lakás új gázbojlerrel, új beépüetl szekrényekkel eladó. Irányár: 3,8 mFl. (L/310) (25963 K)_
Ady ulcában 1. emelelen 1 szobás, 37 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás, fedönyös, K-i lekvésű. szépen felújítót! lakás eladó. Irányár: 1,8 mR (LQ12) (25964 K)_
Csengery ulcában 1 szobás, 33 nm-es, parkettás, egyedi gázas, udvari lakás pincerésszel, kertrésszel eladó. Irány -ár: 1,4 mFl. (L/309) (25965 K)_
Kodály utcában 2 szobás, 59 nm-es, kp, fűtéses, 2 erkélyes, vizórás, lelúj\'Kott, 3. emeleli lakás eladód. Irányár: 1.75 mR. (L/275) (25966 K)_
Fö úton 1. emelelen 2+1 félszobás, 63 nm egyedi lűtéses, parkettás, erkélyes, azonnal beköltözhető lakás eladó.
Irányár: 3,7 mFl. (L/317) (25983 K)_
Városkapu körúton 1, emeleten 2+2 félszobás, 67 nm-es, kp. fűtéses, szönyegpadlós, vízórás, francia erkélyes lakás eladó. Irányár: 2,9 mR+alatta garázs 700 eFl. (L/314) (25984 K)_
Attila utcában 1,5 szobás, 42 nm-es, egyedi fűtéses, parkettás, vizórás, frissen lesieti löldszinti lakás eladó. Irány-
ár: 1,98 mR. (L/313) (25985 K)_
Belvárosban 2+1 félszobás. 59 nm-es, egyedi fűtéses, padószőnyeges. 4. emeleli tetőtéri lakás eladó, 3-4 mFl kószpónz+szociálpolilikai kedvezmény. Irányár: 5,1 mFl.
(L/296) (25986 K)_
Olajtelep közelében, zöldövezetben 2 szobás. 56 nm-es parkettás családi ház lelújíloll tetőszerkezettel, beépíthető tetőiénél, a szulerénban kialakított 1 szoba konyhás, lür-doszobás, 50 nm-es lakással, garázzsal 300 nm-es telek<
kel eladó. Irányár: 5,5 mR. (25987 K)_
Vörsön a Kisbalaton közelében 2 szobás, 70 nm-es tégla és vályogfalazatú parasztház lürdőszobával, vezetékes gázzal, új konvektorokkal, telefonnal, 4640 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 2,1 mR. (CS/156) (25988 K)_
Csokonai ulcában 2 szobás, egyedi gázas, erkélyes, frissen lesieti, tapétázott, jó állapotú 4. emeleli lakás eladó. Irányár: 2,3 mR Tel.. 93/310-504 (LQ21) (26095 K) Északi városrészben 2 szoba+amerikai konyhás 80 nm-es, nagyon igényesen felújítóit, egyedi módon átalakítói! sorházi lakás udvarral, előkerttel, aknás-pincés garázzsal el-adó. Irányár: 6,8 mFl. Tel ¦ 93010-504. (U320) (26096 K) Csengery utcában 1. emeleten 3 sobás, 110 nm-es parkettás, egyed gázas. teljesen felújítóit, amerikai konyhás, reprezentelív lakás az udvarban lévő garázzsal, pincével eladó. Irányár: 4.7 mR. (L/319) Tel.: 93010-504. (26097
K)_
Katonaréten 2 szobás, 80 nm-es. parkettás. D-i fekvésű család ház garázzsal, széles gk bejáróval, 100 n-öl leiekkel eladó. Irányár: 5.2 mR. (Cs/141) Tel.: 93010-504.
(26098 K)_
Kiskanizsán 4 szoba+nappalis 100 nm-es egyedi gázas, parkettás családi ház garázzsal, melléképülelekkel. 765 nm leiekkel eladó. Irányár: 5 mR. (CS/165) Tel,: 93O10-
504.(26099 K)_
Belváros közelében 2 szobás. 60 nm-es, lelújilásra szoruló, vagy lebonlhaló cs.ház 100 n-öl leiekkel, gk. bejárattal eladó. Irányár- 3,2 mR. (CS/168) Tel.: 93/310-504. (26100
K)_
Maori telepen 2 szobás, 75 nm-es, felújítóit családi házrész nagy üvegezel! lerasszal, kerttel, pincével, beépíthető tetőtérrel eladó. Irányár: 7,6 mR. (CS/166) Tel.: 93/310-504.(26101 K)_
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9.
Jerikó buszmegálló közvetlen közelében! Parkolónál lévő liáz sarokirodában.
Ingatlan értékbecslés.
Teljeskörű lebonyolítás - ügyvéd által írt szerződés - legkedvezőbb közvetítési díjjal dolgozik
Díjtalan hirdetés, díjtalan nyilvántartás, díjtalan j címkiadás, díjtalan bérbeadás.
NYITVA: munkanapokon 9-12;
14-17 óráig. <
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, ELADÓ LAKÁSOKAT.
Nagyfakoson 3 szobás, nagykonyhás, spájzos, 1200 n.öl lelkes család ház eladó vagy Nkn lakásra, cserélendő Víz van, fürdőszoba kialakítható Garázs, gazdasági épületek vannak. Irányár:
1,7 mR. Hiv. sz.: CS134. (24715 K) \'_
Pogányszenipáteren letŐtérbeépléses, 2 család külön lakhatását biztosító család ház 230 nm-es lakterületfel, pincével garázzsal, melléképületekkel, 1400 n.öl leiekkel eladó Nk-i lakást beszámítok. Irányár: 3,7 mR. Hiv. sz.: CS95. (22991 K) Pogányszentpeteren 3 szobás, 140 nm-es, tetőtér beépüóses, telefonos, 1980-ban épült család ház eladó. A ház 1 fürdőszobás, nagy halos (7m x 6m-es) nagy konyhás, spájzos, kp. lűtéses, a kazán vegyes tüzelésű, a szobák szónyegpadósaK. Padlás és pince is található, a ház alatt dupla garázs. A telek 480 n.öl nagyságú, veteményes és málna található, valamin! garázs és melléképület. Irányár: 43 mFl. Kanizsai család ház csere is
érdekel 6.5 mR-ig Hiv. szám: CS121 (23313 K)_
Zalakomárban 4 szobás, 2 fürdőszobás, telőlérbeópüóses, gáz-lűléses, cserépkályhás, 8 éves család ház 2893 nm lelken eladó. Irányár: 5,5 mR. Bútorokkal együtt 6 mR. Hsz.: CS116. (23314 K)_
Zalakarosi hegyen lévő 1292 m-es lelek eladó. Jelenleg szőlővel van betelepítve. Éplésre kiválóan alkalmas terület, villany, víz van és aszfaltos út. Irányár: 800.000 R. Hiv. sz.: NY01. {23657 K)_
3 szobás összkomlorlos nagy előszobás. 1 erkélyes, külön lom-kamrás, reluxa; a konyha előszoba bolli/es lakás 10 emeletes házban eladó Irányár: 2.5 mR. Hrv.szám: LAK 76. (23774 K)
Miklósién 74-ben épüli, 3 szobás, egyed gázfűtéses, fürdőszobás, nagykonyhás, jó álapolú család ház 650 n.öl telekkel eladó. A náz alatt pince, a leken nyárikonyha, melléképületek : vannak, irányár: 4.600.000. Hsz.: CS122. (23855 K)_
2+1 lélszobás, Összkomfortos, 4. emeleles házban lévő I, emeleti lakás K-NY lekvésű, erkélyes, vízórás, beköltözhető alapot-ban eladó a K-i városrészben, Irányár: 2,5 mR. Hiv. szám: LAK
82 (24172 K)_
Belvárosi 80 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, külön wc-s, spájzos. gázfűtéses, álmenyezetes, galéházhaló család ház jellegű lakás eladó A lakás alatt boltíves pince, 12 nm-es garázs, 240 nm-es, udvarrész, padásbeépühető. A házban 3 lakó lakja. Irányár: 8,6 mR. Hiwszám: Cs128. (24366 K)_
Belvároshoz 2 percre, udvari csatád házrész eladó. 2 szobás, konyhás, spájzos, fürdőszobás, egyed gázfűtéses, vizórás, ga-rázsos, melleképületes és 300 n-Ökelkes. Irányár: 2.9 mR. Hiv.szám: CS129. (24369K)_
1292 nm-es lelek eladó a Zalakarosi hegyen. Építésre akalmas. villany, víz megoldhaló, aszfaltos út van. Irányár: 700.000 Fl.
Hívsz:NY 01.(24491 K)_
Szenlgyörgyvári hegy IV. hegyhálán 6500 n-öl lelek, gyümölcsfákkal, tégla hétvégi házzal eladó, A ház alápincézeti, szin-les, belon. Gazdasági epületekkel, fizetési kedvezménnyel eladó, Állandó lakóépületként is használható. (24492 K)
Budapesten 2 szobás, lürdőszobás, galeri ázható lakás eladó. Irányár 2.4 mR. Hívsz: LAK 186. (24533 K)_
2+1 félszobás, IV emeleles házban lévő II. emeleli összkomfortos, erkélyes, vizórás, redőnyös, reluxás, részben lelújloll lakás eladó a keleti városrészben Irányár: 2,6 mR. Hivsz: LAK 87.
(24535 K)_
Zalakaroson-Behiáknál 450 nm-es. parkosított telek a rajta lévő tégla, 3 szobás, fürdőszobás, teraszos, létesített nyaraloval eladó. Aszlallozolt út van. Irányár: 2 mR. H.sz.:T39 (24717 K)
Pusztamagyaródon 90 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, család ház gazdasági épületekkel, 1200 n.öl leiekkel eladó. Irányár: 3
mR.H.sz.: CS135. (24718 K)_
Galambokon a halastónál 200 n.öl lelek a rajta lévő ..cseh" 2 szobás, etöteres. teraszos faházzal eladó. Fürdő kialakítható, víz, villany, aszfaltos ül és horgászait lehelőség, nyarallalásí le-hetöség van. Irányár: 1,1 mR.Hsz : T37. (24719 K)_
Galamboki-halastónál 260 n-öl lelek, közvetlen a vízparton 6x3-as hétvégi faházzal, panorámás területtel eladó. Víz, villany, aszfaltos út van. Irányár: 1,3 mR. Hiv.sz: T38. (24809 K)
Miklósfán 49 nm-es helyiség bármilyen vállakózás céljára kialakítható, 960,000 Fl-os irányáron eladó. H. sz.: CS138. (24860 K)
2 szobás, 67 nm-es, lürdőszobás, spájzos család házrész Nk-án eladó. A lakás jó állapotú, vízórás, tetőtér és különálló pince tartozk hozzá A lakás utcafronti, 4 lakó van. Irányár: 2,9 mR. H.sz: CS137. (24861 K)_
Nk-án a K-i v.részben 3 szobás, 67 nm-es, összkomlorlos, lelújilásra szoruló. Ny-i fekvésű, 7. emeleli lakás eladó Irányár 2.200 000 Ft. H.sz. LAK89. (24662 K)_
Óreglörhénci-hegyen 940 n.öl lefülel, szoba-konyhás, leraszos, igényesen kialakiott téglaépületlel eladó. Villany, ciszterna van. Teljes (elszereléssel és (érméssel eladó. Irányár: 850.000 Fl.
H.sz:T41. (24863 K)_
Keleti városrészben 2+1 félszobás, Összkomlorlos, erkélyes redőnyös, Ny-i fekvésű, nagy konyhás, külön lomkamrás, négy emeleles házban a IV. emelelen lévő lakás sürgősen eladó Irányár: 2,5 mFl. Hiv.sz.: LAK 91. (24969 K)_
2 szobás. 56 nm-es. egyed gázfűtéses, erkélyes, vizórás. redőnyös, hevederzáras. IV emeleten lévő lakás eladó a Keleti vá-rosrészben. Irányár: 2.2 mR. Hiv sz: LAK 201 (25388 K)
3 szobás, összkomfortos, erkélyes, reluxás, külön lomkamrás lakás eladó a keleti városrészben a IV emelelen. X. emeletes házban. Irányár 2,2 mR. Hiv.sz: LAK 92. (25389 K)_
Sáncban, szinl+letőlérbeepiléses család haz 505 n.öl letekkel eladó Irányár: 6,5 mR. Hiv. sz CS61 (25189 K)_
3 szobás, Összkomfortos, X. emeleles házban lévő, 4. emeleli lakás eladó Irányár: 2,2 mR Hiv sz: LAK92 (25190 K)
2 szobás, 67 nm-es, fürdőszobás, spájzos. jó állapotú, egyed gázfűtéses, utcafronti család házrész eladó tetőtérDeépüést le-helóséggel. Irányár: 2,9 mR Hiv sz CS137 (25192 K)
52 nm-es. belvárosi, új házban lévő, 2 szobás, erkélyes, egyed cirkogejzres (3 év garanciával) lakás eladó Irányár: 3,6 mR
Hsz : LAK 205. (25675 K)_
2 szobás. 50 nm-es, 4. emeleles házban lévő, 1 emeleti lakás egyed gázfűtéses, vizórás, spájzos+lároló helyisegekkel eladó a K-i v.részben. Irányár: 2,4 mR. Hsz LAK 206 (25676 K) 2+1 félszobás, igényesen lelújloll, egyed tervezésű konyha, erkélyes, reluxás. napellenzős, összkomfortos lakás eladó 4 emeleles ház 3. emeletén. Irányár 2.7 mR H szlAK 98. (25677 K)
1+2 félszobás, összkomfortos, 4 emeletes házban az 1 emelelen lévő erkélyes, redőnyös, parkettás szobák, csempézett fürdőszobás lakás eladó a K-i v.részben kinyer: 2.6 mR Vidéki család házra cserélhető, igényeselén. H.sz.: LAK 97 (25678 K)
2 szobás, összkomfortos, 56 nm-es. teljesen letújilon. Isz-i lakás
4 emeleles házban eladó. Irányár 1,95 mFl Hsz LAK 207 (25679 K)_
Zatakaros-Behiákon 3 szobás, fürdőszoba;¦. leraszos, lerlett. lakhaló hétvégi ház 450 nm-es telekkel eladó Irányár 2 mR.
Hiv.sz.: T 39. (25770 K)_
Galambokon 3 szobás, lürdőszobás, nagy konyhás, spájzos, redőnyös, gazdasági épületekkel. 400 n-öl leiekkel család ház el adó. Irányár 6 mR Hiv.sz.: Cs 140. (25771 K)_
2 szobás, 4 emeleles ház III. emelelen lévő összkomfortos, erkélyes, fedönyös, nagy konyhás, spájzos, telefonos lakás eladó a Keleti városrészben. Irányár 3 mR. Hiv.sz 208 (25772 K) Zalakaroson 2 szintes, felújításra váró nyaraló eladó. Irányár: 3,5
mR. H.sz.: T40. (25795 K(__
Zalakaroson 200 n.öl épüési telek eladó, kész tervrajzzal Irány-ár:1mR. H.sz.. T42. (25796 K)_
Nk. északi v.részóben épüési telek 340 nm-es, eladó A lelken pajta és isláló található. Irányár: 3.2 mR. Hsz. T43 (25797 K)
1 szobás, összkomfortos, leljesen lelújloll, erkélyes, loldszinli lakás eladó a keleti v részben. Irányár: 1,6 mR. H.sz.: L38 (25798
K)_
Berzsenyi utcában 2 szobás, egyed gázlüléses, 2 emelelen lévő, lelelonos, lelújüott lakás pincerésszel eladó. Irányár: 3 mR. Hsz.: LAK209. (25799 K)_
3 szobás, 110 nm-es, parkettás, gázfűtéses, étkeós, nagy teraszos, redőnyös, pincés, garázsos, 120 n-öl, tekes család ház eladó Nk-n. Irányár: 13 mR. Hiv.sz.: Cs 142. (26103 K)
120 nm-es család ház eladó Kiskanizsán 4 szoba-, nappalis nagy konyhás, garázsos, egyed gázas, 765 nm-es leiekkel el-ado kanyar 5,2 mR Hiv.sz.: Cs 141. (26104 K)
3 szobás, 82 nm-es társasházjellegű család ház. 80 nm-es udvarral, garázzsal, gázfűtéssel teljes felújíottan eladó az Északi városrészben. Hiv .szám: LAK 103. Irányár: 6.8 mR (26105 K)
2 szobás. Összkomfortos teljes lelújloll 56 nm-es. erkélyes, vizórás, lelelonos lakás eladó a belvároshoz közei lakótelepen Irányár: 2,25 mFl. Hiv.szám: 212. (26106 K)
2 szobás, összkomfortos, vizórás, redőnyös, fV emeleles haz
III. emeletén lévő erkélyes lakás eladó Irányár: 2,15 mR Hiv.szám: LAK 211 (26107 K)_
Zalakaroson épüési lelek eladó késztervrajzzal, a lelek 200 n-öl Irányár 1 mFl. Hivszám T 42 (26107K)
67 nm-es, összkomfortos 3 szobás, lefújton. 4. emeletes házban az első emelelen lévő lelelonos, új konyhabúloros lakás el-
adó. Irányár- 2,9 mR. Hiv.sz.: LAK 99. (26108 K)_
62 nm-es, teljes telújlásra szoruló lakás eladó 4 em. házban a
IV. emelelen. Irányár: 1,7 mR. (26109 K)_
1 szobás, egyed gázfűtéses, 3. emeleli, lelelonos, erkélyes, parkettás lakás eladó a déli városrészben Irányár 1,8 mR Htj
szám: L39 (26175 K)_
Belvárosinak mondható lakótelepen 2 szobás, erkélyes, vizórás, redőnyös, étkezős, összkomlorlos lakás eladó Irányár 2.3 mR Hiv. szám: LAK 214. (26176 K)_
2 szobás lakás + a lakásban kialakított üzlet eladó a K-i v.rész-ben. Irányár: 2,2 mR. Hiv. szám: LAK 213 (26177 K)
2 szobás, összkomfortos, erkélyes, vizórás, 56 nm-es, tejesen lelújíotl, belvároshoz közeli, 2. emeleten lévő lakás eladó. Irány ár: 2,25 mR. Hív: LAK 212 (2617SK) 2 szobás, összkomfortos, 4. emeletes ház 3 emelelen lévő, |ó állapotú, erkélyes, vízórás, telefonos lakás sürgősen eladó a K-i városrészben. Irányár: 2 mR. Hiv. szám: LAK 211. (26179 K) 1+2 félszobás, lelújüott. reluxás, vízórás, lelefonos. összkomfortos, IV. emeletes házban a 2. emelelen lévő lakás eladó Irány-
ár. 2,5 mR. Hiv. sz.:LAK 103. (26180 K)_
Belvárosi, nem megvásárolható, 100 nm-es, igényes kivitelezésű, önkormányzali lakás eladó vagy elcserelielő 2 lakásra.
Irányár: 3,1 mR. Hív, szám: LAK 101.(26181 K)_
Belvárosi, 2 szobás, 91 nm-es, egyed gázas, parkettás, étkezős lakás eladó kedvező áron. Irányár: 3 mR. LAK 193 (26182 K)_
1997. november 21.
KANIZSA - /4p*
29
Ingatlanközvetítő Iroda
NAGYKANIZSA, TERV UTCA 4. (A rendőrség melletti utcában.)
AuLAPÍTVA: 1991-ben. teljeskör ű lebonyolítás
Díjtalan számítógépes nyilvántartás. Díjtalan hirdetés
Díjtalan eímkiadás, díjtalan bérbeadás. Díjtalan földhivatali ügyintézés.
Szerződés jogszabályok szerint. j§ 6 éves szakmai tapasztalat. ^
NYITVA: munkanapokon 3
312-058
„A mi sikerülik: ha Önnek sikerül!"
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, 4 emeleb, 4 emeletesben lévő, vizórás, redőnyös, a tulajdonos által nem lakott lakás. Irányár: 2,5 mFt. Hiv.szám; SIKER 1666. (25941 K)
Kiskanizsán eladó családi ház, 7 éves, 2 szintes, 5 szobás, 145 nm-es, teraszos, gázfűtésű, déli fekvésű, 800 nm-es telekkel. A felső szint 90%-ban kész. Irányár: 6,9 mFt. Hiv. szám: SIKER 1831. (26155 K) Belvárosban, Nk-án eladó 2 szobás, 104 nm-es, 1. emeleti, egyedi gázfűtésű, parkettázott, festett falú, galéfiázható lakás. A szobák 27 és 28 nm-esek, egymásba nyithatóak, de külön is bejárhatóak. Irányár: 3
mFt. Hiv. szám: SIKER 1968. (26156 K)_
Berzsenyi utcában eladó egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 59 nm-es, erkélyes, 3. emeleti, 4 emeletesben lévő lakás. Irányár: 2,6 mFt. Hiv.szám: SIKER 1998.
(25944 K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros lakás eladó Nk. deli városrészében, 1 szobás, 42 nm-es, erkélyes, 2. emeleti, vizórás, parkettázott, festett falu, nyugati fekvésű, kábeltévés, 3 emeletes épületben. Irányár: 1,8 mFt, Hiv szám: SIKER 2053. (25771 K)_
Sáncban eladó családi ház, 11 éves, 5 szobás, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, erkélyes, tedett teraszos, ipari árammal, 600 nm-es telekkkel, 2 garázzsal, felettük lakrésszel. Irányár: 9 mFt. Hiv. szám: SIKER 2068. (26157 K)_
Lakás eladó Nk. keleti városrészében, 2 szobás, 59 nm-es, 2 erkélyes, 3. emeleti, központi fűtésű, víz-órás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő. Irányár: 1,7 mFt. Hiv. szám: SIKER 2080. (25792 K)_
Kiskanizsán eladó 3 szobás, 1 szintes, 100 nm-es, tégla falazatú, felújított, teraszos, egyedi, konvektoros gázfűtésű, szőnyegpadlós, meszelt falú, kábeltévés, palatetős, hőszigetelt vakolatú családi ház, 1499 nm telekkel, garázzsal, műhellyel, pajtával, nyári konyhával, tehermentesen. Irányár: 4,2 mFt. Hiv. szám: Sl-KER 2093. (26011 K)_
Lakás eladó Nk. keleb városrészében, 2 szobás, 2 erkélyes, 54 nm-es, kp. fűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, szőnyegpadlós, felújított, 4. emeleti, 4 emeletes épületben. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: SIKER
2094. (26012 K)_
1. emeleti, 2 szobás, 48 nm-es, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, festett falú, beépített szekrényes, 4 emeletes épületben lévő lakás eladó Nk keleti városrészében, 2,1x4 méteres konyhával, nyugati fekvéssel. Irányár:
2,3 mFt. Hiv. szám: SIKER 2101. (26019 K)_
Söröző + családi ház eladó Nk-án, teljes felszereléssel, alagsori vendéglátó egységgel, 6 szoba+nappali, 2x100 nm alapterület, gázfűtés, telefonnal, kábeltévé, 2 fürdő, 2 WC, 3 garázs, pince, 35 nm-es terasz Irányár: 25 mFt. Hiv. szám: SIKER 2102. (26020 K\\
Kiskanizsán családi ház eladó, 2 szobás, 65 nm-es, hallos, zárt teraszos, egyedi fűtésű, fürdőszoba nélküli, hajópadlós, 3,5x3,5 méteres konyhával, 1518 nm + t553 nm-es telekkel. Irányár: 5,3 mFt. Hiv. szám: SIKER 2103. (26021 K)_
Étterem tulajdonjoga Nagykanizsa belvárosában 16 mFt-ért, vagy bérleti joga 5 évre, teljes berendezéssel, felszereléssel 6 mFt-ért + 180 eFt/hó bérleti díjért
eladó. Hiv.szám: SIKER 2105. (26074 K)_
Sáncban eladó 11 éves, 120 nm-es, 1 szint + tetőteres, 5 szobás, gázfűtésű, erkélyes, fedett teraszos, igényes családi ház, csatornázva, ipari árammal ellátva, 600 nm-es, bekerített telken. Az épület alsó szintjén 3 szoba, a tetőtérben 2 szerkezetkész szoba található. A telken egy 11 x 9 méteres, különálló, szer kezetkész épület áll, 2 garázzsal, felettük lakrésszel Irányár: 9 mFt. Hiv.szám: SIKER 2107. (26076 K)
Kiskanizsán családi ház eladó. 1 szint + tetőteres, 96 + 65 nm-es, 2 szoba-nappalis + 1 szobás, az alsó és a felső szinten 2 külön bejáratú lakrésszel, erkéllyel. Telefonnal, kábeltévével, csatornabekötéssel, 3 fázisú árammal, műhellyel, garázsai, hőszigetelt falakkal, szigetelt padlástérrel, 519 nm-es, bekerített telekkel. Irányár: 6 mFt. Hiv.szám: SIKER 2109. (26078
K)_
1. emeleti, 3 szobás, 95 nm-es, galériás, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, mindhárom szobában kábeltévés, kőris parkettázott, tapétázott, új konvektoros, nagy pincerekeszes, tehermentes lakás, Nk. szivében eladó. Irányár: 5,5 mFt Hiv.szám: Sl-KER 2118. (26085 K)_
Egyedi cirkogejzír fűtésű lakás eladó Nk. keleb városrészében, 1+2 félszobával, 67 nm-rd, erkéllyel, 1 emeleten, 8 évesen, kiépített telefonvonallal, vízórával, szőnyegpadlóval, tapétával, reluxával, beépített szekrénnyel, kábeltévével, 3x3 méteres konyhával, külön bejáratú szobákkal, lomkamrával, tehermentesen. Irányár: 3,4 mFt. Hiv.szám: SIKER 2110. (26079
K)_
Egyedi gázfűtésű, konvektoros, 1,5 sobás, 45 nm-es, franciaerkélyes (kilépős), redőnyös, 4. emeleti, 4 emeletes tégla épületben lévő, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, kábeltévés, beépített szekrényes, parkettzott, tapétázott, jó állapotú, tehermentes lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, mennyezetig csempézett fürdővel, Nk. belvárosához közel eladó. Beköltözhető 1 hónapon belül. Irányár: 1,85 mFt.
Hiv.szám: SIKER 2117. (26084 K)_
Rigó-hegyen, Galambokon eladó 3604 nm-es, zártkerti ingatlan,melyből 2298 nm szántó, 1000 db fenyővel, 729 nm rét és út, 30 db gyümölcsfával, 577 nm pedig lugasszőlő. A telken 2 szintes, kb. 15 éves épület, az alsó szinten borospincével, présházzal, a felső szinten 1 szoba-konyhával, terasszal, beépíthető tetőtérrel, az épületben villannyal. A terület sík, jól művelhető, tehermentes. Irányár: 650 eFt. Hiv. szám:
SIKER 2119. (26158 K)_
Családi ház Nk. északi városrészében, 4+2 szobás, 130 nm-es, 2 erkélyes, teraszos, telefonos, kábeltévés, pincével, garázzsal, 150 nm-es telekkel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 9,5 mFt. Vagy cserélhető karosi ingatlanra, értékegyeztetéssel. Hiv. szám: Sl-KER 2120. (26159 K)_
Lakás eladó Nk, keleti városrészében, 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes, redőnyös, központi fűtésű, vízórás, kábeltévés, szőnyegpadlós, tapétázott,*"liftes, 10. emeleti, új tetőszigeteléssel. Irányár: 1,8 mFt. Hiv.
szám: SIKER 2121. (26160 K)_
Egyedi gázfűtésű, 2 szobás, 49 nm-es, 4, emeleti, 4 emeletes tégla épületben lévő, vizórás, telefonos, kábeltévés, parkettázott, tapétázott lakás, új konyhabútorral, új tűzhellyel, új mosdóval, új, fagyálló taposó-val és csempével. Nk. északi városrészében eladó. Irányár: 2,4 mFt. Hiv. szám: SIKER 2122. (26161 K)
Kiskanizsán eladó családi ház, 1 szintes, 3 szoba-konyhás, fürdőszobás, 9 éves, tégla falazatú, gázfűtéses, teraszos, szőnyegpadlós, festett falú, kívül vakolatlan, nagy telekkel. Irányár: 5,5 mFt, Hiv, szám: Sl-
KER 2123. (26162 K)_._
Lakás eladó Nk. kelen városrészében, 3 szobás, 67 nm-es, franciaerkélyes (kilépős), 2. emeleb, 4 emeletes épületben lévő, közponb fűtésű, vízórás, minden szobában kiépített telefonvonallal és kábeltévével, új szőnyegpadlóval, festett falakkal, az előszobában beépített szekrénnyel, keleb és déli fekvéssel, reluxával, tehermentesen, tartozásmentes épületben. Irányár: 2,9 mFt. Hiv. szám: SIKER 2124. (26163 K)
Lakás eladó Nk. belvárosának közelében, a Fő úttól délre, 1. emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, egyedi gázfűtésű, telefonos, parkettázott, festett falú, kábeltévés, felújított. Irányár: 3,1 mFt. Hiv. szám: SIKER 2125.
(26164 K) ._
Lakás eladó Nk. keleb városrészében, 2 szobás, 54 nm-es, erkélyes, 3. emeleb, 4 emeletes épületben lévő, központi fűtésű, vízórás, kiépített telefonvonallal rendelkező, szőnyegpadlós, tapétázott, redŐdnyös, járólapozott, csempézett. Irányár: 2 mFt. Hiv. szám: Sl-KER 2126. (26165 K)_
ALBÉRLETEK;
1,5 szobás, egyedi, konvektoros gázfűtésű, vízórás, földszinb, emeletes épületben lévő lakás kiadó, Nk. északi városrészében, 1 fekhellyel, beépített szekrénynyel, konyhabútorral. Csak megbízhatóaknak! Bérleb díj: 1B.000.-Ft + rezsi/hó. Hiv.szám: SIKER A/354,
(26088 K)_
I szobás, bútorozott, egyedi gázfűtésű lakás kiadó Nk-án, 1 lő részére. Bérleti d§: 12.000,-Ft + rezsi/hó.
Hiv.szám: SIKER A/356. (26090 K)_
Szoba kiadó bútorozva, közös konyha-, fürdő-, wc-használattal, 1 fiatal férfinak. Bérleti dlj: 9.000,-Ft. Rezsi nincs! Vagy fiatal párnak. Ekkor bérleb dlj: 11.000,-Ft. Hiv.szám: SIKER A/358. (26092 K)
1 férfi bérlőtársat keresek, bútorozott szobabérlethez, közös konyha-, fürdő-, wc-használattal, Bérleti dlj: 6,500,-Ft. Rezsi nincsl Hiv.szám: SIKER A/359. (26093 K)_
ELADÁS * VETÉL * ALBÉRLET
„TELEK"
Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa. Teleki u. 5/a. Fsz. Tel.: 93/317-505 (Teleki utca első négyemeletes házának földszintjén, a Napsugár Presszó hátsó bejáratával szemben). Lakások, családi házak, telkek, mezőgazdasági telkek, nyaralók, irodák, üzlethelyiségek, garázsok, raktárak vétele, eladása, bérbeadása és értékbecslése.
KERESÜNK KIADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT 1
ÜRESEN VAGY BÚTOROZVA. <i
G
Keresünk eladó önkormányzati lakásokat. <
Vállaljuk önkormányzati lakások megvételének ügyintézését. jí Az iroda nyitva tartása: héttőtől péntekig 9.00-16.00-ig, * .szombaton 10.00-12.00-ig.
Keresünk Nk-án és környékén egyed fűtésű lakásokat, lelkekel. családházakal, önkormányzati lakásokat. Nálunk a közvetítői díj csak az irányár 1%-a Megtalál bennünket a Teleki u első 4-emeletes házának töldszint|én, a Napsugár Presszó hál só bejáratával szemben. (11385 K) Nk-lól 25 km-re (TE 98) 5600 nm-es üres épiést lelek eladó a Kisbalalon közelében Irányár- 2 mFt (25114 K) Csurgón (LE 413} belvároshoz közel 1,6 szobás. 42 nm-es, egyedi (üléses, 4 emeleli lakás eladó Irányár: 1.6
mFt I2511--K.___ ____________
Nk-n (CSE 197) belvárosban 2 szintes, 4 szobás, 2 nappalis, kb. 200 nm-es család ház garázzsal, műhellyel, 100 n ól területtel azonnal eladó Irányár: 22 mFt (25117 K) Nk-n (LE 410) belvároshoz közel 2 szobás, 60 nm-es, egyedi lűléses. vízórás, erkátyes, III emeleli lakás eladó.
Irányár: 3,2 mFt (25118 K)_
Nk-n (LE 409) belvárosban 2 szobás, 104 nm-es, egyedi fűtéses, étkezős. I emeleli lakás eladó vagy csaláá házra cserélhető. Irányár: 3 mFt. (25119 K)_
Nk-n (LE 411) belvároshoz közel 2 szobás, 58 nm-es, egyedi lűléses. vizórás, erkélyes (lelújitctt) III emeleli la-
kás eladó Irányár: 2.9 mFl (25120 K)_
Nk-n (LE 106) belvároshoz közel 2 szobás, 55 nm-es, központi lűléses, vízórás, tízemeletesben lévő lakás, 1,5 szo-
bás lakásra cserélhető. (25121 K)_
Nk-n (LE 418) belvárosban 104 nm-es. 3 szobás, ebédlös, egyedi lűléses. parkettás, felújlotl lakás eladó vagy kisebb (1.5 - 2 szobás) lakásra cserélhető Irányár: 4,6 mFt
(25124 K)_
Nk-n (LE 417) belvároshoz közel 1 szobás. 35 nm-es. egyedi lütéses. vízórás, parkellás. udvari lakás kis kertlel, 2 dblaházzal együtt eladó. Irányár: 1,6 mFl (25125 K) Nk-hoz (CSE198) közel kb 100 m-es, 2 szobás csaláá ház nagy leiekkel, garázzsal eladó Irányár: 4,5 mFt
(25244 K)_
Balalon déli partján (CSE199) 68 m-es, 2 szobás, nappalis, 2 szintes, nem teljesen kész (kb. 70%-os) ikervilla fele 100 n.ól telekkel azonnal eladó Irányár- 5,5 mFt (25245 KJ_
Nk-n (CSE 201) belvároshoz közel 2 szintes családi ház 286 n-ól telekkel eladó. Irányár 6 mfi. (25312 K)_
Nk-n (LE 430) K-i városrészben 2.5 szobás, 62 nm-es. központi lűléses, vizórás, letujiloll, II emeleti lakás eladó
Irányár- 2,7 mFt. (25750 K)_
NK-n (LE 429) K-i városrészben 2,5 szobás. 63 nm-es. kőzponli lűléses. lelújrlotl. II. emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélhető. Irányár 2,85 mFl (25751 K)
Nk-hoz közel (TE 102) 250 n-öl lelek, épületiét, pincével, szótővel, felszereléssel együtt eladó. Irányár 950 000,-Ft
(25753 K)_
Nk-n (LE 426) belvárosban 37 nm-es, 1 szobás, egyed fűtéses. I. emeleti, lomkamrás lakás eladó. Irányár: 1,8 mFl
(25755 K)__
Nk-lól (CSE 203) 19 km-re 2 szoba, hallos, teleionos családi ház nagy pincével, 2500-3000 nm-es lelken. 1 szoba, konyhás mellék épület lel, isi átlóval, nyári konyhával eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető Minden megoldás
erdekei Irányár 1.8 mFl (26756 K)_
Nk-lól (CSE 9) 10 km-re 200 nm-es, 4 szobás. 2 szinles. egyedi központi lűléses családi ház garázzsal, 1200 n-Ól parkosilotl leiekkel eladó. Irányár: 7 mFl. (25757 K) Rába pariján (CSE 204) lévő hélvégi ház. nyaralóóvezet-ben, csendes helyen eladó. Irányár: 3 mR. (25758 K) S zeni györgyvári hegyen (TE 104) 2 sobás, 40 nm-es családi ház jellegű épúlel, 600 n-öl telekkel eladó vagy Nagykanizsán 1 szobás, udvari lakásra cserélhető Irányár: 1,2 mFt (25759 K)_
Nk-n (LE 424) belvárosban 1 szobás. 30 nm-es. egyed lűléses, vízórás, I emeleti lakás eladó. Irányár. 1,6 mFt
(25760 K)_
Nk-n (LÉ 434) K-i városrészben 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vizórás, 4 emeleli lakás eladó vagy na-
gyobbra cserélhető. Irányár: 2 mFl. (25762 K)_
Nk-lól (TE 105) 10 km-re 1600 n-ól lelek, szőlő, szántó, erdő. fenyőlákkal. épületlel. építőanyaggal együtt eladó
Irányár: 700.000.-Fl. (25763 K)_
Nk-án (CSE206) É-i v részben 3 szobás családi ház kocsibejáróval, lelek nélkül eladó Irányár: 2.5 mR. (25840 K)
Nk-án (CSE205) 2 szobás, kb. 75 nm-es. felújlotl családi ház 100 n.öl telekkel eladó. Irányár: 3.8 mFl. (25841 Ki
Nk-án (LE435) É-i v részben 2.5 szobás. 61 nm-es. egyedi fűtéses, vízórás. erkélyes, felújított. III emeleti lakás, garázzsal együtt eladó Irányár: 3.2 mFl+garázs 800 000 Fl
(25842 K)_
Nk-n (CSE207) 4 szoba, nappalis, kb 120-130 nm-es család ház műhellyel, garázzsal, melléképülelekkel, 770 nm-es telekkel eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető Irányár 5,2 mFl. (25843 K)_
Miklósfán (CSE202) 2 szobás családi ház eladó Irányár
3,55 mFl. (25844 K)_
Nk-án (LE431) belvároshoz közel 3 szobás, udvari lakás
garázzsal eladó Irányár: 6 mFl (25845 K)_
Győrben (CSE200) 220 nm-es. 2 szinles, 4 szoba, nappalis, családi ház garázzsal, melléképülettel. 220 nöl letek -
kel eladó. Irányár: 12 mFl. (25846 K)_
Nk-n (LE 225) Éh városrésézben 2 szobás. 67 nm-es, egyedi lűléses. utcafronti udvari lakás eladó. Irányár: 2,3
mFt (25916 K)_
Nk-n (LE 437) 2+3 félszobás, 100 nm-es, 2 szintes, egyedi központi fűtéses, vízórás, sorházi lakás 450 nm-es leiekkel és garázzsal eladó. Irányár: 7.4 mR. (25946 K) Nk-n (LE 432) azonnal eladó 1,5 szobás, kb 50 nm-es. udvari lakás az É-i városrészben. Irányár: 1.15 mFl
(25949 K)_
Nk-n (LE 293) belvároshoz közel 1 szobás, kb. 40 nm-es, X emeleti lakás eladó. Irányár: 1.5 mFl (25950 K) Nk-lól (CSE 208) 15 km-re 5 szobás, 120-130 nm-es családi ház, 2100 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel eladó Gazdálkodáshoz kiválóan alkalmas
Irányár 2,6 mR (25951 K)_
Nk-án (CSE209) É-i v.részben 6 szobás családi ház zárt
udvarral eladó Irányár: 9,5 mFl (26026 K)_
Nk-án (LE117) K-i v.részben 2 szobás. 54 m-es, egyedi fűtéses, vizórás, felújított, III emeleti lakás eladó vagy ki-sebbre cserélhető Irányár: 2,6 mR. (26028 K)_
Nk-lól (CSE210) 10 km-re 52 m-es. 2 szobás, egyedi lűléses. összkomfortos családi ház. szép környezetben 12 m-es melléképülettel, 1341 m-es lelken, amely megosztható építési leiekre, eladó vagy nagykanizsai lakásra ¦ serelhe-
ló Irányár- 2 mFl. (26029 K)_
Nk-án (LE440) belvárosban 2 szobás. 57 m-es. egyedi fűtéses, parkellás, erkélyes, jó állapotban lévő. III. emeleti lakás garázzsal együtt eladó Irányár\' 2,8 mFl+garázs
900.000 mFt. (26030 K)_
Nk-n (LE442) K-i v részében 60 nm-es, 2 szobás, központi fűtéses, vizórás, 2 erkélyes, 4 emeleti lakás eladó Irány ¦
ár: 1,65 mFl. (26167 mFt)_
Nk-én (LE443) Ki v.részben 3 szobás. 67 nm-es, központi lűléses, teljesen felújított. 2 erkélyes, telefonos, I emeleli lakás eladó vagy család házra cserélhető Irányár: 2,9
mFt (26168 K)_
Nk-n (CSE212) É-í v.részben 3 szobás, 110 nm-es, étkezős, teljesen lelújrlorl, csaláá ház aknás garázzsal, 1 szobás, 30 nm-es, lakhaló melléképülettel, 150 n öl leiekkel. parkoslott udvarral eladó. Irányár: 12 mR. (26169 K) Nk-n (LE444) É-i v részben 83 nm-es, 3 szobás, egyedi fűtéses, teljesen lelújHott társasház garázzsal, udvarral, kerttel eladó vagy más ingatlanra cserélhető kanyar 6.6
mFl. (26170 K)_
Nk-n (LE47) É-K-i v részben 1+3 félszobás. 74 nm-es, egyedi központi lűléses, III emeleli lakás eladó vagy csa-
ládi házra cserélhető Irányár: 4.1 mFt (26171 K)_
Nk-n (LE445) K-i v.részben 2 szobás, 53 nm-es, 2 erkélyes, étkezős, központi fűtéses, vízórás, telefonos lakás tízemeletes épületben eladó Irányár 1,86 mFl (26172 K) Nk-n (LE446) K-i v részben 2 szobás, 54 nm-es, egyedi lűléses. vizórás. parkettás, erkélyes, 4. emeleti lakás el-
adó. Irányár: 2.2 mFl (26173 Kj_
Nk-án (LE433) K-i v.részben 1 szobás, 42 nm-es. kp lűléses, erkélyes, földszinti lakás eladó. Irányár: 1,55 mFt (26174 K)_
GARÁZS
Nk-n (GE32) K-i városrészben 17 nm-es. aknás garázs el-ado. Irányár. 400 000.- R. (25754 K)_
BÉRLET
Nk-án belvároshoz közel 24 nm-es üzlethelyiség novem-ber Mol kiadó Bérleti díj: 36.000 Ft + reza. (25647 K) Nk-án 62 m-es üzlethelyiség belvároshoz közel kiadó. Bérleti díj: 70.000 Ft/hé (26027 K)_
30
KANIZSA - ?ptó.
1997. november 21.
TOMPA
Ingatlanforgalmi Kft.
német-magyar érdekeltség ^^űSSsJ
NAGYKANIZSA, MAGYAR ŰY 12-14. Telefax: 93/31 0-884 l^^^yiLrtC
Nyitva: H-C« 8 17, P a 16, Szo 8-12 óraia ^**s^i
- INGATLANKÖZVETÍTÉS, -FORGALMAZÁS - ÉRTÉKBECSLÉS - BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
KERESÜNK
- 2-3 szobás, egyedi fűtéses lakásukat
- belvárosi kiadó üzlethelyiségeket
- külföldi megbízóink számára eladó esaládi házakat, nyaralókat Balatonon, Zalakaroson, Hévízen
ELADÁS - VÉTEL - CSERE - BÉRBEADÁS - ÉPÍTÉS FELÚJÍTÁS
Nk Berzsenyi ulcában 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyed gázíűléses, vizórás. redőnyös, telefonos, jó élapotú lakás eladó. Irányár 2.7
mFt. (26126 K _
Nk, Csengery ulcában 66 rímes, 2+télszobás. konyha + étkezős, kp lüléses, redőnyös, jó állapotú lakás pincével, zári udvarral eladó Irányár 3,5 mR. (26044 K)_
Nk, Zemplén ulcában 7. emeleti, 63 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes. ú| torryfű bútoros, központi lüléses, vfzórás. redőnyös lakás eladó
Irárryár 1,95 mFl (26045 K)__
Szépeinek, 1200 nm telekkel 86 nmes, 2 szobás, felújításra szoruló parasztház mellékepületekkel eladó. Irányár 1.25 mFt (26127 K} Szépeinek, 1080 nm telekkel 100 nm-es, 3 szobás, étkezős, egyedi gázíűléses, telefonos, belül lelüjAotl család ház eladó. Irányár 3,7
mFl (26128 K)_
Zalakaros, 720 nm leiekkel 32 nmes nyaraló jellegű, lekftásra szoruló ház nappaival, halófűikével, zárt lerasszal eladó. Irányár 2 mR
(26129 K)_
Nk, Babochay utcában 575 nm-es letekkel, 55 nmes, 2 szobás, gázíűléses, vizórás családi ház házrész garázzsal eladó. Irányár 2,5
mR Irányár 2,5 mR. (26046 KI_
Nk Petóti uteában 450 nmes kerttel, 96 nmes, 3 szobás, étkezős, gáztütéses, redőnyös, telú|flotl társas családi ház padlástér beépítési
telwtőséggel eladó Irányár 5.5 mFl. (26047 K)_
Nk Maori leteperi 660 nmes leiekkel, 108 nmes, 2 szobás, nagy konyhás, teraszos, egyed gázfűtéses, vfzórás, redőnyös, telefonos, felújított megosztott család hiz eladó. Irányár: 7,3 mFt (26048 K)
Nk É-i városrészben 150 nmes nagyságú, kétszintes, gázfűtéses, redőnyös, telefonos. \'84-ben épült társasház eladó. A pinceszinten garázs, pince, mosókonyha, a töldszrten wc, nappali, konyha, a máso-dk szinten 3 szoba, fürdőszoba, erkély, a letötérten 2 szobás lakrész
kialakítható. Ar: 6,5 mR. (25931 K)_
Kiskanízsán 126 nmes, 4 szobás, erkélyes, teraszos, nappais, gázíűléses családi ház garázzsal, mtWépaaM, 536 nm lerületen el-
adó. Irányár 8.7 mR. (25572 K)_
Kiskanizsán, 145 nm-es. 2 szintes (Külön lakásként is használható} 6 szoba, 2 nappal, 2 torryha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 terasz, előtér, egyed fűtéses család ház garázzsal, műhelyei, rreléképübtekkel,
800 nm területen eladó. Irányár. 7,2 mFt. (25573 K)_
Palin 210 nm-es. 6 szobás, 2 konyhás, 1 nappais, 2 lürdoszobás, 2 zuhanyzós, 3 WC-vef. 2 erkélyes, étkezős, teraszos csatád ház garázzsal, pincével, melleképűielekkel, 512 nm területen eladó. Irányár:
16 mR (25576 K)_
Rákóczi u (2 lakás} összesen 53 nmes, 2+2 szobás, 2 konyhás, kjnli wc-vel, gáztüléses család ház. kis faházzal (1 szoba} (tatarozásra
szoruló} eladó. Irányár 2,5 mFt. (25577 K)_
Nk belváros közelében 2 szirtes, 200 nmes. cirkolűtéses, 4 szobás, étkezős, gardrobos, 2 nappais, 2 lürdoszobás család ház műhelyei, garázzsal, pincevei, 400 nm területen eladó Irányár. 20,3 mFt.
(25578 K)_
Nagykanizsa, Maort telep meWI 150 m területen levő, 116 nnves. 3 szobás, balos, étkezős, egyed központi gázfűléses, önálló lerütetlel rendelkező társasház garázzsal, pincével eladó. Irányár 8 mR.
(25B13 K) _
Nagykanizsa. Csengery ulcában 75 mes, 3 szobás, konyhás, egyedi gázfűléses, telújtásra szoruló lakás pincével, garázzsal eladó Irany-
ár3,5 mR (25814 K}_
Nk, Dózsa Gy. utcában 36 mes, 1 szobás, konyhás, egyed lűtéses lakás pincével, garázzsal eladó. Irányár. 1,5 mR+650 eFl (25815 Ki Fo u 50 nmes, 2 szobás, étkezős, erkélyes, gázíűléses lakás pincével, zárt udvarral, kiváló álapolban eladó Irárryár 4 mFt. (25580 K) Nk Eötvös téren 48 nmes, 2 szobás, amerikai típusú konyha, erkélyes, cirko gejzír lűtéses kjepitetl letefonos, jó állapotú lakás, tárolóval
eladó. Irányár: 3,6 mFl (25581 K)_
Nk Berzsenyi ulcában 57 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyed gázfüté-
ses, vfzórás lakás eladó. Irányár 2,6 mR. (25397 K)_
Nk Erkel ulcában 20 nmes garázs műhelynek, gépekkel kiadó
Irányár 10eRM. (25398 K)_
Nk Kinizsi utcában 53 nmes. 2 szobás, gáztüteses, vízórás, redő-nyós, jó álapotu udvari lakás eladó Irányár 1,8 mR. (25400 K) Nk Magyar utcában 26 nmes, 1 szobás, gázfűléses udvari lakás eladó Irányár 1.25 mFt. (25401 K)_
Nk Kaán Károly utcában 117 nmes, 3+2 leiszobás, étkezős. 2 erkélyes egyed orkorutéses, tetelcnos, társasház lakás pincével, garázs-
zsaJ eladó. Irányár. 7 mFt (25402 K)_
Nk Levente utcában 125 nmes, 5 szobás, 2 erkélyes, teraszos, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös társasházi lakás pincével, garázzsal jó állapotban efadó Irányár. 8 mFl (25403 K}_
Mfcbslán 3 szobás, 75-ben épült, gázfűtéses, redőnyös családi haz 2200 rm területen melléképületekkel eladó. Irányár 4,5 mR. (25404
K)_
Nk Peterfai utcában 120 nmes, 4 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, cirkolüléses, vizórás, redőnyös, telefonos. 1992-ben épül, kiváló álapotu sorházi lakás pincével, garázzsal eladó. Padlástér beépíthető. Irányár 10 mR (25405 K}__
Nk Rózsa utcában III emeleti. 62 nmes. 2+1 lébzobás, erkélyes, kp. lüléses jó álapotu lakás lomkamrával eladó. Irányár: 2,4 mFl. (25406
K)_
Nk Zemplén utcában I emeleti, 57 nmes, 2 szobás, kp. lüléses. víz-órás, letújfott likas bmkamrával eladó Irányár 2 mR (25407 K) Sáncban 118 nmes, 6 szobás, étkezős, zuhanyzós, fürdőszobás, gáztütéses, vfzórás, redőnyös, letefonos, 1985-ben épül. tedetl teraszos jó álapotu család ház garázzsal eladó Irányár 9 mR. (25408
K}_
Petnveráén 3300 nm-es lelek eladó (közmüvek a haz előtt) Iratryar.
330 eFt (24579 K}_
Nk-n a Fö úlon 60 nmes, 2 szobás, cirko fűtéses, vizórás, lelpsen lamberiazoll, tetőtéri 30 %-os készüflsegü lakás eladó. Irányár 2.5 mR (24532 K)_
Nk-n a Muskátli garázssoron 16 nmes, aknás, pincés garázs eladó Irányár 350 eFl. (24583 K}_
Nk-n a Nagyváthy ulcában 1. em-i, 75 nmes, 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi gázfűléses, vízórás, telefonos, parkettás, jó állapotú la-
kás garázzsal eladó. Irányár 5,2 mR. (24584 K)_
Palinban az újtelepen 1992-ben épütet, 801 nmes terüblen lévő, 2 szintes, 260 nmes, kp. gázíűléses, teleionos, pincés, 3 garázsos, jó állapotú család ház elacb. Az alsó szinten üzlet üzemeltetésére alkal-mashetyiség található, a felső szinten 3 szoba, hal, étkező, furdőszo-
ba. Kányár. 20 mR. (24587 K)_
Gelsén 35 nmes üzlethelyiség raktárral, 394 nm területen eladó vagy
kiadó. Irányár 600 eR. (24588 KI_
Zemplén Gy. u 74 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, nagy előszobás, kp .lűtéses, testesre szoruló lakás, lomkamrával eladó. Irányár 2 mFt.
(?4310 K)_
Nk Kodály Z- u. 7. alatt 54 rmes, 2 szobás, étkezős, 2 erkélyes, kp. lüléses, torrfárobs, kitűnő állapotban lévő lakás cserélhető E-K-i v.részben tevő 1-2. emeleti lakásra. Irányár 1,5 mFt. (23804 K) Nk. Zemplén ulcában 7. emeleti, 67 nmes, 3 szobás, nagy konyhás, erkélyes, naffy előszobás, kp fűtéses, bmkamrás, lelújrlotl lakás el-
adó. kanyar 2,2 mR. (23805 Kj_
Látóhegyen 752 nmes zártkert (vilanrr/aT) eladó. Irányár 300 eR
(24590 Ki_
Paliii Förhérc hegyen 2160 nm területen 32 nmes, 1 szobás, teraszos pince, szőlővel, gyümölcsfákkal elacb. Irányár 400 eFl (24591
K)_
Szentgyörgyvári hegyen 900 nm lerületen, 35 nmes, 1 szobás, étkezős, zuhanyzós. 86-ban épül pince eladó Irányár 1,2 mFl (24594
K)_
Palnban az újtelepen 706 nm terülelen 89-ben épült, 3,5 szobás, étkezős, nappalis, gáztüteses, reluxás, telefonos, parkettás, jő álapotu család liáz pincééi, garázzsal, melékepületekkel, terasszal eladó
Irányár 9,5 mn. (24595 K)_
Belvárosban 80 nm-es, 2.5 szobás, gázfűléses lakás, üztetnyitási engedélyekkel, utcafrontra nyithat hrakatta) eladó. (24597 Kj Fityeházán 118 nmes, 3 szoba + 1 nappais, teraszos, fatüzelésű, család ház, meléképufettel, 2340 nm területen eladó. Irányár 1,85
mFl (24314 K)_
Nk Vörösmarty ulcában 275 m területen 76 nmes lakóterületű, 2 szobás, konyhás, egyed fűtésű, garázsos, jő álapotu udvari családi
ház melléképüleltei ebdó Irányár 2 mFt. (23806 K)_
Kiskanizsán 156 nmes, 4 szobás, üveges teraszos, étkezős, lambériái, 77-ben épül gázfűtéses és cserépkályhás csaácf ház 2700 nm területen gyúmöbsössen, 15.000 db ttjával eladó. Irányár 8.2 mR.
(23678 K)_
Nk Csokonai ulcában 54 nm-es. 2 szobás, erkélyes, egyed lűtéses.
vizórás lakás ebdó Irányár 2,4 mFl. (23679 K}_
Katonarélen 120 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás, előszobás, \'60-ban épült, gázfűtéses család ház, pincével, garázsai. 360 nm területen eladó, kanyar 5 mFt. (23504 K)_
Magyar u. 100 rmes, 2 szobás, konyhás, lürdoszobás, étkezős, gaz-lűtéses, \'67-ben épül család ház eladó. Irányár 3,6 mFt (23507 K} Nk Berzsenyi D. ulcában 4 emeletes épületben 4. emeleti, 55 nmes, 2 szobás, erkélyes, egyedi (üléses lakás parkettás szobákkal, festett (alakkal, K-NY-i fekvésű ablakokkal, beépJett szekrényekkel eladó
Irányár. 2,5 rrfFt. Kód LAK 100. (22390 K)_
Nk Király utcában kétszintes, 3 emeleti, 120 nm-es, egyedi fűtéses lakás pincerésszel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 6 mFt +
500 eR garázs. Kód: LAK 106. (22399 K)_
Nk. Nagyváthy titeaban 4. emeleli, 75 nmes. 3 szobás, étkezős, erkélyes, egyed gázfűtéses, vizórás, redőnyös, telefonos lakás parkel-lás szobákkal, festett tálakkal, K-Ny-i lekvésü ablakokkal, pinceresz-szel, garázzsal vagy anékül eladó. Irányár 4mR + 600 eFl garázs
Kód: LAK 110. (22400 K)_
Nk Űrhajós úlon 48 nm-es, dupla garázsból kjabWotl, 2 aknás műhely, 3 fázisú árammal, vízzel, vilamyal eladó Irányár 1,2 mR Kód:
M100. (22408 K)_
Mkbsfán SS-ben épül, 170 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, halbs. étkezős, erkélyes, 70%-os készültségű családi ház prcével, garázs-zsal, mühellyel, 800 nmes területen eladó Irányár 6,2 mFt. Kód:
CSAL 211 (22545 K)_
Nk Kfiizsi utcában 3 szobás, 120 nmes, halos, teljesen telújiott család ház 1500 nmes telekkel, 60 nmes prcével, melléképülettel
eladó, kányár: 12 mR. Kód C$202. (22411 K)_
Palhban 73 nmes, 2 szobás, 2 előszobás, gázfűtéses, kisebb lekiji-tásra szoruló családi ház 1400 nmes területtol, műhellyel, láskamra-val, letötérbeépáési lehetőseggel eladó. Irányár 3,6 mFt. Kód:
CS208. (22416 K)_
Palinban az újtelepen 240 nmes, kétszintes, 3 szobás, halos, étkezős, kp. fűtéses, 1989-ben épül családi ház 40 nmes pincével, garázzsal, 900 nnves lerületen eladó. Az épület készültségi loka 90%. Irányár 12 mR Kod CS206. (22417 K)_
Mkbslán 73 nmes, 2 szobás, étkezős, redőnyös, telefonos, családi ház meléképületekkel, 3400 nm-es területen eladó. Irányár: 5 mR.
KÓd Cs 211.(22420 K)_
Mkbslán 160 nm-es, 4 szobás, étkezős, erkéryes, 2 halos. egész lűtéses, telefonos, 1986-ban épült család ház, szulerimel garázzsal, 1000 nm-es területen eladó. Irárryár 13,5 mR. Kód Cs 2Í2 (22421
Sáncban 2 család részére megfelelő, 120 nm-es. 4 szobás, 2 lürdoszobás, 2 konyhás család ház, garázzsal, péicével. mellékepübltel eladó. Irányár: 6,5 mFt Kód: Cs 213. (22422 K}_
Nk Kodály Z. ulcában 54 mes, 2 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, kp. lüléses, bmkamrás, p álapotu lakás eladó. Ár 1.5 mR. (25989
K)
Nk Űrhajós utcában 150 m terüblen kb. 100 m lakierütettel 3 szobás, nappalis, erkélyes, teraszos, egyedi gáztütéses, vizórás, redőnyös, telefonos pincés garázsos, jó állapotú társasházi lakás, beéplhelö padástérrel eladod Ar 6,5 mFl. (25590 K)_
INGATLAN
Kiskanizsán a Jakabkuti utcában teljesen felújított, kibővített, hosszú, 3 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5 mFt. Kétszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5 mFt. Kétszobás, összkomfortos lakást beszámítok a 2,2 mFt-ig. Cím a szer-
kesztőségben. (26158 K)_
Nk-n a Kisberki utcában 1+3 félszobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Tel.: 93/320-530. (26054 K)_
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 236 n.öl terület eladó. Tel.: 320-239. (25991
KJ_
Nagykanizsán családi ház és lakás el-adó. Érd.: 06/20/219-642. (25999 K)
Szepetneki családi házamat elcserélném Nk-i lakásra. Érd.: Hevesi úti Champion kutyaboltban. (26054 K)
1989-ben épült családi ház eladó Palin új telepen. Ugyanitt Förhinci telek is eladó. Érd.: Herkules 52. vagy a 315-342-
es telefonon. (26055 K)_
Bartók B. utcában 4. emeleti 2 szobás, egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.: 17 óra után a 318-882-es telefonon. (26057 K) 1+2 félszobás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 2,2 mFt + alatta garázs 600 eFt. Érd.: Nagykanizsa, Városkapu krt. 9/A. Szolnok Ferenc. (26131 K)
Nagykanizsán a Hermán Ottó utcában egyszobás, egyedi gázfűtéses, IV. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 17 óra után, 93/317-622 telefonszámon.
(26132 K) _
Gelsén felújított, 3 szobás családi ház eladó. Érd.: Gelse, Petőfi u. 48. Telefon:
360-337. (26133 K)_
117 nm-es, összkomfortos családi ház Nagykanizsától 15 km-re, Bocskán eladó. Irányár: 3,9 mFt. Érdeklődni: 18 óra után, Bocska, Ady u. 9. (26134 K)
Nagykanizsán a Zárda utcában 1 szobás, önkormányzati lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel nagykanizsai, önkormányzati garazon lakásra. Érd.: 16-19 óráig, Nk. Zárda u. 3. Fsz/4. Kel-lermann János. (26135 K)
Nagykanizsán az Eötvös téren 85 nmes, 3 szobás lakás szociálpolitikai kedvezménnyel 6,5 mFt-ért eladó. Tel.:
06/30/377-397. (26136 K)_
Nagykanizsán, Munkás úton 2 szobás, vízórás, összkomfortos, IV. emeleti, jó állapotú lakás eladó. Érd.: 93/324-185. (26137 K)_
Nagykanizsán, keleti városrészben Kodály utcai 10 emeletes házban 4. emeleti, 53 nm-es, központi fűtéses, vízórás, 2 szobás öröklakás eladó. Érdeklődni: 93/318-829. (26138 K) Eladó É-K-i városrészben 1+3 félszo-bás, 69 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás lakás. Érd.: 10-18 óráig, 317-137 telefo-
non. (26139 K)_
Nagykanizsán a Csengery utca elején régi típusú házban kb. 67 nm-es, gázas, telefonos lakás eladó. Ár: 2.950.000 Ft. Érd.: 93/334-206-os telefonszámon. (26140 K)_
Zalakaroson a fürdőhöz közel hétvégi ház + faépület betegség miatt, áron alul sürgősen eladó. Irányár: 3,3 mFt. Érd.: naponta 18-20 óráig a 320-805-ös tele-fonon. (26160 K)_
Nagykanizsán a Keleti v.részben 2 és félszobás, felújított lakás eladód. Érd.: 18 óra után: 316-713. (26161 K) Látóhegyen telket vennék kis házzal. Ajánlatokat a 322-615 telefonra kérek. (26162 K)_
GARÁZS
Nk-n a Városkapu krt-on 20 nm-es garázs eladó. Érd.: az esti órákban a 321-021-es telefonon. (26059 K)_
Belvárosi garázs hosszabb időre sürgősen kiadó. Ugyanott 2 személyes gyermek
szobabútor eladó. Érd.: 06-30/569-530-
as telefonon. (26061 K)_
Nagykanizsán az Űrhajós utcában 20 nm-es, aknás garázs eladó vagy elcserélhető Platán sor környékire. Tel.:
93/314-177. (26145 K)_
Nagykanizsán a Muskátli utcai garázssorban garázs eladó. Érd.: 17 óra után a 993/317-622-es telefonon. (26146 K)
JARMU
FORD Escort, gyári állapotú kifogástalan állapotban 120 000 km-rel eladó. Érd.: Tótszerdahely, Gasparich u. 14. Tel.: 93/383-736. (26062 K)_
VW Golf 3-as, \'94-es kiadású, 1.4-es, benzines eladó. Érd.: 93/312-523 telefo-non. (26147 K)_
Opel Astra \'94-es, 82 LE-s, 1.4 benzines eladó. Érd.: 06/60/467-726. (26148
K)_
Simson S51N felújított motorral eladó. Érd.: 16 óra után, Nagykanizsa, Csen-
gery u. 117/15. (26150 K)_
SKODA 105/79 üzemképesen jó motorral, javítandó karosszériával, műszaki nélkül 35 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 93/322-615. (26163 K)
ALBÉRLET
Bútorozott szoba reális áron kiadó egy hölgy + egy gyermek részére. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3/C. 2/9. Göncz. (26149 K)
BÉRLEMÉNY
Kiadó központi helyen 54 nm-es, két egymásba nyíló, utcafronti szoba. Tetszés szerint átalakítható, üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek. Ráfordított költség bérből levonható. Buszállomásra néző, világított reklámtábla elhelyezhető. Parkolás biztosított. Nagykanizsa, Báthory u. 8. Óvári Zoltán. (26008 K)
VEGYES
Üzembiztos nagykocsival fenyőfa-szállítást vállalok. Tel.: 93/371-324 vagy 06/60/364-215 telefonon, Nagyrécse,
Petőfi út 72. (25975 K)_
Antik bútorra vagy festményre cserélném egy hetes örökölhető üdülési jogomat Sopronban és Budapesten. Érd.: Telefonon az esti órákban: 93/323-257. (26002 K)_
Gyermekek német és magyar nyelv tanítását, korrepetálását olcsón vállalom. Érd.: 93/310-973-as telefonon. (26071
K)_
Ezüstfenyő karácsonyfának eladó. Nk, Csengery u. 46. Varga. (26069 K)
600 db 1-2 méteres lucfenyő eladó. Tel.: 93/334-176. Nk. Új Élet u. 18. (26141 K) _
A hirdetések megjelennek az INGATLANBÖRZE című kiadványban is
1997. november 21.
KANIZSA - sft**
31
Női fodrászat-kozmetika kiadó. Érd.: Nagykanizsa, Liszt F. u. 2/D. Tel.: 316-495. (26151 K)_
Ezüst- és normannfenyő kara\' csonyfának, 1,5-2 méteresek eladók. Érdeklődni a 93/318-491-es telefonon.
(26152 K)_
Eladó 700 db bontott francia cserép. Érd.: esti órákban, 312-313. (26153 K)
Szőlőoltvány értékesítés: 12 fajta csemege, 8 fajta fehér és 2 fajta vörös borszőlő. Orosz Sándor, Nagykanizsa-Palin lakótelep, Szarvas u. 3. Tel.: 318-
155. (26154 K)_
Perfekt horvát nyelvtudással fordítást, tolmácsolást vállalok. Tel.: 93/375-507.
(26164 K)_
11 hetes németjuhász kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók. Érd.: 06/20/615-
798 teleonon. (26165 K)_
Középméretű, bécsi, páncéltőkés zongora, faragásos, gyertyatartós eladó. Erd.: 06/20/615-798 telefonon. (26166 K)
l\'ARTNKRKURESO
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkodású férfi ismeretségét. Leveleket
...Inni; kutatásai után közismert az is, hogy a gyermek egyedi fejlődésében sajátos módon végigéli (cselekszi) mindazt, ami az emberi fajt változásának szakaszaiban jellemezte. (Molnár V. József)
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját, valamint érdeklődő ismerőseit a MŰVÉSZETI MŰHELY soron következő rendezvényére.
HOL? HELY KLUB és Art Mozi (Nagykanizsa, Sugár út 13.)
MIKOR? 1997. november 22-én (szombaton) 16 órakor
MI? MŰVÉSZETI MŰHELY
A GYERMEKRA1ZOK ÁTÖRÖKÍTETT ÜZENETE
Vetítettképes előadás és gyermekekkel együtt rajztanulás
Vendégünk: MOLNÁR V. JÓZSEF művészettörténész
Művészeti vezető: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ igazgatója
Animátorok: Ritecz Rita, a VTV Szerkesztő-riportere, Sajni Jolán, a VTV operatőre
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, lehetőség szerint a családok gyermekeiket rajzeszközökkel (ceruza, kréta stb.) hozzák el!
„Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154-re. (25914 K)_
Ha tartós kapcsolatra vágysz, várja válaszod egy 43 éves, kedves, értelmiségi nő. Leveleket „Megérzés" jeligére a Pf.
154-be várom. (26072 K)_
Csinosnak mondott 48 éves független hölgy, társaság hiányában megismerkedne, korban hozzáillő, jól szituált egzisztenciával rendelkező úrral. Levelet „Téli napsugár" jeligére a Nk. Pf. 154-re várok. (26123 K)_
60 éves, fiatalos, független férfi vagyok. Olyan hölgyek levelét várom 50-57 éves korig, akik függetlenek, káros szenvedélytől mentesek, élettársi vagy házasság céljából. Lakásom van. Leveleket „Szeretnélek" jeligére, Nk. Pf.: 154 címre kérek. (26142 K)_
26 éves, érettségizett, csinos lány megismerkedne érettségizett, csendes, szerény fiatalemberrel. Leveleket „Barátság" jeligére, Nk. Pf.: 154 címre kérek. (26143 K)__
43 éves, 168/65 értelmiségi nő társát keresi független, intelligens, vidám férfi személyében 50 éves korig. Leveleket „Próba-szerencse" jeligére, Nk. Pf.: 154 címr kérek. (26144 K) _
„alig-alig ismerünk valamit népünk művészetéből és sokszor azt is alaposan félreértjük. - Régen: közkeletű, közérthető nyelv volt a nép képzőművészete." (LÚKŐ GÁBOR)
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, valamint érdeklődő ismerőseit a ZSIGMONDY GALÉRIA soron következő rendezvényére.
HOL? Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola (HELY KLUB és Art Mozi - Nagykaiúzsa, Sugár út 13.) MIKOR? 1997. november 21-én (pénteken) 17 órakor MI? ZSIGMONDY GALÉRIA NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE FAFARAGÓ KIÁLLÍTÁSA Vegroszta Zoltán, Jerausek Gyula, Zsirai Károly, Báton Gyula, Má-tai József, Mónai Zsuzsanna, Marion Lajos és Csávás Sándor fafaragók közös kiállítása. Művészeti vezető: Csávás Csaba, a MÁV Művelődési Ház szakkörvezetője • Megnyitja: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központ igazgatója Közreműködnek: Szabó Melinda versmondó és Németh Ferenc hegedűművész
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
55 728
A legfrisebb adatok szerint jelenleg 55 728 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten huszonegy csecsemő született Nagykanizsán, ebből hél nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán tizenkettő polgár halálozott el, köztük nyolcan kanizsaiak voltak. A hét folyamán huszonegy fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, kijelentkezés nem volt. Hétvégén hat párt esketett az anyakönyvvezető, ebből hét fő nagykanizsai illetőségű.
^1
9900 ÜAfoUy^p*, iv^xaii-lí^da
HAZAK, LAKASOK, TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE: ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK. LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA. KARBANTARTÁSA: ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT: DÍJTALAN HIRDETÉS. DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, félig kész tetoterbeépltés¦ sel, 64 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz, IV emeletig. 2 szobás lakást beszámítok. Ára:
7,2 mFt. (24542 K)_
Eladó Galambokon 3 szintes. 270 nm-es csa ládi ház teljes berendezéssel, 5 szoba, nap pali, konditerem, mosókonyha, konyha-étke ző. spájz. 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna telefon, gáz van Berendezésekkel együtt 19
mFt. (24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.őMe-lek eladó, közművesítve: Irányár: 1,2 mFt. (24649 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig
(24633 K)_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó. 1 szoba, konyha, tusoló
Ára. 2.6 mFt. (23989 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképűletek. Ára: 2.6 mFt
(23990 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-
rázs. Ára: 2,9 mFt (23992 K)_
Zalakaroson szőlő gyümölcsössel 2166 nmen pince az átalakításhoz építési engedély
Ára: 2.1 mFt (23993 K)_
Munkás üti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára:
530.000 Ft. (24992 K)_
Csapi öreghegyen panorámás telek eladó, 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, űj téglapincé-
vel. Ára: 1.1 mFt. (25064 K)_
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re, 700 n-öl területen, 500 nm-es télkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár:
14.000.000.-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl területen. 72 nm-es családi ház, földszint 2 szoba, nappali fürdő, WC. spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4,6 mFt.
(25067 K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szóló, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szo-
ba, terasz. Ára: 3.6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n.öl eladó. Ára: 1,2
mFt, (25186 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó, 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó. Ára: 1,65 mFt. (25433 K) Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es, 2 erkélyes, vizórás, felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll. emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2.3 mFt.
(25315 K)_
Galambokon 1160 n-öl gyümölcsös, 1500 db fenyővel, közművesítve eladó. Ára: 1.2 mFt. (25549 K)_
Eladó Nk-án a Csengery űton 70 nm-es. I. emeleti. 2,5 szobás lakás, egyedi fűtés, redőny, telefon van (tégla épület). Ára: 4.2 mFt Minden megoldás érdekel. (Cserelehe-
tőség). (25188 K)_
Nagykanizsán a belvárosban családi ház, 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó.
Ára: 5.1 mFt (25314 K)_
Zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba,.előtér, konyha. 1,8 mFt-ért eladó. VIz, villany, van. (25550
K]_
Eladó Miháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba, konyha, terasz, pince. Ára: 4 mFt. (25556 K) Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es. I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, étkező, fürdőszoba. Ára: 3,5 mFt.
(25617 K)_
Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.öl telken 3 éves, bepucolatlan, 110 m családi ház Nappali, ebédlő, WC, fürdő, spájz, melléképületek, terasz. Vegyes kazántűzelésű Ára:
3,5 mFt. (25618 K)_
Zalakaroson 1200 n.öl telken, a főutcában ház eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba, el-
ószoba. Ára: 7,2 mFt. (25981 K)_
Nagykanizsán a Rózsa út 15. alatt 2 szobás, vizórás. bútorozott lakás kiadó. Rezsl+20.000
Ft/hó. (25982 K)_
Balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen tapétás, 15 nm-es nappali, étkező, konyha, terasz, WC, fürdő. Emeleten 2 szoba, erkély. WC. mosdó. 15 nm-es, melléképület. Gáz az udvarban. Ára: 4 mFt.
(26036 K)_
Nk-n a Munkás úti garázssoron garázs kiadó.
(26037 K)_
Balatonfenyvesen 386 nm-es telken 52 nm-es lakás eladó. Telefon van. Ára: 4.3 mFt.
(26038 K)_
Fenyvesen 53 nm-es felújított kúlönbejáratú villa eladó 180 n-öl telekkel. Ára: 4,8 mFt,
(26039 K)_
B.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-es.
Ára: 3.8 mFt. (26039 K)_
Nagykanizsán a Kodály Z. úton 2 szobás. 49 nm-es lakás eladó. Ára: 1.8 mFt.
(26040 K)_
B.mária alsón villa eladó 100 nm-es társasház tele. 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdő. WC. mosdó Ár.: 3,3 mFt. (26041 K)_
Szentgyőrgyvári hegyen 850 n-öl szőlő, gyümölcsös, kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolók. Villany, fúrtküt van. Felszerelés-
sel együtt 650 eFt. (26042 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi úton I. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ára: 2,2 mFt.
(26043 K)___
Keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített
telek eladó. Ára: 1 mFt. (26044 K)_
Nagykanizsán csendes helyen kétszintes, 74 nm-es lakás eladó. 2 szoba, nappali, fürdő. konyha, spájz, WC. Ára: 4.5 mFt. (26130 K)
32
KANIZSA - 0fe«f
1997. november 21.
ÉLETMÓD -ÉLETVITEL-FEJLESZTÉS
Múlt héten szombaton került sor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége Zala Megyei Tagszövetsége szervezésében a „Nagykanizsai cigányok életmód- és élet vitel-fejlesztő programjának második rendezvényére.
A reggeltől kezdődő előadás-folyamban neves nagykanizsai szakemberek szóltak az egészséges szexuális kapcsolatokról, a nemi betegségek elleni védekezés lehetőségeiről, a drog veszélyeiről, a káros szenvedélyek elleni védekezés módszereiről.
A résztvevők előadást hallgathattak meg az alapvető környezet-, lakás- és személyi higiénia kérdéseiről is.
KANIZSAI NÉZELŐDÉS VI.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./t\'ax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 22-én 20 órától: KATALIN-
BÁL
Zenél a Maros família
- 22-23-án „KANIZSA EMLÉKÉRMEK" ÉS A „MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK" VÁNDORGYŰLÉSÉNE KEMLÉKÉRMEI - kiállítás A MÉE nagykanizsai cso-. portjának rendezvénye
- 26-án 17 órakor: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM
„A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI" Előadó: Horváth Jenő, a Közép-Dunántúli Természetvédelmi igazgatóság munkatársa
MULTAT TALÁLVA
PIARISTA KÁPOLNA
A Sugár út (Vöröshadsereg útja, Szent István sugárút, Sugárút) és Királyi Pál utca sarkán található a piaristák házikápolnája, a Szent Imre Plébánia Kápolna. Vécsey Barnabás építészmérnök tervei alapján épült. Az indulótőke Juck Béla pacsai plébános ötszáz pengős hagyatéka volt. 1934. december 8-án dr. Rott Nándor veszprémi püspök szentelte fel, a város diákjainak ajánlva a kápolnát.

-- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
KANIZSA MŰSOR
NOVEMBER 22. SZOMBAT
17 óra: Erzsébet-napi bál az Erkel F. Olajipari Műv. Házban
18 óra: Balczó András olimpiai és világbajnok öttusázó élménybeszámolója a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
20 óra: KATALIN-BÁL a IISMK-ban (zenét a Maros família szolgállatja)
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Az őserdő hőse
Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák
NOVEMBER 23. VASÁRNAP Apolló mozi: 16. IS és 20 óra: Az őserdő llőse
Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák
NOVEMBER 24. HÉTFŐ Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra; Az Őserdő hőse
Stúdió mozi: 18.15 óra: Hulláintörés C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra:
Hírek; - Sporthírek; - Látszög - ifjúsági műsor; - Celeste argentin (iüusoru-zat (29. rész); - IRÁNYTŰ - gazdasági magazinműsor; - FELEL A KORMÁNY
NOVEMBER 25. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az őserdő hőse
Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák C2:es kábelen KANIZSA TV: 17 órától: Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
NOVEMBER 26. SZERDA
17 óra: Egészséges életmód - Kovács Imre természetgyógyász előadása az Erkelben
17 óra: ,j\\ Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti ériékei" címmel előadás a HSMK-ban (Humánökológiai Szabadegyetem)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az őserdő hőse
Stúdió mozi: 18.15 óra: Vad éjszakák C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: -MOZAIK - szórakoztató magazinműsor telefonos játékkal; - Sport; - JELKÉP
NOVEMBER 27. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: The
Peaceniaker Stúdió mozi: 18.15 óra: Con Air - A fegyencjárat
C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: -HÍREK: PALETTA - kulturális hírműsor; Rendőrségi hírek, információk; - TERMÉSZETÜNK - természetvédelmi magáz üu n űsor; - RÉGIÓ
NOVEMBER 28. PÉNTEK
17 óra: Károlyfi Zsófia festő kiállításának megnyitója az Erkelben
18 óra: Auróra koncert a Kodály Zoltán Műv. Házban
18 óra: Ludvig Zoltán festőművész kiállításának megnyitója a HSMK-ban
18.30 óra: Irodalmi Kávéház az Erkelben. Bemutatkozik: Károlyfi Zsófia
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: The Peaceniaker
Stúdió mozi: 18.15 óra: Con Air - A fe-gyencjárat
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Szálában Attila. Titkárságvezető: Benuze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia, Külső munkatársak: Balogh László, Bodor Béla, Deregi László, Horváth Ilona, Horváth Zoltán, Mészáros Bálint, Szirovieza Miklós, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhal, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u, 1, Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető\' igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
KÖZLEKEDŐ AUTÓ A LEVEGŐT SZENNYEZHETI, PARKOLÓ AUTÓ A ZÖLDFELÜLETEKET TEHETI TÖNKRE - HANEM FIGYELÜNK ODA!
Talán az első gyertyagyújtáskor gondolunk először a közeledő ünnepekre. Talán advent első napján jut eszünkbe először, hogy összegezni kezdjük a lassan eltelő évet: mi történt az elmúlt hónapokban, mit tettünk jól s rosszul. S eszünkbe jut az is, vajon mi vár ránk a következő esztendőben.
Most valaminek az eljövetelére készülünk, és nem csak a szó vallási értelmében.
Az advent első nyomai már az V. században fellelhetők, általánosan a VI.-ban terjedt el, mai formájában pedig VII. Gergely pápa (XI. század) rögzítette. A naptári év szerint András napja - november 30. - a téli napforduló időpontja, az advent kezdete, pontosan az apostol ünnepéhez legközelebb eső vasárnap, és december 24-ig tart.
lelképesen adventi koszorúval köszöntjük a kará-csony-várás időszakát, melyeket már a XIX. században készítettek. Az ötlet egy hamburgi lelkésztől, Johann Wicherntől származik, aki 1860-ban otthonában egy hatalmas fenyőkoszorút függesztett a meny-nyezetre, s 24 gyertyát állított bele - minden adventi napra egyet. Az idők folyamán ez a szokás annyiban módosult, hogy az adventi vasárnapoknak megfelelően négy gyertyát helyeznek a koszorúra.
Keressünk a lakásban egy helyet, ahová mi is felakasztjuk vagy kitesszük a koszorút. Készüljünk az 1997-es esztendő méltó búcsúztatására, az év legszebb ünnepére. Karácsonyra. Jár ez nekünk.
H. 1.
(Az ünnepekről részletesen a 17. oldalon olvashatnak olvasóink.)
VÁSÁRCSARNOK - ENGEDÉLYEK?
Eddig tíz vállalkozó adta be kérelmét a kanizsai vásárcsarnokban található üzletének működési engedélyére vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára. Mint azt dr. Horváth Lászlónétól megtudtuk, a tíz vállalkozó kérelmével az épület használatbavételi engedélyének megérkezésé-
ig érdemben nem tudnak foglalkozni, azokat egyelőre iktatják.
Mint azt Tálos Tamástól, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal munkatársától megtudtuk, a vásárcsarnok használatba vételi engedélyének megadásához továbbra is hiányos a benyújtott kérelem. Az ügyintéző nem volt hajlandó elárulni lapunk érdek-
lődésére, hogy konkrétan milyen feltételeknek nem felel meg a kérelem, de közölte, több szempontból is hiányosak a mellékelt iratok. Az engedély várható megadásának időpontjára határozott választ nem tudott adni, mint mondta, lapunk megjelenésének időpontjában tudná talán ezt a választ megadni.
MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN
ÁRA: 35 Ft
DÉL-ZALAI HETILAP
Nagykanizsa. Tere u. 3.
Telefon/fax:
(93)312-305
ALAPÍTVA:
1989.
IX. évfolyam 48. szám 1997. november 28.
ÚJRA ANTIGONÉ BALÁZSOVITS KANIZSÁN
Számos, azóta híressé vált szereplője volt a harminckét évvel ezelőtt bemutatott Antigonénak, de közülük csak egy, Balá-zsovits Lajos maradt a világot jelentő deszkákon, régi emlékeiről kérdezte őt lapunk telefonon.
- Miként emlékszik vissza a harminckét évvel ezelőtt történtekre?
- Nagy örömmel és nosztalgiával gondolok vissza a Nagykanizsán töltött időszakra, a diákéveimre és különösen a Harkány László vezette diákszínpadra.
- Befolyásolta-e ez az időszak az ön későbbi pályaválasztását?
- Azt hiszem, Nagykanizsa teljes kulturális élete hatással volt arra, hogy én a színészi hivatást választottam. Első találkozásom a színpaddal még az általános iskolás évek alatt történt, hiszen a Zrínyi Miklós Általános Iskolában abban az időben minden évben bemutalásra került egy-egy színdarab, mesejáték. Nem gondolom, hogy konkrétan az Antigoné színrevitele, hogy Kreón szerepének eljátszása irányított volna erre a
pályára, de a jól működő diákszínpad, és a városban adódó egyéb megmutatkozást lehetősé gek befolyásolták a döntésemet.
- Emlékszik még arra, hogy már abban az időben is sztárként ünnepelték Önt?
- Én azt hiszem, nem volt ebben semmi különös. Ha egy diák bármiben - legyen az sport, vagy valamely tantárgy - eredményeket ér el. versenyeket nyer. ha az iskolai élet bármely területén kiemelkedik társai közül -. és ez lehet, mint az én esetemben színjátszás is -. bizonyos értelemben sztárrá, ünnepelt egyéniséggé válik.
- Mi volt az ön számára a legnagyszerűbb élmény?
- A diákszínpad hozzájárult ahhoz, hogy egy emberi közösség, adott esetben az iskolai jobban működjön. Nemcsak szórakozási lehetőség volt a színház, a színjátszás, hanem egy műhely, ahol emberhez méltó dolgok születtek. Az emberek abban az időben még nem vonultak el. voltak közösségek.
Lapunk IS-19. oldalán további írások olvashatók a harminckét éve bemutatott, és a december 5-én bemutatásra kerülő Antigonéval kapcsolatban.
NYUGDÍJASHÁZ
A közgyűlési rendeletet követően nem változott számottevően az érdeklődők létszáma - tájékoztatta lapunkat dr. Nemesvári Márta, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője. Mint elmondta, november huszadikán újabb megbeszélést tartottak az érdeklődők számára - ezen számos nyugdíjas jelent meg. Pontos számot nem tudott az osztályvezető közölni, a jelentkezők fele szinte folyamatosan cserélődik, ebből huszonnyolc-huszonkilenc lakásra stabilan szükség van.
HAJLÉKTALAN
SZÁLLÓ
NŐKNEK
Lapzártánk után döntött a közgyűlés azon kérelem sorsáról, melyben női hajléktalan szálló alakítására tesz javaslatot a Vöröskereszt helyi szervezete. A szervezet felvállalná hajléktalan nők számára átmeneti szállás kialakítását. Ennek megvalósítására a Kórház utca 5. szám alatti ingatlant látnák legmegfelelőbbnek, mely birtoklására vonatkozóan nyújtották be kérelmüket a kanizsai önkormányzat felé.
( KANIZSA - Siytttoáyc üiéáeá, )
1V97. nov«mber 28.
PER/PATVAR Dr. Varga Endre tanácsai
K. F. levélírónk kölcsönadott egy nagyobb összeget, amit az adósa nem fizetett meg határidőre. Ezt követően az adóssal szemben fizetési meghagyás kibocsátását kérte ami ellentmondás hiányába jogerőre is emelkedett. Olvasónk kérte a végrehajtást A végrehajtó erre közölte, hogy az adós munkanélküli és segélyéből a követelés nem hajtható be. Tájékoztatta Olvasónkat, ha fizet 5500 forintol megpróbálja a behajtást Ezzel kapcsolatban kérdi olvasónk, hogy a végrehajtó jogosult-e előleget kérni, továbbá az adós munkanélküli segélyből miért nem akarják tartozását behajtani.
Az 1994. évi LUI. törvény (Vht.) jelentősen megváltoztatta a bírósági végrehajtás rendjét azzal, hogy bevezette az önálló bírósági végrehajtó intézményét. Ez alapján a végrehajtók mintegy vállalkozóként végzik a végrehajtói munkát, így a behajtással felmerülő költségek megtérítésére is joggal tartanak igényt (természetesen a törvény szabta keretek között).
A Vht. 34. § (1) bekezdése szerint a végrehajtás során felmerülő költséget - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. A végrehajtó ennek a rendelkezésnek az alapján joggal hívta fel olvasónkat a
költségek előlegezésére. Ha a végrehajtás sikeres az előlegezett költség is megtérül az adós vagyonából.
Helyesen tájékoztatta olvasónkat a végrehajló arról, miszerint munkanélküli segélyből a követelés nem hajtható be. A Vht. 72. §-ban foglaltak alapján a munkanélküli segélyből csak a tartásdíj és a jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási juttatást lehet levonni.
Gyakorlatilag egy követelés végrehajtását csak akkor érdemes megelőlegezni, ha az adósnak van olyan végrehajtás alá vonható ingósága, ingatlana amely előreláthatóan a tartozáson túl a végrehajtás költségét is fedezi.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Regionális NAT-napok néven rendezvénysorozatot indított, hogy a Nemzeü alaptanterv bevezetésének finisében lehetőséget biztosítson a szülőknek, pedagógusoknak, iskolafenntartóknak a felmerülő problémák megvitatására.
A rendezvénysorozat keretében a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Zala Megyei Pedagógiai Intézet és a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium közreműködésével 1997. december 10-én NAT-napot szervez a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
PROGRAM
10.00 óra Megnyitó
Tájékoztató előadás a MKM, a ZMPI, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város és a B.L.G. vezetői részéről
11.00 óra Fórum az iskolaigazgatók,
iskolafenntartók számára 14.00 óra Az MKM sajtótájékoztatója az országos és a helyi sajtó képviselőinek 17.00 óra Rendhagyó szülői értekezlet. A minisztérium képviselői tájékozatót tartanak az iskola szülői munkaközösségek, iskolaszékek képviselőinek. A tájékoztató után fórum a szülői értekezlet résztvevőinek. A regionális NAT-napon hozzáférhetők lesznek a NAT-tal kapcsolatos információk és adatbázisok. A rendezvényen tankönyv-, taneszköz- és Internet-bemutató segít eligazodni a NAT-tal kapcsolatos információk között.
SE
Északkeleti lakótelep
Mint ismeretes, közgyűlési határozat döntött az északkeleti városrész további út- és közműépítési munkálatairól. A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott 12 milliós pályázati kérelemmel szemben csak 3 milliós támogatást kapott az önkormányzat. A kivitelezői munkálatok jelenleg pályáztatás szakaszában állnak.
Családi Iroda átszervezése
A közgyűlési határozat értelmében megtörtént a Családi Iroda, mint önkormányzati intézmény megszűntetésével járó átszervezése. A jogutód nélküli megszűnéssel járó munkáltatói feladatokat a Művelődési Osztály elvégezte, a dolgozók közalkalmazotti munkaviszonyának megszűnéséről az érintetteket kiértesítették. Járandóságaik kifizetésére a szükséges intézkedéseket megtették.
* * *
Gépészmérnöki képzés
Mint ismeretes, a Közgyűlés felhatalmazta a Cserháti Sándor Szakközépiskola igazgatóját, hogy Gömbös József vállalkozóval szerződést kössön önköltséges alapon működő felsőfokú gépészmérnöki képzés helyének biztosítására. Ezt követően Janzsó Antal igazgató és Gömbös József a megállapodást megkötötte.
* * *
Közigazgatási per
Október tizenhetedikéi határozatával megszüntette a Zalaegerszegi Városi Bíróság azt a pert, melyet a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal kezdeményezett a nagykanizsai önkormányzat egyik - összeférhetetlenséggel kapcsolatos -határozata ellen. Mivel ezt a határozatot a Közgyűlés visszavonta, a per megszűnése ellen a Közigazgatási Hivatal nem fellebbezett, így az november 7-én jogerőre emelkedett.
KATONASZÖKEVÉNYEK ÉS BETYÁROK
Dél-Zala sűrű erdeivel, mocsaraival nagyszerű rejtekhelyet nyújtott a betyároknak. Hajdani létüket, tevékenységüket, garázda és tolvaj cselekedeteiket a közbátorság érdekében alkotott törvények bizonyítják. Jobbágyok, pásztorok, kanászok, juhászok védelme alatt éltek, s a betyár gyűjtőfogalom az ő tudatukban szegénylegényeket, haramiákat, zsiványokat, gonosztevőket, útonállókat, tolvajokat és menüsöket egyaránt jelentett.
A Kanizsa korcsmáiban gyakran elhangzó „belváros gyerek" jelző dicséretes emberi magatartást jelzett A tizen kilencedik század elején az útonállás napirenden volt Felszámolására dragonyos ezredeket vezényeltek ki, pandúrok ezrei álltak csatasorba. Különösen Becsehely községet figyelték, amelyiket csavargó, rejtegető részeknek tartották. Tóth János itteni csikós nevét jegyezték Te! a krónikák, aki menedékhelyet adott Babics Józsefnek, kora híres betyárjának. Babicsot pőrében az ifjú Deák Ferenc vódie. A fennmaradt „halálbüntetés elleni" védőbeszédéből tudjuk, hogy a társadalom bűnéül rója fel a zsiványok cselekedetelt, hosszasan ecsetelve, hogy az okokat kel. tett volna megszüntetni, hogy ne szülessen eleve „betyárnak a szegénység", Babics mellett ezen a vidéket* megfordult Molnár Mihály, Kámán Mis-ka. Szőke Ferenc, Nyúl Ádám, valamennyien szökött katonából lettek zsivánnyá, közülük többet a ../.abari csárdában" (Zalaszabar!) fogtak el. Kisebb értékek eltulajdonítása miatt pálcaütésekkel büntették őket, kit húszra, kit hatvanra méretezve. A jobb érzésű arak is elismerték, hogy ezek a legények szükségből váltak haramiává, hiszen a katonasorstól való Telelem: a kegyellen fegyelmező eszközök, a vesszőfutások, az idegen érdekek szolgálata - amely sokszor életfogytiglan tartott - nem biztosított a falusi szegénylegények számára valami fényes holnapot
Büki Erzsébet
1997. november 28.
I
KANIZSA-^tó**
I
BŰNMEGELŐZÉS
AUTOTOLVAJOK
Szinte nem telik el hét anélkül, hogy ne okoznának városunk valamely lakójának problémát gépkocsitolvajok. Az általuk okozott károkról, velük szembeni lehetséges védekezésről beszélt Horváth István őrnagy, bűnmegelőzési csoportvezető:
- Magyarországon évente húszezer gépkocsit lopnak el vagy törnek fel, s mintegy százezer gépjárművel kapcsolatos bűncselekményt követnek el. Jelenleg mintegy ötvenezer gépkocsit köröznek Csak az elmúlt három hét alatt három gépkocsit loptak el (EWF^fló Lada, GHR-875 Ford Escort, EFV-560 Lada). A helyszínek abszolút változatosak voltak a Zemplén utcától a Papp Simon sétányig mindenfelé veszélyben vannak az őrizetlenül hagyott gépkocsik.
HELYSZÍN, MÓDSZER
- Általában a sötét, megvilágítatlan területeken lévő gépkocsik a legveszé-lyeztettebbek Maga a módszer szinte már hagyományosnak mondható, vagy egy tárgyal, vagy simán könyökkel egy pillanat alatt beütik a gépkocsi oldalsó vagy hátsó ablakát, s onnan kiemelik a kiszemelt tárgyat. Például a Bajza utcában és a Sörgyár előtti parkolóban ügyködtek a tolvajok de ugyanígy a Zrínyi utcai parkolóban is kárt vallott egy tulajdonos. Jól látszik, hogy Kanizsán a legjelentősebbek a gépkocsihoz kapcsolódó bűncselekmények Ezeket a bűncselekményeket általában éjszaka, „csillaggarázsban" tartott gépkocsik kárára követik el. Nagyon kell figyelni, kedvenc módszerük a gépkocsitolvajoknak a riasztó többszöri beindítása, melyet a tulajdonos - mivel nem lát senkit, úgy véli,
elromlott - kikapcsol. S abban a pillanatban szabad a pálya...
VÉDEKEZÉS
- Egy kis odafigyeléssel milliós értékeket lehet megmenteni. Ha nincs riasztó, vagy túl egyszerű a védelem, esetleg központi záras a gépkocsi, veszélyben van! Azok a bandák, melyek a lopott gépkocsik értékesítésére szervezkedtek éppen ilyen gépkocsikat keresnek, hiszen ezeket a legegyszerűbb eltulajdonítani. Egy felkészültebb autótolvajnak nem jelent gondot egy egyszerű, hagyományos rádió távira-nyításos riasztót kinyitni, a központi zárat feltörni. Ezekre jellemző egyébként, hogy egy erősebb ütésre már nyílnak is... Néhány másodperc alatt ki lehet emelni az ülésen felejtett értékeket, rádiót, cd-t kiszerelni. Ezért soha ne hagyjunk értékeket a gépkocsiban, de még iratokat, pótkulcsot sem. Ahol lehet, nehezítsük meg a tolvajok esélyeit, ezt látva ők is inkább békén hagyják az autót, s könnyebb préda után néznek! Mindig ellenőrizze a kocsi bezárt állapotát, még akkor is, ha csak pár percre hagyja magára az kocsit. Lássa el kocsiját elektronikus és mechanikus védelemmel egyaránt. Nagyon sok kocsihoz oda sem mennek, ha látják a villogó piros fényt! Ezt kombinálva egy jól látható kormányrögzítő mechanikával, jelentősen elveszi kedvét az esetleges tolvajnak Soha ne árulja el, még szervizben sem a riasztó kódját, erre is volt már példa, hogy visszaéltek az adattal. Lehetőleg kódolt rádiót használjon, vagy levehető előlapos legyen. Garázsát is lássa el riasztóval!
A legtöbb pártnál elindult a
jövő évi országgyűlési képviselői választások kampánya. Megkérdeztük az utca emberét: 1. Tudja-e, ki az ön országgyűlési képviselője? 2. Ismeri a pártok jelöltjeit? 3. Ön kit jelölne országgyűlési képviselőnek?
Kocsis Erzsébet: 1. Göndör István, a szocialistáktól. Nem tudom, kik lesznek a jelöltek, de gondolom, ugyanazok, mint legutóbb. 3. Senkit, úgysem csinálnak semmit.
Varga Attila: 1. Göndör István. 2. Göndör meg Tarnóczky biztos indulnak. 3. Ha lesz Fidesz jelölt, biztos, hogy őrá fogok szavazni.
Bai Lászlóné: 1. Nem tudom, nem foglalkozom politikával. 2. Fogalmam sincs. 3. Magamat, rám férne a képviselői fizetés.
Varga Istvánné: 1. Talán a Tarnóczky? Őszintén szólva nemigen érek rá politizálni. 2. Nem tudom, kik lesznek a jelöltek. 3. Akárkit, akiről biztosan tudnám, hogy tesz is valamit az emberekért.
Szabó József: 1. Göndör István, az MSZP-tól. 2. Miért, már megvannak? 3. Komolytalanul magamat. Komolyan véve viszont elsősorban olyan embert, aki cl tudna végre valamit érni a város, az emberek, a térség érdekében. Például el tudná intézni az M7-es, meg a logisztikai központ ügyét is.
K. I.: 1. Én úgy tudom, még mindig a Göndör Pista. De az is lehet, hogy tévedek. 2. Hát látja, nem tudom, a régi azért volna jó,
mert az már bejáratos a dolgokba, nem kéne újból kezdeni neki mindent. Az új meg lehet, hogy az újakkal jobban szót értene majd. Név szerint én senkit nem tudok ajánlani. 3. Nem tudom, de ez nem is az én dolgom.
H. L-né: 1. Én meg nem mondom magának. Az én ügyemet soha el nem intézte, nem is tudom, hol kellene keresnem, de a lányom múltkor azt mondta, hogy valami régi pártember. 2. Én senkit. Engem idegesít ez a sok országgyűlésesdi, a tévében látom, sose csinálnak semnüt, hát szükség van erre? 3. Én nem értek ehhez.
B. I.: 1. Göndör István, az MSZP jelöltjeként jutott be. 2. A Tarnóczky Attilát. Ő már volt képviselő, tudja is mit kellene tenni, lehet, hogy jobban, mint a mostani. Persze az is lehet, hogy nem a mostanin múlik, mi lesz Kanizsával. 3. Én nem tudom, kit jelölnek a pártok, de jó lenne, ha egy kicsit összebeszélnének, mert nem lenne jó, ha kihagynánk megint azt a lehetőséget, ami az előző választásnál adódott, hogy listáról és egyéni körzetből több képviselője is legyen a városnak.
H. T.: 1. Én nem tudom, ki képviseli a várost. Lehet, hogy senki. 2. Fogalmam sincs, én nem értek ehhez. 3. Ez a pártok dolga.
K. G.: 1. Göndör István. 2. Marton Istvánt javasolnám. 3. Én erre nem tudok válaszolni, nem vagyok egyetlen pártnak se tagja, a belső ügyeiket pedig nem kötik az orromra, de már biztosan készülnek a választásokra.
VONSZOLÓDUNK
Az ifjú anyuka valóságos bűvészmutatványt végzett. A babakocsiból kiemelte apróságát, behajlított jobb karjára ültette, amit egy tele szatyor már enélkül is megterhelt, majd balkezével passzentre összecsukta a járművet, és úgy indult felfelé a lépcsőkön. A szűk, meredek feljáró megizzasztotta, de végül is erőfeszítését siker koronázta. A kocsit a lépcső tetején lévő alig egy négyzetméteres kis pihenőben hagyta, azután belépett. Soha
nem találnák ki, ha nem írom le, hogy hová. A Szarvas gyógyszertárba.
Volt alkalmam már többször is megfigyelni, hogy a város jelenlegi központi gyógyszertárának a szerepét betöltő intézménybe milyen faramuci módon lehet bejutni. Idős, vagy mozgásukban korlátozott emberek vonszolódnak fel és le, csomagokkal megpakolt vidékiek oldalaznak, ha éppen a lépcsőkön találkoznak egy másik pácienssel. Sokan - mikor magya-
rázni kezdtem az okokat - nem is igen értették, hogy a régi igazán jó helyű, ideális megközelítésű gyógyszertárból miért lett műszaki áruház.
És ezt miért így építették? -kérdezték.
Miért is?
Amikor a Rozgonyi 1. szám alatti épület felújítása megkezdődött, a tervezők bizonyára maguk sem igen tudták, hogy mi célt is fognak szolgálni a hajdani lakásokból utcára nyitott helyiségek. Elsődlegesen irodának szánták az amúgy jó fekvésű tetszetős házat. Ennél az épületnél is pont fordítva történt minden: először ter-
veztünk, aztán építettünk, majd megpróbáltuk elsózni, s végül eladtuk a nem éppen funkciójának megfelelően kialakított helyiségeket. Vagyis gyógyszertárat adtunk át ott is, amit nem annak építettünk. S hogy az egészségügy eme bázishelyét egészségtelenül lehet megközelíteni? Fontos ez? A beteg úgy is felmászik, ha szükséges van arra a fránya gyógyszerre. A helyzetet az sem menti, hogy a gyógyszertár személyzete igen szíves, kedves, a hely maga pedig nyugalmat sugároz, csinos, sőt egyenesen elegáns.
Büki Erzsébet
( KANIZSA - Ö«6ön*uuun*t )
1997. november 28.
Ülésezett az önkormányzat
A napirend meghatározása után Tarnóczky Attila napirend előtti felszólalásával vette kezdetét a kanizsai közgyűlés soros ülése. A képviselő Blróné Kopár Adrienne kiállításának Kanizsa hímevét emelő hatásáról ejtett szót. Ezt követően Papp Ferenc az Indiánvárban felújítási munkálatokat vállalóknak mondott köszönetet.
Első napirendi pontként a lezajlott határidejű határozatok teljesítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót tárgyalta meg a testület. Marton István arra kérdezett rá, hogy az Arany János utca meghosszabbításában az Archi-tekt GM által vállalt munka nem teljesítése mekkora terven felüli költséget okozott, valamint mennyibe\'fog kerülni a város számára Király u.-Zrínyi úti körforgalom megvalósításának egy évnyi elhúzódása.
Rost János az Architekt GM működéséről szóló kérdéseire kapott válaszra reagálva kifejtette: akár per útján is vissza kell kapnia a városnak a GM által okozott kárértéket. Tüttő István szerint minden kárt vizsgálnak, mely az önkormányzatot érinti. Közölte: az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytat a kanizsai beruházások ügyében, ennek keretében is várható az esetleges felelősök megnevezése. Mint mondta, természetesen kötbérigénnyel fordulnak a GM felé.
Tarnóczky Attila szerint a logisztikai központ ügyében hozott kedvező döntés után végig kell gondolni a város jövőbeni beruházási stratégiáját. Szót emelt továbbá a Vasemberház felújításának időpontja miatt is, mint. elmondta, a jeges időkben elkészített munkálatok nem biztos, hogy kibírják az idő próbáját.
Tüttő István polgármester válaszában kifejtette: külső befektetőket keresnek a jövőbeni beruházások megvalósításához, bár kellő forrás nélkül túl sok feladatba nem szabad belevágni.
Kelemen Z. Pál a kórház adóságállományának számszerű összegére kérdezett rá, majd kétségeit fejezte ki a kórház „A"-épület bontásával kapcso-
latban. Erre válaszolva Tüttő István nem kívánt pontos számot mondani, de az adóságállomány több mint száz-mi II i<> forintot tesz ki.
Dr. Csuhai Iván megdöbbentőnek nevezte a polgármester által Architekt GM-ügyben Röst Jánosnak adott válasz tartalmát. Javasolta, hogy a szóban forgó vállalkozást a jövőben minden önkormányzati pályázatból zárják ki. A polgármester szerint a közbeszerzési törvény értelmében mindenki indulhat nyilvános pályázatokon, a javaslatot az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottságnak kell megtárgyalnia. Marton István emlékeztetett arra, hogy a közgyűlés egy korábbi határozatában bizonytalan határidőre tolta ki a Rozgonyi 1. sz. alatti épület beruházásának felülvizsgálatáról szóló határozatának végrehajtását. Kérdése, hogy mikor történik ez meg, s az érintettek mikor számolnak be a közgyűlésnek a keletkezett károkról, valamint az esetleges felelősségrevonásról. Tüttő István ezt december 9-re ígérte. Ezt követően a polgármesteri beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Magyar József interpellációjával folytatta munkáját a testület. A képviselő a Részletes Rendezési Terv anomáliáiról szólva hívta fel a figyelmet a Fő utcai AFESZ-udvarban végrehajtott engedély nélküli rekonstrukcióra és építkezésre. Mint mondta, ez az eset is arra ösztönzi a város lakosságát, hogy engedély nélkül építkezést folytassanak. A képviselő szerint teljesen feleslegesek az építkezések felügyeletével megbízott szervek, ha azok nem képesek elvégezni rendesen a munkájukat. így a most előállt helyzet szerint a kérdéses udvarról egy Sugár utcai lakóépületbe folyik minden esővíz. Minthogy a műszaki osztály is felelős mindenért, ami Nagykanizsán történik, kéri őket, járjanak el a kérdéses ügyben.
Rövid szünet után Tüttő István polgármester köszöntötte Kanizsa partnervárosa, a finnországi Salo delegációját, köztük Reino Breilin polgármestert. Mindkét polgármester szívé-
Eldőlni látszik a logisztikai központ ügye
Hétfőn délután Kanizsán tartotta kihelyezett ülését a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács. Az ülés -Kanizsa számára nagy fontossággal bíró - kérdése a megyében létesítendő logisztikai központ ügye volt. Mint az ülésen Nagykanizsa városát képviselő Tüttő István elmondta, ezúttal megegyezés született a tanács-
ban. Ennek következtében Nagykanizsa városát támogatja a testület a logisztikai központ elhelyezésére benyújtott pályázaton. Mint a polgármester elmondta, nagy a valószínűsége, hogy a pályázatot értékelők nem bírálják felül a Megyei Területfejlesztési Tanács saját területén hozott döntését.
lyes szavakkal üdvözölte egymást, kifejtve a két város, és a két nemzet jó kapcsolatának, hagyományainak jövőbeni folytatásának szükségességét.
Ezt követően az önkormányzat idei költségvetésének I-Dl. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót vitatta meg a testület.
Dr. Baranyai Enikő szerint méltánytalan lenne, ha az ügyeleti gépkocsi, számára készülő garázs meg nem építése esetén a felszabaduló pénzösszeg más területre kerülne át, mikor az ügyeleti gépkocsi mind korában, mind típusában elavultnak minősíthető és lecserélendő.
Gépkocsiról szólva, a képviselőnő arra is rákérdezett, hogy miért kell a Gyámügyi Hivatal számára 2,7 millióért vásárolni gépkocsit, mikor sokkal olcsóbb is megfelelne. Ehhez a felvetéshez csatlakozva Tarnóczky Attila javasolta az összeg egymillióval való csökkentését. Erre válaszolva Tüttő István kijelentette, tulajdonképpen nem is a gyámügyeseknek kell a gépkocsi, hanem a polgármesteri hivatal egyik gépkocsija öregedett el oly mértékben, hogy cserére szorul.
Ezt követően a jövő évi költségvetési koncepciót vitatta meg a közgyűlés. Mint Kalmár István elmondta, jövőre nehéz helyzetben lesz a város, hiszen a tervezet alapján valamivel több mint egymilliárd forintos hiányra kell fedezetet találni. Röst János szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a város hitelképességéből már több mint háromszázmilliót jövőre lekötött, ez behatárolja a még felvehető hiteleket. Magyar József szerint minden kiadási területen arányosan szűkíteni kell a tételeket. A javaslatot a képviselők elfogadták.
Ezt követően a jövő évi helyijárati buszjegyárakról - a buszbérletek átlagosan húsz százalékkal, a buszjegyárak hatvanöt illetve nyolcvanöt forintra emelkednek -, majd egy nagykanizsai székhelyű zalai rádió támogatásáról döntött a közgyűlés.
Az önkormányzati kincstár ügyét tárgyalva Mayer Ferenc módosító indítványokkal élt, valamint közölte, hogy az iskolaigazgatók részére nem volt korrekt tájékoztatás az ügyben. Ezt Kalmár István arculütésnek érezte, mivel az ügy bizottsági szakaszában úgy értesültek, hogy minden érde-
keltet részletesen tájékoztattak. A javaslatot módosításokkal a testület elfogadta.
Igent mondott a képviselő-testület a város hitel- és kamattörlesztéseinek alakulásáról szóló tájékoztatóra, majd a folyékony hulladék szállítási díjaira, valamint a kezeléséről szóló rendelet módosítására.
Az Alfától az Omegáig Kft. hiteleinek önkormányzat által történő átvállalásáról szóló határozat vitájában Palotás Tibor arról érdeklődött, van-e lehetőség a hitel kft. által történő visszafizetésére. Tüttő István nem látott erre lehetőséget. A határozatot elfogadták. Ezt követően támogatólag döntött a közgyűlés a Kanizsai Dél-Zalai Hetilap támogatási kérelméről. Fogadólag foglalt állást a Szerencsejáték Rt. bukmékeriroda megnyitására tett ajánlatával kapcsolatban, továbbá engedélyezte a Vöröskeresztnek, hogy a Kórház utca 5. szám alatt hajléktalan nők számára átmeneti szállást biztosítson. Elfogadta a testület az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítását, valamint a város sportegyesületinek tevékenységéről szóló tájékoztatót. Elfogadta Magyar József kanizsai parkolókkal kapcsolatos önálló képviselői indítványát, a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének támogatási kérelmét. Döntött az anya- és csecsemővédelmi feladatok átvételéről, s az Eötvös téri fedett parkoló hasznosításáról. Támogatta a közgyűlés a Jézus Szíve Plébánia templomépítéshez szükséges területi igényét, valamint a Kórház utca -Bajza utca kereszteződésében lévő közterület hasznosításáról szóló előterjesztést. Tarnóczky Attila önálló képviselői indítványát, mely egy új városi kitüntetés létrehozásáról szólt, bizottsági szakaszba utalta a közgyűlés.
Ezt követően zárt ülésen döntött a Kögáz-részvények 103 százalékon való értékesítéséről. A Zala-Volán Rt. által felajánlott részvényvásárlási lehetőséggel kapcsolatban a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy szeretne vásárolni, de ezt a költségvetés jövő évi helyzetétől teszi függővé a privatizáció alkalmával. Egymillió forintos kölcsönt nyújtott az önkormányzat a Kanizsa TV számára, melynek visszafizetési határidejéül ez év december 31-ét szabta.
Sz. A.
FOGADÓÓRA
Értesítem a XII. választókerület polgárait, hogy 1997. december l-jén (hétfőn) 17-18 óráig a Vécsey Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Vécsey út 6.), 18-19 óráig a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola Fiúkollégiumában (Nagykanizsa, Zárda út 2.) képviselői fogadóórát és beszámolót tartok.
Magyar József önkormányzati képviselő
1997. itövemner 28. ( KANIZSA - ^OvcCetéA ) c


NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szerveket, hogy városunk közgyűlése 1998-ban is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket adományozza:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitűnető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitűnető cím
- „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe.
A kitüntetésekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, valamint a Kisebbségi Önkormányzat tehetnek javaslatot. A dőlt betűvel írott kitüntető címek odaítélését magánszemélyek is javasolhatják.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a 18/1997. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy részletesen megindokolt kitüntetési javaslataikat legkésőbb 1998. január 20-ig nyújtsák be Tüttő István polgármester úrhoz (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Nagykanizsa, 1997. november 13.
dr. Takács Anikó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
HIRDETMÉNY
Értesítem Nagykanizsa város és a környező települések lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városi Gyámhivatala 1997. november 1. napjától Nagykanizsa és 46 városkörnyéki település illetékességi területére vonatkozóan látja el a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
A Város Gyámhivatal székhelye:
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. -, amely a Deák tér 5. szám felől is megközelíthető.
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra Péntek: 8.00-12.00 óra
dr. Takács Anikó
jegyző
J
FELHÍVÁS pályázatra
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ARCULATTERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE.
»¦
A pályázati kiírás térítésmentesen beszerezhető Nagykanizsa Me- 1 gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészi Irodán ő (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon/fax: 93/312-283) 1997. no- | vember 17-től munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig. 3
TISZTSÉGVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
TÜTTŐ ISTVÁN polgármester december 10-én szerdán 8 és 12 óra között, KREMER JÓZSEF alpolgármester december 3-án | szerdán 8 és 12 óra között várja fogadóóráján az állampolgárokat. 2
KÖZLEMÉNY
A Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksága
értesíti Nagykanizsa város és
környéke lakosságát,
hogy ügyfélszolgálati irodája
Nagykanizsa, Teleki út 3. szám alá költözött.
KATONAI IGAZGATÁSI ÜGYEKBEN
(változás bejelentés, szolgálathalasztás, igazolás katonai szolgálatról stb.)
A FÉLFOGADÁS IDEJE:
szerdán 8-tól 17 óráig.
I
KANIZSA -PG
I
1997. november 28.
EGY KIS OLAJTÖRTÉNELEM...
Hatvan év alatt 35 millió tonna zalai kőolaj
Aki a hatvan évet egészségesen megéri, annak már gratulálni szoktak, mikor nyugdíjba vonul.
Szakmai körökben vita van arról, hogy hol van a magyarországi kőolajbányászat születési helye. Egyesek ezt a Mátra-vidéki Bükkszékre teszik, más vélemények szerint ez Zala megye, ahol az iparszerű kőolajtermelés a budafai mező felfedezését követően 1937 végén megindult
Úgy tűnik, hogy a hatvan éves zalai kőolajbányászat - bizonyos értelemben - éppen reneszánszát éli. Úgy is mondhatnám, újabb olajkutak megnyitásával ünnepli a hatvanadik születésnapot
Paciuk Lászlóval, a MOL Rt Nagykanizsai Bányászat Územének igazgatójával beszélgettünk ebből az alkalomból.
A hazai olajbányászat valóban hatvan évvel ezelőtt kezdődött. 1937 egy olyan iparág meghonosodásának kezdő időpontja, amely alapvetően változtatta meg az akkor még elmaradott Zala megye életét, majd hazánk gazdaságának is egyre jelentősebb tényezőjévé vált.
Érdekes momentuma a kezdet történetének, hogy a geológiai vizsgálatok már 1919-ben valószínűsítették a szerkezet meglétét. Ez alapján 1921-23. között végzett fúrás azonban nem járt eredménnyel, de a későbbiekben megismertek szerint mintegy 300 méterre közelítette meg az olajmezőt. Egyes leírások szerint azért nem találták meg, mert a fúrómester nem tartotta megfelelőnek a domboldalt a fúróberendezés telepítésére, inkább a völgyet választotta.
Az első eredmény az 1936-ban telepített Budafa-1. jelű fúrási ponton jelentkezett, itt gázt találtak. Majd 1937. november 21-én a Budafa-2. jelű fúrási ponton találták meg a keresett olajtároló réteget. Ezután felgyorsultak az események, és ma is csodált módon december 16-án megkezdődött a folyamatos termelés. Ezt a jeles ipartörténeti eseményt a Budafa-2-es jelű kút mellett (Bázakerettye határában) elhelyezett emlékkő jelzi. Itt emlékezünk meg minden évben Bányásznapon a hazai olajipari születéséről.
- Mennyire változtatta meg a környékbeli emberek életét az olaj, az olajipar?
- Meghatározó lett a térség számára, mert lendületet adott a megye gazdasági fejlődésének. Nagyon sok ember megélhetési körülményeit javította jelentős mértékben, és nem csak azokét, akiknek munkát adott. Az olajipar telepítése és működése, infrastrukturális feltételeinek folyamatos megteremtése a gazdasági élet minden területén fejlődést indított.
Kifejlődött egy iparág, melynek egyre korszerűbb objektumhálózata található az országban, illetve közvetlen környezetünkben.
Köztudott, hogy az emberek büszkék, hiszen mindenkor helytálltak, kitartóan végezték nehéz fizikai vagy szellemi munkájukat. Új ipart teremtettek Örvendetes számomra, hogy elkötelezettségből, kötődésből, szakmaszeretetből és a kialakult szakmai hagyományokból mutatott példát, a jelen „olajosai" is tiszteletreméltónak és mindenképpen követelendőnek tartják
- Köztudott, hogy az emberek büszkék voltak rá, hogy a MOL-nál dolgoznak...
- Meg kell mondanom, hogy a MOL-nál dolgozni ma is egyfajta elkötelezettséget jelent. A léc meglehetősen magasra van állítva. Éppen ezért jellemző, hogy dolgozóink iskolai végzettsége is jónak mondható. A nagykanizsai üzemben jelenleg 470-en vagyunk Ebből 50 ember rendelkezik felsőfokú végzettséggel, egyetemi vagy főiskolai diplomával, 100 embernek van középiskolai végzettsége, 100-150-en rendelkeznek valamilyen olajipari vagy ahhoz kapcsolódó szakmával, s még a betanított munkások is szereztek annak idején valamilyen szakmunkás-bizonyítványt. Csak nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkeződolgozó szinte nem is fordult elő. Az olajiparhoz való kötődést fémjelzik azok a találkozók, amelyekre éves rendszerességgel sor kerül, és amelyeket nagyon kellemes, baráti hangulat jellemez. Ilyen eseménynek számít a MOL-Nap, a Bányásznap, a Borbálanap, vagy a területenként megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó.
- Mennyi olajat adott már az országnak a zalai régió?
- Az elmúlt hatvan évben a területen közel 35 millió tonna kőolajat, 10 milliárd köbméter földgázt hoztunk a felszínre. A termelés azonban nem egyenletes. Egy olajmező életében mindig van egy gyors felfutás, egy rövidebb ideig tartó csúcs, majd egy hosszabb, szerényebb hozamú termelési idő. A csúcs idején Budafánál 300
ezer, Lovásziban fél millió, Nagylengyelnél 1,3 millió tonna is volt az éves termelés.
Jelenlegi termelésünk a Nagykanizsai Bányászati Üzemben 200 ezer tonna körül mozog éves szinten. Ez jó pár mezőből: Nagylengyelből, Sávolyból, Bázakerettyéből és más kisebb mezőkből jön össze.
Eredményes kutatások vannak folyamatban Nagykanizsa térségében Sávoly, Szőkedencs környékén.
- Eddig a lassan kimerülő zalai olajkutakról hallott csak a laikus!
- A kutatás folyamatosan haladt. A \'80-as években ugyan csak szerény eredményektől lehetett számot adni, de azzal, hogy az olajipar a világbanki kölcsönök útján korszerű szeizmikai eszközökhöz, áj módszerekhez jutott hozzá, a rejtettebb szerkezeteket is ki lehet ma már mutatni. A Sávoly térségében jelentkező eredmény is ebből születelt. Számomra is érdekes, hogy a nyolcvanas évek eleje óta termelő sá-volyi mezőtől másfél km-re újabb szerkezeteket találtunk. Ezek az új módszerek és .szakembereink állhatatos és mindenre kiterjedő munkája kellett hozzá, hogy nagy biztonsággal ki lehessen jelölni az új fúrások helyét.
- Egy laikus kérdés: nem ugyanazt a mezőt „fúrták meg" újra?
- A különböző rétegekben, akár egymás mellettiekben is nagyon különböző minőségű kőolaj lehet. A régebbi sávolyi mezőből egy, már 42 Celsius fokon dermedő ún. nehézolajat nyerünk. Ez tehát még a legmelegebb nyári napon is megszilárdul, ha a felszínre kerül. A most talált mező olaja is ugyanolyan sűrűségű, de a derme-dési pontja sokkal alacsonyabb, 15-17 Celsius fok De még a belőle előállítható termékek sem ugyanazok A délzalai olajok pedig a könnyűolaj kategóriába tartoznak. Ez utóbbiak az ország legjobb minőségű olajai, különösen a lovászi olaj.
- A feldolgozásuk is itt történik?
- Ezek mind bekerülnek a Zalai Finomítóba a korábbi mezőkről csővezetéken, az újonnan megnyitott mezőkről vasúti szállítással. Ott azután a desz-tilláció során kinyerik belőlük a különféle párlatokat: a benzint, gázolajat és többek között azt a maradékot, amiből a bitumen készül.
- Található még földgáz is a zalai mezőkben?
- Zalában kevés az országos szabványnak megfelelő földgáz, az idős mezőkből ezt már letermeltük, viszont 1967-ben éppen Bázakerettye térségében egy jelentősnek mondható széndi-oxid-vagyont találtak. Nem teljesen tiszta széndioxidról van szó, van
benne bizonyos mennyiségű szénhidrogén és kénhidrogén is. Energetikai célra ugyan nem alkalmas, de kiválóan használható ún. másodlagos kőolajtermelő módszerek bevezetésére. A kőolaj ugyanis a földből csak egy bizonyos százalékig hozható ki hagyományos módszerekkel, a továbbiakban ahhoz, hogy az olajat a tároló rétegekből kinyerjük, valamilyen „kényszerítő" megoldást kell alkalmazni.
Ezek között a módszerek között világszerte jelentős szerepet játszanak a széndioxidos eljárások. Ez azt jelenti, hogy széndioxidot nyomnak le az olajtároló rétegekbe. Ez a széndioxid bizonyos mértékig beoldódik a kőolajba, növeli annak mozgékonyságát, így további kőolajmennyiség hozható a felszínre. A másik módszer szerint pedig a besajtolt széndioxid gázsapkánként kiszorítja a tárolóréteg repedéseiben, kavernáiban visszamaradt olajat. Ily módon a másra egyébként nem használható széndioxid meghosszabbítja az olajmezők élettartamát.
Az egykori szénhidrogén-tároló rétegek is jelentősek lehetnek még függetlenül attól, hogy kimerültek. Pusz-taedericsen van egy földalatti gáztároló, amely egy korábban letermeltetett földgáztelepre épült. Ehhez a földalatti gáztárolóban a tavaszi-nyári időszakban többletként jelentkező hazai termelésű és import gáz elhelyezése folyik, amit az őszi-téli hónapokban ismét kitermelünk, besegítve ezzel a csúcsfogyasztási igények kielégítésébe.
- Befejezésül beszéljünk arról, hogyan ünnepli a MOL ezt a jelentős jubileumot!
- November 28-án Bázakerettyén kerül sor egy ünnepi megemlékezésre. A nap folyamán lesz egy szakmai program, amelynek során megemlékezünk 60 éves múltunkról, visszatekintve az olajipar hőskorára, és előadások lesznek az olajipar térségbeni jövőjéről is.
Adózunk a múltnak azzal is, hogy a Templomkertben kopjafát állítunk a hatvan év emlékére. Ezenkívül lesz kiállítás is a 60 év emlékeiből.
És még valami. Sor kerül egy, az olajipari mérnökök körében szokásos, hagyományos rendezvényre, az ún. Szakestélyre.
Megfelelő ceremónia mellett, meglehetősen vidám hangulatban „balekavatás" lesz. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az olajmérnökök maguk közé fogadják azokat a más végzettségű kollégákat, akik egyébként velük együtt eddig is sokat tettek az olajiparért.
Gombás Imre
1997, november 28.
CKANIZSA-tfon*te6jétét, w*™m)
UJ FELADATOK A GYÁMHIVATAL ELŐTT
Novembertől az IKI-udvar-ban várja ügyfeleit az újonnan megalakult Gyámhivatal. A költözést részben az áldatlan állapotok, részben a kibővült feladatkör indokolta. A frissiben rendbetett helyiségegyüttesben 10 irodában folyik a munka. Mivel a gyámügyön intézett dolgok többnyire megkívánják, hogy az ügyfél négyszemközt ismertesse gondját, így olyan helyiség is kialakításra került, amely ezt lehetővé teszi. A Gyámügyi Hivatal hatáskörébe tartoznak a család jogállásával kapcsolatos kérdések, a kiskorúak házasságkötése, és az örökbefogadási kérdések is. Ez utóbbiakat eddig megyei szinten intézték, a folyamatban lévő ügyek ott is nyernek befejezést, ám az új örökbefogadások már a nagykanizsai Gyámügyi Hivatal hatáskörébe tartoznak. A klasszikus gyámügyi feladatok ellátása mellett itt igényelhető az otthonteremtési támogatás, amely a család nélkül nevelkedőknek ad majd segítséget felnőtté válásukkor otthonuk megteremtéséhez. Ezt bárki igényelheti a nagykorúvá válását megelőző hat hónapban erről értesítést is kap, amennyiben családon kívül nevelkedett. Szintén itt lesz igényelhető január elsejétől a gyermektartási díj állami megelőlegezése. Mindkét juttatást az állami költségvetés finanszírozza. Az új szemléletű jogszabály - mely szerint a legfőbb cél az, hogy a gyermek a családban nevelkedjen - új feladatokat is ad majd a Gyámügyi Hivatalnak, ezeket a most alakuló Gyermekjóléti Szolgálattal közösen kell majd megoldaniuk. A most körvonalazódó feladatok ellátásában a Gyámhivatal partnere a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó, a gyermekorvosok, és a pszichológusok.
A HIVATAL ÉLÉN
A frissiben megalakult Gyámügyi Hivatal vezetője dr. Nemes-né dr. Nagy Gabriella.
- Pécsen végeztem a jogi egyetemet, majd egy évig dolgoztam ügyvédjelöltként. Ezt követően adódott a lehetőség, hogy a Polgármesteri Hivatalnál vállaljak munkát. A szociális és egészségügyi osztályon dolgoztam, a lakásügyekkel foglalkoztam, de már a felvételemkor szó esett arról, hogy a gyámügyi feladatokat látok majd el.
- Miben más ez a feladatkör?
- Más az ügyfélkör összetétele, itt inkább van módunk segíteni a hozzánk fordulóknak a gyámügy kérdései nem annyira kilátástalanok mint a lakáskérdések voltak.
- Meddig terjed az új hivatal hatásköre?
-A város adta feladatok mellett hozzánk tartozik negyvenhat település gyámügye is. Most kerültek vissza azok az iratok hozzánk, amelyeket a körzetesítés megszűntekor átadtak az érintett településeknek. Ez a negyvenhat település egyébként az egykori járás területét öleli fel.
A szakmai felügyelet Zalaegerszeghez tartozik időről időre összegyűlnek ott a megye gyámügyesei, megvitatjuk a sokféleképpen értelmezhető jogszabályokat, hogy legalább a megyén belül legyen egységes a joggyakorlat. Ezeken az értekezleteken kerítünk sort a szakmai problémák megoldására is.
- Milyen keretből finanszírozzák a Gyámhivatalt?
- Részben országos keretből, részben a város költségvetésében e célra elkülönített pénzekből.
- Nagy az önök által ellátott terület. Miként van mód a Nagykanizsán kívüli ügyek elintézésére, környezettanulmányok készítésére?
- A Gyámügyi Hivatalt e célok ellátására személygépkocsival is felszerelik.
Az első szükséges lépés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény elfogadása, a szociális szakmát már 10 éve foglalkoztató probléma törvényi lezárása volt Az első szükséges lépés, amely megoldásra váró problémahalmaz törvénybe foglalását jelenti, s talán valamivel több lehetőséget biztosít a szociális szakembereknek a megoldások keresésében. Nagyfokú naivságra vallana, ha valaki is azt hinné, hogy a törvény egyben azt jelenti, hogy a gyermekvédelemben mutatkozó társadalmi problémák ezentúl kevésbé jelentkeznek.
A törvény pozitív szellemisége csak a helyi önkormányzatokon, az általuk életre hívott intézményeken és helyi rendeleteken, de legfőképp a gyermekvédelemben munkálkodó szakembereken keresztül érvényesülhet. Nagykanizsa város önkormányzatának megnő a felelőssége a településen élő gyermekek jóléti támogatása, illetve a veszélyeztetettség kezelése terén. Elgondolkodtató, hogy a 25 fős képviselő-testületben egyetlen egy szociális szakember sem dolgozik. Ez a tény messzemenően meglátszik a város szociálpolitikáján, hiszen a nagyon erős pénzügyi-gazdasági túlsúlyban levő többség egyszerűen nem tartja fontosnak a szociális kérdések tárgyalását. Ezért történhetett meg az, hogy a kereskedelmi hálózat mértéktelen fejlesztésével szemben, a rendszerváltás óta nem épült szociális bérlakás városunkban, sem egyéb szociális jellegű beruházás. A félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy az újonnan felépült nyugdíjasház nem szociális otthon, mint azt sokan vélik, hanem nagyon is gazdasági megfontolásokkal működő bérlakás rendszer. Az persze könnyen előfordulhat, hogy a szorító szükségszerűségek miatt mégiscsak szociális otthon lesz előbb-utóbb belőle.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az új gyermeknevelési törvénnyel szinkronban levő helyi szociális rendelet kerüljön elfogadásra a képviselő-testület által. A meglevő rendelkezések elvették a krízissegély lehetőségét a Családsegítő Központtól s a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól is. Mindenféle pénzbeli és természetben nyújtott támogatás kizárólag a Szociális és Egészségügyi Osztály hatáskörebe tartozik. Ugyanakkor a Családsegítő Központban integráltan működik majd a városban a Gyermekjóléti Szolgálat, amely a gyermekvédelmi alapellátásba tartozó, annak központi elemét alkotó gyermekjóléti szolgáltatást javarészt végzi. A Gyermekjóléü Szolgálat tevékenységének sikere nagyban befolyásolni fogja a törvény egészének eredményességét. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat sikeres működése nem képzelhető el anyagi lehetőségek nélkül. Nem elsősorban segélyre gondolok, hanem olyan közvetett anyagi támogatásokra, amelyek segítik a család zavartalan funkcionálását. Ne felejtsük a törvény előírja: minden gyermeknek jogot és lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjen!
Régóta köztudott a szociális szakemberek körében, hogy a családok szétválasztása, az intézményes megoldások költségesebbek, újabb és újabb problémát szülnek, állandóan folyamatos korrekciót igényelnek.
Azért tartom fontosnak, hogy a Gyermekjóléü Szolgálat a helyi szociális támogatási rendszertől többé kevésbé független anyagi alappal rendelkezzék, mert csak így látom megvalósíthatónak a rugalmas, gyors, a családok szükségletéhez igazodó gyermekjóié-. ti szolgáltatást. A helyi önkormányzat által elfogadott szociális rendelet - még a legjobb jóindulat mellett is - éppen a merevségével, beszabályozottságával sokszor akadályozza a családok támogatását. Például egy rendszeres nevelési segélyben részesülő többgyermekes család, ha beiskolázási segélyt is kapott, abban az évben már semmilyen támogatásra nem jogosult. Nyilvánvaló, hogy számtalan olyan családi szituáció akadhat, amikor mégis segíteni kellene a családnak. Ezért kell, hogy a Gyermekjóléü Szolgálat olyan nem segély jellegű, de anyagi segítséget jelentő, tehát pénzt kiváltó juttatásokat adhasson, amelyek igazodnak a családok szükségleteihez. Például: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása, útiköltség-térítés, tankönyvek, tanszerek megvásárlása, nyári táborok, tanulmányi kirándulások finanszírozása, közüzemi számlák kifizetése stb. Ezek a juttatások elsősorban abban különböznek a segélytől, hogy a családnak nem kellene kérniük a Gyermekjóléti Szolgálattól, hanem a szolgálat családgondozói ítélnék oda a családdal történt együttműködés, folyamatos családgondozás során. Egy ilyen támogatási rendszer, kiegészülve a helyi önkormányzat szociális rendeletében meghatározott támogatásokkal, sokkal nagyobb mértékben megfelel annak a követelménynek, hogy a gyermeki jogok megfelelőképp érvényesüljenek. Hivatkozom a törvény II. fejezet 6. § második bekezdésére, amely kimondja:
,A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez."
Csak remélni tudom, hogy az új helyi szociális rendelet elfogadásáig valamiféle családi átmeneti otthont is létrehoznak a városban, melyet a gyermekjóléti alapellátások körébe sorol a törvény. Nyilvánvaló, hogy szükség van rá, hiszen a mindennapi munkánk során számtalan esetben fordult hozzánk hajléktalan anya gyermekével, vagy szociális okok miatt hajléktalanná vált család. A hajléktalan ellátásban dolgozók országos tapasztalatai szerint az ilyen anya-gyermek otthonokban, családos szállókban a lakók többsége gyermek. Fontos, hogy korunknak, állapotuknak, értelmi-érzelmi fejlettségüknek megfelelő ellátást és gondoskodást kapjanak ezekben az intézményekben. Nem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb feladat, a gyermekek legfőbb érdeke, hogy mielőbb kijussanak ebből a helyzetből, és a család a hajléktalan ellátás keretein kívül nyerjen elhelyezést. Ez csak úgy lehetséges, ha lesznek olyan bérlakások (alacsony komfort fokozatú, kis alapterületű, szükséglakás), melyekbe szükség esetén elhelyezhetők ezek a családok. Félő, ha ez nem így lesz, akkor ezek a családok véglegesen megrekednek a hajléktalan ellátás rendszerében. A kiléptető rendszer hiányossága miatt elhúzódik az intézményi ellátás, amely együtt jár a családok hospitalizációjával, életvezetési képességük elvesztésével. Erre sajnos jó példa a férfi hajléktalan szálló lakói közül jó néhány, aki már a megnyitás óta ott lakik és kikerülésére nincs igazán remény.
Úgy gondolom, hogy a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem összekapcsolódása még inkább nagyobb felelősséget ró a képviselő-testületre. A családok átmeneti otthonának létrehozása - melyre, mint utaltam rá, szükség volna - nem egyszerű feladat. Értelme csak akkor van, ha megfelelő szakmaisággal, a szakmai központok által támasztott követelményeknek megfelelve, a hajléktalanságból kivezető utat is megteremtve kerül sor. Ez nem olcsó mulatság, mert nagy annak a veszélye, hogy egy, a feladatát ellátni nem képes, újabb és újabb otthonok belépését igénylő, diszfunkcionális rendszer jön létre. Érdemes lenne elgondolkodni mégis. Talán ez a téma is megér egy közgyűlési napirendi pontot, talán nem csak a vásárcsarnok neuralgikus pont a város életében?
Talán EMBEREK vagyunk valamennyien?
Nagy János szociális munkás
8
I
KANIZSA-^
I
1997. november 28.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE
2.)
3.)
4.)
5.)
Ismeri-e a szelektív hulladékgyűjtés lényegét és előnyeit?
Igen 21 Részben 7
Honnan származnak eddigi információi a szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről? Helyi TV 3,
Sajtó 13,
Lakossági fórum 5, Szomszédoktól 1, Rádió 6,
Kiadványok 9,
Egyéb " 3
Elegendőnek tartja-e a kapott információkat? Igen 16 Nem 11
A kapott információk elég meggyőzőek voltak-e ahhoz, hogy a) már a vásárlásnál figyelembe vegye a hulladékhasznosítás szempontjait?
6.)
7.)
8.)
9.)
Igen Nem
Nem mindig Többnyire Csak ritkán b) Otthon
9, 3, 6, 6, 3
rendszeresen
külön gyűjti a hulladékokat a megismert szempontok alapján?
Igen Nem
Nem mindig Többnyire Csak ritkán Tapasztalja-e,
11, 4, 5, 5,
1
hogy
10.)
szelektív hulladékgyűjtés alkalmazásával csökken otthon a maradékszemét mennyisége?
Igen 10 Nem 15
Van-e javaslata, észrevétele az eddig kialakult rendszerrel kapcsolatban? Nincs 2
Tovább fejlesztendő 7 További információ újrahasznosításról 4 Rendelkezik-e elegendő és pontos információval az új hulladéktárolóról? Igen 5, Nem 23
Érdekli-e egyáltalán, hogy hová tervezik az új hulladéktárolót és ott milyen műszaki, biztonsági módszereket, megoldásokat fognak alkalmazni?
Igen 24
Nem 2
Nem nagyon 2 Kapott-e eddig kielégítő és mégnyugtató válaszokat azzal kapcsolatban, hogy a tervezett új hulladéktárolónál alkalmazandó módszereket menynyire biztonságosak a szennyező, mérgező anyagok esetleges környezetkárosító hatásának kivédésre? (Pl.: talaj- vagy vízszeny-nyeződés, szivárgás stb.) Igen 6, Nem 22
Szívesen részt venne-e olyan rendezvényen (lakossági fórumon), ahol a szakemberek szemléltető módon bemutatják ezeket a módszereket és minden felmerülő kérdésre válaszolnak? Igen 13, Nem 1
Nagykanizsa, 1997. szeptember
LABORAVATAS
November tizennyolcadikán került sor a Winkler Lajos Környezetvédelmi Laboratórium avatóünnepségére. A megnyitó Balogh András igazgató szavaival vette kezdetét. Az igazgató üdvözölte a megjelenteket, majd Antalics Dezső laborvezető rövid értékelő beszéde után Tüttö István polgármester jelképesen megnyitotta a laboratóriumot. Mint beszédében elmondta: olyan emberként is köszöntheti a magas szakmai színvonalú
épület megnyitóján megjelenteket, mint a szakmához közel álló vegyészmérnök. A polgármester nagy jelentőségét látta annak, hogy egy kanizsai intézmény az ország legmagasabb színvonal-követelményeinek felelt meg. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is: nem szabad az akkreditá-ció megszerzése után engedni az eddigi magas minőségi munkából, hogy az intézménynek komoly és hosszú távú jövője lehessen.
AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
A Zalán Kenyér KFT. termékeiből 1997. november 24-től
Zéta kenyér 0,75 kg-os MOST CSAK 69 - Ftldb
Fehér kenyér 0,5 kg-os 42- Ft/db
Zsemle 6,- Ft/db
Kifli és sóskifli 6 - Ftldb
Akciós termékeinket keresse: Nagykanizsán a
Dél-Zalai Áruház RT. élelmiszer osztályán Harmadik Forrás COOP KFT diszkont boltjaiban Zéta Kereskedelmi RT. élelmiszer boltjaiban
Zalaegerszegen a
Zéta Kereskedelmi RT. élelmiszer boltjaiban.
jó vásárlást kíván a
Zalán Kenyér KFT.
PAPAI JÓZSEF BOSCH
¦ ZÁRTTECHNOLÓGIÁS VIZSGÁZTATÁS,
¦ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT,
¦ BEFECSKENDEZŐ RENDSZEREK,
¦ GÉPJÁRMŰ-FELSZERELÉSEK ÉS ALKATRÉSZEK ÉRTÉKESÍTÉSE.
NAGYKANIZSA PETŐFI U. 85-
1997. november 28.
(KANIZSA
Ludvig Zoltán neve már nem csak Kanizsán és környékén cseng ismerősen a művészetben járatosak között. Akik meg nem igazán járatosak a művészeti életben, de kiállítások gyakori látogatói vagy körülnéznek, ha egy irodába, közintézménybe látogatnak, Ludvig Zoltánnal
mmmmm.
özös van bennünk..
ott is találkozhatnak. No nem a személyével, hanem mindennel, ami „Ludvig": képekkel, hatásokkal, plusz emberi töltéssel, olyan alkotásokkal, amelyeket szemlélve a kép témája és magunk közös gyökerei egymásra találnak.
A művész munkáit húsz évig a mozi iránt érdeklődők és a járókelők a moziplakátokról ismerhették meg, majd egy nagy váltás után született meg az a stílus, amelyhez hasonló sincs sehol másutt. A mai képekben továbbél a mozis múlt, hiszen sok technikát kipróbálhatott Ludvig Zoltán. A belső indíttatás csatlakozott a sok anyaggal való próbálkozáshoz, ebből született az, amit a művész organikus festészetnek nevez. Minden képén az őserővel, a keletkezéssel, az élet csírájával, az új születésével foglalkozik.
- Ezekhez a belső késztetésekhez próbáltam megtalálni a formát - mondta Ludvig Zoltán. - Ez a hetvenes évek közepén sikerült is. Minden képem az életről, a földről az égről szól, ugyanazoktól az életélményekről, amelyek egyaránt jellemzik az embert, az állatot, a növényt. Mindezek a formák úgy szólnak rólunk emberekről is, hogy nem láthatók rajtuk figurák, a létezés mégis jelen van egy másfajta stádiumban és formában.
Az alkotásnak vagy egy olyan fázisa, amikor minden folyik - igaz, én irányítom, de még szinte öntörvényűén formálódik az anyag és az én alkotásaim jellegéből adódóan a kép tartalma is. Megfigyelhető a képeimen az is, hogy az alapformáim gömbölyűek, ahogyan az élő anyag is gömbölyű. így tud legjobban a felszínre törni, így könnyebb az érvényesülése, a gömb belsejében lévő feszítő erő olyan erőteljességet ad ennek a formá-
nak, amely a képeimen a színharmóniák ellenére illetve mellett adja a formáim mozgalmasságát.
Ludvig Zoltán alkotásai egy pozitív életfelfogás, szemléletmód szemet és lelket gyönyörködtető egyedi, teljesen egyéni megformálói. A pozitív viszonyulás az élethez, a továbbéléshez, a jövőbe vetett hithez ezeken a képeken az élet csírája, egy organizmus életképessége képében jelenik meg, szinte felismerhető a mikroszkóp alatt egy-egy valahalátott biológiai metszet formája.
- Vannak ilyen utólagos visszaigazolások az alkotásaimmal kapcsolatban, éppen a napokban láttam egy japán filmet, amelyben egy tűoptikán keresztül lehetett végigkövetni az emberi szervezet alkotóelemeit, azok mozgását. De hasonlóság fedezhető fel a moha fejlődésével és felépítésével is, hiszen ez az élőlény először úgy viselkedik mint egy állat, úgy indul fejlődésnek, aztán a fejlődés söntjén már úgy viselkedik, mint egy növény. Ezt az átváltozási folyamatot a legtöbb képemen fel lehet fedezni. Azt mondanám, hogy a világban észreveszem ezeket a dolgokat, hiszen már nagyon fiatalon érdeklődtem az élő, a természet iránt: hogyan fejlődik ki egy magból a csíra. Az a stádium fog meg egy keletkezésben, egy születésben, amikor már elindult valami az élet felé vezető úton, de még ártatlan, nincs semmi, ami belerondíthatna. A képeim iránt érdeklődők, kiállítás-látogatók nem véletlenül érzik azt, hogy mintha valahol már látták volna, amit én képpé, alkotássá formáltam. Nem tudnak címet adni a képnek, nem tudják megfogalmazni, mit is látnak, de érák, hogy valahonnét ismerős.
* * *
Talán nem véletlen, amit a művész az ismeretlenül ismerős érzésről mond. Hiszen a festék, a színes ceruza, a lakk és az alkotó keze igazította formák és a mi gyökereink azonosak. És - mint tudjuk -, ami összetartozik az előbb-utóbb közelebbi kapcsolatba is kerül egymással. Jelen esetben elgondolkodtat, magunkba mélyeszt, kutakodásra késztet valami iránt, amit nem tudunk, de érzünk, hogy van, a világ része, velük és velünk egységes és miénk a világunk.
- Ez a motívum világ bármeddig fejleszthető, ha vannak is hasonló képek, mindegyik más. Ha azonos tőről fakadnak is a motívumelemek, az alkotás egyik jelentős része improvizáció. A képek egy része már kilép a térbe. Már nem foglalkozom szobrokkal, de ezt a térbe helyezettséget, a három dimenzió adta lehetőséget ki akarom használni. Film? Nemrég már más is felvette. A mozgást, a mozgal-
masságot magukban hordozó formáim bizonyára a mozgóképen méginkább élővé varázsolódnak. ... Lehet... Izgalmas világot lehetne megjeleníteni, ha ezeket az általam létrehozott képi formákat filmekhez fel lehetne használni. De még ilyennel nem kerestek meg.
* * *
Hivatalosan reklámgrafikus. Tanára olyan hatással volt rá, hogy egyik fia sorsát is eldöntötte a tény, hogy apja után gyermeke mestere is lehet. Az alkotással fertőződött az egész család. Grafika, fotózás, a Ludvig Stúdióban zajló foglalkozások. A művésznek a képek mellett még a látványtervezés, a belsőépítészet olyan társsal mint Wilheim Gábor, a tavalyi év egyik Kreatív Embere. No és művésztelepek alkotóközösségei, művészbarátságok az építőelemei Ludvig és családja életének.
- Öt évvel ezelőtt volt Kanizsán önálló kiállításom. Ez a mostani anyag érettebb, művészileg fejlettebb. A képekhez való viszonyom olyan, mint talán a legtöbb alkotóé, leginkább azt szeretném, ha megmaradnának és én nézegethetném őket. Van is húsz olyan kép, amelytől nem válok meg. Ludvig-képtár?... Nem vagyok még érett rá, de elgondolkodtam rajta. Ha egyszer majd lenne lehetőség arra, hogy egy épületet úgy alakíthassak ki, ahogy az nekem és alkotásaimnak szerintem a legjobban megfelel — mint mondjuk Hundertwasser -, tíz év távlatában a megvalósítást el tudom képzelni... Jó lenne...
L. I.
( KANIZSA
1997. november 28.
DECEMBER HAVI KULTURÁLIS PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. T/f.: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18-ig, T.: 311-468
1. Ludvig Zoltán festőművész kiállítása
Megtekinthető: december 13-áig 1. 18.00 AIDS Világnapi megemlékezés „Áthidalni a hézagot" Drogellenes disco
Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli.
Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 100 Ft.
1. Superbook Club - gyermekeknek. Benne: rajzfilm, zene, játszóház, versenyek és sok-sok meglepetés.
3-20. ALAPÍTVÁNYI HÓNAP Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek bemutatkozása. Részletes program külön készül.
3. 10.00 és 13.00 Óz, a csodák csodája - zenés mesejáték A budapesti Harlekin Színpad előadása.
10 óra Mazsola-bérlet
13 óra Tapsi-bérlet
3. 17.00 Csillagászati Szabadegyetem
újdonságok a naprendszer kutatásában
Előadó. Dr. Horváth András
A TIT Városi Szervezete és a HSMK rendezésében. Belépődíj: 50 Ft
3. 19.00 Koncz Zsuzsa-konert Sztárvendég: Tolcsvay László Belépődíj: 800 Ft
4. 10.00 és 14.00 Óz, a csodák csodája - zenés mesejáték
10 óra Táltos-bérlet
14 óra Manó-bérlet
5. 17.00 Feléledő álomfejtés -álomszótár
Kustár Zsuzsa megjelent könyvének ismertetése és dedikálása.
Tárogatón közreműködik: Baráth Béla zenetanár 5. 19.00 Antigoné - tragédia A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpadának előadása.
Főbb szerepekben: Majoros Eszter, Kálovics Dalma, Jamniczky Zsolt
Rendezte: Harkány László Belépődíj: 400 Ft, váltható a gimnázium portáján 8. 17.00 Díszlettervek - A Körösi Csorna Általános Iskola tanulóinak kiállítása.
Megnyitja: Vizeli József igazgató. Megtekinthető: december 23-áig az Ifjúsági Galériában
8. 19.00 Körvadászat - tragikomédia (Hevesi-bérlet)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása.
Főbb szerepekben: Kelemen József, Spindler Béla, Nemem Mónika. Rendezte: Babarczy László.
Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
9. 19.00 Körvadászat - tragikomédia (Bródy-bérlet)
Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
10.17.00 Csillagászati Szabadegyetem - Az űrteleszkóp HST fontossága és eredményei Előadó: Zombori Ottó Belépődíj: 50 Ft
10. 19.00 Körvadászat - tragikomédia (Rá lkai-bérlet) Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
12. 18.00 Finn-magyar egyházi kapcsolatok - előadás
Előadó: Csepregi Márta, az ELTE Finn-ugor tanszékének adjunktusa. A Magyar-Finn Baráü Kör rendezvénye.
13. 18.00 Antigoné - tragédia
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpadának előadása. Belépődíj a gimnázium portáján váltható.
14. 18.00 Adventi hangverseny a kórház kápolnájában Vendégek: Sipkay Deborah (hárfa) - Kovács Imre (fuvola) Belépődíj: 300 Ft
15. 17.00 Superbook Club - gyermekeknek
15. 17.00 A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Története című könyv bemutatója írta és szerkesztette: Lovrencsics Lajos. Házigazda: Zsoldos Ferenc
15. 17.00 A 40 éves Kanizsai Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: január 10-éig 17. 17.00 Csillagászati Szabadegyetem - Emberi élet - csak a földön?
Előadó: dr. Abonyi Iván Belépődíj: 50 Ft
17. 14.00 Gyermekek karácsonya A „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében.
18. 14.00 Idősek karácsonya
A „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében 20-22. Vakációzz velünk! szünidei programok
Benne: karácsonyi képeslap és dísz készítése, telefonkártya és kinderfigura börze, mézeskalácskészítés. 20. 19.00 Adeste Fideles... Jöjjetek, ó hívek... A HSMK Vegyeskara és a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar karácsonyi koncertje a Felsővárosi Templomban.
Közreműködnek: Martonné Nemem Mária orgona - Drukker Péter tenor - Los Gringos Együttes. Vezényel: Katona Noémi, Zákányi Zsolt Liszt-díjas karnagy. Belépődíj: 300 és 150 Ft 31.20.00 Vidám szilveszter Zene: Tóth Tamás zenekara Vendéglátás: Hotel Central Belépődíj vacsorával együtt: 4.000 Ft
INFORMÁCIÓ Kustár Zsuzsa: Feléledő álomfejtés -álomszótár, Gyurik Irén: Megdorgált tudat, Lovrencsics Lajos: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület története, Dobó László: Színházi élet Nagykanizsán című kötetek megvásárolhatók az információs szolgálatnál.
LÉPcső KLUB - TEAIIÁZI TÁRSALGÓ
Nyitva: hétfőtől péntekig 16-20 óráig. Programokkal, színes magazinokkal, folyóiratokkal, finom teákkal, kávéval, üdítővel várja vendégeit.
A „Téli esték Bagolán" című népfőiskolai előadássorozat a Bagolai Művelődési Házban
5. 18.00 „Kisvállalkozások a mezőgazdaságban"
Előadó: Kálovics József gazdajegyző
12. 18.00 „A karácsonyi ünnepkör népi hagyományai"
Előadó: dr. Kerecsényi Edit kandidátus
Közreműködik: a Bojtár Népzenei Együttes 19. 18.00 Népi kismesterségek, karácsonyi előkészületek mézeskalács sütés, fenyődíszek készítése
Vezeü: Pulai Lászlóné.
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HAZ Nagykanizsa, Ady Endre út 8. Telefon: 313-040/16-12 m.
4. 16.30 Télapó ünnepség
A DKG-EAST dolgozók gyermeke részére
5. 16.30 MOL-nyugdyasok találkozója - műsoros est Közreműködnek: Pere János, Kalmár Magda, Berényi Ottó, Budai Béla, Németh László
12. 18.00 Kanizai írók, költők találkozója
A programot szervezi és vezeti: Szoliva János
17. 18.00 Táncház Vezeti: Horváth János Közreműködik: a Dél-Zala Néptáncegyüttes és a Patkó Banda Népzenei Együttes
18. 14.00 Olajipari nyugdíjasok karácsonya
A Dél-Zala Néptáncegyüttes vendégszereplésével.
20.; 19.00 Zenés táncest a \'60-70-es évek zenéjére A keverőpultnál: Kertész János és Kovács Béla Belépődíj: 200 Ft
31. 19.00 Vidám szilveszter Zenél a Nosztalgia Zenekar Vacsora az Ady Vendéglő kínálatából. Belépődíj: 3000 Ft Jegyek elővételben vásárolhatók!
Természetgyógyászati kezelés és tanácsadás 3-án, 10-én, 16-án. Méhész egyesület szakmai fóruma l-jén.
Középiskolások szerepjátszó klubja: 2-án, 9-én, 16-án.
KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MŰVELŐDÉSI HAZ Nagykanizsa, Csengery út 67. Telefon: 311-195
1. Várótermi tártat
Csuhébaba és népi szőttes kiállítás.
A bábokat készítette: Kövér Lászlóné és Pintalicsné Jánosi Erzsébet
Megtekinthető: december 17-éig
3. 16.30 Hull a pelvhes fehér hó-Kisgyermekek Mikulás ünnepsége. Közreműködik: a Vasutas Bábegyüttes
9. 15.00 Játszóház
Karácsonyfadíszek készítése
11. 17.00 Szőlő a ház körül
A kértbarát klub évadzáró foglalkozása.
12. 20.00 Metál Rock Klub
18. 16.00 Nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége 18. Várótermi tárlat
Szörcsök Istvánné népi hímző munkáiból kiállítás 29. 17.00 ElőszUveszter
Vacsora, zene, tánc Közreműködnek: Gránát Zsuzsa nóta és operett énekes, Dömsödi Farkas Bálint nóta és operett énekes, Antal István zongoraművész. Jegyek elővételben is válthatók.
31. 19.00 BUÉK 1998
Vidám, zenés, táncos szilveszteri bál. vacsorával, pezsgővel, sült malaccal. Jegyek elővételben is kaphatók.
199?. november 28. (KANIZSA- "KuitKnáíiA m*9**i*) 11

KÉPZŐMŰVÉSZETEK HAZA
(KISKASTÉLY) Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920
7. 10.30 „Kiskastély matiné"
Az Állami Zeneiskola és a HSMK közös rendezvénye közreműködnek: a Zeneiskola B-tagozatos növendékei Belépődíj: 100 Ft
12.17.30 Pannon Tükör Est
Vendégek: Czigány György költő, Bisztray Ádám költő, Czigány Zoltán író, Rózsás János író, Pék Pál főszerkesztő Házigazda: Harkány László Belépődíj: nincs
13. Indiai nap a Kiskaslélyhan
Egész napos indiai fesztivál gyermekeknek, felnőtteknek 1030 Az EAST Point bt indiai kereskedőház bemutatója és vására
Indiai ékszerek, ruhák, dísztárgyak
10.30 A Rámájana indiai eposz - zenés előadása gyermekeknek majd rajzverseny. Belépődíj: 150 Ft 15.00 Indiai száribemutató,
hangszerbemutató, indiai táncművészet, videofilmek indiáról, Brunner Erzsébet festőművészről. Belépődíj: 300 Ft
19.00 Bengáli teaház a Calcutta Trióval.
Belépődíj: 300 Ft
Egész napos rendezvényekre a belépődíj felnőtteknek: 500 Ft, diákoknak: 300 Ft
A hónap képei a Kis kastélyban Egry József festőművész alkotásai
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festőművész állandó kiállítása
Z. Soós István festőművész állandó kiállítása
A Képzőművészetek Háza nyitva 10-17 óráig, hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs
THURY GYÖRGY MÚZEUM
Nagykanizsa, Fő út 5. Tel.: 314-596
„Erdő és ember Zalában"
állandó kiállítás
„A Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalogezred és Zászlajának története"
Megtekinthető: keddtől szombatig: 10-17 óráig, vasárnap és hétfőn szünnap.
Belépődíj: felnőiteknek 120 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 60 Ft. Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes. Fejezetek Kanizsa nagy korszakaiból - városi képtár (Vasemberház)
A kiállítás 1997. szeptember 30-án bezárt.
HONVED KASZINÓ
Nagykanizsa, Ady Endre út 7. Tel.: 311-036,314-199
1. „Beszélő kövek"
Németh Ferenc szobrász kiállítás
Megnyitja: tóth lászló Megtekinthető: december 12-éig 5. Nyugdíjas találkozó
A Víz- és Csatornamű Vállalat szervezésében 7. Télapó-ünnep
A Zéta szervezésében
12. 19.00 Jótékonysági est A tehetségápoló alapítvány javára
13.10.00 játszóház
Karácsonyfadísz-készítése Vezeti: Majorosné Németh Ddikő
15. 17.00 Részarány - Földtulajdon-kiadás helyzete Nagykanizsa környékén
Előadó: Káldi Zsigmond
18. 16.00 „Fidesz-karácsony" Jótékonysági műsoros est
19—21. Tungsram-napok Ünnepi óév-zárás
22. 17.00 Kisközösségek
karácsonya az intézmény művészeti csoportjai, klubjai számára
31. Szilveszter \'97
MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nagykanizsa, Hajgató Sándor u. 1.
Tel.: 319-202
6. 20.00 Cigánybál 17. 18.00 „Ép testben, ép lé-
Jegyek csak elővételben lek" - egészségügyi előa-
válthatók. dássorozat
Érdeklődni a Capri Club bü- Házigazda: dr. Baranyai
fében lehet Enikő főorvos
8. 10.00 „Az ellopott batyu" 31. 20.00 Szilveszteri bál
A Szombathelyi Bábszínház Zene: Szlávecz Gábor és
Mikulásműsora Tóth Sándor
Bérletes előadás Belépődíj: 3.100 Ft, kapha-
13. 10.00 Játszóház tók a művelődési házban,
Mézeskalács-készítése vagy az Ambrózia Étterem-
Vezeti: Tóth István ben.
13. 16.00 Kutyaszorító
A szlovéniai Hosszúfalu Balogh István Péter festőmű-
„Fehér Jani" Művelődési vész kiállítása az Egry József
Egyesület Színjátszócsoport- galériában december 4-én, csü-
jának előadása törtökön 17 órakor.
A művelődési ház és az ol- A kiállítást megnyitja:
vasókör karácsonyi ajándék- Balogh László, a Batthyány
műsora nyugdíjasoknak. Lajos gimnázium igazgató-
Belépődíj: nincs helyettese.
15.17.30 „Aktualitások" - Megtekinthető december 15-éig.
közéleti sorozat
A Kulturális Alap A Koller Galéria Grafikai
Vendég: dr. Horváth munkáiból kiállítás látható az.
György, az oktatási-, kultu- Egry József galériában decem-
rális- és Sportbizottság elnö- ber 15-étől. a tárlat január 15-éig
ke és a bizottság tagjai. tekinthető meg.

IÁ 1997.1 28.
BALETT, FELSŐFOKON
Eseményszámba menő színházi előadást láthatott városunk közönsége a Hevesi Sándor Művelődési Központ-
ban. Balett szerepelt a programban, azonban mégis igazi színházat tekinthettünk meg.
s ehhez „társult" a Trisztán és Izolda bemutatása. A balettokból azt a hangulatot érezhettük, amely Magyarországon egyedül Markó Iván sajátja. Különös feszültség, különös percek. A művészet ereje, egy hosszú pillanat.
Markó Iván előadásai ugyanis a táncművészet mellett a színházművészetet testesítik meg. A Kossuth-díjas táncos és koreográfus új együttese -mely Európa legnagyobb magán balett-társulata -, a Magyar Fesztivál Balett vendégszerepelt Nagykanizsán. Három részből állt a világ különböző színpadain megforduló társulat játéka. A nyitó és a záró darab Markó két legkedvesebb koreográfiája -A nap szerettei és a Boleró —,
Erő, mely percekre megállítja az időt. S csak az ember, csak az igazság, a gondolat létezik. Nekünk: embereknek. Egy kör, ahová be kell lépnünk, hogy érezzük a múltat, a jelent, a jövőt...
Markó - hazatérése után -nem állt meg. Dolga van. Sok. O is érzi, tudja. S teszi a dolgát. Megfogja táncosai és a néző kezét. Belép körünkbe. Abba a legendás körbe.
Erre vártunk.
Horváth Ilona
AZ EMBERHEZ RAGA
X
1979-ben új korszak kezdődött a magyar balettkultúra történetében: Markó Iván, az Állami Balettintézet végzős évfolyamából megalapította a Győri Balettet. Azóta a kiváló táncművész és koreográfus már nem a győri társulatnál van. Több éves külföldi munkája után azonban hazatért és új együttest alapított, amely immár Markó előző társulatának nyomdokaiba lépett. A Magyar Fesztivál Balett kanizsai vendégszereplése alkalmából beszélgettünk Markó Ivánnal. Akár születésnapi beszélgetés is lehetne a világhírű művésszel való délutáni találkozó.
- Ön ebben az évben ünnepelte ötvenedik születésnapját. Készített számvetést életéről, pályájáról?
- Az igazság az, hogy én minden nap számvetek, és általában mindig este. Anélkül nem szoktam lefeküdni, hogy végig ne gondoljam, mit csináltam aznap jól és rosszul, így ilyen szempontból nem volt különös ez a fél évszázad. A fél évszázad a mennyiség miatt különös, amikor azt mondja az ember, hogy elmúltam ötven éves... Ez furcsa, mert én belül még mindig gyermeknek tartom magam bizonyos szempontból.
- Ebből az ötven esztendőből melyik szerepére emlékezik vissza a legszívesebben?
- Ami számomra meghatározó volt, az a Tűzmadár, amelyet több mint ötszázszor{!) táncoltam a világ minden nagy városában és fesztiváljain. Aztán a győri együttesnél a Stációk főszerepe, a Jézus, az ember fia, Az igazság pillanata, amely Garcia Lorcáról szólt. Tulajdonképpen ezek a leglényegesebb szerepek, és tavaly előtt az utolsói?), a Tánc az életért. Ebben kicsit az életemet táncoltam el...
- Koreográfiái közül melyiket tartja a legfontosabbnak?
- Nagyon fontosnak tartom A nap szeretteit, amely a Carmina Burana zenéjére készült. Ez volt az első koreográfiám, és ebben benne van mindaz, amit az életben szeretek. Azon kívül nagyon szeretem a Bolerót is, ez egy vad, erotikus darab, de hát az élet egyik legfontosabb része az erotika, a szerelem. Kihagyhatatlan.
- Hogyan jött létre másfél évvel ezelőtt az Ön magántársulata?
- Úgy jött létre, hogy én hat esztendei külföldi vendégvándorlás után azt éreztem, szeretnék egy új együttest ott, ahol az ember mindent tud arról az országról, az embereiről, a gazdaságról, politikáról, történelemről, kultúráról, gyökerekről. És számomra egy ilyen ország van... Tehát itt akartam ezt létrehozni. A sors úgy akarta, hogy ebben a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben - ugye, a kultúra eléggé háttérbe van szorítva ma, és kevésbé fontos - mégis létrejöhessen Európa legnagyobb -18 főből álló - magánegyüttese, és ez számomra nagyon nagy öröm, nagyon naSy felelősség.
- Az Állami Balettintézetből válogatta a társulat tagjait?
- Részben onnan, részben a győri iskolából, amelyet én alapítottam és vezettem 12 évig. De Pécsről is vannak táncosok, tehát különböző helyekről, úgy érzem, itt nem az iskola a lényeg, hanem annak a táncosnak a személyisége, embersége és tehetsége, akivel dolgozom. Nem ragaszkodom egy iskolához sem. Az emberhez ragaszkodom. ,
- Tulajdonképpen a győri és a Magyar Fesztivál Balettet is az Ön neve fémjelezte, fémjelzi. Van a két társulat között valamilyen összefüggés, hasonlóság?
iw1. november 28. ( KANIZSA- T^uítunÁÍóy ma^afcn^) 13
SZKODOM
- Hasonlóság annyi van, hogy mind a kettőt én hoztam létre. És mind a két együttes, amíg én csináltam és csinálom, az én elképzeléseimet, érzéseimet, munkamorálomat tükrözte, tükrözi. A vezető ugyanaz az ember, és ugyanazok az eszmék megmaradtak bennem. Nem változtam meg alapvetően emberileg, művészileg, s ugyanazon az úton megyek tovább, amelynek a lényege az, hogy az ember á táncot, a művészetet nem egy kis körnek csinálja, hanem a nagyközönségnek, és az a fontos, hogy a színpadon lévő táncosok és a nézők egyesülni tudjanak az előadás folyamán.
- Ön híres a maximalizmusá-ról. Mennyire volt nehéz az új együttesébe „beleültetnie" ezt?
- Ez mindig nagyon nehéz. Természetesen. Akár a győrieknél, akár akkor, amikor külföldön dolgozom, akár a Magyar Fesztivál Balettnél. A kérdés az, hogy azok az emberek, akikkel dolgozom, menynyire nyitottak, milyen mértékben figyelnek oda a másikra. És ha nyitottak és odafigyelnek, akkor - úgy gondolom -sosincs problémám, ami nem azt jelenti, hogy könnyű a dolgom. De azt jelenti, hogy megértik, amit szeretnék mondani, és megvalósul, amit szeretnék. Ezért válogatom úgy a társulatot, hogy nemcsak táncos szempontból nézem meg őket, hanem emberként is. Nem mindegy, milyen emberek... És általában megértik, amit mondok, esetleg nem valósítják meg. Én megpróbálok mindenben segíteni, de helyettük nem tudom megcsinálni. Nem könnyű dolog ez.
- A Győri Balett az ország egyik legfontosabb , színházi műhelye volt. Látja-e a Magyar Fesztivál Balettben ennek megvalósulási lehetőségét?
- Erre csak annyit tudok nwndani, hogy a közönség a mostani székhelyünkre nagyon nagy szeretettel látogat el, ki-
mutatják a nézők a szeretetüket. Én mindent meg fogok tenni, hogy nagyon jó előadásokat hozzak létre, ez a feladatom, a felelősségem. Nem törekszem semmiféle „legjobb", „legfontosabb" jelzőre... Talán többre törekszem. Arra, hogy a közönség igaz és jó dolgokat kapjon. Ez a legfontosabb számomra.
- Milyen távlati elképzelései vannak? Tervezi-e Ön, hogy táncolni is fog még?
- Az élet kifürkészhetetlen, kiszámíthatatlan. A lényeg az, hogy az ember megpróbálja a mindennapjait úgy élni, hogy ne legyen szégyenérzete... Nagyon sok darab van bennem, ezeket szeretném megvalósítani. Nem az évekre gondolok, hogy jó sok, hosszú év legyen, hanem inkább arra, hogy azokat a darabokat, amelyeket belül érzek, megcsinálhassam. Legközelebb tavasszal lesz új bemutatónk, ez a tavaszi fesztivál és az Interbalett Fesztivál egybeesése. Utóbbi nyitó programja, gálaestje leszünk, és egy olyan programot szeretnénk, amelyre nagyon régóta készülök, nagyon nagy kihívás, mert nagyon nehéz. Bartók „Kékszakállúját" szeretném megcsinálni az első részben, és a szünet után pedig szintén egy „Kékszakállút", de azt amerikai dzsessz-zenére. Egy mai „kékszakállút". Aki köztünk él, és mai zenére mai ember. Nagyon nehéz feladat-Valószínű, hogy a mai „kékszakállút" én fogom táncolni. Egyelőre úgy tűnik. Majd meglátjuk.
Horváth Dona
Z+JAtGÁLL
Október 25-e reggel, Nagykanizsa, mínusz 5 fok. Az ország leghidegebb városa... Délelőtt telefonbeszélgetés ausztráliai barátommal. Sydney-ben tombol a hőség, plusz 30 fok— Kora délután városunkba érkezik a magyar zenecsatorna, a Z. i, és a plusz lassan megközelíti a Sydney hőhullámot a Deák téren. Balázs körül valóban forró a hangulat... Jó a Z+, telitalálat a ,jtlegálló". Több száz fiatal kíváncsiskodik és vár sorára, hogy a kívánságműsor részese lehessen... Már sötétedni kezd, mikor Balázzsal beszélgetni kezdünk... Mielőtt elfelejteném.- „Halló fiúk, halló lányok, halló Kanizsa!" Pénteken délután öt órakor vár mindenkit a Z+, a „Megálló" és természetesen Balázs!
- Nálunk körülbelül egy hónapja továbbítja a lakásokba a Z+ műsorát a kanizsai KÁBELTEL. A műsorodban hallottam, hogy ma Nagykanizsára jöttök... Úgy tudom, pályázat volt kiírva műsorvezetőknek. A hírek szerint sok fiatal jelentkezett. Milyen feltételeknek kellett eleget tenni?
- Mintegy ezerötszáz fiatal jelentkezett, és háromfordulós válogató volt. Az első forduló abból állt, hogy kaptunk egy szöveget, amit el kellett mondani kamera előtt. A beszéd, a megjelenés, a kamera előtti szereplés alapján válogattak A következő fordulókra egyre jobban fogytunk, és a harmadikon már csak tizenketten vettünk részt, ahol kiválogatásra kerültek a műsorvezetők..
- Nehéz volt az elvárásoknak megfelelni?
- Nem, abszolút nem. Egy rögzített szöveget vagy egy improvizált szöveget kellett elmondani. Nem volt semmi megerőltető...
- A „Megálló" kinek az ötlete volt? A tiéd, vagy egy team-munka eredménye?
- Ez egy közös produkció.
- Mennyire várják el az önálló munkát? Gondolok itt például az összekötő szövegekre...
- Elvárják, és erre szükség is van. Meg kell írnunk a szövegeinket, fel kell készümünk együttesekből. Szerintem ennek a munkának ez az alapja... Elvárják tehát az önállóságot, és ez így helyes....
- Sok időt vesz igénybe a felkészülés?
- Persze, sok időt, hiszen lelkiismeretesen kell felkészülni Ha interjúi készítek valakivet. nem lehetek felkészületlen, és ez sok idő. Főleg, ha együttesekkel csinálok interjút... Akkor még fontosabb a rákészülés.
- Gondolkoztatok más műsorokon, és tudtok-e már címet mondani?
- Folyamatosan jönnek az egyre jobb ötletek. Most nyolc-tíz új műsorról van szó. Ennyivel bővülünk december közepéig. Pontos neveket nem tudok mondani. Egyelőre munkanevek vannak. Csak párat mutatóba: hírműsor, moziműsor, magazinműsor...
- Biztosan sokan kíváncsiak szülővárosodra, és arra, milyen iskolába jártál, illetve jársz...
- Budapesten születtem, és ott is jártam gimnáziumba. \'96-ban érettségiztem, most pedig a Havas Henrik által alapított újságíró egyetem kihelyezett tagozatán tanulok ahol másodikos vagyok.
- Korábban gondoltál arra, hogy riporter, műsorvezető leszel?
- Igen. Az elektronikus sajtóban szerelnék majd elhelyezkedni Ez régi tervem, célom. Most minden olyan hirtelen történt. Egyszerűen csak jött, és a következőpillanatban már bent voltam...
- Milyen tervek foglalkoztatnak a közeljövőben? Vagy nincs időd ezzel foglalkozni?
- Most ezt a munkál csinálom, erre koncentrálok és mellette az iskolát sem hanyagolhatom el mert ha minden igaz, akkor másfél év múlva diplomázom Egy főiskolai diploma szerintem fontos...
- Mesélj a „Megállóról"... Vannak-e emlékezetes esetek? Mi a véleményed a fiatalokról?
- Tulajdonképpen ez úgy zajlik le, hogy meghirdetjük a „Megálló"-t egy-egy városban. Mire megérkezünk, már rengetegen összejönnek, és elkezdjük készíteni a riportokat. A fiatalok nagyon szimpatikusak... Ami emlékezetes, az maga a folyamat. Kezdetben, amikor nagyon ciki volt a képernyő előtt szerepelni az embereknek, akkor alig voltak hajlandók megszólami a kamera előtt. Sokszor mondtam akkoriban: de jó lenne, ha tömegek fogadnának minket. Most már nagyon sok fiatal vár, így sokszor nosztalgiaérzetem van azon idők iránt, amikor csak keveseknek volt bátorsága megszólalni, és nekem kellett leszólítani az embereket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a jelenlegi szituációt. A nagy tömegnek persze az a hátránya, hogy nem tudjuk mindenkinek a kívánságát teljesíteni hiába szeretnénk Ezért van, aki örül, míg mások megbántva érzik magukat. Meglátásom szerint azok kerülnek inkább kameraközeibe, akik a legerőszakosabbak. legrátermettebbek. A bizonytalan, megesik, hogy kimarad...
- Ebből fakadóan lehetnek kínos helyzetek, gondolok itt néhány durvább megjegyzésre...
- Ilyen szituációkra van egy jó megoldásunk Odamegyek a hangoskodókhoz, és megkérdezem, szeretnének-e számot kérni. Általában választanak egy dalt, vagy azt mondják köszönjük, nem akarunk. Aztán csendben maradnak mert rájönnek, hogy kamera előtt vannak. Ezt szoktuk csinálni, és mindig beválik.
- A kívánságlistán túlsúlyban vannak a külföldi klipek. Mi a tapasztalatotok, kell-e ezen változtatni?
- Igen. Azt szeretnénk, ha minél több magyar videoklip jelenne meg, amelyek aránya most mintegy harminc százalék. Nem rajtunk múlik, hogy nem magasabb az arány, hiszen a Z+, a magyar zenetévé, többek közöli szeremé fellendíteni a magyar klipgyártást, és a magyar zene népszerűsítése is a feladatai közé tartozik. Nem rajtunk múlik tehát, hanem az együttesek klipkészítési hajlamán...
- Hogy bírjátok az utazást?
- A hangulattól függ. Tehát valamikor teljesen jókedvűen, oké, megyünk Máskor álmosak vagyunk, hiszen korán kell kelni, nyomottak vagyunk, és végig-alusszuk az utat. Amúgy teljesen jó, nem zavar bennünket a kilométer...
- Ha kérhetnél egy klipet, melyiket választanád?
- Valószínű, hogy egy Ákos számot választanék, például az „Ilyenek voltunk"... Persze nem azért, mert a többi nem szimpatikus. Az lehet az ok hogy most voltam Ákos koncerten, és még friss bennem az élmény... Ha egy hét múlva kérdezed, már más lesz a kedvencem, hiszen annyi jó együttest láthatunk, hallhatunk nap mint nap...
Mészáros Bálint
14_ l KANIZSA — *?Zítíturiátc& tnOfOgtK J_1997, november 28.
SZENT CECILIA NYOMDOKÁN
Névadójának, az egyházi zene védőszentjének napját ünnepelhette múlt szombaton a Szent Cecília Zeneiskola. Az ünnepről és magáról az iskoláról Plander Katalin igazgatónővel beszélgettünk:
- Immár a negyedik tanévünket kezdtük meg idén. Igaz, hogy az egyházi zene védőszentje névadónk, ennek ellenére tulajdonképpen ugyanolyan zeneiskola vagyunk, mint a többiek - ugyanolyan tantervvel, tanórarenddel dolgozunk. Nálunk is kapnak a gyerekek bizonyítványt, ezek megszerzéséért vizsgákat kell tenniük. Emellett vállaltunk egy pluszfeladatot - ez pedig az egyházi zene, énekkar pártfogása. Ennek keretében tanítunk a gyerekeknek egyházzenét, s vállalunk templomokban szerepléseket. Ilyenkor zsoltárokat, gregorián énekeket adunk elő. De hangszerekkel is előadunk egyházi fellépésekkor, vannak gitárosaink, jurulyásaink. ők már be tudnak kapcsolódni az énekkar előadásaiba, s remélhetőleg hamarosan csatlakoznak hozzájuk a zongoristáink is, akik egyben orgonálni is megtanulnak, így próbáljuk meg az énekhangot kibővíteni, s a hangszerek segítségével még szebbé tenni az előadásokat.
- Mennyire nehéz az egyházzenét - például egy gregorián éneket megtanítani?
- Mivel a gyerekeknek már létezik egyfajta zenei előképzettségük, ismerik a kottát, erre nyilvánvalóan könnyebb ráépítkezni. Sokkal könnyebb így a dolgunk, mint ha olyan gyerekeknek kellene tanítani, akik a kottát csak az iskolai órai munkából ismerik. Zsoltárokat egy-két próba után könnyedén tudnak énekelni. Persze meg kell tanulniuk azt az egyházzenei nyelvet, mely a liturgiához, zsoltárénekléshez szükséges. Ezt három év alatt el tudják sajátítani. Persze először magyar nyelvű gregoriánokkal próbálunk, majd, ha már ezek tökéletesen mennek, és a gyerekek a dallamvilágot kisajátították, áttérünk a nehezebb, latin nyelvű énekekre. Ezek eleve - mivel régebbi énekek
- bonyolultabbak, melizmatikus-abbak. Egy komplett latin nyelvű gregorián repertoár elsajátítása már több év munkáját igényli a kórustól.
- Tehát akkor Önök tulajdonképpen nyelvet is tanítanak?
- Ez egy kicsit túlzás lenne, ha ezt állítanám... Viszont úgy gondolom, hogy a mise latin szövegét illik megtanulnia a gyerekeknek.
- Az egyházi zene azonban mint említette, csak plusz foglalkozástjelent az Önök számára?
- Valóban, az általában vett zeneiskola fogalmába mi is tökéletesen beleülünk. Ugyanúgy előírt tananyag alapján dolgozunk mely az európai zenetörténet anyagából válogat. Tanévek léteznek nálunk is, s az állami zeneiskola anyagával gyakorlatilag megegyező kottákból tanítunk
- Mennyire nehéz munka a zenetanáré?
- Türelem kell hozzá, csakúgy mint bármely más tanításhoz. Úgy gondolom, hogy emberekkel foglalkozni a legnehezebb feladatok közé tartozik. Nem ugyanaz, mint hogy ha egy gép mellé állnánk oda, és csak utasításokat adnánk ki. Mi állandóan párbeszédet kell hogy folytassunk a gyerekekkel, sőt még a szülőkkel is. Nem tudunk úgy tanítani, s azt hiszem, minden tanár osztja ezen véleményemet, hogy a gyerek tehetségét, teherbírását ne ismernénk. Mindezt figyelembe kell vennünk s ezek a dolgok személyenként különbözők.
- "Mennyire tehetségesek a kanizsai gyerekek?
- Ezt nehéz megmondani, hiszen összehasonlításokat nem könnyű tenni. Vidéken, három faluban is van iskolánk. Viszont a gyerekek között sehol sincsenek eltérések A különböző adottságok tehetségek felmérésében nem lehet különbséget észlelni város és falu között. Az természetes, hogy Nagykanizsán több gyerekből több igazi tehetség kerül ki, de arányaiban nincs eltérés a területek között. Engem viszont rendkívül izgat, hogy a gyerekek egyharmada mindenképpen tanítható zenére. S az ő tanításukat megvalósítani - számomra ez lenne a nagy feladat. Ezt a célt mindenképpen el kellene érnünk Akkor nyugodtak lehetnénk a zenénk színvonala iránt, ha mindenhol legalább ennyi gyerek tanulna.
- Milyenek az iskola körülményei?
- Nem rosszak... Jelenleg egy családi házban működünk s tulajdonképpen jól megvagyunk itt. Ha viszont mindent végiggondolok, nagyon hiányzik számunkra egy nagyobb - legalább nyolcvan, száz emberes - terem. Most is van lehetőségünk bérelni, de ez csak alkalmankénti, s nekünk egy állandó jelleggel lenne szükségünk - hogy ott próbáljunk hangszereinket otthagyjuk. Ez nagyon hiányzik a zavartalan működésünkhöz Mindemellett a többi iskolához hasonlóan mi is küzdünk anyagi gondokkal. A támogatás, melyet kapunk egyedül a tanárok béreire elegendő. Pedig az adminisztrációra és a takarításra is kellene pénz..
- Ma, a diszkó, techno világában milyen zenére merül fel igény? Egyáltalán, előfordul, hogy a szülők meghatározzák, milyen hangszert, műfajt oktassanak gyereküknek?
- Általában a hozzánk forduló szülők tudatában vannak, hogy milyen hangszeren szeretne tanulni a gyerekük. S itt természetesen nagy szerepe van a gyerek választásának hiszen nyilvánvalóan nem érdemes furulyázni próbálni tanítani azt, akit a zongora érdekel...Zongoristából például elég sok van, de nincsenek aránytalanságok egyes hangszerek javára, számos hangszeren tanítunk A zenét megközelíteni úgy kell, hogy ez játék. A gyerekek pedig szeretnek játszani. Nem azt mondom, hogy minden tanár tökéletesen meg tud minden órát tartani, de talán mikor a gyerekek idejönnek akkor a játék kedvéért teszik ezt.
- A gyerekek hogy viszonyulnak ahhoz, hogy bár ez nem igazán iskola, de mégis az? Hogy itt iskola után megint csak tanulni kell?
- Ide viszont nem kötelező járni, ez mellettünk szól, bár tripla feladatot ró ránk, tanárokra. Itt egyrészt a zenével, másrészt a tanár személyiségével kell megfognia a gyereket, s meghozni számára a kedvet a zenetanuláshoz. így aztán egy tanárváltás az ilyen iskolákban különösen érzékenyen érinti a gyerekeket. Ezen kívül a gyerekek rendkívül fogékonyak a közösségi jelleg iránt, szeretnek együtt zenélni. Ezt jól kihasználva nagymértékben lehet javítani tanulásukat. Természetesen ehhez mindenképpen kell egy bizonyos tudás, hogy megfelelő legyen az össztanulás.
- Ma névadójuk, Szent Cecília napját ünnepük-e valamilyen módon?
- Természetesen. Tegnap tartottunk a kanizsai felsőtemplomban egy kórustalálkozót, a Szent Cecília hangversenyt. Itt a város egyházzenei kórusai énekeltek Részt vettek a piarista, és a Szent Imre kórusok, valamint természetesen a Szent Cecília kórus is, sőt, egy tanári kórus is összeállt erre az alkalomra. Ezzel kívántuk méltóképp megünnepelni névadónk napját.
Sz. A.
1997. november 28. ( KANIZSA 15
„ZENE AZ ÍR MESEVILÁGBAN"
avagy mese az ír (zene)világról
Vendégi
Kovács Gábor kcltológus (BRAN együttes)
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és az ír zenét játszó kanizsai Lammas Tide együttes meghívott vendégével, Kovács Gábor keltoió-gussal beszélgetve megelevenedtek az ír, kelta mondakör alakjai, és bepillantást nyertünk a mai Írország hétköznapjaiba. Szó esett az ír tradicionális zenéről, ezen belül a BRAN együttesről. Bran királyfi neve ismerős mindenkinek, aki kissé járatos a kelta mondavilágban. Most első kézből tudhattuk meg azt is, miért e mondahős lett az együttes névadója.
- Bran királyfi álmában egy asz-szony jelenik meg, aki hívja őt az Asszonyok Szigetére. Ugyanakkor egy gyönyörű szép zene is megszólal, csalogatva a hosszú útra. Több szigetet is megjárnak, szeretnének eljutni a Boldogok Szigetére, de nem sikerül. Azt a szigetet nem lehet megtalálni, amely nem hív minket... Visszatérnek Írországba, de a bolyongásban elfeledkeznek az időről. Több száz év telt el, és természetesen nem ismerik őket fel. Bran királyfi egyik embere partra ugrik, ám azonnal hamuvá változik. Mindenki megretten, visszafordulnak, és azóta is bolyonganak keresik a Boldogok Szigetét... Magyarországon is valahogy így vagyunk... Keressük azt a hangot, amit hallottunk, és állandóan afelé törekszünk hisz azt szeretnénk megtalálni... Valahogy így esett a névválasztás...
- Egy kicsit az együttesnél maradva... A zenétek a régebbi korok hárfás hagyományaiból táplálkozik, ugyanakkor ti ezen a hangszeren nem játszatok. Ma a hárfát hallgatva azt érezzük, hogy egy halk hangszer. Hogyan hidaljátok át hangszereléskor ezeket az akadályokat?
- A régi időkben sem kimondottan hárfa volt az egyetlen hangszer. A furulya sokkal régebbi. A hárfa pedig nem azonos a maival. Nagyon erős hangja volt, hiszen a középkori Írországban fémhúrokat használtak és körömmel pengettek. Erősebben szólt, mint a dobozgitár. Ha így nézzük, akkor már az akadályok eltűntek, vagyis a dalok megközelítőén úgy szólalnak meg, akár párszáz éve. Tulajdonképpen amikor hárfás hagyományokról beszélünk, akkor az nem azt jelenti, hogy csak hárfa szólt. Abban az időben is játszottak többféle furulyán, dudán és más hangszereken.
- Hogyan kezdődött vonzódásod az ír zenéhez? Kérlek, mesélj a kezdetekről és az együttesről...
- ír zenét Magyarországon azok csinálnak, akik nagyon megszállottak, vagy akiknek érdeke fűződik a zenéhez, mert most ez egy divatos zene nálunk. Én Írországban népzenekutatást tanultam. Én addig nem játszottam ír zenét, ott ismertem meg a hangszereket, és tanultam meg rajtuk játszani. Nekem ez a zenei anyanyelvem. A zenélés meg a hivatásomhoz tartozik, mert mesekutató vagyok... Mikor hazajöttem, akkor még csak Kövi
Szabolcsot ismertem. Mindketten veszprémiek vagyunk, és korábban együtt dolgoztunk egy mesejátéknál. Oláh Sándor később érkezett, de így hárman is két kazetta elkészítéséig jutottunk. Most egy egészében új BRAN együttes állt össze, hiszen Szabolcsnak és Sándornak az ír zene csak egy kitérő volt. ők a zenében egy más utat járnak. Én mindenképpen folytami szerettem volna, ezért kerestem az új társakat. Az új tagok: Hordós Csaba (gitár, ír buzuki), Császár Róbert (gitár, mandolin), Gábos Barna (fuvola), vagyis most négyen vagyunk.
- Említetted, hogy azt tapasztaltad; Magyarországon egy trend ír népzenét hallgatni vagy játszani...
- Valóban nagyon nagy divat. \'93-ban, amikor mi elkezdtünk játszani, akkor már volt a M.É.Z. együttes, amelyik nem kimondottan ír zenét játszik, hanem inkább a skót népzene felé hajlanak. Volt az Irish Rovers, és aztán sorozatban alakultak az új zenekarok. Most már odáig jutottunk, hogy az egykori Z\'ZI Labor zenészei, akikről nem lehet elmondani, hogy az ír zene mélyebben érdekelte őket, most már Black Riders néven ír zenét csinálnak... De hát az ír zenéről sokféle elképzelés létezik. Főleg a kocsmazenét ismerjük... A divat hátterében az is ott van, hogy a Guiness-nek egy nagy, globális kampányhadjáratához tartozik, hogy az ír kultúrának az olcsóbb és könnyen megfogható részét terjesztik. Az ír kultúrának híveket szerezve egyben a Guiness-nek is híveket szereznek. Bár meg kell jegyezni, hogy a reklámtól függetlenül is egy nagyon jó ital a Guiness... Írországnak gazdasági erőforrásai nincsenek, és ezért megpróbál mást előtérbe helyezni. A kultúra és az idegenforgalom az, ami nagymértékben hozzájárul a magas életszínvonal megtartásához— Az írek ezt nagyon okosan ötvözik, rengeteget lehetne tőlük tanulni... Persze veszélyes játék ez a kultúrával, mert kérdéses, hogy az igazi, az autentikus hogyan marad meg. A \'70-es években még voltak olyan eldugott, érintetlenül maradt vidékek, ahol ezeréves meséket őriztek. Most már ugyanez nem mondható el...
- Említetted, hogy mesekutató vagy, és a zene ennek fontos tartozéka. Szeretném, ha mesélnél arról, hogy mikor kerültél kapcsolatba a kelta mondavilággal, hogyan kerültél Írországba. Esetleg ír élményekről, az ír vendégszeretetről...
- Én mesekutatónak készültem, és ennek tudatában mentem már az egyetemre, Pécsre. Nemcsak népmesékkel akartam foglalkozni, hanem romantikus mesékkel is, mint Andersen, Hoffmann, de nem tudtam még igazából, hogy merre fogok specializálódni. Volt egy másik nagy kamaszkori sze-
relmem, az Artúr királyhoz fűződő legendakör. Az egyetem elején tudtam már, hogy ezt a kettőt valahogy össze fogom kapcsolni. És egy harmadik vonal; James Joyce-nak a szeretete, ami úgy irányított engem, hogy leginkább az ír mesék kezdtek érdekelni. Volt Magyarországon egy mesekutató, akiről nagyon keveset lehet tudni. A II. világháborúban egy lágerben halt meg. Úgy hívták, hogy Honti János, ő Szerb Antal barátja volt, és mindketten nagyon sokat foglalkoztak az ír mesevilággal. Pontosan azzal, ahonnan a nevünket is választottuk, a túlvilágjáró királyfiak történetével. Amikor elolvastam a munkáikat, akkor már eléggé nyilvánvaló lett, hogy az ír mesevilággal akarok foglalkozni. Amit Magyarországon ezzel kapcsolatban el lehetett érni, azt igyekeztem mind feltérképezni. Kiderült, hogy az ír mese teljesen archaikus állapotban található. Nem csak a mese a különlegesség, hanem az is, ahogyan mesélik a mesét. Az ír mesemondónak tudni kell azokat a zenéket, amik egy meséhez tartoznak. És ugyanígy, egy ír zenésznek tudni kell azt, hogy egy-egy számhoz milyen mese tartozik.. Ösztöndíjjal kerültem Írországba, Cork-ba. Az ösztöndíj nem ír tudományokról szólt, hanem jogfilozófiáról, de csak így lehetett kijumi. Másfél évet sikerült kinn töltenem, és az ösztöndíjat Brüsszelből fizették A város, ahol éltem, egy tengeröbölben fekszik. Cork angolul dugót jelent, de a név ír szóból származik Azt jelenti, hogy mocsaras vidék Végeredményben paradicsomba kerültem, mert Cork az ír népzenekutatás egyik fellegvára. Ott van népzene tanszék, ami Dublin-ban sincs, és én erre a népzene tanszékre jártam be. Ez mellett középkori ír stúdiumokat folytattam, és kel-tológiát tanultam, mert az ír mese és zene kutatásához nagy szükség van. a kelta hitvilág ismeretére. Bár ezt a kettőt eléggé összekeverik némely esetben. Nincs olyan, hogy kelta nyelv, ahogy finn-ugor nyelv sincs. Nincs olyan, hogy kelta zene, kelta zenész, A kelta az egy nyelvcsalád, amibe a skót, wales-i, breton, man-szigeti, comwalli és ír nyelv tartozik. Az iskolában kötelező volt a vizsgákhoz a gyűjtés. Mindez angol nyelven történik, és angol nyelvű az úgynevezett szakirodalom is. Ebből következően van egy olyan vágyam, hogy magyarul is meg kellene teremteni a hozzáférés lehetőségét. Honti János óta ezzel komolyabban senki sem foglalkozott. Ez az elképzelés éltet, ezért is jöttem vissza Magyarországra...
— Gondolom, az ír vendégszeretetről vannak emlékeid...
- Egy kicsit felszínes a kapcsolat. Nagyon hamar kezdődik, pillanatokon belül beszédbe elegyednek az emberrel, meghívják egy sörre, de attól mé-
lyebbre nem nagyon lehet jutni. Dublin-ban más a helyzet. Ott ha felajánlja valaki, hogy gyere, aludjál nálunk, azt komolyan kell venni, mert komolyan felajánlotta. Viszont a történethez tartozik, hogyha valaki ilyen nyitott volt irányodban, akkor nagyon nehéz elhárítani, hogy ő ne várja ezt el ugyanígy. A legváratlanabb pillanatban be tud csengetni, hogy akkor én most jöttem, és egy fél évig szeretnék nálad lakni, ami nem minden helyzetben könnyű, mert mi más anyagi körülmények között élünk...
- Írországban nagy ünnep a St. Patrick napi ünnep. Sikerült egy ilyen ünnepen részt venned?
- Igen, ez március 17-én van. Mivel munkaszüneti nap, az ünnepség már előző este kezdődik. Mindenki kocsmában tölti az estét... Az írek nagy többsége más estéken is elmegy a kocsmába. Természetesen nem berúgni, hanem beszélgetni, társasági életet élni. Írországban nem is úgy kell elképzelni a kocsmát, mint nálunk hogy bemegy az ember, bedob néhány felest, és utána szomorú lesz, vagy nagyon vad Írországban elmennek, szól a zene, kulturáltan beszélgetnek- Kulturáltabban is néznek ki a kocsmák, mint itthon. Plüss székek vannak, kellemes környezet, nagy tisztaság. Cork-ban is van vagy kétezer kocsma, és minden este zsúfolásig telt mindegyik, kilenc és fél tizenkettő között... St. Patrick napján tizenegy után elmennek misére, és utána a nagyobb városokban kivonulnak. Olyan felvonulást tartanak, mintha nálunk vegyítenék a régi május elsejei felvonulásokat a mostani katolikus körmenetekkel. Egyszerre van benne minden. Felvonulnak a Guiness-kamionok, majd utána Mária Lányai csoport, azután majorettek, majd katonák. Utánuk parasztok traktorokkal, és így tovább. Az egész egy nagyon színes kavalkád, egy nagy örömfelvonulás. A dísztribünről köszöntik az előttük felvonuló embereket. Természetesen a zene egész nap, és a város minden pontján szól. A felvonulás után pedig mindenki ismét a kocsmákba megy.
- 1792-ben volt Írországban egy első, egyben utolsó hárfás fesztivál. Ennek a története, illetve a zenei anyaga fennmaradt?
- Egy Edward Bunting nevű belfasti kántor lejegyezte, gyorskottázás-sal leírta, amit a hárfások játszottak majd öt évig dolgozott rajta, míg végül a teljes anyag összeállt, és azt három nagy kötetben kiadta. Mi is használjuk ezt, nekem is megvan, az antikváriumban sikerült hozzájutnom...
- Egyébként, nünt együttes hallhatók lesztek Nagykanizsán?
- Ez attól függ, hogy kapunk-e meghívást. Mi nem nagyon menedzseljük magunkat, hisz amatőrnek számítunk. Jövő héten például Kaposváron leszünk. Mindenhova megyünk, ahol szeretettel várnak minket.
Mészáros Bálint
1 « / 17" A \\TT7C A Jj. ~ J ¦ ¦ t I
| 16 ^KAiMlZiSA- 7sMltc<n#l<A m*f*$(* J 1997. nove mbei •28.
1997. november 28.
(KANIZSA-

17
Régi és mai karácsonyi népszokások
A főleg fizikai munkák által okozott nehéz hétköznapok utáni ünnepi szokások jelentették régen a pihenést, a szórakozást felnőttek: apák, anyák, lányok, leginkább a legények számára. A gyerekek által megelevenített népszokásoknál: a pénzszerzésben, sütemények és egyéb nyalánkságokhoz jutás alkalmi lehetőségében találjuk az indítékokat.
A karácsonyi ünnepkör az adventtel vette és veszi ma is kezdetét, amely egyben az egyházi év beindulását is jelenü. Az advent latin kifejezés, Jézus eljövetelének, varasának a megjelölésére szolgál. Ezen időszak négy vagy nem egészen öt héüg tart úgy, hogy december 25-e előtt négy vasárnap essen bele ebbe az időszakba, melynek első vasárnapja legkorábban november 27-én (az idén november 30-án lesz az első adventi vasárnap). Legkésőbb pedig december 3-án van, attól függően, hogy december 25-e a hét melyik napjára esik. Az adventben december 23-ig hajnali misék, roráték vannak. A „rorate" latin szó, ami azt jelenü: harmatozzatok.
Az adventi időben az egyház a mennyegzők tartását régen ültotta, ma nem. Korábban advent harmadik vasárnapja utáni szerdán, pénteken és szombaton háromszori étkezésnél egyszer szabadott csak jóllakni, pénteken húst sem szabadott enni, utóbbi napon tehát „szigorú" böjt volt. Ezt a három napi böjtöt és megtartóztatást téli kántorböjtnek nevezték. A kántorböjt elnevezés onnan származik, hogy tavaszi, nyári, őszi, téli, tehát négy ilyen böjt lévén, és a négy laünul quattuor-t jelent, ezt a nép a könnyebben kiejthető, több azonos betűjű „kántor"-ra magyarította. Utóbbi sem magyar szó, hanem ez is latin, énekest jelent. Ma már kántorböjtök nincsenek.
December 4. Borbála napja. Borbálát tűztoronyba zárták, mert nem volt hajlandó férjhez menni. A bányászok és tüzérek védőszentje volt. Annak idején e napon a tüzérek bort is kaptak a laktanyai ebédhez.
December 6. Ezen a napon jön a szakállas Mikulás. A Mikulás bácsi sokszor már december 5-én este megjelent némelyik házban fehér bundasapkában, piros köpenyben, puttonnyal a hátán, melyből a jó gyerekeknek cukorból, csokoládéból, szegényebb családoknál - annak idején -gyümölcsből álló ajándékokat adott, és szorgalmas tanulásra, a jó magaviseletre intette őket. A kimondottan rossz gyerekek virgácsot kaptak. Sok helyen pedig a gyerekeknek december 6-án reggel az ablakba kirakott csizmájába, cipőjébe tette az ajándékát a Mikulás. A Mikulás-járás szlovák eredetű.
December 8. Mária szeplőüen fogantatásának ünnepe. A keresztény tanítás szerint minden ember Ádám és Éva által elkövetett eredeü bűnnel szüleük. Ez alól csak a Boldogságos
Szűz kivétel. Ezt a napot „immacu-látá"-nak, bűntelennek nevezi az egyház. Régen ez a nap parancsolt ünnep volt, munkaszünettel. Ma nem.
December 13. Luca, a kotyolás napja. A néphit szerint szerencsétlen-séget hoz, ha először egy asszony köszönt be a házba. Hogy ne így legyen, a gyerekek korán reggel végigjárták a falut. Jó egészséget kívántak a háziaknak, szaporaságot a baromfiaknak. A lucázók mondókájuk megkezdése előtt polyvát és szalmát szórtak maguk alá, melyeket az ajándékok átvétele után a tyúkok alá tettek, hogy azok jól tojjanak. E napon kezdték készíteni a lucaszéket, aminek segítségével karácsony böjtjén felismerik a boszorkányokat. A lucaszék készítője minden nap dolgozik valamit úgy, hogy éppen karácsony előestjére készen legyen. Amikor elmegy az éjféli misére, ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána menekül haza, mert különben széttépnék a boszorkányok. Ha valaki a munkáját csak lassan, nehezen tudta megcsinálni, arra azt szokták mondani, olyan lassan készül a munkája, mint a lucaszék.
A bedehemezés, betlehemi pásztorjáték karácsony előtü hetekben volt szokás. Általában három-négy fiú kifordított bundában, doronggal a kézben hozta a betlehemi jászolt, benne a kis Jézussal. A pásztorok vezetőjének „Koredon" volt Zalaegerszegen a neve. „Szabad-e a szép betlehemet bemutatni?" - köszöntéssel, illetve kéréssel nyitottak be a házakba. Az engedélyt megkapván, karácsonyi éneket és bohókás szövegű dalokat is előadtak. Kisebb-nagyobb ajándékokat, süteményt és esetleg pénzt is kaptak.
December 24. E nap késő délutánján, estéjén állítják fel a karácsonyfát, amely alá ajándékokat raknak. A hívők a szentestén a gyertyák, illetve a színes villanyégők meggyújtása után először is karácsonyi (egyházi) énekeket énekelnek, majd kellemes ünnepeket kívánva átadják egymásnak, a gyerekeknek az ajándékokat.
A karácsonyfás szenteste ünnepet a németektől vettük át. Az ő énekük: Süllé Nacht, heilige Nacht; Ugyanez angolul: Silent night, holly night; magyarul: Csendes éj, szentséges éj. E nap éjszakáján van az éjféli mise, melyet az egyház és a hívek Krisztus születésének emlékére karácsonyfákkal feldíszített templomban ünnepelnek meg. Karácsony vigíliáján, tehát előestéjén, vagyis december 24-én böjt és húsételtől való megtartóztatás volt, ma már nincs. Szokásban volt, hogy régen a lányok ezen az estén ólmot öntöttek. Amilyen betű-forma jött ki az öntésből, olyan betűvel kezdődik jövendőbelijük neve.
December 25. Karácsony napja. Krisztus születésének és egyben a szeretetnek legnagyobb ünnepe. A karácsonyi nagymisén mimstrálhatni annak idején (1920-1925) a városokban
különös megtíszteltetésnek és kegynek számított. Ilyenkor négy ministráns fiú állt az oltár lépcsőjén a három celebráló (miséző) pap mögött, mint húsvétkor is. E napon az ismerősök, jóbarátok kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak egymásnak. Zalaegerszegen a húszas-harmincas években a csacsi és nekeresdi cigányok, a Kolompárok és Forgácsok, karácsonyi köszöntésüket „harsogjatok réztrombiták Krisztus születésén, megszületett a kis Jézus Esztergáliában" szövegű rig-mussal fejezték be. Hogy hol van „Esztergába" - gondolom - ők sem tudták.
December 26. István első vértanú napja, akit Krisztus követése miatt megköveztek. Nem parancsolt ünnep, csak tanácsolt. A regölés egyik legérdekesebb s tán legrégibb népszokásunk István vértanú napján kezdődött és az új évig tartott. A regös énekeket általában „Ej regö rejtem, regö-regö-regö-rejtem" refrénnel szokták befejezni, amely refrén nyelvészek és néprajzosok szerint finn-ugor eredetű, és összefüggésbe hozható a pogány magyarok sámánjainak (papjainak, jósainak) extázisba esésével. A regös éneket köcsögduda brummogtatásával szokták Zalában kísérni.
„Szerencsés jóestét adjon Isten, regösök vagyunk" - köszöntéssel kezdték az alábbi szövegű rigmust: „Amoda is keletkezik egy sebes patak/Legeltetem juhaimat csodaszarvas,/Cso-dafiú szarvasnak/Ezer ága-boga/Ezer ága-bogán/Ezer misegyertya^Gyul-ladván gyulladjék^Altatván alud-jék/Ej regö rejtem,/Regö-regö-regö rejtem." A csodafiú (csodatevő) szarvas jelképezi a téli égboltot, s így kapcsolódik az a szarvas képe az új év, az új évszak eljöveteléhez. Ezen csodaszarvasról szóló bevezető részlet után szoktak a gazdának és háza népének jó egészséget, sok vagyont kívánni.
Sok helyen láncos botot vittek magukkal a regös legények, s azt is szokták mondani: „Ne fuss, ne fuss, ne fuss Szent István királyunk. Nem vagyunk mi ördögök, hanem Te szolgáid!" Utóbbi azt tanúsítja, hogy István vértanú alakja a népi emlékezetben összeolvadt Szent István királyunk alakjával. Más nézet szerint a volt sámán-regösök így kérték Szent István királyunk kegyelmes türelmét.
December 28. Aprószentek napja. Az ilyenkor szokásos kórbácsolás Heródesnek a két éven aluli betlehemi fiúgyerekek (az aprószentek) meggyilkoltatása által okozott fájdalom népies formában való megelevenítését szimbolizálja. Tudvalevőleg Heródes hatalomféltésből a zsidók jövendő királyának hirdetett Jézust akarta megöletni. Ez nem sikerült neki, mert a Szentcsalád égi intésre Egyiptomba menekült.
December 31. Szilveszter napján a hívek hálaadó istentiszteleten szoktak részt venni. Egyébként e napon az emberek sokszor hajnalig tartó családi vagy nagyobb társasági vígassággal,
mulatozással, bállal búcsúznak az óévtől, és köszöntik egymást az új esztendő küszöbén.
Január 1. Az egyház újév napján Jézus névadását ünnepü. Általános szokás egymásnak boldog új évet kívánni e napon: „Oh szép Jézus ez új esztendőben légy híveidben. Oh Mária, esedezz értünk, édes reményünk! Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében!" Ezzel az énekkel kéri a hívők serege Jézus segítségét az egész évre. Az 1582-beli Gergely-féle naptárreformig karácsony és újév együtt volt. A két ünnep különválasztását követően az emlékezetben újév úgy maradt meg, mint kiskarácsony. Ezt látszik bizonyítani a következő ének is: „Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom? Ha kisült már, ide véle, hadd eszem meg melegébe!"
Január 6. Vízkereszt és Háromkirályok napja. A vízkereszt vigíliáján, tehát előző este megszentelt vizet háromkirályok vízének is nevezik. Gyógyítottak vele, hiedelmek fűződtek hozzá. Meghintették vele a földet, hogy a gonosz elkerülje a házat, a kútba is öntöttek e vízből. Vízkeresztkor kezdődik a farsang, amely húshagyó-keddig tart. A három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár volt, akiket napkeleti bölcseknek is neveznek. Egy csillag vezette őket Betlehembe a kis Jézushoz, akinek aranyat, tömjént és mirhát adtak ajándékba. A három királyokat így dicséri az ének: „Háromkirályok napját, országunk egy istápját, dicsérjük énekekkel, vigadozó versekkel. Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt!" A hívek régen az ajtókra a három király nevének kezdőbetűjét és az évszámot fel szokták krétával írni: 19+G+M+B+97. Régen a Vízkereszt parancsolt ünnep volt, most az egyház január 6-hoz legközelebbi vasárnapon ünnepli meg. A vízszentelés is most e napon történik. A Vízkereszt görög neve Epifanie volt. Most e nappal végződik a karácsonyi ünnepkör.
Utószóként megjegyzem, hogy ezen, a karácsonyi ünnepkörre vonatkozó egyházi és népszokási ismertetés anyagának nem kis részét gimnazista éveim hittani tanulmányából, akkori ministrálásaiból, Egerszeghez fűződő lokálpatriotizmusból eredő, illetve táplálkozó élményekből, megfigyelésekből merítettem. Forrásként szolgáltak még más tárgyú könyvek mellett kimondottan a népszokásokat ismertető kiadványok, régi naptárak is, valamint az egyházjogi szigorlatra előkészítő egyetemi tanulmányaim.
Bízom abban, hogy az 55 éven felüliek egy részében talán kedves emlékeket is ébresztettem saját múltjuk felidézett élményei kapcsán. A mai közép- és ifjúkorúak viszont egy kis ízelítőt kaphattak abból, hogy nagyszüleik milyen színes emlékeket, élményeket gyűjthettek össze fiatal korukban.
dr. Pais János
18
KANIZSA - TZfidtenéiiiA Mut^a^*
1997. november 28.
ANTIGONE AKKOR ES MA
December 5-t-n kerül sor Szophoklész Antigoné című tragédiájának bemutatójára a HSMK-ban. A darabot a Batthyány-gimnázium Diákszínpada mutatja be Harkány László rendezésében. A darabot 19<i5-ben
bemutatták már, a mostani, a harminckét évvel ezelőttinek felújított változata. Lapunk két régi és két új szereplőt is megkeresett, a dolog külön érdekessége, hogy két apa és két gyermeke a megszólaló.
A vak jós
- Harminc éven át eszembe sem jutott, hogy egykor a világot jelentő deszkákon játszhattam el az Antigoné egyik legnehezebb szerepét, Teiresziászét. Amikor Virág, a lányom elmondta, hogy a drámát ismét színpadra állítják, régi kedves emlékek idéződtek fel bennem -meséli Radics Béla, a vak jós egykori alakítója.
- Mennyi idő alatt készült fel a szerepre?
- Másfél-két hónap alatt. Emlékszem, a beszédhibáim leküzdése komoly munkát igényelt, de Harkány László tanár úr kitartó munkája, segítsége meghozta a maga gyümölcsét.
- Hogyan emlékszik vissza a premierre?
- Nagy siker volt. Emlékszem, az egyik diák nagymamája aggódva érdeklődött, hogy hogyan tanulok a gimnáziumban, ha vak vagyok. Nekem talán ez volt az egyik legnagyobb elismerés.
- Hol mutatták be az iskolán kívül a darabot?
- Felléptünk a Helikonon is, ha jól emlékszem, a Balaton Múzeum lépcsőjén.
- Nem kacérkodott-e ezt követően a színészi pályával?
- Nem. Eredetileg pedagógus szerettem volna lenni, ám ez nem sikerült, a Gépgyárban helyezkedtem el.
- Emlékszik-e még a szerepére?
- Még eszembe jut egy-egy mondat. A bevezető mondatok máig pontosan élnek bennem. Azóta ismét elolvastam a darabot.
- Adott-e tanácsokat leányának. Virágnak?
- Igen. Figyelmeztettem, hogy úgy álljon a színpadon, úgy beszéljen a vak emberrel, hogy az ő arcát is lássák, de ugyanakkor meggyőzően forduljon Teiresziászhoz-
- Mostanra élő legendákká lettek az Antigoné harminc éve bemutatott változatának főszereplői. Milyen élmény így találkozni velük?
- Csodálatos, máig van mondanivalónk egymásnak. Nemrégiben találkoztunk, s most a díszelőadás után remélhetőleg ismét találkozhatunk.
A hírnök
- örültek és nagyon meglepődtek otthon, amikor elmeséltem, hogy három évtized után ismét színpadra állítják az Antigonét. Azt hiszem, az édesapám, aki maga is játszott a harminc éve előadott változatban, nagyon boldog. Az külön örömet jelent neki, hogy én is szerepet kaptam ebben - meséli Radics Virág, aki a Hírnök szerepét alakítja.
- Miről szól neked ez a darab?
- Végtelen tanulságos darab ez a huszadik század végén is. Kreón bukását makacssága okozza, Antigoné fanatizmusa áldozata. Most, hogy már nemcsak tananyag ez a darab, hanem életem részévé vált, motulatai hatalmas igazságokat hordoznak számomra.
- Vannak-e színészi ambícióid?
- Kacérkodom a gondolattal, de még nem tudom, mit szeretnék igazán.
- Ad-e közösségi élményt ez a vállalkozás? ,
- Nagyon jó hangulatban folynak a próbák, igazi közösséggé ko-vácsolódott össze itt színész és diák. Közelebbről, más oldaláról ismerhettük meg egymást. Az itt szerzeit élmények egy életen át elkísérnek bennünket.
- Milyen fogadtatást remél?
- Az iskolában, főként az osztálytársaimban van valamiféle várakozás, azt hiszem, kíváncsiak arra, mi az, amivel mi itt hónapokon át készülünk. Az osztálytársaim szinte mind azt ígérték, hogy megnézik az előadást. Szerintem nem szerencsés, hogy ajánlottá tették a darab megtekintéséi, kötelezni va-
lakit valamire, az mindig más felhangot ad a dolognak.
- Hogyan kerültél a színészek közé?
- Amikor Harkány tanár úr meghirdette, hogy lehet jelentkezni, én próbálkoztam és sikerült.
- Bemutatják-e másutt is a darabot?
- Pontos információink nincsenek, de azt hiszem, Keszthelyen és Fonyódon fellépünk majd.
- Mennyi energiát emésztett fel eddig a felkészülés?
- Egy összpróba van egy héten, és 2-3 kisebb, de én naponta el-motuiom otthon a szerepemet.
Kreón
- Nagy kihívás nekem Kreón szerepe, hiszen egy immáron híressé vált színész után játszhatom el ezt a szerepet, I ez egy kicsit nyomasztó - meséli Antal Gábor, a Bat-thyány-gimnázium tanulója.
- Ez az első próbálkozásod a világot jelentő deszkákon?
- Drámában igen, de már évek óta van kapcsolatom a színpaddal, hiszen ünnepi alkalmakkor már mondtam verset, s Kazinczy-versenyeken is megpróbáltam már az erőmet.
- Hogyan kerültél a stábba?
- Harkány László tanár úr kéri fel még a nyáron.
- Hány próba áll mögötted?
- A tanév elejétől kezdve heti egy nagy próba és kettő kisebb volt idáig.
- Mennyi idő alatt tanultad be a szerepedet?
- A nagyobb monológok elsajátítása egy kicsit több időt igényelt, a többi próbák közben ragadt rám.
- Miről szól neked ez a darab?
- Kreón alapjában véve jót akar,
a rendet szeretné megvédeni egy háború után. Kreón azt hiszi, hogy a törvényt az erkölcs fölé emelheti. Bukását az okozza, hogy nem képes mérlegelni, erkölcs és törvény között egyensúlyozni.
- Milyen hatással van ez a vállalkozás az iskolára?
- A szereplőket és a segítő tanárokat lázban tartja, vannak akik nagy várakozással tekintenek a dolog elé, de vannak közömbösek is. Megváltozott a kapcsolatunk azokkal a tanárokkal, akik segítenek az Antigoné színpadra állításában.
- Hogyan tovább?
- Szeretnénk a városon kívül is fellépni a darabbal, s jó lenne mást is színpadra állítani, de én például az idén érettségizek, utána jön a felvételi. Azt hiszem, nagyon kevés az idő, folytatásról az én esetemben szó sem lehet. Egyébként sajnálom, hogy nincs az iskolának irodalmi színpada.
- Mit jelent majd ötszáz ember előtt előadni a darabot, átgondolta már?
- Nem a díszelőadás gondolatára szorul össze a gyomrom, hanem az úgynevezett diákelőadáséra, hiszen olt azok az iskolatársaink ülnek nmjd a nézőtéren, akikkel nap mint nap találkozunk azután is. Az igazi siker az lesz majd, ha a vagány diák is gratulál, hiszen az udvarias kéznyújtások nem sok mindent árulnak el.
- Kacérkodsz-e a színészi hivatással?
- Nem. A Közgáz-on szeretnék továbbtanulni.
Egy hang a karból
- Nagyon örültem annak, hogy a fiam játszik ebben a darabban. Volt ennek az örömnek árnya is, hiszen féllem, hogy a rengeteg próba majd más, a jövő miatt fontos feladattól vonja el a fiam figyelmét, hiszen
199?. november 28.
KANIZSA - TZuttunálu
19
Gábor nem Thébába készül királynak, hanem a Közgázra, ahová nem egy sétagalopp bekerülni. Félelmeim szerencsére nem igazolódtak be. A darab felújítása a régi emlékeket újra idézte bennem. Két olyan dolog van, amire büszke vagyok a saját gimnazista koromból, az egyik az, hogy szerepelhettem az Antigonéban, a másik, hogy én vihettem az akkor kétszáz éves Landler-gimnázium zászlaját - meséli a régmúlt időkről Antal Jenő, a Cserháti Szakközépiskola tanára, aki az 1966-ban bemutatott Antigonéban a kar tagja volt.
- Mire emlékszik a valamivel több mint három évtizede történtekből?
- Csodálatosak voltak a próbák, szigorúak. Ott tanultunk meg beszélni. Jómagam is, hiszen egy osztatlan iskolából, faluról kerültem a gimnáziumba. A próbák nemcsak a szerep megtanulását jelentették, hanem azokra a nagy emberi igazságokra is rávilágítottak, amelyeket Szophoklész a mai kor emberének üzen. Rengeteget dolgoztunk, mire összeállt a dolog. Eljött az előadás, ahol olyan nagyságok ültek a nézőtéren, mint Trencsényi Waldapfel Imre, a fordító és Czine Mihály irodalomtörténész.
- Hol mutatták még be a darabot?
- Sokfelé bemutattuk, például Galambokon is, a rendező Harkány László tanár úr szülőfalujában. Emlékszem, hatalmas sikerünk volt, az egyszerű, falusi emberek már-már sztárként ünnepeltek bennünket. Számomra a legnagyobb élményt a keszthelyi Balaton Múzeum lépcsőjén lezajlott előadás jelentelte. Emlékszem, amikor hatalmas fekete Mercédesén begördült a Kodály-házaspár. A díszletet a múzeum bejárata, lépcsősora adta, s a nézőtér első sorában hatalmai bőrfotelekben foglaltak helyet a díszvendégek.
- Sztárolták önöket abban az időben? 1
- Én úgy emlékszem, igen. A főszerepet játszó Balázsovits Lajos autogramokat osztogatott, és a lányok versengtek a kegyeiért. Az igazi nagy sztárok árnyékában azért mi sem vesztünk el.
- Milyen hatással lett a későbbi életére ez az időszak?
- Egy életre elkötelezett a színjátszás és a magyar nyelv és irodalom mellett. Igaz, mérnök-tanárként dolgozom, de még így is, amikor csak tehetem, próbálom a diákjaimat a magyar nyelv szépségeire tanítani, osztályfőnöki órán egyszer-egyszer előkerül a szöveggyűjtemény, és én verset olvasok. Amikor egyetemista lettem — ha lehetett —, színházban töltöttem az estéimet. Nem jártam kocsmába, vagy más helyre szórakozni, nekem a színház jelentette a kikapcsolódást, a pihenést. Ami abban az időben pesti színházban bemutatásra került, én mindent megnéztem, ebben olykor segítségemre voltak az Antigoné színésszé lett szereplői is, mind Zala Márk, mind Balázsovits Lajos, aki talán máig nem feledte, hogy élete első főszerepe Kreón volt.
FERTŐZÉSSEL KEZDŐDÖTT
Schmidt István több mint fél évszázada, egészen pontosan ötvenegy éve lépett először színpadra, s éppen negyedszázada annak, hogy a Tungsram vers-mondókörét létrehozta. Ez az egyetlen huszonöt éve létező, ilyen jellegű csoportosulása hazánknak.
- A Fertőzés című darabban léptem első cúkalommal színpadra, igaz, már előtte is szerepeltem egy-egy iskolai rendezvényen, de ez volt az első olyan, amire a nagyok is felfigyeltek. A falusi színjátszás 1945-től élte egyik virágkorát, szinte minden településnek volt színjátszó csoportja, és a vásári komédiáktól kezdve Moliére-ig számtalan darab bemutatásra kerüli általuk. Hosszúvölgyön nem múlhatott el húsvét vagy búcsú anélkül, hogy színdarabot nem mutattunk volna be.
- Hogyan került Kanizsára?
- 1956 ősze nagy változást hozott az életemben: bekerültem a Városi Művelődési Házba. Itt látott meg Pográcz József egy próba alkalmával, és hívott, dolgozzak az ő csoportjával. Akkor játszották az Anna Frankot, igaz, kis szerepet kaptam elsőre, de karakteres szerep volt. Éveken keresztül dolgoztunk együtt, számos színdarabban szerepelhettem, elsősorban zenés darabokat játszottunk, élő zenekari kísérettel. A Szabin nők elrablása huszonkét előadást ért meg.
- A rendezői feladatok milyen iskolázottságot kívántak akkoriban?
- Jómagam 1971-ben végeztem a rendezői akadémiát, amit lehetett, e téren eléltem, „B" kategóriát kaptam. Anuitőr szinten ez a lehető legmagasabb fokozat. Ekkor már a Városi Művelődési Házban dolgoztam Balázsovits Lajossal, Vári Lászlóval és másokkal készült a drámatörténeti sorozat, amely úttörő próbálkozás volt, de nagy sikerrel ment. A régi ház klubhelyiségében mentek kamara jelleggel ezek az előadások.
- Továbbra is volt kapcsolata az amatőr színjátszással?
- Természetesen. De sajnos ebben az időben kezdett eluralkodni az a szemlélet, amely elválasztotta az amatőr színjátszást a versmondástól. Ez utóbbit támogatták, a színjátszást igyekeztek háttérbe szorítani. Véleményem szerint e kettőt nem szabad egymás rovására művelni, hiszen a színjátszás a versnwndót egy ol-
dottabb, játékosabb versmondás-ra neveli, a versmondás pedig választékos beszédre kényszeríti az amatőr színészt, vagyis a két dolog nagyszerűen kiegészíti egymást.
- Miből finanszírozták abban az időben a „színházasdit"?
- Egyrészt a művelődési ház költségvetéséből, a jelmezeket a jelmezkólcsönzők bocsátották rendelkezésünkre. A színészek munkájukéit legfeljebb erkölcsi elismerésben részesültek. Azok. akik minden előadáson játszottak, „tájoltak" velünk, évi egy alkalommal meghívást kaptak egy bambira és egy szendvicsre. Emlékszem, egy alkalommal a pénzügyi ellenőizés fel is rótta nekünk ezt az eszem-iszomol.
- Egy időre megszakadt a kapcsolata a közművelődéssel...
- Igen. mint politikailag flek-kes ember, nem dolgozhattam tovább a közművelődés területén, így protekcióval a Vízműnél kaptam segédmunkási állást, majd voltak ennél kellemetlenebb időszakok is. Mint minden, ez is véget élt. s amikor a Vasutas Művelődési Ház éppen rendező-hiánnyal küzdött, meghívtak, dolgozzak velük. Ott is voltak bemu-tcüók, számos darabot színpadra állítottunk, itt dolgoztam együtt Márkus Lászlóval, akit a tágabb közönség Zala Márk néven ismerhetett meg.
- Mikor került a Tungsram versmondóköréhez?
- 1972 őszén kezdtem ott dolgozni, eredetileg Hevesi Sándor Munkás Színjátszó Csoport néven indult a dolog.
- Ki finanszírozta ezeket a dolgokat?
- Az akkor még Egyesült Izzó névre hallgató gyár szakszeive-zete. Mivel az ott dolgozók többnyire a környező falvakból jártak be, mi úgy gondoltuk, hogy az általuk befizetett pénzeket úgy adjuk vissza, hogy lakóhelyükön lévő intézményekben adjuk elő a darabokat, és az intézmény jegyeladásából származó bevételt otthagyjuk, fordítsák a legszükségesebb célra.
- A munkás színjátszócsoport lassan versmondókörré alakult át...
- így igaz. és egyre gyakrabban kezdtek „Kanizsai iskoláról." beszélni, hiszen ahová csak elmenlek a gyermekeim, mindenütt sikerrel jártak. Volt olyan verseny, ahol az első tízben bent volt a nyolc kanizsai induló.
- Úgy tudom, közben nem
szakított a közművelődéssel sem...
- A művelődési házban létrejött a művészetet és irodalmat kedvelők klubja, ahonnan - ki emlékszik erre már! - elindult, és országos mozgalommá lett az ..Életünk" című fotókiállítás. Innen indult a filmklub, és az az aktív jazzélet is. amelyre máig büszke lehet a város. Az első jazz ..bulik" még a Farkas fivérek és Pék Pál közreműködésével jöttek léte. Modell értékű kezdeményezés volt ez akkoriban, annyira, hogy a Népművelési Intézel is felfigyelt erre. Országos kísérletben is részt vehettünk, egy televízió által bemulatott drámáról rendeztünk vitát.
- Mi a titka, hogy egy versmondókör negyed századon át életképes marad?
- Én azt hiszem, a mi versmondó körünk egy olyan baráti társaság, amelynek tagjai versmondással is foglalkoznak. Számos közös programot szervezünk, igyekszünk egymás gondjainak megoldásán segíteni, jóban, rosszban együtt lenni.
- Ma már Szlovéniában is dolgozik...
- A zalaegerszegi MMIK felkérésére kerültem Szlovéniába, segítséget kérlek tőlem. és amennyire telik az erőmből, igyekszem is megadni mindent. Ma már van Lendvai Versmondó Kör. Hogy mekkora dolog ez, elmondok eg\\ példát: Amikor próbálunk, a verseket nemcsak megtanuljuk, hanem értelmezzük is. hiszen ha a szavaló nem érti amit mond. nem is tudja jól mondani. Előjött egy ott ismeretlen szó. próbáltam a gyerekeknek magyarózni. de csak nem értették. A segítő tanár erre szlovénul mondta, s máris megértették. Ekkor tudtam meg. hogy a próbán résztvevő gyerekek között jóné-hány olyan van. akinek az anyanyelve nem is magyar.
- Mi az, amit szeretne még elérni?
- Hogy amikor én már nem leszek, a tanítványaim folytassák az általam megkezdett munkát.
- Milyen díjakkal ismerték el az ön eddigi munkásságát?
- 1985-ben kaptam Radnóti-díjat. 1989-ben pedig a Zala. Megyei Tanács Nívódíját.
- Eszerint Nagykanizsa város...?
- Ezeket a dolgokat nem azért csinálja az ember, hogy elismerjék, hogy díjazzák.
D. É.
20 KANIZSA - TCídCunátte ttut^út ) 199 7. november 28.
HYANY
A Soros Alapítvány Vizuális Nevelés Programja keretében szervezett 1997. évi balatonmá-riai alkotótáborban készült művekből rendezett kiállítást november 21-étől a Batthyány Lajos Gimnázium kisaulájában a Híd Dunántúli Vizuális Műhely Egyesület A Hyány Galériában a programban résztvevő pedagógusok munkája került bemutatásra.
Tamás Szilárd, a Soros Alapítvány programigazgatója, megnyitó beszédében kihangsúlyozta; a Soros Alapítvány feladatának érzi, hogy segítse a pedagógus társadalmat a nagy átmenetben, ami előttük áll részint a rendszerváltásból, részint a Nemzeü Alaptanterv bevezetéséből eredően. A Vizuális Nevelés Programról elismerően szólt, és az egyik legsikeresebb NAT-hoz kapcsolódó fejlesztésként említette. Megerősítette, hogy továbbra is Nagykanizsa marad a program házigazdája, megköszönve a sok segítséget, amit a Soros Alapítvány kapott a program megvalósításához.
Művészettörténészi szemmel nézve a kiállított munkákat, elmondható, hogy a kiállított munkák esztétikai értéke igen magas. Igaz, az nem állítható, egyenként nézve, hogy külön-külön műtárgy jellegű alkotásokat láthatunk. Művészettörténeti értelemben esztétikai értéket az "egyművesség" miatt hordoz azzal, hogy létrejött egy közösség, amelyik egy közös nyelvet, ezzel együtt egy közös alkotást hozott létre.
Stamler Lajos, a Batthyány Lajos Gimnázium tanára, a Hyány Galéria kiállításainak szervezője, a következőképp foglalta össze az alkotótábor művészetét: „Az alkotótáborban kézművességgel foglalkoztak, a kézművességnek azoknak az alapfogásaival, amelyek az általános kultúrkörben is jelen vannak, így a textilekben a nemezelés, a szalagszövés, a szalagfonás, tehát az egyszerűbb technikák. Ugyanakkor olyanfajta motívumvilág, olyanfajta megoldások jelentek meg, amik egy archaikus értékrendhez köthetők. Azért nagyon fontos erről említést tenni, mert ez tulajdonképpen közös kincsünk hiszen minden ember hordozza magában ezt a fajta archaikus kultúrához való kötődést. Az, ami közös ebben a világban, részben a tanult, vagy a szülőkön, nagyszülőkön keresztül átöröklődött, átörökített tárgyak világa. A közös együttlét megmutatkozik a műveken, aminek eredménye az is, hogy megtérenúődött egy olyan egyesület, amelyiknek ez a téma a profilja. Az alkotások közösbe kötve válnak értékessé..."
A Vizuális Nevelő Program keretén belül elindult tehát egy közösségteremtő alkotóműhely. Valami történt... Megteremtődött egy szellemi értelemben vett élettér... Várjuk a folytatást, hiszen egy ígéretes kezdetnek lehettünk tanúi.
Mészáros Bálint
A HETVENKEDŐ KATONA
„Ha a Múzsák latinul kívánnának szólni, Plaulus nyelvén beszélnének." - Ez volt a véleményük az ókori kritikusoknak a római komédiaköltőről, akit nyelvművészete alapján tartottak felülmúlhatatlannak. Plautus az i. e. 3-2. század fordulóján élt, s az antik életrajzi hagyomány szerint fiatalon került Rómába, ahol színház-i vállalkozóként keresett pénzét kereskedelmi ügyleteiben elvesztette. Majd komédiákat kezdett írni, melyek révén híressé vált, és így irodalmi tevékenységéből élhetett meg. Az első római író volt, aki egyetlen műfajt művelt: a vígjátékot. Darabjainak tárgya és feldolgozásuk módja sokrétű, mítoszparódiát, bohózatot, jellemkomédiát találunk művei között.
Magyarországon az egyik legtöbbet játszott alkotása - „A bögre" és az „Amphitruo" mellett -„A hetvenkedő katona". Ez a vígjáték Plautus cselszövésen alapuló írásai közé tartozik, melyekben nyers komikuma különösen hálás területre talált. A cselekmény szálait egy ügyes szolga irányítja és tartja kézben. A szerelem csaknem mindig fontos szerepet játszik, s a legnagyobb feszültséget a cselszövés keresztülvitele jelenti. „A hetvenkedő katona" intrikák Palaestrio irányítja. Az első részben el kell hitetnie szolgatársával,
hogy a katona birtokában lévő leány nem találkozott szerelmesével, míg a másodikban a leány és saját maga szabadulását ki-eszközlő csel során a katonát megcsúfolják.
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház könnyed szórakozásnak szánta a darab bemutatását, amikor nyári program keretében előadta. „A hetvenkedő katona" azonban több egyszerű vígjátéknál, hiszen rámutat azokra az emberi tulajdonságokra, amelyek sajnos ma is kártékonyak: kipécézi az önhittséget, a rosszindulatot, s megmutatja, hogyan lehet átlépni a felfuvalkodott, nagyszájú embereken. A kanizsai közönség bérletes előadásokon láthatta a megyeszékhelyiek helyenként sziporkázó vendégjátékát. A Merő Béla által megrendezett produkció pontosan követte Plautus elveit, céljait, mely szerint a lehető legnagyobb színházi hatást kell elérni, hogy a darab a nézők szórakozási igényét kielégítse. Tanúsíthatjuk: így volt. Merő Béla - saját díszlettervében - ötletesen mozgatta a szereplőket, és az előadás gördülékenységéhez nagyban hozzájárult Kardos Endre zenei kísérete. Faragó András, a címszereplő mintha csak a római korból lépett volna elő, mind külsőleg, mind pedig alakításában az emberi butaság, a kiva-
gyiság, a pökhendiség mintaképe volt. Olyan alak, akit nemcsak nevetségessé lehet, hanem nevetségessé is kell tenni. ló „katona" volt. Az események fő szervezőjeként, a szolgaszerepben Epres Attila lépett színre, akinek lehetősége volt a közönséggel való kapcsolattartásra is. Ügyesen mozgatta játszótársait, s vezette a jó cél felé - magát is beleértve - a cselekmény részeseit. De dicséret illeti a többieket is a nagy kedvvel bemutatott darabért, a mértéktartó játékért. Farkas Ignác, a rászedett másik szolga, Kéner Gabriella és Major Zsolt, a fiatal szerelmespár, valamint Sirnénfalvy Lajos, az ifjak segítője szellemes alakításokkal kapcsolódnak a komédiába. Kitűnő a további két hölgyszereplő is - Olasz Ágnes mint örömlány és Bárdos Margit mint a szolgája -, akik hihető színleléssel és tetszelgéssel szépítik, majd keserítik meg a katona életét. Szőke Júlia jelmezeiben pompáznak -némelyikük tényleg - az ókori színház hagyományait is felelevenítő szereplők. Azonban ne feledjük el: itthon vagyunk. Ma is előfordulhat hasonló eset, helyzet, ma is színre léphetnek ilyen emberek. Am lehet, hogy az már egyáltalán nem lesz vígjátéki.
Horváth Ilona
Bródy Sándor (1863-1924) író, újságíró első irodalmi sikereit novellákkal érte el. A naturalizmus programját hirdette meg, de emögött valójában egy modern felfogású realizmus rejlett. A főváros és a vidék korábban nem ábrázolt szociális konfliktusait, a polgári társadalom bírálatát fogalmazta meg. Bródy a századforduló magyar irodalmának talán legnagyobb hatású alakja volt, és színpadi műveivel új irányt adott a magyar drámának. Első ilyen alkotása, „A dada" úttörő jelentőségű munka drámatörténetünkben, ugyanis a szerző arra törekszik, hogy a társadalmi és erkölcsi igazságot fenntartás nélkül kimondja, s ennek a célnak alárendelve állítja szembe egymással a kifosztottak és megalázottak, valamint a kifosztok és üldözők világát.
A naturalista realizmus kemény, a társadalmi erkölcsi igazságot kereső, s kimondó igénye vezeti az írót két később alkotott drámájában: „A medikusában és „A tanítónő"-ben. Utóbbi egyébként színpadilag a legkiforrottabb darabja, amely-
A TANÍTÓNŐ
nek hősnőjében, a vidéki tanítónő tiszta alakjában sikerül azt az eszményi hőst megteremtenie, akit szembeállíthat kora erkölcsi alacsonyságával. Bródy nagy hangsúllyal mutatja be az 1908-ban írt színműben a falusi basákat és az ellenük harcoló haladó értelmiség küzdelmének ^tragikus voltát. Érdekesség a darabbal kapcsolatban, hogy kétféleképpen fejezte be a történetet: egyrészt fenntartva a cselekményben megnyilvánuló társadalomkritikát, másrészt a polgári közönség ízlése szerint -összeboronálva a földesúr fiát és az öntudatos tanítónőt. 1945 után már csak az első változatot játszották, játsszák, Tóth Flóra otthagyja megpróbáltatásainak színhelyét.
Ezt a változatot mutatta be a kaposvári Csiky Gergely Színház legutóbbi produkciójában, melyet két estén láthatott a kanizsai közönség. A színművet
Molnár Piroska rendezte -mértéktartóan, színvonalasan, ragaszkodva az eredeti történethez, megőrizve Bródy nyelvi művészetének elemeit. A címszerepben Bodor Erzsébet ideális tanítónő volt, pontosan és hitelesen keltette életre a szerző által megálmodott figurát. Jól játszott ifjabb Nagy István alakjában Nyári Oszkár, s a felső réteg típusát mutatták be a szülei: Adorjáni Zsuzsa és Csapó György. Emlékezeteset alakított az újabban rendező Zna-menák István (szolgabíró), Li-pics Zsolt (pap), Tóth Géza (tanító) is.
A kaposvári előadásnak volt hangulata, lendülete, volt benne valami, ami a régi nagy bemutatókra emlékeztetett. Azokra az időkre, amikor a Csiky Gergely Színház produkciói fogalmat jelentettek. Most valami hasonlót láttunk, éreztünk.
Horváth Ilona
1997. no vembe r 28. i KANIZSA - yCuttunálí* *t*9*$i* 21
Budapestről érkezett a Mojo-ba Cik-Cakk néven három magyar sztár. Nevük nem az életútra vonatkozik, hiszen zenei pályájuk egyenesen ívelt felfelé. Együtteseik megszűntek (Karthágó, East), de ők mégis hűségesek maradtak a rockhoz. Az újban is megőrződött az érték, és a rajongók az ország településein várják a koncerteket. Az éjszakai szünet alkalmat adott, hogy mélyebben pillanthassunk a rockkulisszák mögé.
- A kanizsai közönség jól ismer bennetek, hiszen játszottatok a kempingben lezajlott „drogellenes" bulin, és régi híres zenekarok meghatározó emberei voltatok. Ez a formáció mióta létezik?
- Egy éve sincs, hogy egymásra találtunk. A Varga Jani az East-bői, Do-nászy Tibor a volt Edda-ból, és jómagam, Oidófalvy Attila a Beatrice és Karthágó együttesekből. Janó találta ki a "Cik-Cakk"-ot, ami eredetileg ZIG-ZAG volt, csak magyarosra vettük. Én mondtam, hogy változtassunk. Tudod, hogy a "Z" milyen hátul van az ABC-ben?
- A repertoár milyen számokból állt össze?
- Többnyire saját számokból, ez a műsorunk majdnem kilencven százaléka. Természetesen játszunk a nagy ősöktől is, a Z.Z. Top-tói, a Led Zeppelin-tői és a Troggs-tól feldolgozást...
- Hogyan telt eddig a \'97-es év?
- Erre csak azt tudom mondám, hogy jó lett volna, ha minden másnap van egy koncert. így átlagosan minden negyedik napra esett egy... Ezenkívül az lett volna az igazi, ha közben kiadhattunk volna egy-két lemezt. Ezzel szemben csak egy kazettát sikerült elkészíttetnünk, mert a "bukszíárca", a saját zsebünk, ezt bírta. A kiadók egy más csatomat néznek folyamatosan, és ez a rockn\'roll-os hangzás náluk nem megy. Mi meg azt gondoltuk, hogy a valóság más. így a zsebbe nyúltunk, és kiadtuk önerőből. Ez a műfaj mostohagyerekként van kezelve. Kevés reklá-mot kapunk. Csinálunk kábeltévé riportokat, újságriportokat, de ez kevés
„A zene körül forog az egész életünk..,"
ahhoz, hogy az egész ország tudjon arról, hogy van egy ilyen formáció és egy ilyen jó zenei anyag. Sajnos még nem jutott el mindenhol az emberekhez—
- A hátrányos helyzetre utaltál, és gondolom, ez szólt a diszkó világáról is, ami nem gitárcentrikus...
-\' Igen, de nem azért, mert a diszkó az baj. Ez így természetes egész Európában. Ami itt fut, azt megemésztjük... Viszont úgy éizem, hogy a rock zene lett valamilyen módon, valamiért mellőzve, legyen az rhythm árui blues, vagy a tipikus rock zene. Talán azért, mert pénzigényes, és a jó rock-koncerthez rengeteg pénz kell... Ezzel szemben van a diszkóvilág, és egy másik, a kissé régies "táncdalfesztiválos" vonal, amelyik érdekes módon szintén él. De az összes rockzene rendesen halódik, az országban... És itt nem csak magunkat "sajnálom", mert nagyon sok fiatalt is érint. Sokan játszanak rock-ol, vagy annak valamilyen válfaját... „Meghalt" a vonal, nincs lehetőség. Nincs pénz nincs koncerthely, koncertlehetőség...
- Egy ilyen környezetben mit lehet elérni egy új formációnak? Nagynevű zenészek vagytok, de mégis egy új csapat...
- Mi ezt meggyőződésből és életfunkció gyanánt csináljuk. Most, amikor ötven vagy száz embernek játszunk, ugyanúgy játszunk, mint amikor a tízezres Sportcsarnokban léptünk fel. Ha ötvenen tap.sobuik, nekünk az is nagyon jó érzés... Gyakorlatilag — remélem nem hangzik nagyképűnek - mi egy világszínvonalú produkciót adunk
ebben a imífajban, csak nincs megfelelő menedzsmentje a dolognak... Reméljük, hogy csak átmenetileg... Természetesen az igazsághoz tartozik, hogy mi már mindhárman letettünk valamit az asztalra. Ha bárhol kiejted ezt a három nevet, tudni fogják, kiről van szó. A lényeg az egészben mégis az hogy ugyanolyan nehézségekkel küzdünk, mint mondjuk egy\' tizenhat éves fiúkból álló csapat, vagyis a nulláról kezdtünk. Úgy néz ki, hogy végig kell járni azokat a lépcsőfokokat, amit egyszer már megjártunk... Ilyen a világon sehol sincs. A hazai zenészek istápolá-sa, felkarolása, segítése a nullásai egyenlő... Bemegyünk egy kiadóhoz, és három hónapot várunk egy nemleges válaszra. Nem mondják meg a szemedbe, hogy; „Te, figyelj! Lejárt a kor. Viszontlátásra! Ez a zene nem kell!" Hitegetnek folyamatosan, várunk a nagy semmire, és folyik szét az életünk... Mi úgy döntöttünk: ezt a zenét szeretjük, ezt alánjuk csinálni. Mi már mindent játszottunk a saját műfajunkon belül. Amikor összekerültünk, egyértelmű volt, hogy az út a saját szeizeményeken keresztül vezet... Mi hiszünk abban, hogy a zenénkben feeling van, jó van, megy a történet, és ezért szeretnénk nagyon sokáig csinálni. Nem izgatjuk magunkat, nincs bennünk félelem, hogy hatalmas kudarcok érnek. Ha mégsem kell, akkor inkább abbahagyjuk, de nem akarunk beállni a sorba divatzenét csinálni, mert arra senki nem kíváncsi tőlünk... A miiltunk mást határozott meg, mi erre adtuk a voksunkat...
- Mit takar a kazetta címe?
- A cím úgy született meg, hogy Jani lejött, és azt mondta: "Gyerekek! Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha "Erre gondoltunk". Ez egy akkora mondat volt, hogy viszontlátás... És ez lelt. Ebben minden benne van. Amit hallasz a kazettán, az igaz, mert mi tényleg erre gondoltunk... Eszünk, iszunk, élünk... Az egész ország erre gondol... Jó lenne enni, jó lenne inni, jó lenne szerelmeskedni, jó lenne élni. És az a szörnyű az egészben, hogy mindenki össze-vissza hablatyol és púdéról. Erről véletlenül sem énekel senki... A fiatalokat megértem, ők egy más csatornát néznek. A diszkós világ, elismerem, az működik, és ez rendben van. De az nincs rendben, hogy utána kisöpörjük az utcát... Van egy fontos-dolog. Játszottunk olyan helyen, ahol majdnem húszezren voltak. Amikor megindult a tempó, ami a fesztivál hangulatából is adódott, akkor derült ki, hogy ez a zene miíködik. Baromira imíködőképe.s... Abban a másodpercben az volt a hatása, az történi, ami miatt ez az egész megszületett, amit mi belül hallunk...
- Adódik a kérdés; a nagyszínpad, vagy a klub áll közelebb hozzátok?
- Ahogy az "öreg Zizisek" is el-\' mondták, embertelen sok bulit játszottak, és játszanak a mai napig kicsi klubokban. Mi is azt valljuk, hogy szükség van mindkettőre. Más a feeling mindkét esetben...
- Mivel töltitek a szabadidőt? Van-e hobbitok?
- Minden valahogy a zenével kapcsolatos. Jani például nagyon jó reklámzenéket csinál... Tibi tanítgat dobon, és hogy lekösse magát, játszik még egy-két zenekarban... Nekem meg van egy hangstúdióm, azt csinálom, és mellette egy rádiót tervezek... Annyira kitölti a zene az életünk, hogy az agyunk egyfolytában ezen pörög. Ha elmegyünk mondjuk egy uszodába, akkor sem biztos, hogy kikapcsolódunk, mert biztosan a fejünkben egy új nóta, vagy új ritmus, akkordmenet kavarog... Szóval, a zene körül forog minden...
Mészáros Bálint
A Mojo újabb vendége egy alkalmi formáció volt, a TABOO. Az ..alkalmi" jelző mégsem az igazi, hiszen nyár elején állt össze csapattá a négy fiú, és azóta már régen túl vannak az ötvenedik fellépésen. Beszélgetésünk szokásosan indult, de a gondolatok többnyire mégis egy nagyon fontos és tanulságos témakört érintettek, ami nem más, mint az érvényesülés. A siker boncolgatása és a reális célok megfogalmazásának próbálkozása a behatárolt lehetőségek mellett valóban elgondolkoztatok, bár az is meglehet, hogy az elhangzottakban mindennapjainak láthatók kivetítve...
Galambos Ernő (gitár), Idrányi Barna (dob), Baráu Attila (basszusgitár), a budapesti SONJA (ma is működő és zenei berkekben elismert) együttes tagjai, érthetővé válik az alkalmi formáció kifejezés. A három „szonjáshoz" csatlakozott negyediknek Halász Péter (ének), és jött létre a TABOO. A rövid idő alatt zenéltek a Balaton mellett, a mogyoródi „HUN-GARORING"-en, és természetesen Budapesten különböző klubokban egyetenú bálokon. A feeling miatt előnyben részesítik a kis klubokat, de nem idegen számukra a nagy koncertek helyszíne sem. Barna és Ernő már sok zenei anyag feljátszásán működött közre stúdiókban, és sok tapasztalatot szereztek. Hallgatva őket, hinni kell a szavaknak: „Egy zenekar akkor csinál csak lemezt, amikor érettnek éizik magukat arra, hogy önálló anyaggal álljanak elő. Ehhez pedig sokat kell együtt játszani. Ha felkémének, hogy készítsünk egy lemezt, nagyon örülnénk, de ha az
TABOO
lenne a feltétel, hogy két hónap múlva legyen kész nem vállalruínk, mert korrekt, jó anyag ennyi idő alatt nem tud kijönni. Egy átlag CD biztosan meglenne, de annak semmi értelme, hogy beálljunk a sorba mondjunk harmincnyolcadiknak... A zenekarok közötti kapcsolatok és a megítélés? Ezen a szinten mindig a neveket nézik, és elvárnak egy bizonyos színvonalat a koncerteken is. Persze az ember nem játszik ugyanúgy minden alkalommal. Vannak sikeres és kevésbé sikeres napok. Ide sorolhatnám még a szimpátiát, az egyes személyekkel kialakult kapcsolatot, a zenei stílust... A zenében nem az a cél, hogy mások elájuljanak az ember technikai eszköztárától, hanem az, hogy a közönség jól érezze magát... Üzletileg nézve pedig egy bonyolult dolog a „művészet". A kitörés szerencse és kapcsolatok kérdése. Annyit tudnék mondani; ha valamelyik pillanatban adódna egy lehetőség, azt mindenképpen meg szeretnénk ragadni. Viszont abban nem hiszek, hogy egyénileg nagyon sok keresnivalója van bárkinek is. Ilyen esetben outsider-ként fogadják az embert, kemény a piac. Abban hiszek, hogy ha kompletten próbálkozik egy ze-
nekar, és ha egy külföldi impresszárió figyel fel rá, akkor van esély. Manapság már nem lehet sokkal többet nyújtani technikailag a zenében. Egyetlen tisztességes esély, hogy egyéni arcot tud felmutatni a zenekar. Valamiféle új hangzásra gondolok, egy picit masabbra, mint a többi. A sikeres zenekarokat nézve azt látni, hogy azok maradtak fenn, akik hatalmas egyéniségek. Tehát nem a hangszeres tudáson múlt, hanem a kisugánáson. A Rolling Stones tagjai egyenként nézve, mint hangszeres zenészek, nem „ tigrisek ". A világon tucatszámra találhatók azok a Zenészek, akik jobbak tudunk. A varázs, az egyéniség diadala, amiért még mindig a csúcson vamuik. A magyarok között is vannak óriási tehetségek nagy hangszeres tudással, de mégsem világsztárok. Ilyen Tátrai Tibor, aki „embertelen" dolgokat csinál gitáron, vagy például basszusgitáron Szappanos György és Páka Egon. Nagyon sokat kaptak az élettől, de még többet érdemelnének... A zenében a felfutáshoz, mint annyi minden másban, kellenek tehát a kapcsolatok, és a szerencsés véletlenek találkozásai... Bennünket most inkább kisebb dolgok érdekelnek. Kell a sok koncert, a fellépés, és természetesen a siker is. Emlékezetes marad számunkra a „HUNGARORING" koncert, ahol egy ezer főt befogadó sátorban szerepeltünk nagyon nagy sikerrel az osztrák és német közönség előtt, pedig tudvalévő, hogy ők előnyben részesítik a diszkót minden zenével szemben...
Mészáros Bálint
KANIZSA - Sf*»u
1997. november 2$.
KOSÁRLABDA
A Magyar Kupában remeklő Kanizsa Kosárlabda Klub-DKG EAST NB Il-es férfi együttese a Marcali, a Hévíz és az NB I „B" csoportos Siófok gárdáinak legyőzése után a legjobb tizenhatba kerülésért az NB I A csoportjában is kiemelkedő játékerőt képviselő Klima-Vill Kaposvár csapatával mérkőzött Nagykanizsán, a MÁV NTE csarnokban, szép számú közönség előtt.
Silló Zsolt edző szép szál termetű fiainak a kaposváriak aztán már nehéz falatnak bizonyultak, s bár az első játékrészben még jól tartották magukat a Kovács Nándor vezette kanizsaiak, a végelszámolásnál azonban már kijött a két csapat közötti különbség.
- Sajnos a kaposváriak gyorsabbak voltak nálunk, az elhibázott dobásainkat sorra megkontrázták, amivel egyértelműen fölénk nőttek. Egyenlőre ennyit tudunk, az NB I. egy másik dimenzió, erőteljesebb, pör-gó\'sebb, amit nekünk még szokni kell - hangoztatta a kanizsaiak irányítója, Gosztonyi Gábor.
- A végén már feladtátok a meccset?
- Nem. mi ilyet nem tettünk, azt játszottuk, amit tudunk, amely most erre az eredményre volt elég.
Kíváncsiak voltunk a szakvezető, Silló Zsolt véleményére is.
NOTESZLAPOK..
- Reális eredmény született, úgy érzem már az sem lebecsülendő teljesítmény, hogy idáig eljutottunk a Kupában. A kaposváriak nem csak ellenünk, hanem az elmúlt hetekben a ZTE és a Körmend ellen is megmutatta, hogy jó csapat, nekünk most már a bajnoki küzdelmekre kell koncentrálnunk.
A játékvezetők mérkőzés végét jelző sípszavai után az eredményjelző 113-83-as - félidei eredmény: 59-34 - a kaposváriak javára. A kanizsai csapatban pályára lépet Török (4), Kovács N. (38/6), Földesi (22), Tóth, Gosztonyi (11/6). Csere: Anta-lics (8), Farkas.
Botlottak a lányok
Budapesten, az OSC Medikus ellen játszotta soron következő bajnoki mérkőzését a MÁV NTE NB I „B" csoportos kosárlabdacsapata, s a kanizsai lányok ezúttal tudásuk alatt szerepeltek, aminek vereség lett az eredménye. A mérkőzést követően Kovács Nándor edző nem csak azt sajnálta, hogy csapata kikapott, hanem akarati, hozzá-állási és rossz felfogási hibákat is tapasztalt a találkozón...
OSC Medikus-MÁV NTE 73-65 (39-37)
Budapest, 100 néző. Jv.: Lu-gossy, Feczku. NB I B-s női kosárlabda-mérkőzés.
MÁV NTE: Torna (18), Simonná (6), Joó (19), Zsolnai (18) Bedő (2). Csere: Gróf (2), Lackner, Góber, Bem. Edző: Kovács Nándor.
BASEBALL
Ünnepeltek a bajnokok
Tüttő István polgármester köszöntötte a város nevében november 21-én a magyar bajnokságot immár másodszor megnyerő ANTS-BJ.-ROTARY baseball csapatát a Central étteremben. A kanizsai fiúk az idei évben elért újabb bravúrját méltán ünnepelhették, hiszen sokkal nehezebb egy bajnoki címet megőrizni, mint megszerezni, bár az utóbbi sem akármilyen tett volt!
LABDARÚGÁS
A napsütésnek, vannak árnyékos oldalai is...
Két fordulóval ezelőtti hetekben az Olajbányász FC NB I B csoportos labdarúgói sorra aratták a győzelmeiket, s méltán jutott részük a szurkolói és tudósítói elismerésből. A Nyíregy-
háza elleni hazai bajnoki találkozón bármennyire akartak is Crnomarkovicsék, nem tudtak egyetlen gólocskát sem bekotorni a remeklő nyírségi kapus, Vadon hálójába. Pedig még egy büntetőt is kiharcoltak!
Hétvégén szerettek volna az elhullajtott pontokból valamennyit visszaszerezni Horváth Gyuláék, ez azonban Szegeden nem sikerült, mivel a hazaiak nem csak gólokban, hanem keménységben is a vendégek fölé nőttek, sőt az utóbbi már át is lépett egy bizonyos határt, amit Madár Gábor edző úgy fogalmazott, hogy ..... Szeged az első félidőben mészárszékké változtatta a pályát..."
Egy dolog vitathatatlan, hogy Czigóth kapust is le kellett cserélni, amikor Kenési megrúgta a kezét, és az is, hogy Crno-markovicsot kiállították, amikor „törlesztett", ennek sajnos még lesz következménye...
„Ahol süt a nap, ott található árnyékos oldal is" - hangoztatják a bölcsek, s bár a Bányász az előző két meccsen az árnyékos oldalon találta magát, még könnyen átkerülhet a naposabbik felére, s erre adott lesz a lehetőség a következő találkozón. Az ősz zárófordulóján ugyanis a kanizsai fiúk hazai pályán lépnek közönségük elé. a Duna-ferr ellen bizonyíthatnak, s csalhatnak egy kis mosolyt, napfényt az arcokra.
Deregi László
KÉZILABDA
TOVÁBBRA IS „VÉRSZEGÉNYEN"...
Ezúttal sem járt szerencsével, sem bajnoki pontszerzéssel a kanizsai NB I/B-s kézilabdacsapataink „vidéki" kirándulásai, mivel a lányok Óbudán, a fiúk pedig Dunakeszin szenvedtek vereséget. Egy-egy idegenbeli mérkőzés előtt nincs könnyű helyzetben Varga József, az Olajbányász KC felnőtt női csapatának edzője, mivel a hölgyek közül többen - munkahelyi vagy más elfoglaltság miatt - egyszerűen nem tudják vállalni a más városbeli találkozókat, így lassan már kétfajta összeállítás fog állandósulni náluk: a hazai meccseken pályára lépőké és az idegenbeli találkozókon is szereplőké... A férfiaknál más
gond van: ahhoz, hogy egy gárda igazán összeálljon, idő kell és az eredményes szerepléshez nem ártana még egy kis erősítés is.
Ezek után nézzük a hétvégi eredményeket.
Óbudai Goldberger-N. Olajbányász KC 29-16 (12-8)
Budapest, 100 néző. Jv.: Hoffbauer, Piedl. NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés.
Olajbányász: Horváth N. -Gombor 12, Tóth, Vass 2, Kiss 2, Kámán, Horváth M. Csere: Nagy J. (kapus) Dávid. Edző: Varga József.
Az első negyedórában egyáltalán nem játszottak megilletődötten a kanizsai lányok, felváltva estek a gólok (5-5), majd „rövidzárlat" állt be a kanizsaiaknál, amit kihasznált a Goldberger és négygólos előnyre tett szert. A folytatás-
ban mindkét csapat igyekezett élni a lehetőségekkel, így a két csapat közötti különbség nem változott a félidő végéig.
A második játékrész elején mindkét együttes játékosai igyekeztek bizonyítani, küzdelmessé vált a találkozás, melybe mindkét oldalon viszonylag sok hiba csúszott. Döntően befolyásolta a játék képét a kanizsai Tóth kiállítása, ami után fokozatosan elhúztak a hazaiak. Kemény védekezésük ellen Gomborék nehezen találták meg az ellenszert, aminek köszönhető a nagyarányú vereség.
Dunakeszi VSE-N. Izzó SE 28-22 (14-13)
Dunakeszi, 100 néző. Jv.: Atkári, Herczeg. NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés.
Izzó SE: Nagyvizeli 1 -Cseh 2, Hungler 4, Rodek 3, Bánlaki 2, Berta 3, Bazsó 4.
Csere: Felde 3. Sziva. Edző: Ojtó Tamás.
Repülőrajtot vettek a kanizsai fiúk, s elsősorban a rendezetlen védekezés elleni gyors indításokkal operáltak Bazsóék rendkívül eredményesen, így két-három góllal egészen a félidő végéig sorozatban vezettek. A 25. perctől aztán érkeztek a pontatlan befejezések és hibák, így átvették a játék irányítását és a vezetést is a du-nakesziek.
Szünet után felváltva estek a gólok, majd a játékvezetők Ojtó Tamás edzőnek piros lapot mutattak fel... A sípmesterek tovább folytatták szereplésüket, sorozatos kiállítások következtek, sőt, Feldének és Ba-zsónak végleg el kellett hagyni a pályát! A Dunakeszi együttese élt a kapott lehetőségekkel, végül biztosan tartotta odahaza a két bajnoki pontot.
1997. november 28. [ KANIZSA - Sfiont 23

LABDARÚGÁS
FELTÖRTEK A KANIZSAI VÉDELMET
Szeged-Dorozsma-N. Olajbányász 3-0 (2-0)
Szeged, 1000 néző. Jv.: Vavika.
N. Olajbányász: Czigóth (Gelencsér, 46. p.) - Pálfi, Kiss, Somogyi, Crnomarko-vics - Agics. Csörnyei, Horváth J., Visnovics (Kovács L., 70. p.) - Horváth L., Horváth Gy. (Gordian, 70. p.). Edző: Madár Gábor.
Kiállítva: Crnomarkovics, 44. p.
Bajnokok köszöntése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Tüttő István polgármester úr köszöntötte az immár második alkalommal bajnokságot nyert felnőtt baseball csapatot. Kiemelte, hogy csapatsportokban csak ez a szakosztály dicsekedhet ilyen kiváló eredménnyel.
A város vezetője egy szép serleggel jutalmazta a pénzügyi elismerés mellett a csapatot. Biztosította a
versenyzőket a város további támogatásáról, sikeres versenyzést kívánt az elkövetkező időkben is.
Reméljük, hogy a város segítségével pályájuk is meg fog felelni a nemzetközi előírásoknak. így Nagykanizsa nemzetközi versenyt is rendezhet.
Bajnokköszöntő vacsorával ért véget az ünnepség a Central étteremben.
H.Gy.
USZAS
XIX.
DR. CSÍK FERENC NEMZETKÖZI ÚSZÓ EMLÉKVERSENY Sopron
Az összesen húsz magyar és osztrák klub 350 versenyzője szereplésével megrendezett rangos eseményen jó eredményeket értek el a kanizsai Bolyai DSE versenyzői.
2. helyezett: Papp Viktória (85-ös korosztály) 200 m mell: 1:24,19
3. helyezett: Both Péter
(88) 66 2/3 m mell 1:03,68
4. helyezett: Papp Gábor
(89) 33 1/3 m mell 31,60 mp
6. helyezett: Kersmarics Marietta (87) 66 2/3 m mell 1:01,80
Perényi Ádám (87) 66 2/3 m gyors 46,87 mp
7. helyezett: Perényi Ádám (87) 66 2/3 m hát 57,14 mp
Pintér Kitti (88) 66 2/3 m gyors 48,75 mp
Tuboly Klaudia (89) 33 1/3 m mell 32,27 mp
10. helyezett Korcsmáros Ágnes (88) 66 2/3 m mell 1: 06,05
Gödinek László (89) 33 1/3 m gyors 25,03
ŐSZI
VIDÉKBAJNOKSÁG
A Zalaegerszegen meg-
rendezett rövidpályás őszi vidékbajnokságon ott voltak a kanizsai versenyzők is, akik között a legeredményesebben az 1984-es születésű Kovács Patrícia szerepelt, ki két versenyszámban is (100 és 200 méteres mellúszásban) aranyérmet szerzett, s mellé még az 50 méteres mellen is a dobogó második fokára küzdötte fel magát.
Eredmények.
50 m mell: 1. Balázs Attila. 26,30 (1981, CWG NVSE).
100 m mell: 1. Kovács Patrícia, 1:17,51 (1984, CWG NVSE).
200 m mell: 1. Kovács Patrícia, 2:46,53 (CWG NVSE).
100 m mell: 2. Papp Viktória, 1:21,95 (1985, Bolyai DSE).
50 m mell: -2. Domina Tamás, 39,60 (1986, CWG NVSE).
50 m mell: 2. Kovács Patrícia, 34,68.
50 m mell: 2. Papp Viktória, 38,17.
100 m mell: 3. Domina Tamás, 1:27,23.
100 m pillangó: 3. Silló Mátyás, 1:13,19 (1985, CWG NVSE).
200 m mell: 3. Tóth Dávid, 2:47,98 (1981, CWG NVSE)
Kanizsa Sörgyár SE-Perenye-Villszöv 6-2 (2323-2214)
Nagykanizsa. NB l-es női tekemérkőzés.
A kanizsaiak egyéni eredményei: Vágvölgyiné 409, Majorosné 406, Tu-bolyné 400, Bakos I. 380, Balogh E. 374, Bakos E. 354 fa.
Azonos pontszámmal állt a két együttes a nagy érdeklődéssel várt találkozó előtt, így különös jelentősége volt az összecsapásnak, melyen sima nagykanizsai diadal született. A magabiztos zalai győzelem szép befejezése lett a most záruló őszi szezonnak.
Ifjúságiak: Kanizsa Sörgyár SE-Perenye-Villszöv 3-1 (705-689).
Egyénileg: Balogh H. 372, Balogh D. 333 fa.
Eqy hEíiUp, ámít szem előtt IceII tartan !
VIVAS
SOMORJAN IS VÍVÓSIKER
A MÁV NTE tőrözői nemzetközi kadettverse-nyen vettek részt a szlovákiai Somorján. Immár hatodik alkalommal rendezték meg a világkupa versenysorozatot. Városunkat Bagonyai László, Krisztián Milán a kadett férfi tőrben, Dani Diána és Kala-már Zsófia a női versenyágban képviselte. Mind a négyen jól helytálltak.
Dani Diána a 34. lett a mezőnyben a nagy táblára kerülve. A fiúk között Bagonyai László a 6. helyezést érte el, egy magyar és négy orosz tőröző előzte meg. Az orosz Iljakov Alekszandrtől kapott ki a nagykanizsai kiválóság, aki végül a verseny győztese lett. Krisztián Milán a 60. lett a 96 fős mezőnyben.
VÍVÓHÍREK
A vívóklub kirándulásának helyszíne Budapest volt. A résztvevők megtekintették a Gigantikus rovarok című kiállítást, jártak a Kelet-ázsiai és a Szépművészeti Múzeumban, valamint az állatkertben és a vidámparkban.
A MÁV NTE szakosztályvezetősége soros ülésén megtárgyalta a szakosztály versenyévadi tevékenységét. Meghatározta a következő időszak feladatait a versenysportban és az egyéb tevékenységi formákban.
Szülői értekezleten Kiss György edző a szakosztály munkájáról adott tájékoztatást. Kiemelte azokat a területeket, amelyben a szülők együttműködését kérte. Ezek a következők: Mikulás-verseny, karácsonyfa-ünnepély, Vivere-bál.
H.Gy.
1-
24
KANIZSA - THix
1997. november 28.
1. 14. (A számok hárommal növekszenek)
2. Hivatal. (Az emberek nem laknak hivatalban.)
3. 14 és 13. (Két kettesével növekvő sorozat „egybefésülve".)
4. Bálna. (Emlős, a többiek halak.)
5. Boeing. (A Ford, Renault, Skoda és Fiat autómárkák, a Boeing repülő.)
6. Szellem. (A középen álló szónak ugyanaz a jelentése, mint a két szélen állónak; a szellem értelmet is és kísértetet is jelent.)
7. PÁR
8. 5. (Az ábrák balról jobbra egyre kisebbek.)
9. 3. (Mindegyik sorban egy kör, egy négyzet és egy rombusz van, felváltva függőleges-vízszintes és ferde vonalakkal metszve. A hiányzó ábrának tehát négyzetnek kell lennie vízszintes-függőleges irányú vonalakkal metszve.)
10. 32. (Az első számot a másodikkal szorozva kapjuk a harmadik számot, a másodikat a harmadikkal szorozva a negyediket és így tovább. 4 X 8 = 32, tehát 32 a hiányzó szám.) Vagy 8. (A baloldalon lévő számok négyszeresei a velük szemközti számnak.) 5. (A vastag vonal az óramutató járásával ellentétes irányban mozdul el, a pötty az óramutatóval egyező irányban; a kétvesszős oldal megelőzi a pöttyöt az 5. ábra kivételével, ahol követi.)
(A felső számok az alábbi rendben követik egymást: -1, +2, -3, +4, alul pedig: +1, -2. +3, -4.)
11
12.
18
30
AZ ELMÚLT HETI IQ-TESZT HELYES VÁLASZAI
13
Ő. (Az ábécében hol két, hol három betű marad ki felváltva.)
14. ÉREM.
15. Árva és lárva.
16. 6. (Az alsó sor számai a felettük lévő két sor összegének a felét adják.)
17. Szem. (A „tenger" előtaggal bármelyik szó értelmes szóösszetételt ad.)
18. 3. (Minden sorban és oszlopban háromfajta arc van: kerek, négyzet- és háromszögalakú, az orrok feketék, fehérek vagy vonalkázot-tak, a szemek feketék, fehérek vagy fekete-fehérek, és egy, két vagy három szál hajuk van. A hiányzó arcnak tehát négyzet alakúnak, fekete orrúnak, fekete-fehér szeműnek és három hajszálúnak kell lennie.)
19. PER.
20. Kossuth. (A költők: Arany. Balassi, Csokonai és Petőfi.)
21. 6. (A hosszú nyilak végén álló számokat adjuk össze és vonjuk ki belőle a rövid nyilak végén állókat.)
22. KÁRTyÁS. (Helyettesítsük a zárójelen kívül található betűket az első, hetedik, harmadik és ötödik hiányzó betű helyére a fenti sorrendben.)
23. Fél.
24. 5. (Minden fordulatnál helyet cserél a kis kör a négyzettel, kivéve az utolsó ábrát. így az ötödik nem illik a többi közé. A nyíl és a kérdőjel végig helyükön maradnak.)
25. Salome. (A zeneszerzők: Mozart, Strauss és Verdi.)
26. G. (A második oszlop betűi ugyanannyi betűvel vannak hátrább az első oszlop betűinél az ábécében, mint amennyivel a harmadik oszlop betűi előbbre vannak az első oszlop betűinél.)
27. 2. (Ahogyan a kört tartalmazó négyzet körré válik egy elforgatott négyzettel a belsejében, úgy a négyzetet tartalmazó háromszög négyzetté válik elforgatott háromszöggel a belsejében. A váltás a belső alakról a külsőre történik. A három külső téglalap fejjel lefelé kerül, a ferdén satírozottakból feketék lesznek, a feketékből ferdén satírozottak.)
28. 2. (Az alapábra 90 fokkal el van forgatva. A fehér és satírozott területek felcserélődtek, és a központi alakzat is 90 fokkal elfordult.)
29. Erem. (A zárójel előtt álló szó harmadik betűjét a második helyre, ötödik betűjét a negyedik helyre, a zárójel mögött álló szó első betűjét a harmadik helyre, harmadik betűjét az első helyre kell beírni.)
30. SÍR.
31. 3. (Az eredeti ábrák mindegyike vagy három egyenesből áll egy derékszöggel, vagy hat egyenesből derékszög nélkül.)
32. I. (Mindegyik sorban és oszlopban egy-egy ovális, négyszögletes vagy egy pálcikás test van; kerekített, négyzetes vagy pálcika lábfejjel: kerek, négyzetes vagy három-
Gy
I
szögletes fejjel; és felemelt, vízszintes vagy leengedett karral. így a hiányzó emberkének vonalas teste, kerekített lába, négyszögletes feje lesz, leeresztett karokkal.)
33. 10. (Az utolsó oszlopban található számok az első két oszlop számainak összegéből a harmadik oszlopban lévő szám levonásával kapjuk: 13+8-11 = 10.)
34. New York. (New York nem főváros.)
35. 18. (A háromszögön kívül lévő három számot összeszorozzuk, és 10-zel osztjuk.)
36. ,-1 (Két sorozat van, az egyik
E-vel, a másik G-vel kezdődik, mindegyik sorozat egy-egy betűt ugrik át az ábécében, és váltakozva
fent és lent halad, vagyis a fenti E-t egy F követi alul és így tovább.)
37. PAD.
38. 26. (Két váltakozó sorozat van: a két első számmal kezdődnek, és mindegyik elemük s saját sorozatának előző számát megduplázva és ebből 2-t kivonva kapható: 2 x 14 = 28; 28 - 2 = 26.)
39. H. (A-ból kiindulva ábécében rendre 2, 3, 5, betűnyire vannak A-tól; et követő prímszám.)
40. 238. (A sorozat alapszáma 3, és minden elemét úgy kapjuk, hogy a 3 első. második, harmadik, negyedik és ötödik hatványából rendre 1. 2, 3. 4, és 5-öt vonunk ki. 3 az egyediken-1=2; 3 a másodikon-2=7; 3 a harmadikon-3=24; 3 a negyediken-4=77; 3 az ötödiken-5=238.)
betűk az 7. II. 13 13 és I1-
népies stilus
EGY ELMÉS SZÓLA\'s OLVASHATÓ A &ZA\'-MOZOTT SOROKBAN
fogával
a mézga csalid tagja
európai ne>
inget a
nadra\'gba
nyomkod
mister
¦V—
ka\'rtyafi gura
vanadium, oxigén, bőr
split melletti nva ralóhely "7-
ciklo-paraffin
elcítag-
ke\'nt repüléssel kapcs. "7-
uran -t~
rész, németül
a szemé e yila\'-gi\'t
billentyűs hangszer muzsikája
1 >
P
er03en
MARÓ
anyag
(hnos1
megkorbácsolja
buddhizmus ága
időmérő szerkezet
TUDOMÁNY-
«t GY
(verekszik)
gula EGYNEMŰ aetu1
katonaság
A KÉN VEGYJELE
Kl\'NAI 5 ÚL Y MÉRT.
holl. fo cista v.
TOPORTYÁN
... west színészhő)
regi SULV-mérték
főpapi
ci\'m
balfi részlet
mez LESZ
belőle!
REZ-on ÖTVÖZET
et MOI (paul
geraldy) -v—
RlTKAí női nev
fitos orrú
recsegve reped
jég
labda igéje
ELSo-HEGEDŰ
sargas fehér ló
errefele!
francia férfinév
tan it
középméret!
koreai
légitársaság -7-
......fekete folt (miksza\'thí
lapfajta!
mely ok miatt ?
kiütés
nedv, folyadék
kellemes (TÁJ)
EZÜST;
töredék!
OPERAÉNEKES
1=
vatikáni autójel
orosz férfinév
Lapunk 4í>. számában megjeleni keresztrejtvény helyes megfejtése: A kreativitás a hülyeség hirtelen megszűnése.
ÖSZTÖNZŐ ERŐ
1997. november 28.
KANIZSA - THix
25
Horváth ZoltánVilmos
NYILAS HAVÁBAN SZÜLETETT
Végzettsége okleveles üzemmérnök és szakokleveles marketing menedzser. Foglalkozása ingatlanközvetítő.
Munkahelyén, a SIKER Ingatlanközvetítő Irodában (a Terv utca 4. szám alatt) találjuk meg, éppen ügyintézés közben. Elmondja hogy irodájukat édesapja 1991-ben alapította, városunkban a másodikként.
Szülei mindketten nyugdíjas pedagógusok. Ő maga nős, egy kisfia van. Felesége a Városi Kórház baleseti sebészetén dolgozik, orthopaed szakorvos. Zoltán a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Karán, Baján végzett. Másoddiplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte. Mindamellett szakvizsgázott ingatlanközvetítő, a Belügyminisztérium által előírtak szerint.
Tagja a MENSA HungarlQa nemzetközi szervezetnek, mely a 148 feletti IQ-val rendelkezőket tömöríti, s Angliából indult, kb. százéves múltra tekint vissza. Példaképe dr. Herjavecz Sándor ügyvéd, akitől családja minden tagja sokat tanult.
Tanárai közül kiemeli Pék Pált, Uzsoki Lászlót, dr. Tóber Ernőt és dr. Rekettye Gábort. Utóbbi Pécsett tanszékvezető.
Közéleti tevékenységét tekintve megemlíti, hogy a Fidesz Magyar Polgári Párt nagykanizsai szervezetének elnökségi tagja.
Korábban dolgozott a Dél-Zalai Vízműnél művezetőként.
a Zalakarosi Gránit Gyógyfürdőnél szolgálati osztályvezetőként, s a Kanizsa Sörgyárban marketing osztályvezetőként.
Harmincöt éves. Szereti a képzőművészeti kiállításokat. Közben újabb ügyfelei érkeztek. Búcsúzunk. Elköszön: „Minden Olvasónak és Ügyfeleinknek békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!"
néhelv orsia\'gban fahrenheit - fokban mérik
viselet
Fokozatosan elhasz-na\'lódó
pl a vas
keszul az étel
szemmel tart
svíd autóju
felig ember , felig ló
... s7ekis-egvha\'z (németország)
mutato
ne\'vma\'s
LOndoM
folyója 7
KJÓ\'l NÉV
házőrző
mutato n.évma4
harisnya -7-
ra\'oiusz -1—
belföldi (termék)
MÉHLEGE LŐ RÉS.ZE!
hajit -7—
FEHÉRnemű
VASI KÖZSÉG
osztra\'k, olasz autó jel
félsz !
reménykedő
ázsiai or szag
A . . .
HAJÓi
(VERNE)
korszerű
erőfor-
A s/.ámmal jelölt négyzetekbe írt betűket sorrendben összeolvasva egy afrikai ország nevét kapjuk.
Lapunk 46. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Víziló
UT
HOROSZKÓP
A 49. HÉTRE
Kos: III. 21-IV. 20. m> m Ki az, aki egész nap futkos. fcO-\'íj okos. teljesítménye százszá-W J>J zalékos? Biztos ráismertél. mitáüS Ezek után saccold meg. mennyi van még vissza az ilyen személyiség földi mandátumából? Bika: IV. 21-V. 20.
Lassacskán itt az ideje előszedni nagymami receptes-könyvét és a család ízlésének megfelelően összeállítani a karácsonyi menüt. így lesz még néhány heted az anyagbeszerzésre. Ikrek: V. 21-VI. 21.
Ne most törd ajándékvásár-láson a fejed, már késő bármire is spórolni. Jövőre kis ftüH notesszal a zsebedben járkálj, hogy az óhajtás pillanatában azonnal felírd szeretteid kívánságait Rák: VI. 22-VII. 22. ¦SCVjJ Hidegháborúvá fajult a vé-ElLC^J res küzdelem. Ne hidd. L/^ÍiLJ hogy a béke érdekében bár-StéTÜm melyik oldalon is be kell avatkoznod. Ez az idegek harca, s csak te tudod, meddig bírod az őrlő-dést.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 23.
Az édes otthon megteremtése már karnyújtásnyira van. Vigyázz, ne szúrd el az utolsó pillanatban. Hajlamos vagy rá. Ezúttal ne túlfűtöttséged vezessen.
Szűz: VIII. 24-IX. 23. fmr ^mm Ne keseredj el. hanem ragadd meg az első kínálkozó Éy^ alkalmat. Válaszd el a fj\\ pénzkeresetet a hobbitól és máris könnyebb szívvel nézel a jövőbe.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Mosolyogj - csak ne farkasmód -, mert a holnap még rosszabb lesz. Soha nem látott feladatokkal kell megbirkóznod, de most nem rajtad áll, alulmaradsz-e. Skorpió: X. 24-XI. 22
Már a görög bölcsnek is életébe került, ha körei tisz-Öfi?Óí te\'elDen lartását kérte. Igaz, ¦atL^B a feletted trónoló zsarnoktól biankócsekked van. És a lelkiismeret?
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Az őszi kiadós nátha, száraz köhögés téged is alaposan megvisel, de ne aggódj, a nagy kaszinóban neked is osztanak még lapot. Sem a kor, sem a kór nem számít. Bak: XII. 23-1. 20.
Ne rohanj hűbelebalázs MIo&iÉ módjára vesztedbe. Dobd el UR» a rózsaszín szemüveget, líSaKa vizsgáld meg tárgyilagosan lehetőségeidet. Igaz, a huszonnegyedik órában vagy, de akad még pár perced.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Rossz szomszédság, török átok, tartja a mondás. Most már kár azon hezitálni, ki, mit és miért kezdett. Kopogj be egy szál virággal és kezdj tiszta lapot a szeretet ünnepe előtt. Halak: II. 21-111. 20. WKSST^ Sok beszédnek sok az alja, WitylM de vigyázz, a hallgatás mö-| /LdVfl gött is vastag piszokréteg klrZfl lappanghat. Óvatosan cserkészd be az áldozatot, bár a műtét így sem lesz fájdalommentes.
26
I
KANIZSA - 7^
I
1997. november 28.
támogatónk:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
r
~\\__NAGVKANtZ&Al
KCX^Z
KÖZIil\'DUNÁNTÚl.I GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
Reklámirodái Nagykanizsa, Király u. 31. Telefon: 93/310-917
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÉREZZE JÓL MAGÁT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák
nagy választékban a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
KANIZSA
Trend Kft
KANIZSA
»u/tm
A KANIZSA UJSAG KFT. vállalja:
újságok * szórólapok * névjegykártyák * nyomtatványok * könyvek * meghívók és minden egyéb nyomdai munka szedését, tördelését, valajrűnt nyomdai kivitelezését
OLCSÓ ÁR, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
CÉGMUTATÓ
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
CtGrORMA • t!M • ItlfhOH • 1« • BAHKKAPCSOLMOK • ItVÉKtMTScG • TEtMEXEK SZ0LGÁUATÁSOK • KÜLFÖLDI PAXTNEREK • TELEPHELYEK • MIT? • HOL? • KEKES-KÍMÁL
.INFORMÁCIÓ
INDENRŐL
INDENKINEK
INDENNAP...
XT™
és képessége szerint
ÉGMUTATÓ 25*« f2«17-287 8906 Zalaegerszeg 6, Pf.:65
CÉGMUTATÓ A PARTNER ZALAi KÉPVISELET

KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAP kntaÉn.ixi.1 *9HHP V ALAPÍTVA: 1989.
D& 7>


1
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN LEHET. NAGYKANIZSA, TERV U. 3.
1997. november 28.
KANIZSA - ftjné.
¦y
21
CSflSZI
CSASZI
INGATLANÜGYNÖKSÉG 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93/314-012
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Ingatlanközvetítés, ingyenes megbízással
- ingatlan-értékbecslés
- adásvételi szerződések kötése, ellenjegyzése
- ingatlanok bérbeadása (albérletek esetén bérbeadóknak díjtalan lebonyolítás)
- lakások, családi házak felújítása, karbantartása KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELADÓKNAK-VEVŐKNEK, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL.
VEVŐKNEK KORLÁTLAN CÍMKIADÁS DÍJMENTESEN. Az iroda nyitvatartása: H-P : 8.30-12.00-ig 13.00-16.00-ig
Kiskanesan 20 eves. 3 szobás. 100 nm-es, egyed gázfűtéses család haz garázzsal. 1070 nm-es telekkel eladó Irányár: 4,6 mPI Kód: 284/97 (23652 K)___
Nk-án a belvárosban 37 nrrves, 1 szabás, egyedi gázfűléses, víz-utas, redőnyös, 1. emeleti, lekesen lelűjlott lakás eladó, kanyar 1,8 mR. Kóct 315/97. (23910 K)_
Nk-n az Irtás utcában 1+3 te&obás,69 nm-es étkezős, vizórás, 3 emeleti lakás eladó Irarryar 3,8 mFt Kód: 376797. (24510 K)
Kiskanizsán 3 szobás, 98 nm-es. egyed gázfűtéses családi ház, 14 nrrws phcevel. meléképulettel. 2232 nm-es leiekkel, 15 m te-lekszélességgel eladó. Irányár 5,5 mFt Kód: 388/97 (24531 K) Kiskanizsán 3+1 félszobás. 120 nnves. egyed gázfűtéses családi haz, 160 nm-es meléképülettei, dupla garázzsal, 18 nm-es pincével 3000 nm-es telekkel eladó. Irányár 5,2 mR Kód: 39337. (24732 K)___
Nk-n a Liszt utcában 54 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes. 4. emeleli. központi fűtéses lakás eladó. Irányár 1,8 mR. Kod: 39597
(23734 K)__\'_
Nk-n a belvárosban 54 nm-es. 2 szobás, egyed gázfűtéses, vrz-órás, 2. emeleti, erkéryes lakás, pincerésszel eJadó. Irányár:
401/97. (23735 K)__
Nk-n a Munkás utcában 2+1 létszobás, 61 nm-es, étkezős, kőz ponii (üléses, veorás, redőnyös, főktznti lakás eladó. Irányai 2.55 mFt. Kód: 41337. (23741 K)_1
Kiskanizsán 3 +1 félszobás, 70 nm-es, komfortos családi haz, 900 nm leiekkel, mellékepúletekkel eladó Irányár 3,8 mR. Kód: 42597. (23841 K)_
Nagyrécsén 2 éves, 114 nm-e^ 4+t fészobás, taöterbeépléses, teraszos, garázsos, pincés, 2 fürdőszobás, központi fűtéses, iker család haz egy* fele, 1828 nm-es telekkel eladó. Irányár 6 mFi. Kod: 43M7. (Z3844 K]
Nk-n a Keleti városrészben 2 szobás, 45 nm-es, központi fűtéses! veórás, lelűjtolt lölctszintj lakás eladó Irányár 1,95 mFt. Kód: 442/97. (23846 K)
Nk-án a belvároshoz közel 17 eves. 2+2 félszobás, 2 fürdőszobás, 191 nm-es, 2 szinies, 2 garázsos, egyed gázfűtéses, bevihető család haz 570 nm-es leiekkel eladó vagy 112 lakásra cserelie-tő Irányár 9 mfl. Kód 459/97. (24865 ff)
Mikiosfan 100 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses csafad ház meiekeputeiekkei, 2232 nm-es leiekkel eladód. Irányár. 4,6 mFt Kód. 466797 (24963 K)
Nk-n a belvároshoz közel 180 nm-es. 4 szobás, genyesen lehatott család ház 20 nnves pincével, garázzsal terasszal, kis letet-
kel eladó. Kód: 48237 (25042 K)_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás. 54 nm-es. központ fűtéses, 3. emeleti, erkélyes, vizórás lakás eladó. Irányár: 1,8 mFt Kód. 497/97. (25141 K)_\' _
Nagykanizsán a Liszt F. utcában 2 szobás 54 nm-es, erkélyes, veorás. feüiiott, 3 emeleti lakás eladó Irányár: 2 mR. Kód:
537/97 (25246 K)_
Nk-án a 2emplen utcában 3 szobás, 63 nm-es, vizórás, 2 erké-lyes, redőnyös, lekitoti lakás eladó vagy 2+1 il 1 +2 félszobás lakásra cseréthetö enekegyezletéssel. Irányár: 2,2 mFt. Kód rj38W (25247 K)__
Nk-án a belvároshoz közel, csendes utcában, 150 nm-es, 3+1 lé-szobás, 2 szntes. 2 lürdoszobás család hái önáló, komfortos lakrésszel, garázzsal, pincével, kis telekkel eladó. Irányár: 15,5
mFt Kód: 543/97. (25248 K)__
Nkn a belvároshoz közel, 67 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes, vizórás, 5. emeteli, központi tátéses lakás eladó. Irányár: 72 mFt. Kod: 55397. !25321 ÍQ_
MikJósfa központjában 2 szobás, 60 nm-es. egyedi gázlüleses. konlortos rsaladi haz melekepúletlel. 720 nm-es telekkel eladó
Irányár: 3,2 mR. Kód 55937. (25322 KI_
Nk-án a Kodáty ulcában 2 szobás, 57 nm-es, egyed gázfűtéses, vizórás. tsz-i lakás eladó. Irányár 2,15 mfl. Kocí 576*97 [25473
KJ_j_
Nk-ai a belvárosban 2 szobás, 104 nm-es. egyed gázfűtéses, étkezős, galériázhaló. eső emeleti lakás eado Irányár 3,2 mFt. Kód: 48397 (25476 K)
Nk-n a Városkapu krt-on 62 nm-es. 2+1 félszobás, erkélyes, vizórás, 4. emeleti, megkineit áilapoiu lakás eladó vagy ertekegyez-letesse! ksebb lakásra cseréfhető Iránya: 2,15 mFt Kód 59*97
125588 K) _
Kiskanizsán 17 eves. 2+2 félszobás. 120 nm-es. tetterbeéplé-ses, garázsos család ház. 300 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 5.2 mFt Kód 594/97 (25591 K)_
Pafttan 9 éves, 105 nm-es, 3+2 félszobás, teldérbeépleses, 2 fürdőszobás, egyed központi fűtéses család sorház. 20 nm-es garázzsal, 200 nm-es telekkel eladó. Irányár 7 mR Kód: 60937 (25662 Kj__\'_
Nk-n a belváros közelében, csendes helyen, ui éptésű. 70 nm-es, 2+1 Félszobás, étkezős, erkofütéses, letotén lakás szrc.pol. lámo-gatassal eladó kanyar 5,1 mR Kod: 627/97. (25766 K) Nk-n az épülő vásárcsarnok mellett, 74 nnves, 1+3 félszobás, cr kofútóses, erkélyes, nagy konyhás, tetőtéri lakás, különáló pincével eladó Irányár 5.5 mR. Kód 63037. (25768 K)_
\\k .in a üs/i ul\'A.m f>4 nm-es ? szet-as kji luiéses, erkélye. 2 emeleti lakás eladó Irányár: 1,95 mR Kod: 64137. (2S887K) Nk-án az északi v részben, csendes helyen 2+1 félszobás. 64 nm-es, erkélyes, véórás, egyed gázfűtéses, 1 emeleti lakás különálló pncével. padlásrésszel, 70 nm-es konyhakerttel eladó. Irányár: 3.5 mFt Kőd: 642/97. (25888 K)___
Scprorv-Löverekben. 2 szobás 1 teles (6 éjszakás), szálloda apartman, Örökös üdülőhasználati pqa eiado. Irányár: 250 eFt.
Kod: 65097 (25889 K)___\'_
Budapesten a Sas Club Hotelben 1 szobás. 1 hetes (6 éjszakást orokos üdülőhasználati pg eladó Irányár 150 eFt. Köd: 6473/
(25890 K)_
Nk-án a Kazán lak krt-on 2+2 létszobás. 4. emeleti, kp fűtéses la-kas etada irányár 2,4 mFt Kod 63237. (25891 K)
Nk-án a Kalonaréten 200 nm-es 6 szobás, 2 szirtes. 2 konyhás. 2 lürdoszobás. étkezős, erkélyes család haz 25 nnves garázzsal, 20 nrrves pncével. 2 műhelyei. 150 nól leiekkel eladó.Kód: 589.
Nk-n a belvároshoz közel 2 szobás, lefajtolt 67 nm-es egyed gázfűtéses, komfortos család házrész, 20 nm-es pncével étádo. Irányár: 23 mR. Kód 680. (25917 K)
Nk-n 49 nm-es, 2 szobás, erkélyes, külön lürdoszobás. központi fűtéses, reluxás, 6. emeleti lakás eladó. Irányár 1,65 mR. Kőd: 659/97 (25956 K)
Paínban 9 éves. 100 nm-es, 2+3 félszobás, tetőtéöeéptéses. 2 lürdoszobás, egyed központi fűtéses család sorház, 20 nnves garázzsal, 500 nm-es felekkel eladó. Irányár 7.4 mFl. Köd: 661/97. (25957 K)
Nk-n a belvároshoz közel, csendes utában. 250 nm-es, egyszintes, 4+2 lélszobásL 2 hallos. 2 különálló lakrésszé alakított családi ház, 120 nm-es műhelyei, aknás garázzsal, 580 nn>es telekkel eladó Kód 663/97. (25958 K)
Nk-n a Platán soron 2 szobás, 70 nm-es, egyedi gázlüleses, nagy konyhás, erkélyes, vizórás lakás, nagykanizsai il. palri csatád házra cserénétö. értékegyezlelesser Irányár: 2,7 mFt Kód: 66497. (25959 K)
Nk-n a Kalonaréten a sportpályánál 110 nm-es, több szntes, 2+3 félszobás, 2 lürdoszobás, garázsos, pnees. sorházi lakás, kis telekkel eladó Irányár: 72 mR Kód 6Ő537. (25960 K)
Nk-án a Berzsenyi utcában 2 szobás, 57 nm-es, egyedi gázlüleses, vizórás, erkélyes, redőnyös, 3. emeleti lakás garázzsal eladó. Iránya: 3,8 mR. Kód 66937. (26032 K)
Nagykanizsán frekventátl helyen 86 nm-es 3 szobás, ewezos, erkélyes, vizórás, egysedi fűtéses, 2 emeleti lakás eladó, kanyar 6 mR Kód: 346/97. (26034 K)
Zalakaroson a fürdőhöz közel, 1088 nm-es építési telek, közmüvekkel a tétek széfén eladó, kanyar: 3,1 mFL Kód 672/97 (26115 K)
Murakeresztiir 2 szntes. 1+2 félszobás, 103 nnves. összkomfortos étkezős, társasházi lakás, garázzsal, 200 nnves telekkel be-éplhelő tetőtérrel eladó <l eriékegyeztetessel nagykanizsai lakásra cseréltető. 2. emeletig Irányár 2.6 mFt. Kód 683/97. (26117 K)
Kornyén (TataHóhoz közel) 12 eves 100 nm-es, összkomfortos, 3 szobás, család ház, 1006 nm-es telekkel 80 nm-es pncével eladó Irányár 2.8 mFt. Kód. 68497. (26118 K}
Nk-n 110 nm-es, 3 szobás, hallos, étkezős, nagy konyhás, egyed gázfűtéses család ház, 20 nm-es pincével 20 nm-es garázzsal, az udvarban külőnáló szoba + konyha lakrésszel 540 nrrves telekkel eladó. Irányár-12 mFt. Kód\' 690/97. (26119 K)
Nk-n az északi városrészben 82 nm-es, 3 szobás, egyed gázfűtéses, igényesen felűiíott és átataklott, teraszos, pincés, garázsos társasházi lakás, kis telekkel eladó. Irányár: 6,8 mfl Kod: 691/97 (26120 K)_
NK-n a belvároshoz közel 48 nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, egyedi gázlüleses vizórás, pncés, 3. emeleti, telújiotl lakás eladó. irányár 2.5 mR. Kod 69237. (26121 K> Miklósfan 11 éves, 220 nm-es, 3 szrtes. 7+1 lészobásTkonyha + étkezős, egyed gázlüleses, 2 cserépkátyhás, erkélyes, teraszos, 2 fürcJöszobasd. garázsos igényes kjalaklasu családi ház. 2880 nm-es telekkel + parkosított 7uovaríai eladó, irányár 16 mFt Kód: 694797. (26122K)
Ránr*^PntrjyrVnyön 3 tjnhAc ftfjyflrj pfaMfhftfi. ^V** J(*t*-zsos családi ház. 40 nm-es pncével 60 nm-es üzlethely seggel. 1100 nnves telekkel, 28 m-es telekszelesseggel eladó Irányár: 2,8
mFt Kód: 696/97. (26183 K)___
Nagykanizsa-Szabadhegyen 2094 nm-es, 21 m széles telek, rá-köthetö közmüvekkel eladó Irányár 1.6 mfl. Kód 62(197 (26184 K) _
Nk-án a Garay utcában 2 szobás, egyed gázfülésesj vizórás. re-dönyós, 4. emeleti, kitűnő állapotú, lefújton lakás, külön bejáratú szobákkal, lelefcnvonaltal eladó. Irányár 2,5 mFt Kód: 61597 (26185 K)_
Nk-an a Kalonaréten 95 nnves. 2 szobás, "teraszos családi ház 2 garázzsal, műhellyel 400 n.öl telekkel eladó irányár: 8.5 mfl. Kőd 55837. (26186 K}
Baiaionkeresztűron 60 nnves. 2 szintes, 2+2 lélszobás, komfortos, 25 éves nyaraló 360 nm-es letekkel eladó irányár 3.5 mR Kód 546/97. (26187 K)
Kiskanizsán 17 éves, 2+2 félszobás, 120 nm-es, tetötérbeépíé-ses, garázsos család ház, 300 nm-es telekkel eladó, kányár: 52 mFt Kód: 59437. (26231 K)
Nk-n a Városkapu krt-on 3 szobásáé? nm-es, 1 emeleti, központi fűtéses lakás eladó, kányár: 2,4 mFl. Kód 70237. (26232 Kj Nk-n a Kodály ulcában 10 emefetes épületben, 54 nnves. 2 szobás, 2 erkélyes, központ luiéses lakás eladó kányár: 1,75 mfl. Kőd: 70137 (26233 K)_\'_
Nk-n a Rózsa utcában 2 szobás, 56 nm aJaoterütetü, nagy konyhás, 2 erkélyes, vizórás, külön fürdőszobás, 3. emeleti lakás eladó vagy> 1+111 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélhető, kányár:
2 mR. Kód\' 704/97. (26234 K) Nagyrécsén 1256 nm-es, 19 m széles letek, érvényes eptési en-gedelk/el eladó. Irányár: 500 eR. Kód 540 (?6235 K)
GARÁZS
Nk-án a belvároshoz közel, 15 nm-es, udvan garázs bérlet tóga eladó, kányár: 200 eFt. Kód: 34737. (25260 K}__
Nk-án a K-i v.részben 30 nm-es. lüthető fkerparázs, bevezethető vtzzel eladó Irányár 1 mR Kod 5B237 !25475 K)_
BÉRLEMÉNYEK:
Nk-n a belvároshoz közel, 62 nnves, üzlethelység, szociáe blokkal, 2 bejárattal. 2 különálló üzletnek s bérbeadó. Havi béreteii dj: 36 eR + AFA. Kód 65437 (25919 K)_
Nk-n a belvároshoz közel 140 nm-es, II 75 nnves íaktárhelysé-gek. szocaís blokkal zárt udvaru parkolássá bérbeadók Havi bérleti dj: 70 eR + AFA. Kód PL37 (25921 K)
„ÉGISZ" Ingatlanközvetítő Iroda
Nagykanizsa, Teleki u. 16. Tel.: 93/313-371
Szolgáltatásunk kiterjed: mindennemű ingatlan ADÁS-VÉTEL-CSE-RE-BÉRBEADÁS-„Ingatlanok becslésére" (Okirat szerkesztése). Keresünk és kínálunk: családi, házakat, lakásokat, albérleteket, telkeket, nyaralókat
Külföldiek rés/ére megbízásból.
ERÉNYÜNK A PONTOSSÁG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG. Ingatlanát a becsült értéken értékesítjük, a legkedvezőbb teltételek mellett. Városunkban a legrégebben létesített és bevezetett iroda. Ellátom a forgalmazási teendőkön "túlmenően szükséges mindennemű jogi teendőket.
Az iroda nyitvatartása: 8-12, 14-17 óráig.
Olcsó Lakás Nagykanizsán Egy szoba, konyha, fürdőszoba, egyedi fűtéses udvan lakás eladó. Irányár: 1.1 mFt.
Hird.sz: 30. (25325 K)_
Olcsó Lakás Nagykanizsán Csengery ülőn 55 nm-es. 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, lürdoszobás, egyedi fűtéses földszinti lakás eladó. Irányár: 1,4 mR. (25326 K) Lakás Nagykanizsán Hevesi úton 2 szobás, 48 nm-es, lei-űjitott, földszinti, telefonos lakás. Irányár: 2 mFt. Hird.sz:
54. (253 28 K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery ül elején, 111 emeleten 50 nm-es, egy szobás, egyedi luiéses lakás eladó, irányár:
2,4 mFl. Hird.sz: 5/a. (25329 K)_
Lakás Nagykanizsán Teleki u elején. R emeleten. ? szobás, 55 nm-es, központi lütéses lakás eladó. Irányár: 2.1
mFt. Hird.sz: 47. (25330 K)_
Lakás Nagykanizsán. Liszt F. ulcában, 4 emeleten, 2 szobás, 54 nm-es. központi fűtéses telefonos lakás eladó. Irányár: 2,2 mfl. Hirdsz: 16 + garázs 650 eFt. (25331 K)
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy utcában. 7 emeleten, 76 nm-es. nagy előszobával. 3 szobás, erkélyes, lomkamrás, központi fűtéses lakás eladó irányár- 2,35 mFt
Hir.sz: 34. (25332 K)_
Lakás Nagykanizsán. Munkás utcában 1+2 félszobás, I emeleti. 57 nm-es eladó vagy kisebbre cserélhető. Irányár
2,3 mFt Hird.sz: 54. (25333 K)_
Lakás Nagykanizsán. Zemplén Gy ulcában 4. emeleten. 3 szobás, 67 nm-es, erkélyes, reluxás. telefonos, korszerű lakás eladó Irányár: 2,55 mFt Hirdsz: 18. (25334 K) Lakás Nagykanizsán. Városkapuban 2+2 lélszobás, étkezős, első emeleti, 68 nm-es. közporjti lütéses, gondozót!
lakás. Irányár: 3 mR. Hird.sz: 40. (25335 K)_
Lakás Nagykanizsán. Platán sor eleién, első emeleti. 70 nm-es, felújított. 2 szobás, étkezős, egyedi fűtéses eladó. Irányár: 3 mFt. Hird.sz: 5. (25336 K) Lakás Nagykanizsán. Hunyadi utcában 80 nm-es. 2 emeleti. 2+2 lélszobás. központi lütéses lakás 18 nm-es, garázzsal együtt eladó. Irányár 6,5 mFt (25337 Kj
Lakás Nagykanizsán. Maort telepen kétszintes társas házban, 110 nm-es. 4 szobás, összkomfortos házrész garázs-zsal, tárolóval eladó. Irányár: 11 mFt. Hird.sz: 15. (25338
K)_
Lakás Nagykanizsán. Csengery üt elején 80 nm-es, és 3 komfortos, 3 szoba, előszoba konyha, fürdőszoba, kamra, pince, garázs, 240 nm-es, udvarrésszel. Üzletnek irodának is alkalmas Irányár: 8,5 mFt Garázs nélkül 7,7 mFt Hird.sz G9 !25366 K)
Lakás Nagykanizsán. Sugár ütőn 104 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás. e"bódlös, külön WC, türdöszoba, kamra, pince, osztatlan közös udvarrész. egyed lütéses. Irányár: 6 mFt. Hird.sz. 70. (25367 K)
Lakás Nagykanizsán. Király utcán 108 nm-es, 1 emeleti, ? szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba, kamra, egyedi lütéses, parkettás lakás. Galériázhaló, irodáknak. BT.nek, KFT-nek, üzletnek, irányár 4 mFt Hird.sz: 74.
(2S542 K)_
CaKas Nagykamzsár Levente utcai sorházban 5 szobás lürdoszobás. 2 WC, 125 nm-es. kétszintes lakás + garázs. pince. Irányár: 8 mFt Hird.sz. 71 !2 5 5 43 Ki
Lakás Nagykanizsán a Teleki utcában. 35 nm-es, 1 szobás, konyhás, lürdoszobás, lelüjüoll, udvari lakás. Irányár: megegyezés szermt. Hird.sz. 73. (25544 K)
Eladó lakás. Berzsenyi úton 59 m-es, 2 szobás, erkétyes, parJószönyeges, külön WC-s. kamrás lakás. Irányár: 2.2 mFt. Hird. sz.: 76. (25616 K}_
Eladó lakás. 64 nm-es. 3 szobás, földszinti lakás, kel bejárattal üzletnek átalakítva eladó vagy bérbe vehető. Hird.sz. 85.(26051 K)
Eladó lakás 85 nm-es, 2+lélszobás. földszinti előszobás, fürdő, külön WC, szinteltolasos. egyedi fűtéses, parkettás, járólapos lakás. Irányár 3.5 mFt. Hird.sz. 86. (26052 K)
Családiház Nagykanizsán. Szemere utcában közös udvarban, 2 lakásos 1+létszobás, és egy 2 szobás. Különálló lakással közös üveg terasszal eladó, irányár 4 mFt. Hird.sz: 49.(25339 K)
Családiház Nagykanizsán. Sikátor utcában 2 szintes. 102 + 125 nm-es, 5 szobás. 2 fürdőszobás, aknás garázzsal eladó. 1300 nm összterületlel, baromfi udvar és konyhakertéi. Irányár: 14 mfl. Hird.sz: 20. (25340 K)
Családiház Nagykanizsa Sánc. Tetőtér beépítéssel 120 nm-es, 4 szobás, 2 lürdoszobás. 300 n-ot telken. Irányár: 6 mR. Hird.sz: 26. (25342 K)
Családiház Nagykanizsán 150 n-oi sarok telken, 6 szobás, 2 fürdőszobás. 2 WC. 2 étkező, 2 műhely garázzsal több célú felhasználású, pl. panzió, irodaház, KFt-nek. Irányár: 14 mFt. Hird.sz: 53. (25343 K)
Családiház Nagykanizsa-Palin 260 nm-es, kélszmles, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 60 nm-es presszó. 20 nm erkély. 20 nm pince, engedélyezett vegyesbolt alapiai lerakva, nagy parkolási tehetőséggel Irányár: 16 mR. Hird.sz\' 50 (25344 K)
Családiház Mikiosfan. 60 nm-es régi tipusű falusiház. 2 szobás fürdőszobás, 200 n-ól területtel. Irányár- 3 mFt. Hird.sz: 33. (25345 K)
Családi ház Eszteregnyen Kétszobás, konyhás, lürdoszobás, gazas víz. villany van. WC benl van. Irányár: 700 eR. Hird.sz.: 83. (26049 K)
Családi haz 2800 n-oi telken, 120 nm-es. 4 szoba, előszoba, fürdőszobás, külön WC fél ház alatt pince aknás garázs műhely kertben gyümölcsfák, gazdálkodásra ipari célra, vállalkozásra is alkalmas csaladiház. Irányár: 6 mFt. Hird.sz.: 84. (26050 K)_
Csaladiház Keszlhelyen. Ikerház egyben is és megosztva is, 8 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. 2 nappali, 4 WC, 2 zuhanyzó, garázs, egyedi fűtéses összkomfortos, eladó vagy onátlo baltom nyaralóra cserélhető. Irányár: 10 mFt. Egy-
ben 20 mFt. Hird.sz: 44, (25346 K)_
Nyaraló Zalakaroson. Üdültetés céljára alkalmas kétszintes. 6 kisebb szobával, 2 zuhanyzós fürdőszobával, 350 nm-es terűlettel közművesítve, gáz a kapunál van. Iranayr: 4,6 mFt. Hird.sz: 12. (25347 K)
Családiház Szepetneken. 5 éve épült, kétszobás, ossz-komlorlos, 100 nm-es, garázsos eayedi gázfűtéses kel teraszos. Irányár 3,5 mR Hird.sz: 58- (25348 K)
Családiház Iharosberényben 2 szintes. 5 szobás, erkélyes nagy leraszos, 100+70 nm-es, fürdőszobás, 2100 nm terü-
letlel Irányár: 5,~5 mR. Hirdsz: 34 (25349 K)_
Családiház Zalaújlakon Tetőtér beépítéses 4 szobás. 2 lürdoszobás, igényesen, rnegépieit. garázsos teljesen új családház Irányár: 5.5 mFt Hird sz 35 (25350 K) Csaladiház Zaiaű|takon. Szoc.pol kedvezmény igenybeve-heló. lelkész állapotú csaladiház 4 szobás, 2 lürdoszobás, 2000 nm összterülettel eladó. Irányár: 2.2 mFt Hird.sz: 6
(25351 K)_
Családiház Eszteregnyen. 114 nm-es, 3 szobás, fürdőszobás, központi fűtéses istállóval mellékhelyiségekkel 2200 nm területtel. Irányár: 2 mFt. Hird.sz: 19. (25352 K) Családiház Nemesdéden. 3 szobás, fürdőszobás, beépl-hetö t